Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Hakkarî ve Kuzey Irak Dağlarindakî Askerler Osman Pamukoğlu 1947 yılında

SĐnop'un Gerze ilçesinde doğmuştur. Selimiye Askeri Ortaokulu, Kuleli Askeri Lisesi, Kara Harp Okulu, Piyade Okulu, Kara Harp Akademisi, Silahlı Kuvveüer Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisi'nde öğrenim yapmıştır. 11 yaşından itibaren 4$ yıl üniforma giymiştir. On yıl piyade subayı, 16 yıl kurmay subay olarak, kıta komutanlıkları ve karargah subaylığı görevlerinde bulunmuştur. 1993'de Tuğgeneralliğe terfi etmiş, 1997'de Tümgeneralliğe yükselmiştir. 2002'de Tümgenerallikten emekli olmuştur. 1990-1992'de Edirne-Uzun köprü'de 42'nci Piyade Alay Komutanlığı, 1993-1995 de Hakkari'de Dağ ve Komando Tugayı ve Güvenlik Komutanlığı 1998-2000'de Kıbrıs'ta 28'nci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı, 2OOO-2001'de Đstanbul'da Piyade Okul Komutanlığı vazifelerini yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. ISBN 97S*34<HX)-2 Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok © Osman Pamukoglu Ofset Hazırlık Harmoni Yayıncılık Osman Pamukoğlu Kapak Tasannu Dağ Ve Komando Tugayı Emir Ve Harekat Komutasındaki Birliklerde 1984-1995 Yıllan arasında şehit olan 623 personelin adlanndan oluştun limitettir. Baskı BARIŞ MATBAA Cüt Barış Mücellit 1. Basım, Kasım 2003 2. Basım, Kastın 2003 3. Basım, Aralık 2003 Tarayan: Yaşar Mutlu

Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok Hakkarî ve Kuzey Irak Dağlarindakî Askerler © Harmoni Yayıncılık Tüm metnin yayım hakkı saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yazarın ve yayımcının yazılı Đzni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. Tel: 0212 249 59 02 - 249 42 79 Faks: 0212 251 39 62 e-mail: harmonikitabevi®yahoo.co.uk Harmoni I. "VATAN SAGOLSUN1 diyenlere ithaf edilmiştir

Đçindekiler ÖNSÖZ 2. BiRiNcî Bölüm: Öncesî 3. ÎKiNcî Bölüm: 1993 Dönemi 4. Üçüncü Bölüm: 1994 Dönem! 5. Dördüncü Bölüm: 1995 Dönem! 6. BeşĐncî Bölüm: Ekler 9 13 161 279 345 A. ĐSĐMLERĐYLE GÜNEŞĐ YÜKSELTENLERĐN KĐMLĐKLERĐ 346 B. Hakkak! Harekat Bölgesi C. Harekat Fotoğraflar! 373 374 BU MU ÖMRÜNÜN ÖZETĐ Sen de uzak ülkelerden dönüyorsun Ve bana bütün söyleyebildiklerin, Akşam evinin eşiğine oturmuş Serinleyen bilinin, Aklına gelebilecek düşünceler. Peki, ne anlamı var öyleyse; Bunca yolculuğun. LouisAragmı "Tarih nankör değildir, bir kameti unutmaz; Đstikbalin vicdan* aj* istemez, kin tutmaz" Mekmet Emin Yurdakul Önsöz Savaşı, O'nun ne olduğunu bilmeyen ve hiçbir zaman ateş altında bulunmayanlar çıkarmış ve sebep olmuşlardır. Savaşın ahlâkla ilgili kısmı onu yapan ve yaşayanlarla değil, sebep olanlarla alakalıdır. Bugüne kadar tüm savaşlarda sadece ve sadece anneler kaybetmiştir. Başka hiç kimseye bir şey olmamıştır. Hiçbir sonuç, annenin mezara kadar devam edecek olan yûreğindeki ateşe derman olamaz. Acı çekmeyen ve çekenlerden haberi olmayan acıları dindirmenin yollarını aramaz, arasa da doğru şeklini bulamaz. Đnsanlığın 5000 yıllık yazılı tarihi aslında savaş tarihinden başka bir şey değildir. Korkular ittifakları, ittifaklar savaşları doğurmuştur. Bir savaş, daha sonraki savaşın tohumlarım atmıştır. Dünyada insandan başka bir canlı türü var mı? Gençlerine silah verip, onlara kendi cinslerini nasıl öldürmesi gerektiğini öğreten? Öldürme işini iyi yaptın diye kahraman ilan eden ve madalya takan? Bunu tek hücreliden memelilere kadar ismen tanımlanabilmiş milyonlarca canlıdan sadece insanlar yapar. Savaşla kıyaslandığında diğer insani tüm uğraşlar basit ve sıradan kalır. Đnsandaki altı temel duyu; mutluluk, üzüntü, öfke, korku, şaşkınlık ve tiksinme aynı anda sadece muharebelerde yaşanabilir. Đnsanlar, genellikle düştükleri yere bakarlar. Önce, neye taialdıkla-nna bakmalıdırlar. Tarih ise, hatır gönül tanımaz. Verdiği derslerin bedelini peşin alır. Gelecekte oynayacak film, her zaman bölümler halinde gösterilir, ama kasırgayı sezmek, bir algı ve kapasite meselesidir. 'Tepenin öbür yanını görmek" sıradanların sahip olduğu bir yetenek değildir. Topluma iyi ve kötü doğru şekliyle anlatıhrsa, onlar mutlaka doğru olanı bulacaklardır. Đnsanlar sorunun ne olduğunu öğrenmeye korkmamalıdır. Mesele tam ve ayrıntılarıyla bilinmezse, tamamı hiçbir zaman öğrenilemez. Bu kitap, Türkiye'nin en uç köşesi, zamandan, mekândan ve hatta çağından uzak, dağların şehri Hakkari'de 1993-1995 yılları arasında 8 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok geçen 778 günde yaşananları gözler önüne serecektir. Ben, anılarımı 1993-1995 yıllarında Hakkari ve Kuzey Irak'ta şehit düşen 427 vatansever (365 subay, astsubay, erbaş ve er, 60 korucu ve 2 polis) ve yaralanan

853 gazinin annelerine, en ağır koşullarda bile hiçbir şikayetlerine tanık olmadığım, ölümle eğlenen, oynayıp gülerek muharebeye girip şehit ulan ve yaralanan Türk askerlerine, tüm mücadele arkadaşlarıma bir vazife ve gönül borcu olduğu için yazıyorum. Türk gençleri; Türk Devletinin gelecek kuşaklan, Ulu Önder'iıı kendilerine hitabında yer alan "Memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler" sözünü hiç ama hiç akıllarından çıkarmamalıdır. Kürdistan Đşçi Partisi (PKK) ile yapılan mücadele Hakkari'de ve Kuzey Irak'ta 3000 m. üstündeki dağlarda ve dağ geçitlerinde ya kar üstünde ya da güneşin alanda yürütühnûştür. Bu vahşi doğada Nisan ayı ile birlikte rengarenk kır çiçekleri açar. Fakat içinde bulunduğumuz ruh hali bunların hiçbirinin farkına varılmasına imkan tanımaz. Metrelerce derin kar ve kır çiçekleri vatanları için gözünü bile kırpmadan şehit olan kahramanlar, Oscar Wilde'ın, ^üçük yaşta ölen kardeşi için yazdığı şiiri .ıkla getirir: "Sessiz yürii, O yakında, Karların altında; Usulca konuş, O duyabilir, Açan Papatyalarla.." Osman PAMUKOĞLU 27 Aralık 2002 "Söylesem, tesiri yok; Sussam, gönül razı değil" FuzuH Birinci Bölüm ÖNCESĐ * Bu kitapta yer alan olaylar; 13 klasör belge, 33 muharebe video kaseti, 28 albüm fotoğraf ve el yazılı 3 büyük cilt defterden kaleme ahnmifttr. 10 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok ÖNCESĐ 11 "Ey oğul, bir gün yazıcı ohtrsan, Kuşkunun, birikmenin ve beklemenin yazıcısı, Saten masal anlatma ülkemin çocuklarına." 1974-1975 yıllarında Kars-Iğdır'da Hudut Bölük Komutanıydım, Üsteğmendim. Bölük merkezi; Taşburun isimli bir köyün yakınında olduğundan, bölük, Taşburun Hudut Bölüğü olarak tanımlanır. Bölük merkezi, SSCB'nin Ermenistan sınırına 6 km. mesafedeydi. Araş Nehrinin çizdiği sınırdan 19 ve 25 numaralı hudut taşları arasında kalan 46 km.lik bir hudut hatundan sorumluydum. Elimdeki güç; 7 subay-astsubay, 225 asker1, 25 at, 13 katır, 7 motorlu araçtan ibaretti. Bu mevcutla 7 karakol ve müfreze halinde siyasi hudut boyunca tertiplenmiş durumdaydık. Genel coğrafi konumumuz Büyük ve Küçük Ağrı Dağları ile Araş Nehri arasıydı. Tam karşımızda ise geniş bir alana dağılmış olan Ermenistan'ın başkenti Erivan şehri bulunuyordu. Bölgede Türk ve Kürt vatandaşlar birbirinden ayrı köylerde yaşıyorlardı. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktı. 1975 baharında bölüğün at, katır ve koyunlarını taze otlaklarda bir kaç ay beslenmeleri için Ağrı Dağlarının ortasında kalan Serdarbulak yaylalarına göndermiştim. Aradan bir aya yakın bir zaman geçince durumlarını görmek için Serdarbulak yaylasına gitmeye karar verdim. Đki saate kadar yakın ciple tırmandık; fakat öyle bir yere geldik ki artık cipin devam etmesi imkansızdı. Şoförü ve aracı bıraktım. Yanımdaki piyade tüfeği ve av tüfeğinden, av tüfeğini alarak yaya olarak tırmanmaya başladım. Bir saat sonra yaylanın düz kısmına ulaşpm. Diz boyu ot vardı, sanki bir ot denizinin içindeydim. Yarım saat kadar geçmişti ki karşıma ismini önceden bildiğim Rus süvari kışlasının kalıntıları çıktı. Đğdır ovasının büyük bir bölümü ve Erivan şehri ayaklar altındaydı. Büyük Ağrı istikametinde ilerledim, arazi otlaklıktan kayalıklara şeklinde değişiyordu. Görünürde bizim hayvanlı müfrezeden eser yoktu. Her yer keklik kaynıyordu. Kimse bu kadar kekliğin bir arada bulunabileceğini hayal bile edemezdi. Bütün kayalıklar keklik doluydu. Şaşırdığımdan ve kaybetme duygusu olmadığından uzun bir süre ateş bile edemedim. Artık büyük kayalıklarla kaplı bir alandaydım, birden yukarılardan birinin beni gözedediği hissine kapıldım. Bir süre sonra tepedeki kayalıklar arasında saklanıyor izlenimi bırakan bir insan ba1) Bu kitapla "asker"sözü erbaş ve erler için kullanıtvuftiT.

r$»K r«-^r: 12 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok şı gördüm. Kendimi kayalıklar arasında onun göremeyeceği gibi önce gizledim, gidiş yönümü değiştirerek tamamen farklı bir yerden, gizlenerek yukarı tırmandım. Kayalıklar bitip de düzlüğe çıktığımda 25-30 m. ileride arkası bana dönük silahlı biri duruyordu. Sert bir ses tonuyla: - Yarım saattir beni gözedeyen sen miydin? Döndü: - Bendim kumandan bey, keklikler ürkmesin diye ses çıkarmadım. Yaşı 60'ların üzerindeydi. Sol gözü yoktu, kıyafetinden yoksul biri olduğu belliydi. Zayıf ve kemikli bir yüzü vardı. - Hiç silah sesi duymadım. Gördüğüm kadarıyla bir şey vuramamış-sın, dedim. - Ben 10-15 kekliği bir arada görmeden ateş etmem, fişekler çok pahalı, o kadar param yok, kumandan bey. - Diyelim o kadar kekliği uzaktan gördün, tüfeğin menziline kadar seni yaklaştırırlar mı? Sürünün gözcülerinden nasıl saklanacaksın? - Bunların çaresi var, dedi. 20-30 m. kadar öteden kayalık bir kovuktan, kenarları 1,5 m. olan çıtaya çakılmış bezden bir çerçeve getirdi. Bez, arazinin doğal renkleriyle kamufle edilmişti. Çerçevenin tam ortasından beze iki göz deliği, göz deliklerinin 20 cm. altında da daha büyükçe tüfeğin atış deliği açılmıştı. - Böylece onlara 30 metreye kadar yaklaşıyorum. Geçen hafta bir atışta 9 keklik vurdum. - Gözle ilgili şeyleri halletmişsin ama, senin bir yılan sessizliğinde onlara yaklaşabilmen de herkesin yapabileceği iş değil, dedim. - Sen kaç yaşındasın amca? - 64. Yalnız nüfus kaydım 7-8 yıl sonra alınmış. - Nerde oturuyorsun? Ailende kimler var? - Büyüklerim öldü. Kardeşlerim şurada burada. Ben yalnız yaşıyorum. Aşağıda, Aralıkta (Türk-Ermenistan-Đran sınır birleşim noktasındaki üçe) mevsimlik çobanlık yapıyorum. Kumandan bey ben seni ilk defa görüyorum, Aralık'taki zabitleri uzaktan tanının. - Ben Taşburun Hudut Bölük Komutanıyım. Bu yaylaya bölüğün hayvanlarının durumuna bakmak için geldim. - Aman aman, senin Taşburun Bölüğü çetin bir bölüktür kumandan bey, Karaköse (Ağrı) başkaldırmasında ele avuca sığmadı. Birçok karakol çözüldü, ama senin bölük Nuh dedi Peygamber demedi. Yiğit askerlerdi. - Sen o zaman kaç yaşlarındaydın? Öncesi 13 - 16-17 var veya yoktum. - Ne oldu da isyan çıktı? Alınıp verilemeyen ne? Siz bunu yaşamış insanlarsınız. - Kumandan bey, siz bunları bizden iyi bilirsiniz. Ne zaman bu bölgelerde bir hareket olduysa, bunun arkasında, bilin ki ya Đngiliz, ya Moskof (Đran taraflarını göstererek) ya da bu Farslar, biri biri mutlaka vardır. Sonra bu Farslar ikili oynar. Önce Kürtlerden yanaydılar; kışkırttılar, desteklediler sonra birden dönüp T.C. Hükümeüyle anlaştılar. Ben ne diyeyim. Ateş kendi kendine yanar mı? Halk cahil, yoksul. Ne denirse hemen kanıyor. Bu kafirler her zaman bol vaatlerde bulunmuşlardır. - Baban o zaman sağ mıydı? - Sağdı kumandan bey. Babam o çatışmalarda ayağını kaybetti. Ne kıyamet koptu, ne kıyamet. Mustafa Kemal Paşa başımıza taş yağdırdı. Başka türlü de sükunet sağlanamazdı. - Sizin gözünüze ne oldu? -Avda oldu, bir canavarla (ayı) boğuşmak zorunda kaldım. Pek inandırıcı gelmemişti. Ayıyla boğuşan iki kişi tanırdım. Yüze indirilen bir pençe darbesi sadece gözün işini bitirmekle kalmaz, yanağı da parçalardı. Israr etmedim, her şeyi içtenlikle anlatıyordu. - Peki şimdi ne oluyor? Gene bu bölgede sağ sol diye ayrılmışlar, fırsat bulsalar birbirlerini acımadan boğazlayacaklar. Harman yakmalar, köy basmalar neyin nesi?

Bu defaki çatışmaları çıkaranlar Ankara'da oturuyor. PKK hareketinin ortaya çıkışını kavramak. kültürel. her şey bu kağıttan çıkıyor. Küıdîstan'ın tüm zengin kaynaklarını. kendi ekonomisini canlandırmaya hizmet ettirmektedir. Đsrar etti. Dolayısıyla bunlar iç içedir. Kürdistan gerçeğini de kavramak için zorunludur. Gerilla Botan bölgesine (Hakkari-Şımak) oturduktan sonra burada kızıl bölge doğacaktır. ideolojik.Cesaret edemezler komutanım. birini bana uzattı. Türk burjuvazisi. Burada gerilla cephe ve parti faaliyederinin özüdür. amaçlan. senin adamın oluyor. ancak Marksizm-Leninizm'e. düşmanla. Gelen cipin şoförü onbaşıydı. yürüttükleri strateji ve taktikleri hakkında. Bu rey işi var ya. program. benim adamım. odak noktasıdır.Neden cipi bırakıp geldin? 14 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . dedim. Kırılabilirdi. kuruluş bildirisi. ekonomik.Sağol. kongre kararlan ve yazılı dokümanlanyla. iki elinde de tipe konmuş olan kumanya (yiyecek) paketleri vardı. parti çekirdeğimizin daha da yoğunlaştırılmış ifadesidir. Halkımızın başına bir karabasan gibi çökmüş olan bu alçak . PKK. Yaşlı adamın bütün karşı koymalarına rağmen her iki kumanyayı da orada bırakıp.Cipin başına bir iş gelirse. aküyü de kimsenin bulamayacağı yere sakladım. manifesto ve burada dile getirdiği görevlerinin altından başanyla çıkmada.. "Gölgede güneşlenilmez' Niyetleri. .. ben acıkmadım. toprak ürünlerini çılgınca şöminen Türk burjuvazisi. anladım. ne olacak senin halin? . hedefleri. sularını. Partiye Karkeran Kürdistan / Kürdistan Đşçi Partisi (PKK): "Partinin taktiği gerilladır.Esas sebebi soruyorsun. bin yıllık acı ve öfkesini ulusal bağımsızlık savaşında bir silah olarak düşmana çevirmelidir. Bu ne anlama gelir? Her şeyden önce köyler düşürülecektir. sosyal..Evveliyatı vardır. acıkmış olacağınızı düşündüm. Reyini bana ver işi..Birini sabahleyin yedim. Đkindi vakti olmuştu. Halkımız. Ama en önemli nokta. Türk burjuvazisinin Kürdistan'daki en önemli sosyal dayanağıdır. . Kürdistan halkının karşı karşıya olduğu düşman gücün azgın karakterinden ve halklar düşmanlığından kaynaköncesî 15 lanan bu uygulamaların. her alanda tam ve kesin bir kapışmayı gerçekleştirerek. üç taneydi. Torbasından iki elma çıkardı. . dünya sosyalist güçlerine inanır. Türk olmayı sınıf çıkarına daha uygun bulan Türkleşmiş hain Kürtlerden oluşan bu tabaka. . Đran tarafına doğru yanından ayrıldık.Geç oldu. Kürdistan kurtuluş harekeü bu tabakayı tamamen ortadan kaldıracaktır. Kürt uluslaşması.Sebep sadece bu mu? . Bütün düzen partileri Kürt kurtuluş mücadelesinin düşmanıdır. aldım. Savaşı kurmaylık yürütür. merak ettim komutanım.. düşmandan sinmiş olan her türlü pislikten kurtulacağız.. kültürel vs. Bizde savaş kurmayı partidir.Başka elman var mı? . siyasi ve askeri alanlarda. Devlet birini yakalayıp mahpusa koyunca her şeyi halletmiş gibi rahatlıyor. Sağlam partililer gerillayı geliştirecektir. Yüz buluyorlar. Đki küçük sarı elma. Türk sömürgeciliğiyle dişe diş bir mücadele vermekten geçer/2 "Baftankara* Cumhuriyet Devrinde Çıkan Đsyanlar: Nasturi Đsyanı: 1924. . Almamak için birkaç adım uzaklaştım.Kendi kumanyanı da mı getirdin? . karşılığı da gerektiği gibi verilmelidir. Hakkari . Tüfekleri sırüna asmış..Siz yemeden yiyemem. Gerilla çekirdeği. kurduğu Cumhuriyet Ordusu ile 19251940 yıllan arasında Kürdistan'ı güçlü bir askeri işgal harekatına girişmiştir. Bütün devlet kuruluşları düşmandır.Parti ve cephe faaliyetlerinin temelinde gerilla olmasıdır. . Uzaktan otları yara yara bize doğru biri yaklaşıyordu. Siyasi gelişmeleri bu yönlendirecektir.

1988'de 1. astsubay ve asker şehit olmuş. Aşn: Eylül 1930 Tunceli isyanları: Đ. Abdullah Öcalan. Hani. Bitlis Bicar Đsyanı: 1927. Seçme Yazılar Cilt IV 1989. 1991'de 71 ve 1992'de 122'dir. Tugay 498'dir. Yüzlerce mayına basma ve yol kesme olayı yaşanmıştır. Mücadelenin başladığı 1984lden itibaren 1992 dahil 9 yılda. Erciş Ağrı Đsyanları: l. 1. Tunceli: Mart-Ekim 1937 2. Şeyh Sait'te 4. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı: 486 şehit "Tanrt gafile doğruyu söyleyenle. 28 karakola eylem düzenlemiş. diğerleri iki gün ile azami bir ay içerisinde bitirilmiştir. 9 asker şehit düşmüştür. Şemdinli'de bir subay. Ovacık.Raçkotan ve Raman Đsyanı: 1925. Mustafa oğlu. Tunceli: Haziran-Ağustos 1938 Bütün bu isyanlarda asilerin silahlı gücü 150 kişiden 5000 kişiye ka2) PKK Kurulu} Bildirisi 1984. Eylemde emeği olam sever. Muratbaşı. 1950-1953. derinde. Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde ikişer defa ayaklanma girişiminde bulunmuştur. Hakkari Koçuşağı Đsyanı: 1926. Diyarbakır. Hakkari'deki şelıit miktarı 245 askerdir. Oradayım hep ben. Tunceli'de 3000 silahlı.5 ay sürmüş.. kışla. 16 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok dar değişmiştir. Ağn: Eylül 1927 3. Kore Savaşı: 731 şehit 1. köy ve mezraya ağır vç hafif silahlarla saldırmıştır. Biri Çavuş sekizi er. ve 2. hastanede hastalıktan ölenler hariç. Harp Tanhi Dairesi. üs. Erkanı Haıbiyt Umumiye Riyaseti. 804 subay. Đnönü Muharebelerinde şehit olan 219 asker yukarıdaki toplama dahildir.885 şehit Yaralı iken ölen 1718 asker dahil. Tendürek. Bir gün beni hatırlayabilirsin ancak. 76 vatandaşı da kaçırmıştır. Hozat Mutki Đsyanı: 1927. 1993-1995 arasında 60 geçici köy korucusu ve 2 polis şehit düşmüş. 39 vatandaşı yaralamış. 1912-1913." PKK'mn silahlı eylemlere başladığı 15 Ağustos 1984'deki Şemdinli ve Eruh baskınlarında. Balkan Savaşı: 4307 şehit 1919-1922. Sason. 26 Hazt-mn 1953ÖNCESĐ 17 Gene Türk Ordusunun ilk toplu şehitleri Hakkari Çukurca ilçesindeki Zap suyu üzerindeki Sorti köprüsünde olmuştur. 3. 1993-1995 arasında ise 365 subay. 853 yaralanma olmuştur. "Denizi sonsuz olara düşün artık. 199O'da6. 48 geçici köy korucusu ile 1 polis yaralanmışın.Agn: Mayıs 1926 2. 1993-1995 döneminde Hakkari'de 427 şehit verilmiş. Varto. Bingöl. Đsyanların bastırılması Tunceli'de yedi ay. PKK 1993-1995 yıllarında Hakkari'de 37 vatandaşı öldürmüş (dördü çocuk ve kadın). orada. PKK ile mücadelede Türk Ordusunun ilk subay şehidi 1963 doğumlu. Kulp Zeylan Đsyanı: 1930. 1984'de 11. Lice.1987'de 6. Gemilerin yorgun köpüklerinde" PKK ile yapılan mücadelenin boyutlarını ve şiddetini doğru ve iyi anlayabilmek için bizim yakın tarihimizde yer alan savaşlarda verdiğimiz kayıpları hatırlamak ve bilmekte yarar vardır. 3 Milli Müdafaa Vekalsh. Silvan Şemdinli Đsyanı: 1925. Đstiklal Savaşı: 10. tarih 9 Ekim 1984'dür.1986'da 1. Sonuç olarak. Tugayların şehit sayısı 233'dûr. Sürt Şeyh Sait Đsyanı: 1925. Aynı dönemde PKK. Ağ-n'da 800-1500 silahlı olduğu tahmin edilmektedir. 1989'da 15. Siirt. . 30 Ağustos 1984'de Hakkari Yüksekova ilçesinin Yürekli yaylasında şehit düşmüştür. Ankara nüfusuna kayıtlı Piyade Üsteğmen Adnan ŞEN'dir. ve 4. Çapakçur Beytüşşebap Đsyanı: 1926. Hakkari Sason Đsyanı: 1925. PKKJncü Kongre Gündemi 1986. Kulp. bir astsubay ve bir er yaralanmıştır. PKK Kürdistan Devriminin Yolu 1984. PKK'nın Hakkari bölgesinde gücünü ve şiddetini her geçen yıl nasıl artırdığını göstermesi bakımından iik baskından itibaren Hakkari'deki şehit asker miktarı. astsubay ve asker yaralanmıştır. Şeyh Sait'te 5000 silahlı. 2. 148 kez karakol. II nd Ulusal Konferans Kararlan 1990. 1985'de 12.

. 10 -15 şehit veren iller: Kastamonu 14. 1993-1995 yıllarında Hakkari ve Kuzey Irak'ta yapılan muharebe ve çatışmalarda 2256 PKK'lı yok edildi. dala budağa sarmış.n 1993-1995 döneminde Hakkari'de şehit düşen Türk ordusunun 365 subay. Tarihi bir öngörüdür. muharebe sahasında kendisi ile kimsenin mertlik denemesine giremeyeceğini bellekleri zayıf olanlara gösterdi. Tokat 19. bu cevap koskoca bir "hiç"ti. Ağrı 10. Kırıkkale 8. Sivas 23. Balıkesir 13. Niğde 10. Sakarya 7. 1993 yılının Temmuz ayı başında Hakkari'deki durum şuydu: Bir tohum. 1989-1991'deki Tugay Komutanı rahmetli Kamil Başar Paşa. Samsun 13.040 kg. Bu silah ve mermiler ile mayınların sadece beşte birinin bile harekete geçirilmesi binlerce insanın ölümü demektir. Trabzon 7. sayılan 1 ila 4 arasında değişmektedir. Çok kısa da olsa Dağ ve Komando Tugayının tarihinden ve komutanlarından bilgi vermenin faydalı olacağını düşünüyorum. Sinop 6. Bolu 11. PKK mücadelesiyle yakından ilgili olan herkesin kabul ettiği. Đstanbul 18. manevra gücü 3000-5000 askerden meydana gelen 78 harekat yapıldı. fide olmuş. 4152 fûnye. Coğrafi zorluklar. ağaç olmuş. Ankara 18. Konya 24. 14 uçaksavar makineli tüfeği. 1231 piyade tüfeği. Ordu 12. cesaret ve dayanıklılığını bir kez daha doğal haliyle sergiledi. 23 kez 1000-5000 askerden oluşan kuvvetlerle Kuzey Irak'taki PKK kamp larının birkaçına aynı zamanda taamız edildi. Kahramanmaraş 11. erzak Hakkari ve Kuzey Irak PKK kamplarında ele geçirilmiştir. Çankırı 11. Bayburt 6. Rize 7. Tunceli. Bütün subaylar birbirlerine "Burada bize ait ne kalmış?" diye sorduklarında. 14 havan topu. Aksaray 10. Erzincan 6. Kars 8. 1. 39 telsiz. 18 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Öncesi 19 5-10 şehit veren iller: Malatya 9. Đzmir 12. Zonguldak 9. Karaman 8. Bilecik 5. 4081 mayın. Erzurum 18. Hatay 14. en isabetli ve en doğru karardır.096. 6114 havan mermisi.110 ağır silah mermisi. toprak altındaki kökleri de alabildiğince derinliklere yayılmış haldeydi. Kayseri 17. Siirt ve Bitlis hariç Türkiye'nin diğer tüm illerinden de şehitler olup. kötü iklim koşulları. Elazığ 6. Eskişehir 13. Bu koca gövdeli ağacı kollarımızla kucaklayacaktık. 1984 Ağustos'unda verimli bir toprağa atılmış. görev esnasında kalp krizi geçirmiş ve daha sonra vefat etmiştir. 729 tahrip kalıbı. Babamdan duyduğum anılar vardı. 1989 kişi yardım ve yataklıktan yakalandı. 20. Olayların başlamasından iki ay sonra Bolu Komando Tugayının hızlı ve yerinde bir kararla Hakkari'ye intikal ederek. şiddetli soğuk. Gaziantep 12. Gümüşhane 8. Giresun 7. Hakkari'de Ağustos 1993 ile Ağustos 1995 arasında PKK teşkillerine manevra gücü olarak 1000-2000 askerden oluşan 779 harekat. Manisa 11. orada konuşlanması. Tekirdağ 5. Babam anlatmaya başlayınca Annem sessizce ağlardı. 91 makineli tüfek. 476'sı tutuklandı. Aydın 12. Bursa 6. Yozgat 20.688 hafif silah mermisi. Muğla 5. 68 dürbün ve 297. Đsparta 5. tomurcuk olmuş. Çanakkale 5. 5054 roketatar roketi. 1984-1986 yılları arasındaki Tugay Komutanı rahmetli Ahmet Baş-yurt Paşa bu görevinden yedi yıl sonra amansız bir hastalıktan hakkın rahmetine kavuşmuştur. 1986-1987 tarihlerindeki Tugay Komutanı bir yıl içinde görevden alınmıştır. astsubay ve askerlerinin illere göre dağılımı şöyledir: 15 ve üzerinde şehit veren iller: Adana 30. Aynı tarihler arasında. herkes de iyi biliyordu ki. Kırklareli 7. derin kar. 193 roketatar silahı. Çorum 15. Amasya 11."Ben bu destana başlamadan önce. 202 PKK'lı teslim oldu (26'sı kadın). hücum etti. Kütahya 11. gece gündüz farkı demeden en kıdemsiz askerden komutanına kadar herkes mecalsiz kalıncaya. 1984'deki Şemdinli baskınından sonra Bolu'daki Komando Tugayı Hakkari'ye intikal ettirilmiş ve adı Hakkari Dağ ve Komando Tugayı olarak değiştirilmiştir. Artvin 5. düşüp kusuncaya kadar durmadan dinlenmeden saldırdı. umulan meyveleri vermiş. Türk askeri Türk Milletinin başı belaya girdiğinde tarih boyunca kanıtladığı fedakarlık.

1997'de görevden dönüşünden bir yıl sonra da Kavuncu Paşa yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak rahmetli oldu. Zamansız bir şekilde mesajla atanmıştım. genelde harbin kaybedilmesi üzerine antlaşma gereği. araç ve malzemeleri başka yerlere dağıtılacaktı. Çok kanlı geçen muharebelerde Alay Komutanı düşmanın eline geçmesin diye Alay Sancağını yaktırmıştır. zaman zaman da mevzilerden çıkarak düşman içlerine baskınlar düzenlemiştir.1991-1993 yılında Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari Güvenlik Komutanı Utku Güney Paşa görevden dönüşünden altı ay sonra ağır bir kalp krizi geçirmiştir. Kurmay Binbaşılığımdan Kurmay Kıdemli Albaylığıma kadar geçen atamalar safahatında ilk defa. Mesajla ne20 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok ÖNCESĐ 21 reye atandıysam atanılan yerde bir mesele veya meseleler vardı. Ben de komutayı 20 Ağustos 1995'de Tuncay Kavuncu'ya teslim ettim. Ancak.' 1990-1992 yılları arasında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde konuşlu bulunan 42nci Piyade Alayında Alay Komutanlığı görevindeydim. 1993-1995'de komuta ve sorumluluk bende olmuştur. Đngiliz ve Araplara karşı Medine'yi yoksulluk içerisinde. ne de bilinen bir durumdur. Osmanlı ve Mecidiye madalyaları ile taltif edilmiştir. 42nci Piyade Alayının son komutanı olarak lağvetmeyle ilgili tüm çalışmaları bitirdikten sonra yeni görevime katılacaktım. Kerevizdere muharebelerinde. 1 Haziran'dan itibaren Alayın. Kara Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanma planı gereği Alayı ve Sancağını teslim edemiyordum. Bir yılda bir alaya birbiri ardına üç Kurmay Albayın atanması örneği barış koşullarında ne görülmüş ne de işitilmiş bir şeydir. insan gücünün üzerinde bir direnç ve cesaretle savunan 42nci Alaya "Medine Muhafızları" unvanı verilmiştir. Bu nedenle yıllar sonra herkes gibi tayin kitabında ismimin görünmesi mucizevi bir şeydi. 113 yıl önce. Selanik kuzeyinde tertiplenen 42nci Piyade Alayı Yunan asıl kuvvetlerinin taarruzları kendi cephesine yönelmiş olmasına rağmen. Muharebelerin devamı . tecrübedir. atlas kumaşına takılmış halde Ergene düzlüğünde içtima düzenine aldırdım. Çünkü. 1912 Balkan Savaşı'nda Yunanistan'da Struma Kolordusunun içerisinde Selanik bölgesini savunma görevini üstlenmiştir. alaylar lağvediliyordu. Alay. 2486 yaralı ve 168 kayıptır. Böyle bir atanma ve görevlendirme ne rastlanır. 29 Mayıs 1992 günü öğleden sonra 42nci Piyade Alayını Sancağı açılmış. Kütülamare bölgelerinde isyanlar bastırmış ve muhtelif muharebelere katılmıştır. "En iyi rehber bir kural hitabı değil. Fakat devamı gelemedi. Mazisi Türk Milletinin yakın tarihinin ta kendisi olan 42nci Piyade Alayına son kez yaptığım konuşmayı aşağıya alıyorum: "42nci Piyade Alayı'nın mümtaz subay. Buraya gelmiş olduğum 6ncı Piyade Tümeni Kurmay Başkanlığına da yine bir sonbaharda mesajla atanmıştım. subay ve er olarak 991 şehit. personel. Çanakkale'de dört taburlu olarak muharebe eden 42nci Piayde Alayının zayiatı. astsubay ve askerleri. silah. 42nci Alay 1915'de bu defa Çanakkale'de. 1992 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına atandım. Basra. Alay 9 Kasım 1912'de ve hiç terk etmediği Selanik'te silahlarını teslim etmek zorunda kalmıştır. madalyaları ve Kuran-ı Kerim'i gönderine. 1912'de başlayan Balkan Savaşı'na kadar. Mayıs ayında yapılan genel subay ve astsubay atamalar dokümanında adım geçiyordu. bu günkü Irak'ın Güneyinde Bağdat. 11 ay sonra da yine bir mesajla Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari Güvenlik Komutanlığına atandım. Kerbela. mevzilerini terk etmediği gibi. Bu son beraberliğimizdi. 1879'da Bağdat'ta kurulan 42nci Piyade Alayı. 19 lb vılmda Alay Hicaz cephesine 12nci Kolordu emrinde olarak Suudi Arabistan'da görevlendirilmiş ve iki yıl Arabistan'ın cehennemi güneşi altında susuz ve gıdasız Mekke ve Medine bölgelerinde muharebelere katılmıştır. Alaya atandığım yer olan Piyade Okulu Kurmay Başkanlığına da gene bir mesajla son baharda görevlendirilmiştim. 42nci Piyade alayına bir yıl içerisinde atanan 3ncü Alay Komutanıydım. düşmanların bile büyük takdirlerine mahzar olacak ölçüde savaşarak Çanakkale zaferinin birinci derecede kahramanları sırasına geçmiştir. 42nci Piyade Alay Komutanlığından ayrılıyor fakat.

Örgü perdeli pencerenin altmda ?" Cahit Sıtkı Tarana ikinci Bölüm 1993 DÖNEMĐ I 24 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1993 Dönemi 25 "Gerçekleri söylemek inşam özgür kılar. atışlı tatbikatlarına binlerce asker. Böyle bir Alaya mensup olmanın şerefi size ve çocuklarınıza ömür boyu yeter. Alay. Sakarya'da Mangal dağına Yunanlılar hiçbir zaman erişememiştir. yüzlerce silah ve araçla katılmamıza. geriye 156 er kalmıştır. gözlerinizden öperim. 42nci Alay 1921 'de 15nci Kafkas Tümenine bağlı olarak yeniden kurulmuştur. geçen son iki yılda barış şartlarında bir alaya verilebilecek bütün vazifeleri almış ve örnek şekilde kusursuz bir uygulamayla yerine getirmiştir. daha sonra katıldığı Rum çetelerinin tenkis harekatında 42nci Piyade Alayı büyük bir ün kazanmıştır. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk adına Đnci Ordu Komutanı General Fahrettin Altay tarafından verilmiştir. Şimdi Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı belgelerinden 42nci Alaya ait bölümü aynen okuyorum: "Yüksek alınlı. . bir aracın dahi tekeri çukura düşmemiş. Dört yıllık Kurmay Albaydım. emir dışı bir silah dahi patlatılmamış-ür. Büyük Taarruzda çok sıkıntılar çekmiş fakat bunların hepsine cengaverliği. yol yürümüştür. yüksek morali ve disiplini sayesinde göğüs germiştir. araç ve malzemelerin hepsinin başka birliklere dağıtılması demektir. yolunuz ve bahtınız açık olsun. yüksek şerefli." Alayın bugünkü sancağı ve Đstiklal Madalyası 54 yıl önce Edremit'te iken. kendisine hedef olarak verilen Elvanlar bölgesini ele geçirmiş. Alay bu muharebelerde de parlak geçmişine yakışır cesaret ve kahramanlıklar sergilemiştir. muharebe bittiğinde 42nci Piyade Alayından. Mazisi. kış tatbikatlarına. Selanik'te.sırasında Alay Komutanı dalıil bütün subaylar şehit olmuş.' Alayın lağvedilmesi personel. Alay Koçkiri Aşireti ayaklanmasını bastırmış. alay muharebe grubu tat22 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 23 bikatlarına. Tabur ve Bölük Komutanları dahil bütün subaylar ile erbaş ve erlerin tamamına yakını şehit olmuş. Ve bu Alay ebediyen iftihar edilecek tarihi bir şöhrete maliktir. ne yok oralarda? Çiçek açmış mıydı faş erikleri. Ne var. Medine'de. Türk Milletinin yakın tarihi ile özleş-miş olan bu büyük Alayın Sancağını ve sizleri son defa saygıyla selamlıyorum. Ağustos 1922'de 42nci Alay Büyük Taarruza iştirak etmiş. gece ve gündüz tempoyu dorukta tutmamıza rağmen 24 ay içerisinde bir tek askerin saçının teli bile kopmamış. Alay Đnci derece altın savaş ve üstün cesaret madalyaları ile taltif edilmiştir. kahraman 42nci Piyade Alayı daima askerlik tarihinin birincisidir. silah. ikmal kaynaklarından uzaklığına. Bu tarihi günde 42nci Piyade Alayının 46ncı ve son Alay Komutam olarak Sancağımız altındaki son beraberliğimizde ne kadar gururluy-sam o kadar da hüzünlüyüm. Bütün bunlar 42nci Piyade Alayının disiplin. Ağustos 1921'de 42nci Alay bu kez 4ncü Piyade Tümeninin kuruluşunda Sakarya muharebelerine katılmıştır. büyük kısmı yaralı olmak üzere geriye bir asteğmen ve 79 er kalmıştır. Güzelim dağ muharebelerini kazanmış ve Ege istikametinde muharebelere devamla kaçan düşmanı takip ederek 400 km. Çanakkale'de. Bu işler iki ay sürdü ve Temmuz 1992 sonlarında Kara Kuvvetleri Karargahında Harekat Başkanlığındaki Şube Müdürlüğü görevine katıldım. 1991-1992 Eğitim ve Öğretim yılında Kara Kuvvetleri birincisi olarak Üstün Birlik Şilt ve Beratı ile ödüllendirilmiştir. eğitim ve moral seviyesinin göstergesi ve tam kanıtıdır. Sakarya'da. Rum Pon-tus imhasında. Hepinizi minnetle kucaklar. 42nci Piyade Alayı." "Sıladan geliyorsunuz. Birleşik garnizon ve kışla hizmederine rağmen. Sakarya'da Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey.

Kara Kuvvetleri Komutanı sağ tarafındaki telefonlardan birini kaldırdı.Genelkurmay Başkanı seni bekliyor yarım saat sonra kendilerini gör. Üstün Birlik şilt ve rozetlerini aldığımı. sonra da cevabını getir. ölüm kalım yok. Ben bu girizgahın sonunda ne geleceğini bekliyordum. O nedenle bu konuşmayı yadırgıyor. yahu bu adamlar benim bulunduğum makama kadar yükselirler. Đçeri girdim. .Emredin komutanım.Komutanım. Bu safhada Kara Kuvvetleri Komutanı konuştukça bana "estağfurullah" ve "sağ olun" demekten başka bir şey kalmıyordu. hangi görevse bunu şerefle yerine getirmeye hazırım. vazifenin ne olduğunu bilmiyorum ama barış veya savaş. Daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanı iltifatkar sözler söyledi. Sen bir sor. bir askeri vazifede ailemin de kararını almak söz konusu olamaz. . Đkinci Başkansa gergin bir şekilde sadece dinliyor. emekli yapılmaları yetmez. odanın içinde bir duvardan diğerine yürümeye devam ediyordu. aksi I 26 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok . Konuşan Genelkurmay Başkanıydı. Siz sulh zamanı kışlalarda büyük karargahlarda zaman geçirin. Đçeri girince kendimi takdim ettiğimde her ikisi de önce bana baktılar. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş arada bir koltuklardan birine oturuyor. risk yok. . "Bütün görevler benim için şereftir" diyor. dedi. Bu derece "ailene sor da karar ver" ne demekti? Ailem yok derse "görevi yapamam" mı diyecektim? Vazifenin hassas.Pamukoğlu Albayım nasılsınız? . Genelkurmay Başkanı ise ceketinin önü açık bir halde öfkeli ve yüksek bir sesle konuşarak odanın bir ucundan diğer ucuna hızlı hızlı gidip geliyordu. Komutanın hal ve hareketlerinden rahatlayıp sevindiği anlaşılıyordu.Şerefle giderim. Özel Kalem Müdürü ve Emir Subayının beklediklerini söylemesi üzerine Genelkurmay Başkanının makam odasına girdim. Alayımın Kara Kuvvetleri birincisi olduğunu. Hiçbir sosyal haktan yararlanamamaklar. sonra da sanki ben içeride değilmi-şim gibi davranmaya başladılar. Odada Genelkurmay Đkinci Başkanı diğer giriş kapısının önünde esas duruşta ayakta duruyor. dedi. Ordu barış için mi kurulmuş. Bunda bir şey yok. yüzünden boncuk gibi akan terleri görüyordum. nasıl tespit ede1993 DÖNEMĐ 27 . Askerlik sanaünın Özünde tehlike vardır. Milletin kırk yılda bir Türk Silahlı Kuvvetlerine işi düşecek. Bu benim meslek anlayışımla çelişir. Emir Subayının odasına girdiğimde bana "Komutanım hemen girin. her şey normal. koltuklarının altında dosyalarla yıllarını geçiriyorlar. kritik ve tehlikeler taşıdığını hissetmiştim.. dedi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhittin Füsunoğlu çalışma masasının gerisinde ayakta ve üniformasının ceketini çıkartmış durumdaydı..22 Haziran 1993 günü saat 09:15'de Kara Kuvvetleri Komutanı Emir Subayı telefonla Komutanın beni beklediğini söyledi. Komutan çok acele ediyor" dedi. halde farkı nereden gelecekti? Bunu üniforma giyen herkes böyle bilecek ve ruhen hazır olacaktı.Sağ olun Komutanım" dedi ve telefonu kapatarak bana döndü: . . cevabını bana söyle.Pamukoğlu Albayım. Sonunda Komutan dayanamadı: . cevap vermeden önce ailenle görüş.siz emredin.Komutanım. "Sayın Komutanım Pamukoğlu Albayım şu an karşımda. . Benim sevk ve idaremin ne kadar iyi olduğunu.Yok yok. Kara Kuvvetleri Komutanı ile bu karşılıklı konuşma biraz sürdü. Beni ne duruma düşürdüler. ne zaman emrederseniz? Hemen göreve katılayım. .. selam verdim. sana yakışan hareketi gösterdin. teşekkür ederim.Sağ olun komutanım. Öfke ve şiddetle söylediklerinin özeti şuydu: "Bu karargahta beni kandıran adamlar var. kısa bir süre sonra yeniden ayağa fırlıyor. Beceriksiz adamları yapar diye ısrar ediyorlar. ne emir verilecekse hemen verilsin istiyordum. dedi. huzurlu -ve neşesini belli eden bir ses tonuyla. O Güneydoğu'ya gidemem diyenlerden hesap sorulacak. derhal.Pamukoğlu Albayım sana bir görev vereceğiz ama. Sonunda Kara Kuvvetleri Komutanı: . savaş çıkınca biz yokuz deyin. Bunlar general olunca daha çok kendilerini gizleyebilirler. o zaman da sen tut ben gidemem de. sizi Hakkari'ye göndermek istiyoruz. başarılarım nedeniyle kendilerinin beni Amerika'ya gönderdiğinden bahsetti.

saklayamazlar. Onu sinirlendiren şeylerden biri de senin gideceğin yerde bu ay olaylar doruğa çıktı. dedim. ilk defa üstün sicil kıdemiyle mümtazen terfi eden 5 subaydan biriydik. "Genelkurmay Başkanının bu son durumlardan çok rahatsız olduğunu ve bir Kurmay Albayın gitmiyorum. madem Hakkari ve Şırnak'a iki Tuğgeneral lazım. diye cevap verdim. tekrar başlıyor ama bu defa aynı şeyleri daha şiddetli ve ağır ifadelerle söylüyordu. . dedi." Genelkurmay Başkanı bir ara duruyor. dedi. . Kamuran Paşa meselenin öncesini biliyordu. bana doğru yürürken: . peki geri kalan 60 Tuğgeneralden iki kişi bu görevlere niçin seçilemiyor? 60 kişiden 2 kişi atanmazsa sonuç böyle olur. ikimiz de bizim sınıftan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bile Tanrıdan. dedi. klasik askeri yapının ötesindeydi. . bu iki kişinin Albaylardan seçilmesine gerek var mı? Şu anda Kara Kuvvederinin 80 tane Tuğgenerali yok mu? Bunlardan 20 tanesi hadi dördüncü ve son yılına giriyor. Karargaha geldiğimi duyduğundan Kamuran Paşayı beni beklerken buldum. Komutan bu konularda da çalışmalar yaptı sanıyorum. . senin oraya gitmen kadar isabetli bir şey olamaz. savaş yok.Sağ olun.Yalnız bir şey var. kurmay olan 86 subaydan. Çukurca ilçesini PKK 24 saat elinde tuttu. Erdal sınıf arkadaşımdı. rütbe hiyerarşisi dışında kendisine saygım. kimseyi ilçeye sokmadı.. 28 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . Diyarbakır'a indiğimizde bizi karşıladılar ve doğrudan Jandarma Asayiş Komutanlığı Karargahına gittik. Selam verip Genelkurmay Başkanının makamından çıktım. Asayiş Komutanı bu Jandarma Karakolunda da cereyan eden çatışmalarla ilgili bilgiler verdi. Onun için her şey üst üste geldi. bir yıllığına o görevlere gidilemeyeceğini düşünelim.Ne zaman emrederseniz. Aynı Tümende ben Binbaşı rütbesiyle Kurmay Başkanı iken kendileri Albay rütbesi ile Alay Komutanıydılar. .Şahsi işlerinizi bitirip üç gün içinde hareket edin.) Şırnak'a atanan Kurmay Albay Erdal Sipahi ile beraber iki gün sonra gene Genelkurmay Başkanıyla makamlarında görüştük.Basın bunu nasıl duyabilir ki? Kim söyleyebilir? Bunu açıklayacak kişi asker niteliklerine sahip olamaz. Karargahtan ayrılmadan Genelkurmay Đstihkam Daire Başkanı General Ka-muran Orhon'a veda etmek istedim. 28 Haziran 1993 sabahı Karar Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçakla Diyarbakır'a gitmek üzere Ankara'dan ayrıldık.Göreceksin basın bunu öğrenecek. . genel şekliyle özededim. o zaman tam bir fiyaskoyla yüz yüze gelinecek. Komutan gene benzer konulara değindi. (Bir aya kalmadı. aynı zamanda da yüksek bir iltifattan başka bir şey değildi. gerçek yurtseveri hangi ölçüyle ortaya çıkaracaksın? Cesur adamlar bu günlerde millete lazım.Ben seni Binbaşılığından tanıyorum. ben hazırım. Gelecekte bir sıkıntı daha var. Geçen günlerde 56 kez Hakkari il merkezini bastılar.Sağ olun komutanım. . istifa ederim demesine içerlediğini" söyledi. Durdu. gerçek general.Seni tümgeneral yaptım. Hakkari'de yolların kesilmediği gün yok. devreden. kısa bir süre susuyor. . gerçek kahraman.Emredersiniz.Çok müşkül duruma düştük. Bana içeride ne olduğunu sordu. Bu ifade Komutanın içinde bulunduğu ruh halini gösteren. Bölge hakkında bize bilgi verdi. ayrıldım.Haklısın yalnız. bütün gazeteler 2-3 gün üst üste bu olayı yazdılar. Piyade Okulunda kendilerinin Kurmay Başkanıydım.Ne zaman gideceksin? . Ben de: . karakolların durumu hiç iyi değil. Vedalaştık.çeksin ki? Günlük sıradan şeylerde ölüm yok.. Açık sözlülüğü ve farklı kişiliğinden dolayı her zaman. bir bildiği vardır. nasıl bir subay olduğunu çok iyi bilirim dedi ve tam karşımda durarak sağ eliyle sol göğsümün üzerine vurup: .Aileniz ve çocuklarınızla ilgili işleri ben takip ederim. Bunun üzerine: . Bu son durumu basın duyacaktır. Öğleden sonra Asayiş Komutanı ile beraber helikopterle Diyarbakır'ın kuzeyinde bir karakola gittik. Asayiş Komutanı Korgeneral Necati Özgen'di.

Helikopterde bir kişinin oturacağı yeri zor buldular. burada bana bir çalışma odası hazırlanmıştı. Kurmay Başkanı Kurmay Albay Đhsan ve Karargah subayları karşıladı. arzu ederseniz onunla gidebilirsiniz. Her hallerinden bezginlik akıyor. havalandık. güneş doğarken tıraş oldum. valizimi alıp resepsiyona indim. Pistte. ilerideki Tugay Karargah binasına geçtik. dağlar artık uçsuz bucaksız. Onların nerede oldukları. hangi birlikten oldukları gibi sıradan bir soruyu bile sonnak gelmedi. tel engeller. Öğle yemeğinden sonra brifinge başlayabileceklerini söylediler. Ben camdan sürekli araziyi inceliyordum. siz dönün. Her şeyde süratli olacağız. 50 m. 360 derece her taraftan gelebilecek saldırıları karşılamak üzere tertiplenmiş. Tugaya Albay Nevzat vekalet etmekteydi. Helikopter Şırnak Jandarma Tugay Karargahının yakınındaki piste indi. Ben aynı helikopterle devam edecektim. Burası karakol değil. en süratli olduğumuz zaman bile yeterince hızlı olmuş sayılmayız. Siz hiçbir şey anlatmadan da ben bir şey söyleyeyim. atış mazgalları. Helikopter tavanına kadar malzeme doluydu. Uçuş boyunca pilotlar üzerinden geçtiğimiz arazi hakkında bize bilgi veriyorlardı. kısa bir görüşmeden sonra. kimin ne yaptığı gibi bir merakları yoktu. Üzerindeki 10-12 bina ve barakadan oluşan yerleşimin askeri kışla olduğu anlaşılıyordu. "Ben onunla giderim. işimiz hasımdan önce zamanla olacaktır. Hemen girişte sağda Komutanın oturacağı küçük bir masa. "Siz yemeklerinizi yiyin ve hemen gelin. Salonun ucunda yerde kabartma bölge haritası karargah subaylarının masasının çevresinde de bölge haritaları ve muhtelif bilgileri içeren panolar yer alıyordu. 1993 Dönem! 29 Birkaç saat sonra bize tahsis edilen UH-1 helikopteri ile Şırnak ve Hakkari'ye gitmek üzere Diyarbakır'dan ayrıldık. ben Komutanlık görevlerinde öğlen yemeği yemem. Doğuya doğru uçtukça arazi sürekli yükseldi. Kalktım." Dağ ve Komando Tugayının Karargah binası zemin hariç iki kadı orta boyutta klasik bir bina idi. istemezseniz beraber devam ederiz" dedi. siz yemeğinizi yiyin ve hemen gelin. pistten uzaklaşmış olan Erdal'la bile vedalaşamadık. Hakkari sınırlarına girmiştik. dünyanın başka ülkelerinde bu tip mücadeleleri anlatan piyasa kitaplarından yanımda getirdiklerimi taradım. Đzinden döndüğü anlaşılan sivil kıyafetli 7-8 personel de aralara sıkışmıştı. üst örtülü mevzilerle. savunmaya hazırlanmış tahkimli bir mevzi idi. birisi bana bir tost ve ayran getirsin. Helikopter iniş için dönerek alçalırken uzaktaki bir vadinin tabanına doğru uzanan kerpiç ağırlıklı binaların hakim olduğu meskun mahal de Hakkari olmalıydı. bir süre sonra altımızda bir plato belirdi. kapısı güçlükle kapandı. Ben. Hakkari Diyarbakır'dan üç vilayet daha doğudaydı. Havadan buranın şehir mi köy mü olduğu hususunda insan karar veremiyordu. Benim de içimden onlara kim oldukları. Hemen yanımızda bir Skorsky (Black Hawk/Kara Şahin) helikopterine personel ve malzeme yükleniyordu. Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcılarından Piyade Albay Nevzat. "bana hemen bir eğitim elbisesi hazırlasınlar ve bütün Şube Müdürleri kendi faaliyet sahalarındaki tüm bilgileri sonsuz bir ayrıntıyla anlat30 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok maya hazır olduklarında nerede toplanacaksak oraya geleyim. Bu tip mücadelede çeyrek saat bile hayatidir. bu iş iki saati geçmemeli" dedim. Harekat merkezi bu binanın zemin katında bulunan 80-100 kişilik bir salondu. Gece orduevinde kaldık. daha süratli. hiç konuşmuyorlardı. solda da karargah subaylarının oturması için çevresi sandalyelerle çevrilmiş büyük bir masa mevcuttu. Đçeridekilerin bakışları donuktu ve tepkisiz bir halleri vardı.Ben sınıfım ve görevlerim itibariyle her tip karakolu bilen bir subaydım. Gözetleme yerleri. Utku Paşa görevden ayrılıncaya kadar bir nevi gözlemci durumundaydım ve herhangi bir konuda sorumluluğum yoktu. bir kale intibaı veriyordu. Benim üzerimde harici üniformam vardı. Tugay Komutanı Utku Paşa kısa bir süre için izine ayrılmış ve henüz dönmemişti. Geldiğimiz helikopterin pilotlarından biri yanıma gelerek "Komutanım bu Skorsky Hakkari'ye gidiyor. teşekkür ederim" dedim. Geç yatmama rağmen sıcaktan uyumak mümkün değildi. hepsi de çıplak kayalıklarla kaplıydı. Mevcut iki masanın üzerinde 7-8 tane telli ve . Hava kararırken Diyarbakır'a döndük. Yaklaşırken pilotlar "Şirnak" diye işaret ettiler. Bu iş o kadar çabuk olmuştu ki. mayınlar. Bu görüntü nelerin olduğu ve olabileceği konusunda çok şey anlatıyordu.

karakolların birinde veya operasyonların cereyan ettiği arazilerde bulunduğumuz zamanlar dışında sabaha karşı uyuyabildiğimiz üç-dört saat uykunun dışında 24 saatin tamamı bu yerde geçti. Dağ ve Komando Tugayının dört Taburu. bir türlü tam olarak nerede oldukları. Nerede olduğunu sordum. 3 jandarma Alayının bütün Tabur ve Bölükleri. Bölük 110-120. hangi karakollar basıldı. Takviye Piyade Taburlarını. "Siz Dağ ve Komando Tugayının kışlasının tehdit ve tehlike altında olduğuna inanarak yaşarsanız. Jandarma Komando Taburunu. Hiçbir bilgi doğru ve güvenilir değildi. Sabah olmak üzereydi. 6. Bu nedenle halktan bilgi gelmiyordu. PKK grupları. Beyler. ne zaman ne yapacakları değerlendirilemiyor. Her şey bulanıktı. Dolayısıyla temas da sağlayamıyor-lardı. Anlaşılmaz bir şekilde ve yaygın bir kanaatle de birileri 1993 de PKK ile sözde ateşkes yapmıştı. çünkü. Đstihbarat Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Harun'a: "Şu haritayı temizle ve 10 yıl nerede temas sağlandı. polisten. Kurmay Başkanı Albay Đhsan. Karşılıklı görüşmemiz gece yarısına kadar sürdü. başkanından en düşük memuruna kadar (belediyeler) açıktan ve inanılmaz ölçüde PKK'nın destekleyicisi değil. Bu mekanı anlatıyorum. esas kaynak olan halk da şu anda kapalıydı. Tugay Komutanlığına vekalet ederken bütün gece kışlanın etrafındaki nöbetçileri ve mevzileri kontrol ettiğini. Şemdinli ve Çukurca merkezlerine yapılan eylemler. bu durum hem hasımdan hem de doğadan daha önemliydi. Herkes ruhunu buna göre hazırlasın" dedim. MiT'ten gelen haberler vardı ve bunlar da birbiri ile çelişiyordu. bölükler. baskın çıkan otoritesinden kork-masıydı. . fakat hava kararmadan üslerine geri dönüyorlardı. Dağ ve Komando Taburlarını. Mahalli yönetimlerin çoğu. pervasızca hareket ediyorlardı. karakollar ne yapsın? Buna sinirleri çelikten bile olsa hiçbir insan dayanamaz. Dikkatimi çeken ve en hayati durumlar şunlardı: 1. Karargah brifingini verdi. karakol ve üslerde savunma düzeninde bulunuyorlardı. Üç bin metrenin üzerindeki bu dağlarda bazen 400-500 metre bile üç-dört saatte zor yürünürken bir PKK kampını. Öyle taktik ve usuller uyguluyorlardı ki. bir saldırı olmazsa. "şu saatte". Yüzlerce soru sordum. saldırıya uğrayan köyler ve mezralar. kendisi sorumlu iken herhangi bir baskından çok çekindiğini söyledi. (Takım 40-50. Jandarma Özel Harekat Grubunu ve nerelerde ne kadar Geçici Köy Korucusu (GKK) varsa yerlerini işaretle. nerede pusuya düşüldü. kendilerine tahsis edilen kışla. 3. Haritada başka hiçbir şey bulunmayacak. 1993 Dönemi 31 4. Đran ve Irak sınırlarındaki Jandarma Sınır Karakollarından başlayarak iç bölgelerdeki Đl Jandarma Karakollarını. 5. Tugay Komutan Yardımcısı Albay Nevzat'ın orada bulunmadığını fark ettim. ta kendisiydi. Ortada bir sürü telsiz dinlemelerinden.telsiz telefon mevcuttu." HarekatlŞube Müdürü Kurmay Binbaşı Ahmet'e: 32 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1993 Dönem! 33 "Boş bir harita da sen bul. "şuradan" diye bir istihbarat yoktu. bunların subay. Jandarma ile Komando Bölüklerini. Yüksekova. Tam şımarmışlardı. Birlikler yakın çevrelerine kendi inisiyatifleri ile küçük çaplı operasyonlara çıkıyorlar. Gelen az bilgi de doğru ve güvenilir değildi. kesurilemiyor gibi bir sonuç çıkartılıyor dxı. birliklerin üs ve kışlalarında değilsek. 2. Hakkari. Halkın PKK'ya yardım ve destek sağlaması örgütün ideolojisine değil. üssünü. adam kaçırmalar ve suikastlerin sadece tarihlerini kırmızı renkli bir kalemle bu yerlerin yanlarına yaz. yollar nerelerde kesildi. emirle iş yapan durumuna soktuğu şu on saati aşan görüşme ile apaçık ortadaydı ki. Halkın devlete güvenini kaybettiğini olaylar gösteriyordu. gruplarını bulmaları söz konusu değildi. Türkiye'nin bu dipsiz köşesinde tüpten dışarı çıkmış olan bu macunu aynen tüpüne geri sokacağız. subayları tevekkül ve kaderci. Hakkari'nin 60 ayrı yerindeki küçük birlikler. jandarmadan. Militanlar her yerdeydi ama. Hangi kafaya hizmetle yapıldığı inanılmaz bu durum ile "bu iş artık böyledir" gibi düşünce. nerelere mayın döşediler. batıdaki Tugaylardan takviye gelen Piyade Taburları. Tabur 240-260 kişi-militan demektir) her yerde idi.

. ikisi sınır. "Bir hançer yüz özdeyişten daha etkilidir. tanksavar topu. Yüksekova Doğusu. Yeniköprü Boğazı. O dönemde Batıdaki bazı Kolorduların asker sayısı 6-7 bindi. Bembo Gediği. Perihan Dağı 3370 m. ikisi 105 mm. Sonra biriniz bu iki haritayı benim masamın üzerine bıraksın" dedim. Yüksekova ve Şemdinli'deydi. Pazar Gediği. Koç Dağı 3262 m.. asker. Yüksekova. Boğaz ve geçitlerin önemlileri batıdan doğuya şunlardır: Zap Boğazı.lik siyasi smıra sahiptir. dağ geçitleri ile yüksek platolarda dağınık şekilde bulunmaktadır. Subayların sık tekrarladıkları bir söz vardır: "Hakkari'yi bir masaya yatırıp ütüleseler Türkiye kadar bir alan çıkar".astsubay. ." Hakkari (Çölemerik) nüfusu 174. ila 3000 m.dir. biri il jandarma olmak üzere üç Jandarma Alayı ve bunları destekleyen bir Lojistik Komutanlıktan meydana geliyordu. Çukurca ve Şemdinli ilçelerinden meydana gelen. Mezar Gediği. Jandarma Genel Komutanlığı birlikleri ise. Bu alaylara bağlı dört sınır taburu ve kırk dört karakol ile Jandarma Komando Taburu.* Aynı tarihlerde Kürdistan Đşçi Partisi (PKK)'nin Behdinan diye isimlendirdiği Hakkari. Hirmil Geçidi. Eşek Gediği. Hakkari Karadağ 3604 m.000 asker... Meydan Gediği. Aslında burası dağların içtima ettiği bir bölgedir. Mor Dağ. Dağ ve Komando Tugayı (dört taburlu) ile Ege ve Trakya'daki Tugaydan gönderilen beş takviye Piyade Taburu.' 1993 Temmuz'unda Hakkari'deki askeri güç aşağıdaki birliklerden oluşuyordu: Kara Kuvvetlerinin. Sümbül Dağı 3467 m. uçaksavar. Bu ildeki çocuk ölüm oranı binde 4l'dir. Irak'la 220 km. 34 Unutulanlar Dişinda Yen! Bjr Şey Yok "En büyük kusur sığlıktır. Şehidan Dağı 3523 m. Mor Dağ 3807 m. Keridosu Geçidi.. destek kıtaları ve bağlı bölükleri iskan ediliyordu. "Havuza düşen memleketleri Biti var ki. dağlar.000 kişilik silahlı güç mevcuttu. 512 mezra olmak üzere 674 yerleşim alanı. roketatar. Mamçin Gediği. jandarma Özel Harekat Grubu. Dokuz bini jandarma olmak üzere Hakkari'de 2000 subay. Dağ ve Komando Tugayının Karargahı vilayet merkezinin 12 km. üç Đlçe Jandarma Komando Bölüğü mevcuttu. geçit ve vadilerde bulunmakta olup.. merkez Çölemerik. yükseklikte bulunuyordu. Süvari Halil Geçidi.. Helena Boğazı. toplam 23. Diğer üç tabur. 21. Yüksekova ve Şemdinli arazilerinin Đran ve Irak topraklarına koç başı şeklinde girdiği bir vilayettir.. Van taburu ancak kışın birkaç ay Van'da kalıyor. havan. Bunların da nasıl bir eğitim yaptığı veya yapabileceği ortadaydı. Sapa-tan Geçidi. Çimen Dağı 3170 m.. Kuzeyinde 2600 m. Soypa Dağı 3214 m.. Batı ve kuzeyden gelen dağ silsileleri en yüksek rakıma ulaşarak burada düğümlenirler. Karan Vadisi. Kiralın Kızı Dağı 3121 m. Van. Đran sınırı ve Đran topraklarındaki Kalereş kampı bölgesinde bir grup... arasında rakıma sahiptir. Đkiyaka Dağlan 3395 m.lik ve biri 155 mm. Aslankerem Geçidi. Perihan Gediğidir. Đran'la 120 km. Şemdinli Karadağ 3335 m. Çiçekli Geçidi. 1993 yılında vilayetteki 290 okuldan 217'si kapalıydı. dağ boğazları. Esendere Boğazı. içimde sayıklar. Hakkari'nin 162 köy.lik bir alanı kapsayan Yüksekova dışındaki arazi ise 2100 m. Süvari Kotra Geçidi. Kuzey Irak ve Đran topraklarını kapsayan bölgelerde gruplarının faaliyet gösterdikleri mıntıkaları şöyle değerlendirilebilirdi: Yüksekova kuzeyi. Çevresi vadi. Kınkdağ Geçidi. araçla hareket ancak yollarda mümkündür. Kerikulort Geçidi.. boğaz ve dağ geçitlerinden oluşan 1925 m. astsubay. Türkiye genelinde binde 2'dir. Rezok Boğazı. Haran Gediği. diğer zamanlar Hakkari'de faaliyet gösteriyordu. Açık olanlar da il ve ilçe merkezlerinde faaliyet gösterenlerdi. Başyurt adını verdiğimiz bu kışlada Tugayın bir taburu. Rııbarişin Gediği. Ortaç Gediği. Ana ve tali yollar tamamen boğaz. makinalı tüfek olarak muharebe gücünü küçük bir not alarak yanlarına yaz. yükseklikte 20x10 km.lik üç obüs bataryası. Gafer Gediği. Kuzeyden Güneye doğru uzanan siyasi hudut dik bir açıyla devam ettirildiği taktirde görüleceği gibi. Haruna Geçidi. Mücadele hakkında doğru fikir vermesi ve coğrafyanın sertliğini göstermesi bakımından bazı dağların yükseklikleri: Buzul Dağı 4135 m.000 (1990 sayımı) olan. Aslankaraş Gediği. Yüksekova Karadağ 3460 m.

sağlık.) Bu teşkiller dağ kadrolarını oluşturan güçlerdi. kannas keskin nişancı tüfeği. Geceleri nerede kaldıysam o bölge ve arazinin durumuna göre senaryolar ürettim. avare kasnak boşa döner durursunuz. Hakkari bölgesi 5 ana bölgeye bölünmüş ve 7 tabur görevlendirilmişti. mali. \ Hakkari baüsı ile Şırnak idari sınırı arasındaki Karanlık (Kato) Da^ ğı arasında bir grup. Kaleşnikpf piyade tüfeği. mıntıkalar. Đl. bölük. manga. onların hayal güçlerini hem kendileri hem de PKK gibi çalıştırmalarını istedim. Irak topraklarında Hakurk kampında bir grup. BKC makineli tüfeği. dağ kadrosu teşkilleriyle sürekli temasta olan binlerce milis vardı. Hücre sistemi çalışan bu unsurların tam sayısını bu tip mücadelelerin yapıldığı dünyanın diğer herhangi bir yerinde. Oraman (Alandüz). Karşı tarafın taktiği ve tekniği benim için yeni bir şey değildi. Şemdinli güneyi. Bakla bakla çözebilirsiniz. Yer altında organize olan bu hücrelerde zincirin bir baklasını ele geçirerek zincirin tamamına ulaşılmasına imkan yoktur. Balkaya Dağları ve Irak topraklarında Basyan kampında bir grup. tabur savaşçı örgütlenmesi halindeydi. doçka uçaksavar silahı. Halkın kendi güvenliğinin devlet tarafından sağlanamadığı inancının yerleşmesi. bölükleri 110-120. taburları 240-260 militandan oluşuyordu. 82 mm. maliye sorumlusu. komutan yardımcısı. Personeli ve birlikleri şahlandırmak için devamlı düşünceler üretip notlar çıkardım. askere alma. propaganda görevlisi. Hakkari Kuzeyi-Van idari sınırı Karadağ bölgesinde bir grup. Şemdinli güney batısı. istihbarat faaliyetlerini yürüten. Đran sınırı ve Đran topraklarında Zagros kampı. Doğusu. Irak sınırı ile Irak topraklarındaki Mezi-Karyaderi (Avaşin) kampında bir grup. Bir bölgede örgütün gücünü muhafaza etmesi ve etkisinin yüksekliği milislerin miktarlarının çok ve iyi çalıştıklarının işaretidir." Süratle yapılması gereken şey araziyi haritaya bile ihtiyaç duymaya-( ak şekilde zihnime yerleştirmek ve en çok sıkıntıda olan Đran ve Irak sınırındaki karakolları görmekti. doğusu. hiç kimse tam olarak çıkaramamıştır. Gayrı nizami harp yer kürenin neresinde bu güne kadar 36 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . Derecik. Hareketli alay dediği savaşçı örgütlenmeyi de yapü ve denedi. 1993 Temmuz'unda PKK takımları 40-50. Bunun Türkçe'si. köy ve mezralarda siyasal. (1994'de Kuzey Irak'ta yürüttüğümüz bir harekatta ele geçirdiğimiz belgelerden birinde Behdinan-Zağros (Hakkari) teşkilatlanması. Zaman ancak karar vermek için vardır. kuşku ve pişmanlık için zaman yoktur. Çukurca güneyinde Irak topraklarında Şivi (Zap) kampında bir grup. "Ölümün ovalık yaptığı bu dünyada. Sonunda yıllarınız. askere alma gibi karargah hizmetlerini yürüten personel mevcuttu. aylarınız ve haftalarınız olayları kuyruk kısmından yakalamaya çalışmakla geçer. takım. sorumluların isimleri. Çukurca doğusundan Şırnak idari sınırına kadar olan bölge ile Irak topraklarında Metinan kampında bir grup. Her kademede komutan. Aslında PKK tam gayrı nizami harp teşkilatında bulunuyordu. örgütün yapacağı eylemler hakkında önceden hiçbir haber alamamanız demektir. Hakkari güney doğusu. bütün gece boyunca subay ve askerlerle görüşerek. her birliğe verilen hedefler tek u-k gösteriliyordu. RPG-7 ve RPG-11 roket atarlar ile personel ve tank mayınları PKK'nın esas ana silahlarıydı.Şemdinli Kuzeyi. kullanılan kuvvet1993 DÖNEMĐ 35 Ut. PKK'nın silahlı teşkillerine grup tabiri kullanılması bunların askeri örgütlenmede taşıdığı büyüklüklerin tarafımızdan tam bilinmemesinden kaynaklanıyordu. ilçe. zayıf istihbarat demektir. Iran sınırı ve Đran topraklarında Jerma-Betkar kampında bir grup. Bölgedeki bütün karakol ve diğer birlikleri bulundukları yerlerde alü günde dolaşıp bitirdim. Çukurca kuzeyi ve doğusu ile Hakan Tepe Irak sınırı altındaki Irak topraklarında bir grup. ama bir ucundan tutup çeke çeke son baklaya ulaşamazsınız.lik havan. dağ kadrosu.

Saçlarınızın tellerini bile sayıyorlar. azami bir bölük kadar PKK'h olabilir (80-100 militan). böyle saçma sapan şeyleri kafalarından çıkarsınlar.Şu anda görünen. aynı sürelerde çıkarıldığında ise devamlı gözetlendiklerinden PKK oraya sızıp kendi tabiri ile "orayı darbeliyordu". Gerçekte ise koruyamıyordu. burayı da geçen sene basmışlar. çünkü birliğin büyüklüğü ne olursa olsun gece herhangi bir istikametten saldırıya uğruyordu. eşkıya. Kime? Ne zaman? Nereden saldırılacağı tamamen karşı tarafın iradesine ve inisiyatifine kalmıştı. Etrafınızda basılmayan karakol kalmamış. Bazı geceler Osman Öcalan beyaz aün üzerinde bu dağdan (Irak tarafındaki başka bir dağı göstererek) şu dağın üzerine atlıyormuş. Küçük rütbeliler ve askerlerle konuşun. Tabur ve Bölük büyüklüğünde. mevki ve karakol kendi bulunduğu mekanda kendisini koruyordu. Bir an gelir. Hiç kimsede dışa vuran bir korku ve ürkeklik işareti yoktu ama durgunluk ve bezginlik hemen fark ediliyordu. Gelinen durum ve koşullarda kanıksama belirgindi. jandarma. Şemdinli'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Cahit'e: . komando.Siz oraya hiç çıktınız mı? . Bütün birlikler. gerisindeki Balkaya Dağı'nı göstererek sordum: .Hayır komutanım. 1993 Dönemi 37 Bazı birliklerden PKK ile ilgili abartılı cevaplar almak mümkündü. vadilerin. Hasmını iyi tanımlayamaz. teşhis edemezseniz ne gücünü ne de Laktiklerini kestiremezsiniz. şansları iyi giderse bununla bile iyi sonuçlar alabilirlerdi. onlar ağacın üstünde siz altındasınız.Var komutanım. Bütün bu düşülen durumların da farkında oldukları söylenemezdi. bu bölgedeki Gerdi Aşireti devletten yanadır ve çok cesurdurlar. Gayrı Nizami Harpte bu tarz bir savunma düzeni aslında askerin bulunduğu yerde ölümü beklemesinden başka bir şey değildir.nasıl yapılmışsa. Özel bir taarruz düzenlemeve hiç gerek yoktu. bir kaç hafta sonra insanda sinir sistemini paramparça eder.Cahit. 28 şehit var. Hazırlanan avcı çukurları. üs. O bölgedeki Piyade Tabur Komutanı Kurmay Yarbaya (Bir ay sonra ayrıldı. fakat orayı uğursuz sayıyorlar. siperler ve hendeklerin çoğu koruma sağlayacağız derken. dedim.1500 kişi var.300-400 kişi olduklarını değerlendiriyorum komutanım. savunma tedbiri almış durumdaydılar. Sürekli bekliyor olmak. karşı tarafa sağlıklı bir gözetleme yapma ve ateş açma imkanlarını sınırlandırmıştı. Generalliğe terfi etti ve sağlık nedeniyle rahmetlik oldu) sen ne diyorsun dedim: .PKK'nın bu dağda kampı var mı? . Bu böyle sürüp gidecek mi? Sizin 600 askeriniz ve ağır silahlarınız var. bölücü veya başka bir şey dememiz. Sonuçta da kendinizin nasıl örgütlenmesi ve nasıl savaşılması gerektiğini çıkaramazsınız. Yanındaki askerlerden birine sordum: . Birlikleri ve araziyi gördükten sonra ilk tespit ettiğim en önemli meseleler şunlardı: Jandarma Karakollarının hemen hemen hepsi hiçbir askeri düşünce dikkate alınmadan kaçakçılık yollarını kapatacak gibi inşa edilmişti. Roketatarları omuzlarında iki militan gelip birer roket atsalar. buraya çıktığımızda göreceğiz. . Binalar çukurların. Böyle bir duruma mani olmak için karakola hakim bir veya iki yükseltiye gece emniyet timi (15-20 asker) çıkarıldığında ve hep aynı yere. böyle eğitilmişlerdi. ancak bulundukları psikoloji ile nereye kadar gi-dilebilineceğini sorguladığımda personelden umut ve ışık alabilmek söz konusu değildi. bütün gece bulunduğunuz yere sızacak adamları düşünmek. Yedi yıldır çıkılmamış. 60 ayrı kışla. PKK'ya da o öğretilmiş. 700 kişiler. piyade. göçük alanların dibindeydi. Şemdinli'nin Derecik bölgesinde Jandarma astsubayına 1 km.Sen ne diyorsun? . . eylemlerini farklı hale getirmeyecektir. Karşı tarafın propagandası ne kadar etkili görüyor musun? Eğer . Tam olarak ne yapılması gerektiğinde bir belirsizlik vardı. Bizim bunlara terörist. Benimle gelen. mevziler. ne olacaksa olsun der ve kaderci olursunuz.

4 Temmuz saat 16:00 da Yüksekova-Yeşiltaş yolu kesildi. sonuçta ortaya bir şey çıkmadan dört saate yakın devam etti. üç köylü kaçırıldı. beş kişi şehit oldu. sekiz er yaralandı. 3 Temmuz saat 23:40'da Şemdinli'nin Mezargediği bölgesinde arazide sahra düzenindeki Takviye Piyade Taburuna ağır silahlarla ateş açıldı. Dört komando eri şehit oldu. bir karartının yanlış algılanması sonucu başlayan yardım çağrılarını içeren telli ve telsiz konuşmaları sabahlara kadar devam ediyordu. Karşılıklı müsademe üç saat sürdü. 24 Temmuz 14:30'da Şemdinli'de arazide bir komando eri şehit oldu. Aynı gün saat 14:30'da Çukıırca-Işıkh köyü yolunda bir sivil araç mayına çarptı. 11 Temmuz 20:45'de Çukurca Ormanlı mezrasına silahlı eylem yapıldı. iki karakoldan. Olaylar bunlarla da bitmiyordu. 38 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1993 Dönemi 39 1 Temmuz . Biri asısubay dördü er. 28 Temmuz saat 23:30da Hakkari'ye bağlı Kavaklı Jandarma Karakoluna silahlı saldırıda bulunuldu. Bir subay. (Kısa bir süre sonra bu dağa taarruz ettik. Aynı gün saat 23:45'de Çukurca Çığlı Sınır Karakoluna silahlı saldın yapıldı.5 Ağustos 1993 arasında meydana gelen olaylar şöyleydi: 2 Temmuz saat 17:00'da PKK Çukurca ilçesine hakim tepelerden şehre ateş açtı. Aynı gün saat 23:40'da Yüksekova'nın dibinde bulunan Kamışlı Jandarma Karakoluna saldırı yapıldı. Saat 22:00'da Hakkari merkeze bağlı Bağışh köyüne silahlı saldırı düzenlendi. iki vatandaş yaralandı. uzaktan ve yakından bir silah sesinin duyulması. Aynı gün saat 22:30'da Yüksekova'nın Karabey köyü silahlı saldırıya uğradı. Bir Asteğmen ve altı komando eri yaralandı. Saat 23:15'de gene Yüksekova Çobanpmar Jandarma Smır Karakoluna mensup bir er mayına bastı ve şehit oldu. Çatışma 02:30'a kadar devam etti. On er şehit oldu. 19 Temmuz 02:00'da Şemdinli'nin Durak bölgesinde sahra düzenindeki 4 ncü Dağ ve Komando Taburunun emniyet timine saldırıldı. Aynı gece 23:30'da Yüksekova Uzun-sırt Jandarma Karakoluna baskın yapıldı.bunların dediği kadar militan bu dağda olsa. Özellikle köylerdeki korucular kendi durumlarının daha . 27 Temmuz saat 14:20'de Yüksekova'nın Kısıklı Jandarma Karakoluna gündüz gözüyle. Bir vatandaş öldü. 1 Ağustos saat 14:20'de Yüksekova Yeşildere mezrasında bir jandarma eri şehit oldu. Aynı gün saat 23:00'da Hakkari vilayet merkezinin Kuzey Doğusuna silahlı saldırı yapıldı. 20 Temmuz 19:30'da Yüksekova Güven köyüne silahlı saldırı yapıldı ve iki köylü kaçırıldı. üç er şehit düştü. Çatışma mahalle aralarında. 5 Ağustos saat 22:00'da Yüksekova Esendere Jandarma Karakolu silahlı saldırıya uğradı.) "Yıldırımın çarptığı insan gök gürültüsünü duymaz. hiç durmaz buralarda ne varsa hepsini siler süpürürler. 28'i yok edildi. iki jandarma eri şehit düştü. 2 Ağustos saat 09:15'de Hakkari merkeze bağlı Taşbaşı köyü yolunda bir sivil araç mayına çarptı. 17 Temmuz ll:30'da Yüksekova bölgesinde arazide bir jandarma eri şehit oldu. 23 Temmuz 15:00'da Çukurca Pirinçeken köyü yolunda bir sivil araç mayına çarptı. Saat 24:00 da da Çukurca'nın Serbest Jandarma Sınır Karakoluna baskın yapıldı." Utku Paşa Temmuz'ıın ikinci haftası göreve katıldı ve komutayı Tugay Komutan yardımcısı Albay Nevzat'tan teslim aldı.000 tavuğu canlı canlı yaktılar. bir üsteğmen ve yedi er şehit oldu. on vatandaş yaralandı. bir Geçici Köy Korucusu şehit oldu. Her gece en az üç köy. 4 Ağustos saat ll:00'da Çukurca bölgesinde bir komando eri şehit düştü. üstelik ana karayolunun kenarında bulunan bir yere baskın yapıldı. tamamı 47 kişiymiş. 3 Ağustos saat 21:00'da Hakkari-Yeniköprü arasında Zap vadisinde bulunan tavuk çiftliğini basıp tesislere benzin dökerek 13. Aynı gün saat 14:00'da Şemdinli Aktütün Jandarma Karakolundan bir jandarma eri şehit oldu. 9 Temmuz saat 17:00'da Yüksekova bölgesinde bir komando Çavuşu şehit oldu.

Đşin en ölümcül tarafı ise personelin üzerinde yarattığı şok ve moral bozukluğuydu. Dayanıldı olmak cesarete eş değerdi. bir uyarıya gerek duyulmazdı. Aşağıdakilerin ne olup bittiğini anlamaları da zaten 20-25 dakikayı alır. Bu sayının iki-üç misline yakın da yaralı vardı. Helikopter doğudan vadi içerisinde uçarak Ora-mar bölgesine girdi. Birliklerin durumlarını incelemeye devam ediyordum. Klasik bir savaşta böyle işkence olamazdı. Camlardan j. . Başlangıçta belli bir yükseklikte uçarken. Her şey sinir sistemlerinin dayanıklılığına bağlıydı. pilot Yüzbaşı ve Üsteğmenle konuştu. Đniş yeri netleşirken sen Tugaya bildir. kulağını ağzıma daya (Helikopterin gürültüsünden normal konuşma anlaşılamıyordu). Rejgar. Binbaşı Ahmet iç konuşma cihazını çıkararak iki pilotun arasına girip onlarla konuştu. son turlarda bu küçük helikopter daha aşağılarda uçmaya başlamıştı. UH-1 helikopteri ile uçuyorduk. Buzul.Emredersiniz komutanım." Temmuz'un ikinci haftasıydı. Pilotların kasklarının öne doğru eğilip kalkması emri anladıklarının işaretiydi. Dibecik köyleri yönünü deneyecekler komutanım. Kendisine: "Pilotlara söyle. Güneye doğru kısa bir vadi ile Kuzey Irak topraklarına geçilerek PKK'nın orada bulunan Me-zi-Karyaderi (Avaşin) kampına bağlanıyordu. Aşağıda PKK'nın sahiplerini kovduğu beş boş köy görünüyordu. PKK'nın kayda değer bir kaybı yokken. Hava çok sıcaktı. içerisinde kanyonlar. Daha önce bir taburla geçitlerden biri kullanılarak kenarlarından birine kadar yaklaşılmış. iniş yerini kendi1993 Dönemi 41 leri seçecek.kötü olduğunu ispatlama gayretiyle ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu konuşma esnasında helikopter bir tur daha atmıştı.000 metrenin üzerinde. .Orayı. Pilotlar tecrübeliydiler. karargahtan Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ahmet vardı. Pilotlara söyle. bütün gücünü zorluyorlar ama yükselemiyor. bir ayda bulundukları yerde 40 asker şehit olmuştu. Döne döne 9-10 tur attık. Bu bölge eski isyanların da başladığı bir yerdi. güneydeki vadinin . Đner inmez. Burada her şey çığırından çıkmıştı. o bölgeyi tam olarak görelim" dedim. . benim peşimden geleceksiniz. mümkünse bölgenin kenarlarında bir yer tercih etsinler. gelenlerle temas kurarız. Đncelediğim bazı PKK belgeleri ve telsiz mesajlarında "1993 yılı sonunda Kürdistan meclisinin burada da açılabileceği" gibi zırva ifadeler ve değerlendirmeler geçiyordu. pilotlar da silahlarını almış olarak. çıkamadık. . Yanımda. Biz iyi bir ateş muharebesine girebileceğimiz mevkide olacağız.Ahmet yaklaş. boğaz ve geçitlerin bulunduğu. Dilekli. Hiçbir şey yapmamışsınızdır. Bekleyerek yapacak bir şey yoktu. ne olup bittiği bilinmeyen bu bölgenin risk ve tehlikeleri düşünülerek geri dönülmüştü.Güneye Irak'a açılan vadinin rakımı daha düşük. Pilotlar Güney istikametini iki kez denediler. aşırı sıcaktan helikopterin performansı düşmüş. Alandüz'e ancak dağların arasındaki dar geçitlerden girilebiliyordu. kışlada ne kadar helikopter varsa azami miktardaki timi bu helikopterin çevresine atıp emniyetini alsınlar. zaman her şey. Bir kuyunun içindeydik.Komutanım. Tugaydakilere şunu ısrarla söyle. Binbaşı.Ahmet mesele nedir? . tabanlarından akarsuların geçtiği bir bölgeydi. Yüksekommimmm 40 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok va Güneyinden Alandüz'e/Oramar'a geçsinler. Bir şey söylemeden yerine oturdu. Tehlike her günün 24 saatinde ve her metre karesindeydi. Pilotlar maksadı bildikleri için daireler çizerek bölgeyi incefememizi sağlamaya çalışıyorlardı. "Herkes kadar yaparsanız. Hakkari'nin her tarafı öyle olmakla beraber burası sanal olarak yaratılan korku filmlerini aratmayacak kadar vahşi bir^görünümdeydi.örünen tek şey gökyüzüne doğru ucu görünmeyen kayalıklardı. Tove. Söz konusu alan her birinin rakamı 3. . Đki pilot hariç helikopterde altı kişiydik. Ne kadar gizlemeye ve kamufle etmeye çalışsalar da iki köyü kullandıkları ve Rubarişin Çayı vadisinde yamaçları yararak toprak altına girdikleri belliydi. derin vadiler. Saat 14:00 civarındaydı ve artık ayrılabilirdik. Bir kuyuda atlı karınca gibi dönüp duruyorduk. Đzme dağlarının ortasında. Bir tur daha tamamlanmak üzereyken.

Koşarak emir verenin yanına gittim.Sen kimsin. Teklif kabul edildi. Bir ara helikopterin teknisyeni astsubayın kendinden geçtiğini gördüm. Sürekli onlarca saat bile uçsak bu duruma gelmeyiz" dedi. Bunlar bizim kullandığımız G-3 piyade tüfeği ile PKK'hm kullandığı kaleşni-kof sesleriydi. Bu durum personelde PKK'lılar kışlanın ortalarına kadar girmişler gibi algılanıyordu.Şu anda kışlada tek silah sesi gelmeyen yer orası. Üsteğmen cin gibi bir çocuktu. . Artık silah seslerine insan sesleri de karışmıştı. Faaliyet iki buçuk saat sürdü. Patlamalar uzaktan geldiğinden bizimkilerin attığı anlaşılıyordu. . Đki tip silah sesi vardı. Uçaklara hedeflerin tarifini havacı Üsteğmei yapacağından bölge üzerinde birkaç tur atarak kendisine yerlerini tek tek gösterdik. Dışarı çıktım. Üç saate yakın bu alanın üzerinde sürekli dönüyorduk. Hakkari merkezi ile arasında sadece bir dağ silsilesi bulunan Ora-mar/Alandüz bölgesinde PKK'nın meydan okurcasına bu derece tertiplenmesi ve kendisini çok rahat hissetmesi bütün olay ve eylemlerin yanında.Ben Jandarma Özel Harekat Grubunda Astsubayım. Bu iş için helikopterin dar camlarından bakarak anlatılması ise başka bir sorundu. Karargah subaylarının büyük bir kısmı da buradaydı. Kendinizi öldürtmeden hemen binanıza dönün. Hava kontrolü Üsteğmen uçaklara hedeflerin tanımlat mı savaş pilotlarında hiçbir tereddüde yer bırakmayacak gibi yaptı. Uçaklar bölgeden ayrıldıktan sonra hedefleri daha yakından görmek istedim. Bu silah) kim kullanıyor? PKK. Kışlaya döner dönmez Tugay karargahında sürekli kalan Hava Kuvvetleri irtibat subayı/Đleri Hava Kontrolörü vasıtası ile acil ve ani hava isteğinde bulunduk. dedim. Kışlanın Kuzeyi ve Kuzey Doğusunda ateş sesleri daha yoğundu. Subayların hepsi birden dışarı fırladılar. Kışla nizamiyesine doğru bir kaç kişi koşuyor.Oradan kışlaya sızabilirler.kayalıklarını sanki elimizi uzatsak dokunacakınışız gibi bir mesafede ve kulakları yırtan bir motor sesiyle helikopter kendini kuyunun dışına attı. Harekat Merkezinde çalışıyordum. Pistten karargah binasına yürürken pilot Yüzbaşı Ali'ye. Bölge üzerinde 4-5 dairevi tur attık. Havadan dürbünle bile net olarak bir değerlendirme 42 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1993 Dönemi 43 yapabilmek mümkün değildi. birkaç dakika içinde kışlanın her tarafını ateş sesi sardı. Başı dönmüştü. Bazı subay ve astsubaylar da kaleşnikof kullandıklarından tansiyonu yüksek bu ortamda bizim mi. Binbaşı Ahmet ve havacı Üsteğmen. . "senin teknisyenin dönmekten başı döndü" dedim. "Komutanım. ben bile şu anda yerçekimi olmayan bir boşlukta yürüyormuşum gibiyim. Böyle kayalık ve kesik arazide bir dakikayı dahi geçmeyecek süre içerisinde tarifin yapılması ve anlaşılabilmesi çok zor bir işti. Tam planlanan zamanda ikişerli kol halinde dört uçak hedef bölgesine geldiler.' 16 Temmuz 1993 gecesi sat 22:00 civarındaydı. Her yönden büyük yanlıştı. Ben dağlarda ve kayalık bölgelerde Hava Kuvvetlerinin etkilerini bizzat gözlerimle görmek için ekibe katıldım. bu defa Skorsky helikopteriyle uçaklardan 15 dakika önce hedef bölgesinin üzerine ulaştık. Önce bir kaç kez silah sesi duyuldu. Bu görevini kan ter içerisinde helikopterin bir yanından diğer yanma koşarak büyük bir şevk ve coşkuyla yaptı. Bu arada bir kaç roketatar sesi duyuldu.Niye nizamiyeye doğru ateş ediyorsun? . akıl almaz bir şeydi. Seni böyle sivil kıyafetle bu karanlıkta görünce ne yapacaklarını biliyor musun? Üstelik elinizde de kaleşnikof tüfeği var. kışlaya yaklaşıncaya kadar uyudu. PKK'lıların mı. sivil kıyafetli olan. Hedefleri Binbaşı Ahmet de tarif edebilirdi. anlamak mümkün değildi. . "Acemi marangozun yongast çok ohtr. nizamiyedeki askerler soğukkanlı ki bir şey görmeden ateş etmiyorlar. nizamiyenin üzerinden geçecek şekilde havaya darbeler halinde ateş ediyor ve diğerlerine emirler veriyordu. Hedefleri gelecek uçaklara tarif etmek üzere ben. .

.Milisler olabilir komutanım. .Đlk ateş nereden açıldı? .Siz ne yaptınız? . Fevkalade hassas bir ruha sahip olan Atakan bunu namus meselesi görüyor ve kendini tutamıyordu. . PKK. (Irak'a yaptığımız operasyonlardan biri olan Hakurk/Ejder operasyonunda bulduğumuz 268 adet yeraltı deposu.' 19 Temmuz saat 02:00'da Şemdinli'nin Durak Jandarma Karakolu bölgesinde arazide konuşlanmış olan 4ncü Dağ ve Komando Tabuv> I 'V 4ĐH* t 44 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok runun Đran sınırı istikametinde çevre emniyeti için mevzilenen timine PKK'nın saldırdığı haberi geldi.Neden ateş açtınız? . sığınak ve gömülerden çıkardığımız yüzlerce ağır ve hafif silahların arasında 4ncü Dağ ve Komando Taburunun uçaksavar ve tanksavar topu da vardı. 29 Eylül 1992 gecesi. biri subay olmak üzere altı yaralı vardı. Ne olup bittiği tam anlaşılıncaya kadar sabah oldu. önce emniyet timlerine sonra da bir dalga halinde karakola çarpmıştır.Şuradaki nöbetçiler. . PKK'lıların cesaret ve kendilerine güven konusunda nerelere ulaştığının göstergesiydi. ne roketatar. Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Atakan gözyaşlarına hakim olamıyordu. O gece Binbaşı Atakan da bir Dağ ve Komando Bölüğü ile [160-180 asker] bu karakolda bulunuyordu. O kesimin sorumlusu Bölük Komutanı Yüzbaşı da oradaydı. Saldırı Kuzey Irak topraklarından başlamış.Doğudaki Berçalan yaylasından veya kuzeyimizdeki Karadağ'dan gelmiş olabilirler.Ateşin geldiği yere bir şarjör boşalttık. Subaylar da birer ikişer geldiler.Doğru. Oraya gittik. . çatışma alanında kaçırdıkları öîüleı . bunun bedelinin çok ağır olabileceğini beklemiyorlardı. Burada ateş sesi kesilmişti. ağır silahlar desteğinde 620 militandan oluşan bir kuvvetle taarruz etti. Taburun bir uçaksavar makineli tüfeği ile bir tanksavar topu da PKK'lılar tarafından götürülmüştü. öteyi gösterdi.Düşünmeden cevap vermeyin. Onu bir kenara çekip. Gün ağarınca dahi çatışmayı kesip çekilmeyen PKK'lıları. Böyle bir teşebbüste dahi. Hakkari'den geldiler ve bir saate kalmaz evlerinde olurlar. Aynı mevzide iki asker vardı. Dört şehit. Gün ağarırken bölgeye gittik. sana söz.Acaba? Ne makineli tüfek.Đki gibi geldi komutanım.Binaların arasından kışlanın kuzeyindeki mevzilere gittim. Derecik Karakolunun çevresinde 116 PKK'lı cesedi toplanmıştır. bölgeye gelen kobra helikopterleri açık alanda yakalayarak top ve makineli tüfek ateşine tutmuştur. Bu saldırıya katılıp sonradan teslim olan üç militan da. bu silahlan bulup sana vereceğiz" dedim. diye 30 m. PKK ile mücadele tarihinde ilk kez böyle bir gücün bir noktaya toplandığı görülmüştür. Tüm personel sinirleri yay gibi gerilmiş halde sabahı yaptı. Derecik olayı da bu bölgede işlerin nereye geldiğinin açık göstergesidir. Ne de çevredeki timlere sızma teşebbüsünde bulundular. ¦"Vatan toprağı bir köylü aşkıyla ve saflığıyla sevilmelidir.Ateşi PKK açtı komutanım. Dağ ve Komando Tugayının ana kışlasıydı. yıllarca "bir avuç özgür vatan" dedikleri Şemdinli'nin Derecik bölgesinde bulunan Jandarma Karakoluna. "Atakan. Şu olay bile başlı başına. Kendisine: . . cesaretlendirici haplar almış olan militanlar çıldırmış gibi saldırmışlardır. Kaç namlu ağız alevi gördünüz? . Đş bu duruma getirilmişti.Hayır komutanım. Harekat Merkezine döndüm. Bunlar şehirden. Đstihbarat Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Harun'a: . Bu kadar zahmetsiz işi dağ kadrosu yapar mı? . Bu ne cüretti? Taciz ettikleri yer.Kimdi bunlar? .Sizin ateşinizden sonra karşıdan ateş edildi mi? . ne havan kullandılar. Đki taraf boğaz boğaza birbirine girmiş.

ile yaralı iken sonradan ölenlerin toplam sayısının 86 olduğunu söylemişlerdir. Geçmiş ola. dişe diş göze göz süren gayrı nizami harpti. Hava kararmak üzereydi. O bölgede takviye piyade taburlarından biri vardı. Artık gün. Bu gelişin maksadını.Bu askerler daha önce binek veya yük hayvanlarıyla uğraşmışlar mı? . Efe yaradılışlı biri olduğu her halinden. Taburun malzemeleri ancak kendilerine yeterliydi. Gruplar halinde ve tek tek subaylarla konuştum. Mezargediğine giderek.) 1993 Dönem! 45 "Doğal bir içtenlik olmazsa amacınız gerçekleşmez. hareket. mermiler ve bıçağını kuşanmasından anlaşılan bir piyade üsteğmeni: "süsü ve kendimizi kandırmayı ne kadar seviyoruz değil mi komutanım?" dedi ve devam etti "Karadağ'daki timden biraz önce indim." 23 Temmuz 1993'de Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın Hakkari'yi ziyaret edeceği konusunda bir mesaj geldi. Başbakan ve Genelkurmay Başkanından başka bazı Bakanlar ile üst düzey bürokratlar ve medya mensupları da vardı. Şemdinli'nin Güneyindeki Đran-Türkiye-Irak sınır sıfır noktasında bulunan Mezarge-diğine gidileceği ve orada brifing verileceği belirtiliyordu. silah. konular ve konuşmalardan anlamak için derin bilim sahibi olmaya ihtiyaç yoktu. sakalım için kusura bakmayın". Brifingler verildi. Tabur Komutanı bu timlerden bir uzman erbaşın geçen hafta el parmaklarında donma emareleri görüldüğünü söyledi.000 metrenin üzerindeki dağlarda 24 saat esasına göre emniyet timleri çıkarüyordu. Bu olaydan sonra suçlu bulunarak görevden alınmıştır. Bir müddet dört askerin iki katin yedek-leyerek Irak topraklarındaki Hakıırk kampına bakan 2. mesut. Gelen insanlar sadece fizik olarak buradaydılar. Derecik çarpışmalarında biri subay olmak üzere 28 Dağ ve Komando kahramanı şehit olmuştur. o gün değildi. Kazakları. Emniyet timlerinin bulundukları yerlere erzak ve mühimmat götürebilmek için civardaki köylerden katırlar kiralamışlardı. Çadıra da girmedim. Aynı şahıs 1994'de bu defa hareketli alay komutanı olarak karşımıza çıktı ve aynı hataları gene yaptı. mermi ve roket. Ben hiçbir şey hissetmiyordum. Fakat bunun anlatılması ve anlaşılması işin içinde olmayan için zordur. PKK'nın geldiği seviye mesaj verme mesaj alma gibi sıradan şeyleri umursayacak halde değil. Derecik Karakoluna saldıran 620 militanın 202'si yok edilmiştir. Katırlar kayalıklara hiç sorun çıkarmadan ürmanıyor ve askerlerle tam anlaşmış göriinüyorlardı. Buradan Mezargediğine gidildi. Zaman ne mesaj ne de nutuk zamanıydı.801 rakımlı tepedeki time akşam yemeği götürmek için dağa tırmanışlarını izledim. ruhları kesinlikle burada değildi. gelecek kişiler için çadır ve diğer idari tesislerin nereye kurulması gerektiğini. yıllar önce işler kötü gitmeye başladığında herkes anlayabilirdi.801 rakımlı tepe ile doğu ve batısında bulunan rakımları 3. Temmuz ayında bulunulmasına rağmen personelin giysileri kışlık malzemelerdi. Herkes memnun. Hepsi sanki bir saat önce burada bulunanları hiç görmemiş gibiydi. huzurlu ve sanki batıda bir ilçede parti kongresi yapılıyormuş veya bir tesis açılıyormuş gibi birbiri ile şakalaşıyordtı. Hareketli alay denilen PKK gruplarının başına gelenler olay tarihi gelince anlatılacaktır. parkaları iç içe giyerek soğuktan korunmaya çalışıyorlardı. Orada kaldım. başının üstünde patladığında sabun köpüğü bile sayılmazdı. amacınızın cam ve ruhudur. Tabur hemen güneyinde bulunan Hakurk'a bakan 2. Bunu hal. PKK'ınn büyük bir hezimetle biten bu saldırısını merkez karar üyelerinden Nizamettin Taş yönetmiştir. Herkes helikopterlere binip güle oynaya ayrıldı. Tugay Komutanı Utku Paşa kendilerini tören birliği ile karşıladı. o gün nasıl bir tertip alınması lazım geldiğini söyledim ve bizzat gösterdim. içtenlik. Geniş bir heyet 23 Temmuz öğleden önce Dağ ve Komando Tugayının kışlasına geldi. Çünkü Tanrı yardım etmez. Tabur Komutanına: . yün çamaşırları. Buraya gelişin etkisi çarpışan askerler 46 Unutulanlar Dişin da YenĐ Bir Şey Yok için. Muharebe koşullarına göre düzenlenmiş olduğundan doğal olarak şekilcilikten uzaktı. Çok fayda sağlamasa da bir parça iyileştirmeye katkısı olabilirdi.

Đstihbarat Şube Müdürüne: . Ana telsiz ve el telsizleriyle herkes konuşuyordu. kendi inisiyatifleriyle bugün Geven Dağı bölgesine operasyon düzenlemişler.' S. . uzaklıkta. .' -¦*¦ 48 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok deki telsizle PKK'lılarm kendisine 5-6 metre yaklaşıncaya kadar. üstelik gündüz. fakat olmadı. "Klasik olmayan savaş türü. O da çatışmayı takip ediyor. Daha da ilginci PKK'hlara en yakın. Bu arada başka bir korucu şehit oldu. Korucuların operasyonu iki şehit.Bu aşiret iyi savaşçıdır komutanım. iki korucu yaralandı. Bu köy Hakkari merkeze 15 km. Bu korucuların keyfine bırakılacak iş mi? 25-30 korucu ellerindeki hafif silahlarla militanlara ne yapabilir? Yapsalar da ne kadar yapabilirler? Buraya geldiğim günden beri gördüğüm en iyi fırsat. Ölümlere alışkın . iyi kötü yerlerine mıhlanmış.Durum nedir? ." 24 Temmuz saat 13:00 civarında çalışma odamdan Harekat Merkezine indim. helikopter verilebildiği taktirde. Korucuların başlangıçtaki konuşmalarından her şey iyi gidiyor görünmekteydi. Karargah subayları heyecanlı ve sevinç içerisindeydi.Kim? Nerede? .Đl Jandarma Alay Komutanının haberi oldu mu? . . Helikopterler kısa sürede iki timi çatışma yerine yakın bir yere attılar.Konuşmaları ben de duyuyorum.Komutanım korucular yardım istemiyor. Karışmamak için de kendimi zor tutuyorum. Ölü veya yaralı herhangi bir PKK'h bulunamadı. Karargahta herkes üzüntülüydü.Üzümcü köyü korucuları Geven Dağı eteklerinde. bir ayağı olmayan buna rağmen herkesten önde çarpışan yaralıya ulaşmak için kayalıkların içerisinde debelendi. adamlar bulunmuş. Çatışmanın birinci saati arkada kalmışken korucu telsizlerinin birinden "yandım" diye bir feryat geldi.Oldu. "her tarafım sarıldı" oldu. yüksek zeka ve kavrama yeteneği gerektirir.. ama birbirlerine çabuk kaynaşülar. la*'""-' L«. . Köylerine her an saldırı bekliyorlarmış. bunun öcünü almak istiyorlar. PKK'lılar sıkıştırılmış. Alay Komutan yardımcısı Yarbay Şerafettin'i çatışma bölgesine gönderebileceğini söyledi. elin• Vp^T-v'1 . kurtuluş çareleri kalmamıştı. çaüşma yeri de 10 km. Konuşmalarda jandarmalar. Temas zaten 10 dakika önce sağlandı. Son cümlesi. Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ahmet'e: -Jandarma Alay Komutanı bir tedbir düşünüyor mu? . her hareketlerini bildirdi. telsiz operatörleri vardı. mesafedeydi. Karargah subayları sevinçle korneti başı ve diğerlerine neler yapması gerektiğini söylüyor. iki tim hazırladığını. Telsizlerden gelen silah sesleri insan seslerini basünyordu.Ne gezer komutanım.Ben Đl Jandarma Alay Komutanı ile görüşeyim. korucular.PKK'lı bir grupla temas sağlandı komutanım. Ayağı olmayan yaralı korucu öyle bir yerdeydi ki ne tam görülebiliyor ne de ateşle yardım edilebiliyordu. .Kendi başlarına bir sonuç alabilirler ini? . O gece Şemdinli'de kaldım. onlar da ballandıra ballandıra anlatıyordu. Çok şehit verdiler. Müteakip günlerde PKK saldırılan bize daha büyük acılar verecek şekilde artarak devam etti. O sırada Alay Komutanı aradı. Katırı ilk defa burada gördüler. mantık yürütme ustalığı. iki yaralı ile son buldu. 1. Yarbay büyük özveri ile. Sesin sahibi korucu başının kardeşiydi ve bir ayağını daha önceki çatışmalardan birinde kaybetmişti. Son ana kadar soğukkanlılığını kaybetmedi. sokak kedisinin kurnazlığı ve ustalığına sahip olmayı. en ileri hatta o vardı. 1993 Dönemi 47 .

Savaş veya barış. gürültü çıkarmayan. Dağ ve Komando Taburunun kışlasına döndüm ve gece boyunca subaylarla görüştüm. güneyindeki dümdüz bir ovada bulunan Kamışlı Jandarma Karakoluna eylem yapıldı ve üç jandarma eri de burada şehit oldu. canlıyken bile insanı öldürüp iğdiş eden. Yüksekova ile Iran siyasi sınırı arasındaki ana yolun kenarında bulunan Kısıklı Jandarma Karakoluna saldırı yapıldığı haberi ulaştı. felaketlere sürükleyen en büyük düşmanın ta kendisiydi. Lojmanların etrafı ağır silahlar dahil çepeçevre mevzilerle çevrili ve askerlerin elleri tetikteydi. hür düşünceyi hapseden. Çatışma kısa sürmüştü. yakın civarı tarayıp karakol bölgesine dönmüşlerdi. Biri astsubay. Kınlamayan kalıplar muharebede insanların ölüm sebebiydi. Saldırı personel karakol civarında günlük işlerini yürütürken şok şeklinde yoğun bir ateşle başlamış ve azami 20 dakika sürmüştü. askeri birlikler tarafından inşa edilmişti. Utku Paşa bana lojmanları ve komutan konutunu göstermek istiyordu. Üç gün sonra bu defa Yüksekova'nın yedi km. Bunlar piyade tüfeği atışlarına bile dayanıksızdı. Lojmanlar şehrin güneyinde prefabrik barakalardı. Subay ve astsubayların büyük bir kısmının eş ve çocukları yanlarında değildi. Ateş etmeyen.lik bir dağ yoluydu. kışla havasından kurtulabileceğimi. Bu sonuç üzûnUılüydü. Savaşılacak ve mutlaka kazanılması gereken işte buydu. Utku Paşa prefabrik tek katlı konutu gösterdi ve bazı önerileri oldu: "Aynı odada yaünayıp. Tutkudan başka hiçbir şey ciddiye alınmamalıdır. Olmayan bir şey olmuş. bu musibet. Tüm faaliyetlerde esas düşman işte buydu. kalıpçılık ve sıra-danhktı. Yüksekova. Şemdinli ve Çu-kurca'da da aynıydı. Kışla şehir arası Đ2 km. Korucular da PKK ile temas sağlayarak kendi işlerini iyi yapmışlardı. ruhları kafese. Şimdi sıra bizdeydi ve yapılacak şey dağ komandoları ile PKK grubunun üzerine kara bulut gibi çökmekti. Yüksekova'daki 1. kışla ise 2600 metre yükseklikteydi. Anayol kenann1993 Dönemi 49 daki karakola gündüz gözüyle böyle bir eyleme kalkışacak kadar meydan okuyorlardı. hiç değilse hafta sonlan gündüzleri de burada geçirmenin sinir sistemim için iyi olacağını. PKK grubunun arazide yeri tespit edilmişti. Kalıpları öldürmeliydik. aslında. doğusunda. bir taraftan giren mermilerin bazıları duvardan çıkamayıp kalmışlardı. aynı zamanda da emniyetsizdi. üstelik şehirde kirada oturulacak do^ru dürüst ev bulmak hemen hemen imkansız. Karakola giderek bir tepeye çıktım. onun hesabını kısa sürede görememiş olmanın sebebi de gene buydu.subaylardı ama tek ayaklı. Yüksekova'dan komando ve jandarma birlikleri gelmiş. Şehir 1700 metre rakımda. gece saat 21:00'den sonra mutlaka telefonların . görememekti. Toplum yaşamında kötü giden bütün faaliyetlerin nedeni. her alanda bu hastalıkla mücadele edilmeliydi. fakat bundan daha fazla üzülünmesi gereken aleni bir şeyi düşünüp. çünkü lojman sayıları yetersizdi. 20 kişilik bir komando timi gözetliyor. ailesi ve çocuklarını Batıda bırakabileceği uygun bir yeri olanlar ailelerini yanlarında getirmemişlerdi. Bazıları uçaksavar ateşine maruz kalmış. bulunduğumuz kışla da ihtiyat olarak bulunan Jandarma Özel Harekat Grubuna (200 seçme asker) 15 dakikalık uçuş mesafesinde. esnek olmayan. Düşmanı yaratan da. Hakkari Batısında Geçitli bölgesinde arazide üslenmiş olan 2 nci Dağ ve Komando Taburuna (ağır silahlarla donatılmış 700 komando) 10 dakikalık havadan intikal uzaklığındaydı. Bir öğleden sonra Utku Paşa ile birlikte Hakkari'ye indik. cesur bir adamın ölümünü kendi ağzından dakika dakika soğukkanlılığını koruyarak anlatması herkesi derinden etkilemişti. Kaçan militanları takip etmek gene yoktu.' 27 Temmuz saat 14:20'de Yüksekova 10 km. Ötesini bir çok sebepten dolayı onlar yapamazdı. Bu kalıplar yok mu? Bürokratik kafa. sokan. O da şuydu: Çatışma yeri. Asteğmen kaçtıkları yön olarak Mor Dağı gösteriyordu. Bir bakıma iyi bir durumdu. Bu sahayı hemen yanındaki upuzun konik bir tepede gene ağır silahlarla donatılmış. Đncelendiğinde görünen şuydu. işe yaramaz hale getiren. Aksi halde onlar bizi öldürüyordu. bir tehlike anında tehdidin geldiği istikamete ateş açıyorlardı. Tek katlı bu barakalar Tugay 1984'de Bolu'dan Hakkari'ye intikal edince. her gece farklı odalarda yatmamı. dördü asker beş şehit vardı.

Bu işi de gece nöbetlerinde yapıyorlar. Karakolun 30 m. Her şey ama her şey işte bu basit gibi görünen sözciıklerde saklıydı.tabii. Saldırı başladığında çalışma odamdaydım.Sizin gece burada olduğunuzu nasıl biliyorlar? Siz buraya gelince ast birlik komutanları mecburen sizi evden arıyorlar değil mi? . Timin mevzilendiği tepeye çıktım. Çukurca Jandarma Sınır Alay Komutanı ve bu bölüğün bağlı olduğu Köprülü Sınır Tabur Komutanından gelen bilgiler insana bir şey anlatmıyordu. .fişini çıkarmamı. hiç ses çıkarmadım. Đnanılır gibi değildi.." 1 Ağustos saat 01:00'da. propaganda yaptıklarını" söyledi..¦.) "Gevşek beden. çaydanlıklar. Bunları kimin vurduğunu merak ettim ve askeri buldum. Her yer pelperişan1993 Dönemî 51 di. Bu da işlerin kötü gittiğinin açık belirtisiydi. M f:>j^ l-ı>. hep bana verilen sorumluluk sahasına baktım. "ît-ı. Vuruldukları yere geldiklerinde. karakola hızla ulaşmanın zor olduğunu" söylüyordu. (Tugay komutanı olduktan 2-3 gün sonra PTT'deki bu şahıslara suç üstü yapıldı. Alay Komutanı "Çukurca'daki Jandarma Komando Taburu ile Köprülüdeki tabur merkezinden takviyelerin' gittiğini. kapkacak.Hemen hemen aynı kişiler sayılır. biri subay 9 asker yaralıydı.Sabaha kadar arıyorlar mı? ..lik Irak sınırının en batısında Şırnak'a komşuydu. radyo her şey vardı. Yerlerde bol miktarda her marka sigara izmariti mevcuttu. ancak vadiden geçen tek yolun PKK tarafından mutlaka mayınlandığı ve pusu kuııılduğu düşünülerek. Bu çocuk hiç telaş göstermemiş ve neticesini almıştı.O kadın ve erkek Hakkari PTT'sinde komutanım. Gelen haberler karma karışıktı. Önceleri Bölük Komutanı parça parça bilgiler verebiliyordu fakat sonradan onunla da görüşülemedi. Şok ateşi hem timin olduğu tepeye hem de karakola aynı anda başlamıştı.Her yerden arayabilirler. gevşek zihne neden olur. battaniyeler. bu şaşkınlık ve sinme anında da mevziin içine girerek nerede ise her askerin üzerine onlarca mermi sıkmışlardı. Burası bir müsademe. . hiç kimse beni aramadı. güneyinde bir çatakta iki militanın cesedi vardı. aksi halde PKK'h erkek ve kadınların arayarak hakaret edip. Bu karakol Hakkari'nin 220 km.. . PKK karakola 1 km doğudaki bir tepede mevzilenmiş olan emniyet timine saldırmıştı.Tabii. Bölük Komutanı Üsteğmen de karakolda kalıyordu. "Kendi mevziimi hiç terk etmedim. 26 aylık görev süremde şehirdeki konuta gitmeye ne zamanım ne de fırsatım oldu. 4-1.-.^- 4 » ' . çatışma maksadıyla bütün dikkatlerini toplayarak hasım ve düşman . Çok miktarda roket ve havan mermisi kullanmışlar. On asker şehit.Hep aynı kadın ve aynı erkek mi? . Çukurca'nın Serbest Jandarma Sınır Karakoluna PKK'nın saldırdığı haberi geldi. Burası bir mevzi değildi. »« . iiiii t ¦" *.-:a 1. tüpler. benim istikametimde kimse yok sanarak ayağa kalktılar. Utku Paşa kışlaya erkenden geldi ve helikopterle Serbest Karakoluna gittik. muhtemelen evlerden. 50 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok .*. Tim tamamen şehit olmuş ve yaralanmıştı. karyolalar. tetiğe bastım" dedi. Kurmaylar benim iki yılı aşkın görev süremde konutta sadece 13 gece kaldığımı kendi aldıkları notlardan söylediler. Çatışma güneş doğuncaya kadar sürdü. . Harekat Merkezine indim. Kuzey Irak ve yurt içinde çok uzun süren muharebeler dışında karakollar dahil kaldığım her yerde PTT telefonları vardı.Bunlar nereden arıyorlar komutanım? .Hiç ara vermeden sabaha kadar arıyorlar. .

Ama Utku Paşa alındı. Halk başlarına gelecek olanlara şu dönemde bizim engel olamayacağımıza da inanmış durumda. içinizden biri dükkan veya araç sahibi olsa. eğer eylem günü kim dükkanını açmaz. "Pamukoğlu Albayım bu işler öyle olmuyor" dedi. Bir şey acilse bilinsin ki geç kalınmıştır. 1995 Temmuz'unda. Batısında Şırnak vardı. barakalara benzin döküp içerlerinde bulunan 13. Dayanamadım: "Her şey o kadar açık ki. ben ve bir kaç bürokrat şehirde bulunan askeri gazinonun bahçe kısmında yemek yedik. "Komutanım bu işler bekleyerek. daha yıllarca çekece1993 Dönemî 53 ği de ortada. oradakiler kendi dertleriyle uğraşıyorlardı. aracını çalıştırmazsa. Güneyindeki Irak topraklarında ise doğu batı istikametinde uzanan ve sanki denizin üstüne çıkmış balina gibi duran dağ. Bölük Komutanı Üsteğmen askerlerine aşırı düşkündü. . Biz Türkiye'nin 80 vilayetine 20 yaşındaki çocukların cesetlerini gece gündüz göndermeye devam mı edeceğiz? PKK bu toprağın her karışında Türk Milletine ve O'nun Ordusuna meydan okumayı sürdürsün mü? Savaş bir gaddarlıktır. konuşarak varılacak bir yer yok. ama bunların da dereceleri vardı. Ağır silahlarını da dağ yollarından katırlarla getirmişlerdi. Yeni atanmıştı ve bir aydır görevdeydi."beyler bu adam üryan" diyemiyordu. Burada her taraf alev alev yanarken kontak ve kepenk işi en kritik konuydu! Konuşmalara katılma gereği duymuyordum ancak. aynı güzergahtaki Bağışlı köyüne de silahlı saldırı başladığı haberi geldi. Đnsanlar şunu bilmeli. tamamı bembeyazdı. Adamlar kendi otoritelerinin devlet otoritesinin üstünde olduğuna eylemleriyle halkı inandırmışlar. ne de çalıştırabilir. Acil diye konuşulan bu konu. Üzerinde hiçbir giysi bulunmadan dolaşan biri vardı ve kimse bir türlü. Hakkari'de her metrekarede bela dolaşıyordu.000 tavuğu. PKK bunu uyguluyor. Çok üzgündü. Akşam. Neden? Çünkü bu vilayette evin orta direği kırılmış" dedim. Bir Kurmay Albay konuşuyordu. milletin yetki verdiği bu işi halletmekten sorumlu^ kim ve hangi kurum varsa. uzakta Zap Vadisinde ana yolun kenarında bulunan Devlet Üretme Çiftliğinin PKK tarafından yakıldığı. Çünkü. Militanlar çiftlikteki altı görevliyi bertaraf ederek.. PKK ne talimat verirse onu mutlaka uygulayacaklardır. Yemek devam ederken saat 22:00'da bulunduğumuz yerden 10 km. Serbest Karakolu tehlikeli. işte millet böyle 10 yıl acı çeker. lastik gibi uzadıkça uzadı. çok tehlikeli. Çatışmada karakolda bulunan korucuların bazıları grubun bir bölümünün hayvanlarla güneye gittiklerini görmüşlerdi. Buna nasıl mani olunacaktı? Çare neydi? Herkes bir şeyler söylüyor fakat bir türlü tam bir sonuca ulaşamıyorlardı. son sıfata sahip olan yerlerden biriydi. cereyan eden durumların karşısında yirminci sırada bile yer alamaz. PKK'nın Metinan kampıydı. görevden ayrılırken ise. hayvanların çığlıkları arasında cayır cayır yaktılar. Fakat bu safhada halk bu söyleme itibar etmez. en tehlikeli derecelendirmesinde.beklenen yer değil. Kimse bulutları yelpaze ile dağıtamaz. herkes geç kalmıştır" dedim." 3 Ağustos günü Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hakkari'ye geldi. Saldırıyı Barzani'nin bölgesi olan Metinan kampından gelen grup veya grupların yaptığı gün gibi aşikardı. Kimse Cevap vermedi. bu gece her şeyi daha iyi anlamıştı. mülki erkan hiç sesini çıkarmadı. Đki yıl bu karakolda geceyi gündüze katarak çalıştı. Bu subayın saçlarını her karşılaştığımda daha çok beyazlamış görüyordum. bir daha hiçbir şeyi ne açabilir. yapmazlarsa en azından bir kısmı başlarına ne geleceğini biliyor. hiç kimse ve hiçbir zaman dilimi onu zarifleş-tiremez. konuşarak hiç olmayacak. OHAL Valisi. Utku Paşa. iki yıl sonra. Hakkari Valisi. tersine gel bizi topluca yok et der gibiydi. önümüzdeki hafta örgütün Diyarbakır'dan Hakkari'ye kadar olan bölgede kepenk ve kontak kapama eylemiydi. Muharebenin doğasına uygun hareket edilmezse. Geçen zaman içerisinde. Ben de bunu hiç anlayamıyordum. Sonradan Serbest'de başka olaylar da oldu. Konuşmalar arasında PKK ile ilgili tek konu. 52 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok "Titrek ve ürkek adımlarla yol gidilmez. farklı ne yapabilirdi ki? Bu soruyu kendimize sormalıyız.

1. Uzunsırt Karakolundan Şemdinli istikametinde 10 km. rv~'ii ~$ft I 54 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . Saat 02:00'da Yüksekova'daki Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Bülent aradı: . mesafede Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde değil mi? . derhal hareket edin. pusu var gibi kötü alışkanlıklar dinlemem. .Böyle mi çıktı üsteğmeniniz? . battaniyeler.Bu karakol size 6-7 km. insanı çileden çıkarmaya yetiyordu: "Emniyet timini çok kısa bir zamanda telef ettikten sonra 10-12 PKK'lı orada halay çektiler kumandanım". anayol üzerinde Uzunsırt Karakolu saldırıya uğradı. (Topçu üsteğmeniydi ama bu bölüğe atanmıştı.Daha ne bekliyorsunuz? Albayım. Odaya benzeyen çukur darmadağınıktı. kasırga gibi esecekler. muharebe teknikleri aslında çok basit alışkanlıklardı. her zaman ve herkes için çok zor olmuştur. Harekat Merkezine uğrayıp çalışma odasına geçtim. Dağ ve Komando Taburu ordugahtaydı.Hayır komutanım. ¦ -. .Emredersiniz komutanım.Tabur zaten hazır komutanım.Yemek bitti. Tabur Komutanı Binbaşı Ata-kan'ı buldum: .K.1 nci Dağ ve Komando Taburu sizin yanınızda değil mi? . uzakta da 4. Sabah olurken rapor geldi. karyolalar. Tabur Komutanı Binbaşı Va-hit'e söyle. sigaralarla bir gecekonduyu andırıyordu.Biz mermi seslerini duyuyoruz. Aynı mevziye girdim ve karşı taraftarı üzerime ateş ediliyormuş gibi çıktım.'lığına mensup subay ve astsubay jandarma görevlerine verilmişti. O dönemde jandarmayı takviye için çok miktarda K. yataklar. Utku Paşa ile Uzun-sırt'a gittik. Aşağıya Harekat Merkezine indim. Uzımsır t Jandarma Karakolu saldırıya uğradı. kabul edilemez hatalar vardı. El yazılı bazı adresler.K. altı er olmak üzere sekiz şehit. Olayı saniye saniye yaşar gibi anlattı. Gece karakolda 5-6 korucu da vardı. Aynı mevzi çukurunda bir de uzman çavuş vardı. . Karakoldan bir üsteğmen. Saldırı sırasında eyleme manız kalan timin bulunduğu yerin tam tersi istikametinde olmasına rağmen saldırı altındaki askerlere yardım etmek için bulunduğu mevziden çıkarken. beline kadar yükselmişti.Bütün bölükleri kışlada. . Saldırı karakolun Batısındaki emniyet timine yapılmıştı ve zayiat oradaydı. Burası bir mevzi ve muharebe yeri değil. Mayın. Üsteğmen Đsmet ise Yüksekova Jandarma Komando Bölüğünün Komutanıydı. cevap alamadım. . rüzgar yetmez. ama şimşek gibi git. bir o kadar da yaralı vardı.Komutanım yolu mayınlanmışlardır ve mutlaka pusu vardır. Nasıl gidersen git.Konutu birkaç kez aradım. dedi. ötedeki bir karakolda çarpışan 70-80 askeri uzaktan mı seyredecek? . rüzgar olacak.) Đsmet bölüğünün bir timinin bulunduğu bu karakola gelerek kendi askerlerini görmek istemiş ve gece de orada kalmıştı.Atakan senin 10 km. Bunlardan birinin söyledikleri. ben kışlaya çıktım. Erlerden birinin defteri yerdeydi.Utku Paşaya bilgi verdiniz mi? .Bülent Albayım dümdüz ovada yoldan gitmeniz şart mı? Araçla gitmek şart mı? Đnsan bu mesafeye koşarak gider.000 komando kendinden 6-7 km. Atılan roket ve havanlar da gökyüzünü aydınlatıyor. Her iki tabur da güney ve kuzey istikametlerinden karakola ulaştıklarında PKK lılar çatışmayı keserek çekilmişlerdi. Sinir sisteminin kontrolü dışında. atıldığı hedefi bulamayan serseri bir roket boğazına saplanmıştı. Her yerde aynı. Bunlardan biri: . bir iki telefon numarası. Beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Kuzeyinde. . bir uzman çavuş.Daha ne bekliyorsunuz. Fakat bu basit şeyleri yapmak. çaydanlıklar. küçük paralara ait hesaplarla birkaç mani ve türkü sözü vardı. Uzmana sordum: . .Komutanım. Saldırıya uğrayan tepeye çıktım. Siz süründünüz.

ya da. Yeni bir üniforma ve bot giydim. 274 korucu tüfeklerini senin nizamiyenin önüne atıp gitmişler. hava pırıl pırıldı. "Bölgedeki Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına mensup teğ56 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok menler dahil bütün subaylar yarın saat 08:00'da bu kışlada toplanacaklar. Sıradan olan şeyler muharebe koşullarında yürümez. Utku Paşa devir teslim gününü üç gün sonra 7 Ağustos olarak tespit etti ve sancak devir teslim hazırlıklarına başladı. Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ahmet'i çağırdım. tabanca ve yedek şarjörlerin deri kılıflarını. "Haberim var. Bu haber üzerine benden mutluluk belirtileri umdukları anlaşılıyordu ki göremeyince şaşırmışlardı. isteyenlerin de not alabileceklerini söyledim. bu kışlada bulunan bütün subay ve astsubayların katılımı ile yapılan askeri törenle uğurladık. hepsine çare bulacağız" cevabını verdim. . nişanla yapılacak bir şey yok. asker eyledim Gitti de gelmedi canım. Herkesin ruhu harekete geçmeli.Defterini sana veriyorum. Oldum olası. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ile Hakkari Đç Güvenlik Komutanlığına atanıyordum. . Okuyanlara. bebek eğledim Büyüdü de gitti. Tek başına bir general ve yalnız bir insan olarak zamandan. kağıtlara ve kartlara bakılarak gözünü kaldırmadan okunan konuşmalara hiç güven duymamışımdır. buna ne çare. diğer mülki ve askeri erkanın hazır bulunduğu törende sancak devir teslimini yaptık. insanların icat edip kullandıkları sıfat ve unvanların ne kadar anlamsız olduğunu çok iyi gösteriyor. . Yakın bölgelerde olan subayları taşıyan araçlar ikişer üçer gruplar halinde nizamiyeden kışlaya girmeye devam ediyordu. kendileri yazmış olsa dahi jest. mimik. Bir aydır giydiğim üniforma ve botlarım yıpranmış. Oturmalarını. \ Güneş doğmadan kalktım. bu çok kötü bir işaret" dedi. "Şu geçen bir ayda görüp yaşadıklarımız. Harekat Merkezine geçtim. "Hiçbir değişiklik göstermediniz komutanım" dediler. Korgeneral Hasan Kundakçı. gözde ışık bulunmadığından içtenlik. salona girdim ve sahnenin orta ilerisinde durarak 600'û aşkın albaydan teğmene kadar rütbelerdeki subayları selamladım. Her şey insanın yaratılışı ve yüreğiyle ilgili. "Nedir hayırlı olan?" Kurmay Başkanı "Haberlerde TV ve radyolar söyledi. Resmi tebliğ bir gün sonra geldi. Utku Paşa nezaket ve centilmenliği ile örnek bir kişiliğe sahipti. Hissettiğim gibi doğaçlama konuşacaktım. Subayları taşıyan helikopterlerin biri inip diğeri kalkıyordu. Bütün gece subaylara yapacağım konuşmayı zihnimde rafladım. helikoptere giderken kulağıma: "Pamukoğlu. 45 yaşındaydım. doğallık göstermez.Bu çocuk şehit mi? Yaralı mı? Listeye baktı. mekandan. . Şahsi eşyaları ile birlikte mutlaka ailesine ulaştıracaksın. çağından çok uzak yaşadığı yerlerden ayrılırken vedalaşma anı hüzünlü oldu. Akşama doğru kışlaya döndük. 7 Ağustos öğleden önce OHAL Valisi. ruha ise hiç hitap etmez. Saat tam 08:10'da herkesin hazır olduğunu bildirdiler. coşku ve saldırganlık yaratılmalıdır. Unvan olunca meziyetlerin mi artıyor? Sen neysen O'sun". ."Eledim eledim höllük eledim Aynalı beşikte canım. Pencereden dışarıyı izledim. ya birileri yazıp vermiştir. Saat 14:00 civarında misafirler ayrıldı. komando bıçağı kılıf ve baldır sicimlerini cilalayıp parlattım. Aksi halde konuşma hiçbir işe yaramaz. insanı.Şehit komutanım. Komutayı almaya gelen üsteğmene defterdeki ismi söyledim. cesareti artmalı. " 1993 Dönem! 55 Karakola döndüm.Baş üstüne komutanım. Rütbeyle. Tuğgeneralliğe terfi ettiniz" dedi. Gökyüzünde en küçük bir leke dahi yoktu. rütbelerim ve sınıf yaka işaretlerim solmuştu. 30 Ağustos 1993'den itibaren Tuğgeneralliğe terfi ediyor. Saat 15:00'da da Utku Paşayı Van hava alanına gitmek üzere Alay Komutanları. Çöl fularını takıp muharebe askı kayışını kuşandım. Subaylar "hayırlı olsun komutanım" demeye başladılar. Tugay Komutan Yardımcıları. Türkiye'nin bu en uç köşesinde yaşadıkları ve taşıdığı sorumluluk sinir sistemlerini ve kalbini yıpratmıştı. kendileriyle konuşacağım" emrini verdim. Palaskanın tokasını. Jandarma Asayiş Komutanı. inancı kuvvetlenmeli.

sıra sıra kaybedilmesine insan nasıl dayanır? Anneler. Halkın devlete güveni tamdı. Türk Ordusun un kılıcının prestij meselesidir. bağımsızlık diyorlar. 8. hani biz eski yeni dillerin anlattığı millettik? Herkese. tecavüzün büyüğü küçüğü olmazdı". ulusların tarlası olduğunu. Ana olan tüm canlılar gibi çocuğunun üzerine titriyordu. Neden böy1993 Dönemi 57 le davranıyordu? Size söyleyeyim. Kendilerinin bizim tarafımızdan korunacağına inanıyordu. sırdarındaki çantalardan kitaplar çıkarıp okuyorlar. Hamido gibi suç işleyip dağa çıkanlara benzemiyor. bütün gece öfkesinin önünde kimse duramadı. Bunun üzerine yaver hızlı adımlarla kendisine yaklaşıp kulağına eğilerek: "Mahrem efendim" diyor. halk hem mülki hem askeri ma58 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok kamlara gelerek haber vermişlerdir.. Saniyen gösterdiği tepkiyi içinizde bilmeyen olduğunu sanmam. o zaman siz buna neden hazır değilsiniz? Savaşın sizin alıştığınız klasik şekliyle yapılacağı konusunda hasım ve hasım olacaklarla mukavele mi yapunız? 1993'ün haline bakın. Kurtuluş Savaşının başlangıcında Yunanlıların Kütah-ya-Eskişehir savunma hatümıza yaptıkları taarruzlarda işler bizim için kötü gitti. 10. Köylüler. Küçük gibi başlayan bu olayların sonunun nereye varacağını derhal anlıyordu. zayıf gözler. Hepiniz Hakkari'nin çeşitli bölgelerinden geldiniz.. gece bir grup subayla harita üzerinde çalışırken yaver odaya girdi. geriye doğrulup ses tonunu da yükselterek: "Bu memlekette işler subaylardan ve milletin kendisinden saklanacak duruma geldiyse vay halimize. Koçero. siz de eşkıya diyorsunuz ama bunlar onlar değil. 60 kadar militan faaliyet göstermiştir. Bu nedir böyle? On yıl. sömürgecileri bu topraklardan atacağız diyorlar. Bu artık Türk Milletinin haysiyet. dost düşman herkese. üniformanızın adamı olduğunuzu göstereceksiniz. tarihin engel olunabilecek şeylerin toplamı olduğunu biliyordu. Bu devleti kuran kendisiydi." Onlar ısrar etmiştir. herkesin duyacağı gibi okuyun" emrini verdi. tek ve son emrim budur." Đşte arkadaşlar bu dönem onların tomurcuk ve filiz devresiydi. Kendisinin zaman zaman söylediği gibi "kudretsiz dimağlar. O tarihin. Đkinci Cihan Harbinde en çok savaşılan yılda bile muharebe edilen gün sayısı 112'dir. saat var mı? 6. Türk çocuğunun. bütün dünya bu acıklı halimizi her günkü haberlerle öğreniyor."Arkadaşlar. baykuş konmuş.. askerin.. Bunun dışında kalan her şey size verdiğim ana emrin sadece bir teferruatı olacaktır. her gün muharebe edilmemiştir. Đlkel ve iptidai acuzelerin yaratüğı. Atatürk kendisine bakınca: "Cepheden telgraf var Paşam" dedi. Ben size anlatayım. "güç ve kudretini ispat edemeyene itibar edilmez. bunlar bizim bildiğimiz eşkıya değil. Aldıkları cevap: "Bizim bilgimiz var. Arkadaşlar iki cihan harbi bile dörder yıl sürdü. cesaret. 12. Anadolu topraklarının en derin köşesi olan Hakkari'de baykuş istemiyorum. gerçeği görmezdi. Kürdis-tan diyorlar. bizi köy odasına. Olağanüstü zeki bir kişiliği olduğundan ilk bakışta tablonun tamamını görüyordu. On yıl. PKK'nın ilk yıllarında bütün Hakkari'nin tamamında kod Sinan isimli birinin yönetiminde 8-10 tanesi kız. Atatürk: "Okuyunuz" diyor. tepki. Atatürk denilince siz ve birileri ne anlıyor bilmiyorum. "Bunlar bizim bildiğimiz eski eşkıyalara. ancak zaferle kuvvet ve otoritesini ispat edene saygı ve itibar kendiliğinden gelir" ifadeleri Ulu Öndere aittir. babalar nasıl katlanır? Beyler. içinizden biri bana bir PKK grubunun . Bir şairimizin dediği gibi: "Bizim köye benzemiyor buralar Bülbül gitmiş. her ulus geçmişte ne ekmişse gelecekte onu biçeceğini. ama ben size söyleyeyim. Türk Milletine ve Türk Vatanına ölümcül tutkudur. Atatürk. O ana kadar masanın üzerine eğilmiş bir durumda olan Atatürk. siz köylerinize dönün. Sakın bazıları bu harekatın tipi farklı demeye kalkmasın. Hakkari'de saldırı ve tecavüz olmayan bir gün ve gece var mı? Peki. Size ilk. Madem böyle bir muharebe tipi vardı. eylem. camiye topluyorlar. şu Menemen olayını Atatürk seyahat halindeyken yolda öğrendi. Beyler. Bütün bunların ötesinde O Cumhuriyetin anasıydı. Sonra. Herkes artık şunu anlasın. " Hani biz devlerin fillerin diz çöktüğü millettik." Saygısızlığın. 1924'de Botan çayını geçerken pusuya düşürülüp öldürülen beş atlı jandarmanın haberini Çankaya'da aldığında ise.

şuna buna yakın adamlara güya bölgeyi kalkındırmak için verilen kredilerin karşılığı olarak yapılan göstermelik inşaatlar olduğu anlaşıldı. Hiç kimse onun kudretinden kuşku duymamalıdır. otuzlarla ifade edilebilir. Gayrı Nizami Harbi bilen uzmanların doğru ve uygun eğittiği işte ortada. Vatan topraklarında subayların kimliklerini saklaması ne demekti? Bu. Şu anda burada devletin çalışan tek mekanizması. Tunceli hareketinde ise 3000 kadardır. Mesela Binbaşı Vahap. Araştırdığımda gördüm ki. işleticileri nerede? "Yetiştirilince gönderilecek" gibi zırvalara insanlar artık inanmıyor. çok şeyin baştan kaybedilme1993 DÖNEMĐ 59 siydi. hastaneler. Bu vilayette 674 köy ve mezra var. gelmiş olan küçük bir miktar da. O emrin neticesinde işte böyle yakışıksız ve askerlik mesleğini rencide eden haller ortaya çıktı. Đşlerin niçin bu hallere düştüğüne devanı ediyorum. ne yapacaklarını da en azından bir iki gün önceden biliyor. elektrik var mı? 10-15 hanelik yerlere 40-60 kablolu telefon çekilmiş mi? Evet. Bu küçük yerleşim birimleri ortaçağ yaşantısı sürdürüyor. "kendilerinin imzaladığı bir üst yazıyla bize ulaşan bu emri. filan yerde bulunabilirler diyeceksiniz değil mi? Niçin doğru ve sağlam bilgi yok? Ama halk nerede olduklarını biliyor. Yetmez! Ne zaman. PKK bölgeye otoritesini hakim kılmış. nasıl davranacağımı içinizde bulunan daha önce benimle çalışmış olan subaylar iyi bilir. Cumhuriyet döneminde gene bu topraklarda on beş defa silahlı başkaldırı olmuştur. bunların personeli. Niye bilgi versin ki. yirmiler. Öyle kaldı. deniz varsa korsan da olacaktır. biliyor ki. bir iki duvarı çıkıldıktan sonra olduğu gibi bırakılmış tesisler görüyordum. "ben bu dağlardan inmem. Sivas-Diyarba-kır hattının doğusunda seyahat eden subay. subay ve astsubaylara yazılı olarak tebliğ etmeye utandığımı" söyledim. Buralara bu güne kadar gönderilen kaç devlet görevlisinin sicili düzgün? Kaç tanesi sürgün diye gelmiş? Gelince ne yapmışlar? Bu gün ne yapıyorlar? Hava kararmadan hemen evlerine kapanıyorlar. o kişiyi Türk Ordusuna mensup olmaktan ar duyan kişi kabul ederim. havadan karadan bölgeyi geziyorum. ailesi çocukları dahil herkes. tanımı budur. Emirde. Devletin adalet ve siyasi varlığından konuşacaksak. sanki kışın yapılıyormuş gibi operasyonları durdurup Mayıs ayında Bingöl'de 33 silahsız askerin kurşuna dizilmesiyle uyananlar. Peki. Nasıl bir tepki göstereceğimi de kimse hayal bile edemez. hayvan ürünlerine ait tesisler kursanız halk. Amaç da PKK'nın yol kesmelerinde. Beyler. aşiret reisleriyle ağalarla işbirliği yapanlar. onu engellediler. Beyler. astsubay ve askerlerin. şurada olabilir. Đkincisi Gayrı Nizami Harp tekniklerini iyi uyguluyor. pazarlama uzmanı gibi kartlar ve kimlikler düzenlediklerini tespit ettim. kim olduklarının anlaşıhnamasıydı. sağlık ocağı. Devlerin işi ciddi tutmasına mani olup. Temelleri atılmış. Dağların doruklarında okul. bir an önce Batıya nasıl kaçarım diye bakıyor. biz niye bilmiyoruz? Đki sebebi var.bulunduğu yeri tam olarak söyleyebilir mi? Hep. üzerinde askeri kimliği olmayan birine rastlarsam. partililere. burada ölsün" der mi? Haftalardır. ikide bir itirafçı yasası çıkaranlar. Peki. askerlerin de "üç beş çapulcu" laflan. yeraltı sistemlerini tam kurmuş. merak edenlere anlatabilir. destekliyor. Bizim bölgede üniformalı veya sivil kıyafetli. Başlangıçtan itibaren sadece siyasilerin değil. nerede. birincisi halk bizden kopmuş. askeri kimliklerini üzerlerinde taşımamaları isteniyordu. PKK'yı örümcek ağı gibi bu köy ve mezralar besliyor. 1992'de Alay Komutanlığımda Ankara'dan bir emir geldi. Đş bu iki temel sebeple de bitmiyor. Sayıları onlar. Burada bazı personelin kendilerine ansiklopedi satıcısı. hastalarımız çocuklarımız bırakın. Askerin başında bulunan insanların moral ve psikolojik yapılarının işe yaramaz hale sokulmasıydı. yoğun ve ağır işlerini yürütmeye gayret gösteren Adalet Bakanlığı mensuplarıdır. bu yılın ilk aylarında kendi kendine ateşkes ilan ederek. Bunu yaparsa kesinlikle öldürülecek. "Metni inceleyeceğini" söyledi. Đsyanların . Bunlardan Şeyh Sait'de silahlı adam mevcudu azami 5000. Arkadaşlar. Bu konularda aşırı hassasım. Bunları. O gece bir eylem olmazsa şükrediyorlar. Hemen Tümen Komutanma telefon ederek. federasyonu tartışalım diyenler. bu merkezlere okullar. devlet otorite ve güç demektir. bunların her birine hizmet götüreceğim diye parayı pulu dağa taşa dağıtacağına hepsini 2-3 ana merkeze toplayarak.

Hayır. rezil olur. yurt içinde PKK'nın bir sürü kampının varlığını bu güne kadar. Adamlar bizimle yan yana yaz kış yaşıyor. neyi. Diğerlerinin hepsinde asilerin silahlı gücü. Ama şu çok önemli. birinden diğerine yer değiştirmeye en uygun mekanlar da onun için. beslenme. PKK yönetimi bile tam bilemez. Arkadaşlar coğrafya değişmediğinden bunların yeri de değişemez. şu yurt içi kamplarının içini bilen biri varsa. Kuzey Irak'ta Zeli kampı hariç başka kampı şu anda görülmüyor.4 ay sürmüştür. PKK'nm Hakkari'yi tehdit eden gücünü şöyle değerlendiriyorum. Şivi (Zap). Ancak. şunu bilmeliyiz.000 silahlı dağ kadrosuna mensup militana sahip. Mezi-Karyaderi (Avaşin). Kuzey Irak'taki yazlık ve kışlık kampların tamamına yakını bize 15-20 km. teşebbüsler de iki gün ila bir ay içerisinde bitirilmiştir. deve değil. Arkadaşlar. Şeyh Sait'te 4. Basyan ve Hakurk kampları. Bu anlattığım at değil. Yerel yönetimlerin çoğu PKK'nın birer organı gibi çalışmaktadır.C. arasında değişen mesafelerde olduğundan bu sayısı düşük görebilirsiniz. Bizim bölge için şunu size kesinlikle söyleyebilirim. yapacaklarını yapıyorlar. bir an önce terk edin" diyecekler. bu ay onuncu yılını doldurdu. Kürdiştan'ı terk et" diye size telsizlerden bağıran dağdaki militan bunlardan daha az tehlikeli. PKK'nın Irak'ta Şırnak altındaki Sinat-Haftanin kampı hariç. Şunu bilmelisiniz ki bu kadar silahlının hepsi yok edilmiş değildir. Batıdan itibaren Đran sınırına kadar.000-12. barınma. Kürdistan Đşçi Partisi (PKK) ilk silahlı eylemi olan 1984 Ağustos'un-dan itibaren. Yüksekova güneybatısında Đkiyaka Dağları ile Şemdinli Derecik bölgesinde Balkaya Dağlandır. gayrı nizami harp tekniklerini bilen bir subay. Bu çok doğal bir şey. köy ve mezralarda faaliyet gösteren ve yeraltı unsurlarını oluşturan milislerin miktarlarının ne kadar olduğu. Hakkari içerisinde de yazlık ve kışlık kamplarının mevcut olduğu anlaşılıyor. Bunlar dışında bahar. Eğitim yapıyor. Şu elimdeki orta boydaki sarı kitabı görüyor musunuz? Uzakta oturan arkadaşlar için ben okuyorum. kuş uçuşu uzaklıkta olduğundan dikkate almıyorum. Tanrıdan ve tarihten saklanacak bir şey yoktur. ancak kışa girerken buralardan saydığım yurt içi ve yurt dışı kamplara çekilip askeri ve siyasi eğitime başlıyor. yaz ve sonbaharda bir çok bölgeyi üs ve harekat çıkış ve toplanma alanı olarak kullanıyor. Đran'daki gene bize hemhudut Zagros. Araziyi iyi okuyan. bir hafta herhangi bir vilayeti dolaşsın. böyle bir şey olamaz. JermaBetkar ve Kalereş kampları ile Hakkari topraklarında toplam 5500-6000 civarında silahlı dağ kadrosu olduğunu tahmin ediyorum. hepsinin elebaşıları ve önderleri mutlaka yakalanıp cezalandırılmıştır. bize komşu olan Metinan. yıllarca sürdürmesi ve buralardan saldırılara geçmesini sakın biri. dinleniyor. Bunlar Hakkari merkezi baüsında Kato (Karanhkdağ) güne1993 Dönemi 61 yinde Oramar (Alandüz). bana birileri anlatmalı. Bunu. beş yer söylesin kesinlikle bunun üçü bu işlere uygun yerdir. Şehir. Beyler. nasıl yapacağımızı konuşurken doğru tahlil yapabilelim. Yardım ve yatakçılar ile sempatizanlarının sayılarını ise. Bunu hepiniz bilmelisiniz ki. ancak tecrübelerle tahmin edilebilir. Bütün Cumhuriyet dönemi isyanları (1924-1938) Atatürk'ün zamanında çıkmıştır. . Dünya istihbarat örgütleri bu sayıda mutabık. "sizin buralarda suyunuz ısındı. ikna olayım. 150 ila 500 adam arasında değişmiş. Gidince de militanları oralarda bulacaklardır. Ordusu. Milis miktarı dağ kadrosundan asgari 8-10 misli fazladır. arazide nerelerde bulundularsa şimdi de aynı yerlerdeler. Zeli kampı da bizden güneye doğru 120-130 km. Cumhuriyet döneminde de ne zaman bir silahlı kalkışma olduysa. Neredeyse. Büyük bir kısmı dağılmış ve kaçmıştır. ahmakça sebeplerle bana anlatmaya yeltenmesin. Đmparatorluk döneminde de. giriş çıkışlar. dünden bu güne kullandıkları coğrafi mevkiler. PKK'nın birkaç gün üst üste dinlenen telsiz konuşmalarından bunu hemen çıkarmak mümkün. Sonuç. bana anlatsın ve ben inanayım.60 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok bastırılması Tunceli'de yedi ay. güvenlik. Bahar gelince de buralardan çıkarak her yere dağılıp. bu kamplarda eğitim görenlerin bir bölümü Hakkari ve Şırnak üzerinden Türkiye'nin diğer bölgelerine sevk ediliyor. Irak ve Đran topraklarında gayn nizami savaş tekniklerine göre eğitilmiş 11. Halen Türkiye. "Sömürgeci T. Yerleri belli. Çünkü.

Mücadelenin tarzı. hasım lazım. anlatımları genel. Üstelik Vietnam'dan önce yazılmış. 196O'lı bu kitapları o tarihlerde kendileri kullanıyordu. derin kar ve aşın soğukta. "Şehir Gerillası El Kitabı". Bu ise üçüncü kitap. "Halk Savaşının Temel Taktikleri". zamana. Silah ondan gelince silah bilgisi de ondan. Biz. 1961 ve 1964 yıllarına ait gayrı nizami harp kitapları mevcut. Orta boy 130 sayfalık bir kitap ancak bu kadar dolu olabilir. bu kitabı yatağınızın baş ucunda bulundurun. Beyler sakın aklınızdan çıkarmayın. Đlk yayımlandığında Amerika tek ağız olmuş gibi. Arkadaşlar şimdi zaman almak istemiyorum. bir. Dünya gerillaları ona usta anlamında "general" der. "Kürdistan Đşçi Partisi (PKK)nin örgütlenme. ayrıntılar dahil. gece gündüz devam eden saldırılara paralel olarak bir kaç kez daha inceledim. Şehirler ve köylerde neyin. Zaten pratik ve yalın bir eser. adı. Bildiğiniz gibi bütün kitaj> lar Amerikan tercümesidir ve onlar yayımladıktan 6-8 sene sonra da tercüme eder biz yayımlarız. yazarı Mao Zedung. metinlerde yer alan bir çok paragraf tamamen bu kitabın içinden alınmadır. "365 gün". milisler ne zaman. Bundan önce de Almanlar. Bu ikisi dahil yetiştirdiği 87 kişi Küba'da Batışta yönetimini silmeye yetmiştir. 1973'de sekiz sene sonra bozgun halinde oradan çekildi. sonuçları bilinmesi bizim için önemli. PKK'nm kuruluş bildirgesi ve bazı kongre kararlarını inceleyecekler görecektir ki. Türkiye'de 1968'de yayımlandı. daha önce de Fransızlar vardı. suikast tertipleme usûl ve yöntemlerinde bu kitabın dışında. tecrübe ve fikir hayatına dayalı kitaplar da ondan alınınca nasıl savaşılacağını da 1952'den beri gene Amerika'dan öğreniyoruz. 1935. Bizim.000 ölü verip 6 bin helikopteri enkaz halinde Vietnam topraklarında bıraktı. iki yıl Kuzey Afrika sahrasında savaştığı bedevilerden öğrenmiştir. zirvede veya vadi tabanında. 1934. siste. mevkideki militan sayışma. "Gerilla Nedir?". Kurnaz ve zeki bir subay olduğundan gerilla harekatını öğretenlere de öğretmenlik yapabilecek tekniklerle geliştirmiştir. Gayrı Nizami Harbi. Alberto Bayo. Tüm icraatının temeli ve asli dokümanı bu eserdir. baskın. tipi. Amerika orada ne yapıyordu? Onların kültürü farklı gibi işe yaramaz sözlerin bir anlamı yok. 15 bölüm. gizlenme. daha önce de hiçbir yerde rastlamadığınız sözcük ve tanımları . Türkiye'de 1970'de yayımlanmıştır. 110 sayfa. farklı bir şey yaptığına rastlanmamıştır. neden bunları görmekte geç kaldım diye hayıflanır durursunuz. hükümet kuvvetlerini anlattığı için küçük rütbelere fayda sağlamıyor. yol kesme. nasıl yürütüldüğünü.Adı. usulleri. iki. kitapçığı görüyor musunuz? Adı. Ve şimdi gördüğünüz dördüncü kitap. Bize karşı taraf. kundaklama. Bu kitapta bizde 21 yıl önce 1972'de yayımlandı. aydınlık ve karanlık durumuna. Alberto Bayo bir Đspanyol subayıdır." Osman PAMUKOĞLU Piyade Kurmay Albay 6 Ağustos 1993 Hakkari 62 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok Şimdi de elimdeki bu kırmızı küçük. Adı. Farklı ve başka ülkeydi. neyin ve nelerin doğru yapılıp yapılmadığı. Bir Amerikalı doktorun askerde iken Vietnam'daki bir yılını anlaüyor. üs seçme. PKK kendi resmi tebliğlerini yazarken bile bu dokümana tam bağlı kalmıştır. şunu söylemiştir: "Sayın Başkan. Aslında emekli albaydır." Đlk üç kitap aynı yumurta üçüzleri gibi birbirinin benzeri ve tamam-layıcısıdır. okuyunca şaşırıp kalır. bir işo yaramadı ki 58. Bu kitabı 1975'de üsteğmenken almıştım. Şu geçen 35 günde bunu. Yazarı. Uykularınız kaçacaktır. muharebe etme. adam kaçırma. pusu./ Bu bahsettiğim 1961 ve 1964 yıllarına ait ABD talimnameleri. mayınlama. Đlk defa duyacağınız. yurt içi ve yurt dışında oluşumuza göre yüzlerce karşı taktik ve teknikler geliştireceğiz. ABD'nin ilk muharip askerleri 1964'de Vietnam'a gitti. neyle uğraşır? Kitabın yazarı bu işlerin üstadıdır. yere. Gayrı nizami harpte inanmış 80-100 kişi büyük tehlikedir.1936 yıllarında ken1993 Dönemi 63 di yazdığımız eğitim ve muharebe kitaplarını görün. Fidel Cast-ro ve Ernesto che Guevara'mn hocasıdır. Şimdi bir gece önce kitabın ilk sayfasına yazdığım notları size aynen okuyorum. Bizim elimizde bulunan Amerikan tercümesi. Şehir ve kır gerillası ustalarından Carlos Marighella tarafından kaleme alınmıştır.

Ferhat'ın dağları delen sabrının olmasını gerektirir. Bu son muhteşem söz Cengiz Han'a aittir.söylüyorum. bunu açmakla şunu açıklamak istiyorum. insanların yeni bir şeymiş gibi sarıldıkları her şeyin tabiatta mevcut olduğunu görür. amca. düşük yoğunlukta çatışmadır. Bu başarının büyüklüğü. bizim halk tam bilmesin. bölücü. gece ve gündüz bizden kötü bir haber gelecek diye endişeyle atıyor. Bizim için çocuğun hangi davranışları. Güçlükler. muharebelerin çetinliği ile ölçülecektir. En kıymetli okul zorluk okuludur. Kimsenin "kul hakkı" asla yenilmeyecek. malzemenin parası kimin? Bir şeyi ne büyütün. Her şeyi. Kutsal kitaptan okuyun. ağabey. Birilerinin bu çocuğa şu veya bu adı vermesi.. Bunun asker ve sivil herkes tarafından tanı ve doğru olarak bilinmesi gerekir ki. Gelelim PKK'nm ismen tanımlanmasına. insanın ne olduğunu gösterir. hiçbir 1993 Dönemi 65 . Meyvası çamura düşüyor diye ağaca kızılmaz. dayı gibi yirmiye yakın akrabası olsa. yoksa 360 derecede nereden geleceği belli olmayan bir mermi. Bu yöntemi uygularken herkesin vazgeçmeyi aklından hiç çıkarmayacağı ilk ilke ise şudur: "Arkasında düşmanı hisseden önündekiyle savaşamaz". asker. Herkesin anne. yapılan iş iç güvenlik harekatıdır. halk. Yürek neredeyse. yeni farkına vardıklarında bir buluşmuş. eşkıya. usta bir askere sorulsa. tavır ve duruşumuzdan bahsedeceğim. Her şey doğada vardır. mayın ve roket nü? Ve 365 gün devamlı. keşifmiş gibi sevinirler. Bizzat tilkinin tabiatından. üstelik halk da karşı tarafa boyun eğmiş. Sizler dahil Hakkari'de 23. Söz. Herkesin de ne olup bittiğini anlamasına engel oluyorlar. Örgüte göre kirli savaş. hem de sen ne yapacaksın. Bir takım insanlar faydasız sözleri bilinçsizce kullanıyor. Sonra ne demek düşük yoğunluklu çaüşma? Hangi seviyeyi anlaüyor? 365 gün gece ve gündüz muharebe stresiyle yaşayan asker için düşük olan ne? Tecrübeli. Planlarda "ağ içinde ağ" sistemi kullanacağız. Vatanı için savaşan asker. konuşmamın bu son bölümünde. Başka türlü onu terbiye edemeyiz. nasıl yaptığı lazım ve önemli. . Muharebeleri yapacak olan bizim için bunların zerre kadar kıymeti yok. PKK için. vatan hainidir. Aç insan kolay kandırılır. hangi koşullarda. çocuğun genetik ve içgüdüsel olarak yaptığı hareketlerine mani olabiliyor mu? Hayır. Avrupalılar için de bağımsızlık savaşı. kardeş. işte geçen 10 yıl.000 asker var. Đşte sonuç. baba. 64 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Arkadaşlar. Ölen çocuk kimin? Silahın. gerçek vatanseverlik de oradadır. ne de küçültün. Doğaya merakı olan. birkaç ay süren klasik bir savaş mı. "Her şeyinizi affederim ama benim karşıma kul hakkı yemiş olarak çıkmayın" ifadesini göreceksiniz. herkes de darı çuvalında pirinç arayarak. Sonra bütün dünya bilsin. buna göre tertiplen. tanım. 1993'de 5000 PKK'lı. merminin. halat çekme oyununa dönmüş olan bu işin sonunu getireceğiz. Bu avın tekniğinin nereden kaynaklandığını size söyleyeyim. "Kurt sürüsü taktiği ile tilki avı tekniği" kullanarak taarruz edeceğiz. karşı gerilla tekniği de odur. Bölgede yaşayan halkın çoluk çocuk acıklı halini görüyorsunuz. Var olanı öğrenmekte geç kalıp. ne yapılması gerektiğini bir cümlede söylemiştir. Tabi ki klasiği tercih ediyorsunuz. önderlik. Çocuk ortada mı? Evet. hem karşınızda kim var. Bunu göstereceğiz. Kimisi örtülü savaş diyor. 1984'de Hakkari'de 60 PKK'lı. Derin yaraların tedavisi uzun sürer. Ve şunu bilin. sıfat bir şey anlatmıyor. insan. ne zaman. kendi bölgemizde. Tilki avının tekniği neyse. şu anda sırf buradaki askerler için yarım milyonun kalbi. Bu mücadelede hiçbir şekilde halka zarar vermeyeceğiz. barış koşullarında meslek hayatının sonuna gelir. Bir iş yapmayanın hiç yanlışı olmaz. Bu konuda Tanrı bile kendine sınır koymuştur. Đkisinin de zararı var. Başkalarına ne gerek var? Size sorayım. Biz ona bakacağız. Onun için insanların bir şey keşfettikleri falan yoktur. yok. Arkadaşlar. Her şeyin değeri zorlu-ğundadır. Hakkari'de. Arkadaşlar. Gayrı nizami savaş koşulları. nasıl taarruz edileceğini anlatmak için onlarca kitap yazar. Bunu böyle söylemeyi beceremeyenler.

hiçbir iş başında bulunan adamın seviyesinden yukarı çıkamaz. Dayanıklılık artarsa ateş altında kalmayı sevmeyen asker sayısı azalır. bunlardan ikisi ölü demektir. Üzüntünün tek ilacı harekettir. Kişisel yiğitlik karakter sağlamlığıdır. hayatın her yaşında ateşlidir. Özgür düşünemeyen insanın davranışları kendi davranışı değildir. Seller. Cesur insanın ruhunu hiçbir şey yıkamaz. Hepiniz işinize kendi kişiliğinizi katmalısınız. Herkes şunu bilmelidir: Savaşta komutanlık rütbeyle değil. soğuğa. Bütün silahları yener. Cüretkar davranırsan kimse senin hata yaptığına inanmaz. depremler gibi doğal bir afet halinde sürüp gelmiştir. biteceğini sananlar "yüzerken çevresinde dolaşan köpek balıklarını tekmeyle kovmaya kalkışan insana benzer. Özgür düşünemeden başaramazsınız. Sonuç olarak. Savaş ve muharebeler taarruz demektir. Ölümden korkmayan ölmez. herkesin göremeyeceğini görmekle olur. Tutkusuz da/büyük bir iş başarılamaz. Çalışmalarımızda şu sözü de unutmayın. Savunma halindeki bir birlik. onların ölümleri değil. üç türlü yalan vardır. hem toprağa hem de unutulmaya gömerek. bilin ki. Mutlu olamazsınız. savaş sizinle . Kalbinin sesini duyan insanlar hayal kırıklığına uğramaz. Savaşların bittiğini. kalıcı olan şerefiniz olacaktır. benzer zorluklara alıştırmamış olanlar askerlik sanatında başarısızlığa mahkumdur. Ölüm telaşının bir anlamı yoktur. yenilmeye. Çünkü onlar hayatlarını. yıpratılmaya mahkumdur. Cesaret mertliğin en belirgin niteliğidir. arkadaşlar. En iyi muharebe yönetimi. milletin başına musallat edilen bu belayı boğacaksınız. Arkadaşlar savaş kaba gücü birdenbire başıboş bırakmaktır. Özgür bir millet. Kalbimizin sesini dinleyerek karar verip uygulayacağız. coşkulu olacağız. Kadirşinas bir ulus asla şehitlerini unutmamalıdır. açlığa. düşmanı rahat bırakmamaktır." Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz. Güneşin geceyi boğması gibi. Korku ve paniğin uzaklaştırılması. Özgürlük insanın hiç eskimeyen değeridir. birkaç saat uykunun dışında. ölüm kendine koşanları hiçbir zaman vurmaz. meslek de yoktur. "Türklerin vatanlarına bağlılıkları her huylarının üstündedir" sözünün kanıtlanma zamanı geldi. ölüm acısından daha şiddetlidir.yasaya karşı gelmiş sayılmaz. susuzluğa. Ortada olumlu hiçbir şey yok. Fırsat bulabildiğinizde. Çünkü. Muharebe teknikleri içinde böyle davranmaya mecburuz. Bir ulusun gerçek karakterinin ancak tarihinin önemli buhranlarında meydana çıktığı kabul edilir. Rütbe. Üstelik zeki adamlar. Mevkiden bahsederken size bir şeyi hatıra için söyleyeyim. Bunu yapacağız. unutanların özgürlüğü ve korunması uğruna kaybetmişlerdir. insanlar yüksek mevkilerden düştükleri zaman güçlerini kaybettiklerinden değil. Đnsanlar bir ölüyü iki kez öldürürler. Ancak. Đnsanoğlunun yazılı 5000 yıllık tarihinde barışla geçen süre 236 yıldır. sağlıklı bir ruhun işi değildir. hepimiz sürekli hareketli olacağız. şehitleri herkesin üstüne çıkaran. Yaratma yoksa sanat da. Sonsuz olmak için ilk şart cesur olmaktır. Napolyon'ım bu konudaki görüşü: "Emir vermek için itaat etmenin şart olduğunu söylerler. insan beyni sahibini koruyacak gibi çalışmakta. dalkavuklarından ayrıldıkları için üzüntü duyarlar. Gerçek sanatçıda teknik hata olmaz. ancak herkesin zora alıştırılması ve dayanıklığın artırılmasıyla. muharebe şoku altında akıl ve vücudun isyan etmesini önlemek. Bir insanın emir vermeye hakkı olması için. Her canlının neticesi ölümdür. Bütün çıkışlarımızda gönülden olacağız. iç güdüsel tepkiler vermektedir. fakat sürekli itaat edende de komutanlık niteliği kalmaz" şeklindedir. adi yalan. Ölüm her şeyi eşit yapan doğal sonuçtur. kazanılacak olan güven duygusuyla sağlanabilir. sınırlarını kimseyle pazarlık konusu yapmaz. Sağır bir iyimserlik bir ulusu zayıflatmaktan başka işe yaramaz. Ölümün korkusu. baş66 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok kasının emrinde çalışmaya tahammül edemezler. Üç kişi bir sırrı ömür boyu saklayabiliyorsa. Vatanını seven. Bunun için hür düşünce ananesine sahip olunmalıdır. Kendilerini zamanında sıcağa. yeminli yalan ve resmi istatistikler. mevki geçicidir. Kaçınılmaz sonuçlara peşinen üzülme ve bunu dert etme bilinçli. Büyüklük. Hayata korkusuz bakmaktır. emir verdiklerinden daha değerli olduğunu kanıtlaması gerekir. 'Söyleneni yapan adamlar" muharebe yapamazlar. ölüm bilincine rağmen gösterilen cesarettir. Dünyada taklit edilemeyen tek peydir. Üzüntüler yalnızlıkla büyür. ölüm sebepleridir.

• Sisli havada yolu hiç şaşırmaz. Limandaki teknenin güvende olduğunu ama bir süre sonra çürümeye başlayacağını bilir. Süvari liderleri gibi. Yapılmak istenmeyen şeylerin de yapılmasını sağlar. hayallerine hitap eder. • Đnsanın bambaşka bir yaratılışta olmadıkça. • Cesur olacak. • Đnsan psikolojisine hakimdir. Kargalar kalabalık uçar. • Hem düşünce hem de eylem adamıdır. • Đleri hatlarda olmayı sever. ikisi. Savaşta tek korkulacak şey korkudur. Onlarda aşırı derece . Yalnız. Dağların tepelerinde helikopterden gördüğümüz kartalların yuvalarında artık biz olacağız. En lazım olan şey de cesaretle desteklenen 1993 Dönemi 67 kararlılıktır. • Savaştaki kıtaları ile zihinsel bir bağ kurar. • Đnsanların enerji ve fikirlerini serbest bırakır. Yaşıyor ve görüyorsunuz. Kendinizi ve askerlerinizi çelik gibi sert ve soğukkanlı hale getirin. süngünüzün parlamadığı. • Cömert olacak. Bu günden itibaren herkes ayağa kalkacak. • Astlarında savaşma ve kazanma isteği yaratır. 68 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Arkadaşlar her şeyin anası tecrübedir ve ustayı tecrübe yaratır. • Her fırsattan yeni bir sonuç çıkarır. Çukurların içinde bekleyen ölümü bekler. hiçbir üstünlük gösteremeyeceğini bilir. Bu dağlarda. botlarınızın pençesinin değmediği hiçbir yerin sizin olmadığını bilin. • Güven aramaz. bağımsızlığını ve namusunu korumak için başvurulacak son vasıtadır. dünyanın ünlü askerlerinin biyografileri tetkik edildiğinde hepsinde müşterek olan nitelikler şöyle sayılabilir: • Askerlik sanatını çok sever. • Đnsanların itaat duygularına değil. vadilerde. • Yenilebilir fakat pes etmez. doğrudan kalplerine. • Cesur. Devletin varlığını. emri eyerin üzerinde vermekten hoşlanır. Muharebeleri herkesin sandığı gibi süngünün parıltısı değil. • Yılmayan ve vazgeçmeyen bir ruha sahiptir. Bir ulusa zayıf ve kuvvetli yanlarıyla beraber erdemlerini de öğretir. Askeri liderin özelliklerinin ne olduğunu daha 1070'lerde Kutad-Gubilik eserinde Yusuf Has Hacip katıksız olarak söylemiştir.ilgilenir. morali kazanır. Sıradanlığa tahammül edemez. • Düşüncelerini hep yüksek sesle söylemeye alışkındır. • Fikren hareketli ve kolayca alevlenen bir kişiliğe sahiptir. gözlerinizin taramadığı. bütün yollar kapanmadan yapılması. üçü yan yana uçan yırücı gördünüz mü hiç? Çünkü kendilerine güvenleri tamdır. Siz. • Her şeyin süratle yapılmasına inanır. canlı ve sabırsızdır. • Karşı tepenin öbür yüzünü iyi kestirir. • Tok sözlü olacak. Yakın ve uzak tarihi incelediğinizde görürsünüz ki. • Savaş tecrübesi olacak. Karanlık bir gökyüzü fırtı-nasız açılmaz. Bir saldırı planlamak için çok asker çok birlik beklemeyeceksiniz. cinayetten öte bir şey değildir. artık denizin her sessiz halinden fırtınanın kopacağını sezebiliyorsunuz. bombalarınızın yoklamadığı. Çaresiz kalıp. askerin gözünün parıltısı. Fırtına kuşları rüzgarı sever. Başka kaynakların hiçbiri bu netlikte tanımlayamamıştır. • Gerçeği hızla fark eder ve söyler. Savaş kazananı da yorar. Hele şimdi içinde bulunduğumuz bu tip mücadele madden ve manen ulusu yorar ve kaynaklarını tüketir. savaş bulduğu ülkeyi bir daha bırakmaz. • Bağımsız bir kişiliğe sahiptir. Usta asker çamuru ve gecenin karanlığını iyi bilen askerdir. Muharebede her şey ruhanidir. • Gücü ve saldırganlığı zaman zaman öne çıkan bir askerdir.

bütün korucu başlarını ve muhtarları toplayın. Hakkari'de bulunan dört kışlada. " Sabit veya geçici 10 askerin bulunduğu her yerde Türk bayrakları 24 saat göndere çekili olacak. Bu faaliyet 9 ve 10 Ağustos günlerinde bitirilecek. Bunun fizik olarak imkansız olduğunu ve çare olmadığını söylememe rağmen. Kışlalarda sürekli imparatorluk ve cumhuriyet marşları çalacaksınız. Hayattaki her şeyde olduğu gibi muharebenin de temel yasası. Bunu biz başlatmadık. Kahramanlara emir verilmez. sabırlı olmalarını. yapacakları tek şeyin PKK gruplarının yerleri hakkında bize bilgi ulaştırmaları olduğunu. yıllardır. Her şeyi bu milletin çocuklarına yakışır şekilde aklı selimle yapacağınıza inancım tamdır. sanki hiç duymamışlar gibi yeniden aynı şeyleri tekrarlıyorlardı. Hepsi bölgelerine askeri birlik istiyordu. Muharebelerde işi uzatmayacaksınız. gözleri ışıl ısıldı. Bir diğeri. Đnanmak istiyorlar ancak. Bütün araçlar!* bayrak takılacak. caka satamaz. sürat. " Sonuncusu ise şu: "Bir milletin şerefi cephedeki askerin sırtındadır. " Bu kıta bundan böyle dağ ve Komando Tugayının felsefesidir. aldatma ve kurnazlıktır. korucular işlerini adam gibi yapmazlarsa bütün silah ve telsizlerini toplayacağımı. hepinizin bilemeyeceği bilgileri verdim. Askerlere hitap etmeden önce savaş donanımlı tabur toplu düzenindeki sıralar arasında dolaşarak tek tek gözlerine baktım. biz yaşadık. "Cesaret. Öfke ve kin duymadan da savaşılmaz. Tanrı geç de olsa mutlaka yardım edecektir. 1993 Dönemi 69 "Ödü varsa düşmanın meydan açık hazırız Bu toprakta biz doğduk. Şunu unutmayın muharebe hile. bey mi yaman hepsi öğrensin. biz varız. astsubay ve askerlerin her zaman görebileceği bütün mekanlara yazacaksınız. kendi köy ve mezralarının en tehlikeli durumda olduğuydu. Şu geçen saatler içerisinde sizlere düşüncelerimi açıkladım. Muhtarlar ve korucu başlarının büyük kısmının tek birleştiği şey. tay tay yaparak yürütülecek işlerden hayır çıkmazdı. belli bir süre sonra bölgenin tamamını rahatlatacağımızı. subay. Hepsi ciddi. sürat daima sürat Kimse bunu unutmasın. sonucunda ne olacağını göreceklerini söyledim. Đyi giden de kötü giden de her şeyin sorumlusu benim. daima sürattir. "lafla peynir gemisinin yürümediğini" görüp yaşadıklarından güveneme70 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok dikleri gözlerinden okunuyordu. Hiçbir kaygı. Bu bölgedeki kışla ve arazide konuşlu bulunan tabur düzeyindeki birliklerde de askerlerle görüşeceğim. maaşlarını keseceğimi herkesin çok iyi anlayacağı bir dille. Mevcut korucuları ile kendilerini korumalarını. Bir kısmı da bunu iyi bildiğinden kendilerini ve köylerini korumak için hiç söze karışmadılar. . ast komutanlıklara bildirin". ama askeri manada emir vermedim. saldırıda yırtıcı kuş gibi çullanacaksınız. hiçbir ürperti yoktu. Ülkemiz topraklarına girilmedikçe Milletimiz cefa çekmedikçe Bizden kimseye zarar gelmez. sürat. Yüksekova ve. Yaklaşmada yılan gibi sessiz ve gürültüsüz. Sürat. Yol gösterdim de diyebilirsiniz." O gün akşam karargaha şu emri verdim^ "Çukurca. 30 kiloyu aşan muharebe çantaları sanki sırtlarında hiç yokmuş gibi dik duruyorlardı. Kimse Türk Ulusuna silah zoruyla bir şeyler kabul ettiremez. Şemdinli. Şimdi birliklerinize döner dönmez şu söyleyeceğim mısraları. kesin olarak söyledin) Minnetle. Bir grubu yakaladığınızda o grubun son militanı bulununcaya kadar peşinden ayrılmayacaksınız. "Üzerimize kılıç çekilmedikçe. El mi yaman. vakur. Herkes yüzüne ve ellerine kamuflaj boyalarım sürmüş. uzatırsanız işler kötü gider. Eğer. kendi vatanımızda Türk Ordusuna kabadayılık yapıp. Ta ki vurulursanız veya kusup bayılırsanız takip kesilebilir. Đçlerinden bazılarının bütün konuşmaları kısa bir sûrede bölgelerindeki PKK gruplarına götüreceğini biliyordum.muhariplik hissi yaratın. aksi halde kesinlikle peşini bırakmayacak. böylece her yerde yüreklerine ölüm korkusunu çökerteceksiniz. Biz ulusumuzu ve topraklarımızı korumak zorundayız. Ayağınızı çabuk tutacaksınız. bazılarının sadece gözleri görünüyordu. cesaret her zaman cesaret.

Özel bir odada çalışın. Yüksekova'nın güneyindeki Đkiyaka Dağları (Çarçel) bu kesimdeki diğer dağların kapladığı alandan çok daha genişti ve bir tarafı eşek ve keçi kapısı iki geçith. 1974 ve 1975 doğumlu tertiplerin yiğitlik ve fedakarlıklarına düştüğünü söyledim. dinleyenlerin inanmakta zorlanacakları sayısız muharebe öyküleri olacağını anlattım. nerede tehlikeli ve kritik durumda kalırlarsa beni yanlarında göreceklerini bildirdim. Dağ ve Komando taburunun emrinde olacak. 10 Ağustos akşamı Tugay karargahına döndüm. Artık. Derecik'teki Piyade Taburu katılacak. kimseye bilgi ver72 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok meyin. muharebe sırasında ise sürekli hile ve kurnazlık düşünmelerini. Silahlarını devamlı bakımlı tutmalarını. bu bölgeler hassas ve zayıf duruma düşer. savunma düzeninde kalıp. öncelik Çukurca. Rakımı 3. Bak sen ne kadar çalışkan adamsın.395 metreydi. Teh1993 Dönemi 71 ditte 1. aracın iki tekerinin boşta döndüğünü. Đstihbarat Şube Müdürüne: .Ahmet . darbeleyecek. aracı. Çukurca. Irak'a bağlanıyordu. şeytanı bile şaşırtacaksın. gidişatı saat saat yaşıyorsun. Bak aslanım. silahlarını bedenlerinin bir parçası haline getirmelerini söyledim. Harekat emrini orada vereceğim. artık bıçağın kemiğe dayandığını. büyük çarpışmalara hazır olmalarını. emredersiniz. gene de zinciri kıramıyorsun.Herkes yerinde.Onlara. öncelik Yüksekova. Irak toprakları dahil geceleyin kuşatacak. . 2. sızacak. jandarma karakollarına sürekli saldırıp hepsinden parça koparan PKK gruplarıyla hiç temas sağlayan oldu mu? Tek başına bu dağlardan birini bir taburun kavraması mümkün mü? Subaylara da geçen gün anlattığım gibi. klasik ve kalıp düşüncelerden kurtulama-nıak tabii ki sistemden kaynaklanıyor. Duvar haritası üzerinde 15-20 dakika tartıştık. işe yaramayan kalıplarınızdan çıkın. öncelik Şemdinli. ağın içine alacak. yatarken bile yanlarında bulundurmalarını. Hakkari bölgelerindeki taburları Yüksekova'ya intikal ettirirsek. Şemdinli ve Yüksekova Đlçe Komando Bölükleri 1. "vatanın bu köşe başındaki bölgesinde keskin ve kötü bir virajda olduğumuzu.Şemdinli. yok et". bir saat sonra görüşelim. doruklarından duman eksilmeyen bütün bu dağların kendilerini şükranla selamlayacağını" söyledim. Bu mevsimde dahi Irak'tan gelen geçitlerin içlerinde kar ve buzullar vardı. ama her an zihnen uyanık olmalarını.Anladım komutanım. "Ara. devirmeden yola almamız gerektiğini. Dağ ve Komando Taburlarının. geceleri ise bir baykuş gibi hareket etmelerini. ve 3. . bul.Buyurun komutanım . gündüzleri yılan. Taslak planı haritaya geçirin. talimatları haritanın üzerine yazın. Jandarma özel Harekat Grubu da 2. Çarpışmalarda bütün doğal yeteneklerini hiçbir sınır tanımadan ortaya koymalarını. bu işin Türk Milletinin haysiyet meselesi olduğunu. Hareket edecek. Sonunda Hakkari'den ayrılırken. Tarih boyunca olduğu ve bütün dünyanın da bildiği gibi cesaretlerinden kimsenin asla kuşkusu olmadığını. 4. öncelik de Hakkari'de görülüyordu.Bütün taburlarla. şimdiden hepsini kutladığımı bildirdim. Türk erkeğinin askerlik hatıralarının ömür boyu sürdüğünü ama kendilerinin çocuklarına ve başkalarına anlatacakları. . Yurt içinde kamp olabilecek ve büyük çapta grupları sağlayabilecek coğrafi koşullara sahipti. iki yıldır buradasın. bu işin doğru ve kısa zamanda yapılmasında şimdi askerde bulunan 1973. 3. Jandarma Komando Taburu bölgesinin özelliği nedeniyle Çukurca'da kalacak. gayrı nizami harpte asırlardır tek bir ilke vardır. Đkiyaka Dağları'm. eteklerden zirveye doğru daralan ağ ve dairevi düzenlerle taarruz edeceğiz. piyade taburu. . . Harekata katılacak birlikler 12 Ağustos saat 14:00'da Yüksekova güneyinde toplanmış olacak.Harekata Dağ ve Komando Tugayının tamamı ile Şemdinli Sınır Jandarma Özel Timleri. Harekat 12 Ağustos 1993 hava kararınca başlayacak (iki gün sonra). uçup gitmeden önce. gündüz birkaç kilometrelik yakın çevresinde dolaşmayı müteakip üslerine dönünce gece ve gündüz kuvvetli mi oluyor? Bir aydır komando taburu. Gece harekat ve Đstihbarat Şube Müdürleri Binbaşı Ahmet ve Yüzbaşı Harun'u çalışma odama çağırdım.

Harun . Bu kışlaya ihtiyaç halinde kullanılmak için Tugaydan bir ay önce yeni kurulan Dağ Topçu Bataryasından 2 top (7. ilerleme istikametleri.Üç kişinin sır saklayabilmesi nasıl mümkün olur? . 8-10 araçlı yürüyüş kolları ana ve tali yollan doldurmuştu. hafif tanksavar toplan ve uçaksavarlar) ile birlikte timler 26-27 askerden oluşuyordu.000 olan ve bir tepsi gibi düz bir alanda bulunan şehirde. Gökyüzü pürüzsüz. kaçırmalar. taarruz mihverleri. uçaksavarlar ve makineli tüfekler her tarafa ateş açabilecek şekilde yerleştirilmişti. Harekat ve Đstihbarat Şube Müdürleri ile komutanlık irtibatlarını yürüten muhabereci personel vardı. Karakol hazırlıklıydı. yarın akşama kadar bütün birliklerin üç gün muharebe paylarının tam olmasını sağlayın. hava rüzgarsız. Bütün bölgeleri kontrol ettim. . mayınlamalar. plan yap.Naim. Yanımda bölgedeki Tugay Komutan yardımcısı Albay Bülent. Hakkari ve Batısındaki birliklerin emredilen yere ulaşabilmek için konvoy halinde Zap vadisinden 6-7 saat yol kat etmeleri gerekiyordu. Lojistik Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Naim'i çağırdım. . adam. Dağın her metresine diken gibi batmaları için harekatın ismi "kirpi" olacak dedim. Tabur harekata azami mevcutla katıldığından kışlada emniyet için bırakılan birkaç subay ve astsubayla 100 kadar asker mevcuttu. zihnen tasarla. 4 namlu da 81 mm'lik havan getirmiştik. Saat 02:15'de Çukurca'nın Üzümlü Jandarma Sınır Karakolunun Kuzey Irak'tan gelen PKK grubunun saldırısına uğradığı haberi geldi. 13 Ağustos 1993 gününe kadar kimseye herhangi bir talimat verme. Gülüştük. Bu ilçe hiçbir zaman sakin bir yer değildi. Dağ ve Komando Taburunun Yüksekova ilçesinin Kuzeyindeki barakalardan oluşan kışlasındaydım. Kendilerine. Gece ay ışığı olacaktı.Hayır! ikisinin ölmüş olması gerekir. Hareket edilecek her böl1993 DÖNEMĐ 73 gede azami geniş bir cephe oluşturulacak. sakin bir geceydi. Sekiz militan öldürüldü. PKK'nın yer altı teşkilatı ile yardım ve yatakçılarının ne kadar etkili ve verimli çalıştıklarının göstergesiydi. Yüksekova Jandarma Sınır Tabur Komutanı yarbay Hüseyin ile Đlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Mehmet bir emrim olup olmadığı için uğrayıp. Gece. 05:00'da. Birliklerin hepsi zamanından önce bölgeye hiçbir sorun çıkmadan geldiler. Fakat. . Taburlar saat 21:00'dan itibaren Đkiyaka Dağlarına tırmanmaya başladılar.30'da Yüksekova güneyinde birliklerin toplandığı yer olan Kamışlı mevkiinde harekat emrini verdim. Dağın konumuna göre bizim durumumuz. Araçların üzerleri tamamen açık. Üç asker yaralandı. Tugayın ileri/taktik komuta yeri Yüksekova'da Đnci Dağ ve Komando Taburunun kıstasıydı. Yaralıların Hakkari Askeri hastanesi ve Diyarbakır Askeri Hastanesine şevkini fikren ve mevcut imkanlarımızla. 13 Ağustos'tan itibaren de 4000 askeri bir hafta destekleyecek gibi erzak ve mühimmat şevkine hazır ol.30'da ayrıldılar..5 x 18'lik). Saldırıya hiç ummadıklan yerlerden çapraz ateş açarak iyi bir tepki verdi. 12 Ağustos sabahı güneş doğarken helikopterle kışladan ayrıldım. Saat 14. Şemdinli'nin Bembo Vadisi yönünden harekata katılan 3. Havanın kararmasına 5. Dağ ve Komando Taburunun Komutanı Binbaşı Muzaffer PKK militanları ile çatışmaya girdiğini. Planı getirdiler.Emredersiniz komutanım. Her birlik havanın kararmasını müteakip bulunduğu yerden hareketle bölgesinden dağa tırmanmaya başlayacaktı. . 2 . birliklerinin başına döndüler. nüfusu o zamanlar 46. hedefleri ve kontrol noktalarını ihtiva eden haritaları teslim edildi. Tabur Komutanları 15. 12/13 Ağustos gecesi harekat bölgesinde saat 05:00'a kadar sakin geçti. bir filin sırtına çıkmak için ayaklarından ve kuyruğundan tırmanmaya çalışan karıncalara benziyordu. saldırılar.5 saat vardı. timler arasında boşluklar kalmasına meydan verilmeyecekti.Emredin komutanım. Temas sağlanıncaya kadar hiçbir muhabere yapılmayacaktı. Çevresinde cereyan eden olaylar. Her timin başında mutlaka bir subay ve astsubay vardı. Türk Bayrakları ve birlik flamalarının dalgalanmaları dost ve düşman herkesi etkileyecek bir görünümdeydi.Ağızları çok sıkı olmalıdır. Ağır silah mürettebatı (komando havanları. 1.

arkaları ıı1993 Dönemi 75 dan yaklaşan diğer taburu da fark ederek yukarılara kaçabilirlerdi. merkezde muharebe eden 2. plansız yapılan. PKK grubunun görüş yeteneğini yok etmek için kullanılan sis mermileri ile kayalıklarda bir işe yaramayan yangın mermileri vadiyi göz gözü göremez hale getirdi. Đleri hava kontrolörü üsteğmen bulunduğumuz yerden gelen uçakları PKK grubunun mevzilendiği bölgeye yöneltti. Tugay karargahına ani hava desteğinde bulunmaları ve taarruz helikopterlerini göndermeleri talimatını verdim. Bu durum dağdaki militanların büyük kısmı ile Yüksekova istikametinde konuşlanmış olduklarını gösteriyordu. yine de bulunduğunuz yere gelip kafalarınızı koparacağız. PKK grubu da aynı binanın çatısı ve üst balkonlarında gibiydi. üstelik birlikler hedefe çok yakın ve onun altındayken yürütülen koordinasyon fevkalade başarılı olmuştu. Vadinin iki yanındaki sarp kayalıklar. Buradaki PKK grubunun doğusunda (arkasında) 3. Top ve makineli tüfek atışları ile alçak uçuştaki jet motoru sesleri kulakları sağır edecek derecedeydi. vadinin üstünden birliklerin sol ilerisinde bulunan geniş bir kaya grubundan timlerin üzerlerine. Bir saat içerisinde de 1. Birlikler ellerinde bulunan bütün silahlarla. 2. konuşmalarından bölük ve tim komutanlarının ne kadar coşkulu ve şevkle hücum yürüttükleri anlaşılıyordu. 74 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Harekatın yürütüldüğü Đkiyaka Dağlan 400 knT'lik. Irak tarafından tırmanan taburlar henüz temas sağlayamamışlardı. roket ve . roketatar ve makineli tüfek ateşi açıldı. Kuşatma ağının Yüksekova tarafında. arkadan kuşatabilir miydi? 3. Elimizde bulunan karadan karaya ateş eden hiçbir silah da fayda sağlamıyordu. Bir müddet sonra. taburun yanına gittim. havan.PKK'lınm öldürüldüğünü. Mermi değil." "Tarihten. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Vahit. Bizim bütün telsizler bangır bangır ortalığı çınlatıyor. coğrafyadan habersiz soytarılar. vadinin tabanını kapsayacak yoğunlukta havan. Dağ ve Komando Taburu manevra yapıyordu. Jilet gibi.. Tabur Komutanı ile görüştüm. Türk Ordusuyla mertlik denemesine girmek. Onlar da yüklerini boşaltınca ayrıldılar. karşı taraf biraz siniyor gibi oluyor. Yarım saat sonra kobra helikopterleri gelince. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Necmi ile 4. çatışmadaki bölük komutanları ile yanında bulunan takım komutanları. Diğer taburların bölgelerinde de çatışmalar yer yer devam ediyordu. bölükler ve onların timlerinin daha fazla açılmalarına imkan vermiyordu. bir askerin kolundan hafif yaralandığını rapor etti. Her tarafı birbirine benzeyen dar bir alanda hedeflerin tarifi çok zor olmasının yanında bu kesik derin boğazda. Hava desteğinin kalkmasından sonra 20 dakika karşıdan herhangi bir ateş gelmedi. cehennemi üzerimize boca etseniz. elbiseleri doğrayan bu kayalıklarda bazen 150-200 metrelik yol bile birkaç saatte ancak alınabiliyordu. yakın mesafeden bunlara ateş etme de mümkün değildi. PKK'lılara yakınlık derecesine ve bulundukları mesafeye uygun olarak cevap veriyor. pilotları karşımızda duran kaya bloğuna yönlendirdi. Atışlar vadiyi büyük bir gürültüye boğdu. fakat burada sıkıntı vardı. Militanların ateşlerinin yoğunluğu gittikçe arttı. Binbaşı Necini. Helikopterler tarif edilen hedefleri vurup ayrıldıktan kısa bir süre sonra da iki savaş uçağı bölgenin üzerine geldiler. Onun kısa bir sürede yapabileceği herhangi bir şeyin olmadığı anlaşılıyordu. Dağ ve Komando tabur Komutanı Binbaşı Atakan da temas sağlandığı ve çatışmaların genişlediğini telsizle bildirdiler. botları. 2. fakat kısa bir süre sonra havan ve roket mermileri yeniden birliklerin üzerine yağmaya başlıyordu. Bu da ilk çıkanların bazılarının şehit olacağı ve yaralanacağı demekti. Birlikleri geniş bir cepheye dağılmıştı ve bulundukları yer oldukça uzaktı. Tabur dev bir binanın önünde. "Ona buna satılmış zibidiler. bölüklerinin ileri hatlarıyla ilgili kısa bir bilgi verdi. Ayrıca hava kararınca bunlar. 600 asker hemen önümüzdeki vadinin yamaçlarından birkaç koldan tırmanmaya devam ediyordu." Karanlıkta PKK'lılara daha emniyetle yaklaşabilirdik fakat havanın kararmasına 8-9 saat vardı. sizin ne haddinize. mecburen iki elle kayaları tutmak gerekeceğinden. yüzde sekseni kayalık olan bir bloklar grubuydu. Fakat bu süreden sonra eski yoğunlukta olmamakla beraber. Tabur hiç kesilmeyen havan ve makineli tüfek atışları altında bile kayalıklarla boğuşarak ilerlemeye devam ediyordu. 2. Militanların bulundukları yere tırmanırken.

ancak. Gece yarısından sonra herkesi korkaklıkla suçlayıp.makineli tüfek atışları yeniden başladı. çok ölülerinin olduğunu. bölük komutanları seviyesindeki liderlerinin telsizleri gizliliği bir tarafa bırakarak konuşuyordu. ana telsizin de bölgede oluşundan Đkiyaka Dağları'nda 400 kadar PKK'lının olduğu (bir taburdan fazla) anlaşılıyordu. Muharebede "haber yoksa her şey iyidir" sözü geçerlidir. zaman zaman da kısa süren çatışmalarla harekat devam etti. kimse yok sandı. sadece görüşmek istediğini" bildirmişti. 1993 Dönemi 77 Öğleden sonra. insan gücü ve azminin çok üstündeydi. "Durumun i/i gittiğini. "herhangi bir emrinin olmadığını. Komutan. Ancak. Hava kararmadan önce Tugay Komutan Yardımcısı Albay Bülent'le kışlanın etrafındaki mevzileri dolaştık. karşılıklı çatışma bir saat sürdü. 3400 metrenin ötesinde kalan kanyon ve vadi tabanlarında irtibat için ölü bölgede kaldıklarından sağlıklı bilgi ahnamıyordu. uçak ve helikopterlerin atışlarında. Kendilerine bu güne kadar geçen durumu kısaca açıkladım. 16 saat süreyle şehre kimse girememişti. 15 Ağustos günü öğleden önce Jandarma Asayiş Komutanı Hasan Kundakçı Paşa harekat bölgesine geldi. kannaslı (suikast tüfeği) keskin nişancılar seni vurabilir" dedi. Bu tip hareketler ayaklanma. topluca silahlı kalkışmadan başka bir şey değildi. kötü vaziyete düştüklerini" söyleyip teşekkür ve tebrik ettiler. kuşatma içerisinde kaldığını üstlerine bildiriyordu. Đki saat kadar beraber olduk.) 14 Ağustos günü ve 14/15 Ağustos gecesi yer yer yoğun. Daha ön76 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok çeki çatışmaların birinde ayağından aldığı yaralar nedeniyle yürürken aksadığı söyleniyordu. askerler hava kararınca gideceklerdir" diyerek. botlarını. azarlamaya başladı. tecrübesini göstermeye çalışıyordu. Kundakçı Paşa da hemen önümüzdeki vadide ilerleyen 600 komandoyu çıplak gözle seçmekte zorlandı. "bir kayayı siper almadan ayakta durma. Büyük mobil telsizden "halat" kod adıyla konuşan Suriyeli Topal Nasır'di. dört ayrı yerden ateş açıldı. ayrılırken. milislerin yardım ve yatakçıların desteği ile büyük bir eylem yapmaya hazırlandıkları şeklinde tahmin ettik. müsademe sayısı. mağara ve derin kayalıkların kovuklarına girip saklanıyor. çatışma yerlerinden gelen tahmini militan durumu. Kesin emrim olduğu için bütün birlikler gibi . Akşama doğru Yüksekova'daki ileri komuta yerine döndüm ve Genelkurmay Başkanını aradım. Gece 22:05'de Çukurca ilçe merkezine çevredeki tepelerden. Behdinan-Zagros (Hakkari) sorumlusuy-du. güya görmeye alıştıkları eski öykülerle. istihbarat teşkillerinin dinlemelerinden PKK'nın durumunu takip ettiğini. (Aynı durumu. Birlikler kendileri dinlenmeden. onların çekildiklerini ve gelmeyeceklerini anlayınca dışarı çıkarak tekrar mevzilenip ateşe başlıyorlardı. karşı tarafa da nefeslenme fırsatı tanımadan dağın zirvesinde bulunan Hisar Yaylası'na yaklaşıyorlardı. Ana merkez telsizi başlangıçta. Dağ ve Komando taburlarının hızları. burnunun dibine kadar sokuldukları Yüksekova'da. Dağdan telsiz veya başka bir vasıta ile görüşebilmem mümkün değildi. "Görüyorsunuz komutanım. Bunu. Herkes kendi durumunun daha kötü olduğunu söylüyor. Telsiz konuşmalarının yoğunluğu. askerleri fark edebildi. üç ay önce [Haziran 1993] Çukurca'da yaratmışlar. Hakkari'den Kurmay Başkanı Genelkurmay Başkanının beni aradığını telsizle bildirdi. kaldı ki 20 x 20 km'lik bir dağlar grubunu kavramaya çalışıyoruz" dedim. hareket eden küçük siyah canlılar gibi. Dağın Irak tarafından tırmanan Jandarma Timlerin başındaki Tabur Komutanı Binbaşı Erdal ile iki geçitten zirveye çıkmaya çalışan Yarbay Ali'nin tam nerede bulundukları. Her iki subay da aldıkları görevi ne pahasına olursa olsun yerine getirecek yaradılışa sahipti. elbiselerini paramparça etmiş olan kayalıkların içinde ve üstünde. Bugün saat 14:00'da Şemdinli derecik bölgesinde birinin mayına basması sonucu iki köylü öldü. Genelkurmay Başkanına şu ana kadar hiç zayiatımızın olmadığını arz ettiğimde ise böyle bir sonuçta hiçbir kaybımızın olmamasına inanmakta zorlandı. bir vadi tabanındaki bir taburu yutuyor. hatıraları bu kez işe yaramıyordu. Konuşmaları sırasında bir iki defa "büyük iş suya düştü" şeklinde Türkçe ve Kürtçe konuşma geçti. PKK'hla-rın manga. "telaşlanmayın. Bunlar. Bölgedeki grupların çoğunun Đkiyaka'da toplanmış olmaları da bu değerlendirmeyi destekliyordu. 13/14 Ağustos gecesi çatışmalar aralıklarla sürdü. En büyütmeli dürbünle bakınca. Artık. takım.

yanıma geldi. Ateşlerin büyük kısmı güneyden ve batıdan geliyordu. Şehirdeki binaların çatılarından. Buralarda yaşananlar zaman içinde onun da sağlığını bozdu. ikmal faaliyeti muharebe yapmak kadar önemliydi. bu. Saldırı esas bulunduğumuz kışlayı hedef almakla birlikte. çatışmaların şiddetini ve yönünü hesaplayarak havadan atmaktı. Hal tarzı. Dümdüz bir ovada kurulmuş bu kentin nüfusu 46. ayaklan yaralı insan muharebede işe yaramaz hale geliyordu. hava karardıktan sonra bir kez daha dışarı çıkıp mevzileri dolaştım. gökyüzünün bir köşesinden diğerine fırlatılıyormuş intibaını veriyordu. Bu da birliklerin gerilere personel görevlendirmesi. işlerin saatlerce sürmesi ve baştan aşa78 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok 1993 DönemĐ 79 ğı yorgunluk ve sabır demekti. kışlada az miktarda asker.) "Bülent Albayım. izli mermiler ile aydınlatma mermileri 3000 metre yükseklikteki karanlıklar içersinde. hangi timde olduğu ve o timin arazide bulunduğu mevki bilinmeden mermisi ona ulaşmazdı. Bu konular üzerinde görüşmeye devam ederken tam saat 22:00'da büyük bir gürültüyle kışlanın üzerine havan ve roketatar mermileri yağmaya başladı. Đkiyaka Dağları hemen Yüksekova'nın bittiği yerden başladığından. Bot ikmali yiyecek ve mühimmat kadar önemliydi. ben yanlarındayken söylediklerimi hemen yaptılar. Tugaydan getirdiğimiz iki adet dağ topu ve üç adet 81 mm'lik havan ile taburun kışlada bıraktığı üç adet tanksavar topunun mevzilerini.000'di. Ömrü komando birlikleri ve bu bölgelerde geçmişti. Şu şeh- . Canlıların beslenmeye. Ben kurmaylık ve üstün sicil kıdemlerim nedeniyle kendisinin iki yıl önünde bulunuyordum. (Bülent Albay. Yüzlerce askerin botları konç ve tabanlarından parçalanıp kopmuştu. yeryüzünden değil de. balkonlarından. Dışarı çıktım. benden iki sene önce Harp Okulundan mezun olmuştu. Hangi ağır silahın. ateş istikametlerini kontrol ettim: Subaylar. bu görünen bildiğimiz bir çatışma değil. Sınır ve Đlçe Jandarmanın da ancak kendi tesislerini koruyabilecek kadar silahlı gücü vardı. makineli tüfek tıkırtıları. Bazı pratik emirler verdim. Bu iş iyi yapılmadan muharebeleri sürdürmek mümkün değildir. Her timden kaç bota ihtiyaç olduğunun ve numaralarının ne olduğunun bile bilinmesine ihtiyaç vardı. cansızların mermi ve ilave malzemeye ihtiyaçları vardır. Biz dümdüz bir alanda. Helikopterler birkaç yer hariç iniş yapamazlardı. Yürüyemeyen. Şehirle kışla arasında güneyde sadece bir asfalt yol vardı. kuzeyinde ise gittikçe yükselen sırtlardan oluşan boş arazi vardı. Kışla. Çok geçmedi bunlara makineli tüfek ve kaleşnikof sesleri de yoğun bir şekilde karıştı. Lojistik. timlerin bulundukları yerlere. birkaç subay ve astsubay bırakılmıştı. Đçgüdüsel olarak. Babası da subay olan Bülent Albay katıksız bir tabirle tam bir Đstanbul efendisiydi. eni boyu 150 x 200 metrelik bir arazinin üzerindeydi. "Komutanım vurulacaksınız. Ertesi gün birliklere kumanya ve mermi sevk edilmesi gerekiyordu. roket ve havan sesleri muntazam olmayan aralıklarla derinden kışlaya ulaşıyor. Beş dakika içinde her tip silahın sesi şehri ve kışlayı kapladı. Kışla tesisleri 1984'de askeri istihkamcıların inşa ettiği prefabrik. Albay Bülent "Komutan nerede?" diye beni arıyordu. yüzlerce kiloluk malzemenin taşınması. gerilerde bir noktaya ikmal maddelerinin bırakılması demekti. Kışlanın ortasında bulunan. Harekat dört gece 3 gündür kesintisiz devam ediyordu. hafif silah mermilerine karşı bile dayanıksız tesislerdi. Đlçe ve Sınır Jandarma ile polislere ait tesislerin üzerine toplanmıştı. yarım inşaatlardan. Tabur karargahı olarak kullanılan barakanın bir odasını harekat merkezi olarak kullanıyorduk. Kısacası devlete ait ne varsa. "Buradayım" diye seslendim. bahçelerin duvarlarının arkasından ateş ediliyordu. Her timde aynı tip ağır silah yoktu. Yola bakan mevzilerin gerisinde bir ağacın yanındaydım.Yüksekova Dağ ve Komando Taburu da azami mevcut askerle harekata katılmış. Bir kısmı ayakkabılarının tabanını iplerle bağlamışlardı. içeri girmelisiniz" dedi. Doğusu ve batısı da sivil evlerle çevrili. Sabahın ilk ışıkları ile havadan taşınmaları ile ilgili hazırlıklar tamamdı. Kışlanın emniyetinden sorumlu subay ve astsubaylar da beni takip ediyordu. Bir anlık tereddüdü takiben tüfeğini kapan subay dışarı fırladı. ateş edenlerse yüksek beton binalardaydı.

Bir kaba gücün başı boş bırakılması gibi çılgınca ateş ediyorlardı. yapanlar da şehirdeki milislerdi. hezimetlerini bu kalkışmayla dengelemeye çalışıyorlardı. Havanların başındaki üsteğmene aydınlatma mermilerini kullanmaya başlaması için haber gönderdim. Bunlar sadece yüksek yerlerde oldukları için sayabildiklerimdi ve bizim cephemize dönük bölgelerden gelen atışlardı. Bulunduğu mevziden bir hamlede çıkü ve şimşek gibi cephanelik istikametinde uzaklaştı. 86 yerden ateş edildiğini sayabildim. bize ateş edilen yerlere topladık. Kışlanın ortasında bulunan üç tanksavar topunun da oraya gönderilmesini söylerken bir havan mermisi arkamıza düştü. asker sayısı da kendi tesislerini koruyabilecek miktardaydı. bağrışmalar birden artü. Bu emrin yerine getirilmesi için sana 20 dakika süre veriyorum. hızlı. Kışladaki birkaç subay ve 80-100 asker bu (ehennemle fiziksel olarak baş edemez. bu kuruluşta çalıştıklarından buraları ve ne yapacaklarını iyi biliyorlar. Bela şehirdeydi. 3 havanla aydınlatma mermisi kullanarak şehrin bize yakın kısmını sürekli aydınlatacaksın". Buradan gelen silah sesleri. Havan mevzilerinden birinin burada olduğu anlaşılıyordu. elindeki iki dağ topunu aynı anda tek noktaya ateşleyeceksin. Birliğin başında Binbaşı Mehmet vardı. koşarak çevredeki mevzileri dolaştım. evlerin bitip arazinin başladığı yerdeki ağılın kenarındaydılar. böylece bir asker 5-6 asker olacak. Yüzbaşı.rin haline ve üzerimize gelen ateşin yoğunluğuna bak. hem de tam bir paralellik sağlamadı. kışlaya girmeye kalkıştıkları taktirde lazım olacak. Hızlı. Kışlanın kıdemli emniyet subayını yanıma çağırdım. daha sonra da sol kanatta kaydırdık. kısa kısa askerlerle görüştüm. Mevzilerdeki askerler olanca güçleriyle ateş edilen yerlere karşılık vermeye çalışıyorlardı. Bunlar biraz cesaret bulurlarsa gruplar halinde kışlaya girmeye teşebbüs edebilirlerdi. iki üç law (kısa mesafeli hafif tanksavar silahı) al ve onlara bir daha hiç lazım olmayacak şekilde ders ver" dedim. askerlerin kendilerine olan güveni artacak. . depoda ne kadar el bombası sandığı varsa çıkartıp bütün askerlere dağıtsınlar" deyince. Aydınlatmayı önce orta bölgede. Bunun adı ayaklanmaya kalkışmadır. anladın mı? Ve ben emir verince. Hangi kesim aydınlatmıyorsa bütün ateşleri. tüfekle olmaz. sonra sağ. Bu plan balyoz tesiri yaptı. yakın mesafeden bize ateş edenler. daha hızlı". Buradaki makineli tüfekler ile bir uçaksavarın hemen yol kenarındaki şehre bakan mevzilere götürülmesi emrini verdim. Đçeriye girerek yapılacak bir şey yok" dedim. her atıştan sonra karanlıkta yanıp sönen silahların namlu ağız alevlerinden. Çünkü taburun burada olmadığını biliyorlardı. bir el bombası 32 parça değil mi? Bir el hareketi ile 30 silah ateşlenmiş olacak. en azından şimdilik olmadığı ortadaydı. Aydınlatma alünda. Bunu atanlar tam karşımızda. Đkimizin arasında Karayolları tesisleri ve kışlayla sının çizen bu kuruma ait beton duvarların üzerinden bize darbeler halinde ateş açıp saklanan. Ağır silahların başındaki üsteğmene: "Bunlara ikinci bir mermi attırmayacaksın. Đrtibat yoktu. Kışlanın batısında Karayollarının şantiyesi ve bunun duvarları vardı. yola bakan nizamiyenin karşısında bulunan Süt Enstitüsü gibi devlete ait başka tesislerden de mermiler geliyordu. burnumuzun dibinde bir kaç kişi vardı. "bir kısmının el bombaları yanında komutanım" dedi. Emniyet subayına: "Birilerini görevlendir. bazıları aynı evin değişik noktalarından olmak üzere. Fakat on dakika sonra mükemmel bir aydınlatma başladı. Yol kenarındaki mevzilerde bulunan üsteğmene: "Sağ yanımızdaki Karayolları duvarlarından. Đlk atışlar hem istediğimiz yükseklikte paralanmadı. inşası devam eden evlerin hemen hepsini üpkı bir mevzi gibi kullandıkları görülüyordu. böylece bir asker bir dakika içinde 25-30 metre önüne 150 mermi atmış gibi etki sağlayacak. Kışlanın kuzeyindeki boş arazi tarafından bir tehdit olmadığı. saniyeler içinde karanlıkta kayboldu. Akılları sıra dağdakilere moral vermeye. Oradan da kışlaya ateş açılmış. 80 Unutulanlar Dişinda Yen! BtR Şey Yok Đlçe jandarma birliği bulunduğumuz yerin 50 metre uzağında aynı hizada bir binadaydı. "Bir tanesi ne işe yarar aslanım? Beşer altışar tane olacak. Mevcut askerle de ateş gücümüz onlara nazaran çok cılız kalıyordu. Đki tarafın karşılıklı ateş gücü doruk noktasına ulaşmıştı. Şehrin ışıkları daha PKK'lıların ilk ateşinde sönmüştü! Nizamiyenin yanından.

onların her zaman çok vakitleri vardır bu iki. diğerleri de uyuyor. Öyleyse bu aculluk niye? Daha. Diyarbakır'dan Ankara'ya kadar her seviyedeki karargahtan nöbetçi heyetlerindeki subaylar. Silahları eski modeldi.Bize bir şey olmadı. hem onlar ve farkında olmadan hem de siz. Burası 3. şu anda hemen yapılma82 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok sı gereken işleri saatlere bırakarak canını dişine takmış savaşanlara zarar veriyorsunuz. Ufak tefek sıyrıklar dışında ne bir şehit ne de bir yaralı vardı. şehirden bir milis öldüren bu on askerin hücreye benzeyen bulundukları binada kalmaya devam ettikleri taktirde önümüzdeki günlerde başlarına ne geleceği belliydi. . Dört Dağ ve Komando taburu da Hisar Yaylası' na yayılmış lx>l-geyi tarıyor. her geçen saat azaldı. Şehrin ortasında bulunan Askerlik Şubesinden herhangi bir haber alınamıyordu. silah. Aşağıdaki askerler de birer ikişer yukarıya çıkıyordu. üst kata çıktım. Asteğmen aşağıda uyuyor. Giriş kapısının hemen karşısındaki çöp bidonunun yanında bir ceset vardı. Şehir sanki nefes almıyordu. geçici olarak burayı kapatıyoruz" dedim. Şehirde. Ne olduysa oldu. Kışlaya döndüm. üstünde beyaz fanilalı biri alt üst olmuş salonda eşyaları düzeltmeye çalışıyordu. her yer kilitlensin. Đşleri kötü gitmişti. Zayiatımız yoktur. sizin gözünüz kulağınız birliklerde olsun" dedim. Gece yarısından sonra 5-6 kişi çok yakın mesafeden şubeye ateş açmışlar. bitti. Üsteğmene: "Timin yarısını burada bırak. Bu hizmetleri yürütenlerin eğitimlerinin ne olduğu da herkesin malumuydu. azaldı ve gün doğmadan bir saat önce tek tüke düştü. Üsteğmen kaşla göz arasında asteğmeni kaldırmıştı. 15 Ağustos 1993 saat 22:00'dan itibaren. Dün gece yarısı buraya girmeye çalıştılar. şu ana kadar? Hayır. şu durum katlanılamazdı. Bir timle oraya gittim. buradakiler de silahla karşılık vermiş. sokaklarda ne insan ne hayvan bir tek canlı yoktu. karma karışık mahalle ve sokaklardan birindeydi. Halbuki bu subaylar kaç gecedir hiç uyumuyor ve dağdaki birliklerle ilgili yapılacak bu kadar iş varken. Bunlara zamanınızı çarçur ettirmeyin. Altında askeri pantolon. Bu anlamsız telefonlar sizin birlikleri iyi hissetmenizi engelliyor." Bütün karargahlara şu mesajı çekin: "Hakkari'nin Yüksekova ilçesi. Bir kaç metre yakın mesafeden açılan ateş sonucu. Şehrin genelinde işlerin kötü gittiği anlaşılınca buraya saldıranlar da apar topar kaçmışlardı. her tarafa eşyaları yığarak onların içeri girmesine mani olmuşlardı. Burada bir asteğmen ve dokuz asker vardı.Ayaklanma provası özentilerinin ateşleri. gece ne olup bittiğini anlamak için. Görüntülerindeki pejmürdelik dün gece yaşadıklarından değil. "Çocuklar muharebe sahasından uzak olanların sizi anlamasını boşuna beklemeyin bu bir.300 metre yükseklikte etrafı dik kayalıklarla çevrili bir platoydu. 2. jandarma ve polisle yürütülecek adli ve idari işlerin koor-dinesini Bülent Albaya bırakarak helikopterle Đkiyaka Dağları'na gittim. Bütün pencereler bir şeylerle tamamen karartılmıştı. Tarafımızdan gereği yapılmıştır. Ben yazılı veya sözlü bir rapor verdim mi. Đçeri girdim. silahlı eyleme kalkışmıştır. Dağ ve Komando taburu . Kapıların ve pencerelerin önüne eşyaları yığdık." "Đşte hepsi bu kadar beyler. Güneş çoktan doğmuş olmasına rağmen. denetimsizlik ve zayıf eğitimlerinden geliyordu. Askerlik Şubesi diye yıllardır kullanılan bir apartman dairesi. hepsi bu kadar.Kimsin sen? . sıra evlerden birinin içindeki Askerlik Şubesine geldik. Şu görünen durum: "Suçu işleyen cezayı bekler" psikolojisinden 1993 Dönemi 81 başka bir şey değildi. Birlikler dağın tepesinde bulunan Hisar Yaylası'na ulaşmışlardı. Her yerde sıcaklık gittikçe artarken. Bizimkilerde ciddi ciddi ve uzun uzun anlatıyordu. telefon ve mesaj aktarma cihazlarının başına yeni geliyorum. bir milis de öldürülmüştü. .Şube askeriyim. Karmaşık mahalle ve dar sokaklardan geçerek. Alt katta kimse görünmüyordu. komutanlık raporunu beklemek zorunda onlar.Başınızda kim var? Dün gece burada ne oldu? Şehit ve yaralı var mı? . telsiz. Mucize denilen şey herhalde bu olmalıydı. Yüksekova'daki iki üç karargah subayını telefon bombardımanına tutmuşlardı. personel. cephane ve tüm evrakları toplayıp kışlaya götürsünler.

. Bir ihtiyacın var mı? . çevresi taşlarla işaretlenmiş. nerede.Sait Amca gel. eli ayağı tutan insanın ne ihtiyacı olabilir ki? Sırım gibiydi.Allah sana ömür versin. ancak militanların doğru dürüst bir karşılık vermeden kayalıklarda dağılıp gözden kaybolduklarını" anlattı. seni dinliyorum. nedir isteğiniz? Đçlerinden bir iki tanesi: . şu senin söylediklerinin aynısını söylemişti. PKK ölülerini bir yere getirseler. mantığa sığar tarafı var mı? Çok istiyorsanız taburlar bulunduğumuz yere çıktıkları istikametlerden geri dönerken onlara katılın.O zaman. . Bizim fuzuli işlere ayıracak zamanımız yok. ölenlerden bazılarının isimleri dahi taşların üzerine yazılmıştı. 3.bölgesinde ise çatışmalar devam ediyordu. hayır ola. Ağrı Dağlarında. Bunlar. Aramalar devam ederken. "Öyle isteniyor komutanım". o kesimde kaldı. çevik adımlarla kayadan kayaya sekerek birlikte olduğu timin yanına gitti. Böyle bir isteğinizin akla. . şu bir haftadır olanları görüyorum. Biraz uzakta duruyordu ve pür silahtı. Genelkurmay'ın haberi vardı. Gelenlerin basın mensupları olduğu anlaşıldı. "Komutanım. mekan ve işlemler açısından gerçekçi olmayan saçma sapan şeyi niye tekrarlayıp duruyorsunuz? Aynı anda birkaçı anlaşmış gibi. ben askerlere leş toplatmam. onlara söyleyin. Hangi çatışmada. Operasyonda çaresiz kalınca yayla giriş ve çıkışlarını sağlayan geçit ve patikaları aceleyle mayınlamışlardı. Sonra hep beraber benim yanıma gelerek bir istekleri olduğunu söylediler. Tabur Komutanı yaşlı bir korucu ile yanıma geldi. Hepsi de genç. PKK'nın başına gelecekler var. PKK'nın canı kanı Ankara'da. 20 yıl kadar önce ben üsteğmenken. ben 68'deyim.Zaman. Buraları temizleyeceksiniz. 1993 Dönemi 83 . Şemdinli bölgesinin en cengaver ve en yaşlı korucusu. Fakat dağdakilerin yok edilmesiyle bitmeyecek Paşanı. Siz de boşuna beklemeyin. kendileri gelip yapsınlar.) . Ölen PKK'lılar için sabit mezarlık yapılmış. Sait Amca. Đstihbarat Şube Müdürü gidip kendileri ile görüştü. yeniden.Arkadaşlar hoş geldiniz.Komutanım bir emir verseniz de. 12-13 kişiden oluşan medya grubunu. Karşılıklı direkleri dikilmiş. . biıtün subaylarınız da öyle söylüyor. Diyarbakır'dan geliyorlardı ve OHAL Valiliği göndermişti. sözcükleri değiştirip aynı şeyi teklif ettiler. Sanki söylediklerimi hiç anlamamışlar gibi. Çatışmaların yer yer devam ettiği 2. 24 saattir sesi soluğu çıkmayan Hakkari bölge sorumlusu Topal Nasır ve ekibiydi. topluca resim çekebilsek. Taburun bölgesine gittiğimde Binbaşı Necmi: " Bir uzman çavuşla bir erin tırmandıkları kayanın üzerine gövdelerinin yarısı çıktığında burada saklanan bir kaç PKK'lının yakın mesafeden ateşine maruz kalıp şehit olduklarını" söyledi. kireçle boyanmış futbol sahaları bile vardı. oraya ininceye kadar her gördüğünüz yerdeki resimleri istediğiniz gibi çekin. 84 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Đkiyaka Dağlan'na Irak tarafındaki geçitlerden tırmanan Piyade Tabur Komutanı Yarbay Ali. Mayınların aranıp bulunması ve tahrip edilmeleri sürüyordu. haber ve iş yapmak heyecanı gözlerinden belli olan çocuklardı.Sağol Paşanı. (Bunu söylerken sağ elindeki Kalaşnikofu havaya kaldırdı. söyledikleri şeyin ne kadar saçma olduğunun da farkındaydılar. .Sait Amca. mezar taşlan kullanılarak. Yani bu kadar sürede tırmana tırmana bulunduğumuz yere gelindi. "buz ve karla kaplı derin geçitlerin hızını azalttığını. mayın tarama faaliyeti de devam ediyordu.Paşam. Hisar Yaylası'nın PKK'nın yurt içindeki güvenli kamplarından biri olduğu anlaşılıyordu. Sizinle görüşmeyi çok istiyor" dedi. .Kaç yaşındasın? . . Tabur komutanı bölük komutanlarına talimatlar vermeye devam ederken yaylanın üzerine bir Skorsky yaklaşarak inişe uygun bir yamaca bir grup sivil bıraktı.Bu harekat beş gün beş gecedir devam ediyor.nkanlan hemen hemen hiç yoktu. o zamanlar senin yaşlarında bir başka amca. Ateş edenler taburun timlerinin arasındaydı ve kaçabilme i. dün hava kararmak üzereyken Irak istikametinde ilerleyen 15-20 kişilik bir PKK teşkilini karşıdan görüp hemen ateş açtıklarını. Burası henüz emniyetli değildi. istihbarat subayı açıklamalarda bulunarak bir saat kadar kampın içinde dolaştırdı. dedi. kaç kişi öldü ise.

Vali bey. sekiz ve onlu gruplar halinde dağınık bir şekilde bulunan askerler. bu şefkatli devlet kimden yana Vali bey? . Yarın akşama kadar da esas üs ve kışlalarınıza intikallerinizi tamamlamış olun. Vali beyi dinliyorlardı. Tabur komutanlarını topladım: "Bu gece hava karardıktan sonra aynı istikametleri kullanarak toplanma bölgelerinize dönün. orada bir başka helikopter ve biraz uzağında ise sivil bir grup vardı. . Bu bölgede ayağımızın allından toprağı çekiyorlar. devletimiz şefkatlidir. Onlar canlarını dişlerine takınasaydı dün gece olacaklar PKK ile mücadele tarihine yüz karası diye geçerdi. Dün gece Yüksekova'da kırılan bütün camların paralarını ödeyecektir" sözleriydi. Bu grupları dolaştım.Ana telsiz ve onun akülerini taşıyanlarla." Yüksekova'daki kışlanın helikopter pistine indiğimde. hepinizi tebrik ederim. Üniformaların ceketleri.Hayır paşam. Lojistik ihtiyaçlarınızı bir mesajla Tugay karargahına gönderin. Bazen aramızda kayalıklar olduğundan. / Kurşun ata ata biter Dağlar çıka çıka biter PKK yok edersek biter Aldırma gönül aldırma Dertlerin kalkınca şaha Bir sitem yolla Allah 'a Görecek günler var daha Aldırma gönül aldırma Telsizle Genelkurmay Başkanı'nın görüşmek istediğini bildirdiler. bir kısmında ise. Son duyduğum cümle. Basın mensupları bir çember yapmışlar. Yüzlerce ayrı ayrı yerde. biz de işe yaramaz hale gelen bu barakalardaydık. Sizin kaç paranız var bilmiyorum ama harcayacak yeri sorarsanız. Bu grup da gene Diyarbakır'dan gelen başka basın mensuplarıydı. büyük kısmının parçalanmıştı. Hiçbir şikayet olmadığı gibi herkes dinç ve neşeli görünüyordu. kesinlikle bu kışla olmalı. Yanlarına yaklaştım. taburun barakalarının halini gördünüz mü? . gruptan bir kaç asker de refakat ediyor. Gece ayaklananlar beton binalarda. duvarları ise süzek gibi. Buradaki iş bitmişti. tüfeğin ağaç ve demir aksamına sert bir cisimle vurarak tempo tutup. ritm vererek türkü söyleyen bir askere.Sizin zararlarınızı da karşılamaya çalışalım paşam. . silah ve malzemelerinin bakımlarını yapıyordu. Botların hali ise acıklıydı. ceket kolları omuz başlarındaki dikişlerden kopmuş durumdaydı. Çünkü şefkatli devleti dün gece bu barakalarda yaşayan 80-100 asker yüceltti. Bunlardan birinde. Çok mükemmel bir harekat oldu. Şe-hire gitmek için taburun nizamiyesine doğru yürürlerken Vali beyin yanma yaklaşıp: 86 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok T993 Dönemi 87 . yakın korumaları ile idari hizmetlerini yürüten 16 kişiydi. diğer herkes de işini yapmaya devam ederek dinliyordu: Beyaz giyme söz olur Siyah giyme toz olur Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salmada salmada gel Beyaz giysen tanırlar Seni yoku sanırlar Zaten bende talih yok Seni benden alırlar Salmada salmada gel Alçak ceviz dallan Sıra beyaz kollan Yer yıerden geçeyim Hep sarmışlar yollan *** 1993 Dönem! 85 Başın öne eğilmesin Aldırma gönül aldırma Ağladığın duyulmasm Aldırma gönül aldırma Dağlardaki deli rüzgar Gelip kayaları yalar Beni bu sesler oyalar Aldırma gönül aldırma . Ortalarında da Hakkari valisi Cemalettin bey vardı.Dün gece bu şehirdekilerin attıkları roket ve havan mermilerinden tavanları paramparça oldu. Çoğunun üstünde haki fanilaları vardı. vali beyin "Arkadaşlar. benim yanlarına kadar yaklaştığımı fark edemeyen gruplar oluyordu.

çukurlarda güya kendini koruyor. Bunu şunun için arz ediyorum.. burada yaşayan kimsenin de dikkatini çekmiyor. ne de bina içerisinde oturacak zamanımız var. Đran ve Irak kamplarıyla yurt içinde bir çok tabur olduğunu değerlendiriyorum. . Ele geçen dokümanların bir kısmı tarandığında. para. Bu kampla ilgili de. parçalar birleşince dıırıım ortaya çıktı. Neredeyse normal ölçülerinde işaretlenmiş kaleleri de olan futbol sahaları var.Komutanım.Haklısınız paşam. Ben zaten hep söylüyordum. bu tip mücadelede muharebe taktik88 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok . Sen iyi yaptın. bizim ne binaya ihtiyacımız var. Birlikler mevzilerde. PKK'nın bir tabur kadar kuvveti işe yaramaz hale geldi. Komutanım.Dün gece ben buradaydım. kendine güveni ve pervasızhğıyla alakalı iki şey arz etmek isterim. evlerin balkonlarında.Mezarlık ve futbol sahaları. Ancak böyle bir şeyin yapılacağından istihbarat toplayan hiçbir kuruluşun haberi olmadı. aynı zamanda bir kaç yerde nasıl saldırabilirler? . fakat Plakkari'ye dönük. Komutanım sizin de malumlarınızdır. ekonomik kaynakları itibariyle arz ediyorum. Ancak sabahleyin birliklerin yanına gittim ve biraz önce döndüm. psikolojilerinin düzelmesi çok zaman alacaktır. Komutamın. Operasyondaki son durum nedir? . bu bölge genelinde eylem ve saldırıların daha fazla olmasındandır. .Yangın yerinden beter hale gelmiş bu vilayette. 3. Başka türlü her gün. dün gece ayaklanmaya kalkıştı demek bu adamlar. Fakat şunu söyleyebilirim. bu şehirde sayıları binlere ulaşan milis gruplarıyla birlikte belli bir süre de olsa şehirde hakimiyet kurup. bölgedeki diğer yerlerin de farklı olduğunu sanmıyorum. Suriyeli Topal Nasır'ın bulunduğu 400 kişilik.Komutanım. Taburun dağdaki 600 askeri dün gece burada olsaydı üzerimize aniden açılan havan ve roketlerin yoğunluğundan başlangıçta çok zayiat verirdik. Benim ilk harekata Yüksekova'da başlamam bunları bildiğimden değil. Gitseler de dönmeleri uzun sürmez. en geç iki üç saatte hallederdik. bir kısmının da Irak'a doğru gittiği haberlerini alıyorum. Đnisiyatif tamamen PKK'da olduğundan ne zaman. ilarekata gelince Komutanım. her gece. Dün gece şehir bir ateş topu gibi üzerimize yöneldi. emredin. aksine ölüyor ve karşı tarafa da doğru dürüst kayıp verdiremiyor. 15 Ağustos gecesi Yüksekova'ya inecek. Halkın bir kısmının Đran'a. pencerelerin arkasına taşlarla. . bütün birlikler yarın akşama kadar kendi esas üslerine dönmüş olacaklar. halk kendisini destekledikçe temin etmekte zorluk çekmeyecektir. ne yapılacağını o tayin ediyor. hazırlanmış. aslında koruyamıyor. ne kadar uzun zamandır orada olduklarını gösteriyor. Tabur binasından Genelkurmay Başkanı'm aradım: . tuğlalarla örülmüş. yurt içi ve yurt dışında moral ve siyasi bir çıkış yapacaklardı. nerede. PKK'nın nerelere geldiğini. Buna karşılık. Halk ise günlerce önceden haberli. Đkiyaka Dağlan'nda toplanan ve başlarında Hakkari bölge sorumlusu. Bu sonuç Yüksekova bölgesinde bir kaç ay onların büyük çapta eylemlerini önler. Örgüt kaybettiği militanların yerine yenilerini.Osman Paşa. Bir istihbarat gelmediği gibi. pul değil. "Kürdistan adına şehit olanlar adına" anıt dikmeyi tasarladıkları anlaşılıyor. Halkın ne kadarının nereye gittiği konusunda hiçbir bilgim yok. Benim size anlatmak istediğim bina. . Yüksekova'da yaşayanlar çok fazla bir yerlere gidemezler. Dün gece bize ateş açılan yüzlerce yerdeki mevziler. O zaman biz kısır bir döngüde kalırız. sabaha karşı biten işi. benim arz edebileceğim hususlar bunlar. Buranın yıllardan beri kullanıldığı ortada.Komutanım gece de yetmiyor. Şehirde doğru dürüst bir birlik olmaması hem şans hem de şanssızlıktı. günlerce önce yarım inşaadarda. . Halkın devlete olan güveninin yıllar sonra tekrar kazanılması.Geceleri operasyon yapman çok iyi oldu. bir taburdan fazla militan.400 metre yükseklikteki bu mezarlığa. Bu nedenle biz bütün gücümüzle hiçbir koşula bağlı kalmaksızın harekata devam edeceğiz. Bizim işimiz can pazarında sevda ile oluyor. Ölenlerin isimlerinin üzerine yazılı olduğu mezar taşlarının bulunduğu sabit mezarlığı mevcut.

PKK'da ölücüler görev başında. ." Đkiyaka Dağları Harekatı ile Yüksekova silahlı kalkışmasına ait basında çıkan ve halkın bilgisine sunulan haber ve değerlendirmeler: 16 Ağustos 1993 Hürriyet. aferin." 18 Ağustos 1993 Hürriyet 1." 17 Ağustos 1993 Milliyet. hemen hemen aynı şeyleri arz ettim. Ölücülerin varlığı. "PKK'da tam bozgun: Şemdinli ve Yüksekova arasındaki. Đlçede sokağa çıkma yasağı kondu.Toprak başınıza . Birincisi sürekli hareket. operasyon karşısında neye uğradığını şaşıran PKK.Kendileri de zaten ölmüşlerdir. sayfa: "Buzul Dağı taranıyor: PKK'nm ağır darbe yediği Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri arasındaki Buzul Dağında operasyon sürüyor.Hepimiz kuşatıldık. . Hakkari'nin Yüksekova ilçesine saat 22:00 1993 DönemĐ 89 sularında çeşitli yönlerden saldırdılar.. birinci sayfa başlıktan. Çatışmalar sürüyor. astsubay ve mehmetçiklerin gözlerinden öperim. Çok yaralımız var.Doğru. 350-400 terörist kuşatıldı.Ölücüler halletsin. .Kim kaldıysa kaçsın.Nereden kaçalım? Şehit sayısı 200 oldu. PKK'ya karşı yürütülen harekatı engellemek için bir grup terörist. Kutlarım. 400 PKK'lı çemberde. ikincisi. . 250 kadar kayıp veren PKK'Ulardan sağ kalanlar panik halinde kaçmaya çalışıyor. harekete geçip düşmam yok etmektir. . Kendilerini aradım. Cehennem gecesi.Sağolun komutanım. Genelkurmay Başkanı ile Jandarma Genel Komutanının da aradıklarını bildirdim.Govent (Balkaya Dağı) istikametine kaçın. . Her yandan ateş. gafil avlanıp... ara. örgüt ağır kayıplar verdi. Yüksekova ve Şemdinli arasında ölüm çemberine alman kalabalık bir grup bölücü teröriste yönelik harekat devam ediyor..(lanet olsun) .Şehitler ne olacak? . Flakkari'nin Buzul Dağı kampında bulunan 250 kadar terörist öldü. hazır obua meselesi. büyük kayıplar verdi.lerinin iki temel ilkesi var. Bu konuşma esnasında Jandarma Genel Komutam aramışlardı. "Bir ordunun işi siper kazmak ve toprağı savunmak değil." 17 Ağustos 1993 Hürriyet. "Yüzlerce ölü. Yüksekova-Şemdinli arasındaki Gülle tepe mevkiinde geçen telsiz konuşması şöyle: . ölülerinin gizlenmesi ve tanınmaz hale getirilmesi için özel görevliler oluşturdu. Đsabet alan birçok ev ve işyeri yandı. Son 200 yıllık yakın tarihte bunu erken kavrayan millet ve ordular daha az acı çekmiştir. Yüksekova ve Şemdinli arasındaki yüksek dağlarında cehennem üçgeni. yüzlerini parçalayarak tanınmaz hale getiriyorlar. birinci sayfa başlıktan. yıla girdiği gün indirildi. ilk kez 15 Ağustos'ta ortaya çıktı. PKK Yüksekova'ya gece boyunca 500 roketle saldırdı.. Bütün subay. PKK. PKK'ya yurt içinde en ağır darbe. Harekatı 30 Ağustos'ta Tuğgeneralliğe yükselen Dağ ve Komando Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Osman Pa-mukoğlu yürütüyor. . bul ve yok et. örgütün 10. Đran'daki kamplardan Türkiye'ye sızarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Buzul Dağları'ndaki sarp kayalıklarla çevrili bölgede kamp kuran ve 15 Ağustos nedeniyle eylem hazırlığı içinde olan yaklaşık 400 PKK'h kuşatıldı. Diğerleri işi uzattıklarından daha fazla bedel ödemişler ve daha fazla acıya maruz kalmışlardır. Diyarbakır'dan Asayiş Komutanını da arayarak son durumu rapor ettim." 17 Ağustos 1993 Sabah: "Büyük operasyon 4ncû gününde. Bu arz ettiğim yeni bir şey değil. . çok iyi sonuçlar aldınız. Sonuçların çok iyi olduğunu söyleyerek tebrik ettiler. "250 PKK'h ölü. Ölen arkadaşlarını gizleyemedikleri taktirde. birinci sayfa başlıktan.

Kuzey Irak: Muhakkak bir gedik vardır. Paniğe kapılmayın. Terör önce beyinde yenilmelidir. Ağır yaralı olanları yanınızda taşımayın. propaganda birliğimizden 40 kişiyi kaybettik. ölün. Ne yapacağımızı şaşırdık. milletin başına musallat edilen bu belayı defedeceğiz." 20 Ağustos 1993 Tercüman: "PKK 6 günde 400 ölü verdi." 19 Ağustos 1993 Milliyet 1. Bingöl katliamı ile oluşan durum değişiyor. Sizi oraya savaşa gönderdik. Üzerimize yağmur gibi mermi ve bomba yağıyor. "Kirpi Operasyonu: PKK kıskıvrak." 29 Ağustos 1993 Ortadoğu politik sayfası: "En tehlikeli virüs. Öldürüp uygun bir yere gömün. Eğer bu doğruysa baştan beri anlatmaya çalıştığımız "düşünce erozyonu "nun son ve vahim örneğidir.Kuzey Irak: kadınlar gibi ağlamayın. . Agir kod adlı bir komutan) Bir milyon geliyorlar. Geberdikleri yerde kalırlar. .. askere leş toplatmam.sizi oraya savaşa gönderdik. Đnci sayfadan: 90 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok "PKK'ya ölüm çemberi: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Buzul Dağı kesiminde kıstırılan 450 PKK militanını imha operasyonu sürüyor.Kuzey Irak: (muhtemelen Cemil Bayık) Toparlanmaya çalışın. Kaçmak isteyenleri kesinlikle önleyin. . Her taraf asker kaynıyor." 18 Ağustos 1993 Milliyet. Elimizdeki imkanlar böyle bir harekata uygun değil.. 15 Ağustos'ta lOncıı eylem yılını kutlamak için Yüksekova ve Şemdinli bölgesinde "Büyük Eylem" hazırlığında iken "Büyük Tokat" yedi. PKK'mn kayıpları 300 militan. gece gündüz demeden. Askerlerime bir kurşun atana beş kurşun atarım.Kuzey Irak: Kesin sayıyı verin. Bulunduğumuz mevkiler psikolojik olarak teslim edilmektedir. Bu 30 Ağustos'ta paşalık sırası gelen Kurmay Albaya terfi edeceği fakat Şırnak'a gidip görevi teslim alması istendiği zaman kabul etmeyerek istifa ettiği basına yansıdı. "Kar yağmadan Hakkari bölgesindeki PKK gruplarını. Adamlarını ve elindeki imkanları bir araya getir ve gediği yarmaya çalış.Agir: Suikast eylem birliğimizden 30. . sayfa başlıktan: "Askere leş toplatmam: dağda PKK'yi ezen Tuğgeneral Osman Pa-mukoğlu kesin konuştu: Analar evlatlarını askere leş toplatmak için göndermedi. Birçok arkadaşımızda tek bir mermi bile kalmadı. Gerilla taktikleri kullanın. Çatışmalar Karadağ ve Harun Geçidi çevresinde yoğunlaştı. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Osman Pamukoğlu harekata katılan askerlerle topluca konuşarak onlara moral verdi. Biz imha eder." 19 Ağustos 1993 Meydan: "Kirpi Operasyonuyla PKK'nırı beli iyice kırıldı. silip süpürerek. beynimizdedir. Orada çarpışarak öleceksiniz.Agir: Mermimiz bitiyor. 21 Ağustos 1993 Sabah: "PKK'hnm telsiz talimatı: Hakkari operasyonunda bozguna uğrayan ve çatışma bölgesinden kaçmak isteyen teröristlere. Çatışma süresince dinlenen PKK'h-lara ait telsiz konuşmalarından biri şöyle: . Çemberin içinde kalan 450-500 PKK'hnın 300'den fazlası öldürüldü. geçeriz. fran-Irak sınır geçidinde PKK'ya yönelik operasyon aralıksız devam ediyor." 18 Ağustos 1993 Meydan: "Dağ taş PKK'Iı terörist cesedi dolu.Politika sayfası: Bingöl sendromu aşılıyor. Harekata katılan 3000 komando çatışmalara 24 saat aralıksız devam ediyor. kaçacak yerimiz kalmadı. -Agir: Şu ana kadar belirleyebildiğimiz 184 kaybımız var. 1993 Dönemî 91 . Böylece psikolojik üstünlük yine devlete geçiyor. . Kuzey Irak'taki PKK yöneticileri telsizle şu emri verdiler: Kadınlar gibi ağlamayın." 18 Ağustos 1993 Sabah. operasyon 3000 metrenin üzerinde 850 m2lik bir alanda sürüyor. . Ölüleri mutlaka gömün. PKK 1992'de Kuzey Irak'a düzenlenen harekattan sonra tarihinin en büyük darbesini yiyor.Agir: (çatışma bölgesinde.

Bazı çalışmalar için harekat merkezinde subaylar bekliyordu. Tugay karargahında çalışıyordum. Ölmeden önce de leş gibi oluyorsunuz. Ben tabiat olarak bu tip hareketleri kaale almam. arkadaşlar size 17. ben kendilerine telefon ederek." Acaba hangimiz. dûn gece yarısında duş alıncaya kadar. sıradan kişilerin sandığı gibi bir takım teoriler ve ezbere bilgilerle değil. . Acemi marangozun yongası çok olur. niçin yaptığımızı açıklarım.. o zaman. . karşı tarafın da psikolojisini bozmak için neler önerirsiniz? Eskiden bir PKK'lı öldürüldüğünde. harekat alanındaki bir generale ne zaman. sizi rahatsız edecek bir şeyi yapmayı düşünmeyiz. neyi konuşacağını söylemek taşıdığı sorumluluğundan dolayı ancak bir komutanın hakkıdır. ölen teröristler için leş demeseniz." Anladılar. devlet için görev yapan bir askere devletin sahip çıkmamasıdır.Osman Paşam. Sizin kahramanlıklarınızı hepimiz biliyoruz. tarihe kazınmış yeni bir kavramdır. askerlerin ruhlarını harekete geçirmek. Bu milletin çocukları. hakim olmakta zorlanacağı yüzlerce şeyi doğru sıraya koyamaz. gelecek kaygısıyla. Plan çalışmasına geçmeden. . Ya bundan etkilenecek birileri olsa da bu konuşmalardan et-kilense. meslek anlayışı. Laflar öyle mi olsun. . böyle mi olsun. makam. insan bilgisiyle yönetilir. Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Lojmanları PKK'ya destek üssü olarak kullanılırken ve NATO TIR'ları PKK'ya yardım malzemesi taşırken söylemiş olması da ayrıca önemlidir.Siz. bir canlı olarak ben de leş gibi kokuyordum. idareci maslahatçı üstelere karşı. 20.Efendim. Size bunu söylemenizi komutanınız mı emir verdi? Eğer öyleyse.. yüzyıla ait bir Hollanda atasözü söyleyeceğim. Sonra. savaş sanatını bilen veya Hak1993 Dönemi 93 kari dağlarında muharebe eden bir asker bu tuzağa düşmez. oyalanmaların sonu işte ortada.Tabii anlıyorum. milletin moralini yükseltmek. Beni yanlış anladınız. başka bir ifade kullanmanız daha iyi olur. biz de bir şehidimiz hemen alamazsak güneşin altında kalınca kokuyor. Mümkünse. aşağı indim. komutanın yaratılışı. neyi. aklımızdan geçirmeyiz. kahramanlar onlar. hayır. .Hayır. yüzleri gevşedi. Hele rütbe. Muğlalı sendromuna karşı Pamukoğlu sendromunun yer aldığının ifadesidir. devleüerinin meşru müdafaası ve milletlerinin haysiyeti için canlarını hiçe sayarak çarpışıyor. 30 ve daha fazla çocuk tabutlar içinde buradan memleketlerine gönderilir. ne olacağını söyleyeyim mi? Kafasında dolaşan.Osman Paşam nasılsınız? . Mu92 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok harebe yaşamı işte böyle bir şey. . ne hata yaptık diye yüzleri donuklaştı. "Bir kibrit çöpü yapacağım diye bir çınar ağacını çarçur etmektir. Pamukoğlu'nun bu lafı. fiziksel yorumu. korkarak yürütülmez.Bir şeye leş denmesi için mutlaka ölmesi gerekmez Đnsan ve hayvan ölür.Bunun üzüntüsünü yüreğimizde hissederken Hakkari'den Dağ ve Komado Tugay Komutanı Tuğgeneral Osmaıi Pamukoğlu'nıın gür sesi yükseldi: "Askerlere leş taşıtmam" dedi. Komutan herhangi bir şey söylemedi. Bu laf. onları yüreklendirmek. "Rahat olun.Osman Paşam. Bir tomurcuğun büyüye büyüye 10 yılda neden çınar ağacına döndüğünün bütün sebeplerini bildiğimi sanıyordum ama. Pamukoğlu böyle bir kompleks taşımadığını ve bunu kişilik olarak aştığını ispat etmiştir. "Askerime bir kurşun atana beş kurşun atarım" dedi.. .Sağolun komutanım. güneş altında kalırsa erken kokar. üniformamı koruma iç güdüsünden olacak. bir karargah generali ve subaylarının sorumluluğu hizmetinde bulundukları komutanın karargah binasının içinde ve komutanının önünde biter. Ankara'dan heyetler halinde gelen siyasiler Yüksekova'da alayişli cenaze törenleri yaparken bulunduğunuz karargahta ne yapıyordunuz? Muharebe.. bu kadarını zihnim almamış. .Efendim. Dönüm noktasıdır. . Harekata katılan herkes. Genelkurmay karargahından bir generalin aradığını bildirdiler." Yüksekova'dan döneli bir gün olmuştu. daha yalın bir Türkçe'yle. Aslında Muğlalı olayında ayıplanması gereken Muğlalı değil. sonuçta da 10. . Bunun manası açık ama.

Birkaç saat yalnız kalarak. kararlılık. Saat 02:00'da Çukurca Kazan vadisindeki emniyet timine saldırıldı. milis. saat 02:15'de Çukurca üzümlü karakoluna saldırıldı. yardımcı ve yatakçı. coğrafyayı zihnimde canlandırarak bugüne kadar olanlar. bir terörist öldü. sekiz terörist öldürüldü. bir sivil araç şoförü kaçırıldı. Çukurca Sınır Alay Komutanı Albay Mehmet Ali. her izde. 19 Ağustos. sezmeye çalışıyordum. Her gün. 12 Ağustos. bir korucu şehit oldu. hesaplanamaya-cak birçok yerde. Alışmadıkları bir tepkiyle karşılaştılar. En sağlam yer. her patika. bastığınızda mayın patlamayan yerdi. vadinin tabanında inişe müsait bir yerin bölüğün ortasında olduğunu. havan ve makineli tüfekle ateş açılmasını mı. Saat 18:30'da Yüksekova-Şemdinli yolunda bir sivil araç mayına çarptı. yüzlerce teknik cevap bekleyen sorulardan ziyade. Kazan vadisinde bulunan piyade bölüğüne saldırı başladı" dedi. her yol. On dakika içinde yola çıkacağını söyledi. Yüzbaşı Ali. yoksa. 28 Ağustos saat 15:00'da Şemdinli-Aktütün yolu kesildi. Jandarma Komando Taburunun hareket edip etmediğini sordum. Pilot Yüzbaşı Ali aşağıda çatışmaların devam ettiğini. "Komutanım. Başarı bir tavırdır." 21 Ağustos gecesi saat 01:00'a doğru harekat merkezinden bir üst kattaki çalışma odasına çıktım. "Ali. 14 Ağustos. kesinlikle birinciyi kabul edecektir. Üç asker yaralandı. Altı terörist öldü. saat 22:05'de Çukurca ilçesine çevredeki tepelerden ateş açıldı. 20 Ağustos. saat 08. inebilirsen in. köy ve karakol saldırıları sürüyordu. 122 kişi göz altına alındı. aynı noktaya iki şehidin de tahliye için getirildiğini söyledi. vadinin girişinde bulunan ve Jandarma Sınır Taburu'nun da konuşlu olduğu bölgeye 15 dakika mesafedeydi. yoksa belirli bir seviyeye gelince biz adayalım" dedim. mücadele boyunca gösterdiği. Aynı gece 01:00'da Çukurca jandarma Sınır Alayı kışlasına silahlı saldırıda bulunuldu.5 saat vardı. saat 18:00'da Yûksekova-Yeşiltaş köyü yolu kesildi ve 10 vatandaş kaçırıldı. saat 01:00'da Hakkari Geçitli köyü arasında mayına basıldı. 16 Ağustos. Gün ışığının ufuklardan sızmasıyla beraber Kazan Vadisi'ne hareket ettim. sap samana karışıktı. Savaşı bilen tecrübeli bir askere "senin üzerine aynı anda top. olacakları da hayal ederek. biri sağ yakalandı. Bulunduğumuz yerden tek karayolu olan Zap Vadisi'nden oraya ulaşmak. Helikopter bütün silah atışlarına . adam kaçırma. ruhunun özgür. hareket ve ilerlemenin bir parçasıdır. Çatışma bir saat sürdü. üç asker yaralandı. iki asker şehit oldu. Vadinin ortasında bir bölge sis ve duman kaplıydı. Đki vatandaş. saat 22:00'da Çukurca uzundere köyüne ateş açıldı. onlarca mayın bulunup tahrip ediliyordu. halk iç içeydi. Bunları düşünürken telefon çaldı. duygularının başı boş ve uçlarının açık olması gerekiyordu. saat 20:30'da Çukurca Güzeldere mahallesine silahlı saldırı oldu. mayınlama. iki kadın yaralandı. Kazanma tavrı. hat ve cephe bulunmadığından. 10-30 Ağustos 1993 tarihleri arasındaki PKK eylemleri: 11 Ağustos. bu defa da çatışmalardan sağlıklı bir rapor gelmedi. gece koşullarında 3-4 saat sürerdi. Gün ağarmasına 2. "Savaşta üstünlük kompleksiniz olmalıdır. Bunun için insanın 94 Unutulanlar Dişinda Yen! BiR Şey Yok zihninin çok berrak. Kazan Vadisi Çukurca'ya yarım saat. Gayrı nizami harpte. saat 02:00'dı. olmaya devam edenleri düşünmek. Gece helikopterler uçamıyordu. Çünkü onlardan kurtulma şansı vardır. cesaret ve sorumluluk üstlenmeyi bu defa da tereddütsüz gösterdi. Militan. Her zaman PKK'nm başlattığı saldırılarda olduğu gibi. üç vatandaş yaralandı.Bölgede yol kesme. Aynı gün Şemdinli-Derecik arasında mayına basıldı iki köylü öldü. 24 Ağustos. tehdit 360 derece her yerden geliyordu.30'da Yüksekova'dan Hakkari'ye gelen askeri konvoya ateş açıldı. Mayın çok sabırlı bir silahtı ve hasmını bulunduğu yerde sabırla yüz yıl bekleyebilirdi. bir mayına basma tehlikesini mi göze alırsın?" diye sorulsa.

vadinin dışında kayboldu. ne zaman uyur. şu şuradan gelmiş. zaman ve mekan ölçüleriyle akıl erdirilemez bir hızla saldırıya uğrayan teğmenin yardımına giden diğer teğmen.Niye ateş açmadın? ." "Görmek" sözü daha ağzımdan çıkmadan. fakat kendisinin de bulunduğu çatışma noktasından ayrılamıyordu. "Komutanım.: "Đyi takip et. herkes cen-gaver ve savaş ustası mı olacak?" "Komutanım her saldırıdan sonra üst karargahlar krokileri istiyorlar" dedi.açık yere indi. PKK militanları ile temas sağlamış. haritasını bırakmaz!") Đki saat kadar sonra ateşler tamamen kesildi. O tarafa baktı. Birinin elinde bir çuval vardı. Şehitlerin yüklenmesini etrafta uçuşan mermilerin altında bekledi ve hızla yükselerek. O bölgeyi gören ve elinde uzun raen1993 Dönemi 95 zilli silahı olan uzman çavuşa bunları gösterdim.Komutanım tüfek! Roketin düştüğü yere baktığımda. deyse 24 saat çalışan. Arazi bunu dikte ediyordu. Vadinin tabanından doğu batı istikametinde bir dere akıyordu. kaçırma". Elleri krokilerle. Bölük komutanı yüzbaşının geldiğimden haberi oldu. Önce iki. Jandarma Komando Taburu yol boyunca kurulabilecek pusuyu dikkate alarak vadiye güneydeki büyük Ana tepeye tirmanarak gelmiş. "Dağılın. "Emredersiniz" dedi. "Her şey normale dönünce jandarmaya teslim edin. çatışmaya devam ediyordu. bu buradan gitmiş diye çizgiler çizince. tüfeğini bırakır. Başka başka yerlere ateş etmeye başladı. görmek mümkün olmayan bu kıymetli subaya zaman zaman takılırdım: "Ahmet. (Nere-. Muharebe şokundaydı. dosyalarla ve memur zihniyetiyle muharebe edilemeyeceğini kaçıncı söyleyişim? Seni bu zahmetten kurtarıyorum ve bu işlemi yasaklıyorum. Hemen altımızda bulunan içinde yaşanmayan Kazan Köyü derenin iki tarafına inşa edilmişti. Đki tarafı kilometrelerce uzanan duvar gibi kayalıklarla çevrili bu vadide insan başını yukarı kaldırdığında gökyüzünü bir yol genişliğinde görebiliyordu. çalışmasına devam etti. sor-gulasınlar" dedim. kulak ve beyin irtibatı kopuktu. Roketin ilk çıkış yerini görmüştüm. Timi emniyet görevindeyken baskına uğrayan teğmen ile bölüğün eıerkezindeyken. yerde bir tüfek vardı. "Yüzlerce. . arkasından kırmızı ışık çıkararak havadan bize yaklaşan roketi gördüm. Komando taburu PKK'lı-ların bir kısmını takip ederken ucu bucağı olmayan vadinin doğusunda bölgeden uzaklaşmıştı. gündüze kaldıkları için yerleri ortaya çıkmasın diye ateş etmiyorlar. Neden bu saatte burada olduğunu sordum. darbeler halinde buraya kendi tüfeğimle ateş açtım. tam siper!" diye bağırdım. aklı haritası üzerine çizeceklerdeydi. Saldırı grubuna ağır silah desteği sağlayan PKK unsuru da kuzeyde olmalıydı. Senin işin PKK'nın ruhunu yakalayıp gerçeği görmek. Bir ara benden başka ateş eden kimsenin bulunmadığını fark ettim. saniyen döndüğümde. 1. nişancı ve yardımcısının hareket edebilecekleri noktalara kaydırarak devam ettim. iki piyade teğmeni. Hiç kimsenin yaşamadığı bu vadide. Başka bir karşılık da gelmedi. "Kimseye faydası olmayan şeyleri bırak. Etrafımıza hafif silah mermileri düşüyordu. haritalarla dolu olan Ahmet'in tüfeği fırlayıp gitmişti. Đçindekileri yere döktü. yanıma geldiler. ne zaman yemek yer. arkamızdan "güm" diye tok bir ses geldi. gitti. Ateşi. fakat bizi izliyorlar" dedim. Bölüğün bulunduğu yerin Güneyindeki emniyet timi esas saldırı hedefiydi. nasıl yapıldığını işaretlemeye uğraşan Kurmay Binbaşı Ahmet'e: "Adamların ağır silahlı destek unsurları karşıdaki kayalıklarda. buralarda olması normal değildi. Roketatar mermisi büyük bir gürültüyle birkaç saniye önce 96 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok bulunduğumuz yerin ortasında paralandı. Gözlerinden baştan beri burada olup bitenlerden haberi olduğu belliydi. kaybedeceğimiz zaman yoktu. Birkaç metre sağımda Binbaşı Ahmet vardı. . sınıf bir kurmay subaydır. Haritasına saldırının nereden. Bu görev başka yerden yapılamazdı. Askerler yaşlı bir adamı getirdiler. binlerce olayın çizimini yukarıya gönderince işler iyi mı gidecek? Kağıtlarla. Saçma sapan bir şeyler söyledi. sonra 3-4 militanın köyde bir evden diğer evlere geçtiğini gördüm. Düşman karşısında bile. Đkinci bir roket atılmadı.

Tavizcilere . Türk olmaktan gurur duyan milyonların üzerindeki karabasanı kaldırdınız. ne şiş yansın ne kebap peşindeydiler. Bu güne kadar herkes kaçamak güreşiyor. üç şarjör. Sanki birden rahatlamışlardı. Yüzbaşıya: . Đhtiyaçlarının hepsi karşılanacak. Milliyet'in başlıktan verdiği: "Ben askere leş toplatmam. bu iki teğmenin. üç yıldır da bu bölgedeydi. Bizim de aradığımız bu değil mi? PKK kuyuda. Tim komutanı teğmen dakika dakika vetüm ayrıntıları ile neler olduğunu tekrar tekrar anlattı. Doğubeyazıt'a katılmak ve bir daha dönmemek üzere hareket edeceksin. 15-20 kadar askerle belli bir yere kadar militanların peşinden gittiğini ve teması kaybettiğini söyledi. Buraya tek başına getirilmiş. kart ve faks geldi. Ağustos'un son haftasında halktan ve askerlerden çok sayıda mektup. 98 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok Yüzlerce telefonu ise Kurmay Başkanı Albay Đhsan cevaplandırdı ve kaydetti (Bizim telefonlarımıza ulaşabilmenin büyük bir başarı sayılması gerekir). derhal kendi Tugayına. ezer geçeriz. vatanını ve milletini seven ve Türk olmaktan gurur duyan herkesin hislerine tercüman olunmuştu. Elazığ'daki Kolordusunun. Đki. her şeye rağmen bir eksiklik olursa gel. Bu yüzden kabul etmeyin. bununla özgüvenlerinin çok yükseldiğini söylüyorlardı. Vatanını ve milletini seven. Sözlerini hiç kesmeden sabırla dinledim. Halktan ve askerlerden gelen mektuplardan birer örnek aşağıdadır: "Sözlerinizle yeniden doğmuş gibi olduk. Niye döndü? Kimin emriyle döndü? Geçici mi gönderildi? Yoksa dönmemek üzere mi gelmişlerdi? Hiç kimse.Askerlerden terhisi gelenler. Ondan önce Köprülü'deki tabura bağlıydı. Yüzbaşım sen buradaki 160 asker. Bu bölükle ilgili anlaşılmaz bir durum vardı. Halkı ilgilendiren. Konuşmayı biri bitiriyor. diğeri başlıyordu. vadinin girişinde 15 dakika ötede bir Sınır Jandarma Taburu yok mu? Jandarma Komando Taburu bu vadinin güneyinde konuşlu değil mi? Vadinin diğer ucu Cevizli Köyü'ne çıkmıyor mu? Bir. Onlar. 23. moralleri yerine gelmişti. Nihayet bölük komutanı yüzbaşı geldi. eksik olan bu bölüğün 160 askeri mi? Yüzbaşım hizmetleriniz şükranla anılacaktır. astsubay ve askerin bulunduğu Hakkari'de her şey tamam da. Đlk kez çatışmaya giriyorlardı. üç ayda bir Doğubeyazıt'a gidip oradan mı ilişik kesiyorlar? Yerlerine gelenler de oradan mı gönderiliyor? . neyin varsa.Bu bölük kimin komutasında? . ondan su çekmekten bile zahmetsiz bir iştir.Doğrudur komutanım. diyelim ki PKK grubu bu vadiye girdi. filmlerde görülen kahramanlara benzeyen becerikli hareketleriydi. Türk askerine bir kurşun atana. Doğubeyazıt'taki Tugayının bir taburunun 150 askerli bir bölüğü üç yıldır Hakkari'deydi.Şimdi ikiniz de beni iyi dinleyin." Gazetelerin yayınlanmasından bir hafta sonra. Bölük Doğubeya-zıt'daki Tugaya bağlı taburlardan birine mensuptu. "Kabul etmediğiniz sürece yenilmezsiniz. biz de kuyunun ağzındayız. silah ve malzeme. Kurmay Başkanı ve Lojistik Şube Müdürüne ilet.000 subay. beş kurşun sıkılacaktır" sözü ile ilgileniyorlar. bu bölüğün yaptığı gibi kuyunun dibinde yaşıyorlar. birkaç tane kanlı bel kuşağı.Subay ve astsubayların izin vesaire özlük hakları da Doğubeyazıt'tan yürütülüyor. Sonuç ne olur dersiniz? Kapağını kuyunun ağzına kapatmak. oralara da bizden selam söyle.karşı taraftan bunları topladık" dedi. Bizim bu iki yerde bekliyor olmamız gerekir. . Doğubeyazıt'tan bakınca Büyük ve Küçük Ağrı Dağlarının ortasında gördüğün Serdarbulak Yaylası üsteğmenliğimde bulunduğum yerlerden biridir. ya Cevizli'den ya da Köpriilü'den çıkacak. karamsarlıktan kurtulmuşlardı. iki el bombası. ne aradı ne de sordu. bu bölüğe bütün desteği sağlasınlar. yolunuz açık olsun. Kazan Vadisi'ne gelince. vadinin içine yanlarındaki dağlardan indiler. harekatın sonuçları değildi. hayır. Binbaşı Ahmet.Çukurca jandarma Sınır Alayı iki ay önce kurulunca onun komutasına girdi. beni gör. Erzincan'daki Ordunun. 1993 Dönemi 97 Harekat Şube Müdürüne: . Birkaç lastik ayakkabı. atamalar önce oraya oradan da buraya geliyor değil mi? . Saldırıya uğrayan timin daha fazla kayıp vermemesinin tek nedeni.

benim de 24 saat bulunduğum bir yerdi. arkasından başka bir kaleşnikof sesi duyuyordu." F. harekatta değilsem. Bunda haklıydılar fakat. bir askerin silahsız. Yzb. kışla ve kritik sabit mevzilerde bu silahı bizimkilerin de kullanması gece baskın ve. sonuçta 374 asker silahsız kalıyordu. varolun. Kanımızın son damlasına. bir baskın veya saldırıda. ordu donatım.ders verdiniz. uçaksavar silahları da 14 kilogram daha ağırlığa ilave oluyordu. Herkes bizim asli silahımız olan. Bu teşkili 12 km. nerede olduğu konusunda herkesin aklını ve ruhunu alt üst ediyordu. Ve bu iş. Kısa ve durumu net açıklayan bir mesajı kaleme alıp. Gültekin Bursa/09. yüksek fazilet ve asaletinizin göstergesi ifadelerinizi okudum. astsubay ve uzman çavuşların bazılarının ka-leşnikof piyade tüfeği kullanmalarıydı. Bu kışla. Tugayın kışlasının emniyetine gelince. Üzerinde çalışılması gereken bir husus da askerlerin arka çantalarının ağırlığıydı. Diğer bir konu subay. Bu askerler tabii ki harekata katılmıyorlardı ama. şehir içi olaylarına daha çabuk müdahale edebilirler. Kışlanın emniyeti ve komutanlık ihtiyat kuvveti görevindey-diler.'lığına göndermeleri emrini verdim. Muharebede tabanca ve makineli tabancalar hiçbir işe yaramadığından. bunu hemen K. Muharebe kağıtlarda yazılanlara hiç benzemiyordu.K. Kara Harp Okulu Ankara Hemen halledilmesi gereken birkaç konu vardı. Bunlardan biri Dağ ve Komando Tugayında 374 askerin tüfeği yoktu. ulaştırma. milletimiz için büyük moral kaynağı. tanksavar. Herkes . mermisinin azaltılmasından yana değildi. Sebebi de subay ve astsubayların savaş kadrolarında kullanılmak üzere makineli tabancaların olmasıydı. Çoğu Kara Kuvvetlerine mensup svıbay ve astsubayların komuta ettiği Jandarma Özel Harekat Grubu (200 kişi) Tugayın kışlasında kalıyordu. Bu tüfek PKK'nm esas silahı idi. rütbeli ve rütbesiz. Makineli tüfek." A. Buradan. Müh. Herkes kendi tırnağı ile kendi başını kaşıyacakü. Bu derece saçma bir şey olamazdı. Hayat öğretiyordu ama.K. istihkam ve muhabere bölükleri kendi kışlalarının emniyetini kendileri sağlayacaktı. Bu silahı kullanmayı yasakladım. Bu mücadelede kimse kimseyi koruyamazdı. Savaşçı hiçbir birlik hiçbir sebeple savunma için kullanılmayacaktı. 374 sayısı muharebede çok büyük bir sayıydı. Dağ ve Komando Taburunun askerlerinin de katıldığı bir değerlendirme yaptırdım. Bundan vazgeçtik. Şahsınızı hiç görmedim. Tüfeksiz askerlere dağıtıldı. Muharebe başladığında herkes çantalarını üzerinden atıyordu ama.08. sıhhiye. subay ve astsubaylar askerlerin tüfeklerini almışlardı. ama saygımın derecesini anlatamam. Çukurca ve Yüksekova yollarına tepkileri daha hızlı olur. Bunu askerlerle konuşurken Yüksekova'da fark etmiştim. kışlada bulunan Tugayın levazım. 374 asker de tüfeksiz kalıyordu. saldırılarında kimin. Budak Y. Sağolun. bir ekibimiz hemen gidip silahlan getirdi. Şemdinli'nin Durak bölgesinde bütün subay. yıllardır böyleydi. Yüce görevinizde Tanrı ve aziz milletimiz daima sizinle olacaktır. Saygılarımın kabulü ile. Ağırlığı artıran askerlerin üç günlük mermiyi sırdarında taşımasıydı.1993 "Sayın Komutanım. üs. Asker önündeki kaleşnikofluya ateş ederken. 19 Ağustos tarihli Milliyet gazetesinde Türk ordusuna yakışır. Bir tüfek bile bazen bir çaüşma noktasında her şeyi farklı bir hale getirebilirdi. kaldıkları kışla ve üslerde silahsız ve mermisiz kal1993 Dönemi 99 maları akıl almaz bir şeydi. ast100 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şev Yok subay ve 4. uzaklıktaki Hakkari'nin içinde bulunan Jandarma Lojistik Komutanlığı kışlasına gönderip oraya yerleştirdim. karargaha. Muharebe ve hayatı idâme payları ile 30-35 kilogram geliyordu. Hiç kimse. toplattım. herhangi bir bölgeye intikalleri için mesafe daha da kısalırdı. gücü ve enerjiyi azaltıyor. Karakol. G-3 piyade tüfeğini kullanacaktı. çaresiz bir yerde beklemesi olamazdı. 15 gün sonra batıdaki bir Tugaydan 374 silah tertip ettiler. malımızın son kuruşuna kadar helal olsun. ilerleme hızını düşürüyordu.

" Đkiyaka Dağları harekatında PKK'nın lider konumundaki personelinin üzerinden bölücü örgüt başının Hakkari (Behdinan) bölgesindeki gruplara. Zap Vadisi'ni cehenneme çevirin. 3. her güne ait 100 mermiden üç gün için toplam 300 mermi olsa. Hafif olması tercih sebeplerinden biriydi. karanlık bir odada kara bir kediyi el yordamı ile arama halinin son bulması şarttı. muharebede iki tarafın da birbirine attığı mermilerden 200-300 tanesi bir kişiyi saf dışı bırakabilse. ya PKK'dan ya da Kuzey Irak'tan kaçakçılar vasıtası ile getirtilip saün alınmış 2-3 Kannas tüfeği vardı. sizin de onu kıpırdatmayacak hale sokmanız için 10'lu veya 20'Ji bir darbeyi bulunduğu yere oturtmanız şarttır. Bir. Tugay için 120 keskin nişancı tüfeği gerekiyordu. taşınması kolay. Kar düşmeden Şemdinli'yi ele geçirin. PKK'nın yaptığı gibi. Kitaplara göre normal askerin 100 mermi. tam ve doğru olarak ortaya çıkartılması lazımdı. Đşin daha iyi anlaşılabilmesi için şunu söyleyeyim. 1993 yılı sonuna kadar geçici köy koruculuğunu kaldırın. ideali iki Kannas 199} Dönemi 101 lazımdı. büyük çaplı operasyonlarda PKK'dan ele geçirecektik. ne menzil ne de tek tek avlama yönünden Kannas'la karşılaştırılamazdı. Đki şeyi tam olarak bilmek zorundaydık. Bir taburda. 800-1000 metreden isabedi atışlarda çok edcili oluyordu. merminin tasarruflu kullanılması gibi boş zırvalarla alakası yoktur. Her komando taburu için 30. iki taraftan da bir tek kişi canlı kalmaz. komandoların 120 mermi günlük istiMakları vardı. Hiçbir ordu askerinden iyi değildir. gruplar (tabur ve bölük) tam olarak hangi tarihten itibaren yurt içine giriyordu? Ve bölgede saldırı yapacak hale gelmeleri için ne kadar bir zamana ihtiyaç duyuyordu? Đkincisi. Bir teknik sıkıntı vardı. Hakkari bölgesine dört bir yandan yüklenin. 25-30 kişilik timler halinde çarpışılıyordu ve yanınızdaki kayalığın ötesi ayrı bir dünyaydı. Bu nedenle. 4. gece atış yapabilen "kannas" keskin nişancı tüfekleriydi." PKK'mn bölgedeki dört mevsim saldırı ve eylem stratejisinin. eğer. Bizdeki tek ve mürettebatla kullanılan silahların muharebe menzili 300-400 metre olarak. Çünkü çatışmaların sayısı ve sertliği birkaç saatte 100 mermiyi bitiriyordu. Fakat Kannas'in yaptığı iş çok farklıydı. PKK makineli tüfek olarak. biz de açık bir silah pazarı gibi çalışan Kuzey Irak'taki silah tüccarlarından parayla satın alacaktık. Belgeli belgesiz bir sürü birbirini tutmayan bilgiler. Bu kriter de 2. Silah payları buydu. tutarsız ve hep şüphe taşıyordu. 10 Ağustos 1993'de verdiği talimat çıktı: " 1. dağlardaki ateş muharebesinin güvenilirliği yükün ağırlığından baskındı. PKK bu baş belası silahla iki ayrı nişancıyı bir kayalıkta mev-zilendirdiğinde hiçbir eksiği olmayan 70. Her time en az bir. O da PKK'nın elindeki dürbünlü. Buna rağmen bizdeki MG-3 makineli tüfekleri BKC'ye karşılıktı. konuşlanmamız ve alacağımız düzenler için. BKC otomatik tüfeğini kullanıyordu. Bu. Jandarma Komando Taburu ve Jandarma Özel Harekat Grubu ile birlikte bu ihtiyaç 176'ya çıkıyordu. Karşı taraf 30 fişekli şarjörlerle baskı ateşine geçtiğinde. Dünya Harbi'nden kalma olduğundan. 100-120 mermi ile muharebede bir gün idare etmek mümkün değildi. Halbuki. 2. Burada da yürümeyen şuydu. "Asker Ordu'dur. Kuzey Irak ve Đran kamplarında kışın siyasi ve askeri eğitim aldıktan sonra. Bizim subay ve asker tarafından da tercih edilen bir silahü. kış dönemini geçirmek için yurt içini tam olarak ne zaman terk ediyorlardı? Bölgede kaç grup kalıyor ve bunların kışı geçirdikleri yurt içi kamplarının kesin yerleri nerelerdi? . Bunun eğitimle. Kimse mühimmatından vazgeçmedi. Tutukluk yapmayan. ağırlık bu derece sorun olmazdı. Bu husus muharebenin psikolojisi içinde çok önemlidir. Pratikte bunu düzeltmenin iki yolu vardı. Bizde o dönemde bunun karşılığı olan silah yoktu (1995 baharından itibaren Türk Ordusunun envanterine girdi).0 askerin (bir tabur) hare-kederini sınırlıyordu. Bu dezavantajı ortadan kaldıramadığımız sûrece her zaman can sıkıcı durumlarla yüz yüze kalacaktık. Birincisi. Đki. darbe atışları sağlıklı bir silahü. Çünkü. yağmura çamura dayanıklı. çantalarında bulunan mermiler. Asker hızlı ve sert çarptsmahdtr.ağırlığa razıydı.

Birinin sahibi eğitimliydi ve Đstanbul'dan örgüte katılanlardandı.O dönemde henüz erkek veya kız teslim olan da bulunmadığı için sorgu da söz konusu değildi. en sağlam bilgileri kapsıyordu. yazdırdığı. Đl Jandarma Alay Komutanlığı bu emri 5 Eylül 1993 tarihine kadar yerine getirecektir. buna karşılık PKK'ya maddi ve manevi her türlü hizmeti veren ek listedeki 20 köy. örgütün ismini muhafaza. Temmuz ayından itibaren başlayan. Karargah binasının bodrumunda PKK'dan ele geçiril102 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok miş bir çok doküman çuvalların içinde duruyordu. Şayet güç ve otoritelerini kanıtlamak için büyük bir saldırıyı kışın yapmak isterlerse. Biri tükenmez. mermi ve telsiz alan. Bir gece Đstihb rat Şube Müdürüne emir verdim. PKK'nın bölgedeki otoritesinin yükselmesiyle. Mayıs ve Haziran ayları. Kış döneminde mayın döşeme. sonuçta bir bölümü devletten aldıkları maaşın da merminin de bir kısmıyla PKK'yı . bu günlüklerden ortaya çıkanlarla birleştirdiğimde meselenin bütünü berraklaşıyordu. ismi açığa çıkmış şahısların. dört ayda saldırı ve eylemler doruk noktasına çıkmış oluyordu. azaları. Islanmış. Korkudan veya inandıklarından. sayfaları sarımtırak. Muntazaman tutulmuş günlüklerdi. devlet otoritesinden uzaklaşmışlardı. Mevcut bilgilerimi. makaleleri kapsayan klasik ve sıradan şeylerdi. Vuracakları PKK'lıların bir gün gelip kendilerinden hesap soracağı duygusuna sahiptiler. Her şey açıktı. Askersiz kendi kendilerine bir şey yapmaları zordu. bölük ve karakol seviyesindeki 23. diğeri kurşun kalemle yazılmış notlan. yıpranmış. gruba yeni katılanlar da bulunduğu için. Üstelik bir ikisinin sözlü ifadesine de gü-venilemezdi. Mayıs'ın başında bitiyordu. köy ve mezralara yapılan PKK saldırılarında o yerin belediye başkanı. Herkes bu emareyi iyi değerlendirsin." (Korucuların askeri emir ve komuta bağlantıları Đlçe Jandarma Bölük Komutanlıkları ve Đl Jandarma Alay Komutanh'ğıydı. mahalli yöneticileri. silah. adam kaçırma. "Bu çuvalların hepsini getirin ve çalışma odamın ortasına dökün". 3 Eylül 1993'de de iki olmak üzere dört emri bizzat kaleme aldım. talimatlar.000 kişilik silahlı güce yayımlandı. Hepsi PKK'nın yazdığı. Hızla taradım. sınırlarımız yakınlarında işletilen yabancı topraklardaki kamplardaki gruplar da fırsat yakalarlarsa. bir iç cebe girecek büyüklükteydiler. yeni gelenleri alıştırma ve cesaretlendirerek kendilerine olan güveni artırma maksadıyla kışın da sınır karakollarına saldırıyorlardı. Bunlara ilave edilebilecek başka önemli bir husus da. muhtarları. Meydandaki sehpaları. bir iki gün önce saldırı mahallinden ayrıldığı. 53 mezradaki 826 korucunun maaşları kesilecek. askeri konuları kapsayan çeşitli kitaplar. Đhtiyaç duyulan cevapların büyük bir bölümünü karşılıyordu. Đyi bir eğitim verilemediğinden disiplinleri zayıftı. hani "insanın başını çevirip bakmayacağı" gibi dikkati bile çekmiyordu. oturma gruplarını. Yurt içinde Mayıs ve Haziran'da yapılan saldırıları ülke içinde kalmış olan gruplar başlatıyordu. mevcut renkleriyle birlikte tam yerine otumyordu. konferans notları." 23 Ağustos tarihli ikinci emrin metni: "Devletten maaş. gün gün yazılmış anılan içeriyordu. Diğer dokümanların yanında. bunu. 23 Ağustos tarihli ilk emrin metni: "Şehir. mıntıkanın ayrıntılı taranması ve hedeflerin defalarca keşiflerinin yapılması için kullanılıyordu. ne varsa duvarlara doğru yanaştırıp odanın ortasına. siyasi. Eylül ve Ekim'deki. Irak ve Đran'daki kamplardan yurt içine hareketleri en erken Nisan'ın ilk haftası başlıyor. eylem gecesi orada bulunmadıkları kesinkes tespit edilmiştir. 23 Ağustos 1993'de iki. yurt içindeki kamplardaki dağ kadrosu ile mıntıkalarında bulunan 1993 Dönem! 103 milisler müştereken gerçekleştiriyordu. Her şey şöyle cereyan ediyordu: Sorumlu oldukları yurt içi mıntıkalardan havanın soğuması ve kar yağışına bağlı olarak Ekim sonu veya en geç Kasım'in ilk yarısında yurt dışı kamplara çekiliyorlardı. mühimmat ve telsizleri toplanıp depoya alınacaktır. Böylece tablonun nesneleri. meskun alanları silahla taciz yapanlar ise şehir ve köylerde yaşayan milislerdi. çünkü bunların zaten hiç ayrılmadıkları yerlerde bir oryantasyo-na ihtiyaçları yoktu. tebliğler. Temmuz. biraz da "hayretler içerisinde" döktüler. Đçlerinde iki not defteri vardı. silah. Ağustos.

bir k üfede. Her subay on kişilik "Yol Şahinleri Timi" kuracaktır. yolu kesenler. köy ve mezralarda tek tek bulup gösterdiler. bir çuval veya torbada. askerler en saldırgan. dört militan öldürüldü. Hakkari-Çukurca yolunun ikide bir garip bir şekilde kesilmesi. iyi silah ve bıçak kullanan erlerden seçilecektir. kendilerine verilen "ölüm bölgeleri "nde bulunan veya buralara giren PKK gruplarının işlerini. hareket güzergahı ve yolun güvenlik sorumluluğu. 22 Eylül saat 23:00'de Çukurca Serbest Sınır Karakolu emniyet timine saldırıldı. dağ kadrosundan gelen bir iki militanla beraber. Mahalli kıyafetler giyecekler. Gayrı nizami muharebe sahası "şeytanların çe104 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok lik çomak oynadığı" bir yerdir. 16 Eylül 18:30'da Yüksekova-Yeniköprü yolu kesildi. Genel trafik akışı içerisinde yolun kesilmesi veya pusuya maruz kalınması halinde gereğini yapacaklardır. sıkıntıya düşmüş olman lazım. Timin başında bir uzman çavuş olacak. 2 Eylül saat 18:10'da Hakkari-Çukurca ana yolu üzerindeki Zap jandarma karakolu saldırıya uğradı. Bir vatandaş öldü. PKK'nın en fazla pusu kurup yol kestiği. Bu ekipler yol güzergahlarının gelişigüzel bir yerinden herhangi bir saatte oradan geçen bir otobüs. 4 Dağ ve Komando Taburu ile Jandarma Komando Taburu için beş bölgeye ayrılmış ve her taburun "Yok Etme Sahası" ek krokide gösterilmiştir.Osman Paşa senin tugaya ait birçok ikmal maddesini sana gönderemiyoruz. 20 Eylül saat 23:15'de Şemdinli'nin Gelişen köyüne saldırıldı. serdengeçti. Đki korucu şehit oldu. herkes oyunu iyi oynayacaktır. Türk komandoları olarak kasırga gibi yaklaşıp. Bir er şehit oldu.) 3 Eylül tarihli üçüncü emrin metni: "Hakkari. PKK ile beraber eylemlere de katılıyorlardı. Bunu hiçbir zaman unutmayın. yönü ve gücü kestirilemeyen yumruk kullanılacaktır. (Bir kıdemli astsubay çavuş. pikap. kendileri ile beraber bu işi yapanları. 1993'ün son aylarında bu güzergahta yol kesen militanlar. Kimseden izin almamış ve onlarca emre rağmen tek başına yola çıkıyor!) 18 Eylül saat 06:30'da Çukurca-Uzundere yolunda bir sivil kamyon mayına çarptı. Geceleri yarasa. Bir asteğmen ve bir er şehit oldu. gözü kara. parende atan kurnazlık. 3 Eylül günü Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Đsmail Hakkı Ka-radayı Tugay karargahına geldiler. Dokuz subay ve sorumlu oldukları dokuz yolun listesi ektedir. bir korucu tim komutanı şehit edildi. 21 Eylül saat 22:00'da Hakkari-Çukurca yolundaki Zap karakolunun emniyet timine saldırıldı Bir asker şehit oldu. kamyon veya traktöre binecektir. sivil kıyafetli ve kendi aracıyla seyahat ediyor. 10 Eylül saat 16:30'da Şemdinli-Derecik yolu kesildi." 3 Eylül tarihli dördüncü emrin metni: "Hakkari vilayetindeki dokuz kritik ve en yoğun kullanılan. 5 Eylül saat 08:00'da Şemdinli Kayalar köyünden bir vatandaş mayına basıp öldü. Dört vatandaş kaçırıldı.' Eylül 1993'deki saldırı ve eylemler şöyleydi: 1 Eylül saat 16:00'da Yüksekova-Gürpınar yolu kesildi. bir asker yaralandı. Teröristler Bingöl'de tren yolunun raylarını . Dokuz terörist öldürüldü. gündüzleri yılan gibi hareket edilecek. 2 nci Ordu Komutanı da kendilerine refakat ediyordu. yüzleştirildiler. dört korucu yaralandı: 14 Eylül saat 15:00'da Yüksekova-Büyükçiftlik yolunda bir kamyon mayına çarptı. militanların kuş olup uçsalar gidemeyecekleri yerlerde bile bulunmayışı çok enteresandı.destekliyorlardı. Ordu komutanı: . hemen müdahale edilmesine rağmen. bu yol boyunca bulunan köy ve mezralardaki koruculardan başkası değildi. kendi bölgelerinde bitirecektir. 13 Eylül saat 00:15'de Şemdinli Karakoç mezrasına saldırıldı. Bir astsubay şehit oldu. on korucu yaralandı. Sadece bununla da kalmayıp. Sürekli aldatma. köylünün mahsulü. sınırsız hayal gücü. Silahları bol kıyafetler içinde. esnafın bir malı gibi saklanacaktır. Üç ko1993 Dönemi 105 rucu şehit oldu. Herkes." "Tanrı doğruluk demektir. Çünkü. yıldırım hızıyla kurt sürüsü taktiği kullanılacaktır. binbaşı-albay rütbesindeki dokuz subaya verilmiştir. ana silahlarının yanında hafif tanksavar silahı (LAW) ve el bombaları yeterince bulunacaktır.

bir eksiğin olursa. Sana gönderilen araçlar da orada bekliyor. zırhlı araçlar geldi diye. dedi. Personel Şube Müdürü. Mühimmat daha uzun süre yeter. Ayrılırken "Osman Paşam. o nedenle.000 kişilik dağ kadrosunun. 2. Dağ ve Komando Tugayı'nın 250 muvazzaf subay ve astsubaydan sadece 11'i Dağcılık ve Komando kursu görmüştü. zararlarının sayılamayacak kadar çok olduğunu. Yüksekova'nın Đran sınırındaki Perihan karakoluna gittik. her saat arayabilirsin" dedi. yanlarında taşıdıkları belgelerden de başka sayılar vererek anlattılar. Akşam olmak üzereydi. milislerin ise bu miktarın 5-6 misli olabileceğini değerlendirdiklerini. "PKK'nın ulaştığı. bizim yapabileceğimiz ne varsa.K. hiç fark etmemiştim. arz ettiklerim dışında bir şey yok" dedim. muharebeyi böyle yapılacağını sanarak kaldırılan yaya yürüyüşlerinin programa dahil edilmesini. Bu karakol da 1992'de saldırıya uğramıştı (saldırılmayan zaten yoktu). Tugayın Kurmay Başkanı. "Ne kadar eğitim almış olursan ol. Atamalarda. Batıdaki birliklerin. "acı insana öğretir" sözünün herkes ve her kurum için geçerli olduğunu arz ettim. tabur komutanlarının da hepsi aynı anda. Sonra geldikleri helikopterle beraber. işimizin çok zor olduğunu". "Sağolun komutanım.'lığının tek farklı birliği idi. Ordu ve Kara Kuvvetlerinden merkezi sistemle yapılıyordu. Rayların döşenmesi uzun sürüyor. 3. Đstihbarat Şube Müdürü. Kuvvet Komutanı hiçbir şey sormadan ve konuşmadan hepsini dinledi. dedim. Üstelik Hakka106 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok ri'de konuşluydu. atamaların özensizliği ve hesapsızlığının derecesini. Karakol.Komutanım bu. Kızıllıklar arasında. Maliye Şube Müdürü. O nedenle atanacak subay ve astsubaylar. bu sene Baüya atanacaktı. askerler için de çok faydalı olacaktı. daha doğrusu Tugay Komutanı (ben) hariç karargahın tamamı bu yılki atamalarda batıya dönüyordu. Van üzerinden Hakkari'ye geliyordu. çok kovboy filmi izlemişler. 16 Eylül günü Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aydın Đlteı tugayı ziyaret ettiler. Tugayın ana ast birlik komutanları. oradaki PKK'lılar demek. kimler olacaksa buraya gelmeden kurstan geçirilmeleri. 12.K. Harekat Şube Müdürü. Doğayı algılayacak duygu mu kaldı! Ben Yüksekova'da indim. Lojistik Şube Müdürü. gelmeyen şeyler sizi huzursuz etmesin. öğretilenlerin hiçbiri. Yüksekova'nın kuzeyinde1993 Dönem! 107 ki Mor Dağ'ın eteklerindeydi. birliklerin sırtlarında çantalarla kilometrelerce yürümelerini. bütün eğitim plan ve programlarının bu şekilde değiştirilmesini. buraya gelsin gelmesin. Şu kısa açıklama bile. kadrosu ve kuruluşu ile K. bizim bölgede çok elzem değil. Van yolu da Başkale bölgesindeki 32 virajlar kısmında PKK tarafından sık sık kesiliyordu. Bölgenin sorumhısuydu. ses getiren eylemler ve sonuçlar aldıkça arttığını. onarımını bekliyoruz. Bu tugay. Bunu önümüzdeki yıldan itibaren yapılacak atamalar için arz ettim. kalıplara bağlı hiçbir faaliyetin muharebede fayda sağlamadığı gibi. sokaktaki sade vatandaşı bile şaşkına çevirmeye yeterdi. Dağ ve Komando Tugayı Kara Kuvvetlerinin birliği olduğu için ikmal Malatya'daki 2. gayrı nizami harp koşullarında klasik bir ordudan daha tehlikeli olduğunu. Bvı bölgede erzak sıkıntısı yok. bir plan ve düzen yoktu. Şırnak bölgesi tamamen kapalı olduğu için ikmal kuzeyden Bingöl. . Kara Kuvvetleri Komutanına her şeyi ayan beyan ortaya koyan bir brifing verdim ve şunları teklif ettim: 1. 1993 başında PKK'ya katılımların. Çünkü PKK kampları onlarca ton erzak dolu. dağın gökyüzünü yakalamak ister gibi yükselen 3800 metrelik zirvesi Aydın Paşa'yı çok etkiledi. Batıdan Hakkari'ye gelecek olanlar da Temmuz ayında tugaya katılacaklardı. kızılderili usulü. kendileri için de. Hem de her şeyin tavana vurduğu dönemde. Diğer komando tugayları gibi belli dönemlerde gelip sonra batıya dönmüyordu. Merkez Şube Müdürü. Bir Dağ Tugayıydı. araçlara gelince. Kendileri Van'a gitmek üzere ayrıldılar. ben dahil. . Kimbilir bu kaçıncı göriişümdü.sökmüşler. Ben bizzat takip ediyorum. her şeyi gece yapmayı öğrenmelerini.

" 22/23 Eylül 1993 gecesi saat 04:00'da Şemdinli'nin Derecik bölgesindeki Balkaya (Govent) Dağı eteklerinden çepeçevre kuşatılmıştı. buraya ulaşabilmen tek yol. Bu. yukarıdan kaya parçalan ve çarpınca yön değiştiren mermiler. haki fanilası muhtelif yerlerinden jiletle kesilmiş gibi parçalanmış. Bu faaliyet 45 dakika kadar sürdü. Yarım saat kadar sonra. Bulundukları yer de ateş eden PKK'lılara çok yakındı. bir evin çatısından evin önünden geçen yoldakileri izler gibi bölgeyi 360 derece görebiliyorlardı. kimisinin 3000-4000 militanın olduğunu söyledikleri. Bir kuyunun dibinden kuyunun ağzına çıkmak neyse bu da aynısıydı. pantolonu dikiş yerlerinden atmış. Çevresi yüksekliği 80-100 metreyi bulan dümdüz kayalarla çevriliydi. Zamanla yarışmak ve onu alt etmek demekti. Fizik giıcü eşitlenebilse. görevin icabını yapmak veya sorumluluk duygıı1993 Dönemi 109 . Manda bir adım atınca. Hava Kuvvetleri uçakları. çıkış için kullandığımız iki patikayı tepeden kontrol eden kayalıklardan PKK'lılar yoğun bir ateşe başladılar. bölgedeki en gözü kara aşireti olan Gerdi'lerin de uğursuz kabul ettikleri dağ. Helikopterleri kayalıklara 108 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok tırmanan subaylar yönlendiriyor. Bir insanı bu hale. Balkaya Dağı'nın güney eteğinde bulunan Derecik Jandarma Sınır Karakoluna bir önceki gün gelmiş ve ileri komuta yerini burada açmıştık. Tepelerinde bulunan kayalıkların alüna saklı PKK'lılar helikopterlerce top ve makineli tüfek ateşine tutulurken. Dağın üstündeki PKK'lılar. botlarından biri tabanı düşmesin diye bot bağcıkları ile koncuna bağlanmıştı. Dağa tırmanma manda sabrı isteyen bir işli. 3. daha önce attığı adımı bir santim geri almaz. 8x10 kilometrelik bir alam kaplıyordu. aşağıdan yukarıya çıplak kayalıklara yapışarak tırmanan askerlerin üzerine geliyordu. irade ve da-yanıklığm yanında cesaret ve korkusuzluğun da yer alması gerekmektedir. Saat 05:00'dan itibaren tırmanmayı emniyete almak ve örtmek amacıyla. Derecik'teki Piyade Taburu ve Jandarma Özel Harekat Grubu katılıyordu. (Yüzbaşı Şaban'ı gördüğümde ceketi yoktu. Bölgelerinden bu noktaya gelinceye kadar üslerinden beş ila dokuz saat motorlu olarak yol kat ettiler.. üzerinde kimisinin 1500. Dağ ve Komando Taburları. Harekata 1. yavaşça ikincisini atar. 4. dağı baüdan kuşatacak olan 3. Roket ve mermiler de yağmur gibi insanın üzerine yağarak bu koşullara dahil olunca. Hakkari'deki kışladan 2-3 kez çatışma sahasına gelen helikopterler dağın bizim topraklarımızda kalan tarafındaki patikadan çıkmaya çalışan timleri rahatlatmaya çalıştılar. Irak tarafına geçerek. havadan helikopterle yaptığımız hedef tarifleri ile dağın ortasındaki vadiyi boydan boya vurmaya başladılar. Harekata katılacak taburlar. sabır. Her şeyin günlük akışındaymış gibi olmasına özen gösterildi. adımlar yavaş fakat sağlamdır. Üstelik hiçbir yorgunluk emaresi yoktu. Dağ ve Komando Taburu'nım daha fazla zamana ihtiyacı vardı ve olağanüstü güç istiyordu. bunca yorgunluğa rağmen inanılmaz bir enerji ile sanki yeni koşuya başlamış yarışçılar gibiydi.) Dağın üçte biri Irak topraklarındaydı. Ayağı sanki bastığı yere çakılır. Bu da ancak dağ halat ve kancalanyla mümkündü. Önce Irak topraklarına girilecek. Saat 09:00'da ateş açılmayan tırmanma kesimleri dahil. Bu kesimdeki timlerin başında olan Yüzbaşı Şaban'in o gece gösterdiği liderlik örneği ve fedakarlığını insanların hayalleriyle bile anlayabilmesi çok zordu. hedef tarifi yapıyorlardı. vadi ve boğazlar geçen kötü vasıflı Şemdinli-Derecik yolunu bir noktaya kadar gündüz kullandılar. Havadan görülebilen bir şey yoktu. Tırmanma anı en riskli andı. sonra da birlikler yabancı bir arazide sekiz kilometreye yakın dağlık alana gece şartlarında yayılacaklardı. Dağın üstünde üç kilometre boyunda. 40 metre eninde doğu-baü istikametinde uzanan bir vadi dışında. dağa çepeçevre 28 yerden tırmanılacaktı.. (Temmuz ayında bölgedeki asker ve sivillerin. Balkaya Dağı'nın üst tablasına henüz çıkılama-mıştı. sabır ve irade isteyen bir tabiattır.seni o ana hazırlamış değildir. dört at bir mandanın yaptığını yapamaz. Bu iki patika dahil. Üzerine biri Türk diğeri Irak tarafından bulunan iki dik patika ile çıkılabiliyordu. Askerler onu gördükçe. her taraf tıpkı arı peteğini andıran şekildeki kayalıklarla kaplı olduğundan adına Balkaya Dağlan deniyordu. Daha sonra da bütün gece yürüyerek gün ağarmadan kuşatmayı tamamladılar.

Emredersiniz komutanım. anlaşıldı" geldi. fikir sahibi olan. Atilla'yı görünce göz yaşlarını tutamadı. gözü kara ve yiğit bu subay. Artık ağır silah desteği de mümkün değildi. PKK'lılann yoğun atışlarından ziyade kayalıkların arasına palleri sığmıyordu. "işi iyi yapan" zor bulunmuştur. Çok hassas ve mümtaz bir subay olan Tabur Komutanı Binbaşı Alakan çok etkilendi. Arkadan çıkanlar hemen etrafında bir çember yaparak Bölük Komutanlarını daha içeride bulunan. senin yetki ve sorumluluğunu bana devreder misin? Beni kendi yardımcın kabul et. sizleri gururla izliyorum" anonsunu yaptım. . Bu köy şimdi alev alev yanıyordu. 4. hatta iyi plan yapabilenler. Đki dağ topu bulunduğumuz yerden. Pilot dahil. PKK'lılarm görüşlerini zayıflatmak için çalışıyordu. hepimiz kayalar veya atışlar sebebiyle her an helikopterin düşebileceğini bilerek faaliyeti izliyorduk. . daha fazla şişleme lazımdı. Dağın çıkılan kısmında artan asker sayısıyla başka bir çare bulmayı düşünürken. Dağın üzerine çıkmasından kısa bir süre sonra. Đnsanoğlunun yeryüzü serüveninde her zaman konuşan.Atakan 110 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok . Biraz ötemde idi. Ateşe tutulan hattın hemen alünda da bizim timlerin subay ve askerleri vardı. Çıkış patikasının başlangıcında bulunan ve birkaç yıldır boş olan Yukarı Koçyiğit köyündeki bazı evlerin dağdan gelen PKK atışlarından korunmak maksadıyla. konuşan "Yavuz". birlikler tarafından kullanılması militanların ateşlerini köye toplamasına sebep olmuştu. Bulunduğumuz yerle dağa çıkılmaya çalışılan patika arasında dar bir vadi vardı. Mesafe 20 metrenin altına düşmüştü.Buyurun komutanım . . Her şey önümüzdeki 200-250 metrede cereyan ediyordu. Dağın üstü ile askerler arasında 20-30 metre kadar bir mesafe kalmıştı." (Dağ ve Komando Tugay Komutanının kod adı). her şey planlandığı ve ününüze yakışır şekilde sürüyor.Bütün taburlar zaten sizin komutanım. Buradan Balkaya'nın ortasındaki dar vadinin büyük bir kısmı da görülebiliyordu. her zaman bulunmuştur. Helikopter geldi ve yaralı üsteğmenin yanında bulunan subaylar helikopterle irtibat sağladılar. Sen 15-20 dakika sakin bir yerde dinlen. . Şimdi daha çok köreltme ihtiyacı vardı. Çatışma bölgesinin yakınlarında bir UH-1 (küçük tip) helikopter olduğunu bildirdiler. doğru düşündüğünü sanan.su gibi etkenler getiremezdi. ancak her geçen dakika kan kaybından takati azaldı. Sakat kalmadı. Onunla temas kurup. Yanına gittim. Onun bu durumu. Hemen karargahtan bir helikopter istedim. savunulması kolay kayalığa taşıdılar. Şimdi Kurmay Binbaşı). arkasından ve yakın mesafeden atılan bir mermiyle belinden yaralandı. Hem dağa çıkanlar. (Mermi Üsteğmen Atilla'nın kuyruk sokumuna saplanmıştı. Bizim telsiz konuşmalarımız PKK tarafından da dinleniyordu. Bu derinliği ölçülemez millet ve vatan aşkıydı.Bu öyle değil. Tabur komutanı sürekli bölük ve tim komutanlarına emirler veriyor. Taburun ortak frekansına girip çağrıda bulundum. çıkışı tutan kayalıklar-daki mevzilerde saklanan PKK'lılara tüfek gibi görerek ateş ediyordu. havanlar başlangıçtan beri sis mermileri atarak. ses tonuyla telsiz konuşmalarına da yansıyordu. Bütün telsizlerden canlı bir şekilde "alındı. yaralı üsteğmen helikoptere bindirildi ve pilot bizim bulunduğumuz vadiye süzülerek bölgeden çıktı. "Çevrimdeki bütün telsizler. hem de bu riskli topçu atışını yapanların kendilerine güvenlerinin ne kadar büyük olduğunu. en önde gidiyordu. "Taburun komutası geçici olarak bende. Bire bir çarpışmak gerekiyordu. Testinin kayaya kafa tuttuğu nerede görülmüş? Son derslerini vererek işlerini bitirin. pilot en tehlikeli olan dalışını yaptı ve Atilla'nın yanında bulunan subay ve askerlerin PKK'lılann üzerine bütün güçleriyle ateşlerini toplamasından istifade ederek.) Saat 09:30'da Balkaya Dağı'na doğudan tırmanan 4". Ama. yukarıya da birer ikişer kişi olarak ancak çıkılabilirdi. Yukarı ilk çıkan Bölük Komutanı Üsteğmen Atilla oldu. Başarılı olamadı.Taburun komutasını bana devredebilir misin? . Atilla mevzi alarak çatışmaya devam etti. Helikopter yaralının bulunduğu yere iki kez iniş için yaklaşma denedi. bölgeye göndermelerini söyledim. bu işlerle ilgisi olmayanlar bile anlayabilirdi. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Atakan'ın yanına gittim.

Helikopterin bile tam konabileceği yer yoktu. ölen çocuklar. tarih boyunca uzayan her meselesinde. şimdi öl de hemen kendimi şu kayalıklardan atayım. . Sabah saatlerinde karakola gelen bir helikopterle dağın ortasındaki vadiye gittim. Derecik bölgesinde yaşayan bu insanların 10 yılda çektiklerinin ayrıntılarına girildiğinde. Gece dağın üzerinde birkaç kısa süreli çatışma dışında pek bir şey olmadı. kimPWĐ 112 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok lere hangi cezaların verildiği. Dağ ve Komando Taburu da koni biçimindeki dağın üstüne çıkmıştı. delalet ve hatta hıyanet içinde olanların sayesinde". kimler için yakalama emirleri çıkartılmış.. Vadide PKK'ya ait yük katırları ile koyun ve keçi sürüsü de vardı. hangi suçtan yargılanacaklar. yargı heyeti kimlerden meydana geliyor. Üstelik henüz büyük bir araç kolay hedef sayılırdı. .. . ufak tefek birisiydi. Arı peteğine benzeyen kayalıklarla kaplı 10 x 8 kilometrelik alanın adım adım taranması ile faaliyetin ikinci safhası başlıyordu. her şey mevcuttu. adamcağız bembeyaz oldu. militanlardan biri şarjörünü yere düşürünce fark ettik.Ne mahkemesi? Ne vergisi? Eşkıyaya vergi verilir mi? dedim. Dağın ortasına doğru toplananlar. bizim 1993 Dönemi ĐH olamayacağımızı düşündükleri istikametlerden Kuzey Irak'a kaçmaya çalışırlarken komandoları karşılarında buldular. yaralılar.Çarpışarak buraya çıkmış olman. gene her taraftan sarılmış olmalarının şaşkınlığı ve paniği duyuluyordu. silah. bu dağda bir zamanlar onlarca ayının yaşadığını. orta yaşlı. Ölüler.Irak tarafındaki patikayı kullanan 3. Korkacak bir şey yok. malzeme ve erzak deposuydu. herkesten alıyor. Bunların nasıl yapılmış olması ise iğrenç bir durumdu. insana sanki yer yüzünün başka bir ülkesinde yaşıyormuş gibi gelebilirdi. şimdi PKK'nın depo diye kullandığı yerlerden bazılarının inleri olduğunu söylediler.. Gece bulunduğum Derecik Karakoluna Gerdi Aşiretinin yaşlılarından ve ileri gelenlerinden bir grup görüşmek için geldiler. Kayıtlar bu bölgede kimin ne yaptığını ortaya koyuyordu. sakat kalmış genç kızlar ve oğlanlar. Binbaşı Atakan yanımdaydı: . Komuta sende. Şu ana kadar üsteğmen Atilla dışında. Derecik'teki Piyade Tabur Komutanı Yarbay Ali geldi: "Komutanım dün gecenin birkaç saatini taş duvarın bir yanında biz. Bundan sonra onlara alet olmayacaksın. gerekçeli hükümler. . mermi. Millet ve toplumların. Hiç kimsesi olmayan. . Vadinin Türkiye tarafındaki bölümünün dörtte biri taranmıştı. bir karakol hakkında istenen bilgiyi PKK'ya getirmekte geciktirmişti. öbür yanında altı PKK'lı birbirimizden habersiz geçirmişiz." Vadinin boydan boya iki yanındaki kayalıkların altı ve mağaraların içleri. şu anda yanımızda olan bir korucu da bu mahkemede yargılanmış ve vergiye bağlanmıştı. Çıkılan her yerde tim mevcutları hemen çoğaltıldı. Buraya geldiğimden beri kendi kendime hep aynı soruyu soruyordum: "Nasıl. Đşin hayati kısmı bitmişti. bütün gece Kuzey Irak'taki gruplardan kendilerine yardım edilmesi çağrısını tekrarlayıp durdular. Korucu başını ve onu yanıma getirdiler. Harekata katılan bölge korucuları.Atakan. PKK telsizlerinden. aleyhine gidişlere sebep olmuştur. Tabur Komutanı yardımcılığı görevim bitti. . eski kusurlarını örtüyor. bu derece hazırlıksız olunabiliyor ve neden bu kadar yıl uzatılmıştı?" Her iki sorunun da cevabı tekti ve Ulu Önder bu cevabı net vermişti: "Gaflet. Her birlik kendi sorumluluğuna verilen kesimlerdeki kayalık ve mağaraları dikkatli bir şekilde aramaya devam ediyordu.. insanlar daha çok acı çekmiş ve kayıpları her yönden daha fazla olmuştur. Ölüler. Ve uzayan meseleler. (Gülerek) Senin vergini kaldırdık. karar defterleri. Đşin daha da ilginç olanı.Estağfurullah komutanını.Öldürürler paşam. Yüksek ve geniş bir mağarayı Kürdistan Halk Mahkemesi diye kullanıyorlardı.Başım gözüm üstüne paşam. hem biz hem onlar afalladı. Bir kısmı geceyi bile beklemeden. bir yaralı dahi yoktu. Đşlediği suç da. Kırmızı bezle yazılmış mahkeme ismi ve bölümlerini gösteren yazılar. haklı olan tarafın da zaman içinde haklarının ne derecede doğru olduğu konusunda yeniden yorumlanması gibi.

sonra açılıyor. ..Çocuk.Ölüp ne yapacaksın. Sürekli operasyonlara katıldı. bunun gelip geçen helikopterlerden olmadığını anlıyoruz.Ben Taşburun Hudut Bölük Komutanıydım. Gözleri hemşehrini görmüş gibiydi. Çantanın içinde ameliyata yarayan cerrahi malzemeler. Đğdır nere? Şemdinli nere? Sen hangi akla hizmetle buralarda geziyorsun. bunları iyi kullan.Size en yakın köy Taşburun mu? . yeniden mevzilerimize geçeriz. Uçaklar geldiğinde ne yapıyordunuz? .Bu kadar hakim ve her yeri gören bir bölgeden gece gelişimizi niye tespit edemediniz? . şu köylerde ıstırap çeken insanları koru. . (Daha sonraki zamanlarda Derecik'teki taburun yanında salaş bir yerlerde yattı. Sen Kürdistanm En Muhteşem Dağısın" diye şiirler yazmıştı. Ölenlerden bifjUe sıhhiye çantası sırtında bir sağlık görevlisiydi.Evet. Şimdi sorularıma çabuk çabuk. helikopterler tepemizde daireler çizmeye başlayınca. ilk gelen helikopterle de seni hastaneye göndereceğim. 3 Ağutos 1993 gecesi saldırıya uğrayan Üsteğmen ve yedi askerin şehit olduğu Yüksekova Uzunsırt Karakolunda şehit edilen askerlere ait çok miktarda şahsi fotoğraflar ile onların şahsi malzemelerinin bir kısmı çıktı. Gözleri ışıldadı.Sabahki hava atışlarında kaybınız oldu mu? . .Kışın burada kamp var mı? / . .Sen ne kadar zamandır örgüttesin? Nereden katıldın? 114 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok . Bal-kaya Dağı'nı çok seviyordu.Biz geldiğimizde dağda kaç kişiydiniz? . Sağlıkçının şiire ve resme meraklı olduğu da anlaşılıyordu. Doktorlar zaten yaranı sarmışlar. aynı kağıtlara "Govent.Đğdır'ın neresindensin? -. Kalçasından ve ayağından yaralandığından kaçamamışü..Lideriniz artık böyle bir zahmete katlanmak zorunda kalmadı. bak seni korucu yapmışlar.Böyle bir beklentimiz hiç olmadı! Lider. kalktı ve askerlerden hiç ayrılmadı.. s?Kahleyin tepecilerin/gözcülerin uyuduğunu. . en fazla 1-2 saat kulaklarımız az işitiyor. 8-10 kağıda bu dağın resmini yapmış. Bir resim vardı ki şaşırtıcıydı. devlet sana silahını ve mermisini vermiş. fakat doğru cevap ver. Bu dağdaki grubun çok farklı bir bölgedeki saldırıya katılmış olması. gökyüzüne bulutlar çizmiş. Đri yarı genç biriydi. . . ağrı kesiciler.) Vadinin başındaki çatışmalarda dün vurulan 8-9 PKK'lı cesedi vardı. Subaylar: "malum olmuş komutanım" dediler. Ateş eden helikopterler gelince de aynı şeyi yaparız. Ölü soyuçular artık kendileri ölüydü.Bombalar bulunduğumuz kayaların üzerinde patlarsa.Evet. . maaş alıyorsun. Uçak ve hel'kopter-lerin artık gelmeyeceğini anlayınca. Mayıs başında talimat geldi. . 150 savaşçı Avaşin'e (MeziKaryaderi kampı) gitti.. çevresiyle birlikte yapmış. .. hepsini cezalandıracağını söyledi.Đğdırlıyım. ..Biz.Bu bölgedeki takımdan kimseye bir şey olmadı. Bunların üzerinden. Artık ana yumakta kaç tane uç varsa. Bunu yapan helikopterden sonra da uçakların geleceğini biliyoruz. tek tek sarmaldan ayrılıyordu.43 savaşçı. .Çarçel (Đkiyaka Dağlan) gruplarıyla birleşerek karakolu kaldırma eylemine katıldılar. 200 kişiydik. komutanım. bazı ip uçlarını iyi açıklamaya yetiyordu. kendisini de kanatlanmış olarak bulutlara yükselirken göstermişti. Balkaya Dağı'nın resmini. hamile kalmayı önleyen malzemeler ile cesaretlendirmeye yarayan küçük sarı haplar mevcuttu.köyündenim. Hanına Geçidi'ndeki Uzunsırt Kaıakoluna siz mi saldırdınız? . . Hemen derin mağaralara ve iyi koruma sağlayan kayalıkların alüna giriyoruz. 1993 Dönemî 113 Mağaralardan birinde yarab bir militan bulunmuştu.Dışarı çıkınca bir şey hissediyor musunuz? .Nerelisin sen? diye sordum.

Piyade Albay Cahit'e neler yapması gere Đttiğini söylüyordum. . Kurmay Başkanı. Gece yansına doğru belki 30-40 soru sorarak diş söker gibi aldığım bilgilerden anlaşılan şuydu: 2-3 kişilik bir milis unsuru.1.Taşıyıcılar sonradan başka mıntıkalara gönderilerek. Balkayaişi bitmişti.Bu kadar silah. ancak bunlar. bir şehirde milislerle tepki vererek "gtıçlü" olduklarına hem halkı hem de kendilerini inandırmak istiyorlardı. % . Kurmay Başkanını bulamadım.. Biz ayrıldıktan sonra bu bölgelerde neler yapılacağı konularında Şemdinli'cie sürekli kalan Tugay Komutan Yardımcısı. Onun için ateş edilen yerlerde militan ve milislerden başka kesinlikle kimse yok. Đstanbul'dan katıldım. burada temelli kalan grup da işe yaramaz hale gelmişti.Peki o zarjıan. 1993 Dönemi 115 Mesajı Kurmay Binbaşı Ahmet getirmişti. . Tankların üçünü Yüksekova'da bırakmış. 200 ve daha büyük miktardaki insan gücü. bir türlü Hakkari'den haber gelmiyordu. Şehrin ışıkları eylemden hemen önce tamamen kesilmiş. çevredeki bazı evlerden ve boş arazilerden lojmanlar dahil. . dolayısıyla Derecik Karakolunda PTT hattı yoktu. orada bulunmamanız hepinizin hayrına olur. ben hemen hemen şehirde hiç kalmadığını için. Ana telsizin bulunduğu yere gittim. Đl Jandarma Alay Komutanı. diğerleri bilmez.Bunu sadece lider ve onun yakınındaki bir iki kişi bilir. bir gece Đran'a geçirildik ve Zagros kampına ulaştık.Karşıdan kim konuşuyor? . Đşsizdik. Ama ben devamlı kullandığımız için ikisinin yerin j biliyorum. Tanklar ne yapıyor? Saldırıdan önce ışıklar sönmüş mü? (Yüksekova'daki kalkışmadan sonra Tatvan'dan beş tanklı bir takım gelmişti. ben Binbaşı Ünal komutanım. . o şehirde yaşayan devletin memuru geçinenler dışında bütün halkın haberi vardı. Ne zanun <! ağ kadrosunun başı beladaysa. Mesajda "Hakkari içerisinde bir polis otosuna ateş açıldığı. Tanklardan turşu mu kuracaksınız? Oradakilere söyle. Birlikler arama faaliyetlerine devam ediyorlardı.Binbaşı Ünal. malzeme ve yiyeceğin nasıl taşındığını açıkla o zaman.) 20 dakika sonra geldi. Tugayın Muhabere Bölüğü harekat için kendi muhabere sistemlerimizle birlikte faks cihazlarını da çalıştırdığından Hakkari'deki Tugay Karargahıyla yazılı mesaj teatisi de yapılabiliyordu. Burada bir otelde 2-3 gün kaldıktan sonra 15 kişi. Akşama doğru Derecik Karakoluna döndüm. Bilgiyi Binbaşı Ünal'dan aldım. devede kulak bile değildi. Konuşmaları saat başı telsizlerle merkezden merkeze yapılabiliyordu. Hakkari'ye döndüğümde. bir kıraathanede bizi buldular. Sizler bu işleri ne zaman öğreneceksiniz? Top sesi bile onları ürküte-cektir.Saldırı ne kadar zaman önce başladı? .Kurmay Başkanını hemen bul. PKK Yüksekova Şemdinli mihverinde iki büyük darbeyi üst üste yemişti. dağ . bir polisin şehit olduğu. silahlı saldırıya kalkışılması halinde tankların nasıl hareket edeceklerini kesin olarak emretmiştim. Artık. iki kişi Yüksekova'ya getirildik. Emniyet Mûdürvt. PKK'nın 1994 kışı için beş aydır Balkaya'ya stokladığı yiyecek ve malzemeler ele geçmiş.Bu dağdaki depoların yerlerini biliyor musun? . Bölgede. . Saat 22:00 civarında bir mesaj getirdiler. bu dağda kışlık kamp kuramazdı. kolay hedef olarak seçtikleri şehir içindeki devriye polis otosuna park halinde iken ateş açmış. zaten şehirdeydi. eğer çoluk çocuk veya asker ölürse. o iki yeri göster. birkaç kez görüştüler. . Jandarma Lojistik Komutanı. mermi. Harp Okulu ve Piyade Okulundan sınıf arkadaşım. ikisini Hakkari'deki lojmanların ortasında bulunan tepede mev-zilendirmiş.Bak aslanım. diğerinin yaralandığı.Yarım saati geçti komutanım.Tanklar şu anda bir şey yapmıyor. yerlerini bildikleri depolardan uzaklaştırılır. Ertesi gün taburlara. üçü kız. sana yardım etsinler. .Kurmay Başkanı nerede? . devlete ait binalara ateş edildiği" yazılıydı.Mevzilerdeki askerleri kontrol ediyor. hızla kendi bölgelerinize dönün emrini verecektim. .5 yıldır. bu saldırının olacağından. Cahit başını kaldırmadan sürekli not alıyordu. Aradan dakikalar geçiyor. ahizeyi aldım: .

. Bizim memlekette bir söz vardır: "şaşkın ördek kıçtan dalar" denir. PKK'nın ölüleri de şu anda Irak tarafında. Bütün işlerini 20 dakikada bitirmişlerdi.Gitmek için helikopter istiyor.Beni güldürme Tevfik Albayım. Irak Arap Cumhuriyeti.Nedir komutanım? . Bir talebi var. Bu savcı kaç yıldır Şemdinli'de? . Hele şu karakol baskınlarını haber aldığımda hemen oraya gidememem. Bu konuda işte aynen öyle. 26 Eylül 1993 günü havanın aydmlanmasıyla birlikte Balkaya Dağı'ndan ayrıldılar ve aynı gün kendi bölge ve üslerine döndüler. Balkaya Dağı'nın üstü emniyetli mi? Oraya yer emniyeti olmadan helikopter inebilir mi? Orada neyle karşılaşacağınızı sanıyorsunuz? Koskoca operasyonda bile.Ben size ne dedim? Madem öyle biı. şehirdeki korucuların kendilerini cesaretlendirmek için havaya ve şüphelendikleri bitki örtüsü olan yerlere ateş etmelerinden başka bir şey değildi. ipe sapa gelmez bu tip şeyler insanı.Onu söylemedi.Siz de ikinci yıla girdiniz. Env-niyet timine de ihtiyaç duymuyor mu? .Büyük çaplı harekat olduğu zamanlarda bile sakinsiniz ve bu derece üzülmüyorsunuz. onlar kendi camlarını kendileri silecekler.Đki yıldır. burası da bizim hükümranlığımızda diyerek. yardımcısı. Siz zihninize ve fiziğinize fazla yükleniyorsunuz.Söyledim komutanım. Müdür izindeymiş.) Hakkari'ye döndükten bir gün sonra TEK Müdürünü tugaya çağırdım. Biz 50 katlı apartmanın her katını tek tek temizleyeceğiz. civardaki PKK gruplarıyla buluştuğuna dair stırekli duyumlar geldiğini Şemdinli'ye ilk geldiğimde söylememiş miydiniz? . . hız ve temponuz çok yüksek. Sordum: . buna da sebeplerini bilmeme rağmen bir türlü akıl erdiremiyorum. Harekata katılan taburlar. ama yavaş yavaş daha iyi yapacaklar.Bulgarların bir atasözü var biliyor musun? Đnsan bu söze kızıyor ama asırlarca bizle birlikte yaşayan bu insanlar neden durup dururken bunu söylesinler? . Oradan buradan gelen silah sesleri. . Bu insanı öldü116 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok rüyor. Bu savcının geceleri belli zamanlarda şehirdeki evinden ayrılıp. .Balkaya Dağı'nda öldürülen PKK'lılara otopsi yapmak istiyor. . . gördün değil mi? Helikopterlerin gece uçamamalan var ya? Hayatımda hiçbir şeye bu kadar hayıflanmadım.kadrosundan şehre inen 8-10 kişilik başka bir unsur da bunları iki ayrı mevziden makineli tüfekler ve roket atarlarla desteklemişlerdi. bu saçma sapan şeye ödenecek bedelin vebalini kim taşıyacak? Ne zamandan beri muharebe sahasında otopsi yapılıyor? Albayım. "yavaş yavaş ve iyi yapılmayan" demek. . Adalet Bakanlığına bildirildi. jandarmaların. Ne yapacaksa yapsın. Diğeri de kalıpçılık ve yavaşlık. Balkaya Dağı'nın yarısı bizde yarısı Irak'ta. (Bu savcı. PKK grubunun yerini tespit etmek için bundan daha iyi bir fırsat mı olur? 100 metre uzağınızda1993 Dönemi 117 ki kışlada 1000 askeri bulunan 3. biz bir şehit vermezken. . polislerin.Şimdi beni iyi dinleyin. PKK'dan daha fazla yoruyor. 27 Eylül günü erken saaderde Şemdinli Jandarma Sınır Alay Komutanı Albay Tevfık aradı: -Komutanım biraz önce Şemdinli Savcısı beni aradı. Orada ne olduğunu nereden biliyor? . . insanlar alışkanlıklarından birden bire kurtulamıyorlar. ama bu apartmanın her katındaki odalarda kimler oturuyorsa. Balkaya'ya giden eden olmadı.Basından öğrenmiş. Müfettişler tahkikat yaptılar ve hemen görevden aldılar.O zaman gitsin. Türk işi. Batıdan atanrtîış bir mühendis geldi. Dağ ve Komando Taburu niye duruyor.Albayım konular gittikçe çadır tiyatrosu piyeslerine dönüyor.Nedir? . Şemdinli'ye savcı mı atamış? Şimdi.Turskorabata.Cahit. . demedim mi? Aynı hassasiyeti Türk askerlerine gösteriyor mu? Biliyorsun. Gerek duymuyor anlaşılan. .

Şehirde iki trafo var.. Harekat ve Đstihbarat Şube Müdürlerini çalışma odama çağırdım. o . "Bu iş nedir böyle? Her saldırıdan birkaç dakika önce şehrin elektrikleri 'tık' diye kesiliyor" diye soran oldu mu? . Yüksekova ve Şemdinli'den sonra sıra Çukurca bölgesine gelmişti.'. Son bir haftada iki kez baskına uğrayan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden göç başladı.Peki. korkarak kendinizi güvende hissetmekten vaz geçin. ortalıkta görünmeyen bir düşmanı kovalarken bulurlar. 24 Ekim saat 05:15'de Çukurca Jandarma Sınır Alay kışlasmyı emniyet timine saldırıldı. Saldırıyı yapanlar pişman olacak zamanı bile bulamadılar. Şimdi bir kritik soru soracağım. anahtarları da onlarda. 118 Unutulanlar Djşinda YenĐ Bir Şey Yok . Konuşmam bitti.Evet efendim. siz neden. 11 Ekim saat 10:30'da Yüksekova Kısıklı Jandarma Karakolu saldırıya uğradı. O üç adamınız için şimdi emir vereceğim.Bunlar kilitli değil mi? Emniyetleri nasıl sağlanıyor? . O zaman da aynı anda elektriklerin kesildiğini öğrendim. Şemdinli Dağ ve Komando Taburu. 28 Eylül gecesi. Sizin müdürünüze veya size." 4 Ekim saat 21. Çukurca'nın 20 kilometre doğusundaki sınır karakol ve köy-Iniıır saldıranlar buradan geliyor.Hakkari'nin ışıklarını aynı anda söndürmek istesem. .Üç bekçi var. Harekat 5 Ekim 1993 gecesi sızma şeklinde başlayacak. askerler kendilerini. bu şehre ne zaman eylem yapılacağını bilen binlerce insandan sadece üçü. Sekiz korucu yaralandı.Elektrikleri bu bölgeden işe aldığınız o üç adam kesiyor. Farkında değilseniz ben söyleyeyim. "bu işi bizim bekçiler yapıyor" diye gidip yetkililere söylemediniz? . anında kesildi değil mi? . Siz ve müdürünüz her kimse.500 nüfuslu ilçenin yarısı kenti terk etti. Bir asker şehit oldu. Bu bölgede yurt içinde de sık sık yer değiştiren bazı gruplar olmasına rağmen esas tehlike Kuzey Irak'tan geliyordu. bu saldırılarda ölenlerin vebalinin bir kısmı size ait. Đki ambulans ve bir kamyon yakıldı. .Haziran ayında bu şehirde gene böyle beş saldırı olmuş. bunlardan kesilebilir. Doğudan Mezi-Karyaderi'ye yak-lajan Basyan Vadisine Derecik'teki piyade taburu taarruz edecek. Aksi halde. Burada önemli olan işin tekniğini bilen sizin de kulağınızın üstüne yatmanız." Ekim 1993'deki önemli durumlar: I Ekim saat 21:15'de Yüksekova ilçesinde 1 nci Dağ ve Komando taburunun kışlasına silahlı saldırı yapıldı. . idin bir taktik akın uygulayacağız. Ve bunlar. Aynı gün saat 10:30'da bu karakola gitmekte olan jandarma araçlarına pusu kuruldu. Harekata Daft ve Komando Tugayının tamamı ve Jandarma Komando Taburu katılacak. . Bir subay yaralandı. O minini iki büyük harekata soktuğumuz için tecrübe kazandı. Duvardaki kabartma haritadan Kuzey Irak'taki Mezi-Karyaderi (PKK'nın Avaşin dediği) kampını göstererek. ne yapmam gerekir? . .ayı) sırtlarını tutarak.Yok öyle değil! Her defasında bir leylek ailesi gelip tellerin arasına hızla bir yuva inşa ediyor. 48. II Ekim saat 12:00'da Yüksekova'dan Hakkari'ye gelen askeri konvoya uzun menzilli silahlarla ateş açıldı.Efendim bir şey daha var.Hayır paşam. "buraya taar1993 DÖNEMĐ 119 ı ııı edeceğiz. Tabur kışlasındaydı ve hazır. lıklıydı. hiç kimse. 7 Ekim saat 17:00'da Hakkari-Çukurca yolu kesildi. Tabur komutanı işin erbabı. Saldırıyla ilgili Milliyet gazetesinin haberi: "Yüksekova göç ediyor. Derecik gü-ııryinden Kuzey Irak'a girecek ve güneydeki Küçük Zap (Şemdinli (. Havai hatlardan ikisinin arasına bir değnek sokarak da yapabilirler. sonrasını siz bilirsiniz! "Karşı taraf gibi düşünmeyi öğrenmek yetmez. Hava desteği olmayacak.30'da Hakkari merkez Taşbağlı köyüne silahlı saldırı yapıldı.25 Eylül gecesi şehirdeki elektrikler gene. daha hızlı düşünmeyi öğrenmek gerekir. Bir yarbay ve bir binbaşı yaralandı.

Altı gün sonra onay geldi: "harekatın doğu kanadında Barzani'ye ait güvenlik karakollarının bulunduğu. Ancak. Hemen yakınında da odun ateşiyle ekmek. Başlangıçta pusu mevzileri işgal ederek. süratle hedefi temizlemekti. Ge-(<• sınır hattından sızıp Küçük Zap'ın altında tertiplenecek olan 3 ncü Taburun Irak topraklarında doğu-batı istikametinde 30 kilometre girmesi gerekiyordu. buradaki peşmergelerin Irak'a girecek birliklere kılavuzluk yapacakları. Ancak bu harekat planladığımızdan uzun sürebilirdi. müstakilen Irak topraklarında bu derinlikte bir harekat yapacaktı. Peşmergelerin silah. Karakolun hemen doğusunda baştan aşağı kayalıklarla kaplı 2. oradan onay alınması gerekiyordu. 1991'den sonra Türkiye tarafından PKK'yla mücadele için Barzani'nin gösterdiği yerlere inşa edilmiş ve malzemeleri de verilmişti. pide pişirilen bir kara fırın vardı. Karakol normal tepkisini gösterdi. Sebebi ise. Karakol düz bir yerde subay. Gün geçmiyordu ki Kuzey Irak'taki sırtlardan bu karakolu taciz etmek için ateş açılmasın. Dağ ve Komando Tugayı birlikleri bulundukları bölgelerden hareketle Çukurca'nın 20 kilometre doğusundaki harekat üslerine. gizlendiler. Bunların tam nerede 120 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok olduğunu bilen de yoktu. boğaz ve geçitlerin emniyetini sağlayarak havanın kararmasıyla birlikte sızmaya başlayacakları mihverlerin çıkış yerlerinde. mutlaka çatışma çıkıyordu. hazırlıklarınızı yaparken farklı şeyler düşünürseniz plan üzerinde çalışırken görüşürüz. Bu dağ Türkiye'deki Ora-mar/Alandüz'den başlayıp. astsubay ve askerlerin hep beraber yattığı. Harekatın kampın Güney sınırını çizen Küçük Zap suyuna kadar devam etmesi gerekiyordu.istikamete kaçacak olanları bekleyecek. Farz edelim ki bu karakollar sıra sıra vardı ve bölgede güvenlik sağlıyordu. ortalık kıyamet yerine döndüğünde her şeyi görüyorlardı ve PKK baskın sonrası geldiği yönden geri çekilirken ne yapıyorlardı?) 5 Ekim 1993 günü. Bu planın Diyarbakır'daki Asayiş Komutanlığı tarafından Genelkurmay'a gönderilerek. (Bahsedilen bu karakollar. çatışma gece başlayıp. yemek yediği. PKK buradan mecbur kalıp geçilse bile hemen akabinde yeniden dağa yerleşiyordu. telsiz. fakat mesafe kısaydı. buralardan itibaren de vadi. Balkaya harekatında da Irak topraklarına girmiştik. Artık herkes buna alışmıştı. hiçbir haber de alamadılar. Çukurca bölgesindeki bizim karakolların Dazıları 3-4 defa saldırıya uğruyordu? Sınır karakollarına baskın için peşmergelerin bulunduklar) yerlerden yaklaşan PKK'lıların gruplarıyla değil çarpışmak. yemek pişirdiği 35-40 metre uzunluğunda tek katlı bir binaydı.200 metre yüksekliğinde Güven Dağı vardı. Tugayın telsiz role istasyonu. Söylediklerimi taslak plana geçirin. hızla dalmak. Irak'taki kampın uzaklığı bizim smırla-11imza ortalama 20 kilometre mesafedeydi. Türkiye-Irak sınırının Türkiye tarafında kendilerini kamufle edip. Đki Dağ Komando timi sabaha karşı bu dağın zirvesini emniyete alacak. Mezi-Karyaderi kampı Hakkari-Irak sınır hattının altındaki PKK kamplar zincirinin tam merkezindeki ana kamplardan biriydi. Öğleden sonra bizim geldiğimiz helikoptere de uzun menzilli silahlarla ateş açtılar. Irak'taki Mezi-Karyaderi'de biten Rezak Boğazını kontrol ediyordu. Kampın Türkiye topraklarına girişinin kapı kilidi gibiydi." Đki saat sonra plan hazırdı. her tarafına aynı anda çullanmak. Helikopter de sanki günlük ikmal yapan bir hava aracıymış gibi bir sonraki karakola doğru uçuşunu sürdürdü. Diyelim ki yaklaşırken görmediler. Irak derinliğinde röleye ihtiyacımız olduğundan Güven Dağı'na kurulacaktı. bir küçük haber bile karakollara ulaşmıyordu. Çünkü bu harekat. doğrudan doğruya Irak topraklarının derinliğine dönüktü. karakol civarında idari işler yapan bir askerin dalgınlıkla bazı yerlerde yürümesi bile ölüm veya yaralanmasıyla sonuçlanabilirdi. muhabere personeli de tel- . bunlardan istifade etmemiz" bildiriliyordu. hedef çok uzak da olsa. erzak ve maaşları da Türkiye'den sağlanıyordu. O zaman nasıl oluyor da. motorlu olarak yaklaşılabilinecek yerlere kadar araçlı. Ve bir Türk Tugayı ilk defa kendi imkanları ile. PKK gruplarını dolap beygiri gibi bilinçsiz bir duruma sokup. mermi. Đki kurmay ve muhabere personeliyle ileri komuta yerini harekatın tam merkezinde kalan Hakan Tepe Jandarma Sınır Karakolunda açtık. Bu nedenle jandarma birlikleri ne zaman Güven Dağına çıkmaya kalksalar. Aynı gece planı Diyarbakır'a gönderdik. donmada kalacak. Bizim harekat tarz ve usulümüz. başka vilayetlerde bulunan kuvvetler tarafından desteklenmeden.

Taburlar bunları çember içine alabilecek şekilde kanatlara doğru manevraya başladılar. Dağ ve Komando Taburlarının öncü timlerine kampın çevre emniyetini sağla122 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1993 Dönemi 123 yan PKK'nın gözcü ve tepecileri tarafından uzun menzilli silahlarla ateş açıldı. çaüşma olacağından kamptakileri uyarabilirdi. . şu ana . tüm telsizler kapalıydı. en kıdemsiz er dahil.Bizim kim olduğumuzu mecburen bağıra bağıra söyledik.5 yıldır bu karakollarda yaşı-yorlarmış. Role kuruldu. Telsizden silah sesleri geliyordu.Hayır. 35 kg. mı? .Komutanım Barzani karakollarından bize ateş. ve 3. 5 Ekim akşamı havanın kararmasıyla birlikte beş tabur ileri yanaşarak (3500 komando) Türkiye-Irak sınırını geçip yabancı topraklara sı/maya başladılar. sessiz ve donmuş bir şekilde beklemeye başladı. . . . Duymamaları mümkün değil. bizden ayrı bölgedeki bölüğün de çok fazla olamaz. 1.1993 Dönemi 121 »izleri kurup işletecekti. Aralarında önemli bir telsiz konuşması da yapmıyorlardı. Sağ kalanların gece kamptan çıkmaktan başka çareleri yoktu. Hiç tanınmayan bir bölgede. . Đki karakolu da söndürün.açülar. araziyi kıymetlendirerek süratini arürabilirsin. Saat 04:00 civarında Güven Dağı'na role için çıkan komando timleri de çaüşmaya girdiler. Bunların hepsi PKK militanları. Derecik güneyinden doğu-batı istikametinde 30 kilometre Irak topraklarını kat eden 1. bir nehrin dağlık kenarında.Karakola çağrı yaptınız mı? . Taburun başında bulunan. Hava kararmadan önce kampın büyük bölümü kontrol altına alınmıştı. yürüyüş rekorları kıran Yüzbaşı Şaban'a bazı timlerini nehrin tabanına indirmesini söyledim.Türkiye tarafından bizden başka kimsenin gelmeyeceğini bilmiyorlar mı? Onlar karanlıkta bile olsa. Hatta çevrede aradık. Bu tabur harekatın en sağ kanadındaydı. kayalıkların içindeki mağara ve kovuklara tarla fareleri gibi kolay saklanıyorlardı.hk muharebe çantaları. Daha erken dağa çıkmak. her metresi tehlike dolu bu topraklarda 30 kilometreyi şeytanın bile akıl erdiremeyeceği süratle geçip. Jandarma Komando Taburu kampı batıdan kuşatan yükseltilere ge-lemeden başka PKK unsurlarıyla yeniden çatışmaya girdi. Güneyde Zap Suyu'nun üstündeki kayalıklardan gece vadinin tabanında olup bitene hakim olmak mümkün değildi. kim olduğunuzu biliyorlar ve bilerek ateş açülar. Đki saat kadar sonra gene aradı. Saat 02:30'da Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Sela-hattin telsizle aradı. Ben dahil. herkes için bölge ve kampın iç yapısı hepimiz açısından tam bir meçhuldü. Dağ ve Komando Taburu. ne emredersiniz? . Saat 06:00'da harekatın merkezinde ve sol kanadında bulunan 2. Plana devam edin. Büyük grup. askerlik ve savaş sanatını inceleyecek olanların öğrenmek ihtiyacında oldukları esas temadır. Sürekli yer değiştirerek avuçlarının içi gibi bildikleri.Karakollara mesafeniz ne kadar? .Benim bulunduğum bölüğünki 100 metçe kadar. Silah sesleri duyulmadan kesinlikle hiçbir sebeple konuşma yapılmayacağından. . yanlış bir yerde bekliyor olabilirler diye.Tamam. Karakollardan birinin içindeki koğuştayım. yanlarında ağır silahları da olduğu halde. bunu nasıl yapabildikleri. Olmamız gereken yerden çok uzaktayız. 7-8 yerde acele döşenmiş mayınlar çıktı. Artık fark edilmeleri önemli değildi.Anladım komutanım. güneş doğmadan Küçük Zap suyu güneyinden PKK kampının altında tertiplenerek. Kuzey Irak dağlarında.Sının geçtiğinizde bekleyecek olan kılavuzlara rastlamadınız. gece karanlığında.Komutanım faaliyet bitti. fakat kısa sürdü. 700 askerin hayalet gibi gelip yerleşmesi.Bu herifler bizi geciktirdi. sizin silahlarınızı ve kıyafetlerinizi fark etmediler mi? Botlarınızın ister istemez çıkardığı sesten bile. Çaüşma-ya giren militanlar hep 5-6 kişilik unsurlardan oluşuyordu. . . .Önemli değil. hem ruhi hem de zihinsel ve bedeni güçlerinin kaynağının ne olduğu.

Yanlarına gittim. Jandarma Karakol erleri de binalarının yanında küme halinde durmuş. Kuzey Irak'tan çıkarak kendi üslerine dönme emrini verdim. . bir devin ayaklarının altındaki cisimlere bakar gibi duran Güven Dağına çıkük. liu harekatta hiçbir kayıp vermeden sona erdi. yağ ve peynir tenekeleri ile bulgur. kayalıkların tepelerinden ne yapükları görülemez ve hissedilemezdi.Bir daha bu bölgedeki harekata siz de katılacaksınız.Biz de bütün operasyonlara katılalım komutanım. Mezi-Karyaderi kampını havadan defalarca görmeme. Burada hep aynı yerde bekle bekle zor oluyor. kendine güveni tam.Ne diyorsunuz? Hanginiz konuşacak? Rahat olun çocuklar. farklı bir şeyler olmalıydı. makineli tüfekler bulunan çoğunun göğüsleri iki taraflı omuzdan omuza fişekliklerle kaplı. Bir bit yeniği. en zor yere de siz hücum edeceksiniz. Daha önceki kamplarda da rasdandığı gibi. Ertesi gün öğleyin kampın tamamında kontrol sağlanmış durumdaydı. Çevremde bulunan 22 askere. havanlar. mermi. malzeme. Ana kampın güneyinde bir mağarada tam saklamayı beceremedikleri sekiz PKK'lı cesedi bulundu. Birlikler tek tek mağaraları. 28 PKK'lı yok edilmişti. Hemen dibindeki karakola. Dikkati çeken bir şey bu kampta yer altı. yer üstü. . Ancak böyle bir kampta karşımıza çıkan militan miktarı kaçanlar olsa bile. Fakat geçenlerden hiçbirisi başını çevirip onlara bakmıyordu. Her yerdeki cevabın aynıydı: "orta halli veya . kampın içinde adım adım dolaşmama rağmen buradan görüntüsü çok farklıydı. bu olmamalıydı. "çok vahşi ve ürkütücü" olurdu. Heyecan ve sevinçleri parlayan gözleri ve hareketlenen bedenlerinden anlaşılıyordu. neredeyse hepsi tıızaklanmıştı. Doğaya ilgi duyan ve uğraşanların buradan araziyi gördüğünde söyleyeceği şey. . tek tek ailelerini ve işlerini sordum. Bir onbaşı söz aldı. tam istediğim gibi geliştirmiş-seniz taarruza katılacaksınız. Birlikler Türkiye'ye geçmeden her an lazım olabilir diye henüz sökülme-tnişti. Bunlar bölgedekilere yardım diye gönderilen yiyeceklerdi. disiplinli. Birden kıpır kıpır oldular. burada savunana asgari. büyük çantalı. Gece birkaç küçük çatışma dışında sakin geçti. 124 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok .kim'de. boyun ve karın kaslarınızı teste tabi tutacağım. Mezi-Karyaderi kampında da iş 72 saatte bitirilmişti.Çok uzak yerlere olmaz ama bu bölgede yapılacak her harekata siz de katılacaksınız. Ufakların ise. tamamı niye? Burası sanki çok mu tehlikeye maruzdu? Avaşin kampına Irak'taki Basyan Vadisinden taarruz eden Derecik Piyade Taburu küçük bir PKK grubu ile çatışmaya girdi. Bir dahaki gelişimde hepinizin kol. herhalde. yiyecek deposu varsa. ayak. Ama devamlı sizinle kalamıyorum. mühimmat ve malzemeler taşındıktan sonra erzakların tamamı buI hınduğu yerde imha edildi. Hakan Tepe Jandarma Bölük ve Karakol Komutanı üsteğmenle hakim sırtlardaki karakolun emniyet timlerini dolaşıp. Beni fark edince kenarlara çekildiler. biraz uzaklarından geçen. sizinki gibi 44 tane daha karakolumuz var. ne kadar silah. kendilerini hiç fark etmemiş gibi. Tuzak olacaktı ama. Bölgeyi zihinlerine tam resmetmeleri için taburları bölgede bir gün daha tutup 10 F.kadar görünmemişti. nohut gibi kuru erzak çuvallarının hepsinin üzerinde Türk firmalarının isimleri yazılıydı. bakın. fırsat bulduğumda her zaman yaptığım gibi. Bütün silahlar. bu grup da bölgede dağıldı gitti. askerlerle görüştüm. pirinç. uçaksavarlar. Bu coğrafya başlı başına. omuzlarında ve sırtlarında toplar. beş gündür ben de sizin karakolun mensubuyum. hep aynı kararda adımlarla yürüyerek. yer altı sığınak ve gömülerini çıkarmaya başladılar. 10 Ekim gününün ilk ışıklarıyla tugay birlikleri Türkiye sınırına doğru harekete başladılar. Hep karşıdakiler istediği zaman saldırıyor. Karakolun yanına indiğimizde Yüksekova Komando Taburunun ön-c ü timleri de Türk Topraklarına giriyordu. Đki komando timi tugayın telsiz rölesinde çepeçevre mevzideydi. siyah derili askerleri seyrediyorlardı. iyi savaş eğitimi verilmiş 2000 askerin gücünü baştan sağlardı. Bunu bir hafta boyunca defalarca karargah subaylarına söyledim.

bu anlattıklarının da sahte. . . Sonra arkadaşıma da tacizleri arttı. bütün subaylar burada. Harekat Sonuç Raporunu. . oradaydık. bıktık.Evet. araçlarının bulunduğu bölgelere ulaşmış ve motorlu olarak kendi üslerine hareket etmişlerdi. Harekat Mer-kezindeydiler.Bırakılanlardan dönen oldu mu? .Hadi buyurun cenaze namazına.Olur.ıra'daki temsilciye bildirilmişti. Sız gelmeden 220 kişilik grup. koyun ve keçi sürüleri dahil. .Biz oraya geldiğimizde.) Oradan d*a Avaşin'deki bizim öndere bildirildi. Sizin geleceğinizi biliyorduk.Kaçılamaz. Benim de üstüm başım yıpranmışa. .Daha önce niçin kaçmadınız? .Ben tam görmedim. 7-8 kişinin yaralı olduğu konuşuluyordu. Şemdinli'de. olur. Yakalananlardan ancak şansı olan ölümden kurtulur.Aldatıldığımızı anladık.O halde niye teslim oldunuz? .Evet. . Çünkü ölen çocuklar halkın. Son zamanlarda moralleri bozulmaya başladı. Hakan Tepe Karakolundan akşama doğru tugay karargahına öndüm. siz ikiniz de orada mıydınız? . Biri 1617. Kampta silah. neler olacak. gayrı ihtiyari doğruldular. ama bu devlet için ölmeye hazır. halk. nöbette kaçtık.Hangi kamplardaydınız? Sıra sıra saydı ve bir ara Avaşin (Mezi-Karyaderi) kampı dedi. (Bu harekattan dört ay sonra Çukurca bölgesindeki karakollardan birine iki kız militan teslim oldu. Bulundukları yere de gelirsiniz diye telaşlandılar. Çukurca'da ikide bir bana soruyorsunuz: "Komutanını bu iş nasıl bitirilecek?" diye. Teslim olanlara T.C. kayıpları çoğaldı.fakir.Bu kadarı da olamaz komutanım. genelde işsiz. kendi gücünün bilincinde olan halk bitirir. Sordum: . mermi ve yiyecek gömülerinin emniyetlerini sağlayan 30-40 kadro bırakıldı. Hava kararınca Harekat Merkezine indim. anne ve babadan biri hasta. . . Barzani'nin karakolu diye bilinen yerlerde bir buçuk yıldır neler olduğunu da net ve kesin ifadelerle yazarak üst karargaha gönderdik. miskin asmanın kel koruğu işte böyle. Ben de size usanmadan hep aynı şeyi söylüyorum. Yüksekova'da. Bir ülke güvenliğini aşiretlere. 1 Iarekat Merkezinde bulunan bütün subaylar.Ben iki. bir gün gelir.Ne kadar zamandır örgüttesiniz? Büyük olanı cevap veriyordu. . küçük dillerini yutmuş gibi duran subaylara: . Yüz verirsen. Ne olacak1993 Dönem! 125 »a olsun dedik. Militanlar dışarı çıkarıldıktan sonra. harcanan para da halkın. kabilelere bel bağlayacak hale düşürülürse. Küçük Zap'ın alüna geçip. Halkın gücü. tepene çıkar. arkadaşım hiç katılmadı. 20 yaşında bu dünyadan ayrılan gençlerin yanında zerre kadar bir anlamı bile yok ama.Her şeyleri gibi. diğeri 13-14 yaşlarındaydı. Ordusunun çok kötü işkenceler yaptığını söylüyorlar. eğitim alamamış. sinirli oldular. Tugaya getirilmişler. dedim.Efendim siz gelmeden üç gün önce Barzani'nin Ankara'da bulunan temsilcisi Amedya'ya (Kuzey Irak'ta Barzani bölgesindeki bir yerleşim merkezi) telefon etmiş. yalan dolan olduğunu anladık. yetki verdiği insanların yetenekleriyle sınırlandırılamaz. Harekatınızı oradan takip ettiler." Birliklerin tamamı Irak'tan çıkmış.Ekim ayında Avaşin'de miydiniz? .Kaç eyleme katıldınız? . . bir meslek sahibi değil.Ben 8-10 eylemde bulundum. . Đkisi de ufak tefekti. Çok sıkı takip ediliyoruz. Hesap soran. (Irak'a bir harekat yapılacağı için An-k.Neden teslim oldunuz? .Nasıl haberiniz oldu? . Bu memlekette her şey olur. kardeşlere artık yetmeyen toprak. Gare Dağı bölgesine (kamptan 20 kilometre uzakta. daha baüda bir dağ) taşındık. Bu işi halk bitirir beyler. hakkını arayan. arkadaşım altı aydır. daha durun. reislere. Elleri gözleri kir pas içindeydi ve insanı rahatsız edecek derecede kokuyorlardı. Siz savaşın içinde126 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok . . Siz.

Tugaya çıkarak.Komutanım. bizi şaşırtacak veya daha kötü olacak? . 17 Ekim 1993 akşamı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aydın Đlter aradılar. Size bir şey anlatayım. . sizi bu derece üzüp. Hal hatır sorduktan sonra: .Tamam. döndüğümde beklerlerdi. rahatsız olacağınızı düşünemedik. "Terörü önleyeceğiz".Gelir gelmez malum bir derneğe para yardımı yapü.Komutanım yeni vali göreve başladı.Siz Mustafa Kemal Paşa'yı neden bu kadar çok sevip. . yaşadıklarımız yanında. malına bir şey oldu mu? Hayır. bu vali orada idare edilebilir mi? . kendine ağır geliyor. Bu defa yüzlerinde bir durgunluk seziliyordu. iyi ve kötü giden her şey. . .Osman Paşam. doğru olmayan bir konuyu size arz etmemiz mümkün değil. Bizim sinir sistemlerimiz de bütün insanlar gibi. bir şey mi var? Bunu mu söyleyecektin? . "Komutanım. başka kimseye bir şey oluyor mu? Söyleyin! Başka hiç kimsenin şu ana kadar canına. bu sözün derinliğinden haykırıyor. Haftalardır şehre inmemiştim. . uzatmayın! . Đkisi 1993 Dönemi 127 de bu işlerin çığırından çıkma sebebi olarak Ankara'dakileri gösteriyordu. diğerleri de başlarına geldikçe öğreniyor.Bazı durumlar var komutanım. Bazı subayların mezheplerini araştırıyor. altımızdan toprağın çekildiği zehabına kapıldığımız bir yerde. sayıyorsunuz? Cevap. halkın nabzını kontrol etmek amacıyla.. .. biz biraz daha takip edelim" dedi. sade ve nettir. Kurmay Başkanı. Đstihbarat Şube Müdürü kısaca özetledi.) Bir haftaya yakın karargaha hiç uğramadığım için. beklemeye başladılar. kırk yıllık bozuk sirke satılamaz. Türkü söyleyen otlar. Üsteğmenken Ağrı Dağları'ndaki yaşlı adamla. Harekat Merkezinden ayrılmayıp. Her harekattan sonra benim ağzımdan bir değerlendirme yapmamı. incelemediğimiz.Komutanım. Sebze satan bir tezgahm başındaki Türk'e soruyor: .Başkan. Onlar biliyor. Üç ayın her günü.Ne durumu? Ne söyleyeceksen söyle. . Lozan'dan sonra Đngiliz Büyük Elçisi. bir şey mi var? Biraz tereddüt geçirdi. 20 yıl sonra Đkiyaka Dağlan'ndaki eli silahlı diğer yaşlı adam geliyor. kanda kına yakılamaz. Ankara'da bir Pazar yerine gidiyor. Bundan sonra olacak mı? Gene hayır. Sabahleyin vilayet binasına gittim. .Söyleyeceklerin ne olabilir ki. yoran. Çünkü böyle bir dunımun mutlaka resmi kayıtlara geçmesi şarttı. "Aklıma gene. Hakkari gibi. Valiye.Başkan bu tip işlerde. senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Vali daha dün gelmedi mi? Nasıl böyle bir şey olabilir? Yanlışınız var. her günün uykusuz ve gergin geçen neredeyse 24 saati. şimşek gibi zihnimden geçti. . badanalı yüzler ve kaz çobanları hikayelerini anlattım. . yere inmiş.Hayrola Başkan. bizden daha çok düşünüyor. Arkadaşlar. bu vatana kast edenler filmi artık oynayamaz ve destursuz bağa girilmez" dedim. insanın kendisi bile. kedi sever gibi tüy yatımı sevenlerin yapacağı işte budur" dedim. o bizi. vatanı.ki insanlarsınız. Ara ara gözleri Kurmay Başkanına kayıyordu. "Kanları yerde kalmayacak" gibi boş laflarla milleti oyalayıp. Sonra biz niye birilerini idare edelim? Burada zaten her şey peygamber sabrını gerektiriyor. özetle: "Bu topraklarda. bir vuruşta ve ilk harekette işi bitire-(eksin.Çünkü. geldiği günden itibaren istihbarat teşkillerinde bulunan bilgilerin rapor halinde üst kademelere gönderilmesi emrini verdim. biz dahil. burada öyle anlar var ki. Yazık. Sabaha birkaç saat kaldı. tüm yaşadıklarımız. böyle bir şey olamazdı. ben yarın hallederim. Bu ülkede Atatürk'ten sonra hiçbir şey iyi gitmedi. Subaylara. tetikte duran yırtıcı kuş gibi olunacak ve eşek arısı öldürür gibi. zorlanıyordu. karargah subayları mutlaka benim imzalamam gereken mali ve personel konularına ilişkin evrakları arz ettikten sonra.

ne telefon imkanları. Herkesin haberi olsun ki. askerlerimizin yanına dağlara geliyoruz. son baskınları.çelikten. bu görevi yerine getirmeme. Çukurca ilçemize nihayet 150 gün [5 ay] aradan sonra gidebildi! T. Ne bulunduğum yerler. mülki idarenin vurdumduymazlığı. hepinizin gözlerinden öperim. PKK kamplarına harekata başladı. endişelerimizle sıcak yatağımızda kıvranıp duruyoruz. göze göz süren ve milletin çocuklarıyla bedeli ödenen bu mücadelede olacak şey ini bu? . Gerisi yalan ağlar. Tugay komutanlarını gece gündüz yanlarında devamlı yanlarında gören Türk Askerlerinin morali çok yüksek. korkular? Artık daha fazla şehit istemiyoruz. bizler de bütün dualarımızla. Tebrik ederim. Buna rağmen önceleri 5-6 şehidin ailesine haberi ben ulaştırdım. 128 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Hakkari'de yayımlanan "Doğunun Sesi" gazetesiydi. Yetmedi mi çektiğimiz acılar.C. 13 Ekim 1993 tarihli Sabah: Kuzey Irak'ta "Süngü Operasyonu"! PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarına 35 kilometre kadar giren 2500 dağ komandosu Avaşin kampını yerle bir etti. hiç durmadan kanayan bir yaranın dramı yaşanıyor.Beyler. Đçimizdeki nefret tüm PKK'Uları öldürmeye yeter de artar. Gazeteyi uzattılar. Sonuçta muharebeleri subaylarla yürütüyorum. . kan ağlıyor. Bir ömür unutulmayacak izler bırakacak belleklerimizde. Yazık ki elimiz bağlı. Zehra Tülin Can.. Yüksekova. Operasyonu Dağ ve Komando Tugay Komutam Tuğgeneral Osman Pamukoğlu sevk ve idare ediyor. Askerlerimiz tüm güçleri ile bizleri korumak için mücadele ederken. . son çatışmaları medyadan takip etmekten başka bir şey yapamıyoruz. Tereyağından kıl çeker gibi. içimiz yanıyor. Hayatlarının şüphesiz en zor günlerini yaşayan bu genç insanlarımıza her türlü yardım boynumuzun borcudur. . Tüm yetkililere. Subaylara döndüm: . uyuşukluğu ve devlet ünvanlanyla açıktan dalga geçiyordu. Bu tip şeyler mücadeledeki kararlılığınızı etkilemesin. yoldaki köylere bol bol çikolata dağıtmayı da ihmal etmediler.. vatandaşlarımızı duyun artık ne olur. komediler gülmek içindir.. Hepimizin umudu erlerimiz. memurlarıyla beraber. Tüm 1993 Dönemi 129 Türkiye halkı olarak. Dişe diş. savaşa gidiyor ve tek tek vuruluyor.Kuzey Irak harekatınız çok şık oldu. aksaksız yapmama imkan tanımıyordu. demirden değil. Ölen evlatlarımızı." "Bir biryitiriyorum sevdiklerimi Ellerimden kuşlar gibi Uçup uçup kuşlar gibi Uzak dağlar ardına.Komutanım mesele sadece ben değilim ki. Vazgeçme sebebim ise yukarıdaki nedenler değil.Sağ olun komutanım. "nedir" diye sordum. Milyonlarca kişi bir sel olarak Mehmetçiğe kalkan tüm elleri kırmaya geliyoruz. ne zamanım. halka.) Kuzey Irak Mezi-Karyaderi harekatıyla ilgili basındaki haberler: 9 Ekim 1993 tarihli Milliyet: 2 bin komando Kuzey Irak'ta!: Önceki gece Hakkari Dağ ve Komando Tugayına bağlı yaklaşık iki bin komando aniden sınırı birkaç noktadan geçerek. Şemdinli ve Çukurca'dan ibaretti." "Ağlarsa anam ağlar. . Yoğun işlerinden dolayı bir türlü gidemediği!.Osman Paşam anladım. ancak hemen vazgeçtim. Gülünecek sebebin az olduğu buralarda. olaylara bağlı sık sık yer değiştirmem." Hakkari'nin zaten topu topu üç ilçesi vardı. 20 Ekim 1993 tarihli bir gazetenin "Serbest Kürsü" köşesinden bir vatandaşımızın yazısı: "Artık şehit istemiyoruz: Ülkemizin Güney Doğusunda. medyaya sesleniyorum." Başlangıçta şehit olanların ailelerine haberi bizzat arayarak ben bildirmek istedim. Başlıktan verilen haber şuydu: "Valimiz ilk kez Çukurca'da. askere değil. Hakkari gazetesi. Harekat Merkezine girdiğimde subayların bir gazeteye bakarak güldüklerini gördüm. (1994 Şubat'ının sonlarıydı.

ya bir çığlık kopuyor ya da telefonun ucundaki ses uzun süre kayboluyordu. 130 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok Şehitlerin hepsine tabutlarına konmadan önceki son işlem tugayın kışlasındaki morgda yapılıyordu. Dağ ve Komando Tugayının kadrosunda da öğretmen sınıfından din işleri subayı mevcuttu. Özellikle anneler çocuklarını son bir kez daha görmek için tabutu açtırıyorlardı. din işleri subayı gerekiyordu... Bu hizmet hiçbir şarta bağlı olmaksızın aksatılmadan yürütülüyordu.Telefona.. kuşlara. Şemdinli Belediye Başkanı "Türk Devleti domuzdur. anne. Savaşın. Ondan \ ne kıl kopartırsak. canlı türünün en ergini olan insanın nasıl bir maskaralığı ve rezilliği olduğu iyice anlaşılsın diye anlatıyorum." 1993 Dönem! 131 Ekim ayının ikinci yarısında karargah büyük bir sarı zarf içerisinde tuğla kadar kalın bir evrak getirdi. Önemli bir idari mesele vardı. Oğlu zaten uzakta ve gurbette olduğu için de bu önü alınamaz bir duyguydu. Şunu iyi biliyordum. "Vücudun kopan kısımlarını zor da olsa mutlaka gövdeye dikeceksiniz".Siz bunu okudunuz mu? . PKK'nın lehine konuşmalar yapmış-x lardır. Đhtiyaç bu büyük güç için elzemdi ve mücadelenin en doruk bölümündeydik. Başı. Vazifeleri içerisinde bu görevde bulunan personel subayları habcı verme hizmetini yürüttüler. Yaralıların hepsi helikopterle en kötü şartlar altında bile olsa çatışma yerinden hızla alınarak Hakkari'nin içinde hastane hizmeti gören tugayın revirine getiriliyor. Đnsan çelikten olsa dayanamazdı.. Morg binasında 2-3 şehidi koyabilecek gibi genişlikteki mermer masa ihtiyaca cevap vermediğinden masa sayısını ona çıkardık. Şemdinli ve Çukurca Belediye başkanları DEP toplantısında Türkiye Cumhuriyeti aleyhine. en dolaylı anlatımı da kullansanız. burada bulunan iki askeri cerrah tarafından hemen ameliyata almıyor. Onların bu isteğine o anda yanında bulunan kimse karşı duramazdı. yağmıır altında kalanların bize şemsiye lazım demesi mi gerekir? "Bizi dağ başlarında böyle yapayalnız kodular. baba. yıkamayacak. Saldırılarda. En seçme sözcüklerle. Bu çocuklar işlerini yetiştikleri bölgelerde gördükleri gibi ve içtenlikle yürütüyorlardı ama bu işlerin başına dini eğitim almış. karın bölgesindeki organlar tamamen boşalmış olabiliyordu. Yüksekova.000 kişi zaten vardı. Bu kesin emrimdir" talimatını verdim. Bunlar Ankara'da bir kapalı salonda yapılan DEP Kongresinde söz alanların konuşma metniydi. aynı idari işlerden sorumlu olan subaylara da. ağabey. . En üstteki kapak yazısında da şu ifadeler vardı: Bölgenizdeki. Dünyada bir tane güzel çocuk vardı ve bütün anneler o çocuğa sahiptiler. Bütün askerler yaralanmaları halinde bu işlemin çok iyi yapıldığını bizzat çatışmada iken görüyor. atanma yapılmasını yazılı olarak teklif ettik. 23.Okuduk komutanım. btı da onların şevk ve atılganlıklarını artırıyordu. bulutlara yahn. vs. Tugayda savaş kadrosuyla 5. Çocuklarını bir bütün halinde göstermek zorunda olduğumuzu hissettim.Ne diyeceksiniz merak ediyorum. Hakkari gibi bir yerde böyle bir subay şarttı. o kadar kârdır" demiştir. Şehitlere imam veya hocanın yapması gereken ilk dini işlemleri askerlerin arasından seçilen erler yapıyordu. Bu sosyal ve kültürel bir ihtiyaçtı. çok ağır olanlar buraya hiç uğramadan aynı helikopterle Diyarbakır Askeri Hastanesine ulaştırılıyordu.000 kişilik bir muharebe gücünü sevk ve idare ediyordu. vs. Birden. "Bir parçası ve kısmı eksik olan bedeni. Sanki karşı taraf hiç yaşamıyormuş veya ona da aniden bir şey olmuş hissine kapılıyordunuz. dayı veya herhangi bir akrabası çıkıyordu. 1994 atamaları ile gerçekleştirilmesi önerisi maalesef olmadı. tabutlamayacak ve bayrağa sarmayacaksınız..Bunlar hakkında gerek-\ li işlem yapılması. saniyen her şeyi anlıyorlardı. Hakkari. sanki hazırlanmış gibi. bu görev başkaydı. . Evrakı getiren kurmaylara: .. Kara Kuvvetleri Komutanlığına kadrodaki yerini de belirterek. abla. Ama tugay. çatışmalarda ağır silahlar da kullanıldığından şehitlerin vücutları her zaman bir bütün halinde değildir. Muharebe etmek başka. bacak veya bacakları. Aslında teklife ne gerek vardı ki? Herkesin yağdığını gördüğü yağmur için.. Cerrahlara. Benim yapabileceğim bir iş değildi. Rüzgarlara.

saldıran grup veya grupların üzerine sis gibi çökerdi. irade ve saldırgan-lıklarıyla. dolayısıyla pilotların da gece uçuş eğitiminden geçmemiş olmalarıydı. Biz kendilerini arıyorduk \S durumlarını rapor ediyorduk. daha fazla helikopter alınmış.. Gece saldırılarının antitezi bu olmalıdır. Yalnız gündüz değil.. Kimi mahzun gözler üstüne. 5. "Gündoğuyor. "Tanrım sen bize sabır ver" sözü var. Örneğin. . Örgüt gruplarının üzerine. Fakat artık. (Karakol. Dağ ve Komando Tugayına bunların konuşma metinleri gönderiliyordu. kolay kolay ne örgütten ayrılır. Hakkari'nin en doğusunda. mesafe çok uzaktı. Şüpheli araziye girmekten kaçınıp. Var. gece uçuş eğitimi yapmaya başladılar. Gece baskınlarında insanın canını en çok sıkan şey. çatışma esnasında farklı yerlerden saldın dü132 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok zenlemekteler. Gece tepesine havadan atlayan komandolarla karşılaşan PKK'nın ne grubu ne de dağ kadrosunda militanı kalır. 9. 2. orada hiçbir şey yapılmadan. belirli fasılalarla sık sık gelmekte ve zayiat verdirdikten sonra çekilmektedirler. vadi ve dağ geçitlerinden geçiyordu. 3. gece koşullarında bu kötü patikadan çatışma yerine zamanında ulaşmak mümkün değildi. değil mi? 1993 DÖNEMĐ 133 . Ankara'nın göbeğinde suç işliyorlar. Yol. Dağ vt Komando Tugayının herhangi bir taburu.Öyle komutanım. Yüreğine ölüm korkusu çökmeden hiçbir militan. helikopterlerin gece uçuş teçhizatının bulunmaması.20 tane alırsan gece gündüz görev yapabilir.Siz olsanız bu araçları nasıl alırdınız? . Hakkari'nin içinde bulunan Jandarma Özel Harekat Grubunun Kavaklı'ya hareket etmek üzere olduğunu bildirdi. 8. gece teçhizattı ile 20 tane alınırken. gerçekleştirdikleri son operasyonlarda güvenlik güçleri eski tarzları terk edip. 4. geceleri de hareket etmekteler. Kimi uykusuz sabahı bekleyen. Jandarma Genel Komutanlığından hassas kaynak mahreçli gelen mesaj şuydu: Bölücü örgüt liderinin 9 Ekim 1993'de Hakkari'deki Güvenlik Kuvvetleri hakkındaki görüşü (Behdinan bölge sorumlularına uyarısı): 1. hemen karşılık ver-mekteler.Var. saldıran da. Altın Dağları'nın güneyindeki vadinin tabanmdaydı). Sürekli aldatma taktiği uygulamaktalar. . Hakkari-Şemdinli'de ve Kuzey Irak'ta. Örgüt tarafından saldırı düzenlendiğinde.Söyleyecek tek bir söz yok komutanım. dikkati çekmeyen bölgelerden geçiş yapmaktalar. salonun bir köşesinden diğerine yürüyerek. Eğer bu yetenek olsaydı. saldırıya maruz kalan da her hal ve şartta yardıma gelineceğini biliyordu. Şırnak idari hududunda. güneşin ilk ışıklarını beklerken yanımızdaki pilotlara "neden Skorsky/kara şahinlerin gece uçuş teçhizatları yok" diye sebebini bilmeme rağmen sorardım. Farklı kıyafet (bize benzer) giymekteler. Barınma amacıyla tepelerin eteklerini kullanmaktalar." 23 Ekim 1993 gecesi saat 23:30'da Đl Jandarma Alay Komutanı aradı ve Kavaklı karakolunun saldırıya uğradığını. 6. Tek mevzi gösterip. Yeteneklerinden tam istifade . (1995 yılı yaz başından itibaren pilotlar. . bu teçhizatı almazsanız 24 tane alabiliyorsunuz" diyorlardı. uzun süre kalmadığından istihbarat alamıyorduk. 7. ne de saldırıdan vazgeçer. Söz konusu bu dört Belediye Başkanı Eylül sonlarına doğru bölgeyi terk etmişlerdi. Onlar da: "Bu teçhizattan vazgeçilerek.) Gece baskınlarında sabırsızlıkla. örgütün tarzına yakın tarzda hareket etmekteler. 24 tane alırsan sadece aydınlık süresince iş yapabilir. Bölgeye girmiyorlardı. 42 kilometre uzakta.Özellikle hava araçlarını alırken donatımı eksik olmamalı. hatta /amana yayarak parça parça alırsanız daha pahalı olur. mayın ve pusuya maruz kalmasalar bile. Aranıp da bulunamayanlar başkentte bir salondaydılar.. gecenin ve coğrafyanın sebep olacağı bütün risklere rağmen. Biri gizlice gelse de. grubun tamamı yaklaşınca hareket geliştirmekteler.

Sonuç daha vahim olabilirdi. Kuzey Irak semalarından çok yüksekten uçup.Paşam biz iki kardeşiz. vicdanımız kaldırmadı. Hepsi doğruydu.Buradan bu şartlarda ayrılmak istemiyorum. Karakolun hemen yanındaki Kavaklı köyünde 15-20 aile vardı.Ne söyleyeceksiniz? . Diğeri de bir astsubay çavuş. . Allah var yukarıda. bizim topraklarda gerek gördükleri bölgeye girebilirler.Sizin bu dedikleriniz kendi aranızdaki ailevi meselelerden falan kaynaklanmasın? . Köyün içinde PKK hiç olmadı. Alay komutanına. PKK. . Gidip gelen helikopterlerden biri buraya uzman bir doktor getirsin. Karakol binasının. Bazıları bizzat kendileri görmüşlerdi. dedi. Sordum: . Geçen sene Şırnak'ta bir çatışmadan sonra iki Skorsky gece PKK'lıların bulunduğu bölgeye malzeme attı ve onların yaralılarını tahliye etti. cam ve çerçeveleri paramparçaydı. "General kesinlikle şüphe. Karakolu bırakamam. kırılan kolunu askıya almış ve soğukkanlılığını kaybetmeden her yere yetişerek paniği önlemişti.edebilmek için her şeyi tam olmalı. Đşte sürekli yaşadığımız gece eylemlerinde siz hazırsınız ama biz sizi olmanız gereken yere götûremiyoruz. dedim. siz burada kalın ve olup bitenlerin sonucunu alıncaya kadar dönmeyin. Komutayı sürdürebilirdi. Yardıma giden Jandarma Özel Harekat Grubunun araçlarından biri mayına çarptı. rütbeli rütbesiz herkesi uygun bir yere toplayıp yoklama yapmasını söyledim. ne olur komutanım. Đkisi uzman çavuş olmak üzere sekiz asker şehit olmuştu. Daha tedbirli ilerlemek zorunda kaldılar ve yolda iki mayın daha buldular. kimseye bir şey olmadı. PKK'yı dün gece bizim köyden altı korucu getirdi. suikast. Tek kolla silah kullanamazsın.Kalsın. Amerikalılar bu bölgede kara şahinlerle gece uçuyorlar. isabet eden havan ve roket mermilerinden. Kolu kırılan komutan başçavuşun tedavi için buradan ayrılması gerekiyordu. istedikleri hizaya gelince. yanına 6-7 asker alarak emniyet timinin yardımına koşmuş ve bizzat iki PKK'hyı vurarak karşı tarafta şaşkınlık yaratmıştı.) Kavaklı'daki çatışma saat 02:00 civarında kesildi. ben burada kalayım. . "Kimse görmeden sizinle konuşmak istiyorlar.Kırık kolun iyileşince gene gelirsin. Yüz yüze olduğumuz durumların terör sözcüğünün tam karşılığı olan. Biz Kavaklı Karakolu'na indiğimizde yardım kuvveti de kısa bir süre önce köye girmişti. Alay komutanına: . (Bunu birçok pilot anlattı. kundaklama. gayrı ni- . Bu karakol burada ne işe yarardı? Varlığı ile neyi sağlıyordu? Şırnak'la komşu bu mıntıkada PKK grupları fink atıyordu. Gelince nerede isem beni bulun. çatısı. hatta bir askerin bile duymasını istemiyorlar".Komutanım beni buradan almasınlar. kapısı. bunu iki kişi önlemişti. Sinirleri güçlü ve soğukkanlı bhi oi-duğunu kanıtlamıştı.Çekiç Güç helikopterleri. Karakolun alt üst olmuş bölümlerinden birine geçtik. Şanslıydılar.ABD helikopterlerinin bu bölgede işi ne? . 134 Unutulanlar Dişinda Yenî BIr Şey Yok Biraz daha konuşsa ağlayacaktı. hayal ktrıkhğı ve bitkinlik duymamalıdır. Yanıma geldi: . Karakol komutanı jandarma başçavuşu koluna isabet eden bir mermiye rağmen. Alay komutanına: . Köyde yaşayanların PKK ile bir meseleleri olmadığı hallerinden belliydi. Hep bunlar ateş açtılar." 26 Ekim 1993 günü öğleden önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş ve Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan Tugay Karargahına geldiler.Necmettin albayım. Burada sayı de-ftil. Alay komutanı iki korucu ile yanıma geldi. Ateş başlayınca bunlar da köyün içinden karakola roket ve tüfekleriyle ateş açtılar. ama şehitler karakolun bitişiğindeki kayalıkta mevzilenmiş olan emniyet timindeydi. Köy ve karakol bu derin vadiye havadan atılmış ve çıkamayıp burada kalmışlar gibi bir hisse kapılmamak mümkün değildi. beni almasınlar. karakol binasındakiler dahil her yere saldırmıştı. Đl Jandarma Alay Komutanı ertesi gün akşam döndü. Tugay Komutanı makamında kendilerine brifing verdim. yetenek bütünlüğü şarttır. Birlik dağınıkü.Yok paşam. . tedhiş gibi eylemlerin çok ötesinde olduğunu.

takım. halkın büyük kısmının da en azından pasif hale geçerek destek verdiğini. Üstelik köyde korucular da vardı. devletin işlevi olarak Hakkari'de iki şeyin kaldığını. kaç tabur gerektirir? Yasal dayanakları ne olacak? .Toplarsınız beş yüzünü bir stada bekletirsiniz. o safhaya gelinmesi halinde akacak kanın.Sen bir yolunu bulup. açılmış gözleriyle. Türk Milleti adına şövalyelik ve fedailik yapıyoruz. Öne doğru eğilmiş oturan Genelkurmay Başkanı. hangi yetkilerle? Gözaltının süresi için bile. Bu işte savaşın karakterine uygun muharebe tekniği önemli. PKK çok erken saatte eyleme geçerek baskın sağlamıştı. Bizim topraklarımızda tertiplenen timlerin de sabit mevzilerini söktürerek oı. . diğerinin de iki şehirde faaliyet gösteren devlet hastaneleri olduğunu. zaten sıkıyönetim gibi yürütüyorsun Osman Paşa. fiziksel hiçbir eksiği olmayan bir sınır bölüğüydü. düşiındüğûnüzde bile. Yemekten sonra tugaydan ayrıldılar. Bu köy halkının burunlarının dibindeki PKK'lıların eylemlerini önceden haber almamaları mümkün değildi. Hareketler şehirlerde beş bin. hasmı karşılasınlar yeter.Komutanım.Doğru söylüyorsun. odada bulunan özel kalemi ve kurmay subaylar. Üzümlü Karakolu subay ve astsubayları tam. bizim ne yapağımızı arz edeyim mi? Biz. yandaki odaya geçiyordu. bu günleri de aratabileceğini. dedi. yerlerini de bizzat göstermiştim. Sınır Alay Komutanı Mehmet Ali ile Sınır Tabur Komutanı Yarbay Tahir'e bu köyden gözlerini ayırmamalarını birkaç kez . . kendilerini korusunlar. buna rağmen bir türlü haber ahnamıyordu. Genelkurmay Başkanı işaret parmağını dudağına götürerek "duymasın" işareti yaptı. 14 taburla neler yapıyorsun. Sınır taburları. taburlar halinde muharebe ettiğini. Gün geçmesin ki bir olay meydana gelmesin.Komutanım. sabit üslerde bulunanlar. böyle lastik gibi sistemlerle bela hızla yok edilebilmiş? . PKK'nın manga.Bak sen çok hareketlisin. . Karakol Üzümlü köyü ile iç içeydi. Bunlar muharebe dışı idari işler kapsamında. Komutanın refakatinde olup. hatta daha çok kayba sebep oluyor. şehirlerde silahlı kalkışmanın yapıldığını. r 136 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok . bunlardan birisinin işlerin ağırlığı altında ezilmiş olan adliye. işini nasıl olsa yapıyorsun ya. Çukurca Jandarma Sınır Alay Komutanı Albay Mehmet Ali arayarak Üzümlü Karakolunun saldırıya uğradığını bildirdi. . Komşunda 40 küsur tabur. "Sıkıyönetim teklifi" sözünü kullanmadan önce Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan yerinden kalkmış. 14 taburla değil. her tip ağır silahla donatılmış 260 asker mevcutlu. Çukurca'nın dokusundaki Üzümlü ve Serbest Karakollarına Kuzey Irak'tan tehditler sürüyordu. bunun bir ötesinde ne olacağını hepimizin bildiğini. Bu güne kadar yapılan eylemlerde köyden hiç kimsenin burnu bile kanamıyordu. Hakkari ve Şırnak vilayetlerinde ya kısmi seferberlik veya sıkıyönetim ilan edilmesini teklif ettim. sus pus dinliyorlardı. harekatı beş taburla yürütüyorum. 3-4 general var. Daha önceki gidişlerimde emniyet timlerinden birinin mevzilerini PKK'nın saldırılarda kullandığı Kuzey Irak topraklarında bulunan tepeye çıkartılması emrini vermiş. klasik alışkanlıklarının etkisiyle bu konuşmaları. Oraya başlarına bir Tümgeneral vereceğim (Đki ay sonra Şırnak Tümene çıktı ve bir Tümgeneral atandı). ne kadar kuvvet. Asker sayısı bu tip mücadelede çok anlam taşımıyor. ların hareketli hale getirilmesini söylemiştim.Komutanım mesele beş yüz kişi değil. Đnsanları nerede. . Sonra: .1993 Dönem! 135 zami savaşın tam göbeğinde bulunduğumuzu. bölük. ne kadar tutabiliriz ki? Gayrı nizami harbe maruz kalan hangi devlette. Çukurca'daki Jandarma Komando Takımı ile bu karakolun bağlı olduğu Köprülü'deki sınır taburunun timleri başlarında tabur komutanları olduğu halde süratle çatışma yerine hareket ettiler.Senin tabur sayın kaç? -14 . karakollar. Aynı gece (26 Ekim 1993) 20:3O'da. üç vilayet ötedeki OHAL valisinden yetki gelmesi lazım.Sen işleri iyi yapıyorsun. arkasına yaslanarak. hassasiyetleri ve tehlikeleri nedeniyle. ilçe jandarmaları. on bin şekliyle cereyan ediyor.Komutanım.

üç alaya. kaçırılan var mı? PKK bizi tehdit ediyor diye hiç size müracaat eden oldu mu? Bu güne kadar size . Muharebe hareket ve sürattir. yanındaki köye güvenlik mi sağlıyor? Hayır. Ancak. Đki ay içerisinde. Sınır karakolları sınırı mı koruyor. durmak. Köyün büyük kısmını görebilen bir yükseltide durarak alay. bu köy neden koruculuğu ve silahı bırakmıyor? Ateş topu gibi. Niçin sürekli saldırıya maruz kalıyor? Çünkü bir beton kalıba dökülmüş gibi durağan.Çukurca bölgesinde hiç kimse korucu olmak istemezken. Üzümlü'ye sürekli yüklenmeleri ve yaklaşmayı gündüz bile yapmaya kalkışmaları bunları cesaretlendiren bir şeylerin olduğunu kesin hale getiriyordu. Onlar da bunun farkında olmalarına rağmen somut bir emare elde edemiyorlar. Neden? Çünkü. dün gece pusu kurulan Mehmetçik Tepe'yi. mevzilerine alışılagelmiş izden çıkmaları ve tepenin üstüne başkalarının gelebileceğini düşünmemeleri hataydı. O gün akşama kadar burada kaldım. karakol nizamında bulunmanın olumsuzluklarıydı. olmayan ağır silahı yok. karakolun kuzeyinde bulunan Mehmetçik isimli tepeye. sizin beklediğiniz yerden Kelen. PKK'nın bir eylem grubu hava kararınca emniyet için işgal edilen.söyledim. diğer bütün karakollar da aynı. kuvvetli bir yumruktan daha fazla hasar yaratıyordu. yaralanan. On asker şehit. öldürülen. kaçınılmaz şekilde kalıplaşan hareketler. Sonuçta yumruk sert olmasa da sizin beklemediğiniz zamanda ve yerden geldiği için. emniyet timinden önce başka bir istikametten çıkmış ve burada timin bulundukları yere gelmesini beklemişti. Tersine saldırı hedefi olmaktan öteye gidemiyor. Alay ve tabur komutanları oradaydı. gün ağarırken terk edilen. Gayrı nizami harpte akıl yetmez. getirdiği götürdüğü tecrübe ve gerçekçi bir değerlendirilmeden geçmediği için halen işlevi varmış gibi varlığını sürdürüyordu. yani geçişlere mani mi oluyor. Üstelik sınır alaylarından biri de üç ay önce yeni kurulmuştu. alü asker yaralı. Jandarma Komando Taburu PKK grubunu Kuzey Irak'ta belli bir mesafeye kadar takip etmiş. "Her şey eskir" sözü yeryüzünün hiç değişmeyen yasasının adıdır. bunların duvar ve pencerelerini inceledim. sabitler. zaman onu eskitmişti. Üzümlü'ye bu güne değin yapılan dördüncü büyük saldırıydı. Gün ışırken Üzümlü'ye gittim. Konvansiyonel çatışmada zebaniyle karşılaşabilirsiniz. 45 dakikada bitmiş. Ne yaparsanız yapın. Karakol «ski kültüre ait bir kurumdu. gayrı nizami savaşta karşınızda şeytan bulunacaktır. Gelen raporlar gece yarısına doğru netleşti. (. aslında karakol döne döne mevcut binasını korumaya çalışan bir askeri teşkil. Hazırlıksız yakalanmasalar da bu kadar zayiat olmazdı. Gayrı nizami harp daha çok hareket ve daha çok sürattir. "köyü kaybetmek istememek" gibi bir düşünceyi de muhafaza ediyorlardı.ok zeki olmak gerektir. beklemek. duran bu karakola saldıran PKK nasıl oluyor da korucuları ürkütemiyor? Bunlar akrabaları için Kuzey Irak'a gidip gelmiyorlar mı? Gidip de hiç dönmeyen. timin tamamına yakını saf dışı olmuştu. saldın zamanı ve yerini karşı tarafın seçmesine mani olunamaz. . 138 Unutulanlar Dişinda Yem Bîr Şey Yok t Zihnimi olabildiğince berraklaştırmaya çalışarak PKK'nın her sal-dında kullandığı arazi kesimlerini. köyün karakola bakan evlerini. Klasik muharebe akılla yürütülebilir. Irak'ta sınıra yakın bölgeleri. Tim tepeye 1993 DönemĐ 137 ulaşınca da ateş açılmıştı. Aslında saldırı takviye kuvvetleri oraya ulaşıncaya kadar. tabur ve bölük komutanlarını yanıma çağırdım. on yedi militan ölüsü vardı. Yurt içi ve yurt dışı kampların altını üstüne getirip tek kayıp verilmezken. Emniyet timinin. dört sınır taburuna ve dört ilçe merkezine bağlı 44 karakola hemen yapabileceğimiz birşey yoktu. karakolun civar mevzilerini ve karakolla iç içe sayılan Üzümlü köyünü. Üzümlü Karakolu neredeyse bir taburun barış kadrosundaki personel gücüne sahip. bir küçük mekanda on şehit veriliyordu. Başka bir grup da karakola ateş açmıştı ama esas hedef tepeye çıkan timdi. ancak tehlikelerle dolu bu topraklarda daha fazla derinliğe devam edememişti. Bu tam bir pusuydu. Yaşamınızın bağlı olduğu bir binanın etrafında. PKK kolay kolay risk kaimi etmezdi. Yapılan işleve biraz daha yukarıdan bakıldığında ise şunu görmek mümkün.

köyün dışındaki evleri mevzi diye kullanan PKK. Çocuklar ellerinde bayraklarla marşlar ve şiirler söylediler. biz de bunlardan öteden beri şüpheleniyoruz. Saat '23:OO'da salonun bitişiğindeki komutan odasına geçtim. ağlarım.Hakkari'de şüphelenilmeyen kaç yer biliyorsanız söyleyin. Takip sınır ötesinde de devam etti. Geçenlerde I larekat Merkezinde gece haberleri için radyoyu açtığımızda bir şarkı vardı. Ama.Komutanım Đstanbul'dan bir müzik kaseti getirttim. korucular dahil. her defasında köyden de ateş açıldığını söylediler. sınırdaki Dilekli köyü ve yanındaki Dibecik mezrasının büyük çaplı saldırıya uğradığı haberi geldi. ağlarım. hayata değişik bakan Yarbay Zafer. Bu köyden hiç ölen veya yaralanan korucu var mı? Daha anlatmaya devam edeyim mi? Bu saldırılan Kuzey Irak'tan gelenlerle birleşerek bu köy yapıyor.) Yarım saat sonra. Şüphe olacakların önüne geçemiyor. Komando taburu saat 03:00 civarında çatışma bölgesine vardı. niye? Đstemem geceyi. Gece yüz yüze kaldıkları korku. Hakkari'den döndükten iki yıl sonra rahmetli oldu. . . Bu köy bu güne kadar PKK'ya hiç yüz vermeyen ve hiçbir şekilde pes etmeyen vatandaşlardan oluşuyordu. bütün karakol. . Oraya katıl1993 Dönem! 139 <lım.Anladık komutanım. Tugaya çıktım. Bu yüzden 140 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok yaralılar uygun bir şekilde helikoptere bindirilemiyordu. O şarkıyı buldurttum. Geldiğim helikoptere bir eve toplanmış. niye?" (Kişiliği çok farklı olan. hiç kimsenin 4ulına dokunmuyor. çalsınlar bakalım. ben de öğreneyim. kendileri dışındakileri saf yerine koyuyor.hiç ihbar ulaştırıldı mı? Askerlerle konuştum. Burası da dağların arasında kaybolmuş. Hürriyet: "Mehmetçik Üzümlü Karakolu'nda Kuzey Irak'tan gelen PKK'lılar-la göğüs göğüse çarpıştı. Şimdiye kadar köyü boydan boya geçip. . Hakkari'de yaşayan aileler için de gazinoda sade bir program vardı. 17 PKK'lı öldürüldü. Hala bilmem. hemen uygun istikameti kullanarak Dilek-li'ye müdahale etmesi emrini verdim. 29 Ekim saat 23:30'da Yüksekova'ya bağlı. Gün ağarırken köye indim. fakat kesin bir kanıt ele geçiremedik. Öne geçmek. Korucular sürekli yardım talebinde bulunuyorlardı. Yürüyerek dağlarda kat edilen mesafe için bu olağanüstü hızdı. Sınır Alay Komutanı cevap verdi. kışla. üs ve mevzilerde askerlerin çalıp söylediği şarkı ve türkülerle anıldı ve kutlandı. köyün nerede ise bütün kadın ve çocukları da helikoptere binmek için birbirini çiğniyordu. PKK'lılar köye girdiler oradan da ateş ediyor sanıyorlar. Irak sınırının tam üzerindeydi.Sağol Zafer.Komutanım daha önce de söylemiştiniz. güney kuzey istikametinden köye saldıran PKK gruplarının batısına yandan taarruz etti. bazıları ağır 11 yaralı yüklenirken. Ve bu köy kurnazları. Tugayın Levazım Şube Müdürü Yarbay Zafer odaya geldi ve: . Köyde 50 korucu vardı." Cumhuriyet Bayramı. yolu izi bulunmayan bir yerdi. Gözüm acıyor. Tabur. Yüksekova'ya bağlı olmasına rağmen Çu-kurca'ya daha yakındı. Korucular bütün güçleriyle karşı koyuyorlar ama çatışmanın şiddetinden Irak'tan gelen PKK gruplarının kalabalık olduğu anlaşılıyordu." 29 Ekim 1993 Milliyet: "Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü Karakolu eyleminden sonra Kuzey Irak'ta takip harekatı başlatıldı. Siz çalışmanızı bırakıp dalgın bir şeklide bvı besteyi dinlediniz. Çukurca daki jandarma komando taburuna. Basında dördüncü Üzümlü eylemi haberleri: 29 Ekim 1993. Çatışmada 10 askerimiz şehit oldu. Hâlâ bilmem. . insanları hiçbir şeyi göremez ve dinlemez hale getirmişti. o ateş edenleri. Yuksekova'daki birlikler 6-7 saatten önce oraya ulaşamazdı. cesurca bir kararla hareket yapmaktır. "Yine bir sızı var içimde. Onda mehtap gam oldu diye. Gözüm acıyor. içinden geçtiği köyden. Akşam oldu diye.

neredeyse tanrıdan başka kimsenin doğru dürüst haberinin olmadığı şu vadide bile. . oğlunun korucu yapılmasını istiyor. ben zaten PKK'dan çocuklarımın öcünü alacağım" diyor. nereye gitsem beraber oraya geliyorlardı. Ne yapsınlar? . Biten bu Ekim ayının maaşı da bu gün . "komutan burada değil" demişler.Silahlara da meraklılar. Köyün içinde dolaştım. kilolu.Paşam. ancak yan Türkçe yarı Kürtçe konuştuğu için beraber geldiği korucu dayanamadı: . deyip du1993 Dönemi 141 ruyorlar. onları helikopterin yanında uzak tutmaya çalıştılar. etmesinler. Bir saat kadar sonra subaylar geldiler. Size bir arzuhali var. insanlara acı çektiriyordu. "sizi daha iyi anlarlar. derin bir hüznü yaşatıyordu. "ben zaten yıllardır çarpışıyorum ama kadınım diye beni koruculuğa kabul etmiyorlar. PKK'nın elindeki ağır silahlar ve sayılarının fazlalığına karşı koymanın da bir sınırı vardı. Çalışan helikopterin hızla dönerken fark edilmeyen palleri bazılarının başlarını bile koparabilirdi. Bu görüntü insanda. Ben de buradayım. Dilek-li köylüleri sadece korucular değil.Bir paşayı ilk defa ve bu kadar yakından görüyorlar. Köyün içinde devlete ait olup da daha önce kapatılmış üç yeri gezdim. . bu memleketin en dip köşesinde. Bunun işlemleri için sağa sola koşturmasına gerek yok. paşa denince hepimizde.Hamile. Yüksekova'da gece kaldığı evin bahçesinde pusu kurularak öldürüldü) sordum. tüfeği çok güzel. Şu "zıkkım mevzuat". Üçü de sıra sıra inşa edilmişti. okul ve sağlık ocağıydı.Nedir? Anlatmaya başladı.Yerden göğe haklısın. hala tüten 3-4 evi askerler ve köylüler su taşıyarak söndürmeye çalışıyorlardı.Silahlarla iç içe büyüyorlar Paşam. tabanca ve bıçağı çok büyük. Genel olarak anlaşılıyordu. Yanımdaki korucu başına. kucaklarında emzik çocuklarıyla kadınlar önlerinde dunılmaz haldeydiler. Jandarma komandoları müdahale ederek. yargı ve sorgudan kısmeti olmayan hafif akıllıların tembellikleri de eklenince. Köy demeye bin şahit isteyen burası da. Korucu anlatırken çevredeki bütün köylüler de başlarını sallayarak. insanlar pratik ve sıradan işlerde dahi kelimenin tam manası ile işkenceye maruz kalıyordu. Bir korucu ile birlikte. Tam bu en kritik anda komando taburu çatışmaya girince durum tersine dönmüştü. diğer köy ve mezralardan farksızdı. . Şimdi 16 yaşındaki oğlu ile birlikle yaşıyor. çok kıymetli bir şeyini birden bire kaybetmesiyle kapıldığı. Aralarında da devamlı konuşup duruyorlar. Köyün 25-30 çocuğu da epey zamandır benim etrafımda. . sizi görmek için. olabilecek en iyi direnmeyi göstermişlerdi. Helikopter mûrettebaü bu dalgayı kontrol edecek durumda değildi.Paşam çok af edersiniz. uzun yeşil entarili. karakol. Bazı bölümleri çökmüş. eli silah tutan kadın ve çocuklar da dahil.Ne diyorlar? . Üç gün tugayın nizamiyesinde beklemiş.Neden çevremizden hiç ayrılmıyorlar? . yaşlı tipli bir zat akla geliyor. Bunlar. PKK'lılar Kuzey Irak toprakları derinliklerine kaçmışlardı. Oğlunun koruculuğu için Yüksekova'da ilgililere müracaat etmiş. Dün gece kendisi ve oğlu hepimizden daha çok PKK'ya karşı savaştı. bu kadının ailesinden bu güne kadar kocası ve çocukları dahil yedi kişiyi PKK'lılar öldürdü. . Geçen hafta Hakkari'ye gitmiş.Peki kendisine söyleyin. . Ne istiyorlarsa hepsi yapılacak" dedim. kelli felli. Muhtar ve korucu başı Necmettin'e (bu saldırıdan beş ay sonra.Beyim. orta yaşın üstünde bir kailin ve bir genç geldiler. Havadan indi. Buna düşünce. adamlarına söyle. çok özür dilerim. Bu hergeleler de sizi ve hareketliliğinizi görünce. anlatılanları onaylıyorlardı. kapılarına çapraz şekilde latalar çakılı halde duruyorlardı. Korucuların bilgileri ile birleştirilince PKK grubunun 150 militan civarında olduğu ortaya çıkıyordu. "oğlun 16 yaşında mevzuata uygun değil" demişler. oğlu şu andan itibaren korucudur. . Başka helikopterler de gelecek. "çocuktan paşa olmuş" diyorlar. sakinleştirsinler. Şimdi. Köye geri dönmüş.

. Kırışık yüzü aydınlandı. . Başlayın. Đlk darbeyi beklemediği yere. Bölgede hava artık iyice soğumuş. bizim misafirhanelerde kalacaklar.000 metre üzerindeki dağlara kar çoktan yağmıştı. Ya buralarda çocukları askerde olan annelerin durumu nasıldı? Birilerine. . Dün 29 Ekim'di. hamile veya Hakkari'ye gitmek isteyen kim varsa. Çevre araziyi.Paşam." 1 Kasım 1993 günü Şemdinli Jandarma Sınır Alayına bağlı Alan Ka-rakolu'na gittim. 6 ölü ve 11 yaralı vererek. Gene bu gün uzun bir gönder ile en büyük ebatta Türk bayrağı getirilerek. birkaç santim boyutlarında. "işlerin iyi gittiğine" inanmak. Bu karakol da bölük teşkilatındaydı. bir vadi boyunca uzanan dar ve kötü zeminli bir yolla bağlıydı. Burası PKK'nın Đran'daki Jerma-Betkar ile Zagros kampları arasında. Gene bu gün ikisinin bir aylık erzağı. Yanımdaki karargah subayı ve komando tabur komutanına: "Bu köyden hasta. Döndü.Nedir bu? dedim. Bu kahraman kadının oğlunun iki aylık korucu maaşı ile bir aylık erzağı bu gün. hızlı ve akıllı vur. PKK bu eylemini videoya da çekmiş. yarın dönerken ikinci bir emre kadar kalmak üzere bir bölüğünü burada bırakacak." Basında Dibecik baskını aşağıdaki gibi halka duyuruldu: "Korucular PKK'yı bozguna uğrattı: Hakkari'nin Dibecik köyüne 29 Ekim gecesi baskın düzenleyen 150 PKK militanı. Konuşmanın bir bölümünü anladığı anlaşılıyordu. 30 Ağustos 1992'de Đran'dan gelen ve gene oraya geri çekilen PKK grupları tarafından saldırıya uğramıştı. törenler düzenlenmiştir herhalde. Karakola geliş gidişlerde yolun iki tarafının mutlaka emniyete alınması gerekiyordu. Komando taburu geceyi burada geçirecek." emrini verdim. Kendisi gibi böyle fedakar bir insana biz millet olarak ne yapsak azdır. Subay. Bize. 50 korucunun ina: di ve komandoların yetjsmesi üzerine. gelip giden helikopterlerle getirilip teslim edilecek. kendileri gibi cesur insanların ancak elini öpmek düşer. 29 Ekim gecesini ve ertesi günü nasıl geçiriyorduk. PKK'hlann dün gece ağırlıkla saldırdığı tepeye dikilecek. üçgen şeklinde deriden yapılmış 142 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok 1993 Dönemî 143 küçük bir muskaydı. derme çatma köy evlerinin arasında kayboldular. bu sizi yeryüzündeki bütün tehlikelerden koruyacakmış. Ben akşama kadar buradayım. dünya haber ajanslarına göndermiş. Her zaman olduğu gibi konuşmalar yapılmış. Orhan Veli boşuna dememiş! "Bu memleket için neler yapmadık. sonra. kendisi önde oğlu arkasında. "ısırıldığında mayhoş olduğu anlaşılan gerçekten" daha kolay geliyordu. . Bunun için kusura bakmasın. Nizamiyede üç gün beklemiş olmasına gelince. Karakol Şemdinli'ye. Korucuların biten cephanesi de hava kararmadan taşınmış olsun. Köye hakim yamaçlardan birine tırmanıp yalnız başıma oturdum. halkın hali işte ortadaydı. Halbuki bu memlekette bir şeyler çoktan kopmuştu. bu karakolda bulunan herkesin kendi gözüyle göreceğini" söyledim. 17 asker şehit olmuş. Korucuyla konuştular. Kimimiz nutuk attık. buraya getirilip verilecek. Onlara: "Bu karakoldan herhangi bir askerin kılına halel gelirse. bunu yapmaya kalkışacakların başına neler geleceğini. Türkiye de bütün dünya gibi televizyonlardan izlemişti. Ateş düştüğü yeri yakmaya devam ediyordu. 3121 rakımlı Kralın Kızı Dağı'nın dibindeydi. hava kararmadan tugayın kışlasına taşınacak. Kimimiz öldük. Bu. Koynundan bir şey çıkarıp uzattı. 3. geldikleri Kuzey Irak'a kaçtılar. Ona tam olarak söyle: eşim ve çocuklarım da beni aradıklarında bulamıyorlar. hududun üzerindeki. astsubay ve askerlerle topluca görüştüm.Teşekkür ederim. Buna rağmen intikal halindeki araçlara tepelerden sık sık ateş açılıyordu. Korucu gene kısa kısa anlattı. ben orada devamlı olamıyorum. Türkiye'nin Đran hududundaki en uçtaki karakoldu. Buralarda. karakol bina ve müştemilatı ile mevzileri dolaştım. haftalardır onlarla bile görüşemedim.kendisine teslim edilecek.' "Silahlı bir gücü yönetmek bilgiden daha fazlasını gerektirir.

belki de hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanını savurur halimi görmez Gam dolar yüreğime gözyaşını dinmez. hava kararınca çekiliyorlar. Yarım daire şeklinde oturan diğerleri de bildikleri kısımlara katılmaya çalışıyorlardı.Hem çok yüksek hem de karmaşık kayalıklarda nasıl fark edebildin? -Artık ezberledim.Tam Türkiye-Đran sınır hattının üzerindeler.Şu anda bizim topraklarda değiller mi? . amanın efeler Öldürmen beni. Siz konuşurken de gözetliyorlardı. bunların keşif sonuçlarının şöyle veya böyle olması ana grubun saldırısı için çok önemli. . . bir hiç uğruna Soldurman beni.Komutanım bir aya yakın Kralın Kızındaki (eliyle göstermemek için. bu av senin bir pençene bile az gelir. Kaldı ki. Kimler çalıp söylüyorsa.Bu keşif demektir. 5-6 kişiler. Bölük binasının arkasından bağlama ve türkü sesleri geliyordu. amanın efeler Öldürmeyi beni. onları sabaha karşı aldırırım ama bunu sen kendi askerlerinle yaparsan senin bu bölük bir daha eliyle aslan tutar." . onlara layık bir kahvaltı sun. Sen atmaca gibi çocuksun. burası benim diye ölçmeye terzi mi getirecekler? Ben buraya gece iki dağ komando timi gönderir. Geriye kalan sadece. nasıl yapacağınızı göreceğim. Nasıl hareket edeceğini biliyorsun. mermileriniz bol. "Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel ya da haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene Arılamaz halimi kara tren Gecikir. Ahbap düşman olmuş ben buna şaştım Aman aman.Gidip onları almak için niye bu kadar bekledin? . Đki asker çalarken birisi de söylüyordu. bu kayalıklara orası senin.Evet. Öyle bir saür atın ki. sol yanımdan kurşun yedim Bayıldım düştüm. Sana zaman vermiyorum ama ayağına çabuk ol. Bu gün sizinle beraberim. Bölük dağıldı. dikkat ve uyanıklığınızla. Gözleriniz gece baykuş. ben de dinleyeceğim. Gün ağarırken gözetleme yerlerine geldiklerinde. koklayamadım Aman aman. size bir daha sırtaramasmlar. bu onun bunun uşaklarına.Sen de işi bizim topraklarda bitireceksin. döküldü cephanelerim toplayamadım. Gözüm üzerinizde. Yara bende derman sende Ya kendin gel ya da bana gel de Kara tren gecikir. sürekli değişikII 144 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok lik yapıyoruz.Biliyorum komutanım. . 1993 Dönem! 145 Düşman galip geldi. vücutlarınız gece ve gündüz yılan gibi olacak. bir hiç uğruna Soldurman beni. yüzü bana dönük halde arkasında kalan dağda belirgin iki noktanın arasını tarif etti) tek sivri ile yayvan kayalık arasında bütün gün karakolu gözetliyorlar. Fakat 20-30 metre arkası Đran. .. silahlarınız çalışıyor.Yüreğiniz cesur. Mahkeme önünden eğildim geçtim Aman aman. Biraz önce binanızı dolaşırken malzemelikte iki bağlama gördüm. sabit bir yerde durmayıp. Bölük komutanı üsteğmen: . belki de hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanını savurur halimi görmez" *** "Gerizler başından hoplayamadım Aman aman. . Çünkü uzun zamandır buradalar. belayı kısa bir süre önceden fark etmeniz. dedim. Güneş doğmadan geliyorlar. yiyeceğiniz güzel. gündüz şahin. .

" 3 Kasım 1993'de Hakk?ri'de sabahla birlikte başlayan lapa lapa kar. "Kralın Kızı'nın sonucunu bizzat bana rapor edeceksin" emrini verdim. Zap (Şivi) ve Metinan kamplarında kışlık düzene geçmiş görünüyordu. 3. karşıladık. Irak'taki Hakurk (En büyük kamp). Đki gün sonra 3 Kasım sabahı Şemdinli Sınır Alay Komutam aradı ve Alan Karakol Komutanı üsteğmeninin benimle görüşmek istediğini söyledi: . Tebrikler. "1.Bütün gece tırmandık. Botan Eyaleti Behdinan bölgesi (Hakkari) sorumlusu Suriyeli Topal Nasır'ın (kod Halat. diğerlerini kış döneminde batıdaki garnizonlarına dönmek üzere serbest bıraktık. büyük kısmı hastalıklı. cesarettir.. bir teğmen ve üç Đran'h asker yaralandı. kış operasyonları için bütün hazırlıklarını tamamlayarak. bir kısmı memleketlerine dönemediler. .Jerma-Betkar. iki kışlık kampının olduğu. yapılan keşifler ve şimdi daha iyi çalışan istihbarat akışından anlaşılıyordu. Bölgede batıdaki Tugaylardan gelen beş takviye piyade taburu varII 146 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok di. Aynı tarihlerde PKK Đran' daki Kalareş." Kötü hava şartları ve derin kar faaliyetleri belli ölçülerde etkilediği için karargahta bulunurken önemli bir konu olan mayınlar üzerinde çalışma yapmak gerekiyordu. 2. Kayıpların yerine gönderilen elemanlar yetersiz.. gözlerinizden öperim. Basyan. 5. PKK ile ilgili hassas dinleme kaynak çıkışlı bir mesaj aldık. T. 1990-1991 yıllarından itibaren bizim tarafımızdan döşenmiş 28. emir verildiğinde Hakkari'ye dönmeye hazır olmalarını bildirdim. baltaszyla cebelleşir. Hakkari'de Temmuz 1993 itibarı ile her yerde karşımıza çıkabilen PKK' nin mayınlarından başka. Bir yüzbaşı. Mayınları Hakkari'ye dışarıdan gelen istihkam taburları döşemişti.Hareket tarzını söyle. 6 Kasım'dan itibaren Yüksekova bölgesinden Çukurca doğusuna intikal ettirilen 4. "Hatayı önlemenin tek yolu ihtiyatlı olmak değil. Kasım ortalarında Hakkari'nin tamamı kar altındaydı. 4. Zagros. genel mevkii Kuzey Irak) bölücü eşkıya liderine verdiği 10 Kasım 1993 tarihli dönem raporuydu. Hedef bulmakta güçlük çekiyoruz. Dağ ve Komando Taburu. Yaralıların ilk tedavisi karakoldaki doktor tarafından yapıldı. T. takdk ve sosyal sebepleri vardı. 6.C. Kötü oduncu. Gün ağarırken gözetleme yerine geldiklerinde.Đşte şimdi karakoldaki herkesin kafasındaki paslı çiviyi söküp attın. Daha sonra sorgulanmak üzere istihbarat kuruluşlarına teslim edildiler. Fakat Hakkari Merkezinin 30 km. Đkiyaka Dağlan ile Balkaya Dağları'nda kışlık kamp işletemiyordu. Bir Đran'lı asker öldü. idari. güneyindeki Alan-düz (Oramar) ile gene Hakkari Merkezinin 20 km. doğusunda Karanlık Dağ (Kato) 'da .000 mayın vardı. . 115 santim yüksekliğe ulaştı. dört saat içinde kışlada.C.Ayrılırken Bölük Komutanına. Jandarma Asayiş Komutanlığı Hakkari' den ayrılan taburlardan bazılarına başka vilayetlerde görev verince. Bunun.Komutanım Kralın Kızı temiz. halk yöreyi terk etmeye başladı. . nin çok önem verdiği bir alanda bulunuyoruz. Sınırdan itibaren.C. Bir hafta sonra 9 Kasım 1993'de Alan Karakolunun kurduğu pusulardan birine gece Đran askerlerinden oluşan bir grup düştü. Bunlar genellikle Đran ve 1993 Dönemi 147 Irak sınırlarındaki karakollar bölgesinde bizim topraklarımızdaydı. Yurt içinde artık. Hakkari batısı ile Şırnak arasında kalan dağlık alanı beş gün taradı. Bunlardan sadece Derecik'te bulunan taburu Hakkari' de bırakıp. nin alanlar üzerine baskısı arttıkça. Bunların kayıtlarına . 10 Kasım günü bu Tabura Van'daki kışlasına dön emri verirken. Mezi-karyaderi. Bölge için önderliğin merkezden verdiği hedefler çoğunlukla gerçekçi değil. T. bu yaz alanlara çok yükseldi.

Yıldırım. son durumlarını gösterecek şekilde işaretle. sahipleriyle birlikte yakalanamadığı takdirde. ve Jandarma Genel Komutanlığı birliklerine aşağıdaki yazılı emri yayımlattım: "Yürütülen bütün faaliyetlerde esrar. . gözcü ve keşifçileri ile tespit ederek.Onu bulamadık. mayın kayıtlarının tamamını bölgeler halinde tasnif et. yeni general ve amiral olanlar için Genelkurmay'da yürütülen bir seminere. Ne kadar güzel. Bunlardan biri.Kendisi de olabilir Komutanım. Đşin esas ilginç yanı. .Đhbar geldi. K. neresi mayınlı ise bunları 1/25000 mikyaslı haritalara manzara krokisi gibi renkli kalemlerle. neyin. Birer suretini de alay. Şimdi tam sırası.Bir yaşıma daha girdim. Đhbarcı yerini gösterdi. . iki ayrı mesajla üst karargahlara bildirildi. -Albayım. tabur ve karakol komutanlarına ver. . Fiziki yerlerini. . Bu işi bir ayda bitireceksin.tam hakim olup çok iyi bilinmesi gerekiyordu.Nasıl yakaladınız? 148 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . Emrin aksine hiçbir harekete rastlanmayacaktır. Yakalayanların da kimliklerini verdik. En geç . Seminere "daha sonraki yıllarda katılmamın uygun olacağını". aynı yerde yakılarak imha edilecektir. eroin. Karakol Komutanının odasında orta büyüklükte üst üste konmuş kahverengi altı çuval dikkatimi çekti. serbestsin. Aynı gece. bunun işlemlerini bitirelim. bu malı satarak alacağı paradan daha fazla olabilir.Ne esrarı ? Burada ne geziyor? .Anlamadım! . Davası başlayınca mahkemeden isteyecekler. PKK unsurları hiç mayınlı yerlere girmiyordu. nerede olduğunu ortaya çıkarmışlardı. Seni bir ay aramayacağım. Yakın hepsini hemen. . "Avrupa gezisine de.Đhbarda bulunarak alacağı yasal para. ömrümüz hayretle geçti. iki iç güvenlik karakolunda daha görmüştüm.K. Alay Komutanına: . . Terk edilmiş bir köy evinde bulduk.Yakalayanların kimlikleriyle ilgisi ne? . Đşlemin yapıldığı da bir tutanakla belgelenecektir. "buraya nereden nasıl saldırılır? Buradakiler nerelerde ne yapabilirler" de olduğu için diğer sıradan şeyleri önemsemezdim. birliklerin başından ayrılmamın söz konusu olmadığı". Mesela. sen de bu sene yeni atandın ve sürekli harekata katılıyorsun.Yerini bilen ihbarcı kime ait olduğunu bilmez mi? .Kime aitmiş? .Bu malı yakalayanlar da vasal ikramiye alacaklar. . diğeri de bir ay sonra Avrupa'ya yapılacak gezi için hangi tarihte katılmak istediğimle ilgiliydi. Geçen zaman içersinde vadi yamaçlarında bulunan yoğun kar ve yağmur nedeniyle yer değiştirmeleri kaçınılmazdı.Bu çuvallar nedir? .Komutanım savcılığa bildirdik.Bunlarda esrar var Komutanım. teknik bilgi ve uzmanlığını da sergileyerek bizzat kendin o yerlerden sorumlu rütbelilere göster. Ama bu defa Hakkari'nin içinde Merkez Đlçe birliğindeydik. içinde bulunduğumuz ağır koşullarda katılmak istemediğim. Kasımın son haftası karargaha aşağıdaki iki emri verdim: 1. . Hangi karakol bölgesinde. Çünkü köylülerden ve koruculardan bunların yerlerini öğrenmişlerdi. Askerlerin gidiş ve gelişlerde kullandıkları patikalar ile kullanmaktan kaçındıkları yerleri de. Üzümlü Karakolu civarında bazı bölgelerde bu durum çok bariz görülebiliyordu. Bu tip çuvalları bir. Karakolları dolaşırken hep aklım. ve benzeri uyuşturucular ile bunların hammaddeleri." Bu sıralarda Genelkurmay çıkışlı iki mesaj geldi. Hakkari Đl Jandarma Alay Komutanı ile merkez karakolunun içini dolaşıyorduk.Bunlar iki ay önce yakalandı.Daha erken bitireceğim Komutanım. Bizim mayına basıp ölen ve yaralanan hiç militan olmadı. daha önce de seninle konuştuk.K. Tugay Đstihkam Şube Müdürü ve Savaş istihkam Bölük Komutanı Yüzbaşı Yıldırım'ı çağırdım: . herkesin kolay anlayabileceği. Mayınlı bölgeler PKK'lılar tarafından öğrenilmesin diye bilinen sembol ve işaretler de kullanılmıyordu. ürünler nerede bulunuyorsa.

Bu taslak planı hazırlayınca bizim Jandarma Alaylarından da görüş ve değerlendirme alın. "U"nun ağzından içeri girenler. "U"nun açık ağzı olan. Hayır! Dört mevsim yapılacak. Onay için hemen üst karargahlara gönderelim. Taslak planı çatın. 2. Her mevsim bu mücadelede ayrı ayrı kıymete sahip. tabur komutanının komutasında. Tek fark. On yıldır verilen zayiata bakın büyük kısmı hep karakollarda. Bu mevcut neredeyse Dağ ve Komando Tugayı'nın asker mevcudunun iki misli. Ne zaman? Nerede olacaklar belli olmadığından PKK. Askerin muharebesi "tek er" faaliyetleriyle biter. Kuzey Irak'ta Hakkari bölgesine dönük altı PKK kampından en büyüğü olan Hakurk kampına taarruz edeceğiz. görüşelim. Şimdi yapılacak şey. Geçenlerde Üzümlü Karakolu'nu nasıl bizim malzemelerle donattık? Bu örneğe göre malzeme listelerini düzenleyebilirsiniz. beslenecek. dar alan ve mevzilere asla bağımlı olmadan bölükler halinde arazideki üslerde bağımsız faaliyet gösterecekler. Hemen söyleyeyim. 1500 asker olarak sahra koşullarda. "subaylar" bölük ve takımları muharebe ettirmek için "subay"dır. mevzi alırım. özel teçhizatı dikkate almanıza gerek yok. Harekatın kod adı "Ejder-Kış"ür. "Sürgü" görevi ile vadi tabanındaki PKK gruplarını kanatlarda bulunan dağların üzerindeki derin karlı alanlara atacak. Yani taburları karakol şeklinde değil. Bölge sorumluları yine aynı olacak fakat binalarına. Bu çalışmayı da birkaç gün içinde bitirelim. Bunları Batıdaki depolardan Hakkari'ye getirtmek için. karşı taraf benim ne zaman nerede olacağımı ve ne yapacağımı bilemeyecek. bulundukları yerde yakalayıp azami zayiat verdireceğiz. 6-7 bin askeri sahra koşullarda yaşayacak. Ben de görüşeceğim ve her komutana bunu açıklayarak fikirlerimizi kabul ettirmeye çalışacağım. Havanın asgari üç gün yağmaması lazım. Binlerce tavuğu olan bir tavuk çiftliğini düşünün. Hududu korumak demek binada bulunmak mı demek? Yine huduttasın. dereye tepeye dağılıyorlar. 46 kilometre içerdeki Irak arazisinden gireceğiz. her zaman her yerdesin. Lüzumlu hallerde tabur şeklinde muharebe edecekler. Neden? Çünkü sabit ve durağan haldeler. Đster tabur ister ordu taarruz etsin benim yapacağım "işler" hiç değişmez. kış ve bahar mevsimlerinde çiftliklerin çitleri içerisindeki binalarda 200-300'lü gruplar halinde topluca yaşıyorlar. sakın kimse. maksadımızı. Bahar zamanında itibaren. PKK'nın yurt içi ve yurt dışındaki kamplarına büyüklük ve tehdit önceliklerine bakarak. iki alay ve dört taburdan oluşan ve mevcutları 7000 askeri bulan sınır birliklerini seyyar jandarma gibi düşünün. silahım çalışıyor mermim tamamsa düşmanın üzerine yürürüm. Đç güvenlik karakollarının bağlı olduğu il jandarmayı normal halinde bırakabilirsiniz ama. muhabere edecek şekilde hayal edin. Dağ ve Komando Tugayının tamamı bu harekata katılacak. planlı ve dört başı mamur şekilde yapılmış keşifler halinde bunlara saldıramayacak. Grupları kamplarda siyasi ve askeri eğitimlerini tamamlayarak. Böylece Hakkari'de 1994 yazını rahatlatacağız. "Bilinmezlik" yeryüzündeki tüm canlıları rahatsız eder. Operasyon deyince herkesin aklına genelde yaz mevsimi geliyor. ateş ederim. niyetimizi açıklayan bir yazı ile ihtiyaç listelerini çıkartmamız gerekiyor. 1993 DöNEMt 149 Hareket ve inisiyatifleri kaybolan parçalanmış gruplara da ikinci vazife için hazır bekleyen birliklerle "Kartal Hamlesi" yapılacak. bölgelerine sevk edilmeden önce. derin kar ve şiddetli soğuklarda muhabere koşullan altında. Harekatın tam zamanını meteoroloji raporları belirleyecek. çiftliklerinden ve binalarında ayrılıp dağa taşa. barınacak gibi malzemeye sahip kılmak. Birlikler iki taktik vazife yapacak şekilde gruplanacak. Er olarak yapacağım her şey bu kadardır. sıra ile veya aynı anda birkaç tanesine birden taarruz edeceğiz. Türk-Đran-Irak topraklarındaki dağlarda çevrili "U" şeklindeki kampa. Dağ ve Komando Tugayı'nm tabur ve bölük komutanları ile karargah subaylarını toplayarak aşağıdaki emri verdim: "1994 baharından önce. Bir Dağ ve Komando Taburunu örnek alın. Gayri Nizami Harbin de temel kurallardan biridir.üç ay içinde. Tavukların . bunların muharebe eğitim standartları manga ve takımdır. kış mevsimi ise en kıymetlisidir. Ben er 150 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok olarak sürünürüm. kendime güvenim yerindeyse. Hakkari'de üç alay halinde 9000 jandarma var. bölük ve tabur düzeninde muharebeye girmezler demeye kalkışmasın.

ayı pençelerini herkesin giymesine gerek yoktu. bu güne kadar bilinen ve yapıla gelenin tersine harekatın kış koşullarında yapılması şarttır. ayı pençesinden daha önemliydi. şiddetli soğuk ve derin karda. hem de su gibi akıyordu. PKK'nın omurgasını kırmak istiyorsak. daha hızlı. dağlarda.) 1993'te. ne böyle bir zaman. ikmal kanallarından kadro tipi başka malzemelerin temini. tedariki. üstelik de hiçbir tehlikeye manız kalmadan yaşamlarını sürdürmelerine meydan vermeyeceğiz. ne de kimsenin bir yerde duracak zamanı vardır. PKK kamplarında şurada burada gördüğümüz sayısız naylonların amacı da insan. ıslaklıkla beraber içindekileri üşütüyordu. taarruz hızı kesilmiş.yakalanmaları. Ne yumuşak ve derin karda bunların inşası mümkündür. Kar kıyafetlerini süratle Kara Kuvvetleri 'nden istedik. Đç ve dış giysileri. dağ geçitlerinde muharebeye hazırlasın. Ege'deki bir birliğin askeri. (1994 sonundan itibaren de soğuk iklim malzemeleri gelmeye başladı . Bir depodan bulup gönderdiler. Gerçek muharebe yaşamında. mantılı. Veya bu tip tesisler ancak gösteri tipi tatbikatlarda görülebilir. karları çiğnenmiş.ayları çok olan birlikler yapılabilir. Bu kıyafetin naylon ve imperteksten olması gerekirdi. Kar kıyafeti herkese şart olduğundan. Civarımızdaki şehirlerden binlerce mumu bulmak. karın üzerine bir-iki yatıp kalkmadan sonra ıslanıyordu. Verilen kartalı . Zaman hem kılıç gibi kesiyor. Dolayısıyla altındaki elbiseyi de ıslatarak derece derece nemin iç çamaşırlara geçmesine sebep oluyordu. Böyle şeyleri klasik muharebelerde aylarca aynı hat ve yerlerde savunma düzeninde kalmış. dağlarda. toplanabilmeleri. haftaları . Bazı pratikler geliştirmeye ihtiyaç vardı. ne de bunlarla uğraşabilecek asker vardır. Ortalama 2800-3000 metre yükseklikte. Herkes birliğini. Ayrıca. 2-3 asker. teslimi gibi bürokratik işleyişlere bağlı kalamazdık. kartal dalışıyla seri darbeler vuracağız. eksiklerimizi ortaya çıkaralım. rahat rahat hazırlık yapmalarına. Öncü ve Đz açıcılara vererek mevcutlarla idare edebilirdik. Beyaz kar elbiseleri de nor' 1993 Dönemi 151 mal patiska kumaştan yapılmış olduğundan.yiyecek ve cephaneyi ko-nımak içindi. pratik ve en doğrudur? Arkadaşlar ne kadar açık ve sade bir durum değil mi? Savaşın birinci kuralı "düşmanı rahat bırakmamaktır". eksi 20-30 derecede askerlerin arka çantaları ve çadırları ıslandığında. Hareket halinde. barınaklar. Đstekle. Her taburun dört bölüğünden sadece birine yetecek kadar haki elbise üzerine giyilmesi gereken "beyaz kar elbisesi" ile yine bir bölüğe yetecek kadar hedik (ayı pençesi) vardı. Keza botlar da aynıydı. verdiler. Aslında tugayın kış malzemesinin ne olup olmadığı meydandaydı. karla kaplı alanlarda kardan mağaralar. Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'ndaki asker de aynı şeyleri giymekteydi. birbiri üzerine. hangi kışlık iç çamaşırı ve parkayı giyiyorsa. yüzlerce kilometre bu tip naylonları temin etmek mümkün olmadığından hepsini batıdaki şehirlerden satın alarak Hakkari'ye getirttik. içerisinde bir mum yakıldığında bulundukları küçük mekan birkaç dakika sonra hemen ısınıyordu. Kış ve bahar iyi değerlendirilmediği sürece "yazın bedeli" hep yüksek olacaktır. PKK'nın bulunduğu yerlere helikopterlerle yaklaşırken bölgedeki karakolların uçtuğu seviyeler bizim uçtuğumuz yüksekliklerin altında kalıyor ve bir kayalıkta tertiplendiğimizde kartal yuvaları bulunduğumuz yükseklikr 152 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok lerden aşağıda bulunuyordu.ılarak hizmete hazır hale getirdik. onların. Bütün kamplara hızlı. Eldekileri bakım ve onanma . Hava Kuvvetlerine yazı yazarak Kayse-ri'deki fabrikalarında dökümü yapılan bir kartal istedik. kış donatımlarını kontrol ederek. bulunabilmeleri hangi mevsimde daha akıllıca. tüneller yaparak içine girmek mümkün değildir. Bugüne kadar dağlarda yaptığımız operasyonlarda. rüzgarın taşıdığı soğuk. Sert koşullarda yedi ila on gün barınabilecek şekilde ihtiyâçlarımızı tespit edin". kendi çadırlarının üstünü örttüğünde. karda bu arada uzun sürede donarak oturmuş. Kış ve bahar döneminde.

yükseklik durumlarına göre. Harekat Merkezindeki kabartma harita üzerinde 2-3 saat. Üzümlü köyünden karakola saldın başlamıştı.Bir istihbarat mı aldınız komutanım? . korucu kimsenin haberi olamaması için oradaki subaylar ne gerekiyorsa. Dağ ve Komando Tugayı'nın bir sembolü olarak kayaların üzerine yerleştirdik. kırk santim ile iki metre arasında kar vardı. Çukurca bölgesinin tamamındaki Kuzey Irak arazisi Barzani'nin mıntıkalarıydı ve köylerin tamamı onun aşiretine aitti.Kararlı görünüyorlar komutanım. aralıklarla sürekli yağdı. Psikolojilerini ne kadar yükseltirsek kendilerini o kadar iyi hissederler. emredersiniz! 1993 Dönemi 153 Đki Jandarma Özel Harekat komando timi 9 Aralık 1993 gece yarısı Üzümlü Karakolu'na girdi. karargah subaylarının büyük kısmı çekildikten sonra. . köydeki korucu ve milisler tarafından açılmıştı. Şehirleri birbirine bağlayan vadi yollarından başka her yerde. "General. Çatışma bütün gece devam etti. Đlk darbeyi de bizim timler vurmuştu. Daha fazla ilerlemememizi söylüyorlar. Toplam yedi şehit. arazinin genelinde kar olsa da yürüme ve yaklaşmayı engelleyecek. .Bazı katır izleri bunu doğruluyor. Bu iki komando timinin varlığından askerler dışında. her şeyin PKK'lılarca planlandığı gibi gittiğini sanıp. . Üzümlü'ye saldırmak için yaklaşmakta olan PKK grubu ile karşı karşıya gelmişlerdi. 3 Kasım'dan itibaren bölgenin tamamını kaplayan kar. Sabahleyin köyde bir tek kişi yoktu. Yaralıların çok fazla olduğu ortadaydı. Irak topraklarından itibaren içerlere doğru sadece dağlar karlı kaplı. köydekilerle birleşince .Komutanım. . hem yaklaşmanın. karakolun altından Kuzey Irak'a girecek. .Orası öyle de. Köyden gelen ateşler.Hayır. . Kuzey Irak'tan 100-120 kişilik PKK grubu gelmiş. Harekat Şube Müdürü çalışıyordu. gün ağarmadan karakola dönmüş olacaklar. her şeyi yapacaklar. Her gece başka bir yerde pusu kuracak.Dün geceki yaralıların bir kısmı o köyde tabii. Komando timlerinden biri astsubay çavuş dördü komando eri 5 şehit. Bazı hesaplar yaptım. karakola gece gizlice girecekler.Kayseri'den Hakkari'ye bir kamyonla taşıdık ve Tugay'in kışlasına. karşımıza silahlı peşmergeler çıktı. peşmergeler de onun silahlı adamlarıydı. Timlerin Üzümlü'deki üçüncü akşamı. Kuzey Irak'ta yürüyüş halindeyken. yarın Jandarma Özel Harekat Grubu'ndan iki komando timi Üzümlü Karakolu'na taşınsın. Bu iki tim gündüzleri karakolda istirahat edecek. sakin bir ruh halinde bulunmaya çalışarak. Bu karakola daha önceleri yapılmış olan saldırılar da bu geceki gibi olmuş. doğrudan karakola yapılan atışlardan da bir asteğmen ve bir karakol eri şehit olmuştu. keşke bir istihbarat olsa. PKK'mn kaçıramadığı 24 ölünün büyük kısmı Kuzey Irak top-raklarındaydı. düşman dışında hiçbir şeyle ilgilenmemelidir. Hepsi kaçmıştı.200-220 militanlı bir PKK grubu saldırıyormuş gibi kıymetlendirilmişti. 12 Aralık 1993 saat 21:15'te Çukurca Sınır Alay komutanı aradı. zorlaştıracak seviyelerde değildi. Đki komando timi pusu kurmak için karakoldan hareket edip. karakol etrafından fazla uzaklaşamıyorlar. "Üzümlü karakol bölgesinde çatışma çıktığını" söyledi. dedim. . köylü. Timler helikopterle doğrudan karakola değil. on bir yaralı vardı. Şemdinli-Çukurca hattından güneye. Jandarma Komando Taburu iki bölüğü ile müdahale etmişti ve tabur komutanının . Gece. Fakat silah seslerinin duyulmasından 15-20 dakika sonra. Bu gece maskeleri aşağı inmişti." 8 Aralık 1993'tü. Sabah olurken karakola indim. . Çukurca'daki Komando Taburu da karakola intikal ederek. hem sızmanın tamamlanıp da saldırının başladığını düşünen. Kuzey Irak topraklarına girdi. Kan gölüne dönmüş yerlerde dahi hiçbir ceset yoktu. orada bir şey olacakmış gibi bir his var içimde.Üzümlü'de eksik olan bir şey yok komutanım.Silah kullanarak engel olabilirler mi? .Anladım komutanım. Gece. Kuzey Irak topraklarına 8-10 kilometre girmiş olan Jandarma Komando Tabur Komutanı Kasimasi köyü yakınlarından aradı: .Ahmet. sıradan bir faaliyetmiş gibi uzak bir yere bırakılacak. PKK gruplarının durum ve psikolojilerini hissetmeye çalıştım.

Kuzey Irak'a sızma harekatı gerçekleştiren komandoların pususuna düştü. ' Diyarbakır'a gitmek üzere ayrıldı. -Peşmergelerin başındaki hokkabaza söyle. PKK Üzümü Karakolu'na daha önce dört saldırı gerçekleştirmiş. tam sayfa başlıktan: "Sızma harekatı: Önceki gün PKK'ya son yılların en büyük darbelerinden birini vuran güvenlik güçleri. Asgari '* ĐH rekat arı kovanmın icine dalmak şekt\j myıt1!' .Komutanım bu bölgede eski bir Irak kışlası var. Üzümlü çatışmasını aşağıdaki bilgilerle halka duyurdu: 13 Aralık 1993. " f.as*fihkta yapılabilir. Ateş desteğinden vaz-^u/ilkl11 H JLetik0?*-™1** «Çamayacağı için tahliye W. Sen farklı bir istikametten Türk topraklarına dön. her çeşit tuzak ve pusulara müsaitti." 13 Aralık 1993. başlıktan verilmişti. dedim. Sabah: "Aynı karakolu 5 nci kez basan 24 PKK'h öldürüldü. bu adamların yaşam alanları. Basın. bu eylemler gazetelerde "Yine mi Üzümlü" diye birinci sayfada. dedim. Kuzey Irak'tan gelen bir grup terörist dört kez baskına uğrayan Çukurca'nın Üzümlü Jandarma Karakoluna roket ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. . tüfekle. bakalım daha ne kadar birilerini kandırmaya devam edecekler.dedim.Görüşmesinden sonra bana. Türkiye'den aldığı maaşla. Tabur komutanına. Hürriyet. ilk defa gece sızma harekatı gerçekleştirerek PKK'yi pusuya düşürdü. O da "Osman Paşa'ya söy-' ÎT ^ ^ani'nin peşmergelerin hiçbirinin kılı-I ? ı j ~^aksa operasyonu yapabilir" demiş. pasına 1.Aşiret bir ortaçağ kurumudur. Biz hancı. 24 PKK'h öldürüldü. PKK'sıyla peşmergesiyle dolu daha güneye sürmek 200 asker için gündüz gözüyle büyük bir risk ve anlamsız kayıp vermekti. Sonra: A u ?Uk kcfe/-^^.5 saat geçti. Köylerin hemen arkasında da PKK'mn Metinan kampı mevcuttu. 12 Aralık 1993'ten sonra Türkiye bir daha Üzümlü adını hiç duymadı. tam 4. Bir subay. Sürprizlerle dolu vadilerde. Sonunda f '^Th^' Seldi. Bar-t an ile ^^3 ne yapmaları lazım? Bunların da I . Hürriyet: "Basamadan basıldılar." -(K)1 ^ ^at 14:30'a kadar belki 10-15 kere Ge-. yiyecekle PKK'hları köylerinde saklayıp. Daha fazla ilerlenmek istendiğinde peş154 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 1993 Dönemi 157 mergelerden de ölenler olacaktı ama önemli olan bölgeye yabancı olan taburu. Đstihbarat Baş-j J1 . 24 ölü Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü Jandarma Karakolu'nu basmak isteyen PKK'lılar hezimete uğradı. '17 ^ rz etmişler. Atılacak taş. -oyeo aoo^rruz ettiğimizde bunların denilen kampıııa k*»^k_ Üzümlü saldırısından sonra bizim uıgor uvfi orta(ia. Kışla temeline kadar yıkılmış. ürkütülecek kurbağaya değmezdi.J Ic(zda diye. saatson.S j"ğu herkesle görüştü. Ne olmuştu da Üzümlü Karakolu artık haberlerde yoktu? Merak eden de olmadı. bir astsubay ve üç er şehit oldu.I Ke 70nun. bize caka satacak nankörler. r\ ¦"///l^îÇîyvpnuşmayı sonuna kadar dinledi.1rimır bölgesinde kaldlk fag^S1II5>an Hürriyet gazetesi aşağıdaki habe- Iw:fîra . hiçbir yardım alamayan askerlerin tamamını peşmer-geler bir gecede kesmiş. Đlk anda PKK'ya 17 kayıp verdirildi. Farklı bir şey söyleseydin yadırgardım. şimdi gideceğimiz bölge ve Ç™a ^Izümlüye saldıranlar da oradalar.yanında 200 kadar asker vardı. onlar yolcuyken daha çok görüşeceğiz. Kuzey Irak'a giren komandolar harekata başladı.5 saat kaldı. Türkiye'nin en jn rar-*~ ırnılvlZ) büuin ağırlıkları atük. Bu beşinci saldırı için gelişleriydi ve Kuzey Irak'tan karakola yaklaşırken yakalanmışlardı. 15 Aralık 1993. . Araştırdım körfez harbinde burada 600 kişilik bir Irak taburu varmış. Irak topraklarında da süren operasyon sonucu 24 PKK'h ölü ele geçti. Her şeye rağmen he-i%bĐf i ıTfMrşılaşabiliriz. zaman çokgeçü iyi bir kotek ı Osman //i / T ^t h' • -/r şey ka^ma^1' komutanım . 200 kişilik PKK grubu Üzümlü Karakolu'na baskın için gelirken.

Haber kaynaklarının birbirini onaylayan en sağlam bilgilerden biri de.Komutanım hedefler yeşil hat denilen yerin 15 km içinde.%nun PKK'hların ele geçirdiğini belir/' dû irjece bir "sızma °Perasyonu" gerçekleş-/ ?llge<l . hava kararmadan aynı gün aydınlık süresinde bitirilecekti. Çukurca Jandarma Sınır Alayı kışlasında karargah subayları ile harekata kaülacak olan 1. Oradan da Genelkurmay Başkanı'na arz edelim dediler. Süratle gitmek. Durumlarını ona göre ayarla.5 saat geçti. 20 Aralık 1993 günü Kuzey Irak'taki bu bölgeye taarruz etmek üzere. Her şey tamamdı. ihtiyaç halinde yere atlayan komandoları destekleyeceklerdi. bu harekatta paha biçilmez kıymete sahipti. buradaki yaralıların tedavilerini bir Alman doktor ile bir Alman hemşire yapıyordu.Genelkurmay Başkanı'na arz etmişler. II Hasan Paşa saat 10:00'dan saat 14:30'a kadar belki 10-15 kere Genelkurmay Karargahında bulduğu herkesle görüştü.5 saat kaldı. 1200 komando ve iki süper kobra helikopteri. uçar birlik kullanılarak. Jandarma Asayiş Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı Çukurca'ya geldi. PKK grupları ile Üzümlüye saldıranlar da oradalar. Dağ ve Komando ve Jandarma Komando Tabur komutanlarıyla 19 Aralık gecesi plan üzerindeki son görüşmeleri yaptık. sınıra paralel uçarak. Kobralar havada bulunacak. Harekat Başkanı arzda diye. 09:30'da. fd r 156 Unutulanlar Dişinda Yenj Bir Şey Yok 1993 Dönemî 157 defa ben sorguladım. herkes tam inisiyatife sahip.r\ -ir /»rnandoları 27 PKK'h öldürdü. Bar-zani ve peşmergelerin daha başka ne yapmaları lazım? Bunların da hepsi bir tarafa havanın kararmasına 1. Harekat 20 Aralık günü gün ağarırken başlayacak.şmerge karakolunu basan dağ koman/ l^w -i 'daydım. O da "Osman Paşa'ya söyleyin operasyon sırasında Barzani'nin peşmergelerin hiçbirinin kılına halel gelmemeli. onun için onay almayı düşünmedim. Son olarak da en güvenilir olanı helikoptere bindirip. tam 4. Yüksekova'daki 1. Üzümlü'ye gelen PKK'hlarm 86 yaralısı vardı. Bunlar saldırıya katılmayan başka gruplarla birlikte dokuz ayrı yerdeydiler. Ancak [/ yorsun. Biz hafif donanımlıyız. Dağ ve Komando Tabum ile Hakkari'deki 2. Türkiye'nin en doğusundayız. (Kato) civarından bir ihbar aldık. nerede ne kadar PKK'h olduğunu nokta nokta tespit ettik. Đstihbarat Başkanı arzda. harekatın özüydü. Ya-' ' nmişler. Her zaman altın değerinde olan zaman. . Oraya giünek istiyorum. 2. Görüşmesinden sonra bana. Komando Taburu'nun neden daha güneye gitmesine mani olmaya kalkışmaları ortadaydı. bütün ağırlıkları atük. bir haftadır bu bölgelerde olduğu veçhile sisle başladı. şimdi gideceğimiz bölge ve köy onların. Üzümlü saldırısından sonra bizim birliklerin karşılarına çıkmaları ortada. n. Kendilerini karşıladım. 20 Aralık sabahı. Saklandıkları yerlerden dördü arazideki sığınak ve mağaralarda. böyle olacaksa operasyonu yapabilir" demiş.Albay Necmettin sınıf arkadaşımdı. Hedeflerin üzerine alçak uçuşla yaklaşılacak ve doğrudan hedef bölgesine atlanılacaktı. Sonunda Hasan Kundakçı Paşa'ya haber geldi. .Hakkari il Jandarma Alay Ko-' ""Q. .Osman Paşa harekat için Genelkurmay'dan haber bekleyeceğiz. Dağ ve Komando Taburu Çukurca'ya karadan intikal ettiler. dedi. Aldatma planı gereği 20 Aralık'ta Çukurca'ya uçacaklardı.. . beşi de Kanimasi köyünün içindeki evlerdeydi. Harekat arı kovanının içine dalmak . süratle vurmak. havadan hücum tarzında bir taktik akındı. Türkiye'ye nazaran daha alçakta kalan Irak arazisi göz gözü görmeyen sis denizi gibiydi. dokuz adet karaşahin. sisin kalkmasıyla harekata başlamak üzereyken. Diyarbakır'dan istenen helikopterler de aynı gün Hakkari'ye. Asgari altı saate ihtiyacımız vardı.Mezi-Karyaderi Kampına taarruz ettiğimizde bunların denilen karakolların ne olduğunu gördük.Bizim Asayiş Karargahı bildirdi. . Kuzey ^. Harekat. Tugay'ın kışlasına geldiler. süratle dönmek.

Taburun Kuzey Irak'a giren bölükleri sığınakları buldu. yani Kato-Karanlık Dağdaki kamplarına. Sonra: . hlar ateş açtılar. Kuzey Irak'taki bir peşmerge karakolunun PKK'lıların ele geçirdiğini belirleyen dağ komandoları. sen bilirsin. Ben ve bütün birlikler gece sınır bölgesinde kaldık.Komutanım henüz Kato Dağı eteğinde iken PKK.) . O'da "dönmeyeceksiniz" diye emir vermesine rağmen. Hakkari il Jandarma Alay Komutanının aradığını söylediler. dedim. Hasan Paşa sakin bir şekilde konuşmayı sonuna kadar dinledi. Bizde Kato'nun bir kıyısındayız. Ancak senin kaç timin var ki? 158 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok . Helikopter ve ağır silah desteği gerekirse. Aynı gün Şemdinli Derecik 'teki Piyade Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Ali. Ateş desteğinden vazgeçtim. Đl Jandarma Alay Komutanı bu kez telsizle aradı. . Bu bölgede genişleyecek bir muharebe piyade taburunun unsurlarını zorlayabilirdi. Havanın kararmasına kısa bir süre vardı.Temas 4 saat önce sağlandı. . . Daha Çukurca'dan ayrılmamıştım. dün gece bir "sızma operasyonu" gerçekleştirdi.Polis Özel Harekatı sürekli Hakkari'de.Temas ne zaman sağlandı? Siz tam neredesiniz? . topografya. komutanım .Bunu bana niye soruyorsun. Polisler bu gece burada kalmayız diye Hakkari'ye doğru gidiyorlar.Gene de sen bilirsin Osman Paşa zaman çok geçti. Benim yanımda da iki tim var.265 metre rakımlı Şü-raker-koç Tepe'de bulunan ama telsiz sistemlerinin rölesindeki muhabere müfrezesine bir grup PKK'lı saldırıya teşebbüs etti. . 21 Aralık 1993 günü yayımlanan Hürriyet gazetesi aşağıdaki haberi veriyordu: "Gece Irak'a sızdılar. Harekattan vazgeçiyorum. Ama bu ekipler Karanlık Dağları'na çıkamaz. Kundakçı Paşa yarım saat sonra Diyarbakır'a gitmek üzere ayrıldı. açtığı ateşle biri erkek diğeri kadın iki militanı öldürdü. . hava araçlarını sevk etme.Necmettin Kato'da büyük bir grup var.Sen Hakkari'ye dön. Đki de yaralı er var. Polislerin durumunun Vali Bey'e bildirdim. Onun için ancak aydınlıkta yapılabilir. harita. Albay Necmettin sınıf arkadaşımdı. herkes tam inisiyatife sahip. gidip bulmak istediğini söyledi. Emniyet Müdürüne söyledim onları alacağım. (Ona telefonda Dağ ve Komanda Tugayının bir hafta içersinde oraya taarruz edeceğini söyleyemiyordum. 26 Aralık saat 01:00'de Tugay'ın batısındaki 3. diğerleri geldikleri yere kaçtılar. onu da dinlemediler. Oraya gitmek istiyorum." 25 Aralık günü gene Çukurca'daydım.Necmettin dinliyorum. Fakat kısa bir süre sonra çatışma çıktı. Şemdinli'deki Dağ ve Komando Taburuna 1993 Dönemi 159 . Müfreze (25-30 asker) hazırlıklıydı. Daha tel örgüleri geçmeye çalışırlarken bunları karanlıkta fark eden nöbetçilerden bir asker. Temmuz ayında bile en kalın kıyafetlerle üşünülen bu yerin şimdi Sibiryadan farkı yoktu.Peki. Her şeye rağmen hesaplanamayan durumlarla da karşılaşabiliriz. . Dağ Komandoları 27 PKK'h öldürdü. Oraya geliyorum. . Civarda bir şeyler yaparak akıllarınca varlık gösterisi peşindeydiler. ilk ateşte benim habercim şehit oldu.Komutanım başlarında ben olacağım. Sınırdan 7 km içerdeki peşmerge karakolunu basan dağ komandoları 27 PKK'hyı öldürdü. Senin beraber gideceğin Jandarma ve Polis timleri bu işte çerez bile olamaz.şeklindeydi. Yakındaki boş köylerden birine inmişler. kara muharebeleri çok farklı şey biliyorsun. Đyi bir kötek yiyeceklerdi ama olmadı işte. orada da bir iki gün dahi kalamazlar. . Çok miktarda el bombası mayın ve erzak çıkardılar. sınırdan 15-20 km içeride Irak topraklarında PKK'nın iki sığınağının yerlerini öğrendiğini. Daha önceleri de buraya niyetlenmişlerdi. .Artık bu planla yapılacak bir şey kalmadı.dedim. Yaralılarımızı da gece helikopterler uçamayacağı için tahliye edemeyiz. 15-20 dakika içinde altı PKK'lı öldürülünce.Komutanım Karanlık Dağ (Kato) civarından bir ihbar aldık.

. Çünkü sürekli hızlı hareket ihtiyacı bu sonuçları dahi mantıklı gösterebilir.iki kara şahin gönderdik. görmediği Kuzey Irak'ta dağlardan.Tamam gitsinler. Đkiyaka Dağları. bunu 3000 komandoyla gerçekleştirmesi bir taburun da kimsenin bilmediği. Yılbaşı gecesini sınır karakolunda askerlerle beraber geçirmek istiyorlar. Metinde "Jandarma Asayiş Komutanlığı bölgesinde (Güneydoğu Anadolu-13 vilayet) yedi operasyonun. Üzümlü'de yılbaşı gecçsi bekledikleri heyecanı bulamayacaklar. nedir? -Ekim ayında Kuzey Irak'a. Komandolar piyade taburu ile çarpışan PKK grubunun arkasındaki kayalık mıntıkaya atladılar. Onlar bunu tabii ki bilemezler." 28 Aralık 1993. Laçkalaşan sinirleriy-le birbirlerine küfürler yağdırıp durdular. tarihleri de Kasım ayını gösteriyordu. kişisel cesaret ve gözü peklik açısından harp tarihi ve kayıdarına kaynak teşkil edecek şekilde olduğu belirtiliyor ve harp tarihine esas olacak gibi. Ağustos. Đşittin mi hiç?" Mehmet Rıza Çalışkan Üçüncü Bölüm 1994 DÖNEMĐ 162 Unutulanlar Dişinda YenĐ BIr Şey Yok 1994 Dönemi 163 "Gözü pekhk bir hikmettir. Üzümlü dosyası kapandı. Hakkari'dekiler. bir tugayın ilk kez.Bu mesajda büyük bir noksanlık var. 161 "Bir kayba ağlar Şu gördüğüm sıradağlar Her gün yatuk bir türkü söyler Yiğidim yiğidim diye dumanh tepelerinde rüzgar. "önce . hiç ummadıkları bir durumla. kayalıklardan vadilere düşer.Komutanım bir gazetenin muhabirleri geldiler. herhangi bir nedenle ayağı kayar." 30 Aralık günü Đstihbarat Şube Müdürü geldi: . Diğer üç operasyonun her biri başka bir vilayete aitti. 27 yaralı veren Üzümlü Karako-lu'nda yılbaşı gecesini geçirmek isteyenler. şok etkisi var ya komutanım. Mesajı karargah subaylarına verdim ve sordum: . Asayiş Karargahı'na bunları da telefonla bildirin. Birlik komutanına haber verin. herkesten farklı adamlardır. bu güne kadar 31 şehit. bol miktarda gıda maddesi bulundu." Jandarma Asayiş Komutanlığı 'ndan 22 Aralık 1993 tarihli bir mesaj geldi. diğerleri ile birlikte gönderin. panik halinde ciyak ciyak ötüyordu. Benim ilk sözüm. Hızla dalıp çıkmamızdan olacak herhalde. Serbest ve Üzümlü Karakolları çatışmalarıydı. Hal böyleyken. Mezi-Karye-deri harekatını da detaylandırarak. bir karanlık süresinde 36 km yol kat ederek kampı güneyden kuşatması ve buranın hiç zayiat verilmeden 48 saatte yerle bir edilmesi doğal bir şey olamaz. . uygulanan taktikler. gece 20 km sızması. biliyorsun. Hürriyet Gazetesi: "Irak sınırında 11 PKK'lı öldü: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırı yakınlarında 11 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bu kadar asker gece kayalıklarda zaman zaman geçerken düşüp kolunu bacağını kırabilir. Muharebenin en önemli bölümüdür. Bu yedi harekatın dört tanesi Hakkari'ye aitti. Eylül.Bizi sonuçlar ilgilendiriyor arkadaşlar ama. hem de Irak arazisinde yüz yüze kalan PKK grubunun telsizleri. 28 Arahk 1993. . .Harun.Üzümlü'yü istiyorlar. dost düşman herkesi etkiliyor. Sığınaklarda 30 el bombası. ihtiyaçları olmasa da yardımcı olmalıyız. Ben de çatışma alanına gittim. tek başına PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarından merkezdekine. Balkaya Dağı Operasyonlarıyla. Bu memlekette cesur adamlara. ana baba günü. Bunlar bile ol160 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok madı. Kasım ve Arahk aylarını kapsıyordu. Geri bölgeleri kuşatılan. Nereyi istiyorlarsa. 24 mayın. Đzin belgeleri var. başı parçalanabilir. Mezi-Karyaderi Kampına yaptığımız harekatı unutmuşlar. Milliyet Gazetesi: "Hakkari'nin Şemdinli ilçesi yakınlarındaki operasyonda 11 PKK'lı öldürüldü. Cesaret büyük ölçüde alışkanlık ve kendine güvendir. daha detaylı rapor edilmeleri" isteniyordu.

gece yılbaşı olması nedeniyle PKK dağ kadrosu veya şehir ve köylerdeki milisleriyle bir yerlere saldırmak isteyebilirlerdi. Gelmemelerinin başka bir sebebi daha var. 1 Ocak 1994'e gireli iki saat olmuştu. Kömür ihalesini Diyarbakır yaptı. gelmiyorsun. Kurmay Başkanı: . işlerin iyi gitmesini istiyorsan kendin yap. 1994 Dönemi 165 Karargah subaylarından biri: . Aslında her gün her saatte aynıydılar.Neymiş. Zafer şarkıyı müziği ile birlikte söyledi: Akşamın olduğu yerde Bekleniyorsun. Kömür hazır bile olsa taşınamıyordu.Komutanım askerlerin operasyon dönüşlerinde kışlanın ısınmadığını öğrenince. . Artık onlar neredeyse.Aceleci olma Zafer! . dedim. Yanımda nükte makinesi Le164 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok vazım Şube Müdürü Yarbay Zafer de vardı. O günden beri Levazım Şube Müdürü size arza gelemiyor. Đki gün kaldı ve iş yoluna girdi. karakol ve mevzilerde farklı tertip ve aldatma dü-zenleriyle bütün gece tetikte beklediler. savunmada düşmanı beklerken "Bıraksalar. 30 Ağustos.Bunun şarkısı bile var komutanım.Hallettiniz mi? . sen levazımcılığı bırakmış savaşçı olmuşsun. . . neye ihtiyaçları varsa. Ne istiyorlarsa. Şırnak'taki maden ocağını PKK'lılar sık sık bastığı ve halen de tehdit ettiği için müteahhit günde bütün bölge için 4-5 kamyon ancak kömür çıkartabiliyor. müsaadenizle onu söyleyeyim. .Doğrusunu yapmışsın Zafer. kışla. . 31 Aralık 1993'te. Bu karda kıyamette niye yollara düşsünler. Kurmay Başkanı: . O da bize düşmüyordu. gelmiyorsun. Ay-yıldız Bayrağımızın gururla dalgalandığı mev-zilerdeki Mehmetçiğin gözü 24 saat Kuzey Irak'ta Ayaş'lı Ahmet Gündüz.500 metrelik zirvesinde. Kanlarıyla destan yazanlar "Herkes rahat uyusun biz buradayız" diyor. gidip şu dağları dümdüz etsek" diyor.Zafer bizzat kendisi Diyarbakır'a giden helikopterlerden biriyle Şırnak'taki madene gitti. Hürriyet: "Rahat uyuyun biz buradayız: Üzümlü kahramanları Reşdan Dağı'nın 2.Komutanım bu gece boşuna bekliyorsunuz. 2 Ocak 1994. Mardin'deki taşıma müteahhidi de mukavelesini yaktı. dinleyelim. hepsi karşılansın. Adamlar tembelleştiler. Siz karargaha geldiğiniz zamanlar.Sizin bir hafta önce poligonda atış yaptığınız iki hedef kağıdı Zafer Yarbayımda. 29 Ekim gibi özel günlerin gecelerinde mutlaka eskiden bunu yapmıştı. geliniyorsun Çünkü seni çok sevdiğimi Biliyorsun." Cesur adamları severim.Komutanım siz PKK'lıları alıştırdınız. (1996'da yakalandığı amansız bir hastalıktan rahmetli oldu) . . Ben savaş teçhizatını kuşanıp. üs. Tugay'ın kömürü Şırnak'ta-ki madenden alınacaktı.Son 15 günde kömür sıkıntısı yaşadık. Soğuk ve karla iç içe yaşayan Mehmetçiğe bunlar hiçbir şey ifade etmiyor. 1993 yılı gelip geçiyor Sen gelmiyorsun Çünkü seni çok sevdiğimi Biliyorsun. .Zafer.cesarettir.Komutanım belki fark ediyorsunuzdur. nasıl olsa siz beni madene attıracaktınız. Siz ikimize "Bu işlerde hiçbir aksaklık istemiyorum" diye birkaç kere emir vermiştiniz. Irak sınırının sıfır noktasında yer alan bu vatan toprağında sanki başka bir dünyada yaşıyorlar. "Komutan sinirli mi?" diye bana sonıp odasına dönüyor. Neymiş o sebep? . ancak bu gece herkes daha değişik bir duruş aldı. Taşımayı ise Mardin yapacaktı. tüfeğimle birlikte oraya giderek Dağ ve Komando Tugayının Levazım Müdürü nasıl olurmuş dosta düşmana gösterdim. Şehit olan 31 kahramanın ölümsüz anıları şimdi Reşdan Dağı'nın zirvelerinde dolaşıyor. biz onların bulunduğu yere gidiyoruz. Gelmeyecekler. Sizden sonra poligona gidip onları aldı ve odasına getirdi. Birlikler ve karargahlar hayanın kararmasıyla birlikte.

PKK'nm Hakurk'tan Đran'daki Zagros Kampı'na geçmek için kullandığı bu 3000 metrenin üzerindeki kayalıklara kendisi basmak için mayın döşemeyeceğini..Peki. sen.Dağda taşta yapın. bunu sana söyleyenlere. Ölüm de öyledir. 8 Ocak 1994 sabahı Emir Astsubayına "Merkezi yayın sistemine söyle. Tugaya döndüm. mayınla karşılaşacağız diye düşünsek bir tek harekat yapabilir miyiz? . Ölümü saniye saniye hisseden emin olur. Bu hedef kağıtlarındaki denemeyse normali ne olur? Ben sağlamcıyım komutanım. Türk Milleti'ne silah çekerek kabadayılık yapmaya kalkışmak ne demekti? Savaş tarihleri bizi nasıl anlatıyordu? Bu toprak bize neye mal olmuştu? Taşkın nehirleri geçen bir ulus çaylarda mı tö-kezleyecekti? Aslında bu durumlara maruz kalmamız idari maslahat-çıların meydana getirdiği bir sonuçtu ve uzaktan yakından Türk Ulu1994 Dönemî 167 su'yla ilgisi yoktu. bunun Temmuz'da olmasının uygun olacağını belirtiyor. Bu ikisinin PKK'nm havan ve roket atışlarının yanında kıymeti var mı? Mermi atılacak. El mi yaman bey mi yaman herkese gösterilecekti. Genelkurmay Başkam harekat yapılsın istiyor fakat. Birliklerin hazırlıklarını bulundukları yerlerde gece de onlarla birlikte kalarak kontrol ettim. dağ ve dağ geçitlerinde muharebe edecek gibi hazırlıklarını hızla tamamladılar. Ejder zaten sırasını bekleyecek. Siz bu tip arzları bizden iyi bilirsiniz. Orada düşman var ama kışlada sadece biz varız. iradeleri ustura kadar keskindi. kasaya koyun! "Ardından yüz köpek havlamayan kurt. ne gördük166 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok lerini ne de duyduklarını söylemedin mi? Kaldı ki 20 kilometre uzunluğundaki Hakurk Vadisi'ne bir iki topçu mermisi düştü veya geçitlerde birkaç mayınla karşılaştık. üst üste ve hemen çökerteceğiz. ben dağda taşta her zaman ateş ediyorum.' Dağ ve Komando Tugayının Hakkari." Đki dakika sonra hoparlörlerin sesleri çevredeki tepelerin yamaçlarında çınlamaya başladı: ." 3 Ocak 1994 günü Harekat Şube Müdürü gelerek. Önceliğimizi biliyorsun. Kimse ateşte yananlar kadar emin olamaz. sadece lojistik işleri yapan idari insanlar dışında militan olmadığını. sen bunları sana söyleyen karargah subayına açıklamadın mı? . ölümü yaşayamaz. Genelkurmay ve Jandarma Asayiş Komutanlıklarından aradıklarını. Diğerleri sadece biür.Hayrola Zafer. Her yerde subay astsubaylarla topluca nerede neyi nasıl yapacağımızı anlattım.Komutanım. malumlarınız.Topçu ve mayın meseleyse. buralara indireceğimiz komando timlerinin o yerlere indirilmesinden vazgeçilmesini söylediğini. Herkesin şevki dorukta. "Harekata hazır olun" kasetini çalsınlar. Bundan ne çıkar? . Karanlık Dağ (Kato) ve Alandüz (Ora-mar) bu ikisini de. Genelkurmay Başkanı'nın "Đran topçusunun zaman zaman Hakurk'a ateş açtığım. Hakurk'tan Đran topraklarına giden geçitlerin mayınlanmış olabileceği düşünülerek. 1 Ocak 1994'ün yılbaşısı. sen de ben de bilmiyor muyuz? Temmuz'da yurt içinde her yer yanarken Hakurk'taki 50-60 sakat adamın peşine düşülür mü? Bu çalışmamız Irak'a derin dalacağımızdan erken onay istediğimiz ve zamanını bizim tayin edeceğimiz bir harekattı. Mezar-gediği üzerinden Hakurk'a tepeden bakan bizim timlerin. topal. kurt sayılmaz. . -Ahmet. eğer operasyon yapılacaksa bunun Temmuz 1994'te yapılmasının uygun olacağının" kendisine bildirildiğini söyledi. . insan bunu telkinle öğrenir. ruhları yüksek. Halep oradaysa arşın buradaydı. Poligonda sadece farklı bir deneme yaptım. Temmuz'da sorun ortadan kalkar mı? Temmuz ayında Hakurk Kampı'nda muharebelerde sakatlanmış kör. bir yıla yakındır oraya Đran topçusunun bir mermi daha atmadığını. rahmetli Zafer'in nükteler yaparak güldürmeye çalışmaları ile böyle geçti. Şemdinli'de bulunan taburları ile Çukurca'daki Jandarma Komando Taburu derin kar ve şiddetli soğuklarda. "Ateş yakar. Yüksekova. yurt içindeki 2 kışlık kamp. onay için gönderdiğimiz Kuzey Irak'taki Hakurk Kampı'na yapacağımız harekat planının (Ejder-Kış) Genelkurmay Başkanı'na arz edildiğini.Kışladan bile çıkamayız komutanım.

çepeçevre sarıldı. iki yüz metrelik bir duvarın üzerinde bulunanların. yar suyu." *** "Kırım'dan gelirim adım da Sinan'dır hey Kılıcımın suyu. duvarın dibinde. Dağ ve çevresi yüksekliği yarım ile bir metre arasında değişen karla kaplıydı. Dağ ve Komando Taburu emrinde Jandarma Özel Harekat grubu olduğu halde kuşatıldı. Bu durum hesaplandığı için ona göre mevzilenmiş olan Tugayın Dağ Topçu Bataryası ile taburun havanları derhal karşı ateş açtılar. Saat 07:00'da Üsteğmen Engin komutasında 2 Dağ ve Komando timi. Kato Dağı batıya. kandır da dumandır hey Kırım'dan gelirim atım da araptır hey Gizlenme ey gafil Sinan da buradadır Meydan da hurdadır. kovukların içindeydi. " 168 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok 9/10 Ocak 1994 gecesi Karanlık Dağı (Kato) güneyden Yüksekova Dağ ve Komando Taburu ile Jandarma Komando Taburu. mayınlan yol ve patikalara döşeyen dağ kadrolarından oluşuyordu. Elimizdeki resmi bilgiler. Hakkari il merkezi içindeki saldırıları milislerle birlikte yapan. Sabah olduğunda ise kar yağmıyordu. bölge köylülerinden. Kato Dağ bloğuna bu mevsimde güneyden çıkmak mümkün değildi." "Dağlarında da guru da meşe yanıyor efem Mehmet Efe'm de davı başında üşütmüş de donuyor Boncuklu gelin orta yerde dönüyor da dönüyor Aslanım da efeler vay vay Yiğidim de efeler vay vay *** Gar mı yağıyor Yarengümen 'in dağına efem Haden çıkanda şu dağların başına da başına Mehmet Efe'm de oturuvermiş efelerin sağına Aslanım da efeler vay vay Yiğidim de efeler vay vay. gökyüzü gri ve siyah bulutlarla kap lı olduğundan."Yine şahlanıyor aman kolbaşının yandımda kıratı Görünüyor yandım aman. Üsteğmen Garip komutasında 2 Jandarma Özel Harekat timi (80 kadar asker) birbiri arkasında. Hakkari il merkezinin 20 km. bize serhat yolları Davullar çalsınlar aman. Sürekli aldığımız üç günlük meteoroloji raporları da önümüzdeki birkaç gün yağış alamayacağını gösteriyordu. civardaki karakolları ve köyleri basan. her şeyi göze alıp dağdan inmeye kalkışacakları bulundukları yerlerde bekleyeceklerdi. Dağ ve Komando Taburu ile Jandarma Özel Harekat Grubunun seçkin timleri çıkacaktı. Hakkari-Şırnak idari sınırından. 1994 DönemĐ 169 PKK'Mann mevzileri her zamanki gibi kayaların altında. Bugün. PKK mevzilerini ateş altına alan kobralar hedefin üzerinden . Kato Dağı'nın alü yıldır üstüne çıkılmadığını gösteriye <rdu. sanki biraz sonra akşam olacak ve hava kararacakmış gibi bir his uyandırıyordu. yol kesip adam kaçıran. Şırnak istikametinde Altın Dağlar adıyla devam ediyordu. karların üzerinde bata çıka yatan. Dağa. Kobralar çağrıldı. bize sefer yolları. Top ve havan atışları karşı tarafa istenildiği gibi kayıp ver-diremiyordu ama bizim timlerin üzerine de sağlıklı. Kuzeyde de dağa çıkabilecek kayalık tek bir patika vardı. yine cengi çengine harbi Görünüyor aman. Timler bir metrelik kann üzerinde ve tırmanışa başlama yerinin oldukça uzağındaydılar. doğu ve kuzeyden ise Hakkari'deki 2. patikanın dağın üstüne ulaştığı nokta merkez olmak üzere. iyi nişan alarak ateş etmelerine mani oluyordu. kırkayak yürüyüşünü andıran ilerleme şekliyle Dağın doğusundaki dik patikanın başlangıç noktasına yaklaşmaya çalışırlarken. 50 metreye yakın bir cephedeki kayalık mıntıkadan şiddetli roket. kol düzeninde. Süvari Halil Geçidi ile Şırnak arazisine giriyordu. makineli tüfek ve piyade tüfeği atışı başladı. yar fidan boylum Gamalı da zeybek vuruldu Çakıcıya sözüm yok." *** "izmir'in kavakları dökülür yaprakları Bize de derler çakıcı. Sehvim senden uzun yok Yaprağında düzün yok. Mevcut durum. doğusunda bulunan bu PKK kampındaki grup. koruculardan elde ettiğimizle birlikte. Tamamen uçurumlarla kaplı bu tarafta kuşatmadaki taburlar. yar fidan boylu Yakarız konakları. sürünenlere yukarıdan kaya ve taş parçaları atmaları ve yuvarlamalarına benziyordu. kuzeyden kuşatmaya katılan 2.

taktik ve teknik bilgisiyle. PKK'lılar 43 muhtelif noktadan ateş ediyorlar. -. Derin kar. Kobra.Ali. Kolay vurulmamak için kendilerini dağın eteklerindeki kayalıklara doğru yaslamışlardı. 15 dakika sonra iki Kara Şahin (Skorsky) bizim solumuzdan. dedim. kayalıkların arasında bulunan küçük yuva gibi bir yere inile-cekti. bana bu işi "ben yapacağım" diyen bir pilot bulun. Esneklik. aynı düzlemde manevra yapmamız şarttı. attığımız topçu mermileri kayaların üzerinden uçuyor veya ön yüzüne çarpıyordu. soğukkanlı bir şekilde ateş destek unsurlarını yönetiyordu. Taşıma daha kısa sürede biter. Kalıplarla da yapılamaz. düşen roket mermilerinin parçalarının dağılmasını azaltarak. buna karşılık hızlı ilerlemeye mani oluyordu. Sağol. topçu ve havan ateşi kesilince militanlar sanki hiçbir şey yapılmamış gibi yeniden ateşe başlıyorlardı. Dağ ve Komando Tabur komutanı Binbaşı Necmi'ye taktıkları isim "Đhtiyar Kurt"tu.çekilince topçu ve havanlar başlıyor. böylece timlerin zayiat vermeden patikaya yaklaşmaları sağlanıyordu. Đniş riskinin en düşük olduğu kesimi seçeceğiz ve dört sortide toplam iki tim taşıyacaksın. o zaman her helikopter ikişer sorti yapsın. ilk helikopterin gövdesinin önünde ve arkasında aynı anda iki roket paralandı. Çuvalı bu nedenle şimdi başka ucundan da silkelemek gerekiyordu. Onlar ayrılınca hedefleri topçu ve havanlar dövmeye başladı. Bu böyle devam edemezdi. Karakolda bulunan karargah subayları Binbaşı Ahmet ve Yüzbaşı Harun'a: . biliyorum. Bu genelde doğrudur. Ama muharebe kalıp tanımaz. kuşatma çemberinin kritik olmayan bölümlerinde bulunan iki timini hazırlasın. dağın dibindeki bizim timler ile PKK'lılar. bir salonda yakın mesafeden film seyreder gibiydi. karların içindeki timlerin en önünde bulunan Üsteğmen Garip bile daha patikanın başlangıcındaydı. Şimdi sana atma bölgesini gösterelim. . Her şeye cepheden bakan bu tepede. Đniş yerine helikopterin sığmadığı bulunduğumuz yerden görünüyordu. tesirlerini azaltıyor.Sana yakışanı da budur. Hiç tepki gelmeyen kısımlarda da durumun gelişmesini bekleyen PKK unsurlarının bulunması mümkündü. Patikanın dağın üstündeki bitiş noktasındaki kayalıklarda yay gibi tertiplenmiş mevzi-lerden yağmur gibi mermi geliyordu.Durumu biliyorum. Bunları atanlar dağın ortalarında bir yerlerde mevzilenmişlerdi. Tabur komutanı Binbaşı Necmi 'Timler hazır komutanım. elastikiyet. Ancak dağdaki PKK grupları sadece ateş edenler miydi? Dağın diğer bölümleri ölü sessizliği içindeydi.) bizim timler ile PKK grubunun atışlarını en iyi görebilen bir sırttan taburunun harekatım sevk ve idare ediyor. 20 dakika sonra Pilot Yüzbaşı Ali geldi. Harekat Şube Müdürü geldi. Binbaşı Necmi'nin bulunduğu tepedeki karın yüksekliği helikopter için uygun olmadığından eteklerde bir yere indim ve yanına çıktım. Timler tepelerinde bulunanlara ayağa kalkarak ateş edemediklerinden atışları sağlıklı olmuyor ve cılız kalıyordu. Kobralar bir kez daha geldiler. Bu kışlık kamp sırf ateş edenlerden meydana geliyor olamazdı. Bunların üzerine veya civarına havadan atlayıp.Dağın üzerine timler atacağız. Saat 11:00 olmuş. Tabur Komutanı Binbaşı Necmi (PKK'hla-rın 2.Güzel. Koşulların hakkını hemen ve mutlaka 170 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok süratle vermemiz lazım. Yerlerini helikopterlere bildirdim" dedi. Sırtı boydan boya testere gibi kayalıklarla kaplı dağda başka bir doğru dürüst yer de yoktu. Seçtiğimiz yere atılacaklar. . Militanların doğru ateş etmelerini önlüyordu ancak zayiat verdiremediği de ortadaydı. Harekat bölgesinde bulunan Geçitli Karakolundan çıplak gözle bütün olup bitenleri izleyebiliyordum. Dağda çarpışmaların devam ettiği yönün tam aksi istikametindeki ucunda. . Bir helikopterde beni tabur komutanının yanına atsın. "Ben de uçarım" diyor.Komutanım Pilot Yarbay Sinan. Đlk timin yarısı 12-13 asker indikten sonra . herkesten farklı cesaret ister. Ben gideceğim Komutanım. Binbaşı Necmi'ye söyleyin. Dağın eteğindeki dört komando timi beyaz giysileri ile karın üzerindeydiler. birbiri ardına yere sürünürcesine uçarak ani bir yükselişle Dağın batısındaki avuç içi gibi görünen yerin üzerine süzülürken. . size yer emniyeti alınmadan hiçbir şekilde iniş yapamayacağınız konusunda pilotların bağlı olduğu komutanlıklarca verilen yazılı ve sözlü kesin emirler var.

Başka hedeflerin hiçbirine atış yapmayacaksın. Yukarıdakilerin mukavemeti gittikçe düşmüş. "Sana şimdi bir tek hedef tarif edeceğim. tecrübe ve destek ateşlerinin düzenli yürütülmesinin ötesinde bir mucize gibiydi. Đş bunlarla da bitmiyordu. Öyle ki doğru dürüst ateş bile edemeden. Çünkü. teğmen de aynı el bombasını yerde patlamadan kapıp. Anladın mı? Tek hedefe. arkalarına doğru yaklaşmaya çalışan asker olduğunun farkındaydılar. Saat 15:30'da Üsteğmen Garip ve Astsubay Kaşif orada bırakılmış olan 2-3 PKK'hyla yakın mesafeden çarpışarak f 172 Unutulanlar Dişinda Yeni BiR Şey Yok dağın üstüne çıktılar. makinen' tüfek mevziine kısa aralıklarla vurmaya başladı. Masalar . bu güne kadar işlerin gidişatı bunları hayallerine kısa . Hava kararmadan patikanın üstüne çıkmamız şarttı. tıpkı piyade tüfeği gibi. Dağın doğu ucundaki çatışma yerinden çok uzakta olsa artık tepelerin birinde 50 komando vardı. dört topla ye azami atış süratiyle. kendisine fırlatan PKK'hnın kafasına atmıştı. militanlar şoka girip ne olduğunu anlayamadı. konfor sağlayan her türlü malzeme ile burası minik bir şehirdi (Hem de Hakkari il merkezinin 20 kilometre doğusunda). Çünkü hareket her şeyi yerinden oynatır. Bir süre sonra işe yaramaz. Esas çıkış yerinde henüz bir değişiklik yoktu. Dağın inilen bu dar çukurunda. Uçsuz bucaksız şu dağda. Hayal gücü ne kadar geniş olursa. Sürprizler ancak. Saat 14:00'da timler patikanın ortalarına kadar tırmanışlardı. plan da o oranda geçerli olur. ısıtma sistemleri. fakat botlar üzeri karlı ve ıslak kayalıklarda sürekli kayıyordu. Ve saat 16:20 de hava karardı. sığırcık yuvası gibi bulundukları bu yere. Saat 16:00'dan itibaren de 2. flamalar. diğer sortiler birbiri ardına yapıldı. Şu yazı bile meydanı boş bulup.gerisi kolaydı. Bir de omuzdan omuza takılabilen kırmızı enli bir kumaşın üzerinde sarı renkte büyük harflerle "Kürdistan'ın Hakkari Prensi' yazılı bir yafta vardı. Bütün planlar başlangıç içindir. Saat 15:00 civarında mevzilerde birkaç kişi bırakıp grubun dağın ortalarına doğru çekildiği anlaşılıyordu. Düz yerden yamaca ulaştıkları için timler de biraz rahatlamışlardı. Dört topla. 25 PKK'lı (1 takım) varmış. sandalyeler . aydınlatma donanımları. haritalar . Şu ana kadar patikanın ucuna gelip tırmanmaya başlayacak olan timlerde bir hafif yaralının dışında hiçbir zayiat olmaması hepsinin yetenek. Jeneratörler. Bu bölgedeki PKK grubu henüz durumu fark etmemişti. gene görerek. helikopterin ancak yansının girebildiği kısmı dışında karın ıslaklığı ile hemen çıkıp kaçabilmelerine imkan olmayan sarp kayalıklarla çevriliydi. PKK'nın kampı dağın ortasında ve zirvenin güneyindeydi. tepelerinden Dağ Komandoları yağmıştı. Birbiri ardına. Telsizle Dağ Topçu Batarya komutanı Üsteğmen Hakan'ı aradım. Her asker muharebelerin bazen bir seri tesadüflerden oluşacağını bilmelidir. Pençe vücuda bir kez geçmişti. Patikanın dağın üstündeki bitiş noktasında "V" şeklindeki mevziden ateş eden BKC makineli tüfek en etkili atışları yapıyordu. kendine güven ve hızlı tepki ile bertaraf edilebilir. Sabah olunca Kato Dağı'nın önceki gün çıkılan yerde bulunan küçük alana helikopterle indim. PKK mevzilerinden ateş edilen yer sayısı 15-20'ye düştü ancak yoğunluk hâlâ devam ediyordu. yan yana üç dev mağara vardı. Bu sabah erken saatlerde bunlardan birine girmeye hazırlanan teğmene el bombası atılmış. çıkış noktasını genişletmiş olan timlerin bulunduğu bölgeye havadan inmeye başladı. ama sonunda top mermileri bir makinenin iğnesinin aynı yere batması gibi. Artık batıya yapılan indirmeyle. donmuş ve şaşkın vaziyette iken karların içine atlayan askerler bunlaI 1994 Dönemi 171 rın üzerine çullandılar. Tam zirvede güneyden girilen ve kuzeyde de çıkışı olmayan içi galeriler halinde bölünmüş. Çarpışmaların devam ettiği bölgeden de ne kadar uzaktı üstelik. hedefin anlaşılması beş dakikadan fazla sürdü. işi ne kadar azıttıklarının göstergesiydi. bayraklar. Düşünmek bir yana hayal bile edemeyecekleri bir durumla karşılaşmışlardı. Ortadaki mağara buradaki grubun karargahıydı. aynı noktaya atış yapacaksın." Bütün kayalıklar birbirine benzediğinden. o noktadaki kayalık un ufak oluncaya kadar. sığmağa benzeyen bu mekan. Dağ ve Komando Taburu'nun kuşatma çemberindeki bölüklerden biri.

Kurtuluşun başka yolu yok. Saldıran iki PKK grubunun 13 ölüsü karakol civarında kalmıştı. 12 Ocak saat 15:15'de Üzümlü karakolu keşif unsurları üç PKK'lıyı öldürdü. Hakkari'nin Kato Dağı zirvesinde bölücü terör çetesine karşı başlatılan operasyon aralıksız şekilde devam ederken. Harekatın silahlı çatışma kısmı 24 saatte bitmişti. Kato-Karanlık Dağ harekaünda 66 PKK'lı yok edildi. 64 uzun namlulu silah. 14 Ocak günü taburlara kışla ve üslerinize dönün emrini verdim. Çatışmada iki asker şehit oldu altı asker yaralandı. Çok miktarda silah.000 metre yüksekliğindeki Kato Dağında önceki gün gerçekleştirilen operasyonda 53 terörist öldürüldü. onlardan iki hatta üç kat fazla yaşamış insanların "Korkakça davranmaları". vatanı için canını feda etmeye hazır olan Mehmetçik. bir tenhalık hissettiklerini. Bütün 1994 Dönemî 173 bu sesler uzaktan uzağa şehirden duyuldu. şiddetli kara aldırmadan bölücü eşkıyanın peşinde. Hakkari'nin 3. malzemeleriyle birlikte yerle bir edildi. siyasi güç için. Dokuz askerin ayaklarında donma başlangıcı görüldü." 14 Ocak Milliyet: "Kar. Türk askerlerinin harekat esnasında bir rahatsızlıklarını bildirmeyi. Hükümet ne yapacağını bilmiyor. muhtelif malzemeler ile tonlarca erzak ele geçti. Dünde dört PKK'hnın ölü ele geçirildiği bölgede üçü makineli tüfek. Çünkü bu onlar için "gurur kırıcıydı. Parlamento görevini yapmıyor." Sabah köşe yazısı: Vatan kahramanlık istiyor: "Yirmi yaşında çocuklar güneydoğuda kahramanca ölürken." Ocak 1994'deki diğer olaylar ise şunlardı: 8 Ocak saat 23:00'da Çukurca Ormanlı Mahallesine ateş açıldı.". Yargı da yapmıyor. Şehre gidip gelen subaylar. hiçbir şekilde birliğinden ve arkadaşlarından ayrılmayı istememelerinden kaynaklanıyordu. 13 Ocak 1994 Hürriyet: "Hakkari darbesi: 66 PKK'lı öldü. güvendikleri dağlara bu defa "kırmızı kar" yağdı dediler. cephane. mağaralar dahil çökertilip. Ayaklarında bir farklılık olduğunu hissediyorlar ama dayanıyorlar ve bunu asla söylemiyorlardı. ayrılanların milisler ile bir kısım yardım ve yatakçılar olduğunu kıymetlendirerek. Kuzey Irak ve yurt içindeki Alandüz kampı gruplarıydı. Karakola gelenler. Hastaneye kaldırıldılar ve hiçbir organ kaybı olmadan sağlıklarına kavuştular. çok sayıda el bombası. Büyük bir darn 174 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok be (Rato harekaü) yer yemez. Bu karakol Yurtdışındaki Alandüz-Oramar kampı ile derin bir vadiyle Kuzey Irak'taki Mezi Kar-yaderi (Avaşin) kampına bağlanan mihverin Türkiye sınır çıkışınday-dı. mermisi. Burada çıkan "Kürdistan haritası". "ar ve utanç kabul etmeleri". Üç vatandaş yaralandı. tonlarca erzak. Kuzey Irak ve Güneydoğu Anadolu ile buraya komşu Đran arazisini kapsamaktaydı. tüm kamu görevlileri. Ölen terörist sayısı 61 'e ulaştı. bu tip eylemleri itibar kurtarma ve güven kaybına mani olmaya yönelik klasik uygulamalarıydı. Dağın didik didik aranması ve Şırnak istikametine kaçmaya çalışanların Altındağ Silsilesinde takibi dahil operasyon dört günde tamamlandı. Türkiye otorite boşluğuna düşmüştür. binlerce mermi ve örgütsel planlar bulundu. Operasyondan sonra Hakkari'ye derin bir sessizlik çöktü. . daha fazla para için "ihaneti görmezlikten gelmeleri" isyan duyguları yaratıyor. Bu dokuz askerin durumunu da harekat sonrası subaylar kontrol ederken tespit etmişlerdi. 11 Ocak 1994 gece yarısından sonra PKK Çukurca'nın en doğusundaki Pirinçeken Sınır Karakoluna saldırdı. Kamp. Basında Kato Harekatı. Donma meselesi. beş roket at/. Siyasetçiler ve başta savcılar. Mehmetçiği yıldırmıyor. Kato harekatında bir komando er şehit oldu.bir süre sonra kavuşabileceklerine inandırmıştı. güneydoğuda ölüme göz kırpmadan giden Mehmetçik kadar fedakar olmak zorunda.

Subaylar her defasında "Bu nasıl bitecek" diye sorduklarında şu cevabı veriyordum. Geçen on yılda da öyle bir yerleşmiş ki. buralara önceden tonlarca her türlü erzak. PKK grubu da oradaydı.000 kişi. güçlü bir mantık ve aklın saldırganlığı olmahdır. artık bunu kökü saçağıyla. Türk askerinin şerefini korumak için çarpışıyoruz. yere inince hayat bambaşkadır. üstelik bu günün ve geleceğin de. Sonra. vilayet içindeki taarruz edeceğimiz son kamptı. barınma bakımından o bölgelerin en yüksek avantajları sağlayan coğrafi kesimlerdi. yağ ve şeker taşınmış ve stoklanmış olacak. değişmez ve değiştirilemezdi. gerçek. taktik. "Bir defa. bu Gayri Nizami Harbin. Bunların yeri nasıl bilinmez? Hepsi domuz topu gibi bir yere toplanmışken. bembeyaz bir dünyadan ibaret bölge üzerinden geçtim. Ben de birkaç kez. başkasını kabul edemeyeceğiniz konusunda. "buradalar" diye bar bar bağırarak. doğru ve bütün dünyanın bildiği adıyla. O zaman. zeka. kendilerini kaya ve kar sığmağına sakladıkları zaman. haber almanın da yüz1994 Dönemi 175 de seksenini coğrafya. bu 11 yıl neyin nesi? "Efendim. yurt içindeki en son kampa gelmiştik. tecrübeli askerler bilir ki. Đki vatandaş yaralandı. Türk milletinin. hasım veya hasım olması muhtemel olanlarla mukavele mi yapılacak? Bu savaş türü yeni bir şey değildi. uzağında. gücünün bilincinde. beş ayda sürekli darbelerle. mücadele tarzı böyle olacağı ortada. Hangi savaş türüne hazır olduğunuz. Havadan yüzlerce kez uçulsa. aymazlıklar. 16 Ocak saat 00:15'de Yüksekova'da Esendere mahallesine ateş açıldı. Türk Milletinin haysiyet ve gururuyla. Her şey bu kadar netti. beş ayı buralarda siyasi ve askeri eğitimle geçirecekler.v » Sıra Hakkari il merkezinin 20 kilometre doğusundaki. geç kalmalar. hesap soran ve ısrarcı hareketiyle halk bitirir. r. ateşlilik. Buzul-Gün-başı-Đzme-Tove Dağları arasında kalan Alandüz (Oramar) PKK kampına gelmişti. güven içersinde faaliyetlerini sürdürmesi akıl almaz bir durumdu. bu mücadelenin özellikleri farklıymış" Peki o zaman. Nisan'dan itibaren de her tarafa dağılıp yedi ay ölüm saçacaklardı. sınırlar. elmaya kurt girdi. "Türk askeri sabtr ve tahammülü dolayısıyla dünyamn en dayanıklı askeridir. teşkilat. Daha ilk uçuşta. çıkış. PKK'nın yurtiçindeki en büyük kamplarından biri olan Oramar'da yıllardır kesintisiz." "Muharebede. Diyelim ki 2-3 yılı kavrayamadan geçirdiniz. «ft 176 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok PKK grupları buradaydı. Bir vilayet merkezinin 20 km. Burası şimdi. tabii bu kadar insanın yaşayabilmesi için. uçak ve tank hariç her tip silahla Türk Ulusuna kabadayılık yapacak hale geldiler? Bunların cevapları ise gene aynı şeylerdi. yazmayan tarih kitabı var mı? Peki. kapasiteler. Yüzlerce yıldır hep aynı yerler farklı maksatlarla da olsa hiç değişmeden kullanılmıştı. o zaman buna göre hazır olacaksınız. burası olmadı diye kamp yeri değiştiremezdi. sürat ve tepkinin önemini kavrayamama." Kato'dan hemen bir gün sonra Alandüz bölgesine harekat için 15 Ocak'tan itibaren Đstihbarat ve Harekat Şube Müdürleri tamamen kar altındaki kampın son durumunu görmek için günlük seyir uçuşlarını yapan helikopterlerle uçarak keşif yaptılar. istihbarat. "Yurt içinde kamp" sözcüğü bile insanı çileden çıkarmaya yetmiyorsa. hep vardi. özellikle de ülkesine yönelik saldırılarda gösterdiği cesaret ve fedakarlığı anlatmayan tarihçi. eğitim ve liderlik nitelikleri farklıysa. bütün hayal güçleri birleşse dahi. başka ne yapmak lazımdı? Yüzlerce PKK'lı gruplar halinde bir yere toplanacaklar. Đstihbaratın da. sezgisizlik. eksik neydi? Bilgi eksikliği mi? Değişmeyen coğrafyanın bilgi eksikliği olur mu? Uygun coğrafya neresiyse. Bizim yaptığımıza gelince. bunun da 7-8 bini Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarında. Hepsi bu kadar. Yurt dışına çıkışlarımız dahil. PKK.19 Ocak gündüz gene Pirinçeken Karakolu'na uzaktan aniden açılan yoğun ateşle bir asteğmen şehit oldu. Arkadan gelen 7-8 yılda ne oldu da "12. kalıplar. Çünkü kamp yerleri giriş. savunma. iki gözetleme noktasındaki militanların ayak izlerini dürbün . neden haklarından gelinemedi? Anlayabilene aşk olsun. olayların kuyruğuna takılmalar. ancak ve sadece. kendisi veriyordu.

Karakol köyün bitişiği "de. aynı sabah Oramar'ı Irak'a bağlayan As-lankerem Geçidi'nin üstündeki Yüksekova'ya bağlı Dağlıca Jandarma Sınır Karakolu'nda açıldı. 28 Ocak 1994'ten itibaren hava üç gün normal görünüyordu. en üs. I 1994 DÖNEMĐ 177 duruş ve tavırları herhangi bir sebeple bölgeye gelen her rütbedeki askeri şaşırtacak ve imrendirecek düzeydeydi.t seviyede olmasına bağlıydı. iki küçük eski tip bina ile 35-40 askerden oluşuyordu. Burası Cumhuriyet'in ilk yıllarında Oramar (Alandüz) ve Nasturi (Han Yaylası) isyanlarının çıkış yeriydi. havanlar. Genel yerleri konusunda zaten şüphe yoktu ama militan sayısında net bir şey söylenemezdi. Çöküntü tabanında. geçit ve boğazlarını. bunların emniyetini sağlayacak komando timleriyle birlikte indirildi. Bunların uzunlukları 7 ila 12 kilometre arasında değişmekteydi. 35-40 askerli karakola bugüne kadar hiçbir sataşma olmamasının tek sebebi olabilirdi." 27/28 Ocak 1994 gecesi 200C komando mevcut geçit ve boğazlardan. kaçamayanlar ise iki taraftan yaklaşan bölüklerin arasında kalıp yok edildiler. Alandü-zü çeviren dağların ortalama yükseldiği 3. Mesele sadece kamplara taarruz da değildi. Oramar Kampı'nın dibinde.000 metre arasında değişiyor. tabanda çöküntü ise 10x10 kilometrelik bir alanı oluşturuyordu. Binaların durumu kötüydü. Bu süre bizim için. Kimse. Demirli ve Çevrecik köyleri vardı. Köylülerin boşalttığı topraklara ve evlerden barınaklara PKK'hlar yerleşmiş ve bölgede tam hakimiyet kurmuş durumdaydı. 10x10 kilometrelik çöküntü alan kuzey-güney ve baü-doğu istikametindeki dere yataklarını bulunduran paramparça vadilerden oluşuyordu. dağ toplan. astsubay ve askerlerin kendilerine güvenin yanında. Üç ve beş günlük aralıklarla alınan meteoroloji raporlarını takip ediyorduk. mücadelenin başarıya ulaşması için ne yapması gerektiği dışında hiçbir şeyi ne düşünebiliyor. Böyle bir harekatta en kıymetli temel faktör. Bölgenin doğu ve batı ucunda bulunan Demirli ve Çevrecik köyleri üzerine ilk helikopter geldiğinde yerden ateş açıldı. yüzlerce mağara ve kaya kovuklarının içerleri ile toprağın altına inşa edilmiş olan yer altı gömüleri ve sığınaklarını tek tek ortaya çıkarmaku. köyler. Yere atlayan timler ve kobraların atışlarıyla bu köylerdeki PKK militanları bölgenin güneyine kaçtılar. mezralar. silahlı çatışma yönünden uzun bile sayılırdı. vazifeye olan inançlarının ölümcül derecede. Muharebe tecrübeleri ise bu işin dersini herkese verebilecek ölçülere çıkmıştı. Çanakçı. karakollar ile yollardaki saldırılara da süratle müdahale ediliyordu. Herkes kendini en kötü koşullarda bile iyi hissetmeli. Zamanın da onun coğrafi değerini azaltması düşünülemezdi. Böyle bir asker başh başına tehdittir. Tabana inmek için Hakkari istikametinden Kı-rıkdağ. Köyde korucu da vardı. çok namlulu roketatarlar ile uçaksavarlar. Hakkari bölgesindeki bütün birliklerin kendilerine olan güvenleri. yaşanmaz duruma gelen.kullanmadan tespit etmiştim. Bunların yarısından fazlası da bubi tuzaklıydı. Irak yönünden de Aslankerim geçidini kullanmak gerekiyordu. ne kadar süratle yapılırsa yapılsın belli bir süre alıyordu. Tugayın ileri komuta yeri. Şehirler. batıdan ise 3815 Rakımlı Hanyaylası'nın Gürcükaya. mücadele iradesini zayıflatacak hiçbir şeye boyun eğ-memeliydi. Çıkarılan silah ve cephane dışındaki malzeme ve tonlarca erzakın tahrip edilmesi veya işe yaramaz hale sokulması da. Esas zamanımızı alan girdiğimiz kampta onlarca. 4-5 sene önce PKK'nın sürekli saldırılarından bıkıp. her biri onlarca ölü ve yaralı verdiğinden terk edilmiş olan Uç Kardeşler. Değerlendirmemiz 250-300 kişi olduğu yönündeydi.000 ila 4. hiç ara vermeden PKK'nın beş ana kampı yerle bir edilmişti. Aynı saatlerde. karakola . iki geçidin çatalında. fizik ve ruhsal güçlerinin dorukta bulunması. 13 Ağustos 1993'ten başlayarak. "Zor lokma taınrlı. subay. Türkiye ve Irak bağlantılı derin vadileri yanından üstün fiziki koşullarıyla ideal bir harekat üssüydü. havanın aydmlanmasıyla Oramar'a girmeye ve inmeye başladılar. 1500 komando da 28 Ocak'ta. Alandüz. PKK'lılarla köylüler. ne de hissediyordu. bölgenin 23 ayrı kesimindeki tepelere. Yüksekova istikametinden Keçi ve Rubarişin. korku nedir bilmeyen bir insanı uyarmanın bir anlamı yoktur.

"köyün girişinde bir kulübede bulunan bakkalda. gevşeme. karton kutuların içinde köyün ortasına getirince. projektör gibi bütün noktalan tek tek ışık altında tutmasını gerektirir. sezmeliyim. Biz böl178 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok geden ayrıldıktan sonra Dağlıca Karakolu'nda mutlaka güçlü tertipler alınması şartü. arkadan da yoğun bir kar yağışı başladı. dağ. o tarihte henüz Alay komutanı değilken. Bu köy çığ yüzünden iki kere yer değiştirmişti. Çünkü bu harekat köylülerle PKK'mn mutabakatını sona erdirecekti. bozulmasına sebep olur. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Necmi. gelişi güzel söylenmiş bir söz. sürekli babasının devletin yanında olarak geçmiş zamanlarındaki kahramanlıklarını anlatıyor. bazı anneler utana utana çocuklarını evden dışarı çıkartarak bizim olduğumuz yere gitmelerini kulaklarına fısıldadılar. Astsubay askerlerin de yardımıyla bakkaldaki yiyecek tipi ne varsa. bıkmadan usanmadan PKK'mn nerede. Yorgunluk. ne yapacağını tespit etmeye çalıştı. Her noktada aynı anda olamayacağımdan. her duruma ruhen ve zihnen tam odaklanmalıyım. O nedenle de ruhsal ve zihinsel gücün. Muharebede küçük fakat anlamsız bir söz veya davranış her şeyin kötü gitmesine. Harekatın sevk ve idaresinde bulunduğum yerde. Onlarca çocuk tam tabiri ile yalın ayak başı kabak evlerinin civarında birbirleriyle ve köpeklerle yarım metreyi aşan karda oynuyorlardı. Her rapora. Cemal Bey sağlığı iyi olmamasına rağmen. Yakınımda çalışanlar bunun böyle olması gerektiğini öğrenmişlerdi. Yağışın şiddeti gittikçe artü ve görüş mesafesi 40-50 metreye düştü. iki karargah subayı ve muhabere personeli dışında hiç kimsenin olmaması kesin uyguladığım bir prensiptir. Đmamın köylülerle tam bir bağının olmadığı da anlaşılıyordu. Köyün çok konuşan ve hiç susmayan yaşlı bir imamı vardı. subay ve askerlerle zihinsel bir bağ kurabilmeliyim. çikolata. Dağlan gösterip ballandıra ballandıra anlatıyordu. insan yaşamındaki faaliyetlerin en ciddisidir. geçit ve boğazlarındaki muharebelerin gidişatını algılamam zorlaşır. neredeyse günün 24 saati. insanları ya yaşatıyor ya da öldürüyordu.saldırarak. Bir karış düz arazisi olmayan Dağlıca Köyü'nde ancak kaçakçılık yaparak geçinilebilirdi. hiçbir şekilde dağılmadan. çevredeki tepelerde 23 ayrı yerde bulunan ağır silah mevzilerinin emniyet timlerinden biri olan. hissetmeliyim. dayanıksızlık. bulunamadığım yerlerde olup bitenleri. o dönemlerindeki komutanların babasına verdiği takdir belgelerini bir tomar halinde paltosunun iç cebinden çıkarıp gösteriyordu. her telsiz konuşmasına. Saat 17:00 civarında bölgenin kuzeyinde bulunan 2. (Albay Necmettin Haziran 1993'te Çukurca ilçesine PKK'mn 16 saat kimseyi sokmadığı saldırıda. Bu kez çok arzu ettikleri için Đl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmettin ile Hakkari MĐT Başkanı Cemal Bey de karargahla birlikte ya-nımdaydılar. Bu sanatın iyi yapılıp yapılamaması da.) Saat 15:00'dan itibaren bölgenin üstü koyu gri ve siyah bulutlarla kapandı. küçük bir zırhlı araçla şehri boydan boya geçerek çarpışmada yaralanan bir askeri bulunduğu yerden alarak şehirden çıkarmıştı. Köyün içini dolaştım. iş olsun diye yapılan bir telsiz konuşması ruhunuzu olması gereken yerden koparır. Đki taraf da beraber yaşamlarının bozulmaması için karakola sataşmıyorlardı. şeker. gofret. ne de ses olarak hiçbir şeyi kabul etmem. zihinsel durgunluk göstermeden aynı anda dört beş şeyi düşünemeyen bu sanatı yapamaz. Bu yaşamda insanlar ölüm ve kalım arasında çok ince bir çizgide bulunurlar. Jandarma Özel Harekat Timinin başındaki astsubay . Başka türlü birbirinden kilometrelerce uzaktaki vadilerde. Aydın fikirli bir kimseydi. Kaçakçılık ise PKK'ya vergi demekti. bisküvi ne varsa hepsini satın al ve çocuklara dağıt" emrini verdim. Emir Astsubayıma. Kültürü ve özellikle tarih bilgisi insanı şaşırtacak düzeydeydi. Ne fizik olarak. Lüzumsuz bir kapı açılışı. ortalığı karıştırıp dikkatlerin buraya çekilmesini istemiyorlardı. Genç yaşında rahmetli olan Cemal Bey'in bu mücadelede gösterdiği sorumluluğun yüksekliği ve fedakarlığı o dönemdeki bütün subay ve astsubayların hafızalarından bir an bile kaybolmamıştır. Yanımızdan hiç ayrılmıyor. 20 dakika içinde bütün çocuklar duydu ve toplandılar. 1994 Dönem! 179 bezginlik. Muharebe.

000 kalorilik. .11 saattir hiç durmadan. yapsa da bunu söylemezler. Fakat 100 kilometrekarelik alanda tam yerlerini nokta olarak bulmak zaman gerektiriyordu.Bir silahın patlamasıyla hepsi aşağıya inecek değil mi? Yani tonlarca kar vadinin tabanına düşecek! . . 15. Astsubay çavuşu aradım: . . bu defa da kumanyaların azaldığını söylediğini söyledi. . Senin tim komutanın subay nerede? . askerler kumanyalarının hepsini yemiş olamaz. Tabur Komutanı aradı. tabandaki vadilerin durumu nedir? . Gece yarısından sonra saat 02:00'da köyün imamı ile en yaşlı iki köylüyle konuştum: .Komutanım.Senin yanında tugayın ağır silah mürettebatının askerleri ve başlarında da astsubayları var değil mi? 1994 DönemĐ 181 . yüzlerce subay ve astsubay var. bir haftalık izinle memleketine gitti. kan devir daimini sağlamak için çan-tanızdaki kremle iyice ov. Daha sonra da ayağı mumlara uzak tutarak ağır ağır ısıtın. Tugayın kışlasından bölgeye ulaşmaya çalışan helikopterler bütün yönleri ve her türlü tekniği denemelerine rağmen bulutları delip bulunduğumuz hiçbir yere giremediler. Telsiz konuşmalarına girdim: . dün konuştuğumuz Jandarma Özel Harekat Timindeki astsubay çavuşun yine aradığını.Astsubay Çavuş. . mesele nedir? . birliklerin pozisyonları ile karın kuşatması nedeniyle bölgeden çıkmaya veya kaçmaya teşebbüs edemeyecek şekilde sıkıştırılmışlardı. konuşan komutan. önce parmak uçlarından bileğe kadar. Tabur komutanları ile görüştüm.Tamam sen ayrıl. ona bazı idari teknikleri açıklıyordu. mecbur kalmadan ateş açılmayacaktı. herkesin yiyeceği duruyor da senin yanındaki 14 asker mi bunu yapıyor? Askerler hiçbir şey yapmaz. I 180 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok Kar yağışı aralıksız devam ediyordu.Komutanım bir erin ayağında donma emaresi var. göz gözü görmeyecek şekilde kar yağıyor. ben konuşayım. .Tim komutanımın çocuğu olmuştu. . Birliklerle PKK grupları vadilerde iç içeydiler. Her günlük kumanya 5. Aklının ermediği şeyleri yakınındaki . Yanınızda ateş yakacak malzeme ve mumlar var. Her şey senden kaynaklanıyor. astsubay çavuş bir erin ayağında donma emaresi olduğunu bildirdi. Kar yağmıyor. her şey normaldi. Ona ne yapması gerektiğini söylüyorum. Askerlerin hareketli olması gerekiyordu.Üç günlük kumanyayı siz bir günde mi bitirdiniz? . .Sakin ol! Telaşlanıp askerleri de etkileme. Ayağı hemen ateşe uzatma.Necmi. . sıkıntın ne? Heyecanlı bir sesle: .Onlar niye üç günlük yiyeceği bir günde yemiyor? Bölgede 3.Sabah olunca belki görebiliriz.Komutanım kumanya bitmek üzere. Sonra yedek yün çorabı giydir. fazla gürültüye de gelmez paşam. Bizim bulunduğumuz yerde karın yüksekliği göğsümüzün hizasındaydı.Bak çocuk. Telaşlanma ortada bir şey yok.Ne oldu gene? . Hava kararmadan önce 2. fakat bulutlar tencere kapağının tencereyi kapatması gibi bölgenin üstündeydiler.Her yerde olmaz ama.Paşam yakın tarihlerde bu derece aralıksız kar yağdığını hatırlamıyoruz.Evet.Asker yemiş komutanım.500 asker. Şimdi bir kere de ben anlatıyomm.000 kalorilik 72 saatlik yiyecek 24 saatte nasıl yenir? .Vadilerin kenarlarında kar balkonları oluşmuştur paşam. . Kar yağışı gün ışırken kesildi. Binbaşının sana anlattıklarını dinledim. Dikkatli ve ölçülü olarak birlikler bölgelerini taramaya devam edecekti.Anladım.Komutanım azaldı.çavuşla görüşüyor. katlanırlar. bu normal mi? . Hangi mağara ve kovuklarda bulunurlarsa bulunsunlar.

Dağda hız şu kadardır vs saydı durdu. Zaten bu dilimi kendileri arayacaklardı ama kar buna mani olduğundan üç gündür aynı yerde bekliyorlardı. Dağ ve Komando Tugayı. Şu anda asker olarak bu meslekte nadir insanlara nasip olabilecek en yüksek gururu sizin gibi yüce ruhlu askerlere muharebelerde komuta etmekle yaşıyorum. Bu cesaret ve fedakarlığınızı asla unutmayacaklardır. Bu duruş ve kararlılığınız PKK üzerinde 1000 militanı aynı anda yok etmekten çok daha fazla psikolojik çöküntü yaratarak. Hiçbir şeyden şikayetiniz yok. Elindeki birkaç kağıda bakarak mesafeyi söyledi. Çocukları olarak. Herkes tecrübeli olduğundan üç günlük erzak altı gün yetecekmiş gibi kullanılıyordu. Hepinizi selamlıyorum. Ve doğa 10. Mum ve diğer yakacaklarınızın bittiğini biliyorum. Dağ ve Komando Taburuna götür" emrini verdim.Hazırım komutanım. Ateş edilmediği için mermide sorun yoktu. Alandüz'ün doğusunda 3500 metre yükseklikteki Tove Dağı'nda bulunan 3. . Đkmal yapılmasa da normal koşullarda arazideki bitki ve diğer canlılarla beslenebilirdik. Alandüz istikametine defalarca ilerlemeye teşebbüs etti. karakolda yenebilecek ne varsa.Ne zaman Üçkardeş'te olacaksın? . Dağ ve Komando Taburu bu tip imkanlardan mahrumdu. "Grubun geri kalanı Çanakçı Köyü'nün beş kilometre doğusunda vadinin uzan-tısındaki Alandüz Köyü'ne kadar olan mihveri arasın. köyden 5-6 katır bul. bölük ve tim komutanlarının hepsini aynı çevrime al. vereceğim emri birbirlerine aktarma ihtiyacı olmadan aynı anda benden duyacaklar" emri-ni verdim. Saat 01:00' da yüzbaşı geldi: . 30/31 Ocak gecesi muhabere subayını çağırdım ve: 'Tabur. ve 2. irademizi ve inancımızı herkese gösterme zamanıdır. 30 Ocak 1994'tü. Şimdi vereceğim emri her zaman olduğu gibi derhal yerine getireceksiniz. Çevrim hazırlandı: "Arkadaşlar. Dağ ve Komando Taburları PKK'nın bazı erzak depolarını ve akarsuların kenarlarında olduklarından çare buldular. muharebede ilk hasım düşman değil. her zaman cefakar olan bu millete layık olduğumuzu bir kere daha gösteriyorsunuz. fakat arazi metrelerce karlı kaplı olduğundan böyle bir imkan yoktu." Diğer birlikler bu vadiden çok uzaktı.üstçavuşa sormayı düşünemeyecek kadar panik içerisindesin. Tanrı her zaman bizimledir. Gece yürünecek dedi. Bu timin yanındaki çok namlulu roketatarın kısım komutanı Üstçavuş Yavuz'u aradım: "Bu time sahip olması" emrini verdim. . Durup dururken anlamsız şeyler çıkarma. doğadır. 3. Jandarma Özel Harekat Grubu. diğerinin ise bir ayağı kırıldı. Çanakçı köyündeki Jandarma Özel Harekat Grubu komutanına iki emir verdim: "Bir tim başına bir subayla birlikte Gürcükayası'ndaki çok namlulu roketatarın yanındaki timin yanına gitsin". Türk Ulusu herkesin bildiğinden ve sandığından çok daha fazla kadirşinas bir ulustur." Bütün telsizler sıra ile emrin alınıp anlaşıldığını canlı ve kararlı bir sesle bildirdiler. Harekata katılan tim sayısı 172'ydi. köydeki bakkallarda bulabildiğin bütün yenilebilen her şeyi bizden para toplayıp satın al. Çıkışta kayalardan yuvarlanan iki korucudan birinin hem ayağı hem kolu. Sakin ol çocuk. Hiç kimsede en küçük bir şikayet yoktu. -25/30 deçecede vücudun kalori ihtiyacı daha da arüyordu. Han182 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok yaylası'na çıkıp çok namlulunun yanındaki kendi jandarma timine gitmeleri de mümkün olmadı. Bütün tüfeklerin ağaç ve bakalit kabza ve dipçikleri ile arka çantalarınızda bulunan tüm malzemeyi yakarak ısınacaksınız. Vücudun ısısını muhafaza etmek. onların gelecek hayallerini karartıyor. Hiçbir hava aracı gökyüzünü delip Alandüz'e giremiyordu.Dokuz saat sürüyor komutanım. terk edilmiş köyün toplanmadığı için yere dökülüp karların altında kalan elmalarını toplayarak beslendiler. Zaman. Hava koşullarında hiçbir değişiklik olmamıştı. Vadinin tabanındaki 1. Vadiye dolmuş olan tonlarca karı açamadılar. donmanın önüne geçmek için enerji şarttı. Alandüz'ün batısında Hanyaylası yönündeki Çanakçı köyünde bulunan Jandarma Özel Harekat Grubu yanındaki korucular vasıtasıyla. komutanı ile birlikte üç gündür dünyadan irtibatları tamamen kesilmiş halde sanki ayrı bir galaksideydi.000 düşmanın bile üzerimizde yaratamayacağı etkiyi dördüncü güne girerken sürdürüyor. Aynı gece Yüzbaşı Ethem'e: "Karakoldan 8-10 asker al. Harekatın üçüncü günü.

Hasan Paşa: ..Sen bu sene Kara Harp Akademisi'nin. Hakkari'ye taşıyan helikopterler. Gece yarısını geçmişti ki.Diğerleri dağa tırmanırken belli mesafelerde. Bütün ağır silahlar bulundukları yerde mevzilerde bırakılacak. Havadan gelen timler harıl harıl kenardan itibaren bütün güçleriyle karları kaldırmaya çalışıyorlardı. Karargahtan telsizle Hasan Kundakçı Paşanın Tugaya geldiğini bildirdiler. marş marş. Çığın başlangıç kenarında kaldıkları anlaşılıyordu ki. kolbaşı ne. ama. yürüyüş kolunda bulunan 23 kişilik bir asker grubundan 16'sımn üzerine düşmüştü. Yüzbaşı Ethem yanımda. dört gündür bir iğne deliği kadar bile açık yeri bulunmayan gökyüzünden birden bire tüm bulutlar ayrıldı. Saat 07:30 civarında bir telsiz mesajı geldi: "Çok namlulu roketatar mürettebaü ile bu silahın emniyetini sağlayan Jandarma Özel Harekat Timi'nin üzerine çığ düştüğü" bildiriliyordu. Đşte sana. bu iyi haber değildi. Saat 06:00'dan itibaren helikopter çalışmaya başladı. Çığın yayılan kitlesinin yarısından fazlası hızla kaldırıldı. Tabur Komutanı'nın yanında olacaksın. çığın düşebileceği en son yerlerden biri. başka coğrafyalarda. Tarif edilen yer bulundukları mevzilerden 6-7 kilometre güneyde. Hanyaylası üzerindeki Oğul Köyü'nün yakınlarındaydı. korucular ve bölgeye atılan timler tarafından kurtarıldı. beş asker ve erzak yüklü altı katırla geldi. şimşek gibi dışarı çıktı. Yer. . kendilerine bile ait olmayan topraklara ait yürüyüş cetvelleri.sınavlarını kazandın değil mi Ethem? . şayet hava açık olursa gene helikopterlerle alınacak. Bir helikopter bulup. kol nihayeti ne? Ethem. Saat 04:50'de Tabur komutanı Binbaşı Muzaffer telsizle aradı: "Komutanım. Beş asker. yarın havanın aydınlanmasıyla birlikte geri çekilmeye başlanılacak" emri kodlu olarak birliklere ulaştırıldı. değil mi? Başka orduların. ama durum başkaydı. çok yakında olan bölgeye gittim. Karadan çekilecek birlikler de kullanacakları boğaz ve geçitlere yöneldiler. Tepemizin üstü ışıl ışıl yıldızlarla doldu. . o da burasıydı. Kurtarma çalışmalarına Tugay Komutan Yardımcısı ve çığ uzmanı Albay Cahit nezaret ederken Hakkari'ye döndüm. .Sağ olun komutanım. değilse Buzul Dağı geçitlerini kullanarak geri dönecekler. 184 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok taşıdıkları timleri hemen çığ bölgesine indirmeye başladılar. hazırlanacak özel sığınaklara gizlenecek. dik olmayan bir yürüyüş güzergahıydı. 31 Ocak 1994. Helikopterler hızla bölgeye çığ uzmanı subaylar ve özel teçhizat getirdiler. Kimseye rastlanmadı. "Bölgeye geçit ve boğazları kullanarak karadan giren birlikler aynı mihverlerden. bölgenin üstü gene kapalıydı ama biraz daha aydınlık ve kar da belli aralıklarla yağıyordu.Yaptığın hesaplar ve elindeki notlardaki kriterler de bu sınavlara ait değil mi? Bu bilgiler ABD ve NATO kitaplarının tercümelerinden 1994 Dönemi 183 çıkarılmış kalıplar. Buzul Dağı'nı helikopterle aşan havadan taşınan birlikler. Çığın belki de hiç olmayacağı bir yer varsa. . çığın meydana geldiği yer bu vilayette. Artık bölgeden ayrılma zamanı gelmişti. Đlk müdahaleyi Oğul Köyü korucuları yapmıştı. cephaneleri. 3. . Hadi aslanım. kurtarma çalışması için. hem Türk askerinin hem de muharebede olması gereken kış koşullarında dağlarda yürüyüş hızı. yorulup kalmışlar. Çığ. "Onları bekleyerek zaman kaybedemezdim" diyor. Đki tarafı da yayvan. Hakkari-Yüksekova yollarının geçtiği Zap Vadisi'nde 5-6 çığ olayı meydana geldi. Yüzbaşı.Azami dört saat komutanım. bu gece bütün hazırlıklar bitirilecek. Akşama kadar ulaşılabilen yerlerde PKK gruplarına rastlanmadı. 2nci Taburu. Hanyaylası mağara bölgesindeydi. harekaün dördüncü günü..Buradan bir asteğmen ve on iki askerle çıkmıştı.. çok eski de sayılmayan bu savaşın klasikleri ve kalıpları rafa kaldırıldı. yürüyüş kolundaki üzerine çığ düşmeyen askerler. karın genişliğine göre nerede oldukları çok önemliydi. Sabaha kaç saat kaldı? . Kasım ayından beri Hak-kari-Çukurca.Evet komutanım. . yani en geç saat 05:00'da.Sen sabahın ilk ışıklarıyla karların üzerleri kıpırdarken. Yıldızların bu güne kadar bu derece parlak olduklarını hiç fark edememiştik. boyu ne. Ethem Yüzbaşı. zamanın eskittiği şeyleri geç. Çığın altında 11 asker vardı.Başın sağ olsun Osman Paşa.

Bu yolları sürekli hem de konvoylar halinde biz de kullanıyoruz. askerinin Ocak ayında Oramar alanına havadan atlamalarının hayra işaret olmadığını. kışlada bir akşam yemeğinde arkadaşlarının ısrarı üzerine. Dönünce pilotlarla konuştum. . diğerinde de 109 militan olduğunu. daha sonraki aylar ve zaman içerisinde yürüttüğümüz operasyonlarda da feragatli çalışmalarını izlediğim. . (Kazadan birkaç ay sonra Yusuf Yarbay rahmetli oldu. diğer helikopter tarafından buradan alınmıştı. her zaman her yerde bu iş başımıza gelebilir. Teslim olan186 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok lardan ikisi Alandüz'de operasyon sırasında bulunan gruplardan birine mensuptu.O zaman niye heyecanlanıyorsun. fakat içindeki subay ve askerlerin hiçbirinde bir şey yok. (Bu helikopterin Đnci pilotu. Size nazar değdi. Yardıma giden pilotlar. Yusuf yairalı. dağ kadrosundan dört militan teslim oldu. Hanyaylası kuzeydoğusunda 3. Her zaman her yerde karşılaşabilirsiniz. bazı araçlar yolcuları ile birlikte Zap Suyu'na uçtu. içine kapalı. duygulu bir yapısı olan. Bize iki gün bile yeterdi. "Harekatın başladığı gün akşama doğru her taraftan askerlerle kuşatılmış olduklarını anladıklarından. Kendisi Van Hava Grup Komutanıydı. Vertigo olunmuştu.Doğru. (Yer ve gök çizgisinin birbirine karıştırılması). Helikopteri Van Jandarma Hava Grup Komutanı Yarbay Yusuf kullanıyordu. "Düştü enginlere bir ince hüzün Soldu güller gibi sevdalı yüzün " şarkısını. yerleri ortaya çıkar diye ateş yakmadıklarından. Sorgularında. O gün birkaç saatliğine izin verdiği bir pilotun yerine görev çıkınca kendisi uçmuştu. eski Çanaklı ve Alandüz köyleri arasında bulunan iki büyük mağaraya toplandıklarını. Suriyeli'niri sık sık "binlerce T. Öğleden sonra olmuş ve 2. kurallardan ve örneklerden ayrılmaya hakkımız vardır.000 metrenin üstünde. 1994 Dönemî 185 Helikopterin düştüğü yere gittim. Dağ ve Komando Taburu'nıın bulunduğumuz kışlaya havadan taşınması devam ediyordu. bu iradeyi gösteriyorsa artık . 116. .Bugün için belki de haklısın.Kimseye bir şey olmuş mu? . Hasan Paşa ayrıldı. Sürekli onun hatırala-rıyla yaşamış ve Kara Harp Akademisi'nde öğrenci subayken hayatına son vermiştir). kar suyu içip kesme şeker yiyerek açlıklarını bastırdıklarını. fakat bunların. Hava kararmak üzereyken Kurmay Başkanı gene geldi: . Bu harekatınız bölücü örgüt yönetimini şaşırttı ve çok ürküttü. kendilerinin de Nasır'ın bulunduğu mağarada olduklarını. Bugünkü çığın yerini gördükten sonra. "Yusuf Yarbay kask giymediğinden başından darbe almış" dediler. Pilotlar ve içindeki 15 asker. sakin.Bu defa meteoroloji raporlarının tutarsızlığına şükretsinler.Pilotlarda da . bu bölgede Kasım-Nisan arası beş ayda. çok düşünülmesi gerektiğini. askerlerde de bir şey yok.C. bir yol ve iz bulamayıp geri döndüklerini. . bir profesyoneli aratmayacak gibi söyleyen Jandarma Pilot Yüzbaşı Ferda. . bu alakasız mevkide karşımıza çıkıyor. Bunlardan birini babası getirdi. sakin ol. Heyecanlıydı ve zor konuşuyordu." Alandüz Harekatı'nı takip eden on gün içinde.Komutanım bir kara şahin düştü. Kurmay Başkanı geldi. düz bir yer ve derin karda kara şahin yan yatmış «luruyordu. . Hanyaylası uğursuz komutanım. mağaranın birinde. T.minibüs ve otomobillerin üzerine çığ düştü. ikinci gece birkaç militanı "nereden çıkabileceklerini keşfetmek için" gönderdiğini.C. Đkindiye doğru çığın tamamı kaldırıldı ve iki astsubay çavuş ve dokuz askerin şehit olduğu anlaşıldı.) "Kurallar ve örnekler bize göstermiştir ki. çok sevdiği kayınbiraderi üsteğmenin bu mücadelede şehit düşmesinden çok etkilenmişti. Behdinan-Zagros (Hakkari) sorumlusu Suriyeli Topal Nasır'm da (kod Halat) Alandüz'de olduğunu.Çığ bölgesinde çalışan ekibi almaya giden helikopter yerden kalkarken yan yattı. birbirlerine sarılarak kendi vücut ısılanyla donmaktan korunmaya çalıştıklarını. hiçbir şey olmuyor.

bebekler ve dedeler dahil. . bu Danvin teorisinin özgün kanıtı? . 13. Yetmez. . Atatürk'den bir gün önce gelmiş olan Đnönü "Ben tetkik ettim.Güney Bölge (Kuzey Irak) sorumlusu Cemil Bayık'la komutanım. çünkü bu musibeti çıkaran. Onun bertaraf edilmesi yangını erken söndürür. sonra beğenmediklerini yolun altında infaz et. hiç kimse hiçbir bahane arkasına saklanarak izah etmeye kalkmasın. delilik mi demeli? Bu nasıl bir şeydir?" diyor. 8. Atatürk Diyarbakır'a gitti. yapılacak harekat planı üzerinde bilgi sunuldu. Nasır'm yerine de PKK Merkez Karar Organı üyelerinden Nizamet-tin Taş Hakkari sorumluluğuna getirilmiş. bunların panik ve şoka girmesi nedeniyle yaralanmadı bile. Diğer mesaj ne? . 10. Köy ve mezraları bas.Ne diyor. Harekat merkezinde çalışırken. dört gün T.Topal Nasır Bölge sorumluluğunu bırakmış. . . Kurmay Başkanı: .Kiminle konuşuyor. 188 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok Arkadaşlar. başka söylenecek bir şey kaldı mı? Hani herkes Atatürk'ün izindeydi? "Harman yeri düz olunca. nasıl oluyor da burnumuzun dibindeki Suriye'de fink atıp. ."Aşağıdan üzerlerine ateş edildiğini göre göre.Bunlar yıllarca alışmış. Bu delilik değil de nedir? Buna yiğitlik mi demeli." dedi. Sonunda Atatürk: "Efendiler bu plan eksik. sayılan konusuyla. arkadan Kabak'cı geÜyor. Takdim bittikten sonra Atatürk "Bu plan eksik" dedi. örgütüne eğitim veren yabancı Gayri Niza-mı. arazinin durumu. Dedi ve okumak konusunda biraz tereddüt geçirmesi üzerine. Planı o şekilde tadil edin" emrini verdi. bu işin başı ve önderi olan herifi bertaraf edecek. Bu adam şu anda nerededir?" Bunun üzerine elebaşının muhtemel yerini söylediler. zaman zaman da eylem yerlerinde keyiften halay çekin. Geçen beş ayda havadan atlayan bir tek askerimiz değil şehit olmak. sevk olunacak bir kıta ayrılmamış. Yolları kes. eksikliğin ne olduğunu en küçük rütbeli yaver yüzbaşıya kadar tek tek sordu. Ve bir çare bulunamıyor. Atatürk: "Bu tip hareketler önderlerine bağlıdır. askerleri her an mağaraları bulup hepimizi öldürecekler diye beklediklerini" anlattı. korumasız insanlardan önce seçim yap. Ve bütün bunları dişe dokunur bir kayıp vermeden uygula.Size. Fakat Şam'daki eşkıya başının kabul etmediğini ve Topalı Suriye'ye yanına çağırdığı belirtiliyor. askerleri havadan örgüt savaşçılarının üstüne atıyor. 17.' .Bırakmış mı? Görevden mi alınmış? . 22 askeri öldür. Bir salonda kendisine silahlı grupların yerleri. 1994 Dönemi 187 . sap ytğım dağ gibi görünür. sürekli karakol veya yakınındaki emniyet timine saldır. Bu işlere onun aklı zaten ermez de. Bunun sayılamayacak kadar yolu ve yöntemi var.C. 20 kişiyi kurşuna diz. Türkiye Cumhuriyeti'ne caka satıyor? Çobanından Cumhurbaşkanına kadar herkesin esas düşünmesi ve üzülmesi gereken işte budur. Daha öncede hep konuştuk ama gene bu vesile ile gene söylüyorum.Bu bir dinleme komutanım. Atatürk salonda bulunan herkese. bir şey bulamadım. 1925'de silahlı ayaklanmaya kalkışıldığı haberinin alınmasından üç gün sonra. O. bir aileden 15. bu adam yıllardır.Suriyeli Topal'ın sezgilerinin bayağı gelişmiş olduğu anlaşılıyor.Kendisi bırakmış. Hepsi kullanılacak kuvvetler. Đstihbarat Şube Müdürü "iki mesaj olduğunu" söyledi: . Şimdi anlatacağımı bütün dikkatinizle dinleyin.Sebebi ne? . "Bu general deli" diyor. langa ürünü daha farkında değil. Hanın? .işlerin daha da zorlaşacağını" söylediğini.Nedir? . taamız önceliğinin hangi bölgede olması gerektiği hususunda çeşitli değerlendirmeleri söyledi.Harp uzmanlarından buna çare bulmalarını istemeyi düşünse daha iyi olur.Eşkıya Başı size telsiz konuşmalarından birinde hakaret ediyor.

17 Şubat 1994 tarihinde Jandarma Asayiş Komutanlığından, OHAL Bölgesindeki bütün Komutanlıklara yayınlanan, Genelkurmay, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına gönderilen mesajın metni: "Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 27 Ocak-3 Şubat 1994 tarihleri arasında icra edilen harekat sonrası hassas kaynaklardan alınan bilgilerden teröristlerin bu tip operasyonlardan çok çekindiklerinin tespit edildiğini, kendi değerlendirmelerine göre bu operasyonda Türk Ordusunun taktikleri: 1. Sonbaharda yaptıkları operasyonlardaki gibi büyük çaplı ve geniş alandaki grupları imha edecek tarzda iç içe geçmiş, SA çember atılması. 2. Bölgenin ağır silahlarla bombalanmasını müteakip her türlü riskin göze alındığı helikopterlerle indirme harekatı. 3. Đndirme yapılan helikopterlerin korunması için kobraların kullanılması. 4. Örgüt gruplarını kısa sürede imha etmek için alandaki boşluklara (örgütçe kapatılamayan) indirmeler yapılması. Bu taktiklere karşı PKK'nın almayı planladığı taktikler ise: 1. Hangi grubun hangi hattı savunacağının önceden tespiti. 2. Grupların geri çekilmesinin nasıl yapılacağının önceden planlanması. 3. Yapılacak indinneye müdahale etmek için ihtiyat gruplarının oluşturulması. 4. Kamuflaj ve sığınak faaliyetlerine ağırlık verilmesi. 5. Kritik bölgelerde kritik mevzilerin mutlaka elde bulundurulması." Orada bulunan subaylara; "Beyler, karşı taktik diye talimatlandırdıklarının hepsi boş şeyler; horoz resmi yapıp altına 'horoz' diye yazmaya benziyor. Bilmem biliyor musunuz? Keçi şarap içince, dağa kurt aramaya çıkarmış. Artık, sıradanlığa, çaresizliğe, tükenmişliğe doğru yuvarlanmaya başladılar" dedim. 1994 DÖNEMĐ 189 Alandûz Harekatından iki gün sonra buradaki PKK grupları da başlarına yeni bir şey gelmemesi için Kuzey Irak'taki kamplara kaçınca; Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca yani tüm Hakkari vilayeti sınırları içerisinde ne kamp, ne de dağ kadrosu kalmamıştı. Kûr-distan Đşçi Partisi (PKK) için, en iddialı topraklarından biri olan Hakkari'de (Bahdinan/Zagros) beş ayda düştükleri bu durum kabul edilebilir ve katlanılabilir bir sonuç değildi. (Teslim olanların hepsi sanki anlaşmış gibi hep bunu söylediler.) Şehirler, köyler ve mezralardaki milisler gene buradaydılar, fakat artık ne o eski nefesleri, ne de eski pervasızlıkları kalmıştı. Dağ kadrosu veya milis, bundan sonra gelecek hepsi için sis ve belirsizliklerle doluydu. "Eldiven giymiş kedi fare yakalayamaz.' 3000 metrenin üzerinde Han Yaylası'nda iki ayrı yerde karların içinde duran helikopterlere herhangi bir zarar verilmemesi için bölgede sürekli havadan keşif faaliyeti ile karda iz takibi yapıldı. Bu dönemde ağır hava koşullan ve saldırı sırasının hangi kamplarına geldiğini düşünmekten helikopterlere zarar vermek gibi bir şeyi akıl edecek durumda değildiler. Buna rağmen havadan bölgeyi devamlı izledik. Türkiye'de ve Türk ordusunda Skorsky'i (kara şahin) bulunduğu yerden kaldırıp havadan kışlaya taşıyabilecek bir hava aracı olmadığından Đtalya'daki NATO kuruluşundan ABD'ye ait çift palli CH-53 tipi ulaştırma helikopteri Şubatın son haftası bir akşam üstü, Çekiç Güç'e ait iki kara şahin refakatinde Tugayın helikopter pistinin üstüne geldi. Hava aydınlık, görüş açıktı. ABD Skofsky pilotları devamlı havada dönüyor, bir türlü piste inmiyorlardı. Sürekli "buzlanma durumunu" soruyorlar, pistte bulunan bizim kara şahinlerin pilotları da; "gece herhangi bir sorun olmayacağını, kendilerinin devamlı bu kışlada bulunduğunu, çekinecek herhangi bir şeyin söz konusu olmadığını" ısrarla ABD'li pilotlara anlatıyorlardı. Kışla üzerinde ona yakın tur attılar ve "gece burada kalamayacaklarını, Diyarbakır'a dönüp yarın gene geleceklerini" söyleyip, geldikleri 1,5 saatlik yola gene 1,5 saat harcayarak geri döndüler. Gece bu yükseklikte buzlanma olur diye inmemişlerdi. Halbuki yerde, pistin üzerindeki kara şahinleri gö190 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok rüyorlardı. Üstelik pist başından bizim üç pilotumuz bütün kış bu kışlada bulundukları konusunda kendilerine dil dökmüştü. Faydası yoktu, küçük bile olsa riske giremezlerdi.

Ertesi gün üç helikopter geri geldi. CH-35 kurtarma helikopteri kaldı. Diğer ikisi ABD özel kuvvetlerine ait bir albay ve 16 ABD askerini bırakıp döndüler. Öğleden sonra ABD Özel Kuvvetleri'ne mensup askerlerin bir kısmı üstlerini tamamen çıkarıp karla vücutlarını ovuyordu. Fizik olarak hepsi de dev gibiydiler. 2. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Necmi yanımdaydı; "Bunlar çok rambo filmi izlemişler, henüz kendilerini turistik bir kayak merkezinde sanıyorlar" dedi. Bir gün sonra bizim helikopterlerden biri ABD askerlerini Hanyay-lası'ndaki helikopterlerin yanına götürdü. Harekat merkezindeydim, ABD'lileri götüren pilot yüzbaşı ve ekibe mihmandarlık yapan subay geldiler: - Ne çabuk döndünüz. - Komutanım, ABD askerleri helikopterin yanına inip inceleme yapacaklardı fakat karın kalınlığından çekinip huylandılar, helikopterden atlamadılar. - Ne var karın kalınlığında? Kar ne kadar derin olursa olsun en fazla dizlerinin üzerine çıkar. Yürüyecekleri mesafe de 20-30 metreyi geçmeyecek ki! - Israr ettik kabul etmiyorlar. - Oğlum, Atatürk boşuna mı diyor: "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği senin kadar temiz, fedakar ve cesur askere rastlanmamıştır" diye. Bizim timlerden biri gitsin. Hem de komando olmayanlardan alacaksınız. Mesela havan bölüğünden olabilir. Yirmi dakika sonra biri ABD askerlerini diğeri bizim askerleri taşıyan iki helikopter kışladan havalandı. Düşen helikopterin yanına ulaştıklarında ise durum şuydu: Türk askerlerini taşıyan helikopter yerdeki helikopterin üzerinde ilk geniş daireyi çizmeyi tamamladığında, içindeki askerlerin tamamı karların içine atlamış ve ortalarında kalan helikoptere doğru yürümeye başlamışlardı. Kurtarma faaliyetinin dördüncü günüydü. Havanın kararmasına bir saat kalmıştı. Yanıma Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanı Gü-ner Albay geldi: (Bu tarihten dört ay sonra helikopteri bir operasyonda düşerek şehit oldu.) - Güner Albay'ım, sen burada ne arıyorsun? - Bugün Hakkari'ye ben gideyim istedim. Sabahleyin ABD askerle1994 Dönemi 191 rini Hanyaylası'na bıraktım, akşam gelir, sizi alırım dedim. Ama hava çöktü, oraya uçulmaz. Yarın alırız. - Sen bu söylediklerini benden başka kimseye anlatamazsın. Seni de hiç kimse anlamayacaktır. Onların bulunduğu yer, nokta olarak 3600 metre ve 2,5 metre kann içindeler. Bütün gece orada kalmaları sonucu meydana gelebileceklerden yer yerinden oynar. Sonra onlar bize emanet ve bize hizmet ediyorlar, hayatlarından biz sorumluyuz. Odanın Hanyaylası istikametini gören penceresine gittim. Rahmetli de geldi, beraber baktık. Dağların büyük kısmı kapanmış, görünen bir koridor da kapanmak üzereydi. - Gûner Albayım, siz pilot olarak mümkün değil derseniz ben başka bir çare bulacağım. - Ben gidiyorum Paşam. Bulunduğum yerden pisti görüyordum. On dakika içinde yükseldi ve bulutların arasında kayboldu. Onuncu gün ABD'li askerlerin işleri bitmişti. Son akşam başlarındaki Albaya, kışlada bizim karargah subaylarıyla birlikte yemek verdik. Đlk geldiği gün beni ziyaret etmiş, daha sonra hiç görmemiştim. Onlar bu kışlada kalıyordu. Ben geceleri, yanlarına gittiğim birliklerle bulunuyordum. Yemekten önce kendisine bizimle geçirdiği günlerin anısına Dağ ve Komando Tugayı'nın armasının altına; "Üzerimize kılıç çekilmedikçe Ülkemiz topraklarına girilmedikçe Milletimiz cefa çekmedikçe Bizden kimseye zarar gelmez." sözlerini yazdırmış olduğumuz şiltini verdim. Bu sözlerin Tugayın sloganı olduğu, Đngilizce'ye çevrilerek kendisine okundu. "Onlarca kitap yazılsa bir ordunun, bir birliğin varoluş sebebi ile kararlılığının, bu kadar kısa, bu kadar özlü anlatılamayacağını" söyledi. Birkaç kere daha tercüme ettirdi, hepsinde de hayret ve sevinç çığlıkları attı; "Bu yazıyı mutlaka komutanlarıma göstermeliyim" dedi.

Bütün yemek boyunca dünyanın nerelerinde bulundu ise sıra sıra anlattı. Burada gördüğü coğrafyada ilk defa bulunduğundan, çok vahşi ve ürkütücü olduğundan bahsetti. Yemek bitince, müsaade isteyerek ayağa kalktı ve kısa bir konuşma yapmak istediğini söyledi. Tecrübeli, açık sözlü tabiatı, askerlik sanatına uygun bir kişiliği olduğu ortadaydı. Kendilerine gösterilen yakınlığı, Türkler için anlatılan misafirperverliği yaşadıklarını söyleyip teşekkür ettikten sonra konuşmasını şu cümlelerle bitirdi; "General on gündür birliklerinizle berabe192 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1994 DÖNEMĐ 193 rim, şu dağ ve kar cehenneminde Kürt militanlarla onlara denk bir kuvvet olarak, ancak siz baş edebilirsiniz. Böyle bir durum Amerikan Ordusu için kabus olur." "Vatan sağ olsun.' 21 Şubat saat 18:50'de Şemdinli'nin Uğuraçan Köyü'ne silahlı saldırı yapıldı. Bir korucu yaralandı. Şemdinli Dağ ve Komando Taburu, Ortaklar-Beyyurdu dahil bütün alanı batı yönünde dört gün elekten geçirdi. Bölgede PKK grubu yoktu. Askerlerin savaş sporları ve diğer sportif aktiviteleri için yazlık ve kışlık eşofman takımı, fanila, çorap, şort, şapka, bere, yağmurluklar ile hepsinin içerisine konulabilecek bir spor çantasına ihtiyaçları vardı. Bütün kalemlerden subay, astsubay ve asker için Đstanbul'daki firmalara altı biner adet sipariş verdik. Her malzemeye Dağ ve Komando Tugayı'nın forsu-arması işlenmiş olacaktı. Askerler terhislerinde kullandıkları kendi malzemelerini evlerine, memleketlerine götürecekler, her yeni tertip geldiğinde üç ayda bir aynı malzemeden tedarik devam edecekti. Đlk parti malzemeler iki ay sonra geldi. Ve askerler bu giysileri gece gündüz hiç üzerlerinden çıkarmadılar. Terhis günleri gelip Hakkari'den ayrılırken de, sivil pantolonlarının üstüne Dağ ve Komando Tugayı'nın, karlı dağ, tüfek, kayak ve kartal armalı eşofmanlarını giyerek; yollarda ve memleketlerinde herkesin kendilerini böyle görmelerini istediler. Bu, tugaylarına olan sadakatin, kendilerini tugayın bir parçası kabul etmelerinin, onunla gurur duyduklarının doğal bir göstergesiydi. Subaylardan bir teklif geldi.Bu dönemde mücadelenin doruğa çıkarıldığı Hakkari Dağ ve Komando Tugayı 'nda muharebelere kaülan subay ve astsubaylar için altın rozet ve altın şövalye yüzüğü yaptırılması idi. Her ikisinde de Tugayın arması ve ismi yazılı olacaktı. Meğer herkes bunu bekliyormuş, almaya can attılar. Personelden hemen ücretleri toplandı ve yaptırılıp subay ve astsubaylara dağıtıldı. Eylül ayında Tugayın armasından bir madalyon yaptırdık. Şehitlerini memleketlerine götüren subay, astsubaylar; bu madalyonu ve Tugay Komutanı'nın "Mehmetçiğin nasıl ve ne zaman şehit olduğunu tasvir eden" yazısını, şehidin ailesine teslim ediyordu. Şehidin kendisi, Tugayın madalyonu ve nerede nasıl şehit olduğunu anlatan belge aynı anda anne ve babanın eline geçiyordu. Bu üç şeyin, birbiri içinde ve birbirinin ı'ızerinde anlatılması ve yaşamayanlarca anlaşılması kolay olmayan bir etkisi vardı. Önce şunu belirtmeliyim, sadece insanlar için değil, tüm canlılarda ve yeryüzünün var olduğu milyonlarca yıllardan beri, hiçbir şey, bir annenin yavrusunun kaybından daha öte bir acı veremez ve yaşatamaz. "Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar" sözü en doğru özdeyişlerin başında yer alır. Elbette babaların ve kardeşlerin duydukları acı da, ömürleri boyu karşılaşacakları diğer üzüntü ve kahır halleriyle mukayese bile edilemez. Bu iki nesne neden bu derece etkili ve dayanılmaz acıya su serpiyor? Nasıl teselli oluyordu? Đki sebebi vardı ve bunun için Adler, Taylor ve Freud gibi ünlü psikiyatr ve psikologların tanınması gerekiyordu. Madalyon; şehidin kimliği, asker arkadaşlarını, komutanlarını, şehit olduğu birliği, şehit olduğu yeri, zamanı simgeliyordu. Bu, özel olmak, farklı olmak, o birlik var oldukça onun bir parçası olarak yaşamak demekti. Nasıl şehit olduğunu anlatan Tugay Komutanı imzalı yazı ise, Türk kültürü ve bu kültürün ya: attığı kişilik ve düşünce gücüne yakışır, doğru bir yaklaşımdı. Türkler çocuklarının kaybına bütün canlılar gibi üzülürler fakat; bu üzüntü ve çektikleri acının değdiğine inanmak için çocuklarının nasıl şehit olduğunu bilmek ihtiyacında idiler. Ellerine aldıkları yazı, "oğullarının muharebede düşman üzerine yürürken, vatanı ve ulusu için gözünü bile kırpmadan ölüme nasıl gittiğini detaylı olarak anlatıyordu". Bir Türk, çocuğunun şehit olduğunu

duyduğunda ilk sorduğu şey; "Nasıl şehit olduğudur". "Düşmanla göğüs göğse çarpışırken" sözünü duyduğunda birden rahatladığını hissedersiniz ki zaten hep öyle olmuştu. Bu masalların, efsanelerin, öykülerin, vatan ve millete bağlılığın getirdiği örf, adet ve geleneklerin Türk toplumu ve onun kişilerinde oluşturduğu milli karakterdir. Savaşın kendisi de nesneleri de zaten baştan aşağı psikoloji demektir. Genelde; aylar bazen yıllar sonra bir garnizonda bütün şehit ailelerini toplayıp kendilerine verilen "övünç madalyaları": 1. "Demir tavında dövülür" sözü göz ardı edilip geç kalındığından, 2. Durup dururken birden bire acıyı tazelemeye kalktığından, 3. Genel bir şey duygusu yarattığından; şehit ailelerinde aynı etkiyi sağlayamamıştır. Askerlerin ailelerine, girdikleri muharebe ve çatışmalarda bireysel olarak gösterdikleri cesaret ve kahramanlıkları anlatan yazıların 194 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok gönderilmesi, onlaıı anne ve baba olarak oğullarıyla iftihar etmelerini, mutlu olmalarını sağlayacak ve çocuklan ile ilgili endişeleri azaltacaktır. Şehit ve gazilerin ailelerinden adıma gönderdikleri yüzlerce mektuptan bazıları şunlardır: "Hakkari ili Çukurca ilçesi Pirinçeken Karakolu'nda vatani görevi ni yapmakta iken vatan haini eşkıyalar tarafından şehit edilen oğlumuz jandanna eri Erol ÖZEN'in şehit olması nedeniyle göndermiş olduğunuz yazıları aldık. Göstermiş olduğunuz candan ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Bizi çok gururlandırdınız. Bu yazılarınızı Özen Ailesi yaşadıkça hatıra olarak saklayacaktır. Komutanımız size başarılar diler, saygılar sunarız. Vatan sağ olsun." Özen Ailesi adına Đdris Özen, Balıkesir "Göndermiş olduğunuz oğlum Abdülkadir TUG'a ait belgelerinizi aldım. Çok memnun oldum. Bir şehit ailesi olarak duygularımızı ifade etmek çok zor. Bu askerliğin tabiatında var olan bir olaydır. Bundan kaçınılmaz. Allah'ın takdiridir. Abdülkadir'in ne kadar cesaretli ve mangal kadar yüreği, aslan gibi kuvvetli olduğunun aile olarak biz de bilincindeydik. Görevinde de yaralı olmasına rağmen silahını elinden bırakmayıp, yiğitliğini kanıtlamış ve layık olduğu şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Paşam, beş oğlum ve ben, gel de; canı gönülden hazırız, saygılarımla." Fikret TUĞ Yerköy, Yozgat "1 Şubat 1994 tarihinde Hakkari Alandüz mevkiinde icra edilmekte olan operasyonda çığ düşmesi nedeniyle oğlumuz Göksel YAMAN şehit olmuştur. Ailemize göndermiş olduğunuz başsağlığı temennileriniz ve yazılarınızı bir şehit babası ve annesi olarak büyük bir memnuniyet ve gururla müşahede ettik. Alakanız ve hassasiyetinizden dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı sunarız. Vatan topraklarına göz diken hainlerle mücadelenizde Allah sizi muvaffak etsin" Şehit Babası Kemal YAMAN, Đzmir "Yildırım'a olan haklarınızı helal edin. Benim yiğit kardeşimin, şehit kardeşimin yiğit komutanı. Önce selam eder, ellerinizden öpe1994 Dönemi 195 rim. Benim yiğit kardeşim Yıldırım şehit düştükten sonra arkadaşları geldi. Yıldırım'ı anlattılar, dünyalar benim oldu. Yıldırım gelmiş gibi sevindim. Yıldırım'in komutanı olarak, siz de olayın oluş şeklini, Yıldırım'ın şehit oluşunu, nasıl mücadele verdiğini, nasıl şehit olduğunu, detaylı bir mektupla anlatırsanız, çok memnun olurum. Hatıra olarak kalır. Yiğit komutanım, Yıldırım'ın şahadet haberi gelince dünyalar başıma yıkıldı, dünyalar dar geldi. Yemin etlim, kardeşimin bıraktığı yerden devam edeceğime. Her yere yazılar yazdım hep olumsuz cevap aldım. Zaten kolum kanadım kırıktı, iyice kırdılar. Kardeşimi rüyamda gördüm. Sarıldım öptüm, yüzlerinden doya doya, "şehit oldun kardeşim" dedim. "Tabii ağabey, şehitlik herkese nasip olmaz, bize oldu" dedi. Sordum: "Cennette inisin?" 'Tabii ki ağabey, cennetteyim" dedi. Allah'ım bizden daha çok seviyormuş ki şehit ederek elimizden aldı. Allah'ıma çok şükürler olsun. Biz de Yıldırım'ı kalbimize gömdük. Tek tesellimiz PKK'lı-lan her gün yok edişiniz. Yiğit komutanım gelen arkadaşları "Os1 man Paşa da oradaydı" diyorlar. Yıldırım'ı bana anlat, anıları varsa yaz, himayende aslanlar gibi çarpışan

" Mehmet BOZDEMĐR Sarıköy . Oğlumun vatan için yapmış olduğu fedakarlıklar. Sizden tek bir ricam var. Şahsınıza ve bütün askerlerimize selam ve sevgiler sunar. Şehit Yıldırım'ın çarpışarak intikamını alamayan ağabeyi. Şahsınıza ve tüm Tugayınız mensuplarına yakın ve samimi ilginizden dolayı şükran ve saygılarımı sunar. ben Tugayınızın 4ncü Dağ ve Komando Tabıı-ru'ndan Çavuş Tarkan HATTATOĞLU'nun babasıyım. askerlik görevi ve suda boğulma olayı neticesi vefatından şehitlik mertebesinde olacağı ümidiyle mutlu olmaktayım. sizin için dua ediyorum. göğsümüzü kabartmıştır. o da anılarını yazsın. hala vatani görevden kaçanlar bulunduğu için. Balıkesir "Çok sevgili oğlum Kenan ŞĐMŞEK'i elim bir trafik kazasında kaybetmemiz neticesi göstermiş olduğunuz her türlü samimi ilginizi unutamayacağız. vakar. Yazmak da konuşmak da çok zor. gurur. emrinde savaşan oğlum. O yiğit kardeşime de Allah'tan şifalar dilerim. gözlerimizi yaşartmış. Elbette oğlum Kenan'ın aramızdan ayrılmasından." Dursun DĐKER Yalyaç. Yazmazsanız Yıldırım'ı küstürürsünüz. Balıkesir "Sayın komutanım. Oğlum Uğur DĐKER'in bayrağına. kendimde duygular ürettim. biz burada bulunan aile efradını çok duygulandırmış. bütün şehitlere Allah'tan rahmet dilerim. ben acizane babası olan Durmuş DĐKER. 1994 DÖNEMĐ 197 Komutanları ve silah arkadaşlarını taparcasına çok severdi. bölücü eşkıyaya kesin darbeyi vurup bu haddini bilmez çapulcu sürüsünü yurdumuzdan söküp atmanızı Allah'tan dilerim. beni de. heyecan. üzüntü duyguları içersinde gözlerim yaşlı okudum." Babası. Yıldırım'ın üsteğmeni Seyit komutanıma da söyle." Kadir TOPALOĞLU Pelitköy.Mustafa AKKOYUNLU için gönderdiğiniz takdirnamenizi alıp okuduğumda sevinç. Piyade Komando Er Saffet TOPA-LOGLU için vermiş olduğunuz bilgi ve takdir belgeleri. başarılı asker olduğunu. Đç düşmanlar ve bölücü eşkıya ile savaşan siz değerli komutanımız." Eşref HATTATOĞLU Balıkesir "Evladımız M.Yıldırım'ı bana mektupla anlat. Ne mutlu bu bilgiyi Ve takdirnameyi bana layık görüp de gerçekleri yazan siz değerli Paşama ben de selam ve hürmetlerimi bildiririm. Başarılarınızın devamıyla saygılar sunarım. başarılarınızın devamı ile. Benim duyduğum bu manevi nazlardan yoksun kalan asker kaçağı gençlerin ana ve . Üzüntülüyüm. ben el emeği ile idare eden köylü bir vatandaşım. şahsım. Ailemize tevdi ettiğiniz ve bizim için de çok büyük kıymet ifade eden madalyon ve beratınızı hatıra olarak özenle saklayacağız. sevincimden ağladım. Oğlumun terhisinden sonra da sizleri aynı heyecanla haberler ve gazetelerden izliyor. ai196 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok lem. anılarını yüzde yüz yazın. ömür boyu taşıyacağım en büyük onurdur. devletimize ve milletimize hizmetinin yarım kalmasından büyük üzüntü duyduğum kadar." Mustafa AKSAL Kırıkkale "Sayın Paşam. çarpışırım" derdi. Cenabı Allah sizi düşmanın şerrinden korusun. bu yoğun ve zorlu çalışmalarınızda size başarılar dilerim. milletine ve silah arkadaşlarına gurur veren. O da yaralanmış. "Çağırsınlar yine askere gider. Vahap ŞĐMŞEK Sivas "Sayın komutanım. mektubunuzdan öğrenince göğsüm kabardı. vatanına.Gönen. Đsparta "Emrinizde görev yapan oğlum. Taktir ve övünç belgelerine layık gördüğünüz oğlum iki hafta önce söz kesimi için gittiği Đzmir'den dönerken Ayvahk'a 4 km kala trafik kazasında tanrının rahmetine kavuştu. Yiğit komutanım. Saygılarımı sunarım. her Türk evladının yapması gereken asgari vazifedir. Sevinçliyim. kasabamız adına iftihar vesilesi olmuştur. oğlum Đsa BOZDEMĐR'in vatan savunmasında göstermiş olduğu başarılardan dolayı verdiğiniz takdir belgeleri. gururluyum çünkü böyle bir günde şakası olmayan bir harbin içerisinde aileme düşen ulvi bir vazifede oğlumun bulunması izahı yapılamayacak yüksek duygulardır.

Allah'tan size kuvvet vermesini temenni eder. Böyle övgüyle bahsettiğiniz için sizi candan kutlar. sizi de Allah'a emanet eder. Bizler üç kıtada at koşturmuş. üstün başarılarınızın devamını dilerim. Ali Fuat'tan başka üç oğlum daha vardır. başka oğlum yok. Allah'a emanet olun. Zonguldak "Sayın Paşam. ben birliğinizde bulunan er Mehmet D . ortalama 5 bin civarında askerin terhis olduğu yerlerine yeni 5 bin askerin geldiği . 2 bin subay astsubay vardı.-NACI'nın babasıyım. ben Tugayınızdaki er Çağlar DOĞA'nın babasıyım. Bizler böyle bir evlat yetiştirebilmişsek bu bizim için en büyük mutluluk ve bahtiyarlıktır. bizi sonsuz mesut etti. Aziz vatanımızı iç ve dış düşmanlara karşı savunmak boynumuzun borcudur. Saygılarımla. şanlı Ordu'muza zaferler muzaffer eylesin. Bunun için şeref ve gurur duyuyorum. onların başındaki sizin gibi çok değerli komutanlarımızın gayret ve çalışmalarıyla olduğunu biliyoruz. Sizlerin takdirini kazanmış olan evladım vatanı için elbette kanını dökecektir. Vatan sağ olsun. Paşam böyle bir yazınızı evladıma layık gördüğünüzden ve bizi böyle gururlandırdığınızdan ötürü üstün başarılarınızın devamını. Memnuniyetimi anlatamam. on tane Cihat'ım olsa çekinmeden vatan hizmetine gönderirim. Bir Cihat değil. saygılarımı sunarım. Aziz vatanımızın bütünlüğünü korumak için savaşta başarılar diler. Đnanıyorum ki bu gayretiniz ve azim içersinde vatanımıza uzanan hain eller kırılacaktır.Yüce Allah. benim tek oğlum. Sağlıklı ve başarılı olmanızı Ulu Tanrıdan dilerim. Bu vatan için böyle Mehmetçikler yetiştirdiğiniz için sizi takdir eder. Bizim için vatan her şeyin üstünde ve önündedir. Bursa "Oğlum Ali Fuat'ın yaralanması ile ilgili sizlerin duygularını taşıyan geçmiş olsun dilekli mektubunuzu. oğlum Ömer KUZU için göndermiş olduğunuz belgeyi aldım. Oğlumun vatanı ve milleti için seve seve canını vereceğinden kuşkum yoktur. Ailem ve şahsım adına siz değerli Paşama ve şahsınızda şanlı Ordu'muza göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı teşekkürlerimle saygılarımı sunarım. Her üç ayda bir. Her Türk'ün vatan savunmasında sizin anlattığınız evladım gibi. Milletimizin ve sizlerin bu ateş çemberinden başarıyla çıkmasını Cenabı Allah'tan diler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için kan dökmüş. Oğlumun takdirnamesini almış bulunuyorum. Ben onları vatan uğruna şehit ol1994 Dönem! 199 maları için yetiştirdim. destanlar yazdırmış ataların evlatlarıyız." Neşat AKIN Akhisar Köyü . Hepiniz Cenabı Allah'a emanet olunuz. şeref ve şanla her zaman semalarda dalgalanacaktır." Adem DANACI Kozlu. ağlayarak ve şeref duyarak okuduk." Cemal KUZU Şefaatli. Görev nasip olursa onlar da kardeşleri gibi yaralanmaya ve ölmeye hazırdırlar. Onu size. Vatanı için canını ortaya koyarak bu mukaddes görevi yapmakta olan Mehmetçiklerin başarılarının.Orhaneli. sevinç ve mutluluktur. Bizler çocuklarımızı önce vatan için yetiştiririz. ne mutlu bana. tekrar saygılarımı sunarım. Çok duygulandım. Đstanbul "Oğlum Rıza BURHAN'la ilgili gönderdiğiniz takdir belgesi ve yazıları.Karacabey. evlat yetiştirmesini Cenabı Allah niyaz etsin. büyük Allah'tan niyaz ederim. ben ve ailem duygulanarak. Sizlerin sayesinde Türk Bayrağı. Efendim." Vahap AKKOYUNLU Şirinevler. Mustafa BURHAN Söğüt Köyü . Yozgat "Komutanını. Bu benim için en büyük gurur kaynağı. çok gururlandım." Asım DOĞAN Zonguldak 198 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok "Çok değerli komutanım. saygılarımı sunarım. zaferleriniz için ve gösterdiğiniz gayret için sizi ve sizin şahsınızda Türk Silahlı Kuvvet-leri'nin bütün elemanlarını kutlarım.babalarına acıyorum." HANELÇĐ ailesi adına Baba Yusuf HANELÇĐ Malatya Hakkari'de 21 bin asker." Babası. Bursa "Paşam. oğlum Piyade Er Cihat AKIN'a ait göndermiş olduğunuz takdir belgenizi aldım. Efendim ben bir baba olarak şahsınızın komutasında böyle bir evlat ye-tiştirebildim ise. o. gözlerim yaşla doldu.

iki yılda sayı olarak bu derece büyük bir gücün ailelerinden. kurumu sever. 1994 Dönemi 201 7 Mart saat 20:00'da Çukurca Sivri Tepe Jandarma Sınır Karakoluna Kuzey Irak'tan silahlı saldırı yapıldı. başkaları olsa ne olacak? Devletin ve millt tin herhangi bir şekilde başı belaya girdiğinde bunu defedip yok edecek olan işte halkın bu ruhudur. felsefesi. her şeylerini kaybedebilirlerdi." Mart 1994'de meydana gelen olaylar şöyleydi. 25 Mart saat 21:30'da Şemdinli'nin içinde milisler bir aracı yaktılar. Aynı dönemde. Yönetici sistemin adamı. ilk 20 binlik gruptan 15 bini de sonradan hizmete devam ettiklerinden. 18 Mart saat 22:30'da Hakkari'nin içinde PTT Başmüdürlüğünün şantiyesindeki dört araç ve bir jeneratörü milisler yaktı.düşünüldüğünde. kendilerine güven duyguları yüksek olmakla beraber. bu ülkenin neresinde yaşarsa yaşasın. daha çok morale ihtiyaçları vardı. muzaffer olmamız için Tanrıya dua ediyor. üç militan öldü. keşke ben de gelebilsem diyen. . Dört er yaralandı. halktan kişilerden. bir toprakta bağımsız yaşanacaksa bedeli neyse ödenecekti. Statükocudur. iki yılda toplara 55 bin askerin bu topraklardan geçtiği görülür. diğer oğullarımda feda olsun . elbette yaralanılacaktı. sadece yönetir. çocuklarını vatanları için yetiştirmişlerdi. psikolojik yapılan yüz yüze kalınan durumlar nedeniyle hassaslaştığından. kişiliği ve karakteri olmasa. hata yapmadan gelişme olmaz. 2 yılda 40 bin askerin geçtiği anlaşılır. inançları ve dilekleri. onun kopyacısıdtr. Geri kalan ne varsa hepsi 'diğerleri'dir. kaynağını böyle bir ulustan alıyor olmasıdır. "Toplum içinde insan bir sistemin parçasıdır. dilekte bulunuyorlardı" 200 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok Bu gün yeryüzünde çocuklarını davul ve zurnayla askere gönderen başka bir millet var mı? Bunu. taklitçidir. telgrafların tamamı ilk olduğu şekliyle yazılmaya kalkılsa. Başlangıçtaki 20 bin askerin 5 bininin hemen terhis olduğunu kabul etsek dahi. vatanı için para pul dahil fani hiçbir şeyi gözü görmeyen halk kaldı mı dünyada? Sebepsiz bu durumlara düşülür mü? Herkesin her şeyi iyi yaptığı söylenebilir mi? Ama sırf "Vatan ve Millet" söz konusu diye çektiği acıların hesabını sormayı "ar" kabul eden millet kaldı mı yeryüzünde? Napolyon.Bir. Sistem lider yetiştirmez. Barut yol sa. topçu komutanına soruyor: . Sistem hata istemez. Sistem içinde kalınarak ancak yönetici olunur.13 sebep var haşmetmahap .Neden ateş etmiyorsunuz? Topçu komutanı: . "Mücadelenin tam bilincindeydiler. batıya dönen subay ve astsubaylardan. Bunu şu nedenle belirtiyorum. . bu yüksek ruhu gösteremese kim ne yapabilir? Đsterse ağzıyla kuş tutsun. barut yok. Ancak halk olarak. elbette şehitler de olacak. başlı başına binlerce sayfalık kitap olur. faks. Halkın şu kültürü. 12 Mart saat 21:00'da Çukurca Üzümlü Karakoluna Kuzey Irak" tan ateş açıldı. savaşlarının birinde Fransız topçusunun bir saate yakın süredir hiç ateş etmediğini fark edip atını topçu mevzilerinin bulunduğu bölgeye sürüp. Ufukları dardır. ortalama 4 bin subay. Deyince Napolyon: . istisnasız kazanmamız.Kes. riski sevmez. astsubay da muharebe koşullarını her günün 24 saatinde çoğu zaman da dakikalarında yaşadılar. terhis olan askerlerden gelen bütün mektup. Elindekini korur. Ordunun gücündeki temel ve tek dayanağı da. 19 Mart saat 19:15'de Çukurca Zap suyu emniyet timi hareket halinde bir PKK unsuruyla karşılaştı ve dört militan öldürüldü. çarpıcı fikirlere gelmez. başka bir ulusun aklı alır mı? Evlatlarım kaybedince "Vatan Sağolsun". ruhu. şehit olan çocuklarının düşmanın üzerine yürürken ölmesinden büyük gurur ve haz duyan. hangi statüde olursa olsun aynıydı. keşke kendileri de mücadelede yer alabilseydi-ler.Nelermiş? Sayın. yeter ki 'Vatan Sağolsun'du. mutlaka başarılı olmalıydık. aile bireylerinden. Risk olmadan başarı.

27 Mart saat 22:15'de Çukurca Hakan Tepe Karakoluna. Dağ ve Komando Tugayında beşinci olarak. kendisinin bile sığamadığı kışlasında yapacaktı. Basyan kamplarını içine alacak gibi aynı anda dört kampa da derinliğine taarruzu içeriyordu. Bu seçim yapıldı. Alandüz harekatı Şubat'taydı. Çukurca Sivri Tepe Karakoluna Kuzey Irak'tan ateş açıldı. Herkesin burnundan soluduğu burada. yapılacak işin sonraya ertelenmesi için onlarca sebep olmasına rağmen. PKK gruplarının buralarda kışı siyasi ve askeri hazırlıklar yaparak geçirdikleri kesindi. bütün yol ve yöntemleri kullanarak halka desteklemeleri için baskı yaptığı parti de. Sebebin ikincisi. Kuzey Irak'taki Şivi (Zap). Bu çalışma. ne kadar oldukları hiçbir anlam taşımıyordu. Seçim günü sandıkların dağlara taşlara götürülüp getirilmesi. Mevcut taburlardan subay. 168 time (3000 asker) ihtiyaç duyuluyordu. Tugayın. seçime katılan diğer partiler içinde. Oralarda olmaları ve çok olmaları önemliydi. bölükler şeklinde birinden diğerine geçişlerin olması kampların personel sayılarının miktarlarını dalgalandırıyordu. Mart ayı büyük planımız. PKK seçimleri önleyecek veya her yerde olaylar çıkacakmış gibi psikoloji içersindeydi. Harekat. Torun içine daha fazla sayıda PKK'lmın girmesi için ağı geniş tutuyor ve her kenarından aynı anda çekiyorduk. pratik bir çözümle yorgunluğu hafifletmek gerekiyordu. Hakkari'nin 674 köy ve mezrasında en küçük bir 202 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 1994 Dönemi 203 şey olmadığı gibi. biz bu taburu 48 saatte teşkil ederdik. araç ve malzeme tertip edilmesiydi. harekatı düşündüğümüz zamanda yapmamıza engel oldu. Herkes de. Şırnak-Beytüşşebab'a gönderilecekti. Batıdan gelecek olan rütbeliler ve askerler Temmuz'da gelince. geçen yıldan planlanmış bir teşkilat faaliyetiydi. bir tabur daha kurulacak ve kurulan tabur. 600 kilometrekarelik bir alanı hedef alıyordu. Bu emir gelince. Bu planı Mart'ta yürürlüğe koyacaktık. Bir ikmal sorumlusu subay ile malzemeleri her yerden çekecek olan bir astsubay ve 10 asker görevlendirerek işi sıradan hale getirdik. bu ay yapılacak olan yerel seçimlerdi. Tugaydan verilecek personel. Sebebin birincisi. astsubay ve asker verilecek. Kamplar arasında takımlar. Đnsanı ve donatımı ile bir bütün halinde Hakkari'ye Temmuz 1994 ayında sevk edilirler. Bizim için nerede. Temmuz ayında tayinle gelecek diğer rütbeliler ve eğitim merkezinden gelecek erlerle kuruluşu tamamlanmış olacaktı. batıdaki onlarca barış koşullarında bulunan Tugaylardan birinin kışlasında. Bütün malzemeyi her yerden çekerek bir depoya aldık. Đşin en ağır tarafı da Türkiye'nin her tarafındaki birliklerden kurulacak bu tabur için silah. Fakat iki faaliyet. emniyetlerinin sağlanması için. atanarak gelecek subay ve astsubaylar ile zaten o bölgede bulunan eğitim merkezlerinden alınacak erlerle teşkil edilir. gelen tabura katılabilirdi. OHAL Bölgesinde seçimlerin güvenlik içinde yapılmasına Ankara çok önem veriyordu. mevcut dört taburdan. Mezi Karyaderi (Avaşin). aynı gün saat 03:00'da. Dağ ve Komando Tugayının mevcudu zaten 4000 askerdi. bir mal ve hesap sorumlusu da. . buraya gelince de. aynı yerde toplanmış malzemeyi personele dağıtabilirdi'. bununla ilgili her yere meram anlatmaya ne zamanımız vardı ne de zihnimiz ve ruhumuz buna müsaitti. Ancak hangi kampta kaç kişi bulunduğunu sağlıklı bir şekilde istihbar etmek mümkün olmuyordu. Çorlu dahil 19 ayrı yerden verilecek bu donatımı almak için yetki belgeli subay ve astsubaylar ile yanlarında götürecekleri emniyet timleri vasıtasıyla bunları kara ve demiryollarıyla Hakkari'ye taşımaktı. Tugay bu işi Mart 1994'de. Birkaç yıllık hizmeti olan subay ve astsubaylar bile başka birliklerden malzeme toplayarak tabur kurmanın ne olduğunu çok iyi bilir. Yeni kurulacak tabur için. Bu işin hem zamanımızı hem de gücümüzü azaltmadan en az olumsuzlukla çözümü buydu. en düşük oyu aldı. astsubay ve asker vererek çeyrek bir tabur yapacağız diye Tugayın taburlarının da muharebe gücünü azaltmadık. PKK'nın dolaylı ve direkt. subay. Bercela. Hakkari Vilayetinin Irak'la olan 220 kilometrelik sınır uzunluğunun 160 kilometresini cephe şeklinde kullanarak.

40 kilometre derinliğinde. Bir metin kaleme alıp "kişiye özel" olarak doğrudan Kara Kuvvetlerine gönderdim. çok ağır öder). "Tugayın mevcut subay ve astsubaylarının 1/3 şeklinde gruplar halinde üçer aylık komando kursuna gideceğini ve ilk kursun Mart ayında başlayacağı" yazılıydı. (Yeni gelmiş bir birliğe bu tip pratikler yaptırarak. birlik bunun bedelini. Hay söylememiş olaydım. Harekat iki safhahydı. kurs gösterilmiş subay ve astsubayI lar atanırsa. Plan 160 kilometre cepheyle. kış hazırlığını bitirip Yurt içine sızacak olan grupları. Đki gün sonra mesajı iptal ettiler. dedim. Basyan Vadisi ve buradaki kampa taarruz edecek olan Derecik'teki Piyade Taburu da aynı gece hudut hatuna yaklaştı. Đki kampın arasındaki araziyi de Jandarma Komando Taburu tarayacaktı. havadan Zap kampının üzerine atılacaktı. ama bu defaki çok farklı. karargahtan dahi sadece birkaç subayın bildiği. Çukurca'da bulunan Jandarma Komando Taburu Avaşin ve Zap ana kamplarının arasında bulunan Berçela kampına harekat yapmak üzere Çukurca'nın batısındaki Işıklı ve Çayırlı Karakolları bölgesinde tertiplendi. Şemdinli'deki 3. 11 Nisan sabahı Tugaydan ayrılmadan önce Kurmay Başkanını çağırdım ve "Başkan bir çok kez Kuzey Irak'a harekat yaptık. böyle bir şeyin nasıl anlaşılamadığını" belirttim." 1-8 Nisan 1994 tarihleri arasında Hakkari genelinde dağlara kar ve yağmur. . Kuzey Irak'a aralıksız yağmur yağdı ve hava sürekli kapalı kaldı. 11/12 Nisan gecesi Yüksekova'daki 1. Harekatta Tugayın ileri komuta yeri yine Hakan Tepe sınır karakolunda açılacaktı. Avaşin ve Zap kampları birleşik kaplara benzediğinden aldatma planı içinde de aldatma uygulanacaktı. Türk topraklarını rahatlatmayı hedefliyordu. "Marttan itibaren iki tarafın da bütün oklarını atmaya başlayacağını ve bunun artarak Nisan. I 204 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok "Ejderi bırakın" kodunun alınmasıyla birlikte. beyinde devrim yapan ve herkesi peşinden sürükleyen fikir ve ruhlar rüzgarıdır. "Komutana refakat edenler meseleyi nasıl olur da ilgili yerlere doğru dürüst aktaramıyorlar? Komutana zaten iki şey arz etmiştim. şafak sökerken helikopterle Avaşkı kampına taarruz için hazırlılannı bitirdiler. 10 Nisan günü. Hatta kursların konu ve kapsamlarıyla muharebenin çok farklı olduğunu. herkese ders verecek düzeyde Gayri Nizami Harp tecrübesinde olduklarını da" arz etmiştim. şu anda Dağ ve Komando Tugayının bütün subay ve astsubaylarının değil kurs görmek. Hakkari'de konuşlu 2. pusu. sızma gibi teknik konularda temel bilgileri almış olarak gelirler demiştim. uygun zaman geldiğinde ise Çııkurca'daki 4ncü Tabur. Kara Kuvvetleri Karargahı'ndaki ilgili başkanlıkları tek tek aradım. diğer alanlarla. zayiat verdirmek ve yok ederek. daha sonra derece derece zor muharebe görevleri verilmezse. Dağ ve Komando Taburu Derecik Karakolu civarına motorin olarak intikal ederek.Kara Kuvvetleri Komutanı gelişlerinde "Dağ ve Komando Tugayın-daki subay ve astsubayların çok azmin komando kursu görmüş olduğunu bundan sonraki atamalarda. aynı gün 2nci Tabur Üzümlüden Kuzey Irak'a girerek Zap kampına sadece karadan yaklaşılıyor görünerek dikkatleri kendi üzerine çekecek. "Lider. Dağ ve Komando Taburu Dağlıca köyü bölgesine. Dağ ve Komando Taburu Zap kampına taarruz etmek üzere. Mayıs ve devamı aylarda da yoğunlaşarak artmaya devam edeceğini. bulundukları yerde hırpalamak. hiç değilse. ikisi de bundan sonraki çalışmalarında insanlara faydası olur diye yapılmıştı. 600 kilometrekarelik Kuzey Irak topraklarının içinde ve çevrelerindeki araziyle dört PKK kampını darbeleyip. Çukurca ve Üzümlü'ye intikal ettiler. bir an gelir. Mart başında gelen bir mesajda. taktik akın. Bir hafta önce batıdan gelip de Çukurca'da konuşlandırdığımız Piyade Taburuna da geniş cephe ile Çukurca'nın hemen altındaki sırtlarda Zap (Şivi) Kampı yönünde tertiplenmesi görevi verildi. Kuzey Irak'taki Basyan-Avaşin (Mezi-Karyaderi)-Barçela ve Zap (Şivi) kamplarına taarruz planı taburlara dağıtıldı. Đlk gün Avaşine iki tabur havadan inecek. Dağ ve Komando Taburu ile bir gün önce Hakkari'ye gelmiş olan Van'daki 4.

Basyan kampı da cabası. Kuzey ve güneydeki atma bölgelerine havadan 1500 komandonun taşınması planlanmıştı ve bunu 12 kara şahin yapacaktı. Sınır hattında. Bunların hiçbiri bizim hedeflerimizi süratle ele geçirmemize engel değil. Taburdan Üsteğmen komutasında 40 asker atlamıştı. şaşkınlık ve panik halleri. Bu işler çok askerle olmaz. bir tanesi de palleri bindirme yerinde ağaca takılarak hasar görmüştü.Hem cepheyi çok genişlettik hem de kanıp sayısını arttırdık. 1992'de sadece Zap kampına bizim Tugay ve başka bölgeden gönderilen Komando Alayı ât 1994 Dönem! 205 ile beraber yapılan operasyonda Zap kampının önündeki direniş tepede işlerin kötü gitmesi ve gelen alayın bir vadide dokuz şehit vermesi üzerine sıkıntı ve tehlikenin daha da büyüyebileceği düşünülerek Çukurca'ya geri çekildiğini gördünüz ve yaşadınız. 12 Nisan 1994 saat 06:00'dan itibaren Kobra helikopterlerinin perdesi altında Kara Şahinlerle gelen Đnci Taburun timleri Avaşin kampının kuzeyine. 3. Hemen taşıma planını değiştirip uzak mesafeden gelen 3. Avaşin kampı Zap kampından daha büyük. nerede bulunuyorsam oraya helikopterle hızla ulaştıracaksın. Yüzbaşı Đbrahim'in bölüğünün üzerine daha çok helikopter daha çok komando atmaya başladı. yurt içine sevk edilecek bölük ve taburlarını ruhen ve bedenen hazır duruma getirmiş durumda. Bulundukları mevzilerin arkalarına doğru sarkan kuşatmalar morallerini tamamen bozdu. Đki helikopter Hakan Tepe'de hazır bekleyen dört Dağ topu ile altı havanı mürettebatı ile birlikte kuzey bölgeye taşıdı. ses tonları ve cümle kuruşlarından anlaşılıyordu. Kuzeyde hızla çoğalarak arazinin meylinden de istifadeyle güneyde hakim bir yerde savunma düzenine geçmiş olan 40 askerin yanma hızla ulaşabilecektik. daha sonra 4-5 olmak üzere dokuz doçka uçaksavar makineli tüfeği helikopterlere yoğun ateşe başladı. Taburun timleri güneyine atlamaya başladı. Şu anahtarı al. mecede ise sancak dolabının anahtarı var. Bu dönemde karşı taraf dinlenmiş. PKK telsizleri konuşmaya başlamıştı. Đlk şaşkınlıklarının geçmesini takiben. Yüzbaşı Đbrahim de yanındaki askerle birlikte kahramanlığın en müstesna 206 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şev Yok örnekliğini sergileyerek kamptaki grupların saldırılarını kendi üzerine çekti. Saat 07:30'da 12 helikopterden altısı muhtelif yerlerinden yara almış. bütün helikopterleri kuzeye inen Đnci Taburu taşımaya sevk ettik. madalyaları üzerine takılı olarak. Kobralar süratle mühimmat ikmali yapıp kampın üzerine geliyor. siyasi ve askeri eğitimle bilenmiş. Sen ve halihazırdaki kurmaylar. güney istikametinde harekatı geliştirdiler. Telsiz trafiği tahlil edildiğinde bu kampta bir çok grup olduğu belli oluyordu. Đnen her tim insan üstü bir gayretle çarpışarak." emrini verip Irak sınırına hareket ettim. Bu planda ise Zap kampına sadece iki tabur taarruz ediyor. Üsteğmen tehlikenin büyüklüğünü bulunduğu yerden daha iyi gördüğü için. helikopterlerin kesinlikle yaklaşmalarını istemedi. Her seviyeden 20'den fazla telsiz birbiri ile görüşme yapmaya çalışıyor. güney kesime 3. sancaktar ve muhafızla-rıyla birlikte. Çek. Ben istediğim an Tugayın sancağını. benim masanın ikinci çekmecesinin. Güneydeki uçaksavarların ateşlerinin şiddetinden helikopterler atma yerine yaklaşamıyordu. hayal bile edilemeyecek tehlikeli durumlar olabilir. Kuzey noktaya 1. Buna karşılık gene 4000 komando kullanıyoruz. kamplarını korumaya çalışan 70-80 kişilik grubun çatışma kararlılığı gittikçe kırıldı. kıvrak manevralar ve çelik bilye gibi vuruşlar gerektiğini her zaman benden duyuyorsunuz. Taburu güneye taşımaktan vazgeçerek. Taburdan Yüzbaşı Đbrahim komutasında 100 asker. Ancak çok kritik çatışmalar. Top lar ve havanlar görerek PKK mevzilerine seri atışlar yapmaya başlayınca hakim kayalık sırdarda. yerden tarif edilen hedefleri vurmaya devam ediyorlardı. önce 2-3. Bu taburun uçuş mesafesi kısaydı. taarruz cephesi içinde kalan bütün Jandarma Sınır karakolları kendi bölük komutanlarının komutasında oluşturdukları timlerle 06:00'dan itibaren kendi bölgelerinden Kuzey Irak'a girip güney istikametinde ilerlemeye . kayalıklardaki PKK unsurlarının kuşatıcı manevralara dirençlerini kırıp.

Tabur komutanı Binbaşı Vahit ve Harekat Subayı Binbaşı Vahap ile PKK'nın sığınak ve barınma yerlerini dolaştık. Dün ateş edenlerden dördü mevzilerindeydi. subay. Helikopterlere yerden binlerce mermi atmışlardı. Đçinde PKK bayrakları. Avaşin kampının çevresi ve içindeki çatışmalar sayısı ve şiddeti azalarak hava kararıncaya kadar devam etti. 13 Nisan günü havanın aydınlanmasıyla. beyin ve beden güçlerinin işe yaramaz hale gelmiş olmasıydı. Çayırlı karakolları bölgesinden sınırı geçerek Berçela bölgesi istikametinde ilerleyen Jandarma Komando Taburu da çatışmaya girdi. Bu gece kritik idi. Kamptaki gizli depolar sıra sıra ortaya çıkarılmaya başlanmıştı. kararlılık ve korkusuzluk ne demekmiş görmüşler. olabilecek azami hızla kampın güneyine yaklaşmakta olan 3. Bu onların kaçmaya çalıştıklarının belirgin bir emaresiydi. takım komutanlarının bu kampta üç gündür devam eden. Doğu Anadolu'yu sınırları içine alan Ermenistan başlıyordu. Kampın her tarafını da kılcal damarlarına kadar biliyorlardı. bölük komutan yardımcısı. Dağ Komando Taburlarına mensup 1500 askerden birkaç ufak tefek yaralanmalar dışında. Avaşin'in kapladığı alan 100 kilometrekarelik geniş bir mıntıkayı içeriyordu. Diğer taraftan Zap (Şivi) kampında bulunan. cüret. halk mahkemesi panoları vardı. ve 2. Kuzey Irak ve Güney Doğu Anadolu ile Đran ve Suriye'den bazı bölgeleri kapsayan Kürdistan sınırlarının bizim topraklarımız içinde bittiği yerden itibaren. 24 saat bile daya-namadan dağılmışlardı. Bunların arasında üzerine Đngilizce. Muhabere nasıl yapılırmış. Onların bu avantajlarını karşılayacak bizim en büyük faktörümüz. kamp-takilerin hazırlıksız yakalanıp şoka girmeleri sonucu. astsubay ve askerlerimizin tecrübeleri ve kendilerine olan yüksek güven ve moraldi. henüz taarruz etmediğimiz PKK grupları. Ama iyi bir tesadüftü. Avaşin'de ne olup bittiğini merak ediyorlar. Bunun sebebi. sürekli Kuzey Irak sorumluları ile kendi içle1994 DÖNEMĐ 207 rinde konuşmalar yapıyordu. Sınır ile kamp arasında kalan arazilerde her zaman bulunan PKK'nın keşif ve gözcüleri ile yer yer çatışmaya girdiler. Tabur da bulundukları noktalardan helikopterlerle alınıp başlangıçta planlanan bölgelere hava kararmadan indirildi. MevI 208 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok zilerdeki her silahın yanında. Gece çok önemli bir şey olmadı. bir kişi dahi kaybımız olmadı. Kendilerine göre lider konumundaki bu adamların hepsi aynı anda çorbalarını içmeye hazırlanırlarken. yerlere saçılmış ortalama 1000-1500 boş kovan vardı. Kampın merkezinde bulunan Đnci Dağ ve Komando Taburunun yanına gittim. Kendilerini taşıyacak olan helikopterler kuzeye alındığı için. Harekaün zamanlaması ile toplantı tarihi tesadüften başka bir şey değildi. Habersiz ve hazırlıksız yakalanmışlardı. "Güney Bölge toplantısı" için bulunduklarını öğrendik. Kampın karargahı dehlizle girilen büyük bir mağaraydı.7 mm'lik Doçka uçaksavar makineli tüfek olduğunu tespit ettik. Taarruz ettiğimizde. Bizde böyle bir bilgi yoktu. Sığınaklardan silahlar. gökyüzünden en güvendikleri yerlere Türk askerleri yağmaya başlamıştı. Doğuda Basyan vadisinden kampa doğru ilerleyen Yarbay Ali komutasındaki Piyade Taburu ile Işıklı. Kuzey Irak'ta bulunan PKK gruplarının tabur. Dün öğleden •>on-ra birlikler buraya girdiğinde üzerinde çay kaynatılan ve çorba pişirilen ocakların daha henüz sönmemiş olduğunu görmüşlerdi. bölük. Baskına uğramışlardı. birlikler kendi bölgelerini timlerine parselleyerek kampı aramaya başladılar.başladılar. Kuzey Irak'a yaya girip. fakat buradakilerle bir türlü temas kuramıyorlardı. Bu ağır silahın dördünü söküp saklayacak zamanı bulamamışlardı. Havanlar bütün gece şüpheli bölgeleri aydınlatarak nişancılara hedef aradı. tecrübe ve muharebe hünerimiz yanında. Fransızca ve Arapça notlar düşülmüş gene bir Sevr haritası vardı. . PKK militanları tespih tanesi gibi vadi ve kayalıkların arasına dağılmışlardı. Üstelik Kuzey Irak'ta ve en iyi korunan kamplarından birinde. PKK telsizleri ise aniden sustu. Toplayıp kaçıramadıkları sandık sandık örgüt dokümanları ortalıklardaydı. flamaları. Bu bölgede yedi adet 12. Avaşin kampına havadan atlayan ve karadan kampı kontrol altına alan 1.

Her iki pilotun da kasklarından enselerine akan ter kör ışıkta bile fark ediliyordu. Sadece kayalık ve mağaralar değil. Gelenler kampa silah. Birleşmiş Milletlerin silah taşımayan iki helikopterini düşürüyor. pek olacak işmiş gibi görünmüyordu. Benimle beraber Hakan Tepe'de bulunan Harekat ve Đstihbarat Şube Müdürleri dışındaki bütün karargah subayları buradaydı.Emredersiniz. Yoksa. . mühimmat ayrı.Skorskylerin silahı yok ki. onun üstünde de kışlanın ışıkları göründü. Gökyüzü birden simsiyah oldu ve şiddetli bir yağmur başladı. mermi ve erzak satan tüccarlardı. Para kazanmak bir tarafa. fırtına şeklindeki yağışın altında okyanusta küçük bir kayığı andıran bu helikopterin kışlaya ulaşması. Gerçi başlarına gelenlerden sonra parayı düşünecek halleri yoktu. harekatı 2-3 gün durdur. Rejgar Dağları ve yere yıldırımlar düşüyordu. en geç beş ay içersinde büyük bir stok yapılmıştı. Yakınından geçerken bir küçük çalılığın yanında bir iki santim boyunda mavi renkli naylon gördüm. iki beyaz renkli kamyonet. Buzuldağı üzerindeki gediği aşar aşmaz. Diğer kamplarda olduğu gibi. karakola döndüm. roketler. genişledi ve üstündeki doğal yeşilliği attı. birkaç dakika sanki donmuş gibi kalakaldılar. erzak ayrı ayrı depolanmıştı. Binbaşı Vahap'a "Şunu çek bakalım" dedim. Alandüz üzerine geldiğimizde yağmurun şiddeti ile helikopterin silecekleri birbiriyle yarışır haldeydi. Neye uğradıklarını anlamadan makineli tüfeklerin bulundukları yerin üstündeki toprak ve kayalıklardan kopardıkları parçalar üstlerine saçılmaya başlayınca. Motor ve beden güçleriyle onu geri çevirip içine doluştular ve kaçtılar. hava da daha erken karardı.Bir şey mi va. Herkesin kanaati aynıydı. mallarının yarısı da bıraktıkları kamyonette kalmıştı. Şoktan çıkınca. 2-3 gün ertele. ötesinde paralandı. Hakkari'yi Genelkurmay Başkanının üç kere aradığını. mayın ve erzak çıkıyordu. Suyun ötesinde birlik yoktu. Buzul. . Kıyafetlerinden bölge halkından olmadıkları anlaşılıyordu. neden vuruyorlar? Sonra bu ne biçim koordinesizlik komutanım? Amerikan uçakları. Ama çocuklar soğukkanlı ve sakindiler. Etrafımızda sürekli şimşekler çakıyor. ördekten farksızlar.Daha ne olduğu tam belli değil. Burada dünden beri olup bitenlerden haberlerinin olmaması. . Daha önce de uçuşlar sırasında ufak tefek aksilikler her zaman olmuştu ama bu defa. çok uzaklardan geldiklerini gösteriyordu. son aradığında ise 'mutlaka kendisiyle görüşmeliyim' dediğini söylediler. . o düşürülen helikopterleri harekata katılan bizim helikopterler sanmış olmasınlar? . Yeraltı gömüşüydü.Komutanım emredin. Tacirlere bu kadarı yeterdi. üzerimizdeki enerji ve ateş yüklü bulutlardan yere inen yıldırımların arasında. komutanım? . Harekat Merkezine indim.mermiler. fırtınadan kurtulan helikopter bir kuş kadar hafifledi ve altta Hakkari'nin. Batılı giysiler içersinde ve rahat hareketler yapıyorlardı. Son 20 dakika sanki 20 yıl kadar uzundu. Çektikçe naylon büyüdü. bir grup havan mermisi arkadaki kamyonetin 100 m. Odama çıkıp Genelkurmay Başkanını aradım: . Sen harekatını dediğim gibi. Karakolda Hakkari'ye dönmekte olan bir helikopter vardı. bu gün de tacirlerin kara günüydü. Geceleri Tugayın kışlası dışında 1994 Dönem! 209 hiçbir yerde helikopter bırakmazdık. Bulunduğumuz vadiden çok uzaktaydılar. silahlar ayrı. Daha önce Ekim 1993'de geldiğimiz buraya. Dar yolda öndeki kamyonetle uğraşlarının faydasızlığmı anlayıp onu bırakarak hepsi arkadaki kamyonete saldırdı. kamyonetlerini geri manevra yaptırarak kaçabilmek için deliler gibi hareketler yaptılar. Bu adamların ne yapacağı belli olmuyor. Dün müşterilerinin. suyun ilerisindeki Irak topraklarındaki ham yoldan. Kampın güneyini sınırlayan Küçük Zap Suyu'na bir tepenin üzerinden bakarken. Hava kararırken sınır hattına. girişinde ise tuzaklanmış (bubi tuzağı) bir el bombası vardı. Dürbünle bakum. "ABD pilotları vurulan helikopterleri bizim harekata katılan .Osman Paşa.Bu senin operasyon yaptığın bölgeden 20-30 kilometre aşağılarda Çekiç Güce ait ABD uçakları Birleşmiş Milletlere ait iki Skorskyi vurup düşürdüler. PKK'nın Küçük Zap'ı geçmek için kullandığı asma köprü ve havai hattın yanında mallarını alacak olan müşterilerini beklerlerken. hiçbir şey yokmuş gibi küçük Zap'ın kenarına geldiler. toprağın altı da depo kaynıyordu.

en kötü ne olabilir bakışıyla inceledik.Hepiniz. 14/15 Nisan gecesi karakolda. Onun sesi gelmiyor. Hepimizin hali perişan. Hamit'e söyle. Direniş düşerse. silahsız bir hava aracını neden vurarak düşürüyorsunuz? inmeye mecbur etsenize. Kaç kişi kaldınız? Karşı ses . Gece yarısını birkaç dakika geçe Harekat Şube Müdürü Binbaşı Ahmet'i çağırdım: "2nci Tabur Komutanına söyle hemen karadan sinir rı geçip Zap'a batıdan taarruz etsin. o derin yere bırakıyorum. Biz şu anda kırmızı kayanın altındayız. buradaki taburların yanına gittim. Birlikler sığınak ve gömü bulmaya devam ediyorlardı. Kivi . Baskına uğrayınca paniklediler.Benim yanımda 13 kişi kaldı. Melek . almıyor. Havadan 25-30 km. O suyun yanına çekin.Avaşin kampı dün hava kararmadan çöktü. bizim yaralı arkadaş öldü. bir an önce hücum etmek için sabırsızlanıyorlardı.Son durum nedir? Fırat .Ne yapayım. askerinin de vardır. Bir kötünün yedi mahalleye zararını görüyor musunuz? Bizim yapacağımız şey değişmez. Basyan Vadisi boyunca kampa doğudan yaklaşan piyade taburu da iki dev sığınak buldu. Kurmay Başkanı: . Zap kampına yapılacak harekatın cereyan ediüşini bir kez daha. Fırat (gene) . Bak arkadaşım sana dediğimi yap. Hepsi ölmüş. Đngiliz.Arkadaş bizim halimiz perişan.C. PKK'lılarm Avaşin kampındaki dünkü konuşmalarıydı: "Reşat . Kivi . oraya kene gibi yapışıp bırakmıyorlar. Aslında sabahleyin mahvolduk.Fırat. Aslında Ağustos ayından itibaren hiç durmadan sürekli saldırıyorlardı. Şu ana kadar farklı ve olumsuz bir bilgi de gelmemişti. Yerimizden kıpırdayamıyoruz. Tabur komutanlarıyla harekat ile ilgili görüşüp. Genelkurmay Başkanı ne diyor komutanım? . Tıpkı güreşe doymayan pehlivanlar gibiydiler.Fırat bizim burada şehitlerimiz çok oldu. Fransız. Zaho . 06:00'dan itibaren taburunu kampın Direniş Tepesi'ne indirmeye başlasın" emrini verdim. .64 kişi kaldık. Onu da yanımıza alalım mı? Fırat . Rmaz .Fırat 23 şehit oldu. oradan da Avaşin kampına.Bizim harekatla ilgili bir dinleme mesajı geldi komutanım. Peki. ABD. Agit . bir mesafe sayılmazdı ve 10-15 dakikah uçuş aralığı demekti. Burada kayıp çok oldu. Zap kampı da düşer" dedi. diyelim ki doğru düşünüyorsunuz. Onun için bu gece Zap kampına taarruz edecek olan 2. Çu1994 Dönemî 211 kurca'dan Hakan Tepe'ye. Bizde hal kalmadı.Yok alma. Arkadaşları. ve 4. Hacı'yı çekin. Askerlerin gözleri parlıyor. "Komutanım Direniş Tepe arazi olarak çok rezil bir yer.Şimdi ne yapacaksınız komutanım? . buyurun. 4ncü Tabur Komutanı Atakan'a tebliğ et.Şimdi her tarafta çatışma başladı." Şafak sökerken önce Çukurca'ya gidip taburların durumuna baktım. Dağ ve Komando taburlarına başlayın emrini verecektim. benim durumum da çok kötü. Bu helikopterlerin düşürülmesi işi çıktı. . dedim.Haberlerde söylediler. Bel210 Unutulanlar Dişinda Yeni BĐR Şey Yok çika ve Türk subayları varmış." . Kivi. Askeri dinlesene. kendinizi kurtarın.Bizi çembere aldılar. Kaç çağrı yaptım.helikopterler diye vurmuşlardı. 1992'de de böyle yaptılar. Helikopterlerde.Hacı öldü. Smır hattında beklemek insanı daha sabırsız yapıyordu. Đnşallah T. hiçbir tehdit teşkil etmeyen. Avaşin'in batısında Berçela bölgesindeki jandarma komando taburu da bu kesimde altı sığınak ortaya çıkardı. o da aşağı insin. organize bir tepki veremediler ve çabuk çözüldüler. güreştikçe güreşmek istiyorlardı. havadan helikopterler birbirine karışmış. Bu sefer evimiz yandı. Binbaşı Ahmet. Bu iki gün demekti. Ben geceyi burada geçirmek zorunda kaldım. ABD'nin helikopterleri düşürmesinden sonra 40 saate yakın süre geçmiş olacaktı.Harekatın 2-3 gün ertelenmesini istiyor. Kandil (Hakıırk'ta) . Đçlerinde kini olduğunu öğrendiniz mi? . Bu sabah 06:00'da. Karadan. Zaman hesabına bakarım.

Gece yarısından sonra Üzümlü Karakolu'ndan Kvızey Irak'a girip kampın batıdaki giriş kapısı olan Baloka köprüsünü kapatan 2. Türküz bütün başlardan üstünden başlarız. Bunun biri "Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı" Alay Marşı. Türküz cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi Türke durmak yaraşmaz. her şeyi düşünebilirlerdi de. Saat 06:00'dan itibaren 4. Tugayın dağ toplan.. Zap kampı için biraz daha zayıf olmakla. Sivil yaşamda da kullanılabilecek şeyleri bilmeliydiler. Biz bu yoldan döner isek namus bize ar olsun. ses düğmelerini çevrelerinde bulunan askerlerin de duyabileceği gibi sonuna kadar açmaları emrini verdim. " (Teğmenliğimden itibaren bütün komutanlıklarımda... askerleri. Yanar yürek yurt aşkıyla daima için için Đleri. terhis olunca da zaten unutuluyordu. ileri. geriliği boğarız. Kaçacak ve çekilebilecek bir yolun olmayışı ise her şeyi göze almalarına sebep olur. On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan. dirensinler de görelim.) 20 dakika sonra PKK'nın Kürtçe konuşmalarını cihazlardan dinleyen telsizci yanımıza geldi: "Büyük telsizlerinden PKK kız bölük komutanına. Avaşin kampı tam duyardı. Tarihten önce vardık. 'T. bu müzik nedir' diye sordular. 10 dakika sonja iki güçlü hoparlöı ve yüzlerce telsiz. Zap kampının bel kemiği bu tepeye havadan atlayabileceğimiz.. yerlerini gösterdim." "Çanakkale içinde aynalı çarşı Anne ben gidiyorum düşmana karşı Çanakkale içinde sıra sehnler Binbaşılar oturmuş asker öğütler 1994 Dönemi 213 Arı burnundan çıktık yan basa basa Hep düşmanlar kaçıyor kan kusa kusa. Allafıa ısmarladı Sütüm sana helal olmaz saldırmazsan düşmana Đleri. ileri. Đlk askerin yere basmasıyla her taraftan inme bölgesine her tip silahla yoğun bir ateş başladı. 'ne oluyor orada. Karanlık basmadan manevra ve ateşle bu işi bitirmemiz lazımdı. Saat 14:00 olmasına rağmen çatışmanın yoğunluğunda hiçbir düşüş olmamıştı. Öncü olarak yere atlayan bölük hızla açılarak atma bölgesini genişletti. diğeri de Onuncu Yıl Marşıydı. Her şeyi hayal edebilir.. Karanlığın üstüne güîieş gibi doğarız. el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sa-nırmış. bütün vadi tabanları ve dağların tepelerinde hep beraber şunları haykırmaya başladı: "Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız Tufanları gösteren tarihlerin yadıyız Kanla irfanla kurduk biz bu cumhuriyeti Cehennemler kudursa ölmez nigahbanıyız. Sen emri hemen tabur komutanlarına tebliğ et" dedim. onların kafalarının kavrayabileceği bir iş değildi. Geldiler. 212 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok Muhabere bölük komutanı yüzbaşıyı çağırdım: "merkezi yayın sisteminin iki büyük en güçlü amfisini Hakan Tepe'nin güneyindeki tepeye çıkarın" emrini verdim. Subay ve astsubaylarda bulunan yüzlerce el telsizini ayın frekansa aldırıp. Türk önde Türk ileri. 1997'den itibaren birden öne çıktı ve bütün ülkeyi sardı. pek çok marş olmasına rağmen sadece iki marşı askerlere tam olarak öğretip ezberlettim. Saat 09:30'da taburun tamamı Direniş Tepe'ye inmişti."Ahmet. Alay Komutanlığım dahil. Dağ ve Komando Taburunun ilk timleri kampı uzaktan koruyan Direniş Tepe'ye inmeye başladılar. Dağ ve Komando Taburunu fark etmeleri ise dünyalarını kararttı." *** "Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı Al sancağa teslim elti. O da. Cumhuriyetin lOncu yılı için yazılıp bestelenen ve Atatürk'e ilk sunulduğunda 28 kez üst üste çaldırıp dinlediği Onuncu Yıl Marşı. havanları ile çok namlulu roketleri de havadan bu bölgeye taşındı. Yastığıma mezar taşı. Biz hızla kötülüğü. Burası Irak topraklarına bir dil gibi uzanan tek çıkıntıydı. annemiz bizi bu işler için .C. Türk askeri dönmez geri. tarihten sonra varız. yorganımız kan olsun. Bir çok marş öğretilmeye kalkıştığınızda hem tam öğrenilemiyor. Küçük bir metalik ses bile ortalığı çın çın öttürüyordu. Türk askeri dönmez geri. o tepenin üzerinde hepsini kartala kaçmış serçeye çevireceğiz. Çaresizlik canlıların direncini artırır. sesin ulaşması bu vadilerde akustik olarak çok yüksekti. " *** "Çıktık açık alınla on yılda her savaştan. Onlardan önce tepeye çıktım.

Baştan etkili olmuyormuş gibi görünen bu konuşmaların. Bu kız bölüğünün durumu çok kötüydü. Üsteğmen . En büyük feryat 26 kişi oldukları anlaşılan kız bölük komutanından pjeldi (militan sayısı itibariyle bir takım ancak olabilirdi).Ben kendi işimi yapıyorum. usanmadan teslim olun çağrısı yaptılar. Üst kademesi ona bir takım önerilerde bulunuyor. Ordusuna ne kadar verildi? Paranız bitmedi mi? Üsteğmen . Üsteğmen . Tabur Komutanı Binbaşı Necmi'yle o ana kadar ortaya çıkarılmış olan sığınaklar ile ele geçirilen silah. Kız bölük comutanı ile üst kademesi arasında canhıraş telsiz konuşmaları geçti. PKK'lı . ayakları parçalandığı için yürüyemiyorlar. PKK'lı .Đspatlarım. Sen politikayı ne kadar çok seviyorsun? PKK'nın politik propagandasını senin gibi çobanlar mı yapıyor? PKK'lı . senin gibiler bu soğukta kayaların arasında böyle titreyip dururlar. Yaşama ve kurtulma şansın hâlâ var. Üsteğmen . saçma sapan konuşup durdular. sırf bu konuşmaların tesiri ile teslim olan çıkmıştır. Sonunda dayanamayan onlarla konuşan telsiz: "Hepinizin Allah belasını versin. göreyim bakayım.Ben çoban değilim. Đnsan gibi hayata dön..Bizde ayrım kayrım yok ki. Hakkari'de "bende Kürt kanı var" demedi mi? Üsteğmen . Milletin arasına nifak sokan sizsiniz. Sürekli şikayet ediyorlar. PKK'lı . bu saatte kuş tüyü yataklarında uyurken. Herkes her şey olabilir. PKK'lı .Senin kuş beynine böyle aptalca şeyleri dolduranlar. düşündükçe militanları etkilediği olmuş.. şikayetler ve öneriler şekliyle. bir ortaçağ kalesinin doğa tarafından inşa edilmişiydi. Teslim olduğun taktirde adam gibi yaşarsın. Hepiniz ölün.Ya?.Bırak politikayı. Bu gece bizim subaylarla PKK gruplarının başındakiler arasında her zamankinden daha fazla karşılıklı telsiz konuşması yapıldı.Kürdistan fedakarlık gerektiriyor. Bunların sana faydası olmaz. Hepimiz bu devletin vatandaşıyız. i 1994 DönemĐ 215 PKK'lı . Zap kampı gerçek ve tam tarifi ile. Sen kimin nereye gittiğine bakacağına.Getir. Çember içinde kalan PKK'lılar çok iyi bildikleri karma karışık'kayalıklar arasından çıkmaya çalıştılar.C.yetiştirdi. Kampın içinden yeni ve aceleyle yerleştirilmiş personel mayınlan çıkıyordu. iyice düşün. Bunu geç de olsa anlayın. Bu konuşmalardan biri: Üsteğmen . PKK'lı ." Bu konuşmadan Zap'ta bir kız bölüğü olduğu ortaya çıkıyordu. tarihten önce Türkler vardı. Bebek öldürülür mü? Yaşlı nine ve dedeler öldürülür mü? Sizin başı-nızdakiler katil. Sizden dağda savaşçı olur sananların da Allah canını alsın" deyip konuşmayı kesti. mermi ve sıhhiye malzemelerini inceledik. katil. sayısını arürarak şikayetlerini tekrar edip duruyordu.Bu dağlarda aç susuz. Ordusu Kürdistan'ı işgalden vaz geçinceye kadar savaşacağız.Sen okuma yazma bile bilmezsin. sizi maşa diye kullanan devletlerde daha çok var. Telsizi şimdi kapatıyorum. fakat o. Subaylar gene ikna güçlerini kullanarak. Orta okulu bitirdim.. en önde Türkler var diye türküler çığırdılar' diye cevap verdi komutanım. Sabah olunca Zap kampının içine girmiş ve her yeri didik didik aramaya başlamış olan 2nci Dağ ve Komando Taburunun yanına gittim. yarım saat sonra tekrar seni arayacağım. bit içinde yaşamanın sana kazandırdığı ne var? Gel teslim ol. .Bak. Sizin Cumhurbaşkanınız bile Kürttü. 15/16 Nisan gecesi Zap kampının içi ve civarı hareketli geçti. 4ncü Dağ ve Komando Taburu kampı çeviren hakim sırtlarda arama faaliyetlerini sürdürüyordu. kendi işine bak.Tansu niye Amerika'ya gitti? Gene paranız mı bitti? Üsteğmen .Bizde para var ama. Diplomam kağıtlarımın arasında.Bu yılki bütçenizden T. T. Bir müddet sonra yeniden başladılar ve iki saate yakın. lanet okuyorlar.Ben enayi miyim? Üsteğmen . aksi halde günah bizden gider. Kız grubunun başınI 214 Unutulanlar Dişinda Yen! BJr Şey Yok da telsizle konuşana göre her şey kötüydü.C. Gel teslim ol veya neredeysen ben oraya geleyim. içlerinde hasta olanlar var.

Askeri çağırdım: .Yabancı topraklarda etrafınızda PKK'lılar cirit atarken bölük bölük. . 160 kilometre genişliğinde 40 kilometre derinliğinideki harekat bölgesinde 27 ayrı noktaya birliklerin ana ve ilave ihtiyaçlarının tamamını. o askerin timinin geldiği istikametten geri gidip onu bulacaksınız. Sonra düşünecekleri şey. 1994 Donemi 217 Sabah saat 07:00'da askerin bulunduğunu bildirdiler. Belli aralıklarla gelen medya mensup lan da kampları dolaşıp bilgi aldılar. . ayaklarınız yere bassın. Yüzbaşı Naim bizzat kendisi. helikopterlerle ulaştırdı. Bu arada Jandarma Genel Komutanı ve Jandarma Asayiş Komutanı Hakan Tepe'ye geldiler ve bölgede inceleme yaptılar. kampın uzağında üç öbek halinde oturan askerler görünce şaşırıp kaldım. Yarabbim sen sabır ver. yüzünüzü Çukurca'ya çevirip derhal Türkiye'ye dönün. salep ve baklava götürülecek. o zaman tam perişanlık.Niye timden ayrıldın oğlum? . Tabur komutanı kurmay yarbaya: . Yanımdaki karargah subayları da gördüklerinden hayrete düştüler. poşeî çay. 22/23 Nisan 1994 gecesi. 40 yıl düşünsem hayal bile edemem. "Ali al sana top" tekerlemesinden farklı değil ki.Bu haliniz ne böyle? Kendinizi sonbahar tatbikatlarında mı sandınız? . 12 gün Kuzey Irak'taki kamplarda kaldık. biz dikkatimizi onun üzerine topladığımız içiıi. Bütün mutfak ve fırınları sabaha kadar çalıştırın" emrini verdim. Bölük Komutanı üsteğmene: . Akşam Hakan Tepe'ye döndüm. bu tabura Çukurca altından Kuzey Irak'a girip. Ama şöyle bir hali. Bu subaylardan hiçbiri seni uyarmıyor mu? Aslanım burası alfabenin hecelendiği yerlerden değil. Siz onları göremiyorsunuz ama onlar sizi şu anda izliyor. Yakın yerlerde oldukları için bu timler saat 23:00 civarında karakollarına döndüler. hiç görmemiştim.Sabaha karşı. Binbaşı Ahmet: . 24 saat her yerde hazırdı.En son nerede görülmüş? . Çukurca yönüne çıkınca. Havanın aydın-lanmasıyla beraber. cesarete eş değerdir. Bu subay da ne zaman uyur. Bizim bulunduğumuz Hakan tepe Karakolundan bir askerin dönenler arasında olmadığını saat 24:00'dâ rapor ettiler. Hele ikinci roket gelirse. Helikopter döne döne kampın tabanından kuzey istikametinde. "Yarın birliklere normal ikmal maddelerine ilave olarak. Bu asker yığınlarından birinin ortasına her an atılabilecek bir roketle aynı anda &-10 asker şehit. Sanatınızı öğrenin. Lojistik Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Naim'i telsiz başına çağırıp ona. Bu birlik bölgeye batıdan yeni gelmiş olan piyade taburuydu. I ladi seni anladım. Gece kamptan çekilecek komandoların ona rastlaması milyonda bir ihtimal büe değil. Pilota hemen inmesini söyledim. Bu harekatta jandarma sınır karakolları da timler teşkil ederek Kuzey Irak'ta belli bir hatta kadar ilerlemişlerdi. "baba bana top al".Öğleden sonra Avaşin kampına gitmek üzere Zap'tan ayrıldım. karakola gelince olmadığını fark ettik. Zap kampı istikametinde güneye doğru ilerlemesi ve kampın uzağında uygun bir arazide tertiplenmesi emredilmişti. onlar bile sizi bu kadar sinirlendirmedi.Komutanım bu harekatın başlangıcında o kadar kritik ve tehlike216 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok li durumlarla karşılaştınız. ki bir dakika arayla atabilirler. Taburu derhal açıp yayın. bütün taburlara. ne zaman yemek yer.Dönüşte timin içindeymiş. Her iki ana kampta birlikler her taraftan gömü ve sığınak çıkarmaya devam ediyorlardı. . komutanım.Ahmet. 10-12 asker de yaralanacaktır. 400-500 askerle yığınlar halinde durulur mu? Çevre emniyetiniz de yok.Bölükleri bir araya topladım. sigara. bu tip şeyleri önceden düşünüp kestirebildiklerin-dctı malzemeleri devamlı depolarda hazır tutarlardı. Yüzbaşı Naim ve Levazım Şube Müdürü Yarbay Zafer. Birkaç gün daha Irak'ta kalmamız gerekiyordu. mutlaka bir çare ve çıkış yolu buluruz. Sizin kullandığınız bölge ile onların geri çekilecekleri istikametler çok farklı. Size hep ne diyorum? Muharebelerde sabır ve dayanıklılık. Kamplara taarruz edilirken. tehlike ne kadar büyük olursa olsun. Askerlerin arası on metreden az olmayacak. Kuzey Irak'ı terk edip Türkiye'ye dönmeleri emrini verdim.

.000 komandosundan iki asker olmak üzere. . . . bir öndeki arkadaşına niçin söylemedin? . Tonlarca ağırlığındaki araç içindeki askerlerle birlikte havaya fırlayıp ters düştü. 7 doçka uçaksavar.Sen nereye kadar okudun? . kıymet biçileni ez belgeleri kapsıyordu. 218 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 1994 Dönem! 219 12 gün süren harekatta.Ayrılırken. Basın ve yayın organlarına Kuzey Irak harekatı: 14 Nisan 1994. Hepsini ben veriyorum.Yanıma gelsinler öyle vurayım dedim. Buralardan. Çatışmalarda bu kamplarda bulunup da. Üzümlü Karakolu'nıın mevzileri önünde.000 hafif silah mühimmatı.Benim iznim bitti. Bekledim. 392 mağara. Geri kalan 100-150 metreyi karakol kontrol ediyor diye mayın arama timi önden çekilmişti.Gece nerede kaldın? . tahsis edilen kuvvetler. teşkilatlanması.Ne iş yapıyorsun? . Kampın karargahında ele geçirilen. Üzümlü Karakolu bu yolda arama yapmış ancak tank mayınını tespit edememişlerdi. daha sonra kaçarak kendiliğinden teslim olan sekiz PKK'lı "saklanan ölüler ve yaralıyken sonradan ölenlerle birlikte kayıplarının 146 olduğunu" sorgularında belirttiler. toplam beş asker şehit oldu. Nereden gideceğimi bilemedim. Sabah. biri sabit 9 telsiz. Türkiye: . 789 fünye. 9 havan. 504 el bombası. faaliyet gösterecekleri bölgeler ve taburlarına verilen hedefleri içeren orijinal doküman". 12 dürbün. 10. 220.Gece bir şey oldu mu? . örgütün dağ kadrosu. 8 makineli tüfek. binlerce roketatar. . Đnci sayfa başlıktan: "4 bin Türk Askeri Kuzey Irak'a girdi: PKK'ya yok edici darbeler vuruluyor. Sabah saat 07:30'da. Param da Temmuz'dan önce gelmeyecek. Allah iyi karşılamaz. .000 adet pil.Susamıştım komutanım..Bulamadım. 12 roket atar." 15 Nisan 1994. mermilerinde bir eksiklik mi var? Gidip onları vursaydın.Bir mandırada mevsimlik çalışıyorum. karakoldaki diğer arkadaşlara haksızlık olur. Hakkari Dağ ve Komando Tugayına bağlı 4 bin komando Mezi-Karyaderi bölgesini hallaç pamuğu gibi atıyor.Kaç kardeşsiniz? . tahrip gücü arünlnuş bir tank mayınına çarptı. PKK'mn "1994'de Botan ve Behdinan eyaletlerinde." Harekat boyunca birlikler Kuzey Irak dağlarında 60 ila 150 kilometrelik mesafeyi yaya olarak kat ettiler. Đçindeki askerler küçük sıyrık ve darbelerle. sığınak ve gömü bulundu. 868 parça giyim kuşam malzemesi.Seni yarın memleketine izine gönderiyorum. su buldun mu? . Halbuki. -Allah sizden razı olsun ama. Üçü kız. büyük bir şans olarak olayı atlattılar.Sabaha kadar PKK'lılar beni yanlarına çağırdılar ama ben gitmedim. . 252 mayın. Türk topraklarına girmek üzereyken 2. bir müstakil hastane çalıştırabilecek miktarda alet. milisleri ve halk üzerindeki presüj ve psikolojisinin bozulup gerilemiş olmasıydı. Dağ ve Komando Taburunun beraberinde götürdüğü zırhlı muharebe aracı. en güvendikleri iki ana "kampları daha yaza girmeden çökertilmiş. . Jandarma Komando Taburundan ilk günkü çatışmalarda iki asker. 166 tahrip kalıbı. .Sen izini ve parayı düşünme. kilometrelerce yolu mayın arama timleri önde Üzümlü karakolunun önüne kadar gelmişlerdi. Aracın şoförü şehit oldu. ^ Peki.Kayaların arasına girdim. "Sevr Haritası" yanında. Su içmeye gittim.Beş. 111 muhtelif piyade tüfeği. havan ve uçaksavar mefrnisi. . malzeme ve ilaç (hastanenin kendisi kurulu ve işliyor durumdaydı) ile 95 ton erzak çıkarıldı. mayına çarpan aracın şoförü ile Dağ ve Komando Tugayının harekata katılan 3. Gene teslim olanlara göre: "Daha da önemlisi. Sonra.Niye gitmedin? Tüfeğinde tutukluk. sınır karakolundan bir asker. Harekat süresince bulunabilen PKK'lı ölüsü 79'du.Đlkokul 4.

PKK'ya Kuzey Irak'ta kan kusturan birliklerimiz. Ortadoğu. Dağdaki militan ikmal yönünden sıkıntı ve zora düştü. Hürriyet. dün sabahtan itibaren Şivi (Zap) kampına harekat başlattılar. Milliyet: "Geçmiş dönemde pusu kuran. Kuzey Irak'ın sarp dağları ve derin vadilerle dolu bölgelerinin doruklarında kurulu PKK kamplarına Türk komandoları havadan indi. Đnci sayfa başlıktan: "6 bin Türk askeri 7 gündür Kuzey Irak'ta! Yok edici darbeler indirilen PKK'mn nefesi kesiliyor." 23 Nisan 1994. Hürriyet: "Güney doğunun mert çocukları Kuzey Irak'ta 8 gündür mehmet-çikle omuz omuza savaş veriyor. Hürriyet: "Đngiltere'nin önde gelen gazetesi The Independent. sıra bundan sonra diğer kamplara gelecek. Kuzey Irak'ın Mezi bölgesine düzenlenen operasyonda 80 PKK'lı ölü ele geçirildi. Gece ve gündüz aktif taraf artık? terörle mücadele yapan askerlerimizde. Gazetede Türk yetkililerin. PKK'ya ağır bir darbe vurdu." 22 Nisan 1994. PKK büyük kayıplar veriyor." 21 Nisan 1994. PKK ile daha önce yapılan ateşkesi hatalı bir davranış olarak nitelendirdikleri ve PKK'ya kesin darbe indirilene kadar." 17 Nisan 1994. komutanından rütbesiz erine kadar son derece tecrübeli ve özel eğitimden geçmiş dağ komandolarından oluşuyor. Hürriyet. günlerdir dik kayalıklarda 35 kiloluk teçhizatlarıyla Kuzey Irak'ta PKK militanlarını imha etmek için insan üstü bir çaba harcıyor." 18 Nisan 1994. Kuzey Irak. bölücü örgüt için tam bir cehenneme döndü. operasyona devam edilmesine inandıkları belirtildi. PKK köy ve kasabalardan militan toplamada son 10 yılın en . Türk dağ komandoları. Mezi ve Karyaderi kamplarından sonra dün de Şivi kampını yerle bir etti." Türk Delta Force. Dağ komandoları sırtlarında 35 kilo ile hücumda. Hürriyet." 19 Nisan 1994. Sabah. ve beklenmedik bir baskınla neye uğradıklarını şaşırttı. Sabah: "PKK'nm Kuzey Irak'taki Türkiye'yi hedef alan eylemlerine destek sağlayan terör yuvaları komandoların karargahı oldu. Birliklerini 25 kilometre sınır ötesine indiren Tuğgeneral Osman Pamukoğlu: "bahar ve yaz aylarında bize durmak yok. şimdi savunmaya geçiyor."Sınır ötesi harekat: 101 PKK'lı öldürüldü." 22 Nisan 1994. Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Pamukoğlu Türk Silahlı Kuvvetlerinin daha önce denemediği bir harekat tarzını uyguladı ve birliklerini Kuzey Irak'taki kampların gerisine indirerek PKK'hları an. "PKK'mn Kuzey Irak'taki kökü kazınana kadar operasyonlar devam edecek" dedi. Dağ komandolarından oluşan Türk birlikleri 7 gündür Kuzey Irak'taki PKK kamplarını basıp yerle bir ediyor. baskın düzenleyen PKK. Mezi kampını temizleyen komandolar. Önceki gün Kuzey Irak'ta ABD uçakları tarafından düşürülen iki helikopterde şehit olan subaylarımız için tazminat isteyeceğiz. Kamp komutanının sığınağında Sevr Anlaşmasına göre çizilmiş bir harita da bulundu. Türk komandoları." 16 Nisan 1994." 16 Nisan 1994. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Pamukoğlu komutasındaki birlikler bölücü örgüt kampını diII dik didik arıyor. Đnci sayfa başlıktan: "Delta Force Baskını: PKK'mn kampı Mezi'de taş taş üstünde kalmadı. 'Türkiye'nin PKK'ya karşı verdiği savaşı askeri alanda kazanmak üzere olduğunu 220 Unutulanlar Dişinda Yen! BiR Şey Yok yazdı. Đnci sayfa başlıktan: "Kuzey Irak'ta amansız takip: 5 bin komando Kuzey Irak'ı tarıyor. Kuzey Irak'taki Mezi ve Karyaderi kamplarına önceki gün Delta Force baskını düzenleyerek. Đnci sayfa başlıktan: "PKK'yı çökertme harekatı: Hakkari Dağ ve Komando Tugayının Kuzey Irak'ın Mezi bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda 100'den fazla teröristin öldüğü bildiriliyor. Đnci sayfa başlıktan: "Tüm yaz buradayız: Kuzey Irak'taki Delta Force'un komutanı. Sınır ötesine daha önce yapılanların tersine Türk komandoları bu defa peşmergelerle işbirliği yapmadılar. Subaylarımızın cenazeleri saldırıda ölen 23 yabancı subayla birlikte otopsi için Almanya'ya götürülecek. saldıran.

iki yerde örgütleneceği. Mezi-Karyaderi (Avaşin) ve Hakurk kampı ile Đran'dan Zagros ve Jerrna-Bedkar kamplarını kapsıyordu. bağımsızlık mahkemesi sorumluları. gümrük 15 Milyar. Boşaltılmış köylerde ve arazilerde tarımlaşmaya gidilmesi. Mahzun Korkmaz Akademisi şube temsilciliğinin Behdinan'da açılması ve eğitimle. muhabere kurulu üyeleri. Belgede her bölgedeki PKK taburlarına saldırmak için planlanan fiziki hedefler bir bir yazılıydı. Behdinan cephe karargahı sabit olarak Đran-Jerma'da açılmış olup. Fiziki hedefler içerisinde. yetkin kadroların yetiştirilmesi. Botan eyaleti. kamulaştırma 10 Milyar. 1994 için örgüt taktiği. . Zap vadisine Oramar'la (Alandüz) birlikte sefer düzenlenmesi (!) gibi bir sıra hedefler vardı. tek tek ve ismen gösteriliyordu. fakat düşmana hizmetlerinin engellenmesi. Şivi (Zap).5 Milyar olduğu. basın yayın sorumluları. Her bölgede en az üç ay yetecek kadar sağlık stokunun yapılması. 1994 genel talimatı ise: 1. Hakkari'deki dört ana yerleşim merkezi yurt dışı kamplardan hangisine daha yakınsa o bölgenin içinde görülüyordu. elektronik eşyadan % 10 gümrük alınması. Yukarıdaki özel plan ama dışında. Botan-Behdinan eyaleti genel koordinatörü Nizamettin Taş'dır (Kod adı Botan). 4. silahlı dağ kadrosu olarak altı tabur. hem Botan hem de Behdinan için ayrı ayrı ve yedek üyeleriyle birden yediye kadar değişen miktarlarla. 5. hedef program ve hareket tarzları da aşağıdaki şekilde kaleme alınmıştı. gerçekleştirilmesi planlanan hedefler belgelerinin özeti: "1993 yılında Botan eyaletinden ayrı olarak faaliyet gösteren Behdinan (Hakkari) eyaleti 1994'de yeniden Botan'la birleştirilmiştir. Yüksekova ve Şemdinli bölgeleri merkez olmak üzere. kurumların karargah sorumluları. Dört ana bölge de kendi içinde ayrıca dörder mıntıkaya ayrılıyordu. Güney doğuda denge önemli ölçüde değişiyor. 2. Çukurca. 8. Ek bir belgede de. Eyalette bulunan ticaret yerlerinin çalışması. Şehirlerde yan silahlı milislerin örgüdendirilmesi. 6. ayaklanma komitelerinin oluşturulması. arşiv ve sicil üyeleri." Mezi-Karyaderi kampında ele geçirilen. 3. bazıları kod adlarıyla bazıları gerçek isimleriyle tek tek belliydi. Hakkari. Siirt'ten bir olmak üzere iki kesimle Şırnak vilayetinin tamamını içeriyordu. yazım kurulu üyeleri. Botan-Behdinan eyaletlerinde hedeflenen bütçenin 63. maliye üyeleri. Behdinan eyaleti cephe karargahı. kendilerine karşı olan köylere eylem düzenlenmesi. cezalandırma 1. her fırsatta düşman güçlerinin yıpratılmadı. çuvallar ve sandıklar dolusu PKK dokümanından en kıymetlisi olan Botan-Behtinan (Şırnak-Hakkari) teşkilatlanma ve yürütülecek faaliyetlerle. Mardin'den bir. 222 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 10. sınır ve iç bölgelerdeki karakollara saldırılması. vergilendirme 30 Milyar. gelirin ise. iki bölük tahsis edilmişti.büyük güçlüğünü çekiyor. Sağlık ihtiyaçlarının eyaletteki dost eczanelerden karşılanması. 9. Cephe karargahı sorumluları. 1994 DÖNEMĐ 221 Behdinan eyaleti. bayan ordulaşma yönetim sorumluları. sağlık kurulu üyeleri. Kuzey Irak'tan Metinan. Eyalet konseylerinin Botan ve Behdinan'da ayrı ayrı. isimleri tek tek yazılı şahısların vurulması. denetim kurulu üyeleri. Eyalette en az bir yıl yetecek kadar erzak ve cephane stokunun yapılması.000 kişinin kadro adayı seviyesine getirilmesi. Hakkari'ye (Behdinan) Kuzey Irak'taki kamplar dahil. 7. sorumlusu kod Felah'tır. ticaret yollarının (sınır giriş çıkış noktaları) denetime alınması.5 Milyar olduğu. sayılan hedefler üçer aylık zaman planlamasında gösteriliyordu. Eyalet genelinde ordu ve cephe için 1994 yılı sonuna kadar en az 1. Bütün bölge ve mıntıkaların asil ve yedek sorumluları. Gümrüklerde (kaçakçılar) hayvanlardan %3. bölgedeki ana ve tali yolların kapatılıp denetime alınması. Uzun bir zamandan sonra devlet otoritesi yeniden sağlanıyor.

12:45'de aynı karakoldan bir asker mayına basıp yaralandı. 11 Mayıs saat 13:30'da Çukurca-Cevizli-Çeltik yolunda çalışan dozer ve onu koruyan time taciz ateşi açıldı. 8 Mayıs saat 02:00'da Şemdinli Gelişen köyüne silahlı saldın yapıldı. Çatışma genişledi. Dört vatandaş kaçırıldı. köylere uzaktan ateş açma. Saat 12:00'da Üzümlü karakoluna ateş açıldı. sadece gece eylem yapılmayacağı. suikast ve özel hedeflerin vurulması. 7 Mayıs saat ll:00'da Çukurca Üzümlü karakoluna taciz ateşi açıldı.000 (beşyüzyirmiyedimüyonikiyüzonbin) TL bağışta bulunmuştur. hedefi çevirip. yıpratmak ve imha etmek. 10. Askerler ve GKK'lar tarafından dört ayrı çatışmada yedi PKK'lı öldürüldü. Vakıf Genel Müdürü" Binbaşı Fikret bir şey söylememi bekliyordu. Genelde çetelere (geçici köy korucuları) karşı da uygulanması. 20 Mayıs saat 14:30'da Çukurca'da bir panzer mayına çarptı. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığının bu bağışı. Şehitler için Hakkari. Gündüz eylemciliği. 8. tek ve en üstün savaş aracıdır. denizi de en iyi deniz adamları anlar. Her birlik komutanının kendi bilançosunu çıkarması. Çukurca ve Habur'da tesislerin kurulması. adam kaçırma gibi. Đki vatandaş öldü. varlığını göstermeye dönük altı eylemi oldu. Personel Şube Müdürü Binbaşı Fikret. Mehmetçik adına en kalbi şükranlarımızı ve saygılarımızı sunarız. sivil ve askeri camiadan gönderilen emsali bağışların en büyüğüdür. 5. bir terörist öldü. 10 Mayıs saat 22:15'de Şemdinli Korgan Yulaflı mezrasına saldırıldı. büyük güçlere yönelerek imha etme. 9. Çatışma 45 dakika sürdü. Düşman operasyonlarında düşmanın arazi derinliğine çekilerek imha edilmesi. Metin şuydu: "Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı yararına Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı 31 Mart 1994 tarihinde 527. "Fikret. Yol kesme ve ambargo. bunun gerilla denetiminde yapılacağı. Donatım önemlidir fakat asıl anahtar insandır. Saat ll:00'da Şemdinli Mezargediği'nde emniyet timinden bir asker mayına basıp yaralandı. Diyarbakır'a ve Şırnak Jandarma Tümen Komutanlığına gönderildi. 2. 3.ler resmi bir yazıyla Jandarma Asayiş Komutanlığı. 11. 14 Mayıs saat 10:00'da Çukurca-Cevizli Elmacık yaylasında hayvan otlatan çobanlarla birlikte on iki vatandaş kaçırıldı. Üç militan öldürüldü. 6." Nisan 1994'de PKK'nın bölgede.210. Bütün belge. Şehir ve ova taktiği. Bu eylemlerde bir er şehit oldu. karakollara. 1994 Dönemi 223 "insan muharebeyi kazanabilecek tek makinedir. Đnsan. Kurtarılmış alan taktiğinin kullanılması. Dört militan öldürüldü. Aynı gün saat 13:30'da Yüksekova-Şemdinli arasında yol çalışması yapan Köy Hizmetleri iş makinalarının güvenliğini sağlayan time ateş açıldı. Kuşatma. . dağı en iyi dağ adamları. fırsat doğunca gündüz de eylem yapılması. 19 Mayıs saat 11. 4. 02:00'da Yüksekova Gürkavak köyüne saldırıldı. altı militan öldürüldü. Operasyonlara karşı operasyon.1. Her bölgede on lojistik gruba bağlı denetleme birimleri oluşturulması.00'da Çukurca-Çığlı köyü yolunda bir kamyon mayına çarptı. 9 Mayıs saat 21:45'de Çukurca Karatepe'de bir asker mayına basıp yaralandı. üç GKK yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğünden gelen 21 Nisan 1994 tarih ve 5632 sayılı bir yazı getirdi. Yadırganacak bir şey yok" dedim. Altı militan ölü ele geçirildi. Bir GKK şehit oldu. 7. Mayıs 1994'de meydana gelen olaylar: 6 Mayıs saat 13:00'da Çukurca-Cevizli köyü yolunda jandarma timine ateş açıldı. Süper silahlar ve düğmeye basılarak yapılan savaşlar hakkındaki düşünce ve konuşmalar beş para etmez bir yığın zırvadan ibarettir. Kitle eylemlerinin silahlı direnişe geçirilmesi. Hareketli savaş ve yaygın gerilla taktiği. Bir er şehit oldu. Saldırı.

224 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok "Tasarruf diye saçma sapan şeyler ııygulatnayın. Hayatı ziyan etmektense, mühimmatı ziyan edin. Ayın insan yerine getirilemez* Aym mühimmattan tonlarca üretirsiniz. Savaş ekonomisi; savaşı doğru yapmak ve hızla bitirmekle sağlanır; atılacak mermilere sınır koymakla değil." Mayısın ilk yansında yollara mayın döşeme, karakollara, köylere uzaktan ateş açma gibi ısınma hareketlerine başlamışlardı. Tilkinin doğada yaşam alışkanlığı ne ise, PKK gruplarının da aynıdır. Tilkiyi yuvasında sıkıştırırsanız, bir yolunu bulup oradan çıkar, günler, bazen de haftalar sonra gene mutlaka aynı yere döner. Bunlar da; Karanlık Dağ (Kato), Alandüz (Oramar), Đkiyaka dağları (Çar-çel) ve Balkaya Dağı (Govent)'ndan başka yerde uzun süreli kamp ve üs konumuna geçemezlerdi. 15/16 Mayıs 1994 gecesi Dağ ve Komando Tugayı Kato Dağı'nı kuşattı. Muharebe 7-8 saatte bitti. Bölgede beş gün kalındı. 79 PKK'h yok edildi. 1. Dağ ve Komando Taburu 21 Mayıs'ta Yüksekova kuzeyinde Mor-dağ'da bir PKK grubunun dolaştığı ihbarını aldı. 21/22 Mayıs gecesi PKK grubunu emniyetini bile almamış halde uyurken yakaladı ve 27 militandan oluşan grubun tamamını imha etti. (PKK'nm Parti Merkez Okulunda bir grup ARGK komutanı ve yöneticisi tarafından hazırlanan "Savaş ve Ordu Klavuzu" isimli 490 sayfalık kitapta; 19931995 yılları arasında düştükleri durumun sebep ve sonuçları ele alınmaktadır. Botan-Behdinan'da nasıl olup da yılların kazançlarının hepsini kaybedip, tasfiye edilecek hale geldikleri, operasyonlardan örnekler de verilerek, bir çok bölümde yer almaktadır. Mordağ operasyonundaki lider zayıflığı ve grubun gafleti de acıklı bir şekilde anlatılan örnekler arasındadır.) "Dümenin terbiye edemediğini, kayalar terbiye eder.' 1994 Dönemi 225 timine saldırıldı. Bir asteğmen iki er şehit oldu. Aynı gün saat 21:00'da Şemdinli ilçe merkezi veterinerliğine ait dört araç yakıldı. 3 Haziran saat 22:00'da Şemdinli Mezargediğinde hir er mayına basıp şehit oldu. 5 Haziran saat OlrOO'da Şemdinli Ortaklar sınır karakoluna saldırıldı. Bir er, iki GKK şehit oldu. Đki vatandaş öldü, altı militan ölü olarak ele geçirildi. 8 Haziran saat 11.00'da Çukurca- Ormanh-Çığlı yolunda seyir halindeki minibüslere ateş açıldı. 10 Haziran saat 01:45'de Çukurca Serbest karakoluna ateş açıldı. Bir er şehit oldu. 12 Haziran saat 20:00'da Şemdinli Alan sınır karakoluna ateş açıldı. 14 Haziran saat 10:00'da Yüksekova-Esendere yolunda mayın arama timine ateş açıldı. Tim çatışmayı geliştirirken Yüksekova'dan hızla gelen dağ komando bölüğü, dokuz militanı kaçmalarına fırsat vermeden yok etti. 15 Haziran saat 23:20'de Hakkari merkez Şivekör Dağındaki role merkezine ateş açıldı. 16 Haziran saat 22:30'da Yüksekova Kadıköy'e ateş açıldı ve yakındaki yayladan 1.500 koyun kaçırıldı. Sürüyü Alandüz ve Kuzey Irak'a götürmek için Keçi Kapısı geçidindeyken yakalandılar. 18 Haziran saat 18:00'da Şemdinli Yeşilöz mezrasından Günyazı köyüne giden aracın yolu kesildi. Üç GKK ve iki vatandaş kaçırıldı. 19 Haziran saat 10:30'da Şemdinli Kuzugediği pusu timinden bir er mayına bastı ve şehit oldu. Saat 21:30'da Şemdinli Umurlu köyü yakınındaki emniyet timinden bir asker mayına bastı ve şehit düştü. 21 Haziran saat 09:00'da Yüksekova Dibecik bölgesinde yol emniyet timinden bir asker mayına bastı ve yaralandı. 22 Haziran saat 24:00'da Hakkari'nin Van Başkale sınırında bulunan Ördekli karakoluna saldırı yapıldı. Bir er, iki GKK şehit oldu. Đki er, üç GKK yaralandı. 28 Haziran saat 16:00'da Hakkari merkez Ağaçdibi köyüne giden bir sivil araç mayına çarpü. Saat OlrOO'da Çukurca-Uzundere, Karate-pe'deki time saldırı yapıldı, iki GKK şehit oldu. Haziran 1994'de cereyan eden olaylar: 2 Haziran saat 10:00'da Şemdinli Demağa tepede bulunan emniyet 226 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok

"'Đmkansız'lafım sık sık kullanmak, haddim bilmemektir.' 30/31 Mayıs gecesi 2500 komando karadan Alandûz'ü (Oramar) kuşattı ve bölgeye sızdı. Şafak sökerken 1500 komando kritik yerlere havadan indirildi. Sıcak çatışma iki günde bitti. Harekat dokuz gün sürdü. Çatışmadan sonra bir hafta daha Alandüz'de kalarak yüzlerce gizli yere saklanmış olan PKK'hların da açığa çıkmasını bekledik. Harekat 8 Haziran'da bitti. 74 militan yok edildi. 7 Haziran 1994, Sabah: "PKK'ya darbe üzerine darbe: Hakkari Dağ ve Komando Tugayı, sınır ötesi harekatının hemen ardından 100-150 teröristin toplandığı 3000 rakımlı Alandüz'e 30 Mayıs gecesi harekat başlatü. 7 ayrı kesimde sıcak temas sağlandı. Ele geçen terörist sayısı 73'e ulaştı. Komandolar büyük bölümü karlarla kaplı 2500-3000 rakımlı bölgeyi karış karış taradılar. Zor doğa koşulları komandoları etkilemiyor." 8 Haziran 1994, Hürriyet: "Helikopter indirdi, komando bindirdi. Hakkari'nin Alandüz mevkiinde, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı altı gündür harekatını sürdürüyor." 5 haziran gecesi Şemdinli Derecik bölgesindeki Yolgeldi ve Umurlu köylerine Irak'tan saldırı yapıldı. Kısa bir süre sonra Derecik'teki piyade taburu köylere ulaştı ve çatışmaya girdi. Kuzey Irak'a çekilen PKK grubunun peşinden Irak topraklarına girdi ve 8 Haziran'a kadar kaldı. Yedi militan bu çatışmalarda öldürüldü. 12 Haziran'da Derecik'teki piyade taburuna, Balkaya-Basyan bölgesinde bir PKK grubunun görüldüğü ihbarını veren Derecik'in Irak sınırındaki Ormancık köyü korucuları, PKK ile yaptıkları plana uygun olarak, iki piyade timini pusuya düşürdüler. 40 asker için durum kritikti. Hemen kobralar sevk edildi. Đki timin havadan takviye edilmesi için de bir kara şahin bölgeye gönderildi. Pusuya düşürülen ve her yerden ateşe maruz kalan yerdekilerin PKK'lıların yerlerini tarif konusundaki zorluklarından, helikoptere tam kasasının alündan bir roket isabet etti. Helikopterin içindeki bir asker parçalanarak şehit oldu. Timin başındaki asteğmenin mühimmat yeleğindeki mermilerin bir kısmı helikopterin içinde ateş aldı. (Milyonda değil, milyarlarda bile olmayacak akıl almaz bir durum. 1,5-2 metre karelik bir alanda 15 asker, iki pilot, bir teknisyen. Alttan gelen roket şehit olan meh1994 DÖNEMĐ 227 metçiğe alttan vurarak hızı kesilip kalıyor. Asteğmenin patlayan mermileri bu dar yerde uçuşuyor, hiç kimseye isabet etmiyor ve her tarafı hassas olan bu hava aracına zarar verecek hiçbir kesime çarpmıyor. I lem helikopterin birden düşmesi hem de çok sayıda askerin aynı anda vurulması için gereken her şey bulunmasına rağmen hiçbiri olmadı.) Jandarma Pilot Binbaşı Savaş, yüksek mahareti ve soğukkanlılığı sayesinde dağlara çarpmadan, helikopteri vadiden vadiye süzdürerek Yüksekova'daki 1. Dağ ve Komando Taburunun kışlasına indirdi. Taarruz için sırada bekleyen Balkaya Dağı'na bu olay başlangıç tarihi oldu. Kampta eski durum yoktu. Mevcut PKK grubunun da 28 militan olduğu anlaşıldı. Ormancık korucularıyla işbirliği yaparak iki piyade timini pusuya düşürenler de bunlardı. Harekat 12-17 Haziran arasında bitirildi. 19 militan yok edildi. (Eskiden 80-100 militanh (bölük) ve 40-50 militanh (takım) PKK grupları artık 25-30 militana inmişti. Yan yana gelip çoğalmadıkları taktirde takım ve bölük düzeyinde militan sayılarını artıramıyorlardı.) Jandarma Genel Komutanlığının 22 Haziran 1994 tarihli güvenilir ve hassas kaynak çıkışlı mesajının Hakkari'yi ilgili bölümleri: "1. Bölücü başının Hakkari bölgesindeki PKK'nm 1500-2000 kişilik dağ kadrosunun işlemez duruma getirildiği, operasyonlarda anlamsız kayıplar verdiklerini, sorumlu şahsın ise güneye (Zap'a) geçerek kendisini emniyete aldığını belirttiği. Bu nedenle bölücü başı tarafından ağır bir şekilde eleştirilerek sorgulanmasının istendiği. Güney bölge sorumlusuna göre Hakkari zayiatlarının "bir bozgun olayı" olarak nitelendirildiği. 2. Eylem mevsiminin bitmekte olduğu, gücü bu duruma getirenlerin kelleyi kurtaramayacakları. (Bölücü başının Hakkari sorumlusunu kastederek belirttiği.) 3. Sözde Botan Eyaleti sorumlusunun Hakkari'de başarısızlıkların gerekçesi olarak Eşref (K) ve Mehmet Emin (K) gibi dışarıdan gelen grup sorumlularının yapı (gruplar) tarafından kabul edilmemesini, gruplar arasında ayrılıklar

olmasını, birbirini tarama olaylarının yaşandığını belirttiğini. Bölücü başının 1500-2000 kişilik gücü bu duruma düşürmenin ağır suç olduğunu, ceza gerektirdiğini, Baran'in bile örgüte bu kadar zarar vermediğini belirttiği. (Muhtemelen PKK-Vejin örgütüne geçen Sarı Baran veya sözde Dersim sorumlusuyken intihar süsü verilerek bölücü başının talimatı ile öldürülen Dr.Baran kastedilmektedir.) 4. Bölücü başının belirttiği Hakkari sorumlusunun muhtemelen Bo£r •*" c> S* I ıs N 4? f S s1 e»! & £«§ s: i c.k 6' e ^ & a-s VI g- g. j-j. g, x-^< x- S r 3 g 3 a-ag. p 5 2 £L 5 S£ S er S B g a 2 2 r». S' S> a flfl ; r; ^ O ftj S H >»— /-n fn >*. 1 230 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok 1994D0NEMÎ 231 O > O > o H 0 o 1 Q e: z s o. s Đ I o §23 o < o 8 S ¦o e 3 B S V ti .§£ a. s o. a « .a r* Oh sı -o .M ¦a 1 •- e ¦s s s ES3 "S O

sı X> A a 1 •a v H '.5b> « «•a 2 (( fi •f Ü sı Đ3 Z c ¦a > u »t* -a a w S fi S Sû sı I

§

XI -s sis = = r «KĐ Ş1 -s ¦.a 2 Ş ĐS * ili I i 5 I' ç 3 x 5 fil 3 C * ĐS E «- S "• » 5 ; « S 5. 5 ^ _ |llj!|l 5 s

3

' ¦

t .= 1 i a -"• t« O Đ SĐ "* i *C '7 ~ — £ ;- .^ = ftîiîli lıiîisi < N CÖ V C '£ "Dax>ranış ve tavırlarınız esastır. Cesur ve mert insanlar karşısındakilere de aym hasleti aşılarlar. * Temmuz 1994'de meydana gelen olaylar: 1 Temmuz saat 00:30'da Çukurca Pirinçeken sınır karakoluna silahlı saldırı yapıldı. 01:45'de Çukurca Sivritepe Karakoluna ateş açıldı. 2 Temmuz saat 01:30'da Şemdinli Durak Karakoluna ateş açıldı. 5 Temmuz saat 22:30'da Yüksekova Mezarlık mahallesinde bir şahsa ait eve saldırıldı. Üç vatandaş öldü. 8 Temmuz saat 02:30'da Yüksekova Güvenli mezrasında bir patlamayı araştırmak için giden jandarma zırhlı aracı mayına çarptı. Đki er yaralandı. 9 Temmuz saat 17:30'da Şemdinli Yayla Pınar yolunda sivil araç mayına çarptı. Bir GKK şehit oldu, 2 GKK yaralandı. 10 Temmuz saat 13:30'da Çukurca Kavuşak istikametinde seyir halindeki minibüs mayına çarptı. Đki vatandaş yaralandı. 17:00'da Çukurca Köprülü Çığlı yolunda bir kamyon mayına çarpu, bir vatandaş öldü.

11 Temmuz saat 15:30'da Yüksekova Esendere'den Kasran köyüne gitmekte olan otomobilin yolu kesildi ve iki vatandaş öldürüldü. 18 Temmuz saat 11:00'da Şemdinli Kayalar Yukarı Keleş mevkiinde bir minibüs mayına çarptı ve üç vatandaş yaralandı. 19 Temmuz saat 17:40'da Şemdinli Yaylapınar köyünde gözetleme yerine çıkarken bir GKK mayına çarptı ve yaralandı. Aynı gece, saat 01:00'da Çukurca'nın Şırnak sınırındaki Serbest sınır karakoluna Kuzey Irak'tan saldırı yapıldı. Bir asteğmen, dokuz asker, iki geçici köy korucusu şehit düştü. Dokuz terörist öldürüldü. 22 Temmuz saat 12:30'da Çukurca Köprülü Güdek vadisinde Köy Hizmetlerine ait kamyon mayına çarptı, bir görevli öldü, iki görevli yaralandı. 23 Temmuz saat 10:30'da Çukurca Kavuşak köyü yakınlarında bir sivil kamyon mayına çarpıp hasar gördü. Aynı gece saat 23:00'da Yük-sekova'daki Dağ ve Komando Taburunun kışlasına bakan evlerin birinden kışlaya ateş açıldı. Bir GKK öldü, eşi yaralandı. 25 Temmuz saat 20:00'da Hakkari şehir merkezinde devlet yanlısı iki vatandaşa suikast girişimde bulunuldu. Đkisi de; biri atılan roketten, diğeri de odasında yanına düşen el bombasından mucize deni232 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok lebilecek şekilde kurtuldu. 26 Temmuz saat 00:30'da Yüksekova Kısıklı Karakoluna saldırı yapıldı, beş asker şehit oldu, iki asker yaralandı. 28 Temmuz saat 07:30'da Çukurca Kavuşak köyü yakınlarında bir vatandaş mayına basıp yaralandı. Saat 10:20'de Yüksekova Esendere yolunda Vakıflar Bankasına ait zırhlı araca ateş açıldı. Đki görevli yaralandı. Saat 13:00'da Van Başkale topraklarında araçları ile intikal halinde olan 4ncü Dağ ve Komando Taburunun araçlarından birine yakın mesafeden iki roket atıldı. 14 asker şehit oldu. Roketleri atan ve yanındaki altı kişi bulundukları yerde öldürüldü. 29 Temmuz saat 01:30'da Şemdinli Alan Karakoluna saldırıldı. Đki er yaralandı, yedi terörist ölü ele geçirildi. 31 Temmuz saat 20:30'da Şemdinli Mordağ köyü çıkışında emniyet timine ateş açıldı. Bir GKK şehit oldu, bir militan ölü ele geçirildi. "AskerKk şerefiniz her şeyimzdir. Đşin sonunu düşünenler cesur olamazlar." Mayıs ortalarında yapılan atamalar gereği Temmuz'un ilk haftası subay ve astsubaylar Hakkari'deki birliklere katıldılar. Ortalama 2.000 subay astsubayın 1.000 tanesi batıya dönüyordu. Karşı tarafın gücünü ve otoritesini kanıtlayabilme, psikolojik yapısını olabildiğince yüksek tutmaya çalışmak için her şeyini ortaya koyduğu bir zamandaydık. Uzaktan bakarak, bekleyerek, toplanıp konuşarak, brifing alarak, değil bir gün, bir saat bile kaybedecek zaman yoktu. "Hakkari sınırlarına giren subay ve astsubaylar, hiçbir yerde konaklamadan birliklerini arazide bulacaklar, tüfek ve teçhizatlarım kuşanıp, atandıkları birlikle, hali hazırdaki komutanın yanında, yürütülen operasyonlara katılacaklardır. En iyi yüzme derin suda öğrenilir; karada kültür fizik yapılmayacak" emrini verdim. Tugayın Kurmay Başkanı, Personel, Đstihbarat, Harekat, Lojistik, Levazım, Maliye, Merkez, Muhabere Şube Müdürleri batıya atanmış, yerlerine yeni subaylar verilmişti. Bu sayılan personel zaten Tugay Karargahının tamamı demektir. Dağ ve Komando Tugayının dört taburunun komutanlarının tamamı da atama görmüştü. 1994 DÖNEMĐ 233 Üç Jandarma Alay Komutanının da tamamı değişti. Özetle; hiyerarşik konuma göre komutan dışında onun altındaki karargahının tamamı (Kurmay Başkanı da yurt dışından atandığı için Eylül'de gelecekti), alay ve tabur komutanlarının hepsi değişmişti. Bırakın muharebe ve harekat koşullarını, ortalama rakımı 2800 metrelik dağlık coğrafyayı, böyle bir değişim, batıda o zamanki sayısıyla 3-4 bin askerle kışlasında duran bir tugay komutanına bile zor gelir. Gene Temmuzun hemen başında atamayla gelen subay, astsubaylar ile tugaydan verdiğimiz subay, astsubay ve askerleri depoladığımız ağır silah ve teçhizatla donatarak hızla 5. Dağ ve Komando taburunu Hakkari'de teşkil ettik. Başlangıçta bu taburun en büyük gücü; tugayın diğer birliklerinden toplanan subay, astsubay ve askerlerin tecrübelerinin yüksekliğiydi. Gideceği yerde üst üste bazı

8-12 Temmuz'da Yüksekova Mirgezer yaylası. 184 personel de Jandarma Asayiş Komutanlığından takdirname ve ödül aldı. fakat hiçbirimizin tören vesaireye ayıracak zamanımız olmadığı için daha önce verilemeyen. doğru dürüst bir uyku ve sıcak yemek yüzü görmeden günlerce. Bir dağ keçisinin bile bu kayalıklarda yapamayacağı kıvraklık ve sıçramalarla.sıkıntılar çıkınca. 22-25 Temmuz'da Hakkari Başkale sınırında Ördekli-Ka-rataş-Konak. 1-4 Temmuz'da Hakkari doğusunda Akkuş-Al-tındağlar. eski subay ve astsubaylar sanki hiç tayin olmamışlar gibi birliklerinin başlarında en ufak bir psikolojik değişiklik göstermeden var güçleriyle. Tahtataş (Basyan). Benim madalya teklif ettiğim rütbeliler ve askerler ise. Dağ ve Komando Taburundan bir teğmen PKK'nın takım düzeyindeki bir lideriyle. bir taşın gerisinde yaralı bir asker var. Fakat kendileri de PKK'lıların konumu ve arazinin durumu itibarıyla yüzde yüz vurulacakları kanaati ile. Teğmen cıva gibi bir hareketle omzundaki tanksavar silahını ateşleyip karşısındakini kömür haline getirdi. Personelde. Bir örnek vermek gerekirse. 88 personel üstün cesaret ve feragat madalyası. 502 personel üstün cesaret ve feragat ile harekat rozeti aldılar. Şu anda salonda görünenle. herkesten daha farklı. bütün madalyalara layık olduklarını kusursuz kanıtlamışlardır. bir türlü tam hakim olamıyordu. ha erken ateşlerse yaşama hakkı onun olacaktı. karşı karşıya geldiler. Đkisinden hangisi kendi silahını da-. "işte şark hizmeti bitti" şeklindeki duygu. 27-30 Temmuz'da Yüksekova operasyonları yapıldı. Asayiş Komutanlığının ısrarı üzerine 5nci Dağ ve Komando Taburunu düşündüğüm zamandan önce Şırnak bölgesine sevk ettik. Teklif ettiğimiz. korkusuzlukları. Madalya teklif ettiğim ve üst kademelerce de onaylanıp gönderilen. Dört askerden biri aniden mevziinden çıktı. çatışmanın bir zaman kesitinde. madalyaları ayrılmak üzere olan subay ve astsubaylara taktım. 12-15 Temmuz'da tugayca altı ayrı bölgede aynı anda Kasırga operasyonu yapıldı ve altı ayrı bölgede de PKK'lılarla temas sağlandı. geçmiştekilerin uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktu. astsubay ve tüm askerler. bizim teğmenin omzunda hafif tanksavar silahı (Law) karşı tarafın omzunda ise RPG-7 roketatar olduğu halde. Aslında şu geçen 13 ayda ortaya koydukları olağanüstü insan gücü. nasıl ateş edeceklerini şaşıran iki PKK'lıyı vurup öldiırdü. erbaş ve ere takdirname ve Tugayın madalyonunu verdim. haftalarca kışın kar üstünde. Bu tarihten önce hiç kimse birliğinden ayrılmayı istemedi. 23-26 Temmuz'da Çukurca Kazan-Cevizli. PKK'lı bir grubu yakalamaya çalıştılar. atanan Kara Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların Hakkari'den ayrılmak için son tarihleriydi. ileri hareket edemiyorlar. 272 personel Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı. yazın güneşin altında hiç şikayet edenine rastlamadığım subay. Yaralıdan 40-50 metre uzakta da bir uzman çavuşla dört asker bulundukları mev-zilerden sürekli ateş ederek. 21-24 Temmuz'da Şemdinli Kalereş ve Kuringan Tepe. "Đki PKK'lı kayalıkların içinde mevzide. 19 Temmuz. 5-7 Temmuz'da Çukurca'da Kaletepe-dereköy. tek tek. onlarca muharebenin yüzlerce çatışmanın bir saatinde. 16-19 Temmuz'da Şemdinli Derecik'te Süngü Tepe. her türlü tehlikenin üzerine can kaygısı olmadan gitmeleri. insan aklı ve duygularını alt üst eden fevkalade anormal durumlarla yüz yüze kalmış olanları kapsıyordu. klasik ve sıradan. Ben yıllardır atama nedeniyle ayrılma seremonileri görmüştüm. ikisi de ayakta ve 20 metre mesafe içerisinde. her bir harekatın sonunda. Bütün taburlar sorumluluk alanları içerisinde. Hepsine Dağ ve Komando Tugayının şiltlerini verdim.) 1994 Dönemî 235 . harekatın bir bölümünde. 7679 subay. Şemdinli Kuringan Tepedeki operasyonda 3." (Đki yıl içinde Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari Güvenlik Komutanı olarak. astsubay. 21-30 temmuz Puma (Çukurca-Yüksekova). iki PKK'hnın yaralının yanına gitmesine mani olmaya çalışıyorlar. Herkes aynı gün üni234 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok formalarını çıkarıp sivil kıyafetlerini giydi ve kışlada bir salonda toplandılar. onların 5-6 metre önünde. Bu operasyonlar sonucu 107 PKK militanı ölü olarak ele geçirildi. Yaralı arkadaşını da sırtlayıp aşağıya indi. Bergüzar Tepe.

Hangi şarkıyı söyleyecekmiş? 236 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok 1994 Dönem! 237 . Döndükten sonra bize yakışan şeyleri söylerim. Gün batarken kışlanın kuzeyindeki Kırmızı Tepeye çıktım. mücadeleyi iyi yapacaksın demektir. doğru mu bu ? dedim. karakolun kuzey batısında Berizincir tepede bulunan emniyet timini hedef almıştı. fakat şehitlik mertebesine ulaşamamış bütün askerler gazidir. Saldırı.Son defa. yaşadıklarınızdan küçük bir öykü bile anlatsanız asker veya sivil insanların ancak çok azı bunu anlayabilecektir. tarih 50 yıl sonra yazılacak diyerek. "Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde. PKK grupları Kuzey . Güle güle gidin. Tanrı her şeyi serbest bırakmıştır. öğrenmek zorunda bıraktığınız için: "Sivastopol önünde yatan gemiler Atar nizam topunu yer gök inler Yardımcıdır bize kırklar yediler Aman kaptan paşa izin ver bize Sılada nişanlımız duacı size" diye Sivastopol marşını söylerim. Çukurca-Şırnak sınırındaki. birdenbire uzaklara. sıradan temennilere lüzum görmüyorum. her şeyin hafiflediğini hissettiyseniz. çocuklarınıza yeter de artar bile. başkasının gelmesi gecikmez. asfalt dökmekten daha çok emek ve alın terini gerektirir.Komutanım. yaşamınız da tıpkı öyle olacak. Sanat dünyanın en zor işidir. meselelerden ve karşı karşıya gelinen tehlikelerden kaçan ve korkanlardır. . Sanat insanın özgür olarak karar vermesini ve becerisini sınırsız ortaya koyması ile yükselir. "Vatanı ve milleti için her an ölmeye hazır şekilde muharebe eden. Fiziksel olanı ise." Etrafıma toplanmış olan subaylarla sohbet ederken. . Halk arasında bir söz vardır: "Anadolu'da boğa olmak için boynuzunda çamur olması gerekir" derler. Ölüm ve dirim çizgisinin ne demek olduğunu bilenler olarak bundan sonra. 3000 metre doruklardan haftalar sonra vadi tabanlarına indiğinizde. Önce vadiler sonra dağların dorukları yavaş yavaş karardı. Ayrıca şunu söyleyeyim. mazideki halimizi. Komutanınız ve muharebe arkadaşınız olarak. Bu. size en büyük yardımı yapacaktır. Bir ulusun tarihi her gün yazılır. Rahmetli Zafer cevap verdi.Zafer." Đyi incelemiş olanlar. 19 Temmuz gecesi saat 23:45'de. Zafer Yarbayım atandığı Đzmir'den Hakkari ve bizler için bir şarkı söyleyecekmiş. baş aşağı gitmeye devam ediyor. Vazgeç. Bunlar. Tarihten korkan insanlar vardır. tüm insan faaliyetleri size sıradan ve boş şeyler olarak gelecek. bunlar uyduruyor komutanım. ama bir yere kadar.Ben Türk Ordusunda bu güne kadar "muharebe harekatı rozeti" almış tek levazımcıyım. O. Bütün çocukları. bunun böyle olduğunu bilir. söyleme artık Hatırlatma. Hakkari'den ayrılmadan kendilerine topluca hitap ettim: "Çivisi çıkmış bu topraklarda canınızı ortaya koydunuz ve psikolojik savaşı kazandınız. Bütün hazırlıklar ona göre yapıldığından Kara Kuvvetlerine mensup bütün subaylar öğleden sonra Hakkari'den ayrıldılar. Savaş sanatını dost düşman herkese. Đnsanların yeryüzündeki ahir ömürlerinde mutlaka öğrenmeleri lazım gelen iki şey vardır. Savaşçılık orta kırat adamların yiyeceği nane değildir. Sizlerin yaptıklarınızla duyacakları haz ve övünç." . Bütün marşları hiç unutmayacak gibi. Hayatta karşılaşacağınız insan hallerine ilişkin hiçbir şeyin sizin bileğinizi bükemeyeceğini bildiğimden. devletin derdi hiç bitmez. Tanintanin geçidi başlangıcında bulunan Serbest Sınır Karakoluna saldırı başladığı haberi geldi. Başka şeyler artık bizi kesmez. dünya her zaman emniyetsiz olacaktır. Hava aydınlanırken karakola indim. Biri biterse. Diğeri de. Haberiniz olsun. biri: . Bunu biri. Bizim eski şarkımızı. Sizler bu belgelerin en mümtaz sayfalarında yerinizi aldınız. şapka çıkarttıracak gibi yaptınız. "Askerlerin cesaret ve dayanıklılığı daha iyisi hayal bile edilemeyecek düzeyde olmalıdır. hepinizi kutlarım. Gazi olmak herkesin sandığı gibi muhaberede mutlaka yaralanmış olmak değildir." Aynı gün. Kaldırım yapmak.Ben söyleyeyim müsaade ederseniz. Nasıl. gurbet ellere giden bir insanın hislerine kapıldım.

Irak'taki Metinan kampından gelmişlerdi. sen merak etme. yakınlarında ve ayakta dolaşanların PKK'lı mı. Sonra da pusu yerindekilerle görüşürüz. 21-30 Temmuz tarihleri arasında Çukurca ve Yüksekova bölgelerinde Puma-2 adıyla geniş çapta harekat başlattık. onların para karşılığı eylem başına kiraladıkları peşmergeler de bu saldırıya katılmışlardı. 238 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . Pusu. onun için yoldan döneceğim. siz hepimizden daha iyi biliyor su nuz. esas. Zaten tek karayolu olan. ben zırhlı aracın içinde kabirde gibi oturarak nereyi görebilirim? Normal bir ciple gideceğim. . Ortaya çıkan şuydu. saldırılardan sonra bu yoldan bir dönüş yapılacağını bildiklerinden. atılan roketlerin üstleri açık araçların içine düşmesiyle 14 erbaş ve er .Bize komutanın haberi olmasın diye tembih ediyor. Karanlıkta. mevzilerin içine girdikleri noktada. yarısı da Van vilayeti ve onun Başkale ilçesinde kaldığından Mordağ'ın taranması bittiğinde tabur bir hafta sonra Başkale topraklarının içine 15 km. Mor-dağ'ın yarısı Hakkari vilayeti.Kiminle görüşüyordun? . niçin söylemiyorlar ki? Çukurca'da mayınlanmamış yol ve mayın bulunmayan gün var mı? Mayın olaylarına tarih tarih baksanıza. Time saldırı yapılırken karakol binası ve çevresindeki mevzilere de ağır silahlarla ateş açan. Timde olup da sağ kalan askerlerle görüştüm. mutlaka pusu veya mayın vardır. aniden ortaya çıkıp asker ve GKK'ların bulundukları siperlere el bombası atarak ateş açmaya başlamışlardı. Kaçıramadıkları dokuz teröristin cesedi sağda solda duruyordu. arkadaşları mı olduğunu tam ayıramayan askerler. Bölgedeki Başkale'ye bağlı jandarma bölüğü yolların keşfini yapü ve emniyetini kontrol etti. iki GKK olmak 1 üzere 12 şehit vardı. Köprülü. helikopter istemedim. çok hız yapılamayacak bu yolda ben pusu yerini sezerim. bir an önce ve hızla konuşlu olduğu Dağ-hca'ya dönmek için tabur motorlu araçlarını yanına istedi. Jandarma Bölük Komutanı ve emniyet timlerinin geçtiği noktadan 15 dakika sonra da 4ncü Dağ ve Komando Taburunun konvoyu geçerken yol kenarından araçlara 8-10 metre mesafeden iki PKK'lı RPG-7 roketatarlanyla ateş etti.Komutanım.Çukurca Sınır Alay Komutanı ile komutanım. sonra Mordağ (3807 rakım) istikametinde operasyonlara başladı. katırların sırtında tekrar Irak'a kaçıranlar Barzani'nin peşmergeleriydi.O zaman zırhlı araca binin komutanım. Şehitlerin büyük bir kısmı sırtlarından vurulmuştu. Çığlı. Akşam Hakkari'ye döndüm. Hakkari-Şırnak vilayetlerinin bitişik olduğu güney batı uçundaydık. Çukurca yolunu kullanarak Çukurca'daki Sınır Alayına gitmeye karar verip. kendim her şeyi gözlerimle görmeliyim. ateş edip etmemekte tereddüt etmişlerdi. Siz geçtikten hemen sonra mayın arama timi yolun Köprülû-Çığlı arasında yere döşenmiş üç mayın buldu.Mehmet Ali. bu ağır silahları katırlarla Irak'tan getiren ve ağır silahlar ile ölü mü yaralı mı olduğu belli olmayan PKK'hları. Bazı düşüncelerimi yerden bakışım şekillendirecek. Yanımda bulunan Çukurca Sınır Alay Komutanı Albay Mehmet Ali: . Yüksekova'nın kuzeyine geçerek önce Beyazdağ. Çekinecek ne var? Sonra. kimseye zamanı gelmeden bir şey olmaz. Üç araç öğleye doğru Çukurca Sınır Alayının kışlasına ulaştık.Komutanım o zaman hiç değilse zırhlı araçla ben önden gideyim. Mayını araçtan fark edemem ama pusu kurulmuş ise. PKK militanları karanlıkta hiç kimseye görünmeden tepeye çıkan doğudaki bir izden tırmanarak mevzide çepeçevre duran timin ortasında. konuşmasını hemen kesemedi. . Bölgesinde harekat bittiğinde. Bir asteğmen. gidebilirsin. dokuz asker. girmek zorunda kaldı. . Yol hem çok dar hem de bir tarafı hiç yok.O yolu kullanmakta ısrar eden benim ve akşama kadar yanların-daydım. mayın ne olacaksa olur. Mehmet Ali'ye söyle rahat olsun. o gece nöbette olan iki GKK ile PKK'lılar anlaşmıştı.O fark etmez. Ve gelenler sadece PKK'lılar değil. . . Geç saatlerde Harekat Merkezine girdiğimde Harekat Şube Müdürü biriyle görüşüyordu. . Civardan da ateş açılmasına rağmen.Bu mihveri karadan geçerek görmek istiyorum. -Bir şey mi var? . güneyinde Kamışlı bölgesinde üste bulunan 4ncû Dağ ve Komando Taburu bu harekatta. Yüksekova'nın 10 km. tamamen yar.

Dağ ve Komando Taburunun yeni Tabur Komutanı Binbaşı Kemal ve bütün subaylar gece saat 24:00'da karakolda bir odada görüştük. çevredeki tahkimat noksanlığı ve ağır silahlardan yoksun haliyle. Gece yarısından sonra gitmek istememelerine rağmen subayları birkaç saat dinlenmeleri için gönderdim.Burada daha önce böyle bir şey hiç olmadı. Hatta Hakkari kuzeyindeki Karadağ . karakolun 3-4 km. Sonra dayanamadım: .Osman Paşam bizim durumumuz kötü. Yanlarında da bazı siviller vardı.Sizde bir şey olmadığını sanmanız. Onun yorgunluğu hiçti de bu bölgede yüz yüze kaldıkları durum hepsinin kin ve öfkesini doruğa çıkarmıştı. 4. Hava kararırken taburun bulunduğum karakola toplanması emrini verdim. Diğerlerini de kaçtıkları Đran sınırı istikametinde. . saldırının yapıldığı Başkale'nin Oğulveren Karakoluna gittim. kendi taktir 240 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok ettiği miktarlarda vergiye bağlamıştı. Dağ ve Komando Taburuna bile saldırmayı göze alan bu Başkale bölgesi PKK grubu. Karakolun bahçesinde uzak bir yerde 4. onunda batısında Hakkari Karadağ ile kuzeyde kalan Başkale arazisini inceledim. PKK'nın en güvendiği. Başkale-Hakkari yolunun batısındaki geniş alan da Başkale arazisiydi. dedim. 1994 yılı için Başkale Belediyesine kestiği vergi (o günün parasıyla) 30 milyardı. dümdüz bir yerde bulunması. Hakkari arasındaki yolu 32 virajlar kesiminde keserek eylemler de yapıyordu ama. . Bu aşiretin bir bölümü de sizin bölgenizde. Arada bir Başkale. Roketlerin atıldığı yeri gördüm. Akşama doğru Van Valisi ve Van Jandarma Tugay Komutanı general karakola geldiler. bulunduğumuz mevki-ye. Başınıza bir sürü bürokratik işler açtık. eroin ve esrar gibi işlerle uğraşan herkesi. Başkale bölgesi için aldığı talimat buradan azami vergi ve haracı alarak PKK!nın gelirini yükseltmekti. Bendeki ve onlardaki bilgileri yan yana getirdiğimizde durum şuydu: Başkale bölgesindeki grupların başında "Zerdeş" isimli biri vardı. bölgesinde kendisine bir tehlike görmeden eyleme girişmiyordu. Van Jandarma Tugay Komutanı: . Đran sınırı buraya çok yakındı. Sabaha kadar gözümü kırpmadım. Sizin üzüntünüzü anlıyorum. duymadım. Hakkari'den helikopter isteyerek taşınabildiği kadar timi militanların kaçabileceğini tahmin ettiğimiz yönlerde önlerine indirdik. 1993'de Başkale bölgesi sorumlusu olduğundan bu ününü önceden halka da kanıtlamıştı. kimlik tespiti. Önce hiç konuşmadan izledim. 10-15 dakika önce aynı yerden geçen bu karakolun araçlarına hiçbir şey yapılmıyor. Bu adam 26 yaşında. köyler. tıkır tıkır Zerdeş'e ödüyordu. bütün bu yörede en güvenilir diye sandığınız aşiretin korucuları var değil mi? O korucular bu işin içinde olmadan hiçbir şey olmaz. Gündüz saat 13:00'da.şehit oldu. Burada herkes birbirine entegre olmuş. Hiç kimse bunun böyle olduğunu devletin hiçbir kurumuna bildirmiyor. 48 saat içinde yerle yeksan ederler. mezralar. durum tespit tutanaklarının tanzimi gibi şeylerle uğraştıklarını yanımdaki karargah subayları söyledi. Sınırdan. Haberi ahr almaz. böyle yumuşak bir hedefe niye başını bile çevirip bakmıyor? Komandoların bölgeye girişiyle hesaplarının alt üst olmasından korktuğundan tepki veriyor. Görmedim. daha batıda Başkale-Hakkari yolu. Hakkari'de olsa.Şu gördüğüm karakolu. Yanlarına gittim.Size zahmet verdik. Bizim vilayette bir şey yok ama etrafımız yanıyor. yakınında pusu kuruluyor. dakti1994 Dönemi 239 lolar. Şunu hemen ilk tespitlerimle söyleyeyim. Biz de ateş çemberinin ortasında kaldık. Bir haftadır Beyaz ve Mor Dağdaydılar. daha önce hiç bilmedikleri vadi ve yükseltilerde hava kararıncaya kadar kovaladılar. bir trafik kazası veya adi bir adam öldürmeymiş gibi yaptığınız işlemlerden belli oluyor. Acımasızlığı ile tanınan bu şahıs. . Bugün karşılaştığımız grup şimdi bulunduğum jandarma karakolu ile Đran sınırındaki dar ve küçük alanda sürekli duramazdı. Dağ ve Komando Taburunun öldürdüğü PKK militanlarının başında masalar. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın safsatasıyla yaşayıp gidiyorlar. sayısının azlığı. çok az konuşan ve en sert liderlerinden biriydi. Korucular. Đran'dan gelen kaçakçılar. Taburun bölükleri roketleri atanlar dahil altı militanı kaçmalarına fırsat vermeden bulundukları yerde yok etti. Kısa zamanda bazı sorgular da yaparak her şeyi ortaya çıkarmışlardı. haberim yok.

bunların hepsi korkuya ve çıkara dayalı sözleşmelerdir. Ayağa kalkmaya ve yanlarındakileri ikaza yeltendiler. 1994'de ilk kez teğmenler sınıf okulundan sonra Güneydoğuya atanmışlardı.600 savaş yaşanmıştır. Parmak araları su toplamış. Sabahleyin alaca karanlıkta karakoldan çıktım. Dağ ve Komando Taburu. Zaman her şeyi eskitir ve işe yaramaz hale getirir. Sizler her muharebe görevinizde kahramanlığı destanlaştırmış bir tabursunuz. ikili antlaşmalar. Hep hareket halinde olduğumuzdan epey zamandır 600'e yakın olan askerlerin ayaklarını operasyon sırasında görememiştim. Bunlar doğanın yasalarıdır. taban derileri. Son asker gözden kaybo-luncaya kadar taburu izledim. en çok can sıkan eylemlerden biri Hakka-ri-Şırnak. Temmuz ayının son günlerinde bir fırsat bulup Hakkari bölgesine atanan Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına mensup bütün teğmenleri. sürekli de kayalıklar arasında bir iki saat dinlenmeye alışkın olduklarından burada toprağın üzerine uzanmışlardı. yani bugün karşımıza çıkanların bölgesiydi. astsubay ve askerleri bölükler halinde. 242 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . Tugayda bir salonda toplayıp görüştüm. Bu ortalama her yıla üç savaş demektir. seller. Dar ve yüzeysel anlamda bir anlam taşıyabilir. veya içinde meydana gelmişti. Tabur bölükler halinde muharebe düzenine geçerek batıdaki Van-Hakkari ana yoluna doğnı yürüyüşe geçti. 4. Hepinizin gözlerinden şükranla öpüyorum. Nerede ise hepsinin ayak tabanları tam yerinde tabiriyle paramparçaydı. yeryüzünde ben en katı yürekliyim diyecek insanı bile etkileyecek ve dayanıklılığım hiçe indirecek ölçülerdeydi. Şu gördüğüm manzara. kıyamet gününe kadar. kuzeydeki grupların sorumluluğunda. 5000 yıllık kayıtlı insanoğlu tarihinde 14. Yürüyenler sanki sabahleyin gördüğüm ayakların sahipleri değildi. ayakta bir iki yerde kat haline gelmişti. güçlerini sınırladığını bildiklerinden. depremler. Beni. subay. parkaları üzerlerinde açık arazide yatıyorlardı. hiç durmadan yurt içi ve yurt dışında yaptığı tüm muharebelerde bile. Saat 07:00'da Tabur Komutanı içtima düzeninde taburu bana takdim etti. topukların derisi kalkmış. Hissiyatınızın derinliğini. fakat gidişatın önüne geçebilecek bir hal değildir. öfke ve kininizin azametini biliyorum. Đttifaklar. Hepinizi gururla selamlıyorum" dedim. teknolojiydi hiçbir sonuç bu dört doğal eylemin önüne geçemez. Kürsüye çıktım ve irticalen kendilerine hitap ettim. varoluş nedeni değişmeyecektir. Bazıları kan içindeydi. tıpkı köpeksiz köyde çomaksız oynamaya alışmış PKK grubu yaptı. Bundan sonra da sizin karşınıza çıkacak olanlara acırım. ayaklarına bakım yapmaya çalışan 5-6 asker fark etti. bir kısmında. Saldırılarda binanın kendi inisiyatiflerini alacağını. Size söz veriyorum. Đşaretle mani oldum. Bunun üçü yeryüzünün varlık etkenleri. diğeri de Hakkari-Van idari sınırları üzerinde. bir yıl önce atanmış olanlarla birlikte. Bu ay. Tecrübeli olduklarından. Dağ ve Komando Tugayı şu geçen 13 ayda. Hepsi botlarını ve çoraplarını çıkarmış durumdaydı. Bunlar. Buluştu. Dün bunu yapanların sonunun ne olacağını. en azından bir kısmına karakolda yatacak yer olmasına rağmen orada yatmamışlardı. Đnsanlar orta bir ömre sahip canlılar olduğu için 30-40 yıllık süreleri mevzii barışlarla geçirmiş olmayı büyük bir şey olarak algılarlar. yatılan sıraların arasında oturmuş. salgın hastalıklar ve savaşlardır.1994 yılında PKK'nın sorumluluk alanları tahsisinde. Ama siz öyle bir meslek ve sanat seçmişsiniz ki. Boydan boya gezerek taburun askerlerinin ayak tabanlarını gördüm. şu anda karşımda bulunan terhisi en yakm askerler dahi görecekler. dünkü kaybettiğimiz sayıda şehit vermedi. "Arkadaşlar önce size şu güneşin en küçük uydusunun değişmez doğal afetlerini söyleyeyim. dördüncüsü de milyonlarca canlı türünden biri olan fakat aklı erginleştiğinden kendisini dünyanın hakimi zehabına kapılan insan oğlunun yaratılışındaki zayıflıktır. Kendilerine: 1994 Dönemi 241 "Arkadaşlar dünkü menfur eylemi bizim sorumlu olmadığımız topraklarda ve bizim bölgemizde faaliyet göstermeyen.

nasıl. beş. Son 200 yıldır da dünyanın her yerinde var. 1967 yılının Eylül aynı okurken. Ernesto Che Guevara'nın "Bolivya Günlüğü "nü okumaya başladığınızda. Sen de buna göre savaşacaksın. Kara muharebeleri çok zordur ve insanın ruh ve akıl yapısını alt üst eder. Deniz veya hava platformundan bir füzeyi veya bombayı hasmın bulunduğu vasıtaya veya yere atarsın. 100-150. Sonra bunlar.Sizlere gıpta ediyorum ve bu yaşta ve rütbede geleceğin savaşlarının nasıl olacağını bizzat yaşayarak gördüğünüzden dolayı da sizleri kutluyorum. maddi kaybı artar. Hadi gündüzü anladım. kol ve bacaklarının koptuğunu. Ben varım. yorulma. hangi kuvvederle. teşkilat ve savaş doktrinlerini çizip atan bir tarz ve bir usul. 1967'nin Ekim ayında bu yürüyüş kolunun başına bir şey geleceğini derhal sezebildiyseniz siz bu işi öğreniyorsunuz demektir. Mesela. haftalarca bir kaşık sıcak bir şey girmeden. Klasik ve nizami. on değil ki. Benim kuşağım Çelik Bilek'i çok iyi tanır ve muharebe tekniklerini de bilir. Uzun sürünce de iki tarafın yıpranma. hatü olmayan. ve 2. Sonra. yani düzeni. cephe. bütünüyle karşı tarafın inisiyatifinde olan. niye çıkmıştır? Amerikan bağımsızlık savaşında bir Đngiliz binbaşının ihtiyaç halinde bulduğu bir örgütlenme ve bu örgütün uyguladığı prensiplerdir. daha çok zekayı ve cesareti gerektiren bir savaş türü. Yani bilinen 1. yığınağı yapılmayan. iradem ve azmimden kaybedilen bir şey yok diyor ve gerçekten öyle ise. dağın bu tarafındaki soğuk denizde kuralsız savaşür. insanlara ne olduğunu. sen onu sahrada topa tutsan ne olur? 1994 DönemĐ 243 Havadan bomba yağdırsan ne yarar? Ö taktirde mücadele klasik olmayan muharebe tekniklerine döner. (Ernesto Che Guevara ve 46 militan 8 Ekim 1967'de pusuya düşürülerek öldürülmüştür.000 askerin karşı karşıya gelip birisinin ötekisine zafer kazanmasına itibar etmez. seni rahat bırakmam dayanıklılığı. Karşınızdaki hayatta kalmak için bir canlı olarak nelere başvuruyor. ben vazgeçmem. Şimdi insanlar buna genel bir tanımla "terör" diyorlar. geleceği belli olmayan vuruş. Çünkü bu usul. olmayan bir savaş ve muharebe tipi. komando nedir. ABD avcılarının nizami olmayan savaş kurallarıyla Đngilizlere karşı yürüttüğü mücadeleyi anlatır. Bunu bir hasım yaptığı için değil. Đkisinde de insan varlığının fizik olarak bulunması dışında. Dünya Savaşlarının hat. daha pratik ve daha ucuz. nereden çıkmış. Konvansiyonel savaş. nehrin öte kenarından bir köylü çocuğun elini kaldırarak onları selamladığını. o farklı bir konudur. pes etmedim. Her defasında onlarca. yüzlerce kişi. Đşte Çelik Bilek serüvenleri. Yarım saat geçmeden bir veya birkaç tane daha mevzi ve o kadar insan karşına çıkacak. Aynı şekilde sen de bir canlı iç güdüsü ile sürekli dikkat ve zekice buluşlar peşindesin. Göremediğin için de ruhun alabora olmaz. yaralı iken 'ölmek istemiyorum' diyen feryatlarını ve seni öldürmek için beyninin nasıl çatlatarak çareler aradığını göremezsin ki. çok uzakta ineklerini otlatan iki yaşlı insanın şapkalarını çıkararak kendilerini selamladığını okuduğunuzda. şok etkisi yüksek. kaç gün kaç gece üst üste? -30 derecede mi yoksa +40'da mı? Ve midene günlerce. Çâresi ne? Bunu bileceksin. Siz öyle misiniz? Hasmın gözünün akını görürsünüz. Gece de aynı şey. parçalanmalarını. yığınak. klasik. bir toplum. ne zaman. Ona göre teşkilatlanacak.) Burada size esas anlatmak istediğim şudur. Aslında yeni falan da değil. Nereden. Bir kayalığı anladım. ne mizansenler ne kurnazlıklar düşünüyor. Ama benim kuşağımdan kaç kişi bunu hayata geçirebilir. zamana yayıldığında karşı tarafta moral ve maddi güç bırakmayan. Bir ulus. her zaman ve her yerdeyim. . sana seferber olma imkanı tanımayan. Tam askeri dille. Birinin diğeri ile hiçbir bağı yoktur. bilinen. Siz Çelik Bilek okudunuz mu bilmiyorum. Liderler ve askerler bu tip mücadeleye hazır olacaklar. Che'nin başında bulunduğu 46 kişilik yürüyüş kolunun bazen bir uçağın onlar saklanmasına rağmen üzerlerinden uçtuğunu. bir. Oradaki canlılara. ona göre eğitim ve ona göre savaş usulleri deneyeceksin. dağın ötesindeki kurak ova. klasik usullere sarılıp ayrılamayanlan zaman içinde kurbağa testine sokar.

Sözcüklerin bir anlamı yoktur. Askerler en geç 46.000'i de Türk'tür. Apaçilerin bir sözü vardır: "Aptallar yaşam ve ölüm için uzağa bakarlar. Net. Muharebelerde herkesin beyni uyuşmuş ya da dağılmış olduğundan liderin iki kat tetikte olması gerekir. Çünkü Tanrı öyle istemiştir. Bu fikrin sahiplerinin başında da süvarileri Sarı denizden Polonya'nın başkenti Varşova önüne kadar gelen. muharebe. Herkesin sizi sevmesi için çaba göstermek bir sıradanlık işaretidir. Bu duygunun erden generale kadar herkeste tam ve eksiksiz olması lazımdır. küçük çaplı amir olurlar. Teşkilat şemalarının ve unvanların hiçbir değeri yoktur. Yapılacak şey onları enerjik bir şekilde kontrol etmektir. Ordu askerlik duygusu sayesinde canlı ve sağlam durur. Dürüst olup olmadığını o söyler. En zararlı şeydir ve kolaycılıktır. Đnsanlar ölüm ve doğum bilincinin doğasını kavramakta zorlandığı için ölümü hep başkalarının başına gelen bir sonuçmuş gibi görmeye devam eder ve asla inanarak kabul etmezler. yeminli muhafız244 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok lan subaylardır. başka bir şey istemem" diyen de kendisidir. ulusun kuvvetini göstermektir. Babaannemin bir sözü vardı: "Đnsan 45'inden sonra gecede 40 dayak yer" derdi. işi savaş olan canlı bir varlıktır. Savaş.Arkadaşlar her zaman söylediğimi siz gençlere de söyleyeceğim. Şimdi ömür uzadı diye bunun tersini savunan birilerine rastlarsanız. Ses tonuna dikkat et. insan oğlunun yeryüzünde özgür ve erdemli olmaktan Öte kazanıp muhafaza edeceği başka bir değeri yoktur. Pozisyon değişince kimliğinizi muhafaza etmek mümkün olsun. Bu yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü engeller. Komutan dili. yaşlı bir subayın genç bir subayı yendiği varit değildir. otorite. Doğa hükmünü yürütüyor. Kimseye de benzemeye çalışmayın. Emirleri tekrar etmeyin. Şunu bilin. savaşa neden olanlarla alakalıdır. Yumuşak ve uysal kişiler. Dünya harp tarihinde yaşlı bir generalin genç bir generali. Sebebi mi? Đnsanlar 60 yaşından sonra fiziksel duyularının yüzde ellisini kaybederler. Kalıpların bedelini bir kısmınız gördü ve görmeye de devam edeceksiniz. Kişiliğinizi konumunuzla asla bütünleştirmeyin. Aslında kimsenin dayak yediği falan yok. rütbelilerden mareşal bile olsa en geç 60 yaşında üniformaları çıkartılmıştır. Muharebelerde ve çatışmalarda gençliğin ve genç insanın ne demek olduğunu hem sizde hem de mehmetçikte görüyorum. Gerçek güç insanları etkilemek ve onlara ilham vermektir. harekat alanında insanların hangi yaşlarda bulunacağı Roma ve Napolyon ordularından itibaren bilimsel olarak bellidir. Bunun sebeplerinin başında subay ve general terfilerinin taraflı yapılması. yalın ve keskindir. Gelecek sizsiniz çünkü. öğreten ve komuta eden birinin ifadesidir. Aksi kanıtlanmadığı sürece muharebeleri yürüten komutan her zaman haklıdır. cesaret. 150. Ordu. Ordunun şeref ve disiplininin temeli. enerji gibi askeri niteliklerin dikkate alınmaması. bütün dünya tarihçilerinin doğunun yetiştirdiği en büyük general olarak kabul ettiği Cengiz Han gelmektedir. . Bu değer savaşla ve savaşanlarla ilgili değil. Savaş arenasında boğa ve savaş kartalı olamazlar. Savaşın ahlak ve ahlaksızlıkla hiçbir ilgisi yoktur. Savaş. gülün ve ona ilgili bilim adamlarına gitmesini önerin. 1994 Dönemi 245 Arkadaşlar. Askerlik duygusu tarih içinde bütün uluslarda da görüldüğü gibi bir çok nedenle zayıflayabilir. Hiçbir askeri kitabın ya da kuralın düşüncelerinizde ön yargı yaratmasına müsaade etmeyin. hatta can sıkıcı sayılması gibi orduya verilen zararlardır. Sakın hiçbir kalıba girmeyin. Bu da her işte. atılımın ve cesaretin önünü keser. Đnsanlar dünyanın doğasına egemen olamadığı ve akıl erdiremediği için maddi şeyleri seçerler. Her ikisi de yanı başlarmdadır". Ofisler ve şirket yönetimlerine iyi gelirler.000 kişilik süvari ordusunun 70. Çünkü doğa yasaları bu işte de esastır. Ve sizin her şeyi tam ve doğru öğrenmeniz esastır. "Bana subay ve para verin.

Dört asker yaralandı. Yeryüzünde böyle bir ulus artık yok. Bizim de beklediğimiz buydu. Askerin günlük yaşamı sade ve pratik tesislerde. engeller koyarak yapılmaz. Rahat 246 Unutulanlar Dişinda YenĐ BiR Şey Yok ve refah. siyasi. en etkili silahımız ve gücümüz onun vatan sevgisi ve çocuklarını bu asil duygu için şehit olmaya adamaları. altı vatandaş öldürüldü. Napolyon bütün Avrupa'nın askeri. bir vatandaş yaralandı. Siz muharebelerde yetişen genç subaylar olarak gelecekte "farkınızı" ortaya koyacaksınız. bu kahramanların gitmediğini. siz kendiniz bunun böyle olduğunu yaşayarak zaten görüp biliyorsunuz. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. En büyük. 4 Ağustos saat ll:45'de Yüksekova Kotul Sınır Karakolundan Perihan Sınır Karakoluna seyir halindeki ikmal aracı mayına çarptı. Dört asker şehit oldu. Sizlere örnek vermeye ne hacet. vücudunuzun yağlanmasına müsaade etmeyin. Lüks ve pahalı yaşama özenmeyin. . Lider hakkaniyet ve adalet demektir. Meslek hayatınız boyunca maiyetinizi. Nasıl muharebe edileceği konularını her zaman sizlerle beraberken anlattığım için bunlardan bahsetmeyeceğim. Hepinizi gururla selamlıyorum. bu nasıl bir ölçüsüz sevgi. beş asker şehit oldu. Yedi GKK şehit oldu. 3 Ağustos saat 15:20'de Hakkari merkez Ördekli Karakolunda gözetleme yerinde bir GKK tuzaklanmış el bombasına bastı. Böyle olmadığını da görüyoruz. Cengiz Han süvarileri Varşova önlerindeyken 50 yaşındaydı. bir GKK yaralandı. sosyal yapısını değiştirdiğinde 43'ün-de." "Yarım motorla çalışmak yok. Dağ ve Komando Taburuna roket atan Başkale bölgesindeki Zerdeş gruplarıydı. bütün makineler tam yol ileri!" Ağustos 1994 olayları: 1 Ağustos saat 03:30'da Şemdinli Aktütün yolunda askeri araç mayına çarptı. Siz paraya pula eyvallahı olmayan kahramanlarsınız. bir asker. (Ördekli Jandarma Karakolu Karadağın kuzeyinde BaşkaleHakkari sınırındaydı. Aksi halde kötü gidecek her şeyden siz de sorumlusunuz. ekonomik. 2 Ağustos saat'll:00'da Türkiye-Đran sınırında mayın arayan istihkam timinden bir asker mayına bastı. Böyle bir şey olamaz. değişmez tek ölçü olan mesleki ehliyet ve cesaretine göre değerlendirin. 15 Ağustos günü örümcek ağını kurduk. sizlerde görüyorum. 19 Ağustos saat 23:00'da Şemdinli Koçyiğit Kırca mezrasına ateş açıldı.) 1994 Dönem! 247 14 Ağustos saat 10:30'da gene Ördekli köyü civarında bir kadın mayına bastı ve iki kadın yaralandı. 1500 koyun Kuzey Irak'a kaçırıldı. Bir GKK şehit oldu. 20 Ağustos saat 03:00'da Şemdinli Gelişen köyü Atalık mezrasına saldırıldı. 21 Ağustos saat 23:30'da Şemdinli Çevre köyüne saldırıldı. Yurt savunmasını bizim milletin yüreklerine kurulmuş kalelerle yapıyoruz. 19:00'da Yüksekova Kısıklı Karakoluna ateş açıldı. bu ne tevekkül. Yapanlar da 4. 13 Ağustos saat 13:00'da Şemdinli Çevre köyü GKK'lanna âteş açıldı ve bir GKK yaralandı. En önemli işinizin bunu titizlikle yapmak olduğunu bilin. Askerlerinizin başına dönün ve herkese Türk subaylarının kim olduğunu gösterin. Üç asker yaralandı. Bu ne sabır. Bir PKK'lı ölü ele geçti. hangi millete mensup olursa olsun dayanıklılığı ve cengaverliği azalır. askerlerde alışkanlık haline gelirse. Üniformanızı düzgün giyip size yakışmasını ve askerlerinizin size imrenmesini istiyorsanız. Arkadaşlar yurdu savunmak sınırlara kale ve karakol yaparak. dört GKK şehit oldu.Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda 44 yaşında. Artık kesin olarak Van-Hakkari ana yolunun baüsındaydılar. Bir haftadır bu karakola baskı artmışü. 5 Ağustos saat 19:30'da Şemdinli Umurlu Sınır Karakoluna saldırı yapıldı. Bir kere daha söyleyeyim. Hep söylüyorum. Bunu ordunun geleceği için yapmak zorundasınız. 11 Ağustos'ta Çukurca Çığlı yolunda sivil araçlara ateş açıldı. Aynı gün gece yarısı Hakkari merkez Ördekli Karakoluna saldırıldı. doğa koşullarına uygun yerlerde geçmelidir. Bir GKK. Đki asker yaralandı.

248 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok ' 3. 242. herhangi bir temas olmadığı gibi görüntü de alınamadı." 1-3 Ağustos'ta Şemdinli Bembo yaylası.) "Halk tarafından devlete. "Zaman bir uzay boyutudur ve sonsuzdur. . tüfeklerini bile omuzlarından çıkaramadan aynı yerde 53. terörü biz bitireceğiz denildi ve Hakkari'den ayrıldılar. kuzeye doğru olabilecek PKK hareketlerine karşı hazır olmalarını. Gece." 17 Ağustos 1994 günü Başbakan. 17 Ağustos sabahı saat 05:00'da. PKK grubu Karadağın 3460 metre yüksekliğindeki doruk kısmındaydı. Dağ ve Komando Taburu askerlerine verilen söz de yerine getirilmiş oldu. bunun ötesinde senin bir başka anlamın yok' denildiğinde. ağın batıya doğru açık olan ağzını kapatacak şekilde pusu mevzilerine girdi. Üç şey çok önemliydi günün güne benzemediği. Bir militan öldürüldü. Hakkari'de başlarına gelen vahim sonuçlardan biri ve tasfiyeye doğru gidiş olarak. onların biraz uzağında da 5 olmak üzere 58 PKK'lı. Birlikler Karadağ'ı 1994 Dönemi 249 taramaya devam ediyorlardı. Muharebe hava karardıktan sonra da 16/17 Ağustos gece yarısına kadar aralıklarla devam etti ve birden karşı taraf derin bir sessizliğe büründü. Üst bürokratlar. PKK grubu ağı yürüttüğümüz alanda mıydı? 2. yürüyüş kolunda 2. doğudan batıya Karadağın üzerine. onun ömrüdür. Gündüz ve 15/16 Ağustos geceleri birlikler ilerlemelerini sürdürdü. 2-6 Ağustos'ta Çukurca (Doğan Harekatı). çekilecek ve kaçacaklardı. Bunun anlamı açıkü. PKK grubu birerli kolda. Para pul ve iş vaatlerinde bulunuldu. 2-4 Ağustos'ta Çukurca'da Kavga YeriÇığlı. Ben mecburen kışlada bulunuyordum. değil ateş etmek. 4-9 Ağustos'ta Yüksekova Mirge-zer-Kışlacık (Yarasa Harekatı). 2-4 Ağustos'ta Yüksekova'da Pınarca-Aktaş. 11-13 Ağustos'ta Yüksekova Şişol ve Mordağ. sayfasında anlatılır.25 Ağustos saat 10:15'de Şemdinli Durak Sınır Karakoluna. 4. saatin saati tutmadığı bu harekat tipinde: 1. Bakanlar. Öğleden sonra Hakkari merkezde kurulmuş olan platformlarda oturup. PKK'hlar planı görerek bizim nelerde ve ne kadar olduğumuzu anlasınlar diye gündüz gözüyle Hakkari-Van yolunda. Đki asker şehit oldu. her şey yoluna girecektir. Başkale arazisinin de bir bölümünü kullanacağımız için Van'daki Jandarma Tugayına bilgi vererek. Taburun 5. Yürütülen muharebeler. (Karadağ harekaü PKK'nın Savaş ve Ordu Kılavuzu kitabında. 15 Ağustos günü. yani Başkale'nin bu bölgede at oynatan grubunun tamamı. iki vilayet sınırından başlayacak gibi 'U' şeklinde tertiplenildi. Başkale PKK grubunun bulunması muhtemel olan mıntıkaya doğru sürmeye başladık. Harekatın sonucu hepsini çok sevindirdi. Genelkurmay Başkanı. Đran'daki Jerma-Betkar kampındaki PKK grubu saldırdı. ağı yanlardan ve dibinden delip geçmemeliydiler (50 metre bile boşluk bulsalar bunu yapabilirlerdi). hiçbir kaygı ve emniyetsizlik hissetmeden. 31 Ağustos saat 04:00'da Şemdinli Tütünlü Güleç mezrasına ateş açıldı. sırası gelen toplanan halka hitap etti. Ama insan için zaman. 16 Ağustos öğlene yakın Karadağın zirvesine gelindiğinde birkaç yerde birden çatışma başladı. Fakat. 20:30'da Yüksekova Mezarlık mahallesinde zabıta amirine suikast teşebbüsünde bulunuldu. Kuvvet Komutanları. böyle bir operasyonu değerlendirecek tedbirleri almaları iletildi. Dağ ve Komando Bölüğünün namlularının ucuna çıktı. 15-19 Ağustos'ta Hakkari Karadağ operasyonları yapıldı. refakatinde idari personel Hakkari'ye geldiler. 'sen bana hizmet etmek için varsın. Ağın açık ağzından hiçbir kuşku duymamalıydılar. sağlanan temas ve çatışmalarda 58'i Karadağ'da olmak üzere 126 PKK militanı ölü olarak ele geçirildi. 15-20 dakika içinde. keçi boynuzu yemekten vazgeçin. Sıradan şeylerle zamanı çarçur ederek. Öğlen yemeğini Tugayda yediler. imha edildi. Ama hangi yöne? Harekatla hiç alakası olmayan bir bölgede bulunan 2nci Dağ ve Komando Taburu bu gece yarısı dağları hızla tırmanarak. Açık ağzı 15 kilometre olan ve batıya dönük olan ağı.

"Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'in "Şırnak'taki Cudi Dağı'nın tepesine Türk Bayrağı diktik" dediği gazetelerde yayınlandığında buna inanamadım. paralar gidiyor. Đnsanlar ölüyor. Đki hayat vardı. Cudi nere. . Madalya teklifine esas teşkil eden nedir komutanım? . diğerleri sanal bir ortamda yaşıyorlardı. Hakkari'nin 3500-3800 metrelik dağlarından hiç inmeyen. Đnsanlar kandırılmaya hazır olmadan kandırılamazlar. işler bizim bildiğimizden çok farklı demektir. bayrak dikmeleri büyük bir başarı sayılıyor-sa. "Ateş nereye düştü ise." Hakkari'ye geldiklerinde bir ara Hasan Kundakçı Paşa: . gelenler ayrı bir galakside yaşıyormuşuz gibiydi. dedim.Harekat Şırnak'ta. Hakkari'de iki PKK'h teslim oldu. Benim rahmetli babam Çanakkale'de vuruştu. şaşırmamak lazım. ya da yıllardır olup bitenler hakkında yanlış bilgilendiriliyoruz. .Tugaya çıktım. Mutlaka bir yanlışlık vardır. "mü-samere çocukları" ile Almanların. burada da aynıydı. Türk halkına olayların gerçek boyutları ve seyri anlatılmıyor. Şırnak Jandarma Tümen Komutanlığı'na bağlı ve Şırnak'ta faaliyet gösteriyor. Ciddi bir savaştan sonra askerlerimizin Cudi Dağı'nın tepesine ulaştıkları ve bayrak diktikleri bize anlatıldı. dedi. köşe yazısı: Cudi Dağı. Đstiklal Harbi'ne katıldı. 1. Birkaç saat önce hem dinleyen halk. senin 5. Büyük ateşin çok uzaklardan görüldüğü sanılan ışığını da insanoğlunda yaratması umulan ruhu gerçek ve içten duygularla kap-layamıyordu. süper kobralar ve helikopterler desteğinde 14 saatlik çatışma sonunda dört yıldır PKK'nın kontrol ettiği tepeyi ele geçirdiklerini öğrendik. Bizim milli sınırlarımız içinde bir dağımıza kendi bayrağımızı dikmenin ne demek olduğunu anlayamadım. bulunduğu yer nere? Sonra o kadar birliğin içinde. Sonra 1990'dan beri PKK'nm Cudi Dağı'nda daha önce boşaltılan Dedeören Karakolunda yaşadığı. Şehirdeki konuşmalar ve insanların halleri. birbirlerine yaptıkları şakalar. Ama ortada bir gerçek var. Cudi Dağı (2200 m) 1990'dan bu yana dört yıldır PKK'nın kontrolünde ise bizim mehmetçiklerimiz bu modern silahlarla dört yıl sonra dağın tepesine çıkıp.!!!! Nasıl olur komutanım? Bizim tabur Beytüşşebap bölgesine konuşlu. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet'e madalya teklifi yap. Onun Đstiklal Madalyasını şerefle taşıyorum. Basında Karadağ harekatı: 18 Ağustos 1994. Ya bu haber ve görüntüler yanlış. hem de onlara hitap edenlerin durumu buydu. Birliğin onların komutasında ama madalya teklifini sen yap. güldükleri konular.O tabur benim komutamda değil biliyorsunuz. Hürriyet: "Hakkari'nin kuzeyindeki Karadağ'da. 2000 küsur metrelik Cudi Dağı ova gelir. "Büyükler yeminle. kendi yaptıklarımızı aşırı ve fazla ileri çıkmış tevazu ile görmemizden kaynaklanıyor. sonuca ulaşılmıyor. 3 Ağustos 1994 Sabah. bana. birileri gerçek. 2. Şaşırma sebebim." 18 Ağustos 1994. Bir kere daha görülüyordu ki. Sanki biz ayrı bir galakside. Milliyet: "Hakkari'nin Karadağ bölgesinde kalabalık bir PKK grubu ile güvenlik kuvvetleri arasındaki çatışmada 45 terörist öldürüldü.Şırnak'taki harekatta Cudi Dağı'na ilk çıkan senin bu tabur oldu. çocuklar şekerle kandırılır" ata sözlerini hatırlattı. . Hava Kuvvetleri uçakları.Osman Paşa. Kuzey Irak'ta Avaşin ve Zap Kamplarını 24 saatte dümdüz edenlere. Sabah erken saatlerde başlayan çatışmada 45 PKK'lı öldürüldü. bizzat orada bulunanları yakıyordu".Emredersiniz. kalabalık bir terörist grubun bulunduğu belirlerıince helikopterlerin desteğinde operasyon düzenlendi. Bize bildirilen Güneydoğu Anadolu'da 1500-2000 terörist bulunduğu ve durumun kontrol altında olduğudur. Televizyonlar bayraklarımızı ve askerlerimizi gösterdi. Bu durumdayken. Ne zaman ulaşılacağı da belli . Gelenlerin ruh halleri tavır ve davranışları. birileri gelsin beni kandırsın diye beklerler. gazeteler yazdı. Ege ve Akdeniz'deki bir yerleşim biriminde neyse. düzeltilir diye bekledim. Đşler iyi gitmiyor. 250 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok . Askerlere hürmetim var. Doğru.

Üç militan ölü ele geçti. ." Bölgenin merkezi ile Kato. 22 Eylül saat 08:00'da Çukurca'dan Pirinçeken Karakoluna erzak götüren araç mayına çarptı. Bir er şehit oldu.Paşam. Köprülü-Çığlı yolu kesildi. PKK baskısı azaldığı için şimdi daha cesur davranıyordu. bir GKK şehit oldu. Bir asteğmen. iki er. Şemdinli'nin köylerinden birine mensuptu. Đkiyaka. Hepsine Dağ ve Komando Tugayın kışlasında şiltlerini verdim. Đki asker şehit oldu. 12 Eylül saat 22:30'da Şemdinli Durak Sınır Karakoluna PKK'nın Đran'daki Jerma Betkar kampından saldırıldı. Baklaya kampları artık temizdi. 2-22 Eylül arasında Yüksekova. bir çocuk öldü. beş asker yaralandı. Alandüz. Dört militan ölü ele geçti. 16 Eylül saat 02:00'da Şemdinli Üzümkıran köyüne saldırıldı. Sıkıntı. . Đki er şehit oldu.) 27 Ağustos'ta Jandarma Genel Komutanlığına mensup subay ve astsubayların batıda atandıkları garnizonlara Hakkari'den ilişik kesilme1994 Dönemi 251 si gereken son tarihti. Şemdinli. "kral çıplak" diyordu. Saat 21:45'de Zap vadisindeki Uzümlü-Aşağıdereli mahallesine saldırıldı." Eylül 1994 PKK eylem ve saldırıları: I Eylül saat ll:00'de Yüksekova Dilekli Dibecik mezrasına Çukur-ca'dan gitmekte olan sivil bir araç mayına çarptı. Eşek Pınarı Yürekli harekatı hariç. Gene aynı kesimlerde dağ kadrosu ve milisler tarafından mayınlama faaliyeti aralıksız devam ediyordu. II Eylül saat ll:30'da Şemdinli. Kendisini tanıyordum. dûn gece Đran'dan bir grup bu tarafa geçerek Karacadağ üzerinden Yüksekova-Şemdinli yoluna indi. 19 vatandaş Kuzey Irak'a kaçırıldı." (Bu yazı bir melodram gibi. Çukurca bölgelerinde yedi büyük çaplı operasyon yapıldı. Saat 13:30'da Yüksekova Köprûcek yolunda bir sivil araç mayına çarptı. Bir vatandaş yaralandı. Đki GKK şehit oldu. canlı ve sert bir sese ihtiyaçları vardır. iç bölgede sadece altı terörist bulunabildi.değil. Onların savaşçı tavırlı. 19 Eylül saat 09:30'da Şemdinli Alan Sınır Karakolu yolunda bir zırhlı araç mayına çarptı ve hasara uğradı. Oradan<la.Şimdi Đkiyaka Dağlan'ndalar öyle mi? . 12 Eylül saat 15:30 sıralarında kışladaki çalışma odamdaydım. Đki asker şehit düştü. Kara kuvvetleri mensuplarına benzer konuşma yaptım ve aynı gün ayrıldılar.Hayrola bir mesele mi var? dedim. Şemdinli'nin Đran ve Irak. Gruplar Đran ve Irak topraklarından yaklaşıp saldırıyor ve geldikleri kamplara geri dönüyorlardı. 12 erbaş ve er yaralandı. Irak ve Đran sınırlarının sıfır hattında bulunan. Yüksekova'nın Đran. Çukurca'nın Irak hududundaki karakol. 20 Eylül saat ll:00'da Çukurca'dan Dilekli Dibecik köyüne erzak götüren konvoya ateş açıldı. köy ve mezralarındaydı. 252 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok "Küçük trompetçi kız romam okur gibi askerlere hitap edilmez. Mezargediği-Tanyolu köyünden dönen askeri araç mayına çarptı. 15:20'de Çukurca Pirinçeken Karakoluna ait timler DilekliDibecik'ten dönüşlerinde araçlardan biri mayına çarptı. 23:50'de Çukurca Çağlayan sınır karakoluna saldırıldı. 27 Eylül saat 01:00'da Çukurca Pirinçeken Karakoluna saldırıldı. Milli hudutlarımız içinde Silahlı Kuvvetlerimiz dört yıl önce kaybettikleri tepeleri dört yıl sonra tekrar ele geçirip bayrak dikebiliyor. . Ve isabetle çok doğru diyordu.Öyle Paşam ama dağın üstüne tam çıkamadılar. Bir vatandaşın telefonla aradığını. . yedi militan öldürüldü. 29 Eylül saat 21:00'da Şemdinli Çevre köyüne saldırıldı. Çarçele (Đkiyaka Dağları) geçtiler. "Vatan sevgisinden beslenen fedakarlık duygusu dejenere insanlara gülünç gelir. Bir GKK şehit oldu. Sınır ve sınıra yakın yol ve patikalarda her gün onlarca mayın bulunup temizleniyordu. 7 Eylül saat 20:30'da Çukurca. ismini vermek istemediğini söylediler.

Mezi-Karyaderi kampına düzenlenen harekatı Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Pamukoğlu sevk ve idare ediyor. Şemdinli'deki 3.Đyi olur. Tabur komutanları Binbaşı Vahap ve Binbaşı Kemal'e söyle. Üsteğmen Vedat yakın mesafeden kalbinin tam 2 santim üzerinden vurularak yaralandı. Telefonla konuştuğu için fazla uzatmak istemiyordum. Dağ ve Komando Taburu ile 4. Karadağ-Eşek Pınarı .Ben de taburlarla beraber bulunup harekatı izleyebilir miyim komutanım? . Kampta ve diğer bölgelerde sekiz gün kalıp 4 Ekim'de çıktık. dedim ve telefonu kapattım. köy ve mezralar ile yollarda sıkıntı artmıştı. Bunu bazen korktuklarından. Đkiyaka Dağı'nm üzerine bile ulaşamamışlardı.Yürekli bölgelerinde iki Dağ ve Komando Taburu da çatışmaya girdi. PKK'nın hazırladığı tuzağa çekmek amaçlı olabilirdi.PKK grubunun muhtemel yeri. Bölgede bulunan her seviyedeki komutanlığa bazı günler. Yurt içine girişlerinden 48 saat sonra yok edilmişlerdi. ailen dahil hiç kimseye bir şey anlatma." "Đnsanlar gibi her silahın ayn özelliği vardır. 20 dakika sonra helikopter kışladan havalandı. Harita ve bu arazi Dönemi 253 hakkındaki bilgilerimi birleştirerek. 2 Ekim 1994. Yeni atanmış olan Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ferhan'ı çağırdım: . PKK grubu buradaydı. Bölük komutanlarının vurulup düştüğünü gören. Havanın karamasına çok az bir zaman kalmıştı. haritada işaretlediğim bölge. gırtlak gırtlağa yapıldı. kabaca bölgeyi çıkarttım. bir helikopter bul ve hava kararmadan emri üç tabura da ulaştır. Onlar bunun ne demek olduğunu bilirler. başka nasıl tecrübe kazanacak ve plan çalışması yapacaksın. Daha önce de göğüs göğüse gelinmişti ama bu defa ki tam bir cephe savaşı gibi. Dağ ve Komando Taburunun cephesine rastlayan Eşekpına-rı kesiminde bulunan grubun büyük bir kısmı. Üsteğmen Vedat iyileşti ve dönüp bölüğünün komutasını yeniden aldı. Bazıları da. aşırı atak ve gözü kara. Bu haritayı al. arazinin sağladığı avantajla da inatçı bir direniş gösterdi.Konuşması şimdi yarı Türkçe yarı Kürtçe olduğundan Đkiyaka Dağ-ları'nın doğusunda bir yerler tarif etmeye çalıştı. Dağ ve Komando Taburu hava karardıktan sonra bulundukları yerlerden harekede. . 35-40 ihbar geliyordu. askerler civarındaki araziyi kontrol etsinler diye de yaparlardı. Gruba mensup olup da dün akşam hava kararmadan bunlardan ayrılarak Bembo Vadisi'ne inen (muhtemelen bölgedeki milislerle temas sağlamak maksadıyla) üç kadın militan bulunamadı. grubun bulunması muhtemel arazinin Eşek Pınarı-Yürekli kesimi olduğunu değerlendirdim. Yüzde doksanı boş çıkıyordu. 39 PKK'h ölü ele olarak geçti. Birkaç soru sorarak. Toplam 55 militan yok edildi. sanki süngü hücumuna kalkılıyormuşçasına mevzilerinden ayağa fırlayıp PKK'lılann bulunduğu kayalıkların içine daldılar. 26 Eylül gecesi. Đlk ölen PKK'lılann hepsi el bombaları ile vuruldukları yerlerde tuzaklanmışlardı. kuşatma hatlarını Sürmene bıçağı bile delip çıkamamah. Asker bunu bilmelidir. 1." Ekim 1994 PKK eylem ve saldırıları: . Temas sağlanmadan tek bir telsiz açılmayacak. Mezi-Karyaderi kampı ve batısındaki Berçela bölgesine sızma harekatını başlattık. Bu eylem ve saldırılar yeniden gelip yerleştikleri Kuzey Irak'taki Mezi-Karyaderi (Avaşin) kampından geliyordu. değil 254 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok saldırı yapmak. Dağ ve Komando Taburunun Bölük Komutanı. Militanlara en yakında bulunan 4. ahtapot sistemiyle hedefi kuşatacaklar. Đran'dan gelen grubun tamamı 42 militandan oluşuyordu. Sabah: "Hakkari Dağ ve Komando Tugayına bağlı birlikler önceki gün aniden Çukurca'nın güneyinden Kuzey Irak'a girdiler. Đnşallah doğru söylüyorstındur. 4. Komandolar kendilerine 20-30 metreye yaklaştıklarında dahi teslim olmayı kabul etmediler. Sakın. Farklı farklı bölgelerde bulunan Dağ ve Komando Taburlarını hızla Çukurca doğusuna toplayıp. Çatışma öğleden sonra 15:30'da bitti. Ve: . Taburlar gece yarısı kuşatma çemberini kurup merkeze doğru kıskacı daraltmaya başladılar. bölüğün asteğmen ve astsubayları ile bütün askerler.Teşekkür ederim. Çukurca'nın doğusundaki karakollar. Dağ ve Komando Taburu da gece grubun kendini kurtarmak için atabileceği Bembo Vadisini kapatsın. Hava aydınlanmak üzereyken.

sürekli olarak gecikmiş takviye demektir. Đşte bu belirsizlik demektir. saat 23:00'da saldırı yapıldı. Üzümlü'de.5 Ekim saat 08:15'de Yüksekova Đlçe Merkezinin içinde yola döşenmiş bir mayına basan bir asker şehit oldu. mayınlarınız. Onlar gene gelecekler ama bu defaki gelişlerinde. "Arkadaşlar. mecburen havanın aydınlanmasını bekleyip helikopterle karakola gittim. Sizin bölüğünüzde. 205 erbaş ve er var. üstünüzde bizim topraklarda zaman zamanda olsa. Söylemekten dilimde tüy bitti. 25 Ekim saat 23:00'da Şemdinli Şapatan rölesine saldırıldı. Çukurca Jandarma Sınır Alayı'nın Çukurca doğusundaki Sınır Taburunun Irak hududundaki 6 sınır bölüğünden biri ve en doğudaki sınır karakolu olan Pirinçeken'e. Dün gece buraya gelenlerin sayısını size söyleyeyim mi? Taş çatlasa. Tim bu kesimde mayın var diye. 15'li. 4 tane top ve 1 termal kamera var. Yani karakolunuzda gizlilik diye bir şey yok. Makineli tüfekleriniz. Đki er şehit düştü. girip çıktıkları Alandüz kampı var. Rütbelilerin ve askerlerin psikolojilerini iyi görmediğim için bölük komutanına emir verip herkesi içtima düzenine aldırttım. 10 subay. Çatışmaya giren askerleri dinledim. Sizin bulunduğunuz yere gelmeleri onları bulmanız demektir. Đki asker şehit düştü. 2 uzman çavuş. öğrenebileceği şeyler değil. 4 uçaksavar. Buraya başka askerler gönderebilirim." 11 Ekim 1994 gecesi. PKK karakolun gene iki yere çıkardığı emniyet timlerinden kuzey-dekine saldırmıştı. 20'li silahlı gruplar halinde. 27 Ekim saat ll. gece dolaşın.bir dalgakırana çarpmış gibi kafalarını kıracaksınız. ve en önemlisi aymazlığa düşüp haremi ismetinize namahrem sokmuşsunuz. Bu karakol ve köyün bedenine mikrop girmişti. 7 Ekim saat 14:35'de Çukurca Pirinçeken Sınır Karakoluna Kuzey Irak'tan saldırıldı. 25-30 kişiyi geçmez'er. Sekiz asker şehit olmuştu. Kuzey Irak'ta PKK'nın Mezi-Karyaderi kampı. Saldırıya uğrayan timin gece işgal ettiği mevzileri dolaştım. Bir polis şehit oldu. Đki. 24 Ekim saat 01:30'da Çukurca Pirinçeken Sınır Karakoluna saldırı yapıldı. 23 Ekim saat 17:40'da Yüksekova Kamışh-Gürkavak yoluna döşenmiş olan mayına bir araç bastı ve iki vatandaş öldü. Karakolun 80-100 metre altında vadinin tabanında akarsu yatağının kenarında Pirinçeken köyü vardı. Çünkü fiziksel bir eksikliğiniz yok. babaya geldik. Yiyecek sıkıntısı var mı? Yok. Siz gelenlerden sekiz misli daha fazla bir silahlı güçsünüz. altınızda. Ama iki şey var. Dokuz militan öldürüldü. Hepiniz uyanın efendiler. Tüfekleriniz dışında 2 makineli tüfek. Mermi sıkıntısı var mı? Yok. Bu da karşı tarafın hiç istemediği ve en korktuğu şeydir. Bunu. PKK'lılar time onların hiç beklemediği bir yönden gelip saldırmışlardı. Bu köyden onlara yardım ve yatakçılık yapanlar hariç. 8 roket atar. hudut boylarında şu dipsiz. Sis ve pus demektir. Bu karakol binası da bir vadinin tabanına yakın. Gene. 1994 Dönemi 255 "Her peyderpey takviye. Bir. kuş uçmaz kervan geçmez. PKK'hlar keşifsiz iş yapmaz. hepiniz 20 yaşında ve onlardan daha iyi besleniyorsunuz. hiçbir askeri düşünceye sahip olmaksızın inşa edilmiş.OO'da Şemdinli Derecik-Yeşilova yolunda konvoya ateş açıldı. sizin için ar olacağından yapmıyorum. bilemediniz yakın bölgelerde. Kavaklı'da eskiden oynanmış olan film şimdi yeniden Pirinçeken'de gösterime girmişti. Đzin sırası gelip de izne gidemeyen var mı? O da yok. 2 astsubay. her şeyin tek tek 256 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok yerini PKK'hlar nasıl bilebiliyor. Bakın biz onlardan birkaç . yapması gereken gözetlemeyi ihmal etmişti. Bunu aklınızdan çıkarmayacaksınız. 5 tane havan. Bir çok şey şunu gösteriyordu. Saldırganlar bu alanı lataları uzatıp üzerine basarak geçmişlerdi. Gelen PKK unsurları karakolun neresinde ne varsa hepsini buradaki askerler kadar biliyorlardı. vadi ve dağların arasında yalnızlığınızı anlıyor. fakat şunu anlayamıyorum. Şu lanet binalardan uzaklasın. 22 Ekim saat 16:15'de Şemdinli'den Yüksekova'ya giden polis otosuna Kuzey Irak'tan ateş açıldı. Timin mevzilerinin bir kanadı bizim tarafımızdan mayınlanmış bir alandı. Sekiz asker şehit oldu. Sizin karakolunuz hakkında bildikleri ise 50 kere keşif kolu çıkarsa. rezil bir yerdeydi.

Türklerin doğal. PKK falan bir tarafa gökten yıldız indirir. Tugayda verebilecek sahra teçhizatı yok. bu tarz muharebe' 1994 DÖNEMĐ 257 lerin temel ilkelerini yerine getirmek başka. Güya kaçakçılık yolu üzerine kurulmuş. Tabur Komutanı olarak belli bir süre bu karakolda kal" emrini verdim. Böyle uyduruk şeylerin ekonomiye falan etkisi olduğu sanılıyorsa. en geçilmez sanılan dağların üzerindeydiler. karakolların dış emniyet çemberinden içeriye kimseyi sokmayacaksınız. Bu emre diyelim.Komutanım şu karakolun inşa edildiği yeri gördünüz mü? Hemen hemen hepsi böyle. karakoldan giden sayıdaki askeri Çukurca'dan buraya getirirsiniz. Gayri nizami harp koşullarını taşıyan harekat alanlarında sabit olan ve duran her şey ölüme daha yakındır. içgüdüsel dövüşme ve vatanlarına olan geleneksel sadakat duygularını serbest bırakın. Arkadaşlar kimse sebep ne olursa olsun. karakollar hiçbir şeyin çaresi olmadığı gibi mevcut yerleri de başımızın belası. nehirlerin önünü kesersiniz. en zor. Farz edelim.kişiyi bile bulalım diye günlerce. ya da çevresinde ateş ve gözetleme için en az 400-500 metre açık ve düz alan olan bir yere kuracaksınız. Alaaddin sen de. onu korumak başka. Sonra kaçakçı önünde karakolun durduğu vadiyi kullanır mı? Kaçakçı denilen adam önce uyanık. Hepinizi gözlerinden öpüyor ve selamlıyorum. Sizde. Kaçakçıların kullanması muhtemel yollara bina yaparak da kaçakçılara mani olunamaz ki. Halka yardım etmek. Bunun için planlar dahi hazırladık ama Tugay olarak gücümün yetmesi mümkün değil. Bu yerleri kim planlıyor? Bu planların doğruluk derecesini kim kontrol ediyor? Bunların hepsi mezarlıktan başka hiçbir işe yaramıyor. Ama çocukların elinden bir şey gelmediği için ve saygılarından dillerini dolaştırarak konuşuyorlar." dır. bu köyde yaşayan korucu olan veya olmayan bir grup kişiden kaynaklandığını biliyorlar. haftalarca. dedim. Bugüne kadar sadece başlangıçta birkaç yazılı emir verdim. yer değiştirici olmak zorunda. Bunlardan biri. Onlar mutlaka farklı yol ve izler takip edeceklerdir. Her şey seyyal. ama sabit olmayan üsler kurarak. Bedelini hemen ödüyoruz. Siz isterseniz. doğru ve haktan olanın yanındadır. Ben ayrıldıktan sonra. . elmi yaman beymi yaman herkes görüp öğrensin. Mensup olduğumuz ulusun cengaverliğinin ortaya konulması şart olan dönemlerden geçiyoruz. Ben kaç kere helikopterde iken Irak ve Đran sınırında kaçakçı katır kolları gördüm. Sonuç olarak. Bunları mutlaka bulacaksınız. Kaçakçılar gelirken binaya çarpsın diye düşünmüşler. üniformalı silahlı bir gücün bir coğrafyada nerede konuşlanması gerektiğinde en basit askeri mülahazaları da dikkate almadılar. asırlardan beri insanlar nasıl kaleleri en yüksek yerlere kurdularsa ya öyle yapacaksınız. üçü uyamadı. Bir karakolu. bizim millete silahla kabadayılık yapamaz. saldırmazsan düşmana. Çünkü bölükler yılların alışkanlığı ile sanki çok matah şeylermiş gibi gayri ihtiyari binalarını koruyacak şekillerde tertipleniyorlar. Sonra bunların getirip götürdükleri ne? Atılan taş ürkütülen kurbağaya değmez. ayağınıza geliyorlar. arazide en yüksek yerlere çıkarmak istiyorum. hareketli. Sizin bölgede bu. Tanrı. Asker sayısından bir endişeniz varsa . 44 karakoldan ikisi. gene sınır bölgelerinde sorumluluk verip. Anneleriniz ne diyor: "Sütüm sana helal olmaz. bunu da anlamak mümkün değil. Şunun için arz ediyorum. aylarca dağlarda kayalıklarda dolaşıyoruz. 258 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Konuşmayı sonuna kadar dinleyen Aydın Paşa: . Hepsi de. Temas sağlandığında at kıçında üvez gibi yapışınca bırakmayın. muhteşem fikir sahip leri. Çukurca Jandarma Sınır Alay Komutanı Albay Ömer ve bölgenin sınır Tabur komutanı Yarbay Alaaddin'e. "hiçbir sebeple gaflet ve aymazlık gösterip. batıdan gelen taburlar ise ancak kendine yeterli. "Karakoldaki askerler melanetin. Hakkari'de Jandarma mevcudu 9000. karakoldaki askerleri dört grup halinde Çu-kurca'daki Alayın kışlasına alıp bir hafta on gün dinlendirip tekrar buraya getirin. Beraber Pirinçeken'e gittik ve Tugaya döndük. Dağ ve Komando Tugayı ise 5000 asker. Bir gün sonra Tugaya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aydın Đlter geldiler. kusup bayılın-caya kadar kovalayıp işlerini bitirin. Üzümlü'den sonra ikinci örnek.". sonra kelle koltukta bir adam. Gösterin kendinizi. Olsa: bütün karakollara.

Bir asker yaralandı. Üstünlüğü ele geçirdik. Gene de. halfalar ve ustalar vardır.eset topluyordu. Açık Pencere köşesi: "Đçişleri Bakanı Menteşe. Oysa orada turizm zaten canlı. Biz gelirken arkadaşlar c. Tekrar nöbetimize dönüp. iki korucu şehit oldu.Mermi ve roketler gürültüyle her tarafa düşmeye başlayınca. Sanat ustaları ile sanattır. ne kilo kalıyor. Ama karşımıza kaçakçılığın men ve takibi ile ilgili bir kanun ve ona bağlı karakollara ilişkin hususlar çıktı. 23 Kasım saat 23:40'da Çukurca Hakan Tepe Sınır Karakoluna saldırıldı. "Çok kalabalık bir gruptu. Hepsi de buralara çakılıp kalmaktan rahatsız. . durum da ortada.Osman Paşa bak. Hakkari Pirinçeken Jandarma Karakoluna saldıran PKK'lılardan 13'ünü öldüren er ve erbaşlara. Halk tarafından omuzlarda taşınan kahraman erler "Bu vatana canımız feda dediler". 15 asker yaralandı. yaşama şansını arttırıyor. Bir korucu ve üç vatandaş öldü. Hakkari'de dağ turizmini canlandıracağız" demiş. 1994 Dönem! 259 6 Kasım saat 16:30'da Hakkari Çukurca yolundaki emniyet timinden bir asker mayına bastı ve yaralandı. Karakolları kuvvetli arazide yer değiştiren üsler halinde bulunması elbette en iyisi. çevik ve atletik bedene sahip olmak. Bunu iddia ediyorum. helikopterin bulunduğu piste doğru yürürken . Yedi terörist ölü olarak ele geçti. Gün bu gün. gösterdikleri kahramanlıklardan ötürü komutanları tarafından moral izni verildi. Bir asker şehit oldu. 13 değil. yoğunluğu. Büyük bir çatışma çıktı. Aydın Đlter Paşa'yla. dedi. ne de şişmanlık. Operasyonlarda şişman olanların işi zor değil mi? Onlar ne yapıyor? dedi. 3 Kasım saat 17:45'de Şemdinli Alan Karakoluna erzak götüren konvoya ateş açıldı. PKK Tur ile Devlet Tur. bu karakollardan hoşlanan ne bir subay.Komutanım demek ki artık o kanunda da değişiklik gerekiyor. 31 PKK'lı öldürdük. 25 Ekim Milliyet. Bu güne kadar. Beş kadın militan ölü ele geçti." "Her sanat dalında çıraklar. cennete sefer düzenlemekte yarışıyor. hafif. Bütün gerçek sanatlarda olduğu gibi komutanlık da doğuştan bir olgudur." Kasım 1994 PKK eylem ve saldırıları: 1 Kasım saat 17:45'de Yüksekova Dağlıca emniyet timine ateş açıldı. iki militan ölü ele geçti. Büyük zayiat verince kaçmak zorunda kaldılar. 15 Kasım saat 01:00'da Çukurca Pirinçeken Sınır Karakoluna saldırıldı. 1994 Kasım Milliyet: "Kahraman askerler omuzlarda taşındı. 5 Kasım saat 10:00'da Şemdinli Tütünlü yolunda bir kamyonet mayına çarptı. derinliği vegenişüği ile sahip olduğunuz kapasite. arkadaşlarımızın intikamı için görevimize devam edeceğiz. 19 Kasım saat 10:00'da Şemdinli Tütünlû köyü Güleç mezrasına saldırıldı. Ama o çocukların yapacağı bir şey yok. . 13 PKK'lı ölü olarak ele geçti. sizi ustalığa yaklaştıracaktır. 5 Kasım 1994 Hürriyet: "Günün Sözü köşesi" "Geçmişe ait en çok neyi özlediniz? diye sorulan emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'in cevabı: "Hakkari'yi ve Şır-nak'ı çok özledim" . Dört asker yaralandı. ben de arazide senin kadar hızlı yürüyebilirim. Bunun için ben de karargahta böyle bir çalışma yaptırıyorum. dedim.. Karanlıklarda namlulardan çıkan ateşler birden arttı. Bir asker şehit oldu. Dört asker şehit oldu. PKK'hlara kahramanca karşılık verdik. Korkmuyoruz".. Her yandan ateş açıyorlardı. 6 Kasım saat 23:45'de Yüksekova Dilekli köyüne ateş açıldı. Fakat aynı hızla tırmanamayabilirim. Muharebe tecrübelerinizin sayısı. ne bir astsubay ne de bir askere rastlamadım. Memleketlerine gitmeden önce aynı çatışmada şehit düşen arkadaşlarının cenazesine katılmak için Adana'ya gelen Kahramanmaraşlı ve Ispartalı erler çatışmayı şöyle anlattılar. Zaman her şeyi eskitir.Doğru söylüyorsun. Bir kadın vatandaş Öldü.

bütün bölgeyi kapladı. Ben tabur komutanlarına gerekli emirleri 1994 Dönem! 261 vereceğim. aylarca taşıma faaliyeti sürdürmesi gerekiyor-uu. 1984'den itibaren dört kongre yapılmış. Fikren her şeye hazır olun. Sadece yedi militan bulundu. Bu kış kesinlikle Hakurk'u darbeleyeceğiz. Kuzey Irak'taki. bölgedeki eski eylem ve saldırı etkinliğini % 60 kaybetmişti. Biz bir noktada çalışırken. matkap gibi bir noktaya sokacağız ve oradan uçarak ayrılacağız. Derecik'te konuşlu Piyade Taburu dışındaki takviye taburlarının hepsi kendi esas garnizonlarına gönderdik. en yoğun bulundukları yerlere havadan nokta operasyonları yapacağız. katılımda 400-500 kişiyi buluyordu. Buna da artık gücü yetmiyordu. Kar. Đğneyi. astsubay ve askerlerle görüştüm. Gene de örgütün elinde hâlâ binlerce militan vardı ve bunların biıyûk bir bölümü Hakkari'yi. Basyan. Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ferhan. Harekatın süresi de üç haftadan az olamaz. 1-2. arük Hakkari bölgesinde yurtiçi kamp tesis edemiyordu. kampın içinde de onlarca akarsuyu geçmek zorundayız. Hangi kampta yapılacağı ve ne zaman yapılacağı Türkiye Cumhuriyeti Devleti için hayati öneme haizdi. Çukurca bölgelerindeki birlikler ile Hakkari genelindeki kritik karakolları dolaştım. Đnanılması ve anlaşılması çok zor ama PKK daha önceki dört kongreden birini Diyarbakır'da yapmıştı. mucize şeklinde bulunulmaz bir fırsattı.3-13 Kasım arasında. Bulundukları mağara ve dehlizlere doğrudan hücum edeceğiz. Kuzey Irak'ta. PKK'nın bu en büyük kampına kışın harekat yapmak için geçen sene onay alamadık. Şemdinli. Kampa gitmek için birkaç. nasıl oluyor da. sürekli havadan kar üzerinde iz takip ederek. sizler kendi hazırlıklarınıza başlayın" emrini verdim. Bu istihbarat bizim için çok sürpriz oldu ama. Đstihbarat Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Güngör'e ve Lojistik Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Necdet'e: "Haktırk kampına taarruz için daha önce hazırladığımız Ejder Kış planını inceleyin ve ayrıntılarına hakim olun. burnumuzun dibine en üst kademeden 400- . en fazla hava kararmadan bitirilecek ve kamptan ayrılacağız. Dağ ve Komando Taburu da Van'daki kışlasına döndü. bu 5nci idi. Dağ ve Komando Tugayının bütün taburları ile Jandarma Komando Taburu ve Jandarma Özel Harekat grubunun katılımıyla. Kamp 260 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok diye kullanmaya alıştığı yerler emniyetli değildi. Şivi (Zap) ve Me-tinan kamplarına gelince. Teslim olanların sayısı her gün artıyor. çevredeki başka yerlerden çıkıp bizim bulunduğumuz noktadaki PKK'hla-ra yardım etmek için. Böyle fevkalade kıymetli bir hedefin yanında bizim diğer kışlık plan ve hedeflerimizin esamesi bile okunmazdı. 4. havada bulunacak kara şahinlerdeki keskin nişancıların payına düşenlerdir. Geceleri gittiğim yerlerde kalarak subay. Đran ve Irak topraklarından kuşatan yurt dışı kamplarındaydı. Bunların hepsinin bir yerde toplanması ve aynı yerde iki haftadan daha fazla kalması. Şırnak'ın altındaki Haftanin kampı hariç. Kongre iki haftadan az sürmüyor. malzeme ve mühimmatı da buralara güvenle stoklaması mümkün değildi. Buna "Eşek arısı sistemi" de diyebilirsiniz. Buralarda sabit bir duruşa geçmeye cesaret edemediği için lazım olan erzak. Usul ve teknikleri anlatacağım. Buralara hafif teçhizatla gündüz ineceğiz. Kampta kuzey-güney istikametinde 20 kilometreye yakın bir akarsuyun meydana getirdiği derin bir vadinin yanlarındaki dağ silsilelerinde karın yüksekliği 1. Mezi-Karyaderi (Avaşin). Lojistik işin tam olması için. örgütün yurt içi ve yurt dışından ele başları ve bölgedeki grup liderleri olarak. bunları araştırın. Yüksekova. bölgenin genelinde "Kasırga-2" harekatı yapıldı. PKK.metre karda yürümeye yeltenenler olduğu takdirde bunlar. Kongresini yakın bir tarihte Kuzey Irak'taki kamplardan birinde yapacağı bilgileri gelmeye başladı. Mevcut silahlı gücünü parçalar halinde kaybede kaybede.5-2 metreden az değildir. Kuzey Irak'taki sınıra yakın bütün ana kamplar Hakkari'nin güneyindeydi. dağ kadrosuna katılımlar ise gün geçtikçe azalıyordu. Kasım ayının ikinci yarısından itibaren çeşitli istihbarat ve haber kaynaklarından PKK'nın 5. Bize nehirden geçiş teçhizatı ve köprü malzemesi gerekir. Đş birkaç saatte. Harekatın kesin zamanını kampla ilgili keşiflerin sonucu ve hava şartlan tayin edecek.

16 Kasım 1994 Sabah: (Washington) "Amerikalılara göre PKK'nın sonu geliyor. Örgütün bir çözülme dönemine girdiğini. Apo'nun kaderi. kanlı geçmişi ve taşınamayacak kadar ağır günah-lârıyla tarihin bataklığına gömülmektedir. Gökyüzü nadiren göründü. örgüt elemanları arasında büyük moral bozukluğu ifade eden VVashington'daki terör ve istihbarat uzmanları. Kongre öncesi sert bir mesaj yayınlayarak örgütüne "gözdağı" verdi. Türkiye'nin siyasi çözüme razı edilmesi için girişimde bulunulmasını istiyor. kar sığınak ve mağaralarında bir hafta on günlük süreler zarfında kaldılar. Güneydoğuda il ve ilçe merkezlerinde durum. Bu derece saf olmaları mümkün değildi. Bana göre bu hep beraber intihar etmeye karar vermekten başka bir şey değildi.S mesajı niteliğindeydi." Aralık 1994'deki hava koşulları. kan dökmeye. büyük bir bölümü panik halinde Kuzey Irak'a çekildi. Bütün haber kaynaklarımızı. terör öncesi döneme dön1994 Dönemî 263 dü. . Örgütün hızla baş aşağı gittiği şu dönemde bu hedef yok edildiği takdirde. ne pahasına olursa olsun yapana denir. fırsat hedefleri aradılar. örgütten kaçanların olduğunu belirten Öcalan "Artık acımasız olacağım ve hesap soracağım" diyor. Sürekli kar yağdı. katliamlara dayalı örgütünün artık çıkmazda olduğunun farkında. Yeni katılanların hepsi batı bölgelerinden gelen çocuklardı. sezgi gücümüzü bu faaliyetin yeri ve zamanına odakladık. bu durumun terör örgütünün ele geçirilen talimatlarından açıkça anlaşıldığını belirtiyorlar. ne cephe teşkilatı. PKK artık buralarda barınamıyor. bir günlüğüne Hakkari'ye gelenlerden 5-6 gün Tugayda kalmak zorunda kalanlar oldu. ne de herhangi bir sıcak temas oldu. Apo'nun geçtiğimiz günlerde batılı ülkelerin devlet başkanlarına ve uluslararası kuruluşlara gönderdiği mektup bir tür S. Bölgede aralıksız devam eden operasyonlar nedeniyle PKK'nın ağır kayıplar verdiğini. Dağ ve Komando Taburları kışlalarının civarında hazırladıkları yer altı. Bu gelişmelerin göstergesi içerde de somut olarak yaşanıyor. yapılması gerekenleri hiçbir kişisel kaygı duymadan. Artık can derdine düştü denilebilir. böyle bir avanaklık olur mu? Olurdu. Kuzey Irak'ta yakınlarımıza sokulacaklarına ihtimal vermemekle." 15 Aralık 1994. 1993'ûn bu aylarını aratacak kadar sert ve kötüydü. imha edildiğini. Türk topraklarına yakın kamplar olamazdı. Yurt içindeki barınma noktaları imha edildiği için daha önce olduğu gibi yeniden toparlanmaları çok güç. "Apo ve PKK. ne de şehir ve kırsalda milisi kalırdı. Değişmez sonunu korku içinde bekleyecek. Amerikalı terör uzmanları. laşan 5. Alınan duyumlara göre. yak-. Hepsi ve her şey dağılır.O. PKK lideri. Geçen sene kışın dağlarda ve PKK kamplarında harekata katılan askerlerin yarısı terhis olmuştu. Fakat silahlı dağ kadrosuna ait ne bir militana rastlandı. bu işte yoktular. Günün 24 saatini buralarda geçirip derin kar ve şiddetli soğuklarda bedenen ve ruhen dayanaklıklarını arttırdılar. Bütün birlikler kendi sorumluluk alanlarında kritik olan yerlere kısa süreli sürpriz çıkışlar yaparak. S.500 kişiyi topluyor ve orada uzun bir süre kalabiliyorlardı? Kongre yapılacağı doğru olabilirdi. Fakat yer." 262 Unutulanlar Dişinda Yen! BIr Şey Yok "Kahraman. Hiçbir yerde kendini güvenlik içinde hissetmiyor. yeniden doğmuş gibi oldu. Yolların bir bölümü trafiğe açık olmasına rağmen mayınlama faaliyetini çok seven ve artık bu işte uzmanlaşmış.O. Yıllarca dünyanın en acımasız teröründen bunalan yöre halkı. kimse kimseyi tutamazdı. Bölgede ziyaret için dolaşan bazı karargah generallerinden. yediği ağır darbelerle gücünü ve moralini yitiren PKK'run "genel af karşılığı silahları bırakma" önerisine hazırlandığını belirtiyorlar. Sürdürülen operasyonlar. PKK'nın ne silahlı dağ kadrosu. halkla teröristi birbirinden ayırdı. Bu nedenle mektubunda ateşkese razı olduğunu vurguluyor. Sabah: "Apo'dan panikteki örgütüne gözdağı: Yürütülen operasyonlar sonucu büyük darbe yiyen PKK'yı ayakta tutmaya Abdullah Öcalan. gene de. Aralık ayında PKK'mn hiçbir eylemi görülmedi.S veriyor. yer altı gücünü oluşturan milisler dahi. 12 Aralık Hürriyet.

Ele geçirilen mesajda Abdullah Öcalan şunları söylüyor: "Örgüt kriz üzerine kriz yaşıyor. senaryo bildirmenize. gönlü dolu. Çekim ekibi kendi aralarında görüştü ve "tamam" dediler. Bunları yapanlardan hesap soracağım. Sebebi. (Bu işi başaramadık) diyorlar. sabalardan. yorgun. köylerden yaşayan halk aradı. Bunun üzerine: "Bölgeyi görüyorsunuz. Bütün bu olanlara şimdiye kadar ses çıkarmamıştım. moralimiz yükseldi. TR^ tarafından ikinci kez bir daha yayınladı. istediğiniz yerde görüşün. Bize bir şey olmayacağına olan inancımız tazelendi. 4 Ocak 1995 günü TV'de gururla ve özenle seyrettiğim granit gibi sağlam. Genelkurmay'dan izin aldıklarını" söylediler. Fakat böyle bir programın arasında 5-10 dakikada da Dağ ve Komando Tugayını sıkıştırmanın da bizi bir süs gibi takdim etmenin ötesine geçmeyeceğini. Yardımcınız olsun "du. gelecekte burası Đsviçre olacaktır gibi. "Bağrı yanık." Öcalan 5. Milletin ruhunu.. acı çekmekten bezgin hale gelmiş. O nedenle çalışmanızı en kısa zamanda ve 24 saatte bitirmelisiniz. Bir şey yapılacaksa tam olmalı. Ve bundan sonra yargılayarak tasfiye edeceğim. Hepsinin söylediklerinin özeti: "Duygulandık. Tersi olduğu ortaya çıkü. Halktan gelen mektup. gözü dolu makus talihini yenen bir milletin az okumuş bir ferdi olarak. dağlarda 3000 metrenin üzerinde ters lale vardır. kart ve telgrafların hepsi ve metinlerin tamamı yazılsa. yapacaksanız Hakkari hakkında ayrı çalışma." Aralık ayının son haftası TRT'den Gezelim Görelim programım yapan ekip Tugaya geldi ve. cesur. TRT ekibi çekimine ertesi gün başladı ve 24 saatte bitirip Tugaydan ayrıldı. astsubay ve askerle istediğiniz konuda. bunun bir bölümüne de Tugayı dahil etmeyi düşündüklerini. Aksi halde biz programda yer almayız. Anadolu'da bir söz vardır: Tek kişilik bir 264 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok I azık. Türk olarak gururlandık. iki kişiyi aç bırakır' karar sizindir" dedim. k. PKK'nm şerefsizce insanlık dışı zulmü içindeki çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. hayran olduk. Her şey doğal ve günlük yaşamın bir parçası olmalı. karın yüksekliği ilçelerin konumuna göre bir ila iki metre arasında değişiyor. şehirlerden. duygu ve düşüncelerini göstermeleri nedeniyle. Bu program. Her sosyal sınıftan. bizim size sınır koymamız gibi hiçbir şey söz konusu bile olamaz. Hakkari için ayrı bizim için ayrı olmak üzere iki program yapılacaktı. Aynı gece saat 02:30'a kadar Tugaya telefonlar yağdı. her meslekten. Đmha oluyoruz. Đstediğiniz subay. Aksine halk böyleydi. Önce şaşırmışlardı. Bunlara kalsa örgüt bir günde tasfiye olacak. Ama bir çözülme dönemine girdik. Kaçanlar çok. Kendilerine: "Hakkari'de kilim şöyle dokunur. Yüzlerce telefon. Berçalan Yaylasında baharda binlerce çeşit çiçek açar. Kongre öncesi böyle sert bir mesaj yayınlayarak örgüte gözdağı verip paniği önlemeye çalışıyor. başlı başına bir kitap olur. Neye ihtiyacınız varsa karargahın size bunları karşılaması için emir vereceğim" dedim. TRT "Hakkari Daf ve Komando Tugayının 24 saati" adıyla programı yılbaşına üç gün kala yayımladı. Çoğu örgüt mensubu (Ya kaçarız. Genelkurmay Başkanı'nın 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamı izlesin" isteği üzerine üçüncü. tahammüllü Türk askerinin coşkusundan gu1994 Dönemi 265 . Hava şartlan çok kötü fakat hiç belli olmaz. Dağ ve Komando Tugayı olarak ayrı bir program yapın. "Hakkari ile ilgili 45 dakika veya bir saatlik bir program yapacaklarını. öğrencilerden. konuşun. Bize program vermenize. göz yaşlarımızı tutamadık.. bitkin. Arkadaşlar! Bu bir namussuzluktur. halkın talebi üzerine de dördüncü kez yayınlandı. Allah sizden razı olsun. Aklınızı başınıza toplamanın zamanı gelmiştir. mektup ve telgraf geldi. becerikli. ama bunu kendilerinin bileceği bir şey olduğunu söyledim. umutsuz insanlarla karşılaşacaklarını ummuşlardı. Keşke sizlere daha farklı bir şeyler yapabilsek ama elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor. ya da altımıza yaparız) diye düşünüyor. Batıda herhangi bir yer için yapılan programların şu dönemde ne yeri ne zamanı olmadığını. yüzlerce kart. bir kısmı aşağıya çıkarılmıştır. sizin program sürenizde bu sağlanamaz.. kışladan herhangi bir saatte aniden ayrılabiliriz.

hem gururlandırdı. inanın büyük bir gurur ve haz duydum. Đşte ömrümün son basamaklarında ve 74 yaşına basmış bir ihtiyar birisi olarak. cebinden kutsal şiir çıkan. duygularımı Mehmet Akif in hepimizin bildiği dörtlükle ifade etmek istiyorum. 55 yaşındayım. . Başta siz olmak üzere bütün subay. Bu vatanın. yüksek dağ başında. gözünü avına dikmiş. Şayet mümkünse küçük kütüphanemde saklamak kaydıyla şiirden bir adet gönderilmesi hususunda zahmetlerinizi bekler. Dr. bu şerefli tadı tatsaydım diye adeta haykırıyonım" ama elden ne gelir. Bizler sıcak ev ve iş yerlerimizde rahat rahat oturur ve çalışırken sizlerin tüm tabiat şartları ve teröre karşı bu zor görevi. Özellikle şehit olan evladımızın. coşkuyla yürütmeniz. imanı sarsılmaz evlatları olarak. eğitimini Marmara'da. TRT-1 kanalından sizleri seyrederken. Sayın komutanlarıma yalvarıyorum. Sen şehit oğlusun. incitme yazıktır ata Vm Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Ata'ları gibi PKK'ya değil. postallarımı versinler." Prof. göğsümü siper etmek istiyorum. omuzlan kalkık olarak. vatan için. başı dik. alınlarınızdan defalarca ve hasretle öpüyorum. kendisine şefaatçi olacağına inanan o şehit yavrum. bizleri gururlandırdı. Aünç ÇOLTU-Bursa I "Müsaadeniz olursa. Bu sözden döneni. Ayrıca gururlarıma vesile olan o günkü ekranda bir yiğit asker tarafından okunan Mustafa Kemal şiiri Cumhuriyet çocuğu olarak beni çok duygulandırdı. canla başla. tanı! Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. "Dağ Komandosu olmaktan gururluyuz" diyordunuz. Đşte o zaman. cebinden çıkmış olan şiir bizi fazlası ile duygulandırdı ve saklamaya dahi gerek duymadık olan göz yaşlarımızı. Bu mektubu can ve cesaretle şahlanan bir atın üzerinde dolu dizgin bir ruhla ve iştiyakla yazmayı bir vazife saydım. göğsümüzü kabarttı. 24 saat onlarla birlikte mevzide beklemek. doğanın bütün güç şartlarına karşı mücadele etmek ve onlara sıkılacak kurşuna. Muhterem Komutanım. Dicle. Sizleri seyrederken göz yaşlarımı tutamadım. Ne kadar gurur duysanız azdır. Bu sözden dönen namerttir. Atatürk'ümüze ve bu toprağın altında kefensiz yatan ecdadımıza sözümüz var. "keşke ben de askerlik çağında olsam da . onlarla omuz omuza. Şayet herkese nasip olsa idi. Mümkünse şiirin metnini yazılı olarak bana gönderilmesi için emir ve müsaadelerinizi istirham ediyorum. siz ve sevdikleriniz. kartalları gibiydiniz. Atatürk'ün veciz sözleri kulaklarımda çınladı. beyaz karlar üzerinde. saygı ve sevgiyle kucaklar. üzerindeki her eşyanın ahrette. muhterem şahsınızda Türk askerinin yeni yılını kutlarım" Cahit OVALi. Yaradanın huzurunda o kimselerden davacı olur. diğer bölgelerde. hem de göz yaşlarımızın akmasına neden oldu. hepinizi Allah'a tekrar emanet eder. cennetine almaz. 24 ay askerlik yaptım ve Kıbrıs Harekaü'na katıldım. millet için. Konya Karapınar "Hakkari Dağ ve Komando Tugayının TV'deki programı ailece bizi hem sevindirdi. yürek dolusu saygı ve sevgiler sunarım. Birer Fırat. elbisemi. O şerefe erişebilecek kişinin damarlarında asil millet kanı. Ve bu sevgi çemberi içersinde hepsini kucaklıyorum. yedi düvele meydan okuyan siz evlatlarımın yanında olmak istiyorum. gönülden hizmet etmeyi her kula nasip etmez. Sayın komutanım. ruhunda Büyük Atatürk'ün ilkeleri olması gerekir. bazı ana babalar evlatları güneydoğuya gitmesin diye. Gökten kar değil. boğazda yapması için nüfuz suiistimali yapmazdı. şiirin metnini yayın sırasında heyecandan kağıda geçirmeyi düşünemedim. 30 yıl önce bıraktığım silahımı. erbaş ve erlerinizin yeni yılını kutlar. Kızılırmak. alınları tertemiz insanlar olarak aramıza gireceksiniz. Bu görev de bir gün bitecek. Çünkü kainatı yaratan Yüce Allah. öperim.rur duydum. 266 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok Bastığın yerleri "toprak " diyerek geçme. buz yağsa. astsubay. Yeşil ırmak ve Sakarya nehirleri ile nice nehirlerimiz oluşturuyor. Türkiye Cumhuriyeti bütün olarak kalacak. Bu sırada dolu gönlüm ve dolu gözümden sevinç yaşları boşalıyor.

Elindeki tüfeğin namus meşalen senin. bizler rahat uykuda. büyük gurur duydum. Ata'nın izindesin. iyi bilirsin onu. Sevgili Paşam. inişine hayranım. kalsa bir tek fert. Se?ı bilirsin Iıerşeyi." Berra Atasagun Đstanbul "TRT-1'de programınızı izledim. vermesin size keder. Özalp köylerinde öğretmen olarak verdiğimiz mücadele. Zira sizler. inancın sağlam senin. Bu topraklar bölünmez. masalardaki güzel yiyecek ve içeceklerinizi görmek bizi çok mutlu etti. bu kahraman delikanlılara da hayırlı tezkereler dilerim. 1994 Dönemi 269 . vazgeçmezsin Hak 'tan. şu içinde bulunduğumuz karamsar ortamda. hepinizi en ulvi duygularımla gözleriniz ve alınlarınızdan öperim. Şanı büyük askerim kükremişsin Hakkari 'den. subaylarınız da mert. hem generalin hem erin. kelimelere sığdıramam. Allah senin yardımcındır. Allah hepinizi korusun ve tüm harekatlarınızda. müşfik bir baba ve emsalsiz bir eğitimcisiniz. Kaybolduğunu sandığımız yüce değerler bize ta Hakkari'den ses verdi. Ne mutlu size ve ne mutlu siz vatanseverleri yetiştiren Yüce Türk Milleti'ne!" Emekli Öğretmen Muzaffer Savaş Uşak "Dağ ve Komando Tugay Komutanı olarak yetiştirdiğiniz askerlerinizi TV'de seyrettim. Generaliniz babayiğit. pırıl pırıl üniformalarınızı. Allah'ım nasip etse. Allah 'im kuvvet versin. Saygılar sunarım. gururlandık. Gecenin bu saatinde. Tüm harekat ve eğitimlerinizde başarılar. Fevzi Çakmak yerine. ya şehit. millete bir ışık oldunuz. O asker gibi kimseyi ağlatamadım. Duygulandım. eşim ve ben son derece onurlandık. Şahsınızın gayet disiplinli. sizinkinin yanında anımsamaya bile değmez. işte onlardır ana. Göreviniz o kadar şerefli ve gurur verici ki. Bu programı seyrederken. disiplinli yüksek bir güç gördüm. ne konuşmanda ne cevabında. Asker kendini koymuş. ben de gelsem askere. sağlıklı günler diler. O pırıl pırıl tesislerinizi. sandım asfaltta gider. oturup size bu mektubu yazmayı borç bildim. Nöbetteki o askerin heybeti bana yeter." Nurgül MELHOŞ Diyarbakır 268 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok "Bu şiir. gittiğiniz askerlerinizle birlikte dönmek nasip etsin. Siz var oldukça. keyiflendik. duacıyım sizlere. Umudunu bağlamışsın hakka. Görmedim bir eksikliğini. bizlerde olmaz ki dert. belasız. Allah korusun. Gerçekten olağanüstü. Ermeni uşakları yaklaşamaz sana. Helikopterden atladın. Vatanın namusu uğruna canımız feda olsun. Cepheden cepheye yorulmadan koşarsın. aynı zamanda askerlerinize sevgi dolu ve babacan tavırlarınız da bizi çok duygulandırdı. Her şeyinizi tek bir kelime ile tarif etmek gerekirse "muhteşemsiniz". Bu askerlerimizi böylesine yetiştiren." Bülent Bilge Samsun 1994 Dönemi 267 "Bu gece sizi ve tugayınızı TRT-1 'deki programda izledim. hem katıksız bir Atatürkçü. Sizler oradasınız. Böyle evlat doğurur. hiç beklemem tezkere.Çok değerli komutanım. Ben o kadar şiir okudum. Dağ ve Komando Tugayı'nm TV programından esinlenerek tarafımdan kaleme alınmıştır: Ne güzel yakışmışh beyaz elbisen sana. size ve tüm silah arkadaşlarınıza kazasız. hem vatan savunucusu. imanlı bir nefersin. Ya gazi olurum. Asker oğlu asker. Kar üstünde hedikle. bu derece güçlü bir ruha çıkaran sizi ve maiyetinizi canı gönülden kutlarım. Bundan 36 yıl önce. Şaştım nizamiyedeki nöbetçi askerine.

Trabzon (Şiirin tamamı 15 kıtadır.1991 'de şehit oldu. Dünyalara sığamadım. Mavi bereleriniz dimdik duran başlarınızı yüceltmeye devam etsin. Eğer gönderirseniz bu kederli aileyi çok mutlu edersiniz ve size minnettar 270 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok kalırız. TV'de Tugayınızı büyük bir gurur ve gözyaşları içinde seyrettim. Ama sizin yürek ve bilekleriniz dururken bize sıra gelmiyor." Emekli Öğretmen Beyhan OLCAYTU Yalova. Yeter ki Allah şaşırtmasın. gurur duydum.1. Size ve Tugayınıza ne yapılsa azdır. Keşke kızları da askere alsalar da biz de hainlerle vuruşsak. Bin tane PKK'lı yetmez bir neferine. dün geceki programda bir şiir söylendi: "Bana bir şarkı söyle Atatürk'üm".) TV'de programınızı izlerken sizlerle gurur duydum ve Türk Yur-du'nun sizin gibi evlatları olduğu sûrece varlığını ve bütünlüğünü koruyacağına bir kez daha yürekten inandım." Belgin GÖKCÜL Buca. Biz milyonlarca Türk ailesinden sadece biriyiz. AliALBAYRAK Çaykara . Her zaman manen. sağ olun." . hayranlıkla seyrettik. aşkını bizlere de aşılıyorsunuz. anne ve babanız yürekleriyle sizin yanınızda. Bu şiiri temin edebilir miyim? Çok önemli ve yoğun uğraşlarınız içinde bu konu ile sizi meşgul etmenin ezikliğini duyuyorum. Bir askerinizin Atatürk'le ilgili olarak okuduğu şiiri nefesimi tvıtarak dinledim ve çok beğendim. Ey Sivas'lı. Ne güzel şeydi o öyle. Gurur duyduk. Sizden ricam müzenizde yazılı olan şiirin bir metnini bize göndermenizdir. Sizleri her yerde savunacağız. Hele şehit kardeşimin üzerinden çıkan "Komando Olmak Onurumdur" adlı şiir okunduğunda göz yaşlarımı tutamadım. gözlerinizden yansıyan o coşku (bütün komandolarda vardı) hiç eksilmesin. hiçbir umutsuzluk sizi yıldırmasın. Đstanbul'lu. iftiharla. ağabeyiniz. Yüreklerinizden. O şiirin elimde olmasını bilseniz ne kadar çok arzuladım. sevincimizi ve coşkumuzu göz yaşlarımızla paylaştık. Aydın'lı. duygulandım. yüreklerinizdeki engin vatan sevgisini. Hiçbir güçlük. Đstanbul "Ben bir şehit ablasıyım. ağladım. Aradahan'lı ve tüm Türkiye'li komandolar! •Milyonlarca evde.• mek üzere gönderirseniz çok mutlu olurum. Sizinle iftihar ediyoruz. Kutsal görevinizde size ve silah arkadaşlarınıza saygılar sunarım. Saygılarımı sunarım. Kardeşim 5. Sizler orada sadece vatanı savunmuyorsunuz. ellerinizden öpememenin ezikliğini duyduk." Öğretmen Ali ÖZKAL Düzce "Emekli öğretmenim. Lütfen bana ulaşmasını sağlayabilir misiniz? Size ve komandolarınıza saygı ve sevgilerimi sunarım. gururla. sönmesin. Çok heyecanlandım. astsubay erbaş ve erlere saygı ve sevgilerimi sunarım. o dik başlarınız eğilmesin. Beni coşturdu. dostlarıma hatta okullara veril. Bu vesileyle başta Zat-ı aliniz olmak üzere emir ve komutanız altındaki subay. kardeşiniz. görünmeyen desteğinizde olacağız. ne mutlu vatan ve millet bilincini ona öğreten öğretmene. Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyorum ve şiir ilgi alanlarımın başında geliyor. Çok değişik ve çarpıcı buldum.1995 tarihindeki tekrarını TRT-1'den ailece gözlerimiz yaşararak. Ey bu vatanın gerçek sahipleri! Sizlerin yaptığı kutsal hizmeti şimdi olduğu gibi gelecekte de anlatacağız. Dün gece Tugayınızı TV'de izledim. Ne mutlu size. Allah gücünüze güç katsın.Kabataş Köyü. Gördük ve inandık ki.7. ne mutlu onu doğuran ana ve babaya. Duygularımı anlatacak kelimeler bulamıyorum. Đnanın televizyonda sizleri izlerken alınlarınızdan değil. Sayın komutanım.Heybeti ve duruşu onun disiplinidir. Sayın komutanım programda bir Mehmetçiğin okuduğu Atatürk'le ilgili şiirin bir kopyasını çoğaltmak. Büyük Atatürk'ün belirlediği "Misak-ı Milli" 1994 Dönemî 271 hudutlarımızı hiçbir güç değiştiremez. Tez günde muvaffak olun inşallah. Ailem adına şükranlarımızı sunmayı istedim. milyonlarca bacınız. emperyalist güçlerin beslediği eşkıya çetesine verdiğimiz mücadelenin güç tabiat koşulları içindeki Aralık ayının son günlerinde ve 4. Đzmir "TRT'de defalarca Tugayınızı izledik. Var olun." Girgin Ailesi adına Neslihan GĐRGĐN Bursa "Ülkemizin ve devletimizin bütünlüğüne karşı.

bizim yetiştirdiğimiz Mehmetlerle vatanımızın serhat boylarında gururla bekleyen Peygamberimizin kutsal mücahitlerisiniz. merhaba Türkiye'nin gururlan. subay. Nöbetteki ağabeyime selamlar.Orhan AKMAN Zonguldak "Hakkari Dağ ve Komandoları hepinize merhaba. Benim ricam şehit olmuş bir ağabeyimin cebinden çıkan şiirin adresime postalanması. zaferin sizin olması için dua ediyoruz. N. var olun." Hasan ERKOÇ Kırıkkale 272 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok "Vatanımız ve bizler için. ineğini kurtlar parçalayan Muş'lu bir köylü: "Ey kurtlar. Allah yanınızda olsun." Süleyman BALCI Mardin "Ben 18 yaşında lise 2. bağrımız kabardı. sizler her gün bizim dualarımızda ve kalbimizdesiniz. Toplumlar vatanları dışında hiçbir yerde huzur bulamazlar." Sizler değerli Paşam. Ben Bursa'da lise öğretmeniyim. Allah'a emanet olun. TV'de sizi izledim. Çok duygulandım. Dünyanın bütün güzellikleri sizlerin olsun dilerim. astsubay ve askerlerimize saygılar sunarım. Bu mektubu size Eskişehir'in GökçeyaylaKöyü'nden yazıyorum. Bana şiirin bir fotokopisini gönderebilir misiniz? Sayın komutanım. ama bunu gördük. belki inanmayacaksınız hüngür hüngür ağladım." M. baykuş tüneği olmuş harabelerine bile hayranım. ancak yaşayanların tahmin edebileceği zor şartlar altında canınızı hiçe sayarak verdiğiniz hizmet karşısında minnetle eğiliyorum. Bunu yazan Meryem Köprücü. Sağ olun. Bir Türk genci olarak çok duygulandım. Tüm subaylara ve askerlere selam ederim. sınıf öğrencisiyim. ölmedi diye hep duyardık. büyük Ata'mn öldüğünden sizin de mi haberiniz oldu. Ancak elimizden başkası gelmiyor. Size ve maiyetinizdeki tüm çalışanlara saygılar sunarım. Büyük Atatürk öldüğünde. senin dağlarına. Gökçeyayla Köyü'nden kucak dolusu selamlar. yollarına kurbanım. Gördük ki hepiniz ama hepiniz bir Mustafa Kemal'siniz. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Hepinizi sevgi ile kucaklıyorum. bu vesile ile sizin. Şairlerimiz ne güzel söylemiş: "Ey vatan sen ne güzelsin. her şey istediğiniz gibi olsun. Mustafa Kemal ölmedi. Düşüncelerimizde hep varsınız. Hoşça kalın. Hepinizi kutluyor. her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Büyük Atatürk bu yurdu kurtarırken ülkenin doğusu baüsı diye ayırmadı." Meryem KÖPRÜCÜ Eskişehir "Dağ ve Komando Tugayı'mn programında şehit olan bir Mehmetçiğin ölmeden önce yazdığı şiir okunurken. Ben küçüklüğümde." Sevim ÖNEL "Merhaba Dağ ve Komando Tugayı. Sizleri TV'de seyrederken duygulandık. çok heyecanlandık. Vatanımız için çalışan herkese dua eden teyzeniz. Kuş uçmaz kervan geçmez yollarına. sizlere duacıyız. TVde sizleri sevinç ve gurur gözyaşları ile seyrettik. En içten dualar sizin için." Arif izzet HAKSAL Gaziantep "Televizyonda programınızı görünce duygularımı satırlara dökmek istedim. evde büyüklerimden şunu duyardım: "Her ko1994 DönemĐ 273 . Hiçbir zaman yalnız olduğunuzu düşünmeyiniz. benim ineğimi parçaladınız" diye ağlamıştır. Saygılarımla. Sizleri televizyonda izliyor ve heyecandan ağlıyorum." Dr. çok etkilendim. Doğusuyla batısıyla bu yurt bu millet bizimdir. Allah yardımcınız olsun. Nuri SOLAZ Ankara "Kahraman yavrularım. Allah'a emanet olun. TUNÇ "Bizlerin yatağında rahat uyumasını sağlayan siz yüce Türk evlatlarına bu birkaç satır kesinlikle yetmeyecektir. yüreğiniz gururla dolsun. Çünkü vatan bağımsızlık demektir. Bizler için siper etmiş gazilerimize şükran borçluyuz.

Herkes üstüne düşeni yapsaydı bu iş böyle devam edip gider miydi? Bugün hemen her ilden şehitler var. Çünkü her el öpülmeye değmez. Canım Mehmetçik Ata'mla ilgili şiirini okuyup bizi ağlattı. Benim dayımın her iki oğlu da şehit oldu. Müzenizin duvarındaki şehit evladımızın yazdığı şiiri. samimi. her ananın evladından asker olmaz" derlerdi.yunun kuzusundan kurban. bir anne ve abla olarak göz yaşlarımı tutamadım. Mümkünse şehit olmadan önce bir komandonun yazdığı şiirden göndermenizi rica ediyorum. bir hatıra olarak Tugayınıza ait birkaç anı gönderirseniz (kep. Vatanım için her an her saniye ölüme hazırım. komutanlarıyla iç içe. Herkes cesur. Adana (Fikri Uçar o günün ulaştırma zorluklarına rağmen.. öğrencilerim adına sizlerden tekrar tekrar arz ediyorum." Fikri Uçar Hasanbeyli Bahçe. canlı. asker arkadaşlarımın yanaklarından öperim. yavuklu. Bu duygularımdan dolayı size bir Türk bayrağı hediye ediyorum. Lüt-. gururum.uun. Bir subayınızın Türk bayrağını alıp dalgalandırması beni çok duygulandırdı. Sayın komutanım sizin bir bab. Türkiye için el ele verip Atamızın istediği yere ulaşırız.n kabul ediniz. ana Şu çorak toprağa rengi sen verdin. Đzmir "Dün akşam TV'de sizi ve Mehmetçiklerimizi içimiz onur. Sayın komutanım çok heyecanlıyım. Bu sözleri ağabeyini askere gidince özellikle duyardım.bere v." Cem Sünger Karşıkaya. Gü274 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok zel vatanımıza göz dikenlerin canına okumak için emrinizde asker olmak istiyorum. Ama bizler durumu ve o koşulları tam bilemiyoruz. Sevgili Paşam. 1995 yılında inşallah bu pisliği temizleyip ulusça rahat eder. Sizlerin ellerinden. saygılar sunarım.s. Vatanım için ölmeye hazırım. Lütfen kabulünü arz ederim. Terörün bitmesi için Türk halkından mutlaka istekleriniz vardır. gnhyüzüm ve dağım sensin Kanımsm dolaşan damarlarımda. Yüce mertebeye ulaşan şehit Yüz sürmeye geldim topraklarına Dilde. Denizim. emirlerinizi bekliyoruz. Başka gönderecek güzel bir hediye bulamadım. bunu anlatmama hiç imkan yok. gibi evlatlarınızı izlemeniz daha büyük bir duygu. bir ay sonra sırf duygularını anlatabilmek ve el öpme sözünü tutmak için Hakkari 'ye geldi. Bir Türk ailesi olarak şanlı tarihimize yakışır bir şekilde bu kutsal görevinizi en iyi şekilde yerine getirdiğinizi görünce bu vatanın asla parçalanmayacağını bir kez daha anladık. Hakkari'ye gelip elinizi öpeceğim. destan destan dolaşan Türk. eğer mümkünse. canım sağ olursa. Siz ve tugayınız mensuplarına uzun ömürler diler. 1~ izledim. Kendimi böyle candan hissediyorum. bayrağım sensin. onu da gönderirseniz seviniriz. iŞehit Türk Askeri "Yüce mertebeye ulaşan şehit Yüz sürmeye geldim topraklarına Dilde. Bilebildiklerimiz TV'ler de gördüklerimiz ve gazetelerden okuduklarımız. Onların yerlerini doldurmaya hazır. ağladım. Sayın Paşam." Mehmet Emin Yurdakul Öğretmen Abdullah Akın Bursa "TV'de Hakkari Dağ ve Komando Tugayınızı gıuv.) "Tugayınızı TV'de büyük bir gururla izledik. . Bir gün ne pahasına olursa olsun imkanım elverirse. Bayrağımızın açılmasıyla da gururla. destan destan dolaşan Türk Tarihe o eşsiz cengi sen verdin. öğrenciterimle sizin sözlerinizi derslerde uzun uzun konuştuk. Düşünmeden evlat. gibi) ailecek bizleri mutlu etmiş olursunuz. duygularımı tam olarak yazamadım. Ben de sizlere bir öğrencimin el yazısıyla kaleme aldığı milli şairimizin şiiri ile kendisinin şehitlerimiz için yazdığı bir şiirini gönderiyorum. ı . sevinç ve gururla izledik. Bir de şehit olan askerimizin bir şiiri okundu.

Değerli komutanım en derin saygılarımla ellerinizden öper. liderliğin. Tabur Harbiyelileri Ankara "Sayın Komutanım. New York 276 Unutulanlar Dişinda Yeni BiR Şey Yok "Saygıdeğer Komutanım. Duygularımı anlatamam. Sizlerin sayesinde huzurluyuz ve hep sizlere duacıyız.bizlerde coşup. Đstanbul "Asil Türk milletinin namus ve şerefini. eğer uğrunda ölen varsa vatandır" düşüncesinin bilincinde olarak yaptığınız mücadele. Mehmet Đlker Budak United States Military Academy West Point. Zonguldak "Türk ülkesi ve Milletin bölünmez bütünlüğünün kahraman savunucuları! "Toprak. Mümkün olsaydı da Amerikalılara seyretmiş olduğum TV programını gösterebilseydim. vatanın bütünlüğünü. ne kadar ağır da olsa. Bu şerefli günlerin haürasını istisnai şekilde ömrüm boyunca saklayacağım." Kara Harp Okulu 2. şu anda gece 23:00 televizyonda sizi ve Mehmetçikleri gözleri dolu dolu izliyoruz." Sevim Gürbüz Kilimli. Ülkemizin bütünlüğüne göz dikme gafletindeki soysuzlara karşı yürüttüğünüz mücadelede yüce Allah'tan. bu kış Türkiye'ye geldiğimde Tugayınızı anlatan bir TV programı izledim. Oradan ayrıldıktan sonra anladım ki orada geçen iki yılım silah ve kader arkadaşlığının. alnımızda parlayan güneş olacaktır." Hasan Hoşoğlu Piyade Teğmen Gata Ortopedi. Meh1994 Dönem! 275 metçiklere uzanan eller kırılsın. Saygılarımızı sunarız. erbaş ve erlerine saygı ve sevgilerimizi sunarız. çok gururlandım. tüm mehmetçiklere hayırlı tezkereler dilerim. askerlerimizin gösterdiği motivasyon inanılmaz ölçüde övgüye değer. 'Türk budur. Öğrenci Taburu Harbi-yelileri olarak emrinizde görev yapmak için sabırsızlandığımızı arz ederiz. Yıldırımdır. Đnşallah. zat-ı aliniz ve Tugayımızla ilgili her haberde ailesinden ayrı kalmış bir çocuğun hüznünü duymaktayım. ellerinizden öperim. birliğini iyi yetiştirme gayretlerinin neticesini almanın. Sizlerin nezdinde ulusumuz ve kahraman askerlerimize sağlık mutluluk dileklerimle saygılar sundum. ülkemizin kalbimizin attığı yerde koruyan siz sayın komutanımızın ve kahraman Dağ ve Komando Tugayının tüm subay. Çok etkilendim." Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri Çengelköy. yüreğimdeki milli duyguların fikriyattan fiiliyata tezahür ettiği hayaümın en verimli ve en renkli günleriydi. Şahsınızda tüm Dağ ve Komando Tugayını kutlar. işe yarama duygusunun. 2. Ne mutlu siz böyle bir birlik yetiştirmişsiniz. himaye ve önderliğinizde vazifemizi yürütürken yaralanmış fakat bu kötü günlerimizde de birliğimize ait haberlerle yeniden moral kazanmış bulunuyorum. Dağ ve Komando Bölük Komutanınız "Sayın komutanım. gösterdiğiniz cesaret ve fedakarlık bizim gururumuz. astsubay. 1987-1993 yılları arasında çeşitli zaman ve sürelerde oralarda uçmuş emekli bir pilot subay olarak çok etkilendim." Aydın Ünlütürk Piyade Yüzbaşı 8. Sizleri. kasırgadır" diye ulu önder Atatürk'ün övgüsünü kazanmış kahramanlar olarak selamlıyoruz." Serdar Söylem (E) Kara Pilot Kd. Ankara "Eski bir mensubu olmaktan gurur ve şeref duyduğum Hakkari Dağ ve Komando Tugayının faaliyet ve başarılarını izledikçe gözlerim yaşarmakta. size ve kahraman Tugayımızın mensuplarına kuvvet ve basanlar niyaz eder.Binbaşı . " Bu şafaklarda yüzen al sancağı ebediyen söndürmeyeceğimize and içiyoruz. saygılar sunarım. Burada Amerikalılar kendilerinin çok iyi asker olduklarını sanıyorlar. ileride sizin emriniz alünda çalışma fırsatına kavuşurum. yıllardır değerli vatanımızın üzerine inmiş bir karabulutun dağıtılması için sizin destek. dans edip oyunlar oynadık. Đçinde bulundukları durum ne kadar zor. muharebe şartlarının ve en önemlisi kararlı ve cesur şahsiyetiniz ile komutanlığın ne demek olduğunu öğrendiğim.

Tebessümleriyle. vatanseverlik duygusuyla yaratüğm bu tablodan gurur duydum. At mermer örtünü üstünden Bir meclis neşve kurduk sana Cepheleri. Şarkı söyleyişin. ölmezliğin sırrına eren şair. Dalgalansın Mustafa Kemal'im''. Tüm tugay mensuplarınıza sağlık ve üstün başarı dileklerimizi sunar. şahane düşmezdi dilinden. Sizi bütün içtenliğimle kutluyorum. azim ve kararlı. meydanları. Büyük mimarı Türkiye'mizin Bir şarkı söyler misin ? Üzme yetişir. su gibisin. Çarşamba günü Tugayınızla ilgili programı TV'den büyük bir zevk ve dikkatle izledim. Büyük bir emek. kürsüleri koy bir yana Bir şarkı söyle bize Mustafa Kemalim. Sen ey. şehir şehir. şiir okuyuşun Nutuk verişin. köy köy Dalgalansın bayrak. Kara Harp Akademisinde Piyade Yüzbaşı olarak okurken Tuğgeneral rütbesi ile Akademi komulantmdı. vakarlı konuşma ve davranışlarıyla askerlik anlayışının eri güzelini sergileyen tüm personelinden gurur duydum. Topla etrafına Bayburtluyu. . Haykır yedi düvele. şen şakır türküler söylettin Milletine sen. Hep. hava gibi. başla kıvrak endamınla halaya Efelerin hatırı kalmasın. Estergon kalesinden. Bir bar oyna Mustafa Kemalim Titresin meydan Geç oradan Sivas'a. seni sevişimiz Bize güneş gibi." Dursun Pekel ve Eşi (E) Tümgeneral (Bu tarihten biiüaç yıl sonra rahmetli olan Dursun Pekel Paşa. zeybek oynayışın. Bir harman dalı oyna Mustafa Kemal'im Kaysın altımızdaki toprak.1994 Dönemi 277 "Sevgili Osman Paşa kardeşim. diz çöktüren sesinle "Dağ başını duman " almışı. üzme derdin bir zaman Neydi derdin söyler misin ? Şahane gözler. Dadaşı Bir şarkı söyle. dillere destandı Mustafa Kemalim. Tuna 'dan kaç kere Bize selam gönderdin. içleri aydınlatan. "Komando Olmak Onurumdur" şiirinin yanında en çok talep edilen "Bir Şarkı Söyler misin Bize" isimli şiir ise şuydu: Bir Şarkı Söyler misin Bize "Bir şarkı söyler misin bize Mustafa Kemal'im ölmezliğe dair. Türküler söylerdin Uru meli 'den "Alişimin kaşları kara " derdin. Kara Harp Okulu 1 nd sınıfta ben öğrenciyken Kurmay Yarbay olarak Tabur Komutanım. feragat. hüzzam makamına kaldı işimiz. sevgi ile gözlerinizden öperiz. Sensiz mahur faslım Neyleyeüm gayri. bilgi.) Halktan kim ne istedi ise kendilerine gönderildi. Hep beraber söyleyelim türkümüzü Dağ dağ. Şimdi de biz türkü yakalım sana 278 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 279 Milletçe söyleyelim. Ey en güzel gözlerin sahibi için kan ağlasa da yüzün gülerdi. Sana bağlılığımız. Sonra.

Bu kamp çok geniş ve en büyük PKK alanı. Doğudan Đran.Komutanım. Hakkari. bir serin dere. Hakkari topraklarında tek bir PKK hareketine rastlanmadı. (Harita üzerinden yerlerini kendilerine gösterdim. Şemdinli ve Çukurca bölgelerinde kampta. Böyle bir şeyi kabul edilebilir kabul etmek bile gaflet ve acz işaretidir. Gene de Hakurk alanı içinde. Benim anladığım şekliyle bu genel operasyon Hakkari ve Şırnak altında olacak. Bunu bile yapamadılar. Hava şartlarının ne zaman düzeleceği belli değil. Ocak ayının ilk haftası Hasan Kundakçı Paşa Tugaya geldi. . Yere yıkılmak üzere . Planlarını ona göre yapsınlar.5-2 metre kar var. tahmin ediyorum. genel operasyona da çok zaman kalmadı. bir kaç mayın. külleri dahi kalmayacaktı. . Ormanlar koynunda." Ocak 1995 ayı içersinde de Aralık 1994 gibi. hay hay biz her zaman hazırız.Sen de bizle beraber aynı tarihte Hakurk'a gidersin. Yüksekova. mezrada değil devrilmek ve yıkılmak. Yurt içinde PKK'nın silahlı en küçük bir unsuru olamazdı. iki senedir Kuzey Irak PKK kamplarına gire çıka sen buraları yol yaptın. dedi. çekilme halinde yakaladıkları bir birliğin artçısına mutlaka taarruz ederler. Haklı olarak kar yoğunken kamptakileri yakalayayım is282 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok tiyorsun ama Mart başında o bölgedeki kar yoğunluğunun fazla azalacağını sanmam. bize hiç değilse. Komutan. Osman Paşa. Komutan bilir ve emir verir. Bu önemli değil. umulmadık yerlerde pusu kurarlar. suikast düzenleme gibi eylemlere başvurması lazımdı.Osman Paşa Ankara'yla görüştük. Đki ay boyunca en azından milislerin. malumlarınız ben Hakurk'a harekat için hava durumunu takip ediyorum. Dikenler içinde bir sarı gül vardır. Kuzey Irak'ı haremi ismeti olarak düşünürler. Bu kampların yurt içindeki kamplara uzaktan yakından hiçbir benzerliği yok. 11 farklı yerde ayrı ayrı kamp yeri olduğunu tespit ettik. Buralarda direnç ve dövüşme azimleri çok yüksek.) Halen Hakurk'ta 1. . güneyde Irak'tan Hakkari'yi kuşatan kamplara kaçma ve kurtulma imkanları olmasa. Đleri sürülebilecek en küçük bir bahane dahi beceriksizliğin çaresizliğin ve tıkanmışlığın uluorta açıklamasından başka bir şey değildir. Bütün bunlar Kuzey Irak operasyonlarını farklı bir hale getirir. dağda." RızaTevfikBölükbaşt Dördüncü Bölüm 1995 DÖNEMĐ |n 280 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok 1995 Dönemi 281 "Askerler kendilerini asker gibi hissetmelidir. artık sadece gövdedeki mevcut su ve besinle idare ediyordu. Zehirli dev ağacın kökü ve saçaklarının büyük bir kısmı kazılarak topraktan dışarı çıkarıldığından artık yeterince beslenemiyordu. Sen şimdi Hakurk'a gidersen bütün Kuzey Irak'takiler huylanırlar. benim görüşüme göre. Bölgedeki Talabani ve Barzani peşmerge ve köylerinden de çok iyi yardım ve destek görürler. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Yıllardır ilk defa böyle bir durum meydana gelmişti. Şayet sınırı cephe halinde geçip Kuzey Irak derinliklerine çekilmelerine fırsat . 30-35 bin civarında da asker katılacak. 5-6 gün havanın uçuşa uygun olması gerekiyor. Çukurca bölgesinden Kuzey Irak' a girecek olan Tugaylar senin planından istifade etsinler. Gövdedeki muhtelif kalınlıktaki dallar ve onların üzerindeki yüzlerce yaprak. Bölgede çok iyi bir keşif yapmaları lazım. Đçini tam bilen güvenilir kaynaklar bulamıyoruz. operasyondaki birliklere gece mutlaka saldırırlar. Bu kadar kuvvetin sınırlara yığılacağından.Komutanım. bu kadar insanın çevreleriyle konuşmalarından operasyonun "baskın" faktörü ortadan kalkacak. uzaktan ateş açma. inanıyorum ki."Uçun kuşlar uçun! Doğduğum yere. tecrübelerinden yararlansınlar. . yan yatmış bir haldeydi. Yalnız şunu arz edeyim. Mart ayında Irak' a genel bir operasyon düşünüyoruz. üste. Yani karşı taraf bizi hazırlıklı bekleyecek. sanıyorum gibi sözler kullanmaz.

Kongresi Hakkari Tugay Komutanının meselesi değil ama böyle dolgun ve kıymetli bir hedefi bir daha ne zaman. şü kadar personel katıldığını. "PKK'nın 5. yapılan konuşmalardan çıkardıklarını" söylediler.Arkadaşlar bu hedefin seni beni olmaz. Bütün bunları hallederiz. bütün ilçe1 284 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok .Anlamakta zorlanıyorum. Yani 5. PKK'nın 5. Sonradan öğrenmedik. Gelecek olan birliklerin lojistik ihtiyaçlarını da senin Tugayın sağlaması gerekecek. Hakkari'ye döndüm. Başka türlü nasıl olabilir. "5. . . Bu faaliyetlerin yürütülmesinde bir eksiklik olmadı. Hasan Paşa Diyarbakır'a gitmek üzere ayrıldı. MĐT Daire Başkanı 16-17 amiral ve generalin bulunduğu salonda böyle bir seri soruya maruz kalınca önce biraz durgunlaştı sonra: .Komutanım meseleyi anladım. MĐT Daire Başkanı : . küçük bir ağla yakalanabilecek büyük balıklar kaçırıldı. Genelkurmayda yapılan seminerin bir bölümünde Milli Đstihbarat Teşkilatından bir Daire Başkanı bölücü ve irticai faaliyetler hakkında w 1995 Dönemi 283 konferans verdi. Ne araştırabilecek. .Đşte planların yapılmasında. Ocak ayının son haftasında. bildirdim diyor.Komutanım bizim bölgemiz altındaki kamplarda toplanmamışlar. dedim. Kendilerine Đran ve Irak arazileri ile çevrili Hakurk kampı. Şubatın ilk yansmday-dı. Sordum: . Böyle bir şey olur da neden kimsenin haberi olmaz? Kusura bakmayın ama siz bu faaliyeti olup bittikten sonra öğrenmiş olmalısınız. Şaşırmıştım.Aslanım bu kongre Avustralya'da yapılamıyor. Karargaha "Ben yok iken. dikkat edilecek konularda sen onlara yardımcı olursun. siz hassasiyet gösteriyorsunuz. Kongre gerçekten yapılıp bitti mi? Hem de burnumuzun dibinde mi yapıldı? Haftalarca bir kaç yüz PKK lideri aynı yerde mi durdu? Bu mümkün değil. bu kadar süre devam ettiğini" söylerken dayanamadım: .Ne anlama geliyor bu? . Türk topraklarıyla da alakamız tamamen kesilecek. Yeter ki bu işlerin hepsi biz Hakurk için Hakkari'yi terk etmeden bitirilmeli. bu gücün kullanılması karşılığında beklediğimiz bu imhayı sağlayamayız. Kongreyi başlangıcından beri gün gün takip ettik ve ilgili adreslere bildirdik. bu bir hafta içersindeki telsiz dinlemenizde 5. geçen sene katılamadığım General-Ami-ral seminerine katılmam için bir mesaj geldi. nerede bulacaksınız? Nasıl haberimiz olmaz? Tepelerine inip hepsinin işini bitirmeliydik. dedim.Efendim biz 5. Konferansın bölücülükle ilgili kısmında. Kongresini Kuzey Irak'ta Haftanin kampında (Şırnak altı) yapıp bitirdiğini. diye cevap verdi. .Đstihbar edilemediğini gösteriyor komutanım.Bilgiler adres gruplarına gönderildi efendim. MĐT faaliyeti gün gün takip ettim. Yani değil Tugay. dedim. ne de üzerinde durabilecek bir zamanım vardı.Ben şaşırdım kaldım.verirsek. Peki bildirdi de sonra ne oldu? . Kongre ile ilgili geçen bir konuşma var mı?" diye sordum. beş gün süreliydi. buraya ulaşmak için geçmemiz gereken akarsular ile Talabani'nin bölgesi olan yerleşim alanları hakkında ayrıntılı bilgiden sonra "Ejder Kış Harekat Planı"nı arz ettim. sonra planı uygulayacağız. demekle yetindi. Şırnak'ın 20 kilometre altında toplanıyor adamlar. Bir haftalığına gittim ve döndüm. Herkes dinledi kimse farklı bir şey de söylemediği için konferans devam etti. Pratik bir tekne. Kongrenin Kuzey Irak'ta Haftanin kampında yapılıp bitmiş olduğunu. dedim. Çünkü Hakurk'a harekat için önce 46 kilometre Kuzey Irak'a girecek. 17-22 Şubat 1995 tarihleri arasında Hakkari genelinde. .

Bitlis: 244.lerin kırsalında her tabur kendi bölgesinde kış operasyonları yaptı. 500-600 metre daha öteden de ayrı bir koyun sürüsü çık1995 Dönemi 285 ü. Yüksek yerlerde kar. Ürkütücü tablo 1994 ve 1995'in ilk iki ayında ortaya çıkarılan sığınakların illere göre dağılımı: Hakkari: 614. Kars: 31.Urfa: 3. Tabii bu sunilerden PKK da gümrük payını almıştı. Yurt içi rahat ve normaldi. Bu bir kaçakçı sürüşüydü. Diyarbakır: 326. Adıyaman: 8. 5 Mart gününden itibaren kar yağmaya başladı ve her geçen gün yağışın dozajı arttı. Maraş: 9. Mardin: 240. roketatar. Tunceli: 226. Elazığ: 14. kaybeder. Derecik bölgesinde sis ve pusdan 20-30 metre önümüzü dahi göremiyorduk. Derecik Karakolu bölgesinde konuşlu ve sahra şartlarında tertiplenmiş olan Piyade Tabur komutanı Yarbay Ali ile birlikte. Yarbay Ali'ye. Derecik'ten bvıraya gelirken araçtan yanından geçtiğimiz mezraların yüksek yerlerinde Irak istikametini ayakta gözleyen korucular görünce. böyle bir havada hududun dibinde bizim olabileceğimizi akıllarının ucuna bile getirmediklerinden duruşlarında hiç değişiklik olmuyordu. Adamların sürüleri Tugay komutanının 20 metre önüne çıkıyor. Ali: "Komutanım kaçakçılık tarihinde böyle bir şeye rastlanmamıştır. 35000 asker katılacaktı. Çobanların ceplerinden para vererek bu sürüden pay sahibi olan şahısların isim listesi çıktı. Böyle bir havayı beklemek için. Hiç ummadıkları bir durumla karşılaşmışlardı. O da tahkikat açsın" dedim. 6 Tugay." dedi. baksana. Talihsizlik bu kadar olur. Bizim araçlar biraz uzaklarından çamurlara. Muş: 37. mayın. Đğdır: 26. "Şen bu durumu Şemdinli Jandarma Đlçe Komutanı Yüzbaşıya bildir. hendeklere batarak zor şer ilerlerken. sınır hattında ise yağmur yağıyordu. Yüksekova-Şemdinli-Derecik yoluyla Derecik'e. G. Şırnak: 314. O gece Derecik Karakolunda kaldım ve ertesi gün Tugaya döndüm. "Ali. batıya doğru yürümeye devam ederken 30 metre önümden sislerin arasından koyunlar çıkmaya başladı. Erzurum: 17.Antep: 2. Ağrı: 49. Ben de Hakkari Đl Alay komutanına bildireyim. Bingöl: 159. insanın önünü bile göremediği bu havada Irak yönünü gözetliyorlar" dedim. Hakurk Harekatı için Şırnak'dan kendi komutamıza aldığımız 5nci Dağ ve Komando Taburu Hakkari'den Derecik'e . Yanımızda taburdan 7-8 asker vardı." Kuzey Irak' a yapılacak olan genel operasyonun adı Çelik-1 'di ve 10 Mart 1995 günü başlayacaktı. Siirt: 64. Toplam: 2453 Bulunan sığınaklarda silah ve mühimmatın çok yüksek olması dikkat çekici. Emir yerine tavsiye veren. iki araçla önce Samanlı Sınır Karakoluna sonra da sınırı çizen Hacıbey Çayı boyunca köprü kurma yerlerini tespit için yaya olarak yürümeye başladık. Şemdinli'deki 3ncü Dağ ve Komando Taburu Derecik'e. Batman: 65. Hemen işlemlere başlasın. 100 metre ilerden başka. Çobanlar silahsızdı. Biraz sonra çobanı da sislerden çıktı. binlerce giysi ve çok sayıda ilacın yanında uçaksavar. sınırdan uzak bir yerde 5-6 gün oya-lanmışlardı. K. Van: 3. 7 Mart günü Çukurca'daki Jandarma Komando Taburu ile Hakkari'deki Jandarma Özel Harekat Grubu. bu bölgede korucular çok vazife şinas. Fakat çocuklar çevik hareketlerle altı çoban ve 650 küçükbaş hayvanı bir yerde hızla topladılar. "Korucuların Irak istikametini büyük bir şevk ve heyecanla niçin gözetlediklerini anladın mı şimdi?" dedim. uzun namlulu silah. bomba ve yüz binlerce mermi ele geçti. Hakurk'a gitmek için üzerine köprü kurarak geçeceğimiz Tûrk-Irak sınırını çizen Hacıbey çayının son durumu ile bu bölgede bulunan sınır karakollarını görmek için karayoluyla Yûksekova-Şemdinli üzerinde Derecik karakoluna gittim." 2 Ocak'ta. Malatya: 2. Bunları Allah çarptı. Köprünün kurulmasına uygun yeri tespit etmiş. Ş. Halbuki onlara bu göz gözü görmeyeni günün uygun olduğu söylenmişti. "Komutanın savaş yüzü olmalıdır. Hava halk tabiriyle tam "kurt havası" idi. 26 Şubat 1995 Milliyet: "Güneydoğunun altı sığmak: 1994 ve 1995 yılının ilk iki ayında PKK ya ait 2 bin 453 sığınakta 800 tona yakın yiyecek.

Ejder-kış. karakolla Balkaya Dağlan arasındaki arazide yerleşmiş olan taburları dolaşüm.Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok 1995 Dönem! 287 I 8 Mart'ta göz gözü görmeyecek şekilde kar yağıyordu. toplam 200 asker.000 asker 30 dakikalık uçuş mesafesinden helikopterlerle Dalya Tepe bölgesine indirilecekti.karayolundan motorlu intikale başladı. subaylarla çeşitli konuları görüştük. köprü kurmak hiçbir şekilde mümkün değildi. Sınır hattına giderek köprü kuracağımız Hacıbey çayını gördüm. Çelik-1'in en batıdaki bölümünü "Ejder-Kış" harekatı olarak uygulamaya hazır durumdaydılar. Şemdinli'de bulunan üç Dağ ve Komando Taburu. Derecik'te bulunan 5nci Dağ ve Komando Taburu da havadan Dalya Tepe ile Đran . Dalya Tepe ve civarının emniyetini alınca. Đnen iki tabur kampın girişindeki çelik köprüye ilave olarak lastik botlar ve havai hatlar kullanarak güneyden Hakurk vadisinin içine girecek.000 metrenin üzerinde uzunluğu 25 kilometreyi bulan dağların geçitlerini kapatacaktı. Hakurk'un Irak tarafındaki dağları tutacaklardı. karadan Kuzey Irak'a girecek 3 tabur ise Derecik bölgesinde tertiplenerek. O bölgede operasyona katılacak Tugayların bütün ihtiyaçlarını Tugayın kışlasına çadırlar kurarak içlerine depolamıştık. doğu istikametinde ilerleyip. özellikle de Türkiye tarafını bataklık haline getirmişti. Bu birlikler ise Hakurk kampı girişine helikopterlerle taşınacaklardı. Aynı durum Derecik için de geçerliydi. Kar bütün gece yağmaya devam etti. 9 Mart sabahı hava gene yağışlı. Ben de aynı gün karayoluyla Yüksekova üzerinden Şemdinli'ye hareket ettim. 46 kilometrelik gece yürüyüşü ile "U" şeklindeki Hakurk kampının açık ağzında girişi koruyan Dalya Tepedeki PKK'nın emniyet karakolunu ortadan kaldıracaktı. Akarsu taşmış ve civarındaki araziyi'. 8 Mart akşamı havadan taşınacak 3 tabur Şemdinli'de. Görüş mesafesi 3040 metreyi geçmiyordu. Hakkari'deki 2nci Dağ ve Komando Taburu Şemdinli'ye karayoluyla motorlu intikale başladılar. Görüş mesafesinin düşüklüğü hatta sağanak yağmur harekatı büyük ölçüde olumsuz etkilerdi fakat sının çizen bu akarsuyun herhangi bir noktasından karşıya geçmek imkansızdı. Orada Derecik Sınır Karakolu binasından başka bir kapalı yer zaten yoktu. yüzmek." Derecik Karakoluna ulaşınca. Tugayın her taburundaki özel dağ komandolarından oluşan ikişer tim. Bu lojistik faaliyeti kışlada kalan Kurmay Başkanı ve Lojistik Şube Müdürü yürüteceklerdi. görüş mesafesi çok düşüktü. Havanın açmasını bekleyemezdik. Şemdinli'de bir taburun kışlasında 3 tabur yerleşmişti. Hemen hemen sabaha kadar. 8 Mart günü Van'daki 4ncü Dağ ve Komando Taburu Şemdinli'ye. bir dağ ve komando taburu ile Jandarma Komando Taburu da kurulacak köprüden Irak'a geçerek. Binbaşı Mehmet Emin komutasında. Ben Türk komandosuyum Seni çelik pençemle ezerim Her yerde ben varım Her zaman ve her yerde hazır Daima hazır. Yağış devam ediyordu ve siste görüş mesafesi 20-30 metre arasındaydı. Đdari hiçbir yokluk kimsenin umurunda bile değildi. Kışladaki hoparlörden gelen sesler karşıdaki dağ yamaçlarında yankılanıyordu: "Korku nedir bilmeyiz Biz dağların erleri Yuva yaptık göklere Baş döndüren yerlere. karanlıkta önce Hacıbey sonra 25 kilometre ilerde Irak topraklarındaki Ba-razgir çayını iki ayrı noktadan geçecek. Bu taburlar neler görüp yaşamışlardı. Tugayın ileri komuta yeri Derecik'te faaliyet gösterecekti. Tugayın Özel Görev Kuvveti'nin Hacıbey Çayını geçtiği gece. Engel tanımaz aşarız Yüce engin dağları El veriri uzanırız Mor siyah bulutlara. 286 . Helikopterlerin Şemdinli'deki taburları Dalya Tepeye taşımaları bitince. Bu taburlar Kuzey Irak'a karadan gireceklerdi. toplam 3. Akarsuyun genişliği ortalama 50-60 metre iken şimdi 90100 metreye ulaşmıştı. Çukurca altından Kuzey Irak'a girecek birlikler henüz Hakkari'ye gelmemişlerdi. Suyun üzerinde durmak. Hakurk planı şöyleydi. Tugayın bu özel görev kuvveti. diğer tabur Irak-Đran sınmnda Hakurk'un doğu kanadını oluşturan 3. Yüksekova'daki Đnci Dağ ve Komando Taburu Şemdinli'ye. Derecik Karakoluna hareket ettim.

Gasto-Ari bölgesinde de Jandarma Özel Harekat Grubu aynı gece pusu mevzilerini işgal edecekti. ruhen ve bedenen kazanılan güç ile. Çok zorda kalınca öncelikte Đran'a daha sonrada batıdaki Irak topraklarına geçmek için her şeyi göze alacaklarını değerlendiriyorduk. böylece Hakurk'un girişi ile Đran arasında kalan 20 kilometrelik dağlık alan da geçitlerden kapatılacaktı. Muharebelerin askerlere kazandırdığı ilk ve en kıymetli yetenek. Ama ne olursa olsun. batıda Irak topraklarında iki metreye yakın karla kaplı yüksek dağ geçitlerinde karşılamaktı. Bir an önce koşunun başlaması için sabırsızlanılır. "U" nun dip. "Sizi buradan bırakacağım ve bir dalgıç gibi 46 kilometre suyun altından gidip sonra aniden yüzeye çıkarak Hakurk'un ileri karakolu gibi. Bu engel olmasa. Đrtibatları telsiz ve Semaçla (bir nevi faks) Tugay üzerinden sağlayabiliyorduk.sınırı arasında kalan dağların üzerine indirilecek. kendilerine verilen bıı ağır görevin yerine getirilmesiyle mümkün olabileceğini. Derecik karakolunda PTT hattı yoktu. Herkes de buna alışıktı. 1995 Dönemi 289 Bulunduğumuz Şemdinli'nin Derecik bölgesi. çukur bir kesimde bulunan ve PKK'lı-ların Hakurk'dan çıktıklarında ara sıra kullandıkları. "Harekat planının tam ve zamanında yürüyebilmesinin. kuzeye doğru temizlemek.000 askerle geçmekti. içinde boydan boya 20 kilometrelik derin bir vadi bulunan "U" şeklindeki Ha-kurk kampının açık ağzından kama gibi girip. vadinin içini Türkiye istikametinde. Bu bölgede de bir piyade taburunun timleri mevzilerde bekleyecekti. Başınızda bulunacak olan Binbaşı Mehmet Emin bu . yani kapalı kısmında 2801 rakımlı tepeyle birlikte Türkiye arazisi başlıyordu. savaş sanatının bu gezegende değeri hiçbir zaman değişmeyecek altından kılıcı gibi başımızın üzerinde asılı duruyordu. Türkiye ile Hakurk arasında. gözünü budaktan esirgemeyen çocuklarsınız. 24 saat sonra Çelik-1 (genel operasyonun) başlaması gerekiyordu. "Đlk hasım doğadır. her şeye karşı da azami tahammül ve dayanıklılık sağlar. kampın girişindeki Dalya Tepedekilere dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceksiniz. hesaplanamayan başka sürprizlerle de karşılaşabileceklerini ama bu güne kadar her şeyi. onları diğer insanlardan daha çok dayanıldı hale getirmesidir. Türkiye-Irak normal sınır çizgisinden birden bire Irak topraklarına dil ucu gibi 30 kilometre giren bir yerdi. Kimsenin hava koşullarının bir an önce düzelmesi dışında bir dileği yoktu. gündüz birlikleri dolaşıp askerlerle görüştüm. kaçmaya kalkışanları doğuda Đran. Ejder-Kış planının pratik amacı şuydu: 288 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok Üç tarafı dağlarla çevrili ve açık ağzı güney Irak'a dönük. yarış atlarının koşu başlangıç çizgisinde durmasına benzer. havadan gelecek taburları da koşullar uygun olduğu bir tarihte harekata katılabilirdik. Bir gece karanlık süresinde kendi imkanlarıyla iki akarsuyu aşıp 46 kilometre yürüyecek ve Hakurk'un girişini kontrol altına alıp havadan gelecek komando taburlarını burada kabul edecek olan 200 askerden oluşan Tugay Özel Görev Kuvveti ile görüştüm. Sekiz gün aralıksız gece ve gündüz yağışlar devam etti. Sanki gökyüzü delinmişti. ölüm kıyısından defalarca geçmiş olmak. Bizim için en büyük engel yatağından taşmış deli gibi akan bir akarsuyun bulunması ve burayı 2. insan aklının alamayacağı ihtişamla yerine getirdiklerinden bu görevden en küçük bir endişe duymadığımı" söyledim. Derecik'teki Taburlarla karadan Hakurk'a taarruz eder. Bir ordu önce doğayı yenmelidir" sözü. Bu bölgelerin rakımı alçak olduğundan yağmur diğer yerlerde kar yağışı devam ediyordu. Gerçi bu güne kadar Hakkari'deki kuvvetler muhtelif çapta birliklerle 18 ay zarfında 20 kez Kuzey Irak'a girip çıkmışlardı. Bir ara Şemdinli'de bulunan taburların yanına gittim ve Derecik'e döndüm. Biz Türk-Đran-Irak topraklarının birleşim yerindeydik ama diğer bölgelerde de hava koşulları kötüydü. Gece subaylarla. Derecik hizasına gelebilmek için Irak içinde 30-35 kilometre güneye doğru ilerlemek gerekiyordu. Baskın ilkesi olarak biz aynı gece yaklaşır ve sınırı geçeriz. Sınır hattında durmak. Akarsuyun durumunu her gün takip ettik. bütün bölgelerde hava koşullan kötü olduğundan Çelik-1'in uygulanmasının ikinci bir emre kadar ertelendiğini bildiren bir mesaj aldık. Herkesin morali tamdı. askerleri sabırsız yapar. Daha batıdaki sınır hatlından Irak topraklarına girildiğinde. Aklen. Hepiniz deli fişek. 9 Mart gecesi.

piyade taburunun askerlerinin yanlarında bulunan müzik aletlerinden istifade ederek gruplar halinde türküler söylediler. Derecik'te devamlı kaldıklarından. Şemdinli'deki küçük bir kışlaya da 3000 komando bir haftaya yakın süredir." *** "Kalenin dibinde bir taş alaydım Gelene gidene yoldaş olaydım Bacısı güzele kardeş olaydım Kalk gidelim meyhana hana hana Baba. Her zaman ceplerinde taşıdıkları not def290 Unutulanlar Dişinda Yen! BĐR Şey Yok terlerine duygu ve düşüncelerini yazdılar. Bildiğim pek çok doğru var Gittiğim tek bir yolum var Şu yürekte kaç yangın var ." *** "Allı turnam bizim ele varırsan Şeker söyle kaymak söyle bal söyle Ah gülüm kırıldı kolum yar tutmuyor elim Turnalar hey Eğer bizden sual eden olursa Selam götür sevgilimin diyarına Üzülmesin ağlamasın belki gelirim yarına. nasıl yapacağımız onların aklının alabileceği şeyler değildi. Ustam nasıl kondurdun kaş başına binayı Zindan ettin başıma ha bu yalan dünyayı Ben başıma koyamam bu kavukları Pencereden bakıyor peygamber tavukları. nem ve rutubetten korudu. Hayda ülen de hayda ülen Şu dağlarda geyik kalmadı Oyna ülen kör arabım sen oyna Senden başka yiğit kalmadı. Subay ve astsubaylar Ejder Planında kendilerine düşen görevleri daha iyi nasıl yerine getirebileceklerini kendi aralarında görüştüler. Hakurk'a yoğun kar olarak ve tipi şeklinde düştü.işlerin ustasıdır. gönlüm eğlensin Yarın hakkin divanında doğru söylensin. hepsinin paçavrasını çıkarıp." *** "Hayda aman da hayda aman Kerimoğlu 'nun sandalı da sandah Vurulmuş da kanıyor Kerimoğlu 'nun Her yanı da her yanı. Size yakışan budur. ocaklarına incir ağacı dikin. Sen her gece rüyamda gelip bana ağlıyorsun Kimbihr kimden beni sorup haber alıyorsun Hava nasıl oralarda üşüyor musun Kar yağıyor saçlarıma biliyor musun. Askerler. Vazgeçtim başka taraflardan. Ne yapacağımızı tahmin ederlerdi de. çelik çomak oynamaya mı gelmişlerdi? Çoktan sağır sultanın bile haberi olmuştu. Türkiye'nin en güneydeki bu köşesinde bir karakol civarında 2000 komando. Derecik Karakolu binasını da kullanan Piyade Taburunun ses yayın cihazları belli aralıklarla marşlar çaldı. Aralarında dolaşırken zaman zaman da benin dinlediğim türküler: "Oy miralay miralay askerin alay alay Al kızları askere askerlik olsun kolay Ben başıma koyamam bir alayın fesini Đşittikçe duramam nazlı yarin sesini. Bir hafta boyunca herkes silah ve mühimmatına bakım yaparak onları ıslaklık. *** "Aman dayleryol verin a tçyler Ben sılama varayım 1995 Dönemi 291 ff Sılam yeşil yaprak açmış Ben nasıl dayanayım. Hepinizi kucaklıyorum" dedim." *** "Senden ayrı geçen günler Ha bu gün ha yarın biter Omzumda bunca yük var Biri iner biri biner. Gidin. Derecik'e yağmur ve kar şeklindeki yağışlar.

18 Mart sabahı akarsuyun köprüyü parçaladığı haberini verdiler. PKK'nın yaptığı asma köprüler. Đstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Güngör'le birlikte köprünün kurulma çalışmalarını izledim. Köprü yeniden kuruldu. Köprüden geçip bütün gece karadan hareketle Hakurk'un batı kanadını meydana getiren dağ silsilesine tırmanmaya devam eden 3ncü Dağ Komando ve Jandarma Komando Taburlarından 3ncü Tabur saat 09:30 \la ilerleme istikametinde Hakurk'un ağzını kontrol eden başka bir PKK grubu ile çarpışmaya girdi ve iki saat süren bir çatışmadan sonra PKK grubunun büyük kısmını yok etti. kampın içinde girmeyi sağlayan çelik köprüden bizim olduğumuz tarafa geçmeye çalışarak dışarı kaçmaya kalkıştı. Bize en yakın olanlar da Çukurca bölgesinden normal karadan sınırı geçecekti. daha sonra da plandaki sıralarına uygun olarak Hakurk'a yaklaşacak komando taburları Đrak topraklarına girmeye başladılar. Peki. Döndük. Bu böyle devam edemezdi. evlerin yakınlarında bulunan hayvan gübrelerinin altından çıkarılan çuvallara doldurulmuş patlayıcıların katırlara yüklenmesi sırasında yaralandı. Fiber botlar yan yana getirilerek kurulan alüminyum köprünün değil kurulması. Yani zaman ve saat koordinesi artık anlamsızdı. Tugay Özel Görev Kuvveti 20 Mart saat 05:30'da Hakurk'un girişini tutan PKK unsurlarını dağıtarak Dalya Tepeyi kontrol altına aldı vı. avucumuzun içinden daha iyi bildiğimiz o küçücük Çukurca'nın içindeki kışla ve civarındaki iki tugay kadar kuvvetin durumu neydi? 19 Mart hava kararırken önce Tugay Özel Görev Kuvveti. " 292 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Bölük Komutanı Yüzbaşı Yıldırnn'a Hacıbey Çayı üzerinde köprüyü kurması emrini verdim. onlarca derenin de mutlaka tedbir alınarak geçilmesi gerekiyordu. Akarsuyun hızı dağlardan gelen sellerden farksızdı. Đngiliz üretimi malzemelerden yapılı.Biri söner biri yanar. üç dağ ve komando taburu. Btı kesimde bulunan Đnci Dağ ve Komando Taburu köprüyü geçmelerine fırsat vermedi. 21 Mart'ta havanın aydınlarım asıyla birlikte. Dalya tepenin oldukça güneyinde bulunan Talabani'ye ait köylerde kontrol yaparken 2nci tabur bölük komutanlarından Yüzbaşı Đl> rahim. Aynı gece Derecik Piyade Tabımı da Balkaya Dağlan batısından Me-zi Karyaderi kampının güneyine yaklaşacak şekilde Hakurk'tan 90 derece farklı bir istikametten Kuzey Irak'a girdi. Đstihkam Bölüğü başlarında bölük komutanı olmak üzere bütün subay. Helikopterler daha sonra Derecik'teki 700 komandoyu Dalya Tepe ile Đran sının arasındaki araziye indirdi. Hava nasıl oralarda üşüyor musun Kar yağıyor saçlarıma biliyor musun. bizim kurduğumuz hava hatları ve yanımızda getirdiğimiz lastik botları kullanarak Barazgir suyunu geçip Hakurk'un içine girmeye başladı. 18 Mart gecesi. Dağ ve Komando Tugayı Çelik-1 Harekatına katılacak altı tugaydan en uzaktaki birlikti. Çelik-1 Harekatına katılan diğer birlikler de 20 Mart 1995 günü Çukurca doğusu ve Şırnak'lan Kuzey Irak'a girmeye başladılar. çelik köprü. Kampın içinden kuzeye 'U'nun kapalı ağzına doğnı ilerlerken. Aramızdaki mesafe de 140 kilometreydi. botları yan yana tutmak bile çok zor görünüyordu. gerekçelerini belirterek. Çevresindeki rakımı 3000 metrenin . insanların havsalalarının alamayacağı fikir ve teknikler yaratarak hava kararmadan önce köprüyü inşa ettiler. 10 gündür buraya kimse gelip gidememişti. 1995 Dönemi 293 Havanın kararmasından kısa bir süre sonra bir grup PKK'lı Baraz-gir suyunun üstünde kurulu olan. Hakkari'den tahrip olan malzemelerin yerine yenileri yüklendi ve geldi. Biz gene dağılım olarak geniş alanlardaydık. Sen her gece rüyamda gelip bana ağhyorsun Bense bir türkü tutturmuş Gece gündüz söyleyip duruyorum. astsubay ve askerleriyle olağanüstü bir gayret. "19-20 Mart 1995'te havanın kararmasıyla birlikte Ejder'i uygulayacağımızı" belirten mesajı ilgili karargahlara çektirdim.Şemdinli'de bulunan 2000 dağ komandosunun Dalya Tepeye taşınması saat 14:00'da bitti.

bulgur ve akla gelebilecek her türlü erzak da bulunmuştu. 268 tane depo. PKK'nın kazanı. Ölen PKK'lılardan biri doktordu. Kampın ağzındaki Dalya Tepe'den başlamak üzere Đran sınırına kadar 25 kilometreye kadar olan hat ve arazi klasik birlikler tarafından hazırlanmış personel ve silah mevzileriyle kaplıydı. Ejder-kış Karekatı 37 gün sürdü. Hakurk'ta yok yoktu. Fakat tabur bölgeye yayılmaya kalkınca kendisini konvansiyonel bir savaşta savunma mevzileri etrafına çepeçevre döşenmiş mayın tarlalarıyla kuşatılmış buldu. sığınak ve yer altı gömüsü bulundu. . Hakurk'un içindeki 9'lu. dershaneler. yağ. tek tek bulup tahrip etmek mümkün değildi. En büyüğü olup da kaça kaça kuzeye doğru gidip çaresiz kalınca kendini Đran tarafındaki karlı dağlara atan 62 kişilik PKK grubu Đran'daki Zagros kampına giderken. Ayrılan 200 kişilik grup da bu nedenle batıdaki kampları desteklemeye gitmişti. Kampın girişindeki çelik köprüden sonra Türk sınırına en yakın yer olan Durcan vadisine kadar uzanan 20 kilometre mesafede iki beton köprü daha vardı. Derecik'ten batıya. havluyu ıslatır? k vücudumun üst kısmını siliyor-dum. soyadı şu olan doktorunuz halen nerede" diye sordurttum. Bu istikamette bir şey olmadığı anlaşılınca taburu bulunduğu yerlerden cımbızla çeker gibi helikopterlerle alıp Mezi istikametinde ilerleyen piyade taburunun bölgesini takviyeye verdik. Hastaneler. coğrafi özelliklerinin sertliği. Hakurk. mahkemeler. Dağ ve Komando Taburu ile jandarma komando taburları kampın batısındaki dağlara tırmanmaya devam ettiler. Kampın vadilerinden akan derelerden birinin kenarında montumu ve fanilamı çıkanp. Arkama döndüğümde . çanağı.üzerinde dağlarla kaplı olan Hakurk'un ortasında kuzey-güney istikametinde 20 km akarak çelik köprüde Barazgir suyuna bağlanan akarsu ve vadi. araçlar ve katırlar için bile kapalı garaj ve ahırlarla.) 1995 Dönemi 295 37 gün herkes kumanya yedi. çamaşırhaneler. Van Devlet Hastanesinin kadrolu doktoruydu. Kumanya ne kadar besleyici olursa olsun hiç değilse haftada birkaç kere sıcak yemek yemek bedenin doğal ihtiyacıdır. Durcan vadisinin üstünde kayalık ve karların arasında bir Türk savaş uçağının enkazı bulundu. Đnci Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Vahap bu uçağın üzerindeki ay yıldızları sildi. 20 kilometrelik ana vadiye yanlardan bağlanan yüzlerce derin çukurlarla. Mezi kampı istikametinde ilerleyen Piyade Taburu kontrol ettiği arazide aramalarına devam etti. pirinç. tamamen kar altındaki bölgede havadan ve karadan siyah bir çizgi görünümündeydi. Sayıları o kadar çoktu ki. Komandolar PKK kamplarında PKK erzaklarını pişirip sıcak yemek ihtiyaçlarını karşıladılar. Çok ayrıntılı olarak tuttuğu kalın bir günlüğü vardı. kara şahinlerden önlerine atlayan komando timleri ile kobralara yakalandılar." (Đşte bu kadar basitti. çömleği boklu. ll'li ve 24'lü PKK unsurları bulundu. 5. 5nci Dağ ve Komando Taburu da bu alana bir iz takip ederek girdi. Biz Kuzey Irak'a geçmeden dört gün önce 200 kişilik PKK grubu buradan batı istikametinde ayrılmıştı. Aynı savaşta. En kötüsü bu bölgede karşımıza araziye gömülü binlerce mayın çıkü. burada dört Đran tugayı ile u Irak tümeni çarpışmıştı. ve 4. yatakhaneler. Hakkari'yi Irak ve Đran'dan kuşatmış olan tüm PKK kamplarını içine alır da artardı bile. "adı. Temmuz 1993'den beri iş yerine gelmemektedir. kapladığı alan. Vadinin içerisinde Irak-Đran savaşından kalma tahrip edilmiş askeri araçlar ve 294 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok konaklama tesisleri vardı. 1. Dağ ve Komando Taburu da indirildiği yerden Đran sınırına doğru yaklaşmasını sürdürdü. Kamptakilerin genel bir harekattan haberleri vardı ama Hakurk'a kış koşullarında gelineceğini hiç düşünmemişlerdi. görenlerin gözlerinin gördüğünü beyinlerinin kabul edemeyeceği insan üstü akıl almaz bir tempoyla kuzeye doğru ilerleyişlerini sürdürdüler. Bu süre içerisinde zaman zaman olmak üzere 14 gün kar ve karla karışık yağının" yağdı. 3. Van Devlet Hastanesi Baştabipliğinden cevap geldi: "Doktorumuz falanca. yürüyüş kolunda ve karların üzerinde. 2. Taburlar vadi tabanı ve hemen iki yanlarından. Onlarca ton un. Tugay vasıtasıyla Van'a bir telgraf çektirip. Tabur Türk Đran sınırını meydana getiren Drav Dağındaki iki metreye varan karların üzerinden.

tonlarca mühimmatın ancak bir bölümünü Derecik bölgesine taşıdık. O salonda bulunanlardan biri yaptı bunu. Biz . hüra yapılarına. Bir saati geçmedi ara haberlerde üç TV kanalı. Hakurk'tan Derecik Karakoluna döndüğüm bir gün harekat merkezi diye kullandığımız bir odadaki subaylar: . Baraz-gir çayının üstündeki çelik köprüden başlayıp üç köprüyü de kullanarak 20 kilometrelik vadiyi araçlı olarak boydan boya geçip Hakurk'a mal taşıyorlardı.Varsa kovun. bölge296 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok nin lojistik sorumlusunun büyük kaim bir defterde kendi el yazısı ile tuttuğu envanterdi. Geri kalanlar ile tonlarca erzakı bulundukları yerde tahrip ettik. Bu militan sıradan biri değildi. apartman ve telefon numaralan. Đstanbul ve yurt dışında dönen bütün dolapları en açık şekliyle.Ne var? Önce cevap vermediler. renkleri dahil. miktarlarını. şehirler. Yakalanmadan bir gece önce kayalıkların arasında bir yarıkta saklanmış haldeyken askerlerinizden biri sırtıma basıp geçti diye ilginç bir şey söyledi. . Kampa girme için kullanılan çelik köprü ile kuzeydeki iki beton köprüyü tahrip edip işe yaramaz hale getirdik. Đstihbarat teşkilatının işlevinde bir noksanlık görülmüyor da akabinde ne oldu? Đki aya yakın zaman geçtikten sonra bunu kim ortaya çıkarıyor? Ve tam harekatın ortasında. Tugay komutanını bile bitler sardığına göre. bazılarının da alım fiyatlannı gösteren.Konu neymiş? .Komutanım televizyon kanallarından bazıları haberlerde sizden bahsediyor. Biraz düşündüm. 268 depodan çıkarılan ağır silah ve hafif silahların hepsini. dokunma ve bütün bunları sürekli yapınca bitler de muharebenin bir parçası olarak yerlerini alıyordu. Mevcut tesisler ve özellikle mağaraları çökerttik. sonra kem küm ettiler ve: . Hakurk genel bölge adıydı. Özetle şu deniliyordu: "Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Osman Pamukoğlu Paşa. dernek. bütün Avrupa ülkelerindeki bütün faaliyetlerini. araç plakaları. . Đstanbul içinde PKK'nın diğer örgütlerle olan çalışmalarına. PKK'nın metropol timi bomba uzmanı bir militan yakalandı. Ne var bunda? . Hakurk'ta 'Azem' kod adlı. Bu dokümana şöyle hızla göz gezdiren mücadelenin bu boyutundan habersiz asker veya sivil bir kişinin dudakları birkaç dakikada uçuklardı. modelleri. silah ve mermi yağlan. ter. . gene aynı şeyleri heyecanlı bir ses tonu ile verdiler. kamp. tam hakimdi. . PKK'nın Yunanistan ve Hollan-da'daki kamplarının içlerini de krokiler halinde çizdi.Oğlum. Her şeyi satan kim olduğu belirsiz tüccarlar. "neden zamanında bize haber vermediniz. depolandığı tarihleri. kibar konuşacağız diye. En son 13 gün önce Derecik Karakolunda hem banyo hem de tuvalet olarak kullanılan bir yerde duş almışüm. Baktım.Komutanım böcek var.Komutanım bunlar kovulmayla gitmez.MiT'in ilgilisi durumun nasıl geliştiğini oradakilere anlattı. dediler. bite böcek diyorsunuz. . Kongresinin ne zaman ve nerede yapıldığım söylemedikleri için MiT'in ilgilisine kızdığınızı anlatıyorlar. Toprak. Bunlar bitti. Harekat süresindeki 37 günün baştan 26'sında bizim bölgeye bir tek canlı kul gelmedi. cinslerini. çeşitli şeyleri tutma. akla gelebilecek her şeyi biliyordu. şahıslar dahil. bürolar. Hakurk'un içinde birbirinden ayrı dokuz kamp yeri vardı.emir astsubayıyla yanındaki bir subayın başlarını eğmiş bütün dikkatleriyle benim fanilama baktıklarını gördüm. PKK'nın Yunanistan ve Balkanlardan başlayarak. Đstanbul'dan örgüte katılmıştı.Sizin PKK'nın 5. isimler. varın siz askerleri düşünün. mahalleler. depolardan çıkan malzemelere temas. içtenlikle anlattı. Ele geçirilen yüzlerce dokümandan biri de Hakurk'a depolanan bütün malların yerlerini. 14 sayfalık ifadesi bütün makamlara hemen gönderildi ve kendisi de Đstanbul'daki çalışmalara faydalı olması için Đstanbul Đl Jandarma Alay Komutanlığı! a sevk edildi.

Hakurk'da da 5000 PKK militanı saklanmış olsa." 16 Nisan gecesi tabur komutanlarına. doğru mu. Ceketleri parçalandığından hemen hemen hepsi haki fanilahydı. ne zaman söylendiği yoktu. Çok fazla düşünmeden cevap verdiler: "En fazla 2500-3000 olabilir komutanım.501 adet 9.C. bulundukları mevkilerden yaya olarak Irak arazisini geçip. mavzer. onların bulundukları yeri cehenneme çevirir. 18 Nisan 1995 günü sabahtan itibaren. bir generalin meslek yaşamında bunun ötesinde duyabileceği başka hiçbir haz ve gurur olamazdı. 37 gün sonra.000 mermiden biri. Hacıbey Çayı üzerinde kurduğumuz köprüyü kullanarak Türk topraklarına dönün emrini verdim. Hepimiz şok olduk. yanlış mı diye ne sordu. Hiç kimse bana böyle bir şey var mı.) Ele geçen 166 tip ve çeşitteki malzemenin genel dökümü: 1. ne de aradı. "Köprünün Irak tarafındaki ayağında durarak tugayın bütün askerlerinin geçişlerini tek tek izledim. her şey çok daha farklı olurdu.. Havan 15 adet 7. 8-10 askerden birinde dalların ucuna taktıklara Türk Bayrağı vardı. Hacıbey Çayı'nı Irak tarafından gören sırtların üzerinde öyle bir duruş ve tavırla göründüler ki." Bir grup subayla görüşürken: "Size yalın ve net bir soru soracağım. her 100 mayından biri sadece bir kişiyi öldürse bu. sanki suratımıza şiddetli bir kamçı yemiştik. Dağ ve Komando Taburlarının öncüleri. Eğer PKK'da şu gördıV ğümüz T. Fakat köprüye geliş ve önümden geçişlerindeki hal ve tavırları sanki harekata yeni başlıyormuşuz gibiydi. dihritiof. Roket mühimmatı 1731 adet 10. El bombası 2446 adet 8. M-16. 3. askerleri gibi adamlardan 400-500 kişi olabilse. siminof. yakın mesafeden. Hafif silah mühimmatı 430.000 asker ve bir ay süre versem. Arabiki. bu kuvvetle 30 günlük sürede kaç PKK'lıyı bulup çıkarabilirsiniz?" diye sordum. Havan mühimmatı 3475 adet . Bu bölgede bir gece küçük dağ çadırının alunda sağanak yağmurdan korunma-" ya çalışan Piyade Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Ali kısa bir süre orada değilken. ve 4. Nerede. 20 Mart sabahı Hakurk'un girişindeki Dalya Tepede bulunan PKK ileri karakoluna Tugay Özel Görev Kuvvetinin saldırısını hayranlık ve heyecan dolu ruh haliyle şöyle anlattı: "Sabahın alaca karanlığında vadideki sislerin arasından çıkan kara kara insanlar bulunduğumuz tepelere öyle bir çıktılar ki.. Roketatar (RPG 7-9-11-18) 53 adet 6. (Bir mayın bile birkaç kişiyi öldürmeye veya yaralamaya yeter. Harekatın ilk günü Hakurk'a yaklaşırken iki şehit vermiştik.gider. her 1. 17 Nisan günü saat 15:30'dan itibaren 1. hedefi bilinçli olarak seçen bir roket. harekata katılan bütün taburlar fasılalarla motorlu olarak Derecik bölgesinden ayrıldılar. Makineli-otomatik tüfek (BKC. binlerce insanın ölmesi demekti. kanas. Derecik Piyade Taburu ve sonradan aynı bölgeye gönderilen 5. Hakurk'ta bulunan her 10 silahtan biri. PKK'da yıllarca bulunmuş ve teslim olmuş eski militanlardan biri. 298 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Ejder-Kış bitmişti. MG-3) 40 adet 4. Sonradan binbaşı olduğunu öğrendiğimiz subay kayalıklardan uçar gibi üzerimize geldi. Uçaksavar/tanksavar 16 adet 5. Bütün kampları biliyorsunuz ve büyük bir tecrübeye sahipsiniz. Harekat boyunca 134 PKK'h ölü ele geçirildi. çadırı ve içindeki arka çantasını yok etti. Yeralü deposu 268 adet 2. G-3 ve 417 yedek şarjör) 3. G-l. işlerini bitirirdik' dedi ve çok öfkelendi". Size 30. Dağ 1995 DÖNEMĐ 297 ve Komando Taburu da Mezi kampı altı hizalarında çatışmaya girip bu bölgedeki 25-30 kişilik bir PKK grubunu yok ettiler. yok mu. 2. Piyade Tüfeği 229 adet (kaleşnikof. Çok büyük enerji sarf ettikleri ve uyku diye bir şey olmadığından herkesin çok kilo kaybettiği ayan beyan ortadaydı.

. "Hakurk'ta neler oldu bitti şeytan bile akıl sır erdiremez. Ben de o Osman Paşa komutanım deyince. "ben size ne öğrettim? Günlük konuşmalarınızı bile 'muharebe konuşması' gibi kısa ve öz yapacaksınız. Manevra ve ateş desteğini şahsen düzenler. Osman Paşam herkese. Telsiz 13 adet 14. .11. Banş koşullarının bol ve sonsuz zamanında uzun lakırdılara alışanlar. fakat çatışmalar sırasında onlarca.Ölmüş bir adamın resmini ne yapacaklar? Anlamsız şeylerle uğraşmasınlar. ne bitti bunu zaman gösterecek. Ben onun geçen seneki kur-maylarındanım.Komutanım o konuşma devede tüy bile değil. Resimlerden birinde bir grup askerin arasındaki. Ben de kendilerine. Ve bütün bunları. Telefonla arayan kurmay subayla konuştum. şaşırtacak kadar inisiyatif verir. hiç değilse bir şeye benzesin" emrini verdim. PKK'nın Hakurk'ta ölü ele geçirdiğimiz doktorunun resmini istediler. Harekat Şube Müdürü Ferhan: 1995 Dönemi 299 . Mayın 2336 adet 12. 'Allah Allah Osman Paşa'nın orada ne işi var' dedi. Onları merak etseniz anlarım da. Başka türlü de olmuyor. halk ve PKK'lılar hepsi bilir' dedim. Đran kamplarında ne olup bitiyor ona bakmalıyız. 24 saat PKK ile yatar PKK ile kalkar. O resmi harekatın diğer 4-5 resmiyle destekleyin de. Đdari hazırlıkları ağırlığı tugayda ve kışlalarda olan bu harekatın mecburen getirdiği bazı tertiplenmelerden hemen çıkıp eski düzenimize geçmemiz gerekiyordu. kim telefon ettiyse söyle ona. karakolları hızla tertipleyin. askerler. 'güneş gözlüklü olan kim' diye bana sordu. Cumhurbaşkanı'na götürüp gösterecekmiş. yüzlerce sürprizle karşılaşınca kararları bizzat kendisi verir. .Var. düzenleyin ve idari işlerin getirdiği yığılmaları yok edin. Patlayıcı 225 kilogram 13. Kulaklarını çekerim. Devamlı. Karargaha da: "Böyle dev bir harekatla ilgili ölü bir PKK'Iı resmi çok komik olur. Bizden 15 gün sonra da 2 Mayıs'ta Çukurca altı ve diğer bölgelerdeki Çelik-1 sona erdi.022 kg Hakurk/ Ejder-Kış Harekatına kaülan Hakkari birlikleri kışla ve üslerine döndüklerinde. Doğruydu. . Erzak 86. Mayıs'm ortalarına geliyoruz. Bir daha olur olmaz şeyler için buradakilere telefon edip onları meşgul etme. Teçhizat 445. Đki gün sonra aynı kurmay subay aradı ve: "Komutanım resimleri sayın Genelkurmay Başjkanı'na arz ettim. Çelik-1 'in Çukurca bölgesindeki operasyonu. O kamplardan Irak'a gruplar da gelebilir.Sizi kim aradıysa onu telefona alın. "Kışlaları. Kuzey Irak'ta ne oldu. Varsa yoksa PKK'dır onun işi. bakmasanız ne olur? Peki anladım" dedim.Genelkurmay Başkanı Đsmail Hakkı Karadayı Paşa istemiş. Resmi. Henüz Çukurca batısındaki Me-zi ve Karyaderi kampına harekat başlamamıştı. Ev bark tanımaz. kışla. Hakurk dönüşünden birkaç gün sonra. Hatta duruma göre askerin moralini artırmak için bizzat çatışmaya girer. Kendisine. Gece görüş cihazı 8 adet 15. ne de umursar. Bir emriniz var mı? .Komutanım Genelkurmay'dan telefon ettiler. Basında Hakurk Harekatı: 300 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok . Çukurca doğvısunda devam ediyordu. En kısa zamanda yazlık konuşlanmaya geçmeliyiz. Osman Paşa askerin başından bir saat bile ayrılmaz. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanı. PKK dışında da hiçbir konuya ne kıymet verir. 'Osman Paşa kendini bu işe çok vermiş' dedi" diye sözlerini bitirdi. üs ve karakollarda kalır. komutanım. Her duruma hazır olmalıyız" emrini verdim. bir şahsın resmine baksanız ne olur. Bugüne kadar şehirlerde onu gören olmamıştır.190 parça 16. Birlik komutanlarını topladım. 'Komutanım. günü gelince bu kötü alışkanlıklarının acısını çekip bedelini ödenmiyor mu? Sen niye bunu unutup uzun uzun konuşuyorsun?" dedim.

Hakurk bölgesine yapılan Ejder harekatında komandolarımız 134 teröristi ölü 4'ünü de sağ olarak ele geçirdiler. harekat bölgesinin en doğusunda Iran sınırı ile bitişik olan en yüksek dağlarla çevrili Hakurk'a giren mehmetçiğin." 25 Mart 1995 Sabah: "Teslim oluyorlar: PKK'nın Hakurk'taki kampı da kontrol altında. leş toplamak değil. baskınlara başladılar. Kuzey Irak harekatının Türk kamuoyunda bilinmeyen perde arkasını yazdı. Hatta bir süre durdurabilir de. Türkiye ucundaki zirveden bakınca PKK'ının ünlü Hakurk kampı aşağılarda bir kenarıyla görünür. Gazetenin Anka-ra'daki muhabirinin yazdığı haber şöyle: Harekattan üç hafta önce özel yetiştirilmiş Türk komando birlikleri gizlice Kuzey Irak'a sızdı. Komando birlikleri yelpaze gibi yayılarak Hakurk u sardılar. Panik halindeki yüzlerce terörist kaçış yolları tutulduğu için Hakurk ve Metinan bölgelerinde kıstırıldı. PKK'nın en büyük kampı Hakurk'ta hakimiyeti tamamen sağlayan mehmetçik." 29 Mart 1995 Sabah: "Ordu Hakurk'a girdi: Askeri yetkililer. Binlerce mağarayla dolu kamp çevresi ağır silahlarla dövülüyor. Çelik-1 Harekatının en güç şartlarda sürdürüldüğü bölge ise kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Hakurk bölgesi. diğer bölgelerde aramalarını sürdürüyor." 3 ve 7 Mayısl995 Meydan: "Đşte Kuzey Irak fatihleri: Hakkari Dağ ve Komando Tugayına bağlı askerlerimiz Kuzey Irak'taki PKK kamplarını yerle bir etti! Silahlı Kuvvetlerimizin Kuzey Irak'taki başarılı operasyonları sürerken Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Hakurk'ta destan yazdı. Mezi ve Şivi kamplarında aramalar sürüyor." 26 Mart 1995 Sabah: "Hakurk kampı: Türkiye-Đran-Irak sınırlarının kesiştiği vahşi coğrafyadadır. Askerlerime leş toplatmam' sözleri. Bunu da o tarihteki yazımızda belirtmiştik." 28 Mart 1995 Hürriyet: "PKK deliğinden çıkarılıyor: Hakkari'nin Şemdinli ve Çukurca ilçelerinden girilen Hakurk." 24 Mart 1995 Sabah: "Hedef Hakurk kampı: Binlerce komando PKK'nın en büyük kampına yürüyor." 28 Mart 1995 Sabah: "Çifte kıskaç: The Nevvyork Times gazetesi. Daha önceki harekatta kampta ve dolaylarında bir tek ölü PKK'hya rastlanmamıştı. 1995 Dönemi 301 Bu birlikler PKK militanlarını arkadan çevirip kaçış yollarını kesti. Ancak yöreyi gördüğümüz için belirtmeliyiz ki gene de PKK'hlarla sıcak temas çok zor. Hakurk kampına komandoların baskın düzenlediği belirtildi. halk tarafından büyük taktirle karşılanmıştı. Kuzey Irak'taki Hakurk kampını darmadağın ederek PKK'ya büyük darbe indiren Dağ ve Komando Tugayının komutanı Tuğgeneral Osman Pamukoğlu'nun. çifte kıskaca alındı. Pazartesi gününden bu yana sürdürülen Silahlı Kuvvetlerin Irak harekatında en önemli odak noktası Hakurk. Irak içlerine ve dağlardaki mağaralara kaçış yollan tutuldu. Sağ yakalanan PKK'lılar komandolarımızın gelişi için 'ruhumuz bile duymadı' dediler. iyi planlanmış ve baskın niteliğindeydi." "10 bin komando Hakurk'a yürüyor: En büyük PKK kampı düşmek üzere. Hakurk'un çevresine indirilen paraşütçüler. Zirvenin hemen aşağısındaki Hakurk kampına ise bir sinek bile yaklaştırmaz. Harekat daha öncekilere göre çok daha etkili.24 Mart 1995 Milliyet: "Hakurk Çemberde: Şemdinli'nin Derecik köyünden sınır ötesine giren yaklaşık 10 bin dağ komandosııyla piyade birlikleri PKK'nın en büyük kampı Hakurk'a doğru ilerliyorlar. Bu kez birliklerimizin bir kısmı havadan Hakurk'un arkasına indirildi. PKK'nın adeta 'kalesi" durumundaki bu yerleşim merkezine tamamen hakim olduğunu kaydettiler. Bu zirvedeki mevzilere yerleşen üç beş kişi Türkiye'den gelebilecek bir alayı oyalayabilir." Ankara'dan gelen bir talimatla Çelik-1 harekatına katılan bütün birliklerin temsili gruplarının iştiraki ile Silopi'de bir tören yapmak üzere Jandarma . bir süre önce 'Benim işim teröristleri yok etmek.

iki militan öldürüldü. Anladın mı şimdi? -Çokiyi anlıyorum komutanım." 5 Mayıs 1995 gecesi karargahın ilgili subaylarına aşağıdaki emirleri verdim. Bu taburu. Üç militan öldürüldü. uğurlamalar. 23 Mayıs saat 07:30'da Çukurca-Gerdan tepe gözetleme timine ateş açıldı. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Yarbay Mustafa: . Bir şey mi oldu? dedi. aşılmadık dağ yok. Bu gece burada kalıp Sınır Alayındaki subaylarla bazı şeyleri görüşeceğim. sonra da doğuya dönerek Çukurca istikametinden Hakkari arazisine girmeye çalışarak.Şimdi git pilotlara söyle. Bir vatandaş yaralandı. keskin bakışlı. Şırnak Hakkari sınırına yaklaşırken kötü hava koşullarından buradan geçemeyeceğimiz anlaşılınca pilotlar önce Irak topraklarına.Asayiş Komutanlığı program hazırlayıp düzenleme yaptı. bando mızıka. Sanki tören yerinde sadece fizik olarak vardınız. konuşmalar. astsubay ve 20 kadar askerle. Yalnız bizim böyle şeylere ne bakacak ne de ayıracak zamanımız var. . karşımızdaki kim? Kargaları kovalamak kartala şeref getirmez! Büyütülecek bir şey yok. bitmedik yol yok. 17 Mayıs saat 21:00'da Çukurca Aslankapı yol emniyeti timlerine ateş açıldı. konuşmalar. . Bir er şehit oldu. yüzlerde sevinç ve mutluluklar. "Bu ne bitmez yolmuş deme. bölükler halinde eylem bölgelerine dağılmadan önce bulunduğu yerde yok etmezsek. tören lazım mı. Bu aşılmaz dağımş deme. Đran'ın sınır köy ve karakolları buraya . uçuşa devam ettiler. değil mi? Faydası ne? Kime.Mustafa. Yedi asker şehit oldu. sert savaşçılar ahim alamayacağı kadar inanılmaz görevleri yerine getirebilirler. Yüksekova ile Şemdinli'nin Đran ve Irak'la bağlantılı bölgelerinde çok can yanar ve çok kayıp veririz. Đran'la bizim sınırımızı çizen Şehidan Dağı'nın hemen doğusunda Đran topraklarında bulunan PKK'nın Jerma-Betkar kampında bir tabur kadar militan var. Đt 302 Unutulanlar Dişinda Yenî BtR Şey Yok Yanımda oturan 2. iki kara şahine binip Silopi'ye gittim. Ben Çukurca'da ineceğim. 22 Mayıs saat 13:30'da Yüksekova Yılanlı yaylası mevkiinde bir sivil araç mayına çarptı. 29 Mayıs saat 18:45'de Çukurca Çayırlı Sınır Karakoluna silahlı saldırı yapıldı. I "Askerler vücut ve zihin olarak sertleştirilmelidir. Bize ait bölüm biter bitmez hemen helikopterlerimize atlayıp Silo-pi'den uzaklaştık. Đki GKK şehit oldu. iki er yaralandı. bir er yaralandı." Mayıs 1995 PKK eylem ve saldırıları: 6 Mayıs saat 02:00'da Çukurca Kıble Tepe mevkiinde jandarma timine ateş açıldı. 11 Mayıs saat 00:30'da Şemdinli Haripesta tepede jandarma sınır timlerine ateş açıldı. başkalarının ihtiyacı olabilir. neye yarıyor bilmiyorum. Aynı gün gene Şemdinli Gelişen köyü yolunda bir sivil araca ateş açıldı. Aynı gün saat 19:20'de Çukurca Köprülü emniyet timlerine ateş açıldı. Mayıs'ın ilk haftası içinde bütün herkes gibi ben de birkaç subay. karşılamalar. Aynı gün 23:4O'da Çukurca Begzova'daki jandarma timlerine ateş açıldı. Ancak. Ne olursa olsun. yemekler. Sizler Hakkari'ye devam edin. Her seviyedeki siyasiler ve askerlerin hepsi gelmişti. 24 Mayıs saat 17:20'de Çukurca Uzundere köyüne silahlı saldırıda 1995 DönemĐ 303 bulunuldu. Ne demek istediğimi önümüzdeki günlerde hepimiz ve herkes görecek. 1. Biz Sakarya'dan. Bir asteğmen. Siz en kötü zamanda bile espri yaparsınız. Dumlupınar'dan sonra bile tören düzenlemedik. 28 Mayıs saat 23:50'de Şemdinli'nin Đran sınırındaki Durak Karakolunun emniyet timlerine saldırıldı.Komutanım bugün çok hüzünlüsünüz. iki asker yaralandı. Tören platformları. Kafamda 40 şey uçuşurken tören ruhu yaşayamam. kürsüler. iki er şehit düştü. 25 Mayıs saat 02:45'de Şemdinli Şapatan rölesine silahlı saldırıda bulunuldu.

Yani üzerinde sınır bulunan Şehidan Dağı doğu ve batıya tıpkı geniş bir teknenin gövdesi gibi öyle bir yayılmış ve o kadar dikti ki iki taraf da bu bölgeyi yerleşim olarak asırlardır düşünmemişti. Müşterek sınırdan da sekiz kilometre uzaktaydı. Tabur Komutanı Reha'ya emir vereceğim. siyasi birlik. Şemdinli kuzey doğusundaki piyade taburundan bir bölük Đran sınırındaki Durak Karakolu'na alınacak. Şemdinli ile Derecik arasındaki Ortaklar Jandarma Karakolu bölgesinde üs kuracak. Dağ ve Komando Taburu bu yıl. beraber bakalım" gibi kör ve sağırlar diyalogu yıllardır devam edip gidiyordu. hazırlıktı. Türk tarafından görüşmelere katılanlar. Zafer makinelerden daha çok ruhların bakımına dayanır. Jerma ve Betkar mevkiinde sadece PKK yıllardır emniyette yaşamını sürdürüyordu. sağlaması mümkün mü? Hayır. Đnşasına hemen başlayacağız. vatan gibi öğelerin içinde en önemlisi vatandır. Bunu hem daha sonraki operasyonlar için. 1995 Dönemi 305 Jerma kampı sınırdan sekiz kilometre doğuda. 3. Dağlıca'da bir piyade taburu. birleşik bir güç halinde hemen arkalarındaki Çilekli ve Dağbaşı tepelerinde sahra düzeninde tertiplenip nıevzi-lenecekler. "Kuş uçmaz kervan geçmez bir dağın kuytusundan benim nasıl haberim olsun? Siz böyle bir yer biliyorsanız söyleyin. hemen onay için üst kademelere göndereceğiz. Ben Çukurca Sınır Alay ve Tabur Komutanlarına emir verdim. ülkenin herhangi bir yerinde yapsanız. bizim Durak jandarma sınır karakolu sınırdan 12 kilometre batıda Türkiye tarafındaydı. Bu mevki Đran'ın da işine geliyordu. Ben de bölgede keşif yapacağım. Balık oltayı yemle beraber alsa da hemen kusarak çıkarır. yığmaktı gibi çalışmalar sürerken. aynı etkiyi. 304 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 4. gelenek. Birliklerden bir mimar asteğmen bulun. Ve bir vefa borcumuz var. Hakan Tepe ve Pirinçeken Karakollarının tertipleneceği tepeleri Tugayın havan ve dağ toplarıyla destekleyeceğiz. aynı doğallığı. Dağ ve Komando Taburu bulunacak. kuzey güney istikametinde boyu 20 kilometre olan Şehidan Dağı'nın içinde.Bu görüşmeler kaya balığı avlamaya benziyordu. Gelibolu ve Đstanbul'da çalışsın. balık kayanın en . Đran ve Irak topraklarının içine at başı gibi girmiş olan Hakkari dağları üstünde olacak. 3ncü Dağ ve Komando Taburu büyük sebep olmazsa en geç Haziran başında o bölgede konuşlanacak. Fakat burası benim vatanımdır dedikleri yerde şehit olanlar için yapılan anıtın bambaşka anlamı ve ruhu olacaktır. "iyi bir liderin efsanevi özellikleri olmalıdır. Bu mesafelerin arasını dağ bloğu doldurduğu için bir mezra bile yapılmamıştı. Đran kurnazdı. Sürekli oltaya vurduğu için avcınızı onu tutma arzusunun sonu gelmez. Çukurca doğusundaki Pirinçeken ve Hakan Tepe Sınır Karakolları binalarından çıkıp. Neden mi? Çünkü vatan obuadan. Sizin de bilginiz olsun ve karargah olarak gerekli yardımları sağlayın. Đran o kamp-takîleri bin defa oradan başka yerlere kovacaktı. Siz ve Tabur Komutanı Ortaklar Karakoluna gidip uygun yeri seçin. 5. "peki müşterek harekat yapalım" deseler. Silahları çok yazar ve konuşurlar da ilham üzerinde pek durmazlar. Mutlaka bütün anıtlar önemlidir. onların hatırasına bir anıt yapacağız. hem de coğrafyanın farklı bir şekilde kullanılması için düşünüyorum. 2. doğudaki en yakın köy de 12 kilometre ötedeydi. Bizim anıtımı. Onların hemen arkasında bulunan Uzundere köyü bölgesinde de 5. Sonuçta hava kararır. Đran tarafında iken.onlarca kilometre uzaklıkta. Onun için 'vatanımız' diye bu dağlarda gözlerini kırpmadan ölüme giden çocuklar için bu dağların tepesine. plandı. Dağın içinde ve üzerinde küçük bir akarsu kenarında. bilgileri detaylandırın. taslak planı çatıp. Đlhamın gücü esas silahtır. Milleti millet yapan dil. Ayrıca. isterseniz altından yapıp pırlantalarla donatın. 3500 metre yüksekliğinde. diğerlerini korumak ve devam ettirmek çok zordur. o bölgeyi gözüm tutmuyor. Yüksekova Karacadağ kuzeyinde başka bir piyade taburu tertiplenecek. Şemdinli'deki 3. Kampın 20 kilometre kuzeyi ve güneyinde hiçbir köy ve mezra olmadığı gibi. Kayanın altını hiç terk etmeyen bu balığı avlamaya çalışan. akşam karanlığı ile sabahın alacası arasında işi bitirmiş olacağız. bir avuç kadar yerdi." PKK'nın Jerma-Bektar kampı Türkiye-Đran siyasi hududunun tam zirvesinden geçtiği. kültür. hiçbir zaman onu tam olarak göremez. Dikkatinizi buraya toplayın. Çanakkale'nin anıtlarını Gelibolu yarımadasına değil de. Tasarım ve projeyi hazırlayarak gelsin görüşelim.

Bu ayın sonuna kalmadan. Harekata. Mayıs başında Jerma-Betkar'da 358 PKK militanı toplu halde 9 sabit bina. Kamp. Şehidan Dağı'nın zirvesinden doğuya doğru dik açıyla sekiz kilometre uzakta olmasına rağmen. Bunları parça parça saldırı öncesi ve saldırı sırasında yakalardık ama ne olursa olsun bu gene de. sınırdan itibaren üçgenin uzun olan kuzey kenarında 34 kilometre. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Yarbay Reha ve 4. Yüksekova'dan Şemdinli'ye geçtim. 40-50'li ve 80-100'lû gruplar halinde buralardan eylem ve saldırı mıntıkalarına hareket edecekler. gece de biraz geri çekilip istirahat eden. saat 09:00'da iş bitirilmiş olarak fakat bu defa kanatlardan yürünen uzun güzergahtan değil. yirmilerce can almalarına mani olamazdı. Çekilmeyi tabandaki 400 komando uzak mesafeli silahlarla emniyete alacaktı. Muharebeler sırasında. PKK kampı üçgenin güney ve kuzeyindeki kenarlarının birleştiği tepe noktasının içinde kalacaktı. üçgenin tabanının ortasına. saat 05:00'da obüsler koordinatları tarafımızdan tespit olunmuş olan 9 bina ve 11 çadırı hassas (yerde paralanan) ve ihtiraklı (havada paralanan) mermilerle bir saat şiddeti ve atış hızı hiç düşmeyecek şekilde ateş altına alacaktı. PKK'nın Şehidan'daki iki gözetleme timini etkisiz hale getirecek olan birlik bu taburdu. bir bölümü de bulunduğu yerden sınırı geçip eylemlere başlayacaktı. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Vahap. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Kemal'e "yarasa" emrini verdim. Gece karanlıkta patlayacak bir silah veya bunlardan birisinin kaçması planın baskın etkisini ortadan kaldırdığı gibi. Plan kendilerine anlatıldı ve bulundukları yerden sınır hattına olan yürüyüş mesafesi dikkate alınarak. Kendileri Tugay Komutan yardımcısı Albay Akif le birlikte tabur karargahında bu1995 Dönemi 307 lunurken ben de müsaade alıp hazırlıklarını sürdüren 3.dibine karnı doymuş şekilde çekilir. Đki topçu bataryası akşama doğru plandaki ateş mevzilerini işgal ettiler. Şehidan'ın zirvesine 8-10 kilometrelik dağ tırmanışı yapılacaktı. Harekata katılacak taburlara gece operasyona hazır olun emri verildi. genel amacını da tehlikeye sokardı. Topçunun atışının başladığı 05:00'dan itibaren en geç dört saat sonra. havanın kararmasıyla birlikte sınırı geçmeleri için hazırlıkları yapmak üzere tabur komutanları serbest bırakıldılar. Bir hafta sonra Mayıs'ın ll'inde önce uygulanmayacak diye bir emir aldık. her biri 400 dağ komandosuyla. Đki topçu bataryası azami gizlilikle hava kararmadan sınıra yaklaşıp ateş mevkilerine girecek. her biri 3-4 militandan oluşan iki gözetleme timinin aynı gece sessizce ortadan kaldırılması şarttı. Üçgenin tabam Şehidan Dağı'nda olacak. "Yarasa" harekat planını onaylanmak üzere üst kademeye gönderdik. Taburun önünde hareket edecek ve PKK'lıları susturacak olan timdeki subay. astsubay ve askerlerle konuştum. Avcı da beline kadar ıslanmış. 19 Mayıs günü akşama doğru da tatbik edin emri geldi. Jerma-Betkar kampına yapılacak "Yarasa Harekatı"nm planı şöyleydi. Çünkü timler bu taburun genel ilerleme mihveri üzerindeydiler. Taban sabit kalmak üzere üçgenin her kenarında 400 komando bulunacaktı. Bulundukları çukur alana düşen topçu mermilerinden kurtulmak için hemen civar-larındaki yüksekliklere kaçmaya çalışanlar karşılarında komandoları bulacaklardı. 11 çadırda yaşamlarını sürdürüyordu. Bir ara Kundakçı Paşa'nın çağırdığını söylediler. Fakat nereye gidecekleri söylenmedi. toplam 1200 asker katılacaktı. fakat avlanma hissi tatmin olmuş şekilde evine döner. eğer şehit düşen ve yaralanan olursa sırtta taşınarak getirilecekti: Şehidan Dağı'nın güneyinde iki ayrı noktadan gündüzleri Türkiye tarafını gözetleyen. çok zayıf olmakla birlikte. elinde içi boş kovayla. Bir üçgen kurulacaktı. üç dağ ve komando ta306 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok buru. onlarca. Saat 15:30'da Hasan Kundakçı Paşa Şemdinli'ye geldi. 20 Mayıs sabahı Binbaşı Fer-han ve Yüzbaşı Güngör'ü de yanıma alıp Yüksekova ve Şemdinli'de bulunan 1. Faaliyet alanları ise Yüksekova güneyi ile Şemdinli ilçesinin bütün alanları olacaktı. Şimdi ise hepsi bir kafesin içindeydiler. güneydeki kenarından da 26 kilometre Şehidan üzerinden yürünecekti. Dağ ve Komando Taburunun çalışmalarını izledim. Subaylarla görüştüm. 3. Gittim: .

dedi. toplantı devam ediyor. Sonucu bildir.. yağmur ve bulutları delerek Şehidan Dağı'nın kuzeyine tırmandı.Osman Paşa konuştuk. en küçük bir belirsizlik ve olumsuzluk emaresi bile her şeyi alt üst etmeye yeter. 19:30'da her taraf simsiyah oldu ve gök delinmiş gibi sağanak bir yağmur başladı ve hiç azalmadan devam etti. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı devam ediyor. Đnsan psikolojisi muharebe koşullarında öyle bir şey ki. Dönsünler. Kan ter içindeydi. "emredersiniz komutanım" deyip ayrıldı. Đki taburun yabancı arazilerden 30 kilometre kadar dağ yürüyüşü yapması gerekiyor. Saat 19:00'dan itibaren de taburlar Türk-Đran sınırının üzerinden geçtiği 3500 rakımlı Şehidan Dağı'na Türkiye tarafından tırmanmaya başladılar. Bunlar sizin sesinizi duymadan geri dönmezler. dedim. Bizim en geç 05:00'da kampı kuşatma altına almamız lazım. pratik bir uygulamamız. Tekrar taburun yanına gittim.Komutanım bir tabur PKK'lı yönünden kısmet değilmiş. kat edilecek mesafeler var ve karanlık süresi bizim elimizde değil" diye arz ettim. "Yapmayalım" şeklinde bir görüş çıkarsa taburları dağlardan indirirdim. Bizim çağrılarımızı bir aldatma diye düşünüyor olabilirler. dedim. ikimizin sınırını çizen bir dağın öte yamacındaki belayı ortadan kaldırmaya yönelik. . Harekat Şube Müdürü Binbaşı Ferhan'ı çağırttım. .Peki komutanım dûn akşamki uygulayın emri neydi? Bizim her şeyimiz zamana odaklı. Zaten 3500 metredeki dağda ve bu sağanak altında Tanrıdan ve bizden başka kimse yoktu. hala bir haber yoktu. Haber gönderdim. Harekat yapılmayacak.Komutanım "Đran" diye geniş bir anlamla bakarak. Her şey gündüze sarkacak. Eğer birlikleri bulundukları yerde dondursam. Sizi ancak Hakkari'de misafir edebiliriz. yaralanarak açılmış olacak. . Harekat yapılmayacak. sen bekle" dediler. Önce teknik sebeplerle mi diye düşündük. "Osman Paşa. konu kritik. Cumhurbaşkanı. Ne yapalım kısmet değilmiş. Sadece ben değil bütün subaylar onlarla temas kurmaya çalışıyor. Đran tarafında Şehidan'ın karanlık yamacının orusındaki PKK'nın JermaBetkar kampı karartma yapmak ne söz. Đnşallah geç kalmazlar. Tabur. Đyi geceler. Kundakçı Paşa'nın yanına gittim. dedi.Zamanımız gittikçe daralıyor. 308 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok "Aman ha.Toplantı devam ediyor. uzayan ve geç kalan bu karar için kaybettiğimiz saatleri telafi edemezdik. bu kadar uzaktan karıştırılmasın.Komutanım hiçbiri cevap vermiyor. . bölük ve tim komutanları çevrimlerine ayrı ayrı girip çağrı .Ne oldu? Bu kadar zamandır bilgi vermiyorsun. lüzumsuz risklere girecektik. O toplantı bittikten sonra. Saat 20:00'da Jandarma Genel Komutanı Aydın Đl ter Paşa beni aradı. geldi. 15 dakika sonra Pilot Üsteğmen Vecihi bölgedeki yüksekliklere hakim tecrübesi ile yön tayin ederek.Osman Paşa. Hasan Kundakçı Paşa Hakkari'ye. Saat 18:00 olmuş. . O zaman "yapalım" demenin de büyük bir anlamı kalmayacaktı. Sonra. . Karar çıkmadan başlama" dedi. planın yürümesi bir tarafa. Anladım komutanım. Epey bir süre donup kaldı. . henüz cevap yok. Ankara ile görüşüyorum. "Komutanım aşılacak dağlar. ben dışarı çıktım. Saat 18:30'a doğru hava bulutlanmaya başladı. Saat 21:05'de Kundakçı Paşa Hakkari'den aradı: .Komutanım siz bu gece kalacaksanız burada doğru dürüst bir yatma yeri yok. Aradan 20 dakika geçti. sonra hepimizin aklına aynı şey geldi. Başbakan.Telsizle taburlara çağrı yap. Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları ayrıca bu konuyu görüşüp harekatın olup olmayacağını bize bildirecekler. Tugaya gitti. 358 PKK'lı bile aşağıda kapalı yerdeydi. bir türlü gelmeyen. Pilota söyle bvıradan çıkıp Şehidan Dağı'nın üstüne yükselebilirse meseleyi daha sağlam çözeriz. . Tabur ve bölük komutanlarına herhangi bir şey söylemeden hazırlıkları kontrol ettim. ama yarın bunlar çil yavrusu gibi bölgeye dağılınca bizim kısmetimiz ölerek. jeneratörlerle pırıl pırıl aydınlatma altındaydı. Đşte bu tam bizim istediğimiz şeydi. . Burada bir kara şahin var değil mi? Hava çok köui ama.

. Fakat. Onu hemen söyleyeyim. dişini tırnağına takmış son güçlerini sergiliyorlar. Binbaşı Vahap komutasındaki 400. Çok kısa bir zaman olduğu için şimdilik vnzey Irak'ı düşünmedim. Yarbay Reha komutasındaki 400 dağ ve komando askeri bulundukları mevkilerden döndüler. Gözlerinden de öptüğünü söylediler. ama bildiğiniz gibi o da olmadı. 310 Unutulanlar Dişinda Yenî BtR Şey Yok Kendilerinin geldiği helikopterle Şehidan Dağı'nın yüzlerce fit üzerine çıktık ve sınırdan sekiz kilometre doğuda dağın yamaçları arasındaki kampın yerini gösterdim. Kol ve kanatlarını kırıp. Doğrusu da buydu.Komutanım başka bir durum olsa biz böyle bir şeye kalkışır mıyız? Daha önce Alan karakolu timleri ile biz aynı şartlarda PKK'nın bir unsurunu yok etmedik mi? Đran'ın subay ve askerlerinden oluşan bir timle hudut çevresinde çarpışıp onların subaylarından bile ölenler olmasına rağmen Đran sesini çıkarttı mı? Đran "bu kesimlerde bir şeyler olabilir. ama hiç değilse Đran kamplarını darbeleyelim istedim. başı halen darbe almadı. sen sakın ağzını açma. Şu anda mücadeleyi sürdürüyor gibi görünseler de. Đnsan görünce anlayabiliyor" dediler. PKK ile mücadele tarihinin en şık ve an göz kamaştırıcı harekatı olacaktı ve her şeyi dört saatte bitirecektik. Ama önce ben konuşacağım. Katılım da neredeyse sıfırda. Çukurca bölgesinde sanki hiçbir şey olmamış gibi eylem ve saldırıların şiddetini artırıyor.Komutanım sağolun.'Yarasalar yuvalarına dönsün. Ben çok yakınımızdaki Yüksekova'da ineyim. ama ben bilemiyorum. Düğün yapılmayacak. Benim sıkıntım Şemdinli ve Çukurca bölgeleri. Nasıl bir' yer ben de göreyim" dedi. Aydın Paşa baktı ve hemen bana dönerek: "Bu iş olurmuş Osman Paşa". Çalışma odama girer girmez Aydın Paşa: . . Genelkurmay Başkanımız Đsmail Hakkı Karadayı Paşa'nın da selamlan var. kontrol edemiyorum" demiyor mu? Đran genel pozisyonunu riske ederek.Osman Paşa önce ben konuşacağım. bir grup PKK'lı için yüzündeki peçeyi çıkarüp atar mı? Hayır! Aydın Paşa: "Ben buradan Van'a geçeceğim. artık geçmiş ola" cevabını verdim. Ben de yüzümü araziden kendilerine çevirip: "Kusura bakmayın ama komutanım.Komutanım önümüzdeki gün hiç olmayacak. . "Hay Allah. . 21 Mayıs sabahı Đran'lı silahlı pastarlar Jerma kampına geldiler ve oradaki PKK'lılara "Türkiye ile aramıza sıkıntılar sokacaksınız hemen buradan yok olun" dediler ve onların gözetiminde PKK'lı-lar üç saat içinde kampı terk ettiler. Helikopter Yüksekova Dağ ve Komando Taburunun kışlasına indi ve Aydın Paşa Van istikametinde uçuşa devam ettiler. artık kulakları düştü. Helikopterde maiyetleri dışında tugayın Đstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Güngör de bulunuyordu. "Bana cevap vermenize gerek yok. Şu yarasa harekatı. artık felç durumunda. Biz siyasilere bu işi yaparız. "Osman Paşa'ya söyle. Daha Çelik-1 bu bölgede biteli 20 gün oldu. Bu Jerma-Betkar kampına gitmeyelim diyenlerden biri de bendim. Aydın Paşa: "Bana şu Jerma-Betkar kampını bir göstersene. kuyruk kısmı ise olabildiğince kuvvetli olmaya çalışıyor.yaptım. ama siyasi sorumluluğu da siz üstlenin dedik ve kararı onların vermesini istedik." 1995 DÖNEMĐ 309 Hiçbir telsiz cevap vermedi. dedi.Şu geçen iki yılda zaten bellerini kırdınız. . Bu yaz ve sonbaharda da olmayacak. dağ kadrosu can çekişiyor. köklerine kibrit suyu sıkacaktık.Komutanım omurganın parçalandığının bütün dünya farkında. Basında Jerma-Betkar harekatı: . önümüzdeki zaman içerisinde gene uygun bir durumda aynı yere gidebilir" dediler. geri kalan 250 kişi de gene Đran'ın Zagros kampı üzerinden Irak'a Hakurk kampı ve daha batısına geçtiler. 23 Mayıs 1995 günü öğleden önce Jandarma Genel Komutanı Aydın Đlter Paşa Tugaya geldiler. Osman Paşa seni Hakkari'ye bırakalım" dedi. Orada bazı işlerim var. 100 kişi gene o bölgede Şehidan Dağı'nın güneyinde. Siz de ben de biliyoruz ki artıkJermaBetkar'da kimse yok. Sen şimdi içinden bize neler söylüyorsun çok iyi biliyorum.

elebaşılarını da alıp gelecekler. gerçekten iyi düşünülmemiş ve riskli bir karar. Zaten ben de olayın bu tarafının henüz teyid edilmediğini yazmıştım." 13 Haziran 1995 Hürriyet: "Operasyon haberine Tahran'dan tepki: Türk Silahlı Kuvvetlerinin. 'bakın biz de Đsrail gibi teröristleri nerede olursa olsun vururuz' mesajının verilmesi amaçlanıyor. Genelkurmay Başkanlığı 17 Mayıs günü Başbakan Tansu Çiller'in önüne bir rapor koyuyor. 'Böyle bir şey mevzu bahis olmadığı gibi. Dün Đran Đç Đşleri Bakan yardımcısının Türkiye ile Đran arasında rutin gerçekleştirilen 'Güvenlik Komisyonu' toplantısı için Ankara'ya geldiği belirtildi. 36 saatte tamamlanacak olan bu operasyona Başbakan Çiller onay veriyor. F-16'ların havadan geri döndüğünü kabul etmedi. Đran'daki PKK kamplarını vurmak üzere Türk F-16 uçaklarının havalandığı ve sonradan geri döndüğü yolundaki iddiaların kesinlikle doğru olmadığını belirtti. Genelkurmay Başkanlığı bu kampın mutlaka vurulması gerektiğini belirterek Başbakandan izin istiyor. Nisan sonu ve Mayıs başında Đran sınırına mücavir alanlarda 300-350 PKK'lı teröristin tespit edildiği bildirildi. ileri(U bir gün' daha ayrıntılı olarak ortaya çıkacak ilk Đsrail tarzı harekatın gerçek perde arkası böyle. hükümete bu teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bir plan sunulduğunu açıkladı. O sırada Türk F-16'ları Đran'a doğru havalanmış durumda. Tahran'ın tepkisine yol açtı. Operasyonun amacı sadece kampları vurmak değil. Fakat henüz teyit edemediğim bir senaryo var. Bu plana göre vurucu timler helikopterlerle PKK kamplarını vuracaklar. aynı zamanda psikolojik bir etki yaratmak isteniyor." 4 Temmuz 1995 Hürriyet: "Genelkurmay. bugün büyük bir ihtimalle hem Genelkurmay hem de Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanacak. bu tür haberler dayanaktan yoksun ve kabul edilemez kaynaklarca verilmiştir' dedi. bir emirle uçakları havadan geri çeviriyor. Ama kaynaklarım kesin. Đran'ı vurma kararı. dün bir gazetede yer alan. Bunun üzerine konu Demirel'e götürülüyor. F-16'ların havadan geri çevrilmediği kaydedildi. Dün bu olayın daha da ayrıntılarına inmeye çalıştım.10 Haziran 1995 Hürriyet: "18 Mayıs'ta havadan dönen F-16'lar: Şimdi yazacağım olay. aynı harekatı Đran ve Suriye toprakları üzerinde yapmaya kalkarsa ne olur?" 1995 Dönemi 311 11 Haziran 1995 Sabah: "Genelkurmay Đran'daki PKK'hları izliyor: Genelkurmay. Durumu Dışişleri Bakanlığı ve sonra Cumhurbaşkanı öğreniyor. Ama nedense bütün ağızlar kenetlenmişti. Đran'ın Türk sınırı yakmlanndaki bir kampta toplanan PKK'hlara yönelik operasyondan son anda vazgeçtiğine dair haberler. Đran'ın Ankara büyükelçisi dün yaptığı yazılı açıklamada. ortaya atılmasında da bir sebep yoktur ve olmamıştır." 12 Haziran 1995 Hürriyet: "Đran'a harekatı kim önledi: Önceki gün yazdığım. Belli ki. Ancak. Haberi üç ayrı yerden kontrol ettikten sonra yazıyorum. Demirci. Yani Türkiye ilk defa Đsrail tarzı bir operasyon yapma kararı alıyor. Bu harekatla hem kamuoyuna hem de PKK'ya. 'bazı gazetelerin bu tür haberlere yer vermesinin şaşırtıcı olduğunu' belirtti. Otorite boşluğu içindeki Kuzey Irak'ı vurmayı alışkanlık haline getiren Türkiye. ama Çetin ile o sırada Dış Đşleri Müsteşarı karşı çıkıyor. ancak. önerilen harekat tam anlamıyla Đsrail tipi bir operasyon. Dikkat edilirse. Đran'ın Urmiye kenti yakınında büyük bir PKK kampı bulunuyor. Şimdi o tarihi gecenin tam bir fotoğrafını çıkarmış durumdayım. Đran'daki PKK kamplarını imha amacıyla bir helikopter harekatı planlıyor. Evet. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütünün faaliyetlerini yakından izlediği. Đran topraklarında 350 kadar teröristin toplanması üzerine. 'kimsenin ruhu duymayacak' güvencesini veriyor. Askeri kanat. 'Đran'a harekat son anda önlendi' konulu haber büyük yankı uyandırdı. Cum312 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok hurbaşkanı da karşı çıkınca operasyon yapılmıyor. Tam Đsrail usulü bir operasyon." ." 11 Haziran 1995 Hürriyet: "Genelkurmay Başkanlığı. Genelkurmay Başkanlığı bir plan olduğunu kabul etti.

Bir GKK şehit oldu. Gene bugün Şemdinli Durak Karakoluna saldırıldı. 6 Haziran günü Kara Kuvvetleri Komutam Hikmet Bayar Paşa Tugaya geldiler.. Yüksekova Kısıklı karakoluna ateş açıldı.. Haber. Yazının özü şudur: Türkiye.'. 21 Haziran saat 02:00'da Çukurca Pirinçeken Karakolunun bulunduğu tepeye saldırıldı. Saat 08:00'da aynı köye ateş açıldı.. bu konudaki gelişmeler. bunların her yere yayınlanıp asılması için orijinal filmlerini istediler. yer ve karar toplantılarına katılan devlet yetkililerinin isimleri verilerek anlatılmaktadır.. her tabur kendi bölgesinde PKK militanlarıyla temas sağladı. Yanıt 'Hayır!.15'de Şemdinli Yayla-pınar mahallesi gözetleme timine ateş açıldı. 11 Haziran Şemdinli Güzelkonak Karakolunun yakın emniyet timlerine ateş açıldı." . Beş jandarma eri kaçırıldı. . Đki er şehit oldu. Dört militan öldürüldü.. geçen yıl Mayıs ayında Đran'da bulunan bir PKK kampma helikopterlerle bir hava harekatı düzenlemeye karar verir. Hikmet Çetin. Üç militan ölü ele geçirildi. Orgrnnral Karadayı toplanıyor. 7 Haziran saat 08:00'da Yüksekova Esenden Sarıyıldız köyü çıkışında askeri araç mayına çarpü. 21 militan ölü olarak ele geçti. On gün süren harekatta 65 militan yok edildi." 1995 Dönemi 313 "Bir korkuyla yüzleşmeyen insan her zaman ondan kaçmaya mahkumdur. bir GKK yaralandı. Đran'la ilişkilerinde ona-rıîmayacak tahribata yol açacak. 20 Haziran saat 02:20'de Şemdinli Kayalar bölgesindeki piyade taburu emniyet timlerine ateş açıldı. 23 Haziran saat 18:30'da Yüksekova Güvenli-Yılmaz yol ayrımında iki er ayrı ayrı mayına bastı ve ikisi de yaralandı. bir er yaralandı. Çukurca ve Hakkari bölgelerinde. Bir er şehit oldu.. Yaklaşık beş sayfa tutan yazıda. 24 Haziran saat 03:30'da Çukurca Köprülü Jandarma Taburu pusu timi 19 militanı ölü ele geçirdi. Yanıt 'Hayır!. kimse de sizi kurtaramaz!'." 28 Nisan 1996 Hürriyet: 'Tempo Dergisi. tarih. gerçekle ilgili hiçbir şey bilmez.00'da Şemdinli Aktütûn Karakoluna ateş açıldı. dört er yaralandı. Demirel soruyor: 'Meclisten izin alıyor musunuz?. Savunma taktikleriyle muharebe kazanılmaz. 314 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok "Hendek kazarak yorulmayın. Đlk gün. 'Đran topraklarına operasyon yapmak!. Bir asker ve bir GKK yaralandı. Đki astsubay ve 13 er şehit oldu. altı komando taburu ile altı ayrı mıntıkada operasyon yapıldı.'.. 15 Haziran saat 23:00'da Şemdinli Odaklar Karakoluna saldırıldı. Tugayın koridorlarında ve müzesinde harekat sırasında çekilmiş olan resimlerden çok etkilendiğini. 10 Haziran saat 11.. iki ülkeyi savaşın eşiğine geürecek bir maceradan son anda Cumhurbaşkanı Demirel'in müdahalesiyle dönmüştür.. 12 Haziran saat 07:30'da Çukurca Uzundere'de bir er mayına bastı. Đnönü...' Demirel soruyor: 'Bakanlar Kurulunda görüştünüz mü?.. 'Tûrkiye-Đran savaşına beş kala' başlığını taşıyordu." 31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında Yüksekova. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller. 11 asker şehit oldu.26 Nisan 1996 Milliyet: "Savaşın eşiğinden dönmek! Demirel. Yanıt Hayır!. Üç militan öldürüldü. 14 Haziran saat 03:30'da Şemdinli Kayalar bölgesindeki piyade taburuna ait timlere ateş açıldı. Çiller. 4 Haziran saat 09. Sizin ateş açarak ilerlemeniz kendinize güveni artırır. Demirel yerinden doğruluyor: 'Sorumlu olursunuz.. Aynı gün 23. Demirel soruyor: 'Đran buna izin veriyor mu?. Şakası yok.'..00'da Şemdinli Aktütün Karakolu emniyet timlerine silahlı saldırı yapıldı.'. son sayfasının kapağında Türk kamuoyu açısından göz açıcı önemde bir haberi duyurdu. Muharebe sahasının içinde olmayan kimse.'. Đki asker yaralandı. Şemdinli. Altı er yaralandı.'. Konu. Türkiye belki de Đran'la bir savaştan kurtuluyor!. Kendilerine çalışma odamda kısa bir birifing sundum. 1995 Haziran PKK eylem ve saldırıları: 1 Haziran saat 22:05'de Yüksekova ilçe merkezine birkaç yerden ateş açıldı.

Muharebe hazırlığı diye ne kadar tatbikat yapılacaksa bunun hepsi gece yapılmalı. boyun ve karın kaslarını güçlendirsinler. Bir ordu dağları. Böyle bir şeyi batıda yaptırıp gönderme lütfunda bulunursanız müteşekkir kalırız. . üzerine de şehitlerin isimlerini yazarak bu dağlarda neler olduğunu insanlar asla akıllarından çıkarmasınlar diye. dere. Bilek. Her şeyi değiştiren ve eskiten zaman artık. Đnşallah. Muharebe.Osman Paşa sen Hakkari'den dönünce anılarını ve bu konulardaki tecrübe ve yaşadıklarını yazmalısın. Okul ve kışla yaşamı ile bu yaşam çok farklı. O zaman anılarını yayınlamayabilirsin. Malumlarınızdır. Tabii sen bilirsin. Ne olup olmadıklarını göreve katılışımdan üç ay içerisinde yaşayarak öğrendim. dünyada hiçbir ordunun becerebileceği bir iş olduğunu sanmıyorum. Başka hiçbir şeye gerek yok. düşünülen amaç ve hedeflere ulaşmaya çalışma şeklinde sürecek. Bu çocukların kendileri zaten heykel. bunun dördünde de çatışma var. Şu anıtın emrini ben verdim ama ondan sonra ne olup bitiyor diye bu işe. bundan sonra bütün devlet ve orduların buna ihtiyaçları var. Her şey lidere bağlı. Adlarıyla Güneşi Yükseltenler Hakkari Anıtının bir albümünü de kendilerine verdik. yorma ve bezginlik yaratarak. yazdığım an yayınlarım. "halk doğruyu bilirse.Sağolun komutanım. tepe. Türk askerinin bütün eğitimi bu kadar. Gelecekteki bütün çatışmalar. Hakkari'de yaptıracağımız anıtın maketini ve "Adlarıyla Güneşi "Yükseltenler" ismini verdiğimiz anıtın detaylı tasarımı bulunan albümden de bir suret arzu ettiler. Bütün bunlar insanları iki ordunun karşı karşıya gelip savaşmasından on kat fazla yoruyor. Ama gene de yaz. zeka.Gayrı nizami harp taktik ve tekniklerine gelince. küçük çaplı teşkiller. her yerde 20-30 kilometre yürüsünler. Siz teşrif ettiniz diye ben buradayım. Ama eğitimle ilgili pratikte hemen arz edebileceğim şey. bombalama.Komutanım her şeye yeniden bakmamız lazım. çok sayıda asker ve geniş ordu teşkilat yapılarının da geçmiş zamanlarda kaldığının işaretlerini uzun süredir veriyor. Orada öğrendiklerini. -Komutanım biz bir anıt yaptırıyoruz. uzaktan ateş açma.Kendilerine teslim ettik. Yalnız. barış koşullarının günlük mesaisi ve faaliyetleri içerisinde. Çünkü. "Daha sonra ben size iade ederim" dediler. Çaydan taş değil. Bu dört alanda çalışmak lazım. vur kaçlar. .Bu iki zat. Konuşmamız sırasında Kara Kuvvetleri Komutanı: . "çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak" diye bir söz vardır. Anadolu'da. kedinin fareyle oynadığı gibi oynar. senden yaşça bir büyüğün tavsiyesi sadece. . şaşırtma. kimin gerçek lider olduğunu ortaya çıkarmak. suikast. Ben iki yıldır göreceğimi gördüm. sırtlarında 30-35 kiloluk muharebe yükü çantalarla dağ. Çalışmaları nasıl gidiyor diye 5 dakika uzağımdaki inşaata dahi gidip bakamadım. kurdukları partiler ve mevcut aşiretleri Hakkari'nin Irak'la olan 220 kilometrelik dağlık sınırın altından başlayarak güneye doğru uzanan topraklarda yaşıyorlar. Şu anda da altı ayrı bölgede operasyon. askerler silahlarını kullanmayı öğrendikten sonra. ormanları ve geceleri kullanacak gibi savaş hazırlığı yapmalıdır. Biz Hakkari'de kime heykel yaptıralım. kuşlardan ikisine de onları en iyi 316 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok . pusu kurma. Normal askeri talimnamelerden ve diğer kitaplardan çok daha etkili olur. bunu beğendim. Bu yapılmak istenmiş. Çalışmalarımıza esas teşkil eder" dediler. psi1995 DÖNEMĐ 315 koloji ve dayanıklılık. hayal gücü.. "Ben de Kara Harp Okulu'na bir anıt yaptıracağım. şöyle cereyan etmiş. 10 dakika dahi ayıramadım. burada yerinde bulamıyorlar. takdir edersiniz sizin burada kalacağınız sürede anlatabilmem mümkün değil. Belki her şeyi herkesin bilmesini istemeyebilirsin. Gece hasmını alt eden.Bu Barzani ve Talabani'ye ne diyorsun? . ülkenin daha güvende olacağına" inanıyor ve biliyorum. kundaklama. gündüz onunla. . Fakat.Osman Paşa buraya bir heykel yaptırsan dedi ve pencereden de nerelere konulabileceğini gösterdi. lider meselesindeki sorun ise. Benimki. Ancak hepsini.Kara Kuvvetlerinin eğitimine katkı sağlayacak bazı şeyleri bana söyleyebilir misin? . şimdilik bir kenarda dursun.

Geçenlerde Barzani'nin bütün dünya haber merkezlerince yayınlanan bir beyanatı oldu. Güzel Konak ve Durak Karakolu saldırılarını yapan grupların bir kısmını. Haziran'm ilk yarısı Şemdinli'deki Dağ ve Komando Taburu Ortaklar Karakolu bölgesinde tertiplenecek ve bu yaz buradaki üsten operasyonlara katılacaktı. orada gördüklerimi düzelt. uzaktaydı. Kobralar. Sınır Alay Komutanı burada. Hakkari'ye gidince emir vereceğim. Đstemediğimiz diğer kuş da yemlenen kuşlardan beslenmiş. Karakol Şemdinli-Derecik anayolu üzerinde Irak sınırına. 3. batıdan 15 km. "komutanım gece şöyle oldu. Đner inmez mermiler etrafımızda uçuşmaya ve yerlere vurmaya başladı. "Kuzeye çık ve Ormancık köyünden Kuzey Irak'a çıkışlarını kes". Harekat merkezinde sabahın olmasını bekledim ve alaca karanlıkla birlikte karakola hareket ettim. böyle oldu" diye ayakta ve kolları havada bir şeyler anlatmaya başladı. havanlar ve roketler dağın kayalıkları üzerinden şimşekler çıkaracak. Nihai siyasi hedefleri de PKK ile aynı. Sen devamlı karakollarda olacaksın. Göz karan seçtiğimiz mevzilere doğru koşarken bina tarafından Karakol Komutanı uçar gibi yanıma gelip. Harekat üç gün sürdü. 3. Muharebe . güney doğudan 20 km. taşlan parçalayacak şiddetle hedefleri dövdüler. Aynen şöyleydi: "Türkiye Kuzey Irak'ın bir bölümünde PKK ile mücadelede benim yetersiz kaldığımı söylüyor. Dağ ve Komando Taburunu Đran sınırı civarındaki bölgelere bağladı. Bu harekatta 31 militan yok edildi. bu karakollarla Şehidan Dağı arasında 1995 Dönemi 317 yakaladılar. fakat bazı teknik hususların daha ileri götürülmesi gerekiyordu. "Bir devlet güvenliğinin hiçbir bölümünü ortaçağ kültürlü aşiretlere dayayamaz. "Ortaklar Karakoluna hemen git. Dağ ve Komando Taburu ile Şemdinli Sınır Tabur Komutanı da burada. Çatışma hala devam ediyordu. karşımıza beslediklerimizin beslediği ile birlikte üç akbaba çıkmış. 15 Haziran gecesi saat 23:00 'da Ortaklar Karakolunun saldırıya uğradığı haberi geldi. Tugay karargah subayları ile Tabur Komutanı karakol civarında keşifleri tamamladılar ancak. Ormancık ve Basyan ağzından Irak yollarını kapat" emrini verdim.000 kişilik ordusu var. Bu arada Hakkari Đl Jandarma Alay Komutanı ve yardımcısı da emrim üzerine gidip Ortaklar Karakolu'nda çalıştılar. Sorduğunuz için. Hikmet Bayar Paşa saat 16:00 civarında Tugaydan ayrıldılar. Đl Jandarma Alay Komutanı da gelsin bu karakolu görsün" emrini verdim.. Derecik Piyade Tabur Komutanına . Onun bu niteliklerinden içeriden ve dışarıdan hiç kimse şüphe duymamalıdır". Şemdinli Dağ ve Komando Taburu da kışlasına 15 Haziran akşamı dönebildi. Üç gün sürme sebebi de kaçabilenlerin Şehidan Dağı'nın Đran tarafına geçip tepelerdeki kayalıkların altına mevzilenmesi oldu. bütün subaylara da her sorduklarında söylediğim gibi. Sonuçta sağ kalanlar arkalarında kalan Jerma-Betkar kampı istikametinde kaçtılar. Genel durumu normaldi. Yüksekova Kamışlı bölgesindeki 4ncü Dağ ve Komando Tabur Komutanına da "Đkiyaka Dağlarını geçip güneye in. Şemdinli Dağ ve Komando Tabur Komutanına "sen hemen ana yolu takiben çatışma yerine ulaş". Bu ikili daha çok Türkiye'nin başını ağrıtacak. Atladığımız yer dümdüz bir alandı. benden derme çatma silahları olan bir grup peşmergeyle Kuzey Irak'ı PKK'lılardan temizlememi bekliyor?" Komutanım 'çürük tahtadan oyma yapılmaz'. Pilot kıvrak bir hareketle bizim aşağıya atlamamıza fırsat sağlayıp hızla bölgeden uzaklaştı. Karakol binasına 30-40 metre mesafedeydik ve PKK militanları çevremizdeki yükseltilerden ateş ediyordu. 10 Haziran günü ŞemdinliDerecik arasındaki Ortaklar Karakoluna gittim. 29 Mayıs gecesi Đran'dan gelen bir PKK grubunun Şemdinli Durak Karakoluna saldırması ve taburun bu bölgeye müdahale etmesi ile arkasından. Şemdinli'ye geçince bu karakolun bağlı olduğu Đlçe Jandarma Komutanı yüzbaşıyı çağırttım. Sonuçta kuş diye küçük bir varlık algılanırken.besleyecek yemler atılmış. gene Şemdinli'nin Güzek Konak ve Durak Karakollarına Đran gruplarının saldırılar düzenlemesi. Yanımdaki karargah subayları dahil 10 kişi gelmiştik. Ken. Havadan her şey apaçık ortadaydı.' dişinin 500. Güvenlik meselelerinde devlet güç ve otoritedir. topçular. Şemdinli'nin içinde yapacak ne var? Tugay Komutan Yardımcısı burada. Şemdinli ve Yüksekova'daki Dağ ve Komando Taburları. Bununla kendi topraklarında PKK'lı-ları temizleyebiliyor mu da.

Sakinleşti. Şemdinli Dağ ve Komando Tabur Komutanı Yarbay Reha'nın bulunduğu yere gittim. Mecburen ben de durdum. Hacıbey Çayı ve 3300 metrelik Karadağ bloğu geçilmiş. . Karakol civarı. Ceketinin sağ kolundan bilek ve elinin üst kısmına doğru kan akıyordu. Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları Ortaklar Karakolunu ziyaret ettiler. Mevzi aldım. bunun doğru olduğunu bilmem lazım". Çünkü diğer istikametten kaçmaya kalksalar. güneyden 318 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok gelen Piyade Taburu ile kuzeyden gelen 4. Ama gelenler Đran kamplarının grupları.Evet komutanım. ama burada olmadı. dedim. ateşlere karşı koruması olmayan çardak gibi bir yerde kobralar bunları yakaladı ve orayı tepelerine çökertti. . sarmıştık. Silah seslerinden ne dediği zaten anlaşılmıyordu. dediler.Sadece bu yıl için arz ediyorum. Sen git şunu bir doktora baktır. Karakolda ikisi astsubay. Dağ ve Komando Taburu kaçan ana grubu önce bizim topraklarda sonra da Irak arazisinde takip etti. Hakkari Đl Jandarma Alay Komutanı ve Şemdinli Đlçe Bölük Komutanı 48 saat karakolda kalarak. Asıl saldırı grubu batıya Ormancık Basyan istikametinden Kuzey Irak'a geçmeye çalışıyordu. yani 25 gün önce gidip canlarına okuyamadığımız Jerma-Betkar kampındaki. (Dilimin ucuna gelmesine rağmen. Önemli olmayan bir sıyrık. Şehidan Dağı'ndaki çarpışmalarda oldu. on üçü erbaş ve er 15 şehit vardı. Askerlerle konuşuldu. PKK'lıların buraya nereden geldiği konusuna gelindiğinde söz aldım: . dedim. Küçük Zap Vadisi kullanılmıştı. Şemdinli Çayı (Küçük Zap)'nın Türk topraklarından çıkıp Irak'ta akmaya başladığı yerde. Aynı gün bunun sebebi de anlaşıldı.Yaralandığından haberin var değil mi? dedim. sanki hiçbir şey olamamış gibi. Saldırıyı 100 kişilik bir PKK grubu yapmıştı ve bu 100 kişinin 36'sı PKK tarafından verilen para karşılığı eyleme katılan peşmergelerdi.) Cumhurbaşkanı.şokundaydı. Hakkari'nin doğuda başka bir devletle sınırı olmadığı ve o devletin de adı Đran olduğuna göre. Üstelik ikimiz birden anlamsız bir şekilde vumlacakük. Eski Hakkari sorumlusu. fakat kaçarken geldikleri yön değil. Ortaklar'in bina ve çevresini adam gibi bir şekle soktular. Olmaz ya. Henüz her şey gizliydi. 18 Haziran günü Cumhurbaşkanı. Beş askeri de karakolun içinden alıp yanlarında götürmüşlerdi. Ölü olarak ele geçirilenlerin bir kısmı da peşmergeydi. Yoksa tamamen harap haldeydi. Gözden kaybolmak için girdikleri. Bu takip üç gün sürdü. "Generalim. Şu anda bu bölgede bulunan Dağ ve Komando Taburlarından biri de. . Bu saldırıda bir kurnazlık görünüyordu. Kuzey Irak'a kolay geçiş olan Basyan-Or-mancık. Askerlerin kendilerini iyi ve moralli 1995 Dönemi 319 hissetmesi için şarttı. Hakurk tarafından gelinmiş. Kendisini yere yatırıp. Şemdinli Dağ ve Komando Tabımı bölgeye gelip karakolun güney doğusundaki Karacadağ üzerinde bulunan PKK unsurlarıyla çatışmaya girmişti. gene de Đran sınırında başka bir fırsat doğabilirdi. . daha neyi kanıtlayalım.Efendim bunlar. Karacadağ ve Irak'ın Basyan Vadisi'nde toplam 54 terörist ölü ele geçti.Osman Paşa burası derli toplu ve bakımlı bir karakol.Burasını iki gün içinde gece ve gündüz çalışarak bu hale getirdik. yani Irak topraklarını kullanarak geldiler. Bir ara Genelkurmay Başkanı: . Mayıs ayının son haftasından beri doğu sınırlarımızda bulunan karakol ve köylere onlarca saldırıyı yapan ve bizimle de çarpışarak komşu devletin topraklarına kaçanlar. Suriyeli Topal Nasır (kod Halat) yeniden bölgeye gelip sahneye çıkmıştı. deyince: . bütün yazılı ve görsel basın da oradaydı. . Akşam Şemdinli'de kaldım. Genelkurmay Başkanı bu bilgiyi Cumhurbaşkanı'nın kulağına arz etti. Beraberimde gelen yedi komando hemen sağ tarafımızda bulunan 6-7 PKK militanının beşini vurdular. bu büyük bir risk olurdu. Đleride başına iş açabilir. şu anda bulunduğumuz yerin güneyindeki araziyi. Sargıları gevşedi herhalde. 358 PKK'hnın 60-70'i idi demedim. Karakol ve civarı gezildi. Malumunuz dün akşam döndük ve birkaç saat sonra da Ortaklar saldırısı başladı. bastırdım.Ben buralardayım. Karakol binasında roket ve havan atışlarından büyük tahribat vardı.

aylar ve yüz yüze kaldığımız durumlar ile insan hallerinden sonra Kutsal kitaplardaki. Đl Jandarma ve Şemdinli Alay Komutanları ve Şemdinli'deki bir grup subayla bazı faaliyetleri konuşurken. Şafak sökerken Dağbaşı tepeye gittim. Şemdinli'ye geçtim. kışlasına döndüğü gece de Ortaklar saldırısı üzerine buraya gelmiştir. PKK'lı teröristler tarafından Ortaklar'da şehit edilen askerlerden ikisi Đzmir Kadıfekale Şehitliğinde toprağa verildi. Gece. Cumhurbaşkanının Ortaklar saldırısından hemen sonra buraya gelmesi onun hassasiyetini gösterir. on 320 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok binlerce asker kendi gözleriyle görmedi mi? Bu sınırın üzerinde çarpışılmadı mı? Adamlar Đran'daki kamplara kaçmadı mı? Bunlar uzak doğudan çıkıp Đran topraklarının üzerinden uçup havadan karakollara. Đl Jandarma Alay Komutanı: . Kuzey Irak Mezi-Karyaderi kampından 150 militanlı büyük bir grup saldırdı. Yoksa biz her şeyi çok mu ciddiye alıyoruz? Hepimiz ne yer. sözıi da-ha fazla uzatmak istemedim. dedi. bir süstür" sözü aklıma daha sık geliyor. Cenaze namazı sırasında sinir krizleri geçiren şehit yakınları törene partilerin gönderdiği çelenkleri istemeyip. (Đki yıldır verilebilecek yüzlerce örnek olmasına rağmen. batıdan batar kadar. Bölüğün bulunduğu Dağbaşı tepenin tamamını ateş altina alıp. Saldırı büyük çaplı ve organize bir hareketti. Mevzilerindeki bölüğe açılan ateşin yoğunluğu şaşırtacak derecedeydi. Tugay Komutan Yardımcısı. "şu dünya yaşamı bir oyun ve eğlencedir. mezralara. bizim Đran sınırında en güneydeki Alan Karakolundan en kuzeydeki Perihan Karakoluna kadar onlarca karakola yapılan saldırıları bu yıllar içerisinde görev yapan binlerce subay ve astsubay. ne de koşul tanımadan. . yollara mı indiler? Şurada geçen yıllar." 19 Haziran 1995 Hürriyet: "Şehitlerin kanı yerde kalmıyor: Cuma günü sabaha karşı Ortaklar Karakoluna baskın yaparak 15 askerimizi şehit eden PKK'h teröristlerden 23'ü daha ölü ele geçirildi. Uzundere köyünün güneyindeki Dağbaşı tepeye. Güneş hep doğudan doğar. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet'in dışarı çıkmasından iki dakika sonra bulunduğu . . durup dinlenmeden. aleni ve tabii bir şeyi anlatmanın alemi yoktu. Pratikte bize sağlayacağı bir şey de söz konusu değildi. dağ çadırında bulunan 5. Dağbaşı Tepe'nin üzerinde. dayanıklılığımızı artıran işte bu.) Heyet Ortaklar Karakolunda iki saat kadar kaldı ve oradan ayrıldı.Komutanım siz konuşurken beni ter ve ateş bastı." 19 Haziran 1995 Sabah: "Đran'a mesaj: Demirel dün aniden baskına uğrayan Đran sınırlarındaki karakolları ziyaret etti ve Tahran yönetimine 'PKK'yi yok edin yoksa biz yok edeceğiz' uyarısı yaptı. dedim. ilk yoğun ateş başladığında.üç gün önce Iran sınırından geçerek Durak Karakoluna saldıranlarla dört gün siyasi hudutta çarpışıp.Niçin? . Ama 9O'lı yılların başından beri.Komutanım öyle bir ifade. köylere. ne zaman. Pirinçeken Bölüğünün bulunduğu yerin hemen altında bulunan 5nci Dağ ve Komando Taburunun bazı timleri tepeye tırmanırken büyük kısmıyla da Dağbaşı'nın iki yanından geçip Irak'a çekilmeye çalışan PKK'lılarla çatışmaya girdi. Ya bu gücü kendimizde bulamasak ne olacak? Vatan ve millet sevgisi ve bu iki sevginin beslediği gurur var ya.Albayım. 24 saat koşturuyoruz. Bu bölgede Tugayın bir havan kısmı vardı ve PKK militanlarından 1995 DöNEMt 321 buraya kadar sızabilenler olduğundan mürettebat havan atışlarını bırakıp piyade tüfekleriyle çarpışmaya girmek zorunda kalmışlardı." Şemdinli Ortaklar saldırısından beş gün sonra 21 Haziran saat 02:00'da Çukurca Pirinçeken Bölüğünün tertiplendiği. gelenleri ters çevirdiler. uç kısımda bulunan bir timin içine de sızdılar. Böylece baskını gerçekleştiren teröristlerden öldürülenlerin sayısı 37'ye yükseldi. 18 Haziran 1995 Sabah: "Đran'da 8 PKK kampı: Türk Đstihbarat birimleri bölücü terör örgütü PKK'nın Đran'daki kamplarının hepsini tespit etti. ses tonu ve duruşla konuştunuz ki.

Đran ve Kuzey Irak'taki silahlı gruplar da birbirinden çok farklı yerlerden bir araya gelip birleşerek. bir noktada çabuk toparlama ve etkili çıkışlar yapmayı deniyordu. . Tecrübesi ve kurnazlığı ile. Takip harekatı dahil 23 PKK militanı öldürüldü. PKK grubunu sadece bir komando timi görebiliyordu. tam bir eylem yapabilecek güce erişebiliyordu. Ayakkabısını arayıp bir türlü bulamayan. Harekatı biri 155 mm'Uk ikisi 105 mm'lik. ölü ve yaralılarla Şivi (Zap) kampı istikametinde kaçtılar. Artık Đran toprakları veya Kuzey Irak'tan saldırıp hemen geldikleri yerlere kaçıyorlardı. Tugay Havan Bölüğü ile kobra helikopterleri destekliyordu. 18 ölü PKK militanım ilk darbeyi yedikleri yerde bırakıp diğer sağ kalanlar. Yapılacak olan şey. Kuzey Irak'taki 16. 160 kilometrelik sınır hattı üzerinden. Irak kamplarına kuzeyden güneye üç dağ ve komando. doğudan baüya iki dağ ve komando ve bir piyade taburunun hücumunu içeriyordu. bir Jandarma Komando Taburu. bir Piyade Taburu ile Jandarma Özel Harekat Grubu." Hakkari genelinde zaten yurt içinde yazlık ve kışlık kamp olmadığı gibi Haziran 1995 sonunda dağlarda dolaşan dişe dokunur herhangi bir PKK unsuru da yoktu. Ejder-2'nin tanımı şuydu: Daha çok şiddet. beş Dağ ve Komando taburu. pusula ve dürbünü paramparça olmuştu. Birinci sınıf bir baskındı. PKK'nın Kuzey Irak kamplarını kullanan silahlı gruplarının büyük bölümünü içine alacak tarzda geniş alanları kapsayan baskın tarzında bir harekata girişmekti. bazılarını çorba ve çay pişirmek için ateş yakarken.küçük çadır bir roketle vurulmuş. haritaları. Ejder-2'nin nihai amacı. Đlçe merkezinin 5-6 kilometre güneyinde. havanın kararmasıyla birlikte. PJP 322 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok PKK'nın silahlı dağ kadrosu erimişti. daha önce gizlice yaklaştıkları üslerden. Harekatın gizliliği ve manevranın yarattığı baskın sebebiyle. doğrudan Irak topraklarına girdiler. kuzeyde kalan Türkiye-Irak siyasi sınırının 40 kilometre daha altından. Militanlardan tek bir kişi 20 dakikadan önce karşı ateş açamadı. Şemdinli'nin Derecik'deki Yeşilova Karakolu bölgesinden Irak'a giren taburlar. pes etmez ve dayanıklı lider işin sonunu getirir. Şemdinli'nin Derecik bölgesi ile Çukur-ca'nın batısındaki Üzümlü karakolu arasında kalan. Sınırı geçtikleri noktalardan itibaren de 60 kilometrelik bir yürüyüşü yaparak Büyük ve Küçük Zap akarsularının birleşim yerindeki 'Suri' köyüne kadar ilerleyeceklerdi. Ve hayalet birlikler. Ejder-2 harekat planı. Diğer tim bulunduğu yer itibariyle atş edebilecek ve gözetleme yapacak durumda değildi. büyük kısmı sızma yapılan mevzide olmak üzere 11 erbaş ve er şehit oldu. hızla Kuzey Irak'a sızmaya başladılar. yanında duran tüfeğini nerede diye arayanlar. bir jandarma komando taburunun.000 kilometre karelik alanda bulunan tüm PKK gruplarını bir daha işe yaramayacak hale getirecek şekilde yok etmekti. Daha çok derinlik. PKK saldırısında. dört er yaralandı. 1 Temmuz 1995 gecesi. vazgeçmez. milisler ise sanki güneş altında kalmış buz veya kar gibi gözle bile takip edilebilecek şekilde eriye eriye azalmıştı. diğerlerini de uyurken yakaladı. Şok olmuşlardı. Muharebelerde. inatçı. oradaki bir ağacın gövdesi etrafında delirmiş gibi 15-20 kere dönüp duranlar. Bağırtı ve çığlıkları çevredeki yükseltilerde yankılandı. üç obüs bataryası ile iki dağ topçu bataryası. PKK grubunu izleyebilen timdeki 17 asker tereddüt etmeden bir çanağın içindeki 86 PKK militanına ateş açtı. Halk desteğini büyük ölçüde çekmiş. Aslında bu durumu sağlayan faktör de yeniden Hakkari bölgesinin sorumluluğuna getirilen Suriyeli Topal Nasır'dı. Kvızey Irak'taki PKK grupları bizim nerelerde olduğumuz ve ne yapmak istediğimizi tam üç gün çözemediler. gün ışırken 86 kişilik bir PKK grubunu. 24 Haziran gecesi Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Cengiz komutasında iki komando timi (34 asker) Çukurca ilçesinin tam altından Kuzey Irak'a keşif yapmak için sızdılar. Katılım yoktu. "Çarpışmalar iki tarafın başındakilerin iradesidir.

Senin sorunun somut cevabını merak ediyorsan söyleyeyim. Tesisin emniyetini sağlayan komando timleri hepsinin hakkından geldi. cansız akla gelebilecek bütün varlıklar sizi gözetler".Ferhan bunlar muharebenin doğasında olan şeyler.Dışarıda oturduğunuz yeri nokta olarak nasıl bilebiliyorlar bunu bir türlü aklım almıyor komutanım. şunların üzerine yapılan ateşin şiddetini ve yoğunluğunu görünce kendimi 2. bu kadar roket bir dakikada atılamazdı. Đki kez Güven Dağı'ndaki bu röleye saldırdılar.Hemen arK^şlanm elektrikleri sönmûTve roki^^ fZetlemeye ba5^dım. Daha «onSu^S T ^^ y ıçmde muhtelif yerlere düşüp infîlak* S^KT ' ^ donuktu ve rokeüer bu istikametten at M ? ^yUZÛm gdĐŞĐ ^özeI ™ varsa bunlar mutlaka arkaSTr i gm3 g°re bĐr Sızma uns«" kamdaki kışla smırında me^Wrek geleCeklerdi.1995 Dönemi 323 ıp saldırma^S^t la çebeler^ halindeydiler. . Özel Pimi bulunul" O geCe at £? ^TĐ^ ^ kilde 5-6 metre sol ilerimd bL 324 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok rinden hafif yaraladı.Komutanım bu gece. ateŞ' Şayet Varsa cak ve bulunduğum yere dahaTok yakla " f^ T* ^ Uyandıra" kere araziyi şeritlere ayırarak hulI^ZT ^^^ Birkac temizdi ve kimse yoktu Bütün h . 16. Herno^ ten çaresizük dirençlerini Harekatın beşinci Çk ^ ^^ dahi he^)a fZl ^^UrkedĐnin u göâğımız Çukurca Jand^Tsmır^l1^ *** k°muta ye™ kurcailçesineginşte^ uç taraf. kuşlar.Ben size hep ne söylüyorum: "Gayrı nizami yapılan mücadelelerde.. Benim yanımda her zaman ^ k?dllennı uyardım. 1 teradlm. bunu yapanlar "Çukurca'nın milisleri". Dünya Savaşı'yla sınırlı değil. topçudan. £££S£™£ *°»™» -edeP" mav. Roketlerin atış hızından. Kışlanın doğu sınırına gidip roketlerin atıldığı araziye baktım.Komutanım her zaman ve her yerde de olabilirdi ama doğrudan size dönük bu üçüncü teşebbüs oldu. bölük ve ihtiyaç halinde yüzlerce tim komutanı ile görüşebilmek için Hakan Tepe'nin yanındaki Güven Dağı'na kurulan telsiz role istasyonundan birbiri ile konuşmakta güçlük çeken 30'a yakın PKK telsizi de istifade etmeye kalkışınca bu röleyi devreden çıkardık. En az altı kişi olmalıydılar. ise eğri bü&rü arazi Wi. ateş isteğinde . . Bölge belliydi. ateş ^^1^7 ^ ^ is^ametine araziyi daha doğal i^y^^^T^^ OÎmu^ Çünkü rağmen ateş açmadım^üzum^ere ?cl ^ ^ °lmaSina sızma yapanların istikametlerinin S n H . ağaçlar. Çatışmalar sırasında tim ve bölük komutanları. .Ha^' arkamdaki arazi kaç dakika içinde oldu ^ g°Z aÇ1P k Wncaya kadar bil ^^^^£^Z ^ #* birlerineArışları kaplU. Nereye doğru kaçabileceklerini tahmin etmek zor değildi. koyunlar. taşlar. bulutlar dahil. havanlardan ve kobralardan hiçbir kitaba ve kurala sığmayacak ölçülerde.Bağnş. kendileri ile PKK'lilarm arasında 50-60 metre mesafe olmasına rağmen. Sabaha karşı Harekat Şube Müdürü Binbaşı Ferhan: .Demek bu işler sadece 2. canlı. . da kesin" diye en yüksek smS ĐT ?Cy normal. . Bulundukları bölge dümdüz edildi. Y glden yone bak d ü ğı So1 Đlerimde metre yere iki roketatar sesi d^^S bulunan binanın duvarınm dibiL di* daki kışlanın sınırının bitu^ib T §ûp parçalandı. bütün silahlar. Dünya Savaşı'na ait filmlerden birini izliyormuşum gibi sandım.000 kilometre karelik bir alanda bütün tabur. Çelik çomak oynamıyoruz. en az iki ve daha fazla roketatar yanyana gelip bir roketatar grubu meydan getirmeden.

"Đsterseniz çatışmanın tam içine sizi indireyim yakından görün" dedim. Aynı helikoptere ben de binip kendilerine havadan çatışmaları gösterdim. Barzani'nin. Dağ ve Komando Taburu ile Piyade Taburuna sağlık ocağı ve okulundan ateş açılmış. harekat yaptığımız alana güneydeki bir dağ yolundan beyaz renkli iki araç yaklaştı. alü büyük çaplısından biri ve sonuncusudur. Yaralıların büyük kısmı güneydeki şehirlerin hastanelerinde bulunuyordu. Buna da şaşırdılar. 10 gün süren bu harekatta çatışma alanlarında ölü ele geçirilen PKK'lı sayısı 167'dir. Ateş isteğinde bulunanların cesaretlerine eşdeğer bir güvenle de. Bizim söylediklerimiz ve söyleyeceklerimize kulakları kapalı. bizim birliklerin Irak'ın ne kadar derinliğinde olduğuydu. 21 şehit verdik. Onlar da mecbur kalmış silaha sarılmışlardı. PKK'nın 204 ölüsü. 'uzaktan sandıklarıyla burada görünenlerin çok farklı olduğunu. 1995 Dönemi 325 Köyler diye bahsettiği iki yerdi. Basında Ejder Harekatı: 7 Temmuz 1995 Sabah. Harekatın yedinci günü. Bölge kendisinindi ama köyler PKK'nındı. Araçlar hızla geri dönüp güneye doğru Irak topraklarında kayboldu. PKK bu iki köyü meskun mahal savunur gibi savunduğundan elbette tahribat olacakü. Her şeyin farkındaydılar. Bilmedikleri ve tahmin edemedikleri şey. havancılar ve kobralar bu istekleri tereddütsüz karşıladılar. Ejder-2 Harekatı. 89 yaralısı vardı. gözleri de ne hayal ediyorsa. Köyler yerinde duruyor fakat çatışmalar sürüyordu.bulundular. Türk Ordusunun harekat konusunda önceden yerel Kürt makamlarına bilgi vermediğini de . Biz anlamayalım diye kendi aralarında. PKK ile hiç alakası olmayan köyleri yakıyor" diye bir beyanat verdi. Geniş kapsamlı harekatta birlikler PKK'nın hiç beklemediği bir anda sınırı geçti ve teröristleri kampta uykularında vurdu. Tuğgeneral Osman Pamukoğlu komutasındaki Dağ ve Komando Tugayı Kuzey Irak'a girdi. Ama fayda sağladı. Fakat. on sekiz erbaş ve er olmak üzere. Đnci sayfa başlıktan: 'Türk Ordusu dün Kuzey Irak'a girdi. Çatışma yerlerinden dumanlar ateşler çıkarken göz göre göre geliyorlardı. iki astsubay. Harekattan iki hafta sonra gelmeye başlayan bil326 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok gilerle durum netleşti. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)'nin yedi peşmerge köyünün yakıldığı iddiasının doğru olmadığını belirttiler. benim görev sürem içerisinde Dağ ve Komando Tugayı ile Hakkari birliklerinin Kuzey Irak topraklarında farklı kuvvetlerle. Birliklerimizden bir sıibay. sanki biz karşı tarafın hakkı olan bir şeyi onlara vermiyorduk. PKK işinin sonu olmadığını' kısık sesle birbirlerine söylediler. Harekat alanındakilerin kararlılığı onları ürküttü. Ankara'dan yabancı gazetelerin temsilcilerinden oluşan bir grup gazeteci Çukurca'ya geldi." 7 Temmuz 1995 Hürriyet: "Akıncılar PKK avında: Ağır silahlarla donatılmış akıncı timleri Kuzey Irak'a girdi. Harekatın hazırlıkları son derece gizli tutuldu. Bu köylerde de Derecik bölgesinden Kuzey Irak'a giren 1. Birbirleriyle görüştüler ve istemediler. Kızılhaç ambulanslarmdakiler PKK militanlarıydı (belki sağlık personeli de vardı). Yandığı falan da yoktu. Harekatın haberi önceden sızmadığı için baskından beklenen sonuç sağlanabiliyor. Harekatın altıncı günü Amerika'da olan Barzani basın toplanüsı yapıp 'Türk Ordusu Kuzey Irak'ta PKK'lılar var diye. Bunlar üzerinde Kızılhaç işareti olan iki ambulanstı. Sürpriz baskında 57 terörist öldürüldü. Şaşırdılar. Askeri kaynaklar. Güya gizlice geliyorlardı. Đngilizce konuşmadan Fransızca konuşmaya geçerek. değişik derinliklerde yaptığımız 23 operasyonun. KDP. Her şeyi kendilerine hiç alışık olmadıkları gibi açık açık anlatüm. topçular. köyün girişinde pusu kurulmuştu. Siyasi zeminlerde demokratik hakları genişletme çabaları sürer ve dış baskılar devam ederken Kuzey Irak'a yeniden gidilmesi Türkiye adına bir meydan okuma havasında sergileniyor. Önlerine ve arkalarına ağır silahların mermileri düşmeye başlayınca paniklediler ve mecbur kalıp telsizleriyle konuşmaya başladılar. Olsa olsa uluslararası yardım kuruluşlarından birine ait olabilirlerdi. olanı değil hayal ettiğini görüyordu. beyinleri öyle bir doluydu ki.

Đngiliz komandolarının 2. Pendru. Sigindar. Muzuli ve 1995 Dönemi 327 Mergasor mıntıkaları Türk Silahlı Kuvvetlerinin denetimine girdi.i Dünya Savaşı 'ndaki operasyonları kadar başarılı' olarak kıymetlendirdiler. Dışişleri Bakanlığı yerel güçlerin sorumluluklarını yerine getirmediğini. Bütün gece boyunca her istikametten derinliklere ilerledik. Pamukoğlu: 'Bizim bu topraklarda gözümüz yok. Basyan. Mezi.belirterek. sivil yerleşim birimlerinin büyük harekat alanının güneyinde kaldığını ve Türk askerinin ateşine hedef olmadığını duyurdu. 167 PKK'lıyı öldüren komandolar geldikleri gibi sessizce geri çekildiler. Zaman zaman I 328 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok göğüs göğüse çarpışmalar meydana geldi. PKK'lıların üslendiği.000 komando olduğunu bildiriyorlar. Mustafa ve Bülent Göğebakan Hakkari'de şehit düştüler. Genelkurmay yabancı gazeteciler için operasyon bölgelerine özel gezi düzenledi." 10 Temmuz 1995 Sabah: "Terör yuvalan temizleniyor: Mehmetçik Kuzey Irak'taki operasyonlarda 110 teröristi ölü olarak ele geçirdi." 8 Temmuz Sabah: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak harekaü dün de devam etti. Kuzey Irak Kürt örgütlerinin iddialarının aksine. 60 gün içinde. Ejder Harekatını askeri uzmanlar askeri açıdan mükemmel olarak değerlendirip. 'Bu harekat. Yöredeki yedi köyün de topa tutulduğunu iddia etti. Askerlerimiz terör yuvalarını birer birer temizliyor." "Gaziantep'li Göğebakan ailesi güney doğudaki PKK'yla mücadelede dört yılda altı şehit verdi. Yalnızca buradaki PKK militanlarını temizlemek istiyoruz. Dizo. Los Angeles Times gazetesi. Murat. Şivi. 42 terörist ölü ele geçti. Müthiş komandolar. askeri tören engellendi. müthiş bir gerilla taktiği ile PKK'ya ağır kayıplar verdirdi. Kuzey Irak'ta yuvalanan hain örgütü imha etmek için 'Ejder' kod adlı harekatı gerçekleştirdiler. Öte yandan harekat. Benar." 10 Temmuz 1995 Milliyet: "Harekatın bilançosu 127 PKK'lı öldürüldü." 13 Temmuz 1995 Hürriyet. Türk askerlerinin birkaç gün içinde Irak'tan geri çekileceği yönünde Ankara'dan güvence aldıklarını bildirdi. Nerede olduğumuzu dahi çıkaramadan onları şaşkın bir haldeyken yakalayıp her yönden vurduk' diye anlattı. Đzuahan. sadece bu sınır şeridinden gerçekleşen 36 saldırıda 26 adamım öldü. Türkiye ile Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)'ni karşı karşıya getirdi. 167 PKK'lı sessizce susturuldu. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Pa-mukoğlu komutasında Kuzey Irak'a sızan akıncı komandolar bölgedeki kampları dört yandan kuşatıp altı ." "Şehit cenazesinde Bakan yuhalandı: Hakkari Dağ ve Komando Tugayında 9 aylık askerken Kuzey Irak'ta şehit düşen Sakaryalı Kenan Şentürk için düzenlenen törende Milli Savunma Bakanı yuhalandı." 7 Temmuz Milliyet: "KDP: Türk Ordusu Irak'ta (Washington). Türk Hükümetinden askerlerini Kuzey Irak'tan derhal geri çekmesini istedi. KDP kendilerine haber vermeden yapılan harekatı eleştirirken. Askeri kaynaklar harekatın devam edeceğini. Aileden. harekata katılan personel sayısının da 3. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü sınır ötesi harekatın bitmek üzere olduğunu açıkladı. Đnci sayfa başlıktan: "Müthiş çocuklar: Gece yansı Kuzey Irak'a girerek nokta baskınlar yapan komandolar. Akıncı komandoları Kuzey Irak'a 40 kilometre kadar girerek PKK ile 30 sıcak temas sağladılar. Tuğgeneral Osman Pamukoğlu Çukurca'da kendilerine açıklamalarda bulundu. KDP tarafından Washing-ton'da yapılan ve ABD yönetimine iletilen yazılı açıklamada iki Türk Tugayının sınırları geçip Merga Sur bölgesinde Mezuri'ye doğru ilerlediklerini bildirildi. Hugh Pope'un Kuzey Irak'tan gönderdiği haberde harekat komutanı Tuğgeneral Osman Pamukoğlu'nun değerlendirmeleri geniş yer aldı. harekat bu nedenle ihtiyaç duyulduğunu açıkladılar." 10 Temmuz 1995 Milliyet (Washington): "ABD Harekat Bitmek Üzere: ABD yönetimi.

Bedelli sistemini son zamanlarında Osmanlı önce Türk ve Müslüman olmayanlara. bedelli. nereden geleceğini ve kuvvetini bilir ve ona karşı eller tetikte uyanık bir şekilde beklerseniz buna karakol baskını değil. 16-30 Temmuz arasında Şemdinli ve Yüksekova bölgeleri daha ge1995 Dönemi 329 niş kapsamlı olmak üzere bütün yurt içi alanlarını didik didik edercesine. hazırlıksız ve beklenmedik bir anda olabileceğini ve emir ve komuta ettiği birliklerin hiçbirinde böyle bir şeyin asla olamayacağım belirterek. Taklitle olmaz. saldırı denir' demiştir.Önce şunu söyleyeyim. . 31 PKK militanı öldürüldü. "Muharebelerde silahların sesinden başka hiçbir şey diğerinin benzeri değildir. Bulunan 52 PKK militanı imha edildi. Onların 167'sini öldürdük. Temmuz başında Hakkari'ye atanan 1. Sınırımızdan 40 kilometre derinliğe indik' diyerek sözlerine başlamıştır. . Fakat. Ermeni asteğmen ve askerler silah ve mermileriyle karşı tarafa geçmiş. bunları askere almıyoruz. Ve bu eylemlerin sekizi de Türk-Đran-Irak topraklarının birleşimindeki. dediler.Komutanım biri bu askere alma sistemi. Vatan savunması görevi neyi gerektirir? Savaş sanatını öğrenmeyi. 4-28 Temmuz tarihleri arasında Hakkari genelinde PKK'nın 10 eylemi oldu. . istikameti ve kuvveti bilinmiyor ve siz de mevzilerinizde uyuyorsanız buna baskın diyebiliriz. Bunlar ne kadar doğru ve uygun? Hakkari'ye bile 8 aylık asker gelmeye başladı. maddi zarara uğrarlar. Sonradan Türklere de tatbik ederken 1.000 kadar subay ve astsubay birliklerine katılmıştı. Anayasa gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazır olmasından Bakanlar Kurulu (Hükümet) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumludur. 10 saldırı yerinde 1 subay. Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına mensup aynı miktardaki subay ve astsubay 13 Temmuz'dan itibaren Hakkari'den ayrıldılar." Mayıs ayının ortalarındayken gelen atama emirlerine uygun olarak. 8 aylık. Dünya Harbi öncesi Ermeni ve Rumları da askere almış. siz. derhal onların etrafını çevirerek bizimle muharebeye girmeleri için zorladık.. Üstelik hiçbir taklidin şaheser olma şansı yoktur." 14 Temmuz 1995 Turkish Daily News: "General Pamukoğlu 'PKK teröristlerinin Kuzey Irak'tan Şemdinli-Derecik ve Çukurca bölgelerine organize bir taarruz yapmak üzere olduklarını öğrendik. sınırın köşe başındaki bölgede meydana geldi. baskının. Kaç çeşit asker var şu anda. Bu sanatı öğretecek bireysel eğitim 3-4 haftada verilebilir ve almabi-lir mi? Muharebenin ne olduğu ortada değil mi? Efendim. Đstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Güngör çalışıyorduk." Temmuz'un ikinci haftasında gece yarısı Harekat Merkezinde Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ferhan. eğitim kariyerleri yarım kalır.Sorun bakalım. Lojistik Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Necdet. hâlâ görüşülüp konuşulamayan mesele mi kaldı? . 18 aylık.gün boyunca ani baskınlar düzenleyerek PKK ile 30 kez sıcak temasa girip 167 PKK'lıyı imha ettiler.Komutanım biz şu kısa sürede o kadar çok şey öğrendik ki zaman zaman siz fikrinizi söylemenize rağmen birkaç konu var onları sorabilir miyiz. 16 asker şehit düştü. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı General Osman Pamukoğlu karakollara saldırıyı 'karakol baskını' olarak söyleyen gazetecileri uyararak. silah ve malzemeye katkıları olsun diye uygulamıştır. Türk-Đran sınırındaki karakollara da saldırı ve tacizlerin olduğunu ve PKK'nın Đran'daki yuvalarını bildiklerini. 'Biz her şey için hazırız. Đnsanın yaşamının sıfır hattında gidip geldiği bir faaliyette canın dışında her şeyini kaybetsen ne olur? Sonra ben okuyanıadıysam bu benim yetenek eksikliğimden mi? Yoksa sosyal devletin işlevini yeri330 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . Rumlardan da amele taburları yapılmıştır. 'Şayet saldırının zamanı. bakalım' diyerek sözlerini serzenişli bir ifade ile bitirmiştir. teröristin saldırı zamanını. mıntıka esasına göre operasyonlar yapıldı. bunlar işlerini kaybederler. General Pamukoğlu. fakat fiyaskoyla bitmiştir. Đran'ın ne tedbir alacağını bekliyoruz. doğrusunu bilmekle olur. Bir ara. Hedefimiz bizzat teröristlerin kendileri idi.

vesaire gibi mazeretler statükoculuktan başka bir şey değildir. Đskender. bu da gidiyor işte. Hızla zamana ve geleceğe göre düzenlenmelidir.. Siz her halde şu anda 10-12 milyon maaş alıyorsunuz. kargalar kalabalık uçar' dersiniz. 5000'lik dört grup halinde çalışacağız. Siz bilmiyor musunuz. Bu sistemde paranın yarısından fazlası da yeme içme.000'di. Efendim. Siz sormadan ben söyleyeyim. Muvazzaf ordu çelik çekirdek ve bilye gibi olacak. Kalabalıklardan hoşlanmıyorsunuz. Genişleme. Helikopter ve dağ . ne de 8 aylık askerlik yapmanın eşitlik. genç nüfus fazla. Size bir soru sorayım. bazı dönemler dışında Yeniçerilerin mevcudu 20. adalet ve vicdani yönü yoktur. Neyinize yetmiyor? Ye-terki hazırlıklı olun. asker alma sistemi ve süresi. Daha bitmedi. Ben 3 Temmuz 1993'de buraya geldiğimde bu mücadeleye bağlanan asker sayısı 185.000 asker var ve PKK'lı sayısı da 56 bine düştü. vadileri. O çocuklar da duruyor. Selçuklu. Peki Hakkari'de kaç asker var? 23. Neredeyse 60 askere 1 PKK'lı düşüyor.000 asker yeter de artar. Ama. Sovyetler'in dağılmasından 1. . muharebe sahası daha çok işlenmiş kafa gerektirmiyor mu? Madem memleketin başı belada bu dönemde iyi eğitim yapanlar daha fazla silah alünda tutulmalı. Osmanlı ve Timur. kalabalıklaşma. Bizim için Hakkari'nin tamamında 4000 asker olsa ne fark eder? Adamların sayılan ve yerleri belli. Onlara bir yerde dur diyorsun. Giden para ne kadar biliyor musunuz? 13 milyar. ormanları tertemiz edeceğiz. Bu güne kadar tam ve zamanında yaptığı bir eylem var mı? Bundan sonra da bezirgan olup pazarcılık yapar. ABD ve NATO ilkesi. Kim bizi 2 cephede savaşa sürükleyecek? Tırnağı olan başını kaşısın. Karakollardan birindeki askerin gece veya gündüz arazideki bir cismi yanlış algılaması sonucunda açılan ateşe birden bütün silahların katılmasıyla başlayan atışları diyelim 20 dakika sonra kestirebildiniz. Sonra bölgeye çıkıp 14 ayda dağları. Genel ve bölgesel bir savaş olacaksa bu 'yıldırım tipi' bir seferberlikle halkın katılımı ile olacaktır.ne getirememesinden mi? Ben 18 ay askerlik yapıyorsam bunun sebebi ekonomik ve sosyal nedenlerden değil mi? Ne bedelli. yatma kalkma. yırtıcılar yalnız. Osmanlının kadrolu temel askeri gücü neydi? Yeniçerilerdi. hepsi birbirinin içindedir. Bu da eski ve zamanı geçmiş bir düzendir. Mevcudu da bana göre 150-160 bini geçmemeli.000. Niye para harcasın? Bağımsızlığı kaybetmenin en kestirme yolu başkasının parasını sarf etmektir.5 yıl geçmeden ABD bile 20 Tümeninin 8'ini lağv etti. ayakkabı ve çoraba gider. ama cevabını da vereyim. bu devrin ve geleceğin teşkilat yapısı değildir. PKK mücadelesine seçilmiş subay ve astsubaylar dahil 20. Roma. Üstelik biz ele avuca sığmadığımız için zarar da veremiyorlar. Yani bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan sistem. Onları suya götürüp susuz getirmiyor muyuz? Bu iş için dokuz ayın çarşambalarını bir araya getirmeye ihtiyaç yok. Bu güne kadar biz her türlü harekaü kaç kişi ile yapük? Azami 4000 askerle. başınızı kaldırıp gökyüzüne bakın. Bir de şu. Yükseliş dönemi dahil. Bu anlattığım örnek 60 küsur kışla ve karakolu olan Hakkari'de her gün kaç kere cereyan ediyor? Can pazarında elbette paranın canı cehenneme. Ve bugüne kadar dünyada sistematik bir şekilde altı askere alma usulü uygulanmıştır.000'di.Ö.Bunun örneğini siz yaşayarak görüyorsunuz. Yeniçerilerden sonra kurulan Nizamı Cedidin mevcutları 48 ila 70 bin arasında değişmiştir. Bu tip savaşlarda zaten 4-5 ay hazırlık yapılacakür. Siz benim teşkilatlanma konularındaki fikirlerimi biliyorsunuz.000 kişinin bunda kusuru yok. 4-6 ay özel eğitim yapacağız. Bundan sonra NATO ne işe yarar diye sorabilirsiniz. . Uzatmayayım.Komutanım kusura bakmayın sözünüzü kestik biz de ikinci olarak nüfus ve mevcut fazlalıklarını soracakük. En pahalı sistem de şu anda bizim uyguladığımızdır. M. Horozu çok olan köyde sabah olmaz. Geri kalan 19. Sonra. Kesilmez ya. Anlamak da mümkün değildir.000'i geçmemiştir. Sonra bu coğrafyada. Şu anda 360. Persler. Siz her zaman 'kalabalıklarla olmaz. PKK'lı sayısı bütün istihba1995 Dönem! 331 rat örgütlerine göre 12. 1540'larda bugünkü anlamdaki ordu nizamı ilk kez Mısırlılarda görülür. Efendim "2 cephede savaşa girersek birinde taarruz ederken diğerinde savunmayı güçlü tutalım". hiçbir dönemde bu kadar asker bir arada olmamıştır.

bu 1995 Dönemi 333 nasıl oluyor? • ^ ^renSĐP'Đlke §ibi W1™ bekliyorsunuz değil mi? Hayır Sadece içimden geldiği gibi hareket ediyorum. siz söyler misiniz. sen terör uzmanı olarak ne önerirsin? PKK ile mücadelede nasıl bir teşkilat ve yöntem uygulayalım? dedi. Alırsın kuş lastiğini (sapanı) küçük çakıl taşlarıyla hepsini tek tek vurursun. . malumlarınız her rütbe. Hem siz bunları yaşayarak görmüyor musunuz? (1999 Ekim'inde Kıbrıs'ta Tümen Komutanı iken bir ödül töreni için Ankara'ya çağırılmıştım. . Sekiz ay daha silah alünda tutar.Ben de bir eğitim merkezi açılmasını düşünüyorum. sayılmaz" dersiniz. Subay ve astsubayları seçeceğiz. her makam ve her seviyede yapılan toplantılarda defalarca arz ettim. I TĐ u donemlenne g^ecek fakat tamamen kaldırılama- . yuvarladın. ne yapacağımıza şeytan bile akıl erdiremeyecek. Aslında çok sayıda askere hiçbir yerde gerek yok. 4-6 ayda 15-20 bin kişilik bir birlik yetiştirelim. üstelik normal garnizonlarda bunların hepsi oluyor. Pratik. . Fakat ben bunu. Ne olursa olsun burada her tip insan var. Dört ay sonra ne yaparsan yap. dedi. Sadece helikopter ve dağ topçularına ihtiyaç olacak. alışkanlık kazandırır ama mükemmelleş-tirmez.Estağfurullah komutanım. Ada. Diyelim bir sürü kurbağa var. Anadolu'ya 70 mil. . Geçen ay altîayr lot mata^al"T °pCra^nda bej *** da ^ W Y^e s£k te-mna 'WeC 3o7wS^T*d™° *Y* ™Por eden tabur komutanına en geç 30 dakika ıçmde temas sağlayacaksın" dediniz ve 20 da kıka sonra o tabur da temas sağladı. Bizim nerede. Bütün hepsi alünda kalsın diye heyula bir kayayı onların üzerinde tutmaya ne gerek var? Bazıları eziliyor. bedelini de millete ödetirsiniz.Komutanım şimdi bir husus daha aklıma geldi. Firar eden yok. 14 ayda bölgeyi tertemiz yapalım. Size daha onlarca örnek verebilirim. Bir kışla boşaltılıp bize verilsin.Komutanım Hakkari ve Kuzey Irak kabartma haritasına hiç kıpırdamadan sekiz saat bakıyorsunuz. Yüzbaşı Güngör de bir kere f3 sa at hiç gözünüzü ayırmadan izlediğinizi görmüş. Zaten onlar da bölgede. 'oturma'. . Bu gelenler samimi. Đzinden geç dönen yok.topçusu dışında da hiçbir şeye ihtiyaç yok. Kimseden hiçbir şey istemiyoruz. Fakat sizi bağışladık diye afla her haltı yiyenleri tekrar halr km arasına sokarsanız bu kurumaya yüz tutmuş tarlayı yeniden sulamaya benzer. anlattım. Yunanistan'ın en yakın adasına 540 mil mesafede. 12 ayda (bir yıl) terhis eder332 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok sin. PKK'nın hangi grubu bizi en az bekliyorsa onun karşısına çıkacağız. dedim.) Kurmaylardan biri: . zaman ve bedele ne gerek var? Askerlik süresi bir savaşçının ne kadar zamanda yetiştirilebileceği-ni doğru ve tam tespitle mümkündür. Şu anda Kıbrıs'ta biz Rum Milli Muhafız Ordusundan üç misli daha fazla askerle duruyoruz. Sonra da "pişman olmakta geç kalındı. Bunların 170 kadarını ben de sorguladım. Kayayı getirdin görürdün.Komutanım gene af ve pişmanlık yasası meselesi çıktı ortaya.Bu bela bitecek mi komutanım? "b'ek^tme'' ^^ dehf\VerĐddir" Ha^ bitmeyecek. karSUnU1f ^^ Ç°k ^^ yÛrCğĐnĐ aÇacaksın ve Sönül gözüyle bakacaksın insanın isteyip de yaPamayacağl bir şey yoktur Y . Sonuçlarını görür.Komutanım bu mücadele tipinde karşı taraf için küçük birlik daha ürkütücüdür. Büyük birlikler hem daha fazla paça kaptırıyor hem de yaklaşmaları ağır ve gürültülü oluyor. Đntihar eden yok. Bugüne kadar 23.Đki yılı aşkın zamanda bizim bölgede 202 PKK militanı kendiliğinden teslim oldu. Bu süre dört aydır. Siz de biliyorsunuz. Kıbrıs ile ilgili konulardan sonra Komutan: .Osman Paşa. Rumlar mı bizden? Benim böyle bir durumu kabvıl etmem mümkün değil. Bizim bu sayının beşte birine dahi ulaşmayan eski birliklerimizde. Y Binbaşı Ferhan: . bazıları da kaya ve zemin arasındaki boşluklarda yaşıyor. Biz aslında bütün sebeplerini biliyoruz da. Ayrılmadan önce Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş'i ziyaret ettim. çevirdin. bu kadar emek. Gene arz edeyim.000 kişiden bir kişiyi bile mahkemeye vermediniz. Yaralıların bazıları iyileşmeden birliklerine koşuyor. Kim kimden çekinip korkuyor? Biz mi Rumlardan.

24 PKK'lı öldürüldü.nim' 'Hareket eden her *7 etki yaratır' derdiniz. millet sevgisinde smır tanımayan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Aziz Milletimizin bölünmez bütünlüğüne kasteden düşmanlarının .yacak. Çıkan çatışma ve yürütülen takipler sonucunda üç asker şehit oldu. Er Abdül-kadir KOÇ. kendine acımayan. Đnşaat faaliyetlerinin 30 TEMMUZ 1995 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır. Herkesin bu ruh ve inançta olması lazım. .^Tlara dönmûş-G d Cumhuriyet denilen şey onu ilan edenlerin canlarıyla. Bu Vatan ve bu Millet için genç yaşında canını esirgemeyen ve bu toprakları kanıyla sulayan kahraman evladımız ve diğer evlatlarımızın anılarını sonsuza dek yaşatmak. Anıtın ön platformunda ekte gönderilen "Komando Olmak Onurumdur" şiiri ile "Đstiklal Marşı"mız mermer bloklara kazınmış olarak bulunacaktır. Dağ ve Komd. K. Kısa bir süre sonra da emir astsubayı MĐT görevlisi üç kişinin ziyaret için geldiklerini söyledi. "Osman Paşa'nın aklında yanlış bir şey kalmasın" diyerek bu zarfı size gönderdiler.Tug. Müdür çantasından büyük bir zarf çıkarıp uzattı ve: . Bu vesile ile değerli ailenize tekrar başsağlığı diler. 18 Harran'da başlayan "isimleriyle Güneşi Yükseltenler" anıtının T ""T' "^ taSanmC1S1 W ĐnŞaal mÛhendis' üç aste£ 1984-1995 arasında geçen 12 yılda Hakkari'de şehit düşen 623 su-S™*^^ CrĐn aĐleledne habCrle" Ol— ^ *^ 334 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok T. ne de ulaşılaeski rSS ^ " hCr tOpIUm kCndĐ bÜir. Göğsünden Akan Kanla Vatanını Sulayan.T nctunlerde. Gelenler Milli Đstihbarat Teşkilatı Van Bölge Müdürü ve iki yardımcısıydı.Ne bilgisi var bunun içinde? . Ve kuranlar hangi bedeli ödediyse.'nm ana kışlası olan Korg.insanlar olmah. Bundan sonra da duran her şeye kizacak mısınız? cak bil"3 ' °tUl"'îrhareketSĐzIe ne S^ecek bir yer. adlarını ebedileştirmek maksadıyla ekte maket fotoğraflarını sunduğumuz şehitler anıtı. 09 TEMMUZ 1995 SAYIN KOÇ AĐLESĐNE.Döndükten sonra her şey size çok sıradan ve basit gelecek hiçbir mz^r r. Osman PAMUKOĞLU Tuğgeneral Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari Güvenlik Komutanı 1995 Dönemi 335 "Umutsuzluk insan iradesini felç eder. 1984'den itibaren israf edilen 10 yıldan ötürü 2 :t t. uzaktan ateş açma şeklinde eylemleri oldu. 06 MAYIS 1995 tarihinde "ŞEHĐT" olmuş ve bir asker için rütbelerin en büyüğü olan ŞEHADET mertebesine ulaşmıştır. dedi.r. Yeşeren Bu Topraklarda Güneşi Doğuranlar Anısına" yapılacak "Adları ile Güneşi Yükseltenler Anıtı "nm üst platformunda oğlunuzun ismi mermer bloklara kazınmış olarak diğer şehit arkadaşlarının isimleri ile birlikte yer alacaktır. cesur ve ıy.Bana SelĐnce esKi ruhuma gen dönemem." 1-20 Ağustos tarihleri arasında PKK'nın sınır hatlarında.C.Klığı emrinde görev yapan oğlunuz P.maşası olan bölücü terör örgütü PKK'ya karşı HAKKARĐ coğrafyasında kahramanca mücadele veren Dağ ve Komd. Aksi halde her şey bahane olacak . Toplumu sararsa korkmak gerekir. saygılar sunarım. kanlarıyla imzalanır.K DAĞ VE KOMANDO TUGAYI VE GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI HAKKARĐ PER: 9234-434-95/ KONU: Şehitler Anıtı. bizlerin ve gelecek nesillerin daima hatırlamalarını sağlamak. Sebebi de. 2 Ağustos günü öğleden sonra Tugayın kışlasındaki piste bir sivil helikopter indi. "Canını Vermek Uğruna Silahını Bırakmayan. BAŞYURT Kışlasında hakim ve görkemli bir tepede inşa edilmeye başlanmıştır.Tug. ancak o bedel ortaya konarak savunulabiHr.K.mırttmeyecek'ofisierde'bûroiarda 0^™ an" d niz BunH komr.Komutanım sayın Müsteşarımızın size selam ve saygıları var.

Tanrı bizim milletin yardımcısı olsun. biz Hakurk'ta burnumuzdan solurken. Hakkari dağlan değil. Đşe yarayıp yaramadığını kendin yaşayarak görürsün. 200 ve 50 kişi olarak. bazı akıl almaz gibi görünen şeylere şaşırırdım.Ferhan barış koşullarında istersen 107 yıl üniforma giy. en son grup ayrılmıştı. taşıma suyla değirmeni döndürmeye benzer. Hava Kuvvetleri Komutanlığı. benim üstün sicil kıdemi ile mümtaz terfiimin bulunması ve general olma sırası geldiğinde de Tuncay'ın bir yıl gecikerek general olmasıydı. dedim. Yerime de 30 Ağustos'tan itibaren Tuğgeneralliğe yükselecek olan devre arkadaşımız Tank Kurmay Albay rahmedi Tuncay Kavuncu atandı. zaten olmadığı için. MĐT bu büyük organizasyonu başından sonuna kadar. düşman durumu. Toplantı 1. Şu aylarca kafa yorduğumuz.Biz malumatkar değiliz komutanım. Bundan daha doğal bir şey olamazdı. Türk topraklarındaki dağlarda Türk Milletine ve onun ordusuna kabadayılık yapılması bizi çılgına çevirip zıvanadan çıkartır. 22 ayrı tarihte 22 kez rapor edip bildirmişti. Gece 2-3 saat uykuyla yetineceksin. -Alın okuyun. 5 Ağustos'ta General . yeryüzünde insanlara ait hiçbir şey artık beni şaşırtamaz. Sonra. Genelkurmay Başkanlığı.) Tuncay ile aramızda iki yıl olmasının sebebi. Kongresi neymiş görün. Size buraya gelmeden bazı konular anlatılmıştır. . Asker olarak senin mesleki şansın bu mücadelede her metrekaresinde 24 saat devamlı fokurdayan bir geniş kazanın sıcak suyuna atlamış olman. Fakat şu1995 Dönemi 337 nu söylemek zorundayım. Benim de 20 Ağustos'ta emirler gereği ayrılmam gerekiyordu. geçen 17 yılda öğrendiklerim bir hiç kaldı. hissedeceksin. Hakkari'de yürüttüğümüz mücadele boyunca yaşadıklarımdan sonra. Ankara'ya atanmıştım.Komutanım ben 17 yıllık subayım.Biraz sohbet ettik. nizami olmayan muharebe taktikleri ve hatta kendimizi anlatmak ve göstermek kayıkla okyanusu dolaşmaya. Hakkari. Taktik Hava Kuvvetlerine bildirilmişti. 26 Şubat 1995'de. . Yazık. Harekat Şube Müdürü Binbaşı Ferhan: .Arkadaşlar eskiden ben de bütün insanlar gibi. sezeceksin. Kurmayları çağırdım. Asla müsamaha etmemelisin. Tuncay 16 Ağustos'ta katıldı. Zarfı açtım ve içindeki beş sayfalık notlan hızla okudum. coğrafya. Himalayalar kadar fark var. PKK'nın 5. ayrıldılar. 336 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 22 ayrı tarihte. PKK'nın üst düzey yönetim ve grup liderlerinden 700 kişi toplanmıştı. 24 saat sırf PKK'yı düşüneceksin. üç ayn noktada 500. Đşin daha da ilginç tarafi 5. Kongresi Şırnak ilinin 18-20 kilometre altında. doğaçlama yapacaksın. televizyonların haber bültenlerinde üst üste geçen. Birkaç kez okudular ve sonra bana baktılar. dedim. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği. usul ve yöntemlerime alışkındırlar. Đki kere de Diyarbakır'daki 2. Tuncay'a. Đran. dedi. çok yazık..5 ay süren bir toplantı yapıyordu. Irak. "Bak dostum sana söyleyeyim şu dört günde. Genelkurmay Đç Güvenlik Harekat Merkezi. Alt kadro tecrübelidir. 26 ay önceki Hakkari ile bugünkü Hakkari arasında. PKK'nın üst düzey kadrosundan 700 kişi burnumuzun dibindeki bir yerde 1. Dışişleri Bakanlığı. uykusuz kaldığımız de-miyeceğim. Ve bazen günlerce . hayal edeceksin. Beş sayfalık bilginin özeti şuydu: Kürdistan Đşçi Partisi (PKK)'nin 5. dediler. Genelkurmay Đstihbarat Başkanlığı. (Tuncay Paşa yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak Hakkari'den döndükten bir yıl sonra rahmetli oldu. Başbakanlık.5 ay sürmüştü. Hakkari'ye katılışımdan itibaren öğrendiklerimin yanında. oku-ı mamın bitmesini sessizce bekleyen üç görevliye. benim huyuma suyuma.Amiral tayinleri açıklandı. Haftanin'e gelişler 23 Kasım 1994'de başlamış. dedim. Kuzey Irak'taki Haftanın kampında yapılmıştı. . Đçişleri Bakanlığı. kamplar. Kongreyi yapanlar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti Haftanin'e bir harekat düzenler diye beklemişlerdi. Jandarma Genel Komutanlığı. 22 defa bu faaliyetin kendilerine bildirildiği makamlar şunlardı: Cumhurbaşkanlığı.Konuşmayacak mısınız? Dilinizi mi yuttunuz yoksa. Aynı bölgede. .

vefanıza minnettarım. Benim artık bu ruhtan kurtulmam lazım" dedim. Paşam yaptırdığınız bu anıtla. orman. Hâlâ her şeye üzülüyorum. Saygılar sunarım. ailelerinden mektup. Kendisinin bir parçası olan evladını kaybeden anne ve babaların 338 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok duygu. Yüksek komutanız altındaki Dağ ve Komando Tugayına bağlı Yüksekova'daki Đnci Dağ ve Komando Taburunda görev yaparken 26 Mayıs 1989'da PKK'ya karşı yapılan bir operasyonda oğlum Üsteğmen Macit Ağca şehit oldu.) Đsmail Ağca Şehit Piyade Komando Üsteğmen Macit Ağca'nın babası Ağustos 1995. Şehitler anıtı hakkında bilgiler veren kıymetli mektubunuzu aldık. arük şehitlerimiz bu muhteşem anıtla. Daha yüksek rütbelere. Benim bütün anlattıklarımın çok fazla anlamı olmadığını bilmeme rağmen. Fakat Tuncay gelince. Kahraman Tugayınız Kuzey Irak'a girip çok kısa sürede 160 PKK'lı-yı öldürerek. kış hiç fark etmez. Minnet duyuyorum. kahvaltı şöyle olmalı. Yalnız şunu söyleyeyim. Bu Vatan ve üzerinde yaşayan insanlar için yorulan insanları tanıdıkça dünyalar benim oluyor. "Allah selamet versin. oğlum Şehit Jandarma Teğmen Nadir Ozan için takdirlerinize. gene de. Biz şehit ailelerine unutulmadığımızı. karanlık. Bu kahvaltılar sırasında Tuncay. yorulur. onun hareketlerini yapmaya ve taklit etmeye çalışmasıdır. şu şöyle yenmeli gibi şeylerle alakam yoktu. ben de o misafir diye üç gün onunla birlikte kahvaltı yapmak durumunda kaldım. düşünce ve ruh hallerinin ne olduğunu göstermek için birkaç örnek aşağıdadır. "Đsimleriyle Güneşi Yükseltenler" Anıtı haklunda bilgi vermek için 623 şehit ailesine gönderdiğimiz yazıyı almaları üzerine. vatanperverliğinize. muhakkak ki Türk Milletinin kalbinde sonsuza kadar yaşatılmasının kanıtı olacaktır. Oğlumla beraber bu vatan uğruna şehit olan evlatlarımızın anısına yaptırmakta olduğunuz Anıt. Sonunda ne direnci. Muharebelere nerelerde başlanacak. Daha fazla hareket. nur içinde rahat uyuyabilirler. Türkiye'deki siyasilerin halini görüyorsunuz. biter. şefkatinize. biz millet olarak daha huzurlu ve rahat olalım. ne kadar kuvvetle başlanacak. acılarımızı paylaştığınızı. sürat. kendisinde yüksek tansiyon bulunduğunu ve daha önce mide kanaması geçirmiş olduğunu söyleyince. yağmur. bu tip operasyonların nasıl kolaylıkla yapılabileceğini göstenaiştir. ne zaman ve niçin bitirilecek. yapılan bu atamaya hayret etmemek mümkün değildi. Allah razı olsun. "Sayın paşam. Đyi bir Türk Vatandaşı olarak sizi alkışlıyorum. Tükenir. yaz. usulen açıklamalıyım. Türk Milletinin gönüllerinde taht kurdunuz. vazifesini yapmış bir asker ve şehit olarak. Liderlik denilen şey benim için. her seviyedeki astın örnek davranışlar görerek kendilerinin de liderlerine benzemeye. ne de gücü kalır. başkan olmak peşindeler. daima sürat olacak. Duygularınıza. Baş olmak. aydınlık. Kar." (Mektuba Üsteğmen Ağca 'nın üniformalı resmi de iliştirilmişti. yanımızda olduğumuzu gösterip bizleri manen yücelttiniz. yurt içi. daha fazla sürat. Sana insan ruhları ile nasıl temas sağlayacağını anlatmaya kalkışmamın anlamı yok. Esas olan senin mizaç ve karakterin ile mesleki ehliyetindir. makamlara eriştirsin ki. disiplin ve otorite olmadan harekat alanında sevk ve idare edilemez. Bunun dışındaki her şey boş laftır. artık hiçbir şeye şaşırmamaya kendimi alıştırmaya çalışırken. bunların hepsi hakkında daha harekat başlamadan bir fikrin ve karar tasarın olacak. Sağ olun. Dünya görüşünün ne olduğu ve serüven tutkunun olup olmadığı da buna dahil" dedim. telgraf ve telefonlar geldi. Muhterem paşam. Ankara "Pek mvıhterem Tuğgeneralim Osman Pamukoğlu. Allah zatı alinizi korusun. yurt dışı. Hiçbiri Vatan için bir fedakarlık yapmıyor. Benim yemekle pek aram olmadığı için. . En etkili muharebe taktiği hasma sürekli saldırmadır. Şehitler Anıtı hakkındaki değerli yazılarınızı saygı ile aldım. dağ. Đçerden ve dışardan milletimizi ve vatanımızı bölmek ve zayıf düşürmek için çalışanlar o kadar fazla ki. Silahlı bir güç. Teşekkür ederiz.uyumamaya kendini alıştır. Türkiye hiç bu kadar bol düşmanla yüz yüze gelmemiştir.

Burada yatıyoruz şimdi." 20 Ağustos 1995 günü öğleden önce 2. Bilinmez ki.Aşın mı yok? Verir benim Alim. . 340 Unutulanlar Dişinda YenJ Bir Şey Yok Dizi dizi gelir yuva yaparlar..... el vermiş. onların. Gel de bitmesini isteme DÜNYADAN AĞLAMA dur HADĐ!.Ey kahpe kurşunlar Susmadı onlar.. Elazığ "Canım paşam Can asker çocuklarım!.Oğlumu . bakın her yerde varlar Size dar gelecek bu dağlar Hain ey arsız insanlar!.Çulun mu yok ? Üstünden pardösüsünü çıkarır O canlarım Kahpelik beklememişlerdir Ata ocağında Düşmana. sonsuza dek saygı duruşunda bulunulmasını amaçlamaktadır. devir teslim töreninde bulunanlara okudum. Var olun siz. ne kadar yazsam. yok edecek bu BELAYI. ... Komandolar. * Hala bitmeyen "KOR ATEŞ" yakıyor içimiz.çocuklarımızın adına.GECELER öyle yalnız. Bu kadar ĐŞĐNĐZĐN ARASINDA bile YAVRUMUN ADINA .Alişim 'i. konuşama-dan kaybetmek daha da güç ve acıdır. . Duman tüten bacalarımda leylekler.Artık bir can borcum vardı YARADANIMA . ne kadar teşek-kür-minnet-şükranlarımı göndersem karşılayamam. Can vermiş benim yavrularım Suçu bu mu ki acımadan .. Bizleri çok duygusallaştıran mektubunuzu aldım. ŞEHĐT OLDUĞU HABERĐ GELDĐ. "Anıt formuyla..Kardeşi Rıfat Özçilengir Ailesi Ağutos 1995.. . beni bağışlayın.. GÜNDÜZLER öyle cılız ki.1995 Dönemi 339 Sayın generalim.. Đzmir 1995 Dönem! 341 "Bütün ülke uçurumun kenarındaydı.. Ölüme katlanmak kolay değildir. O'NUNLA SARIN. Mayıs ayı. haber geldi. edebe sahip olan bir evladı 14 ay hasretten sonra göremeden. Ziyaretçilere bu hissi yaşatarak.. . "Bu anıt. . Ama "O ANA KALBĐNĐ" gönderdim.Nedense boş artık benim "gülüm" yok.. Paşam! Dinecek bu acılar değil mi? Sizler.dikilen muhteşem ANIT için. "VATAN SAĞOLSUN"!. saygılarımı arz ediyorum.. şükranlarımı.Alim 'i ." Şehit J.. Hele her türlü imana.Annesi Berran . üzüntülerimi takdir buyurun. O'NUNLA yemyeşil edin toprağını. var oldukça. Ordu Komutanının nezdin-de Dağ ve Komando Tugayının Sancağını Tuncay Paşaya teslim ettim ve "Đsimleriyle Güneşi Yükseltenler" Anıtının açılışını yapük. Ömrümüz pahasına onu kurtardık. Buluverecek .. 'Vatan Sağolsun' diyerek Türk Milletinin yüksek asaletini gösteren anne ve babalarının huzurunda. . Oîilannkine çomak mı soktuk... kör talih. Şehit Türk Askerleriyle." "EŞREFPAŞA GÜLÜ" Komando Ali'nin . ¦ . KOMANDO ANNESĐNDEN Đçime işleyen zifiri karanlıklar Beni benimle tutsak edemez.. şehitlerimizin ruhlarının göğe yükselişini sembolik anlamda yansıtır.Şimdi minnettarlığım var siz askerlerime!. Bu kötülükleri acep niye yaparlar.Babası Mustafa ¦ . duygu ve düşüncelerini vatan için . Minnetlerimi.. Anıt Ziyaret Defterinin ilk sayfasındaki metni.KAPIMIZA BAYRAK VE O'NUN HER ŞEYĐ. Teğmen Nadir Ozan'm babası Turgut Ozan Ağustos 1995. Açılıştan önce. Ruhları Şad olsun. Şehit yavrularımız ĐÇĐN HAYKIRIYORUZ. Zincirlerle sarılsa gündüzler Gülüp geçer benim can çocuklarım Onlara zor gelmez. kültüre." Neden "Đsimleriyle Güneşi Yükseltenler" tanımını kullandığımızı da.

9 Eylül 1995. gül ve sarmaşıktan. "Bu memleket tarihte Türk'tü. Ben de bugün. 21 astsubay. Hürriyet: "Đlk Güneydoğu Anıtı: Güneşi Yükseltenler. Ama botlarımın sayısını biliyordum. baba adı. Mermer plakalar üzerinde Atatürk'ün vecizeleri de bulunuyor. karakolları yokladı" diye kendi aralarında konuşurlardı. Dönmeyen gemiler olduk açıktan. "Düşman Zap suyunu atladı. Bütün subay ve astsubaylarla vedala-şıp. Helikopter pistte hazır. 28 subay. ABD. Birden kışlanın merkezi yayın sisteminden çalınan Plevne Marşı her •yeri kapladı. 1995 Dönemi 343 Selam Olsun Selam olsun bizden güzel dünyaya Bahçelerde hâlâ güller açar mı 1 Selam olsun sonsuz güneşe. "Düşman Tuna'yı atladı. Tepede ulaşılan alanda. muhteşem bir yapıtla anıtlaştı.. 20 Ağustos saat l7:00'da Van'dan uçakla Ankara'ya dönecektim. 2 bin metre karelik bir alanda inşa edildi. Anıtın üzerinde döne döne üç tur attı ve kuzeydeki Karadağ istikametinden Van'a doğru uçuşuna devam etti. beremi. Bunlar arasında. Şehitlerimiz için yapılan anıtın bir benzerini. doğum tarihi. kaç bere ve operasyon şapkası eskitmiştim tam sayılarını hatırlayamıyorum. fırtına Günlerin geçişi ardı ardına. Ahmet Hamdi Tanpmar 344 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok . Şehitlerin yüzde 80'e yakını karakollardaydı.canını veren şehitlerimize yoğunlaştınp." Sancak devir teslimi ve Anıtın açılışında bulunan bütün misafirler saat 14:00'da kışladan ayrıldılar. 'Türk Milletinin çocuklarının kahramanlık ve fedakarlıklarına öl342 Unutulanlar Dişinda Yenî BIr Şey Yok çü bulunamaz". aya Işıklar. 'karakollara" karşı bir hassasiyetim vardı. "Đsimleriyle Güneşi Yükseltenler" Anıtı. tipi. Helikopter. Çanakkale ve Kıbrıs şehitlerinden sonra. Vietnam'da ölen askerleri için yapmıştı. şehitlerimizin isimleri ile birlikte yükselerek. adı. Karakol saldırılarında geceleyin tam haber alınamadığından ve güneş doğsun da çatışma yerine ulaşalım diye beklediğimden. milleti bütünleştirici görevini mimari yapısıyla üstlenir. 11 metre yüksekliğinde iki ana kolon anıtı kavrayarak. vedalaşmak için subay ve astsubaylar pist girişinde yerlerini almışlardı. Güneydoğu şehitleri de Hakkari Dağlan'nda ölümsüzleşü. yüzde 25 meyilli. Saat 15:00'da. Hakkari bölgesinde son 11 yılda şehit düşen. şehit olduğu tarih ve yer mermerler üzerine yazılmış durumda. Karargah binasında çıkıp yürümeye başladım. yükselince Şehitler Anıtının üzerinde bir tur atıp sonra kışladan ayrılsın' dedim. yüreği senin kadar temiz ve sağlam askere rastlanmamıştır" vecizeleri dikkati çekiyor. Karakolları yokladı" sözünden etkilenerek. Hava pırıl pırıldı ve kışlada çıt yoktu. Anıt iki ay gibi çok kısa bir sürede başlayıp bitirildi. komando üniformamı ve botlarımı çıkarıp sivil elbiselerimi giydim. halen de Türk'tür ve ebediyen Türk kalacaktır". Kimse beni bu şekilde görmemeliydi. Hasretiz bir kanat şakırtısına Mavi gökte kuşlar yine uçar mı ? Uzak. Yürüyüşümü yavaşlatarak normal halime geçtim. Şehit adlarının yazılı olduğu 11 metre yüksekliğindeki. Anıt Ağustos ayı sonunda görevini tamamlayarak Ankara'ya atanan Tuğgeneral Osman Pamukoğlu tarafından yaptırıldı. çok uzağız şimdi ışıktan. "Dünyanın hiçbir ordusunda. 574 erbaş ve erin rütbesi. Adımızı soran. şehit isimleri ile birlikte ışınsal açıdan kollarla ufuktan yükselmekte olan güneş tasvir edilmiştir" diye açıkladım. Çocuk sesinden. gölgeler suda oynar mı? Hepsi güzeldi kar. memleketi. askerlere "Allahaısmarladık" dedim. arayan var mı ?.. ruhların göğe ulaşmasını ifade eder. Hakkari'nin etrafı yabancı topraklardaki PKK kampları ile çevrili olduğu için bazen subaylar. Helikoptere binerken emir astsubayına "pilotlara söyle. Çıkardıklarımın hepsini bir çantaya koyup emir astsubayına verdim. 26 ayda kaç elbise. Son giydiklerim 13'üncü botlarımdı. duygusallaştım. Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari'deki birliklerin teröre karşı verdiği mücadelede şehit düşen 623 kahraman evladı.

19 J [.Er ¦ Beytullah Ariç Mülayim 25/10/1985 Serin J. Serin J. Krk. Celal Çekler Hasan Muğla Snr. Krk Ramazan Çelik Serin I. Krk. 17 | [. ] Rütbe ^e Sicili Adı Soyadı Baba Ad) Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 5 u 1 ] P. 15 | [. Utğm. Serin J.Er Mürsel Ulunç Nurullah Ankara 1963 09/10/1984 Çukurca-Hakkari Yolu 5 ] |. 345 "Ben sizinle sarmaş dolaş olmuşum dalgalar. 1965 25/10/1985 1965 Serin J. Krk Kasım Karaka 49 Nolu Sınır Tas Zülfettin Acar Kavak-Armutlu Böl.. Krk. 2 1 P. Snr.Bu günkü durumumu merak ediyorsunuz? Kaldır başını kan uykulardan! Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok. Eken I. Krk.Er O ] [. Krk. Ali Türker Nuri Amasya Snr.Er Halis Annığ Hamdi Denizli 1965 Krk." Arthur Rimbaud Beşinci Bölüm EKLER ÎSÎMLERĐYLE GÜNEŞĐ YÜKSELTENLER Dağ Ve Komando Tugayi Emir Ve Harekat Komutasindakî Birliklerde 1984-1995 Yillari Arasinda Şehit Olan Personel S. Serin J. Mahkum gemilerinin sularında yüzemem.Er Cevdet Ozdemir Ramazan Sinop 1963 09/10/1984 ÇukurcaHakkari Yolu >a 6 [.. Onb..-Van 13 . No. Snr. Snr. Abdurrahman Güzel Ahmet Aydın 1963 30/08/1984 K. Komd. Snr. Er Münir Kopuk Mehmet Bilecik 1964 07/09/1985 Andiçen Ky. Doyurmaz artık beni bayraklar.Er Cengiz Karaca Ali Çukurca-Hakkari Yolu 1 [. Snr. 25/10/1985 25/10/1985 Serin f. Snr.Er ismail Temelbaş Reşat Trabzon Snr. Krk.Er Hamit Deniz Hamit Bursa 1963 09/10/1984 Çukurca-Hakkari Yolu 1 [. 18 1 [. Bağlar-Yürekli Yay. 14 | [. Serin J.Er Cemil Onaran Kemal Çanakkale 1964 09/10/1984 ÇukurcaHakkari Yolu 12 1 P. Bağlar-Yürekli Yay. Krk. Onb.Er Ömer Kara Ali Muğla 1965 25/10/1985 Serin J. Balıkesir 25/10/1985 1965 1965 1964 25/10/1985 25/10/1985 25/10/1985 . 16 | [.Er Ahmet Bursa Hüseyin Kütahya Snr.Er Musa Aytar Ali Zonguldak 1964 09/10/1984 Çukurca-Hakkari Yolu 8 Yolu 9 ] f. Çvş: Osman Temiz Nevzat Artvin 1963 09/10/1984 Çukurca-Hakkari Yolu < m 4 J |. > 3 '< |. Adnan Şen Mustafa Ankara 1963 30/08/1984 K.Er Metin Akkoç Ahmet Kütahya Edirne 1964 09/10/1984 Naci Çakar Hacı Đstanbul 1963 09/10/1984 Çukurca-Hakkari 10 1964 09/10/1984 Çukurca-Hakkari Yolu 11 ] |. Oıib. bandıralar.1 [. Murat Uzunal P. Yükü boş gemilerin ardında gezemem.

Er Süleyman Duru Rafet Aksaray 1967 30/03/1991 Şemdinli 55 P. Beyaztopraktepe P. Komd. Çvş.Hakkari 52 Is. 3NoluMevzi 45 I-Er ibrahim Korucu A.Şem.Bölük Merkezi Güzelkaya^Şemdinli Tütünlü Ky.-Semdinli Yeşilova Krk. 50 P. Komd. Komd.-Gürpınar 43 I. Taşlık Ky. (1987/75) Mustafa Adışen Ertem Balıkesir 1969 01/04/1991 Kuzey Irak 57 P. Onb. Duran Sayan Osman Sivas 1970 01/04/1991 Kuzey Irak 59 P. Onb. Onb. Mahmut Ka Hakkari Y. Astsb. Atğm. Er Zihni Ateşli Bahattin Tokat 1969 28/06/1990 Üzümlü J. (1988/20) Orhan Korkmaz Seyit Ömer Ankara 1965 16/10/1990 53 P. Er Bilal Ayıtgın Mamo Gaziantep 1969 05/11/1989 l. EkenJ. Komd. Çvş. Atğm. Komd.JÇomd. Çvş. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 42 P. Ova 46 J. Er Kerim Çokbiçer Hamdi Eskişehir 1972 01/04/1991 Kuzey Irak 60 P. 51 P. Onb. Er Kamil Büyükbardakçı Mustafa Konya 1969 20/10/1989 Ormancık 44 P. Er Mustafa Doğan Bekir Yozgat 1970 01/04/1991 Kuzey Irak 61 P. Kd. Çvş. Refik Bursa 1968 06/11/1989 Yıldız Krk. Komd. Sadık Erişen Ahmet Çankırı 1970 28/08/1990 Serdarya Gediği.Tb. Onb. Snr. Krk.-Y. Snr. Er Melayip Erdoğan Mehmet Sivas 1970 01/04/1991 Kuzey Irak . Atsb.-Şemdinli P. 49 I. No. Fensun Oğuz Süleyman Ankara 1960 10/01/1990 VanHakkari Karayolu 48 I-Er Yılmaz Ay Hasan izmir 1969 28/06/1990 P. Tezcan Ozdemir Muslahattin Ankara 1970 01/04/1991 Kuzey Irak 58 P. (1987/649) Cevdet Şişman ismet Malatya 1967 21/11/1989 Kavuşak 47 Tbp. (213/486398) Osman Uçar Ahmet Adana 1964 01/01/1991 Kuzey Irak 56 P. Er Er Hasan Ata Ferhat Çopur 29/04/1987 22/04/1988 26/05/1989 Tûtünlû Ky.-Çukurca Mustafa Erdem ü e I e m m 2 S. Komd. Ova Yolu Cengiz Akpınar Çığlı Köyü Yakını Zafer Aşçıoğlu Kadir Rençber Mustafa Kûçûkbektas Mehmet Seyit Ömer Orhan Korkmaz 13/10/1989 13/10/1989 Taşlık Ky-Te. Krk. Ergün Ünlü Hamza Kars 1969 28/09/1990 Ordekli Krk. Ahmet Tokgöz Ali Mersin 1968 13/10/1989 Kuşdağı Ky. Er Isa Doğan Ramazan Afyon 1970 29/03/1991 KeklikkayaÇukurca 54 P.

Snr. Latif Keçeli Haznekayalar Köyü Mehmet Đsparta 1970 13/05/1991 c C > I 2? 3' •on 63 P. Snr. Onb Atilla Demirtas Kadir Mecidiye Çobanpınar I. Snr. Atğm. Krk. Çvş. Krk. Krk Mustafa Gedik Erdal Çoban Samanlı ]. Krk Ramazan Hasan Tarım Mustafa 04/08/1991 07/08/199) Samanlı I. Sebahaıtin Koçak S. Snr. Snr. Cevdet Ocak Haydar Kırkıkkale 1970 13/05/1991 Koringantepe Mevkii S. P. Er Adı Soyadı 1 M. Şev» Ahmet Apak Samanlı f. (213/486600) 65 P. Krk. Emin Kocaman ediği-Şemdinli 04/08/1991 04/08/199] 04/08/1991 Samanlı I. M. Çvş. Krk Yüksel Karaca Samanlı T.62 P. Komd. Komd. Durak Açıkgöz Samanlı I. Onb. Komd. S 2 3 O c tn C: . Yaşar Seven Baba Adı Münir Memleketi Doğum Şehadet Tarihi Tarihi Sanısını 1966 13/05/1991 Şehadet Yeri ----------———————. Snr. Muhsin Ataç 23/05/1991 12/06/1991 Aksu Köyü-Hakkari Mustafa Keskin Mıirsel Dilber Oktay Orkan Đbrahim Er Sarımağra-Şemdinli Mezargediği^Şemdinli 24/07/1991 24/07/1991 Mezargediği-Şemdinli Mezargediği-Semdinli P. Snr. Rütbe Ve Sicili .^_ Koringantepe Mevkii A. Krk P. No. Komd.

Krk.Er Mehmet Ünal Ali Selahattin Aksaray 1970 Bilecik 1970 1970 25/10/1991 Çayırlı ].Er ismet Ozdemir Yaşar' Kayseri 1970 25/10/1991 Çayırlı J. Krk. 107 J. Onb. Er Yaşar Kocabaş Ali Konya 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I.Er Şaban Uke Yaşar . 108 J. -< m 97 I.Er Feridun Yılmaz Mehmet izmir 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I.Er Ümit Uçan Mehmet istanbul 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. 111 J.Er Cengiz Sabuncu Mustafa Kayseri 1970 25/10/1991 Çayırlı f. (219/501486) Bilal Çakırcah ismail Balıkesir 1964 25/10/1991 Çayırlı J. Bl.Er Murat Sancar Fazıl Bayburt 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. S? 99 J.Er Ali Erdoğan Ramazan Bolu 1970 25/10/1991 Çayırlı J. S. Snr. Er Abdurrahman Eraslan Hasan Adıyaman 1970 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. 109 110 Bl. No. Bl. 104 J. Astğm. Krk. Snr. Snr. Er Murat Güler Şükrü Kastamonu 1970 10/09/1991 Çobanpınar J. >-< 101 J. Snr. 91 J. Er Zeki Akdoğan Necip Balıkesir 1970 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Krk. 103 J. 25/10/1991 Kayseri 25/10/1991 Çayırlı J. O 102 J. Snr. Snr. Er Cumali Çağlar Emin J.Er Seyfun Ateş Hasan 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Komd. Snr. <_. Snr: Krk.Er Ayhan Çelik Veli Zonguldak 1971 10/09/1991 Çobanpınar J. Snr. Krk. Snr. Krk. <n m 100 J. Krk. Snr.m m Z 10/09/1991 Samanlı J. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 350 88 i Er Umut Gökdemir Yusuf Kars 1970 10/09/1991 Çobanpınar J. Snr. Snr. 106 J. r 92 P. Er Cevdet Şimşek Halit Nevşehir 1971 28/09/1991 Başyurt Kışlası 93 J. Bl.'Bl. 89 f. J. Snr. Snr. Snr.Er Nayram Yüce Rasim Sivas 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Onb. Krk. Snr. Çankırı 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Bl. Krk. Snr. Bl. Snr. 105 I. üo 98 ]. 96 I. No. 95 J. Er Ersin Ilıtan Rasim Eskişehir 1971 10/09/1991 Çobanpınar J. Snr. Krk. Rütbe _____ Ve Sicili 112 Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Tarihi Şehadet Yeri 25/10/1991 25/10/1991 25/10/1991 Gaziantep 1970 Rize Şehadet 1971 . BL S.Er Hidayet Yılmaz Hüseyin Niğde 1970 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Necdet Ayhan Çayırlı J. Krk. Snr. Krk. y 94 I. Krk. Halis Akdemir Ahmet Elazığ 1970 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Snr. Snr. u 90 I. Snr. Krk. Er Fehmi Koç Zahir Ağrı 1971 25/10/1991 Çayırlı J. Krk.

Çukurca 140 P. Hacı Kılıç Cabbar Van 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk. Er Mehmet Keskin Halil Mersin 1971 07/06/1992 Kayalar KöyüŞemdinli 144 P. 156 I. Krk. 154 J. Komd. Üzümlü Krk. Komd. Krk. 153 I. 148 I Çvş. 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk. Onb. Krk. 152 I-Er Mehmet Kopar Mehmet Kırşehir 1971 12/07/1992 IşıklıTekevler Mah. Onb. Onb. (219/502994) Turgay Süzgen Ali Kırklareli 1967 26/05/1992 Üzümlü Krk. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi ŞehadetYeri 135 P. Krk. Krk. Er Cüneyt Sardaşlar Halil istanbul 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk.Çukurca 142 I Er Osman Alim Mehmet Gümüşhane 1971 26/05/1991 Uzümlü-Çukurca 143 P. 147 J. 150 J. Komd. Mesut Bilgin Emin Manisa 1971 22/06/1992 Perihan J.Çukurca 139 P.-Çukurca Sami Erşahin Ramazan Toaman Đmdat Pala Mücahit Okur Atilla Yangöz Đbrahim Selim izmir t-1 m O z' m I c m W Ol S. No. Onb. Er Aziz Çil Ali Sivas 1971 20/07/1992 Sivritepe ]. Cvs. Onb. Ercan Takıl Kenan Eskişehir 1971 22/06/1992 Perihan J. Krk. Onb. Erol Akar Hasan Tokat 1970 22/06/1992 Perihan J. Ramazan Sağlam Mevlût Zonguldak 1971 22/06/1992 Perihan J. 151 i Er Sezai Polat Sırrı Erzurum 1971 22/06/1992 Perihan J.-Çukurca 138 P. Onb. Er Cemal Dil Münir Adana 1971 20/07/1992 Sivritepe J. Onb. 149 I-Er Hüzeyin Gökçimen Şerif Erzurum 1971 22/06/1992 Perihan J.-Çukurca 136 Top. 155 I. Muharrem Erdoğan Sıtkı Adana . Onb.1970 1965 130 P. Onb.-Çukurca 137 P. 133 P. Komd. Atğm. Mustafa Sönmez Ali Ankara 1971 07/06/1992 Kayalar Köyü-Şemdinli 145 Is. Ferhat Narlak Hüseyin Karaman 1971 20/07/1992 Sivritepe J.Komd. Krk. Onb. Er 132 P. Krk. Krk. Necati Binekçi ibrahim Yozgat 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk. Er Yusuf Şahin ismail Yozgat 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk. Î34 P. Turabi Demirci Ali Adana 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk. Komd. . Krk. Çvş. Hakan Elis Arif Đsparta 1971 17/06/1992 Kayalar KöyüŞemdinli 146 J. Er Hüdayi Danış Mehmet Tekirdağ 1971 20/07/1992 Sivritepe J.Çukurca 141 P. Er 131 P.

ÇvŞ(. Er_________Sami Đlhan JJx_ J. Er Erdal Erarslan Muhsin 164 J. Er Aslan Palut Aslan Erzincan 1971 20/07/1992 Sivritepe J. Komd.Er . Er 178 T. Er 182 j Er 183 J.Salih 163 J. No. Rütbe Ve Sicili 159 T.Er Er [. Er Đbrahim Ayhan 168 }. Komd. Abdül Özten 166 P. Er Murat Menteş Dilaver Koca Abdullah Çakar Yusuf Gedik Đsa Tabii Nusret Şen Baba Adı Memleketi Doğum Şehadet ________________Tarihi Tarihi Đsmet Hasan Đhsan _______ M. S. Onb. Çvş. Şeyi tali Çankırı 1971 20/07/1992 O "S 2 D tn s» 158 J. Çvş.Sena Gelmez_______M. Er f. Krk. Krk. 160 161 162 165 169 170 173 174 175 176 177 I Er Adı Soyadı Sadettin Anıl Hakan Ülger Adem Pantik J.]¦ Er irfan Kartal Sivritepe J.157 . Vedat Dur 167 P. Komd. Er__________Metin Kaçar Yusuf Şaban Tahsin Cafer Emrah Đsmail Şehadet Yeri .

Rize Mustafa Göğebakan Eşref_______Adana 1971 1972 Abdülrezzak Kayacan Mustafa Erzurum 1971 Hakkı Demir M. Krk. Krk. Ankara 1972 Ordu 1971 1971 20/07/1992 Sivritepe J. _Agn 1971 13/08/1992 Aktûtûn ]. Krk. Krk. 20/07/1992 Sivritepe I. 30/08/1992 Şemdinli-Alan J. Krk. Krk. Bilecik 1971 23/08/1992 Dolamadibi Tepesi _____________1971 23/08/1992 Dolamadibi Tepesi Gümüşhane 1971 25/08/1992 Çukurca Bolu Mu________1973 25/08/1992 Bingöl Karayolu TL M ~ 1 _ _ * -¦ j-ı >« . Bayburt 1972 12/08/1992 Hakan Tepe Đ. 30/08/1992 Şemdinli-Alan ]. Krk. 1971 Ordu Bursa 1971 1971 30/08/1992 Şemdinli-Alan ]. Krk.* „ . 30/08/1992 Şemdinli-Alan ]. 20/07/1992 Sivritepe }. _ _ . Krk. Krk. 30/08/1992 Şemdinh-Alan (._ _ _ Malaty. Krk. . 30/08/1992 Şemdinli-Alan I. Krk. Krk.Đbrahim Tokat Emlihan Ağrı 1972 1971 Giresun Aydın 1971 1971 30/08/1992 Şemdinli-Alan f. **. Krk. Krk. 30/08/1992 Şemdinli-Alan I. Krk. 30/08/1992 Şemdinli-Alan ]. Nuri Uçu Nesin Erzurum 1971 Bedir 1972 Hüseyin Bahadır Mahmut Bayburt 1972 30/08/1992 Şemdinli-Alan i Krk.Kemal Süleyman Ali Hüseyin Tahmaz Mahmut Ali Hızır Karaosman Necati Erzincan 1971 20/07/1992 Sivritepe I. 30/08/1992 Şemdinli-Alan ). Mersin 1971 H.

Er Recep Tentis • Mehmet Adana 1971 13/09/1992. 188 . 202 J Er Akın Ozcan Hayretin Edime 1972 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J.Çvş. 203 J. Krk. 199 J. 1971 30/08/1992 Şemdinli-Alan J. 198 J. Krk. Krk.r Metin Yiğittop Ali Karaman 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. Krk. Krk. Krk. Krk. 189 i Er Bedrettin Şahin Hasan Çanakkale 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütûn J.Er Gönül Küçük Mehmet Adana 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktütûn J. Krk. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 184 J. Krk. 197 J. 30/08/1992 Şemdinli-Alan ). Krk. Krk. Er Yılmaz Öner Kamil Sivas 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün f.Er Selami Akça Ali Adana 1972 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J.Er Turan Yaman Kemal Aydın . 190 . 30/08/1992 50 O Đ -I m S.Er Recep Ergeç Cafer Çankırı 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J. Er Mehmet Öner Abdullah Ağrı 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün ]. 193 J. 200 J.J. Er Orhan Balcı M. Krk. Krk. 201 J. No. Özgür Ozdenıir Rıza Giresun 1972 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. 186 .Er Ahmet Ozdil ismail Bursa 1972 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J'.Er Kenan Ergün Mehmet Erzurum 1972 13/09/1992 ŞemdinliAktütün f. ŞemdinliAktütün J.Ali Ağrı 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktûtün J.Er Rıfat Çelik Ziya Sivas 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J. Muharrem Afyon 1971 04/09/1992 Şemdinli-Samanh J. 207 J. 194 J. 195 J. Krk. Krk. Er M. 185 I-Er Hakan Koçak Mehmet Adana 1972 30/08/1992 Şemdinli-Alan J. Krk.Er Bayram Çakırgöz Mustafa Çankırı 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktûtûn J. Er Şenol Çiftöreıı Cemil Denizli 1972 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. 187 P. Krk. Krk. Krk. Er Cengiz Uyar. G e a z i» o z D : 2j 50 O . 206 J. Krk. Hüsnü Haskmş Mehmet Sinop 1971 30/08/1992 ŞemdinliAlan J. 204 I F. Krk. 196 J. 192 J.J.Ali Kalkanderen Nadir istanbul 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J.Er Ishak Siga Binali Erzurum 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütûn J.1. 205 1 Er Mustafa Karataş Recep Balıkesir 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. Krk. 191 J. Krk. Krk.Er ' Zülfı Çelik Veysel Yozgat 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. Onb. Krk. Krk.30/08/1992 Şemdinli-Alan [.

215 P. Kemal Keskin P. Rütbe Ve Sicili 208 J. Er Muharrem Konu P. 1 210 211 217 222 223 (988/772) P. Onb. Komd. Çvş. Krk. . Kd. Er P. (225/515413) 212 P. Onb. Er ______________Şemdinli-Aktûtûn ]. Çvş. Uz. Komd. 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J. Atğm. Komd. Krk. 29/09/1992 Şemdinli-DerecikJ. Er Adı Soyadı H. No. (25/515951) 209 î. onb. Er Đsmail Đnce Baba Adı Memleketi Süle Mehmet Durmuş Mustafa Orhan Hikmet Cuma Karaman Tokat Trabzon Çankırı Đğdır Erzincan Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri Gaziantep 1971 13/09/1992 1971 1971 1971 1971 1971 1971 226 P. Krk. Komd. Atğm. Komd. Er 220 P. Komd. Komd. . P.S. Ejder Polat Ahmet Yılmaz Aşkın Yeldiren Coşkun Davulcu 214 P. Cemil Küçük Nurettin Kartal Cunta_______Gaziantep 1971 229 P. 29/09/1992 29/09/1992 1971 29/09/1992 Giresun Kırklareli Eskişehir Adana______ Şemdinli-Aktütün J. Komd. Komd. Đrfan Đdrisoğlu Bahtiyar Ceylan P. Komd. Er Muammer Dur P. Komd. Krk. Er P. Er P.

Çvş. Şemdinli-DerecikJ. Şemdinli-DerecikJ. Şemdinli-Derecik ]. Er Haydar Yıldız ismet Sivas 1972 05/06/1993 Şemdinli 247 i Çvş. Şemdinli-Derecik J. 234 P. Şemdinli-DerecikJ. Şükrü Onay Nevzat Burdur 1972 06/06/1993 P. Er Adnan Ozdemir Ramazan Aydın 1972 27/06/1993 Y. Krk. Er Mehmet Akkan Mustafa K. Er Muhsin Demir Veli Kastamonu 1971 29/09/1992 ŞemdinliDerecik J. Muhsin Ayman Ardalan Malatya 1967 31/10/1992 K. Kenan Ozdemir Kemal Bolu 1972 30/11/1992 IranDalamper Dağı 243 P. Er Ekrem Karaaslan Ethem Manisa 1972 29/09/1992 ŞemdinliDerecik J. 5 o c m tn I S. Kd. Krk. Er Yücel Fırtına Mehmet Tokat 1972 30/11/1992 IranDalamper Dağı 246 P. Onb. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 230 P. Şemdinli-Derecik {. 236 Top. 241 P. No. 1973 11/06/1993 Kayalar Ky. Krk. 232 P. 233 P. 11989-254) O. Vasfı Güney^ Abdurrahman Konya 1972 17/10/1992 4. Onb. OvaIskantepe . Komd. 29/09/1992 Şemdinli-Derecik |. Şemdinli-Derecik J. Süleyman Cevizkıran ismail Edirne 1972 29/09/1992 Şemdinli-Derecik J. Er Hasan Mutlu Mehmet Samsun 1972 29/09/1992 ŞemdinliDerecik J. Krk. Komd. Şemdinli-Derecik J. Krk. Çvş. Krk. Onb. Krk. 237 P. Krk. Krk. Komd. Er Sadık Ekiz Hasan Ankara 1972 29/09/1992 Şemdinli-Derecik J. Şemdinli-Derecik J. Komd. Komd. Krk. Serhat Önder Şükrü Erzurum 1971 30/11/1992 Iran-Dalamper Dağı 245 P. Hayrettin Taşdelen Ahmet Kastamonu 1971 29/09/1992 Şemdinli-DerecikJ. Krk. Er ismail Çakır Fikri istanbul 1971 30/11/1992 IranDalamper Dağı 244 P. Komd. OvaTathca Köyü 250 J. Şemdinli-Derecik ]. Battal Karadağ Osman Sivas 1971 29/09/1992 ŞemdinliDerecik J. Komd. EkenEnva Sırtları 248 P. Er A. Krk. Krk. Krk. Melûni Böl. Krk. Komd. Krk. Maraş. 2. 231 P. Tb. 239 P. Erat Gazinosu 240 P.-Şemdinli 249 ]. Krk. Krk. Krk. Er Aziz Çelik H. Çvş. Komd. Komd.Kastamonu 1972 29/09/1992 1972 29/09/1992 1969 29/09/1992 Amasya 1965 29/09/1992 Samsun Trabzon 1971 29/09/1992 Şemdinli-Derecik T. Krk. Er Yusuf Kaynar Ziya izmir 1972 27/06/1993 Y. Krk. 238 P. 29/09/1992 29/09/1992 Şemdinü-Derecik J. 235 P. Er Necdet Orhan Mehmet Bartın 1971 29/09/1992 ŞemdinliDerecik J. Krk. Er Yakup Bıyık Aslan Cabi Rize 1971 29/09/1992 Şemdinli-Derecik i Krk. Osman Ankara 1972 30/11/1992 IranDalamper Dağı 242 P. Şemdinli-Derecik J. Krk. Irak-Ç. Şemdinli-Derecik ].

Çvş. Hatay 1972 > -< 2 ta ¦en m 253 J. Birol Aksu Đbrahim Çorum 1973 27/07/1993 Çob. Er Necdet Yağız Feruz Gümüşhane 1972 17/07/1993 Davuttepe S. 256 Onb. Şenol Ergüder Ova-Iskantepe 252 P. Murat Ozeker Kürevetepe-Yüksekova £ Orhan Edirne Kahraman 1972 27/06/1993 09/07/1993 Y. Feyzullah Kûçûkbingöl Selahatlin Erzurum 1972 Kısıklı I. Krk. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Şehadet ____________ Tarihi Tarihi >4 P. Mesut Kaplan Efrahim Sakarya 1973 24/07/1993 Susuz Te ıdinli (1990/84) Sezgin Akdeniz Rasim Ordu 1971 27/07/1993 Kısıklı J. Krk. No. Krk. Çvş. Tk 261 Onb. Astsb. j. Çvş. Krl 260 Onb. Krk. Denizli______1973 27/07/1993 Kısıklı T. Komd. Hakkı Ozdemir Kemal Amasya______1972 27/07/1993 Kısıklı I. Komd.251 J. Er >5 J. Komd. Yaşar Bayraktar Şehadet Yeri 27/07/1993 . 258 259 Er Er Er Ergûn Güçlü Naim Oktay Güldüren Eyüp Gaziantep 1972 27/07/1993 Kısıklı I.

Şevket Samsun 1972 01/08/1993 J_K_k 262 Er Đsmail Dokuz Şevket Çorum 1972 01/08/1993 Serbest ]. Krk 263 . Onb. Muzaffer Çetin Đshak Sakarya 1972 _0___08/1993 Serbest ]. K 264 .Er Ali Başpmar Abdullah Yozgat 1972 01/08/1993 Serbest [. Ki 265 .Er Hüseyin Gül Zaynel Amasya 1972 01/08/1993 Serbest.]. Ki 266 .Er Bayram Köse Hasan Kırşehir 1972 01/08/1993 Serbest 267 [.Er Ömer Çolak Mustafa -»azıantep 1972 01/08/1993 Serbest 268 Er Yıldıray Uygun Şerafettin Ordu 1972 01/08/1993 Serbest ]_K 269 Er iskender Öztûrk Hacı Sivas 1972 01/08/1993 Serbest ]. Ki O z m 271 272 273 Er Er

Onb. Er Yusuf Temğir Mehmet Hatay Abit Orbay 1973 01/08/1993 Serbest ]. Krk Adil Çevik Ahmet Karaman 1972 01/08/1993 Yeşildere Mez.-Y. Ova Rasim Giresun Ramazan Selen 1972 01/08/1993 Kamışlı-Yeşildere Reşat Malatya 1972 01/08/1993 Karruşlı-Yesilde '4 Er Hüseyin Kumtepe Mustafa Aksaray 1972 01/08/1993 Kamışlı-Yeşilde Er Hasan Akpıııar Emin Hatay 1973 02/08/1993 Aktütün Krk, J. Yop. Utğm. (1989-163) Đsmet Akın Bahattin Mersin 1967 03/08/1993 Gölgelik Tepe-Y. Ova S. No. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 277 J. Uz. Çvş. Mednan Tuna Remzi Kırklareli 1967 03/08/1993 Gölgelik TepeY. Ova 278 I. Er Hasan Aydoğan Ali Mersin 1972 03/08/1993 Gölgelik TepeY. Ova 279 J. Er ismail Avcılar Ahmet istanbul 1972 03/08/1993 Gölgelik TepeY. Ova 280 J.Er Mehmet Doğan Ahmet Malatya 1972 03/08/1993 Gölgelik TepeY. Ova 281 I Er Cihan Elkan Murat istanbul 1972 03/08/1993 Gölgelik Tepe-Y. Ova 282 i Er Đhsan Malgir M.AĐĐ K. Maraş 1972 03/08/1993 Gölgelik TepeY. Ova 283 J.Er ibrahim Kuleli Avni Konya 1973 03/08/1993 Gölgelik Tepe-Y. Ova 284 P. Komd. Onb. Ferhat Sözen Şaban Sakarya 1972 04/08/1993 Bûyükantepe-Çukurca 285 P.Er Ayvaz Gedik Refik Nevşehir 1972 13/08/1993 Beyazdağ-Şemdinli 286 P. Çvş. Mustafa Çürük Adil Manisa 1972 13/08/1993 BeyazdağŞemdinli 287 .1- Er . Okan Günel Hüseyin istanbul 1972 14/08/1993 Davultepe 288 P. Komd. Onb. Gazi Alerdek Hüseyin Ankara 1972 16/08/1993 Hisaryayla-Y. Ova 289 JP.Uzm.Çvş. Isa Bayram Hasan Ordu 1969 16/08/1993 Hisaryayla-Y. Ova 290 P.Er Hüsamettin Karahan Mehmet Yozgat 1973 21/08/1993 Çukurca-Kazan 291 P. Onb. Ahmet Küçükadalı Yaşar Antalya 1973 21/08/1993 ÇukurcaKazan

P. Komd. Er Yusuf Ertürk Hasan . Hakkari 11 Merkezi 293 .!• Er Ali Uyanık Hasan Karaman Hakkari 294 J. Komd. Er Osman Ozdemir Necati Tepe Mev. 295 J.Kd.Çvş. Fatih Karakılınç Burhanettin Hakkari-Y. Ova Yolu 296 J.Er Ilhami Uras Hasan Kırklareli 1973 297 J.Er H.Savaş Hakverdi Kazım Yozgat Hakkari 298 J. Atğm. (231/530289) Muzaffer Ateş Berizincirtepe 299 lEr Bülent AUmsoy Ishan Bayburt c: z

292

Çanakkale 1972 Uşak

1971

23/08/1993 Armutlu Mev.Incetaş

28/08/1993 1973

06/09/1193 1970

Kayseri

16/09/1993

21/09/1993 Erzilci Böl.-Hakkari 1973 21/09/1993 Erzilci Böl.Yusuf Tokat 1969 1973 22/09/1993 22/09/1993 Berizincirtepe

O S* 300 J. Er Önder Ateş Rıza Amasya 1972 02/10/1993 Tavukçif.-Hakkari S. No. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 301 Uz. Çvş. ihsan Günbey Salih Eskişehir 1971 11/10/1993 Kısıklı J. Krk. _________ 302 [.Er Ahmet Yaşar Halis Ordu 1973 11/10/1993 Kısıklı 1 Krk.______________ 303 f. Uz. Çvş. ibrahim Karakoç Ömer Yozgat 1966 23/10/1193 Kavaklı J. Krk._____________ 304 f. Onb. ihsan Sanoğlu Ali Yozgat 1972 23/10/1193 Kavaklı J. Krk.____________ 305 • Er Şaban Özer Hasan Samsun 1973 23/10/1193 Kavaklı J. Krk.____________ 306 . Komd. Onb. Bersan Doğantekin Dinç izmir 1972 23/10/1193 Kavaklı \. Krk.____________ 307 . Komd. Onb. Allahverdi Mengutay Kasım Kars 1972 23/10/1193 Kavaklı I. Krk.____________ 308 . Komd. Onb. Hayri Alkan Ali Samsun 1972 23/10/1193 Kavaklı J. Krk.___________ 309 . Komd. Onb. Kamuran Kaya Halil Mersin 1972 23/10/1193 Kavaklı J. Krk.____________ 310 > .Er Necati Teke Yusuf Sinop 1973 23/10/1193 Kavaklı V. Krk. 311 f. Onb. Mustafa Arık Hasan Zonguldak 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe__________ 312 .Er Yaşar Semerci . Ahmet Zonguldak 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe__________ 313 .Er Yüksel Tuzcu Ahmet Ankara 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 314 .Er Gürkan Gökçek Besim Manisa 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe__________ 315 . Er Çetin Yavuz Farız Hatay 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 316 .Er Sabri Çadırcı Yaşar Kastamonu 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 31; . .Er Mustafa Aşçı Alime t Hatay 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 318 .Er Ekrem Toktamış Derviş Malatya 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe__________

; .Er Ahmet Edem H.Avni Ankara 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 320 i .Er Sami Akbıyık Hasan Bolu 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 321 I y. Komd. Çvş. Abdullah Satılmış Abdülmecit Aksaray 1973 10/11/1993 Üzümlü Krk. Mevkii 322 ] Er ismail Köse Selahattin Sivas 1973 19/11/1993 Pirinçeken J, Krk._________ 323 ] .Er ismail Avdın Mehmet Mersin 1973 19/11/1993 Pirinçeken J. Krk. 324 J Er Ergün Çarpan ali Mehmet Adana A972 19/11/1993 Pirinçeken T. Krk. 325 j . Onb, Mehmet Kısacık Mehmet Adana 1972 19/11/1993 Pirinçeken I. Krk. O G: en m tn S. No. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 360 1 326 I. Er Zekeriya Ibo Mehmet Gaziantep 1973 19/11/1993 Pirinçeken J. Krk. 327 ]. Er Ali Kalaycı Musa K. Maraş 1972 19/11/1993 Pirinçeken J. Krk. 328 329 Krk. 330 331 Krk. 332 333 [. Er Ergül Gebeş ibrahim > T. Er Zeki Deınirtaş Hasan c J. Onb. ismail Sağır Pirinçeken J. Krk. 50 n ]. Er Erol Özen kir is Oedu 1972 19/11/1993 1972 Pirinçeken J. Krk. Pirinçeken J. 19/11/1993 Pirinçeken J.

319

Manisa Hüseyin Balıkesir

19/11/1993 1972

Samsun 1973

19/11/1993

I. Er Mehmet Taş Zülfü Eskişehir 1973 24/11/1993 Kayalar Mevkii o J. Astsb. Çvş. Cüneyt Muhacir Niyazi Adana 1972 12/12/1993 Üzümlü J. Snr. Krk. 334 ]. Komd. Çvş. Raşit Kılıç Mahit Đstanbul 1972 12/12/1993 Üzümlü y. Snr. Krk. m 335 ]. Komd. Onb. Mehmet Turan Neşet Bursa 1972 12/12/1993 Üzümlü J. Snr. Krk. W 336 J. Komd. Onb. Ramazan Gel Atıf Bolu 1972 12/12/1993 Üzümlü y. Snr. Krk. 337 ]. Komd. Onb. Zekeriya Gözyuman Mustafa Sakarya 1973 12/12/1993 Üzümlü J. Snr. Krk. fB 338 J.Atğm. (233/534097) Bekir Hacıismailoğul Salih Yozgat 1969 12/12/1993 Üzümlü J. Snr. Krk. O 339 I. Er________ Tamer Selojjlu Kazım Kars 1973 12/12/1993 Üzümlü y. Snr. Krk. 340 ]. Er Hasan Çiçek Elbay Erzurum 1973 25/12/1993 Kaval Köyü-Kato Mevkii 341 P. Komd. Er Aydın Çelik Mustafa istanbul 1973 11/01/1994 Kato 342 .]. Er________ Durmuş Sarıçam H. Đbrahim Adana 1972 11/01/1994 Pirinçeken Krk. 343 J. Er Đlker Karakuş Necati Adana 1972 11/01/1994 Pirinçeken Krk. 344 345 346 347 J. Atğm. (231/530038) Kadir Kılcı Vedat Erzurum Pirinçeken P. Uz. Onb. Yıldıray Kılınç Cumali Niğde 1970 P. Komd. Onl >. Lokman Erkan Bekir Yozdat Alandüzü J. Kd. Çvş. (1989/479) Fethi Murat Cemal Elazığ Alandüz-Hakkari 1967 19/01/1994 Alandüzü

01/02/1994 1973 1968

01/02/1994 01/02/1994

Komd. Komd. No. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Şehadet Şehadet Yeri Tarihi Tarihi 371 P. Onb.Krk. Komd. Osman Genç (1991/505) ibrahim Eskişehir 1973 01/02/1994 Alandüz-ttakkari 349 J.Ali Şener Mehmet Đstanbul 1973 06/05/1994 Taşlık ' 364 J. Astsb. • Bolu 1973 01/02/1194 Alandüz 351 J. Onb. Er M. Uz. Mehmet Irmak Mehmet Malarya 1973 01/02/1194 Alandüz 355 f. Idris Özgür Necmi Tekirdağ 1973 12/04/1994 Mezi Karyaderi 360 [. Rütbe Adı Soyadı Ve Sicili Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 348 J. Komd. Onb. Komd. Komd. Ali Đhsan Tekoğlıı Cemil Gaziantep 1967 12/04/1994 Mezi Karyaderi 361 J.S. Komd. Komd. No. Er ' Ahmet Kaplan Mevlüt Afyon 1973 11/05/1994 Uzümkıran-Şemdinli 366 P. Komd. Onb. Komd. Er Ahmet Yalçınkaya ismail Çankırı 1973 01/06/1994 Alandüz 375 P. Er Cafer Mavi Hasan Kütahya 1972 13/04/1994 Mezi Karyaderi 362 P. Komd. Uz. Komd. Er Selçuk Doğan Kamil Đsparta 1973 07/05/1994 Kuzey Irak 365 P. Çvş. Er Yusuf Erk ibrahim Gümüşhane 1973 21/04/1994 Şarzeri-Peş. Er • Ercüment Bozdoğan Saim izmir 1973 01/06/1994 Alandüz 374 P. Er Seyyit Şahin Mehmet Gaziantep 1973 01/06/1994 Alandüz 373 P. Halil Bakirli Osman Külahya 1973 31/05/1994 Alandüz 369 P. Komd. Er Mehmet Akkurt Hacı Konya 1973 01/06/1994 Alandüz . Çvş. Er ismail Konuk Veysel . Komd. ibrahim Kuru Kaya Kütahya 1973 12/04/1994 Mezi Karyaderi 359 P. Göksel Yaman Kemal izmir 1973 01/02/1194 Alandüz 354 J. Mete Okur Kemal Bayburt 1973 01/02/1194 Alandüz 353 J. Komd. Er Şenol Çolak Lütfi Rize 1973 01/06/1994 Alandüz 372 P. Onb. Onb. Davut Kara Emin Samsun 1973 16/05/1994 GeçitliKaltepe 368 P. Yusuf Turgut (1972-56) Mustafa Yozgat 1949 02/03/1994 Alandüzü 358 I. 363 J. Komd. Komd. Komd. Mustafa Ungör Mehmet Ankara 1973 01/02/1194 Alandüz 356 J. Mürsel Gürlek Mahmut Kayseri 1968 31/05/1994 Alandüz O O m m i c 370 P. Onb. Er Ali Özçilengir Mustafa izmir 1973 11/05/1994 Uzümkıran-Şemdinli 367 P. Yb. Komd. Çvş. Er . Komd. Ramazan Karaca Mustafa Đsparta 1973 01/02/1194 Alandüz 352 J. Komd. Onb. Mustafa Karanfil Kaya Balıkesir 1967 01/02/1994 Alandüz-Hakkari 350 J. Mahmet Malçuk Hüseyin Manisa 1974 01/06/1994 Alandüz S. Plt. Onb. Komd. Elimdar Yılmaz Ahmet Yozgat 1973 01/02/1194 Alandüz 357 J. Onb. Çvş.

Er Cehan Misket ismail Amasya 19. Arif Kaplan Mustafa Aydın 1968 14/07/1994 Ari-Kuzey Irak 392 P.Er Mehmet Ali Demir Murat Aksaray 1973 02/06/1994 Alan 382 I-Er Talip Bulut Ahmet. Kahraman Çelikbaş irfan Niğde 1968 14/07/1994 Ari 393 P. Çvş. Sivas 1971 02/06/1994 Alan-Şemdinli 380 . Atğm. Erol Uysal Kemal Aydın 1967 25/06/1994 Ocaktepe-Beytüşşebap 387 P. Komd. P. Krk. .73 02/06/1994 Alan 381 I. Komd. Çvş. Onb. Onb. Komd. Komd. Cengiz Toklu Şeydi Afyon 1974 01/06/1994 Alandüz P. Uz. Erkan Birkış Ergül Kars 1973 19/06/1994 KuzugediğiKuzey Irak 385 . Çvş.]¦ Er Cengiz Karcı oğlu Mehmet Kastamonu 1974 21/06/1994 Ordekli-Hakkari 386 P. Aydın 1973 05/06/1994 Umurlu J. Komd. Zeynel Gülgen ibrahim Eskişehir 1973 02/06/1994 Alandüz 378 Is. P. Uz. Cevdet Biçici Bayram Elazığ 1969 02/06/1994 Mezargediği 379 J. Çvş. Onb. Çvş. Komd. Komd. Uz. Er Yusuf Kaya Mehmet K. Romd. Uz. Çvş. Atğaı. Er Ercan Mersin Kemal Aydın 1973 25/06/1994 OcaktepeBeytüşşebap 388 P. (233/534043) Mehmet Kova Nimet . Er Şehadet Tarihi 16/07/1994 Buluüu Çukurca" 19/07/1994 Serbest ı 19/07/1994 Serbest Çukurca_ 19/07/1994 Serbest ÇukuTcT" 19/07/1994 Serbest Çukurca 19/07/1994 Serbest ÇuküTcT" 19/07/1994 Serbest Çukurca 19/07/1994 Serbest ÇukurcT 19/07/1994 Serbest Cv 19/07/1994 Serbest Çukurca 19/07/1994 Serbest Çukurca P. Hüseyin Necati Çatal Abdullah Çoban Cevdet Korkmaz ——----------------------¦" ___________________ Alı met Solmaz Adil Oruç______ jgsman Kurtkaya 376 377 . Komd. Er Kamil Kısan Ramazan Ordu 1973 14/07/1994 Ari z D t» O 394 P. Komd. P. Komd. Maraş 1973 14/07/1994 AltındağlarBeytüşşebap 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 Şehadet Yeri Er J. Et Ahmet Ece Ömer Konya 1969 08/07/1994 Ikiyaka-Yüksekova 389 P. 383 I Er Satılmış Görkem Hikmet Çorum 1974 10/06/1994 Serbest Çukurca 384 P. Uz. (233/533690) P.P. P. Çvş. Onb.1.-Yüksekova 391 Is. Er Erdal Ozçelik Dündar Konya 1973 08/07/1994 IkiyakaYüksekova 390 I Er Alim Araç Ali Samsun 1973 13/07/1994 Alyuva Mez. Onb. Çvş. Er 418 P. P. Uz. Çvş. Onb P.

Komd. Komd. No.Bedri Şahin -—¦--------------~ -----------------—------------------------Muhammet Önder Hüseyin Akbaş Murat Çetin Đdris Uslu —-. ____ Bülent Deniz Đsmet Mustafa Mustafa Edime 1973 Kastamonu 1973 22/07/1994 Varibazo-Semdinli' Gümüşhane 1973 1971 1973 Tokat 23/07/1994 Geçitli-Hakkari Kütahv Trabzon Mustafa Bayram Đbrahim Yaşar Abdıır Fehmi Samsun Kocaeli Kırıkkale 1973 25/07/1994 Hakantepe 25/07/1994 Tahtataş-Şemdinli 1974 25/07/1994 Tahtatas-Semdinii 1973 26/07/1994 Kısıkh-Yûksekova 26/07/1994 Kısıklı 26/07/1994 Kısıklı 26/07/1994 Kısıklı' 26/07/1994 Kısıldı 1973 26/07/1994 Ca Lütfi rlı-Cı Erzurum 1970 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç t-1 m S O C m e 1*1 S.. Çvş. Onb. Komd.. Onb. Er Hüseyin Kuçar Mehmet Manisa 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 422 P. Mustafa Dündar MüminTekirdağ 1973 28/07/1994 Nişan te pe-Esenyamaç 423 P. Onb. Uz. Komd. Komd. Er Mustafa Korkmaz Mehmet Aydın 1973 28/07/1994 Nişan te pe-Esenyam aç 424 P. Ayhan Orak Ahmet Edirne 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç . Uz.. Rütbe • Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Şehadet Şehadet Yeri Tarihi Tarihi 419 P... Murat Alıcı Şerif Çorum 1971 28/07/1994 NişantepeEsenyamaç 420 P. Er Nurettin Yel Selehattin Çanakkale 1973 28/07/1994 Nişan lepe-Esenyamaç 425 P. Müseyyit Uluışık Ali Tokat 1971 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 421 P.

Komd. Krk. Sezai Ergül Ali Haydar Kırıkkale 1974 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 431 P. Om Güçlü Nurettin Balıkesir 1973 12/08/1994 Nişantepe-Esenyamaç c c c < W 3 443 J. Er ismail Külek Hüseyin Denizli 1973 28/07/1994 Nişante pe-Esenyamaç 428 P. Er Hüseyin Demirel Mehmet Bartın 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 429 P. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Şehadet Yeri Ali Rıza Baştu Ordekli I. P. Er Cihat Akın Neşet Balıkesir 1973 07/08/1994 Cudi Dağı 440 p. Çvş. Özcan Özdemir Ordekli I. Krk. Komd. Çvş. No. Komd. Komd. Er Orhan Cengiz Karaçam Isfendiyar Kastamonu 1973 08/08/1994 Kavaklı-Hakkari 441 p. Er Recep Avşar Selahattin Tokat 1971 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 427 P. Zafer Đpek Halil Bilecik 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 432 P. Komd. Komd. Komd. Uz. Krk. Çvş. Çvş. S.426 P. Haldun Ateş Ali-Güllü Kayseri 1973 09/08/1994 Cudi Dağı • 442 p . Komd. Komd. Ramazan Teke Musa Niğde 1972 29/07/1994 BulamktepeŞemdinli 434 ]¦ Er Osman Karabulut Ömer Çankırı 1973 05/08/1994 UmurluŞemdinli 435 ! Er ismet Çıplak Ömer Amasya 1973 05/08/1994 UmurluŞemdinli 436 ]• Er Ahmet Gözütok Mustafa Amasya 1973 05/08/1994 Umurlu-Şemdinli 437 1 Er Kemal Günaydın Kerim Trabzon 1973 05/08/1994 UmurluŞemdinli 438 ]¦ Er Ayhan Kaplan Nihat Kastamonu 1972 05/08/1994 UmurluŞemdinli 439 p. Ki*. Komd. Çvş. Komd. Onb • Arman Galata 7aztaş-Şemdinli . Onb. Fihmi Bingöl Salih Adana 1971 13/08/1994 OrdekliJ. Sefer Emre Mete ismail Selahattin Cihan Kemal Haydar Ordekli 1. Bülent Karakaş Bilal Erzurum 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 433 IOnb. Er Muharrem Taş Hüseyin Đğdır 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 430 P. Krk. Kadir Altıntaş Ordekli J.

Er Serin tepe-Çukurca Şemdinli-Karad 458 459 460 P. Uz. Çvş. Durali Dönmez Ömer Faruk 03/10/1994 Atak Op.Er Raşil Çakır Aliosman Samsun 1974 Yüksekova m ŞehadetYeri A. Oııl).Eken-Çukurca Nişantepe-Şemdinli Nişan tepe-Şemdinli J.Keramettin Koçak Beyaztaş-Şemdinli 450 451 P.Er Ramazan Avcı Halil K. (1992/490} Hakan Gökçe Musa Atak Op. No. Hüsnü 27/09/1994 27/09/1994 Konya 1973 1971 izmir 1969 Isimsiztepe Isimsiztepe z 03/10/1994 AtakOp. 462 Uzundere-Çukurca Çağlayan J.Er Adem Tamrak Zekeriya Erzurum 1973 470 J. 03/10/1994 1969 Antalya 05/10/1994 Gülkavak- . Algın. Krk. Ertan Yılmaztürk Mahir Tüfekçi Yürekli-Şemdinli Necdet Şenses Yürekli-Şemdinli Kırmızıkayalar-Şemdinli Kırmızıkayalar-Şemdinli Aslankapam-Çukurca Abdülkadir Tu Aslankapam-Çukurca S J8 O s m I m Ş. Maraş 1973 469 J. (Jvş. Komd. . 473 J. Komd. Uz. Uz. Astsb. Onb 452 p. (235/538867) Salim izleyen 27/09/1994 Đsimsiztepe-Çukurca c \ 468 I. Oııl). Er 461___P. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Şehadet Tarihi Tarihi 488 J. Tayfun Ozaksoy Tahir Niğde Z 472 J. Komd. Atğm (235/537166) 457 " P. Er Sabri Acar Hüseyin Muğla 1974 01/11/1994 Incirlik-Bozkaya ON 467 J.-Kuzey Irak O 471 J. Er 453 Yıldırım Aksal Beyaztaş-Şemdinli Hasan Erdal Yaşar Karadağ-Hakkari Karadağ-Hakkari P.

iy73 27/10/1994 1973 27/10/1994 Ketina Boğ .Snr. Atğm.Eken-Çukürca 12/10/1994 12/10/1994 12/10/1994 12/10/1994 Burdur 1974 P. Er Fazlı Kesekler Şakir Çorum 1974 J.-Şemdinli Ketina Boğ.474 475 476 477 478 479 480 481 J. No. Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri Alan-Şemdinli P.Eken-Çukurca 1974 12/10/1994 m ~< O 12/10/1994 1972 1973 P. Nadir Şimşek Ahmet Eskişehir Hakkari 483 J.AĐĐ Muğla 1974 J.Er Sinan Demirbaş Selahattin Bolu 12/10/1994 P. Ümit Alyanak Mustafa P.-Şemdinli 1963 Elazığ J.Eken-Çukurca KatoP.Eken-Çukurca P.Eken-Çukurca P. (235/538475) Fahrettin Özden 01/11/1994 Incirlik-Bozkaya S.Er Murat Morkoç Binali Erzurum Çukurca 484 J.Eken-Çukurca P.Üs. Onb.Tb.Er Isa Tahta M. Onb Ahmet Gürbüz ___ Hüdaim Öner ---------------------------------------Tamer Gülveren 25/03/1995 07/04/1995 07/04/1995 07/04/1995 Hakantepell.Er Şenay ilan Salman Ardahan 1974 485 486 487 J.Er AliBay^ Mehmet Kars 1972 J.Er J.Eken- 482 P. Çvş.B.Böl.Eken-Çukurca Sivas .Er Aydın Çelik Haydar Yusuf Akbaş Ali 17/10/1994 24/10/1994 24/10/1994 P.Er Güngör Çetin kaya M.Eken-Çukurca Coşkun Köçek 15/11/1994 24/11/1994 24/11/1994 24/11/1994 Hakantepe-Çukurca Hakantepe-Çukurca Nihat Turfan 24/11/1994 24/11/1994 Hakantepe-Çukurca Selahattin Koç Hakantepe-Çukurca Bahatün Erdem Şemdinli-Tb. Komd.Fettah K. 4.Eken-Çukurca J.Er Adem Yılmaz ismet Kastamonu 1973 J. Kuzey Irak-Metina Ali Osman Gökdere Kuzey Irak-Metiııa 1974 1974 1970 12/04/1995 12/04/1995 12/04/1995 Basyan Vadisi-Kuze Mehmet Emin Borazan Yakup Halit Eskişehir ı.---------------- . Er Ahmet Yazıcı Ali Rize 1974 J.I. Maraş s? J. Kışlası-Van Hüseyin Çatalkas 10/03/1995 10/03/1995 Hakkari-Derin Köorü Hakkari-Derin Köprü P.Eken-Çukurca 1973 12/10/1994 P.

1972 J. Onb. Utğm.Er ¦ Kerem Beksiz ismail Çorum 1973 29/05/1995 DurakNizar Tepe m Z 522 J.Er Muhterem Şengül Emin Balıkesir 1975 Şemdinli 530 J. Kd. Abdülkadir YüzbaşıoğluMûrsel 13/06/1995 Karacadağ 532 P. Dursun Gümüşhane ağ-Yükse kova 531 Is. t" m 2 O w i t-4 M ¦M S. Er Rahmi Yılmazer Mehmet Kastamonu Güzelkonak-Şemdinli 529 J. (1992/417) 16/06/1995 Ortaklar J. Astsb. Komd. No. Komd.12/04/1995 12/04/1995 Dursun Çepni Ömer Akbulut Mürsel Erzurum 1965 17/04/1995 Çobanpınar S.Er Zafer Kızıltaş Yasin Kars 1974 11/05/1995 Aktütün 518 J. Krk. Çvş.Er Murat Karaboğa Nazmi Mersin 1974 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe Z 520 J.-Yüksekova 528 J. Er Mehmet Mungan Ahmet K. Onb. Rütbe Ve Sicili 536 540 541 542 543 544 545 546 547 548 303 554 556 558 Vedat Ozayar Yozgat . 535 P. (1991-26) Hasan Sahan Veysel 09/06/1995 Bostanlı Ky. Er Murat Doğan H. Çvş. Maraş 1974 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe m •< 525 J. Er Alyşar Sıkar Mahmut Hatay 533 534 Krk. Er Barış Akay Cevat Muğla 1974 22/04/1995 Güven Dağı z 515 P. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri oo *¦* 514 J. S. Çvş.Er Emin Uıval Durmuş Çorum 1972 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe W 523 J. Atakan Birgül Muzaffer Afyon 1971 05/06/1995 Alandûz Top. Er Abdülkadir Koç Ömer Sivas 1974 06/05/1995 Çukurca Güneyi c 516 J.Tğm-(237/540689) Nadir Ozan Turgut Elazığ 1967 11/05/1995 Aktütün-Şemdinli LANU 517 J.Er Adem Ateş Halil Tokat 1974 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe 526 P.Er Rasim Şevik Kenan Adana 1974 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe 524 J. No. Cihangir Tok Kadir Konya 1973 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe > 521 J. Er Necati Ozgel Kerim Ardahan 1974 11/05/1995 Aktütün 519 J. Onb Ercan Pınar Mustafa 527 Kayseri 1975 1970 31/06/1995 GüzelkonakKaracad 11/06/1995 1974 13/06/1995 1964 Artvin 1974 13/06/1995 13/06/1995 Karacadağ Karacadağ Sivas 1974 J. Komd. Uz. Ekrem Kayar Hüseyin Konya 1970 16/06/1995 Edip Ortaklar J. Komd.

Er J. Er I. Krk. Ortaklar [. Krk Ortaklar J. Kik 16/06/1995 Ortaklar J. Kik.Er J. J. 16/06/1995 Ortaklar J. Er 549 P. Er J. Er J.Er J.Er J. Kik Ortaklar J. 16/06/1995 Ortaklar J. Er J. Onb. Krk. Krk 16/06/1995 Ortaklar J. Er J. Krk. Er 539 J. Arif Meydan Ortaklar J. Er Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri Hasan Çelik Ali Afyon Ali Çelik 1974 16/06/1995 Osman istanbul Mehmet Demir Mustafa 1974 16/06/1995 Mehmet Çadırcı Osman Çankırı 1974 izmir Halil Tatlı Teğmur Hakkari 1974 16/06/1995 Ilimdar Atasoy Servet 1974 16/06/1995 Đrfan Unceli Sadık Şişman Recep Erzurum 1974 Ordu ilhan 1974 16/06/1995 Ali Akyol Mustafa Đstanbul 1974 Denizli Ergin Çil Refik Hatay 1974 16/06/1995 1975 Ali Suyabaimaz Mehmet Manisa 1969 16/06/1995 Ortaklar J.Er I. Krk. Ortaklar J. Krk.559 J. . Ortaklar J. Krk.

Komd. Komd. Komd. Onb. Krk 1972 550 P. Komd. Çvş. Çvş.Nazif 20/06/1995 Çataka-Şemdinli 551 P. Komd. Durmuş Yıldız Karaman 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurca 552 P. Ahmet Durgun 1974 21/06/1995 Piriııçeken-Çukun Ali Bilecik 1971 P. Krk Konya Güner Soydan Abdurrahman Muş 1974 16/06/1995 Ortaklar J. Bülent Ayten I. Umut Lnlütürk S. Yaşar Konya J. Maraş 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurca Adnan Sürücü 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurc ibrahim Adana 560 j.Yusuf Kocaeli Mehmet Oztürk Faik 1972 16/06/1995 Ortaklar J. Er 1968 Yılmaz Düzgören Süleyman Yozgat 21 /0G/1995 Pirinçeke'n-Cukuı 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurca . Komd. Er 21/06/1995 Pirinçeken-Çuk K. Çvş.Er Kamil Keleşoğlu 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurc: Refik Kayseri 1970 Sadık Sağınç Mustafa 21/06/1995 Pirinçeken-Çukur Denizli J. Yakup Yıldırım Recep Bolu 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurca Osman Sivas 1974 21/06/1995 P. K.Er Levent Kuşoğlu Sami J^E. Er Ercan Eker Pirinçeken-Çuk Salih Bolu P. Çvş.

Çvş. Er ihsan Önder Sabrı Ağrı 1974 04/07/1995 Şemdinli > 569 P. No. Komd. Onb . Uz. Adem Kurt Hasan Hatay 1973 05/0. Er Mahmul Toprak Ali Şanlıurfa 1974 04/07/1995 Şemdinli Z 568 P. Er Kenan Sent ürk Cemil Sakarya 1975 07/07/1995 Kuzey Irak S. Komd. Onb . Atğm. Komd. Hakan Topçu Salih Sivas 1974 10/07/1995 Kuzey Irak 586 P. Komd. Onb. Komd. Komd. Çvş. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 370 1 561 P. Onb . Çvş. Irak-Kokazer Mevkii H C 563 P. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 583 P. Çvş. Zemci l)oe. Abdülkadiı Erkan Mehmet Hatay 1974 05/07/1995 Kuzey Irak *< 573 P. Komd. Onb. Yakup Akbaba Halil Erzincan 1974 10/07/1995 Kuzev Irak 587 J. Sadık Türkvılmaz ismail Ankara 1974 10/07/1995 Kuzey Irak 591 J. Er Mehmet Akvüz Türkkava Trabzon 1975 06/07/1995 Kuzey Đrak 579 J. A. Komd. Er Isa Baki Mehmet Van 1974 04/07/1995 Şemdinli 567 P. Konul. Onb . Aydın Anbarlı Ahmet Edirne 1971 03/07/1995 Hisardağı >. (1991-93) Đsmail Oz Hüseyin Kastamonu 1969 06/07/1995 Kuzey Irak 580 P. (239/546134) Ahmet Erkan Doğan Mehmet Karaman 1969 05/07/1995 Uzundere 575 J. I lüseyin Karataş Hasan Kırklareli 1964 10/07/1995 Kuzey Irak 588 }.7/1995 Kuzey Irak w 572 P. Çvş. Şükrü Yıldız Ünal Konya 1974 05/07/1995 Kuzey Irak o 574 P. Komd. Kel. (1991/298) Raif Özgür Nazım Eskişehir 1972 04/07/1995 Kuzey Irak cw S» 571 P. Er Abdülkadiı Serter Hasan Konva 1974 10/07/1995 Kuzey Irak 589 J. Osman Uyarbolulu Hüseyin Eskişehir 1971 ' 05/07/1995 Kuzey Irak 576 P.Er Metin Kaya Ilanüt Adana 1973 04/07/1995 Şemdinli % f—1 566 P. 564 P. Erdem Kapan Ahmet Aksaray 1974 06/07/1995 Kuzey Irak 578 P. Uz. Komd.Er ismet Zadsaıı Hasan Ağrı 1974 04/07/1995 Şerndinli-Kayalar r* > 565 P. Komd. Er Sadi Çetin Hasan izini r 1974 10/07/1995 Kuzey Irak 590 J.Er Murat Demir ismail istanbul 1974 30/06/1995 K. Komd. Muhammet Maden Murat Zonguldak 1972 09/07/1995 Kuzey Irak 585 P. No. Komd. Er Ayhan Arıkan Bayram Niğde 1974 08/07/1995 Kuzey Irak 584 P. Er Şenol Özkan Cafer Gümüşhane 1975 28/06/1995 Erdemli Köyü 2 562 J. Komd. Çvş. Çvş. Sülevman Kus Mustafa Hatay 1974 04/07/1995 Kuzey Irak Z 570 J. Onb. Çvş. Komd.O z C: H re S.an Mehmet Yozgat 1974 06/07/1995 Kuzey Irak 581 P. Komd. Fatih Kostik Fuat Bayburt 3971 05/07/1995 Kuzey Irak 577 P. Utğnı. Komd. Komd. Onb. Cumali Yılmaz Abdullah Adana 1974 07/07/1995 Kuzey Irak 582 P. Er Ali Oktay Tekin Hüseyin Kütahya 1974 10/07/1995 Kuzey Irak .

Çvş. ilhan Karademh Mehmet istanbul 1974 16/07/1995 Dağlıca f TX 605 P. Komd. Er Ali Yüzyıl I laydar Ankara 1972 02/08/1995 ÇukurcaDavultepe 612 I-Er Osman Parlakkava Hüseyin Konya 1974 02/08/1995 Çu kurcaDavulte pe 613 I. 618 P. Er Atanur Bulut Yunus Sakarya 1974 03/08/1995 Şemdinli 615 i Er Serkan Tuban Sedat Tekirdağ 1975 06/08/1995 Hanına Krk. Süleyman Şen Osman Gaziantep 1973 06/08/1995 Haruna Krk. Komd. No. Onb. Uz. Er Nevzat Yurtalan Nurettin Tokat 1975 28/07/1995 EsendereYüksekova 609 . Komd. F. Çvş.Er Hasan Kubat Mustafa Adana 1975 02/08/1995 ÇukurcaDavultepe 610 J. Er Emrah Uzunay Sevfı ¦ Zonguldak 1974 09/08/1995 Sivri tepe 620 I Çvş.& Selçuk Taş Abdi Kayseri 1974 12/07/1995 Yeşil taş-Yüksekova O O 599 J. Uz. Er Hatip Han Mehmet Diyarbakır 1974 06/08/1995 KayalarŞemdLnli 619 J.Er Bektaş Susur Ali Tokat 1975 02/08/1995 Çukurca-Davultepe 614 P.yüp Burcu Recep Çorum 1974 10/08/1995 Tekeli a z G t-1 > ö ta 3 623 P. Onb. Ali Gök Milcan K.1 Er Yaşar Karabacak Fikri Trabzon 1974 12/07/1995 Yeşiltaş 601 I. Hacı Bektaş Kıyas Aksaray 1973 10/08/1995 Çayırh-Işıklı Yolu 621 P. Maraş 1974 10/07/1995 Kuzey Đrak c w 597 P. Er Bülent Günal Nurettin Tokat 1970 10/08/1995 Tekeli 622 P. Kd.Er Hasan Uzun Osman Sivas 1974 12/07/1995 Yeşiltaş c 602 J. Vs Ramazan Kaşık ibrahim Uşak 1974 15/07/1995 Pirinçeken-Devartepe m 604 P. Hamil Kandur . Çvş. Basri Eteni Ruhi Balıkesir Balıkesir 1975 1974 Kuzey 10/07/1995 J. Çvş Ercan Coşkun 10/07/1995 Kuzev Irak J. Sadi Kuzpmar Mahmut Sivas 1970 26/07/1995 Kazan Vadisi 73 606 Is. Onb. üz. 617 I Er . Çvş. Er Ömer Mizeu H. Er Hasan Burunsuz Mustafa Elazığ 1974 10/07/1995 Kuzey Irak 595 P. 616 J.592 593 Irak 594 J. Çvş. Mehmet Duman Nizam Hatay 1975 06/08/1995 Hanına Krk. Er Ferhat Dal Tahsin Adana 1974 12/07/1995 Yeşiltaş z w 600 . Komd. (1990/43) Hakkı Çelik Bayram Çankırı 1974 10/07/1995 Kuzey Irak >< w 598 J. Er Kerim Patoğlu Dursun Ordu 1975 02/08/1995 ÇukurcaDavultepe 611 J.1. 1974 10/07/1995 Kuzey Đrak >—¦-S 596 P. Er Nuri Çardar Mustafa Antalya -. Komd. Mustafa Durmaz Rıfaı Manisa 1970 26/07/1995 Kazan Vadisi U> S. Komd. Er Ergütı Bilgiç Ahmet Antalya 1974 13/07/1995 Işıklı Kekliktepe 603 Top. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 607 i Er Ersov Gürsu Cemil Sinop 1975 28/07/1995 Esendere-Yüksekova 608 I.

Bu kitabı da hepinize tavsiye ediyorum.Rejgar.Yurt dışı PKK Kampları Hnkkan Harekat Bölgesi J f X 7> O: 374 Unutulanlar Dişinda Ykni Bir Şey Yok îkiyaka Dağlan (Çarçel) opırasymı/an Harekat Fotoöraflari 375 Kato (Karanlık Dağ) operasyonlar Kato (Karanhk Dağ) operasyonları 376 Unutulanlar Dişinda Yrısı Bir Şey Yok Alandüz (Oraınar) Buzul .1995 yılları arasında Hakkari Dağ ve Komando Tugayı ve Güvenlik Komutanlığı yapmıştır.belgesel kitabı Türkiye'de ilk kez yayınlandı. Hürriyet. Güneydoğu'da PKK'va karşı .Re]gar ..Yurt içi PKK Kampları ----------. Türk ordusunun bu muazzam gerilla savaşını nasıl kazandığını şimdi daha iyi anlıyorum. Ertuğrul Özkök...Bir solukta okuyacak.¦«3 j 'i ¦ı i Alandüz (Oranım) Buzul.Haydar Sivas 1974 11/08/1995 Çukurca-Uzundere Urumiye HAKKARĐ /" i noiMAP J HKĐYAKA DAĞLARI / I ORAMAR' Dafflıca RAN .Rejgar . üzülecek ve gurur duyacaksınız.. Bu dönem. 199?» . 25 Kasım 2003 General Osman Paımıkoğlu.Tove Dağları operasyonları Alandüz (Oramar) Buzul . 26 Kasım 2003 Bir komutanın bu konuları anlatan anı .-ıa\\oıılrn 380 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Kuzey Irak Hakurk (Ejder) harekatı Kıızrv Irak Hakurk (Ejdn) haiekaiında degainlen mayınlı lynılaıdav Đn) kısmı Kuzey Irak Hakurk (Ejder) harekatı I Kuzey Irak Hakurk (Ejder) harekatı ele geçirilen silah ve cephaneler 382 Unutulanlar Dişinda Yun t Bîr Şey Yok Adlan ile Güneşi Yükseltenler Anıtı Harekat Fotoğraflari 383 ••> ¥¦% „ Adlan ile Güneşi Yükseltnıler Amlı 384 Unijiihani \r Dişjnda Yeni bir şey iok . Bütün duyguları aynı anda yaşayacaksınız. şaşıracak. Hürriyet.Tove Dağları operasyonlan 1 378 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Harekat Fotoğraflari 379 ****** -&>*„ Kuzey hah Şivi (Zap) operasyonları Mezi Karyaderi (Avaşhı) operasyonları Kuzey Irak Hakurk (Ejder) harekatı Mezi Knryadıni [Avaşhı) (>l>.Tove Dağlan operasyonları Harekat Fotoğraflari 377 Alandüz (Oramar) Buzul .. Emin Cölaşan.Rejgar ..Tove Dağları operasyonları PKK olayının askeri cephesi üzerine ilk defa böylesine çarpıcı ve ayrıntılı bir kitap yayınlanıyor.

Oscar Wilde'ın. 1000-5000 askerden oluşan kuvvetlerle Kuzey Irak'taki PKK kamplarının birkaçına aynı zamanda taarruz edilmiştir. muharebelerin detaylarını ve Ku/e\ "PKKile yapılan mücadele Hakkari'de ve Kuzey Irak'ta 3000 m. Karla mı altında. manevra gücü 3000-5000 askerden meydana gelen 78 harekat yapılmıştır.." )sman Paımıkoğlu 27 Aralık 2002 Osman Pamukoğlu _ Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok . Aran Papatyalarla. Aynı dönemde. Hakkari'de PKK teşkillerine manevra gücü olarak 1000-2000 askerden oluşan 779 harekat. I 'su Ira konuş.yapılan mücadelenin tarz ve yöntemlerinin değiştiği ve PKK'nın omurgasının kırıldığı yıllardır. Bu vahşi doğada Nisan ayı ile birlikte rengarenk kır çiçekleri açar. 778 günde yapılanları. O yalanda. küçük yaşta ölen kardeşi için yazdığı şiiri akla getirt r: Sessiz \iirii. 23 kez. Görev yaptığı süre içinde muharebeleri bizzat yönelen ve fiilen çalışmalara giren Osman Pasa. Metrelerce derin kar z>e kır çiçekleri.. üstündeki dağlarda ve dağ geçitlerinde ya kar üstünde ya da güneşin altında yürütülmüştür. vatanları için gözünü bile kırpmadan şehit olan kahramanlar. O fi uyabilir. Fakat içinde bulunduğumuz ruh hali bunlann hiçbirinin farkına varılmasına imkan tanımaz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful