Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Hakkarî ve Kuzey Irak Dağlarindakî Askerler Osman Pamukoğlu 1947 yılında

SĐnop'un Gerze ilçesinde doğmuştur. Selimiye Askeri Ortaokulu, Kuleli Askeri Lisesi, Kara Harp Okulu, Piyade Okulu, Kara Harp Akademisi, Silahlı Kuvveüer Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisi'nde öğrenim yapmıştır. 11 yaşından itibaren 4$ yıl üniforma giymiştir. On yıl piyade subayı, 16 yıl kurmay subay olarak, kıta komutanlıkları ve karargah subaylığı görevlerinde bulunmuştur. 1993'de Tuğgeneralliğe terfi etmiş, 1997'de Tümgeneralliğe yükselmiştir. 2002'de Tümgenerallikten emekli olmuştur. 1990-1992'de Edirne-Uzun köprü'de 42'nci Piyade Alay Komutanlığı, 1993-1995 de Hakkari'de Dağ ve Komando Tugayı ve Güvenlik Komutanlığı 1998-2000'de Kıbrıs'ta 28'nci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı, 2OOO-2001'de Đstanbul'da Piyade Okul Komutanlığı vazifelerini yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. ISBN 97S*34<HX)-2 Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok © Osman Pamukoglu Ofset Hazırlık Harmoni Yayıncılık Osman Pamukoğlu Kapak Tasannu Dağ Ve Komando Tugayı Emir Ve Harekat Komutasındaki Birliklerde 1984-1995 Yıllan arasında şehit olan 623 personelin adlanndan oluştun limitettir. Baskı BARIŞ MATBAA Cüt Barış Mücellit 1. Basım, Kasım 2003 2. Basım, Kastın 2003 3. Basım, Aralık 2003 Tarayan: Yaşar Mutlu

Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok Hakkarî ve Kuzey Irak Dağlarindakî Askerler © Harmoni Yayıncılık Tüm metnin yayım hakkı saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yazarın ve yayımcının yazılı Đzni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. Tel: 0212 249 59 02 - 249 42 79 Faks: 0212 251 39 62 e-mail: harmonikitabevi®yahoo.co.uk Harmoni I. "VATAN SAGOLSUN1 diyenlere ithaf edilmiştir

Đçindekiler ÖNSÖZ 2. BiRiNcî Bölüm: Öncesî 3. ÎKiNcî Bölüm: 1993 Dönemi 4. Üçüncü Bölüm: 1994 Dönem! 5. Dördüncü Bölüm: 1995 Dönem! 6. BeşĐncî Bölüm: Ekler 9 13 161 279 345 A. ĐSĐMLERĐYLE GÜNEŞĐ YÜKSELTENLERĐN KĐMLĐKLERĐ 346 B. Hakkak! Harekat Bölgesi C. Harekat Fotoğraflar! 373 374 BU MU ÖMRÜNÜN ÖZETĐ Sen de uzak ülkelerden dönüyorsun Ve bana bütün söyleyebildiklerin, Akşam evinin eşiğine oturmuş Serinleyen bilinin, Aklına gelebilecek düşünceler. Peki, ne anlamı var öyleyse; Bunca yolculuğun. LouisAragmı "Tarih nankör değildir, bir kameti unutmaz; Đstikbalin vicdan* aj* istemez, kin tutmaz" Mekmet Emin Yurdakul Önsöz Savaşı, O'nun ne olduğunu bilmeyen ve hiçbir zaman ateş altında bulunmayanlar çıkarmış ve sebep olmuşlardır. Savaşın ahlâkla ilgili kısmı onu yapan ve yaşayanlarla değil, sebep olanlarla alakalıdır. Bugüne kadar tüm savaşlarda sadece ve sadece anneler kaybetmiştir. Başka hiç kimseye bir şey olmamıştır. Hiçbir sonuç, annenin mezara kadar devam edecek olan yûreğindeki ateşe derman olamaz. Acı çekmeyen ve çekenlerden haberi olmayan acıları dindirmenin yollarını aramaz, arasa da doğru şeklini bulamaz. Đnsanlığın 5000 yıllık yazılı tarihi aslında savaş tarihinden başka bir şey değildir. Korkular ittifakları, ittifaklar savaşları doğurmuştur. Bir savaş, daha sonraki savaşın tohumlarım atmıştır. Dünyada insandan başka bir canlı türü var mı? Gençlerine silah verip, onlara kendi cinslerini nasıl öldürmesi gerektiğini öğreten? Öldürme işini iyi yaptın diye kahraman ilan eden ve madalya takan? Bunu tek hücreliden memelilere kadar ismen tanımlanabilmiş milyonlarca canlıdan sadece insanlar yapar. Savaşla kıyaslandığında diğer insani tüm uğraşlar basit ve sıradan kalır. Đnsandaki altı temel duyu; mutluluk, üzüntü, öfke, korku, şaşkınlık ve tiksinme aynı anda sadece muharebelerde yaşanabilir. Đnsanlar, genellikle düştükleri yere bakarlar. Önce, neye taialdıkla-nna bakmalıdırlar. Tarih ise, hatır gönül tanımaz. Verdiği derslerin bedelini peşin alır. Gelecekte oynayacak film, her zaman bölümler halinde gösterilir, ama kasırgayı sezmek, bir algı ve kapasite meselesidir. 'Tepenin öbür yanını görmek" sıradanların sahip olduğu bir yetenek değildir. Topluma iyi ve kötü doğru şekliyle anlatıhrsa, onlar mutlaka doğru olanı bulacaklardır. Đnsanlar sorunun ne olduğunu öğrenmeye korkmamalıdır. Mesele tam ve ayrıntılarıyla bilinmezse, tamamı hiçbir zaman öğrenilemez. Bu kitap, Türkiye'nin en uç köşesi, zamandan, mekândan ve hatta çağından uzak, dağların şehri Hakkari'de 1993-1995 yılları arasında 8 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok geçen 778 günde yaşananları gözler önüne serecektir. Ben, anılarımı 1993-1995 yıllarında Hakkari ve Kuzey Irak'ta şehit düşen 427 vatansever (365 subay, astsubay, erbaş ve er, 60 korucu ve 2 polis) ve yaralanan

853 gazinin annelerine, en ağır koşullarda bile hiçbir şikayetlerine tanık olmadığım, ölümle eğlenen, oynayıp gülerek muharebeye girip şehit ulan ve yaralanan Türk askerlerine, tüm mücadele arkadaşlarıma bir vazife ve gönül borcu olduğu için yazıyorum. Türk gençleri; Türk Devletinin gelecek kuşaklan, Ulu Önder'iıı kendilerine hitabında yer alan "Memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler" sözünü hiç ama hiç akıllarından çıkarmamalıdır. Kürdistan Đşçi Partisi (PKK) ile yapılan mücadele Hakkari'de ve Kuzey Irak'ta 3000 m. üstündeki dağlarda ve dağ geçitlerinde ya kar üstünde ya da güneşin alanda yürütühnûştür. Bu vahşi doğada Nisan ayı ile birlikte rengarenk kır çiçekleri açar. Fakat içinde bulunduğumuz ruh hali bunların hiçbirinin farkına varılmasına imkan tanımaz. Metrelerce derin kar ve kır çiçekleri vatanları için gözünü bile kırpmadan şehit olan kahramanlar, Oscar Wilde'ın, ^üçük yaşta ölen kardeşi için yazdığı şiiri .ıkla getirir: "Sessiz yürii, O yakında, Karların altında; Usulca konuş, O duyabilir, Açan Papatyalarla.." Osman PAMUKOĞLU 27 Aralık 2002 "Söylesem, tesiri yok; Sussam, gönül razı değil" FuzuH Birinci Bölüm ÖNCESĐ * Bu kitapta yer alan olaylar; 13 klasör belge, 33 muharebe video kaseti, 28 albüm fotoğraf ve el yazılı 3 büyük cilt defterden kaleme ahnmifttr. 10 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok ÖNCESĐ 11 "Ey oğul, bir gün yazıcı ohtrsan, Kuşkunun, birikmenin ve beklemenin yazıcısı, Saten masal anlatma ülkemin çocuklarına." 1974-1975 yıllarında Kars-Iğdır'da Hudut Bölük Komutanıydım, Üsteğmendim. Bölük merkezi; Taşburun isimli bir köyün yakınında olduğundan, bölük, Taşburun Hudut Bölüğü olarak tanımlanır. Bölük merkezi, SSCB'nin Ermenistan sınırına 6 km. mesafedeydi. Araş Nehrinin çizdiği sınırdan 19 ve 25 numaralı hudut taşları arasında kalan 46 km.lik bir hudut hatundan sorumluydum. Elimdeki güç; 7 subay-astsubay, 225 asker1, 25 at, 13 katır, 7 motorlu araçtan ibaretti. Bu mevcutla 7 karakol ve müfreze halinde siyasi hudut boyunca tertiplenmiş durumdaydık. Genel coğrafi konumumuz Büyük ve Küçük Ağrı Dağları ile Araş Nehri arasıydı. Tam karşımızda ise geniş bir alana dağılmış olan Ermenistan'ın başkenti Erivan şehri bulunuyordu. Bölgede Türk ve Kürt vatandaşlar birbirinden ayrı köylerde yaşıyorlardı. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktı. 1975 baharında bölüğün at, katır ve koyunlarını taze otlaklarda bir kaç ay beslenmeleri için Ağrı Dağlarının ortasında kalan Serdarbulak yaylalarına göndermiştim. Aradan bir aya yakın bir zaman geçince durumlarını görmek için Serdarbulak yaylasına gitmeye karar verdim. Đki saate kadar yakın ciple tırmandık; fakat öyle bir yere geldik ki artık cipin devam etmesi imkansızdı. Şoförü ve aracı bıraktım. Yanımdaki piyade tüfeği ve av tüfeğinden, av tüfeğini alarak yaya olarak tırmanmaya başladım. Bir saat sonra yaylanın düz kısmına ulaşpm. Diz boyu ot vardı, sanki bir ot denizinin içindeydim. Yarım saat kadar geçmişti ki karşıma ismini önceden bildiğim Rus süvari kışlasının kalıntıları çıktı. Đğdır ovasının büyük bir bölümü ve Erivan şehri ayaklar altındaydı. Büyük Ağrı istikametinde ilerledim, arazi otlaklıktan kayalıklara şeklinde değişiyordu. Görünürde bizim hayvanlı müfrezeden eser yoktu. Her yer keklik kaynıyordu. Kimse bu kadar kekliğin bir arada bulunabileceğini hayal bile edemezdi. Bütün kayalıklar keklik doluydu. Şaşırdığımdan ve kaybetme duygusu olmadığından uzun bir süre ateş bile edemedim. Artık büyük kayalıklarla kaplı bir alandaydım, birden yukarılardan birinin beni gözedediği hissine kapıldım. Bir süre sonra tepedeki kayalıklar arasında saklanıyor izlenimi bırakan bir insan ba1) Bu kitapla "asker"sözü erbaş ve erler için kullanıtvuftiT.

r$»K r«-^r: 12 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok şı gördüm. Kendimi kayalıklar arasında onun göremeyeceği gibi önce gizledim, gidiş yönümü değiştirerek tamamen farklı bir yerden, gizlenerek yukarı tırmandım. Kayalıklar bitip de düzlüğe çıktığımda 25-30 m. ileride arkası bana dönük silahlı biri duruyordu. Sert bir ses tonuyla: - Yarım saattir beni gözedeyen sen miydin? Döndü: - Bendim kumandan bey, keklikler ürkmesin diye ses çıkarmadım. Yaşı 60'ların üzerindeydi. Sol gözü yoktu, kıyafetinden yoksul biri olduğu belliydi. Zayıf ve kemikli bir yüzü vardı. - Hiç silah sesi duymadım. Gördüğüm kadarıyla bir şey vuramamış-sın, dedim. - Ben 10-15 kekliği bir arada görmeden ateş etmem, fişekler çok pahalı, o kadar param yok, kumandan bey. - Diyelim o kadar kekliği uzaktan gördün, tüfeğin menziline kadar seni yaklaştırırlar mı? Sürünün gözcülerinden nasıl saklanacaksın? - Bunların çaresi var, dedi. 20-30 m. kadar öteden kayalık bir kovuktan, kenarları 1,5 m. olan çıtaya çakılmış bezden bir çerçeve getirdi. Bez, arazinin doğal renkleriyle kamufle edilmişti. Çerçevenin tam ortasından beze iki göz deliği, göz deliklerinin 20 cm. altında da daha büyükçe tüfeğin atış deliği açılmıştı. - Böylece onlara 30 metreye kadar yaklaşıyorum. Geçen hafta bir atışta 9 keklik vurdum. - Gözle ilgili şeyleri halletmişsin ama, senin bir yılan sessizliğinde onlara yaklaşabilmen de herkesin yapabileceği iş değil, dedim. - Sen kaç yaşındasın amca? - 64. Yalnız nüfus kaydım 7-8 yıl sonra alınmış. - Nerde oturuyorsun? Ailende kimler var? - Büyüklerim öldü. Kardeşlerim şurada burada. Ben yalnız yaşıyorum. Aşağıda, Aralıkta (Türk-Ermenistan-Đran sınır birleşim noktasındaki üçe) mevsimlik çobanlık yapıyorum. Kumandan bey ben seni ilk defa görüyorum, Aralık'taki zabitleri uzaktan tanının. - Ben Taşburun Hudut Bölük Komutanıyım. Bu yaylaya bölüğün hayvanlarının durumuna bakmak için geldim. - Aman aman, senin Taşburun Bölüğü çetin bir bölüktür kumandan bey, Karaköse (Ağrı) başkaldırmasında ele avuca sığmadı. Birçok karakol çözüldü, ama senin bölük Nuh dedi Peygamber demedi. Yiğit askerlerdi. - Sen o zaman kaç yaşlarındaydın? Öncesi 13 - 16-17 var veya yoktum. - Ne oldu da isyan çıktı? Alınıp verilemeyen ne? Siz bunu yaşamış insanlarsınız. - Kumandan bey, siz bunları bizden iyi bilirsiniz. Ne zaman bu bölgelerde bir hareket olduysa, bunun arkasında, bilin ki ya Đngiliz, ya Moskof (Đran taraflarını göstererek) ya da bu Farslar, biri biri mutlaka vardır. Sonra bu Farslar ikili oynar. Önce Kürtlerden yanaydılar; kışkırttılar, desteklediler sonra birden dönüp T.C. Hükümeüyle anlaştılar. Ben ne diyeyim. Ateş kendi kendine yanar mı? Halk cahil, yoksul. Ne denirse hemen kanıyor. Bu kafirler her zaman bol vaatlerde bulunmuşlardır. - Baban o zaman sağ mıydı? - Sağdı kumandan bey. Babam o çatışmalarda ayağını kaybetti. Ne kıyamet koptu, ne kıyamet. Mustafa Kemal Paşa başımıza taş yağdırdı. Başka türlü de sükunet sağlanamazdı. - Sizin gözünüze ne oldu? -Avda oldu, bir canavarla (ayı) boğuşmak zorunda kaldım. Pek inandırıcı gelmemişti. Ayıyla boğuşan iki kişi tanırdım. Yüze indirilen bir pençe darbesi sadece gözün işini bitirmekle kalmaz, yanağı da parçalardı. Israr etmedim, her şeyi içtenlikle anlatıyordu. - Peki şimdi ne oluyor? Gene bu bölgede sağ sol diye ayrılmışlar, fırsat bulsalar birbirlerini acımadan boğazlayacaklar. Harman yakmalar, köy basmalar neyin nesi?

Siz yemeden yiyemem. sularını. . Dolayısıyla bunlar iç içedir. iki elinde de tipe konmuş olan kumanya (yiyecek) paketleri vardı. üç taneydi.Neden cipi bırakıp geldin? 14 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . bin yıllık acı ve öfkesini ulusal bağımsızlık savaşında bir silah olarak düşmana çevirmelidir. Türk burjuvazisinin Kürdistan'daki en önemli sosyal dayanağıdır. Gelen cipin şoförü onbaşıydı.. anladım.Kendi kumanyanı da mı getirdin? . Yüz buluyorlar. Uzaktan otları yara yara bize doğru biri yaklaşıyordu. kendi ekonomisini canlandırmaya hizmet ettirmektedir. PKK hareketinin ortaya çıkışını kavramak.. toprak ürünlerini çılgınca şöminen Türk burjuvazisi. PKK. dedim. Đsrar etti. siyasi ve askeri alanlarda. . Gerilla Botan bölgesine (Hakkari-Şımak) oturduktan sonra burada kızıl bölge doğacaktır.. ben acıkmadım. Bizde savaş kurmayı partidir.Sağol. dünya sosyalist güçlerine inanır. Devlet birini yakalayıp mahpusa koyunca her şeyi halletmiş gibi rahatlıyor. Yaşlı adamın bütün karşı koymalarına rağmen her iki kumanyayı da orada bırakıp. yürüttükleri strateji ve taktikleri hakkında. odak noktasıdır. düşmanla. Bütün devlet kuruluşları düşmandır. düşmandan sinmiş olan her türlü pislikten kurtulacağız. ideolojik.. Bütün düzen partileri Kürt kurtuluş mücadelesinin düşmanıdır. .Cipin başına bir iş gelirse. Gerilla çekirdeği. Bu defaki çatışmaları çıkaranlar Ankara'da oturuyor. Halkımızın başına bir karabasan gibi çökmüş olan bu alçak . Savaşı kurmaylık yürütür. Đran tarafına doğru yanından ayrıldık. kültürel vs. program..Birini sabahleyin yedim. Siyasi gelişmeleri bu yönlendirecektir. kurduğu Cumhuriyet Ordusu ile 19251940 yıllan arasında Kürdistan'ı güçlü bir askeri işgal harekatına girişmiştir. acıkmış olacağınızı düşündüm. "Gölgede güneşlenilmez' Niyetleri. . Kürdistan kurtuluş harekeü bu tabakayı tamamen ortadan kaldıracaktır. parti çekirdeğimizin daha da yoğunlaştırılmış ifadesidir. benim adamım. Halkımız. Küıdîstan'ın tüm zengin kaynaklarını. Torbasından iki elma çıkardı. Bu ne anlama gelir? Her şeyden önce köyler düşürülecektir. birini bana uzattı. aldım. ekonomik.Cesaret edemezler komutanım. Kürdistan halkının karşı karşıya olduğu düşman gücün azgın karakterinden ve halklar düşmanlığından kaynaköncesî 15 lanan bu uygulamaların. kültürel. Burada gerilla cephe ve parti faaliyederinin özüdür.Başka elman var mı? .. Reyini bana ver işi. sosyal. . kongre kararlan ve yazılı dokümanlanyla.Esas sebebi soruyorsun. amaçlan. Đkindi vakti olmuştu.Geç oldu. Kürt uluslaşması. Almamak için birkaç adım uzaklaştım. senin adamın oluyor. hedefleri. . Tüfekleri sırüna asmış. Sağlam partililer gerillayı geliştirecektir. Türk sömürgeciliğiyle dişe diş bir mücadele vermekten geçer/2 "Baftankara* Cumhuriyet Devrinde Çıkan Đsyanlar: Nasturi Đsyanı: 1924. her alanda tam ve kesin bir kapışmayı gerçekleştirerek.Parti ve cephe faaliyetlerinin temelinde gerilla olmasıdır. ancak Marksizm-Leninizm'e. manifesto ve burada dile getirdiği görevlerinin altından başanyla çıkmada. aküyü de kimsenin bulamayacağı yere sakladım.Sebep sadece bu mu? .Evveliyatı vardır. Kürdistan gerçeğini de kavramak için zorunludur. kuruluş bildirisi. Türk burjuvazisi. Đki küçük sarı elma. Bu rey işi var ya. ne olacak senin halin? . her şey bu kağıttan çıkıyor. merak ettim komutanım. karşılığı da gerektiği gibi verilmelidir. Ama en önemli nokta. Hakkari . Partiye Karkeran Kürdistan / Kürdistan Đşçi Partisi (PKK): "Partinin taktiği gerilladır. Türk olmayı sınıf çıkarına daha uygun bulan Türkleşmiş hain Kürtlerden oluşan bu tabaka. Kırılabilirdi..

3 Milli Müdafaa Vekalsh. 26 Hazt-mn 1953ÖNCESĐ 17 Gene Türk Ordusunun ilk toplu şehitleri Hakkari Çukurca ilçesindeki Zap suyu üzerindeki Sorti köprüsünde olmuştur. hastanede hastalıktan ölenler hariç. Erciş Ağrı Đsyanları: l. Sürt Şeyh Sait Đsyanı: 1925. Đstiklal Savaşı: 10. . 28 karakola eylem düzenlemiş. Kore Savaşı: 731 şehit 1. Biri Çavuş sekizi er. Muratbaşı. Bir gün beni hatırlayabilirsin ancak.Agn: Mayıs 1926 2. Siirt. Hakkari'deki şelıit miktarı 245 askerdir. PKK'nın Hakkari bölgesinde gücünü ve şiddetini her geçen yıl nasıl artırdığını göstermesi bakımından iik baskından itibaren Hakkari'deki şehit asker miktarı. Tunceli: Mart-Ekim 1937 2.1986'da 1. 48 geçici köy korucusu ile 1 polis yaralanmışın. bir astsubay ve bir er yaralanmıştır. Oradayım hep ben. Đsyanların bastırılması Tunceli'de yedi ay. Bitlis Bicar Đsyanı: 1927. Lice. 1912-1913. Harp Tanhi Dairesi. Mücadelenin başladığı 1984lden itibaren 1992 dahil 9 yılda. Sonuç olarak. PKKJncü Kongre Gündemi 1986. tarih 9 Ekim 1984'dür. II nd Ulusal Konferans Kararlan 1990. Şeyh Sait'te 4. 853 yaralanma olmuştur. Şeyh Sait'te 5000 silahlı. orada. Hozat Mutki Đsyanı: 1927. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı: 486 şehit "Tanrt gafile doğruyu söyleyenle.885 şehit Yaralı iken ölen 1718 asker dahil. PKK ile mücadelede Türk Ordusunun ilk subay şehidi 1963 doğumlu. 30 Ağustos 1984'de Hakkari Yüksekova ilçesinin Yürekli yaylasında şehit düşmüştür. Erkanı Haıbiyt Umumiye Riyaseti. Bingöl. astsubay ve asker şehit olmuş. 1984'de 11. 1989'da 15. Yüzlerce mayına basma ve yol kesme olayı yaşanmıştır. Varto. Şemdinli'de bir subay. 1993-1995 arasında ise 365 subay. 804 subay..5 ay sürmüş. Tendürek. 199O'da6. Mustafa oğlu." PKK'mn silahlı eylemlere başladığı 15 Ağustos 1984'deki Şemdinli ve Eruh baskınlarında. Sason. üs. 148 kez karakol. "Denizi sonsuz olara düşün artık. Tugayların şehit sayısı 233'dûr. Ağ-n'da 800-1500 silahlı olduğu tahmin edilmektedir. Tunceli: Haziran-Ağustos 1938 Bütün bu isyanlarda asilerin silahlı gücü 150 kişiden 5000 kişiye ka2) PKK Kurulu} Bildirisi 1984. derinde. Aşn: Eylül 1930 Tunceli isyanları: Đ. Diyarbakır. 1985'de 12. astsubay ve asker yaralanmıştır. 16 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok dar değişmiştir. Kulp. Balkan Savaşı: 4307 şehit 1919-1922. Seçme Yazılar Cilt IV 1989. 76 vatandaşı da kaçırmıştır. diğerleri iki gün ile azami bir ay içerisinde bitirilmiştir. 1993-1995 arasında 60 geçici köy korucusu ve 2 polis şehit düşmüş. Aynı dönemde PKK. 1. Hakkari Sason Đsyanı: 1925. Hani. Silvan Şemdinli Đsyanı: 1925. Hakkari Koçuşağı Đsyanı: 1926. köy ve mezraya ağır vç hafif silahlarla saldırmıştır. Eylemde emeği olam sever. 39 vatandaşı yaralamış. Ağn: Eylül 1927 3. Tugay 498'dir. Ovacık. ve 4. Ankara nüfusuna kayıtlı Piyade Üsteğmen Adnan ŞEN'dir. 1988'de 1. Abdullah Öcalan. Kulp Zeylan Đsyanı: 1930. 2.Raçkotan ve Raman Đsyanı: 1925. kışla. 9 asker şehit düşmüştür. 1950-1953. 1993-1995 döneminde Hakkari'de 427 şehit verilmiş. Gemilerin yorgun köpüklerinde" PKK ile yapılan mücadelenin boyutlarını ve şiddetini doğru ve iyi anlayabilmek için bizim yakın tarihimizde yer alan savaşlarda verdiğimiz kayıpları hatırlamak ve bilmekte yarar vardır. PKK 1993-1995 yıllarında Hakkari'de 37 vatandaşı öldürmüş (dördü çocuk ve kadın). Tunceli'de 3000 silahlı.1987'de 6. 1991'de 71 ve 1992'de 122'dir. Đnönü Muharebelerinde şehit olan 219 asker yukarıdaki toplama dahildir. ve 2. 3. Çapakçur Beytüşşebap Đsyanı: 1926. Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde ikişer defa ayaklanma girişiminde bulunmuştur. PKK Kürdistan Devriminin Yolu 1984.

23 kez 1000-5000 askerden oluşan kuvvetlerle Kuzey Irak'taki PKK kamp larının birkaçına aynı zamanda taamız edildi. Aynı tarihler arasında. Đstanbul 18. şiddetli soğuk. Ağrı 10. Türk askeri Türk Milletinin başı belaya girdiğinde tarih boyunca kanıtladığı fedakarlık.n 1993-1995 döneminde Hakkari'de şehit düşen Türk ordusunun 365 subay. Trabzon 7.040 kg. fide olmuş. Niğde 10. Rize 7. ağaç olmuş. Tunceli. Çankırı 11. 20. Zonguldak 9. PKK mücadelesiyle yakından ilgili olan herkesin kabul ettiği. 14 havan topu. Babam anlatmaya başlayınca Annem sessizce ağlardı. Karaman 8. hücum etti. Tarihi bir öngörüdür. Yozgat 20. Eskişehir 13. derin kar. 202 PKK'lı teslim oldu (26'sı kadın). 4152 fûnye. Samsun 13. cesaret ve dayanıklılığını bir kez daha doğal haliyle sergiledi. Aksaray 10. kötü iklim koşulları. Giresun 7. Çorum 15. dala budağa sarmış. erzak Hakkari ve Kuzey Irak PKK kamplarında ele geçirilmiştir. 1989 kişi yardım ve yataklıktan yakalandı. 14 uçaksavar makineli tüfeği. Babamdan duyduğum anılar vardı. Ordu 12. Amasya 11. herkes de iyi biliyordu ki. en isabetli ve en doğru karardır. görev esnasında kalp krizi geçirmiş ve daha sonra vefat etmiştir. Hatay 14. Bursa 6. 39 telsiz. Kahramanmaraş 11. Çok kısa da olsa Dağ ve Komando Tugayının tarihinden ve komutanlarından bilgi vermenin faydalı olacağını düşünüyorum. 18 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Öncesi 19 5-10 şehit veren iller: Malatya 9. Kütahya 11. 10 -15 şehit veren iller: Kastamonu 14. Kars 8. Sinop 6. Aydın 12. manevra gücü 3000-5000 askerden meydana gelen 78 harekat yapıldı. Gaziantep 12. Muğla 5. 1984-1986 yılları arasındaki Tugay Komutanı rahmetli Ahmet Baş-yurt Paşa bu görevinden yedi yıl sonra amansız bir hastalıktan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kayseri 17. tomurcuk olmuş. Erzincan 6. Siirt ve Bitlis hariç Türkiye'nin diğer tüm illerinden de şehitler olup. 193 roketatar silahı. orada konuşlanması. 4081 mayın. 91 makineli tüfek. astsubay ve askerlerinin illere göre dağılımı şöyledir: 15 ve üzerinde şehit veren iller: Adana 30. 729 tahrip kalıbı. Manisa 11. Kırklareli 7.110 ağır silah mermisi. muharebe sahasında kendisi ile kimsenin mertlik denemesine giremeyeceğini bellekleri zayıf olanlara gösterdi. Artvin 5. Ankara 18. umulan meyveleri vermiş. Bolu 11. 1984 Ağustos'unda verimli bir toprağa atılmış. Balıkesir 13. 1986-1987 tarihlerindeki Tugay Komutanı bir yıl içinde görevden alınmıştır. Bayburt 6. toprak altındaki kökleri de alabildiğince derinliklere yayılmış haldeydi. Tokat 19. Bu silah ve mermiler ile mayınların sadece beşte birinin bile harekete geçirilmesi binlerce insanın ölümü demektir. Bilecik 5. düşüp kusuncaya kadar durmadan dinlenmeden saldırdı. Coğrafi zorluklar. Gümüşhane 8. gece gündüz farkı demeden en kıdemsiz askerden komutanına kadar herkes mecalsiz kalıncaya.688 hafif silah mermisi.096. 1989-1991'deki Tugay Komutanı rahmetli Kamil Başar Paşa. 1. 1993-1995 yıllarında Hakkari ve Kuzey Irak'ta yapılan muharebe ve çatışmalarda 2256 PKK'lı yok edildi. 1993 yılının Temmuz ayı başında Hakkari'deki durum şuydu: Bir tohum. Đzmir 12. Olayların başlamasından iki ay sonra Bolu Komando Tugayının hızlı ve yerinde bir kararla Hakkari'ye intikal ederek. Kırıkkale 8. bu cevap koskoca bir "hiç"ti. sayılan 1 ila 4 arasında değişmektedir. Hakkari'de Ağustos 1993 ile Ağustos 1995 arasında PKK teşkillerine manevra gücü olarak 1000-2000 askerden oluşan 779 harekat. Sivas 23. 5054 roketatar roketi. Đsparta 5. Konya 24. Çanakkale 5. 476'sı tutuklandı. Elazığ 6. Erzurum 18. 1984'deki Şemdinli baskınından sonra Bolu'daki Komando Tugayı Hakkari'ye intikal ettirilmiş ve adı Hakkari Dağ ve Komando Tugayı olarak değiştirilmiştir. Tekirdağ 5."Ben bu destana başlamadan önce. Bu koca gövdeli ağacı kollarımızla kucaklayacaktık. Sakarya 7. 1231 piyade tüfeği. Bütün subaylar birbirlerine "Burada bize ait ne kalmış?" diye sorduklarında. 68 dürbün ve 297. 6114 havan mermisi. .

düşmanların bile büyük takdirlerine mahzar olacak ölçüde savaşarak Çanakkale zaferinin birinci derecede kahramanları sırasına geçmiştir. subay ve er olarak 991 şehit. Buraya gelmiş olduğum 6ncı Piyade Tümeni Kurmay Başkanlığına da yine bir sonbaharda mesajla atanmıştım. Mazisi Türk Milletinin yakın tarihinin ta kendisi olan 42nci Piyade Alayına son kez yaptığım konuşmayı aşağıya alıyorum: "42nci Piyade Alayı'nın mümtaz subay. Ben de komutayı 20 Ağustos 1995'de Tuncay Kavuncu'ya teslim ettim. Zamansız bir şekilde mesajla atanmıştım. 42nci Piyade Alayının son komutanı olarak lağvetmeyle ilgili tüm çalışmaları bitirdikten sonra yeni görevime katılacaktım. "En iyi rehber bir kural hitabı değil. ne de bilinen bir durumdur. Kara Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanma planı gereği Alayı ve Sancağını teslim edemiyordum. insan gücünün üzerinde bir direnç ve cesaretle savunan 42nci Alaya "Medine Muhafızları" unvanı verilmiştir. Bu nedenle yıllar sonra herkes gibi tayin kitabında ismimin görünmesi mucizevi bir şeydi. Basra. Çok kanlı geçen muharebelerde Alay Komutanı düşmanın eline geçmesin diye Alay Sancağını yaktırmıştır. 11 ay sonra da yine bir mesajla Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari Güvenlik Komutanlığına atandım. 42nci Piyade alayına bir yıl içerisinde atanan 3ncü Alay Komutanıydım. 1879'da Bağdat'ta kurulan 42nci Piyade Alayı. bu günkü Irak'ın Güneyinde Bağdat. Muharebelerin devamı . Bir yılda bir alaya birbiri ardına üç Kurmay Albayın atanması örneği barış koşullarında ne görülmüş ne de işitilmiş bir şeydir. Kerbela. genelde harbin kaybedilmesi üzerine antlaşma gereği. alaylar lağvediliyordu. Kütülamare bölgelerinde isyanlar bastırmış ve muhtelif muharebelere katılmıştır. 2486 yaralı ve 168 kayıptır. astsubay ve askerleri. Mesajla ne20 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok ÖNCESĐ 21 reye atandıysam atanılan yerde bir mesele veya meseleler vardı. 1 Haziran'dan itibaren Alayın.' 1990-1992 yılları arasında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde konuşlu bulunan 42nci Piyade Alayında Alay Komutanlığı görevindeydim. Alay 9 Kasım 1912'de ve hiç terk etmediği Selanik'te silahlarını teslim etmek zorunda kalmıştır. personel. Mayıs ayında yapılan genel subay ve astsubay atamalar dokümanında adım geçiyordu. 113 yıl önce. 42nci Piyade Alay Komutanlığından ayrılıyor fakat. 1912'de başlayan Balkan Savaşı'na kadar. Alaya atandığım yer olan Piyade Okulu Kurmay Başkanlığına da gene bir mesajla son baharda görevlendirilmiştim. madalyaları ve Kuran-ı Kerim'i gönderine. 19 lb vılmda Alay Hicaz cephesine 12nci Kolordu emrinde olarak Suudi Arabistan'da görevlendirilmiş ve iki yıl Arabistan'ın cehennemi güneşi altında susuz ve gıdasız Mekke ve Medine bölgelerinde muharebelere katılmıştır. Bu son beraberliğimizdi. zaman zaman da mevzilerden çıkarak düşman içlerine baskınlar düzenlemiştir. Kurmay Binbaşılığımdan Kurmay Kıdemli Albaylığıma kadar geçen atamalar safahatında ilk defa. Çanakkale'de dört taburlu olarak muharebe eden 42nci Piayde Alayının zayiatı. Alay. 1993-1995'de komuta ve sorumluluk bende olmuştur. Fakat devamı gelemedi. 1997'de görevden dönüşünden bir yıl sonra da Kavuncu Paşa yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak rahmetli oldu. mevzilerini terk etmediği gibi. Çünkü. Selanik kuzeyinde tertiplenen 42nci Piyade Alayı Yunan asıl kuvvetlerinin taarruzları kendi cephesine yönelmiş olmasına rağmen. 29 Mayıs 1992 günü öğleden sonra 42nci Piyade Alayını Sancağı açılmış. 1992 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına atandım.1991-1993 yılında Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari Güvenlik Komutanı Utku Güney Paşa görevden dönüşünden altı ay sonra ağır bir kalp krizi geçirmiştir. Ancak. atlas kumaşına takılmış halde Ergene düzlüğünde içtima düzenine aldırdım. 42nci Alay 1915'de bu defa Çanakkale'de. silah. Osmanlı ve Mecidiye madalyaları ile taltif edilmiştir. tecrübedir. araç ve malzemeleri başka yerlere dağıtılacaktı. Đngiliz ve Araplara karşı Medine'yi yoksulluk içerisinde. 1912 Balkan Savaşı'nda Yunanistan'da Struma Kolordusunun içerisinde Selanik bölgesini savunma görevini üstlenmiştir. Böyle bir atanma ve görevlendirme ne rastlanır. Kerevizdere muharebelerinde.

Mazisi. yüzlerce silah ve araçla katılmamıza." Alayın bugünkü sancağı ve Đstiklal Madalyası 54 yıl önce Edremit'te iken. yolunuz ve bahtınız açık olsun. Türk Milletinin yakın tarihi ile özleş-miş olan bu büyük Alayın Sancağını ve sizleri son defa saygıyla selamlıyorum. Alay Đnci derece altın savaş ve üstün cesaret madalyaları ile taltif edilmiştir. Birleşik garnizon ve kışla hizmederine rağmen. silah. Böyle bir Alaya mensup olmanın şerefi size ve çocuklarınıza ömür boyu yeter. Ağustos 1922'de 42nci Alay Büyük Taarruza iştirak etmiş. Bu tarihi günde 42nci Piyade Alayının 46ncı ve son Alay Komutam olarak Sancağımız altındaki son beraberliğimizde ne kadar gururluy-sam o kadar da hüzünlüyüm." "Sıladan geliyorsunuz. Bu işler iki ay sürdü ve Temmuz 1992 sonlarında Kara Kuvvetleri Karargahında Harekat Başkanlığındaki Şube Müdürlüğü görevine katıldım. . Büyük Taarruzda çok sıkıntılar çekmiş fakat bunların hepsine cengaverliği. kış tatbikatlarına. ne yok oralarda? Çiçek açmış mıydı faş erikleri. Rum Pon-tus imhasında. 42nci Piyade Alayı. geçen son iki yılda barış şartlarında bir alaya verilebilecek bütün vazifeleri almış ve örnek şekilde kusursuz bir uygulamayla yerine getirmiştir. kendisine hedef olarak verilen Elvanlar bölgesini ele geçirmiş. geriye 156 er kalmıştır.sırasında Alay Komutanı dalıil bütün subaylar şehit olmuş. gece ve gündüz tempoyu dorukta tutmamıza rağmen 24 ay içerisinde bir tek askerin saçının teli bile kopmamış. Alay bu muharebelerde de parlak geçmişine yakışır cesaret ve kahramanlıklar sergilemiştir. kahraman 42nci Piyade Alayı daima askerlik tarihinin birincisidir. Şimdi Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı belgelerinden 42nci Alaya ait bölümü aynen okuyorum: "Yüksek alınlı. Güzelim dağ muharebelerini kazanmış ve Ege istikametinde muharebelere devamla kaçan düşmanı takip ederek 400 km. atışlı tatbikatlarına binlerce asker. ikmal kaynaklarından uzaklığına. büyük kısmı yaralı olmak üzere geriye bir asteğmen ve 79 er kalmıştır. alay muharebe grubu tat22 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 23 bikatlarına. yüksek şerefli. Ağustos 1921'de 42nci Alay bu kez 4ncü Piyade Tümeninin kuruluşunda Sakarya muharebelerine katılmıştır.' Alayın lağvedilmesi personel. Çanakkale'de. Dört yıllık Kurmay Albaydım. Sakarya'da Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey. araç ve malzemelerin hepsinin başka birliklere dağıtılması demektir. Bütün bunlar 42nci Piyade Alayının disiplin. Ve bu Alay ebediyen iftihar edilecek tarihi bir şöhrete maliktir. yüksek morali ve disiplini sayesinde göğüs germiştir. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk adına Đnci Ordu Komutanı General Fahrettin Altay tarafından verilmiştir. 42nci Alay 1921 'de 15nci Kafkas Tümenine bağlı olarak yeniden kurulmuştur. yol yürümüştür. Örgü perdeli pencerenin altmda ?" Cahit Sıtkı Tarana ikinci Bölüm 1993 DÖNEMĐ I 24 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1993 Dönemi 25 "Gerçekleri söylemek inşam özgür kılar. eğitim ve moral seviyesinin göstergesi ve tam kanıtıdır. Hepinizi minnetle kucaklar. 1991-1992 Eğitim ve Öğretim yılında Kara Kuvvetleri birincisi olarak Üstün Birlik Şilt ve Beratı ile ödüllendirilmiştir. Alay. muharebe bittiğinde 42nci Piyade Alayından. Medine'de. bir aracın dahi tekeri çukura düşmemiş. Ne var. Alay Koçkiri Aşireti ayaklanmasını bastırmış. Sakarya'da. Tabur ve Bölük Komutanları dahil bütün subaylar ile erbaş ve erlerin tamamına yakını şehit olmuş. gözlerinizden öperim. Selanik'te. daha sonra katıldığı Rum çetelerinin tenkis harekatında 42nci Piyade Alayı büyük bir ün kazanmıştır. Sakarya'da Mangal dağına Yunanlılar hiçbir zaman erişememiştir. emir dışı bir silah dahi patlatılmamış-ür.

selam verdim. Komutan çok acele ediyor" dedi. her şey normal.. sonra da sanki ben içeride değilmi-şim gibi davranmaya başladılar. cevabını bana söyle. O Güneydoğu'ya gidemem diyenlerden hesap sorulacak. Đkinci Başkansa gergin bir şekilde sadece dinliyor. hangi görevse bunu şerefle yerine getirmeye hazırım. Sonunda Komutan dayanamadı: . ölüm kalım yok.Komutanım. "Sayın Komutanım Pamukoğlu Albayım şu an karşımda. odanın içinde bir duvardan diğerine yürümeye devam ediyordu. huzurlu -ve neşesini belli eden bir ses tonuyla. sizi Hakkari'ye göndermek istiyoruz. Özel Kalem Müdürü ve Emir Subayının beklediklerini söylemesi üzerine Genelkurmay Başkanının makam odasına girdim. dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş arada bir koltuklardan birine oturuyor. Sonunda Kara Kuvvetleri Komutanı: . Alayımın Kara Kuvvetleri birincisi olduğunu. Bunlar general olunca daha çok kendilerini gizleyebilirler. Bu derece "ailene sor da karar ver" ne demekti? Ailem yok derse "görevi yapamam" mı diyecektim? Vazifenin hassas. "Bütün görevler benim için şereftir" diyor. . halde farkı nereden gelecekti? Bunu üniforma giyen herkes böyle bilecek ve ruhen hazır olacaktı. Öfke ve şiddetle söylediklerinin özeti şuydu: "Bu karargahta beni kandıran adamlar var. Daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanı iltifatkar sözler söyledi. ne emir verilecekse hemen verilsin istiyordum. kısa bir süre sonra yeniden ayağa fırlıyor. başarılarım nedeniyle kendilerinin beni Amerika'ya gönderdiğinden bahsetti. .Emredin komutanım. . dedi. sana yakışan hareketi gösterdin. dedi.Komutanım.. risk yok. Emir Subayının odasına girdiğimde bana "Komutanım hemen girin. Askerlik sanaünın Özünde tehlike vardır. O nedenle bu konuşmayı yadırgıyor.siz emredin. Đçeri girdim. bir askeri vazifede ailemin de kararını almak söz konusu olamaz. Siz sulh zamanı kışlalarda büyük karargahlarda zaman geçirin. Sen bir sor.Pamukoğlu Albayım. Genelkurmay Başkanı ise ceketinin önü açık bir halde öfkeli ve yüksek bir sesle konuşarak odanın bir ucundan diğer ucuna hızlı hızlı gidip geliyordu. o zaman da sen tut ben gidemem de.. kritik ve tehlikeler taşıdığını hissetmiştim. Konuşan Genelkurmay Başkanıydı. Bu benim meslek anlayışımla çelişir. vazifenin ne olduğunu bilmiyorum ama barış veya savaş. teşekkür ederim. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhittin Füsunoğlu çalışma masasının gerisinde ayakta ve üniformasının ceketini çıkartmış durumdaydı.Şerefle giderim. . koltuklarının altında dosyalarla yıllarını geçiriyorlar. Üstün Birlik şilt ve rozetlerini aldığımı. Odada Genelkurmay Đkinci Başkanı diğer giriş kapısının önünde esas duruşta ayakta duruyor. aksi I 26 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok . . cevap vermeden önce ailenle görüş. derhal. ne zaman emrederseniz? Hemen göreve katılayım. Komutanın hal ve hareketlerinden rahatlayıp sevindiği anlaşılıyordu.Pamukoğlu Albayım sana bir görev vereceğiz ama. yahu bu adamlar benim bulunduğum makama kadar yükselirler. sonra da cevabını getir. Milletin kırk yılda bir Türk Silahlı Kuvvetlerine işi düşecek. Kara Kuvvetleri Komutanı ile bu karşılıklı konuşma biraz sürdü.Sağ olun Komutanım" dedi ve telefonu kapatarak bana döndü: .Yok yok. nasıl tespit ede1993 DÖNEMĐ 27 . emekli yapılmaları yetmez.Genelkurmay Başkanı seni bekliyor yarım saat sonra kendilerini gör. yüzünden boncuk gibi akan terleri görüyordum.Pamukoğlu Albayım nasılsınız? . Benim sevk ve idaremin ne kadar iyi olduğunu. Beni ne duruma düşürdüler. Beceriksiz adamları yapar diye ısrar ediyorlar. Ordu barış için mi kurulmuş.22 Haziran 1993 günü saat 09:15'de Kara Kuvvetleri Komutanı Emir Subayı telefonla Komutanın beni beklediğini söyledi. Bu safhada Kara Kuvvetleri Komutanı konuştukça bana "estağfurullah" ve "sağ olun" demekten başka bir şey kalmıyordu. Kara Kuvvetleri Komutanı sağ tarafındaki telefonlardan birini kaldırdı. Hiçbir sosyal haktan yararlanamamaklar. dedi. Đçeri girince kendimi takdim ettiğimde her ikisi de önce bana baktılar. Ben bu girizgahın sonunda ne geleceğini bekliyordum. Bunda bir şey yok.Sağ olun komutanım. . savaş çıkınca biz yokuz deyin.

Çok müşkül duruma düştük. senin oraya gitmen kadar isabetli bir şey olamaz. peki geri kalan 60 Tuğgeneralden iki kişi bu görevlere niçin seçilemiyor? 60 kişiden 2 kişi atanmazsa sonuç böyle olur. nasıl bir subay olduğunu çok iyi bilirim dedi ve tam karşımda durarak sağ eliyle sol göğsümün üzerine vurup: .Ne zaman emrederseniz. madem Hakkari ve Şırnak'a iki Tuğgeneral lazım. gerçek yurtseveri hangi ölçüyle ortaya çıkaracaksın? Cesur adamlar bu günlerde millete lazım. Hakkari'de yolların kesilmediği gün yok.çeksin ki? Günlük sıradan şeylerde ölüm yok. Karargaha geldiğimi duyduğundan Kamuran Paşayı beni beklerken buldum. Karargahtan ayrılmadan Genelkurmay Đstihkam Daire Başkanı General Ka-muran Orhon'a veda etmek istedim.Basın bunu nasıl duyabilir ki? Kim söyleyebilir? Bunu açıklayacak kişi asker niteliklerine sahip olamaz. bana doğru yürürken: . aynı zamanda da yüksek bir iltifattan başka bir şey değildi. .Seni tümgeneral yaptım. gerçek kahraman. . Piyade Okulunda kendilerinin Kurmay Başkanıydım. Geçen günlerde 56 kez Hakkari il merkezini bastılar. Bölge hakkında bize bilgi verdi.Ben seni Binbaşılığından tanıyorum. ayrıldım.Sağ olun komutanım. 28 Haziran 1993 sabahı Karar Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçakla Diyarbakır'a gitmek üzere Ankara'dan ayrıldık. istifa ederim demesine içerlediğini" söyledi.Sağ olun. bu iki kişinin Albaylardan seçilmesine gerek var mı? Şu anda Kara Kuvvederinin 80 tane Tuğgenerali yok mu? Bunlardan 20 tanesi hadi dördüncü ve son yılına giriyor.Göreceksin basın bunu öğrenecek. o zaman tam bir fiyaskoyla yüz yüze gelinecek. . 28 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok .Yalnız bir şey var. bir yıllığına o görevlere gidilemeyeceğini düşünelim.. kimseyi ilçeye sokmadı. tekrar başlıyor ama bu defa aynı şeyleri daha şiddetli ve ağır ifadelerle söylüyordu.Aileniz ve çocuklarınızla ilgili işleri ben takip ederim. Kamuran Paşa meselenin öncesini biliyordu. savaş yok. Ben de: .Ne zaman gideceksin? . Erdal sınıf arkadaşımdı. Bu ifade Komutanın içinde bulunduğu ruh halini gösteren. karakolların durumu hiç iyi değil.Emredersiniz. Komutan gene benzer konulara değindi. . . Durdu.. Asayiş Komutanı bu Jandarma Karakolunda da cereyan eden çatışmalarla ilgili bilgiler verdi. Komutan bu konularda da çalışmalar yaptı sanıyorum. Bu son durumu basın duyacaktır.Şahsi işlerinizi bitirip üç gün içinde hareket edin. devreden." Genelkurmay Başkanı bir ara duruyor. . bütün gazeteler 2-3 gün üst üste bu olayı yazdılar. dedi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bile Tanrıdan. Selam verip Genelkurmay Başkanının makamından çıktım. Bana içeride ne olduğunu sordu. Asayiş Komutanı Korgeneral Necati Özgen'di. dedim. ilk defa üstün sicil kıdemiyle mümtazen terfi eden 5 subaydan biriydik. bir bildiği vardır. "Genelkurmay Başkanının bu son durumlardan çok rahatsız olduğunu ve bir Kurmay Albayın gitmiyorum. Vedalaştık.Haklısın yalnız. kısa bir süre susuyor. Diyarbakır'a indiğimizde bizi karşıladılar ve doğrudan Jandarma Asayiş Komutanlığı Karargahına gittik. rütbe hiyerarşisi dışında kendisine saygım. Çukurca ilçesini PKK 24 saat elinde tuttu. saklayamazlar. Gelecekte bir sıkıntı daha var. klasik askeri yapının ötesindeydi. ikimiz de bizim sınıftan.) Şırnak'a atanan Kurmay Albay Erdal Sipahi ile beraber iki gün sonra gene Genelkurmay Başkanıyla makamlarında görüştük. Aynı Tümende ben Binbaşı rütbesiyle Kurmay Başkanı iken kendileri Albay rütbesi ile Alay Komutanıydılar. diye cevap verdim. (Bir aya kalmadı. Bunun üzerine: . . ben hazırım. dedi. Öğleden sonra Asayiş Komutanı ile beraber helikopterle Diyarbakır'ın kuzeyinde bir karakola gittik. Onun için her şey üst üste geldi. dedi. gerçek general. Onu sinirlendiren şeylerden biri de senin gideceğin yerde bu ay olaylar doruğa çıktı. Açık sözlülüğü ve farklı kişiliğinden dolayı her zaman. kurmay olan 86 subaydan. genel şekliyle özededim. .

solda da karargah subaylarının oturması için çevresi sandalyelerle çevrilmiş büyük bir masa mevcuttu. siz dönün. Mevcut iki masanın üzerinde 7-8 tane telli ve . ilerideki Tugay Karargah binasına geçtik. "Siz yemeklerinizi yiyin ve hemen gelin. Öğle yemeğinden sonra brifinge başlayabileceklerini söylediler. Hava kararırken Diyarbakır'a döndük. Tugay Komutanı Utku Paşa kısa bir süre için izine ayrılmış ve henüz dönmemişti. Siz hiçbir şey anlatmadan da ben bir şey söyleyeyim. Ben. bir süre sonra altımızda bir plato belirdi. hepsi de çıplak kayalıklarla kaplıydı. Helikopter iniş için dönerek alçalırken uzaktaki bir vadinin tabanına doğru uzanan kerpiç ağırlıklı binaların hakim olduğu meskun mahal de Hakkari olmalıydı. Ben aynı helikopterle devam edecektim. kapısı güçlükle kapandı. Hakkari Diyarbakır'dan üç vilayet daha doğudaydı. üst örtülü mevzilerle. 360 derece her taraftan gelebilecek saldırıları karşılamak üzere tertiplenmiş. Doğuya doğru uçtukça arazi sürekli yükseldi. istemezseniz beraber devam ederiz" dedi. Helikopter Şırnak Jandarma Tugay Karargahının yakınındaki piste indi. Onların nerede oldukları. 1993 Dönem! 29 Birkaç saat sonra bize tahsis edilen UH-1 helikopteri ile Şırnak ve Hakkari'ye gitmek üzere Diyarbakır'dan ayrıldık. Harekat merkezi bu binanın zemin katında bulunan 80-100 kişilik bir salondu. bir kale intibaı veriyordu. Yaklaşırken pilotlar "Şirnak" diye işaret ettiler. Her hallerinden bezginlik akıyor. dağlar artık uçsuz bucaksız. ben Komutanlık görevlerinde öğlen yemeği yemem. valizimi alıp resepsiyona indim. Helikopter tavanına kadar malzeme doluydu. tel engeller. Utku Paşa görevden ayrılıncaya kadar bir nevi gözlemci durumundaydım ve herhangi bir konuda sorumluluğum yoktu. Salonun ucunda yerde kabartma bölge haritası karargah subaylarının masasının çevresinde de bölge haritaları ve muhtelif bilgileri içeren panolar yer alıyordu. burada bana bir çalışma odası hazırlanmıştı. havalandık. Tugaya Albay Nevzat vekalet etmekteydi. Uçuş boyunca pilotlar üzerinden geçtiğimiz arazi hakkında bize bilgi veriyorlardı. kimin ne yaptığı gibi bir merakları yoktu. Bu görüntü nelerin olduğu ve olabileceği konusunda çok şey anlatıyordu. Havadan buranın şehir mi köy mü olduğu hususunda insan karar veremiyordu. savunmaya hazırlanmış tahkimli bir mevzi idi. Her şeyde süratli olacağız. Bu tip mücadelede çeyrek saat bile hayatidir. Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcılarından Piyade Albay Nevzat. Hemen girişte sağda Komutanın oturacağı küçük bir masa. 50 m. Kalktım. birisi bana bir tost ve ayran getirsin. Benim üzerimde harici üniformam vardı. "bana hemen bir eğitim elbisesi hazırlasınlar ve bütün Şube Müdürleri kendi faaliyet sahalarındaki tüm bilgileri sonsuz bir ayrıntıyla anlat30 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok maya hazır olduklarında nerede toplanacaksak oraya geleyim. Bu iş o kadar çabuk olmuştu ki. pistten uzaklaşmış olan Erdal'la bile vedalaşamadık. teşekkür ederim" dedim. işimiz hasımdan önce zamanla olacaktır. kısa bir görüşmeden sonra. siz yemeğinizi yiyin ve hemen gelin. dünyanın başka ülkelerinde bu tip mücadeleleri anlatan piyasa kitaplarından yanımda getirdiklerimi taradım. Đzinden döndüğü anlaşılan sivil kıyafetli 7-8 personel de aralara sıkışmıştı. daha süratli.Ben sınıfım ve görevlerim itibariyle her tip karakolu bilen bir subaydım. en süratli olduğumuz zaman bile yeterince hızlı olmuş sayılmayız. Pistte. güneş doğarken tıraş oldum. Kurmay Başkanı Kurmay Albay Đhsan ve Karargah subayları karşıladı. Hakkari sınırlarına girmiştik. mayınlar. Helikopterde bir kişinin oturacağı yeri zor buldular. hiç konuşmuyorlardı. atış mazgalları. Burası karakol değil." Dağ ve Komando Tugayının Karargah binası zemin hariç iki kadı orta boyutta klasik bir bina idi. Geldiğimiz helikopterin pilotlarından biri yanıma gelerek "Komutanım bu Skorsky Hakkari'ye gidiyor. hangi birlikten oldukları gibi sıradan bir soruyu bile sonnak gelmedi. Gece orduevinde kaldık. arzu ederseniz onunla gidebilirsiniz. Hemen yanımızda bir Skorsky (Black Hawk/Kara Şahin) helikopterine personel ve malzeme yükleniyordu. "Ben onunla giderim. Gözetleme yerleri. bu iş iki saati geçmemeli" dedim. Ben camdan sürekli araziyi inceliyordum. Đçeridekilerin bakışları donuktu ve tepkisiz bir halleri vardı. Üzerindeki 10-12 bina ve barakadan oluşan yerleşimin askeri kışla olduğu anlaşılıyordu. Geç yatmama rağmen sıcaktan uyumak mümkün değildi. Benim de içimden onlara kim oldukları.

subayları tevekkül ve kaderci. Kurmay Başkanı Albay Đhsan. bölükler. bir saldırı olmazsa. "şu saatte". saldırıya uğrayan köyler ve mezralar. yollar nerelerde kesildi. nerelere mayın döşediler. ne zaman ne yapacakları değerlendirilemiyor. kendisi sorumlu iken herhangi bir baskından çok çekindiğini söyledi. Đstihbarat Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Harun'a: "Şu haritayı temizle ve 10 yıl nerede temas sağlandı." HarekatlŞube Müdürü Kurmay Binbaşı Ahmet'e: 32 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1993 Dönem! 33 "Boş bir harita da sen bul. Birlikler yakın çevrelerine kendi inisiyatifleri ile küçük çaplı operasyonlara çıkıyorlar. nerede pusuya düşüldü. Anlaşılmaz bir şekilde ve yaygın bir kanaatle de birileri 1993 de PKK ile sözde ateşkes yapmıştı. Tabur 240-260 kişi-militan demektir) her yerde idi. birliklerin üs ve kışlalarında değilsek. batıdaki Tugaylardan takviye gelen Piyade Taburları. Đran ve Irak sınırlarındaki Jandarma Sınır Karakollarından başlayarak iç bölgelerdeki Đl Jandarma Karakollarını. gruplarını bulmaları söz konusu değildi. Yüksekova. Haritada başka hiçbir şey bulunmayacak. bu durum hem hasımdan hem de doğadan daha önemliydi. 6. fakat hava kararmadan üslerine geri dönüyorlardı. MiT'ten gelen haberler vardı ve bunlar da birbiri ile çelişiyordu. pervasızca hareket ediyorlardı. "Siz Dağ ve Komando Tugayının kışlasının tehdit ve tehlike altında olduğuna inanarak yaşarsanız. Üç bin metrenin üzerindeki bu dağlarda bazen 400-500 metre bile üç-dört saatte zor yürünürken bir PKK kampını. Hakkari. Tam şımarmışlardı. adam kaçırmalar ve suikastlerin sadece tarihlerini kırmızı renkli bir kalemle bu yerlerin yanlarına yaz. PKK grupları. Hangi kafaya hizmetle yapıldığı inanılmaz bu durum ile "bu iş artık böyledir" gibi düşünce.telsiz telefon mevcuttu. Yüzlerce soru sordum. Öyle taktik ve usuller uyguluyorlardı ki. Takviye Piyade Taburlarını. hangi karakollar basıldı. kendilerine tahsis edilen kışla. Dikkatimi çeken ve en hayati durumlar şunlardı: 1. karakolların birinde veya operasyonların cereyan ettiği arazilerde bulunduğumuz zamanlar dışında sabaha karşı uyuyabildiğimiz üç-dört saat uykunun dışında 24 saatin tamamı bu yerde geçti. Beyler. Dolayısıyla temas da sağlayamıyor-lardı. Gelen az bilgi de doğru ve güvenilir değildi. ta kendisiydi. kesurilemiyor gibi bir sonuç çıkartılıyor dxı. Jandarma Komando Taburunu. Halkın PKK'ya yardım ve destek sağlaması örgütün ideolojisine değil. "şuradan" diye bir istihbarat yoktu. 2. emirle iş yapan durumuna soktuğu şu on saati aşan görüşme ile apaçık ortadaydı ki. 3. Her şey bulanıktı. karakollar ne yapsın? Buna sinirleri çelikten bile olsa hiçbir insan dayanamaz. Dağ ve Komando Taburlarını. (Takım 40-50. Şemdinli ve Çukurca merkezlerine yapılan eylemler. esas kaynak olan halk da şu anda kapalıydı. bunların subay. 3 jandarma Alayının bütün Tabur ve Bölükleri. Dağ ve Komando Tugayının dört Taburu. Herkes ruhunu buna göre hazırlasın" dedim. baskın çıkan otoritesinden kork-masıydı. Sabah olmak üzereydi. Bölük 110-120. Karargah brifingini verdi. Hakkari'nin 60 ayrı yerindeki küçük birlikler. Halkın devlete güvenini kaybettiğini olaylar gösteriyordu. çünkü. . Nerede olduğunu sordum. Mahalli yönetimlerin çoğu. 5. 1993 Dönemi 31 4. üssünü. Jandarma Özel Harekat Grubunu ve nerelerde ne kadar Geçici Köy Korucusu (GKK) varsa yerlerini işaretle. Tugay Komutan Yardımcısı Albay Nevzat'ın orada bulunmadığını fark ettim. Bu nedenle halktan bilgi gelmiyordu. Türkiye'nin bu dipsiz köşesinde tüpten dışarı çıkmış olan bu macunu aynen tüpüne geri sokacağız. Tugay Komutanlığına vekalet ederken bütün gece kışlanın etrafındaki nöbetçileri ve mevzileri kontrol ettiğini. Bu mekanı anlatıyorum. başkanından en düşük memuruna kadar (belediyeler) açıktan ve inanılmaz ölçüde PKK'nın destekleyicisi değil. Karşılıklı görüşmemiz gece yarısına kadar sürdü. Hiçbir bilgi doğru ve güvenilir değildi. Jandarma ile Komando Bölüklerini. Militanlar her yerdeydi ama. Ortada bir sürü telsiz dinlemelerinden. karakol ve üslerde savunma düzeninde bulunuyorlardı. polisten. bir türlü tam olarak nerede oldukları. jandarmadan.

Van taburu ancak kışın birkaç ay Van'da kalıyor. Soypa Dağı 3214 m. Hakkari'nin 162 köy. Çiçekli Geçidi.. Yüksekova. Bu alaylara bağlı dört sınır taburu ve kırk dört karakol ile Jandarma Komando Taburu. Şemdinli Karadağ 3335 m. Süvari Kotra Geçidi. 21. biri il jandarma olmak üzere üç Jandarma Alayı ve bunları destekleyen bir Lojistik Komutanlıktan meydana geliyordu. ikisi 105 mm..lik siyasi smıra sahiptir. Bunların da nasıl bir eğitim yaptığı veya yapabileceği ortadaydı. 512 mezra olmak üzere 674 yerleşim alanı. Hakkari Karadağ 3604 m. Van. O dönemde Batıdaki bazı Kolorduların asker sayısı 6-7 bindi. diğer zamanlar Hakkari'de faaliyet gösteriyordu. yükseklikte 20x10 km.. Haruna Geçidi. destek kıtaları ve bağlı bölükleri iskan ediliyordu." Hakkari (Çölemerik) nüfusu 174. araçla hareket ancak yollarda mümkündür. üç Đlçe Jandarma Komando Bölüğü mevcuttu. Rııbarişin Gediği.. makinalı tüfek olarak muharebe gücünü küçük bir not alarak yanlarına yaz. Boğaz ve geçitlerin önemlileri batıdan doğuya şunlardır: Zap Boğazı. geçit ve vadilerde bulunmakta olup. Karan Vadisi. Kiralın Kızı Dağı 3121 m. Esendere Boğazı.* Aynı tarihlerde Kürdistan Đşçi Partisi (PKK)'nin Behdinan diye isimlendirdiği Hakkari. ila 3000 m. "Bir hançer yüz özdeyişten daha etkilidir. dağ boğazları. Diğer üç tabur. Dağ ve Komando Tugayının Karargahı vilayet merkezinin 12 km. Helena Boğazı. Koç Dağı 3262 m. Yüksekova Doğusu. boğaz ve dağ geçitlerinden oluşan 1925 m. 34 Unutulanlar Dişinda Yen! Bjr Şey Yok "En büyük kusur sığlıktır. .lik üç obüs bataryası. Kuzeyden Güneye doğru uzanan siyasi hudut dik bir açıyla devam ettirildiği taktirde görüleceği gibi. Jandarma Genel Komutanlığı birlikleri ise.000 (1990 sayımı) olan. Hirmil Geçidi. Haran Gediği. Yeniköprü Boğazı. jandarma Özel Harekat Grubu. Subayların sık tekrarladıkları bir söz vardır: "Hakkari'yi bir masaya yatırıp ütüleseler Türkiye kadar bir alan çıkar". Çimen Dağı 3170 m. Gafer Gediği. dağlar. Şehidan Dağı 3523 m. dağ geçitleri ile yüksek platolarda dağınık şekilde bulunmaktadır. Sonra biriniz bu iki haritayı benim masamın üzerine bıraksın" dedim. asker. Pazar Gediği. Yüksekova ve Şemdinli'deydi. Dokuz bini jandarma olmak üzere Hakkari'de 2000 subay. Bu ildeki çocuk ölüm oranı binde 4l'dir. Yüksekova ve Şemdinli arazilerinin Đran ve Irak topraklarına koç başı şeklinde girdiği bir vilayettir. Mezar Gediği. Bembo Gediği. Mor Dağ 3807 m. uçaksavar.' 1993 Temmuz'unda Hakkari'deki askeri güç aşağıdaki birliklerden oluşuyordu: Kara Kuvvetlerinin.. havan. Irak'la 220 km. Perihan Dağı 3370 m.dir. Mamçin Gediği.. merkez Çölemerik...astsubay. Aslında burası dağların içtima ettiği bir bölgedir. Kuzeyinde 2600 m. Mor Dağ. Kınkdağ Geçidi. astsubay. roketatar. 1993 yılında vilayetteki 290 okuldan 217'si kapalıydı. Aslankaraş Gediği. Đran'la 120 km. Çevresi vadi. ikisi sınır. Sapa-tan Geçidi. Süvari Halil Geçidi. Kuzey Irak ve Đran topraklarını kapsayan bölgelerde gruplarının faaliyet gösterdikleri mıntıkaları şöyle değerlendirilebilirdi: Yüksekova kuzeyi. Eşek Gediği. Keridosu Geçidi... Ortaç Gediği. içimde sayıklar. Türkiye genelinde binde 2'dir. toplam 23. arasında rakıma sahiptir. Başyurt adını verdiğimiz bu kışlada Tugayın bir taburu. Mücadele hakkında doğru fikir vermesi ve coğrafyanın sertliğini göstermesi bakımından bazı dağların yükseklikleri: Buzul Dağı 4135 m..000 kişilik silahlı güç mevcuttu. Ana ve tali yollar tamamen boğaz. Perihan Gediğidir. Yüksekova Karadağ 3460 m. Meydan Gediği. tanksavar topu.000 asker. Rezok Boğazı. Çukurca ve Şemdinli ilçelerinden meydana gelen. Sümbül Dağı 3467 m. Đran sınırı ve Đran topraklarındaki Kalereş kampı bölgesinde bir grup. Aslankerem Geçidi. Kerikulort Geçidi. "Havuza düşen memleketleri Biti var ki. yükseklikte bulunuyordu. Đkiyaka Dağlan 3395 m... Dağ ve Komando Tugayı (dört taburlu) ile Ege ve Trakya'daki Tugaydan gönderilen beş takviye Piyade Taburu.lik ve biri 155 mm.lik bir alanı kapsayan Yüksekova dışındaki arazi ise 2100 m. Açık olanlar da il ve ilçe merkezlerinde faaliyet gösterenlerdi. Batı ve kuzeyden gelen dağ silsileleri en yüksek rakıma ulaşarak burada düğümlenirler.

askere alma. kuşku ve pişmanlık için zaman yoktur. Yer altında organize olan bu hücrelerde zincirin bir baklasını ele geçirerek zincirin tamamına ulaşılmasına imkan yoktur. hiç kimse tam olarak çıkaramamıştır. Hücre sistemi çalışan bu unsurların tam sayısını bu tip mücadelelerin yapıldığı dünyanın diğer herhangi bir yerinde. Bunun Türkçe'si. maliye sorumlusu. doğusu. istihbarat faaliyetlerini yürüten. Hakkari bölgesi 5 ana bölgeye bölünmüş ve 7 tabur görevlendirilmişti. bölükleri 110-120. ama bir ucundan tutup çeke çeke son baklaya ulaşamazsınız. Çukurca doğusundan Şırnak idari sınırına kadar olan bölge ile Irak topraklarında Metinan kampında bir grup. 82 mm. Kaleşnikpf piyade tüfeği.Şemdinli Kuzeyi. ilçe.lik havan. dağ kadrosu teşkilleriyle sürekli temasta olan binlerce milis vardı. Aslında PKK tam gayrı nizami harp teşkilatında bulunuyordu. her birliğe verilen hedefler tek u-k gösteriliyordu. Bölgedeki bütün karakol ve diğer birlikleri bulundukları yerlerde alü günde dolaşıp bitirdim. mali. Hakkari güney doğusu. aylarınız ve haftalarınız olayları kuyruk kısmından yakalamaya çalışmakla geçer. Bakla bakla çözebilirsiniz. Hakkari Kuzeyi-Van idari sınırı Karadağ bölgesinde bir grup. Çukurca güneyinde Irak topraklarında Şivi (Zap) kampında bir grup. Geceleri nerede kaldıysam o bölge ve arazinin durumuna göre senaryolar ürettim. Çukurca kuzeyi ve doğusu ile Hakan Tepe Irak sınırı altındaki Irak topraklarında bir grup. zayıf istihbarat demektir. \ Hakkari baüsı ile Şırnak idari sınırı arasındaki Karanlık (Kato) Da^ ğı arasında bir grup. Derecik. bütün gece boyunca subay ve askerlerle görüşerek. Her kademede komutan. mıntıkalar. Sonunda yıllarınız. 1993 Temmuz'unda PKK takımları 40-50. Şemdinli güney batısı." Süratle yapılması gereken şey araziyi haritaya bile ihtiyaç duymaya-( ak şekilde zihnime yerleştirmek ve en çok sıkıntıda olan Đran ve Irak sınırındaki karakolları görmekti. avare kasnak boşa döner durursunuz. Đl. tabur savaşçı örgütlenmesi halindeydi. kullanılan kuvvet1993 DÖNEMĐ 35 Ut. Personeli ve birlikleri şahlandırmak için devamlı düşünceler üretip notlar çıkardım. "Ölümün ovalık yaptığı bu dünyada. Iran sınırı ve Đran topraklarında Jerma-Betkar kampında bir grup. propaganda görevlisi. Zaman ancak karar vermek için vardır. taburları 240-260 militandan oluşuyordu. RPG-7 ve RPG-11 roket atarlar ile personel ve tank mayınları PKK'nın esas ana silahlarıydı. Irak topraklarında Hakurk kampında bir grup. kannas keskin nişancı tüfeği. Halkın kendi güvenliğinin devlet tarafından sağlanamadığı inancının yerleşmesi. köy ve mezralarda siyasal. Gayrı nizami harp yer kürenin neresinde bu güne kadar 36 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . bölük. Oraman (Alandüz). takım. doçka uçaksavar silahı. Đran sınırı ve Đran topraklarında Zagros kampı. Balkaya Dağları ve Irak topraklarında Basyan kampında bir grup. Şemdinli güneyi. Doğusu. askere alma gibi karargah hizmetlerini yürüten personel mevcuttu. (1994'de Kuzey Irak'ta yürüttüğümüz bir harekatta ele geçirdiğimiz belgelerden birinde Behdinan-Zağros (Hakkari) teşkilatlanması. örgütün yapacağı eylemler hakkında önceden hiçbir haber alamamanız demektir. sorumluların isimleri. Bir bölgede örgütün gücünü muhafaza etmesi ve etkisinin yüksekliği milislerin miktarlarının çok ve iyi çalıştıklarının işaretidir. sağlık.) Bu teşkiller dağ kadrolarını oluşturan güçlerdi. dağ kadrosu. onların hayal güçlerini hem kendileri hem de PKK gibi çalıştırmalarını istedim. manga. komutan yardımcısı. BKC makineli tüfeği. Hareketli alay dediği savaşçı örgütlenmeyi de yapü ve denedi. Karşı tarafın taktiği ve tekniği benim için yeni bir şey değildi. Irak sınırı ile Irak topraklarındaki Mezi-Karyaderi (Avaşin) kampında bir grup. PKK'nın silahlı teşkillerine grup tabiri kullanılması bunların askeri örgütlenmede taşıdığı büyüklüklerin tarafımızdan tam bilinmemesinden kaynaklanıyordu.

Bütün birlikler. O bölgedeki Piyade Tabur Komutanı Kurmay Yarbaya (Bir ay sonra ayrıldı. Kime? Ne zaman? Nereden saldırılacağı tamamen karşı tarafın iradesine ve inisiyatifine kalmıştı. teşhis edemezseniz ne gücünü ne de Laktiklerini kestiremezsiniz.Var komutanım. Yedi yıldır çıkılmamış.Şu anda görünen. şansları iyi giderse bununla bile iyi sonuçlar alabilirlerdi. eylemlerini farklı hale getirmeyecektir. Binalar çukurların. . buraya çıktığımızda göreceğiz. mevziler. . ancak bulundukları psikoloji ile nereye kadar gi-dilebilineceğini sorguladığımda personelden umut ve ışık alabilmek söz konusu değildi. aynı sürelerde çıkarıldığında ise devamlı gözetlendiklerinden PKK oraya sızıp kendi tabiri ile "orayı darbeliyordu". onlar ağacın üstünde siz altındasınız. Gelinen durum ve koşullarda kanıksama belirgindi.Sen ne diyorsun? . gerisindeki Balkaya Dağı'nı göstererek sordum: . Hasmını iyi tanımlayamaz. Böyle bir duruma mani olmak için karakola hakim bir veya iki yükseltiye gece emniyet timi (15-20 asker) çıkarıldığında ve hep aynı yere. Bizim bunlara terörist. Benimle gelen. dedim. bu bölgedeki Gerdi Aşireti devletten yanadır ve çok cesurdurlar. Generalliğe terfi etti ve sağlık nedeniyle rahmetlik oldu) sen ne diyorsun dedim: . Bu böyle sürüp gidecek mi? Sizin 600 askeriniz ve ağır silahlarınız var. Şemdinli'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Cahit'e: . Saçlarınızın tellerini bile sayıyorlar. burayı da geçen sene basmışlar. böyle saçma sapan şeyleri kafalarından çıkarsınlar. 28 şehit var. bütün gece bulunduğunuz yere sızacak adamları düşünmek. göçük alanların dibindeydi. komando. Roketatarları omuzlarında iki militan gelip birer roket atsalar. karşı tarafa sağlıklı bir gözetleme yapma ve ateş açma imkanlarını sınırlandırmıştı. ne olacaksa olsun der ve kaderci olursunuz. siperler ve hendeklerin çoğu koruma sağlayacağız derken. Karşı tarafın propagandası ne kadar etkili görüyor musun? Eğer . üs. Etrafınızda basılmayan karakol kalmamış.Hayır komutanım. Hazırlanan avcı çukurları. Birlikleri ve araziyi gördükten sonra ilk tespit ettiğim en önemli meseleler şunlardı: Jandarma Karakollarının hemen hemen hepsi hiçbir askeri düşünce dikkate alınmadan kaçakçılık yollarını kapatacak gibi inşa edilmişti. Sürekli bekliyor olmak. savunma tedbiri almış durumdaydılar.nasıl yapılmışsa. Sonuçta da kendinizin nasıl örgütlenmesi ve nasıl savaşılması gerektiğini çıkaramazsınız. Bazı geceler Osman Öcalan beyaz aün üzerinde bu dağdan (Irak tarafındaki başka bir dağı göstererek) şu dağın üzerine atlıyormuş. Bütün bu düşülen durumların da farkında oldukları söylenemezdi. jandarma. 700 kişiler.300-400 kişi olduklarını değerlendiriyorum komutanım. çünkü birliğin büyüklüğü ne olursa olsun gece herhangi bir istikametten saldırıya uğruyordu.PKK'nın bu dağda kampı var mı? . Bir an gelir. Şemdinli'nin Derecik bölgesinde Jandarma astsubayına 1 km. bir kaç hafta sonra insanda sinir sistemini paramparça eder. böyle eğitilmişlerdi. Tam olarak ne yapılması gerektiğinde bir belirsizlik vardı.1500 kişi var. eşkıya.Cahit. Tabur ve Bölük büyüklüğünde. Gerçekte ise koruyamıyordu. bölücü veya başka bir şey dememiz. Özel bir taarruz düzenlemeve hiç gerek yoktu. Gayrı Nizami Harpte bu tarz bir savunma düzeni aslında askerin bulunduğu yerde ölümü beklemesinden başka bir şey değildir. 1993 Dönemi 37 Bazı birliklerden PKK ile ilgili abartılı cevaplar almak mümkündü. Küçük rütbeliler ve askerlerle konuşun. vadilerin. Hiç kimsede dışa vuran bir korku ve ürkeklik işareti yoktu ama durgunluk ve bezginlik hemen fark ediliyordu. piyade. mevki ve karakol kendi bulunduğu mekanda kendisini koruyordu. 60 ayrı kışla. azami bir bölük kadar PKK'h olabilir (80-100 militan).Siz oraya hiç çıktınız mı? . fakat orayı uğursuz sayıyorlar. Yanındaki askerlerden birine sordum: . PKK'ya da o öğretilmiş.

23 Temmuz 15:00'da Çukurca Pirinçeken köyü yolunda bir sivil araç mayına çarptı. Bir subay. Saat 22:00'da Hakkari merkeze bağlı Bağışh köyüne silahlı saldırı düzenlendi. Çatışma mahalle aralarında. Aynı gün saat 14:00'da Şemdinli Aktütün Jandarma Karakolundan bir jandarma eri şehit oldu. iki jandarma eri şehit düştü. Çatışma 02:30'a kadar devam etti. iki karakoldan. 3 Temmuz saat 23:40'da Şemdinli'nin Mezargediği bölgesinde arazide sahra düzenindeki Takviye Piyade Taburuna ağır silahlarla ateş açıldı. Aynı gün saat 23:45'de Çukurca Çığlı Sınır Karakoluna silahlı saldın yapıldı. 20 Temmuz 19:30'da Yüksekova Güven köyüne silahlı saldırı yapıldı ve iki köylü kaçırıldı.bunların dediği kadar militan bu dağda olsa. Özellikle köylerdeki korucular kendi durumlarının daha . 27 Temmuz saat 14:20'de Yüksekova'nın Kısıklı Jandarma Karakoluna gündüz gözüyle. Aynı gün saat 22:30'da Yüksekova'nın Karabey köyü silahlı saldırıya uğradı.000 tavuğu canlı canlı yaktılar. 9 Temmuz saat 17:00'da Yüksekova bölgesinde bir komando Çavuşu şehit oldu. 5 Ağustos saat 22:00'da Yüksekova Esendere Jandarma Karakolu silahlı saldırıya uğradı. sonuçta ortaya bir şey çıkmadan dört saate yakın devam etti. bir karartının yanlış algılanması sonucu başlayan yardım çağrılarını içeren telli ve telsiz konuşmaları sabahlara kadar devam ediyordu.5 Ağustos 1993 arasında meydana gelen olaylar şöyleydi: 2 Temmuz saat 17:00'da PKK Çukurca ilçesine hakim tepelerden şehre ateş açtı. Saat 24:00 da da Çukurca'nın Serbest Jandarma Sınır Karakoluna baskın yapıldı. 19 Temmuz 02:00'da Şemdinli'nin Durak bölgesinde sahra düzenindeki 4 ncü Dağ ve Komando Taburunun emniyet timine saldırıldı. Dört komando eri şehit oldu. 1 Ağustos saat 14:20'de Yüksekova Yeşildere mezrasında bir jandarma eri şehit oldu. 28 Temmuz saat 23:30da Hakkari'ye bağlı Kavaklı Jandarma Karakoluna silahlı saldırıda bulunuldu. On er şehit oldu. 11 Temmuz 20:45'de Çukurca Ormanlı mezrasına silahlı eylem yapıldı. Olaylar bunlarla da bitmiyordu. Aynı gün saat 23:40'da Yüksekova'nın dibinde bulunan Kamışlı Jandarma Karakoluna saldırı yapıldı. 4 Ağustos saat ll:00'da Çukurca bölgesinde bir komando eri şehit düştü. bir üsteğmen ve yedi er şehit oldu. 24 Temmuz 14:30'da Şemdinli'de arazide bir komando eri şehit oldu. 38 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1993 Dönemi 39 1 Temmuz .) "Yıldırımın çarptığı insan gök gürültüsünü duymaz. Biri asısubay dördü er. iki vatandaş yaralandı. 3 Ağustos saat 21:00'da Hakkari-Yeniköprü arasında Zap vadisinde bulunan tavuk çiftliğini basıp tesislere benzin dökerek 13. üç er şehit düştü. bir Geçici Köy Korucusu şehit oldu. 28'i yok edildi." Utku Paşa Temmuz'ıın ikinci haftası göreve katıldı ve komutayı Tugay Komutan yardımcısı Albay Nevzat'tan teslim aldı. Karşılıklı müsademe üç saat sürdü. üstelik ana karayolunun kenarında bulunan bir yere baskın yapıldı. 17 Temmuz ll:30'da Yüksekova bölgesinde arazide bir jandarma eri şehit oldu. 4 Temmuz saat 16:00 da Yüksekova-Yeşiltaş yolu kesildi. Her gece en az üç köy. uzaktan ve yakından bir silah sesinin duyulması. 2 Ağustos saat 09:15'de Hakkari merkeze bağlı Taşbaşı köyü yolunda bir sivil araç mayına çarptı. hiç durmaz buralarda ne varsa hepsini siler süpürürler. on vatandaş yaralandı. Saat 23:15'de gene Yüksekova Çobanpmar Jandarma Smır Karakoluna mensup bir er mayına bastı ve şehit oldu. Bir vatandaş öldü. (Kısa bir süre sonra bu dağa taarruz ettik. tamamı 47 kişiymiş. Bir Asteğmen ve altı komando eri yaralandı. beş kişi şehit oldu. Aynı gece 23:30'da Yüksekova Uzun-sırt Jandarma Karakoluna baskın yapıldı. üç köylü kaçırıldı. Aynı gün saat 23:00'da Hakkari vilayet merkezinin Kuzey Doğusuna silahlı saldırı yapıldı. sekiz er yaralandı. Aynı gün saat 14:30'da Çukıırca-Işıkh köyü yolunda bir sivil araç mayına çarptı.

bütün gücünü zorluyorlar ama yükselemiyor. tabanlarından akarsuların geçtiği bir bölgeydi. gelenlerle temas kurarız. Bir şey söylemeden yerine oturdu. bir ayda bulundukları yerde 40 asker şehit olmuştu. Alandüz'e ancak dağların arasındaki dar geçitlerden girilebiliyordu. kulağını ağzıma daya (Helikopterin gürültüsünden normal konuşma anlaşılamıyordu). Hiçbir şey yapmamışsınızdır. Camlardan j. Biz iyi bir ateş muharebesine girebileceğimiz mevkide olacağız. Yanımda. Binbaşı Ahmet iç konuşma cihazını çıkararak iki pilotun arasına girip onlarla konuştu. PKK'nın kayda değer bir kaybı yokken. güneydeki vadinin . Binbaşı. . aşırı sıcaktan helikopterin performansı düşmüş. Đzme dağlarının ortasında. Kendisine: "Pilotlara söyle. Bekleyerek yapacak bir şey yoktu. Tehlike her günün 24 saatinde ve her metre karesindeydi. . Hakkari'nin her tarafı öyle olmakla beraber burası sanal olarak yaratılan korku filmlerini aratmayacak kadar vahşi bir^görünümdeydi. benim peşimden geleceksiniz. Bu sayının iki-üç misline yakın da yaralı vardı. . . Burada her şey çığırından çıkmıştı. boğaz ve geçitlerin bulunduğu. o bölgeyi tam olarak görelim" dedim.Güneye Irak'a açılan vadinin rakımı daha düşük. Bir kuyuda atlı karınca gibi dönüp duruyorduk. Pilotlara söyle. Aşağıda PKK'nın sahiplerini kovduğu beş boş köy görünüyordu. mümkünse bölgenin kenarlarında bir yer tercih etsinler. Pilotlar Güney istikametini iki kez denediler. Đner inmez. derin vadiler.Orayı. bir uyarıya gerek duyulmazdı. Đncelediğim bazı PKK belgeleri ve telsiz mesajlarında "1993 yılı sonunda Kürdistan meclisinin burada da açılabileceği" gibi zırva ifadeler ve değerlendirmeler geçiyordu. Bu bölge eski isyanların da başladığı bir yerdi." Temmuz'un ikinci haftasıydı. Hava çok sıcaktı. son turlarda bu küçük helikopter daha aşağılarda uçmaya başlamıştı. kışlada ne kadar helikopter varsa azami miktardaki timi bu helikopterin çevresine atıp emniyetini alsınlar. pilot Yüzbaşı ve Üsteğmenle konuştu. Saat 14:00 civarındaydı ve artık ayrılabilirdik. Helikopter doğudan vadi içerisinde uçarak Ora-mar bölgesine girdi. Tugaydakilere şunu ısrarla söyle. Başlangıçta belli bir yükseklikte uçarken. Döne döne 9-10 tur attık. Daha önce bir taburla geçitlerden biri kullanılarak kenarlarından birine kadar yaklaşılmış. Her şey sinir sistemlerinin dayanıklılığına bağlıydı.Komutanım.Ahmet mesele nedir? . Yüksekommimmm 40 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok va Güneyinden Alandüz'e/Oramar'a geçsinler. Buzul. karargahtan Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ahmet vardı. Đki pilot hariç helikopterde altı kişiydik. Pilotlar tecrübeliydiler. Bir tur daha tamamlanmak üzereyken. zaman her şey. Đniş yeri netleşirken sen Tugaya bildir. Đşin en ölümcül tarafı ise personelin üzerinde yarattığı şok ve moral bozukluğuydu. çıkamadık. iniş yerini kendi1993 Dönemi 41 leri seçecek.000 metrenin üzerinde. Güneye doğru kısa bir vadi ile Kuzey Irak topraklarına geçilerek PKK'nın orada bulunan Me-zi-Karyaderi (Avaşin) kampına bağlanıyordu. Dibecik köyleri yönünü deneyecekler komutanım. Tove. Pilotların kasklarının öne doğru eğilip kalkması emri anladıklarının işaretiydi. Birliklerin durumlarını incelemeye devam ediyordum. Pilotlar maksadı bildikleri için daireler çizerek bölgeyi incefememizi sağlamaya çalışıyorlardı. Bu konuşma esnasında helikopter bir tur daha atmıştı. Bir kuyunun içindeydik. Rejgar.Ahmet yaklaş.örünen tek şey gökyüzüne doğru ucu görünmeyen kayalıklardı.Emredersiniz komutanım. pilotlar da silahlarını almış olarak. içerisinde kanyonlar. Aşağıdakilerin ne olup bittiğini anlamaları da zaten 20-25 dakikayı alır. Dilekli. Ne kadar gizlemeye ve kamufle etmeye çalışsalar da iki köyü kullandıkları ve Rubarişin Çayı vadisinde yamaçları yararak toprak altına girdikleri belliydi. Dayanıldı olmak cesarete eş değerdi.kötü olduğunu ispatlama gayretiyle ellerinden geleni yapıyorlardı. ne olup bittiği bilinmeyen bu bölgenin risk ve tehlikeleri düşünülerek geri dönülmüştü. "Herkes kadar yaparsanız. Klasik bir savaşta böyle işkence olamazdı. Söz konusu alan her birinin rakamı 3. UH-1 helikopteri ile uçuyorduk. .

kayalıklarını sanki elimizi uzatsak dokunacakınışız gibi bir mesafede ve kulakları yırtan bir motor sesiyle helikopter kendini kuyunun dışına attı. Harekat Merkezinde çalışıyordum. Hedefleri gelecek uçaklara tarif etmek üzere ben. nizamiyenin üzerinden geçecek şekilde havaya darbeler halinde ateş ediyor ve diğerlerine emirler veriyordu. Hava kontrolü Üsteğmen uçaklara hedeflerin tanımlat mı savaş pilotlarında hiçbir tereddüde yer bırakmayacak gibi yaptı. Hakkari merkezi ile arasında sadece bir dağ silsilesi bulunan Ora-mar/Alandüz bölgesinde PKK'nın meydan okurcasına bu derece tertiplenmesi ve kendisini çok rahat hissetmesi bütün olay ve eylemlerin yanında. Kendinizi öldürtmeden hemen binanıza dönün. Başı dönmüştü. . Bu görevini kan ter içerisinde helikopterin bir yanından diğer yanma koşarak büyük bir şevk ve coşkuyla yaptı. Patlamalar uzaktan geldiğinden bizimkilerin attığı anlaşılıyordu. Kışla nizamiyesine doğru bir kaç kişi koşuyor. Kışlanın Kuzeyi ve Kuzey Doğusunda ateş sesleri daha yoğundu. . ben bile şu anda yerçekimi olmayan bir boşlukta yürüyormuşum gibiyim. Bu iş için helikopterin dar camlarından bakarak anlatılması ise başka bir sorundu. Dışarı çıktım. akıl almaz bir şeydi. nizamiyedeki askerler soğukkanlı ki bir şey görmeden ateş etmiyorlar. Hedefleri Binbaşı Ahmet de tarif edebilirdi. Bu silah) kim kullanıyor? PKK. Kışlaya döner dönmez Tugay karargahında sürekli kalan Hava Kuvvetleri irtibat subayı/Đleri Hava Kontrolörü vasıtası ile acil ve ani hava isteğinde bulunduk.Şu anda kışlada tek silah sesi gelmeyen yer orası. Ben dağlarda ve kayalık bölgelerde Hava Kuvvetlerinin etkilerini bizzat gözlerimle görmek için ekibe katıldım. Üsteğmen cin gibi bir çocuktu. . Teklif kabul edildi. kışlaya yaklaşıncaya kadar uyudu. Bu durum personelde PKK'lılar kışlanın ortalarına kadar girmişler gibi algılanıyordu. Önce bir kaç kez silah sesi duyuldu. Seni böyle sivil kıyafetle bu karanlıkta görünce ne yapacaklarını biliyor musun? Üstelik elinizde de kaleşnikof tüfeği var. Artık silah seslerine insan sesleri de karışmıştı.Oradan kışlaya sızabilirler. Faaliyet iki buçuk saat sürdü. Subayların hepsi birden dışarı fırladılar. "senin teknisyenin dönmekten başı döndü" dedim. anlamak mümkün değildi.Ben Jandarma Özel Harekat Grubunda Astsubayım. dedim. Bir ara helikopterin teknisyeni astsubayın kendinden geçtiğini gördüm. "Komutanım. Tam planlanan zamanda ikişerli kol halinde dört uçak hedef bölgesine geldiler. PKK'lıların mı. "Acemi marangozun yongast çok ohtr. birkaç dakika içinde kışlanın her tarafını ateş sesi sardı. Böyle kayalık ve kesik arazide bir dakikayı dahi geçmeyecek süre içerisinde tarifin yapılması ve anlaşılabilmesi çok zor bir işti. Pistten karargah binasına yürürken pilot Yüzbaşı Ali'ye.' 16 Temmuz 1993 gecesi sat 22:00 civarındaydı. Uçaklara hedeflerin tarifini havacı Üsteğmei yapacağından bölge üzerinde birkaç tur atarak kendisine yerlerini tek tek gösterdik. Her yönden büyük yanlıştı. Uçaklar bölgeden ayrıldıktan sonra hedefleri daha yakından görmek istedim.Niye nizamiyeye doğru ateş ediyorsun? .Sen kimsin. Havadan dürbünle bile net olarak bir değerlendirme 42 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1993 Dönemi 43 yapabilmek mümkün değildi. Bu arada bir kaç roketatar sesi duyuldu. Bazı subay ve astsubaylar da kaleşnikof kullandıklarından tansiyonu yüksek bu ortamda bizim mi. Bölge üzerinde 4-5 dairevi tur attık. Koşarak emir verenin yanına gittim. Đki tip silah sesi vardı. sivil kıyafetli olan. Bunlar bizim kullandığımız G-3 piyade tüfeği ile PKK'hm kullandığı kaleşni-kof sesleriydi. Sürekli onlarca saat bile uçsak bu duruma gelmeyiz" dedi. bu defa Skorsky helikopteriyle uçaklardan 15 dakika önce hedef bölgesinin üzerine ulaştık. Karargah subaylarının büyük bir kısmı da buradaydı. Binbaşı Ahmet ve havacı Üsteğmen. . Üç saate yakın bu alanın üzerinde sürekli dönüyorduk. .

Kaç namlu ağız alevi gördünüz? . sana söz. Gün ağarırken bölgeye gittik. Đki taraf boğaz boğaza birbirine girmiş.Doğudaki Berçalan yaylasından veya kuzeyimizdeki Karadağ'dan gelmiş olabilirler.Şuradaki nöbetçiler. ne roketatar. . Dört şehit.Đlk ateş nereden açıldı? .' 19 Temmuz saat 02:00'da Şemdinli'nin Durak Jandarma Karakolu bölgesinde arazide konuşlanmış olan 4ncü Dağ ve Komando Tabuv> I 'V 4ĐH* t 44 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok runun Đran sınırı istikametinde çevre emniyeti için mevzilenen timine PKK'nın saldırdığı haberi geldi. Đstihbarat Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Harun'a: .Düşünmeden cevap vermeyin.Ateşi PKK açtı komutanım. Tüm personel sinirleri yay gibi gerilmiş halde sabahı yaptı. Derecik Karakolunun çevresinde 116 PKK'lı cesedi toplanmıştır. Böyle bir teşebbüste dahi. "Atakan. . çatışma alanında kaçırdıkları öîüleı . sığınak ve gömülerden çıkardığımız yüzlerce ağır ve hafif silahların arasında 4ncü Dağ ve Komando Taburunun uçaksavar ve tanksavar topu da vardı. Ne olup bittiği tam anlaşılıncaya kadar sabah oldu. diye 30 m.Milisler olabilir komutanım.Ateşin geldiği yere bir şarjör boşalttık. ağır silahlar desteğinde 620 militandan oluşan bir kuvvetle taarruz etti.Hayır komutanım. PKK. öteyi gösterdi. Oraya gittik. Harekat Merkezine döndüm.Binaların arasından kışlanın kuzeyindeki mevzilere gittim. Đş bu duruma getirilmişti. Fevkalade hassas bir ruha sahip olan Atakan bunu namus meselesi görüyor ve kendini tutamıyordu. bunun bedelinin çok ağır olabileceğini beklemiyorlardı. yıllarca "bir avuç özgür vatan" dedikleri Şemdinli'nin Derecik bölgesinde bulunan Jandarma Karakoluna. ¦"Vatan toprağı bir köylü aşkıyla ve saflığıyla sevilmelidir. Hakkari'den geldiler ve bir saate kalmaz evlerinde olurlar. PKK ile mücadele tarihinde ilk kez böyle bir gücün bir noktaya toplandığı görülmüştür. önce emniyet timlerine sonra da bir dalga halinde karakola çarpmıştır. cesaretlendirici haplar almış olan militanlar çıldırmış gibi saldırmışlardır.Doğru. ne havan kullandılar.Kimdi bunlar? . bölgeye gelen kobra helikopterleri açık alanda yakalayarak top ve makineli tüfek ateşine tutmuştur. Bu kadar zahmetsiz işi dağ kadrosu yapar mı? . . Aynı mevzide iki asker vardı.Neden ateş açtınız? . . Subaylar da birer ikişer geldiler. Şu olay bile başlı başına. PKK'lıların cesaret ve kendilerine güven konusunda nerelere ulaştığının göstergesiydi. O gece Binbaşı Atakan da bir Dağ ve Komando Bölüğü ile [160-180 asker] bu karakolda bulunuyordu. Bunlar şehirden. . Derecik olayı da bu bölgede işlerin nereye geldiğinin açık göstergesidir. Dağ ve Komando Tugayının ana kışlasıydı. O kesimin sorumlusu Bölük Komutanı Yüzbaşı da oradaydı. Taburun bir uçaksavar makineli tüfeği ile bir tanksavar topu da PKK'lılar tarafından götürülmüştü.Sizin ateşinizden sonra karşıdan ateş edildi mi? . Onu bir kenara çekip. Saldırı Kuzey Irak topraklarından başlamış. (Irak'a yaptığımız operasyonlardan biri olan Hakurk/Ejder operasyonunda bulduğumuz 268 adet yeraltı deposu.Đki gibi geldi komutanım. Burada ateş sesi kesilmişti. Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Atakan gözyaşlarına hakim olamıyordu. biri subay olmak üzere altı yaralı vardı. Bu saldırıya katılıp sonradan teslim olan üç militan da. Gün ağarınca dahi çatışmayı kesip çekilmeyen PKK'lıları. bu silahlan bulup sana vereceğiz" dedim.Siz ne yaptınız? .Acaba? Ne makineli tüfek. Bu ne cüretti? Taciz ettikleri yer. . 29 Eylül 1992 gecesi. Ne de çevredeki timlere sızma teşebbüsünde bulundular. Kendisine: .

yıllar önce işler kötü gitmeye başladığında herkes anlayabilirdi. o gün nasıl bir tertip alınması lazım geldiğini söyledim ve bizzat gösterdim. Tugay Komutanı Utku Paşa kendilerini tören birliği ile karşıladı. içtenlik. mesut. Hepsi sanki bir saat önce burada bulunanları hiç görmemiş gibiydi. Herkes memnun. Hava kararmak üzereydi. Bunu hal.) 1993 Dönem! 45 "Doğal bir içtenlik olmazsa amacınız gerçekleşmez. Katırlar kayalıklara hiç sorun çıkarmadan ürmanıyor ve askerlerle tam anlaşmış göriinüyorlardı. Kazakları. Orada kaldım. Geçmiş ola. Çadıra da girmedim. Ben hiçbir şey hissetmiyordum. hareket. Tabur Komutanına: ." 23 Temmuz 1993'de Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın Hakkari'yi ziyaret edeceği konusunda bir mesaj geldi.801 rakımlı tepe ile doğu ve batısında bulunan rakımları 3. gelecek kişiler için çadır ve diğer idari tesislerin nereye kurulması gerektiğini. sakalım için kusura bakmayın". Taburun malzemeleri ancak kendilerine yeterliydi.801 rakımlı tepedeki time akşam yemeği götürmek için dağa tırmanışlarını izledim. mermi ve roket. Tabur hemen güneyinde bulunan Hakurk'a bakan 2.Bu askerler daha önce binek veya yük hayvanlarıyla uğraşmışlar mı? . silah. Temmuz ayında bulunulmasına rağmen personelin giysileri kışlık malzemelerdi. Gruplar halinde ve tek tek subaylarla konuştum. parkaları iç içe giyerek soğuktan korunmaya çalışıyorlardı. Geniş bir heyet 23 Temmuz öğleden önce Dağ ve Komando Tugayının kışlasına geldi. konular ve konuşmalardan anlamak için derin bilim sahibi olmaya ihtiyaç yoktu. Herkes helikopterlere binip güle oynaya ayrıldı. Aynı şahıs 1994'de bu defa hareketli alay komutanı olarak karşımıza çıktı ve aynı hataları gene yaptı. O bölgede takviye piyade taburlarından biri vardı. Efe yaradılışlı biri olduğu her halinden. başının üstünde patladığında sabun köpüğü bile sayılmazdı. Artık gün. Tabur Komutanı bu timlerden bir uzman erbaşın geçen hafta el parmaklarında donma emareleri görüldüğünü söyledi. Brifingler verildi. dişe diş göze göz süren gayrı nizami harpti. Zaman ne mesaj ne de nutuk zamanıydı. Mezargediğine giderek. o gün değildi. PKK'nın geldiği seviye mesaj verme mesaj alma gibi sıradan şeyleri umursayacak halde değil. Buraya gelişin etkisi çarpışan askerler 46 Unutulanlar Dişin da YenĐ Bir Şey Yok için. mermiler ve bıçağını kuşanmasından anlaşılan bir piyade üsteğmeni: "süsü ve kendimizi kandırmayı ne kadar seviyoruz değil mi komutanım?" dedi ve devam etti "Karadağ'daki timden biraz önce indim. Fakat bunun anlatılması ve anlaşılması işin içinde olmayan için zordur. Derecik çarpışmalarında biri subay olmak üzere 28 Dağ ve Komando kahramanı şehit olmuştur. amacınızın cam ve ruhudur. Hareketli alay denilen PKK gruplarının başına gelenler olay tarihi gelince anlatılacaktır.000 metrenin üzerindeki dağlarda 24 saat esasına göre emniyet timleri çıkarüyordu. Bu gelişin maksadını. Muharebe koşullarına göre düzenlenmiş olduğundan doğal olarak şekilcilikten uzaktı. Başbakan ve Genelkurmay Başkanından başka bazı Bakanlar ile üst düzey bürokratlar ve medya mensupları da vardı. Bu olaydan sonra suçlu bulunarak görevden alınmıştır. Derecik Karakoluna saldıran 620 militanın 202'si yok edilmiştir. Emniyet timlerinin bulundukları yerlere erzak ve mühimmat götürebilmek için civardaki köylerden katırlar kiralamışlardı. PKK'ınn büyük bir hezimetle biten bu saldırısını merkez karar üyelerinden Nizamettin Taş yönetmiştir. Çok fayda sağlamasa da bir parça iyileştirmeye katkısı olabilirdi. Şemdinli'nin Güneyindeki Đran-Türkiye-Irak sınır sıfır noktasında bulunan Mezarge-diğine gidileceği ve orada brifing verileceği belirtiliyordu. Buradan Mezargediğine gidildi. Çünkü Tanrı yardım etmez. ruhları kesinlikle burada değildi. huzurlu ve sanki batıda bir ilçede parti kongresi yapılıyormuş veya bir tesis açılıyormuş gibi birbiri ile şakalaşıyordtı. Bir müddet dört askerin iki katin yedek-leyerek Irak topraklarındaki Hakıırk kampına bakan 2.ile yaralı iken sonradan ölenlerin toplam sayısının 86 olduğunu söylemişlerdir. Gelen insanlar sadece fizik olarak buradaydılar. yün çamaşırları.

Konuşmalarda jandarmalar. Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ahmet'e: -Jandarma Alay Komutanı bir tedbir düşünüyor mu? . Karargah subayları heyecanlı ve sevinç içerisindeydi. Helikopterler kısa sürede iki timi çatışma yerine yakın bir yere attılar. telsiz operatörleri vardı.. yüksek zeka ve kavrama yeteneği gerektirir. Ölü veya yaralı herhangi bir PKK'h bulunamadı. PKK'lılar sıkıştırılmış. . Bu arada başka bir korucu şehit oldu. . Son ana kadar soğukkanlılığını kaybetmedi. Sesin sahibi korucu başının kardeşiydi ve bir ayağını daha önceki çatışmalardan birinde kaybetmişti. çaüşma yeri de 10 km. la*'""-' L«. Karargahta herkes üzüntülüydü. Karışmamak için de kendimi zor tutuyorum. . onlar da ballandıra ballandıra anlatıyordu. helikopter verilebildiği taktirde. kurtuluş çareleri kalmamıştı. O sırada Alay Komutanı aradı. O gece Şemdinli'de kaldım.Konuşmaları ben de duyuyorum. iki yaralı ile son buldu. bir ayağı olmayan buna rağmen herkesten önde çarpışan yaralıya ulaşmak için kayalıkların içerisinde debelendi. Telsizlerden gelen silah sesleri insan seslerini basünyordu. 1. Temas zaten 10 dakika önce sağlandı. uzaklıkta. Yarbay büyük özveri ile. kendi inisiyatifleriyle bugün Geven Dağı bölgesine operasyon düzenlemişler. . Ayağı olmayan yaralı korucu öyle bir yerdeydi ki ne tam görülebiliyor ne de ateşle yardım edilebiliyordu. Ölümlere alışkın . Bu köy Hakkari merkeze 15 km. iki korucu yaralandı. Son cümlesi. korucular.Ne gezer komutanım. ama birbirlerine çabuk kaynaşülar. sokak kedisinin kurnazlığı ve ustalığına sahip olmayı. Daha da ilginci PKK'hlara en yakın. .' -¦*¦ 48 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok deki telsizle PKK'lılarm kendisine 5-6 metre yaklaşıncaya kadar. Ana telsiz ve el telsizleriyle herkes konuşuyordu. en ileri hatta o vardı. iyi kötü yerlerine mıhlanmış. her hareketlerini bildirdi. O da çatışmayı takip ediyor.Kendi başlarına bir sonuç alabilirler ini? . bunun öcünü almak istiyorlar. mesafedeydi." 24 Temmuz saat 13:00 civarında çalışma odamdan Harekat Merkezine indim. fakat olmadı.' S.Komutanım korucular yardım istemiyor.PKK'lı bir grupla temas sağlandı komutanım. Korucuların başlangıçtaki konuşmalarından her şey iyi gidiyor görünmekteydi. adamlar bulunmuş. iki tim hazırladığını. Çatışmanın birinci saati arkada kalmışken korucu telsizlerinin birinden "yandım" diye bir feryat geldi. 1993 Dönemi 47 . "her tarafım sarıldı" oldu. Katırı ilk defa burada gördüler.Durum nedir? . "Klasik olmayan savaş türü. Köylerine her an saldırı bekliyorlarmış. üstelik gündüz.Üzümcü köyü korucuları Geven Dağı eteklerinde. Çok şehit verdiler. Korucuların operasyonu iki şehit.Oldu. Karargah subayları sevinçle korneti başı ve diğerlerine neler yapması gerektiğini söylüyor.Ben Đl Jandarma Alay Komutanı ile görüşeyim. elin• Vp^T-v'1 .Kim? Nerede? .Bu aşiret iyi savaşçıdır komutanım. Đstihbarat Şube Müdürüne: . Müteakip günlerde PKK saldırılan bize daha büyük acılar verecek şekilde artarak devam etti. mantık yürütme ustalığı.Đl Jandarma Alay Komutanının haberi oldu mu? . Alay Komutan yardımcısı Yarbay Şerafettin'i çatışma bölgesine gönderebileceğini söyledi. Bu korucuların keyfine bırakılacak iş mi? 25-30 korucu ellerindeki hafif silahlarla militanlara ne yapabilir? Yapsalar da ne kadar yapabilirler? Buraya geldiğim günden beri gördüğüm en iyi fırsat.

Saldırı personel karakol civarında günlük işlerini yürütürken şok şeklinde yoğun bir ateşle başlamış ve azami 20 dakika sürmüştü. bu musibet. Olmayan bir şey olmuş. Utku Paşa prefabrik tek katlı konutu gösterdi ve bazı önerileri oldu: "Aynı odada yaünayıp. Biri astsubay. Savaşılacak ve mutlaka kazanılması gereken işte buydu. aynı zamanda da emniyetsizdi. Tutkudan başka hiçbir şey ciddiye alınmamalıdır. felaketlere sürükleyen en büyük düşmanın ta kendisiydi. Bir öğleden sonra Utku Paşa ile birlikte Hakkari'ye indik. çünkü lojman sayıları yetersizdi. Anayol kenann1993 Dönemi 49 daki karakola gündüz gözüyle böyle bir eyleme kalkışacak kadar meydan okuyorlardı. Aksi halde onlar bizi öldürüyordu. Ateş etmeyen. Dağ ve Komando Taburunun kışlasına döndüm ve gece boyunca subaylarla görüştüm. her gece farklı odalarda yatmamı. onun hesabını kısa sürede görememiş olmanın sebebi de gene buydu.' 27 Temmuz saat 14:20'de Yüksekova 10 km. işe yaramaz hale getiren. her alanda bu hastalıkla mücadele edilmeliydi. hiç değilse hafta sonlan gündüzleri de burada geçirmenin sinir sistemim için iyi olacağını. Kışla şehir arası Đ2 km. cesur bir adamın ölümünü kendi ağzından dakika dakika soğukkanlılığını koruyarak anlatması herkesi derinden etkilemişti. Karakola giderek bir tepeye çıktım. Tüm faaliyetlerde esas düşman işte buydu. PKK grubunun arazide yeri tespit edilmişti. Yüksekova'daki 1. gece saat 21:00'den sonra mutlaka telefonların . Şimdi sıra bizdeydi ve yapılacak şey dağ komandoları ile PKK grubunun üzerine kara bulut gibi çökmekti. Bazıları uçaksavar ateşine maruz kalmış. ruhları kafese. sokan. bir tehlike anında tehdidin geldiği istikamete ateş açıyorlardı. Bu kalıplar yok mu? Bürokratik kafa. Bunlar piyade tüfeği atışlarına bile dayanıksızdı. Savaş veya barış. Çatışma kısa sürmüştü. doğusunda. canlıyken bile insanı öldürüp iğdiş eden. Kaçan militanları takip etmek gene yoktu. askeri birlikler tarafından inşa edilmişti. Kalıpları öldürmeliydik. Tek katlı bu barakalar Tugay 1984'de Bolu'dan Hakkari'ye intikal edince. Üç gün sonra bu defa Yüksekova'nın yedi km. kışla ise 2600 metre yükseklikteydi. fakat bundan daha fazla üzülünmesi gereken aleni bir şeyi düşünüp. Lojmanlar şehrin güneyinde prefabrik barakalardı. Bu sahayı hemen yanındaki upuzun konik bir tepede gene ağır silahlarla donatılmış. Bu sonuç üzûnUılüydü. aslında. Toplum yaşamında kötü giden bütün faaliyetlerin nedeni. bulunduğumuz kışla da ihtiyat olarak bulunan Jandarma Özel Harekat Grubuna (200 seçme asker) 15 dakikalık uçuş mesafesinde. görememekti. Utku Paşa bana lojmanları ve komutan konutunu göstermek istiyordu. Kınlamayan kalıplar muharebede insanların ölüm sebebiydi. kışla havasından kurtulabileceğimi. Bir bakıma iyi bir durumdu. Ötesini bir çok sebepten dolayı onlar yapamazdı. 20 kişilik bir komando timi gözetliyor. O da şuydu: Çatışma yeri. hür düşünceyi hapseden. Yüksekova'dan komando ve jandarma birlikleri gelmiş. Đncelendiğinde görünen şuydu.subaylardı ama tek ayaklı. Düşmanı yaratan da. esnek olmayan. Şehir 1700 metre rakımda. Yüksekova ile Iran siyasi sınırı arasındaki ana yolun kenarında bulunan Kısıklı Jandarma Karakoluna saldırı yapıldığı haberi ulaştı. Asteğmen kaçtıkları yön olarak Mor Dağı gösteriyordu. bir taraftan giren mermilerin bazıları duvardan çıkamayıp kalmışlardı. ailesi ve çocuklarını Batıda bırakabileceği uygun bir yeri olanlar ailelerini yanlarında getirmemişlerdi. kalıpçılık ve sıra-danhktı. Subay ve astsubayların büyük bir kısmının eş ve çocukları yanlarında değildi. dördü asker beş şehit vardı. gürültü çıkarmayan. Lojmanların etrafı ağır silahlar dahil çepeçevre mevzilerle çevrili ve askerlerin elleri tetikteydi. Yüksekova. yakın civarı tarayıp karakol bölgesine dönmüşlerdi. Şemdinli ve Çu-kurca'da da aynıydı. üstelik şehirde kirada oturulacak do^ru dürüst ev bulmak hemen hemen imkansız. güneyindeki dümdüz bir ovada bulunan Kamışlı Jandarma Karakoluna eylem yapıldı ve üç jandarma eri de burada şehit oldu. Hakkari Batısında Geçitli bölgesinde arazide üslenmiş olan 2 nci Dağ ve Komando Taburuna (ağır silahlarla donatılmış 700 komando) 10 dakikalık havadan intikal uzaklığındaydı. Korucular da PKK ile temas sağlayarak kendi işlerini iyi yapmışlardı.lik bir dağ yoluydu.

battaniyeler.^- 4 » ' . çatışma maksadıyla bütün dikkatlerini toplayarak hasım ve düşman . muhtemelen evlerden.-.. M f:>j^ l-ı>. biri subay 9 asker yaralıydı. . Kurmaylar benim iki yılı aşkın görev süremde konutta sadece 13 gece kaldığımı kendi aldıkları notlardan söylediler. aksi halde PKK'h erkek ve kadınların arayarak hakaret edip. "ît-ı. Yerlerde bol miktarda her marka sigara izmariti mevcuttu. tetiğe bastım" dedi.Sizin gece burada olduğunuzu nasıl biliyorlar? Siz buraya gelince ast birlik komutanları mecburen sizi evden arıyorlar değil mi? . "Kendi mevziimi hiç terk etmedim. Bu da işlerin kötü gittiğinin açık belirtisiydi. .) "Gevşek beden. Gelen haberler karma karışıktı.Sabaha kadar arıyorlar mı? . Bu işi de gece nöbetlerinde yapıyorlar.Hiç ara vermeden sabaha kadar arıyorlar. benim istikametimde kimse yok sanarak ayağa kalktılar. Önceleri Bölük Komutanı parça parça bilgiler verebiliyordu fakat sonradan onunla da görüşülemedi.Tabii. bu şaşkınlık ve sinme anında da mevziin içine girerek nerede ise her askerin üzerine onlarca mermi sıkmışlardı. karyolalar.. Tim tamamen şehit olmuş ve yaralanmıştı.¦. On asker şehit. 4-1. Çatışma güneş doğuncaya kadar sürdü. Utku Paşa kışlaya erkenden geldi ve helikopterle Serbest Karakoluna gittik. (Tugay komutanı olduktan 2-3 gün sonra PTT'deki bu şahıslara suç üstü yapıldı. Her yer pelperişan1993 Dönemî 51 di. Karakolun 30 m.lik Irak sınırının en batısında Şırnak'a komşuydu.Bunlar nereden arıyorlar komutanım? . PKK karakola 1 km doğudaki bir tepede mevzilenmiş olan emniyet timine saldırmıştı. Burası bir mevzi değildi. Timin mevzilendiği tepeye çıktım. kapkacak. çaydanlıklar.fişini çıkarmamı.O kadın ve erkek Hakkari PTT'sinde komutanım. güneyinde bir çatakta iki militanın cesedi vardı. karakola hızla ulaşmanın zor olduğunu" söylüyordu. Şok ateşi hem timin olduğu tepeye hem de karakola aynı anda başlamıştı. »« ." 1 Ağustos saat 01:00'da.*. Kuzey Irak ve yurt içinde çok uzun süren muharebeler dışında karakollar dahil kaldığım her yerde PTT telefonları vardı. Çok miktarda roket ve havan mermisi kullanmışlar. Burası bir müsademe. Çukurca'nın Serbest Jandarma Sınır Karakoluna PKK'nın saldırdığı haberi geldi. hiç ses çıkarmadım. Bu çocuk hiç telaş göstermemiş ve neticesini almıştı. 26 aylık görev süremde şehirdeki konuta gitmeye ne zamanım ne de fırsatım oldu. Saldırı başladığında çalışma odamdaydım. hep bana verilen sorumluluk sahasına baktım. Vuruldukları yere geldiklerinde.Hep aynı kadın ve aynı erkek mi? . tüpler. . .-:a 1. hiç kimse beni aramadı.. gevşek zihne neden olur.Her yerden arayabilirler.. 50 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . propaganda yaptıklarını" söyledi. Her şey ama her şey işte bu basit gibi görünen sözciıklerde saklıydı. iiiii t ¦" *. ancak vadiden geçen tek yolun PKK tarafından mutlaka mayınlandığı ve pusu kuııılduğu düşünülerek. Đnanılır gibi değildi. Harekat Merkezine indim. Alay Komutanı "Çukurca'daki Jandarma Komando Taburu ile Köprülüdeki tabur merkezinden takviyelerin' gittiğini. Bölük Komutanı Üsteğmen de karakolda kalıyordu.tabii. Bunları kimin vurduğunu merak ettim ve askeri buldum. . Bu karakol Hakkari'nin 220 km.Hemen hemen aynı kişiler sayılır. Çukurca Jandarma Sınır Alay Komutanı ve bu bölüğün bağlı olduğu Köprülü Sınır Tabur Komutanından gelen bilgiler insana bir şey anlatmıyordu. radyo her şey vardı.

"beyler bu adam üryan" diyemiyordu. Bir Kurmay Albay konuşuyordu. aynı güzergahtaki Bağışlı köyüne de silahlı saldırı başladığı haberi geldi. ama bunların da dereceleri vardı. Çatışmada karakolda bulunan korucuların bazıları grubun bir bölümünün hayvanlarla güneye gittiklerini görmüşlerdi. barakalara benzin döküp içerlerinde bulunan 13. Bu subayın saçlarını her karşılaştığımda daha çok beyazlamış görüyordum. mülki erkan hiç sesini çıkarmadı. Batısında Şırnak vardı. konuşarak hiç olmayacak. Burada her taraf alev alev yanarken kontak ve kepenk işi en kritik konuydu! Konuşmalara katılma gereği duymuyordum ancak. Đnsanlar şunu bilmeli. Ben de bunu hiç anlayamıyordum. Güneyindeki Irak topraklarında ise doğu batı istikametinde uzanan ve sanki denizin üstüne çıkmış balina gibi duran dağ. Utku Paşa. Buna nasıl mani olunacaktı? Çare neydi? Herkes bir şeyler söylüyor fakat bir türlü tam bir sonuca ulaşamıyorlardı. yapmazlarsa en azından bir kısmı başlarına ne geleceğini biliyor.beklenen yer değil. Hakkari Valisi. işte millet böyle 10 yıl acı çeker. Konuşmalar arasında PKK ile ilgili tek konu. PKK ne talimat verirse onu mutlaka uygulayacaklardır. Muharebenin doğasına uygun hareket edilmezse. Çünkü. herkes geç kalmıştır" dedim. "Komutanım bu işler bekleyerek. Dayanamadım: "Her şey o kadar açık ki. tersine gel bizi topluca yok et der gibiydi. uzakta Zap Vadisinde ana yolun kenarında bulunan Devlet Üretme Çiftliğinin PKK tarafından yakıldığı. iki yıl sonra. Saldırıyı Barzani'nin bölgesi olan Metinan kampından gelen grup veya grupların yaptığı gün gibi aşikardı. Ağır silahlarını da dağ yollarından katırlarla getirmişlerdi. cereyan eden durumların karşısında yirminci sırada bile yer alamaz. Üzerinde hiçbir giysi bulunmadan dolaşan biri vardı ve kimse bir türlü. son sıfata sahip olan yerlerden biriydi. bu gece her şeyi daha iyi anlamıştı. Biz Türkiye'nin 80 vilayetine 20 yaşındaki çocukların cesetlerini gece gündüz göndermeye devam mı edeceğiz? PKK bu toprağın her karışında Türk Milletine ve O'nun Ordusuna meydan okumayı sürdürsün mü? Savaş bir gaddarlıktır. Geçen zaman içerisinde. Sonradan Serbest'de başka olaylar da oldu. daha yıllarca çekece1993 Dönemî 53 ği de ortada. Neden? Çünkü bu vilayette evin orta direği kırılmış" dedim. Bir şey acilse bilinsin ki geç kalınmıştır. OHAL Valisi. Fakat bu safhada halk bu söyleme itibar etmez. Halk başlarına gelecek olanlara şu dönemde bizim engel olamayacağımıza da inanmış durumda. Militanlar çiftlikteki altı görevliyi bertaraf ederek. Yeni atanmıştı ve bir aydır görevdeydi. içinizden biri dükkan veya araç sahibi olsa. en tehlikeli derecelendirmesinde. PKK'nın Metinan kampıydı. Kimse bulutları yelpaze ile dağıtamaz.000 tavuğu. hayvanların çığlıkları arasında cayır cayır yaktılar. 1995 Temmuz'unda. tamamı bembeyazdı. milletin yetki verdiği bu işi halletmekten sorumlu^ kim ve hangi kurum varsa. lastik gibi uzadıkça uzadı. Đki yıl bu karakolda geceyi gündüze katarak çalıştı. görevden ayrılırken ise. Bölük Komutanı Üsteğmen askerlerine aşırı düşkündü. konuşarak varılacak bir yer yok. farklı ne yapabilirdi ki? Bu soruyu kendimize sormalıyız. Hakkari'de her metrekarede bela dolaşıyordu. Serbest Karakolu tehlikeli. Yemek devam ederken saat 22:00'da bulunduğumuz yerden 10 km. PKK bunu uyguluyor. ne de çalıştırabilir. oradakiler kendi dertleriyle uğraşıyorlardı. . Ama Utku Paşa alındı. aracını çalıştırmazsa. eğer eylem günü kim dükkanını açmaz. 52 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok "Titrek ve ürkek adımlarla yol gidilmez. Acil diye konuşulan bu konu. Adamlar kendi otoritelerinin devlet otoritesinin üstünde olduğuna eylemleriyle halkı inandırmışlar." 3 Ağustos günü Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hakkari'ye geldi. bir daha hiçbir şeyi ne açabilir. önümüzdeki hafta örgütün Diyarbakır'dan Hakkari'ye kadar olan bölgede kepenk ve kontak kapama eylemiydi. Çok üzgündü.. ben ve bir kaç bürokrat şehirde bulunan askeri gazinonun bahçe kısmında yemek yedik. hiç kimse ve hiçbir zaman dilimi onu zarifleş-tiremez. Kimse Cevap vermedi. Akşam. çok tehlikeli. "Pamukoğlu Albayım bu işler öyle olmuyor" dedi.

küçük paralara ait hesaplarla birkaç mani ve türkü sözü vardı.Utku Paşaya bilgi verdiniz mi? .Komutanım.Daha ne bekliyorsunuz? Albayım. Aşağıya Harekat Merkezine indim. Karakoldan bir üsteğmen. Tabur Komutanı Binbaşı Va-hit'e söyle.Emredersiniz komutanım. Aynı mevzi çukurunda bir de uzman çavuş vardı. çaydanlıklar. Saldırıya uğrayan tepeye çıktım. . Sinir sisteminin kontrolü dışında.Bülent Albayım dümdüz ovada yoldan gitmeniz şart mı? Araçla gitmek şart mı? Đnsan bu mesafeye koşarak gider. anayol üzerinde Uzunsırt Karakolu saldırıya uğradı. rüzgar yetmez. dedi. Uzmana sordum: .K. . Sabah olurken rapor geldi. 1. O dönemde jandarmayı takviye için çok miktarda K. Saat 02:00'da Yüksekova'daki Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Bülent aradı: . Her iki tabur da güney ve kuzey istikametlerinden karakola ulaştıklarında PKK lılar çatışmayı keserek çekilmişlerdi. . Beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. rüzgar olacak.Komutanım yolu mayınlanmışlardır ve mutlaka pusu vardır. bir o kadar da yaralı vardı. Bunlardan biri: . rv~'ii ~$ft I 54 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . Olayı saniye saniye yaşar gibi anlattı.Böyle mi çıktı üsteğmeniniz? . muharebe teknikleri aslında çok basit alışkanlıklardı. Burası bir mevzi ve muharebe yeri değil. uzakta da 4. insanı çileden çıkarmaya yetiyordu: "Emniyet timini çok kısa bir zamanda telef ettikten sonra 10-12 PKK'lı orada halay çektiler kumandanım". Nasıl gidersen git. Aynı mevziye girdim ve karşı taraftarı üzerime ateş ediliyormuş gibi çıktım. . Siz süründünüz. Harekat Merkezine uğrayıp çalışma odasına geçtim. ötedeki bir karakolda çarpışan 70-80 askeri uzaktan mı seyredecek? . Üsteğmen Đsmet ise Yüksekova Jandarma Komando Bölüğünün Komutanıydı.Yemek bitti.Tabur zaten hazır komutanım.K. Saldırı karakolun Batısındaki emniyet timine yapılmıştı ve zayiat oradaydı. Saldırı sırasında eyleme manız kalan timin bulunduğu yerin tam tersi istikametinde olmasına rağmen saldırı altındaki askerlere yardım etmek için bulunduğu mevziden çıkarken.Hayır komutanım. mesafede Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde değil mi? . . yataklar.000 komando kendinden 6-7 km. bir iki telefon numarası.) Đsmet bölüğünün bir timinin bulunduğu bu karakola gelerek kendi askerlerini görmek istemiş ve gece de orada kalmıştı. Dağ ve Komando Taburu ordugahtaydı.Konutu birkaç kez aradım. battaniyeler. Gece karakolda 5-6 korucu da vardı. karyolalar. bir uzman çavuş. Erlerden birinin defteri yerdeydi. ama şimşek gibi git. ben kışlaya çıktım. cevap alamadım. . beline kadar yükselmişti. Fakat bu basit şeyleri yapmak. kabul edilemez hatalar vardı. ¦ -. Bunlardan birinin söyledikleri. (Topçu üsteğmeniydi ama bu bölüğe atanmıştı. Tabur Komutanı Binbaşı Ata-kan'ı buldum: . kasırga gibi esecekler. sigaralarla bir gecekonduyu andırıyordu. Utku Paşa ile Uzun-sırt'a gittik.1 nci Dağ ve Komando Taburu sizin yanınızda değil mi? .Bu karakol size 6-7 km.Bütün bölükleri kışlada. Atılan roket ve havanlar da gökyüzünü aydınlatıyor. Odaya benzeyen çukur darmadağınıktı. Kuzeyinde.'lığına mensup subay ve astsubay jandarma görevlerine verilmişti. atıldığı hedefi bulamayan serseri bir roket boğazına saplanmıştı. altı er olmak üzere sekiz şehit. her zaman ve herkes için çok zor olmuştur.Atakan senin 10 km.Biz mermi seslerini duyuyoruz. Uzımsır t Jandarma Karakolu saldırıya uğradı. Mayın. Her yerde aynı. . El yazılı bazı adresler. pusu var gibi kötü alışkanlıklar dinlemem. Uzunsırt Karakolundan Şemdinli istikametinde 10 km.Daha ne bekliyorsunuz. derhal hareket edin.

Defterini sana veriyorum. komando bıçağı kılıf ve baldır sicimlerini cilalayıp parlattım. "Şu geçen bir ayda görüp yaşadıklarımız. Saat tam 08:10'da herkesin hazır olduğunu bildirdiler. mekandan. Komutayı almaya gelen üsteğmene defterdeki ismi söyledim. Aksi halde konuşma hiçbir işe yaramaz. diğer mülki ve askeri erkanın hazır bulunduğu törende sancak devir teslimini yaptık. Rütbeyle. ruha ise hiç hitap etmez. Subaylar "hayırlı olsun komutanım" demeye başladılar. . bebek eğledim Büyüdü de gitti. Subayları taşıyan helikopterlerin biri inip diğeri kalkıyordu. hepsine çare bulacağız" cevabını verdim.Bu çocuk şehit mi? Yaralı mı? Listeye baktı. Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ahmet'i çağırdım. nişanla yapılacak bir şey yok.Baş üstüne komutanım. Saat 14:00 civarında misafirler ayrıldı. Türkiye'nin bu en uç köşesinde yaşadıkları ve taşıdığı sorumluluk sinir sistemlerini ve kalbini yıpratmıştı. 45 yaşındaydım. Yeni bir üniforma ve bot giydim. Unvan olunca meziyetlerin mi artıyor? Sen neysen O'sun". buna ne çare. \ Güneş doğmadan kalktım. Harekat Merkezine geçtim. mimik. gözde ışık bulunmadığından içtenlik. Korgeneral Hasan Kundakçı. Bu haber üzerine benden mutluluk belirtileri umdukları anlaşılıyordu ki göremeyince şaşırmışlardı. Çöl fularını takıp muharebe askı kayışını kuşandım. . Tuğgeneralliğe terfi ettiniz" dedi. asker eyledim Gitti de gelmedi canım. kağıtlara ve kartlara bakılarak gözünü kaldırmadan okunan konuşmalara hiç güven duymamışımdır. çağından çok uzak yaşadığı yerlerden ayrılırken vedalaşma anı hüzünlü oldu. insanların icat edip kullandıkları sıfat ve unvanların ne kadar anlamsız olduğunu çok iyi gösteriyor. Bir aydır giydiğim üniforma ve botlarım yıpranmış. "Hiçbir değişiklik göstermediniz komutanım" dediler. Gökyüzünde en küçük bir leke dahi yoktu. hava pırıl pırıldı. doğallık göstermez. bu kışlada bulunan bütün subay ve astsubayların katılımı ile yapılan askeri törenle uğurladık. Yakın bölgelerde olan subayları taşıyan araçlar ikişer üçer gruplar halinde nizamiyeden kışlaya girmeye devam ediyordu. Hissettiğim gibi doğaçlama konuşacaktım. ya birileri yazıp vermiştir. "Nedir hayırlı olan?" Kurmay Başkanı "Haberlerde TV ve radyolar söyledi. Utku Paşa devir teslim gününü üç gün sonra 7 Ağustos olarak tespit etti ve sancak devir teslim hazırlıklarına başladı. Şahsi eşyaları ile birlikte mutlaka ailesine ulaştıracaksın. " 1993 Dönem! 55 Karakola döndüm. coşku ve saldırganlık yaratılmalıdır. salona girdim ve sahnenin orta ilerisinde durarak 600'û aşkın albaydan teğmene kadar rütbelerdeki subayları selamladım. Tek başına bir general ve yalnız bir insan olarak zamandan. . Akşama doğru kışlaya döndük. Jandarma Asayiş Komutanı. helikoptere giderken kulağıma: "Pamukoğlu. ya da. Sıradan olan şeyler muharebe koşullarında yürümez. isteyenlerin de not alabileceklerini söyledim. Pencereden dışarıyı izledim.Şehit komutanım. Utku Paşa nezaket ve centilmenliği ile örnek bir kişiliğe sahipti. inancı kuvvetlenmeli. . Herkesin ruhu harekete geçmeli. kendileriyle konuşacağım" emrini verdim. Tugay Komutan Yardımcıları. Saat 15:00'da da Utku Paşayı Van hava alanına gitmek üzere Alay Komutanları. cesareti artmalı. Palaskanın tokasını. rütbelerim ve sınıf yaka işaretlerim solmuştu. "Haberim var. . bu çok kötü bir işaret" dedi. Resmi tebliğ bir gün sonra geldi. Oldum olası. insanı. 30 Ağustos 1993'den itibaren Tuğgeneralliğe terfi ediyor."Eledim eledim höllük eledim Aynalı beşikte canım. tabanca ve yedek şarjörlerin deri kılıflarını. 7 Ağustos öğleden önce OHAL Valisi. kendileri yazmış olsa dahi jest. 274 korucu tüfeklerini senin nizamiyenin önüne atıp gitmişler. Oturmalarını. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ile Hakkari Đç Güvenlik Komutanlığına atanıyordum. "Bölgedeki Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına mensup teğ56 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok menler dahil bütün subaylar yarın saat 08:00'da bu kışlada toplanacaklar. Okuyanlara. Bütün gece subaylara yapacağım konuşmayı zihnimde rafladım. Her şey insanın yaratılışı ve yüreğiyle ilgili.

. Atatürk kendisine bakınca: "Cepheden telgraf var Paşam" dedi. bütün dünya bu acıklı halimizi her günkü haberlerle öğreniyor. Köylüler. ancak zaferle kuvvet ve otoritesini ispat edene saygı ve itibar kendiliğinden gelir" ifadeleri Ulu Öndere aittir. şu Menemen olayını Atatürk seyahat halindeyken yolda öğrendi. Bunun üzerine yaver hızlı adımlarla kendisine yaklaşıp kulağına eğilerek: "Mahrem efendim" diyor. 10. Bu nedir böyle? On yıl. bağımsızlık diyorlar. 1924'de Botan çayını geçerken pusuya düşürülüp öldürülen beş atlı jandarmanın haberini Çankaya'da aldığında ise. siz köylerinize dönün. ulusların tarlası olduğunu. Saniyen gösterdiği tepkiyi içinizde bilmeyen olduğunu sanmam. sömürgecileri bu topraklardan atacağız diyorlar.. bunlar bizim bildiğimiz eşkıya değil. Kürdis-tan diyorlar. her ulus geçmişte ne ekmişse gelecekte onu biçeceğini.. Anadolu topraklarının en derin köşesi olan Hakkari'de baykuş istemiyorum. siz de eşkıya diyorsunuz ama bunlar onlar değil. halk hem mülki hem askeri ma58 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok kamlara gelerek haber vermişlerdir. dost düşman herkese. Đkinci Cihan Harbinde en çok savaşılan yılda bile muharebe edilen gün sayısı 112'dir. "Bunlar bizim bildiğimiz eski eşkıyalara. sırdarındaki çantalardan kitaplar çıkarıp okuyorlar. babalar nasıl katlanır? Beyler. Halkın devlete güveni tamdı. 60 kadar militan faaliyet göstermiştir. Türk çocuğunun. Bütün bunların ötesinde O Cumhuriyetin anasıydı. o zaman siz buna neden hazır değilsiniz? Savaşın sizin alıştığınız klasik şekliyle yapılacağı konusunda hasım ve hasım olacaklarla mukavele mi yapunız? 1993'ün haline bakın. Atatürk. "güç ve kudretini ispat edemeyene itibar edilmez. bütün gece öfkesinin önünde kimse duramadı. Türk Ordusun un kılıcının prestij meselesidir. " Hani biz devlerin fillerin diz çöktüğü millettik. Atatürk denilince siz ve birileri ne anlıyor bilmiyorum. Herkes artık şunu anlasın. O ana kadar masanın üzerine eğilmiş bir durumda olan Atatürk. tarihin engel olunabilecek şeylerin toplamı olduğunu biliyordu. eylem. ama ben size söyleyeyim. içinizden biri bana bir PKK grubunun . Bu artık Türk Milletinin haysiyet. Bu devleti kuran kendisiydi." Saygısızlığın. Bunun dışında kalan her şey size verdiğim ana emrin sadece bir teferruatı olacaktır. Küçük gibi başlayan bu olayların sonunun nereye varacağını derhal anlıyordu. Bir şairimizin dediği gibi: "Bizim köye benzemiyor buralar Bülbül gitmiş. Hakkari'de saldırı ve tecavüz olmayan bir gün ve gece var mı? Peki. 8. Aldıkları cevap: "Bizim bilgimiz var. gerçeği görmezdi.. zayıf gözler. Neden böy1993 Dönemi 57 le davranıyordu? Size söyleyeyim. tek ve son emrim budur. saat var mı? 6. geriye doğrulup ses tonunu da yükselterek: "Bu memlekette işler subaylardan ve milletin kendisinden saklanacak duruma geldiyse vay halimize. Sonra. Ben size anlatayım. Kurtuluş Savaşının başlangıcında Yunanlıların Kütah-ya-Eskişehir savunma hatümıza yaptıkları taarruzlarda işler bizim için kötü gitti. herkesin duyacağı gibi okuyun" emrini verdi. her gün muharebe edilmemiştir. tecavüzün büyüğü küçüğü olmazdı". Size ilk. cesaret. askerin. bizi köy odasına. Hepiniz Hakkari'nin çeşitli bölgelerinden geldiniz. Atatürk: "Okuyunuz" diyor. 12. üniformanızın adamı olduğunuzu göstereceksiniz. On yıl. Beyler. Hamido gibi suç işleyip dağa çıkanlara benzemiyor. tepki. Arkadaşlar iki cihan harbi bile dörder yıl sürdü. Türk Milletine ve Türk Vatanına ölümcül tutkudur. Olağanüstü zeki bir kişiliği olduğundan ilk bakışta tablonun tamamını görüyordu. Kendisinin zaman zaman söylediği gibi "kudretsiz dimağlar." Onlar ısrar etmiştir."Arkadaşlar. Sakın bazıları bu harekatın tipi farklı demeye kalkmasın. Kendilerinin bizim tarafımızdan korunacağına inanıyordu." Đşte arkadaşlar bu dönem onların tomurcuk ve filiz devresiydi. baykuş konmuş. Đlkel ve iptidai acuzelerin yaratüğı. Madem böyle bir muharebe tipi vardı. camiye topluyorlar. Ana olan tüm canlılar gibi çocuğunun üzerine titriyordu. PKK'nın ilk yıllarında bütün Hakkari'nin tamamında kod Sinan isimli birinin yönetiminde 8-10 tanesi kız. Koçero. hani biz eski yeni dillerin anlattığı millettik? Herkese. sıra sıra kaybedilmesine insan nasıl dayanır? Anneler. O tarihin. gece bir grup subayla harita üzerinde çalışırken yaver odaya girdi.

burada ölsün" der mi? Haftalardır. Arkadaşlar. merak edenlere anlatabilir.bulunduğu yeri tam olarak söyleyebilir mi? Hep. Hiç kimse onun kudretinden kuşku duymamalıdır. Cumhuriyet döneminde gene bu topraklarda on beş defa silahlı başkaldırı olmuştur. filan yerde bulunabilirler diyeceksiniz değil mi? Niçin doğru ve sağlam bilgi yok? Ama halk nerede olduklarını biliyor. yeraltı sistemlerini tam kurmuş. üzerinde askeri kimliği olmayan birine rastlarsam. Đsyanların . hastalarımız çocuklarımız bırakın. Bu konularda aşırı hassasım. Amaç da PKK'nın yol kesmelerinde. ne yapacaklarını da en azından bir iki gün önceden biliyor. Buralara bu güne kadar gönderilen kaç devlet görevlisinin sicili düzgün? Kaç tanesi sürgün diye gelmiş? Gelince ne yapmışlar? Bu gün ne yapıyorlar? Hava kararmadan hemen evlerine kapanıyorlar. elektrik var mı? 10-15 hanelik yerlere 40-60 kablolu telefon çekilmiş mi? Evet. PKK'yı örümcek ağı gibi bu köy ve mezralar besliyor. deniz varsa korsan da olacaktır. yirmiler. kim olduklarının anlaşıhnamasıydı. hayvan ürünlerine ait tesisler kursanız halk. PKK bölgeye otoritesini hakim kılmış. Vatan topraklarında subayların kimliklerini saklaması ne demekti? Bu. Temelleri atılmış. Sivas-Diyarba-kır hattının doğusunda seyahat eden subay. O gece bir eylem olmazsa şükrediyorlar. pazarlama uzmanı gibi kartlar ve kimlikler düzenlediklerini tespit ettim. Peki. federasyonu tartışalım diyenler. Askerin başında bulunan insanların moral ve psikolojik yapılarının işe yaramaz hale sokulmasıydı. şurada olabilir. astsubay ve askerlerin. "kendilerinin imzaladığı bir üst yazıyla bize ulaşan bu emri. partililere. "Metni inceleyeceğini" söyledi. biz niye bilmiyoruz? Đki sebebi var. bunların her birine hizmet götüreceğim diye parayı pulu dağa taşa dağıtacağına hepsini 2-3 ana merkeze toplayarak. Devlerin işi ciddi tutmasına mani olup. Emirde. şuna buna yakın adamlara güya bölgeyi kalkındırmak için verilen kredilerin karşılığı olarak yapılan göstermelik inşaatlar olduğu anlaşıldı. destekliyor. Şu anda burada devletin çalışan tek mekanizması. bu merkezlere okullar. Araştırdığımda gördüm ki. Bu küçük yerleşim birimleri ortaçağ yaşantısı sürdürüyor. Đşlerin niçin bu hallere düştüğüne devanı ediyorum. ailesi çocukları dahil herkes. Bunlardan Şeyh Sait'de silahlı adam mevcudu azami 5000. çok şeyin baştan kaybedilme1993 DÖNEMĐ 59 siydi. biliyor ki. Hemen Tümen Komutanma telefon ederek. bir iki duvarı çıkıldıktan sonra olduğu gibi bırakılmış tesisler görüyordum. O emrin neticesinde işte böyle yakışıksız ve askerlik mesleğini rencide eden haller ortaya çıktı. "ben bu dağlardan inmem. Niye bilgi versin ki. Sayıları onlar. Yetmez! Ne zaman. Tunceli hareketinde ise 3000 kadardır. subay ve astsubaylara yazılı olarak tebliğ etmeye utandığımı" söyledim. bir an önce Batıya nasıl kaçarım diye bakıyor. tanımı budur. gelmiş olan küçük bir miktar da. Dağların doruklarında okul. havadan karadan bölgeyi geziyorum. Öyle kaldı. Bu vilayette 674 köy ve mezra var. sanki kışın yapılıyormuş gibi operasyonları durdurup Mayıs ayında Bingöl'de 33 silahsız askerin kurşuna dizilmesiyle uyananlar. nasıl davranacağımı içinizde bulunan daha önce benimle çalışmış olan subaylar iyi bilir. aşiret reisleriyle ağalarla işbirliği yapanlar. Beyler. otuzlarla ifade edilebilir. Mesela Binbaşı Vahap. bu yılın ilk aylarında kendi kendine ateşkes ilan ederek. nerede. yoğun ve ağır işlerini yürütmeye gayret gösteren Adalet Bakanlığı mensuplarıdır. birincisi halk bizden kopmuş. Peki. Devletin adalet ve siyasi varlığından konuşacaksak. Bunları. Nasıl bir tepki göstereceğimi de kimse hayal bile edemez. Burada bazı personelin kendilerine ansiklopedi satıcısı. askeri kimliklerini üzerlerinde taşımamaları isteniyordu. Bunu yaparsa kesinlikle öldürülecek. ikide bir itirafçı yasası çıkaranlar. Gayrı Nizami Harbi bilen uzmanların doğru ve uygun eğittiği işte ortada. devlet otorite ve güç demektir. hastaneler. Beyler. işleticileri nerede? "Yetiştirilince gönderilecek" gibi zırvalara insanlar artık inanmıyor. 1992'de Alay Komutanlığımda Ankara'dan bir emir geldi. o kişiyi Türk Ordusuna mensup olmaktan ar duyan kişi kabul ederim. Başlangıçtan itibaren sadece siyasilerin değil. sağlık ocağı. askerlerin de "üç beş çapulcu" laflan. Bizim bölgede üniformalı veya sivil kıyafetli. onu engellediler. Đş bu iki temel sebeple de bitmiyor. bunların personeli. Đkincisi Gayrı Nizami Harp tekniklerini iyi uyguluyor.

Cumhuriyet döneminde de ne zaman bir silahlı kalkışma olduysa. Araziyi iyi okuyan. Zeli kampı da bizden güneye doğru 120-130 km. yaz ve sonbaharda bir çok bölgeyi üs ve harekat çıkış ve toplanma alanı olarak kullanıyor.60 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok bastırılması Tunceli'de yedi ay. Hakkari içerisinde de yazlık ve kışlık kamplarının mevcut olduğu anlaşılıyor. PKK yönetimi bile tam bilemez. Yüksekova güneybatısında Đkiyaka Dağları ile Şemdinli Derecik bölgesinde Balkaya Dağlandır. JermaBetkar ve Kalereş kampları ile Hakkari topraklarında toplam 5500-6000 civarında silahlı dağ kadrosu olduğunu tahmin ediyorum. Yerleri belli. şunu bilmeliyiz. ancak kışa girerken buralardan saydığım yurt içi ve yurt dışı kamplara çekilip askeri ve siyasi eğitime başlıyor. Bunu. Bunlar dışında bahar.C. Batıdan itibaren Đran sınırına kadar. "sizin buralarda suyunuz ısındı. kuş uçuşu uzaklıkta olduğundan dikkate almıyorum. Bütün Cumhuriyet dönemi isyanları (1924-1938) Atatürk'ün zamanında çıkmıştır. Ancak. arasında değişen mesafelerde olduğundan bu sayısı düşük görebilirsiniz. bir hafta herhangi bir vilayeti dolaşsın. Bu çok doğal bir şey. PKK'nm Hakkari'yi tehdit eden gücünü şöyle değerlendiriyorum. Gidince de militanları oralarda bulacaklardır. 150 ila 500 adam arasında değişmiş. Diğerlerinin hepsinde asilerin silahlı gücü. Bizim bölge için şunu size kesinlikle söyleyebilirim. Şeyh Sait'te 4. beslenme. barınma. Hayır. Eğitim yapıyor. Beyler. Yardım ve yatakçılar ile sempatizanlarının sayılarını ise. Halen Türkiye. Neredeyse. bana birileri anlatmalı. nasıl yapacağımızı konuşurken doğru tahlil yapabilelim. Arkadaşlar. giriş çıkışlar. Yerel yönetimlerin çoğu PKK'nın birer organı gibi çalışmaktadır. bu ay onuncu yılını doldurdu. . Bahar gelince de buralardan çıkarak her yere dağılıp. PKK'nın birkaç gün üst üste dinlenen telsiz konuşmalarından bunu hemen çıkarmak mümkün. Çünkü. Kürdiştan'ı terk et" diye size telsizlerden bağıran dağdaki militan bunlardan daha az tehlikeli. teşebbüsler de iki gün ila bir ay içerisinde bitirilmiştir. rezil olur. birinden diğerine yer değiştirmeye en uygun mekanlar da onun için. Büyük bir kısmı dağılmış ve kaçmıştır. Kürdistan Đşçi Partisi (PKK) ilk silahlı eylemi olan 1984 Ağustos'un-dan itibaren. Şu elimdeki orta boydaki sarı kitabı görüyor musunuz? Uzakta oturan arkadaşlar için ben okuyorum. ahmakça sebeplerle bana anlatmaya yeltenmesin. Şunu bilmelisiniz ki bu kadar silahlının hepsi yok edilmiş değildir. Adamlar bizimle yan yana yaz kış yaşıyor. beş yer söylesin kesinlikle bunun üçü bu işlere uygun yerdir. Bu anlattığım at değil. böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar coğrafya değişmediğinden bunların yeri de değişemez. hepsinin elebaşıları ve önderleri mutlaka yakalanıp cezalandırılmıştır. dünden bu güne kullandıkları coğrafi mevkiler. yapacaklarını yapıyorlar. Sonuç. Irak ve Đran topraklarında gayn nizami savaş tekniklerine göre eğitilmiş 11. Ama şu çok önemli. Đran'daki gene bize hemhudut Zagros. köy ve mezralarda faaliyet gösteren ve yeraltı unsurlarını oluşturan milislerin miktarlarının ne kadar olduğu. neyi. Bunlar Hakkari merkezi baüsında Kato (Karanhkdağ) güne1993 Dönemi 61 yinde Oramar (Alandüz). bu kamplarda eğitim görenlerin bir bölümü Hakkari ve Şırnak üzerinden Türkiye'nin diğer bölgelerine sevk ediliyor. "Sömürgeci T. güvenlik. arazide nerelerde bulundularsa şimdi de aynı yerlerdeler. Milis miktarı dağ kadrosundan asgari 8-10 misli fazladır. Şehir. Kuzey Irak'taki yazlık ve kışlık kampların tamamına yakını bize 15-20 km. Basyan ve Hakurk kampları. bize komşu olan Metinan. Kuzey Irak'ta Zeli kampı hariç başka kampı şu anda görülmüyor. PKK'nın Irak'ta Şırnak altındaki Sinat-Haftanin kampı hariç.000-12. Mezi-Karyaderi (Avaşin). gayrı nizami harp tekniklerini bilen bir subay. ancak tecrübelerle tahmin edilebilir. bir an önce terk edin" diyecekler. Bunu hepiniz bilmelisiniz ki. yıllarca sürdürmesi ve buralardan saldırılara geçmesini sakın biri. Tanrıdan ve tarihten saklanacak bir şey yoktur. yurt içinde PKK'nın bir sürü kampının varlığını bu güne kadar. deve değil. Ordusu. Đmparatorluk döneminde de. bana anlatsın ve ben inanayım. dinleniyor. Dünya istihbarat örgütleri bu sayıda mutabık.4 ay sürmüştür. Şivi (Zap). şu yurt içi kamplarının içini bilen biri varsa.000 silahlı dağ kadrosuna mensup militana sahip. ikna olayım.

ABD'nin ilk muharip askerleri 1964'de Vietnam'a gitti. bu kitabı yatağınızın baş ucunda bulundurun. Türkiye'de 1970'de yayımlanmıştır. pusu. Bize karşı taraf.1936 yıllarında ken1993 Dönemi 63 di yazdığımız eğitim ve muharebe kitaplarını görün. Dünya gerillaları ona usta anlamında "general" der. baskın. Şehir ve kır gerillası ustalarından Carlos Marighella tarafından kaleme alınmıştır. adı. 1961 ve 1964 yıllarına ait gayrı nizami harp kitapları mevcut. "Şehir Gerillası El Kitabı". gece gündüz devam eden saldırılara paralel olarak bir kaç kez daha inceledim. adam kaçırma. Farklı ve başka ülkeydi. usulleri. 1934. Biz. tipi. mayınlama. 110 sayfa. neden bunları görmekte geç kaldım diye hayıflanır durursunuz. anlatımları genel. Bundan önce de Almanlar. "Halk Savaşının Temel Taktikleri". Silah ondan gelince silah bilgisi de ondan. Bildiğiniz gibi bütün kitaj> lar Amerikan tercümesidir ve onlar yayımladıktan 6-8 sene sonra da tercüme eder biz yayımlarız. Bu kitapta bizde 21 yıl önce 1972'de yayımlandı. Bu ise üçüncü kitap. Zaten pratik ve yalın bir eser. Gayrı Nizami Harbi. daha önce de Fransızlar vardı. sonuçları bilinmesi bizim için önemli. PKK'nm kuruluş bildirgesi ve bazı kongre kararlarını inceleyecekler görecektir ki. yurt içi ve yurt dışında oluşumuza göre yüzlerce karşı taktik ve teknikler geliştireceğiz. daha önce de hiçbir yerde rastlamadığınız sözcük ve tanımları . Đlk defa duyacağınız. yere. Amerika orada ne yapıyordu? Onların kültürü farklı gibi işe yaramaz sözlerin bir anlamı yok. Türkiye'de 1968'de yayımlandı. Kurnaz ve zeki bir subay olduğundan gerilla harekatını öğretenlere de öğretmenlik yapabilecek tekniklerle geliştirmiştir. hasım lazım. PKK kendi resmi tebliğlerini yazarken bile bu dokümana tam bağlı kalmıştır. Şehirler ve köylerde neyin." Osman PAMUKOĞLU Piyade Kurmay Albay 6 Ağustos 1993 Hakkari 62 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok Şimdi de elimdeki bu kırmızı küçük. mevkideki militan sayışma. Uykularınız kaçacaktır. Bizim. milisler ne zaman. Đlk yayımlandığında Amerika tek ağız olmuş gibi. Bizim elimizde bulunan Amerikan tercümesi. Tüm icraatının temeli ve asli dokümanı bu eserdir. "Gerilla Nedir?". hükümet kuvvetlerini anlattığı için küçük rütbelere fayda sağlamıyor. Bu ikisi dahil yetiştirdiği 87 kişi Küba'da Batışta yönetimini silmeye yetmiştir.Adı. Fidel Cast-ro ve Ernesto che Guevara'mn hocasıdır. Beyler sakın aklınızdan çıkarmayın. Alberto Bayo. şunu söylemiştir: "Sayın Başkan. Adı. "Kürdistan Đşçi Partisi (PKK)nin örgütlenme. Üstelik Vietnam'dan önce yazılmış. kitapçığı görüyor musunuz? Adı. iki yıl Kuzey Afrika sahrasında savaştığı bedevilerden öğrenmiştir. Mücadelenin tarzı. Arkadaşlar şimdi zaman almak istemiyorum. farklı bir şey yaptığına rastlanmamıştır. okuyunca şaşırıp kalır. tecrübe ve fikir hayatına dayalı kitaplar da ondan alınınca nasıl savaşılacağını da 1952'den beri gene Amerika'dan öğreniyoruz. Şu geçen 35 günde bunu. zirvede veya vadi tabanında.000 ölü verip 6 bin helikopteri enkaz halinde Vietnam topraklarında bıraktı. Aslında emekli albaydır. Bu kitabı 1975'de üsteğmenken almıştım. derin kar ve aşın soğukta. 15 bölüm. nasıl yürütüldüğünü." Đlk üç kitap aynı yumurta üçüzleri gibi birbirinin benzeri ve tamam-layıcısıdır. suikast tertipleme usûl ve yöntemlerinde bu kitabın dışında. aydınlık ve karanlık durumuna. ayrıntılar dahil. üs seçme./ Bu bahsettiğim 1961 ve 1964 yıllarına ait ABD talimnameleri. Yazarı. zamana. 1935. Ve şimdi gördüğünüz dördüncü kitap. neyin ve nelerin doğru yapılıp yapılmadığı. kundaklama. yol kesme. iki. Gayrı nizami harpte inanmış 80-100 kişi büyük tehlikedir. yazarı Mao Zedung. 1973'de sekiz sene sonra bozgun halinde oradan çekildi. Bir Amerikalı doktorun askerde iken Vietnam'daki bir yılını anlaüyor. bir işo yaramadı ki 58. muharebe etme. 196O'lı bu kitapları o tarihlerde kendileri kullanıyordu. neyle uğraşır? Kitabın yazarı bu işlerin üstadıdır. "365 gün". bir. gizlenme. Alberto Bayo bir Đspanyol subayıdır. Şimdi bir gece önce kitabın ilk sayfasına yazdığım notları size aynen okuyorum. siste. metinlerde yer alan bir çok paragraf tamamen bu kitabın içinden alınmadır. Orta boy 130 sayfalık bir kitap ancak bu kadar dolu olabilir.

Her şey doğada vardır. malzemenin parası kimin? Bir şeyi ne büyütün. karşı gerilla tekniği de odur. nasıl taarruz edileceğini anlatmak için onlarca kitap yazar. hem de sen ne yapacaksın. ne yapılması gerektiğini bir cümlede söylemiştir. mayın ve roket nü? Ve 365 gün devamlı. ne zaman. bölücü. sıfat bir şey anlatmıyor. Gayrı nizami savaş koşulları. hiçbir 1993 Dönemi 65 . Kimisi örtülü savaş diyor. Güçlükler. Bizzat tilkinin tabiatından. Bir takım insanlar faydasız sözleri bilinçsizce kullanıyor. Her şeyi. Planlarda "ağ içinde ağ" sistemi kullanacağız. Gelelim PKK'nm ismen tanımlanmasına. yeni farkına vardıklarında bir buluşmuş. eşkıya. Herkesin anne. Arkadaşlar. tanım. Arkadaşlar. Meyvası çamura düşüyor diye ağaca kızılmaz. dayı gibi yirmiye yakın akrabası olsa. Söz. bizim halk tam bilmesin. çocuğun genetik ve içgüdüsel olarak yaptığı hareketlerine mani olabiliyor mu? Hayır. Çocuk ortada mı? Evet. halat çekme oyununa dönmüş olan bu işin sonunu getireceğiz. Bu avın tekniğinin nereden kaynaklandığını size söyleyeyim. insanların yeni bir şeymiş gibi sarıldıkları her şeyin tabiatta mevcut olduğunu görür. önderlik. gerçek vatanseverlik de oradadır. vatan hainidir. muharebelerin çetinliği ile ölçülecektir. baba. Bir iş yapmayanın hiç yanlışı olmaz. kendi bölgemizde. tavır ve duruşumuzdan bahsedeceğim. amca. 64 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Arkadaşlar. barış koşullarında meslek hayatının sonuna gelir. merminin. Muharebeleri yapacak olan bizim için bunların zerre kadar kıymeti yok. birkaç ay süren klasik bir savaş mı. Var olanı öğrenmekte geç kalıp. Biz ona bakacağız. yok. işte geçen 10 yıl. buna göre tertiplen. Bunu böyle söylemeyi beceremeyenler. "Kurt sürüsü taktiği ile tilki avı tekniği" kullanarak taarruz edeceğiz. "Her şeyinizi affederim ama benim karşıma kul hakkı yemiş olarak çıkmayın" ifadesini göreceksiniz. asker. Hakkari'de. insan. üstelik halk da karşı tarafa boyun eğmiş. Başkalarına ne gerek var? Size sorayım. Doğaya merakı olan. şu anda sırf buradaki askerler için yarım milyonun kalbi. Sonra ne demek düşük yoğunluklu çaüşma? Hangi seviyeyi anlaüyor? 365 gün gece ve gündüz muharebe stresiyle yaşayan asker için düşük olan ne? Tecrübeli. bunu açmakla şunu açıklamak istiyorum. Herkesin de ne olup bittiğini anlamasına engel oluyorlar. ne de küçültün. insanın ne olduğunu gösterir. Örgüte göre kirli savaş. Derin yaraların tedavisi uzun sürer. Đşte sonuç. Onun için insanların bir şey keşfettikleri falan yoktur. 1993'de 5000 PKK'lı. halk. Bölgede yaşayan halkın çoluk çocuk acıklı halini görüyorsunuz. hangi koşullarda. Her şeyin değeri zorlu-ğundadır. Bu mücadelede hiçbir şekilde halka zarar vermeyeceğiz. Başka türlü onu terbiye edemeyiz. Ölen çocuk kimin? Silahın. keşifmiş gibi sevinirler. Bizim için çocuğun hangi davranışları.söylüyorum. Tilki avının tekniği neyse. Ve şunu bilin. 1984'de Hakkari'de 60 PKK'lı. Avrupalılar için de bağımsızlık savaşı. Ferhat'ın dağları delen sabrının olmasını gerektirir. herkes de darı çuvalında pirinç arayarak. . Birilerinin bu çocuğa şu veya bu adı vermesi. Sonra bütün dünya bilsin.000 asker var. Kimsenin "kul hakkı" asla yenilmeyecek. Aç insan kolay kandırılır. yapılan iş iç güvenlik harekatıdır. gece ve gündüz bizden kötü bir haber gelecek diye endişeyle atıyor. Bu konuda Tanrı bile kendine sınır koymuştur. usta bir askere sorulsa. Sizler dahil Hakkari'de 23. PKK için. yoksa 360 derecede nereden geleceği belli olmayan bir mermi. Bu yöntemi uygularken herkesin vazgeçmeyi aklından hiç çıkarmayacağı ilk ilke ise şudur: "Arkasında düşmanı hisseden önündekiyle savaşamaz". ağabey. düşük yoğunlukta çatışmadır. Yürek neredeyse. kardeş. nasıl yaptığı lazım ve önemli.. Tabi ki klasiği tercih ediyorsunuz. Kutsal kitaptan okuyun. Bunun asker ve sivil herkes tarafından tanı ve doğru olarak bilinmesi gerekir ki. En kıymetli okul zorluk okuludur. konuşmamın bu son bölümünde. hem karşınızda kim var. Bu son muhteşem söz Cengiz Han'a aittir. Đkisinin de zararı var. Vatanı için savaşan asker. Bu başarının büyüklüğü. Bunu göstereceğiz.

emir verdiklerinden daha değerli olduğunu kanıtlaması gerekir. ölüm sebepleridir. Her canlının neticesi ölümdür. Çalışmalarımızda şu sözü de unutmayın. şehitleri herkesin üstüne çıkaran. Bunu yapacağız. kazanılacak olan güven duygusuyla sağlanabilir. Özgür düşünemeyen insanın davranışları kendi davranışı değildir. sınırlarını kimseyle pazarlık konusu yapmaz. Ölümden korkmayan ölmez. Gerçek sanatçıda teknik hata olmaz. Sağır bir iyimserlik bir ulusu zayıflatmaktan başka işe yaramaz. unutanların özgürlüğü ve korunması uğruna kaybetmişlerdir. Vatanını seven. Savaşların bittiğini. 'Söyleneni yapan adamlar" muharebe yapamazlar. hiçbir iş başında bulunan adamın seviyesinden yukarı çıkamaz. düşmanı rahat bırakmamaktır. iç güdüsel tepkiler vermektedir. Kaçınılmaz sonuçlara peşinen üzülme ve bunu dert etme bilinçli. meslek de yoktur. depremler gibi doğal bir afet halinde sürüp gelmiştir. yeminli yalan ve resmi istatistikler. baş66 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok kasının emrinde çalışmaya tahammül edemezler. Kadirşinas bir ulus asla şehitlerini unutmamalıdır. ölüm kendine koşanları hiçbir zaman vurmaz. Kalbinin sesini duyan insanlar hayal kırıklığına uğramaz. Rütbe. Üzüntüler yalnızlıkla büyür. hem toprağa hem de unutulmaya gömerek. bilin ki. sağlıklı bir ruhun işi değildir. Ölüm telaşının bir anlamı yoktur. Ancak. Bütün silahları yener. Özgür bir millet. Savaş ve muharebeler taarruz demektir. mevki geçicidir. Yaratma yoksa sanat da. Korku ve paniğin uzaklaştırılması. üç türlü yalan vardır. Fırsat bulabildiğinizde. Özgür düşünemeden başaramazsınız. Ortada olumlu hiçbir şey yok. Đnsanlar bir ölüyü iki kez öldürürler. insan beyni sahibini koruyacak gibi çalışmakta. Üstelik zeki adamlar. Bir ulusun gerçek karakterinin ancak tarihinin önemli buhranlarında meydana çıktığı kabul edilir. Mevkiden bahsederken size bir şeyi hatıra için söyleyeyim. Üzüntünün tek ilacı harekettir. Hayata korkusuz bakmaktır. Cesur insanın ruhunu hiçbir şey yıkamaz. coşkulu olacağız. milletin başına musallat edilen bu belayı boğacaksınız. adi yalan.yasaya karşı gelmiş sayılmaz. Güneşin geceyi boğması gibi. insanlar yüksek mevkilerden düştükleri zaman güçlerini kaybettiklerinden değil. Özgürlük insanın hiç eskimeyen değeridir. kalıcı olan şerefiniz olacaktır. Herkes şunu bilmelidir: Savaşta komutanlık rütbeyle değil. savaş sizinle . bunlardan ikisi ölü demektir. arkadaşlar. dalkavuklarından ayrıldıkları için üzüntü duyarlar. Dünyada taklit edilemeyen tek peydir. birkaç saat uykunun dışında. Napolyon'ım bu konudaki görüşü: "Emir vermek için itaat etmenin şart olduğunu söylerler. hayatın her yaşında ateşlidir. Ölümün korkusu. Savunma halindeki bir birlik. Cesaret mertliğin en belirgin niteliğidir. Kişisel yiğitlik karakter sağlamlığıdır. Tutkusuz da/büyük bir iş başarılamaz. yıpratılmaya mahkumdur. Hepiniz işinize kendi kişiliğinizi katmalısınız. herkesin göremeyeceğini görmekle olur. benzer zorluklara alıştırmamış olanlar askerlik sanatında başarısızlığa mahkumdur. Çünkü. Kendilerini zamanında sıcağa. Seller. Bir insanın emir vermeye hakkı olması için. biteceğini sananlar "yüzerken çevresinde dolaşan köpek balıklarını tekmeyle kovmaya kalkışan insana benzer. Ölüm her şeyi eşit yapan doğal sonuçtur. Dayanıklılık artarsa ateş altında kalmayı sevmeyen asker sayısı azalır. ancak herkesin zora alıştırılması ve dayanıklığın artırılmasıyla. Sonuç olarak. En iyi muharebe yönetimi. onların ölümleri değil. Sonsuz olmak için ilk şart cesur olmaktır. Üç kişi bir sırrı ömür boyu saklayabiliyorsa." Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz. Kalbimizin sesini dinleyerek karar verip uygulayacağız. açlığa. Mutlu olamazsınız. Muharebe teknikleri içinde böyle davranmaya mecburuz. muharebe şoku altında akıl ve vücudun isyan etmesini önlemek. Đnsanoğlunun yazılı 5000 yıllık tarihinde barışla geçen süre 236 yıldır. susuzluğa. soğuğa. Arkadaşlar savaş kaba gücü birdenbire başıboş bırakmaktır. Cüretkar davranırsan kimse senin hata yaptığına inanmaz. Bunun için hür düşünce ananesine sahip olunmalıdır. Bütün çıkışlarımızda gönülden olacağız. ölüm acısından daha şiddetlidir. fakat sürekli itaat edende de komutanlık niteliği kalmaz" şeklindedir. ölüm bilincine rağmen gösterilen cesarettir. Çünkü onlar hayatlarını. hepimiz sürekli hareketli olacağız. yenilmeye. "Türklerin vatanlarına bağlılıkları her huylarının üstündedir" sözünün kanıtlanma zamanı geldi. Büyüklük.

Devletin varlığını. süngünüzün parlamadığı. Bu dağlarda. Onlarda aşırı derece . bağımsızlığını ve namusunu korumak için başvurulacak son vasıtadır. • Yenilebilir fakat pes etmez. Kargalar kalabalık uçar. • Cömert olacak. morali kazanır. Muharebede her şey ruhanidir. üçü yan yana uçan yırücı gördünüz mü hiç? Çünkü kendilerine güvenleri tamdır. Bu günden itibaren herkes ayağa kalkacak. Usta asker çamuru ve gecenin karanlığını iyi bilen askerdir. • Düşüncelerini hep yüksek sesle söylemeye alışkındır. dünyanın ünlü askerlerinin biyografileri tetkik edildiğinde hepsinde müşterek olan nitelikler şöyle sayılabilir: • Askerlik sanatını çok sever. • Karşı tepenin öbür yüzünü iyi kestirir. Bir saldırı planlamak için çok asker çok birlik beklemeyeceksiniz. Limandaki teknenin güvende olduğunu ama bir süre sonra çürümeye başlayacağını bilir. hiçbir üstünlük gösteremeyeceğini bilir. • Hem düşünce hem de eylem adamıdır. • Savaştaki kıtaları ile zihinsel bir bağ kurar. • Tok sözlü olacak. • Savaş tecrübesi olacak. vadilerde. bombalarınızın yoklamadığı. En lazım olan şey de cesaretle desteklenen 1993 Dönemi 67 kararlılıktır. savaş bulduğu ülkeyi bir daha bırakmaz. artık denizin her sessiz halinden fırtınanın kopacağını sezebiliyorsunuz. • Cesur olacak. • Sisli havada yolu hiç şaşırmaz. • Cesur. Başka kaynakların hiçbiri bu netlikte tanımlayamamıştır. Süvari liderleri gibi. Askeri liderin özelliklerinin ne olduğunu daha 1070'lerde Kutad-Gubilik eserinde Yusuf Has Hacip katıksız olarak söylemiştir. Yakın ve uzak tarihi incelediğinizde görürsünüz ki. hayallerine hitap eder.ilgilenir. • Fikren hareketli ve kolayca alevlenen bir kişiliğe sahiptir. • Her fırsattan yeni bir sonuç çıkarır. Sıradanlığa tahammül edemez. Karanlık bir gökyüzü fırtı-nasız açılmaz. doğrudan kalplerine. bütün yollar kapanmadan yapılması. emri eyerin üzerinde vermekten hoşlanır. • Đnsanların enerji ve fikirlerini serbest bırakır. cinayetten öte bir şey değildir. • Güven aramaz. Muharebeleri herkesin sandığı gibi süngünün parıltısı değil. Fırtına kuşları rüzgarı sever. Bir ulusa zayıf ve kuvvetli yanlarıyla beraber erdemlerini de öğretir. askerin gözünün parıltısı. canlı ve sabırsızdır. • Đleri hatlarda olmayı sever. ikisi. • Yılmayan ve vazgeçmeyen bir ruha sahiptir. Savaşta tek korkulacak şey korkudur. • Gücü ve saldırganlığı zaman zaman öne çıkan bir askerdir. Hele şimdi içinde bulunduğumuz bu tip mücadele madden ve manen ulusu yorar ve kaynaklarını tüketir. botlarınızın pençesinin değmediği hiçbir yerin sizin olmadığını bilin. Yaşıyor ve görüyorsunuz. Savaş kazananı da yorar. Çukurların içinde bekleyen ölümü bekler. • Astlarında savaşma ve kazanma isteği yaratır. • Her şeyin süratle yapılmasına inanır. Kendinizi ve askerlerinizi çelik gibi sert ve soğukkanlı hale getirin. • Đnsanların itaat duygularına değil. Çaresiz kalıp. • Bağımsız bir kişiliğe sahiptir. 68 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Arkadaşlar her şeyin anası tecrübedir ve ustayı tecrübe yaratır. Siz. Yalnız. • Gerçeği hızla fark eder ve söyler. Yapılmak istenmeyen şeylerin de yapılmasını sağlar. • Đnsanın bambaşka bir yaratılışta olmadıkça. • Đnsan psikolojisine hakimdir. gözlerinizin taramadığı. Dağların tepelerinde helikopterden gördüğümüz kartalların yuvalarında artık biz olacağız.

biz varız. Şu geçen saatler içerisinde sizlere düşüncelerimi açıkladım. Bunun fizik olarak imkansız olduğunu ve çare olmadığını söylememe rağmen. belli bir süre sonra bölgenin tamamını rahatlatacağımızı. korucular işlerini adam gibi yapmazlarsa bütün silah ve telsizlerini toplayacağımı. Hepsi bölgelerine askeri birlik istiyordu. caka satamaz. Eğer. Đnanmak istiyorlar ancak." O gün akşam karargaha şu emri verdim^ "Çukurca. Bir grubu yakaladığınızda o grubun son militanı bulununcaya kadar peşinden ayrılmayacaksınız. Kışlalarda sürekli imparatorluk ve cumhuriyet marşları çalacaksınız. Đçlerinden bazılarının bütün konuşmaları kısa bir sûrede bölgelerindeki PKK gruplarına götüreceğini biliyordum. Ta ki vurulursanız veya kusup bayılırsanız takip kesilebilir. yapacakları tek şeyin PKK gruplarının yerleri hakkında bize bilgi ulaştırmaları olduğunu. . 30 kiloyu aşan muharebe çantaları sanki sırtlarında hiç yokmuş gibi dik duruyorlardı. Yüksekova ve. Sürat. Her şeyi bu milletin çocuklarına yakışır şekilde aklı selimle yapacağınıza inancım tamdır. aldatma ve kurnazlıktır. Hayattaki her şeyde olduğu gibi muharebenin de temel yasası. Yol gösterdim de diyebilirsiniz. astsubay ve askerlerin her zaman görebileceği bütün mekanlara yazacaksınız. Bunu biz başlatmadık. sabırlı olmalarını. Bütün araçlar!* bayrak takılacak. daima sürattir. Şemdinli. sonucunda ne olacağını göreceklerini söyledim. Hepsi ciddi.muhariplik hissi yaratın. El mi yaman. Đyi giden de kötü giden de her şeyin sorumlusu benim. biz yaşadık. bey mi yaman hepsi öğrensin. Hakkari'de bulunan dört kışlada. hiçbir ürperti yoktu. hepinizin bilemeyeceği bilgileri verdim. sürat. saldırıda yırtıcı kuş gibi çullanacaksınız. ama askeri manada emir vermedim. uzatırsanız işler kötü gider. kendi vatanımızda Türk Ordusuna kabadayılık yapıp. Bu bölgedeki kışla ve arazide konuşlu bulunan tabur düzeyindeki birliklerde de askerlerle görüşeceğim. " Sonuncusu ise şu: "Bir milletin şerefi cephedeki askerin sırtındadır. Yaklaşmada yılan gibi sessiz ve gürültüsüz. Tanrı geç de olsa mutlaka yardım edecektir. Herkes yüzüne ve ellerine kamuflaj boyalarım sürmüş. "lafla peynir gemisinin yürümediğini" görüp yaşadıklarından güveneme70 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok dikleri gözlerinden okunuyordu. "Üzerimize kılıç çekilmedikçe. kesin olarak söyledin) Minnetle. Kahramanlara emir verilmez. Şimdi birliklerinize döner dönmez şu söyleyeceğim mısraları. "Cesaret. bütün korucu başlarını ve muhtarları toplayın. Ülkemiz topraklarına girilmedikçe Milletimiz cefa çekmedikçe Bizden kimseye zarar gelmez. Bu faaliyet 9 ve 10 Ağustos günlerinde bitirilecek. tay tay yaparak yürütülecek işlerden hayır çıkmazdı. Mevcut korucuları ile kendilerini korumalarını. cesaret her zaman cesaret. sürat daima sürat Kimse bunu unutmasın. Kimse Türk Ulusuna silah zoruyla bir şeyler kabul ettiremez. Hiçbir kaygı. Askerlere hitap etmeden önce savaş donanımlı tabur toplu düzenindeki sıralar arasında dolaşarak tek tek gözlerine baktım. bazılarının sadece gözleri görünüyordu. Bir diğeri. Biz ulusumuzu ve topraklarımızı korumak zorundayız. kendi köy ve mezralarının en tehlikeli durumda olduğuydu. sanki hiç duymamışlar gibi yeniden aynı şeyleri tekrarlıyorlardı. Muhtarlar ve korucu başlarının büyük kısmının tek birleştiği şey. Şunu unutmayın muharebe hile. Ayağınızı çabuk tutacaksınız. 1993 Dönemi 69 "Ödü varsa düşmanın meydan açık hazırız Bu toprakta biz doğduk. Muharebelerde işi uzatmayacaksınız. " Bu kıta bundan böyle dağ ve Komando Tugayının felsefesidir. vakur. sürat. maaşlarını keseceğimi herkesin çok iyi anlayacağı bir dille. subay. böylece her yerde yüreklerine ölüm korkusunu çökerteceksiniz. " Sabit veya geçici 10 askerin bulunduğu her yerde Türk bayrakları 24 saat göndere çekili olacak. Öfke ve kin duymadan da savaşılmaz. aksi halde kesinlikle peşini bırakmayacak. Bir kısmı da bunu iyi bildiğinden kendilerini ve köylerini korumak için hiç söze karışmadılar. ast komutanlıklara bildirin". gözleri ışıl ısıldı. yıllardır.

klasik ve kalıp düşüncelerden kurtulama-nıak tabii ki sistemden kaynaklanıyor. sızacak. öncelik Yüksekova. emredersiniz. Jandarma özel Harekat Grubu da 2. yatarken bile yanlarında bulundurmalarını. 4. nerede tehlikeli ve kritik durumda kalırlarsa beni yanlarında göreceklerini bildirdim. talimatları haritanın üzerine yazın. aracın iki tekerinin boşta döndüğünü. ağın içine alacak.Harekata Dağ ve Komando Tugayının tamamı ile Şemdinli Sınır Jandarma Özel Timleri. . gene de zinciri kıramıyorsun. Hareket edecek. öncelik Çukurca. Harekata katılacak birlikler 12 Ağustos saat 14:00'da Yüksekova güneyinde toplanmış olacak. Artık. Dağ ve Komando taburunun emrinde olacak. "vatanın bu köşe başındaki bölgesinde keskin ve kötü bir virajda olduğumuzu. Teh1993 Dönemi 71 ditte 1. Đkiyaka Dağları'm. piyade taburu. bu bölgeler hassas ve zayıf duruma düşer. Jandarma Komando Taburu bölgesinin özelliği nedeniyle Çukurca'da kalacak.Bütün taburlarla. dinleyenlerin inanmakta zorlanacakları sayısız muharebe öyküleri olacağını anlattım. Đstihbarat Şube Müdürüne: . jandarma karakollarına sürekli saldırıp hepsinden parça koparan PKK gruplarıyla hiç temas sağlayan oldu mu? Tek başına bu dağlardan birini bir taburun kavraması mümkün mü? Subaylara da geçen gün anlattığım gibi. Harekat 12 Ağustos 1993 hava kararınca başlayacak (iki gün sonra).Onlara. . öncelik de Hakkari'de görülüyordu. Çukurca. . Türk erkeğinin askerlik hatıralarının ömür boyu sürdüğünü ama kendilerinin çocuklarına ve başkalarına anlatacakları. aracı.Anladım komutanım. büyük çarpışmalara hazır olmalarını. Dağ ve Komando Taburlarının. Yüksekova'nın güneyindeki Đkiyaka Dağları (Çarçel) bu kesimdeki diğer dağların kapladığı alandan çok daha genişti ve bir tarafı eşek ve keçi kapısı iki geçith. bu işin doğru ve kısa zamanda yapılmasında şimdi askerde bulunan 1973. Derecik'teki Piyade Taburu katılacak. Hakkari bölgelerindeki taburları Yüksekova'ya intikal ettirirsek. devirmeden yola almamız gerektiğini. . gidişatı saat saat yaşıyorsun. geceleri ise bir baykuş gibi hareket etmelerini. iki yıldır buradasın. şeytanı bile şaşırtacaksın. Bu mevsimde dahi Irak'tan gelen geçitlerin içlerinde kar ve buzullar vardı. Sonunda Hakkari'den ayrılırken. Rakımı 3. eteklerden zirveye doğru daralan ağ ve dairevi düzenlerle taarruz edeceğiz. 2. Bak sen ne kadar çalışkan adamsın. şimdiden hepsini kutladığımı bildirdim. Tarih boyunca olduğu ve bütün dünyanın da bildiği gibi cesaretlerinden kimsenin asla kuşkusu olmadığını.395 metreydi. darbeleyecek. doruklarından duman eksilmeyen bütün bu dağların kendilerini şükranla selamlayacağını" söyledim.Ahmet . Duvar haritası üzerinde 15-20 dakika tartıştık. muharebe sırasında ise sürekli hile ve kurnazlık düşünmelerini. kimseye bilgi ver72 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok meyin. öncelik Şemdinli. Gece harekat ve Đstihbarat Şube Müdürleri Binbaşı Ahmet ve Yüzbaşı Harun'u çalışma odama çağırdım. "Ara. yok et". artık bıçağın kemiğe dayandığını. Yurt içinde kamp olabilecek ve büyük çapta grupları sağlayabilecek coğrafi koşullara sahipti.Buyurun komutanım . gündüz birkaç kilometrelik yakın çevresinde dolaşmayı müteakip üslerine dönünce gece ve gündüz kuvvetli mi oluyor? Bir aydır komando taburu. 1974 ve 1975 doğumlu tertiplerin yiğitlik ve fedakarlıklarına düştüğünü söyledim. bul. Irak'a bağlanıyordu. ama her an zihnen uyanık olmalarını. bir saat sonra görüşelim.Herkes yerinde. gayrı nizami harpte asırlardır tek bir ilke vardır. silahlarını bedenlerinin bir parçası haline getirmelerini söyledim. gündüzleri yılan. Şemdinli ve Yüksekova Đlçe Komando Bölükleri 1. 10 Ağustos akşamı Tugay karargahına döndüm. Bak aslanım. . Çarpışmalarda bütün doğal yeteneklerini hiçbir sınır tanımadan ortaya koymalarını. Özel bir odada çalışın. uçup gitmeden önce. savunma düzeninde kalıp. Harekat emrini orada vereceğim. 3. Irak toprakları dahil geceleyin kuşatacak. Silahlarını devamlı bakımlı tutmalarını. Taslak planı haritaya geçirin. ve 3. bu işin Türk Milletinin haysiyet meselesi olduğunu.Şemdinli. işe yaramayan kalıplarınızdan çıkın.

timler arasında boşluklar kalmasına meydan verilmeyecekti.30'da Yüksekova güneyinde birliklerin toplandığı yer olan Kamışlı mevkiinde harekat emrini verdim.Naim. Saat 02:15'de Çukurca'nın Üzümlü Jandarma Sınır Karakolunun Kuzey Irak'tan gelen PKK grubunun saldırısına uğradığı haberi geldi.Ağızları çok sıkı olmalıdır. Hakkari ve Batısındaki birliklerin emredilen yere ulaşabilmek için konvoy halinde Zap vadisinden 6-7 saat yol kat etmeleri gerekiyordu. Türk Bayrakları ve birlik flamalarının dalgalanmaları dost ve düşman herkesi etkileyecek bir görünümdeydi. Taburlar saat 21:00'dan itibaren Đkiyaka Dağlarına tırmanmaya başladılar.Hayır! ikisinin ölmüş olması gerekir. Tabur harekata azami mevcutla katıldığından kışlada emniyet için bırakılan birkaç subay ve astsubayla 100 kadar asker mevcuttu. Bu kışlaya ihtiyaç halinde kullanılmak için Tugaydan bir ay önce yeni kurulan Dağ Topçu Bataryasından 2 top (7. .Emredin komutanım. mayınlamalar. saldırılar.Emredersiniz komutanım. Gece. Gece ay ışığı olacaktı. . Bu ilçe hiçbir zaman sakin bir yer değildi. Her birlik havanın kararmasını müteakip bulunduğu yerden hareketle bölgesinden dağa tırmanmaya başlayacaktı. 05:00'da. Dağın konumuna göre bizim durumumuz. Hareket edilecek her böl1993 DÖNEMĐ 73 gede azami geniş bir cephe oluşturulacak. Lojistik Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Naim'i çağırdım. Gülüştük. . Birliklerin hepsi zamanından önce bölgeye hiçbir sorun çıkmadan geldiler. 4 namlu da 81 mm'lik havan getirmiştik. taarruz mihverleri. ilerleme istikametleri. 12/13 Ağustos gecesi harekat bölgesinde saat 05:00'a kadar sakin geçti. 13 Ağustos'tan itibaren de 4000 askeri bir hafta destekleyecek gibi erzak ve mühimmat şevkine hazır ol. 2 . uçaksavarlar ve makineli tüfekler her tarafa ateş açabilecek şekilde yerleştirilmişti. 13 Ağustos 1993 gününe kadar kimseye herhangi bir talimat verme. Üç asker yaralandı. Yaralıların Hakkari Askeri hastanesi ve Diyarbakır Askeri Hastanesine şevkini fikren ve mevcut imkanlarımızla.Üç kişinin sır saklayabilmesi nasıl mümkün olur? .5 x 18'lik). Havanın kararmasına 5. Ağır silah mürettebatı (komando havanları.Harun . hedefleri ve kontrol noktalarını ihtiva eden haritaları teslim edildi. adam. Dağ ve Komando Taburunun Yüksekova ilçesinin Kuzeyindeki barakalardan oluşan kışlasındaydım. Harekat ve Đstihbarat Şube Müdürleri ile komutanlık irtibatlarını yürüten muhabereci personel vardı. hava rüzgarsız. plan yap.. kaçırmalar. PKK'nın yer altı teşkilatı ile yardım ve yatakçılarının ne kadar etkili ve verimli çalıştıklarının göstergesiydi.30'da ayrıldılar. Saldırıya hiç ummadıklan yerlerden çapraz ateş açarak iyi bir tepki verdi. zihnen tasarla. 12 Ağustos sabahı güneş doğarken helikopterle kışladan ayrıldım. 8-10 araçlı yürüyüş kolları ana ve tali yollan doldurmuştu. Araçların üzerleri tamamen açık. Fakat. Tugayın ileri/taktik komuta yeri Yüksekova'da Đnci Dağ ve Komando Taburunun kıstasıydı. Temas sağlanıncaya kadar hiçbir muhabere yapılmayacaktı. hafif tanksavar toplan ve uçaksavarlar) ile birlikte timler 26-27 askerden oluşuyordu. Karakol hazırlıklıydı.000 olan ve bir tepsi gibi düz bir alanda bulunan şehirde. Tabur Komutanları 15.5 saat vardı. Dağın her metresine diken gibi batmaları için harekatın ismi "kirpi" olacak dedim. 1. nüfusu o zamanlar 46. Bütün bölgeleri kontrol ettim. Yanımda bölgedeki Tugay Komutan yardımcısı Albay Bülent. Çevresinde cereyan eden olaylar. Yüksekova Jandarma Sınır Tabur Komutanı yarbay Hüseyin ile Đlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Mehmet bir emrim olup olmadığı için uğrayıp. sakin bir geceydi. . yarın akşama kadar bütün birliklerin üç gün muharebe paylarının tam olmasını sağlayın. Her timin başında mutlaka bir subay ve astsubay vardı. Şemdinli'nin Bembo Vadisi yönünden harekata katılan 3. Planı getirdiler. birliklerinin başına döndüler. Dağ ve Komando Taburunun Komutanı Binbaşı Muzaffer PKK militanları ile çatışmaya girdiğini. Kendilerine. bir filin sırtına çıkmak için ayaklarından ve kuyruğundan tırmanmaya çalışan karıncalara benziyordu. Saat 14. Sekiz militan öldürüldü. Gökyüzü pürüzsüz.

Bizim bütün telsizler bangır bangır ortalığı çınlatıyor. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Vahit. Fakat bu süreden sonra eski yoğunlukta olmamakla beraber. Dağ ve Komando Taburu manevra yapıyordu. plansız yapılan. karşı taraf biraz siniyor gibi oluyor. elbiseleri doğrayan bu kayalıklarda bazen 150-200 metrelik yol bile birkaç saatte ancak alınabiliyordu. Dağ ve Komando tabur Komutanı Binbaşı Atakan da temas sağlandığı ve çatışmaların genişlediğini telsizle bildirdiler. pilotları karşımızda duran kaya bloğuna yönlendirdi. Bu da ilk çıkanların bazılarının şehit olacağı ve yaralanacağı demekti. Onun kısa bir sürede yapabileceği herhangi bir şeyin olmadığı anlaşılıyordu. Onlar da yüklerini boşaltınca ayrıldılar. cehennemi üzerimize boca etseniz.PKK'lınm öldürüldüğünü. Her tarafı birbirine benzeyen dar bir alanda hedeflerin tarifi çok zor olmasının yanında bu kesik derin boğazda. 2. Birlikler ellerinde bulunan bütün silahlarla. merkezde muharebe eden 2.. mecburen iki elle kayaları tutmak gerekeceğinden. yüzde sekseni kayalık olan bir bloklar grubuydu. PKK grubu da aynı binanın çatısı ve üst balkonlarında gibiydi. roket ve . fakat kısa bir süre sonra havan ve roket mermileri yeniden birliklerin üzerine yağmaya başlıyordu. çatışmadaki bölük komutanları ile yanında bulunan takım komutanları. arkaları ıı1993 Dönemi 75 dan yaklaşan diğer taburu da fark ederek yukarılara kaçabilirlerdi. Bir müddet sonra. vadinin tabanını kapsayacak yoğunlukta havan. sizin ne haddinize. Bu durum dağdaki militanların büyük kısmı ile Yüksekova istikametinde konuşlanmış olduklarını gösteriyordu. Bir saat içerisinde de 1. taburun yanına gittim. arkadan kuşatabilir miydi? 3. botları. 600 asker hemen önümüzdeki vadinin yamaçlarından birkaç koldan tırmanmaya devam ediyordu. havan. Ayrıca hava kararınca bunlar. üstelik birlikler hedefe çok yakın ve onun altındayken yürütülen koordinasyon fevkalade başarılı olmuştu. bir askerin kolundan hafif yaralandığını rapor etti. Militanların ateşlerinin yoğunluğu gittikçe arttı. Mermi değil. Yarım saat sonra kobra helikopterleri gelince. Elimizde bulunan karadan karaya ateş eden hiçbir silah da fayda sağlamıyordu. 74 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Harekatın yürütüldüğü Đkiyaka Dağlan 400 knT'lik. roketatar ve makineli tüfek ateşi açıldı. Top ve makineli tüfek atışları ile alçak uçuştaki jet motoru sesleri kulakları sağır edecek derecedeydi. yine de bulunduğunuz yere gelip kafalarınızı koparacağız. fakat burada sıkıntı vardı. Helikopterler tarif edilen hedefleri vurup ayrıldıktan kısa bir süre sonra da iki savaş uçağı bölgenin üzerine geldiler. Tabur Komutanı ile görüştüm. Tabur dev bir binanın önünde. konuşmalarından bölük ve tim komutanlarının ne kadar coşkulu ve şevkle hücum yürüttükleri anlaşılıyordu. Đleri hava kontrolörü üsteğmen bulunduğumuz yerden gelen uçakları PKK grubunun mevzilendiği bölgeye yöneltti. Jilet gibi. PKK grubunun görüş yeteneğini yok etmek için kullanılan sis mermileri ile kayalıklarda bir işe yaramayan yangın mermileri vadiyi göz gözü göremez hale getirdi. bölükler ve onların timlerinin daha fazla açılmalarına imkan vermiyordu. Tabur hiç kesilmeyen havan ve makineli tüfek atışları altında bile kayalıklarla boğuşarak ilerlemeye devam ediyordu. Birlikleri geniş bir cepheye dağılmıştı ve bulundukları yer oldukça uzaktı." "Tarihten. Buradaki PKK grubunun doğusunda (arkasında) 3. Kuşatma ağının Yüksekova tarafında. Militanların bulundukları yere tırmanırken. PKK'lılara yakınlık derecesine ve bulundukları mesafeye uygun olarak cevap veriyor. vadinin üstünden birliklerin sol ilerisinde bulunan geniş bir kaya grubundan timlerin üzerlerine. Türk Ordusuyla mertlik denemesine girmek. Hava desteğinin kalkmasından sonra 20 dakika karşıdan herhangi bir ateş gelmedi. 2. Binbaşı Necini. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Necmi ile 4." Karanlıkta PKK'lılara daha emniyetle yaklaşabilirdik fakat havanın kararmasına 8-9 saat vardı. Vadinin iki yanındaki sarp kayalıklar. bölüklerinin ileri hatlarıyla ilgili kısa bir bilgi verdi. Tugay karargahına ani hava desteğinde bulunmaları ve taarruz helikopterlerini göndermeleri talimatını verdim. 2. "Ona buna satılmış zibidiler. Irak tarafından tırmanan taburlar henüz temas sağlayamamışlardı. Atışlar vadiyi büyük bir gürültüye boğdu. yakın mesafeden bunlara ateş etme de mümkün değildi. coğrafyadan habersiz soytarılar. Diğer taburların bölgelerinde de çatışmalar yer yer devam ediyordu.

Artık. bölük komutanları seviyesindeki liderlerinin telsizleri gizliliği bir tarafa bırakarak konuşuyordu. zaman zaman da kısa süren çatışmalarla harekat devam etti. mağara ve derin kayalıkların kovuklarına girip saklanıyor. karşılıklı çatışma bir saat sürdü. Hakkari'den Kurmay Başkanı Genelkurmay Başkanının beni aradığını telsizle bildirdi. sadece görüşmek istediğini" bildirmişti. 16 saat süreyle şehre kimse girememişti. Kendilerine bu güne kadar geçen durumu kısaca açıkladım. Büyük mobil telsizden "halat" kod adıyla konuşan Suriyeli Topal Nasır'di. takım. müsademe sayısı. (Aynı durumu. ancak. En büyütmeli dürbünle bakınca. Konuşmaları sırasında bir iki defa "büyük iş suya düştü" şeklinde Türkçe ve Kürtçe konuşma geçti. 1993 Dönemi 77 Öğleden sonra. milislerin yardım ve yatakçıların desteği ile büyük bir eylem yapmaya hazırlandıkları şeklinde tahmin ettik. "Durumun i/i gittiğini. Muharebede "haber yoksa her şey iyidir" sözü geçerlidir. botlarını. PKK'hla-rın manga. Ancak.makineli tüfek atışları yeniden başladı. Gece 22:05'de Çukurca ilçe merkezine çevredeki tepelerden. burnunun dibine kadar sokuldukları Yüksekova'da. güya görmeye alıştıkları eski öykülerle. Bölgedeki grupların çoğunun Đkiyaka'da toplanmış olmaları da bu değerlendirmeyi destekliyordu. Birlikler kendileri dinlenmeden. 13/14 Ağustos gecesi çatışmalar aralıklarla sürdü. hareket eden küçük siyah canlılar gibi. Genelkurmay Başkanına şu ana kadar hiç zayiatımızın olmadığını arz ettiğimde ise böyle bir sonuçta hiçbir kaybımızın olmamasına inanmakta zorlandı. "Görüyorsunuz komutanım. kaldı ki 20 x 20 km'lik bir dağlar grubunu kavramaya çalışıyoruz" dedim. kimse yok sandı. Komutan. Ana merkez telsizi başlangıçta. topluca silahlı kalkışmadan başka bir şey değildi. ana telsizin de bölgede oluşundan Đkiyaka Dağları'nda 400 kadar PKK'lının olduğu (bir taburdan fazla) anlaşılıyordu. insan gücü ve azminin çok üstündeydi. askerler hava kararınca gideceklerdir" diyerek. Herkes kendi durumunun daha kötü olduğunu söylüyor. çok ölülerinin olduğunu. "bir kayayı siper almadan ayakta durma. Telsiz konuşmalarının yoğunluğu. istihbarat teşkillerinin dinlemelerinden PKK'nın durumunu takip ettiğini. Kesin emrim olduğu için bütün birlikler gibi . karşı tarafa da nefeslenme fırsatı tanımadan dağın zirvesinde bulunan Hisar Yaylası'na yaklaşıyorlardı. azarlamaya başladı. hatıraları bu kez işe yaramıyordu. Daha ön76 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok çeki çatışmaların birinde ayağından aldığı yaralar nedeniyle yürürken aksadığı söyleniyordu. Bunlar. Dağın Irak tarafından tırmanan Jandarma Timlerin başındaki Tabur Komutanı Binbaşı Erdal ile iki geçitten zirveye çıkmaya çalışan Yarbay Ali'nin tam nerede bulundukları. Behdinan-Zagros (Hakkari) sorumlusuy-du. tecrübesini göstermeye çalışıyordu. "herhangi bir emrinin olmadığını. Her iki subay da aldıkları görevi ne pahasına olursa olsun yerine getirecek yaradılışa sahipti. Đki saat kadar beraber olduk. elbiselerini paramparça etmiş olan kayalıkların içinde ve üstünde. onların çekildiklerini ve gelmeyeceklerini anlayınca dışarı çıkarak tekrar mevzilenip ateşe başlıyorlardı. dört ayrı yerden ateş açıldı.) 14 Ağustos günü ve 14/15 Ağustos gecesi yer yer yoğun. çatışma yerlerinden gelen tahmini militan durumu. Gece yarısından sonra herkesi korkaklıkla suçlayıp. "telaşlanmayın. 3400 metrenin ötesinde kalan kanyon ve vadi tabanlarında irtibat için ölü bölgede kaldıklarından sağlıklı bilgi ahnamıyordu. Dağ ve Komando taburlarının hızları. Bunu. kötü vaziyete düştüklerini" söyleyip teşekkür ve tebrik ettiler. kannaslı (suikast tüfeği) keskin nişancılar seni vurabilir" dedi. kuşatma içerisinde kaldığını üstlerine bildiriyordu. Bugün saat 14:00'da Şemdinli derecik bölgesinde birinin mayına basması sonucu iki köylü öldü. askerleri fark edebildi. Kundakçı Paşa da hemen önümüzdeki vadide ilerleyen 600 komandoyu çıplak gözle seçmekte zorlandı. Hava kararmadan önce Tugay Komutan Yardımcısı Albay Bülent'le kışlanın etrafındaki mevzileri dolaştık. 15 Ağustos günü öğleden önce Jandarma Asayiş Komutanı Hasan Kundakçı Paşa harekat bölgesine geldi. Dağdan telsiz veya başka bir vasıta ile görüşebilmem mümkün değildi. ayrılırken. uçak ve helikopterlerin atışlarında. bir vadi tabanındaki bir taburu yutuyor. üç ay önce [Haziran 1993] Çukurca'da yaratmışlar. Bu tip hareketler ayaklanma. Akşama doğru Yüksekova'daki ileri komuta yerine döndüm ve Genelkurmay Başkanını aradım.

Babası da subay olan Bülent Albay katıksız bir tabirle tam bir Đstanbul efendisiydi. Her timde aynı tip ağır silah yoktu. gökyüzünün bir köşesinden diğerine fırlatılıyormuş intibaını veriyordu. bu görünen bildiğimiz bir çatışma değil. Hangi ağır silahın. Tabur karargahı olarak kullanılan barakanın bir odasını harekat merkezi olarak kullanıyorduk. Hal tarzı. Đçgüdüsel olarak. bu.000'di. balkonlarından. (Bülent Albay. Kışla tesisleri 1984'de askeri istihkamcıların inşa ettiği prefabrik. Dümdüz bir ovada kurulmuş bu kentin nüfusu 46. Beş dakika içinde her tip silahın sesi şehri ve kışlayı kapladı. Lojistik. Şehirle kışla arasında güneyde sadece bir asfalt yol vardı. Biz dümdüz bir alanda. Yola bakan mevzilerin gerisinde bir ağacın yanındaydım. ateş edenlerse yüksek beton binalardaydı. Şehirdeki binaların çatılarından. Sabahın ilk ışıkları ile havadan taşınmaları ile ilgili hazırlıklar tamamdı. Buralarda yaşananlar zaman içinde onun da sağlığını bozdu. yarım inşaatlardan. ateş istikametlerini kontrol ettim: Subaylar. Bir kısmı ayakkabılarının tabanını iplerle bağlamışlardı. makineli tüfek tıkırtıları. Şu şeh- . Sınır ve Đlçe Jandarmanın da ancak kendi tesislerini koruyabilecek kadar silahlı gücü vardı. gerilerde bir noktaya ikmal maddelerinin bırakılması demekti. ayaklan yaralı insan muharebede işe yaramaz hale geliyordu. eni boyu 150 x 200 metrelik bir arazinin üzerindeydi. Ertesi gün birliklere kumanya ve mermi sevk edilmesi gerekiyordu. Kısacası devlete ait ne varsa. Đkiyaka Dağları hemen Yüksekova'nın bittiği yerden başladığından. ben yanlarındayken söylediklerimi hemen yaptılar. ikmal faaliyeti muharebe yapmak kadar önemliydi. Bazı pratik emirler verdim. Albay Bülent "Komutan nerede?" diye beni arıyordu. Yürüyemeyen. Harekat dört gece 3 gündür kesintisiz devam ediyordu. birkaç subay ve astsubay bırakılmıştı. "Buradayım" diye seslendim.) "Bülent Albayım. Bir anlık tereddüdü takiben tüfeğini kapan subay dışarı fırladı. Ömrü komando birlikleri ve bu bölgelerde geçmişti. içeri girmelisiniz" dedi. Kışlanın ortasında bulunan. Doğusu ve batısı da sivil evlerle çevrili. Ben kurmaylık ve üstün sicil kıdemlerim nedeniyle kendisinin iki yıl önünde bulunuyordum. benden iki sene önce Harp Okulundan mezun olmuştu. Her timden kaç bota ihtiyaç olduğunun ve numaralarının ne olduğunun bile bilinmesine ihtiyaç vardı. izli mermiler ile aydınlatma mermileri 3000 metre yükseklikteki karanlıklar içersinde. Đlçe ve Sınır Jandarma ile polislere ait tesislerin üzerine toplanmıştı. çatışmaların şiddetini ve yönünü hesaplayarak havadan atmaktı. kuzeyinde ise gittikçe yükselen sırtlardan oluşan boş arazi vardı. "Komutanım vurulacaksınız. Bu konular üzerinde görüşmeye devam ederken tam saat 22:00'da büyük bir gürültüyle kışlanın üzerine havan ve roketatar mermileri yağmaya başladı. kışlada az miktarda asker. yeryüzünden değil de. hava karardıktan sonra bir kez daha dışarı çıkıp mevzileri dolaştım. Kışla. timlerin bulundukları yerlere. Yüzlerce askerin botları konç ve tabanlarından parçalanıp kopmuştu. Bu da birliklerin gerilere personel görevlendirmesi. Tugaydan getirdiğimiz iki adet dağ topu ve üç adet 81 mm'lik havan ile taburun kışlada bıraktığı üç adet tanksavar topunun mevzilerini. Bu iş iyi yapılmadan muharebeleri sürdürmek mümkün değildir. Kışlanın emniyetinden sorumlu subay ve astsubaylar da beni takip ediyordu. bahçelerin duvarlarının arkasından ateş ediliyordu. Canlıların beslenmeye. Saldırı esas bulunduğumuz kışlayı hedef almakla birlikte. Bot ikmali yiyecek ve mühimmat kadar önemliydi. Çok geçmedi bunlara makineli tüfek ve kaleşnikof sesleri de yoğun bir şekilde karıştı. hafif silah mermilerine karşı bile dayanıksız tesislerdi. Dışarı çıktım. roket ve havan sesleri muntazam olmayan aralıklarla derinden kışlaya ulaşıyor. hangi timde olduğu ve o timin arazide bulunduğu mevki bilinmeden mermisi ona ulaşmazdı. yüzlerce kiloluk malzemenin taşınması. Ateşlerin büyük kısmı güneyden ve batıdan geliyordu. işlerin saatlerce sürmesi ve baştan aşa78 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok 1993 DönemĐ 79 ğı yorgunluk ve sabır demekti.Yüksekova Dağ ve Komando Taburu da azami mevcut askerle harekata katılmış. Helikopterler birkaç yer hariç iniş yapamazlardı. yanıma geldi. cansızların mermi ve ilave malzemeye ihtiyaçları vardır.

saniyeler içinde karanlıkta kayboldu. bu kuruluşta çalıştıklarından buraları ve ne yapacaklarını iyi biliyorlar. iki üç law (kısa mesafeli hafif tanksavar silahı) al ve onlara bir daha hiç lazım olmayacak şekilde ders ver" dedim. Yüzbaşı. Đki tarafın karşılıklı ateş gücü doruk noktasına ulaşmıştı. Aydınlatma alünda. elindeki iki dağ topunu aynı anda tek noktaya ateşleyeceksin. Bunu atanlar tam karşımızda. tüfekle olmaz. 86 yerden ateş edildiğini sayabildim. Buradan gelen silah sesleri. en azından şimdilik olmadığı ortadaydı. Oradan da kışlaya ateş açılmış. Bunlar biraz cesaret bulurlarsa gruplar halinde kışlaya girmeye teşebbüs edebilirlerdi. Buradaki makineli tüfekler ile bir uçaksavarın hemen yol kenarındaki şehre bakan mevzilere götürülmesi emrini verdim. Emniyet subayına: "Birilerini görevlendir. Bunlar sadece yüksek yerlerde oldukları için sayabildiklerimdi ve bizim cephemize dönük bölgelerden gelen atışlardı. Bir kaba gücün başı boş bırakılması gibi çılgınca ateş ediyorlardı. Đkimizin arasında Karayolları tesisleri ve kışlayla sının çizen bu kuruma ait beton duvarların üzerinden bize darbeler halinde ateş açıp saklanan. Şehrin ışıkları daha PKK'lıların ilk ateşinde sönmüştü! Nizamiyenin yanından. Kışlanın ortasında bulunan üç tanksavar topunun da oraya gönderilmesini söylerken bir havan mermisi arkamıza düştü. kısa kısa askerlerle görüştüm. Ağır silahların başındaki üsteğmene: "Bunlara ikinci bir mermi attırmayacaksın. Mevzilerdeki askerler olanca güçleriyle ateş edilen yerlere karşılık vermeye çalışıyorlardı. Đçeriye girerek yapılacak bir şey yok" dedim. Aydınlatmayı önce orta bölgede. bir el bombası 32 parça değil mi? Bir el hareketi ile 30 silah ateşlenmiş olacak. Kışlanın kıdemli emniyet subayını yanıma çağırdım. evlerin bitip arazinin başladığı yerdeki ağılın kenarındaydılar. hem de tam bir paralellik sağlamadı. bize ateş edilen yerlere topladık. Yol kenarındaki mevzilerde bulunan üsteğmene: "Sağ yanımızdaki Karayolları duvarlarından. her atıştan sonra karanlıkta yanıp sönen silahların namlu ağız alevlerinden. 80 Unutulanlar Dişinda Yen! BtR Şey Yok Đlçe jandarma birliği bulunduğumuz yerin 50 metre uzağında aynı hizada bir binadaydı. inşası devam eden evlerin hemen hepsini üpkı bir mevzi gibi kullandıkları görülüyordu. burnumuzun dibinde bir kaç kişi vardı. "Bir tanesi ne işe yarar aslanım? Beşer altışar tane olacak. yola bakan nizamiyenin karşısında bulunan Süt Enstitüsü gibi devlete ait başka tesislerden de mermiler geliyordu. Hangi kesim aydınlatmıyorsa bütün ateşleri.rin haline ve üzerimize gelen ateşin yoğunluğuna bak. Çünkü taburun burada olmadığını biliyorlardı. daha hızlı". Bunun adı ayaklanmaya kalkışmadır. sonra sağ. 3 havanla aydınlatma mermisi kullanarak şehrin bize yakın kısmını sürekli aydınlatacaksın". hızlı. bazıları aynı evin değişik noktalarından olmak üzere. Havan mevzilerinden birinin burada olduğu anlaşılıyordu. . Bela şehirdeydi. Kışlanın kuzeyindeki boş arazi tarafından bir tehdit olmadığı. yakın mesafeden bize ateş edenler. Kışlanın batısında Karayollarının şantiyesi ve bunun duvarları vardı. Đrtibat yoktu. Bu emrin yerine getirilmesi için sana 20 dakika süre veriyorum. hezimetlerini bu kalkışmayla dengelemeye çalışıyorlardı. Đlk atışlar hem istediğimiz yükseklikte paralanmadı. anladın mı? Ve ben emir verince. Havanların başındaki üsteğmene aydınlatma mermilerini kullanmaya başlaması için haber gönderdim. koşarak çevredeki mevzileri dolaştım. Akılları sıra dağdakilere moral vermeye. Kışladaki birkaç subay ve 80-100 asker bu (ehennemle fiziksel olarak baş edemez. "bir kısmının el bombaları yanında komutanım" dedi. bağrışmalar birden artü. Birliğin başında Binbaşı Mehmet vardı. böylece bir asker 5-6 asker olacak. Hızlı. Mevcut askerle de ateş gücümüz onlara nazaran çok cılız kalıyordu. depoda ne kadar el bombası sandığı varsa çıkartıp bütün askerlere dağıtsınlar" deyince. Bu plan balyoz tesiri yaptı. Bulunduğu mevziden bir hamlede çıkü ve şimşek gibi cephanelik istikametinde uzaklaştı. askerlerin kendilerine olan güveni artacak. Fakat on dakika sonra mükemmel bir aydınlatma başladı. asker sayısı da kendi tesislerini koruyabilecek miktardaydı. daha sonra da sol kanatta kaydırdık. yapanlar da şehirdeki milislerdi. böylece bir asker bir dakika içinde 25-30 metre önüne 150 mermi atmış gibi etki sağlayacak. kışlaya girmeye kalkıştıkları taktirde lazım olacak.

. onların her zaman çok vakitleri vardır bu iki. Silahları eski modeldi. silahlı eyleme kalkışmıştır. hem onlar ve farkında olmadan hem de siz. Her yerde sıcaklık gittikçe artarken. Dün gece yarısı buraya girmeye çalıştılar. Dört Dağ ve Komando taburu da Hisar Yaylası' na yayılmış lx>l-geyi tarıyor. üstünde beyaz fanilalı biri alt üst olmuş salonda eşyaları düzeltmeye çalışıyordu. telefon ve mesaj aktarma cihazlarının başına yeni geliyorum. Tarafımızdan gereği yapılmıştır. Şu görünen durum: "Suçu işleyen cezayı bekler" psikolojisinden 1993 Dönemi 81 başka bir şey değildi. Bizimkilerde ciddi ciddi ve uzun uzun anlatıyordu.Kimsin sen? . geçici olarak burayı kapatıyoruz" dedim. Kışlaya döndüm. Asteğmen aşağıda uyuyor. karma karışık mahalle ve sokaklardan birindeydi. komutanlık raporunu beklemek zorunda onlar. buradakiler de silahla karşılık vermiş. telsiz. Ufak tefek sıyrıklar dışında ne bir şehit ne de bir yaralı vardı.Şube askeriyim. . bitti. Birlikler dağın tepesinde bulunan Hisar Yaylası'na ulaşmışlardı. Yüksekova'daki iki üç karargah subayını telefon bombardımanına tutmuşlardı. Mucize denilen şey herhalde bu olmalıydı. bir milis de öldürülmüştü. Diyarbakır'dan Ankara'ya kadar her seviyedeki karargahtan nöbetçi heyetlerindeki subaylar. Şehir sanki nefes almıyordu. her yer kilitlensin. Bir kaç metre yakın mesafeden açılan ateş sonucu. cephane ve tüm evrakları toplayıp kışlaya götürsünler. Şehirde. silah. hepsi bu kadar. Burası 3. Askerlik Şubesi diye yıllardır kullanılan bir apartman dairesi. Đçeri girdim. Aşağıdaki askerler de birer ikişer yukarıya çıkıyordu." "Đşte hepsi bu kadar beyler. Bir timle oraya gittim. azaldı ve gün doğmadan bir saat önce tek tüke düştü. Gece yarısından sonra 5-6 kişi çok yakın mesafeden şubeye ateş açmışlar. personel. her geçen saat azaldı. şu anda hemen yapılma82 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok sı gereken işleri saatlere bırakarak canını dişine takmış savaşanlara zarar veriyorsunuz.Bize bir şey olmadı.Ayaklanma provası özentilerinin ateşleri." Bütün karargahlara şu mesajı çekin: "Hakkari'nin Yüksekova ilçesi. şu durum katlanılamazdı. Đşleri kötü gitmişti. Öyleyse bu aculluk niye? Daha. Üsteğmen kaşla göz arasında asteğmeni kaldırmıştı. her tarafa eşyaları yığarak onların içeri girmesine mani olmuşlardı. "Çocuklar muharebe sahasından uzak olanların sizi anlamasını boşuna beklemeyin bu bir. Dağ ve Komando taburu . 2. Halbuki bu subaylar kaç gecedir hiç uyumuyor ve dağdaki birliklerle ilgili yapılacak bu kadar iş varken. Altında askeri pantolon. Kapıların ve pencerelerin önüne eşyaları yığdık. Güneş çoktan doğmuş olmasına rağmen. Ben yazılı veya sözlü bir rapor verdim mi. jandarma ve polisle yürütülecek adli ve idari işlerin koor-dinesini Bülent Albaya bırakarak helikopterle Đkiyaka Dağları'na gittim. Şehrin genelinde işlerin kötü gittiği anlaşılınca buraya saldıranlar da apar topar kaçmışlardı. Burada bir asteğmen ve dokuz asker vardı. diğerleri de uyuyor. denetimsizlik ve zayıf eğitimlerinden geliyordu.300 metre yükseklikte etrafı dik kayalıklarla çevrili bir platoydu. sokaklarda ne insan ne hayvan bir tek canlı yoktu. şu ana kadar? Hayır. Şehrin ortasında bulunan Askerlik Şubesinden herhangi bir haber alınamıyordu. gece ne olup bittiğini anlamak için. Alt katta kimse görünmüyordu. sizin gözünüz kulağınız birliklerde olsun" dedim. Görüntülerindeki pejmürdelik dün gece yaşadıklarından değil. Zayiatımız yoktur. sıra evlerden birinin içindeki Askerlik Şubesine geldik. Karmaşık mahalle ve dar sokaklardan geçerek.Başınızda kim var? Dün gece burada ne oldu? Şehit ve yaralı var mı? . Bütün pencereler bir şeylerle tamamen karartılmıştı. üst kata çıktım. 15 Ağustos 1993 saat 22:00'dan itibaren. Bunlara zamanınızı çarçur ettirmeyin. şehirden bir milis öldüren bu on askerin hücreye benzeyen bulundukları binada kalmaya devam ettikleri taktirde önümüzdeki günlerde başlarına ne geleceği belliydi. Üsteğmene: "Timin yarısını burada bırak. Giriş kapısının hemen karşısındaki çöp bidonunun yanında bir ceset vardı. Ne olduysa oldu. Bu hizmetleri yürütenlerin eğitimlerinin ne olduğu da herkesin malumuydu. Bu anlamsız telefonlar sizin birlikleri iyi hissetmenizi engelliyor.

24 saattir sesi soluğu çıkmayan Hakkari bölge sorumlusu Topal Nasır ve ekibiydi.bölgesinde ise çatışmalar devam ediyordu. Burası henüz emniyetli değildi. Hepsi de genç. Fakat dağdakilerin yok edilmesiyle bitmeyecek Paşanı.Allah sana ömür versin. Hangi çatışmada. mezar taşlan kullanılarak.) . Ateş edenler taburun timlerinin arasındaydı ve kaçabilme i. kaç kişi öldü ise. Taburun bölgesine gittiğimde Binbaşı Necmi: " Bir uzman çavuşla bir erin tırmandıkları kayanın üzerine gövdelerinin yarısı çıktığında burada saklanan bir kaç PKK'lının yakın mesafeden ateşine maruz kalıp şehit olduklarını" söyledi. Ölen PKK'lılar için sabit mezarlık yapılmış. nerede. . Ağrı Dağlarında. mantığa sığar tarafı var mı? Çok istiyorsanız taburlar bulunduğumuz yere çıktıkları istikametlerden geri dönerken onlara katılın. "buz ve karla kaplı derin geçitlerin hızını azalttığını. Yani bu kadar sürede tırmana tırmana bulunduğumuz yere gelindi. (Bunu söylerken sağ elindeki Kalaşnikofu havaya kaldırdı. PKK'nın başına gelecekler var. Đstihbarat Şube Müdürü gidip kendileri ile görüştü. Sait Amca. Biraz uzakta duruyordu ve pür silahtı.Komutanım bir emir verseniz de. . . dedi. Genelkurmay'ın haberi vardı. haber ve iş yapmak heyecanı gözlerinden belli olan çocuklardı. Gelenlerin basın mensupları olduğu anlaşıldı. mayın tarama faaliyeti de devam ediyordu. 12-13 kişiden oluşan medya grubunu. . Sonra hep beraber benim yanıma gelerek bir istekleri olduğunu söylediler. topluca resim çekebilsek. Aramalar devam ederken. Tabur komutanı bölük komutanlarına talimatlar vermeye devam ederken yaylanın üzerine bir Skorsky yaklaşarak inişe uygun bir yamaca bir grup sivil bıraktı. Mayınların aranıp bulunması ve tahrip edilmeleri sürüyordu. Karşılıklı direkleri dikilmiş. . Siz de boşuna beklemeyin. 20 yıl kadar önce ben üsteğmenken. Sanki söylediklerimi hiç anlamamışlar gibi.Kaç yaşındasın? . Operasyonda çaresiz kalınca yayla giriş ve çıkışlarını sağlayan geçit ve patikaları aceleyle mayınlamışlardı. onlara söyleyin. Çatışmaların yer yer devam ettiği 2. 3. seni dinliyorum. 1993 Dönemi 83 . Bir ihtiyacın var mı? . PKK ölülerini bir yere getirseler. "Komutanım. Bizim fuzuli işlere ayıracak zamanımız yok. o zamanlar senin yaşlarında bir başka amca. sözcükleri değiştirip aynı şeyi teklif ettiler. biıtün subaylarınız da öyle söylüyor. kireçle boyanmış futbol sahaları bile vardı. nedir isteğiniz? Đçlerinden bir iki tanesi: . mekan ve işlemler açısından gerçekçi olmayan saçma sapan şeyi niye tekrarlayıp duruyorsunuz? Aynı anda birkaçı anlaşmış gibi. Diyarbakır'dan geliyorlardı ve OHAL Valiliği göndermişti. PKK'nın canı kanı Ankara'da. Buraları temizleyeceksiniz.Sait Amca. ben askerlere leş toplatmam. ben 68'deyim. dün hava kararmak üzereyken Irak istikametinde ilerleyen 15-20 kişilik bir PKK teşkilini karşıdan görüp hemen ateş açtıklarını. . Hisar Yaylası'nın PKK'nın yurt içindeki güvenli kamplarından biri olduğu anlaşılıyordu. yeniden.Paşam.Zaman. Bunlar. Böyle bir isteğinizin akla.Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizinle görüşmeyi çok istiyor" dedi.Sağol Paşanı. Şemdinli bölgesinin en cengaver ve en yaşlı korucusu. Tabur Komutanı yaşlı bir korucu ile yanıma geldi.O zaman. istihbarat subayı açıklamalarda bulunarak bir saat kadar kampın içinde dolaştırdı. "Öyle isteniyor komutanım". eli ayağı tutan insanın ne ihtiyacı olabilir ki? Sırım gibiydi.Sait Amca gel. 84 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Đkiyaka Dağlan'na Irak tarafındaki geçitlerden tırmanan Piyade Tabur Komutanı Yarbay Ali. hayır ola. ölenlerden bazılarının isimleri dahi taşların üzerine yazılmıştı. çevik adımlarla kayadan kayaya sekerek birlikte olduğu timin yanına gitti. şu senin söylediklerinin aynısını söylemişti. oraya ininceye kadar her gördüğünüz yerdeki resimleri istediğiniz gibi çekin. çevresi taşlarla işaretlenmiş. .Bu harekat beş gün beş gecedir devam ediyor. kendileri gelip yapsınlar. şu bir haftadır olanları görüyorum. söyledikleri şeyin ne kadar saçma olduğunun da farkındaydılar.nkanlan hemen hemen hiç yoktu. ancak militanların doğru dürüst bir karşılık vermeden kayalıklarda dağılıp gözden kaybolduklarını" anlattı. o kesimde kaldı.

tüfeğin ağaç ve demir aksamına sert bir cisimle vurarak tempo tutup. Hiçbir şikayet olmadığı gibi herkes dinç ve neşeli görünüyordu. bir kısmında ise. gruptan bir kaç asker de refakat ediyor. benim yanlarına kadar yaklaştığımı fark edemeyen gruplar oluyordu.Dün gece bu şehirdekilerin attıkları roket ve havan mermilerinden tavanları paramparça oldu.Vali bey. Bu grupları dolaştım. büyük kısmının parçalanmıştı. yakın korumaları ile idari hizmetlerini yürüten 16 kişiydi. diğer herkes de işini yapmaya devam ederek dinliyordu: Beyaz giyme söz olur Siyah giyme toz olur Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salmada salmada gel Beyaz giysen tanırlar Seni yoku sanırlar Zaten bende talih yok Seni benden alırlar Salmada salmada gel Alçak ceviz dallan Sıra beyaz kollan Yer yıerden geçeyim Hep sarmışlar yollan *** 1993 Dönem! 85 Başın öne eğilmesin Aldırma gönül aldırma Ağladığın duyulmasm Aldırma gönül aldırma Dağlardaki deli rüzgar Gelip kayaları yalar Beni bu sesler oyalar Aldırma gönül aldırma . duvarları ise süzek gibi. Vali beyi dinliyorlardı. Onlar canlarını dişlerine takınasaydı dün gece olacaklar PKK ile mücadele tarihine yüz karası diye geçerdi. bu şefkatli devlet kimden yana Vali bey? . Yüzlerce ayrı ayrı yerde. biz de işe yaramaz hale gelen bu barakalardaydık. Son duyduğum cümle. sekiz ve onlu gruplar halinde dağınık bir şekilde bulunan askerler. ceket kolları omuz başlarındaki dikişlerden kopmuş durumdaydı. / Kurşun ata ata biter Dağlar çıka çıka biter PKK yok edersek biter Aldırma gönül aldırma Dertlerin kalkınca şaha Bir sitem yolla Allah 'a Görecek günler var daha Aldırma gönül aldırma Telsizle Genelkurmay Başkanı'nın görüşmek istediğini bildirdiler. Yanlarına yaklaştım. Üniformaların ceketleri. Botların hali ise acıklıydı. Basın mensupları bir çember yapmışlar. taburun barakalarının halini gördünüz mü? .Hayır paşam. hepinizi tebrik ederim. . Ortalarında da Hakkari valisi Cemalettin bey vardı. Bu grup da gene Diyarbakır'dan gelen başka basın mensuplarıydı. . Dün gece Yüksekova'da kırılan bütün camların paralarını ödeyecektir" sözleriydi. kesinlikle bu kışla olmalı. Gece ayaklananlar beton binalarda. Çok mükemmel bir harekat oldu. Çoğunun üstünde haki fanilaları vardı. devletimiz şefkatlidir. Bazen aramızda kayalıklar olduğundan. silah ve malzemelerinin bakımlarını yapıyordu. ritm vererek türkü söyleyen bir askere.Sizin zararlarınızı da karşılamaya çalışalım paşam. Yarın akşama kadar da esas üs ve kışlalarınıza intikallerinizi tamamlamış olun. Şe-hire gitmek için taburun nizamiyesine doğru yürürlerken Vali beyin yanma yaklaşıp: 86 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok T993 Dönemi 87 . Buradaki iş bitmişti. Bunlardan birinde. Bu bölgede ayağımızın allından toprağı çekiyorlar. Çünkü şefkatli devleti dün gece bu barakalarda yaşayan 80-100 asker yüceltti." Yüksekova'daki kışlanın helikopter pistine indiğimde. Sizin kaç paranız var bilmiyorum ama harcayacak yeri sorarsanız. Tabur komutanlarını topladım: "Bu gece hava karardıktan sonra aynı istikametleri kullanarak toplanma bölgelerinize dönün. Lojistik ihtiyaçlarınızı bir mesajla Tugay karargahına gönderin. vali beyin "Arkadaşlar. orada bir başka helikopter ve biraz uzağında ise sivil bir grup vardı.Ana telsiz ve onun akülerini taşıyanlarla.

ekonomik kaynakları itibariyle arz ediyorum. 15 Ağustos gecesi Yüksekova'ya inecek. Ele geçen dokümanların bir kısmı tarandığında. Taburun dağdaki 600 askeri dün gece burada olsaydı üzerimize aniden açılan havan ve roketlerin yoğunluğundan başlangıçta çok zayiat verirdik.Geceleri operasyon yapman çok iyi oldu. ne de bina içerisinde oturacak zamanımız var. . hazırlanmış. Buna karşılık. psikolojilerinin düzelmesi çok zaman alacaktır. Ancak böyle bir şeyin yapılacağından istihbarat toplayan hiçbir kuruluşun haberi olmadı. parçalar birleşince dıırıım ortaya çıktı. bu tip mücadelede muharebe taktik88 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok . Ölenlerin isimlerinin üzerine yazılı olduğu mezar taşlarının bulunduğu sabit mezarlığı mevcut. Sen iyi yaptın. ilarekata gelince Komutanım. Bir istihbarat gelmediği gibi. Ancak sabahleyin birliklerin yanına gittim ve biraz önce döndüm. yurt içi ve yurt dışında moral ve siyasi bir çıkış yapacaklardı. ne yapılacağını o tayin ediyor. Tabur binasından Genelkurmay Başkanı'm aradım: . .Komutanım. Halkın devlete olan güveninin yıllar sonra tekrar kazanılması. . emredin. halk kendisini destekledikçe temin etmekte zorluk çekmeyecektir. Komutamın. pencerelerin arkasına taşlarla. Bu kampla ilgili de. ne kadar uzun zamandır orada olduklarını gösteriyor. Operasyondaki son durum nedir? . Bu sonuç Yüksekova bölgesinde bir kaç ay onların büyük çapta eylemlerini önler. para. Ben zaten hep söylüyordum. PKK'nın bir tabur kadar kuvveti işe yaramaz hale geldi. Fakat şunu söyleyebilirim. Dün gece şehir bir ateş topu gibi üzerimize yöneldi. bizim ne binaya ihtiyacımız var. Đnisiyatif tamamen PKK'da olduğundan ne zaman.Haklısınız paşam. . nerede. günlerce önce yarım inşaadarda. Örgüt kaybettiği militanların yerine yenilerini.. fakat Plakkari'ye dönük. bu şehirde sayıları binlere ulaşan milis gruplarıyla birlikte belli bir süre de olsa şehirde hakimiyet kurup. Halk ise günlerce önceden haberli. O zaman biz kısır bir döngüde kalırız.Yangın yerinden beter hale gelmiş bu vilayette. aynı zamanda bir kaç yerde nasıl saldırabilirler? . Bizim işimiz can pazarında sevda ile oluyor. Bu nedenle biz bütün gücümüzle hiçbir koşula bağlı kalmaksızın harekata devam edeceğiz. her gece. Başka türlü her gün. bölgedeki diğer yerlerin de farklı olduğunu sanmıyorum. kendine güveni ve pervasızhğıyla alakalı iki şey arz etmek isterim. aslında koruyamıyor. 3. çukurlarda güya kendini koruyor. evlerin balkonlarında. Buranın yıllardan beri kullanıldığı ortada. pul değil. aksine ölüyor ve karşı tarafa da doğru dürüst kayıp verdiremiyor.Dün gece ben buradaydım.Osman Paşa.400 metre yükseklikteki bu mezarlığa. Komutanım sizin de malumlarınızdır. benim arz edebileceğim hususlar bunlar.Komutanım gece de yetmiyor. Đkiyaka Dağlan'nda toplanan ve başlarında Hakkari bölge sorumlusu.Mezarlık ve futbol sahaları. . tuğlalarla örülmüş. en geç iki üç saatte hallederdik. bu bölge genelinde eylem ve saldırıların daha fazla olmasındandır.Komutanım. burada yaşayan kimsenin de dikkatini çekmiyor. bir kısmının da Irak'a doğru gittiği haberlerini alıyorum. Komutanım. Dün gece bize ateş açılan yüzlerce yerdeki mevziler. Suriyeli Topal Nasır'ın bulunduğu 400 kişilik. Halkın bir kısmının Đran'a. Şehirde doğru dürüst bir birlik olmaması hem şans hem de şanssızlıktı. PKK'nın nerelere geldiğini. Benim size anlatmak istediğim bina. sabaha karşı biten işi. Đran ve Irak kamplarıyla yurt içinde bir çok tabur olduğunu değerlendiriyorum. bir taburdan fazla militan. Neredeyse normal ölçülerinde işaretlenmiş kaleleri de olan futbol sahaları var. bütün birlikler yarın akşama kadar kendi esas üslerine dönmüş olacaklar. Yüksekova'da yaşayanlar çok fazla bir yerlere gidemezler. Gitseler de dönmeleri uzun sürmez. dün gece ayaklanmaya kalkıştı demek bu adamlar. Birlikler mevzilerde. "Kürdistan adına şehit olanlar adına" anıt dikmeyi tasarladıkları anlaşılıyor. Bunu şunun için arz ediyorum. Halkın ne kadarının nereye gittiği konusunda hiçbir bilgim yok. Benim ilk harekata Yüksekova'da başlamam bunları bildiğimden değil.

bul ve yok et. PKK'da ölücüler görev başında. . birinci sayfa başlıktan. Bu arz ettiğim yeni bir şey değil. ." 17 Ağustos 1993 Sabah: "Büyük operasyon 4ncû gününde." 17 Ağustos 1993 Milliyet. ölülerinin gizlenmesi ve tanınmaz hale getirilmesi için özel görevliler oluşturdu.Doğru. "250 PKK'h ölü. Diğerleri işi uzattıklarından daha fazla bedel ödemişler ve daha fazla acıya maruz kalmışlardır. Kendilerini aradım. birinci sayfa başlıktan. Çok yaralımız var. örgüt ağır kayıplar verdi.Sağolun komutanım.. Đran'daki kamplardan Türkiye'ye sızarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Buzul Dağları'ndaki sarp kayalıklarla çevrili bölgede kamp kuran ve 15 Ağustos nedeniyle eylem hazırlığı içinde olan yaklaşık 400 PKK'h kuşatıldı. PKK'ya karşı yürütülen harekatı engellemek için bir grup terörist. Yüksekova-Şemdinli arasındaki Gülle tepe mevkiinde geçen telsiz konuşması şöyle: .. Son 200 yıllık yakın tarihte bunu erken kavrayan millet ve ordular daha az acı çekmiştir. . PKK. Harekatı 30 Ağustos'ta Tuğgeneralliğe yükselen Dağ ve Komando Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Osman Pa-mukoğlu yürütüyor. yıla girdiği gün indirildi." 18 Ağustos 1993 Hürriyet 1. Cehennem gecesi. Kutlarım. "PKK'da tam bozgun: Şemdinli ve Yüksekova arasındaki. Đsabet alan birçok ev ve işyeri yandı. Genelkurmay Başkanı ile Jandarma Genel Komutanının da aradıklarını bildirdim. Diyarbakır'dan Asayiş Komutanını da arayarak son durumu rapor ettim. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine saat 22:00 1993 DönemĐ 89 sularında çeşitli yönlerden saldırdılar.Govent (Balkaya Dağı) istikametine kaçın. .Şehitler ne olacak? . Yüksekova ve Şemdinli arasında ölüm çemberine alman kalabalık bir grup bölücü teröriste yönelik harekat devam ediyor. . 250 kadar kayıp veren PKK'Ulardan sağ kalanlar panik halinde kaçmaya çalışıyor.(lanet olsun) . . örgütün 10.. . . Yüksekova ve Şemdinli arasındaki yüksek dağlarında cehennem üçgeni. Ölen arkadaşlarını gizleyemedikleri taktirde. Her yandan ateş. ikincisi. ilk kez 15 Ağustos'ta ortaya çıktı.Kendileri de zaten ölmüşlerdir.lerinin iki temel ilkesi var. 400 PKK'lı çemberde. PKK Yüksekova'ya gece boyunca 500 roketle saldırdı. Bütün subay. Birincisi sürekli hareket. Bu konuşma esnasında Jandarma Genel Komutam aramışlardı. hazır obua meselesi. Flakkari'nin Buzul Dağı kampında bulunan 250 kadar terörist öldü. PKK'ya yurt içinde en ağır darbe." 17 Ağustos 1993 Hürriyet.Nereden kaçalım? Şehit sayısı 200 oldu.Ölücüler halletsin. yüzlerini parçalayarak tanınmaz hale getiriyorlar. hemen hemen aynı şeyleri arz ettim. Ölücülerin varlığı. sayfa: "Buzul Dağı taranıyor: PKK'nm ağır darbe yediği Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri arasındaki Buzul Dağında operasyon sürüyor. "Bir ordunun işi siper kazmak ve toprağı savunmak değil. 350-400 terörist kuşatıldı." Đkiyaka Dağları Harekatı ile Yüksekova silahlı kalkışmasına ait basında çıkan ve halkın bilgisine sunulan haber ve değerlendirmeler: 16 Ağustos 1993 Hürriyet.Toprak başınıza .Hepimiz kuşatıldık. harekete geçip düşmam yok etmektir. operasyon karşısında neye uğradığını şaşıran PKK. aferin.Kim kaldıysa kaçsın. Çatışmalar sürüyor. ara. Sonuçların çok iyi olduğunu söyleyerek tebrik ettiler. gafil avlanıp.. çok iyi sonuçlar aldınız. astsubay ve mehmetçiklerin gözlerinden öperim. büyük kayıplar verdi.. "Yüzlerce ölü. Đlçede sokağa çıkma yasağı kondu. birinci sayfa başlıktan.

Ölüleri mutlaka gömün. Bulunduğumuz mevkiler psikolojik olarak teslim edilmektedir. ölün. .Agir: Mermimiz bitiyor. Sizi oraya savaşa gönderdik. Paniğe kapılmayın. "Kirpi Operasyonu: PKK kıskıvrak. Geberdikleri yerde kalırlar. Çatışma süresince dinlenen PKK'h-lara ait telsiz konuşmalarından biri şöyle: . Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Osman Pamukoğlu harekata katılan askerlerle topluca konuşarak onlara moral verdi. sayfa başlıktan: "Askere leş toplatmam: dağda PKK'yi ezen Tuğgeneral Osman Pa-mukoğlu kesin konuştu: Analar evlatlarını askere leş toplatmak için göndermedi. Çemberin içinde kalan 450-500 PKK'hnın 300'den fazlası öldürüldü. silip süpürerek. Üzerimize yağmur gibi mermi ve bomba yağıyor. "Kar yağmadan Hakkari bölgesindeki PKK gruplarını." 20 Ağustos 1993 Tercüman: "PKK 6 günde 400 ölü verdi. 15 Ağustos'ta lOncıı eylem yılını kutlamak için Yüksekova ve Şemdinli bölgesinde "Büyük Eylem" hazırlığında iken "Büyük Tokat" yedi.Kuzey Irak: (muhtemelen Cemil Bayık) Toparlanmaya çalışın. Kaçmak isteyenleri kesinlikle önleyin. -Agir: Şu ana kadar belirleyebildiğimiz 184 kaybımız var. . kaçacak yerimiz kalmadı." 19 Ağustos 1993 Milliyet 1." 18 Ağustos 1993 Meydan: "Dağ taş PKK'Iı terörist cesedi dolu. Elimizdeki imkanlar böyle bir harekata uygun değil. geçeriz.Kuzey Irak: Kesin sayıyı verin. Ağır yaralı olanları yanınızda taşımayın.Politika sayfası: Bingöl sendromu aşılıyor. Öldürüp uygun bir yere gömün. Böylece psikolojik üstünlük yine devlete geçiyor. Eğer bu doğruysa baştan beri anlatmaya çalıştığımız "düşünce erozyonu "nun son ve vahim örneğidir. PKK'mn kayıpları 300 militan. Bingöl katliamı ile oluşan durum değişiyor.. Adamlarını ve elindeki imkanları bir araya getir ve gediği yarmaya çalış. propaganda birliğimizden 40 kişiyi kaybettik. Gerilla taktikleri kullanın.Kuzey Irak: kadınlar gibi ağlamayın. Agir kod adlı bir komutan) Bir milyon geliyorlar. operasyon 3000 metrenin üzerinde 850 m2lik bir alanda sürüyor. gece gündüz demeden. Ne yapacağımızı şaşırdık. fran-Irak sınır geçidinde PKK'ya yönelik operasyon aralıksız devam ediyor. Kuzey Irak'taki PKK yöneticileri telsizle şu emri verdiler: Kadınlar gibi ağlamayın. .Agir: (çatışma bölgesinde.Kuzey Irak: Muhakkak bir gedik vardır. Biz imha eder.Agir: Suikast eylem birliğimizden 30. milletin başına musallat edilen bu belayı defedeceğiz. Askerlerime bir kurşun atana beş kurşun atarım. askere leş toplatmam. Harekata katılan 3000 komando çatışmalara 24 saat aralıksız devam ediyor. Terör önce beyinde yenilmelidir. Đnci sayfadan: 90 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok "PKK'ya ölüm çemberi: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Buzul Dağı kesiminde kıstırılan 450 PKK militanını imha operasyonu sürüyor. Bu 30 Ağustos'ta paşalık sırası gelen Kurmay Albaya terfi edeceği fakat Şırnak'a gidip görevi teslim alması istendiği zaman kabul etmeyerek istifa ettiği basına yansıdı.. beynimizdedir. Orada çarpışarak öleceksiniz. Her taraf asker kaynıyor." 18 Ağustos 1993 Sabah." 29 Ağustos 1993 Ortadoğu politik sayfası: "En tehlikeli virüs. 21 Ağustos 1993 Sabah: "PKK'hnm telsiz talimatı: Hakkari operasyonunda bozguna uğrayan ve çatışma bölgesinden kaçmak isteyen teröristlere. . Birçok arkadaşımızda tek bir mermi bile kalmadı." 19 Ağustos 1993 Meydan: "Kirpi Operasyonuyla PKK'nırı beli iyice kırıldı. PKK 1992'de Kuzey Irak'a düzenlenen harekattan sonra tarihinin en büyük darbesini yiyor. 1993 Dönemî 91 ." 18 Ağustos 1993 Milliyet. Çatışmalar Karadağ ve Harun Geçidi çevresinde yoğunlaştı. .sizi oraya savaşa gönderdik. .

Bunun üzüntüsünü yüreğimizde hissederken Hakkari'den Dağ ve Komado Tugay Komutanı Tuğgeneral Osmaıi Pamukoğlu'nıın gür sesi yükseldi: "Askerlere leş taşıtmam" dedi.Efendim. . 20. Bir tomurcuğun büyüye büyüye 10 yılda neden çınar ağacına döndüğünün bütün sebeplerini bildiğimi sanıyordum ama. biz de bir şehidimiz hemen alamazsak güneşin altında kalınca kokuyor. ben kendilerine telefon ederek. gelecek kaygısıyla. . hayır. oyalanmaların sonu işte ortada. Hele rütbe. Mu92 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok harebe yaşamı işte böyle bir şey.Osman Paşam nasılsınız? . Aslında Muğlalı olayında ayıplanması gereken Muğlalı değil. dûn gece yarısında duş alıncaya kadar. makam. aklımızdan geçirmeyiz. kahramanlar onlar.Osman Paşam. .Osman Paşam. insan bilgisiyle yönetilir. fiziksel yorumu.Tabii anlıyorum. savaş sanatını bilen veya Hak1993 Dönemi 93 kari dağlarında muharebe eden bir asker bu tuzağa düşmez. Sizin kahramanlıklarınızı hepimiz biliyoruz. 30 ve daha fazla çocuk tabutlar içinde buradan memleketlerine gönderilir. Pamukoğlu'nun bu lafı. sonuçta da 10. Ben tabiat olarak bu tip hareketleri kaale almam. Genelkurmay karargahından bir generalin aradığını bildirdiler.. Bazı çalışmalar için harekat merkezinde subaylar bekliyordu. başka bir ifade kullanmanız daha iyi olur. güneş altında kalırsa erken kokar. askerlerin ruhlarını harekete geçirmek. bu kadarını zihnim almamış. Dönüm noktasıdır." Yüksekova'dan döneli bir gün olmuştu. sıradan kişilerin sandığı gibi bir takım teoriler ve ezbere bilgilerle değil. böyle mi olsun..Bir şeye leş denmesi için mutlaka ölmesi gerekmez Đnsan ve hayvan ölür. yüzleri gevşedi. milletin moralini yükseltmek. . Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Lojmanları PKK'ya destek üssü olarak kullanılırken ve NATO TIR'ları PKK'ya yardım malzemesi taşırken söylemiş olması da ayrıca önemlidir. Ya bundan etkilenecek birileri olsa da bu konuşmalardan et-kilense.Sağolun komutanım. onları yüreklendirmek. neyi. hakim olmakta zorlanacağı yüzlerce şeyi doğru sıraya koyamaz. harekat alanındaki bir generale ne zaman. devleüerinin meşru müdafaası ve milletlerinin haysiyeti için canlarını hiçe sayarak çarpışıyor. Bu milletin çocukları. üniformamı koruma iç güdüsünden olacak. ne olacağını söyleyeyim mi? Kafasında dolaşan. tarihe kazınmış yeni bir kavramdır. Muğlalı sendromuna karşı Pamukoğlu sendromunun yer aldığının ifadesidir. o zaman. Ankara'dan heyetler halinde gelen siyasiler Yüksekova'da alayişli cenaze törenleri yaparken bulunduğunuz karargahta ne yapıyordunuz? Muharebe. daha yalın bir Türkçe'yle. idareci maslahatçı üstelere karşı. bir canlı olarak ben de leş gibi kokuyordum. bir karargah generali ve subaylarının sorumluluğu hizmetinde bulundukları komutanın karargah binasının içinde ve komutanının önünde biter. . neyi konuşacağını söylemek taşıdığı sorumluluğundan dolayı ancak bir komutanın hakkıdır. Ölmeden önce de leş gibi oluyorsunuz. Pamukoğlu böyle bir kompleks taşımadığını ve bunu kişilik olarak aştığını ispat etmiştir. Size bunu söylemenizi komutanınız mı emir verdi? Eğer öyleyse. . arkadaşlar size 17.Siz. devlet için görev yapan bir askere devletin sahip çıkmamasıdır. komutanın yaratılışı.." Acaba hangimiz. Bu laf. Laflar öyle mi olsun. Bunun manası açık ama. korkarak yürütülmez. ne hata yaptık diye yüzleri donuklaştı. Sonra. Komutan herhangi bir şey söylemedi. yüzyıla ait bir Hollanda atasözü söyleyeceğim. niçin yaptığımızı açıklarım. . .Hayır. ölen teröristler için leş demeseniz. karşı tarafın da psikolojisini bozmak için neler önerirsiniz? Eskiden bir PKK'lı öldürüldüğünde. Beni yanlış anladınız. "Askerime bir kurşun atana beş kurşun atarım" dedi. Harekata katılan herkes. meslek anlayışı. Mümkünse.. Plan çalışmasına geçmeden.Efendim. . Acemi marangozun yongası çok olur. "Rahat olun. . sizi rahatsız edecek bir şeyi yapmayı düşünmeyiz. aşağı indim. "Bir kibrit çöpü yapacağım diye bir çınar ağacını çarçur etmektir. Tugay karargahında çalışıyordum." Anladılar.

12 Ağustos. Birkaç saat yalnız kalarak. köy ve karakol saldırıları sürüyordu. ruhunun özgür. saat 22:05'de Çukurca ilçesine çevredeki tepelerden ateş açıldı. "Ali. "Savaşta üstünlük kompleksiniz olmalıdır. Çatışma bir saat sürdü. bir terörist öldü. yoksa. hesaplanamaya-cak birçok yerde. saat 18:00'da Yûksekova-Yeşiltaş köyü yolu kesildi ve 10 vatandaş kaçırıldı. üç vatandaş yaralandı. 19 Ağustos. "Komutanım. mayınlama. adam kaçırma. Her zaman PKK'nm başlattığı saldırılarda olduğu gibi. Saat 02:00'da Çukurca Kazan vadisindeki emniyet timine saldırıldı. vadinin girişinde bulunan ve Jandarma Sınır Taburu'nun da konuşlu olduğu bölgeye 15 dakika mesafedeydi. Başarı bir tavırdır. saat 08. iki asker şehit oldu. onlarca mayın bulunup tahrip ediliyordu. 122 kişi göz altına alındı. Kazan vadisinde bulunan piyade bölüğüne saldırı başladı" dedi. Kazanma tavrı. olmaya devam edenleri düşünmek.Bölgede yol kesme. 10-30 Ağustos 1993 tarihleri arasındaki PKK eylemleri: 11 Ağustos. Altı terörist öldü. duygularının başı boş ve uçlarının açık olması gerekiyordu. 28 Ağustos saat 15:00'da Şemdinli-Aktütün yolu kesildi. her izde. Aynı gün Şemdinli-Derecik arasında mayına basıldı iki köylü öldü. Jandarma Komando Taburunun hareket edip etmediğini sordum. Mayın çok sabırlı bir silahtı ve hasmını bulunduğu yerde sabırla yüz yıl bekleyebilirdi.5 saat vardı. Bunun için insanın 94 Unutulanlar Dişinda Yen! BiR Şey Yok zihninin çok berrak. bastığınızda mayın patlamayan yerdi. Đki vatandaş. kararlılık. Aynı gece 01:00'da Çukurca jandarma Sınır Alayı kışlasına silahlı saldırıda bulunuldu. vadinin tabanında inişe müsait bir yerin bölüğün ortasında olduğunu. sezmeye çalışıyordum. olacakları da hayal ederek. inebilirsen in. bir mayına basma tehlikesini mi göze alırsın?" diye sorulsa. Çünkü onlardan kurtulma şansı vardır. 16 Ağustos. Kazan Vadisi Çukurca'ya yarım saat. hat ve cephe bulunmadığından. 14 Ağustos. Helikopter bütün silah atışlarına . bir sivil araç şoförü kaçırıldı. On dakika içinde yola çıkacağını söyledi. kesinlikle birinciyi kabul edecektir. halk iç içeydi. saat 01:00'da Hakkari Geçitli köyü arasında mayına basıldı.30'da Yüksekova'dan Hakkari'ye gelen askeri konvoya ateş açıldı. Alışmadıkları bir tepkiyle karşılaştılar. Her gün. her patika. Gece helikopterler uçamıyordu. Çukurca Sınır Alay Komutanı Albay Mehmet Ali. yüzlerce teknik cevap bekleyen sorulardan ziyade. Bulunduğumuz yerden tek karayolu olan Zap Vadisi'nden oraya ulaşmak. tehdit 360 derece her yerden geliyordu. iki kadın yaralandı. aynı noktaya iki şehidin de tahliye için getirildiğini söyledi. saat 22:00'da Çukurca uzundere köyüne ateş açıldı. Bunları düşünürken telefon çaldı. cesaret ve sorumluluk üstlenmeyi bu defa da tereddütsüz gösterdi. Gün ağarmasına 2. milis. En sağlam yer. yoksa belirli bir seviyeye gelince biz adayalım" dedim. Vadinin ortasında bir bölge sis ve duman kaplıydı. Pilot Yüzbaşı Ali aşağıda çatışmaların devam ettiğini. bu defa da çatışmalardan sağlıklı bir rapor gelmedi. yardımcı ve yatakçı. mücadele boyunca gösterdiği. biri sağ yakalandı. gece koşullarında 3-4 saat sürerdi. hareket ve ilerlemenin bir parçasıdır. bir korucu şehit oldu. her yol. saat 20:30'da Çukurca Güzeldere mahallesine silahlı saldırı oldu. havan ve makineli tüfekle ateş açılmasını mı. coğrafyayı zihnimde canlandırarak bugüne kadar olanlar. Saat 18:30'da Yüksekova-Şemdinli yolunda bir sivil araç mayına çarptı. 20 Ağustos. Üç asker yaralandı. Militan. saat 02:00'dı. Gayrı nizami harpte. Savaşı bilen tecrübeli bir askere "senin üzerine aynı anda top. saat 02:15'de Çukurca üzümlü karakoluna saldırıldı. Gün ışığının ufuklardan sızmasıyla beraber Kazan Vadisi'ne hareket ettim." 21 Ağustos gecesi saat 01:00'a doğru harekat merkezinden bir üst kattaki çalışma odasına çıktım. üç asker yaralandı. sekiz terörist öldürüldü. sap samana karışıktı. Yüzbaşı Ali. 24 Ağustos.

Etrafımıza hafif silah mermileri düşüyordu. deyse 24 saat çalışan. darbeler halinde buraya kendi tüfeğimle ateş açtım. sınıf bir kurmay subaydır. Birkaç metre sağımda Binbaşı Ahmet vardı. Birinin elinde bir çuval vardı. sonra 3-4 militanın köyde bir evden diğer evlere geçtiğini gördüm. kaçırma". arkasından kırmızı ışık çıkararak havadan bize yaklaşan roketi gördüm. çalışmasına devam etti. fakat bizi izliyorlar" dedim. gündüze kaldıkları için yerleri ortaya çıkmasın diye ateş etmiyorlar. Gözlerinden baştan beri burada olup bitenlerden haberi olduğu belliydi. çatışmaya devam ediyordu. tam siper!" diye bağırdım. Đçindekileri yere döktü." "Görmek" sözü daha ağzımdan çıkmadan. zaman ve mekan ölçüleriyle akıl erdirilemez bir hızla saldırıya uğrayan teğmenin yardımına giden diğer teğmen.Komutanım tüfek! Roketin düştüğü yere baktığımda. "Kimseye faydası olmayan şeyleri bırak. arkamızdan "güm" diye tok bir ses geldi.Niye ateş açmadın? . Elleri krokilerle. Đkinci bir roket atılmadı. Arazi bunu dikte ediyordu. iki piyade teğmeni. ne zaman uyur. haritalarla dolu olan Ahmet'in tüfeği fırlayıp gitmişti. aklı haritası üzerine çizeceklerdeydi. şu şuradan gelmiş. Düşman karşısında bile. Bölüğün bulunduğu yerin Güneyindeki emniyet timi esas saldırı hedefiydi. tüfeğini bırakır. . yerde bir tüfek vardı. Saçma sapan bir şeyler söyledi. dosyalarla ve memur zihniyetiyle muharebe edilemeyeceğini kaçıncı söyleyişim? Seni bu zahmetten kurtarıyorum ve bu işlemi yasaklıyorum. (Nere-. Roketin ilk çıkış yerini görmüştüm. PKK militanları ile temas sağlamış. yanıma geldiler. Neden bu saatte burada olduğunu sordum. Timi emniyet görevindeyken baskına uğrayan teğmen ile bölüğün eıerkezindeyken.: "Đyi takip et. kulak ve beyin irtibatı kopuktu. görmek mümkün olmayan bu kıymetli subaya zaman zaman takılırdım: "Ahmet. Başka başka yerlere ateş etmeye başladı. sor-gulasınlar" dedim. "Emredersiniz" dedi. Hemen altımızda bulunan içinde yaşanmayan Kazan Köyü derenin iki tarafına inşa edilmişti. "Dağılın. Đki tarafı kilometrelerce uzanan duvar gibi kayalıklarla çevrili bu vadide insan başını yukarı kaldırdığında gökyüzünü bir yol genişliğinde görebiliyordu. O tarafa baktı. Bu görev başka yerden yapılamazdı. Ateşi. vadinin dışında kayboldu. Jandarma Komando Taburu yol boyunca kurulabilecek pusuyu dikkate alarak vadiye güneydeki büyük Ana tepeye tirmanarak gelmiş. bu buradan gitmiş diye çizgiler çizince. Saldırı grubuna ağır silah desteği sağlayan PKK unsuru da kuzeyde olmalıydı. "Yüzlerce. . "Komutanım. Hiç kimsenin yaşamadığı bu vadide. Bölük komutanı yüzbaşının geldiğimden haberi oldu. Askerler yaşlı bir adamı getirdiler. kaybedeceğimiz zaman yoktu. Vadinin tabanından doğu batı istikametinde bir dere akıyordu. fakat kendisinin de bulunduğu çatışma noktasından ayrılamıyordu. saniyen döndüğümde. ne zaman yemek yer. Haritasına saldırının nereden. Şehitlerin yüklenmesini etrafta uçuşan mermilerin altında bekledi ve hızla yükselerek. haritasını bırakmaz!") Đki saat kadar sonra ateşler tamamen kesildi. binlerce olayın çizimini yukarıya gönderince işler iyi mı gidecek? Kağıtlarla. Bir ara benden başka ateş eden kimsenin bulunmadığını fark ettim. O bölgeyi gören ve elinde uzun raen1993 Dönemi 95 zilli silahı olan uzman çavuşa bunları gösterdim. gitti. Önce iki. Roketatar mermisi büyük bir gürültüyle birkaç saniye önce 96 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok bulunduğumuz yerin ortasında paralandı. "Her şey normale dönünce jandarmaya teslim edin.açık yere indi. nişancı ve yardımcısının hareket edebilecekleri noktalara kaydırarak devam ettim. Komando taburu PKK'lı-ların bir kısmını takip ederken ucu bucağı olmayan vadinin doğusunda bölgeden uzaklaşmıştı. herkes cen-gaver ve savaş ustası mı olacak?" "Komutanım her saldırıdan sonra üst karargahlar krokileri istiyorlar" dedi. buralarda olması normal değildi. nasıl yapıldığını işaretlemeye uğraşan Kurmay Binbaşı Ahmet'e: "Adamların ağır silahlı destek unsurları karşıdaki kayalıklarda. Senin işin PKK'nın ruhunu yakalayıp gerçeği görmek. 1. Başka bir karşılık da gelmedi. Muharebe şokundaydı.

Onlar. 23. Tavizcilere . Ondan önce Köprülü'deki tabura bağlıydı. ya Cevizli'den ya da Köpriilü'den çıkacak. Doğubeyazıt'tan bakınca Büyük ve Küçük Ağrı Dağlarının ortasında gördüğün Serdarbulak Yaylası üsteğmenliğimde bulunduğum yerlerden biridir.Subay ve astsubayların izin vesaire özlük hakları da Doğubeyazıt'tan yürütülüyor. iki el bombası. Sanki birden rahatlamışlardı. ne aradı ne de sordu. ezer geçeriz. astsubay ve askerin bulunduğu Hakkari'de her şey tamam da. 1993 Dönemi 97 Harekat Şube Müdürüne: . Doğubeyazıt'a katılmak ve bir daha dönmemek üzere hareket edeceksin. Halkı ilgilendiren. harekatın sonuçları değildi. Vatanını ve milletini seven. Bu yüzden kabul etmeyin.Şimdi ikiniz de beni iyi dinleyin. neyin varsa. Binbaşı Ahmet." Gazetelerin yayınlanmasından bir hafta sonra. biz de kuyunun ağzındayız. "Kabul etmediğiniz sürece yenilmezsiniz. Sözlerini hiç kesmeden sabırla dinledim.Çukurca jandarma Sınır Alayı iki ay önce kurulunca onun komutasına girdi. diğeri başlıyordu. filmlerde görülen kahramanlara benzeyen becerikli hareketleriydi. Niye döndü? Kimin emriyle döndü? Geçici mi gönderildi? Yoksa dönmemek üzere mi gelmişlerdi? Hiç kimse. bu bölüğün yaptığı gibi kuyunun dibinde yaşıyorlar. eksik olan bu bölüğün 160 askeri mi? Yüzbaşım hizmetleriniz şükranla anılacaktır. bu iki teğmenin. diyelim ki PKK grubu bu vadiye girdi. beş kurşun sıkılacaktır" sözü ile ilgileniyorlar. 98 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok Yüzlerce telefonu ise Kurmay Başkanı Albay Đhsan cevaplandırdı ve kaydetti (Bizim telefonlarımıza ulaşabilmenin büyük bir başarı sayılması gerekir). her şeye rağmen bir eksiklik olursa gel. Đhtiyaçlarının hepsi karşılanacak. kart ve faks geldi. vadinin içine yanlarındaki dağlardan indiler.Askerlerden terhisi gelenler. Buraya tek başına getirilmiş. bu bölüğe bütün desteği sağlasınlar. ondan su çekmekten bile zahmetsiz bir iştir. Tim komutanı teğmen dakika dakika vetüm ayrıntıları ile neler olduğunu tekrar tekrar anlattı. Sonuç ne olur dersiniz? Kapağını kuyunun ağzına kapatmak. Kazan Vadisi'ne gelince. Elazığ'daki Kolordusunun. Bu bölükle ilgili anlaşılmaz bir durum vardı. Erzincan'daki Ordunun. . vadinin girişinde 15 dakika ötede bir Sınır Jandarma Taburu yok mu? Jandarma Komando Taburu bu vadinin güneyinde konuşlu değil mi? Vadinin diğer ucu Cevizli Köyü'ne çıkmıyor mu? Bir. derhal kendi Tugayına. karamsarlıktan kurtulmuşlardı.Doğrudur komutanım. Saldırıya uğrayan timin daha fazla kayıp vermemesinin tek nedeni. Yüzbaşım sen buradaki 160 asker. Milliyet'in başlıktan verdiği: "Ben askere leş toplatmam. Bizim bu iki yerde bekliyor olmamız gerekir. hayır. Türk olmaktan gurur duyan milyonların üzerindeki karabasanı kaldırdınız. birkaç tane kanlı bel kuşağı. üç ayda bir Doğubeyazıt'a gidip oradan mı ilişik kesiyorlar? Yerlerine gelenler de oradan mı gönderiliyor? . bununla özgüvenlerinin çok yükseldiğini söylüyorlardı. Đki. moralleri yerine gelmişti. Ağustos'un son haftasında halktan ve askerlerden çok sayıda mektup. oralara da bizden selam söyle.000 subay. Bizim de aradığımız bu değil mi? PKK kuyuda. Nihayet bölük komutanı yüzbaşı geldi. atamalar önce oraya oradan da buraya geliyor değil mi? . Konuşmayı biri bitiriyor. Birkaç lastik ayakkabı. beni gör. 15-20 kadar askerle belli bir yere kadar militanların peşinden gittiğini ve teması kaybettiğini söyledi. Doğubeyazıt'taki Tugayının bir taburunun 150 askerli bir bölüğü üç yıldır Hakkari'deydi. Türk askerine bir kurşun atana.Bu bölük kimin komutasında? .karşı taraftan bunları topladık" dedi. Halktan ve askerlerden gelen mektuplardan birer örnek aşağıdadır: "Sözlerinizle yeniden doğmuş gibi olduk. Yüzbaşıya: . vatanını ve milletini seven ve Türk olmaktan gurur duyan herkesin hislerine tercüman olunmuştu. üç yıldır da bu bölgedeydi. ne şiş yansın ne kebap peşindeydiler. Bu güne kadar herkes kaçamak güreşiyor. Kurmay Başkanı ve Lojistik Şube Müdürüne ilet. üç şarjör. Bölük Doğubeya-zıt'daki Tugaya bağlı taburlardan birine mensuptu. silah ve malzeme. yolunuz açık olsun. Đlk kez çatışmaya giriyorlardı.

ulaştırma. Ağırlığı artıran askerlerin üç günlük mermiyi sırdarında taşımasıydı. malımızın son kuruşuna kadar helal olsun. Bunu askerlerle konuşurken Yüksekova'da fark etmiştim. Asker önündeki kaleşnikofluya ateş ederken.ders verdiniz. Hiç kimse. varolun.'lığına göndermeleri emrini verdim. Bu silahı kullanmayı yasakladım. gücü ve enerjiyi azaltıyor. Herkes . Herkes kendi tırnağı ile kendi başını kaşıyacakü. Dağ ve Komando Taburunun askerlerinin de katıldığı bir değerlendirme yaptırdım. Bu derece saçma bir şey olamazdı. astsubay ve uzman çavuşların bazılarının ka-leşnikof piyade tüfeği kullanmalarıydı." A. Savaşçı hiçbir birlik hiçbir sebeple savunma için kullanılmayacaktı. Bir tüfek bile bazen bir çaüşma noktasında her şeyi farklı bir hale getirebilirdi. uzaklıktaki Hakkari'nin içinde bulunan Jandarma Lojistik Komutanlığı kışlasına gönderip oraya yerleştirdim. herhangi bir bölgeye intikalleri için mesafe daha da kısalırdı. Muharebe başladığında herkes çantalarını üzerinden atıyordu ama. sonuçta 374 asker silahsız kalıyordu. Tugayın kışlasının emniyetine gelince. Bu teşkili 12 km. Şahsınızı hiç görmedim." F. 374 asker de tüfeksiz kalıyordu. bir ekibimiz hemen gidip silahlan getirdi. Üzerinde çalışılması gereken bir husus da askerlerin arka çantalarının ağırlığıydı. Hayat öğretiyordu ama. toplattım. Gültekin Bursa/09. tanksavar. Kanımızın son damlasına. 19 Ağustos tarihli Milliyet gazetesinde Türk ordusuna yakışır. istihkam ve muhabere bölükleri kendi kışlalarının emniyetini kendileri sağlayacaktı. Budak Y. Herkes bizim asli silahımız olan. karargaha. Yzb. Buradan. bir askerin silahsız. bunu hemen K. subay ve astsubaylar askerlerin tüfeklerini almışlardı. Muharebe ve hayatı idâme payları ile 30-35 kilogram geliyordu. Şemdinli'nin Durak bölgesinde bütün subay. mermisinin azaltılmasından yana değildi. Bundan vazgeçtik. Bunda haklıydılar fakat. Bunlardan biri Dağ ve Komando Tugayında 374 askerin tüfeği yoktu. rütbeli ve rütbesiz. Yüce görevinizde Tanrı ve aziz milletimiz daima sizinle olacaktır. Bu kışla. harekatta değilsem. Sebebi de subay ve astsubayların savaş kadrolarında kullanılmak üzere makineli tabancaların olmasıydı. Kara Harp Okulu Ankara Hemen halledilmesi gereken birkaç konu vardı. Çoğu Kara Kuvvetlerine mensup svıbay ve astsubayların komuta ettiği Jandarma Özel Harekat Grubu (200 kişi) Tugayın kışlasında kalıyordu. ast100 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şev Yok subay ve 4. ilerleme hızını düşürüyordu. uçaksavar silahları da 14 kilogram daha ağırlığa ilave oluyordu. 374 sayısı muharebede çok büyük bir sayıydı. Diğer bir konu subay. Karakol. şehir içi olaylarına daha çabuk müdahale edebilirler. Sağolun. Kısa ve durumu net açıklayan bir mesajı kaleme alıp. milletimiz için büyük moral kaynağı. arkasından başka bir kaleşnikof sesi duyuyordu. Makineli tüfek. benim de 24 saat bulunduğum bir yerdi. Kışlanın emniyeti ve komutanlık ihtiyat kuvveti görevindey-diler.1993 "Sayın Komutanım. Muharebede tabanca ve makineli tabancalar hiçbir işe yaramadığından. kışla ve kritik sabit mevzilerde bu silahı bizimkilerin de kullanması gece baskın ve. 15 gün sonra batıdaki bir Tugaydan 374 silah tertip ettiler. Saygılarımın kabulü ile. Bu tüfek PKK'nm esas silahı idi.K. kışlada bulunan Tugayın levazım. yüksek fazilet ve asaletinizin göstergesi ifadelerinizi okudum. Tüfeksiz askerlere dağıtıldı.K. Bu askerler tabii ki harekata katılmıyorlardı ama. çaresiz bir yerde beklemesi olamazdı. G-3 piyade tüfeğini kullanacaktı. Müh. ama saygımın derecesini anlatamam. Çukurca ve Yüksekova yollarına tepkileri daha hızlı olur. saldırılarında kimin. ordu donatım. üs. sıhhiye.08. Ve bu iş. Muharebe kağıtlarda yazılanlara hiç benzemiyordu. yıllardır böyleydi. nerede olduğu konusunda herkesin aklını ve ruhunu alt üst ediyordu. bir baskın veya saldırıda. kaldıkları kışla ve üslerde silahsız ve mermisiz kal1993 Dönemi 99 maları akıl almaz bir şeydi. Bu mücadelede kimse kimseyi koruyamazdı.

taşınması kolay. PKK makineli tüfek olarak. komandoların 120 mermi günlük istiMakları vardı. Bizim subay ve asker tarafından da tercih edilen bir silahü. ağırlık bu derece sorun olmazdı. tutarsız ve hep şüphe taşıyordu. her güne ait 100 mermiden üç gün için toplam 300 mermi olsa. Belgeli belgesiz bir sürü birbirini tutmayan bilgiler. gece atış yapabilen "kannas" keskin nişancı tüfekleriydi. Burada da yürümeyen şuydu. Bu." PKK'mn bölgedeki dört mevsim saldırı ve eylem stratejisinin. Bir taburda. PKK bu baş belası silahla iki ayrı nişancıyı bir kayalıkta mev-zilendirdiğinde hiçbir eksiği olmayan 70. Tugay için 120 keskin nişancı tüfeği gerekiyordu. Hafif olması tercih sebeplerinden biriydi. 100-120 mermi ile muharebede bir gün idare etmek mümkün değildi. Silah payları buydu. Kuzey Irak ve Đran kamplarında kışın siyasi ve askeri eğitim aldıktan sonra. 1993 yılı sonuna kadar geçici köy koruculuğunu kaldırın. Đki şeyi tam olarak bilmek zorundaydık. Bunun eğitimle. 4. ideali iki Kannas 199} Dönemi 101 lazımdı. darbe atışları sağlıklı bir silahü. Asker hızlı ve sert çarptsmahdtr. 25-30 kişilik timler halinde çarpışılıyordu ve yanınızdaki kayalığın ötesi ayrı bir dünyaydı. Jandarma Komando Taburu ve Jandarma Özel Harekat Grubu ile birlikte bu ihtiyaç 176'ya çıkıyordu. 2. ne menzil ne de tek tek avlama yönünden Kannas'la karşılaştırılamazdı. 3. yağmura çamura dayanıklı. Her komando taburu için 30. O da PKK'nın elindeki dürbünlü.ağırlığa razıydı. Birincisi. Bir. Bir teknik sıkıntı vardı. Đki." Đkiyaka Dağları harekatında PKK'nın lider konumundaki personelinin üzerinden bölücü örgüt başının Hakkari (Behdinan) bölgesindeki gruplara. Kar düşmeden Şemdinli'yi ele geçirin. gruplar (tabur ve bölük) tam olarak hangi tarihten itibaren yurt içine giriyordu? Ve bölgede saldırı yapacak hale gelmeleri için ne kadar bir zamana ihtiyaç duyuyordu? Đkincisi. merminin tasarruflu kullanılması gibi boş zırvalarla alakası yoktur. Bizdeki tek ve mürettebatla kullanılan silahların muharebe menzili 300-400 metre olarak. muharebede iki tarafın da birbirine attığı mermilerden 200-300 tanesi bir kişiyi saf dışı bırakabilse. Zap Vadisi'ni cehenneme çevirin. Çünkü çatışmaların sayısı ve sertliği birkaç saatte 100 mermiyi bitiriyordu. 10 Ağustos 1993'de verdiği talimat çıktı: " 1. Dünya Harbi'nden kalma olduğundan. BKC otomatik tüfeğini kullanıyordu. çantalarında bulunan mermiler. Bu husus muharebenin psikolojisi içinde çok önemlidir. Bu dezavantajı ortadan kaldıramadığımız sûrece her zaman can sıkıcı durumlarla yüz yüze kalacaktık. tam ve doğru olarak ortaya çıkartılması lazımdı. iki taraftan da bir tek kişi canlı kalmaz. Halbuki. 800-1000 metreden isabedi atışlarda çok edcili oluyordu. kış dönemini geçirmek için yurt içini tam olarak ne zaman terk ediyorlardı? Bölgede kaç grup kalıyor ve bunların kışı geçirdikleri yurt içi kamplarının kesin yerleri nerelerdi? . Buna rağmen bizdeki MG-3 makineli tüfekleri BKC'ye karşılıktı. Pratikte bunu düzeltmenin iki yolu vardı. büyük çaplı operasyonlarda PKK'dan ele geçirecektik. Her time en az bir. Bizde o dönemde bunun karşılığı olan silah yoktu (1995 baharından itibaren Türk Ordusunun envanterine girdi). biz de açık bir silah pazarı gibi çalışan Kuzey Irak'taki silah tüccarlarından parayla satın alacaktık.0 askerin (bir tabur) hare-kederini sınırlıyordu. karanlık bir odada kara bir kediyi el yordamı ile arama halinin son bulması şarttı. Çünkü. PKK'nın yaptığı gibi. Kimse mühimmatından vazgeçmedi. dağlardaki ateş muharebesinin güvenilirliği yükün ağırlığından baskındı. Kitaplara göre normal askerin 100 mermi. eğer. Fakat Kannas'in yaptığı iş çok farklıydı. Hiçbir ordu askerinden iyi değildir. sizin de onu kıpırdatmayacak hale sokmanız için 10'lu veya 20'Ji bir darbeyi bulunduğu yere oturtmanız şarttır. ya PKK'dan ya da Kuzey Irak'tan kaçakçılar vasıtası ile getirtilip saün alınmış 2-3 Kannas tüfeği vardı. Đşin daha iyi anlaşılabilmesi için şunu söyleyeyim. konuşlanmamız ve alacağımız düzenler için. Hakkari bölgesine dört bir yandan yüklenin. Bu nedenle. "Asker Ordu'dur. Bu kriter de 2. Tutukluk yapmayan. Karşı taraf 30 fişekli şarjörlerle baskı ateşine geçtiğinde.

sonuçta bir bölümü devletten aldıkları maaşın da merminin de bir kısmıyla PKK'yı . meskun alanları silahla taciz yapanlar ise şehir ve köylerde yaşayan milislerdi. Đhtiyaç duyulan cevapların büyük bir bölümünü karşılıyordu. adam kaçırma. eylem gecesi orada bulunmadıkları kesinkes tespit edilmiştir. Her şey şöyle cereyan ediyordu: Sorumlu oldukları yurt içi mıntıkalardan havanın soğuması ve kar yağışına bağlı olarak Ekim sonu veya en geç Kasım'in ilk yarısında yurt dışı kamplara çekiliyorlardı. buna karşılık PKK'ya maddi ve manevi her türlü hizmeti veren ek listedeki 20 köy. ne varsa duvarlara doğru yanaştırıp odanın ortasına. Diğer dokümanların yanında. azaları. Birinin sahibi eğitimliydi ve Đstanbul'dan örgüte katılanlardandı. PKK'nın bölgedeki otoritesinin yükselmesiyle. hani "insanın başını çevirip bakmayacağı" gibi dikkati bile çekmiyordu. bir iki gün önce saldırı mahallinden ayrıldığı.O dönemde henüz erkek veya kız teslim olan da bulunmadığı için sorgu da söz konusu değildi. yurt içindeki kamplardaki dağ kadrosu ile mıntıkalarında bulunan 1993 Dönem! 103 milisler müştereken gerçekleştiriyordu." 23 Ağustos tarihli ikinci emrin metni: "Devletten maaş. yıpranmış. Bunlara ilave edilebilecek başka önemli bir husus da. siyasi. gruba yeni katılanlar da bulunduğu için. Mayıs'ın başında bitiyordu. mıntıkanın ayrıntılı taranması ve hedeflerin defalarca keşiflerinin yapılması için kullanılıyordu. ismi açığa çıkmış şahısların.000 kişilik silahlı güce yayımlandı. diğeri kurşun kalemle yazılmış notlan. askeri konuları kapsayan çeşitli kitaplar. silah. Şayet güç ve otoritelerini kanıtlamak için büyük bir saldırıyı kışın yapmak isterlerse. Ağustos. Her şey açıktı. en sağlam bilgileri kapsıyordu. bölük ve karakol seviyesindeki 23. "Bu çuvalların hepsini getirin ve çalışma odamın ortasına dökün". tebliğler. Đçlerinde iki not defteri vardı. konferans notları. Meydandaki sehpaları. Islanmış. Kış döneminde mayın döşeme. Bir gece Đstihb rat Şube Müdürüne emir verdim. 23 Ağustos tarihli ilk emrin metni: "Şehir. bunu. Temmuz. Đyi bir eğitim verilemediğinden disiplinleri zayıftı. silah. bu günlüklerden ortaya çıkanlarla birleştirdiğimde meselenin bütünü berraklaşıyordu. bir iç cebe girecek büyüklükteydiler. Vuracakları PKK'lıların bir gün gelip kendilerinden hesap soracağı duygusuna sahiptiler. Askersiz kendi kendilerine bir şey yapmaları zordu. dört ayda saldırı ve eylemler doruk noktasına çıkmış oluyordu. sınırlarımız yakınlarında işletilen yabancı topraklardaki kamplardaki gruplar da fırsat yakalarlarsa. mevcut renkleriyle birlikte tam yerine otumyordu. yeni gelenleri alıştırma ve cesaretlendirerek kendilerine olan güveni artırma maksadıyla kışın da sınır karakollarına saldırıyorlardı. Böylece tablonun nesneleri. Herkes bu emareyi iyi değerlendirsin. örgütün ismini muhafaza. 3 Eylül 1993'de de iki olmak üzere dört emri bizzat kaleme aldım. 53 mezradaki 826 korucunun maaşları kesilecek. Đl Jandarma Alay Komutanlığı bu emri 5 Eylül 1993 tarihine kadar yerine getirecektir. 23 Ağustos 1993'de iki. devlet otoritesinden uzaklaşmışlardı. talimatlar. Korkudan veya inandıklarından. mühimmat ve telsizleri toplanıp depoya alınacaktır. biraz da "hayretler içerisinde" döktüler. Yurt içinde Mayıs ve Haziran'da yapılan saldırıları ülke içinde kalmış olan gruplar başlatıyordu. oturma gruplarını. muhtarları. Temmuz ayından itibaren başlayan. Muntazaman tutulmuş günlüklerdi. Mevcut bilgilerimi. mermi ve telsiz alan. gün gün yazılmış anılan içeriyordu. sayfaları sarımtırak. Karargah binasının bodrumunda PKK'dan ele geçiril102 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok miş bir çok doküman çuvalların içinde duruyordu. Hepsi PKK'nın yazdığı. Irak ve Đran'daki kamplardan yurt içine hareketleri en erken Nisan'ın ilk haftası başlıyor. Hızla taradım. çünkü bunların zaten hiç ayrılmadıkları yerlerde bir oryantasyo-na ihtiyaçları yoktu. Eylül ve Ekim'deki. köy ve mezralara yapılan PKK saldırılarında o yerin belediye başkanı. makaleleri kapsayan klasik ve sıradan şeylerdi. Mayıs ve Haziran ayları." (Korucuların askeri emir ve komuta bağlantıları Đlçe Jandarma Bölük Komutanlıkları ve Đl Jandarma Alay Komutanh'ğıydı. yazdırdığı. Üstelik bir ikisinin sözlü ifadesine de gü-venilemezdi. mahalli yöneticileri. Biri tükenmez.

PKK'nın en fazla pusu kurup yol kestiği. Dokuz subay ve sorumlu oldukları dokuz yolun listesi ektedir. PKK ile beraber eylemlere de katılıyorlardı. Kimseden izin almamış ve onlarca emre rağmen tek başına yola çıkıyor!) 18 Eylül saat 06:30'da Çukurca-Uzundere yolunda bir sivil kamyon mayına çarptı. kendilerine verilen "ölüm bölgeleri "nde bulunan veya buralara giren PKK gruplarının işlerini. Silahları bol kıyafetler içinde. kamyon veya traktöre binecektir. gözü kara. sivil kıyafetli ve kendi aracıyla seyahat ediyor. 20 Eylül saat 23:15'de Şemdinli'nin Gelişen köyüne saldırıldı. 16 Eylül 18:30'da Yüksekova-Yeniköprü yolu kesildi. (Bir kıdemli astsubay çavuş. köylünün mahsulü. 2 Eylül saat 18:10'da Hakkari-Çukurca ana yolu üzerindeki Zap jandarma karakolu saldırıya uğradı. Timin başında bir uzman çavuş olacak. on korucu yaralandı. Herkes. parende atan kurnazlık. Bir er şehit oldu. Dört vatandaş kaçırıldı. bir asker yaralandı. Türk komandoları olarak kasırga gibi yaklaşıp. yüzleştirildiler. Teröristler Bingöl'de tren yolunun raylarını . 13 Eylül saat 00:15'de Şemdinli Karakoç mezrasına saldırıldı. iyi silah ve bıçak kullanan erlerden seçilecektir. Mahalli kıyafetler giyecekler. Sürekli aldatma. 1993'ün son aylarında bu güzergahta yol kesen militanlar. Gayrı nizami muharebe sahası "şeytanların çe104 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok lik çomak oynadığı" bir yerdir. yolu kesenler. Geceleri yarasa. serdengeçti. Ordu komutanı: . herkes oyunu iyi oynayacaktır. 2 nci Ordu Komutanı da kendilerine refakat ediyordu. Çünkü. Hakkari-Çukurca yolunun ikide bir garip bir şekilde kesilmesi." "Tanrı doğruluk demektir. sınırsız hayal gücü. dört militan öldürüldü. 10 Eylül saat 16:30'da Şemdinli-Derecik yolu kesildi. 3 Eylül günü Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Đsmail Hakkı Ka-radayı Tugay karargahına geldiler.) 3 Eylül tarihli üçüncü emrin metni: "Hakkari. 5 Eylül saat 08:00'da Şemdinli Kayalar köyünden bir vatandaş mayına basıp öldü. kendileri ile beraber bu işi yapanları. gündüzleri yılan gibi hareket edilecek. Sadece bununla da kalmayıp. yönü ve gücü kestirilemeyen yumruk kullanılacaktır. Bir asteğmen ve bir er şehit oldu.Osman Paşa senin tugaya ait birçok ikmal maddesini sana gönderemiyoruz. askerler en saldırgan. sıkıntıya düşmüş olman lazım. Genel trafik akışı içerisinde yolun kesilmesi veya pusuya maruz kalınması halinde gereğini yapacaklardır.' Eylül 1993'deki saldırı ve eylemler şöyleydi: 1 Eylül saat 16:00'da Yüksekova-Gürpınar yolu kesildi. pikap. köy ve mezralarda tek tek bulup gösterdiler. militanların kuş olup uçsalar gidemeyecekleri yerlerde bile bulunmayışı çok enteresandı. Her subay on kişilik "Yol Şahinleri Timi" kuracaktır. Bu ekipler yol güzergahlarının gelişigüzel bir yerinden herhangi bir saatte oradan geçen bir otobüs. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Üç ko1993 Dönemi 105 rucu şehit oldu. kendi bölgelerinde bitirecektir. binbaşı-albay rütbesindeki dokuz subaya verilmiştir.destekliyorlardı. 4 Dağ ve Komando Taburu ile Jandarma Komando Taburu için beş bölgeye ayrılmış ve her taburun "Yok Etme Sahası" ek krokide gösterilmiştir. bu yol boyunca bulunan köy ve mezralardaki koruculardan başkası değildi. bir k üfede. Dokuz terörist öldürüldü. dört korucu yaralandı: 14 Eylül saat 15:00'da Yüksekova-Büyükçiftlik yolunda bir kamyon mayına çarptı. Bir vatandaş öldü. esnafın bir malı gibi saklanacaktır. ana silahlarının yanında hafif tanksavar silahı (LAW) ve el bombaları yeterince bulunacaktır. bir çuval veya torbada. 22 Eylül saat 23:00'de Çukurca Serbest Sınır Karakolu emniyet timine saldırıldı. bir korucu tim komutanı şehit edildi. Bir astsubay şehit oldu. dağ kadrosundan gelen bir iki militanla beraber. Đki korucu şehit oldu. hemen müdahale edilmesine rağmen. hareket güzergahı ve yolun güvenlik sorumluluğu. 21 Eylül saat 22:00'da Hakkari-Çukurca yolundaki Zap karakolunun emniyet timine saldırıldı Bir asker şehit oldu." 3 Eylül tarihli dördüncü emrin metni: "Hakkari vilayetindeki dokuz kritik ve en yoğun kullanılan. yıldırım hızıyla kurt sürüsü taktiği kullanılacaktır.

Batıdan Hakkari'ye gelecek olanlar da Temmuz ayında tugaya katılacaklardı. Karakol. Bu karakol da 1992'de saldırıya uğramıştı (saldırılmayan zaten yoktu). milislerin ise bu miktarın 5-6 misli olabileceğini değerlendirdiklerini. Kendileri Van'a gitmek üzere ayrıldılar. 2. 16 Eylül günü Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aydın Đlteı tugayı ziyaret ettiler. kalıplara bağlı hiçbir faaliyetin muharebede fayda sağlamadığı gibi. Harekat Şube Müdürü. Bunu önümüzdeki yıldan itibaren yapılacak atamalar için arz ettim. Üstelik Hakka106 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok ri'de konuşluydu.Komutanım bu. Kara Kuvvetleri Komutanına her şeyi ayan beyan ortaya koyan bir brifing verdim ve şunları teklif ettim: 1. bu sene Baüya atanacaktı.sökmüşler. Ayrılırken "Osman Paşam. Tugayın Kurmay Başkanı. atamaların özensizliği ve hesapsızlığının derecesini. Hem de her şeyin tavana vurduğu dönemde. araçlara gelince. Çünkü PKK kampları onlarca ton erzak dolu. Sonra geldikleri helikopterle beraber. Ordu ve Kara Kuvvetlerinden merkezi sistemle yapılıyordu. . Kızıllıklar arasında.K. bir plan ve düzen yoktu. O nedenle atanacak subay ve astsubaylar. Lojistik Şube Müdürü. zırhlı araçlar geldi diye. Akşam olmak üzereydi. Bvı bölgede erzak sıkıntısı yok. dedi. Van yolu da Başkale bölgesindeki 32 virajlar kısmında PKK tarafından sık sık kesiliyordu. bizim yapabileceğimiz ne varsa. Atamalarda. ses getiren eylemler ve sonuçlar aldıkça arttığını.'lığının tek farklı birliği idi. Sana gönderilen araçlar da orada bekliyor. Yüksekova'nın kuzeyinde1993 Dönem! 107 ki Mor Dağ'ın eteklerindeydi. ben dahil. "Sağolun komutanım. Rayların döşenmesi uzun sürüyor. her saat arayabilirsin" dedi. arz ettiklerim dışında bir şey yok" dedim. bizim bölgede çok elzem değil. kimler olacaksa buraya gelmeden kurstan geçirilmeleri. Doğayı algılayacak duygu mu kaldı! Ben Yüksekova'da indim. dedim. askerler için de çok faydalı olacaktı. tabur komutanlarının da hepsi aynı anda. bir eksiğin olursa. sokaktaki sade vatandaşı bile şaşkına çevirmeye yeterdi. yanlarında taşıdıkları belgelerden de başka sayılar vererek anlattılar. o nedenle. kendileri için de. buraya gelsin gelmesin. Bu tugay. birliklerin sırtlarında çantalarla kilometrelerce yürümelerini. öğretilenlerin hiçbiri. Dağ ve Komando Tugayı'nın 250 muvazzaf subay ve astsubaydan sadece 11'i Dağcılık ve Komando kursu görmüştü. Van üzerinden Hakkari'ye geliyordu. oradaki PKK'lılar demek. işimizin çok zor olduğunu". Merkez Şube Müdürü. 12. çok kovboy filmi izlemişler. Tugayın ana ast birlik komutanları. "acı insana öğretir" sözünün herkes ve her kurum için geçerli olduğunu arz ettim. Ben bizzat takip ediyorum. hiç fark etmemiştim. Bölgenin sorumhısuydu. kadrosu ve kuruluşu ile K. Bir Dağ Tugayıydı. 1993 başında PKK'ya katılımların. gayrı nizami harp koşullarında klasik bir ordudan daha tehlikeli olduğunu. onarımını bekliyoruz. dağın gökyüzünü yakalamak ister gibi yükselen 3800 metrelik zirvesi Aydın Paşa'yı çok etkiledi. Şırnak bölgesi tamamen kapalı olduğu için ikmal kuzeyden Bingöl. "Ne kadar eğitim almış olursan ol. "PKK'nın ulaştığı. Dağ ve Komando Tugayı Kara Kuvvetlerinin birliği olduğu için ikmal Malatya'daki 2. Mühimmat daha uzun süre yeter. . Kimbilir bu kaçıncı göriişümdü. daha doğrusu Tugay Komutanı (ben) hariç karargahın tamamı bu yılki atamalarda batıya dönüyordu. Batıdaki birliklerin.K. gelmeyen şeyler sizi huzursuz etmesin. Yüksekova'nın Đran sınırındaki Perihan karakoluna gittik. Şu kısa açıklama bile. Maliye Şube Müdürü. muharebeyi böyle yapılacağını sanarak kaldırılan yaya yürüyüşlerinin programa dahil edilmesini. kızılderili usulü. Diğer komando tugayları gibi belli dönemlerde gelip sonra batıya dönmüyordu. Personel Şube Müdürü. Đstihbarat Şube Müdürü.000 kişilik dağ kadrosunun. zararlarının sayılamayacak kadar çok olduğunu. Kuvvet Komutanı hiçbir şey sormadan ve konuşmadan hepsini dinledi. 3. bütün eğitim plan ve programlarının bu şekilde değiştirilmesini. her şeyi gece yapmayı öğrenmelerini.

Dağ ve Komando Taburları. Saat 05:00'dan itibaren tırmanmayı emniyete almak ve örtmek amacıyla. Üstelik hiçbir yorgunluk emaresi yoktu. Irak tarafına geçerek. Dağ ve Komando Taburu'nım daha fazla zamana ihtiyacı vardı ve olağanüstü güç istiyordu. Derecik'teki Piyade Taburu ve Jandarma Özel Harekat Grubu katılıyordu. Harekata katılacak taburlar. irade ve da-yanıklığm yanında cesaret ve korkusuzluğun da yer alması gerekmektedir. sabır. dağa çepeçevre 28 yerden tırmanılacaktı. dört at bir mandanın yaptığını yapamaz.) Dağın üçte biri Irak topraklarındaydı. Bu faaliyet 45 dakika kadar sürdü. Hakkari'deki kışladan 2-3 kez çatışma sahasına gelen helikopterler dağın bizim topraklarımızda kalan tarafındaki patikadan çıkmaya çalışan timleri rahatlatmaya çalıştılar. Üzerine biri Türk diğeri Irak tarafından bulunan iki dik patika ile çıkılabiliyordu. adımlar yavaş fakat sağlamdır. Bölgelerinden bu noktaya gelinceye kadar üslerinden beş ila dokuz saat motorlu olarak yol kat ettiler. 40 metre eninde doğu-baü istikametinde uzanan bir vadi dışında. sabır ve irade isteyen bir tabiattır. Harekata 1. Askerler onu gördükçe. havadan helikopterle yaptığımız hedef tarifleri ile dağın ortasındaki vadiyi boydan boya vurmaya başladılar. hedef tarifi yapıyorlardı. Fizik giıcü eşitlenebilse. görevin icabını yapmak veya sorumluluk duygıı1993 Dönemi 109 . (Temmuz ayında bölgedeki asker ve sivillerin. Çevresi yüksekliği 80-100 metreyi bulan dümdüz kayalarla çevriliydi. Bu kesimdeki timlerin başında olan Yüzbaşı Şaban'in o gece gösterdiği liderlik örneği ve fedakarlığını insanların hayalleriyle bile anlayabilmesi çok zordu. yavaşça ikincisini atar. Her şeyin günlük akışındaymış gibi olmasına özen gösterildi. Bu da ancak dağ halat ve kancalanyla mümkündü. her taraf tıpkı arı peteğini andıran şekildeki kayalıklarla kaplı olduğundan adına Balkaya Dağlan deniyordu. 8x10 kilometrelik bir alam kaplıyordu. Daha sonra da bütün gece yürüyerek gün ağarmadan kuşatmayı tamamladılar. Manda bir adım atınca. bunca yorgunluğa rağmen inanılmaz bir enerji ile sanki yeni koşuya başlamış yarışçılar gibiydi. Bu. Bu iki patika dahil. Helikopterleri kayalıklara 108 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok tırmanan subaylar yönlendiriyor. yukarıdan kaya parçalan ve çarpınca yön değiştiren mermiler. Roket ve mermiler de yağmur gibi insanın üzerine yağarak bu koşullara dahil olunca. Zamanla yarışmak ve onu alt etmek demekti. bölgedeki en gözü kara aşireti olan Gerdi'lerin de uğursuz kabul ettikleri dağ. (Yüzbaşı Şaban'ı gördüğümde ceketi yoktu. sonra da birlikler yabancı bir arazide sekiz kilometreye yakın dağlık alana gece şartlarında yayılacaklardı. üzerinde kimisinin 1500.. Ayağı sanki bastığı yere çakılır." 22/23 Eylül 1993 gecesi saat 04:00'da Şemdinli'nin Derecik bölgesindeki Balkaya (Govent) Dağı eteklerinden çepeçevre kuşatılmıştı. vadi ve boğazlar geçen kötü vasıflı Şemdinli-Derecik yolunu bir noktaya kadar gündüz kullandılar. Dağın üstünde üç kilometre boyunda. Tırmanma anı en riskli andı. Bir insanı bu hale. çıkış için kullandığımız iki patikayı tepeden kontrol eden kayalıklardan PKK'lılar yoğun bir ateşe başladılar. Bir kuyunun dibinden kuyunun ağzına çıkmak neyse bu da aynısıydı. Tepelerinde bulunan kayalıkların alüna saklı PKK'lılar helikopterlerce top ve makineli tüfek ateşine tutulurken. Dağa tırmanma manda sabrı isteyen bir işli. haki fanilası muhtelif yerlerinden jiletle kesilmiş gibi parçalanmış. pantolonu dikiş yerlerinden atmış. Saat 09:00'da ateş açılmayan tırmanma kesimleri dahil. Hava Kuvvetleri uçakları. Dağın üstündeki PKK'lılar. daha önce attığı adımı bir santim geri almaz. aşağıdan yukarıya çıplak kayalıklara yapışarak tırmanan askerlerin üzerine geliyordu. bir evin çatısından evin önünden geçen yoldakileri izler gibi bölgeyi 360 derece görebiliyorlardı. 4. Balkaya Dağı'nın güney eteğinde bulunan Derecik Jandarma Sınır Karakoluna bir önceki gün gelmiş ve ileri komuta yerini burada açmıştık. Yarım saat kadar sonra. dağı baüdan kuşatacak olan 3.. 3. Bulundukları yer de ateş eden PKK'lılara çok yakındı. Balkaya Dağı'nın üst tablasına henüz çıkılama-mıştı. buraya ulaşabilmen tek yol. Havadan görülebilen bir şey yoktu. botlarından biri tabanı düşmesin diye bot bağcıkları ile koncuna bağlanmıştı.seni o ana hazırlamış değildir. Önce Irak topraklarına girilecek. kimisinin 3000-4000 militanın olduğunu söyledikleri.

her zaman bulunmuştur. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Atakan'ın yanına gittim. Bire bir çarpışmak gerekiyordu. Onunla temas kurup. doğru düşündüğünü sanan. gözü kara ve yiğit bu subay. Taburun ortak frekansına girip çağrıda bulundum. Dağın üzerine çıkmasından kısa bir süre sonra. Mesafe 20 metrenin altına düşmüştü. anlaşıldı" geldi. 4. Arkadan çıkanlar hemen etrafında bir çember yaparak Bölük Komutanlarını daha içeride bulunan. Yanına gittim.Atakan 110 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok . ses tonuyla telsiz konuşmalarına da yansıyordu. Dağın çıkılan kısmında artan asker sayısıyla başka bir çare bulmayı düşünürken. Yukarı ilk çıkan Bölük Komutanı Üsteğmen Atilla oldu." (Dağ ve Komando Tugay Komutanının kod adı).Bu öyle değil. Çıkış patikasının başlangıcında bulunan ve birkaç yıldır boş olan Yukarı Koçyiğit köyündeki bazı evlerin dağdan gelen PKK atışlarından korunmak maksadıyla. ancak her geçen dakika kan kaybından takati azaldı. . Pilot dahil. Bütün telsizlerden canlı bir şekilde "alındı.Bütün taburlar zaten sizin komutanım. . PKK'lılarm görüşlerini zayıflatmak için çalışıyordu. Sakat kalmadı. Şimdi Kurmay Binbaşı). Başarılı olamadı. Helikopter geldi ve yaralı üsteğmenin yanında bulunan subaylar helikopterle irtibat sağladılar. Bu derinliği ölçülemez millet ve vatan aşkıydı. en önde gidiyordu. daha fazla şişleme lazımdı. . Bulunduğumuz yerle dağa çıkılmaya çalışılan patika arasında dar bir vadi vardı. Bu köy şimdi alev alev yanıyordu. . "Çevrimdeki bütün telsizler. konuşan "Yavuz". Şimdi daha çok köreltme ihtiyacı vardı. savunulması kolay kayalığa taşıdılar. bu işlerle ilgisi olmayanlar bile anlayabilirdi.su gibi etkenler getiremezdi. Dağın üstü ile askerler arasında 20-30 metre kadar bir mesafe kalmıştı. her şey planlandığı ve ününüze yakışır şekilde sürüyor. fikir sahibi olan. Hem dağa çıkanlar. yukarıya da birer ikişer kişi olarak ancak çıkılabilirdi. Testinin kayaya kafa tuttuğu nerede görülmüş? Son derslerini vererek işlerini bitirin. yaralı üsteğmen helikoptere bindirildi ve pilot bizim bulunduğumuz vadiye süzülerek bölgeden çıktı. hepimiz kayalar veya atışlar sebebiyle her an helikopterin düşebileceğini bilerek faaliyeti izliyorduk. Biraz ötemde idi.Taburun komutasını bana devredebilir misin? . Sen 15-20 dakika sakin bir yerde dinlen. Çok hassas ve mümtaz bir subay olan Tabur Komutanı Binbaşı Alakan çok etkilendi. "işi iyi yapan" zor bulunmuştur. hatta iyi plan yapabilenler. Onun bu durumu. pilot en tehlikeli olan dalışını yaptı ve Atilla'nın yanında bulunan subay ve askerlerin PKK'lılann üzerine bütün güçleriyle ateşlerini toplamasından istifade ederek. Hemen karargahtan bir helikopter istedim. birlikler tarafından kullanılması militanların ateşlerini köye toplamasına sebep olmuştu. senin yetki ve sorumluluğunu bana devreder misin? Beni kendi yardımcın kabul et. Atilla'yı görünce göz yaşlarını tutamadı. Ateşe tutulan hattın hemen alünda da bizim timlerin subay ve askerleri vardı. Çatışma bölgesinin yakınlarında bir UH-1 (küçük tip) helikopter olduğunu bildirdiler.Emredersiniz komutanım. Buradan Balkaya'nın ortasındaki dar vadinin büyük bir kısmı da görülebiliyordu. Artık ağır silah desteği de mümkün değildi.Buyurun komutanım . havanlar başlangıçtan beri sis mermileri atarak. PKK'lılann yoğun atışlarından ziyade kayalıkların arasına palleri sığmıyordu. hem de bu riskli topçu atışını yapanların kendilerine güvenlerinin ne kadar büyük olduğunu. Tabur komutanı sürekli bölük ve tim komutanlarına emirler veriyor. sizleri gururla izliyorum" anonsunu yaptım. Bizim telsiz konuşmalarımız PKK tarafından da dinleniyordu. (Mermi Üsteğmen Atilla'nın kuyruk sokumuna saplanmıştı. Đki dağ topu bulunduğumuz yerden. Atilla mevzi alarak çatışmaya devam etti. Ama. Helikopter yaralının bulunduğu yere iki kez iniş için yaklaşma denedi. bölgeye göndermelerini söyledim.) Saat 09:30'da Balkaya Dağı'na doğudan tırmanan 4". Đnsanoğlunun yeryüzü serüveninde her zaman konuşan. arkasından ve yakın mesafeden atılan bir mermiyle belinden yaralandı. Her şey önümüzdeki 200-250 metrede cereyan ediyordu. çıkışı tutan kayalıklar-daki mevzilerde saklanan PKK'lılara tüfek gibi görerek ateş ediyordu. "Taburun komutası geçici olarak bende.

Kırmızı bezle yazılmış mahkeme ismi ve bölümlerini gösteren yazılar. öbür yanında altı PKK'lı birbirimizden habersiz geçirmişiz. bu derece hazırlıksız olunabiliyor ve neden bu kadar yıl uzatılmıştı?" Her iki sorunun da cevabı tekti ve Ulu Önder bu cevabı net vermişti: "Gaflet. ufak tefek birisiydi. Korucu başını ve onu yanıma getirdiler. Dağın ortasına doğru toplananlar. Korkacak bir şey yok. Harekata katılan bölge korucuları. Kayıtlar bu bölgede kimin ne yaptığını ortaya koyuyordu. ölen çocuklar. gerekçeli hükümler.Ne mahkemesi? Ne vergisi? Eşkıyaya vergi verilir mi? dedim. Ölüler. şimdi öl de hemen kendimi şu kayalıklardan atayım. (Gülerek) Senin vergini kaldırdık. Bunların nasıl yapılmış olması ise iğrenç bir durumdu. Dağ ve Komando Taburu da koni biçimindeki dağın üstüne çıkmıştı. bir yaralı dahi yoktu. bizim 1993 Dönemi ĐH olamayacağımızı düşündükleri istikametlerden Kuzey Irak'a kaçmaya çalışırlarken komandoları karşılarında buldular. Derecik bölgesinde yaşayan bu insanların 10 yılda çektiklerinin ayrıntılarına girildiğinde. Tabur Komutanı yardımcılığı görevim bitti. Ve uzayan meseleler. karar defterleri." Vadinin boydan boya iki yanındaki kayalıkların altı ve mağaraların içleri. Ölüler. şu anda yanımızda olan bir korucu da bu mahkemede yargılanmış ve vergiye bağlanmıştı.Başım gözüm üstüne paşam. bu dağda bir zamanlar onlarca ayının yaşadığını. her şey mevcuttu. PKK telsizlerinden. Binbaşı Atakan yanımdaydı: . Đşin hayati kısmı bitmişti. insana sanki yer yüzünün başka bir ülkesinde yaşıyormuş gibi gelebilirdi. Gece bulunduğum Derecik Karakoluna Gerdi Aşiretinin yaşlılarından ve ileri gelenlerinden bir grup görüşmek için geldiler. silah. herkesten alıyor. Buraya geldiğimden beri kendi kendime hep aynı soruyu soruyordum: "Nasıl. kimPWĐ 112 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok lere hangi cezaların verildiği. hangi suçtan yargılanacaklar. aleyhine gidişlere sebep olmuştur. Vadide PKK'ya ait yük katırları ile koyun ve keçi sürüsü de vardı. hem biz hem onlar afalladı.. Çıkılan her yerde tim mevcutları hemen çoğaltıldı. Helikopterin bile tam konabileceği yer yoktu. orta yaşlı. Sabah saatlerinde karakola gelen bir helikopterle dağın ortasındaki vadiye gittim. Her birlik kendi sorumluluğuna verilen kesimlerdeki kayalık ve mağaraları dikkatli bir şekilde aramaya devam ediyordu. mermi. Şu ana kadar üsteğmen Atilla dışında. . militanlardan biri şarjörünü yere düşürünce fark ettik. . Đşin daha da ilginç olanı. . insanlar daha çok acı çekmiş ve kayıpları her yönden daha fazla olmuştur.Öldürürler paşam. sakat kalmış genç kızlar ve oğlanlar.Çarpışarak buraya çıkmış olman. Üstelik henüz büyük bir araç kolay hedef sayılırdı. tarih boyunca uzayan her meselesinde. . yargı heyeti kimlerden meydana geliyor. adamcağız bembeyaz oldu.Estağfurullah komutanını.Irak tarafındaki patikayı kullanan 3. şimdi PKK'nın depo diye kullandığı yerlerden bazılarının inleri olduğunu söylediler.. bütün gece Kuzey Irak'taki gruplardan kendilerine yardım edilmesi çağrısını tekrarlayıp durdular. Bir kısmı geceyi bile beklemeden.Atakan. Yüksek ve geniş bir mağarayı Kürdistan Halk Mahkemesi diye kullanıyorlardı. Đşlediği suç da. malzeme ve erzak deposuydu.. bir karakol hakkında istenen bilgiyi PKK'ya getirmekte geciktirmişti. Arı peteğine benzeyen kayalıklarla kaplı 10 x 8 kilometrelik alanın adım adım taranması ile faaliyetin ikinci safhası başlıyordu. gene her taraftan sarılmış olmalarının şaşkınlığı ve paniği duyuluyordu. Bundan sonra onlara alet olmayacaksın. Komuta sende. . haklı olan tarafın da zaman içinde haklarının ne derecede doğru olduğu konusunda yeniden yorumlanması gibi. Gece dağın üzerinde birkaç kısa süreli çatışma dışında pek bir şey olmadı.. yaralılar. Hiç kimsesi olmayan. delalet ve hatta hıyanet içinde olanların sayesinde". Derecik'teki Piyade Tabur Komutanı Yarbay Ali geldi: "Komutanım dün gecenin birkaç saatini taş duvarın bir yanında biz. . kimler için yakalama emirleri çıkartılmış. eski kusurlarını örtüyor. Vadinin Türkiye tarafındaki bölümünün dörtte biri taranmıştı. Millet ve toplumların.

Şimdi sorularıma çabuk çabuk. . . komutanım. . Ateş eden helikopterler gelince de aynı şeyi yaparız. maaş alıyorsun. Doktorlar zaten yaranı sarmışlar.Bu kadar hakim ve her yeri gören bir bölgeden gece gelişimizi niye tespit edemediniz? .Böyle bir beklentimiz hiç olmadı! Lider. Sürekli operasyonlara katıldı. fakat doğru cevap ver. . bunun gelip geçen helikopterlerden olmadığını anlıyoruz. ilk gelen helikopterle de seni hastaneye göndereceğim. .Evet. Đğdır nere? Şemdinli nere? Sen hangi akla hizmetle buralarda geziyorsun. bunları iyi kullan. Sağlıkçının şiire ve resme meraklı olduğu da anlaşılıyordu.Kışın burada kamp var mı? / . . yeniden mevzilerimize geçeriz.) Vadinin başındaki çatışmalarda dün vurulan 8-9 PKK'lı cesedi vardı.. . gökyüzüne bulutlar çizmiş..Nerelisin sen? diye sordum. tek tek sarmaldan ayrılıyordu. Uçaklar geldiğinde ne yapıyordunuz? . 1993 Dönemî 113 Mağaralardan birinde yarab bir militan bulunmuştu.köyündenim. Gözleri hemşehrini görmüş gibiydi. 3 Ağutos 1993 gecesi saldırıya uğrayan Üsteğmen ve yedi askerin şehit olduğu Yüksekova Uzunsırt Karakolunda şehit edilen askerlere ait çok miktarda şahsi fotoğraflar ile onların şahsi malzemelerinin bir kısmı çıktı. bazı ip uçlarını iyi açıklamaya yetiyordu. Bal-kaya Dağı'nı çok seviyordu. .Biz. .Sabahki hava atışlarında kaybınız oldu mu? .Bu bölgedeki takımdan kimseye bir şey olmadı. Bu dağdaki grubun çok farklı bir bölgedeki saldırıya katılmış olması. bak seni korucu yapmışlar. çevresiyle birlikte yapmış. (Daha sonraki zamanlarda Derecik'teki taburun yanında salaş bir yerlerde yattı. .. Ölenlerden bifjUe sıhhiye çantası sırtında bir sağlık görevlisiydi. Gözleri ışıldadı.Çocuk. helikopterler tepemizde daireler çizmeye başlayınca. hamile kalmayı önleyen malzemeler ile cesaretlendirmeye yarayan küçük sarı haplar mevcuttu.Size en yakın köy Taşburun mu? . Çantanın içinde ameliyata yarayan cerrahi malzemeler. Artık ana yumakta kaç tane uç varsa.Ben Taşburun Hudut Bölük Komutanıydım.Đğdır'ın neresindensin? -. Hanına Geçidi'ndeki Uzunsırt Kaıakoluna siz mi saldırdınız? . Hemen derin mağaralara ve iyi koruma sağlayan kayalıkların alüna giriyoruz. kendisini de kanatlanmış olarak bulutlara yükselirken göstermişti. Uçak ve hel'kopter-lerin artık gelmeyeceğini anlayınca. Sen Kürdistanm En Muhteşem Dağısın" diye şiirler yazmıştı.Evet. 150 savaşçı Avaşin'e (MeziKaryaderi kampı) gitti. Balkaya Dağı'nın resmini. 8-10 kağıda bu dağın resmini yapmış. Đri yarı genç biriydi.. Mayıs başında talimat geldi. Bir resim vardı ki şaşırtıcıydı. Kalçasından ve ayağından yaralandığından kaçamamışü.Đğdırlıyım. kalktı ve askerlerden hiç ayrılmadı. .Dışarı çıkınca bir şey hissediyor musunuz? .43 savaşçı.. hepsini cezalandıracağını söyledi.Ölüp ne yapacaksın..Biz geldiğimizde dağda kaç kişiydiniz? .Sen ne kadar zamandır örgüttesin? Nereden katıldın? 114 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok . şu köylerde ıstırap çeken insanları koru. .Lideriniz artık böyle bir zahmete katlanmak zorunda kalmadı. Bunların üzerinden. en fazla 1-2 saat kulaklarımız az işitiyor. . Ölü soyuçular artık kendileri ölüydü. ağrı kesiciler. sonra açılıyor. Subaylar: "malum olmuş komutanım" dediler. Bunu yapan helikopterden sonra da uçakların geleceğini biliyoruz.Çarçel (Đkiyaka Dağlan) gruplarıyla birleşerek karakolu kaldırma eylemine katıldılar. s?Kahleyin tepecilerin/gözcülerin uyuduğunu. aynı kağıtlara "Govent.Bombalar bulunduğumuz kayaların üzerinde patlarsa. devlet sana silahını ve mermisini vermiş. 200 kişiydik.

Cahit başını kaldırmadan sürekli not alıyordu. PKK Yüksekova Şemdinli mihverinde iki büyük darbeyi üst üste yemişti. Konuşmaları saat başı telsizlerle merkezden merkeze yapılabiliyordu. . çevredeki bazı evlerden ve boş arazilerden lojmanlar dahil. Harp Okulu ve Piyade Okulundan sınıf arkadaşım.) 20 dakika sonra geldi. devede kulak bile değildi. Đl Jandarma Alay Komutanı. ahizeyi aldım: . Birlikler arama faaliyetlerine devam ediyorlardı. o iki yeri göster. diğerinin yaralandığı. Tanklardan turşu mu kuracaksınız? Oradakilere söyle.Bunu sadece lider ve onun yakınındaki bir iki kişi bilir. . malzeme ve yiyeceğin nasıl taşındığını açıkla o zaman. 200 ve daha büyük miktardaki insan gücü. Tankların üçünü Yüksekova'da bırakmış. iki kişi Yüksekova'ya getirildik. ben Binbaşı Ünal komutanım. yerlerini bildikleri depolardan uzaklaştırılır. orada bulunmamanız hepinizin hayrına olur. . bir türlü Hakkari'den haber gelmiyordu. Ama ben devamlı kullandığımız için ikisinin yerin j biliyorum. Hakkari'ye döndüğümde.Bu dağdaki depoların yerlerini biliyor musun? . Burada bir otelde 2-3 gün kaldıktan sonra 15 kişi. zaten şehirdeydi. Đşsizdik. Saat 22:00 civarında bir mesaj getirdiler. PKK'nın 1994 kışı için beş aydır Balkaya'ya stokladığı yiyecek ve malzemeler ele geçmiş. Emniyet Mûdürvt. Mesajda "Hakkari içerisinde bir polis otosuna ateş açıldığı. Kurmay Başkanını bulamadım. Biz ayrıldıktan sonra bu bölgelerde neler yapılacağı konularında Şemdinli'cie sürekli kalan Tugay Komutan Yardımcısı. dolayısıyla Derecik Karakolunda PTT hattı yoktu. Artık. % .Peki o zarjıan. bu saldırının olacağından. Şehrin ışıkları eylemden hemen önce tamamen kesilmiş. Aradan dakikalar geçiyor. Tugayın Muhabere Bölüğü harekat için kendi muhabere sistemlerimizle birlikte faks cihazlarını da çalıştırdığından Hakkari'deki Tugay Karargahıyla yazılı mesaj teatisi de yapılabiliyordu. eğer çoluk çocuk veya asker ölürse. Ertesi gün taburlara. bir kıraathanede bizi buldular. Tanklar ne yapıyor? Saldırıdan önce ışıklar sönmüş mü? (Yüksekova'daki kalkışmadan sonra Tatvan'dan beş tanklı bir takım gelmişti.Taşıyıcılar sonradan başka mıntıkalara gönderilerek. burada temelli kalan grup da işe yaramaz hale gelmişti. ancak bunlar. 1993 Dönemi 115 Mesajı Kurmay Binbaşı Ahmet getirmişti.Saldırı ne kadar zaman önce başladı? .Binbaşı Ünal. Ne zanun <! ağ kadrosunun başı beladaysa. bir şehirde milislerle tepki vererek "gtıçlü" olduklarına hem halkı hem de kendilerini inandırmak istiyorlardı. Sizler bu işleri ne zaman öğreneceksiniz? Top sesi bile onları ürküte-cektir. Kurmay Başkanı. üçü kız.1.Kurmay Başkanını hemen bul. bir polisin şehit olduğu. Akşama doğru Derecik Karakoluna döndüm. . . ikisini Hakkari'deki lojmanların ortasında bulunan tepede mev-zilendirmiş. Jandarma Lojistik Komutanı. Bölgede.5 yıldır. o şehirde yaşayan devletin memuru geçinenler dışında bütün halkın haberi vardı. bir gece Đran'a geçirildik ve Zagros kampına ulaştık.Kurmay Başkanı nerede? . hızla kendi bölgelerinize dönün emrini verecektim.Karşıdan kim konuşuyor? . silahlı saldırıya kalkışılması halinde tankların nasıl hareket edeceklerini kesin olarak emretmiştim. bu dağda kışlık kamp kuramazdı. Gece yansına doğru belki 30-40 soru sorarak diş söker gibi aldığım bilgilerden anlaşılan şuydu: 2-3 kişilik bir milis unsuru.Mevzilerdeki askerleri kontrol ediyor..Yarım saati geçti komutanım. kolay hedef olarak seçtikleri şehir içindeki devriye polis otosuna park halinde iken ateş açmış. mermi. Đstanbul'dan katıldım. . birkaç kez görüştüler. Bilgiyi Binbaşı Ünal'dan aldım. Onun için ateş edilen yerlerde militan ve milislerden başka kesinlikle kimse yok. Ana telsizin bulunduğu yere gittim. devlete ait binalara ateş edildiği" yazılıydı.Bu kadar silah. dağ . diğerleri bilmez.Bak aslanım. ben hemen hemen şehirde hiç kalmadığını için. Balkayaişi bitmişti. . Piyade Albay Cahit'e neler yapması gere Đttiğini söylüyordum.Tanklar şu anda bir şey yapmıyor. sana yardım etsinler. .

. Bütün işlerini 20 dakikada bitirmişlerdi.Siz de ikinci yıla girdiniz. Orada ne olduğunu nereden biliyor? . Diğeri de kalıpçılık ve yavaşlık. . Balkaya'ya giden eden olmadı.) Hakkari'ye döndükten bir gün sonra TEK Müdürünü tugaya çağırdım. Sordum: . Bizim memlekette bir söz vardır: "şaşkın ördek kıçtan dalar" denir. Siz zihninize ve fiziğinize fazla yükleniyorsunuz.Balkaya Dağı'nda öldürülen PKK'lılara otopsi yapmak istiyor. Biz 50 katlı apartmanın her katını tek tek temizleyeceğiz. jandarmaların.Şimdi beni iyi dinleyin. . Batıdan atanrtîış bir mühendis geldi. Şemdinli'ye savcı mı atamış? Şimdi. 27 Eylül günü erken saaderde Şemdinli Jandarma Sınır Alay Komutanı Albay Tevfık aradı: -Komutanım biraz önce Şemdinli Savcısı beni aradı. . Env-niyet timine de ihtiyaç duymuyor mu? .Gitmek için helikopter istiyor. Bu insanı öldü116 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok rüyor. Bu savcı kaç yıldır Şemdinli'de? . ipe sapa gelmez bu tip şeyler insanı. hız ve temponuz çok yüksek. Müdür izindeymiş.Beni güldürme Tevfik Albayım. PKK grubunun yerini tespit etmek için bundan daha iyi bir fırsat mı olur? 100 metre uzağınızda1993 Dönemi 117 ki kışlada 1000 askeri bulunan 3. buna da sebeplerini bilmeme rağmen bir türlü akıl erdiremiyorum. burası da bizim hükümranlığımızda diyerek. Gerek duymuyor anlaşılan. bu saçma sapan şeye ödenecek bedelin vebalini kim taşıyacak? Ne zamandan beri muharebe sahasında otopsi yapılıyor? Albayım. . ama yavaş yavaş daha iyi yapacaklar. Irak Arap Cumhuriyeti.Cahit. . Harekata katılan taburlar. Bu konuda işte aynen öyle. Müfettişler tahkikat yaptılar ve hemen görevden aldılar. Bir talebi var.Bulgarların bir atasözü var biliyor musun? Đnsan bu söze kızıyor ama asırlarca bizle birlikte yaşayan bu insanlar neden durup dururken bunu söylesinler? .Albayım konular gittikçe çadır tiyatrosu piyeslerine dönüyor.Nedir? . Balkaya Dağı'nın üstü emniyetli mi? Oraya yer emniyeti olmadan helikopter inebilir mi? Orada neyle karşılaşacağınızı sanıyorsunuz? Koskoca operasyonda bile. polislerin. . PKK'dan daha fazla yoruyor. (Bu savcı. .Nedir komutanım? .O zaman gitsin. PKK'nın ölüleri de şu anda Irak tarafında.Söyledim komutanım. gördün değil mi? Helikopterlerin gece uçamamalan var ya? Hayatımda hiçbir şeye bu kadar hayıflanmadım. Balkaya Dağı'nın yarısı bizde yarısı Irak'ta. "yavaş yavaş ve iyi yapılmayan" demek. Bu savcının geceleri belli zamanlarda şehirdeki evinden ayrılıp. Ne yapacaksa yapsın.Đki yıldır. . insanlar alışkanlıklarından birden bire kurtulamıyorlar. Hele şu karakol baskınlarını haber aldığımda hemen oraya gidememem.Ben size ne dedim? Madem öyle biı. onlar kendi camlarını kendileri silecekler.Onu söylemedi. Adalet Bakanlığına bildirildi. Oradan buradan gelen silah sesleri. civardaki PKK gruplarıyla buluştuğuna dair stırekli duyumlar geldiğini Şemdinli'ye ilk geldiğimde söylememiş miydiniz? .Basından öğrenmiş. Türk işi.Turskorabata. demedim mi? Aynı hassasiyeti Türk askerlerine gösteriyor mu? Biliyorsun. . ama bu apartmanın her katındaki odalarda kimler oturuyorsa.kadrosundan şehre inen 8-10 kişilik başka bir unsur da bunları iki ayrı mevziden makineli tüfekler ve roket atarlarla desteklemişlerdi. 26 Eylül 1993 günü havanın aydmlanmasıyla birlikte Balkaya Dağı'ndan ayrıldılar ve aynı gün kendi bölge ve üslerine döndüler.Büyük çaplı harekat olduğu zamanlarda bile sakinsiniz ve bu derece üzülmüyorsunuz. yardımcısı. . Dağ ve Komando Taburu niye duruyor. biz bir şehit vermezken. şehirdeki korucuların kendilerini cesaretlendirmek için havaya ve şüphelendikleri bitki örtüsü olan yerlere ateş etmelerinden başka bir şey değildi.

30'da Hakkari merkez Taşbağlı köyüne silahlı saldırı yapıldı. sonrasını siz bilirsiniz! "Karşı taraf gibi düşünmeyi öğrenmek yetmez. Siz ve müdürünüz her kimse.. . Şemdinli Dağ ve Komando Taburu. bu şehre ne zaman eylem yapılacağını bilen binlerce insandan sadece üçü. bu saldırılarda ölenlerin vebalinin bir kısmı size ait. . Ve bunlar. O zaman da aynı anda elektriklerin kesildiğini öğrendim. O minini iki büyük harekata soktuğumuz için tecrübe kazandı. Đki ambulans ve bir kamyon yakıldı. 7 Ekim saat 17:00'da Hakkari-Çukurca yolu kesildi. 28 Eylül gecesi. Aynı gün saat 10:30'da bu karakola gitmekte olan jandarma araçlarına pusu kuruldu. Yüksekova ve Şemdinli'den sonra sıra Çukurca bölgesine gelmişti.Haziran ayında bu şehirde gene böyle beş saldırı olmuş. . "bu işi bizim bekçiler yapıyor" diye gidip yetkililere söylemediniz? . idin bir taktik akın uygulayacağız. daha hızlı düşünmeyi öğrenmek gerekir. askerler kendilerini. Bir asker şehit oldu. . 48. Doğudan Mezi-Karyaderi'ye yak-lajan Basyan Vadisine Derecik'teki piyade taburu taarruz edecek.Efendim bir şey daha var.'. Bir subay yaralandı." Ekim 1993'deki önemli durumlar: I Ekim saat 21:15'de Yüksekova ilçesinde 1 nci Dağ ve Komando taburunun kışlasına silahlı saldırı yapıldı. Harekat 5 Ekim 1993 gecesi sızma şeklinde başlayacak. ne yapmam gerekir? . siz neden. Şimdi bir kritik soru soracağım.Üç bekçi var. "buraya taar1993 DÖNEMĐ 119 ı ııı edeceğiz. Tabur komutanı işin erbabı.Hakkari'nin ışıklarını aynı anda söndürmek istesem. Son bir haftada iki kez baskına uğrayan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden göç başladı.Peki. Tabur kışlasındaydı ve hazır. 118 Unutulanlar Djşinda YenĐ Bir Şey Yok . Duvardaki kabartma haritadan Kuzey Irak'taki Mezi-Karyaderi (PKK'nın Avaşin dediği) kampını göstererek. Konuşmam bitti.Elektrikleri bu bölgeden işe aldığınız o üç adam kesiyor.ayı) sırtlarını tutarak. Bir yarbay ve bir binbaşı yaralandı. Harekat ve Đstihbarat Şube Müdürlerini çalışma odama çağırdım. Harekata Daft ve Komando Tugayının tamamı ve Jandarma Komando Taburu katılacak.Evet efendim. . Saldırıyla ilgili Milliyet gazetesinin haberi: "Yüksekova göç ediyor. ortalıkta görünmeyen bir düşmanı kovalarken bulurlar.Yok öyle değil! Her defasında bir leylek ailesi gelip tellerin arasına hızla bir yuva inşa ediyor. "Bu iş nedir böyle? Her saldırıdan birkaç dakika önce şehrin elektrikleri 'tık' diye kesiliyor" diye soran oldu mu? . Çukurca'nın 20 kilometre doğusundaki sınır karakol ve köy-Iniıır saldıranlar buradan geliyor. Bu bölgede yurt içinde de sık sık yer değiştiren bazı gruplar olmasına rağmen esas tehlike Kuzey Irak'tan geliyordu.Bunlar kilitli değil mi? Emniyetleri nasıl sağlanıyor? . Burada önemli olan işin tekniğini bilen sizin de kulağınızın üstüne yatmanız. O üç adamınız için şimdi emir vereceğim.Hayır paşam. 24 Ekim saat 05:15'de Çukurca Jandarma Sınır Alay kışlasmyı emniyet timine saldırıldı.Şehirde iki trafo var. Sekiz korucu yaralandı. bunlardan kesilebilir. Saldırıyı yapanlar pişman olacak zamanı bile bulamadılar. Derecik gü-ııryinden Kuzey Irak'a girecek ve güneydeki Küçük Zap (Şemdinli (. Aksi halde. korkarak kendinizi güvende hissetmekten vaz geçin. lıklıydı. anahtarları da onlarda.500 nüfuslu ilçenin yarısı kenti terk etti. hiç kimse. Farkında değilseniz ben söyleyeyim." 4 Ekim saat 21. Sizin müdürünüze veya size. o .25 Eylül gecesi şehirdeki elektrikler gene. Havai hatlardan ikisinin arasına bir değnek sokarak da yapabilirler. II Ekim saat 12:00'da Yüksekova'dan Hakkari'ye gelen askeri konvoya uzun menzilli silahlarla ateş açıldı. 11 Ekim saat 10:30'da Yüksekova Kısıklı Jandarma Karakolu saldırıya uğradı. anında kesildi değil mi? . Hava desteği olmayacak.

Tugayın telsiz role istasyonu. yemek pişirdiği 35-40 metre uzunluğunda tek katlı bir binaydı. Öğleden sonra bizim geldiğimiz helikoptere de uzun menzilli silahlarla ateş açtılar. 1991'den sonra Türkiye tarafından PKK'yla mücadele için Barzani'nin gösterdiği yerlere inşa edilmiş ve malzemeleri de verilmişti. her tarafına aynı anda çullanmak. Balkaya harekatında da Irak topraklarına girmiştik. Bu planın Diyarbakır'daki Asayiş Komutanlığı tarafından Genelkurmay'a gönderilerek. Aynı gece planı Diyarbakır'a gönderdik. boğaz ve geçitlerin emniyetini sağlayarak havanın kararmasıyla birlikte sızmaya başlayacakları mihverlerin çıkış yerlerinde. O zaman nasıl oluyor da. motorlu olarak yaklaşılabilinecek yerlere kadar araçlı. PKK buradan mecbur kalıp geçilse bile hemen akabinde yeniden dağa yerleşiyordu. buradaki peşmergelerin Irak'a girecek birliklere kılavuzluk yapacakları. Bu dağ Türkiye'deki Ora-mar/Alandüz'den başlayıp. oradan onay alınması gerekiyordu. pide pişirilen bir kara fırın vardı. Başlangıçta pusu mevzileri işgal ederek. fakat mesafe kısaydı." Đki saat sonra plan hazırdı. Mezi-Karyaderi kampı Hakkari-Irak sınır hattının altındaki PKK kamplar zincirinin tam merkezindeki ana kamplardan biriydi. Altı gün sonra onay geldi: "harekatın doğu kanadında Barzani'ye ait güvenlik karakollarının bulunduğu.istikamete kaçacak olanları bekleyecek. Bunların tam nerede 120 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok olduğunu bilen de yoktu. mermi. muhabere personeli de tel- . Kampın Türkiye topraklarına girişinin kapı kilidi gibiydi. buralardan itibaren de vadi. Irak derinliğinde röleye ihtiyacımız olduğundan Güven Dağı'na kurulacaktı. gizlendiler. astsubay ve askerlerin hep beraber yattığı. Ancak. (Bahsedilen bu karakollar. Karakol düz bir yerde subay. Dağ ve Komando Tugayı birlikleri bulundukları bölgelerden hareketle Çukurca'nın 20 kilometre doğusundaki harekat üslerine. donmada kalacak. Hemen yakınında da odun ateşiyle ekmek. PKK gruplarını dolap beygiri gibi bilinçsiz bir duruma sokup. başka vilayetlerde bulunan kuvvetler tarafından desteklenmeden. Karakolun hemen doğusunda baştan aşağı kayalıklarla kaplı 2. Bizim harekat tarz ve usulümüz. çatışma gece başlayıp. hiçbir haber de alamadılar. Diyelim ki yaklaşırken görmediler. bir küçük haber bile karakollara ulaşmıyordu. Peşmergelerin silah. Đki kurmay ve muhabere personeliyle ileri komuta yerini harekatın tam merkezinde kalan Hakan Tepe Jandarma Sınır Karakolunda açtık. Irak'taki kampın uzaklığı bizim smırla-11imza ortalama 20 kilometre mesafedeydi. Bu nedenle jandarma birlikleri ne zaman Güven Dağına çıkmaya kalksalar. bunlardan istifade etmemiz" bildiriliyordu. müstakilen Irak topraklarında bu derinlikte bir harekat yapacaktı. Ve bir Türk Tugayı ilk defa kendi imkanları ile. Sebebi ise. doğrudan doğruya Irak topraklarının derinliğine dönüktü. telsiz. Đki Dağ Komando timi sabaha karşı bu dağın zirvesini emniyete alacak. Ancak bu harekat planladığımızdan uzun sürebilirdi. ortalık kıyamet yerine döndüğünde her şeyi görüyorlardı ve PKK baskın sonrası geldiği yönden geri çekilirken ne yapıyorlardı?) 5 Ekim 1993 günü. Farz edelim ki bu karakollar sıra sıra vardı ve bölgede güvenlik sağlıyordu. erzak ve maaşları da Türkiye'den sağlanıyordu. mutlaka çatışma çıkıyordu. hedef çok uzak da olsa. süratle hedefi temizlemekti. Söylediklerimi taslak plana geçirin. yemek yediği. Çukurca bölgesindeki bizim karakolların Dazıları 3-4 defa saldırıya uğruyordu? Sınır karakollarına baskın için peşmergelerin bulunduklar) yerlerden yaklaşan PKK'lıların gruplarıyla değil çarpışmak. hazırlıklarınızı yaparken farklı şeyler düşünürseniz plan üzerinde çalışırken görüşürüz. Türkiye-Irak sınırının Türkiye tarafında kendilerini kamufle edip. Irak'taki Mezi-Karyaderi'de biten Rezak Boğazını kontrol ediyordu. Harekatın kampın Güney sınırını çizen Küçük Zap suyuna kadar devam etmesi gerekiyordu. Çünkü bu harekat. hızla dalmak. Artık herkes buna alışmıştı.200 metre yüksekliğinde Güven Dağı vardı. Gün geçmiyordu ki Kuzey Irak'taki sırtlardan bu karakolu taciz etmek için ateş açılmasın. karakol civarında idari işler yapan bir askerin dalgınlıkla bazı yerlerde yürümesi bile ölüm veya yaralanmasıyla sonuçlanabilirdi. Ge-(<• sınır hattından sızıp Küçük Zap'ın altında tertiplenecek olan 3 ncü Taburun Irak topraklarında doğu-batı istikametinde 30 kilometre girmesi gerekiyordu. Karakol normal tepkisini gösterdi. Helikopter de sanki günlük ikmal yapan bir hava aracıymış gibi bir sonraki karakola doğru uçuşunu sürdürdü.

1993 Dönemi 121 »izleri kurup işletecekti. Ben dahil.Bu herifler bizi geciktirdi. . Sürekli yer değiştirerek avuçlarının içi gibi bildikleri. sessiz ve donmuş bir şekilde beklemeye başladı. 5 Ekim akşamı havanın kararmasıyla birlikte beş tabur ileri yanaşarak (3500 komando) Türkiye-Irak sınırını geçip yabancı topraklara sı/maya başladılar. yanlarında ağır silahları da olduğu halde. Hiç tanınmayan bir bölgede. . . herkes için bölge ve kampın iç yapısı hepimiz açısından tam bir meçhuldü. güneş doğmadan Küçük Zap suyu güneyinden PKK kampının altında tertiplenerek.açülar.Tamam. gece karanlığında. Kuzey Irak dağlarında. şu ana . Silah sesleri duyulmadan kesinlikle hiçbir sebeple konuşma yapılmayacağından. . Olmamız gereken yerden çok uzaktayız. hem ruhi hem de zihinsel ve bedeni güçlerinin kaynağının ne olduğu. Taburlar bunları çember içine alabilecek şekilde kanatlara doğru manevraya başladılar. Bunların hepsi PKK militanları. Çaüşma-ya giren militanlar hep 5-6 kişilik unsurlardan oluşuyordu. tüm telsizler kapalıydı. çaüşma olacağından kamptakileri uyarabilirdi. . Artık fark edilmeleri önemli değildi. Saat 06:00'da harekatın merkezinde ve sol kanadında bulunan 2. .Benim bulunduğum bölüğünki 100 metçe kadar. Hatta çevrede aradık. en kıdemsiz er dahil. araziyi kıymetlendirerek süratini arürabilirsin. Saat 02:30'da Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Sela-hattin telsizle aradı. Karakollardan birinin içindeki koğuştayım. Duymamaları mümkün değil. yürüyüş rekorları kıran Yüzbaşı Şaban'a bazı timlerini nehrin tabanına indirmesini söyledim. yanlış bir yerde bekliyor olabilirler diye. Taburun başında bulunan. sizin silahlarınızı ve kıyafetlerinizi fark etmediler mi? Botlarınızın ister istemez çıkardığı sesten bile. Dağ ve Komando Taburu. bunu nasıl yapabildikleri. Telsizden silah sesleri geliyordu. mı? . bizden ayrı bölgedeki bölüğün de çok fazla olamaz. kayalıkların içindeki mağara ve kovuklara tarla fareleri gibi kolay saklanıyorlardı.5 yıldır bu karakollarda yaşı-yorlarmış.Komutanım faaliyet bitti. Đki saat kadar sonra gene aradı. Saat 04:00 civarında Güven Dağı'na role için çıkan komando timleri de çaüşmaya girdiler. . 1.Türkiye tarafından bizden başka kimsenin gelmeyeceğini bilmiyorlar mı? Onlar karanlıkta bile olsa.Karakola çağrı yaptınız mı? . Güneyde Zap Suyu'nun üstündeki kayalıklardan gece vadinin tabanında olup bitene hakim olmak mümkün değildi. 7-8 yerde acele döşenmiş mayınlar çıktı. Đki karakolu da söndürün. Derecik güneyinden doğu-batı istikametinde 30 kilometre Irak topraklarını kat eden 1.Bizim kim olduğumuzu mecburen bağıra bağıra söyledik. ne emredersiniz? . 700 askerin hayalet gibi gelip yerleşmesi. Aralarında önemli bir telsiz konuşması da yapmıyorlardı.Anladım komutanım. Daha erken dağa çıkmak. Plana devam edin. Dağ ve Komando Taburlarının öncü timlerine kampın çevre emniyetini sağla122 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1993 Dönemi 123 yan PKK'nın gözcü ve tepecileri tarafından uzun menzilli silahlarla ateş açıldı.Komutanım Barzani karakollarından bize ateş. Hava kararmadan önce kampın büyük bölümü kontrol altına alınmıştı. Role kuruldu. . her metresi tehlike dolu bu topraklarda 30 kilometreyi şeytanın bile akıl erdiremeyeceği süratle geçip. ve 3. askerlik ve savaş sanatını inceleyecek olanların öğrenmek ihtiyacında oldukları esas temadır. fakat kısa sürdü.Hayır.Önemli değil. Jandarma Komando Taburu kampı batıdan kuşatan yükseltilere ge-lemeden başka PKK unsurlarıyla yeniden çatışmaya girdi. .Sının geçtiğinizde bekleyecek olan kılavuzlara rastlamadınız. Sağ kalanların gece kamptan çıkmaktan başka çareleri yoktu. bir nehrin dağlık kenarında. Büyük grup. 35 kg. kim olduğunuzu biliyorlar ve bilerek ateş açülar. Bu tabur harekatın en sağ kanadındaydı.hk muharebe çantaları.Karakollara mesafeniz ne kadar? .

Burada hep aynı yerde bekle bekle zor oluyor.Ne diyorsunuz? Hanginiz konuşacak? Rahat olun çocuklar.Bir daha bu bölgedeki harekata siz de katılacaksınız. Daha önceki kamplarda da rasdandığı gibi. büyük çantalı. Hep karşıdakiler istediği zaman saldırıyor. yer altı sığınak ve gömülerini çıkarmaya başladılar. neredeyse hepsi tıızaklanmıştı. bakın. en zor yere de siz hücum edeceksiniz. Heyecan ve sevinçleri parlayan gözleri ve hareketlenen bedenlerinden anlaşılıyordu. herhalde. Karakolun yanına indiğimizde Yüksekova Komando Taburunun ön-c ü timleri de Türk Topraklarına giriyordu. liu harekatta hiçbir kayıp vermeden sona erdi. 28 PKK'lı yok edilmişti. Hakan Tepe Jandarma Bölük ve Karakol Komutanı üsteğmenle hakim sırtlardaki karakolun emniyet timlerini dolaşıp.Biz de bütün operasyonlara katılalım komutanım. Bu coğrafya başlı başına. kayalıkların tepelerinden ne yapükları görülemez ve hissedilemezdi. kendilerini hiç fark etmemiş gibi. biraz uzaklarından geçen. yer üstü. beş gündür ben de sizin karakolun mensubuyum. tek tek ailelerini ve işlerini sordum. Çevremde bulunan 22 askere. Fakat geçenlerden hiçbirisi başını çevirip onlara bakmıyordu. malzeme. sizinki gibi 44 tane daha karakolumuz var. farklı bir şeyler olmalıydı.Çok uzak yerlere olmaz ama bu bölgede yapılacak her harekata siz de katılacaksınız. Bir dahaki gelişimde hepinizin kol. yiyecek deposu varsa. Kuzey Irak'tan çıkarak kendi üslerine dönme emrini verdim. Mezi-Karyaderi kampında da iş 72 saatte bitirilmişti. askerlerle görüştüm. tamamı niye? Burası sanki çok mu tehlikeye maruzdu? Avaşin kampına Irak'taki Basyan Vadisinden taarruz eden Derecik Piyade Taburu küçük bir PKK grubu ile çatışmaya girdi. Ama devamlı sizinle kalamıyorum. Mezi-Karyaderi kampını havadan defalarca görmeme. bu olmamalıydı. Bunu bir hafta boyunca defalarca karargah subaylarına söyledim. Bunlar bölgedekilere yardım diye gönderilen yiyeceklerdi. Ancak böyle bir kampta karşımıza çıkan militan miktarı kaçanlar olsa bile. mühimmat ve malzemeler taşındıktan sonra erzakların tamamı buI hınduğu yerde imha edildi. Yanlarına gittim. bu grup da bölgede dağıldı gitti. ayak. bir devin ayaklarının altındaki cisimlere bakar gibi duran Güven Dağına çıkük. iyi savaş eğitimi verilmiş 2000 askerin gücünü baştan sağlardı. tam istediğim gibi geliştirmiş-seniz taarruza katılacaksınız. havanlar.kim'de. boyun ve karın kaslarınızı teste tabi tutacağım. Jandarma Karakol erleri de binalarının yanında küme halinde durmuş. 124 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok . . nohut gibi kuru erzak çuvallarının hepsinin üzerinde Türk firmalarının isimleri yazılıydı. 10 Ekim gününün ilk ışıklarıyla tugay birlikleri Türkiye sınırına doğru harekete başladılar. yağ ve peynir tenekeleri ile bulgur. omuzlarında ve sırtlarında toplar. siyah derili askerleri seyrediyorlardı. Birden kıpır kıpır oldular. disiplinli. Doğaya ilgi duyan ve uğraşanların buradan araziyi gördüğünde söyleyeceği şey. Bölgeyi zihinlerine tam resmetmeleri için taburları bölgede bir gün daha tutup 10 F. Tuzak olacaktı ama. Birlikler tek tek mağaraları. pirinç. hep aynı kararda adımlarla yürüyerek. Beni fark edince kenarlara çekildiler.kadar görünmemişti. uçaksavarlar. . Bütün silahlar. Bir bit yeniği. burada savunana asgari. ne kadar silah. . Ertesi gün öğleyin kampın tamamında kontrol sağlanmış durumdaydı. Gece birkaç küçük çatışma dışında sakin geçti. kendine güveni tam. kampın içinde adım adım dolaşmama rağmen buradan görüntüsü çok farklıydı. Birlikler Türkiye'ye geçmeden her an lazım olabilir diye henüz sökülme-tnişti. Dikkati çeken bir şey bu kampta yer altı. Ufakların ise. makineli tüfekler bulunan çoğunun göğüsleri iki taraflı omuzdan omuza fişekliklerle kaplı. "çok vahşi ve ürkütücü" olurdu. Hemen dibindeki karakola. Ana kampın güneyinde bir mağarada tam saklamayı beceremedikleri sekiz PKK'lı cesedi bulundu. mermi. Her yerdeki cevabın aynıydı: "orta halli veya . fırsat bulduğumda her zaman yaptığım gibi. Đki komando timi tugayın telsiz rölesinde çepeçevre mevzideydi. Bir onbaşı söz aldı.

7-8 kişinin yaralı olduğu konuşuluyordu. yalan dolan olduğunu anladık. bütün subaylar burada. Siz savaşın içinde126 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok . daha durun. Sordum: . Yüz verirsen. daha baüda bir dağ) taşındık.Aldatıldığımızı anladık. Şemdinli'de. Teslim olanlara T. Küçük Zap'ın alüna geçip.Neden teslim oldunuz? . Kampta silah. Sız gelmeden 220 kişilik grup. küçük dillerini yutmuş gibi duran subaylara: .) Oradan d*a Avaşin'deki bizim öndere bildirildi. Ben de size usanmadan hep aynı şeyi söylüyorum.C. kendi gücünün bilincinde olan halk bitirir. . Harekat Sonuç Raporunu. bir meslek sahibi değil. . .Evet. harcanan para da halkın.Kaç eyleme katıldınız? . 20 yaşında bu dünyadan ayrılan gençlerin yanında zerre kadar bir anlamı bile yok ama.Hangi kamplardaydınız? Sıra sıra saydı ve bir ara Avaşin (Mezi-Karyaderi) kampı dedi. gayrı ihtiyari doğruldular.Ben 8-10 eylemde bulundum. Ne olacak1993 Dönem! 125 »a olsun dedik.Ne kadar zamandır örgüttesiniz? Büyük olanı cevap veriyordu. Elleri gözleri kir pas içindeydi ve insanı rahatsız edecek derecede kokuyorlardı. Harekatınızı oradan takip ettiler. yetki verdiği insanların yetenekleriyle sınırlandırılamaz.O halde niye teslim oldunuz? . Militanlar dışarı çıkarıldıktan sonra. Sizin geleceğinizi biliyorduk.Ben tam görmedim. Bulundukları yere de gelirsiniz diye telaşlandılar.ıra'daki temsilciye bildirilmişti.Ekim ayında Avaşin'de miydiniz? . 1 Iarekat Merkezinde bulunan bütün subaylar. . miskin asmanın kel koruğu işte böyle. Çok sıkı takip ediliyoruz. . oradaydık.Bırakılanlardan dönen oldu mu? .fakir. . Bir ülke güvenliğini aşiretlere. .Her şeyleri gibi.Olur. .Bu kadarı da olamaz komutanım. ." Birliklerin tamamı Irak'tan çıkmış. . halk. genelde işsiz. sinirli oldular. Bu memlekette her şey olur. arkadaşım altı aydır. Benim de üstüm başım yıpranmışa. eğitim alamamış.Kaçılamaz. Yakalananlardan ancak şansı olan ölümden kurtulur. kayıpları çoğaldı. siz ikiniz de orada mıydınız? .Efendim siz gelmeden üç gün önce Barzani'nin Ankara'da bulunan temsilcisi Amedya'ya (Kuzey Irak'ta Barzani bölgesindeki bir yerleşim merkezi) telefon etmiş. mermi ve yiyecek gömülerinin emniyetlerini sağlayan 30-40 kadro bırakıldı. neler olacak. Bu işi halk bitirir beyler. kardeşlere artık yetmeyen toprak. Gare Dağı bölgesine (kamptan 20 kilometre uzakta. Halkın gücü. olur. bir gün gelir. (Irak'a bir harekat yapılacağı için An-k. nöbette kaçtık.Biz oraya geldiğimizde. Hava kararınca Harekat Merkezine indim. tepene çıkar. Harekat Mer-kezindeydiler.Ben iki. anne ve babadan biri hasta. Hakan Tepe Karakolundan akşama doğru tugay karargahına öndüm. . Tugaya getirilmişler. reislere. Biri 1617.Daha önce niçin kaçmadınız? . .Evet. arkadaşım hiç katılmadı. araçlarının bulunduğu bölgelere ulaşmış ve motorlu olarak kendi üslerine hareket etmişlerdi. koyun ve keçi sürüleri dahil. Yüksekova'da. Çukurca'da ikide bir bana soruyorsunuz: "Komutanını bu iş nasıl bitirilecek?" diye. Son zamanlarda moralleri bozulmaya başladı.Nasıl haberiniz oldu? . Siz. hakkını arayan. bu anlattıklarının da sahte. Hesap soran. Ordusunun çok kötü işkenceler yaptığını söylüyorlar.Hadi buyurun cenaze namazına. diğeri 13-14 yaşlarındaydı. (Bu harekattan dört ay sonra Çukurca bölgesindeki karakollardan birine iki kız militan teslim oldu. Đkisi de ufak tefekti. kabilelere bel bağlayacak hale düşürülürse. Barzani'nin karakolu diye bilinen yerlerde bir buçuk yıldır neler olduğunu da net ve kesin ifadelerle yazarak üst karargaha gönderdik. Sonra arkadaşıma da tacizleri arttı. bıktık. Çünkü ölen çocuklar halkın. ama bu devlet için ölmeye hazır. dedim.

her günün uykusuz ve gergin geçen neredeyse 24 saati. kendine ağır geliyor. şimşek gibi zihnimden geçti. bizden daha çok düşünüyor. bir vuruşta ve ilk harekette işi bitire-(eksin. böyle bir şey olamazdı. bir şey mi var? Biraz tereddüt geçirdi. . Sonra biz niye birilerini idare edelim? Burada zaten her şey peygamber sabrını gerektiriyor. . Bu ülkede Atatürk'ten sonra hiçbir şey iyi gitmedi. badanalı yüzler ve kaz çobanları hikayelerini anlattım.ki insanlarsınız. kanda kına yakılamaz. Tugaya çıkarak. Bazı subayların mezheplerini araştırıyor. 20 yıl sonra Đkiyaka Dağlan'ndaki eli silahlı diğer yaşlı adam geliyor. Đstihbarat Şube Müdürü kısaca özetledi. döndüğümde beklerlerdi. Bizim sinir sistemlerimiz de bütün insanlar gibi.Gelir gelmez malum bir derneğe para yardımı yapü. uzatmayın! .Komutanım. sade ve nettir. bu vali orada idare edilebilir mi? .Hayrola Başkan. 17 Ekim 1993 akşamı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aydın Đlter aradılar.Bazı durumlar var komutanım. Harekat Merkezinden ayrılmayıp. Her harekattan sonra benim ağzımdan bir değerlendirme yapmamı. Üç ayın her günü. altımızdan toprağın çekildiği zehabına kapıldığımız bir yerde. senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Vali daha dün gelmedi mi? Nasıl böyle bir şey olabilir? Yanlışınız var. kedi sever gibi tüy yatımı sevenlerin yapacağı işte budur" dedim. Haftalardır şehre inmemiştim. burada öyle anlar var ki. başka kimseye bir şey oluyor mu? Söyleyin! Başka hiç kimsenin şu ana kadar canına. tetikte duran yırtıcı kuş gibi olunacak ve eşek arısı öldürür gibi.Çünkü. Üsteğmenken Ağrı Dağları'ndaki yaşlı adamla. Valiye.. Onlar biliyor. "Aklıma gene.Komutanım. kırk yıllık bozuk sirke satılamaz. Sabaha birkaç saat kaldı. sizi bu derece üzüp.Tamam. . yoran. malına bir şey oldu mu? Hayır. Yazık. biz dahil. rahatsız olacağınızı düşünemedik. Bu defa yüzlerinde bir durgunluk seziliyordu. Çünkü böyle bir dunımun mutlaka resmi kayıtlara geçmesi şarttı. "Komutanım. Ara ara gözleri Kurmay Başkanına kayıyordu. halkın nabzını kontrol etmek amacıyla. Đkisi 1993 Dönemi 127 de bu işlerin çığırından çıkma sebebi olarak Ankara'dakileri gösteriyordu.Başkan bu tip işlerde. Kurmay Başkanı. .) Bir haftaya yakın karargaha hiç uğramadığım için. bizi şaşırtacak veya daha kötü olacak? . . Türkü söyleyen otlar. karargah subayları mutlaka benim imzalamam gereken mali ve personel konularına ilişkin evrakları arz ettikten sonra. ben yarın hallederim. yere inmiş.Osman Paşam. tüm yaşadıklarımız. .Söyleyeceklerin ne olabilir ki. Size bir şey anlatayım. . Hal hatır sorduktan sonra: . doğru olmayan bir konuyu size arz etmemiz mümkün değil. sayıyorsunuz? Cevap. "Kanları yerde kalmayacak" gibi boş laflarla milleti oyalayıp. . insanın kendisi bile.Ne durumu? Ne söyleyeceksen söyle. . Lozan'dan sonra Đngiliz Büyük Elçisi.Siz Mustafa Kemal Paşa'yı neden bu kadar çok sevip. geldiği günden itibaren istihbarat teşkillerinde bulunan bilgilerin rapor halinde üst kademelere gönderilmesi emrini verdim. özetle: "Bu topraklarda. . Subaylara. Sabahleyin vilayet binasına gittim. iyi ve kötü giden her şey.. Ankara'da bir Pazar yerine gidiyor. biz biraz daha takip edelim" dedi. Hakkari gibi. "Terörü önleyeceğiz". Bundan sonra olacak mı? Gene hayır. bu sözün derinliğinden haykırıyor. bu vatana kast edenler filmi artık oynayamaz ve destursuz bağa girilmez" dedim. zorlanıyordu. diğerleri de başlarına geldikçe öğreniyor. yaşadıklarımız yanında. beklemeye başladılar. incelemediğimiz. o bizi. Sebze satan bir tezgahm başındaki Türk'e soruyor: . bir şey mi var? Bunu mu söyleyecektin? . vatanı. Arkadaşlar.Komutanım yeni vali göreve başladı.Başkan.

" Hakkari'nin zaten topu topu üç ilçesi vardı. Đçimizdeki nefret tüm PKK'Uları öldürmeye yeter de artar. göze göz süren ve milletin çocuklarıyla bedeli ödenen bu mücadelede olacak şey ini bu? . . halka.) Kuzey Irak Mezi-Karyaderi harekatıyla ilgili basındaki haberler: 9 Ekim 1993 tarihli Milliyet: 2 bin komando Kuzey Irak'ta!: Önceki gece Hakkari Dağ ve Komando Tugayına bağlı yaklaşık iki bin komando aniden sınırı birkaç noktadan geçerek. Gülünecek sebebin az olduğu buralarda. Milyonlarca kişi bir sel olarak Mehmetçiğe kalkan tüm elleri kırmaya geliyoruz. Tüm yetkililere. Gazeteyi uzattılar. Yazık ki elimiz bağlı. Tüm 1993 Dönemi 129 Türkiye halkı olarak.çelikten. askere değil. Subaylara döndüm: . Herkesin haberi olsun ki. Yoğun işlerinden dolayı bir türlü gidemediği!. komediler gülmek içindir. bu görevi yerine getirmeme. Buna rağmen önceleri 5-6 şehidin ailesine haberi ben ulaştırdım. Şemdinli ve Çukurca'dan ibaretti. Operasyonu Dağ ve Komando Tugay Komutam Tuğgeneral Osman Pamukoğlu sevk ve idare ediyor. olaylara bağlı sık sık yer değiştirmem. Gerisi yalan ağlar. (1994 Şubat'ının sonlarıydı.. Tebrik ederim. Zehra Tülin Can. Yüksekova.. içimiz yanıyor. Dişe diş. Bu tip şeyler mücadeledeki kararlılığınızı etkilemesin. medyaya sesleniyorum. savaşa gidiyor ve tek tek vuruluyor. Tereyağından kıl çeker gibi. . 20 Ekim 1993 tarihli bir gazetenin "Serbest Kürsü" köşesinden bir vatandaşımızın yazısı: "Artık şehit istemiyoruz: Ülkemizin Güney Doğusunda. son çatışmaları medyadan takip etmekten başka bir şey yapamıyoruz. . Çukurca ilçemize nihayet 150 gün [5 ay] aradan sonra gidebildi! T. ne telefon imkanları. ne zamanım. Tugay komutanlarını gece gündüz yanlarında devamlı yanlarında gören Türk Askerlerinin morali çok yüksek. demirden değil. bizler de bütün dualarımızla." Başlangıçta şehit olanların ailelerine haberi bizzat arayarak ben bildirmek istedim. korkular? Artık daha fazla şehit istemiyoruz. son baskınları. aksaksız yapmama imkan tanımıyordu. kan ağlıyor.Kuzey Irak harekatınız çok şık oldu.Beyler." "Bir biryitiriyorum sevdiklerimi Ellerimden kuşlar gibi Uçup uçup kuşlar gibi Uzak dağlar ardına. hepinizin gözlerinden öperim. Bir ömür unutulmayacak izler bırakacak belleklerimizde. yoldaki köylere bol bol çikolata dağıtmayı da ihmal etmediler. hiç durmadan kanayan bir yaranın dramı yaşanıyor. 128 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Hakkari'de yayımlanan "Doğunun Sesi" gazetesiydi. ." "Ağlarsa anam ağlar. Sonuçta muharebeleri subaylarla yürütüyorum. Harekat Merkezine girdiğimde subayların bir gazeteye bakarak güldüklerini gördüm. Askerlerimiz tüm güçleri ile bizleri korumak için mücadele ederken. askerlerimizin yanına dağlara geliyoruz. Ölen evlatlarımızı. Yetmedi mi çektiğimiz acılar. 13 Ekim 1993 tarihli Sabah: Kuzey Irak'ta "Süngü Operasyonu"! PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarına 35 kilometre kadar giren 2500 dağ komandosu Avaşin kampını yerle bir etti. mülki idarenin vurdumduymazlığı. vatandaşlarımızı duyun artık ne olur. PKK kamplarına harekata başladı.C.Sağ olun komutanım. Vazgeçme sebebim ise yukarıdaki nedenler değil. Hakkari gazetesi. "nedir" diye sordum. ancak hemen vazgeçtim. memurlarıyla beraber.Osman Paşam anladım. Hayatlarının şüphesiz en zor günlerini yaşayan bu genç insanlarımıza her türlü yardım boynumuzun borcudur. Hepimizin umudu erlerimiz. endişelerimizle sıcak yatağımızda kıvranıp duruyoruz. uyuşukluğu ve devlet ünvanlanyla açıktan dalga geçiyordu.. Ne bulunduğum yerler.Komutanım mesele sadece ben değilim ki. Başlıktan verilen haber şuydu: "Valimiz ilk kez Çukurca'da.

. kuşlara.000 kişilik bir muharebe gücünü sevk ve idare ediyordu. Benim yapabileceğim bir iş değildi. PKK'nın lehine konuşmalar yapmış-x lardır. Yaralıların hepsi helikopterle en kötü şartlar altında bile olsa çatışma yerinden hızla alınarak Hakkari'nin içinde hastane hizmeti gören tugayın revirine getiriliyor. Önemli bir idari mesele vardı. Hakkari. yıkamayacak. ağabey. aynı idari işlerden sorumlu olan subaylara da. vs. Aslında teklife ne gerek vardı ki? Herkesin yağdığını gördüğü yağmur için. Kara Kuvvetleri Komutanlığına kadrodaki yerini de belirterek. 23. Ama tugay. Muharebe etmek başka. Bunlar Ankara'da bir kapalı salonda yapılan DEP Kongresinde söz alanların konuşma metniydi.Ne diyeceksiniz merak ediyorum. Çocuklarını bir bütün halinde göstermek zorunda olduğumuzu hissettim. Rüzgarlara. Dünyada bir tane güzel çocuk vardı ve bütün anneler o çocuğa sahiptiler. Bütün askerler yaralanmaları halinde bu işlemin çok iyi yapıldığını bizzat çatışmada iken görüyor. Cerrahlara. 1994 atamaları ile gerçekleştirilmesi önerisi maalesef olmadı. 130 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok Şehitlerin hepsine tabutlarına konmadan önceki son işlem tugayın kışlasındaki morgda yapılıyordu. vs. çatışmalarda ağır silahlar da kullanıldığından şehitlerin vücutları her zaman bir bütün halinde değildir. çok ağır olanlar buraya hiç uğramadan aynı helikopterle Diyarbakır Askeri Hastanesine ulaştırılıyordu. tabutlamayacak ve bayrağa sarmayacaksınız. "Bir parçası ve kısmı eksik olan bedeni. En seçme sözcüklerle. bulutlara yahn. Şemdinli ve Çukurca Belediye başkanları DEP toplantısında Türkiye Cumhuriyeti aleyhine. . abla.Okuduk komutanım. . sanki hazırlanmış gibi. Hakkari gibi bir yerde böyle bir subay şarttı. Onların bu isteğine o anda yanında bulunan kimse karşı duramazdı. Tugayda savaş kadrosuyla 5. Saldırılarda... en dolaylı anlatımı da kullansanız. En üstteki kapak yazısında da şu ifadeler vardı: Bölgenizdeki. Başı. Ondan \ ne kıl kopartırsak. Özellikle anneler çocuklarını son bir kez daha görmek için tabutu açtırıyorlardı. Sanki karşı taraf hiç yaşamıyormuş veya ona da aniden bir şey olmuş hissine kapılıyordunuz. Bu kesin emrimdir" talimatını verdim. Evrakı getiren kurmaylara: . btı da onların şevk ve atılganlıklarını artırıyordu. bu görev başkaydı. Morg binasında 2-3 şehidi koyabilecek gibi genişlikteki mermer masa ihtiyaca cevap vermediğinden masa sayısını ona çıkardık. burada bulunan iki askeri cerrah tarafından hemen ameliyata almıyor. Yüksekova.Telefona. canlı türünün en ergini olan insanın nasıl bir maskaralığı ve rezilliği olduğu iyice anlaşılsın diye anlatıyorum.Siz bunu okudunuz mu? .000 kişi zaten vardı. Oğlu zaten uzakta ve gurbette olduğu için de bu önü alınamaz bir duyguydu.. karın bölgesindeki organlar tamamen boşalmış olabiliyordu. Şehitlere imam veya hocanın yapması gereken ilk dini işlemleri askerlerin arasından seçilen erler yapıyordu. yağmıır altında kalanların bize şemsiye lazım demesi mi gerekir? "Bizi dağ başlarında böyle yapayalnız kodular. saniyen her şeyi anlıyorlardı. bacak veya bacakları. Bu çocuklar işlerini yetiştikleri bölgelerde gördükleri gibi ve içtenlikle yürütüyorlardı ama bu işlerin başına dini eğitim almış. atanma yapılmasını yazılı olarak teklif ettik. Bu hizmet hiçbir şarta bağlı olmaksızın aksatılmadan yürütülüyordu. ya bir çığlık kopuyor ya da telefonun ucundaki ses uzun süre kayboluyordu. Đnsan çelikten olsa dayanamazdı. Đhtiyaç bu büyük güç için elzemdi ve mücadelenin en doruk bölümündeydik. din işleri subayı gerekiyordu.. Şunu iyi biliyordum. Dağ ve Komando Tugayının kadrosunda da öğretmen sınıfından din işleri subayı mevcuttu.. Bu sosyal ve kültürel bir ihtiyaçtı." 1993 Dönem! 131 Ekim ayının ikinci yarısında karargah büyük bir sarı zarf içerisinde tuğla kadar kalın bir evrak getirdi. baba. Vazifeleri içerisinde bu görevde bulunan personel subayları habcı verme hizmetini yürüttüler. dayı veya herhangi bir akrabası çıkıyordu. Şemdinli Belediye Başkanı "Türk Devleti domuzdur. "Vücudun kopan kısımlarını zor da olsa mutlaka gövdeye dikeceksiniz". anne.Bunlar hakkında gerek-\ li işlem yapılması. o kadar kârdır" demiştir. Savaşın.. Birden.

Söz konusu bu dört Belediye Başkanı Eylül sonlarına doğru bölgeyi terk etmişlerdi. saldırıya maruz kalan da her hal ve şartta yardıma gelineceğini biliyordu. Eğer bu yetenek olsaydı. Ankara'nın göbeğinde suç işliyorlar. . 3. saldıran grup veya grupların üzerine sis gibi çökerdi.Özellikle hava araçlarını alırken donatımı eksik olmamalı. 4. orada hiçbir şey yapılmadan. "Gündoğuyor. dolayısıyla pilotların da gece uçuş eğitiminden geçmemiş olmalarıydı. Kimi mahzun gözler üstüne. gece koşullarında bu kötü patikadan çatışma yerine zamanında ulaşmak mümkün değildi. Aranıp da bulunamayanlar başkentte bir salondaydılar. hatta /amana yayarak parça parça alırsanız daha pahalı olur. Yüreğine ölüm korkusu çökmeden hiçbir militan. Hakkari'nin içinde bulunan Jandarma Özel Harekat Grubunun Kavaklı'ya hareket etmek üzere olduğunu bildirdi. ne de saldırıdan vazgeçer. 8. çatışma esnasında farklı yerlerden saldın dü132 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok zenlemekteler. Biz kendilerini arıyorduk \S durumlarını rapor ediyorduk. Biri gizlice gelse de. 6. Bölgeye girmiyorlardı. 9. mesafe çok uzaktı. gerçekleştirdikleri son operasyonlarda güvenlik güçleri eski tarzları terk edip. Kimi uykusuz sabahı bekleyen. bu teçhizatı almazsanız 24 tane alabiliyorsunuz" diyorlardı. gece teçhizattı ile 20 tane alınırken. Jandarma Genel Komutanlığından hassas kaynak mahreçli gelen mesaj şuydu: Bölücü örgüt liderinin 9 Ekim 1993'de Hakkari'deki Güvenlik Kuvvetleri hakkındaki görüşü (Behdinan bölge sorumlularına uyarısı): 1. Altın Dağları'nın güneyindeki vadinin tabanmdaydı). Gece tepesine havadan atlayan komandolarla karşılaşan PKK'nın ne grubu ne de dağ kadrosunda militanı kalır. Tek mevzi gösterip. saldıran da.Öyle komutanım. Farklı kıyafet (bize benzer) giymekteler. kolay kolay ne örgütten ayrılır. Gece baskınlarında insanın canını en çok sıkan şey. daha fazla helikopter alınmış.Söyleyecek tek bir söz yok komutanım.Siz olsanız bu araçları nasıl alırdınız? . belirli fasılalarla sık sık gelmekte ve zayiat verdirdikten sonra çekilmektedirler. irade ve saldırgan-lıklarıyla. . hemen karşılık ver-mekteler.) Gece baskınlarında sabırsızlıkla. Var..Var.20 tane alırsan gece gündüz görev yapabilir. 2. Yeteneklerinden tam istifade . örgütün tarzına yakın tarzda hareket etmekteler. "Tanrım sen bize sabır ver" sözü var. gecenin ve coğrafyanın sebep olacağı bütün risklere rağmen." 23 Ekim 1993 gecesi saat 23:30'da Đl Jandarma Alay Komutanı aradı ve Kavaklı karakolunun saldırıya uğradığını. salonun bir köşesinden diğerine yürüyerek. Fakat artık. Barınma amacıyla tepelerin eteklerini kullanmaktalar. Örgüt gruplarının üzerine. Gece saldırılarının antitezi bu olmalıdır. Örgüt tarafından saldırı düzenlendiğinde. 5. 7. gece uçuş eğitimi yapmaya başladılar. Yalnız gündüz değil. . grubun tamamı yaklaşınca hareket geliştirmekteler. 24 tane alırsan sadece aydınlık süresince iş yapabilir. (Karakol. Yol. Onlar da: "Bu teçhizattan vazgeçilerek. Şırnak idari hududunda.. dikkati çekmeyen bölgelerden geçiş yapmaktalar. Şüpheli araziye girmekten kaçınıp.. değil mi? 1993 DÖNEMĐ 133 . (1995 yılı yaz başından itibaren pilotlar. uzun süre kalmadığından istihbarat alamıyorduk. Sürekli aldatma taktiği uygulamaktalar. Dağ vt Komando Tugayının herhangi bir taburu. Hakkari-Şemdinli'de ve Kuzey Irak'ta. helikopterlerin gece uçuş teçhizatının bulunmaması. Hakkari'nin en doğusunda. geceleri de hareket etmekteler. Örneğin. 42 kilometre uzakta. mayın ve pusuya maruz kalmasalar bile. güneşin ilk ışıklarını beklerken yanımızdaki pilotlara "neden Skorsky/kara şahinlerin gece uçuş teçhizatları yok" diye sebebini bilmeme rağmen sorardım. Dağ ve Komando Tugayına bunların konuşma metinleri gönderiliyordu. vadi ve dağ geçitlerinden geçiyordu.

dedi. Ateş başlayınca bunlar da köyün içinden karakola roket ve tüfekleriyle ateş açtılar." 26 Ekim 1993 günü öğleden önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş ve Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan Tugay Karargahına geldiler. siz burada kalın ve olup bitenlerin sonucunu alıncaya kadar dönmeyin. yetenek bütünlüğü şarttır. "Kimse görmeden sizinle konuşmak istiyorlar. hayal ktrıkhğı ve bitkinlik duymamalıdır. Karakol binasının. Birlik dağınıkü. Đşte sürekli yaşadığımız gece eylemlerinde siz hazırsınız ama biz sizi olmanız gereken yere götûremiyoruz. Đl Jandarma Alay Komutanı ertesi gün akşam döndü. Karakolu bırakamam.Necmettin albayım.Yok paşam. Tugay Komutanı makamında kendilerine brifing verdim. hatta bir askerin bile duymasını istemiyorlar". çatısı. kırılan kolunu askıya almış ve soğukkanlılığını kaybetmeden her yere yetişerek paniği önlemişti. Sinirleri güçlü ve soğukkanlı bhi oi-duğunu kanıtlamıştı. Diğeri de bir astsubay çavuş. Şanslıydılar. Allah var yukarıda. Biz Kavaklı Karakolu'na indiğimizde yardım kuvveti de kısa bir süre önce köye girmişti. . Daha tedbirli ilerlemek zorunda kaldılar ve yolda iki mayın daha buldular. Alay komutanına: . kapısı.Kırık kolun iyileşince gene gelirsin. Bu karakol burada ne işe yarardı? Varlığı ile neyi sağlıyordu? Şırnak'la komşu bu mıntıkada PKK grupları fink atıyordu.Çekiç Güç helikopterleri. Kolu kırılan komutan başçavuşun tedavi için buradan ayrılması gerekiyordu. . Karakolun alt üst olmuş bölümlerinden birine geçtik. (Bunu birçok pilot anlattı. 134 Unutulanlar Dişinda Yenî BIr Şey Yok Biraz daha konuşsa ağlayacaktı. yanına 6-7 asker alarak emniyet timinin yardımına koşmuş ve bizzat iki PKK'hyı vurarak karşı tarafta şaşkınlık yaratmıştı. Köy ve karakol bu derin vadiye havadan atılmış ve çıkamayıp burada kalmışlar gibi bir hisse kapılmamak mümkün değildi. Alay komutanına: . PKK'yı dün gece bizim köyden altı korucu getirdi.Ne söyleyeceksiniz? .Kalsın. beni almasınlar. Köyün içinde PKK hiç olmadı. Yüz yüze olduğumuz durumların terör sözcüğünün tam karşılığı olan. kimseye bir şey olmadı. . Gelince nerede isem beni bulun. Köyde yaşayanların PKK ile bir meseleleri olmadığı hallerinden belliydi.Sizin bu dedikleriniz kendi aranızdaki ailevi meselelerden falan kaynaklanmasın? . ne olur komutanım. Kuzey Irak semalarından çok yüksekten uçup.Paşam biz iki kardeşiz. Komutayı sürdürebilirdi. Đkisi uzman çavuş olmak üzere sekiz asker şehit olmuştu. istedikleri hizaya gelince. ama şehitler karakolun bitişiğindeki kayalıkta mevzilenmiş olan emniyet timindeydi. Hepsi doğruydu. "General kesinlikle şüphe. rütbeli rütbesiz herkesi uygun bir yere toplayıp yoklama yapmasını söyledim. Gidip gelen helikopterlerden biri buraya uzman bir doktor getirsin. cam ve çerçeveleri paramparçaydı. dedim. tedhiş gibi eylemlerin çok ötesinde olduğunu. Yanıma geldi: . Alay komutanına. ben burada kalayım. gayrı ni- . Amerikalılar bu bölgede kara şahinlerle gece uçuyorlar. kundaklama.Buradan bu şartlarda ayrılmak istemiyorum. PKK. Bazıları bizzat kendileri görmüşlerdi. Yardıma giden Jandarma Özel Harekat Grubunun araçlarından biri mayına çarptı. Geçen sene Şırnak'ta bir çatışmadan sonra iki Skorsky gece PKK'lıların bulunduğu bölgeye malzeme attı ve onların yaralılarını tahliye etti. . Karakolun hemen yanındaki Kavaklı köyünde 15-20 aile vardı. karakol binasındakiler dahil her yere saldırmıştı.) Kavaklı'daki çatışma saat 02:00 civarında kesildi. Tek kolla silah kullanamazsın. suikast. Alay komutanı iki korucu ile yanıma geldi.edebilmek için her şeyi tam olmalı.ABD helikopterlerinin bu bölgede işi ne? . Burada sayı de-ftil. Sonuç daha vahim olabilirdi. Karakol komutanı jandarma başçavuşu koluna isabet eden bir mermiye rağmen. vicdanımız kaldırmadı. Sordum: . bizim topraklarda gerek gördükleri bölgeye girebilirler. bunu iki kişi önlemişti. Hep bunlar ateş açtılar. isabet eden havan ve roket mermilerinden.Komutanım beni buradan almasınlar.

hatta daha çok kayba sebep oluyor. klasik alışkanlıklarının etkisiyle bu konuşmaları. Bizim topraklarımızda tertiplenen timlerin de sabit mevzilerini söktürerek oı. Daha önceki gidişlerimde emniyet timlerinden birinin mevzilerini PKK'nın saldırılarda kullandığı Kuzey Irak topraklarında bulunan tepeye çıkartılması emrini vermiş.Bak sen çok hareketlisin. Komşunda 40 küsur tabur. 14 taburla değil. . sus pus dinliyorlardı. Karakol Üzümlü köyü ile iç içeydi. Hakkari ve Şırnak vilayetlerinde ya kısmi seferberlik veya sıkıyönetim ilan edilmesini teklif ettim.1993 Dönem! 135 zami savaşın tam göbeğinde bulunduğumuzu. Bu köy halkının burunlarının dibindeki PKK'lıların eylemlerini önceden haber almamaları mümkün değildi. dedi. karakollar. yerlerini de bizzat göstermiştim. "Sıkıyönetim teklifi" sözünü kullanmadan önce Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan yerinden kalkmış. Aynı gece (26 Ekim 1993) 20:3O'da.Doğru söylüyorsun. kaç tabur gerektirir? Yasal dayanakları ne olacak? . .Toplarsınız beş yüzünü bir stada bekletirsiniz. Çukurca'daki Jandarma Komando Takımı ile bu karakolun bağlı olduğu Köprülü'deki sınır taburunun timleri başlarında tabur komutanları olduğu halde süratle çatışma yerine hareket ettiler. . sabit üslerde bulunanlar. arkasına yaslanarak. ilçe jandarmaları.Komutanım. harekatı beş taburla yürütüyorum. o safhaya gelinmesi halinde akacak kanın. hangi yetkilerle? Gözaltının süresi için bile. kendilerini korusunlar. Üzümlü Karakolu subay ve astsubayları tam. düşiındüğûnüzde bile. taburlar halinde muharebe ettiğini. halkın büyük kısmının da en azından pasif hale geçerek destek verdiğini.Sen bir yolunu bulup. Türk Milleti adına şövalyelik ve fedailik yapıyoruz. yandaki odaya geçiyordu. bizim ne yapağımızı arz edeyim mi? Biz. Yemekten sonra tugaydan ayrıldılar. . Sınır Alay Komutanı Mehmet Ali ile Sınır Tabur Komutanı Yarbay Tahir'e bu köyden gözlerini ayırmamalarını birkaç kez .Sen işleri iyi yapıyorsun. her tip ağır silahla donatılmış 260 asker mevcutlu. takım. bu günleri de aratabileceğini. diğerinin de iki şehirde faaliyet gösteren devlet hastaneleri olduğunu. Oraya başlarına bir Tümgeneral vereceğim (Đki ay sonra Şırnak Tümene çıktı ve bir Tümgeneral atandı). 3-4 general var.Komutanım. r 136 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok . Gün geçmesin ki bir olay meydana gelmesin. açılmış gözleriyle. Đnsanları nerede. . hassasiyetleri ve tehlikeleri nedeniyle. Öne doğru eğilmiş oturan Genelkurmay Başkanı. şehirlerde silahlı kalkışmanın yapıldığını. Üstelik köyde korucular da vardı. PKK çok erken saatte eyleme geçerek baskın sağlamıştı. buna rağmen bir türlü haber ahnamıyordu. Komutanın refakatinde olup. Genelkurmay Başkanı işaret parmağını dudağına götürerek "duymasın" işareti yaptı. Çukurca Jandarma Sınır Alay Komutanı Albay Mehmet Ali arayarak Üzümlü Karakolunun saldırıya uğradığını bildirdi. ne kadar tutabiliriz ki? Gayrı nizami harbe maruz kalan hangi devlette. böyle lastik gibi sistemlerle bela hızla yok edilebilmiş? . Bunlar muharebe dışı idari işler kapsamında. odada bulunan özel kalemi ve kurmay subaylar.Senin tabur sayın kaç? -14 . işini nasıl olsa yapıyorsun ya. Sonra: . Asker sayısı bu tip mücadelede çok anlam taşımıyor. ne kadar kuvvet. hasmı karşılasınlar yeter. Bu güne kadar yapılan eylemlerde köyden hiç kimsenin burnu bile kanamıyordu. bunlardan birisinin işlerin ağırlığı altında ezilmiş olan adliye. üç vilayet ötedeki OHAL valisinden yetki gelmesi lazım. fiziksel hiçbir eksiği olmayan bir sınır bölüğüydü.Komutanım. Çukurca'nın dokusundaki Üzümlü ve Serbest Karakollarına Kuzey Irak'tan tehditler sürüyordu. PKK'nın manga. on bin şekliyle cereyan ediyor. bunun bir ötesinde ne olacağını hepimizin bildiğini. Sınır taburları. zaten sıkıyönetim gibi yürütüyorsun Osman Paşa. devletin işlevi olarak Hakkari'de iki şeyin kaldığını. 14 taburla neler yapıyorsun. Hareketler şehirlerde beş bin. bölük.Komutanım mesele beş yüz kişi değil. ların hareketli hale getirilmesini söylemiştim. Bu işte savaşın karakterine uygun muharebe tekniği önemli.

Yaşamınızın bağlı olduğu bir binanın etrafında. getirdiği götürdüğü tecrübe ve gerçekçi bir değerlendirilmeden geçmediği için halen işlevi varmış gibi varlığını sürdürüyordu. gayrı nizami savaşta karşınızda şeytan bulunacaktır. gün ağarırken terk edilen. bir küçük mekanda on şehit veriliyordu. sabitler. Muharebe hareket ve sürattir. yaralanan. durmak. timin tamamına yakını saf dışı olmuştu. Onlar da bunun farkında olmalarına rağmen somut bir emare elde edemiyorlar. üç alaya. kuvvetli bir yumruktan daha fazla hasar yaratıyordu. Üzümlü'ye sürekli yüklenmeleri ve yaklaşmayı gündüz bile yapmaya kalkışmaları bunları cesaretlendiren bir şeylerin olduğunu kesin hale getiriyordu. PKK kolay kolay risk kaimi etmezdi. Sınır karakolları sınırı mı koruyor. "köyü kaybetmek istememek" gibi bir düşünceyi de muhafaza ediyorlardı. Ancak. Hazırlıksız yakalanmasalar da bu kadar zayiat olmazdı. (. Üzümlü'ye bu güne değin yapılan dördüncü büyük saldırıydı. Alay ve tabur komutanları oradaydı. Gelen raporlar gece yarısına doğru netleşti. Üzümlü Karakolu neredeyse bir taburun barış kadrosundaki personel gücüne sahip. duran bu karakola saldıran PKK nasıl oluyor da korucuları ürkütemiyor? Bunlar akrabaları için Kuzey Irak'a gidip gelmiyorlar mı? Gidip de hiç dönmeyen. Jandarma Komando Taburu PKK grubunu Kuzey Irak'ta belli bir mesafeye kadar takip etmiş. Ne yaparsanız yapın. kaçırılan var mı? PKK bizi tehdit ediyor diye hiç size müracaat eden oldu mu? Bu güne kadar size . aslında karakol döne döne mevcut binasını korumaya çalışan bir askeri teşkil. alü asker yaralı. "Her şey eskir" sözü yeryüzünün hiç değişmeyen yasasının adıdır. karakol nizamında bulunmanın olumsuzluklarıydı. PKK'nın bir eylem grubu hava kararınca emniyet için işgal edilen. Emniyet timinin. Klasik muharebe akılla yürütülebilir. Başka bir grup da karakola ateş açmıştı ama esas hedef tepeye çıkan timdi. Tim tepeye 1993 DönemĐ 137 ulaşınca da ateş açılmıştı. Gayrı nizami harpte akıl yetmez. emniyet timinden önce başka bir istikametten çıkmış ve burada timin bulundukları yere gelmesini beklemişti. Bu tam bir pusuydu. öldürülen. Aslında saldırı takviye kuvvetleri oraya ulaşıncaya kadar. saldın zamanı ve yerini karşı tarafın seçmesine mani olunamaz. on yedi militan ölüsü vardı. yanındaki köye güvenlik mi sağlıyor? Hayır. Tersine saldırı hedefi olmaktan öteye gidemiyor. sizin beklediğiniz yerden Kelen.Çukurca bölgesinde hiç kimse korucu olmak istemezken. kaçınılmaz şekilde kalıplaşan hareketler. 45 dakikada bitmiş. On asker şehit. Konvansiyonel çatışmada zebaniyle karşılaşabilirsiniz. mevzilerine alışılagelmiş izden çıkmaları ve tepenin üstüne başkalarının gelebileceğini düşünmemeleri hataydı. dün gece pusu kurulan Mehmetçik Tepe'yi. Gayrı nizami harp daha çok hareket ve daha çok sürattir. Gün ışırken Üzümlü'ye gittim. bu köy neden koruculuğu ve silahı bırakmıyor? Ateş topu gibi. diğer bütün karakollar da aynı. karakolun kuzeyinde bulunan Mehmetçik isimli tepeye. Karakol «ski kültüre ait bir kurumdu. ancak tehlikelerle dolu bu topraklarda daha fazla derinliğe devam edememişti. köyün karakola bakan evlerini. Yurt içi ve yurt dışı kampların altını üstüne getirip tek kayıp verilmezken.söyledim. Đki ay içerisinde. zaman onu eskitmişti. dört sınır taburuna ve dört ilçe merkezine bağlı 44 karakola hemen yapabileceğimiz birşey yoktu. Irak'ta sınıra yakın bölgeleri. Yapılan işleve biraz daha yukarıdan bakıldığında ise şunu görmek mümkün. tabur ve bölük komutanlarını yanıma çağırdım. beklemek. Neden? Çünkü. Üstelik sınır alaylarından biri de üç ay önce yeni kurulmuştu. . O gün akşama kadar burada kaldım. Sonuçta yumruk sert olmasa da sizin beklemediğiniz zamanda ve yerden geldiği için. bunların duvar ve pencerelerini inceledim.ok zeki olmak gerektir. olmayan ağır silahı yok. Köyün büyük kısmını görebilen bir yükseltide durarak alay. Niçin sürekli saldırıya maruz kalıyor? Çünkü bir beton kalıba dökülmüş gibi durağan. karakolun civar mevzilerini ve karakolla iç içe sayılan Üzümlü köyünü. 138 Unutulanlar Dişinda Yem Bîr Şey Yok t Zihnimi olabildiğince berraklaştırmaya çalışarak PKK'nın her sal-dında kullandığı arazi kesimlerini. yani geçişlere mani mi oluyor.

Hürriyet: "Mehmetçik Üzümlü Karakolu'nda Kuzey Irak'tan gelen PKK'lılar-la göğüs göğüse çarpıştı. insanları hiçbir şeyi göremez ve dinlemez hale getirmişti. Şimdiye kadar köyü boydan boya geçip. çalsınlar bakalım. niye?" (Kişiliği çok farklı olan. köyün dışındaki evleri mevzi diye kullanan PKK. Ve bu köy kurnazları. o ateş edenleri. yolu izi bulunmayan bir yerdi.hiç ihbar ulaştırıldı mı? Askerlerle konuştum. . Gözüm acıyor.Komutanım Đstanbul'dan bir müzik kaseti getirttim. . her defasında köyden de ateş açıldığını söylediler.Sağol Zafer.Hakkari'de şüphelenilmeyen kaç yer biliyorsanız söyleyin. cesurca bir kararla hareket yapmaktır. . Sınır Alay Komutanı cevap verdi. hayata değişik bakan Yarbay Zafer. Hâlâ bilmem. Tabur. Irak sınırının tam üzerindeydi. Bu köyden hiç ölen veya yaralanan korucu var mı? Daha anlatmaya devam edeyim mi? Bu saldırılan Kuzey Irak'tan gelenlerle birleşerek bu köy yapıyor. Şüphe olacakların önüne geçemiyor. Gün ağarırken köye indim. PKK'lılar köye girdiler oradan da ateş ediyor sanıyorlar. Yuksekova'daki birlikler 6-7 saatten önce oraya ulaşamazdı. Korucular sürekli yardım talebinde bulunuyorlardı. Geldiğim helikoptere bir eve toplanmış. Öne geçmek. Onda mehtap gam oldu diye. 17 PKK'lı öldürüldü. Çatışmada 10 askerimiz şehit oldu. Hakkari'den döndükten iki yıl sonra rahmetli oldu. ağlarım. biz de bunlardan öteden beri şüpheleniyoruz. güney kuzey istikametinden köye saldıran PKK gruplarının batısına yandan taarruz etti. Çukurca daki jandarma komando taburuna. ağlarım.) Yarım saat sonra. . ben de öğreneyim. Gözüm acıyor. Siz çalışmanızı bırakıp dalgın bir şeklide bvı besteyi dinlediniz. Yüksekova'ya bağlı olmasına rağmen Çu-kurca'ya daha yakındı. Basında dördüncü Üzümlü eylemi haberleri: 29 Ekim 1993. Köyde 50 korucu vardı. . kışla.Komutanım daha önce de söylemiştiniz. Bu yüzden 140 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok yaralılar uygun bir şekilde helikoptere bindirilemiyordu. Burası da dağların arasında kaybolmuş. sınırdaki Dilekli köyü ve yanındaki Dibecik mezrasının büyük çaplı saldırıya uğradığı haberi geldi. Yürüyerek dağlarda kat edilen mesafe için bu olağanüstü hızdı. bazıları ağır 11 yaralı yüklenirken. Tugaya çıktım. 29 Ekim saat 23:30'da Yüksekova'ya bağlı. O şarkıyı buldurttum. Oraya katıl1993 Dönem! 139 <lım." 29 Ekim 1993 Milliyet: "Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü Karakolu eyleminden sonra Kuzey Irak'ta takip harekatı başlatıldı. içinden geçtiği köyden. kendileri dışındakileri saf yerine koyuyor. Geçenlerde I larekat Merkezinde gece haberleri için radyoyu açtığımızda bir şarkı vardı. Gece yüz yüze kaldıkları korku." Cumhuriyet Bayramı. Saat '23:OO'da salonun bitişiğindeki komutan odasına geçtim. korucular dahil. fakat kesin bir kanıt ele geçiremedik. köyün nerede ise bütün kadın ve çocukları da helikoptere binmek için birbirini çiğniyordu. Takip sınır ötesinde de devam etti. hemen uygun istikameti kullanarak Dilek-li'ye müdahale etmesi emrini verdim. Ama. Hala bilmem. Akşam oldu diye. bütün karakol. Hakkari'de yaşayan aileler için de gazinoda sade bir program vardı. Çocuklar ellerinde bayraklarla marşlar ve şiirler söylediler. üs ve mevzilerde askerlerin çalıp söylediği şarkı ve türkülerle anıldı ve kutlandı. Bu köy bu güne kadar PKK'ya hiç yüz vermeyen ve hiçbir şekilde pes etmeyen vatandaşlardan oluşuyordu. Korucular bütün güçleriyle karşı koyuyorlar ama çatışmanın şiddetinden Irak'tan gelen PKK gruplarının kalabalık olduğu anlaşılıyordu. hiç kimsenin 4ulına dokunmuyor. niye? Đstemem geceyi.Anladık komutanım. Tugayın Levazım Şube Müdürü Yarbay Zafer odaya geldi ve: . "Yine bir sızı var içimde. Komando taburu saat 03:00 civarında çatışma bölgesine vardı.

uzun yeşil entarili. Köyün içinde devlete ait olup da daha önce kapatılmış üç yeri gezdim. Genel olarak anlaşılıyordu.Paşam çok af edersiniz. bu memleketin en dip köşesinde. Helikopter mûrettebaü bu dalgayı kontrol edecek durumda değildi. Oğlunun koruculuğu için Yüksekova'da ilgililere müracaat etmiş. bu kadının ailesinden bu güne kadar kocası ve çocukları dahil yedi kişiyi PKK'lılar öldürdü. Dilek-li köylüleri sadece korucular değil. Ben de buradayım. yaşlı tipli bir zat akla geliyor. paşa denince hepimizde.Yerden göğe haklısın.Silahlara da meraklılar. kucaklarında emzik çocuklarıyla kadınlar önlerinde dunılmaz haldeydiler.Silahlarla iç içe büyüyorlar Paşam. . karakol. Yüksekova'da gece kaldığı evin bahçesinde pusu kurularak öldürüldü) sordum.Beyim. hala tüten 3-4 evi askerler ve köylüler su taşıyarak söndürmeye çalışıyorlardı.Peki kendisine söyleyin. diğer köy ve mezralardan farksızdı. kilolu.Neden çevremizden hiç ayrılmıyorlar? . Bu hergeleler de sizi ve hareketliliğinizi görünce. Aralarında da devamlı konuşup duruyorlar. Köy demeye bin şahit isteyen burası da. nereye gitsem beraber oraya geliyorlardı. Bazı bölümleri çökmüş. Bu görüntü insanda. sizi görmek için. kelli felli. oğlu şu andan itibaren korucudur. etmesinler. derin bir hüznü yaşatıyordu. orta yaşın üstünde bir kailin ve bir genç geldiler. Jandarma komandoları müdahale ederek. Korucuların bilgileri ile birleştirilince PKK grubunun 150 militan civarında olduğu ortaya çıkıyordu. Yanımdaki korucu başına. Geçen hafta Hakkari'ye gitmiş. Başka helikopterler de gelecek. Ne istiyorlarsa hepsi yapılacak" dedim. PKK'lılar Kuzey Irak toprakları derinliklerine kaçmışlardı. . Şimdi 16 yaşındaki oğlu ile birlikle yaşıyor.Hamile. oğlunun korucu yapılmasını istiyor. Biten bu Ekim ayının maaşı da bu gün . "komutan burada değil" demişler. Köyün 25-30 çocuğu da epey zamandır benim etrafımda. tabanca ve bıçağı çok büyük.Nedir? Anlatmaya başladı. Köye geri dönmüş. kapılarına çapraz şekilde latalar çakılı halde duruyorlardı. adamlarına söyle. . insanlara acı çektiriyordu. olabilecek en iyi direnmeyi göstermişlerdi. Bunun işlemleri için sağa sola koşturmasına gerek yok. çok kıymetli bir şeyini birden bire kaybetmesiyle kapıldığı. . yargı ve sorgudan kısmeti olmayan hafif akıllıların tembellikleri de eklenince. deyip du1993 Dönemi 141 ruyorlar. Tam bu en kritik anda komando taburu çatışmaya girince durum tersine dönmüştü. . "sizi daha iyi anlarlar. tüfeği çok güzel. çok özür dilerim. Üçü de sıra sıra inşa edilmişti. anlatılanları onaylıyorlardı. neredeyse tanrıdan başka kimsenin doğru dürüst haberinin olmadığı şu vadide bile. Dün gece kendisi ve oğlu hepimizden daha çok PKK'ya karşı savaştı. ben zaten PKK'dan çocuklarımın öcünü alacağım" diyor.Paşam. eli silah tutan kadın ve çocuklar da dahil. Ne yapsınlar? . okul ve sağlık ocağıydı. "ben zaten yıllardır çarpışıyorum ama kadınım diye beni koruculuğa kabul etmiyorlar. Havadan indi. Size bir arzuhali var. . insanlar pratik ve sıradan işlerde dahi kelimenin tam manası ile işkenceye maruz kalıyordu. sakinleştirsinler. PKK'nın elindeki ağır silahlar ve sayılarının fazlalığına karşı koymanın da bir sınırı vardı. Bir korucu ile birlikte. Şimdi.Ne diyorlar? . Çalışan helikopterin hızla dönerken fark edilmeyen palleri bazılarının başlarını bile koparabilirdi. Buna düşünce. Korucu anlatırken çevredeki bütün köylüler de başlarını sallayarak. onları helikopterin yanında uzak tutmaya çalıştılar.Bir paşayı ilk defa ve bu kadar yakından görüyorlar. "çocuktan paşa olmuş" diyorlar. . Muhtar ve korucu başı Necmettin'e (bu saldırıdan beş ay sonra. ancak yan Türkçe yarı Kürtçe konuştuğu için beraber geldiği korucu dayanamadı: . Köyün içinde dolaştım. Üç gün tugayın nizamiyesinde beklemiş. Bunlar. "oğlun 16 yaşında mevzuata uygun değil" demişler. Şu "zıkkım mevzuat". Bir saat kadar sonra subaylar geldiler.

Bölgede hava artık iyice soğumuş. Ya buralarda çocukları askerde olan annelerin durumu nasıldı? Birilerine. Komando taburu geceyi burada geçirecek. Bunun için kusura bakmasın. Her zaman olduğu gibi konuşmalar yapılmış. Kimimiz öldük. Türkiye'nin Đran hududundaki en uçtaki karakoldu. Gene bu gün uzun bir gönder ile en büyük ebatta Türk bayrağı getirilerek. Halbuki bu memlekette bir şeyler çoktan kopmuştu. Bize. hamile veya Hakkari'ye gitmek isteyen kim varsa. PKK bu eylemini videoya da çekmiş. Ateş düştüğü yeri yakmaya devam ediyordu. Gene bu gün ikisinin bir aylık erzağı. kendisi önde oğlu arkasında. Ona tam olarak söyle: eşim ve çocuklarım da beni aradıklarında bulamıyorlar. . Bu. sonra. Başlayın. üçgen şeklinde deriden yapılmış 142 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok 1993 Dönemî 143 küçük bir muskaydı. Bu kahraman kadının oğlunun iki aylık korucu maaşı ile bir aylık erzağı bu gün. Konuşmanın bir bölümünü anladığı anlaşılıyordu." 1 Kasım 1993 günü Şemdinli Jandarma Sınır Alayına bağlı Alan Ka-rakolu'na gittim. bizim misafirhanelerde kalacaklar. Onlara: "Bu karakoldan herhangi bir askerin kılına halel gelirse. "ısırıldığında mayhoş olduğu anlaşılan gerçekten" daha kolay geliyordu. Subay.000 metre üzerindeki dağlara kar çoktan yağmıştı.kendisine teslim edilecek. Korucu gene kısa kısa anlattı. Korucuyla konuştular. 29 Ekim gecesini ve ertesi günü nasıl geçiriyorduk. törenler düzenlenmiştir herhalde." Basında Dibecik baskını aşağıdaki gibi halka duyuruldu: "Korucular PKK'yı bozguna uğrattı: Hakkari'nin Dibecik köyüne 29 Ekim gecesi baskın düzenleyen 150 PKK militanı. halkın hali işte ortadaydı.Teşekkür ederim. "işlerin iyi gittiğine" inanmak. Karakol Şemdinli'ye. Đlk darbeyi beklemediği yere. 3121 rakımlı Kralın Kızı Dağı'nın dibindeydi. gelip giden helikopterlerle getirilip teslim edilecek. 3. Döndü. 30 Ağustos 1992'de Đran'dan gelen ve gene oraya geri çekilen PKK grupları tarafından saldırıya uğramıştı. Köye hakim yamaçlardan birine tırmanıp yalnız başıma oturdum. Bu karakol da bölük teşkilatındaydı." emrini verdim. Kırışık yüzü aydınlandı. 50 korucunun ina: di ve komandoların yetjsmesi üzerine. derme çatma köy evlerinin arasında kayboldular. bu sizi yeryüzündeki bütün tehlikelerden koruyacakmış. Dün 29 Ekim'di. astsubay ve askerlerle topluca görüştüm. Karakola geliş gidişlerde yolun iki tarafının mutlaka emniyete alınması gerekiyordu.' "Silahlı bir gücü yönetmek bilgiden daha fazlasını gerektirir. kendileri gibi cesur insanların ancak elini öpmek düşer. hududun üzerindeki. Orhan Veli boşuna dememiş! "Bu memleket için neler yapmadık. bunu yapmaya kalkışacakların başına neler geleceğini. geldikleri Kuzey Irak'a kaçtılar. 6 ölü ve 11 yaralı vererek. dünya haber ajanslarına göndermiş. . Kendisi gibi böyle fedakar bir insana biz millet olarak ne yapsak azdır. yarın dönerken ikinci bir emre kadar kalmak üzere bir bölüğünü burada bırakacak. hava kararmadan tugayın kışlasına taşınacak. buraya getirilip verilecek. Buralarda.Paşam. Yanımdaki karargah subayı ve komando tabur komutanına: "Bu köyden hasta. Buna rağmen intikal halindeki araçlara tepelerden sık sık ateş açılıyordu. 17 asker şehit olmuş. Ben akşama kadar buradayım. Kimimiz nutuk attık. Nizamiyede üç gün beklemiş olmasına gelince. Çevre araziyi. . birkaç santim boyutlarında. PKK'hlann dün gece ağırlıkla saldırdığı tepeye dikilecek. karakol bina ve müştemilatı ile mevzileri dolaştım. . ben orada devamlı olamıyorum. Burası PKK'nın Đran'daki Jerma-Betkar ile Zagros kampları arasında.Nedir bu? dedim. Türkiye de bütün dünya gibi televizyonlardan izlemişti. bu karakolda bulunan herkesin kendi gözüyle göreceğini" söyledim. Koynundan bir şey çıkarıp uzattı. hızlı ve akıllı vur. bir vadi boyunca uzanan dar ve kötü zeminli bir yolla bağlıydı. Korucuların biten cephanesi de hava kararmadan taşınmış olsun. haftalardır onlarla bile görüşemedim.

. döküldü cephanelerim toplayamadım. Biraz önce binanızı dolaşırken malzemelikte iki bağlama gördüm. sabit bir yerde durmayıp. amanın efeler Öldürmeyi beni. Öyle bir saür atın ki. belki de hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanını savurur halimi görmez" *** "Gerizler başından hoplayamadım Aman aman. Đki asker çalarken birisi de söylüyordu.Hem çok yüksek hem de karmaşık kayalıklarda nasıl fark edebildin? -Artık ezberledim. "Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel ya da haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene Arılamaz halimi kara tren Gecikir. vücutlarınız gece ve gündüz yılan gibi olacak. . bunların keşif sonuçlarının şöyle veya böyle olması ana grubun saldırısı için çok önemli. Yarım daire şeklinde oturan diğerleri de bildikleri kısımlara katılmaya çalışıyorlardı. size bir daha sırtaramasmlar. sürekli değişikII 144 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok lik yapıyoruz. Sen atmaca gibi çocuksun. Sana zaman vermiyorum ama ayağına çabuk ol. Gözleriniz gece baykuş.Gidip onları almak için niye bu kadar bekledin? .Şu anda bizim topraklarda değiller mi? . dikkat ve uyanıklığınızla. sol yanımdan kurşun yedim Bayıldım düştüm.Biliyorum komutanım. amanın efeler Öldürmen beni. dedim. Yara bende derman sende Ya kendin gel ya da bana gel de Kara tren gecikir. gündüz şahin. onları sabaha karşı aldırırım ama bunu sen kendi askerlerinle yaparsan senin bu bölük bir daha eliyle aslan tutar. Siz konuşurken de gözetliyorlardı. Bu gün sizinle beraberim. Bölük binasının arkasından bağlama ve türkü sesleri geliyordu. Ahbap düşman olmuş ben buna şaştım Aman aman." . Güneş doğmadan geliyorlar.Tam Türkiye-Đran sınır hattının üzerindeler.Bu keşif demektir.. onlara layık bir kahvaltı sun. 5-6 kişiler. Gün ağarırken gözetleme yerlerine geldiklerinde.Yüreğiniz cesur. ben de dinleyeceğim. silahlarınız çalışıyor. yüzü bana dönük halde arkasında kalan dağda belirgin iki noktanın arasını tarif etti) tek sivri ile yayvan kayalık arasında bütün gün karakolu gözetliyorlar. Nasıl hareket edeceğini biliyorsun.Sen de işi bizim topraklarda bitireceksin. mermileriniz bol. . Mahkeme önünden eğildim geçtim Aman aman. Geriye kalan sadece. bu av senin bir pençene bile az gelir. bu onun bunun uşaklarına. bir hiç uğruna Soldurman beni. bu kayalıklara orası senin. belayı kısa bir süre önceden fark etmeniz. belki de hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanını savurur halimi görmez Gam dolar yüreğime gözyaşını dinmez. Çünkü uzun zamandır buradalar. . Gözüm üzerinizde. 1993 Dönem! 145 Düşman galip geldi. burası benim diye ölçmeye terzi mi getirecekler? Ben buraya gece iki dağ komando timi gönderir. Kaldı ki. koklayamadım Aman aman. bir hiç uğruna Soldurman beni. Bölük dağıldı. . Bölük komutanı üsteğmen: . . nasıl yapacağınızı göreceğim. Fakat 20-30 metre arkası Đran.Komutanım bir aya yakın Kralın Kızındaki (eliyle göstermemek için. yiyeceğiniz güzel.Evet. Kimler çalıp söylüyorsa. hava kararınca çekiliyorlar.

bu yaz alanlara çok yükseldi. halk yöreyi terk etmeye başladı. "Hatayı önlemenin tek yolu ihtiyatlı olmak değil. 1990-1991 yıllarından itibaren bizim tarafımızdan döşenmiş 28. Bölge için önderliğin merkezden verdiği hedefler çoğunlukla gerçekçi değil. Mezi-karyaderi.000 mayın vardı.. . nin çok önem verdiği bir alanda bulunuyoruz. nin alanlar üzerine baskısı arttıkça. 6 Kasım'dan itibaren Yüksekova bölgesinden Çukurca doğusuna intikal ettirilen 4. 6. cesarettir. bir teğmen ve üç Đran'h asker yaralandı. bir kısmı memleketlerine dönemediler. Bunun. dört saat içinde kışlada.Jerma-Betkar. Dağ ve Komando Taburu. Tebrikler. Bölgede batıdaki Tugaylardan gelen beş takviye piyade taburu varII 146 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok di. gözlerinizden öperim. Đkiyaka Dağlan ile Balkaya Dağları'nda kışlık kamp işletemiyordu. Kasım ortalarında Hakkari'nin tamamı kar altındaydı. Đki gün sonra 3 Kasım sabahı Şemdinli Sınır Alay Komutam aradı ve Alan Karakol Komutanı üsteğmeninin benimle görüşmek istediğini söyledi: . . Bir hafta sonra 9 Kasım 1993'de Alan Karakolunun kurduğu pusulardan birine gece Đran askerlerinden oluşan bir grup düştü. Gün ağarırken gözetleme yerine geldiklerinde. emir verildiğinde Hakkari'ye dönmeye hazır olmalarını bildirdim. 115 santim yüksekliğe ulaştı. Botan Eyaleti Behdinan bölgesi (Hakkari) sorumlusu Suriyeli Topal Nasır'ın (kod Halat. Hakkari batısı ile Şırnak arasında kalan dağlık alanı beş gün taradı. 10 Kasım günü bu Tabura Van'daki kışlasına dön emri verirken.Bütün gece tırmandık. Bunların kayıtlarına . Yurt içinde artık. güneyindeki Alan-düz (Oramar) ile gene Hakkari Merkezinin 20 km. Bir yüzbaşı. PKK ile ilgili hassas dinleme kaynak çıkışlı bir mesaj aldık. Sınırdan itibaren. yapılan keşifler ve şimdi daha iyi çalışan istihbarat akışından anlaşılıyordu. baltaszyla cebelleşir. 3. kış operasyonları için bütün hazırlıklarını tamamlayarak. 4. T. T. Jandarma Asayiş Komutanlığı Hakkari' den ayrılan taburlardan bazılarına başka vilayetlerde görev verince. 2. genel mevkii Kuzey Irak) bölücü eşkıya liderine verdiği 10 Kasım 1993 tarihli dönem raporuydu.C." Kötü hava şartları ve derin kar faaliyetleri belli ölçülerde etkilediği için karargahta bulunurken önemli bir konu olan mayınlar üzerinde çalışma yapmak gerekiyordu. büyük kısmı hastalıklı. Fakat Hakkari Merkezinin 30 km.C. Zagros. Hakkari'de Temmuz 1993 itibarı ile her yerde karşımıza çıkabilen PKK' nin mayınlarından başka. idari. Kayıpların yerine gönderilen elemanlar yetersiz. Aynı tarihlerde PKK Đran' daki Kalareş. Kötü oduncu. "Kralın Kızı'nın sonucunu bizzat bana rapor edeceksin" emrini verdim. Zap (Şivi) ve Metinan kamplarında kışlık düzene geçmiş görünüyordu. Bir Đran'lı asker öldü.Đşte şimdi karakoldaki herkesin kafasındaki paslı çiviyi söküp attın.Ayrılırken Bölük Komutanına. iki kışlık kampının olduğu. Bunlardan sadece Derecik'te bulunan taburu Hakkari' de bırakıp. "1. karşıladık. doğusunda Karanlık Dağ (Kato) 'da . Mayınları Hakkari'ye dışarıdan gelen istihkam taburları döşemişti. Daha sonra sorgulanmak üzere istihbarat kuruluşlarına teslim edildiler. Hedef bulmakta güçlük çekiyoruz. Irak'taki Hakurk (En büyük kamp). ." 3 Kasım 1993'de Hakk?ri'de sabahla birlikte başlayan lapa lapa kar. Yaralıların ilk tedavisi karakoldaki doktor tarafından yapıldı. 5. Bunlar genellikle Đran ve 1993 Dönemi 147 Irak sınırlarındaki karakollar bölgesinde bizim topraklarımızdaydı. T.C. takdk ve sosyal sebepleri vardı.Komutanım Kralın Kızı temiz..Hareket tarzını söyle. Basyan. diğerlerini kış döneminde batıdaki garnizonlarına dönmek üzere serbest bıraktık.

Üzümlü Karakolu civarında bazı bölgelerde bu durum çok bariz görülebiliyordu. Aynı gece. Karakolları dolaşırken hep aklım. mayın kayıtlarının tamamını bölgeler halinde tasnif et. Bu tip çuvalları bir.Đhbarda bulunarak alacağı yasal para. Terk edilmiş bir köy evinde bulduk. ve Jandarma Genel Komutanlığı birliklerine aşağıdaki yazılı emri yayımlattım: "Yürütülen bütün faaliyetlerde esrar. sen de bu sene yeni atandın ve sürekli harekata katılıyorsun.tam hakim olup çok iyi bilinmesi gerekiyordu. Alay Komutanına: . Emrin aksine hiçbir harekete rastlanmayacaktır. Ama bu defa Hakkari'nin içinde Merkez Đlçe birliğindeydik. gözcü ve keşifçileri ile tespit ederek.Bunlarda esrar var Komutanım. Bunlardan biri. teknik bilgi ve uzmanlığını da sergileyerek bizzat kendin o yerlerden sorumlu rütbelilere göster.Onu bulamadık.Bu çuvallar nedir? . Karakol Komutanının odasında orta büyüklükte üst üste konmuş kahverengi altı çuval dikkatimi çekti.Yakalayanların kimlikleriyle ilgisi ne? . Kasımın son haftası karargaha aşağıdaki iki emri verdim: 1. eroin. ürünler nerede bulunuyorsa. . Mayınlı bölgeler PKK'lılar tarafından öğrenilmesin diye bilinen sembol ve işaretler de kullanılmıyordu.Ne esrarı ? Burada ne geziyor? . daha önce de seninle konuştuk.K. son durumlarını gösterecek şekilde işaretle. diğeri de bir ay sonra Avrupa'ya yapılacak gezi için hangi tarihte katılmak istediğimle ilgiliydi.Yerini bilen ihbarcı kime ait olduğunu bilmez mi? .Kime aitmiş? . Yakalayanların da kimliklerini verdik. neyin. birliklerin başından ayrılmamın söz konusu olmadığı".Komutanım savcılığa bildirdik. Mesela. .K. iki ayrı mesajla üst karargahlara bildirildi. -Albayım. Birer suretini de alay. .Nasıl yakaladınız? 148 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . Đhbarcı yerini gösterdi.Đhbar geldi. yeni general ve amiral olanlar için Genelkurmay'da yürütülen bir seminere.Kendisi de olabilir Komutanım. bu malı satarak alacağı paradan daha fazla olabilir. Bu işi bir ayda bitireceksin. Yakın hepsini hemen. . K. . PKK unsurları hiç mayınlı yerlere girmiyordu.Anlamadım! . Seni bir ay aramayacağım. "Avrupa gezisine de. "buraya nereden nasıl saldırılır? Buradakiler nerelerde ne yapabilirler" de olduğu için diğer sıradan şeyleri önemsemezdim. bunun işlemlerini bitirelim. Askerlerin gidiş ve gelişlerde kullandıkları patikalar ile kullanmaktan kaçındıkları yerleri de. Đşlemin yapıldığı da bir tutanakla belgelenecektir. . Tugay Đstihkam Şube Müdürü ve Savaş istihkam Bölük Komutanı Yüzbaşı Yıldırım'ı çağırdım: .Bunlar iki ay önce yakalandı. Hangi karakol bölgesinde. Geçen zaman içersinde vadi yamaçlarında bulunan yoğun kar ve yağmur nedeniyle yer değiştirmeleri kaçınılmazdı. aynı yerde yakılarak imha edilecektir.Bu malı yakalayanlar da vasal ikramiye alacaklar. Çünkü köylülerden ve koruculardan bunların yerlerini öğrenmişlerdi. nerede olduğunu ortaya çıkarmışlardı. En geç . ve benzeri uyuşturucular ile bunların hammaddeleri." Bu sıralarda Genelkurmay çıkışlı iki mesaj geldi. . tabur ve karakol komutanlarına ver. Ne kadar güzel. neresi mayınlı ise bunları 1/25000 mikyaslı haritalara manzara krokisi gibi renkli kalemlerle. ömrümüz hayretle geçti.Bir yaşıma daha girdim. serbestsin.Daha erken bitireceğim Komutanım. sahipleriyle birlikte yakalanamadığı takdirde. Davası başlayınca mahkemeden isteyecekler. Đşin esas ilginç yanı. Fiziki yerlerini. Seminere "daha sonraki yıllarda katılmamın uygun olacağını". . Bizim mayına basıp ölen ve yaralanan hiç militan olmadı.Yıldırım. herkesin kolay anlayabileceği. Şimdi tam sırası. iki iç güvenlik karakolunda daha görmüştüm. içinde bulunduğumuz ağır koşullarda katılmak istemediğim. . Hakkari Đl Jandarma Alay Komutanı ile merkez karakolunun içini dolaşıyorduk.

bölgelerine sevk edilmeden önce. "U"nun açık ağzı olan. planlı ve dört başı mamur şekilde yapılmış keşifler halinde bunlara saldıramayacak. Gayri Nizami Harbin de temel kurallardan biridir. Ben de görüşeceğim ve her komutana bunu açıklayarak fikirlerimizi kabul ettirmeye çalışacağım. bunların muharebe eğitim standartları manga ve takımdır. maksadımızı. Hemen söyleyeyim. Tavukların . Her mevsim bu mücadelede ayrı ayrı kıymete sahip. Yani taburları karakol şeklinde değil. 2. Böylece Hakkari'de 1994 yazını rahatlatacağız. Onay için hemen üst karargahlara gönderelim. "subaylar" bölük ve takımları muharebe ettirmek için "subay"dır. Hakkari'de üç alay halinde 9000 jandarma var. On yıldır verilen zayiata bakın büyük kısmı hep karakollarda. Grupları kamplarda siyasi ve askeri eğitimlerini tamamlayarak. Birlikler iki taktik vazife yapacak şekilde gruplanacak. Dağ ve Komando Tugayı'nm tabur ve bölük komutanları ile karargah subaylarını toplayarak aşağıdaki emri verdim: "1994 baharından önce. Bu mevcut neredeyse Dağ ve Komando Tugayı'nın asker mevcudunun iki misli. 1993 DöNEMt 149 Hareket ve inisiyatifleri kaybolan parçalanmış gruplara da ikinci vazife için hazır bekleyen birliklerle "Kartal Hamlesi" yapılacak. Şimdi yapılacak şey. dereye tepeye dağılıyorlar. Đster tabur ister ordu taarruz etsin benim yapacağım "işler" hiç değişmez. Lüzumlu hallerde tabur şeklinde muharebe edecekler. bölük ve tabur düzeninde muharebeye girmezler demeye kalkışmasın. "U"nun ağzından içeri girenler. "Sürgü" görevi ile vadi tabanındaki PKK gruplarını kanatlarda bulunan dağların üzerindeki derin karlı alanlara atacak. ateş ederim. görüşelim. bulundukları yerde yakalayıp azami zayiat verdireceğiz. Harekatın kod adı "Ejder-Kış"ür. iki alay ve dört taburdan oluşan ve mevcutları 7000 askeri bulan sınır birliklerini seyyar jandarma gibi düşünün. Bölge sorumluları yine aynı olacak fakat binalarına. Geçenlerde Üzümlü Karakolu'nu nasıl bizim malzemelerle donattık? Bu örneğe göre malzeme listelerini düzenleyebilirsiniz. Bir Dağ ve Komando Taburunu örnek alın. kış ve bahar mevsimlerinde çiftliklerin çitleri içerisindeki binalarda 200-300'lü gruplar halinde topluca yaşıyorlar. Đç güvenlik karakollarının bağlı olduğu il jandarmayı normal halinde bırakabilirsiniz ama. mevzi alırım. 1500 asker olarak sahra koşullarda. Neden? Çünkü sabit ve durağan haldeler. Operasyon deyince herkesin aklına genelde yaz mevsimi geliyor. Er olarak yapacağım her şey bu kadardır. Tek fark. dar alan ve mevzilere asla bağımlı olmadan bölükler halinde arazideki üslerde bağımsız faaliyet gösterecekler. Ne zaman? Nerede olacaklar belli olmadığından PKK. kış mevsimi ise en kıymetlisidir.üç ay içinde. Binlerce tavuğu olan bir tavuk çiftliğini düşünün. 46 kilometre içerdeki Irak arazisinden gireceğiz. derin kar ve şiddetli soğuklarda muhabere koşullan altında. beslenecek. Askerin muharebesi "tek er" faaliyetleriyle biter. "Bilinmezlik" yeryüzündeki tüm canlıları rahatsız eder. karşı taraf benim ne zaman nerede olacağımı ve ne yapacağımı bilemeyecek. sıra ile veya aynı anda birkaç tanesine birden taarruz edeceğiz. Hududu korumak demek binada bulunmak mı demek? Yine huduttasın. Harekatın tam zamanını meteoroloji raporları belirleyecek. Bahar zamanında itibaren. Hayır! Dört mevsim yapılacak. PKK'nın yurt içi ve yurt dışındaki kamplarına büyüklük ve tehdit önceliklerine bakarak. Taslak planı çatın. Havanın asgari üç gün yağmaması lazım. çiftliklerinden ve binalarında ayrılıp dağa taşa. silahım çalışıyor mermim tamamsa düşmanın üzerine yürürüm. niyetimizi açıklayan bir yazı ile ihtiyaç listelerini çıkartmamız gerekiyor. Ben er 150 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok olarak sürünürüm. Bu taslak planı hazırlayınca bizim Jandarma Alaylarından da görüş ve değerlendirme alın. barınacak gibi malzemeye sahip kılmak. muhabere edecek şekilde hayal edin. Bunları Batıdaki depolardan Hakkari'ye getirtmek için. Bu çalışmayı da birkaç gün içinde bitirelim. her zaman her yerdesin. kendime güvenim yerindeyse. Türk-Đran-Irak topraklarındaki dağlarda çevrili "U" şeklindeki kampa. Dağ ve Komando Tugayının tamamı bu harekata katılacak. tabur komutanının komutasında. sakın kimse. Kuzey Irak'ta Hakkari bölgesine dönük altı PKK kampından en büyüğü olan Hakurk kampına taarruz edeceğiz. 6-7 bin askeri sahra koşullarda yaşayacak. özel teçhizatı dikkate almanıza gerek yok.

kendi çadırlarının üstünü örttüğünde. Öncü ve Đz açıcılara vererek mevcutlarla idare edebilirdik. Kar kıyafeti herkese şart olduğundan. Ayrıca. yüzlerce kilometre bu tip naylonları temin etmek mümkün olmadığından hepsini batıdaki şehirlerden satın alarak Hakkari'ye getirttik. bu güne kadar bilinen ve yapıla gelenin tersine harekatın kış koşullarında yapılması şarttır. Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'ndaki asker de aynı şeyleri giymekteydi. Herkes birliğini. Sert koşullarda yedi ila on gün barınabilecek şekilde ihtiyâçlarımızı tespit edin". kış donatımlarını kontrol ederek. PKK'nın bulunduğu yerlere helikopterlerle yaklaşırken bölgedeki karakolların uçtuğu seviyeler bizim uçtuğumuz yüksekliklerin altında kalıyor ve bir kayalıkta tertiplendiğimizde kartal yuvaları bulunduğumuz yükseklikr 152 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok lerden aşağıda bulunuyordu.ılarak hizmete hazır hale getirdik. şiddetli soğuk ve derin karda. kartal dalışıyla seri darbeler vuracağız. ne böyle bir zaman. verdiler. Bugüne kadar dağlarda yaptığımız operasyonlarda. ıslaklıkla beraber içindekileri üşütüyordu.ayları çok olan birlikler yapılabilir. Böyle şeyleri klasik muharebelerde aylarca aynı hat ve yerlerde savunma düzeninde kalmış. Verilen kartalı . PKK'nın omurgasını kırmak istiyorsak. tedariki. Gerçek muharebe yaşamında. karın üzerine bir-iki yatıp kalkmadan sonra ıslanıyordu. Kış ve bahar iyi değerlendirilmediği sürece "yazın bedeli" hep yüksek olacaktır. ayı pençesinden daha önemliydi. rahat rahat hazırlık yapmalarına. toplanabilmeleri. Keza botlar da aynıydı. Veya bu tip tesisler ancak gösteri tipi tatbikatlarda görülebilir. hem de su gibi akıyordu. mantılı. tüneller yaparak içine girmek mümkün değildir. Đç ve dış giysileri. rüzgarın taşıdığı soğuk. dağlarda. Hava Kuvvetlerine yazı yazarak Kayse-ri'deki fabrikalarında dökümü yapılan bir kartal istedik. Beyaz kar elbiseleri de nor' 1993 Dönemi 151 mal patiska kumaştan yapılmış olduğundan. birbiri üzerine. taarruz hızı kesilmiş. dağlarda. Eldekileri bakım ve onanma . ikmal kanallarından kadro tipi başka malzemelerin temini. pratik ve en doğrudur? Arkadaşlar ne kadar açık ve sade bir durum değil mi? Savaşın birinci kuralı "düşmanı rahat bırakmamaktır". hangi kışlık iç çamaşırı ve parkayı giyiyorsa. eksi 20-30 derecede askerlerin arka çantaları ve çadırları ıslandığında.) 1993'te. Bütün kamplara hızlı. Ne yumuşak ve derin karda bunların inşası mümkündür. Ege'deki bir birliğin askeri. ayı pençelerini herkesin giymesine gerek yoktu. daha hızlı. ne de bunlarla uğraşabilecek asker vardır. Dolayısıyla altındaki elbiseyi de ıslatarak derece derece nemin iç çamaşırlara geçmesine sebep oluyordu. Her taburun dört bölüğünden sadece birine yetecek kadar haki elbise üzerine giyilmesi gereken "beyaz kar elbisesi" ile yine bir bölüğe yetecek kadar hedik (ayı pençesi) vardı. haftaları . ne de kimsenin bir yerde duracak zamanı vardır. içerisinde bir mum yakıldığında bulundukları küçük mekan birkaç dakika sonra hemen ısınıyordu. 2-3 asker. Bu kıyafetin naylon ve imperteksten olması gerekirdi. karla kaplı alanlarda kardan mağaralar. onların. üstelik de hiçbir tehlikeye manız kalmadan yaşamlarını sürdürmelerine meydan vermeyeceğiz. teslimi gibi bürokratik işleyişlere bağlı kalamazdık. Aslında tugayın kış malzemesinin ne olup olmadığı meydandaydı.yakalanmaları. bulunabilmeleri hangi mevsimde daha akıllıca. PKK kamplarında şurada burada gördüğümüz sayısız naylonların amacı da insan. eksiklerimizi ortaya çıkaralım. Zaman hem kılıç gibi kesiyor. dağ geçitlerinde muharebeye hazırlasın. Đstekle. karda bu arada uzun sürede donarak oturmuş. Hareket halinde. barınaklar.yiyecek ve cephaneyi ko-nımak içindi. (1994 sonundan itibaren de soğuk iklim malzemeleri gelmeye başladı . karları çiğnenmiş. Ortalama 2800-3000 metre yükseklikte. Kar kıyafetlerini süratle Kara Kuvvetleri 'nden istedik. Bazı pratikler geliştirmeye ihtiyaç vardı. Kış ve bahar döneminde. Bir depodan bulup gönderdiler. Civarımızdaki şehirlerden binlerce mumu bulmak.

Sabahleyin köyde bir tek kişi yoktu.Kararlı görünüyorlar komutanım. "Üzümlü karakol bölgesinde çatışma çıktığını" söyledi. orada bir şey olacakmış gibi bir his var içimde. Üzümlü'ye saldırmak için yaklaşmakta olan PKK grubu ile karşı karşıya gelmişlerdi. . Irak topraklarından itibaren içerlere doğru sadece dağlar karlı kaplı. doğrudan karakola yapılan atışlardan da bir asteğmen ve bir karakol eri şehit olmuştu. . PKK gruplarının durum ve psikolojilerini hissetmeye çalıştım.Üzümlü'de eksik olan bir şey yok komutanım. 12 Aralık 1993 saat 21:15'te Çukurca Sınır Alay komutanı aradı. gün ağarmadan karakola dönmüş olacaklar. karargah subaylarının büyük kısmı çekildikten sonra. zorlaştıracak seviyelerde değildi.Dün geceki yaralıların bir kısmı o köyde tabii. . karakol etrafından fazla uzaklaşamıyorlar. . Komando timlerinden biri astsubay çavuş dördü komando eri 5 şehit. Kuzey Irak'tan 100-120 kişilik PKK grubu gelmiş. Timler helikopterle doğrudan karakola değil. emredersiniz! 1993 Dönemi 153 Đki Jandarma Özel Harekat komando timi 9 Aralık 1993 gece yarısı Üzümlü Karakolu'na girdi. Toplam yedi şehit. Timlerin Üzümlü'deki üçüncü akşamı. Gece.Bazı katır izleri bunu doğruluyor. Harekat Merkezindeki kabartma harita üzerinde 2-3 saat. karakolun altından Kuzey Irak'a girecek.Komutanım. düşman dışında hiçbir şeyle ilgilenmemelidir. köydeki korucu ve milisler tarafından açılmıştı. on bir yaralı vardı. 3 Kasım'dan itibaren bölgenin tamamını kaplayan kar. Çukurca'daki Komando Taburu da karakola intikal ederek. Her gece başka bir yerde pusu kuracak. her şeyin PKK'lılarca planlandığı gibi gittiğini sanıp. . köylü. kırk santim ile iki metre arasında kar vardı. Bu gece maskeleri aşağı inmişti. yarın Jandarma Özel Harekat Grubu'ndan iki komando timi Üzümlü Karakolu'na taşınsın. Gece. Çatışma bütün gece devam etti. Đlk darbeyi de bizim timler vurmuştu. Kan gölüne dönmüş yerlerde dahi hiçbir ceset yoktu. Bu iki tim gündüzleri karakolda istirahat edecek.200-220 militanlı bir PKK grubu saldırıyormuş gibi kıymetlendirilmişti. Daha fazla ilerlemememizi söylüyorlar. keşke bir istihbarat olsa. Fakat silah seslerinin duyulmasından 15-20 dakika sonra. hem sızmanın tamamlanıp da saldırının başladığını düşünen. Bu karakola daha önceleri yapılmış olan saldırılar da bu geceki gibi olmuş. peşmergeler de onun silahlı adamlarıydı. sıradan bir faaliyetmiş gibi uzak bir yere bırakılacak. sakin bir ruh halinde bulunmaya çalışarak. Yaralıların çok fazla olduğu ortadaydı. Jandarma Komando Taburu iki bölüğü ile müdahale etmişti ve tabur komutanının . Kuzey Irak topraklarına 8-10 kilometre girmiş olan Jandarma Komando Tabur Komutanı Kasimasi köyü yakınlarından aradı: . . yükseklik durumlarına göre. aralıklarla sürekli yağdı. Çukurca bölgesinin tamamındaki Kuzey Irak arazisi Barzani'nin mıntıkalarıydı ve köylerin tamamı onun aşiretine aitti. Üzümlü köyünden karakola saldın başlamıştı. Şemdinli-Çukurca hattından güneye. dedim. Köyden gelen ateşler. karakola gece gizlice girecekler. korucu kimsenin haberi olamaması için oradaki subaylar ne gerekiyorsa. PKK'mn kaçıramadığı 24 ölünün büyük kısmı Kuzey Irak top-raklarındaydı.Bir istihbarat mı aldınız komutanım? .Kayseri'den Hakkari'ye bir kamyonla taşıdık ve Tugay'in kışlasına.Hayır. Dağ ve Komando Tugayı'nın bir sembolü olarak kayaların üzerine yerleştirdik. Kuzey Irak'ta yürüyüş halindeyken. Sabah olurken karakola indim. Bazı hesaplar yaptım. Harekat Şube Müdürü çalışıyordu. Đki komando timi pusu kurmak için karakoldan hareket edip. köydekilerle birleşince . .Orası öyle de. . Kuzey Irak topraklarına girdi.Anladım komutanım. her şeyi yapacaklar. Bu iki komando timinin varlığından askerler dışında." 8 Aralık 1993'tü. Psikolojilerini ne kadar yükseltirsek kendilerini o kadar iyi hissederler. Hepsi kaçmıştı. karşımıza silahlı peşmergeler çıktı. Şehirleri birbirine bağlayan vadi yollarından başka her yerde.Ahmet. hem yaklaşmanın.Silah kullanarak engel olabilirler mi? . "General. arazinin genelinde kar olsa da yürüme ve yaklaşmayı engelleyecek.

Daha fazla ilerlenmek istendiğinde peş154 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 1993 Dönemi 157 mergelerden de ölenler olacaktı ama önemli olan bölgeye yabancı olan taburu.Aşiret bir ortaçağ kurumudur. Araştırdım körfez harbinde burada 600 kişilik bir Irak taburu varmış. Biz hancı. hiçbir yardım alamayan askerlerin tamamını peşmer-geler bir gecede kesmiş. Farklı bir şey söyleseydin yadırgardım.I Ke 70nun. Kuzey Irak'a sızma harekatı gerçekleştiren komandoların pususuna düştü. 12 Aralık 1993'ten sonra Türkiye bir daha Üzümlü adını hiç duymadı. Türkiye'nin en jn rar-*~ ırnılvlZ) büuin ağırlıkları atük.5 saat kaldı. Đlk anda PKK'ya 17 kayıp verdirildi.Komutanım bu bölgede eski bir Irak kışlası var.5 saat geçti. bakalım daha ne kadar birilerini kandırmaya devam edecekler. PKK Üzümü Karakolu'na daha önce dört saldırı gerçekleştirmiş. bu adamların yaşam alanları. PKK'sıyla peşmergesiyle dolu daha güneye sürmek 200 asker için gündüz gözüyle büyük bir risk ve anlamsız kayıp vermekti. zaman çokgeçü iyi bir kotek ı Osman //i / T ^t h' • -/r şey ka^ma^1' komutanım . Bar-t an ile ^^3 ne yapmaları lazım? Bunların da I . Köylerin hemen arkasında da PKK'mn Metinan kampı mevcuttu. tam sayfa başlıktan: "Sızma harekatı: Önceki gün PKK'ya son yılların en büyük darbelerinden birini vuran güvenlik güçleri. . yiyecekle PKK'hları köylerinde saklayıp. Đstihbarat Baş-j J1 . Asgari '* ĐH rekat arı kovanmın icine dalmak şekt\j myıt1!' . tam 4. Her şeye rağmen he-i%bĐf i ıTfMrşılaşabiliriz. ürkütülecek kurbağaya değmezdi. 24 PKK'h öldürüldü. tüfekle. . bir astsubay ve üç er şehit oldu. bu eylemler gazetelerde "Yine mi Üzümlü" diye birinci sayfada.S j"ğu herkesle görüştü. Hürriyet: "Basamadan basıldılar. Irak topraklarında da süren operasyon sonucu 24 PKK'h ölü ele geçti. r\ ¦"///l^îÇîyvpnuşmayı sonuna kadar dinledi. Kuzey Irak'a giren komandolar harekata başladı. bize caka satacak nankörler. Atılacak taş. Kışla temeline kadar yıkılmış.J Ic(zda diye.1rimır bölgesinde kaldlk fag^S1II5>an Hürriyet gazetesi aşağıdaki habe- Iw:fîra . O da "Osman Paşa'ya söy-' ÎT ^ ^ani'nin peşmergelerin hiçbirinin kılı-I ? ı j ~^aksa operasyonu yapabilir" demiş. pasına 1. Tabur komutanına. Sonunda f '^Th^' Seldi. Hürriyet.yanında 200 kadar asker vardı. Sonra: A u ?Uk kcfe/-^^.as*fihkta yapılabilir. Basın." -(K)1 ^ ^at 14:30'a kadar belki 10-15 kere Ge-. her çeşit tuzak ve pusulara müsaitti. Ne olmuştu da Üzümlü Karakolu artık haberlerde yoktu? Merak eden de olmadı. ' Diyarbakır'a gitmek üzere ayrıldı. başlıktan verilmişti. Bu beşinci saldırı için gelişleriydi ve Kuzey Irak'tan karakola yaklaşırken yakalanmışlardı. Kuzey Irak'tan gelen bir grup terörist dört kez baskına uğrayan Çukurca'nın Üzümlü Jandarma Karakoluna roket ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. 200 kişilik PKK grubu Üzümlü Karakolu'na baskın için gelirken.Görüşmesinden sonra bana. Sürprizlerle dolu vadilerde. Bir subay. " f. Ateş desteğinden vaz-^u/ilkl11 H JLetik0?*-™1** «Çamayacağı için tahliye W. Üzümlü çatışmasını aşağıdaki bilgilerle halka duyurdu: 13 Aralık 1993. onlar yolcuyken daha çok görüşeceğiz. -Peşmergelerin başındaki hokkabaza söyle. şimdi gideceğimiz bölge ve Ç™a ^Izümlüye saldıranlar da oradalar. dedim. Sabah: "Aynı karakolu 5 nci kez basan 24 PKK'h öldürüldü. '17 ^ rz etmişler. Sen farklı bir istikametten Türk topraklarına dön. 15 Aralık 1993. dedim. 24 ölü Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü Jandarma Karakolu'nu basmak isteyen PKK'lılar hezimete uğradı.dedim. saatson. -oyeo aoo^rruz ettiğimizde bunların denilen kampıııa k*»^k_ Üzümlü saldırısından sonra bizim uıgor uvfi orta(ia." 13 Aralık 1993. ilk defa gece sızma harekatı gerçekleştirerek PKK'yi pusuya düşürdü. Türkiye'den aldığı maaşla.

Yüksekova'daki 1.Bizim Asayiş Karargahı bildirdi. 20 Aralık sabahı. Biz hafif donanımlıyız. Dağ ve Komando ve Jandarma Komando Tabur komutanlarıyla 19 Aralık gecesi plan üzerindeki son görüşmeleri yaptık. Aldatma planı gereği 20 Aralık'ta Çukurca'ya uçacaklardı. bütün ağırlıkları atük. Tugay'ın kışlasına geldiler. Ancak [/ yorsun. bir haftadır bu bölgelerde olduğu veçhile sisle başladı. havadan hücum tarzında bir taktik akındı.. Haber kaynaklarının birbirini onaylayan en sağlam bilgilerden biri de. Üzümlü saldırısından sonra bizim birliklerin karşılarına çıkmaları ortada. böyle olacaksa operasyonu yapabilir" demiş. Dağ ve Komando Tabum ile Hakkari'deki 2. Son olarak da en güvenilir olanı helikoptere bindirip. Her zaman altın değerinde olan zaman. onun için onay almayı düşünmedim. Kobralar havada bulunacak. ihtiyaç halinde yere atlayan komandoları destekleyeceklerdi.5 saat kaldı. Çukurca Jandarma Sınır Alayı kışlasında karargah subayları ile harekata kaülacak olan 1. n. Harekat 20 Aralık günü gün ağarırken başlayacak. Üzümlü'ye gelen PKK'hlarm 86 yaralısı vardı. Komando Taburu'nun neden daha güneye gitmesine mani olmaya kalkışmaları ortadaydı. Ya-' ' nmişler. Đstihbarat Başkanı arzda. PKK grupları ile Üzümlüye saldıranlar da oradalar. Kendilerini karşıladım. Sonunda Hasan Kundakçı Paşa'ya haber geldi.Hakkari il Jandarma Alay Ko-' ""Q. beşi de Kanimasi köyünün içindeki evlerdeydi. dokuz adet karaşahin. uçar birlik kullanılarak. süratle dönmek. 09:30'da. Oraya giünek istiyorum.Genelkurmay Başkanı'na arz etmişler.%nun PKK'hların ele geçirdiğini belir/' dû irjece bir "sızma °Perasyonu" gerçekleş-/ ?llge<l . Dağ ve Komando Taburu Çukurca'ya karadan intikal ettiler. O da "Osman Paşa'ya söyleyin operasyon sırasında Barzani'nin peşmergelerin hiçbirinin kılına halel gelmemeli. Kuzey ^.Mezi-Karyaderi Kampına taarruz ettiğimizde bunların denilen karakolların ne olduğunu gördük. harekatın özüydü. Türkiye'ye nazaran daha alçakta kalan Irak arazisi göz gözü görmeyen sis denizi gibiydi. sisin kalkmasıyla harekata başlamak üzereyken.Osman Paşa harekat için Genelkurmay'dan haber bekleyeceğiz. fd r 156 Unutulanlar Dişinda Yenj Bir Şey Yok 1993 Dönemî 157 defa ben sorguladım.r\ -ir /»rnandoları 27 PKK'h öldürdü. .Komutanım hedefler yeşil hat denilen yerin 15 km içinde. Saklandıkları yerlerden dördü arazideki sığınak ve mağaralarda. Harekat arı kovanının içine dalmak . bu harekatta paha biçilmez kıymete sahipti. şimdi gideceğimiz bölge ve köy onların. Harekat. süratle vurmak. . Türkiye'nin en doğusundayız. Süratle gitmek. Her şey tamamdı. (Kato) civarından bir ihbar aldık. Bar-zani ve peşmergelerin daha başka ne yapmaları lazım? Bunların da hepsi bir tarafa havanın kararmasına 1.şmerge karakolunu basan dağ koman/ l^w -i 'daydım. Diyarbakır'dan istenen helikopterler de aynı gün Hakkari'ye. dedi. hava kararmadan aynı gün aydınlık süresinde bitirilecekti. Harekat Başkanı arzda diye. .Albay Necmettin sınıf arkadaşımdı. 2. sınıra paralel uçarak. 1200 komando ve iki süper kobra helikopteri. II Hasan Paşa saat 10:00'dan saat 14:30'a kadar belki 10-15 kere Genelkurmay Karargahında bulduğu herkesle görüştü. Görüşmesinden sonra bana. . tam 4. buradaki yaralıların tedavilerini bir Alman doktor ile bir Alman hemşire yapıyordu.5 saat geçti. Durumlarını ona göre ayarla. Bunlar saldırıya katılmayan başka gruplarla birlikte dokuz ayrı yerdeydiler. . 20 Aralık 1993 günü Kuzey Irak'taki bu bölgeye taarruz etmek üzere. herkes tam inisiyatife sahip. Jandarma Asayiş Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı Çukurca'ya geldi. nerede ne kadar PKK'h olduğunu nokta nokta tespit ettik. Hedeflerin üzerine alçak uçuşla yaklaşılacak ve doğrudan hedef bölgesine atlanılacaktı. Asgari altı saate ihtiyacımız vardı. Oradan da Genelkurmay Başkanı'na arz edelim dediler.

. gidip bulmak istediğini söyledi. Hakkari il Jandarma Alay Komutanının aradığını söylediler. onu da dinlemediler. Oraya gitmek istiyorum. Senin beraber gideceğin Jandarma ve Polis timleri bu işte çerez bile olamaz. Đl Jandarma Alay Komutanı bu kez telsizle aradı. Benim yanımda da iki tim var. Aynı gün Şemdinli Derecik 'teki Piyade Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Ali. dün gece bir "sızma operasyonu" gerçekleştirdi. . sen bilirsin. harita. yani Kato-Karanlık Dağdaki kamplarına.Artık bu planla yapılacak bir şey kalmadı. Helikopter ve ağır silah desteği gerekirse. 26 Aralık saat 01:00'de Tugay'ın batısındaki 3. Onun için ancak aydınlıkta yapılabilir. Daha önceleri de buraya niyetlenmişlerdi. Taburun Kuzey Irak'a giren bölükleri sığınakları buldu. .Gene de sen bilirsin Osman Paşa zaman çok geçti. dedim. Harekattan vazgeçiyorum. Đyi bir kötek yiyeceklerdi ama olmadı işte. Dağ Komandoları 27 PKK'h öldürdü. Çok miktarda el bombası mayın ve erzak çıkardılar.Komutanım henüz Kato Dağı eteğinde iken PKK. (Ona telefonda Dağ ve Komanda Tugayının bir hafta içersinde oraya taarruz edeceğini söyleyemiyordum. Albay Necmettin sınıf arkadaşımdı.dedim.Polis Özel Harekatı sürekli Hakkari'de. sınırdan 15-20 km içeride Irak topraklarında PKK'nın iki sığınağının yerlerini öğrendiğini." 25 Aralık günü gene Çukurca'daydım.Komutanım başlarında ben olacağım. Kundakçı Paşa yarım saat sonra Diyarbakır'a gitmek üzere ayrıldı.şeklindeydi. O'da "dönmeyeceksiniz" diye emir vermesine rağmen.Necmettin dinliyorum. Bu bölgede genişleyecek bir muharebe piyade taburunun unsurlarını zorlayabilirdi.Komutanım Karanlık Dağ (Kato) civarından bir ihbar aldık. .265 metre rakımlı Şü-raker-koç Tepe'de bulunan ama telsiz sistemlerinin rölesindeki muhabere müfrezesine bir grup PKK'lı saldırıya teşebbüs etti. 15-20 dakika içinde altı PKK'lı öldürülünce.Peki. 21 Aralık 1993 günü yayımlanan Hürriyet gazetesi aşağıdaki haberi veriyordu: "Gece Irak'a sızdılar. Daha Çukurca'dan ayrılmamıştım. . kara muharebeleri çok farklı şey biliyorsun. topografya. .Bunu bana niye soruyorsun.Temas ne zaman sağlandı? Siz tam neredesiniz? . Kuzey Irak'taki bir peşmerge karakolunun PKK'lıların ele geçirdiğini belirleyen dağ komandoları. Yakındaki boş köylerden birine inmişler. açtığı ateşle biri erkek diğeri kadın iki militanı öldürdü. . Sonra: . komutanım . Fakat kısa bir süre sonra çatışma çıktı. hlar ateş açtılar. Havanın kararmasına kısa bir süre vardı. Bizde Kato'nun bir kıyısındayız. ilk ateşte benim habercim şehit oldu. Daha tel örgüleri geçmeye çalışırlarken bunları karanlıkta fark eden nöbetçilerden bir asker. Hasan Paşa sakin bir şekilde konuşmayı sonuna kadar dinledi. Đki de yaralı er var. Civarda bir şeyler yaparak akıllarınca varlık gösterisi peşindeydiler. Her şeye rağmen hesaplanamayan durumlarla da karşılaşabiliriz. Temmuz ayında bile en kalın kıyafetlerle üşünülen bu yerin şimdi Sibiryadan farkı yoktu. Polislerin durumunun Vali Bey'e bildirdim. Şemdinli'deki Dağ ve Komando Taburuna 1993 Dönemi 159 . Ancak senin kaç timin var ki? 158 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok . Ateş desteğinden vazgeçtim. Müfreze (25-30 asker) hazırlıklıydı.) . diğerleri geldikleri yere kaçtılar.Sen Hakkari'ye dön. Oraya geliyorum. Ben ve bütün birlikler gece sınır bölgesinde kaldık. Polisler bu gece burada kalmayız diye Hakkari'ye doğru gidiyorlar. Yaralılarımızı da gece helikopterler uçamayacağı için tahliye edemeyiz. . orada da bir iki gün dahi kalamazlar.Temas 4 saat önce sağlandı. Ama bu ekipler Karanlık Dağları'na çıkamaz. . Sınırdan 7 km içerdeki peşmerge karakolunu basan dağ komandoları 27 PKK'hyı öldürdü. herkes tam inisiyatife sahip.Necmettin Kato'da büyük bir grup var. hava araçlarını sevk etme. Emniyet Müdürüne söyledim onları alacağım.

Bu mesajda büyük bir noksanlık var. tek başına PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarından merkezdekine. Bu memlekette cesur adamlara. Đzin belgeleri var. Geri bölgeleri kuşatılan. biliyorsun. panik halinde ciyak ciyak ötüyordu. bu güne kadar 31 şehit. Muharebenin en önemli bölümüdür. Metinde "Jandarma Asayiş Komutanlığı bölgesinde (Güneydoğu Anadolu-13 vilayet) yedi operasyonun. 24 mayın.iki kara şahin gönderdik. Benim ilk sözüm. şok etkisi var ya komutanım. hem de Irak arazisinde yüz yüze kalan PKK grubunun telsizleri. uygulanan taktikler. Đşittin mi hiç?" Mehmet Rıza Çalışkan Üçüncü Bölüm 1994 DÖNEMĐ 162 Unutulanlar Dişinda YenĐ BIr Şey Yok 1994 Dönemi 163 "Gözü pekhk bir hikmettir. . . Birlik komutanına haber verin." 28 Aralık 1993. bir tugayın ilk kez. 161 "Bir kayba ağlar Şu gördüğüm sıradağlar Her gün yatuk bir türkü söyler Yiğidim yiğidim diye dumanh tepelerinde rüzgar. Onlar bunu tabii ki bilemezler. Bunlar bile ol160 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok madı. herkesten farklı adamlardır. . Cesaret büyük ölçüde alışkanlık ve kendine güvendir. Hürriyet Gazetesi: "Irak sınırında 11 PKK'lı öldü: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırı yakınlarında 11 terörist ölü olarak ele geçirildi. gece 20 km sızması. Mezi-Karye-deri harekatını da detaylandırarak. Çünkü sürekli hızlı hareket ihtiyacı bu sonuçları dahi mantıklı gösterebilir. diğerleri ile birlikte gönderin.Komutanım bir gazetenin muhabirleri geldiler. Nereyi istiyorlarsa. bol miktarda gıda maddesi bulundu. Serbest ve Üzümlü Karakolları çatışmalarıydı. Diğer üç operasyonun her biri başka bir vilayete aitti. bir karanlık süresinde 36 km yol kat ederek kampı güneyden kuşatması ve buranın hiç zayiat verilmeden 48 saatte yerle bir edilmesi doğal bir şey olamaz. Sığınaklarda 30 el bombası. Laçkalaşan sinirleriy-le birbirlerine küfürler yağdırıp durdular.Harun. Bu kadar asker gece kayalıklarda zaman zaman geçerken düşüp kolunu bacağını kırabilir. kayalıklardan vadilere düşer. Üzümlü'de yılbaşı gecçsi bekledikleri heyecanı bulamayacaklar. Kasım ve Arahk aylarını kapsıyordu. Eylül. Ağustos. ana baba günü. daha detaylı rapor edilmeleri" isteniyordu. görmediği Kuzey Irak'ta dağlardan. hiç ummadıkları bir durumla. Hal böyleyken. kişisel cesaret ve gözü peklik açısından harp tarihi ve kayıdarına kaynak teşkil edecek şekilde olduğu belirtiliyor ve harp tarihine esas olacak gibi. Üzümlü dosyası kapandı. başı parçalanabilir. Bu yedi harekatın dört tanesi Hakkari'ye aitti. Đkiyaka Dağları. Yılbaşı gecesini sınır karakolunda askerlerle beraber geçirmek istiyorlar." Jandarma Asayiş Komutanlığı 'ndan 22 Aralık 1993 tarihli bir mesaj geldi. Komandolar piyade taburu ile çarpışan PKK grubunun arkasındaki kayalık mıntıkaya atladılar.Tamam gitsinler. herhangi bir nedenle ayağı kayar. Mezi-Karyaderi Kampına yaptığımız harekatı unutmuşlar. Milliyet Gazetesi: "Hakkari'nin Şemdinli ilçesi yakınlarındaki operasyonda 11 PKK'lı öldürüldü. bunu 3000 komandoyla gerçekleştirmesi bir taburun da kimsenin bilmediği. dost düşman herkesi etkiliyor. Ben de çatışma alanına gittim. Asayiş Karargahı'na bunları da telefonla bildirin. nedir? -Ekim ayında Kuzey Irak'a. 28 Arahk 1993. tarihleri de Kasım ayını gösteriyordu.Bizi sonuçlar ilgilendiriyor arkadaşlar ama. ihtiyaçları olmasa da yardımcı olmalıyız. 27 yaralı veren Üzümlü Karako-lu'nda yılbaşı gecesini geçirmek isteyenler." 30 Aralık günü Đstihbarat Şube Müdürü geldi: . Hızla dalıp çıkmamızdan olacak herhalde. Mesajı karargah subaylarına verdim ve sordum: . Hakkari'dekiler. Balkaya Dağı Operasyonlarıyla. "önce . .Üzümlü'yü istiyorlar.

Bunun şarkısı bile var komutanım. 2 Ocak 1994. gidip şu dağları dümdüz etsek" diyor. . hepsi karşılansın. müsaadenizle onu söyleyeyim. dedim. savunmada düşmanı beklerken "Bıraksalar. Neymiş o sebep? . Gelmemelerinin başka bir sebebi daha var." Cesur adamları severim. Yanımda nükte makinesi Le164 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok vazım Şube Müdürü Yarbay Zafer de vardı. Kömür ihalesini Diyarbakır yaptı. üs. Adamlar tembelleştiler. nasıl olsa siz beni madene attıracaktınız. Kurmay Başkanı: . tüfeğimle birlikte oraya giderek Dağ ve Komando Tugayının Levazım Müdürü nasıl olurmuş dosta düşmana gösterdim. O günden beri Levazım Şube Müdürü size arza gelemiyor. (1996'da yakalandığı amansız bir hastalıktan rahmetli oldu) . gelmiyorsun. "Komutan sinirli mi?" diye bana sonıp odasına dönüyor.Zafer. .Hallettiniz mi? . Irak sınırının sıfır noktasında yer alan bu vatan toprağında sanki başka bir dünyada yaşıyorlar. Ben savaş teçhizatını kuşanıp.Doğrusunu yapmışsın Zafer. Aslında her gün her saatte aynıydılar. . Şehit olan 31 kahramanın ölümsüz anıları şimdi Reşdan Dağı'nın zirvelerinde dolaşıyor. Siz karargaha geldiğiniz zamanlar. biz onların bulunduğu yere gidiyoruz.Son 15 günde kömür sıkıntısı yaşadık. . dinleyelim. Ne istiyorlarsa. Đki gün kaldı ve iş yoluna girdi. Birlikler ve karargahlar hayanın kararmasıyla birlikte.Zafer bizzat kendisi Diyarbakır'a giden helikopterlerden biriyle Şırnak'taki madene gitti. karakol ve mevzilerde farklı tertip ve aldatma dü-zenleriyle bütün gece tetikte beklediler.Komutanım askerlerin operasyon dönüşlerinde kışlanın ısınmadığını öğrenince.Sizin bir hafta önce poligonda atış yaptığınız iki hedef kağıdı Zafer Yarbayımda. . 30 Ağustos. . Mardin'deki taşıma müteahhidi de mukavelesini yaktı. 31 Aralık 1993'te. Tugay'ın kömürü Şırnak'ta-ki madenden alınacaktı. . Siz ikimize "Bu işlerde hiçbir aksaklık istemiyorum" diye birkaç kere emir vermiştiniz. Kurmay Başkanı: . Taşımayı ise Mardin yapacaktı.Komutanım bu gece boşuna bekliyorsunuz. Artık onlar neredeyse. işlerin iyi gitmesini istiyorsan kendin yap. Hürriyet: "Rahat uyuyun biz buradayız: Üzümlü kahramanları Reşdan Dağı'nın 2.Neymiş. Kömür hazır bile olsa taşınamıyordu. 29 Ekim gibi özel günlerin gecelerinde mutlaka eskiden bunu yapmıştı. gelmiyorsun. 1994 Dönemi 165 Karargah subaylarından biri: . ancak bu gece herkes daha değişik bir duruş aldı. Bu karda kıyamette niye yollara düşsünler.Komutanım belki fark ediyorsunuzdur. Kanlarıyla destan yazanlar "Herkes rahat uyusun biz buradayız" diyor. Gelmeyecekler.Aceleci olma Zafer! . Soğuk ve karla iç içe yaşayan Mehmetçiğe bunlar hiçbir şey ifade etmiyor.cesarettir. Zafer şarkıyı müziği ile birlikte söyledi: Akşamın olduğu yerde Bekleniyorsun. 1 Ocak 1994'e gireli iki saat olmuştu. geliniyorsun Çünkü seni çok sevdiğimi Biliyorsun. Şırnak'taki maden ocağını PKK'lılar sık sık bastığı ve halen de tehdit ettiği için müteahhit günde bütün bölge için 4-5 kamyon ancak kömür çıkartabiliyor. neye ihtiyaçları varsa. Sizden sonra poligona gidip onları aldı ve odasına getirdi. gece yılbaşı olması nedeniyle PKK dağ kadrosu veya şehir ve köylerdeki milisleriyle bir yerlere saldırmak isteyebilirlerdi. 1993 yılı gelip geçiyor Sen gelmiyorsun Çünkü seni çok sevdiğimi Biliyorsun. Ay-yıldız Bayrağımızın gururla dalgalandığı mev-zilerdeki Mehmetçiğin gözü 24 saat Kuzey Irak'ta Ayaş'lı Ahmet Gündüz. sen levazımcılığı bırakmış savaşçı olmuşsun.Komutanım siz PKK'lıları alıştırdınız. kışla.500 metrelik zirvesinde. O da bize düşmüyordu.

Ölümü saniye saniye hisseden emin olur.' Dağ ve Komando Tugayının Hakkari. Halep oradaysa arşın buradaydı. 1 Ocak 1994'ün yılbaşısı.. mayınla karşılaşacağız diye düşünsek bir tek harekat yapabilir miyiz? . Her yerde subay astsubaylarla topluca nerede neyi nasıl yapacağımızı anlattım. Karanlık Dağ (Kato) ve Alandüz (Ora-mar) bu ikisini de. . . bir yıla yakındır oraya Đran topçusunun bir mermi daha atmadığını. Yüksekova. Genelkurmay Başkam harekat yapılsın istiyor fakat. Ölüm de öyledir. Orada düşman var ama kışlada sadece biz varız. onay için gönderdiğimiz Kuzey Irak'taki Hakurk Kampı'na yapacağımız harekat planının (Ejder-Kış) Genelkurmay Başkanı'na arz edildiğini.Peki. Önceliğimizi biliyorsun.Komutanım.Dağda taşta yapın. rahmetli Zafer'in nükteler yaparak güldürmeye çalışmaları ile böyle geçti. üst üste ve hemen çökerteceğiz.Hayrola Zafer. ne gördük166 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok lerini ne de duyduklarını söylemedin mi? Kaldı ki 20 kilometre uzunluğundaki Hakurk Vadisi'ne bir iki topçu mermisi düştü veya geçitlerde birkaç mayınla karşılaştık. -Ahmet. malumlarınız. topal.Kışladan bile çıkamayız komutanım. Birliklerin hazırlıklarını bulundukları yerlerde gece de onlarla birlikte kalarak kontrol ettim. sadece lojistik işleri yapan idari insanlar dışında militan olmadığını. iradeleri ustura kadar keskindi. El mi yaman bey mi yaman herkese gösterilecekti. Ejder zaten sırasını bekleyecek. "Ateş yakar. Hakurk'tan Đran topraklarına giden geçitlerin mayınlanmış olabileceği düşünülerek. sen. Genelkurmay Başkanı'nın "Đran topçusunun zaman zaman Hakurk'a ateş açtığım. Temmuz'da sorun ortadan kalkar mı? Temmuz ayında Hakurk Kampı'nda muharebelerde sakatlanmış kör. Genelkurmay ve Jandarma Asayiş Komutanlıklarından aradıklarını. yurt içindeki 2 kışlık kamp. ruhları yüksek. eğer operasyon yapılacaksa bunun Temmuz 1994'te yapılmasının uygun olacağının" kendisine bildirildiğini söyledi. Diğerleri sadece biür. Bu ikisinin PKK'nm havan ve roket atışlarının yanında kıymeti var mı? Mermi atılacak. Herkesin şevki dorukta. ben dağda taşta her zaman ateş ediyorum. ölümü yaşayamaz. kasaya koyun! "Ardından yüz köpek havlamayan kurt. Siz bu tip arzları bizden iyi bilirsiniz. Kimse ateşte yananlar kadar emin olamaz. Poligonda sadece farklı bir deneme yaptım." 3 Ocak 1994 günü Harekat Şube Müdürü gelerek. Tugaya döndüm. Türk Milleti'ne silah çekerek kabadayılık yapmaya kalkışmak ne demekti? Savaş tarihleri bizi nasıl anlatıyordu? Bu toprak bize neye mal olmuştu? Taşkın nehirleri geçen bir ulus çaylarda mı tö-kezleyecekti? Aslında bu durumlara maruz kalmamız idari maslahat-çıların meydana getirdiği bir sonuçtu ve uzaktan yakından Türk Ulu1994 Dönemî 167 su'yla ilgisi yoktu.Topçu ve mayın meseleyse. insan bunu telkinle öğrenir. bunun Temmuz'da olmasının uygun olacağını belirtiyor. Mezar-gediği üzerinden Hakurk'a tepeden bakan bizim timlerin. PKK'nm Hakurk'tan Đran'daki Zagros Kampı'na geçmek için kullandığı bu 3000 metrenin üzerindeki kayalıklara kendisi basmak için mayın döşemeyeceğini. 8 Ocak 1994 sabahı Emir Astsubayına "Merkezi yayın sistemine söyle. bunu sana söyleyenlere. dağ ve dağ geçitlerinde muharebe edecek gibi hazırlıklarını hızla tamamladılar. sen de ben de bilmiyor muyuz? Temmuz'da yurt içinde her yer yanarken Hakurk'taki 50-60 sakat adamın peşine düşülür mü? Bu çalışmamız Irak'a derin dalacağımızdan erken onay istediğimiz ve zamanını bizim tayin edeceğimiz bir harekattı. Bundan ne çıkar? . Şemdinli'de bulunan taburları ile Çukurca'daki Jandarma Komando Taburu derin kar ve şiddetli soğuklarda. Bu hedef kağıtlarındaki denemeyse normali ne olur? Ben sağlamcıyım komutanım. buralara indireceğimiz komando timlerinin o yerlere indirilmesinden vazgeçilmesini söylediğini. "Harekata hazır olun" kasetini çalsınlar." Đki dakika sonra hoparlörlerin sesleri çevredeki tepelerin yamaçlarında çınlamaya başladı: . sen bunları sana söyleyen karargah subayına açıklamadın mı? . kurt sayılmaz.

"Yine şahlanıyor aman kolbaşının yandımda kıratı Görünüyor yandım aman. doğusunda bulunan bu PKK kampındaki grup. Saat 07:00'da Üsteğmen Engin komutasında 2 Dağ ve Komando timi." *** "izmir'in kavakları dökülür yaprakları Bize de derler çakıcı. yine cengi çengine harbi Görünüyor aman. Timler bir metrelik kann üzerinde ve tırmanışa başlama yerinin oldukça uzağındaydılar. iyi nişan alarak ateş etmelerine mani oluyordu. PKK mevzilerini ateş altına alan kobralar hedefin üzerinden . Dağ ve çevresi yüksekliği yarım ile bir metre arasında değişen karla kaplıydı. bölge köylülerinden. doğu ve kuzeyden ise Hakkari'deki 2. yar suyu. kırkayak yürüyüşünü andıran ilerleme şekliyle Dağın doğusundaki dik patikanın başlangıç noktasına yaklaşmaya çalışırlarken. sanki biraz sonra akşam olacak ve hava kararacakmış gibi bir his uyandırıyordu. Bugün. Mevcut durum. Sabah olduğunda ise kar yağmıyordu. 50 metreye yakın bir cephedeki kayalık mıntıkadan şiddetli roket." "Dağlarında da guru da meşe yanıyor efem Mehmet Efe'm de davı başında üşütmüş de donuyor Boncuklu gelin orta yerde dönüyor da dönüyor Aslanım da efeler vay vay Yiğidim de efeler vay vay *** Gar mı yağıyor Yarengümen 'in dağına efem Haden çıkanda şu dağların başına da başına Mehmet Efe'm de oturuvermiş efelerin sağına Aslanım da efeler vay vay Yiğidim de efeler vay vay. yol kesip adam kaçıran. 1994 DönemĐ 169 PKK'Mann mevzileri her zamanki gibi kayaların altında. Sürekli aldığımız üç günlük meteoroloji raporları da önümüzdeki birkaç gün yağış alamayacağını gösteriyordu." *** "Kırım'dan gelirim adım da Sinan'dır hey Kılıcımın suyu. Kato Dağı batıya. civardaki karakolları ve köyleri basan. patikanın dağın üstüne ulaştığı nokta merkez olmak üzere. " 168 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok 9/10 Ocak 1994 gecesi Karanlık Dağı (Kato) güneyden Yüksekova Dağ ve Komando Taburu ile Jandarma Komando Taburu. Kato Dağı'nın alü yıldır üstüne çıkılmadığını gösteriye <rdu. Elimizdeki resmi bilgiler. Kobralar çağrıldı. bize serhat yolları Davullar çalsınlar aman. Şırnak istikametinde Altın Dağlar adıyla devam ediyordu. Dağ ve Komando Taburu emrinde Jandarma Özel Harekat grubu olduğu halde kuşatıldı. Dağ ve Komando Taburu ile Jandarma Özel Harekat Grubunun seçkin timleri çıkacaktı. Bu durum hesaplandığı için ona göre mevzilenmiş olan Tugayın Dağ Topçu Bataryası ile taburun havanları derhal karşı ateş açtılar. yar fidan boylu Yakarız konakları. duvarın dibinde. çepeçevre sarıldı. Üsteğmen Garip komutasında 2 Jandarma Özel Harekat timi (80 kadar asker) birbiri arkasında. gökyüzü gri ve siyah bulutlarla kap lı olduğundan. iki yüz metrelik bir duvarın üzerinde bulunanların. Tamamen uçurumlarla kaplı bu tarafta kuşatmadaki taburlar. bize sefer yolları. Kato Dağ bloğuna bu mevsimde güneyden çıkmak mümkün değildi. kuzeyden kuşatmaya katılan 2. Sehvim senden uzun yok Yaprağında düzün yok. kol düzeninde. Hakkari il merkezinin 20 km. her şeyi göze alıp dağdan inmeye kalkışacakları bulundukları yerlerde bekleyeceklerdi. karların üzerinde bata çıka yatan. kandır da dumandır hey Kırım'dan gelirim atım da araptır hey Gizlenme ey gafil Sinan da buradadır Meydan da hurdadır. Hakkari-Şırnak idari sınırından. koruculardan elde ettiğimizle birlikte. yar fidan boylum Gamalı da zeybek vuruldu Çakıcıya sözüm yok. Dağa. Hakkari il merkezi içindeki saldırıları milislerle birlikte yapan. Kuzeyde de dağa çıkabilecek kayalık tek bir patika vardı. sürünenlere yukarıdan kaya ve taş parçaları atmaları ve yuvarlamalarına benziyordu. kovukların içindeydi. Süvari Halil Geçidi ile Şırnak arazisine giriyordu. mayınlan yol ve patikalara döşeyen dağ kadrolarından oluşuyordu. Top ve havan atışları karşı tarafa istenildiği gibi kayıp ver-diremiyordu ama bizim timlerin üzerine de sağlıklı. makineli tüfek ve piyade tüfeği atışı başladı.

Saat 11:00 olmuş.Ali. Hiç tepki gelmeyen kısımlarda da durumun gelişmesini bekleyen PKK unsurlarının bulunması mümkündü. Karakolda bulunan karargah subayları Binbaşı Ahmet ve Yüzbaşı Harun'a: . topçu ve havan ateşi kesilince militanlar sanki hiçbir şey yapılmamış gibi yeniden ateşe başlıyorlardı. size yer emniyeti alınmadan hiçbir şekilde iniş yapamayacağınız konusunda pilotların bağlı olduğu komutanlıklarca verilen yazılı ve sözlü kesin emirler var. Harekat bölgesinde bulunan Geçitli Karakolundan çıplak gözle bütün olup bitenleri izleyebiliyordum.Sana yakışanı da budur. Bunları atanlar dağın ortalarında bir yerlerde mevzilenmişlerdi. . düşen roket mermilerinin parçalarının dağılmasını azaltarak. . .) bizim timler ile PKK grubunun atışlarını en iyi görebilen bir sırttan taburunun harekatım sevk ve idare ediyor. Kolay vurulmamak için kendilerini dağın eteklerindeki kayalıklara doğru yaslamışlardı. attığımız topçu mermileri kayaların üzerinden uçuyor veya ön yüzüne çarpıyordu. Koşulların hakkını hemen ve mutlaka 170 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok süratle vermemiz lazım. Tabur Komutanı Binbaşı Necmi (PKK'hla-rın 2. kayalıkların arasında bulunan küçük yuva gibi bir yere inile-cekti. Derin kar. soğukkanlı bir şekilde ateş destek unsurlarını yönetiyordu. tesirlerini azaltıyor. Patikanın dağın üstündeki bitiş noktasındaki kayalıklarda yay gibi tertiplenmiş mevzi-lerden yağmur gibi mermi geliyordu. ilk helikopterin gövdesinin önünde ve arkasında aynı anda iki roket paralandı.Durumu biliyorum. herkesten farklı cesaret ister. Ben gideceğim Komutanım. PKK'lılar 43 muhtelif noktadan ateş ediyorlar. Tabur komutanı Binbaşı Necmi 'Timler hazır komutanım.Dağın üzerine timler atacağız. karların içindeki timlerin en önünde bulunan Üsteğmen Garip bile daha patikanın başlangıcındaydı. Đlk timin yarısı 12-13 asker indikten sonra . Çuvalı bu nedenle şimdi başka ucundan da silkelemek gerekiyordu. "Ben de uçarım" diyor. -. 20 dakika sonra Pilot Yüzbaşı Ali geldi. Bu böyle devam edemezdi. Ama muharebe kalıp tanımaz. Yerlerini helikopterlere bildirdim" dedi. bir salonda yakın mesafeden film seyreder gibiydi. Đniş riskinin en düşük olduğu kesimi seçeceğiz ve dört sortide toplam iki tim taşıyacaksın. Bunların üzerine veya civarına havadan atlayıp. Şimdi sana atma bölgesini gösterelim. birbiri ardına yere sürünürcesine uçarak ani bir yükselişle Dağın batısındaki avuç içi gibi görünen yerin üzerine süzülürken. böylece timlerin zayiat vermeden patikaya yaklaşmaları sağlanıyordu. Dağın eteğindeki dört komando timi beyaz giysileri ile karın üzerindeydiler. biliyorum. 15 dakika sonra iki Kara Şahin (Skorsky) bizim solumuzdan. Bu kışlık kamp sırf ateş edenlerden meydana geliyor olamazdı. dedim. Onlar ayrılınca hedefleri topçu ve havanlar dövmeye başladı. elastikiyet. Esneklik.çekilince topçu ve havanlar başlıyor. Binbaşı Necmi'ye söyleyin. Bir helikopterde beni tabur komutanının yanına atsın.Güzel. Binbaşı Necmi'nin bulunduğu tepedeki karın yüksekliği helikopter için uygun olmadığından eteklerde bir yere indim ve yanına çıktım. Đniş yerine helikopterin sığmadığı bulunduğumuz yerden görünüyordu. Sırtı boydan boya testere gibi kayalıklarla kaplı dağda başka bir doğru dürüst yer de yoktu. Bu genelde doğrudur. Harekat Şube Müdürü geldi. Her şeye cepheden bakan bu tepede. dağın dibindeki bizim timler ile PKK'lılar.Komutanım Pilot Yarbay Sinan. aynı düzlemde manevra yapmamız şarttı. buna karşılık hızlı ilerlemeye mani oluyordu. o zaman her helikopter ikişer sorti yapsın. Kobra. taktik ve teknik bilgisiyle. bana bu işi "ben yapacağım" diyen bir pilot bulun. Dağda çarpışmaların devam ettiği yönün tam aksi istikametindeki ucunda. Taşıma daha kısa sürede biter. Dağ ve Komando Tabur komutanı Binbaşı Necmi'ye taktıkları isim "Đhtiyar Kurt"tu. Militanların doğru ateş etmelerini önlüyordu ancak zayiat verdiremediği de ortadaydı. Seçtiğimiz yere atılacaklar. Ancak dağdaki PKK grupları sadece ateş edenler miydi? Dağın diğer bölümleri ölü sessizliği içindeydi. Kalıplarla da yapılamaz. Timler tepelerinde bulunanlara ayağa kalkarak ateş edemediklerinden atışları sağlıklı olmuyor ve cılız kalıyordu. . kuşatma çemberinin kritik olmayan bölümlerinde bulunan iki timini hazırlasın. Sağol. Kobralar bir kez daha geldiler.

bayraklar. çıkış noktasını genişletmiş olan timlerin bulunduğu bölgeye havadan inmeye başladı. Dağın inilen bu dar çukurunda. Dağ ve Komando Taburu'nun kuşatma çemberindeki bölüklerden biri. kendine güven ve hızlı tepki ile bertaraf edilebilir. Bütün planlar başlangıç içindir.gerisi kolaydı. Her asker muharebelerin bazen bir seri tesadüflerden oluşacağını bilmelidir. Ve saat 16:20 de hava karardı. ama sonunda top mermileri bir makinenin iğnesinin aynı yere batması gibi. Masalar . Telsizle Dağ Topçu Batarya komutanı Üsteğmen Hakan'ı aradım. Öyle ki doğru dürüst ateş bile edemeden. Başka hedeflerin hiçbirine atış yapmayacaksın. plan da o oranda geçerli olur. hedefin anlaşılması beş dakikadan fazla sürdü. konfor sağlayan her türlü malzeme ile burası minik bir şehirdi (Hem de Hakkari il merkezinin 20 kilometre doğusunda). Dağın doğu ucundaki çatışma yerinden çok uzakta olsa artık tepelerin birinde 50 komando vardı. Esas çıkış yerinde henüz bir değişiklik yoktu. Saat 14:00'da timler patikanın ortalarına kadar tırmanışlardı. flamalar. PKK mevzilerinden ateş edilen yer sayısı 15-20'ye düştü ancak yoğunluk hâlâ devam ediyordu. diğer sortiler birbiri ardına yapıldı. Çarpışmaların devam ettiği bölgeden de ne kadar uzaktı üstelik. aydınlatma donanımları. Dört topla. Şu ana kadar patikanın ucuna gelip tırmanmaya başlayacak olan timlerde bir hafif yaralının dışında hiçbir zayiat olmaması hepsinin yetenek. militanlar şoka girip ne olduğunu anlayamadı. Hayal gücü ne kadar geniş olursa. donmuş ve şaşkın vaziyette iken karların içine atlayan askerler bunlaI 1994 Dönemi 171 rın üzerine çullandılar. Bu bölgedeki PKK grubu henüz durumu fark etmemişti. Pençe vücuda bir kez geçmişti. sığırcık yuvası gibi bulundukları bu yere. Bu sabah erken saatlerde bunlardan birine girmeye hazırlanan teğmene el bombası atılmış. Şu yazı bile meydanı boş bulup. teğmen de aynı el bombasını yerde patlamadan kapıp. 25 PKK'lı (1 takım) varmış. Düz yerden yamaca ulaştıkları için timler de biraz rahatlamışlardı. o noktadaki kayalık un ufak oluncaya kadar. Birbiri ardına. Saat 15:30'da Üsteğmen Garip ve Astsubay Kaşif orada bırakılmış olan 2-3 PKK'hyla yakın mesafeden çarpışarak f 172 Unutulanlar Dişinda Yeni BiR Şey Yok dağın üstüne çıktılar. tıpkı piyade tüfeği gibi. makinen' tüfek mevziine kısa aralıklarla vurmaya başladı. Artık batıya yapılan indirmeyle. Sürprizler ancak." Bütün kayalıklar birbirine benzediğinden. gene görerek. kendisine fırlatan PKK'hnın kafasına atmıştı. Düşünmek bir yana hayal bile edemeyecekleri bir durumla karşılaşmışlardı. haritalar . Çünkü. Yukarıdakilerin mukavemeti gittikçe düşmüş. Saat 15:00 civarında mevzilerde birkaç kişi bırakıp grubun dağın ortalarına doğru çekildiği anlaşılıyordu. tecrübe ve destek ateşlerinin düzenli yürütülmesinin ötesinde bir mucize gibiydi. sığmağa benzeyen bu mekan. Bir süre sonra işe yaramaz. dört topla ye azami atış süratiyle. arkalarına doğru yaklaşmaya çalışan asker olduğunun farkındaydılar. sandalyeler . Đş bunlarla da bitmiyordu. "Sana şimdi bir tek hedef tarif edeceğim. Patikanın dağın üstündeki bitiş noktasında "V" şeklindeki mevziden ateş eden BKC makineli tüfek en etkili atışları yapıyordu. Uçsuz bucaksız şu dağda. yan yana üç dev mağara vardı. fakat botlar üzeri karlı ve ıslak kayalıklarda sürekli kayıyordu. Sabah olunca Kato Dağı'nın önceki gün çıkılan yerde bulunan küçük alana helikopterle indim. Bir de omuzdan omuza takılabilen kırmızı enli bir kumaşın üzerinde sarı renkte büyük harflerle "Kürdistan'ın Hakkari Prensi' yazılı bir yafta vardı. Jeneratörler. Tam zirvede güneyden girilen ve kuzeyde de çıkışı olmayan içi galeriler halinde bölünmüş. Anladın mı? Tek hedefe. tepelerinden Dağ Komandoları yağmıştı. Saat 16:00'dan itibaren de 2. PKK'nın kampı dağın ortasında ve zirvenin güneyindeydi. ısıtma sistemleri. Çünkü hareket her şeyi yerinden oynatır. Ortadaki mağara buradaki grubun karargahıydı. Hava kararmadan patikanın üstüne çıkmamız şarttı. bu güne kadar işlerin gidişatı bunları hayallerine kısa . işi ne kadar azıttıklarının göstergesiydi. aynı noktaya atış yapacaksın. helikopterin ancak yansının girebildiği kısmı dışında karın ıslaklığı ile hemen çıkıp kaçabilmelerine imkan olmayan sarp kayalıklarla çevriliydi.

12 Ocak saat 15:15'de Üzümlü karakolu keşif unsurları üç PKK'lıyı öldürdü. Donma meselesi. tonlarca erzak." Ocak 1994'deki diğer olaylar ise şunlardı: 8 Ocak saat 23:00'da Çukurca Ormanlı Mahallesine ateş açıldı. Karakola gelenler. mermisi. siyasi güç için. mağaralar dahil çökertilip. binlerce mermi ve örgütsel planlar bulundu. Ayaklarında bir farklılık olduğunu hissediyorlar ama dayanıyorlar ve bunu asla söylemiyorlardı. Kamp. Türkiye otorite boşluğuna düşmüştür. Bu dokuz askerin durumunu da harekat sonrası subaylar kontrol ederken tespit etmişlerdi. Büyük bir darn 174 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok be (Rato harekaü) yer yemez. Kuzey Irak ve yurt içindeki Alandüz kampı gruplarıydı. Hastaneye kaldırıldılar ve hiçbir organ kaybı olmadan sağlıklarına kavuştular. vatanı için canını feda etmeye hazır olan Mehmetçik. Dünde dört PKK'hnın ölü ele geçirildiği bölgede üçü makineli tüfek. Çok miktarda silah. Hükümet ne yapacağını bilmiyor." Sabah köşe yazısı: Vatan kahramanlık istiyor: "Yirmi yaşında çocuklar güneydoğuda kahramanca ölürken. Siyasetçiler ve başta savcılar. muhtelif malzemeler ile tonlarca erzak ele geçti. tüm kamu görevlileri. çok sayıda el bombası. Basında Kato Harekatı. Mehmetçiği yıldırmıyor. malzemeleriyle birlikte yerle bir edildi. onlardan iki hatta üç kat fazla yaşamış insanların "Korkakça davranmaları". Hakkari'nin Kato Dağı zirvesinde bölücü terör çetesine karşı başlatılan operasyon aralıksız şekilde devam ederken. "ar ve utanç kabul etmeleri". cephane. Şehre gidip gelen subaylar. güvendikleri dağlara bu defa "kırmızı kar" yağdı dediler. beş roket at/. Dağın didik didik aranması ve Şırnak istikametine kaçmaya çalışanların Altındağ Silsilesinde takibi dahil operasyon dört günde tamamlandı. hiçbir şekilde birliğinden ve arkadaşlarından ayrılmayı istememelerinden kaynaklanıyordu. Saldıran iki PKK grubunun 13 ölüsü karakol civarında kalmıştı. Türk askerlerinin harekat esnasında bir rahatsızlıklarını bildirmeyi. Harekatın silahlı çatışma kısmı 24 saatte bitmişti. daha fazla para için "ihaneti görmezlikten gelmeleri" isyan duyguları yaratıyor. Bu karakol Yurtdışındaki Alandüz-Oramar kampı ile derin bir vadiyle Kuzey Irak'taki Mezi Kar-yaderi (Avaşin) kampına bağlanan mihverin Türkiye sınır çıkışınday-dı. Kato-Karanlık Dağ harekaünda 66 PKK'lı yok edildi. Kato harekatında bir komando er şehit oldu. ayrılanların milisler ile bir kısım yardım ve yatakçılar olduğunu kıymetlendirerek. Çatışmada iki asker şehit oldu altı asker yaralandı. Yargı da yapmıyor. 11 Ocak 1994 gece yarısından sonra PKK Çukurca'nın en doğusundaki Pirinçeken Sınır Karakoluna saldırdı.000 metre yüksekliğindeki Kato Dağında önceki gün gerçekleştirilen operasyonda 53 terörist öldürüldü. Parlamento görevini yapmıyor.". bir tenhalık hissettiklerini. Kuzey Irak ve Güneydoğu Anadolu ile buraya komşu Đran arazisini kapsamaktaydı. Burada çıkan "Kürdistan haritası". 64 uzun namlulu silah. Hakkari'nin 3. Bütün 1994 Dönemî 173 bu sesler uzaktan uzağa şehirden duyuldu. 13 Ocak 1994 Hürriyet: "Hakkari darbesi: 66 PKK'lı öldü. Operasyondan sonra Hakkari'ye derin bir sessizlik çöktü. Dokuz askerin ayaklarında donma başlangıcı görüldü. Kurtuluşun başka yolu yok. . Çünkü bu onlar için "gurur kırıcıydı. Ölen terörist sayısı 61 'e ulaştı. bu tip eylemleri itibar kurtarma ve güven kaybına mani olmaya yönelik klasik uygulamalarıydı.bir süre sonra kavuşabileceklerine inandırmıştı." 14 Ocak Milliyet: "Kar. Üç vatandaş yaralandı. 14 Ocak günü taburlara kışla ve üslerinize dönün emrini verdim. şiddetli kara aldırmadan bölücü eşkıyanın peşinde. güneydoğuda ölüme göz kırpmadan giden Mehmetçik kadar fedakar olmak zorunda.

uzağında. tecrübeli askerler bilir ki. yazmayan tarih kitabı var mı? Peki. değişmez ve değiştirilemezdi. sürat ve tepkinin önemini kavrayamama. Ben de birkaç kez. kendilerini kaya ve kar sığmağına sakladıkları zaman. Diyelim ki 2-3 yılı kavrayamadan geçirdiniz. iki gözetleme noktasındaki militanların ayak izlerini dürbün . geç kalmalar. Bizim yaptığımıza gelince. bu 11 yıl neyin nesi? "Efendim. Türk Milletinin haysiyet ve gururuyla. Her şey bu kadar netti. başka ne yapmak lazımdı? Yüzlerce PKK'lı gruplar halinde bir yere toplanacaklar. Hangi savaş türüne hazır olduğunuz. barınma bakımından o bölgelerin en yüksek avantajları sağlayan coğrafi kesimlerdi. Arkadan gelen 7-8 yılda ne oldu da "12. üstelik bu günün ve geleceğin de. bu mücadelenin özellikleri farklıymış" Peki o zaman.19 Ocak gündüz gene Pirinçeken Karakolu'na uzaktan aniden açılan yoğun ateşle bir asteğmen şehit oldu. Subaylar her defasında "Bu nasıl bitecek" diye sorduklarında şu cevabı veriyordum. Đki vatandaş yaralandı. eğitim ve liderlik nitelikleri farklıysa. çıkış. bu Gayri Nizami Harbin. Sonra. Havadan yüzlerce kez uçulsa. Yüzlerce yıldır hep aynı yerler farklı maksatlarla da olsa hiç değişmeden kullanılmıştı. Nisan'dan itibaren de her tarafa dağılıp yedi ay ölüm saçacaklardı. "Türk askeri sabtr ve tahammülü dolayısıyla dünyamn en dayanıklı askeridir. Burası şimdi. vilayet içindeki taarruz edeceğimiz son kamptı. buralara önceden tonlarca her türlü erzak. Türk askerinin şerefini korumak için çarpışıyoruz. sezgisizlik. 16 Ocak saat 00:15'de Yüksekova'da Esendere mahallesine ateş açıldı. Đstihbaratın da. gerçek. gücünün bilincinde. doğru ve bütün dünyanın bildiği adıyla. Daha ilk uçuşta. teşkilat. "buradalar" diye bar bar bağırarak. olayların kuyruğuna takılmalar. artık bunu kökü saçağıyla. O zaman. hep vardi. haber almanın da yüz1994 Dönemi 175 de seksenini coğrafya. güçlü bir mantık ve aklın saldırganlığı olmahdır. neden haklarından gelinemedi? Anlayabilene aşk olsun. yurt içindeki en son kampa gelmiştik. PKK'nın yurtiçindeki en büyük kamplarından biri olan Oramar'da yıllardır kesintisiz. Türk milletinin. bunun da 7-8 bini Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarında. elmaya kurt girdi. yağ ve şeker taşınmış ve stoklanmış olacak. zeka. hasım veya hasım olması muhtemel olanlarla mukavele mi yapılacak? Bu savaş türü yeni bir şey değildi. Yurt dışına çıkışlarımız dahil. kendisi veriyordu. r. Geçen on yılda da öyle bir yerleşmiş ki. Çünkü kamp yerleri giriş. kapasiteler. ateşlilik. uçak ve tank hariç her tip silahla Türk Ulusuna kabadayılık yapacak hale geldiler? Bunların cevapları ise gene aynı şeylerdi. o zaman buna göre hazır olacaksınız. «ft 176 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok PKK grupları buradaydı. başkasını kabul edemeyeceğiniz konusunda. yere inince hayat bambaşkadır. Hepsi bu kadar. Bir vilayet merkezinin 20 km. taktik. "Yurt içinde kamp" sözcüğü bile insanı çileden çıkarmaya yetmiyorsa. PKK grubu da oradaydı. Buzul-Gün-başı-Đzme-Tove Dağları arasında kalan Alandüz (Oramar) PKK kampına gelmişti. beş ayda sürekli darbelerle.000 kişi. beş ayı buralarda siyasi ve askeri eğitimle geçirecekler.v » Sıra Hakkari il merkezinin 20 kilometre doğusundaki. özellikle de ülkesine yönelik saldırılarda gösterdiği cesaret ve fedakarlığı anlatmayan tarihçi. kalıplar." "Muharebede. tabii bu kadar insanın yaşayabilmesi için. Bunların yeri nasıl bilinmez? Hepsi domuz topu gibi bir yere toplanmışken. "Bir defa. bütün hayal güçleri birleşse dahi." Kato'dan hemen bir gün sonra Alandüz bölgesine harekat için 15 Ocak'tan itibaren Đstihbarat ve Harekat Şube Müdürleri tamamen kar altındaki kampın son durumunu görmek için günlük seyir uçuşlarını yapan helikopterlerle uçarak keşif yaptılar. mücadele tarzı böyle olacağı ortada. sınırlar. aymazlıklar. bembeyaz bir dünyadan ibaret bölge üzerinden geçtim. PKK. ancak ve sadece. burası olmadı diye kamp yeri değiştiremezdi. hesap soran ve ısrarcı hareketiyle halk bitirir. istihbarat. güven içersinde faaliyetlerini sürdürmesi akıl almaz bir durumdu. eksik neydi? Bilgi eksikliği mi? Değişmeyen coğrafyanın bilgi eksikliği olur mu? Uygun coğrafya neresiyse. savunma.

karakollar ile yollardaki saldırılara da süratle müdahale ediliyordu. Hakkari bölgesindeki bütün birliklerin kendilerine olan güvenleri. Türkiye ve Irak bağlantılı derin vadileri yanından üstün fiziki koşullarıyla ideal bir harekat üssüydü. 10x10 kilometrelik çöküntü alan kuzey-güney ve baü-doğu istikametindeki dere yataklarını bulunduran paramparça vadilerden oluşuyordu. yüzlerce mağara ve kaya kovuklarının içerleri ile toprağın altına inşa edilmiş olan yer altı gömüleri ve sığınaklarını tek tek ortaya çıkarmaku. Değerlendirmemiz 250-300 kişi olduğu yönündeydi. kaçamayanlar ise iki taraftan yaklaşan bölüklerin arasında kalıp yok edildiler. Herkes kendini en kötü koşullarda bile iyi hissetmeli. astsubay ve askerlerin kendilerine güvenin yanında. 4-5 sene önce PKK'nın sürekli saldırılarından bıkıp. 1500 komando da 28 Ocak'ta. fizik ve ruhsal güçlerinin dorukta bulunması. her biri onlarca ölü ve yaralı verdiğinden terk edilmiş olan Uç Kardeşler. Yere atlayan timler ve kobraların atışlarıyla bu köylerdeki PKK militanları bölgenin güneyine kaçtılar. I 1994 DÖNEMĐ 177 duruş ve tavırları herhangi bir sebeple bölgeye gelen her rütbedeki askeri şaşırtacak ve imrendirecek düzeydeydi. Demirli ve Çevrecik köyleri vardı. PKK'lılarla köylüler. Aynı saatlerde. Bu süre bizim için. karakola . Oramar Kampı'nın dibinde. 28 Ocak 1994'ten itibaren hava üç gün normal görünüyordu. Karakol köyün bitişiği "de. korku nedir bilmeyen bir insanı uyarmanın bir anlamı yoktur.kullanmadan tespit etmiştim. Çanakçı." 27/28 Ocak 1994 gecesi 200C komando mevcut geçit ve boğazlardan. vazifeye olan inançlarının ölümcül derecede. Bunların uzunlukları 7 ila 12 kilometre arasında değişmekteydi. subay. bölgenin 23 ayrı kesimindeki tepelere. köyler. Kimse. Tugayın ileri komuta yeri. ne de hissediyordu. mezralar. Esas zamanımızı alan girdiğimiz kampta onlarca. Çöküntü tabanında. Bölgenin doğu ve batı ucunda bulunan Demirli ve Çevrecik köyleri üzerine ilk helikopter geldiğinde yerden ateş açıldı. Genel yerleri konusunda zaten şüphe yoktu ama militan sayısında net bir şey söylenemezdi. hiç ara vermeden PKK'nın beş ana kampı yerle bir edilmişti. Köylülerin boşalttığı topraklara ve evlerden barınaklara PKK'hlar yerleşmiş ve bölgede tam hakimiyet kurmuş durumdaydı. mücadele iradesini zayıflatacak hiçbir şeye boyun eğ-memeliydi. 35-40 askerli karakola bugüne kadar hiçbir sataşma olmamasının tek sebebi olabilirdi. iki geçidin çatalında. geçit ve boğazlarını. Irak yönünden de Aslankerim geçidini kullanmak gerekiyordu.000 ila 4. Çıkarılan silah ve cephane dışındaki malzeme ve tonlarca erzakın tahrip edilmesi veya işe yaramaz hale sokulması da. batıdan ise 3815 Rakımlı Hanyaylası'nın Gürcükaya. silahlı çatışma yönünden uzun bile sayılırdı. iki küçük eski tip bina ile 35-40 askerden oluşuyordu. havanlar. Böyle bir harekatta en kıymetli temel faktör. Böyle bir asker başh başına tehdittir. aynı sabah Oramar'ı Irak'a bağlayan As-lankerem Geçidi'nin üstündeki Yüksekova'ya bağlı Dağlıca Jandarma Sınır Karakolu'nda açıldı. Muharebe tecrübeleri ise bu işin dersini herkese verebilecek ölçülere çıkmıştı. Üç ve beş günlük aralıklarla alınan meteoroloji raporlarını takip ediyorduk. ne kadar süratle yapılırsa yapılsın belli bir süre alıyordu. Köyde korucu da vardı. Binaların durumu kötüydü. Bunların yarısından fazlası da bubi tuzaklıydı. havanın aydmlanmasıyla Oramar'a girmeye ve inmeye başladılar. Alandüz. Şehirler. yaşanmaz duruma gelen. Alandü-zü çeviren dağların ortalama yükseldiği 3. dağ toplan. Burası Cumhuriyet'in ilk yıllarında Oramar (Alandüz) ve Nasturi (Han Yaylası) isyanlarının çıkış yeriydi. çok namlulu roketatarlar ile uçaksavarlar. 13 Ağustos 1993'ten başlayarak. mücadelenin başarıya ulaşması için ne yapması gerektiği dışında hiçbir şeyi ne düşünebiliyor. en üs. Mesele sadece kamplara taarruz da değildi. bunların emniyetini sağlayacak komando timleriyle birlikte indirildi. Tabana inmek için Hakkari istikametinden Kı-rıkdağ.000 metre arasında değişiyor. tabanda çöküntü ise 10x10 kilometrelik bir alanı oluşturuyordu. Zamanın da onun coğrafi değerini azaltması düşünülemezdi. "Zor lokma taınrlı. Yüksekova istikametinden Keçi ve Rubarişin.t seviyede olmasına bağlıydı.

Her rapora. Kaçakçılık ise PKK'ya vergi demekti. Emir Astsubayıma. 1994 Dönem! 179 bezginlik. insanları ya yaşatıyor ya da öldürüyordu. arkadan da yoğun bir kar yağışı başladı. Bu kez çok arzu ettikleri için Đl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmettin ile Hakkari MĐT Başkanı Cemal Bey de karargahla birlikte ya-nımdaydılar. Lüzumsuz bir kapı açılışı. bazı anneler utana utana çocuklarını evden dışarı çıkartarak bizim olduğumuz yere gitmelerini kulaklarına fısıldadılar. Bu sanatın iyi yapılıp yapılamaması da. insan yaşamındaki faaliyetlerin en ciddisidir. Köyün çok konuşan ve hiç susmayan yaşlı bir imamı vardı. Bu köy çığ yüzünden iki kere yer değiştirmişti. ne de ses olarak hiçbir şeyi kabul etmem. zihinsel durgunluk göstermeden aynı anda dört beş şeyi düşünemeyen bu sanatı yapamaz. O nedenle de ruhsal ve zihinsel gücün. küçük bir zırhlı araçla şehri boydan boya geçerek çarpışmada yaralanan bir askeri bulunduğu yerden alarak şehirden çıkarmıştı. gofret. Çünkü bu harekat köylülerle PKK'mn mutabakatını sona erdirecekti. projektör gibi bütün noktalan tek tek ışık altında tutmasını gerektirir. o tarihte henüz Alay komutanı değilken. Bir karış düz arazisi olmayan Dağlıca Köyü'nde ancak kaçakçılık yaparak geçinilebilirdi. Genç yaşında rahmetli olan Cemal Bey'in bu mücadelede gösterdiği sorumluluğun yüksekliği ve fedakarlığı o dönemdeki bütün subay ve astsubayların hafızalarından bir an bile kaybolmamıştır. subay ve askerlerle zihinsel bir bağ kurabilmeliyim. Onlarca çocuk tam tabiri ile yalın ayak başı kabak evlerinin civarında birbirleriyle ve köpeklerle yarım metreyi aşan karda oynuyorlardı. Astsubay askerlerin de yardımıyla bakkaldaki yiyecek tipi ne varsa. 20 dakika içinde bütün çocuklar duydu ve toplandılar. Yağışın şiddeti gittikçe artü ve görüş mesafesi 40-50 metreye düştü. Cemal Bey sağlığı iyi olmamasına rağmen. Kültürü ve özellikle tarih bilgisi insanı şaşırtacak düzeydeydi. Dağlan gösterip ballandıra ballandıra anlatıyordu. Biz böl178 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok geden ayrıldıktan sonra Dağlıca Karakolu'nda mutlaka güçlü tertipler alınması şartü. geçit ve boğazlarındaki muharebelerin gidişatını algılamam zorlaşır. Aydın fikirli bir kimseydi. sezmeliyim. Muharebede küçük fakat anlamsız bir söz veya davranış her şeyin kötü gitmesine. Đmamın köylülerle tam bir bağının olmadığı da anlaşılıyordu. "köyün girişinde bir kulübede bulunan bakkalda. karton kutuların içinde köyün ortasına getirince. gelişi güzel söylenmiş bir söz. gevşeme. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Necmi. Yanımızdan hiç ayrılmıyor. bisküvi ne varsa hepsini satın al ve çocuklara dağıt" emrini verdim.saldırarak. Đki taraf da beraber yaşamlarının bozulmaması için karakola sataşmıyorlardı. Bu yaşamda insanlar ölüm ve kalım arasında çok ince bir çizgide bulunurlar. o dönemlerindeki komutanların babasına verdiği takdir belgelerini bir tomar halinde paltosunun iç cebinden çıkarıp gösteriyordu. şeker. bozulmasına sebep olur. sürekli babasının devletin yanında olarak geçmiş zamanlarındaki kahramanlıklarını anlatıyor.) Saat 15:00'dan itibaren bölgenin üstü koyu gri ve siyah bulutlarla kapandı. bulunamadığım yerlerde olup bitenleri. çikolata. ne yapacağını tespit etmeye çalıştı. hissetmeliyim. Köyün içini dolaştım. bıkmadan usanmadan PKK'mn nerede. Başka türlü birbirinden kilometrelerce uzaktaki vadilerde. iş olsun diye yapılan bir telsiz konuşması ruhunuzu olması gereken yerden koparır. Jandarma Özel Harekat Timinin başındaki astsubay . her telsiz konuşmasına. Yorgunluk. Saat 17:00 civarında bölgenin kuzeyinde bulunan 2. Harekatın sevk ve idaresinde bulunduğum yerde. Her noktada aynı anda olamayacağımdan. hiçbir şekilde dağılmadan. Yakınımda çalışanlar bunun böyle olması gerektiğini öğrenmişlerdi. dayanıksızlık. çevredeki tepelerde 23 ayrı yerde bulunan ağır silah mevzilerinin emniyet timlerinden biri olan. neredeyse günün 24 saati. Muharebe. her duruma ruhen ve zihnen tam odaklanmalıyım. dağ. ortalığı karıştırıp dikkatlerin buraya çekilmesini istemiyorlardı. iki karargah subayı ve muhabere personeli dışında hiç kimsenin olmaması kesin uyguladığım bir prensiptir. (Albay Necmettin Haziran 1993'te Çukurca ilçesine PKK'mn 16 saat kimseyi sokmadığı saldırıda. Ne fizik olarak.

Binbaşının sana anlattıklarını dinledim. ona bazı idari teknikleri açıklıyordu.500 asker.Her yerde olmaz ama. bu defa da kumanyaların azaldığını söylediğini söyledi. Astsubay çavuşu aradım: . .Üç günlük kumanyayı siz bir günde mi bitirdiniz? . .Asker yemiş komutanım. Ona ne yapması gerektiğini söylüyorum. mecbur kalmadan ateş açılmayacaktı. Aklının ermediği şeyleri yakınındaki .Tim komutanımın çocuğu olmuştu.Bir silahın patlamasıyla hepsi aşağıya inecek değil mi? Yani tonlarca kar vadinin tabanına düşecek! . dün konuştuğumuz Jandarma Özel Harekat Timindeki astsubay çavuşun yine aradığını.Komutanım. Fakat 100 kilometrekarelik alanda tam yerlerini nokta olarak bulmak zaman gerektiriyordu. .Sabah olunca belki görebiliriz. . bu normal mi? . yüzlerce subay ve astsubay var.Necmi. Daha sonra da ayağı mumlara uzak tutarak ağır ağır ısıtın.Onlar niye üç günlük yiyeceği bir günde yemiyor? Bölgede 3. kan devir daimini sağlamak için çan-tanızdaki kremle iyice ov.Komutanım kumanya bitmek üzere. Bizim bulunduğumuz yerde karın yüksekliği göğsümüzün hizasındaydı. birliklerin pozisyonları ile karın kuşatması nedeniyle bölgeden çıkmaya veya kaçmaya teşebbüs edemeyecek şekilde sıkıştırılmışlardı. ben konuşayım. herkesin yiyeceği duruyor da senin yanındaki 14 asker mi bunu yapıyor? Askerler hiçbir şey yapmaz.11 saattir hiç durmadan. Senin tim komutanın subay nerede? . fazla gürültüye de gelmez paşam.Evet. Telsiz konuşmalarına girdim: . Telaşlanma ortada bir şey yok. bir haftalık izinle memleketine gitti.Paşam yakın tarihlerde bu derece aralıksız kar yağdığını hatırlamıyoruz. Sonra yedek yün çorabı giydir.Vadilerin kenarlarında kar balkonları oluşmuştur paşam. tabandaki vadilerin durumu nedir? .Anladım.000 kalorilik 72 saatlik yiyecek 24 saatte nasıl yenir? . Her günlük kumanya 5.Bak çocuk. Askerlerin hareketli olması gerekiyordu. Ayağı hemen ateşe uzatma.Senin yanında tugayın ağır silah mürettebatının askerleri ve başlarında da astsubayları var değil mi? 1994 DönemĐ 181 . mesele nedir? . Kar yağmıyor. önce parmak uçlarından bileğe kadar. I 180 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok Kar yağışı aralıksız devam ediyordu. Gece yarısından sonra saat 02:00'da köyün imamı ile en yaşlı iki köylüyle konuştum: . Tabur komutanları ile görüştüm.000 kalorilik.Tamam sen ayrıl. . Her şey senden kaynaklanıyor. fakat bulutlar tencere kapağının tencereyi kapatması gibi bölgenin üstündeydiler. Kar yağışı gün ışırken kesildi.çavuşla görüşüyor. yapsa da bunu söylemezler.Komutanım bir erin ayağında donma emaresi var. .Ne oldu gene? . askerler kumanyalarının hepsini yemiş olamaz. Şimdi bir kere de ben anlatıyomm. Hangi mağara ve kovuklarda bulunurlarsa bulunsunlar. göz gözü görmeyecek şekilde kar yağıyor. .Astsubay Çavuş. . konuşan komutan. Hava kararmadan önce 2. . katlanırlar. Birliklerle PKK grupları vadilerde iç içeydiler. 15. Tabur Komutanı aradı.Sakin ol! Telaşlanıp askerleri de etkileme. Yanınızda ateş yakacak malzeme ve mumlar var. astsubay çavuş bir erin ayağında donma emaresi olduğunu bildirdi. sıkıntın ne? Heyecanlı bir sesle: . Tugayın kışlasından bölgeye ulaşmaya çalışan helikopterler bütün yönleri ve her türlü tekniği denemelerine rağmen bulutları delip bulunduğumuz hiçbir yere giremediler. Dikkatli ve ölçülü olarak birlikler bölgelerini taramaya devam edecekti.Komutanım azaldı. . her şey normaldi.

Dağ ve Komando Taburu bu tip imkanlardan mahrumdu. Harekata katılan tim sayısı 172'ydi. karakolda yenebilecek ne varsa. Hava koşullarında hiçbir değişiklik olmamıştı. Hepinizi selamlıyorum. komutanı ile birlikte üç gündür dünyadan irtibatları tamamen kesilmiş halde sanki ayrı bir galaksideydi. doğadır. Alandüz'ün doğusunda 3500 metre yükseklikteki Tove Dağı'nda bulunan 3. muharebede ilk hasım düşman değil. Han182 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok yaylası'na çıkıp çok namlulunun yanındaki kendi jandarma timine gitmeleri de mümkün olmadı. Sakin ol çocuk.Ne zaman Üçkardeş'te olacaksın? . ve 2. 30/31 Ocak gecesi muhabere subayını çağırdım ve: 'Tabur. Aynı gece Yüzbaşı Ethem'e: "Karakoldan 8-10 asker al." Bütün telsizler sıra ile emrin alınıp anlaşıldığını canlı ve kararlı bir sesle bildirdiler. onların gelecek hayallerini karartıyor. Çıkışta kayalardan yuvarlanan iki korucudan birinin hem ayağı hem kolu. Dağ ve Komando Tugayı. "Grubun geri kalanı Çanakçı Köyü'nün beş kilometre doğusunda vadinin uzan-tısındaki Alandüz Köyü'ne kadar olan mihveri arasın. . Vücudun ısısını muhafaza etmek. 3. Bu timin yanındaki çok namlulu roketatarın kısım komutanı Üstçavuş Yavuz'u aradım: "Bu time sahip olması" emrini verdim. Dağda hız şu kadardır vs saydı durdu. Türk Ulusu herkesin bildiğinden ve sandığından çok daha fazla kadirşinas bir ulustur. her zaman cefakar olan bu millete layık olduğumuzu bir kere daha gösteriyorsunuz. -25/30 deçecede vücudun kalori ihtiyacı daha da arüyordu.Dokuz saat sürüyor komutanım. Jandarma Özel Harekat Grubu. fakat arazi metrelerce karlı kaplı olduğundan böyle bir imkan yoktu. Elindeki birkaç kağıda bakarak mesafeyi söyledi." Diğer birlikler bu vadiden çok uzaktı. irademizi ve inancımızı herkese gösterme zamanıdır. köyden 5-6 katır bul.000 düşmanın bile üzerimizde yaratamayacağı etkiyi dördüncü güne girerken sürdürüyor. Bu duruş ve kararlılığınız PKK üzerinde 1000 militanı aynı anda yok etmekten çok daha fazla psikolojik çöküntü yaratarak. Çocukları olarak. Đkmal yapılmasa da normal koşullarda arazideki bitki ve diğer canlılarla beslenebilirdik. vereceğim emri birbirlerine aktarma ihtiyacı olmadan aynı anda benden duyacaklar" emri-ni verdim. diğerinin ise bir ayağı kırıldı. Bu cesaret ve fedakarlığınızı asla unutmayacaklardır. Ve doğa 10. Şimdi vereceğim emri her zaman olduğu gibi derhal yerine getireceksiniz. Ateş edilmediği için mermide sorun yoktu. köydeki bakkallarda bulabildiğin bütün yenilebilen her şeyi bizden para toplayıp satın al. Şu anda asker olarak bu meslekte nadir insanlara nasip olabilecek en yüksek gururu sizin gibi yüce ruhlu askerlere muharebelerde komuta etmekle yaşıyorum. Hiç kimsede en küçük bir şikayet yoktu. Gece yürünecek dedi. Zaman.üstçavuşa sormayı düşünemeyecek kadar panik içerisindesin. Dağ ve Komando Taburuna götür" emrini verdim. Çevrim hazırlandı: "Arkadaşlar. Tanrı her zaman bizimledir. Saat 01:00' da yüzbaşı geldi: . Bütün tüfeklerin ağaç ve bakalit kabza ve dipçikleri ile arka çantalarınızda bulunan tüm malzemeyi yakarak ısınacaksınız. Mum ve diğer yakacaklarınızın bittiğini biliyorum. Vadiye dolmuş olan tonlarca karı açamadılar. Herkes tecrübeli olduğundan üç günlük erzak altı gün yetecekmiş gibi kullanılıyordu. Zaten bu dilimi kendileri arayacaklardı ama kar buna mani olduğundan üç gündür aynı yerde bekliyorlardı. Alandüz'ün batısında Hanyaylası yönündeki Çanakçı köyünde bulunan Jandarma Özel Harekat Grubu yanındaki korucular vasıtasıyla. bölük ve tim komutanlarının hepsini aynı çevrime al. . Alandüz istikametine defalarca ilerlemeye teşebbüs etti. Çanakçı köyündeki Jandarma Özel Harekat Grubu komutanına iki emir verdim: "Bir tim başına bir subayla birlikte Gürcükayası'ndaki çok namlulu roketatarın yanındaki timin yanına gitsin".Hazırım komutanım. Dağ ve Komando Taburları PKK'nın bazı erzak depolarını ve akarsuların kenarlarında olduklarından çare buldular. terk edilmiş köyün toplanmadığı için yere dökülüp karların altında kalan elmalarını toplayarak beslendiler. donmanın önüne geçmek için enerji şarttı. Durup dururken anlamsız şeyler çıkarma. Harekatın üçüncü günü. Vadinin tabanındaki 1. Hiçbir şeyden şikayetiniz yok. Hiçbir hava aracı gökyüzünü delip Alandüz'e giremiyordu. 30 Ocak 1994'tü.

31 Ocak 1994. . marş marş. boyu ne. zamanın eskittiği şeyleri geç. "Bölgeye geçit ve boğazları kullanarak karadan giren birlikler aynı mihverlerden. şimşek gibi dışarı çıktı. cephaneleri. . Beş asker. Ethem Yüzbaşı. hem Türk askerinin hem de muharebede olması gereken kış koşullarında dağlarda yürüyüş hızı. Tepemizin üstü ışıl ışıl yıldızlarla doldu. kolbaşı ne. çok yakında olan bölgeye gittim. çok eski de sayılmayan bu savaşın klasikleri ve kalıpları rafa kaldırıldı. Hakkari'ye taşıyan helikopterler. o da burasıydı.. bölgenin üstü gene kapalıydı ama biraz daha aydınlık ve kar da belli aralıklarla yağıyordu. Çığ. 184 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok taşıdıkları timleri hemen çığ bölgesine indirmeye başladılar. bu gece bütün hazırlıklar bitirilecek. kol nihayeti ne? Ethem. 2nci Taburu. Saat 07:30 civarında bir telsiz mesajı geldi: "Çok namlulu roketatar mürettebaü ile bu silahın emniyetini sağlayan Jandarma Özel Harekat Timi'nin üzerine çığ düştüğü" bildiriliyordu. Akşama kadar ulaşılabilen yerlerde PKK gruplarına rastlanmadı. Đlk müdahaleyi Oğul Köyü korucuları yapmıştı.. Çığın belki de hiç olmayacağı bir yer varsa. Bütün ağır silahlar bulundukları yerde mevzilerde bırakılacak. karın genişliğine göre nerede oldukları çok önemliydi. başka coğrafyalarda.Evet komutanım. Tarif edilen yer bulundukları mevzilerden 6-7 kilometre güneyde. dört gündür bir iğne deliği kadar bile açık yeri bulunmayan gökyüzünden birden bire tüm bulutlar ayrıldı.Azami dört saat komutanım. Hadi aslanım..Diğerleri dağa tırmanırken belli mesafelerde. Saat 06:00'dan itibaren helikopter çalışmaya başladı. yarın havanın aydınlanmasıyla birlikte geri çekilmeye başlanılacak" emri kodlu olarak birliklere ulaştırıldı. Kurtarma çalışmalarına Tugay Komutan Yardımcısı ve çığ uzmanı Albay Cahit nezaret ederken Hakkari'ye döndüm. Tabur Komutanı'nın yanında olacaksın. .Sen bu sene Kara Harp Akademisi'nin. Hanyaylası mağara bölgesindeydi. 3. dik olmayan bir yürüyüş güzergahıydı. şayet hava açık olursa gene helikopterlerle alınacak. Havadan gelen timler harıl harıl kenardan itibaren bütün güçleriyle karları kaldırmaya çalışıyorlardı. hazırlanacak özel sığınaklara gizlenecek.Yaptığın hesaplar ve elindeki notlardaki kriterler de bu sınavlara ait değil mi? Bu bilgiler ABD ve NATO kitaplarının tercümelerinden 1994 Dönemi 183 çıkarılmış kalıplar. Çığın yayılan kitlesinin yarısından fazlası hızla kaldırıldı. değilse Buzul Dağı geçitlerini kullanarak geri dönecekler. Karargahtan telsizle Hasan Kundakçı Paşanın Tugaya geldiğini bildirdiler. Yer. korucular ve bölgeye atılan timler tarafından kurtarıldı. kendilerine bile ait olmayan topraklara ait yürüyüş cetvelleri. . beş asker ve erzak yüklü altı katırla geldi. Sabaha kaç saat kaldı? . kurtarma çalışması için.Başın sağ olsun Osman Paşa. Helikopterler hızla bölgeye çığ uzmanı subaylar ve özel teçhizat getirdiler. . Đşte sana. Bir helikopter bulup. Kimseye rastlanmadı. yorulup kalmışlar. yürüyüş kolunda bulunan 23 kişilik bir asker grubundan 16'sımn üzerine düşmüştü. harekaün dördüncü günü. Saat 04:50'de Tabur komutanı Binbaşı Muzaffer telsizle aradı: "Komutanım. Yüzbaşı Ethem yanımda. Karadan çekilecek birlikler de kullanacakları boğaz ve geçitlere yöneldiler. yürüyüş kolundaki üzerine çığ düşmeyen askerler. Buzul Dağı'nı helikopterle aşan havadan taşınan birlikler.Sağ olun komutanım. değil mi? Başka orduların. Hakkari-Yüksekova yollarının geçtiği Zap Vadisi'nde 5-6 çığ olayı meydana geldi. Gece yarısını geçmişti ki. bu iyi haber değildi. Hasan Paşa: .Sen sabahın ilk ışıklarıyla karların üzerleri kıpırdarken. ama durum başkaydı. Çığın başlangıç kenarında kaldıkları anlaşılıyordu ki.Buradan bir asteğmen ve on iki askerle çıkmıştı. yani en geç saat 05:00'da. . "Onları bekleyerek zaman kaybedemezdim" diyor.sınavlarını kazandın değil mi Ethem? . ama. Yüzbaşı. Artık bölgeden ayrılma zamanı gelmişti. Çığın altında 11 asker vardı. Kasım ayından beri Hak-kari-Çukurca. Đki tarafı da yayvan. Hanyaylası üzerindeki Oğul Köyü'nün yakınlarındaydı. Yıldızların bu güne kadar bu derece parlak olduklarını hiç fark edememiştik. çığın meydana geldiği yer bu vilayette. çığın düşebileceği en son yerlerden biri.

bir profesyoneli aratmayacak gibi söyleyen Jandarma Pilot Yüzbaşı Ferda. Heyecanlıydı ve zor konuşuyordu. fakat içindeki subay ve askerlerin hiçbirinde bir şey yok. çok sevdiği kayınbiraderi üsteğmenin bu mücadelede şehit düşmesinden çok etkilenmişti. . Helikopteri Van Jandarma Hava Grup Komutanı Yarbay Yusuf kullanıyordu. Kurmay Başkanı geldi. (Kazadan birkaç ay sonra Yusuf Yarbay rahmetli oldu. bir yol ve iz bulamayıp geri döndüklerini. Kendisi Van Hava Grup Komutanıydı. askerinin Ocak ayında Oramar alanına havadan atlamalarının hayra işaret olmadığını. içine kapalı. yerleri ortaya çıkar diye ateş yakmadıklarından. Her zaman her yerde karşılaşabilirsiniz. T. (Yer ve gök çizgisinin birbirine karıştırılması). diğer helikopter tarafından buradan alınmıştı. Bize iki gün bile yeterdi. Dağ ve Komando Taburu'nıın bulunduğumuz kışlaya havadan taşınması devam ediyordu. Pilotlar ve içindeki 15 asker. bu iradeyi gösteriyorsa artık . (Bu helikopterin Đnci pilotu. bazı araçlar yolcuları ile birlikte Zap Suyu'na uçtu. diğerinde de 109 militan olduğunu.Kimseye bir şey olmuş mu? . Yardıma giden pilotlar. Bu yolları sürekli hem de konvoylar halinde biz de kullanıyoruz. Behdinan-Zagros (Hakkari) sorumlusu Suriyeli Topal Nasır'm da (kod Halat) Alandüz'de olduğunu. mağaranın birinde. her zaman her yerde bu iş başımıza gelebilir. Suriyeli'niri sık sık "binlerce T. dağ kadrosundan dört militan teslim oldu.minibüs ve otomobillerin üzerine çığ düştü.) "Kurallar ve örnekler bize göstermiştir ki.Çığ bölgesinde çalışan ekibi almaya giden helikopter yerden kalkarken yan yattı. Size nazar değdi. Hasan Paşa ayrıldı. Sorgularında.Komutanım bir kara şahin düştü.Bu defa meteoroloji raporlarının tutarsızlığına şükretsinler. kurallardan ve örneklerden ayrılmaya hakkımız vardır.Pilotlarda da . Hava kararmak üzereyken Kurmay Başkanı gene geldi: . kendilerinin de Nasır'ın bulunduğu mağarada olduklarını. Bu harekatınız bölücü örgüt yönetimini şaşırttı ve çok ürküttü. çok düşünülmesi gerektiğini. Bunlardan birini babası getirdi. Öğleden sonra olmuş ve 2. sakin. . .O zaman niye heyecanlanıyorsun. düz bir yer ve derin karda kara şahin yan yatmış «luruyordu. Vertigo olunmuştu. duygulu bir yapısı olan.000 metrenin üstünde. O gün birkaç saatliğine izin verdiği bir pilotun yerine görev çıkınca kendisi uçmuştu. ikinci gece birkaç militanı "nereden çıkabileceklerini keşfetmek için" gönderdiğini.Doğru." Alandüz Harekatı'nı takip eden on gün içinde. "Düştü enginlere bir ince hüzün Soldu güller gibi sevdalı yüzün " şarkısını. fakat bunların. bu alakasız mevkide karşımıza çıkıyor. Teslim olan186 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok lardan ikisi Alandüz'de operasyon sırasında bulunan gruplardan birine mensuptu. kışlada bir akşam yemeğinde arkadaşlarının ısrarı üzerine. daha sonraki aylar ve zaman içerisinde yürüttüğümüz operasyonlarda da feragatli çalışmalarını izlediğim. 116. askerlerde de bir şey yok. bu bölgede Kasım-Nisan arası beş ayda.Bugün için belki de haklısın. Đkindiye doğru çığın tamamı kaldırıldı ve iki astsubay çavuş ve dokuz askerin şehit olduğu anlaşıldı. hiçbir şey olmuyor. "Yusuf Yarbay kask giymediğinden başından darbe almış" dediler. Hanyaylası uğursuz komutanım. 1994 Dönemî 185 Helikopterin düştüğü yere gittim. birbirlerine sarılarak kendi vücut ısılanyla donmaktan korunmaya çalıştıklarını. "Harekatın başladığı gün akşama doğru her taraftan askerlerle kuşatılmış olduklarını anladıklarından. . eski Çanaklı ve Alandüz köyleri arasında bulunan iki büyük mağaraya toplandıklarını. Dönünce pilotlarla konuştum.C. sakin ol. . Sürekli onun hatırala-rıyla yaşamış ve Kara Harp Akademisi'nde öğrenci subayken hayatına son vermiştir). Hanyaylası kuzeydoğusunda 3. Yusuf yairalı.C. Bugünkü çığın yerini gördükten sonra. kar suyu içip kesme şeker yiyerek açlıklarını bastırdıklarını. .

Ve bütün bunları dişe dokunur bir kayıp vermeden uygula. Daha öncede hep konuştuk ama gene bu vesile ile gene söylüyorum. bu Danvin teorisinin özgün kanıtı? . Geçen beş ayda havadan atlayan bir tek askerimiz değil şehit olmak. 8. Türkiye Cumhuriyeti'ne caka satıyor? Çobanından Cumhurbaşkanına kadar herkesin esas düşünmesi ve üzülmesi gereken işte budur. Hanın? . arkadan Kabak'cı geÜyor.Nedir? . bir aileden 15.Bu bir dinleme komutanım. langa ürünü daha farkında değil. Yetmez. 1925'de silahlı ayaklanmaya kalkışıldığı haberinin alınmasından üç gün sonra. Kurmay Başkanı: .Size. Şimdi anlatacağımı bütün dikkatinizle dinleyin. taamız önceliğinin hangi bölgede olması gerektiği hususunda çeşitli değerlendirmeleri söyledi. arazinin durumu. "Bu general deli" diyor. Hepsi kullanılacak kuvvetler. . Köy ve mezraları bas. Atatürk salonda bulunan herkese. askerleri her an mağaraları bulup hepimizi öldürecekler diye beklediklerini" anlattı. Planı o şekilde tadil edin" emrini verdi. nasıl oluyor da burnumuzun dibindeki Suriye'de fink atıp. 20 kişiyi kurşuna diz. 17. Bu adam şu anda nerededir?" Bunun üzerine elebaşının muhtemel yerini söylediler. . sayılan konusuyla. sürekli karakol veya yakınındaki emniyet timine saldır.işlerin daha da zorlaşacağını" söylediğini. örgütüne eğitim veren yabancı Gayri Niza-mı.' . Yolları kes. yapılacak harekat planı üzerinde bilgi sunuldu. başka söylenecek bir şey kaldı mı? Hani herkes Atatürk'ün izindeydi? "Harman yeri düz olunca. bebekler ve dedeler dahil. dört gün T. Bir salonda kendisine silahlı grupların yerleri. zaman zaman da eylem yerlerinde keyiften halay çekin.Sebebi ne? . Bunun sayılamayacak kadar yolu ve yöntemi var. sap ytğım dağ gibi görünür. sonra beğenmediklerini yolun altında infaz et. 22 askeri öldür.Eşkıya Başı size telsiz konuşmalarından birinde hakaret ediyor. 1994 Dönemi 187 . Diğer mesaj ne? . bu işin başı ve önderi olan herifi bertaraf edecek. . bu adam yıllardır. Bu delilik değil de nedir? Buna yiğitlik mi demeli. bir şey bulamadım. . Dedi ve okumak konusunda biraz tereddüt geçirmesi üzerine.Harp uzmanlarından buna çare bulmalarını istemeyi düşünse daha iyi olur.Bunlar yıllarca alışmış. eksikliğin ne olduğunu en küçük rütbeli yaver yüzbaşıya kadar tek tek sordu. Onun bertaraf edilmesi yangını erken söndürür. 10. hiç kimse hiçbir bahane arkasına saklanarak izah etmeye kalkmasın.Kendisi bırakmış. Atatürk: "Bu tip hareketler önderlerine bağlıdır." dedi.Topal Nasır Bölge sorumluluğunu bırakmış. çünkü bu musibeti çıkaran. .C.Bırakmış mı? Görevden mi alınmış? . Atatürk Diyarbakır'a gitti. Đstihbarat Şube Müdürü "iki mesaj olduğunu" söyledi: . O. 188 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok Arkadaşlar. Ve bir çare bulunamıyor. Takdim bittikten sonra Atatürk "Bu plan eksik" dedi. korumasız insanlardan önce seçim yap. delilik mi demeli? Bu nasıl bir şeydir?" diyor. Atatürk'den bir gün önce gelmiş olan Đnönü "Ben tetkik ettim."Aşağıdan üzerlerine ateş edildiğini göre göre. Harekat merkezinde çalışırken.Güney Bölge (Kuzey Irak) sorumlusu Cemil Bayık'la komutanım. Bu işlere onun aklı zaten ermez de. Fakat Şam'daki eşkıya başının kabul etmediğini ve Topalı Suriye'ye yanına çağırdığı belirtiliyor.Ne diyor.Suriyeli Topal'ın sezgilerinin bayağı gelişmiş olduğu anlaşılıyor. 13. sevk olunacak bir kıta ayrılmamış. Nasır'm yerine de PKK Merkez Karar Organı üyelerinden Nizamet-tin Taş Hakkari sorumluluğuna getirilmiş. askerleri havadan örgüt savaşçılarının üstüne atıyor. bunların panik ve şoka girmesi nedeniyle yaralanmadı bile.Kiminle konuşuyor. Sonunda Atatürk: "Efendiler bu plan eksik.

17 Şubat 1994 tarihinde Jandarma Asayiş Komutanlığından, OHAL Bölgesindeki bütün Komutanlıklara yayınlanan, Genelkurmay, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına gönderilen mesajın metni: "Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 27 Ocak-3 Şubat 1994 tarihleri arasında icra edilen harekat sonrası hassas kaynaklardan alınan bilgilerden teröristlerin bu tip operasyonlardan çok çekindiklerinin tespit edildiğini, kendi değerlendirmelerine göre bu operasyonda Türk Ordusunun taktikleri: 1. Sonbaharda yaptıkları operasyonlardaki gibi büyük çaplı ve geniş alandaki grupları imha edecek tarzda iç içe geçmiş, SA çember atılması. 2. Bölgenin ağır silahlarla bombalanmasını müteakip her türlü riskin göze alındığı helikopterlerle indirme harekatı. 3. Đndirme yapılan helikopterlerin korunması için kobraların kullanılması. 4. Örgüt gruplarını kısa sürede imha etmek için alandaki boşluklara (örgütçe kapatılamayan) indirmeler yapılması. Bu taktiklere karşı PKK'nın almayı planladığı taktikler ise: 1. Hangi grubun hangi hattı savunacağının önceden tespiti. 2. Grupların geri çekilmesinin nasıl yapılacağının önceden planlanması. 3. Yapılacak indinneye müdahale etmek için ihtiyat gruplarının oluşturulması. 4. Kamuflaj ve sığınak faaliyetlerine ağırlık verilmesi. 5. Kritik bölgelerde kritik mevzilerin mutlaka elde bulundurulması." Orada bulunan subaylara; "Beyler, karşı taktik diye talimatlandırdıklarının hepsi boş şeyler; horoz resmi yapıp altına 'horoz' diye yazmaya benziyor. Bilmem biliyor musunuz? Keçi şarap içince, dağa kurt aramaya çıkarmış. Artık, sıradanlığa, çaresizliğe, tükenmişliğe doğru yuvarlanmaya başladılar" dedim. 1994 DÖNEMĐ 189 Alandûz Harekatından iki gün sonra buradaki PKK grupları da başlarına yeni bir şey gelmemesi için Kuzey Irak'taki kamplara kaçınca; Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca yani tüm Hakkari vilayeti sınırları içerisinde ne kamp, ne de dağ kadrosu kalmamıştı. Kûr-distan Đşçi Partisi (PKK) için, en iddialı topraklarından biri olan Hakkari'de (Bahdinan/Zagros) beş ayda düştükleri bu durum kabul edilebilir ve katlanılabilir bir sonuç değildi. (Teslim olanların hepsi sanki anlaşmış gibi hep bunu söylediler.) Şehirler, köyler ve mezralardaki milisler gene buradaydılar, fakat artık ne o eski nefesleri, ne de eski pervasızlıkları kalmıştı. Dağ kadrosu veya milis, bundan sonra gelecek hepsi için sis ve belirsizliklerle doluydu. "Eldiven giymiş kedi fare yakalayamaz.' 3000 metrenin üzerinde Han Yaylası'nda iki ayrı yerde karların içinde duran helikopterlere herhangi bir zarar verilmemesi için bölgede sürekli havadan keşif faaliyeti ile karda iz takibi yapıldı. Bu dönemde ağır hava koşullan ve saldırı sırasının hangi kamplarına geldiğini düşünmekten helikopterlere zarar vermek gibi bir şeyi akıl edecek durumda değildiler. Buna rağmen havadan bölgeyi devamlı izledik. Türkiye'de ve Türk ordusunda Skorsky'i (kara şahin) bulunduğu yerden kaldırıp havadan kışlaya taşıyabilecek bir hava aracı olmadığından Đtalya'daki NATO kuruluşundan ABD'ye ait çift palli CH-53 tipi ulaştırma helikopteri Şubatın son haftası bir akşam üstü, Çekiç Güç'e ait iki kara şahin refakatinde Tugayın helikopter pistinin üstüne geldi. Hava aydınlık, görüş açıktı. ABD Skofsky pilotları devamlı havada dönüyor, bir türlü piste inmiyorlardı. Sürekli "buzlanma durumunu" soruyorlar, pistte bulunan bizim kara şahinlerin pilotları da; "gece herhangi bir sorun olmayacağını, kendilerinin devamlı bu kışlada bulunduğunu, çekinecek herhangi bir şeyin söz konusu olmadığını" ısrarla ABD'li pilotlara anlatıyorlardı. Kışla üzerinde ona yakın tur attılar ve "gece burada kalamayacaklarını, Diyarbakır'a dönüp yarın gene geleceklerini" söyleyip, geldikleri 1,5 saatlik yola gene 1,5 saat harcayarak geri döndüler. Gece bu yükseklikte buzlanma olur diye inmemişlerdi. Halbuki yerde, pistin üzerindeki kara şahinleri gö190 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok rüyorlardı. Üstelik pist başından bizim üç pilotumuz bütün kış bu kışlada bulundukları konusunda kendilerine dil dökmüştü. Faydası yoktu, küçük bile olsa riske giremezlerdi.

Ertesi gün üç helikopter geri geldi. CH-35 kurtarma helikopteri kaldı. Diğer ikisi ABD özel kuvvetlerine ait bir albay ve 16 ABD askerini bırakıp döndüler. Öğleden sonra ABD Özel Kuvvetleri'ne mensup askerlerin bir kısmı üstlerini tamamen çıkarıp karla vücutlarını ovuyordu. Fizik olarak hepsi de dev gibiydiler. 2. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Necmi yanımdaydı; "Bunlar çok rambo filmi izlemişler, henüz kendilerini turistik bir kayak merkezinde sanıyorlar" dedi. Bir gün sonra bizim helikopterlerden biri ABD askerlerini Hanyay-lası'ndaki helikopterlerin yanına götürdü. Harekat merkezindeydim, ABD'lileri götüren pilot yüzbaşı ve ekibe mihmandarlık yapan subay geldiler: - Ne çabuk döndünüz. - Komutanım, ABD askerleri helikopterin yanına inip inceleme yapacaklardı fakat karın kalınlığından çekinip huylandılar, helikopterden atlamadılar. - Ne var karın kalınlığında? Kar ne kadar derin olursa olsun en fazla dizlerinin üzerine çıkar. Yürüyecekleri mesafe de 20-30 metreyi geçmeyecek ki! - Israr ettik kabul etmiyorlar. - Oğlum, Atatürk boşuna mı diyor: "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği senin kadar temiz, fedakar ve cesur askere rastlanmamıştır" diye. Bizim timlerden biri gitsin. Hem de komando olmayanlardan alacaksınız. Mesela havan bölüğünden olabilir. Yirmi dakika sonra biri ABD askerlerini diğeri bizim askerleri taşıyan iki helikopter kışladan havalandı. Düşen helikopterin yanına ulaştıklarında ise durum şuydu: Türk askerlerini taşıyan helikopter yerdeki helikopterin üzerinde ilk geniş daireyi çizmeyi tamamladığında, içindeki askerlerin tamamı karların içine atlamış ve ortalarında kalan helikoptere doğru yürümeye başlamışlardı. Kurtarma faaliyetinin dördüncü günüydü. Havanın kararmasına bir saat kalmıştı. Yanıma Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanı Gü-ner Albay geldi: (Bu tarihten dört ay sonra helikopteri bir operasyonda düşerek şehit oldu.) - Güner Albay'ım, sen burada ne arıyorsun? - Bugün Hakkari'ye ben gideyim istedim. Sabahleyin ABD askerle1994 Dönemi 191 rini Hanyaylası'na bıraktım, akşam gelir, sizi alırım dedim. Ama hava çöktü, oraya uçulmaz. Yarın alırız. - Sen bu söylediklerini benden başka kimseye anlatamazsın. Seni de hiç kimse anlamayacaktır. Onların bulunduğu yer, nokta olarak 3600 metre ve 2,5 metre kann içindeler. Bütün gece orada kalmaları sonucu meydana gelebileceklerden yer yerinden oynar. Sonra onlar bize emanet ve bize hizmet ediyorlar, hayatlarından biz sorumluyuz. Odanın Hanyaylası istikametini gören penceresine gittim. Rahmetli de geldi, beraber baktık. Dağların büyük kısmı kapanmış, görünen bir koridor da kapanmak üzereydi. - Gûner Albayım, siz pilot olarak mümkün değil derseniz ben başka bir çare bulacağım. - Ben gidiyorum Paşam. Bulunduğum yerden pisti görüyordum. On dakika içinde yükseldi ve bulutların arasında kayboldu. Onuncu gün ABD'li askerlerin işleri bitmişti. Son akşam başlarındaki Albaya, kışlada bizim karargah subaylarıyla birlikte yemek verdik. Đlk geldiği gün beni ziyaret etmiş, daha sonra hiç görmemiştim. Onlar bu kışlada kalıyordu. Ben geceleri, yanlarına gittiğim birliklerle bulunuyordum. Yemekten önce kendisine bizimle geçirdiği günlerin anısına Dağ ve Komando Tugayı'nın armasının altına; "Üzerimize kılıç çekilmedikçe Ülkemiz topraklarına girilmedikçe Milletimiz cefa çekmedikçe Bizden kimseye zarar gelmez." sözlerini yazdırmış olduğumuz şiltini verdim. Bu sözlerin Tugayın sloganı olduğu, Đngilizce'ye çevrilerek kendisine okundu. "Onlarca kitap yazılsa bir ordunun, bir birliğin varoluş sebebi ile kararlılığının, bu kadar kısa, bu kadar özlü anlatılamayacağını" söyledi. Birkaç kere daha tercüme ettirdi, hepsinde de hayret ve sevinç çığlıkları attı; "Bu yazıyı mutlaka komutanlarıma göstermeliyim" dedi.

Bütün yemek boyunca dünyanın nerelerinde bulundu ise sıra sıra anlattı. Burada gördüğü coğrafyada ilk defa bulunduğundan, çok vahşi ve ürkütücü olduğundan bahsetti. Yemek bitince, müsaade isteyerek ayağa kalktı ve kısa bir konuşma yapmak istediğini söyledi. Tecrübeli, açık sözlü tabiatı, askerlik sanatına uygun bir kişiliği olduğu ortadaydı. Kendilerine gösterilen yakınlığı, Türkler için anlatılan misafirperverliği yaşadıklarını söyleyip teşekkür ettikten sonra konuşmasını şu cümlelerle bitirdi; "General on gündür birliklerinizle berabe192 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1994 DÖNEMĐ 193 rim, şu dağ ve kar cehenneminde Kürt militanlarla onlara denk bir kuvvet olarak, ancak siz baş edebilirsiniz. Böyle bir durum Amerikan Ordusu için kabus olur." "Vatan sağ olsun.' 21 Şubat saat 18:50'de Şemdinli'nin Uğuraçan Köyü'ne silahlı saldırı yapıldı. Bir korucu yaralandı. Şemdinli Dağ ve Komando Taburu, Ortaklar-Beyyurdu dahil bütün alanı batı yönünde dört gün elekten geçirdi. Bölgede PKK grubu yoktu. Askerlerin savaş sporları ve diğer sportif aktiviteleri için yazlık ve kışlık eşofman takımı, fanila, çorap, şort, şapka, bere, yağmurluklar ile hepsinin içerisine konulabilecek bir spor çantasına ihtiyaçları vardı. Bütün kalemlerden subay, astsubay ve asker için Đstanbul'daki firmalara altı biner adet sipariş verdik. Her malzemeye Dağ ve Komando Tugayı'nın forsu-arması işlenmiş olacaktı. Askerler terhislerinde kullandıkları kendi malzemelerini evlerine, memleketlerine götürecekler, her yeni tertip geldiğinde üç ayda bir aynı malzemeden tedarik devam edecekti. Đlk parti malzemeler iki ay sonra geldi. Ve askerler bu giysileri gece gündüz hiç üzerlerinden çıkarmadılar. Terhis günleri gelip Hakkari'den ayrılırken de, sivil pantolonlarının üstüne Dağ ve Komando Tugayı'nın, karlı dağ, tüfek, kayak ve kartal armalı eşofmanlarını giyerek; yollarda ve memleketlerinde herkesin kendilerini böyle görmelerini istediler. Bu, tugaylarına olan sadakatin, kendilerini tugayın bir parçası kabul etmelerinin, onunla gurur duyduklarının doğal bir göstergesiydi. Subaylardan bir teklif geldi.Bu dönemde mücadelenin doruğa çıkarıldığı Hakkari Dağ ve Komando Tugayı 'nda muharebelere kaülan subay ve astsubaylar için altın rozet ve altın şövalye yüzüğü yaptırılması idi. Her ikisinde de Tugayın arması ve ismi yazılı olacaktı. Meğer herkes bunu bekliyormuş, almaya can attılar. Personelden hemen ücretleri toplandı ve yaptırılıp subay ve astsubaylara dağıtıldı. Eylül ayında Tugayın armasından bir madalyon yaptırdık. Şehitlerini memleketlerine götüren subay, astsubaylar; bu madalyonu ve Tugay Komutanı'nın "Mehmetçiğin nasıl ve ne zaman şehit olduğunu tasvir eden" yazısını, şehidin ailesine teslim ediyordu. Şehidin kendisi, Tugayın madalyonu ve nerede nasıl şehit olduğunu anlatan belge aynı anda anne ve babanın eline geçiyordu. Bu üç şeyin, birbiri içinde ve birbirinin ı'ızerinde anlatılması ve yaşamayanlarca anlaşılması kolay olmayan bir etkisi vardı. Önce şunu belirtmeliyim, sadece insanlar için değil, tüm canlılarda ve yeryüzünün var olduğu milyonlarca yıllardan beri, hiçbir şey, bir annenin yavrusunun kaybından daha öte bir acı veremez ve yaşatamaz. "Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar" sözü en doğru özdeyişlerin başında yer alır. Elbette babaların ve kardeşlerin duydukları acı da, ömürleri boyu karşılaşacakları diğer üzüntü ve kahır halleriyle mukayese bile edilemez. Bu iki nesne neden bu derece etkili ve dayanılmaz acıya su serpiyor? Nasıl teselli oluyordu? Đki sebebi vardı ve bunun için Adler, Taylor ve Freud gibi ünlü psikiyatr ve psikologların tanınması gerekiyordu. Madalyon; şehidin kimliği, asker arkadaşlarını, komutanlarını, şehit olduğu birliği, şehit olduğu yeri, zamanı simgeliyordu. Bu, özel olmak, farklı olmak, o birlik var oldukça onun bir parçası olarak yaşamak demekti. Nasıl şehit olduğunu anlatan Tugay Komutanı imzalı yazı ise, Türk kültürü ve bu kültürün ya: attığı kişilik ve düşünce gücüne yakışır, doğru bir yaklaşımdı. Türkler çocuklarının kaybına bütün canlılar gibi üzülürler fakat; bu üzüntü ve çektikleri acının değdiğine inanmak için çocuklarının nasıl şehit olduğunu bilmek ihtiyacında idiler. Ellerine aldıkları yazı, "oğullarının muharebede düşman üzerine yürürken, vatanı ve ulusu için gözünü bile kırpmadan ölüme nasıl gittiğini detaylı olarak anlatıyordu". Bir Türk, çocuğunun şehit olduğunu

duyduğunda ilk sorduğu şey; "Nasıl şehit olduğudur". "Düşmanla göğüs göğse çarpışırken" sözünü duyduğunda birden rahatladığını hissedersiniz ki zaten hep öyle olmuştu. Bu masalların, efsanelerin, öykülerin, vatan ve millete bağlılığın getirdiği örf, adet ve geleneklerin Türk toplumu ve onun kişilerinde oluşturduğu milli karakterdir. Savaşın kendisi de nesneleri de zaten baştan aşağı psikoloji demektir. Genelde; aylar bazen yıllar sonra bir garnizonda bütün şehit ailelerini toplayıp kendilerine verilen "övünç madalyaları": 1. "Demir tavında dövülür" sözü göz ardı edilip geç kalındığından, 2. Durup dururken birden bire acıyı tazelemeye kalktığından, 3. Genel bir şey duygusu yarattığından; şehit ailelerinde aynı etkiyi sağlayamamıştır. Askerlerin ailelerine, girdikleri muharebe ve çatışmalarda bireysel olarak gösterdikleri cesaret ve kahramanlıkları anlatan yazıların 194 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok gönderilmesi, onlaıı anne ve baba olarak oğullarıyla iftihar etmelerini, mutlu olmalarını sağlayacak ve çocuklan ile ilgili endişeleri azaltacaktır. Şehit ve gazilerin ailelerinden adıma gönderdikleri yüzlerce mektuptan bazıları şunlardır: "Hakkari ili Çukurca ilçesi Pirinçeken Karakolu'nda vatani görevi ni yapmakta iken vatan haini eşkıyalar tarafından şehit edilen oğlumuz jandanna eri Erol ÖZEN'in şehit olması nedeniyle göndermiş olduğunuz yazıları aldık. Göstermiş olduğunuz candan ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Bizi çok gururlandırdınız. Bu yazılarınızı Özen Ailesi yaşadıkça hatıra olarak saklayacaktır. Komutanımız size başarılar diler, saygılar sunarız. Vatan sağ olsun." Özen Ailesi adına Đdris Özen, Balıkesir "Göndermiş olduğunuz oğlum Abdülkadir TUG'a ait belgelerinizi aldım. Çok memnun oldum. Bir şehit ailesi olarak duygularımızı ifade etmek çok zor. Bu askerliğin tabiatında var olan bir olaydır. Bundan kaçınılmaz. Allah'ın takdiridir. Abdülkadir'in ne kadar cesaretli ve mangal kadar yüreği, aslan gibi kuvvetli olduğunun aile olarak biz de bilincindeydik. Görevinde de yaralı olmasına rağmen silahını elinden bırakmayıp, yiğitliğini kanıtlamış ve layık olduğu şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Paşam, beş oğlum ve ben, gel de; canı gönülden hazırız, saygılarımla." Fikret TUĞ Yerköy, Yozgat "1 Şubat 1994 tarihinde Hakkari Alandüz mevkiinde icra edilmekte olan operasyonda çığ düşmesi nedeniyle oğlumuz Göksel YAMAN şehit olmuştur. Ailemize göndermiş olduğunuz başsağlığı temennileriniz ve yazılarınızı bir şehit babası ve annesi olarak büyük bir memnuniyet ve gururla müşahede ettik. Alakanız ve hassasiyetinizden dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı sunarız. Vatan topraklarına göz diken hainlerle mücadelenizde Allah sizi muvaffak etsin" Şehit Babası Kemal YAMAN, Đzmir "Yildırım'a olan haklarınızı helal edin. Benim yiğit kardeşimin, şehit kardeşimin yiğit komutanı. Önce selam eder, ellerinizden öpe1994 Dönemi 195 rim. Benim yiğit kardeşim Yıldırım şehit düştükten sonra arkadaşları geldi. Yıldırım'ı anlattılar, dünyalar benim oldu. Yıldırım gelmiş gibi sevindim. Yıldırım'in komutanı olarak, siz de olayın oluş şeklini, Yıldırım'ın şehit oluşunu, nasıl mücadele verdiğini, nasıl şehit olduğunu, detaylı bir mektupla anlatırsanız, çok memnun olurum. Hatıra olarak kalır. Yiğit komutanım, Yıldırım'ın şahadet haberi gelince dünyalar başıma yıkıldı, dünyalar dar geldi. Yemin etlim, kardeşimin bıraktığı yerden devam edeceğime. Her yere yazılar yazdım hep olumsuz cevap aldım. Zaten kolum kanadım kırıktı, iyice kırdılar. Kardeşimi rüyamda gördüm. Sarıldım öptüm, yüzlerinden doya doya, "şehit oldun kardeşim" dedim. "Tabii ağabey, şehitlik herkese nasip olmaz, bize oldu" dedi. Sordum: "Cennette inisin?" 'Tabii ki ağabey, cennetteyim" dedi. Allah'ım bizden daha çok seviyormuş ki şehit ederek elimizden aldı. Allah'ıma çok şükürler olsun. Biz de Yıldırım'ı kalbimize gömdük. Tek tesellimiz PKK'lı-lan her gün yok edişiniz. Yiğit komutanım gelen arkadaşları "Os1 man Paşa da oradaydı" diyorlar. Yıldırım'ı bana anlat, anıları varsa yaz, himayende aslanlar gibi çarpışan

ben el emeği ile idare eden köylü bir vatandaşım. kendimde duygular ürettim. Saygılarımı sunarım. bütün şehitlere Allah'tan rahmet dilerim. ömür boyu taşıyacağım en büyük onurdur. Üzüntülüyüm. Ailemize tevdi ettiğiniz ve bizim için de çok büyük kıymet ifade eden madalyon ve beratınızı hatıra olarak özenle saklayacağız. o da anılarını yazsın. Benim duyduğum bu manevi nazlardan yoksun kalan asker kaçağı gençlerin ana ve . gururluyum çünkü böyle bir günde şakası olmayan bir harbin içerisinde aileme düşen ulvi bir vazifede oğlumun bulunması izahı yapılamayacak yüksek duygulardır. Sizden tek bir ricam var. bu yoğun ve zorlu çalışmalarınızda size başarılar dilerim. ben Tugayınızın 4ncü Dağ ve Komando Tabıı-ru'ndan Çavuş Tarkan HATTATOĞLU'nun babasıyım." Mustafa AKSAL Kırıkkale "Sayın Paşam. Yiğit komutanım. bölücü eşkıyaya kesin darbeyi vurup bu haddini bilmez çapulcu sürüsünü yurdumuzdan söküp atmanızı Allah'tan dilerim. çarpışırım" derdi." Eşref HATTATOĞLU Balıkesir "Evladımız M. Taktir ve övünç belgelerine layık gördüğünüz oğlum iki hafta önce söz kesimi için gittiği Đzmir'den dönerken Ayvahk'a 4 km kala trafik kazasında tanrının rahmetine kavuştu. Yıldırım'ın üsteğmeni Seyit komutanıma da söyle. devletimize ve milletimize hizmetinin yarım kalmasından büyük üzüntü duyduğum kadar. Şahsınıza ve bütün askerlerimize selam ve sevgiler sunar. Sevinçliyim. Balıkesir "Sayın komutanım. Ne mutlu bu bilgiyi Ve takdirnameyi bana layık görüp de gerçekleri yazan siz değerli Paşama ben de selam ve hürmetlerimi bildiririm. göğsümüzü kabartmıştır. mektubunuzdan öğrenince göğsüm kabardı. her Türk evladının yapması gereken asgari vazifedir. Balıkesir "Çok sevgili oğlum Kenan ŞĐMŞEK'i elim bir trafik kazasında kaybetmemiz neticesi göstermiş olduğunuz her türlü samimi ilginizi unutamayacağız. Cenabı Allah sizi düşmanın şerrinden korusun. Oğlum Uğur DĐKER'in bayrağına." Kadir TOPALOĞLU Pelitköy. Şahsınıza ve tüm Tugayınız mensuplarına yakın ve samimi ilginizden dolayı şükran ve saygılarımı sunar. şahsım. vakar. gözlerimizi yaşartmış. sizin için dua ediyorum. Yazmak da konuşmak da çok zor. Piyade Komando Er Saffet TOPA-LOGLU için vermiş olduğunuz bilgi ve takdir belgeleri. Oğlumun terhisinden sonra da sizleri aynı heyecanla haberler ve gazetelerden izliyor. O da yaralanmış. Oğlumun vatan için yapmış olduğu fedakarlıklar.Gönen." Babası. 1994 DÖNEMĐ 197 Komutanları ve silah arkadaşlarını taparcasına çok severdi. anılarını yüzde yüz yazın. emrinde savaşan oğlum. biz burada bulunan aile efradını çok duygulandırmış. beni de. Şehit Yıldırım'ın çarpışarak intikamını alamayan ağabeyi. başarılarınızın devamı ile. gurur. kasabamız adına iftihar vesilesi olmuştur. milletine ve silah arkadaşlarına gurur veren. vatanına. "Çağırsınlar yine askere gider.Mustafa AKKOYUNLU için gönderdiğiniz takdirnamenizi alıp okuduğumda sevinç. başarılı asker olduğunu.Yıldırım'ı bana mektupla anlat. Đsparta "Emrinizde görev yapan oğlum. ai196 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok lem. Elbette oğlum Kenan'ın aramızdan ayrılmasından. heyecan. hala vatani görevden kaçanlar bulunduğu için." Mehmet BOZDEMĐR Sarıköy . sevincimden ağladım. Yazmazsanız Yıldırım'ı küstürürsünüz. oğlum Đsa BOZDEMĐR'in vatan savunmasında göstermiş olduğu başarılardan dolayı verdiğiniz takdir belgeleri. Vahap ŞĐMŞEK Sivas "Sayın komutanım. askerlik görevi ve suda boğulma olayı neticesi vefatından şehitlik mertebesinde olacağı ümidiyle mutlu olmaktayım. Başarılarınızın devamıyla saygılar sunarım. Đç düşmanlar ve bölücü eşkıya ile savaşan siz değerli komutanımız. O yiğit kardeşime de Allah'tan şifalar dilerim." Dursun DĐKER Yalyaç. üzüntü duyguları içersinde gözlerim yaşlı okudum. ben acizane babası olan Durmuş DĐKER.

Çok duygulandım. Bu vatan için böyle Mehmetçikler yetiştirdiğiniz için sizi takdir eder. evlat yetiştirmesini Cenabı Allah niyaz etsin. destanlar yazdırmış ataların evlatlarıyız.-NACI'nın babasıyım. Bizim için vatan her şeyin üstünde ve önündedir." Asım DOĞAN Zonguldak 198 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok "Çok değerli komutanım. Bunun için şeref ve gurur duyuyorum. Böyle övgüyle bahsettiğiniz için sizi candan kutlar. Zonguldak "Sayın Paşam. Bizler üç kıtada at koşturmuş. saygılarımı sunarım.babalarına acıyorum. gözlerim yaşla doldu. Bizler böyle bir evlat yetiştirebilmişsek bu bizim için en büyük mutluluk ve bahtiyarlıktır. Bursa "Oğlum Ali Fuat'ın yaralanması ile ilgili sizlerin duygularını taşıyan geçmiş olsun dilekli mektubunuzu. Aziz vatanımızı iç ve dış düşmanlara karşı savunmak boynumuzun borcudur. Ailem ve şahsım adına siz değerli Paşama ve şahsınızda şanlı Ordu'muza göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı teşekkürlerimle saygılarımı sunarım. oğlum Piyade Er Cihat AKIN'a ait göndermiş olduğunuz takdir belgenizi aldım. Memnuniyetimi anlatamam. on tane Cihat'ım olsa çekinmeden vatan hizmetine gönderirim. Saygılarımla. o. ortalama 5 bin civarında askerin terhis olduğu yerlerine yeni 5 bin askerin geldiği . şeref ve şanla her zaman semalarda dalgalanacaktır. bizi sonsuz mesut etti. Yozgat "Komutanını. çok gururlandım. sevinç ve mutluluktur. Efendim ben bir baba olarak şahsınızın komutasında böyle bir evlat ye-tiştirebildim ise. Bir Cihat değil." HANELÇĐ ailesi adına Baba Yusuf HANELÇĐ Malatya Hakkari'de 21 bin asker. saygılarımı sunarım. büyük Allah'tan niyaz ederim." Neşat AKIN Akhisar Köyü . Her üç ayda bir. benim tek oğlum.Karacabey. Oğlumun vatanı ve milleti için seve seve canını vereceğinden kuşkum yoktur. zaferleriniz için ve gösterdiğiniz gayret için sizi ve sizin şahsınızda Türk Silahlı Kuvvet-leri'nin bütün elemanlarını kutlarım. tekrar saygılarımı sunarım. onların başındaki sizin gibi çok değerli komutanlarımızın gayret ve çalışmalarıyla olduğunu biliyoruz. Milletimizin ve sizlerin bu ateş çemberinden başarıyla çıkmasını Cenabı Allah'tan diler. Ben onları vatan uğruna şehit ol1994 Dönem! 199 maları için yetiştirdim. Sağlıklı ve başarılı olmanızı Ulu Tanrıdan dilerim. Mustafa BURHAN Söğüt Köyü . Görev nasip olursa onlar da kardeşleri gibi yaralanmaya ve ölmeye hazırdırlar. başka oğlum yok. Aziz vatanımızın bütünlüğünü korumak için savaşta başarılar diler. 2 bin subay astsubay vardı. Onu size. ben ve ailem duygulanarak. Vatanı için canını ortaya koyarak bu mukaddes görevi yapmakta olan Mehmetçiklerin başarılarının. üstün başarılarınızın devamını dilerim. Allah'tan size kuvvet vermesini temenni eder. ben Tugayınızdaki er Çağlar DOĞA'nın babasıyım.Orhaneli. sizi de Allah'a emanet eder. Allah'a emanet olun. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için kan dökmüş. ben birliğinizde bulunan er Mehmet D ." Adem DANACI Kozlu. Đstanbul "Oğlum Rıza BURHAN'la ilgili gönderdiğiniz takdir belgesi ve yazıları. Bizler çocuklarımızı önce vatan için yetiştiririz. Her Türk'ün vatan savunmasında sizin anlattığınız evladım gibi. Bursa "Paşam. Efendim. oğlum Ömer KUZU için göndermiş olduğunuz belgeyi aldım. ne mutlu bana. Sizlerin sayesinde Türk Bayrağı." Babası. Sizlerin takdirini kazanmış olan evladım vatanı için elbette kanını dökecektir. Ali Fuat'tan başka üç oğlum daha vardır. şanlı Ordu'muza zaferler muzaffer eylesin." Vahap AKKOYUNLU Şirinevler. Đnanıyorum ki bu gayretiniz ve azim içersinde vatanımıza uzanan hain eller kırılacaktır.Yüce Allah." Cemal KUZU Şefaatli. ağlayarak ve şeref duyarak okuduk. Bu benim için en büyük gurur kaynağı. Hepiniz Cenabı Allah'a emanet olunuz. Vatan sağ olsun. Oğlumun takdirnamesini almış bulunuyorum. Paşam böyle bir yazınızı evladıma layık gördüğünüzden ve bizi böyle gururlandırdığınızdan ötürü üstün başarılarınızın devamını.

ilk 20 binlik gruptan 15 bini de sonradan hizmete devam ettiklerinden. Deyince Napolyon: . halktan kişilerden. 18 Mart saat 22:30'da Hakkari'nin içinde PTT Başmüdürlüğünün şantiyesindeki dört araç ve bir jeneratörü milisler yaktı. hata yapmadan gelişme olmaz. bu yüksek ruhu gösteremese kim ne yapabilir? Đsterse ağzıyla kuş tutsun. vatanı için para pul dahil fani hiçbir şeyi gözü görmeyen halk kaldı mı dünyada? Sebepsiz bu durumlara düşülür mü? Herkesin her şeyi iyi yaptığı söylenebilir mi? Ama sırf "Vatan ve Millet" söz konusu diye çektiği acıların hesabını sormayı "ar" kabul eden millet kaldı mı yeryüzünde? Napolyon. 12 Mart saat 21:00'da Çukurca Üzümlü Karakoluna Kuzey Irak" tan ateş açıldı. onun kopyacısıdtr. 25 Mart saat 21:30'da Şemdinli'nin içinde milisler bir aracı yaktılar. başlı başına binlerce sayfalık kitap olur. terhis olan askerlerden gelen bütün mektup. Ufukları dardır. inançları ve dilekleri. dilekte bulunuyorlardı" 200 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok Bu gün yeryüzünde çocuklarını davul ve zurnayla askere gönderen başka bir millet var mı? Bunu. Statükocudur. Yönetici sistemin adamı. felsefesi.13 sebep var haşmetmahap . savaşlarının birinde Fransız topçusunun bir saate yakın süredir hiç ateş etmediğini fark edip atını topçu mevzilerinin bulunduğu bölgeye sürüp. batıya dönen subay ve astsubaylardan. mutlaka başarılı olmalıydık. başkaları olsa ne olacak? Devletin ve millt tin herhangi bir şekilde başı belaya girdiğinde bunu defedip yok edecek olan işte halkın bu ruhudur. Barut yol sa. üç militan öldü. riski sevmez. astsubay da muharebe koşullarını her günün 24 saatinde çoğu zaman da dakikalarında yaşadılar. . aile bireylerinden. Aynı dönemde. 2 yılda 40 bin askerin geçtiği anlaşılır.Bir. Elindekini korur. yeter ki 'Vatan Sağolsun'du. Dört er yaralandı.Neden ateş etmiyorsunuz? Topçu komutanı: . çocuklarını vatanları için yetiştirmişlerdi. iki yılda toplara 55 bin askerin bu topraklardan geçtiği görülür. kaynağını böyle bir ulustan alıyor olmasıdır.Kes. çarpıcı fikirlere gelmez. 19 Mart saat 19:15'de Çukurca Zap suyu emniyet timi hareket halinde bir PKK unsuruyla karşılaştı ve dört militan öldürüldü. Risk olmadan başarı. muzaffer olmamız için Tanrıya dua ediyor. her şeylerini kaybedebilirlerdi. ruhu." Mart 1994'de meydana gelen olaylar şöyleydi. kendilerine güven duyguları yüksek olmakla beraber. istisnasız kazanmamız. Ordunun gücündeki temel ve tek dayanağı da. ortalama 4 bin subay. "Mücadelenin tam bilincindeydiler. sadece yönetir. diğer oğullarımda feda olsun . . 1994 Dönemi 201 7 Mart saat 20:00'da Çukurca Sivri Tepe Jandarma Sınır Karakoluna Kuzey Irak'tan silahlı saldırı yapıldı. bu ülkenin neresinde yaşarsa yaşasın. kişiliği ve karakteri olmasa. iki yılda sayı olarak bu derece büyük bir gücün ailelerinden. taklitçidir. "Toplum içinde insan bir sistemin parçasıdır. başka bir ulusun aklı alır mı? Evlatlarım kaybedince "Vatan Sağolsun". kurumu sever.düşünüldüğünde. daha çok morale ihtiyaçları vardı. Ancak halk olarak. bir toprakta bağımsız yaşanacaksa bedeli neyse ödenecekti. psikolojik yapılan yüz yüze kalınan durumlar nedeniyle hassaslaştığından. şehit olan çocuklarının düşmanın üzerine yürürken ölmesinden büyük gurur ve haz duyan. barut yok. Başlangıçtaki 20 bin askerin 5 bininin hemen terhis olduğunu kabul etsek dahi. Sistem hata istemez. faks. Sistem içinde kalınarak ancak yönetici olunur. topçu komutanına soruyor: . keşke kendileri de mücadelede yer alabilseydi-ler.Nelermiş? Sayın. elbette yaralanılacaktı. Sistem lider yetiştirmez. Geri kalan ne varsa hepsi 'diğerleri'dir. hangi statüde olursa olsun aynıydı. Bunu şu nedenle belirtiyorum. Halkın şu kültürü. keşke ben de gelebilsem diyen. elbette şehitler de olacak. telgrafların tamamı ilk olduğu şekliyle yazılmaya kalkılsa.

harekatı düşündüğümüz zamanda yapmamıza engel oldu. . araç ve malzeme tertip edilmesiydi. Çukurca Sivri Tepe Karakoluna Kuzey Irak'tan ateş açıldı. Basyan kamplarını içine alacak gibi aynı anda dört kampa da derinliğine taarruzu içeriyordu. Sebebin ikincisi. Birkaç yıllık hizmeti olan subay ve astsubaylar bile başka birliklerden malzeme toplayarak tabur kurmanın ne olduğunu çok iyi bilir. geçen yıldan planlanmış bir teşkilat faaliyetiydi. Harekat. bununla ilgili her yere meram anlatmaya ne zamanımız vardı ne de zihnimiz ve ruhumuz buna müsaitti. Hakkari'nin 674 köy ve mezrasında en küçük bir 202 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 1994 Dönemi 203 şey olmadığı gibi. Bu seçim yapıldı. Tugay bu işi Mart 1994'de. bölükler şeklinde birinden diğerine geçişlerin olması kampların personel sayılarının miktarlarını dalgalandırıyordu. seçime katılan diğer partiler içinde. Mevcut taburlardan subay. PKK seçimleri önleyecek veya her yerde olaylar çıkacakmış gibi psikoloji içersindeydi. biz bu taburu 48 saatte teşkil ederdik.27 Mart saat 22:15'de Çukurca Hakan Tepe Karakoluna. PKK gruplarının buralarda kışı siyasi ve askeri hazırlıklar yaparak geçirdikleri kesindi. pratik bir çözümle yorgunluğu hafifletmek gerekiyordu. Alandüz harekatı Şubat'taydı. Dağ ve Komando Tugayının mevcudu zaten 4000 askerdi. Bercela. atanarak gelecek subay ve astsubaylar ile zaten o bölgede bulunan eğitim merkezlerinden alınacak erlerle teşkil edilir. subay. Temmuz ayında tayinle gelecek diğer rütbeliler ve eğitim merkezinden gelecek erlerle kuruluşu tamamlanmış olacaktı. Bu işin hem zamanımızı hem de gücümüzü azaltmadan en az olumsuzlukla çözümü buydu. buraya gelince de. bir mal ve hesap sorumlusu da. en düşük oyu aldı. Bütün malzemeyi her yerden çekerek bir depoya aldık. aynı yerde toplanmış malzemeyi personele dağıtabilirdi'. Oralarda olmaları ve çok olmaları önemliydi. bu ay yapılacak olan yerel seçimlerdi. astsubay ve asker verilecek. batıdaki onlarca barış koşullarında bulunan Tugaylardan birinin kışlasında. Herkesin burnundan soluduğu burada. kendisinin bile sığamadığı kışlasında yapacaktı. Bir ikmal sorumlusu subay ile malzemeleri her yerden çekecek olan bir astsubay ve 10 asker görevlendirerek işi sıradan hale getirdik. Tugayın. Tugaydan verilecek personel. emniyetlerinin sağlanması için. Seçim günü sandıkların dağlara taşlara götürülüp getirilmesi. gelen tabura katılabilirdi. Đnsanı ve donatımı ile bir bütün halinde Hakkari'ye Temmuz 1994 ayında sevk edilirler. bir tabur daha kurulacak ve kurulan tabur. Batıdan gelecek olan rütbeliler ve askerler Temmuz'da gelince. ne kadar oldukları hiçbir anlam taşımıyordu. Bu emir gelince. Đşin en ağır tarafı da Türkiye'nin her tarafındaki birliklerden kurulacak bu tabur için silah. Kamplar arasında takımlar. yapılacak işin sonraya ertelenmesi için onlarca sebep olmasına rağmen. Bizim için nerede. Mart ayı büyük planımız. mevcut dört taburdan. Bu çalışma. Ancak hangi kampta kaç kişi bulunduğunu sağlıklı bir şekilde istihbar etmek mümkün olmuyordu. Çorlu dahil 19 ayrı yerden verilecek bu donatımı almak için yetki belgeli subay ve astsubaylar ile yanlarında götürecekleri emniyet timleri vasıtasıyla bunları kara ve demiryollarıyla Hakkari'ye taşımaktı. Fakat iki faaliyet. Herkes de. Torun içine daha fazla sayıda PKK'lmın girmesi için ağı geniş tutuyor ve her kenarından aynı anda çekiyorduk. Sebebin birincisi. Hakkari Vilayetinin Irak'la olan 220 kilometrelik sınır uzunluğunun 160 kilometresini cephe şeklinde kullanarak. bütün yol ve yöntemleri kullanarak halka desteklemeleri için baskı yaptığı parti de. Yeni kurulacak tabur için. Mezi Karyaderi (Avaşin). astsubay ve asker vererek çeyrek bir tabur yapacağız diye Tugayın taburlarının da muharebe gücünü azaltmadık. PKK'nın dolaylı ve direkt. aynı gün saat 03:00'da. Dağ ve Komando Tugayında beşinci olarak. Şırnak-Beytüşşebab'a gönderilecekti. Kuzey Irak'taki Şivi (Zap). OHAL Bölgesinde seçimlerin güvenlik içinde yapılmasına Ankara çok önem veriyordu. 168 time (3000 asker) ihtiyaç duyuluyordu. Bu planı Mart'ta yürürlüğe koyacaktık. 600 kilometrekarelik bir alanı hedef alıyordu.

40 kilometre derinliğinde. hiç değilse. Harekat iki safhahydı. Mart başında gelen bir mesajda. Đki gün sonra mesajı iptal ettiler. 600 kilometrekarelik Kuzey Irak topraklarının içinde ve çevrelerindeki araziyle dört PKK kampını darbeleyip. Dağ ve Komando Taburu Zap kampına taarruz etmek üzere. Harekatta Tugayın ileri komuta yeri yine Hakan Tepe sınır karakolunda açılacaktı. 10 Nisan günü. diğer alanlarla. Dağ ve Komando Taburu ile bir gün önce Hakkari'ye gelmiş olan Van'daki 4. "Komutana refakat edenler meseleyi nasıl olur da ilgili yerlere doğru dürüst aktaramıyorlar? Komutana zaten iki şey arz etmiştim. karargahtan dahi sadece birkaç subayın bildiği. kış hazırlığını bitirip Yurt içine sızacak olan grupları. . "Lider. zayiat verdirmek ve yok ederek. Kara Kuvvetleri Karargahı'ndaki ilgili başkanlıkları tek tek aradım. Kuzey Irak'taki Basyan-Avaşin (Mezi-Karyaderi)-Barçela ve Zap (Şivi) kamplarına taarruz planı taburlara dağıtıldı. I 204 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok "Ejderi bırakın" kodunun alınmasıyla birlikte. dedim. ama bu defaki çok farklı. "Tugayın mevcut subay ve astsubaylarının 1/3 şeklinde gruplar halinde üçer aylık komando kursuna gideceğini ve ilk kursun Mart ayında başlayacağı" yazılıydı. Dağ ve Komando Taburu Dağlıca köyü bölgesine." 1-8 Nisan 1994 tarihleri arasında Hakkari genelinde dağlara kar ve yağmur. çok ağır öder). beyinde devrim yapan ve herkesi peşinden sürükleyen fikir ve ruhlar rüzgarıdır. "Marttan itibaren iki tarafın da bütün oklarını atmaya başlayacağını ve bunun artarak Nisan. Đlk gün Avaşine iki tabur havadan inecek. böyle bir şeyin nasıl anlaşılamadığını" belirttim. Dağ ve Komando Taburu Derecik Karakolu civarına motorin olarak intikal ederek. Şemdinli'deki 3. Hay söylememiş olaydım.Kara Kuvvetleri Komutanı gelişlerinde "Dağ ve Komando Tugayın-daki subay ve astsubayların çok azmin komando kursu görmüş olduğunu bundan sonraki atamalarda. havadan Zap kampının üzerine atılacaktı. Kuzey Irak'a aralıksız yağmur yağdı ve hava sürekli kapalı kaldı. kurs gösterilmiş subay ve astsubayI lar atanırsa. sızma gibi teknik konularda temel bilgileri almış olarak gelirler demiştim. Bir hafta önce batıdan gelip de Çukurca'da konuşlandırdığımız Piyade Taburuna da geniş cephe ile Çukurca'nın hemen altındaki sırtlarda Zap (Şivi) Kampı yönünde tertiplenmesi görevi verildi. daha sonra derece derece zor muharebe görevleri verilmezse. 11/12 Nisan gecesi Yüksekova'daki 1. Plan 160 kilometre cepheyle. herkese ders verecek düzeyde Gayri Nizami Harp tecrübesinde olduklarını da" arz etmiştim. taktik akın. bir an gelir. Türk topraklarını rahatlatmayı hedefliyordu. Basyan Vadisi ve buradaki kampa taarruz edecek olan Derecik'teki Piyade Taburu da aynı gece hudut hatuna yaklaştı. Çukurca'da bulunan Jandarma Komando Taburu Avaşin ve Zap ana kamplarının arasında bulunan Berçela kampına harekat yapmak üzere Çukurca'nın batısındaki Işıklı ve Çayırlı Karakolları bölgesinde tertiplendi. (Yeni gelmiş bir birliğe bu tip pratikler yaptırarak. Hatta kursların konu ve kapsamlarıyla muharebenin çok farklı olduğunu. birlik bunun bedelini. Đki kampın arasındaki araziyi de Jandarma Komando Taburu tarayacaktı. Avaşin ve Zap kampları birleşik kaplara benzediğinden aldatma planı içinde de aldatma uygulanacaktı. şu anda Dağ ve Komando Tugayının bütün subay ve astsubaylarının değil kurs görmek. pusu. aynı gün 2nci Tabur Üzümlüden Kuzey Irak'a girerek Zap kampına sadece karadan yaklaşılıyor görünerek dikkatleri kendi üzerine çekecek. ikisi de bundan sonraki çalışmalarında insanlara faydası olur diye yapılmıştı. Hakkari'de konuşlu 2. 11 Nisan sabahı Tugaydan ayrılmadan önce Kurmay Başkanını çağırdım ve "Başkan bir çok kez Kuzey Irak'a harekat yaptık. Çukurca ve Üzümlü'ye intikal ettiler. uygun zaman geldiğinde ise Çııkurca'daki 4ncü Tabur. Mayıs ve devamı aylarda da yoğunlaşarak artmaya devam edeceğini. şafak sökerken helikopterle Avaşkı kampına taarruz için hazırlılannı bitirdiler. bulundukları yerde hırpalamak. Bir metin kaleme alıp "kişiye özel" olarak doğrudan Kara Kuvvetlerine gönderdim.

yurt içine sevk edilecek bölük ve taburlarını ruhen ve bedenen hazır duruma getirmiş durumda. Yüzbaşı Đbrahim'in bölüğünün üzerine daha çok helikopter daha çok komando atmaya başladı. Ben istediğim an Tugayın sancağını. Top lar ve havanlar görerek PKK mevzilerine seri atışlar yapmaya başlayınca hakim kayalık sırdarda. Kuzey ve güneydeki atma bölgelerine havadan 1500 komandonun taşınması planlanmıştı ve bunu 12 kara şahin yapacaktı. Buna karşılık gene 4000 komando kullanıyoruz. Şu anahtarı al. ses tonları ve cümle kuruşlarından anlaşılıyordu. Kuzeyde hızla çoğalarak arazinin meylinden de istifadeyle güneyde hakim bir yerde savunma düzenine geçmiş olan 40 askerin yanma hızla ulaşabilecektik. helikopterlerin kesinlikle yaklaşmalarını istemedi. Güneydeki uçaksavarların ateşlerinin şiddetinden helikopterler atma yerine yaklaşamıyordu. Taburdan Üsteğmen komutasında 40 asker atlamıştı. 1992'de sadece Zap kampına bizim Tugay ve başka bölgeden gönderilen Komando Alayı ât 1994 Dönem! 205 ile beraber yapılan operasyonda Zap kampının önündeki direniş tepede işlerin kötü gitmesi ve gelen alayın bir vadide dokuz şehit vermesi üzerine sıkıntı ve tehlikenin daha da büyüyebileceği düşünülerek Çukurca'ya geri çekildiğini gördünüz ve yaşadınız. Hemen taşıma planını değiştirip uzak mesafeden gelen 3. taarruz cephesi içinde kalan bütün Jandarma Sınır karakolları kendi bölük komutanlarının komutasında oluşturdukları timlerle 06:00'dan itibaren kendi bölgelerinden Kuzey Irak'a girip güney istikametinde ilerlemeye . bir tanesi de palleri bindirme yerinde ağaca takılarak hasar görmüştü. Bu planda ise Zap kampına sadece iki tabur taarruz ediyor. Bulundukları mevzilerin arkalarına doğru sarkan kuşatmalar morallerini tamamen bozdu. daha sonra 4-5 olmak üzere dokuz doçka uçaksavar makineli tüfeği helikopterlere yoğun ateşe başladı. PKK telsizleri konuşmaya başlamıştı. güney kesime 3. Her seviyeden 20'den fazla telsiz birbiri ile görüşme yapmaya çalışıyor. yerden tarif edilen hedefleri vurmaya devam ediyorlardı. Basyan kampı da cabası. benim masanın ikinci çekmecesinin. Đnen her tim insan üstü bir gayretle çarpışarak. kıvrak manevralar ve çelik bilye gibi vuruşlar gerektiğini her zaman benden duyuyorsunuz. Üsteğmen tehlikenin büyüklüğünü bulunduğu yerden daha iyi gördüğü için. siyasi ve askeri eğitimle bilenmiş. Ancak çok kritik çatışmalar. Kuzey noktaya 1. Bu dönemde karşı taraf dinlenmiş. Đlk şaşkınlıklarının geçmesini takiben. 12 Nisan 1994 saat 06:00'dan itibaren Kobra helikopterlerinin perdesi altında Kara Şahinlerle gelen Đnci Taburun timleri Avaşin kampının kuzeyine. güney istikametinde harekatı geliştirdiler. şaşkınlık ve panik halleri. Taburdan Yüzbaşı Đbrahim komutasında 100 asker. Kobralar süratle mühimmat ikmali yapıp kampın üzerine geliyor. Yüzbaşı Đbrahim de yanındaki askerle birlikte kahramanlığın en müstesna 206 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şev Yok örnekliğini sergileyerek kamptaki grupların saldırılarını kendi üzerine çekti. kamplarını korumaya çalışan 70-80 kişilik grubun çatışma kararlılığı gittikçe kırıldı. madalyaları üzerine takılı olarak. Çek. nerede bulunuyorsam oraya helikopterle hızla ulaştıracaksın. sancaktar ve muhafızla-rıyla birlikte. Taburu güneye taşımaktan vazgeçerek. Bu taburun uçuş mesafesi kısaydı. Sen ve halihazırdaki kurmaylar. önce 2-3." emrini verip Irak sınırına hareket ettim. Avaşin kampı Zap kampından daha büyük. Telsiz trafiği tahlil edildiğinde bu kampta bir çok grup olduğu belli oluyordu. Sınır hattında. hayal bile edilemeyecek tehlikeli durumlar olabilir. 3.Hem cepheyi çok genişlettik hem de kanıp sayısını arttırdık. Bunların hiçbiri bizim hedeflerimizi süratle ele geçirmemize engel değil. mecede ise sancak dolabının anahtarı var. bütün helikopterleri kuzeye inen Đnci Taburu taşımaya sevk ettik. Saat 07:30'da 12 helikopterden altısı muhtelif yerlerinden yara almış. Đki helikopter Hakan Tepe'de hazır bekleyen dört Dağ topu ile altı havanı mürettebatı ile birlikte kuzey bölgeye taşıdı. Bu işler çok askerle olmaz. kayalıklardaki PKK unsurlarının kuşatıcı manevralara dirençlerini kırıp. Taburun timleri güneyine atlamaya başladı.

bölük. Doğuda Basyan vadisinden kampa doğru ilerleyen Yarbay Ali komutasındaki Piyade Taburu ile Işıklı. Dün ateş edenlerden dördü mevzilerindeydi. Toplayıp kaçıramadıkları sandık sandık örgüt dokümanları ortalıklardaydı. Kendilerine göre lider konumundaki bu adamların hepsi aynı anda çorbalarını içmeye hazırlanırlarken. gökyüzünden en güvendikleri yerlere Türk askerleri yağmaya başlamıştı. Bu gece kritik idi. Diğer taraftan Zap (Şivi) kampında bulunan. . flamaları. Helikopterlere yerden binlerce mermi atmışlardı. Fransızca ve Arapça notlar düşülmüş gene bir Sevr haritası vardı. Harekaün zamanlaması ile toplantı tarihi tesadüften başka bir şey değildi. Habersiz ve hazırlıksız yakalanmışlardı. Bunun sebebi. PKK militanları tespih tanesi gibi vadi ve kayalıkların arasına dağılmışlardı. Bu bölgede yedi adet 12. Avaşin'de ne olup bittiğini merak ediyorlar. kamp-takilerin hazırlıksız yakalanıp şoka girmeleri sonucu. Muhabere nasıl yapılırmış. yerlere saçılmış ortalama 1000-1500 boş kovan vardı. kararlılık ve korkusuzluk ne demekmiş görmüşler. Avaşin kampının çevresi ve içindeki çatışmalar sayısı ve şiddeti azalarak hava kararıncaya kadar devam etti. Dağ Komando Taburlarına mensup 1500 askerden birkaç ufak tefek yaralanmalar dışında. Taarruz ettiğimizde. Kuzey Irak ve Güney Doğu Anadolu ile Đran ve Suriye'den bazı bölgeleri kapsayan Kürdistan sınırlarının bizim topraklarımız içinde bittiği yerden itibaren. Kuzey Irak'a yaya girip. ve 2. sürekli Kuzey Irak sorumluları ile kendi içle1994 DÖNEMĐ 207 rinde konuşmalar yapıyordu. Üstelik Kuzey Irak'ta ve en iyi korunan kamplarından birinde. 13 Nisan günü havanın aydınlanmasıyla. Ama iyi bir tesadüftü. Kampın karargahı dehlizle girilen büyük bir mağaraydı. Havanlar bütün gece şüpheli bölgeleri aydınlatarak nişancılara hedef aradı. tecrübe ve muharebe hünerimiz yanında. Đçinde PKK bayrakları. Dün öğleden •>on-ra birlikler buraya girdiğinde üzerinde çay kaynatılan ve çorba pişirilen ocakların daha henüz sönmemiş olduğunu görmüşlerdi. Avaşin kampına havadan atlayan ve karadan kampı kontrol altına alan 1. Kampın merkezinde bulunan Đnci Dağ ve Komando Taburunun yanına gittim. subay. 24 saat bile daya-namadan dağılmışlardı. Onların bu avantajlarını karşılayacak bizim en büyük faktörümüz. takım komutanlarının bu kampta üç gündür devam eden. astsubay ve askerlerimizin tecrübeleri ve kendilerine olan yüksek güven ve moraldi. Bizde böyle bir bilgi yoktu. Bu onların kaçmaya çalıştıklarının belirgin bir emaresiydi. Kamptaki gizli depolar sıra sıra ortaya çıkarılmaya başlanmıştı.7 mm'lik Doçka uçaksavar makineli tüfek olduğunu tespit ettik. Kendilerini taşıyacak olan helikopterler kuzeye alındığı için. olabilecek azami hızla kampın güneyine yaklaşmakta olan 3. Avaşin'in kapladığı alan 100 kilometrekarelik geniş bir mıntıkayı içeriyordu. Kampın her tarafını da kılcal damarlarına kadar biliyorlardı. henüz taarruz etmediğimiz PKK grupları. Bu ağır silahın dördünü söküp saklayacak zamanı bulamamışlardı. Baskına uğramışlardı. cüret. beyin ve beden güçlerinin işe yaramaz hale gelmiş olmasıydı. halk mahkemesi panoları vardı. Kuzey Irak'ta bulunan PKK gruplarının tabur. Doğu Anadolu'yu sınırları içine alan Ermenistan başlıyordu. Tabur komutanı Binbaşı Vahit ve Harekat Subayı Binbaşı Vahap ile PKK'nın sığınak ve barınma yerlerini dolaştık. bölük komutan yardımcısı. Tabur da bulundukları noktalardan helikopterlerle alınıp başlangıçta planlanan bölgelere hava kararmadan indirildi. Bunların arasında üzerine Đngilizce. Çayırlı karakolları bölgesinden sınırı geçerek Berçela bölgesi istikametinde ilerleyen Jandarma Komando Taburu da çatışmaya girdi. Sınır ile kamp arasında kalan arazilerde her zaman bulunan PKK'nın keşif ve gözcüleri ile yer yer çatışmaya girdiler. Sığınaklardan silahlar. birlikler kendi bölgelerini timlerine parselleyerek kampı aramaya başladılar. MevI 208 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok zilerdeki her silahın yanında. PKK telsizleri ise aniden sustu. fakat buradakilerle bir türlü temas kuramıyorlardı.başladılar. "Güney Bölge toplantısı" için bulunduklarını öğrendik. bir kişi dahi kaybımız olmadı. Gece çok önemli bir şey olmadı.

son aradığında ise 'mutlaka kendisiyle görüşmeliyim' dediğini söylediler. Motor ve beden güçleriyle onu geri çevirip içine doluştular ve kaçtılar.Osman Paşa. Her iki pilotun da kasklarından enselerine akan ter kör ışıkta bile fark ediliyordu. Bu adamların ne yapacağı belli olmuyor. Dün müşterilerinin. bu gün de tacirlerin kara günüydü. silahlar ayrı. Batılı giysiler içersinde ve rahat hareketler yapıyorlardı. Sen harekatını dediğim gibi. Birleşmiş Milletlerin silah taşımayan iki helikopterini düşürüyor. fırtına şeklindeki yağışın altında okyanusta küçük bir kayığı andıran bu helikopterin kışlaya ulaşması.Emredersiniz. harekatı 2-3 gün durdur. karakola döndüm. Hava kararırken sınır hattına. Daha önce de uçuşlar sırasında ufak tefek aksilikler her zaman olmuştu ama bu defa. çok uzaklardan geldiklerini gösteriyordu. Dar yolda öndeki kamyonetle uğraşlarının faydasızlığmı anlayıp onu bırakarak hepsi arkadaki kamyonete saldırdı. Suyun ötesinde birlik yoktu. Rejgar Dağları ve yere yıldırımlar düşüyordu. 2-3 gün ertele. birkaç dakika sanki donmuş gibi kalakaldılar. neden vuruyorlar? Sonra bu ne biçim koordinesizlik komutanım? Amerikan uçakları. Şoktan çıkınca. Kıyafetlerinden bölge halkından olmadıkları anlaşılıyordu. ördekten farksızlar. mühimmat ayrı. suyun ilerisindeki Irak topraklarındaki ham yoldan.Bu senin operasyon yaptığın bölgeden 20-30 kilometre aşağılarda Çekiç Güce ait ABD uçakları Birleşmiş Milletlere ait iki Skorskyi vurup düşürdüler. Ama çocuklar soğukkanlı ve sakindiler. Herkesin kanaati aynıydı. Son 20 dakika sanki 20 yıl kadar uzundu. hava da daha erken karardı. Dürbünle bakum. genişledi ve üstündeki doğal yeşilliği attı. "ABD pilotları vurulan helikopterleri bizim harekata katılan . Para kazanmak bir tarafa. mallarının yarısı da bıraktıkları kamyonette kalmıştı. Alandüz üzerine geldiğimizde yağmurun şiddeti ile helikopterin silecekleri birbiriyle yarışır haldeydi. o düşürülen helikopterleri harekata katılan bizim helikopterler sanmış olmasınlar? .mermiler. Gerçi başlarına gelenlerden sonra parayı düşünecek halleri yoktu. Neye uğradıklarını anlamadan makineli tüfeklerin bulundukları yerin üstündeki toprak ve kayalıklardan kopardıkları parçalar üstlerine saçılmaya başlayınca. Diğer kamplarda olduğu gibi.Daha ne olduğu tam belli değil. Yoksa. bir grup havan mermisi arkadaki kamyonetin 100 m. erzak ayrı ayrı depolanmıştı. Karakolda Hakkari'ye dönmekte olan bir helikopter vardı. Gelenler kampa silah. Çektikçe naylon büyüdü. Kampın güneyini sınırlayan Küçük Zap Suyu'na bir tepenin üzerinden bakarken. Hakkari'yi Genelkurmay Başkanının üç kere aradığını. Tacirlere bu kadarı yeterdi. Burada dünden beri olup bitenlerden haberlerinin olmaması. Yeraltı gömüşüydü. Daha önce Ekim 1993'de geldiğimiz buraya.Bir şey mi va. Bulunduğumuz vadiden çok uzaktaydılar. Harekat Merkezine indim. mermi ve erzak satan tüccarlardı. üzerimizdeki enerji ve ateş yüklü bulutlardan yere inen yıldırımların arasında. Buzul. Yakınından geçerken bir küçük çalılığın yanında bir iki santim boyunda mavi renkli naylon gördüm. . Benimle beraber Hakan Tepe'de bulunan Harekat ve Đstihbarat Şube Müdürleri dışındaki bütün karargah subayları buradaydı. iki beyaz renkli kamyonet. toprağın altı da depo kaynıyordu. mayın ve erzak çıkıyordu. onun üstünde de kışlanın ışıkları göründü. komutanım? . Buzuldağı üzerindeki gediği aşar aşmaz. Geceleri Tugayın kışlası dışında 1994 Dönem! 209 hiçbir yerde helikopter bırakmazdık. . Odama çıkıp Genelkurmay Başkanını aradım: . en geç beş ay içersinde büyük bir stok yapılmıştı. . Etrafımızda sürekli şimşekler çakıyor. fırtınadan kurtulan helikopter bir kuş kadar hafifledi ve altta Hakkari'nin. . Sadece kayalık ve mağaralar değil. kamyonetlerini geri manevra yaptırarak kaçabilmek için deliler gibi hareketler yaptılar.Skorskylerin silahı yok ki. hiçbir şey yokmuş gibi küçük Zap'ın kenarına geldiler. Binbaşı Vahap'a "Şunu çek bakalım" dedim. ötesinde paralandı. girişinde ise tuzaklanmış (bubi tuzağı) bir el bombası vardı. roketler. PKK'nın Küçük Zap'ı geçmek için kullandığı asma köprü ve havai hattın yanında mallarını alacak olan müşterilerini beklerlerken. pek olacak işmiş gibi görünmüyordu. Gökyüzü birden simsiyah oldu ve şiddetli bir yağmur başladı.Komutanım emredin.

o derin yere bırakıyorum. Zap kampına yapılacak harekatın cereyan ediüşini bir kez daha.Fırat 23 şehit oldu. Hepimizin hali perişan. Hepsi ölmüş. bir mesafe sayılmazdı ve 10-15 dakikah uçuş aralığı demekti. Tabur komutanlarıyla harekat ile ilgili görüşüp. silahsız bir hava aracını neden vurarak düşürüyorsunuz? inmeye mecbur etsenize. Bir kötünün yedi mahalleye zararını görüyor musunuz? Bizim yapacağımız şey değişmez.Haberlerde söylediler. Hamit'e söyle. Şu ana kadar farklı ve olumsuz bir bilgi de gelmemişti. güreştikçe güreşmek istiyorlardı." Şafak sökerken önce Çukurca'ya gidip taburların durumuna baktım. Bel210 Unutulanlar Dişinda Yeni BĐR Şey Yok çika ve Türk subayları varmış. "Komutanım Direniş Tepe arazi olarak çok rezil bir yer. Gece yarısını birkaç dakika geçe Harekat Şube Müdürü Binbaşı Ahmet'i çağırdım: "2nci Tabur Komutanına söyle hemen karadan sinir rı geçip Zap'a batıdan taarruz etsin. dedim. oraya kene gibi yapışıp bırakmıyorlar.Fırat. hiçbir tehdit teşkil etmeyen. bizim yaralı arkadaş öldü. . Bu helikopterlerin düşürülmesi işi çıktı." . Burada kayıp çok oldu. Kurmay Başkanı: . oradan da Avaşin kampına. en kötü ne olabilir bakışıyla inceledik. Bizde hal kalmadı. Dağ ve Komando taburlarına başlayın emrini verecektim. almıyor.Şimdi ne yapacaksınız komutanım? . Binbaşı Ahmet.Şimdi her tarafta çatışma başladı. Đngiliz. Direniş düşerse. Basyan Vadisi boyunca kampa doğudan yaklaşan piyade taburu da iki dev sığınak buldu. Peki. Bu iki gün demekti.Hacı öldü.Ne yapayım. Helikopterlerde. Onun sesi gelmiyor. 14/15 Nisan gecesi karakolda.Harekatın 2-3 gün ertelenmesini istiyor. Melek . askerinin de vardır. benim durumum da çok kötü. Kaç kişi kaldınız? Karşı ses .Arkadaş bizim halimiz perişan. ve 4. buradaki taburların yanına gittim. buyurun. Genelkurmay Başkanı ne diyor komutanım? . diyelim ki doğru düşünüyorsunuz. Zap kampı da düşer" dedi. organize bir tepki veremediler ve çabuk çözüldüler.Benim yanımda 13 kişi kaldı. . o da aşağı insin. Kaç çağrı yaptım.Hepiniz. Đnşallah T. Askerlerin gözleri parlıyor. Kandil (Hakıırk'ta) . Fransız. O suyun yanına çekin. havadan helikopterler birbirine karışmış.Bizim harekatla ilgili bir dinleme mesajı geldi komutanım. Aslında sabahleyin mahvolduk. Karadan.Avaşin kampı dün hava kararmadan çöktü. Kivi . Zaman hesabına bakarım.Bizi çembere aldılar. Yerimizden kıpırdayamıyoruz. Avaşin'in batısında Berçela bölgesindeki jandarma komando taburu da bu kesimde altı sığınak ortaya çıkardı.helikopterler diye vurmuşlardı. 1992'de de böyle yaptılar. Onu da yanımıza alalım mı? Fırat . Đçlerinde kini olduğunu öğrendiniz mi? .Fırat bizim burada şehitlerimiz çok oldu. 4ncü Tabur Komutanı Atakan'a tebliğ et. Aslında Ağustos ayından itibaren hiç durmadan sürekli saldırıyorlardı. Kivi . Hacı'yı çekin. Agit . Baskına uğrayınca paniklediler. Zaho . bir an önce hücum etmek için sabırsızlanıyorlardı. Tıpkı güreşe doymayan pehlivanlar gibiydiler. ABD. Kivi. Arkadaşları. Birlikler sığınak ve gömü bulmaya devam ediyorlardı.C. Bu sefer evimiz yandı. Çu1994 Dönemî 211 kurca'dan Hakan Tepe'ye. 06:00'dan itibaren taburunu kampın Direniş Tepesi'ne indirmeye başlasın" emrini verdim. Fırat (gene) . Rmaz .Yok alma. ABD'nin helikopterleri düşürmesinden sonra 40 saate yakın süre geçmiş olacaktı.Son durum nedir? Fırat . Smır hattında beklemek insanı daha sabırsız yapıyordu. Biz şu anda kırmızı kayanın altındayız. Havadan 25-30 km. kendinizi kurtarın. Onun için bu gece Zap kampına taarruz edecek olan 2. Bak arkadaşım sana dediğimi yap. Askeri dinlesene.64 kişi kaldık. Ben geceyi burada geçirmek zorunda kaldım. PKK'lılarm Avaşin kampındaki dünkü konuşmalarıydı: "Reşat . Bu sabah 06:00'da.

Biz hızla kötülüğü.. Burası Irak topraklarına bir dil gibi uzanan tek çıkıntıydı. Yastığıma mezar taşı. geriliği boğarız." "Çanakkale içinde aynalı çarşı Anne ben gidiyorum düşmana karşı Çanakkale içinde sıra sehnler Binbaşılar oturmuş asker öğütler 1994 Dönemi 213 Arı burnundan çıktık yan basa basa Hep düşmanlar kaçıyor kan kusa kusa. her şeyi düşünebilirlerdi de. Kaçacak ve çekilebilecek bir yolun olmayışı ise her şeyi göze almalarına sebep olur. " (Teğmenliğimden itibaren bütün komutanlıklarımda. ileri. ileri. 'T.. Karanlık basmadan manevra ve ateşle bu işi bitirmemiz lazımdı. Dağ ve Komando Taburunun ilk timleri kampı uzaktan koruyan Direniş Tepe'ye inmeye başladılar."Ahmet. Türk askeri dönmez geri. Allafıa ısmarladı Sütüm sana helal olmaz saldırmazsan düşmana Đleri. Sivil yaşamda da kullanılabilecek şeyleri bilmeliydiler. 212 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok Muhabere bölük komutanı yüzbaşıyı çağırdım: "merkezi yayın sisteminin iki büyük en güçlü amfisini Hakan Tepe'nin güneyindeki tepeye çıkarın" emrini verdim. havanları ile çok namlulu roketleri de havadan bu bölgeye taşındı. 10 dakika sonja iki güçlü hoparlöı ve yüzlerce telsiz.) 20 dakika sonra PKK'nın Kürtçe konuşmalarını cihazlardan dinleyen telsizci yanımıza geldi: "Büyük telsizlerinden PKK kız bölük komutanına.. Onlardan önce tepeye çıktım. Sen emri hemen tabur komutanlarına tebliğ et" dedim. Gece yarısından sonra Üzümlü Karakolu'ndan Kvızey Irak'a girip kampın batıdaki giriş kapısı olan Baloka köprüsünü kapatan 2. dirensinler de görelim. Tarihten önce vardık. Her şeyi hayal edebilir. ses düğmelerini çevrelerinde bulunan askerlerin de duyabileceği gibi sonuna kadar açmaları emrini verdim. Türk askeri dönmez geri. Bunun biri "Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı" Alay Marşı. Cumhuriyetin lOncu yılı için yazılıp bestelenen ve Atatürk'e ilk sunulduğunda 28 kez üst üste çaldırıp dinlediği Onuncu Yıl Marşı. pek çok marş olmasına rağmen sadece iki marşı askerlere tam olarak öğretip ezberlettim. Subay ve astsubaylarda bulunan yüzlerce el telsizini ayın frekansa aldırıp. bu müzik nedir' diye sordular. Biz bu yoldan döner isek namus bize ar olsun. Dağ ve Komando Taburunu fark etmeleri ise dünyalarını kararttı. 'ne oluyor orada. Saat 09:30'da taburun tamamı Direniş Tepe'ye inmişti. O da. yerlerini gösterdim. askerleri. Küçük bir metalik ses bile ortalığı çın çın öttürüyordu. Đlk askerin yere basmasıyla her taraftan inme bölgesine her tip silahla yoğun bir ateş başladı. el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sa-nırmış. onların kafalarının kavrayabileceği bir iş değildi. Türk önde Türk ileri. annemiz bizi bu işler için .. Zap kampının bel kemiği bu tepeye havadan atlayabileceğimiz.C. Türküz cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi Türke durmak yaraşmaz. bütün vadi tabanları ve dağların tepelerinde hep beraber şunları haykırmaya başladı: "Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız Tufanları gösteren tarihlerin yadıyız Kanla irfanla kurduk biz bu cumhuriyeti Cehennemler kudursa ölmez nigahbanıyız. On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan. 1997'den itibaren birden öne çıktı ve bütün ülkeyi sardı. diğeri de Onuncu Yıl Marşıydı. Bir çok marş öğretilmeye kalkıştığınızda hem tam öğrenilemiyor. sesin ulaşması bu vadilerde akustik olarak çok yüksekti. " *** "Çıktık açık alınla on yılda her savaştan. Alay Komutanlığım dahil. Öncü olarak yere atlayan bölük hızla açılarak atma bölgesini genişletti. terhis olunca da zaten unutuluyordu. o tepenin üzerinde hepsini kartala kaçmış serçeye çevireceğiz. Yanar yürek yurt aşkıyla daima için için Đleri. Zap kampı için biraz daha zayıf olmakla. yorganımız kan olsun. Türküz bütün başlardan üstünden başlarız.." *** "Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı Al sancağa teslim elti. Saat 14:00 olmasına rağmen çatışmanın yoğunluğunda hiçbir düşüş olmamıştı. Tugayın dağ toplan. Çaresizlik canlıların direncini artırır. Karanlığın üstüne güîieş gibi doğarız. tarihten sonra varız. Avaşin kampı tam duyardı. Saat 06:00'dan itibaren 4. Geldiler.

PKK'lı . lanet okuyorlar. 4ncü Dağ ve Komando Taburu kampı çeviren hakim sırtlarda arama faaliyetlerini sürdürüyordu. Sürekli şikayet ediyorlar. mermi ve sıhhiye malzemelerini inceledik. bit içinde yaşamanın sana kazandırdığı ne var? Gel teslim ol.Đspatlarım. şikayetler ve öneriler şekliyle. Herkes her şey olabilir.. Baştan etkili olmuyormuş gibi görünen bu konuşmaların. T. en önde Türkler var diye türküler çığırdılar' diye cevap verdi komutanım. Üsteğmen .yetiştirdi. Ordusuna ne kadar verildi? Paranız bitmedi mi? Üsteğmen . PKK'lı . Ordusu Kürdistan'ı işgalden vaz geçinceye kadar savaşacağız. Bir müddet sonra yeniden başladılar ve iki saate yakın. saçma sapan konuşup durdular. Sabah olunca Zap kampının içine girmiş ve her yeri didik didik aramaya başlamış olan 2nci Dağ ve Komando Taburunun yanına gittim. Bu gece bizim subaylarla PKK gruplarının başındakiler arasında her zamankinden daha fazla karşılıklı telsiz konuşması yapıldı. Hepimiz bu devletin vatandaşıyız.. . Tabur Komutanı Binbaşı Necmi'yle o ana kadar ortaya çıkarılmış olan sığınaklar ile ele geçirilen silah. Gel teslim ol veya neredeysen ben oraya geleyim. Đnsan gibi hayata dön.Kürdistan fedakarlık gerektiriyor. bu saatte kuş tüyü yataklarında uyurken. Kız grubunun başınI 214 Unutulanlar Dişinda Yen! BJr Şey Yok da telsizle konuşana göre her şey kötüydü. PKK'lı . Sen kimin nereye gittiğine bakacağına. Çember içinde kalan PKK'lılar çok iyi bildikleri karma karışık'kayalıklar arasından çıkmaya çalıştılar.Getir. Hakkari'de "bende Kürt kanı var" demedi mi? Üsteğmen . sizi maşa diye kullanan devletlerde daha çok var. ayakları parçalandığı için yürüyemiyorlar. tarihten önce Türkler vardı. Teslim olduğun taktirde adam gibi yaşarsın. Bebek öldürülür mü? Yaşlı nine ve dedeler öldürülür mü? Sizin başı-nızdakiler katil.C.Ben enayi miyim? Üsteğmen .. fakat o. PKK'lı . Sizden dağda savaşçı olur sananların da Allah canını alsın" deyip konuşmayı kesti. Zap kampı gerçek ve tam tarifi ile. sayısını arürarak şikayetlerini tekrar edip duruyordu. Üst kademesi ona bir takım önerilerde bulunuyor. sırf bu konuşmaların tesiri ile teslim olan çıkmıştır. Bu konuşmalardan biri: Üsteğmen . Yaşama ve kurtulma şansın hâlâ var. içlerinde hasta olanlar var. Orta okulu bitirdim. i 1994 DönemĐ 215 PKK'lı . Milletin arasına nifak sokan sizsiniz.Bizde ayrım kayrım yok ki. Sonunda dayanamayan onlarla konuşan telsiz: "Hepinizin Allah belasını versin.Tansu niye Amerika'ya gitti? Gene paranız mı bitti? Üsteğmen .Bırak politikayı. Sizin Cumhurbaşkanınız bile Kürttü. En büyük feryat 26 kişi oldukları anlaşılan kız bölük komutanından pjeldi (militan sayısı itibariyle bir takım ancak olabilirdi). usanmadan teslim olun çağrısı yaptılar. göreyim bakayım. Bu kız bölüğünün durumu çok kötüydü. Üsteğmen . düşündükçe militanları etkilediği olmuş. PKK'lı . Kız bölük comutanı ile üst kademesi arasında canhıraş telsiz konuşmaları geçti. katil. Diplomam kağıtlarımın arasında." Bu konuşmadan Zap'ta bir kız bölüğü olduğu ortaya çıkıyordu. kendi işine bak. Subaylar gene ikna güçlerini kullanarak. iyice düşün.Ya?. Telsizi şimdi kapatıyorum.Sen okuma yazma bile bilmezsin. Sen politikayı ne kadar çok seviyorsun? PKK'nın politik propagandasını senin gibi çobanlar mı yapıyor? PKK'lı . yarım saat sonra tekrar seni arayacağım. aksi halde günah bizden gider.Ben kendi işimi yapıyorum. Bunu geç de olsa anlayın. senin gibiler bu soğukta kayaların arasında böyle titreyip dururlar. Hepiniz ölün.Bu yılki bütçenizden T.Bu dağlarda aç susuz. 15/16 Nisan gecesi Zap kampının içi ve civarı hareketli geçti.Ben çoban değilim. Üsteğmen .Bizde para var ama. Kampın içinden yeni ve aceleyle yerleştirilmiş personel mayınlan çıkıyordu.C.Senin kuş beynine böyle aptalca şeyleri dolduranlar.Bak. Bunların sana faydası olmaz. bir ortaçağ kalesinin doğa tarafından inşa edilmişiydi.

Bu harekatta jandarma sınır karakolları da timler teşkil ederek Kuzey Irak'ta belli bir hatta kadar ilerlemişlerdi.Komutanım bu harekatın başlangıcında o kadar kritik ve tehlike216 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok li durumlarla karşılaştınız. tehlike ne kadar büyük olursa olsun.Niye timden ayrıldın oğlum? . Yüzbaşı Naim ve Levazım Şube Müdürü Yarbay Zafer. Bölük Komutanı üsteğmene: . poşeî çay. "baba bana top al". Bu subaylardan hiçbiri seni uyarmıyor mu? Aslanım burası alfabenin hecelendiği yerlerden değil. Binbaşı Ahmet: . bu tabura Çukurca altından Kuzey Irak'a girip.Öğleden sonra Avaşin kampına gitmek üzere Zap'tan ayrıldım. . Kuzey Irak'ı terk edip Türkiye'ye dönmeleri emrini verdim. cesarete eş değerdir. Yanımdaki karargah subayları da gördüklerinden hayrete düştüler. Bu birlik bölgeye batıdan yeni gelmiş olan piyade taburuydu. Hele ikinci roket gelirse. I ladi seni anladım. biz dikkatimizi onun üzerine topladığımız içiıi. Askeri çağırdım: .Ahmet. Ama şöyle bir hali. Bu asker yığınlarından birinin ortasına her an atılabilecek bir roketle aynı anda &-10 asker şehit. karakola gelince olmadığını fark ettik. Bizim bulunduğumuz Hakan tepe Karakolundan bir askerin dönenler arasında olmadığını saat 24:00'dâ rapor ettiler. bütün taburlara.Bölükleri bir araya topladım. 40 yıl düşünsem hayal bile edemem. 1994 Donemi 217 Sabah saat 07:00'da askerin bulunduğunu bildirdiler. 160 kilometre genişliğinde 40 kilometre derinliğinideki harekat bölgesinde 27 ayrı noktaya birliklerin ana ve ilave ihtiyaçlarının tamamını. Çukurca yönüne çıkınca. 12 gün Kuzey Irak'taki kamplarda kaldık.Yabancı topraklarda etrafınızda PKK'lılar cirit atarken bölük bölük. Sizin kullandığınız bölge ile onların geri çekilecekleri istikametler çok farklı. Askerlerin arası on metreden az olmayacak. Bu subay da ne zaman uyur. Yarabbim sen sabır ver.En son nerede görülmüş? . 22/23 Nisan 1994 gecesi. Belli aralıklarla gelen medya mensup lan da kampları dolaşıp bilgi aldılar. Yüzbaşı Naim bizzat kendisi.Dönüşte timin içindeymiş. onlar bile sizi bu kadar sinirlendirmedi. Yakın yerlerde oldukları için bu timler saat 23:00 civarında karakollarına döndüler. "Yarın birliklere normal ikmal maddelerine ilave olarak. Pilota hemen inmesini söyledim. Birkaç gün daha Irak'ta kalmamız gerekiyordu. bu tip şeyleri önceden düşünüp kestirebildiklerin-dctı malzemeleri devamlı depolarda hazır tutarlardı. . Siz onları göremiyorsunuz ama onlar sizi şu anda izliyor. helikopterlerle ulaştırdı. Havanın aydın-lanmasıyla beraber. Her iki ana kampta birlikler her taraftan gömü ve sığınak çıkarmaya devam ediyorlardı. Sanatınızı öğrenin. . Sonra düşünecekleri şey. Kamplara taarruz edilirken. Size hep ne diyorum? Muharebelerde sabır ve dayanıklılık. Zap kampı istikametinde güneye doğru ilerlemesi ve kampın uzağında uygun bir arazide tertiplenmesi emredilmişti. yüzünüzü Çukurca'ya çevirip derhal Türkiye'ye dönün. hiç görmemiştim. ki bir dakika arayla atabilirler. Taburu derhal açıp yayın. o askerin timinin geldiği istikametten geri gidip onu bulacaksınız. salep ve baklava götürülecek. 400-500 askerle yığınlar halinde durulur mu? Çevre emniyetiniz de yok. "Ali al sana top" tekerlemesinden farklı değil ki. 24 saat her yerde hazırdı. ne zaman yemek yer. Lojistik Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Naim'i telsiz başına çağırıp ona. sigara. Bütün mutfak ve fırınları sabaha kadar çalıştırın" emrini verdim. Tabur komutanı kurmay yarbaya: . o zaman tam perişanlık. Helikopter döne döne kampın tabanından kuzey istikametinde. 10-12 asker de yaralanacaktır. kampın uzağında üç öbek halinde oturan askerler görünce şaşırıp kaldım. mutlaka bir çare ve çıkış yolu buluruz. Gece kamptan çekilecek komandoların ona rastlaması milyonda bir ihtimal büe değil. komutanım.Sabaha karşı.Bu haliniz ne böyle? Kendinizi sonbahar tatbikatlarında mı sandınız? . ayaklarınız yere bassın. Bu arada Jandarma Genel Komutanı ve Jandarma Asayiş Komutanı Hakan Tepe'ye geldiler ve bölgede inceleme yaptılar. Akşam Hakan Tepe'ye döndüm.

. . . bir müstakil hastane çalıştırabilecek miktarda alet. Türk topraklarına girmek üzereyken 2. malzeme ve ilaç (hastanenin kendisi kurulu ve işliyor durumdaydı) ile 95 ton erzak çıkarıldı. Đnci sayfa başlıktan: "4 bin Türk Askeri Kuzey Irak'a girdi: PKK'ya yok edici darbeler vuruluyor. Buralardan. faaliyet gösterecekleri bölgeler ve taburlarına verilen hedefleri içeren orijinal doküman". . . Dağ ve Komando Taburunun beraberinde götürdüğü zırhlı muharebe aracı. Türkiye: . karakoldaki diğer arkadaşlara haksızlık olur. Üzümlü Karakolu'nıın mevzileri önünde. Bekledim.Yanıma gelsinler öyle vurayım dedim. kilometrelerce yolu mayın arama timleri önde Üzümlü karakolunun önüne kadar gelmişlerdi. Đçindeki askerler küçük sıyrık ve darbelerle. 220. Sonra. 12 dürbün. Su içmeye gittim." Harekat boyunca birlikler Kuzey Irak dağlarında 60 ila 150 kilometrelik mesafeyi yaya olarak kat ettiler. kıymet biçileni ez belgeleri kapsıyordu. sınır karakolundan bir asker. toplam beş asker şehit oldu.000 komandosundan iki asker olmak üzere. 9 havan.Kaç kardeşsiniz? . Üzümlü Karakolu bu yolda arama yapmış ancak tank mayınını tespit edememişlerdi. 12 roket atar. büyük bir şans olarak olayı atlattılar. havan ve uçaksavar mefrnisi. . 789 fünye. Geri kalan 100-150 metreyi karakol kontrol ediyor diye mayın arama timi önden çekilmişti.Ne iş yapıyorsun? . . Jandarma Komando Taburundan ilk günkü çatışmalarda iki asker. tahrip gücü arünlnuş bir tank mayınına çarptı.Sabaha kadar PKK'lılar beni yanlarına çağırdılar ama ben gitmedim. .Susamıştım komutanım. Nereden gideceğimi bilemedim. PKK'mn "1994'de Botan ve Behdinan eyaletlerinde. Halbuki. mermilerinde bir eksiklik mi var? Gidip onları vursaydın. daha sonra kaçarak kendiliğinden teslim olan sekiz PKK'lı "saklanan ölüler ve yaralıyken sonradan ölenlerle birlikte kayıplarının 146 olduğunu" sorgularında belirttiler. binlerce roketatar.Sen nereye kadar okudun? .Beş. 10.Đlkokul 4. Hepsini ben veriyorum.Bulamadım. 504 el bombası. Gene teslim olanlara göre: "Daha da önemlisi.Sen izini ve parayı düşünme. "Sevr Haritası" yanında. en güvendikleri iki ana "kampları daha yaza girmeden çökertilmiş. Çatışmalarda bu kamplarda bulunup da. 7 doçka uçaksavar. .Seni yarın memleketine izine gönderiyorum. biri sabit 9 telsiz. Basın ve yayın organlarına Kuzey Irak harekatı: 14 Nisan 1994. örgütün dağ kadrosu. teşkilatlanması.Niye gitmedin? Tüfeğinde tutukluk. 166 tahrip kalıbı. mayına çarpan aracın şoförü ile Dağ ve Komando Tugayının harekata katılan 3. Hakkari Dağ ve Komando Tugayına bağlı 4 bin komando Mezi-Karyaderi bölgesini hallaç pamuğu gibi atıyor. su buldun mu? .000 hafif silah mühimmatı.000 adet pil. .Gece bir şey oldu mu? . bir öndeki arkadaşına niçin söylemedin? . sığınak ve gömü bulundu. Kampın karargahında ele geçirilen. Tonlarca ağırlığındaki araç içindeki askerlerle birlikte havaya fırlayıp ters düştü. 8 makineli tüfek. 392 mağara. Harekat süresince bulunabilen PKK'lı ölüsü 79'du." 15 Nisan 1994. 218 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 1994 Dönem! 219 12 gün süren harekatta..Ayrılırken. 868 parça giyim kuşam malzemesi. 111 muhtelif piyade tüfeği. Üçü kız. Aracın şoförü şehit oldu. ^ Peki. Param da Temmuz'dan önce gelmeyecek. Sabah saat 07:30'da. milisleri ve halk üzerindeki presüj ve psikolojisinin bozulup gerilemiş olmasıydı.Kayaların arasına girdim. Allah iyi karşılamaz. -Allah sizden razı olsun ama.Bir mandırada mevsimlik çalışıyorum.Gece nerede kaldın? . Sabah. tahsis edilen kuvvetler.Benim iznim bitti. 252 mayın.

PKK'ya ağır bir darbe vurdu. günlerdir dik kayalıklarda 35 kiloluk teçhizatlarıyla Kuzey Irak'ta PKK militanlarını imha etmek için insan üstü bir çaba harcıyor. sıra bundan sonra diğer kamplara gelecek. Dağdaki militan ikmal yönünden sıkıntı ve zora düştü. Birliklerini 25 kilometre sınır ötesine indiren Tuğgeneral Osman Pamukoğlu: "bahar ve yaz aylarında bize durmak yok. Hürriyet. Đnci sayfa başlıktan: "Kuzey Irak'ta amansız takip: 5 bin komando Kuzey Irak'ı tarıyor. Gazetede Türk yetkililerin. Önceki gün Kuzey Irak'ta ABD uçakları tarafından düşürülen iki helikopterde şehit olan subaylarımız için tazminat isteyeceğiz. Hürriyet. PKK büyük kayıplar veriyor. Ortadoğu. Dağ komandoları sırtlarında 35 kilo ile hücumda. saldıran. Türk komandoları." Türk Delta Force. 'Türkiye'nin PKK'ya karşı verdiği savaşı askeri alanda kazanmak üzere olduğunu 220 Unutulanlar Dişinda Yen! BiR Şey Yok yazdı. PKK'ya Kuzey Irak'ta kan kusturan birliklerimiz. PKK köy ve kasabalardan militan toplamada son 10 yılın en ." 17 Nisan 1994." 16 Nisan 1994. Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Pamukoğlu Türk Silahlı Kuvvetlerinin daha önce denemediği bir harekat tarzını uyguladı ve birliklerini Kuzey Irak'taki kampların gerisine indirerek PKK'hları an. PKK ile daha önce yapılan ateşkesi hatalı bir davranış olarak nitelendirdikleri ve PKK'ya kesin darbe indirilene kadar. Sabah. bölücü örgüt için tam bir cehenneme döndü." 18 Nisan 1994. Đnci sayfa başlıktan: "PKK'yı çökertme harekatı: Hakkari Dağ ve Komando Tugayının Kuzey Irak'ın Mezi bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda 100'den fazla teröristin öldüğü bildiriliyor. Kuzey Irak'ın Mezi bölgesine düzenlenen operasyonda 80 PKK'lı ölü ele geçirildi. Milliyet: "Geçmiş dönemde pusu kuran. Sınır ötesine daha önce yapılanların tersine Türk komandoları bu defa peşmergelerle işbirliği yapmadılar. operasyona devam edilmesine inandıkları belirtildi. Mezi kampını temizleyen komandolar. Kuzey Irak'ın sarp dağları ve derin vadilerle dolu bölgelerinin doruklarında kurulu PKK kamplarına Türk komandoları havadan indi. Đnci sayfa başlıktan: "6 bin Türk askeri 7 gündür Kuzey Irak'ta! Yok edici darbeler indirilen PKK'mn nefesi kesiliyor. Kuzey Irak'taki Mezi ve Karyaderi kamplarına önceki gün Delta Force baskını düzenleyerek. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Pamukoğlu komutasındaki birlikler bölücü örgüt kampını diII dik didik arıyor." 16 Nisan 1994. Dağ komandolarından oluşan Türk birlikleri 7 gündür Kuzey Irak'taki PKK kamplarını basıp yerle bir ediyor." 21 Nisan 1994." 19 Nisan 1994. Subaylarımızın cenazeleri saldırıda ölen 23 yabancı subayla birlikte otopsi için Almanya'ya götürülecek. dün sabahtan itibaren Şivi (Zap) kampına harekat başlattılar. baskın düzenleyen PKK. Gece ve gündüz aktif taraf artık? terörle mücadele yapan askerlerimizde. Hürriyet: "Güney doğunun mert çocukları Kuzey Irak'ta 8 gündür mehmet-çikle omuz omuza savaş veriyor. şimdi savunmaya geçiyor. Hürriyet: "Đngiltere'nin önde gelen gazetesi The Independent. Đnci sayfa başlıktan: "Tüm yaz buradayız: Kuzey Irak'taki Delta Force'un komutanı." 22 Nisan 1994. Kuzey Irak."Sınır ötesi harekat: 101 PKK'lı öldürüldü. ve beklenmedik bir baskınla neye uğradıklarını şaşırttı. "PKK'mn Kuzey Irak'taki kökü kazınana kadar operasyonlar devam edecek" dedi. Türk dağ komandoları. Kamp komutanının sığınağında Sevr Anlaşmasına göre çizilmiş bir harita da bulundu." 22 Nisan 1994. Sabah: "PKK'nm Kuzey Irak'taki Türkiye'yi hedef alan eylemlerine destek sağlayan terör yuvaları komandoların karargahı oldu. Mezi ve Karyaderi kamplarından sonra dün de Şivi kampını yerle bir etti. Đnci sayfa başlıktan: "Delta Force Baskını: PKK'mn kampı Mezi'de taş taş üstünde kalmadı. komutanından rütbesiz erine kadar son derece tecrübeli ve özel eğitimden geçmiş dağ komandolarından oluşuyor." 23 Nisan 1994. Hürriyet.

Botan-Behdinan eyaletlerinde hedeflenen bütçenin 63. Bütün bölge ve mıntıkaların asil ve yedek sorumluları. hedef program ve hareket tarzları da aşağıdaki şekilde kaleme alınmıştı. denetim kurulu üyeleri. Şivi (Zap). 8. 1994 genel talimatı ise: 1. Kuzey Irak'tan Metinan. Uzun bir zamandan sonra devlet otoritesi yeniden sağlanıyor. maliye üyeleri. Hakkari'ye (Behdinan) Kuzey Irak'taki kamplar dahil. vergilendirme 30 Milyar. elektronik eşyadan % 10 gümrük alınması. Botan eyaleti. 2. sınır ve iç bölgelerdeki karakollara saldırılması.büyük güçlüğünü çekiyor. ayaklanma komitelerinin oluşturulması. Behdinan cephe karargahı sabit olarak Đran-Jerma'da açılmış olup. bağımsızlık mahkemesi sorumluları.5 Milyar olduğu. Mezi-Karyaderi (Avaşin) ve Hakurk kampı ile Đran'dan Zagros ve Jerrna-Bedkar kamplarını kapsıyordu. sorumlusu kod Felah'tır. yetkin kadroların yetiştirilmesi. iki yerde örgütleneceği. Yüksekova ve Şemdinli bölgeleri merkez olmak üzere. Siirt'ten bir olmak üzere iki kesimle Şırnak vilayetinin tamamını içeriyordu. Hakkari.5 Milyar olduğu. gerçekleştirilmesi planlanan hedefler belgelerinin özeti: "1993 yılında Botan eyaletinden ayrı olarak faaliyet gösteren Behdinan (Hakkari) eyaleti 1994'de yeniden Botan'la birleştirilmiştir. arşiv ve sicil üyeleri. bayan ordulaşma yönetim sorumluları. Boşaltılmış köylerde ve arazilerde tarımlaşmaya gidilmesi. Fiziki hedefler içerisinde. gelirin ise. sağlık kurulu üyeleri. ticaret yollarının (sınır giriş çıkış noktaları) denetime alınması. Cephe karargahı sorumluları. Dört ana bölge de kendi içinde ayrıca dörder mıntıkaya ayrılıyordu. 3. gümrük 15 Milyar. 222 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 10. Güney doğuda denge önemli ölçüde değişiyor. 9. Behdinan eyaleti cephe karargahı. Mahzun Korkmaz Akademisi şube temsilciliğinin Behdinan'da açılması ve eğitimle. her fırsatta düşman güçlerinin yıpratılmadı. Eyalet konseylerinin Botan ve Behdinan'da ayrı ayrı. Hakkari'deki dört ana yerleşim merkezi yurt dışı kamplardan hangisine daha yakınsa o bölgenin içinde görülüyordu. Ek bir belgede de. Mardin'den bir. Her bölgede en az üç ay yetecek kadar sağlık stokunun yapılması. kendilerine karşı olan köylere eylem düzenlenmesi. Eyalet genelinde ordu ve cephe için 1994 yılı sonuna kadar en az 1. çuvallar ve sandıklar dolusu PKK dokümanından en kıymetlisi olan Botan-Behtinan (Şırnak-Hakkari) teşkilatlanma ve yürütülecek faaliyetlerle. hem Botan hem de Behdinan için ayrı ayrı ve yedek üyeleriyle birden yediye kadar değişen miktarlarla. sayılan hedefler üçer aylık zaman planlamasında gösteriliyordu. tek tek ve ismen gösteriliyordu. Sağlık ihtiyaçlarının eyaletteki dost eczanelerden karşılanması. muhabere kurulu üyeleri. silahlı dağ kadrosu olarak altı tabur. 4. Şehirlerde yan silahlı milislerin örgüdendirilmesi. yazım kurulu üyeleri. 7. fakat düşmana hizmetlerinin engellenmesi. Zap vadisine Oramar'la (Alandüz) birlikte sefer düzenlenmesi (!) gibi bir sıra hedefler vardı. basın yayın sorumluları. Yukarıdaki özel plan ama dışında. Çukurca." Mezi-Karyaderi kampında ele geçirilen. 1994 için örgüt taktiği. bazıları kod adlarıyla bazıları gerçek isimleriyle tek tek belliydi. Botan-Behdinan eyaleti genel koordinatörü Nizamettin Taş'dır (Kod adı Botan). isimleri tek tek yazılı şahısların vurulması.000 kişinin kadro adayı seviyesine getirilmesi. Gümrüklerde (kaçakçılar) hayvanlardan %3. 6. . Eyalette en az bir yıl yetecek kadar erzak ve cephane stokunun yapılması. bölgedeki ana ve tali yolların kapatılıp denetime alınması. cezalandırma 1. kamulaştırma 10 Milyar. 5. iki bölük tahsis edilmişti. Belgede her bölgedeki PKK taburlarına saldırmak için planlanan fiziki hedefler bir bir yazılıydı. kurumların karargah sorumluları. 1994 DÖNEMĐ 221 Behdinan eyaleti. Eyalette bulunan ticaret yerlerinin çalışması.

Çatışma genişledi. 2. 20 Mayıs saat 14:30'da Çukurca'da bir panzer mayına çarptı. sadece gece eylem yapılmayacağı. Her birlik komutanının kendi bilançosunu çıkarması. denizi de en iyi deniz adamları anlar. Saat ll:00'da Şemdinli Mezargediği'nde emniyet timinden bir asker mayına basıp yaralandı. altı militan öldürüldü. 6. Đnsan. "Fikret. 5. Her bölgede on lojistik gruba bağlı denetleme birimleri oluşturulması. Altı militan ölü ele geçirildi. Bu eylemlerde bir er şehit oldu. 14 Mayıs saat 10:00'da Çukurca-Cevizli Elmacık yaylasında hayvan otlatan çobanlarla birlikte on iki vatandaş kaçırıldı. Askerler ve GKK'lar tarafından dört ayrı çatışmada yedi PKK'lı öldürüldü. Kitle eylemlerinin silahlı direnişe geçirilmesi. üç GKK yaralandı. Saldırı. 02:00'da Yüksekova Gürkavak köyüne saldırıldı. 10 Mayıs saat 22:15'de Şemdinli Korgan Yulaflı mezrasına saldırıldı. tek ve en üstün savaş aracıdır. Personel Şube Müdürü Binbaşı Fikret. Bir er şehit oldu. 11 Mayıs saat 13:30'da Çukurca-Cevizli-Çeltik yolunda çalışan dozer ve onu koruyan time taciz ateşi açıldı. büyük güçlere yönelerek imha etme.000 (beşyüzyirmiyedimüyonikiyüzonbin) TL bağışta bulunmuştur. sivil ve askeri camiadan gönderilen emsali bağışların en büyüğüdür. Aynı gün saat 13:30'da Yüksekova-Şemdinli arasında yol çalışması yapan Köy Hizmetleri iş makinalarının güvenliğini sağlayan time ateş açıldı. Hareketli savaş ve yaygın gerilla taktiği. fırsat doğunca gündüz de eylem yapılması. varlığını göstermeye dönük altı eylemi oldu. Đki vatandaş öldü. hedefi çevirip. 9. karakollara. Çatışma 45 dakika sürdü. Süper silahlar ve düğmeye basılarak yapılan savaşlar hakkındaki düşünce ve konuşmalar beş para etmez bir yığın zırvadan ibarettir. Kuşatma. 11. Bütün belge. Donatım önemlidir fakat asıl anahtar insandır. Çukurca ve Habur'da tesislerin kurulması. bir terörist öldü. 10. bunun gerilla denetiminde yapılacağı.210. dağı en iyi dağ adamları. Metin şuydu: "Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı yararına Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı 31 Mart 1994 tarihinde 527. 1994 Dönemi 223 "insan muharebeyi kazanabilecek tek makinedir. Düşman operasyonlarında düşmanın arazi derinliğine çekilerek imha edilmesi. Mayıs 1994'de meydana gelen olaylar: 6 Mayıs saat 13:00'da Çukurca-Cevizli köyü yolunda jandarma timine ateş açıldı." Nisan 1994'de PKK'nın bölgede. Yol kesme ve ambargo. 7 Mayıs saat ll:00'da Çukurca Üzümlü karakoluna taciz ateşi açıldı. Gündüz eylemciliği. Şehitler için Hakkari.ler resmi bir yazıyla Jandarma Asayiş Komutanlığı. köylere uzaktan ateş açma. Diyarbakır'a ve Şırnak Jandarma Tümen Komutanlığına gönderildi. 7. Dört vatandaş kaçırıldı. 8 Mayıs saat 02:00'da Şemdinli Gelişen köyüne silahlı saldın yapıldı. Mehmetçik adına en kalbi şükranlarımızı ve saygılarımızı sunarız. 4. Yadırganacak bir şey yok" dedim. Bir GKK şehit oldu. adam kaçırma gibi. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığının bu bağışı. 8. 12:45'de aynı karakoldan bir asker mayına basıp yaralandı. Şehir ve ova taktiği. yıpratmak ve imha etmek. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğünden gelen 21 Nisan 1994 tarih ve 5632 sayılı bir yazı getirdi.1. Üç militan öldürüldü. Kurtarılmış alan taktiğinin kullanılması. Vakıf Genel Müdürü" Binbaşı Fikret bir şey söylememi bekliyordu. Operasyonlara karşı operasyon. Genelde çetelere (geçici köy korucuları) karşı da uygulanması. 9 Mayıs saat 21:45'de Çukurca Karatepe'de bir asker mayına basıp yaralandı. Saat 12:00'da Üzümlü karakoluna ateş açıldı. 19 Mayıs saat 11. suikast ve özel hedeflerin vurulması. 3.00'da Çukurca-Çığlı köyü yolunda bir kamyon mayına çarptı. . Dört militan öldürüldü.

224 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok "Tasarruf diye saçma sapan şeyler ııygulatnayın. Hayatı ziyan etmektense, mühimmatı ziyan edin. Ayın insan yerine getirilemez* Aym mühimmattan tonlarca üretirsiniz. Savaş ekonomisi; savaşı doğru yapmak ve hızla bitirmekle sağlanır; atılacak mermilere sınır koymakla değil." Mayısın ilk yansında yollara mayın döşeme, karakollara, köylere uzaktan ateş açma gibi ısınma hareketlerine başlamışlardı. Tilkinin doğada yaşam alışkanlığı ne ise, PKK gruplarının da aynıdır. Tilkiyi yuvasında sıkıştırırsanız, bir yolunu bulup oradan çıkar, günler, bazen de haftalar sonra gene mutlaka aynı yere döner. Bunlar da; Karanlık Dağ (Kato), Alandüz (Oramar), Đkiyaka dağları (Çar-çel) ve Balkaya Dağı (Govent)'ndan başka yerde uzun süreli kamp ve üs konumuna geçemezlerdi. 15/16 Mayıs 1994 gecesi Dağ ve Komando Tugayı Kato Dağı'nı kuşattı. Muharebe 7-8 saatte bitti. Bölgede beş gün kalındı. 79 PKK'h yok edildi. 1. Dağ ve Komando Taburu 21 Mayıs'ta Yüksekova kuzeyinde Mor-dağ'da bir PKK grubunun dolaştığı ihbarını aldı. 21/22 Mayıs gecesi PKK grubunu emniyetini bile almamış halde uyurken yakaladı ve 27 militandan oluşan grubun tamamını imha etti. (PKK'nm Parti Merkez Okulunda bir grup ARGK komutanı ve yöneticisi tarafından hazırlanan "Savaş ve Ordu Klavuzu" isimli 490 sayfalık kitapta; 19931995 yılları arasında düştükleri durumun sebep ve sonuçları ele alınmaktadır. Botan-Behdinan'da nasıl olup da yılların kazançlarının hepsini kaybedip, tasfiye edilecek hale geldikleri, operasyonlardan örnekler de verilerek, bir çok bölümde yer almaktadır. Mordağ operasyonundaki lider zayıflığı ve grubun gafleti de acıklı bir şekilde anlatılan örnekler arasındadır.) "Dümenin terbiye edemediğini, kayalar terbiye eder.' 1994 Dönemi 225 timine saldırıldı. Bir asteğmen iki er şehit oldu. Aynı gün saat 21:00'da Şemdinli ilçe merkezi veterinerliğine ait dört araç yakıldı. 3 Haziran saat 22:00'da Şemdinli Mezargediğinde hir er mayına basıp şehit oldu. 5 Haziran saat OlrOO'da Şemdinli Ortaklar sınır karakoluna saldırıldı. Bir er, iki GKK şehit oldu. Đki vatandaş öldü, altı militan ölü olarak ele geçirildi. 8 Haziran saat 11.00'da Çukurca- Ormanh-Çığlı yolunda seyir halindeki minibüslere ateş açıldı. 10 Haziran saat 01:45'de Çukurca Serbest karakoluna ateş açıldı. Bir er şehit oldu. 12 Haziran saat 20:00'da Şemdinli Alan sınır karakoluna ateş açıldı. 14 Haziran saat 10:00'da Yüksekova-Esendere yolunda mayın arama timine ateş açıldı. Tim çatışmayı geliştirirken Yüksekova'dan hızla gelen dağ komando bölüğü, dokuz militanı kaçmalarına fırsat vermeden yok etti. 15 Haziran saat 23:20'de Hakkari merkez Şivekör Dağındaki role merkezine ateş açıldı. 16 Haziran saat 22:30'da Yüksekova Kadıköy'e ateş açıldı ve yakındaki yayladan 1.500 koyun kaçırıldı. Sürüyü Alandüz ve Kuzey Irak'a götürmek için Keçi Kapısı geçidindeyken yakalandılar. 18 Haziran saat 18:00'da Şemdinli Yeşilöz mezrasından Günyazı köyüne giden aracın yolu kesildi. Üç GKK ve iki vatandaş kaçırıldı. 19 Haziran saat 10:30'da Şemdinli Kuzugediği pusu timinden bir er mayına bastı ve şehit oldu. Saat 21:30'da Şemdinli Umurlu köyü yakınındaki emniyet timinden bir asker mayına bastı ve şehit düştü. 21 Haziran saat 09:00'da Yüksekova Dibecik bölgesinde yol emniyet timinden bir asker mayına bastı ve yaralandı. 22 Haziran saat 24:00'da Hakkari'nin Van Başkale sınırında bulunan Ördekli karakoluna saldırı yapıldı. Bir er, iki GKK şehit oldu. Đki er, üç GKK yaralandı. 28 Haziran saat 16:00'da Hakkari merkez Ağaçdibi köyüne giden bir sivil araç mayına çarpü. Saat OlrOO'da Çukurca-Uzundere, Karate-pe'deki time saldırı yapıldı, iki GKK şehit oldu. Haziran 1994'de cereyan eden olaylar: 2 Haziran saat 10:00'da Şemdinli Demağa tepede bulunan emniyet 226 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok

"'Đmkansız'lafım sık sık kullanmak, haddim bilmemektir.' 30/31 Mayıs gecesi 2500 komando karadan Alandûz'ü (Oramar) kuşattı ve bölgeye sızdı. Şafak sökerken 1500 komando kritik yerlere havadan indirildi. Sıcak çatışma iki günde bitti. Harekat dokuz gün sürdü. Çatışmadan sonra bir hafta daha Alandüz'de kalarak yüzlerce gizli yere saklanmış olan PKK'hların da açığa çıkmasını bekledik. Harekat 8 Haziran'da bitti. 74 militan yok edildi. 7 Haziran 1994, Sabah: "PKK'ya darbe üzerine darbe: Hakkari Dağ ve Komando Tugayı, sınır ötesi harekatının hemen ardından 100-150 teröristin toplandığı 3000 rakımlı Alandüz'e 30 Mayıs gecesi harekat başlatü. 7 ayrı kesimde sıcak temas sağlandı. Ele geçen terörist sayısı 73'e ulaştı. Komandolar büyük bölümü karlarla kaplı 2500-3000 rakımlı bölgeyi karış karış taradılar. Zor doğa koşulları komandoları etkilemiyor." 8 Haziran 1994, Hürriyet: "Helikopter indirdi, komando bindirdi. Hakkari'nin Alandüz mevkiinde, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı altı gündür harekatını sürdürüyor." 5 haziran gecesi Şemdinli Derecik bölgesindeki Yolgeldi ve Umurlu köylerine Irak'tan saldırı yapıldı. Kısa bir süre sonra Derecik'teki piyade taburu köylere ulaştı ve çatışmaya girdi. Kuzey Irak'a çekilen PKK grubunun peşinden Irak topraklarına girdi ve 8 Haziran'a kadar kaldı. Yedi militan bu çatışmalarda öldürüldü. 12 Haziran'da Derecik'teki piyade taburuna, Balkaya-Basyan bölgesinde bir PKK grubunun görüldüğü ihbarını veren Derecik'in Irak sınırındaki Ormancık köyü korucuları, PKK ile yaptıkları plana uygun olarak, iki piyade timini pusuya düşürdüler. 40 asker için durum kritikti. Hemen kobralar sevk edildi. Đki timin havadan takviye edilmesi için de bir kara şahin bölgeye gönderildi. Pusuya düşürülen ve her yerden ateşe maruz kalan yerdekilerin PKK'lıların yerlerini tarif konusundaki zorluklarından, helikoptere tam kasasının alündan bir roket isabet etti. Helikopterin içindeki bir asker parçalanarak şehit oldu. Timin başındaki asteğmenin mühimmat yeleğindeki mermilerin bir kısmı helikopterin içinde ateş aldı. (Milyonda değil, milyarlarda bile olmayacak akıl almaz bir durum. 1,5-2 metre karelik bir alanda 15 asker, iki pilot, bir teknisyen. Alttan gelen roket şehit olan meh1994 DÖNEMĐ 227 metçiğe alttan vurarak hızı kesilip kalıyor. Asteğmenin patlayan mermileri bu dar yerde uçuşuyor, hiç kimseye isabet etmiyor ve her tarafı hassas olan bu hava aracına zarar verecek hiçbir kesime çarpmıyor. I lem helikopterin birden düşmesi hem de çok sayıda askerin aynı anda vurulması için gereken her şey bulunmasına rağmen hiçbiri olmadı.) Jandarma Pilot Binbaşı Savaş, yüksek mahareti ve soğukkanlılığı sayesinde dağlara çarpmadan, helikopteri vadiden vadiye süzdürerek Yüksekova'daki 1. Dağ ve Komando Taburunun kışlasına indirdi. Taarruz için sırada bekleyen Balkaya Dağı'na bu olay başlangıç tarihi oldu. Kampta eski durum yoktu. Mevcut PKK grubunun da 28 militan olduğu anlaşıldı. Ormancık korucularıyla işbirliği yaparak iki piyade timini pusuya düşürenler de bunlardı. Harekat 12-17 Haziran arasında bitirildi. 19 militan yok edildi. (Eskiden 80-100 militanh (bölük) ve 40-50 militanh (takım) PKK grupları artık 25-30 militana inmişti. Yan yana gelip çoğalmadıkları taktirde takım ve bölük düzeyinde militan sayılarını artıramıyorlardı.) Jandarma Genel Komutanlığının 22 Haziran 1994 tarihli güvenilir ve hassas kaynak çıkışlı mesajının Hakkari'yi ilgili bölümleri: "1. Bölücü başının Hakkari bölgesindeki PKK'nm 1500-2000 kişilik dağ kadrosunun işlemez duruma getirildiği, operasyonlarda anlamsız kayıplar verdiklerini, sorumlu şahsın ise güneye (Zap'a) geçerek kendisini emniyete aldığını belirttiği. Bu nedenle bölücü başı tarafından ağır bir şekilde eleştirilerek sorgulanmasının istendiği. Güney bölge sorumlusuna göre Hakkari zayiatlarının "bir bozgun olayı" olarak nitelendirildiği. 2. Eylem mevsiminin bitmekte olduğu, gücü bu duruma getirenlerin kelleyi kurtaramayacakları. (Bölücü başının Hakkari sorumlusunu kastederek belirttiği.) 3. Sözde Botan Eyaleti sorumlusunun Hakkari'de başarısızlıkların gerekçesi olarak Eşref (K) ve Mehmet Emin (K) gibi dışarıdan gelen grup sorumlularının yapı (gruplar) tarafından kabul edilmemesini, gruplar arasında ayrılıklar

olmasını, birbirini tarama olaylarının yaşandığını belirttiğini. Bölücü başının 1500-2000 kişilik gücü bu duruma düşürmenin ağır suç olduğunu, ceza gerektirdiğini, Baran'in bile örgüte bu kadar zarar vermediğini belirttiği. (Muhtemelen PKK-Vejin örgütüne geçen Sarı Baran veya sözde Dersim sorumlusuyken intihar süsü verilerek bölücü başının talimatı ile öldürülen Dr.Baran kastedilmektedir.) 4. Bölücü başının belirttiği Hakkari sorumlusunun muhtemelen Bo£r •*" c> S* I ıs N 4? f S s1 e»! & £«§ s: i c.k 6' e ^ & a-s VI g- g. j-j. g, x-^< x- S r 3 g 3 a-ag. p 5 2 £L 5 S£ S er S B g a 2 2 r». S' S> a flfl ; r; ^ O ftj S H >»— /-n fn >*. 1 230 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok 1994D0NEMÎ 231 O > O > o H 0 o 1 Q e: z s o. s Đ I o §23 o < o 8 S ¦o e 3 B S V ti .§£ a. s o. a « .a r* Oh sı -o .M ¦a 1 •- e ¦s s s ES3 "S O

sı X> A a 1 •a v H '.5b> « «•a 2 (( fi •f Ü sı Đ3 Z c ¦a > u »t* -a a w S fi S Sû sı I

§

XI -s sis = = r «KĐ Ş1 -s ¦.a 2 Ş ĐS * ili I i 5 I' ç 3 x 5 fil 3 C * ĐS E «- S "• » 5 ; « S 5. 5 ^ _ |llj!|l 5 s

3

' ¦

t .= 1 i a -"• t« O Đ SĐ "* i *C '7 ~ — £ ;- .^ = ftîiîli lıiîisi < N CÖ V C '£ "Dax>ranış ve tavırlarınız esastır. Cesur ve mert insanlar karşısındakilere de aym hasleti aşılarlar. * Temmuz 1994'de meydana gelen olaylar: 1 Temmuz saat 00:30'da Çukurca Pirinçeken sınır karakoluna silahlı saldırı yapıldı. 01:45'de Çukurca Sivritepe Karakoluna ateş açıldı. 2 Temmuz saat 01:30'da Şemdinli Durak Karakoluna ateş açıldı. 5 Temmuz saat 22:30'da Yüksekova Mezarlık mahallesinde bir şahsa ait eve saldırıldı. Üç vatandaş öldü. 8 Temmuz saat 02:30'da Yüksekova Güvenli mezrasında bir patlamayı araştırmak için giden jandarma zırhlı aracı mayına çarptı. Đki er yaralandı. 9 Temmuz saat 17:30'da Şemdinli Yayla Pınar yolunda sivil araç mayına çarptı. Bir GKK şehit oldu, 2 GKK yaralandı. 10 Temmuz saat 13:30'da Çukurca Kavuşak istikametinde seyir halindeki minibüs mayına çarptı. Đki vatandaş yaralandı. 17:00'da Çukurca Köprülü Çığlı yolunda bir kamyon mayına çarpu, bir vatandaş öldü.

11 Temmuz saat 15:30'da Yüksekova Esendere'den Kasran köyüne gitmekte olan otomobilin yolu kesildi ve iki vatandaş öldürüldü. 18 Temmuz saat 11:00'da Şemdinli Kayalar Yukarı Keleş mevkiinde bir minibüs mayına çarptı ve üç vatandaş yaralandı. 19 Temmuz saat 17:40'da Şemdinli Yaylapınar köyünde gözetleme yerine çıkarken bir GKK mayına çarptı ve yaralandı. Aynı gece, saat 01:00'da Çukurca'nın Şırnak sınırındaki Serbest sınır karakoluna Kuzey Irak'tan saldırı yapıldı. Bir asteğmen, dokuz asker, iki geçici köy korucusu şehit düştü. Dokuz terörist öldürüldü. 22 Temmuz saat 12:30'da Çukurca Köprülü Güdek vadisinde Köy Hizmetlerine ait kamyon mayına çarptı, bir görevli öldü, iki görevli yaralandı. 23 Temmuz saat 10:30'da Çukurca Kavuşak köyü yakınlarında bir sivil kamyon mayına çarpıp hasar gördü. Aynı gece saat 23:00'da Yük-sekova'daki Dağ ve Komando Taburunun kışlasına bakan evlerin birinden kışlaya ateş açıldı. Bir GKK öldü, eşi yaralandı. 25 Temmuz saat 20:00'da Hakkari şehir merkezinde devlet yanlısı iki vatandaşa suikast girişimde bulunuldu. Đkisi de; biri atılan roketten, diğeri de odasında yanına düşen el bombasından mucize deni232 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok lebilecek şekilde kurtuldu. 26 Temmuz saat 00:30'da Yüksekova Kısıklı Karakoluna saldırı yapıldı, beş asker şehit oldu, iki asker yaralandı. 28 Temmuz saat 07:30'da Çukurca Kavuşak köyü yakınlarında bir vatandaş mayına basıp yaralandı. Saat 10:20'de Yüksekova Esendere yolunda Vakıflar Bankasına ait zırhlı araca ateş açıldı. Đki görevli yaralandı. Saat 13:00'da Van Başkale topraklarında araçları ile intikal halinde olan 4ncü Dağ ve Komando Taburunun araçlarından birine yakın mesafeden iki roket atıldı. 14 asker şehit oldu. Roketleri atan ve yanındaki altı kişi bulundukları yerde öldürüldü. 29 Temmuz saat 01:30'da Şemdinli Alan Karakoluna saldırıldı. Đki er yaralandı, yedi terörist ölü ele geçirildi. 31 Temmuz saat 20:30'da Şemdinli Mordağ köyü çıkışında emniyet timine ateş açıldı. Bir GKK şehit oldu, bir militan ölü ele geçirildi. "AskerKk şerefiniz her şeyimzdir. Đşin sonunu düşünenler cesur olamazlar." Mayıs ortalarında yapılan atamalar gereği Temmuz'un ilk haftası subay ve astsubaylar Hakkari'deki birliklere katıldılar. Ortalama 2.000 subay astsubayın 1.000 tanesi batıya dönüyordu. Karşı tarafın gücünü ve otoritesini kanıtlayabilme, psikolojik yapısını olabildiğince yüksek tutmaya çalışmak için her şeyini ortaya koyduğu bir zamandaydık. Uzaktan bakarak, bekleyerek, toplanıp konuşarak, brifing alarak, değil bir gün, bir saat bile kaybedecek zaman yoktu. "Hakkari sınırlarına giren subay ve astsubaylar, hiçbir yerde konaklamadan birliklerini arazide bulacaklar, tüfek ve teçhizatlarım kuşanıp, atandıkları birlikle, hali hazırdaki komutanın yanında, yürütülen operasyonlara katılacaklardır. En iyi yüzme derin suda öğrenilir; karada kültür fizik yapılmayacak" emrini verdim. Tugayın Kurmay Başkanı, Personel, Đstihbarat, Harekat, Lojistik, Levazım, Maliye, Merkez, Muhabere Şube Müdürleri batıya atanmış, yerlerine yeni subaylar verilmişti. Bu sayılan personel zaten Tugay Karargahının tamamı demektir. Dağ ve Komando Tugayının dört taburunun komutanlarının tamamı da atama görmüştü. 1994 DÖNEMĐ 233 Üç Jandarma Alay Komutanının da tamamı değişti. Özetle; hiyerarşik konuma göre komutan dışında onun altındaki karargahının tamamı (Kurmay Başkanı da yurt dışından atandığı için Eylül'de gelecekti), alay ve tabur komutanlarının hepsi değişmişti. Bırakın muharebe ve harekat koşullarını, ortalama rakımı 2800 metrelik dağlık coğrafyayı, böyle bir değişim, batıda o zamanki sayısıyla 3-4 bin askerle kışlasında duran bir tugay komutanına bile zor gelir. Gene Temmuzun hemen başında atamayla gelen subay, astsubaylar ile tugaydan verdiğimiz subay, astsubay ve askerleri depoladığımız ağır silah ve teçhizatla donatarak hızla 5. Dağ ve Komando taburunu Hakkari'de teşkil ettik. Başlangıçta bu taburun en büyük gücü; tugayın diğer birliklerinden toplanan subay, astsubay ve askerlerin tecrübelerinin yüksekliğiydi. Gideceği yerde üst üste bazı

bizim teğmenin omzunda hafif tanksavar silahı (Law) karşı tarafın omzunda ise RPG-7 roketatar olduğu halde. Bergüzar Tepe. Ben yıllardır atama nedeniyle ayrılma seremonileri görmüştüm. Hepsine Dağ ve Komando Tugayının şiltlerini verdim. Teğmen cıva gibi bir hareketle omzundaki tanksavar silahını ateşleyip karşısındakini kömür haline getirdi. doğru dürüst bir uyku ve sıcak yemek yüzü görmeden günlerce. bir taşın gerisinde yaralı bir asker var. "işte şark hizmeti bitti" şeklindeki duygu. Madalya teklif ettiğim ve üst kademelerce de onaylanıp gönderilen. 502 personel üstün cesaret ve feragat ile harekat rozeti aldılar. onların 5-6 metre önünde. Bu operasyonlar sonucu 107 PKK militanı ölü olarak ele geçirildi. Personelde. klasik ve sıradan. 7679 subay. karşı karşıya geldiler. Şemdinli Kuringan Tepedeki operasyonda 3. eski subay ve astsubaylar sanki hiç tayin olmamışlar gibi birliklerinin başlarında en ufak bir psikolojik değişiklik göstermeden var güçleriyle. haftalarca kışın kar üstünde. Bütün taburlar sorumluluk alanları içerisinde. PKK'lı bir grubu yakalamaya çalıştılar. 12-15 Temmuz'da tugayca altı ayrı bölgede aynı anda Kasırga operasyonu yapıldı ve altı ayrı bölgede de PKK'lılarla temas sağlandı. Aslında şu geçen 13 ayda ortaya koydukları olağanüstü insan gücü. nasıl ateş edeceklerini şaşıran iki PKK'lıyı vurup öldiırdü. 21-24 Temmuz'da Şemdinli Kalereş ve Kuringan Tepe. 19 Temmuz. Dağ ve Komando Taburundan bir teğmen PKK'nın takım düzeyindeki bir lideriyle. Dört askerden biri aniden mevziinden çıktı. 184 personel de Jandarma Asayiş Komutanlığından takdirname ve ödül aldı. Bir dağ keçisinin bile bu kayalıklarda yapamayacağı kıvraklık ve sıçramalarla. ileri hareket edemiyorlar. Teklif ettiğimiz.) 1994 Dönemî 235 . fakat hiçbirimizin tören vesaireye ayıracak zamanımız olmadığı için daha önce verilemeyen. her türlü tehlikenin üzerine can kaygısı olmadan gitmeleri. harekatın bir bölümünde. 5-7 Temmuz'da Çukurca'da Kaletepe-dereköy. erbaş ve ere takdirname ve Tugayın madalyonunu verdim. 1-4 Temmuz'da Hakkari doğusunda Akkuş-Al-tındağlar. Yaralıdan 40-50 metre uzakta da bir uzman çavuşla dört asker bulundukları mev-zilerden sürekli ateş ederek. yazın güneşin altında hiç şikayet edenine rastlamadığım subay. Fakat kendileri de PKK'lıların konumu ve arazinin durumu itibarıyla yüzde yüz vurulacakları kanaati ile. herkesten daha farklı. geçmiştekilerin uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktu. tek tek. "Đki PKK'lı kayalıkların içinde mevzide. madalyaları ayrılmak üzere olan subay ve astsubaylara taktım. atanan Kara Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların Hakkari'den ayrılmak için son tarihleriydi. Bir örnek vermek gerekirse. Şu anda salonda görünenle. ha erken ateşlerse yaşama hakkı onun olacaktı. astsubay. Đkisinden hangisi kendi silahını da-. insan aklı ve duygularını alt üst eden fevkalade anormal durumlarla yüz yüze kalmış olanları kapsıyordu. 23-26 Temmuz'da Çukurca Kazan-Cevizli. ikisi de ayakta ve 20 metre mesafe içerisinde. 88 personel üstün cesaret ve feragat madalyası. 22-25 Temmuz'da Hakkari Başkale sınırında Ördekli-Ka-rataş-Konak. her bir harekatın sonunda. bir türlü tam hakim olamıyordu. korkusuzlukları. Benim madalya teklif ettiğim rütbeliler ve askerler ise. iki PKK'hnın yaralının yanına gitmesine mani olmaya çalışıyorlar. 27-30 Temmuz'da Yüksekova operasyonları yapıldı." (Đki yıl içinde Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari Güvenlik Komutanı olarak. Herkes aynı gün üni234 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok formalarını çıkarıp sivil kıyafetlerini giydi ve kışlada bir salonda toplandılar. 272 personel Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı. astsubay ve tüm askerler. bütün madalyalara layık olduklarını kusursuz kanıtlamışlardır. Yaralı arkadaşını da sırtlayıp aşağıya indi. Tahtataş (Basyan). 16-19 Temmuz'da Şemdinli Derecik'te Süngü Tepe. onlarca muharebenin yüzlerce çatışmanın bir saatinde. 21-30 temmuz Puma (Çukurca-Yüksekova).sıkıntılar çıkınca. Asayiş Komutanlığının ısrarı üzerine 5nci Dağ ve Komando Taburunu düşündüğüm zamandan önce Şırnak bölgesine sevk ettik. 8-12 Temmuz'da Yüksekova Mirgezer yaylası. çatışmanın bir zaman kesitinde. Bu tarihten önce hiç kimse birliğinden ayrılmayı istemedi.

Sanat insanın özgür olarak karar vermesini ve becerisini sınırsız ortaya koyması ile yükselir. Gazi olmak herkesin sandığı gibi muhaberede mutlaka yaralanmış olmak değildir. asfalt dökmekten daha çok emek ve alın terini gerektirir. Hayatta karşılaşacağınız insan hallerine ilişkin hiçbir şeyin sizin bileğinizi bükemeyeceğini bildiğimden. mücadeleyi iyi yapacaksın demektir. Bütün çocukları." Etrafıma toplanmış olan subaylarla sohbet ederken. Çukurca-Şırnak sınırındaki. meselelerden ve karşı karşıya gelinen tehlikelerden kaçan ve korkanlardır. Savaş sanatını dost düşman herkese. Bütün hazırlıklar ona göre yapıldığından Kara Kuvvetlerine mensup bütün subaylar öğleden sonra Hakkari'den ayrıldılar. çocuklarınıza yeter de artar bile. Đnsanların yeryüzündeki ahir ömürlerinde mutlaka öğrenmeleri lazım gelen iki şey vardır. mazideki halimizi.Komutanım. . Gün batarken kışlanın kuzeyindeki Kırmızı Tepeye çıktım. "Vatanı ve milleti için her an ölmeye hazır şekilde muharebe eden. Bu. PKK grupları Kuzey . Kaldırım yapmak. Ayrıca şunu söyleyeyim. Rahmetli Zafer cevap verdi." ." Aynı gün. Bütün marşları hiç unutmayacak gibi. size en büyük yardımı yapacaktır. tüm insan faaliyetleri size sıradan ve boş şeyler olarak gelecek. "Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde. fakat şehitlik mertebesine ulaşamamış bütün askerler gazidir. yaşamınız da tıpkı öyle olacak. Tanintanin geçidi başlangıcında bulunan Serbest Sınır Karakoluna saldırı başladığı haberi geldi. Bir ulusun tarihi her gün yazılır.Ben Türk Ordusunda bu güne kadar "muharebe harekatı rozeti" almış tek levazımcıyım. 3000 metre doruklardan haftalar sonra vadi tabanlarına indiğinizde. .Zafer. Ölüm ve dirim çizgisinin ne demek olduğunu bilenler olarak bundan sonra. Tarihten korkan insanlar vardır. Tanrı her şeyi serbest bırakmıştır. Fiziksel olanı ise. Döndükten sonra bize yakışan şeyleri söylerim. hepinizi kutlarım. yaşadıklarınızdan küçük bir öykü bile anlatsanız asker veya sivil insanların ancak çok azı bunu anlayabilecektir.Son defa. karakolun kuzey batısında Berizincir tepede bulunan emniyet timini hedef almıştı. Hava aydınlanırken karakola indim. şapka çıkarttıracak gibi yaptınız. her şeyin hafiflediğini hissettiyseniz. birdenbire uzaklara. Zafer Yarbayım atandığı Đzmir'den Hakkari ve bizler için bir şarkı söyleyecekmiş. Bunu biri. Nasıl. Bunlar. dünya her zaman emniyetsiz olacaktır. Vazgeç. baş aşağı gitmeye devam ediyor. bunun böyle olduğunu bilir. öğrenmek zorunda bıraktığınız için: "Sivastopol önünde yatan gemiler Atar nizam topunu yer gök inler Yardımcıdır bize kırklar yediler Aman kaptan paşa izin ver bize Sılada nişanlımız duacı size" diye Sivastopol marşını söylerim. Hakkari'den ayrılmadan kendilerine topluca hitap ettim: "Çivisi çıkmış bu topraklarda canınızı ortaya koydunuz ve psikolojik savaşı kazandınız. biri: ." Đyi incelemiş olanlar. Halk arasında bir söz vardır: "Anadolu'da boğa olmak için boynuzunda çamur olması gerekir" derler. Saldırı. Savaşçılık orta kırat adamların yiyeceği nane değildir. Önce vadiler sonra dağların dorukları yavaş yavaş karardı. ama bir yere kadar. devletin derdi hiç bitmez. gurbet ellere giden bir insanın hislerine kapıldım. "Askerlerin cesaret ve dayanıklılığı daha iyisi hayal bile edilemeyecek düzeyde olmalıdır. Biri biterse. sıradan temennilere lüzum görmüyorum. doğru mu bu ? dedim. Güle güle gidin. başkasının gelmesi gecikmez.Hangi şarkıyı söyleyecekmiş? 236 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok 1994 Dönem! 237 . Haberiniz olsun.Ben söyleyeyim müsaade ederseniz. bunlar uyduruyor komutanım. Sanat dünyanın en zor işidir. O. söyleme artık Hatırlatma. tarih 50 yıl sonra yazılacak diyerek. Komutanınız ve muharebe arkadaşınız olarak. Başka şeyler artık bizi kesmez. Diğeri de. 19 Temmuz gecesi saat 23:45'de. Sizler bu belgelerin en mümtaz sayfalarında yerinizi aldınız. Bizim eski şarkımızı. Sizlerin yaptıklarınızla duyacakları haz ve övünç.

mutlaka pusu veya mayın vardır. Akşam Hakkari'ye döndüm. girmek zorunda kaldı. Mor-dağ'ın yarısı Hakkari vilayeti. onun için yoldan döneceğim. Kaçıramadıkları dokuz teröristin cesedi sağda solda duruyordu. Ortaya çıkan şuydu. Mehmet Ali'ye söyle rahat olsun. Köprülü. 238 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . helikopter istemedim. sen merak etme. Çukurca yolunu kullanarak Çukurca'daki Sınır Alayına gitmeye karar verip.Bu mihveri karadan geçerek görmek istiyorum. dokuz asker. . Time saldırı yapılırken karakol binası ve çevresindeki mevzilere de ağır silahlarla ateş açan. Üç araç öğleye doğru Çukurca Sınır Alayının kışlasına ulaştık. atılan roketlerin üstleri açık araçların içine düşmesiyle 14 erbaş ve er .Komutanım.Çukurca Sınır Alay Komutanı ile komutanım.Bize komutanın haberi olmasın diye tembih ediyor. . siz hepimizden daha iyi biliyor su nuz. katırların sırtında tekrar Irak'a kaçıranlar Barzani'nin peşmergeleriydi. Karanlıkta.O yolu kullanmakta ısrar eden benim ve akşama kadar yanların-daydım. Yol hem çok dar hem de bir tarafı hiç yok. Yüksekova'nın 10 km.O fark etmez. Bölgedeki Başkale'ye bağlı jandarma bölüğü yolların keşfini yapü ve emniyetini kontrol etti. Timde olup da sağ kalan askerlerle görüştüm. Jandarma Bölük Komutanı ve emniyet timlerinin geçtiği noktadan 15 dakika sonra da 4ncü Dağ ve Komando Taburunun konvoyu geçerken yol kenarından araçlara 8-10 metre mesafeden iki PKK'lı RPG-7 roketatarlanyla ateş etti. Mayını araçtan fark edemem ama pusu kurulmuş ise. aniden ortaya çıkıp asker ve GKK'ların bulundukları siperlere el bombası atarak ateş açmaya başlamışlardı. Hakkari-Şırnak vilayetlerinin bitişik olduğu güney batı uçundaydık. . konuşmasını hemen kesemedi. gidebilirsin. yakınlarında ve ayakta dolaşanların PKK'lı mı. esas. Çığlı. ateş edip etmemekte tereddüt etmişlerdi. Yanımda bulunan Çukurca Sınır Alay Komutanı Albay Mehmet Ali: . Pusu. ben zırhlı aracın içinde kabirde gibi oturarak nereyi görebilirim? Normal bir ciple gideceğim. bir an önce ve hızla konuşlu olduğu Dağ-hca'ya dönmek için tabur motorlu araçlarını yanına istedi. onların para karşılığı eylem başına kiraladıkları peşmergeler de bu saldırıya katılmışlardı.Kiminle görüşüyordun? . bu ağır silahları katırlarla Irak'tan getiren ve ağır silahlar ile ölü mü yaralı mı olduğu belli olmayan PKK'hları. çok hız yapılamayacak bu yolda ben pusu yerini sezerim. Bazı düşüncelerimi yerden bakışım şekillendirecek. Şehitlerin büyük bir kısmı sırtlarından vurulmuştu. tamamen yar.Irak'taki Metinan kampından gelmişlerdi. Yüksekova'nın kuzeyine geçerek önce Beyazdağ. yarısı da Van vilayeti ve onun Başkale ilçesinde kaldığından Mordağ'ın taranması bittiğinde tabur bir hafta sonra Başkale topraklarının içine 15 km. saldırılardan sonra bu yoldan bir dönüş yapılacağını bildiklerinden. kimseye zamanı gelmeden bir şey olmaz. niçin söylemiyorlar ki? Çukurca'da mayınlanmamış yol ve mayın bulunmayan gün var mı? Mayın olaylarına tarih tarih baksanıza. Bir asteğmen.O zaman zırhlı araca binin komutanım.Mehmet Ali. Siz geçtikten hemen sonra mayın arama timi yolun Köprülû-Çığlı arasında yere döşenmiş üç mayın buldu. mevzilerin içine girdikleri noktada. 21-30 Temmuz tarihleri arasında Çukurca ve Yüksekova bölgelerinde Puma-2 adıyla geniş çapta harekat başlattık. kendim her şeyi gözlerimle görmeliyim. . Civardan da ateş açılmasına rağmen. güneyinde Kamışlı bölgesinde üste bulunan 4ncû Dağ ve Komando Taburu bu harekatta. sonra Mordağ (3807 rakım) istikametinde operasyonlara başladı.Komutanım o zaman hiç değilse zırhlı araçla ben önden gideyim. Sonra da pusu yerindekilerle görüşürüz. PKK militanları karanlıkta hiç kimseye görünmeden tepeye çıkan doğudaki bir izden tırmanarak mevzide çepeçevre duran timin ortasında. Geç saatlerde Harekat Merkezine girdiğimde Harekat Şube Müdürü biriyle görüşüyordu. o gece nöbette olan iki GKK ile PKK'lılar anlaşmıştı. arkadaşları mı olduğunu tam ayıramayan askerler. Çekinecek ne var? Sonra. Bölgesinde harekat bittiğinde. Ve gelenler sadece PKK'lılar değil. . mayın ne olacaksa olur. iki GKK olmak 1 üzere 12 şehit vardı. . Zaten tek karayolu olan. -Bir şey mi var? .

Bizim vilayette bir şey yok ama etrafımız yanıyor. Acımasızlığı ile tanınan bu şahıs. Karakolun bahçesinde uzak bir yerde 4. Diğerlerini de kaçtıkları Đran sınırı istikametinde. 48 saat içinde yerle yeksan ederler. çevredeki tahkimat noksanlığı ve ağır silahlardan yoksun haliyle. 10-15 dakika önce aynı yerden geçen bu karakolun araçlarına hiçbir şey yapılmıyor. Akşama doğru Van Valisi ve Van Jandarma Tugay Komutanı general karakola geldiler. PKK'nın en güvendiği. Taburun bölükleri roketleri atanlar dahil altı militanı kaçmalarına fırsat vermeden bulundukları yerde yok etti.Burada daha önce böyle bir şey hiç olmadı. Hava kararırken taburun bulunduğum karakola toplanması emrini verdim. Sınırdan. yakınında pusu kuruluyor. Bu aşiretin bir bölümü de sizin bölgenizde. Hiç kimse bunun böyle olduğunu devletin hiçbir kurumuna bildirmiyor. Yanlarında da bazı siviller vardı. . Sabaha kadar gözümü kırpmadım. Başınıza bir sürü bürokratik işler açtık. 1994 yılı için Başkale Belediyesine kestiği vergi (o günün parasıyla) 30 milyardı. dakti1994 Dönemi 239 lolar. Önce hiç konuşmadan izledim. Hakkari'den helikopter isteyerek taşınabildiği kadar timi militanların kaçabileceğini tahmin ettiğimiz yönlerde önlerine indirdik. Biz de ateş çemberinin ortasında kaldık. çok az konuşan ve en sert liderlerinden biriydi. Haberi ahr almaz. dedim. sayısının azlığı. Burada herkes birbirine entegre olmuş. eroin ve esrar gibi işlerle uğraşan herkesi.Osman Paşam bizim durumumuz kötü. haberim yok. Hakkari'de olsa. böyle yumuşak bir hedefe niye başını bile çevirip bakmıyor? Komandoların bölgeye girişiyle hesaplarının alt üst olmasından korktuğundan tepki veriyor. Başkale-Hakkari yolunun batısındaki geniş alan da Başkale arazisiydi. tıkır tıkır Zerdeş'e ödüyordu. saldırının yapıldığı Başkale'nin Oğulveren Karakoluna gittim. daha batıda Başkale-Hakkari yolu. bulunduğumuz mevki-ye. bütün bu yörede en güvenilir diye sandığınız aşiretin korucuları var değil mi? O korucular bu işin içinde olmadan hiçbir şey olmaz. Bir haftadır Beyaz ve Mor Dağdaydılar.Size zahmet verdik. Dağ ve Komando Taburunun yeni Tabur Komutanı Binbaşı Kemal ve bütün subaylar gece saat 24:00'da karakolda bir odada görüştük. 4. Đran sınırı buraya çok yakındı. kendi taktir 240 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok ettiği miktarlarda vergiye bağlamıştı. Hatta Hakkari kuzeyindeki Karadağ . onunda batısında Hakkari Karadağ ile kuzeyde kalan Başkale arazisini inceledim. Sizin üzüntünüzü anlıyorum. . köyler. Görmedim.şehit oldu. karakolun 3-4 km. Şunu hemen ilk tespitlerimle söyleyeyim. Arada bir Başkale. Dağ ve Komando Taburuna bile saldırmayı göze alan bu Başkale bölgesi PKK grubu. Onun yorgunluğu hiçti de bu bölgede yüz yüze kaldıkları durum hepsinin kin ve öfkesini doruğa çıkarmıştı. Kısa zamanda bazı sorgular da yaparak her şeyi ortaya çıkarmışlardı. duymadım. Yanlarına gittim. Roketlerin atıldığı yeri gördüm. daha önce hiç bilmedikleri vadi ve yükseltilerde hava kararıncaya kadar kovaladılar. Bugün karşılaştığımız grup şimdi bulunduğum jandarma karakolu ile Đran sınırındaki dar ve küçük alanda sürekli duramazdı. kimlik tespiti.Sizde bir şey olmadığını sanmanız. bir trafik kazası veya adi bir adam öldürmeymiş gibi yaptığınız işlemlerden belli oluyor. Sonra dayanamadım: . Van Jandarma Tugay Komutanı: . Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın safsatasıyla yaşayıp gidiyorlar. Đran'dan gelen kaçakçılar. Başkale bölgesi için aldığı talimat buradan azami vergi ve haracı alarak PKK!nın gelirini yükseltmekti. durum tespit tutanaklarının tanzimi gibi şeylerle uğraştıklarını yanımdaki karargah subayları söyledi. 1993'de Başkale bölgesi sorumlusu olduğundan bu ününü önceden halka da kanıtlamıştı.Şu gördüğüm karakolu. Hakkari arasındaki yolu 32 virajlar kesiminde keserek eylemler de yapıyordu ama. dümdüz bir yerde bulunması. Korucular. Bendeki ve onlardaki bilgileri yan yana getirdiğimizde durum şuydu: Başkale bölgesindeki grupların başında "Zerdeş" isimli biri vardı. Gece yarısından sonra gitmek istememelerine rağmen subayları birkaç saat dinlenmeleri için gönderdim. bölgesinde kendisine bir tehlike görmeden eyleme girişmiyordu. mezralar. . Gündüz saat 13:00'da. Bu adam 26 yaşında. Dağ ve Komando Taburunun öldürdüğü PKK militanlarının başında masalar.

sürekli de kayalıklar arasında bir iki saat dinlenmeye alışkın olduklarından burada toprağın üzerine uzanmışlardı. "Arkadaşlar önce size şu güneşin en küçük uydusunun değişmez doğal afetlerini söyleyeyim. Bunun üçü yeryüzünün varlık etkenleri. Şu gördüğüm manzara. en azından bir kısmına karakolda yatacak yer olmasına rağmen orada yatmamışlardı. dünkü kaybettiğimiz sayıda şehit vermedi. Đttifaklar. kuzeydeki grupların sorumluluğunda. Hep hareket halinde olduğumuzdan epey zamandır 600'e yakın olan askerlerin ayaklarını operasyon sırasında görememiştim. Kendilerine: 1994 Dönemi 241 "Arkadaşlar dünkü menfur eylemi bizim sorumlu olmadığımız topraklarda ve bizim bölgemizde faaliyet göstermeyen. Bu ortalama her yıla üç savaş demektir. Saldırılarda binanın kendi inisiyatiflerini alacağını. Saat 07:00'da Tabur Komutanı içtima düzeninde taburu bana takdim etti. Kürsüye çıktım ve irticalen kendilerine hitap ettim. tıpkı köpeksiz köyde çomaksız oynamaya alışmış PKK grubu yaptı. ayaklarına bakım yapmaya çalışan 5-6 asker fark etti. yeryüzünde ben en katı yürekliyim diyecek insanı bile etkileyecek ve dayanıklılığım hiçe indirecek ölçülerdeydi. bir kısmında.1994 yılında PKK'nın sorumluluk alanları tahsisinde. topukların derisi kalkmış. Zaman her şeyi eskitir ve işe yaramaz hale getirir. teknolojiydi hiçbir sonuç bu dört doğal eylemin önüne geçemez. Bundan sonra da sizin karşınıza çıkacak olanlara acırım. subay. diğeri de Hakkari-Van idari sınırları üzerinde. ayakta bir iki yerde kat haline gelmişti. Size söz veriyorum. Hissiyatınızın derinliğini. Tecrübeli olduklarından. parkaları üzerlerinde açık arazide yatıyorlardı. Ayağa kalkmaya ve yanlarındakileri ikaza yeltendiler. Temmuz ayının son günlerinde bir fırsat bulup Hakkari bölgesine atanan Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına mensup bütün teğmenleri. Tugayda bir salonda toplayıp görüştüm. astsubay ve askerleri bölükler halinde. Son asker gözden kaybo-luncaya kadar taburu izledim. Yürüyenler sanki sabahleyin gördüğüm ayakların sahipleri değildi. varoluş nedeni değişmeyecektir. salgın hastalıklar ve savaşlardır. Hepsi botlarını ve çoraplarını çıkarmış durumdaydı. Bunlar doğanın yasalarıdır. dördüncüsü de milyonlarca canlı türünden biri olan fakat aklı erginleştiğinden kendisini dünyanın hakimi zehabına kapılan insan oğlunun yaratılışındaki zayıflıktır. Bu ay. 4. Đnsanlar orta bir ömre sahip canlılar olduğu için 30-40 yıllık süreleri mevzii barışlarla geçirmiş olmayı büyük bir şey olarak algılarlar. şu anda karşımda bulunan terhisi en yakm askerler dahi görecekler. Parmak araları su toplamış. en çok can sıkan eylemlerden biri Hakka-ri-Şırnak. Dağ ve Komando Tugayı şu geçen 13 ayda. Nerede ise hepsinin ayak tabanları tam yerinde tabiriyle paramparçaydı. Bunlar. taban derileri. Beni. güçlerini sınırladığını bildiklerinden. Dar ve yüzeysel anlamda bir anlam taşıyabilir. yani bugün karşımıza çıkanların bölgesiydi. Sizler her muharebe görevinizde kahramanlığı destanlaştırmış bir tabursunuz.600 savaş yaşanmıştır. Ama siz öyle bir meslek ve sanat seçmişsiniz ki. Dün bunu yapanların sonunun ne olacağını. Dağ ve Komando Taburu. Buluştu. bunların hepsi korkuya ve çıkara dayalı sözleşmelerdir. Boydan boya gezerek taburun askerlerinin ayak tabanlarını gördüm. veya içinde meydana gelmişti. Đşaretle mani oldum. 242 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . depremler. yatılan sıraların arasında oturmuş. 5000 yıllık kayıtlı insanoğlu tarihinde 14. Hepinizi gururla selamlıyorum" dedim. öfke ve kininizin azametini biliyorum. Sabahleyin alaca karanlıkta karakoldan çıktım. 1994'de ilk kez teğmenler sınıf okulundan sonra Güneydoğuya atanmışlardı. kıyamet gününe kadar. Hepinizin gözlerinden şükranla öpüyorum. bir yıl önce atanmış olanlarla birlikte. ikili antlaşmalar. hiç durmadan yurt içi ve yurt dışında yaptığı tüm muharebelerde bile. Tabur bölükler halinde muharebe düzenine geçerek batıdaki Van-Hakkari ana yoluna doğnı yürüyüşe geçti. fakat gidişatın önüne geçebilecek bir hal değildir. Bazıları kan içindeydi. seller.

haftalarca bir kaşık sıcak bir şey girmeden. Bir kayalığı anladım. Birinin diğeri ile hiçbir bağı yoktur. Benim kuşağım Çelik Bilek'i çok iyi tanır ve muharebe tekniklerini de bilir. Çünkü bu usul. kol ve bacaklarının koptuğunu. sen onu sahrada topa tutsan ne olur? 1994 DönemĐ 243 Havadan bomba yağdırsan ne yarar? Ö taktirde mücadele klasik olmayan muharebe tekniklerine döner. Ona göre teşkilatlanacak. Oradaki canlılara. daha çok zekayı ve cesareti gerektiren bir savaş türü. yani düzeni. kaç gün kaç gece üst üste? -30 derecede mi yoksa +40'da mı? Ve midene günlerce. Ben varım. dağın bu tarafındaki soğuk denizde kuralsız savaşür. o farklı bir konudur. Her defasında onlarca. on değil ki. şok etkisi yüksek. beş. zamana yayıldığında karşı tarafta moral ve maddi güç bırakmayan. hatü olmayan. her zaman ve her yerdeyim. bütünüyle karşı tarafın inisiyatifinde olan. nasıl. ne mizansenler ne kurnazlıklar düşünüyor. (Ernesto Che Guevara ve 46 militan 8 Ekim 1967'de pusuya düşürülerek öldürülmüştür. ABD avcılarının nizami olmayan savaş kurallarıyla Đngilizlere karşı yürüttüğü mücadeleyi anlatır. klasik usullere sarılıp ayrılamayanlan zaman içinde kurbağa testine sokar. komando nedir. yorulma. Çâresi ne? Bunu bileceksin. Son 200 yıldır da dünyanın her yerinde var. pes etmedim. niye çıkmıştır? Amerikan bağımsızlık savaşında bir Đngiliz binbaşının ihtiyaç halinde bulduğu bir örgütlenme ve bu örgütün uyguladığı prensiplerdir. nehrin öte kenarından bir köylü çocuğun elini kaldırarak onları selamladığını. Ernesto Che Guevara'nın "Bolivya Günlüğü "nü okumaya başladığınızda. Klasik ve nizami. nereden çıkmış. bilinen. . Mesela. geleceği belli olmayan vuruş. Sen de buna göre savaşacaksın. teşkilat ve savaş doktrinlerini çizip atan bir tarz ve bir usul. Uzun sürünce de iki tarafın yıpranma. maddi kaybı artar. çok uzakta ineklerini otlatan iki yaşlı insanın şapkalarını çıkararak kendilerini selamladığını okuduğunuzda. Siz Çelik Bilek okudunuz mu bilmiyorum. 100-150. Yani bilinen 1. iradem ve azmimden kaybedilen bir şey yok diyor ve gerçekten öyle ise. cephe. Liderler ve askerler bu tip mücadeleye hazır olacaklar. 1967'nin Ekim ayında bu yürüyüş kolunun başına bir şey geleceğini derhal sezebildiyseniz siz bu işi öğreniyorsunuz demektir.000 askerin karşı karşıya gelip birisinin ötekisine zafer kazanmasına itibar etmez. Nereden. olmayan bir savaş ve muharebe tipi. ona göre eğitim ve ona göre savaş usulleri deneyeceksin. Sonra. sana seferber olma imkanı tanımayan. parçalanmalarını. Gece de aynı şey. insanlara ne olduğunu. Đşte Çelik Bilek serüvenleri. seni rahat bırakmam dayanıklılığı. Hadi gündüzü anladım. daha pratik ve daha ucuz. bir. bir toplum. Bunu bir hasım yaptığı için değil. Ama benim kuşağımdan kaç kişi bunu hayata geçirebilir. Aynı şekilde sen de bir canlı iç güdüsü ile sürekli dikkat ve zekice buluşlar peşindesin.Sizlere gıpta ediyorum ve bu yaşta ve rütbede geleceğin savaşlarının nasıl olacağını bizzat yaşayarak gördüğünüzden dolayı da sizleri kutluyorum. Dünya Savaşlarının hat. yüzlerce kişi. Che'nin başında bulunduğu 46 kişilik yürüyüş kolunun bazen bir uçağın onlar saklanmasına rağmen üzerlerinden uçtuğunu. Konvansiyonel savaş. Siz öyle misiniz? Hasmın gözünün akını görürsünüz. Karşınızdaki hayatta kalmak için bir canlı olarak nelere başvuruyor. ne zaman. Aslında yeni falan da değil. Şimdi insanlar buna genel bir tanımla "terör" diyorlar. Đkisinde de insan varlığının fizik olarak bulunması dışında. Tam askeri dille. dağın ötesindeki kurak ova. yığınağı yapılmayan. yaralı iken 'ölmek istemiyorum' diyen feryatlarını ve seni öldürmek için beyninin nasıl çatlatarak çareler aradığını göremezsin ki. ben vazgeçmem. Kara muharebeleri çok zordur ve insanın ruh ve akıl yapısını alt üst eder. Sonra bunlar. yığınak. ve 2. Göremediğin için de ruhun alabora olmaz. Yarım saat geçmeden bir veya birkaç tane daha mevzi ve o kadar insan karşına çıkacak. klasik. Bir ulus.) Burada size esas anlatmak istediğim şudur. hangi kuvvederle. Deniz veya hava platformundan bir füzeyi veya bombayı hasmın bulunduğu vasıtaya veya yere atarsın. 1967 yılının Eylül aynı okurken.

Kalıpların bedelini bir kısmınız gördü ve görmeye de devam edeceksiniz. Apaçilerin bir sözü vardır: "Aptallar yaşam ve ölüm için uzağa bakarlar. Aslında kimsenin dayak yediği falan yok. hatta can sıkıcı sayılması gibi orduya verilen zararlardır. cesaret. Askerler en geç 46. Sözcüklerin bir anlamı yoktur. Pozisyon değişince kimliğinizi muhafaza etmek mümkün olsun. Babaannemin bir sözü vardı: "Đnsan 45'inden sonra gecede 40 dayak yer" derdi. Gerçek güç insanları etkilemek ve onlara ilham vermektir.Arkadaşlar her zaman söylediğimi siz gençlere de söyleyeceğim. yaşlı bir subayın genç bir subayı yendiği varit değildir.000'i de Türk'tür. enerji gibi askeri niteliklerin dikkate alınmaması. Aksi kanıtlanmadığı sürece muharebeleri yürüten komutan her zaman haklıdır. harekat alanında insanların hangi yaşlarda bulunacağı Roma ve Napolyon ordularından itibaren bilimsel olarak bellidir. rütbelilerden mareşal bile olsa en geç 60 yaşında üniformaları çıkartılmıştır. Dürüst olup olmadığını o söyler. atılımın ve cesaretin önünü keser. insan oğlunun yeryüzünde özgür ve erdemli olmaktan Öte kazanıp muhafaza edeceği başka bir değeri yoktur. Bu yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü engeller. Savaş. Đnsanlar ölüm ve doğum bilincinin doğasını kavramakta zorlandığı için ölümü hep başkalarının başına gelen bir sonuçmuş gibi görmeye devam eder ve asla inanarak kabul etmezler. ulusun kuvvetini göstermektir. En zararlı şeydir ve kolaycılıktır. otorite. Ordunun şeref ve disiplininin temeli. Çünkü doğa yasaları bu işte de esastır. . muharebe. işi savaş olan canlı bir varlıktır. Her ikisi de yanı başlarmdadır". Şunu bilin. başka bir şey istemem" diyen de kendisidir. Hiçbir askeri kitabın ya da kuralın düşüncelerinizde ön yargı yaratmasına müsaade etmeyin. Ses tonuna dikkat et. Ofisler ve şirket yönetimlerine iyi gelirler. Savaşın ahlak ve ahlaksızlıkla hiçbir ilgisi yoktur. 1994 Dönemi 245 Arkadaşlar. Muharebelerde ve çatışmalarda gençliğin ve genç insanın ne demek olduğunu hem sizde hem de mehmetçikte görüyorum. Kişiliğinizi konumunuzla asla bütünleştirmeyin. "Bana subay ve para verin. yeminli muhafız244 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok lan subaylardır. Ve sizin her şeyi tam ve doğru öğrenmeniz esastır. Askerlik duygusu tarih içinde bütün uluslarda da görüldüğü gibi bir çok nedenle zayıflayabilir. Gelecek sizsiniz çünkü. Şimdi ömür uzadı diye bunun tersini savunan birilerine rastlarsanız. Đnsanlar dünyanın doğasına egemen olamadığı ve akıl erdiremediği için maddi şeyleri seçerler. yalın ve keskindir. Sakın hiçbir kalıba girmeyin. Ordu. Komutan dili. Bu duygunun erden generale kadar herkeste tam ve eksiksiz olması lazımdır. Kimseye de benzemeye çalışmayın. Teşkilat şemalarının ve unvanların hiçbir değeri yoktur. Çünkü Tanrı öyle istemiştir. Yapılacak şey onları enerjik bir şekilde kontrol etmektir. Doğa hükmünü yürütüyor. Bunun sebeplerinin başında subay ve general terfilerinin taraflı yapılması.000 kişilik süvari ordusunun 70. Savaş. 150. Bu da her işte. küçük çaplı amir olurlar. Bu fikrin sahiplerinin başında da süvarileri Sarı denizden Polonya'nın başkenti Varşova önüne kadar gelen. Bu değer savaşla ve savaşanlarla ilgili değil. Savaş arenasında boğa ve savaş kartalı olamazlar. Yumuşak ve uysal kişiler. Herkesin sizi sevmesi için çaba göstermek bir sıradanlık işaretidir. bütün dünya tarihçilerinin doğunun yetiştirdiği en büyük general olarak kabul ettiği Cengiz Han gelmektedir. Ordu askerlik duygusu sayesinde canlı ve sağlam durur. Sebebi mi? Đnsanlar 60 yaşından sonra fiziksel duyularının yüzde ellisini kaybederler. Dünya harp tarihinde yaşlı bir generalin genç bir generali. gülün ve ona ilgili bilim adamlarına gitmesini önerin. Net. öğreten ve komuta eden birinin ifadesidir. Emirleri tekrar etmeyin. Muharebelerde herkesin beyni uyuşmuş ya da dağılmış olduğundan liderin iki kat tetikte olması gerekir. savaşa neden olanlarla alakalıdır.

. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. sosyal yapısını değiştirdiğinde 43'ün-de. Askerin günlük yaşamı sade ve pratik tesislerde. Yurt savunmasını bizim milletin yüreklerine kurulmuş kalelerle yapıyoruz. bir GKK yaralandı. Cengiz Han süvarileri Varşova önlerindeyken 50 yaşındaydı. vücudunuzun yağlanmasına müsaade etmeyin.) 1994 Dönem! 247 14 Ağustos saat 10:30'da gene Ördekli köyü civarında bir kadın mayına bastı ve iki kadın yaralandı. 3 Ağustos saat 15:20'de Hakkari merkez Ördekli Karakolunda gözetleme yerinde bir GKK tuzaklanmış el bombasına bastı. Nasıl muharebe edileceği konularını her zaman sizlerle beraberken anlattığım için bunlardan bahsetmeyeceğim. En önemli işinizin bunu titizlikle yapmak olduğunu bilin. Đki asker yaralandı. Bizim de beklediğimiz buydu. 19:00'da Yüksekova Kısıklı Karakoluna ateş açıldı. Sizlere örnek vermeye ne hacet. 21 Ağustos saat 23:30'da Şemdinli Çevre köyüne saldırıldı. Dört asker şehit oldu. 19 Ağustos saat 23:00'da Şemdinli Koçyiğit Kırca mezrasına ateş açıldı. Yedi GKK şehit oldu. siyasi. 20 Ağustos saat 03:00'da Şemdinli Gelişen köyü Atalık mezrasına saldırıldı. Böyle olmadığını da görüyoruz. Bunu ordunun geleceği için yapmak zorundasınız. bir asker. engeller koyarak yapılmaz. ekonomik. 5 Ağustos saat 19:30'da Şemdinli Umurlu Sınır Karakoluna saldırı yapıldı. bu nasıl bir ölçüsüz sevgi. değişmez tek ölçü olan mesleki ehliyet ve cesaretine göre değerlendirin. Yeryüzünde böyle bir ulus artık yok.Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda 44 yaşında. 13 Ağustos saat 13:00'da Şemdinli Çevre köyü GKK'lanna âteş açıldı ve bir GKK yaralandı. Askerlerinizin başına dönün ve herkese Türk subaylarının kim olduğunu gösterin. siz kendiniz bunun böyle olduğunu yaşayarak zaten görüp biliyorsunuz. Üniformanızı düzgün giyip size yakışmasını ve askerlerinizin size imrenmesini istiyorsanız. Aynı gün gece yarısı Hakkari merkez Ördekli Karakoluna saldırıldı. (Ördekli Jandarma Karakolu Karadağın kuzeyinde BaşkaleHakkari sınırındaydı. Üç asker yaralandı. beş asker şehit oldu. Napolyon bütün Avrupa'nın askeri." "Yarım motorla çalışmak yok. Lider hakkaniyet ve adalet demektir. Dağ ve Komando Taburuna roket atan Başkale bölgesindeki Zerdeş gruplarıydı. Siz muharebelerde yetişen genç subaylar olarak gelecekte "farkınızı" ortaya koyacaksınız. Hep söylüyorum. Hepinizi gururla selamlıyorum. Böyle bir şey olamaz. hangi millete mensup olursa olsun dayanıklılığı ve cengaverliği azalır. doğa koşullarına uygun yerlerde geçmelidir. Artık kesin olarak Van-Hakkari ana yolunun baüsındaydılar. bir vatandaş yaralandı. Arkadaşlar yurdu savunmak sınırlara kale ve karakol yaparak. bu ne tevekkül. Lüks ve pahalı yaşama özenmeyin. 2 Ağustos saat'll:00'da Türkiye-Đran sınırında mayın arayan istihkam timinden bir asker mayına bastı. Bir GKK. 4 Ağustos saat ll:45'de Yüksekova Kotul Sınır Karakolundan Perihan Sınır Karakoluna seyir halindeki ikmal aracı mayına çarptı. 1500 koyun Kuzey Irak'a kaçırıldı. 15 Ağustos günü örümcek ağını kurduk. altı vatandaş öldürüldü. en etkili silahımız ve gücümüz onun vatan sevgisi ve çocuklarını bu asil duygu için şehit olmaya adamaları. sizlerde görüyorum. Bir kere daha söyleyeyim. Bir GKK şehit oldu. dört GKK şehit oldu. En büyük. Meslek hayatınız boyunca maiyetinizi. bu kahramanların gitmediğini. Rahat 246 Unutulanlar Dişinda YenĐ BiR Şey Yok ve refah. Siz paraya pula eyvallahı olmayan kahramanlarsınız. Bu ne sabır. askerlerde alışkanlık haline gelirse. bütün makineler tam yol ileri!" Ağustos 1994 olayları: 1 Ağustos saat 03:30'da Şemdinli Aktütün yolunda askeri araç mayına çarptı. Yapanlar da 4. Bir PKK'lı ölü ele geçti. Aksi halde kötü gidecek her şeyden siz de sorumlusunuz. Dört asker yaralandı. 11 Ağustos'ta Çukurca Çığlı yolunda sivil araçlara ateş açıldı. Bir haftadır bu karakola baskı artmışü.

sırası gelen toplanan halka hitap etti. Gündüz ve 15/16 Ağustos geceleri birlikler ilerlemelerini sürdürdü. Üç şey çok önemliydi günün güne benzemediği. Birlikler Karadağ'ı 1994 Dönemi 249 taramaya devam ediyorlardı. refakatinde idari personel Hakkari'ye geldiler. (Karadağ harekaü PKK'nın Savaş ve Ordu Kılavuzu kitabında. 242. 17 Ağustos sabahı saat 05:00'da. Harekatın sonucu hepsini çok sevindirdi. saatin saati tutmadığı bu harekat tipinde: 1. PKK grubu Karadağın 3460 metre yüksekliğindeki doruk kısmındaydı. Başkale arazisinin de bir bölümünü kullanacağımız için Van'daki Jandarma Tugayına bilgi vererek. PKK grubu ağı yürüttüğümüz alanda mıydı? 2. Ben mecburen kışlada bulunuyordum. Başkale PKK grubunun bulunması muhtemel olan mıntıkaya doğru sürmeye başladık. onun ömrüdür. keçi boynuzu yemekten vazgeçin. Gece. 11-13 Ağustos'ta Yüksekova Şişol ve Mordağ. . Ağın açık ağzından hiçbir kuşku duymamalıydılar. Sıradan şeylerle zamanı çarçur ederek." 17 Ağustos 1994 günü Başbakan. Bir militan öldürüldü." 1-3 Ağustos'ta Şemdinli Bembo yaylası. Muharebe hava karardıktan sonra da 16/17 Ağustos gece yarısına kadar aralıklarla devam etti ve birden karşı taraf derin bir sessizliğe büründü. sağlanan temas ve çatışmalarda 58'i Karadağ'da olmak üzere 126 PKK militanı ölü olarak ele geçirildi. çekilecek ve kaçacaklardı. yürüyüş kolunda 2. 20:30'da Yüksekova Mezarlık mahallesinde zabıta amirine suikast teşebbüsünde bulunuldu. imha edildi. PKK'hlar planı görerek bizim nelerde ve ne kadar olduğumuzu anlasınlar diye gündüz gözüyle Hakkari-Van yolunda. PKK grubu birerli kolda. Açık ağzı 15 kilometre olan ve batıya dönük olan ağı. 15-19 Ağustos'ta Hakkari Karadağ operasyonları yapıldı. Genelkurmay Başkanı. Para pul ve iş vaatlerinde bulunuldu. herhangi bir temas olmadığı gibi görüntü de alınamadı. böyle bir operasyonu değerlendirecek tedbirleri almaları iletildi. 15 Ağustos günü. Dağ ve Komando Taburu askerlerine verilen söz de yerine getirilmiş oldu. hiçbir kaygı ve emniyetsizlik hissetmeden. Kuvvet Komutanları. tüfeklerini bile omuzlarından çıkaramadan aynı yerde 53. 31 Ağustos saat 04:00'da Şemdinli Tütünlü Güleç mezrasına ateş açıldı. 248 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok ' 3. Öğleden sonra Hakkari merkezde kurulmuş olan platformlarda oturup. sayfasında anlatılır. Dağ ve Komando Bölüğünün namlularının ucuna çıktı. 'sen bana hizmet etmek için varsın. 16 Ağustos öğlene yakın Karadağın zirvesine gelindiğinde birkaç yerde birden çatışma başladı. ağı yanlardan ve dibinden delip geçmemeliydiler (50 metre bile boşluk bulsalar bunu yapabilirlerdi). 4. 2-4 Ağustos'ta Çukurca'da Kavga YeriÇığlı. bunun ötesinde senin bir başka anlamın yok' denildiğinde. onların biraz uzağında da 5 olmak üzere 58 PKK'lı.25 Ağustos saat 10:15'de Şemdinli Durak Sınır Karakoluna. ağın batıya doğru açık olan ağzını kapatacak şekilde pusu mevzilerine girdi. Đki asker şehit oldu. 15-20 dakika içinde. "Zaman bir uzay boyutudur ve sonsuzdur. 4-9 Ağustos'ta Yüksekova Mirge-zer-Kışlacık (Yarasa Harekatı). değil ateş etmek. Bunun anlamı açıkü. Üst bürokratlar. Ama insan için zaman. Fakat. iki vilayet sınırından başlayacak gibi 'U' şeklinde tertiplenildi.) "Halk tarafından devlete. kuzeye doğru olabilecek PKK hareketlerine karşı hazır olmalarını. Bakanlar. doğudan batıya Karadağın üzerine. her şey yoluna girecektir. terörü biz bitireceğiz denildi ve Hakkari'den ayrıldılar. Taburun 5. yani Başkale'nin bu bölgede at oynatan grubunun tamamı. Đran'daki Jerma-Betkar kampındaki PKK grubu saldırdı. 2-6 Ağustos'ta Çukurca (Doğan Harekatı). 2-4 Ağustos'ta Yüksekova'da Pınarca-Aktaş. Öğlen yemeğini Tugayda yediler. Hakkari'de başlarına gelen vahim sonuçlardan biri ve tasfiyeye doğru gidiş olarak. Ama hangi yöne? Harekatla hiç alakası olmayan bir bölgede bulunan 2nci Dağ ve Komando Taburu bu gece yarısı dağları hızla tırmanarak. Yürütülen muharebeler.

Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet'e madalya teklifi yap. Ciddi bir savaştan sonra askerlerimizin Cudi Dağı'nın tepesine ulaştıkları ve bayrak diktikleri bize anlatıldı. Đşler iyi gitmiyor. birileri gerçek. Bize bildirilen Güneydoğu Anadolu'da 1500-2000 terörist bulunduğu ve durumun kontrol altında olduğudur. Bizim milli sınırlarımız içinde bir dağımıza kendi bayrağımızı dikmenin ne demek olduğunu anlayamadım. Kuzey Irak'ta Avaşin ve Zap Kamplarını 24 saatte dümdüz edenlere. Askerlere hürmetim var.Osman Paşa. çocuklar şekerle kandırılır" ata sözlerini hatırlattı. Hava Kuvvetleri uçakları. senin 5. Madalya teklifine esas teşkil eden nedir komutanım? . Hakkari'de iki PKK'h teslim oldu. Gelenlerin ruh halleri tavır ve davranışları. Đnsanlar kandırılmaya hazır olmadan kandırılamazlar. hem de onlara hitap edenlerin durumu buydu. "mü-samere çocukları" ile Almanların. Ama ortada bir gerçek var. Đnsanlar ölüyor. kalabalık bir terörist grubun bulunduğu belirlerıince helikopterlerin desteğinde operasyon düzenlendi. sonuca ulaşılmıyor. Birkaç saat önce hem dinleyen halk." 18 Ağustos 1994. Televizyonlar bayraklarımızı ve askerlerimizi gösterdi. birbirlerine yaptıkları şakalar. düzeltilir diye bekledim.Tugaya çıktım. Cudi nere. Doğru.Emredersiniz. Hakkari'nin 3500-3800 metrelik dağlarından hiç inmeyen. Đstiklal Harbi'ne katıldı. işler bizim bildiğimizden çok farklı demektir. Bu durumdayken. Basında Karadağ harekatı: 18 Ağustos 1994. Đki hayat vardı. dedi. "Büyükler yeminle. Sabah erken saatlerde başlayan çatışmada 45 PKK'lı öldürüldü. 3 Ağustos 1994 Sabah.O tabur benim komutamda değil biliyorsunuz. güldükleri konular. Benim rahmetli babam Çanakkale'de vuruştu. . 2. burada da aynıydı. kendi yaptıklarımızı aşırı ve fazla ileri çıkmış tevazu ile görmemizden kaynaklanıyor. Sanki biz ayrı bir galakside. 2000 küsur metrelik Cudi Dağı ova gelir. Ege ve Akdeniz'deki bir yerleşim biriminde neyse. Şaşırma sebebim. bayrak dikmeleri büyük bir başarı sayılıyor-sa.!!!! Nasıl olur komutanım? Bizim tabur Beytüşşebap bölgesine konuşlu. . Cudi Dağı (2200 m) 1990'dan bu yana dört yıldır PKK'nın kontrolünde ise bizim mehmetçiklerimiz bu modern silahlarla dört yıl sonra dağın tepesine çıkıp.Harekat Şırnak'ta. Mutlaka bir yanlışlık vardır. Hürriyet: "Hakkari'nin kuzeyindeki Karadağ'da. . Milliyet: "Hakkari'nin Karadağ bölgesinde kalabalık bir PKK grubu ile güvenlik kuvvetleri arasındaki çatışmada 45 terörist öldürüldü.Şırnak'taki harekatta Cudi Dağı'na ilk çıkan senin bu tabur oldu. diğerleri sanal bir ortamda yaşıyorlardı. bana. Şırnak Jandarma Tümen Komutanlığı'na bağlı ve Şırnak'ta faaliyet gösteriyor. Ya bu haber ve görüntüler yanlış. 1. Ne zaman ulaşılacağı da belli . ya da yıllardır olup bitenler hakkında yanlış bilgilendiriliyoruz. "Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'in "Şırnak'taki Cudi Dağı'nın tepesine Türk Bayrağı diktik" dediği gazetelerde yayınlandığında buna inanamadım. Büyük ateşin çok uzaklardan görüldüğü sanılan ışığını da insanoğlunda yaratması umulan ruhu gerçek ve içten duygularla kap-layamıyordu. Bir kere daha görülüyordu ki. gazeteler yazdı." Hakkari'ye geldiklerinde bir ara Hasan Kundakçı Paşa: . paralar gidiyor. dedim. bulunduğu yer nere? Sonra o kadar birliğin içinde. Şehirdeki konuşmalar ve insanların halleri. gelenler ayrı bir galakside yaşıyormuşuz gibiydi. şaşırmamak lazım. Türk halkına olayların gerçek boyutları ve seyri anlatılmıyor. Sonra 1990'dan beri PKK'nm Cudi Dağı'nda daha önce boşaltılan Dedeören Karakolunda yaşadığı. Birliğin onların komutasında ama madalya teklifini sen yap. "Ateş nereye düştü ise. köşe yazısı: Cudi Dağı. 250 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok . süper kobralar ve helikopterler desteğinde 14 saatlik çatışma sonunda dört yıldır PKK'nın kontrol ettiği tepeyi ele geçirdiklerini öğrendik. Onun Đstiklal Madalyasını şerefle taşıyorum. bizzat orada bulunanları yakıyordu". birileri gelsin beni kandırsın diye beklerler.

15:20'de Çukurca Pirinçeken Karakoluna ait timler DilekliDibecik'ten dönüşlerinde araçlardan biri mayına çarptı. Saat 13:30'da Yüksekova Köprûcek yolunda bir sivil araç mayına çarptı. 19 vatandaş Kuzey Irak'a kaçırıldı. Çarçele (Đkiyaka Dağları) geçtiler. Üç militan ölü ele geçti. 12 Eylül saat 15:30 sıralarında kışladaki çalışma odamdaydım. Baklaya kampları artık temizdi. 12 erbaş ve er yaralandı. "Vatan sevgisinden beslenen fedakarlık duygusu dejenere insanlara gülünç gelir. Đki er şehit oldu. 27 Eylül saat 01:00'da Çukurca Pirinçeken Karakoluna saldırıldı." (Bu yazı bir melodram gibi." Eylül 1994 PKK eylem ve saldırıları: I Eylül saat ll:00'de Yüksekova Dilekli Dibecik mezrasına Çukur-ca'dan gitmekte olan sivil bir araç mayına çarptı. canlı ve sert bir sese ihtiyaçları vardır. yedi militan öldürüldü. 29 Eylül saat 21:00'da Şemdinli Çevre köyüne saldırıldı. Kara kuvvetleri mensuplarına benzer konuşma yaptım ve aynı gün ayrıldılar. Đki asker şehit oldu.Öyle Paşam ama dağın üstüne tam çıkamadılar. Eşek Pınarı Yürekli harekatı hariç. II Eylül saat ll:30'da Şemdinli. 16 Eylül saat 02:00'da Şemdinli Üzümkıran köyüne saldırıldı. . Đki GKK şehit oldu. Çukurca'nın Irak hududundaki karakol.) 27 Ağustos'ta Jandarma Genel Komutanlığına mensup subay ve astsubayların batıda atandıkları garnizonlara Hakkari'den ilişik kesilme1994 Dönemi 251 si gereken son tarihti. Şemdinli'nin Đran ve Irak. Gene aynı kesimlerde dağ kadrosu ve milisler tarafından mayınlama faaliyeti aralıksız devam ediyordu. bir GKK şehit oldu. PKK baskısı azaldığı için şimdi daha cesur davranıyordu. bir çocuk öldü. 252 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok "Küçük trompetçi kız romam okur gibi askerlere hitap edilmez. beş asker yaralandı. 2-22 Eylül arasında Yüksekova. Saat 21:45'de Zap vadisindeki Uzümlü-Aşağıdereli mahallesine saldırıldı. Bir GKK şehit oldu. Köprülü-Çığlı yolu kesildi. Oradan<la. iç bölgede sadece altı terörist bulunabildi. . Bir vatandaş yaralandı. 22 Eylül saat 08:00'da Çukurca'dan Pirinçeken Karakoluna erzak götüren araç mayına çarptı. Milli hudutlarımız içinde Silahlı Kuvvetlerimiz dört yıl önce kaybettikleri tepeleri dört yıl sonra tekrar ele geçirip bayrak dikebiliyor. 19 Eylül saat 09:30'da Şemdinli Alan Sınır Karakolu yolunda bir zırhlı araç mayına çarptı ve hasara uğradı. 20 Eylül saat ll:00'da Çukurca'dan Dilekli Dibecik köyüne erzak götüren konvoya ateş açıldı. köy ve mezralarındaydı. Sıkıntı. . Onların savaşçı tavırlı. Kendisini tanıyordum. Ve isabetle çok doğru diyordu. Irak ve Đran sınırlarının sıfır hattında bulunan. Hepsine Dağ ve Komando Tugayın kışlasında şiltlerini verdim. "kral çıplak" diyordu. dûn gece Đran'dan bir grup bu tarafa geçerek Karacadağ üzerinden Yüksekova-Şemdinli yoluna indi. ismini vermek istemediğini söylediler.Hayrola bir mesele mi var? dedim. . 7 Eylül saat 20:30'da Çukurca. 23:50'de Çukurca Çağlayan sınır karakoluna saldırıldı. Dört militan ölü ele geçti. 12 Eylül saat 22:30'da Şemdinli Durak Sınır Karakoluna PKK'nın Đran'daki Jerma Betkar kampından saldırıldı. Şemdinli. Alandüz. Gruplar Đran ve Irak topraklarından yaklaşıp saldırıyor ve geldikleri kamplara geri dönüyorlardı. Đki asker şehit düştü.değil. Yüksekova'nın Đran. Sınır ve sınıra yakın yol ve patikalarda her gün onlarca mayın bulunup temizleniyordu.Paşam. Bir er şehit oldu." Bölgenin merkezi ile Kato. Çukurca bölgelerinde yedi büyük çaplı operasyon yapıldı. Đkiyaka. Mezargediği-Tanyolu köyünden dönen askeri araç mayına çarptı.Şimdi Đkiyaka Dağlan'ndalar öyle mi? . Bir vatandaşın telefonla aradığını. Şemdinli'nin köylerinden birine mensuptu. Bir asteğmen. iki er.

1. 35-40 ihbar geliyordu. Daha önce de göğüs göğüse gelinmişti ama bu defa ki tam bir cephe savaşı gibi. Đlk ölen PKK'lılann hepsi el bombaları ile vuruldukları yerlerde tuzaklanmışlardı.Ben de taburlarla beraber bulunup harekatı izleyebilir miyim komutanım? . grubun bulunması muhtemel arazinin Eşek Pınarı-Yürekli kesimi olduğunu değerlendirdim. PKK'nın hazırladığı tuzağa çekmek amaçlı olabilirdi. Yurt içine girişlerinden 48 saat sonra yok edilmişlerdi. .PKK grubunun muhtemel yeri. Toplam 55 militan yok edildi. başka nasıl tecrübe kazanacak ve plan çalışması yapacaksın. Bazıları da. Yeni atanmış olan Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ferhan'ı çağırdım: . Gruba mensup olup da dün akşam hava kararmadan bunlardan ayrılarak Bembo Vadisi'ne inen (muhtemelen bölgedeki milislerle temas sağlamak maksadıyla) üç kadın militan bulunamadı. Dağ ve Komando Taburunun Bölük Komutanı. Bölgede bulunan her seviyedeki komutanlığa bazı günler. Dağ ve Komando Taburunun cephesine rastlayan Eşekpına-rı kesiminde bulunan grubun büyük bir kısmı. 26 Eylül gecesi. Havanın karamasına çok az bir zaman kalmıştı. Yüzde doksanı boş çıkıyordu. gırtlak gırtlağa yapıldı. 20 dakika sonra helikopter kışladan havalandı. Bu eylem ve saldırılar yeniden gelip yerleştikleri Kuzey Irak'taki Mezi-Karyaderi (Avaşin) kampından geliyordu. arazinin sağladığı avantajla da inatçı bir direniş gösterdi. ailen dahil hiç kimseye bir şey anlatma. Telefonla konuştuğu için fazla uzatmak istemiyordum. Taburlar gece yarısı kuşatma çemberini kurup merkeze doğru kıskacı daraltmaya başladılar. Đnşallah doğru söylüyorstındur. Birkaç soru sorarak. Çukurca'nın doğusundaki karakollar. Şemdinli'deki 3. Dağ ve Komando Taburu da gece grubun kendini kurtarmak için atabileceği Bembo Vadisini kapatsın. kuşatma hatlarını Sürmene bıçağı bile delip çıkamamah. Đran'dan gelen grubun tamamı 42 militandan oluşuyordu. Komandolar kendilerine 20-30 metreye yaklaştıklarında dahi teslim olmayı kabul etmediler. Çatışma öğleden sonra 15:30'da bitti. 4. Üsteğmen Vedat iyileşti ve dönüp bölüğünün komutasını yeniden aldı." Ekim 1994 PKK eylem ve saldırıları: . Tabur komutanları Binbaşı Vahap ve Binbaşı Kemal'e söyle. PKK grubu buradaydı. bölüğün asteğmen ve astsubayları ile bütün askerler. sanki süngü hücumuna kalkılıyormuşçasına mevzilerinden ayağa fırlayıp PKK'lılann bulunduğu kayalıkların içine daldılar. Sakın." "Đnsanlar gibi her silahın ayn özelliği vardır. Mezi-Karyaderi kampına düzenlenen harekatı Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Pamukoğlu sevk ve idare ediyor. Mezi-Karyaderi kampı ve batısındaki Berçela bölgesine sızma harekatını başlattık. bir helikopter bul ve hava kararmadan emri üç tabura da ulaştır. Üsteğmen Vedat yakın mesafeden kalbinin tam 2 santim üzerinden vurularak yaralandı. Temas sağlanmadan tek bir telsiz açılmayacak. Hava aydınlanmak üzereyken. Bölük komutanlarının vurulup düştüğünü gören.Konuşması şimdi yarı Türkçe yarı Kürtçe olduğundan Đkiyaka Dağ-ları'nın doğusunda bir yerler tarif etmeye çalıştı. Karadağ-Eşek Pınarı .Teşekkür ederim. aşırı atak ve gözü kara.Yürekli bölgelerinde iki Dağ ve Komando Taburu da çatışmaya girdi. Dağ ve Komando Taburu hava karardıktan sonra bulundukları yerlerden harekede. değil 254 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok saldırı yapmak. 39 PKK'h ölü ele olarak geçti. dedim ve telefonu kapattım.Đyi olur. Bu haritayı al. ahtapot sistemiyle hedefi kuşatacaklar. haritada işaretlediğim bölge. Ve: . Đkiyaka Dağı'nm üzerine bile ulaşamamışlardı. Bunu bazen korktuklarından. Dağ ve Komando Taburu ile 4. 2 Ekim 1994. kabaca bölgeyi çıkarttım. Harita ve bu arazi Dönemi 253 hakkındaki bilgilerimi birleştirerek. Asker bunu bilmelidir. Onlar bunun ne demek olduğunu bilirler. askerler civarındaki araziyi kontrol etsinler diye de yaparlardı. Kampta ve diğer bölgelerde sekiz gün kalıp 4 Ekim'de çıktık. Farklı farklı bölgelerde bulunan Dağ ve Komando Taburlarını hızla Çukurca doğusuna toplayıp. köy ve mezralar ile yollarda sıkıntı artmıştı. Militanlara en yakında bulunan 4. Sabah: "Hakkari Dağ ve Komando Tugayına bağlı birlikler önceki gün aniden Çukurca'nın güneyinden Kuzey Irak'a girdiler.

22 Ekim saat 16:15'de Şemdinli'den Yüksekova'ya giden polis otosuna Kuzey Irak'tan ateş açıldı. 24 Ekim saat 01:30'da Çukurca Pirinçeken Sınır Karakoluna saldırı yapıldı. Kavaklı'da eskiden oynanmış olan film şimdi yeniden Pirinçeken'de gösterime girmişti. 10 subay. Dokuz militan öldürüldü. Sis ve pus demektir. vadi ve dağların arasında yalnızlığınızı anlıyor. üstünüzde bizim topraklarda zaman zamanda olsa. Bu karakol binası da bir vadinin tabanına yakın. fakat şunu anlayamıyorum. 4 tane top ve 1 termal kamera var. Bunu. Sekiz asker şehit olmuştu. her şeyin tek tek 256 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok yerini PKK'hlar nasıl bilebiliyor. Bunu aklınızdan çıkarmayacaksınız. mecburen havanın aydınlanmasını bekleyip helikopterle karakola gittim. Kuzey Irak'ta PKK'nın Mezi-Karyaderi kampı. sürekli olarak gecikmiş takviye demektir. gece dolaşın. Karakolun 80-100 metre altında vadinin tabanında akarsu yatağının kenarında Pirinçeken köyü vardı. Sizin bölüğünüzde. kuş uçmaz kervan geçmez. Đki. babaya geldik. altınızda. Sizin karakolunuz hakkında bildikleri ise 50 kere keşif kolu çıkarsa. Bir. yapması gereken gözetlemeyi ihmal etmişti. Yiyecek sıkıntısı var mı? Yok. Makineli tüfekleriniz. rezil bir yerdeydi. Bu köyden onlara yardım ve yatakçılık yapanlar hariç. Rütbelilerin ve askerlerin psikolojilerini iyi görmediğim için bölük komutanına emir verip herkesi içtima düzenine aldırttım. mayınlarınız. PKK'hlar keşifsiz iş yapmaz. Đzin sırası gelip de izne gidemeyen var mı? O da yok.5 Ekim saat 08:15'de Yüksekova Đlçe Merkezinin içinde yola döşenmiş bir mayına basan bir asker şehit oldu.bir dalgakırana çarpmış gibi kafalarını kıracaksınız. Bu da karşı tarafın hiç istemediği ve en korktuğu şeydir. hepiniz 20 yaşında ve onlardan daha iyi besleniyorsunuz. 5 tane havan. 8 roket atar." 11 Ekim 1994 gecesi. Saldırıya uğrayan timin gece işgal ettiği mevzileri dolaştım. Timin mevzilerinin bir kanadı bizim tarafımızdan mayınlanmış bir alandı. 2 astsubay. Buraya başka askerler gönderebilirim. Çatışmaya giren askerleri dinledim. sizin için ar olacağından yapmıyorum. Bir polis şehit oldu. Çünkü fiziksel bir eksikliğiniz yok. Siz gelenlerden sekiz misli daha fazla bir silahlı güçsünüz. PKK karakolun gene iki yere çıkardığı emniyet timlerinden kuzey-dekine saldırmıştı. Saldırganlar bu alanı lataları uzatıp üzerine basarak geçmişlerdi. 1994 Dönemi 255 "Her peyderpey takviye. Onlar gene gelecekler ama bu defaki gelişlerinde. Çukurca Jandarma Sınır Alayı'nın Çukurca doğusundaki Sınır Taburunun Irak hududundaki 6 sınır bölüğünden biri ve en doğudaki sınır karakolu olan Pirinçeken'e. Mermi sıkıntısı var mı? Yok. 15'li. Sekiz asker şehit oldu. Üzümlü'de. 205 erbaş ve er var. 23 Ekim saat 17:40'da Yüksekova Kamışh-Gürkavak yoluna döşenmiş olan mayına bir araç bastı ve iki vatandaş öldü. Tüfekleriniz dışında 2 makineli tüfek. 25 Ekim saat 23:00'da Şemdinli Şapatan rölesine saldırıldı. Sizin bulunduğunuz yere gelmeleri onları bulmanız demektir. 20'li silahlı gruplar halinde. 27 Ekim saat ll. 2 uzman çavuş. "Arkadaşlar. Yani karakolunuzda gizlilik diye bir şey yok. Bakın biz onlardan birkaç . 25-30 kişiyi geçmez'er. öğrenebileceği şeyler değil. Bu karakol ve köyün bedenine mikrop girmişti. Đşte bu belirsizlik demektir. hiçbir askeri düşünceye sahip olmaksızın inşa edilmiş. saat 23:00'da saldırı yapıldı. Söylemekten dilimde tüy bitti. hudut boylarında şu dipsiz. Dün gece buraya gelenlerin sayısını size söyleyeyim mi? Taş çatlasa. Gelen PKK unsurları karakolun neresinde ne varsa hepsini buradaki askerler kadar biliyorlardı. 7 Ekim saat 14:35'de Çukurca Pirinçeken Sınır Karakoluna Kuzey Irak'tan saldırıldı. Đki er şehit düştü.OO'da Şemdinli Derecik-Yeşilova yolunda konvoya ateş açıldı. Tim bu kesimde mayın var diye. bilemediniz yakın bölgelerde. girip çıktıkları Alandüz kampı var. Hepiniz uyanın efendiler. 4 uçaksavar. PKK'lılar time onların hiç beklemediği bir yönden gelip saldırmışlardı. Gene. Đki asker şehit düştü. Bir çok şey şunu gösteriyordu. Şu lanet binalardan uzaklasın. Ama iki şey var. ve en önemlisi aymazlığa düşüp haremi ismetinize namahrem sokmuşsunuz.

Beraber Pirinçeken'e gittik ve Tugaya döndük. PKK falan bir tarafa gökten yıldız indirir. ya da çevresinde ateş ve gözetleme için en az 400-500 metre açık ve düz alan olan bir yere kuracaksınız. en zor. Bedelini hemen ödüyoruz. karakoldaki askerleri dört grup halinde Çu-kurca'daki Alayın kışlasına alıp bir hafta on gün dinlendirip tekrar buraya getirin. Sizde. Bunları mutlaka bulacaksınız. bizim millete silahla kabadayılık yapamaz. Gösterin kendinizi. Bugüne kadar sadece başlangıçta birkaç yazılı emir verdim. "hiçbir sebeple gaflet ve aymazlık gösterip. Dağ ve Komando Tugayı ise 5000 asker. ama sabit olmayan üsler kurarak. arazide en yüksek yerlere çıkarmak istiyorum. haftalarca. bu köyde yaşayan korucu olan veya olmayan bir grup kişiden kaynaklandığını biliyorlar. Onlar mutlaka farklı yol ve izler takip edeceklerdir. batıdan gelen taburlar ise ancak kendine yeterli. asırlardan beri insanlar nasıl kaleleri en yüksek yerlere kurdularsa ya öyle yapacaksınız. Sonra kaçakçı önünde karakolun durduğu vadiyi kullanır mı? Kaçakçı denilen adam önce uyanık. onu korumak başka. kusup bayılın-caya kadar kovalayıp işlerini bitirin. sonra kelle koltukta bir adam. Şunun için arz ediyorum. Sonra bunların getirip götürdükleri ne? Atılan taş ürkütülen kurbağaya değmez. Olsa: bütün karakollara. Bu yerleri kim planlıyor? Bu planların doğruluk derecesini kim kontrol ediyor? Bunların hepsi mezarlıktan başka hiçbir işe yaramıyor. Türklerin doğal. karakollar hiçbir şeyin çaresi olmadığı gibi mevcut yerleri de başımızın belası.kişiyi bile bulalım diye günlerce. Sonuç olarak. Kaçakçıların kullanması muhtemel yollara bina yaparak da kaçakçılara mani olunamaz ki. gene sınır bölgelerinde sorumluluk verip. aylarca dağlarda kayalıklarda dolaşıyoruz. Gayri nizami harp koşullarını taşıyan harekat alanlarında sabit olan ve duran her şey ölüme daha yakındır. üniformalı silahlı bir gücün bir coğrafyada nerede konuşlanması gerektiğinde en basit askeri mülahazaları da dikkate almadılar. Arkadaşlar kimse sebep ne olursa olsun. Temas sağlandığında at kıçında üvez gibi yapışınca bırakmayın. Bir karakolu. doğru ve haktan olanın yanındadır. saldırmazsan düşmana. 258 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Konuşmayı sonuna kadar dinleyen Aydın Paşa: . Çukurca Jandarma Sınır Alay Komutanı Albay Ömer ve bölgenin sınır Tabur komutanı Yarbay Alaaddin'e.Komutanım şu karakolun inşa edildiği yeri gördünüz mü? Hemen hemen hepsi böyle. 44 karakoldan ikisi. en geçilmez sanılan dağların üzerindeydiler. Hepsi de. içgüdüsel dövüşme ve vatanlarına olan geleneksel sadakat duygularını serbest bırakın. Güya kaçakçılık yolu üzerine kurulmuş. Tanrı. bu tarz muharebe' 1994 DÖNEMĐ 257 lerin temel ilkelerini yerine getirmek başka. yer değiştirici olmak zorunda. bunu da anlamak mümkün değil. Tugayda verebilecek sahra teçhizatı yok. Halka yardım etmek. elmi yaman beymi yaman herkes görüp öğrensin. Üzümlü'den sonra ikinci örnek. karakolların dış emniyet çemberinden içeriye kimseyi sokmayacaksınız. muhteşem fikir sahip leri. ayağınıza geliyorlar. . Çünkü bölükler yılların alışkanlığı ile sanki çok matah şeylermiş gibi gayri ihtiyari binalarını koruyacak şekillerde tertipleniyorlar. Hakkari'de Jandarma mevcudu 9000. Mensup olduğumuz ulusun cengaverliğinin ortaya konulması şart olan dönemlerden geçiyoruz. Tabur Komutanı olarak belli bir süre bu karakolda kal" emrini verdim. Hepinizi gözlerinden öpüyor ve selamlıyorum. Anneleriniz ne diyor: "Sütüm sana helal olmaz." dır. Alaaddin sen de. Her şey seyyal. Böyle uyduruk şeylerin ekonomiye falan etkisi olduğu sanılıyorsa. Farz edelim. Ama çocukların elinden bir şey gelmediği için ve saygılarından dillerini dolaştırarak konuşuyorlar. Sizin bölgede bu. Bu emre diyelim. karakoldan giden sayıdaki askeri Çukurca'dan buraya getirirsiniz. Kaçakçılar gelirken binaya çarpsın diye düşünmüşler. hareketli. Siz isterseniz. Ben kaç kere helikopterde iken Irak ve Đran sınırında kaçakçı katır kolları gördüm. üçü uyamadı. Bunun için planlar dahi hazırladık ama Tugay olarak gücümün yetmesi mümkün değil. Ben ayrıldıktan sonra. Bunlardan biri. nehirlerin önünü kesersiniz.". dedim. Asker sayısından bir endişeniz varsa . Bir gün sonra Tugaya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aydın Đlter geldiler. "Karakoldaki askerler melanetin.

durum da ortada.. arkadaşlarımızın intikamı için görevimize devam edeceğiz. Tekrar nöbetimize dönüp. Dört asker yaralandı. 13 değil. 25 Ekim Milliyet. Karakolları kuvvetli arazide yer değiştiren üsler halinde bulunması elbette en iyisi. halfalar ve ustalar vardır. Bu güne kadar. iki militan ölü ele geçti. Bir kadın vatandaş Öldü. 5 Kasım 1994 Hürriyet: "Günün Sözü köşesi" "Geçmişe ait en çok neyi özlediniz? diye sorulan emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'in cevabı: "Hakkari'yi ve Şır-nak'ı çok özledim" . . yaşama şansını arttırıyor. Beş kadın militan ölü ele geçti. 15 Kasım saat 01:00'da Çukurca Pirinçeken Sınır Karakoluna saldırıldı. ne kilo kalıyor. Gün bu gün. ." Kasım 1994 PKK eylem ve saldırıları: 1 Kasım saat 17:45'de Yüksekova Dağlıca emniyet timine ateş açıldı. Gene de. Yedi terörist ölü olarak ele geçti.eset topluyordu. Biz gelirken arkadaşlar c. 5 Kasım saat 10:00'da Şemdinli Tütünlü yolunda bir kamyonet mayına çarptı. Bunun için ben de karargahta böyle bir çalışma yaptırıyorum. Bir asker yaralandı." "Her sanat dalında çıraklar. ne de şişmanlık. Bir korucu ve üç vatandaş öldü. ne bir astsubay ne de bir askere rastlamadım. PKK'hlara kahramanca karşılık verdik. Oysa orada turizm zaten canlı. Muharebe tecrübelerinizin sayısı.Osman Paşa bak. PKK Tur ile Devlet Tur. Her yandan ateş açıyorlardı. Memleketlerine gitmeden önce aynı çatışmada şehit düşen arkadaşlarının cenazesine katılmak için Adana'ya gelen Kahramanmaraşlı ve Ispartalı erler çatışmayı şöyle anlattılar. 15 asker yaralandı. iki korucu şehit oldu.Mermi ve roketler gürültüyle her tarafa düşmeye başlayınca. gösterdikleri kahramanlıklardan ötürü komutanları tarafından moral izni verildi. Halk tarafından omuzlarda taşınan kahraman erler "Bu vatana canımız feda dediler". 31 PKK'lı öldürdük. Fakat aynı hızla tırmanamayabilirim. sizi ustalığa yaklaştıracaktır. 6 Kasım saat 23:45'de Yüksekova Dilekli köyüne ateş açıldı. 19 Kasım saat 10:00'da Şemdinli Tütünlû köyü Güleç mezrasına saldırıldı. Büyük bir çatışma çıktı. Operasyonlarda şişman olanların işi zor değil mi? Onlar ne yapıyor? dedi. 1994 Dönem! 259 6 Kasım saat 16:30'da Hakkari Çukurca yolundaki emniyet timinden bir asker mayına bastı ve yaralandı. çevik ve atletik bedene sahip olmak. Karanlıklarda namlulardan çıkan ateşler birden arttı. Hepsi de buralara çakılıp kalmaktan rahatsız. helikopterin bulunduğu piste doğru yürürken . Hakkari Pirinçeken Jandarma Karakoluna saldıran PKK'lılardan 13'ünü öldüren er ve erbaşlara. Bir asker şehit oldu. Ama o çocukların yapacağı bir şey yok.Doğru söylüyorsun. Sanat ustaları ile sanattır. Hakkari'de dağ turizmini canlandıracağız" demiş. Bir asker şehit oldu. 3 Kasım saat 17:45'de Şemdinli Alan Karakoluna erzak götüren konvoya ateş açıldı. hafif. dedi. "Çok kalabalık bir gruptu. Aydın Đlter Paşa'yla. Ama karşımıza kaçakçılığın men ve takibi ile ilgili bir kanun ve ona bağlı karakollara ilişkin hususlar çıktı. Korkmuyoruz". 23 Kasım saat 23:40'da Çukurca Hakan Tepe Sınır Karakoluna saldırıldı.Komutanım demek ki artık o kanunda da değişiklik gerekiyor. cennete sefer düzenlemekte yarışıyor. Bütün gerçek sanatlarda olduğu gibi komutanlık da doğuştan bir olgudur. derinliği vegenişüği ile sahip olduğunuz kapasite. Büyük zayiat verince kaçmak zorunda kaldılar. yoğunluğu. bu karakollardan hoşlanan ne bir subay. Dört asker şehit oldu. Zaman her şeyi eskitir. Bunu iddia ediyorum. 13 PKK'lı ölü olarak ele geçti. Üstünlüğü ele geçirdik. ben de arazide senin kadar hızlı yürüyebilirim. 1994 Kasım Milliyet: "Kahraman askerler omuzlarda taşındı.. dedim. Açık Pencere köşesi: "Đçişleri Bakanı Menteşe.

Buralarda sabit bir duruşa geçmeye cesaret edemediği için lazım olan erzak. Buna "Eşek arısı sistemi" de diyebilirsiniz. Basyan. Buralara hafif teçhizatla gündüz ineceğiz. Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ferhan.3-13 Kasım arasında. burnumuzun dibine en üst kademeden 400- . dağ kadrosuna katılımlar ise gün geçtikçe azalıyordu. bölgedeki eski eylem ve saldırı etkinliğini % 60 kaybetmişti. Dağ ve Komando Tugayının bütün taburları ile Jandarma Komando Taburu ve Jandarma Özel Harekat grubunun katılımıyla. PKK'nın bu en büyük kampına kışın harekat yapmak için geçen sene onay alamadık. PKK. 1984'den itibaren dört kongre yapılmış. Geceleri gittiğim yerlerde kalarak subay. bu 5nci idi. Kampa gitmek için birkaç. Şemdinli. Đğneyi. Bu istihbarat bizim için çok sürpriz oldu ama. çevredeki başka yerlerden çıkıp bizim bulunduğumuz noktadaki PKK'hla-ra yardım etmek için. katılımda 400-500 kişiyi buluyordu. Đstihbarat Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Güngör'e ve Lojistik Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Necdet'e: "Haktırk kampına taarruz için daha önce hazırladığımız Ejder Kış planını inceleyin ve ayrıntılarına hakim olun. Đnanılması ve anlaşılması çok zor ama PKK daha önceki dört kongreden birini Diyarbakır'da yapmıştı. en yoğun bulundukları yerlere havadan nokta operasyonları yapacağız. mucize şeklinde bulunulmaz bir fırsattı. Şivi (Zap) ve Me-tinan kamplarına gelince. sizler kendi hazırlıklarınıza başlayın" emrini verdim. Đran ve Irak topraklarından kuşatan yurt dışı kamplarındaydı. Şırnak'ın altındaki Haftanin kampı hariç.metre karda yürümeye yeltenenler olduğu takdirde bunlar. Đş birkaç saatte. Çukurca bölgelerindeki birlikler ile Hakkari genelindeki kritik karakolları dolaştım. Yüksekova. Bu kış kesinlikle Hakurk'u darbeleyeceğiz. Bize nehirden geçiş teçhizatı ve köprü malzemesi gerekir. sürekli havadan kar üzerinde iz takip ederek. matkap gibi bir noktaya sokacağız ve oradan uçarak ayrılacağız. kampın içinde de onlarca akarsuyu geçmek zorundayız. Kamp 260 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok diye kullanmaya alıştığı yerler emniyetli değildi. bölgenin genelinde "Kasırga-2" harekatı yapıldı. Derecik'te konuşlu Piyade Taburu dışındaki takviye taburlarının hepsi kendi esas garnizonlarına gönderdik. Kampta kuzey-güney istikametinde 20 kilometreye yakın bir akarsuyun meydana getirdiği derin bir vadinin yanlarındaki dağ silsilelerinde karın yüksekliği 1. Kuzey Irak'ta. astsubay ve askerlerle görüştüm. havada bulunacak kara şahinlerdeki keskin nişancıların payına düşenlerdir. Ben tabur komutanlarına gerekli emirleri 1994 Dönem! 261 vereceğim. bunları araştırın. Sadece yedi militan bulundu. bütün bölgeyi kapladı. örgütün yurt içi ve yurt dışından ele başları ve bölgedeki grup liderleri olarak. Bunların hepsinin bir yerde toplanması ve aynı yerde iki haftadan daha fazla kalması. Kuzey Irak'taki sınıra yakın bütün ana kamplar Hakkari'nin güneyindeydi. Böyle fevkalade kıymetli bir hedefin yanında bizim diğer kışlık plan ve hedeflerimizin esamesi bile okunmazdı. Kuzey Irak'taki. Kar. nasıl oluyor da. aylarca taşıma faaliyeti sürdürmesi gerekiyor-uu. Bulundukları mağara ve dehlizlere doğrudan hücum edeceğiz. arük Hakkari bölgesinde yurtiçi kamp tesis edemiyordu. 1-2. Usul ve teknikleri anlatacağım. Teslim olanların sayısı her gün artıyor.5-2 metreden az değildir. Kongresini yakın bir tarihte Kuzey Irak'taki kamplardan birinde yapacağı bilgileri gelmeye başladı. Kongre iki haftadan az sürmüyor. Mezi-Karyaderi (Avaşin). Lojistik işin tam olması için. Biz bir noktada çalışırken. Dağ ve Komando Taburu da Van'daki kışlasına döndü. Buna da artık gücü yetmiyordu. 4. Harekatın süresi de üç haftadan az olamaz. Fikren her şeye hazır olun. Gene de örgütün elinde hâlâ binlerce militan vardı ve bunların biıyûk bir bölümü Hakkari'yi. Harekatın kesin zamanını kampla ilgili keşiflerin sonucu ve hava şartlan tayin edecek. malzeme ve mühimmatı da buralara güvenle stoklaması mümkün değildi. en fazla hava kararmadan bitirilecek ve kamptan ayrılacağız. Kasım ayının ikinci yarısından itibaren çeşitli istihbarat ve haber kaynaklarından PKK'nın 5. Hangi kampta yapılacağı ve ne zaman yapılacağı Türkiye Cumhuriyeti Devleti için hayati öneme haizdi. Mevcut silahlı gücünü parçalar halinde kaybede kaybede.

1993'ûn bu aylarını aratacak kadar sert ve kötüydü. örgüt elemanları arasında büyük moral bozukluğu ifade eden VVashington'daki terör ve istihbarat uzmanları. Örgütün bir çözülme dönemine girdiğini. katliamlara dayalı örgütünün artık çıkmazda olduğunun farkında. Gökyüzü nadiren göründü." 15 Aralık 1994. kanlı geçmişi ve taşınamayacak kadar ağır günah-lârıyla tarihin bataklığına gömülmektedir. Sürekli kar yağdı. Sabah: "Apo'dan panikteki örgütüne gözdağı: Yürütülen operasyonlar sonucu büyük darbe yiyen PKK'yı ayakta tutmaya Abdullah Öcalan. büyük bir bölümü panik halinde Kuzey Irak'a çekildi. Bölgede ziyaret için dolaşan bazı karargah generallerinden. yeniden doğmuş gibi oldu. ne de şehir ve kırsalda milisi kalırdı. Bu gelişmelerin göstergesi içerde de somut olarak yaşanıyor. Türkiye'nin siyasi çözüme razı edilmesi için girişimde bulunulmasını istiyor. Kuzey Irak'ta yakınlarımıza sokulacaklarına ihtimal vermemekle. yak-. Fakat silahlı dağ kadrosuna ait ne bir militana rastlandı. Yıllarca dünyanın en acımasız teröründen bunalan yöre halkı. Bütün birlikler kendi sorumluluk alanlarında kritik olan yerlere kısa süreli sürpriz çıkışlar yaparak. örgütten kaçanların olduğunu belirten Öcalan "Artık acımasız olacağım ve hesap soracağım" diyor. Örgütün hızla baş aşağı gittiği şu dönemde bu hedef yok edildiği takdirde. Dağ ve Komando Taburları kışlalarının civarında hazırladıkları yer altı. Bana göre bu hep beraber intihar etmeye karar vermekten başka bir şey değildi. yer altı gücünü oluşturan milisler dahi. Artık can derdine düştü denilebilir. kimse kimseyi tutamazdı. Güneydoğuda il ve ilçe merkezlerinde durum. PKK'nın ne silahlı dağ kadrosu.O. Değişmez sonunu korku içinde bekleyecek." 262 Unutulanlar Dişinda Yen! BIr Şey Yok "Kahraman." Aralık 1994'deki hava koşulları. S. Hiçbir yerde kendini güvenlik içinde hissetmiyor. fırsat hedefleri aradılar. Yolların bir bölümü trafiğe açık olmasına rağmen mayınlama faaliyetini çok seven ve artık bu işte uzmanlaşmış.S veriyor. Hepsi ve her şey dağılır. ne pahasına olursa olsun yapana denir. PKK lideri.500 kişiyi topluyor ve orada uzun bir süre kalabiliyorlardı? Kongre yapılacağı doğru olabilirdi. yapılması gerekenleri hiçbir kişisel kaygı duymadan. imha edildiğini. halkla teröristi birbirinden ayırdı. sezgi gücümüzü bu faaliyetin yeri ve zamanına odakladık. Günün 24 saatini buralarda geçirip derin kar ve şiddetli soğuklarda bedenen ve ruhen dayanaklıklarını arttırdılar. kar sığınak ve mağaralarında bir hafta on günlük süreler zarfında kaldılar. ne de herhangi bir sıcak temas oldu. Apo'nun kaderi. Bütün haber kaynaklarımızı. kan dökmeye. yediği ağır darbelerle gücünü ve moralini yitiren PKK'run "genel af karşılığı silahları bırakma" önerisine hazırlandığını belirtiyorlar. Geçen sene kışın dağlarda ve PKK kamplarında harekata katılan askerlerin yarısı terhis olmuştu. bir günlüğüne Hakkari'ye gelenlerden 5-6 gün Tugayda kalmak zorunda kalanlar oldu.S mesajı niteliğindeydi. Bölgede aralıksız devam eden operasyonlar nedeniyle PKK'nın ağır kayıplar verdiğini. Bu derece saf olmaları mümkün değildi. gene de. Sürdürülen operasyonlar. 16 Kasım 1994 Sabah: (Washington) "Amerikalılara göre PKK'nın sonu geliyor. Yurt içindeki barınma noktaları imha edildiği için daha önce olduğu gibi yeniden toparlanmaları çok güç. Bu nedenle mektubunda ateşkese razı olduğunu vurguluyor. "Apo ve PKK.O. terör öncesi döneme dön1994 Dönemî 263 dü. Kongre öncesi sert bir mesaj yayınlayarak örgütüne "gözdağı" verdi. . laşan 5. Amerikalı terör uzmanları. PKK artık buralarda barınamıyor. Türk topraklarına yakın kamplar olamazdı. Yeni katılanların hepsi batı bölgelerinden gelen çocuklardı. böyle bir avanaklık olur mu? Olurdu. Apo'nun geçtiğimiz günlerde batılı ülkelerin devlet başkanlarına ve uluslararası kuruluşlara gönderdiği mektup bir tür S. bu durumun terör örgütünün ele geçirilen talimatlarından açıkça anlaşıldığını belirtiyorlar. Aralık ayında PKK'mn hiçbir eylemi görülmedi. Fakat yer. bu işte yoktular. ne cephe teşkilatı. 12 Aralık Hürriyet. Alınan duyumlara göre.

öğrencilerden. Tersi olduğu ortaya çıkü. Bunlara kalsa örgüt bir günde tasfiye olacak. Aksine halk böyleydi. Fakat böyle bir programın arasında 5-10 dakikada da Dağ ve Komando Tugayını sıkıştırmanın da bizi bir süs gibi takdim etmenin ötesine geçmeyeceğini. halkın talebi üzerine de dördüncü kez yayınlandı. Neye ihtiyacınız varsa karargahın size bunları karşılaması için emir vereceğim" dedim. hayran olduk. Milletin ruhunu. Batıda herhangi bir yer için yapılan programların şu dönemde ne yeri ne zamanı olmadığını. sizin program sürenizde bu sağlanamaz. PKK'nm şerefsizce insanlık dışı zulmü içindeki çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Đmha oluyoruz. ya da altımıza yaparız) diye düşünüyor. acı çekmekten bezgin hale gelmiş. Her şey doğal ve günlük yaşamın bir parçası olmalı. Kaçanlar çok. Kendilerine: "Hakkari'de kilim şöyle dokunur. becerikli. Đstediğiniz subay. Hava şartlan çok kötü fakat hiç belli olmaz." Aralık ayının son haftası TRT'den Gezelim Görelim programım yapan ekip Tugaya geldi ve. yorgun. göz yaşlarımızı tutamadık. Bir şey yapılacaksa tam olmalı. senaryo bildirmenize. köylerden yaşayan halk aradı. Aksi halde biz programda yer almayız. Bunları yapanlardan hesap soracağım. Sebebi. Allah sizden razı olsun. Her sosyal sınıftan. (Bu işi başaramadık) diyorlar. "Hakkari ile ilgili 45 dakika veya bir saatlik bir program yapacaklarını. Bu program. Aklınızı başınıza toplamanın zamanı gelmiştir. kışladan herhangi bir saatte aniden ayrılabiliriz. Anadolu'da bir söz vardır: Tek kişilik bir 264 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok I azık. moralimiz yükseldi. Arkadaşlar! Bu bir namussuzluktur. Dağ ve Komando Tugayı olarak ayrı bir program yapın. Bize program vermenize. duygu ve düşüncelerini göstermeleri nedeniyle. 4 Ocak 1995 günü TV'de gururla ve özenle seyrettiğim granit gibi sağlam." Öcalan 5. TR^ tarafından ikinci kez bir daha yayınladı. Çoğu örgüt mensubu (Ya kaçarız. bitkin. TRT ekibi çekimine ertesi gün başladı ve 24 saatte bitirip Tugaydan ayrıldı. "Bağrı yanık. iki kişiyi aç bırakır' karar sizindir" dedim. tahammüllü Türk askerinin coşkusundan gu1994 Dönemi 265 . cesur. k. bir kısmı aşağıya çıkarılmıştır. yapacaksanız Hakkari hakkında ayrı çalışma. Yüzlerce telefon. Berçalan Yaylasında baharda binlerce çeşit çiçek açar. Ama bir çözülme dönemine girdik. kart ve telgrafların hepsi ve metinlerin tamamı yazılsa. şehirlerden. dağlarda 3000 metrenin üzerinde ters lale vardır. Hepsinin söylediklerinin özeti: "Duygulandık. Kongre öncesi böyle sert bir mesaj yayınlayarak örgüte gözdağı verip paniği önlemeye çalışıyor. gelecekte burası Đsviçre olacaktır gibi. sabalardan. Türk olarak gururlandık. gözü dolu makus talihini yenen bir milletin az okumuş bir ferdi olarak. Halktan gelen mektup. Yardımcınız olsun "du. Hakkari için ayrı bizim için ayrı olmak üzere iki program yapılacaktı. istediğiniz yerde görüşün.. Bunun üzerine: "Bölgeyi görüyorsunuz. umutsuz insanlarla karşılaşacaklarını ummuşlardı. bunun bir bölümüne de Tugayı dahil etmeyi düşündüklerini. mektup ve telgraf geldi.Ele geçirilen mesajda Abdullah Öcalan şunları söylüyor: "Örgüt kriz üzerine kriz yaşıyor. Çekim ekibi kendi aralarında görüştü ve "tamam" dediler. yüzlerce kart. Ve bundan sonra yargılayarak tasfiye edeceğim. her meslekten. Aynı gece saat 02:30'a kadar Tugaya telefonlar yağdı. Bize bir şey olmayacağına olan inancımız tazelendi. astsubay ve askerle istediğiniz konuda. bizim size sınır koymamız gibi hiçbir şey söz konusu bile olamaz.. TRT "Hakkari Daf ve Komando Tugayının 24 saati" adıyla programı yılbaşına üç gün kala yayımladı. ama bunu kendilerinin bileceği bir şey olduğunu söyledim. Genelkurmay'dan izin aldıklarını" söylediler. başlı başına bir kitap olur. Keşke sizlere daha farklı bir şeyler yapabilsek ama elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor.. Bütün bu olanlara şimdiye kadar ses çıkarmamıştım. Genelkurmay Başkanı'nın 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamı izlesin" isteği üzerine üçüncü. karın yüksekliği ilçelerin konumuna göre bir ila iki metre arasında değişiyor. gönlü dolu. O nedenle çalışmanızı en kısa zamanda ve 24 saatte bitirmelisiniz. Önce şaşırmışlardı. konuşun.

"Dağ Komandosu olmaktan gururluyuz" diyordunuz. boğazda yapması için nüfuz suiistimali yapmazdı. Yaradanın huzurunda o kimselerden davacı olur. göğsümü siper etmek istiyorum. Sayın komutanlarıma yalvarıyorum. postallarımı versinler. şiirin metnini yayın sırasında heyecandan kağıda geçirmeyi düşünemedim. yedi düvele meydan okuyan siz evlatlarımın yanında olmak istiyorum. diğer bölgelerde. Özellikle şehit olan evladımızın. Çünkü kainatı yaratan Yüce Allah. cebinden kutsal şiir çıkan. buz yağsa. Đşte o zaman. Konya Karapınar "Hakkari Dağ ve Komando Tugayının TV'deki programı ailece bizi hem sevindirdi. kendisine şefaatçi olacağına inanan o şehit yavrum. Şayet herkese nasip olsa idi. Dr. gözünü avına dikmiş. eğitimini Marmara'da. hepinizi Allah'a tekrar emanet eder. hem gururlandırdı. canla başla. Kızılırmak. beyaz karlar üzerinde. hem de göz yaşlarımızın akmasına neden oldu. üzerindeki her eşyanın ahrette. Bu sözden döneni. Bu sırada dolu gönlüm ve dolu gözümden sevinç yaşları boşalıyor. saygı ve sevgiyle kucaklar. inanın büyük bir gurur ve haz duydum. Muhterem Komutanım. Sizleri seyrederken göz yaşlarımı tutamadım. başı dik. Şayet mümkünse küçük kütüphanemde saklamak kaydıyla şiirden bir adet gönderilmesi hususunda zahmetlerinizi bekler. Bu mektubu can ve cesaretle şahlanan bir atın üzerinde dolu dizgin bir ruhla ve iştiyakla yazmayı bir vazife saydım. 24 ay askerlik yaptım ve Kıbrıs Harekaü'na katıldım. Ayrıca gururlarıma vesile olan o günkü ekranda bir yiğit asker tarafından okunan Mustafa Kemal şiiri Cumhuriyet çocuğu olarak beni çok duygulandırdı. Ve bu sevgi çemberi içersinde hepsini kucaklıyorum. imanı sarsılmaz evlatları olarak. Aünç ÇOLTU-Bursa I "Müsaadeniz olursa. O şerefe erişebilecek kişinin damarlarında asil millet kanı. Gökten kar değil. cebinden çıkmış olan şiir bizi fazlası ile duygulandırdı ve saklamaya dahi gerek duymadık olan göz yaşlarımızı. göğsümüzü kabarttı. Ata'ları gibi PKK'ya değil. 30 yıl önce bıraktığım silahımı. alınları tertemiz insanlar olarak aramıza gireceksiniz. ruhunda Büyük Atatürk'ün ilkeleri olması gerekir. bu şerefli tadı tatsaydım diye adeta haykırıyonım" ama elden ne gelir. tanı! Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. "keşke ben de askerlik çağında olsam da . onlarla omuz omuza. Sayın komutanım. 55 yaşındayım. bazı ana babalar evlatları güneydoğuya gitmesin diye. yüksek dağ başında. elbisemi. millet için. Yeşil ırmak ve Sakarya nehirleri ile nice nehirlerimiz oluşturuyor. gönülden hizmet etmeyi her kula nasip etmez. doğanın bütün güç şartlarına karşı mücadele etmek ve onlara sıkılacak kurşuna. Ne kadar gurur duysanız azdır. . vatan için. Türkiye Cumhuriyeti bütün olarak kalacak. coşkuyla yürütmeniz. Mümkünse şiirin metnini yazılı olarak bana gönderilmesi için emir ve müsaadelerinizi istirham ediyorum. Atatürk'ümüze ve bu toprağın altında kefensiz yatan ecdadımıza sözümüz var. Başta siz olmak üzere bütün subay. Đşte ömrümün son basamaklarında ve 74 yaşına basmış bir ihtiyar birisi olarak. Birer Fırat. Dicle. incitme yazıktır ata Vm Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bu sözden dönen namerttir. Sen şehit oğlusun. siz ve sevdikleriniz. Atatürk'ün veciz sözleri kulaklarımda çınladı. Bu görev de bir gün bitecek. Bu vatanın. bizleri gururlandırdı. kartalları gibiydiniz. 266 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok Bastığın yerleri "toprak " diyerek geçme.rur duydum. öperim. duygularımı Mehmet Akif in hepimizin bildiği dörtlükle ifade etmek istiyorum. omuzlan kalkık olarak. muhterem şahsınızda Türk askerinin yeni yılını kutlarım" Cahit OVALi. erbaş ve erlerinizin yeni yılını kutlar. astsubay. cennetine almaz. yürek dolusu saygı ve sevgiler sunarım. alınlarınızdan defalarca ve hasretle öpüyorum. Bizler sıcak ev ve iş yerlerimizde rahat rahat oturur ve çalışırken sizlerin tüm tabiat şartları ve teröre karşı bu zor görevi. TRT-1 kanalından sizleri seyrederken. 24 saat onlarla birlikte mevzide beklemek." Prof.

ne konuşmanda ne cevabında. büyük gurur duydum. duacıyım sizlere. sağlıklı günler diler." Nurgül MELHOŞ Diyarbakır 268 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok "Bu şiir. işte onlardır ana. Nöbetteki o askerin heybeti bana yeter. keyiflendik. eşim ve ben son derece onurlandık. Allah'ım nasip etse. Vatanın namusu uğruna canımız feda olsun. masalardaki güzel yiyecek ve içeceklerinizi görmek bizi çok mutlu etti. şu içinde bulunduğumuz karamsar ortamda. Generaliniz babayiğit. Ermeni uşakları yaklaşamaz sana. Şaştım nizamiyedeki nöbetçi askerine. sandım asfaltta gider. Fevzi Çakmak yerine. Ata'nın izindesin. Gerçekten olağanüstü. Böyle evlat doğurur. Helikopterden atladın. inişine hayranım. inancın sağlam senin. imanlı bir nefersin. gittiğiniz askerlerinizle birlikte dönmek nasip etsin. Tüm harekat ve eğitimlerinizde başarılar. Umudunu bağlamışsın hakka. subaylarınız da mert. hepinizi en ulvi duygularımla gözleriniz ve alınlarınızdan öperim. Görmedim bir eksikliğini. Sizler oradasınız. Her şeyinizi tek bir kelime ile tarif etmek gerekirse "muhteşemsiniz". Gecenin bu saatinde. Ne mutlu size ve ne mutlu siz vatanseverleri yetiştiren Yüce Türk Milleti'ne!" Emekli Öğretmen Muzaffer Savaş Uşak "Dağ ve Komando Tugay Komutanı olarak yetiştirdiğiniz askerlerinizi TV'de seyrettim. Göreviniz o kadar şerefli ve gurur verici ki. millete bir ışık oldunuz. hem generalin hem erin. kelimelere sığdıramam. bu kahraman delikanlılara da hayırlı tezkereler dilerim. Şanı büyük askerim kükremişsin Hakkari 'den." Berra Atasagun Đstanbul "TRT-1'de programınızı izledim. hem katıksız bir Atatürkçü. Bundan 36 yıl önce.Çok değerli komutanım. O asker gibi kimseyi ağlatamadım. Allah 'im kuvvet versin. hem vatan savunucusu. kalsa bir tek fert. aynı zamanda askerlerinize sevgi dolu ve babacan tavırlarınız da bizi çok duygulandırdı. ya şehit. bu derece güçlü bir ruha çıkaran sizi ve maiyetinizi canı gönülden kutlarım. Siz var oldukça. Ben o kadar şiir okudum. Özalp köylerinde öğretmen olarak verdiğimiz mücadele. Dağ ve Komando Tugayı'nm TV programından esinlenerek tarafımdan kaleme alınmıştır: Ne güzel yakışmışh beyaz elbisen sana. size ve tüm silah arkadaşlarınıza kazasız. belasız. müşfik bir baba ve emsalsiz bir eğitimcisiniz. iyi bilirsin onu. oturup size bu mektubu yazmayı borç bildim. Bu programı seyrederken. Se?ı bilirsin Iıerşeyi. bizler rahat uykuda. O pırıl pırıl tesislerinizi. Kaybolduğunu sandığımız yüce değerler bize ta Hakkari'den ses verdi. hiç beklemem tezkere. bizlerde olmaz ki dert. Kar üstünde hedikle. Allah senin yardımcındır." Bülent Bilge Samsun 1994 Dönemi 267 "Bu gece sizi ve tugayınızı TRT-1 'deki programda izledim. Ya gazi olurum. gururlandık. Asker kendini koymuş. Elindeki tüfeğin namus meşalen senin. Saygılar sunarım. Şahsınızın gayet disiplinli. ben de gelsem askere. disiplinli yüksek bir güç gördüm. Bu askerlerimizi böylesine yetiştiren. 1994 Dönemi 269 . vazgeçmezsin Hak 'tan. Allah korusun. Bu topraklar bölünmez. pırıl pırıl üniformalarınızı. Cepheden cepheye yorulmadan koşarsın. Sevgili Paşam. vermesin size keder. Duygulandım. Zira sizler. Asker oğlu asker. sizinkinin yanında anımsamaya bile değmez. Allah hepinizi korusun ve tüm harekatlarınızda.

gurur duydum. aşkını bizlere de aşılıyorsunuz. Kardeşim 5. Sayın komutanım. Biz milyonlarca Türk ailesinden sadece biriyiz. gururla. hayranlıkla seyrettik." . hiçbir umutsuzluk sizi yıldırmasın. Sayın komutanım programda bir Mehmetçiğin okuduğu Atatürk'le ilgili şiirin bir kopyasını çoğaltmak. Size ve Tugayınıza ne yapılsa azdır.• mek üzere gönderirseniz çok mutlu olurum.Heybeti ve duruşu onun disiplinidir. ağladım. Yüreklerinizden. Çok değişik ve çarpıcı buldum." Belgin GÖKCÜL Buca. Ey Sivas'lı. Bu şiiri temin edebilir miyim? Çok önemli ve yoğun uğraşlarınız içinde bu konu ile sizi meşgul etmenin ezikliğini duyuyorum. Bin tane PKK'lı yetmez bir neferine." Girgin Ailesi adına Neslihan GĐRGĐN Bursa "Ülkemizin ve devletimizin bütünlüğüne karşı. Đzmir "TRT'de defalarca Tugayınızı izledik. O şiirin elimde olmasını bilseniz ne kadar çok arzuladım. Aydın'lı. Sizinle iftihar ediyoruz. Trabzon (Şiirin tamamı 15 kıtadır. görünmeyen desteğinizde olacağız. emperyalist güçlerin beslediği eşkıya çetesine verdiğimiz mücadelenin güç tabiat koşulları içindeki Aralık ayının son günlerinde ve 4. ellerinizden öpememenin ezikliğini duyduk. Hele şehit kardeşimin üzerinden çıkan "Komando Olmak Onurumdur" adlı şiir okunduğunda göz yaşlarımı tutamadım.Kabataş Köyü.1991 'de şehit oldu. Đstanbul "Ben bir şehit ablasıyım. AliALBAYRAK Çaykara . Her zaman manen.1. kardeşiniz. Aradahan'lı ve tüm Türkiye'li komandolar! •Milyonlarca evde. sağ olun." Öğretmen Ali ÖZKAL Düzce "Emekli öğretmenim. Sizleri her yerde savunacağız. sönmesin. Var olun.) TV'de programınızı izlerken sizlerle gurur duydum ve Türk Yur-du'nun sizin gibi evlatları olduğu sûrece varlığını ve bütünlüğünü koruyacağına bir kez daha yürekten inandım. Bu vesileyle başta Zat-ı aliniz olmak üzere emir ve komutanız altındaki subay. anne ve babanız yürekleriyle sizin yanınızda. Hiçbir güçlük. Tez günde muvaffak olun inşallah." Emekli Öğretmen Beyhan OLCAYTU Yalova. Eğer gönderirseniz bu kederli aileyi çok mutlu edersiniz ve size minnettar 270 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok kalırız. Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyorum ve şiir ilgi alanlarımın başında geliyor. Sizler orada sadece vatanı savunmuyorsunuz. Ne güzel şeydi o öyle. Sizden ricam müzenizde yazılı olan şiirin bir metnini bize göndermenizdir. Büyük Atatürk'ün belirlediği "Misak-ı Milli" 1994 Dönemî 271 hudutlarımızı hiçbir güç değiştiremez. Ne mutlu size. Lütfen bana ulaşmasını sağlayabilir misiniz? Size ve komandolarınıza saygı ve sevgilerimi sunarım. duygulandım. Allah gücünüze güç katsın. Kutsal görevinizde size ve silah arkadaşlarınıza saygılar sunarım. iftiharla. yüreklerinizdeki engin vatan sevgisini. Ailem adına şükranlarımızı sunmayı istedim. TV'de Tugayınızı büyük bir gurur ve gözyaşları içinde seyrettim. ağabeyiniz. ne mutlu onu doğuran ana ve babaya. Đnanın televizyonda sizleri izlerken alınlarınızdan değil. Dünyalara sığamadım. sevincimizi ve coşkumuzu göz yaşlarımızla paylaştık. Beni coşturdu. dostlarıma hatta okullara veril. milyonlarca bacınız.7. Yeter ki Allah şaşırtmasın. Gurur duyduk. Ey bu vatanın gerçek sahipleri! Sizlerin yaptığı kutsal hizmeti şimdi olduğu gibi gelecekte de anlatacağız. Gördük ve inandık ki. o dik başlarınız eğilmesin. Çok heyecanlandım.1995 tarihindeki tekrarını TRT-1'den ailece gözlerimiz yaşararak. dün geceki programda bir şiir söylendi: "Bana bir şarkı söyle Atatürk'üm". Ama sizin yürek ve bilekleriniz dururken bize sıra gelmiyor. ne mutlu vatan ve millet bilincini ona öğreten öğretmene. Mavi bereleriniz dimdik duran başlarınızı yüceltmeye devam etsin. Duygularımı anlatacak kelimeler bulamıyorum. Dün gece Tugayınızı TV'de izledim. gözlerinizden yansıyan o coşku (bütün komandolarda vardı) hiç eksilmesin. astsubay erbaş ve erlere saygı ve sevgilerimi sunarım. Saygılarımı sunarım. Đstanbul'lu. Keşke kızları da askere alsalar da biz de hainlerle vuruşsak. Bir askerinizin Atatürk'le ilgili olarak okuduğu şiiri nefesimi tvıtarak dinledim ve çok beğendim.

Ben Bursa'da lise öğretmeniyim. bizim yetiştirdiğimiz Mehmetlerle vatanımızın serhat boylarında gururla bekleyen Peygamberimizin kutsal mücahitlerisiniz. bağrımız kabardı. Allah'a emanet olun. subay. Hiçbir zaman yalnız olduğunuzu düşünmeyiniz. Sizleri TV'de seyrederken duygulandık. var olun. Mustafa Kemal ölmedi. TV'de sizi izledim. ölmedi diye hep duyardık. ama bunu gördük.Orhan AKMAN Zonguldak "Hakkari Dağ ve Komandoları hepinize merhaba. Toplumlar vatanları dışında hiçbir yerde huzur bulamazlar. belki inanmayacaksınız hüngür hüngür ağladım." Sizler değerli Paşam. bu vesile ile sizin. Bizler için siper etmiş gazilerimize şükran borçluyuz. Benim ricam şehit olmuş bir ağabeyimin cebinden çıkan şiirin adresime postalanması. Hepinizi sevgi ile kucaklıyorum." Süleyman BALCI Mardin "Ben 18 yaşında lise 2. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Çünkü vatan bağımsızlık demektir. sizler her gün bizim dualarımızda ve kalbimizdesiniz. merhaba Türkiye'nin gururlan. Büyük Atatürk bu yurdu kurtarırken ülkenin doğusu baüsı diye ayırmadı." Arif izzet HAKSAL Gaziantep "Televizyonda programınızı görünce duygularımı satırlara dökmek istedim. N. yüreğiniz gururla dolsun. yollarına kurbanım. çok etkilendim." Sevim ÖNEL "Merhaba Dağ ve Komando Tugayı. astsubay ve askerlerimize saygılar sunarım. Bana şiirin bir fotokopisini gönderebilir misiniz? Sayın komutanım. Şairlerimiz ne güzel söylemiş: "Ey vatan sen ne güzelsin. TUNÇ "Bizlerin yatağında rahat uyumasını sağlayan siz yüce Türk evlatlarına bu birkaç satır kesinlikle yetmeyecektir." Dr. Çok duygulandım. çok heyecanlandık. Kuş uçmaz kervan geçmez yollarına. Nöbetteki ağabeyime selamlar. ineğini kurtlar parçalayan Muş'lu bir köylü: "Ey kurtlar. TVde sizleri sevinç ve gurur gözyaşları ile seyrettik. Size ve maiyetinizdeki tüm çalışanlara saygılar sunarım. Bu mektubu size Eskişehir'in GökçeyaylaKöyü'nden yazıyorum. benim ineğimi parçaladınız" diye ağlamıştır. Vatanımız için çalışan herkese dua eden teyzeniz. Ben küçüklüğümde. Allah yanınızda olsun. Tüm subaylara ve askerlere selam ederim. Doğusuyla batısıyla bu yurt bu millet bizimdir. Nuri SOLAZ Ankara "Kahraman yavrularım. her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. her şey istediğiniz gibi olsun. senin dağlarına." M. Ancak elimizden başkası gelmiyor. Büyük Atatürk öldüğünde. evde büyüklerimden şunu duyardım: "Her ko1994 DönemĐ 273 . Saygılarımla. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. sizlere duacıyız. Bunu yazan Meryem Köprücü." Hasan ERKOÇ Kırıkkale 272 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok "Vatanımız ve bizler için. zaferin sizin olması için dua ediyoruz. ancak yaşayanların tahmin edebileceği zor şartlar altında canınızı hiçe sayarak verdiğiniz hizmet karşısında minnetle eğiliyorum. Sizleri televizyonda izliyor ve heyecandan ağlıyorum. Bir Türk genci olarak çok duygulandım. sınıf öğrencisiyim. Sağ olun. büyük Ata'mn öldüğünden sizin de mi haberiniz oldu. Hepinizi kutluyor. En içten dualar sizin için. Gördük ki hepiniz ama hepiniz bir Mustafa Kemal'siniz. Gökçeyayla Köyü'nden kucak dolusu selamlar. Düşüncelerimizde hep varsınız. baykuş tüneği olmuş harabelerine bile hayranım." Meryem KÖPRÜCÜ Eskişehir "Dağ ve Komando Tugayı'mn programında şehit olan bir Mehmetçiğin ölmeden önce yazdığı şiir okunurken. Dünyanın bütün güzellikleri sizlerin olsun dilerim. Allah yardımcınız olsun.

Bu sözleri ağabeyini askere gidince özellikle duyardım. ı . Canım Mehmetçik Ata'mla ilgili şiirini okuyup bizi ağlattı. bir ay sonra sırf duygularını anlatabilmek ve el öpme sözünü tutmak için Hakkari 'ye geldi.bere v.. gibi) ailecek bizleri mutlu etmiş olursunuz.n kabul ediniz. bir hatıra olarak Tugayınıza ait birkaç anı gönderirseniz (kep. Düşünmeden evlat. Denizim. . Bayrağımızın açılmasıyla da gururla. Ben de sizlere bir öğrencimin el yazısıyla kaleme aldığı milli şairimizin şiiri ile kendisinin şehitlerimiz için yazdığı bir şiirini gönderiyorum. bunu anlatmama hiç imkan yok. Lüt-. bayrağım sensin. Yüce mertebeye ulaşan şehit Yüz sürmeye geldim topraklarına Dilde. yavuklu. canım sağ olursa. Sevgili Paşam. Bu duygularımdan dolayı size bir Türk bayrağı hediye ediyorum." Mehmet Emin Yurdakul Öğretmen Abdullah Akın Bursa "TV'de Hakkari Dağ ve Komando Tugayınızı gıuv. gibi evlatlarınızı izlemeniz daha büyük bir duygu. her ananın evladından asker olmaz" derlerdi. bir anne ve abla olarak göz yaşlarımı tutamadım." Cem Sünger Karşıkaya. 1995 yılında inşallah bu pisliği temizleyip ulusça rahat eder. Türkiye için el ele verip Atamızın istediği yere ulaşırız. Vatanım için her an her saniye ölüme hazırım. saygılar sunarım. Gü274 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok zel vatanımıza göz dikenlerin canına okumak için emrinizde asker olmak istiyorum. onu da gönderirseniz seviniriz. Bir de şehit olan askerimizin bir şiiri okundu. Bir Türk ailesi olarak şanlı tarihimize yakışır bir şekilde bu kutsal görevinizi en iyi şekilde yerine getirdiğinizi görünce bu vatanın asla parçalanmayacağını bir kez daha anladık. canlı. Müzenizin duvarındaki şehit evladımızın yazdığı şiiri. eğer mümkünse.yunun kuzusundan kurban. duygularımı tam olarak yazamadım. emirlerinizi bekliyoruz. Hakkari'ye gelip elinizi öpeceğim. destan destan dolaşan Türk. Sayın Paşam. öğrencilerim adına sizlerden tekrar tekrar arz ediyorum. ağladım. asker arkadaşlarımın yanaklarından öperim. Bir gün ne pahasına olursa olsun imkanım elverirse. 1~ izledim. Đzmir "Dün akşam TV'de sizi ve Mehmetçiklerimizi içimiz onur. Lütfen kabulünü arz ederim. Bilebildiklerimiz TV'ler de gördüklerimiz ve gazetelerden okuduklarımız. Siz ve tugayınız mensuplarına uzun ömürler diler.s.) "Tugayınızı TV'de büyük bir gururla izledik. Mümkünse şehit olmadan önce bir komandonun yazdığı şiirden göndermenizi rica ediyorum. Terörün bitmesi için Türk halkından mutlaka istekleriniz vardır. Kendimi böyle candan hissediyorum. Başka gönderecek güzel bir hediye bulamadım." Fikri Uçar Hasanbeyli Bahçe. komutanlarıyla iç içe. ana Şu çorak toprağa rengi sen verdin. Onların yerlerini doldurmaya hazır. Benim dayımın her iki oğlu da şehit oldu. destan destan dolaşan Türk Tarihe o eşsiz cengi sen verdin. Sayın komutanım sizin bir bab. Çünkü her el öpülmeye değmez.uun. sevinç ve gururla izledik. Sayın komutanım çok heyecanlıyım. Herkes üstüne düşeni yapsaydı bu iş böyle devam edip gider miydi? Bugün hemen her ilden şehitler var. samimi. Ama bizler durumu ve o koşulları tam bilemiyoruz. gururum. Bir subayınızın Türk bayrağını alıp dalgalandırması beni çok duygulandırdı. Adana (Fikri Uçar o günün ulaştırma zorluklarına rağmen. iŞehit Türk Askeri "Yüce mertebeye ulaşan şehit Yüz sürmeye geldim topraklarına Dilde. Vatanım için ölmeye hazırım. öğrenciterimle sizin sözlerinizi derslerde uzun uzun konuştuk. Sizlerin ellerinden. Herkes cesur. gnhyüzüm ve dağım sensin Kanımsm dolaşan damarlarımda.

Sizlerin nezdinde ulusumuz ve kahraman askerlerimize sağlık mutluluk dileklerimle saygılar sundum. ne kadar ağır da olsa. 1987-1993 yılları arasında çeşitli zaman ve sürelerde oralarda uçmuş emekli bir pilot subay olarak çok etkilendim. Đçinde bulundukları durum ne kadar zor. tüm mehmetçiklere hayırlı tezkereler dilerim. Oradan ayrıldıktan sonra anladım ki orada geçen iki yılım silah ve kader arkadaşlığının. Bu şerefli günlerin haürasını istisnai şekilde ömrüm boyunca saklayacağım. Değerli komutanım en derin saygılarımla ellerinizden öper." Kara Harp Okulu 2. ülkemizin kalbimizin attığı yerde koruyan siz sayın komutanımızın ve kahraman Dağ ve Komando Tugayının tüm subay. Öğrenci Taburu Harbi-yelileri olarak emrinizde görev yapmak için sabırsızlandığımızı arz ederiz. Đstanbul "Asil Türk milletinin namus ve şerefini. ellerinizden öperim. Saygılarımızı sunarız. ileride sizin emriniz alünda çalışma fırsatına kavuşurum. New York 276 Unutulanlar Dişinda Yeni BiR Şey Yok "Saygıdeğer Komutanım. saygılar sunarım. astsubay. bu kış Türkiye'ye geldiğimde Tugayınızı anlatan bir TV programı izledim. yüreğimdeki milli duyguların fikriyattan fiiliyata tezahür ettiği hayaümın en verimli ve en renkli günleriydi. erbaş ve erlerine saygı ve sevgilerimizi sunarız. himaye ve önderliğinizde vazifemizi yürütürken yaralanmış fakat bu kötü günlerimizde de birliğimize ait haberlerle yeniden moral kazanmış bulunuyorum." Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri Çengelköy. Meh1994 Dönem! 275 metçiklere uzanan eller kırılsın. Şahsınızda tüm Dağ ve Komando Tugayını kutlar." Aydın Ünlütürk Piyade Yüzbaşı 8. işe yarama duygusunun. Çok etkilendim. Ankara "Eski bir mensubu olmaktan gurur ve şeref duyduğum Hakkari Dağ ve Komando Tugayının faaliyet ve başarılarını izledikçe gözlerim yaşarmakta." Hasan Hoşoğlu Piyade Teğmen Gata Ortopedi.Binbaşı . kasırgadır" diye ulu önder Atatürk'ün övgüsünü kazanmış kahramanlar olarak selamlıyoruz. size ve kahraman Tugayımızın mensuplarına kuvvet ve basanlar niyaz eder. askerlerimizin gösterdiği motivasyon inanılmaz ölçüde övgüye değer. eğer uğrunda ölen varsa vatandır" düşüncesinin bilincinde olarak yaptığınız mücadele. zat-ı aliniz ve Tugayımızla ilgili her haberde ailesinden ayrı kalmış bir çocuğun hüznünü duymaktayım. yıllardır değerli vatanımızın üzerine inmiş bir karabulutun dağıtılması için sizin destek. birliğini iyi yetiştirme gayretlerinin neticesini almanın. " Bu şafaklarda yüzen al sancağı ebediyen söndürmeyeceğimize and içiyoruz. Ne mutlu siz böyle bir birlik yetiştirmişsiniz. Đnşallah. şu anda gece 23:00 televizyonda sizi ve Mehmetçikleri gözleri dolu dolu izliyoruz. alnımızda parlayan güneş olacaktır. Mehmet Đlker Budak United States Military Academy West Point." Sevim Gürbüz Kilimli. Zonguldak "Türk ülkesi ve Milletin bölünmez bütünlüğünün kahraman savunucuları! "Toprak. Dağ ve Komando Bölük Komutanınız "Sayın komutanım. Yıldırımdır. Mümkün olsaydı da Amerikalılara seyretmiş olduğum TV programını gösterebilseydim. vatanın bütünlüğünü. Ülkemizin bütünlüğüne göz dikme gafletindeki soysuzlara karşı yürüttüğünüz mücadelede yüce Allah'tan. 2. Tabur Harbiyelileri Ankara "Sayın Komutanım. dans edip oyunlar oynadık. liderliğin. Sizleri. Duygularımı anlatamam. Burada Amerikalılar kendilerinin çok iyi asker olduklarını sanıyorlar. Sizlerin sayesinde huzurluyuz ve hep sizlere duacıyız.bizlerde coşup. muharebe şartlarının ve en önemlisi kararlı ve cesur şahsiyetiniz ile komutanlığın ne demek olduğunu öğrendiğim. çok gururlandım. 'Türk budur." Serdar Söylem (E) Kara Pilot Kd. gösterdiğiniz cesaret ve fedakarlık bizim gururumuz.

Büyük mimarı Türkiye'mizin Bir şarkı söyler misin ? Üzme yetişir. şahane düşmezdi dilinden. Haykır yedi düvele. Tüm tugay mensuplarınıza sağlık ve üstün başarı dileklerimizi sunar. hüzzam makamına kaldı işimiz. kürsüleri koy bir yana Bir şarkı söyle bize Mustafa Kemalim. su gibisin. Tuna 'dan kaç kere Bize selam gönderdin. Sensiz mahur faslım Neyleyeüm gayri. Sonra. Hep. ölmezliğin sırrına eren şair. Kara Harp Akademisinde Piyade Yüzbaşı olarak okurken Tuğgeneral rütbesi ile Akademi komulantmdı. "Komando Olmak Onurumdur" şiirinin yanında en çok talep edilen "Bir Şarkı Söyler misin Bize" isimli şiir ise şuydu: Bir Şarkı Söyler misin Bize "Bir şarkı söyler misin bize Mustafa Kemal'im ölmezliğe dair. Topla etrafına Bayburtluyu. Dadaşı Bir şarkı söyle. Tebessümleriyle.) Halktan kim ne istedi ise kendilerine gönderildi. Bir bar oyna Mustafa Kemalim Titresin meydan Geç oradan Sivas'a. bilgi. vatanseverlik duygusuyla yaratüğm bu tablodan gurur duydum. Şarkı söyleyişin. Şimdi de biz türkü yakalım sana 278 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 279 Milletçe söyleyelim. içleri aydınlatan. seni sevişimiz Bize güneş gibi. vakarlı konuşma ve davranışlarıyla askerlik anlayışının eri güzelini sergileyen tüm personelinden gurur duydum. hava gibi. sevgi ile gözlerinizden öperiz. şehir şehir. Estergon kalesinden. zeybek oynayışın. dillere destandı Mustafa Kemalim. Sana bağlılığımız. başla kıvrak endamınla halaya Efelerin hatırı kalmasın. Bir harman dalı oyna Mustafa Kemal'im Kaysın altımızdaki toprak. At mermer örtünü üstünden Bir meclis neşve kurduk sana Cepheleri." Dursun Pekel ve Eşi (E) Tümgeneral (Bu tarihten biiüaç yıl sonra rahmetli olan Dursun Pekel Paşa. Ey en güzel gözlerin sahibi için kan ağlasa da yüzün gülerdi. Dalgalansın Mustafa Kemal'im''. şiir okuyuşun Nutuk verişin. Büyük bir emek. . köy köy Dalgalansın bayrak. Hep beraber söyleyelim türkümüzü Dağ dağ. Sizi bütün içtenliğimle kutluyorum. feragat. diz çöktüren sesinle "Dağ başını duman " almışı. üzme derdin bir zaman Neydi derdin söyler misin ? Şahane gözler. Sen ey. şen şakır türküler söylettin Milletine sen. Türküler söylerdin Uru meli 'den "Alişimin kaşları kara " derdin. Çarşamba günü Tugayınızla ilgili programı TV'den büyük bir zevk ve dikkatle izledim.1994 Dönemi 277 "Sevgili Osman Paşa kardeşim. azim ve kararlı. Kara Harp Okulu 1 nd sınıfta ben öğrenciyken Kurmay Yarbay olarak Tabur Komutanım. meydanları.

Gene de Hakurk alanı içinde. Yurt içinde PKK'nın silahlı en küçük bir unsuru olamazdı. Yüksekova. çekilme halinde yakaladıkları bir birliğin artçısına mutlaka taarruz ederler. bize hiç değilse. Planlarını ona göre yapsınlar. Hakkari. Bu kampların yurt içindeki kamplara uzaktan yakından hiçbir benzerliği yok. . tecrübelerinden yararlansınlar. . Dikenler içinde bir sarı gül vardır. . tahmin ediyorum. Ormanlar koynunda. 11 farklı yerde ayrı ayrı kamp yeri olduğunu tespit ettik." RızaTevfikBölükbaşt Dördüncü Bölüm 1995 DÖNEMĐ |n 280 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok 1995 Dönemi 281 "Askerler kendilerini asker gibi hissetmelidir. Bu kamp çok geniş ve en büyük PKK alanı. üste. Yıllardır ilk defa böyle bir durum meydana gelmişti. yan yatmış bir haldeydi. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Zehirli dev ağacın kökü ve saçaklarının büyük bir kısmı kazılarak topraktan dışarı çıkarıldığından artık yeterince beslenemiyordu. bir kaç mayın. Kuzey Irak'ı haremi ismeti olarak düşünürler. Mart ayında Irak' a genel bir operasyon düşünüyoruz." Ocak 1995 ayı içersinde de Aralık 1994 gibi. 30-35 bin civarında da asker katılacak. iki senedir Kuzey Irak PKK kamplarına gire çıka sen buraları yol yaptın. Yalnız şunu arz edeyim. Hava şartlarının ne zaman düzeleceği belli değil. Bunu bile yapamadılar.Komutanım. dağda. Đki ay boyunca en azından milislerin. Benim anladığım şekliyle bu genel operasyon Hakkari ve Şırnak altında olacak. mezrada değil devrilmek ve yıkılmak. uzaktan ateş açma. Ocak ayının ilk haftası Hasan Kundakçı Paşa Tugaya geldi. Yere yıkılmak üzere . bu kadar insanın çevreleriyle konuşmalarından operasyonun "baskın" faktörü ortadan kalkacak. Bölgedeki Talabani ve Barzani peşmerge ve köylerinden de çok iyi yardım ve destek görürler. Sen şimdi Hakurk'a gidersen bütün Kuzey Irak'takiler huylanırlar. ."Uçun kuşlar uçun! Doğduğum yere. Bütün bunlar Kuzey Irak operasyonlarını farklı bir hale getirir. Komutan. genel operasyona da çok zaman kalmadı. (Harita üzerinden yerlerini kendilerine gösterdim. Bölgede çok iyi bir keşif yapmaları lazım. umulmadık yerlerde pusu kurarlar. inanıyorum ki. artık sadece gövdedeki mevcut su ve besinle idare ediyordu. sanıyorum gibi sözler kullanmaz.Osman Paşa Ankara'yla görüştük. Bu önemli değil.Sen de bizle beraber aynı tarihte Hakurk'a gidersin. Yani karşı taraf bizi hazırlıklı bekleyecek. Bu kadar kuvvetin sınırlara yığılacağından. Đçini tam bilen güvenilir kaynaklar bulamıyoruz. benim görüşüme göre. Çukurca bölgesinden Kuzey Irak' a girecek olan Tugaylar senin planından istifade etsinler. malumlarınız ben Hakurk'a harekat için hava durumunu takip ediyorum. Haklı olarak kar yoğunken kamptakileri yakalayayım is282 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok tiyorsun ama Mart başında o bölgedeki kar yoğunluğunun fazla azalacağını sanmam.5-2 metre kar var.Komutanım. hay hay biz her zaman hazırız. operasyondaki birliklere gece mutlaka saldırırlar. külleri dahi kalmayacaktı. Buralarda direnç ve dövüşme azimleri çok yüksek. 5-6 gün havanın uçuşa uygun olması gerekiyor. Şemdinli ve Çukurca bölgelerinde kampta.) Halen Hakurk'ta 1. Böyle bir şeyi kabul edilebilir kabul etmek bile gaflet ve acz işaretidir. Đleri sürülebilecek en küçük bir bahane dahi beceriksizliğin çaresizliğin ve tıkanmışlığın uluorta açıklamasından başka bir şey değildir. güneyde Irak'tan Hakkari'yi kuşatan kamplara kaçma ve kurtulma imkanları olmasa. suikast düzenleme gibi eylemlere başvurması lazımdı. Şayet sınırı cephe halinde geçip Kuzey Irak derinliklerine çekilmelerine fırsat . bir serin dere. Osman Paşa. dedi. Hakkari topraklarında tek bir PKK hareketine rastlanmadı. Komutan bilir ve emir verir. Gövdedeki muhtelif kalınlıktaki dallar ve onların üzerindeki yüzlerce yaprak. Doğudan Đran.

Peki bildirdi de sonra ne oldu? . Bütün bunları hallederiz. Şubatın ilk yansmday-dı. Kongresi Hakkari Tugay Komutanının meselesi değil ama böyle dolgun ve kıymetli bir hedefi bir daha ne zaman. Kongrenin Kuzey Irak'ta Haftanin kampında yapılıp bitmiş olduğunu. Yeter ki bu işlerin hepsi biz Hakurk için Hakkari'yi terk etmeden bitirilmeli. .Bilgiler adres gruplarına gönderildi efendim. ne de üzerinde durabilecek bir zamanım vardı. "PKK'nın 5.Đşte planların yapılmasında.Arkadaşlar bu hedefin seni beni olmaz. demekle yetindi. buraya ulaşmak için geçmemiz gereken akarsular ile Talabani'nin bölgesi olan yerleşim alanları hakkında ayrıntılı bilgiden sonra "Ejder Kış Harekat Planı"nı arz ettim. diye cevap verdi. dikkat edilecek konularda sen onlara yardımcı olursun. dedim. nerede bulacaksınız? Nasıl haberimiz olmaz? Tepelerine inip hepsinin işini bitirmeliydik. beş gün süreliydi. Konferansın bölücülükle ilgili kısmında. bu kadar süre devam ettiğini" söylerken dayanamadım: .Komutanım meseleyi anladım. MĐT faaliyeti gün gün takip ettim. dedim. Kongre gerçekten yapılıp bitti mi? Hem de burnumuzun dibinde mi yapıldı? Haftalarca bir kaç yüz PKK lideri aynı yerde mi durdu? Bu mümkün değil. . sonra planı uygulayacağız. Genelkurmayda yapılan seminerin bir bölümünde Milli Đstihbarat Teşkilatından bir Daire Başkanı bölücü ve irticai faaliyetler hakkında w 1995 Dönemi 283 konferans verdi. Kongresini Kuzey Irak'ta Haftanin kampında (Şırnak altı) yapıp bitirdiğini. Yani değil Tugay. Böyle bir şey olur da neden kimsenin haberi olmaz? Kusura bakmayın ama siz bu faaliyeti olup bittikten sonra öğrenmiş olmalısınız. Kendilerine Đran ve Irak arazileri ile çevrili Hakurk kampı. .Anlamakta zorlanıyorum. bu gücün kullanılması karşılığında beklediğimiz bu imhayı sağlayamayız. .Ben şaşırdım kaldım.Đstihbar edilemediğini gösteriyor komutanım. bu bir hafta içersindeki telsiz dinlemenizde 5. yapılan konuşmalardan çıkardıklarını" söylediler. MĐT Daire Başkanı 16-17 amiral ve generalin bulunduğu salonda böyle bir seri soruya maruz kalınca önce biraz durgunlaştı sonra: . Bir haftalığına gittim ve döndüm.Komutanım bizim bölgemiz altındaki kamplarda toplanmamışlar. Kongre ile ilgili geçen bir konuşma var mı?" diye sordum. "5.Efendim biz 5. Çünkü Hakurk'a harekat için önce 46 kilometre Kuzey Irak'a girecek. Pratik bir tekne.Ne anlama geliyor bu? . bütün ilçe1 284 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok . geçen sene katılamadığım General-Ami-ral seminerine katılmam için bir mesaj geldi. Şaşırmıştım. 17-22 Şubat 1995 tarihleri arasında Hakkari genelinde. dedim. Ne araştırabilecek. Sonradan öğrenmedik. Kongreyi başlangıcından beri gün gün takip ettik ve ilgili adreslere bildirdik. .verirsek. Şırnak'ın 20 kilometre altında toplanıyor adamlar. Sordum: . Yani 5. MĐT Daire Başkanı : . Herkes dinledi kimse farklı bir şey de söylemediği için konferans devam etti. Hakkari'ye döndüm. siz hassasiyet gösteriyorsunuz. Türk topraklarıyla da alakamız tamamen kesilecek. Karargaha "Ben yok iken.Aslanım bu kongre Avustralya'da yapılamıyor. PKK'nın 5. Hasan Paşa Diyarbakır'a gitmek üzere ayrıldı. Ocak ayının son haftasında. Gelecek olan birliklerin lojistik ihtiyaçlarını da senin Tugayın sağlaması gerekecek. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde bir eksiklik olmadı. küçük bir ağla yakalanabilecek büyük balıklar kaçırıldı. Başka türlü nasıl olabilir. şü kadar personel katıldığını. bildirdim diyor. dedim.

Adamların sürüleri Tugay komutanının 20 metre önüne çıkıyor. hendeklere batarak zor şer ilerlerken. Köprünün kurulmasına uygun yeri tespit etmiş. baksana. Çobanlar silahsızdı. binlerce giysi ve çok sayıda ilacın yanında uçaksavar. sınır hattında ise yağmur yağıyordu. Kars: 31. Van: 3. Diyarbakır: 326. Tabii bu sunilerden PKK da gümrük payını almıştı. 7 Mart günü Çukurca'daki Jandarma Komando Taburu ile Hakkari'deki Jandarma Özel Harekat Grubu. Biraz sonra çobanı da sislerden çıktı. Ş. Derecik'ten bvıraya gelirken araçtan yanından geçtiğimiz mezraların yüksek yerlerinde Irak istikametini ayakta gözleyen korucular görünce. "Ali. Malatya: 2. bu bölgede korucular çok vazife şinas. Mardin: 240. Ben de Hakkari Đl Alay komutanına bildireyim.lerin kırsalında her tabur kendi bölgesinde kış operasyonları yaptı. Batman: 65. Emir yerine tavsiye veren. "Komutanın savaş yüzü olmalıdır. Bunları Allah çarptı. Yurt içi rahat ve normaldi." 2 Ocak'ta. Yarbay Ali'ye. Toplam: 2453 Bulunan sığınaklarda silah ve mühimmatın çok yüksek olması dikkat çekici. "Şen bu durumu Şemdinli Jandarma Đlçe Komutanı Yüzbaşıya bildir. O gece Derecik Karakolunda kaldım ve ertesi gün Tugaya döndüm. sınırdan uzak bir yerde 5-6 gün oya-lanmışlardı. Fakat çocuklar çevik hareketlerle altı çoban ve 650 küçükbaş hayvanı bir yerde hızla topladılar. böyle bir havada hududun dibinde bizim olabileceğimizi akıllarının ucuna bile getirmediklerinden duruşlarında hiç değişiklik olmuyordu. Yanımızda taburdan 7-8 asker vardı. Yüksek yerlerde kar. Halbuki onlara bu göz gözü görmeyeni günün uygun olduğu söylenmişti. 500-600 metre daha öteden de ayrı bir koyun sürüsü çık1995 Dönemi 285 ü. "Korucuların Irak istikametini büyük bir şevk ve heyecanla niçin gözetlediklerini anladın mı şimdi?" dedim. Böyle bir havayı beklemek için.Antep: 2. Bizim araçlar biraz uzaklarından çamurlara. insanın önünü bile göremediği bu havada Irak yönünü gözetliyorlar" dedim. Bitlis: 244. batıya doğru yürümeye devam ederken 30 metre önümden sislerin arasından koyunlar çıkmaya başladı. Muş: 37. 100 metre ilerden başka. Hava halk tabiriyle tam "kurt havası" idi. G. mayın. Ali: "Komutanım kaçakçılık tarihinde böyle bir şeye rastlanmamıştır. Hiç ummadıkları bir durumla karşılaşmışlardı. Ürkütücü tablo 1994 ve 1995'in ilk iki ayında ortaya çıkarılan sığınakların illere göre dağılımı: Hakkari: 614. uzun namlulu silah. Maraş: 9. Derecik Karakolu bölgesinde konuşlu ve sahra şartlarında tertiplenmiş olan Piyade Tabur komutanı Yarbay Ali ile birlikte. roketatar. K. iki araçla önce Samanlı Sınır Karakoluna sonra da sınırı çizen Hacıbey Çayı boyunca köprü kurma yerlerini tespit için yaya olarak yürümeye başladık. Erzurum: 17. Şırnak: 314. kaybeder. Şemdinli'deki 3ncü Dağ ve Komando Taburu Derecik'e. Bu bir kaçakçı sürüşüydü. Hakurk'a gitmek için üzerine köprü kurarak geçeceğimiz Tûrk-Irak sınırını çizen Hacıbey çayının son durumu ile bu bölgede bulunan sınır karakollarını görmek için karayoluyla Yûksekova-Şemdinli üzerinde Derecik karakoluna gittim." dedi. Tunceli: 226. Yüksekova-Şemdinli-Derecik yoluyla Derecik'e. 26 Şubat 1995 Milliyet: "Güneydoğunun altı sığmak: 1994 ve 1995 yılının ilk iki ayında PKK ya ait 2 bin 453 sığınakta 800 tona yakın yiyecek. Bingöl: 159. Derecik bölgesinde sis ve pusdan 20-30 metre önümüzü dahi göremiyorduk. 35000 asker katılacaktı. Siirt: 64. Hakurk Harekatı için Şırnak'dan kendi komutamıza aldığımız 5nci Dağ ve Komando Taburu Hakkari'den Derecik'e . 5 Mart gününden itibaren kar yağmaya başladı ve her geçen gün yağışın dozajı arttı. Elazığ: 14. Ağrı: 49. Çobanların ceplerinden para vererek bu sürüden pay sahibi olan şahısların isim listesi çıktı.Urfa: 3. Đğdır: 26." Kuzey Irak' a yapılacak olan genel operasyonun adı Çelik-1 'di ve 10 Mart 1995 günü başlayacaktı. 6 Tugay. Hemen işlemlere başlasın. bomba ve yüz binlerce mermi ele geçti. Talihsizlik bu kadar olur. Adıyaman: 8. O da tahkikat açsın" dedim.

" Derecik Karakoluna ulaşınca. görüş mesafesi çok düşüktü. köprü kurmak hiçbir şekilde mümkün değildi. Đdari hiçbir yokluk kimsenin umurunda bile değildi. Hemen hemen sabaha kadar. Helikopterlerin Şemdinli'deki taburları Dalya Tepeye taşımaları bitince. özellikle de Türkiye tarafını bataklık haline getirmişti. O bölgede operasyona katılacak Tugayların bütün ihtiyaçlarını Tugayın kışlasına çadırlar kurarak içlerine depolamıştık. toplam 3. Yüksekova'daki Đnci Dağ ve Komando Taburu Şemdinli'ye. karanlıkta önce Hacıbey sonra 25 kilometre ilerde Irak topraklarındaki Ba-razgir çayını iki ayrı noktadan geçecek. Bu birlikler ise Hakurk kampı girişine helikopterlerle taşınacaklardı. Engel tanımaz aşarız Yüce engin dağları El veriri uzanırız Mor siyah bulutlara. Sınır hattına giderek köprü kuracağımız Hacıbey çayını gördüm. Tugayın Özel Görev Kuvveti'nin Hacıbey Çayını geçtiği gece. doğu istikametinde ilerleyip. 8 Mart günü Van'daki 4ncü Dağ ve Komando Taburu Şemdinli'ye.karayolundan motorlu intikale başladı. Dalya Tepe ve civarının emniyetini alınca. subaylarla çeşitli konuları görüştük. Orada Derecik Sınır Karakolu binasından başka bir kapalı yer zaten yoktu. Yağış devam ediyordu ve siste görüş mesafesi 20-30 metre arasındaydı. bir dağ ve komando taburu ile Jandarma Komando Taburu da kurulacak köprüden Irak'a geçerek. Hakurk'un Irak tarafındaki dağları tutacaklardı.Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok 1995 Dönem! 287 I 8 Mart'ta göz gözü görmeyecek şekilde kar yağıyordu. Görüş mesafesinin düşüklüğü hatta sağanak yağmur harekatı büyük ölçüde olumsuz etkilerdi fakat sının çizen bu akarsuyun herhangi bir noktasından karşıya geçmek imkansızdı. Aynı durum Derecik için de geçerliydi. 9 Mart sabahı hava gene yağışlı. Bu taburlar Kuzey Irak'a karadan gireceklerdi. Tugayın ileri komuta yeri Derecik'te faaliyet gösterecekti. Binbaşı Mehmet Emin komutasında. Hakurk planı şöyleydi. karakolla Balkaya Dağlan arasındaki arazide yerleşmiş olan taburları dolaşüm. Suyun üzerinde durmak. Çukurca altından Kuzey Irak'a girecek birlikler henüz Hakkari'ye gelmemişlerdi. karadan Kuzey Irak'a girecek 3 tabur ise Derecik bölgesinde tertiplenerek. 8 Mart akşamı havadan taşınacak 3 tabur Şemdinli'de. Akarsuyun genişliği ortalama 50-60 metre iken şimdi 90100 metreye ulaşmıştı. Ben Türk komandosuyum Seni çelik pençemle ezerim Her yerde ben varım Her zaman ve her yerde hazır Daima hazır. Tugayın bu özel görev kuvveti.000 asker 30 dakikalık uçuş mesafesinden helikopterlerle Dalya Tepe bölgesine indirilecekti. Çelik-1'in en batıdaki bölümünü "Ejder-Kış" harekatı olarak uygulamaya hazır durumdaydılar. Derecik'te bulunan 5nci Dağ ve Komando Taburu da havadan Dalya Tepe ile Đran . Ben de aynı gün karayoluyla Yüksekova üzerinden Şemdinli'ye hareket ettim. yüzmek. 286 . toplam 200 asker.000 metrenin üzerinde uzunluğu 25 kilometreyi bulan dağların geçitlerini kapatacaktı. diğer tabur Irak-Đran sınmnda Hakurk'un doğu kanadını oluşturan 3. Akarsu taşmış ve civarındaki araziyi'. Ejder-kış. Bu lojistik faaliyeti kışlada kalan Kurmay Başkanı ve Lojistik Şube Müdürü yürüteceklerdi. Kar bütün gece yağmaya devam etti. 46 kilometrelik gece yürüyüşü ile "U" şeklindeki Hakurk kampının açık ağzında girişi koruyan Dalya Tepedeki PKK'nın emniyet karakolunu ortadan kaldıracaktı. Görüş mesafesi 3040 metreyi geçmiyordu. Kışladaki hoparlörden gelen sesler karşıdaki dağ yamaçlarında yankılanıyordu: "Korku nedir bilmeyiz Biz dağların erleri Yuva yaptık göklere Baş döndüren yerlere. Derecik Karakoluna hareket ettim. Tugayın her taburundaki özel dağ komandolarından oluşan ikişer tim. Hakkari'deki 2nci Dağ ve Komando Taburu Şemdinli'ye karayoluyla motorlu intikale başladılar. Đnen iki tabur kampın girişindeki çelik köprüye ilave olarak lastik botlar ve havai hatlar kullanarak güneyden Hakurk vadisinin içine girecek. Bu taburlar neler görüp yaşamışlardı. Şemdinli'de bulunan üç Dağ ve Komando Taburu. Şemdinli'de bir taburun kışlasında 3 tabur yerleşmişti. Havanın açmasını bekleyemezdik.

havadan gelecek taburları da koşullar uygun olduğu bir tarihte harekata katılabilirdik. kampın girişindeki Dalya Tepedekilere dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceksiniz. Herkesin morali tamdı. insan aklının alamayacağı ihtişamla yerine getirdiklerinden bu görevden en küçük bir endişe duymadığımı" söyledim. gündüz birlikleri dolaşıp askerlerle görüştüm. 9 Mart gecesi. vadinin içini Türkiye istikametinde. Gece subaylarla. Akarsuyun durumunu her gün takip ettik. böylece Hakurk'un girişi ile Đran arasında kalan 20 kilometrelik dağlık alan da geçitlerden kapatılacaktı. Muharebelerin askerlere kazandırdığı ilk ve en kıymetli yetenek. Derecik hizasına gelebilmek için Irak içinde 30-35 kilometre güneye doğru ilerlemek gerekiyordu. kuzeye doğru temizlemek. çukur bir kesimde bulunan ve PKK'lı-ların Hakurk'dan çıktıklarında ara sıra kullandıkları. Bu bölgede de bir piyade taburunun timleri mevzilerde bekleyecekti. Derecik karakolunda PTT hattı yoktu. 24 saat sonra Çelik-1 (genel operasyonun) başlaması gerekiyordu. Gasto-Ari bölgesinde de Jandarma Özel Harekat Grubu aynı gece pusu mevzilerini işgal edecekti. Derecik'teki Taburlarla karadan Hakurk'a taarruz eder. Hepiniz deli fişek. Gerçi bu güne kadar Hakkari'deki kuvvetler muhtelif çapta birliklerle 18 ay zarfında 20 kez Kuzey Irak'a girip çıkmışlardı. Biz Türk-Đran-Irak topraklarının birleşim yerindeydik ama diğer bölgelerde de hava koşulları kötüydü. bütün bölgelerde hava koşullan kötü olduğundan Çelik-1'in uygulanmasının ikinci bir emre kadar ertelendiğini bildiren bir mesaj aldık. Sanki gökyüzü delinmişti. Bir ordu önce doğayı yenmelidir" sözü. Sınır hattında durmak. Başınızda bulunacak olan Binbaşı Mehmet Emin bu . yani kapalı kısmında 2801 rakımlı tepeyle birlikte Türkiye arazisi başlıyordu. "U" nun dip. Đrtibatları telsiz ve Semaçla (bir nevi faks) Tugay üzerinden sağlayabiliyorduk. Bir gece karanlık süresinde kendi imkanlarıyla iki akarsuyu aşıp 46 kilometre yürüyecek ve Hakurk'un girişini kontrol altına alıp havadan gelecek komando taburlarını burada kabul edecek olan 200 askerden oluşan Tugay Özel Görev Kuvveti ile görüştüm. ruhen ve bedenen kazanılan güç ile. Türkiye-Irak normal sınır çizgisinden birden bire Irak topraklarına dil ucu gibi 30 kilometre giren bir yerdi.sınırı arasında kalan dağların üzerine indirilecek. Bizim için en büyük engel yatağından taşmış deli gibi akan bir akarsuyun bulunması ve burayı 2. "Harekat planının tam ve zamanında yürüyebilmesinin. kendilerine verilen bıı ağır görevin yerine getirilmesiyle mümkün olabileceğini. askerleri sabırsız yapar. Bir an önce koşunun başlaması için sabırsızlanılır. hesaplanamayan başka sürprizlerle de karşılaşabileceklerini ama bu güne kadar her şeyi. gözünü budaktan esirgemeyen çocuklarsınız. Kimsenin hava koşullarının bir an önce düzelmesi dışında bir dileği yoktu. Türkiye ile Hakurk arasında. ölüm kıyısından defalarca geçmiş olmak. Daha batıdaki sınır hatlından Irak topraklarına girildiğinde. Ejder-Kış planının pratik amacı şuydu: 288 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok Üç tarafı dağlarla çevrili ve açık ağzı güney Irak'a dönük. içinde boydan boya 20 kilometrelik derin bir vadi bulunan "U" şeklindeki Ha-kurk kampının açık ağzından kama gibi girip. yarış atlarının koşu başlangıç çizgisinde durmasına benzer. Bu bölgelerin rakımı alçak olduğundan yağmur diğer yerlerde kar yağışı devam ediyordu. Çok zorda kalınca öncelikte Đran'a daha sonrada batıdaki Irak topraklarına geçmek için her şeyi göze alacaklarını değerlendiriyorduk. "Đlk hasım doğadır. Bir ara Şemdinli'de bulunan taburların yanına gittim ve Derecik'e döndüm. onları diğer insanlardan daha çok dayanıldı hale getirmesidir. 1995 Dönemi 289 Bulunduğumuz Şemdinli'nin Derecik bölgesi. Bu engel olmasa. batıda Irak topraklarında iki metreye yakın karla kaplı yüksek dağ geçitlerinde karşılamaktı. her şeye karşı da azami tahammül ve dayanıklılık sağlar. Herkes de buna alışıktı. Sekiz gün aralıksız gece ve gündüz yağışlar devam etti. Aklen.000 askerle geçmekti. Ama ne olursa olsun. "Sizi buradan bırakacağım ve bir dalgıç gibi 46 kilometre suyun altından gidip sonra aniden yüzeye çıkarak Hakurk'un ileri karakolu gibi. kaçmaya kalkışanları doğuda Đran. Baskın ilkesi olarak biz aynı gece yaklaşır ve sınırı geçeriz. savaş sanatının bu gezegende değeri hiçbir zaman değişmeyecek altından kılıcı gibi başımızın üzerinde asılı duruyordu.

" *** "Hayda aman da hayda aman Kerimoğlu 'nun sandalı da sandah Vurulmuş da kanıyor Kerimoğlu 'nun Her yanı da her yanı." *** "Kalenin dibinde bir taş alaydım Gelene gidene yoldaş olaydım Bacısı güzele kardeş olaydım Kalk gidelim meyhana hana hana Baba. Sen her gece rüyamda gelip bana ağlıyorsun Kimbihr kimden beni sorup haber alıyorsun Hava nasıl oralarda üşüyor musun Kar yağıyor saçlarıma biliyor musun. Hepinizi kucaklıyorum" dedim. Şemdinli'deki küçük bir kışlaya da 3000 komando bir haftaya yakın süredir. Bildiğim pek çok doğru var Gittiğim tek bir yolum var Şu yürekte kaç yangın var . Bir hafta boyunca herkes silah ve mühimmatına bakım yaparak onları ıslaklık. gönlüm eğlensin Yarın hakkin divanında doğru söylensin." *** "Senden ayrı geçen günler Ha bu gün ha yarın biter Omzumda bunca yük var Biri iner biri biner. Türkiye'nin en güneydeki bu köşesinde bir karakol civarında 2000 komando." *** "Allı turnam bizim ele varırsan Şeker söyle kaymak söyle bal söyle Ah gülüm kırıldı kolum yar tutmuyor elim Turnalar hey Eğer bizden sual eden olursa Selam götür sevgilimin diyarına Üzülmesin ağlamasın belki gelirim yarına. Ne yapacağımızı tahmin ederlerdi de. Subay ve astsubaylar Ejder Planında kendilerine düşen görevleri daha iyi nasıl yerine getirebileceklerini kendi aralarında görüştüler. piyade taburunun askerlerinin yanlarında bulunan müzik aletlerinden istifade ederek gruplar halinde türküler söylediler. ocaklarına incir ağacı dikin.işlerin ustasıdır. Ustam nasıl kondurdun kaş başına binayı Zindan ettin başıma ha bu yalan dünyayı Ben başıma koyamam bu kavukları Pencereden bakıyor peygamber tavukları. *** "Aman dayleryol verin a tçyler Ben sılama varayım 1995 Dönemi 291 ff Sılam yeşil yaprak açmış Ben nasıl dayanayım. Gidin. Derecik Karakolu binasını da kullanan Piyade Taburunun ses yayın cihazları belli aralıklarla marşlar çaldı. Her zaman ceplerinde taşıdıkları not def290 Unutulanlar Dişinda Yen! BĐR Şey Yok terlerine duygu ve düşüncelerini yazdılar. nasıl yapacağımız onların aklının alabileceği şeyler değildi. Hakurk'a yoğun kar olarak ve tipi şeklinde düştü. Size yakışan budur. Vazgeçtim başka taraflardan. hepsinin paçavrasını çıkarıp. Hayda ülen de hayda ülen Şu dağlarda geyik kalmadı Oyna ülen kör arabım sen oyna Senden başka yiğit kalmadı. nem ve rutubetten korudu. Askerler. Derecik'te devamlı kaldıklarından. Aralarında dolaşırken zaman zaman da benin dinlediğim türküler: "Oy miralay miralay askerin alay alay Al kızları askere askerlik olsun kolay Ben başıma koyamam bir alayın fesini Đşittikçe duramam nazlı yarin sesini. Derecik'e yağmur ve kar şeklindeki yağışlar. çelik çomak oynamaya mı gelmişlerdi? Çoktan sağır sultanın bile haberi olmuştu.

Çelik-1 Harekatına katılan diğer birlikler de 20 Mart 1995 günü Çukurca doğusu ve Şırnak'lan Kuzey Irak'a girmeye başladılar. Yani zaman ve saat koordinesi artık anlamsızdı. Fiber botlar yan yana getirilerek kurulan alüminyum köprünün değil kurulması. üç dağ ve komando taburu. kampın içinde girmeyi sağlayan çelik köprüden bizim olduğumuz tarafa geçmeye çalışarak dışarı kaçmaya kalkıştı. Dağ ve Komando Tugayı Çelik-1 Harekatına katılacak altı tugaydan en uzaktaki birlikti. insanların havsalalarının alamayacağı fikir ve teknikler yaratarak hava kararmadan önce köprüyü inşa ettiler. Kampın içinden kuzeye 'U'nun kapalı ağzına doğnı ilerlerken.Biri söner biri yanar. " 292 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Bölük Komutanı Yüzbaşı Yıldırnn'a Hacıbey Çayı üzerinde köprüyü kurması emrini verdim. Hava nasıl oralarda üşüyor musun Kar yağıyor saçlarıma biliyor musun. avucumuzun içinden daha iyi bildiğimiz o küçücük Çukurca'nın içindeki kışla ve civarındaki iki tugay kadar kuvvetin durumu neydi? 19 Mart hava kararırken önce Tugay Özel Görev Kuvveti. Döndük. Aramızdaki mesafe de 140 kilometreydi. Đstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Güngör'le birlikte köprünün kurulma çalışmalarını izledim. bizim kurduğumuz hava hatları ve yanımızda getirdiğimiz lastik botları kullanarak Barazgir suyunu geçip Hakurk'un içine girmeye başladı. Btı kesimde bulunan Đnci Dağ ve Komando Taburu köprüyü geçmelerine fırsat vermedi. çelik köprü. Aynı gece Derecik Piyade Tabımı da Balkaya Dağlan batısından Me-zi Karyaderi kampının güneyine yaklaşacak şekilde Hakurk'tan 90 derece farklı bir istikametten Kuzey Irak'a girdi. PKK'nın yaptığı asma köprüler. 1995 Dönemi 293 Havanın kararmasından kısa bir süre sonra bir grup PKK'lı Baraz-gir suyunun üstünde kurulu olan. Đngiliz üretimi malzemelerden yapılı. evlerin yakınlarında bulunan hayvan gübrelerinin altından çıkarılan çuvallara doldurulmuş patlayıcıların katırlara yüklenmesi sırasında yaralandı. Bize en yakın olanlar da Çukurca bölgesinden normal karadan sınırı geçecekti. botları yan yana tutmak bile çok zor görünüyordu. onlarca derenin de mutlaka tedbir alınarak geçilmesi gerekiyordu. 10 gündür buraya kimse gelip gidememişti. Köprüden geçip bütün gece karadan hareketle Hakurk'un batı kanadını meydana getiren dağ silsilesine tırmanmaya devam eden 3ncü Dağ Komando ve Jandarma Komando Taburlarından 3ncü Tabur saat 09:30 \la ilerleme istikametinde Hakurk'un ağzını kontrol eden başka bir PKK grubu ile çarpışmaya girdi ve iki saat süren bir çatışmadan sonra PKK grubunun büyük kısmını yok etti. Đstihkam Bölüğü başlarında bölük komutanı olmak üzere bütün subay. Köprü yeniden kuruldu. Çevresindeki rakımı 3000 metrenin . Biz gene dağılım olarak geniş alanlardaydık. 18 Mart sabahı akarsuyun köprüyü parçaladığı haberini verdiler. Tugay Özel Görev Kuvveti 20 Mart saat 05:30'da Hakurk'un girişini tutan PKK unsurlarını dağıtarak Dalya Tepeyi kontrol altına aldı vı. daha sonra da plandaki sıralarına uygun olarak Hakurk'a yaklaşacak komando taburları Đrak topraklarına girmeye başladılar.Şemdinli'de bulunan 2000 dağ komandosunun Dalya Tepeye taşınması saat 14:00'da bitti. Hakkari'den tahrip olan malzemelerin yerine yenileri yüklendi ve geldi. Peki. Akarsuyun hızı dağlardan gelen sellerden farksızdı. astsubay ve askerleriyle olağanüstü bir gayret. Helikopterler daha sonra Derecik'teki 700 komandoyu Dalya Tepe ile Đran sının arasındaki araziye indirdi. "19-20 Mart 1995'te havanın kararmasıyla birlikte Ejder'i uygulayacağımızı" belirten mesajı ilgili karargahlara çektirdim. gerekçelerini belirterek. Dalya tepenin oldukça güneyinde bulunan Talabani'ye ait köylerde kontrol yaparken 2nci tabur bölük komutanlarından Yüzbaşı Đl> rahim. Bu böyle devam edemezdi. 18 Mart gecesi. Sen her gece rüyamda gelip bana ağhyorsun Bense bir türkü tutturmuş Gece gündüz söyleyip duruyorum. 21 Mart'ta havanın aydınlarım asıyla birlikte.

ve 4." (Đşte bu kadar basitti. Temmuz 1993'den beri iş yerine gelmemektedir. Kumanya ne kadar besleyici olursa olsun hiç değilse haftada birkaç kere sıcak yemek yemek bedenin doğal ihtiyacıdır. Tabur Türk Đran sınırını meydana getiren Drav Dağındaki iki metreye varan karların üzerinden. Arkama döndüğümde . pirinç. Dağ ve Komando Taburu da indirildiği yerden Đran sınırına doğru yaklaşmasını sürdürdü. Dağ ve Komando Taburu ile jandarma komando taburları kampın batısındaki dağlara tırmanmaya devam ettiler. . mahkemeler. kara şahinlerden önlerine atlayan komando timleri ile kobralara yakalandılar. Van Devlet Hastanesi Baştabipliğinden cevap geldi: "Doktorumuz falanca.) 1995 Dönemi 295 37 gün herkes kumanya yedi. çömleği boklu. Biz Kuzey Irak'a geçmeden dört gün önce 200 kişilik PKK grubu buradan batı istikametinde ayrılmıştı. Tugay vasıtasıyla Van'a bir telgraf çektirip. En kötüsü bu bölgede karşımıza araziye gömülü binlerce mayın çıkü. Hastaneler. araçlar ve katırlar için bile kapalı garaj ve ahırlarla. 268 tane depo. yürüyüş kolunda ve karların üzerinde. Đnci Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Vahap bu uçağın üzerindeki ay yıldızları sildi. 1. Ayrılan 200 kişilik grup da bu nedenle batıdaki kampları desteklemeye gitmişti. Hakurk'ta yok yoktu. Bu süre içerisinde zaman zaman olmak üzere 14 gün kar ve karla karışık yağının" yağdı. Durcan vadisinin üstünde kayalık ve karların arasında bir Türk savaş uçağının enkazı bulundu. havluyu ıslatır? k vücudumun üst kısmını siliyor-dum. çanağı. Çok ayrıntılı olarak tuttuğu kalın bir günlüğü vardı. En büyüğü olup da kaça kaça kuzeye doğru gidip çaresiz kalınca kendini Đran tarafındaki karlı dağlara atan 62 kişilik PKK grubu Đran'daki Zagros kampına giderken. 5. Ejder-kış Karekatı 37 gün sürdü. 3. dershaneler. Van Devlet Hastanesinin kadrolu doktoruydu. Fakat tabur bölgeye yayılmaya kalkınca kendisini konvansiyonel bir savaşta savunma mevzileri etrafına çepeçevre döşenmiş mayın tarlalarıyla kuşatılmış buldu. Ölen PKK'lılardan biri doktordu. soyadı şu olan doktorunuz halen nerede" diye sordurttum. yatakhaneler.üzerinde dağlarla kaplı olan Hakurk'un ortasında kuzey-güney istikametinde 20 km akarak çelik köprüde Barazgir suyuna bağlanan akarsu ve vadi. görenlerin gözlerinin gördüğünü beyinlerinin kabul edemeyeceği insan üstü akıl almaz bir tempoyla kuzeye doğru ilerleyişlerini sürdürdüler. Aynı savaşta. Hakkari'yi Irak ve Đran'dan kuşatmış olan tüm PKK kamplarını içine alır da artardı bile. Taburlar vadi tabanı ve hemen iki yanlarından. Kamptakilerin genel bir harekattan haberleri vardı ama Hakurk'a kış koşullarında gelineceğini hiç düşünmemişlerdi. Hakurk'un içindeki 9'lu. burada dört Đran tugayı ile u Irak tümeni çarpışmıştı. Sayıları o kadar çoktu ki. bulgur ve akla gelebilecek her türlü erzak da bulunmuştu. Komandolar PKK kamplarında PKK erzaklarını pişirip sıcak yemek ihtiyaçlarını karşıladılar. Derecik'ten batıya. Hakurk. Mezi kampı istikametinde ilerleyen Piyade Taburu kontrol ettiği arazide aramalarına devam etti. "adı. tamamen kar altındaki bölgede havadan ve karadan siyah bir çizgi görünümündeydi. tek tek bulup tahrip etmek mümkün değildi. sığınak ve yer altı gömüsü bulundu. kapladığı alan. Kampın girişindeki çelik köprüden sonra Türk sınırına en yakın yer olan Durcan vadisine kadar uzanan 20 kilometre mesafede iki beton köprü daha vardı. Kampın ağzındaki Dalya Tepe'den başlamak üzere Đran sınırına kadar 25 kilometreye kadar olan hat ve arazi klasik birlikler tarafından hazırlanmış personel ve silah mevzileriyle kaplıydı. Vadinin içerisinde Irak-Đran savaşından kalma tahrip edilmiş askeri araçlar ve 294 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok konaklama tesisleri vardı. 5nci Dağ ve Komando Taburu da bu alana bir iz takip ederek girdi. coğrafi özelliklerinin sertliği. PKK'nın kazanı. yağ. Bu istikamette bir şey olmadığı anlaşılınca taburu bulunduğu yerlerden cımbızla çeker gibi helikopterlerle alıp Mezi istikametinde ilerleyen piyade taburunun bölgesini takviyeye verdik. Onlarca ton un. Kampın vadilerinden akan derelerden birinin kenarında montumu ve fanilamı çıkanp. çamaşırhaneler. 2. ll'li ve 24'lü PKK unsurları bulundu. 20 kilometrelik ana vadiye yanlardan bağlanan yüzlerce derin çukurlarla.

tonlarca mühimmatın ancak bir bölümünü Derecik bölgesine taşıdık. ter. Baraz-gir çayının üstündeki çelik köprüden başlayıp üç köprüyü de kullanarak 20 kilometrelik vadiyi araçlı olarak boydan boya geçip Hakurk'a mal taşıyorlardı. Yakalanmadan bir gece önce kayalıkların arasında bir yarıkta saklanmış haldeyken askerlerinizden biri sırtıma basıp geçti diye ilginç bir şey söyledi. dediler. 268 depodan çıkarılan ağır silah ve hafif silahların hepsini. PKK'nın Yunanistan ve Hollan-da'daki kamplarının içlerini de krokiler halinde çizdi. Her şeyi satan kim olduğu belirsiz tüccarlar. Bu dokümana şöyle hızla göz gezdiren mücadelenin bu boyutundan habersiz asker veya sivil bir kişinin dudakları birkaç dakikada uçuklardı. Toprak.Sizin PKK'nın 5. 14 sayfalık ifadesi bütün makamlara hemen gönderildi ve kendisi de Đstanbul'daki çalışmalara faydalı olması için Đstanbul Đl Jandarma Alay Komutanlığı! a sevk edildi. araç plakaları. bölge296 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok nin lojistik sorumlusunun büyük kaim bir defterde kendi el yazısı ile tuttuğu envanterdi. çeşitli şeyleri tutma. Kongresinin ne zaman ve nerede yapıldığım söylemedikleri için MiT'in ilgilisine kızdığınızı anlatıyorlar. miktarlarını.Ne var? Önce cevap vermediler. modelleri. Hakurk genel bölge adıydı.Konu neymiş? . mahalleler. .MiT'in ilgilisi durumun nasıl geliştiğini oradakilere anlattı. "neden zamanında bize haber vermediniz. gene aynı şeyleri heyecanlı bir ses tonu ile verdiler. . En son 13 gün önce Derecik Karakolunda hem banyo hem de tuvalet olarak kullanılan bir yerde duş almışüm. varın siz askerleri düşünün. . Özetle şu deniliyordu: "Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Osman Pamukoğlu Paşa. Bunlar bitti. bürolar. sonra kem küm ettiler ve: .Varsa kovun. PKK'nın metropol timi bomba uzmanı bir militan yakalandı. hüra yapılarına. bazılarının da alım fiyatlannı gösteren. . Đstanbul'dan örgüte katılmıştı. Hakurk'ta 'Azem' kod adlı. Ne var bunda? . dernek. kamp. Đstanbul ve yurt dışında dönen bütün dolapları en açık şekliyle. Hakurk'un içinde birbirinden ayrı dokuz kamp yeri vardı. şehirler. . içtenlikle anlattı.Komutanım bunlar kovulmayla gitmez. kibar konuşacağız diye. Biz . apartman ve telefon numaralan. Harekat süresindeki 37 günün baştan 26'sında bizim bölgeye bir tek canlı kul gelmedi. Baktım. depolardan çıkan malzemelere temas.Komutanım televizyon kanallarından bazıları haberlerde sizden bahsediyor. Ele geçirilen yüzlerce dokümandan biri de Hakurk'a depolanan bütün malların yerlerini. isimler. dokunma ve bütün bunları sürekli yapınca bitler de muharebenin bir parçası olarak yerlerini alıyordu. silah ve mermi yağlan. cinslerini. Mevcut tesisler ve özellikle mağaraları çökerttik.emir astsubayıyla yanındaki bir subayın başlarını eğmiş bütün dikkatleriyle benim fanilama baktıklarını gördüm. Geri kalanlar ile tonlarca erzakı bulundukları yerde tahrip ettik. Đstanbul içinde PKK'nın diğer örgütlerle olan çalışmalarına. O salonda bulunanlardan biri yaptı bunu. tam hakimdi. Tugay komutanını bile bitler sardığına göre. Kampa girme için kullanılan çelik köprü ile kuzeydeki iki beton köprüyü tahrip edip işe yaramaz hale getirdik. Biraz düşündüm. bite böcek diyorsunuz. Bir saati geçmedi ara haberlerde üç TV kanalı. Hakurk'tan Derecik Karakoluna döndüğüm bir gün harekat merkezi diye kullandığımız bir odadaki subaylar: . akla gelebilecek her şeyi biliyordu.Komutanım böcek var. bütün Avrupa ülkelerindeki bütün faaliyetlerini. şahıslar dahil. PKK'nın Yunanistan ve Balkanlardan başlayarak. renkleri dahil.Oğlum. depolandığı tarihleri. Đstihbarat teşkilatının işlevinde bir noksanlık görülmüyor da akabinde ne oldu? Đki aya yakın zaman geçtikten sonra bunu kim ortaya çıkarıyor? Ve tam harekatın ortasında. Bu militan sıradan biri değildi.

ne zaman söylendiği yoktu. Dağ ve Komando Taburlarının öncüleri. Harekat boyunca 134 PKK'h ölü ele geçirildi. Hakurk'da da 5000 PKK militanı saklanmış olsa. kanas. Piyade Tüfeği 229 adet (kaleşnikof. her şey çok daha farklı olurdu. Çok fazla düşünmeden cevap verdiler: "En fazla 2500-3000 olabilir komutanım. 20 Mart sabahı Hakurk'un girişindeki Dalya Tepede bulunan PKK ileri karakoluna Tugay Özel Görev Kuvvetinin saldırısını hayranlık ve heyecan dolu ruh haliyle şöyle anlattı: "Sabahın alaca karanlığında vadideki sislerin arasından çıkan kara kara insanlar bulunduğumuz tepelere öyle bir çıktılar ki. M-16. 37 gün sonra. siminof. bu kuvvetle 30 günlük sürede kaç PKK'lıyı bulup çıkarabilirsiniz?" diye sordum. 18 Nisan 1995 günü sabahtan itibaren. MG-3) 40 adet 4. Hacıbey Çayı üzerinde kurduğumuz köprüyü kullanarak Türk topraklarına dönün emrini verdim. Havan 15 adet 7. ne de aradı. Hepimiz şok olduk. Roket mühimmatı 1731 adet 10.000 mermiden biri. Roketatar (RPG 7-9-11-18) 53 adet 6. Makineli-otomatik tüfek (BKC. yok mu. Size 30. Sonradan binbaşı olduğunu öğrendiğimiz subay kayalıklardan uçar gibi üzerimize geldi.C.501 adet 9. sanki suratımıza şiddetli bir kamçı yemiştik. 3. doğru mu.. Yeralü deposu 268 adet 2. El bombası 2446 adet 8. her 1.. yanlış mı diye ne sordu. Hafif silah mühimmatı 430. Havan mühimmatı 3475 adet . Uçaksavar/tanksavar 16 adet 5. Hakurk'ta bulunan her 10 silahtan biri." 16 Nisan gecesi tabur komutanlarına. bir generalin meslek yaşamında bunun ötesinde duyabileceği başka hiçbir haz ve gurur olamazdı. Bütün kampları biliyorsunuz ve büyük bir tecrübeye sahipsiniz. yakın mesafeden. 298 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Ejder-Kış bitmişti. her 100 mayından biri sadece bir kişiyi öldürse bu. ve 4. Derecik Piyade Taburu ve sonradan aynı bölgeye gönderilen 5.) Ele geçen 166 tip ve çeşitteki malzemenin genel dökümü: 1. 8-10 askerden birinde dalların ucuna taktıklara Türk Bayrağı vardı. harekata katılan bütün taburlar fasılalarla motorlu olarak Derecik bölgesinden ayrıldılar. Eğer PKK'da şu gördıV ğümüz T. hedefi bilinçli olarak seçen bir roket.gider. 17 Nisan günü saat 15:30'dan itibaren 1. (Bir mayın bile birkaç kişiyi öldürmeye veya yaralamaya yeter. bulundukları mevkilerden yaya olarak Irak arazisini geçip. dihritiof. "Köprünün Irak tarafındaki ayağında durarak tugayın bütün askerlerinin geçişlerini tek tek izledim. Fakat köprüye geliş ve önümden geçişlerindeki hal ve tavırları sanki harekata yeni başlıyormuşuz gibiydi. mavzer. Hiç kimse bana böyle bir şey var mı.000 asker ve bir ay süre versem. Nerede. Arabiki. Dağ 1995 DÖNEMĐ 297 ve Komando Taburu da Mezi kampı altı hizalarında çatışmaya girip bu bölgedeki 25-30 kişilik bir PKK grubunu yok ettiler. onların bulundukları yeri cehenneme çevirir. askerleri gibi adamlardan 400-500 kişi olabilse. Hacıbey Çayı'nı Irak tarafından gören sırtların üzerinde öyle bir duruş ve tavırla göründüler ki. 2. PKK'da yıllarca bulunmuş ve teslim olmuş eski militanlardan biri. işlerini bitirirdik' dedi ve çok öfkelendi". Ceketleri parçalandığından hemen hemen hepsi haki fanilahydı." Bir grup subayla görüşürken: "Size yalın ve net bir soru soracağım. G-3 ve 417 yedek şarjör) 3. Bu bölgede bir gece küçük dağ çadırının alunda sağanak yağmurdan korunma-" ya çalışan Piyade Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Ali kısa bir süre orada değilken. Harekatın ilk günü Hakurk'a yaklaşırken iki şehit vermiştik. G-l. Çok büyük enerji sarf ettikleri ve uyku diye bir şey olmadığından herkesin çok kilo kaybettiği ayan beyan ortadaydı. çadırı ve içindeki arka çantasını yok etti. binlerce insanın ölmesi demekti.

yüzlerce sürprizle karşılaşınca kararları bizzat kendisi verir. Başka türlü de olmuyor.Komutanım Genelkurmay'dan telefon ettiler. Ben de kendilerine. Resimlerden birinde bir grup askerin arasındaki. O kamplardan Irak'a gruplar da gelebilir. Telsiz 13 adet 14. Bir emriniz var mı? . Kuzey Irak'ta ne oldu. O resmi harekatın diğer 4-5 resmiyle destekleyin de. askerler. Hakurk dönüşünden birkaç gün sonra. Bugüne kadar şehirlerde onu gören olmamıştır. Kendisine. Devamlı. Đran kamplarında ne olup bitiyor ona bakmalıyız. kışla. 'Allah Allah Osman Paşa'nın orada ne işi var' dedi. bakmasanız ne olur? Peki anladım" dedim. Ev bark tanımaz. Patlayıcı 225 kilogram 13.Ölmüş bir adamın resmini ne yapacaklar? Anlamsız şeylerle uğraşmasınlar. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanı. Varsa yoksa PKK'dır onun işi. Çukurca doğvısunda devam ediyordu. .022 kg Hakurk/ Ejder-Kış Harekatına kaülan Hakkari birlikleri kışla ve üslerine döndüklerinde. Kulaklarını çekerim. . şaşırtacak kadar inisiyatif verir. Mayın 2336 adet 12. Manevra ve ateş desteğini şahsen düzenler. hiç değilse bir şeye benzesin" emrini verdim. 'Osman Paşa kendini bu işe çok vermiş' dedi" diye sözlerini bitirdi. PKK dışında da hiçbir konuya ne kıymet verir. Erzak 86. karakolları hızla tertipleyin. fakat çatışmalar sırasında onlarca. günü gelince bu kötü alışkanlıklarının acısını çekip bedelini ödenmiyor mu? Sen niye bunu unutup uzun uzun konuşuyorsun?" dedim. . Bir daha olur olmaz şeyler için buradakilere telefon edip onları meşgul etme. Gece görüş cihazı 8 adet 15. Her duruma hazır olmalıyız" emrini verdim. Telefonla arayan kurmay subayla konuştum. Ben onun geçen seneki kur-maylarındanım. Đki gün sonra aynı kurmay subay aradı ve: "Komutanım resimleri sayın Genelkurmay Başjkanı'na arz ettim. Henüz Çukurca batısındaki Me-zi ve Karyaderi kampına harekat başlamamıştı. Bizden 15 gün sonra da 2 Mayıs'ta Çukurca altı ve diğer bölgelerdeki Çelik-1 sona erdi. halk ve PKK'lılar hepsi bilir' dedim. bir şahsın resmine baksanız ne olur. 'Komutanım.11.190 parça 16. üs ve karakollarda kalır. Banş koşullarının bol ve sonsuz zamanında uzun lakırdılara alışanlar. . 24 saat PKK ile yatar PKK ile kalkar. Çelik-1 'in Çukurca bölgesindeki operasyonu.Genelkurmay Başkanı Đsmail Hakkı Karadayı Paşa istemiş. Karargaha da: "Böyle dev bir harekatla ilgili ölü bir PKK'Iı resmi çok komik olur.Komutanım o konuşma devede tüy bile değil. Birlik komutanlarını topladım. PKK'nın Hakurk'ta ölü ele geçirdiğimiz doktorunun resmini istediler. "Kışlaları. 'güneş gözlüklü olan kim' diye bana sordu. kim telefon ettiyse söyle ona. Mayıs'm ortalarına geliyoruz. Teçhizat 445. Osman Paşam herkese. düzenleyin ve idari işlerin getirdiği yığılmaları yok edin. Harekat Şube Müdürü Ferhan: 1995 Dönemi 299 . Ben de o Osman Paşa komutanım deyince. Hatta duruma göre askerin moralini artırmak için bizzat çatışmaya girer. "Hakurk'ta neler oldu bitti şeytan bile akıl sır erdiremez. Resmi. En kısa zamanda yazlık konuşlanmaya geçmeliyiz. ne de umursar. ne bitti bunu zaman gösterecek.Sizi kim aradıysa onu telefona alın. Onları merak etseniz anlarım da. Đdari hazırlıkları ağırlığı tugayda ve kışlalarda olan bu harekatın mecburen getirdiği bazı tertiplenmelerden hemen çıkıp eski düzenimize geçmemiz gerekiyordu. komutanım. Basında Hakurk Harekatı: 300 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok . Ve bütün bunları. Osman Paşa askerin başından bir saat bile ayrılmaz. Cumhurbaşkanı'na götürüp gösterecekmiş.Var. "ben size ne öğrettim? Günlük konuşmalarınızı bile 'muharebe konuşması' gibi kısa ve öz yapacaksınız. Doğruydu.

Hakurk kampına komandoların baskın düzenlediği belirtildi. Gazetenin Anka-ra'daki muhabirinin yazdığı haber şöyle: Harekattan üç hafta önce özel yetiştirilmiş Türk komando birlikleri gizlice Kuzey Irak'a sızdı. baskınlara başladılar. halk tarafından büyük taktirle karşılanmıştı. çifte kıskaca alındı. harekat bölgesinin en doğusunda Iran sınırı ile bitişik olan en yüksek dağlarla çevrili Hakurk'a giren mehmetçiğin." 3 ve 7 Mayısl995 Meydan: "Đşte Kuzey Irak fatihleri: Hakkari Dağ ve Komando Tugayına bağlı askerlerimiz Kuzey Irak'taki PKK kamplarını yerle bir etti! Silahlı Kuvvetlerimizin Kuzey Irak'taki başarılı operasyonları sürerken Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Hakurk'ta destan yazdı. Hakurk bölgesine yapılan Ejder harekatında komandolarımız 134 teröristi ölü 4'ünü de sağ olarak ele geçirdiler. iyi planlanmış ve baskın niteliğindeydi." "10 bin komando Hakurk'a yürüyor: En büyük PKK kampı düşmek üzere. Komando birlikleri yelpaze gibi yayılarak Hakurk u sardılar. Pazartesi gününden bu yana sürdürülen Silahlı Kuvvetlerin Irak harekatında en önemli odak noktası Hakurk. Mezi ve Şivi kamplarında aramalar sürüyor. PKK'nın en büyük kampı Hakurk'ta hakimiyeti tamamen sağlayan mehmetçik. Harekat daha öncekilere göre çok daha etkili. Bu zirvedeki mevzilere yerleşen üç beş kişi Türkiye'den gelebilecek bir alayı oyalayabilir. Türkiye ucundaki zirveden bakınca PKK'ının ünlü Hakurk kampı aşağılarda bir kenarıyla görünür." Ankara'dan gelen bir talimatla Çelik-1 harekatına katılan bütün birliklerin temsili gruplarının iştiraki ile Silopi'de bir tören yapmak üzere Jandarma . Kuzey Irak harekatının Türk kamuoyunda bilinmeyen perde arkasını yazdı. Hatta bir süre durdurabilir de." 28 Mart 1995 Sabah: "Çifte kıskaç: The Nevvyork Times gazetesi." 24 Mart 1995 Sabah: "Hedef Hakurk kampı: Binlerce komando PKK'nın en büyük kampına yürüyor. Bunu da o tarihteki yazımızda belirtmiştik. leş toplamak değil." 29 Mart 1995 Sabah: "Ordu Hakurk'a girdi: Askeri yetkililer. Hakurk'un çevresine indirilen paraşütçüler. Irak içlerine ve dağlardaki mağaralara kaçış yollan tutuldu. PKK'nın adeta 'kalesi" durumundaki bu yerleşim merkezine tamamen hakim olduğunu kaydettiler. Ancak yöreyi gördüğümüz için belirtmeliyiz ki gene de PKK'hlarla sıcak temas çok zor. bir süre önce 'Benim işim teröristleri yok etmek. Panik halindeki yüzlerce terörist kaçış yolları tutulduğu için Hakurk ve Metinan bölgelerinde kıstırıldı." 25 Mart 1995 Sabah: "Teslim oluyorlar: PKK'nın Hakurk'taki kampı da kontrol altında. Bu kez birliklerimizin bir kısmı havadan Hakurk'un arkasına indirildi. Kuzey Irak'taki Hakurk kampını darmadağın ederek PKK'ya büyük darbe indiren Dağ ve Komando Tugayının komutanı Tuğgeneral Osman Pamukoğlu'nun. Daha önceki harekatta kampta ve dolaylarında bir tek ölü PKK'hya rastlanmamıştı. 1995 Dönemi 301 Bu birlikler PKK militanlarını arkadan çevirip kaçış yollarını kesti." 28 Mart 1995 Hürriyet: "PKK deliğinden çıkarılıyor: Hakkari'nin Şemdinli ve Çukurca ilçelerinden girilen Hakurk. Binlerce mağarayla dolu kamp çevresi ağır silahlarla dövülüyor. Zirvenin hemen aşağısındaki Hakurk kampına ise bir sinek bile yaklaştırmaz. diğer bölgelerde aramalarını sürdürüyor.24 Mart 1995 Milliyet: "Hakurk Çemberde: Şemdinli'nin Derecik köyünden sınır ötesine giren yaklaşık 10 bin dağ komandosııyla piyade birlikleri PKK'nın en büyük kampı Hakurk'a doğru ilerliyorlar." 26 Mart 1995 Sabah: "Hakurk kampı: Türkiye-Đran-Irak sınırlarının kesiştiği vahşi coğrafyadadır. Askerlerime leş toplatmam' sözleri. Sağ yakalanan PKK'lılar komandolarımızın gelişi için 'ruhumuz bile duymadı' dediler. Çelik-1 Harekatının en güç şartlarda sürdürüldüğü bölge ise kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Hakurk bölgesi.

. Sanki tören yerinde sadece fizik olarak vardınız. başkalarının ihtiyacı olabilir. iki asker yaralandı. 28 Mayıs saat 23:50'de Şemdinli'nin Đran sınırındaki Durak Karakolunun emniyet timlerine saldırıldı. sert savaşçılar ahim alamayacağı kadar inanılmaz görevleri yerine getirebilirler. bölükler halinde eylem bölgelerine dağılmadan önce bulunduğu yerde yok etmezsek." Mayıs 1995 PKK eylem ve saldırıları: 6 Mayıs saat 02:00'da Çukurca Kıble Tepe mevkiinde jandarma timine ateş açıldı. Đran'ın sınır köy ve karakolları buraya . 29 Mayıs saat 18:45'de Çukurca Çayırlı Sınır Karakoluna silahlı saldırı yapıldı. 11 Mayıs saat 00:30'da Şemdinli Haripesta tepede jandarma sınır timlerine ateş açıldı. konuşmalar. Tören platformları. 17 Mayıs saat 21:00'da Çukurca Aslankapı yol emniyeti timlerine ateş açıldı. karşımızdaki kim? Kargaları kovalamak kartala şeref getirmez! Büyütülecek bir şey yok. karşılamalar. I "Askerler vücut ve zihin olarak sertleştirilmelidir. iki er şehit düştü. Yalnız bizim böyle şeylere ne bakacak ne de ayıracak zamanımız var. Sizler Hakkari'ye devam edin. Şırnak Hakkari sınırına yaklaşırken kötü hava koşullarından buradan geçemeyeceğimiz anlaşılınca pilotlar önce Irak topraklarına. konuşmalar.Mustafa. Bir er şehit oldu. 23 Mayıs saat 07:30'da Çukurca-Gerdan tepe gözetleme timine ateş açıldı. Dumlupınar'dan sonra bile tören düzenlemedik. bando mızıka. iki militan öldürüldü. Bu gece burada kalıp Sınır Alayındaki subaylarla bazı şeyleri görüşeceğim. uçuşa devam ettiler. değil mi? Faydası ne? Kime. . Đt 302 Unutulanlar Dişinda Yenî BtR Şey Yok Yanımda oturan 2. iki er yaralandı. astsubay ve 20 kadar askerle. keskin bakışlı. kürsüler. Bir vatandaş yaralandı. sonra da doğuya dönerek Çukurca istikametinden Hakkari arazisine girmeye çalışarak. Aynı gün 23:4O'da Çukurca Begzova'daki jandarma timlerine ateş açıldı.Komutanım bugün çok hüzünlüsünüz.Asayiş Komutanlığı program hazırlayıp düzenleme yaptı. Aynı gün gene Şemdinli Gelişen köyü yolunda bir sivil araca ateş açıldı." 5 Mayıs 1995 gecesi karargahın ilgili subaylarına aşağıdaki emirleri verdim. Mayıs'ın ilk haftası içinde bütün herkes gibi ben de birkaç subay. Bize ait bölüm biter bitmez hemen helikopterlerimize atlayıp Silo-pi'den uzaklaştık. Siz en kötü zamanda bile espri yaparsınız. "Bu ne bitmez yolmuş deme. Ne olursa olsun. Bir asteğmen. 1. Anladın mı şimdi? -Çokiyi anlıyorum komutanım. aşılmadık dağ yok. Her seviyedeki siyasiler ve askerlerin hepsi gelmişti. bir er yaralandı. Đran'la bizim sınırımızı çizen Şehidan Dağı'nın hemen doğusunda Đran topraklarında bulunan PKK'nın Jerma-Betkar kampında bir tabur kadar militan var. Bu taburu. iki kara şahine binip Silopi'ye gittim. 22 Mayıs saat 13:30'da Yüksekova Yılanlı yaylası mevkiinde bir sivil araç mayına çarptı. yüzlerde sevinç ve mutluluklar. Yedi asker şehit oldu. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Yarbay Mustafa: . Bu aşılmaz dağımş deme. uğurlamalar. bitmedik yol yok. yemekler. Üç militan öldürüldü. Aynı gün saat 19:20'de Çukurca Köprülü emniyet timlerine ateş açıldı. Ben Çukurca'da ineceğim. Ancak. Biz Sakarya'dan. 24 Mayıs saat 17:20'de Çukurca Uzundere köyüne silahlı saldırıda 1995 DönemĐ 303 bulunuldu. tören lazım mı. Bir şey mi oldu? dedi. neye yarıyor bilmiyorum. Ne demek istediğimi önümüzdeki günlerde hepimiz ve herkes görecek. Yüksekova ile Şemdinli'nin Đran ve Irak'la bağlantılı bölgelerinde çok can yanar ve çok kayıp veririz. Đki GKK şehit oldu. 25 Mayıs saat 02:45'de Şemdinli Şapatan rölesine silahlı saldırıda bulunuldu.Şimdi git pilotlara söyle. Kafamda 40 şey uçuşurken tören ruhu yaşayamam.

hemen onay için üst kademelere göndereceğiz. Zafer makinelerden daha çok ruhların bakımına dayanır. yığmaktı gibi çalışmalar sürerken. akşam karanlığı ile sabahın alacası arasında işi bitirmiş olacağız. Sonuçta hava kararır.onlarca kilometre uzaklıkta. 1995 Dönemi 305 Jerma kampı sınırdan sekiz kilometre doğuda. Şemdinli kuzey doğusundaki piyade taburundan bir bölük Đran sınırındaki Durak Karakolu'na alınacak. diğerlerini korumak ve devam ettirmek çok zordur. ülkenin herhangi bir yerinde yapsanız. Türk tarafından görüşmelere katılanlar. onların hatırasına bir anıt yapacağız. Ben Çukurca Sınır Alay ve Tabur Komutanlarına emir verdim. Yüksekova Karacadağ kuzeyinde başka bir piyade taburu tertiplenecek. 3ncü Dağ ve Komando Taburu büyük sebep olmazsa en geç Haziran başında o bölgede konuşlanacak. doğudaki en yakın köy de 12 kilometre ötedeydi. isterseniz altından yapıp pırlantalarla donatın. taslak planı çatıp. "peki müşterek harekat yapalım" deseler. siyasi birlik. bilgileri detaylandırın. Silahları çok yazar ve konuşurlar da ilham üzerinde pek durmazlar. Hakan Tepe ve Pirinçeken Karakollarının tertipleneceği tepeleri Tugayın havan ve dağ toplarıyla destekleyeceğiz. balık kayanın en . Müşterek sınırdan da sekiz kilometre uzaktaydı. 3. Dikkatinizi buraya toplayın. o bölgeyi gözüm tutmuyor. Đran tarafında iken. Çanakkale'nin anıtlarını Gelibolu yarımadasına değil de. 304 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 4. bir avuç kadar yerdi. Jerma ve Betkar mevkiinde sadece PKK yıllardır emniyette yaşamını sürdürüyordu. hiçbir zaman onu tam olarak göremez. Ben de bölgede keşif yapacağım. bizim Durak jandarma sınır karakolu sınırdan 12 kilometre batıda Türkiye tarafındaydı. Bizim anıtımı. Şemdinli ile Derecik arasındaki Ortaklar Jandarma Karakolu bölgesinde üs kuracak. Đran o kamp-takîleri bin defa oradan başka yerlere kovacaktı. Đnşasına hemen başlayacağız. 3500 metre yüksekliğinde. Tabur Komutanı Reha'ya emir vereceğim. Mutlaka bütün anıtlar önemlidir. Siz ve Tabur Komutanı Ortaklar Karakoluna gidip uygun yeri seçin. Dağ ve Komando Taburu bu yıl. kültür. aynı etkiyi. "Kuş uçmaz kervan geçmez bir dağın kuytusundan benim nasıl haberim olsun? Siz böyle bir yer biliyorsanız söyleyin. vatan gibi öğelerin içinde en önemlisi vatandır. beraber bakalım" gibi kör ve sağırlar diyalogu yıllardır devam edip gidiyordu. kuzey güney istikametinde boyu 20 kilometre olan Şehidan Dağı'nın içinde. Kayanın altını hiç terk etmeyen bu balığı avlamaya çalışan. Onun için 'vatanımız' diye bu dağlarda gözlerini kırpmadan ölüme giden çocuklar için bu dağların tepesine. Kampın 20 kilometre kuzeyi ve güneyinde hiçbir köy ve mezra olmadığı gibi. "iyi bir liderin efsanevi özellikleri olmalıdır. Çukurca doğusundaki Pirinçeken ve Hakan Tepe Sınır Karakolları binalarından çıkıp. hem de coğrafyanın farklı bir şekilde kullanılması için düşünüyorum. Bu mesafelerin arasını dağ bloğu doldurduğu için bir mezra bile yapılmamıştı. Dağlıca'da bir piyade taburu.Bu görüşmeler kaya balığı avlamaya benziyordu. birleşik bir güç halinde hemen arkalarındaki Çilekli ve Dağbaşı tepelerinde sahra düzeninde tertiplenip nıevzi-lenecekler. gelenek. Ayrıca. Neden mi? Çünkü vatan obuadan. Milleti millet yapan dil. 2. Fakat burası benim vatanımdır dedikleri yerde şehit olanlar için yapılan anıtın bambaşka anlamı ve ruhu olacaktır. Bunu hem daha sonraki operasyonlar için. plandı. hazırlıktı. Đlhamın gücü esas silahtır. Dağın içinde ve üzerinde küçük bir akarsu kenarında. Bu mevki Đran'ın da işine geliyordu. Dağ ve Komando Taburu bulunacak. Onların hemen arkasında bulunan Uzundere köyü bölgesinde de 5. Đran kurnazdı. Ve bir vefa borcumuz var. sağlaması mümkün mü? Hayır. Tasarım ve projeyi hazırlayarak gelsin görüşelim. Sizin de bilginiz olsun ve karargah olarak gerekli yardımları sağlayın. 5. Đran ve Irak topraklarının içine at başı gibi girmiş olan Hakkari dağları üstünde olacak. Yani üzerinde sınır bulunan Şehidan Dağı doğu ve batıya tıpkı geniş bir teknenin gövdesi gibi öyle bir yayılmış ve o kadar dikti ki iki taraf da bu bölgeyi yerleşim olarak asırlardır düşünmemişti. Birliklerden bir mimar asteğmen bulun. Balık oltayı yemle beraber alsa da hemen kusarak çıkarır. Sürekli oltaya vurduğu için avcınızı onu tutma arzusunun sonu gelmez. Şemdinli'deki 3." PKK'nın Jerma-Bektar kampı Türkiye-Đran siyasi hududunun tam zirvesinden geçtiği. Gelibolu ve Đstanbul'da çalışsın. aynı doğallığı.

havanın kararmasıyla birlikte sınırı geçmeleri için hazırlıkları yapmak üzere tabur komutanları serbest bırakıldılar. onlarca. saat 05:00'da obüsler koordinatları tarafımızdan tespit olunmuş olan 9 bina ve 11 çadırı hassas (yerde paralanan) ve ihtiraklı (havada paralanan) mermilerle bir saat şiddeti ve atış hızı hiç düşmeyecek şekilde ateş altına alacaktı. Taban sabit kalmak üzere üçgenin her kenarında 400 komando bulunacaktı. her biri 400 dağ komandosuyla. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Vahap. Plan kendilerine anlatıldı ve bulundukları yerden sınır hattına olan yürüyüş mesafesi dikkate alınarak.dibine karnı doymuş şekilde çekilir. Topçunun atışının başladığı 05:00'dan itibaren en geç dört saat sonra. fakat avlanma hissi tatmin olmuş şekilde evine döner. 3. Jerma-Betkar kampına yapılacak "Yarasa Harekatı"nm planı şöyleydi. 40-50'li ve 80-100'lû gruplar halinde buralardan eylem ve saldırı mıntıkalarına hareket edecekler. Gece karanlıkta patlayacak bir silah veya bunlardan birisinin kaçması planın baskın etkisini ortadan kaldırdığı gibi. 19 Mayıs günü akşama doğru da tatbik edin emri geldi. Çünkü timler bu taburun genel ilerleme mihveri üzerindeydiler. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Yarbay Reha ve 4. PKK'nın Şehidan'daki iki gözetleme timini etkisiz hale getirecek olan birlik bu taburdu. Saat 15:30'da Hasan Kundakçı Paşa Şemdinli'ye geldi. Kendileri Tugay Komutan yardımcısı Albay Akif le birlikte tabur karargahında bu1995 Dönemi 307 lunurken ben de müsaade alıp hazırlıklarını sürdüren 3. genel amacını da tehlikeye sokardı. Taburun önünde hareket edecek ve PKK'lıları susturacak olan timdeki subay. Muharebeler sırasında. Çekilmeyi tabandaki 400 komando uzak mesafeli silahlarla emniyete alacaktı. saat 09:00'da iş bitirilmiş olarak fakat bu defa kanatlardan yürünen uzun güzergahtan değil. Fakat nereye gidecekleri söylenmedi. Subaylarla görüştüm. eğer şehit düşen ve yaralanan olursa sırtta taşınarak getirilecekti: Şehidan Dağı'nın güneyinde iki ayrı noktadan gündüzleri Türkiye tarafını gözetleyen. "Yarasa" harekat planını onaylanmak üzere üst kademeye gönderdik. Kamp. Bir üçgen kurulacaktı. elinde içi boş kovayla. Şehidan'ın zirvesine 8-10 kilometrelik dağ tırmanışı yapılacaktı. Üçgenin tabam Şehidan Dağı'nda olacak. Bu ayın sonuna kalmadan. Avcı da beline kadar ıslanmış. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Kemal'e "yarasa" emrini verdim. gece de biraz geri çekilip istirahat eden. Şimdi ise hepsi bir kafesin içindeydiler. üç dağ ve komando ta306 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok buru. Faaliyet alanları ise Yüksekova güneyi ile Şemdinli ilçesinin bütün alanları olacaktı. 20 Mayıs sabahı Binbaşı Fer-han ve Yüzbaşı Güngör'ü de yanıma alıp Yüksekova ve Şemdinli'de bulunan 1. astsubay ve askerlerle konuştum. çok zayıf olmakla birlikte. Gittim: . güneydeki kenarından da 26 kilometre Şehidan üzerinden yürünecekti. 11 çadırda yaşamlarını sürdürüyordu. her biri 3-4 militandan oluşan iki gözetleme timinin aynı gece sessizce ortadan kaldırılması şarttı. Bunları parça parça saldırı öncesi ve saldırı sırasında yakalardık ama ne olursa olsun bu gene de. Harekata katılacak taburlara gece operasyona hazır olun emri verildi. üçgenin tabanının ortasına. Harekata. Şehidan Dağı'nın zirvesinden doğuya doğru dik açıyla sekiz kilometre uzakta olmasına rağmen. PKK kampı üçgenin güney ve kuzeyindeki kenarlarının birleştiği tepe noktasının içinde kalacaktı. Mayıs başında Jerma-Betkar'da 358 PKK militanı toplu halde 9 sabit bina. Đki topçu bataryası azami gizlilikle hava kararmadan sınıra yaklaşıp ateş mevkilerine girecek. Bir hafta sonra Mayıs'ın ll'inde önce uygulanmayacak diye bir emir aldık. Yüksekova'dan Şemdinli'ye geçtim. Bir ara Kundakçı Paşa'nın çağırdığını söylediler. toplam 1200 asker katılacaktı. Bulundukları çukur alana düşen topçu mermilerinden kurtulmak için hemen civar-larındaki yüksekliklere kaçmaya çalışanlar karşılarında komandoları bulacaklardı. Đki topçu bataryası akşama doğru plandaki ateş mevzilerini işgal ettiler. sınırdan itibaren üçgenin uzun olan kuzey kenarında 34 kilometre. yirmilerce can almalarına mani olamazdı. Dağ ve Komando Taburunun çalışmalarını izledim. bir bölümü de bulunduğu yerden sınırı geçip eylemlere başlayacaktı.

Đnsan psikolojisi muharebe koşullarında öyle bir şey ki. . kat edilecek mesafeler var ve karanlık süresi bizim elimizde değil" diye arz ettim.Osman Paşa. Tabur ve bölük komutanlarına herhangi bir şey söylemeden hazırlıkları kontrol ettim. Her şey gündüze sarkacak. Ankara ile görüşüyorum. dedi. Hasan Kundakçı Paşa Hakkari'ye.Ne oldu? Bu kadar zamandır bilgi vermiyorsun. dedim. Bizim çağrılarımızı bir aldatma diye düşünüyor olabilirler. . . 358 PKK'lı bile aşağıda kapalı yerdeydi. Sonucu bildir. "Yapmayalım" şeklinde bir görüş çıkarsa taburları dağlardan indirirdim. yaralanarak açılmış olacak. Sadece ben değil bütün subaylar onlarla temas kurmaya çalışıyor. "Osman Paşa. 15 dakika sonra Pilot Üsteğmen Vecihi bölgedeki yüksekliklere hakim tecrübesi ile yön tayin ederek. . Đki taburun yabancı arazilerden 30 kilometre kadar dağ yürüyüşü yapması gerekiyor. Saat 19:00'dan itibaren de taburlar Türk-Đran sınırının üzerinden geçtiği 3500 rakımlı Şehidan Dağı'na Türkiye tarafından tırmanmaya başladılar. henüz cevap yok. "Komutanım aşılacak dağlar. Đnşallah geç kalmazlar.Komutanım siz bu gece kalacaksanız burada doğru dürüst bir yatma yeri yok. bu kadar uzaktan karıştırılmasın. Tekrar taburun yanına gittim. . . Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları ayrıca bu konuyu görüşüp harekatın olup olmayacağını bize bildirecekler. Cumhurbaşkanı. Saat 18:00 olmuş. Karar çıkmadan başlama" dedi. ama yarın bunlar çil yavrusu gibi bölgeye dağılınca bizim kısmetimiz ölerek. . Başbakan.Telsizle taburlara çağrı yap. dedim. . Saat 21:05'de Kundakçı Paşa Hakkari'den aradı: . dedi. .Komutanım "Đran" diye geniş bir anlamla bakarak. pratik bir uygulamamız.Toplantı devam ediyor. sonra hepimizin aklına aynı şey geldi. Anladım komutanım. konu kritik. jeneratörlerle pırıl pırıl aydınlatma altındaydı. Kan ter içindeydi. lüzumsuz risklere girecektik. Bizim en geç 05:00'da kampı kuşatma altına almamız lazım.Osman Paşa konuştuk. Đşte bu tam bizim istediğimiz şeydi. Saat 20:00'da Jandarma Genel Komutanı Aydın Đl ter Paşa beni aradı. sen bekle" dediler. ikimizin sınırını çizen bir dağın öte yamacındaki belayı ortadan kaldırmaya yönelik. Haber gönderdim. Sizi ancak Hakkari'de misafir edebiliriz. Dönsünler.Peki komutanım dûn akşamki uygulayın emri neydi? Bizim her şeyimiz zamana odaklı. Sonra. geldi. bölük ve tim komutanları çevrimlerine ayrı ayrı girip çağrı . Pilota söyle bvıradan çıkıp Şehidan Dağı'nın üstüne yükselebilirse meseleyi daha sağlam çözeriz. en küçük bir belirsizlik ve olumsuzluk emaresi bile her şeyi alt üst etmeye yeter. 19:30'da her taraf simsiyah oldu ve gök delinmiş gibi sağanak bir yağmur başladı ve hiç azalmadan devam etti. Tabur. O zaman "yapalım" demenin de büyük bir anlamı kalmayacaktı. Harekat Şube Müdürü Binbaşı Ferhan'ı çağırttım. Harekat yapılmayacak. 308 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok "Aman ha.Komutanım hiçbiri cevap vermiyor.. Đyi geceler. bir türlü gelmeyen. "emredersiniz komutanım" deyip ayrıldı. Saat 18:30'a doğru hava bulutlanmaya başladı. Tugaya gitti. Zaten 3500 metredeki dağda ve bu sağanak altında Tanrıdan ve bizden başka kimse yoktu. toplantı devam ediyor. Aradan 20 dakika geçti. Ne yapalım kısmet değilmiş.Zamanımız gittikçe daralıyor. Burada bir kara şahin var değil mi? Hava çok köui ama. Epey bir süre donup kaldı. Đran tarafında Şehidan'ın karanlık yamacının orusındaki PKK'nın JermaBetkar kampı karartma yapmak ne söz. uzayan ve geç kalan bu karar için kaybettiğimiz saatleri telafi edemezdik. Bunlar sizin sesinizi duymadan geri dönmezler. Harekat yapılmayacak. Kundakçı Paşa'nın yanına gittim. hala bir haber yoktu.Komutanım bir tabur PKK'lı yönünden kısmet değilmiş. Önce teknik sebeplerle mi diye düşündük. yağmur ve bulutları delerek Şehidan Dağı'nın kuzeyine tırmandı. O toplantı bittikten sonra. ben dışarı çıktım. Eğer birlikleri bulundukları yerde dondursam. planın yürümesi bir tarafa. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı devam ediyor.

önümüzdeki zaman içerisinde gene uygun bir durumda aynı yere gidebilir" dediler.Şu geçen iki yılda zaten bellerini kırdınız.Komutanım sağolun. Kol ve kanatlarını kırıp. Çok kısa bir zaman olduğu için şimdilik vnzey Irak'ı düşünmedim. sen sakın ağzını açma. "Osman Paşa'ya söyle. Onu hemen söyleyeyim. "Bana cevap vermenize gerek yok. başı halen darbe almadı. ama hiç değilse Đran kamplarını darbeleyelim istedim. artık kulakları düştü." 1995 DÖNEMĐ 309 Hiçbir telsiz cevap vermedi. Ama önce ben konuşacağım. . . artık felç durumunda. köklerine kibrit suyu sıkacaktık. geri kalan 250 kişi de gene Đran'ın Zagros kampı üzerinden Irak'a Hakurk kampı ve daha batısına geçtiler. Helikopterde maiyetleri dışında tugayın Đstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Güngör de bulunuyordu. Bu yaz ve sonbaharda da olmayacak. Ben de yüzümü araziden kendilerine çevirip: "Kusura bakmayın ama komutanım. . Aydın Paşa: "Bana şu Jerma-Betkar kampını bir göstersene. Orada bazı işlerim var.Komutanım önümüzdeki gün hiç olmayacak.'Yarasalar yuvalarına dönsün. Genelkurmay Başkanımız Đsmail Hakkı Karadayı Paşa'nın da selamlan var. artık geçmiş ola" cevabını verdim. . Benim sıkıntım Şemdinli ve Çukurca bölgeleri. Fakat. Yarbay Reha komutasındaki 400 dağ ve komando askeri bulundukları mevkilerden döndüler. PKK ile mücadele tarihinin en şık ve an göz kamaştırıcı harekatı olacaktı ve her şeyi dört saatte bitirecektik. Helikopter Yüksekova Dağ ve Komando Taburunun kışlasına indi ve Aydın Paşa Van istikametinde uçuşa devam ettiler. ama ben bilemiyorum. "Hay Allah. dağ kadrosu can çekişiyor. Çukurca bölgesinde sanki hiçbir şey olmamış gibi eylem ve saldırıların şiddetini artırıyor. bir grup PKK'lı için yüzündeki peçeyi çıkarüp atar mı? Hayır! Aydın Paşa: "Ben buradan Van'a geçeceğim. ama siyasi sorumluluğu da siz üstlenin dedik ve kararı onların vermesini istedik. 100 kişi gene o bölgede Şehidan Dağı'nın güneyinde. dişini tırnağına takmış son güçlerini sergiliyorlar.Komutanım başka bir durum olsa biz böyle bir şeye kalkışır mıyız? Daha önce Alan karakolu timleri ile biz aynı şartlarda PKK'nın bir unsurunu yok etmedik mi? Đran'ın subay ve askerlerinden oluşan bir timle hudut çevresinde çarpışıp onların subaylarından bile ölenler olmasına rağmen Đran sesini çıkarttı mı? Đran "bu kesimlerde bir şeyler olabilir. kuyruk kısmı ise olabildiğince kuvvetli olmaya çalışıyor. Daha Çelik-1 bu bölgede biteli 20 gün oldu. 310 Unutulanlar Dişinda Yenî BtR Şey Yok Kendilerinin geldiği helikopterle Şehidan Dağı'nın yüzlerce fit üzerine çıktık ve sınırdan sekiz kilometre doğuda dağın yamaçları arasındaki kampın yerini gösterdim.yaptım. Sen şimdi içinden bize neler söylüyorsun çok iyi biliyorum. Bu Jerma-Betkar kampına gitmeyelim diyenlerden biri de bendim. Katılım da neredeyse sıfırda.Komutanım omurganın parçalandığının bütün dünya farkında. Çalışma odama girer girmez Aydın Paşa: . Nasıl bir' yer ben de göreyim" dedi. Aydın Paşa baktı ve hemen bana dönerek: "Bu iş olurmuş Osman Paşa". Đnsan görünce anlayabiliyor" dediler. Binbaşı Vahap komutasındaki 400. 21 Mayıs sabahı Đran'lı silahlı pastarlar Jerma kampına geldiler ve oradaki PKK'lılara "Türkiye ile aramıza sıkıntılar sokacaksınız hemen buradan yok olun" dediler ve onların gözetiminde PKK'lı-lar üç saat içinde kampı terk ettiler. Ben çok yakınımızdaki Yüksekova'da ineyim. Siz de ben de biliyoruz ki artıkJermaBetkar'da kimse yok. dedi. Basında Jerma-Betkar harekatı: . . Doğrusu da buydu. Biz siyasilere bu işi yaparız. 23 Mayıs 1995 günü öğleden önce Jandarma Genel Komutanı Aydın Đlter Paşa Tugaya geldiler. Osman Paşa seni Hakkari'ye bırakalım" dedi. Şu anda mücadeleyi sürdürüyor gibi görünseler de. Şu yarasa harekatı. Düğün yapılmayacak. ama bildiğiniz gibi o da olmadı. Gözlerinden de öptüğünü söylediler.Osman Paşa önce ben konuşacağım. kontrol edemiyorum" demiyor mu? Đran genel pozisyonunu riske ederek.

Demirci. ileri(U bir gün' daha ayrıntılı olarak ortaya çıkacak ilk Đsrail tarzı harekatın gerçek perde arkası böyle. 'bazı gazetelerin bu tür haberlere yer vermesinin şaşırtıcı olduğunu' belirtti. Bunun üzerine konu Demirel'e götürülüyor. Genelkurmay Başkanlığı bu kampın mutlaka vurulması gerektiğini belirterek Başbakandan izin istiyor. aynı harekatı Đran ve Suriye toprakları üzerinde yapmaya kalkarsa ne olur?" 1995 Dönemi 311 11 Haziran 1995 Sabah: "Genelkurmay Đran'daki PKK'hları izliyor: Genelkurmay. Đran'ı vurma kararı. F-16'ların havadan geri döndüğünü kabul etmedi. bugün büyük bir ihtimalle hem Genelkurmay hem de Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanacak. Fakat henüz teyit edemediğim bir senaryo var. Evet. ancak. Şimdi o tarihi gecenin tam bir fotoğrafını çıkarmış durumdayım. Ama nedense bütün ağızlar kenetlenmişti. Tam Đsrail usulü bir operasyon. elebaşılarını da alıp gelecekler." 13 Haziran 1995 Hürriyet: "Operasyon haberine Tahran'dan tepki: Türk Silahlı Kuvvetlerinin. Otorite boşluğu içindeki Kuzey Irak'ı vurmayı alışkanlık haline getiren Türkiye. bir emirle uçakları havadan geri çeviriyor. 'bakın biz de Đsrail gibi teröristleri nerede olursa olsun vururuz' mesajının verilmesi amaçlanıyor. gerçekten iyi düşünülmemiş ve riskli bir karar. Askeri kanat. aynı zamanda psikolojik bir etki yaratmak isteniyor. Genelkurmay Başkanlığı bir plan olduğunu kabul etti. Zaten ben de olayın bu tarafının henüz teyid edilmediğini yazmıştım. Haberi üç ayrı yerden kontrol ettikten sonra yazıyorum. Durumu Dışişleri Bakanlığı ve sonra Cumhurbaşkanı öğreniyor. Ama kaynaklarım kesin." 12 Haziran 1995 Hürriyet: "Đran'a harekatı kim önledi: Önceki gün yazdığım. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütünün faaliyetlerini yakından izlediği." . 36 saatte tamamlanacak olan bu operasyona Başbakan Çiller onay veriyor. Operasyonun amacı sadece kampları vurmak değil." 4 Temmuz 1995 Hürriyet: "Genelkurmay. Genelkurmay Başkanlığı 17 Mayıs günü Başbakan Tansu Çiller'in önüne bir rapor koyuyor. Đran'ın Ankara büyükelçisi dün yaptığı yazılı açıklamada. dün bir gazetede yer alan. Đran'daki PKK kamplarını vurmak üzere Türk F-16 uçaklarının havalandığı ve sonradan geri döndüğü yolundaki iddiaların kesinlikle doğru olmadığını belirtti. Đran'ın Urmiye kenti yakınında büyük bir PKK kampı bulunuyor. 'Böyle bir şey mevzu bahis olmadığı gibi. Belli ki. Dün bu olayın daha da ayrıntılarına inmeye çalıştım. önerilen harekat tam anlamıyla Đsrail tipi bir operasyon. Bu plana göre vurucu timler helikopterlerle PKK kamplarını vuracaklar.10 Haziran 1995 Hürriyet: "18 Mayıs'ta havadan dönen F-16'lar: Şimdi yazacağım olay. 'Đran'a harekat son anda önlendi' konulu haber büyük yankı uyandırdı. ortaya atılmasında da bir sebep yoktur ve olmamıştır. O sırada Türk F-16'ları Đran'a doğru havalanmış durumda. Cum312 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok hurbaşkanı da karşı çıkınca operasyon yapılmıyor. Ancak. Bu harekatla hem kamuoyuna hem de PKK'ya. bu tür haberler dayanaktan yoksun ve kabul edilemez kaynaklarca verilmiştir' dedi. ama Çetin ile o sırada Dış Đşleri Müsteşarı karşı çıkıyor. Đran'daki PKK kamplarını imha amacıyla bir helikopter harekatı planlıyor. Nisan sonu ve Mayıs başında Đran sınırına mücavir alanlarda 300-350 PKK'lı teröristin tespit edildiği bildirildi. Dikkat edilirse." 11 Haziran 1995 Hürriyet: "Genelkurmay Başkanlığı. 'kimsenin ruhu duymayacak' güvencesini veriyor. Tahran'ın tepkisine yol açtı. Đran'ın Türk sınırı yakmlanndaki bir kampta toplanan PKK'hlara yönelik operasyondan son anda vazgeçtiğine dair haberler. Yani Türkiye ilk defa Đsrail tarzı bir operasyon yapma kararı alıyor. F-16'ların havadan geri çevrilmediği kaydedildi. Dün Đran Đç Đşleri Bakan yardımcısının Türkiye ile Đran arasında rutin gerçekleştirilen 'Güvenlik Komisyonu' toplantısı için Ankara'ya geldiği belirtildi. Đran topraklarında 350 kadar teröristin toplanması üzerine. hükümete bu teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bir plan sunulduğunu açıkladı.

her tabur kendi bölgesinde PKK militanlarıyla temas sağladı. Yazının özü şudur: Türkiye. Đki er şehit oldu. Yanıt 'Hayır!. Tugayın koridorlarında ve müzesinde harekat sırasında çekilmiş olan resimlerden çok etkilendiğini. Demirel soruyor: 'Meclisten izin alıyor musunuz?. Çukurca ve Hakkari bölgelerinde.. Üç militan öldürüldü.'. Bir GKK şehit oldu. Orgrnnral Karadayı toplanıyor. Yanıt 'Hayır!. Savunma taktikleriyle muharebe kazanılmaz.." 28 Nisan 1996 Hürriyet: 'Tempo Dergisi. Đki asker yaralandı. 7 Haziran saat 08:00'da Yüksekova Esenden Sarıyıldız köyü çıkışında askeri araç mayına çarpü.' Demirel soruyor: 'Bakanlar Kurulunda görüştünüz mü?. On gün süren harekatta 65 militan yok edildi.. Bir asker ve bir GKK yaralandı. son sayfasının kapağında Türk kamuoyu açısından göz açıcı önemde bir haberi duyurdu. Hikmet Çetin. Üç militan ölü ele geçirildi. dört er yaralandı. 314 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok "Hendek kazarak yorulmayın. Haber. Gene bugün Şemdinli Durak Karakoluna saldırıldı.. 12 Haziran saat 07:30'da Çukurca Uzundere'de bir er mayına bastı. 21 militan ölü olarak ele geçti... kimse de sizi kurtaramaz!'. Yanıt Hayır!.. 4 Haziran saat 09. bunların her yere yayınlanıp asılması için orijinal filmlerini istediler. 6 Haziran günü Kara Kuvvetleri Komutam Hikmet Bayar Paşa Tugaya geldiler.'. Demirel soruyor: 'Đran buna izin veriyor mu?. 15 Haziran saat 23:00'da Şemdinli Odaklar Karakoluna saldırıldı. yer ve karar toplantılarına katılan devlet yetkililerinin isimleri verilerek anlatılmaktadır. 11 Haziran Şemdinli Güzelkonak Karakolunun yakın emniyet timlerine ateş açıldı.'. 24 Haziran saat 03:30'da Çukurca Köprülü Jandarma Taburu pusu timi 19 militanı ölü ele geçirdi. 10 Haziran saat 11. Demirel yerinden doğruluyor: 'Sorumlu olursunuz...15'de Şemdinli Yayla-pınar mahallesi gözetleme timine ateş açıldı. tarih. geçen yıl Mayıs ayında Đran'da bulunan bir PKK kampma helikopterlerle bir hava harekatı düzenlemeye karar verir. Đran'la ilişkilerinde ona-rıîmayacak tahribata yol açacak. Yüksekova Kısıklı karakoluna ateş açıldı. 1995 Haziran PKK eylem ve saldırıları: 1 Haziran saat 22:05'de Yüksekova ilçe merkezine birkaç yerden ateş açıldı. Beş jandarma eri kaçırıldı. gerçekle ilgili hiçbir şey bilmez. Şakası yok.. Bir er şehit oldu. altı komando taburu ile altı ayrı mıntıkada operasyon yapıldı. 'Đran topraklarına operasyon yapmak!. Çiller. iki ülkeyi savaşın eşiğine geürecek bir maceradan son anda Cumhurbaşkanı Demirel'in müdahalesiyle dönmüştür.00'da Şemdinli Aktütûn Karakoluna ateş açıldı. Şemdinli. Đnönü.'." 1995 Dönemi 313 "Bir korkuyla yüzleşmeyen insan her zaman ondan kaçmaya mahkumdur. 23 Haziran saat 18:30'da Yüksekova Güvenli-Yılmaz yol ayrımında iki er ayrı ayrı mayına bastı ve ikisi de yaralandı... bir GKK yaralandı. Dört militan öldürüldü.00'da Şemdinli Aktütün Karakolu emniyet timlerine silahlı saldırı yapıldı. 21 Haziran saat 02:00'da Çukurca Pirinçeken Karakolunun bulunduğu tepeye saldırıldı." .26 Nisan 1996 Milliyet: "Savaşın eşiğinden dönmek! Demirel. Kendilerine çalışma odamda kısa bir birifing sundum. bir er yaralandı. bu konudaki gelişmeler. 20 Haziran saat 02:20'de Şemdinli Kayalar bölgesindeki piyade taburu emniyet timlerine ateş açıldı. .'.. 14 Haziran saat 03:30'da Şemdinli Kayalar bölgesindeki piyade taburuna ait timlere ateş açıldı. 11 asker şehit oldu. Sizin ateş açarak ilerlemeniz kendinize güveni artırır." 31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında Yüksekova. Aynı gün 23. Đlk gün. Konu. Altı er yaralandı. Đki astsubay ve 13 er şehit oldu. Saat 08:00'da aynı köye ateş açıldı.. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller. Muharebe sahasının içinde olmayan kimse.'. 'Tûrkiye-Đran savaşına beş kala' başlığını taşıyordu. Türkiye belki de Đran'la bir savaştan kurtuluyor!. Yaklaşık beş sayfa tutan yazıda.

Ne olup olmadıklarını göreve katılışımdan üç ay içerisinde yaşayarak öğrendim. ormanları ve geceleri kullanacak gibi savaş hazırlığı yapmalıdır. zeka. .Kara Kuvvetlerinin eğitimine katkı sağlayacak bazı şeyleri bana söyleyebilir misin? . Gece hasmını alt eden. kurdukları partiler ve mevcut aşiretleri Hakkari'nin Irak'la olan 220 kilometrelik dağlık sınırın altından başlayarak güneye doğru uzanan topraklarda yaşıyorlar. Gelecekteki bütün çatışmalar. barış koşullarının günlük mesaisi ve faaliyetleri içerisinde. Benimki.Osman Paşa sen Hakkari'den dönünce anılarını ve bu konulardaki tecrübe ve yaşadıklarını yazmalısın.Kendilerine teslim ettik. suikast. kuşlardan ikisine de onları en iyi 316 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok . Konuşmamız sırasında Kara Kuvvetleri Komutanı: . şaşırtma. şöyle cereyan etmiş. "çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak" diye bir söz vardır. yazdığım an yayınlarım. dere. Hakkari'de yaptıracağımız anıtın maketini ve "Adlarıyla Güneşi "Yükseltenler" ismini verdiğimiz anıtın detaylı tasarımı bulunan albümden de bir suret arzu ettiler. Şu anda da altı ayrı bölgede operasyon. Anadolu'da. şimdilik bir kenarda dursun. askerler silahlarını kullanmayı öğrendikten sonra. pusu kurma. dünyada hiçbir ordunun becerebileceği bir iş olduğunu sanmıyorum. Tabii sen bilirsin. Muharebe hazırlığı diye ne kadar tatbikat yapılacaksa bunun hepsi gece yapılmalı. Fakat. bundan sonra bütün devlet ve orduların buna ihtiyaçları var. "Daha sonra ben size iade ederim" dediler. Çaydan taş değil. . kedinin fareyle oynadığı gibi oynar. O zaman anılarını yayınlamayabilirsin. bunu beğendim. Her şey lidere bağlı. kimin gerçek lider olduğunu ortaya çıkarmak. Böyle bir şeyi batıda yaptırıp gönderme lütfunda bulunursanız müteşekkir kalırız. 10 dakika dahi ayıramadım. Çalışmaları nasıl gidiyor diye 5 dakika uzağımdaki inşaata dahi gidip bakamadım. her yerde 20-30 kilometre yürüsünler. Ama eğitimle ilgili pratikte hemen arz edebileceğim şey. yorma ve bezginlik yaratarak. Đnşallah.Osman Paşa buraya bir heykel yaptırsan dedi ve pencereden de nerelere konulabileceğini gösterdi. Bu çocukların kendileri zaten heykel.. boyun ve karın kaslarını güçlendirsinler. Orada öğrendiklerini. Yalnız. Bilek. vur kaçlar. Normal askeri talimnamelerden ve diğer kitaplardan çok daha etkili olur. gündüz onunla. -Komutanım biz bir anıt yaptırıyoruz. Bir ordu dağları. düşünülen amaç ve hedeflere ulaşmaya çalışma şeklinde sürecek. Belki her şeyi herkesin bilmesini istemeyebilirsin. Bu yapılmak istenmiş.Bu Barzani ve Talabani'ye ne diyorsun? . Çalışmalarımıza esas teşkil eder" dediler. senden yaşça bir büyüğün tavsiyesi sadece. . . burada yerinde bulamıyorlar. küçük çaplı teşkiller. bombalama. "halk doğruyu bilirse. Muharebe.Sağolun komutanım. çok sayıda asker ve geniş ordu teşkilat yapılarının da geçmiş zamanlarda kaldığının işaretlerini uzun süredir veriyor. Türk askerinin bütün eğitimi bu kadar. hayal gücü. tepe. Ama gene de yaz. Adlarıyla Güneşi Yükseltenler Hakkari Anıtının bir albümünü de kendilerine verdik. Siz teşrif ettiniz diye ben buradayım. lider meselesindeki sorun ise. Her şeyi değiştiren ve eskiten zaman artık. Malumlarınızdır. Bütün bunlar insanları iki ordunun karşı karşıya gelip savaşmasından on kat fazla yoruyor. ülkenin daha güvende olacağına" inanıyor ve biliyorum.Komutanım her şeye yeniden bakmamız lazım.Gayrı nizami harp taktik ve tekniklerine gelince. psi1995 DÖNEMĐ 315 koloji ve dayanıklılık.Bu iki zat. Okul ve kışla yaşamı ile bu yaşam çok farklı. sırtlarında 30-35 kiloluk muharebe yükü çantalarla dağ. Ancak hepsini. bunun dördünde de çatışma var. uzaktan ateş açma. Şu anıtın emrini ben verdim ama ondan sonra ne olup bitiyor diye bu işe. Bu dört alanda çalışmak lazım. üzerine de şehitlerin isimlerini yazarak bu dağlarda neler olduğunu insanlar asla akıllarından çıkarmasınlar diye. takdir edersiniz sizin burada kalacağınız sürede anlatabilmem mümkün değil. Çünkü. Başka hiçbir şeye gerek yok. kundaklama. "Ben de Kara Harp Okulu'na bir anıt yaptıracağım. Ben iki yıldır göreceğimi gördüm. Biz Hakkari'de kime heykel yaptıralım.

besleyecek yemler atılmış. karşımıza beslediklerimizin beslediği ile birlikte üç akbaba çıkmış. batıdan 15 km. Hakkari'ye gidince emir vereceğim. Đl Jandarma Alay Komutanı da gelsin bu karakolu görsün" emrini verdim.. bütün subaylara da her sorduklarında söylediğim gibi.' dişinin 500. Ormancık ve Basyan ağzından Irak yollarını kapat" emrini verdim. Bu arada Hakkari Đl Jandarma Alay Komutanı ve yardımcısı da emrim üzerine gidip Ortaklar Karakolu'nda çalıştılar.000 kişilik ordusu var. 10 Haziran günü ŞemdinliDerecik arasındaki Ortaklar Karakoluna gittim. Genel durumu normaldi. Göz karan seçtiğimiz mevzilere doğru koşarken bina tarafından Karakol Komutanı uçar gibi yanıma gelip. Şemdinli'ye geçince bu karakolun bağlı olduğu Đlçe Jandarma Komutanı yüzbaşıyı çağırttım. 3. Güvenlik meselelerinde devlet güç ve otoritedir. Derecik Piyade Tabur Komutanına . Üç gün sürme sebebi de kaçabilenlerin Şehidan Dağı'nın Đran tarafına geçip tepelerdeki kayalıkların altına mevzilenmesi oldu. Aynen şöyleydi: "Türkiye Kuzey Irak'ın bir bölümünde PKK ile mücadelede benim yetersiz kaldığımı söylüyor. Đner inmez mermiler etrafımızda uçuşmaya ve yerlere vurmaya başladı. Bununla kendi topraklarında PKK'lı-ları temizleyebiliyor mu da. Sonuçta kuş diye küçük bir varlık algılanırken. Şemdinli'nin içinde yapacak ne var? Tugay Komutan Yardımcısı burada. Hikmet Bayar Paşa saat 16:00 civarında Tugaydan ayrıldılar. Şemdinli Dağ ve Komando Tabur Komutanına "sen hemen ana yolu takiben çatışma yerine ulaş". Dağ ve Komando Taburu ile Şemdinli Sınır Tabur Komutanı da burada. Ken. Kobralar. Yüksekova Kamışlı bölgesindeki 4ncü Dağ ve Komando Tabur Komutanına da "Đkiyaka Dağlarını geçip güneye in. Havadan her şey apaçık ortadaydı. 15 Haziran gecesi saat 23:00 'da Ortaklar Karakolunun saldırıya uğradığı haberi geldi. Çatışma hala devam ediyordu. Sonuçta sağ kalanlar arkalarında kalan Jerma-Betkar kampı istikametinde kaçtılar. Muharebe . Atladığımız yer dümdüz bir alandı. benden derme çatma silahları olan bir grup peşmergeyle Kuzey Irak'ı PKK'lılardan temizlememi bekliyor?" Komutanım 'çürük tahtadan oyma yapılmaz'. Bu ikili daha çok Türkiye'nin başını ağrıtacak. gene Şemdinli'nin Güzek Konak ve Durak Karakollarına Đran gruplarının saldırılar düzenlemesi. "komutanım gece şöyle oldu. Dağ ve Komando Taburunu Đran sınırı civarındaki bölgelere bağladı. Geçenlerde Barzani'nin bütün dünya haber merkezlerince yayınlanan bir beyanatı oldu. Nihai siyasi hedefleri de PKK ile aynı. Karakol binasına 30-40 metre mesafedeydik ve PKK militanları çevremizdeki yükseltilerden ateş ediyordu. Pilot kıvrak bir hareketle bizim aşağıya atlamamıza fırsat sağlayıp hızla bölgeden uzaklaştı. havanlar ve roketler dağın kayalıkları üzerinden şimşekler çıkaracak. orada gördüklerimi düzelt. 3. Onun bu niteliklerinden içeriden ve dışarıdan hiç kimse şüphe duymamalıdır". Sınır Alay Komutanı burada. Sorduğunuz için. Karakol Şemdinli-Derecik anayolu üzerinde Irak sınırına. "Ortaklar Karakoluna hemen git. Haziran'm ilk yarısı Şemdinli'deki Dağ ve Komando Taburu Ortaklar Karakolu bölgesinde tertiplenecek ve bu yaz buradaki üsten operasyonlara katılacaktı. 29 Mayıs gecesi Đran'dan gelen bir PKK grubunun Şemdinli Durak Karakoluna saldırması ve taburun bu bölgeye müdahale etmesi ile arkasından. Şemdinli Dağ ve Komando Taburu da kışlasına 15 Haziran akşamı dönebildi. Şemdinli ve Yüksekova'daki Dağ ve Komando Taburları. Bu harekatta 31 militan yok edildi. böyle oldu" diye ayakta ve kolları havada bir şeyler anlatmaya başladı. uzaktaydı. taşlan parçalayacak şiddetle hedefleri dövdüler. bu karakollarla Şehidan Dağı arasında 1995 Dönemi 317 yakaladılar. Güzel Konak ve Durak Karakolu saldırılarını yapan grupların bir kısmını. Tugay karargah subayları ile Tabur Komutanı karakol civarında keşifleri tamamladılar ancak. topçular. fakat bazı teknik hususların daha ileri götürülmesi gerekiyordu. "Bir devlet güvenliğinin hiçbir bölümünü ortaçağ kültürlü aşiretlere dayayamaz. Sen devamlı karakollarda olacaksın. Đstemediğimiz diğer kuş da yemlenen kuşlardan beslenmiş. "Kuzeye çık ve Ormancık köyünden Kuzey Irak'a çıkışlarını kes". Yanımdaki karargah subayları dahil 10 kişi gelmiştik. Harekat üç gün sürdü. güney doğudan 20 km. Harekat merkezinde sabahın olmasını bekledim ve alaca karanlıkla birlikte karakola hareket ettim.

Akşam Şemdinli'de kaldım.Efendim bunlar. dedim. daha neyi kanıtlayalım. şu anda bulunduğumuz yerin güneyindeki araziyi.) Cumhurbaşkanı. Hacıbey Çayı ve 3300 metrelik Karadağ bloğu geçilmiş. 358 PKK'hnın 60-70'i idi demedim. Bu saldırıda bir kurnazlık görünüyordu. Karakol ve civarı gezildi. Aynı gün bunun sebebi de anlaşıldı. bu büyük bir risk olurdu. ateşlere karşı koruması olmayan çardak gibi bir yerde kobralar bunları yakaladı ve orayı tepelerine çökertti. Şemdinli Dağ ve Komando Tabur Komutanı Yarbay Reha'nın bulunduğu yere gittim. Ceketinin sağ kolundan bilek ve elinin üst kısmına doğru kan akıyordu. 18 Haziran günü Cumhurbaşkanı. Gözden kaybolmak için girdikleri. bunun doğru olduğunu bilmem lazım". Ama gelenler Đran kamplarının grupları. dedim.Evet komutanım. . (Dilimin ucuna gelmesine rağmen. Küçük Zap Vadisi kullanılmıştı. Henüz her şey gizliydi. Hakurk tarafından gelinmiş. bütün yazılı ve görsel basın da oradaydı. Mayıs ayının son haftasından beri doğu sınırlarımızda bulunan karakol ve köylere onlarca saldırıyı yapan ve bizimle de çarpışarak komşu devletin topraklarına kaçanlar. Hakkari Đl Jandarma Alay Komutanı ve Şemdinli Đlçe Bölük Komutanı 48 saat karakolda kalarak. Askerlerle konuşuldu. Genelkurmay Başkanı bu bilgiyi Cumhurbaşkanı'nın kulağına arz etti. Asıl saldırı grubu batıya Ormancık Basyan istikametinden Kuzey Irak'a geçmeye çalışıyordu. PKK'lıların buraya nereden geldiği konusuna gelindiğinde söz aldım: . Eski Hakkari sorumlusu. bastırdım. Şu anda bu bölgede bulunan Dağ ve Komando Taburlarından biri de. Bir ara Genelkurmay Başkanı: .Osman Paşa burası derli toplu ve bakımlı bir karakol. . . Sargıları gevşedi herhalde. Mevzi aldım. güneyden 318 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok gelen Piyade Taburu ile kuzeyden gelen 4. . Sakinleşti.Sadece bu yıl için arz ediyorum.Ben buralardayım. gene de Đran sınırında başka bir fırsat doğabilirdi. Çünkü diğer istikametten kaçmaya kalksalar. on üçü erbaş ve er 15 şehit vardı. Bu takip üç gün sürdü. Önemli olmayan bir sıyrık. Olmaz ya. Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları Ortaklar Karakolunu ziyaret ettiler. sanki hiçbir şey olamamış gibi. Şehidan Dağı'ndaki çarpışmalarda oldu. Malumunuz dün akşam döndük ve birkaç saat sonra da Ortaklar saldırısı başladı. Dağ ve Komando Taburu kaçan ana grubu önce bizim topraklarda sonra da Irak arazisinde takip etti. Đleride başına iş açabilir. fakat kaçarken geldikleri yön değil. Askerlerin kendilerini iyi ve moralli 1995 Dönemi 319 hissetmesi için şarttı. sarmıştık. Kuzey Irak'a kolay geçiş olan Basyan-Or-mancık. Saldırıyı 100 kişilik bir PKK grubu yapmıştı ve bu 100 kişinin 36'sı PKK tarafından verilen para karşılığı eyleme katılan peşmergelerdi. Şemdinli Dağ ve Komando Tabımı bölgeye gelip karakolun güney doğusundaki Karacadağ üzerinde bulunan PKK unsurlarıyla çatışmaya girmişti. deyince: . Mecburen ben de durdum. Karakol civarı. Suriyeli Topal Nasır (kod Halat) yeniden bölgeye gelip sahneye çıkmıştı. Sen git şunu bir doktora baktır. Karacadağ ve Irak'ın Basyan Vadisi'nde toplam 54 terörist ölü ele geçti. Karakol binasında roket ve havan atışlarından büyük tahribat vardı.şokundaydı. Karakolda ikisi astsubay.Burasını iki gün içinde gece ve gündüz çalışarak bu hale getirdik. yani Irak topraklarını kullanarak geldiler. yani 25 gün önce gidip canlarına okuyamadığımız Jerma-Betkar kampındaki. Ortaklar'in bina ve çevresini adam gibi bir şekle soktular. Hakkari'nin doğuda başka bir devletle sınırı olmadığı ve o devletin de adı Đran olduğuna göre. Yoksa tamamen harap haldeydi. Üstelik ikimiz birden anlamsız bir şekilde vumlacakük. Beraberimde gelen yedi komando hemen sağ tarafımızda bulunan 6-7 PKK militanının beşini vurdular.Yaralandığından haberin var değil mi? dedim. Ölü olarak ele geçirilenlerin bir kısmı da peşmergeydi. Beş askeri de karakolun içinden alıp yanlarında götürmüşlerdi. Şemdinli Çayı (Küçük Zap)'nın Türk topraklarından çıkıp Irak'ta akmaya başladığı yerde. dediler. ama burada olmadı. . Kendisini yere yatırıp. Silah seslerinden ne dediği zaten anlaşılmıyordu. "Generalim.

Şemdinli'ye geçtim." 19 Haziran 1995 Hürriyet: "Şehitlerin kanı yerde kalmıyor: Cuma günü sabaha karşı Ortaklar Karakoluna baskın yaparak 15 askerimizi şehit eden PKK'h teröristlerden 23'ü daha ölü ele geçirildi. dağ çadırında bulunan 5. . sözıi da-ha fazla uzatmak istemedim. aylar ve yüz yüze kaldığımız durumlar ile insan hallerinden sonra Kutsal kitaplardaki." 19 Haziran 1995 Sabah: "Đran'a mesaj: Demirel dün aniden baskına uğrayan Đran sınırlarındaki karakolları ziyaret etti ve Tahran yönetimine 'PKK'yi yok edin yoksa biz yok edeceğiz' uyarısı yaptı. ses tonu ve duruşla konuştunuz ki. ne de koşul tanımadan. Böylece baskını gerçekleştiren teröristlerden öldürülenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Mevzilerindeki bölüğe açılan ateşin yoğunluğu şaşırtacak derecedeydi. gelenleri ters çevirdiler. 24 saat koşturuyoruz. köylere. Güneş hep doğudan doğar. Bölüğün bulunduğu Dağbaşı tepenin tamamını ateş altina alıp.Komutanım siz konuşurken beni ter ve ateş bastı. Saldırı büyük çaplı ve organize bir hareketti. yollara mı indiler? Şurada geçen yıllar." Şemdinli Ortaklar saldırısından beş gün sonra 21 Haziran saat 02:00'da Çukurca Pirinçeken Bölüğünün tertiplendiği. ne zaman. durup dinlenmeden. Cenaze namazı sırasında sinir krizleri geçiren şehit yakınları törene partilerin gönderdiği çelenkleri istemeyip.Komutanım öyle bir ifade. mezralara. dedim. on 320 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok binlerce asker kendi gözleriyle görmedi mi? Bu sınırın üzerinde çarpışılmadı mı? Adamlar Đran'daki kamplara kaçmadı mı? Bunlar uzak doğudan çıkıp Đran topraklarının üzerinden uçup havadan karakollara. batıdan batar kadar. Gece. Bu bölgede Tugayın bir havan kısmı vardı ve PKK militanlarından 1995 DöNEMt 321 buraya kadar sızabilenler olduğundan mürettebat havan atışlarını bırakıp piyade tüfekleriyle çarpışmaya girmek zorunda kalmışlardı. Ama 9O'lı yılların başından beri. PKK'lı teröristler tarafından Ortaklar'da şehit edilen askerlerden ikisi Đzmir Kadıfekale Şehitliğinde toprağa verildi. Şafak sökerken Dağbaşı tepeye gittim. Ya bu gücü kendimizde bulamasak ne olacak? Vatan ve millet sevgisi ve bu iki sevginin beslediği gurur var ya. 18 Haziran 1995 Sabah: "Đran'da 8 PKK kampı: Türk Đstihbarat birimleri bölücü terör örgütü PKK'nın Đran'daki kamplarının hepsini tespit etti. Pratikte bize sağlayacağı bir şey de söz konusu değildi. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet'in dışarı çıkmasından iki dakika sonra bulunduğu . ilk yoğun ateş başladığında. dayanıklılığımızı artıran işte bu. dedi. "şu dünya yaşamı bir oyun ve eğlencedir. Đl Jandarma ve Şemdinli Alay Komutanları ve Şemdinli'deki bir grup subayla bazı faaliyetleri konuşurken.) Heyet Ortaklar Karakolunda iki saat kadar kaldı ve oradan ayrıldı. bir süstür" sözü aklıma daha sık geliyor. kışlasına döndüğü gece de Ortaklar saldırısı üzerine buraya gelmiştir. Yoksa biz her şeyi çok mu ciddiye alıyoruz? Hepimiz ne yer. uç kısımda bulunan bir timin içine de sızdılar. Tugay Komutan Yardımcısı. Uzundere köyünün güneyindeki Dağbaşı tepeye. Đl Jandarma Alay Komutanı: . . Kuzey Irak Mezi-Karyaderi kampından 150 militanlı büyük bir grup saldırdı. Dağbaşı Tepe'nin üzerinde.Albayım.üç gün önce Iran sınırından geçerek Durak Karakoluna saldıranlarla dört gün siyasi hudutta çarpışıp.Niçin? . bizim Đran sınırında en güneydeki Alan Karakolundan en kuzeydeki Perihan Karakoluna kadar onlarca karakola yapılan saldırıları bu yıllar içerisinde görev yapan binlerce subay ve astsubay. Pirinçeken Bölüğünün bulunduğu yerin hemen altında bulunan 5nci Dağ ve Komando Taburunun bazı timleri tepeye tırmanırken büyük kısmıyla da Dağbaşı'nın iki yanından geçip Irak'a çekilmeye çalışan PKK'lılarla çatışmaya girdi. (Đki yıldır verilebilecek yüzlerce örnek olmasına rağmen. aleni ve tabii bir şeyi anlatmanın alemi yoktu. Cumhurbaşkanının Ortaklar saldırısından hemen sonra buraya gelmesi onun hassasiyetini gösterir.

Irak kamplarına kuzeyden güneye üç dağ ve komando. Artık Đran toprakları veya Kuzey Irak'tan saldırıp hemen geldikleri yerlere kaçıyorlardı. Birinci sınıf bir baskındı. 1 Temmuz 1995 gecesi. Şok olmuşlardı. PKK'nın Kuzey Irak kamplarını kullanan silahlı gruplarının büyük bölümünü içine alacak tarzda geniş alanları kapsayan baskın tarzında bir harekata girişmekti. Kuzey Irak'taki 16. . ölü ve yaralılarla Şivi (Zap) kampı istikametinde kaçtılar. bir jandarma komando taburunun. beş Dağ ve Komando taburu. Đran ve Kuzey Irak'taki silahlı gruplar da birbirinden çok farklı yerlerden bir araya gelip birleşerek. gün ışırken 86 kişilik bir PKK grubunu.küçük çadır bir roketle vurulmuş. Militanlardan tek bir kişi 20 dakikadan önce karşı ateş açamadı. dört er yaralandı. doğudan baüya iki dağ ve komando ve bir piyade taburunun hücumunu içeriyordu. büyük kısmı sızma yapılan mevzide olmak üzere 11 erbaş ve er şehit oldu. 160 kilometrelik sınır hattı üzerinden.000 kilometre karelik alanda bulunan tüm PKK gruplarını bir daha işe yaramayacak hale getirecek şekilde yok etmekti. Yapılacak olan şey. diğerlerini de uyurken yakaladı. bir noktada çabuk toparlama ve etkili çıkışlar yapmayı deniyordu. Bağırtı ve çığlıkları çevredeki yükseltilerde yankılandı. Ayakkabısını arayıp bir türlü bulamayan. Takip harekatı dahil 23 PKK militanı öldürüldü. bazılarını çorba ve çay pişirmek için ateş yakarken. Ejder-2'nin nihai amacı. Şemdinli'nin Derecik bölgesi ile Çukur-ca'nın batısındaki Üzümlü karakolu arasında kalan. Harekatın gizliliği ve manevranın yarattığı baskın sebebiyle. tam bir eylem yapabilecek güce erişebiliyordu. daha önce gizlice yaklaştıkları üslerden. Kvızey Irak'taki PKK grupları bizim nerelerde olduğumuz ve ne yapmak istediğimizi tam üç gün çözemediler. Tugay Havan Bölüğü ile kobra helikopterleri destekliyordu. bir Piyade Taburu ile Jandarma Özel Harekat Grubu. Tecrübesi ve kurnazlığı ile. Şemdinli'nin Derecik'deki Yeşilova Karakolu bölgesinden Irak'a giren taburlar. Ejder-2'nin tanımı şuydu: Daha çok şiddet. 24 Haziran gecesi Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Cengiz komutasında iki komando timi (34 asker) Çukurca ilçesinin tam altından Kuzey Irak'a keşif yapmak için sızdılar. Ve hayalet birlikler. PKK grubunu sadece bir komando timi görebiliyordu. Katılım yoktu. hızla Kuzey Irak'a sızmaya başladılar. pusula ve dürbünü paramparça olmuştu." Hakkari genelinde zaten yurt içinde yazlık ve kışlık kamp olmadığı gibi Haziran 1995 sonunda dağlarda dolaşan dişe dokunur herhangi bir PKK unsuru da yoktu. PKK grubunu izleyebilen timdeki 17 asker tereddüt etmeden bir çanağın içindeki 86 PKK militanına ateş açtı. havanın kararmasıyla birlikte. "Çarpışmalar iki tarafın başındakilerin iradesidir. haritaları. üç obüs bataryası ile iki dağ topçu bataryası. Daha çok derinlik. doğrudan Irak topraklarına girdiler. inatçı. Sınırı geçtikleri noktalardan itibaren de 60 kilometrelik bir yürüyüşü yaparak Büyük ve Küçük Zap akarsularının birleşim yerindeki 'Suri' köyüne kadar ilerleyeceklerdi. milisler ise sanki güneş altında kalmış buz veya kar gibi gözle bile takip edilebilecek şekilde eriye eriye azalmıştı. 18 ölü PKK militanım ilk darbeyi yedikleri yerde bırakıp diğer sağ kalanlar. Muharebelerde. PJP 322 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok PKK'nın silahlı dağ kadrosu erimişti. Diğer tim bulunduğu yer itibariyle atş edebilecek ve gözetleme yapacak durumda değildi. Ejder-2 harekat planı. yanında duran tüfeğini nerede diye arayanlar. oradaki bir ağacın gövdesi etrafında delirmiş gibi 15-20 kere dönüp duranlar. bir Jandarma Komando Taburu. PKK saldırısında. Halk desteğini büyük ölçüde çekmiş. Đlçe merkezinin 5-6 kilometre güneyinde. vazgeçmez. pes etmez ve dayanıklı lider işin sonunu getirir. Aslında bu durumu sağlayan faktör de yeniden Hakkari bölgesinin sorumluluğuna getirilen Suriyeli Topal Nasır'dı. Harekatı biri 155 mm'Uk ikisi 105 mm'lik. kuzeyde kalan Türkiye-Irak siyasi sınırının 40 kilometre daha altından.

havanlardan ve kobralardan hiçbir kitaba ve kurala sığmayacak ölçülerde. koyunlar. kuşlar. ateŞ' Şayet Varsa cak ve bulunduğum yere dahaTok yakla " f^ T* ^ Uyandıra" kere araziyi şeritlere ayırarak hulI^ZT ^^^ Birkac temizdi ve kimse yoktu Bütün h . taşlar. Tesisin emniyetini sağlayan komando timleri hepsinin hakkından geldi. En az altı kişi olmalıydılar.Bağnş. Roketlerin atış hızından. canlı. .Ha^' arkamdaki arazi kaç dakika içinde oldu ^ g°Z aÇ1P k Wncaya kadar bil ^^^^£^Z ^ #* birlerineArışları kaplU. ağaçlar. ise eğri bü&rü arazi Wi. Çelik çomak oynamıyoruz. Çatışmalar sırasında tim ve bölük komutanları. bu kadar roket bir dakikada atılamazdı.000 kilometre karelik bir alanda bütün tabur. 1 teradlm. . . Nereye doğru kaçabileceklerini tahmin etmek zor değildi.Dışarıda oturduğunuz yeri nokta olarak nasıl bilebiliyorlar bunu bir türlü aklım almıyor komutanım. şunların üzerine yapılan ateşin şiddetini ve yoğunluğunu görünce kendimi 2.1995 Dönemi 323 ıp saldırma^S^t la çebeler^ halindeydiler. topçudan. £££S£™£ *°»™» -edeP" mav. da kesin" diye en yüksek smS ĐT ?Cy normal. bölük ve ihtiyaç halinde yüzlerce tim komutanı ile görüşebilmek için Hakan Tepe'nin yanındaki Güven Dağı'na kurulan telsiz role istasyonundan birbiri ile konuşmakta güçlük çeken 30'a yakın PKK telsizi de istifade etmeye kalkışınca bu röleyi devreden çıkardık. bunu yapanlar "Çukurca'nın milisleri". Bulundukları bölge dümdüz edildi. Senin sorunun somut cevabını merak ediyorsan söyleyeyim.Demek bu işler sadece 2. Đki kez Güven Dağı'ndaki bu röleye saldırdılar. Y glden yone bak d ü ğı So1 Đlerimde metre yere iki roketatar sesi d^^S bulunan binanın duvarınm dibiL di* daki kışlanın sınırının bitu^ib T §ûp parçalandı. Sabaha karşı Harekat Şube Müdürü Binbaşı Ferhan: .Ferhan bunlar muharebenin doğasında olan şeyler. cansız akla gelebilecek bütün varlıklar sizi gözetler". Kışlanın doğu sınırına gidip roketlerin atıldığı araziye baktım. ateş ^^1^7 ^ ^ is^ametine araziyi daha doğal i^y^^^T^^ OÎmu^ Çünkü rağmen ateş açmadım^üzum^ere ?cl ^ ^ °lmaSina sızma yapanların istikametlerinin S n H .Komutanım bu gece.Hemen arK^şlanm elektrikleri sönmûTve roki^^ fZetlemeye ba5^dım. Herno^ ten çaresizük dirençlerini Harekatın beşinci Çk ^ ^^ dahi he^)a fZl ^^UrkedĐnin u göâğımız Çukurca Jand^Tsmır^l1^ *** k°muta ye™ kurcailçesineginşte^ uç taraf. .Komutanım her zaman ve her yerde de olabilirdi ama doğrudan size dönük bu üçüncü teşebbüs oldu. kendileri ile PKK'lilarm arasında 50-60 metre mesafe olmasına rağmen. bulutlar dahil. . Dünya Savaşı'yla sınırlı değil. en az iki ve daha fazla roketatar yanyana gelip bir roketatar grubu meydan getirmeden.Ben size hep ne söylüyorum: "Gayrı nizami yapılan mücadelelerde. Bölge belliydi. Özel Pimi bulunul" O geCe at £? ^TĐ^ ^ kilde 5-6 metre sol ilerimd bL 324 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok rinden hafif yaraladı. Daha «onSu^S T ^^ y ıçmde muhtelif yerlere düşüp infîlak* S^KT ' ^ donuktu ve rokeüer bu istikametten at M ? ^yUZÛm gdĐŞĐ ^özeI ™ varsa bunlar mutlaka arkaSTr i gm3 g°re bĐr Sızma uns«" kamdaki kışla smırında me^Wrek geleCeklerdi. Benim yanımda her zaman ^ k?dllennı uyardım. ateş isteğinde .. bütün silahlar. 16. Dünya Savaşı'na ait filmlerden birini izliyormuşum gibi sandım.

PKK bu iki köyü meskun mahal savunur gibi savunduğundan elbette tahribat olacakü. Đnci sayfa başlıktan: 'Türk Ordusu dün Kuzey Irak'a girdi. PKK ile hiç alakası olmayan köyleri yakıyor" diye bir beyanat verdi. iki astsubay. Askeri kaynaklar." 7 Temmuz 1995 Hürriyet: "Akıncılar PKK avında: Ağır silahlarla donatılmış akıncı timleri Kuzey Irak'a girdi.bulundular. bizim birliklerin Irak'ın ne kadar derinliğinde olduğuydu. Harekattan iki hafta sonra gelmeye başlayan bil326 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok gilerle durum netleşti. KDP. Siyasi zeminlerde demokratik hakları genişletme çabaları sürer ve dış baskılar devam ederken Kuzey Irak'a yeniden gidilmesi Türkiye adına bir meydan okuma havasında sergileniyor. Önlerine ve arkalarına ağır silahların mermileri düşmeye başlayınca paniklediler ve mecbur kalıp telsizleriyle konuşmaya başladılar. Şaşırdılar. Yandığı falan da yoktu. havancılar ve kobralar bu istekleri tereddütsüz karşıladılar. sanki biz karşı tarafın hakkı olan bir şeyi onlara vermiyorduk. Buna da şaşırdılar. Onlar da mecbur kalmış silaha sarılmışlardı. on sekiz erbaş ve er olmak üzere. Geniş kapsamlı harekatta birlikler PKK'nın hiç beklemediği bir anda sınırı geçti ve teröristleri kampta uykularında vurdu. 21 şehit verdik. Çatışma yerlerinden dumanlar ateşler çıkarken göz göre göre geliyorlardı. alü büyük çaplısından biri ve sonuncusudur. olanı değil hayal ettiğini görüyordu. Ama fayda sağladı. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)'nin yedi peşmerge köyünün yakıldığı iddiasının doğru olmadığını belirttiler. Bunlar üzerinde Kızılhaç işareti olan iki ambulanstı. Güya gizlice geliyorlardı. beyinleri öyle bir doluydu ki. Tuğgeneral Osman Pamukoğlu komutasındaki Dağ ve Komando Tugayı Kuzey Irak'a girdi. Ankara'dan yabancı gazetelerin temsilcilerinden oluşan bir grup gazeteci Çukurca'ya geldi. Yaralıların büyük kısmı güneydeki şehirlerin hastanelerinde bulunuyordu. Her şeyin farkındaydılar. PKK işinin sonu olmadığını' kısık sesle birbirlerine söylediler. "Đsterseniz çatışmanın tam içine sizi indireyim yakından görün" dedim. Biz anlamayalım diye kendi aralarında. 10 gün süren bu harekatta çatışma alanlarında ölü ele geçirilen PKK'lı sayısı 167'dir. Bilmedikleri ve tahmin edemedikleri şey. harekat yaptığımız alana güneydeki bir dağ yolundan beyaz renkli iki araç yaklaştı. benim görev sürem içerisinde Dağ ve Komando Tugayı ile Hakkari birliklerinin Kuzey Irak topraklarında farklı kuvvetlerle. Harekatın hazırlıkları son derece gizli tutuldu. Kızılhaç ambulanslarmdakiler PKK militanlarıydı (belki sağlık personeli de vardı). Bizim söylediklerimiz ve söyleyeceklerimize kulakları kapalı. değişik derinliklerde yaptığımız 23 operasyonun. Araçlar hızla geri dönüp güneye doğru Irak topraklarında kayboldu. Harekatın altıncı günü Amerika'da olan Barzani basın toplanüsı yapıp 'Türk Ordusu Kuzey Irak'ta PKK'lılar var diye. Barzani'nin. Ateş isteğinde bulunanların cesaretlerine eşdeğer bir güvenle de. Aynı helikoptere ben de binip kendilerine havadan çatışmaları gösterdim. Basında Ejder Harekatı: 7 Temmuz 1995 Sabah. Dağ ve Komando Taburu ile Piyade Taburuna sağlık ocağı ve okulundan ateş açılmış. gözleri de ne hayal ediyorsa. Đngilizce konuşmadan Fransızca konuşmaya geçerek. 1995 Dönemi 325 Köyler diye bahsettiği iki yerdi. Birliklerimizden bir sıibay. Sürpriz baskında 57 terörist öldürüldü. Ejder-2 Harekatı. topçular. Türk Ordusunun harekat konusunda önceden yerel Kürt makamlarına bilgi vermediğini de . Köyler yerinde duruyor fakat çatışmalar sürüyordu. Fakat. Harekatın haberi önceden sızmadığı için baskından beklenen sonuç sağlanabiliyor. 'uzaktan sandıklarıyla burada görünenlerin çok farklı olduğunu. Harekat alanındakilerin kararlılığı onları ürküttü. Bölge kendisinindi ama köyler PKK'nındı. Bu köylerde de Derecik bölgesinden Kuzey Irak'a giren 1. PKK'nın 204 ölüsü. Birbirleriyle görüştüler ve istemediler. köyün girişinde pusu kurulmuştu. Olsa olsa uluslararası yardım kuruluşlarından birine ait olabilirlerdi. Harekatın yedinci günü. Her şeyi kendilerine hiç alışık olmadıkları gibi açık açık anlatüm. 89 yaralısı vardı.

Murat. Türk Hükümetinden askerlerini Kuzey Irak'tan derhal geri çekmesini istedi. Öte yandan harekat. Tuğgeneral Osman Pamukoğlu Çukurca'da kendilerine açıklamalarda bulundu. PKK'lıların üslendiği. Hugh Pope'un Kuzey Irak'tan gönderdiği haberde harekat komutanı Tuğgeneral Osman Pamukoğlu'nun değerlendirmeleri geniş yer aldı. Mustafa ve Bülent Göğebakan Hakkari'de şehit düştüler. Türk askerlerinin birkaç gün içinde Irak'tan geri çekileceği yönünde Ankara'dan güvence aldıklarını bildirdi. Genelkurmay yabancı gazeteciler için operasyon bölgelerine özel gezi düzenledi. harekat bu nedenle ihtiyaç duyulduğunu açıkladılar." 10 Temmuz 1995 Milliyet (Washington): "ABD Harekat Bitmek Üzere: ABD yönetimi. Şivi. 60 gün içinde. Đngiliz komandolarının 2. Pamukoğlu: 'Bizim bu topraklarda gözümüz yok. Los Angeles Times gazetesi. Yalnızca buradaki PKK militanlarını temizlemek istiyoruz." 8 Temmuz Sabah: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak harekaü dün de devam etti. Türkiye ile Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)'ni karşı karşıya getirdi. askeri tören engellendi. 42 terörist ölü ele geçti." 10 Temmuz 1995 Sabah: "Terör yuvalan temizleniyor: Mehmetçik Kuzey Irak'taki operasyonlarda 110 teröristi ölü olarak ele geçirdi. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Pa-mukoğlu komutasında Kuzey Irak'a sızan akıncı komandolar bölgedeki kampları dört yandan kuşatıp altı . Kuzey Irak Kürt örgütlerinin iddialarının aksine. Aileden. Basyan. Dizo. Mezi." "Şehit cenazesinde Bakan yuhalandı: Hakkari Dağ ve Komando Tugayında 9 aylık askerken Kuzey Irak'ta şehit düşen Sakaryalı Kenan Şentürk için düzenlenen törende Milli Savunma Bakanı yuhalandı. müthiş bir gerilla taktiği ile PKK'ya ağır kayıplar verdirdi. 167 PKK'lı sessizce susturuldu. Muzuli ve 1995 Dönemi 327 Mergasor mıntıkaları Türk Silahlı Kuvvetlerinin denetimine girdi. Zaman zaman I 328 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok göğüs göğüse çarpışmalar meydana geldi. Dışişleri Bakanlığı yerel güçlerin sorumluluklarını yerine getirmediğini. Bütün gece boyunca her istikametten derinliklere ilerledik. Benar. KDP kendilerine haber vermeden yapılan harekatı eleştirirken. Askerlerimiz terör yuvalarını birer birer temizliyor. Ejder Harekatını askeri uzmanlar askeri açıdan mükemmel olarak değerlendirip. 'Bu harekat.belirterek.i Dünya Savaşı 'ndaki operasyonları kadar başarılı' olarak kıymetlendirdiler. harekata katılan personel sayısının da 3. Kuzey Irak'ta yuvalanan hain örgütü imha etmek için 'Ejder' kod adlı harekatı gerçekleştirdiler. Sigindar." 10 Temmuz 1995 Milliyet: "Harekatın bilançosu 127 PKK'lı öldürüldü. Yöredeki yedi köyün de topa tutulduğunu iddia etti." "Gaziantep'li Göğebakan ailesi güney doğudaki PKK'yla mücadelede dört yılda altı şehit verdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü sınır ötesi harekatın bitmek üzere olduğunu açıkladı. sivil yerleşim birimlerinin büyük harekat alanının güneyinde kaldığını ve Türk askerinin ateşine hedef olmadığını duyurdu. sadece bu sınır şeridinden gerçekleşen 36 saldırıda 26 adamım öldü." 7 Temmuz Milliyet: "KDP: Türk Ordusu Irak'ta (Washington)." 13 Temmuz 1995 Hürriyet. Nerede olduğumuzu dahi çıkaramadan onları şaşkın bir haldeyken yakalayıp her yönden vurduk' diye anlattı. Akıncı komandoları Kuzey Irak'a 40 kilometre kadar girerek PKK ile 30 sıcak temas sağladılar. Đzuahan. KDP tarafından Washing-ton'da yapılan ve ABD yönetimine iletilen yazılı açıklamada iki Türk Tugayının sınırları geçip Merga Sur bölgesinde Mezuri'ye doğru ilerlediklerini bildirildi. Đnci sayfa başlıktan: "Müthiş çocuklar: Gece yansı Kuzey Irak'a girerek nokta baskınlar yapan komandolar. Pendru.000 komando olduğunu bildiriyorlar. Askeri kaynaklar harekatın devam edeceğini. 167 PKK'lıyı öldüren komandolar geldikleri gibi sessizce geri çekildiler. Müthiş komandolar.

4-28 Temmuz tarihleri arasında Hakkari genelinde PKK'nın 10 eylemi oldu. 10 saldırı yerinde 1 subay. Fakat.000 kadar subay ve astsubay birliklerine katılmıştı. nereden geleceğini ve kuvvetini bilir ve ona karşı eller tetikte uyanık bir şekilde beklerseniz buna karakol baskını değil. Bedelli sistemini son zamanlarında Osmanlı önce Türk ve Müslüman olmayanlara. Bulunan 52 PKK militanı imha edildi. maddi zarara uğrarlar. 'Şayet saldırının zamanı. Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına mensup aynı miktardaki subay ve astsubay 13 Temmuz'dan itibaren Hakkari'den ayrıldılar. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı General Osman Pamukoğlu karakollara saldırıyı 'karakol baskını' olarak söyleyen gazetecileri uyararak. 31 PKK militanı öldürüldü." Mayıs ayının ortalarındayken gelen atama emirlerine uygun olarak. mıntıka esasına göre operasyonlar yapıldı.. sınırın köşe başındaki bölgede meydana geldi. Ermeni asteğmen ve askerler silah ve mermileriyle karşı tarafa geçmiş. Onların 167'sini öldürdük.Komutanım biz şu kısa sürede o kadar çok şey öğrendik ki zaman zaman siz fikrinizi söylemenize rağmen birkaç konu var onları sorabilir miyiz. 8 aylık. Dünya Harbi öncesi Ermeni ve Rumları da askere almış. bunları askere almıyoruz. Ve bu eylemlerin sekizi de Türk-Đran-Irak topraklarının birleşimindeki. bakalım' diyerek sözlerini serzenişli bir ifade ile bitirmiştir. Bu sanatı öğretecek bireysel eğitim 3-4 haftada verilebilir ve almabi-lir mi? Muharebenin ne olduğu ortada değil mi? Efendim. 'Biz her şey için hazırız. hazırlıksız ve beklenmedik bir anda olabileceğini ve emir ve komuta ettiği birliklerin hiçbirinde böyle bir şeyin asla olamayacağım belirterek.Komutanım biri bu askere alma sistemi. Bunlar ne kadar doğru ve uygun? Hakkari'ye bile 8 aylık asker gelmeye başladı. Taklitle olmaz. Đstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Güngör çalışıyorduk. bedelli. Sınırımızdan 40 kilometre derinliğe indik' diyerek sözlerine başlamıştır. siz. doğrusunu bilmekle olur. hâlâ görüşülüp konuşulamayan mesele mi kaldı? . 16 asker şehit düştü. Vatan savunması görevi neyi gerektirir? Savaş sanatını öğrenmeyi. baskının. Đran'ın ne tedbir alacağını bekliyoruz. .Önce şunu söyleyeyim. eğitim kariyerleri yarım kalır. dediler. Üstelik hiçbir taklidin şaheser olma şansı yoktur. Hedefimiz bizzat teröristlerin kendileri idi. Đnsanın yaşamının sıfır hattında gidip geldiği bir faaliyette canın dışında her şeyini kaybetsen ne olur? Sonra ben okuyanıadıysam bu benim yetenek eksikliğimden mi? Yoksa sosyal devletin işlevini yeri330 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . istikameti ve kuvveti bilinmiyor ve siz de mevzilerinizde uyuyorsanız buna baskın diyebiliriz. 16-30 Temmuz arasında Şemdinli ve Yüksekova bölgeleri daha ge1995 Dönemi 329 niş kapsamlı olmak üzere bütün yurt içi alanlarını didik didik edercesine. . 18 aylık." Temmuz'un ikinci haftasında gece yarısı Harekat Merkezinde Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ferhan. "Muharebelerde silahların sesinden başka hiçbir şey diğerinin benzeri değildir.Sorun bakalım. Lojistik Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Necdet. derhal onların etrafını çevirerek bizimle muharebeye girmeleri için zorladık.gün boyunca ani baskınlar düzenleyerek PKK ile 30 kez sıcak temasa girip 167 PKK'lıyı imha ettiler. Kaç çeşit asker var şu anda." 14 Temmuz 1995 Turkish Daily News: "General Pamukoğlu 'PKK teröristlerinin Kuzey Irak'tan Şemdinli-Derecik ve Çukurca bölgelerine organize bir taarruz yapmak üzere olduklarını öğrendik. fakat fiyaskoyla bitmiştir. Temmuz başında Hakkari'ye atanan 1. silah ve malzemeye katkıları olsun diye uygulamıştır. Bir ara. saldırı denir' demiştir. Rumlardan da amele taburları yapılmıştır. Türk-Đran sınırındaki karakollara da saldırı ve tacizlerin olduğunu ve PKK'nın Đran'daki yuvalarını bildiklerini. Sonradan Türklere de tatbik ederken 1. bunlar işlerini kaybederler. Anayasa gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazır olmasından Bakanlar Kurulu (Hükümet) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumludur. teröristin saldırı zamanını. General Pamukoğlu. .

Ama. ABD ve NATO ilkesi. başınızı kaldırıp gökyüzüne bakın. . Şu anda 360. Sonra bu coğrafyada.ne getirememesinden mi? Ben 18 ay askerlik yapıyorsam bunun sebebi ekonomik ve sosyal nedenlerden değil mi? Ne bedelli. Genel ve bölgesel bir savaş olacaksa bu 'yıldırım tipi' bir seferberlikle halkın katılımı ile olacaktır. PKK'lı sayısı bütün istihba1995 Dönem! 331 rat örgütlerine göre 12.Komutanım kusura bakmayın sözünüzü kestik biz de ikinci olarak nüfus ve mevcut fazlalıklarını soracakük. PKK mücadelesine seçilmiş subay ve astsubaylar dahil 20.000'i geçmemiştir.000'di. Bir de şu. Efendim. Yani bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan sistem. Uzatmayayım. Selçuklu. Kesilmez ya. yırtıcılar yalnız. 1540'larda bugünkü anlamdaki ordu nizamı ilk kez Mısırlılarda görülür. Mevcudu da bana göre 150-160 bini geçmemeli. Anlamak da mümkün değildir. Bu güne kadar tam ve zamanında yaptığı bir eylem var mı? Bundan sonra da bezirgan olup pazarcılık yapar. Hızla zamana ve geleceğe göre düzenlenmelidir.000 asker yeter de artar.Bunun örneğini siz yaşayarak görüyorsunuz. kargalar kalabalık uçar' dersiniz. O çocuklar da duruyor. Đskender. Bundan sonra NATO ne işe yarar diye sorabilirsiniz. Siz her zaman 'kalabalıklarla olmaz. Siz benim teşkilatlanma konularındaki fikirlerimi biliyorsunuz. hiçbir dönemde bu kadar asker bir arada olmamıştır. adalet ve vicdani yönü yoktur. M. Kalabalıklardan hoşlanmıyorsunuz. hepsi birbirinin içindedir. Peki Hakkari'de kaç asker var? 23. En pahalı sistem de şu anda bizim uyguladığımızdır. Yeniçerilerden sonra kurulan Nizamı Cedidin mevcutları 48 ila 70 bin arasında değişmiştir. genç nüfus fazla. vadileri. asker alma sistemi ve süresi. Genişleme. Bu anlattığım örnek 60 küsur kışla ve karakolu olan Hakkari'de her gün kaç kere cereyan ediyor? Can pazarında elbette paranın canı cehenneme. Ve bugüne kadar dünyada sistematik bir şekilde altı askere alma usulü uygulanmıştır. Muvazzaf ordu çelik çekirdek ve bilye gibi olacak. Yükseliş dönemi dahil. Niye para harcasın? Bağımsızlığı kaybetmenin en kestirme yolu başkasının parasını sarf etmektir. Bizim için Hakkari'nin tamamında 4000 asker olsa ne fark eder? Adamların sayılan ve yerleri belli. Siz her halde şu anda 10-12 milyon maaş alıyorsunuz. Bu güne kadar biz her türlü harekaü kaç kişi ile yapük? Azami 4000 askerle.000'di. Onları suya götürüp susuz getirmiyor muyuz? Bu iş için dokuz ayın çarşambalarını bir araya getirmeye ihtiyaç yok. 4-6 ay özel eğitim yapacağız. Giden para ne kadar biliyor musunuz? 13 milyar. Siz bilmiyor musunuz. . Size bir soru sorayım. bu da gidiyor işte.000 kişinin bunda kusuru yok. vesaire gibi mazeretler statükoculuktan başka bir şey değildir. ne de 8 aylık askerlik yapmanın eşitlik. 5000'lik dört grup halinde çalışacağız. bazı dönemler dışında Yeniçerilerin mevcudu 20. Neyinize yetmiyor? Ye-terki hazırlıklı olun. Geri kalan 19. Kim bizi 2 cephede savaşa sürükleyecek? Tırnağı olan başını kaşısın. Efendim "2 cephede savaşa girersek birinde taarruz ederken diğerinde savunmayı güçlü tutalım". Osmanlı ve Timur. Üstelik biz ele avuca sığmadığımız için zarar da veremiyorlar. Sonra. Neredeyse 60 askere 1 PKK'lı düşüyor. Onlara bir yerde dur diyorsun. Roma. kalabalıklaşma. Bu tip savaşlarda zaten 4-5 ay hazırlık yapılacakür.000. Siz sormadan ben söyleyeyim. Sovyetler'in dağılmasından 1. Karakollardan birindeki askerin gece veya gündüz arazideki bir cismi yanlış algılaması sonucunda açılan ateşe birden bütün silahların katılmasıyla başlayan atışları diyelim 20 dakika sonra kestirebildiniz. Daha bitmedi. Sonra bölgeye çıkıp 14 ayda dağları. Persler. Horozu çok olan köyde sabah olmaz. yatma kalkma. Ben 3 Temmuz 1993'de buraya geldiğimde bu mücadeleye bağlanan asker sayısı 185.000 asker var ve PKK'lı sayısı da 56 bine düştü.. ama cevabını da vereyim. Helikopter ve dağ . Osmanlının kadrolu temel askeri gücü neydi? Yeniçerilerdi. ayakkabı ve çoraba gider. bu devrin ve geleceğin teşkilat yapısı değildir. Bu sistemde paranın yarısından fazlası da yeme içme. ormanları tertemiz edeceğiz. Bu da eski ve zamanı geçmiş bir düzendir. muharebe sahası daha çok işlenmiş kafa gerektirmiyor mu? Madem memleketin başı belada bu dönemde iyi eğitim yapanlar daha fazla silah alünda tutulmalı.5 yıl geçmeden ABD bile 20 Tümeninin 8'ini lağv etti.Ö.

Fakat sizi bağışladık diye afla her haltı yiyenleri tekrar halr km arasına sokarsanız bu kurumaya yüz tutmuş tarlayı yeniden sulamaya benzer. bu kadar emek. . . Ada. Ne olursa olsun burada her tip insan var. Bir kışla boşaltılıp bize verilsin. Fakat ben bunu. . çevirdin.Komutanım gene af ve pişmanlık yasası meselesi çıktı ortaya. Yaralıların bazıları iyileşmeden birliklerine koşuyor. malumlarınız her rütbe. Büyük birlikler hem daha fazla paça kaptırıyor hem de yaklaşmaları ağır ve gürültülü oluyor. Geçen ay altîayr lot mata^al"T °pCra^nda bej *** da ^ W Y^e s£k te-mna 'WeC 3o7wS^T*d™° *Y* ™Por eden tabur komutanına en geç 30 dakika ıçmde temas sağlayacaksın" dediniz ve 20 da kıka sonra o tabur da temas sağladı.Bu bela bitecek mi komutanım? "b'ek^tme'' ^^ dehf\VerĐddir" Ha^ bitmeyecek.) Kurmaylardan biri: . Dört ay sonra ne yaparsan yap. bedelini de millete ödetirsiniz. Anadolu'ya 70 mil. Siz de biliyorsunuz. üstelik normal garnizonlarda bunların hepsi oluyor. Kimseden hiçbir şey istemiyoruz. Aslında çok sayıda askere hiçbir yerde gerek yok. bazıları da kaya ve zemin arasındaki boşluklarda yaşıyor. ne yapacağımıza şeytan bile akıl erdiremeyecek. Gene arz edeyim. Firar eden yok. Pratik. Ayrılmadan önce Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş'i ziyaret ettim. Sonuçlarını görür. sen terör uzmanı olarak ne önerirsin? PKK ile mücadelede nasıl bir teşkilat ve yöntem uygulayalım? dedi. dedi. Sadece helikopter ve dağ topçularına ihtiyaç olacak.000 kişiden bir kişiyi bile mahkemeye vermediniz.Komutanım bu mücadele tipinde karşı taraf için küçük birlik daha ürkütücüdür.Đki yılı aşkın zamanda bizim bölgede 202 PKK militanı kendiliğinden teslim oldu.Estağfurullah komutanım. 14 ayda bölgeyi tertemiz yapalım. Đzinden geç dönen yok. Bizim bu sayının beşte birine dahi ulaşmayan eski birliklerimizde. Đntihar eden yok. 4-6 ayda 15-20 bin kişilik bir birlik yetiştirelim. bu 1995 Dönemi 333 nasıl oluyor? • ^ ^renSĐP'Đlke §ibi W1™ bekliyorsunuz değil mi? Hayır Sadece içimden geldiği gibi hareket ediyorum.Ben de bir eğitim merkezi açılmasını düşünüyorum. Bu süre dört aydır. Bu gelenler samimi. Hem siz bunları yaşayarak görmüyor musunuz? (1999 Ekim'inde Kıbrıs'ta Tümen Komutanı iken bir ödül töreni için Ankara'ya çağırılmıştım. 'oturma'. zaman ve bedele ne gerek var? Askerlik süresi bir savaşçının ne kadar zamanda yetiştirilebileceği-ni doğru ve tam tespitle mümkündür. . Kıbrıs ile ilgili konulardan sonra Komutan: . Size daha onlarca örnek verebilirim. her makam ve her seviyede yapılan toplantılarda defalarca arz ettim. Diyelim bir sürü kurbağa var. Kim kimden çekinip korkuyor? Biz mi Rumlardan. Sonra da "pişman olmakta geç kalındı.Komutanım şimdi bir husus daha aklıma geldi. Rumlar mı bizden? Benim böyle bir durumu kabvıl etmem mümkün değil. Alırsın kuş lastiğini (sapanı) küçük çakıl taşlarıyla hepsini tek tek vurursun. Zaten onlar da bölgede.Osman Paşa. 12 ayda (bir yıl) terhis eder332 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok sin. Kayayı getirdin görürdün. karSUnU1f ^^ Ç°k ^^ yÛrCğĐnĐ aÇacaksın ve Sönül gözüyle bakacaksın insanın isteyip de yaPamayacağl bir şey yoktur Y . Y Binbaşı Ferhan: . Şu anda Kıbrıs'ta biz Rum Milli Muhafız Ordusundan üç misli daha fazla askerle duruyoruz. Biz aslında bütün sebeplerini biliyoruz da. sayılmaz" dersiniz. Yunanistan'ın en yakın adasına 540 mil mesafede. Sekiz ay daha silah alünda tutar. Yüzbaşı Güngör de bir kere f3 sa at hiç gözünüzü ayırmadan izlediğinizi görmüş. siz söyler misiniz. Bugüne kadar 23.topçusu dışında da hiçbir şeye ihtiyaç yok. Bizim nerede. Bunların 170 kadarını ben de sorguladım. .Komutanım Hakkari ve Kuzey Irak kabartma haritasına hiç kıpırdamadan sekiz saat bakıyorsunuz. I TĐ u donemlenne g^ecek fakat tamamen kaldırılama- . dedim. anlattım. Subay ve astsubayları seçeceğiz. Bütün hepsi alünda kalsın diye heyula bir kayayı onların üzerinde tutmaya ne gerek var? Bazıları eziliyor. yuvarladın. alışkanlık kazandırır ama mükemmelleş-tirmez. PKK'nın hangi grubu bizi en az bekliyorsa onun karşısına çıkacağız.

Bundan sonra da duran her şeye kizacak mısınız? cak bil"3 ' °tUl"'îrhareketSĐzIe ne S^ecek bir yer. .Ne bilgisi var bunun içinde? .'nm ana kışlası olan Korg. kendine acımayan. BAŞYURT Kışlasında hakim ve görkemli bir tepede inşa edilmeye başlanmıştır. Dağ ve Komd. 18 Harran'da başlayan "isimleriyle Güneşi Yükseltenler" anıtının T ""T' "^ taSanmC1S1 W ĐnŞaal mÛhendis' üç aste£ 1984-1995 arasında geçen 12 yılda Hakkari'de şehit düşen 623 su-S™*^^ CrĐn aĐleledne habCrle" Ol— ^ *^ 334 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok T. ne de ulaşılaeski rSS ^ " hCr tOpIUm kCndĐ bÜir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Aziz Milletimizin bölünmez bütünlüğüne kasteden düşmanlarının .C.K. Bu Vatan ve bu Millet için genç yaşında canını esirgemeyen ve bu toprakları kanıyla sulayan kahraman evladımız ve diğer evlatlarımızın anılarını sonsuza dek yaşatmak. Çıkan çatışma ve yürütülen takipler sonucunda üç asker şehit oldu.nim' 'Hareket eden her *7 etki yaratır' derdiniz. "Canını Vermek Uğruna Silahını Bırakmayan. 06 MAYIS 1995 tarihinde "ŞEHĐT" olmuş ve bir asker için rütbelerin en büyüğü olan ŞEHADET mertebesine ulaşmıştır. Kısa bir süre sonra da emir astsubayı MĐT görevlisi üç kişinin ziyaret için geldiklerini söyledi. Aksi halde her şey bahane olacak . 24 PKK'lı öldürüldü. Herkesin bu ruh ve inançta olması lazım.^Tlara dönmûş-G d Cumhuriyet denilen şey onu ilan edenlerin canlarıyla.yacak. Müdür çantasından büyük bir zarf çıkarıp uzattı ve: .r. Đnşaat faaliyetlerinin 30 TEMMUZ 1995 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır. cesur ve ıy. Toplumu sararsa korkmak gerekir. 09 TEMMUZ 1995 SAYIN KOÇ AĐLESĐNE. Anıtın ön platformunda ekte gönderilen "Komando Olmak Onurumdur" şiiri ile "Đstiklal Marşı"mız mermer bloklara kazınmış olarak bulunacaktır.Bana SelĐnce esKi ruhuma gen dönemem.Tug. Gelenler Milli Đstihbarat Teşkilatı Van Bölge Müdürü ve iki yardımcısıydı. Osman PAMUKOĞLU Tuğgeneral Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari Güvenlik Komutanı 1995 Dönemi 335 "Umutsuzluk insan iradesini felç eder. bizlerin ve gelecek nesillerin daima hatırlamalarını sağlamak. 2 Ağustos günü öğleden sonra Tugayın kışlasındaki piste bir sivil helikopter indi." 1-20 Ağustos tarihleri arasında PKK'nın sınır hatlarında. 1984'den itibaren israf edilen 10 yıldan ötürü 2 :t t.Klığı emrinde görev yapan oğlunuz P. Ve kuranlar hangi bedeli ödediyse.Tug. uzaktan ateş açma şeklinde eylemleri oldu. saygılar sunarım. "Osman Paşa'nın aklında yanlış bir şey kalmasın" diyerek bu zarfı size gönderdiler. dedi. ancak o bedel ortaya konarak savunulabiHr. kanlarıyla imzalanır. Bu vesile ile değerli ailenize tekrar başsağlığı diler. Sebebi de. Er Abdül-kadir KOÇ. adlarını ebedileştirmek maksadıyla ekte maket fotoğraflarını sunduğumuz şehitler anıtı.insanlar olmah. Yeşeren Bu Topraklarda Güneşi Doğuranlar Anısına" yapılacak "Adları ile Güneşi Yükseltenler Anıtı "nm üst platformunda oğlunuzun ismi mermer bloklara kazınmış olarak diğer şehit arkadaşlarının isimleri ile birlikte yer alacaktır. K.mırttmeyecek'ofisierde'bûroiarda 0^™ an" d niz BunH komr.Döndükten sonra her şey size çok sıradan ve basit gelecek hiçbir mz^r r.T nctunlerde.maşası olan bölücü terör örgütü PKK'ya karşı HAKKARĐ coğrafyasında kahramanca mücadele veren Dağ ve Komd. Göğsünden Akan Kanla Vatanını Sulayan. millet sevgisinde smır tanımayan.Komutanım sayın Müsteşarımızın size selam ve saygıları var.K DAĞ VE KOMANDO TUGAYI VE GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI HAKKARĐ PER: 9234-434-95/ KONU: Şehitler Anıtı.

Asker olarak senin mesleki şansın bu mücadelede her metrekaresinde 24 saat devamlı fokurdayan bir geniş kazanın sıcak suyuna atlamış olman. Hakkari dağlan değil. Başbakanlık.Arkadaşlar eskiden ben de bütün insanlar gibi.Ferhan barış koşullarında istersen 107 yıl üniforma giy. Benim de 20 Ağustos'ta emirler gereği ayrılmam gerekiyordu.) Tuncay ile aramızda iki yıl olmasının sebebi. Jandarma Genel Komutanlığı. Hakkari'de yürüttüğümüz mücadele boyunca yaşadıklarımdan sonra. usul ve yöntemlerime alışkındırlar. Tuncay'a. Beş sayfalık bilginin özeti şuydu: Kürdistan Đşçi Partisi (PKK)'nin 5. PKK'nın üst düzey yönetim ve grup liderlerinden 700 kişi toplanmıştı. Taktik Hava Kuvvetlerine bildirilmişti. PKK'nın üst düzey kadrosundan 700 kişi burnumuzun dibindeki bir yerde 1. Yazık. Genelkurmay Đç Güvenlik Harekat Merkezi. Ve bazen günlerce . benim üstün sicil kıdemi ile mümtaz terfiimin bulunması ve general olma sırası geldiğinde de Tuncay'ın bir yıl gecikerek general olmasıydı. Hakkari'ye katılışımdan itibaren öğrendiklerimin yanında. sezeceksin. Tuncay 16 Ağustos'ta katıldı. 22 ayrı tarihte 22 kez rapor edip bildirmişti. Đşe yarayıp yaramadığını kendin yaşayarak görürsün. 26 ay önceki Hakkari ile bugünkü Hakkari arasında. "Bak dostum sana söyleyeyim şu dört günde. Tanrı bizim milletin yardımcısı olsun. Kongresi Şırnak ilinin 18-20 kilometre altında. dedim. yeryüzünde insanlara ait hiçbir şey artık beni şaşırtamaz. bazı akıl almaz gibi görünen şeylere şaşırırdım. taşıma suyla değirmeni döndürmeye benzer. . Bundan daha doğal bir şey olamazdı. Zarfı açtım ve içindeki beş sayfalık notlan hızla okudum. Himalayalar kadar fark var.Komutanım ben 17 yıllık subayım. dedim. Size buraya gelmeden bazı konular anlatılmıştır. Kuzey Irak'taki Haftanın kampında yapılmıştı. Aynı bölgede. 5 Ağustos'ta General . Gece 2-3 saat uykuyla yetineceksin. doğaçlama yapacaksın. uykusuz kaldığımız de-miyeceğim. Asla müsamaha etmemelisin. (Tuncay Paşa yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak Hakkari'den döndükten bir yıl sonra rahmetli oldu. Đki kere de Diyarbakır'daki 2. hayal edeceksin. . MĐT bu büyük organizasyonu başından sonuna kadar. Alt kadro tecrübelidir. Genelkurmay Đstihbarat Başkanlığı. 336 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 22 ayrı tarihte. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği. Fakat şu1995 Dönemi 337 nu söylemek zorundayım. benim huyuma suyuma. Dışişleri Bakanlığı. coğrafya.Amiral tayinleri açıklandı. ayrıldılar. en son grup ayrılmıştı. Türk topraklarındaki dağlarda Türk Milletine ve onun ordusuna kabadayılık yapılması bizi çılgına çevirip zıvanadan çıkartır. düşman durumu. çok yazık. dedim. Kurmayları çağırdım. Yerime de 30 Ağustos'tan itibaren Tuğgeneralliğe yükselecek olan devre arkadaşımız Tank Kurmay Albay rahmedi Tuncay Kavuncu atandı. Đçişleri Bakanlığı.. Şu aylarca kafa yorduğumuz. Toplantı 1.Biz malumatkar değiliz komutanım. dedi. -Alın okuyun.Biraz sohbet ettik. Ankara'ya atanmıştım. 26 Şubat 1995'de. PKK'nın 5. oku-ı mamın bitmesini sessizce bekleyen üç görevliye. . geçen 17 yılda öğrendiklerim bir hiç kaldı. Đran. televizyonların haber bültenlerinde üst üste geçen. Genelkurmay Başkanlığı. . Kongreyi yapanlar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti Haftanin'e bir harekat düzenler diye beklemişlerdi. Hakkari.Konuşmayacak mısınız? Dilinizi mi yuttunuz yoksa. Birkaç kez okudular ve sonra bana baktılar. kamplar. dediler. Harekat Şube Müdürü Binbaşı Ferhan: .5 ay sürmüştü. 200 ve 50 kişi olarak. üç ayn noktada 500. Kongresi neymiş görün.5 ay süren bir toplantı yapıyordu. Sonra. biz Hakurk'ta burnumuzdan solurken. 22 defa bu faaliyetin kendilerine bildirildiği makamlar şunlardı: Cumhurbaşkanlığı. nizami olmayan muharebe taktikleri ve hatta kendimizi anlatmak ve göstermek kayıkla okyanusu dolaşmaya. Đşin daha da ilginç tarafi 5. hissedeceksin. Haftanin'e gelişler 23 Kasım 1994'de başlamış. zaten olmadığı için. 24 saat sırf PKK'yı düşüneceksin. Hava Kuvvetleri Komutanlığı. Irak.

uyumamaya kendini alıştır. Türkiye hiç bu kadar bol düşmanla yüz yüze gelmemiştir. vefanıza minnettarım. gene de." (Mektuba Üsteğmen Ağca 'nın üniformalı resmi de iliştirilmişti. Esas olan senin mizaç ve karakterin ile mesleki ehliyetindir. daha fazla sürat. ne de gücü kalır. yapılan bu atamaya hayret etmemek mümkün değildi. "Allah selamet versin. dağ. yorulur. Muhterem paşam. karanlık. biter. Allah razı olsun. oğlum Şehit Jandarma Teğmen Nadir Ozan için takdirlerinize. Şehitler anıtı hakkında bilgiler veren kıymetli mektubunuzu aldık. nur içinde rahat uyuyabilirler. başkan olmak peşindeler. Daha yüksek rütbelere. Benim artık bu ruhtan kurtulmam lazım" dedim. vazifesini yapmış bir asker ve şehit olarak. Bunun dışındaki her şey boş laftır. ben de o misafir diye üç gün onunla birlikte kahvaltı yapmak durumunda kaldım. usulen açıklamalıyım. Sana insan ruhları ile nasıl temas sağlayacağını anlatmaya kalkışmamın anlamı yok. bu tip operasyonların nasıl kolaylıkla yapılabileceğini göstenaiştir. Minnet duyuyorum. Kahraman Tugayınız Kuzey Irak'a girip çok kısa sürede 160 PKK'lı-yı öldürerek. Fakat Tuncay gelince. Đyi bir Türk Vatandaşı olarak sizi alkışlıyorum. ailelerinden mektup. Duygularınıza. muhakkak ki Türk Milletinin kalbinde sonsuza kadar yaşatılmasının kanıtı olacaktır. Yüksek komutanız altındaki Dağ ve Komando Tugayına bağlı Yüksekova'daki Đnci Dağ ve Komando Taburunda görev yaparken 26 Mayıs 1989'da PKK'ya karşı yapılan bir operasyonda oğlum Üsteğmen Macit Ağca şehit oldu. sürat. Oğlumla beraber bu vatan uğruna şehit olan evlatlarımızın anısına yaptırmakta olduğunuz Anıt. acılarımızı paylaştığınızı. Paşam yaptırdığınız bu anıtla. orman. Sağ olun. vatanperverliğinize. düşünce ve ruh hallerinin ne olduğunu göstermek için birkaç örnek aşağıdadır. Sonunda ne direnci. Hâlâ her şeye üzülüyorum. Silahlı bir güç. makamlara eriştirsin ki. Biz şehit ailelerine unutulmadığımızı. Türk Milletinin gönüllerinde taht kurdunuz. telgraf ve telefonlar geldi. Tükenir. Türkiye'deki siyasilerin halini görüyorsunuz. Benim yemekle pek aram olmadığı için. Şehitler Anıtı hakkındaki değerli yazılarınızı saygı ile aldım. disiplin ve otorite olmadan harekat alanında sevk ve idare edilemez. şefkatinize. "Sayın paşam. Baş olmak. arük şehitlerimiz bu muhteşem anıtla. ne kadar kuvvetle başlanacak. Dünya görüşünün ne olduğu ve serüven tutkunun olup olmadığı da buna dahil" dedim. biz millet olarak daha huzurlu ve rahat olalım. ne zaman ve niçin bitirilecek. Bu kahvaltılar sırasında Tuncay. yurt içi. şu şöyle yenmeli gibi şeylerle alakam yoktu. Liderlik denilen şey benim için. yaz. Saygılar sunarım. yanımızda olduğumuzu gösterip bizleri manen yücelttiniz. Bu Vatan ve üzerinde yaşayan insanlar için yorulan insanları tanıdıkça dünyalar benim oluyor. Kar. kahvaltı şöyle olmalı. daima sürat olacak. yurt dışı. Đçerden ve dışardan milletimizi ve vatanımızı bölmek ve zayıf düşürmek için çalışanlar o kadar fazla ki. Yalnız şunu söyleyeyim. Kendisinin bir parçası olan evladını kaybeden anne ve babaların 338 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok duygu. kış hiç fark etmez. her seviyedeki astın örnek davranışlar görerek kendilerinin de liderlerine benzemeye.) Đsmail Ağca Şehit Piyade Komando Üsteğmen Macit Ağca'nın babası Ağustos 1995. yağmur. Ankara "Pek mvıhterem Tuğgeneralim Osman Pamukoğlu. Teşekkür ederiz. Benim bütün anlattıklarımın çok fazla anlamı olmadığını bilmeme rağmen. onun hareketlerini yapmaya ve taklit etmeye çalışmasıdır. Daha fazla hareket. Muharebelere nerelerde başlanacak. En etkili muharebe taktiği hasma sürekli saldırmadır. aydınlık. Allah zatı alinizi korusun. kendisinde yüksek tansiyon bulunduğunu ve daha önce mide kanaması geçirmiş olduğunu söyleyince. bunların hepsi hakkında daha harekat başlamadan bir fikrin ve karar tasarın olacak. artık hiçbir şeye şaşırmamaya kendimi alıştırmaya çalışırken. Hiçbiri Vatan için bir fedakarlık yapmıyor. "Đsimleriyle Güneşi Yükseltenler" Anıtı haklunda bilgi vermek için 623 şehit ailesine gönderdiğimiz yazıyı almaları üzerine. .

. "Bu anıt. "VATAN SAĞOLSUN"!. Komandolar. Elazığ "Canım paşam Can asker çocuklarım!.Çulun mu yok ? Üstünden pardösüsünü çıkarır O canlarım Kahpelik beklememişlerdir Ata ocağında Düşmana. Ölüme katlanmak kolay değildir. KOMANDO ANNESĐNDEN Đçime işleyen zifiri karanlıklar Beni benimle tutsak edemez. Oîilannkine çomak mı soktuk. yok edecek bu BELAYI.dikilen muhteşem ANIT için.. Can vermiş benim yavrularım Suçu bu mu ki acımadan . şehitlerimizin ruhlarının göğe yükselişini sembolik anlamda yansıtır. "Anıt formuyla. . Bilinmez ki... ¦ .Kardeşi Rıfat Özçilengir Ailesi Ağutos 1995." Şehit J. onların. . 'Vatan Sağolsun' diyerek Türk Milletinin yüksek asaletini gösteren anne ve babalarının huzurunda.. . Đzmir 1995 Dönem! 341 "Bütün ülke uçurumun kenarındaydı..KAPIMIZA BAYRAK VE O'NUN HER ŞEYĐ. . kültüre. beni bağışlayın. Zincirlerle sarılsa gündüzler Gülüp geçer benim can çocuklarım Onlara zor gelmez. GÜNDÜZLER öyle cılız ki.. saygılarımı arz ediyorum. Şehit Türk Askerleriyle.çocuklarımızın adına. Ama "O ANA KALBĐNĐ" gönderdim. Minnetlerimi. kör talih. el vermiş. Gel de bitmesini isteme DÜNYADAN AĞLAMA dur HADĐ!. ŞEHĐT OLDUĞU HABERĐ GELDĐ.. ne kadar teşek-kür-minnet-şükranlarımı göndersem karşılayamam. Şehit yavrularımız ĐÇĐN HAYKIRIYORUZ.. Paşam! Dinecek bu acılar değil mi? Sizler.Babası Mustafa ¦ .Nedense boş artık benim "gülüm" yok. edebe sahip olan bir evladı 14 ay hasretten sonra göremeden.Ey kahpe kurşunlar Susmadı onlar. duygu ve düşüncelerini vatan için ..GECELER öyle yalnız. Bizleri çok duygusallaştıran mektubunuzu aldım. bakın her yerde varlar Size dar gelecek bu dağlar Hain ey arsız insanlar!. Bu kötülükleri acep niye yaparlar... Ruhları Şad olsun. Burada yatıyoruz şimdi. sonsuza dek saygı duruşunda bulunulmasını amaçlamaktadır. ne kadar yazsam.Oğlumu .Alim 'i .. Ömrümüz pahasına onu kurtardık.." Neden "Đsimleriyle Güneşi Yükseltenler" tanımını kullandığımızı da.Alişim 'i.Şimdi minnettarlığım var siz askerlerime!." 20 Ağustos 1995 günü öğleden önce 2.Annesi Berran . O'NUNLA yemyeşil edin toprağını. Ziyaretçilere bu hissi yaşatarak. .." "EŞREFPAŞA GÜLÜ" Komando Ali'nin .. 340 Unutulanlar Dişinda YenJ Bir Şey Yok Dizi dizi gelir yuva yaparlar. . üzüntülerimi takdir buyurun. şükranlarımı.1995 Dönemi 339 Sayın generalim. Hele her türlü imana. konuşama-dan kaybetmek daha da güç ve acıdır. Açılıştan önce. Var olun siz. * Hala bitmeyen "KOR ATEŞ" yakıyor içimiz. Bu kadar ĐŞĐNĐZĐN ARASINDA bile YAVRUMUN ADINA . Duman tüten bacalarımda leylekler.. Anıt Ziyaret Defterinin ilk sayfasındaki metni. Ordu Komutanının nezdin-de Dağ ve Komando Tugayının Sancağını Tuncay Paşaya teslim ettim ve "Đsimleriyle Güneşi Yükseltenler" Anıtının açılışını yapük. Mayıs ayı... Teğmen Nadir Ozan'm babası Turgut Ozan Ağustos 1995.. O'NUNLA SARIN..Artık bir can borcum vardı YARADANIMA . Buluverecek . var oldukça.. devir teslim töreninde bulunanlara okudum.. haber geldi.Aşın mı yok? Verir benim Alim.

Anıt Ağustos ayı sonunda görevini tamamlayarak Ankara'ya atanan Tuğgeneral Osman Pamukoğlu tarafından yaptırıldı. beremi. 'Türk Milletinin çocuklarının kahramanlık ve fedakarlıklarına öl342 Unutulanlar Dişinda Yenî BIr Şey Yok çü bulunamaz". Çanakkale ve Kıbrıs şehitlerinden sonra. 'karakollara" karşı bir hassasiyetim vardı. Vietnam'da ölen askerleri için yapmıştı. Helikopter pistte hazır. Son giydiklerim 13'üncü botlarımdı. ABD. duygusallaştım. halen de Türk'tür ve ebediyen Türk kalacaktır". Şehit adlarının yazılı olduğu 11 metre yüksekliğindeki. çok uzağız şimdi ışıktan. askerlere "Allahaısmarladık" dedim. Hakkari'nin etrafı yabancı topraklardaki PKK kampları ile çevrili olduğu için bazen subaylar. Anıt iki ay gibi çok kısa bir sürede başlayıp bitirildi. "Düşman Tuna'yı atladı. Hava pırıl pırıldı ve kışlada çıt yoktu. arayan var mı ?." Sancak devir teslimi ve Anıtın açılışında bulunan bütün misafirler saat 14:00'da kışladan ayrıldılar. gölgeler suda oynar mı? Hepsi güzeldi kar. Çocuk sesinden. Hürriyet: "Đlk Güneydoğu Anıtı: Güneşi Yükseltenler. 574 erbaş ve erin rütbesi. fırtına Günlerin geçişi ardı ardına. Kimse beni bu şekilde görmemeliydi. "Đsimleriyle Güneşi Yükseltenler" Anıtı. Hakkari bölgesinde son 11 yılda şehit düşen. 20 Ağustos saat l7:00'da Van'dan uçakla Ankara'ya dönecektim.. Ben de bugün. Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari'deki birliklerin teröre karşı verdiği mücadelede şehit düşen 623 kahraman evladı..canını veren şehitlerimize yoğunlaştınp. Anıtın üzerinde döne döne üç tur attı ve kuzeydeki Karadağ istikametinden Van'a doğru uçuşuna devam etti. ruhların göğe ulaşmasını ifade eder. 1995 Dönemi 343 Selam Olsun Selam olsun bizden güzel dünyaya Bahçelerde hâlâ güller açar mı 1 Selam olsun sonsuz güneşe. Karakolları yokladı" sözünden etkilenerek. tipi. Hasretiz bir kanat şakırtısına Mavi gökte kuşlar yine uçar mı ? Uzak. Şehitlerin yüzde 80'e yakını karakollardaydı. "Dünyanın hiçbir ordusunda. Çıkardıklarımın hepsini bir çantaya koyup emir astsubayına verdim. Bütün subay ve astsubaylarla vedala-şıp. Helikoptere binerken emir astsubayına "pilotlara söyle. vedalaşmak için subay ve astsubaylar pist girişinde yerlerini almışlardı. 26 ayda kaç elbise. Saat 15:00'da. Adımızı soran. memleketi. Mermer plakalar üzerinde Atatürk'ün vecizeleri de bulunuyor. şehit olduğu tarih ve yer mermerler üzerine yazılmış durumda. "Bu memleket tarihte Türk'tü. kaç bere ve operasyon şapkası eskitmiştim tam sayılarını hatırlayamıyorum. 9 Eylül 1995. "Düşman Zap suyunu atladı. Ama botlarımın sayısını biliyordum. yükselince Şehitler Anıtının üzerinde bir tur atıp sonra kışladan ayrılsın' dedim. doğum tarihi. komando üniformamı ve botlarımı çıkarıp sivil elbiselerimi giydim. şehit isimleri ile birlikte ışınsal açıdan kollarla ufuktan yükselmekte olan güneş tasvir edilmiştir" diye açıkladım. baba adı. yüreği senin kadar temiz ve sağlam askere rastlanmamıştır" vecizeleri dikkati çekiyor. Karargah binasında çıkıp yürümeye başladım. Tepede ulaşılan alanda. karakolları yokladı" diye kendi aralarında konuşurlardı. Ahmet Hamdi Tanpmar 344 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok . 21 astsubay. muhteşem bir yapıtla anıtlaştı. Birden kışlanın merkezi yayın sisteminden çalınan Plevne Marşı her •yeri kapladı. aya Işıklar. milleti bütünleştirici görevini mimari yapısıyla üstlenir. Yürüyüşümü yavaşlatarak normal halime geçtim. Şehitlerimiz için yapılan anıtın bir benzerini. yüzde 25 meyilli. Güneydoğu şehitleri de Hakkari Dağlan'nda ölümsüzleşü. şehitlerimizin isimleri ile birlikte yükselerek. gül ve sarmaşıktan. Karakol saldırılarında geceleyin tam haber alınamadığından ve güneş doğsun da çatışma yerine ulaşalım diye beklediğimden. 11 metre yüksekliğinde iki ana kolon anıtı kavrayarak. Dönmeyen gemiler olduk açıktan. 28 subay. Bunlar arasında. adı. Helikopter. 2 bin metre karelik bir alanda inşa edildi.

Er Cevdet Ozdemir Ramazan Sinop 1963 09/10/1984 ÇukurcaHakkari Yolu >a 6 [.Er Metin Akkoç Ahmet Kütahya Edirne 1964 09/10/1984 Naci Çakar Hacı Đstanbul 1963 09/10/1984 Çukurca-Hakkari 10 1964 09/10/1984 Çukurca-Hakkari Yolu 11 ] |. Onb. Komd. Onb. Serin J.. 15 | [. Krk. Krk. Krk.Er Mürsel Ulunç Nurullah Ankara 1963 09/10/1984 Çukurca-Hakkari Yolu 5 ] |. Snr.Er Halis Annığ Hamdi Denizli 1965 Krk.. Utğm.Er ¦ Beytullah Ariç Mülayim 25/10/1985 Serin J. Yükü boş gemilerin ardında gezemem. Ali Türker Nuri Amasya Snr. Krk. Eken I. Serin J. bandıralar.Bu günkü durumumu merak ediyorsunuz? Kaldır başını kan uykulardan! Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok. 19 J [. 16 | [.Er O ] [. > 3 '< |. Snr.. Er Münir Kopuk Mehmet Bilecik 1964 07/09/1985 Andiçen Ky. Krk. No. 17 | [.Er Ahmet Bursa Hüseyin Kütahya Snr. 18 1 [.Er Cengiz Karaca Ali Çukurca-Hakkari Yolu 1 [.-Van 13 .Er Ömer Kara Ali Muğla 1965 25/10/1985 Serin J. Krk Ramazan Çelik Serin I. Snr. Krk. Celal Çekler Hasan Muğla Snr. 14 | [. Balıkesir 25/10/1985 1965 1965 1964 25/10/1985 25/10/1985 25/10/1985 . 25/10/1985 25/10/1985 Serin f. Snr. Doyurmaz artık beni bayraklar. Bağlar-Yürekli Yay. Serin J.Er Cemil Onaran Kemal Çanakkale 1964 09/10/1984 ÇukurcaHakkari Yolu 12 1 P.Er Musa Aytar Ali Zonguldak 1964 09/10/1984 Çukurca-Hakkari Yolu 8 Yolu 9 ] f.1 [. Bağlar-Yürekli Yay. Snr. Mahkum gemilerinin sularında yüzemem. 2 1 P. Murat Uzunal P. Çvş: Osman Temiz Nevzat Artvin 1963 09/10/1984 Çukurca-Hakkari Yolu < m 4 J |. Krk. Adnan Şen Mustafa Ankara 1963 30/08/1984 K. Abdurrahman Güzel Ahmet Aydın 1963 30/08/1984 K. 1965 25/10/1985 1965 Serin J.Er Hamit Deniz Hamit Bursa 1963 09/10/1984 Çukurca-Hakkari Yolu 1 [. Serin J. ] Rütbe ^e Sicili Adı Soyadı Baba Ad) Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 5 u 1 ] P. Krk Kasım Karaka 49 Nolu Sınır Tas Zülfettin Acar Kavak-Armutlu Böl." Arthur Rimbaud Beşinci Bölüm EKLER ÎSÎMLERĐYLE GÜNEŞĐ YÜKSELTENLER Dağ Ve Komando Tugayi Emir Ve Harekat Komutasindakî Birliklerde 1984-1995 Yillari Arasinda Şehit Olan Personel S.Er ismail Temelbaş Reşat Trabzon Snr. 345 "Ben sizinle sarmaş dolaş olmuşum dalgalar. Oıib. Snr.

Beyaztopraktepe P. Ergün Ünlü Hamza Kars 1969 28/09/1990 Ordekli Krk. Onb. Kd. Mahmut Ka Hakkari Y. Fensun Oğuz Süleyman Ankara 1960 10/01/1990 VanHakkari Karayolu 48 I-Er Yılmaz Ay Hasan izmir 1969 28/06/1990 P. Komd. Onb. Çvş. Ova 46 J. Atğm.Bölük Merkezi Güzelkaya^Şemdinli Tütünlü Ky. Komd. Komd. Er Isa Doğan Ramazan Afyon 1970 29/03/1991 KeklikkayaÇukurca 54 P. Atğm. (213/486398) Osman Uçar Ahmet Adana 1964 01/01/1991 Kuzey Irak 56 P.-Y. Snr.-Şemdinli P. Er Er Hasan Ata Ferhat Çopur 29/04/1987 22/04/1988 26/05/1989 Tûtünlû Ky. Taşlık Ky. 3NoluMevzi 45 I-Er ibrahim Korucu A. (1988/20) Orhan Korkmaz Seyit Ömer Ankara 1965 16/10/1990 53 P. Sadık Erişen Ahmet Çankırı 1970 28/08/1990 Serdarya Gediği. Krk. Er Zihni Ateşli Bahattin Tokat 1969 28/06/1990 Üzümlü J.Şem. 49 I. Tezcan Ozdemir Muslahattin Ankara 1970 01/04/1991 Kuzey Irak 58 P. Çvş. Er Mustafa Doğan Bekir Yozgat 1970 01/04/1991 Kuzey Irak 61 P. Ahmet Tokgöz Ali Mersin 1968 13/10/1989 Kuşdağı Ky.-Gürpınar 43 I. Krk. Er Süleyman Duru Rafet Aksaray 1967 30/03/1991 Şemdinli 55 P.JÇomd. (1987/649) Cevdet Şişman ismet Malatya 1967 21/11/1989 Kavuşak 47 Tbp. Er Kerim Çokbiçer Hamdi Eskişehir 1972 01/04/1991 Kuzey Irak 60 P. Komd. Er Bilal Ayıtgın Mamo Gaziantep 1969 05/11/1989 l. Komd. Duran Sayan Osman Sivas 1970 01/04/1991 Kuzey Irak 59 P. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 42 P. Komd. Onb. Onb. EkenJ.Tb. Astsb. Er Kamil Büyükbardakçı Mustafa Konya 1969 20/10/1989 Ormancık 44 P. Çvş.Hakkari 52 Is. Komd. No. Er Melayip Erdoğan Mehmet Sivas 1970 01/04/1991 Kuzey Irak . (1987/75) Mustafa Adışen Ertem Balıkesir 1969 01/04/1991 Kuzey Irak 57 P. Ova Yolu Cengiz Akpınar Çığlı Köyü Yakını Zafer Aşçıoğlu Kadir Rençber Mustafa Kûçûkbektas Mehmet Seyit Ömer Orhan Korkmaz 13/10/1989 13/10/1989 Taşlık Ky-Te. Çvş.-Semdinli Yeşilova Krk.-Çukurca Mustafa Erdem ü e I e m m 2 S. Atsb. Refik Bursa 1968 06/11/1989 Yıldız Krk. Onb. 51 P. 50 P. Snr.

Çvş. Durak Açıkgöz Samanlı I. Onb.^_ Koringantepe Mevkii A. Komd. Krk. Rütbe Ve Sicili . Cevdet Ocak Haydar Kırkıkkale 1970 13/05/1991 Koringantepe Mevkii S. Er Adı Soyadı 1 M. Şev» Ahmet Apak Samanlı f. Snr. Snr. Snr. Krk. Krk P. Latif Keçeli Haznekayalar Köyü Mehmet Đsparta 1970 13/05/1991 c C > I 2? 3' •on 63 P. Emin Kocaman ediği-Şemdinli 04/08/1991 04/08/199] 04/08/1991 Samanlı I. Onb Atilla Demirtas Kadir Mecidiye Çobanpınar I. S 2 3 O c tn C: . Krk. Sebahaıtin Koçak S. Çvş. Krk Yüksel Karaca Samanlı T. P. Snr. Snr. Krk Ramazan Hasan Tarım Mustafa 04/08/1991 07/08/199) Samanlı I. No. Komd. Atğm. Snr. Krk Mustafa Gedik Erdal Çoban Samanlı ]. (213/486600) 65 P. Komd. Komd. Snr. Muhsin Ataç 23/05/1991 12/06/1991 Aksu Köyü-Hakkari Mustafa Keskin Mıirsel Dilber Oktay Orkan Đbrahim Er Sarımağra-Şemdinli Mezargediği^Şemdinli 24/07/1991 24/07/1991 Mezargediği-Şemdinli Mezargediği-Semdinli P. Yaşar Seven Baba Adı Münir Memleketi Doğum Şehadet Tarihi Tarihi Sanısını 1966 13/05/1991 Şehadet Yeri ----------———————.62 P. M.

Snr. Snr. Snr. Snr. Snr. Rütbe _____ Ve Sicili 112 Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Tarihi Şehadet Yeri 25/10/1991 25/10/1991 25/10/1991 Gaziantep 1970 Rize Şehadet 1971 . 104 J. Bl.Er Şaban Uke Yaşar . y 94 I. 25/10/1991 Kayseri 25/10/1991 Çayırlı J. Snr. Onb. <_. Krk.Er Feridun Yılmaz Mehmet izmir 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Snr. Snr. J. Çankırı 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. 109 110 Bl. üo 98 ]. Snr. Bl. Krk. Halis Akdemir Ahmet Elazığ 1970 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I.Er Cengiz Sabuncu Mustafa Kayseri 1970 25/10/1991 Çayırlı f. Er Fehmi Koç Zahir Ağrı 1971 25/10/1991 Çayırlı J. 96 I. Snr: Krk. Bl.Er Seyfun Ateş Hasan 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. No. Er Cevdet Şimşek Halit Nevşehir 1971 28/09/1991 Başyurt Kışlası 93 J. Krk. r 92 P. No. Snr. Snr. O 102 J. Krk. Snr. Snr. Snr. Er Cumali Çağlar Emin J. <n m 100 J. 107 J. S? 99 J. 105 I. Snr.Er Mehmet Ünal Ali Selahattin Aksaray 1970 Bilecik 1970 1970 25/10/1991 Çayırlı ]. 103 J. (219/501486) Bilal Çakırcah ismail Balıkesir 1964 25/10/1991 Çayırlı J.Er Ali Erdoğan Ramazan Bolu 1970 25/10/1991 Çayırlı J. Krk. Komd. Krk. Snr. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 350 88 i Er Umut Gökdemir Yusuf Kars 1970 10/09/1991 Çobanpınar J. 106 J. Krk.Er Hidayet Yılmaz Hüseyin Niğde 1970 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. >-< 101 J. Er Murat Güler Şükrü Kastamonu 1970 10/09/1991 Çobanpınar J. Snr. Er Abdurrahman Eraslan Hasan Adıyaman 1970 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Astğm. Necdet Ayhan Çayırlı J. Krk. Krk. Snr. Snr. 95 J. Onb. Snr.Er Ümit Uçan Mehmet istanbul 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. 111 J. Krk. 91 J. Bl. Krk.Er Ayhan Çelik Veli Zonguldak 1971 10/09/1991 Çobanpınar J. Krk. Snr. Bl. Krk. -< m 97 I. 108 J. Krk. 89 f.'Bl. Snr. BL S. Snr. Er Zeki Akdoğan Necip Balıkesir 1970 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Er Ersin Ilıtan Rasim Eskişehir 1971 10/09/1991 Çobanpınar J.Er Nayram Yüce Rasim Sivas 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. u 90 I. Er Yaşar Kocabaş Ali Konya 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I.Er Murat Sancar Fazıl Bayburt 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. S.Er ismet Ozdemir Yaşar' Kayseri 1970 25/10/1991 Çayırlı J. Krk.m m Z 10/09/1991 Samanlı J.

133 P. Î34 P. Hakan Elis Arif Đsparta 1971 17/06/1992 Kayalar KöyüŞemdinli 146 J. Krk.1970 1965 130 P. Onb. Onb. 156 I. Krk.Komd. Krk.Çukurca 141 P. Er Mehmet Keskin Halil Mersin 1971 07/06/1992 Kayalar KöyüŞemdinli 144 P. Ercan Takıl Kenan Eskişehir 1971 22/06/1992 Perihan J. No. Komd. Onb.Çukurca 139 P. Onb. Komd. Onb. Hacı Kılıç Cabbar Van 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk. Necati Binekçi ibrahim Yozgat 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk.-Çukurca 136 Top. Onb. Er Cüneyt Sardaşlar Halil istanbul 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk. 150 J. Üzümlü Krk. Onb. Onb. Ramazan Sağlam Mevlût Zonguldak 1971 22/06/1992 Perihan J. Cvs. 155 I. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi ŞehadetYeri 135 P. Onb. Muharrem Erdoğan Sıtkı Adana . Atğm.-Çukurca 138 P. Ferhat Narlak Hüseyin Karaman 1971 20/07/1992 Sivritepe J. Mustafa Sönmez Ali Ankara 1971 07/06/1992 Kayalar Köyü-Şemdinli 145 Is. Er Aziz Çil Ali Sivas 1971 20/07/1992 Sivritepe ]. 151 i Er Sezai Polat Sırrı Erzurum 1971 22/06/1992 Perihan J. 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk.-Çukurca Sami Erşahin Ramazan Toaman Đmdat Pala Mücahit Okur Atilla Yangöz Đbrahim Selim izmir t-1 m O z' m I c m W Ol S. . Er Yusuf Şahin ismail Yozgat 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk.-Çukurca 137 P. Er Cemal Dil Münir Adana 1971 20/07/1992 Sivritepe J. Mesut Bilgin Emin Manisa 1971 22/06/1992 Perihan J. 153 I. Turabi Demirci Ali Adana 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk. Onb. Onb. 147 J. 148 I Çvş. Krk. 154 J. Çvş. Komd. 152 I-Er Mehmet Kopar Mehmet Kırşehir 1971 12/07/1992 IşıklıTekevler Mah. Krk. (219/502994) Turgay Süzgen Ali Kırklareli 1967 26/05/1992 Üzümlü Krk.Çukurca 142 I Er Osman Alim Mehmet Gümüşhane 1971 26/05/1991 Uzümlü-Çukurca 143 P. Er 131 P. Komd. Krk. Krk. Er Hüdayi Danış Mehmet Tekirdağ 1971 20/07/1992 Sivritepe J. Er 132 P. Krk. Komd. 149 I-Er Hüzeyin Gökçimen Şerif Erzurum 1971 22/06/1992 Perihan J. Erol Akar Hasan Tokat 1970 22/06/1992 Perihan J.Çukurca 140 P. Krk. Krk.

Er 182 j Er 183 J.Er Er [. Rütbe Ve Sicili 159 T.]¦ Er irfan Kartal Sivritepe J. Şeyi tali Çankırı 1971 20/07/1992 O "S 2 D tn s» 158 J.Salih 163 J. S. Abdül Özten 166 P. Çvş. Er_________Sami Đlhan JJx_ J. Er__________Metin Kaçar Yusuf Şaban Tahsin Cafer Emrah Đsmail Şehadet Yeri . Er f. Er Đbrahim Ayhan 168 }. 160 161 162 165 169 170 173 174 175 176 177 I Er Adı Soyadı Sadettin Anıl Hakan Ülger Adem Pantik J.157 . Komd. Krk. No. Onb.Sena Gelmez_______M. Er Aslan Palut Aslan Erzincan 1971 20/07/1992 Sivritepe J. Er Erdal Erarslan Muhsin 164 J. Er 178 T. Krk.Er . Komd. Komd.ÇvŞ(. Er Murat Menteş Dilaver Koca Abdullah Çakar Yusuf Gedik Đsa Tabii Nusret Şen Baba Adı Memleketi Doğum Şehadet ________________Tarihi Tarihi Đsmet Hasan Đhsan _______ M. Çvş. Vedat Dur 167 P.

20/07/1992 Sivritepe }. Krk. Bilecik 1971 23/08/1992 Dolamadibi Tepesi _____________1971 23/08/1992 Dolamadibi Tepesi Gümüşhane 1971 25/08/1992 Çukurca Bolu Mu________1973 25/08/1992 Bingöl Karayolu TL M ~ 1 _ _ * -¦ j-ı >« . Krk. Krk.Đbrahim Tokat Emlihan Ağrı 1972 1971 Giresun Aydın 1971 1971 30/08/1992 Şemdinli-Alan f. Bayburt 1972 12/08/1992 Hakan Tepe Đ. Krk. Krk. Krk. 30/08/1992 Şemdinli-Alan ]. 30/08/1992 Şemdinli-Alan J. 30/08/1992 Şemdinh-Alan (. Nuri Uçu Nesin Erzurum 1971 Bedir 1972 Hüseyin Bahadır Mahmut Bayburt 1972 30/08/1992 Şemdinli-Alan i Krk. 1971 Ordu Bursa 1971 1971 30/08/1992 Şemdinli-Alan ]. Krk. Krk. Krk. . 30/08/1992 Şemdinli-Alan ]. Ankara 1972 Ordu 1971 1971 20/07/1992 Sivritepe J. _Agn 1971 13/08/1992 Aktûtûn ]. 30/08/1992 Şemdinli-Alan I. **. Krk. 20/07/1992 Sivritepe I. Mersin 1971 H.* „ . 30/08/1992 Şemdinli-Alan ). Krk. Krk. 30/08/1992 Şemdinli-Alan I. Krk. _ _ . Rize Mustafa Göğebakan Eşref_______Adana 1971 1972 Abdülrezzak Kayacan Mustafa Erzurum 1971 Hakkı Demir M.Kemal Süleyman Ali Hüseyin Tahmaz Mahmut Ali Hızır Karaosman Necati Erzincan 1971 20/07/1992 Sivritepe I. Krk. Krk. Krk. 30/08/1992 Şemdinli-Alan ]._ _ _ Malaty.

206 J. 196 J. 204 I F. Krk. Krk. 205 1 Er Mustafa Karataş Recep Balıkesir 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J.Er Rıfat Çelik Ziya Sivas 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J. Krk. No. Krk. Muharrem Afyon 1971 04/09/1992 Şemdinli-Samanh J. 187 P. Krk.1. 201 J. 207 J.Er Ishak Siga Binali Erzurum 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütûn J.r Metin Yiğittop Ali Karaman 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. 1971 30/08/1992 Şemdinli-Alan J. Krk. Krk. Krk. Krk.Er ' Zülfı Çelik Veysel Yozgat 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. 188 . Krk. Krk.Er Ahmet Ozdil ismail Bursa 1972 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J'. Krk.Er Bayram Çakırgöz Mustafa Çankırı 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktûtûn J. Er Cengiz Uyar. Krk. 30/08/1992 50 O Đ -I m S. 189 i Er Bedrettin Şahin Hasan Çanakkale 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütûn J.Ali Kalkanderen Nadir istanbul 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. Er Şenol Çiftöreıı Cemil Denizli 1972 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. 192 J. Er Orhan Balcı M. G e a z i» o z D : 2j 50 O .Er Recep Tentis • Mehmet Adana 1971 13/09/1992. Krk. 194 J. Özgür Ozdenıir Rıza Giresun 1972 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. 190 . 191 J.Ali Ağrı 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktûtün J. Krk. Krk. 203 J. Krk. Krk. Er M. 197 J.Er Turan Yaman Kemal Aydın . 198 J. 185 I-Er Hakan Koçak Mehmet Adana 1972 30/08/1992 Şemdinli-Alan J. 186 . 200 J. Er Mehmet Öner Abdullah Ağrı 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün ].Er Selami Akça Ali Adana 1972 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J. Krk. Krk.Er Gönül Küçük Mehmet Adana 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktütûn J. Hüsnü Haskmş Mehmet Sinop 1971 30/08/1992 ŞemdinliAlan J. Krk. 195 J.30/08/1992 Şemdinli-Alan [. Krk.Er Kenan Ergün Mehmet Erzurum 1972 13/09/1992 ŞemdinliAktütün f. 199 J.Er Recep Ergeç Cafer Çankırı 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J. Krk. Krk. Krk. 193 J. Krk. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 184 J. Er Yılmaz Öner Kamil Sivas 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün f.J. Onb.Çvş. ŞemdinliAktütün J. 30/08/1992 Şemdinli-Alan ). 202 J Er Akın Ozcan Hayretin Edime 1972 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J.J.

. . 215 P. Komd. Komd. Komd. Komd. Er 220 P. Komd. Er P. Ejder Polat Ahmet Yılmaz Aşkın Yeldiren Coşkun Davulcu 214 P. 1 210 211 217 222 223 (988/772) P. 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J. Er P. Krk. Atğm. Çvş. Er P. P. (225/515413) 212 P. Đrfan Đdrisoğlu Bahtiyar Ceylan P. 29/09/1992 Şemdinli-DerecikJ. Onb. Uz. Kd. No. Komd. Er Adı Soyadı H. Komd. Komd. Er ______________Şemdinli-Aktûtûn ]. onb. Komd. (25/515951) 209 î. Er Muammer Dur P. Krk. Er Muharrem Konu P. Atğm. Çvş. Rütbe Ve Sicili 208 J. Komd. Komd.S. 29/09/1992 29/09/1992 1971 29/09/1992 Giresun Kırklareli Eskişehir Adana______ Şemdinli-Aktütün J. Krk. Er Đsmail Đnce Baba Adı Memleketi Süle Mehmet Durmuş Mustafa Orhan Hikmet Cuma Karaman Tokat Trabzon Çankırı Đğdır Erzincan Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri Gaziantep 1971 13/09/1992 1971 1971 1971 1971 1971 1971 226 P. Krk. Kemal Keskin P. Cemil Küçük Nurettin Kartal Cunta_______Gaziantep 1971 229 P. Onb.

Er Ekrem Karaaslan Ethem Manisa 1972 29/09/1992 ŞemdinliDerecik J. Şemdinli-Derecik ]. Çvş. Şemdinli-Derecik J. Krk. Krk. Krk. Komd. Şemdinli-Derecik J. Komd. 2. Şemdinli-Derecik {. 236 Top. Tb. Krk. 5 o c m tn I S. 1973 11/06/1993 Kayalar Ky. EkenEnva Sırtları 248 P. Krk. Krk. Krk. 232 P. Şemdinli-Derecik J. Şemdinli-Derecik ]. Şükrü Onay Nevzat Burdur 1972 06/06/1993 P. Krk. Komd. 237 P.-Şemdinli 249 ]. Erat Gazinosu 240 P. Komd. Komd. Melûni Böl. Komd. 235 P. Er A. Krk. OvaIskantepe . Çvş. Osman Ankara 1972 30/11/1992 IranDalamper Dağı 242 P. 238 P. Krk. Çvş. 29/09/1992 Şemdinli-Derecik |. Krk. 241 P. Şemdinli-DerecikJ. Er Muhsin Demir Veli Kastamonu 1971 29/09/1992 ŞemdinliDerecik J. Komd. 11989-254) O. Onb. Krk. Krk. Krk. Krk. Komd. Krk. Şemdinli-Derecik ]. Krk. Irak-Ç. Er Sadık Ekiz Hasan Ankara 1972 29/09/1992 Şemdinli-Derecik J. 29/09/1992 29/09/1992 Şemdinü-Derecik J. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 230 P. Serhat Önder Şükrü Erzurum 1971 30/11/1992 Iran-Dalamper Dağı 245 P. Krk. Muhsin Ayman Ardalan Malatya 1967 31/10/1992 K. Krk. Komd.Kastamonu 1972 29/09/1992 1972 29/09/1992 1969 29/09/1992 Amasya 1965 29/09/1992 Samsun Trabzon 1971 29/09/1992 Şemdinli-Derecik T. Şemdinli-DerecikJ. Şemdinli-DerecikJ. Er Haydar Yıldız ismet Sivas 1972 05/06/1993 Şemdinli 247 i Çvş. Er ismail Çakır Fikri istanbul 1971 30/11/1992 IranDalamper Dağı 244 P. Krk. Onb. Onb. Hayrettin Taşdelen Ahmet Kastamonu 1971 29/09/1992 Şemdinli-DerecikJ. Krk. Komd. Er Yücel Fırtına Mehmet Tokat 1972 30/11/1992 IranDalamper Dağı 246 P. Şemdinli-Derecik J. No. Er Yakup Bıyık Aslan Cabi Rize 1971 29/09/1992 Şemdinli-Derecik i Krk. Kenan Ozdemir Kemal Bolu 1972 30/11/1992 IranDalamper Dağı 243 P. 233 P. Er Necdet Orhan Mehmet Bartın 1971 29/09/1992 ŞemdinliDerecik J. Battal Karadağ Osman Sivas 1971 29/09/1992 ŞemdinliDerecik J. Krk. 239 P. Kd. 234 P. Maraş. Krk. Süleyman Cevizkıran ismail Edirne 1972 29/09/1992 Şemdinli-Derecik J. Şemdinli-Derecik J. Er Aziz Çelik H. OvaTathca Köyü 250 J. Vasfı Güney^ Abdurrahman Konya 1972 17/10/1992 4. Er Adnan Ozdemir Ramazan Aydın 1972 27/06/1993 Y. Er Yusuf Kaynar Ziya izmir 1972 27/06/1993 Y. Er Hasan Mutlu Mehmet Samsun 1972 29/09/1992 ŞemdinliDerecik J. 231 P. Er Mehmet Akkan Mustafa K.

Murat Ozeker Kürevetepe-Yüksekova £ Orhan Edirne Kahraman 1972 27/06/1993 09/07/1993 Y. Feyzullah Kûçûkbingöl Selahatlin Erzurum 1972 Kısıklı I. Er >5 J. 256 Onb. Komd.251 J. Tk 261 Onb. Krk. Mesut Kaplan Efrahim Sakarya 1973 24/07/1993 Susuz Te ıdinli (1990/84) Sezgin Akdeniz Rasim Ordu 1971 27/07/1993 Kısıklı J. Hatay 1972 > -< 2 ta ¦en m 253 J. No. Er Necdet Yağız Feruz Gümüşhane 1972 17/07/1993 Davuttepe S. Yaşar Bayraktar Şehadet Yeri 27/07/1993 . Şenol Ergüder Ova-Iskantepe 252 P. Çvş. Krk. 258 259 Er Er Er Ergûn Güçlü Naim Oktay Güldüren Eyüp Gaziantep 1972 27/07/1993 Kısıklı I. Çvş. j. Birol Aksu Đbrahim Çorum 1973 27/07/1993 Çob. Astsb. Komd. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Şehadet ____________ Tarihi Tarihi >4 P. Krl 260 Onb. Çvş. Denizli______1973 27/07/1993 Kısıklı T. Krk. Krk. Komd. Hakkı Ozdemir Kemal Amasya______1972 27/07/1993 Kısıklı I.

Şevket Samsun 1972 01/08/1993 J_K_k 262 Er Đsmail Dokuz Şevket Çorum 1972 01/08/1993 Serbest ]. Krk 263 . Onb. Muzaffer Çetin Đshak Sakarya 1972 _0___08/1993 Serbest ]. K 264 .Er Ali Başpmar Abdullah Yozgat 1972 01/08/1993 Serbest [. Ki 265 .Er Hüseyin Gül Zaynel Amasya 1972 01/08/1993 Serbest.]. Ki 266 .Er Bayram Köse Hasan Kırşehir 1972 01/08/1993 Serbest 267 [.Er Ömer Çolak Mustafa -»azıantep 1972 01/08/1993 Serbest 268 Er Yıldıray Uygun Şerafettin Ordu 1972 01/08/1993 Serbest ]_K 269 Er iskender Öztûrk Hacı Sivas 1972 01/08/1993 Serbest ]. Ki O z m 271 272 273 Er Er

Onb. Er Yusuf Temğir Mehmet Hatay Abit Orbay 1973 01/08/1993 Serbest ]. Krk Adil Çevik Ahmet Karaman 1972 01/08/1993 Yeşildere Mez.-Y. Ova Rasim Giresun Ramazan Selen 1972 01/08/1993 Kamışlı-Yeşildere Reşat Malatya 1972 01/08/1993 Karruşlı-Yesilde '4 Er Hüseyin Kumtepe Mustafa Aksaray 1972 01/08/1993 Kamışlı-Yeşilde Er Hasan Akpıııar Emin Hatay 1973 02/08/1993 Aktütün Krk, J. Yop. Utğm. (1989-163) Đsmet Akın Bahattin Mersin 1967 03/08/1993 Gölgelik Tepe-Y. Ova S. No. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 277 J. Uz. Çvş. Mednan Tuna Remzi Kırklareli 1967 03/08/1993 Gölgelik TepeY. Ova 278 I. Er Hasan Aydoğan Ali Mersin 1972 03/08/1993 Gölgelik TepeY. Ova 279 J. Er ismail Avcılar Ahmet istanbul 1972 03/08/1993 Gölgelik TepeY. Ova 280 J.Er Mehmet Doğan Ahmet Malatya 1972 03/08/1993 Gölgelik TepeY. Ova 281 I Er Cihan Elkan Murat istanbul 1972 03/08/1993 Gölgelik Tepe-Y. Ova 282 i Er Đhsan Malgir M.AĐĐ K. Maraş 1972 03/08/1993 Gölgelik TepeY. Ova 283 J.Er ibrahim Kuleli Avni Konya 1973 03/08/1993 Gölgelik Tepe-Y. Ova 284 P. Komd. Onb. Ferhat Sözen Şaban Sakarya 1972 04/08/1993 Bûyükantepe-Çukurca 285 P.Er Ayvaz Gedik Refik Nevşehir 1972 13/08/1993 Beyazdağ-Şemdinli 286 P. Çvş. Mustafa Çürük Adil Manisa 1972 13/08/1993 BeyazdağŞemdinli 287 .1- Er . Okan Günel Hüseyin istanbul 1972 14/08/1993 Davultepe 288 P. Komd. Onb. Gazi Alerdek Hüseyin Ankara 1972 16/08/1993 Hisaryayla-Y. Ova 289 JP.Uzm.Çvş. Isa Bayram Hasan Ordu 1969 16/08/1993 Hisaryayla-Y. Ova 290 P.Er Hüsamettin Karahan Mehmet Yozgat 1973 21/08/1993 Çukurca-Kazan 291 P. Onb. Ahmet Küçükadalı Yaşar Antalya 1973 21/08/1993 ÇukurcaKazan

P. Komd. Er Yusuf Ertürk Hasan . Hakkari 11 Merkezi 293 .!• Er Ali Uyanık Hasan Karaman Hakkari 294 J. Komd. Er Osman Ozdemir Necati Tepe Mev. 295 J.Kd.Çvş. Fatih Karakılınç Burhanettin Hakkari-Y. Ova Yolu 296 J.Er Ilhami Uras Hasan Kırklareli 1973 297 J.Er H.Savaş Hakverdi Kazım Yozgat Hakkari 298 J. Atğm. (231/530289) Muzaffer Ateş Berizincirtepe 299 lEr Bülent AUmsoy Ishan Bayburt c: z

292

Çanakkale 1972 Uşak

1971

23/08/1993 Armutlu Mev.Incetaş

28/08/1993 1973

06/09/1193 1970

Kayseri

16/09/1993

21/09/1993 Erzilci Böl.-Hakkari 1973 21/09/1993 Erzilci Böl.Yusuf Tokat 1969 1973 22/09/1993 22/09/1993 Berizincirtepe

O S* 300 J. Er Önder Ateş Rıza Amasya 1972 02/10/1993 Tavukçif.-Hakkari S. No. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 301 Uz. Çvş. ihsan Günbey Salih Eskişehir 1971 11/10/1993 Kısıklı J. Krk. _________ 302 [.Er Ahmet Yaşar Halis Ordu 1973 11/10/1993 Kısıklı 1 Krk.______________ 303 f. Uz. Çvş. ibrahim Karakoç Ömer Yozgat 1966 23/10/1193 Kavaklı J. Krk._____________ 304 f. Onb. ihsan Sanoğlu Ali Yozgat 1972 23/10/1193 Kavaklı J. Krk.____________ 305 • Er Şaban Özer Hasan Samsun 1973 23/10/1193 Kavaklı J. Krk.____________ 306 . Komd. Onb. Bersan Doğantekin Dinç izmir 1972 23/10/1193 Kavaklı \. Krk.____________ 307 . Komd. Onb. Allahverdi Mengutay Kasım Kars 1972 23/10/1193 Kavaklı I. Krk.____________ 308 . Komd. Onb. Hayri Alkan Ali Samsun 1972 23/10/1193 Kavaklı J. Krk.___________ 309 . Komd. Onb. Kamuran Kaya Halil Mersin 1972 23/10/1193 Kavaklı J. Krk.____________ 310 > .Er Necati Teke Yusuf Sinop 1973 23/10/1193 Kavaklı V. Krk. 311 f. Onb. Mustafa Arık Hasan Zonguldak 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe__________ 312 .Er Yaşar Semerci . Ahmet Zonguldak 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe__________ 313 .Er Yüksel Tuzcu Ahmet Ankara 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 314 .Er Gürkan Gökçek Besim Manisa 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe__________ 315 . Er Çetin Yavuz Farız Hatay 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 316 .Er Sabri Çadırcı Yaşar Kastamonu 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 31; . .Er Mustafa Aşçı Alime t Hatay 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 318 .Er Ekrem Toktamış Derviş Malatya 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe__________

; .Er Ahmet Edem H.Avni Ankara 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 320 i .Er Sami Akbıyık Hasan Bolu 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 321 I y. Komd. Çvş. Abdullah Satılmış Abdülmecit Aksaray 1973 10/11/1993 Üzümlü Krk. Mevkii 322 ] Er ismail Köse Selahattin Sivas 1973 19/11/1993 Pirinçeken J, Krk._________ 323 ] .Er ismail Avdın Mehmet Mersin 1973 19/11/1993 Pirinçeken J. Krk. 324 J Er Ergün Çarpan ali Mehmet Adana A972 19/11/1993 Pirinçeken T. Krk. 325 j . Onb, Mehmet Kısacık Mehmet Adana 1972 19/11/1993 Pirinçeken I. Krk. O G: en m tn S. No. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 360 1 326 I. Er Zekeriya Ibo Mehmet Gaziantep 1973 19/11/1993 Pirinçeken J. Krk. 327 ]. Er Ali Kalaycı Musa K. Maraş 1972 19/11/1993 Pirinçeken J. Krk. 328 329 Krk. 330 331 Krk. 332 333 [. Er Ergül Gebeş ibrahim > T. Er Zeki Deınirtaş Hasan c J. Onb. ismail Sağır Pirinçeken J. Krk. 50 n ]. Er Erol Özen kir is Oedu 1972 19/11/1993 1972 Pirinçeken J. Krk. Pirinçeken J. 19/11/1993 Pirinçeken J.

319

Manisa Hüseyin Balıkesir

19/11/1993 1972

Samsun 1973

19/11/1993

I. Er Mehmet Taş Zülfü Eskişehir 1973 24/11/1993 Kayalar Mevkii o J. Astsb. Çvş. Cüneyt Muhacir Niyazi Adana 1972 12/12/1993 Üzümlü J. Snr. Krk. 334 ]. Komd. Çvş. Raşit Kılıç Mahit Đstanbul 1972 12/12/1993 Üzümlü y. Snr. Krk. m 335 ]. Komd. Onb. Mehmet Turan Neşet Bursa 1972 12/12/1993 Üzümlü J. Snr. Krk. W 336 J. Komd. Onb. Ramazan Gel Atıf Bolu 1972 12/12/1993 Üzümlü y. Snr. Krk. 337 ]. Komd. Onb. Zekeriya Gözyuman Mustafa Sakarya 1973 12/12/1993 Üzümlü J. Snr. Krk. fB 338 J.Atğm. (233/534097) Bekir Hacıismailoğul Salih Yozgat 1969 12/12/1993 Üzümlü J. Snr. Krk. O 339 I. Er________ Tamer Selojjlu Kazım Kars 1973 12/12/1993 Üzümlü y. Snr. Krk. 340 ]. Er Hasan Çiçek Elbay Erzurum 1973 25/12/1993 Kaval Köyü-Kato Mevkii 341 P. Komd. Er Aydın Çelik Mustafa istanbul 1973 11/01/1994 Kato 342 .]. Er________ Durmuş Sarıçam H. Đbrahim Adana 1972 11/01/1994 Pirinçeken Krk. 343 J. Er Đlker Karakuş Necati Adana 1972 11/01/1994 Pirinçeken Krk. 344 345 346 347 J. Atğm. (231/530038) Kadir Kılcı Vedat Erzurum Pirinçeken P. Uz. Onb. Yıldıray Kılınç Cumali Niğde 1970 P. Komd. Onl >. Lokman Erkan Bekir Yozdat Alandüzü J. Kd. Çvş. (1989/479) Fethi Murat Cemal Elazığ Alandüz-Hakkari 1967 19/01/1994 Alandüzü

01/02/1994 1973 1968

01/02/1994 01/02/1994

Osman Genç (1991/505) ibrahim Eskişehir 1973 01/02/1994 Alandüz-ttakkari 349 J. Er ismail Konuk Veysel . Er Yusuf Erk ibrahim Gümüşhane 1973 21/04/1994 Şarzeri-Peş. Onb. Yb. Çvş. Komd. Er . Yusuf Turgut (1972-56) Mustafa Yozgat 1949 02/03/1994 Alandüzü 358 I. Er Ahmet Yalçınkaya ismail Çankırı 1973 01/06/1994 Alandüz 375 P. Er • Ercüment Bozdoğan Saim izmir 1973 01/06/1994 Alandüz 374 P. Komd. Onb. Komd. Halil Bakirli Osman Külahya 1973 31/05/1994 Alandüz 369 P. Mete Okur Kemal Bayburt 1973 01/02/1194 Alandüz 353 J. Komd. Komd. Komd. Komd. Mahmet Malçuk Hüseyin Manisa 1974 01/06/1994 Alandüz S. Komd. No. Komd. Er M. Plt. Ramazan Karaca Mustafa Đsparta 1973 01/02/1194 Alandüz 352 J. Komd. Komd. Elimdar Yılmaz Ahmet Yozgat 1973 01/02/1194 Alandüz 357 J.Ali Şener Mehmet Đstanbul 1973 06/05/1994 Taşlık ' 364 J. Komd. Komd. Er Selçuk Doğan Kamil Đsparta 1973 07/05/1994 Kuzey Irak 365 P. Mürsel Gürlek Mahmut Kayseri 1968 31/05/1994 Alandüz O O m m i c 370 P. • Bolu 1973 01/02/1194 Alandüz 351 J. Onb. Komd. Uz. Onb. Onb. Komd. Mustafa Karanfil Kaya Balıkesir 1967 01/02/1994 Alandüz-Hakkari 350 J. Er Seyyit Şahin Mehmet Gaziantep 1973 01/06/1994 Alandüz 373 P. Er Ali Özçilengir Mustafa izmir 1973 11/05/1994 Uzümkıran-Şemdinli 367 P.Krk. Çvş. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Şehadet Şehadet Yeri Tarihi Tarihi 371 P. Komd. Er Cafer Mavi Hasan Kütahya 1972 13/04/1994 Mezi Karyaderi 362 P. Çvş. Komd. Komd. ibrahim Kuru Kaya Kütahya 1973 12/04/1994 Mezi Karyaderi 359 P. Komd. Er Şenol Çolak Lütfi Rize 1973 01/06/1994 Alandüz 372 P. Komd.S. Uz. Komd. Davut Kara Emin Samsun 1973 16/05/1994 GeçitliKaltepe 368 P. Mehmet Irmak Mehmet Malarya 1973 01/02/1194 Alandüz 355 f. Onb. Ali Đhsan Tekoğlıı Cemil Gaziantep 1967 12/04/1994 Mezi Karyaderi 361 J. Er Mehmet Akkurt Hacı Konya 1973 01/06/1994 Alandüz . Onb. Göksel Yaman Kemal izmir 1973 01/02/1194 Alandüz 354 J. Komd. Er ' Ahmet Kaplan Mevlüt Afyon 1973 11/05/1994 Uzümkıran-Şemdinli 366 P. Onb. 363 J. No. Mustafa Ungör Mehmet Ankara 1973 01/02/1194 Alandüz 356 J. Onb. Onb. Rütbe Adı Soyadı Ve Sicili Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 348 J. Çvş. Astsb. Idris Özgür Necmi Tekirdağ 1973 12/04/1994 Mezi Karyaderi 360 [.

Er Mehmet Ali Demir Murat Aksaray 1973 02/06/1994 Alan 382 I-Er Talip Bulut Ahmet. Er Erdal Ozçelik Dündar Konya 1973 08/07/1994 IkiyakaYüksekova 390 I Er Alim Araç Ali Samsun 1973 13/07/1994 Alyuva Mez. Uz. Onb. Romd. Onb. Çvş.-Yüksekova 391 Is. 383 I Er Satılmış Görkem Hikmet Çorum 1974 10/06/1994 Serbest Çukurca 384 P. Çvş.1. Çvş. Hüseyin Necati Çatal Abdullah Çoban Cevdet Korkmaz ——----------------------¦" ___________________ Alı met Solmaz Adil Oruç______ jgsman Kurtkaya 376 377 . Onb. Er Kamil Kısan Ramazan Ordu 1973 14/07/1994 Ari z D t» O 394 P. Aydın 1973 05/06/1994 Umurlu J. P. P. Onb P. Er Şehadet Tarihi 16/07/1994 Buluüu Çukurca" 19/07/1994 Serbest ı 19/07/1994 Serbest Çukurca_ 19/07/1994 Serbest ÇukuTcT" 19/07/1994 Serbest Çukurca 19/07/1994 Serbest ÇuküTcT" 19/07/1994 Serbest Çukurca 19/07/1994 Serbest ÇukurcT 19/07/1994 Serbest Cv 19/07/1994 Serbest Çukurca 19/07/1994 Serbest Çukurca P. Krk. Komd. Er 418 P. Et Ahmet Ece Ömer Konya 1969 08/07/1994 Ikiyaka-Yüksekova 389 P.]¦ Er Cengiz Karcı oğlu Mehmet Kastamonu 1974 21/06/1994 Ordekli-Hakkari 386 P. Sivas 1971 02/06/1994 Alan-Şemdinli 380 .Er Cehan Misket ismail Amasya 19. Komd. Çvş. (233/534043) Mehmet Kova Nimet . Cevdet Biçici Bayram Elazığ 1969 02/06/1994 Mezargediği 379 J. Kahraman Çelikbaş irfan Niğde 1968 14/07/1994 Ari 393 P. Çvş. Maraş 1973 14/07/1994 AltındağlarBeytüşşebap 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 Şehadet Yeri Er J. Uz. Atğm. Uz. Komd. Cengiz Toklu Şeydi Afyon 1974 01/06/1994 Alandüz P. Zeynel Gülgen ibrahim Eskişehir 1973 02/06/1994 Alandüz 378 Is. Çvş. Komd. Çvş. Komd. Uz. Er Yusuf Kaya Mehmet K. Komd. Uz. Komd. Arif Kaplan Mustafa Aydın 1968 14/07/1994 Ari-Kuzey Irak 392 P. Erkan Birkış Ergül Kars 1973 19/06/1994 KuzugediğiKuzey Irak 385 . . Onb. (233/533690) P. Er Ercan Mersin Kemal Aydın 1973 25/06/1994 OcaktepeBeytüşşebap 388 P.73 02/06/1994 Alan 381 I. Komd. P. Onb. Atğaı. Erol Uysal Kemal Aydın 1967 25/06/1994 Ocaktepe-Beytüşşebap 387 P. Çvş. Komd. Komd. Uz. Çvş. P. P.P.

Komd. Uz. Onb. Er Nurettin Yel Selehattin Çanakkale 1973 28/07/1994 Nişan lepe-Esenyamaç 425 P. Onb. Er Hüseyin Kuçar Mehmet Manisa 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 422 P. Uz..Bedri Şahin -—¦--------------~ -----------------—------------------------Muhammet Önder Hüseyin Akbaş Murat Çetin Đdris Uslu —-.. Rütbe • Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Şehadet Şehadet Yeri Tarihi Tarihi 419 P. Mustafa Dündar MüminTekirdağ 1973 28/07/1994 Nişan te pe-Esenyamaç 423 P. Komd. Komd. Ayhan Orak Ahmet Edirne 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç .. Çvş. Murat Alıcı Şerif Çorum 1971 28/07/1994 NişantepeEsenyamaç 420 P. Onb.. Komd. Müseyyit Uluışık Ali Tokat 1971 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 421 P.. ____ Bülent Deniz Đsmet Mustafa Mustafa Edime 1973 Kastamonu 1973 22/07/1994 Varibazo-Semdinli' Gümüşhane 1973 1971 1973 Tokat 23/07/1994 Geçitli-Hakkari Kütahv Trabzon Mustafa Bayram Đbrahim Yaşar Abdıır Fehmi Samsun Kocaeli Kırıkkale 1973 25/07/1994 Hakantepe 25/07/1994 Tahtataş-Şemdinli 1974 25/07/1994 Tahtatas-Semdinii 1973 26/07/1994 Kısıkh-Yûksekova 26/07/1994 Kısıklı 26/07/1994 Kısıklı 26/07/1994 Kısıklı' 26/07/1994 Kısıldı 1973 26/07/1994 Ca Lütfi rlı-Cı Erzurum 1970 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç t-1 m S O C m e 1*1 S. Er Mustafa Korkmaz Mehmet Aydın 1973 28/07/1994 Nişan te pe-Esenyam aç 424 P. Komd. No.

Er ismail Külek Hüseyin Denizli 1973 28/07/1994 Nişante pe-Esenyamaç 428 P. Komd. Onb • Arman Galata 7aztaş-Şemdinli . Krk. Haldun Ateş Ali-Güllü Kayseri 1973 09/08/1994 Cudi Dağı • 442 p . Bülent Karakaş Bilal Erzurum 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 433 IOnb. Er Muharrem Taş Hüseyin Đğdır 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 430 P. Komd. Komd. Kadir Altıntaş Ordekli J. Er Cihat Akın Neşet Balıkesir 1973 07/08/1994 Cudi Dağı 440 p. Om Güçlü Nurettin Balıkesir 1973 12/08/1994 Nişantepe-Esenyamaç c c c < W 3 443 J.426 P. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Şehadet Yeri Ali Rıza Baştu Ordekli I. Sezai Ergül Ali Haydar Kırıkkale 1974 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 431 P. Fihmi Bingöl Salih Adana 1971 13/08/1994 OrdekliJ. Krk. Komd. Sefer Emre Mete ismail Selahattin Cihan Kemal Haydar Ordekli 1. Er Recep Avşar Selahattin Tokat 1971 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 427 P. S. Çvş. Komd. Er Orhan Cengiz Karaçam Isfendiyar Kastamonu 1973 08/08/1994 Kavaklı-Hakkari 441 p. Krk. Özcan Özdemir Ordekli I. Krk. Komd. Komd. Çvş. Onb. Çvş. No. Komd. Ramazan Teke Musa Niğde 1972 29/07/1994 BulamktepeŞemdinli 434 ]¦ Er Osman Karabulut Ömer Çankırı 1973 05/08/1994 UmurluŞemdinli 435 ! Er ismet Çıplak Ömer Amasya 1973 05/08/1994 UmurluŞemdinli 436 ]• Er Ahmet Gözütok Mustafa Amasya 1973 05/08/1994 Umurlu-Şemdinli 437 1 Er Kemal Günaydın Kerim Trabzon 1973 05/08/1994 UmurluŞemdinli 438 ]¦ Er Ayhan Kaplan Nihat Kastamonu 1972 05/08/1994 UmurluŞemdinli 439 p. Zafer Đpek Halil Bilecik 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 432 P. Uz. Çvş. Er Hüseyin Demirel Mehmet Bartın 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 429 P. Komd. P. Komd. Komd. Çvş. Ki*.

473 J. Tayfun Ozaksoy Tahir Niğde Z 472 J. Krk. Er 453 Yıldırım Aksal Beyaztaş-Şemdinli Hasan Erdal Yaşar Karadağ-Hakkari Karadağ-Hakkari P.-Kuzey Irak O 471 J. Uz.Eken-Çukurca Nişantepe-Şemdinli Nişan tepe-Şemdinli J. Astsb. No. Algın.Keramettin Koçak Beyaztaş-Şemdinli 450 451 P. Çvş.Er Adem Tamrak Zekeriya Erzurum 1973 470 J. Komd. . (235/538867) Salim izleyen 27/09/1994 Đsimsiztepe-Çukurca c \ 468 I. Onb 452 p. Durali Dönmez Ömer Faruk 03/10/1994 Atak Op. Oııl). Komd. (1992/490} Hakan Gökçe Musa Atak Op. 462 Uzundere-Çukurca Çağlayan J. 03/10/1994 1969 Antalya 05/10/1994 Gülkavak- . Hüsnü 27/09/1994 27/09/1994 Konya 1973 1971 izmir 1969 Isimsiztepe Isimsiztepe z 03/10/1994 AtakOp.Er Raşil Çakır Aliosman Samsun 1974 Yüksekova m ŞehadetYeri A. Er Sabri Acar Hüseyin Muğla 1974 01/11/1994 Incirlik-Bozkaya ON 467 J. Uz. Oııl). Ertan Yılmaztürk Mahir Tüfekçi Yürekli-Şemdinli Necdet Şenses Yürekli-Şemdinli Kırmızıkayalar-Şemdinli Kırmızıkayalar-Şemdinli Aslankapam-Çukurca Abdülkadir Tu Aslankapam-Çukurca S J8 O s m I m Ş. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Şehadet Tarihi Tarihi 488 J. Er 461___P. Atğm (235/537166) 457 " P.Er Ramazan Avcı Halil K. Maraş 1973 469 J. Er Serin tepe-Çukurca Şemdinli-Karad 458 459 460 P. Komd. (Jvş. Uz.

Onb.iy73 27/10/1994 1973 27/10/1994 Ketina Boğ .Eken-Çukürca 12/10/1994 12/10/1994 12/10/1994 12/10/1994 Burdur 1974 P.Böl. Er Ahmet Yazıcı Ali Rize 1974 J.Er AliBay^ Mehmet Kars 1972 J. Maraş s? J.Eken-Çukurca P. Çvş.Eken-Çukurca 1974 12/10/1994 m ~< O 12/10/1994 1972 1973 P.Fettah K. No.Snr. Kışlası-Van Hüseyin Çatalkas 10/03/1995 10/03/1995 Hakkari-Derin Köorü Hakkari-Derin Köprü P. (235/538475) Fahrettin Özden 01/11/1994 Incirlik-Bozkaya S.Er Şenay ilan Salman Ardahan 1974 485 486 487 J.Eken-Çukurca KatoP.474 475 476 477 478 479 480 481 J.Eken-Çukurca P. Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri Alan-Şemdinli P.Eken-Çukurca 1973 12/10/1994 P.Eken-Çukurca Sivas .Eken- 482 P.AĐĐ Muğla 1974 J.Eken-Çukurca P.-Şemdinli Ketina Boğ. Nadir Şimşek Ahmet Eskişehir Hakkari 483 J.---------------- .-Şemdinli 1963 Elazığ J.Eken-Çukurca J. Kuzey Irak-Metina Ali Osman Gökdere Kuzey Irak-Metiııa 1974 1974 1970 12/04/1995 12/04/1995 12/04/1995 Basyan Vadisi-Kuze Mehmet Emin Borazan Yakup Halit Eskişehir ı.Er Sinan Demirbaş Selahattin Bolu 12/10/1994 P.Er Güngör Çetin kaya M. 4.Er Murat Morkoç Binali Erzurum Çukurca 484 J.B. Komd.Er Adem Yılmaz ismet Kastamonu 1973 J.Tb. Atğm.Eken-Çukurca Coşkun Köçek 15/11/1994 24/11/1994 24/11/1994 24/11/1994 Hakantepe-Çukurca Hakantepe-Çukurca Nihat Turfan 24/11/1994 24/11/1994 Hakantepe-Çukurca Selahattin Koç Hakantepe-Çukurca Bahatün Erdem Şemdinli-Tb. Onb Ahmet Gürbüz ___ Hüdaim Öner ---------------------------------------Tamer Gülveren 25/03/1995 07/04/1995 07/04/1995 07/04/1995 Hakantepell.Er Isa Tahta M. Ümit Alyanak Mustafa P. Er Fazlı Kesekler Şakir Çorum 1974 J.Er J.Er Aydın Çelik Haydar Yusuf Akbaş Ali 17/10/1994 24/10/1994 24/10/1994 P.Üs.I.

Utğm. Atakan Birgül Muzaffer Afyon 1971 05/06/1995 Alandûz Top.Er Zafer Kızıltaş Yasin Kars 1974 11/05/1995 Aktütün 518 J. Krk. Onb. Kd.Tğm-(237/540689) Nadir Ozan Turgut Elazığ 1967 11/05/1995 Aktütün-Şemdinli LANU 517 J. Er Alyşar Sıkar Mahmut Hatay 533 534 Krk. t" m 2 O w i t-4 M ¦M S. Er Rahmi Yılmazer Mehmet Kastamonu Güzelkonak-Şemdinli 529 J. Çvş. S. Er Barış Akay Cevat Muğla 1974 22/04/1995 Güven Dağı z 515 P.Er Adem Ateş Halil Tokat 1974 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe 526 P. 535 P. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri oo *¦* 514 J. Cihangir Tok Kadir Konya 1973 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe > 521 J.Er Murat Karaboğa Nazmi Mersin 1974 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe Z 520 J. Komd. Abdülkadir YüzbaşıoğluMûrsel 13/06/1995 Karacadağ 532 P. Rütbe Ve Sicili 536 540 541 542 543 544 545 546 547 548 303 554 556 558 Vedat Ozayar Yozgat . Onb. (1991-26) Hasan Sahan Veysel 09/06/1995 Bostanlı Ky.12/04/1995 12/04/1995 Dursun Çepni Ömer Akbulut Mürsel Erzurum 1965 17/04/1995 Çobanpınar S. Uz. Ekrem Kayar Hüseyin Konya 1970 16/06/1995 Edip Ortaklar J. Onb Ercan Pınar Mustafa 527 Kayseri 1975 1970 31/06/1995 GüzelkonakKaracad 11/06/1995 1974 13/06/1995 1964 Artvin 1974 13/06/1995 13/06/1995 Karacadağ Karacadağ Sivas 1974 J.Er Rasim Şevik Kenan Adana 1974 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe 524 J. Komd. (1992/417) 16/06/1995 Ortaklar J. Komd. Astsb. Maraş 1974 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe m •< 525 J.-Yüksekova 528 J. Er Murat Doğan H. Çvş. No. Çvş. Er Mehmet Mungan Ahmet K.Er Muhterem Şengül Emin Balıkesir 1975 Şemdinli 530 J. No. Er Abdülkadir Koç Ömer Sivas 1974 06/05/1995 Çukurca Güneyi c 516 J.Er ¦ Kerem Beksiz ismail Çorum 1973 29/05/1995 DurakNizar Tepe m Z 522 J. Komd.Er Emin Uıval Durmuş Çorum 1972 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe W 523 J. 1972 J. Er Necati Ozgel Kerim Ardahan 1974 11/05/1995 Aktütün 519 J. Dursun Gümüşhane ağ-Yükse kova 531 Is.

Er J. .Er J. Er J. Er Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri Hasan Çelik Ali Afyon Ali Çelik 1974 16/06/1995 Osman istanbul Mehmet Demir Mustafa 1974 16/06/1995 Mehmet Çadırcı Osman Çankırı 1974 izmir Halil Tatlı Teğmur Hakkari 1974 16/06/1995 Ilimdar Atasoy Servet 1974 16/06/1995 Đrfan Unceli Sadık Şişman Recep Erzurum 1974 Ordu ilhan 1974 16/06/1995 Ali Akyol Mustafa Đstanbul 1974 Denizli Ergin Çil Refik Hatay 1974 16/06/1995 1975 Ali Suyabaimaz Mehmet Manisa 1969 16/06/1995 Ortaklar J. Krk. Er I. Ortaklar J. Er 549 P. Ortaklar [. Krk. Ortaklar J.Er J. Krk. Krk. Er J. 16/06/1995 Ortaklar J. Kik. Kik 16/06/1995 Ortaklar J. 16/06/1995 Ortaklar J. Onb. Er J. Krk 16/06/1995 Ortaklar J.559 J. Krk Ortaklar J. Kik Ortaklar J. Krk. J. Er 539 J.Er J. Krk.Er I. Arif Meydan Ortaklar J. Er J.

Yakup Yıldırım Recep Bolu 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurca Osman Sivas 1974 21/06/1995 P. Umut Lnlütürk S. Er 21/06/1995 Pirinçeken-Çuk K.Er Kamil Keleşoğlu 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurc: Refik Kayseri 1970 Sadık Sağınç Mustafa 21/06/1995 Pirinçeken-Çukur Denizli J. Er Ercan Eker Pirinçeken-Çuk Salih Bolu P. Maraş 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurca Adnan Sürücü 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurc ibrahim Adana 560 j. Krk 1972 550 P. Bülent Ayten I. Çvş. Krk Konya Güner Soydan Abdurrahman Muş 1974 16/06/1995 Ortaklar J. Onb. Komd.Er Levent Kuşoğlu Sami J^E. Çvş. Durmuş Yıldız Karaman 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurca 552 P. Çvş.Nazif 20/06/1995 Çataka-Şemdinli 551 P. Komd. K. Yaşar Konya J. Komd.Yusuf Kocaeli Mehmet Oztürk Faik 1972 16/06/1995 Ortaklar J. Komd. Ahmet Durgun 1974 21/06/1995 Piriııçeken-Çukun Ali Bilecik 1971 P. Er 1968 Yılmaz Düzgören Süleyman Yozgat 21 /0G/1995 Pirinçeke'n-Cukuı 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurca . Çvş. Komd. Komd.

No. Komd. Cumali Yılmaz Abdullah Adana 1974 07/07/1995 Kuzey Irak 582 P. Onb. Er Abdülkadiı Serter Hasan Konva 1974 10/07/1995 Kuzey Irak 589 J. Fatih Kostik Fuat Bayburt 3971 05/07/1995 Kuzey Irak 577 P.Er ismet Zadsaıı Hasan Ağrı 1974 04/07/1995 Şerndinli-Kayalar r* > 565 P. Çvş. I lüseyin Karataş Hasan Kırklareli 1964 10/07/1995 Kuzey Irak 588 }. Çvş. Kel. Onb . Komd. Abdülkadiı Erkan Mehmet Hatay 1974 05/07/1995 Kuzey Irak *< 573 P. Çvş. Komd.Er Murat Demir ismail istanbul 1974 30/06/1995 K. Komd. Er Ayhan Arıkan Bayram Niğde 1974 08/07/1995 Kuzey Irak 584 P. Komd. No. Uz.7/1995 Kuzey Irak w 572 P. Er Isa Baki Mehmet Van 1974 04/07/1995 Şemdinli 567 P. Komd. Er Mahmul Toprak Ali Şanlıurfa 1974 04/07/1995 Şemdinli Z 568 P. Konul. 564 P. (1991/298) Raif Özgür Nazım Eskişehir 1972 04/07/1995 Kuzey Irak cw S» 571 P. Komd. Erdem Kapan Ahmet Aksaray 1974 06/07/1995 Kuzey Irak 578 P. Er ihsan Önder Sabrı Ağrı 1974 04/07/1995 Şemdinli > 569 P. Çvş. Onb. Irak-Kokazer Mevkii H C 563 P. Er Kenan Sent ürk Cemil Sakarya 1975 07/07/1995 Kuzey Irak S. Hakan Topçu Salih Sivas 1974 10/07/1995 Kuzey Irak 586 P. Onb . Çvş. Utğnı. Atğm.an Mehmet Yozgat 1974 06/07/1995 Kuzey Irak 581 P. Komd. Komd. Zemci l)oe. Yakup Akbaba Halil Erzincan 1974 10/07/1995 Kuzev Irak 587 J. Komd. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 370 1 561 P. Onb. Muhammet Maden Murat Zonguldak 1972 09/07/1995 Kuzey Irak 585 P. Er Mehmet Akvüz Türkkava Trabzon 1975 06/07/1995 Kuzey Đrak 579 J. Komd. Aydın Anbarlı Ahmet Edirne 1971 03/07/1995 Hisardağı >. Komd.Er Metin Kaya Ilanüt Adana 1973 04/07/1995 Şemdinli % f—1 566 P. Sadık Türkvılmaz ismail Ankara 1974 10/07/1995 Kuzey Irak 591 J. Onb . Çvş. Komd. Şükrü Yıldız Ünal Konya 1974 05/07/1995 Kuzey Irak o 574 P. Er Ali Oktay Tekin Hüseyin Kütahya 1974 10/07/1995 Kuzey Irak . Komd. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 583 P. Komd. Er Şenol Özkan Cafer Gümüşhane 1975 28/06/1995 Erdemli Köyü 2 562 J. Komd.O z C: H re S. Uz. (1991-93) Đsmail Oz Hüseyin Kastamonu 1969 06/07/1995 Kuzey Irak 580 P. A. Osman Uyarbolulu Hüseyin Eskişehir 1971 ' 05/07/1995 Kuzey Irak 576 P. Onb . Komd. Komd. Sülevman Kus Mustafa Hatay 1974 04/07/1995 Kuzey Irak Z 570 J. Çvş. Er Sadi Çetin Hasan izini r 1974 10/07/1995 Kuzey Irak 590 J. Onb. (239/546134) Ahmet Erkan Doğan Mehmet Karaman 1969 05/07/1995 Uzundere 575 J. Adem Kurt Hasan Hatay 1973 05/0. Çvş.

Er Hasan Kubat Mustafa Adana 1975 02/08/1995 ÇukurcaDavultepe 610 J. Basri Eteni Ruhi Balıkesir Balıkesir 1975 1974 Kuzey 10/07/1995 J. Ali Gök Milcan K. Komd. Er Emrah Uzunay Sevfı ¦ Zonguldak 1974 09/08/1995 Sivri tepe 620 I Çvş. Çvş. Komd. Sadi Kuzpmar Mahmut Sivas 1970 26/07/1995 Kazan Vadisi 73 606 Is. Er Atanur Bulut Yunus Sakarya 1974 03/08/1995 Şemdinli 615 i Er Serkan Tuban Sedat Tekirdağ 1975 06/08/1995 Hanına Krk. No. Onb. Komd. Süleyman Şen Osman Gaziantep 1973 06/08/1995 Haruna Krk. Onb. Mustafa Durmaz Rıfaı Manisa 1970 26/07/1995 Kazan Vadisi U> S. Er Ömer Mizeu H. Mehmet Duman Nizam Hatay 1975 06/08/1995 Hanına Krk. Er Nuri Çardar Mustafa Antalya -. F. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 607 i Er Ersov Gürsu Cemil Sinop 1975 28/07/1995 Esendere-Yüksekova 608 I. Onb.& Selçuk Taş Abdi Kayseri 1974 12/07/1995 Yeşil taş-Yüksekova O O 599 J. Er Ferhat Dal Tahsin Adana 1974 12/07/1995 Yeşiltaş z w 600 .1 Er Yaşar Karabacak Fikri Trabzon 1974 12/07/1995 Yeşiltaş 601 I. Hacı Bektaş Kıyas Aksaray 1973 10/08/1995 Çayırh-Işıklı Yolu 621 P.592 593 Irak 594 J. Er Hatip Han Mehmet Diyarbakır 1974 06/08/1995 KayalarŞemdLnli 619 J. ilhan Karademh Mehmet istanbul 1974 16/07/1995 Dağlıca f TX 605 P. Uz. (1990/43) Hakkı Çelik Bayram Çankırı 1974 10/07/1995 Kuzey Irak >< w 598 J. 616 J. Komd. üz. 1974 10/07/1995 Kuzey Đrak >—¦-S 596 P.Er Bektaş Susur Ali Tokat 1975 02/08/1995 Çukurca-Davultepe 614 P. Vs Ramazan Kaşık ibrahim Uşak 1974 15/07/1995 Pirinçeken-Devartepe m 604 P. Hamil Kandur .yüp Burcu Recep Çorum 1974 10/08/1995 Tekeli a z G t-1 > ö ta 3 623 P. Er Nevzat Yurtalan Nurettin Tokat 1975 28/07/1995 EsendereYüksekova 609 . Er Hasan Burunsuz Mustafa Elazığ 1974 10/07/1995 Kuzey Irak 595 P. Çvş. Çvş. Kd. 618 P. 617 I Er . Uz. Er Bülent Günal Nurettin Tokat 1970 10/08/1995 Tekeli 622 P. Maraş 1974 10/07/1995 Kuzey Đrak c w 597 P.Er Hasan Uzun Osman Sivas 1974 12/07/1995 Yeşiltaş c 602 J. Komd. Er Ali Yüzyıl I laydar Ankara 1972 02/08/1995 ÇukurcaDavultepe 612 I-Er Osman Parlakkava Hüseyin Konya 1974 02/08/1995 Çu kurcaDavulte pe 613 I. Çvş. Er Kerim Patoğlu Dursun Ordu 1975 02/08/1995 ÇukurcaDavultepe 611 J. Er Ergütı Bilgiç Ahmet Antalya 1974 13/07/1995 Işıklı Kekliktepe 603 Top.1. Çvş. Çvş Ercan Coşkun 10/07/1995 Kuzev Irak J. Komd.

Yurt dışı PKK Kampları Hnkkan Harekat Bölgesi J f X 7> O: 374 Unutulanlar Dişinda Ykni Bir Şey Yok îkiyaka Dağlan (Çarçel) opırasymı/an Harekat Fotoöraflari 375 Kato (Karanlık Dağ) operasyonlar Kato (Karanhk Dağ) operasyonları 376 Unutulanlar Dişinda Yrısı Bir Şey Yok Alandüz (Oraınar) Buzul .. Bu kitabı da hepinize tavsiye ediyorum.Tove Dağları operasyonlan 1 378 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Harekat Fotoğraflari 379 ****** -&>*„ Kuzey hah Şivi (Zap) operasyonları Mezi Karyaderi (Avaşhı) operasyonları Kuzey Irak Hakurk (Ejder) harekatı Mezi Knryadıni [Avaşhı) (>l>. 199?» .Rejgar .Tove Dağları operasyonları PKK olayının askeri cephesi üzerine ilk defa böylesine çarpıcı ve ayrıntılı bir kitap yayınlanıyor.Rejgar . Ertuğrul Özkök..Haydar Sivas 1974 11/08/1995 Çukurca-Uzundere Urumiye HAKKARĐ /" i noiMAP J HKĐYAKA DAĞLARI / I ORAMAR' Dafflıca RAN . üzülecek ve gurur duyacaksınız.Rejgar. Güneydoğu'da PKK'va karşı ..Bir solukta okuyacak.1995 yılları arasında Hakkari Dağ ve Komando Tugayı ve Güvenlik Komutanlığı yapmıştır.Tove Dağları operasyonları Alandüz (Oramar) Buzul . şaşıracak. 25 Kasım 2003 General Osman Paımıkoğlu..Re]gar . Hürriyet..Yurt içi PKK Kampları ----------. 26 Kasım 2003 Bir komutanın bu konuları anlatan anı . Türk ordusunun bu muazzam gerilla savaşını nasıl kazandığını şimdi daha iyi anlıyorum. Emin Cölaşan.Tove Dağlan operasyonları Harekat Fotoğraflari 377 Alandüz (Oramar) Buzul .-ıa\\oıılrn 380 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Kuzey Irak Hakurk (Ejder) harekatı Kıızrv Irak Hakurk (Ejdn) haiekaiında degainlen mayınlı lynılaıdav Đn) kısmı Kuzey Irak Hakurk (Ejder) harekatı I Kuzey Irak Hakurk (Ejder) harekatı ele geçirilen silah ve cephaneler 382 Unutulanlar Dişinda Yun t Bîr Şey Yok Adlan ile Güneşi Yükseltenler Anıtı Harekat Fotoğraflari 383 ••> ¥¦% „ Adlan ile Güneşi Yükseltnıler Amlı 384 Unijiihani \r Dişjnda Yeni bir şey iok .. Bu dönem. Bütün duyguları aynı anda yaşayacaksınız.belgesel kitabı Türkiye'de ilk kez yayınlandı.¦«3 j 'i ¦ı i Alandüz (Oranım) Buzul. Hürriyet.

Fakat içinde bulunduğumuz ruh hali bunlann hiçbirinin farkına varılmasına imkan tanımaz. Oscar Wilde'ın. O yalanda." )sman Paımıkoğlu 27 Aralık 2002 Osman Pamukoğlu _ Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok . 23 kez. Hakkari'de PKK teşkillerine manevra gücü olarak 1000-2000 askerden oluşan 779 harekat. 778 günde yapılanları. muharebelerin detaylarını ve Ku/e\ "PKKile yapılan mücadele Hakkari'de ve Kuzey Irak'ta 3000 m. O fi uyabilir. Karla mı altında. Bu vahşi doğada Nisan ayı ile birlikte rengarenk kır çiçekleri açar. Aran Papatyalarla. vatanları için gözünü bile kırpmadan şehit olan kahramanlar. manevra gücü 3000-5000 askerden meydana gelen 78 harekat yapılmıştır.yapılan mücadelenin tarz ve yöntemlerinin değiştiği ve PKK'nın omurgasının kırıldığı yıllardır. Metrelerce derin kar z>e kır çiçekleri.. üstündeki dağlarda ve dağ geçitlerinde ya kar üstünde ya da güneşin altında yürütülmüştür. Aynı dönemde. Görev yaptığı süre içinde muharebeleri bizzat yönelen ve fiilen çalışmalara giren Osman Pasa. 1000-5000 askerden oluşan kuvvetlerle Kuzey Irak'taki PKK kamplarının birkaçına aynı zamanda taarruz edilmiştir.. I 'su Ira konuş. küçük yaşta ölen kardeşi için yazdığı şiiri akla getirt r: Sessiz \iirii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful