P. 1
Osman_Pamukoglu_-_Unutulanlar_Disinda_Yeni_Bir_Sey_Yok

Osman_Pamukoglu_-_Unutulanlar_Disinda_Yeni_Bir_Sey_Yok

|Views: 467|Likes:
Yayınlayan: Muhterem Yeni

More info:

Published by: Muhterem Yeni on Jun 01, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Hakkarî ve Kuzey Irak Dağlarindakî Askerler Osman Pamukoğlu 1947 yılında

SĐnop'un Gerze ilçesinde doğmuştur. Selimiye Askeri Ortaokulu, Kuleli Askeri Lisesi, Kara Harp Okulu, Piyade Okulu, Kara Harp Akademisi, Silahlı Kuvveüer Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisi'nde öğrenim yapmıştır. 11 yaşından itibaren 4$ yıl üniforma giymiştir. On yıl piyade subayı, 16 yıl kurmay subay olarak, kıta komutanlıkları ve karargah subaylığı görevlerinde bulunmuştur. 1993'de Tuğgeneralliğe terfi etmiş, 1997'de Tümgeneralliğe yükselmiştir. 2002'de Tümgenerallikten emekli olmuştur. 1990-1992'de Edirne-Uzun köprü'de 42'nci Piyade Alay Komutanlığı, 1993-1995 de Hakkari'de Dağ ve Komando Tugayı ve Güvenlik Komutanlığı 1998-2000'de Kıbrıs'ta 28'nci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı, 2OOO-2001'de Đstanbul'da Piyade Okul Komutanlığı vazifelerini yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. ISBN 97S*34<HX)-2 Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok © Osman Pamukoglu Ofset Hazırlık Harmoni Yayıncılık Osman Pamukoğlu Kapak Tasannu Dağ Ve Komando Tugayı Emir Ve Harekat Komutasındaki Birliklerde 1984-1995 Yıllan arasında şehit olan 623 personelin adlanndan oluştun limitettir. Baskı BARIŞ MATBAA Cüt Barış Mücellit 1. Basım, Kasım 2003 2. Basım, Kastın 2003 3. Basım, Aralık 2003 Tarayan: Yaşar Mutlu

Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok Hakkarî ve Kuzey Irak Dağlarindakî Askerler © Harmoni Yayıncılık Tüm metnin yayım hakkı saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yazarın ve yayımcının yazılı Đzni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. Tel: 0212 249 59 02 - 249 42 79 Faks: 0212 251 39 62 e-mail: harmonikitabevi®yahoo.co.uk Harmoni I. "VATAN SAGOLSUN1 diyenlere ithaf edilmiştir

Đçindekiler ÖNSÖZ 2. BiRiNcî Bölüm: Öncesî 3. ÎKiNcî Bölüm: 1993 Dönemi 4. Üçüncü Bölüm: 1994 Dönem! 5. Dördüncü Bölüm: 1995 Dönem! 6. BeşĐncî Bölüm: Ekler 9 13 161 279 345 A. ĐSĐMLERĐYLE GÜNEŞĐ YÜKSELTENLERĐN KĐMLĐKLERĐ 346 B. Hakkak! Harekat Bölgesi C. Harekat Fotoğraflar! 373 374 BU MU ÖMRÜNÜN ÖZETĐ Sen de uzak ülkelerden dönüyorsun Ve bana bütün söyleyebildiklerin, Akşam evinin eşiğine oturmuş Serinleyen bilinin, Aklına gelebilecek düşünceler. Peki, ne anlamı var öyleyse; Bunca yolculuğun. LouisAragmı "Tarih nankör değildir, bir kameti unutmaz; Đstikbalin vicdan* aj* istemez, kin tutmaz" Mekmet Emin Yurdakul Önsöz Savaşı, O'nun ne olduğunu bilmeyen ve hiçbir zaman ateş altında bulunmayanlar çıkarmış ve sebep olmuşlardır. Savaşın ahlâkla ilgili kısmı onu yapan ve yaşayanlarla değil, sebep olanlarla alakalıdır. Bugüne kadar tüm savaşlarda sadece ve sadece anneler kaybetmiştir. Başka hiç kimseye bir şey olmamıştır. Hiçbir sonuç, annenin mezara kadar devam edecek olan yûreğindeki ateşe derman olamaz. Acı çekmeyen ve çekenlerden haberi olmayan acıları dindirmenin yollarını aramaz, arasa da doğru şeklini bulamaz. Đnsanlığın 5000 yıllık yazılı tarihi aslında savaş tarihinden başka bir şey değildir. Korkular ittifakları, ittifaklar savaşları doğurmuştur. Bir savaş, daha sonraki savaşın tohumlarım atmıştır. Dünyada insandan başka bir canlı türü var mı? Gençlerine silah verip, onlara kendi cinslerini nasıl öldürmesi gerektiğini öğreten? Öldürme işini iyi yaptın diye kahraman ilan eden ve madalya takan? Bunu tek hücreliden memelilere kadar ismen tanımlanabilmiş milyonlarca canlıdan sadece insanlar yapar. Savaşla kıyaslandığında diğer insani tüm uğraşlar basit ve sıradan kalır. Đnsandaki altı temel duyu; mutluluk, üzüntü, öfke, korku, şaşkınlık ve tiksinme aynı anda sadece muharebelerde yaşanabilir. Đnsanlar, genellikle düştükleri yere bakarlar. Önce, neye taialdıkla-nna bakmalıdırlar. Tarih ise, hatır gönül tanımaz. Verdiği derslerin bedelini peşin alır. Gelecekte oynayacak film, her zaman bölümler halinde gösterilir, ama kasırgayı sezmek, bir algı ve kapasite meselesidir. 'Tepenin öbür yanını görmek" sıradanların sahip olduğu bir yetenek değildir. Topluma iyi ve kötü doğru şekliyle anlatıhrsa, onlar mutlaka doğru olanı bulacaklardır. Đnsanlar sorunun ne olduğunu öğrenmeye korkmamalıdır. Mesele tam ve ayrıntılarıyla bilinmezse, tamamı hiçbir zaman öğrenilemez. Bu kitap, Türkiye'nin en uç köşesi, zamandan, mekândan ve hatta çağından uzak, dağların şehri Hakkari'de 1993-1995 yılları arasında 8 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok geçen 778 günde yaşananları gözler önüne serecektir. Ben, anılarımı 1993-1995 yıllarında Hakkari ve Kuzey Irak'ta şehit düşen 427 vatansever (365 subay, astsubay, erbaş ve er, 60 korucu ve 2 polis) ve yaralanan

853 gazinin annelerine, en ağır koşullarda bile hiçbir şikayetlerine tanık olmadığım, ölümle eğlenen, oynayıp gülerek muharebeye girip şehit ulan ve yaralanan Türk askerlerine, tüm mücadele arkadaşlarıma bir vazife ve gönül borcu olduğu için yazıyorum. Türk gençleri; Türk Devletinin gelecek kuşaklan, Ulu Önder'iıı kendilerine hitabında yer alan "Memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler" sözünü hiç ama hiç akıllarından çıkarmamalıdır. Kürdistan Đşçi Partisi (PKK) ile yapılan mücadele Hakkari'de ve Kuzey Irak'ta 3000 m. üstündeki dağlarda ve dağ geçitlerinde ya kar üstünde ya da güneşin alanda yürütühnûştür. Bu vahşi doğada Nisan ayı ile birlikte rengarenk kır çiçekleri açar. Fakat içinde bulunduğumuz ruh hali bunların hiçbirinin farkına varılmasına imkan tanımaz. Metrelerce derin kar ve kır çiçekleri vatanları için gözünü bile kırpmadan şehit olan kahramanlar, Oscar Wilde'ın, ^üçük yaşta ölen kardeşi için yazdığı şiiri .ıkla getirir: "Sessiz yürii, O yakında, Karların altında; Usulca konuş, O duyabilir, Açan Papatyalarla.." Osman PAMUKOĞLU 27 Aralık 2002 "Söylesem, tesiri yok; Sussam, gönül razı değil" FuzuH Birinci Bölüm ÖNCESĐ * Bu kitapta yer alan olaylar; 13 klasör belge, 33 muharebe video kaseti, 28 albüm fotoğraf ve el yazılı 3 büyük cilt defterden kaleme ahnmifttr. 10 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok ÖNCESĐ 11 "Ey oğul, bir gün yazıcı ohtrsan, Kuşkunun, birikmenin ve beklemenin yazıcısı, Saten masal anlatma ülkemin çocuklarına." 1974-1975 yıllarında Kars-Iğdır'da Hudut Bölük Komutanıydım, Üsteğmendim. Bölük merkezi; Taşburun isimli bir köyün yakınında olduğundan, bölük, Taşburun Hudut Bölüğü olarak tanımlanır. Bölük merkezi, SSCB'nin Ermenistan sınırına 6 km. mesafedeydi. Araş Nehrinin çizdiği sınırdan 19 ve 25 numaralı hudut taşları arasında kalan 46 km.lik bir hudut hatundan sorumluydum. Elimdeki güç; 7 subay-astsubay, 225 asker1, 25 at, 13 katır, 7 motorlu araçtan ibaretti. Bu mevcutla 7 karakol ve müfreze halinde siyasi hudut boyunca tertiplenmiş durumdaydık. Genel coğrafi konumumuz Büyük ve Küçük Ağrı Dağları ile Araş Nehri arasıydı. Tam karşımızda ise geniş bir alana dağılmış olan Ermenistan'ın başkenti Erivan şehri bulunuyordu. Bölgede Türk ve Kürt vatandaşlar birbirinden ayrı köylerde yaşıyorlardı. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktı. 1975 baharında bölüğün at, katır ve koyunlarını taze otlaklarda bir kaç ay beslenmeleri için Ağrı Dağlarının ortasında kalan Serdarbulak yaylalarına göndermiştim. Aradan bir aya yakın bir zaman geçince durumlarını görmek için Serdarbulak yaylasına gitmeye karar verdim. Đki saate kadar yakın ciple tırmandık; fakat öyle bir yere geldik ki artık cipin devam etmesi imkansızdı. Şoförü ve aracı bıraktım. Yanımdaki piyade tüfeği ve av tüfeğinden, av tüfeğini alarak yaya olarak tırmanmaya başladım. Bir saat sonra yaylanın düz kısmına ulaşpm. Diz boyu ot vardı, sanki bir ot denizinin içindeydim. Yarım saat kadar geçmişti ki karşıma ismini önceden bildiğim Rus süvari kışlasının kalıntıları çıktı. Đğdır ovasının büyük bir bölümü ve Erivan şehri ayaklar altındaydı. Büyük Ağrı istikametinde ilerledim, arazi otlaklıktan kayalıklara şeklinde değişiyordu. Görünürde bizim hayvanlı müfrezeden eser yoktu. Her yer keklik kaynıyordu. Kimse bu kadar kekliğin bir arada bulunabileceğini hayal bile edemezdi. Bütün kayalıklar keklik doluydu. Şaşırdığımdan ve kaybetme duygusu olmadığından uzun bir süre ateş bile edemedim. Artık büyük kayalıklarla kaplı bir alandaydım, birden yukarılardan birinin beni gözedediği hissine kapıldım. Bir süre sonra tepedeki kayalıklar arasında saklanıyor izlenimi bırakan bir insan ba1) Bu kitapla "asker"sözü erbaş ve erler için kullanıtvuftiT.

r$»K r«-^r: 12 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok şı gördüm. Kendimi kayalıklar arasında onun göremeyeceği gibi önce gizledim, gidiş yönümü değiştirerek tamamen farklı bir yerden, gizlenerek yukarı tırmandım. Kayalıklar bitip de düzlüğe çıktığımda 25-30 m. ileride arkası bana dönük silahlı biri duruyordu. Sert bir ses tonuyla: - Yarım saattir beni gözedeyen sen miydin? Döndü: - Bendim kumandan bey, keklikler ürkmesin diye ses çıkarmadım. Yaşı 60'ların üzerindeydi. Sol gözü yoktu, kıyafetinden yoksul biri olduğu belliydi. Zayıf ve kemikli bir yüzü vardı. - Hiç silah sesi duymadım. Gördüğüm kadarıyla bir şey vuramamış-sın, dedim. - Ben 10-15 kekliği bir arada görmeden ateş etmem, fişekler çok pahalı, o kadar param yok, kumandan bey. - Diyelim o kadar kekliği uzaktan gördün, tüfeğin menziline kadar seni yaklaştırırlar mı? Sürünün gözcülerinden nasıl saklanacaksın? - Bunların çaresi var, dedi. 20-30 m. kadar öteden kayalık bir kovuktan, kenarları 1,5 m. olan çıtaya çakılmış bezden bir çerçeve getirdi. Bez, arazinin doğal renkleriyle kamufle edilmişti. Çerçevenin tam ortasından beze iki göz deliği, göz deliklerinin 20 cm. altında da daha büyükçe tüfeğin atış deliği açılmıştı. - Böylece onlara 30 metreye kadar yaklaşıyorum. Geçen hafta bir atışta 9 keklik vurdum. - Gözle ilgili şeyleri halletmişsin ama, senin bir yılan sessizliğinde onlara yaklaşabilmen de herkesin yapabileceği iş değil, dedim. - Sen kaç yaşındasın amca? - 64. Yalnız nüfus kaydım 7-8 yıl sonra alınmış. - Nerde oturuyorsun? Ailende kimler var? - Büyüklerim öldü. Kardeşlerim şurada burada. Ben yalnız yaşıyorum. Aşağıda, Aralıkta (Türk-Ermenistan-Đran sınır birleşim noktasındaki üçe) mevsimlik çobanlık yapıyorum. Kumandan bey ben seni ilk defa görüyorum, Aralık'taki zabitleri uzaktan tanının. - Ben Taşburun Hudut Bölük Komutanıyım. Bu yaylaya bölüğün hayvanlarının durumuna bakmak için geldim. - Aman aman, senin Taşburun Bölüğü çetin bir bölüktür kumandan bey, Karaköse (Ağrı) başkaldırmasında ele avuca sığmadı. Birçok karakol çözüldü, ama senin bölük Nuh dedi Peygamber demedi. Yiğit askerlerdi. - Sen o zaman kaç yaşlarındaydın? Öncesi 13 - 16-17 var veya yoktum. - Ne oldu da isyan çıktı? Alınıp verilemeyen ne? Siz bunu yaşamış insanlarsınız. - Kumandan bey, siz bunları bizden iyi bilirsiniz. Ne zaman bu bölgelerde bir hareket olduysa, bunun arkasında, bilin ki ya Đngiliz, ya Moskof (Đran taraflarını göstererek) ya da bu Farslar, biri biri mutlaka vardır. Sonra bu Farslar ikili oynar. Önce Kürtlerden yanaydılar; kışkırttılar, desteklediler sonra birden dönüp T.C. Hükümeüyle anlaştılar. Ben ne diyeyim. Ateş kendi kendine yanar mı? Halk cahil, yoksul. Ne denirse hemen kanıyor. Bu kafirler her zaman bol vaatlerde bulunmuşlardır. - Baban o zaman sağ mıydı? - Sağdı kumandan bey. Babam o çatışmalarda ayağını kaybetti. Ne kıyamet koptu, ne kıyamet. Mustafa Kemal Paşa başımıza taş yağdırdı. Başka türlü de sükunet sağlanamazdı. - Sizin gözünüze ne oldu? -Avda oldu, bir canavarla (ayı) boğuşmak zorunda kaldım. Pek inandırıcı gelmemişti. Ayıyla boğuşan iki kişi tanırdım. Yüze indirilen bir pençe darbesi sadece gözün işini bitirmekle kalmaz, yanağı da parçalardı. Israr etmedim, her şeyi içtenlikle anlatıyordu. - Peki şimdi ne oluyor? Gene bu bölgede sağ sol diye ayrılmışlar, fırsat bulsalar birbirlerini acımadan boğazlayacaklar. Harman yakmalar, köy basmalar neyin nesi?

düşmanla. odak noktasıdır. iki elinde de tipe konmuş olan kumanya (yiyecek) paketleri vardı. kongre kararlan ve yazılı dokümanlanyla. aküyü de kimsenin bulamayacağı yere sakladım. Kürt uluslaşması.Parti ve cephe faaliyetlerinin temelinde gerilla olmasıdır. Yaşlı adamın bütün karşı koymalarına rağmen her iki kumanyayı da orada bırakıp. program. ideolojik. hedefleri...Başka elman var mı? . anladım. Dolayısıyla bunlar iç içedir. Bizde savaş kurmayı partidir. Uzaktan otları yara yara bize doğru biri yaklaşıyordu. .. PKK. dünya sosyalist güçlerine inanır. . Đki küçük sarı elma. ekonomik. Tüfekleri sırüna asmış. . Sağlam partililer gerillayı geliştirecektir. Hakkari . kurduğu Cumhuriyet Ordusu ile 19251940 yıllan arasında Kürdistan'ı güçlü bir askeri işgal harekatına girişmiştir. kendi ekonomisini canlandırmaya hizmet ettirmektedir. Gelen cipin şoförü onbaşıydı. Türk sömürgeciliğiyle dişe diş bir mücadele vermekten geçer/2 "Baftankara* Cumhuriyet Devrinde Çıkan Đsyanlar: Nasturi Đsyanı: 1924.Sebep sadece bu mu? . ne olacak senin halin? . Halkımız.Esas sebebi soruyorsun. Almamak için birkaç adım uzaklaştım. Burada gerilla cephe ve parti faaliyederinin özüdür. Kürdistan halkının karşı karşıya olduğu düşman gücün azgın karakterinden ve halklar düşmanlığından kaynaköncesî 15 lanan bu uygulamaların. birini bana uzattı. Devlet birini yakalayıp mahpusa koyunca her şeyi halletmiş gibi rahatlıyor. Kırılabilirdi. toprak ürünlerini çılgınca şöminen Türk burjuvazisi. her alanda tam ve kesin bir kapışmayı gerçekleştirerek. Đsrar etti. ancak Marksizm-Leninizm'e. Reyini bana ver işi. Savaşı kurmaylık yürütür.Kendi kumanyanı da mı getirdin? . üç taneydi. Torbasından iki elma çıkardı. karşılığı da gerektiği gibi verilmelidir. manifesto ve burada dile getirdiği görevlerinin altından başanyla çıkmada. Bu defaki çatışmaları çıkaranlar Ankara'da oturuyor. Türk burjuvazisinin Kürdistan'daki en önemli sosyal dayanağıdır. yürüttükleri strateji ve taktikleri hakkında. Halkımızın başına bir karabasan gibi çökmüş olan bu alçak . Yüz buluyorlar. Gerilla Botan bölgesine (Hakkari-Şımak) oturduktan sonra burada kızıl bölge doğacaktır. Đkindi vakti olmuştu. düşmandan sinmiş olan her türlü pislikten kurtulacağız. siyasi ve askeri alanlarda. Bütün düzen partileri Kürt kurtuluş mücadelesinin düşmanıdır.Birini sabahleyin yedim. Siyasi gelişmeleri bu yönlendirecektir. her şey bu kağıttan çıkıyor. bin yıllık acı ve öfkesini ulusal bağımsızlık savaşında bir silah olarak düşmana çevirmelidir. Kürdistan gerçeğini de kavramak için zorunludur. Đran tarafına doğru yanından ayrıldık. .Sağol. Türk olmayı sınıf çıkarına daha uygun bulan Türkleşmiş hain Kürtlerden oluşan bu tabaka.. . Partiye Karkeran Kürdistan / Kürdistan Đşçi Partisi (PKK): "Partinin taktiği gerilladır.Cipin başına bir iş gelirse. benim adamım. Küıdîstan'ın tüm zengin kaynaklarını. kültürel. aldım. "Gölgede güneşlenilmez' Niyetleri. dedim. Türk burjuvazisi. kültürel vs. sosyal.Cesaret edemezler komutanım. kuruluş bildirisi. PKK hareketinin ortaya çıkışını kavramak. Bu ne anlama gelir? Her şeyden önce köyler düşürülecektir. Bütün devlet kuruluşları düşmandır. acıkmış olacağınızı düşündüm.. sularını. Bu rey işi var ya. merak ettim komutanım. Gerilla çekirdeği. Kürdistan kurtuluş harekeü bu tabakayı tamamen ortadan kaldıracaktır.Geç oldu. ben acıkmadım. amaçlan.. Ama en önemli nokta. parti çekirdeğimizin daha da yoğunlaştırılmış ifadesidir.Evveliyatı vardır.Siz yemeden yiyemem.. senin adamın oluyor.Neden cipi bırakıp geldin? 14 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . .

Şeyh Sait'te 5000 silahlı. köy ve mezraya ağır vç hafif silahlarla saldırmıştır. Ovacık. PKK ile mücadelede Türk Ordusunun ilk subay şehidi 1963 doğumlu. Ağn: Eylül 1927 3. Mücadelenin başladığı 1984lden itibaren 1992 dahil 9 yılda. Şemdinli'de bir subay. Silvan Şemdinli Đsyanı: 1925. 804 subay. 30 Ağustos 1984'de Hakkari Yüksekova ilçesinin Yürekli yaylasında şehit düşmüştür. Ağ-n'da 800-1500 silahlı olduğu tahmin edilmektedir. "Denizi sonsuz olara düşün artık. II nd Ulusal Konferans Kararlan 1990. 3 Milli Müdafaa Vekalsh.1986'da 1. 3. 1993-1995 arasında 60 geçici köy korucusu ve 2 polis şehit düşmüş. bir astsubay ve bir er yaralanmıştır. derinde. Abdullah Öcalan. astsubay ve asker yaralanmıştır. Bir gün beni hatırlayabilirsin ancak. Sonuç olarak. Hakkari'deki şelıit miktarı 245 askerdir. Balkan Savaşı: 4307 şehit 1919-1922. astsubay ve asker şehit olmuş. Seçme Yazılar Cilt IV 1989. Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde ikişer defa ayaklanma girişiminde bulunmuştur. 26 Hazt-mn 1953ÖNCESĐ 17 Gene Türk Ordusunun ilk toplu şehitleri Hakkari Çukurca ilçesindeki Zap suyu üzerindeki Sorti köprüsünde olmuştur. 1991'de 71 ve 1992'de 122'dir. Eylemde emeği olam sever. PKKJncü Kongre Gündemi 1986. Ankara nüfusuna kayıtlı Piyade Üsteğmen Adnan ŞEN'dir. 48 geçici köy korucusu ile 1 polis yaralanmışın. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı: 486 şehit "Tanrt gafile doğruyu söyleyenle. Lice. Çapakçur Beytüşşebap Đsyanı: 1926. 1993-1995 döneminde Hakkari'de 427 şehit verilmiş. Hakkari Koçuşağı Đsyanı: 1926. 1989'da 15. Tunceli: Haziran-Ağustos 1938 Bütün bu isyanlarda asilerin silahlı gücü 150 kişiden 5000 kişiye ka2) PKK Kurulu} Bildirisi 1984. PKK Kürdistan Devriminin Yolu 1984. PKK'nın Hakkari bölgesinde gücünü ve şiddetini her geçen yıl nasıl artırdığını göstermesi bakımından iik baskından itibaren Hakkari'deki şehit asker miktarı. Đnönü Muharebelerinde şehit olan 219 asker yukarıdaki toplama dahildir. 2. . Đstiklal Savaşı: 10. 853 yaralanma olmuştur. diğerleri iki gün ile azami bir ay içerisinde bitirilmiştir. 28 karakola eylem düzenlemiş. 76 vatandaşı da kaçırmıştır. Tugayların şehit sayısı 233'dûr. Bingöl. Hani. 1950-1953. orada. 39 vatandaşı yaralamış.Agn: Mayıs 1926 2. Kore Savaşı: 731 şehit 1.1987'de 6. Harp Tanhi Dairesi. 1. Erciş Ağrı Đsyanları: l. Siirt. Đsyanların bastırılması Tunceli'de yedi ay. Erkanı Haıbiyt Umumiye Riyaseti. 9 asker şehit düşmüştür. Biri Çavuş sekizi er. Bitlis Bicar Đsyanı: 1927. 1988'de 1. Aynı dönemde PKK. Hozat Mutki Đsyanı: 1927. kışla. Tugay 498'dir. Diyarbakır. 148 kez karakol. Sürt Şeyh Sait Đsyanı: 1925. 1912-1913.. Kulp Zeylan Đsyanı: 1930. tarih 9 Ekim 1984'dür. Tunceli'de 3000 silahlı. Mustafa oğlu. Şeyh Sait'te 4. Yüzlerce mayına basma ve yol kesme olayı yaşanmıştır. Tendürek.Raçkotan ve Raman Đsyanı: 1925. Tunceli: Mart-Ekim 1937 2. Gemilerin yorgun köpüklerinde" PKK ile yapılan mücadelenin boyutlarını ve şiddetini doğru ve iyi anlayabilmek için bizim yakın tarihimizde yer alan savaşlarda verdiğimiz kayıpları hatırlamak ve bilmekte yarar vardır. Sason. üs. hastanede hastalıktan ölenler hariç. 1985'de 12. 1993-1995 arasında ise 365 subay. Oradayım hep ben. 1984'de 11. 16 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok dar değişmiştir. Kulp. Aşn: Eylül 1930 Tunceli isyanları: Đ. 199O'da6. ve 4. Muratbaşı. PKK 1993-1995 yıllarında Hakkari'de 37 vatandaşı öldürmüş (dördü çocuk ve kadın).885 şehit Yaralı iken ölen 1718 asker dahil. ve 2. Varto." PKK'mn silahlı eylemlere başladığı 15 Ağustos 1984'deki Şemdinli ve Eruh baskınlarında. Hakkari Sason Đsyanı: 1925.5 ay sürmüş.

Yozgat 20. 68 dürbün ve 297. Babam anlatmaya başlayınca Annem sessizce ağlardı. astsubay ve askerlerinin illere göre dağılımı şöyledir: 15 ve üzerinde şehit veren iller: Adana 30. Hatay 14. muharebe sahasında kendisi ile kimsenin mertlik denemesine giremeyeceğini bellekleri zayıf olanlara gösterdi. umulan meyveleri vermiş. Zonguldak 9. Rize 7. görev esnasında kalp krizi geçirmiş ve daha sonra vefat etmiştir. Kayseri 17. Elazığ 6. Sakarya 7. Niğde 10. Kırıkkale 8. hücum etti. dala budağa sarmış. Kırklareli 7. Amasya 11. Çankırı 11. 10 -15 şehit veren iller: Kastamonu 14. 14 uçaksavar makineli tüfeği. Bursa 6. Tekirdağ 5. sayılan 1 ila 4 arasında değişmektedir. Coğrafi zorluklar. herkes de iyi biliyordu ki. erzak Hakkari ve Kuzey Irak PKK kamplarında ele geçirilmiştir. Karaman 8. Sinop 6. Ağrı 10. Konya 24. Çanakkale 5. . Samsun 13. 1989 kişi yardım ve yataklıktan yakalandı. 1984-1986 yılları arasındaki Tugay Komutanı rahmetli Ahmet Baş-yurt Paşa bu görevinden yedi yıl sonra amansız bir hastalıktan hakkın rahmetine kavuşmuştur. fide olmuş. Aynı tarihler arasında. Tarihi bir öngörüdür. Tokat 19. Olayların başlamasından iki ay sonra Bolu Komando Tugayının hızlı ve yerinde bir kararla Hakkari'ye intikal ederek. Kahramanmaraş 11. orada konuşlanması. 1. 6114 havan mermisi. Erzurum 18. 729 tahrip kalıbı. Gümüşhane 8. Trabzon 7. Türk askeri Türk Milletinin başı belaya girdiğinde tarih boyunca kanıtladığı fedakarlık. 18 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Öncesi 19 5-10 şehit veren iller: Malatya 9. Kars 8. Bu koca gövdeli ağacı kollarımızla kucaklayacaktık. 1984 Ağustos'unda verimli bir toprağa atılmış.688 hafif silah mermisi. toprak altındaki kökleri de alabildiğince derinliklere yayılmış haldeydi. PKK mücadelesiyle yakından ilgili olan herkesin kabul ettiği. Eskişehir 13.040 kg. Sivas 23. ağaç olmuş. Muğla 5. 476'sı tutuklandı. Babamdan duyduğum anılar vardı. cesaret ve dayanıklılığını bir kez daha doğal haliyle sergiledi. 20. Đstanbul 18. Gaziantep 12. gece gündüz farkı demeden en kıdemsiz askerden komutanına kadar herkes mecalsiz kalıncaya. 1993 yılının Temmuz ayı başında Hakkari'deki durum şuydu: Bir tohum. 23 kez 1000-5000 askerden oluşan kuvvetlerle Kuzey Irak'taki PKK kamp larının birkaçına aynı zamanda taamız edildi. Siirt ve Bitlis hariç Türkiye'nin diğer tüm illerinden de şehitler olup. 1231 piyade tüfeği.110 ağır silah mermisi. 4152 fûnye. Ankara 18. Çorum 15. 4081 mayın. Đzmir 12. şiddetli soğuk. kötü iklim koşulları.096. düşüp kusuncaya kadar durmadan dinlenmeden saldırdı. en isabetli ve en doğru karardır. Bu silah ve mermiler ile mayınların sadece beşte birinin bile harekete geçirilmesi binlerce insanın ölümü demektir. Ordu 12. Manisa 11. 1993-1995 yıllarında Hakkari ve Kuzey Irak'ta yapılan muharebe ve çatışmalarda 2256 PKK'lı yok edildi. 91 makineli tüfek. Bütün subaylar birbirlerine "Burada bize ait ne kalmış?" diye sorduklarında. tomurcuk olmuş. Bolu 11. 5054 roketatar roketi.n 1993-1995 döneminde Hakkari'de şehit düşen Türk ordusunun 365 subay. 202 PKK'lı teslim oldu (26'sı kadın). bu cevap koskoca bir "hiç"ti. 39 telsiz. 1986-1987 tarihlerindeki Tugay Komutanı bir yıl içinde görevden alınmıştır. Aydın 12. derin kar. Artvin 5. Đsparta 5. 14 havan topu. Kütahya 11. 1989-1991'deki Tugay Komutanı rahmetli Kamil Başar Paşa. Balıkesir 13. Aksaray 10. 193 roketatar silahı. 1984'deki Şemdinli baskınından sonra Bolu'daki Komando Tugayı Hakkari'ye intikal ettirilmiş ve adı Hakkari Dağ ve Komando Tugayı olarak değiştirilmiştir. Bilecik 5. Giresun 7. Erzincan 6."Ben bu destana başlamadan önce. Çok kısa da olsa Dağ ve Komando Tugayının tarihinden ve komutanlarından bilgi vermenin faydalı olacağını düşünüyorum. Bayburt 6. Tunceli. manevra gücü 3000-5000 askerden meydana gelen 78 harekat yapıldı. Hakkari'de Ağustos 1993 ile Ağustos 1995 arasında PKK teşkillerine manevra gücü olarak 1000-2000 askerden oluşan 779 harekat.

mevzilerini terk etmediği gibi. Zamansız bir şekilde mesajla atanmıştım. insan gücünün üzerinde bir direnç ve cesaretle savunan 42nci Alaya "Medine Muhafızları" unvanı verilmiştir. Buraya gelmiş olduğum 6ncı Piyade Tümeni Kurmay Başkanlığına da yine bir sonbaharda mesajla atanmıştım. 1993-1995'de komuta ve sorumluluk bende olmuştur. 11 ay sonra da yine bir mesajla Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari Güvenlik Komutanlığına atandım. genelde harbin kaybedilmesi üzerine antlaşma gereği. Mesajla ne20 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok ÖNCESĐ 21 reye atandıysam atanılan yerde bir mesele veya meseleler vardı. madalyaları ve Kuran-ı Kerim'i gönderine. Kurmay Binbaşılığımdan Kurmay Kıdemli Albaylığıma kadar geçen atamalar safahatında ilk defa. 1912 Balkan Savaşı'nda Yunanistan'da Struma Kolordusunun içerisinde Selanik bölgesini savunma görevini üstlenmiştir. 1879'da Bağdat'ta kurulan 42nci Piyade Alayı. 42nci Piyade alayına bir yıl içerisinde atanan 3ncü Alay Komutanıydım. Bir yılda bir alaya birbiri ardına üç Kurmay Albayın atanması örneği barış koşullarında ne görülmüş ne de işitilmiş bir şeydir.1991-1993 yılında Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari Güvenlik Komutanı Utku Güney Paşa görevden dönüşünden altı ay sonra ağır bir kalp krizi geçirmiştir. Kütülamare bölgelerinde isyanlar bastırmış ve muhtelif muharebelere katılmıştır. Osmanlı ve Mecidiye madalyaları ile taltif edilmiştir. Muharebelerin devamı . 113 yıl önce. 2486 yaralı ve 168 kayıptır. alaylar lağvediliyordu. Bu son beraberliğimizdi. 29 Mayıs 1992 günü öğleden sonra 42nci Piyade Alayını Sancağı açılmış. tecrübedir. Alaya atandığım yer olan Piyade Okulu Kurmay Başkanlığına da gene bir mesajla son baharda görevlendirilmiştim. araç ve malzemeleri başka yerlere dağıtılacaktı. personel. Alay 9 Kasım 1912'de ve hiç terk etmediği Selanik'te silahlarını teslim etmek zorunda kalmıştır. Ancak. Kara Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanma planı gereği Alayı ve Sancağını teslim edemiyordum. 1 Haziran'dan itibaren Alayın. 19 lb vılmda Alay Hicaz cephesine 12nci Kolordu emrinde olarak Suudi Arabistan'da görevlendirilmiş ve iki yıl Arabistan'ın cehennemi güneşi altında susuz ve gıdasız Mekke ve Medine bölgelerinde muharebelere katılmıştır. Kerevizdere muharebelerinde. Böyle bir atanma ve görevlendirme ne rastlanır. ne de bilinen bir durumdur. 1997'de görevden dönüşünden bir yıl sonra da Kavuncu Paşa yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak rahmetli oldu. Ben de komutayı 20 Ağustos 1995'de Tuncay Kavuncu'ya teslim ettim. Mazisi Türk Milletinin yakın tarihinin ta kendisi olan 42nci Piyade Alayına son kez yaptığım konuşmayı aşağıya alıyorum: "42nci Piyade Alayı'nın mümtaz subay. düşmanların bile büyük takdirlerine mahzar olacak ölçüde savaşarak Çanakkale zaferinin birinci derecede kahramanları sırasına geçmiştir. astsubay ve askerleri. Selanik kuzeyinde tertiplenen 42nci Piyade Alayı Yunan asıl kuvvetlerinin taarruzları kendi cephesine yönelmiş olmasına rağmen. 42nci Alay 1915'de bu defa Çanakkale'de. Alay.' 1990-1992 yılları arasında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde konuşlu bulunan 42nci Piyade Alayında Alay Komutanlığı görevindeydim. zaman zaman da mevzilerden çıkarak düşman içlerine baskınlar düzenlemiştir. silah. Çünkü. 1992 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına atandım. subay ve er olarak 991 şehit. Çok kanlı geçen muharebelerde Alay Komutanı düşmanın eline geçmesin diye Alay Sancağını yaktırmıştır. bu günkü Irak'ın Güneyinde Bağdat. Çanakkale'de dört taburlu olarak muharebe eden 42nci Piayde Alayının zayiatı. "En iyi rehber bir kural hitabı değil. 42nci Piyade Alay Komutanlığından ayrılıyor fakat. Fakat devamı gelemedi. Đngiliz ve Araplara karşı Medine'yi yoksulluk içerisinde. Mayıs ayında yapılan genel subay ve astsubay atamalar dokümanında adım geçiyordu. 1912'de başlayan Balkan Savaşı'na kadar. Basra. Kerbela. Bu nedenle yıllar sonra herkes gibi tayin kitabında ismimin görünmesi mucizevi bir şeydi. atlas kumaşına takılmış halde Ergene düzlüğünde içtima düzenine aldırdım. 42nci Piyade Alayının son komutanı olarak lağvetmeyle ilgili tüm çalışmaları bitirdikten sonra yeni görevime katılacaktım.

Şimdi Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı belgelerinden 42nci Alaya ait bölümü aynen okuyorum: "Yüksek alınlı. geçen son iki yılda barış şartlarında bir alaya verilebilecek bütün vazifeleri almış ve örnek şekilde kusursuz bir uygulamayla yerine getirmiştir. Sakarya'da. kendisine hedef olarak verilen Elvanlar bölgesini ele geçirmiş. yüksek morali ve disiplini sayesinde göğüs germiştir. Birleşik garnizon ve kışla hizmederine rağmen. Alay Koçkiri Aşireti ayaklanmasını bastırmış. Örgü perdeli pencerenin altmda ?" Cahit Sıtkı Tarana ikinci Bölüm 1993 DÖNEMĐ I 24 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1993 Dönemi 25 "Gerçekleri söylemek inşam özgür kılar. eğitim ve moral seviyesinin göstergesi ve tam kanıtıdır. daha sonra katıldığı Rum çetelerinin tenkis harekatında 42nci Piyade Alayı büyük bir ün kazanmıştır. Alay Đnci derece altın savaş ve üstün cesaret madalyaları ile taltif edilmiştir. Ağustos 1922'de 42nci Alay Büyük Taarruza iştirak etmiş. büyük kısmı yaralı olmak üzere geriye bir asteğmen ve 79 er kalmıştır. Selanik'te. Alay. 42nci Piyade Alayı. Büyük Taarruzda çok sıkıntılar çekmiş fakat bunların hepsine cengaverliği. Mazisi. ne yok oralarda? Çiçek açmış mıydı faş erikleri. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk adına Đnci Ordu Komutanı General Fahrettin Altay tarafından verilmiştir. Böyle bir Alaya mensup olmanın şerefi size ve çocuklarınıza ömür boyu yeter. Güzelim dağ muharebelerini kazanmış ve Ege istikametinde muharebelere devamla kaçan düşmanı takip ederek 400 km. Ağustos 1921'de 42nci Alay bu kez 4ncü Piyade Tümeninin kuruluşunda Sakarya muharebelerine katılmıştır. 1991-1992 Eğitim ve Öğretim yılında Kara Kuvvetleri birincisi olarak Üstün Birlik Şilt ve Beratı ile ödüllendirilmiştir. bir aracın dahi tekeri çukura düşmemiş. Tabur ve Bölük Komutanları dahil bütün subaylar ile erbaş ve erlerin tamamına yakını şehit olmuş. Ve bu Alay ebediyen iftihar edilecek tarihi bir şöhrete maliktir." "Sıladan geliyorsunuz. emir dışı bir silah dahi patlatılmamış-ür. Ne var." Alayın bugünkü sancağı ve Đstiklal Madalyası 54 yıl önce Edremit'te iken. gözlerinizden öperim. Sakarya'da Mangal dağına Yunanlılar hiçbir zaman erişememiştir. Hepinizi minnetle kucaklar. Dört yıllık Kurmay Albaydım. Medine'de. Alay bu muharebelerde de parlak geçmişine yakışır cesaret ve kahramanlıklar sergilemiştir. yüzlerce silah ve araçla katılmamıza.' Alayın lağvedilmesi personel. geriye 156 er kalmıştır. muharebe bittiğinde 42nci Piyade Alayından.sırasında Alay Komutanı dalıil bütün subaylar şehit olmuş. yolunuz ve bahtınız açık olsun. Çanakkale'de. Bütün bunlar 42nci Piyade Alayının disiplin. araç ve malzemelerin hepsinin başka birliklere dağıtılması demektir. kış tatbikatlarına. atışlı tatbikatlarına binlerce asker. ikmal kaynaklarından uzaklığına. Rum Pon-tus imhasında. silah. Sakarya'da Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey. Bu tarihi günde 42nci Piyade Alayının 46ncı ve son Alay Komutam olarak Sancağımız altındaki son beraberliğimizde ne kadar gururluy-sam o kadar da hüzünlüyüm. alay muharebe grubu tat22 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 23 bikatlarına. yüksek şerefli. 42nci Alay 1921 'de 15nci Kafkas Tümenine bağlı olarak yeniden kurulmuştur. Türk Milletinin yakın tarihi ile özleş-miş olan bu büyük Alayın Sancağını ve sizleri son defa saygıyla selamlıyorum. yol yürümüştür. kahraman 42nci Piyade Alayı daima askerlik tarihinin birincisidir. gece ve gündüz tempoyu dorukta tutmamıza rağmen 24 ay içerisinde bir tek askerin saçının teli bile kopmamış. Bu işler iki ay sürdü ve Temmuz 1992 sonlarında Kara Kuvvetleri Karargahında Harekat Başkanlığındaki Şube Müdürlüğü görevine katıldım. .

Ordu barış için mi kurulmuş.. Kara Kuvvetleri Komutanı sağ tarafındaki telefonlardan birini kaldırdı. ölüm kalım yok. Sonunda Komutan dayanamadı: .Şerefle giderim. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhittin Füsunoğlu çalışma masasının gerisinde ayakta ve üniformasının ceketini çıkartmış durumdaydı. Üstün Birlik şilt ve rozetlerini aldığımı. cevabını bana söyle. yahu bu adamlar benim bulunduğum makama kadar yükselirler. Đkinci Başkansa gergin bir şekilde sadece dinliyor. o zaman da sen tut ben gidemem de. Bu benim meslek anlayışımla çelişir. selam verdim. ne emir verilecekse hemen verilsin istiyordum. Ben bu girizgahın sonunda ne geleceğini bekliyordum. Hiçbir sosyal haktan yararlanamamaklar. kısa bir süre sonra yeniden ayağa fırlıyor. aksi I 26 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok . teşekkür ederim. dedi. . dedi. O Güneydoğu'ya gidemem diyenlerden hesap sorulacak. Milletin kırk yılda bir Türk Silahlı Kuvvetlerine işi düşecek. Özel Kalem Müdürü ve Emir Subayının beklediklerini söylemesi üzerine Genelkurmay Başkanının makam odasına girdim. "Sayın Komutanım Pamukoğlu Albayım şu an karşımda. O nedenle bu konuşmayı yadırgıyor. sonra da sanki ben içeride değilmi-şim gibi davranmaya başladılar. sonra da cevabını getir. Beni ne duruma düşürdüler.Pamukoğlu Albayım sana bir görev vereceğiz ama.Pamukoğlu Albayım nasılsınız? . emekli yapılmaları yetmez.Yok yok. Benim sevk ve idaremin ne kadar iyi olduğunu. halde farkı nereden gelecekti? Bunu üniforma giyen herkes böyle bilecek ve ruhen hazır olacaktı. Komutanın hal ve hareketlerinden rahatlayıp sevindiği anlaşılıyordu. sizi Hakkari'ye göndermek istiyoruz. Bu derece "ailene sor da karar ver" ne demekti? Ailem yok derse "görevi yapamam" mı diyecektim? Vazifenin hassas. Askerlik sanaünın Özünde tehlike vardır. kritik ve tehlikeler taşıdığını hissetmiştim. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş arada bir koltuklardan birine oturuyor. vazifenin ne olduğunu bilmiyorum ama barış veya savaş. Đçeri girince kendimi takdim ettiğimde her ikisi de önce bana baktılar. Sen bir sor.siz emredin. . "Bütün görevler benim için şereftir" diyor. Đçeri girdim.Komutanım.22 Haziran 1993 günü saat 09:15'de Kara Kuvvetleri Komutanı Emir Subayı telefonla Komutanın beni beklediğini söyledi. Komutan çok acele ediyor" dedi. Sonunda Kara Kuvvetleri Komutanı: . Konuşan Genelkurmay Başkanıydı. başarılarım nedeniyle kendilerinin beni Amerika'ya gönderdiğinden bahsetti. ne zaman emrederseniz? Hemen göreve katılayım.Genelkurmay Başkanı seni bekliyor yarım saat sonra kendilerini gör. nasıl tespit ede1993 DÖNEMĐ 27 . dedi. .. derhal. Bunda bir şey yok. Bu safhada Kara Kuvvetleri Komutanı konuştukça bana "estağfurullah" ve "sağ olun" demekten başka bir şey kalmıyordu. bir askeri vazifede ailemin de kararını almak söz konusu olamaz. Alayımın Kara Kuvvetleri birincisi olduğunu.. Emir Subayının odasına girdiğimde bana "Komutanım hemen girin. koltuklarının altında dosyalarla yıllarını geçiriyorlar.Komutanım. Genelkurmay Başkanı ise ceketinin önü açık bir halde öfkeli ve yüksek bir sesle konuşarak odanın bir ucundan diğer ucuna hızlı hızlı gidip geliyordu. huzurlu -ve neşesini belli eden bir ses tonuyla.Pamukoğlu Albayım. Bunlar general olunca daha çok kendilerini gizleyebilirler. Beceriksiz adamları yapar diye ısrar ediyorlar. yüzünden boncuk gibi akan terleri görüyordum. hangi görevse bunu şerefle yerine getirmeye hazırım. Daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanı iltifatkar sözler söyledi. .Sağ olun komutanım. Siz sulh zamanı kışlalarda büyük karargahlarda zaman geçirin. cevap vermeden önce ailenle görüş. sana yakışan hareketi gösterdin.Emredin komutanım. Öfke ve şiddetle söylediklerinin özeti şuydu: "Bu karargahta beni kandıran adamlar var. dedi. Odada Genelkurmay Đkinci Başkanı diğer giriş kapısının önünde esas duruşta ayakta duruyor. odanın içinde bir duvardan diğerine yürümeye devam ediyordu. her şey normal. Kara Kuvvetleri Komutanı ile bu karşılıklı konuşma biraz sürdü. .Sağ olun Komutanım" dedi ve telefonu kapatarak bana döndü: . . savaş çıkınca biz yokuz deyin. risk yok.

Ben seni Binbaşılığından tanıyorum.Göreceksin basın bunu öğrenecek. Öğleden sonra Asayiş Komutanı ile beraber helikopterle Diyarbakır'ın kuzeyinde bir karakola gittik.Seni tümgeneral yaptım. dedi. aynı zamanda da yüksek bir iltifattan başka bir şey değildi. Bu ifade Komutanın içinde bulunduğu ruh halini gösteren.Haklısın yalnız. gerçek kahraman. Geçen günlerde 56 kez Hakkari il merkezini bastılar. bir bildiği vardır. "Genelkurmay Başkanının bu son durumlardan çok rahatsız olduğunu ve bir Kurmay Albayın gitmiyorum. devreden. senin oraya gitmen kadar isabetli bir şey olamaz.Aileniz ve çocuklarınızla ilgili işleri ben takip ederim. 28 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok .Şahsi işlerinizi bitirip üç gün içinde hareket edin. 28 Haziran 1993 sabahı Karar Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçakla Diyarbakır'a gitmek üzere Ankara'dan ayrıldık. ikimiz de bizim sınıftan. Asayiş Komutanı bu Jandarma Karakolunda da cereyan eden çatışmalarla ilgili bilgiler verdi. saklayamazlar. nasıl bir subay olduğunu çok iyi bilirim dedi ve tam karşımda durarak sağ eliyle sol göğsümün üzerine vurup: . Erdal sınıf arkadaşımdı.Ne zaman gideceksin? . dedim. kurmay olan 86 subaydan. .) Şırnak'a atanan Kurmay Albay Erdal Sipahi ile beraber iki gün sonra gene Genelkurmay Başkanıyla makamlarında görüştük. bütün gazeteler 2-3 gün üst üste bu olayı yazdılar. Onun için her şey üst üste geldi. Kamuran Paşa meselenin öncesini biliyordu. Çukurca ilçesini PKK 24 saat elinde tuttu. Bana içeride ne olduğunu sordu.Emredersiniz." Genelkurmay Başkanı bir ara duruyor. . Bunun üzerine: . Ben de: . bana doğru yürürken: . madem Hakkari ve Şırnak'a iki Tuğgeneral lazım.. Durdu. bu iki kişinin Albaylardan seçilmesine gerek var mı? Şu anda Kara Kuvvederinin 80 tane Tuğgenerali yok mu? Bunlardan 20 tanesi hadi dördüncü ve son yılına giriyor. . peki geri kalan 60 Tuğgeneralden iki kişi bu görevlere niçin seçilemiyor? 60 kişiden 2 kişi atanmazsa sonuç böyle olur. Onu sinirlendiren şeylerden biri de senin gideceğin yerde bu ay olaylar doruğa çıktı. ilk defa üstün sicil kıdemiyle mümtazen terfi eden 5 subaydan biriydik. klasik askeri yapının ötesindeydi. ben hazırım. savaş yok.Sağ olun. Gelecekte bir sıkıntı daha var. dedi. istifa ederim demesine içerlediğini" söyledi. Komutan gene benzer konulara değindi. Selam verip Genelkurmay Başkanının makamından çıktım. dedi.Ne zaman emrederseniz. diye cevap verdim. . bir yıllığına o görevlere gidilemeyeceğini düşünelim. rütbe hiyerarşisi dışında kendisine saygım.Çok müşkül duruma düştük. Bu son durumu basın duyacaktır.çeksin ki? Günlük sıradan şeylerde ölüm yok. genel şekliyle özededim. kısa bir süre susuyor. ayrıldım. Asayiş Komutanı Korgeneral Necati Özgen'di.Basın bunu nasıl duyabilir ki? Kim söyleyebilir? Bunu açıklayacak kişi asker niteliklerine sahip olamaz.. gerçek general. . . Komutan bu konularda da çalışmalar yaptı sanıyorum.Yalnız bir şey var. Karargaha geldiğimi duyduğundan Kamuran Paşayı beni beklerken buldum. gerçek yurtseveri hangi ölçüyle ortaya çıkaracaksın? Cesur adamlar bu günlerde millete lazım. kimseyi ilçeye sokmadı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bile Tanrıdan. Hakkari'de yolların kesilmediği gün yok. . Vedalaştık. Diyarbakır'a indiğimizde bizi karşıladılar ve doğrudan Jandarma Asayiş Komutanlığı Karargahına gittik. Bölge hakkında bize bilgi verdi. Aynı Tümende ben Binbaşı rütbesiyle Kurmay Başkanı iken kendileri Albay rütbesi ile Alay Komutanıydılar. (Bir aya kalmadı. tekrar başlıyor ama bu defa aynı şeyleri daha şiddetli ve ağır ifadelerle söylüyordu. karakolların durumu hiç iyi değil. . o zaman tam bir fiyaskoyla yüz yüze gelinecek. Piyade Okulunda kendilerinin Kurmay Başkanıydım. Açık sözlülüğü ve farklı kişiliğinden dolayı her zaman.Sağ olun komutanım. Karargahtan ayrılmadan Genelkurmay Đstihkam Daire Başkanı General Ka-muran Orhon'a veda etmek istedim.

Burası karakol değil. Pistte. tel engeller. "Ben onunla giderim. bu iş iki saati geçmemeli" dedim. hiç konuşmuyorlardı. kimin ne yaptığı gibi bir merakları yoktu. ben Komutanlık görevlerinde öğlen yemeği yemem. Tugaya Albay Nevzat vekalet etmekteydi. siz dönün. hepsi de çıplak kayalıklarla kaplıydı. Geldiğimiz helikopterin pilotlarından biri yanıma gelerek "Komutanım bu Skorsky Hakkari'ye gidiyor. Her şeyde süratli olacağız. pistten uzaklaşmış olan Erdal'la bile vedalaşamadık. Mevcut iki masanın üzerinde 7-8 tane telli ve . üst örtülü mevzilerle. Kalktım. Benim üzerimde harici üniformam vardı. Öğle yemeğinden sonra brifinge başlayabileceklerini söylediler. Uçuş boyunca pilotlar üzerinden geçtiğimiz arazi hakkında bize bilgi veriyorlardı. Ben camdan sürekli araziyi inceliyordum. Utku Paşa görevden ayrılıncaya kadar bir nevi gözlemci durumundaydım ve herhangi bir konuda sorumluluğum yoktu. ilerideki Tugay Karargah binasına geçtik. burada bana bir çalışma odası hazırlanmıştı. Geç yatmama rağmen sıcaktan uyumak mümkün değildi. hangi birlikten oldukları gibi sıradan bir soruyu bile sonnak gelmedi. Hemen yanımızda bir Skorsky (Black Hawk/Kara Şahin) helikopterine personel ve malzeme yükleniyordu. Ben aynı helikopterle devam edecektim. siz yemeğinizi yiyin ve hemen gelin.Ben sınıfım ve görevlerim itibariyle her tip karakolu bilen bir subaydım. Gece orduevinde kaldık. dağlar artık uçsuz bucaksız. Benim de içimden onlara kim oldukları. Bu iş o kadar çabuk olmuştu ki. Tugay Komutanı Utku Paşa kısa bir süre için izine ayrılmış ve henüz dönmemişti. savunmaya hazırlanmış tahkimli bir mevzi idi. kapısı güçlükle kapandı. bir süre sonra altımızda bir plato belirdi. "bana hemen bir eğitim elbisesi hazırlasınlar ve bütün Şube Müdürleri kendi faaliyet sahalarındaki tüm bilgileri sonsuz bir ayrıntıyla anlat30 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok maya hazır olduklarında nerede toplanacaksak oraya geleyim. valizimi alıp resepsiyona indim. Kurmay Başkanı Kurmay Albay Đhsan ve Karargah subayları karşıladı. Helikopter Şırnak Jandarma Tugay Karargahının yakınındaki piste indi. Salonun ucunda yerde kabartma bölge haritası karargah subaylarının masasının çevresinde de bölge haritaları ve muhtelif bilgileri içeren panolar yer alıyordu. 360 derece her taraftan gelebilecek saldırıları karşılamak üzere tertiplenmiş. istemezseniz beraber devam ederiz" dedi. Helikopter iniş için dönerek alçalırken uzaktaki bir vadinin tabanına doğru uzanan kerpiç ağırlıklı binaların hakim olduğu meskun mahal de Hakkari olmalıydı. Hakkari sınırlarına girmiştik. Hava kararırken Diyarbakır'a döndük. güneş doğarken tıraş oldum. 1993 Dönem! 29 Birkaç saat sonra bize tahsis edilen UH-1 helikopteri ile Şırnak ve Hakkari'ye gitmek üzere Diyarbakır'dan ayrıldık. Hemen girişte sağda Komutanın oturacağı küçük bir masa. mayınlar. Đçeridekilerin bakışları donuktu ve tepkisiz bir halleri vardı. Üzerindeki 10-12 bina ve barakadan oluşan yerleşimin askeri kışla olduğu anlaşılıyordu. "Siz yemeklerinizi yiyin ve hemen gelin. Onların nerede oldukları. Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcılarından Piyade Albay Nevzat. daha süratli." Dağ ve Komando Tugayının Karargah binası zemin hariç iki kadı orta boyutta klasik bir bina idi. bir kale intibaı veriyordu. havalandık. arzu ederseniz onunla gidebilirsiniz. en süratli olduğumuz zaman bile yeterince hızlı olmuş sayılmayız. Ben. Yaklaşırken pilotlar "Şirnak" diye işaret ettiler. Siz hiçbir şey anlatmadan da ben bir şey söyleyeyim. kısa bir görüşmeden sonra. Gözetleme yerleri. Bu tip mücadelede çeyrek saat bile hayatidir. Harekat merkezi bu binanın zemin katında bulunan 80-100 kişilik bir salondu. Havadan buranın şehir mi köy mü olduğu hususunda insan karar veremiyordu. Doğuya doğru uçtukça arazi sürekli yükseldi. Helikopterde bir kişinin oturacağı yeri zor buldular. Helikopter tavanına kadar malzeme doluydu. solda da karargah subaylarının oturması için çevresi sandalyelerle çevrilmiş büyük bir masa mevcuttu. Bu görüntü nelerin olduğu ve olabileceği konusunda çok şey anlatıyordu. işimiz hasımdan önce zamanla olacaktır. Đzinden döndüğü anlaşılan sivil kıyafetli 7-8 personel de aralara sıkışmıştı. 50 m. atış mazgalları. birisi bana bir tost ve ayran getirsin. Her hallerinden bezginlik akıyor. dünyanın başka ülkelerinde bu tip mücadeleleri anlatan piyasa kitaplarından yanımda getirdiklerimi taradım. teşekkür ederim" dedim. Hakkari Diyarbakır'dan üç vilayet daha doğudaydı.

"Siz Dağ ve Komando Tugayının kışlasının tehdit ve tehlike altında olduğuna inanarak yaşarsanız. Bu nedenle halktan bilgi gelmiyordu." HarekatlŞube Müdürü Kurmay Binbaşı Ahmet'e: 32 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1993 Dönem! 33 "Boş bir harita da sen bul. Militanlar her yerdeydi ama. Đran ve Irak sınırlarındaki Jandarma Sınır Karakollarından başlayarak iç bölgelerdeki Đl Jandarma Karakollarını. bunların subay. Öyle taktik ve usuller uyguluyorlardı ki. baskın çıkan otoritesinden kork-masıydı. Jandarma ile Komando Bölüklerini. Karşılıklı görüşmemiz gece yarısına kadar sürdü. karakollar ne yapsın? Buna sinirleri çelikten bile olsa hiçbir insan dayanamaz. "şuradan" diye bir istihbarat yoktu. Dağ ve Komando Taburlarını. Anlaşılmaz bir şekilde ve yaygın bir kanaatle de birileri 1993 de PKK ile sözde ateşkes yapmıştı. Beyler. 6. pervasızca hareket ediyorlardı. karakolların birinde veya operasyonların cereyan ettiği arazilerde bulunduğumuz zamanlar dışında sabaha karşı uyuyabildiğimiz üç-dört saat uykunun dışında 24 saatin tamamı bu yerde geçti. esas kaynak olan halk da şu anda kapalıydı. nerelere mayın döşediler. gruplarını bulmaları söz konusu değildi. kesurilemiyor gibi bir sonuç çıkartılıyor dxı. Bu mekanı anlatıyorum. Tam şımarmışlardı. Dağ ve Komando Tugayının dört Taburu. ta kendisiydi. Jandarma Özel Harekat Grubunu ve nerelerde ne kadar Geçici Köy Korucusu (GKK) varsa yerlerini işaretle. Yüksekova. birliklerin üs ve kışlalarında değilsek. MiT'ten gelen haberler vardı ve bunlar da birbiri ile çelişiyordu. saldırıya uğrayan köyler ve mezralar. emirle iş yapan durumuna soktuğu şu on saati aşan görüşme ile apaçık ortadaydı ki. Yüzlerce soru sordum. Herkes ruhunu buna göre hazırlasın" dedim. çünkü. Hangi kafaya hizmetle yapıldığı inanılmaz bu durum ile "bu iş artık böyledir" gibi düşünce. ne zaman ne yapacakları değerlendirilemiyor. Halkın devlete güvenini kaybettiğini olaylar gösteriyordu. Gelen az bilgi de doğru ve güvenilir değildi. Hiçbir bilgi doğru ve güvenilir değildi. 1993 Dönemi 31 4. kendilerine tahsis edilen kışla. Türkiye'nin bu dipsiz köşesinde tüpten dışarı çıkmış olan bu macunu aynen tüpüne geri sokacağız. hangi karakollar basıldı. Đstihbarat Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Harun'a: "Şu haritayı temizle ve 10 yıl nerede temas sağlandı. başkanından en düşük memuruna kadar (belediyeler) açıktan ve inanılmaz ölçüde PKK'nın destekleyicisi değil. 5. Halkın PKK'ya yardım ve destek sağlaması örgütün ideolojisine değil. Hakkari. Hakkari'nin 60 ayrı yerindeki küçük birlikler. bir türlü tam olarak nerede oldukları. bu durum hem hasımdan hem de doğadan daha önemliydi. karakol ve üslerde savunma düzeninde bulunuyorlardı. Dikkatimi çeken ve en hayati durumlar şunlardı: 1. fakat hava kararmadan üslerine geri dönüyorlardı. Şemdinli ve Çukurca merkezlerine yapılan eylemler. Nerede olduğunu sordum. nerede pusuya düşüldü. üssünü. (Takım 40-50. subayları tevekkül ve kaderci. Mahalli yönetimlerin çoğu. "şu saatte". batıdaki Tugaylardan takviye gelen Piyade Taburları. Tabur 240-260 kişi-militan demektir) her yerde idi. bir saldırı olmazsa. PKK grupları. Haritada başka hiçbir şey bulunmayacak. bölükler. Jandarma Komando Taburunu. . Karargah brifingini verdi. Tugay Komutan Yardımcısı Albay Nevzat'ın orada bulunmadığını fark ettim. 3. Ortada bir sürü telsiz dinlemelerinden. yollar nerelerde kesildi.telsiz telefon mevcuttu. Takviye Piyade Taburlarını. Sabah olmak üzereydi. 2. jandarmadan. polisten. 3 jandarma Alayının bütün Tabur ve Bölükleri. Kurmay Başkanı Albay Đhsan. Bölük 110-120. kendisi sorumlu iken herhangi bir baskından çok çekindiğini söyledi. Dolayısıyla temas da sağlayamıyor-lardı. Her şey bulanıktı. Tugay Komutanlığına vekalet ederken bütün gece kışlanın etrafındaki nöbetçileri ve mevzileri kontrol ettiğini. Birlikler yakın çevrelerine kendi inisiyatifleri ile küçük çaplı operasyonlara çıkıyorlar. Üç bin metrenin üzerindeki bu dağlarda bazen 400-500 metre bile üç-dört saatte zor yürünürken bir PKK kampını. adam kaçırmalar ve suikastlerin sadece tarihlerini kırmızı renkli bir kalemle bu yerlerin yanlarına yaz.

yükseklikte bulunuyordu. O dönemde Batıdaki bazı Kolorduların asker sayısı 6-7 bindi. biri il jandarma olmak üzere üç Jandarma Alayı ve bunları destekleyen bir Lojistik Komutanlıktan meydana geliyordu. arasında rakıma sahiptir. Hirmil Geçidi. Mor Dağ.lik ve biri 155 mm. Yeniköprü Boğazı. ikisi sınır. Mamçin Gediği. Çimen Dağı 3170 m. merkez Çölemerik... Bu alaylara bağlı dört sınır taburu ve kırk dört karakol ile Jandarma Komando Taburu. diğer zamanlar Hakkari'de faaliyet gösteriyordu. yükseklikte 20x10 km.dir. Çevresi vadi. Başyurt adını verdiğimiz bu kışlada Tugayın bir taburu. havan.. Çiçekli Geçidi. Subayların sık tekrarladıkları bir söz vardır: "Hakkari'yi bir masaya yatırıp ütüleseler Türkiye kadar bir alan çıkar". 1993 yılında vilayetteki 290 okuldan 217'si kapalıydı. Meydan Gediği. toplam 23. dağlar. destek kıtaları ve bağlı bölükleri iskan ediliyordu. Şehidan Dağı 3523 m. geçit ve vadilerde bulunmakta olup. Kuzey Irak ve Đran topraklarını kapsayan bölgelerde gruplarının faaliyet gösterdikleri mıntıkaları şöyle değerlendirilebilirdi: Yüksekova kuzeyi. üç Đlçe Jandarma Komando Bölüğü mevcuttu. Perihan Gediğidir. Helena Boğazı. Đkiyaka Dağlan 3395 m. Yüksekova ve Şemdinli arazilerinin Đran ve Irak topraklarına koç başı şeklinde girdiği bir vilayettir. Hakkari Karadağ 3604 m. Sapa-tan Geçidi. Pazar Gediği.000 (1990 sayımı) olan.astsubay. Karan Vadisi. Kuzeyden Güneye doğru uzanan siyasi hudut dik bir açıyla devam ettirildiği taktirde görüleceği gibi. 21.* Aynı tarihlerde Kürdistan Đşçi Partisi (PKK)'nin Behdinan diye isimlendirdiği Hakkari.. Aslında burası dağların içtima ettiği bir bölgedir.000 asker. Bembo Gediği. Kerikulort Geçidi. araçla hareket ancak yollarda mümkündür. Aslankaraş Gediği. Rııbarişin Gediği. asker. Dağ ve Komando Tugayının Karargahı vilayet merkezinin 12 km. Mezar Gediği. makinalı tüfek olarak muharebe gücünü küçük bir not alarak yanlarına yaz. Rezok Boğazı. Irak'la 220 km." Hakkari (Çölemerik) nüfusu 174. Haruna Geçidi. Dağ ve Komando Tugayı (dört taburlu) ile Ege ve Trakya'daki Tugaydan gönderilen beş takviye Piyade Taburu. Süvari Kotra Geçidi... Yüksekova Karadağ 3460 m. Şemdinli Karadağ 3335 m. dağ geçitleri ile yüksek platolarda dağınık şekilde bulunmaktadır. Yüksekova ve Şemdinli'deydi. Çukurca ve Şemdinli ilçelerinden meydana gelen. Ana ve tali yollar tamamen boğaz.' 1993 Temmuz'unda Hakkari'deki askeri güç aşağıdaki birliklerden oluşuyordu: Kara Kuvvetlerinin. Süvari Halil Geçidi. Bu ildeki çocuk ölüm oranı binde 4l'dir.000 kişilik silahlı güç mevcuttu. Keridosu Geçidi..lik siyasi smıra sahiptir. "Havuza düşen memleketleri Biti var ki.. Gafer Gediği. boğaz ve dağ geçitlerinden oluşan 1925 m. astsubay. Haran Gediği. Diğer üç tabur. ikisi 105 mm.. ila 3000 m. Dokuz bini jandarma olmak üzere Hakkari'de 2000 subay. 512 mezra olmak üzere 674 yerleşim alanı. tanksavar topu. Sümbül Dağı 3467 m. Esendere Boğazı. Kınkdağ Geçidi.. Perihan Dağı 3370 m. Yüksekova Doğusu. Hakkari'nin 162 köy. Boğaz ve geçitlerin önemlileri batıdan doğuya şunlardır: Zap Boğazı. Türkiye genelinde binde 2'dir. Van taburu ancak kışın birkaç ay Van'da kalıyor. Eşek Gediği. 34 Unutulanlar Dişinda Yen! Bjr Şey Yok "En büyük kusur sığlıktır. Van.lik bir alanı kapsayan Yüksekova dışındaki arazi ise 2100 m.lik üç obüs bataryası. Açık olanlar da il ve ilçe merkezlerinde faaliyet gösterenlerdi. Kuzeyinde 2600 m. Kiralın Kızı Dağı 3121 m. . Batı ve kuzeyden gelen dağ silsileleri en yüksek rakıma ulaşarak burada düğümlenirler... Bunların da nasıl bir eğitim yaptığı veya yapabileceği ortadaydı. "Bir hançer yüz özdeyişten daha etkilidir. Đran sınırı ve Đran topraklarındaki Kalereş kampı bölgesinde bir grup. Sonra biriniz bu iki haritayı benim masamın üzerine bıraksın" dedim. Soypa Dağı 3214 m. jandarma Özel Harekat Grubu. Mor Dağ 3807 m. Koç Dağı 3262 m. roketatar. içimde sayıklar. uçaksavar. Mücadele hakkında doğru fikir vermesi ve coğrafyanın sertliğini göstermesi bakımından bazı dağların yükseklikleri: Buzul Dağı 4135 m. Ortaç Gediği. Aslankerem Geçidi.. Yüksekova. Jandarma Genel Komutanlığı birlikleri ise. dağ boğazları. Đran'la 120 km.

her birliğe verilen hedefler tek u-k gösteriliyordu. RPG-7 ve RPG-11 roket atarlar ile personel ve tank mayınları PKK'nın esas ana silahlarıydı. Aslında PKK tam gayrı nizami harp teşkilatında bulunuyordu. zayıf istihbarat demektir. istihbarat faaliyetlerini yürüten. bölük. dağ kadrosu teşkilleriyle sürekli temasta olan binlerce milis vardı. Hücre sistemi çalışan bu unsurların tam sayısını bu tip mücadelelerin yapıldığı dünyanın diğer herhangi bir yerinde. dağ kadrosu.Şemdinli Kuzeyi. Sonunda yıllarınız. kuşku ve pişmanlık için zaman yoktur. propaganda görevlisi. 1993 Temmuz'unda PKK takımları 40-50. bölükleri 110-120. manga. sorumluların isimleri. doğusu. komutan yardımcısı. "Ölümün ovalık yaptığı bu dünyada. Hareketli alay dediği savaşçı örgütlenmeyi de yapü ve denedi. Yer altında organize olan bu hücrelerde zincirin bir baklasını ele geçirerek zincirin tamamına ulaşılmasına imkan yoktur. ilçe. taburları 240-260 militandan oluşuyordu. Derecik. mali. Halkın kendi güvenliğinin devlet tarafından sağlanamadığı inancının yerleşmesi. Zaman ancak karar vermek için vardır. (1994'de Kuzey Irak'ta yürüttüğümüz bir harekatta ele geçirdiğimiz belgelerden birinde Behdinan-Zağros (Hakkari) teşkilatlanması. kannas keskin nişancı tüfeği. Kaleşnikpf piyade tüfeği. Geceleri nerede kaldıysam o bölge ve arazinin durumuna göre senaryolar ürettim. Oraman (Alandüz). takım. köy ve mezralarda siyasal. askere alma. sağlık. 82 mm. Gayrı nizami harp yer kürenin neresinde bu güne kadar 36 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . Irak sınırı ile Irak topraklarındaki Mezi-Karyaderi (Avaşin) kampında bir grup. Hakkari Kuzeyi-Van idari sınırı Karadağ bölgesinde bir grup. Irak topraklarında Hakurk kampında bir grup. \ Hakkari baüsı ile Şırnak idari sınırı arasındaki Karanlık (Kato) Da^ ğı arasında bir grup. Çukurca güneyinde Irak topraklarında Şivi (Zap) kampında bir grup. Karşı tarafın taktiği ve tekniği benim için yeni bir şey değildi. Çukurca kuzeyi ve doğusu ile Hakan Tepe Irak sınırı altındaki Irak topraklarında bir grup. ama bir ucundan tutup çeke çeke son baklaya ulaşamazsınız. Şemdinli güneyi. BKC makineli tüfeği. Đran sınırı ve Đran topraklarında Zagros kampı. kullanılan kuvvet1993 DÖNEMĐ 35 Ut. Şemdinli güney batısı. Bunun Türkçe'si. aylarınız ve haftalarınız olayları kuyruk kısmından yakalamaya çalışmakla geçer. Bölgedeki bütün karakol ve diğer birlikleri bulundukları yerlerde alü günde dolaşıp bitirdim. bütün gece boyunca subay ve askerlerle görüşerek. maliye sorumlusu. Her kademede komutan. Personeli ve birlikleri şahlandırmak için devamlı düşünceler üretip notlar çıkardım. Bir bölgede örgütün gücünü muhafaza etmesi ve etkisinin yüksekliği milislerin miktarlarının çok ve iyi çalıştıklarının işaretidir. doçka uçaksavar silahı. mıntıkalar.) Bu teşkiller dağ kadrolarını oluşturan güçlerdi. PKK'nın silahlı teşkillerine grup tabiri kullanılması bunların askeri örgütlenmede taşıdığı büyüklüklerin tarafımızdan tam bilinmemesinden kaynaklanıyordu. askere alma gibi karargah hizmetlerini yürüten personel mevcuttu. Đl.lik havan. Hakkari bölgesi 5 ana bölgeye bölünmüş ve 7 tabur görevlendirilmişti. örgütün yapacağı eylemler hakkında önceden hiçbir haber alamamanız demektir. hiç kimse tam olarak çıkaramamıştır. Doğusu." Süratle yapılması gereken şey araziyi haritaya bile ihtiyaç duymaya-( ak şekilde zihnime yerleştirmek ve en çok sıkıntıda olan Đran ve Irak sınırındaki karakolları görmekti. tabur savaşçı örgütlenmesi halindeydi. avare kasnak boşa döner durursunuz. Çukurca doğusundan Şırnak idari sınırına kadar olan bölge ile Irak topraklarında Metinan kampında bir grup. Balkaya Dağları ve Irak topraklarında Basyan kampında bir grup. Bakla bakla çözebilirsiniz. Iran sınırı ve Đran topraklarında Jerma-Betkar kampında bir grup. Hakkari güney doğusu. onların hayal güçlerini hem kendileri hem de PKK gibi çalıştırmalarını istedim.

Şemdinli'nin Derecik bölgesinde Jandarma astsubayına 1 km. azami bir bölük kadar PKK'h olabilir (80-100 militan). Bazı geceler Osman Öcalan beyaz aün üzerinde bu dağdan (Irak tarafındaki başka bir dağı göstererek) şu dağın üzerine atlıyormuş.nasıl yapılmışsa. dedim. onlar ağacın üstünde siz altındasınız. Küçük rütbeliler ve askerlerle konuşun. Gayrı Nizami Harpte bu tarz bir savunma düzeni aslında askerin bulunduğu yerde ölümü beklemesinden başka bir şey değildir. piyade.PKK'nın bu dağda kampı var mı? . Kime? Ne zaman? Nereden saldırılacağı tamamen karşı tarafın iradesine ve inisiyatifine kalmıştı. Bu böyle sürüp gidecek mi? Sizin 600 askeriniz ve ağır silahlarınız var. böyle eğitilmişlerdi. bölücü veya başka bir şey dememiz. üs. Yanındaki askerlerden birine sordum: . Tabur ve Bölük büyüklüğünde.Hayır komutanım.Cahit. . ne olacaksa olsun der ve kaderci olursunuz. bu bölgedeki Gerdi Aşireti devletten yanadır ve çok cesurdurlar. Gerçekte ise koruyamıyordu. Saçlarınızın tellerini bile sayıyorlar. 1993 Dönemi 37 Bazı birliklerden PKK ile ilgili abartılı cevaplar almak mümkündü. çünkü birliğin büyüklüğü ne olursa olsun gece herhangi bir istikametten saldırıya uğruyordu. bütün gece bulunduğunuz yere sızacak adamları düşünmek. burayı da geçen sene basmışlar. Bütün birlikler. PKK'ya da o öğretilmiş. Bütün bu düşülen durumların da farkında oldukları söylenemezdi. Bizim bunlara terörist. eylemlerini farklı hale getirmeyecektir. gerisindeki Balkaya Dağı'nı göstererek sordum: . eşkıya. Hasmını iyi tanımlayamaz. mevki ve karakol kendi bulunduğu mekanda kendisini koruyordu. fakat orayı uğursuz sayıyorlar. 60 ayrı kışla. komando. vadilerin. Gelinen durum ve koşullarda kanıksama belirgindi. Sürekli bekliyor olmak. siperler ve hendeklerin çoğu koruma sağlayacağız derken. mevziler. Özel bir taarruz düzenlemeve hiç gerek yoktu. ancak bulundukları psikoloji ile nereye kadar gi-dilebilineceğini sorguladığımda personelden umut ve ışık alabilmek söz konusu değildi. Bir an gelir. Roketatarları omuzlarında iki militan gelip birer roket atsalar.Sen ne diyorsun? . 700 kişiler. 28 şehit var. aynı sürelerde çıkarıldığında ise devamlı gözetlendiklerinden PKK oraya sızıp kendi tabiri ile "orayı darbeliyordu". Karşı tarafın propagandası ne kadar etkili görüyor musun? Eğer . teşhis edemezseniz ne gücünü ne de Laktiklerini kestiremezsiniz. Etrafınızda basılmayan karakol kalmamış. Şemdinli'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Cahit'e: . Tam olarak ne yapılması gerektiğinde bir belirsizlik vardı. karşı tarafa sağlıklı bir gözetleme yapma ve ateş açma imkanlarını sınırlandırmıştı. . şansları iyi giderse bununla bile iyi sonuçlar alabilirlerdi. jandarma.1500 kişi var. böyle saçma sapan şeyleri kafalarından çıkarsınlar.Var komutanım. Birlikleri ve araziyi gördükten sonra ilk tespit ettiğim en önemli meseleler şunlardı: Jandarma Karakollarının hemen hemen hepsi hiçbir askeri düşünce dikkate alınmadan kaçakçılık yollarını kapatacak gibi inşa edilmişti. bir kaç hafta sonra insanda sinir sistemini paramparça eder.Siz oraya hiç çıktınız mı? . Benimle gelen. Yedi yıldır çıkılmamış. Sonuçta da kendinizin nasıl örgütlenmesi ve nasıl savaşılması gerektiğini çıkaramazsınız. göçük alanların dibindeydi. Hiç kimsede dışa vuran bir korku ve ürkeklik işareti yoktu ama durgunluk ve bezginlik hemen fark ediliyordu. Böyle bir duruma mani olmak için karakola hakim bir veya iki yükseltiye gece emniyet timi (15-20 asker) çıkarıldığında ve hep aynı yere. Generalliğe terfi etti ve sağlık nedeniyle rahmetlik oldu) sen ne diyorsun dedim: .300-400 kişi olduklarını değerlendiriyorum komutanım. Binalar çukurların. O bölgedeki Piyade Tabur Komutanı Kurmay Yarbaya (Bir ay sonra ayrıldı.Şu anda görünen. savunma tedbiri almış durumdaydılar. buraya çıktığımızda göreceğiz. Hazırlanan avcı çukurları.

20 Temmuz 19:30'da Yüksekova Güven köyüne silahlı saldırı yapıldı ve iki köylü kaçırıldı.5 Ağustos 1993 arasında meydana gelen olaylar şöyleydi: 2 Temmuz saat 17:00'da PKK Çukurca ilçesine hakim tepelerden şehre ateş açtı. üç köylü kaçırıldı. 23 Temmuz 15:00'da Çukurca Pirinçeken köyü yolunda bir sivil araç mayına çarptı." Utku Paşa Temmuz'ıın ikinci haftası göreve katıldı ve komutayı Tugay Komutan yardımcısı Albay Nevzat'tan teslim aldı. On er şehit oldu. (Kısa bir süre sonra bu dağa taarruz ettik. 2 Ağustos saat 09:15'de Hakkari merkeze bağlı Taşbaşı köyü yolunda bir sivil araç mayına çarptı. sonuçta ortaya bir şey çıkmadan dört saate yakın devam etti. 1 Ağustos saat 14:20'de Yüksekova Yeşildere mezrasında bir jandarma eri şehit oldu. 28 Temmuz saat 23:30da Hakkari'ye bağlı Kavaklı Jandarma Karakoluna silahlı saldırıda bulunuldu. 3 Temmuz saat 23:40'da Şemdinli'nin Mezargediği bölgesinde arazide sahra düzenindeki Takviye Piyade Taburuna ağır silahlarla ateş açıldı. iki karakoldan.000 tavuğu canlı canlı yaktılar. Aynı gün saat 14:30'da Çukıırca-Işıkh köyü yolunda bir sivil araç mayına çarptı. Aynı gece 23:30'da Yüksekova Uzun-sırt Jandarma Karakoluna baskın yapıldı. Aynı gün saat 23:45'de Çukurca Çığlı Sınır Karakoluna silahlı saldın yapıldı. Çatışma 02:30'a kadar devam etti. 4 Ağustos saat ll:00'da Çukurca bölgesinde bir komando eri şehit düştü. bir karartının yanlış algılanması sonucu başlayan yardım çağrılarını içeren telli ve telsiz konuşmaları sabahlara kadar devam ediyordu. Bir subay. uzaktan ve yakından bir silah sesinin duyulması. Özellikle köylerdeki korucular kendi durumlarının daha . Saat 23:15'de gene Yüksekova Çobanpmar Jandarma Smır Karakoluna mensup bir er mayına bastı ve şehit oldu. iki vatandaş yaralandı. sekiz er yaralandı. Dört komando eri şehit oldu. Her gece en az üç köy. Karşılıklı müsademe üç saat sürdü. üstelik ana karayolunun kenarında bulunan bir yere baskın yapıldı. Saat 22:00'da Hakkari merkeze bağlı Bağışh köyüne silahlı saldırı düzenlendi. 11 Temmuz 20:45'de Çukurca Ormanlı mezrasına silahlı eylem yapıldı. beş kişi şehit oldu. Bir Asteğmen ve altı komando eri yaralandı. 28'i yok edildi. Çatışma mahalle aralarında. bir Geçici Köy Korucusu şehit oldu.bunların dediği kadar militan bu dağda olsa. 19 Temmuz 02:00'da Şemdinli'nin Durak bölgesinde sahra düzenindeki 4 ncü Dağ ve Komando Taburunun emniyet timine saldırıldı. on vatandaş yaralandı. Bir vatandaş öldü. 17 Temmuz ll:30'da Yüksekova bölgesinde arazide bir jandarma eri şehit oldu. bir üsteğmen ve yedi er şehit oldu. 3 Ağustos saat 21:00'da Hakkari-Yeniköprü arasında Zap vadisinde bulunan tavuk çiftliğini basıp tesislere benzin dökerek 13. 38 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1993 Dönemi 39 1 Temmuz . hiç durmaz buralarda ne varsa hepsini siler süpürürler. tamamı 47 kişiymiş. Saat 24:00 da da Çukurca'nın Serbest Jandarma Sınır Karakoluna baskın yapıldı.) "Yıldırımın çarptığı insan gök gürültüsünü duymaz. 27 Temmuz saat 14:20'de Yüksekova'nın Kısıklı Jandarma Karakoluna gündüz gözüyle. üç er şehit düştü. Aynı gün saat 22:30'da Yüksekova'nın Karabey köyü silahlı saldırıya uğradı. 24 Temmuz 14:30'da Şemdinli'de arazide bir komando eri şehit oldu. Biri asısubay dördü er. Aynı gün saat 14:00'da Şemdinli Aktütün Jandarma Karakolundan bir jandarma eri şehit oldu. iki jandarma eri şehit düştü. Aynı gün saat 23:00'da Hakkari vilayet merkezinin Kuzey Doğusuna silahlı saldırı yapıldı. 9 Temmuz saat 17:00'da Yüksekova bölgesinde bir komando Çavuşu şehit oldu. 4 Temmuz saat 16:00 da Yüksekova-Yeşiltaş yolu kesildi. Aynı gün saat 23:40'da Yüksekova'nın dibinde bulunan Kamışlı Jandarma Karakoluna saldırı yapıldı. 5 Ağustos saat 22:00'da Yüksekova Esendere Jandarma Karakolu silahlı saldırıya uğradı. Olaylar bunlarla da bitmiyordu.

Tugaydakilere şunu ısrarla söyle. . Bir kuyuda atlı karınca gibi dönüp duruyorduk.Güneye Irak'a açılan vadinin rakımı daha düşük. "Herkes kadar yaparsanız. Kendisine: "Pilotlara söyle. Buzul. Đniş yeri netleşirken sen Tugaya bildir. Pilotlar tecrübeliydiler. Yanımda. Biz iyi bir ateş muharebesine girebileceğimiz mevkide olacağız. Bir şey söylemeden yerine oturdu. Hava çok sıcaktı. Aşağıdakilerin ne olup bittiğini anlamaları da zaten 20-25 dakikayı alır. Başlangıçta belli bir yükseklikte uçarken. Đşin en ölümcül tarafı ise personelin üzerinde yarattığı şok ve moral bozukluğuydu. Dayanıldı olmak cesarete eş değerdi.örünen tek şey gökyüzüne doğru ucu görünmeyen kayalıklardı. Binbaşı. çıkamadık. Pilotlar maksadı bildikleri için daireler çizerek bölgeyi incefememizi sağlamaya çalışıyorlardı. PKK'nın kayda değer bir kaybı yokken.Komutanım. Đncelediğim bazı PKK belgeleri ve telsiz mesajlarında "1993 yılı sonunda Kürdistan meclisinin burada da açılabileceği" gibi zırva ifadeler ve değerlendirmeler geçiyordu. Dibecik köyleri yönünü deneyecekler komutanım. Söz konusu alan her birinin rakamı 3. Bir kuyunun içindeydik. Dilekli. kulağını ağzıma daya (Helikopterin gürültüsünden normal konuşma anlaşılamıyordu). Bu bölge eski isyanların da başladığı bir yerdi. karargahtan Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ahmet vardı. bütün gücünü zorluyorlar ama yükselemiyor. . boğaz ve geçitlerin bulunduğu. Helikopter doğudan vadi içerisinde uçarak Ora-mar bölgesine girdi. Đzme dağlarının ortasında. Daha önce bir taburla geçitlerden biri kullanılarak kenarlarından birine kadar yaklaşılmış. Birliklerin durumlarını incelemeye devam ediyordum. Klasik bir savaşta böyle işkence olamazdı. Camlardan j. pilotlar da silahlarını almış olarak. Pilotların kasklarının öne doğru eğilip kalkması emri anladıklarının işaretiydi. kışlada ne kadar helikopter varsa azami miktardaki timi bu helikopterin çevresine atıp emniyetini alsınlar. tabanlarından akarsuların geçtiği bir bölgeydi. Aşağıda PKK'nın sahiplerini kovduğu beş boş köy görünüyordu.Ahmet yaklaş. Saat 14:00 civarındaydı ve artık ayrılabilirdik. aşırı sıcaktan helikopterin performansı düşmüş. bir uyarıya gerek duyulmazdı. Hakkari'nin her tarafı öyle olmakla beraber burası sanal olarak yaratılan korku filmlerini aratmayacak kadar vahşi bir^görünümdeydi. Rejgar.Emredersiniz komutanım. Burada her şey çığırından çıkmıştı. UH-1 helikopteri ile uçuyorduk. Alandüz'e ancak dağların arasındaki dar geçitlerden girilebiliyordu." Temmuz'un ikinci haftasıydı. Đki pilot hariç helikopterde altı kişiydik.000 metrenin üzerinde. Bu konuşma esnasında helikopter bir tur daha atmıştı. gelenlerle temas kurarız. Bu sayının iki-üç misline yakın da yaralı vardı.Ahmet mesele nedir? . . içerisinde kanyonlar. Binbaşı Ahmet iç konuşma cihazını çıkararak iki pilotun arasına girip onlarla konuştu. son turlarda bu küçük helikopter daha aşağılarda uçmaya başlamıştı. Yüksekommimmm 40 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok va Güneyinden Alandüz'e/Oramar'a geçsinler. bir ayda bulundukları yerde 40 asker şehit olmuştu. zaman her şey. Güneye doğru kısa bir vadi ile Kuzey Irak topraklarına geçilerek PKK'nın orada bulunan Me-zi-Karyaderi (Avaşin) kampına bağlanıyordu. Bir tur daha tamamlanmak üzereyken. Ne kadar gizlemeye ve kamufle etmeye çalışsalar da iki köyü kullandıkları ve Rubarişin Çayı vadisinde yamaçları yararak toprak altına girdikleri belliydi. o bölgeyi tam olarak görelim" dedim. . benim peşimden geleceksiniz. iniş yerini kendi1993 Dönemi 41 leri seçecek. Pilotlara söyle. ne olup bittiği bilinmeyen bu bölgenin risk ve tehlikeleri düşünülerek geri dönülmüştü. Đner inmez. Her şey sinir sistemlerinin dayanıklılığına bağlıydı. . Tehlike her günün 24 saatinde ve her metre karesindeydi. Pilotlar Güney istikametini iki kez denediler. pilot Yüzbaşı ve Üsteğmenle konuştu. derin vadiler. güneydeki vadinin . Döne döne 9-10 tur attık. Tove.kötü olduğunu ispatlama gayretiyle ellerinden geleni yapıyorlardı. mümkünse bölgenin kenarlarında bir yer tercih etsinler. Bekleyerek yapacak bir şey yoktu.Orayı. Hiçbir şey yapmamışsınızdır.

Hedefleri Binbaşı Ahmet de tarif edebilirdi. Pistten karargah binasına yürürken pilot Yüzbaşı Ali'ye. Artık silah seslerine insan sesleri de karışmıştı. sivil kıyafetli olan. kışlaya yaklaşıncaya kadar uyudu. dedim. Kışla nizamiyesine doğru bir kaç kişi koşuyor. Ben dağlarda ve kayalık bölgelerde Hava Kuvvetlerinin etkilerini bizzat gözlerimle görmek için ekibe katıldım. Bir ara helikopterin teknisyeni astsubayın kendinden geçtiğini gördüm. Patlamalar uzaktan geldiğinden bizimkilerin attığı anlaşılıyordu. Tam planlanan zamanda ikişerli kol halinde dört uçak hedef bölgesine geldiler. Sürekli onlarca saat bile uçsak bu duruma gelmeyiz" dedi. Böyle kayalık ve kesik arazide bir dakikayı dahi geçmeyecek süre içerisinde tarifin yapılması ve anlaşılabilmesi çok zor bir işti. . Bölge üzerinde 4-5 dairevi tur attık. Kendinizi öldürtmeden hemen binanıza dönün. Bu silah) kim kullanıyor? PKK.' 16 Temmuz 1993 gecesi sat 22:00 civarındaydı. Bunlar bizim kullandığımız G-3 piyade tüfeği ile PKK'hm kullandığı kaleşni-kof sesleriydi. Karargah subaylarının büyük bir kısmı da buradaydı. PKK'lıların mı. Bazı subay ve astsubaylar da kaleşnikof kullandıklarından tansiyonu yüksek bu ortamda bizim mi. Hakkari merkezi ile arasında sadece bir dağ silsilesi bulunan Ora-mar/Alandüz bölgesinde PKK'nın meydan okurcasına bu derece tertiplenmesi ve kendisini çok rahat hissetmesi bütün olay ve eylemlerin yanında. Faaliyet iki buçuk saat sürdü. Uçaklara hedeflerin tarifini havacı Üsteğmei yapacağından bölge üzerinde birkaç tur atarak kendisine yerlerini tek tek gösterdik. Teklif kabul edildi. . Havadan dürbünle bile net olarak bir değerlendirme 42 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1993 Dönemi 43 yapabilmek mümkün değildi. Bu görevini kan ter içerisinde helikopterin bir yanından diğer yanma koşarak büyük bir şevk ve coşkuyla yaptı. Bu durum personelde PKK'lılar kışlanın ortalarına kadar girmişler gibi algılanıyordu. Uçaklar bölgeden ayrıldıktan sonra hedefleri daha yakından görmek istedim. Đki tip silah sesi vardı. "Acemi marangozun yongast çok ohtr. birkaç dakika içinde kışlanın her tarafını ateş sesi sardı. . "Komutanım. Hava kontrolü Üsteğmen uçaklara hedeflerin tanımlat mı savaş pilotlarında hiçbir tereddüde yer bırakmayacak gibi yaptı. Üç saate yakın bu alanın üzerinde sürekli dönüyorduk.Ben Jandarma Özel Harekat Grubunda Astsubayım. Koşarak emir verenin yanına gittim. . Bu arada bir kaç roketatar sesi duyuldu. Dışarı çıktım. Üsteğmen cin gibi bir çocuktu.Sen kimsin. ben bile şu anda yerçekimi olmayan bir boşlukta yürüyormuşum gibiyim. Binbaşı Ahmet ve havacı Üsteğmen.kayalıklarını sanki elimizi uzatsak dokunacakınışız gibi bir mesafede ve kulakları yırtan bir motor sesiyle helikopter kendini kuyunun dışına attı. nizamiyenin üzerinden geçecek şekilde havaya darbeler halinde ateş ediyor ve diğerlerine emirler veriyordu. "senin teknisyenin dönmekten başı döndü" dedim.Oradan kışlaya sızabilirler. Subayların hepsi birden dışarı fırladılar.Şu anda kışlada tek silah sesi gelmeyen yer orası. anlamak mümkün değildi. Hedefleri gelecek uçaklara tarif etmek üzere ben. Kışlaya döner dönmez Tugay karargahında sürekli kalan Hava Kuvvetleri irtibat subayı/Đleri Hava Kontrolörü vasıtası ile acil ve ani hava isteğinde bulunduk. akıl almaz bir şeydi. Her yönden büyük yanlıştı. Önce bir kaç kez silah sesi duyuldu. Başı dönmüştü.Niye nizamiyeye doğru ateş ediyorsun? . nizamiyedeki askerler soğukkanlı ki bir şey görmeden ateş etmiyorlar. Harekat Merkezinde çalışıyordum. Seni böyle sivil kıyafetle bu karanlıkta görünce ne yapacaklarını biliyor musun? Üstelik elinizde de kaleşnikof tüfeği var. Bu iş için helikopterin dar camlarından bakarak anlatılması ise başka bir sorundu. . Kışlanın Kuzeyi ve Kuzey Doğusunda ateş sesleri daha yoğundu. bu defa Skorsky helikopteriyle uçaklardan 15 dakika önce hedef bölgesinin üzerine ulaştık.

Gün ağarınca dahi çatışmayı kesip çekilmeyen PKK'lıları. O gece Binbaşı Atakan da bir Dağ ve Komando Bölüğü ile [160-180 asker] bu karakolda bulunuyordu.Düşünmeden cevap vermeyin. yıllarca "bir avuç özgür vatan" dedikleri Şemdinli'nin Derecik bölgesinde bulunan Jandarma Karakoluna. . Burada ateş sesi kesilmişti.Đki gibi geldi komutanım. Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Atakan gözyaşlarına hakim olamıyordu. . öteyi gösterdi. . . ne havan kullandılar. Bunlar şehirden. Bu ne cüretti? Taciz ettikleri yer. çatışma alanında kaçırdıkları öîüleı . Onu bir kenara çekip. Ne de çevredeki timlere sızma teşebbüsünde bulundular.Milisler olabilir komutanım. Şu olay bile başlı başına.Kimdi bunlar? . . Ne olup bittiği tam anlaşılıncaya kadar sabah oldu. PKK ile mücadele tarihinde ilk kez böyle bir gücün bir noktaya toplandığı görülmüştür. Dağ ve Komando Tugayının ana kışlasıydı. Đstihbarat Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Harun'a: .Doğru.Ateşi PKK açtı komutanım.Acaba? Ne makineli tüfek. ne roketatar.Binaların arasından kışlanın kuzeyindeki mevzilere gittim. Gün ağarırken bölgeye gittik. Aynı mevzide iki asker vardı. Dört şehit.Đlk ateş nereden açıldı? . O kesimin sorumlusu Bölük Komutanı Yüzbaşı da oradaydı. Subaylar da birer ikişer geldiler. Derecik Karakolunun çevresinde 116 PKK'lı cesedi toplanmıştır. Đki taraf boğaz boğaza birbirine girmiş. Saldırı Kuzey Irak topraklarından başlamış. "Atakan. Taburun bir uçaksavar makineli tüfeği ile bir tanksavar topu da PKK'lılar tarafından götürülmüştü. Bu kadar zahmetsiz işi dağ kadrosu yapar mı? . biri subay olmak üzere altı yaralı vardı. Đş bu duruma getirilmişti.Neden ateş açtınız? . Kaç namlu ağız alevi gördünüz? . (Irak'a yaptığımız operasyonlardan biri olan Hakurk/Ejder operasyonunda bulduğumuz 268 adet yeraltı deposu. Böyle bir teşebbüste dahi. Fevkalade hassas bir ruha sahip olan Atakan bunu namus meselesi görüyor ve kendini tutamıyordu. bölgeye gelen kobra helikopterleri açık alanda yakalayarak top ve makineli tüfek ateşine tutmuştur.Doğudaki Berçalan yaylasından veya kuzeyimizdeki Karadağ'dan gelmiş olabilirler. Harekat Merkezine döndüm. önce emniyet timlerine sonra da bir dalga halinde karakola çarpmıştır. Bu saldırıya katılıp sonradan teslim olan üç militan da. . Hakkari'den geldiler ve bir saate kalmaz evlerinde olurlar. Kendisine: . cesaretlendirici haplar almış olan militanlar çıldırmış gibi saldırmışlardır. Oraya gittik. PKK'lıların cesaret ve kendilerine güven konusunda nerelere ulaştığının göstergesiydi. Tüm personel sinirleri yay gibi gerilmiş halde sabahı yaptı. ağır silahlar desteğinde 620 militandan oluşan bir kuvvetle taarruz etti.Siz ne yaptınız? . bunun bedelinin çok ağır olabileceğini beklemiyorlardı.Hayır komutanım.Ateşin geldiği yere bir şarjör boşalttık.' 19 Temmuz saat 02:00'da Şemdinli'nin Durak Jandarma Karakolu bölgesinde arazide konuşlanmış olan 4ncü Dağ ve Komando Tabuv> I 'V 4ĐH* t 44 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok runun Đran sınırı istikametinde çevre emniyeti için mevzilenen timine PKK'nın saldırdığı haberi geldi. ¦"Vatan toprağı bir köylü aşkıyla ve saflığıyla sevilmelidir. sana söz. diye 30 m.Şuradaki nöbetçiler. 29 Eylül 1992 gecesi. PKK. Derecik olayı da bu bölgede işlerin nereye geldiğinin açık göstergesidir.Sizin ateşinizden sonra karşıdan ateş edildi mi? . sığınak ve gömülerden çıkardığımız yüzlerce ağır ve hafif silahların arasında 4ncü Dağ ve Komando Taburunun uçaksavar ve tanksavar topu da vardı. bu silahlan bulup sana vereceğiz" dedim.

Efe yaradılışlı biri olduğu her halinden. Buradan Mezargediğine gidildi. silah. sakalım için kusura bakmayın". o gün nasıl bir tertip alınması lazım geldiğini söyledim ve bizzat gösterdim. hareket. Bir müddet dört askerin iki katin yedek-leyerek Irak topraklarındaki Hakıırk kampına bakan 2. Çok fayda sağlamasa da bir parça iyileştirmeye katkısı olabilirdi. huzurlu ve sanki batıda bir ilçede parti kongresi yapılıyormuş veya bir tesis açılıyormuş gibi birbiri ile şakalaşıyordtı.801 rakımlı tepedeki time akşam yemeği götürmek için dağa tırmanışlarını izledim. Çünkü Tanrı yardım etmez. Orada kaldım. parkaları iç içe giyerek soğuktan korunmaya çalışıyorlardı. yün çamaşırları. Bunu hal. Mezargediğine giderek. mesut. Hava kararmak üzereydi. Fakat bunun anlatılması ve anlaşılması işin içinde olmayan için zordur. Derecik çarpışmalarında biri subay olmak üzere 28 Dağ ve Komando kahramanı şehit olmuştur. gelecek kişiler için çadır ve diğer idari tesislerin nereye kurulması gerektiğini. PKK'ınn büyük bir hezimetle biten bu saldırısını merkez karar üyelerinden Nizamettin Taş yönetmiştir. Kazakları.Bu askerler daha önce binek veya yük hayvanlarıyla uğraşmışlar mı? . PKK'nın geldiği seviye mesaj verme mesaj alma gibi sıradan şeyleri umursayacak halde değil. Herkes memnun.801 rakımlı tepe ile doğu ve batısında bulunan rakımları 3. dişe diş göze göz süren gayrı nizami harpti. Hepsi sanki bir saat önce burada bulunanları hiç görmemiş gibiydi. Başbakan ve Genelkurmay Başkanından başka bazı Bakanlar ile üst düzey bürokratlar ve medya mensupları da vardı. Tabur Komutanına: . Geniş bir heyet 23 Temmuz öğleden önce Dağ ve Komando Tugayının kışlasına geldi. Şemdinli'nin Güneyindeki Đran-Türkiye-Irak sınır sıfır noktasında bulunan Mezarge-diğine gidileceği ve orada brifing verileceği belirtiliyordu. mermi ve roket. yıllar önce işler kötü gitmeye başladığında herkes anlayabilirdi. Katırlar kayalıklara hiç sorun çıkarmadan ürmanıyor ve askerlerle tam anlaşmış göriinüyorlardı. Tabur hemen güneyinde bulunan Hakurk'a bakan 2. Tabur Komutanı bu timlerden bir uzman erbaşın geçen hafta el parmaklarında donma emareleri görüldüğünü söyledi. Gruplar halinde ve tek tek subaylarla konuştum. Tugay Komutanı Utku Paşa kendilerini tören birliği ile karşıladı. Gelen insanlar sadece fizik olarak buradaydılar. o gün değildi. konular ve konuşmalardan anlamak için derin bilim sahibi olmaya ihtiyaç yoktu. Muharebe koşullarına göre düzenlenmiş olduğundan doğal olarak şekilcilikten uzaktı. mermiler ve bıçağını kuşanmasından anlaşılan bir piyade üsteğmeni: "süsü ve kendimizi kandırmayı ne kadar seviyoruz değil mi komutanım?" dedi ve devam etti "Karadağ'daki timden biraz önce indim. Brifingler verildi. Aynı şahıs 1994'de bu defa hareketli alay komutanı olarak karşımıza çıktı ve aynı hataları gene yaptı. Temmuz ayında bulunulmasına rağmen personelin giysileri kışlık malzemelerdi. Zaman ne mesaj ne de nutuk zamanıydı. Derecik Karakoluna saldıran 620 militanın 202'si yok edilmiştir. Taburun malzemeleri ancak kendilerine yeterliydi. Artık gün.) 1993 Dönem! 45 "Doğal bir içtenlik olmazsa amacınız gerçekleşmez. Emniyet timlerinin bulundukları yerlere erzak ve mühimmat götürebilmek için civardaki köylerden katırlar kiralamışlardı. amacınızın cam ve ruhudur. Bu gelişin maksadını. ruhları kesinlikle burada değildi. Buraya gelişin etkisi çarpışan askerler 46 Unutulanlar Dişin da YenĐ Bir Şey Yok için. Bu olaydan sonra suçlu bulunarak görevden alınmıştır. başının üstünde patladığında sabun köpüğü bile sayılmazdı. Çadıra da girmedim. O bölgede takviye piyade taburlarından biri vardı. Ben hiçbir şey hissetmiyordum.000 metrenin üzerindeki dağlarda 24 saat esasına göre emniyet timleri çıkarüyordu." 23 Temmuz 1993'de Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın Hakkari'yi ziyaret edeceği konusunda bir mesaj geldi. Herkes helikopterlere binip güle oynaya ayrıldı. içtenlik. Geçmiş ola.ile yaralı iken sonradan ölenlerin toplam sayısının 86 olduğunu söylemişlerdir. Hareketli alay denilen PKK gruplarının başına gelenler olay tarihi gelince anlatılacaktır.

bir ayağı olmayan buna rağmen herkesten önde çarpışan yaralıya ulaşmak için kayalıkların içerisinde debelendi. Bu korucuların keyfine bırakılacak iş mi? 25-30 korucu ellerindeki hafif silahlarla militanlara ne yapabilir? Yapsalar da ne kadar yapabilirler? Buraya geldiğim günden beri gördüğüm en iyi fırsat. korucular. Karargah subayları sevinçle korneti başı ve diğerlerine neler yapması gerektiğini söylüyor. Telsizlerden gelen silah sesleri insan seslerini basünyordu. Korucuların başlangıçtaki konuşmalarından her şey iyi gidiyor görünmekteydi. O da çatışmayı takip ediyor. Bu köy Hakkari merkeze 15 km. Ölümlere alışkın . her hareketlerini bildirdi. Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ahmet'e: -Jandarma Alay Komutanı bir tedbir düşünüyor mu? .Komutanım korucular yardım istemiyor. iki korucu yaralandı. Karışmamak için de kendimi zor tutuyorum. Konuşmalarda jandarmalar. Çok şehit verdiler.PKK'lı bir grupla temas sağlandı komutanım. Sesin sahibi korucu başının kardeşiydi ve bir ayağını daha önceki çatışmalardan birinde kaybetmişti. O gece Şemdinli'de kaldım.Üzümcü köyü korucuları Geven Dağı eteklerinde. iki tim hazırladığını. "her tarafım sarıldı" oldu. Son ana kadar soğukkanlılığını kaybetmedi. adamlar bulunmuş. Ayağı olmayan yaralı korucu öyle bir yerdeydi ki ne tam görülebiliyor ne de ateşle yardım edilebiliyordu. 1. kurtuluş çareleri kalmamıştı. uzaklıkta. 1993 Dönemi 47 . Ölü veya yaralı herhangi bir PKK'h bulunamadı. en ileri hatta o vardı. kendi inisiyatifleriyle bugün Geven Dağı bölgesine operasyon düzenlemişler.' S.Durum nedir? . üstelik gündüz. PKK'lılar sıkıştırılmış.Ben Đl Jandarma Alay Komutanı ile görüşeyim. Helikopterler kısa sürede iki timi çatışma yerine yakın bir yere attılar. telsiz operatörleri vardı." 24 Temmuz saat 13:00 civarında çalışma odamdan Harekat Merkezine indim. mantık yürütme ustalığı. yüksek zeka ve kavrama yeteneği gerektirir. Korucuların operasyonu iki şehit. bunun öcünü almak istiyorlar. . ama birbirlerine çabuk kaynaşülar. Müteakip günlerde PKK saldırılan bize daha büyük acılar verecek şekilde artarak devam etti. Daha da ilginci PKK'hlara en yakın. Köylerine her an saldırı bekliyorlarmış. Çatışmanın birinci saati arkada kalmışken korucu telsizlerinin birinden "yandım" diye bir feryat geldi. Ana telsiz ve el telsizleriyle herkes konuşuyordu. Alay Komutan yardımcısı Yarbay Şerafettin'i çatışma bölgesine gönderebileceğini söyledi. çaüşma yeri de 10 km. O sırada Alay Komutanı aradı. Temas zaten 10 dakika önce sağlandı. helikopter verilebildiği taktirde. Son cümlesi..Kendi başlarına bir sonuç alabilirler ini? . Bu arada başka bir korucu şehit oldu. iki yaralı ile son buldu. la*'""-' L«.Konuşmaları ben de duyuyorum.Đl Jandarma Alay Komutanının haberi oldu mu? . Karargah subayları heyecanlı ve sevinç içerisindeydi. fakat olmadı.Kim? Nerede? .Bu aşiret iyi savaşçıdır komutanım. Karargahta herkes üzüntülüydü. "Klasik olmayan savaş türü.Ne gezer komutanım. onlar da ballandıra ballandıra anlatıyordu. Đstihbarat Şube Müdürüne: . Katırı ilk defa burada gördüler.' -¦*¦ 48 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok deki telsizle PKK'lılarm kendisine 5-6 metre yaklaşıncaya kadar. sokak kedisinin kurnazlığı ve ustalığına sahip olmayı. . Yarbay büyük özveri ile.Oldu. . elin• Vp^T-v'1 . iyi kötü yerlerine mıhlanmış. . mesafedeydi. .

Kınlamayan kalıplar muharebede insanların ölüm sebebiydi. askeri birlikler tarafından inşa edilmişti. Lojmanlar şehrin güneyinde prefabrik barakalardı. Aksi halde onlar bizi öldürüyordu. Utku Paşa prefabrik tek katlı konutu gösterdi ve bazı önerileri oldu: "Aynı odada yaünayıp. Biri astsubay. bir taraftan giren mermilerin bazıları duvardan çıkamayıp kalmışlardı. Bazıları uçaksavar ateşine maruz kalmış. bulunduğumuz kışla da ihtiyat olarak bulunan Jandarma Özel Harekat Grubuna (200 seçme asker) 15 dakikalık uçuş mesafesinde.lik bir dağ yoluydu. gürültü çıkarmayan. Şehir 1700 metre rakımda. Ateş etmeyen. Saldırı personel karakol civarında günlük işlerini yürütürken şok şeklinde yoğun bir ateşle başlamış ve azami 20 dakika sürmüştü. Dağ ve Komando Taburunun kışlasına döndüm ve gece boyunca subaylarla görüştüm. Đncelendiğinde görünen şuydu. doğusunda. yakın civarı tarayıp karakol bölgesine dönmüşlerdi. felaketlere sürükleyen en büyük düşmanın ta kendisiydi. kalıpçılık ve sıra-danhktı. Bu sonuç üzûnUılüydü. bir tehlike anında tehdidin geldiği istikamete ateş açıyorlardı. görememekti. gece saat 21:00'den sonra mutlaka telefonların . Ötesini bir çok sebepten dolayı onlar yapamazdı. Bir bakıma iyi bir durumdu. cesur bir adamın ölümünü kendi ağzından dakika dakika soğukkanlılığını koruyarak anlatması herkesi derinden etkilemişti. Tutkudan başka hiçbir şey ciddiye alınmamalıdır.subaylardı ama tek ayaklı. hür düşünceyi hapseden. Asteğmen kaçtıkları yön olarak Mor Dağı gösteriyordu. Toplum yaşamında kötü giden bütün faaliyetlerin nedeni. Düşmanı yaratan da. kışla ise 2600 metre yükseklikteydi. Lojmanların etrafı ağır silahlar dahil çepeçevre mevzilerle çevrili ve askerlerin elleri tetikteydi. Çatışma kısa sürmüştü. Olmayan bir şey olmuş. esnek olmayan. her gece farklı odalarda yatmamı. Bu kalıplar yok mu? Bürokratik kafa. kışla havasından kurtulabileceğimi. Bunlar piyade tüfeği atışlarına bile dayanıksızdı. Subay ve astsubayların büyük bir kısmının eş ve çocukları yanlarında değildi. Bu sahayı hemen yanındaki upuzun konik bir tepede gene ağır silahlarla donatılmış. sokan. canlıyken bile insanı öldürüp iğdiş eden. Şemdinli ve Çu-kurca'da da aynıydı. PKK grubunun arazide yeri tespit edilmişti. Yüksekova ile Iran siyasi sınırı arasındaki ana yolun kenarında bulunan Kısıklı Jandarma Karakoluna saldırı yapıldığı haberi ulaştı. ailesi ve çocuklarını Batıda bırakabileceği uygun bir yeri olanlar ailelerini yanlarında getirmemişlerdi. her alanda bu hastalıkla mücadele edilmeliydi. Şimdi sıra bizdeydi ve yapılacak şey dağ komandoları ile PKK grubunun üzerine kara bulut gibi çökmekti. Kışla şehir arası Đ2 km. Savaş veya barış. onun hesabını kısa sürede görememiş olmanın sebebi de gene buydu. 20 kişilik bir komando timi gözetliyor. Yüksekova'dan komando ve jandarma birlikleri gelmiş. fakat bundan daha fazla üzülünmesi gereken aleni bir şeyi düşünüp. güneyindeki dümdüz bir ovada bulunan Kamışlı Jandarma Karakoluna eylem yapıldı ve üç jandarma eri de burada şehit oldu. Karakola giderek bir tepeye çıktım. hiç değilse hafta sonlan gündüzleri de burada geçirmenin sinir sistemim için iyi olacağını. bu musibet. Anayol kenann1993 Dönemi 49 daki karakola gündüz gözüyle böyle bir eyleme kalkışacak kadar meydan okuyorlardı. O da şuydu: Çatışma yeri. Tüm faaliyetlerde esas düşman işte buydu. aynı zamanda da emniyetsizdi.' 27 Temmuz saat 14:20'de Yüksekova 10 km. Kaçan militanları takip etmek gene yoktu. dördü asker beş şehit vardı. Hakkari Batısında Geçitli bölgesinde arazide üslenmiş olan 2 nci Dağ ve Komando Taburuna (ağır silahlarla donatılmış 700 komando) 10 dakikalık havadan intikal uzaklığındaydı. Kalıpları öldürmeliydik. Üç gün sonra bu defa Yüksekova'nın yedi km. Utku Paşa bana lojmanları ve komutan konutunu göstermek istiyordu. çünkü lojman sayıları yetersizdi. Yüksekova'daki 1. Savaşılacak ve mutlaka kazanılması gereken işte buydu. Tek katlı bu barakalar Tugay 1984'de Bolu'dan Hakkari'ye intikal edince. işe yaramaz hale getiren. Bir öğleden sonra Utku Paşa ile birlikte Hakkari'ye indik. Yüksekova. ruhları kafese. üstelik şehirde kirada oturulacak do^ru dürüst ev bulmak hemen hemen imkansız. aslında. Korucular da PKK ile temas sağlayarak kendi işlerini iyi yapmışlardı.

Her şey ama her şey işte bu basit gibi görünen sözciıklerde saklıydı.) "Gevşek beden. Vuruldukları yere geldiklerinde. . Çok miktarda roket ve havan mermisi kullanmışlar.. hiç kimse beni aramadı. PKK karakola 1 km doğudaki bir tepede mevzilenmiş olan emniyet timine saldırmıştı. çatışma maksadıyla bütün dikkatlerini toplayarak hasım ve düşman . Gelen haberler karma karışıktı. Çukurca Jandarma Sınır Alay Komutanı ve bu bölüğün bağlı olduğu Köprülü Sınır Tabur Komutanından gelen bilgiler insana bir şey anlatmıyordu. Çatışma güneş doğuncaya kadar sürdü. güneyinde bir çatakta iki militanın cesedi vardı. Saldırı başladığında çalışma odamdaydım. battaniyeler. propaganda yaptıklarını" söyledi. Đnanılır gibi değildi. muhtemelen evlerden. Timin mevzilendiği tepeye çıktım. Burası bir mevzi değildi. karakola hızla ulaşmanın zor olduğunu" söylüyordu. On asker şehit. (Tugay komutanı olduktan 2-3 gün sonra PTT'deki bu şahıslara suç üstü yapıldı.Hemen hemen aynı kişiler sayılır. tetiğe bastım" dedi.-:a 1. kapkacak. . Yerlerde bol miktarda her marka sigara izmariti mevcuttu. Bu karakol Hakkari'nin 220 km.. hiç ses çıkarmadım. Bu işi de gece nöbetlerinde yapıyorlar.Sabaha kadar arıyorlar mı? . Çukurca'nın Serbest Jandarma Sınır Karakoluna PKK'nın saldırdığı haberi geldi. »« .Her yerden arayabilirler. karyolalar. Bu da işlerin kötü gittiğinin açık belirtisiydi.O kadın ve erkek Hakkari PTT'sinde komutanım. Karakolun 30 m. çaydanlıklar. Bu çocuk hiç telaş göstermemiş ve neticesini almıştı. Alay Komutanı "Çukurca'daki Jandarma Komando Taburu ile Köprülüdeki tabur merkezinden takviyelerin' gittiğini. gevşek zihne neden olur.lik Irak sınırının en batısında Şırnak'a komşuydu. benim istikametimde kimse yok sanarak ayağa kalktılar. ." 1 Ağustos saat 01:00'da.¦. Burası bir müsademe. ancak vadiden geçen tek yolun PKK tarafından mutlaka mayınlandığı ve pusu kuııılduğu düşünülerek. aksi halde PKK'h erkek ve kadınların arayarak hakaret edip... hep bana verilen sorumluluk sahasına baktım.Sizin gece burada olduğunuzu nasıl biliyorlar? Siz buraya gelince ast birlik komutanları mecburen sizi evden arıyorlar değil mi? . "ît-ı. Her yer pelperişan1993 Dönemî 51 di. 4-1. . biri subay 9 asker yaralıydı. Şok ateşi hem timin olduğu tepeye hem de karakola aynı anda başlamıştı.Hep aynı kadın ve aynı erkek mi? .fişini çıkarmamı. "Kendi mevziimi hiç terk etmedim.Tabii. bu şaşkınlık ve sinme anında da mevziin içine girerek nerede ise her askerin üzerine onlarca mermi sıkmışlardı.-. Kuzey Irak ve yurt içinde çok uzun süren muharebeler dışında karakollar dahil kaldığım her yerde PTT telefonları vardı. radyo her şey vardı. Utku Paşa kışlaya erkenden geldi ve helikopterle Serbest Karakoluna gittik. M f:>j^ l-ı>. tüpler. Tim tamamen şehit olmuş ve yaralanmıştı. Bölük Komutanı Üsteğmen de karakolda kalıyordu. Önceleri Bölük Komutanı parça parça bilgiler verebiliyordu fakat sonradan onunla da görüşülemedi.^- 4 » ' . Harekat Merkezine indim.*.Bunlar nereden arıyorlar komutanım? .tabii. iiiii t ¦" *. Bunları kimin vurduğunu merak ettim ve askeri buldum. 26 aylık görev süremde şehirdeki konuta gitmeye ne zamanım ne de fırsatım oldu. . 50 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . Kurmaylar benim iki yılı aşkın görev süremde konutta sadece 13 gece kaldığımı kendi aldıkları notlardan söylediler.Hiç ara vermeden sabaha kadar arıyorlar.

Kimse Cevap vermedi. aynı güzergahtaki Bağışlı köyüne de silahlı saldırı başladığı haberi geldi. konuşarak hiç olmayacak. eğer eylem günü kim dükkanını açmaz. Bir şey acilse bilinsin ki geç kalınmıştır. Kimse bulutları yelpaze ile dağıtamaz. OHAL Valisi. önümüzdeki hafta örgütün Diyarbakır'dan Hakkari'ye kadar olan bölgede kepenk ve kontak kapama eylemiydi. Biz Türkiye'nin 80 vilayetine 20 yaşındaki çocukların cesetlerini gece gündüz göndermeye devam mı edeceğiz? PKK bu toprağın her karışında Türk Milletine ve O'nun Ordusuna meydan okumayı sürdürsün mü? Savaş bir gaddarlıktır. PKK ne talimat verirse onu mutlaka uygulayacaklardır. son sıfata sahip olan yerlerden biriydi. herkes geç kalmıştır" dedim. Hakkari'de her metrekarede bela dolaşıyordu. çok tehlikeli. lastik gibi uzadıkça uzadı. Çok üzgündü. cereyan eden durumların karşısında yirminci sırada bile yer alamaz. Bölük Komutanı Üsteğmen askerlerine aşırı düşkündü. Geçen zaman içerisinde.beklenen yer değil. Burada her taraf alev alev yanarken kontak ve kepenk işi en kritik konuydu! Konuşmalara katılma gereği duymuyordum ancak. Konuşmalar arasında PKK ile ilgili tek konu. konuşarak varılacak bir yer yok. Militanlar çiftlikteki altı görevliyi bertaraf ederek. tamamı bembeyazdı. Ama Utku Paşa alındı. Çünkü. iki yıl sonra. daha yıllarca çekece1993 Dönemî 53 ği de ortada. Yeni atanmıştı ve bir aydır görevdeydi. görevden ayrılırken ise. en tehlikeli derecelendirmesinde. hayvanların çığlıkları arasında cayır cayır yaktılar. uzakta Zap Vadisinde ana yolun kenarında bulunan Devlet Üretme Çiftliğinin PKK tarafından yakıldığı. oradakiler kendi dertleriyle uğraşıyorlardı. farklı ne yapabilirdi ki? Bu soruyu kendimize sormalıyız. Dayanamadım: "Her şey o kadar açık ki. ben ve bir kaç bürokrat şehirde bulunan askeri gazinonun bahçe kısmında yemek yedik. Çatışmada karakolda bulunan korucuların bazıları grubun bir bölümünün hayvanlarla güneye gittiklerini görmüşlerdi. barakalara benzin döküp içerlerinde bulunan 13. Đki yıl bu karakolda geceyi gündüze katarak çalıştı.000 tavuğu. hiç kimse ve hiçbir zaman dilimi onu zarifleş-tiremez. Fakat bu safhada halk bu söyleme itibar etmez. tersine gel bizi topluca yok et der gibiydi." 3 Ağustos günü Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hakkari'ye geldi. Buna nasıl mani olunacaktı? Çare neydi? Herkes bir şeyler söylüyor fakat bir türlü tam bir sonuca ulaşamıyorlardı. milletin yetki verdiği bu işi halletmekten sorumlu^ kim ve hangi kurum varsa. mülki erkan hiç sesini çıkarmadı. işte millet böyle 10 yıl acı çeker. 52 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok "Titrek ve ürkek adımlarla yol gidilmez. Ağır silahlarını da dağ yollarından katırlarla getirmişlerdi. Üzerinde hiçbir giysi bulunmadan dolaşan biri vardı ve kimse bir türlü. Muharebenin doğasına uygun hareket edilmezse. "Pamukoğlu Albayım bu işler öyle olmuyor" dedi. Ben de bunu hiç anlayamıyordum. içinizden biri dükkan veya araç sahibi olsa.. yapmazlarsa en azından bir kısmı başlarına ne geleceğini biliyor. Acil diye konuşulan bu konu. Utku Paşa. PKK'nın Metinan kampıydı. Halk başlarına gelecek olanlara şu dönemde bizim engel olamayacağımıza da inanmış durumda. ne de çalıştırabilir. Hakkari Valisi. PKK bunu uyguluyor. "Komutanım bu işler bekleyerek. Serbest Karakolu tehlikeli. Sonradan Serbest'de başka olaylar da oldu. Saldırıyı Barzani'nin bölgesi olan Metinan kampından gelen grup veya grupların yaptığı gün gibi aşikardı."beyler bu adam üryan" diyemiyordu. 1995 Temmuz'unda. Adamlar kendi otoritelerinin devlet otoritesinin üstünde olduğuna eylemleriyle halkı inandırmışlar. Güneyindeki Irak topraklarında ise doğu batı istikametinde uzanan ve sanki denizin üstüne çıkmış balina gibi duran dağ. Neden? Çünkü bu vilayette evin orta direği kırılmış" dedim. aracını çalıştırmazsa. Batısında Şırnak vardı. Bu subayın saçlarını her karşılaştığımda daha çok beyazlamış görüyordum. bu gece her şeyi daha iyi anlamıştı. Bir Kurmay Albay konuşuyordu. bir daha hiçbir şeyi ne açabilir. . ama bunların da dereceleri vardı. Akşam. Yemek devam ederken saat 22:00'da bulunduğumuz yerden 10 km. Đnsanlar şunu bilmeli.

Beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Uzunsırt Karakolundan Şemdinli istikametinde 10 km. Aynı mevzi çukurunda bir de uzman çavuş vardı. Erlerden birinin defteri yerdeydi. Harekat Merkezine uğrayıp çalışma odasına geçtim. Nasıl gidersen git. Her yerde aynı.Atakan senin 10 km. (Topçu üsteğmeniydi ama bu bölüğe atanmıştı. Odaya benzeyen çukur darmadağınıktı. insanı çileden çıkarmaya yetiyordu: "Emniyet timini çok kısa bir zamanda telef ettikten sonra 10-12 PKK'lı orada halay çektiler kumandanım". rv~'ii ~$ft I 54 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . bir o kadar da yaralı vardı.Konutu birkaç kez aradım. Sabah olurken rapor geldi. . O dönemde jandarmayı takviye için çok miktarda K. Saldırı karakolun Batısındaki emniyet timine yapılmıştı ve zayiat oradaydı.Tabur zaten hazır komutanım. rüzgar olacak.) Đsmet bölüğünün bir timinin bulunduğu bu karakola gelerek kendi askerlerini görmek istemiş ve gece de orada kalmıştı. Uzmana sordum: . Fakat bu basit şeyleri yapmak.K. Dağ ve Komando Taburu ordugahtaydı. . ¦ -. Üsteğmen Đsmet ise Yüksekova Jandarma Komando Bölüğünün Komutanıydı. Her iki tabur da güney ve kuzey istikametlerinden karakola ulaştıklarında PKK lılar çatışmayı keserek çekilmişlerdi. küçük paralara ait hesaplarla birkaç mani ve türkü sözü vardı. . Karakoldan bir üsteğmen. Utku Paşa ile Uzun-sırt'a gittik. . Tabur Komutanı Binbaşı Va-hit'e söyle. cevap alamadım. El yazılı bazı adresler. pusu var gibi kötü alışkanlıklar dinlemem. bir uzman çavuş. bir iki telefon numarası. Mayın. Kuzeyinde. beline kadar yükselmişti.Komutanım.Yemek bitti. Atılan roket ve havanlar da gökyüzünü aydınlatıyor.Daha ne bekliyorsunuz? Albayım. atıldığı hedefi bulamayan serseri bir roket boğazına saplanmıştı. Bunlardan birinin söyledikleri. ötedeki bir karakolda çarpışan 70-80 askeri uzaktan mı seyredecek? . ben kışlaya çıktım. Olayı saniye saniye yaşar gibi anlattı. 1. anayol üzerinde Uzunsırt Karakolu saldırıya uğradı.Bülent Albayım dümdüz ovada yoldan gitmeniz şart mı? Araçla gitmek şart mı? Đnsan bu mesafeye koşarak gider. Saat 02:00'da Yüksekova'daki Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Bülent aradı: . Sinir sisteminin kontrolü dışında. karyolalar. Aşağıya Harekat Merkezine indim. Uzımsır t Jandarma Karakolu saldırıya uğradı.Komutanım yolu mayınlanmışlardır ve mutlaka pusu vardır.000 komando kendinden 6-7 km. . . kabul edilemez hatalar vardı. Saldırı sırasında eyleme manız kalan timin bulunduğu yerin tam tersi istikametinde olmasına rağmen saldırı altındaki askerlere yardım etmek için bulunduğu mevziden çıkarken.Biz mermi seslerini duyuyoruz. ama şimşek gibi git. derhal hareket edin. Gece karakolda 5-6 korucu da vardı.Daha ne bekliyorsunuz. Aynı mevziye girdim ve karşı taraftarı üzerime ateş ediliyormuş gibi çıktım.Emredersiniz komutanım. sigaralarla bir gecekonduyu andırıyordu. Burası bir mevzi ve muharebe yeri değil.Bu karakol size 6-7 km. uzakta da 4. Tabur Komutanı Binbaşı Ata-kan'ı buldum: .Bütün bölükleri kışlada. Bunlardan biri: . battaniyeler. Saldırıya uğrayan tepeye çıktım. kasırga gibi esecekler. her zaman ve herkes için çok zor olmuştur. dedi.'lığına mensup subay ve astsubay jandarma görevlerine verilmişti. muharebe teknikleri aslında çok basit alışkanlıklardı.1 nci Dağ ve Komando Taburu sizin yanınızda değil mi? . altı er olmak üzere sekiz şehit. Siz süründünüz. yataklar.K.Hayır komutanım. mesafede Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde değil mi? .Utku Paşaya bilgi verdiniz mi? .Böyle mi çıktı üsteğmeniniz? . rüzgar yetmez. çaydanlıklar. .

hepsine çare bulacağız" cevabını verdim. rütbelerim ve sınıf yaka işaretlerim solmuştu. Herkesin ruhu harekete geçmeli. asker eyledim Gitti de gelmedi canım. Bir aydır giydiğim üniforma ve botlarım yıpranmış. hava pırıl pırıldı. gözde ışık bulunmadığından içtenlik. Korgeneral Hasan Kundakçı. ya da. komando bıçağı kılıf ve baldır sicimlerini cilalayıp parlattım. . . mimik. . Oturmalarını. Yeni bir üniforma ve bot giydim. Utku Paşa devir teslim gününü üç gün sonra 7 Ağustos olarak tespit etti ve sancak devir teslim hazırlıklarına başladı. "Şu geçen bir ayda görüp yaşadıklarımız. Oldum olası.Bu çocuk şehit mi? Yaralı mı? Listeye baktı. çağından çok uzak yaşadığı yerlerden ayrılırken vedalaşma anı hüzünlü oldu. doğallık göstermez. helikoptere giderken kulağıma: "Pamukoğlu. "Haberim var. buna ne çare. "Hiçbir değişiklik göstermediniz komutanım" dediler. "Bölgedeki Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına mensup teğ56 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok menler dahil bütün subaylar yarın saat 08:00'da bu kışlada toplanacaklar. Çöl fularını takıp muharebe askı kayışını kuşandım. Rütbeyle. Okuyanlara. Subaylar "hayırlı olsun komutanım" demeye başladılar. Saat 14:00 civarında misafirler ayrıldı. 45 yaşındaydım. Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ahmet'i çağırdım.Baş üstüne komutanım."Eledim eledim höllük eledim Aynalı beşikte canım. bu çok kötü bir işaret" dedi. Harekat Merkezine geçtim. Unvan olunca meziyetlerin mi artıyor? Sen neysen O'sun". diğer mülki ve askeri erkanın hazır bulunduğu törende sancak devir teslimini yaptık. isteyenlerin de not alabileceklerini söyledim. Komutayı almaya gelen üsteğmene defterdeki ismi söyledim. Akşama doğru kışlaya döndük. . Resmi tebliğ bir gün sonra geldi. Türkiye'nin bu en uç köşesinde yaşadıkları ve taşıdığı sorumluluk sinir sistemlerini ve kalbini yıpratmıştı. Subayları taşıyan helikopterlerin biri inip diğeri kalkıyordu. \ Güneş doğmadan kalktım. mekandan. . Tuğgeneralliğe terfi ettiniz" dedi. 7 Ağustos öğleden önce OHAL Valisi. Saat tam 08:10'da herkesin hazır olduğunu bildirdiler. kendileri yazmış olsa dahi jest. kağıtlara ve kartlara bakılarak gözünü kaldırmadan okunan konuşmalara hiç güven duymamışımdır. Aksi halde konuşma hiçbir işe yaramaz. Hissettiğim gibi doğaçlama konuşacaktım. Gökyüzünde en küçük bir leke dahi yoktu. "Nedir hayırlı olan?" Kurmay Başkanı "Haberlerde TV ve radyolar söyledi. ya birileri yazıp vermiştir. Bu haber üzerine benden mutluluk belirtileri umdukları anlaşılıyordu ki göremeyince şaşırmışlardı. nişanla yapılacak bir şey yok. bebek eğledim Büyüdü de gitti. Pencereden dışarıyı izledim. coşku ve saldırganlık yaratılmalıdır. Tugay Komutan Yardımcıları. Yakın bölgelerde olan subayları taşıyan araçlar ikişer üçer gruplar halinde nizamiyeden kışlaya girmeye devam ediyordu. Palaskanın tokasını. Bütün gece subaylara yapacağım konuşmayı zihnimde rafladım. kendileriyle konuşacağım" emrini verdim. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ile Hakkari Đç Güvenlik Komutanlığına atanıyordum.Defterini sana veriyorum. Sıradan olan şeyler muharebe koşullarında yürümez. " 1993 Dönem! 55 Karakola döndüm. cesareti artmalı. bu kışlada bulunan bütün subay ve astsubayların katılımı ile yapılan askeri törenle uğurladık. 274 korucu tüfeklerini senin nizamiyenin önüne atıp gitmişler. 30 Ağustos 1993'den itibaren Tuğgeneralliğe terfi ediyor. Jandarma Asayiş Komutanı. insanı. inancı kuvvetlenmeli. salona girdim ve sahnenin orta ilerisinde durarak 600'û aşkın albaydan teğmene kadar rütbelerdeki subayları selamladım. Utku Paşa nezaket ve centilmenliği ile örnek bir kişiliğe sahipti.Şehit komutanım. ruha ise hiç hitap etmez. insanların icat edip kullandıkları sıfat ve unvanların ne kadar anlamsız olduğunu çok iyi gösteriyor. tabanca ve yedek şarjörlerin deri kılıflarını. Tek başına bir general ve yalnız bir insan olarak zamandan. Saat 15:00'da da Utku Paşayı Van hava alanına gitmek üzere Alay Komutanları. Şahsi eşyaları ile birlikte mutlaka ailesine ulaştıracaksın. Her şey insanın yaratılışı ve yüreğiyle ilgili.

Kendisinin zaman zaman söylediği gibi "kudretsiz dimağlar. Köylüler. bunlar bizim bildiğimiz eşkıya değil. herkesin duyacağı gibi okuyun" emrini verdi.. Atatürk kendisine bakınca: "Cepheden telgraf var Paşam" dedi. Herkes artık şunu anlasın. eylem. Halkın devlete güveni tamdı.. Size ilk. 8. Koçero. Ben size anlatayım. halk hem mülki hem askeri ma58 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok kamlara gelerek haber vermişlerdir. Türk Milletine ve Türk Vatanına ölümcül tutkudur. Madem böyle bir muharebe tipi vardı. babalar nasıl katlanır? Beyler. zayıf gözler. Đlkel ve iptidai acuzelerin yaratüğı. Bu nedir böyle? On yıl. Atatürk: "Okuyunuz" diyor. " Hani biz devlerin fillerin diz çöktüğü millettik. Hakkari'de saldırı ve tecavüz olmayan bir gün ve gece var mı? Peki. Aldıkları cevap: "Bizim bilgimiz var. sıra sıra kaybedilmesine insan nasıl dayanır? Anneler. bağımsızlık diyorlar. hani biz eski yeni dillerin anlattığı millettik? Herkese. Đkinci Cihan Harbinde en çok savaşılan yılda bile muharebe edilen gün sayısı 112'dir. Hepiniz Hakkari'nin çeşitli bölgelerinden geldiniz."Arkadaşlar. Atatürk. Neden böy1993 Dönemi 57 le davranıyordu? Size söyleyeyim. Türk Ordusun un kılıcının prestij meselesidir. siz de eşkıya diyorsunuz ama bunlar onlar değil. geriye doğrulup ses tonunu da yükselterek: "Bu memlekette işler subaylardan ve milletin kendisinden saklanacak duruma geldiyse vay halimize. "Bunlar bizim bildiğimiz eski eşkıyalara. sömürgecileri bu topraklardan atacağız diyorlar. Saniyen gösterdiği tepkiyi içinizde bilmeyen olduğunu sanmam. içinizden biri bana bir PKK grubunun . 10. Kurtuluş Savaşının başlangıcında Yunanlıların Kütah-ya-Eskişehir savunma hatümıza yaptıkları taarruzlarda işler bizim için kötü gitti. siz köylerinize dönün. gece bir grup subayla harita üzerinde çalışırken yaver odaya girdi. bütün gece öfkesinin önünde kimse duramadı. ama ben size söyleyeyim. baykuş konmuş. bütün dünya bu acıklı halimizi her günkü haberlerle öğreniyor." Đşte arkadaşlar bu dönem onların tomurcuk ve filiz devresiydi. Kendilerinin bizim tarafımızdan korunacağına inanıyordu. ulusların tarlası olduğunu. Küçük gibi başlayan bu olayların sonunun nereye varacağını derhal anlıyordu. Bu artık Türk Milletinin haysiyet. Sonra. PKK'nın ilk yıllarında bütün Hakkari'nin tamamında kod Sinan isimli birinin yönetiminde 8-10 tanesi kız. her gün muharebe edilmemiştir. Arkadaşlar iki cihan harbi bile dörder yıl sürdü. Beyler. Bu devleti kuran kendisiydi. Anadolu topraklarının en derin köşesi olan Hakkari'de baykuş istemiyorum. O ana kadar masanın üzerine eğilmiş bir durumda olan Atatürk. tarihin engel olunabilecek şeylerin toplamı olduğunu biliyordu. şu Menemen olayını Atatürk seyahat halindeyken yolda öğrendi.. tecavüzün büyüğü küçüğü olmazdı". saat var mı? 6. On yıl. o zaman siz buna neden hazır değilsiniz? Savaşın sizin alıştığınız klasik şekliyle yapılacağı konusunda hasım ve hasım olacaklarla mukavele mi yapunız? 1993'ün haline bakın.." Onlar ısrar etmiştir. üniformanızın adamı olduğunuzu göstereceksiniz." Saygısızlığın. dost düşman herkese. Ana olan tüm canlılar gibi çocuğunun üzerine titriyordu. tepki. Bütün bunların ötesinde O Cumhuriyetin anasıydı. "güç ve kudretini ispat edemeyene itibar edilmez. bizi köy odasına. 12. Olağanüstü zeki bir kişiliği olduğundan ilk bakışta tablonun tamamını görüyordu. Hamido gibi suç işleyip dağa çıkanlara benzemiyor. askerin. Sakın bazıları bu harekatın tipi farklı demeye kalkmasın. Bir şairimizin dediği gibi: "Bizim köye benzemiyor buralar Bülbül gitmiş. 1924'de Botan çayını geçerken pusuya düşürülüp öldürülen beş atlı jandarmanın haberini Çankaya'da aldığında ise. O tarihin. Türk çocuğunun. cesaret. ancak zaferle kuvvet ve otoritesini ispat edene saygı ve itibar kendiliğinden gelir" ifadeleri Ulu Öndere aittir. gerçeği görmezdi. tek ve son emrim budur. Bunun üzerine yaver hızlı adımlarla kendisine yaklaşıp kulağına eğilerek: "Mahrem efendim" diyor. Bunun dışında kalan her şey size verdiğim ana emrin sadece bir teferruatı olacaktır. Kürdis-tan diyorlar. camiye topluyorlar. her ulus geçmişte ne ekmişse gelecekte onu biçeceğini. 60 kadar militan faaliyet göstermiştir. sırdarındaki çantalardan kitaplar çıkarıp okuyorlar. Atatürk denilince siz ve birileri ne anlıyor bilmiyorum.

sanki kışın yapılıyormuş gibi operasyonları durdurup Mayıs ayında Bingöl'de 33 silahsız askerin kurşuna dizilmesiyle uyananlar. Devletin adalet ve siyasi varlığından konuşacaksak. devlet otorite ve güç demektir. bir iki duvarı çıkıldıktan sonra olduğu gibi bırakılmış tesisler görüyordum. hayvan ürünlerine ait tesisler kursanız halk. O gece bir eylem olmazsa şükrediyorlar. bir an önce Batıya nasıl kaçarım diye bakıyor. Đkincisi Gayrı Nizami Harp tekniklerini iyi uyguluyor.bulunduğu yeri tam olarak söyleyebilir mi? Hep. Sayıları onlar. ailesi çocukları dahil herkes. üzerinde askeri kimliği olmayan birine rastlarsam. Cumhuriyet döneminde gene bu topraklarda on beş defa silahlı başkaldırı olmuştur. Đsyanların . Devlerin işi ciddi tutmasına mani olup. Bunlardan Şeyh Sait'de silahlı adam mevcudu azami 5000. Bunları. "Metni inceleyeceğini" söyledi. "ben bu dağlardan inmem. subay ve astsubaylara yazılı olarak tebliğ etmeye utandığımı" söyledim. bu yılın ilk aylarında kendi kendine ateşkes ilan ederek. Beyler. Bu küçük yerleşim birimleri ortaçağ yaşantısı sürdürüyor. Başlangıçtan itibaren sadece siyasilerin değil. Peki. yirmiler. PKK'yı örümcek ağı gibi bu köy ve mezralar besliyor. PKK bölgeye otoritesini hakim kılmış. Bunu yaparsa kesinlikle öldürülecek. nasıl davranacağımı içinizde bulunan daha önce benimle çalışmış olan subaylar iyi bilir. birincisi halk bizden kopmuş. hastaneler. şuna buna yakın adamlara güya bölgeyi kalkındırmak için verilen kredilerin karşılığı olarak yapılan göstermelik inşaatlar olduğu anlaşıldı. partililere. federasyonu tartışalım diyenler. Hemen Tümen Komutanma telefon ederek. biz niye bilmiyoruz? Đki sebebi var. yoğun ve ağır işlerini yürütmeye gayret gösteren Adalet Bakanlığı mensuplarıdır. Niye bilgi versin ki. nerede. şurada olabilir. tanımı budur. Hiç kimse onun kudretinden kuşku duymamalıdır. Sivas-Diyarba-kır hattının doğusunda seyahat eden subay. Öyle kaldı. Tunceli hareketinde ise 3000 kadardır. gelmiş olan küçük bir miktar da. filan yerde bulunabilirler diyeceksiniz değil mi? Niçin doğru ve sağlam bilgi yok? Ama halk nerede olduklarını biliyor. burada ölsün" der mi? Haftalardır. bunların her birine hizmet götüreceğim diye parayı pulu dağa taşa dağıtacağına hepsini 2-3 ana merkeze toplayarak. Araştırdığımda gördüm ki. Dağların doruklarında okul. çok şeyin baştan kaybedilme1993 DÖNEMĐ 59 siydi. Şu anda burada devletin çalışan tek mekanizması. bu merkezlere okullar. işleticileri nerede? "Yetiştirilince gönderilecek" gibi zırvalara insanlar artık inanmıyor. 1992'de Alay Komutanlığımda Ankara'dan bir emir geldi. O emrin neticesinde işte böyle yakışıksız ve askerlik mesleğini rencide eden haller ortaya çıktı. ne yapacaklarını da en azından bir iki gün önceden biliyor. Đşlerin niçin bu hallere düştüğüne devanı ediyorum. Burada bazı personelin kendilerine ansiklopedi satıcısı. aşiret reisleriyle ağalarla işbirliği yapanlar. Vatan topraklarında subayların kimliklerini saklaması ne demekti? Bu. Bizim bölgede üniformalı veya sivil kıyafetli. Emirde. havadan karadan bölgeyi geziyorum. hastalarımız çocuklarımız bırakın. deniz varsa korsan da olacaktır. ikide bir itirafçı yasası çıkaranlar. Amaç da PKK'nın yol kesmelerinde. Yetmez! Ne zaman. Mesela Binbaşı Vahap. astsubay ve askerlerin. destekliyor. Gayrı Nizami Harbi bilen uzmanların doğru ve uygun eğittiği işte ortada. Bu vilayette 674 köy ve mezra var. elektrik var mı? 10-15 hanelik yerlere 40-60 kablolu telefon çekilmiş mi? Evet. merak edenlere anlatabilir. "kendilerinin imzaladığı bir üst yazıyla bize ulaşan bu emri. Askerin başında bulunan insanların moral ve psikolojik yapılarının işe yaramaz hale sokulmasıydı. Arkadaşlar. sağlık ocağı. pazarlama uzmanı gibi kartlar ve kimlikler düzenlediklerini tespit ettim. askerlerin de "üç beş çapulcu" laflan. Buralara bu güne kadar gönderilen kaç devlet görevlisinin sicili düzgün? Kaç tanesi sürgün diye gelmiş? Gelince ne yapmışlar? Bu gün ne yapıyorlar? Hava kararmadan hemen evlerine kapanıyorlar. Temelleri atılmış. onu engellediler. Peki. bunların personeli. otuzlarla ifade edilebilir. Nasıl bir tepki göstereceğimi de kimse hayal bile edemez. o kişiyi Türk Ordusuna mensup olmaktan ar duyan kişi kabul ederim. Beyler. askeri kimliklerini üzerlerinde taşımamaları isteniyordu. biliyor ki. yeraltı sistemlerini tam kurmuş. Bu konularda aşırı hassasım. kim olduklarının anlaşıhnamasıydı. Đş bu iki temel sebeple de bitmiyor.

birinden diğerine yer değiştirmeye en uygun mekanlar da onun için. Halen Türkiye. Arkadaşlar coğrafya değişmediğinden bunların yeri de değişemez. giriş çıkışlar.4 ay sürmüştür. Yardım ve yatakçılar ile sempatizanlarının sayılarını ise. 150 ila 500 adam arasında değişmiş. Şivi (Zap). Şunu bilmelisiniz ki bu kadar silahlının hepsi yok edilmiş değildir. arazide nerelerde bulundularsa şimdi de aynı yerlerdeler. bir hafta herhangi bir vilayeti dolaşsın. "Sömürgeci T. Yüksekova güneybatısında Đkiyaka Dağları ile Şemdinli Derecik bölgesinde Balkaya Dağlandır. Milis miktarı dağ kadrosundan asgari 8-10 misli fazladır. Kürdistan Đşçi Partisi (PKK) ilk silahlı eylemi olan 1984 Ağustos'un-dan itibaren.000 silahlı dağ kadrosuna mensup militana sahip. Kürdiştan'ı terk et" diye size telsizlerden bağıran dağdaki militan bunlardan daha az tehlikeli. Đran'daki gene bize hemhudut Zagros. ahmakça sebeplerle bana anlatmaya yeltenmesin. bana anlatsın ve ben inanayım. hepsinin elebaşıları ve önderleri mutlaka yakalanıp cezalandırılmıştır. ancak kışa girerken buralardan saydığım yurt içi ve yurt dışı kamplara çekilip askeri ve siyasi eğitime başlıyor. Tanrıdan ve tarihten saklanacak bir şey yoktur. Şeyh Sait'te 4. beslenme. Kuzey Irak'taki yazlık ve kışlık kampların tamamına yakını bize 15-20 km. güvenlik. PKK yönetimi bile tam bilemez. Dünya istihbarat örgütleri bu sayıda mutabık. Hakkari içerisinde de yazlık ve kışlık kamplarının mevcut olduğu anlaşılıyor. Bu anlattığım at değil. kuş uçuşu uzaklıkta olduğundan dikkate almıyorum. Neredeyse.C. Mezi-Karyaderi (Avaşin). Zeli kampı da bizden güneye doğru 120-130 km. Sonuç. arasında değişen mesafelerde olduğundan bu sayısı düşük görebilirsiniz. Bunlar dışında bahar. Ordusu. Büyük bir kısmı dağılmış ve kaçmıştır. Bu çok doğal bir şey. Bahar gelince de buralardan çıkarak her yere dağılıp. Kuzey Irak'ta Zeli kampı hariç başka kampı şu anda görülmüyor. PKK'nın Irak'ta Şırnak altındaki Sinat-Haftanin kampı hariç. dinleniyor. şu yurt içi kamplarının içini bilen biri varsa. Bizim bölge için şunu size kesinlikle söyleyebilirim. böyle bir şey olamaz. Yerel yönetimlerin çoğu PKK'nın birer organı gibi çalışmaktadır. bana birileri anlatmalı. Diğerlerinin hepsinde asilerin silahlı gücü. Irak ve Đran topraklarında gayn nizami savaş tekniklerine göre eğitilmiş 11. barınma. dünden bu güne kullandıkları coğrafi mevkiler. Şu elimdeki orta boydaki sarı kitabı görüyor musunuz? Uzakta oturan arkadaşlar için ben okuyorum. teşebbüsler de iki gün ila bir ay içerisinde bitirilmiştir. ikna olayım. Cumhuriyet döneminde de ne zaman bir silahlı kalkışma olduysa. Đmparatorluk döneminde de. Gidince de militanları oralarda bulacaklardır. yurt içinde PKK'nın bir sürü kampının varlığını bu güne kadar. bu ay onuncu yılını doldurdu. bize komşu olan Metinan. gayrı nizami harp tekniklerini bilen bir subay. nasıl yapacağımızı konuşurken doğru tahlil yapabilelim. "sizin buralarda suyunuz ısındı. PKK'nın birkaç gün üst üste dinlenen telsiz konuşmalarından bunu hemen çıkarmak mümkün. ancak tecrübelerle tahmin edilebilir. deve değil. Beyler. neyi. Basyan ve Hakurk kampları. bir an önce terk edin" diyecekler. köy ve mezralarda faaliyet gösteren ve yeraltı unsurlarını oluşturan milislerin miktarlarının ne kadar olduğu. rezil olur. Çünkü. Ama şu çok önemli. yaz ve sonbaharda bir çok bölgeyi üs ve harekat çıkış ve toplanma alanı olarak kullanıyor. yapacaklarını yapıyorlar. Bunu hepiniz bilmelisiniz ki. şunu bilmeliyiz. bu kamplarda eğitim görenlerin bir bölümü Hakkari ve Şırnak üzerinden Türkiye'nin diğer bölgelerine sevk ediliyor. Batıdan itibaren Đran sınırına kadar. .60 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok bastırılması Tunceli'de yedi ay. Eğitim yapıyor. PKK'nm Hakkari'yi tehdit eden gücünü şöyle değerlendiriyorum. Adamlar bizimle yan yana yaz kış yaşıyor. Arkadaşlar. Hayır. beş yer söylesin kesinlikle bunun üçü bu işlere uygun yerdir. Ancak.000-12. yıllarca sürdürmesi ve buralardan saldırılara geçmesini sakın biri. JermaBetkar ve Kalereş kampları ile Hakkari topraklarında toplam 5500-6000 civarında silahlı dağ kadrosu olduğunu tahmin ediyorum. Yerleri belli. Bunlar Hakkari merkezi baüsında Kato (Karanhkdağ) güne1993 Dönemi 61 yinde Oramar (Alandüz). Şehir. Bütün Cumhuriyet dönemi isyanları (1924-1938) Atatürk'ün zamanında çıkmıştır. Araziyi iyi okuyan. Bunu.

"Kürdistan Đşçi Partisi (PKK)nin örgütlenme. Bu kitapta bizde 21 yıl önce 1972'de yayımlandı. Bu ikisi dahil yetiştirdiği 87 kişi Küba'da Batışta yönetimini silmeye yetmiştir. adı. zirvede veya vadi tabanında. derin kar ve aşın soğukta. Türkiye'de 1968'de yayımlandı." Osman PAMUKOĞLU Piyade Kurmay Albay 6 Ağustos 1993 Hakkari 62 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok Şimdi de elimdeki bu kırmızı küçük. usulleri. bir. Orta boy 130 sayfalık bir kitap ancak bu kadar dolu olabilir. gizlenme. daha önce de Fransızlar vardı. tecrübe ve fikir hayatına dayalı kitaplar da ondan alınınca nasıl savaşılacağını da 1952'den beri gene Amerika'dan öğreniyoruz. siste. tipi. Aslında emekli albaydır. PKK'nm kuruluş bildirgesi ve bazı kongre kararlarını inceleyecekler görecektir ki. zamana. Biz. Alberto Bayo. Bizim. neden bunları görmekte geç kaldım diye hayıflanır durursunuz. Şu geçen 35 günde bunu. yere.1936 yıllarında ken1993 Dönemi 63 di yazdığımız eğitim ve muharebe kitaplarını görün. muharebe etme. farklı bir şey yaptığına rastlanmamıştır. Tüm icraatının temeli ve asli dokümanı bu eserdir. Farklı ve başka ülkeydi. Amerika orada ne yapıyordu? Onların kültürü farklı gibi işe yaramaz sözlerin bir anlamı yok. Türkiye'de 1970'de yayımlanmıştır. Bu ise üçüncü kitap./ Bu bahsettiğim 1961 ve 1964 yıllarına ait ABD talimnameleri. neyle uğraşır? Kitabın yazarı bu işlerin üstadıdır. Üstelik Vietnam'dan önce yazılmış. mevkideki militan sayışma. "Gerilla Nedir?". sonuçları bilinmesi bizim için önemli. daha önce de hiçbir yerde rastlamadığınız sözcük ve tanımları . Arkadaşlar şimdi zaman almak istemiyorum. Şehir ve kır gerillası ustalarından Carlos Marighella tarafından kaleme alınmıştır. yazarı Mao Zedung. 1961 ve 1964 yıllarına ait gayrı nizami harp kitapları mevcut. suikast tertipleme usûl ve yöntemlerinde bu kitabın dışında. hükümet kuvvetlerini anlattığı için küçük rütbelere fayda sağlamıyor. Bu kitabı 1975'de üsteğmenken almıştım. adam kaçırma. Mücadelenin tarzı. Bizim elimizde bulunan Amerikan tercümesi. Bundan önce de Almanlar. Adı. Kurnaz ve zeki bir subay olduğundan gerilla harekatını öğretenlere de öğretmenlik yapabilecek tekniklerle geliştirmiştir. Uykularınız kaçacaktır." Đlk üç kitap aynı yumurta üçüzleri gibi birbirinin benzeri ve tamam-layıcısıdır. ABD'nin ilk muharip askerleri 1964'de Vietnam'a gitti. okuyunca şaşırıp kalır. Zaten pratik ve yalın bir eser. Şehirler ve köylerde neyin. 1934. Alberto Bayo bir Đspanyol subayıdır. iki yıl Kuzey Afrika sahrasında savaştığı bedevilerden öğrenmiştir.Adı. metinlerde yer alan bir çok paragraf tamamen bu kitabın içinden alınmadır. Đlk defa duyacağınız. yol kesme. Bildiğiniz gibi bütün kitaj> lar Amerikan tercümesidir ve onlar yayımladıktan 6-8 sene sonra da tercüme eder biz yayımlarız. 196O'lı bu kitapları o tarihlerde kendileri kullanıyordu. Şimdi bir gece önce kitabın ilk sayfasına yazdığım notları size aynen okuyorum. 110 sayfa. Fidel Cast-ro ve Ernesto che Guevara'mn hocasıdır. neyin ve nelerin doğru yapılıp yapılmadığı. 1935. Beyler sakın aklınızdan çıkarmayın. Yazarı. Silah ondan gelince silah bilgisi de ondan. PKK kendi resmi tebliğlerini yazarken bile bu dokümana tam bağlı kalmıştır. 15 bölüm. mayınlama. kitapçığı görüyor musunuz? Adı. Bize karşı taraf.000 ölü verip 6 bin helikopteri enkaz halinde Vietnam topraklarında bıraktı. baskın. 1973'de sekiz sene sonra bozgun halinde oradan çekildi. Bir Amerikalı doktorun askerde iken Vietnam'daki bir yılını anlaüyor. üs seçme. milisler ne zaman. hasım lazım. bir işo yaramadı ki 58. Dünya gerillaları ona usta anlamında "general" der. pusu. yurt içi ve yurt dışında oluşumuza göre yüzlerce karşı taktik ve teknikler geliştireceğiz. Ve şimdi gördüğünüz dördüncü kitap. iki. kundaklama. Đlk yayımlandığında Amerika tek ağız olmuş gibi. anlatımları genel. bu kitabı yatağınızın baş ucunda bulundurun. Gayrı nizami harpte inanmış 80-100 kişi büyük tehlikedir. şunu söylemiştir: "Sayın Başkan. aydınlık ve karanlık durumuna. "Şehir Gerillası El Kitabı". nasıl yürütüldüğünü. gece gündüz devam eden saldırılara paralel olarak bir kaç kez daha inceledim. Gayrı Nizami Harbi. "365 gün". "Halk Savaşının Temel Taktikleri". ayrıntılar dahil.

yoksa 360 derecede nereden geleceği belli olmayan bir mermi. Hakkari'de. hem de sen ne yapacaksın. Tilki avının tekniği neyse. Bir iş yapmayanın hiç yanlışı olmaz. işte geçen 10 yıl. 1993'de 5000 PKK'lı. Bunun asker ve sivil herkes tarafından tanı ve doğru olarak bilinmesi gerekir ki. önderlik. düşük yoğunlukta çatışmadır. Her şey doğada vardır. Ölen çocuk kimin? Silahın. Đkisinin de zararı var. Gelelim PKK'nm ismen tanımlanmasına. üstelik halk da karşı tarafa boyun eğmiş. Đşte sonuç.000 asker var. herkes de darı çuvalında pirinç arayarak.söylüyorum. ne yapılması gerektiğini bir cümlede söylemiştir. Söz. Bu başarının büyüklüğü. Her şeyin değeri zorlu-ğundadır. Bu avın tekniğinin nereden kaynaklandığını size söyleyeyim. buna göre tertiplen. Bir takım insanlar faydasız sözleri bilinçsizce kullanıyor. barış koşullarında meslek hayatının sonuna gelir. insanların yeni bir şeymiş gibi sarıldıkları her şeyin tabiatta mevcut olduğunu görür. Çocuk ortada mı? Evet. Muharebeleri yapacak olan bizim için bunların zerre kadar kıymeti yok. sıfat bir şey anlatmıyor. ağabey. tavır ve duruşumuzdan bahsedeceğim. 64 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Arkadaşlar. Örgüte göre kirli savaş. ne de küçültün. Başka türlü onu terbiye edemeyiz. Güçlükler. En kıymetli okul zorluk okuludur. tanım. yapılan iş iç güvenlik harekatıdır. nasıl taarruz edileceğini anlatmak için onlarca kitap yazar. gece ve gündüz bizden kötü bir haber gelecek diye endişeyle atıyor. Her şeyi. muharebelerin çetinliği ile ölçülecektir. hiçbir 1993 Dönemi 65 . Ferhat'ın dağları delen sabrının olmasını gerektirir. Kimisi örtülü savaş diyor. eşkıya. Yürek neredeyse. Bunu göstereceğiz. merminin. Gayrı nizami savaş koşulları. yeni farkına vardıklarında bir buluşmuş. birkaç ay süren klasik bir savaş mı. karşı gerilla tekniği de odur. Doğaya merakı olan. Bu mücadelede hiçbir şekilde halka zarar vermeyeceğiz. çocuğun genetik ve içgüdüsel olarak yaptığı hareketlerine mani olabiliyor mu? Hayır. Sonra bütün dünya bilsin. Kutsal kitaptan okuyun. bunu açmakla şunu açıklamak istiyorum. . Bu yöntemi uygularken herkesin vazgeçmeyi aklından hiç çıkarmayacağı ilk ilke ise şudur: "Arkasında düşmanı hisseden önündekiyle savaşamaz". Derin yaraların tedavisi uzun sürer. Sonra ne demek düşük yoğunluklu çaüşma? Hangi seviyeyi anlaüyor? 365 gün gece ve gündüz muharebe stresiyle yaşayan asker için düşük olan ne? Tecrübeli. usta bir askere sorulsa. Bu son muhteşem söz Cengiz Han'a aittir. gerçek vatanseverlik de oradadır. Var olanı öğrenmekte geç kalıp. Başkalarına ne gerek var? Size sorayım. bizim halk tam bilmesin. konuşmamın bu son bölümünde. ne zaman.. Vatanı için savaşan asker. insan. PKK için. "Her şeyinizi affederim ama benim karşıma kul hakkı yemiş olarak çıkmayın" ifadesini göreceksiniz. hangi koşullarda. Kimsenin "kul hakkı" asla yenilmeyecek. halk. Bu konuda Tanrı bile kendine sınır koymuştur. bölücü. "Kurt sürüsü taktiği ile tilki avı tekniği" kullanarak taarruz edeceğiz. Bizzat tilkinin tabiatından. Arkadaşlar. kendi bölgemizde. vatan hainidir. Avrupalılar için de bağımsızlık savaşı. yok. asker. Birilerinin bu çocuğa şu veya bu adı vermesi. baba. Aç insan kolay kandırılır. nasıl yaptığı lazım ve önemli. amca. Bizim için çocuğun hangi davranışları. Onun için insanların bir şey keşfettikleri falan yoktur. insanın ne olduğunu gösterir. Bölgede yaşayan halkın çoluk çocuk acıklı halini görüyorsunuz. Herkesin anne. hem karşınızda kim var. Herkesin de ne olup bittiğini anlamasına engel oluyorlar. Meyvası çamura düşüyor diye ağaca kızılmaz. Bunu böyle söylemeyi beceremeyenler. 1984'de Hakkari'de 60 PKK'lı. kardeş. Biz ona bakacağız. dayı gibi yirmiye yakın akrabası olsa. mayın ve roket nü? Ve 365 gün devamlı. Ve şunu bilin. Planlarda "ağ içinde ağ" sistemi kullanacağız. şu anda sırf buradaki askerler için yarım milyonun kalbi. keşifmiş gibi sevinirler. Sizler dahil Hakkari'de 23. malzemenin parası kimin? Bir şeyi ne büyütün. halat çekme oyununa dönmüş olan bu işin sonunu getireceğiz. Arkadaşlar. Tabi ki klasiği tercih ediyorsunuz.

Herkes şunu bilmelidir: Savaşta komutanlık rütbeyle değil. bilin ki. Çünkü onlar hayatlarını. Üzüntünün tek ilacı harekettir. insan beyni sahibini koruyacak gibi çalışmakta. Savunma halindeki bir birlik. hem toprağa hem de unutulmaya gömerek. 'Söyleneni yapan adamlar" muharebe yapamazlar. Sonsuz olmak için ilk şart cesur olmaktır. Muharebe teknikleri içinde böyle davranmaya mecburuz. Dayanıklılık artarsa ateş altında kalmayı sevmeyen asker sayısı azalır. sağlıklı bir ruhun işi değildir. Üstelik zeki adamlar. Vatanını seven." Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz. Ortada olumlu hiçbir şey yok. Napolyon'ım bu konudaki görüşü: "Emir vermek için itaat etmenin şart olduğunu söylerler. hiçbir iş başında bulunan adamın seviyesinden yukarı çıkamaz. Mevkiden bahsederken size bir şeyi hatıra için söyleyeyim. meslek de yoktur. Kişisel yiğitlik karakter sağlamlığıdır. Çalışmalarımızda şu sözü de unutmayın. Bunun için hür düşünce ananesine sahip olunmalıdır. depremler gibi doğal bir afet halinde sürüp gelmiştir. Hayata korkusuz bakmaktır. Sonuç olarak. iç güdüsel tepkiler vermektedir. adi yalan. düşmanı rahat bırakmamaktır. Bütün çıkışlarımızda gönülden olacağız. fakat sürekli itaat edende de komutanlık niteliği kalmaz" şeklindedir. soğuğa. sınırlarını kimseyle pazarlık konusu yapmaz. emir verdiklerinden daha değerli olduğunu kanıtlaması gerekir. Ölüm her şeyi eşit yapan doğal sonuçtur. kazanılacak olan güven duygusuyla sağlanabilir. Sağır bir iyimserlik bir ulusu zayıflatmaktan başka işe yaramaz. Cüretkar davranırsan kimse senin hata yaptığına inanmaz. Özgür düşünemeyen insanın davranışları kendi davranışı değildir. En iyi muharebe yönetimi. Kalbinin sesini duyan insanlar hayal kırıklığına uğramaz. Bir ulusun gerçek karakterinin ancak tarihinin önemli buhranlarında meydana çıktığı kabul edilir. Gerçek sanatçıda teknik hata olmaz. coşkulu olacağız. Fırsat bulabildiğinizde. mevki geçicidir. Ölümden korkmayan ölmez. birkaç saat uykunun dışında. biteceğini sananlar "yüzerken çevresinde dolaşan köpek balıklarını tekmeyle kovmaya kalkışan insana benzer. susuzluğa. muharebe şoku altında akıl ve vücudun isyan etmesini önlemek. Bütün silahları yener. Cesur insanın ruhunu hiçbir şey yıkamaz. Özgürlük insanın hiç eskimeyen değeridir. Her canlının neticesi ölümdür. Yaratma yoksa sanat da. Rütbe. yıpratılmaya mahkumdur. Kadirşinas bir ulus asla şehitlerini unutmamalıdır. ölüm bilincine rağmen gösterilen cesarettir. Savaşların bittiğini. Cesaret mertliğin en belirgin niteliğidir. Özgür bir millet. Ancak. Arkadaşlar savaş kaba gücü birdenbire başıboş bırakmaktır. dalkavuklarından ayrıldıkları için üzüntü duyarlar. arkadaşlar. Ölümün korkusu. Ölüm telaşının bir anlamı yoktur.yasaya karşı gelmiş sayılmaz. açlığa. Korku ve paniğin uzaklaştırılması. Güneşin geceyi boğması gibi. benzer zorluklara alıştırmamış olanlar askerlik sanatında başarısızlığa mahkumdur. Kendilerini zamanında sıcağa. savaş sizinle . Büyüklük. kalıcı olan şerefiniz olacaktır. yenilmeye. Üzüntüler yalnızlıkla büyür. ölüm acısından daha şiddetlidir. Kaçınılmaz sonuçlara peşinen üzülme ve bunu dert etme bilinçli. Tutkusuz da/büyük bir iş başarılamaz. ölüm kendine koşanları hiçbir zaman vurmaz. Özgür düşünemeden başaramazsınız. Seller. Đnsanlar bir ölüyü iki kez öldürürler. hayatın her yaşında ateşlidir. Bir insanın emir vermeye hakkı olması için. üç türlü yalan vardır. baş66 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok kasının emrinde çalışmaya tahammül edemezler. bunlardan ikisi ölü demektir. hepimiz sürekli hareketli olacağız. yeminli yalan ve resmi istatistikler. Kalbimizin sesini dinleyerek karar verip uygulayacağız. Đnsanoğlunun yazılı 5000 yıllık tarihinde barışla geçen süre 236 yıldır. insanlar yüksek mevkilerden düştükleri zaman güçlerini kaybettiklerinden değil. ölüm sebepleridir. şehitleri herkesin üstüne çıkaran. unutanların özgürlüğü ve korunması uğruna kaybetmişlerdir. Dünyada taklit edilemeyen tek peydir. herkesin göremeyeceğini görmekle olur. Savaş ve muharebeler taarruz demektir. Çünkü. Üç kişi bir sırrı ömür boyu saklayabiliyorsa. "Türklerin vatanlarına bağlılıkları her huylarının üstündedir" sözünün kanıtlanma zamanı geldi. Mutlu olamazsınız. Bunu yapacağız. milletin başına musallat edilen bu belayı boğacaksınız. Hepiniz işinize kendi kişiliğinizi katmalısınız. ancak herkesin zora alıştırılması ve dayanıklığın artırılmasıyla. onların ölümleri değil.

• Yenilebilir fakat pes etmez. • Savaştaki kıtaları ile zihinsel bir bağ kurar. • Güven aramaz. Bir ulusa zayıf ve kuvvetli yanlarıyla beraber erdemlerini de öğretir. cinayetten öte bir şey değildir. Kargalar kalabalık uçar. bağımsızlığını ve namusunu korumak için başvurulacak son vasıtadır. • Đnsanların itaat duygularına değil. • Savaş tecrübesi olacak. • Cesur olacak. botlarınızın pençesinin değmediği hiçbir yerin sizin olmadığını bilin. Başka kaynakların hiçbiri bu netlikte tanımlayamamıştır. Karanlık bir gökyüzü fırtı-nasız açılmaz. bütün yollar kapanmadan yapılması.ilgilenir. • Đnsan psikolojisine hakimdir. Dağların tepelerinde helikopterden gördüğümüz kartalların yuvalarında artık biz olacağız. • Karşı tepenin öbür yüzünü iyi kestirir. • Cesur. üçü yan yana uçan yırücı gördünüz mü hiç? Çünkü kendilerine güvenleri tamdır. Muharebeleri herkesin sandığı gibi süngünün parıltısı değil. Usta asker çamuru ve gecenin karanlığını iyi bilen askerdir. Hele şimdi içinde bulunduğumuz bu tip mücadele madden ve manen ulusu yorar ve kaynaklarını tüketir. Bu dağlarda. askerin gözünün parıltısı. dünyanın ünlü askerlerinin biyografileri tetkik edildiğinde hepsinde müşterek olan nitelikler şöyle sayılabilir: • Askerlik sanatını çok sever. Savaş kazananı da yorar. Limandaki teknenin güvende olduğunu ama bir süre sonra çürümeye başlayacağını bilir. • Đnsanların enerji ve fikirlerini serbest bırakır. Çaresiz kalıp. ikisi. Yapılmak istenmeyen şeylerin de yapılmasını sağlar. Siz. Fırtına kuşları rüzgarı sever. vadilerde. • Her fırsattan yeni bir sonuç çıkarır. 68 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Arkadaşlar her şeyin anası tecrübedir ve ustayı tecrübe yaratır. hayallerine hitap eder. Savaşta tek korkulacak şey korkudur. Sıradanlığa tahammül edemez. Devletin varlığını. hiçbir üstünlük gösteremeyeceğini bilir. süngünüzün parlamadığı. • Yılmayan ve vazgeçmeyen bir ruha sahiptir. • Her şeyin süratle yapılmasına inanır. • Astlarında savaşma ve kazanma isteği yaratır. • Fikren hareketli ve kolayca alevlenen bir kişiliğe sahiptir. savaş bulduğu ülkeyi bir daha bırakmaz. • Bağımsız bir kişiliğe sahiptir. En lazım olan şey de cesaretle desteklenen 1993 Dönemi 67 kararlılıktır. Yakın ve uzak tarihi incelediğinizde görürsünüz ki. • Sisli havada yolu hiç şaşırmaz. gözlerinizin taramadığı. artık denizin her sessiz halinden fırtınanın kopacağını sezebiliyorsunuz. emri eyerin üzerinde vermekten hoşlanır. Yalnız. doğrudan kalplerine. • Gücü ve saldırganlığı zaman zaman öne çıkan bir askerdir. • Hem düşünce hem de eylem adamıdır. • Đnsanın bambaşka bir yaratılışta olmadıkça. Kendinizi ve askerlerinizi çelik gibi sert ve soğukkanlı hale getirin. Onlarda aşırı derece . • Tok sözlü olacak. • Đleri hatlarda olmayı sever. • Düşüncelerini hep yüksek sesle söylemeye alışkındır. Çukurların içinde bekleyen ölümü bekler. Muharebede her şey ruhanidir. Askeri liderin özelliklerinin ne olduğunu daha 1070'lerde Kutad-Gubilik eserinde Yusuf Has Hacip katıksız olarak söylemiştir. Süvari liderleri gibi. Bir saldırı planlamak için çok asker çok birlik beklemeyeceksiniz. Yaşıyor ve görüyorsunuz. bombalarınızın yoklamadığı. morali kazanır. canlı ve sabırsızdır. • Cömert olacak. Bu günden itibaren herkes ayağa kalkacak. • Gerçeği hızla fark eder ve söyler.

Hepsi ciddi. Bunun fizik olarak imkansız olduğunu ve çare olmadığını söylememe rağmen. Hakkari'de bulunan dört kışlada. Herkes yüzüne ve ellerine kamuflaj boyalarım sürmüş. " Sabit veya geçici 10 askerin bulunduğu her yerde Türk bayrakları 24 saat göndere çekili olacak. korucular işlerini adam gibi yapmazlarsa bütün silah ve telsizlerini toplayacağımı. sürat. tay tay yaparak yürütülecek işlerden hayır çıkmazdı. belli bir süre sonra bölgenin tamamını rahatlatacağımızı. sabırlı olmalarını. kendi vatanımızda Türk Ordusuna kabadayılık yapıp. saldırıda yırtıcı kuş gibi çullanacaksınız. bütün korucu başlarını ve muhtarları toplayın. Yaklaşmada yılan gibi sessiz ve gürültüsüz. . cesaret her zaman cesaret. Ayağınızı çabuk tutacaksınız. " Bu kıta bundan böyle dağ ve Komando Tugayının felsefesidir. vakur. uzatırsanız işler kötü gider. Şu geçen saatler içerisinde sizlere düşüncelerimi açıkladım. Muhtarlar ve korucu başlarının büyük kısmının tek birleştiği şey. sanki hiç duymamışlar gibi yeniden aynı şeyleri tekrarlıyorlardı. hepinizin bilemeyeceği bilgileri verdim. Bütün araçlar!* bayrak takılacak. gözleri ışıl ısıldı. bazılarının sadece gözleri görünüyordu. Mevcut korucuları ile kendilerini korumalarını. astsubay ve askerlerin her zaman görebileceği bütün mekanlara yazacaksınız. Şemdinli. 30 kiloyu aşan muharebe çantaları sanki sırtlarında hiç yokmuş gibi dik duruyorlardı. Yüksekova ve. Hiçbir kaygı. 1993 Dönemi 69 "Ödü varsa düşmanın meydan açık hazırız Bu toprakta biz doğduk. Her şeyi bu milletin çocuklarına yakışır şekilde aklı selimle yapacağınıza inancım tamdır. Ülkemiz topraklarına girilmedikçe Milletimiz cefa çekmedikçe Bizden kimseye zarar gelmez.muhariplik hissi yaratın. ast komutanlıklara bildirin". Bir diğeri. Biz ulusumuzu ve topraklarımızı korumak zorundayız. Bu bölgedeki kışla ve arazide konuşlu bulunan tabur düzeyindeki birliklerde de askerlerle görüşeceğim. Bir grubu yakaladığınızda o grubun son militanı bulununcaya kadar peşinden ayrılmayacaksınız. caka satamaz. yapacakları tek şeyin PKK gruplarının yerleri hakkında bize bilgi ulaştırmaları olduğunu. aldatma ve kurnazlıktır." O gün akşam karargaha şu emri verdim^ "Çukurca. Tanrı geç de olsa mutlaka yardım edecektir. ama askeri manada emir vermedim. yıllardır. sürat. Sürat. Öfke ve kin duymadan da savaşılmaz. El mi yaman. Hayattaki her şeyde olduğu gibi muharebenin de temel yasası. subay. Askerlere hitap etmeden önce savaş donanımlı tabur toplu düzenindeki sıralar arasında dolaşarak tek tek gözlerine baktım. Kışlalarda sürekli imparatorluk ve cumhuriyet marşları çalacaksınız. aksi halde kesinlikle peşini bırakmayacak. sonucunda ne olacağını göreceklerini söyledim. Bu faaliyet 9 ve 10 Ağustos günlerinde bitirilecek. "Üzerimize kılıç çekilmedikçe. biz varız. hiçbir ürperti yoktu. "Cesaret. Đçlerinden bazılarının bütün konuşmaları kısa bir sûrede bölgelerindeki PKK gruplarına götüreceğini biliyordum. " Sonuncusu ise şu: "Bir milletin şerefi cephedeki askerin sırtındadır. Kahramanlara emir verilmez. Şunu unutmayın muharebe hile. Şimdi birliklerinize döner dönmez şu söyleyeceğim mısraları. Yol gösterdim de diyebilirsiniz. Đyi giden de kötü giden de her şeyin sorumlusu benim. Eğer. Kimse Türk Ulusuna silah zoruyla bir şeyler kabul ettiremez. Bir kısmı da bunu iyi bildiğinden kendilerini ve köylerini korumak için hiç söze karışmadılar. kesin olarak söyledin) Minnetle. kendi köy ve mezralarının en tehlikeli durumda olduğuydu. daima sürattir. Ta ki vurulursanız veya kusup bayılırsanız takip kesilebilir. biz yaşadık. Muharebelerde işi uzatmayacaksınız. maaşlarını keseceğimi herkesin çok iyi anlayacağı bir dille. Bunu biz başlatmadık. sürat daima sürat Kimse bunu unutmasın. böylece her yerde yüreklerine ölüm korkusunu çökerteceksiniz. Hepsi bölgelerine askeri birlik istiyordu. bey mi yaman hepsi öğrensin. "lafla peynir gemisinin yürümediğini" görüp yaşadıklarından güveneme70 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok dikleri gözlerinden okunuyordu. Đnanmak istiyorlar ancak.

. Şemdinli ve Yüksekova Đlçe Komando Bölükleri 1. Gece harekat ve Đstihbarat Şube Müdürleri Binbaşı Ahmet ve Yüzbaşı Harun'u çalışma odama çağırdım. dinleyenlerin inanmakta zorlanacakları sayısız muharebe öyküleri olacağını anlattım. Artık. aracın iki tekerinin boşta döndüğünü. yok et". Sonunda Hakkari'den ayrılırken. Tarih boyunca olduğu ve bütün dünyanın da bildiği gibi cesaretlerinden kimsenin asla kuşkusu olmadığını. ağın içine alacak. 4. Đstihbarat Şube Müdürüne: . silahlarını bedenlerinin bir parçası haline getirmelerini söyledim. ama her an zihnen uyanık olmalarını. jandarma karakollarına sürekli saldırıp hepsinden parça koparan PKK gruplarıyla hiç temas sağlayan oldu mu? Tek başına bu dağlardan birini bir taburun kavraması mümkün mü? Subaylara da geçen gün anlattığım gibi. Hareket edecek. Duvar haritası üzerinde 15-20 dakika tartıştık.Harekata Dağ ve Komando Tugayının tamamı ile Şemdinli Sınır Jandarma Özel Timleri. talimatları haritanın üzerine yazın. Irak'a bağlanıyordu. Silahlarını devamlı bakımlı tutmalarını. uçup gitmeden önce. 10 Ağustos akşamı Tugay karargahına döndüm.Şemdinli. gündüz birkaç kilometrelik yakın çevresinde dolaşmayı müteakip üslerine dönünce gece ve gündüz kuvvetli mi oluyor? Bir aydır komando taburu. 2. klasik ve kalıp düşüncelerden kurtulama-nıak tabii ki sistemden kaynaklanıyor. Yurt içinde kamp olabilecek ve büyük çapta grupları sağlayabilecek coğrafi koşullara sahipti. Jandarma özel Harekat Grubu da 2.Anladım komutanım. öncelik Şemdinli. 1974 ve 1975 doğumlu tertiplerin yiğitlik ve fedakarlıklarına düştüğünü söyledim. piyade taburu. bu işin Türk Milletinin haysiyet meselesi olduğunu. şeytanı bile şaşırtacaksın. aracı. gayrı nizami harpte asırlardır tek bir ilke vardır. 3. öncelik Yüksekova. doruklarından duman eksilmeyen bütün bu dağların kendilerini şükranla selamlayacağını" söyledim. gidişatı saat saat yaşıyorsun. Dağ ve Komando Taburlarının. şimdiden hepsini kutladığımı bildirdim. Bak aslanım. Hakkari bölgelerindeki taburları Yüksekova'ya intikal ettirirsek. Derecik'teki Piyade Taburu katılacak. . Yüksekova'nın güneyindeki Đkiyaka Dağları (Çarçel) bu kesimdeki diğer dağların kapladığı alandan çok daha genişti ve bir tarafı eşek ve keçi kapısı iki geçith. Irak toprakları dahil geceleyin kuşatacak. artık bıçağın kemiğe dayandığını. Harekata katılacak birlikler 12 Ağustos saat 14:00'da Yüksekova güneyinde toplanmış olacak. emredersiniz. Özel bir odada çalışın. kimseye bilgi ver72 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok meyin. Türk erkeğinin askerlik hatıralarının ömür boyu sürdüğünü ama kendilerinin çocuklarına ve başkalarına anlatacakları. darbeleyecek. Dağ ve Komando taburunun emrinde olacak. Đkiyaka Dağları'm. gene de zinciri kıramıyorsun. Harekat emrini orada vereceğim. Çarpışmalarda bütün doğal yeteneklerini hiçbir sınır tanımadan ortaya koymalarını.Bütün taburlarla. Bak sen ne kadar çalışkan adamsın. "Ara. muharebe sırasında ise sürekli hile ve kurnazlık düşünmelerini. öncelik de Hakkari'de görülüyordu. Bu mevsimde dahi Irak'tan gelen geçitlerin içlerinde kar ve buzullar vardı. . yatarken bile yanlarında bulundurmalarını. büyük çarpışmalara hazır olmalarını. Harekat 12 Ağustos 1993 hava kararınca başlayacak (iki gün sonra). ve 3.395 metreydi. bul. "vatanın bu köşe başındaki bölgesinde keskin ve kötü bir virajda olduğumuzu. geceleri ise bir baykuş gibi hareket etmelerini. Çukurca. bir saat sonra görüşelim. . gündüzleri yılan.Ahmet . bu işin doğru ve kısa zamanda yapılmasında şimdi askerde bulunan 1973.Buyurun komutanım . .Herkes yerinde. sızacak. eteklerden zirveye doğru daralan ağ ve dairevi düzenlerle taarruz edeceğiz. öncelik Çukurca. devirmeden yola almamız gerektiğini. Jandarma Komando Taburu bölgesinin özelliği nedeniyle Çukurca'da kalacak. bu bölgeler hassas ve zayıf duruma düşer. nerede tehlikeli ve kritik durumda kalırlarsa beni yanlarında göreceklerini bildirdim. Teh1993 Dönemi 71 ditte 1. Taslak planı haritaya geçirin. savunma düzeninde kalıp. iki yıldır buradasın.Onlara. işe yaramayan kalıplarınızdan çıkın. Rakımı 3.

Birliklerin hepsi zamanından önce bölgeye hiçbir sorun çıkmadan geldiler. Planı getirdiler.5 saat vardı. Saat 14. ilerleme istikametleri. saldırılar. mayınlamalar. Üç asker yaralandı.30'da Yüksekova güneyinde birliklerin toplandığı yer olan Kamışlı mevkiinde harekat emrini verdim. Dağın her metresine diken gibi batmaları için harekatın ismi "kirpi" olacak dedim.Ağızları çok sıkı olmalıdır. Çevresinde cereyan eden olaylar. Temas sağlanıncaya kadar hiçbir muhabere yapılmayacaktı. hava rüzgarsız. . zihnen tasarla. 1. Gece ay ışığı olacaktı. Bu ilçe hiçbir zaman sakin bir yer değildi. nüfusu o zamanlar 46. birliklerinin başına döndüler. yarın akşama kadar bütün birliklerin üç gün muharebe paylarının tam olmasını sağlayın. . Her birlik havanın kararmasını müteakip bulunduğu yerden hareketle bölgesinden dağa tırmanmaya başlayacaktı. kaçırmalar. taarruz mihverleri.Emredin komutanım. Hakkari ve Batısındaki birliklerin emredilen yere ulaşabilmek için konvoy halinde Zap vadisinden 6-7 saat yol kat etmeleri gerekiyordu. Araçların üzerleri tamamen açık. Dağ ve Komando Taburunun Yüksekova ilçesinin Kuzeyindeki barakalardan oluşan kışlasındaydım. Saat 02:15'de Çukurca'nın Üzümlü Jandarma Sınır Karakolunun Kuzey Irak'tan gelen PKK grubunun saldırısına uğradığı haberi geldi. Şemdinli'nin Bembo Vadisi yönünden harekata katılan 3. Dağ ve Komando Taburunun Komutanı Binbaşı Muzaffer PKK militanları ile çatışmaya girdiğini. Fakat.Emredersiniz komutanım.Naim. 13 Ağustos 1993 gününe kadar kimseye herhangi bir talimat verme. Tabur Komutanları 15. bir filin sırtına çıkmak için ayaklarından ve kuyruğundan tırmanmaya çalışan karıncalara benziyordu. uçaksavarlar ve makineli tüfekler her tarafa ateş açabilecek şekilde yerleştirilmişti. Ağır silah mürettebatı (komando havanları. Gece. PKK'nın yer altı teşkilatı ile yardım ve yatakçılarının ne kadar etkili ve verimli çalıştıklarının göstergesiydi.000 olan ve bir tepsi gibi düz bir alanda bulunan şehirde. Yaralıların Hakkari Askeri hastanesi ve Diyarbakır Askeri Hastanesine şevkini fikren ve mevcut imkanlarımızla. 13 Ağustos'tan itibaren de 4000 askeri bir hafta destekleyecek gibi erzak ve mühimmat şevkine hazır ol. Havanın kararmasına 5.. 12/13 Ağustos gecesi harekat bölgesinde saat 05:00'a kadar sakin geçti. 2 . 12 Ağustos sabahı güneş doğarken helikopterle kışladan ayrıldım.5 x 18'lik). hedefleri ve kontrol noktalarını ihtiva eden haritaları teslim edildi. Yanımda bölgedeki Tugay Komutan yardımcısı Albay Bülent. hafif tanksavar toplan ve uçaksavarlar) ile birlikte timler 26-27 askerden oluşuyordu. Karakol hazırlıklıydı. Tugayın ileri/taktik komuta yeri Yüksekova'da Đnci Dağ ve Komando Taburunun kıstasıydı. Saldırıya hiç ummadıklan yerlerden çapraz ateş açarak iyi bir tepki verdi. Harekat ve Đstihbarat Şube Müdürleri ile komutanlık irtibatlarını yürüten muhabereci personel vardı. plan yap. Sekiz militan öldürüldü. Dağın konumuna göre bizim durumumuz. 4 namlu da 81 mm'lik havan getirmiştik.Üç kişinin sır saklayabilmesi nasıl mümkün olur? . 05:00'da. . Her timin başında mutlaka bir subay ve astsubay vardı. timler arasında boşluklar kalmasına meydan verilmeyecekti. Kendilerine.Hayır! ikisinin ölmüş olması gerekir. Bu kışlaya ihtiyaç halinde kullanılmak için Tugaydan bir ay önce yeni kurulan Dağ Topçu Bataryasından 2 top (7. Bütün bölgeleri kontrol ettim.30'da ayrıldılar. Yüksekova Jandarma Sınır Tabur Komutanı yarbay Hüseyin ile Đlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Mehmet bir emrim olup olmadığı için uğrayıp. sakin bir geceydi. Gülüştük. 8-10 araçlı yürüyüş kolları ana ve tali yollan doldurmuştu. Taburlar saat 21:00'dan itibaren Đkiyaka Dağlarına tırmanmaya başladılar. Tabur harekata azami mevcutla katıldığından kışlada emniyet için bırakılan birkaç subay ve astsubayla 100 kadar asker mevcuttu.Harun . Türk Bayrakları ve birlik flamalarının dalgalanmaları dost ve düşman herkesi etkileyecek bir görünümdeydi. . Hareket edilecek her böl1993 DÖNEMĐ 73 gede azami geniş bir cephe oluşturulacak. Lojistik Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Naim'i çağırdım. adam. Gökyüzü pürüzsüz.

plansız yapılan. PKK grubu da aynı binanın çatısı ve üst balkonlarında gibiydi. Elimizde bulunan karadan karaya ateş eden hiçbir silah da fayda sağlamıyordu. yakın mesafeden bunlara ateş etme de mümkün değildi. Tabur dev bir binanın önünde. Jilet gibi. Buradaki PKK grubunun doğusunda (arkasında) 3. arkadan kuşatabilir miydi? 3.PKK'lınm öldürüldüğünü. 2. Top ve makineli tüfek atışları ile alçak uçuştaki jet motoru sesleri kulakları sağır edecek derecedeydi. 2. Onun kısa bir sürede yapabileceği herhangi bir şeyin olmadığı anlaşılıyordu. Dağ ve Komando tabur Komutanı Binbaşı Atakan da temas sağlandığı ve çatışmaların genişlediğini telsizle bildirdiler." Karanlıkta PKK'lılara daha emniyetle yaklaşabilirdik fakat havanın kararmasına 8-9 saat vardı. vadinin üstünden birliklerin sol ilerisinde bulunan geniş bir kaya grubundan timlerin üzerlerine. Atışlar vadiyi büyük bir gürültüye boğdu. yine de bulunduğunuz yere gelip kafalarınızı koparacağız. Helikopterler tarif edilen hedefleri vurup ayrıldıktan kısa bir süre sonra da iki savaş uçağı bölgenin üzerine geldiler. fakat burada sıkıntı vardı. Bu durum dağdaki militanların büyük kısmı ile Yüksekova istikametinde konuşlanmış olduklarını gösteriyordu. Binbaşı Necini. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Vahit. pilotları karşımızda duran kaya bloğuna yönlendirdi. roket ve . yüzde sekseni kayalık olan bir bloklar grubuydu. Bizim bütün telsizler bangır bangır ortalığı çınlatıyor." "Tarihten. Vadinin iki yanındaki sarp kayalıklar. fakat kısa bir süre sonra havan ve roket mermileri yeniden birliklerin üzerine yağmaya başlıyordu.. bir askerin kolundan hafif yaralandığını rapor etti. Diğer taburların bölgelerinde de çatışmalar yer yer devam ediyordu. Birlikleri geniş bir cepheye dağılmıştı ve bulundukları yer oldukça uzaktı. Bu da ilk çıkanların bazılarının şehit olacağı ve yaralanacağı demekti. taburun yanına gittim. Hava desteğinin kalkmasından sonra 20 dakika karşıdan herhangi bir ateş gelmedi. coğrafyadan habersiz soytarılar. Irak tarafından tırmanan taburlar henüz temas sağlayamamışlardı. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Necmi ile 4. bölüklerinin ileri hatlarıyla ilgili kısa bir bilgi verdi. merkezde muharebe eden 2. Yarım saat sonra kobra helikopterleri gelince. bölükler ve onların timlerinin daha fazla açılmalarına imkan vermiyordu. vadinin tabanını kapsayacak yoğunlukta havan. Militanların bulundukları yere tırmanırken. karşı taraf biraz siniyor gibi oluyor. cehennemi üzerimize boca etseniz. "Ona buna satılmış zibidiler. 2. üstelik birlikler hedefe çok yakın ve onun altındayken yürütülen koordinasyon fevkalade başarılı olmuştu. roketatar ve makineli tüfek ateşi açıldı. Dağ ve Komando Taburu manevra yapıyordu. Tabur hiç kesilmeyen havan ve makineli tüfek atışları altında bile kayalıklarla boğuşarak ilerlemeye devam ediyordu. sizin ne haddinize. Đleri hava kontrolörü üsteğmen bulunduğumuz yerden gelen uçakları PKK grubunun mevzilendiği bölgeye yöneltti. Kuşatma ağının Yüksekova tarafında. PKK'lılara yakınlık derecesine ve bulundukları mesafeye uygun olarak cevap veriyor. havan. Militanların ateşlerinin yoğunluğu gittikçe arttı. Türk Ordusuyla mertlik denemesine girmek. Bir saat içerisinde de 1. arkaları ıı1993 Dönemi 75 dan yaklaşan diğer taburu da fark ederek yukarılara kaçabilirlerdi. mecburen iki elle kayaları tutmak gerekeceğinden. Fakat bu süreden sonra eski yoğunlukta olmamakla beraber. botları. 600 asker hemen önümüzdeki vadinin yamaçlarından birkaç koldan tırmanmaya devam ediyordu. konuşmalarından bölük ve tim komutanlarının ne kadar coşkulu ve şevkle hücum yürüttükleri anlaşılıyordu. Tugay karargahına ani hava desteğinde bulunmaları ve taarruz helikopterlerini göndermeleri talimatını verdim. Her tarafı birbirine benzeyen dar bir alanda hedeflerin tarifi çok zor olmasının yanında bu kesik derin boğazda. Birlikler ellerinde bulunan bütün silahlarla. Ayrıca hava kararınca bunlar. elbiseleri doğrayan bu kayalıklarda bazen 150-200 metrelik yol bile birkaç saatte ancak alınabiliyordu. Onlar da yüklerini boşaltınca ayrıldılar. Bir müddet sonra. Tabur Komutanı ile görüştüm. PKK grubunun görüş yeteneğini yok etmek için kullanılan sis mermileri ile kayalıklarda bir işe yaramayan yangın mermileri vadiyi göz gözü göremez hale getirdi. çatışmadaki bölük komutanları ile yanında bulunan takım komutanları. Mermi değil. 74 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Harekatın yürütüldüğü Đkiyaka Dağlan 400 knT'lik.

kannaslı (suikast tüfeği) keskin nişancılar seni vurabilir" dedi. müsademe sayısı. uçak ve helikopterlerin atışlarında. bir vadi tabanındaki bir taburu yutuyor. karşılıklı çatışma bir saat sürdü.) 14 Ağustos günü ve 14/15 Ağustos gecesi yer yer yoğun. kaldı ki 20 x 20 km'lik bir dağlar grubunu kavramaya çalışıyoruz" dedim. Muharebede "haber yoksa her şey iyidir" sözü geçerlidir. takım. Kendilerine bu güne kadar geçen durumu kısaca açıkladım. sadece görüşmek istediğini" bildirmişti. Bugün saat 14:00'da Şemdinli derecik bölgesinde birinin mayına basması sonucu iki köylü öldü. Genelkurmay Başkanına şu ana kadar hiç zayiatımızın olmadığını arz ettiğimde ise böyle bir sonuçta hiçbir kaybımızın olmamasına inanmakta zorlandı. Artık. zaman zaman da kısa süren çatışmalarla harekat devam etti. Hava kararmadan önce Tugay Komutan Yardımcısı Albay Bülent'le kışlanın etrafındaki mevzileri dolaştık. Bunu. onların çekildiklerini ve gelmeyeceklerini anlayınca dışarı çıkarak tekrar mevzilenip ateşe başlıyorlardı. dört ayrı yerden ateş açıldı. 1993 Dönemi 77 Öğleden sonra. 13/14 Ağustos gecesi çatışmalar aralıklarla sürdü. "Durumun i/i gittiğini. Komutan. topluca silahlı kalkışmadan başka bir şey değildi. (Aynı durumu. Dağ ve Komando taburlarının hızları. Telsiz konuşmalarının yoğunluğu. 15 Ağustos günü öğleden önce Jandarma Asayiş Komutanı Hasan Kundakçı Paşa harekat bölgesine geldi. Ancak. askerleri fark edebildi. Dağın Irak tarafından tırmanan Jandarma Timlerin başındaki Tabur Komutanı Binbaşı Erdal ile iki geçitten zirveye çıkmaya çalışan Yarbay Ali'nin tam nerede bulundukları. Konuşmaları sırasında bir iki defa "büyük iş suya düştü" şeklinde Türkçe ve Kürtçe konuşma geçti. 3400 metrenin ötesinde kalan kanyon ve vadi tabanlarında irtibat için ölü bölgede kaldıklarından sağlıklı bilgi ahnamıyordu. En büyütmeli dürbünle bakınca. Bu tip hareketler ayaklanma. Bunlar. Hakkari'den Kurmay Başkanı Genelkurmay Başkanının beni aradığını telsizle bildirdi. Gece yarısından sonra herkesi korkaklıkla suçlayıp. üç ay önce [Haziran 1993] Çukurca'da yaratmışlar. mağara ve derin kayalıkların kovuklarına girip saklanıyor. kötü vaziyete düştüklerini" söyleyip teşekkür ve tebrik ettiler. kimse yok sandı. "bir kayayı siper almadan ayakta durma. Herkes kendi durumunun daha kötü olduğunu söylüyor. 16 saat süreyle şehre kimse girememişti. kuşatma içerisinde kaldığını üstlerine bildiriyordu. elbiselerini paramparça etmiş olan kayalıkların içinde ve üstünde. azarlamaya başladı. Akşama doğru Yüksekova'daki ileri komuta yerine döndüm ve Genelkurmay Başkanını aradım. ayrılırken. "Görüyorsunuz komutanım. botlarını. Birlikler kendileri dinlenmeden.makineli tüfek atışları yeniden başladı. burnunun dibine kadar sokuldukları Yüksekova'da. milislerin yardım ve yatakçıların desteği ile büyük bir eylem yapmaya hazırlandıkları şeklinde tahmin ettik. ancak. Bölgedeki grupların çoğunun Đkiyaka'da toplanmış olmaları da bu değerlendirmeyi destekliyordu. Ana merkez telsizi başlangıçta. insan gücü ve azminin çok üstündeydi. "herhangi bir emrinin olmadığını. çatışma yerlerinden gelen tahmini militan durumu. Her iki subay da aldıkları görevi ne pahasına olursa olsun yerine getirecek yaradılışa sahipti. ana telsizin de bölgede oluşundan Đkiyaka Dağları'nda 400 kadar PKK'lının olduğu (bir taburdan fazla) anlaşılıyordu. güya görmeye alıştıkları eski öykülerle. çok ölülerinin olduğunu. hatıraları bu kez işe yaramıyordu. "telaşlanmayın. Kesin emrim olduğu için bütün birlikler gibi . istihbarat teşkillerinin dinlemelerinden PKK'nın durumunu takip ettiğini. Daha ön76 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok çeki çatışmaların birinde ayağından aldığı yaralar nedeniyle yürürken aksadığı söyleniyordu. Gece 22:05'de Çukurca ilçe merkezine çevredeki tepelerden. Behdinan-Zagros (Hakkari) sorumlusuy-du. Đki saat kadar beraber olduk. tecrübesini göstermeye çalışıyordu. bölük komutanları seviyesindeki liderlerinin telsizleri gizliliği bir tarafa bırakarak konuşuyordu. hareket eden küçük siyah canlılar gibi. Büyük mobil telsizden "halat" kod adıyla konuşan Suriyeli Topal Nasır'di. Dağdan telsiz veya başka bir vasıta ile görüşebilmem mümkün değildi. askerler hava kararınca gideceklerdir" diyerek. karşı tarafa da nefeslenme fırsatı tanımadan dağın zirvesinde bulunan Hisar Yaylası'na yaklaşıyorlardı. PKK'hla-rın manga. Kundakçı Paşa da hemen önümüzdeki vadide ilerleyen 600 komandoyu çıplak gözle seçmekte zorlandı.

yarım inşaatlardan. benden iki sene önce Harp Okulundan mezun olmuştu. Ertesi gün birliklere kumanya ve mermi sevk edilmesi gerekiyordu. Bu konular üzerinde görüşmeye devam ederken tam saat 22:00'da büyük bir gürültüyle kışlanın üzerine havan ve roketatar mermileri yağmaya başladı. çatışmaların şiddetini ve yönünü hesaplayarak havadan atmaktı. ben yanlarındayken söylediklerimi hemen yaptılar. "Komutanım vurulacaksınız. Kışlanın emniyetinden sorumlu subay ve astsubaylar da beni takip ediyordu. makineli tüfek tıkırtıları. ateş istikametlerini kontrol ettim: Subaylar. Tugaydan getirdiğimiz iki adet dağ topu ve üç adet 81 mm'lik havan ile taburun kışlada bıraktığı üç adet tanksavar topunun mevzilerini. ikmal faaliyeti muharebe yapmak kadar önemliydi. Yürüyemeyen. Đkiyaka Dağları hemen Yüksekova'nın bittiği yerden başladığından. gökyüzünün bir köşesinden diğerine fırlatılıyormuş intibaını veriyordu. gerilerde bir noktaya ikmal maddelerinin bırakılması demekti. izli mermiler ile aydınlatma mermileri 3000 metre yükseklikteki karanlıklar içersinde. eni boyu 150 x 200 metrelik bir arazinin üzerindeydi. balkonlarından. Harekat dört gece 3 gündür kesintisiz devam ediyordu. Ben kurmaylık ve üstün sicil kıdemlerim nedeniyle kendisinin iki yıl önünde bulunuyordum. Bir anlık tereddüdü takiben tüfeğini kapan subay dışarı fırladı. Hal tarzı. Şu şeh- . bu görünen bildiğimiz bir çatışma değil. Canlıların beslenmeye. cansızların mermi ve ilave malzemeye ihtiyaçları vardır. (Bülent Albay. Buralarda yaşananlar zaman içinde onun da sağlığını bozdu. Bu iş iyi yapılmadan muharebeleri sürdürmek mümkün değildir. içeri girmelisiniz" dedi.) "Bülent Albayım. roket ve havan sesleri muntazam olmayan aralıklarla derinden kışlaya ulaşıyor.000'di. Hangi ağır silahın. işlerin saatlerce sürmesi ve baştan aşa78 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok 1993 DönemĐ 79 ğı yorgunluk ve sabır demekti.Yüksekova Dağ ve Komando Taburu da azami mevcut askerle harekata katılmış. hangi timde olduğu ve o timin arazide bulunduğu mevki bilinmeden mermisi ona ulaşmazdı. Ömrü komando birlikleri ve bu bölgelerde geçmişti. Her timde aynı tip ağır silah yoktu. Kısacası devlete ait ne varsa. Ateşlerin büyük kısmı güneyden ve batıdan geliyordu. kışlada az miktarda asker. ateş edenlerse yüksek beton binalardaydı. Doğusu ve batısı da sivil evlerle çevrili. hava karardıktan sonra bir kez daha dışarı çıkıp mevzileri dolaştım. kuzeyinde ise gittikçe yükselen sırtlardan oluşan boş arazi vardı. bahçelerin duvarlarının arkasından ateş ediliyordu. Kışla. Yüzlerce askerin botları konç ve tabanlarından parçalanıp kopmuştu. ayaklan yaralı insan muharebede işe yaramaz hale geliyordu. yeryüzünden değil de. Helikopterler birkaç yer hariç iniş yapamazlardı. Albay Bülent "Komutan nerede?" diye beni arıyordu. Dışarı çıktım. Kışla tesisleri 1984'de askeri istihkamcıların inşa ettiği prefabrik. yüzlerce kiloluk malzemenin taşınması. birkaç subay ve astsubay bırakılmıştı. Dümdüz bir ovada kurulmuş bu kentin nüfusu 46. Sınır ve Đlçe Jandarmanın da ancak kendi tesislerini koruyabilecek kadar silahlı gücü vardı. Kışlanın ortasında bulunan. Tabur karargahı olarak kullanılan barakanın bir odasını harekat merkezi olarak kullanıyorduk. Her timden kaç bota ihtiyaç olduğunun ve numaralarının ne olduğunun bile bilinmesine ihtiyaç vardı. "Buradayım" diye seslendim. Sabahın ilk ışıkları ile havadan taşınmaları ile ilgili hazırlıklar tamamdı. Biz dümdüz bir alanda. yanıma geldi. Babası da subay olan Bülent Albay katıksız bir tabirle tam bir Đstanbul efendisiydi. Bir kısmı ayakkabılarının tabanını iplerle bağlamışlardı. Saldırı esas bulunduğumuz kışlayı hedef almakla birlikte. Yola bakan mevzilerin gerisinde bir ağacın yanındaydım. Beş dakika içinde her tip silahın sesi şehri ve kışlayı kapladı. Lojistik. Şehirle kışla arasında güneyde sadece bir asfalt yol vardı. Đlçe ve Sınır Jandarma ile polislere ait tesislerin üzerine toplanmıştı. Bot ikmali yiyecek ve mühimmat kadar önemliydi. bu. hafif silah mermilerine karşı bile dayanıksız tesislerdi. Şehirdeki binaların çatılarından. timlerin bulundukları yerlere. Đçgüdüsel olarak. Bu da birliklerin gerilere personel görevlendirmesi. Çok geçmedi bunlara makineli tüfek ve kaleşnikof sesleri de yoğun bir şekilde karıştı. Bazı pratik emirler verdim.

Đçeriye girerek yapılacak bir şey yok" dedim. depoda ne kadar el bombası sandığı varsa çıkartıp bütün askerlere dağıtsınlar" deyince. Buradaki makineli tüfekler ile bir uçaksavarın hemen yol kenarındaki şehre bakan mevzilere götürülmesi emrini verdim. Şehrin ışıkları daha PKK'lıların ilk ateşinde sönmüştü! Nizamiyenin yanından. Bu emrin yerine getirilmesi için sana 20 dakika süre veriyorum. Bunlar biraz cesaret bulurlarsa gruplar halinde kışlaya girmeye teşebbüs edebilirlerdi. hızlı. daha sonra da sol kanatta kaydırdık. 86 yerden ateş edildiğini sayabildim. askerlerin kendilerine olan güveni artacak. anladın mı? Ve ben emir verince. bu kuruluşta çalıştıklarından buraları ve ne yapacaklarını iyi biliyorlar. evlerin bitip arazinin başladığı yerdeki ağılın kenarındaydılar. Đlk atışlar hem istediğimiz yükseklikte paralanmadı. daha hızlı". tüfekle olmaz.rin haline ve üzerimize gelen ateşin yoğunluğuna bak. Fakat on dakika sonra mükemmel bir aydınlatma başladı. Havan mevzilerinden birinin burada olduğu anlaşılıyordu. Mevcut askerle de ateş gücümüz onlara nazaran çok cılız kalıyordu. Akılları sıra dağdakilere moral vermeye. bize ateş edilen yerlere topladık. Đki tarafın karşılıklı ateş gücü doruk noktasına ulaşmıştı. Bir kaba gücün başı boş bırakılması gibi çılgınca ateş ediyorlardı. Emniyet subayına: "Birilerini görevlendir. Kışlanın kıdemli emniyet subayını yanıma çağırdım. iki üç law (kısa mesafeli hafif tanksavar silahı) al ve onlara bir daha hiç lazım olmayacak şekilde ders ver" dedim. bazıları aynı evin değişik noktalarından olmak üzere. Kışlanın ortasında bulunan üç tanksavar topunun da oraya gönderilmesini söylerken bir havan mermisi arkamıza düştü. yapanlar da şehirdeki milislerdi. Oradan da kışlaya ateş açılmış. Hızlı. "Bir tanesi ne işe yarar aslanım? Beşer altışar tane olacak. asker sayısı da kendi tesislerini koruyabilecek miktardaydı. Aydınlatmayı önce orta bölgede. burnumuzun dibinde bir kaç kişi vardı. Ağır silahların başındaki üsteğmene: "Bunlara ikinci bir mermi attırmayacaksın. Mevzilerdeki askerler olanca güçleriyle ateş edilen yerlere karşılık vermeye çalışıyorlardı. böylece bir asker bir dakika içinde 25-30 metre önüne 150 mermi atmış gibi etki sağlayacak. saniyeler içinde karanlıkta kayboldu. Hangi kesim aydınlatmıyorsa bütün ateşleri. kısa kısa askerlerle görüştüm. Bu plan balyoz tesiri yaptı. yola bakan nizamiyenin karşısında bulunan Süt Enstitüsü gibi devlete ait başka tesislerden de mermiler geliyordu. Bunu atanlar tam karşımızda. koşarak çevredeki mevzileri dolaştım. Đkimizin arasında Karayolları tesisleri ve kışlayla sının çizen bu kuruma ait beton duvarların üzerinden bize darbeler halinde ateş açıp saklanan. bir el bombası 32 parça değil mi? Bir el hareketi ile 30 silah ateşlenmiş olacak. Yüzbaşı. bağrışmalar birden artü. hem de tam bir paralellik sağlamadı. Birliğin başında Binbaşı Mehmet vardı. böylece bir asker 5-6 asker olacak. Buradan gelen silah sesleri. Kışlanın kuzeyindeki boş arazi tarafından bir tehdit olmadığı. Bunlar sadece yüksek yerlerde oldukları için sayabildiklerimdi ve bizim cephemize dönük bölgelerden gelen atışlardı. en azından şimdilik olmadığı ortadaydı. 3 havanla aydınlatma mermisi kullanarak şehrin bize yakın kısmını sürekli aydınlatacaksın". Kışlanın batısında Karayollarının şantiyesi ve bunun duvarları vardı. Aydınlatma alünda. sonra sağ. inşası devam eden evlerin hemen hepsini üpkı bir mevzi gibi kullandıkları görülüyordu. her atıştan sonra karanlıkta yanıp sönen silahların namlu ağız alevlerinden. . Đrtibat yoktu. Bulunduğu mevziden bir hamlede çıkü ve şimşek gibi cephanelik istikametinde uzaklaştı. Kışladaki birkaç subay ve 80-100 asker bu (ehennemle fiziksel olarak baş edemez. elindeki iki dağ topunu aynı anda tek noktaya ateşleyeceksin. hezimetlerini bu kalkışmayla dengelemeye çalışıyorlardı. yakın mesafeden bize ateş edenler. Yol kenarındaki mevzilerde bulunan üsteğmene: "Sağ yanımızdaki Karayolları duvarlarından. "bir kısmının el bombaları yanında komutanım" dedi. kışlaya girmeye kalkıştıkları taktirde lazım olacak. Bela şehirdeydi. 80 Unutulanlar Dişinda Yen! BtR Şey Yok Đlçe jandarma birliği bulunduğumuz yerin 50 metre uzağında aynı hizada bir binadaydı. Havanların başındaki üsteğmene aydınlatma mermilerini kullanmaya başlaması için haber gönderdim. Çünkü taburun burada olmadığını biliyorlardı. Bunun adı ayaklanmaya kalkışmadır.

buradakiler de silahla karşılık vermiş. her tarafa eşyaları yığarak onların içeri girmesine mani olmuşlardı. Üsteğmene: "Timin yarısını burada bırak. bir milis de öldürülmüştü. cephane ve tüm evrakları toplayıp kışlaya götürsünler. silah. Öyleyse bu aculluk niye? Daha. karma karışık mahalle ve sokaklardan birindeydi. 2. şu anda hemen yapılma82 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok sı gereken işleri saatlere bırakarak canını dişine takmış savaşanlara zarar veriyorsunuz. Alt katta kimse görünmüyordu. hem onlar ve farkında olmadan hem de siz.Şube askeriyim. Mucize denilen şey herhalde bu olmalıydı. Üsteğmen kaşla göz arasında asteğmeni kaldırmıştı. Ben yazılı veya sözlü bir rapor verdim mi. Şu görünen durum: "Suçu işleyen cezayı bekler" psikolojisinden 1993 Dönemi 81 başka bir şey değildi.Kimsin sen? . Altında askeri pantolon. Bizimkilerde ciddi ciddi ve uzun uzun anlatıyordu. Yüksekova'daki iki üç karargah subayını telefon bombardımanına tutmuşlardı. gece ne olup bittiğini anlamak için.Bize bir şey olmadı. "Çocuklar muharebe sahasından uzak olanların sizi anlamasını boşuna beklemeyin bu bir. Asteğmen aşağıda uyuyor. Şehrin ortasında bulunan Askerlik Şubesinden herhangi bir haber alınamıyordu. Bu hizmetleri yürütenlerin eğitimlerinin ne olduğu da herkesin malumuydu. bitti. Dört Dağ ve Komando taburu da Hisar Yaylası' na yayılmış lx>l-geyi tarıyor. sokaklarda ne insan ne hayvan bir tek canlı yoktu. Giriş kapısının hemen karşısındaki çöp bidonunun yanında bir ceset vardı. jandarma ve polisle yürütülecek adli ve idari işlerin koor-dinesini Bülent Albaya bırakarak helikopterle Đkiyaka Dağları'na gittim. Đçeri girdim. Karmaşık mahalle ve dar sokaklardan geçerek. Kışlaya döndüm. her yer kilitlensin. Bir timle oraya gittim. şu durum katlanılamazdı. Ufak tefek sıyrıklar dışında ne bir şehit ne de bir yaralı vardı. azaldı ve gün doğmadan bir saat önce tek tüke düştü. personel.Ayaklanma provası özentilerinin ateşleri. Dün gece yarısı buraya girmeye çalıştılar.300 metre yükseklikte etrafı dik kayalıklarla çevrili bir platoydu. Bir kaç metre yakın mesafeden açılan ateş sonucu. şehirden bir milis öldüren bu on askerin hücreye benzeyen bulundukları binada kalmaya devam ettikleri taktirde önümüzdeki günlerde başlarına ne geleceği belliydi. Her yerde sıcaklık gittikçe artarken. 15 Ağustos 1993 saat 22:00'dan itibaren. denetimsizlik ve zayıf eğitimlerinden geliyordu. Halbuki bu subaylar kaç gecedir hiç uyumuyor ve dağdaki birliklerle ilgili yapılacak bu kadar iş varken. Bütün pencereler bir şeylerle tamamen karartılmıştı. Aşağıdaki askerler de birer ikişer yukarıya çıkıyordu. silahlı eyleme kalkışmıştır. hepsi bu kadar. Bunlara zamanınızı çarçur ettirmeyin. telefon ve mesaj aktarma cihazlarının başına yeni geliyorum.Başınızda kim var? Dün gece burada ne oldu? Şehit ve yaralı var mı? . üst kata çıktım. Birlikler dağın tepesinde bulunan Hisar Yaylası'na ulaşmışlardı. Şehir sanki nefes almıyordu. Kapıların ve pencerelerin önüne eşyaları yığdık. Dağ ve Komando taburu . Silahları eski modeldi. Diyarbakır'dan Ankara'ya kadar her seviyedeki karargahtan nöbetçi heyetlerindeki subaylar. üstünde beyaz fanilalı biri alt üst olmuş salonda eşyaları düzeltmeye çalışıyordu. Gece yarısından sonra 5-6 kişi çok yakın mesafeden şubeye ateş açmışlar. her geçen saat azaldı. sizin gözünüz kulağınız birliklerde olsun" dedim. Tarafımızdan gereği yapılmıştır. Güneş çoktan doğmuş olmasına rağmen. Şehirde. Görüntülerindeki pejmürdelik dün gece yaşadıklarından değil. onların her zaman çok vakitleri vardır bu iki. Bu anlamsız telefonlar sizin birlikleri iyi hissetmenizi engelliyor. diğerleri de uyuyor. Burada bir asteğmen ve dokuz asker vardı. . . Zayiatımız yoktur. geçici olarak burayı kapatıyoruz" dedim. sıra evlerden birinin içindeki Askerlik Şubesine geldik. komutanlık raporunu beklemek zorunda onlar. Burası 3. telsiz. Şehrin genelinde işlerin kötü gittiği anlaşılınca buraya saldıranlar da apar topar kaçmışlardı." Bütün karargahlara şu mesajı çekin: "Hakkari'nin Yüksekova ilçesi. şu ana kadar? Hayır." "Đşte hepsi bu kadar beyler. Ne olduysa oldu. Đşleri kötü gitmişti. Askerlik Şubesi diye yıllardır kullanılan bir apartman dairesi.

biıtün subaylarınız da öyle söylüyor. dedi. seni dinliyorum.Zaman. Sait Amca. Mayınların aranıp bulunması ve tahrip edilmeleri sürüyordu. 84 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Đkiyaka Dağlan'na Irak tarafındaki geçitlerden tırmanan Piyade Tabur Komutanı Yarbay Ali. Böyle bir isteğinizin akla. Hepsi de genç. Çatışmaların yer yer devam ettiği 2. Đstihbarat Şube Müdürü gidip kendileri ile görüştü.bölgesinde ise çatışmalar devam ediyordu. kaç kişi öldü ise. çevik adımlarla kayadan kayaya sekerek birlikte olduğu timin yanına gitti. Buraları temizleyeceksiniz. . Ölen PKK'lılar için sabit mezarlık yapılmış. yeniden. o zamanlar senin yaşlarında bir başka amca. PKK'nın canı kanı Ankara'da. Bir ihtiyacın var mı? . kendileri gelip yapsınlar. Taburun bölgesine gittiğimde Binbaşı Necmi: " Bir uzman çavuşla bir erin tırmandıkları kayanın üzerine gövdelerinin yarısı çıktığında burada saklanan bir kaç PKK'lının yakın mesafeden ateşine maruz kalıp şehit olduklarını" söyledi.Sait Amca.) .Sağol Paşanı.Paşam. haber ve iş yapmak heyecanı gözlerinden belli olan çocuklardı. . hayır ola. şu senin söylediklerinin aynısını söylemişti. Bizim fuzuli işlere ayıracak zamanımız yok. "buz ve karla kaplı derin geçitlerin hızını azalttığını. ölenlerden bazılarının isimleri dahi taşların üzerine yazılmıştı. 1993 Dönemi 83 . mekan ve işlemler açısından gerçekçi olmayan saçma sapan şeyi niye tekrarlayıp duruyorsunuz? Aynı anda birkaçı anlaşmış gibi. o kesimde kaldı.Allah sana ömür versin. Bunlar. Sonra hep beraber benim yanıma gelerek bir istekleri olduğunu söylediler. 3. dün hava kararmak üzereyken Irak istikametinde ilerleyen 15-20 kişilik bir PKK teşkilini karşıdan görüp hemen ateş açtıklarını. çevresi taşlarla işaretlenmiş. topluca resim çekebilsek. oraya ininceye kadar her gördüğünüz yerdeki resimleri istediğiniz gibi çekin. Hangi çatışmada. 24 saattir sesi soluğu çıkmayan Hakkari bölge sorumlusu Topal Nasır ve ekibiydi. Tabur Komutanı yaşlı bir korucu ile yanıma geldi. onlara söyleyin. mantığa sığar tarafı var mı? Çok istiyorsanız taburlar bulunduğumuz yere çıktıkları istikametlerden geri dönerken onlara katılın.Sait Amca gel. söyledikleri şeyin ne kadar saçma olduğunun da farkındaydılar. . ben 68'deyim. ancak militanların doğru dürüst bir karşılık vermeden kayalıklarda dağılıp gözden kaybolduklarını" anlattı. .O zaman. Karşılıklı direkleri dikilmiş. şu bir haftadır olanları görüyorum. Yani bu kadar sürede tırmana tırmana bulunduğumuz yere gelindi. Ağrı Dağlarında. sözcükleri değiştirip aynı şeyi teklif ettiler. Sizinle görüşmeyi çok istiyor" dedi. nedir isteğiniz? Đçlerinden bir iki tanesi: . mezar taşlan kullanılarak. PKK ölülerini bir yere getirseler. "Komutanım. . Hisar Yaylası'nın PKK'nın yurt içindeki güvenli kamplarından biri olduğu anlaşılıyordu. Fakat dağdakilerin yok edilmesiyle bitmeyecek Paşanı. 12-13 kişiden oluşan medya grubunu. Diyarbakır'dan geliyorlardı ve OHAL Valiliği göndermişti. Biraz uzakta duruyordu ve pür silahtı. istihbarat subayı açıklamalarda bulunarak bir saat kadar kampın içinde dolaştırdı. Ateş edenler taburun timlerinin arasındaydı ve kaçabilme i. Şemdinli bölgesinin en cengaver ve en yaşlı korucusu.Komutanım bir emir verseniz de. Burası henüz emniyetli değildi. (Bunu söylerken sağ elindeki Kalaşnikofu havaya kaldırdı.Kaç yaşındasın? . PKK'nın başına gelecekler var.Bu harekat beş gün beş gecedir devam ediyor. Tabur komutanı bölük komutanlarına talimatlar vermeye devam ederken yaylanın üzerine bir Skorsky yaklaşarak inişe uygun bir yamaca bir grup sivil bıraktı.Arkadaşlar hoş geldiniz. . nerede. 20 yıl kadar önce ben üsteğmenken. Genelkurmay'ın haberi vardı. Operasyonda çaresiz kalınca yayla giriş ve çıkışlarını sağlayan geçit ve patikaları aceleyle mayınlamışlardı. eli ayağı tutan insanın ne ihtiyacı olabilir ki? Sırım gibiydi. kireçle boyanmış futbol sahaları bile vardı. "Öyle isteniyor komutanım". Siz de boşuna beklemeyin. Gelenlerin basın mensupları olduğu anlaşıldı. Sanki söylediklerimi hiç anlamamışlar gibi. . ben askerlere leş toplatmam.nkanlan hemen hemen hiç yoktu. mayın tarama faaliyeti de devam ediyordu. Aramalar devam ederken.

bu şefkatli devlet kimden yana Vali bey? . biz de işe yaramaz hale gelen bu barakalardaydık. Yarın akşama kadar da esas üs ve kışlalarınıza intikallerinizi tamamlamış olun. Bu grup da gene Diyarbakır'dan gelen başka basın mensuplarıydı. Çok mükemmel bir harekat oldu. Vali beyi dinliyorlardı. Bu bölgede ayağımızın allından toprağı çekiyorlar. hepinizi tebrik ederim. yakın korumaları ile idari hizmetlerini yürüten 16 kişiydi. Basın mensupları bir çember yapmışlar. Tabur komutanlarını topladım: "Bu gece hava karardıktan sonra aynı istikametleri kullanarak toplanma bölgelerinize dönün. Gece ayaklananlar beton binalarda. ritm vererek türkü söyleyen bir askere. tüfeğin ağaç ve demir aksamına sert bir cisimle vurarak tempo tutup. Botların hali ise acıklıydı. . sekiz ve onlu gruplar halinde dağınık bir şekilde bulunan askerler. Ortalarında da Hakkari valisi Cemalettin bey vardı. Yüzlerce ayrı ayrı yerde. Son duyduğum cümle." Yüksekova'daki kışlanın helikopter pistine indiğimde. ceket kolları omuz başlarındaki dikişlerden kopmuş durumdaydı. vali beyin "Arkadaşlar. Hiçbir şikayet olmadığı gibi herkes dinç ve neşeli görünüyordu. Üniformaların ceketleri. Onlar canlarını dişlerine takınasaydı dün gece olacaklar PKK ile mücadele tarihine yüz karası diye geçerdi.Ana telsiz ve onun akülerini taşıyanlarla. Buradaki iş bitmişti. Yanlarına yaklaştım. Çoğunun üstünde haki fanilaları vardı. diğer herkes de işini yapmaya devam ederek dinliyordu: Beyaz giyme söz olur Siyah giyme toz olur Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salmada salmada gel Beyaz giysen tanırlar Seni yoku sanırlar Zaten bende talih yok Seni benden alırlar Salmada salmada gel Alçak ceviz dallan Sıra beyaz kollan Yer yıerden geçeyim Hep sarmışlar yollan *** 1993 Dönem! 85 Başın öne eğilmesin Aldırma gönül aldırma Ağladığın duyulmasm Aldırma gönül aldırma Dağlardaki deli rüzgar Gelip kayaları yalar Beni bu sesler oyalar Aldırma gönül aldırma . Şe-hire gitmek için taburun nizamiyesine doğru yürürlerken Vali beyin yanma yaklaşıp: 86 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok T993 Dönemi 87 . . gruptan bir kaç asker de refakat ediyor. kesinlikle bu kışla olmalı. benim yanlarına kadar yaklaştığımı fark edemeyen gruplar oluyordu. Bazen aramızda kayalıklar olduğundan. Bu grupları dolaştım. taburun barakalarının halini gördünüz mü? . orada bir başka helikopter ve biraz uzağında ise sivil bir grup vardı. Dün gece Yüksekova'da kırılan bütün camların paralarını ödeyecektir" sözleriydi. Lojistik ihtiyaçlarınızı bir mesajla Tugay karargahına gönderin. / Kurşun ata ata biter Dağlar çıka çıka biter PKK yok edersek biter Aldırma gönül aldırma Dertlerin kalkınca şaha Bir sitem yolla Allah 'a Görecek günler var daha Aldırma gönül aldırma Telsizle Genelkurmay Başkanı'nın görüşmek istediğini bildirdiler.Vali bey. büyük kısmının parçalanmıştı. devletimiz şefkatlidir.Hayır paşam.Dün gece bu şehirdekilerin attıkları roket ve havan mermilerinden tavanları paramparça oldu. Sizin kaç paranız var bilmiyorum ama harcayacak yeri sorarsanız. silah ve malzemelerinin bakımlarını yapıyordu.Sizin zararlarınızı da karşılamaya çalışalım paşam. Bunlardan birinde. Çünkü şefkatli devleti dün gece bu barakalarda yaşayan 80-100 asker yüceltti. duvarları ise süzek gibi. bir kısmında ise.

Şehirde doğru dürüst bir birlik olmaması hem şans hem de şanssızlıktı. Bizim işimiz can pazarında sevda ile oluyor. aslında koruyamıyor. aynı zamanda bir kaç yerde nasıl saldırabilirler? . Neredeyse normal ölçülerinde işaretlenmiş kaleleri de olan futbol sahaları var. Komutanım. Komutanım sizin de malumlarınızdır. yurt içi ve yurt dışında moral ve siyasi bir çıkış yapacaklardı. Sen iyi yaptın. Ölenlerin isimlerinin üzerine yazılı olduğu mezar taşlarının bulunduğu sabit mezarlığı mevcut. Operasyondaki son durum nedir? . nerede. bölgedeki diğer yerlerin de farklı olduğunu sanmıyorum. bu tip mücadelede muharebe taktik88 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok . hazırlanmış. Komutamın. dün gece ayaklanmaya kalkıştı demek bu adamlar. Đran ve Irak kamplarıyla yurt içinde bir çok tabur olduğunu değerlendiriyorum. benim arz edebileceğim hususlar bunlar. Yüksekova'da yaşayanlar çok fazla bir yerlere gidemezler.Komutanım. Gitseler de dönmeleri uzun sürmez.Yangın yerinden beter hale gelmiş bu vilayette.Mezarlık ve futbol sahaları. . "Kürdistan adına şehit olanlar adına" anıt dikmeyi tasarladıkları anlaşılıyor. Buna karşılık. evlerin balkonlarında. her gece. ne yapılacağını o tayin ediyor. Ancak sabahleyin birliklerin yanına gittim ve biraz önce döndüm. bu şehirde sayıları binlere ulaşan milis gruplarıyla birlikte belli bir süre de olsa şehirde hakimiyet kurup. Halkın devlete olan güveninin yıllar sonra tekrar kazanılması. burada yaşayan kimsenin de dikkatini çekmiyor. bütün birlikler yarın akşama kadar kendi esas üslerine dönmüş olacaklar. 15 Ağustos gecesi Yüksekova'ya inecek. günlerce önce yarım inşaadarda. Đkiyaka Dağlan'nda toplanan ve başlarında Hakkari bölge sorumlusu. Ancak böyle bir şeyin yapılacağından istihbarat toplayan hiçbir kuruluşun haberi olmadı.. Benim ilk harekata Yüksekova'da başlamam bunları bildiğimden değil. ne de bina içerisinde oturacak zamanımız var. ne kadar uzun zamandır orada olduklarını gösteriyor.Dün gece ben buradaydım.Geceleri operasyon yapman çok iyi oldu. aksine ölüyor ve karşı tarafa da doğru dürüst kayıp verdiremiyor. Halkın ne kadarının nereye gittiği konusunda hiçbir bilgim yok. Bunu şunun için arz ediyorum. 3. ilarekata gelince Komutanım. emredin.Komutanım gece de yetmiyor. çukurlarda güya kendini koruyor.400 metre yükseklikteki bu mezarlığa.Komutanım. PKK'nın bir tabur kadar kuvveti işe yaramaz hale geldi. Bu kampla ilgili de. pul değil. bir taburdan fazla militan. Birlikler mevzilerde. pencerelerin arkasına taşlarla. Buranın yıllardan beri kullanıldığı ortada. Ben zaten hep söylüyordum. en geç iki üç saatte hallederdik. . sabaha karşı biten işi. Bu nedenle biz bütün gücümüzle hiçbir koşula bağlı kalmaksızın harekata devam edeceğiz. Dün gece şehir bir ateş topu gibi üzerimize yöneldi. Dün gece bize ateş açılan yüzlerce yerdeki mevziler. tuğlalarla örülmüş. bu bölge genelinde eylem ve saldırıların daha fazla olmasındandır. Bu sonuç Yüksekova bölgesinde bir kaç ay onların büyük çapta eylemlerini önler. halk kendisini destekledikçe temin etmekte zorluk çekmeyecektir. PKK'nın nerelere geldiğini. Halkın bir kısmının Đran'a. Benim size anlatmak istediğim bina.Osman Paşa. Başka türlü her gün. para. Bir istihbarat gelmediği gibi. Tabur binasından Genelkurmay Başkanı'm aradım: . Đnisiyatif tamamen PKK'da olduğundan ne zaman. O zaman biz kısır bir döngüde kalırız. . bizim ne binaya ihtiyacımız var.Haklısınız paşam. . . Fakat şunu söyleyebilirim. parçalar birleşince dıırıım ortaya çıktı. psikolojilerinin düzelmesi çok zaman alacaktır. bir kısmının da Irak'a doğru gittiği haberlerini alıyorum. Halk ise günlerce önceden haberli. Ele geçen dokümanların bir kısmı tarandığında. Suriyeli Topal Nasır'ın bulunduğu 400 kişilik. kendine güveni ve pervasızhğıyla alakalı iki şey arz etmek isterim. fakat Plakkari'ye dönük. ekonomik kaynakları itibariyle arz ediyorum. Taburun dağdaki 600 askeri dün gece burada olsaydı üzerimize aniden açılan havan ve roketlerin yoğunluğundan başlangıçta çok zayiat verirdik. Örgüt kaybettiği militanların yerine yenilerini.

Bu arz ettiğim yeni bir şey değil. Çatışmalar sürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine saat 22:00 1993 DönemĐ 89 sularında çeşitli yönlerden saldırdılar. ölülerinin gizlenmesi ve tanınmaz hale getirilmesi için özel görevliler oluşturdu.Kendileri de zaten ölmüşlerdir. yüzlerini parçalayarak tanınmaz hale getiriyorlar. ilk kez 15 Ağustos'ta ortaya çıktı. . Yüksekova-Şemdinli arasındaki Gülle tepe mevkiinde geçen telsiz konuşması şöyle: . astsubay ve mehmetçiklerin gözlerinden öperim. Đlçede sokağa çıkma yasağı kondu. Đsabet alan birçok ev ve işyeri yandı." 17 Ağustos 1993 Milliyet. operasyon karşısında neye uğradığını şaşıran PKK.Sağolun komutanım. Kendilerini aradım.Nereden kaçalım? Şehit sayısı 200 oldu. . birinci sayfa başlıktan. Yüksekova ve Şemdinli arasındaki yüksek dağlarında cehennem üçgeni." 17 Ağustos 1993 Hürriyet. "Yüzlerce ölü. Bütün subay." Đkiyaka Dağları Harekatı ile Yüksekova silahlı kalkışmasına ait basında çıkan ve halkın bilgisine sunulan haber ve değerlendirmeler: 16 Ağustos 1993 Hürriyet. "PKK'da tam bozgun: Şemdinli ve Yüksekova arasındaki. PKK'ya yurt içinde en ağır darbe. Diyarbakır'dan Asayiş Komutanını da arayarak son durumu rapor ettim.. PKK Yüksekova'ya gece boyunca 500 roketle saldırdı. PKK'da ölücüler görev başında. Bu konuşma esnasında Jandarma Genel Komutam aramışlardı. . aferin. PKK'ya karşı yürütülen harekatı engellemek için bir grup terörist. . hazır obua meselesi.. . . Đran'daki kamplardan Türkiye'ye sızarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Buzul Dağları'ndaki sarp kayalıklarla çevrili bölgede kamp kuran ve 15 Ağustos nedeniyle eylem hazırlığı içinde olan yaklaşık 400 PKK'h kuşatıldı. gafil avlanıp. Flakkari'nin Buzul Dağı kampında bulunan 250 kadar terörist öldü. birinci sayfa başlıktan. .Toprak başınıza .. ara. PKK." 18 Ağustos 1993 Hürriyet 1.. Birincisi sürekli hareket. 400 PKK'lı çemberde.Hepimiz kuşatıldık.lerinin iki temel ilkesi var. Son 200 yıllık yakın tarihte bunu erken kavrayan millet ve ordular daha az acı çekmiştir. yıla girdiği gün indirildi. "Bir ordunun işi siper kazmak ve toprağı savunmak değil. Kutlarım. hemen hemen aynı şeyleri arz ettim. 350-400 terörist kuşatıldı.Ölücüler halletsin.Kim kaldıysa kaçsın. "250 PKK'h ölü. Ölücülerin varlığı. Sonuçların çok iyi olduğunu söyleyerek tebrik ettiler. sayfa: "Buzul Dağı taranıyor: PKK'nm ağır darbe yediği Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri arasındaki Buzul Dağında operasyon sürüyor. bul ve yok et.(lanet olsun) . Harekatı 30 Ağustos'ta Tuğgeneralliğe yükselen Dağ ve Komando Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Osman Pa-mukoğlu yürütüyor. çok iyi sonuçlar aldınız. Diğerleri işi uzattıklarından daha fazla bedel ödemişler ve daha fazla acıya maruz kalmışlardır. harekete geçip düşmam yok etmektir.Govent (Balkaya Dağı) istikametine kaçın. Genelkurmay Başkanı ile Jandarma Genel Komutanının da aradıklarını bildirdim. Ölen arkadaşlarını gizleyemedikleri taktirde." 17 Ağustos 1993 Sabah: "Büyük operasyon 4ncû gününde. birinci sayfa başlıktan.Doğru. Cehennem gecesi. Çok yaralımız var. Yüksekova ve Şemdinli arasında ölüm çemberine alman kalabalık bir grup bölücü teröriste yönelik harekat devam ediyor. 250 kadar kayıp veren PKK'Ulardan sağ kalanlar panik halinde kaçmaya çalışıyor. örgütün 10. Her yandan ateş.Şehitler ne olacak? . örgüt ağır kayıplar verdi. .. ikincisi. büyük kayıplar verdi.

sayfa başlıktan: "Askere leş toplatmam: dağda PKK'yi ezen Tuğgeneral Osman Pa-mukoğlu kesin konuştu: Analar evlatlarını askere leş toplatmak için göndermedi. . gece gündüz demeden. PKK 1992'de Kuzey Irak'a düzenlenen harekattan sonra tarihinin en büyük darbesini yiyor. Çemberin içinde kalan 450-500 PKK'hnın 300'den fazlası öldürüldü. Öldürüp uygun bir yere gömün. silip süpürerek. Ağır yaralı olanları yanınızda taşımayın. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Osman Pamukoğlu harekata katılan askerlerle topluca konuşarak onlara moral verdi. Terör önce beyinde yenilmelidir. Agir kod adlı bir komutan) Bir milyon geliyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık.Kuzey Irak: Muhakkak bir gedik vardır. PKK'mn kayıpları 300 militan." 18 Ağustos 1993 Milliyet. ." 18 Ağustos 1993 Meydan: "Dağ taş PKK'Iı terörist cesedi dolu. "Kirpi Operasyonu: PKK kıskıvrak.Kuzey Irak: (muhtemelen Cemil Bayık) Toparlanmaya çalışın. propaganda birliğimizden 40 kişiyi kaybettik. Kaçmak isteyenleri kesinlikle önleyin.Politika sayfası: Bingöl sendromu aşılıyor.Agir: Mermimiz bitiyor. Birçok arkadaşımızda tek bir mermi bile kalmadı. Bu 30 Ağustos'ta paşalık sırası gelen Kurmay Albaya terfi edeceği fakat Şırnak'a gidip görevi teslim alması istendiği zaman kabul etmeyerek istifa ettiği basına yansıdı." 20 Ağustos 1993 Tercüman: "PKK 6 günde 400 ölü verdi." 19 Ağustos 1993 Meydan: "Kirpi Operasyonuyla PKK'nırı beli iyice kırıldı. .. . Çatışma süresince dinlenen PKK'h-lara ait telsiz konuşmalarından biri şöyle: . Böylece psikolojik üstünlük yine devlete geçiyor." 18 Ağustos 1993 Sabah. Adamlarını ve elindeki imkanları bir araya getir ve gediği yarmaya çalış. fran-Irak sınır geçidinde PKK'ya yönelik operasyon aralıksız devam ediyor. Askerlerime bir kurşun atana beş kurşun atarım. Geberdikleri yerde kalırlar. beynimizdedir. Bulunduğumuz mevkiler psikolojik olarak teslim edilmektedir. Her taraf asker kaynıyor. askere leş toplatmam.. -Agir: Şu ana kadar belirleyebildiğimiz 184 kaybımız var. Harekata katılan 3000 komando çatışmalara 24 saat aralıksız devam ediyor.Agir: Suikast eylem birliğimizden 30. Üzerimize yağmur gibi mermi ve bomba yağıyor. Gerilla taktikleri kullanın. Biz imha eder. Kuzey Irak'taki PKK yöneticileri telsizle şu emri verdiler: Kadınlar gibi ağlamayın." 29 Ağustos 1993 Ortadoğu politik sayfası: "En tehlikeli virüs. milletin başına musallat edilen bu belayı defedeceğiz. . operasyon 3000 metrenin üzerinde 850 m2lik bir alanda sürüyor.Kuzey Irak: kadınlar gibi ağlamayın.Kuzey Irak: Kesin sayıyı verin. geçeriz. 1993 Dönemî 91 ." 19 Ağustos 1993 Milliyet 1. ölün. 15 Ağustos'ta lOncıı eylem yılını kutlamak için Yüksekova ve Şemdinli bölgesinde "Büyük Eylem" hazırlığında iken "Büyük Tokat" yedi. Sizi oraya savaşa gönderdik. Bingöl katliamı ile oluşan durum değişiyor.sizi oraya savaşa gönderdik. 21 Ağustos 1993 Sabah: "PKK'hnm telsiz talimatı: Hakkari operasyonunda bozguna uğrayan ve çatışma bölgesinden kaçmak isteyen teröristlere. Elimizdeki imkanlar böyle bir harekata uygun değil. "Kar yağmadan Hakkari bölgesindeki PKK gruplarını.Agir: (çatışma bölgesinde. Çatışmalar Karadağ ve Harun Geçidi çevresinde yoğunlaştı. Ölüleri mutlaka gömün. Orada çarpışarak öleceksiniz. Đnci sayfadan: 90 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok "PKK'ya ölüm çemberi: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Buzul Dağı kesiminde kıstırılan 450 PKK militanını imha operasyonu sürüyor. kaçacak yerimiz kalmadı. . Paniğe kapılmayın. Eğer bu doğruysa baştan beri anlatmaya çalıştığımız "düşünce erozyonu "nun son ve vahim örneğidir.

Bazı çalışmalar için harekat merkezinde subaylar bekliyordu.. kahramanlar onlar. yüzyıla ait bir Hollanda atasözü söyleyeceğim. üniformamı koruma iç güdüsünden olacak. Bir tomurcuğun büyüye büyüye 10 yılda neden çınar ağacına döndüğünün bütün sebeplerini bildiğimi sanıyordum ama. Acemi marangozun yongası çok olur.Hayır. Tugay karargahında çalışıyordum.Efendim. Plan çalışmasına geçmeden. gelecek kaygısıyla. Mu92 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok harebe yaşamı işte böyle bir şey.Efendim.. sonuçta da 10. Ankara'dan heyetler halinde gelen siyasiler Yüksekova'da alayişli cenaze törenleri yaparken bulunduğunuz karargahta ne yapıyordunuz? Muharebe. bu kadarını zihnim almamış. Sizin kahramanlıklarınızı hepimiz biliyoruz. "Askerime bir kurşun atana beş kurşun atarım" dedi. Ben tabiat olarak bu tip hareketleri kaale almam. "Bir kibrit çöpü yapacağım diye bir çınar ağacını çarçur etmektir. . Bunun manası açık ama. Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Lojmanları PKK'ya destek üssü olarak kullanılırken ve NATO TIR'ları PKK'ya yardım malzemesi taşırken söylemiş olması da ayrıca önemlidir. Komutan herhangi bir şey söylemedi. onları yüreklendirmek. karşı tarafın da psikolojisini bozmak için neler önerirsiniz? Eskiden bir PKK'lı öldürüldüğünde. makam.Osman Paşam nasılsınız? . "Rahat olun. Bu laf. sizi rahatsız edecek bir şeyi yapmayı düşünmeyiz.Sağolun komutanım.Osman Paşam. yüzleri gevşedi. fiziksel yorumu. oyalanmaların sonu işte ortada. Muğlalı sendromuna karşı Pamukoğlu sendromunun yer aldığının ifadesidir. Pamukoğlu'nun bu lafı. o zaman. Ya bundan etkilenecek birileri olsa da bu konuşmalardan et-kilense. devleüerinin meşru müdafaası ve milletlerinin haysiyeti için canlarını hiçe sayarak çarpışıyor. Dönüm noktasıdır. Genelkurmay karargahından bir generalin aradığını bildirdiler. savaş sanatını bilen veya Hak1993 Dönemi 93 kari dağlarında muharebe eden bir asker bu tuzağa düşmez. idareci maslahatçı üstelere karşı. komutanın yaratılışı. . biz de bir şehidimiz hemen alamazsak güneşin altında kalınca kokuyor.Osman Paşam. aklımızdan geçirmeyiz. Harekata katılan herkes." Anladılar. bir canlı olarak ben de leş gibi kokuyordum. ölen teröristler için leş demeseniz. ben kendilerine telefon ederek. sıradan kişilerin sandığı gibi bir takım teoriler ve ezbere bilgilerle değil. Ölmeden önce de leş gibi oluyorsunuz. daha yalın bir Türkçe'yle. Mümkünse.. Size bunu söylemenizi komutanınız mı emir verdi? Eğer öyleyse. bir karargah generali ve subaylarının sorumluluğu hizmetinde bulundukları komutanın karargah binasının içinde ve komutanının önünde biter.Bunun üzüntüsünü yüreğimizde hissederken Hakkari'den Dağ ve Komado Tugay Komutanı Tuğgeneral Osmaıi Pamukoğlu'nıın gür sesi yükseldi: "Askerlere leş taşıtmam" dedi." Yüksekova'dan döneli bir gün olmuştu. korkarak yürütülmez. . .Siz. dûn gece yarısında duş alıncaya kadar. Pamukoğlu böyle bir kompleks taşımadığını ve bunu kişilik olarak aştığını ispat etmiştir. Aslında Muğlalı olayında ayıplanması gereken Muğlalı değil. 30 ve daha fazla çocuk tabutlar içinde buradan memleketlerine gönderilir. . hayır..Tabii anlıyorum. güneş altında kalırsa erken kokar. hakim olmakta zorlanacağı yüzlerce şeyi doğru sıraya koyamaz. arkadaşlar size 17." Acaba hangimiz. milletin moralini yükseltmek.Bir şeye leş denmesi için mutlaka ölmesi gerekmez Đnsan ve hayvan ölür. neyi konuşacağını söylemek taşıdığı sorumluluğundan dolayı ancak bir komutanın hakkıdır. devlet için görev yapan bir askere devletin sahip çıkmamasıdır. Laflar öyle mi olsun. ne olacağını söyleyeyim mi? Kafasında dolaşan. Bu milletin çocukları. aşağı indim. . askerlerin ruhlarını harekete geçirmek. böyle mi olsun. . Sonra. . 20. meslek anlayışı. insan bilgisiyle yönetilir. başka bir ifade kullanmanız daha iyi olur. . niçin yaptığımızı açıklarım. ne hata yaptık diye yüzleri donuklaştı. tarihe kazınmış yeni bir kavramdır. Hele rütbe. harekat alanındaki bir generale ne zaman. Beni yanlış anladınız. . neyi.

Her zaman PKK'nm başlattığı saldırılarda olduğu gibi. En sağlam yer. gece koşullarında 3-4 saat sürerdi. Çukurca Sınır Alay Komutanı Albay Mehmet Ali. sap samana karışıktı. yardımcı ve yatakçı. inebilirsen in. 20 Ağustos. 14 Ağustos. Gayrı nizami harpte. On dakika içinde yola çıkacağını söyledi.30'da Yüksekova'dan Hakkari'ye gelen askeri konvoya ateş açıldı. Kazan Vadisi Çukurca'ya yarım saat. Gece helikopterler uçamıyordu. Aynı gün Şemdinli-Derecik arasında mayına basıldı iki köylü öldü. Aynı gece 01:00'da Çukurca jandarma Sınır Alayı kışlasına silahlı saldırıda bulunuldu. saat 08. 12 Ağustos. Savaşı bilen tecrübeli bir askere "senin üzerine aynı anda top. 24 Ağustos. aynı noktaya iki şehidin de tahliye için getirildiğini söyledi. ruhunun özgür. Jandarma Komando Taburunun hareket edip etmediğini sordum. mayınlama. saat 02:15'de Çukurca üzümlü karakoluna saldırıldı. olmaya devam edenleri düşünmek. halk iç içeydi. Saat 18:30'da Yüksekova-Şemdinli yolunda bir sivil araç mayına çarptı. köy ve karakol saldırıları sürüyordu. Yüzbaşı Ali.Bölgede yol kesme. hat ve cephe bulunmadığından. duygularının başı boş ve uçlarının açık olması gerekiyordu. Alışmadıkları bir tepkiyle karşılaştılar. saat 20:30'da Çukurca Güzeldere mahallesine silahlı saldırı oldu. 122 kişi göz altına alındı. bir sivil araç şoförü kaçırıldı. Altı terörist öldü. biri sağ yakalandı. Bunun için insanın 94 Unutulanlar Dişinda Yen! BiR Şey Yok zihninin çok berrak. her yol. kararlılık. Gün ağarmasına 2. bu defa da çatışmalardan sağlıklı bir rapor gelmedi. tehdit 360 derece her yerden geliyordu. bastığınızda mayın patlamayan yerdi. vadinin tabanında inişe müsait bir yerin bölüğün ortasında olduğunu. her izde. saat 22:05'de Çukurca ilçesine çevredeki tepelerden ateş açıldı. yüzlerce teknik cevap bekleyen sorulardan ziyade. Militan. saat 02:00'dı. adam kaçırma. Helikopter bütün silah atışlarına . Birkaç saat yalnız kalarak. onlarca mayın bulunup tahrip ediliyordu. saat 22:00'da Çukurca uzundere köyüne ateş açıldı." 21 Ağustos gecesi saat 01:00'a doğru harekat merkezinden bir üst kattaki çalışma odasına çıktım. Gün ışığının ufuklardan sızmasıyla beraber Kazan Vadisi'ne hareket ettim. Đki vatandaş. Her gün. kesinlikle birinciyi kabul edecektir. Bulunduğumuz yerden tek karayolu olan Zap Vadisi'nden oraya ulaşmak. saat 18:00'da Yûksekova-Yeşiltaş köyü yolu kesildi ve 10 vatandaş kaçırıldı. bir korucu şehit oldu. hareket ve ilerlemenin bir parçasıdır. Çünkü onlardan kurtulma şansı vardır. yoksa. olacakları da hayal ederek. "Komutanım. bir terörist öldü. sezmeye çalışıyordum. 10-30 Ağustos 1993 tarihleri arasındaki PKK eylemleri: 11 Ağustos. Mayın çok sabırlı bir silahtı ve hasmını bulunduğu yerde sabırla yüz yıl bekleyebilirdi. Saat 02:00'da Çukurca Kazan vadisindeki emniyet timine saldırıldı. cesaret ve sorumluluk üstlenmeyi bu defa da tereddütsüz gösterdi. "Ali. mücadele boyunca gösterdiği. iki kadın yaralandı. hesaplanamaya-cak birçok yerde. havan ve makineli tüfekle ateş açılmasını mı.5 saat vardı. üç vatandaş yaralandı. coğrafyayı zihnimde canlandırarak bugüne kadar olanlar. 19 Ağustos. Kazan vadisinde bulunan piyade bölüğüne saldırı başladı" dedi. üç asker yaralandı. yoksa belirli bir seviyeye gelince biz adayalım" dedim. bir mayına basma tehlikesini mi göze alırsın?" diye sorulsa. her patika. Pilot Yüzbaşı Ali aşağıda çatışmaların devam ettiğini. 28 Ağustos saat 15:00'da Şemdinli-Aktütün yolu kesildi. Kazanma tavrı. Bunları düşünürken telefon çaldı. Vadinin ortasında bir bölge sis ve duman kaplıydı. milis. "Savaşta üstünlük kompleksiniz olmalıdır. iki asker şehit oldu. Başarı bir tavırdır. 16 Ağustos. Üç asker yaralandı. Çatışma bir saat sürdü. sekiz terörist öldürüldü. vadinin girişinde bulunan ve Jandarma Sınır Taburu'nun da konuşlu olduğu bölgeye 15 dakika mesafedeydi. saat 01:00'da Hakkari Geçitli köyü arasında mayına basıldı.

fakat kendisinin de bulunduğu çatışma noktasından ayrılamıyordu. Komando taburu PKK'lı-ların bir kısmını takip ederken ucu bucağı olmayan vadinin doğusunda bölgeden uzaklaşmıştı. "Dağılın.Komutanım tüfek! Roketin düştüğü yere baktığımda. Vadinin tabanından doğu batı istikametinde bir dere akıyordu. Hemen altımızda bulunan içinde yaşanmayan Kazan Köyü derenin iki tarafına inşa edilmişti. tüfeğini bırakır." "Görmek" sözü daha ağzımdan çıkmadan. Birinin elinde bir çuval vardı. deyse 24 saat çalışan. ne zaman uyur. "Yüzlerce. kaybedeceğimiz zaman yoktu. Timi emniyet görevindeyken baskına uğrayan teğmen ile bölüğün eıerkezindeyken. sınıf bir kurmay subaydır. "Her şey normale dönünce jandarmaya teslim edin.Niye ateş açmadın? . Muharebe şokundaydı. şu şuradan gelmiş. çatışmaya devam ediyordu. nişancı ve yardımcısının hareket edebilecekleri noktalara kaydırarak devam ettim. . 1. arkasından kırmızı ışık çıkararak havadan bize yaklaşan roketi gördüm. Etrafımıza hafif silah mermileri düşüyordu. haritalarla dolu olan Ahmet'in tüfeği fırlayıp gitmişti. Saldırı grubuna ağır silah desteği sağlayan PKK unsuru da kuzeyde olmalıydı. "Kimseye faydası olmayan şeyleri bırak. Neden bu saatte burada olduğunu sordum. çalışmasına devam etti. herkes cen-gaver ve savaş ustası mı olacak?" "Komutanım her saldırıdan sonra üst karargahlar krokileri istiyorlar" dedi. gündüze kaldıkları için yerleri ortaya çıkmasın diye ateş etmiyorlar. sonra 3-4 militanın köyde bir evden diğer evlere geçtiğini gördüm. Arazi bunu dikte ediyordu. Başka başka yerlere ateş etmeye başladı. Saçma sapan bir şeyler söyledi. bu buradan gitmiş diye çizgiler çizince.: "Đyi takip et. "Emredersiniz" dedi. Đkinci bir roket atılmadı. O bölgeyi gören ve elinde uzun raen1993 Dönemi 95 zilli silahı olan uzman çavuşa bunları gösterdim. Bölük komutanı yüzbaşının geldiğimden haberi oldu. O tarafa baktı. aklı haritası üzerine çizeceklerdeydi. kaçırma". sor-gulasınlar" dedim. Hiç kimsenin yaşamadığı bu vadide. binlerce olayın çizimini yukarıya gönderince işler iyi mı gidecek? Kağıtlarla. gitti. ne zaman yemek yer. Bir ara benden başka ateş eden kimsenin bulunmadığını fark ettim. Önce iki. (Nere-. PKK militanları ile temas sağlamış. vadinin dışında kayboldu. arkamızdan "güm" diye tok bir ses geldi. Başka bir karşılık da gelmedi. dosyalarla ve memur zihniyetiyle muharebe edilemeyeceğini kaçıncı söyleyişim? Seni bu zahmetten kurtarıyorum ve bu işlemi yasaklıyorum. Đçindekileri yere döktü. görmek mümkün olmayan bu kıymetli subaya zaman zaman takılırdım: "Ahmet. "Komutanım. Roketin ilk çıkış yerini görmüştüm. nasıl yapıldığını işaretlemeye uğraşan Kurmay Binbaşı Ahmet'e: "Adamların ağır silahlı destek unsurları karşıdaki kayalıklarda. Askerler yaşlı bir adamı getirdiler. kulak ve beyin irtibatı kopuktu. zaman ve mekan ölçüleriyle akıl erdirilemez bir hızla saldırıya uğrayan teğmenin yardımına giden diğer teğmen. saniyen döndüğümde. fakat bizi izliyorlar" dedim. Bu görev başka yerden yapılamazdı. darbeler halinde buraya kendi tüfeğimle ateş açtım. Đki tarafı kilometrelerce uzanan duvar gibi kayalıklarla çevrili bu vadide insan başını yukarı kaldırdığında gökyüzünü bir yol genişliğinde görebiliyordu. buralarda olması normal değildi. Birkaç metre sağımda Binbaşı Ahmet vardı. Gözlerinden baştan beri burada olup bitenlerden haberi olduğu belliydi. Haritasına saldırının nereden. Şehitlerin yüklenmesini etrafta uçuşan mermilerin altında bekledi ve hızla yükselerek. Senin işin PKK'nın ruhunu yakalayıp gerçeği görmek.açık yere indi. Elleri krokilerle. haritasını bırakmaz!") Đki saat kadar sonra ateşler tamamen kesildi. tam siper!" diye bağırdım. yanıma geldiler. Jandarma Komando Taburu yol boyunca kurulabilecek pusuyu dikkate alarak vadiye güneydeki büyük Ana tepeye tirmanarak gelmiş. Bölüğün bulunduğu yerin Güneyindeki emniyet timi esas saldırı hedefiydi. . Ateşi. yerde bir tüfek vardı. iki piyade teğmeni. Düşman karşısında bile. Roketatar mermisi büyük bir gürültüyle birkaç saniye önce 96 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok bulunduğumuz yerin ortasında paralandı.

Milliyet'in başlıktan verdiği: "Ben askere leş toplatmam. bu bölüğün yaptığı gibi kuyunun dibinde yaşıyorlar. bu bölüğe bütün desteği sağlasınlar.karşı taraftan bunları topladık" dedi. Sonuç ne olur dersiniz? Kapağını kuyunun ağzına kapatmak. Đhtiyaçlarının hepsi karşılanacak. Tavizcilere . . neyin varsa. oralara da bizden selam söyle. Vatanını ve milletini seven.Bu bölük kimin komutasında? . Türk olmaktan gurur duyan milyonların üzerindeki karabasanı kaldırdınız. vatanını ve milletini seven ve Türk olmaktan gurur duyan herkesin hislerine tercüman olunmuştu. Halktan ve askerlerden gelen mektuplardan birer örnek aşağıdadır: "Sözlerinizle yeniden doğmuş gibi olduk. Erzincan'daki Ordunun. 98 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok Yüzlerce telefonu ise Kurmay Başkanı Albay Đhsan cevaplandırdı ve kaydetti (Bizim telefonlarımıza ulaşabilmenin büyük bir başarı sayılması gerekir). 23. Saldırıya uğrayan timin daha fazla kayıp vermemesinin tek nedeni. kart ve faks geldi. harekatın sonuçları değildi. atamalar önce oraya oradan da buraya geliyor değil mi? . 1993 Dönemi 97 Harekat Şube Müdürüne: . Bu bölükle ilgili anlaşılmaz bir durum vardı. eksik olan bu bölüğün 160 askeri mi? Yüzbaşım hizmetleriniz şükranla anılacaktır. ya Cevizli'den ya da Köpriilü'den çıkacak. Binbaşı Ahmet. 15-20 kadar askerle belli bir yere kadar militanların peşinden gittiğini ve teması kaybettiğini söyledi. Halkı ilgilendiren. karamsarlıktan kurtulmuşlardı. beni gör. diyelim ki PKK grubu bu vadiye girdi. Buraya tek başına getirilmiş. hayır.Subay ve astsubayların izin vesaire özlük hakları da Doğubeyazıt'tan yürütülüyor. bununla özgüvenlerinin çok yükseldiğini söylüyorlardı. Kazan Vadisi'ne gelince. Đki. Birkaç lastik ayakkabı. Bölük Doğubeya-zıt'daki Tugaya bağlı taburlardan birine mensuptu. üç yıldır da bu bölgedeydi. ne aradı ne de sordu. ne şiş yansın ne kebap peşindeydiler. silah ve malzeme. Ondan önce Köprülü'deki tabura bağlıydı. vadinin içine yanlarındaki dağlardan indiler. Bizim de aradığımız bu değil mi? PKK kuyuda. Bu güne kadar herkes kaçamak güreşiyor. astsubay ve askerin bulunduğu Hakkari'de her şey tamam da. beş kurşun sıkılacaktır" sözü ile ilgileniyorlar. Yüzbaşım sen buradaki 160 asker. Sanki birden rahatlamışlardı. her şeye rağmen bir eksiklik olursa gel. moralleri yerine gelmişti. Bu yüzden kabul etmeyin. Niye döndü? Kimin emriyle döndü? Geçici mi gönderildi? Yoksa dönmemek üzere mi gelmişlerdi? Hiç kimse. Onlar." Gazetelerin yayınlanmasından bir hafta sonra. filmlerde görülen kahramanlara benzeyen becerikli hareketleriydi. Türk askerine bir kurşun atana. Doğubeyazıt'taki Tugayının bir taburunun 150 askerli bir bölüğü üç yıldır Hakkari'deydi. Sözlerini hiç kesmeden sabırla dinledim. Kurmay Başkanı ve Lojistik Şube Müdürüne ilet.Askerlerden terhisi gelenler. iki el bombası. üç şarjör. Tim komutanı teğmen dakika dakika vetüm ayrıntıları ile neler olduğunu tekrar tekrar anlattı. birkaç tane kanlı bel kuşağı. derhal kendi Tugayına. Doğubeyazıt'tan bakınca Büyük ve Küçük Ağrı Dağlarının ortasında gördüğün Serdarbulak Yaylası üsteğmenliğimde bulunduğum yerlerden biridir. Konuşmayı biri bitiriyor. Bizim bu iki yerde bekliyor olmamız gerekir. Elazığ'daki Kolordusunun. diğeri başlıyordu. Nihayet bölük komutanı yüzbaşı geldi.000 subay. ondan su çekmekten bile zahmetsiz bir iştir. biz de kuyunun ağzındayız.Çukurca jandarma Sınır Alayı iki ay önce kurulunca onun komutasına girdi. Yüzbaşıya: . bu iki teğmenin. Ağustos'un son haftasında halktan ve askerlerden çok sayıda mektup. ezer geçeriz. Doğubeyazıt'a katılmak ve bir daha dönmemek üzere hareket edeceksin.Şimdi ikiniz de beni iyi dinleyin. "Kabul etmediğiniz sürece yenilmezsiniz.Doğrudur komutanım. Đlk kez çatışmaya giriyorlardı. üç ayda bir Doğubeyazıt'a gidip oradan mı ilişik kesiyorlar? Yerlerine gelenler de oradan mı gönderiliyor? . yolunuz açık olsun. vadinin girişinde 15 dakika ötede bir Sınır Jandarma Taburu yok mu? Jandarma Komando Taburu bu vadinin güneyinde konuşlu değil mi? Vadinin diğer ucu Cevizli Köyü'ne çıkmıyor mu? Bir.

saldırılarında kimin. yüksek fazilet ve asaletinizin göstergesi ifadelerinizi okudum. Bu derece saçma bir şey olamazdı. toplattım. harekatta değilsem. Karakol. varolun. benim de 24 saat bulunduğum bir yerdi. Muharebe ve hayatı idâme payları ile 30-35 kilogram geliyordu. Herkes kendi tırnağı ile kendi başını kaşıyacakü. Tugayın kışlasının emniyetine gelince. gücü ve enerjiyi azaltıyor. Bu askerler tabii ki harekata katılmıyorlardı ama. Gültekin Bursa/09. Buradan. Herkes bizim asli silahımız olan. Bu teşkili 12 km. ulaştırma. Şemdinli'nin Durak bölgesinde bütün subay. ama saygımın derecesini anlatamam.K. Muharebede tabanca ve makineli tabancalar hiçbir işe yaramadığından. çaresiz bir yerde beklemesi olamazdı. Bu mücadelede kimse kimseyi koruyamazdı. mermisinin azaltılmasından yana değildi. istihkam ve muhabere bölükleri kendi kışlalarının emniyetini kendileri sağlayacaktı. Bunda haklıydılar fakat. kışla ve kritik sabit mevzilerde bu silahı bizimkilerin de kullanması gece baskın ve. Herkes . Bundan vazgeçtik. Bu kışla. Budak Y. Savaşçı hiçbir birlik hiçbir sebeple savunma için kullanılmayacaktı. Çukurca ve Yüksekova yollarına tepkileri daha hızlı olur. kaldıkları kışla ve üslerde silahsız ve mermisiz kal1993 Dönemi 99 maları akıl almaz bir şeydi. kışlada bulunan Tugayın levazım. şehir içi olaylarına daha çabuk müdahale edebilirler. Kara Harp Okulu Ankara Hemen halledilmesi gereken birkaç konu vardı. malımızın son kuruşuna kadar helal olsun. Bunlardan biri Dağ ve Komando Tugayında 374 askerin tüfeği yoktu. Çoğu Kara Kuvvetlerine mensup svıbay ve astsubayların komuta ettiği Jandarma Özel Harekat Grubu (200 kişi) Tugayın kışlasında kalıyordu. arkasından başka bir kaleşnikof sesi duyuyordu. 374 asker de tüfeksiz kalıyordu." F. 15 gün sonra batıdaki bir Tugaydan 374 silah tertip ettiler.1993 "Sayın Komutanım. Sebebi de subay ve astsubayların savaş kadrolarında kullanılmak üzere makineli tabancaların olmasıydı. uçaksavar silahları da 14 kilogram daha ağırlığa ilave oluyordu. G-3 piyade tüfeğini kullanacaktı. Kışlanın emniyeti ve komutanlık ihtiyat kuvveti görevindey-diler. Asker önündeki kaleşnikofluya ateş ederken. Bu tüfek PKK'nm esas silahı idi. tanksavar. Müh. Yüce görevinizde Tanrı ve aziz milletimiz daima sizinle olacaktır. üs. Dağ ve Komando Taburunun askerlerinin de katıldığı bir değerlendirme yaptırdım. sıhhiye. Üzerinde çalışılması gereken bir husus da askerlerin arka çantalarının ağırlığıydı. ordu donatım. herhangi bir bölgeye intikalleri için mesafe daha da kısalırdı. bir askerin silahsız. sonuçta 374 asker silahsız kalıyordu. Ağırlığı artıran askerlerin üç günlük mermiyi sırdarında taşımasıydı. Muharebe kağıtlarda yazılanlara hiç benzemiyordu. 19 Ağustos tarihli Milliyet gazetesinde Türk ordusuna yakışır. uzaklıktaki Hakkari'nin içinde bulunan Jandarma Lojistik Komutanlığı kışlasına gönderip oraya yerleştirdim. Bir tüfek bile bazen bir çaüşma noktasında her şeyi farklı bir hale getirebilirdi. Kanımızın son damlasına.K. karargaha. Makineli tüfek. Yzb. milletimiz için büyük moral kaynağı. nerede olduğu konusunda herkesin aklını ve ruhunu alt üst ediyordu. astsubay ve uzman çavuşların bazılarının ka-leşnikof piyade tüfeği kullanmalarıydı.'lığına göndermeleri emrini verdim." A. Hayat öğretiyordu ama. Bu silahı kullanmayı yasakladım.ders verdiniz. ast100 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şev Yok subay ve 4. bunu hemen K. Şahsınızı hiç görmedim. Tüfeksiz askerlere dağıtıldı. ilerleme hızını düşürüyordu. Diğer bir konu subay. Sağolun. 374 sayısı muharebede çok büyük bir sayıydı. Muharebe başladığında herkes çantalarını üzerinden atıyordu ama. yıllardır böyleydi. Saygılarımın kabulü ile. bir baskın veya saldırıda.08. Ve bu iş. rütbeli ve rütbesiz. Bunu askerlerle konuşurken Yüksekova'da fark etmiştim. Kısa ve durumu net açıklayan bir mesajı kaleme alıp. Hiç kimse. subay ve astsubaylar askerlerin tüfeklerini almışlardı. bir ekibimiz hemen gidip silahlan getirdi.

eğer." PKK'mn bölgedeki dört mevsim saldırı ve eylem stratejisinin. 4. tam ve doğru olarak ortaya çıkartılması lazımdı. BKC otomatik tüfeğini kullanıyordu.0 askerin (bir tabur) hare-kederini sınırlıyordu. Tugay için 120 keskin nişancı tüfeği gerekiyordu. Tutukluk yapmayan. büyük çaplı operasyonlarda PKK'dan ele geçirecektik. Dünya Harbi'nden kalma olduğundan. 25-30 kişilik timler halinde çarpışılıyordu ve yanınızdaki kayalığın ötesi ayrı bir dünyaydı. sizin de onu kıpırdatmayacak hale sokmanız için 10'lu veya 20'Ji bir darbeyi bulunduğu yere oturtmanız şarttır. Bu kriter de 2. Hiçbir ordu askerinden iyi değildir. 1993 yılı sonuna kadar geçici köy koruculuğunu kaldırın. Pratikte bunu düzeltmenin iki yolu vardı. Đşin daha iyi anlaşılabilmesi için şunu söyleyeyim. gece atış yapabilen "kannas" keskin nişancı tüfekleriydi. merminin tasarruflu kullanılması gibi boş zırvalarla alakası yoktur. Bizde o dönemde bunun karşılığı olan silah yoktu (1995 baharından itibaren Türk Ordusunun envanterine girdi). Đki şeyi tam olarak bilmek zorundaydık. PKK'nın yaptığı gibi. Çünkü çatışmaların sayısı ve sertliği birkaç saatte 100 mermiyi bitiriyordu. Karşı taraf 30 fişekli şarjörlerle baskı ateşine geçtiğinde. Bu nedenle. Çünkü. Silah payları buydu. Kimse mühimmatından vazgeçmedi. ideali iki Kannas 199} Dönemi 101 lazımdı. Bu dezavantajı ortadan kaldıramadığımız sûrece her zaman can sıkıcı durumlarla yüz yüze kalacaktık. 800-1000 metreden isabedi atışlarda çok edcili oluyordu. Asker hızlı ve sert çarptsmahdtr. Her komando taburu için 30. Bizdeki tek ve mürettebatla kullanılan silahların muharebe menzili 300-400 metre olarak. Bunun eğitimle. karanlık bir odada kara bir kediyi el yordamı ile arama halinin son bulması şarttı. Her time en az bir. Birincisi. Kitaplara göre normal askerin 100 mermi. Bir. 10 Ağustos 1993'de verdiği talimat çıktı: " 1. Đki. Hafif olması tercih sebeplerinden biriydi. ya PKK'dan ya da Kuzey Irak'tan kaçakçılar vasıtası ile getirtilip saün alınmış 2-3 Kannas tüfeği vardı. Kuzey Irak ve Đran kamplarında kışın siyasi ve askeri eğitim aldıktan sonra. "Asker Ordu'dur. Burada da yürümeyen şuydu. tutarsız ve hep şüphe taşıyordu. taşınması kolay. komandoların 120 mermi günlük istiMakları vardı. kış dönemini geçirmek için yurt içini tam olarak ne zaman terk ediyorlardı? Bölgede kaç grup kalıyor ve bunların kışı geçirdikleri yurt içi kamplarının kesin yerleri nerelerdi? . muharebede iki tarafın da birbirine attığı mermilerden 200-300 tanesi bir kişiyi saf dışı bırakabilse. Fakat Kannas'in yaptığı iş çok farklıydı. ağırlık bu derece sorun olmazdı. darbe atışları sağlıklı bir silahü. 100-120 mermi ile muharebede bir gün idare etmek mümkün değildi. Buna rağmen bizdeki MG-3 makineli tüfekleri BKC'ye karşılıktı. biz de açık bir silah pazarı gibi çalışan Kuzey Irak'taki silah tüccarlarından parayla satın alacaktık. yağmura çamura dayanıklı.ağırlığa razıydı. 3. Jandarma Komando Taburu ve Jandarma Özel Harekat Grubu ile birlikte bu ihtiyaç 176'ya çıkıyordu. her güne ait 100 mermiden üç gün için toplam 300 mermi olsa. ne menzil ne de tek tek avlama yönünden Kannas'la karşılaştırılamazdı. Kar düşmeden Şemdinli'yi ele geçirin. gruplar (tabur ve bölük) tam olarak hangi tarihten itibaren yurt içine giriyordu? Ve bölgede saldırı yapacak hale gelmeleri için ne kadar bir zamana ihtiyaç duyuyordu? Đkincisi. PKK bu baş belası silahla iki ayrı nişancıyı bir kayalıkta mev-zilendirdiğinde hiçbir eksiği olmayan 70. Bizim subay ve asker tarafından da tercih edilen bir silahü. çantalarında bulunan mermiler. O da PKK'nın elindeki dürbünlü. Belgeli belgesiz bir sürü birbirini tutmayan bilgiler. Bir taburda. Halbuki. 2. Zap Vadisi'ni cehenneme çevirin. konuşlanmamız ve alacağımız düzenler için. dağlardaki ateş muharebesinin güvenilirliği yükün ağırlığından baskındı. Hakkari bölgesine dört bir yandan yüklenin. iki taraftan da bir tek kişi canlı kalmaz. Bu husus muharebenin psikolojisi içinde çok önemlidir. PKK makineli tüfek olarak. Bu." Đkiyaka Dağları harekatında PKK'nın lider konumundaki personelinin üzerinden bölücü örgüt başının Hakkari (Behdinan) bölgesindeki gruplara. Bir teknik sıkıntı vardı.

yeni gelenleri alıştırma ve cesaretlendirerek kendilerine olan güveni artırma maksadıyla kışın da sınır karakollarına saldırıyorlardı. bu günlüklerden ortaya çıkanlarla birleştirdiğimde meselenin bütünü berraklaşıyordu. köy ve mezralara yapılan PKK saldırılarında o yerin belediye başkanı. mıntıkanın ayrıntılı taranması ve hedeflerin defalarca keşiflerinin yapılması için kullanılıyordu. Bir gece Đstihb rat Şube Müdürüne emir verdim. "Bu çuvalların hepsini getirin ve çalışma odamın ortasına dökün". Eylül ve Ekim'deki. Diğer dokümanların yanında. makaleleri kapsayan klasik ve sıradan şeylerdi. 23 Ağustos 1993'de iki. Mevcut bilgilerimi. mevcut renkleriyle birlikte tam yerine otumyordu." 23 Ağustos tarihli ikinci emrin metni: "Devletten maaş. gruba yeni katılanlar da bulunduğu için. Mayıs ve Haziran ayları. Her şey açıktı. yazdırdığı. oturma gruplarını.000 kişilik silahlı güce yayımlandı. çünkü bunların zaten hiç ayrılmadıkları yerlerde bir oryantasyo-na ihtiyaçları yoktu. ne varsa duvarlara doğru yanaştırıp odanın ortasına. sınırlarımız yakınlarında işletilen yabancı topraklardaki kamplardaki gruplar da fırsat yakalarlarsa. bölük ve karakol seviyesindeki 23. Hepsi PKK'nın yazdığı. Vuracakları PKK'lıların bir gün gelip kendilerinden hesap soracağı duygusuna sahiptiler. Temmuz. Yurt içinde Mayıs ve Haziran'da yapılan saldırıları ülke içinde kalmış olan gruplar başlatıyordu. ismi açığa çıkmış şahısların. biraz da "hayretler içerisinde" döktüler. en sağlam bilgileri kapsıyordu. örgütün ismini muhafaza. Korkudan veya inandıklarından. Muntazaman tutulmuş günlüklerdi. Đhtiyaç duyulan cevapların büyük bir bölümünü karşılıyordu. adam kaçırma. Islanmış. Đl Jandarma Alay Komutanlığı bu emri 5 Eylül 1993 tarihine kadar yerine getirecektir. bir iki gün önce saldırı mahallinden ayrıldığı. konferans notları. Bunlara ilave edilebilecek başka önemli bir husus da. gün gün yazılmış anılan içeriyordu. buna karşılık PKK'ya maddi ve manevi her türlü hizmeti veren ek listedeki 20 köy. bunu." (Korucuların askeri emir ve komuta bağlantıları Đlçe Jandarma Bölük Komutanlıkları ve Đl Jandarma Alay Komutanh'ğıydı. Hızla taradım. Böylece tablonun nesneleri. muhtarları. 23 Ağustos tarihli ilk emrin metni: "Şehir. azaları. askeri konuları kapsayan çeşitli kitaplar. Kış döneminde mayın döşeme.O dönemde henüz erkek veya kız teslim olan da bulunmadığı için sorgu da söz konusu değildi. Đçlerinde iki not defteri vardı. eylem gecesi orada bulunmadıkları kesinkes tespit edilmiştir. dört ayda saldırı ve eylemler doruk noktasına çıkmış oluyordu. mermi ve telsiz alan. 53 mezradaki 826 korucunun maaşları kesilecek. Meydandaki sehpaları. Üstelik bir ikisinin sözlü ifadesine de gü-venilemezdi. Birinin sahibi eğitimliydi ve Đstanbul'dan örgüte katılanlardandı. Herkes bu emareyi iyi değerlendirsin. talimatlar. sayfaları sarımtırak. Đyi bir eğitim verilemediğinden disiplinleri zayıftı. siyasi. mahalli yöneticileri. yıpranmış. meskun alanları silahla taciz yapanlar ise şehir ve köylerde yaşayan milislerdi. silah. hani "insanın başını çevirip bakmayacağı" gibi dikkati bile çekmiyordu. Şayet güç ve otoritelerini kanıtlamak için büyük bir saldırıyı kışın yapmak isterlerse. yurt içindeki kamplardaki dağ kadrosu ile mıntıkalarında bulunan 1993 Dönem! 103 milisler müştereken gerçekleştiriyordu. Irak ve Đran'daki kamplardan yurt içine hareketleri en erken Nisan'ın ilk haftası başlıyor. sonuçta bir bölümü devletten aldıkları maaşın da merminin de bir kısmıyla PKK'yı . Karargah binasının bodrumunda PKK'dan ele geçiril102 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok miş bir çok doküman çuvalların içinde duruyordu. tebliğler. devlet otoritesinden uzaklaşmışlardı. bir iç cebe girecek büyüklükteydiler. Ağustos. PKK'nın bölgedeki otoritesinin yükselmesiyle. silah. mühimmat ve telsizleri toplanıp depoya alınacaktır. Mayıs'ın başında bitiyordu. 3 Eylül 1993'de de iki olmak üzere dört emri bizzat kaleme aldım. Temmuz ayından itibaren başlayan. Her şey şöyle cereyan ediyordu: Sorumlu oldukları yurt içi mıntıkalardan havanın soğuması ve kar yağışına bağlı olarak Ekim sonu veya en geç Kasım'in ilk yarısında yurt dışı kamplara çekiliyorlardı. diğeri kurşun kalemle yazılmış notlan. Biri tükenmez. Askersiz kendi kendilerine bir şey yapmaları zordu.

kendi bölgelerinde bitirecektir. herkes oyunu iyi oynayacaktır. Đki korucu şehit oldu.' Eylül 1993'deki saldırı ve eylemler şöyleydi: 1 Eylül saat 16:00'da Yüksekova-Gürpınar yolu kesildi. 1993'ün son aylarında bu güzergahta yol kesen militanlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. (Bir kıdemli astsubay çavuş. bu yol boyunca bulunan köy ve mezralardaki koruculardan başkası değildi. 4 Dağ ve Komando Taburu ile Jandarma Komando Taburu için beş bölgeye ayrılmış ve her taburun "Yok Etme Sahası" ek krokide gösterilmiştir. kendileri ile beraber bu işi yapanları. Türk komandoları olarak kasırga gibi yaklaşıp. köylünün mahsulü. Bir er şehit oldu. gündüzleri yılan gibi hareket edilecek. 13 Eylül saat 00:15'de Şemdinli Karakoç mezrasına saldırıldı. Ordu komutanı: . esnafın bir malı gibi saklanacaktır. yıldırım hızıyla kurt sürüsü taktiği kullanılacaktır. pikap. 22 Eylül saat 23:00'de Çukurca Serbest Sınır Karakolu emniyet timine saldırıldı. 5 Eylül saat 08:00'da Şemdinli Kayalar köyünden bir vatandaş mayına basıp öldü. dört militan öldürüldü. PKK'nın en fazla pusu kurup yol kestiği. Timin başında bir uzman çavuş olacak. Dokuz subay ve sorumlu oldukları dokuz yolun listesi ektedir." 3 Eylül tarihli dördüncü emrin metni: "Hakkari vilayetindeki dokuz kritik ve en yoğun kullanılan. Çünkü. Mahalli kıyafetler giyecekler.Osman Paşa senin tugaya ait birçok ikmal maddesini sana gönderemiyoruz. PKK ile beraber eylemlere de katılıyorlardı. serdengeçti. ana silahlarının yanında hafif tanksavar silahı (LAW) ve el bombaları yeterince bulunacaktır. Geceleri yarasa. bir asker yaralandı. Bir vatandaş öldü. Kimseden izin almamış ve onlarca emre rağmen tek başına yola çıkıyor!) 18 Eylül saat 06:30'da Çukurca-Uzundere yolunda bir sivil kamyon mayına çarptı. yüzleştirildiler.) 3 Eylül tarihli üçüncü emrin metni: "Hakkari. dağ kadrosundan gelen bir iki militanla beraber. bir k üfede. 3 Eylül günü Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Đsmail Hakkı Ka-radayı Tugay karargahına geldiler. binbaşı-albay rütbesindeki dokuz subaya verilmiştir. Gayrı nizami muharebe sahası "şeytanların çe104 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok lik çomak oynadığı" bir yerdir. 21 Eylül saat 22:00'da Hakkari-Çukurca yolundaki Zap karakolunun emniyet timine saldırıldı Bir asker şehit oldu. on korucu yaralandı. hareket güzergahı ve yolun güvenlik sorumluluğu. Sürekli aldatma. yönü ve gücü kestirilemeyen yumruk kullanılacaktır. Dört vatandaş kaçırıldı. gözü kara. Bu ekipler yol güzergahlarının gelişigüzel bir yerinden herhangi bir saatte oradan geçen bir otobüs. Sadece bununla da kalmayıp. 10 Eylül saat 16:30'da Şemdinli-Derecik yolu kesildi." "Tanrı doğruluk demektir. 2 Eylül saat 18:10'da Hakkari-Çukurca ana yolu üzerindeki Zap jandarma karakolu saldırıya uğradı. Silahları bol kıyafetler içinde. sıkıntıya düşmüş olman lazım. kamyon veya traktöre binecektir.destekliyorlardı. Genel trafik akışı içerisinde yolun kesilmesi veya pusuya maruz kalınması halinde gereğini yapacaklardır. bir korucu tim komutanı şehit edildi. yolu kesenler. dört korucu yaralandı: 14 Eylül saat 15:00'da Yüksekova-Büyükçiftlik yolunda bir kamyon mayına çarptı. askerler en saldırgan. Bir astsubay şehit oldu. sivil kıyafetli ve kendi aracıyla seyahat ediyor. sınırsız hayal gücü. köy ve mezralarda tek tek bulup gösterdiler. militanların kuş olup uçsalar gidemeyecekleri yerlerde bile bulunmayışı çok enteresandı. iyi silah ve bıçak kullanan erlerden seçilecektir. 16 Eylül 18:30'da Yüksekova-Yeniköprü yolu kesildi. 20 Eylül saat 23:15'de Şemdinli'nin Gelişen köyüne saldırıldı. Bir asteğmen ve bir er şehit oldu. Her subay on kişilik "Yol Şahinleri Timi" kuracaktır. Teröristler Bingöl'de tren yolunun raylarını . 2 nci Ordu Komutanı da kendilerine refakat ediyordu. Üç ko1993 Dönemi 105 rucu şehit oldu. bir çuval veya torbada. Dokuz terörist öldürüldü. hemen müdahale edilmesine rağmen. Hakkari-Çukurca yolunun ikide bir garip bir şekilde kesilmesi. Herkes. kendilerine verilen "ölüm bölgeleri "nde bulunan veya buralara giren PKK gruplarının işlerini. parende atan kurnazlık.

O nedenle atanacak subay ve astsubaylar. ses getiren eylemler ve sonuçlar aldıkça arttığını. dedim. Sonra geldikleri helikopterle beraber. dağın gökyüzünü yakalamak ister gibi yükselen 3800 metrelik zirvesi Aydın Paşa'yı çok etkiledi. Dağ ve Komando Tugayı Kara Kuvvetlerinin birliği olduğu için ikmal Malatya'daki 2. yanlarında taşıdıkları belgelerden de başka sayılar vererek anlattılar. Kendileri Van'a gitmek üzere ayrıldılar. kadrosu ve kuruluşu ile K. zararlarının sayılamayacak kadar çok olduğunu. 16 Eylül günü Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aydın Đlteı tugayı ziyaret ettiler. öğretilenlerin hiçbiri. her şeyi gece yapmayı öğrenmelerini. Doğayı algılayacak duygu mu kaldı! Ben Yüksekova'da indim. kimler olacaksa buraya gelmeden kurstan geçirilmeleri. Mühimmat daha uzun süre yeter. atamaların özensizliği ve hesapsızlığının derecesini. kendileri için de. askerler için de çok faydalı olacaktı. Merkez Şube Müdürü. Yüksekova'nın kuzeyinde1993 Dönem! 107 ki Mor Dağ'ın eteklerindeydi. milislerin ise bu miktarın 5-6 misli olabileceğini değerlendirdiklerini. "Ne kadar eğitim almış olursan ol. çok kovboy filmi izlemişler. onarımını bekliyoruz. Hem de her şeyin tavana vurduğu dönemde.'lığının tek farklı birliği idi. araçlara gelince. Akşam olmak üzereydi.000 kişilik dağ kadrosunun.K. . bütün eğitim plan ve programlarının bu şekilde değiştirilmesini. o nedenle. Harekat Şube Müdürü. Đstihbarat Şube Müdürü. Karakol. . muharebeyi böyle yapılacağını sanarak kaldırılan yaya yürüyüşlerinin programa dahil edilmesini. Çünkü PKK kampları onlarca ton erzak dolu. ben dahil. Batıdaki birliklerin. bizim yapabileceğimiz ne varsa. Diğer komando tugayları gibi belli dönemlerde gelip sonra batıya dönmüyordu.Komutanım bu. Ordu ve Kara Kuvvetlerinden merkezi sistemle yapılıyordu. Ayrılırken "Osman Paşam. oradaki PKK'lılar demek. Sana gönderilen araçlar da orada bekliyor. Kızıllıklar arasında. Bunu önümüzdeki yıldan itibaren yapılacak atamalar için arz ettim. zırhlı araçlar geldi diye. sokaktaki sade vatandaşı bile şaşkına çevirmeye yeterdi. Tugayın ana ast birlik komutanları. buraya gelsin gelmesin.sökmüşler. 2. daha doğrusu Tugay Komutanı (ben) hariç karargahın tamamı bu yılki atamalarda batıya dönüyordu. Tugayın Kurmay Başkanı. 12. Batıdan Hakkari'ye gelecek olanlar da Temmuz ayında tugaya katılacaklardı. Bu karakol da 1992'de saldırıya uğramıştı (saldırılmayan zaten yoktu). Bir Dağ Tugayıydı. Atamalarda. Maliye Şube Müdürü. Personel Şube Müdürü. 1993 başında PKK'ya katılımların.K. Kara Kuvvetleri Komutanına her şeyi ayan beyan ortaya koyan bir brifing verdim ve şunları teklif ettim: 1. bu sene Baüya atanacaktı. Ben bizzat takip ediyorum. birliklerin sırtlarında çantalarla kilometrelerce yürümelerini. "PKK'nın ulaştığı. Bölgenin sorumhısuydu. "Sağolun komutanım. Van üzerinden Hakkari'ye geliyordu. her saat arayabilirsin" dedi. Bu tugay. Rayların döşenmesi uzun sürüyor. arz ettiklerim dışında bir şey yok" dedim. bir eksiğin olursa. Şırnak bölgesi tamamen kapalı olduğu için ikmal kuzeyden Bingöl. Dağ ve Komando Tugayı'nın 250 muvazzaf subay ve astsubaydan sadece 11'i Dağcılık ve Komando kursu görmüştü. tabur komutanlarının da hepsi aynı anda. Kuvvet Komutanı hiçbir şey sormadan ve konuşmadan hepsini dinledi. Kimbilir bu kaçıncı göriişümdü. Şu kısa açıklama bile. dedi. Lojistik Şube Müdürü. kızılderili usulü. gayrı nizami harp koşullarında klasik bir ordudan daha tehlikeli olduğunu. gelmeyen şeyler sizi huzursuz etmesin. "acı insana öğretir" sözünün herkes ve her kurum için geçerli olduğunu arz ettim. bizim bölgede çok elzem değil. 3. kalıplara bağlı hiçbir faaliyetin muharebede fayda sağlamadığı gibi. hiç fark etmemiştim. işimizin çok zor olduğunu". bir plan ve düzen yoktu. Bvı bölgede erzak sıkıntısı yok. Yüksekova'nın Đran sınırındaki Perihan karakoluna gittik. Üstelik Hakka106 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok ri'de konuşluydu. Van yolu da Başkale bölgesindeki 32 virajlar kısmında PKK tarafından sık sık kesiliyordu.

dağı baüdan kuşatacak olan 3. Dağın üstünde üç kilometre boyunda. Bu. Önce Irak topraklarına girilecek. Irak tarafına geçerek. Bu iki patika dahil. haki fanilası muhtelif yerlerinden jiletle kesilmiş gibi parçalanmış. Balkaya Dağı'nın üst tablasına henüz çıkılama-mıştı. Balkaya Dağı'nın güney eteğinde bulunan Derecik Jandarma Sınır Karakoluna bir önceki gün gelmiş ve ileri komuta yerini burada açmıştık. Ayağı sanki bastığı yere çakılır. bir evin çatısından evin önünden geçen yoldakileri izler gibi bölgeyi 360 derece görebiliyorlardı. Dağa tırmanma manda sabrı isteyen bir işli.. Dağ ve Komando Taburları. adımlar yavaş fakat sağlamdır. yukarıdan kaya parçalan ve çarpınca yön değiştiren mermiler. Bulundukları yer de ateş eden PKK'lılara çok yakındı. dağa çepeçevre 28 yerden tırmanılacaktı. Harekata 1. bunca yorgunluğa rağmen inanılmaz bir enerji ile sanki yeni koşuya başlamış yarışçılar gibiydi. Bir insanı bu hale. Hava Kuvvetleri uçakları. Bu faaliyet 45 dakika kadar sürdü. Helikopterleri kayalıklara 108 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok tırmanan subaylar yönlendiriyor. bölgedeki en gözü kara aşireti olan Gerdi'lerin de uğursuz kabul ettikleri dağ. sabır ve irade isteyen bir tabiattır. 40 metre eninde doğu-baü istikametinde uzanan bir vadi dışında. 8x10 kilometrelik bir alam kaplıyordu. Bir kuyunun dibinden kuyunun ağzına çıkmak neyse bu da aynısıydı. Tırmanma anı en riskli andı. vadi ve boğazlar geçen kötü vasıflı Şemdinli-Derecik yolunu bir noktaya kadar gündüz kullandılar. Daha sonra da bütün gece yürüyerek gün ağarmadan kuşatmayı tamamladılar. (Temmuz ayında bölgedeki asker ve sivillerin. Çevresi yüksekliği 80-100 metreyi bulan dümdüz kayalarla çevriliydi. 4. Bu da ancak dağ halat ve kancalanyla mümkündü.. sonra da birlikler yabancı bir arazide sekiz kilometreye yakın dağlık alana gece şartlarında yayılacaklardı. Harekata katılacak taburlar. Havadan görülebilen bir şey yoktu.) Dağın üçte biri Irak topraklarındaydı. Bölgelerinden bu noktaya gelinceye kadar üslerinden beş ila dokuz saat motorlu olarak yol kat ettiler. daha önce attığı adımı bir santim geri almaz. Manda bir adım atınca. hedef tarifi yapıyorlardı. her taraf tıpkı arı peteğini andıran şekildeki kayalıklarla kaplı olduğundan adına Balkaya Dağlan deniyordu. Dağın üstündeki PKK'lılar. görevin icabını yapmak veya sorumluluk duygıı1993 Dönemi 109 . pantolonu dikiş yerlerinden atmış. Yarım saat kadar sonra. Bu kesimdeki timlerin başında olan Yüzbaşı Şaban'in o gece gösterdiği liderlik örneği ve fedakarlığını insanların hayalleriyle bile anlayabilmesi çok zordu. Üzerine biri Türk diğeri Irak tarafından bulunan iki dik patika ile çıkılabiliyordu. Saat 05:00'dan itibaren tırmanmayı emniyete almak ve örtmek amacıyla. Zamanla yarışmak ve onu alt etmek demekti. kimisinin 3000-4000 militanın olduğunu söyledikleri. havadan helikopterle yaptığımız hedef tarifleri ile dağın ortasındaki vadiyi boydan boya vurmaya başladılar. yavaşça ikincisini atar. aşağıdan yukarıya çıplak kayalıklara yapışarak tırmanan askerlerin üzerine geliyordu. botlarından biri tabanı düşmesin diye bot bağcıkları ile koncuna bağlanmıştı. Derecik'teki Piyade Taburu ve Jandarma Özel Harekat Grubu katılıyordu. dört at bir mandanın yaptığını yapamaz. Askerler onu gördükçe. buraya ulaşabilmen tek yol. çıkış için kullandığımız iki patikayı tepeden kontrol eden kayalıklardan PKK'lılar yoğun bir ateşe başladılar.seni o ana hazırlamış değildir. irade ve da-yanıklığm yanında cesaret ve korkusuzluğun da yer alması gerekmektedir. üzerinde kimisinin 1500. Tepelerinde bulunan kayalıkların alüna saklı PKK'lılar helikopterlerce top ve makineli tüfek ateşine tutulurken. Üstelik hiçbir yorgunluk emaresi yoktu. Her şeyin günlük akışındaymış gibi olmasına özen gösterildi. (Yüzbaşı Şaban'ı gördüğümde ceketi yoktu. Dağ ve Komando Taburu'nım daha fazla zamana ihtiyacı vardı ve olağanüstü güç istiyordu. Hakkari'deki kışladan 2-3 kez çatışma sahasına gelen helikopterler dağın bizim topraklarımızda kalan tarafındaki patikadan çıkmaya çalışan timleri rahatlatmaya çalıştılar. sabır. Fizik giıcü eşitlenebilse. Roket ve mermiler de yağmur gibi insanın üzerine yağarak bu koşullara dahil olunca. 3. Saat 09:00'da ateş açılmayan tırmanma kesimleri dahil." 22/23 Eylül 1993 gecesi saat 04:00'da Şemdinli'nin Derecik bölgesindeki Balkaya (Govent) Dağı eteklerinden çepeçevre kuşatılmıştı.

" (Dağ ve Komando Tugay Komutanının kod adı). (Mermi Üsteğmen Atilla'nın kuyruk sokumuna saplanmıştı. Hem dağa çıkanlar. doğru düşündüğünü sanan. birlikler tarafından kullanılması militanların ateşlerini köye toplamasına sebep olmuştu. "Çevrimdeki bütün telsizler. Dağın çıkılan kısmında artan asker sayısıyla başka bir çare bulmayı düşünürken. Sen 15-20 dakika sakin bir yerde dinlen. Yukarı ilk çıkan Bölük Komutanı Üsteğmen Atilla oldu. Bu köy şimdi alev alev yanıyordu. Pilot dahil. arkasından ve yakın mesafeden atılan bir mermiyle belinden yaralandı. yaralı üsteğmen helikoptere bindirildi ve pilot bizim bulunduğumuz vadiye süzülerek bölgeden çıktı. en önde gidiyordu. Onun bu durumu. Bu derinliği ölçülemez millet ve vatan aşkıydı. Şimdi Kurmay Binbaşı). savunulması kolay kayalığa taşıdılar. Şimdi daha çok köreltme ihtiyacı vardı. senin yetki ve sorumluluğunu bana devreder misin? Beni kendi yardımcın kabul et. Çatışma bölgesinin yakınlarında bir UH-1 (küçük tip) helikopter olduğunu bildirdiler. 4.Bu öyle değil. Bizim telsiz konuşmalarımız PKK tarafından da dinleniyordu. ses tonuyla telsiz konuşmalarına da yansıyordu. bölgeye göndermelerini söyledim. Her şey önümüzdeki 200-250 metrede cereyan ediyordu. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Atakan'ın yanına gittim. hatta iyi plan yapabilenler. pilot en tehlikeli olan dalışını yaptı ve Atilla'nın yanında bulunan subay ve askerlerin PKK'lılann üzerine bütün güçleriyle ateşlerini toplamasından istifade ederek. her zaman bulunmuştur.Buyurun komutanım . Helikopter yaralının bulunduğu yere iki kez iniş için yaklaşma denedi. çıkışı tutan kayalıklar-daki mevzilerde saklanan PKK'lılara tüfek gibi görerek ateş ediyordu. fikir sahibi olan. hem de bu riskli topçu atışını yapanların kendilerine güvenlerinin ne kadar büyük olduğunu.) Saat 09:30'da Balkaya Dağı'na doğudan tırmanan 4". Testinin kayaya kafa tuttuğu nerede görülmüş? Son derslerini vererek işlerini bitirin. Ateşe tutulan hattın hemen alünda da bizim timlerin subay ve askerleri vardı. PKK'lılann yoğun atışlarından ziyade kayalıkların arasına palleri sığmıyordu.Atakan 110 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok . Buradan Balkaya'nın ortasındaki dar vadinin büyük bir kısmı da görülebiliyordu. Artık ağır silah desteği de mümkün değildi. Çok hassas ve mümtaz bir subay olan Tabur Komutanı Binbaşı Alakan çok etkilendi. havanlar başlangıçtan beri sis mermileri atarak. Bire bir çarpışmak gerekiyordu. yukarıya da birer ikişer kişi olarak ancak çıkılabilirdi. daha fazla şişleme lazımdı. anlaşıldı" geldi. . . bu işlerle ilgisi olmayanlar bile anlayabilirdi. Dağın üstü ile askerler arasında 20-30 metre kadar bir mesafe kalmıştı.Taburun komutasını bana devredebilir misin? . Çıkış patikasının başlangıcında bulunan ve birkaç yıldır boş olan Yukarı Koçyiğit köyündeki bazı evlerin dağdan gelen PKK atışlarından korunmak maksadıyla. Taburun ortak frekansına girip çağrıda bulundum. Helikopter geldi ve yaralı üsteğmenin yanında bulunan subaylar helikopterle irtibat sağladılar. Sakat kalmadı. konuşan "Yavuz". Yanına gittim. "işi iyi yapan" zor bulunmuştur. Onunla temas kurup. Atilla'yı görünce göz yaşlarını tutamadı. Hemen karargahtan bir helikopter istedim. Bulunduğumuz yerle dağa çıkılmaya çalışılan patika arasında dar bir vadi vardı. "Taburun komutası geçici olarak bende. Biraz ötemde idi. Đki dağ topu bulunduğumuz yerden.su gibi etkenler getiremezdi. gözü kara ve yiğit bu subay. Bütün telsizlerden canlı bir şekilde "alındı. Đnsanoğlunun yeryüzü serüveninde her zaman konuşan. Arkadan çıkanlar hemen etrafında bir çember yaparak Bölük Komutanlarını daha içeride bulunan. sizleri gururla izliyorum" anonsunu yaptım. ancak her geçen dakika kan kaybından takati azaldı. Mesafe 20 metrenin altına düşmüştü. her şey planlandığı ve ününüze yakışır şekilde sürüyor. Tabur komutanı sürekli bölük ve tim komutanlarına emirler veriyor. . Atilla mevzi alarak çatışmaya devam etti.Emredersiniz komutanım. hepimiz kayalar veya atışlar sebebiyle her an helikopterin düşebileceğini bilerek faaliyeti izliyorduk. . PKK'lılarm görüşlerini zayıflatmak için çalışıyordu. Ama. Başarılı olamadı.Bütün taburlar zaten sizin komutanım. Dağın üzerine çıkmasından kısa bir süre sonra.

Đşlediği suç da. gene her taraftan sarılmış olmalarının şaşkınlığı ve paniği duyuluyordu. tarih boyunca uzayan her meselesinde. silah. şimdi PKK'nın depo diye kullandığı yerlerden bazılarının inleri olduğunu söylediler.Başım gözüm üstüne paşam. Harekata katılan bölge korucuları. eski kusurlarını örtüyor. Đşin hayati kısmı bitmişti. bütün gece Kuzey Irak'taki gruplardan kendilerine yardım edilmesi çağrısını tekrarlayıp durdular. kimPWĐ 112 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok lere hangi cezaların verildiği.. yargı heyeti kimlerden meydana geliyor. sakat kalmış genç kızlar ve oğlanlar. Kayıtlar bu bölgede kimin ne yaptığını ortaya koyuyordu.Çarpışarak buraya çıkmış olman. Bir kısmı geceyi bile beklemeden. bu dağda bir zamanlar onlarca ayının yaşadığını. Yüksek ve geniş bir mağarayı Kürdistan Halk Mahkemesi diye kullanıyorlardı. öbür yanında altı PKK'lı birbirimizden habersiz geçirmişiz. hem biz hem onlar afalladı. bizim 1993 Dönemi ĐH olamayacağımızı düşündükleri istikametlerden Kuzey Irak'a kaçmaya çalışırlarken komandoları karşılarında buldular. militanlardan biri şarjörünü yere düşürünce fark ettik. (Gülerek) Senin vergini kaldırdık. . Dağ ve Komando Taburu da koni biçimindeki dağın üstüne çıkmıştı. Korucu başını ve onu yanıma getirdiler. . hangi suçtan yargılanacaklar. mermi. karar defterleri. Her birlik kendi sorumluluğuna verilen kesimlerdeki kayalık ve mağaraları dikkatli bir şekilde aramaya devam ediyordu.Öldürürler paşam. Vadinin Türkiye tarafındaki bölümünün dörtte biri taranmıştı. Derecik bölgesinde yaşayan bu insanların 10 yılda çektiklerinin ayrıntılarına girildiğinde. yaralılar." Vadinin boydan boya iki yanındaki kayalıkların altı ve mağaraların içleri.Estağfurullah komutanını. Çıkılan her yerde tim mevcutları hemen çoğaltıldı.Ne mahkemesi? Ne vergisi? Eşkıyaya vergi verilir mi? dedim. insanlar daha çok acı çekmiş ve kayıpları her yönden daha fazla olmuştur. aleyhine gidişlere sebep olmuştur. şimdi öl de hemen kendimi şu kayalıklardan atayım. . Arı peteğine benzeyen kayalıklarla kaplı 10 x 8 kilometrelik alanın adım adım taranması ile faaliyetin ikinci safhası başlıyordu. Bunların nasıl yapılmış olması ise iğrenç bir durumdu. Tabur Komutanı yardımcılığı görevim bitti. Dağın ortasına doğru toplananlar. Korkacak bir şey yok. Gece bulunduğum Derecik Karakoluna Gerdi Aşiretinin yaşlılarından ve ileri gelenlerinden bir grup görüşmek için geldiler. insana sanki yer yüzünün başka bir ülkesinde yaşıyormuş gibi gelebilirdi. malzeme ve erzak deposuydu. Ölüler. . herkesten alıyor. Üstelik henüz büyük bir araç kolay hedef sayılırdı. Đşin daha da ilginç olanı. delalet ve hatta hıyanet içinde olanların sayesinde". şu anda yanımızda olan bir korucu da bu mahkemede yargılanmış ve vergiye bağlanmıştı. Bundan sonra onlara alet olmayacaksın. . orta yaşlı. Ölüler.Atakan. PKK telsizlerinden. kimler için yakalama emirleri çıkartılmış. adamcağız bembeyaz oldu. gerekçeli hükümler. Kırmızı bezle yazılmış mahkeme ismi ve bölümlerini gösteren yazılar. Komuta sende. ufak tefek birisiydi.. . her şey mevcuttu. Vadide PKK'ya ait yük katırları ile koyun ve keçi sürüsü de vardı. haklı olan tarafın da zaman içinde haklarının ne derecede doğru olduğu konusunda yeniden yorumlanması gibi. ölen çocuklar. Ve uzayan meseleler. bir karakol hakkında istenen bilgiyi PKK'ya getirmekte geciktirmişti.Irak tarafındaki patikayı kullanan 3. bu derece hazırlıksız olunabiliyor ve neden bu kadar yıl uzatılmıştı?" Her iki sorunun da cevabı tekti ve Ulu Önder bu cevabı net vermişti: "Gaflet. Derecik'teki Piyade Tabur Komutanı Yarbay Ali geldi: "Komutanım dün gecenin birkaç saatini taş duvarın bir yanında biz. Şu ana kadar üsteğmen Atilla dışında. Buraya geldiğimden beri kendi kendime hep aynı soruyu soruyordum: "Nasıl. Sabah saatlerinde karakola gelen bir helikopterle dağın ortasındaki vadiye gittim. bir yaralı dahi yoktu... Helikopterin bile tam konabileceği yer yoktu. Millet ve toplumların. Binbaşı Atakan yanımdaydı: . Hiç kimsesi olmayan. Gece dağın üzerinde birkaç kısa süreli çatışma dışında pek bir şey olmadı.

. .43 savaşçı. yeniden mevzilerimize geçeriz. s?Kahleyin tepecilerin/gözcülerin uyuduğunu. Balkaya Dağı'nın resmini. şu köylerde ıstırap çeken insanları koru.. kalktı ve askerlerden hiç ayrılmadı. Sen Kürdistanm En Muhteşem Dağısın" diye şiirler yazmıştı. Ölü soyuçular artık kendileri ölüydü. bunları iyi kullan.Sabahki hava atışlarında kaybınız oldu mu? . en fazla 1-2 saat kulaklarımız az işitiyor. hamile kalmayı önleyen malzemeler ile cesaretlendirmeye yarayan küçük sarı haplar mevcuttu.Evet.. Artık ana yumakta kaç tane uç varsa.köyündenim. . maaş alıyorsun. tek tek sarmaldan ayrılıyordu.Ölüp ne yapacaksın. Ateş eden helikopterler gelince de aynı şeyi yaparız. 150 savaşçı Avaşin'e (MeziKaryaderi kampı) gitti. Bunların üzerinden. Sağlıkçının şiire ve resme meraklı olduğu da anlaşılıyordu..Đğdırlıyım. Doktorlar zaten yaranı sarmışlar.. kendisini de kanatlanmış olarak bulutlara yükselirken göstermişti. helikopterler tepemizde daireler çizmeye başlayınca. bak seni korucu yapmışlar.Çarçel (Đkiyaka Dağlan) gruplarıyla birleşerek karakolu kaldırma eylemine katıldılar. (Daha sonraki zamanlarda Derecik'teki taburun yanında salaş bir yerlerde yattı. .Bu bölgedeki takımdan kimseye bir şey olmadı.Size en yakın köy Taşburun mu? . 3 Ağutos 1993 gecesi saldırıya uğrayan Üsteğmen ve yedi askerin şehit olduğu Yüksekova Uzunsırt Karakolunda şehit edilen askerlere ait çok miktarda şahsi fotoğraflar ile onların şahsi malzemelerinin bir kısmı çıktı. 200 kişiydik. Subaylar: "malum olmuş komutanım" dediler. gökyüzüne bulutlar çizmiş. . komutanım.Evet.. çevresiyle birlikte yapmış.Böyle bir beklentimiz hiç olmadı! Lider. Đri yarı genç biriydi. . ağrı kesiciler. Gözleri ışıldadı.Biz geldiğimizde dağda kaç kişiydiniz? . Uçak ve hel'kopter-lerin artık gelmeyeceğini anlayınca. aynı kağıtlara "Govent. ilk gelen helikopterle de seni hastaneye göndereceğim. hepsini cezalandıracağını söyledi. Çantanın içinde ameliyata yarayan cerrahi malzemeler. Sürekli operasyonlara katıldı.Đğdır'ın neresindensin? -. Uçaklar geldiğinde ne yapıyordunuz? . 8-10 kağıda bu dağın resmini yapmış. Bunu yapan helikopterden sonra da uçakların geleceğini biliyoruz. Bu dağdaki grubun çok farklı bir bölgedeki saldırıya katılmış olması. .Dışarı çıkınca bir şey hissediyor musunuz? .Bu kadar hakim ve her yeri gören bir bölgeden gece gelişimizi niye tespit edemediniz? .Çocuk. . Hanına Geçidi'ndeki Uzunsırt Kaıakoluna siz mi saldırdınız? . Şimdi sorularıma çabuk çabuk.Ben Taşburun Hudut Bölük Komutanıydım. Bir resim vardı ki şaşırtıcıydı.Kışın burada kamp var mı? / . 1993 Dönemî 113 Mağaralardan birinde yarab bir militan bulunmuştu.Lideriniz artık böyle bir zahmete katlanmak zorunda kalmadı. . . Kalçasından ve ayağından yaralandığından kaçamamışü. Hemen derin mağaralara ve iyi koruma sağlayan kayalıkların alüna giriyoruz.) Vadinin başındaki çatışmalarda dün vurulan 8-9 PKK'lı cesedi vardı. Ölenlerden bifjUe sıhhiye çantası sırtında bir sağlık görevlisiydi. bazı ip uçlarını iyi açıklamaya yetiyordu. . bunun gelip geçen helikopterlerden olmadığını anlıyoruz.Biz. sonra açılıyor. .Bombalar bulunduğumuz kayaların üzerinde patlarsa. Gözleri hemşehrini görmüş gibiydi. fakat doğru cevap ver. Đğdır nere? Şemdinli nere? Sen hangi akla hizmetle buralarda geziyorsun. devlet sana silahını ve mermisini vermiş. . .Sen ne kadar zamandır örgüttesin? Nereden katıldın? 114 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok . Bal-kaya Dağı'nı çok seviyordu.Nerelisin sen? diye sordum. Mayıs başında talimat geldi.

) 20 dakika sonra geldi. . Mesajda "Hakkari içerisinde bir polis otosuna ateş açıldığı. ahizeyi aldım: . Balkayaişi bitmişti. iki kişi Yüksekova'ya getirildik. dolayısıyla Derecik Karakolunda PTT hattı yoktu. Bölgede. . Aradan dakikalar geçiyor.Karşıdan kim konuşuyor? . Jandarma Lojistik Komutanı. Biz ayrıldıktan sonra bu bölgelerde neler yapılacağı konularında Şemdinli'cie sürekli kalan Tugay Komutan Yardımcısı. Kurmay Başkanını bulamadım. Tankların üçünü Yüksekova'da bırakmış.1.Mevzilerdeki askerleri kontrol ediyor. ben Binbaşı Ünal komutanım. mermi. Tanklar ne yapıyor? Saldırıdan önce ışıklar sönmüş mü? (Yüksekova'daki kalkışmadan sonra Tatvan'dan beş tanklı bir takım gelmişti. PKK Yüksekova Şemdinli mihverinde iki büyük darbeyi üst üste yemişti. Artık. bu saldırının olacağından.Bu kadar silah. Đşsizdik. bir türlü Hakkari'den haber gelmiyordu. ancak bunlar. Gece yansına doğru belki 30-40 soru sorarak diş söker gibi aldığım bilgilerden anlaşılan şuydu: 2-3 kişilik bir milis unsuru. yerlerini bildikleri depolardan uzaklaştırılır. Piyade Albay Cahit'e neler yapması gere Đttiğini söylüyordum. Şehrin ışıkları eylemden hemen önce tamamen kesilmiş. silahlı saldırıya kalkışılması halinde tankların nasıl hareket edeceklerini kesin olarak emretmiştim.Bunu sadece lider ve onun yakınındaki bir iki kişi bilir. . . diğerleri bilmez.Kurmay Başkanı nerede? . bir şehirde milislerle tepki vererek "gtıçlü" olduklarına hem halkı hem de kendilerini inandırmak istiyorlardı. bir gece Đran'a geçirildik ve Zagros kampına ulaştık. ikisini Hakkari'deki lojmanların ortasında bulunan tepede mev-zilendirmiş. Tanklardan turşu mu kuracaksınız? Oradakilere söyle. Saat 22:00 civarında bir mesaj getirdiler.Bak aslanım. eğer çoluk çocuk veya asker ölürse. Burada bir otelde 2-3 gün kaldıktan sonra 15 kişi. o iki yeri göster.Saldırı ne kadar zaman önce başladı? .Taşıyıcılar sonradan başka mıntıkalara gönderilerek. çevredeki bazı evlerden ve boş arazilerden lojmanlar dahil. Ana telsizin bulunduğu yere gittim.. Birlikler arama faaliyetlerine devam ediyorlardı. Tugayın Muhabere Bölüğü harekat için kendi muhabere sistemlerimizle birlikte faks cihazlarını da çalıştırdığından Hakkari'deki Tugay Karargahıyla yazılı mesaj teatisi de yapılabiliyordu. sana yardım etsinler. . Onun için ateş edilen yerlerde militan ve milislerden başka kesinlikle kimse yok. Konuşmaları saat başı telsizlerle merkezden merkeze yapılabiliyordu. Emniyet Mûdürvt. PKK'nın 1994 kışı için beş aydır Balkaya'ya stokladığı yiyecek ve malzemeler ele geçmiş. bir kıraathanede bizi buldular. bir polisin şehit olduğu. Cahit başını kaldırmadan sürekli not alıyordu.Tanklar şu anda bir şey yapmıyor. hızla kendi bölgelerinize dönün emrini verecektim.5 yıldır. Đl Jandarma Alay Komutanı.Binbaşı Ünal. ben hemen hemen şehirde hiç kalmadığını için. 1993 Dönemi 115 Mesajı Kurmay Binbaşı Ahmet getirmişti. devlete ait binalara ateş edildiği" yazılıydı. Ne zanun <! ağ kadrosunun başı beladaysa. zaten şehirdeydi.Bu dağdaki depoların yerlerini biliyor musun? . dağ .Kurmay Başkanını hemen bul. Sizler bu işleri ne zaman öğreneceksiniz? Top sesi bile onları ürküte-cektir. . Harp Okulu ve Piyade Okulundan sınıf arkadaşım. Ama ben devamlı kullandığımız için ikisinin yerin j biliyorum. Đstanbul'dan katıldım. Bilgiyi Binbaşı Ünal'dan aldım. . orada bulunmamanız hepinizin hayrına olur. birkaç kez görüştüler.Peki o zarjıan. malzeme ve yiyeceğin nasıl taşındığını açıkla o zaman. 200 ve daha büyük miktardaki insan gücü. diğerinin yaralandığı. Akşama doğru Derecik Karakoluna döndüm. üçü kız.Yarım saati geçti komutanım. devede kulak bile değildi. kolay hedef olarak seçtikleri şehir içindeki devriye polis otosuna park halinde iken ateş açmış. Kurmay Başkanı. o şehirde yaşayan devletin memuru geçinenler dışında bütün halkın haberi vardı. Ertesi gün taburlara. Hakkari'ye döndüğümde. . % . burada temelli kalan grup da işe yaramaz hale gelmişti. bu dağda kışlık kamp kuramazdı.

Gerek duymuyor anlaşılan. Harekata katılan taburlar. Irak Arap Cumhuriyeti. demedim mi? Aynı hassasiyeti Türk askerlerine gösteriyor mu? Biliyorsun.Siz de ikinci yıla girdiniz. . . Oradan buradan gelen silah sesleri. buna da sebeplerini bilmeme rağmen bir türlü akıl erdiremiyorum.Şimdi beni iyi dinleyin. . gördün değil mi? Helikopterlerin gece uçamamalan var ya? Hayatımda hiçbir şeye bu kadar hayıflanmadım.Onu söylemedi.Bulgarların bir atasözü var biliyor musun? Đnsan bu söze kızıyor ama asırlarca bizle birlikte yaşayan bu insanlar neden durup dururken bunu söylesinler? . ama yavaş yavaş daha iyi yapacaklar.Ben size ne dedim? Madem öyle biı. . Bizim memlekette bir söz vardır: "şaşkın ördek kıçtan dalar" denir. PKK grubunun yerini tespit etmek için bundan daha iyi bir fırsat mı olur? 100 metre uzağınızda1993 Dönemi 117 ki kışlada 1000 askeri bulunan 3. Hele şu karakol baskınlarını haber aldığımda hemen oraya gidememem.Gitmek için helikopter istiyor. . "yavaş yavaş ve iyi yapılmayan" demek. Bu insanı öldü116 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok rüyor. burası da bizim hükümranlığımızda diyerek. şehirdeki korucuların kendilerini cesaretlendirmek için havaya ve şüphelendikleri bitki örtüsü olan yerlere ateş etmelerinden başka bir şey değildi.Söyledim komutanım.kadrosundan şehre inen 8-10 kişilik başka bir unsur da bunları iki ayrı mevziden makineli tüfekler ve roket atarlarla desteklemişlerdi. Müfettişler tahkikat yaptılar ve hemen görevden aldılar. civardaki PKK gruplarıyla buluştuğuna dair stırekli duyumlar geldiğini Şemdinli'ye ilk geldiğimde söylememiş miydiniz? . . Balkaya'ya giden eden olmadı. . Batıdan atanrtîış bir mühendis geldi. Bütün işlerini 20 dakikada bitirmişlerdi. .Nedir komutanım? .Cahit. 26 Eylül 1993 günü havanın aydmlanmasıyla birlikte Balkaya Dağı'ndan ayrıldılar ve aynı gün kendi bölge ve üslerine döndüler. Türk işi. onlar kendi camlarını kendileri silecekler. Bir talebi var. PKK'dan daha fazla yoruyor. Biz 50 katlı apartmanın her katını tek tek temizleyeceğiz. Adalet Bakanlığına bildirildi. Orada ne olduğunu nereden biliyor? .) Hakkari'ye döndükten bir gün sonra TEK Müdürünü tugaya çağırdım. 27 Eylül günü erken saaderde Şemdinli Jandarma Sınır Alay Komutanı Albay Tevfık aradı: -Komutanım biraz önce Şemdinli Savcısı beni aradı. Bu savcının geceleri belli zamanlarda şehirdeki evinden ayrılıp. ama bu apartmanın her katındaki odalarda kimler oturuyorsa. . Dağ ve Komando Taburu niye duruyor. Balkaya Dağı'nın üstü emniyetli mi? Oraya yer emniyeti olmadan helikopter inebilir mi? Orada neyle karşılaşacağınızı sanıyorsunuz? Koskoca operasyonda bile. Balkaya Dağı'nın yarısı bizde yarısı Irak'ta. Env-niyet timine de ihtiyaç duymuyor mu? .Albayım konular gittikçe çadır tiyatrosu piyeslerine dönüyor. Diğeri de kalıpçılık ve yavaşlık. Sordum: . PKK'nın ölüleri de şu anda Irak tarafında. insanlar alışkanlıklarından birden bire kurtulamıyorlar. (Bu savcı. Ne yapacaksa yapsın. jandarmaların.Balkaya Dağı'nda öldürülen PKK'lılara otopsi yapmak istiyor. yardımcısı.O zaman gitsin. Siz zihninize ve fiziğinize fazla yükleniyorsunuz. polislerin.Nedir? .Büyük çaplı harekat olduğu zamanlarda bile sakinsiniz ve bu derece üzülmüyorsunuz. Müdür izindeymiş. . .Beni güldürme Tevfik Albayım.Turskorabata. Bu konuda işte aynen öyle. Bu savcı kaç yıldır Şemdinli'de? . hız ve temponuz çok yüksek. Şemdinli'ye savcı mı atamış? Şimdi.Đki yıldır. biz bir şehit vermezken. bu saçma sapan şeye ödenecek bedelin vebalini kim taşıyacak? Ne zamandan beri muharebe sahasında otopsi yapılıyor? Albayım. ipe sapa gelmez bu tip şeyler insanı.Basından öğrenmiş.

28 Eylül gecesi. O minini iki büyük harekata soktuğumuz için tecrübe kazandı. Burada önemli olan işin tekniğini bilen sizin de kulağınızın üstüne yatmanız. "buraya taar1993 DÖNEMĐ 119 ı ııı edeceğiz. Harekata Daft ve Komando Tugayının tamamı ve Jandarma Komando Taburu katılacak. bunlardan kesilebilir. ne yapmam gerekir? . Saldırıyı yapanlar pişman olacak zamanı bile bulamadılar. Havai hatlardan ikisinin arasına bir değnek sokarak da yapabilirler. anahtarları da onlarda. Doğudan Mezi-Karyaderi'ye yak-lajan Basyan Vadisine Derecik'teki piyade taburu taarruz edecek. "bu işi bizim bekçiler yapıyor" diye gidip yetkililere söylemediniz? .25 Eylül gecesi şehirdeki elektrikler gene. 118 Unutulanlar Djşinda YenĐ Bir Şey Yok . 48. Ve bunlar.Şehirde iki trafo var. sonrasını siz bilirsiniz! "Karşı taraf gibi düşünmeyi öğrenmek yetmez. Bir asker şehit oldu.Üç bekçi var. Derecik gü-ııryinden Kuzey Irak'a girecek ve güneydeki Küçük Zap (Şemdinli (..Efendim bir şey daha var. bu şehre ne zaman eylem yapılacağını bilen binlerce insandan sadece üçü. bu saldırılarda ölenlerin vebalinin bir kısmı size ait.Evet efendim. Harekat 5 Ekim 1993 gecesi sızma şeklinde başlayacak. Saldırıyla ilgili Milliyet gazetesinin haberi: "Yüksekova göç ediyor. Duvardaki kabartma haritadan Kuzey Irak'taki Mezi-Karyaderi (PKK'nın Avaşin dediği) kampını göstererek. Bir subay yaralandı. ortalıkta görünmeyen bir düşmanı kovalarken bulurlar. Farkında değilseniz ben söyleyeyim. askerler kendilerini. hiç kimse.Yok öyle değil! Her defasında bir leylek ailesi gelip tellerin arasına hızla bir yuva inşa ediyor.Elektrikleri bu bölgeden işe aldığınız o üç adam kesiyor. Bir yarbay ve bir binbaşı yaralandı. Sizin müdürünüze veya size. Hava desteği olmayacak. O zaman da aynı anda elektriklerin kesildiğini öğrendim. 7 Ekim saat 17:00'da Hakkari-Çukurca yolu kesildi." 4 Ekim saat 21. anında kesildi değil mi? . daha hızlı düşünmeyi öğrenmek gerekir. . 11 Ekim saat 10:30'da Yüksekova Kısıklı Jandarma Karakolu saldırıya uğradı. Çukurca'nın 20 kilometre doğusundaki sınır karakol ve köy-Iniıır saldıranlar buradan geliyor.Haziran ayında bu şehirde gene böyle beş saldırı olmuş. Tabur komutanı işin erbabı. Harekat ve Đstihbarat Şube Müdürlerini çalışma odama çağırdım. Tabur kışlasındaydı ve hazır.500 nüfuslu ilçenin yarısı kenti terk etti.Hakkari'nin ışıklarını aynı anda söndürmek istesem. 24 Ekim saat 05:15'de Çukurca Jandarma Sınır Alay kışlasmyı emniyet timine saldırıldı. "Bu iş nedir böyle? Her saldırıdan birkaç dakika önce şehrin elektrikleri 'tık' diye kesiliyor" diye soran oldu mu? . . o . Yüksekova ve Şemdinli'den sonra sıra Çukurca bölgesine gelmişti. Şemdinli Dağ ve Komando Taburu. Konuşmam bitti.30'da Hakkari merkez Taşbağlı köyüne silahlı saldırı yapıldı. O üç adamınız için şimdi emir vereceğim. . Aynı gün saat 10:30'da bu karakola gitmekte olan jandarma araçlarına pusu kuruldu. idin bir taktik akın uygulayacağız. Sekiz korucu yaralandı. Bu bölgede yurt içinde de sık sık yer değiştiren bazı gruplar olmasına rağmen esas tehlike Kuzey Irak'tan geliyordu.ayı) sırtlarını tutarak. Đki ambulans ve bir kamyon yakıldı. .Bunlar kilitli değil mi? Emniyetleri nasıl sağlanıyor? .Peki.Hayır paşam." Ekim 1993'deki önemli durumlar: I Ekim saat 21:15'de Yüksekova ilçesinde 1 nci Dağ ve Komando taburunun kışlasına silahlı saldırı yapıldı. Şimdi bir kritik soru soracağım.'. . Son bir haftada iki kez baskına uğrayan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden göç başladı. Aksi halde. II Ekim saat 12:00'da Yüksekova'dan Hakkari'ye gelen askeri konvoya uzun menzilli silahlarla ateş açıldı. lıklıydı. siz neden. Siz ve müdürünüz her kimse. korkarak kendinizi güvende hissetmekten vaz geçin.

Peşmergelerin silah. Diyelim ki yaklaşırken görmediler. hızla dalmak. mermi. donmada kalacak. astsubay ve askerlerin hep beraber yattığı. bunlardan istifade etmemiz" bildiriliyordu. Bu planın Diyarbakır'daki Asayiş Komutanlığı tarafından Genelkurmay'a gönderilerek. PKK buradan mecbur kalıp geçilse bile hemen akabinde yeniden dağa yerleşiyordu." Đki saat sonra plan hazırdı. müstakilen Irak topraklarında bu derinlikte bir harekat yapacaktı. Đki kurmay ve muhabere personeliyle ileri komuta yerini harekatın tam merkezinde kalan Hakan Tepe Jandarma Sınır Karakolunda açtık. Bunların tam nerede 120 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok olduğunu bilen de yoktu. Farz edelim ki bu karakollar sıra sıra vardı ve bölgede güvenlik sağlıyordu. Aynı gece planı Diyarbakır'a gönderdik. Öğleden sonra bizim geldiğimiz helikoptere de uzun menzilli silahlarla ateş açtılar.200 metre yüksekliğinde Güven Dağı vardı. Đki Dağ Komando timi sabaha karşı bu dağın zirvesini emniyete alacak. Helikopter de sanki günlük ikmal yapan bir hava aracıymış gibi bir sonraki karakola doğru uçuşunu sürdürdü. boğaz ve geçitlerin emniyetini sağlayarak havanın kararmasıyla birlikte sızmaya başlayacakları mihverlerin çıkış yerlerinde. Balkaya harekatında da Irak topraklarına girmiştik. motorlu olarak yaklaşılabilinecek yerlere kadar araçlı. Irak derinliğinde röleye ihtiyacımız olduğundan Güven Dağı'na kurulacaktı. PKK gruplarını dolap beygiri gibi bilinçsiz bir duruma sokup. 1991'den sonra Türkiye tarafından PKK'yla mücadele için Barzani'nin gösterdiği yerlere inşa edilmiş ve malzemeleri de verilmişti. Bu dağ Türkiye'deki Ora-mar/Alandüz'den başlayıp. Ancak bu harekat planladığımızdan uzun sürebilirdi. hiçbir haber de alamadılar. Karakolun hemen doğusunda baştan aşağı kayalıklarla kaplı 2. Ge-(<• sınır hattından sızıp Küçük Zap'ın altında tertiplenecek olan 3 ncü Taburun Irak topraklarında doğu-batı istikametinde 30 kilometre girmesi gerekiyordu. buralardan itibaren de vadi. çatışma gece başlayıp. Irak'taki Mezi-Karyaderi'de biten Rezak Boğazını kontrol ediyordu. Kampın Türkiye topraklarına girişinin kapı kilidi gibiydi. oradan onay alınması gerekiyordu. yemek yediği. pide pişirilen bir kara fırın vardı. Dağ ve Komando Tugayı birlikleri bulundukları bölgelerden hareketle Çukurca'nın 20 kilometre doğusundaki harekat üslerine. muhabere personeli de tel- . her tarafına aynı anda çullanmak. Bu nedenle jandarma birlikleri ne zaman Güven Dağına çıkmaya kalksalar. Altı gün sonra onay geldi: "harekatın doğu kanadında Barzani'ye ait güvenlik karakollarının bulunduğu. Tugayın telsiz role istasyonu. Bizim harekat tarz ve usulümüz. ortalık kıyamet yerine döndüğünde her şeyi görüyorlardı ve PKK baskın sonrası geldiği yönden geri çekilirken ne yapıyorlardı?) 5 Ekim 1993 günü. erzak ve maaşları da Türkiye'den sağlanıyordu. Karakol düz bir yerde subay. başka vilayetlerde bulunan kuvvetler tarafından desteklenmeden. buradaki peşmergelerin Irak'a girecek birliklere kılavuzluk yapacakları.istikamete kaçacak olanları bekleyecek. Harekatın kampın Güney sınırını çizen Küçük Zap suyuna kadar devam etmesi gerekiyordu. fakat mesafe kısaydı. Irak'taki kampın uzaklığı bizim smırla-11imza ortalama 20 kilometre mesafedeydi. bir küçük haber bile karakollara ulaşmıyordu. Ve bir Türk Tugayı ilk defa kendi imkanları ile. Söylediklerimi taslak plana geçirin. Sebebi ise. Karakol normal tepkisini gösterdi. Gün geçmiyordu ki Kuzey Irak'taki sırtlardan bu karakolu taciz etmek için ateş açılmasın. Çünkü bu harekat. Mezi-Karyaderi kampı Hakkari-Irak sınır hattının altındaki PKK kamplar zincirinin tam merkezindeki ana kamplardan biriydi. Ancak. yemek pişirdiği 35-40 metre uzunluğunda tek katlı bir binaydı. hazırlıklarınızı yaparken farklı şeyler düşünürseniz plan üzerinde çalışırken görüşürüz. doğrudan doğruya Irak topraklarının derinliğine dönüktü. (Bahsedilen bu karakollar. Çukurca bölgesindeki bizim karakolların Dazıları 3-4 defa saldırıya uğruyordu? Sınır karakollarına baskın için peşmergelerin bulunduklar) yerlerden yaklaşan PKK'lıların gruplarıyla değil çarpışmak. Artık herkes buna alışmıştı. gizlendiler. süratle hedefi temizlemekti. mutlaka çatışma çıkıyordu. Hemen yakınında da odun ateşiyle ekmek. Türkiye-Irak sınırının Türkiye tarafında kendilerini kamufle edip. Başlangıçta pusu mevzileri işgal ederek. karakol civarında idari işler yapan bir askerin dalgınlıkla bazı yerlerde yürümesi bile ölüm veya yaralanmasıyla sonuçlanabilirdi. O zaman nasıl oluyor da. hedef çok uzak da olsa. telsiz.

Bizim kim olduğumuzu mecburen bağıra bağıra söyledik. Sürekli yer değiştirerek avuçlarının içi gibi bildikleri.Komutanım Barzani karakollarından bize ateş. çaüşma olacağından kamptakileri uyarabilirdi. . sessiz ve donmuş bir şekilde beklemeye başladı. her metresi tehlike dolu bu topraklarda 30 kilometreyi şeytanın bile akıl erdiremeyeceği süratle geçip. Hava kararmadan önce kampın büyük bölümü kontrol altına alınmıştı. Karakollardan birinin içindeki koğuştayım. ne emredersiniz? . Plana devam edin. 7-8 yerde acele döşenmiş mayınlar çıktı. Daha erken dağa çıkmak. . gece karanlığında. bizden ayrı bölgedeki bölüğün de çok fazla olamaz. herkes için bölge ve kampın iç yapısı hepimiz açısından tam bir meçhuldü. Ben dahil. Dağ ve Komando Taburu. hem ruhi hem de zihinsel ve bedeni güçlerinin kaynağının ne olduğu. 5 Ekim akşamı havanın kararmasıyla birlikte beş tabur ileri yanaşarak (3500 komando) Türkiye-Irak sınırını geçip yabancı topraklara sı/maya başladılar. Derecik güneyinden doğu-batı istikametinde 30 kilometre Irak topraklarını kat eden 1.Komutanım faaliyet bitti. araziyi kıymetlendirerek süratini arürabilirsin. yürüyüş rekorları kıran Yüzbaşı Şaban'a bazı timlerini nehrin tabanına indirmesini söyledim.Bu herifler bizi geciktirdi. Saat 04:00 civarında Güven Dağı'na role için çıkan komando timleri de çaüşmaya girdiler. bir nehrin dağlık kenarında. 1. .Önemli değil. yanlarında ağır silahları da olduğu halde.hk muharebe çantaları. Đki karakolu da söndürün.Tamam. Hiç tanınmayan bir bölgede. .Hayır. . Jandarma Komando Taburu kampı batıdan kuşatan yükseltilere ge-lemeden başka PKK unsurlarıyla yeniden çatışmaya girdi.Sının geçtiğinizde bekleyecek olan kılavuzlara rastlamadınız. Büyük grup. . kayalıkların içindeki mağara ve kovuklara tarla fareleri gibi kolay saklanıyorlardı. Saat 02:30'da Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Sela-hattin telsizle aradı. Sağ kalanların gece kamptan çıkmaktan başka çareleri yoktu. . ve 3. Silah sesleri duyulmadan kesinlikle hiçbir sebeple konuşma yapılmayacağından. Kuzey Irak dağlarında.Karakollara mesafeniz ne kadar? . yanlış bir yerde bekliyor olabilirler diye.5 yıldır bu karakollarda yaşı-yorlarmış. fakat kısa sürdü. güneş doğmadan Küçük Zap suyu güneyinden PKK kampının altında tertiplenerek. Telsizden silah sesleri geliyordu. şu ana . en kıdemsiz er dahil.Benim bulunduğum bölüğünki 100 metçe kadar. Hatta çevrede aradık. Bunların hepsi PKK militanları. askerlik ve savaş sanatını inceleyecek olanların öğrenmek ihtiyacında oldukları esas temadır. sizin silahlarınızı ve kıyafetlerinizi fark etmediler mi? Botlarınızın ister istemez çıkardığı sesten bile. Bu tabur harekatın en sağ kanadındaydı. Taburlar bunları çember içine alabilecek şekilde kanatlara doğru manevraya başladılar. mı? . Çaüşma-ya giren militanlar hep 5-6 kişilik unsurlardan oluşuyordu.Karakola çağrı yaptınız mı? . Role kuruldu. Artık fark edilmeleri önemli değildi. Dağ ve Komando Taburlarının öncü timlerine kampın çevre emniyetini sağla122 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1993 Dönemi 123 yan PKK'nın gözcü ve tepecileri tarafından uzun menzilli silahlarla ateş açıldı.açülar. Duymamaları mümkün değil. tüm telsizler kapalıydı. 35 kg. kim olduğunuzu biliyorlar ve bilerek ateş açülar. . 700 askerin hayalet gibi gelip yerleşmesi.Türkiye tarafından bizden başka kimsenin gelmeyeceğini bilmiyorlar mı? Onlar karanlıkta bile olsa. Saat 06:00'da harekatın merkezinde ve sol kanadında bulunan 2. . bunu nasıl yapabildikleri. Taburun başında bulunan.1993 Dönemi 121 »izleri kurup işletecekti. Aralarında önemli bir telsiz konuşması da yapmıyorlardı. Olmamız gereken yerden çok uzaktayız.Anladım komutanım. Đki saat kadar sonra gene aradı. Güneyde Zap Suyu'nun üstündeki kayalıklardan gece vadinin tabanında olup bitene hakim olmak mümkün değildi.

Doğaya ilgi duyan ve uğraşanların buradan araziyi gördüğünde söyleyeceği şey. bakın. uçaksavarlar. liu harekatta hiçbir kayıp vermeden sona erdi. fırsat bulduğumda her zaman yaptığım gibi. Ama devamlı sizinle kalamıyorum.Ne diyorsunuz? Hanginiz konuşacak? Rahat olun çocuklar. Karakolun yanına indiğimizde Yüksekova Komando Taburunun ön-c ü timleri de Türk Topraklarına giriyordu. bir devin ayaklarının altındaki cisimlere bakar gibi duran Güven Dağına çıkük.Bir daha bu bölgedeki harekata siz de katılacaksınız. ne kadar silah. bu olmamalıydı. nohut gibi kuru erzak çuvallarının hepsinin üzerinde Türk firmalarının isimleri yazılıydı. . kendine güveni tam. Ertesi gün öğleyin kampın tamamında kontrol sağlanmış durumdaydı. Ancak böyle bir kampta karşımıza çıkan militan miktarı kaçanlar olsa bile. malzeme. Bütün silahlar. Tuzak olacaktı ama.Biz de bütün operasyonlara katılalım komutanım. 124 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok . Ana kampın güneyinde bir mağarada tam saklamayı beceremedikleri sekiz PKK'lı cesedi bulundu. makineli tüfekler bulunan çoğunun göğüsleri iki taraflı omuzdan omuza fişekliklerle kaplı. Mezi-Karyaderi kampını havadan defalarca görmeme. Bir dahaki gelişimde hepinizin kol. Dikkati çeken bir şey bu kampta yer altı. Heyecan ve sevinçleri parlayan gözleri ve hareketlenen bedenlerinden anlaşılıyordu.Çok uzak yerlere olmaz ama bu bölgede yapılacak her harekata siz de katılacaksınız. Bir bit yeniği. Mezi-Karyaderi kampında da iş 72 saatte bitirilmişti. havanlar. pirinç. sizinki gibi 44 tane daha karakolumuz var. Her yerdeki cevabın aynıydı: "orta halli veya . tamamı niye? Burası sanki çok mu tehlikeye maruzdu? Avaşin kampına Irak'taki Basyan Vadisinden taarruz eden Derecik Piyade Taburu küçük bir PKK grubu ile çatışmaya girdi. kayalıkların tepelerinden ne yapükları görülemez ve hissedilemezdi. Bunu bir hafta boyunca defalarca karargah subaylarına söyledim. Fakat geçenlerden hiçbirisi başını çevirip onlara bakmıyordu. . tek tek ailelerini ve işlerini sordum. Hakan Tepe Jandarma Bölük ve Karakol Komutanı üsteğmenle hakim sırtlardaki karakolun emniyet timlerini dolaşıp. Bir onbaşı söz aldı. Đki komando timi tugayın telsiz rölesinde çepeçevre mevzideydi. yer altı sığınak ve gömülerini çıkarmaya başladılar. tam istediğim gibi geliştirmiş-seniz taarruza katılacaksınız. Kuzey Irak'tan çıkarak kendi üslerine dönme emrini verdim. biraz uzaklarından geçen. hep aynı kararda adımlarla yürüyerek. Beni fark edince kenarlara çekildiler. burada savunana asgari. Burada hep aynı yerde bekle bekle zor oluyor. yer üstü. "çok vahşi ve ürkütücü" olurdu. omuzlarında ve sırtlarında toplar. Hemen dibindeki karakola. Daha önceki kamplarda da rasdandığı gibi. kampın içinde adım adım dolaşmama rağmen buradan görüntüsü çok farklıydı. 10 Ekim gününün ilk ışıklarıyla tugay birlikleri Türkiye sınırına doğru harekete başladılar.kadar görünmemişti. en zor yere de siz hücum edeceksiniz. iyi savaş eğitimi verilmiş 2000 askerin gücünü baştan sağlardı. Birlikler tek tek mağaraları. yiyecek deposu varsa. Çevremde bulunan 22 askere. Yanlarına gittim. mühimmat ve malzemeler taşındıktan sonra erzakların tamamı buI hınduğu yerde imha edildi. Bölgeyi zihinlerine tam resmetmeleri için taburları bölgede bir gün daha tutup 10 F. disiplinli. neredeyse hepsi tıızaklanmıştı. mermi. askerlerle görüştüm. büyük çantalı. siyah derili askerleri seyrediyorlardı. herhalde. Ufakların ise. Birden kıpır kıpır oldular. Bunlar bölgedekilere yardım diye gönderilen yiyeceklerdi. . Hep karşıdakiler istediği zaman saldırıyor. kendilerini hiç fark etmemiş gibi. farklı bir şeyler olmalıydı. ayak. Jandarma Karakol erleri de binalarının yanında küme halinde durmuş. Gece birkaç küçük çatışma dışında sakin geçti. bu grup da bölgede dağıldı gitti. Bu coğrafya başlı başına. boyun ve karın kaslarınızı teste tabi tutacağım.kim'de. 28 PKK'lı yok edilmişti. yağ ve peynir tenekeleri ile bulgur. beş gündür ben de sizin karakolun mensubuyum. Birlikler Türkiye'ye geçmeden her an lazım olabilir diye henüz sökülme-tnişti.

daha durun. Yakalananlardan ancak şansı olan ölümden kurtulur. Yüksekova'da.Evet. Yüz verirsen. Sordum: . Siz. araçlarının bulunduğu bölgelere ulaşmış ve motorlu olarak kendi üslerine hareket etmişlerdi. Çünkü ölen çocuklar halkın. bıktık.C. anne ve babadan biri hasta. sinirli oldular.Neden teslim oldunuz? . yetki verdiği insanların yetenekleriyle sınırlandırılamaz. Harekat Mer-kezindeydiler.Kaç eyleme katıldınız? . . Ben de size usanmadan hep aynı şeyi söylüyorum. . diğeri 13-14 yaşlarındaydı.Biz oraya geldiğimizde. . bir gün gelir. Gare Dağı bölgesine (kamptan 20 kilometre uzakta.Ne kadar zamandır örgüttesiniz? Büyük olanı cevap veriyordu. Biri 1617. Sonra arkadaşıma da tacizleri arttı. Hesap soran. nöbette kaçtık. hakkını arayan. Hava kararınca Harekat Merkezine indim. .Ben 8-10 eylemde bulundum.Evet. Barzani'nin karakolu diye bilinen yerlerde bir buçuk yıldır neler olduğunu da net ve kesin ifadelerle yazarak üst karargaha gönderdik.Aldatıldığımızı anladık.ıra'daki temsilciye bildirilmişti. 7-8 kişinin yaralı olduğu konuşuluyordu. . Küçük Zap'ın alüna geçip. kabilelere bel bağlayacak hale düşürülürse. tepene çıkar. . siz ikiniz de orada mıydınız? . koyun ve keçi sürüleri dahil.Ekim ayında Avaşin'de miydiniz? .Ben iki.Kaçılamaz. Bir ülke güvenliğini aşiretlere.Ben tam görmedim.Olur.O halde niye teslim oldunuz? . Militanlar dışarı çıkarıldıktan sonra. arkadaşım altı aydır. bütün subaylar burada. 1 Iarekat Merkezinde bulunan bütün subaylar. yalan dolan olduğunu anladık. arkadaşım hiç katılmadı. olur. Harekat Sonuç Raporunu. Đkisi de ufak tefekti.fakir.Daha önce niçin kaçmadınız? . Teslim olanlara T. bir meslek sahibi değil. neler olacak.Bu kadarı da olamaz komutanım. Benim de üstüm başım yıpranmışa. miskin asmanın kel koruğu işte böyle. .) Oradan d*a Avaşin'deki bizim öndere bildirildi. dedim. reislere.Bırakılanlardan dönen oldu mu? . eğitim alamamış. oradaydık. mermi ve yiyecek gömülerinin emniyetlerini sağlayan 30-40 kadro bırakıldı. Bu memlekette her şey olur. Şemdinli'de. ama bu devlet için ölmeye hazır. kardeşlere artık yetmeyen toprak. küçük dillerini yutmuş gibi duran subaylara: . Çok sıkı takip ediliyoruz. Hakan Tepe Karakolundan akşama doğru tugay karargahına öndüm. . harcanan para da halkın. Bu işi halk bitirir beyler. Harekatınızı oradan takip ettiler. 20 yaşında bu dünyadan ayrılan gençlerin yanında zerre kadar bir anlamı bile yok ama. bu anlattıklarının da sahte. gayrı ihtiyari doğruldular." Birliklerin tamamı Irak'tan çıkmış.Hangi kamplardaydınız? Sıra sıra saydı ve bir ara Avaşin (Mezi-Karyaderi) kampı dedi. daha baüda bir dağ) taşındık. halk. . .Hadi buyurun cenaze namazına.Nasıl haberiniz oldu? . (Bu harekattan dört ay sonra Çukurca bölgesindeki karakollardan birine iki kız militan teslim oldu. Bulundukları yere de gelirsiniz diye telaşlandılar. kayıpları çoğaldı. Siz savaşın içinde126 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok . Çukurca'da ikide bir bana soruyorsunuz: "Komutanını bu iş nasıl bitirilecek?" diye. Tugaya getirilmişler. Ne olacak1993 Dönem! 125 »a olsun dedik. Sizin geleceğinizi biliyorduk. Halkın gücü.Efendim siz gelmeden üç gün önce Barzani'nin Ankara'da bulunan temsilcisi Amedya'ya (Kuzey Irak'ta Barzani bölgesindeki bir yerleşim merkezi) telefon etmiş. Son zamanlarda moralleri bozulmaya başladı. Sız gelmeden 220 kişilik grup.Her şeyleri gibi. . (Irak'a bir harekat yapılacağı için An-k. Kampta silah. kendi gücünün bilincinde olan halk bitirir. Elleri gözleri kir pas içindeydi ve insanı rahatsız edecek derecede kokuyorlardı. genelde işsiz. Ordusunun çok kötü işkenceler yaptığını söylüyorlar. .

karargah subayları mutlaka benim imzalamam gereken mali ve personel konularına ilişkin evrakları arz ettikten sonra. Kurmay Başkanı.Başkan. kedi sever gibi tüy yatımı sevenlerin yapacağı işte budur" dedim. döndüğümde beklerlerdi. bizden daha çok düşünüyor. Ankara'da bir Pazar yerine gidiyor. insanın kendisi bile. doğru olmayan bir konuyu size arz etmemiz mümkün değil. incelemediğimiz. badanalı yüzler ve kaz çobanları hikayelerini anlattım. tetikte duran yırtıcı kuş gibi olunacak ve eşek arısı öldürür gibi. kendine ağır geliyor. sizi bu derece üzüp. Bizim sinir sistemlerimiz de bütün insanlar gibi. zorlanıyordu. vatanı.. Sabaha birkaç saat kaldı. biz dahil. Sebze satan bir tezgahm başındaki Türk'e soruyor: . uzatmayın! .Hayrola Başkan. Valiye. Haftalardır şehre inmemiştim. ben yarın hallederim. burada öyle anlar var ki. Đkisi 1993 Dönemi 127 de bu işlerin çığırından çıkma sebebi olarak Ankara'dakileri gösteriyordu. . Üsteğmenken Ağrı Dağları'ndaki yaşlı adamla. yere inmiş. Yazık. yoran. Arkadaşlar.Siz Mustafa Kemal Paşa'yı neden bu kadar çok sevip. Hal hatır sorduktan sonra: . . yaşadıklarımız yanında. geldiği günden itibaren istihbarat teşkillerinde bulunan bilgilerin rapor halinde üst kademelere gönderilmesi emrini verdim. Bundan sonra olacak mı? Gene hayır. . 17 Ekim 1993 akşamı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aydın Đlter aradılar. Tugaya çıkarak. Bu ülkede Atatürk'ten sonra hiçbir şey iyi gitmedi. böyle bir şey olamazdı. .Osman Paşam.Söyleyeceklerin ne olabilir ki. Bu defa yüzlerinde bir durgunluk seziliyordu. senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Vali daha dün gelmedi mi? Nasıl böyle bir şey olabilir? Yanlışınız var.Tamam. Bazı subayların mezheplerini araştırıyor. altımızdan toprağın çekildiği zehabına kapıldığımız bir yerde. bir şey mi var? Biraz tereddüt geçirdi. "Komutanım. "Aklıma gene. özetle: "Bu topraklarda. kanda kına yakılamaz. Her harekattan sonra benim ağzımdan bir değerlendirme yapmamı. Đstihbarat Şube Müdürü kısaca özetledi. .Komutanım yeni vali göreve başladı.. Çünkü böyle bir dunımun mutlaka resmi kayıtlara geçmesi şarttı.ki insanlarsınız.Ne durumu? Ne söyleyeceksen söyle. Üç ayın her günü. Sonra biz niye birilerini idare edelim? Burada zaten her şey peygamber sabrını gerektiriyor.Başkan bu tip işlerde. 20 yıl sonra Đkiyaka Dağlan'ndaki eli silahlı diğer yaşlı adam geliyor. Ara ara gözleri Kurmay Başkanına kayıyordu.Gelir gelmez malum bir derneğe para yardımı yapü. . . halkın nabzını kontrol etmek amacıyla.Çünkü.) Bir haftaya yakın karargaha hiç uğramadığım için. Harekat Merkezinden ayrılmayıp. sayıyorsunuz? Cevap. beklemeye başladılar. "Kanları yerde kalmayacak" gibi boş laflarla milleti oyalayıp. biz biraz daha takip edelim" dedi. Lozan'dan sonra Đngiliz Büyük Elçisi. her günün uykusuz ve gergin geçen neredeyse 24 saati. bizi şaşırtacak veya daha kötü olacak? . . Sabahleyin vilayet binasına gittim.Komutanım. rahatsız olacağınızı düşünemedik. şimşek gibi zihnimden geçti. bir şey mi var? Bunu mu söyleyecektin? . bu vatana kast edenler filmi artık oynayamaz ve destursuz bağa girilmez" dedim.Bazı durumlar var komutanım. "Terörü önleyeceğiz". Hakkari gibi. Size bir şey anlatayım. iyi ve kötü giden her şey. Türkü söyleyen otlar. diğerleri de başlarına geldikçe öğreniyor. bir vuruşta ve ilk harekette işi bitire-(eksin. kırk yıllık bozuk sirke satılamaz. . tüm yaşadıklarımız. bu sözün derinliğinden haykırıyor.Komutanım. Onlar biliyor. sade ve nettir. o bizi. bu vali orada idare edilebilir mi? . Subaylara. . malına bir şey oldu mu? Hayır. başka kimseye bir şey oluyor mu? Söyleyin! Başka hiç kimsenin şu ana kadar canına.

göze göz süren ve milletin çocuklarıyla bedeli ödenen bu mücadelede olacak şey ini bu? . Milyonlarca kişi bir sel olarak Mehmetçiğe kalkan tüm elleri kırmaya geliyoruz. Vazgeçme sebebim ise yukarıdaki nedenler değil. Gülünecek sebebin az olduğu buralarda. Buna rağmen önceleri 5-6 şehidin ailesine haberi ben ulaştırdım. askere değil." Hakkari'nin zaten topu topu üç ilçesi vardı. yoldaki köylere bol bol çikolata dağıtmayı da ihmal etmediler. memurlarıyla beraber. Tebrik ederim. Başlıktan verilen haber şuydu: "Valimiz ilk kez Çukurca'da. Hayatlarının şüphesiz en zor günlerini yaşayan bu genç insanlarımıza her türlü yardım boynumuzun borcudur. ancak hemen vazgeçtim. Dişe diş. Harekat Merkezine girdiğimde subayların bir gazeteye bakarak güldüklerini gördüm. son baskınları. Şemdinli ve Çukurca'dan ibaretti. ne telefon imkanları. kan ağlıyor.. Tereyağından kıl çeker gibi.Osman Paşam anladım. mülki idarenin vurdumduymazlığı. endişelerimizle sıcak yatağımızda kıvranıp duruyoruz. Hakkari gazetesi. Đçimizdeki nefret tüm PKK'Uları öldürmeye yeter de artar. . Yüksekova. Herkesin haberi olsun ki. içimiz yanıyor. (1994 Şubat'ının sonlarıydı. medyaya sesleniyorum. Operasyonu Dağ ve Komando Tugay Komutam Tuğgeneral Osman Pamukoğlu sevk ve idare ediyor. halka.) Kuzey Irak Mezi-Karyaderi harekatıyla ilgili basındaki haberler: 9 Ekim 1993 tarihli Milliyet: 2 bin komando Kuzey Irak'ta!: Önceki gece Hakkari Dağ ve Komando Tugayına bağlı yaklaşık iki bin komando aniden sınırı birkaç noktadan geçerek. Yoğun işlerinden dolayı bir türlü gidemediği!. komediler gülmek içindir." "Bir biryitiriyorum sevdiklerimi Ellerimden kuşlar gibi Uçup uçup kuşlar gibi Uzak dağlar ardına. korkular? Artık daha fazla şehit istemiyoruz.. 20 Ekim 1993 tarihli bir gazetenin "Serbest Kürsü" köşesinden bir vatandaşımızın yazısı: "Artık şehit istemiyoruz: Ülkemizin Güney Doğusunda. Hepimizin umudu erlerimiz. ne zamanım. Tugay komutanlarını gece gündüz yanlarında devamlı yanlarında gören Türk Askerlerinin morali çok yüksek. . uyuşukluğu ve devlet ünvanlanyla açıktan dalga geçiyordu. aksaksız yapmama imkan tanımıyordu.. olaylara bağlı sık sık yer değiştirmem.C. Gerisi yalan ağlar. Çukurca ilçemize nihayet 150 gün [5 ay] aradan sonra gidebildi! T. son çatışmaları medyadan takip etmekten başka bir şey yapamıyoruz. bu görevi yerine getirmeme. Zehra Tülin Can. Tüm 1993 Dönemi 129 Türkiye halkı olarak. PKK kamplarına harekata başladı. Subaylara döndüm: . Askerlerimiz tüm güçleri ile bizleri korumak için mücadele ederken.Sağ olun komutanım. . Yazık ki elimiz bağlı. "nedir" diye sordum. demirden değil. savaşa gidiyor ve tek tek vuruluyor. 13 Ekim 1993 tarihli Sabah: Kuzey Irak'ta "Süngü Operasyonu"! PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarına 35 kilometre kadar giren 2500 dağ komandosu Avaşin kampını yerle bir etti. Gazeteyi uzattılar.çelikten. askerlerimizin yanına dağlara geliyoruz. Sonuçta muharebeleri subaylarla yürütüyorum. Ölen evlatlarımızı. hepinizin gözlerinden öperim. ." Başlangıçta şehit olanların ailelerine haberi bizzat arayarak ben bildirmek istedim. hiç durmadan kanayan bir yaranın dramı yaşanıyor. Yetmedi mi çektiğimiz acılar.Kuzey Irak harekatınız çok şık oldu. Bir ömür unutulmayacak izler bırakacak belleklerimizde. bizler de bütün dualarımızla.Beyler. Ne bulunduğum yerler. 128 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Hakkari'de yayımlanan "Doğunun Sesi" gazetesiydi. Bu tip şeyler mücadeledeki kararlılığınızı etkilemesin. vatandaşlarımızı duyun artık ne olur.Komutanım mesele sadece ben değilim ki. Tüm yetkililere." "Ağlarsa anam ağlar.

" 1993 Dönem! 131 Ekim ayının ikinci yarısında karargah büyük bir sarı zarf içerisinde tuğla kadar kalın bir evrak getirdi. En seçme sözcüklerle. Kara Kuvvetleri Komutanlığına kadrodaki yerini de belirterek.Ne diyeceksiniz merak ediyorum.Okuduk komutanım. Cerrahlara. Hakkari. atanma yapılmasını yazılı olarak teklif ettik. abla. baba. ya bir çığlık kopuyor ya da telefonun ucundaki ses uzun süre kayboluyordu. 23.Bunlar hakkında gerek-\ li işlem yapılması. Bu hizmet hiçbir şarta bağlı olmaksızın aksatılmadan yürütülüyordu. Rüzgarlara. çok ağır olanlar buraya hiç uğramadan aynı helikopterle Diyarbakır Askeri Hastanesine ulaştırılıyordu. en dolaylı anlatımı da kullansanız. kuşlara. btı da onların şevk ve atılganlıklarını artırıyordu. Bütün askerler yaralanmaları halinde bu işlemin çok iyi yapıldığını bizzat çatışmada iken görüyor. Dünyada bir tane güzel çocuk vardı ve bütün anneler o çocuğa sahiptiler. 130 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok Şehitlerin hepsine tabutlarına konmadan önceki son işlem tugayın kışlasındaki morgda yapılıyordu. yağmıır altında kalanların bize şemsiye lazım demesi mi gerekir? "Bizi dağ başlarında böyle yapayalnız kodular. Özellikle anneler çocuklarını son bir kez daha görmek için tabutu açtırıyorlardı. Birden. ağabey. tabutlamayacak ve bayrağa sarmayacaksınız.000 kişilik bir muharebe gücünü sevk ve idare ediyordu. Benim yapabileceğim bir iş değildi. sanki hazırlanmış gibi. 1994 atamaları ile gerçekleştirilmesi önerisi maalesef olmadı. Bu sosyal ve kültürel bir ihtiyaçtı.. Oğlu zaten uzakta ve gurbette olduğu için de bu önü alınamaz bir duyguydu. burada bulunan iki askeri cerrah tarafından hemen ameliyata almıyor. Aslında teklife ne gerek vardı ki? Herkesin yağdığını gördüğü yağmur için.. anne. din işleri subayı gerekiyordu.. "Vücudun kopan kısımlarını zor da olsa mutlaka gövdeye dikeceksiniz". Onların bu isteğine o anda yanında bulunan kimse karşı duramazdı. canlı türünün en ergini olan insanın nasıl bir maskaralığı ve rezilliği olduğu iyice anlaşılsın diye anlatıyorum. Sanki karşı taraf hiç yaşamıyormuş veya ona da aniden bir şey olmuş hissine kapılıyordunuz. Bunlar Ankara'da bir kapalı salonda yapılan DEP Kongresinde söz alanların konuşma metniydi. Đnsan çelikten olsa dayanamazdı. o kadar kârdır" demiştir. Evrakı getiren kurmaylara: .Siz bunu okudunuz mu? . bacak veya bacakları. Bu kesin emrimdir" talimatını verdim.Telefona.. çatışmalarda ağır silahlar da kullanıldığından şehitlerin vücutları her zaman bir bütün halinde değildir. PKK'nın lehine konuşmalar yapmış-x lardır. Ama tugay. saniyen her şeyi anlıyorlardı. Morg binasında 2-3 şehidi koyabilecek gibi genişlikteki mermer masa ihtiyaca cevap vermediğinden masa sayısını ona çıkardık. . Đhtiyaç bu büyük güç için elzemdi ve mücadelenin en doruk bölümündeydik. Şehitlere imam veya hocanın yapması gereken ilk dini işlemleri askerlerin arasından seçilen erler yapıyordu. bulutlara yahn. . Saldırılarda. Şemdinli ve Çukurca Belediye başkanları DEP toplantısında Türkiye Cumhuriyeti aleyhine. vs. Vazifeleri içerisinde bu görevde bulunan personel subayları habcı verme hizmetini yürüttüler.. Ondan \ ne kıl kopartırsak. Şemdinli Belediye Başkanı "Türk Devleti domuzdur. Önemli bir idari mesele vardı. aynı idari işlerden sorumlu olan subaylara da. bu görev başkaydı.. dayı veya herhangi bir akrabası çıkıyordu. yıkamayacak. "Bir parçası ve kısmı eksik olan bedeni.. En üstteki kapak yazısında da şu ifadeler vardı: Bölgenizdeki. Dağ ve Komando Tugayının kadrosunda da öğretmen sınıfından din işleri subayı mevcuttu. Yaralıların hepsi helikopterle en kötü şartlar altında bile olsa çatışma yerinden hızla alınarak Hakkari'nin içinde hastane hizmeti gören tugayın revirine getiriliyor. karın bölgesindeki organlar tamamen boşalmış olabiliyordu. Muharebe etmek başka. Tugayda savaş kadrosuyla 5. Yüksekova. Hakkari gibi bir yerde böyle bir subay şarttı.000 kişi zaten vardı. vs. Bu çocuklar işlerini yetiştikleri bölgelerde gördükleri gibi ve içtenlikle yürütüyorlardı ama bu işlerin başına dini eğitim almış. Savaşın. Şunu iyi biliyordum. Çocuklarını bir bütün halinde göstermek zorunda olduğumuzu hissettim. Başı.

gece teçhizattı ile 20 tane alınırken. gece uçuş eğitimi yapmaya başladılar. Aranıp da bulunamayanlar başkentte bir salondaydılar. 4. salonun bir köşesinden diğerine yürüyerek. değil mi? 1993 DÖNEMĐ 133 . orada hiçbir şey yapılmadan.Öyle komutanım. Yeteneklerinden tam istifade . Hakkari-Şemdinli'de ve Kuzey Irak'ta. irade ve saldırgan-lıklarıyla. Yol. saldıran da. saldırıya maruz kalan da her hal ve şartta yardıma gelineceğini biliyordu. Tek mevzi gösterip. Sürekli aldatma taktiği uygulamaktalar. gece koşullarında bu kötü patikadan çatışma yerine zamanında ulaşmak mümkün değildi.Siz olsanız bu araçları nasıl alırdınız? . çatışma esnasında farklı yerlerden saldın dü132 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok zenlemekteler. Yüreğine ölüm korkusu çökmeden hiçbir militan. uzun süre kalmadığından istihbarat alamıyorduk. geceleri de hareket etmekteler. Barınma amacıyla tepelerin eteklerini kullanmaktalar. mayın ve pusuya maruz kalmasalar bile. helikopterlerin gece uçuş teçhizatının bulunmaması. Farklı kıyafet (bize benzer) giymekteler. "Tanrım sen bize sabır ver" sözü var. Eğer bu yetenek olsaydı.Var. Örgüt tarafından saldırı düzenlendiğinde. Onlar da: "Bu teçhizattan vazgeçilerek.. . Kimi mahzun gözler üstüne. dikkati çekmeyen bölgelerden geçiş yapmaktalar. Örneğin. daha fazla helikopter alınmış. mesafe çok uzaktı. dolayısıyla pilotların da gece uçuş eğitiminden geçmemiş olmalarıydı. 42 kilometre uzakta. . Gece baskınlarında insanın canını en çok sıkan şey. .) Gece baskınlarında sabırsızlıkla. Hakkari'nin en doğusunda. 3. ne de saldırıdan vazgeçer. Jandarma Genel Komutanlığından hassas kaynak mahreçli gelen mesaj şuydu: Bölücü örgüt liderinin 9 Ekim 1993'de Hakkari'deki Güvenlik Kuvvetleri hakkındaki görüşü (Behdinan bölge sorumlularına uyarısı): 1. Gece tepesine havadan atlayan komandolarla karşılaşan PKK'nın ne grubu ne de dağ kadrosunda militanı kalır. hatta /amana yayarak parça parça alırsanız daha pahalı olur. Biz kendilerini arıyorduk \S durumlarını rapor ediyorduk. güneşin ilk ışıklarını beklerken yanımızdaki pilotlara "neden Skorsky/kara şahinlerin gece uçuş teçhizatları yok" diye sebebini bilmeme rağmen sorardım. Fakat artık. Örgüt gruplarının üzerine. Ankara'nın göbeğinde suç işliyorlar.Söyleyecek tek bir söz yok komutanım. Var. Gece saldırılarının antitezi bu olmalıdır. 6. Yalnız gündüz değil. Biri gizlice gelse de. grubun tamamı yaklaşınca hareket geliştirmekteler. Söz konusu bu dört Belediye Başkanı Eylül sonlarına doğru bölgeyi terk etmişlerdi. 24 tane alırsan sadece aydınlık süresince iş yapabilir. gecenin ve coğrafyanın sebep olacağı bütün risklere rağmen. (1995 yılı yaz başından itibaren pilotlar. Bölgeye girmiyorlardı. Altın Dağları'nın güneyindeki vadinin tabanmdaydı).. Kimi uykusuz sabahı bekleyen. gerçekleştirdikleri son operasyonlarda güvenlik güçleri eski tarzları terk edip. 2.Özellikle hava araçlarını alırken donatımı eksik olmamalı. Dağ ve Komando Tugayına bunların konuşma metinleri gönderiliyordu. belirli fasılalarla sık sık gelmekte ve zayiat verdirdikten sonra çekilmektedirler. Dağ vt Komando Tugayının herhangi bir taburu. 5. saldıran grup veya grupların üzerine sis gibi çökerdi. 7. 9. örgütün tarzına yakın tarzda hareket etmekteler. Şırnak idari hududunda. vadi ve dağ geçitlerinden geçiyordu." 23 Ekim 1993 gecesi saat 23:30'da Đl Jandarma Alay Komutanı aradı ve Kavaklı karakolunun saldırıya uğradığını.. Hakkari'nin içinde bulunan Jandarma Özel Harekat Grubunun Kavaklı'ya hareket etmek üzere olduğunu bildirdi. Şüpheli araziye girmekten kaçınıp. 8. hemen karşılık ver-mekteler. "Gündoğuyor. bu teçhizatı almazsanız 24 tane alabiliyorsunuz" diyorlardı.20 tane alırsan gece gündüz görev yapabilir. (Karakol. kolay kolay ne örgütten ayrılır.

bunu iki kişi önlemişti. Burada sayı de-ftil. kimseye bir şey olmadı. Köyün içinde PKK hiç olmadı.Kırık kolun iyileşince gene gelirsin. Đl Jandarma Alay Komutanı ertesi gün akşam döndü. Hep bunlar ateş açtılar.Buradan bu şartlarda ayrılmak istemiyorum. beni almasınlar. Gelince nerede isem beni bulun. Karakolu bırakamam. (Bunu birçok pilot anlattı. Tek kolla silah kullanamazsın. Allah var yukarıda. Birlik dağınıkü. Yardıma giden Jandarma Özel Harekat Grubunun araçlarından biri mayına çarptı. kundaklama. Diğeri de bir astsubay çavuş. Karakol binasının. dedi. hatta bir askerin bile duymasını istemiyorlar". PKK'yı dün gece bizim köyden altı korucu getirdi. karakol binasındakiler dahil her yere saldırmıştı. ama şehitler karakolun bitişiğindeki kayalıkta mevzilenmiş olan emniyet timindeydi. kırılan kolunu askıya almış ve soğukkanlılığını kaybetmeden her yere yetişerek paniği önlemişti. isabet eden havan ve roket mermilerinden. Kolu kırılan komutan başçavuşun tedavi için buradan ayrılması gerekiyordu. "General kesinlikle şüphe. Sonuç daha vahim olabilirdi. Alay komutanına: . . Tugay Komutanı makamında kendilerine brifing verdim. Sinirleri güçlü ve soğukkanlı bhi oi-duğunu kanıtlamıştı. Köy ve karakol bu derin vadiye havadan atılmış ve çıkamayıp burada kalmışlar gibi bir hisse kapılmamak mümkün değildi.Çekiç Güç helikopterleri. Daha tedbirli ilerlemek zorunda kaldılar ve yolda iki mayın daha buldular. Đşte sürekli yaşadığımız gece eylemlerinde siz hazırsınız ama biz sizi olmanız gereken yere götûremiyoruz. 134 Unutulanlar Dişinda Yenî BIr Şey Yok Biraz daha konuşsa ağlayacaktı. Đkisi uzman çavuş olmak üzere sekiz asker şehit olmuştu. Gidip gelen helikopterlerden biri buraya uzman bir doktor getirsin. vicdanımız kaldırmadı.Komutanım beni buradan almasınlar. . Karakolun alt üst olmuş bölümlerinden birine geçtik. istedikleri hizaya gelince. Yüz yüze olduğumuz durumların terör sözcüğünün tam karşılığı olan.Necmettin albayım. siz burada kalın ve olup bitenlerin sonucunu alıncaya kadar dönmeyin. suikast. Yanıma geldi: . bizim topraklarda gerek gördükleri bölgeye girebilirler.Yok paşam. "Kimse görmeden sizinle konuşmak istiyorlar.) Kavaklı'daki çatışma saat 02:00 civarında kesildi. Alay komutanı iki korucu ile yanıma geldi. tedhiş gibi eylemlerin çok ötesinde olduğunu. yetenek bütünlüğü şarttır. kapısı. . Kuzey Irak semalarından çok yüksekten uçup. Biz Kavaklı Karakolu'na indiğimizde yardım kuvveti de kısa bir süre önce köye girmişti.Sizin bu dedikleriniz kendi aranızdaki ailevi meselelerden falan kaynaklanmasın? ." 26 Ekim 1993 günü öğleden önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş ve Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan Tugay Karargahına geldiler. ben burada kalayım. yanına 6-7 asker alarak emniyet timinin yardımına koşmuş ve bizzat iki PKK'hyı vurarak karşı tarafta şaşkınlık yaratmıştı.Paşam biz iki kardeşiz. Sordum: . Amerikalılar bu bölgede kara şahinlerle gece uçuyorlar. Köyde yaşayanların PKK ile bir meseleleri olmadığı hallerinden belliydi.edebilmek için her şeyi tam olmalı. Geçen sene Şırnak'ta bir çatışmadan sonra iki Skorsky gece PKK'lıların bulunduğu bölgeye malzeme attı ve onların yaralılarını tahliye etti. Bu karakol burada ne işe yarardı? Varlığı ile neyi sağlıyordu? Şırnak'la komşu bu mıntıkada PKK grupları fink atıyordu. dedim.ABD helikopterlerinin bu bölgede işi ne? . Hepsi doğruydu. gayrı ni- . cam ve çerçeveleri paramparçaydı. çatısı. hayal ktrıkhğı ve bitkinlik duymamalıdır. Şanslıydılar. Karakolun hemen yanındaki Kavaklı köyünde 15-20 aile vardı. Alay komutanına: .Ne söyleyeceksiniz? . Bazıları bizzat kendileri görmüşlerdi. Ateş başlayınca bunlar da köyün içinden karakola roket ve tüfekleriyle ateş açtılar. Karakol komutanı jandarma başçavuşu koluna isabet eden bir mermiye rağmen. ne olur komutanım. rütbeli rütbesiz herkesi uygun bir yere toplayıp yoklama yapmasını söyledim. . Alay komutanına.Kalsın. Komutayı sürdürebilirdi. PKK.

ne kadar tutabiliriz ki? Gayrı nizami harbe maruz kalan hangi devlette. Sonra: . bizim ne yapağımızı arz edeyim mi? Biz. Bu köy halkının burunlarının dibindeki PKK'lıların eylemlerini önceden haber almamaları mümkün değildi. .1993 Dönem! 135 zami savaşın tam göbeğinde bulunduğumuzu. böyle lastik gibi sistemlerle bela hızla yok edilebilmiş? . ilçe jandarmaları. Üstelik köyde korucular da vardı. Genelkurmay Başkanı işaret parmağını dudağına götürerek "duymasın" işareti yaptı. buna rağmen bir türlü haber ahnamıyordu. arkasına yaslanarak. 14 taburla değil. Karakol Üzümlü köyü ile iç içeydi. Bunlar muharebe dışı idari işler kapsamında. kendilerini korusunlar.Komutanım mesele beş yüz kişi değil. 3-4 general var.Toplarsınız beş yüzünü bir stada bekletirsiniz. işini nasıl olsa yapıyorsun ya. yerlerini de bizzat göstermiştim. taburlar halinde muharebe ettiğini. ne kadar kuvvet. Đnsanları nerede. Çukurca'daki Jandarma Komando Takımı ile bu karakolun bağlı olduğu Köprülü'deki sınır taburunun timleri başlarında tabur komutanları olduğu halde süratle çatışma yerine hareket ettiler. yandaki odaya geçiyordu. Üzümlü Karakolu subay ve astsubayları tam. takım. PKK çok erken saatte eyleme geçerek baskın sağlamıştı. . on bin şekliyle cereyan ediyor. şehirlerde silahlı kalkışmanın yapıldığını. Çukurca Jandarma Sınır Alay Komutanı Albay Mehmet Ali arayarak Üzümlü Karakolunun saldırıya uğradığını bildirdi. r 136 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok . Sınır taburları. Hareketler şehirlerde beş bin. Aynı gece (26 Ekim 1993) 20:3O'da. Komşunda 40 küsur tabur. bunun bir ötesinde ne olacağını hepimizin bildiğini.Komutanım. Gün geçmesin ki bir olay meydana gelmesin. odada bulunan özel kalemi ve kurmay subaylar. ların hareketli hale getirilmesini söylemiştim. Asker sayısı bu tip mücadelede çok anlam taşımıyor.Komutanım. Oraya başlarına bir Tümgeneral vereceğim (Đki ay sonra Şırnak Tümene çıktı ve bir Tümgeneral atandı). Bu güne kadar yapılan eylemlerde köyden hiç kimsenin burnu bile kanamıyordu. açılmış gözleriyle. diğerinin de iki şehirde faaliyet gösteren devlet hastaneleri olduğunu. . karakollar. dedi. sabit üslerde bulunanlar. üç vilayet ötedeki OHAL valisinden yetki gelmesi lazım.Doğru söylüyorsun. .Senin tabur sayın kaç? -14 . zaten sıkıyönetim gibi yürütüyorsun Osman Paşa. kaç tabur gerektirir? Yasal dayanakları ne olacak? . bunlardan birisinin işlerin ağırlığı altında ezilmiş olan adliye. devletin işlevi olarak Hakkari'de iki şeyin kaldığını.Sen bir yolunu bulup. Bizim topraklarımızda tertiplenen timlerin de sabit mevzilerini söktürerek oı. Bu işte savaşın karakterine uygun muharebe tekniği önemli. hangi yetkilerle? Gözaltının süresi için bile. Komutanın refakatinde olup. harekatı beş taburla yürütüyorum. hasmı karşılasınlar yeter.Komutanım. klasik alışkanlıklarının etkisiyle bu konuşmaları. Yemekten sonra tugaydan ayrıldılar. .Bak sen çok hareketlisin. fiziksel hiçbir eksiği olmayan bir sınır bölüğüydü. Daha önceki gidişlerimde emniyet timlerinden birinin mevzilerini PKK'nın saldırılarda kullandığı Kuzey Irak topraklarında bulunan tepeye çıkartılması emrini vermiş. PKK'nın manga. bu günleri de aratabileceğini. Hakkari ve Şırnak vilayetlerinde ya kısmi seferberlik veya sıkıyönetim ilan edilmesini teklif ettim. halkın büyük kısmının da en azından pasif hale geçerek destek verdiğini. düşiındüğûnüzde bile. Türk Milleti adına şövalyelik ve fedailik yapıyoruz. Sınır Alay Komutanı Mehmet Ali ile Sınır Tabur Komutanı Yarbay Tahir'e bu köyden gözlerini ayırmamalarını birkaç kez . "Sıkıyönetim teklifi" sözünü kullanmadan önce Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan yerinden kalkmış. Çukurca'nın dokusundaki Üzümlü ve Serbest Karakollarına Kuzey Irak'tan tehditler sürüyordu. Öne doğru eğilmiş oturan Genelkurmay Başkanı. bölük. sus pus dinliyorlardı. o safhaya gelinmesi halinde akacak kanın. her tip ağır silahla donatılmış 260 asker mevcutlu.Sen işleri iyi yapıyorsun. hatta daha çok kayba sebep oluyor. hassasiyetleri ve tehlikeleri nedeniyle. 14 taburla neler yapıyorsun.

karakolun kuzeyinde bulunan Mehmetçik isimli tepeye. Üzümlü'ye sürekli yüklenmeleri ve yaklaşmayı gündüz bile yapmaya kalkışmaları bunları cesaretlendiren bir şeylerin olduğunu kesin hale getiriyordu. kaçırılan var mı? PKK bizi tehdit ediyor diye hiç size müracaat eden oldu mu? Bu güne kadar size . tabur ve bölük komutanlarını yanıma çağırdım. mevzilerine alışılagelmiş izden çıkmaları ve tepenin üstüne başkalarının gelebileceğini düşünmemeleri hataydı. 138 Unutulanlar Dişinda Yem Bîr Şey Yok t Zihnimi olabildiğince berraklaştırmaya çalışarak PKK'nın her sal-dında kullandığı arazi kesimlerini. Gün ışırken Üzümlü'ye gittim. Onlar da bunun farkında olmalarına rağmen somut bir emare elde edemiyorlar. olmayan ağır silahı yok. 45 dakikada bitmiş. Tersine saldırı hedefi olmaktan öteye gidemiyor. Ne yaparsanız yapın. Alay ve tabur komutanları oradaydı. ancak tehlikelerle dolu bu topraklarda daha fazla derinliğe devam edememişti. kaçınılmaz şekilde kalıplaşan hareketler. Sınır karakolları sınırı mı koruyor. bu köy neden koruculuğu ve silahı bırakmıyor? Ateş topu gibi. bunların duvar ve pencerelerini inceledim. PKK kolay kolay risk kaimi etmezdi. "Her şey eskir" sözü yeryüzünün hiç değişmeyen yasasının adıdır. on yedi militan ölüsü vardı. getirdiği götürdüğü tecrübe ve gerçekçi bir değerlendirilmeden geçmediği için halen işlevi varmış gibi varlığını sürdürüyordu.Çukurca bölgesinde hiç kimse korucu olmak istemezken. yani geçişlere mani mi oluyor. Karakol «ski kültüre ait bir kurumdu. Sonuçta yumruk sert olmasa da sizin beklemediğiniz zamanda ve yerden geldiği için. bir küçük mekanda on şehit veriliyordu. (. dün gece pusu kurulan Mehmetçik Tepe'yi. aslında karakol döne döne mevcut binasını korumaya çalışan bir askeri teşkil. "köyü kaybetmek istememek" gibi bir düşünceyi de muhafaza ediyorlardı. Gayrı nizami harp daha çok hareket ve daha çok sürattir. Yaşamınızın bağlı olduğu bir binanın etrafında. duran bu karakola saldıran PKK nasıl oluyor da korucuları ürkütemiyor? Bunlar akrabaları için Kuzey Irak'a gidip gelmiyorlar mı? Gidip de hiç dönmeyen. timin tamamına yakını saf dışı olmuştu. emniyet timinden önce başka bir istikametten çıkmış ve burada timin bulundukları yere gelmesini beklemişti. Bu tam bir pusuydu. Jandarma Komando Taburu PKK grubunu Kuzey Irak'ta belli bir mesafeye kadar takip etmiş. Gayrı nizami harpte akıl yetmez. Hazırlıksız yakalanmasalar da bu kadar zayiat olmazdı. diğer bütün karakollar da aynı. Emniyet timinin. üç alaya. PKK'nın bir eylem grubu hava kararınca emniyet için işgal edilen. Niçin sürekli saldırıya maruz kalıyor? Çünkü bir beton kalıba dökülmüş gibi durağan. Başka bir grup da karakola ateş açmıştı ama esas hedef tepeye çıkan timdi. Klasik muharebe akılla yürütülebilir. Ancak. beklemek.söyledim. gayrı nizami savaşta karşınızda şeytan bulunacaktır. Muharebe hareket ve sürattir. durmak. gün ağarırken terk edilen. yanındaki köye güvenlik mi sağlıyor? Hayır. Tim tepeye 1993 DönemĐ 137 ulaşınca da ateş açılmıştı.ok zeki olmak gerektir. Üzümlü'ye bu güne değin yapılan dördüncü büyük saldırıydı. zaman onu eskitmişti. O gün akşama kadar burada kaldım. Konvansiyonel çatışmada zebaniyle karşılaşabilirsiniz. sabitler. Gelen raporlar gece yarısına doğru netleşti. sizin beklediğiniz yerden Kelen. köyün karakola bakan evlerini. öldürülen. On asker şehit. Üstelik sınır alaylarından biri de üç ay önce yeni kurulmuştu. Köyün büyük kısmını görebilen bir yükseltide durarak alay. karakol nizamında bulunmanın olumsuzluklarıydı. Yurt içi ve yurt dışı kampların altını üstüne getirip tek kayıp verilmezken. karakolun civar mevzilerini ve karakolla iç içe sayılan Üzümlü köyünü. yaralanan. dört sınır taburuna ve dört ilçe merkezine bağlı 44 karakola hemen yapabileceğimiz birşey yoktu. Aslında saldırı takviye kuvvetleri oraya ulaşıncaya kadar. Irak'ta sınıra yakın bölgeleri. alü asker yaralı. kuvvetli bir yumruktan daha fazla hasar yaratıyordu. Yapılan işleve biraz daha yukarıdan bakıldığında ise şunu görmek mümkün. . Đki ay içerisinde. Neden? Çünkü. saldın zamanı ve yerini karşı tarafın seçmesine mani olunamaz. Üzümlü Karakolu neredeyse bir taburun barış kadrosundaki personel gücüne sahip.

. Akşam oldu diye. Korucular bütün güçleriyle karşı koyuyorlar ama çatışmanın şiddetinden Irak'tan gelen PKK gruplarının kalabalık olduğu anlaşılıyordu. Çatışmada 10 askerimiz şehit oldu. kışla. kendileri dışındakileri saf yerine koyuyor. Saat '23:OO'da salonun bitişiğindeki komutan odasına geçtim.hiç ihbar ulaştırıldı mı? Askerlerle konuştum. . Burası da dağların arasında kaybolmuş. PKK'lılar köye girdiler oradan da ateş ediyor sanıyorlar. köyün dışındaki evleri mevzi diye kullanan PKK. Yürüyerek dağlarda kat edilen mesafe için bu olağanüstü hızdı. Irak sınırının tam üzerindeydi. köyün nerede ise bütün kadın ve çocukları da helikoptere binmek için birbirini çiğniyordu. 29 Ekim saat 23:30'da Yüksekova'ya bağlı. Tugayın Levazım Şube Müdürü Yarbay Zafer odaya geldi ve: . Basında dördüncü Üzümlü eylemi haberleri: 29 Ekim 1993. . Geldiğim helikoptere bir eve toplanmış. ağlarım. Hala bilmem. "Yine bir sızı var içimde. bazıları ağır 11 yaralı yüklenirken. niye?" (Kişiliği çok farklı olan. . Çukurca daki jandarma komando taburuna. Bu köy bu güne kadar PKK'ya hiç yüz vermeyen ve hiçbir şekilde pes etmeyen vatandaşlardan oluşuyordu. Gözüm acıyor.Sağol Zafer. Şüphe olacakların önüne geçemiyor. çalsınlar bakalım. Şimdiye kadar köyü boydan boya geçip. bütün karakol. içinden geçtiği köyden. güney kuzey istikametinden köye saldıran PKK gruplarının batısına yandan taarruz etti. hayata değişik bakan Yarbay Zafer." Cumhuriyet Bayramı. üs ve mevzilerde askerlerin çalıp söylediği şarkı ve türkülerle anıldı ve kutlandı. sınırdaki Dilekli köyü ve yanındaki Dibecik mezrasının büyük çaplı saldırıya uğradığı haberi geldi. Yüksekova'ya bağlı olmasına rağmen Çu-kurca'ya daha yakındı. Hâlâ bilmem. Tabur. O şarkıyı buldurttum. .) Yarım saat sonra. Öne geçmek. Onda mehtap gam oldu diye. Korucular sürekli yardım talebinde bulunuyorlardı. Bu köyden hiç ölen veya yaralanan korucu var mı? Daha anlatmaya devam edeyim mi? Bu saldırılan Kuzey Irak'tan gelenlerle birleşerek bu köy yapıyor. Bu yüzden 140 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok yaralılar uygun bir şekilde helikoptere bindirilemiyordu.Komutanım daha önce de söylemiştiniz. Gözüm acıyor. korucular dahil. ben de öğreneyim. Hakkari'den döndükten iki yıl sonra rahmetli oldu. her defasında köyden de ateş açıldığını söylediler. Tugaya çıktım. hiç kimsenin 4ulına dokunmuyor. 17 PKK'lı öldürüldü. Siz çalışmanızı bırakıp dalgın bir şeklide bvı besteyi dinlediniz. Ve bu köy kurnazları. Yuksekova'daki birlikler 6-7 saatten önce oraya ulaşamazdı. Çocuklar ellerinde bayraklarla marşlar ve şiirler söylediler. Komando taburu saat 03:00 civarında çatışma bölgesine vardı. ağlarım." 29 Ekim 1993 Milliyet: "Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü Karakolu eyleminden sonra Kuzey Irak'ta takip harekatı başlatıldı.Komutanım Đstanbul'dan bir müzik kaseti getirttim. Ama. o ateş edenleri. Gün ağarırken köye indim. Sınır Alay Komutanı cevap verdi. fakat kesin bir kanıt ele geçiremedik. hemen uygun istikameti kullanarak Dilek-li'ye müdahale etmesi emrini verdim.Anladık komutanım. Köyde 50 korucu vardı. cesurca bir kararla hareket yapmaktır. Hürriyet: "Mehmetçik Üzümlü Karakolu'nda Kuzey Irak'tan gelen PKK'lılar-la göğüs göğüse çarpıştı. niye? Đstemem geceyi. Hakkari'de yaşayan aileler için de gazinoda sade bir program vardı. yolu izi bulunmayan bir yerdi. insanları hiçbir şeyi göremez ve dinlemez hale getirmişti. Takip sınır ötesinde de devam etti. Oraya katıl1993 Dönem! 139 <lım. Gece yüz yüze kaldıkları korku.Hakkari'de şüphelenilmeyen kaç yer biliyorsanız söyleyin. biz de bunlardan öteden beri şüpheleniyoruz. Geçenlerde I larekat Merkezinde gece haberleri için radyoyu açtığımızda bir şarkı vardı.

Paşam çok af edersiniz. Köy demeye bin şahit isteyen burası da. sakinleştirsinler. karakol. . "ben zaten yıllardır çarpışıyorum ama kadınım diye beni koruculuğa kabul etmiyorlar. çok özür dilerim. ben zaten PKK'dan çocuklarımın öcünü alacağım" diyor. Aralarında da devamlı konuşup duruyorlar. . Köyün içinde dolaştım. . Köyün 25-30 çocuğu da epey zamandır benim etrafımda. Bu hergeleler de sizi ve hareketliliğinizi görünce. nereye gitsem beraber oraya geliyorlardı. Şu "zıkkım mevzuat". sizi görmek için. Bu görüntü insanda. Köye geri dönmüş. . Şimdi 16 yaşındaki oğlu ile birlikle yaşıyor. "sizi daha iyi anlarlar. Korucuların bilgileri ile birleştirilince PKK grubunun 150 militan civarında olduğu ortaya çıkıyordu. etmesinler. kucaklarında emzik çocuklarıyla kadınlar önlerinde dunılmaz haldeydiler. deyip du1993 Dönemi 141 ruyorlar. ancak yan Türkçe yarı Kürtçe konuştuğu için beraber geldiği korucu dayanamadı: . Yüksekova'da gece kaldığı evin bahçesinde pusu kurularak öldürüldü) sordum. Dün gece kendisi ve oğlu hepimizden daha çok PKK'ya karşı savaştı. Buna düşünce. orta yaşın üstünde bir kailin ve bir genç geldiler. Üçü de sıra sıra inşa edilmişti. neredeyse tanrıdan başka kimsenin doğru dürüst haberinin olmadığı şu vadide bile. "komutan burada değil" demişler.Neden çevremizden hiç ayrılmıyorlar? . Jandarma komandoları müdahale ederek. Dilek-li köylüleri sadece korucular değil. kelli felli. Ne yapsınlar? . oğlu şu andan itibaren korucudur. . Ben de buradayım. Bazı bölümleri çökmüş. "oğlun 16 yaşında mevzuata uygun değil" demişler. Havadan indi. Muhtar ve korucu başı Necmettin'e (bu saldırıdan beş ay sonra. uzun yeşil entarili.Yerden göğe haklısın. Üç gün tugayın nizamiyesinde beklemiş.Ne diyorlar? . Genel olarak anlaşılıyordu. Size bir arzuhali var.Peki kendisine söyleyin. Bunlar. adamlarına söyle. Korucu anlatırken çevredeki bütün köylüler de başlarını sallayarak. Bir korucu ile birlikte. Tam bu en kritik anda komando taburu çatışmaya girince durum tersine dönmüştü. Yanımdaki korucu başına. hala tüten 3-4 evi askerler ve köylüler su taşıyarak söndürmeye çalışıyorlardı. kilolu. Köyün içinde devlete ait olup da daha önce kapatılmış üç yeri gezdim.Nedir? Anlatmaya başladı. olabilecek en iyi direnmeyi göstermişlerdi. kapılarına çapraz şekilde latalar çakılı halde duruyorlardı.Beyim. Bunun işlemleri için sağa sola koşturmasına gerek yok. . tüfeği çok güzel.Hamile. Başka helikopterler de gelecek. anlatılanları onaylıyorlardı. okul ve sağlık ocağıydı.Silahlara da meraklılar. eli silah tutan kadın ve çocuklar da dahil. tabanca ve bıçağı çok büyük. PKK'nın elindeki ağır silahlar ve sayılarının fazlalığına karşı koymanın da bir sınırı vardı. Bir saat kadar sonra subaylar geldiler.Bir paşayı ilk defa ve bu kadar yakından görüyorlar. bu kadının ailesinden bu güne kadar kocası ve çocukları dahil yedi kişiyi PKK'lılar öldürdü. Oğlunun koruculuğu için Yüksekova'da ilgililere müracaat etmiş. insanlara acı çektiriyordu. yargı ve sorgudan kısmeti olmayan hafif akıllıların tembellikleri de eklenince. Helikopter mûrettebaü bu dalgayı kontrol edecek durumda değildi. . Çalışan helikopterin hızla dönerken fark edilmeyen palleri bazılarının başlarını bile koparabilirdi. oğlunun korucu yapılmasını istiyor. insanlar pratik ve sıradan işlerde dahi kelimenin tam manası ile işkenceye maruz kalıyordu. paşa denince hepimizde. diğer köy ve mezralardan farksızdı.Silahlarla iç içe büyüyorlar Paşam. "çocuktan paşa olmuş" diyorlar. Geçen hafta Hakkari'ye gitmiş. derin bir hüznü yaşatıyordu. Biten bu Ekim ayının maaşı da bu gün . yaşlı tipli bir zat akla geliyor. bu memleketin en dip köşesinde. Şimdi. onları helikopterin yanında uzak tutmaya çalıştılar. çok kıymetli bir şeyini birden bire kaybetmesiyle kapıldığı. Ne istiyorlarsa hepsi yapılacak" dedim.Paşam. PKK'lılar Kuzey Irak toprakları derinliklerine kaçmışlardı.

kendisi önde oğlu arkasında. Onlara: "Bu karakoldan herhangi bir askerin kılına halel gelirse. Bunun için kusura bakmasın. bu karakolda bulunan herkesin kendi gözüyle göreceğini" söyledim. Komando taburu geceyi burada geçirecek. 6 ölü ve 11 yaralı vererek." Basında Dibecik baskını aşağıdaki gibi halka duyuruldu: "Korucular PKK'yı bozguna uğrattı: Hakkari'nin Dibecik köyüne 29 Ekim gecesi baskın düzenleyen 150 PKK militanı. Korucuların biten cephanesi de hava kararmadan taşınmış olsun.000 metre üzerindeki dağlara kar çoktan yağmıştı. sonra. 3. Başlayın. Koynundan bir şey çıkarıp uzattı. Çevre araziyi. hamile veya Hakkari'ye gitmek isteyen kim varsa. Kırışık yüzü aydınlandı. buraya getirilip verilecek. Her zaman olduğu gibi konuşmalar yapılmış. astsubay ve askerlerle topluca görüştüm. Halbuki bu memlekette bir şeyler çoktan kopmuştu. Köye hakim yamaçlardan birine tırmanıp yalnız başıma oturdum. bizim misafirhanelerde kalacaklar. Korucuyla konuştular. Yanımdaki karargah subayı ve komando tabur komutanına: "Bu köyden hasta. Türkiye de bütün dünya gibi televizyonlardan izlemişti. haftalardır onlarla bile görüşemedim. Buralarda. Karakol Şemdinli'ye. Dün 29 Ekim'di. Orhan Veli boşuna dememiş! "Bu memleket için neler yapmadık. Ya buralarda çocukları askerde olan annelerin durumu nasıldı? Birilerine. .Teşekkür ederim.' "Silahlı bir gücü yönetmek bilgiden daha fazlasını gerektirir. Burası PKK'nın Đran'daki Jerma-Betkar ile Zagros kampları arasında.kendisine teslim edilecek. hava kararmadan tugayın kışlasına taşınacak. . birkaç santim boyutlarında. Korucu gene kısa kısa anlattı. "işlerin iyi gittiğine" inanmak. Nizamiyede üç gün beklemiş olmasına gelince. dünya haber ajanslarına göndermiş. Bu. Bize. yarın dönerken ikinci bir emre kadar kalmak üzere bir bölüğünü burada bırakacak. Kimimiz öldük. Subay. . hududun üzerindeki. gelip giden helikopterlerle getirilip teslim edilecek. Đlk darbeyi beklemediği yere. Döndü. ben orada devamlı olamıyorum. Buna rağmen intikal halindeki araçlara tepelerden sık sık ateş açılıyordu. üçgen şeklinde deriden yapılmış 142 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok 1993 Dönemî 143 küçük bir muskaydı.Paşam. 17 asker şehit olmuş. . Gene bu gün ikisinin bir aylık erzağı. 30 Ağustos 1992'de Đran'dan gelen ve gene oraya geri çekilen PKK grupları tarafından saldırıya uğramıştı." 1 Kasım 1993 günü Şemdinli Jandarma Sınır Alayına bağlı Alan Ka-rakolu'na gittim. karakol bina ve müştemilatı ile mevzileri dolaştım. kendileri gibi cesur insanların ancak elini öpmek düşer. 29 Ekim gecesini ve ertesi günü nasıl geçiriyorduk. "ısırıldığında mayhoş olduğu anlaşılan gerçekten" daha kolay geliyordu. PKK bu eylemini videoya da çekmiş." emrini verdim. 50 korucunun ina: di ve komandoların yetjsmesi üzerine. bir vadi boyunca uzanan dar ve kötü zeminli bir yolla bağlıydı. hızlı ve akıllı vur. Konuşmanın bir bölümünü anladığı anlaşılıyordu. Kimimiz nutuk attık. Gene bu gün uzun bir gönder ile en büyük ebatta Türk bayrağı getirilerek. Ben akşama kadar buradayım.Nedir bu? dedim. Kendisi gibi böyle fedakar bir insana biz millet olarak ne yapsak azdır. bunu yapmaya kalkışacakların başına neler geleceğini. törenler düzenlenmiştir herhalde. 3121 rakımlı Kralın Kızı Dağı'nın dibindeydi. Türkiye'nin Đran hududundaki en uçtaki karakoldu. halkın hali işte ortadaydı. Bu karakol da bölük teşkilatındaydı. Karakola geliş gidişlerde yolun iki tarafının mutlaka emniyete alınması gerekiyordu. Bu kahraman kadının oğlunun iki aylık korucu maaşı ile bir aylık erzağı bu gün. derme çatma köy evlerinin arasında kayboldular. Bölgede hava artık iyice soğumuş. bu sizi yeryüzündeki bütün tehlikelerden koruyacakmış. Ateş düştüğü yeri yakmaya devam ediyordu. Ona tam olarak söyle: eşim ve çocuklarım da beni aradıklarında bulamıyorlar. PKK'hlann dün gece ağırlıkla saldırdığı tepeye dikilecek. geldikleri Kuzey Irak'a kaçtılar.

bir hiç uğruna Soldurman beni. sabit bir yerde durmayıp.Hem çok yüksek hem de karmaşık kayalıklarda nasıl fark edebildin? -Artık ezberledim. döküldü cephanelerim toplayamadım. yüzü bana dönük halde arkasında kalan dağda belirgin iki noktanın arasını tarif etti) tek sivri ile yayvan kayalık arasında bütün gün karakolu gözetliyorlar. Bölük komutanı üsteğmen: . Sen atmaca gibi çocuksun. koklayamadım Aman aman. sol yanımdan kurşun yedim Bayıldım düştüm. Gözleriniz gece baykuş.Gidip onları almak için niye bu kadar bekledin? . Kimler çalıp söylüyorsa. bir hiç uğruna Soldurman beni. gündüz şahin. bunların keşif sonuçlarının şöyle veya böyle olması ana grubun saldırısı için çok önemli. Biraz önce binanızı dolaşırken malzemelikte iki bağlama gördüm. onlara layık bir kahvaltı sun. Yara bende derman sende Ya kendin gel ya da bana gel de Kara tren gecikir. Sana zaman vermiyorum ama ayağına çabuk ol. Bu gün sizinle beraberim. sürekli değişikII 144 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok lik yapıyoruz. 1993 Dönem! 145 Düşman galip geldi..Evet. Bölük dağıldı. 5-6 kişiler. . hava kararınca çekiliyorlar.Tam Türkiye-Đran sınır hattının üzerindeler.Komutanım bir aya yakın Kralın Kızındaki (eliyle göstermemek için. dikkat ve uyanıklığınızla. amanın efeler Öldürmeyi beni. . Çünkü uzun zamandır buradalar. Güneş doğmadan geliyorlar. yiyeceğiniz güzel. mermileriniz bol. dedim. bu onun bunun uşaklarına. Ahbap düşman olmuş ben buna şaştım Aman aman. vücutlarınız gece ve gündüz yılan gibi olacak. Geriye kalan sadece. Öyle bir saür atın ki. Mahkeme önünden eğildim geçtim Aman aman. . Đki asker çalarken birisi de söylüyordu. Kaldı ki. belki de hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanını savurur halimi görmez" *** "Gerizler başından hoplayamadım Aman aman. nasıl yapacağınızı göreceğim. Fakat 20-30 metre arkası Đran.Şu anda bizim topraklarda değiller mi? . Gözüm üzerinizde. Bölük binasının arkasından bağlama ve türkü sesleri geliyordu.Biliyorum komutanım. Gün ağarırken gözetleme yerlerine geldiklerinde. size bir daha sırtaramasmlar. bu kayalıklara orası senin. belki de hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanını savurur halimi görmez Gam dolar yüreğime gözyaşını dinmez." .Sen de işi bizim topraklarda bitireceksin. . burası benim diye ölçmeye terzi mi getirecekler? Ben buraya gece iki dağ komando timi gönderir. Siz konuşurken de gözetliyorlardı. belayı kısa bir süre önceden fark etmeniz. . ben de dinleyeceğim. Yarım daire şeklinde oturan diğerleri de bildikleri kısımlara katılmaya çalışıyorlardı.Yüreğiniz cesur. silahlarınız çalışıyor. amanın efeler Öldürmen beni. Nasıl hareket edeceğini biliyorsun.Bu keşif demektir. onları sabaha karşı aldırırım ama bunu sen kendi askerlerinle yaparsan senin bu bölük bir daha eliyle aslan tutar. . "Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel ya da haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene Arılamaz halimi kara tren Gecikir. bu av senin bir pençene bile az gelir.

Bunlardan sadece Derecik'te bulunan taburu Hakkari' de bırakıp. Jandarma Asayiş Komutanlığı Hakkari' den ayrılan taburlardan bazılarına başka vilayetlerde görev verince. "1. 1990-1991 yıllarından itibaren bizim tarafımızdan döşenmiş 28. bir kısmı memleketlerine dönemediler. Kasım ortalarında Hakkari'nin tamamı kar altındaydı. 5. Bölgede batıdaki Tugaylardan gelen beş takviye piyade taburu varII 146 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok di. T. güneyindeki Alan-düz (Oramar) ile gene Hakkari Merkezinin 20 km. ..Đşte şimdi karakoldaki herkesin kafasındaki paslı çiviyi söküp attın. Kötü oduncu. büyük kısmı hastalıklı.Komutanım Kralın Kızı temiz. 6 Kasım'dan itibaren Yüksekova bölgesinden Çukurca doğusuna intikal ettirilen 4. emir verildiğinde Hakkari'ye dönmeye hazır olmalarını bildirdim. 10 Kasım günü bu Tabura Van'daki kışlasına dön emri verirken. Basyan. bu yaz alanlara çok yükseldi." Kötü hava şartları ve derin kar faaliyetleri belli ölçülerde etkilediği için karargahta bulunurken önemli bir konu olan mayınlar üzerinde çalışma yapmak gerekiyordu. Yaralıların ilk tedavisi karakoldaki doktor tarafından yapıldı. Hedef bulmakta güçlük çekiyoruz.C. Bir yüzbaşı. . nin alanlar üzerine baskısı arttıkça. Bunların kayıtlarına . 2.Ayrılırken Bölük Komutanına. Sınırdan itibaren. Bir hafta sonra 9 Kasım 1993'de Alan Karakolunun kurduğu pusulardan birine gece Đran askerlerinden oluşan bir grup düştü. PKK ile ilgili hassas dinleme kaynak çıkışlı bir mesaj aldık. Đki gün sonra 3 Kasım sabahı Şemdinli Sınır Alay Komutam aradı ve Alan Karakol Komutanı üsteğmeninin benimle görüşmek istediğini söyledi: . Irak'taki Hakurk (En büyük kamp).Jerma-Betkar. Hakkari batısı ile Şırnak arasında kalan dağlık alanı beş gün taradı. Hakkari'de Temmuz 1993 itibarı ile her yerde karşımıza çıkabilen PKK' nin mayınlarından başka. 3. diğerlerini kış döneminde batıdaki garnizonlarına dönmek üzere serbest bıraktık. Bölge için önderliğin merkezden verdiği hedefler çoğunlukla gerçekçi değil..C. doğusunda Karanlık Dağ (Kato) 'da . Daha sonra sorgulanmak üzere istihbarat kuruluşlarına teslim edildiler. 6. Kayıpların yerine gönderilen elemanlar yetersiz. kış operasyonları için bütün hazırlıklarını tamamlayarak. Mayınları Hakkari'ye dışarıdan gelen istihkam taburları döşemişti. T. iki kışlık kampının olduğu.Bütün gece tırmandık. Tebrikler. Bunlar genellikle Đran ve 1993 Dönemi 147 Irak sınırlarındaki karakollar bölgesinde bizim topraklarımızdaydı. Zagros. halk yöreyi terk etmeye başladı. 115 santim yüksekliğe ulaştı. Botan Eyaleti Behdinan bölgesi (Hakkari) sorumlusu Suriyeli Topal Nasır'ın (kod Halat. . Mezi-karyaderi. gözlerinizden öperim. karşıladık. cesarettir. Yurt içinde artık.Hareket tarzını söyle. Dağ ve Komando Taburu. Đkiyaka Dağlan ile Balkaya Dağları'nda kışlık kamp işletemiyordu. dört saat içinde kışlada." 3 Kasım 1993'de Hakk?ri'de sabahla birlikte başlayan lapa lapa kar. Bir Đran'lı asker öldü. Aynı tarihlerde PKK Đran' daki Kalareş. "Kralın Kızı'nın sonucunu bizzat bana rapor edeceksin" emrini verdim. T. 4.C. baltaszyla cebelleşir. genel mevkii Kuzey Irak) bölücü eşkıya liderine verdiği 10 Kasım 1993 tarihli dönem raporuydu. Fakat Hakkari Merkezinin 30 km. "Hatayı önlemenin tek yolu ihtiyatlı olmak değil. Gün ağarırken gözetleme yerine geldiklerinde. yapılan keşifler ve şimdi daha iyi çalışan istihbarat akışından anlaşılıyordu.000 mayın vardı. takdk ve sosyal sebepleri vardı. Zap (Şivi) ve Metinan kamplarında kışlık düzene geçmiş görünüyordu. bir teğmen ve üç Đran'h asker yaralandı. Bunun. nin çok önem verdiği bir alanda bulunuyoruz. idari.

Đşlemin yapıldığı da bir tutanakla belgelenecektir. Ne kadar güzel. Bunlardan biri.Đhbarda bulunarak alacağı yasal para.K. son durumlarını gösterecek şekilde işaretle. Đşin esas ilginç yanı. . bu malı satarak alacağı paradan daha fazla olabilir. Aynı gece.Bunlar iki ay önce yakalandı. "Avrupa gezisine de. . neresi mayınlı ise bunları 1/25000 mikyaslı haritalara manzara krokisi gibi renkli kalemlerle. Alay Komutanına: . nerede olduğunu ortaya çıkarmışlardı. Karakolları dolaşırken hep aklım. Bu işi bir ayda bitireceksin. Đhbarcı yerini gösterdi. herkesin kolay anlayabileceği. K. iki iç güvenlik karakolunda daha görmüştüm. Seminere "daha sonraki yıllarda katılmamın uygun olacağını". gözcü ve keşifçileri ile tespit ederek. ve Jandarma Genel Komutanlığı birliklerine aşağıdaki yazılı emri yayımlattım: "Yürütülen bütün faaliyetlerde esrar.Bunlarda esrar var Komutanım.Bu çuvallar nedir? .tam hakim olup çok iyi bilinmesi gerekiyordu. teknik bilgi ve uzmanlığını da sergileyerek bizzat kendin o yerlerden sorumlu rütbelilere göster.Kime aitmiş? . .Bu malı yakalayanlar da vasal ikramiye alacaklar. ürünler nerede bulunuyorsa. Fiziki yerlerini. . içinde bulunduğumuz ağır koşullarda katılmak istemediğim. Seni bir ay aramayacağım." Bu sıralarda Genelkurmay çıkışlı iki mesaj geldi. . mayın kayıtlarının tamamını bölgeler halinde tasnif et.Yerini bilen ihbarcı kime ait olduğunu bilmez mi? . birliklerin başından ayrılmamın söz konusu olmadığı". Ama bu defa Hakkari'nin içinde Merkez Đlçe birliğindeydik.Komutanım savcılığa bildirdik. -Albayım. iki ayrı mesajla üst karargahlara bildirildi. Şimdi tam sırası.K. sen de bu sene yeni atandın ve sürekli harekata katılıyorsun. Tugay Đstihkam Şube Müdürü ve Savaş istihkam Bölük Komutanı Yüzbaşı Yıldırım'ı çağırdım: . En geç . Emrin aksine hiçbir harekete rastlanmayacaktır. . "buraya nereden nasıl saldırılır? Buradakiler nerelerde ne yapabilirler" de olduğu için diğer sıradan şeyleri önemsemezdim. Davası başlayınca mahkemeden isteyecekler.Onu bulamadık. Askerlerin gidiş ve gelişlerde kullandıkları patikalar ile kullanmaktan kaçındıkları yerleri de. Bizim mayına basıp ölen ve yaralanan hiç militan olmadı. Yakın hepsini hemen. Kasımın son haftası karargaha aşağıdaki iki emri verdim: 1. yeni general ve amiral olanlar için Genelkurmay'da yürütülen bir seminere. Hangi karakol bölgesinde. Mayınlı bölgeler PKK'lılar tarafından öğrenilmesin diye bilinen sembol ve işaretler de kullanılmıyordu. diğeri de bir ay sonra Avrupa'ya yapılacak gezi için hangi tarihte katılmak istediğimle ilgiliydi. Birer suretini de alay. Bu tip çuvalları bir.Anlamadım! . serbestsin.Đhbar geldi. bunun işlemlerini bitirelim.Yıldırım. sahipleriyle birlikte yakalanamadığı takdirde. eroin.Kendisi de olabilir Komutanım. Terk edilmiş bir köy evinde bulduk. Mesela.Ne esrarı ? Burada ne geziyor? . Yakalayanların da kimliklerini verdik. neyin. PKK unsurları hiç mayınlı yerlere girmiyordu. Çünkü köylülerden ve koruculardan bunların yerlerini öğrenmişlerdi. ve benzeri uyuşturucular ile bunların hammaddeleri. . tabur ve karakol komutanlarına ver. aynı yerde yakılarak imha edilecektir. Karakol Komutanının odasında orta büyüklükte üst üste konmuş kahverengi altı çuval dikkatimi çekti.Nasıl yakaladınız? 148 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok .Yakalayanların kimlikleriyle ilgisi ne? . Geçen zaman içersinde vadi yamaçlarında bulunan yoğun kar ve yağmur nedeniyle yer değiştirmeleri kaçınılmazdı. . daha önce de seninle konuştuk. Hakkari Đl Jandarma Alay Komutanı ile merkez karakolunun içini dolaşıyorduk.Daha erken bitireceğim Komutanım. . Üzümlü Karakolu civarında bazı bölgelerde bu durum çok bariz görülebiliyordu.Bir yaşıma daha girdim. ömrümüz hayretle geçti.

Ne zaman? Nerede olacaklar belli olmadığından PKK. niyetimizi açıklayan bir yazı ile ihtiyaç listelerini çıkartmamız gerekiyor. Geçenlerde Üzümlü Karakolu'nu nasıl bizim malzemelerle donattık? Bu örneğe göre malzeme listelerini düzenleyebilirsiniz. Onay için hemen üst karargahlara gönderelim. beslenecek. 1500 asker olarak sahra koşullarda. Bunları Batıdaki depolardan Hakkari'ye getirtmek için. Bahar zamanında itibaren. On yıldır verilen zayiata bakın büyük kısmı hep karakollarda.üç ay içinde. Havanın asgari üç gün yağmaması lazım. kış mevsimi ise en kıymetlisidir. kış ve bahar mevsimlerinde çiftliklerin çitleri içerisindeki binalarda 200-300'lü gruplar halinde topluca yaşıyorlar. Ben de görüşeceğim ve her komutana bunu açıklayarak fikirlerimizi kabul ettirmeye çalışacağım. Neden? Çünkü sabit ve durağan haldeler. 46 kilometre içerdeki Irak arazisinden gireceğiz. Đç güvenlik karakollarının bağlı olduğu il jandarmayı normal halinde bırakabilirsiniz ama. bölük ve tabur düzeninde muharebeye girmezler demeye kalkışmasın. Tavukların . özel teçhizatı dikkate almanıza gerek yok. Grupları kamplarda siyasi ve askeri eğitimlerini tamamlayarak. Hayır! Dört mevsim yapılacak. iki alay ve dört taburdan oluşan ve mevcutları 7000 askeri bulan sınır birliklerini seyyar jandarma gibi düşünün. Her mevsim bu mücadelede ayrı ayrı kıymete sahip. barınacak gibi malzemeye sahip kılmak. Birlikler iki taktik vazife yapacak şekilde gruplanacak. Er olarak yapacağım her şey bu kadardır. Dağ ve Komando Tugayı'nm tabur ve bölük komutanları ile karargah subaylarını toplayarak aşağıdaki emri verdim: "1994 baharından önce. silahım çalışıyor mermim tamamsa düşmanın üzerine yürürüm. Şimdi yapılacak şey. bulundukları yerde yakalayıp azami zayiat verdireceğiz. "U"nun ağzından içeri girenler. Taslak planı çatın. Tek fark. Türk-Đran-Irak topraklarındaki dağlarda çevrili "U" şeklindeki kampa. bölgelerine sevk edilmeden önce. görüşelim. Bu mevcut neredeyse Dağ ve Komando Tugayı'nın asker mevcudunun iki misli. planlı ve dört başı mamur şekilde yapılmış keşifler halinde bunlara saldıramayacak. derin kar ve şiddetli soğuklarda muhabere koşullan altında. maksadımızı. tabur komutanının komutasında. Askerin muharebesi "tek er" faaliyetleriyle biter. PKK'nın yurt içi ve yurt dışındaki kamplarına büyüklük ve tehdit önceliklerine bakarak. "U"nun açık ağzı olan. muhabere edecek şekilde hayal edin. Đster tabur ister ordu taarruz etsin benim yapacağım "işler" hiç değişmez. Ben er 150 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok olarak sürünürüm. Kuzey Irak'ta Hakkari bölgesine dönük altı PKK kampından en büyüğü olan Hakurk kampına taarruz edeceğiz. "Sürgü" görevi ile vadi tabanındaki PKK gruplarını kanatlarda bulunan dağların üzerindeki derin karlı alanlara atacak. Hakkari'de üç alay halinde 9000 jandarma var. ateş ederim. kendime güvenim yerindeyse. 2. sakın kimse. Bu taslak planı hazırlayınca bizim Jandarma Alaylarından da görüş ve değerlendirme alın. 6-7 bin askeri sahra koşullarda yaşayacak. çiftliklerinden ve binalarında ayrılıp dağa taşa. bunların muharebe eğitim standartları manga ve takımdır. Bir Dağ ve Komando Taburunu örnek alın. her zaman her yerdesin. Bu çalışmayı da birkaç gün içinde bitirelim. "subaylar" bölük ve takımları muharebe ettirmek için "subay"dır. Hemen söyleyeyim. sıra ile veya aynı anda birkaç tanesine birden taarruz edeceğiz. Operasyon deyince herkesin aklına genelde yaz mevsimi geliyor. Dağ ve Komando Tugayının tamamı bu harekata katılacak. "Bilinmezlik" yeryüzündeki tüm canlıları rahatsız eder. Lüzumlu hallerde tabur şeklinde muharebe edecekler. mevzi alırım. Gayri Nizami Harbin de temel kurallardan biridir. karşı taraf benim ne zaman nerede olacağımı ve ne yapacağımı bilemeyecek. Hududu korumak demek binada bulunmak mı demek? Yine huduttasın. 1993 DöNEMt 149 Hareket ve inisiyatifleri kaybolan parçalanmış gruplara da ikinci vazife için hazır bekleyen birliklerle "Kartal Hamlesi" yapılacak. Harekatın tam zamanını meteoroloji raporları belirleyecek. Binlerce tavuğu olan bir tavuk çiftliğini düşünün. Bölge sorumluları yine aynı olacak fakat binalarına. dar alan ve mevzilere asla bağımlı olmadan bölükler halinde arazideki üslerde bağımsız faaliyet gösterecekler. Harekatın kod adı "Ejder-Kış"ür. Yani taburları karakol şeklinde değil. dereye tepeye dağılıyorlar. Böylece Hakkari'de 1994 yazını rahatlatacağız.

(1994 sonundan itibaren de soğuk iklim malzemeleri gelmeye başladı . üstelik de hiçbir tehlikeye manız kalmadan yaşamlarını sürdürmelerine meydan vermeyeceğiz. Đstekle. ıslaklıkla beraber içindekileri üşütüyordu. PKK'nın bulunduğu yerlere helikopterlerle yaklaşırken bölgedeki karakolların uçtuğu seviyeler bizim uçtuğumuz yüksekliklerin altında kalıyor ve bir kayalıkta tertiplendiğimizde kartal yuvaları bulunduğumuz yükseklikr 152 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok lerden aşağıda bulunuyordu. eksiklerimizi ortaya çıkaralım. ikmal kanallarından kadro tipi başka malzemelerin temini. dağlarda. hem de su gibi akıyordu. Ortalama 2800-3000 metre yükseklikte. Kar kıyafeti herkese şart olduğundan. karla kaplı alanlarda kardan mağaralar. karda bu arada uzun sürede donarak oturmuş. ne de kimsenin bir yerde duracak zamanı vardır.ılarak hizmete hazır hale getirdik. verdiler. Sert koşullarda yedi ila on gün barınabilecek şekilde ihtiyâçlarımızı tespit edin". eksi 20-30 derecede askerlerin arka çantaları ve çadırları ıslandığında. karları çiğnenmiş. tedariki. PKK'nın omurgasını kırmak istiyorsak. Aslında tugayın kış malzemesinin ne olup olmadığı meydandaydı. dağlarda. birbiri üzerine. tüneller yaparak içine girmek mümkün değildir. yüzlerce kilometre bu tip naylonları temin etmek mümkün olmadığından hepsini batıdaki şehirlerden satın alarak Hakkari'ye getirttik.yiyecek ve cephaneyi ko-nımak içindi. Herkes birliğini. Keza botlar da aynıydı. Bazı pratikler geliştirmeye ihtiyaç vardı. Kar kıyafetlerini süratle Kara Kuvvetleri 'nden istedik. Gerçek muharebe yaşamında. Verilen kartalı . kış donatımlarını kontrol ederek. Kış ve bahar iyi değerlendirilmediği sürece "yazın bedeli" hep yüksek olacaktır. Ne yumuşak ve derin karda bunların inşası mümkündür. Böyle şeyleri klasik muharebelerde aylarca aynı hat ve yerlerde savunma düzeninde kalmış. teslimi gibi bürokratik işleyişlere bağlı kalamazdık. ayı pençesinden daha önemliydi. rahat rahat hazırlık yapmalarına. Dolayısıyla altındaki elbiseyi de ıslatarak derece derece nemin iç çamaşırlara geçmesine sebep oluyordu. kendi çadırlarının üstünü örttüğünde. ayı pençelerini herkesin giymesine gerek yoktu. Hava Kuvvetlerine yazı yazarak Kayse-ri'deki fabrikalarında dökümü yapılan bir kartal istedik.) 1993'te. dağ geçitlerinde muharebeye hazırlasın. Civarımızdaki şehirlerden binlerce mumu bulmak. Bugüne kadar dağlarda yaptığımız operasyonlarda. bulunabilmeleri hangi mevsimde daha akıllıca. pratik ve en doğrudur? Arkadaşlar ne kadar açık ve sade bir durum değil mi? Savaşın birinci kuralı "düşmanı rahat bırakmamaktır". rüzgarın taşıdığı soğuk. daha hızlı.yakalanmaları. Ege'deki bir birliğin askeri. toplanabilmeleri. mantılı. Kış ve bahar döneminde. Her taburun dört bölüğünden sadece birine yetecek kadar haki elbise üzerine giyilmesi gereken "beyaz kar elbisesi" ile yine bir bölüğe yetecek kadar hedik (ayı pençesi) vardı. PKK kamplarında şurada burada gördüğümüz sayısız naylonların amacı da insan. içerisinde bir mum yakıldığında bulundukları küçük mekan birkaç dakika sonra hemen ısınıyordu. onların. şiddetli soğuk ve derin karda. taarruz hızı kesilmiş. Đç ve dış giysileri. ne böyle bir zaman. Beyaz kar elbiseleri de nor' 1993 Dönemi 151 mal patiska kumaştan yapılmış olduğundan. Veya bu tip tesisler ancak gösteri tipi tatbikatlarda görülebilir. karın üzerine bir-iki yatıp kalkmadan sonra ıslanıyordu. Hareket halinde. Bu kıyafetin naylon ve imperteksten olması gerekirdi. ne de bunlarla uğraşabilecek asker vardır. Bütün kamplara hızlı. hangi kışlık iç çamaşırı ve parkayı giyiyorsa. kartal dalışıyla seri darbeler vuracağız. Ayrıca. Zaman hem kılıç gibi kesiyor. Eldekileri bakım ve onanma . Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'ndaki asker de aynı şeyleri giymekteydi.ayları çok olan birlikler yapılabilir. haftaları . Öncü ve Đz açıcılara vererek mevcutlarla idare edebilirdik. 2-3 asker. bu güne kadar bilinen ve yapıla gelenin tersine harekatın kış koşullarında yapılması şarttır. barınaklar. Bir depodan bulup gönderdiler.

karakol etrafından fazla uzaklaşamıyorlar.Üzümlü'de eksik olan bir şey yok komutanım. karargah subaylarının büyük kısmı çekildikten sonra. on bir yaralı vardı. Sabah olurken karakola indim. "Üzümlü karakol bölgesinde çatışma çıktığını" söyledi. emredersiniz! 1993 Dönemi 153 Đki Jandarma Özel Harekat komando timi 9 Aralık 1993 gece yarısı Üzümlü Karakolu'na girdi. Irak topraklarından itibaren içerlere doğru sadece dağlar karlı kaplı. 12 Aralık 1993 saat 21:15'te Çukurca Sınır Alay komutanı aradı. hem sızmanın tamamlanıp da saldırının başladığını düşünen. doğrudan karakola yapılan atışlardan da bir asteğmen ve bir karakol eri şehit olmuştu. hem yaklaşmanın.Bir istihbarat mı aldınız komutanım? .Bazı katır izleri bunu doğruluyor.200-220 militanlı bir PKK grubu saldırıyormuş gibi kıymetlendirilmişti. Harekat Merkezindeki kabartma harita üzerinde 2-3 saat. Jandarma Komando Taburu iki bölüğü ile müdahale etmişti ve tabur komutanının . Bu iki tim gündüzleri karakolda istirahat edecek.Anladım komutanım. Komando timlerinden biri astsubay çavuş dördü komando eri 5 şehit. korucu kimsenin haberi olamaması için oradaki subaylar ne gerekiyorsa. Daha fazla ilerlemememizi söylüyorlar. Kuzey Irak topraklarına girdi. Harekat Şube Müdürü çalışıyordu. karakolun altından Kuzey Irak'a girecek. . Đki komando timi pusu kurmak için karakoldan hareket edip. köydeki korucu ve milisler tarafından açılmıştı.Kayseri'den Hakkari'ye bir kamyonla taşıdık ve Tugay'in kışlasına. Timlerin Üzümlü'deki üçüncü akşamı." 8 Aralık 1993'tü. Çukurca'daki Komando Taburu da karakola intikal ederek. . yarın Jandarma Özel Harekat Grubu'ndan iki komando timi Üzümlü Karakolu'na taşınsın. Çukurca bölgesinin tamamındaki Kuzey Irak arazisi Barzani'nin mıntıkalarıydı ve köylerin tamamı onun aşiretine aitti. . Şemdinli-Çukurca hattından güneye.Ahmet. Üzümlü köyünden karakola saldın başlamıştı.Orası öyle de. Üzümlü'ye saldırmak için yaklaşmakta olan PKK grubu ile karşı karşıya gelmişlerdi. arazinin genelinde kar olsa da yürüme ve yaklaşmayı engelleyecek. Bu iki komando timinin varlığından askerler dışında. "General. peşmergeler de onun silahlı adamlarıydı.Hayır. Bu karakola daha önceleri yapılmış olan saldırılar da bu geceki gibi olmuş. Yaralıların çok fazla olduğu ortadaydı.Dün geceki yaralıların bir kısmı o köyde tabii. Bazı hesaplar yaptım. Đlk darbeyi de bizim timler vurmuştu. Sabahleyin köyde bir tek kişi yoktu. karakola gece gizlice girecekler. orada bir şey olacakmış gibi bir his var içimde. Çatışma bütün gece devam etti. .Silah kullanarak engel olabilirler mi? . Toplam yedi şehit. Kan gölüne dönmüş yerlerde dahi hiçbir ceset yoktu. yükseklik durumlarına göre. her şeyi yapacaklar. karşımıza silahlı peşmergeler çıktı. .Kararlı görünüyorlar komutanım. aralıklarla sürekli yağdı. sakin bir ruh halinde bulunmaya çalışarak. Psikolojilerini ne kadar yükseltirsek kendilerini o kadar iyi hissederler.Komutanım. köydekilerle birleşince . 3 Kasım'dan itibaren bölgenin tamamını kaplayan kar. Fakat silah seslerinin duyulmasından 15-20 dakika sonra. köylü. . Dağ ve Komando Tugayı'nın bir sembolü olarak kayaların üzerine yerleştirdik. Timler helikopterle doğrudan karakola değil. Kuzey Irak'ta yürüyüş halindeyken. zorlaştıracak seviyelerde değildi. Gece. Bu gece maskeleri aşağı inmişti. Kuzey Irak'tan 100-120 kişilik PKK grubu gelmiş. düşman dışında hiçbir şeyle ilgilenmemelidir. PKK'mn kaçıramadığı 24 ölünün büyük kısmı Kuzey Irak top-raklarındaydı. Hepsi kaçmıştı. kırk santim ile iki metre arasında kar vardı. keşke bir istihbarat olsa. PKK gruplarının durum ve psikolojilerini hissetmeye çalıştım. . dedim. Kuzey Irak topraklarına 8-10 kilometre girmiş olan Jandarma Komando Tabur Komutanı Kasimasi köyü yakınlarından aradı: . sıradan bir faaliyetmiş gibi uzak bir yere bırakılacak. Her gece başka bir yerde pusu kuracak. Köyden gelen ateşler. . Gece. Şehirleri birbirine bağlayan vadi yollarından başka her yerde. gün ağarmadan karakola dönmüş olacaklar. her şeyin PKK'lılarca planlandığı gibi gittiğini sanıp.

dedim. Atılacak taş. 200 kişilik PKK grubu Üzümlü Karakolu'na baskın için gelirken. başlıktan verilmişti.Görüşmesinden sonra bana. Köylerin hemen arkasında da PKK'mn Metinan kampı mevcuttu. dedim. Türkiye'nin en jn rar-*~ ırnılvlZ) büuin ağırlıkları atük. bize caka satacak nankörler. tam 4. pasına 1.dedim. 15 Aralık 1993.5 saat geçti. onlar yolcuyken daha çok görüşeceğiz. O da "Osman Paşa'ya söy-' ÎT ^ ^ani'nin peşmergelerin hiçbirinin kılı-I ? ı j ~^aksa operasyonu yapabilir" demiş. tam sayfa başlıktan: "Sızma harekatı: Önceki gün PKK'ya son yılların en büyük darbelerinden birini vuran güvenlik güçleri.as*fihkta yapılabilir. Farklı bir şey söyleseydin yadırgardım. bir astsubay ve üç er şehit oldu. Hürriyet: "Basamadan basıldılar. Araştırdım körfez harbinde burada 600 kişilik bir Irak taburu varmış. ilk defa gece sızma harekatı gerçekleştirerek PKK'yi pusuya düşürdü. Sabah: "Aynı karakolu 5 nci kez basan 24 PKK'h öldürüldü. Đstihbarat Baş-j J1 . Sen farklı bir istikametten Türk topraklarına dön. 24 PKK'h öldürüldü.S j"ğu herkesle görüştü. PKK'sıyla peşmergesiyle dolu daha güneye sürmek 200 asker için gündüz gözüyle büyük bir risk ve anlamsız kayıp vermekti. Irak topraklarında da süren operasyon sonucu 24 PKK'h ölü ele geçti. r\ ¦"///l^îÇîyvpnuşmayı sonuna kadar dinledi. şimdi gideceğimiz bölge ve Ç™a ^Izümlüye saldıranlar da oradalar." -(K)1 ^ ^at 14:30'a kadar belki 10-15 kere Ge-. Sonra: A u ?Uk kcfe/-^^. Sürprizlerle dolu vadilerde. saatson. . bu eylemler gazetelerde "Yine mi Üzümlü" diye birinci sayfada. Đlk anda PKK'ya 17 kayıp verdirildi. Tabur komutanına. '17 ^ rz etmişler. Kuzey Irak'tan gelen bir grup terörist dört kez baskına uğrayan Çukurca'nın Üzümlü Jandarma Karakoluna roket ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Asgari '* ĐH rekat arı kovanmın icine dalmak şekt\j myıt1!' . zaman çokgeçü iyi bir kotek ı Osman //i / T ^t h' • -/r şey ka^ma^1' komutanım . PKK Üzümü Karakolu'na daha önce dört saldırı gerçekleştirmiş.Aşiret bir ortaçağ kurumudur. Hürriyet.I Ke 70nun. Kuzey Irak'a giren komandolar harekata başladı. . Bir subay. -Peşmergelerin başındaki hokkabaza söyle.J Ic(zda diye. Basın. ' Diyarbakır'a gitmek üzere ayrıldı. Daha fazla ilerlenmek istendiğinde peş154 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 1993 Dönemi 157 mergelerden de ölenler olacaktı ama önemli olan bölgeye yabancı olan taburu. tüfekle. Ne olmuştu da Üzümlü Karakolu artık haberlerde yoktu? Merak eden de olmadı. " f. Bu beşinci saldırı için gelişleriydi ve Kuzey Irak'tan karakola yaklaşırken yakalanmışlardı. -oyeo aoo^rruz ettiğimizde bunların denilen kampıııa k*»^k_ Üzümlü saldırısından sonra bizim uıgor uvfi orta(ia. her çeşit tuzak ve pusulara müsaitti. Kışla temeline kadar yıkılmış. hiçbir yardım alamayan askerlerin tamamını peşmer-geler bir gecede kesmiş. yiyecekle PKK'hları köylerinde saklayıp. Kuzey Irak'a sızma harekatı gerçekleştiren komandoların pususuna düştü. 24 ölü Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü Jandarma Karakolu'nu basmak isteyen PKK'lılar hezimete uğradı.5 saat kaldı.Komutanım bu bölgede eski bir Irak kışlası var." 13 Aralık 1993. Bar-t an ile ^^3 ne yapmaları lazım? Bunların da I . Her şeye rağmen he-i%bĐf i ıTfMrşılaşabiliriz. 12 Aralık 1993'ten sonra Türkiye bir daha Üzümlü adını hiç duymadı.yanında 200 kadar asker vardı. Türkiye'den aldığı maaşla. Sonunda f '^Th^' Seldi. Ateş desteğinden vaz-^u/ilkl11 H JLetik0?*-™1** «Çamayacağı için tahliye W. bakalım daha ne kadar birilerini kandırmaya devam edecekler. Biz hancı. ürkütülecek kurbağaya değmezdi.1rimır bölgesinde kaldlk fag^S1II5>an Hürriyet gazetesi aşağıdaki habe- Iw:fîra . Üzümlü çatışmasını aşağıdaki bilgilerle halka duyurdu: 13 Aralık 1993. bu adamların yaşam alanları.

bütün ağırlıkları atük. Đstihbarat Başkanı arzda.Osman Paşa harekat için Genelkurmay'dan haber bekleyeceğiz. Komando Taburu'nun neden daha güneye gitmesine mani olmaya kalkışmaları ortadaydı. Haber kaynaklarının birbirini onaylayan en sağlam bilgilerden biri de. Dağ ve Komando Taburu Çukurca'ya karadan intikal ettiler.Bizim Asayiş Karargahı bildirdi.5 saat geçti. sisin kalkmasıyla harekata başlamak üzereyken. böyle olacaksa operasyonu yapabilir" demiş. n. Kendilerini karşıladım. Dağ ve Komando ve Jandarma Komando Tabur komutanlarıyla 19 Aralık gecesi plan üzerindeki son görüşmeleri yaptık. Jandarma Asayiş Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı Çukurca'ya geldi. 2. Ya-' ' nmişler. şimdi gideceğimiz bölge ve köy onların. ihtiyaç halinde yere atlayan komandoları destekleyeceklerdi. 20 Aralık 1993 günü Kuzey Irak'taki bu bölgeye taarruz etmek üzere. . süratle vurmak. Son olarak da en güvenilir olanı helikoptere bindirip. O da "Osman Paşa'ya söyleyin operasyon sırasında Barzani'nin peşmergelerin hiçbirinin kılına halel gelmemeli. Harekat Başkanı arzda diye. Türkiye'ye nazaran daha alçakta kalan Irak arazisi göz gözü görmeyen sis denizi gibiydi. Dağ ve Komando Tabum ile Hakkari'deki 2. Sonunda Hasan Kundakçı Paşa'ya haber geldi. .şmerge karakolunu basan dağ koman/ l^w -i 'daydım. beşi de Kanimasi köyünün içindeki evlerdeydi.Hakkari il Jandarma Alay Ko-' ""Q. Türkiye'nin en doğusundayız.5 saat kaldı. Ancak [/ yorsun. dedi. PKK grupları ile Üzümlüye saldıranlar da oradalar. Durumlarını ona göre ayarla. Harekat 20 Aralık günü gün ağarırken başlayacak. fd r 156 Unutulanlar Dişinda Yenj Bir Şey Yok 1993 Dönemî 157 defa ben sorguladım. onun için onay almayı düşünmedim.Mezi-Karyaderi Kampına taarruz ettiğimizde bunların denilen karakolların ne olduğunu gördük. Kobralar havada bulunacak. dokuz adet karaşahin. buradaki yaralıların tedavilerini bir Alman doktor ile bir Alman hemşire yapıyordu. .Komutanım hedefler yeşil hat denilen yerin 15 km içinde. Harekat. Oraya giünek istiyorum. Her zaman altın değerinde olan zaman.Albay Necmettin sınıf arkadaşımdı.. II Hasan Paşa saat 10:00'dan saat 14:30'a kadar belki 10-15 kere Genelkurmay Karargahında bulduğu herkesle görüştü.Genelkurmay Başkanı'na arz etmişler. .%nun PKK'hların ele geçirdiğini belir/' dû irjece bir "sızma °Perasyonu" gerçekleş-/ ?llge<l . 20 Aralık sabahı. Üzümlü saldırısından sonra bizim birliklerin karşılarına çıkmaları ortada. Tugay'ın kışlasına geldiler. 09:30'da. süratle dönmek. Bar-zani ve peşmergelerin daha başka ne yapmaları lazım? Bunların da hepsi bir tarafa havanın kararmasına 1. Süratle gitmek. sınıra paralel uçarak. Saklandıkları yerlerden dördü arazideki sığınak ve mağaralarda. havadan hücum tarzında bir taktik akındı. 1200 komando ve iki süper kobra helikopteri. Her şey tamamdı. harekatın özüydü. (Kato) civarından bir ihbar aldık. herkes tam inisiyatife sahip. Görüşmesinden sonra bana. tam 4. Kuzey ^. Bunlar saldırıya katılmayan başka gruplarla birlikte dokuz ayrı yerdeydiler. uçar birlik kullanılarak. Hedeflerin üzerine alçak uçuşla yaklaşılacak ve doğrudan hedef bölgesine atlanılacaktı. Diyarbakır'dan istenen helikopterler de aynı gün Hakkari'ye. bu harekatta paha biçilmez kıymete sahipti. Harekat arı kovanının içine dalmak . Yüksekova'daki 1.r\ -ir /»rnandoları 27 PKK'h öldürdü. Asgari altı saate ihtiyacımız vardı. hava kararmadan aynı gün aydınlık süresinde bitirilecekti. Oradan da Genelkurmay Başkanı'na arz edelim dediler. Üzümlü'ye gelen PKK'hlarm 86 yaralısı vardı. Biz hafif donanımlıyız. Çukurca Jandarma Sınır Alayı kışlasında karargah subayları ile harekata kaülacak olan 1. nerede ne kadar PKK'h olduğunu nokta nokta tespit ettik. . bir haftadır bu bölgelerde olduğu veçhile sisle başladı. Aldatma planı gereği 20 Aralık'ta Çukurca'ya uçacaklardı.

Yaralılarımızı da gece helikopterler uçamayacağı için tahliye edemeyiz.Komutanım henüz Kato Dağı eteğinde iken PKK. topografya.Sen Hakkari'ye dön. komutanım .Bunu bana niye soruyorsun.dedim. ilk ateşte benim habercim şehit oldu. Ateş desteğinden vazgeçtim. (Ona telefonda Dağ ve Komanda Tugayının bir hafta içersinde oraya taarruz edeceğini söyleyemiyordum. Ben ve bütün birlikler gece sınır bölgesinde kaldık. orada da bir iki gün dahi kalamazlar. Polisler bu gece burada kalmayız diye Hakkari'ye doğru gidiyorlar. harita. Đyi bir kötek yiyeceklerdi ama olmadı işte. Hakkari il Jandarma Alay Komutanının aradığını söylediler.Gene de sen bilirsin Osman Paşa zaman çok geçti.Temas ne zaman sağlandı? Siz tam neredesiniz? . Benim yanımda da iki tim var. hava araçlarını sevk etme. 15-20 dakika içinde altı PKK'lı öldürülünce.Komutanım başlarında ben olacağım.şeklindeydi. . Temmuz ayında bile en kalın kıyafetlerle üşünülen bu yerin şimdi Sibiryadan farkı yoktu. Dağ Komandoları 27 PKK'h öldürdü. 26 Aralık saat 01:00'de Tugay'ın batısındaki 3. Fakat kısa bir süre sonra çatışma çıktı. Aynı gün Şemdinli Derecik 'teki Piyade Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Ali.Polis Özel Harekatı sürekli Hakkari'de. Polislerin durumunun Vali Bey'e bildirdim. Helikopter ve ağır silah desteği gerekirse. Havanın kararmasına kısa bir süre vardı. Civarda bir şeyler yaparak akıllarınca varlık gösterisi peşindeydiler. Sınırdan 7 km içerdeki peşmerge karakolunu basan dağ komandoları 27 PKK'hyı öldürdü.Necmettin Kato'da büyük bir grup var. O'da "dönmeyeceksiniz" diye emir vermesine rağmen. Senin beraber gideceğin Jandarma ve Polis timleri bu işte çerez bile olamaz. Yakındaki boş köylerden birine inmişler. Bizde Kato'nun bir kıyısındayız. Çok miktarda el bombası mayın ve erzak çıkardılar. Harekattan vazgeçiyorum. . açtığı ateşle biri erkek diğeri kadın iki militanı öldürdü. Şemdinli'deki Dağ ve Komando Taburuna 1993 Dönemi 159 . . sınırdan 15-20 km içeride Irak topraklarında PKK'nın iki sığınağının yerlerini öğrendiğini.Temas 4 saat önce sağlandı.265 metre rakımlı Şü-raker-koç Tepe'de bulunan ama telsiz sistemlerinin rölesindeki muhabere müfrezesine bir grup PKK'lı saldırıya teşebbüs etti.) . Bu bölgede genişleyecek bir muharebe piyade taburunun unsurlarını zorlayabilirdi. sen bilirsin. Sonra: .Necmettin dinliyorum. . Hasan Paşa sakin bir şekilde konuşmayı sonuna kadar dinledi. Albay Necmettin sınıf arkadaşımdı. .Artık bu planla yapılacak bir şey kalmadı. . Daha Çukurca'dan ayrılmamıştım. dedim. Oraya gitmek istiyorum. Daha önceleri de buraya niyetlenmişlerdi. hlar ateş açtılar. diğerleri geldikleri yere kaçtılar. kara muharebeleri çok farklı şey biliyorsun. Oraya geliyorum. Taburun Kuzey Irak'a giren bölükleri sığınakları buldu. Emniyet Müdürüne söyledim onları alacağım. gidip bulmak istediğini söyledi. ." 25 Aralık günü gene Çukurca'daydım. Onun için ancak aydınlıkta yapılabilir. Kundakçı Paşa yarım saat sonra Diyarbakır'a gitmek üzere ayrıldı.Peki. herkes tam inisiyatife sahip. Ancak senin kaç timin var ki? 158 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok . Daha tel örgüleri geçmeye çalışırlarken bunları karanlıkta fark eden nöbetçilerden bir asker. Ama bu ekipler Karanlık Dağları'na çıkamaz.Komutanım Karanlık Dağ (Kato) civarından bir ihbar aldık. Đl Jandarma Alay Komutanı bu kez telsizle aradı. 21 Aralık 1993 günü yayımlanan Hürriyet gazetesi aşağıdaki haberi veriyordu: "Gece Irak'a sızdılar. . onu da dinlemediler. Kuzey Irak'taki bir peşmerge karakolunun PKK'lıların ele geçirdiğini belirleyen dağ komandoları. yani Kato-Karanlık Dağdaki kamplarına. Her şeye rağmen hesaplanamayan durumlarla da karşılaşabiliriz. . dün gece bir "sızma operasyonu" gerçekleştirdi. Đki de yaralı er var. Müfreze (25-30 asker) hazırlıklıydı.

Geri bölgeleri kuşatılan. Nereyi istiyorlarsa. herhangi bir nedenle ayağı kayar. "önce . Muharebenin en önemli bölümüdür. . Mesajı karargah subaylarına verdim ve sordum: . Đşittin mi hiç?" Mehmet Rıza Çalışkan Üçüncü Bölüm 1994 DÖNEMĐ 162 Unutulanlar Dişinda YenĐ BIr Şey Yok 1994 Dönemi 163 "Gözü pekhk bir hikmettir. diğerleri ile birlikte gönderin. ihtiyaçları olmasa da yardımcı olmalıyız. Laçkalaşan sinirleriy-le birbirlerine küfürler yağdırıp durdular.Bizi sonuçlar ilgilendiriyor arkadaşlar ama. daha detaylı rapor edilmeleri" isteniyordu. nedir? -Ekim ayında Kuzey Irak'a. Asayiş Karargahı'na bunları da telefonla bildirin. Bunlar bile ol160 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok madı. . Sığınaklarda 30 el bombası. 28 Arahk 1993. Çünkü sürekli hızlı hareket ihtiyacı bu sonuçları dahi mantıklı gösterebilir. Bu kadar asker gece kayalıklarda zaman zaman geçerken düşüp kolunu bacağını kırabilir. Đkiyaka Dağları. tarihleri de Kasım ayını gösteriyordu. 161 "Bir kayba ağlar Şu gördüğüm sıradağlar Her gün yatuk bir türkü söyler Yiğidim yiğidim diye dumanh tepelerinde rüzgar. Serbest ve Üzümlü Karakolları çatışmalarıydı. Hakkari'dekiler. başı parçalanabilir. biliyorsun. Diğer üç operasyonun her biri başka bir vilayete aitti. Đzin belgeleri var. Komandolar piyade taburu ile çarpışan PKK grubunun arkasındaki kayalık mıntıkaya atladılar. gece 20 km sızması. kayalıklardan vadilere düşer. görmediği Kuzey Irak'ta dağlardan. . 27 yaralı veren Üzümlü Karako-lu'nda yılbaşı gecesini geçirmek isteyenler. Metinde "Jandarma Asayiş Komutanlığı bölgesinde (Güneydoğu Anadolu-13 vilayet) yedi operasyonun. Ağustos. Benim ilk sözüm.Komutanım bir gazetenin muhabirleri geldiler. Birlik komutanına haber verin. Ben de çatışma alanına gittim. bu güne kadar 31 şehit.Üzümlü'yü istiyorlar. Cesaret büyük ölçüde alışkanlık ve kendine güvendir.iki kara şahin gönderdik. Mezi-Karyaderi Kampına yaptığımız harekatı unutmuşlar. . Üzümlü'de yılbaşı gecçsi bekledikleri heyecanı bulamayacaklar." 28 Aralık 1993. Hürriyet Gazetesi: "Irak sınırında 11 PKK'lı öldü: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırı yakınlarında 11 terörist ölü olarak ele geçirildi. Üzümlü dosyası kapandı. Hal böyleyken. bunu 3000 komandoyla gerçekleştirmesi bir taburun da kimsenin bilmediği. hiç ummadıkları bir durumla. Kasım ve Arahk aylarını kapsıyordu. herkesten farklı adamlardır. dost düşman herkesi etkiliyor. şok etkisi var ya komutanım.Harun.Bu mesajda büyük bir noksanlık var. bol miktarda gıda maddesi bulundu. Balkaya Dağı Operasyonlarıyla. hem de Irak arazisinde yüz yüze kalan PKK grubunun telsizleri. Yılbaşı gecesini sınır karakolunda askerlerle beraber geçirmek istiyorlar.Tamam gitsinler. tek başına PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarından merkezdekine. Bu memlekette cesur adamlara. Hızla dalıp çıkmamızdan olacak herhalde." Jandarma Asayiş Komutanlığı 'ndan 22 Aralık 1993 tarihli bir mesaj geldi. Onlar bunu tabii ki bilemezler. Mezi-Karye-deri harekatını da detaylandırarak. ana baba günü. uygulanan taktikler. Bu yedi harekatın dört tanesi Hakkari'ye aitti. bir karanlık süresinde 36 km yol kat ederek kampı güneyden kuşatması ve buranın hiç zayiat verilmeden 48 saatte yerle bir edilmesi doğal bir şey olamaz. 24 mayın. panik halinde ciyak ciyak ötüyordu. kişisel cesaret ve gözü peklik açısından harp tarihi ve kayıdarına kaynak teşkil edecek şekilde olduğu belirtiliyor ve harp tarihine esas olacak gibi. Eylül." 30 Aralık günü Đstihbarat Şube Müdürü geldi: . Milliyet Gazetesi: "Hakkari'nin Şemdinli ilçesi yakınlarındaki operasyonda 11 PKK'lı öldürüldü. bir tugayın ilk kez.

2 Ocak 1994. Ay-yıldız Bayrağımızın gururla dalgalandığı mev-zilerdeki Mehmetçiğin gözü 24 saat Kuzey Irak'ta Ayaş'lı Ahmet Gündüz. Taşımayı ise Mardin yapacaktı. Gelmeyecekler. neye ihtiyaçları varsa. . Soğuk ve karla iç içe yaşayan Mehmetçiğe bunlar hiçbir şey ifade etmiyor. 30 Ağustos. "Komutan sinirli mi?" diye bana sonıp odasına dönüyor. . Irak sınırının sıfır noktasında yer alan bu vatan toprağında sanki başka bir dünyada yaşıyorlar. gelmiyorsun. müsaadenizle onu söyleyeyim. Sizden sonra poligona gidip onları aldı ve odasına getirdi. karakol ve mevzilerde farklı tertip ve aldatma dü-zenleriyle bütün gece tetikte beklediler.Komutanım askerlerin operasyon dönüşlerinde kışlanın ısınmadığını öğrenince. Đki gün kaldı ve iş yoluna girdi. 29 Ekim gibi özel günlerin gecelerinde mutlaka eskiden bunu yapmıştı.Bunun şarkısı bile var komutanım. Hürriyet: "Rahat uyuyun biz buradayız: Üzümlü kahramanları Reşdan Dağı'nın 2. ancak bu gece herkes daha değişik bir duruş aldı. Siz karargaha geldiğiniz zamanlar. işlerin iyi gitmesini istiyorsan kendin yap. Kurmay Başkanı: . Kömür ihalesini Diyarbakır yaptı. Ben savaş teçhizatını kuşanıp. gidip şu dağları dümdüz etsek" diyor. Neymiş o sebep? . .Sizin bir hafta önce poligonda atış yaptığınız iki hedef kağıdı Zafer Yarbayımda. 1 Ocak 1994'e gireli iki saat olmuştu.Zafer bizzat kendisi Diyarbakır'a giden helikopterlerden biriyle Şırnak'taki madene gitti. Adamlar tembelleştiler. O günden beri Levazım Şube Müdürü size arza gelemiyor. Siz ikimize "Bu işlerde hiçbir aksaklık istemiyorum" diye birkaç kere emir vermiştiniz. O da bize düşmüyordu. Bu karda kıyamette niye yollara düşsünler. savunmada düşmanı beklerken "Bıraksalar. Şırnak'taki maden ocağını PKK'lılar sık sık bastığı ve halen de tehdit ettiği için müteahhit günde bütün bölge için 4-5 kamyon ancak kömür çıkartabiliyor. Mardin'deki taşıma müteahhidi de mukavelesini yaktı. Tugay'ın kömürü Şırnak'ta-ki madenden alınacaktı. Kurmay Başkanı: . geliniyorsun Çünkü seni çok sevdiğimi Biliyorsun. sen levazımcılığı bırakmış savaşçı olmuşsun. .Aceleci olma Zafer! . Birlikler ve karargahlar hayanın kararmasıyla birlikte. (1996'da yakalandığı amansız bir hastalıktan rahmetli oldu) . dinleyelim. 1994 Dönemi 165 Karargah subaylarından biri: . Artık onlar neredeyse. Gelmemelerinin başka bir sebebi daha var.Zafer. 1993 yılı gelip geçiyor Sen gelmiyorsun Çünkü seni çok sevdiğimi Biliyorsun." Cesur adamları severim. kışla. Aslında her gün her saatte aynıydılar. . üs. Ne istiyorlarsa. . 31 Aralık 1993'te. Kömür hazır bile olsa taşınamıyordu. tüfeğimle birlikte oraya giderek Dağ ve Komando Tugayının Levazım Müdürü nasıl olurmuş dosta düşmana gösterdim. gelmiyorsun. .Komutanım siz PKK'lıları alıştırdınız. nasıl olsa siz beni madene attıracaktınız.cesarettir. Zafer şarkıyı müziği ile birlikte söyledi: Akşamın olduğu yerde Bekleniyorsun. Kanlarıyla destan yazanlar "Herkes rahat uyusun biz buradayız" diyor.Komutanım bu gece boşuna bekliyorsunuz. Yanımda nükte makinesi Le164 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok vazım Şube Müdürü Yarbay Zafer de vardı.Neymiş. biz onların bulunduğu yere gidiyoruz. gece yılbaşı olması nedeniyle PKK dağ kadrosu veya şehir ve köylerdeki milisleriyle bir yerlere saldırmak isteyebilirlerdi.500 metrelik zirvesinde. Şehit olan 31 kahramanın ölümsüz anıları şimdi Reşdan Dağı'nın zirvelerinde dolaşıyor.Son 15 günde kömür sıkıntısı yaşadık. dedim.Doğrusunu yapmışsın Zafer. hepsi karşılansın.Komutanım belki fark ediyorsunuzdur.Hallettiniz mi? .

Önceliğimizi biliyorsun. ruhları yüksek. -Ahmet. iradeleri ustura kadar keskindi. . Tugaya döndüm. onay için gönderdiğimiz Kuzey Irak'taki Hakurk Kampı'na yapacağımız harekat planının (Ejder-Kış) Genelkurmay Başkanı'na arz edildiğini.Dağda taşta yapın. Orada düşman var ama kışlada sadece biz varız. . topal. Temmuz'da sorun ortadan kalkar mı? Temmuz ayında Hakurk Kampı'nda muharebelerde sakatlanmış kör. Diğerleri sadece biür. El mi yaman bey mi yaman herkese gösterilecekti. sen de ben de bilmiyor muyuz? Temmuz'da yurt içinde her yer yanarken Hakurk'taki 50-60 sakat adamın peşine düşülür mü? Bu çalışmamız Irak'a derin dalacağımızdan erken onay istediğimiz ve zamanını bizim tayin edeceğimiz bir harekattı.Peki.. "Harekata hazır olun" kasetini çalsınlar. insan bunu telkinle öğrenir. "Ateş yakar.Hayrola Zafer. bunun Temmuz'da olmasının uygun olacağını belirtiyor. malumlarınız. buralara indireceğimiz komando timlerinin o yerlere indirilmesinden vazgeçilmesini söylediğini. Halep oradaysa arşın buradaydı." 3 Ocak 1994 günü Harekat Şube Müdürü gelerek. mayınla karşılaşacağız diye düşünsek bir tek harekat yapabilir miyiz? . Türk Milleti'ne silah çekerek kabadayılık yapmaya kalkışmak ne demekti? Savaş tarihleri bizi nasıl anlatıyordu? Bu toprak bize neye mal olmuştu? Taşkın nehirleri geçen bir ulus çaylarda mı tö-kezleyecekti? Aslında bu durumlara maruz kalmamız idari maslahat-çıların meydana getirdiği bir sonuçtu ve uzaktan yakından Türk Ulu1994 Dönemî 167 su'yla ilgisi yoktu.Komutanım. Her yerde subay astsubaylarla topluca nerede neyi nasıl yapacağımızı anlattım. Ölümü saniye saniye hisseden emin olur. Genelkurmay ve Jandarma Asayiş Komutanlıklarından aradıklarını. eğer operasyon yapılacaksa bunun Temmuz 1994'te yapılmasının uygun olacağının" kendisine bildirildiğini söyledi.Topçu ve mayın meseleyse. Kimse ateşte yananlar kadar emin olamaz. ölümü yaşayamaz. Mezar-gediği üzerinden Hakurk'a tepeden bakan bizim timlerin. yurt içindeki 2 kışlık kamp. Siz bu tip arzları bizden iyi bilirsiniz. Bundan ne çıkar? . ben dağda taşta her zaman ateş ediyorum. Bu hedef kağıtlarındaki denemeyse normali ne olur? Ben sağlamcıyım komutanım. Şemdinli'de bulunan taburları ile Çukurca'daki Jandarma Komando Taburu derin kar ve şiddetli soğuklarda. Yüksekova. bunu sana söyleyenlere. Herkesin şevki dorukta. sadece lojistik işleri yapan idari insanlar dışında militan olmadığını. ne gördük166 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok lerini ne de duyduklarını söylemedin mi? Kaldı ki 20 kilometre uzunluğundaki Hakurk Vadisi'ne bir iki topçu mermisi düştü veya geçitlerde birkaç mayınla karşılaştık. Ejder zaten sırasını bekleyecek. PKK'nm Hakurk'tan Đran'daki Zagros Kampı'na geçmek için kullandığı bu 3000 metrenin üzerindeki kayalıklara kendisi basmak için mayın döşemeyeceğini. kurt sayılmaz. dağ ve dağ geçitlerinde muharebe edecek gibi hazırlıklarını hızla tamamladılar. Karanlık Dağ (Kato) ve Alandüz (Ora-mar) bu ikisini de. Hakurk'tan Đran topraklarına giden geçitlerin mayınlanmış olabileceği düşünülerek. Genelkurmay Başkanı'nın "Đran topçusunun zaman zaman Hakurk'a ateş açtığım. sen bunları sana söyleyen karargah subayına açıklamadın mı? . Genelkurmay Başkam harekat yapılsın istiyor fakat. 8 Ocak 1994 sabahı Emir Astsubayına "Merkezi yayın sistemine söyle. üst üste ve hemen çökerteceğiz. Poligonda sadece farklı bir deneme yaptım. rahmetli Zafer'in nükteler yaparak güldürmeye çalışmaları ile böyle geçti. kasaya koyun! "Ardından yüz köpek havlamayan kurt. Birliklerin hazırlıklarını bulundukları yerlerde gece de onlarla birlikte kalarak kontrol ettim. bir yıla yakındır oraya Đran topçusunun bir mermi daha atmadığını. 1 Ocak 1994'ün yılbaşısı. Bu ikisinin PKK'nm havan ve roket atışlarının yanında kıymeti var mı? Mermi atılacak. Ölüm de öyledir.' Dağ ve Komando Tugayının Hakkari.Kışladan bile çıkamayız komutanım." Đki dakika sonra hoparlörlerin sesleri çevredeki tepelerin yamaçlarında çınlamaya başladı: . sen.

Bugün. bize serhat yolları Davullar çalsınlar aman. Elimizdeki resmi bilgiler. kırkayak yürüyüşünü andıran ilerleme şekliyle Dağın doğusundaki dik patikanın başlangıç noktasına yaklaşmaya çalışırlarken. Kobralar çağrıldı. Dağ ve Komando Taburu emrinde Jandarma Özel Harekat grubu olduğu halde kuşatıldı. iyi nişan alarak ateş etmelerine mani oluyordu. kol düzeninde. makineli tüfek ve piyade tüfeği atışı başladı. mayınlan yol ve patikalara döşeyen dağ kadrolarından oluşuyordu. sanki biraz sonra akşam olacak ve hava kararacakmış gibi bir his uyandırıyordu. Dağ ve Komando Taburu ile Jandarma Özel Harekat Grubunun seçkin timleri çıkacaktı. Top ve havan atışları karşı tarafa istenildiği gibi kayıp ver-diremiyordu ama bizim timlerin üzerine de sağlıklı. Hakkari il merkezi içindeki saldırıları milislerle birlikte yapan."Yine şahlanıyor aman kolbaşının yandımda kıratı Görünüyor yandım aman. kovukların içindeydi. Sehvim senden uzun yok Yaprağında düzün yok. her şeyi göze alıp dağdan inmeye kalkışacakları bulundukları yerlerde bekleyeceklerdi. Bu durum hesaplandığı için ona göre mevzilenmiş olan Tugayın Dağ Topçu Bataryası ile taburun havanları derhal karşı ateş açtılar. karların üzerinde bata çıka yatan. kuzeyden kuşatmaya katılan 2. Hakkari il merkezinin 20 km. duvarın dibinde. Üsteğmen Garip komutasında 2 Jandarma Özel Harekat timi (80 kadar asker) birbiri arkasında. sürünenlere yukarıdan kaya ve taş parçaları atmaları ve yuvarlamalarına benziyordu. doğusunda bulunan bu PKK kampındaki grup. PKK mevzilerini ateş altına alan kobralar hedefin üzerinden . Kato Dağı batıya. yol kesip adam kaçıran. bölge köylülerinden. Kuzeyde de dağa çıkabilecek kayalık tek bir patika vardı. Kato Dağ bloğuna bu mevsimde güneyden çıkmak mümkün değildi. 1994 DönemĐ 169 PKK'Mann mevzileri her zamanki gibi kayaların altında. çepeçevre sarıldı. 50 metreye yakın bir cephedeki kayalık mıntıkadan şiddetli roket. Mevcut durum. kandır da dumandır hey Kırım'dan gelirim atım da araptır hey Gizlenme ey gafil Sinan da buradadır Meydan da hurdadır. Sabah olduğunda ise kar yağmıyordu. yar suyu. Hakkari-Şırnak idari sınırından. " 168 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok 9/10 Ocak 1994 gecesi Karanlık Dağı (Kato) güneyden Yüksekova Dağ ve Komando Taburu ile Jandarma Komando Taburu. civardaki karakolları ve köyleri basan. Sürekli aldığımız üç günlük meteoroloji raporları da önümüzdeki birkaç gün yağış alamayacağını gösteriyordu. patikanın dağın üstüne ulaştığı nokta merkez olmak üzere. Süvari Halil Geçidi ile Şırnak arazisine giriyordu. Dağ ve çevresi yüksekliği yarım ile bir metre arasında değişen karla kaplıydı." "Dağlarında da guru da meşe yanıyor efem Mehmet Efe'm de davı başında üşütmüş de donuyor Boncuklu gelin orta yerde dönüyor da dönüyor Aslanım da efeler vay vay Yiğidim de efeler vay vay *** Gar mı yağıyor Yarengümen 'in dağına efem Haden çıkanda şu dağların başına da başına Mehmet Efe'm de oturuvermiş efelerin sağına Aslanım da efeler vay vay Yiğidim de efeler vay vay. Tamamen uçurumlarla kaplı bu tarafta kuşatmadaki taburlar. iki yüz metrelik bir duvarın üzerinde bulunanların. koruculardan elde ettiğimizle birlikte. bize sefer yolları. yar fidan boylu Yakarız konakları. Şırnak istikametinde Altın Dağlar adıyla devam ediyordu." *** "izmir'in kavakları dökülür yaprakları Bize de derler çakıcı. Kato Dağı'nın alü yıldır üstüne çıkılmadığını gösteriye <rdu. yine cengi çengine harbi Görünüyor aman. gökyüzü gri ve siyah bulutlarla kap lı olduğundan. Dağa. Timler bir metrelik kann üzerinde ve tırmanışa başlama yerinin oldukça uzağındaydılar. Saat 07:00'da Üsteğmen Engin komutasında 2 Dağ ve Komando timi. yar fidan boylum Gamalı da zeybek vuruldu Çakıcıya sözüm yok. doğu ve kuzeyden ise Hakkari'deki 2." *** "Kırım'dan gelirim adım da Sinan'dır hey Kılıcımın suyu.

Sırtı boydan boya testere gibi kayalıklarla kaplı dağda başka bir doğru dürüst yer de yoktu. o zaman her helikopter ikişer sorti yapsın. Tabur Komutanı Binbaşı Necmi (PKK'hla-rın 2. .çekilince topçu ve havanlar başlıyor. Đlk timin yarısı 12-13 asker indikten sonra . böylece timlerin zayiat vermeden patikaya yaklaşmaları sağlanıyordu. düşen roket mermilerinin parçalarının dağılmasını azaltarak.Dağın üzerine timler atacağız. Timler tepelerinde bulunanlara ayağa kalkarak ateş edemediklerinden atışları sağlıklı olmuyor ve cılız kalıyordu. Yerlerini helikopterlere bildirdim" dedi. Saat 11:00 olmuş. Tabur komutanı Binbaşı Necmi 'Timler hazır komutanım. dedim.Güzel. topçu ve havan ateşi kesilince militanlar sanki hiçbir şey yapılmamış gibi yeniden ateşe başlıyorlardı. Bunların üzerine veya civarına havadan atlayıp. Militanların doğru ateş etmelerini önlüyordu ancak zayiat verdiremediği de ortadaydı. Đniş riskinin en düşük olduğu kesimi seçeceğiz ve dört sortide toplam iki tim taşıyacaksın. Đniş yerine helikopterin sığmadığı bulunduğumuz yerden görünüyordu. Binbaşı Necmi'ye söyleyin. taktik ve teknik bilgisiyle.Ali. Bu böyle devam edemezdi. . Ancak dağdaki PKK grupları sadece ateş edenler miydi? Dağın diğer bölümleri ölü sessizliği içindeydi. Derin kar. Onlar ayrılınca hedefleri topçu ve havanlar dövmeye başladı. PKK'lılar 43 muhtelif noktadan ateş ediyorlar. Taşıma daha kısa sürede biter. "Ben de uçarım" diyor. elastikiyet. buna karşılık hızlı ilerlemeye mani oluyordu. . Kobra. dağın dibindeki bizim timler ile PKK'lılar.) bizim timler ile PKK grubunun atışlarını en iyi görebilen bir sırttan taburunun harekatım sevk ve idare ediyor. 20 dakika sonra Pilot Yüzbaşı Ali geldi. herkesten farklı cesaret ister. Karakolda bulunan karargah subayları Binbaşı Ahmet ve Yüzbaşı Harun'a: . Binbaşı Necmi'nin bulunduğu tepedeki karın yüksekliği helikopter için uygun olmadığından eteklerde bir yere indim ve yanına çıktım. size yer emniyeti alınmadan hiçbir şekilde iniş yapamayacağınız konusunda pilotların bağlı olduğu komutanlıklarca verilen yazılı ve sözlü kesin emirler var. Seçtiğimiz yere atılacaklar. Ben gideceğim Komutanım. biliyorum. . Şimdi sana atma bölgesini gösterelim.Durumu biliyorum. Bir helikopterde beni tabur komutanının yanına atsın. Bunları atanlar dağın ortalarında bir yerlerde mevzilenmişlerdi. Kobralar bir kez daha geldiler. aynı düzlemde manevra yapmamız şarttı. Patikanın dağın üstündeki bitiş noktasındaki kayalıklarda yay gibi tertiplenmiş mevzi-lerden yağmur gibi mermi geliyordu. Bu genelde doğrudur. Dağın eteğindeki dört komando timi beyaz giysileri ile karın üzerindeydiler. bana bu işi "ben yapacağım" diyen bir pilot bulun. tesirlerini azaltıyor. birbiri ardına yere sürünürcesine uçarak ani bir yükselişle Dağın batısındaki avuç içi gibi görünen yerin üzerine süzülürken. attığımız topçu mermileri kayaların üzerinden uçuyor veya ön yüzüne çarpıyordu. Dağ ve Komando Tabur komutanı Binbaşı Necmi'ye taktıkları isim "Đhtiyar Kurt"tu. Harekat Şube Müdürü geldi. bir salonda yakın mesafeden film seyreder gibiydi. ilk helikopterin gövdesinin önünde ve arkasında aynı anda iki roket paralandı. Ama muharebe kalıp tanımaz. Sağol. kuşatma çemberinin kritik olmayan bölümlerinde bulunan iki timini hazırlasın. Esneklik. soğukkanlı bir şekilde ateş destek unsurlarını yönetiyordu. Harekat bölgesinde bulunan Geçitli Karakolundan çıplak gözle bütün olup bitenleri izleyebiliyordum. Çuvalı bu nedenle şimdi başka ucundan da silkelemek gerekiyordu. Kolay vurulmamak için kendilerini dağın eteklerindeki kayalıklara doğru yaslamışlardı. Koşulların hakkını hemen ve mutlaka 170 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok süratle vermemiz lazım. Hiç tepki gelmeyen kısımlarda da durumun gelişmesini bekleyen PKK unsurlarının bulunması mümkündü. Dağda çarpışmaların devam ettiği yönün tam aksi istikametindeki ucunda. Bu kışlık kamp sırf ateş edenlerden meydana geliyor olamazdı. Her şeye cepheden bakan bu tepede. kayalıkların arasında bulunan küçük yuva gibi bir yere inile-cekti.Komutanım Pilot Yarbay Sinan. karların içindeki timlerin en önünde bulunan Üsteğmen Garip bile daha patikanın başlangıcındaydı. -. 15 dakika sonra iki Kara Şahin (Skorsky) bizim solumuzdan. Kalıplarla da yapılamaz.Sana yakışanı da budur.

işi ne kadar azıttıklarının göstergesiydi. hedefin anlaşılması beş dakikadan fazla sürdü. Yukarıdakilerin mukavemeti gittikçe düşmüş. diğer sortiler birbiri ardına yapıldı. yan yana üç dev mağara vardı. Tam zirvede güneyden girilen ve kuzeyde de çıkışı olmayan içi galeriler halinde bölünmüş. Esas çıkış yerinde henüz bir değişiklik yoktu. Düz yerden yamaca ulaştıkları için timler de biraz rahatlamışlardı. sığırcık yuvası gibi bulundukları bu yere. Bir süre sonra işe yaramaz. o noktadaki kayalık un ufak oluncaya kadar. teğmen de aynı el bombasını yerde patlamadan kapıp. flamalar. Anladın mı? Tek hedefe. Hayal gücü ne kadar geniş olursa. tecrübe ve destek ateşlerinin düzenli yürütülmesinin ötesinde bir mucize gibiydi. Ortadaki mağara buradaki grubun karargahıydı. Hava kararmadan patikanın üstüne çıkmamız şarttı. Sabah olunca Kato Dağı'nın önceki gün çıkılan yerde bulunan küçük alana helikopterle indim. PKK'nın kampı dağın ortasında ve zirvenin güneyindeydi. Uçsuz bucaksız şu dağda. ama sonunda top mermileri bir makinenin iğnesinin aynı yere batması gibi. Birbiri ardına. Çünkü. Her asker muharebelerin bazen bir seri tesadüflerden oluşacağını bilmelidir. Patikanın dağın üstündeki bitiş noktasında "V" şeklindeki mevziden ateş eden BKC makineli tüfek en etkili atışları yapıyordu. çıkış noktasını genişletmiş olan timlerin bulunduğu bölgeye havadan inmeye başladı. sandalyeler . aydınlatma donanımları. makinen' tüfek mevziine kısa aralıklarla vurmaya başladı. arkalarına doğru yaklaşmaya çalışan asker olduğunun farkındaydılar. tepelerinden Dağ Komandoları yağmıştı. bayraklar. Düşünmek bir yana hayal bile edemeyecekleri bir durumla karşılaşmışlardı. haritalar . kendine güven ve hızlı tepki ile bertaraf edilebilir. "Sana şimdi bir tek hedef tarif edeceğim." Bütün kayalıklar birbirine benzediğinden. Saat 16:00'dan itibaren de 2. konfor sağlayan her türlü malzeme ile burası minik bir şehirdi (Hem de Hakkari il merkezinin 20 kilometre doğusunda). Öyle ki doğru dürüst ateş bile edemeden. Đş bunlarla da bitmiyordu. Jeneratörler. Saat 14:00'da timler patikanın ortalarına kadar tırmanışlardı. 25 PKK'lı (1 takım) varmış. Bütün planlar başlangıç içindir. Bu sabah erken saatlerde bunlardan birine girmeye hazırlanan teğmene el bombası atılmış. fakat botlar üzeri karlı ve ıslak kayalıklarda sürekli kayıyordu. Dağın doğu ucundaki çatışma yerinden çok uzakta olsa artık tepelerin birinde 50 komando vardı. Dağın inilen bu dar çukurunda.gerisi kolaydı. plan da o oranda geçerli olur. tıpkı piyade tüfeği gibi. Şu yazı bile meydanı boş bulup. Telsizle Dağ Topçu Batarya komutanı Üsteğmen Hakan'ı aradım. militanlar şoka girip ne olduğunu anlayamadı. Artık batıya yapılan indirmeyle. Çarpışmaların devam ettiği bölgeden de ne kadar uzaktı üstelik. Çünkü hareket her şeyi yerinden oynatır. Masalar . Saat 15:30'da Üsteğmen Garip ve Astsubay Kaşif orada bırakılmış olan 2-3 PKK'hyla yakın mesafeden çarpışarak f 172 Unutulanlar Dişinda Yeni BiR Şey Yok dağın üstüne çıktılar. Saat 15:00 civarında mevzilerde birkaç kişi bırakıp grubun dağın ortalarına doğru çekildiği anlaşılıyordu. aynı noktaya atış yapacaksın. ısıtma sistemleri. Başka hedeflerin hiçbirine atış yapmayacaksın. Sürprizler ancak. helikopterin ancak yansının girebildiği kısmı dışında karın ıslaklığı ile hemen çıkıp kaçabilmelerine imkan olmayan sarp kayalıklarla çevriliydi. Dört topla. Şu ana kadar patikanın ucuna gelip tırmanmaya başlayacak olan timlerde bir hafif yaralının dışında hiçbir zayiat olmaması hepsinin yetenek. gene görerek. Ve saat 16:20 de hava karardı. Pençe vücuda bir kez geçmişti. PKK mevzilerinden ateş edilen yer sayısı 15-20'ye düştü ancak yoğunluk hâlâ devam ediyordu. Dağ ve Komando Taburu'nun kuşatma çemberindeki bölüklerden biri. bu güne kadar işlerin gidişatı bunları hayallerine kısa . donmuş ve şaşkın vaziyette iken karların içine atlayan askerler bunlaI 1994 Dönemi 171 rın üzerine çullandılar. Bu bölgedeki PKK grubu henüz durumu fark etmemişti. dört topla ye azami atış süratiyle. kendisine fırlatan PKK'hnın kafasına atmıştı. Bir de omuzdan omuza takılabilen kırmızı enli bir kumaşın üzerinde sarı renkte büyük harflerle "Kürdistan'ın Hakkari Prensi' yazılı bir yafta vardı. sığmağa benzeyen bu mekan.

Bütün 1994 Dönemî 173 bu sesler uzaktan uzağa şehirden duyuldu. Ayaklarında bir farklılık olduğunu hissediyorlar ama dayanıyorlar ve bunu asla söylemiyorlardı. Saldıran iki PKK grubunun 13 ölüsü karakol civarında kalmıştı. malzemeleriyle birlikte yerle bir edildi. Siyasetçiler ve başta savcılar. güneydoğuda ölüme göz kırpmadan giden Mehmetçik kadar fedakar olmak zorunda. Kuzey Irak ve yurt içindeki Alandüz kampı gruplarıydı. Mehmetçiği yıldırmıyor.000 metre yüksekliğindeki Kato Dağında önceki gün gerçekleştirilen operasyonda 53 terörist öldürüldü. Bu karakol Yurtdışındaki Alandüz-Oramar kampı ile derin bir vadiyle Kuzey Irak'taki Mezi Kar-yaderi (Avaşin) kampına bağlanan mihverin Türkiye sınır çıkışınday-dı. muhtelif malzemeler ile tonlarca erzak ele geçti. Kato-Karanlık Dağ harekaünda 66 PKK'lı yok edildi. Şehre gidip gelen subaylar. güvendikleri dağlara bu defa "kırmızı kar" yağdı dediler. Kurtuluşun başka yolu yok. daha fazla para için "ihaneti görmezlikten gelmeleri" isyan duyguları yaratıyor. Yargı da yapmıyor. Donma meselesi. 64 uzun namlulu silah. bu tip eylemleri itibar kurtarma ve güven kaybına mani olmaya yönelik klasik uygulamalarıydı. Burada çıkan "Kürdistan haritası". Kamp. mağaralar dahil çökertilip. Hakkari'nin 3. binlerce mermi ve örgütsel planlar bulundu. siyasi güç için. "ar ve utanç kabul etmeleri". Hastaneye kaldırıldılar ve hiçbir organ kaybı olmadan sağlıklarına kavuştular. Üç vatandaş yaralandı. Kuzey Irak ve Güneydoğu Anadolu ile buraya komşu Đran arazisini kapsamaktaydı. Harekatın silahlı çatışma kısmı 24 saatte bitmişti. mermisi. Dokuz askerin ayaklarında donma başlangıcı görüldü. Dünde dört PKK'hnın ölü ele geçirildiği bölgede üçü makineli tüfek. beş roket at/. Kato harekatında bir komando er şehit oldu. Çatışmada iki asker şehit oldu altı asker yaralandı. bir tenhalık hissettiklerini. Büyük bir darn 174 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok be (Rato harekaü) yer yemez. onlardan iki hatta üç kat fazla yaşamış insanların "Korkakça davranmaları". Türk askerlerinin harekat esnasında bir rahatsızlıklarını bildirmeyi. Dağın didik didik aranması ve Şırnak istikametine kaçmaya çalışanların Altındağ Silsilesinde takibi dahil operasyon dört günde tamamlandı. Çok miktarda silah. Ölen terörist sayısı 61 'e ulaştı. 13 Ocak 1994 Hürriyet: "Hakkari darbesi: 66 PKK'lı öldü. Parlamento görevini yapmıyor. 14 Ocak günü taburlara kışla ve üslerinize dönün emrini verdim. ayrılanların milisler ile bir kısım yardım ve yatakçılar olduğunu kıymetlendirerek. hiçbir şekilde birliğinden ve arkadaşlarından ayrılmayı istememelerinden kaynaklanıyordu.bir süre sonra kavuşabileceklerine inandırmıştı. çok sayıda el bombası. Hükümet ne yapacağını bilmiyor." 14 Ocak Milliyet: "Kar. Bu dokuz askerin durumunu da harekat sonrası subaylar kontrol ederken tespit etmişlerdi."." Sabah köşe yazısı: Vatan kahramanlık istiyor: "Yirmi yaşında çocuklar güneydoğuda kahramanca ölürken. şiddetli kara aldırmadan bölücü eşkıyanın peşinde. Hakkari'nin Kato Dağı zirvesinde bölücü terör çetesine karşı başlatılan operasyon aralıksız şekilde devam ederken. vatanı için canını feda etmeye hazır olan Mehmetçik. Çünkü bu onlar için "gurur kırıcıydı. cephane. 11 Ocak 1994 gece yarısından sonra PKK Çukurca'nın en doğusundaki Pirinçeken Sınır Karakoluna saldırdı. Karakola gelenler. . Operasyondan sonra Hakkari'ye derin bir sessizlik çöktü. 12 Ocak saat 15:15'de Üzümlü karakolu keşif unsurları üç PKK'lıyı öldürdü. Türkiye otorite boşluğuna düşmüştür. Basında Kato Harekatı." Ocak 1994'deki diğer olaylar ise şunlardı: 8 Ocak saat 23:00'da Çukurca Ormanlı Mahallesine ateş açıldı. tüm kamu görevlileri. tonlarca erzak.

sürat ve tepkinin önemini kavrayamama. O zaman. beş ayda sürekli darbelerle. başka ne yapmak lazımdı? Yüzlerce PKK'lı gruplar halinde bir yere toplanacaklar.000 kişi. Ben de birkaç kez. Đstihbaratın da. sezgisizlik. uzağında. neden haklarından gelinemedi? Anlayabilene aşk olsun. burası olmadı diye kamp yeri değiştiremezdi. Yurt dışına çıkışlarımız dahil. beş ayı buralarda siyasi ve askeri eğitimle geçirecekler. vilayet içindeki taarruz edeceğimiz son kamptı. "buradalar" diye bar bar bağırarak. Geçen on yılda da öyle bir yerleşmiş ki. r. Subaylar her defasında "Bu nasıl bitecek" diye sorduklarında şu cevabı veriyordum. eksik neydi? Bilgi eksikliği mi? Değişmeyen coğrafyanın bilgi eksikliği olur mu? Uygun coğrafya neresiyse. Hepsi bu kadar. Nisan'dan itibaren de her tarafa dağılıp yedi ay ölüm saçacaklardı. Çünkü kamp yerleri giriş. mücadele tarzı böyle olacağı ortada. haber almanın da yüz1994 Dönemi 175 de seksenini coğrafya. olayların kuyruğuna takılmalar. teşkilat. uçak ve tank hariç her tip silahla Türk Ulusuna kabadayılık yapacak hale geldiler? Bunların cevapları ise gene aynı şeylerdi. doğru ve bütün dünyanın bildiği adıyla. "Yurt içinde kamp" sözcüğü bile insanı çileden çıkarmaya yetmiyorsa. Türk askerinin şerefini korumak için çarpışıyoruz. bu Gayri Nizami Harbin. PKK. kapasiteler. özellikle de ülkesine yönelik saldırılarda gösterdiği cesaret ve fedakarlığı anlatmayan tarihçi. bu 11 yıl neyin nesi? "Efendim." "Muharebede. üstelik bu günün ve geleceğin de. bembeyaz bir dünyadan ibaret bölge üzerinden geçtim. başkasını kabul edemeyeceğiniz konusunda. Daha ilk uçuşta. zeka. Burası şimdi. gerçek. tabii bu kadar insanın yaşayabilmesi için. Diyelim ki 2-3 yılı kavrayamadan geçirdiniz. savunma. istihbarat.19 Ocak gündüz gene Pirinçeken Karakolu'na uzaktan aniden açılan yoğun ateşle bir asteğmen şehit oldu. yurt içindeki en son kampa gelmiştik. eğitim ve liderlik nitelikleri farklıysa. güven içersinde faaliyetlerini sürdürmesi akıl almaz bir durumdu. sınırlar.v » Sıra Hakkari il merkezinin 20 kilometre doğusundaki. Yüzlerce yıldır hep aynı yerler farklı maksatlarla da olsa hiç değişmeden kullanılmıştı. taktik. aymazlıklar. Havadan yüzlerce kez uçulsa. Arkadan gelen 7-8 yılda ne oldu da "12. Đki vatandaş yaralandı. yere inince hayat bambaşkadır. hep vardi. geç kalmalar. ateşlilik. kendilerini kaya ve kar sığmağına sakladıkları zaman. değişmez ve değiştirilemezdi. Sonra. elmaya kurt girdi. buralara önceden tonlarca her türlü erzak. "Bir defa. bunun da 7-8 bini Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarında. bu mücadelenin özellikleri farklıymış" Peki o zaman. yazmayan tarih kitabı var mı? Peki. bütün hayal güçleri birleşse dahi. yağ ve şeker taşınmış ve stoklanmış olacak. ancak ve sadece. barınma bakımından o bölgelerin en yüksek avantajları sağlayan coğrafi kesimlerdi. hesap soran ve ısrarcı hareketiyle halk bitirir. kendisi veriyordu. çıkış. Buzul-Gün-başı-Đzme-Tove Dağları arasında kalan Alandüz (Oramar) PKK kampına gelmişti. PKK'nın yurtiçindeki en büyük kamplarından biri olan Oramar'da yıllardır kesintisiz." Kato'dan hemen bir gün sonra Alandüz bölgesine harekat için 15 Ocak'tan itibaren Đstihbarat ve Harekat Şube Müdürleri tamamen kar altındaki kampın son durumunu görmek için günlük seyir uçuşlarını yapan helikopterlerle uçarak keşif yaptılar. Türk milletinin. Bizim yaptığımıza gelince. Bunların yeri nasıl bilinmez? Hepsi domuz topu gibi bir yere toplanmışken. güçlü bir mantık ve aklın saldırganlığı olmahdır. "Türk askeri sabtr ve tahammülü dolayısıyla dünyamn en dayanıklı askeridir. Her şey bu kadar netti. kalıplar. artık bunu kökü saçağıyla. Türk Milletinin haysiyet ve gururuyla. PKK grubu da oradaydı. Hangi savaş türüne hazır olduğunuz. gücünün bilincinde. iki gözetleme noktasındaki militanların ayak izlerini dürbün . o zaman buna göre hazır olacaksınız. tecrübeli askerler bilir ki. Bir vilayet merkezinin 20 km. 16 Ocak saat 00:15'de Yüksekova'da Esendere mahallesine ateş açıldı. «ft 176 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok PKK grupları buradaydı. hasım veya hasım olması muhtemel olanlarla mukavele mi yapılacak? Bu savaş türü yeni bir şey değildi.

karakola . köyler. vazifeye olan inançlarının ölümcül derecede. silahlı çatışma yönünden uzun bile sayılırdı. Irak yönünden de Aslankerim geçidini kullanmak gerekiyordu. Demirli ve Çevrecik köyleri vardı. Alandüz. Aynı saatlerde. havanın aydmlanmasıyla Oramar'a girmeye ve inmeye başladılar. en üs. 1500 komando da 28 Ocak'ta. Herkes kendini en kötü koşullarda bile iyi hissetmeli. batıdan ise 3815 Rakımlı Hanyaylası'nın Gürcükaya. Tugayın ileri komuta yeri. karakollar ile yollardaki saldırılara da süratle müdahale ediliyordu. ne kadar süratle yapılırsa yapılsın belli bir süre alıyordu. çok namlulu roketatarlar ile uçaksavarlar. dağ toplan. 35-40 askerli karakola bugüne kadar hiçbir sataşma olmamasının tek sebebi olabilirdi.000 metre arasında değişiyor. Çanakçı. Alandü-zü çeviren dağların ortalama yükseldiği 3. bölgenin 23 ayrı kesimindeki tepelere. Zamanın da onun coğrafi değerini azaltması düşünülemezdi. Bu süre bizim için. Değerlendirmemiz 250-300 kişi olduğu yönündeydi. Köyde korucu da vardı. 10x10 kilometrelik çöküntü alan kuzey-güney ve baü-doğu istikametindeki dere yataklarını bulunduran paramparça vadilerden oluşuyordu. Yüksekova istikametinden Keçi ve Rubarişin. Yere atlayan timler ve kobraların atışlarıyla bu köylerdeki PKK militanları bölgenin güneyine kaçtılar. yaşanmaz duruma gelen. Hakkari bölgesindeki bütün birliklerin kendilerine olan güvenleri. kaçamayanlar ise iki taraftan yaklaşan bölüklerin arasında kalıp yok edildiler. mücadelenin başarıya ulaşması için ne yapması gerektiği dışında hiçbir şeyi ne düşünebiliyor. 4-5 sene önce PKK'nın sürekli saldırılarından bıkıp. I 1994 DÖNEMĐ 177 duruş ve tavırları herhangi bir sebeple bölgeye gelen her rütbedeki askeri şaşırtacak ve imrendirecek düzeydeydi. havanlar. Karakol köyün bitişiği "de. bunların emniyetini sağlayacak komando timleriyle birlikte indirildi. iki küçük eski tip bina ile 35-40 askerden oluşuyordu.000 ila 4. her biri onlarca ölü ve yaralı verdiğinden terk edilmiş olan Uç Kardeşler. hiç ara vermeden PKK'nın beş ana kampı yerle bir edilmişti. Böyle bir asker başh başına tehdittir. Şehirler. Bölgenin doğu ve batı ucunda bulunan Demirli ve Çevrecik köyleri üzerine ilk helikopter geldiğinde yerden ateş açıldı. Burası Cumhuriyet'in ilk yıllarında Oramar (Alandüz) ve Nasturi (Han Yaylası) isyanlarının çıkış yeriydi. Köylülerin boşalttığı topraklara ve evlerden barınaklara PKK'hlar yerleşmiş ve bölgede tam hakimiyet kurmuş durumdaydı. mezralar. ne de hissediyordu. PKK'lılarla köylüler.kullanmadan tespit etmiştim. 13 Ağustos 1993'ten başlayarak. aynı sabah Oramar'ı Irak'a bağlayan As-lankerem Geçidi'nin üstündeki Yüksekova'ya bağlı Dağlıca Jandarma Sınır Karakolu'nda açıldı.t seviyede olmasına bağlıydı. Esas zamanımızı alan girdiğimiz kampta onlarca. Bunların uzunlukları 7 ila 12 kilometre arasında değişmekteydi. Binaların durumu kötüydü. Muharebe tecrübeleri ise bu işin dersini herkese verebilecek ölçülere çıkmıştı. fizik ve ruhsal güçlerinin dorukta bulunması. subay. iki geçidin çatalında. tabanda çöküntü ise 10x10 kilometrelik bir alanı oluşturuyordu. "Zor lokma taınrlı. geçit ve boğazlarını. Üç ve beş günlük aralıklarla alınan meteoroloji raporlarını takip ediyorduk. 28 Ocak 1994'ten itibaren hava üç gün normal görünüyordu. Kimse. yüzlerce mağara ve kaya kovuklarının içerleri ile toprağın altına inşa edilmiş olan yer altı gömüleri ve sığınaklarını tek tek ortaya çıkarmaku. astsubay ve askerlerin kendilerine güvenin yanında. Tabana inmek için Hakkari istikametinden Kı-rıkdağ. korku nedir bilmeyen bir insanı uyarmanın bir anlamı yoktur. Oramar Kampı'nın dibinde. Türkiye ve Irak bağlantılı derin vadileri yanından üstün fiziki koşullarıyla ideal bir harekat üssüydü. Böyle bir harekatta en kıymetli temel faktör. Mesele sadece kamplara taarruz da değildi. Çıkarılan silah ve cephane dışındaki malzeme ve tonlarca erzakın tahrip edilmesi veya işe yaramaz hale sokulması da. Bunların yarısından fazlası da bubi tuzaklıydı. mücadele iradesini zayıflatacak hiçbir şeye boyun eğ-memeliydi. Genel yerleri konusunda zaten şüphe yoktu ama militan sayısında net bir şey söylenemezdi." 27/28 Ocak 1994 gecesi 200C komando mevcut geçit ve boğazlardan. Çöküntü tabanında.

iş olsun diye yapılan bir telsiz konuşması ruhunuzu olması gereken yerden koparır. ne de ses olarak hiçbir şeyi kabul etmem. hissetmeliyim. Dağlan gösterip ballandıra ballandıra anlatıyordu. Çünkü bu harekat köylülerle PKK'mn mutabakatını sona erdirecekti. gevşeme. (Albay Necmettin Haziran 1993'te Çukurca ilçesine PKK'mn 16 saat kimseyi sokmadığı saldırıda. geçit ve boğazlarındaki muharebelerin gidişatını algılamam zorlaşır. Genç yaşında rahmetli olan Cemal Bey'in bu mücadelede gösterdiği sorumluluğun yüksekliği ve fedakarlığı o dönemdeki bütün subay ve astsubayların hafızalarından bir an bile kaybolmamıştır. Lüzumsuz bir kapı açılışı. Yakınımda çalışanlar bunun böyle olması gerektiğini öğrenmişlerdi. Köyün çok konuşan ve hiç susmayan yaşlı bir imamı vardı. gelişi güzel söylenmiş bir söz. 1994 Dönem! 179 bezginlik. o tarihte henüz Alay komutanı değilken. bulunamadığım yerlerde olup bitenleri. şeker. her duruma ruhen ve zihnen tam odaklanmalıyım. çevredeki tepelerde 23 ayrı yerde bulunan ağır silah mevzilerinin emniyet timlerinden biri olan. Saat 17:00 civarında bölgenin kuzeyinde bulunan 2. ortalığı karıştırıp dikkatlerin buraya çekilmesini istemiyorlardı. Başka türlü birbirinden kilometrelerce uzaktaki vadilerde. sezmeliyim. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Necmi. Kültürü ve özellikle tarih bilgisi insanı şaşırtacak düzeydeydi. bazı anneler utana utana çocuklarını evden dışarı çıkartarak bizim olduğumuz yere gitmelerini kulaklarına fısıldadılar. Yorgunluk.saldırarak. çikolata. Aydın fikirli bir kimseydi. dayanıksızlık. hiçbir şekilde dağılmadan. Bu yaşamda insanlar ölüm ve kalım arasında çok ince bir çizgide bulunurlar. insan yaşamındaki faaliyetlerin en ciddisidir. Bu sanatın iyi yapılıp yapılamaması da. Đki taraf da beraber yaşamlarının bozulmaması için karakola sataşmıyorlardı. Bu köy çığ yüzünden iki kere yer değiştirmişti. Biz böl178 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok geden ayrıldıktan sonra Dağlıca Karakolu'nda mutlaka güçlü tertipler alınması şartü. o dönemlerindeki komutanların babasına verdiği takdir belgelerini bir tomar halinde paltosunun iç cebinden çıkarıp gösteriyordu. bıkmadan usanmadan PKK'mn nerede. bisküvi ne varsa hepsini satın al ve çocuklara dağıt" emrini verdim. "köyün girişinde bir kulübede bulunan bakkalda. 20 dakika içinde bütün çocuklar duydu ve toplandılar. karton kutuların içinde köyün ortasına getirince. projektör gibi bütün noktalan tek tek ışık altında tutmasını gerektirir. Emir Astsubayıma. küçük bir zırhlı araçla şehri boydan boya geçerek çarpışmada yaralanan bir askeri bulunduğu yerden alarak şehirden çıkarmıştı. Đmamın köylülerle tam bir bağının olmadığı da anlaşılıyordu. Ne fizik olarak. ne yapacağını tespit etmeye çalıştı. Harekatın sevk ve idaresinde bulunduğum yerde. iki karargah subayı ve muhabere personeli dışında hiç kimsenin olmaması kesin uyguladığım bir prensiptir. Muharebe. her telsiz konuşmasına. sürekli babasının devletin yanında olarak geçmiş zamanlarındaki kahramanlıklarını anlatıyor. Bu kez çok arzu ettikleri için Đl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmettin ile Hakkari MĐT Başkanı Cemal Bey de karargahla birlikte ya-nımdaydılar. gofret. Jandarma Özel Harekat Timinin başındaki astsubay . Köyün içini dolaştım. Her rapora. O nedenle de ruhsal ve zihinsel gücün. arkadan da yoğun bir kar yağışı başladı. Cemal Bey sağlığı iyi olmamasına rağmen. Her noktada aynı anda olamayacağımdan. dağ. bozulmasına sebep olur. Onlarca çocuk tam tabiri ile yalın ayak başı kabak evlerinin civarında birbirleriyle ve köpeklerle yarım metreyi aşan karda oynuyorlardı. Yağışın şiddeti gittikçe artü ve görüş mesafesi 40-50 metreye düştü. insanları ya yaşatıyor ya da öldürüyordu. Kaçakçılık ise PKK'ya vergi demekti.) Saat 15:00'dan itibaren bölgenin üstü koyu gri ve siyah bulutlarla kapandı. zihinsel durgunluk göstermeden aynı anda dört beş şeyi düşünemeyen bu sanatı yapamaz. neredeyse günün 24 saati. Astsubay askerlerin de yardımıyla bakkaldaki yiyecek tipi ne varsa. Bir karış düz arazisi olmayan Dağlıca Köyü'nde ancak kaçakçılık yaparak geçinilebilirdi. Yanımızdan hiç ayrılmıyor. Muharebede küçük fakat anlamsız bir söz veya davranış her şeyin kötü gitmesine. subay ve askerlerle zihinsel bir bağ kurabilmeliyim.

yüzlerce subay ve astsubay var. Askerlerin hareketli olması gerekiyordu. her şey normaldi. ben konuşayım. . Binbaşının sana anlattıklarını dinledim. Ayağı hemen ateşe uzatma.çavuşla görüşüyor. Tabur Komutanı aradı. dün konuştuğumuz Jandarma Özel Harekat Timindeki astsubay çavuşun yine aradığını. askerler kumanyalarının hepsini yemiş olamaz. Bizim bulunduğumuz yerde karın yüksekliği göğsümüzün hizasındaydı.Paşam yakın tarihlerde bu derece aralıksız kar yağdığını hatırlamıyoruz.Her yerde olmaz ama.Astsubay Çavuş. Şimdi bir kere de ben anlatıyomm. Daha sonra da ayağı mumlara uzak tutarak ağır ağır ısıtın. birliklerin pozisyonları ile karın kuşatması nedeniyle bölgeden çıkmaya veya kaçmaya teşebbüs edemeyecek şekilde sıkıştırılmışlardı. .Sakin ol! Telaşlanıp askerleri de etkileme. sıkıntın ne? Heyecanlı bir sesle: . katlanırlar. Astsubay çavuşu aradım: .Bir silahın patlamasıyla hepsi aşağıya inecek değil mi? Yani tonlarca kar vadinin tabanına düşecek! .Evet.000 kalorilik 72 saatlik yiyecek 24 saatte nasıl yenir? . Her şey senden kaynaklanıyor. Telsiz konuşmalarına girdim: .11 saattir hiç durmadan.Komutanım kumanya bitmek üzere. bu normal mi? .000 kalorilik. mecbur kalmadan ateş açılmayacaktı. fazla gürültüye de gelmez paşam. Senin tim komutanın subay nerede? . Kar yağmıyor.Onlar niye üç günlük yiyeceği bir günde yemiyor? Bölgede 3.Asker yemiş komutanım. tabandaki vadilerin durumu nedir? . Tabur komutanları ile görüştüm.Tamam sen ayrıl. fakat bulutlar tencere kapağının tencereyi kapatması gibi bölgenin üstündeydiler. yapsa da bunu söylemezler. bu defa da kumanyaların azaldığını söylediğini söyledi. Hangi mağara ve kovuklarda bulunurlarsa bulunsunlar. .Anladım. Aklının ermediği şeyleri yakınındaki . Yanınızda ateş yakacak malzeme ve mumlar var.Komutanım.500 asker.Üç günlük kumanyayı siz bir günde mi bitirdiniz? . astsubay çavuş bir erin ayağında donma emaresi olduğunu bildirdi. Kar yağışı gün ışırken kesildi.Ne oldu gene? . konuşan komutan. .Senin yanında tugayın ağır silah mürettebatının askerleri ve başlarında da astsubayları var değil mi? 1994 DönemĐ 181 . . Telaşlanma ortada bir şey yok. . önce parmak uçlarından bileğe kadar. 15.Sabah olunca belki görebiliriz. Ona ne yapması gerektiğini söylüyorum. .Komutanım azaldı. Birliklerle PKK grupları vadilerde iç içeydiler. I 180 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok Kar yağışı aralıksız devam ediyordu. . Dikkatli ve ölçülü olarak birlikler bölgelerini taramaya devam edecekti. Her günlük kumanya 5. . .Necmi. Hava kararmadan önce 2.Bak çocuk. herkesin yiyeceği duruyor da senin yanındaki 14 asker mi bunu yapıyor? Askerler hiçbir şey yapmaz. bir haftalık izinle memleketine gitti.Vadilerin kenarlarında kar balkonları oluşmuştur paşam.Tim komutanımın çocuğu olmuştu. Sonra yedek yün çorabı giydir. mesele nedir? . göz gözü görmeyecek şekilde kar yağıyor.Komutanım bir erin ayağında donma emaresi var. Gece yarısından sonra saat 02:00'da köyün imamı ile en yaşlı iki köylüyle konuştum: . Tugayın kışlasından bölgeye ulaşmaya çalışan helikopterler bütün yönleri ve her türlü tekniği denemelerine rağmen bulutları delip bulunduğumuz hiçbir yere giremediler. ona bazı idari teknikleri açıklıyordu. Fakat 100 kilometrekarelik alanda tam yerlerini nokta olarak bulmak zaman gerektiriyordu. kan devir daimini sağlamak için çan-tanızdaki kremle iyice ov.

000 düşmanın bile üzerimizde yaratamayacağı etkiyi dördüncü güne girerken sürdürüyor.Dokuz saat sürüyor komutanım. Vücudun ısısını muhafaza etmek.üstçavuşa sormayı düşünemeyecek kadar panik içerisindesin. Çanakçı köyündeki Jandarma Özel Harekat Grubu komutanına iki emir verdim: "Bir tim başına bir subayla birlikte Gürcükayası'ndaki çok namlulu roketatarın yanındaki timin yanına gitsin". Şimdi vereceğim emri her zaman olduğu gibi derhal yerine getireceksiniz. Çıkışta kayalardan yuvarlanan iki korucudan birinin hem ayağı hem kolu. Mum ve diğer yakacaklarınızın bittiğini biliyorum. Dağ ve Komando Taburları PKK'nın bazı erzak depolarını ve akarsuların kenarlarında olduklarından çare buldular. Hiçbir hava aracı gökyüzünü delip Alandüz'e giremiyordu. terk edilmiş köyün toplanmadığı için yere dökülüp karların altında kalan elmalarını toplayarak beslendiler. Zaten bu dilimi kendileri arayacaklardı ama kar buna mani olduğundan üç gündür aynı yerde bekliyorlardı. ve 2. 30 Ocak 1994'tü. Hepinizi selamlıyorum. muharebede ilk hasım düşman değil. Zaman. Elindeki birkaç kağıda bakarak mesafeyi söyledi. karakolda yenebilecek ne varsa. . 3. köyden 5-6 katır bul. Jandarma Özel Harekat Grubu. Aynı gece Yüzbaşı Ethem'e: "Karakoldan 8-10 asker al. 30/31 Ocak gecesi muhabere subayını çağırdım ve: 'Tabur. bölük ve tim komutanlarının hepsini aynı çevrime al. -25/30 deçecede vücudun kalori ihtiyacı daha da arüyordu." Bütün telsizler sıra ile emrin alınıp anlaşıldığını canlı ve kararlı bir sesle bildirdiler." Diğer birlikler bu vadiden çok uzaktı. vereceğim emri birbirlerine aktarma ihtiyacı olmadan aynı anda benden duyacaklar" emri-ni verdim. Saat 01:00' da yüzbaşı geldi: . Ateş edilmediği için mermide sorun yoktu. Bütün tüfeklerin ağaç ve bakalit kabza ve dipçikleri ile arka çantalarınızda bulunan tüm malzemeyi yakarak ısınacaksınız. Dağ ve Komando Taburuna götür" emrini verdim. her zaman cefakar olan bu millete layık olduğumuzu bir kere daha gösteriyorsunuz. Herkes tecrübeli olduğundan üç günlük erzak altı gün yetecekmiş gibi kullanılıyordu. Alandüz istikametine defalarca ilerlemeye teşebbüs etti. Vadinin tabanındaki 1. Dağda hız şu kadardır vs saydı durdu. Bu timin yanındaki çok namlulu roketatarın kısım komutanı Üstçavuş Yavuz'u aradım: "Bu time sahip olması" emrini verdim. Alandüz'ün batısında Hanyaylası yönündeki Çanakçı köyünde bulunan Jandarma Özel Harekat Grubu yanındaki korucular vasıtasıyla. Hiç kimsede en küçük bir şikayet yoktu. Đkmal yapılmasa da normal koşullarda arazideki bitki ve diğer canlılarla beslenebilirdik.Ne zaman Üçkardeş'te olacaksın? . Çevrim hazırlandı: "Arkadaşlar. Ve doğa 10. doğadır. Tanrı her zaman bizimledir. Dağ ve Komando Taburu bu tip imkanlardan mahrumdu. Vadiye dolmuş olan tonlarca karı açamadılar. Bu cesaret ve fedakarlığınızı asla unutmayacaklardır. donmanın önüne geçmek için enerji şarttı. Harekata katılan tim sayısı 172'ydi.Hazırım komutanım. Harekatın üçüncü günü. Çocukları olarak. diğerinin ise bir ayağı kırıldı. fakat arazi metrelerce karlı kaplı olduğundan böyle bir imkan yoktu. Dağ ve Komando Tugayı. Durup dururken anlamsız şeyler çıkarma. Gece yürünecek dedi. Şu anda asker olarak bu meslekte nadir insanlara nasip olabilecek en yüksek gururu sizin gibi yüce ruhlu askerlere muharebelerde komuta etmekle yaşıyorum. "Grubun geri kalanı Çanakçı Köyü'nün beş kilometre doğusunda vadinin uzan-tısındaki Alandüz Köyü'ne kadar olan mihveri arasın. onların gelecek hayallerini karartıyor. Bu duruş ve kararlılığınız PKK üzerinde 1000 militanı aynı anda yok etmekten çok daha fazla psikolojik çöküntü yaratarak. Türk Ulusu herkesin bildiğinden ve sandığından çok daha fazla kadirşinas bir ulustur. Sakin ol çocuk. Hiçbir şeyden şikayetiniz yok. . Hava koşullarında hiçbir değişiklik olmamıştı. irademizi ve inancımızı herkese gösterme zamanıdır. köydeki bakkallarda bulabildiğin bütün yenilebilen her şeyi bizden para toplayıp satın al. Alandüz'ün doğusunda 3500 metre yükseklikteki Tove Dağı'nda bulunan 3. komutanı ile birlikte üç gündür dünyadan irtibatları tamamen kesilmiş halde sanki ayrı bir galaksideydi. Han182 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok yaylası'na çıkıp çok namlulunun yanındaki kendi jandarma timine gitmeleri de mümkün olmadı.

. değilse Buzul Dağı geçitlerini kullanarak geri dönecekler.Sağ olun komutanım.. . . Hakkari-Yüksekova yollarının geçtiği Zap Vadisi'nde 5-6 çığ olayı meydana geldi. Kimseye rastlanmadı.Başın sağ olsun Osman Paşa. yarın havanın aydınlanmasıyla birlikte geri çekilmeye başlanılacak" emri kodlu olarak birliklere ulaştırıldı. Buzul Dağı'nı helikopterle aşan havadan taşınan birlikler.Sen sabahın ilk ışıklarıyla karların üzerleri kıpırdarken. Bir helikopter bulup. bu gece bütün hazırlıklar bitirilecek. 184 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok taşıdıkları timleri hemen çığ bölgesine indirmeye başladılar. Hasan Paşa: . Artık bölgeden ayrılma zamanı gelmişti. kurtarma çalışması için. Çığın altında 11 asker vardı. Tabur Komutanı'nın yanında olacaksın. Akşama kadar ulaşılabilen yerlerde PKK gruplarına rastlanmadı. Karargahtan telsizle Hasan Kundakçı Paşanın Tugaya geldiğini bildirdiler. Karadan çekilecek birlikler de kullanacakları boğaz ve geçitlere yöneldiler. korucular ve bölgeye atılan timler tarafından kurtarıldı. Gece yarısını geçmişti ki. yürüyüş kolundaki üzerine çığ düşmeyen askerler. . "Onları bekleyerek zaman kaybedemezdim" diyor. karın genişliğine göre nerede oldukları çok önemliydi. Saat 06:00'dan itibaren helikopter çalışmaya başladı.. çok yakında olan bölgeye gittim. ama durum başkaydı. Ethem Yüzbaşı. boyu ne. . Çığ. bölgenin üstü gene kapalıydı ama biraz daha aydınlık ve kar da belli aralıklarla yağıyordu. hazırlanacak özel sığınaklara gizlenecek. 31 Ocak 1994. Hadi aslanım. 2nci Taburu. değil mi? Başka orduların. . dik olmayan bir yürüyüş güzergahıydı. şayet hava açık olursa gene helikopterlerle alınacak. Yüzbaşı Ethem yanımda. Havadan gelen timler harıl harıl kenardan itibaren bütün güçleriyle karları kaldırmaya çalışıyorlardı.Evet komutanım. Kurtarma çalışmalarına Tugay Komutan Yardımcısı ve çığ uzmanı Albay Cahit nezaret ederken Hakkari'ye döndüm. yani en geç saat 05:00'da. dört gündür bir iğne deliği kadar bile açık yeri bulunmayan gökyüzünden birden bire tüm bulutlar ayrıldı. Saat 07:30 civarında bir telsiz mesajı geldi: "Çok namlulu roketatar mürettebaü ile bu silahın emniyetini sağlayan Jandarma Özel Harekat Timi'nin üzerine çığ düştüğü" bildiriliyordu.Buradan bir asteğmen ve on iki askerle çıkmıştı. Tepemizin üstü ışıl ışıl yıldızlarla doldu. Yüzbaşı. çok eski de sayılmayan bu savaşın klasikleri ve kalıpları rafa kaldırıldı.Diğerleri dağa tırmanırken belli mesafelerde. çığın düşebileceği en son yerlerden biri.Sen bu sene Kara Harp Akademisi'nin. Saat 04:50'de Tabur komutanı Binbaşı Muzaffer telsizle aradı: "Komutanım. çığın meydana geldiği yer bu vilayette. marş marş. Kasım ayından beri Hak-kari-Çukurca. Hanyaylası mağara bölgesindeydi.Yaptığın hesaplar ve elindeki notlardaki kriterler de bu sınavlara ait değil mi? Bu bilgiler ABD ve NATO kitaplarının tercümelerinden 1994 Dönemi 183 çıkarılmış kalıplar. hem Türk askerinin hem de muharebede olması gereken kış koşullarında dağlarda yürüyüş hızı. kolbaşı ne. Đki tarafı da yayvan. Đlk müdahaleyi Oğul Köyü korucuları yapmıştı. Helikopterler hızla bölgeye çığ uzmanı subaylar ve özel teçhizat getirdiler. o da burasıydı. Bütün ağır silahlar bulundukları yerde mevzilerde bırakılacak. şimşek gibi dışarı çıktı. Çığın yayılan kitlesinin yarısından fazlası hızla kaldırıldı. beş asker ve erzak yüklü altı katırla geldi. "Bölgeye geçit ve boğazları kullanarak karadan giren birlikler aynı mihverlerden. başka coğrafyalarda. Sabaha kaç saat kaldı? . Beş asker. kol nihayeti ne? Ethem. Tarif edilen yer bulundukları mevzilerden 6-7 kilometre güneyde. yorulup kalmışlar. ama. harekaün dördüncü günü. Çığın belki de hiç olmayacağı bir yer varsa. 3. bu iyi haber değildi. Yer.sınavlarını kazandın değil mi Ethem? . Đşte sana. yürüyüş kolunda bulunan 23 kişilik bir asker grubundan 16'sımn üzerine düşmüştü. Çığın başlangıç kenarında kaldıkları anlaşılıyordu ki. Yıldızların bu güne kadar bu derece parlak olduklarını hiç fark edememiştik. kendilerine bile ait olmayan topraklara ait yürüyüş cetvelleri.Azami dört saat komutanım. Hakkari'ye taşıyan helikopterler. zamanın eskittiği şeyleri geç. . Hanyaylası üzerindeki Oğul Köyü'nün yakınlarındaydı. cephaneleri.

bu iradeyi gösteriyorsa artık . "Harekatın başladığı gün akşama doğru her taraftan askerlerle kuşatılmış olduklarını anladıklarından. çok düşünülmesi gerektiğini. 1994 Dönemî 185 Helikopterin düştüğü yere gittim. hiçbir şey olmuyor. sakin ol. düz bir yer ve derin karda kara şahin yan yatmış «luruyordu. çok sevdiği kayınbiraderi üsteğmenin bu mücadelede şehit düşmesinden çok etkilenmişti. duygulu bir yapısı olan. Sorgularında. Yusuf yairalı.minibüs ve otomobillerin üzerine çığ düştü. sakin. O gün birkaç saatliğine izin verdiği bir pilotun yerine görev çıkınca kendisi uçmuştu.Kimseye bir şey olmuş mu? . 116. diğer helikopter tarafından buradan alınmıştı. Bu harekatınız bölücü örgüt yönetimini şaşırttı ve çok ürküttü. Teslim olan186 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok lardan ikisi Alandüz'de operasyon sırasında bulunan gruplardan birine mensuptu." Alandüz Harekatı'nı takip eden on gün içinde. .Bugün için belki de haklısın. askerinin Ocak ayında Oramar alanına havadan atlamalarının hayra işaret olmadığını. (Kazadan birkaç ay sonra Yusuf Yarbay rahmetli oldu. ikinci gece birkaç militanı "nereden çıkabileceklerini keşfetmek için" gönderdiğini.C. Öğleden sonra olmuş ve 2. Đkindiye doğru çığın tamamı kaldırıldı ve iki astsubay çavuş ve dokuz askerin şehit olduğu anlaşıldı. daha sonraki aylar ve zaman içerisinde yürüttüğümüz operasyonlarda da feragatli çalışmalarını izlediğim. Sürekli onun hatırala-rıyla yaşamış ve Kara Harp Akademisi'nde öğrenci subayken hayatına son vermiştir). birbirlerine sarılarak kendi vücut ısılanyla donmaktan korunmaya çalıştıklarını. Hanyaylası uğursuz komutanım. eski Çanaklı ve Alandüz köyleri arasında bulunan iki büyük mağaraya toplandıklarını. (Bu helikopterin Đnci pilotu. Bize iki gün bile yeterdi.Doğru. Vertigo olunmuştu. "Düştü enginlere bir ince hüzün Soldu güller gibi sevdalı yüzün " şarkısını. Behdinan-Zagros (Hakkari) sorumlusu Suriyeli Topal Nasır'm da (kod Halat) Alandüz'de olduğunu. dağ kadrosundan dört militan teslim oldu. . Kurmay Başkanı geldi. Dağ ve Komando Taburu'nıın bulunduğumuz kışlaya havadan taşınması devam ediyordu. . bazı araçlar yolcuları ile birlikte Zap Suyu'na uçtu. bu bölgede Kasım-Nisan arası beş ayda. mağaranın birinde. Bugünkü çığın yerini gördükten sonra. bir profesyoneli aratmayacak gibi söyleyen Jandarma Pilot Yüzbaşı Ferda.Çığ bölgesinde çalışan ekibi almaya giden helikopter yerden kalkarken yan yattı. fakat içindeki subay ve askerlerin hiçbirinde bir şey yok.Komutanım bir kara şahin düştü. Hava kararmak üzereyken Kurmay Başkanı gene geldi: . Bu yolları sürekli hem de konvoylar halinde biz de kullanıyoruz. bir yol ve iz bulamayıp geri döndüklerini. Heyecanlıydı ve zor konuşuyordu. "Yusuf Yarbay kask giymediğinden başından darbe almış" dediler.Bu defa meteoroloji raporlarının tutarsızlığına şükretsinler. Dönünce pilotlarla konuştum. kurallardan ve örneklerden ayrılmaya hakkımız vardır.000 metrenin üstünde. Her zaman her yerde karşılaşabilirsiniz.C. diğerinde de 109 militan olduğunu. . (Yer ve gök çizgisinin birbirine karıştırılması). Yardıma giden pilotlar. kışlada bir akşam yemeğinde arkadaşlarının ısrarı üzerine. Hasan Paşa ayrıldı. . Hanyaylası kuzeydoğusunda 3.O zaman niye heyecanlanıyorsun. Kendisi Van Hava Grup Komutanıydı. kar suyu içip kesme şeker yiyerek açlıklarını bastırdıklarını. bu alakasız mevkide karşımıza çıkıyor. . fakat bunların. Suriyeli'niri sık sık "binlerce T. her zaman her yerde bu iş başımıza gelebilir. askerlerde de bir şey yok. T. Helikopteri Van Jandarma Hava Grup Komutanı Yarbay Yusuf kullanıyordu. Size nazar değdi. yerleri ortaya çıkar diye ateş yakmadıklarından.) "Kurallar ve örnekler bize göstermiştir ki. içine kapalı. kendilerinin de Nasır'ın bulunduğu mağarada olduklarını. Pilotlar ve içindeki 15 asker.Pilotlarda da . Bunlardan birini babası getirdi.

sevk olunacak bir kıta ayrılmamış.Size. Nasır'm yerine de PKK Merkez Karar Organı üyelerinden Nizamet-tin Taş Hakkari sorumluluğuna getirilmiş. . Ve bir çare bulunamıyor. askerleri her an mağaraları bulup hepimizi öldürecekler diye beklediklerini" anlattı. korumasız insanlardan önce seçim yap. Şimdi anlatacağımı bütün dikkatinizle dinleyin. Yolları kes. Daha öncede hep konuştuk ama gene bu vesile ile gene söylüyorum. Fakat Şam'daki eşkıya başının kabul etmediğini ve Topalı Suriye'ye yanına çağırdığı belirtiliyor.Sebebi ne? .Nedir? . . Bunun sayılamayacak kadar yolu ve yöntemi var. . delilik mi demeli? Bu nasıl bir şeydir?" diyor. arkadan Kabak'cı geÜyor. Bu işlere onun aklı zaten ermez de. sayılan konusuyla. örgütüne eğitim veren yabancı Gayri Niza-mı. langa ürünü daha farkında değil. Diğer mesaj ne? . . Atatürk'den bir gün önce gelmiş olan Đnönü "Ben tetkik ettim. 10. dört gün T. 188 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok Arkadaşlar. bu adam yıllardır. arazinin durumu. Kurmay Başkanı: . Planı o şekilde tadil edin" emrini verdi. Bu adam şu anda nerededir?" Bunun üzerine elebaşının muhtemel yerini söylediler. Onun bertaraf edilmesi yangını erken söndürür. Köy ve mezraları bas. Bir salonda kendisine silahlı grupların yerleri. Dedi ve okumak konusunda biraz tereddüt geçirmesi üzerine. sonra beğenmediklerini yolun altında infaz et. .Kiminle konuşuyor.Ne diyor. Atatürk salonda bulunan herkese. Takdim bittikten sonra Atatürk "Bu plan eksik" dedi.' . bu işin başı ve önderi olan herifi bertaraf edecek. Ve bütün bunları dişe dokunur bir kayıp vermeden uygula. Hanın? . başka söylenecek bir şey kaldı mı? Hani herkes Atatürk'ün izindeydi? "Harman yeri düz olunca.Bunlar yıllarca alışmış.Eşkıya Başı size telsiz konuşmalarından birinde hakaret ediyor.Bu bir dinleme komutanım. Atatürk Diyarbakır'a gitti. yapılacak harekat planı üzerinde bilgi sunuldu. çünkü bu musibeti çıkaran. Harekat merkezinde çalışırken. 17. Türkiye Cumhuriyeti'ne caka satıyor? Çobanından Cumhurbaşkanına kadar herkesin esas düşünmesi ve üzülmesi gereken işte budur. bir aileden 15.Kendisi bırakmış. Bu delilik değil de nedir? Buna yiğitlik mi demeli." dedi. Yetmez. O.Güney Bölge (Kuzey Irak) sorumlusu Cemil Bayık'la komutanım. eksikliğin ne olduğunu en küçük rütbeli yaver yüzbaşıya kadar tek tek sordu. Đstihbarat Şube Müdürü "iki mesaj olduğunu" söyledi: ."Aşağıdan üzerlerine ateş edildiğini göre göre. bebekler ve dedeler dahil. askerleri havadan örgüt savaşçılarının üstüne atıyor.işlerin daha da zorlaşacağını" söylediğini. 22 askeri öldür. zaman zaman da eylem yerlerinde keyiften halay çekin. Sonunda Atatürk: "Efendiler bu plan eksik. Hepsi kullanılacak kuvvetler. 20 kişiyi kurşuna diz. 8. bunların panik ve şoka girmesi nedeniyle yaralanmadı bile. Geçen beş ayda havadan atlayan bir tek askerimiz değil şehit olmak. taamız önceliğinin hangi bölgede olması gerektiği hususunda çeşitli değerlendirmeleri söyledi. hiç kimse hiçbir bahane arkasına saklanarak izah etmeye kalkmasın. nasıl oluyor da burnumuzun dibindeki Suriye'de fink atıp. 1925'de silahlı ayaklanmaya kalkışıldığı haberinin alınmasından üç gün sonra.Harp uzmanlarından buna çare bulmalarını istemeyi düşünse daha iyi olur. bir şey bulamadım. 13.Bırakmış mı? Görevden mi alınmış? . "Bu general deli" diyor. Atatürk: "Bu tip hareketler önderlerine bağlıdır. sürekli karakol veya yakınındaki emniyet timine saldır. 1994 Dönemi 187 .Suriyeli Topal'ın sezgilerinin bayağı gelişmiş olduğu anlaşılıyor. bu Danvin teorisinin özgün kanıtı? .Topal Nasır Bölge sorumluluğunu bırakmış.C. sap ytğım dağ gibi görünür.

17 Şubat 1994 tarihinde Jandarma Asayiş Komutanlığından, OHAL Bölgesindeki bütün Komutanlıklara yayınlanan, Genelkurmay, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına gönderilen mesajın metni: "Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 27 Ocak-3 Şubat 1994 tarihleri arasında icra edilen harekat sonrası hassas kaynaklardan alınan bilgilerden teröristlerin bu tip operasyonlardan çok çekindiklerinin tespit edildiğini, kendi değerlendirmelerine göre bu operasyonda Türk Ordusunun taktikleri: 1. Sonbaharda yaptıkları operasyonlardaki gibi büyük çaplı ve geniş alandaki grupları imha edecek tarzda iç içe geçmiş, SA çember atılması. 2. Bölgenin ağır silahlarla bombalanmasını müteakip her türlü riskin göze alındığı helikopterlerle indirme harekatı. 3. Đndirme yapılan helikopterlerin korunması için kobraların kullanılması. 4. Örgüt gruplarını kısa sürede imha etmek için alandaki boşluklara (örgütçe kapatılamayan) indirmeler yapılması. Bu taktiklere karşı PKK'nın almayı planladığı taktikler ise: 1. Hangi grubun hangi hattı savunacağının önceden tespiti. 2. Grupların geri çekilmesinin nasıl yapılacağının önceden planlanması. 3. Yapılacak indinneye müdahale etmek için ihtiyat gruplarının oluşturulması. 4. Kamuflaj ve sığınak faaliyetlerine ağırlık verilmesi. 5. Kritik bölgelerde kritik mevzilerin mutlaka elde bulundurulması." Orada bulunan subaylara; "Beyler, karşı taktik diye talimatlandırdıklarının hepsi boş şeyler; horoz resmi yapıp altına 'horoz' diye yazmaya benziyor. Bilmem biliyor musunuz? Keçi şarap içince, dağa kurt aramaya çıkarmış. Artık, sıradanlığa, çaresizliğe, tükenmişliğe doğru yuvarlanmaya başladılar" dedim. 1994 DÖNEMĐ 189 Alandûz Harekatından iki gün sonra buradaki PKK grupları da başlarına yeni bir şey gelmemesi için Kuzey Irak'taki kamplara kaçınca; Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca yani tüm Hakkari vilayeti sınırları içerisinde ne kamp, ne de dağ kadrosu kalmamıştı. Kûr-distan Đşçi Partisi (PKK) için, en iddialı topraklarından biri olan Hakkari'de (Bahdinan/Zagros) beş ayda düştükleri bu durum kabul edilebilir ve katlanılabilir bir sonuç değildi. (Teslim olanların hepsi sanki anlaşmış gibi hep bunu söylediler.) Şehirler, köyler ve mezralardaki milisler gene buradaydılar, fakat artık ne o eski nefesleri, ne de eski pervasızlıkları kalmıştı. Dağ kadrosu veya milis, bundan sonra gelecek hepsi için sis ve belirsizliklerle doluydu. "Eldiven giymiş kedi fare yakalayamaz.' 3000 metrenin üzerinde Han Yaylası'nda iki ayrı yerde karların içinde duran helikopterlere herhangi bir zarar verilmemesi için bölgede sürekli havadan keşif faaliyeti ile karda iz takibi yapıldı. Bu dönemde ağır hava koşullan ve saldırı sırasının hangi kamplarına geldiğini düşünmekten helikopterlere zarar vermek gibi bir şeyi akıl edecek durumda değildiler. Buna rağmen havadan bölgeyi devamlı izledik. Türkiye'de ve Türk ordusunda Skorsky'i (kara şahin) bulunduğu yerden kaldırıp havadan kışlaya taşıyabilecek bir hava aracı olmadığından Đtalya'daki NATO kuruluşundan ABD'ye ait çift palli CH-53 tipi ulaştırma helikopteri Şubatın son haftası bir akşam üstü, Çekiç Güç'e ait iki kara şahin refakatinde Tugayın helikopter pistinin üstüne geldi. Hava aydınlık, görüş açıktı. ABD Skofsky pilotları devamlı havada dönüyor, bir türlü piste inmiyorlardı. Sürekli "buzlanma durumunu" soruyorlar, pistte bulunan bizim kara şahinlerin pilotları da; "gece herhangi bir sorun olmayacağını, kendilerinin devamlı bu kışlada bulunduğunu, çekinecek herhangi bir şeyin söz konusu olmadığını" ısrarla ABD'li pilotlara anlatıyorlardı. Kışla üzerinde ona yakın tur attılar ve "gece burada kalamayacaklarını, Diyarbakır'a dönüp yarın gene geleceklerini" söyleyip, geldikleri 1,5 saatlik yola gene 1,5 saat harcayarak geri döndüler. Gece bu yükseklikte buzlanma olur diye inmemişlerdi. Halbuki yerde, pistin üzerindeki kara şahinleri gö190 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok rüyorlardı. Üstelik pist başından bizim üç pilotumuz bütün kış bu kışlada bulundukları konusunda kendilerine dil dökmüştü. Faydası yoktu, küçük bile olsa riske giremezlerdi.

Ertesi gün üç helikopter geri geldi. CH-35 kurtarma helikopteri kaldı. Diğer ikisi ABD özel kuvvetlerine ait bir albay ve 16 ABD askerini bırakıp döndüler. Öğleden sonra ABD Özel Kuvvetleri'ne mensup askerlerin bir kısmı üstlerini tamamen çıkarıp karla vücutlarını ovuyordu. Fizik olarak hepsi de dev gibiydiler. 2. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Necmi yanımdaydı; "Bunlar çok rambo filmi izlemişler, henüz kendilerini turistik bir kayak merkezinde sanıyorlar" dedi. Bir gün sonra bizim helikopterlerden biri ABD askerlerini Hanyay-lası'ndaki helikopterlerin yanına götürdü. Harekat merkezindeydim, ABD'lileri götüren pilot yüzbaşı ve ekibe mihmandarlık yapan subay geldiler: - Ne çabuk döndünüz. - Komutanım, ABD askerleri helikopterin yanına inip inceleme yapacaklardı fakat karın kalınlığından çekinip huylandılar, helikopterden atlamadılar. - Ne var karın kalınlığında? Kar ne kadar derin olursa olsun en fazla dizlerinin üzerine çıkar. Yürüyecekleri mesafe de 20-30 metreyi geçmeyecek ki! - Israr ettik kabul etmiyorlar. - Oğlum, Atatürk boşuna mı diyor: "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği senin kadar temiz, fedakar ve cesur askere rastlanmamıştır" diye. Bizim timlerden biri gitsin. Hem de komando olmayanlardan alacaksınız. Mesela havan bölüğünden olabilir. Yirmi dakika sonra biri ABD askerlerini diğeri bizim askerleri taşıyan iki helikopter kışladan havalandı. Düşen helikopterin yanına ulaştıklarında ise durum şuydu: Türk askerlerini taşıyan helikopter yerdeki helikopterin üzerinde ilk geniş daireyi çizmeyi tamamladığında, içindeki askerlerin tamamı karların içine atlamış ve ortalarında kalan helikoptere doğru yürümeye başlamışlardı. Kurtarma faaliyetinin dördüncü günüydü. Havanın kararmasına bir saat kalmıştı. Yanıma Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanı Gü-ner Albay geldi: (Bu tarihten dört ay sonra helikopteri bir operasyonda düşerek şehit oldu.) - Güner Albay'ım, sen burada ne arıyorsun? - Bugün Hakkari'ye ben gideyim istedim. Sabahleyin ABD askerle1994 Dönemi 191 rini Hanyaylası'na bıraktım, akşam gelir, sizi alırım dedim. Ama hava çöktü, oraya uçulmaz. Yarın alırız. - Sen bu söylediklerini benden başka kimseye anlatamazsın. Seni de hiç kimse anlamayacaktır. Onların bulunduğu yer, nokta olarak 3600 metre ve 2,5 metre kann içindeler. Bütün gece orada kalmaları sonucu meydana gelebileceklerden yer yerinden oynar. Sonra onlar bize emanet ve bize hizmet ediyorlar, hayatlarından biz sorumluyuz. Odanın Hanyaylası istikametini gören penceresine gittim. Rahmetli de geldi, beraber baktık. Dağların büyük kısmı kapanmış, görünen bir koridor da kapanmak üzereydi. - Gûner Albayım, siz pilot olarak mümkün değil derseniz ben başka bir çare bulacağım. - Ben gidiyorum Paşam. Bulunduğum yerden pisti görüyordum. On dakika içinde yükseldi ve bulutların arasında kayboldu. Onuncu gün ABD'li askerlerin işleri bitmişti. Son akşam başlarındaki Albaya, kışlada bizim karargah subaylarıyla birlikte yemek verdik. Đlk geldiği gün beni ziyaret etmiş, daha sonra hiç görmemiştim. Onlar bu kışlada kalıyordu. Ben geceleri, yanlarına gittiğim birliklerle bulunuyordum. Yemekten önce kendisine bizimle geçirdiği günlerin anısına Dağ ve Komando Tugayı'nın armasının altına; "Üzerimize kılıç çekilmedikçe Ülkemiz topraklarına girilmedikçe Milletimiz cefa çekmedikçe Bizden kimseye zarar gelmez." sözlerini yazdırmış olduğumuz şiltini verdim. Bu sözlerin Tugayın sloganı olduğu, Đngilizce'ye çevrilerek kendisine okundu. "Onlarca kitap yazılsa bir ordunun, bir birliğin varoluş sebebi ile kararlılığının, bu kadar kısa, bu kadar özlü anlatılamayacağını" söyledi. Birkaç kere daha tercüme ettirdi, hepsinde de hayret ve sevinç çığlıkları attı; "Bu yazıyı mutlaka komutanlarıma göstermeliyim" dedi.

Bütün yemek boyunca dünyanın nerelerinde bulundu ise sıra sıra anlattı. Burada gördüğü coğrafyada ilk defa bulunduğundan, çok vahşi ve ürkütücü olduğundan bahsetti. Yemek bitince, müsaade isteyerek ayağa kalktı ve kısa bir konuşma yapmak istediğini söyledi. Tecrübeli, açık sözlü tabiatı, askerlik sanatına uygun bir kişiliği olduğu ortadaydı. Kendilerine gösterilen yakınlığı, Türkler için anlatılan misafirperverliği yaşadıklarını söyleyip teşekkür ettikten sonra konuşmasını şu cümlelerle bitirdi; "General on gündür birliklerinizle berabe192 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1994 DÖNEMĐ 193 rim, şu dağ ve kar cehenneminde Kürt militanlarla onlara denk bir kuvvet olarak, ancak siz baş edebilirsiniz. Böyle bir durum Amerikan Ordusu için kabus olur." "Vatan sağ olsun.' 21 Şubat saat 18:50'de Şemdinli'nin Uğuraçan Köyü'ne silahlı saldırı yapıldı. Bir korucu yaralandı. Şemdinli Dağ ve Komando Taburu, Ortaklar-Beyyurdu dahil bütün alanı batı yönünde dört gün elekten geçirdi. Bölgede PKK grubu yoktu. Askerlerin savaş sporları ve diğer sportif aktiviteleri için yazlık ve kışlık eşofman takımı, fanila, çorap, şort, şapka, bere, yağmurluklar ile hepsinin içerisine konulabilecek bir spor çantasına ihtiyaçları vardı. Bütün kalemlerden subay, astsubay ve asker için Đstanbul'daki firmalara altı biner adet sipariş verdik. Her malzemeye Dağ ve Komando Tugayı'nın forsu-arması işlenmiş olacaktı. Askerler terhislerinde kullandıkları kendi malzemelerini evlerine, memleketlerine götürecekler, her yeni tertip geldiğinde üç ayda bir aynı malzemeden tedarik devam edecekti. Đlk parti malzemeler iki ay sonra geldi. Ve askerler bu giysileri gece gündüz hiç üzerlerinden çıkarmadılar. Terhis günleri gelip Hakkari'den ayrılırken de, sivil pantolonlarının üstüne Dağ ve Komando Tugayı'nın, karlı dağ, tüfek, kayak ve kartal armalı eşofmanlarını giyerek; yollarda ve memleketlerinde herkesin kendilerini böyle görmelerini istediler. Bu, tugaylarına olan sadakatin, kendilerini tugayın bir parçası kabul etmelerinin, onunla gurur duyduklarının doğal bir göstergesiydi. Subaylardan bir teklif geldi.Bu dönemde mücadelenin doruğa çıkarıldığı Hakkari Dağ ve Komando Tugayı 'nda muharebelere kaülan subay ve astsubaylar için altın rozet ve altın şövalye yüzüğü yaptırılması idi. Her ikisinde de Tugayın arması ve ismi yazılı olacaktı. Meğer herkes bunu bekliyormuş, almaya can attılar. Personelden hemen ücretleri toplandı ve yaptırılıp subay ve astsubaylara dağıtıldı. Eylül ayında Tugayın armasından bir madalyon yaptırdık. Şehitlerini memleketlerine götüren subay, astsubaylar; bu madalyonu ve Tugay Komutanı'nın "Mehmetçiğin nasıl ve ne zaman şehit olduğunu tasvir eden" yazısını, şehidin ailesine teslim ediyordu. Şehidin kendisi, Tugayın madalyonu ve nerede nasıl şehit olduğunu anlatan belge aynı anda anne ve babanın eline geçiyordu. Bu üç şeyin, birbiri içinde ve birbirinin ı'ızerinde anlatılması ve yaşamayanlarca anlaşılması kolay olmayan bir etkisi vardı. Önce şunu belirtmeliyim, sadece insanlar için değil, tüm canlılarda ve yeryüzünün var olduğu milyonlarca yıllardan beri, hiçbir şey, bir annenin yavrusunun kaybından daha öte bir acı veremez ve yaşatamaz. "Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar" sözü en doğru özdeyişlerin başında yer alır. Elbette babaların ve kardeşlerin duydukları acı da, ömürleri boyu karşılaşacakları diğer üzüntü ve kahır halleriyle mukayese bile edilemez. Bu iki nesne neden bu derece etkili ve dayanılmaz acıya su serpiyor? Nasıl teselli oluyordu? Đki sebebi vardı ve bunun için Adler, Taylor ve Freud gibi ünlü psikiyatr ve psikologların tanınması gerekiyordu. Madalyon; şehidin kimliği, asker arkadaşlarını, komutanlarını, şehit olduğu birliği, şehit olduğu yeri, zamanı simgeliyordu. Bu, özel olmak, farklı olmak, o birlik var oldukça onun bir parçası olarak yaşamak demekti. Nasıl şehit olduğunu anlatan Tugay Komutanı imzalı yazı ise, Türk kültürü ve bu kültürün ya: attığı kişilik ve düşünce gücüne yakışır, doğru bir yaklaşımdı. Türkler çocuklarının kaybına bütün canlılar gibi üzülürler fakat; bu üzüntü ve çektikleri acının değdiğine inanmak için çocuklarının nasıl şehit olduğunu bilmek ihtiyacında idiler. Ellerine aldıkları yazı, "oğullarının muharebede düşman üzerine yürürken, vatanı ve ulusu için gözünü bile kırpmadan ölüme nasıl gittiğini detaylı olarak anlatıyordu". Bir Türk, çocuğunun şehit olduğunu

duyduğunda ilk sorduğu şey; "Nasıl şehit olduğudur". "Düşmanla göğüs göğse çarpışırken" sözünü duyduğunda birden rahatladığını hissedersiniz ki zaten hep öyle olmuştu. Bu masalların, efsanelerin, öykülerin, vatan ve millete bağlılığın getirdiği örf, adet ve geleneklerin Türk toplumu ve onun kişilerinde oluşturduğu milli karakterdir. Savaşın kendisi de nesneleri de zaten baştan aşağı psikoloji demektir. Genelde; aylar bazen yıllar sonra bir garnizonda bütün şehit ailelerini toplayıp kendilerine verilen "övünç madalyaları": 1. "Demir tavında dövülür" sözü göz ardı edilip geç kalındığından, 2. Durup dururken birden bire acıyı tazelemeye kalktığından, 3. Genel bir şey duygusu yarattığından; şehit ailelerinde aynı etkiyi sağlayamamıştır. Askerlerin ailelerine, girdikleri muharebe ve çatışmalarda bireysel olarak gösterdikleri cesaret ve kahramanlıkları anlatan yazıların 194 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok gönderilmesi, onlaıı anne ve baba olarak oğullarıyla iftihar etmelerini, mutlu olmalarını sağlayacak ve çocuklan ile ilgili endişeleri azaltacaktır. Şehit ve gazilerin ailelerinden adıma gönderdikleri yüzlerce mektuptan bazıları şunlardır: "Hakkari ili Çukurca ilçesi Pirinçeken Karakolu'nda vatani görevi ni yapmakta iken vatan haini eşkıyalar tarafından şehit edilen oğlumuz jandanna eri Erol ÖZEN'in şehit olması nedeniyle göndermiş olduğunuz yazıları aldık. Göstermiş olduğunuz candan ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Bizi çok gururlandırdınız. Bu yazılarınızı Özen Ailesi yaşadıkça hatıra olarak saklayacaktır. Komutanımız size başarılar diler, saygılar sunarız. Vatan sağ olsun." Özen Ailesi adına Đdris Özen, Balıkesir "Göndermiş olduğunuz oğlum Abdülkadir TUG'a ait belgelerinizi aldım. Çok memnun oldum. Bir şehit ailesi olarak duygularımızı ifade etmek çok zor. Bu askerliğin tabiatında var olan bir olaydır. Bundan kaçınılmaz. Allah'ın takdiridir. Abdülkadir'in ne kadar cesaretli ve mangal kadar yüreği, aslan gibi kuvvetli olduğunun aile olarak biz de bilincindeydik. Görevinde de yaralı olmasına rağmen silahını elinden bırakmayıp, yiğitliğini kanıtlamış ve layık olduğu şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Paşam, beş oğlum ve ben, gel de; canı gönülden hazırız, saygılarımla." Fikret TUĞ Yerköy, Yozgat "1 Şubat 1994 tarihinde Hakkari Alandüz mevkiinde icra edilmekte olan operasyonda çığ düşmesi nedeniyle oğlumuz Göksel YAMAN şehit olmuştur. Ailemize göndermiş olduğunuz başsağlığı temennileriniz ve yazılarınızı bir şehit babası ve annesi olarak büyük bir memnuniyet ve gururla müşahede ettik. Alakanız ve hassasiyetinizden dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı sunarız. Vatan topraklarına göz diken hainlerle mücadelenizde Allah sizi muvaffak etsin" Şehit Babası Kemal YAMAN, Đzmir "Yildırım'a olan haklarınızı helal edin. Benim yiğit kardeşimin, şehit kardeşimin yiğit komutanı. Önce selam eder, ellerinizden öpe1994 Dönemi 195 rim. Benim yiğit kardeşim Yıldırım şehit düştükten sonra arkadaşları geldi. Yıldırım'ı anlattılar, dünyalar benim oldu. Yıldırım gelmiş gibi sevindim. Yıldırım'in komutanı olarak, siz de olayın oluş şeklini, Yıldırım'ın şehit oluşunu, nasıl mücadele verdiğini, nasıl şehit olduğunu, detaylı bir mektupla anlatırsanız, çok memnun olurum. Hatıra olarak kalır. Yiğit komutanım, Yıldırım'ın şahadet haberi gelince dünyalar başıma yıkıldı, dünyalar dar geldi. Yemin etlim, kardeşimin bıraktığı yerden devam edeceğime. Her yere yazılar yazdım hep olumsuz cevap aldım. Zaten kolum kanadım kırıktı, iyice kırdılar. Kardeşimi rüyamda gördüm. Sarıldım öptüm, yüzlerinden doya doya, "şehit oldun kardeşim" dedim. "Tabii ağabey, şehitlik herkese nasip olmaz, bize oldu" dedi. Sordum: "Cennette inisin?" 'Tabii ki ağabey, cennetteyim" dedi. Allah'ım bizden daha çok seviyormuş ki şehit ederek elimizden aldı. Allah'ıma çok şükürler olsun. Biz de Yıldırım'ı kalbimize gömdük. Tek tesellimiz PKK'lı-lan her gün yok edişiniz. Yiğit komutanım gelen arkadaşları "Os1 man Paşa da oradaydı" diyorlar. Yıldırım'ı bana anlat, anıları varsa yaz, himayende aslanlar gibi çarpışan

ben el emeği ile idare eden köylü bir vatandaşım. göğsümüzü kabartmıştır. Şahsınıza ve bütün askerlerimize selam ve sevgiler sunar. Şehit Yıldırım'ın çarpışarak intikamını alamayan ağabeyi. Elbette oğlum Kenan'ın aramızdan ayrılmasından." Dursun DĐKER Yalyaç. Oğlumun vatan için yapmış olduğu fedakarlıklar. Vahap ŞĐMŞEK Sivas "Sayın komutanım. ömür boyu taşıyacağım en büyük onurdur." Kadir TOPALOĞLU Pelitköy. Üzüntülüyüm. bu yoğun ve zorlu çalışmalarınızda size başarılar dilerim. Taktir ve övünç belgelerine layık gördüğünüz oğlum iki hafta önce söz kesimi için gittiği Đzmir'den dönerken Ayvahk'a 4 km kala trafik kazasında tanrının rahmetine kavuştu. emrinde savaşan oğlum. vakar. ben Tugayınızın 4ncü Dağ ve Komando Tabıı-ru'ndan Çavuş Tarkan HATTATOĞLU'nun babasıyım. askerlik görevi ve suda boğulma olayı neticesi vefatından şehitlik mertebesinde olacağı ümidiyle mutlu olmaktayım. ben acizane babası olan Durmuş DĐKER. Sevinçliyim.Mustafa AKKOYUNLU için gönderdiğiniz takdirnamenizi alıp okuduğumda sevinç. her Türk evladının yapması gereken asgari vazifedir. beni de. başarılarınızın devamı ile." Mehmet BOZDEMĐR Sarıköy . Ne mutlu bu bilgiyi Ve takdirnameyi bana layık görüp de gerçekleri yazan siz değerli Paşama ben de selam ve hürmetlerimi bildiririm. sizin için dua ediyorum. sevincimden ağladım. gururluyum çünkü böyle bir günde şakası olmayan bir harbin içerisinde aileme düşen ulvi bir vazifede oğlumun bulunması izahı yapılamayacak yüksek duygulardır. Yazmazsanız Yıldırım'ı küstürürsünüz. hala vatani görevden kaçanlar bulunduğu için. başarılı asker olduğunu. şahsım. Balıkesir "Çok sevgili oğlum Kenan ŞĐMŞEK'i elim bir trafik kazasında kaybetmemiz neticesi göstermiş olduğunuz her türlü samimi ilginizi unutamayacağız. Balıkesir "Sayın komutanım. "Çağırsınlar yine askere gider. Yiğit komutanım.Yıldırım'ı bana mektupla anlat. Benim duyduğum bu manevi nazlardan yoksun kalan asker kaçağı gençlerin ana ve . biz burada bulunan aile efradını çok duygulandırmış." Babası. Yazmak da konuşmak da çok zor. Saygılarımı sunarım. Oğlum Uğur DĐKER'in bayrağına.Gönen. Đsparta "Emrinizde görev yapan oğlum." Eşref HATTATOĞLU Balıkesir "Evladımız M. gurur. Ailemize tevdi ettiğiniz ve bizim için de çok büyük kıymet ifade eden madalyon ve beratınızı hatıra olarak özenle saklayacağız. milletine ve silah arkadaşlarına gurur veren. çarpışırım" derdi. 1994 DÖNEMĐ 197 Komutanları ve silah arkadaşlarını taparcasına çok severdi. heyecan. üzüntü duyguları içersinde gözlerim yaşlı okudum. gözlerimizi yaşartmış. bölücü eşkıyaya kesin darbeyi vurup bu haddini bilmez çapulcu sürüsünü yurdumuzdan söküp atmanızı Allah'tan dilerim. Piyade Komando Er Saffet TOPA-LOGLU için vermiş olduğunuz bilgi ve takdir belgeleri. ai196 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok lem. devletimize ve milletimize hizmetinin yarım kalmasından büyük üzüntü duyduğum kadar. Şahsınıza ve tüm Tugayınız mensuplarına yakın ve samimi ilginizden dolayı şükran ve saygılarımı sunar. o da anılarını yazsın. Đç düşmanlar ve bölücü eşkıya ile savaşan siz değerli komutanımız. Oğlumun terhisinden sonra da sizleri aynı heyecanla haberler ve gazetelerden izliyor. mektubunuzdan öğrenince göğsüm kabardı. bütün şehitlere Allah'tan rahmet dilerim." Mustafa AKSAL Kırıkkale "Sayın Paşam. O yiğit kardeşime de Allah'tan şifalar dilerim. anılarını yüzde yüz yazın. kendimde duygular ürettim. Sizden tek bir ricam var. Cenabı Allah sizi düşmanın şerrinden korusun. oğlum Đsa BOZDEMĐR'in vatan savunmasında göstermiş olduğu başarılardan dolayı verdiğiniz takdir belgeleri. O da yaralanmış. kasabamız adına iftihar vesilesi olmuştur. Yıldırım'ın üsteğmeni Seyit komutanıma da söyle. vatanına. Başarılarınızın devamıyla saygılar sunarım.

Bursa "Paşam.Yüce Allah. ben Tugayınızdaki er Çağlar DOĞA'nın babasıyım. Đnanıyorum ki bu gayretiniz ve azim içersinde vatanımıza uzanan hain eller kırılacaktır. evlat yetiştirmesini Cenabı Allah niyaz etsin. Vatan sağ olsun.babalarına acıyorum. Memnuniyetimi anlatamam. Onu size. sizi de Allah'a emanet eder. Sizlerin sayesinde Türk Bayrağı. bizi sonsuz mesut etti." Babası. Ali Fuat'tan başka üç oğlum daha vardır. Saygılarımla. şanlı Ordu'muza zaferler muzaffer eylesin. ben birliğinizde bulunan er Mehmet D . oğlum Piyade Er Cihat AKIN'a ait göndermiş olduğunuz takdir belgenizi aldım. Bizler üç kıtada at koşturmuş.-NACI'nın babasıyım. ağlayarak ve şeref duyarak okuduk. Ben onları vatan uğruna şehit ol1994 Dönem! 199 maları için yetiştirdim. Hepiniz Cenabı Allah'a emanet olunuz. o. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için kan dökmüş. Bursa "Oğlum Ali Fuat'ın yaralanması ile ilgili sizlerin duygularını taşıyan geçmiş olsun dilekli mektubunuzu. başka oğlum yok. benim tek oğlum. gözlerim yaşla doldu. Bu vatan için böyle Mehmetçikler yetiştirdiğiniz için sizi takdir eder. Bir Cihat değil. ortalama 5 bin civarında askerin terhis olduğu yerlerine yeni 5 bin askerin geldiği . ne mutlu bana. sevinç ve mutluluktur." Cemal KUZU Şefaatli. Efendim ben bir baba olarak şahsınızın komutasında böyle bir evlat ye-tiştirebildim ise. Çok duygulandım. Bu benim için en büyük gurur kaynağı. Zonguldak "Sayın Paşam. Ailem ve şahsım adına siz değerli Paşama ve şahsınızda şanlı Ordu'muza göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı teşekkürlerimle saygılarımı sunarım. üstün başarılarınızın devamını dilerim. Vatanı için canını ortaya koyarak bu mukaddes görevi yapmakta olan Mehmetçiklerin başarılarının. oğlum Ömer KUZU için göndermiş olduğunuz belgeyi aldım. Yozgat "Komutanını. Sağlıklı ve başarılı olmanızı Ulu Tanrıdan dilerim. Đstanbul "Oğlum Rıza BURHAN'la ilgili gönderdiğiniz takdir belgesi ve yazıları. 2 bin subay astsubay vardı. Her üç ayda bir." Vahap AKKOYUNLU Şirinevler. Her Türk'ün vatan savunmasında sizin anlattığınız evladım gibi. ben ve ailem duygulanarak. Efendim. onların başındaki sizin gibi çok değerli komutanlarımızın gayret ve çalışmalarıyla olduğunu biliyoruz. Sizlerin takdirini kazanmış olan evladım vatanı için elbette kanını dökecektir. Aziz vatanımızın bütünlüğünü korumak için savaşta başarılar diler. Milletimizin ve sizlerin bu ateş çemberinden başarıyla çıkmasını Cenabı Allah'tan diler. büyük Allah'tan niyaz ederim. destanlar yazdırmış ataların evlatlarıyız. Böyle övgüyle bahsettiğiniz için sizi candan kutlar. Oğlumun takdirnamesini almış bulunuyorum.Orhaneli. Allah'a emanet olun. Bunun için şeref ve gurur duyuyorum. zaferleriniz için ve gösterdiğiniz gayret için sizi ve sizin şahsınızda Türk Silahlı Kuvvet-leri'nin bütün elemanlarını kutlarım." Adem DANACI Kozlu. on tane Cihat'ım olsa çekinmeden vatan hizmetine gönderirim. saygılarımı sunarım. Allah'tan size kuvvet vermesini temenni eder. Aziz vatanımızı iç ve dış düşmanlara karşı savunmak boynumuzun borcudur." Asım DOĞAN Zonguldak 198 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok "Çok değerli komutanım. Bizler çocuklarımızı önce vatan için yetiştiririz." HANELÇĐ ailesi adına Baba Yusuf HANELÇĐ Malatya Hakkari'de 21 bin asker. Oğlumun vatanı ve milleti için seve seve canını vereceğinden kuşkum yoktur." Neşat AKIN Akhisar Köyü . Mustafa BURHAN Söğüt Köyü . çok gururlandım. Görev nasip olursa onlar da kardeşleri gibi yaralanmaya ve ölmeye hazırdırlar. tekrar saygılarımı sunarım. Paşam böyle bir yazınızı evladıma layık gördüğünüzden ve bizi böyle gururlandırdığınızdan ötürü üstün başarılarınızın devamını. Bizler böyle bir evlat yetiştirebilmişsek bu bizim için en büyük mutluluk ve bahtiyarlıktır. saygılarımı sunarım. şeref ve şanla her zaman semalarda dalgalanacaktır.Karacabey. Bizim için vatan her şeyin üstünde ve önündedir.

halktan kişilerden. hata yapmadan gelişme olmaz. çarpıcı fikirlere gelmez." Mart 1994'de meydana gelen olaylar şöyleydi. 19 Mart saat 19:15'de Çukurca Zap suyu emniyet timi hareket halinde bir PKK unsuruyla karşılaştı ve dört militan öldürüldü. Sistem lider yetiştirmez.Bir. terhis olan askerlerden gelen bütün mektup. kaynağını böyle bir ulustan alıyor olmasıdır. her şeylerini kaybedebilirlerdi. inançları ve dilekleri. Sistem içinde kalınarak ancak yönetici olunur. faks. Aynı dönemde. Ancak halk olarak. iki yılda toplara 55 bin askerin bu topraklardan geçtiği görülür. Elindekini korur. taklitçidir. diğer oğullarımda feda olsun . keşke ben de gelebilsem diyen. kurumu sever. Başlangıçtaki 20 bin askerin 5 bininin hemen terhis olduğunu kabul etsek dahi. Geri kalan ne varsa hepsi 'diğerleri'dir. Halkın şu kültürü. başkaları olsa ne olacak? Devletin ve millt tin herhangi bir şekilde başı belaya girdiğinde bunu defedip yok edecek olan işte halkın bu ruhudur. batıya dönen subay ve astsubaylardan. "Mücadelenin tam bilincindeydiler. elbette yaralanılacaktı. 1994 Dönemi 201 7 Mart saat 20:00'da Çukurca Sivri Tepe Jandarma Sınır Karakoluna Kuzey Irak'tan silahlı saldırı yapıldı. riski sevmez.13 sebep var haşmetmahap . . daha çok morale ihtiyaçları vardı. üç militan öldü. başlı başına binlerce sayfalık kitap olur. bu yüksek ruhu gösteremese kim ne yapabilir? Đsterse ağzıyla kuş tutsun. Sistem hata istemez. topçu komutanına soruyor: . başka bir ulusun aklı alır mı? Evlatlarım kaybedince "Vatan Sağolsun". yeter ki 'Vatan Sağolsun'du. muzaffer olmamız için Tanrıya dua ediyor. Statükocudur. çocuklarını vatanları için yetiştirmişlerdi. 18 Mart saat 22:30'da Hakkari'nin içinde PTT Başmüdürlüğünün şantiyesindeki dört araç ve bir jeneratörü milisler yaktı. Risk olmadan başarı. psikolojik yapılan yüz yüze kalınan durumlar nedeniyle hassaslaştığından. kendilerine güven duyguları yüksek olmakla beraber. bir toprakta bağımsız yaşanacaksa bedeli neyse ödenecekti. dilekte bulunuyorlardı" 200 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok Bu gün yeryüzünde çocuklarını davul ve zurnayla askere gönderen başka bir millet var mı? Bunu. ruhu. Dört er yaralandı. kişiliği ve karakteri olmasa. iki yılda sayı olarak bu derece büyük bir gücün ailelerinden. bu ülkenin neresinde yaşarsa yaşasın. hangi statüde olursa olsun aynıydı. Deyince Napolyon: . keşke kendileri de mücadelede yer alabilseydi-ler. istisnasız kazanmamız. Bunu şu nedenle belirtiyorum. elbette şehitler de olacak. mutlaka başarılı olmalıydık. ortalama 4 bin subay.Neden ateş etmiyorsunuz? Topçu komutanı: .Kes. 2 yılda 40 bin askerin geçtiği anlaşılır. "Toplum içinde insan bir sistemin parçasıdır. ilk 20 binlik gruptan 15 bini de sonradan hizmete devam ettiklerinden.Nelermiş? Sayın. barut yok. 25 Mart saat 21:30'da Şemdinli'nin içinde milisler bir aracı yaktılar. vatanı için para pul dahil fani hiçbir şeyi gözü görmeyen halk kaldı mı dünyada? Sebepsiz bu durumlara düşülür mü? Herkesin her şeyi iyi yaptığı söylenebilir mi? Ama sırf "Vatan ve Millet" söz konusu diye çektiği acıların hesabını sormayı "ar" kabul eden millet kaldı mı yeryüzünde? Napolyon. Yönetici sistemin adamı. telgrafların tamamı ilk olduğu şekliyle yazılmaya kalkılsa. Ufukları dardır.düşünüldüğünde. 12 Mart saat 21:00'da Çukurca Üzümlü Karakoluna Kuzey Irak" tan ateş açıldı. . şehit olan çocuklarının düşmanın üzerine yürürken ölmesinden büyük gurur ve haz duyan. onun kopyacısıdtr. felsefesi. aile bireylerinden. Barut yol sa. sadece yönetir. Ordunun gücündeki temel ve tek dayanağı da. astsubay da muharebe koşullarını her günün 24 saatinde çoğu zaman da dakikalarında yaşadılar. savaşlarının birinde Fransız topçusunun bir saate yakın süredir hiç ateş etmediğini fark edip atını topçu mevzilerinin bulunduğu bölgeye sürüp.

emniyetlerinin sağlanması için. Herkesin burnundan soluduğu burada. Bizim için nerede. seçime katılan diğer partiler içinde. Dağ ve Komando Tugayında beşinci olarak. bununla ilgili her yere meram anlatmaya ne zamanımız vardı ne de zihnimiz ve ruhumuz buna müsaitti. subay. Torun içine daha fazla sayıda PKK'lmın girmesi için ağı geniş tutuyor ve her kenarından aynı anda çekiyorduk. bütün yol ve yöntemleri kullanarak halka desteklemeleri için baskı yaptığı parti de. Birkaç yıllık hizmeti olan subay ve astsubaylar bile başka birliklerden malzeme toplayarak tabur kurmanın ne olduğunu çok iyi bilir. geçen yıldan planlanmış bir teşkilat faaliyetiydi. Harekat. Ancak hangi kampta kaç kişi bulunduğunu sağlıklı bir şekilde istihbar etmek mümkün olmuyordu. gelen tabura katılabilirdi. 168 time (3000 asker) ihtiyaç duyuluyordu. harekatı düşündüğümüz zamanda yapmamıza engel oldu. Bu seçim yapıldı. OHAL Bölgesinde seçimlerin güvenlik içinde yapılmasına Ankara çok önem veriyordu. Mart ayı büyük planımız. Basyan kamplarını içine alacak gibi aynı anda dört kampa da derinliğine taarruzu içeriyordu. Temmuz ayında tayinle gelecek diğer rütbeliler ve eğitim merkezinden gelecek erlerle kuruluşu tamamlanmış olacaktı. aynı gün saat 03:00'da. ne kadar oldukları hiçbir anlam taşımıyordu. Bercela. kendisinin bile sığamadığı kışlasında yapacaktı. Bir ikmal sorumlusu subay ile malzemeleri her yerden çekecek olan bir astsubay ve 10 asker görevlendirerek işi sıradan hale getirdik. Hakkari Vilayetinin Irak'la olan 220 kilometrelik sınır uzunluğunun 160 kilometresini cephe şeklinde kullanarak. Kamplar arasında takımlar. astsubay ve asker vererek çeyrek bir tabur yapacağız diye Tugayın taburlarının da muharebe gücünü azaltmadık. bölükler şeklinde birinden diğerine geçişlerin olması kampların personel sayılarının miktarlarını dalgalandırıyordu. Sebebin ikincisi. en düşük oyu aldı. Alandüz harekatı Şubat'taydı. PKK'nın dolaylı ve direkt. biz bu taburu 48 saatte teşkil ederdik. araç ve malzeme tertip edilmesiydi. Dağ ve Komando Tugayının mevcudu zaten 4000 askerdi. bu ay yapılacak olan yerel seçimlerdi. Batıdan gelecek olan rütbeliler ve askerler Temmuz'da gelince. Şırnak-Beytüşşebab'a gönderilecekti. 600 kilometrekarelik bir alanı hedef alıyordu. Mezi Karyaderi (Avaşin). Oralarda olmaları ve çok olmaları önemliydi. PKK seçimleri önleyecek veya her yerde olaylar çıkacakmış gibi psikoloji içersindeydi. Çukurca Sivri Tepe Karakoluna Kuzey Irak'tan ateş açıldı. pratik bir çözümle yorgunluğu hafifletmek gerekiyordu. Đnsanı ve donatımı ile bir bütün halinde Hakkari'ye Temmuz 1994 ayında sevk edilirler. Đşin en ağır tarafı da Türkiye'nin her tarafındaki birliklerden kurulacak bu tabur için silah. Fakat iki faaliyet. Çorlu dahil 19 ayrı yerden verilecek bu donatımı almak için yetki belgeli subay ve astsubaylar ile yanlarında götürecekleri emniyet timleri vasıtasıyla bunları kara ve demiryollarıyla Hakkari'ye taşımaktı. Tugayın. Tugay bu işi Mart 1994'de. bir mal ve hesap sorumlusu da. Bütün malzemeyi her yerden çekerek bir depoya aldık. Seçim günü sandıkların dağlara taşlara götürülüp getirilmesi. Mevcut taburlardan subay. buraya gelince de. PKK gruplarının buralarda kışı siyasi ve askeri hazırlıklar yaparak geçirdikleri kesindi. Tugaydan verilecek personel. astsubay ve asker verilecek. Bu planı Mart'ta yürürlüğe koyacaktık. Yeni kurulacak tabur için. Bu emir gelince. Bu çalışma. atanarak gelecek subay ve astsubaylar ile zaten o bölgede bulunan eğitim merkezlerinden alınacak erlerle teşkil edilir. bir tabur daha kurulacak ve kurulan tabur. aynı yerde toplanmış malzemeyi personele dağıtabilirdi'. . Bu işin hem zamanımızı hem de gücümüzü azaltmadan en az olumsuzlukla çözümü buydu. Hakkari'nin 674 köy ve mezrasında en küçük bir 202 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 1994 Dönemi 203 şey olmadığı gibi. Sebebin birincisi. batıdaki onlarca barış koşullarında bulunan Tugaylardan birinin kışlasında.27 Mart saat 22:15'de Çukurca Hakan Tepe Karakoluna. Kuzey Irak'taki Şivi (Zap). yapılacak işin sonraya ertelenmesi için onlarca sebep olmasına rağmen. Herkes de. mevcut dört taburdan.

Dağ ve Komando Taburu Derecik Karakolu civarına motorin olarak intikal ederek. diğer alanlarla. Çukurca'da bulunan Jandarma Komando Taburu Avaşin ve Zap ana kamplarının arasında bulunan Berçela kampına harekat yapmak üzere Çukurca'nın batısındaki Işıklı ve Çayırlı Karakolları bölgesinde tertiplendi. I 204 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok "Ejderi bırakın" kodunun alınmasıyla birlikte. Mayıs ve devamı aylarda da yoğunlaşarak artmaya devam edeceğini. "Tugayın mevcut subay ve astsubaylarının 1/3 şeklinde gruplar halinde üçer aylık komando kursuna gideceğini ve ilk kursun Mart ayında başlayacağı" yazılıydı. Basyan Vadisi ve buradaki kampa taarruz edecek olan Derecik'teki Piyade Taburu da aynı gece hudut hatuna yaklaştı. 11 Nisan sabahı Tugaydan ayrılmadan önce Kurmay Başkanını çağırdım ve "Başkan bir çok kez Kuzey Irak'a harekat yaptık. uygun zaman geldiğinde ise Çııkurca'daki 4ncü Tabur. Plan 160 kilometre cepheyle. böyle bir şeyin nasıl anlaşılamadığını" belirttim. Harekatta Tugayın ileri komuta yeri yine Hakan Tepe sınır karakolunda açılacaktı. Şemdinli'deki 3. "Komutana refakat edenler meseleyi nasıl olur da ilgili yerlere doğru dürüst aktaramıyorlar? Komutana zaten iki şey arz etmiştim. Đki kampın arasındaki araziyi de Jandarma Komando Taburu tarayacaktı. taktik akın. Kuzey Irak'taki Basyan-Avaşin (Mezi-Karyaderi)-Barçela ve Zap (Şivi) kamplarına taarruz planı taburlara dağıtıldı. Dağ ve Komando Taburu ile bir gün önce Hakkari'ye gelmiş olan Van'daki 4. daha sonra derece derece zor muharebe görevleri verilmezse. (Yeni gelmiş bir birliğe bu tip pratikler yaptırarak. şu anda Dağ ve Komando Tugayının bütün subay ve astsubaylarının değil kurs görmek. karargahtan dahi sadece birkaç subayın bildiği. ama bu defaki çok farklı. 600 kilometrekarelik Kuzey Irak topraklarının içinde ve çevrelerindeki araziyle dört PKK kampını darbeleyip. Avaşin ve Zap kampları birleşik kaplara benzediğinden aldatma planı içinde de aldatma uygulanacaktı. kurs gösterilmiş subay ve astsubayI lar atanırsa. Harekat iki safhahydı. çok ağır öder)." 1-8 Nisan 1994 tarihleri arasında Hakkari genelinde dağlara kar ve yağmur. Hatta kursların konu ve kapsamlarıyla muharebenin çok farklı olduğunu. . zayiat verdirmek ve yok ederek. Dağ ve Komando Taburu Dağlıca köyü bölgesine. Bir hafta önce batıdan gelip de Çukurca'da konuşlandırdığımız Piyade Taburuna da geniş cephe ile Çukurca'nın hemen altındaki sırtlarda Zap (Şivi) Kampı yönünde tertiplenmesi görevi verildi. havadan Zap kampının üzerine atılacaktı. 40 kilometre derinliğinde. pusu. hiç değilse. şafak sökerken helikopterle Avaşkı kampına taarruz için hazırlılannı bitirdiler. bir an gelir. Kuzey Irak'a aralıksız yağmur yağdı ve hava sürekli kapalı kaldı. Mart başında gelen bir mesajda. Hakkari'de konuşlu 2. kış hazırlığını bitirip Yurt içine sızacak olan grupları. Çukurca ve Üzümlü'ye intikal ettiler. sızma gibi teknik konularda temel bilgileri almış olarak gelirler demiştim. 11/12 Nisan gecesi Yüksekova'daki 1. Türk topraklarını rahatlatmayı hedefliyordu. Bir metin kaleme alıp "kişiye özel" olarak doğrudan Kara Kuvvetlerine gönderdim. Hay söylememiş olaydım. aynı gün 2nci Tabur Üzümlüden Kuzey Irak'a girerek Zap kampına sadece karadan yaklaşılıyor görünerek dikkatleri kendi üzerine çekecek. ikisi de bundan sonraki çalışmalarında insanlara faydası olur diye yapılmıştı. "Lider. birlik bunun bedelini. Dağ ve Komando Taburu Zap kampına taarruz etmek üzere. 10 Nisan günü. Đlk gün Avaşine iki tabur havadan inecek. bulundukları yerde hırpalamak. Kara Kuvvetleri Karargahı'ndaki ilgili başkanlıkları tek tek aradım. dedim.Kara Kuvvetleri Komutanı gelişlerinde "Dağ ve Komando Tugayın-daki subay ve astsubayların çok azmin komando kursu görmüş olduğunu bundan sonraki atamalarda. Đki gün sonra mesajı iptal ettiler. "Marttan itibaren iki tarafın da bütün oklarını atmaya başlayacağını ve bunun artarak Nisan. beyinde devrim yapan ve herkesi peşinden sürükleyen fikir ve ruhlar rüzgarıdır. herkese ders verecek düzeyde Gayri Nizami Harp tecrübesinde olduklarını da" arz etmiştim.

Kuzey ve güneydeki atma bölgelerine havadan 1500 komandonun taşınması planlanmıştı ve bunu 12 kara şahin yapacaktı. Đki helikopter Hakan Tepe'de hazır bekleyen dört Dağ topu ile altı havanı mürettebatı ile birlikte kuzey bölgeye taşıdı. Telsiz trafiği tahlil edildiğinde bu kampta bir çok grup olduğu belli oluyordu. siyasi ve askeri eğitimle bilenmiş. Buna karşılık gene 4000 komando kullanıyoruz. 1992'de sadece Zap kampına bizim Tugay ve başka bölgeden gönderilen Komando Alayı ât 1994 Dönem! 205 ile beraber yapılan operasyonda Zap kampının önündeki direniş tepede işlerin kötü gitmesi ve gelen alayın bir vadide dokuz şehit vermesi üzerine sıkıntı ve tehlikenin daha da büyüyebileceği düşünülerek Çukurca'ya geri çekildiğini gördünüz ve yaşadınız. Ben istediğim an Tugayın sancağını. güney istikametinde harekatı geliştirdiler. Üsteğmen tehlikenin büyüklüğünü bulunduğu yerden daha iyi gördüğü için. Kuzey noktaya 1. Taburdan Üsteğmen komutasında 40 asker atlamıştı. Taburu güneye taşımaktan vazgeçerek. sancaktar ve muhafızla-rıyla birlikte. Yüzbaşı Đbrahim'in bölüğünün üzerine daha çok helikopter daha çok komando atmaya başladı. Bulundukları mevzilerin arkalarına doğru sarkan kuşatmalar morallerini tamamen bozdu. Bunların hiçbiri bizim hedeflerimizi süratle ele geçirmemize engel değil. önce 2-3. Şu anahtarı al. kıvrak manevralar ve çelik bilye gibi vuruşlar gerektiğini her zaman benden duyuyorsunuz. Avaşin kampı Zap kampından daha büyük. Çek. bütün helikopterleri kuzeye inen Đnci Taburu taşımaya sevk ettik. Taburdan Yüzbaşı Đbrahim komutasında 100 asker. Bu planda ise Zap kampına sadece iki tabur taarruz ediyor.Hem cepheyi çok genişlettik hem de kanıp sayısını arttırdık. ses tonları ve cümle kuruşlarından anlaşılıyordu. Sınır hattında. Kobralar süratle mühimmat ikmali yapıp kampın üzerine geliyor. Saat 07:30'da 12 helikopterden altısı muhtelif yerlerinden yara almış. Ancak çok kritik çatışmalar. PKK telsizleri konuşmaya başlamıştı. helikopterlerin kesinlikle yaklaşmalarını istemedi. kayalıklardaki PKK unsurlarının kuşatıcı manevralara dirençlerini kırıp. Bu taburun uçuş mesafesi kısaydı. 12 Nisan 1994 saat 06:00'dan itibaren Kobra helikopterlerinin perdesi altında Kara Şahinlerle gelen Đnci Taburun timleri Avaşin kampının kuzeyine. yerden tarif edilen hedefleri vurmaya devam ediyorlardı. Kuzeyde hızla çoğalarak arazinin meylinden de istifadeyle güneyde hakim bir yerde savunma düzenine geçmiş olan 40 askerin yanma hızla ulaşabilecektik. yurt içine sevk edilecek bölük ve taburlarını ruhen ve bedenen hazır duruma getirmiş durumda. benim masanın ikinci çekmecesinin. kamplarını korumaya çalışan 70-80 kişilik grubun çatışma kararlılığı gittikçe kırıldı. güney kesime 3. Hemen taşıma planını değiştirip uzak mesafeden gelen 3. Taburun timleri güneyine atlamaya başladı. Güneydeki uçaksavarların ateşlerinin şiddetinden helikopterler atma yerine yaklaşamıyordu. şaşkınlık ve panik halleri. Bu dönemde karşı taraf dinlenmiş. Top lar ve havanlar görerek PKK mevzilerine seri atışlar yapmaya başlayınca hakim kayalık sırdarda. Sen ve halihazırdaki kurmaylar. mecede ise sancak dolabının anahtarı var. Đlk şaşkınlıklarının geçmesini takiben. Her seviyeden 20'den fazla telsiz birbiri ile görüşme yapmaya çalışıyor. Bu işler çok askerle olmaz." emrini verip Irak sınırına hareket ettim. bir tanesi de palleri bindirme yerinde ağaca takılarak hasar görmüştü. taarruz cephesi içinde kalan bütün Jandarma Sınır karakolları kendi bölük komutanlarının komutasında oluşturdukları timlerle 06:00'dan itibaren kendi bölgelerinden Kuzey Irak'a girip güney istikametinde ilerlemeye . Basyan kampı da cabası. 3. hayal bile edilemeyecek tehlikeli durumlar olabilir. nerede bulunuyorsam oraya helikopterle hızla ulaştıracaksın. Đnen her tim insan üstü bir gayretle çarpışarak. daha sonra 4-5 olmak üzere dokuz doçka uçaksavar makineli tüfeği helikopterlere yoğun ateşe başladı. Yüzbaşı Đbrahim de yanındaki askerle birlikte kahramanlığın en müstesna 206 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şev Yok örnekliğini sergileyerek kamptaki grupların saldırılarını kendi üzerine çekti. madalyaları üzerine takılı olarak.

Harekaün zamanlaması ile toplantı tarihi tesadüften başka bir şey değildi. Onların bu avantajlarını karşılayacak bizim en büyük faktörümüz. PKK telsizleri ise aniden sustu. Kampın merkezinde bulunan Đnci Dağ ve Komando Taburunun yanına gittim. bölük. Avaşin'de ne olup bittiğini merak ediyorlar.7 mm'lik Doçka uçaksavar makineli tüfek olduğunu tespit ettik. Ama iyi bir tesadüftü. Habersiz ve hazırlıksız yakalanmışlardı. Kuzey Irak'ta bulunan PKK gruplarının tabur. "Güney Bölge toplantısı" için bulunduklarını öğrendik. Bu gece kritik idi. Bizde böyle bir bilgi yoktu. astsubay ve askerlerimizin tecrübeleri ve kendilerine olan yüksek güven ve moraldi. beyin ve beden güçlerinin işe yaramaz hale gelmiş olmasıydı. Gece çok önemli bir şey olmadı. gökyüzünden en güvendikleri yerlere Türk askerleri yağmaya başlamıştı. bölük komutan yardımcısı. MevI 208 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok zilerdeki her silahın yanında. takım komutanlarının bu kampta üç gündür devam eden. Taarruz ettiğimizde. Tabur da bulundukları noktalardan helikopterlerle alınıp başlangıçta planlanan bölgelere hava kararmadan indirildi. 24 saat bile daya-namadan dağılmışlardı. Avaşin kampına havadan atlayan ve karadan kampı kontrol altına alan 1. Avaşin'in kapladığı alan 100 kilometrekarelik geniş bir mıntıkayı içeriyordu. Dün ateş edenlerden dördü mevzilerindeydi. Muhabere nasıl yapılırmış. Sığınaklardan silahlar. . subay. Bunların arasında üzerine Đngilizce. kamp-takilerin hazırlıksız yakalanıp şoka girmeleri sonucu. Tabur komutanı Binbaşı Vahit ve Harekat Subayı Binbaşı Vahap ile PKK'nın sığınak ve barınma yerlerini dolaştık. Kamptaki gizli depolar sıra sıra ortaya çıkarılmaya başlanmıştı. Baskına uğramışlardı. Kendilerini taşıyacak olan helikopterler kuzeye alındığı için. Havanlar bütün gece şüpheli bölgeleri aydınlatarak nişancılara hedef aradı. fakat buradakilerle bir türlü temas kuramıyorlardı. olabilecek azami hızla kampın güneyine yaklaşmakta olan 3. Kuzey Irak'a yaya girip. Dağ Komando Taburlarına mensup 1500 askerden birkaç ufak tefek yaralanmalar dışında. Diğer taraftan Zap (Şivi) kampında bulunan. henüz taarruz etmediğimiz PKK grupları. kararlılık ve korkusuzluk ne demekmiş görmüşler. Doğuda Basyan vadisinden kampa doğru ilerleyen Yarbay Ali komutasındaki Piyade Taburu ile Işıklı. Fransızca ve Arapça notlar düşülmüş gene bir Sevr haritası vardı. Kampın karargahı dehlizle girilen büyük bir mağaraydı. Toplayıp kaçıramadıkları sandık sandık örgüt dokümanları ortalıklardaydı. Đçinde PKK bayrakları. bir kişi dahi kaybımız olmadı. Bu onların kaçmaya çalıştıklarının belirgin bir emaresiydi. sürekli Kuzey Irak sorumluları ile kendi içle1994 DÖNEMĐ 207 rinde konuşmalar yapıyordu. Bunun sebebi. Sınır ile kamp arasında kalan arazilerde her zaman bulunan PKK'nın keşif ve gözcüleri ile yer yer çatışmaya girdiler. Üstelik Kuzey Irak'ta ve en iyi korunan kamplarından birinde. Doğu Anadolu'yu sınırları içine alan Ermenistan başlıyordu. 13 Nisan günü havanın aydınlanmasıyla. Dün öğleden •>on-ra birlikler buraya girdiğinde üzerinde çay kaynatılan ve çorba pişirilen ocakların daha henüz sönmemiş olduğunu görmüşlerdi.başladılar. PKK militanları tespih tanesi gibi vadi ve kayalıkların arasına dağılmışlardı. Kuzey Irak ve Güney Doğu Anadolu ile Đran ve Suriye'den bazı bölgeleri kapsayan Kürdistan sınırlarının bizim topraklarımız içinde bittiği yerden itibaren. tecrübe ve muharebe hünerimiz yanında. halk mahkemesi panoları vardı. Kendilerine göre lider konumundaki bu adamların hepsi aynı anda çorbalarını içmeye hazırlanırlarken. Helikopterlere yerden binlerce mermi atmışlardı. Bu ağır silahın dördünü söküp saklayacak zamanı bulamamışlardı. yerlere saçılmış ortalama 1000-1500 boş kovan vardı. Bu bölgede yedi adet 12. Çayırlı karakolları bölgesinden sınırı geçerek Berçela bölgesi istikametinde ilerleyen Jandarma Komando Taburu da çatışmaya girdi. cüret. Kampın her tarafını da kılcal damarlarına kadar biliyorlardı. ve 2. birlikler kendi bölgelerini timlerine parselleyerek kampı aramaya başladılar. flamaları. Avaşin kampının çevresi ve içindeki çatışmalar sayısı ve şiddeti azalarak hava kararıncaya kadar devam etti.

Benimle beraber Hakan Tepe'de bulunan Harekat ve Đstihbarat Şube Müdürleri dışındaki bütün karargah subayları buradaydı. Kıyafetlerinden bölge halkından olmadıkları anlaşılıyordu. . hava da daha erken karardı. çok uzaklardan geldiklerini gösteriyordu. Binbaşı Vahap'a "Şunu çek bakalım" dedim.Bir şey mi va. Buzuldağı üzerindeki gediği aşar aşmaz. Neye uğradıklarını anlamadan makineli tüfeklerin bulundukları yerin üstündeki toprak ve kayalıklardan kopardıkları parçalar üstlerine saçılmaya başlayınca. Hava kararırken sınır hattına. Burada dünden beri olup bitenlerden haberlerinin olmaması. en geç beş ay içersinde büyük bir stok yapılmıştı. Harekat Merkezine indim. fırtına şeklindeki yağışın altında okyanusta küçük bir kayığı andıran bu helikopterin kışlaya ulaşması. neden vuruyorlar? Sonra bu ne biçim koordinesizlik komutanım? Amerikan uçakları. Dar yolda öndeki kamyonetle uğraşlarının faydasızlığmı anlayıp onu bırakarak hepsi arkadaki kamyonete saldırdı. Ama çocuklar soğukkanlı ve sakindiler. Dürbünle bakum. Çektikçe naylon büyüdü. Bulunduğumuz vadiden çok uzaktaydılar. mermi ve erzak satan tüccarlardı. hiçbir şey yokmuş gibi küçük Zap'ın kenarına geldiler. Dün müşterilerinin. Para kazanmak bir tarafa. PKK'nın Küçük Zap'ı geçmek için kullandığı asma köprü ve havai hattın yanında mallarını alacak olan müşterilerini beklerlerken. Diğer kamplarda olduğu gibi. komutanım? . Sen harekatını dediğim gibi. üzerimizdeki enerji ve ateş yüklü bulutlardan yere inen yıldırımların arasında. erzak ayrı ayrı depolanmıştı. "ABD pilotları vurulan helikopterleri bizim harekata katılan . Yakınından geçerken bir küçük çalılığın yanında bir iki santim boyunda mavi renkli naylon gördüm. pek olacak işmiş gibi görünmüyordu. ötesinde paralandı. Bu adamların ne yapacağı belli olmuyor. Yoksa. suyun ilerisindeki Irak topraklarındaki ham yoldan. genişledi ve üstündeki doğal yeşilliği attı. Şoktan çıkınca. . silahlar ayrı. Suyun ötesinde birlik yoktu. o düşürülen helikopterleri harekata katılan bizim helikopterler sanmış olmasınlar? . bir grup havan mermisi arkadaki kamyonetin 100 m.Bu senin operasyon yaptığın bölgeden 20-30 kilometre aşağılarda Çekiç Güce ait ABD uçakları Birleşmiş Milletlere ait iki Skorskyi vurup düşürdüler. Birleşmiş Milletlerin silah taşımayan iki helikopterini düşürüyor. . Tacirlere bu kadarı yeterdi. Son 20 dakika sanki 20 yıl kadar uzundu. harekatı 2-3 gün durdur. Gelenler kampa silah. Daha önce Ekim 1993'de geldiğimiz buraya. Daha önce de uçuşlar sırasında ufak tefek aksilikler her zaman olmuştu ama bu defa. fırtınadan kurtulan helikopter bir kuş kadar hafifledi ve altta Hakkari'nin. birkaç dakika sanki donmuş gibi kalakaldılar.Osman Paşa. mallarının yarısı da bıraktıkları kamyonette kalmıştı. Kampın güneyini sınırlayan Küçük Zap Suyu'na bir tepenin üzerinden bakarken. bu gün de tacirlerin kara günüydü. Geceleri Tugayın kışlası dışında 1994 Dönem! 209 hiçbir yerde helikopter bırakmazdık.Skorskylerin silahı yok ki. Rejgar Dağları ve yere yıldırımlar düşüyordu.mermiler. ördekten farksızlar. Odama çıkıp Genelkurmay Başkanını aradım: . girişinde ise tuzaklanmış (bubi tuzağı) bir el bombası vardı. kamyonetlerini geri manevra yaptırarak kaçabilmek için deliler gibi hareketler yaptılar. toprağın altı da depo kaynıyordu. son aradığında ise 'mutlaka kendisiyle görüşmeliyim' dediğini söylediler. roketler. Buzul. karakola döndüm. Alandüz üzerine geldiğimizde yağmurun şiddeti ile helikopterin silecekleri birbiriyle yarışır haldeydi. Sadece kayalık ve mağaralar değil. Her iki pilotun da kasklarından enselerine akan ter kör ışıkta bile fark ediliyordu.Daha ne olduğu tam belli değil. Karakolda Hakkari'ye dönmekte olan bir helikopter vardı. Gerçi başlarına gelenlerden sonra parayı düşünecek halleri yoktu. Etrafımızda sürekli şimşekler çakıyor. Yeraltı gömüşüydü. mayın ve erzak çıkıyordu. mühimmat ayrı. Motor ve beden güçleriyle onu geri çevirip içine doluştular ve kaçtılar. Gökyüzü birden simsiyah oldu ve şiddetli bir yağmur başladı. 2-3 gün ertele.Komutanım emredin. Herkesin kanaati aynıydı. onun üstünde de kışlanın ışıkları göründü. Hakkari'yi Genelkurmay Başkanının üç kere aradığını.Emredersiniz. Batılı giysiler içersinde ve rahat hareketler yapıyorlardı. iki beyaz renkli kamyonet. .

almıyor.Şimdi her tarafta çatışma başladı. 06:00'dan itibaren taburunu kampın Direniş Tepesi'ne indirmeye başlasın" emrini verdim. Direniş düşerse. havadan helikopterler birbirine karışmış. Karadan.Ne yapayım. o da aşağı insin. Bak arkadaşım sana dediğimi yap." . Hamit'e söyle. Fransız. Tıpkı güreşe doymayan pehlivanlar gibiydiler.64 kişi kaldık. en kötü ne olabilir bakışıyla inceledik. ABD'nin helikopterleri düşürmesinden sonra 40 saate yakın süre geçmiş olacaktı. Đnşallah T. Şu ana kadar farklı ve olumsuz bir bilgi de gelmemişti. Bizde hal kalmadı. güreştikçe güreşmek istiyorlardı.Bizi çembere aldılar. Kivi . Đçlerinde kini olduğunu öğrendiniz mi? . askerinin de vardır. Smır hattında beklemek insanı daha sabırsız yapıyordu. Agit . Kaç çağrı yaptım. Birlikler sığınak ve gömü bulmaya devam ediyorlardı. Aslında Ağustos ayından itibaren hiç durmadan sürekli saldırıyorlardı. Ben geceyi burada geçirmek zorunda kaldım. Fırat (gene) . buradaki taburların yanına gittim. Bu sabah 06:00'da. Bu iki gün demekti. Zaho . Kandil (Hakıırk'ta) . kendinizi kurtarın. silahsız bir hava aracını neden vurarak düşürüyorsunuz? inmeye mecbur etsenize. Binbaşı Ahmet. Burada kayıp çok oldu. organize bir tepki veremediler ve çabuk çözüldüler.Bizim harekatla ilgili bir dinleme mesajı geldi komutanım. Zap kampı da düşer" dedi. Askerlerin gözleri parlıyor. ABD. Tabur komutanlarıyla harekat ile ilgili görüşüp. Kaç kişi kaldınız? Karşı ses . Zaman hesabına bakarım.Haberlerde söylediler. "Komutanım Direniş Tepe arazi olarak çok rezil bir yer.Hepiniz. 1992'de de böyle yaptılar.Avaşin kampı dün hava kararmadan çöktü. o derin yere bırakıyorum.helikopterler diye vurmuşlardı. Peki." Şafak sökerken önce Çukurca'ya gidip taburların durumuna baktım. 14/15 Nisan gecesi karakolda. Arkadaşları. Bu helikopterlerin düşürülmesi işi çıktı. Rmaz . Zap kampına yapılacak harekatın cereyan ediüşini bir kez daha. Melek . Kivi. Hepimizin hali perişan. Yerimizden kıpırdayamıyoruz. Kurmay Başkanı: . Çu1994 Dönemî 211 kurca'dan Hakan Tepe'ye. Helikopterlerde. hiçbir tehdit teşkil etmeyen.Yok alma. diyelim ki doğru düşünüyorsunuz. bir mesafe sayılmazdı ve 10-15 dakikah uçuş aralığı demekti. Avaşin'in batısında Berçela bölgesindeki jandarma komando taburu da bu kesimde altı sığınak ortaya çıkardı. Gece yarısını birkaç dakika geçe Harekat Şube Müdürü Binbaşı Ahmet'i çağırdım: "2nci Tabur Komutanına söyle hemen karadan sinir rı geçip Zap'a batıdan taarruz etsin. oraya kene gibi yapışıp bırakmıyorlar. Basyan Vadisi boyunca kampa doğudan yaklaşan piyade taburu da iki dev sığınak buldu. 4ncü Tabur Komutanı Atakan'a tebliğ et. O suyun yanına çekin. Onu da yanımıza alalım mı? Fırat . Bir kötünün yedi mahalleye zararını görüyor musunuz? Bizim yapacağımız şey değişmez. bizim yaralı arkadaş öldü. ve 4. Bel210 Unutulanlar Dişinda Yeni BĐR Şey Yok çika ve Türk subayları varmış. dedim. Hepsi ölmüş. Aslında sabahleyin mahvolduk. . Onun sesi gelmiyor.Fırat. PKK'lılarm Avaşin kampındaki dünkü konuşmalarıydı: "Reşat .Harekatın 2-3 gün ertelenmesini istiyor. buyurun.Son durum nedir? Fırat . Baskına uğrayınca paniklediler.Benim yanımda 13 kişi kaldı. Biz şu anda kırmızı kayanın altındayız. Đngiliz.Arkadaş bizim halimiz perişan. Hacı'yı çekin. benim durumum da çok kötü.Fırat 23 şehit oldu. Havadan 25-30 km.C. oradan da Avaşin kampına.Şimdi ne yapacaksınız komutanım? . Dağ ve Komando taburlarına başlayın emrini verecektim. Askeri dinlesene. Bu sefer evimiz yandı. . Kivi .Fırat bizim burada şehitlerimiz çok oldu. bir an önce hücum etmek için sabırsızlanıyorlardı.Hacı öldü. Genelkurmay Başkanı ne diyor komutanım? . Onun için bu gece Zap kampına taarruz edecek olan 2.

Saat 14:00 olmasına rağmen çatışmanın yoğunluğunda hiçbir düşüş olmamıştı. On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan. Tugayın dağ toplan. 'T. askerleri. " (Teğmenliğimden itibaren bütün komutanlıklarımda. 10 dakika sonja iki güçlü hoparlöı ve yüzlerce telsiz. Biz hızla kötülüğü. Saat 06:00'dan itibaren 4. Bir çok marş öğretilmeye kalkıştığınızda hem tam öğrenilemiyor. Geldiler. 'ne oluyor orada.. Karanlık basmadan manevra ve ateşle bu işi bitirmemiz lazımdı. Biz bu yoldan döner isek namus bize ar olsun. Allafıa ısmarladı Sütüm sana helal olmaz saldırmazsan düşmana Đleri. O da.. Çaresizlik canlıların direncini artırır."Ahmet. havanları ile çok namlulu roketleri de havadan bu bölgeye taşındı. Đlk askerin yere basmasıyla her taraftan inme bölgesine her tip silahla yoğun bir ateş başladı. " *** "Çıktık açık alınla on yılda her savaştan. Dağ ve Komando Taburunu fark etmeleri ise dünyalarını kararttı. Zap kampının bel kemiği bu tepeye havadan atlayabileceğimiz. Karanlığın üstüne güîieş gibi doğarız. ileri. Yanar yürek yurt aşkıyla daima için için Đleri. dirensinler de görelim." "Çanakkale içinde aynalı çarşı Anne ben gidiyorum düşmana karşı Çanakkale içinde sıra sehnler Binbaşılar oturmuş asker öğütler 1994 Dönemi 213 Arı burnundan çıktık yan basa basa Hep düşmanlar kaçıyor kan kusa kusa. Saat 09:30'da taburun tamamı Direniş Tepe'ye inmişti. ileri. el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sa-nırmış. Burası Irak topraklarına bir dil gibi uzanan tek çıkıntıydı." *** "Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı Al sancağa teslim elti. Her şeyi hayal edebilir. yorganımız kan olsun. Yastığıma mezar taşı. yerlerini gösterdim. bu müzik nedir' diye sordular. Sen emri hemen tabur komutanlarına tebliğ et" dedim. ses düğmelerini çevrelerinde bulunan askerlerin de duyabileceği gibi sonuna kadar açmaları emrini verdim. Kaçacak ve çekilebilecek bir yolun olmayışı ise her şeyi göze almalarına sebep olur.. o tepenin üzerinde hepsini kartala kaçmış serçeye çevireceğiz. Türk önde Türk ileri. Türk askeri dönmez geri. Türk askeri dönmez geri. Subay ve astsubaylarda bulunan yüzlerce el telsizini ayın frekansa aldırıp. 212 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok Muhabere bölük komutanı yüzbaşıyı çağırdım: "merkezi yayın sisteminin iki büyük en güçlü amfisini Hakan Tepe'nin güneyindeki tepeye çıkarın" emrini verdim. diğeri de Onuncu Yıl Marşıydı. Cumhuriyetin lOncu yılı için yazılıp bestelenen ve Atatürk'e ilk sunulduğunda 28 kez üst üste çaldırıp dinlediği Onuncu Yıl Marşı. Alay Komutanlığım dahil. sesin ulaşması bu vadilerde akustik olarak çok yüksekti. Onlardan önce tepeye çıktım. Küçük bir metalik ses bile ortalığı çın çın öttürüyordu. 1997'den itibaren birden öne çıktı ve bütün ülkeyi sardı.. geriliği boğarız. Dağ ve Komando Taburunun ilk timleri kampı uzaktan koruyan Direniş Tepe'ye inmeye başladılar. Zap kampı için biraz daha zayıf olmakla. Gece yarısından sonra Üzümlü Karakolu'ndan Kvızey Irak'a girip kampın batıdaki giriş kapısı olan Baloka köprüsünü kapatan 2. onların kafalarının kavrayabileceği bir iş değildi. Öncü olarak yere atlayan bölük hızla açılarak atma bölgesini genişletti. Sivil yaşamda da kullanılabilecek şeyleri bilmeliydiler. Bunun biri "Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı" Alay Marşı. Avaşin kampı tam duyardı. Tarihten önce vardık.. tarihten sonra varız. annemiz bizi bu işler için . bütün vadi tabanları ve dağların tepelerinde hep beraber şunları haykırmaya başladı: "Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız Tufanları gösteren tarihlerin yadıyız Kanla irfanla kurduk biz bu cumhuriyeti Cehennemler kudursa ölmez nigahbanıyız.) 20 dakika sonra PKK'nın Kürtçe konuşmalarını cihazlardan dinleyen telsizci yanımıza geldi: "Büyük telsizlerinden PKK kız bölük komutanına. terhis olunca da zaten unutuluyordu. pek çok marş olmasına rağmen sadece iki marşı askerlere tam olarak öğretip ezberlettim. Türküz cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi Türke durmak yaraşmaz.C. her şeyi düşünebilirlerdi de. Türküz bütün başlardan üstünden başlarız.

fakat o. şikayetler ve öneriler şekliyle. T. aksi halde günah bizden gider. yarım saat sonra tekrar seni arayacağım. Teslim olduğun taktirde adam gibi yaşarsın. iyice düşün. i 1994 DönemĐ 215 PKK'lı .Tansu niye Amerika'ya gitti? Gene paranız mı bitti? Üsteğmen . sizi maşa diye kullanan devletlerde daha çok var. içlerinde hasta olanlar var. Sonunda dayanamayan onlarla konuşan telsiz: "Hepinizin Allah belasını versin. Kız grubunun başınI 214 Unutulanlar Dişinda Yen! BJr Şey Yok da telsizle konuşana göre her şey kötüydü.Kürdistan fedakarlık gerektiriyor. katil. Orta okulu bitirdim." Bu konuşmadan Zap'ta bir kız bölüğü olduğu ortaya çıkıyordu. .Senin kuş beynine böyle aptalca şeyleri dolduranlar. Hepimiz bu devletin vatandaşıyız. en önde Türkler var diye türküler çığırdılar' diye cevap verdi komutanım. Bebek öldürülür mü? Yaşlı nine ve dedeler öldürülür mü? Sizin başı-nızdakiler katil. ayakları parçalandığı için yürüyemiyorlar.. Tabur Komutanı Binbaşı Necmi'yle o ana kadar ortaya çıkarılmış olan sığınaklar ile ele geçirilen silah. PKK'lı .Ben enayi miyim? Üsteğmen . Sizden dağda savaşçı olur sananların da Allah canını alsın" deyip konuşmayı kesti.Ya?. Üst kademesi ona bir takım önerilerde bulunuyor. Ordusuna ne kadar verildi? Paranız bitmedi mi? Üsteğmen . kendi işine bak.Sen okuma yazma bile bilmezsin.Getir. düşündükçe militanları etkilediği olmuş. Gel teslim ol veya neredeysen ben oraya geleyim. Zap kampı gerçek ve tam tarifi ile.Đspatlarım..Bu dağlarda aç susuz. Yaşama ve kurtulma şansın hâlâ var.Ben kendi işimi yapıyorum. bu saatte kuş tüyü yataklarında uyurken. lanet okuyorlar. Bu gece bizim subaylarla PKK gruplarının başındakiler arasında her zamankinden daha fazla karşılıklı telsiz konuşması yapıldı. Sen politikayı ne kadar çok seviyorsun? PKK'nın politik propagandasını senin gibi çobanlar mı yapıyor? PKK'lı . Hepiniz ölün. Bir müddet sonra yeniden başladılar ve iki saate yakın. Baştan etkili olmuyormuş gibi görünen bu konuşmaların. göreyim bakayım. 15/16 Nisan gecesi Zap kampının içi ve civarı hareketli geçti. usanmadan teslim olun çağrısı yaptılar. Üsteğmen . Herkes her şey olabilir. Subaylar gene ikna güçlerini kullanarak. Bunların sana faydası olmaz. Kampın içinden yeni ve aceleyle yerleştirilmiş personel mayınlan çıkıyordu. Bu kız bölüğünün durumu çok kötüydü.Ben çoban değilim. Sen kimin nereye gittiğine bakacağına. bit içinde yaşamanın sana kazandırdığı ne var? Gel teslim ol. Üsteğmen .Bu yılki bütçenizden T. Sizin Cumhurbaşkanınız bile Kürttü. sırf bu konuşmaların tesiri ile teslim olan çıkmıştır. saçma sapan konuşup durdular. PKK'lı . sayısını arürarak şikayetlerini tekrar edip duruyordu. En büyük feryat 26 kişi oldukları anlaşılan kız bölük komutanından pjeldi (militan sayısı itibariyle bir takım ancak olabilirdi). Ordusu Kürdistan'ı işgalden vaz geçinceye kadar savaşacağız. tarihten önce Türkler vardı. 4ncü Dağ ve Komando Taburu kampı çeviren hakim sırtlarda arama faaliyetlerini sürdürüyordu.Bak. Bu konuşmalardan biri: Üsteğmen .. PKK'lı . PKK'lı .C.C. Çember içinde kalan PKK'lılar çok iyi bildikleri karma karışık'kayalıklar arasından çıkmaya çalıştılar.Bizde ayrım kayrım yok ki. Üsteğmen . bir ortaçağ kalesinin doğa tarafından inşa edilmişiydi. Hakkari'de "bende Kürt kanı var" demedi mi? Üsteğmen .yetiştirdi. Đnsan gibi hayata dön. Sürekli şikayet ediyorlar. Telsizi şimdi kapatıyorum. Diplomam kağıtlarımın arasında. senin gibiler bu soğukta kayaların arasında böyle titreyip dururlar.Bizde para var ama. Bunu geç de olsa anlayın. PKK'lı . Milletin arasına nifak sokan sizsiniz. Kız bölük comutanı ile üst kademesi arasında canhıraş telsiz konuşmaları geçti.Bırak politikayı. mermi ve sıhhiye malzemelerini inceledik. Sabah olunca Zap kampının içine girmiş ve her yeri didik didik aramaya başlamış olan 2nci Dağ ve Komando Taburunun yanına gittim.

I ladi seni anladım. Her iki ana kampta birlikler her taraftan gömü ve sığınak çıkarmaya devam ediyorlardı. Sanatınızı öğrenin. Sizin kullandığınız bölge ile onların geri çekilecekleri istikametler çok farklı.Yabancı topraklarda etrafınızda PKK'lılar cirit atarken bölük bölük. bütün taburlara. Taburu derhal açıp yayın. ki bir dakika arayla atabilirler. "Yarın birliklere normal ikmal maddelerine ilave olarak. Yakın yerlerde oldukları için bu timler saat 23:00 civarında karakollarına döndüler. Askeri çağırdım: . Bu birlik bölgeye batıdan yeni gelmiş olan piyade taburuydu.Bu haliniz ne böyle? Kendinizi sonbahar tatbikatlarında mı sandınız? . 400-500 askerle yığınlar halinde durulur mu? Çevre emniyetiniz de yok. "Ali al sana top" tekerlemesinden farklı değil ki.Öğleden sonra Avaşin kampına gitmek üzere Zap'tan ayrıldım. Bütün mutfak ve fırınları sabaha kadar çalıştırın" emrini verdim. Yarabbim sen sabır ver. Akşam Hakan Tepe'ye döndüm. Sonra düşünecekleri şey. Yanımdaki karargah subayları da gördüklerinden hayrete düştüler. Bizim bulunduğumuz Hakan tepe Karakolundan bir askerin dönenler arasında olmadığını saat 24:00'dâ rapor ettiler. komutanım. sigara. Hele ikinci roket gelirse. Kamplara taarruz edilirken. "baba bana top al". Siz onları göremiyorsunuz ama onlar sizi şu anda izliyor. . Kuzey Irak'ı terk edip Türkiye'ye dönmeleri emrini verdim. Tabur komutanı kurmay yarbaya: . Havanın aydın-lanmasıyla beraber. hiç görmemiştim.Sabaha karşı. poşeî çay. 24 saat her yerde hazırdı. tehlike ne kadar büyük olursa olsun. Belli aralıklarla gelen medya mensup lan da kampları dolaşıp bilgi aldılar. bu tabura Çukurca altından Kuzey Irak'a girip. cesarete eş değerdir. 1994 Donemi 217 Sabah saat 07:00'da askerin bulunduğunu bildirdiler. ayaklarınız yere bassın. . Bu asker yığınlarından birinin ortasına her an atılabilecek bir roketle aynı anda &-10 asker şehit. 10-12 asker de yaralanacaktır. helikopterlerle ulaştırdı. Bu harekatta jandarma sınır karakolları da timler teşkil ederek Kuzey Irak'ta belli bir hatta kadar ilerlemişlerdi. kampın uzağında üç öbek halinde oturan askerler görünce şaşırıp kaldım. Pilota hemen inmesini söyledim. Bu arada Jandarma Genel Komutanı ve Jandarma Asayiş Komutanı Hakan Tepe'ye geldiler ve bölgede inceleme yaptılar.Dönüşte timin içindeymiş.Ahmet. o zaman tam perişanlık. ne zaman yemek yer. Helikopter döne döne kampın tabanından kuzey istikametinde. . Askerlerin arası on metreden az olmayacak. Bu subaylardan hiçbiri seni uyarmıyor mu? Aslanım burası alfabenin hecelendiği yerlerden değil. 22/23 Nisan 1994 gecesi. onlar bile sizi bu kadar sinirlendirmedi. Bölük Komutanı üsteğmene: . 12 gün Kuzey Irak'taki kamplarda kaldık. Çukurca yönüne çıkınca. salep ve baklava götürülecek. bu tip şeyleri önceden düşünüp kestirebildiklerin-dctı malzemeleri devamlı depolarda hazır tutarlardı. Birkaç gün daha Irak'ta kalmamız gerekiyordu.Komutanım bu harekatın başlangıcında o kadar kritik ve tehlike216 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok li durumlarla karşılaştınız. biz dikkatimizi onun üzerine topladığımız içiıi. Yüzbaşı Naim ve Levazım Şube Müdürü Yarbay Zafer. mutlaka bir çare ve çıkış yolu buluruz. Lojistik Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Naim'i telsiz başına çağırıp ona. Size hep ne diyorum? Muharebelerde sabır ve dayanıklılık.Niye timden ayrıldın oğlum? . Bu subay da ne zaman uyur. Zap kampı istikametinde güneye doğru ilerlemesi ve kampın uzağında uygun bir arazide tertiplenmesi emredilmişti. Binbaşı Ahmet: . yüzünüzü Çukurca'ya çevirip derhal Türkiye'ye dönün.En son nerede görülmüş? . o askerin timinin geldiği istikametten geri gidip onu bulacaksınız. 160 kilometre genişliğinde 40 kilometre derinliğinideki harekat bölgesinde 27 ayrı noktaya birliklerin ana ve ilave ihtiyaçlarının tamamını. Ama şöyle bir hali. Gece kamptan çekilecek komandoların ona rastlaması milyonda bir ihtimal büe değil. 40 yıl düşünsem hayal bile edemem. Yüzbaşı Naim bizzat kendisi.Bölükleri bir araya topladım. karakola gelince olmadığını fark ettik.

8 makineli tüfek. Türkiye: .Bulamadım. . Üzümlü Karakolu bu yolda arama yapmış ancak tank mayınını tespit edememişlerdi.000 hafif silah mühimmatı. malzeme ve ilaç (hastanenin kendisi kurulu ve işliyor durumdaydı) ile 95 ton erzak çıkarıldı." Harekat boyunca birlikler Kuzey Irak dağlarında 60 ila 150 kilometrelik mesafeyi yaya olarak kat ettiler. tahrip gücü arünlnuş bir tank mayınına çarptı. Aracın şoförü şehit oldu. Üçü kız. toplam beş asker şehit oldu. kıymet biçileni ez belgeleri kapsıyordu. .Benim iznim bitti. Kampın karargahında ele geçirilen. 392 mağara.Seni yarın memleketine izine gönderiyorum. en güvendikleri iki ana "kampları daha yaza girmeden çökertilmiş. Buralardan. . mermilerinde bir eksiklik mi var? Gidip onları vursaydın. . mayına çarpan aracın şoförü ile Dağ ve Komando Tugayının harekata katılan 3.Gece nerede kaldın? .Sen nereye kadar okudun? . Hepsini ben veriyorum. ^ Peki. 868 parça giyim kuşam malzemesi. faaliyet gösterecekleri bölgeler ve taburlarına verilen hedefleri içeren orijinal doküman".Đlkokul 4. Sabah saat 07:30'da. Harekat süresince bulunabilen PKK'lı ölüsü 79'du. Hakkari Dağ ve Komando Tugayına bağlı 4 bin komando Mezi-Karyaderi bölgesini hallaç pamuğu gibi atıyor. Sonra.Yanıma gelsinler öyle vurayım dedim. sınır karakolundan bir asker. Bekledim. kilometrelerce yolu mayın arama timleri önde Üzümlü karakolunun önüne kadar gelmişlerdi. Tonlarca ağırlığındaki araç içindeki askerlerle birlikte havaya fırlayıp ters düştü. Üzümlü Karakolu'nıın mevzileri önünde.Niye gitmedin? Tüfeğinde tutukluk.Ayrılırken. 12 dürbün. Đçindeki askerler küçük sıyrık ve darbelerle.000 komandosundan iki asker olmak üzere. binlerce roketatar.Bir mandırada mevsimlik çalışıyorum. büyük bir şans olarak olayı atlattılar. su buldun mu? .Sen izini ve parayı düşünme. sığınak ve gömü bulundu. Đnci sayfa başlıktan: "4 bin Türk Askeri Kuzey Irak'a girdi: PKK'ya yok edici darbeler vuruluyor. "Sevr Haritası" yanında. Dağ ve Komando Taburunun beraberinde götürdüğü zırhlı muharebe aracı. havan ve uçaksavar mefrnisi. daha sonra kaçarak kendiliğinden teslim olan sekiz PKK'lı "saklanan ölüler ve yaralıyken sonradan ölenlerle birlikte kayıplarının 146 olduğunu" sorgularında belirttiler. . 166 tahrip kalıbı. . Su içmeye gittim. PKK'mn "1994'de Botan ve Behdinan eyaletlerinde. Basın ve yayın organlarına Kuzey Irak harekatı: 14 Nisan 1994. 10. Türk topraklarına girmek üzereyken 2.Gece bir şey oldu mu? . 7 doçka uçaksavar. 111 muhtelif piyade tüfeği. teşkilatlanması.Kayaların arasına girdim. 12 roket atar. Halbuki. . Geri kalan 100-150 metreyi karakol kontrol ediyor diye mayın arama timi önden çekilmişti. milisleri ve halk üzerindeki presüj ve psikolojisinin bozulup gerilemiş olmasıydı. Çatışmalarda bu kamplarda bulunup da. . 504 el bombası. bir müstakil hastane çalıştırabilecek miktarda alet. örgütün dağ kadrosu. . Param da Temmuz'dan önce gelmeyecek. 220.Sabaha kadar PKK'lılar beni yanlarına çağırdılar ama ben gitmedim. bir öndeki arkadaşına niçin söylemedin? . -Allah sizden razı olsun ama.Beş. Gene teslim olanlara göre: "Daha da önemlisi. . 789 fünye. Allah iyi karşılamaz. 9 havan. biri sabit 9 telsiz.000 adet pil. 252 mayın. karakoldaki diğer arkadaşlara haksızlık olur. Jandarma Komando Taburundan ilk günkü çatışmalarda iki asker. 218 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 1994 Dönem! 219 12 gün süren harekatta. Sabah.Susamıştım komutanım." 15 Nisan 1994.Kaç kardeşsiniz? .Ne iş yapıyorsun? .. tahsis edilen kuvvetler. Nereden gideceğimi bilemedim.

Gece ve gündüz aktif taraf artık? terörle mücadele yapan askerlerimizde. bölücü örgüt için tam bir cehenneme döndü. Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Pamukoğlu Türk Silahlı Kuvvetlerinin daha önce denemediği bir harekat tarzını uyguladı ve birliklerini Kuzey Irak'taki kampların gerisine indirerek PKK'hları an. Kuzey Irak. Sabah." 18 Nisan 1994. Kuzey Irak'ın sarp dağları ve derin vadilerle dolu bölgelerinin doruklarında kurulu PKK kamplarına Türk komandoları havadan indi." 22 Nisan 1994. operasyona devam edilmesine inandıkları belirtildi. Hürriyet." 16 Nisan 1994. şimdi savunmaya geçiyor. ve beklenmedik bir baskınla neye uğradıklarını şaşırttı." 23 Nisan 1994."Sınır ötesi harekat: 101 PKK'lı öldürüldü. dün sabahtan itibaren Şivi (Zap) kampına harekat başlattılar. 'Türkiye'nin PKK'ya karşı verdiği savaşı askeri alanda kazanmak üzere olduğunu 220 Unutulanlar Dişinda Yen! BiR Şey Yok yazdı. Milliyet: "Geçmiş dönemde pusu kuran." 19 Nisan 1994. PKK'ya ağır bir darbe vurdu. Hürriyet: "Đngiltere'nin önde gelen gazetesi The Independent. Sabah: "PKK'nm Kuzey Irak'taki Türkiye'yi hedef alan eylemlerine destek sağlayan terör yuvaları komandoların karargahı oldu. Đnci sayfa başlıktan: "Tüm yaz buradayız: Kuzey Irak'taki Delta Force'un komutanı. Hürriyet: "Güney doğunun mert çocukları Kuzey Irak'ta 8 gündür mehmet-çikle omuz omuza savaş veriyor. saldıran. "PKK'mn Kuzey Irak'taki kökü kazınana kadar operasyonlar devam edecek" dedi. Hürriyet. baskın düzenleyen PKK. sıra bundan sonra diğer kamplara gelecek. Önceki gün Kuzey Irak'ta ABD uçakları tarafından düşürülen iki helikopterde şehit olan subaylarımız için tazminat isteyeceğiz. PKK büyük kayıplar veriyor. Kuzey Irak'ın Mezi bölgesine düzenlenen operasyonda 80 PKK'lı ölü ele geçirildi. PKK'ya Kuzey Irak'ta kan kusturan birliklerimiz. Kamp komutanının sığınağında Sevr Anlaşmasına göre çizilmiş bir harita da bulundu. Mezi kampını temizleyen komandolar. Đnci sayfa başlıktan: "Delta Force Baskını: PKK'mn kampı Mezi'de taş taş üstünde kalmadı." 17 Nisan 1994. Kuzey Irak'taki Mezi ve Karyaderi kamplarına önceki gün Delta Force baskını düzenleyerek. Türk dağ komandoları. PKK köy ve kasabalardan militan toplamada son 10 yılın en ." 22 Nisan 1994. Dağ komandoları sırtlarında 35 kilo ile hücumda. Dağdaki militan ikmal yönünden sıkıntı ve zora düştü. Dağ komandolarından oluşan Türk birlikleri 7 gündür Kuzey Irak'taki PKK kamplarını basıp yerle bir ediyor. komutanından rütbesiz erine kadar son derece tecrübeli ve özel eğitimden geçmiş dağ komandolarından oluşuyor. Gazetede Türk yetkililerin. Türk komandoları. Đnci sayfa başlıktan: "Kuzey Irak'ta amansız takip: 5 bin komando Kuzey Irak'ı tarıyor." Türk Delta Force. PKK ile daha önce yapılan ateşkesi hatalı bir davranış olarak nitelendirdikleri ve PKK'ya kesin darbe indirilene kadar. Mezi ve Karyaderi kamplarından sonra dün de Şivi kampını yerle bir etti. Birliklerini 25 kilometre sınır ötesine indiren Tuğgeneral Osman Pamukoğlu: "bahar ve yaz aylarında bize durmak yok. Đnci sayfa başlıktan: "6 bin Türk askeri 7 gündür Kuzey Irak'ta! Yok edici darbeler indirilen PKK'mn nefesi kesiliyor. günlerdir dik kayalıklarda 35 kiloluk teçhizatlarıyla Kuzey Irak'ta PKK militanlarını imha etmek için insan üstü bir çaba harcıyor." 21 Nisan 1994. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Pamukoğlu komutasındaki birlikler bölücü örgüt kampını diII dik didik arıyor. Đnci sayfa başlıktan: "PKK'yı çökertme harekatı: Hakkari Dağ ve Komando Tugayının Kuzey Irak'ın Mezi bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda 100'den fazla teröristin öldüğü bildiriliyor. Sınır ötesine daha önce yapılanların tersine Türk komandoları bu defa peşmergelerle işbirliği yapmadılar." 16 Nisan 1994. Hürriyet. Subaylarımızın cenazeleri saldırıda ölen 23 yabancı subayla birlikte otopsi için Almanya'ya götürülecek. Ortadoğu.

hedef program ve hareket tarzları da aşağıdaki şekilde kaleme alınmıştı. Sağlık ihtiyaçlarının eyaletteki dost eczanelerden karşılanması. Botan-Behdinan eyaleti genel koordinatörü Nizamettin Taş'dır (Kod adı Botan). Siirt'ten bir olmak üzere iki kesimle Şırnak vilayetinin tamamını içeriyordu. . Dört ana bölge de kendi içinde ayrıca dörder mıntıkaya ayrılıyordu.5 Milyar olduğu. maliye üyeleri. bölgedeki ana ve tali yolların kapatılıp denetime alınması. iki bölük tahsis edilmişti. Eyalet konseylerinin Botan ve Behdinan'da ayrı ayrı. 6. 222 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 10. isimleri tek tek yazılı şahısların vurulması. ticaret yollarının (sınır giriş çıkış noktaları) denetime alınması. Cephe karargahı sorumluları. kurumların karargah sorumluları. cezalandırma 1. Eyalette bulunan ticaret yerlerinin çalışması. Botan-Behdinan eyaletlerinde hedeflenen bütçenin 63. Hakkari'ye (Behdinan) Kuzey Irak'taki kamplar dahil. 1994 DÖNEMĐ 221 Behdinan eyaleti. Yüksekova ve Şemdinli bölgeleri merkez olmak üzere. Bütün bölge ve mıntıkaların asil ve yedek sorumluları. Zap vadisine Oramar'la (Alandüz) birlikte sefer düzenlenmesi (!) gibi bir sıra hedefler vardı. arşiv ve sicil üyeleri. muhabere kurulu üyeleri. Her bölgede en az üç ay yetecek kadar sağlık stokunun yapılması. her fırsatta düşman güçlerinin yıpratılmadı. sorumlusu kod Felah'tır. Hakkari. 9. 2.5 Milyar olduğu. Hakkari'deki dört ana yerleşim merkezi yurt dışı kamplardan hangisine daha yakınsa o bölgenin içinde görülüyordu. Fiziki hedefler içerisinde. sayılan hedefler üçer aylık zaman planlamasında gösteriliyordu. 4. Eyalette en az bir yıl yetecek kadar erzak ve cephane stokunun yapılması. silahlı dağ kadrosu olarak altı tabur. Behdinan cephe karargahı sabit olarak Đran-Jerma'da açılmış olup. 3. Yukarıdaki özel plan ama dışında. Güney doğuda denge önemli ölçüde değişiyor. Çukurca. Şivi (Zap). Belgede her bölgedeki PKK taburlarına saldırmak için planlanan fiziki hedefler bir bir yazılıydı. 5. gerçekleştirilmesi planlanan hedefler belgelerinin özeti: "1993 yılında Botan eyaletinden ayrı olarak faaliyet gösteren Behdinan (Hakkari) eyaleti 1994'de yeniden Botan'la birleştirilmiştir. Şehirlerde yan silahlı milislerin örgüdendirilmesi. Mahzun Korkmaz Akademisi şube temsilciliğinin Behdinan'da açılması ve eğitimle. Mezi-Karyaderi (Avaşin) ve Hakurk kampı ile Đran'dan Zagros ve Jerrna-Bedkar kamplarını kapsıyordu.büyük güçlüğünü çekiyor. Ek bir belgede de. kamulaştırma 10 Milyar. Botan eyaleti. 7. yazım kurulu üyeleri. Boşaltılmış köylerde ve arazilerde tarımlaşmaya gidilmesi. iki yerde örgütleneceği. çuvallar ve sandıklar dolusu PKK dokümanından en kıymetlisi olan Botan-Behtinan (Şırnak-Hakkari) teşkilatlanma ve yürütülecek faaliyetlerle. gümrük 15 Milyar. Kuzey Irak'tan Metinan. elektronik eşyadan % 10 gümrük alınması. kendilerine karşı olan köylere eylem düzenlenmesi. Uzun bir zamandan sonra devlet otoritesi yeniden sağlanıyor. sınır ve iç bölgelerdeki karakollara saldırılması. vergilendirme 30 Milyar. sağlık kurulu üyeleri. Behdinan eyaleti cephe karargahı. fakat düşmana hizmetlerinin engellenmesi. Mardin'den bir. 1994 için örgüt taktiği. Gümrüklerde (kaçakçılar) hayvanlardan %3. Eyalet genelinde ordu ve cephe için 1994 yılı sonuna kadar en az 1. basın yayın sorumluları. ayaklanma komitelerinin oluşturulması. gelirin ise. 1994 genel talimatı ise: 1. tek tek ve ismen gösteriliyordu. denetim kurulu üyeleri. bağımsızlık mahkemesi sorumluları. 8. hem Botan hem de Behdinan için ayrı ayrı ve yedek üyeleriyle birden yediye kadar değişen miktarlarla. bazıları kod adlarıyla bazıları gerçek isimleriyle tek tek belliydi." Mezi-Karyaderi kampında ele geçirilen. yetkin kadroların yetiştirilmesi. bayan ordulaşma yönetim sorumluları.000 kişinin kadro adayı seviyesine getirilmesi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığının bu bağışı. Bir GKK şehit oldu. 9 Mayıs saat 21:45'de Çukurca Karatepe'de bir asker mayına basıp yaralandı. Hareketli savaş ve yaygın gerilla taktiği. Askerler ve GKK'lar tarafından dört ayrı çatışmada yedi PKK'lı öldürüldü. hedefi çevirip. sivil ve askeri camiadan gönderilen emsali bağışların en büyüğüdür. 8 Mayıs saat 02:00'da Şemdinli Gelişen köyüne silahlı saldın yapıldı. 12:45'de aynı karakoldan bir asker mayına basıp yaralandı. Metin şuydu: "Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı yararına Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı 31 Mart 1994 tarihinde 527. 11 Mayıs saat 13:30'da Çukurca-Cevizli-Çeltik yolunda çalışan dozer ve onu koruyan time taciz ateşi açıldı. büyük güçlere yönelerek imha etme. 14 Mayıs saat 10:00'da Çukurca-Cevizli Elmacık yaylasında hayvan otlatan çobanlarla birlikte on iki vatandaş kaçırıldı. Şehitler için Hakkari. 6. 02:00'da Yüksekova Gürkavak köyüne saldırıldı. Bütün belge. Yadırganacak bir şey yok" dedim. denizi de en iyi deniz adamları anlar. 11.1. Saldırı. fırsat doğunca gündüz de eylem yapılması. Her bölgede on lojistik gruba bağlı denetleme birimleri oluşturulması. Düşman operasyonlarında düşmanın arazi derinliğine çekilerek imha edilmesi. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğünden gelen 21 Nisan 1994 tarih ve 5632 sayılı bir yazı getirdi. Şehir ve ova taktiği. Donatım önemlidir fakat asıl anahtar insandır. 2. Vakıf Genel Müdürü" Binbaşı Fikret bir şey söylememi bekliyordu.00'da Çukurca-Çığlı köyü yolunda bir kamyon mayına çarptı. Çatışma 45 dakika sürdü. Bu eylemlerde bir er şehit oldu. Mayıs 1994'de meydana gelen olaylar: 6 Mayıs saat 13:00'da Çukurca-Cevizli köyü yolunda jandarma timine ateş açıldı. Diyarbakır'a ve Şırnak Jandarma Tümen Komutanlığına gönderildi. Her birlik komutanının kendi bilançosunu çıkarması. Genelde çetelere (geçici köy korucuları) karşı da uygulanması. Dört militan öldürüldü. Operasyonlara karşı operasyon.ler resmi bir yazıyla Jandarma Asayiş Komutanlığı. . yıpratmak ve imha etmek. Aynı gün saat 13:30'da Yüksekova-Şemdinli arasında yol çalışması yapan Köy Hizmetleri iş makinalarının güvenliğini sağlayan time ateş açıldı. karakollara. Đki vatandaş öldü." Nisan 1994'de PKK'nın bölgede. Bir er şehit oldu. 20 Mayıs saat 14:30'da Çukurca'da bir panzer mayına çarptı. Đnsan. Mehmetçik adına en kalbi şükranlarımızı ve saygılarımızı sunarız. adam kaçırma gibi. Personel Şube Müdürü Binbaşı Fikret. Çatışma genişledi. altı militan öldürüldü.210. Saat ll:00'da Şemdinli Mezargediği'nde emniyet timinden bir asker mayına basıp yaralandı. bunun gerilla denetiminde yapılacağı. köylere uzaktan ateş açma. Kitle eylemlerinin silahlı direnişe geçirilmesi. Saat 12:00'da Üzümlü karakoluna ateş açıldı. 19 Mayıs saat 11. 4. bir terörist öldü. sadece gece eylem yapılmayacağı. Gündüz eylemciliği. varlığını göstermeye dönük altı eylemi oldu. 10 Mayıs saat 22:15'de Şemdinli Korgan Yulaflı mezrasına saldırıldı. 7 Mayıs saat ll:00'da Çukurca Üzümlü karakoluna taciz ateşi açıldı. Altı militan ölü ele geçirildi. 9. 5. Kurtarılmış alan taktiğinin kullanılması.000 (beşyüzyirmiyedimüyonikiyüzonbin) TL bağışta bulunmuştur. Süper silahlar ve düğmeye basılarak yapılan savaşlar hakkındaki düşünce ve konuşmalar beş para etmez bir yığın zırvadan ibarettir. Üç militan öldürüldü. 10. Dört vatandaş kaçırıldı. dağı en iyi dağ adamları. tek ve en üstün savaş aracıdır. 3. Çukurca ve Habur'da tesislerin kurulması. Kuşatma. 1994 Dönemi 223 "insan muharebeyi kazanabilecek tek makinedir. 8. suikast ve özel hedeflerin vurulması. üç GKK yaralandı. Yol kesme ve ambargo. "Fikret. 7.

224 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok "Tasarruf diye saçma sapan şeyler ııygulatnayın. Hayatı ziyan etmektense, mühimmatı ziyan edin. Ayın insan yerine getirilemez* Aym mühimmattan tonlarca üretirsiniz. Savaş ekonomisi; savaşı doğru yapmak ve hızla bitirmekle sağlanır; atılacak mermilere sınır koymakla değil." Mayısın ilk yansında yollara mayın döşeme, karakollara, köylere uzaktan ateş açma gibi ısınma hareketlerine başlamışlardı. Tilkinin doğada yaşam alışkanlığı ne ise, PKK gruplarının da aynıdır. Tilkiyi yuvasında sıkıştırırsanız, bir yolunu bulup oradan çıkar, günler, bazen de haftalar sonra gene mutlaka aynı yere döner. Bunlar da; Karanlık Dağ (Kato), Alandüz (Oramar), Đkiyaka dağları (Çar-çel) ve Balkaya Dağı (Govent)'ndan başka yerde uzun süreli kamp ve üs konumuna geçemezlerdi. 15/16 Mayıs 1994 gecesi Dağ ve Komando Tugayı Kato Dağı'nı kuşattı. Muharebe 7-8 saatte bitti. Bölgede beş gün kalındı. 79 PKK'h yok edildi. 1. Dağ ve Komando Taburu 21 Mayıs'ta Yüksekova kuzeyinde Mor-dağ'da bir PKK grubunun dolaştığı ihbarını aldı. 21/22 Mayıs gecesi PKK grubunu emniyetini bile almamış halde uyurken yakaladı ve 27 militandan oluşan grubun tamamını imha etti. (PKK'nm Parti Merkez Okulunda bir grup ARGK komutanı ve yöneticisi tarafından hazırlanan "Savaş ve Ordu Klavuzu" isimli 490 sayfalık kitapta; 19931995 yılları arasında düştükleri durumun sebep ve sonuçları ele alınmaktadır. Botan-Behdinan'da nasıl olup da yılların kazançlarının hepsini kaybedip, tasfiye edilecek hale geldikleri, operasyonlardan örnekler de verilerek, bir çok bölümde yer almaktadır. Mordağ operasyonundaki lider zayıflığı ve grubun gafleti de acıklı bir şekilde anlatılan örnekler arasındadır.) "Dümenin terbiye edemediğini, kayalar terbiye eder.' 1994 Dönemi 225 timine saldırıldı. Bir asteğmen iki er şehit oldu. Aynı gün saat 21:00'da Şemdinli ilçe merkezi veterinerliğine ait dört araç yakıldı. 3 Haziran saat 22:00'da Şemdinli Mezargediğinde hir er mayına basıp şehit oldu. 5 Haziran saat OlrOO'da Şemdinli Ortaklar sınır karakoluna saldırıldı. Bir er, iki GKK şehit oldu. Đki vatandaş öldü, altı militan ölü olarak ele geçirildi. 8 Haziran saat 11.00'da Çukurca- Ormanh-Çığlı yolunda seyir halindeki minibüslere ateş açıldı. 10 Haziran saat 01:45'de Çukurca Serbest karakoluna ateş açıldı. Bir er şehit oldu. 12 Haziran saat 20:00'da Şemdinli Alan sınır karakoluna ateş açıldı. 14 Haziran saat 10:00'da Yüksekova-Esendere yolunda mayın arama timine ateş açıldı. Tim çatışmayı geliştirirken Yüksekova'dan hızla gelen dağ komando bölüğü, dokuz militanı kaçmalarına fırsat vermeden yok etti. 15 Haziran saat 23:20'de Hakkari merkez Şivekör Dağındaki role merkezine ateş açıldı. 16 Haziran saat 22:30'da Yüksekova Kadıköy'e ateş açıldı ve yakındaki yayladan 1.500 koyun kaçırıldı. Sürüyü Alandüz ve Kuzey Irak'a götürmek için Keçi Kapısı geçidindeyken yakalandılar. 18 Haziran saat 18:00'da Şemdinli Yeşilöz mezrasından Günyazı köyüne giden aracın yolu kesildi. Üç GKK ve iki vatandaş kaçırıldı. 19 Haziran saat 10:30'da Şemdinli Kuzugediği pusu timinden bir er mayına bastı ve şehit oldu. Saat 21:30'da Şemdinli Umurlu köyü yakınındaki emniyet timinden bir asker mayına bastı ve şehit düştü. 21 Haziran saat 09:00'da Yüksekova Dibecik bölgesinde yol emniyet timinden bir asker mayına bastı ve yaralandı. 22 Haziran saat 24:00'da Hakkari'nin Van Başkale sınırında bulunan Ördekli karakoluna saldırı yapıldı. Bir er, iki GKK şehit oldu. Đki er, üç GKK yaralandı. 28 Haziran saat 16:00'da Hakkari merkez Ağaçdibi köyüne giden bir sivil araç mayına çarpü. Saat OlrOO'da Çukurca-Uzundere, Karate-pe'deki time saldırı yapıldı, iki GKK şehit oldu. Haziran 1994'de cereyan eden olaylar: 2 Haziran saat 10:00'da Şemdinli Demağa tepede bulunan emniyet 226 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok

"'Đmkansız'lafım sık sık kullanmak, haddim bilmemektir.' 30/31 Mayıs gecesi 2500 komando karadan Alandûz'ü (Oramar) kuşattı ve bölgeye sızdı. Şafak sökerken 1500 komando kritik yerlere havadan indirildi. Sıcak çatışma iki günde bitti. Harekat dokuz gün sürdü. Çatışmadan sonra bir hafta daha Alandüz'de kalarak yüzlerce gizli yere saklanmış olan PKK'hların da açığa çıkmasını bekledik. Harekat 8 Haziran'da bitti. 74 militan yok edildi. 7 Haziran 1994, Sabah: "PKK'ya darbe üzerine darbe: Hakkari Dağ ve Komando Tugayı, sınır ötesi harekatının hemen ardından 100-150 teröristin toplandığı 3000 rakımlı Alandüz'e 30 Mayıs gecesi harekat başlatü. 7 ayrı kesimde sıcak temas sağlandı. Ele geçen terörist sayısı 73'e ulaştı. Komandolar büyük bölümü karlarla kaplı 2500-3000 rakımlı bölgeyi karış karış taradılar. Zor doğa koşulları komandoları etkilemiyor." 8 Haziran 1994, Hürriyet: "Helikopter indirdi, komando bindirdi. Hakkari'nin Alandüz mevkiinde, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı altı gündür harekatını sürdürüyor." 5 haziran gecesi Şemdinli Derecik bölgesindeki Yolgeldi ve Umurlu köylerine Irak'tan saldırı yapıldı. Kısa bir süre sonra Derecik'teki piyade taburu köylere ulaştı ve çatışmaya girdi. Kuzey Irak'a çekilen PKK grubunun peşinden Irak topraklarına girdi ve 8 Haziran'a kadar kaldı. Yedi militan bu çatışmalarda öldürüldü. 12 Haziran'da Derecik'teki piyade taburuna, Balkaya-Basyan bölgesinde bir PKK grubunun görüldüğü ihbarını veren Derecik'in Irak sınırındaki Ormancık köyü korucuları, PKK ile yaptıkları plana uygun olarak, iki piyade timini pusuya düşürdüler. 40 asker için durum kritikti. Hemen kobralar sevk edildi. Đki timin havadan takviye edilmesi için de bir kara şahin bölgeye gönderildi. Pusuya düşürülen ve her yerden ateşe maruz kalan yerdekilerin PKK'lıların yerlerini tarif konusundaki zorluklarından, helikoptere tam kasasının alündan bir roket isabet etti. Helikopterin içindeki bir asker parçalanarak şehit oldu. Timin başındaki asteğmenin mühimmat yeleğindeki mermilerin bir kısmı helikopterin içinde ateş aldı. (Milyonda değil, milyarlarda bile olmayacak akıl almaz bir durum. 1,5-2 metre karelik bir alanda 15 asker, iki pilot, bir teknisyen. Alttan gelen roket şehit olan meh1994 DÖNEMĐ 227 metçiğe alttan vurarak hızı kesilip kalıyor. Asteğmenin patlayan mermileri bu dar yerde uçuşuyor, hiç kimseye isabet etmiyor ve her tarafı hassas olan bu hava aracına zarar verecek hiçbir kesime çarpmıyor. I lem helikopterin birden düşmesi hem de çok sayıda askerin aynı anda vurulması için gereken her şey bulunmasına rağmen hiçbiri olmadı.) Jandarma Pilot Binbaşı Savaş, yüksek mahareti ve soğukkanlılığı sayesinde dağlara çarpmadan, helikopteri vadiden vadiye süzdürerek Yüksekova'daki 1. Dağ ve Komando Taburunun kışlasına indirdi. Taarruz için sırada bekleyen Balkaya Dağı'na bu olay başlangıç tarihi oldu. Kampta eski durum yoktu. Mevcut PKK grubunun da 28 militan olduğu anlaşıldı. Ormancık korucularıyla işbirliği yaparak iki piyade timini pusuya düşürenler de bunlardı. Harekat 12-17 Haziran arasında bitirildi. 19 militan yok edildi. (Eskiden 80-100 militanh (bölük) ve 40-50 militanh (takım) PKK grupları artık 25-30 militana inmişti. Yan yana gelip çoğalmadıkları taktirde takım ve bölük düzeyinde militan sayılarını artıramıyorlardı.) Jandarma Genel Komutanlığının 22 Haziran 1994 tarihli güvenilir ve hassas kaynak çıkışlı mesajının Hakkari'yi ilgili bölümleri: "1. Bölücü başının Hakkari bölgesindeki PKK'nm 1500-2000 kişilik dağ kadrosunun işlemez duruma getirildiği, operasyonlarda anlamsız kayıplar verdiklerini, sorumlu şahsın ise güneye (Zap'a) geçerek kendisini emniyete aldığını belirttiği. Bu nedenle bölücü başı tarafından ağır bir şekilde eleştirilerek sorgulanmasının istendiği. Güney bölge sorumlusuna göre Hakkari zayiatlarının "bir bozgun olayı" olarak nitelendirildiği. 2. Eylem mevsiminin bitmekte olduğu, gücü bu duruma getirenlerin kelleyi kurtaramayacakları. (Bölücü başının Hakkari sorumlusunu kastederek belirttiği.) 3. Sözde Botan Eyaleti sorumlusunun Hakkari'de başarısızlıkların gerekçesi olarak Eşref (K) ve Mehmet Emin (K) gibi dışarıdan gelen grup sorumlularının yapı (gruplar) tarafından kabul edilmemesini, gruplar arasında ayrılıklar

olmasını, birbirini tarama olaylarının yaşandığını belirttiğini. Bölücü başının 1500-2000 kişilik gücü bu duruma düşürmenin ağır suç olduğunu, ceza gerektirdiğini, Baran'in bile örgüte bu kadar zarar vermediğini belirttiği. (Muhtemelen PKK-Vejin örgütüne geçen Sarı Baran veya sözde Dersim sorumlusuyken intihar süsü verilerek bölücü başının talimatı ile öldürülen Dr.Baran kastedilmektedir.) 4. Bölücü başının belirttiği Hakkari sorumlusunun muhtemelen Bo£r •*" c> S* I ıs N 4? f S s1 e»! & £«§ s: i c.k 6' e ^ & a-s VI g- g. j-j. g, x-^< x- S r 3 g 3 a-ag. p 5 2 £L 5 S£ S er S B g a 2 2 r». S' S> a flfl ; r; ^ O ftj S H >»— /-n fn >*. 1 230 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok 1994D0NEMÎ 231 O > O > o H 0 o 1 Q e: z s o. s Đ I o §23 o < o 8 S ¦o e 3 B S V ti .§£ a. s o. a « .a r* Oh sı -o .M ¦a 1 •- e ¦s s s ES3 "S O

sı X> A a 1 •a v H '.5b> « «•a 2 (( fi •f Ü sı Đ3 Z c ¦a > u »t* -a a w S fi S Sû sı I

§

XI -s sis = = r «KĐ Ş1 -s ¦.a 2 Ş ĐS * ili I i 5 I' ç 3 x 5 fil 3 C * ĐS E «- S "• » 5 ; « S 5. 5 ^ _ |llj!|l 5 s

3

' ¦

t .= 1 i a -"• t« O Đ SĐ "* i *C '7 ~ — £ ;- .^ = ftîiîli lıiîisi < N CÖ V C '£ "Dax>ranış ve tavırlarınız esastır. Cesur ve mert insanlar karşısındakilere de aym hasleti aşılarlar. * Temmuz 1994'de meydana gelen olaylar: 1 Temmuz saat 00:30'da Çukurca Pirinçeken sınır karakoluna silahlı saldırı yapıldı. 01:45'de Çukurca Sivritepe Karakoluna ateş açıldı. 2 Temmuz saat 01:30'da Şemdinli Durak Karakoluna ateş açıldı. 5 Temmuz saat 22:30'da Yüksekova Mezarlık mahallesinde bir şahsa ait eve saldırıldı. Üç vatandaş öldü. 8 Temmuz saat 02:30'da Yüksekova Güvenli mezrasında bir patlamayı araştırmak için giden jandarma zırhlı aracı mayına çarptı. Đki er yaralandı. 9 Temmuz saat 17:30'da Şemdinli Yayla Pınar yolunda sivil araç mayına çarptı. Bir GKK şehit oldu, 2 GKK yaralandı. 10 Temmuz saat 13:30'da Çukurca Kavuşak istikametinde seyir halindeki minibüs mayına çarptı. Đki vatandaş yaralandı. 17:00'da Çukurca Köprülü Çığlı yolunda bir kamyon mayına çarpu, bir vatandaş öldü.

11 Temmuz saat 15:30'da Yüksekova Esendere'den Kasran köyüne gitmekte olan otomobilin yolu kesildi ve iki vatandaş öldürüldü. 18 Temmuz saat 11:00'da Şemdinli Kayalar Yukarı Keleş mevkiinde bir minibüs mayına çarptı ve üç vatandaş yaralandı. 19 Temmuz saat 17:40'da Şemdinli Yaylapınar köyünde gözetleme yerine çıkarken bir GKK mayına çarptı ve yaralandı. Aynı gece, saat 01:00'da Çukurca'nın Şırnak sınırındaki Serbest sınır karakoluna Kuzey Irak'tan saldırı yapıldı. Bir asteğmen, dokuz asker, iki geçici köy korucusu şehit düştü. Dokuz terörist öldürüldü. 22 Temmuz saat 12:30'da Çukurca Köprülü Güdek vadisinde Köy Hizmetlerine ait kamyon mayına çarptı, bir görevli öldü, iki görevli yaralandı. 23 Temmuz saat 10:30'da Çukurca Kavuşak köyü yakınlarında bir sivil kamyon mayına çarpıp hasar gördü. Aynı gece saat 23:00'da Yük-sekova'daki Dağ ve Komando Taburunun kışlasına bakan evlerin birinden kışlaya ateş açıldı. Bir GKK öldü, eşi yaralandı. 25 Temmuz saat 20:00'da Hakkari şehir merkezinde devlet yanlısı iki vatandaşa suikast girişimde bulunuldu. Đkisi de; biri atılan roketten, diğeri de odasında yanına düşen el bombasından mucize deni232 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok lebilecek şekilde kurtuldu. 26 Temmuz saat 00:30'da Yüksekova Kısıklı Karakoluna saldırı yapıldı, beş asker şehit oldu, iki asker yaralandı. 28 Temmuz saat 07:30'da Çukurca Kavuşak köyü yakınlarında bir vatandaş mayına basıp yaralandı. Saat 10:20'de Yüksekova Esendere yolunda Vakıflar Bankasına ait zırhlı araca ateş açıldı. Đki görevli yaralandı. Saat 13:00'da Van Başkale topraklarında araçları ile intikal halinde olan 4ncü Dağ ve Komando Taburunun araçlarından birine yakın mesafeden iki roket atıldı. 14 asker şehit oldu. Roketleri atan ve yanındaki altı kişi bulundukları yerde öldürüldü. 29 Temmuz saat 01:30'da Şemdinli Alan Karakoluna saldırıldı. Đki er yaralandı, yedi terörist ölü ele geçirildi. 31 Temmuz saat 20:30'da Şemdinli Mordağ köyü çıkışında emniyet timine ateş açıldı. Bir GKK şehit oldu, bir militan ölü ele geçirildi. "AskerKk şerefiniz her şeyimzdir. Đşin sonunu düşünenler cesur olamazlar." Mayıs ortalarında yapılan atamalar gereği Temmuz'un ilk haftası subay ve astsubaylar Hakkari'deki birliklere katıldılar. Ortalama 2.000 subay astsubayın 1.000 tanesi batıya dönüyordu. Karşı tarafın gücünü ve otoritesini kanıtlayabilme, psikolojik yapısını olabildiğince yüksek tutmaya çalışmak için her şeyini ortaya koyduğu bir zamandaydık. Uzaktan bakarak, bekleyerek, toplanıp konuşarak, brifing alarak, değil bir gün, bir saat bile kaybedecek zaman yoktu. "Hakkari sınırlarına giren subay ve astsubaylar, hiçbir yerde konaklamadan birliklerini arazide bulacaklar, tüfek ve teçhizatlarım kuşanıp, atandıkları birlikle, hali hazırdaki komutanın yanında, yürütülen operasyonlara katılacaklardır. En iyi yüzme derin suda öğrenilir; karada kültür fizik yapılmayacak" emrini verdim. Tugayın Kurmay Başkanı, Personel, Đstihbarat, Harekat, Lojistik, Levazım, Maliye, Merkez, Muhabere Şube Müdürleri batıya atanmış, yerlerine yeni subaylar verilmişti. Bu sayılan personel zaten Tugay Karargahının tamamı demektir. Dağ ve Komando Tugayının dört taburunun komutanlarının tamamı da atama görmüştü. 1994 DÖNEMĐ 233 Üç Jandarma Alay Komutanının da tamamı değişti. Özetle; hiyerarşik konuma göre komutan dışında onun altındaki karargahının tamamı (Kurmay Başkanı da yurt dışından atandığı için Eylül'de gelecekti), alay ve tabur komutanlarının hepsi değişmişti. Bırakın muharebe ve harekat koşullarını, ortalama rakımı 2800 metrelik dağlık coğrafyayı, böyle bir değişim, batıda o zamanki sayısıyla 3-4 bin askerle kışlasında duran bir tugay komutanına bile zor gelir. Gene Temmuzun hemen başında atamayla gelen subay, astsubaylar ile tugaydan verdiğimiz subay, astsubay ve askerleri depoladığımız ağır silah ve teçhizatla donatarak hızla 5. Dağ ve Komando taburunu Hakkari'de teşkil ettik. Başlangıçta bu taburun en büyük gücü; tugayın diğer birliklerinden toplanan subay, astsubay ve askerlerin tecrübelerinin yüksekliğiydi. Gideceği yerde üst üste bazı

madalyaları ayrılmak üzere olan subay ve astsubaylara taktım. Herkes aynı gün üni234 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok formalarını çıkarıp sivil kıyafetlerini giydi ve kışlada bir salonda toplandılar. nasıl ateş edeceklerini şaşıran iki PKK'lıyı vurup öldiırdü. Benim madalya teklif ettiğim rütbeliler ve askerler ise. onlarca muharebenin yüzlerce çatışmanın bir saatinde. 21-24 Temmuz'da Şemdinli Kalereş ve Kuringan Tepe. Yaralı arkadaşını da sırtlayıp aşağıya indi. 23-26 Temmuz'da Çukurca Kazan-Cevizli. Bergüzar Tepe. 88 personel üstün cesaret ve feragat madalyası. 22-25 Temmuz'da Hakkari Başkale sınırında Ördekli-Ka-rataş-Konak. 12-15 Temmuz'da tugayca altı ayrı bölgede aynı anda Kasırga operasyonu yapıldı ve altı ayrı bölgede de PKK'lılarla temas sağlandı. 19 Temmuz. eski subay ve astsubaylar sanki hiç tayin olmamışlar gibi birliklerinin başlarında en ufak bir psikolojik değişiklik göstermeden var güçleriyle. Bir dağ keçisinin bile bu kayalıklarda yapamayacağı kıvraklık ve sıçramalarla. ileri hareket edemiyorlar. Teğmen cıva gibi bir hareketle omzundaki tanksavar silahını ateşleyip karşısındakini kömür haline getirdi. Personelde. herkesten daha farklı. Aslında şu geçen 13 ayda ortaya koydukları olağanüstü insan gücü." (Đki yıl içinde Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari Güvenlik Komutanı olarak. atanan Kara Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların Hakkari'den ayrılmak için son tarihleriydi. Asayiş Komutanlığının ısrarı üzerine 5nci Dağ ve Komando Taburunu düşündüğüm zamandan önce Şırnak bölgesine sevk ettik. 502 personel üstün cesaret ve feragat ile harekat rozeti aldılar. 27-30 Temmuz'da Yüksekova operasyonları yapıldı. astsubay. Teklif ettiğimiz. "Đki PKK'lı kayalıkların içinde mevzide. çatışmanın bir zaman kesitinde. "işte şark hizmeti bitti" şeklindeki duygu. Şu anda salonda görünenle.sıkıntılar çıkınca. iki PKK'hnın yaralının yanına gitmesine mani olmaya çalışıyorlar. klasik ve sıradan. her bir harekatın sonunda. Dört askerden biri aniden mevziinden çıktı. her türlü tehlikenin üzerine can kaygısı olmadan gitmeleri. tek tek. bizim teğmenin omzunda hafif tanksavar silahı (Law) karşı tarafın omzunda ise RPG-7 roketatar olduğu halde. Đkisinden hangisi kendi silahını da-. 21-30 temmuz Puma (Çukurca-Yüksekova). Bir örnek vermek gerekirse. doğru dürüst bir uyku ve sıcak yemek yüzü görmeden günlerce. Yaralıdan 40-50 metre uzakta da bir uzman çavuşla dört asker bulundukları mev-zilerden sürekli ateş ederek. 1-4 Temmuz'da Hakkari doğusunda Akkuş-Al-tındağlar. fakat hiçbirimizin tören vesaireye ayıracak zamanımız olmadığı için daha önce verilemeyen. 8-12 Temmuz'da Yüksekova Mirgezer yaylası. 7679 subay. karşı karşıya geldiler. bir taşın gerisinde yaralı bir asker var. Ben yıllardır atama nedeniyle ayrılma seremonileri görmüştüm. Hepsine Dağ ve Komando Tugayının şiltlerini verdim. PKK'lı bir grubu yakalamaya çalıştılar. 272 personel Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı. Bu operasyonlar sonucu 107 PKK militanı ölü olarak ele geçirildi.) 1994 Dönemî 235 . Madalya teklif ettiğim ve üst kademelerce de onaylanıp gönderilen. Bu tarihten önce hiç kimse birliğinden ayrılmayı istemedi. Fakat kendileri de PKK'lıların konumu ve arazinin durumu itibarıyla yüzde yüz vurulacakları kanaati ile. Tahtataş (Basyan). harekatın bir bölümünde. bütün madalyalara layık olduklarını kusursuz kanıtlamışlardır. haftalarca kışın kar üstünde. ikisi de ayakta ve 20 metre mesafe içerisinde. yazın güneşin altında hiç şikayet edenine rastlamadığım subay. geçmiştekilerin uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktu. Bütün taburlar sorumluluk alanları içerisinde. bir türlü tam hakim olamıyordu. erbaş ve ere takdirname ve Tugayın madalyonunu verdim. 184 personel de Jandarma Asayiş Komutanlığından takdirname ve ödül aldı. ha erken ateşlerse yaşama hakkı onun olacaktı. 16-19 Temmuz'da Şemdinli Derecik'te Süngü Tepe. korkusuzlukları. 5-7 Temmuz'da Çukurca'da Kaletepe-dereköy. Şemdinli Kuringan Tepedeki operasyonda 3. onların 5-6 metre önünde. astsubay ve tüm askerler. Dağ ve Komando Taburundan bir teğmen PKK'nın takım düzeyindeki bir lideriyle. insan aklı ve duygularını alt üst eden fevkalade anormal durumlarla yüz yüze kalmış olanları kapsıyordu.

öğrenmek zorunda bıraktığınız için: "Sivastopol önünde yatan gemiler Atar nizam topunu yer gök inler Yardımcıdır bize kırklar yediler Aman kaptan paşa izin ver bize Sılada nişanlımız duacı size" diye Sivastopol marşını söylerim. Bizim eski şarkımızı. Hava aydınlanırken karakola indim. Halk arasında bir söz vardır: "Anadolu'da boğa olmak için boynuzunda çamur olması gerekir" derler. bunlar uyduruyor komutanım.Komutanım. Hayatta karşılaşacağınız insan hallerine ilişkin hiçbir şeyin sizin bileğinizi bükemeyeceğini bildiğimden. Kaldırım yapmak. söyleme artık Hatırlatma. . Bir ulusun tarihi her gün yazılır. Güle güle gidin. ama bir yere kadar. PKK grupları Kuzey . Tarihten korkan insanlar vardır. şapka çıkarttıracak gibi yaptınız. Bütün marşları hiç unutmayacak gibi. tarih 50 yıl sonra yazılacak diyerek. Bütün hazırlıklar ona göre yapıldığından Kara Kuvvetlerine mensup bütün subaylar öğleden sonra Hakkari'den ayrıldılar. O. . Tanrı her şeyi serbest bırakmıştır. Komutanınız ve muharebe arkadaşınız olarak. devletin derdi hiç bitmez. Gün batarken kışlanın kuzeyindeki Kırmızı Tepeye çıktım. tüm insan faaliyetleri size sıradan ve boş şeyler olarak gelecek. karakolun kuzey batısında Berizincir tepede bulunan emniyet timini hedef almıştı. Biri biterse. birdenbire uzaklara. Tanintanin geçidi başlangıcında bulunan Serbest Sınır Karakoluna saldırı başladığı haberi geldi. yaşadıklarınızdan küçük bir öykü bile anlatsanız asker veya sivil insanların ancak çok azı bunu anlayabilecektir. sıradan temennilere lüzum görmüyorum. Savaşçılık orta kırat adamların yiyeceği nane değildir. mücadeleyi iyi yapacaksın demektir. Rahmetli Zafer cevap verdi. baş aşağı gitmeye devam ediyor. asfalt dökmekten daha çok emek ve alın terini gerektirir. bunun böyle olduğunu bilir. "Askerlerin cesaret ve dayanıklılığı daha iyisi hayal bile edilemeyecek düzeyde olmalıdır. Çukurca-Şırnak sınırındaki. her şeyin hafiflediğini hissettiyseniz.Ben söyleyeyim müsaade ederseniz. fakat şehitlik mertebesine ulaşamamış bütün askerler gazidir." Etrafıma toplanmış olan subaylarla sohbet ederken.Zafer. Ayrıca şunu söyleyeyim. gurbet ellere giden bir insanın hislerine kapıldım. Sizlerin yaptıklarınızla duyacakları haz ve övünç. Saldırı. "Vatanı ve milleti için her an ölmeye hazır şekilde muharebe eden. başkasının gelmesi gecikmez. Bunu biri. çocuklarınıza yeter de artar bile. yaşamınız da tıpkı öyle olacak. Döndükten sonra bize yakışan şeyleri söylerim. size en büyük yardımı yapacaktır.Hangi şarkıyı söyleyecekmiş? 236 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok 1994 Dönem! 237 ." Aynı gün. doğru mu bu ? dedim." Đyi incelemiş olanlar. Đnsanların yeryüzündeki ahir ömürlerinde mutlaka öğrenmeleri lazım gelen iki şey vardır. Vazgeç. Başka şeyler artık bizi kesmez. Nasıl. Zafer Yarbayım atandığı Đzmir'den Hakkari ve bizler için bir şarkı söyleyecekmiş. Diğeri de.Son defa. Hakkari'den ayrılmadan kendilerine topluca hitap ettim: "Çivisi çıkmış bu topraklarda canınızı ortaya koydunuz ve psikolojik savaşı kazandınız. 3000 metre doruklardan haftalar sonra vadi tabanlarına indiğinizde." . Haberiniz olsun.Ben Türk Ordusunda bu güne kadar "muharebe harekatı rozeti" almış tek levazımcıyım. "Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde. dünya her zaman emniyetsiz olacaktır. Önce vadiler sonra dağların dorukları yavaş yavaş karardı. Sanat insanın özgür olarak karar vermesini ve becerisini sınırsız ortaya koyması ile yükselir. mazideki halimizi. meselelerden ve karşı karşıya gelinen tehlikelerden kaçan ve korkanlardır. Bunlar. Fiziksel olanı ise. hepinizi kutlarım. Savaş sanatını dost düşman herkese. biri: . Sanat dünyanın en zor işidir. Ölüm ve dirim çizgisinin ne demek olduğunu bilenler olarak bundan sonra. 19 Temmuz gecesi saat 23:45'de. Sizler bu belgelerin en mümtaz sayfalarında yerinizi aldınız. Bütün çocukları. Gazi olmak herkesin sandığı gibi muhaberede mutlaka yaralanmış olmak değildir. Bu.

. siz hepimizden daha iyi biliyor su nuz. 21-30 Temmuz tarihleri arasında Çukurca ve Yüksekova bölgelerinde Puma-2 adıyla geniş çapta harekat başlattık.Komutanım o zaman hiç değilse zırhlı araçla ben önden gideyim. onların para karşılığı eylem başına kiraladıkları peşmergeler de bu saldırıya katılmışlardı. Siz geçtikten hemen sonra mayın arama timi yolun Köprülû-Çığlı arasında yere döşenmiş üç mayın buldu. iki GKK olmak 1 üzere 12 şehit vardı. mutlaka pusu veya mayın vardır. Ortaya çıkan şuydu.O zaman zırhlı araca binin komutanım. Bir asteğmen. Ve gelenler sadece PKK'lılar değil. Karanlıkta.Komutanım. Kaçıramadıkları dokuz teröristin cesedi sağda solda duruyordu.Kiminle görüşüyordun? . o gece nöbette olan iki GKK ile PKK'lılar anlaşmıştı. Bazı düşüncelerimi yerden bakışım şekillendirecek. arkadaşları mı olduğunu tam ayıramayan askerler. bir an önce ve hızla konuşlu olduğu Dağ-hca'ya dönmek için tabur motorlu araçlarını yanına istedi. Çekinecek ne var? Sonra. Çukurca yolunu kullanarak Çukurca'daki Sınır Alayına gitmeye karar verip. güneyinde Kamışlı bölgesinde üste bulunan 4ncû Dağ ve Komando Taburu bu harekatta. kendim her şeyi gözlerimle görmeliyim.Bize komutanın haberi olmasın diye tembih ediyor. sen merak etme. Civardan da ateş açılmasına rağmen. Mayını araçtan fark edemem ama pusu kurulmuş ise. esas. Köprülü. Mehmet Ali'ye söyle rahat olsun. . sonra Mordağ (3807 rakım) istikametinde operasyonlara başladı. kimseye zamanı gelmeden bir şey olmaz. Üç araç öğleye doğru Çukurca Sınır Alayının kışlasına ulaştık. Zaten tek karayolu olan. ben zırhlı aracın içinde kabirde gibi oturarak nereyi görebilirim? Normal bir ciple gideceğim.O fark etmez. Bölgedeki Başkale'ye bağlı jandarma bölüğü yolların keşfini yapü ve emniyetini kontrol etti. Yüksekova'nın 10 km. çok hız yapılamayacak bu yolda ben pusu yerini sezerim. aniden ortaya çıkıp asker ve GKK'ların bulundukları siperlere el bombası atarak ateş açmaya başlamışlardı.Çukurca Sınır Alay Komutanı ile komutanım. helikopter istemedim. . Akşam Hakkari'ye döndüm. 238 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok .Irak'taki Metinan kampından gelmişlerdi. onun için yoldan döneceğim. mevzilerin içine girdikleri noktada. konuşmasını hemen kesemedi. katırların sırtında tekrar Irak'a kaçıranlar Barzani'nin peşmergeleriydi. Yol hem çok dar hem de bir tarafı hiç yok. Sonra da pusu yerindekilerle görüşürüz. Yüksekova'nın kuzeyine geçerek önce Beyazdağ. . gidebilirsin. -Bir şey mi var? .Mehmet Ali. atılan roketlerin üstleri açık araçların içine düşmesiyle 14 erbaş ve er . saldırılardan sonra bu yoldan bir dönüş yapılacağını bildiklerinden. tamamen yar. niçin söylemiyorlar ki? Çukurca'da mayınlanmamış yol ve mayın bulunmayan gün var mı? Mayın olaylarına tarih tarih baksanıza. Time saldırı yapılırken karakol binası ve çevresindeki mevzilere de ağır silahlarla ateş açan. mayın ne olacaksa olur. girmek zorunda kaldı. Jandarma Bölük Komutanı ve emniyet timlerinin geçtiği noktadan 15 dakika sonra da 4ncü Dağ ve Komando Taburunun konvoyu geçerken yol kenarından araçlara 8-10 metre mesafeden iki PKK'lı RPG-7 roketatarlanyla ateş etti. yakınlarında ve ayakta dolaşanların PKK'lı mı. Yanımda bulunan Çukurca Sınır Alay Komutanı Albay Mehmet Ali: . Hakkari-Şırnak vilayetlerinin bitişik olduğu güney batı uçundaydık. PKK militanları karanlıkta hiç kimseye görünmeden tepeye çıkan doğudaki bir izden tırmanarak mevzide çepeçevre duran timin ortasında. Bölgesinde harekat bittiğinde. Mor-dağ'ın yarısı Hakkari vilayeti. Timde olup da sağ kalan askerlerle görüştüm. Geç saatlerde Harekat Merkezine girdiğimde Harekat Şube Müdürü biriyle görüşüyordu. dokuz asker. . Çığlı. Pusu. yarısı da Van vilayeti ve onun Başkale ilçesinde kaldığından Mordağ'ın taranması bittiğinde tabur bir hafta sonra Başkale topraklarının içine 15 km. .Bu mihveri karadan geçerek görmek istiyorum. Şehitlerin büyük bir kısmı sırtlarından vurulmuştu. bu ağır silahları katırlarla Irak'tan getiren ve ağır silahlar ile ölü mü yaralı mı olduğu belli olmayan PKK'hları. ateş edip etmemekte tereddüt etmişlerdi.O yolu kullanmakta ısrar eden benim ve akşama kadar yanların-daydım.

Başınıza bir sürü bürokratik işler açtık. köyler. Dağ ve Komando Taburunun öldürdüğü PKK militanlarının başında masalar. kimlik tespiti. Burada herkes birbirine entegre olmuş. çok az konuşan ve en sert liderlerinden biriydi. Bu aşiretin bir bölümü de sizin bölgenizde. PKK'nın en güvendiği. Gece yarısından sonra gitmek istememelerine rağmen subayları birkaç saat dinlenmeleri için gönderdim. bir trafik kazası veya adi bir adam öldürmeymiş gibi yaptığınız işlemlerden belli oluyor. 1994 yılı için Başkale Belediyesine kestiği vergi (o günün parasıyla) 30 milyardı. saldırının yapıldığı Başkale'nin Oğulveren Karakoluna gittim. Van Jandarma Tugay Komutanı: . Gündüz saat 13:00'da. duymadım. Sonra dayanamadım: . tıkır tıkır Zerdeş'e ödüyordu. Hava kararırken taburun bulunduğum karakola toplanması emrini verdim. Akşama doğru Van Valisi ve Van Jandarma Tugay Komutanı general karakola geldiler.Burada daha önce böyle bir şey hiç olmadı. Taburun bölükleri roketleri atanlar dahil altı militanı kaçmalarına fırsat vermeden bulundukları yerde yok etti. Hatta Hakkari kuzeyindeki Karadağ . Hakkari arasındaki yolu 32 virajlar kesiminde keserek eylemler de yapıyordu ama. Önce hiç konuşmadan izledim.şehit oldu. Hakkari'den helikopter isteyerek taşınabildiği kadar timi militanların kaçabileceğini tahmin ettiğimiz yönlerde önlerine indirdik. Roketlerin atıldığı yeri gördüm. Görmedim. daha önce hiç bilmedikleri vadi ve yükseltilerde hava kararıncaya kadar kovaladılar. Hiç kimse bunun böyle olduğunu devletin hiçbir kurumuna bildirmiyor. kendi taktir 240 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok ettiği miktarlarda vergiye bağlamıştı. eroin ve esrar gibi işlerle uğraşan herkesi. yakınında pusu kuruluyor. Kısa zamanda bazı sorgular da yaparak her şeyi ortaya çıkarmışlardı. 10-15 dakika önce aynı yerden geçen bu karakolun araçlarına hiçbir şey yapılmıyor. Bir haftadır Beyaz ve Mor Dağdaydılar. . Yanlarına gittim. Bugün karşılaştığımız grup şimdi bulunduğum jandarma karakolu ile Đran sınırındaki dar ve küçük alanda sürekli duramazdı. Đran sınırı buraya çok yakındı. 1993'de Başkale bölgesi sorumlusu olduğundan bu ününü önceden halka da kanıtlamıştı. Diğerlerini de kaçtıkları Đran sınırı istikametinde.Şu gördüğüm karakolu. Onun yorgunluğu hiçti de bu bölgede yüz yüze kaldıkları durum hepsinin kin ve öfkesini doruğa çıkarmıştı. 4. Biz de ateş çemberinin ortasında kaldık. bulunduğumuz mevki-ye. Yanlarında da bazı siviller vardı. mezralar. Başkale bölgesi için aldığı talimat buradan azami vergi ve haracı alarak PKK!nın gelirini yükseltmekti. Başkale-Hakkari yolunun batısındaki geniş alan da Başkale arazisiydi. karakolun 3-4 km. bütün bu yörede en güvenilir diye sandığınız aşiretin korucuları var değil mi? O korucular bu işin içinde olmadan hiçbir şey olmaz. Sınırdan. çevredeki tahkimat noksanlığı ve ağır silahlardan yoksun haliyle. Arada bir Başkale. Haberi ahr almaz. Đran'dan gelen kaçakçılar. Sizin üzüntünüzü anlıyorum. bölgesinde kendisine bir tehlike görmeden eyleme girişmiyordu. böyle yumuşak bir hedefe niye başını bile çevirip bakmıyor? Komandoların bölgeye girişiyle hesaplarının alt üst olmasından korktuğundan tepki veriyor. Dağ ve Komando Taburunun yeni Tabur Komutanı Binbaşı Kemal ve bütün subaylar gece saat 24:00'da karakolda bir odada görüştük. durum tespit tutanaklarının tanzimi gibi şeylerle uğraştıklarını yanımdaki karargah subayları söyledi. 48 saat içinde yerle yeksan ederler. onunda batısında Hakkari Karadağ ile kuzeyde kalan Başkale arazisini inceledim. daha batıda Başkale-Hakkari yolu. Acımasızlığı ile tanınan bu şahıs. sayısının azlığı. Bu adam 26 yaşında. Bendeki ve onlardaki bilgileri yan yana getirdiğimizde durum şuydu: Başkale bölgesindeki grupların başında "Zerdeş" isimli biri vardı. . Bizim vilayette bir şey yok ama etrafımız yanıyor. Korucular. dümdüz bir yerde bulunması. . Hakkari'de olsa.Size zahmet verdik. Şunu hemen ilk tespitlerimle söyleyeyim. haberim yok.Osman Paşam bizim durumumuz kötü. dakti1994 Dönemi 239 lolar. Dağ ve Komando Taburuna bile saldırmayı göze alan bu Başkale bölgesi PKK grubu. dedim. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın safsatasıyla yaşayıp gidiyorlar.Sizde bir şey olmadığını sanmanız. Sabaha kadar gözümü kırpmadım. Karakolun bahçesinde uzak bir yerde 4.

Đnsanlar orta bir ömre sahip canlılar olduğu için 30-40 yıllık süreleri mevzii barışlarla geçirmiş olmayı büyük bir şey olarak algılarlar. bir yıl önce atanmış olanlarla birlikte. dünkü kaybettiğimiz sayıda şehit vermedi. Hepsi botlarını ve çoraplarını çıkarmış durumdaydı. Sizler her muharebe görevinizde kahramanlığı destanlaştırmış bir tabursunuz. Bundan sonra da sizin karşınıza çıkacak olanlara acırım. Hep hareket halinde olduğumuzdan epey zamandır 600'e yakın olan askerlerin ayaklarını operasyon sırasında görememiştim. Yürüyenler sanki sabahleyin gördüğüm ayakların sahipleri değildi. Bunun üçü yeryüzünün varlık etkenleri. dördüncüsü de milyonlarca canlı türünden biri olan fakat aklı erginleştiğinden kendisini dünyanın hakimi zehabına kapılan insan oğlunun yaratılışındaki zayıflıktır. en azından bir kısmına karakolda yatacak yer olmasına rağmen orada yatmamışlardı. tıpkı köpeksiz köyde çomaksız oynamaya alışmış PKK grubu yaptı. Şu gördüğüm manzara. kuzeydeki grupların sorumluluğunda. astsubay ve askerleri bölükler halinde. "Arkadaşlar önce size şu güneşin en küçük uydusunun değişmez doğal afetlerini söyleyeyim. 1994'de ilk kez teğmenler sınıf okulundan sonra Güneydoğuya atanmışlardı.600 savaş yaşanmıştır. Nerede ise hepsinin ayak tabanları tam yerinde tabiriyle paramparçaydı. Boydan boya gezerek taburun askerlerinin ayak tabanlarını gördüm. Kendilerine: 1994 Dönemi 241 "Arkadaşlar dünkü menfur eylemi bizim sorumlu olmadığımız topraklarda ve bizim bölgemizde faaliyet göstermeyen. ikili antlaşmalar. Hepinizin gözlerinden şükranla öpüyorum. ayakta bir iki yerde kat haline gelmişti. bir kısmında. şu anda karşımda bulunan terhisi en yakm askerler dahi görecekler. Beni. yatılan sıraların arasında oturmuş. Dar ve yüzeysel anlamda bir anlam taşıyabilir. Bazıları kan içindeydi. Sabahleyin alaca karanlıkta karakoldan çıktım. Bunlar. Tabur bölükler halinde muharebe düzenine geçerek batıdaki Van-Hakkari ana yoluna doğnı yürüyüşe geçti. ayaklarına bakım yapmaya çalışan 5-6 asker fark etti. parkaları üzerlerinde açık arazide yatıyorlardı. Dün bunu yapanların sonunun ne olacağını. en çok can sıkan eylemlerden biri Hakka-ri-Şırnak. güçlerini sınırladığını bildiklerinden. Dağ ve Komando Tugayı şu geçen 13 ayda. 4. Hepinizi gururla selamlıyorum" dedim. taban derileri. Đşaretle mani oldum. Saldırılarda binanın kendi inisiyatiflerini alacağını. sürekli de kayalıklar arasında bir iki saat dinlenmeye alışkın olduklarından burada toprağın üzerine uzanmışlardı. veya içinde meydana gelmişti. Tecrübeli olduklarından. Zaman her şeyi eskitir ve işe yaramaz hale getirir. diğeri de Hakkari-Van idari sınırları üzerinde. depremler. seller. yeryüzünde ben en katı yürekliyim diyecek insanı bile etkileyecek ve dayanıklılığım hiçe indirecek ölçülerdeydi. Temmuz ayının son günlerinde bir fırsat bulup Hakkari bölgesine atanan Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına mensup bütün teğmenleri. Saat 07:00'da Tabur Komutanı içtima düzeninde taburu bana takdim etti. Buluştu. Kürsüye çıktım ve irticalen kendilerine hitap ettim. Parmak araları su toplamış. salgın hastalıklar ve savaşlardır.1994 yılında PKK'nın sorumluluk alanları tahsisinde. Bunlar doğanın yasalarıdır. topukların derisi kalkmış. varoluş nedeni değişmeyecektir. fakat gidişatın önüne geçebilecek bir hal değildir. Bu ay. Ama siz öyle bir meslek ve sanat seçmişsiniz ki. teknolojiydi hiçbir sonuç bu dört doğal eylemin önüne geçemez. Dağ ve Komando Taburu. yani bugün karşımıza çıkanların bölgesiydi. Son asker gözden kaybo-luncaya kadar taburu izledim. Đttifaklar. Size söz veriyorum. Tugayda bir salonda toplayıp görüştüm. bunların hepsi korkuya ve çıkara dayalı sözleşmelerdir. öfke ve kininizin azametini biliyorum. Ayağa kalkmaya ve yanlarındakileri ikaza yeltendiler. 5000 yıllık kayıtlı insanoğlu tarihinde 14. hiç durmadan yurt içi ve yurt dışında yaptığı tüm muharebelerde bile. Bu ortalama her yıla üç savaş demektir. 242 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . Hissiyatınızın derinliğini. subay. kıyamet gününe kadar.

Aslında yeni falan da değil. Karşınızdaki hayatta kalmak için bir canlı olarak nelere başvuruyor. Gece de aynı şey. Birinin diğeri ile hiçbir bağı yoktur. o farklı bir konudur. Yarım saat geçmeden bir veya birkaç tane daha mevzi ve o kadar insan karşına çıkacak. Bir ulus. insanlara ne olduğunu.) Burada size esas anlatmak istediğim şudur. nehrin öte kenarından bir köylü çocuğun elini kaldırarak onları selamladığını. 100-150. geleceği belli olmayan vuruş. olmayan bir savaş ve muharebe tipi. Bunu bir hasım yaptığı için değil. komando nedir. Siz Çelik Bilek okudunuz mu bilmiyorum. Oradaki canlılara. daha pratik ve daha ucuz. Hadi gündüzü anladım. Kara muharebeleri çok zordur ve insanın ruh ve akıl yapısını alt üst eder. yorulma. çok uzakta ineklerini otlatan iki yaşlı insanın şapkalarını çıkararak kendilerini selamladığını okuduğunuzda. hatü olmayan. zamana yayıldığında karşı tarafta moral ve maddi güç bırakmayan. kaç gün kaç gece üst üste? -30 derecede mi yoksa +40'da mı? Ve midene günlerce. haftalarca bir kaşık sıcak bir şey girmeden. Siz öyle misiniz? Hasmın gözünün akını görürsünüz. Đkisinde de insan varlığının fizik olarak bulunması dışında. Klasik ve nizami. Ama benim kuşağımdan kaç kişi bunu hayata geçirebilir. ne mizansenler ne kurnazlıklar düşünüyor. Sonra. parçalanmalarını. Deniz veya hava platformundan bir füzeyi veya bombayı hasmın bulunduğu vasıtaya veya yere atarsın. seni rahat bırakmam dayanıklılığı. bilinen. Çâresi ne? Bunu bileceksin.Sizlere gıpta ediyorum ve bu yaşta ve rütbede geleceğin savaşlarının nasıl olacağını bizzat yaşayarak gördüğünüzden dolayı da sizleri kutluyorum. Ernesto Che Guevara'nın "Bolivya Günlüğü "nü okumaya başladığınızda. yüzlerce kişi. dağın bu tarafındaki soğuk denizde kuralsız savaşür. Che'nin başında bulunduğu 46 kişilik yürüyüş kolunun bazen bir uçağın onlar saklanmasına rağmen üzerlerinden uçtuğunu. Çünkü bu usul. yaralı iken 'ölmek istemiyorum' diyen feryatlarını ve seni öldürmek için beyninin nasıl çatlatarak çareler aradığını göremezsin ki. sana seferber olma imkanı tanımayan. Konvansiyonel savaş. Ben varım. Ona göre teşkilatlanacak. Nereden. Göremediğin için de ruhun alabora olmaz. bütünüyle karşı tarafın inisiyatifinde olan. Benim kuşağım Çelik Bilek'i çok iyi tanır ve muharebe tekniklerini de bilir. Her defasında onlarca. ben vazgeçmem. bir. 1967 yılının Eylül aynı okurken. klasik. teşkilat ve savaş doktrinlerini çizip atan bir tarz ve bir usul. şok etkisi yüksek. . hangi kuvvederle. maddi kaybı artar. Uzun sürünce de iki tarafın yıpranma. Son 200 yıldır da dünyanın her yerinde var. ABD avcılarının nizami olmayan savaş kurallarıyla Đngilizlere karşı yürüttüğü mücadeleyi anlatır. kol ve bacaklarının koptuğunu. (Ernesto Che Guevara ve 46 militan 8 Ekim 1967'de pusuya düşürülerek öldürülmüştür. dağın ötesindeki kurak ova. iradem ve azmimden kaybedilen bir şey yok diyor ve gerçekten öyle ise. bir toplum. Mesela.000 askerin karşı karşıya gelip birisinin ötekisine zafer kazanmasına itibar etmez. daha çok zekayı ve cesareti gerektiren bir savaş türü. niye çıkmıştır? Amerikan bağımsızlık savaşında bir Đngiliz binbaşının ihtiyaç halinde bulduğu bir örgütlenme ve bu örgütün uyguladığı prensiplerdir. Sen de buna göre savaşacaksın. her zaman ve her yerdeyim. pes etmedim. yani düzeni. Đşte Çelik Bilek serüvenleri. Yani bilinen 1. 1967'nin Ekim ayında bu yürüyüş kolunun başına bir şey geleceğini derhal sezebildiyseniz siz bu işi öğreniyorsunuz demektir. Liderler ve askerler bu tip mücadeleye hazır olacaklar. Bir kayalığı anladım. klasik usullere sarılıp ayrılamayanlan zaman içinde kurbağa testine sokar. ne zaman. beş. yığınak. Dünya Savaşlarının hat. ve 2. on değil ki. nereden çıkmış. Sonra bunlar. Şimdi insanlar buna genel bir tanımla "terör" diyorlar. Tam askeri dille. cephe. sen onu sahrada topa tutsan ne olur? 1994 DönemĐ 243 Havadan bomba yağdırsan ne yarar? Ö taktirde mücadele klasik olmayan muharebe tekniklerine döner. Aynı şekilde sen de bir canlı iç güdüsü ile sürekli dikkat ve zekice buluşlar peşindesin. ona göre eğitim ve ona göre savaş usulleri deneyeceksin. nasıl. yığınağı yapılmayan.

hatta can sıkıcı sayılması gibi orduya verilen zararlardır. Pozisyon değişince kimliğinizi muhafaza etmek mümkün olsun. Kalıpların bedelini bir kısmınız gördü ve görmeye de devam edeceksiniz. Doğa hükmünü yürütüyor. başka bir şey istemem" diyen de kendisidir. Ordu. Teşkilat şemalarının ve unvanların hiçbir değeri yoktur. Bu yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü engeller. Askerler en geç 46. Askerlik duygusu tarih içinde bütün uluslarda da görüldüğü gibi bir çok nedenle zayıflayabilir. Bu fikrin sahiplerinin başında da süvarileri Sarı denizden Polonya'nın başkenti Varşova önüne kadar gelen. Komutan dili. Ve sizin her şeyi tam ve doğru öğrenmeniz esastır.Arkadaşlar her zaman söylediğimi siz gençlere de söyleyeceğim. Gerçek güç insanları etkilemek ve onlara ilham vermektir. insan oğlunun yeryüzünde özgür ve erdemli olmaktan Öte kazanıp muhafaza edeceği başka bir değeri yoktur. Hiçbir askeri kitabın ya da kuralın düşüncelerinizde ön yargı yaratmasına müsaade etmeyin. yaşlı bir subayın genç bir subayı yendiği varit değildir. yeminli muhafız244 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok lan subaylardır. . Savaş. Aksi kanıtlanmadığı sürece muharebeleri yürüten komutan her zaman haklıdır. bütün dünya tarihçilerinin doğunun yetiştirdiği en büyük general olarak kabul ettiği Cengiz Han gelmektedir. Her ikisi de yanı başlarmdadır". öğreten ve komuta eden birinin ifadesidir. Sözcüklerin bir anlamı yoktur. Net. Apaçilerin bir sözü vardır: "Aptallar yaşam ve ölüm için uzağa bakarlar. Bu da her işte. küçük çaplı amir olurlar. otorite. Çünkü doğa yasaları bu işte de esastır. Savaş. Sebebi mi? Đnsanlar 60 yaşından sonra fiziksel duyularının yüzde ellisini kaybederler. Ses tonuna dikkat et. Yumuşak ve uysal kişiler. Sakın hiçbir kalıba girmeyin. Kimseye de benzemeye çalışmayın. Đnsanlar dünyanın doğasına egemen olamadığı ve akıl erdiremediği için maddi şeyleri seçerler. Şimdi ömür uzadı diye bunun tersini savunan birilerine rastlarsanız. Babaannemin bir sözü vardı: "Đnsan 45'inden sonra gecede 40 dayak yer" derdi. Dürüst olup olmadığını o söyler. Dünya harp tarihinde yaşlı bir generalin genç bir generali. atılımın ve cesaretin önünü keser. işi savaş olan canlı bir varlıktır.000'i de Türk'tür. enerji gibi askeri niteliklerin dikkate alınmaması. Herkesin sizi sevmesi için çaba göstermek bir sıradanlık işaretidir. harekat alanında insanların hangi yaşlarda bulunacağı Roma ve Napolyon ordularından itibaren bilimsel olarak bellidir. Đnsanlar ölüm ve doğum bilincinin doğasını kavramakta zorlandığı için ölümü hep başkalarının başına gelen bir sonuçmuş gibi görmeye devam eder ve asla inanarak kabul etmezler. gülün ve ona ilgili bilim adamlarına gitmesini önerin. Emirleri tekrar etmeyin. Savaş arenasında boğa ve savaş kartalı olamazlar. savaşa neden olanlarla alakalıdır. Yapılacak şey onları enerjik bir şekilde kontrol etmektir. Ordunun şeref ve disiplininin temeli. "Bana subay ve para verin. muharebe. 150. Aslında kimsenin dayak yediği falan yok. Bunun sebeplerinin başında subay ve general terfilerinin taraflı yapılması. rütbelilerden mareşal bile olsa en geç 60 yaşında üniformaları çıkartılmıştır. Muharebelerde herkesin beyni uyuşmuş ya da dağılmış olduğundan liderin iki kat tetikte olması gerekir. Şunu bilin. Ordu askerlik duygusu sayesinde canlı ve sağlam durur. Kişiliğinizi konumunuzla asla bütünleştirmeyin. cesaret. Muharebelerde ve çatışmalarda gençliğin ve genç insanın ne demek olduğunu hem sizde hem de mehmetçikte görüyorum. Ofisler ve şirket yönetimlerine iyi gelirler. Bu değer savaşla ve savaşanlarla ilgili değil. Bu duygunun erden generale kadar herkeste tam ve eksiksiz olması lazımdır. Savaşın ahlak ve ahlaksızlıkla hiçbir ilgisi yoktur. ulusun kuvvetini göstermektir. Gelecek sizsiniz çünkü. yalın ve keskindir. En zararlı şeydir ve kolaycılıktır. 1994 Dönemi 245 Arkadaşlar.000 kişilik süvari ordusunun 70. Çünkü Tanrı öyle istemiştir.

Sizlere örnek vermeye ne hacet. Bir kere daha söyleyeyim. Siz paraya pula eyvallahı olmayan kahramanlarsınız. Yeryüzünde böyle bir ulus artık yok. Đki asker yaralandı. En büyük. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. 3 Ağustos saat 15:20'de Hakkari merkez Ördekli Karakolunda gözetleme yerinde bir GKK tuzaklanmış el bombasına bastı. Yedi GKK şehit oldu. Meslek hayatınız boyunca maiyetinizi. Bir PKK'lı ölü ele geçti. bir asker. Bizim de beklediğimiz buydu. Yapanlar da 4. Askerlerinizin başına dönün ve herkese Türk subaylarının kim olduğunu gösterin. Böyle olmadığını da görüyoruz. siz kendiniz bunun böyle olduğunu yaşayarak zaten görüp biliyorsunuz. Artık kesin olarak Van-Hakkari ana yolunun baüsındaydılar. bir GKK yaralandı. 2 Ağustos saat'll:00'da Türkiye-Đran sınırında mayın arayan istihkam timinden bir asker mayına bastı. dört GKK şehit oldu. Askerin günlük yaşamı sade ve pratik tesislerde. bu nasıl bir ölçüsüz sevgi. bir vatandaş yaralandı. askerlerde alışkanlık haline gelirse. Böyle bir şey olamaz. (Ördekli Jandarma Karakolu Karadağın kuzeyinde BaşkaleHakkari sınırındaydı. Nasıl muharebe edileceği konularını her zaman sizlerle beraberken anlattığım için bunlardan bahsetmeyeceğim. 19:00'da Yüksekova Kısıklı Karakoluna ateş açıldı. 11 Ağustos'ta Çukurca Çığlı yolunda sivil araçlara ateş açıldı. Arkadaşlar yurdu savunmak sınırlara kale ve karakol yaparak. en etkili silahımız ve gücümüz onun vatan sevgisi ve çocuklarını bu asil duygu için şehit olmaya adamaları. sosyal yapısını değiştirdiğinde 43'ün-de.Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda 44 yaşında. 15 Ağustos günü örümcek ağını kurduk. Üç asker yaralandı. 5 Ağustos saat 19:30'da Şemdinli Umurlu Sınır Karakoluna saldırı yapıldı. ekonomik. Dört asker şehit oldu. Napolyon bütün Avrupa'nın askeri. Rahat 246 Unutulanlar Dişinda YenĐ BiR Şey Yok ve refah. 1500 koyun Kuzey Irak'a kaçırıldı. Dağ ve Komando Taburuna roket atan Başkale bölgesindeki Zerdeş gruplarıydı. Lüks ve pahalı yaşama özenmeyin. bütün makineler tam yol ileri!" Ağustos 1994 olayları: 1 Ağustos saat 03:30'da Şemdinli Aktütün yolunda askeri araç mayına çarptı. 19 Ağustos saat 23:00'da Şemdinli Koçyiğit Kırca mezrasına ateş açıldı. Bir GKK şehit oldu. Lider hakkaniyet ve adalet demektir. Bu ne sabır. beş asker şehit oldu. engeller koyarak yapılmaz. Aksi halde kötü gidecek her şeyden siz de sorumlusunuz. Üniformanızı düzgün giyip size yakışmasını ve askerlerinizin size imrenmesini istiyorsanız. hangi millete mensup olursa olsun dayanıklılığı ve cengaverliği azalır. doğa koşullarına uygun yerlerde geçmelidir. En önemli işinizin bunu titizlikle yapmak olduğunu bilin. Aynı gün gece yarısı Hakkari merkez Ördekli Karakoluna saldırıldı. 4 Ağustos saat ll:45'de Yüksekova Kotul Sınır Karakolundan Perihan Sınır Karakoluna seyir halindeki ikmal aracı mayına çarptı. 20 Ağustos saat 03:00'da Şemdinli Gelişen köyü Atalık mezrasına saldırıldı. 21 Ağustos saat 23:30'da Şemdinli Çevre köyüne saldırıldı. sizlerde görüyorum. değişmez tek ölçü olan mesleki ehliyet ve cesaretine göre değerlendirin. Hepinizi gururla selamlıyorum. . bu ne tevekkül. 13 Ağustos saat 13:00'da Şemdinli Çevre köyü GKK'lanna âteş açıldı ve bir GKK yaralandı. Hep söylüyorum. altı vatandaş öldürüldü. siyasi. Siz muharebelerde yetişen genç subaylar olarak gelecekte "farkınızı" ortaya koyacaksınız. bu kahramanların gitmediğini. Bir GKK. Cengiz Han süvarileri Varşova önlerindeyken 50 yaşındaydı. Dört asker yaralandı." "Yarım motorla çalışmak yok. vücudunuzun yağlanmasına müsaade etmeyin. Yurt savunmasını bizim milletin yüreklerine kurulmuş kalelerle yapıyoruz.) 1994 Dönem! 247 14 Ağustos saat 10:30'da gene Ördekli köyü civarında bir kadın mayına bastı ve iki kadın yaralandı. Bunu ordunun geleceği için yapmak zorundasınız. Bir haftadır bu karakola baskı artmışü.

Fakat. 16 Ağustos öğlene yakın Karadağın zirvesine gelindiğinde birkaç yerde birden çatışma başladı. 4. PKK'hlar planı görerek bizim nelerde ve ne kadar olduğumuzu anlasınlar diye gündüz gözüyle Hakkari-Van yolunda. Ben mecburen kışlada bulunuyordum. çekilecek ve kaçacaklardı. Taburun 5. sağlanan temas ve çatışmalarda 58'i Karadağ'da olmak üzere 126 PKK militanı ölü olarak ele geçirildi. 2-4 Ağustos'ta Çukurca'da Kavga YeriÇığlı. Ama hangi yöne? Harekatla hiç alakası olmayan bir bölgede bulunan 2nci Dağ ve Komando Taburu bu gece yarısı dağları hızla tırmanarak. Bir militan öldürüldü. Dağ ve Komando Bölüğünün namlularının ucuna çıktı. Đran'daki Jerma-Betkar kampındaki PKK grubu saldırdı. keçi boynuzu yemekten vazgeçin. Para pul ve iş vaatlerinde bulunuldu. 4-9 Ağustos'ta Yüksekova Mirge-zer-Kışlacık (Yarasa Harekatı). herhangi bir temas olmadığı gibi görüntü de alınamadı. PKK grubu ağı yürüttüğümüz alanda mıydı? 2. Kuvvet Komutanları. Açık ağzı 15 kilometre olan ve batıya dönük olan ağı. Başkale PKK grubunun bulunması muhtemel olan mıntıkaya doğru sürmeye başladık. onların biraz uzağında da 5 olmak üzere 58 PKK'lı." 17 Ağustos 1994 günü Başbakan. refakatinde idari personel Hakkari'ye geldiler.25 Ağustos saat 10:15'de Şemdinli Durak Sınır Karakoluna. Gündüz ve 15/16 Ağustos geceleri birlikler ilerlemelerini sürdürdü. böyle bir operasyonu değerlendirecek tedbirleri almaları iletildi. PKK grubu Karadağın 3460 metre yüksekliğindeki doruk kısmındaydı. Đki asker şehit oldu. Üç şey çok önemliydi günün güne benzemediği. Gece. saatin saati tutmadığı bu harekat tipinde: 1. 17 Ağustos sabahı saat 05:00'da. 2-6 Ağustos'ta Çukurca (Doğan Harekatı). PKK grubu birerli kolda. bunun ötesinde senin bir başka anlamın yok' denildiğinde. sayfasında anlatılır. Bakanlar. Üst bürokratlar. Yürütülen muharebeler. hiçbir kaygı ve emniyetsizlik hissetmeden. yürüyüş kolunda 2. 15 Ağustos günü. Ama insan için zaman. doğudan batıya Karadağın üzerine. Ağın açık ağzından hiçbir kuşku duymamalıydılar. Hakkari'de başlarına gelen vahim sonuçlardan biri ve tasfiyeye doğru gidiş olarak. 15-19 Ağustos'ta Hakkari Karadağ operasyonları yapıldı. Muharebe hava karardıktan sonra da 16/17 Ağustos gece yarısına kadar aralıklarla devam etti ve birden karşı taraf derin bir sessizliğe büründü. 11-13 Ağustos'ta Yüksekova Şişol ve Mordağ. Harekatın sonucu hepsini çok sevindirdi.) "Halk tarafından devlete. Öğlen yemeğini Tugayda yediler. 2-4 Ağustos'ta Yüksekova'da Pınarca-Aktaş. Bunun anlamı açıkü. 242. Dağ ve Komando Taburu askerlerine verilen söz de yerine getirilmiş oldu. ağın batıya doğru açık olan ağzını kapatacak şekilde pusu mevzilerine girdi. değil ateş etmek. Öğleden sonra Hakkari merkezde kurulmuş olan platformlarda oturup. Sıradan şeylerle zamanı çarçur ederek. iki vilayet sınırından başlayacak gibi 'U' şeklinde tertiplenildi. onun ömrüdür. 248 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok ' 3. Birlikler Karadağ'ı 1994 Dönemi 249 taramaya devam ediyorlardı. yani Başkale'nin bu bölgede at oynatan grubunun tamamı. her şey yoluna girecektir. . kuzeye doğru olabilecek PKK hareketlerine karşı hazır olmalarını. sırası gelen toplanan halka hitap etti. "Zaman bir uzay boyutudur ve sonsuzdur. (Karadağ harekaü PKK'nın Savaş ve Ordu Kılavuzu kitabında. tüfeklerini bile omuzlarından çıkaramadan aynı yerde 53. Başkale arazisinin de bir bölümünü kullanacağımız için Van'daki Jandarma Tugayına bilgi vererek. ağı yanlardan ve dibinden delip geçmemeliydiler (50 metre bile boşluk bulsalar bunu yapabilirlerdi). Genelkurmay Başkanı. 15-20 dakika içinde." 1-3 Ağustos'ta Şemdinli Bembo yaylası. 31 Ağustos saat 04:00'da Şemdinli Tütünlü Güleç mezrasına ateş açıldı. 20:30'da Yüksekova Mezarlık mahallesinde zabıta amirine suikast teşebbüsünde bulunuldu. 'sen bana hizmet etmek için varsın. terörü biz bitireceğiz denildi ve Hakkari'den ayrıldılar. imha edildi.

Emredersiniz. birileri gelsin beni kandırsın diye beklerler. Bu durumdayken. Ne zaman ulaşılacağı da belli . Hakkari'de iki PKK'h teslim oldu. Basında Karadağ harekatı: 18 Ağustos 1994. Televizyonlar bayraklarımızı ve askerlerimizi gösterdi. bulunduğu yer nere? Sonra o kadar birliğin içinde. senin 5. 250 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok . 1. Benim rahmetli babam Çanakkale'de vuruştu. Türk halkına olayların gerçek boyutları ve seyri anlatılmıyor. Milliyet: "Hakkari'nin Karadağ bölgesinde kalabalık bir PKK grubu ile güvenlik kuvvetleri arasındaki çatışmada 45 terörist öldürüldü. birileri gerçek. Doğru.!!!! Nasıl olur komutanım? Bizim tabur Beytüşşebap bölgesine konuşlu. Đnsanlar ölüyor. köşe yazısı: Cudi Dağı. Ya bu haber ve görüntüler yanlış. kalabalık bir terörist grubun bulunduğu belirlerıince helikopterlerin desteğinde operasyon düzenlendi. 2. birbirlerine yaptıkları şakalar. 3 Ağustos 1994 Sabah. "Ateş nereye düştü ise. düzeltilir diye bekledim.O tabur benim komutamda değil biliyorsunuz. Gelenlerin ruh halleri tavır ve davranışları." 18 Ağustos 1994. Şırnak Jandarma Tümen Komutanlığı'na bağlı ve Şırnak'ta faaliyet gösteriyor. süper kobralar ve helikopterler desteğinde 14 saatlik çatışma sonunda dört yıldır PKK'nın kontrol ettiği tepeyi ele geçirdiklerini öğrendik. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet'e madalya teklifi yap. Cudi nere. Askerlere hürmetim var. Cudi Dağı (2200 m) 1990'dan bu yana dört yıldır PKK'nın kontrolünde ise bizim mehmetçiklerimiz bu modern silahlarla dört yıl sonra dağın tepesine çıkıp. gelenler ayrı bir galakside yaşıyormuşuz gibiydi. Hakkari'nin 3500-3800 metrelik dağlarından hiç inmeyen. Ciddi bir savaştan sonra askerlerimizin Cudi Dağı'nın tepesine ulaştıkları ve bayrak diktikleri bize anlatıldı. dedim. Hürriyet: "Hakkari'nin kuzeyindeki Karadağ'da. Kuzey Irak'ta Avaşin ve Zap Kamplarını 24 saatte dümdüz edenlere. . burada da aynıydı. şaşırmamak lazım. Bizim milli sınırlarımız içinde bir dağımıza kendi bayrağımızı dikmenin ne demek olduğunu anlayamadım. Sonra 1990'dan beri PKK'nm Cudi Dağı'nda daha önce boşaltılan Dedeören Karakolunda yaşadığı. Büyük ateşin çok uzaklardan görüldüğü sanılan ışığını da insanoğlunda yaratması umulan ruhu gerçek ve içten duygularla kap-layamıyordu. . hem de onlara hitap edenlerin durumu buydu. güldükleri konular. Sanki biz ayrı bir galakside. Şaşırma sebebim. Bize bildirilen Güneydoğu Anadolu'da 1500-2000 terörist bulunduğu ve durumun kontrol altında olduğudur. Đstiklal Harbi'ne katıldı. bayrak dikmeleri büyük bir başarı sayılıyor-sa. ya da yıllardır olup bitenler hakkında yanlış bilgilendiriliyoruz. bizzat orada bulunanları yakıyordu". gazeteler yazdı.Şırnak'taki harekatta Cudi Dağı'na ilk çıkan senin bu tabur oldu. . kendi yaptıklarımızı aşırı ve fazla ileri çıkmış tevazu ile görmemizden kaynaklanıyor. Đşler iyi gitmiyor. Đnsanlar kandırılmaya hazır olmadan kandırılamazlar. 2000 küsur metrelik Cudi Dağı ova gelir. sonuca ulaşılmıyor. işler bizim bildiğimizden çok farklı demektir. Madalya teklifine esas teşkil eden nedir komutanım? . Mutlaka bir yanlışlık vardır." Hakkari'ye geldiklerinde bir ara Hasan Kundakçı Paşa: . "mü-samere çocukları" ile Almanların. bana. paralar gidiyor. Bir kere daha görülüyordu ki. Şehirdeki konuşmalar ve insanların halleri.Harekat Şırnak'ta. Ege ve Akdeniz'deki bir yerleşim biriminde neyse. dedi. Onun Đstiklal Madalyasını şerefle taşıyorum.Osman Paşa. diğerleri sanal bir ortamda yaşıyorlardı. Ama ortada bir gerçek var. Sabah erken saatlerde başlayan çatışmada 45 PKK'lı öldürüldü. Birkaç saat önce hem dinleyen halk. Đki hayat vardı.Tugaya çıktım. Hava Kuvvetleri uçakları. Birliğin onların komutasında ama madalya teklifini sen yap. "Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'in "Şırnak'taki Cudi Dağı'nın tepesine Türk Bayrağı diktik" dediği gazetelerde yayınlandığında buna inanamadım. çocuklar şekerle kandırılır" ata sözlerini hatırlattı. "Büyükler yeminle.

29 Eylül saat 21:00'da Şemdinli Çevre köyüne saldırıldı. "kral çıplak" diyordu. Yüksekova'nın Đran.Öyle Paşam ama dağın üstüne tam çıkamadılar. . 27 Eylül saat 01:00'da Çukurca Pirinçeken Karakoluna saldırıldı. Bir asteğmen.değil. 19 vatandaş Kuzey Irak'a kaçırıldı.Hayrola bir mesele mi var? dedim. bir GKK şehit oldu. 20 Eylül saat ll:00'da Çukurca'dan Dilekli Dibecik köyüne erzak götüren konvoya ateş açıldı. ismini vermek istemediğini söylediler. 12 Eylül saat 15:30 sıralarında kışladaki çalışma odamdaydım. 23:50'de Çukurca Çağlayan sınır karakoluna saldırıldı. Baklaya kampları artık temizdi. Sınır ve sınıra yakın yol ve patikalarda her gün onlarca mayın bulunup temizleniyordu. Üç militan ölü ele geçti. PKK baskısı azaldığı için şimdi daha cesur davranıyordu. Çukurca'nın Irak hududundaki karakol. 15:20'de Çukurca Pirinçeken Karakoluna ait timler DilekliDibecik'ten dönüşlerinde araçlardan biri mayına çarptı. bir çocuk öldü. beş asker yaralandı. Oradan<la. II Eylül saat ll:30'da Şemdinli. Bir vatandaşın telefonla aradığını. Đki GKK şehit oldu. 22 Eylül saat 08:00'da Çukurca'dan Pirinçeken Karakoluna erzak götüren araç mayına çarptı. yedi militan öldürüldü. köy ve mezralarındaydı. Mezargediği-Tanyolu köyünden dönen askeri araç mayına çarptı. Bir GKK şehit oldu. 252 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok "Küçük trompetçi kız romam okur gibi askerlere hitap edilmez. Bir vatandaş yaralandı. Çukurca bölgelerinde yedi büyük çaplı operasyon yapıldı." Bölgenin merkezi ile Kato. 19 Eylül saat 09:30'da Şemdinli Alan Sınır Karakolu yolunda bir zırhlı araç mayına çarptı ve hasara uğradı." Eylül 1994 PKK eylem ve saldırıları: I Eylül saat ll:00'de Yüksekova Dilekli Dibecik mezrasına Çukur-ca'dan gitmekte olan sivil bir araç mayına çarptı. Hepsine Dağ ve Komando Tugayın kışlasında şiltlerini verdim. Bir er şehit oldu. Gene aynı kesimlerde dağ kadrosu ve milisler tarafından mayınlama faaliyeti aralıksız devam ediyordu. Đki asker şehit düştü. Đki er şehit oldu. Kendisini tanıyordum.) 27 Ağustos'ta Jandarma Genel Komutanlığına mensup subay ve astsubayların batıda atandıkları garnizonlara Hakkari'den ilişik kesilme1994 Dönemi 251 si gereken son tarihti. Şemdinli'nin köylerinden birine mensuptu. iç bölgede sadece altı terörist bulunabildi. 2-22 Eylül arasında Yüksekova. Dört militan ölü ele geçti. Sıkıntı. "Vatan sevgisinden beslenen fedakarlık duygusu dejenere insanlara gülünç gelir.Şimdi Đkiyaka Dağlan'ndalar öyle mi? . dûn gece Đran'dan bir grup bu tarafa geçerek Karacadağ üzerinden Yüksekova-Şemdinli yoluna indi." (Bu yazı bir melodram gibi. Kara kuvvetleri mensuplarına benzer konuşma yaptım ve aynı gün ayrıldılar. Irak ve Đran sınırlarının sıfır hattında bulunan. Çarçele (Đkiyaka Dağları) geçtiler. 7 Eylül saat 20:30'da Çukurca. Đkiyaka. Saat 21:45'de Zap vadisindeki Uzümlü-Aşağıdereli mahallesine saldırıldı. Saat 13:30'da Yüksekova Köprûcek yolunda bir sivil araç mayına çarptı. Köprülü-Çığlı yolu kesildi. Şemdinli. Gruplar Đran ve Irak topraklarından yaklaşıp saldırıyor ve geldikleri kamplara geri dönüyorlardı. Şemdinli'nin Đran ve Irak. Đki asker şehit oldu. 12 Eylül saat 22:30'da Şemdinli Durak Sınır Karakoluna PKK'nın Đran'daki Jerma Betkar kampından saldırıldı. Eşek Pınarı Yürekli harekatı hariç. Milli hudutlarımız içinde Silahlı Kuvvetlerimiz dört yıl önce kaybettikleri tepeleri dört yıl sonra tekrar ele geçirip bayrak dikebiliyor. 16 Eylül saat 02:00'da Şemdinli Üzümkıran köyüne saldırıldı. iki er. 12 erbaş ve er yaralandı. . Onların savaşçı tavırlı. Alandüz. .Paşam. canlı ve sert bir sese ihtiyaçları vardır. . Ve isabetle çok doğru diyordu.

26 Eylül gecesi. Bu haritayı al. Dağ ve Komando Taburu da gece grubun kendini kurtarmak için atabileceği Bembo Vadisini kapatsın. PKK'nın hazırladığı tuzağa çekmek amaçlı olabilirdi. dedim ve telefonu kapattım.PKK grubunun muhtemel yeri. Bölgede bulunan her seviyedeki komutanlığa bazı günler. arazinin sağladığı avantajla da inatçı bir direniş gösterdi. Dağ ve Komando Taburu ile 4. Daha önce de göğüs göğüse gelinmişti ama bu defa ki tam bir cephe savaşı gibi. 2 Ekim 1994. bir helikopter bul ve hava kararmadan emri üç tabura da ulaştır. Đran'dan gelen grubun tamamı 42 militandan oluşuyordu. kabaca bölgeyi çıkarttım." "Đnsanlar gibi her silahın ayn özelliği vardır. 35-40 ihbar geliyordu. Yurt içine girişlerinden 48 saat sonra yok edilmişlerdi. Bu eylem ve saldırılar yeniden gelip yerleştikleri Kuzey Irak'taki Mezi-Karyaderi (Avaşin) kampından geliyordu. Farklı farklı bölgelerde bulunan Dağ ve Komando Taburlarını hızla Çukurca doğusuna toplayıp. gırtlak gırtlağa yapıldı.Konuşması şimdi yarı Türkçe yarı Kürtçe olduğundan Đkiyaka Dağ-ları'nın doğusunda bir yerler tarif etmeye çalıştı. Dağ ve Komando Taburunun cephesine rastlayan Eşekpına-rı kesiminde bulunan grubun büyük bir kısmı. Havanın karamasına çok az bir zaman kalmıştı.Yürekli bölgelerinde iki Dağ ve Komando Taburu da çatışmaya girdi. Kampta ve diğer bölgelerde sekiz gün kalıp 4 Ekim'de çıktık. Đkiyaka Dağı'nm üzerine bile ulaşamamışlardı. aşırı atak ve gözü kara. değil 254 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok saldırı yapmak. köy ve mezralar ile yollarda sıkıntı artmıştı. Onlar bunun ne demek olduğunu bilirler. başka nasıl tecrübe kazanacak ve plan çalışması yapacaksın. Mezi-Karyaderi kampına düzenlenen harekatı Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Pamukoğlu sevk ve idare ediyor. Gruba mensup olup da dün akşam hava kararmadan bunlardan ayrılarak Bembo Vadisi'ne inen (muhtemelen bölgedeki milislerle temas sağlamak maksadıyla) üç kadın militan bulunamadı. 20 dakika sonra helikopter kışladan havalandı. Asker bunu bilmelidir. Đnşallah doğru söylüyorstındur. 1. ahtapot sistemiyle hedefi kuşatacaklar. Üsteğmen Vedat yakın mesafeden kalbinin tam 2 santim üzerinden vurularak yaralandı. Taburlar gece yarısı kuşatma çemberini kurup merkeze doğru kıskacı daraltmaya başladılar. Yeni atanmış olan Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ferhan'ı çağırdım: . 39 PKK'h ölü ele olarak geçti. Çatışma öğleden sonra 15:30'da bitti. Đlk ölen PKK'lılann hepsi el bombaları ile vuruldukları yerlerde tuzaklanmışlardı. Sabah: "Hakkari Dağ ve Komando Tugayına bağlı birlikler önceki gün aniden Çukurca'nın güneyinden Kuzey Irak'a girdiler. Karadağ-Eşek Pınarı . Temas sağlanmadan tek bir telsiz açılmayacak. bölüğün asteğmen ve astsubayları ile bütün askerler. Şemdinli'deki 3. Çukurca'nın doğusundaki karakollar. Harita ve bu arazi Dönemi 253 hakkındaki bilgilerimi birleştirerek. kuşatma hatlarını Sürmene bıçağı bile delip çıkamamah. Üsteğmen Vedat iyileşti ve dönüp bölüğünün komutasını yeniden aldı. Mezi-Karyaderi kampı ve batısındaki Berçela bölgesine sızma harekatını başlattık. ailen dahil hiç kimseye bir şey anlatma. Birkaç soru sorarak. . Bunu bazen korktuklarından. 4. Toplam 55 militan yok edildi. Dağ ve Komando Taburunun Bölük Komutanı. Bölük komutanlarının vurulup düştüğünü gören. PKK grubu buradaydı. Telefonla konuştuğu için fazla uzatmak istemiyordum. Ve: . Dağ ve Komando Taburu hava karardıktan sonra bulundukları yerlerden harekede. Hava aydınlanmak üzereyken.Teşekkür ederim. Bazıları da. Tabur komutanları Binbaşı Vahap ve Binbaşı Kemal'e söyle.Ben de taburlarla beraber bulunup harekatı izleyebilir miyim komutanım? . haritada işaretlediğim bölge. Yüzde doksanı boş çıkıyordu.Đyi olur. askerler civarındaki araziyi kontrol etsinler diye de yaparlardı. Sakın. Komandolar kendilerine 20-30 metreye yaklaştıklarında dahi teslim olmayı kabul etmediler. grubun bulunması muhtemel arazinin Eşek Pınarı-Yürekli kesimi olduğunu değerlendirdim. Militanlara en yakında bulunan 4." Ekim 1994 PKK eylem ve saldırıları: . sanki süngü hücumuna kalkılıyormuşçasına mevzilerinden ayağa fırlayıp PKK'lılann bulunduğu kayalıkların içine daldılar.

Mermi sıkıntısı var mı? Yok.bir dalgakırana çarpmış gibi kafalarını kıracaksınız. mayınlarınız. Saldırıya uğrayan timin gece işgal ettiği mevzileri dolaştım.5 Ekim saat 08:15'de Yüksekova Đlçe Merkezinin içinde yola döşenmiş bir mayına basan bir asker şehit oldu. Bunu aklınızdan çıkarmayacaksınız. 22 Ekim saat 16:15'de Şemdinli'den Yüksekova'ya giden polis otosuna Kuzey Irak'tan ateş açıldı. yapması gereken gözetlemeyi ihmal etmişti. hudut boylarında şu dipsiz. ve en önemlisi aymazlığa düşüp haremi ismetinize namahrem sokmuşsunuz. Ama iki şey var. fakat şunu anlayamıyorum. gece dolaşın. 7 Ekim saat 14:35'de Çukurca Pirinçeken Sınır Karakoluna Kuzey Irak'tan saldırıldı. Tim bu kesimde mayın var diye. girip çıktıkları Alandüz kampı var. sürekli olarak gecikmiş takviye demektir. Đki asker şehit düştü. Bunu. 2 uzman çavuş. Bakın biz onlardan birkaç . Hepiniz uyanın efendiler. kuş uçmaz kervan geçmez. üstünüzde bizim topraklarda zaman zamanda olsa. 4 uçaksavar. hiçbir askeri düşünceye sahip olmaksızın inşa edilmiş. 15'li. 25 Ekim saat 23:00'da Şemdinli Şapatan rölesine saldırıldı. Bu karakol ve köyün bedenine mikrop girmişti. rezil bir yerdeydi. Sizin bölüğünüzde. Çatışmaya giren askerleri dinledim. Sekiz asker şehit olmuştu." 11 Ekim 1994 gecesi. 24 Ekim saat 01:30'da Çukurca Pirinçeken Sınır Karakoluna saldırı yapıldı. Karakolun 80-100 metre altında vadinin tabanında akarsu yatağının kenarında Pirinçeken köyü vardı. PKK'lılar time onların hiç beklemediği bir yönden gelip saldırmışlardı. mecburen havanın aydınlanmasını bekleyip helikopterle karakola gittim. Bir. altınızda. saat 23:00'da saldırı yapıldı. 20'li silahlı gruplar halinde. 25-30 kişiyi geçmez'er.OO'da Şemdinli Derecik-Yeşilova yolunda konvoya ateş açıldı. Tüfekleriniz dışında 2 makineli tüfek. 1994 Dönemi 255 "Her peyderpey takviye. sizin için ar olacağından yapmıyorum. Bu karakol binası da bir vadinin tabanına yakın. Şu lanet binalardan uzaklasın. Gene. 10 subay. Bir çok şey şunu gösteriyordu. Makineli tüfekleriniz. Yani karakolunuzda gizlilik diye bir şey yok. Söylemekten dilimde tüy bitti. Sizin karakolunuz hakkında bildikleri ise 50 kere keşif kolu çıkarsa. Sis ve pus demektir. "Arkadaşlar. Bir polis şehit oldu. 4 tane top ve 1 termal kamera var. Kuzey Irak'ta PKK'nın Mezi-Karyaderi kampı. Çünkü fiziksel bir eksikliğiniz yok. hepiniz 20 yaşında ve onlardan daha iyi besleniyorsunuz. Üzümlü'de. bilemediniz yakın bölgelerde. 23 Ekim saat 17:40'da Yüksekova Kamışh-Gürkavak yoluna döşenmiş olan mayına bir araç bastı ve iki vatandaş öldü. Sizin bulunduğunuz yere gelmeleri onları bulmanız demektir. Bu da karşı tarafın hiç istemediği ve en korktuğu şeydir. Buraya başka askerler gönderebilirim. Rütbelilerin ve askerlerin psikolojilerini iyi görmediğim için bölük komutanına emir verip herkesi içtima düzenine aldırttım. 205 erbaş ve er var. Sekiz asker şehit oldu. Đzin sırası gelip de izne gidemeyen var mı? O da yok. Đki er şehit düştü. 27 Ekim saat ll. 8 roket atar. Đşte bu belirsizlik demektir. babaya geldik. Dokuz militan öldürüldü. 2 astsubay. PKK'hlar keşifsiz iş yapmaz. Kavaklı'da eskiden oynanmış olan film şimdi yeniden Pirinçeken'de gösterime girmişti. 5 tane havan. vadi ve dağların arasında yalnızlığınızı anlıyor. Siz gelenlerden sekiz misli daha fazla bir silahlı güçsünüz. Gelen PKK unsurları karakolun neresinde ne varsa hepsini buradaki askerler kadar biliyorlardı. Dün gece buraya gelenlerin sayısını size söyleyeyim mi? Taş çatlasa. Çukurca Jandarma Sınır Alayı'nın Çukurca doğusundaki Sınır Taburunun Irak hududundaki 6 sınır bölüğünden biri ve en doğudaki sınır karakolu olan Pirinçeken'e. Yiyecek sıkıntısı var mı? Yok. Saldırganlar bu alanı lataları uzatıp üzerine basarak geçmişlerdi. PKK karakolun gene iki yere çıkardığı emniyet timlerinden kuzey-dekine saldırmıştı. her şeyin tek tek 256 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok yerini PKK'hlar nasıl bilebiliyor. öğrenebileceği şeyler değil. Timin mevzilerinin bir kanadı bizim tarafımızdan mayınlanmış bir alandı. Bu köyden onlara yardım ve yatakçılık yapanlar hariç. Đki. Onlar gene gelecekler ama bu defaki gelişlerinde.

PKK falan bir tarafa gökten yıldız indirir. Ben kaç kere helikopterde iken Irak ve Đran sınırında kaçakçı katır kolları gördüm. bunu da anlamak mümkün değil. Sonuç olarak. Tugayda verebilecek sahra teçhizatı yok. saldırmazsan düşmana. ayağınıza geliyorlar. Her şey seyyal. 44 karakoldan ikisi. hareketli. ya da çevresinde ateş ve gözetleme için en az 400-500 metre açık ve düz alan olan bir yere kuracaksınız. içgüdüsel dövüşme ve vatanlarına olan geleneksel sadakat duygularını serbest bırakın." dır. Sonra kaçakçı önünde karakolun durduğu vadiyi kullanır mı? Kaçakçı denilen adam önce uyanık. Sizin bölgede bu. Beraber Pirinçeken'e gittik ve Tugaya döndük. doğru ve haktan olanın yanındadır. Asker sayısından bir endişeniz varsa . Türklerin doğal. bu köyde yaşayan korucu olan veya olmayan bir grup kişiden kaynaklandığını biliyorlar. haftalarca. muhteşem fikir sahip leri. Alaaddin sen de. Bugüne kadar sadece başlangıçta birkaç yazılı emir verdim. Ama çocukların elinden bir şey gelmediği için ve saygılarından dillerini dolaştırarak konuşuyorlar. nehirlerin önünü kesersiniz. en zor. Çukurca Jandarma Sınır Alay Komutanı Albay Ömer ve bölgenin sınır Tabur komutanı Yarbay Alaaddin'e. bizim millete silahla kabadayılık yapamaz. karakolların dış emniyet çemberinden içeriye kimseyi sokmayacaksınız. "hiçbir sebeple gaflet ve aymazlık gösterip. üniformalı silahlı bir gücün bir coğrafyada nerede konuşlanması gerektiğinde en basit askeri mülahazaları da dikkate almadılar. Gösterin kendinizi. Halka yardım etmek. Bedelini hemen ödüyoruz. onu korumak başka. Bunları mutlaka bulacaksınız. arazide en yüksek yerlere çıkarmak istiyorum. asırlardan beri insanlar nasıl kaleleri en yüksek yerlere kurdularsa ya öyle yapacaksınız. Tabur Komutanı olarak belli bir süre bu karakolda kal" emrini verdim.". Üzümlü'den sonra ikinci örnek. Ben ayrıldıktan sonra.kişiyi bile bulalım diye günlerce. Anneleriniz ne diyor: "Sütüm sana helal olmaz. Şunun için arz ediyorum. dedim. yer değiştirici olmak zorunda. Temas sağlandığında at kıçında üvez gibi yapışınca bırakmayın. 258 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Konuşmayı sonuna kadar dinleyen Aydın Paşa: . karakollar hiçbir şeyin çaresi olmadığı gibi mevcut yerleri de başımızın belası. ama sabit olmayan üsler kurarak. Farz edelim. Kaçakçılar gelirken binaya çarpsın diye düşünmüşler. Dağ ve Komando Tugayı ise 5000 asker. Sonra bunların getirip götürdükleri ne? Atılan taş ürkütülen kurbağaya değmez. en geçilmez sanılan dağların üzerindeydiler. kusup bayılın-caya kadar kovalayıp işlerini bitirin. "Karakoldaki askerler melanetin. elmi yaman beymi yaman herkes görüp öğrensin. Çünkü bölükler yılların alışkanlığı ile sanki çok matah şeylermiş gibi gayri ihtiyari binalarını koruyacak şekillerde tertipleniyorlar. Mensup olduğumuz ulusun cengaverliğinin ortaya konulması şart olan dönemlerden geçiyoruz. Bir karakolu. aylarca dağlarda kayalıklarda dolaşıyoruz. Güya kaçakçılık yolu üzerine kurulmuş. Arkadaşlar kimse sebep ne olursa olsun. Kaçakçıların kullanması muhtemel yollara bina yaparak da kaçakçılara mani olunamaz ki. gene sınır bölgelerinde sorumluluk verip. Bu emre diyelim.Komutanım şu karakolun inşa edildiği yeri gördünüz mü? Hemen hemen hepsi böyle. sonra kelle koltukta bir adam. karakoldaki askerleri dört grup halinde Çu-kurca'daki Alayın kışlasına alıp bir hafta on gün dinlendirip tekrar buraya getirin. Onlar mutlaka farklı yol ve izler takip edeceklerdir. Bu yerleri kim planlıyor? Bu planların doğruluk derecesini kim kontrol ediyor? Bunların hepsi mezarlıktan başka hiçbir işe yaramıyor. Hepsi de. batıdan gelen taburlar ise ancak kendine yeterli. üçü uyamadı. Böyle uyduruk şeylerin ekonomiye falan etkisi olduğu sanılıyorsa. Hakkari'de Jandarma mevcudu 9000. Hepinizi gözlerinden öpüyor ve selamlıyorum. Bir gün sonra Tugaya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aydın Đlter geldiler. Siz isterseniz. karakoldan giden sayıdaki askeri Çukurca'dan buraya getirirsiniz. Sizde. Olsa: bütün karakollara. Bunlardan biri. Gayri nizami harp koşullarını taşıyan harekat alanlarında sabit olan ve duran her şey ölüme daha yakındır. Tanrı. . bu tarz muharebe' 1994 DÖNEMĐ 257 lerin temel ilkelerini yerine getirmek başka. Bunun için planlar dahi hazırladık ama Tugay olarak gücümün yetmesi mümkün değil.

Bir asker yaralandı. 5 Kasım 1994 Hürriyet: "Günün Sözü köşesi" "Geçmişe ait en çok neyi özlediniz? diye sorulan emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'in cevabı: "Hakkari'yi ve Şır-nak'ı çok özledim" . Halk tarafından omuzlarda taşınan kahraman erler "Bu vatana canımız feda dediler". gösterdikleri kahramanlıklardan ötürü komutanları tarafından moral izni verildi. Muharebe tecrübelerinizin sayısı. Bunu iddia ediyorum. Beş kadın militan ölü ele geçti. helikopterin bulunduğu piste doğru yürürken . durum da ortada. ne bir astsubay ne de bir askere rastlamadım. arkadaşlarımızın intikamı için görevimize devam edeceğiz. Karanlıklarda namlulardan çıkan ateşler birden arttı. Üstünlüğü ele geçirdik. Biz gelirken arkadaşlar c. Açık Pencere köşesi: "Đçişleri Bakanı Menteşe. .Mermi ve roketler gürültüyle her tarafa düşmeye başlayınca. 13 PKK'lı ölü olarak ele geçti.Komutanım demek ki artık o kanunda da değişiklik gerekiyor. 15 Kasım saat 01:00'da Çukurca Pirinçeken Sınır Karakoluna saldırıldı. Fakat aynı hızla tırmanamayabilirim. Büyük zayiat verince kaçmak zorunda kaldılar. 1994 Dönem! 259 6 Kasım saat 16:30'da Hakkari Çukurca yolundaki emniyet timinden bir asker mayına bastı ve yaralandı. 6 Kasım saat 23:45'de Yüksekova Dilekli köyüne ateş açıldı. halfalar ve ustalar vardır. cennete sefer düzenlemekte yarışıyor. Oysa orada turizm zaten canlı. Yedi terörist ölü olarak ele geçti. Dört asker şehit oldu. Ama karşımıza kaçakçılığın men ve takibi ile ilgili bir kanun ve ona bağlı karakollara ilişkin hususlar çıktı. Bir asker şehit oldu. bu karakollardan hoşlanan ne bir subay. 1994 Kasım Milliyet: "Kahraman askerler omuzlarda taşındı.. Büyük bir çatışma çıktı. 25 Ekim Milliyet. iki korucu şehit oldu. Aydın Đlter Paşa'yla. hafif. sizi ustalığa yaklaştıracaktır. PKK Tur ile Devlet Tur. Sanat ustaları ile sanattır." Kasım 1994 PKK eylem ve saldırıları: 1 Kasım saat 17:45'de Yüksekova Dağlıca emniyet timine ateş açıldı. Zaman her şeyi eskitir. Karakolları kuvvetli arazide yer değiştiren üsler halinde bulunması elbette en iyisi. Korkmuyoruz". PKK'hlara kahramanca karşılık verdik. ben de arazide senin kadar hızlı yürüyebilirim. iki militan ölü ele geçti. Bir korucu ve üç vatandaş öldü. dedi. Operasyonlarda şişman olanların işi zor değil mi? Onlar ne yapıyor? dedi.Doğru söylüyorsun. Ama o çocukların yapacağı bir şey yok. yoğunluğu. "Çok kalabalık bir gruptu. yaşama şansını arttırıyor. ne de şişmanlık.eset topluyordu. Her yandan ateş açıyorlardı. Bütün gerçek sanatlarda olduğu gibi komutanlık da doğuştan bir olgudur. çevik ve atletik bedene sahip olmak. dedim. 15 asker yaralandı. Gün bu gün." "Her sanat dalında çıraklar. . Bir kadın vatandaş Öldü. 3 Kasım saat 17:45'de Şemdinli Alan Karakoluna erzak götüren konvoya ateş açıldı. 23 Kasım saat 23:40'da Çukurca Hakan Tepe Sınır Karakoluna saldırıldı. Gene de. 19 Kasım saat 10:00'da Şemdinli Tütünlû köyü Güleç mezrasına saldırıldı.. Tekrar nöbetimize dönüp. Bunun için ben de karargahta böyle bir çalışma yaptırıyorum. 31 PKK'lı öldürdük. Dört asker yaralandı. derinliği vegenişüği ile sahip olduğunuz kapasite. ne kilo kalıyor. Hakkari Pirinçeken Jandarma Karakoluna saldıran PKK'lılardan 13'ünü öldüren er ve erbaşlara. 13 değil. 5 Kasım saat 10:00'da Şemdinli Tütünlü yolunda bir kamyonet mayına çarptı. Bu güne kadar. Hepsi de buralara çakılıp kalmaktan rahatsız.Osman Paşa bak. Hakkari'de dağ turizmini canlandıracağız" demiş. Bir asker şehit oldu. Memleketlerine gitmeden önce aynı çatışmada şehit düşen arkadaşlarının cenazesine katılmak için Adana'ya gelen Kahramanmaraşlı ve Ispartalı erler çatışmayı şöyle anlattılar.

örgütün yurt içi ve yurt dışından ele başları ve bölgedeki grup liderleri olarak. Mevcut silahlı gücünü parçalar halinde kaybede kaybede. Kar. Usul ve teknikleri anlatacağım. PKK. Đş birkaç saatte. Teslim olanların sayısı her gün artıyor. Bu istihbarat bizim için çok sürpriz oldu ama. bölgenin genelinde "Kasırga-2" harekatı yapıldı. Şemdinli. kampın içinde de onlarca akarsuyu geçmek zorundayız. Dağ ve Komando Tugayının bütün taburları ile Jandarma Komando Taburu ve Jandarma Özel Harekat grubunun katılımıyla. Fikren her şeye hazır olun. Kongre iki haftadan az sürmüyor. Şivi (Zap) ve Me-tinan kamplarına gelince. 4. 1-2. nasıl oluyor da. Kuzey Irak'taki. Dağ ve Komando Taburu da Van'daki kışlasına döndü. çevredeki başka yerlerden çıkıp bizim bulunduğumuz noktadaki PKK'hla-ra yardım etmek için. Buralarda sabit bir duruşa geçmeye cesaret edemediği için lazım olan erzak.5-2 metreden az değildir. Kasım ayının ikinci yarısından itibaren çeşitli istihbarat ve haber kaynaklarından PKK'nın 5. katılımda 400-500 kişiyi buluyordu. Kampa gitmek için birkaç. Hangi kampta yapılacağı ve ne zaman yapılacağı Türkiye Cumhuriyeti Devleti için hayati öneme haizdi. aylarca taşıma faaliyeti sürdürmesi gerekiyor-uu. burnumuzun dibine en üst kademeden 400- . Kuzey Irak'taki sınıra yakın bütün ana kamplar Hakkari'nin güneyindeydi. Çukurca bölgelerindeki birlikler ile Hakkari genelindeki kritik karakolları dolaştım. en fazla hava kararmadan bitirilecek ve kamptan ayrılacağız. Derecik'te konuşlu Piyade Taburu dışındaki takviye taburlarının hepsi kendi esas garnizonlarına gönderdik. Kongresini yakın bir tarihte Kuzey Irak'taki kamplardan birinde yapacağı bilgileri gelmeye başladı. arük Hakkari bölgesinde yurtiçi kamp tesis edemiyordu. Đğneyi. Şırnak'ın altındaki Haftanin kampı hariç. Kuzey Irak'ta. bunları araştırın. Geceleri gittiğim yerlerde kalarak subay. Sadece yedi militan bulundu. matkap gibi bir noktaya sokacağız ve oradan uçarak ayrılacağız. Bu kış kesinlikle Hakurk'u darbeleyeceğiz. Lojistik işin tam olması için. mucize şeklinde bulunulmaz bir fırsattı. sizler kendi hazırlıklarınıza başlayın" emrini verdim. astsubay ve askerlerle görüştüm. Yüksekova. Harekatın kesin zamanını kampla ilgili keşiflerin sonucu ve hava şartlan tayin edecek. Harekatın süresi de üç haftadan az olamaz. Buna "Eşek arısı sistemi" de diyebilirsiniz. Gene de örgütün elinde hâlâ binlerce militan vardı ve bunların biıyûk bir bölümü Hakkari'yi. Böyle fevkalade kıymetli bir hedefin yanında bizim diğer kışlık plan ve hedeflerimizin esamesi bile okunmazdı. Đran ve Irak topraklarından kuşatan yurt dışı kamplarındaydı. Buralara hafif teçhizatla gündüz ineceğiz. Kampta kuzey-güney istikametinde 20 kilometreye yakın bir akarsuyun meydana getirdiği derin bir vadinin yanlarındaki dağ silsilelerinde karın yüksekliği 1. Basyan. Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ferhan. havada bulunacak kara şahinlerdeki keskin nişancıların payına düşenlerdir. malzeme ve mühimmatı da buralara güvenle stoklaması mümkün değildi. bu 5nci idi.3-13 Kasım arasında. Buna da artık gücü yetmiyordu. Kamp 260 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok diye kullanmaya alıştığı yerler emniyetli değildi. Bunların hepsinin bir yerde toplanması ve aynı yerde iki haftadan daha fazla kalması.metre karda yürümeye yeltenenler olduğu takdirde bunlar. Đnanılması ve anlaşılması çok zor ama PKK daha önceki dört kongreden birini Diyarbakır'da yapmıştı. Mezi-Karyaderi (Avaşin). sürekli havadan kar üzerinde iz takip ederek. Bulundukları mağara ve dehlizlere doğrudan hücum edeceğiz. Đstihbarat Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Güngör'e ve Lojistik Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Necdet'e: "Haktırk kampına taarruz için daha önce hazırladığımız Ejder Kış planını inceleyin ve ayrıntılarına hakim olun. dağ kadrosuna katılımlar ise gün geçtikçe azalıyordu. Bize nehirden geçiş teçhizatı ve köprü malzemesi gerekir. Biz bir noktada çalışırken. bütün bölgeyi kapladı. PKK'nın bu en büyük kampına kışın harekat yapmak için geçen sene onay alamadık. bölgedeki eski eylem ve saldırı etkinliğini % 60 kaybetmişti. 1984'den itibaren dört kongre yapılmış. Ben tabur komutanlarına gerekli emirleri 1994 Dönem! 261 vereceğim. en yoğun bulundukları yerlere havadan nokta operasyonları yapacağız.

Türk topraklarına yakın kamplar olamazdı. bu durumun terör örgütünün ele geçirilen talimatlarından açıkça anlaşıldığını belirtiyorlar. Bu derece saf olmaları mümkün değildi. halkla teröristi birbirinden ayırdı. Fakat silahlı dağ kadrosuna ait ne bir militana rastlandı. "Apo ve PKK. Aralık ayında PKK'mn hiçbir eylemi görülmedi. 16 Kasım 1994 Sabah: (Washington) "Amerikalılara göre PKK'nın sonu geliyor. Bütün haber kaynaklarımızı. terör öncesi döneme dön1994 Dönemî 263 dü. Yurt içindeki barınma noktaları imha edildiği için daha önce olduğu gibi yeniden toparlanmaları çok güç. Fakat yer. yer altı gücünü oluşturan milisler dahi. kar sığınak ve mağaralarında bir hafta on günlük süreler zarfında kaldılar. Yıllarca dünyanın en acımasız teröründen bunalan yöre halkı. bir günlüğüne Hakkari'ye gelenlerden 5-6 gün Tugayda kalmak zorunda kalanlar oldu. Bütün birlikler kendi sorumluluk alanlarında kritik olan yerlere kısa süreli sürpriz çıkışlar yaparak. katliamlara dayalı örgütünün artık çıkmazda olduğunun farkında. Alınan duyumlara göre. ne pahasına olursa olsun yapana denir. Sabah: "Apo'dan panikteki örgütüne gözdağı: Yürütülen operasyonlar sonucu büyük darbe yiyen PKK'yı ayakta tutmaya Abdullah Öcalan. sezgi gücümüzü bu faaliyetin yeri ve zamanına odakladık. 12 Aralık Hürriyet. Dağ ve Komando Taburları kışlalarının civarında hazırladıkları yer altı. PKK'nın ne silahlı dağ kadrosu. Kongre öncesi sert bir mesaj yayınlayarak örgütüne "gözdağı" verdi. Geçen sene kışın dağlarda ve PKK kamplarında harekata katılan askerlerin yarısı terhis olmuştu. yeniden doğmuş gibi oldu. Hiçbir yerde kendini güvenlik içinde hissetmiyor. büyük bir bölümü panik halinde Kuzey Irak'a çekildi. S.S veriyor. Günün 24 saatini buralarda geçirip derin kar ve şiddetli soğuklarda bedenen ve ruhen dayanaklıklarını arttırdılar. Hepsi ve her şey dağılır. böyle bir avanaklık olur mu? Olurdu. Apo'nun geçtiğimiz günlerde batılı ülkelerin devlet başkanlarına ve uluslararası kuruluşlara gönderdiği mektup bir tür S. Kuzey Irak'ta yakınlarımıza sokulacaklarına ihtimal vermemekle. kimse kimseyi tutamazdı. Örgütün hızla baş aşağı gittiği şu dönemde bu hedef yok edildiği takdirde. bu işte yoktular. Sürekli kar yağdı.S mesajı niteliğindeydi. gene de. PKK artık buralarda barınamıyor. Artık can derdine düştü denilebilir. kan dökmeye. yak-. örgütten kaçanların olduğunu belirten Öcalan "Artık acımasız olacağım ve hesap soracağım" diyor. fırsat hedefleri aradılar.O. Bölgede ziyaret için dolaşan bazı karargah generallerinden." 262 Unutulanlar Dişinda Yen! BIr Şey Yok "Kahraman. Bana göre bu hep beraber intihar etmeye karar vermekten başka bir şey değildi. yapılması gerekenleri hiçbir kişisel kaygı duymadan. kanlı geçmişi ve taşınamayacak kadar ağır günah-lârıyla tarihin bataklığına gömülmektedir. Örgütün bir çözülme dönemine girdiğini. Bu gelişmelerin göstergesi içerde de somut olarak yaşanıyor. ne cephe teşkilatı." Aralık 1994'deki hava koşulları. laşan 5. PKK lideri." 15 Aralık 1994. imha edildiğini. Apo'nun kaderi. ne de şehir ve kırsalda milisi kalırdı. Gökyüzü nadiren göründü. yediği ağır darbelerle gücünü ve moralini yitiren PKK'run "genel af karşılığı silahları bırakma" önerisine hazırlandığını belirtiyorlar. ne de herhangi bir sıcak temas oldu. Değişmez sonunu korku içinde bekleyecek. Yolların bir bölümü trafiğe açık olmasına rağmen mayınlama faaliyetini çok seven ve artık bu işte uzmanlaşmış. Güneydoğuda il ve ilçe merkezlerinde durum.O. Sürdürülen operasyonlar.500 kişiyi topluyor ve orada uzun bir süre kalabiliyorlardı? Kongre yapılacağı doğru olabilirdi. . Bu nedenle mektubunda ateşkese razı olduğunu vurguluyor. örgüt elemanları arasında büyük moral bozukluğu ifade eden VVashington'daki terör ve istihbarat uzmanları. Yeni katılanların hepsi batı bölgelerinden gelen çocuklardı. Türkiye'nin siyasi çözüme razı edilmesi için girişimde bulunulmasını istiyor. Bölgede aralıksız devam eden operasyonlar nedeniyle PKK'nın ağır kayıplar verdiğini. Amerikalı terör uzmanları. 1993'ûn bu aylarını aratacak kadar sert ve kötüydü.

Genelkurmay Başkanı'nın 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamı izlesin" isteği üzerine üçüncü. Kendilerine: "Hakkari'de kilim şöyle dokunur. Kongre öncesi böyle sert bir mesaj yayınlayarak örgüte gözdağı verip paniği önlemeye çalışıyor. Hakkari için ayrı bizim için ayrı olmak üzere iki program yapılacaktı. Bütün bu olanlara şimdiye kadar ses çıkarmamıştım. Çoğu örgüt mensubu (Ya kaçarız. konuşun. dağlarda 3000 metrenin üzerinde ters lale vardır. umutsuz insanlarla karşılaşacaklarını ummuşlardı. Arkadaşlar! Bu bir namussuzluktur. 4 Ocak 1995 günü TV'de gururla ve özenle seyrettiğim granit gibi sağlam. karın yüksekliği ilçelerin konumuna göre bir ila iki metre arasında değişiyor. k. Bunun üzerine: "Bölgeyi görüyorsunuz. kışladan herhangi bir saatte aniden ayrılabiliriz." Aralık ayının son haftası TRT'den Gezelim Görelim programım yapan ekip Tugaya geldi ve. Aynı gece saat 02:30'a kadar Tugaya telefonlar yağdı. yüzlerce kart. ya da altımıza yaparız) diye düşünüyor.. Fakat böyle bir programın arasında 5-10 dakikada da Dağ ve Komando Tugayını sıkıştırmanın da bizi bir süs gibi takdim etmenin ötesine geçmeyeceğini. TRT "Hakkari Daf ve Komando Tugayının 24 saati" adıyla programı yılbaşına üç gün kala yayımladı. Bunlara kalsa örgüt bir günde tasfiye olacak. yorgun. Ama bir çözülme dönemine girdik. köylerden yaşayan halk aradı. Kaçanlar çok. astsubay ve askerle istediğiniz konuda. Đstediğiniz subay. Keşke sizlere daha farklı bir şeyler yapabilsek ama elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Tersi olduğu ortaya çıkü. bizim size sınır koymamız gibi hiçbir şey söz konusu bile olamaz. Bir şey yapılacaksa tam olmalı. Aklınızı başınıza toplamanın zamanı gelmiştir. Halktan gelen mektup. Bunları yapanlardan hesap soracağım. mektup ve telgraf geldi. "Bağrı yanık. gelecekte burası Đsviçre olacaktır gibi. cesur. Her sosyal sınıftan. Bize program vermenize. "Hakkari ile ilgili 45 dakika veya bir saatlik bir program yapacaklarını. moralimiz yükseldi. Yüzlerce telefon. her meslekten.. istediğiniz yerde görüşün. iki kişiyi aç bırakır' karar sizindir" dedim. Batıda herhangi bir yer için yapılan programların şu dönemde ne yeri ne zamanı olmadığını. becerikli. O nedenle çalışmanızı en kısa zamanda ve 24 saatte bitirmelisiniz. duygu ve düşüncelerini göstermeleri nedeniyle. Dağ ve Komando Tugayı olarak ayrı bir program yapın. Bu program. bir kısmı aşağıya çıkarılmıştır.Ele geçirilen mesajda Abdullah Öcalan şunları söylüyor: "Örgüt kriz üzerine kriz yaşıyor. Ve bundan sonra yargılayarak tasfiye edeceğim. Önce şaşırmışlardı. hayran olduk. Yardımcınız olsun "du.. gönlü dolu. gözü dolu makus talihini yenen bir milletin az okumuş bir ferdi olarak. Genelkurmay'dan izin aldıklarını" söylediler. bunun bir bölümüne de Tugayı dahil etmeyi düşündüklerini. sizin program sürenizde bu sağlanamaz. Neye ihtiyacınız varsa karargahın size bunları karşılaması için emir vereceğim" dedim. Hava şartlan çok kötü fakat hiç belli olmaz. Milletin ruhunu. yapacaksanız Hakkari hakkında ayrı çalışma. başlı başına bir kitap olur. senaryo bildirmenize. Her şey doğal ve günlük yaşamın bir parçası olmalı. sabalardan. göz yaşlarımızı tutamadık. Aksi halde biz programda yer almayız. Hepsinin söylediklerinin özeti: "Duygulandık. Berçalan Yaylasında baharda binlerce çeşit çiçek açar. Sebebi. Anadolu'da bir söz vardır: Tek kişilik bir 264 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok I azık. PKK'nm şerefsizce insanlık dışı zulmü içindeki çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum." Öcalan 5. ama bunu kendilerinin bileceği bir şey olduğunu söyledim. TR^ tarafından ikinci kez bir daha yayınladı. Çekim ekibi kendi aralarında görüştü ve "tamam" dediler. Türk olarak gururlandık. Bize bir şey olmayacağına olan inancımız tazelendi. bitkin. öğrencilerden. Allah sizden razı olsun. kart ve telgrafların hepsi ve metinlerin tamamı yazılsa. şehirlerden. Đmha oluyoruz. acı çekmekten bezgin hale gelmiş. halkın talebi üzerine de dördüncü kez yayınlandı. TRT ekibi çekimine ertesi gün başladı ve 24 saatte bitirip Tugaydan ayrıldı. (Bu işi başaramadık) diyorlar. Aksine halk böyleydi. tahammüllü Türk askerinin coşkusundan gu1994 Dönemi 265 .

Sen şehit oğlusun. göğsümüzü kabarttı. Aünç ÇOLTU-Bursa I "Müsaadeniz olursa. gözünü avına dikmiş. TRT-1 kanalından sizleri seyrederken. Bu mektubu can ve cesaretle şahlanan bir atın üzerinde dolu dizgin bir ruhla ve iştiyakla yazmayı bir vazife saydım. duygularımı Mehmet Akif in hepimizin bildiği dörtlükle ifade etmek istiyorum. Ata'ları gibi PKK'ya değil. doğanın bütün güç şartlarına karşı mücadele etmek ve onlara sıkılacak kurşuna. Şayet mümkünse küçük kütüphanemde saklamak kaydıyla şiirden bir adet gönderilmesi hususunda zahmetlerinizi bekler. Sizleri seyrederken göz yaşlarımı tutamadım. hepinizi Allah'a tekrar emanet eder. cennetine almaz. gönülden hizmet etmeyi her kula nasip etmez. hem gururlandırdı. Bu sözden dönen namerttir. Bu sırada dolu gönlüm ve dolu gözümden sevinç yaşları boşalıyor. Konya Karapınar "Hakkari Dağ ve Komando Tugayının TV'deki programı ailece bizi hem sevindirdi. Yeşil ırmak ve Sakarya nehirleri ile nice nehirlerimiz oluşturuyor. Ve bu sevgi çemberi içersinde hepsini kucaklıyorum. 24 ay askerlik yaptım ve Kıbrıs Harekaü'na katıldım. kartalları gibiydiniz. başı dik. Atatürk'ün veciz sözleri kulaklarımda çınladı. Đşte ömrümün son basamaklarında ve 74 yaşına basmış bir ihtiyar birisi olarak. Bu vatanın. cebinden çıkmış olan şiir bizi fazlası ile duygulandırdı ve saklamaya dahi gerek duymadık olan göz yaşlarımızı. . kendisine şefaatçi olacağına inanan o şehit yavrum. eğitimini Marmara'da. muhterem şahsınızda Türk askerinin yeni yılını kutlarım" Cahit OVALi. canla başla. hem de göz yaşlarımızın akmasına neden oldu. saygı ve sevgiyle kucaklar. 30 yıl önce bıraktığım silahımı. Yaradanın huzurunda o kimselerden davacı olur. şiirin metnini yayın sırasında heyecandan kağıda geçirmeyi düşünemedim. Đşte o zaman. göğsümü siper etmek istiyorum. tanı! Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sayın komutanlarıma yalvarıyorum. incitme yazıktır ata Vm Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Muhterem Komutanım. bu şerefli tadı tatsaydım diye adeta haykırıyonım" ama elden ne gelir. postallarımı versinler. yüksek dağ başında. 266 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok Bastığın yerleri "toprak " diyerek geçme. Ayrıca gururlarıma vesile olan o günkü ekranda bir yiğit asker tarafından okunan Mustafa Kemal şiiri Cumhuriyet çocuğu olarak beni çok duygulandırdı. Birer Fırat. cebinden kutsal şiir çıkan." Prof. Özellikle şehit olan evladımızın. 24 saat onlarla birlikte mevzide beklemek. imanı sarsılmaz evlatları olarak. Atatürk'ümüze ve bu toprağın altında kefensiz yatan ecdadımıza sözümüz var. yedi düvele meydan okuyan siz evlatlarımın yanında olmak istiyorum. bazı ana babalar evlatları güneydoğuya gitmesin diye. vatan için. Kızılırmak. elbisemi. Başta siz olmak üzere bütün subay. O şerefe erişebilecek kişinin damarlarında asil millet kanı. "keşke ben de askerlik çağında olsam da . siz ve sevdikleriniz. Dr. Bizler sıcak ev ve iş yerlerimizde rahat rahat oturur ve çalışırken sizlerin tüm tabiat şartları ve teröre karşı bu zor görevi. astsubay. öperim. yürek dolusu saygı ve sevgiler sunarım. Ne kadar gurur duysanız azdır. millet için. üzerindeki her eşyanın ahrette. erbaş ve erlerinizin yeni yılını kutlar. coşkuyla yürütmeniz. onlarla omuz omuza. boğazda yapması için nüfuz suiistimali yapmazdı. ruhunda Büyük Atatürk'ün ilkeleri olması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti bütün olarak kalacak. inanın büyük bir gurur ve haz duydum. bizleri gururlandırdı. Çünkü kainatı yaratan Yüce Allah. buz yağsa. Mümkünse şiirin metnini yazılı olarak bana gönderilmesi için emir ve müsaadelerinizi istirham ediyorum. alınları tertemiz insanlar olarak aramıza gireceksiniz. "Dağ Komandosu olmaktan gururluyuz" diyordunuz. Bu görev de bir gün bitecek. beyaz karlar üzerinde. omuzlan kalkık olarak. Sayın komutanım. Dicle. diğer bölgelerde. Gökten kar değil. Bu sözden döneni. Şayet herkese nasip olsa idi.rur duydum. 55 yaşındayım. alınlarınızdan defalarca ve hasretle öpüyorum.

" Bülent Bilge Samsun 1994 Dönemi 267 "Bu gece sizi ve tugayınızı TRT-1 'deki programda izledim. Ata'nın izindesin. hem generalin hem erin. Ne mutlu size ve ne mutlu siz vatanseverleri yetiştiren Yüce Türk Milleti'ne!" Emekli Öğretmen Muzaffer Savaş Uşak "Dağ ve Komando Tugay Komutanı olarak yetiştirdiğiniz askerlerinizi TV'de seyrettim. inişine hayranım. Kar üstünde hedikle. gittiğiniz askerlerinizle birlikte dönmek nasip etsin. Umudunu bağlamışsın hakka. Allah'ım nasip etse. bizler rahat uykuda. inancın sağlam senin. Göreviniz o kadar şerefli ve gurur verici ki. bu derece güçlü bir ruha çıkaran sizi ve maiyetinizi canı gönülden kutlarım. Bu programı seyrederken. sandım asfaltta gider." Berra Atasagun Đstanbul "TRT-1'de programınızı izledim. Kaybolduğunu sandığımız yüce değerler bize ta Hakkari'den ses verdi. O pırıl pırıl tesislerinizi. Se?ı bilirsin Iıerşeyi. Sizler oradasınız. Allah 'im kuvvet versin. Vatanın namusu uğruna canımız feda olsun. büyük gurur duydum. hepinizi en ulvi duygularımla gözleriniz ve alınlarınızdan öperim. subaylarınız da mert. kalsa bir tek fert. şu içinde bulunduğumuz karamsar ortamda. size ve tüm silah arkadaşlarınıza kazasız. müşfik bir baba ve emsalsiz bir eğitimcisiniz. masalardaki güzel yiyecek ve içeceklerinizi görmek bizi çok mutlu etti. 1994 Dönemi 269 . Elindeki tüfeğin namus meşalen senin. eşim ve ben son derece onurlandık. Şahsınızın gayet disiplinli. Ben o kadar şiir okudum. Duygulandım. vazgeçmezsin Hak 'tan. Nöbetteki o askerin heybeti bana yeter. imanlı bir nefersin. iyi bilirsin onu." Nurgül MELHOŞ Diyarbakır 268 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok "Bu şiir. bu kahraman delikanlılara da hayırlı tezkereler dilerim. hem katıksız bir Atatürkçü. belasız. ben de gelsem askere. keyiflendik. Fevzi Çakmak yerine. Gecenin bu saatinde.Çok değerli komutanım. disiplinli yüksek bir güç gördüm. Helikopterden atladın. Bundan 36 yıl önce. Saygılar sunarım. vermesin size keder. Allah senin yardımcındır. Gerçekten olağanüstü. Bu askerlerimizi böylesine yetiştiren. hem vatan savunucusu. kelimelere sığdıramam. Şanı büyük askerim kükremişsin Hakkari 'den. bizlerde olmaz ki dert. gururlandık. ya şehit. Generaliniz babayiğit. duacıyım sizlere. Allah hepinizi korusun ve tüm harekatlarınızda. sizinkinin yanında anımsamaya bile değmez. Ya gazi olurum. Asker kendini koymuş. Cepheden cepheye yorulmadan koşarsın. Özalp köylerinde öğretmen olarak verdiğimiz mücadele. Şaştım nizamiyedeki nöbetçi askerine. Ermeni uşakları yaklaşamaz sana. Her şeyinizi tek bir kelime ile tarif etmek gerekirse "muhteşemsiniz". Zira sizler. Böyle evlat doğurur. Tüm harekat ve eğitimlerinizde başarılar. oturup size bu mektubu yazmayı borç bildim. pırıl pırıl üniformalarınızı. işte onlardır ana. Bu topraklar bölünmez. Görmedim bir eksikliğini. Allah korusun. sağlıklı günler diler. Siz var oldukça. O asker gibi kimseyi ağlatamadım. ne konuşmanda ne cevabında. Asker oğlu asker. hiç beklemem tezkere. aynı zamanda askerlerinize sevgi dolu ve babacan tavırlarınız da bizi çok duygulandırdı. Dağ ve Komando Tugayı'nm TV programından esinlenerek tarafımdan kaleme alınmıştır: Ne güzel yakışmışh beyaz elbisen sana. Sevgili Paşam. millete bir ışık oldunuz.

Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyorum ve şiir ilgi alanlarımın başında geliyor. Duygularımı anlatacak kelimeler bulamıyorum. AliALBAYRAK Çaykara . milyonlarca bacınız.Heybeti ve duruşu onun disiplinidir. astsubay erbaş ve erlere saygı ve sevgilerimi sunarım. o dik başlarınız eğilmesin. sağ olun. Sayın komutanım programda bir Mehmetçiğin okuduğu Atatürk'le ilgili şiirin bir kopyasını çoğaltmak. Sayın komutanım. Biz milyonlarca Türk ailesinden sadece biriyiz. ağladım. Hiçbir güçlük. Bir askerinizin Atatürk'le ilgili olarak okuduğu şiiri nefesimi tvıtarak dinledim ve çok beğendim. Var olun.• mek üzere gönderirseniz çok mutlu olurum. aşkını bizlere de aşılıyorsunuz. Ne mutlu size. Beni coşturdu. sevincimizi ve coşkumuzu göz yaşlarımızla paylaştık. Kutsal görevinizde size ve silah arkadaşlarınıza saygılar sunarım. emperyalist güçlerin beslediği eşkıya çetesine verdiğimiz mücadelenin güç tabiat koşulları içindeki Aralık ayının son günlerinde ve 4. Yeter ki Allah şaşırtmasın. Mavi bereleriniz dimdik duran başlarınızı yüceltmeye devam etsin.1995 tarihindeki tekrarını TRT-1'den ailece gözlerimiz yaşararak. Kardeşim 5. Saygılarımı sunarım. sönmesin. iftiharla. Çok değişik ve çarpıcı buldum. görünmeyen desteğinizde olacağız.7. Lütfen bana ulaşmasını sağlayabilir misiniz? Size ve komandolarınıza saygı ve sevgilerimi sunarım. Sizleri her yerde savunacağız. Đzmir "TRT'de defalarca Tugayınızı izledik. Sizler orada sadece vatanı savunmuyorsunuz. Ey Sivas'lı.Kabataş Köyü. Yüreklerinizden. Đstanbul "Ben bir şehit ablasıyım. gurur duydum. anne ve babanız yürekleriyle sizin yanınızda. gururla." Emekli Öğretmen Beyhan OLCAYTU Yalova. Aydın'lı. Ama sizin yürek ve bilekleriniz dururken bize sıra gelmiyor. Aradahan'lı ve tüm Türkiye'li komandolar! •Milyonlarca evde. Allah gücünüze güç katsın. ellerinizden öpememenin ezikliğini duyduk. hayranlıkla seyrettik. TV'de Tugayınızı büyük bir gurur ve gözyaşları içinde seyrettim. Bin tane PKK'lı yetmez bir neferine. Gurur duyduk.) TV'de programınızı izlerken sizlerle gurur duydum ve Türk Yur-du'nun sizin gibi evlatları olduğu sûrece varlığını ve bütünlüğünü koruyacağına bir kez daha yürekten inandım. dün geceki programda bir şiir söylendi: "Bana bir şarkı söyle Atatürk'üm". ne mutlu onu doğuran ana ve babaya. kardeşiniz. yüreklerinizdeki engin vatan sevgisini. Çok heyecanlandım. Bu vesileyle başta Zat-ı aliniz olmak üzere emir ve komutanız altındaki subay. Ey bu vatanın gerçek sahipleri! Sizlerin yaptığı kutsal hizmeti şimdi olduğu gibi gelecekte de anlatacağız." Belgin GÖKCÜL Buca." Girgin Ailesi adına Neslihan GĐRGĐN Bursa "Ülkemizin ve devletimizin bütünlüğüne karşı. Ne güzel şeydi o öyle. Sizinle iftihar ediyoruz. ne mutlu vatan ve millet bilincini ona öğreten öğretmene. hiçbir umutsuzluk sizi yıldırmasın. Hele şehit kardeşimin üzerinden çıkan "Komando Olmak Onurumdur" adlı şiir okunduğunda göz yaşlarımı tutamadım. Ailem adına şükranlarımızı sunmayı istedim. ağabeyiniz. gözlerinizden yansıyan o coşku (bütün komandolarda vardı) hiç eksilmesin. Dünyalara sığamadım. duygulandım. Keşke kızları da askere alsalar da biz de hainlerle vuruşsak.1. Đnanın televizyonda sizleri izlerken alınlarınızdan değil. Her zaman manen. Tez günde muvaffak olun inşallah. Sizden ricam müzenizde yazılı olan şiirin bir metnini bize göndermenizdir. Büyük Atatürk'ün belirlediği "Misak-ı Milli" 1994 Dönemî 271 hudutlarımızı hiçbir güç değiştiremez. Bu şiiri temin edebilir miyim? Çok önemli ve yoğun uğraşlarınız içinde bu konu ile sizi meşgul etmenin ezikliğini duyuyorum. Trabzon (Şiirin tamamı 15 kıtadır. Dün gece Tugayınızı TV'de izledim. Gördük ve inandık ki. Đstanbul'lu. Eğer gönderirseniz bu kederli aileyi çok mutlu edersiniz ve size minnettar 270 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok kalırız." Öğretmen Ali ÖZKAL Düzce "Emekli öğretmenim. O şiirin elimde olmasını bilseniz ne kadar çok arzuladım." . dostlarıma hatta okullara veril.1991 'de şehit oldu. Size ve Tugayınıza ne yapılsa azdır.

Ancak elimizden başkası gelmiyor. belki inanmayacaksınız hüngür hüngür ağladım. Hiçbir zaman yalnız olduğunuzu düşünmeyiniz. Ben Bursa'da lise öğretmeniyim. baykuş tüneği olmuş harabelerine bile hayranım. büyük Ata'mn öldüğünden sizin de mi haberiniz oldu. merhaba Türkiye'nin gururlan. Büyük Atatürk öldüğünde. Mustafa Kemal ölmedi. Allah yardımcınız olsun. çok heyecanlandık. Gökçeyayla Köyü'nden kucak dolusu selamlar. Bir Türk genci olarak çok duygulandım. Ben küçüklüğümde. bu vesile ile sizin. yollarına kurbanım. Hepinizi sevgi ile kucaklıyorum. sizler her gün bizim dualarımızda ve kalbimizdesiniz. Dünyanın bütün güzellikleri sizlerin olsun dilerim." Sizler değerli Paşam. bağrımız kabardı." Sevim ÖNEL "Merhaba Dağ ve Komando Tugayı. ölmedi diye hep duyardık. benim ineğimi parçaladınız" diye ağlamıştır. Kuş uçmaz kervan geçmez yollarına. çok etkilendim. evde büyüklerimden şunu duyardım: "Her ko1994 DönemĐ 273 . Hoşça kalın. Tüm subaylara ve askerlere selam ederim. Allah yanınızda olsun. Benim ricam şehit olmuş bir ağabeyimin cebinden çıkan şiirin adresime postalanması. Çünkü vatan bağımsızlık demektir." Dr. TV'de sizi izledim. Saygılarımla." Meryem KÖPRÜCÜ Eskişehir "Dağ ve Komando Tugayı'mn programında şehit olan bir Mehmetçiğin ölmeden önce yazdığı şiir okunurken. Sizleri televizyonda izliyor ve heyecandan ağlıyorum.Orhan AKMAN Zonguldak "Hakkari Dağ ve Komandoları hepinize merhaba. Allah'a emanet olun. Size ve maiyetinizdeki tüm çalışanlara saygılar sunarım. sınıf öğrencisiyim. senin dağlarına. ama bunu gördük. Allah'a emanet olun. Bizler için siper etmiş gazilerimize şükran borçluyuz. sizlere duacıyız. bizim yetiştirdiğimiz Mehmetlerle vatanımızın serhat boylarında gururla bekleyen Peygamberimizin kutsal mücahitlerisiniz. Toplumlar vatanları dışında hiçbir yerde huzur bulamazlar. Vatanımız için çalışan herkese dua eden teyzeniz. zaferin sizin olması için dua ediyoruz. Bunu yazan Meryem Köprücü. Doğusuyla batısıyla bu yurt bu millet bizimdir. Düşüncelerimizde hep varsınız. subay. Bana şiirin bir fotokopisini gönderebilir misiniz? Sayın komutanım." Hasan ERKOÇ Kırıkkale 272 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok "Vatanımız ve bizler için. Şairlerimiz ne güzel söylemiş: "Ey vatan sen ne güzelsin. TUNÇ "Bizlerin yatağında rahat uyumasını sağlayan siz yüce Türk evlatlarına bu birkaç satır kesinlikle yetmeyecektir. var olun." M. Nöbetteki ağabeyime selamlar." Süleyman BALCI Mardin "Ben 18 yaşında lise 2. Sizleri TV'de seyrederken duygulandık. TVde sizleri sevinç ve gurur gözyaşları ile seyrettik. Bu mektubu size Eskişehir'in GökçeyaylaKöyü'nden yazıyorum. Büyük Atatürk bu yurdu kurtarırken ülkenin doğusu baüsı diye ayırmadı. ancak yaşayanların tahmin edebileceği zor şartlar altında canınızı hiçe sayarak verdiğiniz hizmet karşısında minnetle eğiliyorum. ineğini kurtlar parçalayan Muş'lu bir köylü: "Ey kurtlar. Nuri SOLAZ Ankara "Kahraman yavrularım. Sağ olun. Çok duygulandım. En içten dualar sizin için." Arif izzet HAKSAL Gaziantep "Televizyonda programınızı görünce duygularımı satırlara dökmek istedim. yüreğiniz gururla dolsun. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. her şey istediğiniz gibi olsun. Gördük ki hepiniz ama hepiniz bir Mustafa Kemal'siniz. her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. N. astsubay ve askerlerimize saygılar sunarım. Hepinizi kutluyor.

Düşünmeden evlat. iŞehit Türk Askeri "Yüce mertebeye ulaşan şehit Yüz sürmeye geldim topraklarına Dilde. Lütfen kabulünü arz ederim. Bir Türk ailesi olarak şanlı tarihimize yakışır bir şekilde bu kutsal görevinizi en iyi şekilde yerine getirdiğinizi görünce bu vatanın asla parçalanmayacağını bir kez daha anladık. ağladım. bir hatıra olarak Tugayınıza ait birkaç anı gönderirseniz (kep. Bilebildiklerimiz TV'ler de gördüklerimiz ve gazetelerden okuduklarımız. Bayrağımızın açılmasıyla da gururla. Bir gün ne pahasına olursa olsun imkanım elverirse. öğrenciterimle sizin sözlerinizi derslerde uzun uzun konuştuk. Lüt-. Onların yerlerini doldurmaya hazır. destan destan dolaşan Türk. Mümkünse şehit olmadan önce bir komandonun yazdığı şiirden göndermenizi rica ediyorum.) "Tugayınızı TV'de büyük bir gururla izledik.yunun kuzusundan kurban. onu da gönderirseniz seviniriz. Denizim. Sayın Paşam. sevinç ve gururla izledik. gibi) ailecek bizleri mutlu etmiş olursunuz. Bu sözleri ağabeyini askere gidince özellikle duyardım.n kabul ediniz. Herkes üstüne düşeni yapsaydı bu iş böyle devam edip gider miydi? Bugün hemen her ilden şehitler var. Türkiye için el ele verip Atamızın istediği yere ulaşırız. Gü274 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok zel vatanımıza göz dikenlerin canına okumak için emrinizde asker olmak istiyorum. her ananın evladından asker olmaz" derlerdi. canım sağ olursa. Bu duygularımdan dolayı size bir Türk bayrağı hediye ediyorum. bir ay sonra sırf duygularını anlatabilmek ve el öpme sözünü tutmak için Hakkari 'ye geldi. Hakkari'ye gelip elinizi öpeceğim. eğer mümkünse. Đzmir "Dün akşam TV'de sizi ve Mehmetçiklerimizi içimiz onur. 1995 yılında inşallah bu pisliği temizleyip ulusça rahat eder. gururum. Sizlerin ellerinden. samimi. Çünkü her el öpülmeye değmez. Adana (Fikri Uçar o günün ulaştırma zorluklarına rağmen. Bir de şehit olan askerimizin bir şiiri okundu. yavuklu. Sayın komutanım çok heyecanlıyım. ana Şu çorak toprağa rengi sen verdin. emirlerinizi bekliyoruz. Terörün bitmesi için Türk halkından mutlaka istekleriniz vardır. . Yüce mertebeye ulaşan şehit Yüz sürmeye geldim topraklarına Dilde. 1~ izledim. saygılar sunarım. canlı. Herkes cesur. Müzenizin duvarındaki şehit evladımızın yazdığı şiiri. Ben de sizlere bir öğrencimin el yazısıyla kaleme aldığı milli şairimizin şiiri ile kendisinin şehitlerimiz için yazdığı bir şiirini gönderiyorum. gibi evlatlarınızı izlemeniz daha büyük bir duygu. öğrencilerim adına sizlerden tekrar tekrar arz ediyorum. destan destan dolaşan Türk Tarihe o eşsiz cengi sen verdin. Siz ve tugayınız mensuplarına uzun ömürler diler. Kendimi böyle candan hissediyorum. Vatanım için her an her saniye ölüme hazırım. Benim dayımın her iki oğlu da şehit oldu. Sevgili Paşam. komutanlarıyla iç içe. duygularımı tam olarak yazamadım. ı . Canım Mehmetçik Ata'mla ilgili şiirini okuyup bizi ağlattı." Cem Sünger Karşıkaya. bayrağım sensin." Mehmet Emin Yurdakul Öğretmen Abdullah Akın Bursa "TV'de Hakkari Dağ ve Komando Tugayınızı gıuv. Vatanım için ölmeye hazırım.s.bere v. asker arkadaşlarımın yanaklarından öperim." Fikri Uçar Hasanbeyli Bahçe.uun. Başka gönderecek güzel bir hediye bulamadım. Sayın komutanım sizin bir bab. bir anne ve abla olarak göz yaşlarımı tutamadım. gnhyüzüm ve dağım sensin Kanımsm dolaşan damarlarımda.. Bir subayınızın Türk bayrağını alıp dalgalandırması beni çok duygulandırdı. Ama bizler durumu ve o koşulları tam bilemiyoruz. bunu anlatmama hiç imkan yok.

" Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri Çengelköy. Ülkemizin bütünlüğüne göz dikme gafletindeki soysuzlara karşı yürüttüğünüz mücadelede yüce Allah'tan. birliğini iyi yetiştirme gayretlerinin neticesini almanın. New York 276 Unutulanlar Dişinda Yeni BiR Şey Yok "Saygıdeğer Komutanım. gösterdiğiniz cesaret ve fedakarlık bizim gururumuz. vatanın bütünlüğünü.Binbaşı . Şahsınızda tüm Dağ ve Komando Tugayını kutlar. Đstanbul "Asil Türk milletinin namus ve şerefini. 1987-1993 yılları arasında çeşitli zaman ve sürelerde oralarda uçmuş emekli bir pilot subay olarak çok etkilendim. Mehmet Đlker Budak United States Military Academy West Point. Sizleri. size ve kahraman Tugayımızın mensuplarına kuvvet ve basanlar niyaz eder. Bu şerefli günlerin haürasını istisnai şekilde ömrüm boyunca saklayacağım. eğer uğrunda ölen varsa vatandır" düşüncesinin bilincinde olarak yaptığınız mücadele. alnımızda parlayan güneş olacaktır." Sevim Gürbüz Kilimli. Tabur Harbiyelileri Ankara "Sayın Komutanım." Aydın Ünlütürk Piyade Yüzbaşı 8. Mümkün olsaydı da Amerikalılara seyretmiş olduğum TV programını gösterebilseydim. ileride sizin emriniz alünda çalışma fırsatına kavuşurum." Hasan Hoşoğlu Piyade Teğmen Gata Ortopedi. muharebe şartlarının ve en önemlisi kararlı ve cesur şahsiyetiniz ile komutanlığın ne demek olduğunu öğrendiğim. Burada Amerikalılar kendilerinin çok iyi asker olduklarını sanıyorlar. yüreğimdeki milli duyguların fikriyattan fiiliyata tezahür ettiği hayaümın en verimli ve en renkli günleriydi. liderliğin. şu anda gece 23:00 televizyonda sizi ve Mehmetçikleri gözleri dolu dolu izliyoruz. 2. Ankara "Eski bir mensubu olmaktan gurur ve şeref duyduğum Hakkari Dağ ve Komando Tugayının faaliyet ve başarılarını izledikçe gözlerim yaşarmakta. Sizlerin sayesinde huzurluyuz ve hep sizlere duacıyız. Dağ ve Komando Bölük Komutanınız "Sayın komutanım.bizlerde coşup. çok gururlandım. dans edip oyunlar oynadık." Serdar Söylem (E) Kara Pilot Kd. ellerinizden öperim. Zonguldak "Türk ülkesi ve Milletin bölünmez bütünlüğünün kahraman savunucuları! "Toprak. himaye ve önderliğinizde vazifemizi yürütürken yaralanmış fakat bu kötü günlerimizde de birliğimize ait haberlerle yeniden moral kazanmış bulunuyorum. astsubay. Değerli komutanım en derin saygılarımla ellerinizden öper. " Bu şafaklarda yüzen al sancağı ebediyen söndürmeyeceğimize and içiyoruz. Çok etkilendim. yıllardır değerli vatanımızın üzerine inmiş bir karabulutun dağıtılması için sizin destek. Oradan ayrıldıktan sonra anladım ki orada geçen iki yılım silah ve kader arkadaşlığının. Đnşallah. ne kadar ağır da olsa. kasırgadır" diye ulu önder Atatürk'ün övgüsünü kazanmış kahramanlar olarak selamlıyoruz. işe yarama duygusunun. zat-ı aliniz ve Tugayımızla ilgili her haberde ailesinden ayrı kalmış bir çocuğun hüznünü duymaktayım. 'Türk budur. Öğrenci Taburu Harbi-yelileri olarak emrinizde görev yapmak için sabırsızlandığımızı arz ederiz. Saygılarımızı sunarız. ülkemizin kalbimizin attığı yerde koruyan siz sayın komutanımızın ve kahraman Dağ ve Komando Tugayının tüm subay. bu kış Türkiye'ye geldiğimde Tugayınızı anlatan bir TV programı izledim. Meh1994 Dönem! 275 metçiklere uzanan eller kırılsın. askerlerimizin gösterdiği motivasyon inanılmaz ölçüde övgüye değer. erbaş ve erlerine saygı ve sevgilerimizi sunarız. saygılar sunarım. Đçinde bulundukları durum ne kadar zor. Ne mutlu siz böyle bir birlik yetiştirmişsiniz. tüm mehmetçiklere hayırlı tezkereler dilerim. Sizlerin nezdinde ulusumuz ve kahraman askerlerimize sağlık mutluluk dileklerimle saygılar sundum. Duygularımı anlatamam. Yıldırımdır." Kara Harp Okulu 2.

vakarlı konuşma ve davranışlarıyla askerlik anlayışının eri güzelini sergileyen tüm personelinden gurur duydum. şahane düşmezdi dilinden. zeybek oynayışın. Bir bar oyna Mustafa Kemalim Titresin meydan Geç oradan Sivas'a. dillere destandı Mustafa Kemalim. Haykır yedi düvele. Sana bağlılığımız. su gibisin. bilgi. şen şakır türküler söylettin Milletine sen. Büyük mimarı Türkiye'mizin Bir şarkı söyler misin ? Üzme yetişir. şehir şehir. Sensiz mahur faslım Neyleyeüm gayri. seni sevişimiz Bize güneş gibi. hüzzam makamına kaldı işimiz. . hava gibi. başla kıvrak endamınla halaya Efelerin hatırı kalmasın. Tebessümleriyle. Şarkı söyleyişin. Kara Harp Akademisinde Piyade Yüzbaşı olarak okurken Tuğgeneral rütbesi ile Akademi komulantmdı. Büyük bir emek. ölmezliğin sırrına eren şair. diz çöktüren sesinle "Dağ başını duman " almışı. Tüm tugay mensuplarınıza sağlık ve üstün başarı dileklerimizi sunar. kürsüleri koy bir yana Bir şarkı söyle bize Mustafa Kemalim. azim ve kararlı. At mermer örtünü üstünden Bir meclis neşve kurduk sana Cepheleri. şiir okuyuşun Nutuk verişin." Dursun Pekel ve Eşi (E) Tümgeneral (Bu tarihten biiüaç yıl sonra rahmetli olan Dursun Pekel Paşa. Tuna 'dan kaç kere Bize selam gönderdin. vatanseverlik duygusuyla yaratüğm bu tablodan gurur duydum. Hep beraber söyleyelim türkümüzü Dağ dağ. feragat. Dadaşı Bir şarkı söyle. Bir harman dalı oyna Mustafa Kemal'im Kaysın altımızdaki toprak. içleri aydınlatan. Dalgalansın Mustafa Kemal'im''. Kara Harp Okulu 1 nd sınıfta ben öğrenciyken Kurmay Yarbay olarak Tabur Komutanım. sevgi ile gözlerinizden öperiz. Çarşamba günü Tugayınızla ilgili programı TV'den büyük bir zevk ve dikkatle izledim. Estergon kalesinden. köy köy Dalgalansın bayrak. meydanları. Sizi bütün içtenliğimle kutluyorum. "Komando Olmak Onurumdur" şiirinin yanında en çok talep edilen "Bir Şarkı Söyler misin Bize" isimli şiir ise şuydu: Bir Şarkı Söyler misin Bize "Bir şarkı söyler misin bize Mustafa Kemal'im ölmezliğe dair. Hep.1994 Dönemi 277 "Sevgili Osman Paşa kardeşim. Sen ey. Sonra. Şimdi de biz türkü yakalım sana 278 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 279 Milletçe söyleyelim. üzme derdin bir zaman Neydi derdin söyler misin ? Şahane gözler. Türküler söylerdin Uru meli 'den "Alişimin kaşları kara " derdin. Ey en güzel gözlerin sahibi için kan ağlasa da yüzün gülerdi. Topla etrafına Bayburtluyu.) Halktan kim ne istedi ise kendilerine gönderildi.

Haklı olarak kar yoğunken kamptakileri yakalayayım is282 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok tiyorsun ama Mart başında o bölgedeki kar yoğunluğunun fazla azalacağını sanmam. malumlarınız ben Hakurk'a harekat için hava durumunu takip ediyorum. Yıllardır ilk defa böyle bir durum meydana gelmişti.Sen de bizle beraber aynı tarihte Hakurk'a gidersin. . Planlarını ona göre yapsınlar. Çukurca bölgesinden Kuzey Irak' a girecek olan Tugaylar senin planından istifade etsinler. Komutan. genel operasyona da çok zaman kalmadı. bir serin dere. benim görüşüme göre. dedi. bir kaç mayın. Şemdinli ve Çukurca bölgelerinde kampta. Doğudan Đran.5-2 metre kar var. Bunu bile yapamadılar. üste. 11 farklı yerde ayrı ayrı kamp yeri olduğunu tespit ettik.Komutanım. Bu kadar kuvvetin sınırlara yığılacağından. Mart ayında Irak' a genel bir operasyon düşünüyoruz. tahmin ediyorum. Böyle bir şeyi kabul edilebilir kabul etmek bile gaflet ve acz işaretidir. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Kuzey Irak'ı haremi ismeti olarak düşünürler.Osman Paşa Ankara'yla görüştük. Zehirli dev ağacın kökü ve saçaklarının büyük bir kısmı kazılarak topraktan dışarı çıkarıldığından artık yeterince beslenemiyordu. inanıyorum ki. Bu önemli değil. bu kadar insanın çevreleriyle konuşmalarından operasyonun "baskın" faktörü ortadan kalkacak. külleri dahi kalmayacaktı. Ormanlar koynunda. suikast düzenleme gibi eylemlere başvurması lazımdı. mezrada değil devrilmek ve yıkılmak. Benim anladığım şekliyle bu genel operasyon Hakkari ve Şırnak altında olacak. Bölgede çok iyi bir keşif yapmaları lazım. Hava şartlarının ne zaman düzeleceği belli değil. Bütün bunlar Kuzey Irak operasyonlarını farklı bir hale getirir. Yüksekova. Bu kamp çok geniş ve en büyük PKK alanı. Yani karşı taraf bizi hazırlıklı bekleyecek. Ocak ayının ilk haftası Hasan Kundakçı Paşa Tugaya geldi. bize hiç değilse. operasyondaki birliklere gece mutlaka saldırırlar." Ocak 1995 ayı içersinde de Aralık 1994 gibi."Uçun kuşlar uçun! Doğduğum yere. Yurt içinde PKK'nın silahlı en küçük bir unsuru olamazdı. 30-35 bin civarında da asker katılacak. Đki ay boyunca en azından milislerin. hay hay biz her zaman hazırız.Komutanım. Buralarda direnç ve dövüşme azimleri çok yüksek. Yalnız şunu arz edeyim. Gövdedeki muhtelif kalınlıktaki dallar ve onların üzerindeki yüzlerce yaprak. Gene de Hakurk alanı içinde. . (Harita üzerinden yerlerini kendilerine gösterdim. Đleri sürülebilecek en küçük bir bahane dahi beceriksizliğin çaresizliğin ve tıkanmışlığın uluorta açıklamasından başka bir şey değildir. Hakkari. iki senedir Kuzey Irak PKK kamplarına gire çıka sen buraları yol yaptın. Bu kampların yurt içindeki kamplara uzaktan yakından hiçbir benzerliği yok. Komutan bilir ve emir verir. Dikenler içinde bir sarı gül vardır. Yere yıkılmak üzere . Sen şimdi Hakurk'a gidersen bütün Kuzey Irak'takiler huylanırlar. çekilme halinde yakaladıkları bir birliğin artçısına mutlaka taarruz ederler. Bölgedeki Talabani ve Barzani peşmerge ve köylerinden de çok iyi yardım ve destek görürler. tecrübelerinden yararlansınlar. güneyde Irak'tan Hakkari'yi kuşatan kamplara kaçma ve kurtulma imkanları olmasa. Osman Paşa. . Đçini tam bilen güvenilir kaynaklar bulamıyoruz. sanıyorum gibi sözler kullanmaz. yan yatmış bir haldeydi.) Halen Hakurk'ta 1. artık sadece gövdedeki mevcut su ve besinle idare ediyordu. . 5-6 gün havanın uçuşa uygun olması gerekiyor. Hakkari topraklarında tek bir PKK hareketine rastlanmadı." RızaTevfikBölükbaşt Dördüncü Bölüm 1995 DÖNEMĐ |n 280 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok 1995 Dönemi 281 "Askerler kendilerini asker gibi hissetmelidir. umulmadık yerlerde pusu kurarlar. uzaktan ateş açma. Şayet sınırı cephe halinde geçip Kuzey Irak derinliklerine çekilmelerine fırsat . dağda.

. PKK'nın 5. dedim. Hasan Paşa Diyarbakır'a gitmek üzere ayrıldı. buraya ulaşmak için geçmemiz gereken akarsular ile Talabani'nin bölgesi olan yerleşim alanları hakkında ayrıntılı bilgiden sonra "Ejder Kış Harekat Planı"nı arz ettim. Bütün bunları hallederiz. yapılan konuşmalardan çıkardıklarını" söylediler.Efendim biz 5. Böyle bir şey olur da neden kimsenin haberi olmaz? Kusura bakmayın ama siz bu faaliyeti olup bittikten sonra öğrenmiş olmalısınız.Komutanım bizim bölgemiz altındaki kamplarda toplanmamışlar. MĐT Daire Başkanı : . dedim. bu gücün kullanılması karşılığında beklediğimiz bu imhayı sağlayamayız. MĐT faaliyeti gün gün takip ettim.Komutanım meseleyi anladım. Kongreyi başlangıcından beri gün gün takip ettik ve ilgili adreslere bildirdik. bildirdim diyor. .Anlamakta zorlanıyorum. Ne araştırabilecek. Ocak ayının son haftasında. bu kadar süre devam ettiğini" söylerken dayanamadım: . Yani 5. demekle yetindi. Herkes dinledi kimse farklı bir şey de söylemediği için konferans devam etti. Bir haftalığına gittim ve döndüm. Çünkü Hakurk'a harekat için önce 46 kilometre Kuzey Irak'a girecek. . Hakkari'ye döndüm. Karargaha "Ben yok iken.Aslanım bu kongre Avustralya'da yapılamıyor. dedim. siz hassasiyet gösteriyorsunuz. Kendilerine Đran ve Irak arazileri ile çevrili Hakurk kampı. . 17-22 Şubat 1995 tarihleri arasında Hakkari genelinde. "5. Başka türlü nasıl olabilir. küçük bir ağla yakalanabilecek büyük balıklar kaçırıldı. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde bir eksiklik olmadı. Pratik bir tekne. Genelkurmayda yapılan seminerin bir bölümünde Milli Đstihbarat Teşkilatından bir Daire Başkanı bölücü ve irticai faaliyetler hakkında w 1995 Dönemi 283 konferans verdi. Kongresini Kuzey Irak'ta Haftanin kampında (Şırnak altı) yapıp bitirdiğini. Gelecek olan birliklerin lojistik ihtiyaçlarını da senin Tugayın sağlaması gerekecek. şü kadar personel katıldığını. Sordum: . sonra planı uygulayacağız.Đşte planların yapılmasında. Kongre gerçekten yapılıp bitti mi? Hem de burnumuzun dibinde mi yapıldı? Haftalarca bir kaç yüz PKK lideri aynı yerde mi durdu? Bu mümkün değil. Kongresi Hakkari Tugay Komutanının meselesi değil ama böyle dolgun ve kıymetli bir hedefi bir daha ne zaman. Kongre ile ilgili geçen bir konuşma var mı?" diye sordum. Peki bildirdi de sonra ne oldu? . Türk topraklarıyla da alakamız tamamen kesilecek. .Ne anlama geliyor bu? .Ben şaşırdım kaldım. Şubatın ilk yansmday-dı.Đstihbar edilemediğini gösteriyor komutanım. beş gün süreliydi. Şaşırmıştım. geçen sene katılamadığım General-Ami-ral seminerine katılmam için bir mesaj geldi. Yani değil Tugay. ne de üzerinde durabilecek bir zamanım vardı. Kongrenin Kuzey Irak'ta Haftanin kampında yapılıp bitmiş olduğunu. "PKK'nın 5. MĐT Daire Başkanı 16-17 amiral ve generalin bulunduğu salonda böyle bir seri soruya maruz kalınca önce biraz durgunlaştı sonra: . Yeter ki bu işlerin hepsi biz Hakurk için Hakkari'yi terk etmeden bitirilmeli. Şırnak'ın 20 kilometre altında toplanıyor adamlar.Arkadaşlar bu hedefin seni beni olmaz. Konferansın bölücülükle ilgili kısmında.Bilgiler adres gruplarına gönderildi efendim. bu bir hafta içersindeki telsiz dinlemenizde 5.verirsek. bütün ilçe1 284 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok . dedim. Sonradan öğrenmedik. dikkat edilecek konularda sen onlara yardımcı olursun. diye cevap verdi. nerede bulacaksınız? Nasıl haberimiz olmaz? Tepelerine inip hepsinin işini bitirmeliydik.

bomba ve yüz binlerce mermi ele geçti. Bunları Allah çarptı. binlerce giysi ve çok sayıda ilacın yanında uçaksavar. "Şen bu durumu Şemdinli Jandarma Đlçe Komutanı Yüzbaşıya bildir. Ürkütücü tablo 1994 ve 1995'in ilk iki ayında ortaya çıkarılan sığınakların illere göre dağılımı: Hakkari: 614. bu bölgede korucular çok vazife şinas. insanın önünü bile göremediği bu havada Irak yönünü gözetliyorlar" dedim." Kuzey Irak' a yapılacak olan genel operasyonun adı Çelik-1 'di ve 10 Mart 1995 günü başlayacaktı. 5 Mart gününden itibaren kar yağmaya başladı ve her geçen gün yağışın dozajı arttı. Derecik Karakolu bölgesinde konuşlu ve sahra şartlarında tertiplenmiş olan Piyade Tabur komutanı Yarbay Ali ile birlikte. kaybeder. 100 metre ilerden başka.Urfa: 3. Derecik bölgesinde sis ve pusdan 20-30 metre önümüzü dahi göremiyorduk. Hemen işlemlere başlasın. Bingöl: 159. K. 500-600 metre daha öteden de ayrı bir koyun sürüsü çık1995 Dönemi 285 ü. Hiç ummadıkları bir durumla karşılaşmışlardı. Tabii bu sunilerden PKK da gümrük payını almıştı. Çobanlar silahsızdı. Erzurum: 17. Bizim araçlar biraz uzaklarından çamurlara. böyle bir havada hududun dibinde bizim olabileceğimizi akıllarının ucuna bile getirmediklerinden duruşlarında hiç değişiklik olmuyordu. Fakat çocuklar çevik hareketlerle altı çoban ve 650 küçükbaş hayvanı bir yerde hızla topladılar. Mardin: 240. Hakurk'a gitmek için üzerine köprü kurarak geçeceğimiz Tûrk-Irak sınırını çizen Hacıbey çayının son durumu ile bu bölgede bulunan sınır karakollarını görmek için karayoluyla Yûksekova-Şemdinli üzerinde Derecik karakoluna gittim. uzun namlulu silah. Yurt içi rahat ve normaldi. 6 Tugay. Bu bir kaçakçı sürüşüydü. Böyle bir havayı beklemek için. Diyarbakır: 326. Toplam: 2453 Bulunan sığınaklarda silah ve mühimmatın çok yüksek olması dikkat çekici. "Ali. Yüksekova-Şemdinli-Derecik yoluyla Derecik'e. Siirt: 64. 35000 asker katılacaktı. Şemdinli'deki 3ncü Dağ ve Komando Taburu Derecik'e. Elazığ: 14. O da tahkikat açsın" dedim. Biraz sonra çobanı da sislerden çıktı. 7 Mart günü Çukurca'daki Jandarma Komando Taburu ile Hakkari'deki Jandarma Özel Harekat Grubu. Van: 3. sınırdan uzak bir yerde 5-6 gün oya-lanmışlardı. Çobanların ceplerinden para vererek bu sürüden pay sahibi olan şahısların isim listesi çıktı. Yanımızda taburdan 7-8 asker vardı. Emir yerine tavsiye veren. Malatya: 2. O gece Derecik Karakolunda kaldım ve ertesi gün Tugaya döndüm. roketatar. Đğdır: 26. sınır hattında ise yağmur yağıyordu. Yarbay Ali'ye.lerin kırsalında her tabur kendi bölgesinde kış operasyonları yaptı. Köprünün kurulmasına uygun yeri tespit etmiş. baksana." 2 Ocak'ta. Ş. Ali: "Komutanım kaçakçılık tarihinde böyle bir şeye rastlanmamıştır. Tunceli: 226. mayın. 26 Şubat 1995 Milliyet: "Güneydoğunun altı sığmak: 1994 ve 1995 yılının ilk iki ayında PKK ya ait 2 bin 453 sığınakta 800 tona yakın yiyecek.Antep: 2. Bitlis: 244. Talihsizlik bu kadar olur. iki araçla önce Samanlı Sınır Karakoluna sonra da sınırı çizen Hacıbey Çayı boyunca köprü kurma yerlerini tespit için yaya olarak yürümeye başladık. "Korucuların Irak istikametini büyük bir şevk ve heyecanla niçin gözetlediklerini anladın mı şimdi?" dedim. Ben de Hakkari Đl Alay komutanına bildireyim. G. batıya doğru yürümeye devam ederken 30 metre önümden sislerin arasından koyunlar çıkmaya başladı. Maraş: 9. Muş: 37. "Komutanın savaş yüzü olmalıdır. Halbuki onlara bu göz gözü görmeyeni günün uygun olduğu söylenmişti. Adamların sürüleri Tugay komutanının 20 metre önüne çıkıyor. Hava halk tabiriyle tam "kurt havası" idi. Adıyaman: 8. Şırnak: 314. Yüksek yerlerde kar. Ağrı: 49. Batman: 65. Derecik'ten bvıraya gelirken araçtan yanından geçtiğimiz mezraların yüksek yerlerinde Irak istikametini ayakta gözleyen korucular görünce. Kars: 31. hendeklere batarak zor şer ilerlerken." dedi. Hakurk Harekatı için Şırnak'dan kendi komutamıza aldığımız 5nci Dağ ve Komando Taburu Hakkari'den Derecik'e .

Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok 1995 Dönem! 287 I 8 Mart'ta göz gözü görmeyecek şekilde kar yağıyordu. 46 kilometrelik gece yürüyüşü ile "U" şeklindeki Hakurk kampının açık ağzında girişi koruyan Dalya Tepedeki PKK'nın emniyet karakolunu ortadan kaldıracaktı. Bu lojistik faaliyeti kışlada kalan Kurmay Başkanı ve Lojistik Şube Müdürü yürüteceklerdi. Görüş mesafesinin düşüklüğü hatta sağanak yağmur harekatı büyük ölçüde olumsuz etkilerdi fakat sının çizen bu akarsuyun herhangi bir noktasından karşıya geçmek imkansızdı. Dalya Tepe ve civarının emniyetini alınca. Derecik Karakoluna hareket ettim. Hakkari'deki 2nci Dağ ve Komando Taburu Şemdinli'ye karayoluyla motorlu intikale başladılar." Derecik Karakoluna ulaşınca. Çukurca altından Kuzey Irak'a girecek birlikler henüz Hakkari'ye gelmemişlerdi. Ben de aynı gün karayoluyla Yüksekova üzerinden Şemdinli'ye hareket ettim. 286 . Akarsuyun genişliği ortalama 50-60 metre iken şimdi 90100 metreye ulaşmıştı. Çelik-1'in en batıdaki bölümünü "Ejder-Kış" harekatı olarak uygulamaya hazır durumdaydılar. Hemen hemen sabaha kadar. Derecik'te bulunan 5nci Dağ ve Komando Taburu da havadan Dalya Tepe ile Đran . Tugayın her taburundaki özel dağ komandolarından oluşan ikişer tim. karadan Kuzey Irak'a girecek 3 tabur ise Derecik bölgesinde tertiplenerek. Đnen iki tabur kampın girişindeki çelik köprüye ilave olarak lastik botlar ve havai hatlar kullanarak güneyden Hakurk vadisinin içine girecek. Akarsu taşmış ve civarındaki araziyi'. Bu taburlar neler görüp yaşamışlardı. Tugayın bu özel görev kuvveti. Görüş mesafesi 3040 metreyi geçmiyordu. Tugayın ileri komuta yeri Derecik'te faaliyet gösterecekti. Aynı durum Derecik için de geçerliydi. bir dağ ve komando taburu ile Jandarma Komando Taburu da kurulacak köprüden Irak'a geçerek. görüş mesafesi çok düşüktü. karanlıkta önce Hacıbey sonra 25 kilometre ilerde Irak topraklarındaki Ba-razgir çayını iki ayrı noktadan geçecek. diğer tabur Irak-Đran sınmnda Hakurk'un doğu kanadını oluşturan 3.000 metrenin üzerinde uzunluğu 25 kilometreyi bulan dağların geçitlerini kapatacaktı. Havanın açmasını bekleyemezdik. subaylarla çeşitli konuları görüştük. Engel tanımaz aşarız Yüce engin dağları El veriri uzanırız Mor siyah bulutlara.karayolundan motorlu intikale başladı. Kışladaki hoparlörden gelen sesler karşıdaki dağ yamaçlarında yankılanıyordu: "Korku nedir bilmeyiz Biz dağların erleri Yuva yaptık göklere Baş döndüren yerlere. karakolla Balkaya Dağlan arasındaki arazide yerleşmiş olan taburları dolaşüm. Ben Türk komandosuyum Seni çelik pençemle ezerim Her yerde ben varım Her zaman ve her yerde hazır Daima hazır. Binbaşı Mehmet Emin komutasında. Tugayın Özel Görev Kuvveti'nin Hacıbey Çayını geçtiği gece. O bölgede operasyona katılacak Tugayların bütün ihtiyaçlarını Tugayın kışlasına çadırlar kurarak içlerine depolamıştık. 9 Mart sabahı hava gene yağışlı. özellikle de Türkiye tarafını bataklık haline getirmişti. Şemdinli'de bulunan üç Dağ ve Komando Taburu. doğu istikametinde ilerleyip. Şemdinli'de bir taburun kışlasında 3 tabur yerleşmişti. Bu taburlar Kuzey Irak'a karadan gireceklerdi. Yüksekova'daki Đnci Dağ ve Komando Taburu Şemdinli'ye. Hakurk planı şöyleydi. Hakurk'un Irak tarafındaki dağları tutacaklardı. köprü kurmak hiçbir şekilde mümkün değildi. Ejder-kış. Bu birlikler ise Hakurk kampı girişine helikopterlerle taşınacaklardı. 8 Mart akşamı havadan taşınacak 3 tabur Şemdinli'de. Đdari hiçbir yokluk kimsenin umurunda bile değildi.000 asker 30 dakikalık uçuş mesafesinden helikopterlerle Dalya Tepe bölgesine indirilecekti. Suyun üzerinde durmak. toplam 3. Sınır hattına giderek köprü kuracağımız Hacıbey çayını gördüm. Kar bütün gece yağmaya devam etti. Orada Derecik Sınır Karakolu binasından başka bir kapalı yer zaten yoktu. 8 Mart günü Van'daki 4ncü Dağ ve Komando Taburu Şemdinli'ye. Helikopterlerin Şemdinli'deki taburları Dalya Tepeye taşımaları bitince. yüzmek. toplam 200 asker. Yağış devam ediyordu ve siste görüş mesafesi 20-30 metre arasındaydı.

Derecik'teki Taburlarla karadan Hakurk'a taarruz eder. kampın girişindeki Dalya Tepedekilere dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceksiniz. Herkesin morali tamdı. yani kapalı kısmında 2801 rakımlı tepeyle birlikte Türkiye arazisi başlıyordu. Akarsuyun durumunu her gün takip ettik. her şeye karşı da azami tahammül ve dayanıklılık sağlar. Biz Türk-Đran-Irak topraklarının birleşim yerindeydik ama diğer bölgelerde de hava koşulları kötüydü. Kimsenin hava koşullarının bir an önce düzelmesi dışında bir dileği yoktu. vadinin içini Türkiye istikametinde. 9 Mart gecesi. hesaplanamayan başka sürprizlerle de karşılaşabileceklerini ama bu güne kadar her şeyi. Çok zorda kalınca öncelikte Đran'a daha sonrada batıdaki Irak topraklarına geçmek için her şeyi göze alacaklarını değerlendiriyorduk. Ama ne olursa olsun. kendilerine verilen bıı ağır görevin yerine getirilmesiyle mümkün olabileceğini. kuzeye doğru temizlemek. batıda Irak topraklarında iki metreye yakın karla kaplı yüksek dağ geçitlerinde karşılamaktı. Sınır hattında durmak. gündüz birlikleri dolaşıp askerlerle görüştüm. çukur bir kesimde bulunan ve PKK'lı-ların Hakurk'dan çıktıklarında ara sıra kullandıkları. Bizim için en büyük engel yatağından taşmış deli gibi akan bir akarsuyun bulunması ve burayı 2. Başınızda bulunacak olan Binbaşı Mehmet Emin bu .sınırı arasında kalan dağların üzerine indirilecek. Bu bölgelerin rakımı alçak olduğundan yağmur diğer yerlerde kar yağışı devam ediyordu. içinde boydan boya 20 kilometrelik derin bir vadi bulunan "U" şeklindeki Ha-kurk kampının açık ağzından kama gibi girip. ölüm kıyısından defalarca geçmiş olmak. Sekiz gün aralıksız gece ve gündüz yağışlar devam etti. kaçmaya kalkışanları doğuda Đran. Bu engel olmasa. "Harekat planının tam ve zamanında yürüyebilmesinin. insan aklının alamayacağı ihtişamla yerine getirdiklerinden bu görevden en küçük bir endişe duymadığımı" söyledim. Bir gece karanlık süresinde kendi imkanlarıyla iki akarsuyu aşıp 46 kilometre yürüyecek ve Hakurk'un girişini kontrol altına alıp havadan gelecek komando taburlarını burada kabul edecek olan 200 askerden oluşan Tugay Özel Görev Kuvveti ile görüştüm. Gasto-Ari bölgesinde de Jandarma Özel Harekat Grubu aynı gece pusu mevzilerini işgal edecekti. Herkes de buna alışıktı. Ejder-Kış planının pratik amacı şuydu: 288 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok Üç tarafı dağlarla çevrili ve açık ağzı güney Irak'a dönük. askerleri sabırsız yapar. Gerçi bu güne kadar Hakkari'deki kuvvetler muhtelif çapta birliklerle 18 ay zarfında 20 kez Kuzey Irak'a girip çıkmışlardı. Bir ara Şemdinli'de bulunan taburların yanına gittim ve Derecik'e döndüm. Daha batıdaki sınır hatlından Irak topraklarına girildiğinde. Baskın ilkesi olarak biz aynı gece yaklaşır ve sınırı geçeriz. Muharebelerin askerlere kazandırdığı ilk ve en kıymetli yetenek. Sanki gökyüzü delinmişti. bütün bölgelerde hava koşullan kötü olduğundan Çelik-1'in uygulanmasının ikinci bir emre kadar ertelendiğini bildiren bir mesaj aldık. Đrtibatları telsiz ve Semaçla (bir nevi faks) Tugay üzerinden sağlayabiliyorduk. Bir ordu önce doğayı yenmelidir" sözü. Türkiye-Irak normal sınır çizgisinden birden bire Irak topraklarına dil ucu gibi 30 kilometre giren bir yerdi. onları diğer insanlardan daha çok dayanıldı hale getirmesidir. Bu bölgede de bir piyade taburunun timleri mevzilerde bekleyecekti. Derecik hizasına gelebilmek için Irak içinde 30-35 kilometre güneye doğru ilerlemek gerekiyordu. "Sizi buradan bırakacağım ve bir dalgıç gibi 46 kilometre suyun altından gidip sonra aniden yüzeye çıkarak Hakurk'un ileri karakolu gibi. gözünü budaktan esirgemeyen çocuklarsınız. "U" nun dip. Aklen. Derecik karakolunda PTT hattı yoktu. "Đlk hasım doğadır. Gece subaylarla. 1995 Dönemi 289 Bulunduğumuz Şemdinli'nin Derecik bölgesi.000 askerle geçmekti. Türkiye ile Hakurk arasında. Bir an önce koşunun başlaması için sabırsızlanılır. ruhen ve bedenen kazanılan güç ile. böylece Hakurk'un girişi ile Đran arasında kalan 20 kilometrelik dağlık alan da geçitlerden kapatılacaktı. havadan gelecek taburları da koşullar uygun olduğu bir tarihte harekata katılabilirdik. savaş sanatının bu gezegende değeri hiçbir zaman değişmeyecek altından kılıcı gibi başımızın üzerinde asılı duruyordu. Hepiniz deli fişek. 24 saat sonra Çelik-1 (genel operasyonun) başlaması gerekiyordu. yarış atlarının koşu başlangıç çizgisinde durmasına benzer.

" *** "Hayda aman da hayda aman Kerimoğlu 'nun sandalı da sandah Vurulmuş da kanıyor Kerimoğlu 'nun Her yanı da her yanı. nasıl yapacağımız onların aklının alabileceği şeyler değildi. Derecik'e yağmur ve kar şeklindeki yağışlar. nem ve rutubetten korudu. Aralarında dolaşırken zaman zaman da benin dinlediğim türküler: "Oy miralay miralay askerin alay alay Al kızları askere askerlik olsun kolay Ben başıma koyamam bir alayın fesini Đşittikçe duramam nazlı yarin sesini. Bir hafta boyunca herkes silah ve mühimmatına bakım yaparak onları ıslaklık. Size yakışan budur. Bildiğim pek çok doğru var Gittiğim tek bir yolum var Şu yürekte kaç yangın var . ocaklarına incir ağacı dikin. Her zaman ceplerinde taşıdıkları not def290 Unutulanlar Dişinda Yen! BĐR Şey Yok terlerine duygu ve düşüncelerini yazdılar. Hakurk'a yoğun kar olarak ve tipi şeklinde düştü. Ne yapacağımızı tahmin ederlerdi de. Şemdinli'deki küçük bir kışlaya da 3000 komando bir haftaya yakın süredir. *** "Aman dayleryol verin a tçyler Ben sılama varayım 1995 Dönemi 291 ff Sılam yeşil yaprak açmış Ben nasıl dayanayım. gönlüm eğlensin Yarın hakkin divanında doğru söylensin." *** "Allı turnam bizim ele varırsan Şeker söyle kaymak söyle bal söyle Ah gülüm kırıldı kolum yar tutmuyor elim Turnalar hey Eğer bizden sual eden olursa Selam götür sevgilimin diyarına Üzülmesin ağlamasın belki gelirim yarına. Hepinizi kucaklıyorum" dedim. Türkiye'nin en güneydeki bu köşesinde bir karakol civarında 2000 komando. Subay ve astsubaylar Ejder Planında kendilerine düşen görevleri daha iyi nasıl yerine getirebileceklerini kendi aralarında görüştüler." *** "Kalenin dibinde bir taş alaydım Gelene gidene yoldaş olaydım Bacısı güzele kardeş olaydım Kalk gidelim meyhana hana hana Baba. Askerler. Vazgeçtim başka taraflardan. Ustam nasıl kondurdun kaş başına binayı Zindan ettin başıma ha bu yalan dünyayı Ben başıma koyamam bu kavukları Pencereden bakıyor peygamber tavukları.işlerin ustasıdır. Derecik Karakolu binasını da kullanan Piyade Taburunun ses yayın cihazları belli aralıklarla marşlar çaldı. çelik çomak oynamaya mı gelmişlerdi? Çoktan sağır sultanın bile haberi olmuştu. Hayda ülen de hayda ülen Şu dağlarda geyik kalmadı Oyna ülen kör arabım sen oyna Senden başka yiğit kalmadı. piyade taburunun askerlerinin yanlarında bulunan müzik aletlerinden istifade ederek gruplar halinde türküler söylediler. Gidin. Derecik'te devamlı kaldıklarından. Sen her gece rüyamda gelip bana ağlıyorsun Kimbihr kimden beni sorup haber alıyorsun Hava nasıl oralarda üşüyor musun Kar yağıyor saçlarıma biliyor musun." *** "Senden ayrı geçen günler Ha bu gün ha yarın biter Omzumda bunca yük var Biri iner biri biner. hepsinin paçavrasını çıkarıp.

Đstihkam Bölüğü başlarında bölük komutanı olmak üzere bütün subay. 18 Mart sabahı akarsuyun köprüyü parçaladığı haberini verdiler. "19-20 Mart 1995'te havanın kararmasıyla birlikte Ejder'i uygulayacağımızı" belirten mesajı ilgili karargahlara çektirdim. Hakkari'den tahrip olan malzemelerin yerine yenileri yüklendi ve geldi. Bu böyle devam edemezdi. Helikopterler daha sonra Derecik'teki 700 komandoyu Dalya Tepe ile Đran sının arasındaki araziye indirdi. Köprüden geçip bütün gece karadan hareketle Hakurk'un batı kanadını meydana getiren dağ silsilesine tırmanmaya devam eden 3ncü Dağ Komando ve Jandarma Komando Taburlarından 3ncü Tabur saat 09:30 \la ilerleme istikametinde Hakurk'un ağzını kontrol eden başka bir PKK grubu ile çarpışmaya girdi ve iki saat süren bir çatışmadan sonra PKK grubunun büyük kısmını yok etti. Akarsuyun hızı dağlardan gelen sellerden farksızdı. 18 Mart gecesi. bizim kurduğumuz hava hatları ve yanımızda getirdiğimiz lastik botları kullanarak Barazgir suyunu geçip Hakurk'un içine girmeye başladı.Biri söner biri yanar. Tugay Özel Görev Kuvveti 20 Mart saat 05:30'da Hakurk'un girişini tutan PKK unsurlarını dağıtarak Dalya Tepeyi kontrol altına aldı vı. Dalya tepenin oldukça güneyinde bulunan Talabani'ye ait köylerde kontrol yaparken 2nci tabur bölük komutanlarından Yüzbaşı Đl> rahim. Köprü yeniden kuruldu. Çevresindeki rakımı 3000 metrenin . Peki. Aynı gece Derecik Piyade Tabımı da Balkaya Dağlan batısından Me-zi Karyaderi kampının güneyine yaklaşacak şekilde Hakurk'tan 90 derece farklı bir istikametten Kuzey Irak'a girdi. Bize en yakın olanlar da Çukurca bölgesinden normal karadan sınırı geçecekti. Sen her gece rüyamda gelip bana ağhyorsun Bense bir türkü tutturmuş Gece gündüz söyleyip duruyorum. Fiber botlar yan yana getirilerek kurulan alüminyum köprünün değil kurulması.Şemdinli'de bulunan 2000 dağ komandosunun Dalya Tepeye taşınması saat 14:00'da bitti. evlerin yakınlarında bulunan hayvan gübrelerinin altından çıkarılan çuvallara doldurulmuş patlayıcıların katırlara yüklenmesi sırasında yaralandı. 1995 Dönemi 293 Havanın kararmasından kısa bir süre sonra bir grup PKK'lı Baraz-gir suyunun üstünde kurulu olan. 21 Mart'ta havanın aydınlarım asıyla birlikte. Yani zaman ve saat koordinesi artık anlamsızdı. avucumuzun içinden daha iyi bildiğimiz o küçücük Çukurca'nın içindeki kışla ve civarındaki iki tugay kadar kuvvetin durumu neydi? 19 Mart hava kararırken önce Tugay Özel Görev Kuvveti. Đngiliz üretimi malzemelerden yapılı. " 292 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Bölük Komutanı Yüzbaşı Yıldırnn'a Hacıbey Çayı üzerinde köprüyü kurması emrini verdim. Hava nasıl oralarda üşüyor musun Kar yağıyor saçlarıma biliyor musun. kampın içinde girmeyi sağlayan çelik köprüden bizim olduğumuz tarafa geçmeye çalışarak dışarı kaçmaya kalkıştı. Kampın içinden kuzeye 'U'nun kapalı ağzına doğnı ilerlerken. Aramızdaki mesafe de 140 kilometreydi. Dağ ve Komando Tugayı Çelik-1 Harekatına katılacak altı tugaydan en uzaktaki birlikti. gerekçelerini belirterek. onlarca derenin de mutlaka tedbir alınarak geçilmesi gerekiyordu. botları yan yana tutmak bile çok zor görünüyordu. PKK'nın yaptığı asma köprüler. Döndük. astsubay ve askerleriyle olağanüstü bir gayret. 10 gündür buraya kimse gelip gidememişti. daha sonra da plandaki sıralarına uygun olarak Hakurk'a yaklaşacak komando taburları Đrak topraklarına girmeye başladılar. Çelik-1 Harekatına katılan diğer birlikler de 20 Mart 1995 günü Çukurca doğusu ve Şırnak'lan Kuzey Irak'a girmeye başladılar. üç dağ ve komando taburu. Btı kesimde bulunan Đnci Dağ ve Komando Taburu köprüyü geçmelerine fırsat vermedi. Đstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Güngör'le birlikte köprünün kurulma çalışmalarını izledim. Biz gene dağılım olarak geniş alanlardaydık. insanların havsalalarının alamayacağı fikir ve teknikler yaratarak hava kararmadan önce köprüyü inşa ettiler. çelik köprü.

Dağ ve Komando Taburu ile jandarma komando taburları kampın batısındaki dağlara tırmanmaya devam ettiler. görenlerin gözlerinin gördüğünü beyinlerinin kabul edemeyeceği insan üstü akıl almaz bir tempoyla kuzeye doğru ilerleyişlerini sürdürdüler. Arkama döndüğümde . Vadinin içerisinde Irak-Đran savaşından kalma tahrip edilmiş askeri araçlar ve 294 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok konaklama tesisleri vardı. 20 kilometrelik ana vadiye yanlardan bağlanan yüzlerce derin çukurlarla. Kampın ağzındaki Dalya Tepe'den başlamak üzere Đran sınırına kadar 25 kilometreye kadar olan hat ve arazi klasik birlikler tarafından hazırlanmış personel ve silah mevzileriyle kaplıydı. yürüyüş kolunda ve karların üzerinde. Hakurk'un içindeki 9'lu. PKK'nın kazanı. Ejder-kış Karekatı 37 gün sürdü. Çok ayrıntılı olarak tuttuğu kalın bir günlüğü vardı. Van Devlet Hastanesinin kadrolu doktoruydu. Đnci Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Vahap bu uçağın üzerindeki ay yıldızları sildi. Biz Kuzey Irak'a geçmeden dört gün önce 200 kişilik PKK grubu buradan batı istikametinde ayrılmıştı. Tabur Türk Đran sınırını meydana getiren Drav Dağındaki iki metreye varan karların üzerinden. En büyüğü olup da kaça kaça kuzeye doğru gidip çaresiz kalınca kendini Đran tarafındaki karlı dağlara atan 62 kişilik PKK grubu Đran'daki Zagros kampına giderken. çamaşırhaneler. Temmuz 1993'den beri iş yerine gelmemektedir. 1. 268 tane depo. tek tek bulup tahrip etmek mümkün değildi. dershaneler. Sayıları o kadar çoktu ki. Ölen PKK'lılardan biri doktordu. Komandolar PKK kamplarında PKK erzaklarını pişirip sıcak yemek ihtiyaçlarını karşıladılar." (Đşte bu kadar basitti. 3. yatakhaneler. çanağı. Kampın girişindeki çelik köprüden sonra Türk sınırına en yakın yer olan Durcan vadisine kadar uzanan 20 kilometre mesafede iki beton köprü daha vardı. Taburlar vadi tabanı ve hemen iki yanlarından. Kampın vadilerinden akan derelerden birinin kenarında montumu ve fanilamı çıkanp. Hastaneler. Durcan vadisinin üstünde kayalık ve karların arasında bir Türk savaş uçağının enkazı bulundu. coğrafi özelliklerinin sertliği. havluyu ıslatır? k vücudumun üst kısmını siliyor-dum. bulgur ve akla gelebilecek her türlü erzak da bulunmuştu. "adı. yağ. Derecik'ten batıya. Bu süre içerisinde zaman zaman olmak üzere 14 gün kar ve karla karışık yağının" yağdı. Dağ ve Komando Taburu da indirildiği yerden Đran sınırına doğru yaklaşmasını sürdürdü. mahkemeler.üzerinde dağlarla kaplı olan Hakurk'un ortasında kuzey-güney istikametinde 20 km akarak çelik köprüde Barazgir suyuna bağlanan akarsu ve vadi. ve 4. pirinç. Aynı savaşta. Kamptakilerin genel bir harekattan haberleri vardı ama Hakurk'a kış koşullarında gelineceğini hiç düşünmemişlerdi. tamamen kar altındaki bölgede havadan ve karadan siyah bir çizgi görünümündeydi. kara şahinlerden önlerine atlayan komando timleri ile kobralara yakalandılar. burada dört Đran tugayı ile u Irak tümeni çarpışmıştı. Bu istikamette bir şey olmadığı anlaşılınca taburu bulunduğu yerlerden cımbızla çeker gibi helikopterlerle alıp Mezi istikametinde ilerleyen piyade taburunun bölgesini takviyeye verdik. Onlarca ton un. Ayrılan 200 kişilik grup da bu nedenle batıdaki kampları desteklemeye gitmişti. Hakkari'yi Irak ve Đran'dan kuşatmış olan tüm PKK kamplarını içine alır da artardı bile. . ll'li ve 24'lü PKK unsurları bulundu.) 1995 Dönemi 295 37 gün herkes kumanya yedi. Tugay vasıtasıyla Van'a bir telgraf çektirip. En kötüsü bu bölgede karşımıza araziye gömülü binlerce mayın çıkü. sığınak ve yer altı gömüsü bulundu. Hakurk. Van Devlet Hastanesi Baştabipliğinden cevap geldi: "Doktorumuz falanca. Hakurk'ta yok yoktu. 2. Kumanya ne kadar besleyici olursa olsun hiç değilse haftada birkaç kere sıcak yemek yemek bedenin doğal ihtiyacıdır. 5. kapladığı alan. çömleği boklu. soyadı şu olan doktorunuz halen nerede" diye sordurttum. araçlar ve katırlar için bile kapalı garaj ve ahırlarla. Mezi kampı istikametinde ilerleyen Piyade Taburu kontrol ettiği arazide aramalarına devam etti. Fakat tabur bölgeye yayılmaya kalkınca kendisini konvansiyonel bir savaşta savunma mevzileri etrafına çepeçevre döşenmiş mayın tarlalarıyla kuşatılmış buldu. 5nci Dağ ve Komando Taburu da bu alana bir iz takip ederek girdi.

sonra kem küm ettiler ve: . silah ve mermi yağlan. modelleri.Komutanım televizyon kanallarından bazıları haberlerde sizden bahsediyor. kibar konuşacağız diye. bölge296 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok nin lojistik sorumlusunun büyük kaim bir defterde kendi el yazısı ile tuttuğu envanterdi. Đstanbul'dan örgüte katılmıştı. Hakurk'tan Derecik Karakoluna döndüğüm bir gün harekat merkezi diye kullandığımız bir odadaki subaylar: . PKK'nın Yunanistan ve Hollan-da'daki kamplarının içlerini de krokiler halinde çizdi. Baktım.Ne var? Önce cevap vermediler. dokunma ve bütün bunları sürekli yapınca bitler de muharebenin bir parçası olarak yerlerini alıyordu. . bürolar. çeşitli şeyleri tutma. mahalleler.MiT'in ilgilisi durumun nasıl geliştiğini oradakilere anlattı. Her şeyi satan kim olduğu belirsiz tüccarlar. Harekat süresindeki 37 günün baştan 26'sında bizim bölgeye bir tek canlı kul gelmedi. Bu militan sıradan biri değildi. içtenlikle anlattı. hüra yapılarına. bite böcek diyorsunuz. Baraz-gir çayının üstündeki çelik köprüden başlayıp üç köprüyü de kullanarak 20 kilometrelik vadiyi araçlı olarak boydan boya geçip Hakurk'a mal taşıyorlardı. depolandığı tarihleri.emir astsubayıyla yanındaki bir subayın başlarını eğmiş bütün dikkatleriyle benim fanilama baktıklarını gördüm. 268 depodan çıkarılan ağır silah ve hafif silahların hepsini.Konu neymiş? . PKK'nın Yunanistan ve Balkanlardan başlayarak. Özetle şu deniliyordu: "Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Osman Pamukoğlu Paşa. Đstanbul ve yurt dışında dönen bütün dolapları en açık şekliyle. Toprak.Komutanım bunlar kovulmayla gitmez. Hakurk'un içinde birbirinden ayrı dokuz kamp yeri vardı. varın siz askerleri düşünün. dernek. . . O salonda bulunanlardan biri yaptı bunu. isimler. Đstanbul içinde PKK'nın diğer örgütlerle olan çalışmalarına. cinslerini. Đstihbarat teşkilatının işlevinde bir noksanlık görülmüyor da akabinde ne oldu? Đki aya yakın zaman geçtikten sonra bunu kim ortaya çıkarıyor? Ve tam harekatın ortasında.Sizin PKK'nın 5. dediler. Ele geçirilen yüzlerce dokümandan biri de Hakurk'a depolanan bütün malların yerlerini. bazılarının da alım fiyatlannı gösteren. akla gelebilecek her şeyi biliyordu. . En son 13 gün önce Derecik Karakolunda hem banyo hem de tuvalet olarak kullanılan bir yerde duş almışüm. Hakurk genel bölge adıydı. Mevcut tesisler ve özellikle mağaraları çökerttik. Tugay komutanını bile bitler sardığına göre. kamp. Kongresinin ne zaman ve nerede yapıldığım söylemedikleri için MiT'in ilgilisine kızdığınızı anlatıyorlar. depolardan çıkan malzemelere temas. PKK'nın metropol timi bomba uzmanı bir militan yakalandı.Varsa kovun.Oğlum. Biz . Kampa girme için kullanılan çelik köprü ile kuzeydeki iki beton köprüyü tahrip edip işe yaramaz hale getirdik. renkleri dahil. Bir saati geçmedi ara haberlerde üç TV kanalı. araç plakaları. "neden zamanında bize haber vermediniz. tam hakimdi. Bunlar bitti. Biraz düşündüm. 14 sayfalık ifadesi bütün makamlara hemen gönderildi ve kendisi de Đstanbul'daki çalışmalara faydalı olması için Đstanbul Đl Jandarma Alay Komutanlığı! a sevk edildi. apartman ve telefon numaralan. Yakalanmadan bir gece önce kayalıkların arasında bir yarıkta saklanmış haldeyken askerlerinizden biri sırtıma basıp geçti diye ilginç bir şey söyledi. şehirler. Geri kalanlar ile tonlarca erzakı bulundukları yerde tahrip ettik. gene aynı şeyleri heyecanlı bir ses tonu ile verdiler.Komutanım böcek var. Ne var bunda? . şahıslar dahil. miktarlarını. bütün Avrupa ülkelerindeki bütün faaliyetlerini. Bu dokümana şöyle hızla göz gezdiren mücadelenin bu boyutundan habersiz asker veya sivil bir kişinin dudakları birkaç dakikada uçuklardı. tonlarca mühimmatın ancak bir bölümünü Derecik bölgesine taşıdık. Hakurk'ta 'Azem' kod adlı. ter. .

Derecik Piyade Taburu ve sonradan aynı bölgeye gönderilen 5.) Ele geçen 166 tip ve çeşitteki malzemenin genel dökümü: 1. her 100 mayından biri sadece bir kişiyi öldürse bu.gider. PKK'da yıllarca bulunmuş ve teslim olmuş eski militanlardan biri.. Çok büyük enerji sarf ettikleri ve uyku diye bir şey olmadığından herkesin çok kilo kaybettiği ayan beyan ortadaydı. M-16. çadırı ve içindeki arka çantasını yok etti. askerleri gibi adamlardan 400-500 kişi olabilse. Fakat köprüye geliş ve önümden geçişlerindeki hal ve tavırları sanki harekata yeni başlıyormuşuz gibiydi. Harekat boyunca 134 PKK'h ölü ele geçirildi. Nerede. binlerce insanın ölmesi demekti.. bir generalin meslek yaşamında bunun ötesinde duyabileceği başka hiçbir haz ve gurur olamazdı. MG-3) 40 adet 4. Hakurk'ta bulunan her 10 silahtan biri." Bir grup subayla görüşürken: "Size yalın ve net bir soru soracağım. Hiç kimse bana böyle bir şey var mı. dihritiof. Uçaksavar/tanksavar 16 adet 5. Harekatın ilk günü Hakurk'a yaklaşırken iki şehit vermiştik. yanlış mı diye ne sordu. 298 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Ejder-Kış bitmişti. Ceketleri parçalandığından hemen hemen hepsi haki fanilahydı. El bombası 2446 adet 8. siminof. Hacıbey Çayı'nı Irak tarafından gören sırtların üzerinde öyle bir duruş ve tavırla göründüler ki. 3. kanas. Piyade Tüfeği 229 adet (kaleşnikof.C. yok mu. Çok fazla düşünmeden cevap verdiler: "En fazla 2500-3000 olabilir komutanım. G-3 ve 417 yedek şarjör) 3. onların bulundukları yeri cehenneme çevirir. her 1. Hakurk'da da 5000 PKK militanı saklanmış olsa. G-l. hedefi bilinçli olarak seçen bir roket. ve 4. Havan mühimmatı 3475 adet . "Köprünün Irak tarafındaki ayağında durarak tugayın bütün askerlerinin geçişlerini tek tek izledim. Roket mühimmatı 1731 adet 10. Havan 15 adet 7. Yeralü deposu 268 adet 2. yakın mesafeden. 37 gün sonra. Bütün kampları biliyorsunuz ve büyük bir tecrübeye sahipsiniz. işlerini bitirirdik' dedi ve çok öfkelendi". her şey çok daha farklı olurdu. Hepimiz şok olduk.000 mermiden biri. doğru mu. Sonradan binbaşı olduğunu öğrendiğimiz subay kayalıklardan uçar gibi üzerimize geldi. Roketatar (RPG 7-9-11-18) 53 adet 6. Hafif silah mühimmatı 430. Makineli-otomatik tüfek (BKC. 8-10 askerden birinde dalların ucuna taktıklara Türk Bayrağı vardı. ne zaman söylendiği yoktu. Dağ ve Komando Taburlarının öncüleri. 20 Mart sabahı Hakurk'un girişindeki Dalya Tepede bulunan PKK ileri karakoluna Tugay Özel Görev Kuvvetinin saldırısını hayranlık ve heyecan dolu ruh haliyle şöyle anlattı: "Sabahın alaca karanlığında vadideki sislerin arasından çıkan kara kara insanlar bulunduğumuz tepelere öyle bir çıktılar ki. Arabiki. harekata katılan bütün taburlar fasılalarla motorlu olarak Derecik bölgesinden ayrıldılar. ne de aradı.501 adet 9. Dağ 1995 DÖNEMĐ 297 ve Komando Taburu da Mezi kampı altı hizalarında çatışmaya girip bu bölgedeki 25-30 kişilik bir PKK grubunu yok ettiler. (Bir mayın bile birkaç kişiyi öldürmeye veya yaralamaya yeter. bulundukları mevkilerden yaya olarak Irak arazisini geçip." 16 Nisan gecesi tabur komutanlarına. Hacıbey Çayı üzerinde kurduğumuz köprüyü kullanarak Türk topraklarına dönün emrini verdim. Bu bölgede bir gece küçük dağ çadırının alunda sağanak yağmurdan korunma-" ya çalışan Piyade Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Ali kısa bir süre orada değilken. bu kuvvetle 30 günlük sürede kaç PKK'lıyı bulup çıkarabilirsiniz?" diye sordum.000 asker ve bir ay süre versem. 2. 18 Nisan 1995 günü sabahtan itibaren. sanki suratımıza şiddetli bir kamçı yemiştik. Eğer PKK'da şu gördıV ğümüz T. Size 30. 17 Nisan günü saat 15:30'dan itibaren 1. mavzer.

yüzlerce sürprizle karşılaşınca kararları bizzat kendisi verir. komutanım. 'Komutanım. fakat çatışmalar sırasında onlarca. Varsa yoksa PKK'dır onun işi. Resimlerden birinde bir grup askerin arasındaki. O resmi harekatın diğer 4-5 resmiyle destekleyin de. ne de umursar. Karargaha da: "Böyle dev bir harekatla ilgili ölü bir PKK'Iı resmi çok komik olur. Hakurk dönüşünden birkaç gün sonra. Manevra ve ateş desteğini şahsen düzenler. ne bitti bunu zaman gösterecek. düzenleyin ve idari işlerin getirdiği yığılmaları yok edin. Đdari hazırlıkları ağırlığı tugayda ve kışlalarda olan bu harekatın mecburen getirdiği bazı tertiplenmelerden hemen çıkıp eski düzenimize geçmemiz gerekiyordu. Çukurca doğvısunda devam ediyordu. Devamlı. Henüz Çukurca batısındaki Me-zi ve Karyaderi kampına harekat başlamamıştı. "ben size ne öğrettim? Günlük konuşmalarınızı bile 'muharebe konuşması' gibi kısa ve öz yapacaksınız. Cumhurbaşkanı'na götürüp gösterecekmiş. şaşırtacak kadar inisiyatif verir. Bir emriniz var mı? . Osman Paşam herkese. Bir daha olur olmaz şeyler için buradakilere telefon edip onları meşgul etme. Ve bütün bunları. kim telefon ettiyse söyle ona. Ben de kendilerine. . Banş koşullarının bol ve sonsuz zamanında uzun lakırdılara alışanlar.Komutanım Genelkurmay'dan telefon ettiler. Đran kamplarında ne olup bitiyor ona bakmalıyız.Sizi kim aradıysa onu telefona alın. askerler.Genelkurmay Başkanı Đsmail Hakkı Karadayı Paşa istemiş. 24 saat PKK ile yatar PKK ile kalkar. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanı. Onları merak etseniz anlarım da. Telsiz 13 adet 14.022 kg Hakurk/ Ejder-Kış Harekatına kaülan Hakkari birlikleri kışla ve üslerine döndüklerinde. Bizden 15 gün sonra da 2 Mayıs'ta Çukurca altı ve diğer bölgelerdeki Çelik-1 sona erdi. kışla. . hiç değilse bir şeye benzesin" emrini verdim. Osman Paşa askerin başından bir saat bile ayrılmaz. Resmi.Ölmüş bir adamın resmini ne yapacaklar? Anlamsız şeylerle uğraşmasınlar. halk ve PKK'lılar hepsi bilir' dedim. bakmasanız ne olur? Peki anladım" dedim.11. Çelik-1 'in Çukurca bölgesindeki operasyonu. Birlik komutanlarını topladım. Kendisine. Her duruma hazır olmalıyız" emrini verdim. PKK'nın Hakurk'ta ölü ele geçirdiğimiz doktorunun resmini istediler.Komutanım o konuşma devede tüy bile değil. Harekat Şube Müdürü Ferhan: 1995 Dönemi 299 . bir şahsın resmine baksanız ne olur. 'güneş gözlüklü olan kim' diye bana sordu. Doğruydu. Patlayıcı 225 kilogram 13. Mayıs'm ortalarına geliyoruz. Basında Hakurk Harekatı: 300 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok . Hatta duruma göre askerin moralini artırmak için bizzat çatışmaya girer.Var. Başka türlü de olmuyor. Kulaklarını çekerim. . Đki gün sonra aynı kurmay subay aradı ve: "Komutanım resimleri sayın Genelkurmay Başjkanı'na arz ettim. O kamplardan Irak'a gruplar da gelebilir. Gece görüş cihazı 8 adet 15.190 parça 16. Ev bark tanımaz. Teçhizat 445. Mayın 2336 adet 12. "Kışlaları. 'Allah Allah Osman Paşa'nın orada ne işi var' dedi. Telefonla arayan kurmay subayla konuştum. 'Osman Paşa kendini bu işe çok vermiş' dedi" diye sözlerini bitirdi. karakolları hızla tertipleyin. Bugüne kadar şehirlerde onu gören olmamıştır. Erzak 86. Kuzey Irak'ta ne oldu. "Hakurk'ta neler oldu bitti şeytan bile akıl sır erdiremez. . günü gelince bu kötü alışkanlıklarının acısını çekip bedelini ödenmiyor mu? Sen niye bunu unutup uzun uzun konuşuyorsun?" dedim. En kısa zamanda yazlık konuşlanmaya geçmeliyiz. üs ve karakollarda kalır. PKK dışında da hiçbir konuya ne kıymet verir. Ben de o Osman Paşa komutanım deyince. Ben onun geçen seneki kur-maylarındanım.

iyi planlanmış ve baskın niteliğindeydi. PKK'nın en büyük kampı Hakurk'ta hakimiyeti tamamen sağlayan mehmetçik. Irak içlerine ve dağlardaki mağaralara kaçış yollan tutuldu. diğer bölgelerde aramalarını sürdürüyor. Çelik-1 Harekatının en güç şartlarda sürdürüldüğü bölge ise kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Hakurk bölgesi. halk tarafından büyük taktirle karşılanmıştı. Mezi ve Şivi kamplarında aramalar sürüyor. Panik halindeki yüzlerce terörist kaçış yolları tutulduğu için Hakurk ve Metinan bölgelerinde kıstırıldı. Sağ yakalanan PKK'lılar komandolarımızın gelişi için 'ruhumuz bile duymadı' dediler." 28 Mart 1995 Sabah: "Çifte kıskaç: The Nevvyork Times gazetesi. Kuzey Irak'taki Hakurk kampını darmadağın ederek PKK'ya büyük darbe indiren Dağ ve Komando Tugayının komutanı Tuğgeneral Osman Pamukoğlu'nun." 29 Mart 1995 Sabah: "Ordu Hakurk'a girdi: Askeri yetkililer. Hakurk kampına komandoların baskın düzenlediği belirtildi.24 Mart 1995 Milliyet: "Hakurk Çemberde: Şemdinli'nin Derecik köyünden sınır ötesine giren yaklaşık 10 bin dağ komandosııyla piyade birlikleri PKK'nın en büyük kampı Hakurk'a doğru ilerliyorlar. Hakurk bölgesine yapılan Ejder harekatında komandolarımız 134 teröristi ölü 4'ünü de sağ olarak ele geçirdiler. harekat bölgesinin en doğusunda Iran sınırı ile bitişik olan en yüksek dağlarla çevrili Hakurk'a giren mehmetçiğin." 26 Mart 1995 Sabah: "Hakurk kampı: Türkiye-Đran-Irak sınırlarının kesiştiği vahşi coğrafyadadır. Ancak yöreyi gördüğümüz için belirtmeliyiz ki gene de PKK'hlarla sıcak temas çok zor." "10 bin komando Hakurk'a yürüyor: En büyük PKK kampı düşmek üzere. 1995 Dönemi 301 Bu birlikler PKK militanlarını arkadan çevirip kaçış yollarını kesti. Bunu da o tarihteki yazımızda belirtmiştik. Hakurk'un çevresine indirilen paraşütçüler. baskınlara başladılar. Daha önceki harekatta kampta ve dolaylarında bir tek ölü PKK'hya rastlanmamıştı. leş toplamak değil." 24 Mart 1995 Sabah: "Hedef Hakurk kampı: Binlerce komando PKK'nın en büyük kampına yürüyor." 25 Mart 1995 Sabah: "Teslim oluyorlar: PKK'nın Hakurk'taki kampı da kontrol altında. Komando birlikleri yelpaze gibi yayılarak Hakurk u sardılar. Askerlerime leş toplatmam' sözleri. Gazetenin Anka-ra'daki muhabirinin yazdığı haber şöyle: Harekattan üç hafta önce özel yetiştirilmiş Türk komando birlikleri gizlice Kuzey Irak'a sızdı. bir süre önce 'Benim işim teröristleri yok etmek." 3 ve 7 Mayısl995 Meydan: "Đşte Kuzey Irak fatihleri: Hakkari Dağ ve Komando Tugayına bağlı askerlerimiz Kuzey Irak'taki PKK kamplarını yerle bir etti! Silahlı Kuvvetlerimizin Kuzey Irak'taki başarılı operasyonları sürerken Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Hakurk'ta destan yazdı." Ankara'dan gelen bir talimatla Çelik-1 harekatına katılan bütün birliklerin temsili gruplarının iştiraki ile Silopi'de bir tören yapmak üzere Jandarma . Binlerce mağarayla dolu kamp çevresi ağır silahlarla dövülüyor. Pazartesi gününden bu yana sürdürülen Silahlı Kuvvetlerin Irak harekatında en önemli odak noktası Hakurk. Bu kez birliklerimizin bir kısmı havadan Hakurk'un arkasına indirildi. Kuzey Irak harekatının Türk kamuoyunda bilinmeyen perde arkasını yazdı. Hatta bir süre durdurabilir de." 28 Mart 1995 Hürriyet: "PKK deliğinden çıkarılıyor: Hakkari'nin Şemdinli ve Çukurca ilçelerinden girilen Hakurk. Zirvenin hemen aşağısındaki Hakurk kampına ise bir sinek bile yaklaştırmaz. Harekat daha öncekilere göre çok daha etkili. PKK'nın adeta 'kalesi" durumundaki bu yerleşim merkezine tamamen hakim olduğunu kaydettiler. Türkiye ucundaki zirveden bakınca PKK'ının ünlü Hakurk kampı aşağılarda bir kenarıyla görünür. Bu zirvedeki mevzilere yerleşen üç beş kişi Türkiye'den gelebilecek bir alayı oyalayabilir. çifte kıskaca alındı.

Bir şey mi oldu? dedi. Đran'ın sınır köy ve karakolları buraya . sert savaşçılar ahim alamayacağı kadar inanılmaz görevleri yerine getirebilirler. konuşmalar. değil mi? Faydası ne? Kime. Ne demek istediğimi önümüzdeki günlerde hepimiz ve herkes görecek. 28 Mayıs saat 23:50'de Şemdinli'nin Đran sınırındaki Durak Karakolunun emniyet timlerine saldırıldı. aşılmadık dağ yok. bir er yaralandı. . Anladın mı şimdi? -Çokiyi anlıyorum komutanım. Biz Sakarya'dan. başkalarının ihtiyacı olabilir. yüzlerde sevinç ve mutluluklar. Bu aşılmaz dağımş deme. keskin bakışlı. bando mızıka. bölükler halinde eylem bölgelerine dağılmadan önce bulunduğu yerde yok etmezsek. Ne olursa olsun. Dumlupınar'dan sonra bile tören düzenlemedik. 1. astsubay ve 20 kadar askerle. Üç militan öldürüldü. Bir asteğmen. Sanki tören yerinde sadece fizik olarak vardınız.Şimdi git pilotlara söyle. kürsüler. Đt 302 Unutulanlar Dişinda Yenî BtR Şey Yok Yanımda oturan 2. konuşmalar. 23 Mayıs saat 07:30'da Çukurca-Gerdan tepe gözetleme timine ateş açıldı. Aynı gün gene Şemdinli Gelişen köyü yolunda bir sivil araca ateş açıldı. bitmedik yol yok.Komutanım bugün çok hüzünlüsünüz. Yedi asker şehit oldu. Bir vatandaş yaralandı. Bir er şehit oldu. Bu taburu. Siz en kötü zamanda bile espri yaparsınız. iki kara şahine binip Silopi'ye gittim. Tören platformları. 11 Mayıs saat 00:30'da Şemdinli Haripesta tepede jandarma sınır timlerine ateş açıldı. . neye yarıyor bilmiyorum. I "Askerler vücut ve zihin olarak sertleştirilmelidir. sonra da doğuya dönerek Çukurca istikametinden Hakkari arazisine girmeye çalışarak. yemekler. 29 Mayıs saat 18:45'de Çukurca Çayırlı Sınır Karakoluna silahlı saldırı yapıldı. Đki GKK şehit oldu. Ancak. Bize ait bölüm biter bitmez hemen helikopterlerimize atlayıp Silo-pi'den uzaklaştık.Asayiş Komutanlığı program hazırlayıp düzenleme yaptı. iki militan öldürüldü. Sizler Hakkari'ye devam edin. Aynı gün saat 19:20'de Çukurca Köprülü emniyet timlerine ateş açıldı. karşılamalar. Bu gece burada kalıp Sınır Alayındaki subaylarla bazı şeyleri görüşeceğim. 22 Mayıs saat 13:30'da Yüksekova Yılanlı yaylası mevkiinde bir sivil araç mayına çarptı. Mayıs'ın ilk haftası içinde bütün herkes gibi ben de birkaç subay. Yalnız bizim böyle şeylere ne bakacak ne de ayıracak zamanımız var. 24 Mayıs saat 17:20'de Çukurca Uzundere köyüne silahlı saldırıda 1995 DönemĐ 303 bulunuldu. Ben Çukurca'da ineceğim." Mayıs 1995 PKK eylem ve saldırıları: 6 Mayıs saat 02:00'da Çukurca Kıble Tepe mevkiinde jandarma timine ateş açıldı.Mustafa. 25 Mayıs saat 02:45'de Şemdinli Şapatan rölesine silahlı saldırıda bulunuldu. "Bu ne bitmez yolmuş deme. tören lazım mı. uçuşa devam ettiler. Şırnak Hakkari sınırına yaklaşırken kötü hava koşullarından buradan geçemeyeceğimiz anlaşılınca pilotlar önce Irak topraklarına. iki er şehit düştü. 17 Mayıs saat 21:00'da Çukurca Aslankapı yol emniyeti timlerine ateş açıldı. Kafamda 40 şey uçuşurken tören ruhu yaşayamam. Her seviyedeki siyasiler ve askerlerin hepsi gelmişti." 5 Mayıs 1995 gecesi karargahın ilgili subaylarına aşağıdaki emirleri verdim. iki asker yaralandı. karşımızdaki kim? Kargaları kovalamak kartala şeref getirmez! Büyütülecek bir şey yok. iki er yaralandı. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Yarbay Mustafa: . Aynı gün 23:4O'da Çukurca Begzova'daki jandarma timlerine ateş açıldı. Đran'la bizim sınırımızı çizen Şehidan Dağı'nın hemen doğusunda Đran topraklarında bulunan PKK'nın Jerma-Betkar kampında bir tabur kadar militan var. Yüksekova ile Şemdinli'nin Đran ve Irak'la bağlantılı bölgelerinde çok can yanar ve çok kayıp veririz. uğurlamalar.

siyasi birlik. Ben Çukurca Sınır Alay ve Tabur Komutanlarına emir verdim.Bu görüşmeler kaya balığı avlamaya benziyordu. Silahları çok yazar ve konuşurlar da ilham üzerinde pek durmazlar. Sizin de bilginiz olsun ve karargah olarak gerekli yardımları sağlayın. Hakan Tepe ve Pirinçeken Karakollarının tertipleneceği tepeleri Tugayın havan ve dağ toplarıyla destekleyeceğiz. Đran o kamp-takîleri bin defa oradan başka yerlere kovacaktı. "Kuş uçmaz kervan geçmez bir dağın kuytusundan benim nasıl haberim olsun? Siz böyle bir yer biliyorsanız söyleyin. yığmaktı gibi çalışmalar sürerken. Çukurca doğusundaki Pirinçeken ve Hakan Tepe Sınır Karakolları binalarından çıkıp. Dağlıca'da bir piyade taburu. akşam karanlığı ile sabahın alacası arasında işi bitirmiş olacağız. o bölgeyi gözüm tutmuyor. 3ncü Dağ ve Komando Taburu büyük sebep olmazsa en geç Haziran başında o bölgede konuşlanacak. Sürekli oltaya vurduğu için avcınızı onu tutma arzusunun sonu gelmez. Siz ve Tabur Komutanı Ortaklar Karakoluna gidip uygun yeri seçin. 3500 metre yüksekliğinde. Birliklerden bir mimar asteğmen bulun. sağlaması mümkün mü? Hayır. hazırlıktı. Çanakkale'nin anıtlarını Gelibolu yarımadasına değil de. hem de coğrafyanın farklı bir şekilde kullanılması için düşünüyorum. Yüksekova Karacadağ kuzeyinde başka bir piyade taburu tertiplenecek. "peki müşterek harekat yapalım" deseler. Tabur Komutanı Reha'ya emir vereceğim. hiçbir zaman onu tam olarak göremez. Jerma ve Betkar mevkiinde sadece PKK yıllardır emniyette yaşamını sürdürüyordu. Şemdinli'deki 3. Balık oltayı yemle beraber alsa da hemen kusarak çıkarır. Dağın içinde ve üzerinde küçük bir akarsu kenarında. Đnşasına hemen başlayacağız. kuzey güney istikametinde boyu 20 kilometre olan Şehidan Dağı'nın içinde. kültür. Bu mesafelerin arasını dağ bloğu doldurduğu için bir mezra bile yapılmamıştı. bir avuç kadar yerdi. 3. Mutlaka bütün anıtlar önemlidir. onların hatırasına bir anıt yapacağız. vatan gibi öğelerin içinde en önemlisi vatandır. Müşterek sınırdan da sekiz kilometre uzaktaydı. gelenek. Neden mi? Çünkü vatan obuadan. birleşik bir güç halinde hemen arkalarındaki Çilekli ve Dağbaşı tepelerinde sahra düzeninde tertiplenip nıevzi-lenecekler. Şemdinli kuzey doğusundaki piyade taburundan bir bölük Đran sınırındaki Durak Karakolu'na alınacak. Đran tarafında iken. Đlhamın gücü esas silahtır. taslak planı çatıp. Kampın 20 kilometre kuzeyi ve güneyinde hiçbir köy ve mezra olmadığı gibi. hemen onay için üst kademelere göndereceğiz.onlarca kilometre uzaklıkta. Tasarım ve projeyi hazırlayarak gelsin görüşelim. 1995 Dönemi 305 Jerma kampı sınırdan sekiz kilometre doğuda. 304 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 4. Đran kurnazdı. Sonuçta hava kararır. Ben de bölgede keşif yapacağım. Kayanın altını hiç terk etmeyen bu balığı avlamaya çalışan. diğerlerini korumak ve devam ettirmek çok zordur. Ayrıca. Fakat burası benim vatanımdır dedikleri yerde şehit olanlar için yapılan anıtın bambaşka anlamı ve ruhu olacaktır. bizim Durak jandarma sınır karakolu sınırdan 12 kilometre batıda Türkiye tarafındaydı. "iyi bir liderin efsanevi özellikleri olmalıdır. balık kayanın en . Bunu hem daha sonraki operasyonlar için. 2. Dağ ve Komando Taburu bu yıl. Bu mevki Đran'ın da işine geliyordu. isterseniz altından yapıp pırlantalarla donatın. plandı. ülkenin herhangi bir yerinde yapsanız. Milleti millet yapan dil." PKK'nın Jerma-Bektar kampı Türkiye-Đran siyasi hududunun tam zirvesinden geçtiği. aynı etkiyi. 5. Gelibolu ve Đstanbul'da çalışsın. Dağ ve Komando Taburu bulunacak. Bizim anıtımı. Onun için 'vatanımız' diye bu dağlarda gözlerini kırpmadan ölüme giden çocuklar için bu dağların tepesine. aynı doğallığı. Şemdinli ile Derecik arasındaki Ortaklar Jandarma Karakolu bölgesinde üs kuracak. Yani üzerinde sınır bulunan Şehidan Dağı doğu ve batıya tıpkı geniş bir teknenin gövdesi gibi öyle bir yayılmış ve o kadar dikti ki iki taraf da bu bölgeyi yerleşim olarak asırlardır düşünmemişti. Đran ve Irak topraklarının içine at başı gibi girmiş olan Hakkari dağları üstünde olacak. Türk tarafından görüşmelere katılanlar. doğudaki en yakın köy de 12 kilometre ötedeydi. Zafer makinelerden daha çok ruhların bakımına dayanır. Onların hemen arkasında bulunan Uzundere köyü bölgesinde de 5. Dikkatinizi buraya toplayın. Ve bir vefa borcumuz var. bilgileri detaylandırın. beraber bakalım" gibi kör ve sağırlar diyalogu yıllardır devam edip gidiyordu.

dibine karnı doymuş şekilde çekilir. çok zayıf olmakla birlikte. PKK kampı üçgenin güney ve kuzeyindeki kenarlarının birleştiği tepe noktasının içinde kalacaktı. Đki topçu bataryası azami gizlilikle hava kararmadan sınıra yaklaşıp ateş mevkilerine girecek. PKK'nın Şehidan'daki iki gözetleme timini etkisiz hale getirecek olan birlik bu taburdu. Topçunun atışının başladığı 05:00'dan itibaren en geç dört saat sonra. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Kemal'e "yarasa" emrini verdim. Faaliyet alanları ise Yüksekova güneyi ile Şemdinli ilçesinin bütün alanları olacaktı. Çünkü timler bu taburun genel ilerleme mihveri üzerindeydiler. Jerma-Betkar kampına yapılacak "Yarasa Harekatı"nm planı şöyleydi. havanın kararmasıyla birlikte sınırı geçmeleri için hazırlıkları yapmak üzere tabur komutanları serbest bırakıldılar. sınırdan itibaren üçgenin uzun olan kuzey kenarında 34 kilometre. 19 Mayıs günü akşama doğru da tatbik edin emri geldi. Saat 15:30'da Hasan Kundakçı Paşa Şemdinli'ye geldi. Şehidan Dağı'nın zirvesinden doğuya doğru dik açıyla sekiz kilometre uzakta olmasına rağmen. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Yarbay Reha ve 4. saat 09:00'da iş bitirilmiş olarak fakat bu defa kanatlardan yürünen uzun güzergahtan değil. Şehidan'ın zirvesine 8-10 kilometrelik dağ tırmanışı yapılacaktı. fakat avlanma hissi tatmin olmuş şekilde evine döner. Gittim: . Bir ara Kundakçı Paşa'nın çağırdığını söylediler. gece de biraz geri çekilip istirahat eden. Harekata katılacak taburlara gece operasyona hazır olun emri verildi. Đki topçu bataryası akşama doğru plandaki ateş mevzilerini işgal ettiler. yirmilerce can almalarına mani olamazdı. Kamp. genel amacını da tehlikeye sokardı. Avcı da beline kadar ıslanmış. Üçgenin tabam Şehidan Dağı'nda olacak. Taburun önünde hareket edecek ve PKK'lıları susturacak olan timdeki subay. astsubay ve askerlerle konuştum. 3. Taban sabit kalmak üzere üçgenin her kenarında 400 komando bulunacaktı. üç dağ ve komando ta306 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok buru. üçgenin tabanının ortasına. Harekata. Yüksekova'dan Şemdinli'ye geçtim. Bu ayın sonuna kalmadan. Plan kendilerine anlatıldı ve bulundukları yerden sınır hattına olan yürüyüş mesafesi dikkate alınarak. Subaylarla görüştüm. bir bölümü de bulunduğu yerden sınırı geçip eylemlere başlayacaktı. Çekilmeyi tabandaki 400 komando uzak mesafeli silahlarla emniyete alacaktı. güneydeki kenarından da 26 kilometre Şehidan üzerinden yürünecekti. her biri 400 dağ komandosuyla. toplam 1200 asker katılacaktı. Şimdi ise hepsi bir kafesin içindeydiler. Gece karanlıkta patlayacak bir silah veya bunlardan birisinin kaçması planın baskın etkisini ortadan kaldırdığı gibi. Bulundukları çukur alana düşen topçu mermilerinden kurtulmak için hemen civar-larındaki yüksekliklere kaçmaya çalışanlar karşılarında komandoları bulacaklardı. elinde içi boş kovayla. 40-50'li ve 80-100'lû gruplar halinde buralardan eylem ve saldırı mıntıkalarına hareket edecekler. her biri 3-4 militandan oluşan iki gözetleme timinin aynı gece sessizce ortadan kaldırılması şarttı. Muharebeler sırasında. saat 05:00'da obüsler koordinatları tarafımızdan tespit olunmuş olan 9 bina ve 11 çadırı hassas (yerde paralanan) ve ihtiraklı (havada paralanan) mermilerle bir saat şiddeti ve atış hızı hiç düşmeyecek şekilde ateş altına alacaktı. Kendileri Tugay Komutan yardımcısı Albay Akif le birlikte tabur karargahında bu1995 Dönemi 307 lunurken ben de müsaade alıp hazırlıklarını sürdüren 3. Fakat nereye gidecekleri söylenmedi. Bunları parça parça saldırı öncesi ve saldırı sırasında yakalardık ama ne olursa olsun bu gene de. Mayıs başında Jerma-Betkar'da 358 PKK militanı toplu halde 9 sabit bina. eğer şehit düşen ve yaralanan olursa sırtta taşınarak getirilecekti: Şehidan Dağı'nın güneyinde iki ayrı noktadan gündüzleri Türkiye tarafını gözetleyen. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Vahap. 20 Mayıs sabahı Binbaşı Fer-han ve Yüzbaşı Güngör'ü de yanıma alıp Yüksekova ve Şemdinli'de bulunan 1. Bir hafta sonra Mayıs'ın ll'inde önce uygulanmayacak diye bir emir aldık. Dağ ve Komando Taburunun çalışmalarını izledim. "Yarasa" harekat planını onaylanmak üzere üst kademeye gönderdik. 11 çadırda yaşamlarını sürdürüyordu. onlarca. Bir üçgen kurulacaktı.

Komutanım "Đran" diye geniş bir anlamla bakarak. Zaten 3500 metredeki dağda ve bu sağanak altında Tanrıdan ve bizden başka kimse yoktu. Harekat yapılmayacak. . Sizi ancak Hakkari'de misafir edebiliriz.. 358 PKK'lı bile aşağıda kapalı yerdeydi. Pilota söyle bvıradan çıkıp Şehidan Dağı'nın üstüne yükselebilirse meseleyi daha sağlam çözeriz.Osman Paşa. Eğer birlikleri bulundukları yerde dondursam. Ne yapalım kısmet değilmiş. Đran tarafında Şehidan'ın karanlık yamacının orusındaki PKK'nın JermaBetkar kampı karartma yapmak ne söz. . dedi. "Osman Paşa. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı devam ediyor.Peki komutanım dûn akşamki uygulayın emri neydi? Bizim her şeyimiz zamana odaklı. Hasan Kundakçı Paşa Hakkari'ye. planın yürümesi bir tarafa. Tugaya gitti. 19:30'da her taraf simsiyah oldu ve gök delinmiş gibi sağanak bir yağmur başladı ve hiç azalmadan devam etti. bu kadar uzaktan karıştırılmasın. Sadece ben değil bütün subaylar onlarla temas kurmaya çalışıyor. bölük ve tim komutanları çevrimlerine ayrı ayrı girip çağrı . Her şey gündüze sarkacak. Kan ter içindeydi. lüzumsuz risklere girecektik. sen bekle" dediler. Ankara ile görüşüyorum.Komutanım siz bu gece kalacaksanız burada doğru dürüst bir yatma yeri yok. Epey bir süre donup kaldı. Bizim çağrılarımızı bir aldatma diye düşünüyor olabilirler. Harekat yapılmayacak. Saat 21:05'de Kundakçı Paşa Hakkari'den aradı: . Bizim en geç 05:00'da kampı kuşatma altına almamız lazım. Sonucu bildir. ama yarın bunlar çil yavrusu gibi bölgeye dağılınca bizim kısmetimiz ölerek. Đki taburun yabancı arazilerden 30 kilometre kadar dağ yürüyüşü yapması gerekiyor. Harekat Şube Müdürü Binbaşı Ferhan'ı çağırttım. Đnşallah geç kalmazlar. Đnsan psikolojisi muharebe koşullarında öyle bir şey ki. henüz cevap yok. "emredersiniz komutanım" deyip ayrıldı.Telsizle taburlara çağrı yap. "Komutanım aşılacak dağlar. Saat 19:00'dan itibaren de taburlar Türk-Đran sınırının üzerinden geçtiği 3500 rakımlı Şehidan Dağı'na Türkiye tarafından tırmanmaya başladılar. en küçük bir belirsizlik ve olumsuzluk emaresi bile her şeyi alt üst etmeye yeter. ikimizin sınırını çizen bir dağın öte yamacındaki belayı ortadan kaldırmaya yönelik. jeneratörlerle pırıl pırıl aydınlatma altındaydı. O zaman "yapalım" demenin de büyük bir anlamı kalmayacaktı. Tabur. Bunlar sizin sesinizi duymadan geri dönmezler.Osman Paşa konuştuk.Komutanım hiçbiri cevap vermiyor. Anladım komutanım. . 15 dakika sonra Pilot Üsteğmen Vecihi bölgedeki yüksekliklere hakim tecrübesi ile yön tayin ederek. dedim. kat edilecek mesafeler var ve karanlık süresi bizim elimizde değil" diye arz ettim.Toplantı devam ediyor. pratik bir uygulamamız. yağmur ve bulutları delerek Şehidan Dağı'nın kuzeyine tırmandı. Haber gönderdim. "Yapmayalım" şeklinde bir görüş çıkarsa taburları dağlardan indirirdim. Tekrar taburun yanına gittim. hala bir haber yoktu. Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları ayrıca bu konuyu görüşüp harekatın olup olmayacağını bize bildirecekler. Cumhurbaşkanı. Saat 18:00 olmuş. Sonra. Saat 18:30'a doğru hava bulutlanmaya başladı. dedi. toplantı devam ediyor. Tabur ve bölük komutanlarına herhangi bir şey söylemeden hazırlıkları kontrol ettim. sonra hepimizin aklına aynı şey geldi. . Başbakan. dedim. ben dışarı çıktım. . Kundakçı Paşa'nın yanına gittim. uzayan ve geç kalan bu karar için kaybettiğimiz saatleri telafi edemezdik. . yaralanarak açılmış olacak. 308 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok "Aman ha. Karar çıkmadan başlama" dedi. konu kritik. Aradan 20 dakika geçti. Đşte bu tam bizim istediğimiz şeydi. Saat 20:00'da Jandarma Genel Komutanı Aydın Đl ter Paşa beni aradı. . O toplantı bittikten sonra. .Zamanımız gittikçe daralıyor. .Komutanım bir tabur PKK'lı yönünden kısmet değilmiş. geldi. Dönsünler.Ne oldu? Bu kadar zamandır bilgi vermiyorsun. bir türlü gelmeyen. Burada bir kara şahin var değil mi? Hava çok köui ama. Önce teknik sebeplerle mi diye düşündük. Đyi geceler.

" 1995 DÖNEMĐ 309 Hiçbir telsiz cevap vermedi. artık felç durumunda. Katılım da neredeyse sıfırda. dağ kadrosu can çekişiyor.yaptım. 21 Mayıs sabahı Đran'lı silahlı pastarlar Jerma kampına geldiler ve oradaki PKK'lılara "Türkiye ile aramıza sıkıntılar sokacaksınız hemen buradan yok olun" dediler ve onların gözetiminde PKK'lı-lar üç saat içinde kampı terk ettiler. Nasıl bir' yer ben de göreyim" dedi. Genelkurmay Başkanımız Đsmail Hakkı Karadayı Paşa'nın da selamlan var. artık geçmiş ola" cevabını verdim. PKK ile mücadele tarihinin en şık ve an göz kamaştırıcı harekatı olacaktı ve her şeyi dört saatte bitirecektik. Biz siyasilere bu işi yaparız. Doğrusu da buydu. Binbaşı Vahap komutasındaki 400. Aydın Paşa: "Bana şu Jerma-Betkar kampını bir göstersene. Basında Jerma-Betkar harekatı: . 23 Mayıs 1995 günü öğleden önce Jandarma Genel Komutanı Aydın Đlter Paşa Tugaya geldiler. . Aydın Paşa baktı ve hemen bana dönerek: "Bu iş olurmuş Osman Paşa".Komutanım başka bir durum olsa biz böyle bir şeye kalkışır mıyız? Daha önce Alan karakolu timleri ile biz aynı şartlarda PKK'nın bir unsurunu yok etmedik mi? Đran'ın subay ve askerlerinden oluşan bir timle hudut çevresinde çarpışıp onların subaylarından bile ölenler olmasına rağmen Đran sesini çıkarttı mı? Đran "bu kesimlerde bir şeyler olabilir. Çukurca bölgesinde sanki hiçbir şey olmamış gibi eylem ve saldırıların şiddetini artırıyor. Kol ve kanatlarını kırıp. Şu yarasa harekatı. "Osman Paşa'ya söyle. .Komutanım omurganın parçalandığının bütün dünya farkında.Şu geçen iki yılda zaten bellerini kırdınız. Yarbay Reha komutasındaki 400 dağ ve komando askeri bulundukları mevkilerden döndüler. 310 Unutulanlar Dişinda Yenî BtR Şey Yok Kendilerinin geldiği helikopterle Şehidan Dağı'nın yüzlerce fit üzerine çıktık ve sınırdan sekiz kilometre doğuda dağın yamaçları arasındaki kampın yerini gösterdim. Çok kısa bir zaman olduğu için şimdilik vnzey Irak'ı düşünmedim. geri kalan 250 kişi de gene Đran'ın Zagros kampı üzerinden Irak'a Hakurk kampı ve daha batısına geçtiler. kuyruk kısmı ise olabildiğince kuvvetli olmaya çalışıyor. Orada bazı işlerim var.Komutanım sağolun. "Hay Allah. kontrol edemiyorum" demiyor mu? Đran genel pozisyonunu riske ederek. dedi. artık kulakları düştü. . Benim sıkıntım Şemdinli ve Çukurca bölgeleri. Daha Çelik-1 bu bölgede biteli 20 gün oldu. sen sakın ağzını açma. ama hiç değilse Đran kamplarını darbeleyelim istedim. Ama önce ben konuşacağım. ama siyasi sorumluluğu da siz üstlenin dedik ve kararı onların vermesini istedik. "Bana cevap vermenize gerek yok. Ben de yüzümü araziden kendilerine çevirip: "Kusura bakmayın ama komutanım. ama ben bilemiyorum.Osman Paşa önce ben konuşacağım. dişini tırnağına takmış son güçlerini sergiliyorlar. 100 kişi gene o bölgede Şehidan Dağı'nın güneyinde. Osman Paşa seni Hakkari'ye bırakalım" dedi. Fakat. . bir grup PKK'lı için yüzündeki peçeyi çıkarüp atar mı? Hayır! Aydın Paşa: "Ben buradan Van'a geçeceğim. Bu yaz ve sonbaharda da olmayacak. Đnsan görünce anlayabiliyor" dediler. Gözlerinden de öptüğünü söylediler. başı halen darbe almadı. Çalışma odama girer girmez Aydın Paşa: . Sen şimdi içinden bize neler söylüyorsun çok iyi biliyorum. Helikopter Yüksekova Dağ ve Komando Taburunun kışlasına indi ve Aydın Paşa Van istikametinde uçuşa devam ettiler. . Düğün yapılmayacak. Ben çok yakınımızdaki Yüksekova'da ineyim. Siz de ben de biliyoruz ki artıkJermaBetkar'da kimse yok. ama bildiğiniz gibi o da olmadı. köklerine kibrit suyu sıkacaktık. Şu anda mücadeleyi sürdürüyor gibi görünseler de.Komutanım önümüzdeki gün hiç olmayacak. Bu Jerma-Betkar kampına gitmeyelim diyenlerden biri de bendim. önümüzdeki zaman içerisinde gene uygun bir durumda aynı yere gidebilir" dediler.'Yarasalar yuvalarına dönsün. Helikopterde maiyetleri dışında tugayın Đstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Güngör de bulunuyordu. Onu hemen söyleyeyim.

Cum312 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok hurbaşkanı da karşı çıkınca operasyon yapılmıyor. Bunun üzerine konu Demirel'e götürülüyor.10 Haziran 1995 Hürriyet: "18 Mayıs'ta havadan dönen F-16'lar: Şimdi yazacağım olay. 'Böyle bir şey mevzu bahis olmadığı gibi. Ancak. O sırada Türk F-16'ları Đran'a doğru havalanmış durumda. 'bakın biz de Đsrail gibi teröristleri nerede olursa olsun vururuz' mesajının verilmesi amaçlanıyor. 'bazı gazetelerin bu tür haberlere yer vermesinin şaşırtıcı olduğunu' belirtti. Haberi üç ayrı yerden kontrol ettikten sonra yazıyorum. Bu plana göre vurucu timler helikopterlerle PKK kamplarını vuracaklar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütünün faaliyetlerini yakından izlediği. ancak. Genelkurmay Başkanlığı 17 Mayıs günü Başbakan Tansu Çiller'in önüne bir rapor koyuyor. Tam Đsrail usulü bir operasyon. Belli ki. Đran topraklarında 350 kadar teröristin toplanması üzerine. ileri(U bir gün' daha ayrıntılı olarak ortaya çıkacak ilk Đsrail tarzı harekatın gerçek perde arkası böyle. Ama nedense bütün ağızlar kenetlenmişti. Yani Türkiye ilk defa Đsrail tarzı bir operasyon yapma kararı alıyor. Evet. Durumu Dışişleri Bakanlığı ve sonra Cumhurbaşkanı öğreniyor. ortaya atılmasında da bir sebep yoktur ve olmamıştır. F-16'ların havadan geri çevrilmediği kaydedildi. Zaten ben de olayın bu tarafının henüz teyid edilmediğini yazmıştım. 36 saatte tamamlanacak olan bu operasyona Başbakan Çiller onay veriyor. Tahran'ın tepkisine yol açtı. bir emirle uçakları havadan geri çeviriyor." 13 Haziran 1995 Hürriyet: "Operasyon haberine Tahran'dan tepki: Türk Silahlı Kuvvetlerinin. Đran'ın Ankara büyükelçisi dün yaptığı yazılı açıklamada. Dikkat edilirse. Bu harekatla hem kamuoyuna hem de PKK'ya. 'kimsenin ruhu duymayacak' güvencesini veriyor. aynı harekatı Đran ve Suriye toprakları üzerinde yapmaya kalkarsa ne olur?" 1995 Dönemi 311 11 Haziran 1995 Sabah: "Genelkurmay Đran'daki PKK'hları izliyor: Genelkurmay." 4 Temmuz 1995 Hürriyet: "Genelkurmay. F-16'ların havadan geri döndüğünü kabul etmedi. bugün büyük bir ihtimalle hem Genelkurmay hem de Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanacak. Demirci. Nisan sonu ve Mayıs başında Đran sınırına mücavir alanlarda 300-350 PKK'lı teröristin tespit edildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı bu kampın mutlaka vurulması gerektiğini belirterek Başbakandan izin istiyor. hükümete bu teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bir plan sunulduğunu açıkladı. Đran'daki PKK kamplarını imha amacıyla bir helikopter harekatı planlıyor. bu tür haberler dayanaktan yoksun ve kabul edilemez kaynaklarca verilmiştir' dedi. Şimdi o tarihi gecenin tam bir fotoğrafını çıkarmış durumdayım. gerçekten iyi düşünülmemiş ve riskli bir karar. önerilen harekat tam anlamıyla Đsrail tipi bir operasyon. Đran'ı vurma kararı. Đran'ın Urmiye kenti yakınında büyük bir PKK kampı bulunuyor. Otorite boşluğu içindeki Kuzey Irak'ı vurmayı alışkanlık haline getiren Türkiye. Dün bu olayın daha da ayrıntılarına inmeye çalıştım. Đran'ın Türk sınırı yakmlanndaki bir kampta toplanan PKK'hlara yönelik operasyondan son anda vazgeçtiğine dair haberler. Dün Đran Đç Đşleri Bakan yardımcısının Türkiye ile Đran arasında rutin gerçekleştirilen 'Güvenlik Komisyonu' toplantısı için Ankara'ya geldiği belirtildi. dün bir gazetede yer alan. Ama kaynaklarım kesin. ama Çetin ile o sırada Dış Đşleri Müsteşarı karşı çıkıyor. elebaşılarını da alıp gelecekler. aynı zamanda psikolojik bir etki yaratmak isteniyor. 'Đran'a harekat son anda önlendi' konulu haber büyük yankı uyandırdı. Fakat henüz teyit edemediğim bir senaryo var." 11 Haziran 1995 Hürriyet: "Genelkurmay Başkanlığı. Operasyonun amacı sadece kampları vurmak değil." ." 12 Haziran 1995 Hürriyet: "Đran'a harekatı kim önledi: Önceki gün yazdığım. Askeri kanat. Đran'daki PKK kamplarını vurmak üzere Türk F-16 uçaklarının havalandığı ve sonradan geri döndüğü yolundaki iddiaların kesinlikle doğru olmadığını belirtti. Genelkurmay Başkanlığı bir plan olduğunu kabul etti.

Bir er şehit oldu. 11 Haziran Şemdinli Güzelkonak Karakolunun yakın emniyet timlerine ateş açıldı. Şakası yok. yer ve karar toplantılarına katılan devlet yetkililerinin isimleri verilerek anlatılmaktadır. bunların her yere yayınlanıp asılması için orijinal filmlerini istediler. Altı er yaralandı. 'Đran topraklarına operasyon yapmak!. Đlk gün... Gene bugün Şemdinli Durak Karakoluna saldırıldı. Yüksekova Kısıklı karakoluna ateş açıldı. Sizin ateş açarak ilerlemeniz kendinize güveni artırır. 12 Haziran saat 07:30'da Çukurca Uzundere'de bir er mayına bastı. Đki asker yaralandı. . 21 Haziran saat 02:00'da Çukurca Pirinçeken Karakolunun bulunduğu tepeye saldırıldı. Aynı gün 23. 24 Haziran saat 03:30'da Çukurca Köprülü Jandarma Taburu pusu timi 19 militanı ölü ele geçirdi. Çukurca ve Hakkari bölgelerinde.'. 4 Haziran saat 09.'. Saat 08:00'da aynı köye ateş açıldı. Haber. Yanıt 'Hayır!. bir er yaralandı.' Demirel soruyor: 'Bakanlar Kurulunda görüştünüz mü?. 10 Haziran saat 11. Đnönü. Savunma taktikleriyle muharebe kazanılmaz. geçen yıl Mayıs ayında Đran'da bulunan bir PKK kampma helikopterlerle bir hava harekatı düzenlemeye karar verir. 6 Haziran günü Kara Kuvvetleri Komutam Hikmet Bayar Paşa Tugaya geldiler.. her tabur kendi bölgesinde PKK militanlarıyla temas sağladı.." 31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında Yüksekova. Şemdinli. Đki astsubay ve 13 er şehit oldu. 'Tûrkiye-Đran savaşına beş kala' başlığını taşıyordu. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller. Demirel soruyor: 'Meclisten izin alıyor musunuz?.15'de Şemdinli Yayla-pınar mahallesi gözetleme timine ateş açıldı. 20 Haziran saat 02:20'de Şemdinli Kayalar bölgesindeki piyade taburu emniyet timlerine ateş açıldı.. Üç militan ölü ele geçirildi.. Üç militan öldürüldü. Türkiye belki de Đran'la bir savaştan kurtuluyor!.'. gerçekle ilgili hiçbir şey bilmez. 1995 Haziran PKK eylem ve saldırıları: 1 Haziran saat 22:05'de Yüksekova ilçe merkezine birkaç yerden ateş açıldı. On gün süren harekatta 65 militan yok edildi." 28 Nisan 1996 Hürriyet: 'Tempo Dergisi.. Bir GKK şehit oldu. iki ülkeyi savaşın eşiğine geürecek bir maceradan son anda Cumhurbaşkanı Demirel'in müdahalesiyle dönmüştür. Yanıt 'Hayır!. son sayfasının kapağında Türk kamuoyu açısından göz açıcı önemde bir haberi duyurdu. Kendilerine çalışma odamda kısa bir birifing sundum. Yanıt Hayır!.'. kimse de sizi kurtaramaz!'.. Muharebe sahasının içinde olmayan kimse.'.. tarih. Beş jandarma eri kaçırıldı. Đran'la ilişkilerinde ona-rıîmayacak tahribata yol açacak.'." . altı komando taburu ile altı ayrı mıntıkada operasyon yapıldı. Hikmet Çetin.00'da Şemdinli Aktütün Karakolu emniyet timlerine silahlı saldırı yapıldı... 21 militan ölü olarak ele geçti. Dört militan öldürüldü. 15 Haziran saat 23:00'da Şemdinli Odaklar Karakoluna saldırıldı." 1995 Dönemi 313 "Bir korkuyla yüzleşmeyen insan her zaman ondan kaçmaya mahkumdur. Çiller. 23 Haziran saat 18:30'da Yüksekova Güvenli-Yılmaz yol ayrımında iki er ayrı ayrı mayına bastı ve ikisi de yaralandı. Tugayın koridorlarında ve müzesinde harekat sırasında çekilmiş olan resimlerden çok etkilendiğini.. bu konudaki gelişmeler. Đki er şehit oldu. 314 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok "Hendek kazarak yorulmayın.00'da Şemdinli Aktütûn Karakoluna ateş açıldı. 7 Haziran saat 08:00'da Yüksekova Esenden Sarıyıldız köyü çıkışında askeri araç mayına çarpü. dört er yaralandı. 14 Haziran saat 03:30'da Şemdinli Kayalar bölgesindeki piyade taburuna ait timlere ateş açıldı. Yazının özü şudur: Türkiye. Demirel soruyor: 'Đran buna izin veriyor mu?. Orgrnnral Karadayı toplanıyor.. Konu.. bir GKK yaralandı. Demirel yerinden doğruluyor: 'Sorumlu olursunuz. 11 asker şehit oldu. Yaklaşık beş sayfa tutan yazıda. Bir asker ve bir GKK yaralandı.26 Nisan 1996 Milliyet: "Savaşın eşiğinden dönmek! Demirel.

Kendilerine teslim ettik. düşünülen amaç ve hedeflere ulaşmaya çalışma şeklinde sürecek. şaşırtma. barış koşullarının günlük mesaisi ve faaliyetleri içerisinde.Osman Paşa sen Hakkari'den dönünce anılarını ve bu konulardaki tecrübe ve yaşadıklarını yazmalısın. Her şey lidere bağlı. vur kaçlar. kuşlardan ikisine de onları en iyi 316 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok . Şu anıtın emrini ben verdim ama ondan sonra ne olup bitiyor diye bu işe. lider meselesindeki sorun ise. Ancak hepsini. Türk askerinin bütün eğitimi bu kadar. çok sayıda asker ve geniş ordu teşkilat yapılarının da geçmiş zamanlarda kaldığının işaretlerini uzun süredir veriyor. yazdığım an yayınlarım.Gayrı nizami harp taktik ve tekniklerine gelince.Sağolun komutanım. Bütün bunlar insanları iki ordunun karşı karşıya gelip savaşmasından on kat fazla yoruyor. Bu dört alanda çalışmak lazım.. 10 dakika dahi ayıramadım. Siz teşrif ettiniz diye ben buradayım. hayal gücü.Osman Paşa buraya bir heykel yaptırsan dedi ve pencereden de nerelere konulabileceğini gösterdi. kimin gerçek lider olduğunu ortaya çıkarmak. her yerde 20-30 kilometre yürüsünler. yorma ve bezginlik yaratarak. "Ben de Kara Harp Okulu'na bir anıt yaptıracağım. tepe.Bu iki zat. Çaydan taş değil. . Bilek. Ne olup olmadıklarını göreve katılışımdan üç ay içerisinde yaşayarak öğrendim. Orada öğrendiklerini. pusu kurma. Şu anda da altı ayrı bölgede operasyon. ormanları ve geceleri kullanacak gibi savaş hazırlığı yapmalıdır. "Daha sonra ben size iade ederim" dediler. suikast. ülkenin daha güvende olacağına" inanıyor ve biliyorum. bundan sonra bütün devlet ve orduların buna ihtiyaçları var. küçük çaplı teşkiller. Fakat. Gelecekteki bütün çatışmalar. Çalışmaları nasıl gidiyor diye 5 dakika uzağımdaki inşaata dahi gidip bakamadım. bunu beğendim. . Başka hiçbir şeye gerek yok. Belki her şeyi herkesin bilmesini istemeyebilirsin. dünyada hiçbir ordunun becerebileceği bir iş olduğunu sanmıyorum. zeka. şöyle cereyan etmiş.Kara Kuvvetlerinin eğitimine katkı sağlayacak bazı şeyleri bana söyleyebilir misin? . Bu çocukların kendileri zaten heykel. Benimki. şimdilik bir kenarda dursun. takdir edersiniz sizin burada kalacağınız sürede anlatabilmem mümkün değil.Bu Barzani ve Talabani'ye ne diyorsun? . Tabii sen bilirsin. gündüz onunla. bombalama. -Komutanım biz bir anıt yaptırıyoruz. Adlarıyla Güneşi Yükseltenler Hakkari Anıtının bir albümünü de kendilerine verdik. Bu yapılmak istenmiş. psi1995 DÖNEMĐ 315 koloji ve dayanıklılık. Đnşallah. Ama gene de yaz. Muharebe hazırlığı diye ne kadar tatbikat yapılacaksa bunun hepsi gece yapılmalı. bunun dördünde de çatışma var. kedinin fareyle oynadığı gibi oynar. Bir ordu dağları. Böyle bir şeyi batıda yaptırıp gönderme lütfunda bulunursanız müteşekkir kalırız. üzerine de şehitlerin isimlerini yazarak bu dağlarda neler olduğunu insanlar asla akıllarından çıkarmasınlar diye. askerler silahlarını kullanmayı öğrendikten sonra. . O zaman anılarını yayınlamayabilirsin. kundaklama. Çalışmalarımıza esas teşkil eder" dediler.Komutanım her şeye yeniden bakmamız lazım. Çünkü. Ama eğitimle ilgili pratikte hemen arz edebileceğim şey. Gece hasmını alt eden. Her şeyi değiştiren ve eskiten zaman artık. Yalnız. kurdukları partiler ve mevcut aşiretleri Hakkari'nin Irak'la olan 220 kilometrelik dağlık sınırın altından başlayarak güneye doğru uzanan topraklarda yaşıyorlar. Normal askeri talimnamelerden ve diğer kitaplardan çok daha etkili olur. sırtlarında 30-35 kiloluk muharebe yükü çantalarla dağ. Ben iki yıldır göreceğimi gördüm. "halk doğruyu bilirse. burada yerinde bulamıyorlar. uzaktan ateş açma. Biz Hakkari'de kime heykel yaptıralım. Muharebe. Malumlarınızdır. senden yaşça bir büyüğün tavsiyesi sadece. Anadolu'da. Hakkari'de yaptıracağımız anıtın maketini ve "Adlarıyla Güneşi "Yükseltenler" ismini verdiğimiz anıtın detaylı tasarımı bulunan albümden de bir suret arzu ettiler. Konuşmamız sırasında Kara Kuvvetleri Komutanı: . . "çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak" diye bir söz vardır. boyun ve karın kaslarını güçlendirsinler. dere. Okul ve kışla yaşamı ile bu yaşam çok farklı.

"Kuzeye çık ve Ormancık köyünden Kuzey Irak'a çıkışlarını kes". Nihai siyasi hedefleri de PKK ile aynı. 29 Mayıs gecesi Đran'dan gelen bir PKK grubunun Şemdinli Durak Karakoluna saldırması ve taburun bu bölgeye müdahale etmesi ile arkasından. 3. böyle oldu" diye ayakta ve kolları havada bir şeyler anlatmaya başladı. Ormancık ve Basyan ağzından Irak yollarını kapat" emrini verdim. Kobralar. karşımıza beslediklerimizin beslediği ile birlikte üç akbaba çıkmış. Bu harekatta 31 militan yok edildi. Bu ikili daha çok Türkiye'nin başını ağrıtacak. Hikmet Bayar Paşa saat 16:00 civarında Tugaydan ayrıldılar. Yanımdaki karargah subayları dahil 10 kişi gelmiştik. Pilot kıvrak bir hareketle bizim aşağıya atlamamıza fırsat sağlayıp hızla bölgeden uzaklaştı. Harekat merkezinde sabahın olmasını bekledim ve alaca karanlıkla birlikte karakola hareket ettim. Đl Jandarma Alay Komutanı da gelsin bu karakolu görsün" emrini verdim. "Ortaklar Karakoluna hemen git. batıdan 15 km. Karakol binasına 30-40 metre mesafedeydik ve PKK militanları çevremizdeki yükseltilerden ateş ediyordu. Đner inmez mermiler etrafımızda uçuşmaya ve yerlere vurmaya başladı.000 kişilik ordusu var. Atladığımız yer dümdüz bir alandı. uzaktaydı. bütün subaylara da her sorduklarında söylediğim gibi. fakat bazı teknik hususların daha ileri götürülmesi gerekiyordu. Tugay karargah subayları ile Tabur Komutanı karakol civarında keşifleri tamamladılar ancak.. Haziran'm ilk yarısı Şemdinli'deki Dağ ve Komando Taburu Ortaklar Karakolu bölgesinde tertiplenecek ve bu yaz buradaki üsten operasyonlara katılacaktı. 15 Haziran gecesi saat 23:00 'da Ortaklar Karakolunun saldırıya uğradığı haberi geldi.besleyecek yemler atılmış. Harekat üç gün sürdü. Sonuçta sağ kalanlar arkalarında kalan Jerma-Betkar kampı istikametinde kaçtılar. Ken. 3. Geçenlerde Barzani'nin bütün dünya haber merkezlerince yayınlanan bir beyanatı oldu. güney doğudan 20 km. Şemdinli Dağ ve Komando Taburu da kışlasına 15 Haziran akşamı dönebildi. Dağ ve Komando Taburu ile Şemdinli Sınır Tabur Komutanı da burada. Üç gün sürme sebebi de kaçabilenlerin Şehidan Dağı'nın Đran tarafına geçip tepelerdeki kayalıkların altına mevzilenmesi oldu. Güvenlik meselelerinde devlet güç ve otoritedir. Şemdinli'nin içinde yapacak ne var? Tugay Komutan Yardımcısı burada. Aynen şöyleydi: "Türkiye Kuzey Irak'ın bir bölümünde PKK ile mücadelede benim yetersiz kaldığımı söylüyor. Derecik Piyade Tabur Komutanına . topçular. Bu arada Hakkari Đl Jandarma Alay Komutanı ve yardımcısı da emrim üzerine gidip Ortaklar Karakolu'nda çalıştılar. taşlan parçalayacak şiddetle hedefleri dövdüler. "Bir devlet güvenliğinin hiçbir bölümünü ortaçağ kültürlü aşiretlere dayayamaz. Genel durumu normaldi. "komutanım gece şöyle oldu. Đstemediğimiz diğer kuş da yemlenen kuşlardan beslenmiş. bu karakollarla Şehidan Dağı arasında 1995 Dönemi 317 yakaladılar. Onun bu niteliklerinden içeriden ve dışarıdan hiç kimse şüphe duymamalıdır". Sonuçta kuş diye küçük bir varlık algılanırken. havanlar ve roketler dağın kayalıkları üzerinden şimşekler çıkaracak. Yüksekova Kamışlı bölgesindeki 4ncü Dağ ve Komando Tabur Komutanına da "Đkiyaka Dağlarını geçip güneye in. Dağ ve Komando Taburunu Đran sınırı civarındaki bölgelere bağladı. Hakkari'ye gidince emir vereceğim. 10 Haziran günü ŞemdinliDerecik arasındaki Ortaklar Karakoluna gittim. Şemdinli'ye geçince bu karakolun bağlı olduğu Đlçe Jandarma Komutanı yüzbaşıyı çağırttım. Göz karan seçtiğimiz mevzilere doğru koşarken bina tarafından Karakol Komutanı uçar gibi yanıma gelip. Sorduğunuz için. Muharebe . benden derme çatma silahları olan bir grup peşmergeyle Kuzey Irak'ı PKK'lılardan temizlememi bekliyor?" Komutanım 'çürük tahtadan oyma yapılmaz'. Sınır Alay Komutanı burada. orada gördüklerimi düzelt. Havadan her şey apaçık ortadaydı. Çatışma hala devam ediyordu. Sen devamlı karakollarda olacaksın. Şemdinli Dağ ve Komando Tabur Komutanına "sen hemen ana yolu takiben çatışma yerine ulaş". Güzel Konak ve Durak Karakolu saldırılarını yapan grupların bir kısmını.' dişinin 500. Şemdinli ve Yüksekova'daki Dağ ve Komando Taburları. Karakol Şemdinli-Derecik anayolu üzerinde Irak sınırına. Bununla kendi topraklarında PKK'lı-ları temizleyebiliyor mu da. gene Şemdinli'nin Güzek Konak ve Durak Karakollarına Đran gruplarının saldırılar düzenlemesi.

18 Haziran günü Cumhurbaşkanı. Suriyeli Topal Nasır (kod Halat) yeniden bölgeye gelip sahneye çıkmıştı. dediler. Saldırıyı 100 kişilik bir PKK grubu yapmıştı ve bu 100 kişinin 36'sı PKK tarafından verilen para karşılığı eyleme katılan peşmergelerdi. Yoksa tamamen harap haldeydi. (Dilimin ucuna gelmesine rağmen. Ceketinin sağ kolundan bilek ve elinin üst kısmına doğru kan akıyordu. Bu saldırıda bir kurnazlık görünüyordu. Sakinleşti. ama burada olmadı. Şemdinli Çayı (Küçük Zap)'nın Türk topraklarından çıkıp Irak'ta akmaya başladığı yerde. Dağ ve Komando Taburu kaçan ana grubu önce bizim topraklarda sonra da Irak arazisinde takip etti. Karakol civarı. Akşam Şemdinli'de kaldım. Eski Hakkari sorumlusu. Üstelik ikimiz birden anlamsız bir şekilde vumlacakük. . Askerlerle konuşuldu. Silah seslerinden ne dediği zaten anlaşılmıyordu. . Beraberimde gelen yedi komando hemen sağ tarafımızda bulunan 6-7 PKK militanının beşini vurdular. PKK'lıların buraya nereden geldiği konusuna gelindiğinde söz aldım: . bastırdım. Hakkari'nin doğuda başka bir devletle sınırı olmadığı ve o devletin de adı Đran olduğuna göre. Hakurk tarafından gelinmiş. . Ölü olarak ele geçirilenlerin bir kısmı da peşmergeydi. Aynı gün bunun sebebi de anlaşıldı.şokundaydı. güneyden 318 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok gelen Piyade Taburu ile kuzeyden gelen 4. Bu takip üç gün sürdü. Sargıları gevşedi herhalde. Ortaklar'in bina ve çevresini adam gibi bir şekle soktular. Küçük Zap Vadisi kullanılmıştı.Burasını iki gün içinde gece ve gündüz çalışarak bu hale getirdik. bunun doğru olduğunu bilmem lazım". Sen git şunu bir doktora baktır. ateşlere karşı koruması olmayan çardak gibi bir yerde kobralar bunları yakaladı ve orayı tepelerine çökertti. Şemdinli Dağ ve Komando Tabur Komutanı Yarbay Reha'nın bulunduğu yere gittim. deyince: . Asıl saldırı grubu batıya Ormancık Basyan istikametinden Kuzey Irak'a geçmeye çalışıyordu. on üçü erbaş ve er 15 şehit vardı. Karakol ve civarı gezildi.Efendim bunlar. Önemli olmayan bir sıyrık.) Cumhurbaşkanı. Şemdinli Dağ ve Komando Tabımı bölgeye gelip karakolun güney doğusundaki Karacadağ üzerinde bulunan PKK unsurlarıyla çatışmaya girmişti.Evet komutanım. gene de Đran sınırında başka bir fırsat doğabilirdi. Karakol binasında roket ve havan atışlarından büyük tahribat vardı.Ben buralardayım. şu anda bulunduğumuz yerin güneyindeki araziyi. Beş askeri de karakolun içinden alıp yanlarında götürmüşlerdi. . Bir ara Genelkurmay Başkanı: . sanki hiçbir şey olamamış gibi.Yaralandığından haberin var değil mi? dedim. daha neyi kanıtlayalım. 358 PKK'hnın 60-70'i idi demedim. sarmıştık. Kendisini yere yatırıp. Genelkurmay Başkanı bu bilgiyi Cumhurbaşkanı'nın kulağına arz etti. "Generalim. dedim. Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları Ortaklar Karakolunu ziyaret ettiler. bu büyük bir risk olurdu. Askerlerin kendilerini iyi ve moralli 1995 Dönemi 319 hissetmesi için şarttı. Đleride başına iş açabilir. bütün yazılı ve görsel basın da oradaydı. Karakolda ikisi astsubay. Olmaz ya. Şu anda bu bölgede bulunan Dağ ve Komando Taburlarından biri de.Osman Paşa burası derli toplu ve bakımlı bir karakol.Sadece bu yıl için arz ediyorum. yani Irak topraklarını kullanarak geldiler. dedim. Malumunuz dün akşam döndük ve birkaç saat sonra da Ortaklar saldırısı başladı. Mayıs ayının son haftasından beri doğu sınırlarımızda bulunan karakol ve köylere onlarca saldırıyı yapan ve bizimle de çarpışarak komşu devletin topraklarına kaçanlar. fakat kaçarken geldikleri yön değil. Çünkü diğer istikametten kaçmaya kalksalar. Henüz her şey gizliydi. Mecburen ben de durdum. Şehidan Dağı'ndaki çarpışmalarda oldu. Ama gelenler Đran kamplarının grupları. yani 25 gün önce gidip canlarına okuyamadığımız Jerma-Betkar kampındaki. . Hacıbey Çayı ve 3300 metrelik Karadağ bloğu geçilmiş. Mevzi aldım. Gözden kaybolmak için girdikleri. Hakkari Đl Jandarma Alay Komutanı ve Şemdinli Đlçe Bölük Komutanı 48 saat karakolda kalarak. Karacadağ ve Irak'ın Basyan Vadisi'nde toplam 54 terörist ölü ele geçti. Kuzey Irak'a kolay geçiş olan Basyan-Or-mancık.

Cumhurbaşkanının Ortaklar saldırısından hemen sonra buraya gelmesi onun hassasiyetini gösterir. gelenleri ters çevirdiler. bizim Đran sınırında en güneydeki Alan Karakolundan en kuzeydeki Perihan Karakoluna kadar onlarca karakola yapılan saldırıları bu yıllar içerisinde görev yapan binlerce subay ve astsubay. sözıi da-ha fazla uzatmak istemedim. Şafak sökerken Dağbaşı tepeye gittim. Yoksa biz her şeyi çok mu ciddiye alıyoruz? Hepimiz ne yer.) Heyet Ortaklar Karakolunda iki saat kadar kaldı ve oradan ayrıldı. (Đki yıldır verilebilecek yüzlerce örnek olmasına rağmen. Bölüğün bulunduğu Dağbaşı tepenin tamamını ateş altina alıp. köylere. uç kısımda bulunan bir timin içine de sızdılar. Pratikte bize sağlayacağı bir şey de söz konusu değildi.üç gün önce Iran sınırından geçerek Durak Karakoluna saldıranlarla dört gün siyasi hudutta çarpışıp. 18 Haziran 1995 Sabah: "Đran'da 8 PKK kampı: Türk Đstihbarat birimleri bölücü terör örgütü PKK'nın Đran'daki kamplarının hepsini tespit etti." 19 Haziran 1995 Hürriyet: "Şehitlerin kanı yerde kalmıyor: Cuma günü sabaha karşı Ortaklar Karakoluna baskın yaparak 15 askerimizi şehit eden PKK'h teröristlerden 23'ü daha ölü ele geçirildi. bir süstür" sözü aklıma daha sık geliyor. Böylece baskını gerçekleştiren teröristlerden öldürülenlerin sayısı 37'ye yükseldi. dayanıklılığımızı artıran işte bu. . dedi. dağ çadırında bulunan 5.Niçin? ." Şemdinli Ortaklar saldırısından beş gün sonra 21 Haziran saat 02:00'da Çukurca Pirinçeken Bölüğünün tertiplendiği. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet'in dışarı çıkmasından iki dakika sonra bulunduğu . ilk yoğun ateş başladığında. dedim. Saldırı büyük çaplı ve organize bir hareketti. ne zaman. Şemdinli'ye geçtim. mezralara. Cenaze namazı sırasında sinir krizleri geçiren şehit yakınları törene partilerin gönderdiği çelenkleri istemeyip. Đl Jandarma ve Şemdinli Alay Komutanları ve Şemdinli'deki bir grup subayla bazı faaliyetleri konuşurken. durup dinlenmeden. Ya bu gücü kendimizde bulamasak ne olacak? Vatan ve millet sevgisi ve bu iki sevginin beslediği gurur var ya. aylar ve yüz yüze kaldığımız durumlar ile insan hallerinden sonra Kutsal kitaplardaki. Tugay Komutan Yardımcısı. yollara mı indiler? Şurada geçen yıllar.Albayım. Ama 9O'lı yılların başından beri. Mevzilerindeki bölüğe açılan ateşin yoğunluğu şaşırtacak derecedeydi. on 320 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok binlerce asker kendi gözleriyle görmedi mi? Bu sınırın üzerinde çarpışılmadı mı? Adamlar Đran'daki kamplara kaçmadı mı? Bunlar uzak doğudan çıkıp Đran topraklarının üzerinden uçup havadan karakollara. Bu bölgede Tugayın bir havan kısmı vardı ve PKK militanlarından 1995 DöNEMt 321 buraya kadar sızabilenler olduğundan mürettebat havan atışlarını bırakıp piyade tüfekleriyle çarpışmaya girmek zorunda kalmışlardı. "şu dünya yaşamı bir oyun ve eğlencedir." 19 Haziran 1995 Sabah: "Đran'a mesaj: Demirel dün aniden baskına uğrayan Đran sınırlarındaki karakolları ziyaret etti ve Tahran yönetimine 'PKK'yi yok edin yoksa biz yok edeceğiz' uyarısı yaptı. . ne de koşul tanımadan. kışlasına döndüğü gece de Ortaklar saldırısı üzerine buraya gelmiştir.Komutanım öyle bir ifade. Kuzey Irak Mezi-Karyaderi kampından 150 militanlı büyük bir grup saldırdı. ses tonu ve duruşla konuştunuz ki. Dağbaşı Tepe'nin üzerinde. 24 saat koşturuyoruz. batıdan batar kadar.Komutanım siz konuşurken beni ter ve ateş bastı. Pirinçeken Bölüğünün bulunduğu yerin hemen altında bulunan 5nci Dağ ve Komando Taburunun bazı timleri tepeye tırmanırken büyük kısmıyla da Dağbaşı'nın iki yanından geçip Irak'a çekilmeye çalışan PKK'lılarla çatışmaya girdi. PKK'lı teröristler tarafından Ortaklar'da şehit edilen askerlerden ikisi Đzmir Kadıfekale Şehitliğinde toprağa verildi. aleni ve tabii bir şeyi anlatmanın alemi yoktu. Uzundere köyünün güneyindeki Dağbaşı tepeye. Đl Jandarma Alay Komutanı: . Güneş hep doğudan doğar. Gece.

PKK grubunu izleyebilen timdeki 17 asker tereddüt etmeden bir çanağın içindeki 86 PKK militanına ateş açtı.000 kilometre karelik alanda bulunan tüm PKK gruplarını bir daha işe yaramayacak hale getirecek şekilde yok etmekti. Daha çok derinlik. haritaları. Ayakkabısını arayıp bir türlü bulamayan. PKK grubunu sadece bir komando timi görebiliyordu. diğerlerini de uyurken yakaladı. Şemdinli'nin Derecik'deki Yeşilova Karakolu bölgesinden Irak'a giren taburlar. vazgeçmez. beş Dağ ve Komando taburu. Đlçe merkezinin 5-6 kilometre güneyinde. bir Jandarma Komando Taburu. Katılım yoktu. Ejder-2 harekat planı. 160 kilometrelik sınır hattı üzerinden. pes etmez ve dayanıklı lider işin sonunu getirir. Kuzey Irak'taki 16. yanında duran tüfeğini nerede diye arayanlar. Militanlardan tek bir kişi 20 dakikadan önce karşı ateş açamadı. PKK'nın Kuzey Irak kamplarını kullanan silahlı gruplarının büyük bölümünü içine alacak tarzda geniş alanları kapsayan baskın tarzında bir harekata girişmekti. bir jandarma komando taburunun. PJP 322 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok PKK'nın silahlı dağ kadrosu erimişti. Tecrübesi ve kurnazlığı ile. bir noktada çabuk toparlama ve etkili çıkışlar yapmayı deniyordu." Hakkari genelinde zaten yurt içinde yazlık ve kışlık kamp olmadığı gibi Haziran 1995 sonunda dağlarda dolaşan dişe dokunur herhangi bir PKK unsuru da yoktu. Halk desteğini büyük ölçüde çekmiş. milisler ise sanki güneş altında kalmış buz veya kar gibi gözle bile takip edilebilecek şekilde eriye eriye azalmıştı. Takip harekatı dahil 23 PKK militanı öldürüldü. kuzeyde kalan Türkiye-Irak siyasi sınırının 40 kilometre daha altından. Irak kamplarına kuzeyden güneye üç dağ ve komando. Ve hayalet birlikler. Harekatın gizliliği ve manevranın yarattığı baskın sebebiyle. Harekatı biri 155 mm'Uk ikisi 105 mm'lik. Şok olmuşlardı. Kvızey Irak'taki PKK grupları bizim nerelerde olduğumuz ve ne yapmak istediğimizi tam üç gün çözemediler. doğrudan Irak topraklarına girdiler. dört er yaralandı. Diğer tim bulunduğu yer itibariyle atş edebilecek ve gözetleme yapacak durumda değildi. Bağırtı ve çığlıkları çevredeki yükseltilerde yankılandı.küçük çadır bir roketle vurulmuş. inatçı. Yapılacak olan şey. "Çarpışmalar iki tarafın başındakilerin iradesidir. 24 Haziran gecesi Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Cengiz komutasında iki komando timi (34 asker) Çukurca ilçesinin tam altından Kuzey Irak'a keşif yapmak için sızdılar. PKK saldırısında. ölü ve yaralılarla Şivi (Zap) kampı istikametinde kaçtılar. bir Piyade Taburu ile Jandarma Özel Harekat Grubu. oradaki bir ağacın gövdesi etrafında delirmiş gibi 15-20 kere dönüp duranlar. hızla Kuzey Irak'a sızmaya başladılar. 1 Temmuz 1995 gecesi. büyük kısmı sızma yapılan mevzide olmak üzere 11 erbaş ve er şehit oldu. Đran ve Kuzey Irak'taki silahlı gruplar da birbirinden çok farklı yerlerden bir araya gelip birleşerek. Birinci sınıf bir baskındı. Aslında bu durumu sağlayan faktör de yeniden Hakkari bölgesinin sorumluluğuna getirilen Suriyeli Topal Nasır'dı. Şemdinli'nin Derecik bölgesi ile Çukur-ca'nın batısındaki Üzümlü karakolu arasında kalan. . Tugay Havan Bölüğü ile kobra helikopterleri destekliyordu. Sınırı geçtikleri noktalardan itibaren de 60 kilometrelik bir yürüyüşü yaparak Büyük ve Küçük Zap akarsularının birleşim yerindeki 'Suri' köyüne kadar ilerleyeceklerdi. 18 ölü PKK militanım ilk darbeyi yedikleri yerde bırakıp diğer sağ kalanlar. gün ışırken 86 kişilik bir PKK grubunu. Artık Đran toprakları veya Kuzey Irak'tan saldırıp hemen geldikleri yerlere kaçıyorlardı. doğudan baüya iki dağ ve komando ve bir piyade taburunun hücumunu içeriyordu. Ejder-2'nin tanımı şuydu: Daha çok şiddet. bazılarını çorba ve çay pişirmek için ateş yakarken. havanın kararmasıyla birlikte. pusula ve dürbünü paramparça olmuştu. üç obüs bataryası ile iki dağ topçu bataryası. daha önce gizlice yaklaştıkları üslerden. Ejder-2'nin nihai amacı. tam bir eylem yapabilecek güce erişebiliyordu. Muharebelerde.

.Komutanım bu gece. Çelik çomak oynamıyoruz.Bağnş.Hemen arK^şlanm elektrikleri sönmûTve roki^^ fZetlemeye ba5^dım. Herno^ ten çaresizük dirençlerini Harekatın beşinci Çk ^ ^^ dahi he^)a fZl ^^UrkedĐnin u göâğımız Çukurca Jand^Tsmır^l1^ *** k°muta ye™ kurcailçesineginşte^ uç taraf. Özel Pimi bulunul" O geCe at £? ^TĐ^ ^ kilde 5-6 metre sol ilerimd bL 324 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok rinden hafif yaraladı.Dışarıda oturduğunuz yeri nokta olarak nasıl bilebiliyorlar bunu bir türlü aklım almıyor komutanım. Bulundukları bölge dümdüz edildi. taşlar. Senin sorunun somut cevabını merak ediyorsan söyleyeyim.Komutanım her zaman ve her yerde de olabilirdi ama doğrudan size dönük bu üçüncü teşebbüs oldu. ateŞ' Şayet Varsa cak ve bulunduğum yere dahaTok yakla " f^ T* ^ Uyandıra" kere araziyi şeritlere ayırarak hulI^ZT ^^^ Birkac temizdi ve kimse yoktu Bütün h . da kesin" diye en yüksek smS ĐT ?Cy normal.1995 Dönemi 323 ıp saldırma^S^t la çebeler^ halindeydiler. ise eğri bü&rü arazi Wi.000 kilometre karelik bir alanda bütün tabur. Bölge belliydi. En az altı kişi olmalıydılar. bütün silahlar. topçudan. Daha «onSu^S T ^^ y ıçmde muhtelif yerlere düşüp infîlak* S^KT ' ^ donuktu ve rokeüer bu istikametten at M ? ^yUZÛm gdĐŞĐ ^özeI ™ varsa bunlar mutlaka arkaSTr i gm3 g°re bĐr Sızma uns«" kamdaki kışla smırında me^Wrek geleCeklerdi. Roketlerin atış hızından. 16. Çatışmalar sırasında tim ve bölük komutanları.Demek bu işler sadece 2. bunu yapanlar "Çukurca'nın milisleri".Ben size hep ne söylüyorum: "Gayrı nizami yapılan mücadelelerde. Sabaha karşı Harekat Şube Müdürü Binbaşı Ferhan: . şunların üzerine yapılan ateşin şiddetini ve yoğunluğunu görünce kendimi 2. . kuşlar. . Dünya Savaşı'na ait filmlerden birini izliyormuşum gibi sandım. Tesisin emniyetini sağlayan komando timleri hepsinin hakkından geldi. . 1 teradlm. kendileri ile PKK'lilarm arasında 50-60 metre mesafe olmasına rağmen. Nereye doğru kaçabileceklerini tahmin etmek zor değildi. Đki kez Güven Dağı'ndaki bu röleye saldırdılar. Benim yanımda her zaman ^ k?dllennı uyardım. bulutlar dahil. en az iki ve daha fazla roketatar yanyana gelip bir roketatar grubu meydan getirmeden. bu kadar roket bir dakikada atılamazdı. Dünya Savaşı'yla sınırlı değil. havanlardan ve kobralardan hiçbir kitaba ve kurala sığmayacak ölçülerde. cansız akla gelebilecek bütün varlıklar sizi gözetler". ateş isteğinde . koyunlar. Kışlanın doğu sınırına gidip roketlerin atıldığı araziye baktım. canlı. Y glden yone bak d ü ğı So1 Đlerimde metre yere iki roketatar sesi d^^S bulunan binanın duvarınm dibiL di* daki kışlanın sınırının bitu^ib T §ûp parçalandı. ateş ^^1^7 ^ ^ is^ametine araziyi daha doğal i^y^^^T^^ OÎmu^ Çünkü rağmen ateş açmadım^üzum^ere ?cl ^ ^ °lmaSina sızma yapanların istikametlerinin S n H . .Ferhan bunlar muharebenin doğasında olan şeyler. bölük ve ihtiyaç halinde yüzlerce tim komutanı ile görüşebilmek için Hakan Tepe'nin yanındaki Güven Dağı'na kurulan telsiz role istasyonundan birbiri ile konuşmakta güçlük çeken 30'a yakın PKK telsizi de istifade etmeye kalkışınca bu röleyi devreden çıkardık. ağaçlar.Ha^' arkamdaki arazi kaç dakika içinde oldu ^ g°Z aÇ1P k Wncaya kadar bil ^^^^£^Z ^ #* birlerineArışları kaplU. . £££S£™£ *°»™» -edeP" mav.

PKK işinin sonu olmadığını' kısık sesle birbirlerine söylediler. Harekatın haberi önceden sızmadığı için baskından beklenen sonuç sağlanabiliyor. beyinleri öyle bir doluydu ki. 21 şehit verdik. Harekatın hazırlıkları son derece gizli tutuldu. Yaralıların büyük kısmı güneydeki şehirlerin hastanelerinde bulunuyordu. değişik derinliklerde yaptığımız 23 operasyonun.bulundular. Bu köylerde de Derecik bölgesinden Kuzey Irak'a giren 1. Harekat alanındakilerin kararlılığı onları ürküttü. Bilmedikleri ve tahmin edemedikleri şey. Harekatın altıncı günü Amerika'da olan Barzani basın toplanüsı yapıp 'Türk Ordusu Kuzey Irak'ta PKK'lılar var diye. köyün girişinde pusu kurulmuştu. Fakat. Her şeyi kendilerine hiç alışık olmadıkları gibi açık açık anlatüm. 1995 Dönemi 325 Köyler diye bahsettiği iki yerdi. Bunlar üzerinde Kızılhaç işareti olan iki ambulanstı. Birliklerimizden bir sıibay. Đngilizce konuşmadan Fransızca konuşmaya geçerek. PKK'nın 204 ölüsü. alü büyük çaplısından biri ve sonuncusudur. Biz anlamayalım diye kendi aralarında. Tuğgeneral Osman Pamukoğlu komutasındaki Dağ ve Komando Tugayı Kuzey Irak'a girdi. Köyler yerinde duruyor fakat çatışmalar sürüyordu. Ateş isteğinde bulunanların cesaretlerine eşdeğer bir güvenle de. olanı değil hayal ettiğini görüyordu. Ankara'dan yabancı gazetelerin temsilcilerinden oluşan bir grup gazeteci Çukurca'ya geldi. Harekattan iki hafta sonra gelmeye başlayan bil326 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok gilerle durum netleşti. 89 yaralısı vardı. benim görev sürem içerisinde Dağ ve Komando Tugayı ile Hakkari birliklerinin Kuzey Irak topraklarında farklı kuvvetlerle. sanki biz karşı tarafın hakkı olan bir şeyi onlara vermiyorduk. KDP." 7 Temmuz 1995 Hürriyet: "Akıncılar PKK avında: Ağır silahlarla donatılmış akıncı timleri Kuzey Irak'a girdi. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)'nin yedi peşmerge köyünün yakıldığı iddiasının doğru olmadığını belirttiler. Türk Ordusunun harekat konusunda önceden yerel Kürt makamlarına bilgi vermediğini de . Siyasi zeminlerde demokratik hakları genişletme çabaları sürer ve dış baskılar devam ederken Kuzey Irak'a yeniden gidilmesi Türkiye adına bir meydan okuma havasında sergileniyor. Olsa olsa uluslararası yardım kuruluşlarından birine ait olabilirlerdi. iki astsubay. on sekiz erbaş ve er olmak üzere. harekat yaptığımız alana güneydeki bir dağ yolundan beyaz renkli iki araç yaklaştı. bizim birliklerin Irak'ın ne kadar derinliğinde olduğuydu. Barzani'nin. Ama fayda sağladı. Güya gizlice geliyorlardı. Önlerine ve arkalarına ağır silahların mermileri düşmeye başlayınca paniklediler ve mecbur kalıp telsizleriyle konuşmaya başladılar. 'uzaktan sandıklarıyla burada görünenlerin çok farklı olduğunu. Basında Ejder Harekatı: 7 Temmuz 1995 Sabah. Buna da şaşırdılar. PKK ile hiç alakası olmayan köyleri yakıyor" diye bir beyanat verdi. Bölge kendisinindi ama köyler PKK'nındı. Ejder-2 Harekatı. havancılar ve kobralar bu istekleri tereddütsüz karşıladılar. Çatışma yerlerinden dumanlar ateşler çıkarken göz göre göre geliyorlardı. PKK bu iki köyü meskun mahal savunur gibi savunduğundan elbette tahribat olacakü. Birbirleriyle görüştüler ve istemediler. Dağ ve Komando Taburu ile Piyade Taburuna sağlık ocağı ve okulundan ateş açılmış. Onlar da mecbur kalmış silaha sarılmışlardı. Aynı helikoptere ben de binip kendilerine havadan çatışmaları gösterdim. Her şeyin farkındaydılar. Bizim söylediklerimiz ve söyleyeceklerimize kulakları kapalı. Sürpriz baskında 57 terörist öldürüldü. topçular. Harekatın yedinci günü. 10 gün süren bu harekatta çatışma alanlarında ölü ele geçirilen PKK'lı sayısı 167'dir. Şaşırdılar. Geniş kapsamlı harekatta birlikler PKK'nın hiç beklemediği bir anda sınırı geçti ve teröristleri kampta uykularında vurdu. Araçlar hızla geri dönüp güneye doğru Irak topraklarında kayboldu. Askeri kaynaklar. Yandığı falan da yoktu. Đnci sayfa başlıktan: 'Türk Ordusu dün Kuzey Irak'a girdi. Kızılhaç ambulanslarmdakiler PKK militanlarıydı (belki sağlık personeli de vardı). gözleri de ne hayal ediyorsa. "Đsterseniz çatışmanın tam içine sizi indireyim yakından görün" dedim.

Mezi." 7 Temmuz Milliyet: "KDP: Türk Ordusu Irak'ta (Washington). Đngiliz komandolarının 2. KDP kendilerine haber vermeden yapılan harekatı eleştirirken. KDP tarafından Washing-ton'da yapılan ve ABD yönetimine iletilen yazılı açıklamada iki Türk Tugayının sınırları geçip Merga Sur bölgesinde Mezuri'ye doğru ilerlediklerini bildirildi. Türk askerlerinin birkaç gün içinde Irak'tan geri çekileceği yönünde Ankara'dan güvence aldıklarını bildirdi. Muzuli ve 1995 Dönemi 327 Mergasor mıntıkaları Türk Silahlı Kuvvetlerinin denetimine girdi. Türk Hükümetinden askerlerini Kuzey Irak'tan derhal geri çekmesini istedi.belirterek. sivil yerleşim birimlerinin büyük harekat alanının güneyinde kaldığını ve Türk askerinin ateşine hedef olmadığını duyurdu. Öte yandan harekat." 10 Temmuz 1995 Milliyet: "Harekatın bilançosu 127 PKK'lı öldürüldü. müthiş bir gerilla taktiği ile PKK'ya ağır kayıplar verdirdi. Los Angeles Times gazetesi. Nerede olduğumuzu dahi çıkaramadan onları şaşkın bir haldeyken yakalayıp her yönden vurduk' diye anlattı. Askerlerimiz terör yuvalarını birer birer temizliyor. Müthiş komandolar. Sigindar. Hugh Pope'un Kuzey Irak'tan gönderdiği haberde harekat komutanı Tuğgeneral Osman Pamukoğlu'nun değerlendirmeleri geniş yer aldı. 'Bu harekat. 42 terörist ölü ele geçti. Kuzey Irak Kürt örgütlerinin iddialarının aksine. Benar. 60 gün içinde. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü sınır ötesi harekatın bitmek üzere olduğunu açıkladı. Askeri kaynaklar harekatın devam edeceğini. Şivi. harekata katılan personel sayısının da 3. Zaman zaman I 328 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok göğüs göğüse çarpışmalar meydana geldi." 8 Temmuz Sabah: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak harekaü dün de devam etti. Bütün gece boyunca her istikametten derinliklere ilerledik. Yöredeki yedi köyün de topa tutulduğunu iddia etti." "Şehit cenazesinde Bakan yuhalandı: Hakkari Dağ ve Komando Tugayında 9 aylık askerken Kuzey Irak'ta şehit düşen Sakaryalı Kenan Şentürk için düzenlenen törende Milli Savunma Bakanı yuhalandı. Yalnızca buradaki PKK militanlarını temizlemek istiyoruz.000 komando olduğunu bildiriyorlar. Aileden. Dizo. Genelkurmay yabancı gazeteciler için operasyon bölgelerine özel gezi düzenledi. askeri tören engellendi. Pendru. PKK'lıların üslendiği. Tuğgeneral Osman Pamukoğlu Çukurca'da kendilerine açıklamalarda bulundu. Đnci sayfa başlıktan: "Müthiş çocuklar: Gece yansı Kuzey Irak'a girerek nokta baskınlar yapan komandolar. 167 PKK'lı sessizce susturuldu. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Pa-mukoğlu komutasında Kuzey Irak'a sızan akıncı komandolar bölgedeki kampları dört yandan kuşatıp altı ." 10 Temmuz 1995 Milliyet (Washington): "ABD Harekat Bitmek Üzere: ABD yönetimi. sadece bu sınır şeridinden gerçekleşen 36 saldırıda 26 adamım öldü. Basyan. Đzuahan. Ejder Harekatını askeri uzmanlar askeri açıdan mükemmel olarak değerlendirip.i Dünya Savaşı 'ndaki operasyonları kadar başarılı' olarak kıymetlendirdiler." 10 Temmuz 1995 Sabah: "Terör yuvalan temizleniyor: Mehmetçik Kuzey Irak'taki operasyonlarda 110 teröristi ölü olarak ele geçirdi. Akıncı komandoları Kuzey Irak'a 40 kilometre kadar girerek PKK ile 30 sıcak temas sağladılar. Kuzey Irak'ta yuvalanan hain örgütü imha etmek için 'Ejder' kod adlı harekatı gerçekleştirdiler. Murat. Pamukoğlu: 'Bizim bu topraklarda gözümüz yok. 167 PKK'lıyı öldüren komandolar geldikleri gibi sessizce geri çekildiler. Türkiye ile Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)'ni karşı karşıya getirdi." 13 Temmuz 1995 Hürriyet." "Gaziantep'li Göğebakan ailesi güney doğudaki PKK'yla mücadelede dört yılda altı şehit verdi. Dışişleri Bakanlığı yerel güçlerin sorumluluklarını yerine getirmediğini. harekat bu nedenle ihtiyaç duyulduğunu açıkladılar. Mustafa ve Bülent Göğebakan Hakkari'de şehit düştüler.

Temmuz başında Hakkari'ye atanan 1. Türk-Đran sınırındaki karakollara da saldırı ve tacizlerin olduğunu ve PKK'nın Đran'daki yuvalarını bildiklerini. sınırın köşe başındaki bölgede meydana geldi. bunlar işlerini kaybederler. 'Şayet saldırının zamanı. 16 asker şehit düştü. Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına mensup aynı miktardaki subay ve astsubay 13 Temmuz'dan itibaren Hakkari'den ayrıldılar. Taklitle olmaz. siz. 4-28 Temmuz tarihleri arasında Hakkari genelinde PKK'nın 10 eylemi oldu. 18 aylık.Komutanım biri bu askere alma sistemi. Üstelik hiçbir taklidin şaheser olma şansı yoktur.000 kadar subay ve astsubay birliklerine katılmıştı. Bulunan 52 PKK militanı imha edildi.Önce şunu söyleyeyim. Bunlar ne kadar doğru ve uygun? Hakkari'ye bile 8 aylık asker gelmeye başladı. Đstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Güngör çalışıyorduk." 14 Temmuz 1995 Turkish Daily News: "General Pamukoğlu 'PKK teröristlerinin Kuzey Irak'tan Şemdinli-Derecik ve Çukurca bölgelerine organize bir taarruz yapmak üzere olduklarını öğrendik. "Muharebelerde silahların sesinden başka hiçbir şey diğerinin benzeri değildir. Vatan savunması görevi neyi gerektirir? Savaş sanatını öğrenmeyi. Onların 167'sini öldürdük. Kaç çeşit asker var şu anda. Ve bu eylemlerin sekizi de Türk-Đran-Irak topraklarının birleşimindeki. silah ve malzemeye katkıları olsun diye uygulamıştır. Hedefimiz bizzat teröristlerin kendileri idi. dediler. Đnsanın yaşamının sıfır hattında gidip geldiği bir faaliyette canın dışında her şeyini kaybetsen ne olur? Sonra ben okuyanıadıysam bu benim yetenek eksikliğimden mi? Yoksa sosyal devletin işlevini yeri330 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . maddi zarara uğrarlar.Sorun bakalım. General Pamukoğlu. 10 saldırı yerinde 1 subay. 'Biz her şey için hazırız. hâlâ görüşülüp konuşulamayan mesele mi kaldı? .Komutanım biz şu kısa sürede o kadar çok şey öğrendik ki zaman zaman siz fikrinizi söylemenize rağmen birkaç konu var onları sorabilir miyiz. Lojistik Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Necdet. eğitim kariyerleri yarım kalır. 16-30 Temmuz arasında Şemdinli ve Yüksekova bölgeleri daha ge1995 Dönemi 329 niş kapsamlı olmak üzere bütün yurt içi alanlarını didik didik edercesine." Mayıs ayının ortalarındayken gelen atama emirlerine uygun olarak. mıntıka esasına göre operasyonlar yapıldı. derhal onların etrafını çevirerek bizimle muharebeye girmeleri için zorladık. bunları askere almıyoruz. hazırlıksız ve beklenmedik bir anda olabileceğini ve emir ve komuta ettiği birliklerin hiçbirinde böyle bir şeyin asla olamayacağım belirterek. Đran'ın ne tedbir alacağını bekliyoruz. Ermeni asteğmen ve askerler silah ve mermileriyle karşı tarafa geçmiş. teröristin saldırı zamanını. Anayasa gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazır olmasından Bakanlar Kurulu (Hükümet) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumludur. saldırı denir' demiştir. Sonradan Türklere de tatbik ederken 1. Dünya Harbi öncesi Ermeni ve Rumları da askere almış. baskının. . Bedelli sistemini son zamanlarında Osmanlı önce Türk ve Müslüman olmayanlara. . Sınırımızdan 40 kilometre derinliğe indik' diyerek sözlerine başlamıştır. doğrusunu bilmekle olur. Rumlardan da amele taburları yapılmıştır. istikameti ve kuvveti bilinmiyor ve siz de mevzilerinizde uyuyorsanız buna baskın diyebiliriz. bakalım' diyerek sözlerini serzenişli bir ifade ile bitirmiştir. Bu sanatı öğretecek bireysel eğitim 3-4 haftada verilebilir ve almabi-lir mi? Muharebenin ne olduğu ortada değil mi? Efendim. Fakat. .gün boyunca ani baskınlar düzenleyerek PKK ile 30 kez sıcak temasa girip 167 PKK'lıyı imha ettiler. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı General Osman Pamukoğlu karakollara saldırıyı 'karakol baskını' olarak söyleyen gazetecileri uyararak. Bir ara. fakat fiyaskoyla bitmiştir. nereden geleceğini ve kuvvetini bilir ve ona karşı eller tetikte uyanık bir şekilde beklerseniz buna karakol baskını değil. 8 aylık. 31 PKK militanı öldürüldü." Temmuz'un ikinci haftasında gece yarısı Harekat Merkezinde Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ferhan.. bedelli.

Helikopter ve dağ . vadileri. Siz benim teşkilatlanma konularındaki fikirlerimi biliyorsunuz. Sovyetler'in dağılmasından 1. Size bir soru sorayım. 1540'larda bugünkü anlamdaki ordu nizamı ilk kez Mısırlılarda görülür. Roma. kalabalıklaşma. hiçbir dönemde bu kadar asker bir arada olmamıştır. Yeniçerilerden sonra kurulan Nizamı Cedidin mevcutları 48 ila 70 bin arasında değişmiştir. . genç nüfus fazla. Giden para ne kadar biliyor musunuz? 13 milyar. Efendim "2 cephede savaşa girersek birinde taarruz ederken diğerinde savunmayı güçlü tutalım". Bu tip savaşlarda zaten 4-5 ay hazırlık yapılacakür. Ama. Selçuklu. Yani bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan sistem. Bu da eski ve zamanı geçmiş bir düzendir. başınızı kaldırıp gökyüzüne bakın. Karakollardan birindeki askerin gece veya gündüz arazideki bir cismi yanlış algılaması sonucunda açılan ateşe birden bütün silahların katılmasıyla başlayan atışları diyelim 20 dakika sonra kestirebildiniz. Peki Hakkari'de kaç asker var? 23. M. kargalar kalabalık uçar' dersiniz.000 asker var ve PKK'lı sayısı da 56 bine düştü. Kalabalıklardan hoşlanmıyorsunuz. ne de 8 aylık askerlik yapmanın eşitlik. Ve bugüne kadar dünyada sistematik bir şekilde altı askere alma usulü uygulanmıştır. Şu anda 360. Ben 3 Temmuz 1993'de buraya geldiğimde bu mücadeleye bağlanan asker sayısı 185. ayakkabı ve çoraba gider. Sonra bu coğrafyada. hepsi birbirinin içindedir. Bizim için Hakkari'nin tamamında 4000 asker olsa ne fark eder? Adamların sayılan ve yerleri belli. Onlara bir yerde dur diyorsun. 4-6 ay özel eğitim yapacağız. Osmanlının kadrolu temel askeri gücü neydi? Yeniçerilerdi. Bundan sonra NATO ne işe yarar diye sorabilirsiniz. Bu sistemde paranın yarısından fazlası da yeme içme. adalet ve vicdani yönü yoktur. Siz sormadan ben söyleyeyim. Sonra. Siz her halde şu anda 10-12 milyon maaş alıyorsunuz. PKK mücadelesine seçilmiş subay ve astsubaylar dahil 20. Efendim. ABD ve NATO ilkesi. bu devrin ve geleceğin teşkilat yapısı değildir. Bu güne kadar biz her türlü harekaü kaç kişi ile yapük? Azami 4000 askerle. O çocuklar da duruyor. Neyinize yetmiyor? Ye-terki hazırlıklı olun.Komutanım kusura bakmayın sözünüzü kestik biz de ikinci olarak nüfus ve mevcut fazlalıklarını soracakük. ormanları tertemiz edeceğiz. yırtıcılar yalnız. Siz her zaman 'kalabalıklarla olmaz. 5000'lik dört grup halinde çalışacağız. Siz bilmiyor musunuz. Muvazzaf ordu çelik çekirdek ve bilye gibi olacak. Anlamak da mümkün değildir.. muharebe sahası daha çok işlenmiş kafa gerektirmiyor mu? Madem memleketin başı belada bu dönemde iyi eğitim yapanlar daha fazla silah alünda tutulmalı. Genel ve bölgesel bir savaş olacaksa bu 'yıldırım tipi' bir seferberlikle halkın katılımı ile olacaktır. Yükseliş dönemi dahil. Üstelik biz ele avuca sığmadığımız için zarar da veremiyorlar.000'di. Đskender. Hızla zamana ve geleceğe göre düzenlenmelidir. PKK'lı sayısı bütün istihba1995 Dönem! 331 rat örgütlerine göre 12. asker alma sistemi ve süresi. Persler. . ama cevabını da vereyim. Bir de şu.000'i geçmemiştir. Genişleme. Kesilmez ya. Neredeyse 60 askere 1 PKK'lı düşüyor. yatma kalkma. Mevcudu da bana göre 150-160 bini geçmemeli.000. Uzatmayayım. bu da gidiyor işte. vesaire gibi mazeretler statükoculuktan başka bir şey değildir. Niye para harcasın? Bağımsızlığı kaybetmenin en kestirme yolu başkasının parasını sarf etmektir.000 asker yeter de artar.000 kişinin bunda kusuru yok.Ö. Geri kalan 19. Osmanlı ve Timur. Sonra bölgeye çıkıp 14 ayda dağları.000'di. Bu güne kadar tam ve zamanında yaptığı bir eylem var mı? Bundan sonra da bezirgan olup pazarcılık yapar. Onları suya götürüp susuz getirmiyor muyuz? Bu iş için dokuz ayın çarşambalarını bir araya getirmeye ihtiyaç yok. Horozu çok olan köyde sabah olmaz. En pahalı sistem de şu anda bizim uyguladığımızdır.Bunun örneğini siz yaşayarak görüyorsunuz. Bu anlattığım örnek 60 küsur kışla ve karakolu olan Hakkari'de her gün kaç kere cereyan ediyor? Can pazarında elbette paranın canı cehenneme.ne getirememesinden mi? Ben 18 ay askerlik yapıyorsam bunun sebebi ekonomik ve sosyal nedenlerden değil mi? Ne bedelli. Kim bizi 2 cephede savaşa sürükleyecek? Tırnağı olan başını kaşısın. Daha bitmedi. bazı dönemler dışında Yeniçerilerin mevcudu 20.5 yıl geçmeden ABD bile 20 Tümeninin 8'ini lağv etti.

Kimseden hiçbir şey istemiyoruz. Alırsın kuş lastiğini (sapanı) küçük çakıl taşlarıyla hepsini tek tek vurursun. Kayayı getirdin görürdün. Firar eden yok. Diyelim bir sürü kurbağa var. Kim kimden çekinip korkuyor? Biz mi Rumlardan. bu 1995 Dönemi 333 nasıl oluyor? • ^ ^renSĐP'Đlke §ibi W1™ bekliyorsunuz değil mi? Hayır Sadece içimden geldiği gibi hareket ediyorum.Komutanım Hakkari ve Kuzey Irak kabartma haritasına hiç kıpırdamadan sekiz saat bakıyorsunuz.000 kişiden bir kişiyi bile mahkemeye vermediniz. Büyük birlikler hem daha fazla paça kaptırıyor hem de yaklaşmaları ağır ve gürültülü oluyor. 'oturma'. Bunların 170 kadarını ben de sorguladım. ne yapacağımıza şeytan bile akıl erdiremeyecek. Đntihar eden yok. Sonra da "pişman olmakta geç kalındı. çevirdin.topçusu dışında da hiçbir şeye ihtiyaç yok. Ayrılmadan önce Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş'i ziyaret ettim.Osman Paşa. . Pratik. Ada. yuvarladın. Yunanistan'ın en yakın adasına 540 mil mesafede. siz söyler misiniz. Bütün hepsi alünda kalsın diye heyula bir kayayı onların üzerinde tutmaya ne gerek var? Bazıları eziliyor. bazıları da kaya ve zemin arasındaki boşluklarda yaşıyor. PKK'nın hangi grubu bizi en az bekliyorsa onun karşısına çıkacağız. Kıbrıs ile ilgili konulardan sonra Komutan: . Aslında çok sayıda askere hiçbir yerde gerek yok. Dört ay sonra ne yaparsan yap. . karSUnU1f ^^ Ç°k ^^ yÛrCğĐnĐ aÇacaksın ve Sönül gözüyle bakacaksın insanın isteyip de yaPamayacağl bir şey yoktur Y .Đki yılı aşkın zamanda bizim bölgede 202 PKK militanı kendiliğinden teslim oldu. malumlarınız her rütbe. Sonuçlarını görür. Bir kışla boşaltılıp bize verilsin.Komutanım gene af ve pişmanlık yasası meselesi çıktı ortaya. . Ne olursa olsun burada her tip insan var.Bu bela bitecek mi komutanım? "b'ek^tme'' ^^ dehf\VerĐddir" Ha^ bitmeyecek. üstelik normal garnizonlarda bunların hepsi oluyor. Siz de biliyorsunuz. sayılmaz" dersiniz. Biz aslında bütün sebeplerini biliyoruz da. Size daha onlarca örnek verebilirim.Komutanım bu mücadele tipinde karşı taraf için küçük birlik daha ürkütücüdür. 4-6 ayda 15-20 bin kişilik bir birlik yetiştirelim. Fakat ben bunu. Y Binbaşı Ferhan: . Sadece helikopter ve dağ topçularına ihtiyaç olacak. anlattım. zaman ve bedele ne gerek var? Askerlik süresi bir savaşçının ne kadar zamanda yetiştirilebileceği-ni doğru ve tam tespitle mümkündür. Anadolu'ya 70 mil. her makam ve her seviyede yapılan toplantılarda defalarca arz ettim. Subay ve astsubayları seçeceğiz. Gene arz edeyim. Bu süre dört aydır. Bu gelenler samimi. sen terör uzmanı olarak ne önerirsin? PKK ile mücadelede nasıl bir teşkilat ve yöntem uygulayalım? dedi. . alışkanlık kazandırır ama mükemmelleş-tirmez.Estağfurullah komutanım. dedim.) Kurmaylardan biri: . I TĐ u donemlenne g^ecek fakat tamamen kaldırılama- . Fakat sizi bağışladık diye afla her haltı yiyenleri tekrar halr km arasına sokarsanız bu kurumaya yüz tutmuş tarlayı yeniden sulamaya benzer. Şu anda Kıbrıs'ta biz Rum Milli Muhafız Ordusundan üç misli daha fazla askerle duruyoruz. Đzinden geç dönen yok. dedi. Bugüne kadar 23. Bizim bu sayının beşte birine dahi ulaşmayan eski birliklerimizde.Komutanım şimdi bir husus daha aklıma geldi. bedelini de millete ödetirsiniz. Zaten onlar da bölgede. Yaralıların bazıları iyileşmeden birliklerine koşuyor. Bizim nerede. bu kadar emek.Ben de bir eğitim merkezi açılmasını düşünüyorum. Sekiz ay daha silah alünda tutar. Hem siz bunları yaşayarak görmüyor musunuz? (1999 Ekim'inde Kıbrıs'ta Tümen Komutanı iken bir ödül töreni için Ankara'ya çağırılmıştım. 12 ayda (bir yıl) terhis eder332 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok sin. Yüzbaşı Güngör de bir kere f3 sa at hiç gözünüzü ayırmadan izlediğinizi görmüş. 14 ayda bölgeyi tertemiz yapalım. Geçen ay altîayr lot mata^al"T °pCra^nda bej *** da ^ W Y^e s£k te-mna 'WeC 3o7wS^T*d™° *Y* ™Por eden tabur komutanına en geç 30 dakika ıçmde temas sağlayacaksın" dediniz ve 20 da kıka sonra o tabur da temas sağladı. . Rumlar mı bizden? Benim böyle bir durumu kabvıl etmem mümkün değil.

Sebebi de. Đnşaat faaliyetlerinin 30 TEMMUZ 1995 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır.C. ne de ulaşılaeski rSS ^ " hCr tOpIUm kCndĐ bÜir.^Tlara dönmûş-G d Cumhuriyet denilen şey onu ilan edenlerin canlarıyla. Müdür çantasından büyük bir zarf çıkarıp uzattı ve: .K. Bundan sonra da duran her şeye kizacak mısınız? cak bil"3 ' °tUl"'îrhareketSĐzIe ne S^ecek bir yer. kanlarıyla imzalanır. dedi. Er Abdül-kadir KOÇ.Komutanım sayın Müsteşarımızın size selam ve saygıları var. 2 Ağustos günü öğleden sonra Tugayın kışlasındaki piste bir sivil helikopter indi. Toplumu sararsa korkmak gerekir. kendine acımayan. cesur ve ıy. saygılar sunarım.maşası olan bölücü terör örgütü PKK'ya karşı HAKKARĐ coğrafyasında kahramanca mücadele veren Dağ ve Komd.mırttmeyecek'ofisierde'bûroiarda 0^™ an" d niz BunH komr. ancak o bedel ortaya konarak savunulabiHr. ." 1-20 Ağustos tarihleri arasında PKK'nın sınır hatlarında.Bana SelĐnce esKi ruhuma gen dönemem. Bu vesile ile değerli ailenize tekrar başsağlığı diler.r.insanlar olmah.nim' 'Hareket eden her *7 etki yaratır' derdiniz. uzaktan ateş açma şeklinde eylemleri oldu. Bu Vatan ve bu Millet için genç yaşında canını esirgemeyen ve bu toprakları kanıyla sulayan kahraman evladımız ve diğer evlatlarımızın anılarını sonsuza dek yaşatmak.Döndükten sonra her şey size çok sıradan ve basit gelecek hiçbir mz^r r.yacak. bizlerin ve gelecek nesillerin daima hatırlamalarını sağlamak.T nctunlerde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Aziz Milletimizin bölünmez bütünlüğüne kasteden düşmanlarının . Göğsünden Akan Kanla Vatanını Sulayan. 18 Harran'da başlayan "isimleriyle Güneşi Yükseltenler" anıtının T ""T' "^ taSanmC1S1 W ĐnŞaal mÛhendis' üç aste£ 1984-1995 arasında geçen 12 yılda Hakkari'de şehit düşen 623 su-S™*^^ CrĐn aĐleledne habCrle" Ol— ^ *^ 334 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok T. Osman PAMUKOĞLU Tuğgeneral Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari Güvenlik Komutanı 1995 Dönemi 335 "Umutsuzluk insan iradesini felç eder. Anıtın ön platformunda ekte gönderilen "Komando Olmak Onurumdur" şiiri ile "Đstiklal Marşı"mız mermer bloklara kazınmış olarak bulunacaktır. Ve kuranlar hangi bedeli ödediyse. Gelenler Milli Đstihbarat Teşkilatı Van Bölge Müdürü ve iki yardımcısıydı. BAŞYURT Kışlasında hakim ve görkemli bir tepede inşa edilmeye başlanmıştır.Tug. "Canını Vermek Uğruna Silahını Bırakmayan.Tug. 09 TEMMUZ 1995 SAYIN KOÇ AĐLESĐNE. 24 PKK'lı öldürüldü. millet sevgisinde smır tanımayan.Ne bilgisi var bunun içinde? . Yeşeren Bu Topraklarda Güneşi Doğuranlar Anısına" yapılacak "Adları ile Güneşi Yükseltenler Anıtı "nm üst platformunda oğlunuzun ismi mermer bloklara kazınmış olarak diğer şehit arkadaşlarının isimleri ile birlikte yer alacaktır. Çıkan çatışma ve yürütülen takipler sonucunda üç asker şehit oldu. Aksi halde her şey bahane olacak . K. adlarını ebedileştirmek maksadıyla ekte maket fotoğraflarını sunduğumuz şehitler anıtı. Herkesin bu ruh ve inançta olması lazım. 1984'den itibaren israf edilen 10 yıldan ötürü 2 :t t.Klığı emrinde görev yapan oğlunuz P. 06 MAYIS 1995 tarihinde "ŞEHĐT" olmuş ve bir asker için rütbelerin en büyüğü olan ŞEHADET mertebesine ulaşmıştır.K DAĞ VE KOMANDO TUGAYI VE GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI HAKKARĐ PER: 9234-434-95/ KONU: Şehitler Anıtı. Dağ ve Komd.'nm ana kışlası olan Korg. Kısa bir süre sonra da emir astsubayı MĐT görevlisi üç kişinin ziyaret için geldiklerini söyledi. "Osman Paşa'nın aklında yanlış bir şey kalmasın" diyerek bu zarfı size gönderdiler.

. 5 Ağustos'ta General . 26 ay önceki Hakkari ile bugünkü Hakkari arasında. Đran. Zarfı açtım ve içindeki beş sayfalık notlan hızla okudum.Komutanım ben 17 yıllık subayım. Đki kere de Diyarbakır'daki 2. Tanrı bizim milletin yardımcısı olsun. Ankara'ya atanmıştım. benim üstün sicil kıdemi ile mümtaz terfiimin bulunması ve general olma sırası geldiğinde de Tuncay'ın bir yıl gecikerek general olmasıydı. Genelkurmay Đstihbarat Başkanlığı.) Tuncay ile aramızda iki yıl olmasının sebebi. Genelkurmay Đç Güvenlik Harekat Merkezi. Harekat Şube Müdürü Binbaşı Ferhan: . dedi. geçen 17 yılda öğrendiklerim bir hiç kaldı. 22 defa bu faaliyetin kendilerine bildirildiği makamlar şunlardı: Cumhurbaşkanlığı. Kongresi Şırnak ilinin 18-20 kilometre altında. usul ve yöntemlerime alışkındırlar. Tuncay'a. Irak. Kongresi neymiş görün. Türk topraklarındaki dağlarda Türk Milletine ve onun ordusuna kabadayılık yapılması bizi çılgına çevirip zıvanadan çıkartır. Haftanin'e gelişler 23 Kasım 1994'de başlamış. kamplar. Tuncay 16 Ağustos'ta katıldı. PKK'nın 5. dediler. Đşe yarayıp yaramadığını kendin yaşayarak görürsün. -Alın okuyun. 336 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 22 ayrı tarihte. Đçişleri Bakanlığı. Başbakanlık. Hakkari'ye katılışımdan itibaren öğrendiklerimin yanında.5 ay sürmüştü. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği. Dışişleri Bakanlığı. PKK'nın üst düzey yönetim ve grup liderlerinden 700 kişi toplanmıştı. benim huyuma suyuma. zaten olmadığı için. dedim. PKK'nın üst düzey kadrosundan 700 kişi burnumuzun dibindeki bir yerde 1. Fakat şu1995 Dönemi 337 nu söylemek zorundayım. dedim.Ferhan barış koşullarında istersen 107 yıl üniforma giy. Hava Kuvvetleri Komutanlığı. . en son grup ayrılmıştı. Kurmayları çağırdım. Asla müsamaha etmemelisin. Genelkurmay Başkanlığı. Size buraya gelmeden bazı konular anlatılmıştır. Şu aylarca kafa yorduğumuz. .Arkadaşlar eskiden ben de bütün insanlar gibi. Hakkari'de yürüttüğümüz mücadele boyunca yaşadıklarımdan sonra. Aynı bölgede. üç ayn noktada 500. Beş sayfalık bilginin özeti şuydu: Kürdistan Đşçi Partisi (PKK)'nin 5.5 ay süren bir toplantı yapıyordu. taşıma suyla değirmeni döndürmeye benzer. Himalayalar kadar fark var. yeryüzünde insanlara ait hiçbir şey artık beni şaşırtamaz. Birkaç kez okudular ve sonra bana baktılar. Bundan daha doğal bir şey olamazdı. dedim. 26 Şubat 1995'de. Asker olarak senin mesleki şansın bu mücadelede her metrekaresinde 24 saat devamlı fokurdayan bir geniş kazanın sıcak suyuna atlamış olman. düşman durumu. ayrıldılar. Yerime de 30 Ağustos'tan itibaren Tuğgeneralliğe yükselecek olan devre arkadaşımız Tank Kurmay Albay rahmedi Tuncay Kavuncu atandı. 22 ayrı tarihte 22 kez rapor edip bildirmişti. Kongreyi yapanlar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti Haftanin'e bir harekat düzenler diye beklemişlerdi. Hakkari. "Bak dostum sana söyleyeyim şu dört günde. Kuzey Irak'taki Haftanın kampında yapılmıştı. nizami olmayan muharebe taktikleri ve hatta kendimizi anlatmak ve göstermek kayıkla okyanusu dolaşmaya. Benim de 20 Ağustos'ta emirler gereği ayrılmam gerekiyordu.Konuşmayacak mısınız? Dilinizi mi yuttunuz yoksa. Alt kadro tecrübelidir. Đşin daha da ilginç tarafi 5. hissedeceksin. uykusuz kaldığımız de-miyeceğim. Jandarma Genel Komutanlığı. coğrafya. çok yazık.Biz malumatkar değiliz komutanım. Sonra. Toplantı 1. doğaçlama yapacaksın. Hakkari dağlan değil. (Tuncay Paşa yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak Hakkari'den döndükten bir yıl sonra rahmetli oldu. Yazık. 200 ve 50 kişi olarak. televizyonların haber bültenlerinde üst üste geçen.Amiral tayinleri açıklandı. . sezeceksin. Ve bazen günlerce ..Biraz sohbet ettik. Taktik Hava Kuvvetlerine bildirilmişti. hayal edeceksin. bazı akıl almaz gibi görünen şeylere şaşırırdım. MĐT bu büyük organizasyonu başından sonuna kadar. oku-ı mamın bitmesini sessizce bekleyen üç görevliye. 24 saat sırf PKK'yı düşüneceksin. Gece 2-3 saat uykuyla yetineceksin. biz Hakurk'ta burnumuzdan solurken.

yurt dışı. artık hiçbir şeye şaşırmamaya kendimi alıştırmaya çalışırken. Paşam yaptırdığınız bu anıtla. Benim yemekle pek aram olmadığı için. Oğlumla beraber bu vatan uğruna şehit olan evlatlarımızın anısına yaptırmakta olduğunuz Anıt. Kar. Muharebelere nerelerde başlanacak. aydınlık. Đçerden ve dışardan milletimizi ve vatanımızı bölmek ve zayıf düşürmek için çalışanlar o kadar fazla ki. Minnet duyuyorum. Teşekkür ederiz. Saygılar sunarım. yaz. onun hareketlerini yapmaya ve taklit etmeye çalışmasıdır. vatanperverliğinize. Bu Vatan ve üzerinde yaşayan insanlar için yorulan insanları tanıdıkça dünyalar benim oluyor. Benim bütün anlattıklarımın çok fazla anlamı olmadığını bilmeme rağmen. ne zaman ve niçin bitirilecek. vefanıza minnettarım. Sağ olun. Şehitler Anıtı hakkındaki değerli yazılarınızı saygı ile aldım. Bunun dışındaki her şey boş laftır. yağmur. daha fazla sürat. orman. Şehitler anıtı hakkında bilgiler veren kıymetli mektubunuzu aldık. Biz şehit ailelerine unutulmadığımızı. Allah zatı alinizi korusun. Sana insan ruhları ile nasıl temas sağlayacağını anlatmaya kalkışmamın anlamı yok. muhakkak ki Türk Milletinin kalbinde sonsuza kadar yaşatılmasının kanıtı olacaktır. biz millet olarak daha huzurlu ve rahat olalım. başkan olmak peşindeler. vazifesini yapmış bir asker ve şehit olarak. Hâlâ her şeye üzülüyorum. . şu şöyle yenmeli gibi şeylerle alakam yoktu.uyumamaya kendini alıştır. Türkiye'deki siyasilerin halini görüyorsunuz. "Allah selamet versin. ben de o misafir diye üç gün onunla birlikte kahvaltı yapmak durumunda kaldım. disiplin ve otorite olmadan harekat alanında sevk ve idare edilemez. şefkatinize. ailelerinden mektup. yorulur. Duygularınıza. ne de gücü kalır. Dünya görüşünün ne olduğu ve serüven tutkunun olup olmadığı da buna dahil" dedim. Muhterem paşam. makamlara eriştirsin ki. kış hiç fark etmez. Yalnız şunu söyleyeyim. Fakat Tuncay gelince. kendisinde yüksek tansiyon bulunduğunu ve daha önce mide kanaması geçirmiş olduğunu söyleyince. Baş olmak. yanımızda olduğumuzu gösterip bizleri manen yücelttiniz. Đyi bir Türk Vatandaşı olarak sizi alkışlıyorum. kahvaltı şöyle olmalı." (Mektuba Üsteğmen Ağca 'nın üniformalı resmi de iliştirilmişti. yapılan bu atamaya hayret etmemek mümkün değildi. Silahlı bir güç. En etkili muharebe taktiği hasma sürekli saldırmadır. Daha yüksek rütbelere. acılarımızı paylaştığınızı. düşünce ve ruh hallerinin ne olduğunu göstermek için birkaç örnek aşağıdadır. Türk Milletinin gönüllerinde taht kurdunuz. "Đsimleriyle Güneşi Yükseltenler" Anıtı haklunda bilgi vermek için 623 şehit ailesine gönderdiğimiz yazıyı almaları üzerine. Tükenir. Bu kahvaltılar sırasında Tuncay. sürat. oğlum Şehit Jandarma Teğmen Nadir Ozan için takdirlerinize. Liderlik denilen şey benim için. Allah razı olsun. yurt içi. Sonunda ne direnci. karanlık. Benim artık bu ruhtan kurtulmam lazım" dedim.) Đsmail Ağca Şehit Piyade Komando Üsteğmen Macit Ağca'nın babası Ağustos 1995. arük şehitlerimiz bu muhteşem anıtla. her seviyedeki astın örnek davranışlar görerek kendilerinin de liderlerine benzemeye. bunların hepsi hakkında daha harekat başlamadan bir fikrin ve karar tasarın olacak. Türkiye hiç bu kadar bol düşmanla yüz yüze gelmemiştir. Kendisinin bir parçası olan evladını kaybeden anne ve babaların 338 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok duygu. Ankara "Pek mvıhterem Tuğgeneralim Osman Pamukoğlu. "Sayın paşam. Kahraman Tugayınız Kuzey Irak'a girip çok kısa sürede 160 PKK'lı-yı öldürerek. nur içinde rahat uyuyabilirler. daima sürat olacak. Yüksek komutanız altındaki Dağ ve Komando Tugayına bağlı Yüksekova'daki Đnci Dağ ve Komando Taburunda görev yaparken 26 Mayıs 1989'da PKK'ya karşı yapılan bir operasyonda oğlum Üsteğmen Macit Ağca şehit oldu. telgraf ve telefonlar geldi. Daha fazla hareket. dağ. bu tip operasyonların nasıl kolaylıkla yapılabileceğini göstenaiştir. Hiçbiri Vatan için bir fedakarlık yapmıyor. ne kadar kuvvetle başlanacak. biter. usulen açıklamalıyım. gene de. Esas olan senin mizaç ve karakterin ile mesleki ehliyetindir.

GECELER öyle yalnız. konuşama-dan kaybetmek daha da güç ve acıdır. Bizleri çok duygusallaştıran mektubunuzu aldım. Ziyaretçilere bu hissi yaşatarak. yok edecek bu BELAYI. Hele her türlü imana. Ömrümüz pahasına onu kurtardık.Babası Mustafa ¦ ." Şehit J. Bu kötülükleri acep niye yaparlar. Can vermiş benim yavrularım Suçu bu mu ki acımadan .. Zincirlerle sarılsa gündüzler Gülüp geçer benim can çocuklarım Onlara zor gelmez.1995 Dönemi 339 Sayın generalim.. . Açılıştan önce. GÜNDÜZLER öyle cılız ki. Bu kadar ĐŞĐNĐZĐN ARASINDA bile YAVRUMUN ADINA .. . KOMANDO ANNESĐNDEN Đçime işleyen zifiri karanlıklar Beni benimle tutsak edemez.. Bilinmez ki. Ölüme katlanmak kolay değildir. 'Vatan Sağolsun' diyerek Türk Milletinin yüksek asaletini gösteren anne ve babalarının huzurunda. Teğmen Nadir Ozan'm babası Turgut Ozan Ağustos 1995.Aşın mı yok? Verir benim Alim. .. "VATAN SAĞOLSUN"!.Artık bir can borcum vardı YARADANIMA . el vermiş. Komandolar.Oğlumu . Duman tüten bacalarımda leylekler. saygılarımı arz ediyorum. şükranlarımı.Alişim 'i." "EŞREFPAŞA GÜLÜ" Komando Ali'nin . Oîilannkine çomak mı soktuk... O'NUNLA yemyeşil edin toprağını. onların.KAPIMIZA BAYRAK VE O'NUN HER ŞEYĐ. ŞEHĐT OLDUĞU HABERĐ GELDĐ.. . Burada yatıyoruz şimdi. Ordu Komutanının nezdin-de Dağ ve Komando Tugayının Sancağını Tuncay Paşaya teslim ettim ve "Đsimleriyle Güneşi Yükseltenler" Anıtının açılışını yapük. üzüntülerimi takdir buyurun.. haber geldi..Şimdi minnettarlığım var siz askerlerime!. "Anıt formuyla. Gel de bitmesini isteme DÜNYADAN AĞLAMA dur HADĐ!. "Bu anıt.... Đzmir 1995 Dönem! 341 "Bütün ülke uçurumun kenarındaydı. beni bağışlayın. . bakın her yerde varlar Size dar gelecek bu dağlar Hain ey arsız insanlar!. Buluverecek . Var olun siz.. ne kadar yazsam.. Paşam! Dinecek bu acılar değil mi? Sizler. var oldukça. kültüre. devir teslim töreninde bulunanlara okudum. Şehit yavrularımız ĐÇĐN HAYKIRIYORUZ.Kardeşi Rıfat Özçilengir Ailesi Ağutos 1995. * Hala bitmeyen "KOR ATEŞ" yakıyor içimiz. duygu ve düşüncelerini vatan için . sonsuza dek saygı duruşunda bulunulmasını amaçlamaktadır.. 340 Unutulanlar Dişinda YenJ Bir Şey Yok Dizi dizi gelir yuva yaparlar. Anıt Ziyaret Defterinin ilk sayfasındaki metni.dikilen muhteşem ANIT için.Ey kahpe kurşunlar Susmadı onlar... Şehit Türk Askerleriyle. kör talih. şehitlerimizin ruhlarının göğe yükselişini sembolik anlamda yansıtır.. edebe sahip olan bir evladı 14 ay hasretten sonra göremeden.Annesi Berran .Çulun mu yok ? Üstünden pardösüsünü çıkarır O canlarım Kahpelik beklememişlerdir Ata ocağında Düşmana. Elazığ "Canım paşam Can asker çocuklarım!. ne kadar teşek-kür-minnet-şükranlarımı göndersem karşılayamam. Ruhları Şad olsun. ¦ ." Neden "Đsimleriyle Güneşi Yükseltenler" tanımını kullandığımızı da..Alim 'i . . O'NUNLA SARIN.. Minnetlerimi..Nedense boş artık benim "gülüm" yok. Mayıs ayı." 20 Ağustos 1995 günü öğleden önce 2. . Ama "O ANA KALBĐNĐ" gönderdim.çocuklarımızın adına.

Dönmeyen gemiler olduk açıktan. Hasretiz bir kanat şakırtısına Mavi gökte kuşlar yine uçar mı ? Uzak. şehitlerimizin isimleri ile birlikte yükselerek. ABD. Karargah binasında çıkıp yürümeye başladım. Hava pırıl pırıldı ve kışlada çıt yoktu. "Düşman Tuna'yı atladı. Şehitlerin yüzde 80'e yakını karakollardaydı. Çocuk sesinden. komando üniformamı ve botlarımı çıkarıp sivil elbiselerimi giydim. Hakkari'nin etrafı yabancı topraklardaki PKK kampları ile çevrili olduğu için bazen subaylar. halen de Türk'tür ve ebediyen Türk kalacaktır". şehit olduğu tarih ve yer mermerler üzerine yazılmış durumda. Helikopter. gölgeler suda oynar mı? Hepsi güzeldi kar.canını veren şehitlerimize yoğunlaştınp. 1995 Dönemi 343 Selam Olsun Selam olsun bizden güzel dünyaya Bahçelerde hâlâ güller açar mı 1 Selam olsun sonsuz güneşe. adı. 21 astsubay. yükselince Şehitler Anıtının üzerinde bir tur atıp sonra kışladan ayrılsın' dedim.. 'Türk Milletinin çocuklarının kahramanlık ve fedakarlıklarına öl342 Unutulanlar Dişinda Yenî BIr Şey Yok çü bulunamaz". Karakol saldırılarında geceleyin tam haber alınamadığından ve güneş doğsun da çatışma yerine ulaşalım diye beklediğimden. Son giydiklerim 13'üncü botlarımdı. Şehit adlarının yazılı olduğu 11 metre yüksekliğindeki. baba adı. Bunlar arasında. Vietnam'da ölen askerleri için yapmıştı. memleketi. askerlere "Allahaısmarladık" dedim. Mermer plakalar üzerinde Atatürk'ün vecizeleri de bulunuyor. yüreği senin kadar temiz ve sağlam askere rastlanmamıştır" vecizeleri dikkati çekiyor. vedalaşmak için subay ve astsubaylar pist girişinde yerlerini almışlardı. kaç bere ve operasyon şapkası eskitmiştim tam sayılarını hatırlayamıyorum. Anıt Ağustos ayı sonunda görevini tamamlayarak Ankara'ya atanan Tuğgeneral Osman Pamukoğlu tarafından yaptırıldı. Çanakkale ve Kıbrıs şehitlerinden sonra. arayan var mı ?. Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari'deki birliklerin teröre karşı verdiği mücadelede şehit düşen 623 kahraman evladı." Sancak devir teslimi ve Anıtın açılışında bulunan bütün misafirler saat 14:00'da kışladan ayrıldılar. 11 metre yüksekliğinde iki ana kolon anıtı kavrayarak. Güneydoğu şehitleri de Hakkari Dağlan'nda ölümsüzleşü. 20 Ağustos saat l7:00'da Van'dan uçakla Ankara'ya dönecektim. Birden kışlanın merkezi yayın sisteminden çalınan Plevne Marşı her •yeri kapladı. fırtına Günlerin geçişi ardı ardına. Helikopter pistte hazır. milleti bütünleştirici görevini mimari yapısıyla üstlenir. tipi. 9 Eylül 1995. ruhların göğe ulaşmasını ifade eder. muhteşem bir yapıtla anıtlaştı. "Düşman Zap suyunu atladı. Karakolları yokladı" sözünden etkilenerek. Anıt iki ay gibi çok kısa bir sürede başlayıp bitirildi. Çıkardıklarımın hepsini bir çantaya koyup emir astsubayına verdim. Adımızı soran. 574 erbaş ve erin rütbesi. Kimse beni bu şekilde görmemeliydi. yüzde 25 meyilli. 2 bin metre karelik bir alanda inşa edildi. Saat 15:00'da. 28 subay. karakolları yokladı" diye kendi aralarında konuşurlardı. "Bu memleket tarihte Türk'tü. Yürüyüşümü yavaşlatarak normal halime geçtim. Anıtın üzerinde döne döne üç tur attı ve kuzeydeki Karadağ istikametinden Van'a doğru uçuşuna devam etti. şehit isimleri ile birlikte ışınsal açıdan kollarla ufuktan yükselmekte olan güneş tasvir edilmiştir" diye açıkladım. "Đsimleriyle Güneşi Yükseltenler" Anıtı. Helikoptere binerken emir astsubayına "pilotlara söyle. duygusallaştım. Ben de bugün. Tepede ulaşılan alanda. gül ve sarmaşıktan. 'karakollara" karşı bir hassasiyetim vardı. Hürriyet: "Đlk Güneydoğu Anıtı: Güneşi Yükseltenler. "Dünyanın hiçbir ordusunda. beremi. Şehitlerimiz için yapılan anıtın bir benzerini. aya Işıklar. Ama botlarımın sayısını biliyordum. Hakkari bölgesinde son 11 yılda şehit düşen. 26 ayda kaç elbise. Ahmet Hamdi Tanpmar 344 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok . çok uzağız şimdi ışıktan.. doğum tarihi. Bütün subay ve astsubaylarla vedala-şıp.

Krk. bandıralar. Krk.Bu günkü durumumu merak ediyorsunuz? Kaldır başını kan uykulardan! Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok. Ali Türker Nuri Amasya Snr. No. Utğm. Er Münir Kopuk Mehmet Bilecik 1964 07/09/1985 Andiçen Ky. Krk.1 [. Onb.Er Musa Aytar Ali Zonguldak 1964 09/10/1984 Çukurca-Hakkari Yolu 8 Yolu 9 ] f. 19 J [.Er Metin Akkoç Ahmet Kütahya Edirne 1964 09/10/1984 Naci Çakar Hacı Đstanbul 1963 09/10/1984 Çukurca-Hakkari 10 1964 09/10/1984 Çukurca-Hakkari Yolu 11 ] |. Serin J. Çvş: Osman Temiz Nevzat Artvin 1963 09/10/1984 Çukurca-Hakkari Yolu < m 4 J |.Er Cevdet Ozdemir Ramazan Sinop 1963 09/10/1984 ÇukurcaHakkari Yolu >a 6 [.Er Cengiz Karaca Ali Çukurca-Hakkari Yolu 1 [. 17 | [.Er Cemil Onaran Kemal Çanakkale 1964 09/10/1984 ÇukurcaHakkari Yolu 12 1 P.-Van 13 . 1965 25/10/1985 1965 Serin J. 18 1 [.. Balıkesir 25/10/1985 1965 1965 1964 25/10/1985 25/10/1985 25/10/1985 . Serin J. Adnan Şen Mustafa Ankara 1963 30/08/1984 K. Bağlar-Yürekli Yay. > 3 '< |. Murat Uzunal P. Krk. Krk. 14 | [. Celal Çekler Hasan Muğla Snr. Bağlar-Yürekli Yay. Krk. 16 | [..Er Ahmet Bursa Hüseyin Kütahya Snr. Krk Kasım Karaka 49 Nolu Sınır Tas Zülfettin Acar Kavak-Armutlu Böl. Krk Ramazan Çelik Serin I." Arthur Rimbaud Beşinci Bölüm EKLER ÎSÎMLERĐYLE GÜNEŞĐ YÜKSELTENLER Dağ Ve Komando Tugayi Emir Ve Harekat Komutasindakî Birliklerde 1984-1995 Yillari Arasinda Şehit Olan Personel S. Krk. Yükü boş gemilerin ardında gezemem. Eken I. Serin J. 2 1 P. Doyurmaz artık beni bayraklar.Er O ] [. Snr. Mahkum gemilerinin sularında yüzemem.Er ismail Temelbaş Reşat Trabzon Snr. Komd.Er Mürsel Ulunç Nurullah Ankara 1963 09/10/1984 Çukurca-Hakkari Yolu 5 ] |. ] Rütbe ^e Sicili Adı Soyadı Baba Ad) Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 5 u 1 ] P. Serin J.Er Halis Annığ Hamdi Denizli 1965 Krk. 15 | [. Snr. 345 "Ben sizinle sarmaş dolaş olmuşum dalgalar. Snr.Er Hamit Deniz Hamit Bursa 1963 09/10/1984 Çukurca-Hakkari Yolu 1 [. Abdurrahman Güzel Ahmet Aydın 1963 30/08/1984 K.Er Ömer Kara Ali Muğla 1965 25/10/1985 Serin J. Snr.Er ¦ Beytullah Ariç Mülayim 25/10/1985 Serin J. Snr.. Oıib. 25/10/1985 25/10/1985 Serin f. Onb. Snr.

-Şemdinli P. Refik Bursa 1968 06/11/1989 Yıldız Krk. Onb. Onb. Çvş.-Y. Çvş. Er Mustafa Doğan Bekir Yozgat 1970 01/04/1991 Kuzey Irak 61 P. 3NoluMevzi 45 I-Er ibrahim Korucu A. Komd. Er Melayip Erdoğan Mehmet Sivas 1970 01/04/1991 Kuzey Irak . Atsb.Şem. Ova 46 J. Er Er Hasan Ata Ferhat Çopur 29/04/1987 22/04/1988 26/05/1989 Tûtünlû Ky. Fensun Oğuz Süleyman Ankara 1960 10/01/1990 VanHakkari Karayolu 48 I-Er Yılmaz Ay Hasan izmir 1969 28/06/1990 P. Komd. Er Isa Doğan Ramazan Afyon 1970 29/03/1991 KeklikkayaÇukurca 54 P. Kd. Komd. Komd. (1987/649) Cevdet Şişman ismet Malatya 1967 21/11/1989 Kavuşak 47 Tbp. Sadık Erişen Ahmet Çankırı 1970 28/08/1990 Serdarya Gediği.Tb.Bölük Merkezi Güzelkaya^Şemdinli Tütünlü Ky. Komd. Ergün Ünlü Hamza Kars 1969 28/09/1990 Ordekli Krk. (1988/20) Orhan Korkmaz Seyit Ömer Ankara 1965 16/10/1990 53 P. Mahmut Ka Hakkari Y. Atğm.Hakkari 52 Is. Krk. Snr. (213/486398) Osman Uçar Ahmet Adana 1964 01/01/1991 Kuzey Irak 56 P. Onb. Er Zihni Ateşli Bahattin Tokat 1969 28/06/1990 Üzümlü J. Duran Sayan Osman Sivas 1970 01/04/1991 Kuzey Irak 59 P. Er Süleyman Duru Rafet Aksaray 1967 30/03/1991 Şemdinli 55 P. Snr. Er Kerim Çokbiçer Hamdi Eskişehir 1972 01/04/1991 Kuzey Irak 60 P. Tezcan Ozdemir Muslahattin Ankara 1970 01/04/1991 Kuzey Irak 58 P. 50 P. Onb. Astsb. Er Bilal Ayıtgın Mamo Gaziantep 1969 05/11/1989 l. Ahmet Tokgöz Ali Mersin 1968 13/10/1989 Kuşdağı Ky.JÇomd. Çvş. Komd.-Semdinli Yeşilova Krk. Atğm. EkenJ.-Gürpınar 43 I. Taşlık Ky.-Çukurca Mustafa Erdem ü e I e m m 2 S. Krk. Beyaztopraktepe P. 51 P. (1987/75) Mustafa Adışen Ertem Balıkesir 1969 01/04/1991 Kuzey Irak 57 P. Ova Yolu Cengiz Akpınar Çığlı Köyü Yakını Zafer Aşçıoğlu Kadir Rençber Mustafa Kûçûkbektas Mehmet Seyit Ömer Orhan Korkmaz 13/10/1989 13/10/1989 Taşlık Ky-Te. 49 I. Komd. Er Kamil Büyükbardakçı Mustafa Konya 1969 20/10/1989 Ormancık 44 P. Onb. No. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 42 P. Çvş.

Latif Keçeli Haznekayalar Köyü Mehmet Đsparta 1970 13/05/1991 c C > I 2? 3' •on 63 P. (213/486600) 65 P. Snr. Atğm. Snr. Cevdet Ocak Haydar Kırkıkkale 1970 13/05/1991 Koringantepe Mevkii S. Komd.^_ Koringantepe Mevkii A. Snr. Snr. Krk Mustafa Gedik Erdal Çoban Samanlı ]. M. Muhsin Ataç 23/05/1991 12/06/1991 Aksu Köyü-Hakkari Mustafa Keskin Mıirsel Dilber Oktay Orkan Đbrahim Er Sarımağra-Şemdinli Mezargediği^Şemdinli 24/07/1991 24/07/1991 Mezargediği-Şemdinli Mezargediği-Semdinli P. Çvş. Krk Ramazan Hasan Tarım Mustafa 04/08/1991 07/08/199) Samanlı I. Er Adı Soyadı 1 M. Rütbe Ve Sicili . Komd. Krk Yüksel Karaca Samanlı T. Krk. Snr. Krk P. Komd. Krk. No. P. Çvş. Yaşar Seven Baba Adı Münir Memleketi Doğum Şehadet Tarihi Tarihi Sanısını 1966 13/05/1991 Şehadet Yeri ----------———————. Snr. Komd. Onb Atilla Demirtas Kadir Mecidiye Çobanpınar I. S 2 3 O c tn C: . Krk. Snr. Sebahaıtin Koçak S. Durak Açıkgöz Samanlı I. Emin Kocaman ediği-Şemdinli 04/08/1991 04/08/199] 04/08/1991 Samanlı I. Şev» Ahmet Apak Samanlı f.62 P. Onb.

107 J.Er Cengiz Sabuncu Mustafa Kayseri 1970 25/10/1991 Çayırlı f. BL S. Krk. Bl.Er Şaban Uke Yaşar . Snr. 89 f. Krk. Er Cevdet Şimşek Halit Nevşehir 1971 28/09/1991 Başyurt Kışlası 93 J. Krk. Snr. Snr. O 102 J. Snr. 108 J. 104 J. No. 96 I. Krk. Krk. Snr. Bl. Snr. 95 J. Er Yaşar Kocabaş Ali Konya 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Snr. Bl. Onb. S? 99 J. S. Çankırı 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Krk. Bl. Er Abdurrahman Eraslan Hasan Adıyaman 1970 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Snr. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 350 88 i Er Umut Gökdemir Yusuf Kars 1970 10/09/1991 Çobanpınar J. 111 J. 91 J. u 90 I. 25/10/1991 Kayseri 25/10/1991 Çayırlı J.'Bl.Er ismet Ozdemir Yaşar' Kayseri 1970 25/10/1991 Çayırlı J. Krk.Er Nayram Yüce Rasim Sivas 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. 105 I. <n m 100 J.m m Z 10/09/1991 Samanlı J. Krk. (219/501486) Bilal Çakırcah ismail Balıkesir 1964 25/10/1991 Çayırlı J. Krk. 106 J. Snr. Snr. Snr. 103 J. Onb.Er Ümit Uçan Mehmet istanbul 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Snr.Er Ayhan Çelik Veli Zonguldak 1971 10/09/1991 Çobanpınar J. Astğm. Snr. J. Krk. Krk. Snr: Krk. Bl.Er Feridun Yılmaz Mehmet izmir 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Snr. Snr. r 92 P. Halis Akdemir Ahmet Elazığ 1970 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I.Er Ali Erdoğan Ramazan Bolu 1970 25/10/1991 Çayırlı J. Rütbe _____ Ve Sicili 112 Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Tarihi Şehadet Yeri 25/10/1991 25/10/1991 25/10/1991 Gaziantep 1970 Rize Şehadet 1971 . Snr. No.Er Mehmet Ünal Ali Selahattin Aksaray 1970 Bilecik 1970 1970 25/10/1991 Çayırlı ]. >-< 101 J. 109 110 Bl.Er Murat Sancar Fazıl Bayburt 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Necdet Ayhan Çayırlı J. Snr. Er Ersin Ilıtan Rasim Eskişehir 1971 10/09/1991 Çobanpınar J. -< m 97 I. Snr. y 94 I. Krk. <_.Er Seyfun Ateş Hasan 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Er Murat Güler Şükrü Kastamonu 1970 10/09/1991 Çobanpınar J. Krk. Er Zeki Akdoğan Necip Balıkesir 1970 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Er Fehmi Koç Zahir Ağrı 1971 25/10/1991 Çayırlı J. Snr. Snr. Komd. üo 98 ]. Snr.Er Hidayet Yılmaz Hüseyin Niğde 1970 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Snr. Krk. Snr. Er Cumali Çağlar Emin J. Krk.

147 J. Er Mehmet Keskin Halil Mersin 1971 07/06/1992 Kayalar KöyüŞemdinli 144 P. Muharrem Erdoğan Sıtkı Adana . 156 I. Krk. Krk. Onb. Krk. Cvs. Komd. Üzümlü Krk.Çukurca 142 I Er Osman Alim Mehmet Gümüşhane 1971 26/05/1991 Uzümlü-Çukurca 143 P.1970 1965 130 P. Onb. . Çvş. Ferhat Narlak Hüseyin Karaman 1971 20/07/1992 Sivritepe J. Mesut Bilgin Emin Manisa 1971 22/06/1992 Perihan J. Onb. Krk. Hacı Kılıç Cabbar Van 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk. Krk. Er Hüdayi Danış Mehmet Tekirdağ 1971 20/07/1992 Sivritepe J. Atğm.-Çukurca Sami Erşahin Ramazan Toaman Đmdat Pala Mücahit Okur Atilla Yangöz Đbrahim Selim izmir t-1 m O z' m I c m W Ol S. Onb. Necati Binekçi ibrahim Yozgat 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk. Onb. Mustafa Sönmez Ali Ankara 1971 07/06/1992 Kayalar Köyü-Şemdinli 145 Is. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi ŞehadetYeri 135 P.Çukurca 141 P. Onb. Er Yusuf Şahin ismail Yozgat 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk. No. 150 J. Komd.Çukurca 140 P. 149 I-Er Hüzeyin Gökçimen Şerif Erzurum 1971 22/06/1992 Perihan J. Komd. 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk. Krk. Onb. Komd. Krk. Onb.-Çukurca 136 Top.-Çukurca 137 P. Krk.Çukurca 139 P. Er Cüneyt Sardaşlar Halil istanbul 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk. 133 P. Er Aziz Çil Ali Sivas 1971 20/07/1992 Sivritepe ]. Er 131 P. 148 I Çvş. Er 132 P. (219/502994) Turgay Süzgen Ali Kırklareli 1967 26/05/1992 Üzümlü Krk. Krk. Onb. 154 J. Krk. Ercan Takıl Kenan Eskişehir 1971 22/06/1992 Perihan J.Komd. Onb. 151 i Er Sezai Polat Sırrı Erzurum 1971 22/06/1992 Perihan J. Hakan Elis Arif Đsparta 1971 17/06/1992 Kayalar KöyüŞemdinli 146 J. Er Cemal Dil Münir Adana 1971 20/07/1992 Sivritepe J. 155 I. Erol Akar Hasan Tokat 1970 22/06/1992 Perihan J.-Çukurca 138 P. Komd. 153 I. Turabi Demirci Ali Adana 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk. 152 I-Er Mehmet Kopar Mehmet Kırşehir 1971 12/07/1992 IşıklıTekevler Mah. Ramazan Sağlam Mevlût Zonguldak 1971 22/06/1992 Perihan J. Î34 P. Onb.

Abdül Özten 166 P. No. Krk. Komd. Er_________Sami Đlhan JJx_ J. Çvş. Komd.ÇvŞ(. Komd.]¦ Er irfan Kartal Sivritepe J. 160 161 162 165 169 170 173 174 175 176 177 I Er Adı Soyadı Sadettin Anıl Hakan Ülger Adem Pantik J.157 .Salih 163 J. Onb. S. Er Aslan Palut Aslan Erzincan 1971 20/07/1992 Sivritepe J. Er 182 j Er 183 J. Krk. Er Đbrahim Ayhan 168 }.Er .Er Er [. Rütbe Ve Sicili 159 T. Vedat Dur 167 P. Er Erdal Erarslan Muhsin 164 J. Er 178 T.Sena Gelmez_______M. Er f. Şeyi tali Çankırı 1971 20/07/1992 O "S 2 D tn s» 158 J. Çvş. Er__________Metin Kaçar Yusuf Şaban Tahsin Cafer Emrah Đsmail Şehadet Yeri . Er Murat Menteş Dilaver Koca Abdullah Çakar Yusuf Gedik Đsa Tabii Nusret Şen Baba Adı Memleketi Doğum Şehadet ________________Tarihi Tarihi Đsmet Hasan Đhsan _______ M.

1971 Ordu Bursa 1971 1971 30/08/1992 Şemdinli-Alan ]. Krk. 30/08/1992 Şemdinli-Alan ]. Krk. Krk. 20/07/1992 Sivritepe I. _Agn 1971 13/08/1992 Aktûtûn ]. Krk.Đbrahim Tokat Emlihan Ağrı 1972 1971 Giresun Aydın 1971 1971 30/08/1992 Şemdinli-Alan f. Krk.Kemal Süleyman Ali Hüseyin Tahmaz Mahmut Ali Hızır Karaosman Necati Erzincan 1971 20/07/1992 Sivritepe I. _ _ . 30/08/1992 Şemdinli-Alan I. Krk. Krk. Krk. Krk. 20/07/1992 Sivritepe }. 30/08/1992 Şemdinli-Alan ]. Bilecik 1971 23/08/1992 Dolamadibi Tepesi _____________1971 23/08/1992 Dolamadibi Tepesi Gümüşhane 1971 25/08/1992 Çukurca Bolu Mu________1973 25/08/1992 Bingöl Karayolu TL M ~ 1 _ _ * -¦ j-ı >« ._ _ _ Malaty. Ankara 1972 Ordu 1971 1971 20/07/1992 Sivritepe J. 30/08/1992 Şemdinli-Alan J. . Krk. Krk. Krk. Krk. Krk. Bayburt 1972 12/08/1992 Hakan Tepe Đ.* „ . Mersin 1971 H. Nuri Uçu Nesin Erzurum 1971 Bedir 1972 Hüseyin Bahadır Mahmut Bayburt 1972 30/08/1992 Şemdinli-Alan i Krk. **. Rize Mustafa Göğebakan Eşref_______Adana 1971 1972 Abdülrezzak Kayacan Mustafa Erzurum 1971 Hakkı Demir M. 30/08/1992 Şemdinli-Alan I. Krk. 30/08/1992 Şemdinh-Alan (. 30/08/1992 Şemdinli-Alan ). 30/08/1992 Şemdinli-Alan ]. Krk.

Ali Ağrı 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktûtün J. 202 J Er Akın Ozcan Hayretin Edime 1972 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J.Er Recep Ergeç Cafer Çankırı 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J. Krk. Krk. 196 J.30/08/1992 Şemdinli-Alan [.r Metin Yiğittop Ali Karaman 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. 195 J.Er Ishak Siga Binali Erzurum 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütûn J. 197 J. 188 . Krk. Krk. Krk. Özgür Ozdenıir Rıza Giresun 1972 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. ŞemdinliAktütün J. G e a z i» o z D : 2j 50 O . 190 . Krk.J. Krk. Krk. Krk. Muharrem Afyon 1971 04/09/1992 Şemdinli-Samanh J. 186 . Krk.Er Ahmet Ozdil ismail Bursa 1972 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J'. 191 J. Krk.1.Çvş. 207 J. Krk. 187 P.Er Selami Akça Ali Adana 1972 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J.Er Gönül Küçük Mehmet Adana 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktütûn J.Er Bayram Çakırgöz Mustafa Çankırı 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktûtûn J. No. Krk. 203 J. Er M. Krk.Er ' Zülfı Çelik Veysel Yozgat 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. Er Mehmet Öner Abdullah Ağrı 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün ]. 204 I F.Er Recep Tentis • Mehmet Adana 1971 13/09/1992. Er Şenol Çiftöreıı Cemil Denizli 1972 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. Krk.Er Kenan Ergün Mehmet Erzurum 1972 13/09/1992 ŞemdinliAktütün f. Krk.Er Rıfat Çelik Ziya Sivas 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J. 30/08/1992 50 O Đ -I m S. 200 J. Krk. 189 i Er Bedrettin Şahin Hasan Çanakkale 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütûn J. Krk. Krk. Krk. 1971 30/08/1992 Şemdinli-Alan J. Hüsnü Haskmş Mehmet Sinop 1971 30/08/1992 ŞemdinliAlan J. 198 J. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 184 J. 185 I-Er Hakan Koçak Mehmet Adana 1972 30/08/1992 Şemdinli-Alan J. Krk.Ali Kalkanderen Nadir istanbul 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. 199 J. Krk. Onb. 194 J. Krk. Er Cengiz Uyar.Er Turan Yaman Kemal Aydın . Krk. 201 J. 30/08/1992 Şemdinli-Alan ).J. 193 J. Krk. 205 1 Er Mustafa Karataş Recep Balıkesir 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. 206 J. 192 J. Krk. Er Yılmaz Öner Kamil Sivas 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün f. Er Orhan Balcı M.

1 210 211 217 222 223 (988/772) P. Komd. Cemil Küçük Nurettin Kartal Cunta_______Gaziantep 1971 229 P. Krk. Ejder Polat Ahmet Yılmaz Aşkın Yeldiren Coşkun Davulcu 214 P. Kd. Komd. 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J. Er Đsmail Đnce Baba Adı Memleketi Süle Mehmet Durmuş Mustafa Orhan Hikmet Cuma Karaman Tokat Trabzon Çankırı Đğdır Erzincan Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri Gaziantep 1971 13/09/1992 1971 1971 1971 1971 1971 1971 226 P. Er Adı Soyadı H. Komd. . 29/09/1992 29/09/1992 1971 29/09/1992 Giresun Kırklareli Eskişehir Adana______ Şemdinli-Aktütün J. Komd. Er 220 P. Krk. Krk. Đrfan Đdrisoğlu Bahtiyar Ceylan P. Onb. . Çvş. Komd. Er ______________Şemdinli-Aktûtûn ]. Çvş. Komd. P. Komd. 215 P. Er P. (225/515413) 212 P. Komd. Atğm.S. Krk. Kemal Keskin P. Komd. Komd. onb. Rütbe Ve Sicili 208 J. Komd. Atğm. No. (25/515951) 209 î. Er Muharrem Konu P. 29/09/1992 Şemdinli-DerecikJ. Er P. Er P. Er Muammer Dur P. Uz. Onb.

Komd. Çvş. 29/09/1992 Şemdinli-Derecik |. Krk. 231 P. Er Hasan Mutlu Mehmet Samsun 1972 29/09/1992 ŞemdinliDerecik J. 235 P. Krk. Krk. Krk. Krk.-Şemdinli 249 ]. Şükrü Onay Nevzat Burdur 1972 06/06/1993 P. Çvş. Şemdinli-DerecikJ. Şemdinli-Derecik J. Şemdinli-Derecik ]. Krk. Er Adnan Ozdemir Ramazan Aydın 1972 27/06/1993 Y. Er Aziz Çelik H. Er Ekrem Karaaslan Ethem Manisa 1972 29/09/1992 ŞemdinliDerecik J. OvaIskantepe . Er Sadık Ekiz Hasan Ankara 1972 29/09/1992 Şemdinli-Derecik J. 234 P. Şemdinli-Derecik ]. Komd. Şemdinli-Derecik J. Komd. Er ismail Çakır Fikri istanbul 1971 30/11/1992 IranDalamper Dağı 244 P. Krk. OvaTathca Köyü 250 J. Krk. Krk. Komd. Battal Karadağ Osman Sivas 1971 29/09/1992 ŞemdinliDerecik J. 236 Top. Irak-Ç. Hayrettin Taşdelen Ahmet Kastamonu 1971 29/09/1992 Şemdinli-DerecikJ. 237 P. 239 P. Komd. Er Yücel Fırtına Mehmet Tokat 1972 30/11/1992 IranDalamper Dağı 246 P. 238 P. No. Şemdinli-DerecikJ. Komd.Kastamonu 1972 29/09/1992 1972 29/09/1992 1969 29/09/1992 Amasya 1965 29/09/1992 Samsun Trabzon 1971 29/09/1992 Şemdinli-Derecik T. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 230 P. Muhsin Ayman Ardalan Malatya 1967 31/10/1992 K. EkenEnva Sırtları 248 P. Krk. Er Mehmet Akkan Mustafa K. Krk. Krk. Er Necdet Orhan Mehmet Bartın 1971 29/09/1992 ŞemdinliDerecik J. Kd. Süleyman Cevizkıran ismail Edirne 1972 29/09/1992 Şemdinli-Derecik J. 233 P. Şemdinli-Derecik J. Tb. Krk. Krk. Krk. Komd. 2. 1973 11/06/1993 Kayalar Ky. Er Yakup Bıyık Aslan Cabi Rize 1971 29/09/1992 Şemdinli-Derecik i Krk. Maraş. 5 o c m tn I S. Krk. Krk. Krk. Krk. Osman Ankara 1972 30/11/1992 IranDalamper Dağı 242 P. Er Yusuf Kaynar Ziya izmir 1972 27/06/1993 Y. Erat Gazinosu 240 P. 241 P. Çvş. Şemdinli-DerecikJ. Krk. Komd. Onb. Onb. Şemdinli-Derecik J. Komd. Er Haydar Yıldız ismet Sivas 1972 05/06/1993 Şemdinli 247 i Çvş. Melûni Böl. Er Muhsin Demir Veli Kastamonu 1971 29/09/1992 ŞemdinliDerecik J. Onb. Krk. Serhat Önder Şükrü Erzurum 1971 30/11/1992 Iran-Dalamper Dağı 245 P. Şemdinli-Derecik ]. Şemdinli-Derecik {. Vasfı Güney^ Abdurrahman Konya 1972 17/10/1992 4. 11989-254) O. Komd. 29/09/1992 29/09/1992 Şemdinü-Derecik J. Krk. Kenan Ozdemir Kemal Bolu 1972 30/11/1992 IranDalamper Dağı 243 P. Krk. Şemdinli-Derecik J. 232 P. Er A.

Komd. Denizli______1973 27/07/1993 Kısıklı T. No. Er Necdet Yağız Feruz Gümüşhane 1972 17/07/1993 Davuttepe S. Krk. Astsb. Komd. Çvş. Birol Aksu Đbrahim Çorum 1973 27/07/1993 Çob. Şenol Ergüder Ova-Iskantepe 252 P. Krl 260 Onb. Feyzullah Kûçûkbingöl Selahatlin Erzurum 1972 Kısıklı I. Çvş. 258 259 Er Er Er Ergûn Güçlü Naim Oktay Güldüren Eyüp Gaziantep 1972 27/07/1993 Kısıklı I.251 J. Tk 261 Onb. Hakkı Ozdemir Kemal Amasya______1972 27/07/1993 Kısıklı I. j. Yaşar Bayraktar Şehadet Yeri 27/07/1993 . Er >5 J. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Şehadet ____________ Tarihi Tarihi >4 P. Krk. Krk. Krk. 256 Onb. Murat Ozeker Kürevetepe-Yüksekova £ Orhan Edirne Kahraman 1972 27/06/1993 09/07/1993 Y. Komd. Hatay 1972 > -< 2 ta ¦en m 253 J. Çvş. Mesut Kaplan Efrahim Sakarya 1973 24/07/1993 Susuz Te ıdinli (1990/84) Sezgin Akdeniz Rasim Ordu 1971 27/07/1993 Kısıklı J.

Şevket Samsun 1972 01/08/1993 J_K_k 262 Er Đsmail Dokuz Şevket Çorum 1972 01/08/1993 Serbest ]. Krk 263 . Onb. Muzaffer Çetin Đshak Sakarya 1972 _0___08/1993 Serbest ]. K 264 .Er Ali Başpmar Abdullah Yozgat 1972 01/08/1993 Serbest [. Ki 265 .Er Hüseyin Gül Zaynel Amasya 1972 01/08/1993 Serbest.]. Ki 266 .Er Bayram Köse Hasan Kırşehir 1972 01/08/1993 Serbest 267 [.Er Ömer Çolak Mustafa -»azıantep 1972 01/08/1993 Serbest 268 Er Yıldıray Uygun Şerafettin Ordu 1972 01/08/1993 Serbest ]_K 269 Er iskender Öztûrk Hacı Sivas 1972 01/08/1993 Serbest ]. Ki O z m 271 272 273 Er Er

Onb. Er Yusuf Temğir Mehmet Hatay Abit Orbay 1973 01/08/1993 Serbest ]. Krk Adil Çevik Ahmet Karaman 1972 01/08/1993 Yeşildere Mez.-Y. Ova Rasim Giresun Ramazan Selen 1972 01/08/1993 Kamışlı-Yeşildere Reşat Malatya 1972 01/08/1993 Karruşlı-Yesilde '4 Er Hüseyin Kumtepe Mustafa Aksaray 1972 01/08/1993 Kamışlı-Yeşilde Er Hasan Akpıııar Emin Hatay 1973 02/08/1993 Aktütün Krk, J. Yop. Utğm. (1989-163) Đsmet Akın Bahattin Mersin 1967 03/08/1993 Gölgelik Tepe-Y. Ova S. No. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 277 J. Uz. Çvş. Mednan Tuna Remzi Kırklareli 1967 03/08/1993 Gölgelik TepeY. Ova 278 I. Er Hasan Aydoğan Ali Mersin 1972 03/08/1993 Gölgelik TepeY. Ova 279 J. Er ismail Avcılar Ahmet istanbul 1972 03/08/1993 Gölgelik TepeY. Ova 280 J.Er Mehmet Doğan Ahmet Malatya 1972 03/08/1993 Gölgelik TepeY. Ova 281 I Er Cihan Elkan Murat istanbul 1972 03/08/1993 Gölgelik Tepe-Y. Ova 282 i Er Đhsan Malgir M.AĐĐ K. Maraş 1972 03/08/1993 Gölgelik TepeY. Ova 283 J.Er ibrahim Kuleli Avni Konya 1973 03/08/1993 Gölgelik Tepe-Y. Ova 284 P. Komd. Onb. Ferhat Sözen Şaban Sakarya 1972 04/08/1993 Bûyükantepe-Çukurca 285 P.Er Ayvaz Gedik Refik Nevşehir 1972 13/08/1993 Beyazdağ-Şemdinli 286 P. Çvş. Mustafa Çürük Adil Manisa 1972 13/08/1993 BeyazdağŞemdinli 287 .1- Er . Okan Günel Hüseyin istanbul 1972 14/08/1993 Davultepe 288 P. Komd. Onb. Gazi Alerdek Hüseyin Ankara 1972 16/08/1993 Hisaryayla-Y. Ova 289 JP.Uzm.Çvş. Isa Bayram Hasan Ordu 1969 16/08/1993 Hisaryayla-Y. Ova 290 P.Er Hüsamettin Karahan Mehmet Yozgat 1973 21/08/1993 Çukurca-Kazan 291 P. Onb. Ahmet Küçükadalı Yaşar Antalya 1973 21/08/1993 ÇukurcaKazan

P. Komd. Er Yusuf Ertürk Hasan . Hakkari 11 Merkezi 293 .!• Er Ali Uyanık Hasan Karaman Hakkari 294 J. Komd. Er Osman Ozdemir Necati Tepe Mev. 295 J.Kd.Çvş. Fatih Karakılınç Burhanettin Hakkari-Y. Ova Yolu 296 J.Er Ilhami Uras Hasan Kırklareli 1973 297 J.Er H.Savaş Hakverdi Kazım Yozgat Hakkari 298 J. Atğm. (231/530289) Muzaffer Ateş Berizincirtepe 299 lEr Bülent AUmsoy Ishan Bayburt c: z

292

Çanakkale 1972 Uşak

1971

23/08/1993 Armutlu Mev.Incetaş

28/08/1993 1973

06/09/1193 1970

Kayseri

16/09/1993

21/09/1993 Erzilci Böl.-Hakkari 1973 21/09/1993 Erzilci Böl.Yusuf Tokat 1969 1973 22/09/1993 22/09/1993 Berizincirtepe

O S* 300 J. Er Önder Ateş Rıza Amasya 1972 02/10/1993 Tavukçif.-Hakkari S. No. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 301 Uz. Çvş. ihsan Günbey Salih Eskişehir 1971 11/10/1993 Kısıklı J. Krk. _________ 302 [.Er Ahmet Yaşar Halis Ordu 1973 11/10/1993 Kısıklı 1 Krk.______________ 303 f. Uz. Çvş. ibrahim Karakoç Ömer Yozgat 1966 23/10/1193 Kavaklı J. Krk._____________ 304 f. Onb. ihsan Sanoğlu Ali Yozgat 1972 23/10/1193 Kavaklı J. Krk.____________ 305 • Er Şaban Özer Hasan Samsun 1973 23/10/1193 Kavaklı J. Krk.____________ 306 . Komd. Onb. Bersan Doğantekin Dinç izmir 1972 23/10/1193 Kavaklı \. Krk.____________ 307 . Komd. Onb. Allahverdi Mengutay Kasım Kars 1972 23/10/1193 Kavaklı I. Krk.____________ 308 . Komd. Onb. Hayri Alkan Ali Samsun 1972 23/10/1193 Kavaklı J. Krk.___________ 309 . Komd. Onb. Kamuran Kaya Halil Mersin 1972 23/10/1193 Kavaklı J. Krk.____________ 310 > .Er Necati Teke Yusuf Sinop 1973 23/10/1193 Kavaklı V. Krk. 311 f. Onb. Mustafa Arık Hasan Zonguldak 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe__________ 312 .Er Yaşar Semerci . Ahmet Zonguldak 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe__________ 313 .Er Yüksel Tuzcu Ahmet Ankara 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 314 .Er Gürkan Gökçek Besim Manisa 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe__________ 315 . Er Çetin Yavuz Farız Hatay 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 316 .Er Sabri Çadırcı Yaşar Kastamonu 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 31; . .Er Mustafa Aşçı Alime t Hatay 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 318 .Er Ekrem Toktamış Derviş Malatya 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe__________

; .Er Ahmet Edem H.Avni Ankara 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 320 i .Er Sami Akbıyık Hasan Bolu 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 321 I y. Komd. Çvş. Abdullah Satılmış Abdülmecit Aksaray 1973 10/11/1993 Üzümlü Krk. Mevkii 322 ] Er ismail Köse Selahattin Sivas 1973 19/11/1993 Pirinçeken J, Krk._________ 323 ] .Er ismail Avdın Mehmet Mersin 1973 19/11/1993 Pirinçeken J. Krk. 324 J Er Ergün Çarpan ali Mehmet Adana A972 19/11/1993 Pirinçeken T. Krk. 325 j . Onb, Mehmet Kısacık Mehmet Adana 1972 19/11/1993 Pirinçeken I. Krk. O G: en m tn S. No. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 360 1 326 I. Er Zekeriya Ibo Mehmet Gaziantep 1973 19/11/1993 Pirinçeken J. Krk. 327 ]. Er Ali Kalaycı Musa K. Maraş 1972 19/11/1993 Pirinçeken J. Krk. 328 329 Krk. 330 331 Krk. 332 333 [. Er Ergül Gebeş ibrahim > T. Er Zeki Deınirtaş Hasan c J. Onb. ismail Sağır Pirinçeken J. Krk. 50 n ]. Er Erol Özen kir is Oedu 1972 19/11/1993 1972 Pirinçeken J. Krk. Pirinçeken J. 19/11/1993 Pirinçeken J.

319

Manisa Hüseyin Balıkesir

19/11/1993 1972

Samsun 1973

19/11/1993

I. Er Mehmet Taş Zülfü Eskişehir 1973 24/11/1993 Kayalar Mevkii o J. Astsb. Çvş. Cüneyt Muhacir Niyazi Adana 1972 12/12/1993 Üzümlü J. Snr. Krk. 334 ]. Komd. Çvş. Raşit Kılıç Mahit Đstanbul 1972 12/12/1993 Üzümlü y. Snr. Krk. m 335 ]. Komd. Onb. Mehmet Turan Neşet Bursa 1972 12/12/1993 Üzümlü J. Snr. Krk. W 336 J. Komd. Onb. Ramazan Gel Atıf Bolu 1972 12/12/1993 Üzümlü y. Snr. Krk. 337 ]. Komd. Onb. Zekeriya Gözyuman Mustafa Sakarya 1973 12/12/1993 Üzümlü J. Snr. Krk. fB 338 J.Atğm. (233/534097) Bekir Hacıismailoğul Salih Yozgat 1969 12/12/1993 Üzümlü J. Snr. Krk. O 339 I. Er________ Tamer Selojjlu Kazım Kars 1973 12/12/1993 Üzümlü y. Snr. Krk. 340 ]. Er Hasan Çiçek Elbay Erzurum 1973 25/12/1993 Kaval Köyü-Kato Mevkii 341 P. Komd. Er Aydın Çelik Mustafa istanbul 1973 11/01/1994 Kato 342 .]. Er________ Durmuş Sarıçam H. Đbrahim Adana 1972 11/01/1994 Pirinçeken Krk. 343 J. Er Đlker Karakuş Necati Adana 1972 11/01/1994 Pirinçeken Krk. 344 345 346 347 J. Atğm. (231/530038) Kadir Kılcı Vedat Erzurum Pirinçeken P. Uz. Onb. Yıldıray Kılınç Cumali Niğde 1970 P. Komd. Onl >. Lokman Erkan Bekir Yozdat Alandüzü J. Kd. Çvş. (1989/479) Fethi Murat Cemal Elazığ Alandüz-Hakkari 1967 19/01/1994 Alandüzü

01/02/1994 1973 1968

01/02/1994 01/02/1994

Osman Genç (1991/505) ibrahim Eskişehir 1973 01/02/1994 Alandüz-ttakkari 349 J. Komd. Onb. Komd. Er ' Ahmet Kaplan Mevlüt Afyon 1973 11/05/1994 Uzümkıran-Şemdinli 366 P. Er Ali Özçilengir Mustafa izmir 1973 11/05/1994 Uzümkıran-Şemdinli 367 P. Komd. Mahmet Malçuk Hüseyin Manisa 1974 01/06/1994 Alandüz S. Komd. Komd. Çvş. Mustafa Ungör Mehmet Ankara 1973 01/02/1194 Alandüz 356 J. 363 J. Uz.S. Mehmet Irmak Mehmet Malarya 1973 01/02/1194 Alandüz 355 f. Komd. Komd. Komd. Komd. Onb. Er Selçuk Doğan Kamil Đsparta 1973 07/05/1994 Kuzey Irak 365 P. Er Yusuf Erk ibrahim Gümüşhane 1973 21/04/1994 Şarzeri-Peş. Er Cafer Mavi Hasan Kütahya 1972 13/04/1994 Mezi Karyaderi 362 P. Komd. Komd. Plt. Komd. Komd. Komd. Er ismail Konuk Veysel . Çvş. Uz. Komd. Rütbe Adı Soyadı Ve Sicili Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 348 J. Komd. No. Yb. Onb. Er • Ercüment Bozdoğan Saim izmir 1973 01/06/1994 Alandüz 374 P. Onb. Komd. Komd. Mürsel Gürlek Mahmut Kayseri 1968 31/05/1994 Alandüz O O m m i c 370 P. Ali Đhsan Tekoğlıı Cemil Gaziantep 1967 12/04/1994 Mezi Karyaderi 361 J. Ramazan Karaca Mustafa Đsparta 1973 01/02/1194 Alandüz 352 J. Onb. Er Seyyit Şahin Mehmet Gaziantep 1973 01/06/1994 Alandüz 373 P. • Bolu 1973 01/02/1194 Alandüz 351 J. Onb. No. Mete Okur Kemal Bayburt 1973 01/02/1194 Alandüz 353 J. Onb. Onb. Er M. Çvş.Krk. Komd. Komd. Idris Özgür Necmi Tekirdağ 1973 12/04/1994 Mezi Karyaderi 360 [. Elimdar Yılmaz Ahmet Yozgat 1973 01/02/1194 Alandüz 357 J. Onb. Komd. Er . Göksel Yaman Kemal izmir 1973 01/02/1194 Alandüz 354 J. Onb. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Şehadet Şehadet Yeri Tarihi Tarihi 371 P. Komd. Er Şenol Çolak Lütfi Rize 1973 01/06/1994 Alandüz 372 P. Halil Bakirli Osman Külahya 1973 31/05/1994 Alandüz 369 P. Er Mehmet Akkurt Hacı Konya 1973 01/06/1994 Alandüz . Davut Kara Emin Samsun 1973 16/05/1994 GeçitliKaltepe 368 P. Mustafa Karanfil Kaya Balıkesir 1967 01/02/1994 Alandüz-Hakkari 350 J. Yusuf Turgut (1972-56) Mustafa Yozgat 1949 02/03/1994 Alandüzü 358 I.Ali Şener Mehmet Đstanbul 1973 06/05/1994 Taşlık ' 364 J. Astsb. ibrahim Kuru Kaya Kütahya 1973 12/04/1994 Mezi Karyaderi 359 P. Çvş. Er Ahmet Yalçınkaya ismail Çankırı 1973 01/06/1994 Alandüz 375 P.

Komd. Komd. Çvş. Zeynel Gülgen ibrahim Eskişehir 1973 02/06/1994 Alandüz 378 Is. Kahraman Çelikbaş irfan Niğde 1968 14/07/1994 Ari 393 P. (233/534043) Mehmet Kova Nimet . Komd. Komd. Uz. Er 418 P. Er Şehadet Tarihi 16/07/1994 Buluüu Çukurca" 19/07/1994 Serbest ı 19/07/1994 Serbest Çukurca_ 19/07/1994 Serbest ÇukuTcT" 19/07/1994 Serbest Çukurca 19/07/1994 Serbest ÇuküTcT" 19/07/1994 Serbest Çukurca 19/07/1994 Serbest ÇukurcT 19/07/1994 Serbest Cv 19/07/1994 Serbest Çukurca 19/07/1994 Serbest Çukurca P.Er Cehan Misket ismail Amasya 19. Aydın 1973 05/06/1994 Umurlu J. Komd.-Yüksekova 391 Is. Hüseyin Necati Çatal Abdullah Çoban Cevdet Korkmaz ——----------------------¦" ___________________ Alı met Solmaz Adil Oruç______ jgsman Kurtkaya 376 377 . Onb. Sivas 1971 02/06/1994 Alan-Şemdinli 380 . Cengiz Toklu Şeydi Afyon 1974 01/06/1994 Alandüz P. Uz. P. 383 I Er Satılmış Görkem Hikmet Çorum 1974 10/06/1994 Serbest Çukurca 384 P. P. Onb P. Komd. Onb. Çvş. Onb.]¦ Er Cengiz Karcı oğlu Mehmet Kastamonu 1974 21/06/1994 Ordekli-Hakkari 386 P.P. Komd. Uz. . Romd. (233/533690) P. Atğm. Çvş. Onb. Komd. Çvş. Er Erdal Ozçelik Dündar Konya 1973 08/07/1994 IkiyakaYüksekova 390 I Er Alim Araç Ali Samsun 1973 13/07/1994 Alyuva Mez. Krk. Er Kamil Kısan Ramazan Ordu 1973 14/07/1994 Ari z D t» O 394 P. P. Erkan Birkış Ergül Kars 1973 19/06/1994 KuzugediğiKuzey Irak 385 . Çvş.Er Mehmet Ali Demir Murat Aksaray 1973 02/06/1994 Alan 382 I-Er Talip Bulut Ahmet. P. Çvş. Komd. Onb. Çvş. Maraş 1973 14/07/1994 AltındağlarBeytüşşebap 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 Şehadet Yeri Er J.73 02/06/1994 Alan 381 I. Atğaı. Komd. Çvş. Et Ahmet Ece Ömer Konya 1969 08/07/1994 Ikiyaka-Yüksekova 389 P. Çvş. P. Er Ercan Mersin Kemal Aydın 1973 25/06/1994 OcaktepeBeytüşşebap 388 P. Erol Uysal Kemal Aydın 1967 25/06/1994 Ocaktepe-Beytüşşebap 387 P. Cevdet Biçici Bayram Elazığ 1969 02/06/1994 Mezargediği 379 J. Arif Kaplan Mustafa Aydın 1968 14/07/1994 Ari-Kuzey Irak 392 P. Uz. Uz. Uz. Er Yusuf Kaya Mehmet K.1.

Uz. Komd. Mustafa Dündar MüminTekirdağ 1973 28/07/1994 Nişan te pe-Esenyamaç 423 P. Er Hüseyin Kuçar Mehmet Manisa 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 422 P. Onb. ____ Bülent Deniz Đsmet Mustafa Mustafa Edime 1973 Kastamonu 1973 22/07/1994 Varibazo-Semdinli' Gümüşhane 1973 1971 1973 Tokat 23/07/1994 Geçitli-Hakkari Kütahv Trabzon Mustafa Bayram Đbrahim Yaşar Abdıır Fehmi Samsun Kocaeli Kırıkkale 1973 25/07/1994 Hakantepe 25/07/1994 Tahtataş-Şemdinli 1974 25/07/1994 Tahtatas-Semdinii 1973 26/07/1994 Kısıkh-Yûksekova 26/07/1994 Kısıklı 26/07/1994 Kısıklı 26/07/1994 Kısıklı' 26/07/1994 Kısıldı 1973 26/07/1994 Ca Lütfi rlı-Cı Erzurum 1970 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç t-1 m S O C m e 1*1 S.. Rütbe • Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Şehadet Şehadet Yeri Tarihi Tarihi 419 P. Komd. Müseyyit Uluışık Ali Tokat 1971 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 421 P. No. Onb.. Er Nurettin Yel Selehattin Çanakkale 1973 28/07/1994 Nişan lepe-Esenyamaç 425 P. Komd. Çvş. Murat Alıcı Şerif Çorum 1971 28/07/1994 NişantepeEsenyamaç 420 P. Komd. Onb. Komd... Er Mustafa Korkmaz Mehmet Aydın 1973 28/07/1994 Nişan te pe-Esenyam aç 424 P..Bedri Şahin -—¦--------------~ -----------------—------------------------Muhammet Önder Hüseyin Akbaş Murat Çetin Đdris Uslu —-. Ayhan Orak Ahmet Edirne 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç . Uz.

Çvş. Zafer Đpek Halil Bilecik 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 432 P. Bülent Karakaş Bilal Erzurum 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 433 IOnb.426 P. Haldun Ateş Ali-Güllü Kayseri 1973 09/08/1994 Cudi Dağı • 442 p . Komd. Komd. Ramazan Teke Musa Niğde 1972 29/07/1994 BulamktepeŞemdinli 434 ]¦ Er Osman Karabulut Ömer Çankırı 1973 05/08/1994 UmurluŞemdinli 435 ! Er ismet Çıplak Ömer Amasya 1973 05/08/1994 UmurluŞemdinli 436 ]• Er Ahmet Gözütok Mustafa Amasya 1973 05/08/1994 Umurlu-Şemdinli 437 1 Er Kemal Günaydın Kerim Trabzon 1973 05/08/1994 UmurluŞemdinli 438 ]¦ Er Ayhan Kaplan Nihat Kastamonu 1972 05/08/1994 UmurluŞemdinli 439 p. Komd. No. Krk. Kadir Altıntaş Ordekli J. Fihmi Bingöl Salih Adana 1971 13/08/1994 OrdekliJ. Er Cihat Akın Neşet Balıkesir 1973 07/08/1994 Cudi Dağı 440 p. Onb • Arman Galata 7aztaş-Şemdinli . Er Recep Avşar Selahattin Tokat 1971 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 427 P. Onb. Er Muharrem Taş Hüseyin Đğdır 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 430 P. P. Komd. Er Orhan Cengiz Karaçam Isfendiyar Kastamonu 1973 08/08/1994 Kavaklı-Hakkari 441 p. Çvş. Uz. Sezai Ergül Ali Haydar Kırıkkale 1974 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 431 P. Om Güçlü Nurettin Balıkesir 1973 12/08/1994 Nişantepe-Esenyamaç c c c < W 3 443 J. Sefer Emre Mete ismail Selahattin Cihan Kemal Haydar Ordekli 1. Er Hüseyin Demirel Mehmet Bartın 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 429 P. S. Komd. Komd. Krk. Çvş. Krk. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Şehadet Yeri Ali Rıza Baştu Ordekli I. Komd. Krk. Çvş. Özcan Özdemir Ordekli I. Ki*. Er ismail Külek Hüseyin Denizli 1973 28/07/1994 Nişante pe-Esenyamaç 428 P. Komd. Çvş. Komd. Komd. Komd.

Atğm (235/537166) 457 " P. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Şehadet Tarihi Tarihi 488 J.Eken-Çukurca Nişantepe-Şemdinli Nişan tepe-Şemdinli J. Krk. Er Serin tepe-Çukurca Şemdinli-Karad 458 459 460 P. Komd. Ertan Yılmaztürk Mahir Tüfekçi Yürekli-Şemdinli Necdet Şenses Yürekli-Şemdinli Kırmızıkayalar-Şemdinli Kırmızıkayalar-Şemdinli Aslankapam-Çukurca Abdülkadir Tu Aslankapam-Çukurca S J8 O s m I m Ş. 462 Uzundere-Çukurca Çağlayan J. Er 461___P.Keramettin Koçak Beyaztaş-Şemdinli 450 451 P. Algın.Er Ramazan Avcı Halil K. No. (1992/490} Hakan Gökçe Musa Atak Op.Er Adem Tamrak Zekeriya Erzurum 1973 470 J. Er Sabri Acar Hüseyin Muğla 1974 01/11/1994 Incirlik-Bozkaya ON 467 J. 03/10/1994 1969 Antalya 05/10/1994 Gülkavak- . . Komd. Uz. Uz. (Jvş. Hüsnü 27/09/1994 27/09/1994 Konya 1973 1971 izmir 1969 Isimsiztepe Isimsiztepe z 03/10/1994 AtakOp. Uz. Çvş. Er 453 Yıldırım Aksal Beyaztaş-Şemdinli Hasan Erdal Yaşar Karadağ-Hakkari Karadağ-Hakkari P. Onb 452 p. Astsb. Oııl).Er Raşil Çakır Aliosman Samsun 1974 Yüksekova m ŞehadetYeri A. Durali Dönmez Ömer Faruk 03/10/1994 Atak Op. Oııl). Komd. 473 J. Maraş 1973 469 J. (235/538867) Salim izleyen 27/09/1994 Đsimsiztepe-Çukurca c \ 468 I. Tayfun Ozaksoy Tahir Niğde Z 472 J.-Kuzey Irak O 471 J.

Tb. Komd. Er Fazlı Kesekler Şakir Çorum 1974 J.Fettah K.---------------- . Çvş.Er Murat Morkoç Binali Erzurum Çukurca 484 J.Snr.Eken-Çukurca Coşkun Köçek 15/11/1994 24/11/1994 24/11/1994 24/11/1994 Hakantepe-Çukurca Hakantepe-Çukurca Nihat Turfan 24/11/1994 24/11/1994 Hakantepe-Çukurca Selahattin Koç Hakantepe-Çukurca Bahatün Erdem Şemdinli-Tb.Er J. Maraş s? J.Eken-Çukurca 1974 12/10/1994 m ~< O 12/10/1994 1972 1973 P.Er Aydın Çelik Haydar Yusuf Akbaş Ali 17/10/1994 24/10/1994 24/10/1994 P.Er Sinan Demirbaş Selahattin Bolu 12/10/1994 P.iy73 27/10/1994 1973 27/10/1994 Ketina Boğ .Eken-Çukürca 12/10/1994 12/10/1994 12/10/1994 12/10/1994 Burdur 1974 P.Eken-Çukurca P. Ümit Alyanak Mustafa P. Nadir Şimşek Ahmet Eskişehir Hakkari 483 J. Onb Ahmet Gürbüz ___ Hüdaim Öner ---------------------------------------Tamer Gülveren 25/03/1995 07/04/1995 07/04/1995 07/04/1995 Hakantepell. Er Ahmet Yazıcı Ali Rize 1974 J.Böl.Eken-Çukurca J. Onb.Eken- 482 P.Er Adem Yılmaz ismet Kastamonu 1973 J.-Şemdinli Ketina Boğ.474 475 476 477 478 479 480 481 J.Er Isa Tahta M. Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri Alan-Şemdinli P.Er AliBay^ Mehmet Kars 1972 J. Atğm.-Şemdinli 1963 Elazığ J.Eken-Çukurca P.Eken-Çukurca KatoP. No.Er Şenay ilan Salman Ardahan 1974 485 486 487 J. (235/538475) Fahrettin Özden 01/11/1994 Incirlik-Bozkaya S.Eken-Çukurca Sivas . 4.Er Güngör Çetin kaya M.Üs.B. Kuzey Irak-Metina Ali Osman Gökdere Kuzey Irak-Metiııa 1974 1974 1970 12/04/1995 12/04/1995 12/04/1995 Basyan Vadisi-Kuze Mehmet Emin Borazan Yakup Halit Eskişehir ı.AĐĐ Muğla 1974 J.Eken-Çukurca 1973 12/10/1994 P.I.Eken-Çukurca P. Kışlası-Van Hüseyin Çatalkas 10/03/1995 10/03/1995 Hakkari-Derin Köorü Hakkari-Derin Köprü P.

Er Adem Ateş Halil Tokat 1974 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe 526 P. Kd. Onb Ercan Pınar Mustafa 527 Kayseri 1975 1970 31/06/1995 GüzelkonakKaracad 11/06/1995 1974 13/06/1995 1964 Artvin 1974 13/06/1995 13/06/1995 Karacadağ Karacadağ Sivas 1974 J. Onb. Utğm. Çvş. Er Murat Doğan H.Tğm-(237/540689) Nadir Ozan Turgut Elazığ 1967 11/05/1995 Aktütün-Şemdinli LANU 517 J. Onb.Er Zafer Kızıltaş Yasin Kars 1974 11/05/1995 Aktütün 518 J. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri oo *¦* 514 J. Er Abdülkadir Koç Ömer Sivas 1974 06/05/1995 Çukurca Güneyi c 516 J. t" m 2 O w i t-4 M ¦M S. Cihangir Tok Kadir Konya 1973 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe > 521 J. No.Er Murat Karaboğa Nazmi Mersin 1974 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe Z 520 J. Er Barış Akay Cevat Muğla 1974 22/04/1995 Güven Dağı z 515 P.Er Emin Uıval Durmuş Çorum 1972 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe W 523 J. Çvş. Komd. Ekrem Kayar Hüseyin Konya 1970 16/06/1995 Edip Ortaklar J. 535 P. Rütbe Ve Sicili 536 540 541 542 543 544 545 546 547 548 303 554 556 558 Vedat Ozayar Yozgat . Astsb. 1972 J. Er Mehmet Mungan Ahmet K. Maraş 1974 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe m •< 525 J. Krk. Dursun Gümüşhane ağ-Yükse kova 531 Is. No. S.12/04/1995 12/04/1995 Dursun Çepni Ömer Akbulut Mürsel Erzurum 1965 17/04/1995 Çobanpınar S. (1991-26) Hasan Sahan Veysel 09/06/1995 Bostanlı Ky.Er Rasim Şevik Kenan Adana 1974 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe 524 J.-Yüksekova 528 J.Er ¦ Kerem Beksiz ismail Çorum 1973 29/05/1995 DurakNizar Tepe m Z 522 J. Abdülkadir YüzbaşıoğluMûrsel 13/06/1995 Karacadağ 532 P. Komd. Er Necati Ozgel Kerim Ardahan 1974 11/05/1995 Aktütün 519 J. Çvş. Er Alyşar Sıkar Mahmut Hatay 533 534 Krk. (1992/417) 16/06/1995 Ortaklar J. Komd. Er Rahmi Yılmazer Mehmet Kastamonu Güzelkonak-Şemdinli 529 J.Er Muhterem Şengül Emin Balıkesir 1975 Şemdinli 530 J. Atakan Birgül Muzaffer Afyon 1971 05/06/1995 Alandûz Top. Uz. Komd.

Er I. Krk. Krk 16/06/1995 Ortaklar J. Krk Ortaklar J. Er Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri Hasan Çelik Ali Afyon Ali Çelik 1974 16/06/1995 Osman istanbul Mehmet Demir Mustafa 1974 16/06/1995 Mehmet Çadırcı Osman Çankırı 1974 izmir Halil Tatlı Teğmur Hakkari 1974 16/06/1995 Ilimdar Atasoy Servet 1974 16/06/1995 Đrfan Unceli Sadık Şişman Recep Erzurum 1974 Ordu ilhan 1974 16/06/1995 Ali Akyol Mustafa Đstanbul 1974 Denizli Ergin Çil Refik Hatay 1974 16/06/1995 1975 Ali Suyabaimaz Mehmet Manisa 1969 16/06/1995 Ortaklar J.559 J. Arif Meydan Ortaklar J. Er J. Er J. Krk. Ortaklar J. Er 549 P. Krk. Onb. Er J. Krk. Ortaklar J.Er J.Er J.Er J. J. Kik. Er 539 J. Kik 16/06/1995 Ortaklar J. . 16/06/1995 Ortaklar J. Er J. Krk. Ortaklar [.Er I. Krk. Er J. 16/06/1995 Ortaklar J. Kik Ortaklar J.

Onb. Er 21/06/1995 Pirinçeken-Çuk K. Komd.Er Levent Kuşoğlu Sami J^E. Yakup Yıldırım Recep Bolu 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurca Osman Sivas 1974 21/06/1995 P. Komd. Komd. Krk Konya Güner Soydan Abdurrahman Muş 1974 16/06/1995 Ortaklar J. Çvş. Er 1968 Yılmaz Düzgören Süleyman Yozgat 21 /0G/1995 Pirinçeke'n-Cukuı 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurca . Çvş. Er Ercan Eker Pirinçeken-Çuk Salih Bolu P. K.Er Kamil Keleşoğlu 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurc: Refik Kayseri 1970 Sadık Sağınç Mustafa 21/06/1995 Pirinçeken-Çukur Denizli J. Ahmet Durgun 1974 21/06/1995 Piriııçeken-Çukun Ali Bilecik 1971 P. Bülent Ayten I. Komd. Çvş. Maraş 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurca Adnan Sürücü 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurc ibrahim Adana 560 j. Çvş. Krk 1972 550 P.Yusuf Kocaeli Mehmet Oztürk Faik 1972 16/06/1995 Ortaklar J. Yaşar Konya J. Komd. Komd. Durmuş Yıldız Karaman 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurca 552 P. Umut Lnlütürk S.Nazif 20/06/1995 Çataka-Şemdinli 551 P.

Uz. Çvş. Komd. Komd. Hakan Topçu Salih Sivas 1974 10/07/1995 Kuzey Irak 586 P. Er Sadi Çetin Hasan izini r 1974 10/07/1995 Kuzey Irak 590 J. Irak-Kokazer Mevkii H C 563 P. Çvş. Komd. Er Isa Baki Mehmet Van 1974 04/07/1995 Şemdinli 567 P. Şükrü Yıldız Ünal Konya 1974 05/07/1995 Kuzey Irak o 574 P. Er Mehmet Akvüz Türkkava Trabzon 1975 06/07/1995 Kuzey Đrak 579 J.Er Metin Kaya Ilanüt Adana 1973 04/07/1995 Şemdinli % f—1 566 P. Onb . Fatih Kostik Fuat Bayburt 3971 05/07/1995 Kuzey Irak 577 P. Onb.Er ismet Zadsaıı Hasan Ağrı 1974 04/07/1995 Şerndinli-Kayalar r* > 565 P. Erdem Kapan Ahmet Aksaray 1974 06/07/1995 Kuzey Irak 578 P. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 583 P. Komd. No. Muhammet Maden Murat Zonguldak 1972 09/07/1995 Kuzey Irak 585 P. (1991/298) Raif Özgür Nazım Eskişehir 1972 04/07/1995 Kuzey Irak cw S» 571 P. Onb.Er Murat Demir ismail istanbul 1974 30/06/1995 K. (239/546134) Ahmet Erkan Doğan Mehmet Karaman 1969 05/07/1995 Uzundere 575 J. Er Şenol Özkan Cafer Gümüşhane 1975 28/06/1995 Erdemli Köyü 2 562 J. Komd. Komd. Onb . Er Ali Oktay Tekin Hüseyin Kütahya 1974 10/07/1995 Kuzey Irak . Osman Uyarbolulu Hüseyin Eskişehir 1971 ' 05/07/1995 Kuzey Irak 576 P. Komd. Komd. Komd. Onb . Komd. Er Mahmul Toprak Ali Şanlıurfa 1974 04/07/1995 Şemdinli Z 568 P. Onb . Kel. Uz. I lüseyin Karataş Hasan Kırklareli 1964 10/07/1995 Kuzey Irak 588 }. Komd. Cumali Yılmaz Abdullah Adana 1974 07/07/1995 Kuzey Irak 582 P. Çvş. Zemci l)oe. Onb. Yakup Akbaba Halil Erzincan 1974 10/07/1995 Kuzev Irak 587 J. Er Kenan Sent ürk Cemil Sakarya 1975 07/07/1995 Kuzey Irak S.O z C: H re S. Er Abdülkadiı Serter Hasan Konva 1974 10/07/1995 Kuzey Irak 589 J. Çvş. Çvş. Onb. Çvş.an Mehmet Yozgat 1974 06/07/1995 Kuzey Irak 581 P. Çvş. Komd. (1991-93) Đsmail Oz Hüseyin Kastamonu 1969 06/07/1995 Kuzey Irak 580 P. Sülevman Kus Mustafa Hatay 1974 04/07/1995 Kuzey Irak Z 570 J. Komd. Sadık Türkvılmaz ismail Ankara 1974 10/07/1995 Kuzey Irak 591 J. Çvş. Er Ayhan Arıkan Bayram Niğde 1974 08/07/1995 Kuzey Irak 584 P. Aydın Anbarlı Ahmet Edirne 1971 03/07/1995 Hisardağı >. Komd. Komd. Adem Kurt Hasan Hatay 1973 05/0. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 370 1 561 P.7/1995 Kuzey Irak w 572 P. Konul. Atğm. Komd. No. Komd. Abdülkadiı Erkan Mehmet Hatay 1974 05/07/1995 Kuzey Irak *< 573 P. Komd. Utğnı. A. 564 P. Er ihsan Önder Sabrı Ağrı 1974 04/07/1995 Şemdinli > 569 P.

Komd. Çvş. Er Ömer Mizeu H. Maraş 1974 10/07/1995 Kuzey Đrak c w 597 P.yüp Burcu Recep Çorum 1974 10/08/1995 Tekeli a z G t-1 > ö ta 3 623 P. Kd.& Selçuk Taş Abdi Kayseri 1974 12/07/1995 Yeşil taş-Yüksekova O O 599 J. ilhan Karademh Mehmet istanbul 1974 16/07/1995 Dağlıca f TX 605 P.592 593 Irak 594 J. Er Ferhat Dal Tahsin Adana 1974 12/07/1995 Yeşiltaş z w 600 . Er Kerim Patoğlu Dursun Ordu 1975 02/08/1995 ÇukurcaDavultepe 611 J. Er Ali Yüzyıl I laydar Ankara 1972 02/08/1995 ÇukurcaDavultepe 612 I-Er Osman Parlakkava Hüseyin Konya 1974 02/08/1995 Çu kurcaDavulte pe 613 I. Komd. Er Hatip Han Mehmet Diyarbakır 1974 06/08/1995 KayalarŞemdLnli 619 J.Er Bektaş Susur Ali Tokat 1975 02/08/1995 Çukurca-Davultepe 614 P. Hamil Kandur . Vs Ramazan Kaşık ibrahim Uşak 1974 15/07/1995 Pirinçeken-Devartepe m 604 P. Er Emrah Uzunay Sevfı ¦ Zonguldak 1974 09/08/1995 Sivri tepe 620 I Çvş. Süleyman Şen Osman Gaziantep 1973 06/08/1995 Haruna Krk. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 607 i Er Ersov Gürsu Cemil Sinop 1975 28/07/1995 Esendere-Yüksekova 608 I. Ali Gök Milcan K. (1990/43) Hakkı Çelik Bayram Çankırı 1974 10/07/1995 Kuzey Irak >< w 598 J. Onb. No. Er Nevzat Yurtalan Nurettin Tokat 1975 28/07/1995 EsendereYüksekova 609 .1.Er Hasan Uzun Osman Sivas 1974 12/07/1995 Yeşiltaş c 602 J. üz. Çvş. Çvş. Komd. Komd. Er Bülent Günal Nurettin Tokat 1970 10/08/1995 Tekeli 622 P. Basri Eteni Ruhi Balıkesir Balıkesir 1975 1974 Kuzey 10/07/1995 J. Mehmet Duman Nizam Hatay 1975 06/08/1995 Hanına Krk. Er Nuri Çardar Mustafa Antalya -. Komd. 617 I Er . Mustafa Durmaz Rıfaı Manisa 1970 26/07/1995 Kazan Vadisi U> S. Çvş. Onb. Komd. 1974 10/07/1995 Kuzey Đrak >—¦-S 596 P. 618 P. Hacı Bektaş Kıyas Aksaray 1973 10/08/1995 Çayırh-Işıklı Yolu 621 P. Çvş. Çvş Ercan Coşkun 10/07/1995 Kuzev Irak J. Er Ergütı Bilgiç Ahmet Antalya 1974 13/07/1995 Işıklı Kekliktepe 603 Top. 616 J. Uz. Onb.1 Er Yaşar Karabacak Fikri Trabzon 1974 12/07/1995 Yeşiltaş 601 I. Uz. F. Er Atanur Bulut Yunus Sakarya 1974 03/08/1995 Şemdinli 615 i Er Serkan Tuban Sedat Tekirdağ 1975 06/08/1995 Hanına Krk.Er Hasan Kubat Mustafa Adana 1975 02/08/1995 ÇukurcaDavultepe 610 J. Er Hasan Burunsuz Mustafa Elazığ 1974 10/07/1995 Kuzey Irak 595 P. Sadi Kuzpmar Mahmut Sivas 1970 26/07/1995 Kazan Vadisi 73 606 Is.

Emin Cölaşan.Tove Dağları operasyonları Alandüz (Oramar) Buzul ..Rejgar.Re]gar .Rejgar . üzülecek ve gurur duyacaksınız.Rejgar .Tove Dağları operasyonlan 1 378 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Harekat Fotoğraflari 379 ****** -&>*„ Kuzey hah Şivi (Zap) operasyonları Mezi Karyaderi (Avaşhı) operasyonları Kuzey Irak Hakurk (Ejder) harekatı Mezi Knryadıni [Avaşhı) (>l>..-ıa\\oıılrn 380 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Kuzey Irak Hakurk (Ejder) harekatı Kıızrv Irak Hakurk (Ejdn) haiekaiında degainlen mayınlı lynılaıdav Đn) kısmı Kuzey Irak Hakurk (Ejder) harekatı I Kuzey Irak Hakurk (Ejder) harekatı ele geçirilen silah ve cephaneler 382 Unutulanlar Dişinda Yun t Bîr Şey Yok Adlan ile Güneşi Yükseltenler Anıtı Harekat Fotoğraflari 383 ••> ¥¦% „ Adlan ile Güneşi Yükseltnıler Amlı 384 Unijiihani \r Dişjnda Yeni bir şey iok . Hürriyet. 26 Kasım 2003 Bir komutanın bu konuları anlatan anı . Ertuğrul Özkök.¦«3 j 'i ¦ı i Alandüz (Oranım) Buzul.Tove Dağları operasyonları PKK olayının askeri cephesi üzerine ilk defa böylesine çarpıcı ve ayrıntılı bir kitap yayınlanıyor. Bütün duyguları aynı anda yaşayacaksınız. 25 Kasım 2003 General Osman Paımıkoğlu. Bu dönem....1995 yılları arasında Hakkari Dağ ve Komando Tugayı ve Güvenlik Komutanlığı yapmıştır. Bu kitabı da hepinize tavsiye ediyorum.Haydar Sivas 1974 11/08/1995 Çukurca-Uzundere Urumiye HAKKARĐ /" i noiMAP J HKĐYAKA DAĞLARI / I ORAMAR' Dafflıca RAN .. 199?» . Güneydoğu'da PKK'va karşı .Bir solukta okuyacak.Yurt dışı PKK Kampları Hnkkan Harekat Bölgesi J f X 7> O: 374 Unutulanlar Dişinda Ykni Bir Şey Yok îkiyaka Dağlan (Çarçel) opırasymı/an Harekat Fotoöraflari 375 Kato (Karanlık Dağ) operasyonlar Kato (Karanhk Dağ) operasyonları 376 Unutulanlar Dişinda Yrısı Bir Şey Yok Alandüz (Oraınar) Buzul .Tove Dağlan operasyonları Harekat Fotoğraflari 377 Alandüz (Oramar) Buzul .Yurt içi PKK Kampları ----------. Hürriyet.belgesel kitabı Türkiye'de ilk kez yayınlandı. Türk ordusunun bu muazzam gerilla savaşını nasıl kazandığını şimdi daha iyi anlıyorum. şaşıracak.

Aran Papatyalarla. 23 kez. 1000-5000 askerden oluşan kuvvetlerle Kuzey Irak'taki PKK kamplarının birkaçına aynı zamanda taarruz edilmiştir. üstündeki dağlarda ve dağ geçitlerinde ya kar üstünde ya da güneşin altında yürütülmüştür.yapılan mücadelenin tarz ve yöntemlerinin değiştiği ve PKK'nın omurgasının kırıldığı yıllardır. Metrelerce derin kar z>e kır çiçekleri." )sman Paımıkoğlu 27 Aralık 2002 Osman Pamukoğlu _ Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok . muharebelerin detaylarını ve Ku/e\ "PKKile yapılan mücadele Hakkari'de ve Kuzey Irak'ta 3000 m. Fakat içinde bulunduğumuz ruh hali bunlann hiçbirinin farkına varılmasına imkan tanımaz. Oscar Wilde'ın. 778 günde yapılanları. Bu vahşi doğada Nisan ayı ile birlikte rengarenk kır çiçekleri açar. Karla mı altında. Hakkari'de PKK teşkillerine manevra gücü olarak 1000-2000 askerden oluşan 779 harekat. Aynı dönemde. manevra gücü 3000-5000 askerden meydana gelen 78 harekat yapılmıştır. küçük yaşta ölen kardeşi için yazdığı şiiri akla getirt r: Sessiz \iirii.. O yalanda. Görev yaptığı süre içinde muharebeleri bizzat yönelen ve fiilen çalışmalara giren Osman Pasa. I 'su Ira konuş. O fi uyabilir. vatanları için gözünü bile kırpmadan şehit olan kahramanlar..

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->