P. 1
Osman_Pamukoglu_-_Unutulanlar_Disinda_Yeni_Bir_Sey_Yok

Osman_Pamukoglu_-_Unutulanlar_Disinda_Yeni_Bir_Sey_Yok

|Views: 466|Likes:
Yayınlayan: Muhterem Yeni

More info:

Published by: Muhterem Yeni on Jun 01, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Hakkarî ve Kuzey Irak Dağlarindakî Askerler Osman Pamukoğlu 1947 yılında

SĐnop'un Gerze ilçesinde doğmuştur. Selimiye Askeri Ortaokulu, Kuleli Askeri Lisesi, Kara Harp Okulu, Piyade Okulu, Kara Harp Akademisi, Silahlı Kuvveüer Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisi'nde öğrenim yapmıştır. 11 yaşından itibaren 4$ yıl üniforma giymiştir. On yıl piyade subayı, 16 yıl kurmay subay olarak, kıta komutanlıkları ve karargah subaylığı görevlerinde bulunmuştur. 1993'de Tuğgeneralliğe terfi etmiş, 1997'de Tümgeneralliğe yükselmiştir. 2002'de Tümgenerallikten emekli olmuştur. 1990-1992'de Edirne-Uzun köprü'de 42'nci Piyade Alay Komutanlığı, 1993-1995 de Hakkari'de Dağ ve Komando Tugayı ve Güvenlik Komutanlığı 1998-2000'de Kıbrıs'ta 28'nci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı, 2OOO-2001'de Đstanbul'da Piyade Okul Komutanlığı vazifelerini yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. ISBN 97S*34<HX)-2 Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok © Osman Pamukoglu Ofset Hazırlık Harmoni Yayıncılık Osman Pamukoğlu Kapak Tasannu Dağ Ve Komando Tugayı Emir Ve Harekat Komutasındaki Birliklerde 1984-1995 Yıllan arasında şehit olan 623 personelin adlanndan oluştun limitettir. Baskı BARIŞ MATBAA Cüt Barış Mücellit 1. Basım, Kasım 2003 2. Basım, Kastın 2003 3. Basım, Aralık 2003 Tarayan: Yaşar Mutlu

Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok Hakkarî ve Kuzey Irak Dağlarindakî Askerler © Harmoni Yayıncılık Tüm metnin yayım hakkı saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yazarın ve yayımcının yazılı Đzni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. Tel: 0212 249 59 02 - 249 42 79 Faks: 0212 251 39 62 e-mail: harmonikitabevi®yahoo.co.uk Harmoni I. "VATAN SAGOLSUN1 diyenlere ithaf edilmiştir

Đçindekiler ÖNSÖZ 2. BiRiNcî Bölüm: Öncesî 3. ÎKiNcî Bölüm: 1993 Dönemi 4. Üçüncü Bölüm: 1994 Dönem! 5. Dördüncü Bölüm: 1995 Dönem! 6. BeşĐncî Bölüm: Ekler 9 13 161 279 345 A. ĐSĐMLERĐYLE GÜNEŞĐ YÜKSELTENLERĐN KĐMLĐKLERĐ 346 B. Hakkak! Harekat Bölgesi C. Harekat Fotoğraflar! 373 374 BU MU ÖMRÜNÜN ÖZETĐ Sen de uzak ülkelerden dönüyorsun Ve bana bütün söyleyebildiklerin, Akşam evinin eşiğine oturmuş Serinleyen bilinin, Aklına gelebilecek düşünceler. Peki, ne anlamı var öyleyse; Bunca yolculuğun. LouisAragmı "Tarih nankör değildir, bir kameti unutmaz; Đstikbalin vicdan* aj* istemez, kin tutmaz" Mekmet Emin Yurdakul Önsöz Savaşı, O'nun ne olduğunu bilmeyen ve hiçbir zaman ateş altında bulunmayanlar çıkarmış ve sebep olmuşlardır. Savaşın ahlâkla ilgili kısmı onu yapan ve yaşayanlarla değil, sebep olanlarla alakalıdır. Bugüne kadar tüm savaşlarda sadece ve sadece anneler kaybetmiştir. Başka hiç kimseye bir şey olmamıştır. Hiçbir sonuç, annenin mezara kadar devam edecek olan yûreğindeki ateşe derman olamaz. Acı çekmeyen ve çekenlerden haberi olmayan acıları dindirmenin yollarını aramaz, arasa da doğru şeklini bulamaz. Đnsanlığın 5000 yıllık yazılı tarihi aslında savaş tarihinden başka bir şey değildir. Korkular ittifakları, ittifaklar savaşları doğurmuştur. Bir savaş, daha sonraki savaşın tohumlarım atmıştır. Dünyada insandan başka bir canlı türü var mı? Gençlerine silah verip, onlara kendi cinslerini nasıl öldürmesi gerektiğini öğreten? Öldürme işini iyi yaptın diye kahraman ilan eden ve madalya takan? Bunu tek hücreliden memelilere kadar ismen tanımlanabilmiş milyonlarca canlıdan sadece insanlar yapar. Savaşla kıyaslandığında diğer insani tüm uğraşlar basit ve sıradan kalır. Đnsandaki altı temel duyu; mutluluk, üzüntü, öfke, korku, şaşkınlık ve tiksinme aynı anda sadece muharebelerde yaşanabilir. Đnsanlar, genellikle düştükleri yere bakarlar. Önce, neye taialdıkla-nna bakmalıdırlar. Tarih ise, hatır gönül tanımaz. Verdiği derslerin bedelini peşin alır. Gelecekte oynayacak film, her zaman bölümler halinde gösterilir, ama kasırgayı sezmek, bir algı ve kapasite meselesidir. 'Tepenin öbür yanını görmek" sıradanların sahip olduğu bir yetenek değildir. Topluma iyi ve kötü doğru şekliyle anlatıhrsa, onlar mutlaka doğru olanı bulacaklardır. Đnsanlar sorunun ne olduğunu öğrenmeye korkmamalıdır. Mesele tam ve ayrıntılarıyla bilinmezse, tamamı hiçbir zaman öğrenilemez. Bu kitap, Türkiye'nin en uç köşesi, zamandan, mekândan ve hatta çağından uzak, dağların şehri Hakkari'de 1993-1995 yılları arasında 8 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok geçen 778 günde yaşananları gözler önüne serecektir. Ben, anılarımı 1993-1995 yıllarında Hakkari ve Kuzey Irak'ta şehit düşen 427 vatansever (365 subay, astsubay, erbaş ve er, 60 korucu ve 2 polis) ve yaralanan

853 gazinin annelerine, en ağır koşullarda bile hiçbir şikayetlerine tanık olmadığım, ölümle eğlenen, oynayıp gülerek muharebeye girip şehit ulan ve yaralanan Türk askerlerine, tüm mücadele arkadaşlarıma bir vazife ve gönül borcu olduğu için yazıyorum. Türk gençleri; Türk Devletinin gelecek kuşaklan, Ulu Önder'iıı kendilerine hitabında yer alan "Memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler" sözünü hiç ama hiç akıllarından çıkarmamalıdır. Kürdistan Đşçi Partisi (PKK) ile yapılan mücadele Hakkari'de ve Kuzey Irak'ta 3000 m. üstündeki dağlarda ve dağ geçitlerinde ya kar üstünde ya da güneşin alanda yürütühnûştür. Bu vahşi doğada Nisan ayı ile birlikte rengarenk kır çiçekleri açar. Fakat içinde bulunduğumuz ruh hali bunların hiçbirinin farkına varılmasına imkan tanımaz. Metrelerce derin kar ve kır çiçekleri vatanları için gözünü bile kırpmadan şehit olan kahramanlar, Oscar Wilde'ın, ^üçük yaşta ölen kardeşi için yazdığı şiiri .ıkla getirir: "Sessiz yürii, O yakında, Karların altında; Usulca konuş, O duyabilir, Açan Papatyalarla.." Osman PAMUKOĞLU 27 Aralık 2002 "Söylesem, tesiri yok; Sussam, gönül razı değil" FuzuH Birinci Bölüm ÖNCESĐ * Bu kitapta yer alan olaylar; 13 klasör belge, 33 muharebe video kaseti, 28 albüm fotoğraf ve el yazılı 3 büyük cilt defterden kaleme ahnmifttr. 10 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok ÖNCESĐ 11 "Ey oğul, bir gün yazıcı ohtrsan, Kuşkunun, birikmenin ve beklemenin yazıcısı, Saten masal anlatma ülkemin çocuklarına." 1974-1975 yıllarında Kars-Iğdır'da Hudut Bölük Komutanıydım, Üsteğmendim. Bölük merkezi; Taşburun isimli bir köyün yakınında olduğundan, bölük, Taşburun Hudut Bölüğü olarak tanımlanır. Bölük merkezi, SSCB'nin Ermenistan sınırına 6 km. mesafedeydi. Araş Nehrinin çizdiği sınırdan 19 ve 25 numaralı hudut taşları arasında kalan 46 km.lik bir hudut hatundan sorumluydum. Elimdeki güç; 7 subay-astsubay, 225 asker1, 25 at, 13 katır, 7 motorlu araçtan ibaretti. Bu mevcutla 7 karakol ve müfreze halinde siyasi hudut boyunca tertiplenmiş durumdaydık. Genel coğrafi konumumuz Büyük ve Küçük Ağrı Dağları ile Araş Nehri arasıydı. Tam karşımızda ise geniş bir alana dağılmış olan Ermenistan'ın başkenti Erivan şehri bulunuyordu. Bölgede Türk ve Kürt vatandaşlar birbirinden ayrı köylerde yaşıyorlardı. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktı. 1975 baharında bölüğün at, katır ve koyunlarını taze otlaklarda bir kaç ay beslenmeleri için Ağrı Dağlarının ortasında kalan Serdarbulak yaylalarına göndermiştim. Aradan bir aya yakın bir zaman geçince durumlarını görmek için Serdarbulak yaylasına gitmeye karar verdim. Đki saate kadar yakın ciple tırmandık; fakat öyle bir yere geldik ki artık cipin devam etmesi imkansızdı. Şoförü ve aracı bıraktım. Yanımdaki piyade tüfeği ve av tüfeğinden, av tüfeğini alarak yaya olarak tırmanmaya başladım. Bir saat sonra yaylanın düz kısmına ulaşpm. Diz boyu ot vardı, sanki bir ot denizinin içindeydim. Yarım saat kadar geçmişti ki karşıma ismini önceden bildiğim Rus süvari kışlasının kalıntıları çıktı. Đğdır ovasının büyük bir bölümü ve Erivan şehri ayaklar altındaydı. Büyük Ağrı istikametinde ilerledim, arazi otlaklıktan kayalıklara şeklinde değişiyordu. Görünürde bizim hayvanlı müfrezeden eser yoktu. Her yer keklik kaynıyordu. Kimse bu kadar kekliğin bir arada bulunabileceğini hayal bile edemezdi. Bütün kayalıklar keklik doluydu. Şaşırdığımdan ve kaybetme duygusu olmadığından uzun bir süre ateş bile edemedim. Artık büyük kayalıklarla kaplı bir alandaydım, birden yukarılardan birinin beni gözedediği hissine kapıldım. Bir süre sonra tepedeki kayalıklar arasında saklanıyor izlenimi bırakan bir insan ba1) Bu kitapla "asker"sözü erbaş ve erler için kullanıtvuftiT.

r$»K r«-^r: 12 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok şı gördüm. Kendimi kayalıklar arasında onun göremeyeceği gibi önce gizledim, gidiş yönümü değiştirerek tamamen farklı bir yerden, gizlenerek yukarı tırmandım. Kayalıklar bitip de düzlüğe çıktığımda 25-30 m. ileride arkası bana dönük silahlı biri duruyordu. Sert bir ses tonuyla: - Yarım saattir beni gözedeyen sen miydin? Döndü: - Bendim kumandan bey, keklikler ürkmesin diye ses çıkarmadım. Yaşı 60'ların üzerindeydi. Sol gözü yoktu, kıyafetinden yoksul biri olduğu belliydi. Zayıf ve kemikli bir yüzü vardı. - Hiç silah sesi duymadım. Gördüğüm kadarıyla bir şey vuramamış-sın, dedim. - Ben 10-15 kekliği bir arada görmeden ateş etmem, fişekler çok pahalı, o kadar param yok, kumandan bey. - Diyelim o kadar kekliği uzaktan gördün, tüfeğin menziline kadar seni yaklaştırırlar mı? Sürünün gözcülerinden nasıl saklanacaksın? - Bunların çaresi var, dedi. 20-30 m. kadar öteden kayalık bir kovuktan, kenarları 1,5 m. olan çıtaya çakılmış bezden bir çerçeve getirdi. Bez, arazinin doğal renkleriyle kamufle edilmişti. Çerçevenin tam ortasından beze iki göz deliği, göz deliklerinin 20 cm. altında da daha büyükçe tüfeğin atış deliği açılmıştı. - Böylece onlara 30 metreye kadar yaklaşıyorum. Geçen hafta bir atışta 9 keklik vurdum. - Gözle ilgili şeyleri halletmişsin ama, senin bir yılan sessizliğinde onlara yaklaşabilmen de herkesin yapabileceği iş değil, dedim. - Sen kaç yaşındasın amca? - 64. Yalnız nüfus kaydım 7-8 yıl sonra alınmış. - Nerde oturuyorsun? Ailende kimler var? - Büyüklerim öldü. Kardeşlerim şurada burada. Ben yalnız yaşıyorum. Aşağıda, Aralıkta (Türk-Ermenistan-Đran sınır birleşim noktasındaki üçe) mevsimlik çobanlık yapıyorum. Kumandan bey ben seni ilk defa görüyorum, Aralık'taki zabitleri uzaktan tanının. - Ben Taşburun Hudut Bölük Komutanıyım. Bu yaylaya bölüğün hayvanlarının durumuna bakmak için geldim. - Aman aman, senin Taşburun Bölüğü çetin bir bölüktür kumandan bey, Karaköse (Ağrı) başkaldırmasında ele avuca sığmadı. Birçok karakol çözüldü, ama senin bölük Nuh dedi Peygamber demedi. Yiğit askerlerdi. - Sen o zaman kaç yaşlarındaydın? Öncesi 13 - 16-17 var veya yoktum. - Ne oldu da isyan çıktı? Alınıp verilemeyen ne? Siz bunu yaşamış insanlarsınız. - Kumandan bey, siz bunları bizden iyi bilirsiniz. Ne zaman bu bölgelerde bir hareket olduysa, bunun arkasında, bilin ki ya Đngiliz, ya Moskof (Đran taraflarını göstererek) ya da bu Farslar, biri biri mutlaka vardır. Sonra bu Farslar ikili oynar. Önce Kürtlerden yanaydılar; kışkırttılar, desteklediler sonra birden dönüp T.C. Hükümeüyle anlaştılar. Ben ne diyeyim. Ateş kendi kendine yanar mı? Halk cahil, yoksul. Ne denirse hemen kanıyor. Bu kafirler her zaman bol vaatlerde bulunmuşlardır. - Baban o zaman sağ mıydı? - Sağdı kumandan bey. Babam o çatışmalarda ayağını kaybetti. Ne kıyamet koptu, ne kıyamet. Mustafa Kemal Paşa başımıza taş yağdırdı. Başka türlü de sükunet sağlanamazdı. - Sizin gözünüze ne oldu? -Avda oldu, bir canavarla (ayı) boğuşmak zorunda kaldım. Pek inandırıcı gelmemişti. Ayıyla boğuşan iki kişi tanırdım. Yüze indirilen bir pençe darbesi sadece gözün işini bitirmekle kalmaz, yanağı da parçalardı. Israr etmedim, her şeyi içtenlikle anlatıyordu. - Peki şimdi ne oluyor? Gene bu bölgede sağ sol diye ayrılmışlar, fırsat bulsalar birbirlerini acımadan boğazlayacaklar. Harman yakmalar, köy basmalar neyin nesi?

parti çekirdeğimizin daha da yoğunlaştırılmış ifadesidir.. Dolayısıyla bunlar iç içedir. Türk burjuvazisinin Kürdistan'daki en önemli sosyal dayanağıdır. Kürdistan gerçeğini de kavramak için zorunludur. Burada gerilla cephe ve parti faaliyederinin özüdür. "Gölgede güneşlenilmez' Niyetleri. Halkımız.. Türk olmayı sınıf çıkarına daha uygun bulan Türkleşmiş hain Kürtlerden oluşan bu tabaka. Bütün devlet kuruluşları düşmandır. kültürel vs. sularını. birini bana uzattı. toprak ürünlerini çılgınca şöminen Türk burjuvazisi. Yaşlı adamın bütün karşı koymalarına rağmen her iki kumanyayı da orada bırakıp..Kendi kumanyanı da mı getirdin? .. dedim. PKK hareketinin ortaya çıkışını kavramak. kurduğu Cumhuriyet Ordusu ile 19251940 yıllan arasında Kürdistan'ı güçlü bir askeri işgal harekatına girişmiştir. yürüttükleri strateji ve taktikleri hakkında. merak ettim komutanım.. . Bizde savaş kurmayı partidir. ideolojik. Bu rey işi var ya. karşılığı da gerektiği gibi verilmelidir.Neden cipi bırakıp geldin? 14 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . üç taneydi. Türk sömürgeciliğiyle dişe diş bir mücadele vermekten geçer/2 "Baftankara* Cumhuriyet Devrinde Çıkan Đsyanlar: Nasturi Đsyanı: 1924. Partiye Karkeran Kürdistan / Kürdistan Đşçi Partisi (PKK): "Partinin taktiği gerilladır.Başka elman var mı? .Esas sebebi soruyorsun. siyasi ve askeri alanlarda. hedefleri. Hakkari . ekonomik. Sağlam partililer gerillayı geliştirecektir. Bu ne anlama gelir? Her şeyden önce köyler düşürülecektir.. ne olacak senin halin? . Đsrar etti. anladım. Tüfekleri sırüna asmış. Reyini bana ver işi.Parti ve cephe faaliyetlerinin temelinde gerilla olmasıdır. Gelen cipin şoförü onbaşıydı.Cipin başına bir iş gelirse.Siz yemeden yiyemem. Uzaktan otları yara yara bize doğru biri yaklaşıyordu. manifesto ve burada dile getirdiği görevlerinin altından başanyla çıkmada. sosyal. Bütün düzen partileri Kürt kurtuluş mücadelesinin düşmanıdır. Devlet birini yakalayıp mahpusa koyunca her şeyi halletmiş gibi rahatlıyor.Geç oldu. Gerilla Botan bölgesine (Hakkari-Şımak) oturduktan sonra burada kızıl bölge doğacaktır. acıkmış olacağınızı düşündüm.Cesaret edemezler komutanım. düşmandan sinmiş olan her türlü pislikten kurtulacağız. . Siyasi gelişmeleri bu yönlendirecektir.Evveliyatı vardır. . her alanda tam ve kesin bir kapışmayı gerçekleştirerek. Kürdistan kurtuluş harekeü bu tabakayı tamamen ortadan kaldıracaktır. kendi ekonomisini canlandırmaya hizmet ettirmektedir. Ama en önemli nokta.Sağol. Đkindi vakti olmuştu. Bu defaki çatışmaları çıkaranlar Ankara'da oturuyor. PKK. . Đki küçük sarı elma. program. benim adamım. Gerilla çekirdeği. Yüz buluyorlar. Küıdîstan'ın tüm zengin kaynaklarını. Torbasından iki elma çıkardı. amaçlan.. ancak Marksizm-Leninizm'e. Almamak için birkaç adım uzaklaştım. bin yıllık acı ve öfkesini ulusal bağımsızlık savaşında bir silah olarak düşmana çevirmelidir. Halkımızın başına bir karabasan gibi çökmüş olan bu alçak . Đran tarafına doğru yanından ayrıldık. .Sebep sadece bu mu? . kültürel. Türk burjuvazisi. iki elinde de tipe konmuş olan kumanya (yiyecek) paketleri vardı. aldım. kongre kararlan ve yazılı dokümanlanyla. senin adamın oluyor. Kürdistan halkının karşı karşıya olduğu düşman gücün azgın karakterinden ve halklar düşmanlığından kaynaköncesî 15 lanan bu uygulamaların. odak noktasıdır. kuruluş bildirisi. her şey bu kağıttan çıkıyor. düşmanla. aküyü de kimsenin bulamayacağı yere sakladım. ben acıkmadım. Kürt uluslaşması. . dünya sosyalist güçlerine inanır. Savaşı kurmaylık yürütür. Kırılabilirdi.Birini sabahleyin yedim.

Aynı dönemde PKK. Hozat Mutki Đsyanı: 1927. Tunceli'de 3000 silahlı. Abdullah Öcalan." PKK'mn silahlı eylemlere başladığı 15 Ağustos 1984'deki Şemdinli ve Eruh baskınlarında. PKK 1993-1995 yıllarında Hakkari'de 37 vatandaşı öldürmüş (dördü çocuk ve kadın). Şeyh Sait'te 4. 1988'de 1. Balkan Savaşı: 4307 şehit 1919-1922. Ağn: Eylül 1927 3. hastanede hastalıktan ölenler hariç.1986'da 1. Ovacık. Mustafa oğlu. Eylemde emeği olam sever. 148 kez karakol. diğerleri iki gün ile azami bir ay içerisinde bitirilmiştir. 1989'da 15. 16 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok dar değişmiştir. Đnönü Muharebelerinde şehit olan 219 asker yukarıdaki toplama dahildir. 28 karakola eylem düzenlemiş. Sason. Lice. 2. Tunceli: Haziran-Ağustos 1938 Bütün bu isyanlarda asilerin silahlı gücü 150 kişiden 5000 kişiye ka2) PKK Kurulu} Bildirisi 1984. Varto. Diyarbakır. Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde ikişer defa ayaklanma girişiminde bulunmuştur. Kulp Zeylan Đsyanı: 1930. 1991'de 71 ve 1992'de 122'dir. Mücadelenin başladığı 1984lden itibaren 1992 dahil 9 yılda. tarih 9 Ekim 1984'dür. Tugay 498'dir. Kore Savaşı: 731 şehit 1. Hakkari'deki şelıit miktarı 245 askerdir. 39 vatandaşı yaralamış. ve 2. Yüzlerce mayına basma ve yol kesme olayı yaşanmıştır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı: 486 şehit "Tanrt gafile doğruyu söyleyenle. Muratbaşı. 853 yaralanma olmuştur. üs. Hani. 3. Silvan Şemdinli Đsyanı: 1925. Seçme Yazılar Cilt IV 1989. PKK Kürdistan Devriminin Yolu 1984. Biri Çavuş sekizi er. Đstiklal Savaşı: 10. Çapakçur Beytüşşebap Đsyanı: 1926. Siirt. Kulp. PKKJncü Kongre Gündemi 1986. Erkanı Haıbiyt Umumiye Riyaseti. 26 Hazt-mn 1953ÖNCESĐ 17 Gene Türk Ordusunun ilk toplu şehitleri Hakkari Çukurca ilçesindeki Zap suyu üzerindeki Sorti köprüsünde olmuştur. Erciş Ağrı Đsyanları: l.Agn: Mayıs 1926 2..885 şehit Yaralı iken ölen 1718 asker dahil. Şeyh Sait'te 5000 silahlı. Oradayım hep ben. bir astsubay ve bir er yaralanmıştır. 1985'de 12. Bir gün beni hatırlayabilirsin ancak. II nd Ulusal Konferans Kararlan 1990. 9 asker şehit düşmüştür. 3 Milli Müdafaa Vekalsh. 1984'de 11. 1912-1913. 804 subay. 1950-1953. kışla. Bitlis Bicar Đsyanı: 1927. Tendürek. 30 Ağustos 1984'de Hakkari Yüksekova ilçesinin Yürekli yaylasında şehit düşmüştür. Sürt Şeyh Sait Đsyanı: 1925. Harp Tanhi Dairesi. PKK ile mücadelede Türk Ordusunun ilk subay şehidi 1963 doğumlu. . ve 4. Hakkari Koçuşağı Đsyanı: 1926. 199O'da6. Ankara nüfusuna kayıtlı Piyade Üsteğmen Adnan ŞEN'dir.5 ay sürmüş. orada. 48 geçici köy korucusu ile 1 polis yaralanmışın. 1993-1995 döneminde Hakkari'de 427 şehit verilmiş. Aşn: Eylül 1930 Tunceli isyanları: Đ. PKK'nın Hakkari bölgesinde gücünü ve şiddetini her geçen yıl nasıl artırdığını göstermesi bakımından iik baskından itibaren Hakkari'deki şehit asker miktarı. Hakkari Sason Đsyanı: 1925. Gemilerin yorgun köpüklerinde" PKK ile yapılan mücadelenin boyutlarını ve şiddetini doğru ve iyi anlayabilmek için bizim yakın tarihimizde yer alan savaşlarda verdiğimiz kayıpları hatırlamak ve bilmekte yarar vardır. 1993-1995 arasında 60 geçici köy korucusu ve 2 polis şehit düşmüş. Ağ-n'da 800-1500 silahlı olduğu tahmin edilmektedir. astsubay ve asker şehit olmuş. 1993-1995 arasında ise 365 subay. Tunceli: Mart-Ekim 1937 2.1987'de 6. Bingöl. Tugayların şehit sayısı 233'dûr. köy ve mezraya ağır vç hafif silahlarla saldırmıştır. derinde. "Denizi sonsuz olara düşün artık. Sonuç olarak. 1.Raçkotan ve Raman Đsyanı: 1925. astsubay ve asker yaralanmıştır. Şemdinli'de bir subay. Đsyanların bastırılması Tunceli'de yedi ay. 76 vatandaşı da kaçırmıştır.

Bursa 6. Bilecik 5. Trabzon 7. Bütün subaylar birbirlerine "Burada bize ait ne kalmış?" diye sorduklarında. görev esnasında kalp krizi geçirmiş ve daha sonra vefat etmiştir. Tekirdağ 5. 14 uçaksavar makineli tüfeği. Yozgat 20. Sinop 6. Çok kısa da olsa Dağ ve Komando Tugayının tarihinden ve komutanlarından bilgi vermenin faydalı olacağını düşünüyorum. 193 roketatar silahı. 5054 roketatar roketi."Ben bu destana başlamadan önce. Kırklareli 7. 729 tahrip kalıbı. Ordu 12. dala budağa sarmış. Tokat 19. 39 telsiz. 1993 yılının Temmuz ayı başında Hakkari'deki durum şuydu: Bir tohum. Kahramanmaraş 11. en isabetli ve en doğru karardır. Niğde 10. gece gündüz farkı demeden en kıdemsiz askerden komutanına kadar herkes mecalsiz kalıncaya. Hatay 14. derin kar. manevra gücü 3000-5000 askerden meydana gelen 78 harekat yapıldı. Ankara 18. Çanakkale 5.n 1993-1995 döneminde Hakkari'de şehit düşen Türk ordusunun 365 subay. Rize 7. 18 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Öncesi 19 5-10 şehit veren iller: Malatya 9. hücum etti. 14 havan topu. toprak altındaki kökleri de alabildiğince derinliklere yayılmış haldeydi. 1. 1989 kişi yardım ve yataklıktan yakalandı. Đstanbul 18. Manisa 11. 1984'deki Şemdinli baskınından sonra Bolu'daki Komando Tugayı Hakkari'ye intikal ettirilmiş ve adı Hakkari Dağ ve Komando Tugayı olarak değiştirilmiştir. Erzincan 6. Kırıkkale 8. erzak Hakkari ve Kuzey Irak PKK kamplarında ele geçirilmiştir. Zonguldak 9.096. 20. Kars 8. Sakarya 7. Ağrı 10. umulan meyveleri vermiş. düşüp kusuncaya kadar durmadan dinlenmeden saldırdı. cesaret ve dayanıklılığını bir kez daha doğal haliyle sergiledi. Babamdan duyduğum anılar vardı. Babam anlatmaya başlayınca Annem sessizce ağlardı.688 hafif silah mermisi. Türk askeri Türk Milletinin başı belaya girdiğinde tarih boyunca kanıtladığı fedakarlık. . 1231 piyade tüfeği. Eskişehir 13. Bayburt 6. Gümüşhane 8. 10 -15 şehit veren iller: Kastamonu 14. Balıkesir 13. Coğrafi zorluklar. muharebe sahasında kendisi ile kimsenin mertlik denemesine giremeyeceğini bellekleri zayıf olanlara gösterdi. Đsparta 5. Aynı tarihler arasında. Muğla 5. şiddetli soğuk. bu cevap koskoca bir "hiç"ti. Elazığ 6. Erzurum 18. Olayların başlamasından iki ay sonra Bolu Komando Tugayının hızlı ve yerinde bir kararla Hakkari'ye intikal ederek. 4152 fûnye. 4081 mayın. astsubay ve askerlerinin illere göre dağılımı şöyledir: 15 ve üzerinde şehit veren iller: Adana 30. Aksaray 10. Tunceli. Artvin 5. Karaman 8. Konya 24. Çorum 15. 202 PKK'lı teslim oldu (26'sı kadın). fide olmuş. 1986-1987 tarihlerindeki Tugay Komutanı bir yıl içinde görevden alınmıştır. 1984-1986 yılları arasındaki Tugay Komutanı rahmetli Ahmet Baş-yurt Paşa bu görevinden yedi yıl sonra amansız bir hastalıktan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sivas 23. orada konuşlanması. Gaziantep 12. Hakkari'de Ağustos 1993 ile Ağustos 1995 arasında PKK teşkillerine manevra gücü olarak 1000-2000 askerden oluşan 779 harekat. Giresun 7. sayılan 1 ila 4 arasında değişmektedir. PKK mücadelesiyle yakından ilgili olan herkesin kabul ettiği. 1993-1995 yıllarında Hakkari ve Kuzey Irak'ta yapılan muharebe ve çatışmalarda 2256 PKK'lı yok edildi. ağaç olmuş. 1989-1991'deki Tugay Komutanı rahmetli Kamil Başar Paşa. 476'sı tutuklandı. tomurcuk olmuş. 6114 havan mermisi. 23 kez 1000-5000 askerden oluşan kuvvetlerle Kuzey Irak'taki PKK kamp larının birkaçına aynı zamanda taamız edildi. Bu koca gövdeli ağacı kollarımızla kucaklayacaktık. 68 dürbün ve 297. herkes de iyi biliyordu ki. Đzmir 12. Kütahya 11. Kayseri 17. Tarihi bir öngörüdür. Samsun 13. Çankırı 11.110 ağır silah mermisi. Amasya 11. Aydın 12. 1984 Ağustos'unda verimli bir toprağa atılmış. Siirt ve Bitlis hariç Türkiye'nin diğer tüm illerinden de şehitler olup. 91 makineli tüfek. Bolu 11.040 kg. kötü iklim koşulları. Bu silah ve mermiler ile mayınların sadece beşte birinin bile harekete geçirilmesi binlerce insanın ölümü demektir.

1 Haziran'dan itibaren Alayın. Alay. 1997'de görevden dönüşünden bir yıl sonra da Kavuncu Paşa yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak rahmetli oldu. 2486 yaralı ve 168 kayıptır. silah. Osmanlı ve Mecidiye madalyaları ile taltif edilmiştir. Muharebelerin devamı . Böyle bir atanma ve görevlendirme ne rastlanır. personel. 19 lb vılmda Alay Hicaz cephesine 12nci Kolordu emrinde olarak Suudi Arabistan'da görevlendirilmiş ve iki yıl Arabistan'ın cehennemi güneşi altında susuz ve gıdasız Mekke ve Medine bölgelerinde muharebelere katılmıştır. 42nci Piyade Alay Komutanlığından ayrılıyor fakat. düşmanların bile büyük takdirlerine mahzar olacak ölçüde savaşarak Çanakkale zaferinin birinci derecede kahramanları sırasına geçmiştir. Kerbela. Fakat devamı gelemedi. Mesajla ne20 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok ÖNCESĐ 21 reye atandıysam atanılan yerde bir mesele veya meseleler vardı. 1912'de başlayan Balkan Savaşı'na kadar. tecrübedir. Basra. zaman zaman da mevzilerden çıkarak düşman içlerine baskınlar düzenlemiştir. Zamansız bir şekilde mesajla atanmıştım. bu günkü Irak'ın Güneyinde Bağdat. Çünkü. Đngiliz ve Araplara karşı Medine'yi yoksulluk içerisinde. 1992 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına atandım. 29 Mayıs 1992 günü öğleden sonra 42nci Piyade Alayını Sancağı açılmış. Çanakkale'de dört taburlu olarak muharebe eden 42nci Piayde Alayının zayiatı. 1912 Balkan Savaşı'nda Yunanistan'da Struma Kolordusunun içerisinde Selanik bölgesini savunma görevini üstlenmiştir. madalyaları ve Kuran-ı Kerim'i gönderine. Bu nedenle yıllar sonra herkes gibi tayin kitabında ismimin görünmesi mucizevi bir şeydi. Buraya gelmiş olduğum 6ncı Piyade Tümeni Kurmay Başkanlığına da yine bir sonbaharda mesajla atanmıştım. 113 yıl önce. Selanik kuzeyinde tertiplenen 42nci Piyade Alayı Yunan asıl kuvvetlerinin taarruzları kendi cephesine yönelmiş olmasına rağmen. Kara Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanma planı gereği Alayı ve Sancağını teslim edemiyordum. 42nci Piyade Alayının son komutanı olarak lağvetmeyle ilgili tüm çalışmaları bitirdikten sonra yeni görevime katılacaktım.1991-1993 yılında Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari Güvenlik Komutanı Utku Güney Paşa görevden dönüşünden altı ay sonra ağır bir kalp krizi geçirmiştir. subay ve er olarak 991 şehit. 42nci Piyade alayına bir yıl içerisinde atanan 3ncü Alay Komutanıydım. Kurmay Binbaşılığımdan Kurmay Kıdemli Albaylığıma kadar geçen atamalar safahatında ilk defa. genelde harbin kaybedilmesi üzerine antlaşma gereği. Alaya atandığım yer olan Piyade Okulu Kurmay Başkanlığına da gene bir mesajla son baharda görevlendirilmiştim. Alay 9 Kasım 1912'de ve hiç terk etmediği Selanik'te silahlarını teslim etmek zorunda kalmıştır. 11 ay sonra da yine bir mesajla Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari Güvenlik Komutanlığına atandım. Ancak.' 1990-1992 yılları arasında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde konuşlu bulunan 42nci Piyade Alayında Alay Komutanlığı görevindeydim. 1879'da Bağdat'ta kurulan 42nci Piyade Alayı. atlas kumaşına takılmış halde Ergene düzlüğünde içtima düzenine aldırdım. "En iyi rehber bir kural hitabı değil. 1993-1995'de komuta ve sorumluluk bende olmuştur. 42nci Alay 1915'de bu defa Çanakkale'de. Mazisi Türk Milletinin yakın tarihinin ta kendisi olan 42nci Piyade Alayına son kez yaptığım konuşmayı aşağıya alıyorum: "42nci Piyade Alayı'nın mümtaz subay. mevzilerini terk etmediği gibi. ne de bilinen bir durumdur. insan gücünün üzerinde bir direnç ve cesaretle savunan 42nci Alaya "Medine Muhafızları" unvanı verilmiştir. Mayıs ayında yapılan genel subay ve astsubay atamalar dokümanında adım geçiyordu. Kerevizdere muharebelerinde. astsubay ve askerleri. Bu son beraberliğimizdi. Kütülamare bölgelerinde isyanlar bastırmış ve muhtelif muharebelere katılmıştır. Bir yılda bir alaya birbiri ardına üç Kurmay Albayın atanması örneği barış koşullarında ne görülmüş ne de işitilmiş bir şeydir. alaylar lağvediliyordu. araç ve malzemeleri başka yerlere dağıtılacaktı. Ben de komutayı 20 Ağustos 1995'de Tuncay Kavuncu'ya teslim ettim. Çok kanlı geçen muharebelerde Alay Komutanı düşmanın eline geçmesin diye Alay Sancağını yaktırmıştır.

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk adına Đnci Ordu Komutanı General Fahrettin Altay tarafından verilmiştir. Sakarya'da Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey.sırasında Alay Komutanı dalıil bütün subaylar şehit olmuş. ne yok oralarda? Çiçek açmış mıydı faş erikleri. Sakarya'da. muharebe bittiğinde 42nci Piyade Alayından. büyük kısmı yaralı olmak üzere geriye bir asteğmen ve 79 er kalmıştır. yüksek şerefli. kış tatbikatlarına. gece ve gündüz tempoyu dorukta tutmamıza rağmen 24 ay içerisinde bir tek askerin saçının teli bile kopmamış. Böyle bir Alaya mensup olmanın şerefi size ve çocuklarınıza ömür boyu yeter. Büyük Taarruzda çok sıkıntılar çekmiş fakat bunların hepsine cengaverliği. Bütün bunlar 42nci Piyade Alayının disiplin. atışlı tatbikatlarına binlerce asker. silah. ikmal kaynaklarından uzaklığına." "Sıladan geliyorsunuz. araç ve malzemelerin hepsinin başka birliklere dağıtılması demektir. kahraman 42nci Piyade Alayı daima askerlik tarihinin birincisidir. bir aracın dahi tekeri çukura düşmemiş. Alay Đnci derece altın savaş ve üstün cesaret madalyaları ile taltif edilmiştir. Alay Koçkiri Aşireti ayaklanmasını bastırmış.' Alayın lağvedilmesi personel." Alayın bugünkü sancağı ve Đstiklal Madalyası 54 yıl önce Edremit'te iken. gözlerinizden öperim. Sakarya'da Mangal dağına Yunanlılar hiçbir zaman erişememiştir. yüzlerce silah ve araçla katılmamıza. Alay bu muharebelerde de parlak geçmişine yakışır cesaret ve kahramanlıklar sergilemiştir. geriye 156 er kalmıştır. Güzelim dağ muharebelerini kazanmış ve Ege istikametinde muharebelere devamla kaçan düşmanı takip ederek 400 km. Alay. Ne var. eğitim ve moral seviyesinin göstergesi ve tam kanıtıdır. Bu işler iki ay sürdü ve Temmuz 1992 sonlarında Kara Kuvvetleri Karargahında Harekat Başkanlığındaki Şube Müdürlüğü görevine katıldım. 42nci Alay 1921 'de 15nci Kafkas Tümenine bağlı olarak yeniden kurulmuştur. yol yürümüştür. kendisine hedef olarak verilen Elvanlar bölgesini ele geçirmiş. Ağustos 1921'de 42nci Alay bu kez 4ncü Piyade Tümeninin kuruluşunda Sakarya muharebelerine katılmıştır. Tabur ve Bölük Komutanları dahil bütün subaylar ile erbaş ve erlerin tamamına yakını şehit olmuş. Ve bu Alay ebediyen iftihar edilecek tarihi bir şöhrete maliktir. Türk Milletinin yakın tarihi ile özleş-miş olan bu büyük Alayın Sancağını ve sizleri son defa saygıyla selamlıyorum. Mazisi. Selanik'te. yolunuz ve bahtınız açık olsun. daha sonra katıldığı Rum çetelerinin tenkis harekatında 42nci Piyade Alayı büyük bir ün kazanmıştır. Şimdi Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı belgelerinden 42nci Alaya ait bölümü aynen okuyorum: "Yüksek alınlı. Medine'de. Çanakkale'de. . yüksek morali ve disiplini sayesinde göğüs germiştir. Rum Pon-tus imhasında. Hepinizi minnetle kucaklar. geçen son iki yılda barış şartlarında bir alaya verilebilecek bütün vazifeleri almış ve örnek şekilde kusursuz bir uygulamayla yerine getirmiştir. 42nci Piyade Alayı. alay muharebe grubu tat22 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 23 bikatlarına. 1991-1992 Eğitim ve Öğretim yılında Kara Kuvvetleri birincisi olarak Üstün Birlik Şilt ve Beratı ile ödüllendirilmiştir. emir dışı bir silah dahi patlatılmamış-ür. Bu tarihi günde 42nci Piyade Alayının 46ncı ve son Alay Komutam olarak Sancağımız altındaki son beraberliğimizde ne kadar gururluy-sam o kadar da hüzünlüyüm. Birleşik garnizon ve kışla hizmederine rağmen. Örgü perdeli pencerenin altmda ?" Cahit Sıtkı Tarana ikinci Bölüm 1993 DÖNEMĐ I 24 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1993 Dönemi 25 "Gerçekleri söylemek inşam özgür kılar. Ağustos 1922'de 42nci Alay Büyük Taarruza iştirak etmiş. Dört yıllık Kurmay Albaydım.

Pamukoğlu Albayım. Kara Kuvvetleri Komutanı ile bu karşılıklı konuşma biraz sürdü. huzurlu -ve neşesini belli eden bir ses tonuyla. sonra da cevabını getir.Komutanım. nasıl tespit ede1993 DÖNEMĐ 27 . O nedenle bu konuşmayı yadırgıyor.Pamukoğlu Albayım sana bir görev vereceğiz ama. yüzünden boncuk gibi akan terleri görüyordum. aksi I 26 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok . Üstün Birlik şilt ve rozetlerini aldığımı.Sağ olun komutanım. . halde farkı nereden gelecekti? Bunu üniforma giyen herkes böyle bilecek ve ruhen hazır olacaktı. derhal. o zaman da sen tut ben gidemem de. teşekkür ederim. "Bütün görevler benim için şereftir" diyor. Komutanın hal ve hareketlerinden rahatlayıp sevindiği anlaşılıyordu. her şey normal.Genelkurmay Başkanı seni bekliyor yarım saat sonra kendilerini gör. . Hiçbir sosyal haktan yararlanamamaklar. odanın içinde bir duvardan diğerine yürümeye devam ediyordu.Şerefle giderim. ne emir verilecekse hemen verilsin istiyordum. Daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanı iltifatkar sözler söyledi. sonra da sanki ben içeride değilmi-şim gibi davranmaya başladılar. . Kara Kuvvetleri Komutanı sağ tarafındaki telefonlardan birini kaldırdı...Pamukoğlu Albayım nasılsınız? . Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhittin Füsunoğlu çalışma masasının gerisinde ayakta ve üniformasının ceketini çıkartmış durumdaydı.siz emredin. cevap vermeden önce ailenle görüş. Bu benim meslek anlayışımla çelişir.Sağ olun Komutanım" dedi ve telefonu kapatarak bana döndü: . başarılarım nedeniyle kendilerinin beni Amerika'ya gönderdiğinden bahsetti. Genelkurmay Başkanı ise ceketinin önü açık bir halde öfkeli ve yüksek bir sesle konuşarak odanın bir ucundan diğer ucuna hızlı hızlı gidip geliyordu. Sen bir sor. Bunda bir şey yok. Sonunda Kara Kuvvetleri Komutanı: . cevabını bana söyle.22 Haziran 1993 günü saat 09:15'de Kara Kuvvetleri Komutanı Emir Subayı telefonla Komutanın beni beklediğini söyledi. savaş çıkınca biz yokuz deyin. Alayımın Kara Kuvvetleri birincisi olduğunu. dedi. Öfke ve şiddetle söylediklerinin özeti şuydu: "Bu karargahta beni kandıran adamlar var. Sonunda Komutan dayanamadı: . Askerlik sanaünın Özünde tehlike vardır. Siz sulh zamanı kışlalarda büyük karargahlarda zaman geçirin. kısa bir süre sonra yeniden ayağa fırlıyor. Bunlar general olunca daha çok kendilerini gizleyebilirler. Emir Subayının odasına girdiğimde bana "Komutanım hemen girin. Milletin kırk yılda bir Türk Silahlı Kuvvetlerine işi düşecek. Beni ne duruma düşürdüler. Komutan çok acele ediyor" dedi. Odada Genelkurmay Đkinci Başkanı diğer giriş kapısının önünde esas duruşta ayakta duruyor. dedi. "Sayın Komutanım Pamukoğlu Albayım şu an karşımda. Beceriksiz adamları yapar diye ısrar ediyorlar.Yok yok. ölüm kalım yok. Ben bu girizgahın sonunda ne geleceğini bekliyordum. Bu derece "ailene sor da karar ver" ne demekti? Ailem yok derse "görevi yapamam" mı diyecektim? Vazifenin hassas. vazifenin ne olduğunu bilmiyorum ama barış veya savaş. ne zaman emrederseniz? Hemen göreve katılayım. . Bu safhada Kara Kuvvetleri Komutanı konuştukça bana "estağfurullah" ve "sağ olun" demekten başka bir şey kalmıyordu. hangi görevse bunu şerefle yerine getirmeye hazırım. Đçeri girdim.Komutanım. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş arada bir koltuklardan birine oturuyor. dedi. selam verdim. Đçeri girince kendimi takdim ettiğimde her ikisi de önce bana baktılar. koltuklarının altında dosyalarla yıllarını geçiriyorlar. sana yakışan hareketi gösterdin. risk yok.Emredin komutanım. yahu bu adamlar benim bulunduğum makama kadar yükselirler.. . kritik ve tehlikeler taşıdığını hissetmiştim. O Güneydoğu'ya gidemem diyenlerden hesap sorulacak. Đkinci Başkansa gergin bir şekilde sadece dinliyor. emekli yapılmaları yetmez. Özel Kalem Müdürü ve Emir Subayının beklediklerini söylemesi üzerine Genelkurmay Başkanının makam odasına girdim. Konuşan Genelkurmay Başkanıydı. bir askeri vazifede ailemin de kararını almak söz konusu olamaz. dedi. sizi Hakkari'ye göndermek istiyoruz. Ordu barış için mi kurulmuş. Benim sevk ve idaremin ne kadar iyi olduğunu. .

nasıl bir subay olduğunu çok iyi bilirim dedi ve tam karşımda durarak sağ eliyle sol göğsümün üzerine vurup: . Çukurca ilçesini PKK 24 saat elinde tuttu. . bana doğru yürürken: . Vedalaştık. Geçen günlerde 56 kez Hakkari il merkezini bastılar. Bunun üzerine: . kısa bir süre susuyor. Erdal sınıf arkadaşımdı. ikimiz de bizim sınıftan. genel şekliyle özededim. Bana içeride ne olduğunu sordu. aynı zamanda da yüksek bir iltifattan başka bir şey değildi. Piyade Okulunda kendilerinin Kurmay Başkanıydım.Sağ olun komutanım.Çok müşkül duruma düştük. Asayiş Komutanı bu Jandarma Karakolunda da cereyan eden çatışmalarla ilgili bilgiler verdi.Emredersiniz. "Genelkurmay Başkanının bu son durumlardan çok rahatsız olduğunu ve bir Kurmay Albayın gitmiyorum. ben hazırım. tekrar başlıyor ama bu defa aynı şeyleri daha şiddetli ve ağır ifadelerle söylüyordu. klasik askeri yapının ötesindeydi.Seni tümgeneral yaptım. gerçek general. saklayamazlar. bir bildiği vardır. Karargaha geldiğimi duyduğundan Kamuran Paşayı beni beklerken buldum. Hakkari'de yolların kesilmediği gün yok. dedim. Bölge hakkında bize bilgi verdi..Basın bunu nasıl duyabilir ki? Kim söyleyebilir? Bunu açıklayacak kişi asker niteliklerine sahip olamaz. dedi.Göreceksin basın bunu öğrenecek. Durdu. Aynı Tümende ben Binbaşı rütbesiyle Kurmay Başkanı iken kendileri Albay rütbesi ile Alay Komutanıydılar. istifa ederim demesine içerlediğini" söyledi. Gelecekte bir sıkıntı daha var. . Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bile Tanrıdan. . Selam verip Genelkurmay Başkanının makamından çıktım. Ben de: . Onu sinirlendiren şeylerden biri de senin gideceğin yerde bu ay olaylar doruğa çıktı. diye cevap verdim.Haklısın yalnız. gerçek yurtseveri hangi ölçüyle ortaya çıkaracaksın? Cesur adamlar bu günlerde millete lazım. Asayiş Komutanı Korgeneral Necati Özgen'di. .Sağ olun.) Şırnak'a atanan Kurmay Albay Erdal Sipahi ile beraber iki gün sonra gene Genelkurmay Başkanıyla makamlarında görüştük. . (Bir aya kalmadı. ayrıldım. Karargahtan ayrılmadan Genelkurmay Đstihkam Daire Başkanı General Ka-muran Orhon'a veda etmek istedim. Komutan bu konularda da çalışmalar yaptı sanıyorum.. Bu son durumu basın duyacaktır.Şahsi işlerinizi bitirip üç gün içinde hareket edin. dedi. dedi. Diyarbakır'a indiğimizde bizi karşıladılar ve doğrudan Jandarma Asayiş Komutanlığı Karargahına gittik." Genelkurmay Başkanı bir ara duruyor.Aileniz ve çocuklarınızla ilgili işleri ben takip ederim. karakolların durumu hiç iyi değil. rütbe hiyerarşisi dışında kendisine saygım. Öğleden sonra Asayiş Komutanı ile beraber helikopterle Diyarbakır'ın kuzeyinde bir karakola gittik. devreden. ilk defa üstün sicil kıdemiyle mümtazen terfi eden 5 subaydan biriydik. bu iki kişinin Albaylardan seçilmesine gerek var mı? Şu anda Kara Kuvvederinin 80 tane Tuğgenerali yok mu? Bunlardan 20 tanesi hadi dördüncü ve son yılına giriyor. bir yıllığına o görevlere gidilemeyeceğini düşünelim. savaş yok. Komutan gene benzer konulara değindi. o zaman tam bir fiyaskoyla yüz yüze gelinecek. bütün gazeteler 2-3 gün üst üste bu olayı yazdılar. kurmay olan 86 subaydan. Bu ifade Komutanın içinde bulunduğu ruh halini gösteren.Yalnız bir şey var. Onun için her şey üst üste geldi. .çeksin ki? Günlük sıradan şeylerde ölüm yok.Ne zaman emrederseniz. Açık sözlülüğü ve farklı kişiliğinden dolayı her zaman. Kamuran Paşa meselenin öncesini biliyordu. peki geri kalan 60 Tuğgeneralden iki kişi bu görevlere niçin seçilemiyor? 60 kişiden 2 kişi atanmazsa sonuç böyle olur. kimseyi ilçeye sokmadı. . gerçek kahraman. . madem Hakkari ve Şırnak'a iki Tuğgeneral lazım. 28 Haziran 1993 sabahı Karar Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçakla Diyarbakır'a gitmek üzere Ankara'dan ayrıldık. 28 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok .Ne zaman gideceksin? . senin oraya gitmen kadar isabetli bir şey olamaz.Ben seni Binbaşılığından tanıyorum.

birisi bana bir tost ve ayran getirsin. Harekat merkezi bu binanın zemin katında bulunan 80-100 kişilik bir salondu. savunmaya hazırlanmış tahkimli bir mevzi idi. Siz hiçbir şey anlatmadan da ben bir şey söyleyeyim. Benim de içimden onlara kim oldukları. Hemen girişte sağda Komutanın oturacağı küçük bir masa. Hemen yanımızda bir Skorsky (Black Hawk/Kara Şahin) helikopterine personel ve malzeme yükleniyordu. dünyanın başka ülkelerinde bu tip mücadeleleri anlatan piyasa kitaplarından yanımda getirdiklerimi taradım. "Ben onunla giderim. bir süre sonra altımızda bir plato belirdi. istemezseniz beraber devam ederiz" dedi. mayınlar. ilerideki Tugay Karargah binasına geçtik. Ben. işimiz hasımdan önce zamanla olacaktır. hepsi de çıplak kayalıklarla kaplıydı. arzu ederseniz onunla gidebilirsiniz. Her şeyde süratli olacağız. güneş doğarken tıraş oldum. Geldiğimiz helikopterin pilotlarından biri yanıma gelerek "Komutanım bu Skorsky Hakkari'ye gidiyor. Her hallerinden bezginlik akıyor. Pistte. Ben camdan sürekli araziyi inceliyordum." Dağ ve Komando Tugayının Karargah binası zemin hariç iki kadı orta boyutta klasik bir bina idi. Onların nerede oldukları. Mevcut iki masanın üzerinde 7-8 tane telli ve . ben Komutanlık görevlerinde öğlen yemeği yemem. Öğle yemeğinden sonra brifinge başlayabileceklerini söylediler. hangi birlikten oldukları gibi sıradan bir soruyu bile sonnak gelmedi. hiç konuşmuyorlardı. en süratli olduğumuz zaman bile yeterince hızlı olmuş sayılmayız. Doğuya doğru uçtukça arazi sürekli yükseldi. 360 derece her taraftan gelebilecek saldırıları karşılamak üzere tertiplenmiş. kısa bir görüşmeden sonra. Utku Paşa görevden ayrılıncaya kadar bir nevi gözlemci durumundaydım ve herhangi bir konuda sorumluluğum yoktu. Kalktım. Bu görüntü nelerin olduğu ve olabileceği konusunda çok şey anlatıyordu. havalandık. siz dönün. üst örtülü mevzilerle. Hakkari sınırlarına girmiştik. Helikopter Şırnak Jandarma Tugay Karargahının yakınındaki piste indi. Burası karakol değil. Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcılarından Piyade Albay Nevzat. Hakkari Diyarbakır'dan üç vilayet daha doğudaydı. Đzinden döndüğü anlaşılan sivil kıyafetli 7-8 personel de aralara sıkışmıştı. Hava kararırken Diyarbakır'a döndük. Üzerindeki 10-12 bina ve barakadan oluşan yerleşimin askeri kışla olduğu anlaşılıyordu. daha süratli. burada bana bir çalışma odası hazırlanmıştı. solda da karargah subaylarının oturması için çevresi sandalyelerle çevrilmiş büyük bir masa mevcuttu. siz yemeğinizi yiyin ve hemen gelin. Bu tip mücadelede çeyrek saat bile hayatidir. bu iş iki saati geçmemeli" dedim. Helikopter tavanına kadar malzeme doluydu.Ben sınıfım ve görevlerim itibariyle her tip karakolu bilen bir subaydım. Uçuş boyunca pilotlar üzerinden geçtiğimiz arazi hakkında bize bilgi veriyorlardı. 50 m. valizimi alıp resepsiyona indim. atış mazgalları. dağlar artık uçsuz bucaksız. bir kale intibaı veriyordu. pistten uzaklaşmış olan Erdal'la bile vedalaşamadık. kapısı güçlükle kapandı. "bana hemen bir eğitim elbisesi hazırlasınlar ve bütün Şube Müdürleri kendi faaliyet sahalarındaki tüm bilgileri sonsuz bir ayrıntıyla anlat30 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok maya hazır olduklarında nerede toplanacaksak oraya geleyim. Helikopter iniş için dönerek alçalırken uzaktaki bir vadinin tabanına doğru uzanan kerpiç ağırlıklı binaların hakim olduğu meskun mahal de Hakkari olmalıydı. Tugaya Albay Nevzat vekalet etmekteydi. Ben aynı helikopterle devam edecektim. Yaklaşırken pilotlar "Şirnak" diye işaret ettiler. Salonun ucunda yerde kabartma bölge haritası karargah subaylarının masasının çevresinde de bölge haritaları ve muhtelif bilgileri içeren panolar yer alıyordu. Havadan buranın şehir mi köy mü olduğu hususunda insan karar veremiyordu. teşekkür ederim" dedim. Tugay Komutanı Utku Paşa kısa bir süre için izine ayrılmış ve henüz dönmemişti. "Siz yemeklerinizi yiyin ve hemen gelin. Gece orduevinde kaldık. Đçeridekilerin bakışları donuktu ve tepkisiz bir halleri vardı. kimin ne yaptığı gibi bir merakları yoktu. Geç yatmama rağmen sıcaktan uyumak mümkün değildi. Kurmay Başkanı Kurmay Albay Đhsan ve Karargah subayları karşıladı. Gözetleme yerleri. 1993 Dönem! 29 Birkaç saat sonra bize tahsis edilen UH-1 helikopteri ile Şırnak ve Hakkari'ye gitmek üzere Diyarbakır'dan ayrıldık. Bu iş o kadar çabuk olmuştu ki. Helikopterde bir kişinin oturacağı yeri zor buldular. Benim üzerimde harici üniformam vardı. tel engeller.

Hangi kafaya hizmetle yapıldığı inanılmaz bu durum ile "bu iş artık böyledir" gibi düşünce. 6. kendisi sorumlu iken herhangi bir baskından çok çekindiğini söyledi. saldırıya uğrayan köyler ve mezralar. 3. Tabur 240-260 kişi-militan demektir) her yerde idi. pervasızca hareket ediyorlardı. bir saldırı olmazsa. ta kendisiydi. karakol ve üslerde savunma düzeninde bulunuyorlardı. kendilerine tahsis edilen kışla. karakollar ne yapsın? Buna sinirleri çelikten bile olsa hiçbir insan dayanamaz. batıdaki Tugaylardan takviye gelen Piyade Taburları. Haritada başka hiçbir şey bulunmayacak. Hakkari'nin 60 ayrı yerindeki küçük birlikler. üssünü. Mahalli yönetimlerin çoğu. bunların subay. yollar nerelerde kesildi. polisten. Hiçbir bilgi doğru ve güvenilir değildi. Bu mekanı anlatıyorum. Yüksekova. nerelere mayın döşediler. MiT'ten gelen haberler vardı ve bunlar da birbiri ile çelişiyordu. Đran ve Irak sınırlarındaki Jandarma Sınır Karakollarından başlayarak iç bölgelerdeki Đl Jandarma Karakollarını. Karşılıklı görüşmemiz gece yarısına kadar sürdü. Türkiye'nin bu dipsiz köşesinde tüpten dışarı çıkmış olan bu macunu aynen tüpüne geri sokacağız. "şu saatte". Her şey bulanıktı. Jandarma ile Komando Bölüklerini. Dağ ve Komando Tugayının dört Taburu. Jandarma Özel Harekat Grubunu ve nerelerde ne kadar Geçici Köy Korucusu (GKK) varsa yerlerini işaretle. Yüzlerce soru sordum. çünkü. Üç bin metrenin üzerindeki bu dağlarda bazen 400-500 metre bile üç-dört saatte zor yürünürken bir PKK kampını. esas kaynak olan halk da şu anda kapalıydı. adam kaçırmalar ve suikastlerin sadece tarihlerini kırmızı renkli bir kalemle bu yerlerin yanlarına yaz. Halkın devlete güvenini kaybettiğini olaylar gösteriyordu. Ortada bir sürü telsiz dinlemelerinden. emirle iş yapan durumuna soktuğu şu on saati aşan görüşme ile apaçık ortadaydı ki. Tugay Komutanlığına vekalet ederken bütün gece kışlanın etrafındaki nöbetçileri ve mevzileri kontrol ettiğini. 3 jandarma Alayının bütün Tabur ve Bölükleri. PKK grupları. Bu nedenle halktan bilgi gelmiyordu. jandarmadan." HarekatlŞube Müdürü Kurmay Binbaşı Ahmet'e: 32 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1993 Dönem! 33 "Boş bir harita da sen bul. Bölük 110-120. Öyle taktik ve usuller uyguluyorlardı ki. Dağ ve Komando Taburlarını. hangi karakollar basıldı. 5. Tam şımarmışlardı. bu durum hem hasımdan hem de doğadan daha önemliydi. Karargah brifingini verdi. Beyler. Herkes ruhunu buna göre hazırlasın" dedim. nerede pusuya düşüldü. birliklerin üs ve kışlalarında değilsek. subayları tevekkül ve kaderci. ne zaman ne yapacakları değerlendirilemiyor. karakolların birinde veya operasyonların cereyan ettiği arazilerde bulunduğumuz zamanlar dışında sabaha karşı uyuyabildiğimiz üç-dört saat uykunun dışında 24 saatin tamamı bu yerde geçti. "şuradan" diye bir istihbarat yoktu. Dolayısıyla temas da sağlayamıyor-lardı. bir türlü tam olarak nerede oldukları. Sabah olmak üzereydi. fakat hava kararmadan üslerine geri dönüyorlardı. Tugay Komutan Yardımcısı Albay Nevzat'ın orada bulunmadığını fark ettim. Jandarma Komando Taburunu. Đstihbarat Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Harun'a: "Şu haritayı temizle ve 10 yıl nerede temas sağlandı. kesurilemiyor gibi bir sonuç çıkartılıyor dxı. Hakkari. Halkın PKK'ya yardım ve destek sağlaması örgütün ideolojisine değil. Gelen az bilgi de doğru ve güvenilir değildi. bölükler. Kurmay Başkanı Albay Đhsan. baskın çıkan otoritesinden kork-masıydı. Militanlar her yerdeydi ama. (Takım 40-50. Dikkatimi çeken ve en hayati durumlar şunlardı: 1. . "Siz Dağ ve Komando Tugayının kışlasının tehdit ve tehlike altında olduğuna inanarak yaşarsanız. 1993 Dönemi 31 4.telsiz telefon mevcuttu. Anlaşılmaz bir şekilde ve yaygın bir kanaatle de birileri 1993 de PKK ile sözde ateşkes yapmıştı. başkanından en düşük memuruna kadar (belediyeler) açıktan ve inanılmaz ölçüde PKK'nın destekleyicisi değil. Şemdinli ve Çukurca merkezlerine yapılan eylemler. Nerede olduğunu sordum. gruplarını bulmaları söz konusu değildi. Takviye Piyade Taburlarını. Birlikler yakın çevrelerine kendi inisiyatifleri ile küçük çaplı operasyonlara çıkıyorlar. 2.

. boğaz ve dağ geçitlerinden oluşan 1925 m. Çimen Dağı 3170 m. Ana ve tali yollar tamamen boğaz. yükseklikte 20x10 km. asker. Kuzeyinde 2600 m. jandarma Özel Harekat Grubu. Mor Dağ 3807 m. Şehidan Dağı 3523 m.lik üç obüs bataryası. Van taburu ancak kışın birkaç ay Van'da kalıyor. Esendere Boğazı.lik ve biri 155 mm. roketatar. 1993 yılında vilayetteki 290 okuldan 217'si kapalıydı. Açık olanlar da il ve ilçe merkezlerinde faaliyet gösterenlerdi. Koç Dağı 3262 m. üç Đlçe Jandarma Komando Bölüğü mevcuttu. Hirmil Geçidi.lik siyasi smıra sahiptir. merkez Çölemerik. Mor Dağ. Jandarma Genel Komutanlığı birlikleri ise. Sapa-tan Geçidi. Pazar Gediği. Dağ ve Komando Tugayının Karargahı vilayet merkezinin 12 km. araçla hareket ancak yollarda mümkündür. Aslankaraş Gediği. Boğaz ve geçitlerin önemlileri batıdan doğuya şunlardır: Zap Boğazı. . Mamçin Gediği. tanksavar topu. Kınkdağ Geçidi. ikisi 105 mm. O dönemde Batıdaki bazı Kolorduların asker sayısı 6-7 bindi.dir.000 (1990 sayımı) olan. Kuzeyden Güneye doğru uzanan siyasi hudut dik bir açıyla devam ettirildiği taktirde görüleceği gibi.lik bir alanı kapsayan Yüksekova dışındaki arazi ise 2100 m.astsubay. Başyurt adını verdiğimiz bu kışlada Tugayın bir taburu. 21. dağlar. Van. Çevresi vadi... Sümbül Dağı 3467 m. Kuzey Irak ve Đran topraklarını kapsayan bölgelerde gruplarının faaliyet gösterdikleri mıntıkaları şöyle değerlendirilebilirdi: Yüksekova kuzeyi.. Diğer üç tabur. 34 Unutulanlar Dişinda Yen! Bjr Şey Yok "En büyük kusur sığlıktır.. Karan Vadisi. Perihan Gediğidir. Rezok Boğazı. Irak'la 220 km. arasında rakıma sahiptir. Bunların da nasıl bir eğitim yaptığı veya yapabileceği ortadaydı.. Yeniköprü Boğazı. geçit ve vadilerde bulunmakta olup. dağ boğazları. ikisi sınır. Keridosu Geçidi." Hakkari (Çölemerik) nüfusu 174. yükseklikte bulunuyordu. Mücadele hakkında doğru fikir vermesi ve coğrafyanın sertliğini göstermesi bakımından bazı dağların yükseklikleri: Buzul Dağı 4135 m. Batı ve kuzeyden gelen dağ silsileleri en yüksek rakıma ulaşarak burada düğümlenirler. Hakkari Karadağ 3604 m. Kiralın Kızı Dağı 3121 m. Hakkari'nin 162 köy. biri il jandarma olmak üzere üç Jandarma Alayı ve bunları destekleyen bir Lojistik Komutanlıktan meydana geliyordu. "Havuza düşen memleketleri Biti var ki. astsubay. Yüksekova. Đran sınırı ve Đran topraklarındaki Kalereş kampı bölgesinde bir grup. içimde sayıklar. Haruna Geçidi. Meydan Gediği. Aslankerem Geçidi. Đkiyaka Dağlan 3395 m. Rııbarişin Gediği. toplam 23.. havan.' 1993 Temmuz'unda Hakkari'deki askeri güç aşağıdaki birliklerden oluşuyordu: Kara Kuvvetlerinin. Đran'la 120 km.000 kişilik silahlı güç mevcuttu. Haran Gediği. Soypa Dağı 3214 m.. Dokuz bini jandarma olmak üzere Hakkari'de 2000 subay. Gafer Gediği. Dağ ve Komando Tugayı (dört taburlu) ile Ege ve Trakya'daki Tugaydan gönderilen beş takviye Piyade Taburu. Süvari Halil Geçidi. Şemdinli Karadağ 3335 m. Türkiye genelinde binde 2'dir. Ortaç Gediği.. Aslında burası dağların içtima ettiği bir bölgedir. makinalı tüfek olarak muharebe gücünü küçük bir not alarak yanlarına yaz. Kerikulort Geçidi. Sonra biriniz bu iki haritayı benim masamın üzerine bıraksın" dedim. Yüksekova Doğusu. dağ geçitleri ile yüksek platolarda dağınık şekilde bulunmaktadır. destek kıtaları ve bağlı bölükleri iskan ediliyordu. Helena Boğazı. 512 mezra olmak üzere 674 yerleşim alanı. Yüksekova ve Şemdinli'deydi. Çukurca ve Şemdinli ilçelerinden meydana gelen. Bu alaylara bağlı dört sınır taburu ve kırk dört karakol ile Jandarma Komando Taburu.000 asker. Perihan Dağı 3370 m.. Çiçekli Geçidi.. Süvari Kotra Geçidi. "Bir hançer yüz özdeyişten daha etkilidir. Yüksekova ve Şemdinli arazilerinin Đran ve Irak topraklarına koç başı şeklinde girdiği bir vilayettir. uçaksavar. Bu ildeki çocuk ölüm oranı binde 4l'dir.. diğer zamanlar Hakkari'de faaliyet gösteriyordu.* Aynı tarihlerde Kürdistan Đşçi Partisi (PKK)'nin Behdinan diye isimlendirdiği Hakkari.. Yüksekova Karadağ 3460 m. Subayların sık tekrarladıkları bir söz vardır: "Hakkari'yi bir masaya yatırıp ütüleseler Türkiye kadar bir alan çıkar". Eşek Gediği. ila 3000 m. Bembo Gediği. Mezar Gediği.

mali. maliye sorumlusu. RPG-7 ve RPG-11 roket atarlar ile personel ve tank mayınları PKK'nın esas ana silahlarıydı. Çukurca kuzeyi ve doğusu ile Hakan Tepe Irak sınırı altındaki Irak topraklarında bir grup. Balkaya Dağları ve Irak topraklarında Basyan kampında bir grup. Bunun Türkçe'si. 82 mm. Đran sınırı ve Đran topraklarında Zagros kampı. hiç kimse tam olarak çıkaramamıştır. Doğusu. örgütün yapacağı eylemler hakkında önceden hiçbir haber alamamanız demektir. istihbarat faaliyetlerini yürüten.) Bu teşkiller dağ kadrolarını oluşturan güçlerdi." Süratle yapılması gereken şey araziyi haritaya bile ihtiyaç duymaya-( ak şekilde zihnime yerleştirmek ve en çok sıkıntıda olan Đran ve Irak sınırındaki karakolları görmekti. Zaman ancak karar vermek için vardır. sorumluların isimleri. Bir bölgede örgütün gücünü muhafaza etmesi ve etkisinin yüksekliği milislerin miktarlarının çok ve iyi çalıştıklarının işaretidir. avare kasnak boşa döner durursunuz.lik havan. Kaleşnikpf piyade tüfeği. her birliğe verilen hedefler tek u-k gösteriliyordu. BKC makineli tüfeği. Bakla bakla çözebilirsiniz. Sonunda yıllarınız. Personeli ve birlikleri şahlandırmak için devamlı düşünceler üretip notlar çıkardım. aylarınız ve haftalarınız olayları kuyruk kısmından yakalamaya çalışmakla geçer. askere alma gibi karargah hizmetlerini yürüten personel mevcuttu. Bölgedeki bütün karakol ve diğer birlikleri bulundukları yerlerde alü günde dolaşıp bitirdim. taburları 240-260 militandan oluşuyordu. doçka uçaksavar silahı. takım. doğusu. Đl. Iran sınırı ve Đran topraklarında Jerma-Betkar kampında bir grup. Aslında PKK tam gayrı nizami harp teşkilatında bulunuyordu. kuşku ve pişmanlık için zaman yoktur. Yer altında organize olan bu hücrelerde zincirin bir baklasını ele geçirerek zincirin tamamına ulaşılmasına imkan yoktur. Irak sınırı ile Irak topraklarındaki Mezi-Karyaderi (Avaşin) kampında bir grup. Şemdinli güney batısı. komutan yardımcısı. 1993 Temmuz'unda PKK takımları 40-50. Şemdinli güneyi. Halkın kendi güvenliğinin devlet tarafından sağlanamadığı inancının yerleşmesi. Geceleri nerede kaldıysam o bölge ve arazinin durumuna göre senaryolar ürettim. Hakkari Kuzeyi-Van idari sınırı Karadağ bölgesinde bir grup. dağ kadrosu teşkilleriyle sürekli temasta olan binlerce milis vardı. bölükleri 110-120. tabur savaşçı örgütlenmesi halindeydi. Çukurca güneyinde Irak topraklarında Şivi (Zap) kampında bir grup. Hakkari güney doğusu. bütün gece boyunca subay ve askerlerle görüşerek. Oraman (Alandüz). mıntıkalar. manga. (1994'de Kuzey Irak'ta yürüttüğümüz bir harekatta ele geçirdiğimiz belgelerden birinde Behdinan-Zağros (Hakkari) teşkilatlanması. askere alma. "Ölümün ovalık yaptığı bu dünyada. Hakkari bölgesi 5 ana bölgeye bölünmüş ve 7 tabur görevlendirilmişti. ilçe. Karşı tarafın taktiği ve tekniği benim için yeni bir şey değildi. propaganda görevlisi. zayıf istihbarat demektir. PKK'nın silahlı teşkillerine grup tabiri kullanılması bunların askeri örgütlenmede taşıdığı büyüklüklerin tarafımızdan tam bilinmemesinden kaynaklanıyordu. köy ve mezralarda siyasal.Şemdinli Kuzeyi. Her kademede komutan. Derecik. sağlık. kullanılan kuvvet1993 DÖNEMĐ 35 Ut. dağ kadrosu. ama bir ucundan tutup çeke çeke son baklaya ulaşamazsınız. Irak topraklarında Hakurk kampında bir grup. Gayrı nizami harp yer kürenin neresinde bu güne kadar 36 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . onların hayal güçlerini hem kendileri hem de PKK gibi çalıştırmalarını istedim. kannas keskin nişancı tüfeği. Hücre sistemi çalışan bu unsurların tam sayısını bu tip mücadelelerin yapıldığı dünyanın diğer herhangi bir yerinde. bölük. Çukurca doğusundan Şırnak idari sınırına kadar olan bölge ile Irak topraklarında Metinan kampında bir grup. \ Hakkari baüsı ile Şırnak idari sınırı arasındaki Karanlık (Kato) Da^ ğı arasında bir grup. Hareketli alay dediği savaşçı örgütlenmeyi de yapü ve denedi.

karşı tarafa sağlıklı bir gözetleme yapma ve ateş açma imkanlarını sınırlandırmıştı. dedim. Etrafınızda basılmayan karakol kalmamış. burayı da geçen sene basmışlar.PKK'nın bu dağda kampı var mı? . Yanındaki askerlerden birine sordum: . eşkıya. Sürekli bekliyor olmak. onlar ağacın üstünde siz altındasınız. şansları iyi giderse bununla bile iyi sonuçlar alabilirlerdi. Bütün bu düşülen durumların da farkında oldukları söylenemezdi. . mevziler. Binalar çukurların. Bazı geceler Osman Öcalan beyaz aün üzerinde bu dağdan (Irak tarafındaki başka bir dağı göstererek) şu dağın üzerine atlıyormuş. teşhis edemezseniz ne gücünü ne de Laktiklerini kestiremezsiniz. Gelinen durum ve koşullarda kanıksama belirgindi. gerisindeki Balkaya Dağı'nı göstererek sordum: .Siz oraya hiç çıktınız mı? . Roketatarları omuzlarında iki militan gelip birer roket atsalar. çünkü birliğin büyüklüğü ne olursa olsun gece herhangi bir istikametten saldırıya uğruyordu.Sen ne diyorsun? . Gerçekte ise koruyamıyordu.1500 kişi var.Var komutanım. Bir an gelir. Saçlarınızın tellerini bile sayıyorlar. Generalliğe terfi etti ve sağlık nedeniyle rahmetlik oldu) sen ne diyorsun dedim: . savunma tedbiri almış durumdaydılar. Sonuçta da kendinizin nasıl örgütlenmesi ve nasıl savaşılması gerektiğini çıkaramazsınız.Hayır komutanım. 700 kişiler. Tam olarak ne yapılması gerektiğinde bir belirsizlik vardı. bu bölgedeki Gerdi Aşireti devletten yanadır ve çok cesurdurlar. Hasmını iyi tanımlayamaz. Bizim bunlara terörist. Birlikleri ve araziyi gördükten sonra ilk tespit ettiğim en önemli meseleler şunlardı: Jandarma Karakollarının hemen hemen hepsi hiçbir askeri düşünce dikkate alınmadan kaçakçılık yollarını kapatacak gibi inşa edilmişti. komando. Şemdinli'nin Derecik bölgesinde Jandarma astsubayına 1 km.nasıl yapılmışsa. 1993 Dönemi 37 Bazı birliklerden PKK ile ilgili abartılı cevaplar almak mümkündü. Bu böyle sürüp gidecek mi? Sizin 600 askeriniz ve ağır silahlarınız var. Karşı tarafın propagandası ne kadar etkili görüyor musun? Eğer . göçük alanların dibindeydi. Tabur ve Bölük büyüklüğünde. azami bir bölük kadar PKK'h olabilir (80-100 militan). bütün gece bulunduğunuz yere sızacak adamları düşünmek. fakat orayı uğursuz sayıyorlar. mevki ve karakol kendi bulunduğu mekanda kendisini koruyordu. eylemlerini farklı hale getirmeyecektir. bir kaç hafta sonra insanda sinir sistemini paramparça eder. Yedi yıldır çıkılmamış. Bütün birlikler. aynı sürelerde çıkarıldığında ise devamlı gözetlendiklerinden PKK oraya sızıp kendi tabiri ile "orayı darbeliyordu". Hazırlanan avcı çukurları. O bölgedeki Piyade Tabur Komutanı Kurmay Yarbaya (Bir ay sonra ayrıldı. bölücü veya başka bir şey dememiz. böyle eğitilmişlerdi.Cahit. piyade. 28 şehit var. Kime? Ne zaman? Nereden saldırılacağı tamamen karşı tarafın iradesine ve inisiyatifine kalmıştı. . Şemdinli'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Cahit'e: . PKK'ya da o öğretilmiş. ne olacaksa olsun der ve kaderci olursunuz. ancak bulundukları psikoloji ile nereye kadar gi-dilebilineceğini sorguladığımda personelden umut ve ışık alabilmek söz konusu değildi. böyle saçma sapan şeyleri kafalarından çıkarsınlar.300-400 kişi olduklarını değerlendiriyorum komutanım. vadilerin. 60 ayrı kışla. üs. siperler ve hendeklerin çoğu koruma sağlayacağız derken. jandarma. Özel bir taarruz düzenlemeve hiç gerek yoktu. Hiç kimsede dışa vuran bir korku ve ürkeklik işareti yoktu ama durgunluk ve bezginlik hemen fark ediliyordu. Gayrı Nizami Harpte bu tarz bir savunma düzeni aslında askerin bulunduğu yerde ölümü beklemesinden başka bir şey değildir.Şu anda görünen. Küçük rütbeliler ve askerlerle konuşun. Böyle bir duruma mani olmak için karakola hakim bir veya iki yükseltiye gece emniyet timi (15-20 asker) çıkarıldığında ve hep aynı yere. buraya çıktığımızda göreceğiz. Benimle gelen.

Aynı gün saat 14:00'da Şemdinli Aktütün Jandarma Karakolundan bir jandarma eri şehit oldu.5 Ağustos 1993 arasında meydana gelen olaylar şöyleydi: 2 Temmuz saat 17:00'da PKK Çukurca ilçesine hakim tepelerden şehre ateş açtı. 38 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1993 Dönemi 39 1 Temmuz . Aynı gün saat 22:30'da Yüksekova'nın Karabey köyü silahlı saldırıya uğradı.000 tavuğu canlı canlı yaktılar." Utku Paşa Temmuz'ıın ikinci haftası göreve katıldı ve komutayı Tugay Komutan yardımcısı Albay Nevzat'tan teslim aldı. Aynı gün saat 23:00'da Hakkari vilayet merkezinin Kuzey Doğusuna silahlı saldırı yapıldı. 11 Temmuz 20:45'de Çukurca Ormanlı mezrasına silahlı eylem yapıldı. 4 Temmuz saat 16:00 da Yüksekova-Yeşiltaş yolu kesildi. on vatandaş yaralandı. 1 Ağustos saat 14:20'de Yüksekova Yeşildere mezrasında bir jandarma eri şehit oldu. bir Geçici Köy Korucusu şehit oldu. iki karakoldan. sonuçta ortaya bir şey çıkmadan dört saate yakın devam etti. 27 Temmuz saat 14:20'de Yüksekova'nın Kısıklı Jandarma Karakoluna gündüz gözüyle. Aynı gece 23:30'da Yüksekova Uzun-sırt Jandarma Karakoluna baskın yapıldı. 19 Temmuz 02:00'da Şemdinli'nin Durak bölgesinde sahra düzenindeki 4 ncü Dağ ve Komando Taburunun emniyet timine saldırıldı. Dört komando eri şehit oldu. Her gece en az üç köy. Bir Asteğmen ve altı komando eri yaralandı. Saat 24:00 da da Çukurca'nın Serbest Jandarma Sınır Karakoluna baskın yapıldı. sekiz er yaralandı. 24 Temmuz 14:30'da Şemdinli'de arazide bir komando eri şehit oldu. 20 Temmuz 19:30'da Yüksekova Güven köyüne silahlı saldırı yapıldı ve iki köylü kaçırıldı. 28 Temmuz saat 23:30da Hakkari'ye bağlı Kavaklı Jandarma Karakoluna silahlı saldırıda bulunuldu. üstelik ana karayolunun kenarında bulunan bir yere baskın yapıldı. 5 Ağustos saat 22:00'da Yüksekova Esendere Jandarma Karakolu silahlı saldırıya uğradı. 28'i yok edildi. 9 Temmuz saat 17:00'da Yüksekova bölgesinde bir komando Çavuşu şehit oldu. uzaktan ve yakından bir silah sesinin duyulması. On er şehit oldu. Biri asısubay dördü er. Çatışma mahalle aralarında. bir karartının yanlış algılanması sonucu başlayan yardım çağrılarını içeren telli ve telsiz konuşmaları sabahlara kadar devam ediyordu. üç köylü kaçırıldı. bir üsteğmen ve yedi er şehit oldu. Karşılıklı müsademe üç saat sürdü. Saat 23:15'de gene Yüksekova Çobanpmar Jandarma Smır Karakoluna mensup bir er mayına bastı ve şehit oldu. 3 Temmuz saat 23:40'da Şemdinli'nin Mezargediği bölgesinde arazide sahra düzenindeki Takviye Piyade Taburuna ağır silahlarla ateş açıldı.) "Yıldırımın çarptığı insan gök gürültüsünü duymaz. beş kişi şehit oldu. 17 Temmuz ll:30'da Yüksekova bölgesinde arazide bir jandarma eri şehit oldu. Aynı gün saat 23:40'da Yüksekova'nın dibinde bulunan Kamışlı Jandarma Karakoluna saldırı yapıldı. Bir vatandaş öldü. üç er şehit düştü. iki jandarma eri şehit düştü. Bir subay. Çatışma 02:30'a kadar devam etti. hiç durmaz buralarda ne varsa hepsini siler süpürürler. 4 Ağustos saat ll:00'da Çukurca bölgesinde bir komando eri şehit düştü. 3 Ağustos saat 21:00'da Hakkari-Yeniköprü arasında Zap vadisinde bulunan tavuk çiftliğini basıp tesislere benzin dökerek 13.bunların dediği kadar militan bu dağda olsa. tamamı 47 kişiymiş. 23 Temmuz 15:00'da Çukurca Pirinçeken köyü yolunda bir sivil araç mayına çarptı. iki vatandaş yaralandı. Olaylar bunlarla da bitmiyordu. Özellikle köylerdeki korucular kendi durumlarının daha . (Kısa bir süre sonra bu dağa taarruz ettik. Aynı gün saat 23:45'de Çukurca Çığlı Sınır Karakoluna silahlı saldın yapıldı. Aynı gün saat 14:30'da Çukıırca-Işıkh köyü yolunda bir sivil araç mayına çarptı. Saat 22:00'da Hakkari merkeze bağlı Bağışh köyüne silahlı saldırı düzenlendi. 2 Ağustos saat 09:15'de Hakkari merkeze bağlı Taşbaşı köyü yolunda bir sivil araç mayına çarptı.

tabanlarından akarsuların geçtiği bir bölgeydi. iniş yerini kendi1993 Dönemi 41 leri seçecek. Söz konusu alan her birinin rakamı 3. Daha önce bir taburla geçitlerden biri kullanılarak kenarlarından birine kadar yaklaşılmış.örünen tek şey gökyüzüne doğru ucu görünmeyen kayalıklardı. karargahtan Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ahmet vardı. Binbaşı Ahmet iç konuşma cihazını çıkararak iki pilotun arasına girip onlarla konuştu. . Đner inmez. Yüksekommimmm 40 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok va Güneyinden Alandüz'e/Oramar'a geçsinler.Ahmet yaklaş. Alandüz'e ancak dağların arasındaki dar geçitlerden girilebiliyordu. Helikopter doğudan vadi içerisinde uçarak Ora-mar bölgesine girdi. boğaz ve geçitlerin bulunduğu. Camlardan j. . Đşin en ölümcül tarafı ise personelin üzerinde yarattığı şok ve moral bozukluğuydu. Başlangıçta belli bir yükseklikte uçarken. PKK'nın kayda değer bir kaybı yokken. bir uyarıya gerek duyulmazdı. çıkamadık. Dilekli.kötü olduğunu ispatlama gayretiyle ellerinden geleni yapıyorlardı. kulağını ağzıma daya (Helikopterin gürültüsünden normal konuşma anlaşılamıyordu). Dibecik köyleri yönünü deneyecekler komutanım.Orayı. Đncelediğim bazı PKK belgeleri ve telsiz mesajlarında "1993 yılı sonunda Kürdistan meclisinin burada da açılabileceği" gibi zırva ifadeler ve değerlendirmeler geçiyordu. Tove. Đki pilot hariç helikopterde altı kişiydik. Tugaydakilere şunu ısrarla söyle. son turlarda bu küçük helikopter daha aşağılarda uçmaya başlamıştı. Her şey sinir sistemlerinin dayanıklılığına bağlıydı. Pilotların kasklarının öne doğru eğilip kalkması emri anladıklarının işaretiydi. benim peşimden geleceksiniz. Bir kuyuda atlı karınca gibi dönüp duruyorduk. bütün gücünü zorluyorlar ama yükselemiyor. Pilotlara söyle. Bir kuyunun içindeydik. derin vadiler. ne olup bittiği bilinmeyen bu bölgenin risk ve tehlikeleri düşünülerek geri dönülmüştü. Bir şey söylemeden yerine oturdu. Đniş yeri netleşirken sen Tugaya bildir. Döne döne 9-10 tur attık. pilot Yüzbaşı ve Üsteğmenle konuştu. Ne kadar gizlemeye ve kamufle etmeye çalışsalar da iki köyü kullandıkları ve Rubarişin Çayı vadisinde yamaçları yararak toprak altına girdikleri belliydi. o bölgeyi tam olarak görelim" dedim. Dayanıldı olmak cesarete eş değerdi. Đzme dağlarının ortasında. Aşağıdakilerin ne olup bittiğini anlamaları da zaten 20-25 dakikayı alır. Güneye doğru kısa bir vadi ile Kuzey Irak topraklarına geçilerek PKK'nın orada bulunan Me-zi-Karyaderi (Avaşin) kampına bağlanıyordu. Pilotlar Güney istikametini iki kez denediler. "Herkes kadar yaparsanız. .Komutanım. kışlada ne kadar helikopter varsa azami miktardaki timi bu helikopterin çevresine atıp emniyetini alsınlar. Bu bölge eski isyanların da başladığı bir yerdi. güneydeki vadinin . gelenlerle temas kurarız. içerisinde kanyonlar. . mümkünse bölgenin kenarlarında bir yer tercih etsinler. Bu konuşma esnasında helikopter bir tur daha atmıştı. bir ayda bulundukları yerde 40 asker şehit olmuştu. Yanımda.Emredersiniz komutanım. Biz iyi bir ateş muharebesine girebileceğimiz mevkide olacağız. Kendisine: "Pilotlara söyle. Hakkari'nin her tarafı öyle olmakla beraber burası sanal olarak yaratılan korku filmlerini aratmayacak kadar vahşi bir^görünümdeydi. Saat 14:00 civarındaydı ve artık ayrılabilirdik.Ahmet mesele nedir? .Güneye Irak'a açılan vadinin rakımı daha düşük. Buzul. Binbaşı. Aşağıda PKK'nın sahiplerini kovduğu beş boş köy görünüyordu. Pilotlar tecrübeliydiler. Burada her şey çığırından çıkmıştı. . Bir tur daha tamamlanmak üzereyken. Rejgar. Hiçbir şey yapmamışsınızdır. Klasik bir savaşta böyle işkence olamazdı. zaman her şey. pilotlar da silahlarını almış olarak. Hava çok sıcaktı. Birliklerin durumlarını incelemeye devam ediyordum. Pilotlar maksadı bildikleri için daireler çizerek bölgeyi incefememizi sağlamaya çalışıyorlardı. aşırı sıcaktan helikopterin performansı düşmüş.000 metrenin üzerinde. Bu sayının iki-üç misline yakın da yaralı vardı." Temmuz'un ikinci haftasıydı. Tehlike her günün 24 saatinde ve her metre karesindeydi. UH-1 helikopteri ile uçuyorduk. Bekleyerek yapacak bir şey yoktu.

Niye nizamiyeye doğru ateş ediyorsun? . . Üç saate yakın bu alanın üzerinde sürekli dönüyorduk. Hava kontrolü Üsteğmen uçaklara hedeflerin tanımlat mı savaş pilotlarında hiçbir tereddüde yer bırakmayacak gibi yaptı. akıl almaz bir şeydi. "Acemi marangozun yongast çok ohtr. nizamiyenin üzerinden geçecek şekilde havaya darbeler halinde ateş ediyor ve diğerlerine emirler veriyordu. Faaliyet iki buçuk saat sürdü. Binbaşı Ahmet ve havacı Üsteğmen.Sen kimsin. Bu arada bir kaç roketatar sesi duyuldu. nizamiyedeki askerler soğukkanlı ki bir şey görmeden ateş etmiyorlar. anlamak mümkün değildi. . Teklif kabul edildi. Đki tip silah sesi vardı. "senin teknisyenin dönmekten başı döndü" dedim. Tam planlanan zamanda ikişerli kol halinde dört uçak hedef bölgesine geldiler. Pistten karargah binasına yürürken pilot Yüzbaşı Ali'ye. Bir ara helikopterin teknisyeni astsubayın kendinden geçtiğini gördüm. Hedefleri Binbaşı Ahmet de tarif edebilirdi.Şu anda kışlada tek silah sesi gelmeyen yer orası. Havadan dürbünle bile net olarak bir değerlendirme 42 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1993 Dönemi 43 yapabilmek mümkün değildi. dedim. Koşarak emir verenin yanına gittim. "Komutanım. Başı dönmüştü. Her yönden büyük yanlıştı. Bu iş için helikopterin dar camlarından bakarak anlatılması ise başka bir sorundu. Kışlaya döner dönmez Tugay karargahında sürekli kalan Hava Kuvvetleri irtibat subayı/Đleri Hava Kontrolörü vasıtası ile acil ve ani hava isteğinde bulunduk. Seni böyle sivil kıyafetle bu karanlıkta görünce ne yapacaklarını biliyor musun? Üstelik elinizde de kaleşnikof tüfeği var. . Bunlar bizim kullandığımız G-3 piyade tüfeği ile PKK'hm kullandığı kaleşni-kof sesleriydi.' 16 Temmuz 1993 gecesi sat 22:00 civarındaydı. Hedefleri gelecek uçaklara tarif etmek üzere ben. Bu görevini kan ter içerisinde helikopterin bir yanından diğer yanma koşarak büyük bir şevk ve coşkuyla yaptı. Ben dağlarda ve kayalık bölgelerde Hava Kuvvetlerinin etkilerini bizzat gözlerimle görmek için ekibe katıldım. Subayların hepsi birden dışarı fırladılar. . Kışlanın Kuzeyi ve Kuzey Doğusunda ateş sesleri daha yoğundu. Kendinizi öldürtmeden hemen binanıza dönün. Dışarı çıktım. birkaç dakika içinde kışlanın her tarafını ateş sesi sardı. Uçaklara hedeflerin tarifini havacı Üsteğmei yapacağından bölge üzerinde birkaç tur atarak kendisine yerlerini tek tek gösterdik. Patlamalar uzaktan geldiğinden bizimkilerin attığı anlaşılıyordu. Üsteğmen cin gibi bir çocuktu. PKK'lıların mı. Bu durum personelde PKK'lılar kışlanın ortalarına kadar girmişler gibi algılanıyordu. Önce bir kaç kez silah sesi duyuldu.kayalıklarını sanki elimizi uzatsak dokunacakınışız gibi bir mesafede ve kulakları yırtan bir motor sesiyle helikopter kendini kuyunun dışına attı. Karargah subaylarının büyük bir kısmı da buradaydı. Kışla nizamiyesine doğru bir kaç kişi koşuyor. Bölge üzerinde 4-5 dairevi tur attık. Uçaklar bölgeden ayrıldıktan sonra hedefleri daha yakından görmek istedim. Bazı subay ve astsubaylar da kaleşnikof kullandıklarından tansiyonu yüksek bu ortamda bizim mi. sivil kıyafetli olan. ben bile şu anda yerçekimi olmayan bir boşlukta yürüyormuşum gibiyim. Harekat Merkezinde çalışıyordum.Ben Jandarma Özel Harekat Grubunda Astsubayım. Bu silah) kim kullanıyor? PKK. Böyle kayalık ve kesik arazide bir dakikayı dahi geçmeyecek süre içerisinde tarifin yapılması ve anlaşılabilmesi çok zor bir işti. Sürekli onlarca saat bile uçsak bu duruma gelmeyiz" dedi. Artık silah seslerine insan sesleri de karışmıştı.Oradan kışlaya sızabilirler. kışlaya yaklaşıncaya kadar uyudu. bu defa Skorsky helikopteriyle uçaklardan 15 dakika önce hedef bölgesinin üzerine ulaştık. . Hakkari merkezi ile arasında sadece bir dağ silsilesi bulunan Ora-mar/Alandüz bölgesinde PKK'nın meydan okurcasına bu derece tertiplenmesi ve kendisini çok rahat hissetmesi bütün olay ve eylemlerin yanında.

sığınak ve gömülerden çıkardığımız yüzlerce ağır ve hafif silahların arasında 4ncü Dağ ve Komando Taburunun uçaksavar ve tanksavar topu da vardı. . O gece Binbaşı Atakan da bir Dağ ve Komando Bölüğü ile [160-180 asker] bu karakolda bulunuyordu. Aynı mevzide iki asker vardı. Oraya gittik. Đki taraf boğaz boğaza birbirine girmiş. Bu kadar zahmetsiz işi dağ kadrosu yapar mı? .Milisler olabilir komutanım.Đlk ateş nereden açıldı? . biri subay olmak üzere altı yaralı vardı. sana söz. ne havan kullandılar. Taburun bir uçaksavar makineli tüfeği ile bir tanksavar topu da PKK'lılar tarafından götürülmüştü. . Fevkalade hassas bir ruha sahip olan Atakan bunu namus meselesi görüyor ve kendini tutamıyordu.Sizin ateşinizden sonra karşıdan ateş edildi mi? . . (Irak'a yaptığımız operasyonlardan biri olan Hakurk/Ejder operasyonunda bulduğumuz 268 adet yeraltı deposu. diye 30 m. Dört şehit.Neden ateş açtınız? . Derecik Karakolunun çevresinde 116 PKK'lı cesedi toplanmıştır. bunun bedelinin çok ağır olabileceğini beklemiyorlardı. PKK ile mücadele tarihinde ilk kez böyle bir gücün bir noktaya toplandığı görülmüştür. ağır silahlar desteğinde 620 militandan oluşan bir kuvvetle taarruz etti. Hakkari'den geldiler ve bir saate kalmaz evlerinde olurlar.Düşünmeden cevap vermeyin. O kesimin sorumlusu Bölük Komutanı Yüzbaşı da oradaydı. Kendisine: . yıllarca "bir avuç özgür vatan" dedikleri Şemdinli'nin Derecik bölgesinde bulunan Jandarma Karakoluna. Şu olay bile başlı başına. Subaylar da birer ikişer geldiler. Gün ağarırken bölgeye gittik. bölgeye gelen kobra helikopterleri açık alanda yakalayarak top ve makineli tüfek ateşine tutmuştur.Doğru. Tüm personel sinirleri yay gibi gerilmiş halde sabahı yaptı. .' 19 Temmuz saat 02:00'da Şemdinli'nin Durak Jandarma Karakolu bölgesinde arazide konuşlanmış olan 4ncü Dağ ve Komando Tabuv> I 'V 4ĐH* t 44 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok runun Đran sınırı istikametinde çevre emniyeti için mevzilenen timine PKK'nın saldırdığı haberi geldi. Saldırı Kuzey Irak topraklarından başlamış. Harekat Merkezine döndüm. Bunlar şehirden. Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Atakan gözyaşlarına hakim olamıyordu. Dağ ve Komando Tugayının ana kışlasıydı. cesaretlendirici haplar almış olan militanlar çıldırmış gibi saldırmışlardır. bu silahlan bulup sana vereceğiz" dedim.Hayır komutanım. Derecik olayı da bu bölgede işlerin nereye geldiğinin açık göstergesidir. ne roketatar.Doğudaki Berçalan yaylasından veya kuzeyimizdeki Karadağ'dan gelmiş olabilirler. Böyle bir teşebbüste dahi. Đş bu duruma getirilmişti.Ateşin geldiği yere bir şarjör boşalttık.Şuradaki nöbetçiler.Binaların arasından kışlanın kuzeyindeki mevzilere gittim. öteyi gösterdi. . önce emniyet timlerine sonra da bir dalga halinde karakola çarpmıştır. Kaç namlu ağız alevi gördünüz? . PKK. 29 Eylül 1992 gecesi.Kimdi bunlar? . ¦"Vatan toprağı bir köylü aşkıyla ve saflığıyla sevilmelidir.Acaba? Ne makineli tüfek. . çatışma alanında kaçırdıkları öîüleı . Burada ateş sesi kesilmişti. Onu bir kenara çekip. Gün ağarınca dahi çatışmayı kesip çekilmeyen PKK'lıları. Bu saldırıya katılıp sonradan teslim olan üç militan da. Bu ne cüretti? Taciz ettikleri yer. Đstihbarat Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Harun'a: . "Atakan.Siz ne yaptınız? .Đki gibi geldi komutanım. PKK'lıların cesaret ve kendilerine güven konusunda nerelere ulaştığının göstergesiydi.Ateşi PKK açtı komutanım. Ne de çevredeki timlere sızma teşebbüsünde bulundular. Ne olup bittiği tam anlaşılıncaya kadar sabah oldu.

000 metrenin üzerindeki dağlarda 24 saat esasına göre emniyet timleri çıkarüyordu. Bu gelişin maksadını. hareket. o gün nasıl bir tertip alınması lazım geldiğini söyledim ve bizzat gösterdim. Katırlar kayalıklara hiç sorun çıkarmadan ürmanıyor ve askerlerle tam anlaşmış göriinüyorlardı. başının üstünde patladığında sabun köpüğü bile sayılmazdı. Hava kararmak üzereydi. Bir müddet dört askerin iki katin yedek-leyerek Irak topraklarındaki Hakıırk kampına bakan 2." 23 Temmuz 1993'de Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın Hakkari'yi ziyaret edeceği konusunda bir mesaj geldi. sakalım için kusura bakmayın". Buradan Mezargediğine gidildi. mermi ve roket. Derecik Karakoluna saldıran 620 militanın 202'si yok edilmiştir. Gelen insanlar sadece fizik olarak buradaydılar. huzurlu ve sanki batıda bir ilçede parti kongresi yapılıyormuş veya bir tesis açılıyormuş gibi birbiri ile şakalaşıyordtı. Orada kaldım. PKK'nın geldiği seviye mesaj verme mesaj alma gibi sıradan şeyleri umursayacak halde değil. parkaları iç içe giyerek soğuktan korunmaya çalışıyorlardı. konular ve konuşmalardan anlamak için derin bilim sahibi olmaya ihtiyaç yoktu. Bu olaydan sonra suçlu bulunarak görevden alınmıştır. Brifingler verildi. Tugay Komutanı Utku Paşa kendilerini tören birliği ile karşıladı. silah. Çok fayda sağlamasa da bir parça iyileştirmeye katkısı olabilirdi. Taburun malzemeleri ancak kendilerine yeterliydi. Bunu hal. amacınızın cam ve ruhudur. Çadıra da girmedim. Derecik çarpışmalarında biri subay olmak üzere 28 Dağ ve Komando kahramanı şehit olmuştur. PKK'ınn büyük bir hezimetle biten bu saldırısını merkez karar üyelerinden Nizamettin Taş yönetmiştir. Tabur Komutanına: . Efe yaradılışlı biri olduğu her halinden. Zaman ne mesaj ne de nutuk zamanıydı.801 rakımlı tepedeki time akşam yemeği götürmek için dağa tırmanışlarını izledim. Temmuz ayında bulunulmasına rağmen personelin giysileri kışlık malzemelerdi. Buraya gelişin etkisi çarpışan askerler 46 Unutulanlar Dişin da YenĐ Bir Şey Yok için. Aynı şahıs 1994'de bu defa hareketli alay komutanı olarak karşımıza çıktı ve aynı hataları gene yaptı. yıllar önce işler kötü gitmeye başladığında herkes anlayabilirdi. O bölgede takviye piyade taburlarından biri vardı. yün çamaşırları. Hepsi sanki bir saat önce burada bulunanları hiç görmemiş gibiydi. Geniş bir heyet 23 Temmuz öğleden önce Dağ ve Komando Tugayının kışlasına geldi. gelecek kişiler için çadır ve diğer idari tesislerin nereye kurulması gerektiğini. Herkes helikopterlere binip güle oynaya ayrıldı. Başbakan ve Genelkurmay Başkanından başka bazı Bakanlar ile üst düzey bürokratlar ve medya mensupları da vardı.Bu askerler daha önce binek veya yük hayvanlarıyla uğraşmışlar mı? . Tabur hemen güneyinde bulunan Hakurk'a bakan 2. Fakat bunun anlatılması ve anlaşılması işin içinde olmayan için zordur.801 rakımlı tepe ile doğu ve batısında bulunan rakımları 3. Mezargediğine giderek. Geçmiş ola. Gruplar halinde ve tek tek subaylarla konuştum. Artık gün. mesut. Muharebe koşullarına göre düzenlenmiş olduğundan doğal olarak şekilcilikten uzaktı. dişe diş göze göz süren gayrı nizami harpti. Ben hiçbir şey hissetmiyordum.) 1993 Dönem! 45 "Doğal bir içtenlik olmazsa amacınız gerçekleşmez. Herkes memnun. içtenlik.ile yaralı iken sonradan ölenlerin toplam sayısının 86 olduğunu söylemişlerdir. Tabur Komutanı bu timlerden bir uzman erbaşın geçen hafta el parmaklarında donma emareleri görüldüğünü söyledi. Çünkü Tanrı yardım etmez. ruhları kesinlikle burada değildi. Hareketli alay denilen PKK gruplarının başına gelenler olay tarihi gelince anlatılacaktır. o gün değildi. Kazakları. Şemdinli'nin Güneyindeki Đran-Türkiye-Irak sınır sıfır noktasında bulunan Mezarge-diğine gidileceği ve orada brifing verileceği belirtiliyordu. Emniyet timlerinin bulundukları yerlere erzak ve mühimmat götürebilmek için civardaki köylerden katırlar kiralamışlardı. mermiler ve bıçağını kuşanmasından anlaşılan bir piyade üsteğmeni: "süsü ve kendimizi kandırmayı ne kadar seviyoruz değil mi komutanım?" dedi ve devam etti "Karadağ'daki timden biraz önce indim.

en ileri hatta o vardı. Đstihbarat Şube Müdürüne: .Ne gezer komutanım. Ölümlere alışkın . . Bu arada başka bir korucu şehit oldu. ama birbirlerine çabuk kaynaşülar. yüksek zeka ve kavrama yeteneği gerektirir. bunun öcünü almak istiyorlar. mantık yürütme ustalığı. Çok şehit verdiler.Kim? Nerede? . la*'""-' L«.Kendi başlarına bir sonuç alabilirler ini? . Bu korucuların keyfine bırakılacak iş mi? 25-30 korucu ellerindeki hafif silahlarla militanlara ne yapabilir? Yapsalar da ne kadar yapabilirler? Buraya geldiğim günden beri gördüğüm en iyi fırsat. üstelik gündüz.Durum nedir? .Bu aşiret iyi savaşçıdır komutanım. helikopter verilebildiği taktirde. adamlar bulunmuş. "Klasik olmayan savaş türü. iki yaralı ile son buldu. çaüşma yeri de 10 km.Komutanım korucular yardım istemiyor. Ayağı olmayan yaralı korucu öyle bir yerdeydi ki ne tam görülebiliyor ne de ateşle yardım edilebiliyordu. . Karargah subayları sevinçle korneti başı ve diğerlerine neler yapması gerektiğini söylüyor. telsiz operatörleri vardı. bir ayağı olmayan buna rağmen herkesten önde çarpışan yaralıya ulaşmak için kayalıkların içerisinde debelendi. kendi inisiyatifleriyle bugün Geven Dağı bölgesine operasyon düzenlemişler. . Konuşmalarda jandarmalar. Köylerine her an saldırı bekliyorlarmış. Alay Komutan yardımcısı Yarbay Şerafettin'i çatışma bölgesine gönderebileceğini söyledi. Ölü veya yaralı herhangi bir PKK'h bulunamadı. O sırada Alay Komutanı aradı.Đl Jandarma Alay Komutanının haberi oldu mu? . "her tarafım sarıldı" oldu." 24 Temmuz saat 13:00 civarında çalışma odamdan Harekat Merkezine indim. Karargahta herkes üzüntülüydü. elin• Vp^T-v'1 .Üzümcü köyü korucuları Geven Dağı eteklerinde. Korucuların operasyonu iki şehit. her hareketlerini bildirdi. Sesin sahibi korucu başının kardeşiydi ve bir ayağını daha önceki çatışmalardan birinde kaybetmişti. onlar da ballandıra ballandıra anlatıyordu. Bu köy Hakkari merkeze 15 km. Katırı ilk defa burada gördüler. Müteakip günlerde PKK saldırılan bize daha büyük acılar verecek şekilde artarak devam etti. Son cümlesi. Temas zaten 10 dakika önce sağlandı. Ana telsiz ve el telsizleriyle herkes konuşuyordu. O gece Şemdinli'de kaldım.' -¦*¦ 48 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok deki telsizle PKK'lılarm kendisine 5-6 metre yaklaşıncaya kadar. Çatışmanın birinci saati arkada kalmışken korucu telsizlerinin birinden "yandım" diye bir feryat geldi.. uzaklıkta. PKK'lılar sıkıştırılmış.Oldu. iki tim hazırladığını. O da çatışmayı takip ediyor. mesafedeydi. Karışmamak için de kendimi zor tutuyorum. . Karargah subayları heyecanlı ve sevinç içerisindeydi.' S. Daha da ilginci PKK'hlara en yakın. 1993 Dönemi 47 . Korucuların başlangıçtaki konuşmalarından her şey iyi gidiyor görünmekteydi. 1. sokak kedisinin kurnazlığı ve ustalığına sahip olmayı.PKK'lı bir grupla temas sağlandı komutanım. Son ana kadar soğukkanlılığını kaybetmedi.Konuşmaları ben de duyuyorum. Telsizlerden gelen silah sesleri insan seslerini basünyordu. Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ahmet'e: -Jandarma Alay Komutanı bir tedbir düşünüyor mu? . iyi kötü yerlerine mıhlanmış. Yarbay büyük özveri ile. korucular. Helikopterler kısa sürede iki timi çatışma yerine yakın bir yere attılar. kurtuluş çareleri kalmamıştı.Ben Đl Jandarma Alay Komutanı ile görüşeyim. fakat olmadı. iki korucu yaralandı. .

Üç gün sonra bu defa Yüksekova'nın yedi km. esnek olmayan. Korucular da PKK ile temas sağlayarak kendi işlerini iyi yapmışlardı. Yüksekova'daki 1. her alanda bu hastalıkla mücadele edilmeliydi. Kaçan militanları takip etmek gene yoktu. Anayol kenann1993 Dönemi 49 daki karakola gündüz gözüyle böyle bir eyleme kalkışacak kadar meydan okuyorlardı. Şimdi sıra bizdeydi ve yapılacak şey dağ komandoları ile PKK grubunun üzerine kara bulut gibi çökmekti. yakın civarı tarayıp karakol bölgesine dönmüşlerdi. bir taraftan giren mermilerin bazıları duvardan çıkamayıp kalmışlardı. bulunduğumuz kışla da ihtiyat olarak bulunan Jandarma Özel Harekat Grubuna (200 seçme asker) 15 dakikalık uçuş mesafesinde. Savaş veya barış. Ateş etmeyen. Tutkudan başka hiçbir şey ciddiye alınmamalıdır. PKK grubunun arazide yeri tespit edilmişti. Hakkari Batısında Geçitli bölgesinde arazide üslenmiş olan 2 nci Dağ ve Komando Taburuna (ağır silahlarla donatılmış 700 komando) 10 dakikalık havadan intikal uzaklığındaydı. Lojmanların etrafı ağır silahlar dahil çepeçevre mevzilerle çevrili ve askerlerin elleri tetikteydi. Savaşılacak ve mutlaka kazanılması gereken işte buydu. güneyindeki dümdüz bir ovada bulunan Kamışlı Jandarma Karakoluna eylem yapıldı ve üç jandarma eri de burada şehit oldu. kalıpçılık ve sıra-danhktı. Aksi halde onlar bizi öldürüyordu. kışla ise 2600 metre yükseklikteydi. Toplum yaşamında kötü giden bütün faaliyetlerin nedeni. Yüksekova.lik bir dağ yoluydu. Đncelendiğinde görünen şuydu. canlıyken bile insanı öldürüp iğdiş eden. doğusunda.subaylardı ama tek ayaklı. görememekti. Yüksekova'dan komando ve jandarma birlikleri gelmiş. onun hesabını kısa sürede görememiş olmanın sebebi de gene buydu. gürültü çıkarmayan. felaketlere sürükleyen en büyük düşmanın ta kendisiydi. Saldırı personel karakol civarında günlük işlerini yürütürken şok şeklinde yoğun bir ateşle başlamış ve azami 20 dakika sürmüştü. gece saat 21:00'den sonra mutlaka telefonların . Bu sonuç üzûnUılüydü. Kınlamayan kalıplar muharebede insanların ölüm sebebiydi. dördü asker beş şehit vardı. aynı zamanda da emniyetsizdi. Utku Paşa bana lojmanları ve komutan konutunu göstermek istiyordu. Bu kalıplar yok mu? Bürokratik kafa. hiç değilse hafta sonlan gündüzleri de burada geçirmenin sinir sistemim için iyi olacağını. Utku Paşa prefabrik tek katlı konutu gösterdi ve bazı önerileri oldu: "Aynı odada yaünayıp. işe yaramaz hale getiren. Düşmanı yaratan da. aslında. sokan. O da şuydu: Çatışma yeri. kışla havasından kurtulabileceğimi. Çatışma kısa sürmüştü. Karakola giderek bir tepeye çıktım. cesur bir adamın ölümünü kendi ağzından dakika dakika soğukkanlılığını koruyarak anlatması herkesi derinden etkilemişti. Asteğmen kaçtıkları yön olarak Mor Dağı gösteriyordu. Kışla şehir arası Đ2 km. Kalıpları öldürmeliydik. Yüksekova ile Iran siyasi sınırı arasındaki ana yolun kenarında bulunan Kısıklı Jandarma Karakoluna saldırı yapıldığı haberi ulaştı. Şemdinli ve Çu-kurca'da da aynıydı. üstelik şehirde kirada oturulacak do^ru dürüst ev bulmak hemen hemen imkansız. fakat bundan daha fazla üzülünmesi gereken aleni bir şeyi düşünüp. Dağ ve Komando Taburunun kışlasına döndüm ve gece boyunca subaylarla görüştüm. bir tehlike anında tehdidin geldiği istikamete ateş açıyorlardı. Tek katlı bu barakalar Tugay 1984'de Bolu'dan Hakkari'ye intikal edince. Şehir 1700 metre rakımda. Biri astsubay. ailesi ve çocuklarını Batıda bırakabileceği uygun bir yeri olanlar ailelerini yanlarında getirmemişlerdi. Subay ve astsubayların büyük bir kısmının eş ve çocukları yanlarında değildi. çünkü lojman sayıları yetersizdi. Tüm faaliyetlerde esas düşman işte buydu. hür düşünceyi hapseden. Bir bakıma iyi bir durumdu. Lojmanlar şehrin güneyinde prefabrik barakalardı. Ötesini bir çok sebepten dolayı onlar yapamazdı.' 27 Temmuz saat 14:20'de Yüksekova 10 km. Bazıları uçaksavar ateşine maruz kalmış. Bir öğleden sonra Utku Paşa ile birlikte Hakkari'ye indik. Olmayan bir şey olmuş. 20 kişilik bir komando timi gözetliyor. ruhları kafese. bu musibet. Bu sahayı hemen yanındaki upuzun konik bir tepede gene ağır silahlarla donatılmış. her gece farklı odalarda yatmamı. Bunlar piyade tüfeği atışlarına bile dayanıksızdı. askeri birlikler tarafından inşa edilmişti.

Çukurca'nın Serbest Jandarma Sınır Karakoluna PKK'nın saldırdığı haberi geldi. tüpler. çaydanlıklar.*.lik Irak sınırının en batısında Şırnak'a komşuydu. Vuruldukları yere geldiklerinde. Her yer pelperişan1993 Dönemî 51 di. Alay Komutanı "Çukurca'daki Jandarma Komando Taburu ile Köprülüdeki tabur merkezinden takviyelerin' gittiğini. biri subay 9 asker yaralıydı.fişini çıkarmamı. . hiç kimse beni aramadı. PKK karakola 1 km doğudaki bir tepede mevzilenmiş olan emniyet timine saldırmıştı.Tabii.. iiiii t ¦" *. Harekat Merkezine indim.) "Gevşek beden. muhtemelen evlerden. 26 aylık görev süremde şehirdeki konuta gitmeye ne zamanım ne de fırsatım oldu. çatışma maksadıyla bütün dikkatlerini toplayarak hasım ve düşman . kapkacak. ancak vadiden geçen tek yolun PKK tarafından mutlaka mayınlandığı ve pusu kuııılduğu düşünülerek. Şok ateşi hem timin olduğu tepeye hem de karakola aynı anda başlamıştı. radyo her şey vardı. Kuzey Irak ve yurt içinde çok uzun süren muharebeler dışında karakollar dahil kaldığım her yerde PTT telefonları vardı. Bu işi de gece nöbetlerinde yapıyorlar. Bu çocuk hiç telaş göstermemiş ve neticesini almıştı. .Hemen hemen aynı kişiler sayılır. Karakolun 30 m. 4-1. Çok miktarda roket ve havan mermisi kullanmışlar. M f:>j^ l-ı>. "Kendi mevziimi hiç terk etmedim. karakola hızla ulaşmanın zor olduğunu" söylüyordu.-:a 1. Her şey ama her şey işte bu basit gibi görünen sözciıklerde saklıydı. . Tim tamamen şehit olmuş ve yaralanmıştı. Bölük Komutanı Üsteğmen de karakolda kalıyordu. gevşek zihne neden olur. aksi halde PKK'h erkek ve kadınların arayarak hakaret edip. propaganda yaptıklarını" söyledi. tetiğe bastım" dedi. Utku Paşa kışlaya erkenden geldi ve helikopterle Serbest Karakoluna gittik. Đnanılır gibi değildi. »« . Saldırı başladığında çalışma odamdaydım.^- 4 » ' ..O kadın ve erkek Hakkari PTT'sinde komutanım. güneyinde bir çatakta iki militanın cesedi vardı.¦. Bu karakol Hakkari'nin 220 km.-. . Bu da işlerin kötü gittiğinin açık belirtisiydi.Hep aynı kadın ve aynı erkek mi? . Çukurca Jandarma Sınır Alay Komutanı ve bu bölüğün bağlı olduğu Köprülü Sınır Tabur Komutanından gelen bilgiler insana bir şey anlatmıyordu. 50 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . On asker şehit. Timin mevzilendiği tepeye çıktım. "ît-ı. hiç ses çıkarmadım. . Kurmaylar benim iki yılı aşkın görev süremde konutta sadece 13 gece kaldığımı kendi aldıkları notlardan söylediler.Her yerden arayabilirler.Sabaha kadar arıyorlar mı? . Önceleri Bölük Komutanı parça parça bilgiler verebiliyordu fakat sonradan onunla da görüşülemedi. karyolalar. Gelen haberler karma karışıktı.tabii. Yerlerde bol miktarda her marka sigara izmariti mevcuttu. hep bana verilen sorumluluk sahasına baktım.Bunlar nereden arıyorlar komutanım? . Burası bir müsademe. (Tugay komutanı olduktan 2-3 gün sonra PTT'deki bu şahıslara suç üstü yapıldı.. Bunları kimin vurduğunu merak ettim ve askeri buldum.." 1 Ağustos saat 01:00'da. Burası bir mevzi değildi. Çatışma güneş doğuncaya kadar sürdü. benim istikametimde kimse yok sanarak ayağa kalktılar.Hiç ara vermeden sabaha kadar arıyorlar. battaniyeler. bu şaşkınlık ve sinme anında da mevziin içine girerek nerede ise her askerin üzerine onlarca mermi sıkmışlardı.Sizin gece burada olduğunuzu nasıl biliyorlar? Siz buraya gelince ast birlik komutanları mecburen sizi evden arıyorlar değil mi? .

Ben de bunu hiç anlayamıyordum. tersine gel bizi topluca yok et der gibiydi. Çünkü. Neden? Çünkü bu vilayette evin orta direği kırılmış" dedim. ama bunların da dereceleri vardı. herkes geç kalmıştır" dedim. 52 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok "Titrek ve ürkek adımlarla yol gidilmez. Batısında Şırnak vardı. hiç kimse ve hiçbir zaman dilimi onu zarifleş-tiremez. "Komutanım bu işler bekleyerek. cereyan eden durumların karşısında yirminci sırada bile yer alamaz. 1995 Temmuz'unda.. Dayanamadım: "Her şey o kadar açık ki. PKK bunu uyguluyor. Hakkari'de her metrekarede bela dolaşıyordu. tamamı bembeyazdı. Akşam. barakalara benzin döküp içerlerinde bulunan 13. Hakkari Valisi. "Pamukoğlu Albayım bu işler öyle olmuyor" dedi. konuşarak hiç olmayacak. PKK ne talimat verirse onu mutlaka uygulayacaklardır. çok tehlikeli. . Đki yıl bu karakolda geceyi gündüze katarak çalıştı." 3 Ağustos günü Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hakkari'ye geldi. Kimse bulutları yelpaze ile dağıtamaz. Muharebenin doğasına uygun hareket edilmezse. Militanlar çiftlikteki altı görevliyi bertaraf ederek. Bölük Komutanı Üsteğmen askerlerine aşırı düşkündü. Yeni atanmıştı ve bir aydır görevdeydi. eğer eylem günü kim dükkanını açmaz. OHAL Valisi. Burada her taraf alev alev yanarken kontak ve kepenk işi en kritik konuydu! Konuşmalara katılma gereği duymuyordum ancak. ne de çalıştırabilir. bir daha hiçbir şeyi ne açabilir. Bir şey acilse bilinsin ki geç kalınmıştır. Geçen zaman içerisinde. Fakat bu safhada halk bu söyleme itibar etmez. milletin yetki verdiği bu işi halletmekten sorumlu^ kim ve hangi kurum varsa.000 tavuğu. konuşarak varılacak bir yer yok. Buna nasıl mani olunacaktı? Çare neydi? Herkes bir şeyler söylüyor fakat bir türlü tam bir sonuca ulaşamıyorlardı. Ağır silahlarını da dağ yollarından katırlarla getirmişlerdi. son sıfata sahip olan yerlerden biriydi. Biz Türkiye'nin 80 vilayetine 20 yaşındaki çocukların cesetlerini gece gündüz göndermeye devam mı edeceğiz? PKK bu toprağın her karışında Türk Milletine ve O'nun Ordusuna meydan okumayı sürdürsün mü? Savaş bir gaddarlıktır. Güneyindeki Irak topraklarında ise doğu batı istikametinde uzanan ve sanki denizin üstüne çıkmış balina gibi duran dağ. Halk başlarına gelecek olanlara şu dönemde bizim engel olamayacağımıza da inanmış durumda. Sonradan Serbest'de başka olaylar da oldu. uzakta Zap Vadisinde ana yolun kenarında bulunan Devlet Üretme Çiftliğinin PKK tarafından yakıldığı. mülki erkan hiç sesini çıkarmadı. Üzerinde hiçbir giysi bulunmadan dolaşan biri vardı ve kimse bir türlü. Bir Kurmay Albay konuşuyordu. yapmazlarsa en azından bir kısmı başlarına ne geleceğini biliyor. lastik gibi uzadıkça uzadı. daha yıllarca çekece1993 Dönemî 53 ği de ortada. önümüzdeki hafta örgütün Diyarbakır'dan Hakkari'ye kadar olan bölgede kepenk ve kontak kapama eylemiydi.beklenen yer değil. hayvanların çığlıkları arasında cayır cayır yaktılar. içinizden biri dükkan veya araç sahibi olsa. bu gece her şeyi daha iyi anlamıştı. farklı ne yapabilirdi ki? Bu soruyu kendimize sormalıyız. Utku Paşa. Serbest Karakolu tehlikeli. aynı güzergahtaki Bağışlı köyüne de silahlı saldırı başladığı haberi geldi. Çok üzgündü. Đnsanlar şunu bilmeli. Adamlar kendi otoritelerinin devlet otoritesinin üstünde olduğuna eylemleriyle halkı inandırmışlar. Kimse Cevap vermedi. Acil diye konuşulan bu konu. aracını çalıştırmazsa. Yemek devam ederken saat 22:00'da bulunduğumuz yerden 10 km. görevden ayrılırken ise. Çatışmada karakolda bulunan korucuların bazıları grubun bir bölümünün hayvanlarla güneye gittiklerini görmüşlerdi. ben ve bir kaç bürokrat şehirde bulunan askeri gazinonun bahçe kısmında yemek yedik. işte millet böyle 10 yıl acı çeker. Saldırıyı Barzani'nin bölgesi olan Metinan kampından gelen grup veya grupların yaptığı gün gibi aşikardı. oradakiler kendi dertleriyle uğraşıyorlardı. Ama Utku Paşa alındı."beyler bu adam üryan" diyemiyordu. PKK'nın Metinan kampıydı. Bu subayın saçlarını her karşılaştığımda daha çok beyazlamış görüyordum. iki yıl sonra. Konuşmalar arasında PKK ile ilgili tek konu. en tehlikeli derecelendirmesinde.

beline kadar yükselmişti. Aynı mevzi çukurunda bir de uzman çavuş vardı. dedi.Daha ne bekliyorsunuz. Harekat Merkezine uğrayıp çalışma odasına geçtim.Yemek bitti. O dönemde jandarmayı takviye için çok miktarda K.1 nci Dağ ve Komando Taburu sizin yanınızda değil mi? . Nasıl gidersen git. anayol üzerinde Uzunsırt Karakolu saldırıya uğradı.Bütün bölükleri kışlada. rv~'ii ~$ft I 54 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . . battaniyeler.Tabur zaten hazır komutanım. Saldırı karakolun Batısındaki emniyet timine yapılmıştı ve zayiat oradaydı.Biz mermi seslerini duyuyoruz. her zaman ve herkes için çok zor olmuştur. Üsteğmen Đsmet ise Yüksekova Jandarma Komando Bölüğünün Komutanıydı. rüzgar olacak. Saldırıya uğrayan tepeye çıktım. küçük paralara ait hesaplarla birkaç mani ve türkü sözü vardı. Saat 02:00'da Yüksekova'daki Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Bülent aradı: .Komutanım. ¦ -.Utku Paşaya bilgi verdiniz mi? . sigaralarla bir gecekonduyu andırıyordu.) Đsmet bölüğünün bir timinin bulunduğu bu karakola gelerek kendi askerlerini görmek istemiş ve gece de orada kalmıştı. Uzunsırt Karakolundan Şemdinli istikametinde 10 km.K. altı er olmak üzere sekiz şehit. ama şimşek gibi git. Dağ ve Komando Taburu ordugahtaydı. Uzımsır t Jandarma Karakolu saldırıya uğradı. cevap alamadım. . Sinir sisteminin kontrolü dışında. . Siz süründünüz. Tabur Komutanı Binbaşı Ata-kan'ı buldum: .Atakan senin 10 km. karyolalar.000 komando kendinden 6-7 km. ben kışlaya çıktım. Sabah olurken rapor geldi. Bunlardan biri: . Uzmana sordum: . Saldırı sırasında eyleme manız kalan timin bulunduğu yerin tam tersi istikametinde olmasına rağmen saldırı altındaki askerlere yardım etmek için bulunduğu mevziden çıkarken.K. Mayın. Gece karakolda 5-6 korucu da vardı. atıldığı hedefi bulamayan serseri bir roket boğazına saplanmıştı. .Bu karakol size 6-7 km.Bülent Albayım dümdüz ovada yoldan gitmeniz şart mı? Araçla gitmek şart mı? Đnsan bu mesafeye koşarak gider. Odaya benzeyen çukur darmadağınıktı. kabul edilemez hatalar vardı. Atılan roket ve havanlar da gökyüzünü aydınlatıyor. Utku Paşa ile Uzun-sırt'a gittik. El yazılı bazı adresler. Olayı saniye saniye yaşar gibi anlattı.Hayır komutanım. (Topçu üsteğmeniydi ama bu bölüğe atanmıştı.Daha ne bekliyorsunuz? Albayım. Erlerden birinin defteri yerdeydi. . Aşağıya Harekat Merkezine indim. ötedeki bir karakolda çarpışan 70-80 askeri uzaktan mı seyredecek? . insanı çileden çıkarmaya yetiyordu: "Emniyet timini çok kısa bir zamanda telef ettikten sonra 10-12 PKK'lı orada halay çektiler kumandanım". Her iki tabur da güney ve kuzey istikametlerinden karakola ulaştıklarında PKK lılar çatışmayı keserek çekilmişlerdi. yataklar. Bunlardan birinin söyledikleri.Konutu birkaç kez aradım. derhal hareket edin. uzakta da 4. Karakoldan bir üsteğmen.Emredersiniz komutanım. bir iki telefon numarası. Beklemekten başka yapacak bir şey yoktu.Böyle mi çıktı üsteğmeniniz? . Tabur Komutanı Binbaşı Va-hit'e söyle.'lığına mensup subay ve astsubay jandarma görevlerine verilmişti.Komutanım yolu mayınlanmışlardır ve mutlaka pusu vardır. . mesafede Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde değil mi? . Kuzeyinde. Her yerde aynı. Burası bir mevzi ve muharebe yeri değil. kasırga gibi esecekler. Fakat bu basit şeyleri yapmak. . Aynı mevziye girdim ve karşı taraftarı üzerime ateş ediliyormuş gibi çıktım. bir o kadar da yaralı vardı. çaydanlıklar. muharebe teknikleri aslında çok basit alışkanlıklardı. 1. pusu var gibi kötü alışkanlıklar dinlemem. bir uzman çavuş. rüzgar yetmez.

inancı kuvvetlenmeli. "Bölgedeki Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına mensup teğ56 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok menler dahil bütün subaylar yarın saat 08:00'da bu kışlada toplanacaklar. asker eyledim Gitti de gelmedi canım. Bir aydır giydiğim üniforma ve botlarım yıpranmış. rütbelerim ve sınıf yaka işaretlerim solmuştu. .Şehit komutanım. isteyenlerin de not alabileceklerini söyledim. doğallık göstermez. . Komutayı almaya gelen üsteğmene defterdeki ismi söyledim. Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ahmet'i çağırdım. "Nedir hayırlı olan?" Kurmay Başkanı "Haberlerde TV ve radyolar söyledi. Sıradan olan şeyler muharebe koşullarında yürümez. Jandarma Asayiş Komutanı. coşku ve saldırganlık yaratılmalıdır. bu kışlada bulunan bütün subay ve astsubayların katılımı ile yapılan askeri törenle uğurladık. hava pırıl pırıldı. Türkiye'nin bu en uç köşesinde yaşadıkları ve taşıdığı sorumluluk sinir sistemlerini ve kalbini yıpratmıştı. Tuğgeneralliğe terfi ettiniz" dedi. buna ne çare. Utku Paşa devir teslim gününü üç gün sonra 7 Ağustos olarak tespit etti ve sancak devir teslim hazırlıklarına başladı. Okuyanlara. . bebek eğledim Büyüdü de gitti. komando bıçağı kılıf ve baldır sicimlerini cilalayıp parlattım."Eledim eledim höllük eledim Aynalı beşikte canım. Aksi halde konuşma hiçbir işe yaramaz. Gökyüzünde en küçük bir leke dahi yoktu. insanların icat edip kullandıkları sıfat ve unvanların ne kadar anlamsız olduğunu çok iyi gösteriyor. Akşama doğru kışlaya döndük. Oturmalarını. "Haberim var. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ile Hakkari Đç Güvenlik Komutanlığına atanıyordum. Oldum olası. Hissettiğim gibi doğaçlama konuşacaktım. Çöl fularını takıp muharebe askı kayışını kuşandım. diğer mülki ve askeri erkanın hazır bulunduğu törende sancak devir teslimini yaptık. nişanla yapılacak bir şey yok. ya birileri yazıp vermiştir. "Şu geçen bir ayda görüp yaşadıklarımız. tabanca ve yedek şarjörlerin deri kılıflarını. 45 yaşındaydım. Rütbeyle. Tugay Komutan Yardımcıları. Subaylar "hayırlı olsun komutanım" demeye başladılar. . ruha ise hiç hitap etmez. \ Güneş doğmadan kalktım. Saat tam 08:10'da herkesin hazır olduğunu bildirdiler. mimik. gözde ışık bulunmadığından içtenlik. Her şey insanın yaratılışı ve yüreğiyle ilgili. Yakın bölgelerde olan subayları taşıyan araçlar ikişer üçer gruplar halinde nizamiyeden kışlaya girmeye devam ediyordu. Palaskanın tokasını. 7 Ağustos öğleden önce OHAL Valisi. Yeni bir üniforma ve bot giydim. Pencereden dışarıyı izledim. Resmi tebliğ bir gün sonra geldi. bu çok kötü bir işaret" dedi. Unvan olunca meziyetlerin mi artıyor? Sen neysen O'sun". 30 Ağustos 1993'den itibaren Tuğgeneralliğe terfi ediyor. kendileriyle konuşacağım" emrini verdim. salona girdim ve sahnenin orta ilerisinde durarak 600'û aşkın albaydan teğmene kadar rütbelerdeki subayları selamladım. Subayları taşıyan helikopterlerin biri inip diğeri kalkıyordu. . " 1993 Dönem! 55 Karakola döndüm. Korgeneral Hasan Kundakçı. Saat 14:00 civarında misafirler ayrıldı.Bu çocuk şehit mi? Yaralı mı? Listeye baktı. Saat 15:00'da da Utku Paşayı Van hava alanına gitmek üzere Alay Komutanları. kağıtlara ve kartlara bakılarak gözünü kaldırmadan okunan konuşmalara hiç güven duymamışımdır. helikoptere giderken kulağıma: "Pamukoğlu.Baş üstüne komutanım. 274 korucu tüfeklerini senin nizamiyenin önüne atıp gitmişler. Bu haber üzerine benden mutluluk belirtileri umdukları anlaşılıyordu ki göremeyince şaşırmışlardı. Harekat Merkezine geçtim. Bütün gece subaylara yapacağım konuşmayı zihnimde rafladım. "Hiçbir değişiklik göstermediniz komutanım" dediler. hepsine çare bulacağız" cevabını verdim. çağından çok uzak yaşadığı yerlerden ayrılırken vedalaşma anı hüzünlü oldu. ya da. Herkesin ruhu harekete geçmeli.Defterini sana veriyorum. Utku Paşa nezaket ve centilmenliği ile örnek bir kişiliğe sahipti. insanı. Şahsi eşyaları ile birlikte mutlaka ailesine ulaştıracaksın. Tek başına bir general ve yalnız bir insan olarak zamandan. kendileri yazmış olsa dahi jest. mekandan. cesareti artmalı.

halk hem mülki hem askeri ma58 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok kamlara gelerek haber vermişlerdir. tarihin engel olunabilecek şeylerin toplamı olduğunu biliyordu. üniformanızın adamı olduğunuzu göstereceksiniz. 60 kadar militan faaliyet göstermiştir.. tecavüzün büyüğü küçüğü olmazdı"." Onlar ısrar etmiştir. ama ben size söyleyeyim. şu Menemen olayını Atatürk seyahat halindeyken yolda öğrendi. hani biz eski yeni dillerin anlattığı millettik? Herkese. Anadolu topraklarının en derin köşesi olan Hakkari'de baykuş istemiyorum. Aldıkları cevap: "Bizim bilgimiz var. Ben size anlatayım. Atatürk denilince siz ve birileri ne anlıyor bilmiyorum. geriye doğrulup ses tonunu da yükselterek: "Bu memlekette işler subaylardan ve milletin kendisinden saklanacak duruma geldiyse vay halimize. askerin." Đşte arkadaşlar bu dönem onların tomurcuk ve filiz devresiydi."Arkadaşlar. saat var mı? 6. camiye topluyorlar. gece bir grup subayla harita üzerinde çalışırken yaver odaya girdi. Küçük gibi başlayan bu olayların sonunun nereye varacağını derhal anlıyordu.. Herkes artık şunu anlasın. Arkadaşlar iki cihan harbi bile dörder yıl sürdü. Koçero. Olağanüstü zeki bir kişiliği olduğundan ilk bakışta tablonun tamamını görüyordu. Hamido gibi suç işleyip dağa çıkanlara benzemiyor. sırdarındaki çantalardan kitaplar çıkarıp okuyorlar. Hepiniz Hakkari'nin çeşitli bölgelerinden geldiniz. PKK'nın ilk yıllarında bütün Hakkari'nin tamamında kod Sinan isimli birinin yönetiminde 8-10 tanesi kız. dost düşman herkese. Köylüler. ulusların tarlası olduğunu. siz de eşkıya diyorsunuz ama bunlar onlar değil. sömürgecileri bu topraklardan atacağız diyorlar. Bir şairimizin dediği gibi: "Bizim köye benzemiyor buralar Bülbül gitmiş. Bunun dışında kalan her şey size verdiğim ana emrin sadece bir teferruatı olacaktır. Bu nedir böyle? On yıl. Bu artık Türk Milletinin haysiyet. " Hani biz devlerin fillerin diz çöktüğü millettik. ancak zaferle kuvvet ve otoritesini ispat edene saygı ve itibar kendiliğinden gelir" ifadeleri Ulu Öndere aittir. bütün gece öfkesinin önünde kimse duramadı. bağımsızlık diyorlar. bunlar bizim bildiğimiz eşkıya değil. 10.. Madem böyle bir muharebe tipi vardı. Đkinci Cihan Harbinde en çok savaşılan yılda bile muharebe edilen gün sayısı 112'dir. Saniyen gösterdiği tepkiyi içinizde bilmeyen olduğunu sanmam. "güç ve kudretini ispat edemeyene itibar edilmez. bütün dünya bu acıklı halimizi her günkü haberlerle öğreniyor. eylem. Kürdis-tan diyorlar.. tek ve son emrim budur. zayıf gözler. o zaman siz buna neden hazır değilsiniz? Savaşın sizin alıştığınız klasik şekliyle yapılacağı konusunda hasım ve hasım olacaklarla mukavele mi yapunız? 1993'ün haline bakın. babalar nasıl katlanır? Beyler. O ana kadar masanın üzerine eğilmiş bir durumda olan Atatürk. Türk çocuğunun. Size ilk." Saygısızlığın. 8. bizi köy odasına. Kendilerinin bizim tarafımızdan korunacağına inanıyordu. Neden böy1993 Dönemi 57 le davranıyordu? Size söyleyeyim. Kurtuluş Savaşının başlangıcında Yunanlıların Kütah-ya-Eskişehir savunma hatümıza yaptıkları taarruzlarda işler bizim için kötü gitti. Sonra. Atatürk. siz köylerinize dönün. Ana olan tüm canlılar gibi çocuğunun üzerine titriyordu. Sakın bazıları bu harekatın tipi farklı demeye kalkmasın. tepki. Bütün bunların ötesinde O Cumhuriyetin anasıydı. Türk Ordusun un kılıcının prestij meselesidir. Đlkel ve iptidai acuzelerin yaratüğı. Bu devleti kuran kendisiydi. Bunun üzerine yaver hızlı adımlarla kendisine yaklaşıp kulağına eğilerek: "Mahrem efendim" diyor. Hakkari'de saldırı ve tecavüz olmayan bir gün ve gece var mı? Peki. Beyler. herkesin duyacağı gibi okuyun" emrini verdi. 1924'de Botan çayını geçerken pusuya düşürülüp öldürülen beş atlı jandarmanın haberini Çankaya'da aldığında ise. her gün muharebe edilmemiştir. her ulus geçmişte ne ekmişse gelecekte onu biçeceğini. Halkın devlete güveni tamdı. "Bunlar bizim bildiğimiz eski eşkıyalara. Atatürk kendisine bakınca: "Cepheden telgraf var Paşam" dedi. O tarihin. 12. Atatürk: "Okuyunuz" diyor. Türk Milletine ve Türk Vatanına ölümcül tutkudur. sıra sıra kaybedilmesine insan nasıl dayanır? Anneler. içinizden biri bana bir PKK grubunun . baykuş konmuş. cesaret. gerçeği görmezdi. On yıl. Kendisinin zaman zaman söylediği gibi "kudretsiz dimağlar.

havadan karadan bölgeyi geziyorum. Dağların doruklarında okul. Buralara bu güne kadar gönderilen kaç devlet görevlisinin sicili düzgün? Kaç tanesi sürgün diye gelmiş? Gelince ne yapmışlar? Bu gün ne yapıyorlar? Hava kararmadan hemen evlerine kapanıyorlar. Başlangıçtan itibaren sadece siyasilerin değil. Bu küçük yerleşim birimleri ortaçağ yaşantısı sürdürüyor. biz niye bilmiyoruz? Đki sebebi var. bir iki duvarı çıkıldıktan sonra olduğu gibi bırakılmış tesisler görüyordum. ailesi çocukları dahil herkes. pazarlama uzmanı gibi kartlar ve kimlikler düzenlediklerini tespit ettim. Hemen Tümen Komutanma telefon ederek. filan yerde bulunabilirler diyeceksiniz değil mi? Niçin doğru ve sağlam bilgi yok? Ama halk nerede olduklarını biliyor. Niye bilgi versin ki. birincisi halk bizden kopmuş. yirmiler. hayvan ürünlerine ait tesisler kursanız halk. O gece bir eylem olmazsa şükrediyorlar. bunların personeli. bu merkezlere okullar. "Metni inceleyeceğini" söyledi. Temelleri atılmış. yeraltı sistemlerini tam kurmuş. Bu konularda aşırı hassasım. sanki kışın yapılıyormuş gibi operasyonları durdurup Mayıs ayında Bingöl'de 33 silahsız askerin kurşuna dizilmesiyle uyananlar. Yetmez! Ne zaman. hastalarımız çocuklarımız bırakın. ikide bir itirafçı yasası çıkaranlar. Bunlardan Şeyh Sait'de silahlı adam mevcudu azami 5000. "kendilerinin imzaladığı bir üst yazıyla bize ulaşan bu emri. Peki. destekliyor. Burada bazı personelin kendilerine ansiklopedi satıcısı. Araştırdığımda gördüm ki. Beyler. biliyor ki. Đşlerin niçin bu hallere düştüğüne devanı ediyorum. gelmiş olan küçük bir miktar da. sağlık ocağı. Đkincisi Gayrı Nizami Harp tekniklerini iyi uyguluyor. Nasıl bir tepki göstereceğimi de kimse hayal bile edemez. Devlerin işi ciddi tutmasına mani olup. Mesela Binbaşı Vahap. deniz varsa korsan da olacaktır. şurada olabilir. bunların her birine hizmet götüreceğim diye parayı pulu dağa taşa dağıtacağına hepsini 2-3 ana merkeze toplayarak. Amaç da PKK'nın yol kesmelerinde.bulunduğu yeri tam olarak söyleyebilir mi? Hep. merak edenlere anlatabilir. nerede. Sayıları onlar. Arkadaşlar. yoğun ve ağır işlerini yürütmeye gayret gösteren Adalet Bakanlığı mensuplarıdır. üzerinde askeri kimliği olmayan birine rastlarsam. aşiret reisleriyle ağalarla işbirliği yapanlar. subay ve astsubaylara yazılı olarak tebliğ etmeye utandığımı" söyledim. işleticileri nerede? "Yetiştirilince gönderilecek" gibi zırvalara insanlar artık inanmıyor. Bunu yaparsa kesinlikle öldürülecek. otuzlarla ifade edilebilir. bir an önce Batıya nasıl kaçarım diye bakıyor. O emrin neticesinde işte böyle yakışıksız ve askerlik mesleğini rencide eden haller ortaya çıktı. burada ölsün" der mi? Haftalardır. Bu vilayette 674 köy ve mezra var. devlet otorite ve güç demektir. Şu anda burada devletin çalışan tek mekanizması. Đsyanların . Askerin başında bulunan insanların moral ve psikolojik yapılarının işe yaramaz hale sokulmasıydı. Beyler. Cumhuriyet döneminde gene bu topraklarda on beş defa silahlı başkaldırı olmuştur. Gayrı Nizami Harbi bilen uzmanların doğru ve uygun eğittiği işte ortada. nasıl davranacağımı içinizde bulunan daha önce benimle çalışmış olan subaylar iyi bilir. federasyonu tartışalım diyenler. askeri kimliklerini üzerlerinde taşımamaları isteniyordu. hastaneler. tanımı budur. şuna buna yakın adamlara güya bölgeyi kalkındırmak için verilen kredilerin karşılığı olarak yapılan göstermelik inşaatlar olduğu anlaşıldı. Devletin adalet ve siyasi varlığından konuşacaksak. 1992'de Alay Komutanlığımda Ankara'dan bir emir geldi. Tunceli hareketinde ise 3000 kadardır. "ben bu dağlardan inmem. onu engellediler. elektrik var mı? 10-15 hanelik yerlere 40-60 kablolu telefon çekilmiş mi? Evet. Sivas-Diyarba-kır hattının doğusunda seyahat eden subay. ne yapacaklarını da en azından bir iki gün önceden biliyor. askerlerin de "üç beş çapulcu" laflan. Bizim bölgede üniformalı veya sivil kıyafetli. Öyle kaldı. Vatan topraklarında subayların kimliklerini saklaması ne demekti? Bu. Bunları. kim olduklarının anlaşıhnamasıydı. Emirde. Peki. astsubay ve askerlerin. Đş bu iki temel sebeple de bitmiyor. Hiç kimse onun kudretinden kuşku duymamalıdır. partililere. bu yılın ilk aylarında kendi kendine ateşkes ilan ederek. o kişiyi Türk Ordusuna mensup olmaktan ar duyan kişi kabul ederim. PKK'yı örümcek ağı gibi bu köy ve mezralar besliyor. çok şeyin baştan kaybedilme1993 DÖNEMĐ 59 siydi. PKK bölgeye otoritesini hakim kılmış.

bu ay onuncu yılını doldurdu. beş yer söylesin kesinlikle bunun üçü bu işlere uygun yerdir.000-12. birinden diğerine yer değiştirmeye en uygun mekanlar da onun için. ikna olayım. şu yurt içi kamplarının içini bilen biri varsa. PKK'nm Hakkari'yi tehdit eden gücünü şöyle değerlendiriyorum. Đran'daki gene bize hemhudut Zagros. gayrı nizami harp tekniklerini bilen bir subay. PKK yönetimi bile tam bilemez. hepsinin elebaşıları ve önderleri mutlaka yakalanıp cezalandırılmıştır. Yerel yönetimlerin çoğu PKK'nın birer organı gibi çalışmaktadır. dinleniyor. Neredeyse. Yardım ve yatakçılar ile sempatizanlarının sayılarını ise. rezil olur.C. barınma. "sizin buralarda suyunuz ısındı. "Sömürgeci T. dünden bu güne kullandıkları coğrafi mevkiler. yurt içinde PKK'nın bir sürü kampının varlığını bu güne kadar. JermaBetkar ve Kalereş kampları ile Hakkari topraklarında toplam 5500-6000 civarında silahlı dağ kadrosu olduğunu tahmin ediyorum. ancak tecrübelerle tahmin edilebilir. Yüksekova güneybatısında Đkiyaka Dağları ile Şemdinli Derecik bölgesinde Balkaya Dağlandır.000 silahlı dağ kadrosuna mensup militana sahip. ahmakça sebeplerle bana anlatmaya yeltenmesin. Şehir. Bunu. arazide nerelerde bulundularsa şimdi de aynı yerlerdeler. Büyük bir kısmı dağılmış ve kaçmıştır. Bahar gelince de buralardan çıkarak her yere dağılıp. Irak ve Đran topraklarında gayn nizami savaş tekniklerine göre eğitilmiş 11. neyi. bana anlatsın ve ben inanayım. Kürdiştan'ı terk et" diye size telsizlerden bağıran dağdaki militan bunlardan daha az tehlikeli. Arkadaşlar. Gidince de militanları oralarda bulacaklardır. bir hafta herhangi bir vilayeti dolaşsın. beslenme. Halen Türkiye. teşebbüsler de iki gün ila bir ay içerisinde bitirilmiştir. Çünkü. bir an önce terk edin" diyecekler.4 ay sürmüştür. Bunlar Hakkari merkezi baüsında Kato (Karanhkdağ) güne1993 Dönemi 61 yinde Oramar (Alandüz). Mezi-Karyaderi (Avaşin). Batıdan itibaren Đran sınırına kadar. Şunu bilmelisiniz ki bu kadar silahlının hepsi yok edilmiş değildir. Hakkari içerisinde de yazlık ve kışlık kamplarının mevcut olduğu anlaşılıyor. Basyan ve Hakurk kampları. şunu bilmeliyiz. Ancak. Şivi (Zap). Bizim bölge için şunu size kesinlikle söyleyebilirim. Zeli kampı da bizden güneye doğru 120-130 km. arasında değişen mesafelerde olduğundan bu sayısı düşük görebilirsiniz. Bunu hepiniz bilmelisiniz ki. Sonuç. böyle bir şey olamaz. yaz ve sonbaharda bir çok bölgeyi üs ve harekat çıkış ve toplanma alanı olarak kullanıyor. Adamlar bizimle yan yana yaz kış yaşıyor. Araziyi iyi okuyan. PKK'nın birkaç gün üst üste dinlenen telsiz konuşmalarından bunu hemen çıkarmak mümkün. Şeyh Sait'te 4. bize komşu olan Metinan. Bunlar dışında bahar. nasıl yapacağımızı konuşurken doğru tahlil yapabilelim. Şu elimdeki orta boydaki sarı kitabı görüyor musunuz? Uzakta oturan arkadaşlar için ben okuyorum. 150 ila 500 adam arasında değişmiş. Tanrıdan ve tarihten saklanacak bir şey yoktur. Kuzey Irak'taki yazlık ve kışlık kampların tamamına yakını bize 15-20 km. Eğitim yapıyor. bana birileri anlatmalı. Bütün Cumhuriyet dönemi isyanları (1924-1938) Atatürk'ün zamanında çıkmıştır. kuş uçuşu uzaklıkta olduğundan dikkate almıyorum.60 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok bastırılması Tunceli'de yedi ay. giriş çıkışlar. . Milis miktarı dağ kadrosundan asgari 8-10 misli fazladır. Diğerlerinin hepsinde asilerin silahlı gücü. Dünya istihbarat örgütleri bu sayıda mutabık. Đmparatorluk döneminde de. yapacaklarını yapıyorlar. PKK'nın Irak'ta Şırnak altındaki Sinat-Haftanin kampı hariç. Bu çok doğal bir şey. Kürdistan Đşçi Partisi (PKK) ilk silahlı eylemi olan 1984 Ağustos'un-dan itibaren. köy ve mezralarda faaliyet gösteren ve yeraltı unsurlarını oluşturan milislerin miktarlarının ne kadar olduğu. Ama şu çok önemli. Cumhuriyet döneminde de ne zaman bir silahlı kalkışma olduysa. Bu anlattığım at değil. bu kamplarda eğitim görenlerin bir bölümü Hakkari ve Şırnak üzerinden Türkiye'nin diğer bölgelerine sevk ediliyor. Kuzey Irak'ta Zeli kampı hariç başka kampı şu anda görülmüyor. Hayır. yıllarca sürdürmesi ve buralardan saldırılara geçmesini sakın biri. Ordusu. güvenlik. deve değil. Beyler. ancak kışa girerken buralardan saydığım yurt içi ve yurt dışı kamplara çekilip askeri ve siyasi eğitime başlıyor. Arkadaşlar coğrafya değişmediğinden bunların yeri de değişemez. Yerleri belli.

mayınlama. Bu kitabı 1975'de üsteğmenken almıştım. Zaten pratik ve yalın bir eser. bu kitabı yatağınızın baş ucunda bulundurun. gece gündüz devam eden saldırılara paralel olarak bir kaç kez daha inceledim. "365 gün". Beyler sakın aklınızdan çıkarmayın. üs seçme. zamana. 1961 ve 1964 yıllarına ait gayrı nizami harp kitapları mevcut. Adı. Fidel Cast-ro ve Ernesto che Guevara'mn hocasıdır. "Kürdistan Đşçi Partisi (PKK)nin örgütlenme. Ve şimdi gördüğünüz dördüncü kitap. zirvede veya vadi tabanında. bir. metinlerde yer alan bir çok paragraf tamamen bu kitabın içinden alınmadır. muharebe etme. adı. ABD'nin ilk muharip askerleri 1964'de Vietnam'a gitti. Kurnaz ve zeki bir subay olduğundan gerilla harekatını öğretenlere de öğretmenlik yapabilecek tekniklerle geliştirmiştir. aydınlık ve karanlık durumuna. 196O'lı bu kitapları o tarihlerde kendileri kullanıyordu. şunu söylemiştir: "Sayın Başkan. "Şehir Gerillası El Kitabı". Türkiye'de 1968'de yayımlandı. farklı bir şey yaptığına rastlanmamıştır. Şehirler ve köylerde neyin. daha önce de Fransızlar vardı. Alberto Bayo. 1934. PKK kendi resmi tebliğlerini yazarken bile bu dokümana tam bağlı kalmıştır. Aslında emekli albaydır. Arkadaşlar şimdi zaman almak istemiyorum. yol kesme. 110 sayfa. hükümet kuvvetlerini anlattığı için küçük rütbelere fayda sağlamıyor. Gayrı Nizami Harbi. Şimdi bir gece önce kitabın ilk sayfasına yazdığım notları size aynen okuyorum. kitapçığı görüyor musunuz? Adı. Silah ondan gelince silah bilgisi de ondan. Orta boy 130 sayfalık bir kitap ancak bu kadar dolu olabilir. "Gerilla Nedir?". Gayrı nizami harpte inanmış 80-100 kişi büyük tehlikedir. Biz. Bizim elimizde bulunan Amerikan tercümesi. tipi. iki yıl Kuzey Afrika sahrasında savaştığı bedevilerden öğrenmiştir. Amerika orada ne yapıyordu? Onların kültürü farklı gibi işe yaramaz sözlerin bir anlamı yok. hasım lazım. Bizim.1936 yıllarında ken1993 Dönemi 63 di yazdığımız eğitim ve muharebe kitaplarını görün." Đlk üç kitap aynı yumurta üçüzleri gibi birbirinin benzeri ve tamam-layıcısıdır. anlatımları genel. siste. Đlk yayımlandığında Amerika tek ağız olmuş gibi. nasıl yürütüldüğünü. Dünya gerillaları ona usta anlamında "general" der.000 ölü verip 6 bin helikopteri enkaz halinde Vietnam topraklarında bıraktı. bir işo yaramadı ki 58. 1973'de sekiz sene sonra bozgun halinde oradan çekildi. neden bunları görmekte geç kaldım diye hayıflanır durursunuz. suikast tertipleme usûl ve yöntemlerinde bu kitabın dışında. PKK'nm kuruluş bildirgesi ve bazı kongre kararlarını inceleyecekler görecektir ki. baskın. Üstelik Vietnam'dan önce yazılmış. Farklı ve başka ülkeydi. Yazarı.Adı. derin kar ve aşın soğukta. Mücadelenin tarzı. Şu geçen 35 günde bunu. Bundan önce de Almanlar. okuyunca şaşırıp kalır. neyin ve nelerin doğru yapılıp yapılmadığı. Bu ikisi dahil yetiştirdiği 87 kişi Küba'da Batışta yönetimini silmeye yetmiştir. yurt içi ve yurt dışında oluşumuza göre yüzlerce karşı taktik ve teknikler geliştireceğiz. Bir Amerikalı doktorun askerde iken Vietnam'daki bir yılını anlaüyor. Türkiye'de 1970'de yayımlanmıştır. Şehir ve kır gerillası ustalarından Carlos Marighella tarafından kaleme alınmıştır. neyle uğraşır? Kitabın yazarı bu işlerin üstadıdır. yazarı Mao Zedung. daha önce de hiçbir yerde rastlamadığınız sözcük ve tanımları . Uykularınız kaçacaktır. ayrıntılar dahil. adam kaçırma. mevkideki militan sayışma. sonuçları bilinmesi bizim için önemli. iki. Alberto Bayo bir Đspanyol subayıdır. Đlk defa duyacağınız. Bu ise üçüncü kitap. yere." Osman PAMUKOĞLU Piyade Kurmay Albay 6 Ağustos 1993 Hakkari 62 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok Şimdi de elimdeki bu kırmızı küçük. pusu./ Bu bahsettiğim 1961 ve 1964 yıllarına ait ABD talimnameleri. "Halk Savaşının Temel Taktikleri". tecrübe ve fikir hayatına dayalı kitaplar da ondan alınınca nasıl savaşılacağını da 1952'den beri gene Amerika'dan öğreniyoruz. kundaklama. milisler ne zaman. Bildiğiniz gibi bütün kitaj> lar Amerikan tercümesidir ve onlar yayımladıktan 6-8 sene sonra da tercüme eder biz yayımlarız. gizlenme. Tüm icraatının temeli ve asli dokümanı bu eserdir. Bize karşı taraf. 1935. usulleri. 15 bölüm. Bu kitapta bizde 21 yıl önce 1972'de yayımlandı.

Bir takım insanlar faydasız sözleri bilinçsizce kullanıyor. kardeş. bunu açmakla şunu açıklamak istiyorum. PKK için. Birilerinin bu çocuğa şu veya bu adı vermesi.söylüyorum. Muharebeleri yapacak olan bizim için bunların zerre kadar kıymeti yok. Bunu göstereceğiz. Đşte sonuç. . Sizler dahil Hakkari'de 23. herkes de darı çuvalında pirinç arayarak. asker. Kutsal kitaptan okuyun. Ferhat'ın dağları delen sabrının olmasını gerektirir. ağabey. Bizim için çocuğun hangi davranışları. nasıl yaptığı lazım ve önemli. Herkesin anne. karşı gerilla tekniği de odur. vatan hainidir. bizim halk tam bilmesin. Doğaya merakı olan. hangi koşullarda. muharebelerin çetinliği ile ölçülecektir. ne de küçültün. baba. usta bir askere sorulsa. Her şeyin değeri zorlu-ğundadır. Bu başarının büyüklüğü.. hem de sen ne yapacaksın. Tabi ki klasiği tercih ediyorsunuz. Güçlükler. önderlik. Başkalarına ne gerek var? Size sorayım. halk. Kimisi örtülü savaş diyor. Bu avın tekniğinin nereden kaynaklandığını size söyleyeyim. Gayrı nizami savaş koşulları. En kıymetli okul zorluk okuludur. yok. yoksa 360 derecede nereden geleceği belli olmayan bir mermi. Derin yaraların tedavisi uzun sürer. Her şey doğada vardır. işte geçen 10 yıl. Bunun asker ve sivil herkes tarafından tanı ve doğru olarak bilinmesi gerekir ki. mayın ve roket nü? Ve 365 gün devamlı. şu anda sırf buradaki askerler için yarım milyonun kalbi. amca. 1993'de 5000 PKK'lı. Hakkari'de. Onun için insanların bir şey keşfettikleri falan yoktur. Bizzat tilkinin tabiatından. konuşmamın bu son bölümünde. ne yapılması gerektiğini bir cümlede söylemiştir. Bu mücadelede hiçbir şekilde halka zarar vermeyeceğiz. yapılan iş iç güvenlik harekatıdır. üstelik halk da karşı tarafa boyun eğmiş. insanın ne olduğunu gösterir. Vatanı için savaşan asker. tavır ve duruşumuzdan bahsedeceğim. gece ve gündüz bizden kötü bir haber gelecek diye endişeyle atıyor. Her şeyi. 1984'de Hakkari'de 60 PKK'lı. Arkadaşlar. birkaç ay süren klasik bir savaş mı. Başka türlü onu terbiye edemeyiz. merminin. Yürek neredeyse. yeni farkına vardıklarında bir buluşmuş. "Her şeyinizi affederim ama benim karşıma kul hakkı yemiş olarak çıkmayın" ifadesini göreceksiniz. gerçek vatanseverlik de oradadır. Arkadaşlar. Bir iş yapmayanın hiç yanlışı olmaz. "Kurt sürüsü taktiği ile tilki avı tekniği" kullanarak taarruz edeceğiz. barış koşullarında meslek hayatının sonuna gelir. Aç insan kolay kandırılır. çocuğun genetik ve içgüdüsel olarak yaptığı hareketlerine mani olabiliyor mu? Hayır. dayı gibi yirmiye yakın akrabası olsa. insanların yeni bir şeymiş gibi sarıldıkları her şeyin tabiatta mevcut olduğunu görür. Planlarda "ağ içinde ağ" sistemi kullanacağız. tanım. ne zaman. malzemenin parası kimin? Bir şeyi ne büyütün. Örgüte göre kirli savaş. Ölen çocuk kimin? Silahın. Avrupalılar için de bağımsızlık savaşı. sıfat bir şey anlatmıyor. nasıl taarruz edileceğini anlatmak için onlarca kitap yazar. halat çekme oyununa dönmüş olan bu işin sonunu getireceğiz. 64 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Arkadaşlar. insan. Bu yöntemi uygularken herkesin vazgeçmeyi aklından hiç çıkarmayacağı ilk ilke ise şudur: "Arkasında düşmanı hisseden önündekiyle savaşamaz". Söz. keşifmiş gibi sevinirler. Kimsenin "kul hakkı" asla yenilmeyecek. Bunu böyle söylemeyi beceremeyenler. Ve şunu bilin. Đkisinin de zararı var. eşkıya. bölücü.000 asker var. Sonra ne demek düşük yoğunluklu çaüşma? Hangi seviyeyi anlaüyor? 365 gün gece ve gündüz muharebe stresiyle yaşayan asker için düşük olan ne? Tecrübeli. Sonra bütün dünya bilsin. Var olanı öğrenmekte geç kalıp. Bu konuda Tanrı bile kendine sınır koymuştur. Herkesin de ne olup bittiğini anlamasına engel oluyorlar. Bölgede yaşayan halkın çoluk çocuk acıklı halini görüyorsunuz. Çocuk ortada mı? Evet. Tilki avının tekniği neyse. Bu son muhteşem söz Cengiz Han'a aittir. düşük yoğunlukta çatışmadır. kendi bölgemizde. hiçbir 1993 Dönemi 65 . hem karşınızda kim var. Biz ona bakacağız. buna göre tertiplen. Meyvası çamura düşüyor diye ağaca kızılmaz. Gelelim PKK'nm ismen tanımlanmasına.

"Türklerin vatanlarına bağlılıkları her huylarının üstündedir" sözünün kanıtlanma zamanı geldi. Cüretkar davranırsan kimse senin hata yaptığına inanmaz. Mutlu olamazsınız. meslek de yoktur. Kendilerini zamanında sıcağa. fakat sürekli itaat edende de komutanlık niteliği kalmaz" şeklindedir. Dayanıklılık artarsa ateş altında kalmayı sevmeyen asker sayısı azalır. birkaç saat uykunun dışında. Güneşin geceyi boğması gibi. Özgür düşünemeden başaramazsınız. Fırsat bulabildiğinizde. ölüm sebepleridir. Sonsuz olmak için ilk şart cesur olmaktır. Herkes şunu bilmelidir: Savaşta komutanlık rütbeyle değil. Sonuç olarak. benzer zorluklara alıştırmamış olanlar askerlik sanatında başarısızlığa mahkumdur. Bunun için hür düşünce ananesine sahip olunmalıdır. üç türlü yalan vardır. hem toprağa hem de unutulmaya gömerek. mevki geçicidir. Ortada olumlu hiçbir şey yok. Çünkü. coşkulu olacağız. ancak herkesin zora alıştırılması ve dayanıklığın artırılmasıyla. Ölüm telaşının bir anlamı yoktur. Vatanını seven. kazanılacak olan güven duygusuyla sağlanabilir. Özgür düşünemeyen insanın davranışları kendi davranışı değildir. Sağır bir iyimserlik bir ulusu zayıflatmaktan başka işe yaramaz. açlığa." Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz. Özgür bir millet. Kaçınılmaz sonuçlara peşinen üzülme ve bunu dert etme bilinçli. Hepiniz işinize kendi kişiliğinizi katmalısınız. unutanların özgürlüğü ve korunması uğruna kaybetmişlerdir. savaş sizinle . yıpratılmaya mahkumdur. Kalbinin sesini duyan insanlar hayal kırıklığına uğramaz. şehitleri herkesin üstüne çıkaran. Dünyada taklit edilemeyen tek peydir. Özgürlük insanın hiç eskimeyen değeridir. ölüm kendine koşanları hiçbir zaman vurmaz. kalıcı olan şerefiniz olacaktır. Bir ulusun gerçek karakterinin ancak tarihinin önemli buhranlarında meydana çıktığı kabul edilir. Savaşların bittiğini. arkadaşlar. Savaş ve muharebeler taarruz demektir. soğuğa. Kalbimizin sesini dinleyerek karar verip uygulayacağız. Ölümün korkusu. Büyüklük. Đnsanoğlunun yazılı 5000 yıllık tarihinde barışla geçen süre 236 yıldır. biteceğini sananlar "yüzerken çevresinde dolaşan köpek balıklarını tekmeyle kovmaya kalkışan insana benzer. düşmanı rahat bırakmamaktır. Cesaret mertliğin en belirgin niteliğidir. iç güdüsel tepkiler vermektedir. sağlıklı bir ruhun işi değildir. Üstelik zeki adamlar. Arkadaşlar savaş kaba gücü birdenbire başıboş bırakmaktır. Cesur insanın ruhunu hiçbir şey yıkamaz. depremler gibi doğal bir afet halinde sürüp gelmiştir. milletin başına musallat edilen bu belayı boğacaksınız. insanlar yüksek mevkilerden düştükleri zaman güçlerini kaybettiklerinden değil. muharebe şoku altında akıl ve vücudun isyan etmesini önlemek. hepimiz sürekli hareketli olacağız. Rütbe. Bütün çıkışlarımızda gönülden olacağız. Tutkusuz da/büyük bir iş başarılamaz. Kadirşinas bir ulus asla şehitlerini unutmamalıdır. Üzüntüler yalnızlıkla büyür. bunlardan ikisi ölü demektir. herkesin göremeyeceğini görmekle olur. Bütün silahları yener. Hayata korkusuz bakmaktır. Çalışmalarımızda şu sözü de unutmayın. yeminli yalan ve resmi istatistikler. Seller. Üzüntünün tek ilacı harekettir. hiçbir iş başında bulunan adamın seviyesinden yukarı çıkamaz. Gerçek sanatçıda teknik hata olmaz. Yaratma yoksa sanat da. Savunma halindeki bir birlik. Napolyon'ım bu konudaki görüşü: "Emir vermek için itaat etmenin şart olduğunu söylerler. Đnsanlar bir ölüyü iki kez öldürürler. dalkavuklarından ayrıldıkları için üzüntü duyarlar. onların ölümleri değil. adi yalan. Her canlının neticesi ölümdür. Mevkiden bahsederken size bir şeyi hatıra için söyleyeyim. Muharebe teknikleri içinde böyle davranmaya mecburuz.yasaya karşı gelmiş sayılmaz. insan beyni sahibini koruyacak gibi çalışmakta. Bir insanın emir vermeye hakkı olması için. Bunu yapacağız. ölüm bilincine rağmen gösterilen cesarettir. baş66 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok kasının emrinde çalışmaya tahammül edemezler. Ölümden korkmayan ölmez. ölüm acısından daha şiddetlidir. sınırlarını kimseyle pazarlık konusu yapmaz. hayatın her yaşında ateşlidir. Çünkü onlar hayatlarını. emir verdiklerinden daha değerli olduğunu kanıtlaması gerekir. yenilmeye. susuzluğa. 'Söyleneni yapan adamlar" muharebe yapamazlar. bilin ki. Kişisel yiğitlik karakter sağlamlığıdır. Korku ve paniğin uzaklaştırılması. Ölüm her şeyi eşit yapan doğal sonuçtur. Ancak. En iyi muharebe yönetimi. Üç kişi bir sırrı ömür boyu saklayabiliyorsa.

• Güven aramaz. • Savaş tecrübesi olacak. Muharebeleri herkesin sandığı gibi süngünün parıltısı değil. Kargalar kalabalık uçar. • Hem düşünce hem de eylem adamıdır. • Đnsanların itaat duygularına değil. süngünüzün parlamadığı. • Gücü ve saldırganlığı zaman zaman öne çıkan bir askerdir. Yapılmak istenmeyen şeylerin de yapılmasını sağlar. • Đnsanın bambaşka bir yaratılışta olmadıkça. • Yenilebilir fakat pes etmez. • Karşı tepenin öbür yüzünü iyi kestirir. Çaresiz kalıp. Bir saldırı planlamak için çok asker çok birlik beklemeyeceksiniz. Bu günden itibaren herkes ayağa kalkacak. • Cömert olacak. Bu dağlarda. • Đnsanların enerji ve fikirlerini serbest bırakır. • Düşüncelerini hep yüksek sesle söylemeye alışkındır. Sıradanlığa tahammül edemez. • Savaştaki kıtaları ile zihinsel bir bağ kurar. • Astlarında savaşma ve kazanma isteği yaratır.ilgilenir. • Bağımsız bir kişiliğe sahiptir. Yaşıyor ve görüyorsunuz. Savaşta tek korkulacak şey korkudur. Dağların tepelerinde helikopterden gördüğümüz kartalların yuvalarında artık biz olacağız. botlarınızın pençesinin değmediği hiçbir yerin sizin olmadığını bilin. hiçbir üstünlük gösteremeyeceğini bilir. • Đleri hatlarda olmayı sever. Limandaki teknenin güvende olduğunu ama bir süre sonra çürümeye başlayacağını bilir. Fırtına kuşları rüzgarı sever. 68 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Arkadaşlar her şeyin anası tecrübedir ve ustayı tecrübe yaratır. • Cesur olacak. En lazım olan şey de cesaretle desteklenen 1993 Dönemi 67 kararlılıktır. ikisi. Çukurların içinde bekleyen ölümü bekler. morali kazanır. emri eyerin üzerinde vermekten hoşlanır. doğrudan kalplerine. Hele şimdi içinde bulunduğumuz bu tip mücadele madden ve manen ulusu yorar ve kaynaklarını tüketir. • Tok sözlü olacak. Usta asker çamuru ve gecenin karanlığını iyi bilen askerdir. savaş bulduğu ülkeyi bir daha bırakmaz. Savaş kazananı da yorar. Askeri liderin özelliklerinin ne olduğunu daha 1070'lerde Kutad-Gubilik eserinde Yusuf Has Hacip katıksız olarak söylemiştir. bağımsızlığını ve namusunu korumak için başvurulacak son vasıtadır. gözlerinizin taramadığı. Kendinizi ve askerlerinizi çelik gibi sert ve soğukkanlı hale getirin. artık denizin her sessiz halinden fırtınanın kopacağını sezebiliyorsunuz. canlı ve sabırsızdır. Siz. vadilerde. • Cesur. Devletin varlığını. Yalnız. Yakın ve uzak tarihi incelediğinizde görürsünüz ki. cinayetten öte bir şey değildir. • Đnsan psikolojisine hakimdir. hayallerine hitap eder. dünyanın ünlü askerlerinin biyografileri tetkik edildiğinde hepsinde müşterek olan nitelikler şöyle sayılabilir: • Askerlik sanatını çok sever. • Her fırsattan yeni bir sonuç çıkarır. askerin gözünün parıltısı. • Fikren hareketli ve kolayca alevlenen bir kişiliğe sahiptir. Süvari liderleri gibi. bombalarınızın yoklamadığı. • Yılmayan ve vazgeçmeyen bir ruha sahiptir. • Gerçeği hızla fark eder ve söyler. • Her şeyin süratle yapılmasına inanır. Başka kaynakların hiçbiri bu netlikte tanımlayamamıştır. Karanlık bir gökyüzü fırtı-nasız açılmaz. Onlarda aşırı derece . bütün yollar kapanmadan yapılması. Muharebede her şey ruhanidir. Bir ulusa zayıf ve kuvvetli yanlarıyla beraber erdemlerini de öğretir. • Sisli havada yolu hiç şaşırmaz. üçü yan yana uçan yırücı gördünüz mü hiç? Çünkü kendilerine güvenleri tamdır.

sürat. Yaklaşmada yılan gibi sessiz ve gürültüsüz. Hiçbir kaygı. aldatma ve kurnazlıktır. böylece her yerde yüreklerine ölüm korkusunu çökerteceksiniz. aksi halde kesinlikle peşini bırakmayacak. Hayattaki her şeyde olduğu gibi muharebenin de temel yasası. Bu bölgedeki kışla ve arazide konuşlu bulunan tabur düzeyindeki birliklerde de askerlerle görüşeceğim. biz varız. El mi yaman. Hakkari'de bulunan dört kışlada. Bir diğeri. Hepsi bölgelerine askeri birlik istiyordu. Hepsi ciddi. astsubay ve askerlerin her zaman görebileceği bütün mekanlara yazacaksınız. bey mi yaman hepsi öğrensin. " Sabit veya geçici 10 askerin bulunduğu her yerde Türk bayrakları 24 saat göndere çekili olacak. Muharebelerde işi uzatmayacaksınız. hiçbir ürperti yoktu. saldırıda yırtıcı kuş gibi çullanacaksınız. " Sonuncusu ise şu: "Bir milletin şerefi cephedeki askerin sırtındadır. Mevcut korucuları ile kendilerini korumalarını. sürat daima sürat Kimse bunu unutmasın. Kimse Türk Ulusuna silah zoruyla bir şeyler kabul ettiremez. maaşlarını keseceğimi herkesin çok iyi anlayacağı bir dille. Kahramanlara emir verilmez. " Bu kıta bundan böyle dağ ve Komando Tugayının felsefesidir. Şimdi birliklerinize döner dönmez şu söyleyeceğim mısraları. Ayağınızı çabuk tutacaksınız. Herkes yüzüne ve ellerine kamuflaj boyalarım sürmüş. Đnanmak istiyorlar ancak. 1993 Dönemi 69 "Ödü varsa düşmanın meydan açık hazırız Bu toprakta biz doğduk. Bu faaliyet 9 ve 10 Ağustos günlerinde bitirilecek. bazılarının sadece gözleri görünüyordu. yıllardır. cesaret her zaman cesaret. . Şu geçen saatler içerisinde sizlere düşüncelerimi açıkladım. biz yaşadık. uzatırsanız işler kötü gider. Đçlerinden bazılarının bütün konuşmaları kısa bir sûrede bölgelerindeki PKK gruplarına götüreceğini biliyordum. daima sürattir. Askerlere hitap etmeden önce savaş donanımlı tabur toplu düzenindeki sıralar arasında dolaşarak tek tek gözlerine baktım. sabırlı olmalarını. Đyi giden de kötü giden de her şeyin sorumlusu benim. sürat. sanki hiç duymamışlar gibi yeniden aynı şeyleri tekrarlıyorlardı. "Üzerimize kılıç çekilmedikçe. Öfke ve kin duymadan da savaşılmaz. subay. ast komutanlıklara bildirin". bütün korucu başlarını ve muhtarları toplayın. yapacakları tek şeyin PKK gruplarının yerleri hakkında bize bilgi ulaştırmaları olduğunu. Ülkemiz topraklarına girilmedikçe Milletimiz cefa çekmedikçe Bizden kimseye zarar gelmez. kendi köy ve mezralarının en tehlikeli durumda olduğuydu. Bunun fizik olarak imkansız olduğunu ve çare olmadığını söylememe rağmen. 30 kiloyu aşan muharebe çantaları sanki sırtlarında hiç yokmuş gibi dik duruyorlardı. Bir grubu yakaladığınızda o grubun son militanı bulununcaya kadar peşinden ayrılmayacaksınız. Yüksekova ve.muhariplik hissi yaratın. belli bir süre sonra bölgenin tamamını rahatlatacağımızı. Bir kısmı da bunu iyi bildiğinden kendilerini ve köylerini korumak için hiç söze karışmadılar." O gün akşam karargaha şu emri verdim^ "Çukurca. hepinizin bilemeyeceği bilgileri verdim. Her şeyi bu milletin çocuklarına yakışır şekilde aklı selimle yapacağınıza inancım tamdır. tay tay yaparak yürütülecek işlerden hayır çıkmazdı. sonucunda ne olacağını göreceklerini söyledim. ama askeri manada emir vermedim. Tanrı geç de olsa mutlaka yardım edecektir. caka satamaz. korucular işlerini adam gibi yapmazlarsa bütün silah ve telsizlerini toplayacağımı. "lafla peynir gemisinin yürümediğini" görüp yaşadıklarından güveneme70 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok dikleri gözlerinden okunuyordu. vakur. "Cesaret. Eğer. Biz ulusumuzu ve topraklarımızı korumak zorundayız. Bütün araçlar!* bayrak takılacak. Muhtarlar ve korucu başlarının büyük kısmının tek birleştiği şey. Şemdinli. kendi vatanımızda Türk Ordusuna kabadayılık yapıp. Kışlalarda sürekli imparatorluk ve cumhuriyet marşları çalacaksınız. kesin olarak söyledin) Minnetle. Sürat. Ta ki vurulursanız veya kusup bayılırsanız takip kesilebilir. Yol gösterdim de diyebilirsiniz. Şunu unutmayın muharebe hile. gözleri ışıl ısıldı. Bunu biz başlatmadık.

Şemdinli ve Yüksekova Đlçe Komando Bölükleri 1. silahlarını bedenlerinin bir parçası haline getirmelerini söyledim.Bütün taburlarla. geceleri ise bir baykuş gibi hareket etmelerini. . Özel bir odada çalışın. büyük çarpışmalara hazır olmalarını. öncelik Şemdinli. 4. .Buyurun komutanım . Bak sen ne kadar çalışkan adamsın. Harekata katılacak birlikler 12 Ağustos saat 14:00'da Yüksekova güneyinde toplanmış olacak. öncelik Çukurca. öncelik Yüksekova. Dağ ve Komando Taburlarının. muharebe sırasında ise sürekli hile ve kurnazlık düşünmelerini. gayrı nizami harpte asırlardır tek bir ilke vardır.Ahmet . bu işin Türk Milletinin haysiyet meselesi olduğunu.Anladım komutanım. Đstihbarat Şube Müdürüne: .Şemdinli. öncelik de Hakkari'de görülüyordu. Taslak planı haritaya geçirin. emredersiniz. Teh1993 Dönemi 71 ditte 1. .Onlara. devirmeden yola almamız gerektiğini. klasik ve kalıp düşüncelerden kurtulama-nıak tabii ki sistemden kaynaklanıyor. Silahlarını devamlı bakımlı tutmalarını. Yüksekova'nın güneyindeki Đkiyaka Dağları (Çarçel) bu kesimdeki diğer dağların kapladığı alandan çok daha genişti ve bir tarafı eşek ve keçi kapısı iki geçith. bul. "Ara. iki yıldır buradasın. uçup gitmeden önce. . kimseye bilgi ver72 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok meyin. savunma düzeninde kalıp. ağın içine alacak. Bak aslanım. bu işin doğru ve kısa zamanda yapılmasında şimdi askerde bulunan 1973. ama her an zihnen uyanık olmalarını. jandarma karakollarına sürekli saldırıp hepsinden parça koparan PKK gruplarıyla hiç temas sağlayan oldu mu? Tek başına bu dağlardan birini bir taburun kavraması mümkün mü? Subaylara da geçen gün anlattığım gibi. Hareket edecek. yatarken bile yanlarında bulundurmalarını. Harekat 12 Ağustos 1993 hava kararınca başlayacak (iki gün sonra). Gece harekat ve Đstihbarat Şube Müdürleri Binbaşı Ahmet ve Yüzbaşı Harun'u çalışma odama çağırdım. Jandarma özel Harekat Grubu da 2. gidişatı saat saat yaşıyorsun. aracı. Hakkari bölgelerindeki taburları Yüksekova'ya intikal ettirirsek. Jandarma Komando Taburu bölgesinin özelliği nedeniyle Çukurca'da kalacak. gene de zinciri kıramıyorsun. Rakımı 3. dinleyenlerin inanmakta zorlanacakları sayısız muharebe öyküleri olacağını anlattım. . Harekat emrini orada vereceğim. piyade taburu. 1974 ve 1975 doğumlu tertiplerin yiğitlik ve fedakarlıklarına düştüğünü söyledim. bu bölgeler hassas ve zayıf duruma düşer. Bu mevsimde dahi Irak'tan gelen geçitlerin içlerinde kar ve buzullar vardı. Yurt içinde kamp olabilecek ve büyük çapta grupları sağlayabilecek coğrafi koşullara sahipti. sızacak. Tarih boyunca olduğu ve bütün dünyanın da bildiği gibi cesaretlerinden kimsenin asla kuşkusu olmadığını. şeytanı bile şaşırtacaksın. eteklerden zirveye doğru daralan ağ ve dairevi düzenlerle taarruz edeceğiz. işe yaramayan kalıplarınızdan çıkın. Derecik'teki Piyade Taburu katılacak. 3. şimdiden hepsini kutladığımı bildirdim. gündüz birkaç kilometrelik yakın çevresinde dolaşmayı müteakip üslerine dönünce gece ve gündüz kuvvetli mi oluyor? Bir aydır komando taburu. gündüzleri yılan. talimatları haritanın üzerine yazın. aracın iki tekerinin boşta döndüğünü. nerede tehlikeli ve kritik durumda kalırlarsa beni yanlarında göreceklerini bildirdim.395 metreydi. Irak'a bağlanıyordu. ve 3. Duvar haritası üzerinde 15-20 dakika tartıştık. Dağ ve Komando taburunun emrinde olacak. doruklarından duman eksilmeyen bütün bu dağların kendilerini şükranla selamlayacağını" söyledim. Đkiyaka Dağları'm. 10 Ağustos akşamı Tugay karargahına döndüm. Çarpışmalarda bütün doğal yeteneklerini hiçbir sınır tanımadan ortaya koymalarını. Çukurca. 2. artık bıçağın kemiğe dayandığını. Sonunda Hakkari'den ayrılırken.Harekata Dağ ve Komando Tugayının tamamı ile Şemdinli Sınır Jandarma Özel Timleri.Herkes yerinde. Irak toprakları dahil geceleyin kuşatacak. Artık. bir saat sonra görüşelim. Türk erkeğinin askerlik hatıralarının ömür boyu sürdüğünü ama kendilerinin çocuklarına ve başkalarına anlatacakları. darbeleyecek. yok et". "vatanın bu köşe başındaki bölgesinde keskin ve kötü bir virajda olduğumuzu.

Bütün bölgeleri kontrol ettim. birliklerinin başına döndüler. 13 Ağustos 1993 gününe kadar kimseye herhangi bir talimat verme. ilerleme istikametleri.30'da Yüksekova güneyinde birliklerin toplandığı yer olan Kamışlı mevkiinde harekat emrini verdim. Her timin başında mutlaka bir subay ve astsubay vardı. Dağın her metresine diken gibi batmaları için harekatın ismi "kirpi" olacak dedim. Tugayın ileri/taktik komuta yeri Yüksekova'da Đnci Dağ ve Komando Taburunun kıstasıydı. timler arasında boşluklar kalmasına meydan verilmeyecekti. Yüksekova Jandarma Sınır Tabur Komutanı yarbay Hüseyin ile Đlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Mehmet bir emrim olup olmadığı için uğrayıp.Ağızları çok sıkı olmalıdır. Üç asker yaralandı. Gece. Araçların üzerleri tamamen açık. Gece ay ışığı olacaktı.30'da ayrıldılar.Üç kişinin sır saklayabilmesi nasıl mümkün olur? .. Sekiz militan öldürüldü. 12 Ağustos sabahı güneş doğarken helikopterle kışladan ayrıldım. Çevresinde cereyan eden olaylar. . adam.Emredin komutanım. Havanın kararmasına 5. . Dağ ve Komando Taburunun Komutanı Binbaşı Muzaffer PKK militanları ile çatışmaya girdiğini. Gülüştük. uçaksavarlar ve makineli tüfekler her tarafa ateş açabilecek şekilde yerleştirilmişti. Dağın konumuna göre bizim durumumuz. Hakkari ve Batısındaki birliklerin emredilen yere ulaşabilmek için konvoy halinde Zap vadisinden 6-7 saat yol kat etmeleri gerekiyordu. Şemdinli'nin Bembo Vadisi yönünden harekata katılan 3. hedefleri ve kontrol noktalarını ihtiva eden haritaları teslim edildi.Harun . saldırılar. Taburlar saat 21:00'dan itibaren Đkiyaka Dağlarına tırmanmaya başladılar. Temas sağlanıncaya kadar hiçbir muhabere yapılmayacaktı.5 x 18'lik). mayınlamalar. Fakat. Saldırıya hiç ummadıklan yerlerden çapraz ateş açarak iyi bir tepki verdi. Bu kışlaya ihtiyaç halinde kullanılmak için Tugaydan bir ay önce yeni kurulan Dağ Topçu Bataryasından 2 top (7.Hayır! ikisinin ölmüş olması gerekir. Her birlik havanın kararmasını müteakip bulunduğu yerden hareketle bölgesinden dağa tırmanmaya başlayacaktı. plan yap. Tabur Komutanları 15. 1. Tabur harekata azami mevcutla katıldığından kışlada emniyet için bırakılan birkaç subay ve astsubayla 100 kadar asker mevcuttu. sakin bir geceydi. Yaralıların Hakkari Askeri hastanesi ve Diyarbakır Askeri Hastanesine şevkini fikren ve mevcut imkanlarımızla. Karakol hazırlıklıydı. kaçırmalar. Hareket edilecek her böl1993 DÖNEMĐ 73 gede azami geniş bir cephe oluşturulacak.5 saat vardı. Türk Bayrakları ve birlik flamalarının dalgalanmaları dost ve düşman herkesi etkileyecek bir görünümdeydi. hava rüzgarsız. yarın akşama kadar bütün birliklerin üç gün muharebe paylarının tam olmasını sağlayın. Yanımda bölgedeki Tugay Komutan yardımcısı Albay Bülent. . hafif tanksavar toplan ve uçaksavarlar) ile birlikte timler 26-27 askerden oluşuyordu. Harekat ve Đstihbarat Şube Müdürleri ile komutanlık irtibatlarını yürüten muhabereci personel vardı. Saat 14. Saat 02:15'de Çukurca'nın Üzümlü Jandarma Sınır Karakolunun Kuzey Irak'tan gelen PKK grubunun saldırısına uğradığı haberi geldi. nüfusu o zamanlar 46.Naim.000 olan ve bir tepsi gibi düz bir alanda bulunan şehirde. Birliklerin hepsi zamanından önce bölgeye hiçbir sorun çıkmadan geldiler. 4 namlu da 81 mm'lik havan getirmiştik. 13 Ağustos'tan itibaren de 4000 askeri bir hafta destekleyecek gibi erzak ve mühimmat şevkine hazır ol. 2 . Planı getirdiler. Kendilerine. Dağ ve Komando Taburunun Yüksekova ilçesinin Kuzeyindeki barakalardan oluşan kışlasındaydım. 12/13 Ağustos gecesi harekat bölgesinde saat 05:00'a kadar sakin geçti. 05:00'da. Gökyüzü pürüzsüz. Ağır silah mürettebatı (komando havanları. taarruz mihverleri. zihnen tasarla. . 8-10 araçlı yürüyüş kolları ana ve tali yollan doldurmuştu. bir filin sırtına çıkmak için ayaklarından ve kuyruğundan tırmanmaya çalışan karıncalara benziyordu. Lojistik Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Naim'i çağırdım.Emredersiniz komutanım. Bu ilçe hiçbir zaman sakin bir yer değildi. PKK'nın yer altı teşkilatı ile yardım ve yatakçılarının ne kadar etkili ve verimli çalıştıklarının göstergesiydi.

arkadan kuşatabilir miydi? 3. PKK grubunun görüş yeteneğini yok etmek için kullanılan sis mermileri ile kayalıklarda bir işe yaramayan yangın mermileri vadiyi göz gözü göremez hale getirdi. taburun yanına gittim. Top ve makineli tüfek atışları ile alçak uçuştaki jet motoru sesleri kulakları sağır edecek derecedeydi. sizin ne haddinize. bölüklerinin ileri hatlarıyla ilgili kısa bir bilgi verdi. Tugay karargahına ani hava desteğinde bulunmaları ve taarruz helikopterlerini göndermeleri talimatını verdim." "Tarihten. cehennemi üzerimize boca etseniz. Militanların bulundukları yere tırmanırken.PKK'lınm öldürüldüğünü. Bu durum dağdaki militanların büyük kısmı ile Yüksekova istikametinde konuşlanmış olduklarını gösteriyordu. Onlar da yüklerini boşaltınca ayrıldılar. Tabur dev bir binanın önünde. Fakat bu süreden sonra eski yoğunlukta olmamakla beraber. Elimizde bulunan karadan karaya ateş eden hiçbir silah da fayda sağlamıyordu. Buradaki PKK grubunun doğusunda (arkasında) 3. PKK'lılara yakınlık derecesine ve bulundukları mesafeye uygun olarak cevap veriyor. bir askerin kolundan hafif yaralandığını rapor etti. Birlikleri geniş bir cepheye dağılmıştı ve bulundukları yer oldukça uzaktı. yine de bulunduğunuz yere gelip kafalarınızı koparacağız. Jilet gibi. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Necmi ile 4. Bu da ilk çıkanların bazılarının şehit olacağı ve yaralanacağı demekti. Mermi değil. coğrafyadan habersiz soytarılar. Diğer taburların bölgelerinde de çatışmalar yer yer devam ediyordu. Binbaşı Necini. roket ve . Her tarafı birbirine benzeyen dar bir alanda hedeflerin tarifi çok zor olmasının yanında bu kesik derin boğazda. roketatar ve makineli tüfek ateşi açıldı. 2. Hava desteğinin kalkmasından sonra 20 dakika karşıdan herhangi bir ateş gelmedi. Yarım saat sonra kobra helikopterleri gelince. Atışlar vadiyi büyük bir gürültüye boğdu. arkaları ıı1993 Dönemi 75 dan yaklaşan diğer taburu da fark ederek yukarılara kaçabilirlerdi. karşı taraf biraz siniyor gibi oluyor. Irak tarafından tırmanan taburlar henüz temas sağlayamamışlardı. Tabur Komutanı ile görüştüm. Bizim bütün telsizler bangır bangır ortalığı çınlatıyor. konuşmalarından bölük ve tim komutanlarının ne kadar coşkulu ve şevkle hücum yürüttükleri anlaşılıyordu. çatışmadaki bölük komutanları ile yanında bulunan takım komutanları. 74 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Harekatın yürütüldüğü Đkiyaka Dağlan 400 knT'lik. Birlikler ellerinde bulunan bütün silahlarla.. Bir saat içerisinde de 1." Karanlıkta PKK'lılara daha emniyetle yaklaşabilirdik fakat havanın kararmasına 8-9 saat vardı. Đleri hava kontrolörü üsteğmen bulunduğumuz yerden gelen uçakları PKK grubunun mevzilendiği bölgeye yöneltti. Bir müddet sonra. Tabur hiç kesilmeyen havan ve makineli tüfek atışları altında bile kayalıklarla boğuşarak ilerlemeye devam ediyordu. plansız yapılan. havan. fakat kısa bir süre sonra havan ve roket mermileri yeniden birliklerin üzerine yağmaya başlıyordu. Kuşatma ağının Yüksekova tarafında. vadinin tabanını kapsayacak yoğunlukta havan. Vadinin iki yanındaki sarp kayalıklar. Türk Ordusuyla mertlik denemesine girmek. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Vahit. yüzde sekseni kayalık olan bir bloklar grubuydu. 600 asker hemen önümüzdeki vadinin yamaçlarından birkaç koldan tırmanmaya devam ediyordu. 2. bölükler ve onların timlerinin daha fazla açılmalarına imkan vermiyordu. Militanların ateşlerinin yoğunluğu gittikçe arttı. Ayrıca hava kararınca bunlar. vadinin üstünden birliklerin sol ilerisinde bulunan geniş bir kaya grubundan timlerin üzerlerine. Helikopterler tarif edilen hedefleri vurup ayrıldıktan kısa bir süre sonra da iki savaş uçağı bölgenin üzerine geldiler. fakat burada sıkıntı vardı. "Ona buna satılmış zibidiler. merkezde muharebe eden 2. botları. PKK grubu da aynı binanın çatısı ve üst balkonlarında gibiydi. 2. Dağ ve Komando Taburu manevra yapıyordu. elbiseleri doğrayan bu kayalıklarda bazen 150-200 metrelik yol bile birkaç saatte ancak alınabiliyordu. yakın mesafeden bunlara ateş etme de mümkün değildi. pilotları karşımızda duran kaya bloğuna yönlendirdi. üstelik birlikler hedefe çok yakın ve onun altındayken yürütülen koordinasyon fevkalade başarılı olmuştu. Onun kısa bir sürede yapabileceği herhangi bir şeyin olmadığı anlaşılıyordu. mecburen iki elle kayaları tutmak gerekeceğinden. Dağ ve Komando tabur Komutanı Binbaşı Atakan da temas sağlandığı ve çatışmaların genişlediğini telsizle bildirdiler.

Kendilerine bu güne kadar geçen durumu kısaca açıkladım. Daha ön76 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok çeki çatışmaların birinde ayağından aldığı yaralar nedeniyle yürürken aksadığı söyleniyordu. 15 Ağustos günü öğleden önce Jandarma Asayiş Komutanı Hasan Kundakçı Paşa harekat bölgesine geldi. güya görmeye alıştıkları eski öykülerle. ana telsizin de bölgede oluşundan Đkiyaka Dağları'nda 400 kadar PKK'lının olduğu (bir taburdan fazla) anlaşılıyordu. müsademe sayısı. topluca silahlı kalkışmadan başka bir şey değildi. Dağdan telsiz veya başka bir vasıta ile görüşebilmem mümkün değildi. çatışma yerlerinden gelen tahmini militan durumu. milislerin yardım ve yatakçıların desteği ile büyük bir eylem yapmaya hazırlandıkları şeklinde tahmin ettik. Genelkurmay Başkanına şu ana kadar hiç zayiatımızın olmadığını arz ettiğimde ise böyle bir sonuçta hiçbir kaybımızın olmamasına inanmakta zorlandı. uçak ve helikopterlerin atışlarında. Hakkari'den Kurmay Başkanı Genelkurmay Başkanının beni aradığını telsizle bildirdi. hatıraları bu kez işe yaramıyordu. onların çekildiklerini ve gelmeyeceklerini anlayınca dışarı çıkarak tekrar mevzilenip ateşe başlıyorlardı. sadece görüşmek istediğini" bildirmişti. kuşatma içerisinde kaldığını üstlerine bildiriyordu. askerler hava kararınca gideceklerdir" diyerek. kannaslı (suikast tüfeği) keskin nişancılar seni vurabilir" dedi. burnunun dibine kadar sokuldukları Yüksekova'da.makineli tüfek atışları yeniden başladı. "bir kayayı siper almadan ayakta durma. Büyük mobil telsizden "halat" kod adıyla konuşan Suriyeli Topal Nasır'di. askerleri fark edebildi. Gece 22:05'de Çukurca ilçe merkezine çevredeki tepelerden. Muharebede "haber yoksa her şey iyidir" sözü geçerlidir. elbiselerini paramparça etmiş olan kayalıkların içinde ve üstünde. "Durumun i/i gittiğini. "telaşlanmayın. azarlamaya başladı. mağara ve derin kayalıkların kovuklarına girip saklanıyor. Komutan. insan gücü ve azminin çok üstündeydi. Dağın Irak tarafından tırmanan Jandarma Timlerin başındaki Tabur Komutanı Binbaşı Erdal ile iki geçitten zirveye çıkmaya çalışan Yarbay Ali'nin tam nerede bulundukları. Bunlar. tecrübesini göstermeye çalışıyordu. 16 saat süreyle şehre kimse girememişti. Behdinan-Zagros (Hakkari) sorumlusuy-du. bir vadi tabanındaki bir taburu yutuyor. PKK'hla-rın manga. kaldı ki 20 x 20 km'lik bir dağlar grubunu kavramaya çalışıyoruz" dedim. çok ölülerinin olduğunu. Birlikler kendileri dinlenmeden. Bugün saat 14:00'da Şemdinli derecik bölgesinde birinin mayına basması sonucu iki köylü öldü. karşı tarafa da nefeslenme fırsatı tanımadan dağın zirvesinde bulunan Hisar Yaylası'na yaklaşıyorlardı. ancak. Bunu. kötü vaziyete düştüklerini" söyleyip teşekkür ve tebrik ettiler. Herkes kendi durumunun daha kötü olduğunu söylüyor. Kundakçı Paşa da hemen önümüzdeki vadide ilerleyen 600 komandoyu çıplak gözle seçmekte zorlandı. botlarını. 13/14 Ağustos gecesi çatışmalar aralıklarla sürdü. 3400 metrenin ötesinde kalan kanyon ve vadi tabanlarında irtibat için ölü bölgede kaldıklarından sağlıklı bilgi ahnamıyordu. Akşama doğru Yüksekova'daki ileri komuta yerine döndüm ve Genelkurmay Başkanını aradım. Hava kararmadan önce Tugay Komutan Yardımcısı Albay Bülent'le kışlanın etrafındaki mevzileri dolaştık. Dağ ve Komando taburlarının hızları. "Görüyorsunuz komutanım. Kesin emrim olduğu için bütün birlikler gibi . istihbarat teşkillerinin dinlemelerinden PKK'nın durumunu takip ettiğini. Konuşmaları sırasında bir iki defa "büyük iş suya düştü" şeklinde Türkçe ve Kürtçe konuşma geçti. hareket eden küçük siyah canlılar gibi. (Aynı durumu. takım. 1993 Dönemi 77 Öğleden sonra. Đki saat kadar beraber olduk. ayrılırken. üç ay önce [Haziran 1993] Çukurca'da yaratmışlar. zaman zaman da kısa süren çatışmalarla harekat devam etti. Bölgedeki grupların çoğunun Đkiyaka'da toplanmış olmaları da bu değerlendirmeyi destekliyordu. dört ayrı yerden ateş açıldı. Ancak. Telsiz konuşmalarının yoğunluğu. En büyütmeli dürbünle bakınca. "herhangi bir emrinin olmadığını. kimse yok sandı. Artık. Gece yarısından sonra herkesi korkaklıkla suçlayıp. Bu tip hareketler ayaklanma. karşılıklı çatışma bir saat sürdü. Ana merkez telsizi başlangıçta. Her iki subay da aldıkları görevi ne pahasına olursa olsun yerine getirecek yaradılışa sahipti. bölük komutanları seviyesindeki liderlerinin telsizleri gizliliği bir tarafa bırakarak konuşuyordu.) 14 Ağustos günü ve 14/15 Ağustos gecesi yer yer yoğun.

Harekat dört gece 3 gündür kesintisiz devam ediyordu. Buralarda yaşananlar zaman içinde onun da sağlığını bozdu. Ömrü komando birlikleri ve bu bölgelerde geçmişti. Đkiyaka Dağları hemen Yüksekova'nın bittiği yerden başladığından. içeri girmelisiniz" dedi. ben yanlarındayken söylediklerimi hemen yaptılar. Kışla tesisleri 1984'de askeri istihkamcıların inşa ettiği prefabrik. bahçelerin duvarlarının arkasından ateş ediliyordu. Bot ikmali yiyecek ve mühimmat kadar önemliydi. kışlada az miktarda asker. Dümdüz bir ovada kurulmuş bu kentin nüfusu 46. Her timde aynı tip ağır silah yoktu. Her timden kaç bota ihtiyaç olduğunun ve numaralarının ne olduğunun bile bilinmesine ihtiyaç vardı. Albay Bülent "Komutan nerede?" diye beni arıyordu. Ben kurmaylık ve üstün sicil kıdemlerim nedeniyle kendisinin iki yıl önünde bulunuyordum. yanıma geldi. Tugaydan getirdiğimiz iki adet dağ topu ve üç adet 81 mm'lik havan ile taburun kışlada bıraktığı üç adet tanksavar topunun mevzilerini. Biz dümdüz bir alanda. "Buradayım" diye seslendim. Yürüyemeyen. Yola bakan mevzilerin gerisinde bir ağacın yanındaydım. çatışmaların şiddetini ve yönünü hesaplayarak havadan atmaktı. Çok geçmedi bunlara makineli tüfek ve kaleşnikof sesleri de yoğun bir şekilde karıştı. Bir kısmı ayakkabılarının tabanını iplerle bağlamışlardı. Tabur karargahı olarak kullanılan barakanın bir odasını harekat merkezi olarak kullanıyorduk. Saldırı esas bulunduğumuz kışlayı hedef almakla birlikte. Dışarı çıktım. Şu şeh- .) "Bülent Albayım. Kışlanın ortasında bulunan. yarım inşaatlardan. Lojistik. "Komutanım vurulacaksınız. hava karardıktan sonra bir kez daha dışarı çıkıp mevzileri dolaştım. birkaç subay ve astsubay bırakılmıştı. Hangi ağır silahın. Kısacası devlete ait ne varsa. Helikopterler birkaç yer hariç iniş yapamazlardı. kuzeyinde ise gittikçe yükselen sırtlardan oluşan boş arazi vardı. Beş dakika içinde her tip silahın sesi şehri ve kışlayı kapladı. Canlıların beslenmeye. Đlçe ve Sınır Jandarma ile polislere ait tesislerin üzerine toplanmıştı. Bu iş iyi yapılmadan muharebeleri sürdürmek mümkün değildir. Şehirdeki binaların çatılarından. Bu da birliklerin gerilere personel görevlendirmesi. ateş istikametlerini kontrol ettim: Subaylar. hafif silah mermilerine karşı bile dayanıksız tesislerdi.Yüksekova Dağ ve Komando Taburu da azami mevcut askerle harekata katılmış. makineli tüfek tıkırtıları. gökyüzünün bir köşesinden diğerine fırlatılıyormuş intibaını veriyordu. Bu konular üzerinde görüşmeye devam ederken tam saat 22:00'da büyük bir gürültüyle kışlanın üzerine havan ve roketatar mermileri yağmaya başladı. ateş edenlerse yüksek beton binalardaydı. Ateşlerin büyük kısmı güneyden ve batıdan geliyordu.000'di. Hal tarzı. Babası da subay olan Bülent Albay katıksız bir tabirle tam bir Đstanbul efendisiydi. gerilerde bir noktaya ikmal maddelerinin bırakılması demekti. Sabahın ilk ışıkları ile havadan taşınmaları ile ilgili hazırlıklar tamamdı. cansızların mermi ve ilave malzemeye ihtiyaçları vardır. Kışla. timlerin bulundukları yerlere. işlerin saatlerce sürmesi ve baştan aşa78 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok 1993 DönemĐ 79 ğı yorgunluk ve sabır demekti. roket ve havan sesleri muntazam olmayan aralıklarla derinden kışlaya ulaşıyor. Şehirle kışla arasında güneyde sadece bir asfalt yol vardı. Bazı pratik emirler verdim. bu. Sınır ve Đlçe Jandarmanın da ancak kendi tesislerini koruyabilecek kadar silahlı gücü vardı. Bir anlık tereddüdü takiben tüfeğini kapan subay dışarı fırladı. Kışlanın emniyetinden sorumlu subay ve astsubaylar da beni takip ediyordu. Đçgüdüsel olarak. yeryüzünden değil de. ikmal faaliyeti muharebe yapmak kadar önemliydi. ayaklan yaralı insan muharebede işe yaramaz hale geliyordu. eni boyu 150 x 200 metrelik bir arazinin üzerindeydi. Ertesi gün birliklere kumanya ve mermi sevk edilmesi gerekiyordu. Yüzlerce askerin botları konç ve tabanlarından parçalanıp kopmuştu. yüzlerce kiloluk malzemenin taşınması. balkonlarından. hangi timde olduğu ve o timin arazide bulunduğu mevki bilinmeden mermisi ona ulaşmazdı. benden iki sene önce Harp Okulundan mezun olmuştu. bu görünen bildiğimiz bir çatışma değil. (Bülent Albay. izli mermiler ile aydınlatma mermileri 3000 metre yükseklikteki karanlıklar içersinde. Doğusu ve batısı da sivil evlerle çevrili.

Bulunduğu mevziden bir hamlede çıkü ve şimşek gibi cephanelik istikametinde uzaklaştı. bize ateş edilen yerlere topladık. Mevzilerdeki askerler olanca güçleriyle ateş edilen yerlere karşılık vermeye çalışıyorlardı. hezimetlerini bu kalkışmayla dengelemeye çalışıyorlardı. kışlaya girmeye kalkıştıkları taktirde lazım olacak. Kışladaki birkaç subay ve 80-100 asker bu (ehennemle fiziksel olarak baş edemez. evlerin bitip arazinin başladığı yerdeki ağılın kenarındaydılar. Kışlanın ortasında bulunan üç tanksavar topunun da oraya gönderilmesini söylerken bir havan mermisi arkamıza düştü. saniyeler içinde karanlıkta kayboldu. bir el bombası 32 parça değil mi? Bir el hareketi ile 30 silah ateşlenmiş olacak. bu kuruluşta çalıştıklarından buraları ve ne yapacaklarını iyi biliyorlar. Bu emrin yerine getirilmesi için sana 20 dakika süre veriyorum. Bela şehirdeydi. Đkimizin arasında Karayolları tesisleri ve kışlayla sının çizen bu kuruma ait beton duvarların üzerinden bize darbeler halinde ateş açıp saklanan. burnumuzun dibinde bir kaç kişi vardı. Hangi kesim aydınlatmıyorsa bütün ateşleri. Kışlanın kuzeyindeki boş arazi tarafından bir tehdit olmadığı. Kışlanın kıdemli emniyet subayını yanıma çağırdım. "bir kısmının el bombaları yanında komutanım" dedi. Çünkü taburun burada olmadığını biliyorlardı. Đçeriye girerek yapılacak bir şey yok" dedim. "Bir tanesi ne işe yarar aslanım? Beşer altışar tane olacak. 86 yerden ateş edildiğini sayabildim. daha sonra da sol kanatta kaydırdık. inşası devam eden evlerin hemen hepsini üpkı bir mevzi gibi kullandıkları görülüyordu. Aydınlatmayı önce orta bölgede. Havanların başındaki üsteğmene aydınlatma mermilerini kullanmaya başlaması için haber gönderdim. Birliğin başında Binbaşı Mehmet vardı. tüfekle olmaz. Hızlı. askerlerin kendilerine olan güveni artacak. Bir kaba gücün başı boş bırakılması gibi çılgınca ateş ediyorlardı. Buradan gelen silah sesleri. Bunun adı ayaklanmaya kalkışmadır. Bunlar sadece yüksek yerlerde oldukları için sayabildiklerimdi ve bizim cephemize dönük bölgelerden gelen atışlardı. sonra sağ. Bunlar biraz cesaret bulurlarsa gruplar halinde kışlaya girmeye teşebbüs edebilirlerdi. Mevcut askerle de ateş gücümüz onlara nazaran çok cılız kalıyordu. Aydınlatma alünda. yapanlar da şehirdeki milislerdi. böylece bir asker 5-6 asker olacak. depoda ne kadar el bombası sandığı varsa çıkartıp bütün askerlere dağıtsınlar" deyince. iki üç law (kısa mesafeli hafif tanksavar silahı) al ve onlara bir daha hiç lazım olmayacak şekilde ders ver" dedim. kısa kısa askerlerle görüştüm. hızlı. Ağır silahların başındaki üsteğmene: "Bunlara ikinci bir mermi attırmayacaksın. Fakat on dakika sonra mükemmel bir aydınlatma başladı. Yol kenarındaki mevzilerde bulunan üsteğmene: "Sağ yanımızdaki Karayolları duvarlarından. Emniyet subayına: "Birilerini görevlendir. Đrtibat yoktu. Havan mevzilerinden birinin burada olduğu anlaşılıyordu. Bu plan balyoz tesiri yaptı. Yüzbaşı. her atıştan sonra karanlıkta yanıp sönen silahların namlu ağız alevlerinden. Bunu atanlar tam karşımızda. Akılları sıra dağdakilere moral vermeye. bazıları aynı evin değişik noktalarından olmak üzere. . Đki tarafın karşılıklı ateş gücü doruk noktasına ulaşmıştı. hem de tam bir paralellik sağlamadı. asker sayısı da kendi tesislerini koruyabilecek miktardaydı. 80 Unutulanlar Dişinda Yen! BtR Şey Yok Đlçe jandarma birliği bulunduğumuz yerin 50 metre uzağında aynı hizada bir binadaydı. elindeki iki dağ topunu aynı anda tek noktaya ateşleyeceksin. böylece bir asker bir dakika içinde 25-30 metre önüne 150 mermi atmış gibi etki sağlayacak. daha hızlı". Oradan da kışlaya ateş açılmış. yakın mesafeden bize ateş edenler. bağrışmalar birden artü. yola bakan nizamiyenin karşısında bulunan Süt Enstitüsü gibi devlete ait başka tesislerden de mermiler geliyordu. en azından şimdilik olmadığı ortadaydı. 3 havanla aydınlatma mermisi kullanarak şehrin bize yakın kısmını sürekli aydınlatacaksın". anladın mı? Ve ben emir verince. koşarak çevredeki mevzileri dolaştım. Đlk atışlar hem istediğimiz yükseklikte paralanmadı.rin haline ve üzerimize gelen ateşin yoğunluğuna bak. Buradaki makineli tüfekler ile bir uçaksavarın hemen yol kenarındaki şehre bakan mevzilere götürülmesi emrini verdim. Şehrin ışıkları daha PKK'lıların ilk ateşinde sönmüştü! Nizamiyenin yanından. Kışlanın batısında Karayollarının şantiyesi ve bunun duvarları vardı.

silahlı eyleme kalkışmıştır. Üsteğmen kaşla göz arasında asteğmeni kaldırmıştı. şu durum katlanılamazdı.Bize bir şey olmadı. hem onlar ve farkında olmadan hem de siz. şehirden bir milis öldüren bu on askerin hücreye benzeyen bulundukları binada kalmaya devam ettikleri taktirde önümüzdeki günlerde başlarına ne geleceği belliydi. denetimsizlik ve zayıf eğitimlerinden geliyordu. bir milis de öldürülmüştü. Görüntülerindeki pejmürdelik dün gece yaşadıklarından değil. her tarafa eşyaları yığarak onların içeri girmesine mani olmuşlardı.Başınızda kim var? Dün gece burada ne oldu? Şehit ve yaralı var mı? . 15 Ağustos 1993 saat 22:00'dan itibaren. 2. silah. azaldı ve gün doğmadan bir saat önce tek tüke düştü. gece ne olup bittiğini anlamak için. Tarafımızdan gereği yapılmıştır. Şu görünen durum: "Suçu işleyen cezayı bekler" psikolojisinden 1993 Dönemi 81 başka bir şey değildi. Asteğmen aşağıda uyuyor. Dört Dağ ve Komando taburu da Hisar Yaylası' na yayılmış lx>l-geyi tarıyor. Altında askeri pantolon. şu ana kadar? Hayır. Askerlik Şubesi diye yıllardır kullanılan bir apartman dairesi. Şehrin genelinde işlerin kötü gittiği anlaşılınca buraya saldıranlar da apar topar kaçmışlardı. Đşleri kötü gitmişti. Birlikler dağın tepesinde bulunan Hisar Yaylası'na ulaşmışlardı. Kapıların ve pencerelerin önüne eşyaları yığdık. diğerleri de uyuyor. Giriş kapısının hemen karşısındaki çöp bidonunun yanında bir ceset vardı. telsiz. Ufak tefek sıyrıklar dışında ne bir şehit ne de bir yaralı vardı. telefon ve mesaj aktarma cihazlarının başına yeni geliyorum. . Dağ ve Komando taburu . Halbuki bu subaylar kaç gecedir hiç uyumuyor ve dağdaki birliklerle ilgili yapılacak bu kadar iş varken. hepsi bu kadar. Bu hizmetleri yürütenlerin eğitimlerinin ne olduğu da herkesin malumuydu. Her yerde sıcaklık gittikçe artarken. Đçeri girdim. Bizimkilerde ciddi ciddi ve uzun uzun anlatıyordu. Ben yazılı veya sözlü bir rapor verdim mi.300 metre yükseklikte etrafı dik kayalıklarla çevrili bir platoydu. bitti. Şehrin ortasında bulunan Askerlik Şubesinden herhangi bir haber alınamıyordu. Zayiatımız yoktur. personel. Burası 3. Ne olduysa oldu." "Đşte hepsi bu kadar beyler." Bütün karargahlara şu mesajı çekin: "Hakkari'nin Yüksekova ilçesi. Öyleyse bu aculluk niye? Daha. her yer kilitlensin. geçici olarak burayı kapatıyoruz" dedim. üst kata çıktım.Kimsin sen? . Güneş çoktan doğmuş olmasına rağmen. Kışlaya döndüm. Diyarbakır'dan Ankara'ya kadar her seviyedeki karargahtan nöbetçi heyetlerindeki subaylar. onların her zaman çok vakitleri vardır bu iki. "Çocuklar muharebe sahasından uzak olanların sizi anlamasını boşuna beklemeyin bu bir. sizin gözünüz kulağınız birliklerde olsun" dedim. karma karışık mahalle ve sokaklardan birindeydi. Şehir sanki nefes almıyordu.Şube askeriyim. Üsteğmene: "Timin yarısını burada bırak. Mucize denilen şey herhalde bu olmalıydı. buradakiler de silahla karşılık vermiş. Alt katta kimse görünmüyordu. üstünde beyaz fanilalı biri alt üst olmuş salonda eşyaları düzeltmeye çalışıyordu. Burada bir asteğmen ve dokuz asker vardı. Karmaşık mahalle ve dar sokaklardan geçerek. Silahları eski modeldi. Bu anlamsız telefonlar sizin birlikleri iyi hissetmenizi engelliyor. . jandarma ve polisle yürütülecek adli ve idari işlerin koor-dinesini Bülent Albaya bırakarak helikopterle Đkiyaka Dağları'na gittim. Bir timle oraya gittim. sokaklarda ne insan ne hayvan bir tek canlı yoktu.Ayaklanma provası özentilerinin ateşleri. Bunlara zamanınızı çarçur ettirmeyin. her geçen saat azaldı. komutanlık raporunu beklemek zorunda onlar. Dün gece yarısı buraya girmeye çalıştılar. şu anda hemen yapılma82 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok sı gereken işleri saatlere bırakarak canını dişine takmış savaşanlara zarar veriyorsunuz. Gece yarısından sonra 5-6 kişi çok yakın mesafeden şubeye ateş açmışlar. sıra evlerden birinin içindeki Askerlik Şubesine geldik. Yüksekova'daki iki üç karargah subayını telefon bombardımanına tutmuşlardı. Bütün pencereler bir şeylerle tamamen karartılmıştı. Şehirde. Aşağıdaki askerler de birer ikişer yukarıya çıkıyordu. cephane ve tüm evrakları toplayıp kışlaya götürsünler. Bir kaç metre yakın mesafeden açılan ateş sonucu.

Gelenlerin basın mensupları olduğu anlaşıldı. Ağrı Dağlarında.O zaman.) . nedir isteğiniz? Đçlerinden bir iki tanesi: . ölenlerden bazılarının isimleri dahi taşların üzerine yazılmıştı. Bizim fuzuli işlere ayıracak zamanımız yok.Sait Amca gel. . seni dinliyorum. PKK ölülerini bir yere getirseler.Zaman. Taburun bölgesine gittiğimde Binbaşı Necmi: " Bir uzman çavuşla bir erin tırmandıkları kayanın üzerine gövdelerinin yarısı çıktığında burada saklanan bir kaç PKK'lının yakın mesafeden ateşine maruz kalıp şehit olduklarını" söyledi. mantığa sığar tarafı var mı? Çok istiyorsanız taburlar bulunduğumuz yere çıktıkları istikametlerden geri dönerken onlara katılın. Ölen PKK'lılar için sabit mezarlık yapılmış. Đstihbarat Şube Müdürü gidip kendileri ile görüştü. (Bunu söylerken sağ elindeki Kalaşnikofu havaya kaldırdı.Paşam. o kesimde kaldı. Mayınların aranıp bulunması ve tahrip edilmeleri sürüyordu. Ateş edenler taburun timlerinin arasındaydı ve kaçabilme i. . mezar taşlan kullanılarak. dün hava kararmak üzereyken Irak istikametinde ilerleyen 15-20 kişilik bir PKK teşkilini karşıdan görüp hemen ateş açtıklarını.Arkadaşlar hoş geldiniz. o zamanlar senin yaşlarında bir başka amca. Fakat dağdakilerin yok edilmesiyle bitmeyecek Paşanı. 20 yıl kadar önce ben üsteğmenken. ben askerlere leş toplatmam. Hepsi de genç. çevresi taşlarla işaretlenmiş. mayın tarama faaliyeti de devam ediyordu. 3. . haber ve iş yapmak heyecanı gözlerinden belli olan çocuklardı. hayır ola. 24 saattir sesi soluğu çıkmayan Hakkari bölge sorumlusu Topal Nasır ve ekibiydi. kireçle boyanmış futbol sahaları bile vardı. Bunlar.Bu harekat beş gün beş gecedir devam ediyor. mekan ve işlemler açısından gerçekçi olmayan saçma sapan şeyi niye tekrarlayıp duruyorsunuz? Aynı anda birkaçı anlaşmış gibi. topluca resim çekebilsek. . 84 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Đkiyaka Dağlan'na Irak tarafındaki geçitlerden tırmanan Piyade Tabur Komutanı Yarbay Ali.Allah sana ömür versin. "Öyle isteniyor komutanım". Bir ihtiyacın var mı? . Genelkurmay'ın haberi vardı. . yeniden. Sait Amca.bölgesinde ise çatışmalar devam ediyordu.Sağol Paşanı. . nerede. Biraz uzakta duruyordu ve pür silahtı. 1993 Dönemi 83 . kendileri gelip yapsınlar. Operasyonda çaresiz kalınca yayla giriş ve çıkışlarını sağlayan geçit ve patikaları aceleyle mayınlamışlardı. söyledikleri şeyin ne kadar saçma olduğunun da farkındaydılar. Şemdinli bölgesinin en cengaver ve en yaşlı korucusu. Böyle bir isteğinizin akla. Tabur Komutanı yaşlı bir korucu ile yanıma geldi.Komutanım bir emir verseniz de. şu senin söylediklerinin aynısını söylemişti. biıtün subaylarınız da öyle söylüyor. Çatışmaların yer yer devam ettiği 2. kaç kişi öldü ise. oraya ininceye kadar her gördüğünüz yerdeki resimleri istediğiniz gibi çekin. 12-13 kişiden oluşan medya grubunu. istihbarat subayı açıklamalarda bulunarak bir saat kadar kampın içinde dolaştırdı. eli ayağı tutan insanın ne ihtiyacı olabilir ki? Sırım gibiydi. Siz de boşuna beklemeyin. Karşılıklı direkleri dikilmiş.nkanlan hemen hemen hiç yoktu. "Komutanım. Yani bu kadar sürede tırmana tırmana bulunduğumuz yere gelindi. ben 68'deyim. Buraları temizleyeceksiniz. Burası henüz emniyetli değildi.Sait Amca. çevik adımlarla kayadan kayaya sekerek birlikte olduğu timin yanına gitti. Sanki söylediklerimi hiç anlamamışlar gibi. şu bir haftadır olanları görüyorum. Hangi çatışmada. Aramalar devam ederken. Sizinle görüşmeyi çok istiyor" dedi. dedi. . sözcükleri değiştirip aynı şeyi teklif ettiler. PKK'nın başına gelecekler var. onlara söyleyin. Diyarbakır'dan geliyorlardı ve OHAL Valiliği göndermişti. Sonra hep beraber benim yanıma gelerek bir istekleri olduğunu söylediler. "buz ve karla kaplı derin geçitlerin hızını azalttığını. Hisar Yaylası'nın PKK'nın yurt içindeki güvenli kamplarından biri olduğu anlaşılıyordu. Tabur komutanı bölük komutanlarına talimatlar vermeye devam ederken yaylanın üzerine bir Skorsky yaklaşarak inişe uygun bir yamaca bir grup sivil bıraktı. ancak militanların doğru dürüst bir karşılık vermeden kayalıklarda dağılıp gözden kaybolduklarını" anlattı.Kaç yaşındasın? . PKK'nın canı kanı Ankara'da.

Ortalarında da Hakkari valisi Cemalettin bey vardı. yakın korumaları ile idari hizmetlerini yürüten 16 kişiydi.Hayır paşam. Son duyduğum cümle. bir kısmında ise. benim yanlarına kadar yaklaştığımı fark edemeyen gruplar oluyordu. Üniformaların ceketleri.Ana telsiz ve onun akülerini taşıyanlarla. Basın mensupları bir çember yapmışlar. bu şefkatli devlet kimden yana Vali bey? . orada bir başka helikopter ve biraz uzağında ise sivil bir grup vardı. . Bu grup da gene Diyarbakır'dan gelen başka basın mensuplarıydı. sekiz ve onlu gruplar halinde dağınık bir şekilde bulunan askerler. duvarları ise süzek gibi. Çünkü şefkatli devleti dün gece bu barakalarda yaşayan 80-100 asker yüceltti. Bazen aramızda kayalıklar olduğundan. Bu grupları dolaştım. Dün gece Yüksekova'da kırılan bütün camların paralarını ödeyecektir" sözleriydi. Şe-hire gitmek için taburun nizamiyesine doğru yürürlerken Vali beyin yanma yaklaşıp: 86 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok T993 Dönemi 87 . taburun barakalarının halini gördünüz mü? .Dün gece bu şehirdekilerin attıkları roket ve havan mermilerinden tavanları paramparça oldu. Çoğunun üstünde haki fanilaları vardı.Sizin zararlarınızı da karşılamaya çalışalım paşam. devletimiz şefkatlidir. büyük kısmının parçalanmıştı. biz de işe yaramaz hale gelen bu barakalardaydık. ceket kolları omuz başlarındaki dikişlerden kopmuş durumdaydı. Yarın akşama kadar da esas üs ve kışlalarınıza intikallerinizi tamamlamış olun. gruptan bir kaç asker de refakat ediyor. Yüzlerce ayrı ayrı yerde. . silah ve malzemelerinin bakımlarını yapıyordu. Bunlardan birinde. ritm vererek türkü söyleyen bir askere. Bu bölgede ayağımızın allından toprağı çekiyorlar. Buradaki iş bitmişti. Onlar canlarını dişlerine takınasaydı dün gece olacaklar PKK ile mücadele tarihine yüz karası diye geçerdi. Gece ayaklananlar beton binalarda. Tabur komutanlarını topladım: "Bu gece hava karardıktan sonra aynı istikametleri kullanarak toplanma bölgelerinize dönün. / Kurşun ata ata biter Dağlar çıka çıka biter PKK yok edersek biter Aldırma gönül aldırma Dertlerin kalkınca şaha Bir sitem yolla Allah 'a Görecek günler var daha Aldırma gönül aldırma Telsizle Genelkurmay Başkanı'nın görüşmek istediğini bildirdiler. Sizin kaç paranız var bilmiyorum ama harcayacak yeri sorarsanız. Vali beyi dinliyorlardı. Hiçbir şikayet olmadığı gibi herkes dinç ve neşeli görünüyordu. vali beyin "Arkadaşlar. diğer herkes de işini yapmaya devam ederek dinliyordu: Beyaz giyme söz olur Siyah giyme toz olur Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salmada salmada gel Beyaz giysen tanırlar Seni yoku sanırlar Zaten bende talih yok Seni benden alırlar Salmada salmada gel Alçak ceviz dallan Sıra beyaz kollan Yer yıerden geçeyim Hep sarmışlar yollan *** 1993 Dönem! 85 Başın öne eğilmesin Aldırma gönül aldırma Ağladığın duyulmasm Aldırma gönül aldırma Dağlardaki deli rüzgar Gelip kayaları yalar Beni bu sesler oyalar Aldırma gönül aldırma . hepinizi tebrik ederim. tüfeğin ağaç ve demir aksamına sert bir cisimle vurarak tempo tutup. Çok mükemmel bir harekat oldu. Yanlarına yaklaştım.Vali bey. kesinlikle bu kışla olmalı." Yüksekova'daki kışlanın helikopter pistine indiğimde. Botların hali ise acıklıydı. Lojistik ihtiyaçlarınızı bir mesajla Tugay karargahına gönderin.

ne de bina içerisinde oturacak zamanımız var. Taburun dağdaki 600 askeri dün gece burada olsaydı üzerimize aniden açılan havan ve roketlerin yoğunluğundan başlangıçta çok zayiat verirdik.Geceleri operasyon yapman çok iyi oldu.Komutanım. bizim ne binaya ihtiyacımız var. psikolojilerinin düzelmesi çok zaman alacaktır. Neredeyse normal ölçülerinde işaretlenmiş kaleleri de olan futbol sahaları var. . evlerin balkonlarında. tuğlalarla örülmüş. bu şehirde sayıları binlere ulaşan milis gruplarıyla birlikte belli bir süre de olsa şehirde hakimiyet kurup. Ölenlerin isimlerinin üzerine yazılı olduğu mezar taşlarının bulunduğu sabit mezarlığı mevcut. yurt içi ve yurt dışında moral ve siyasi bir çıkış yapacaklardı. Suriyeli Topal Nasır'ın bulunduğu 400 kişilik.Dün gece ben buradaydım. Gitseler de dönmeleri uzun sürmez. "Kürdistan adına şehit olanlar adına" anıt dikmeyi tasarladıkları anlaşılıyor. benim arz edebileceğim hususlar bunlar. ne yapılacağını o tayin ediyor. Buranın yıllardan beri kullanıldığı ortada. Bizim işimiz can pazarında sevda ile oluyor. . 15 Ağustos gecesi Yüksekova'ya inecek. parçalar birleşince dıırıım ortaya çıktı.Mezarlık ve futbol sahaları.Yangın yerinden beter hale gelmiş bu vilayette. Dün gece bize ateş açılan yüzlerce yerdeki mevziler. Đkiyaka Dağlan'nda toplanan ve başlarında Hakkari bölge sorumlusu. sabaha karşı biten işi.Osman Paşa. Buna karşılık. hazırlanmış. kendine güveni ve pervasızhğıyla alakalı iki şey arz etmek isterim. Tabur binasından Genelkurmay Başkanı'm aradım: . . para. pencerelerin arkasına taşlarla. bir kısmının da Irak'a doğru gittiği haberlerini alıyorum. Bu nedenle biz bütün gücümüzle hiçbir koşula bağlı kalmaksızın harekata devam edeceğiz. Komutanım sizin de malumlarınızdır. her gece. bütün birlikler yarın akşama kadar kendi esas üslerine dönmüş olacaklar. Komutanım. PKK'nın nerelere geldiğini. Yüksekova'da yaşayanlar çok fazla bir yerlere gidemezler.Komutanım. Benim size anlatmak istediğim bina. halk kendisini destekledikçe temin etmekte zorluk çekmeyecektir. Halk ise günlerce önceden haberli. . Şehirde doğru dürüst bir birlik olmaması hem şans hem de şanssızlıktı.Haklısınız paşam. dün gece ayaklanmaya kalkıştı demek bu adamlar. Halkın bir kısmının Đran'a. . burada yaşayan kimsenin de dikkatini çekmiyor. Örgüt kaybettiği militanların yerine yenilerini. Komutamın. en geç iki üç saatte hallederdik.Komutanım gece de yetmiyor.. Halkın devlete olan güveninin yıllar sonra tekrar kazanılması. bölgedeki diğer yerlerin de farklı olduğunu sanmıyorum. Bu kampla ilgili de. Benim ilk harekata Yüksekova'da başlamam bunları bildiğimden değil. Bu sonuç Yüksekova bölgesinde bir kaç ay onların büyük çapta eylemlerini önler. Ancak sabahleyin birliklerin yanına gittim ve biraz önce döndüm. Ancak böyle bir şeyin yapılacağından istihbarat toplayan hiçbir kuruluşun haberi olmadı. Halkın ne kadarının nereye gittiği konusunda hiçbir bilgim yok. ilarekata gelince Komutanım. PKK'nın bir tabur kadar kuvveti işe yaramaz hale geldi. Fakat şunu söyleyebilirim. Bunu şunun için arz ediyorum. Ele geçen dokümanların bir kısmı tarandığında. günlerce önce yarım inşaadarda. Sen iyi yaptın. Dün gece şehir bir ateş topu gibi üzerimize yöneldi. Đnisiyatif tamamen PKK'da olduğundan ne zaman. Başka türlü her gün. pul değil. bu tip mücadelede muharebe taktik88 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok . fakat Plakkari'ye dönük. Birlikler mevzilerde. O zaman biz kısır bir döngüde kalırız.400 metre yükseklikteki bu mezarlığa. Đran ve Irak kamplarıyla yurt içinde bir çok tabur olduğunu değerlendiriyorum. Operasyondaki son durum nedir? . aynı zamanda bir kaç yerde nasıl saldırabilirler? . bu bölge genelinde eylem ve saldırıların daha fazla olmasındandır. Ben zaten hep söylüyordum. Bir istihbarat gelmediği gibi. aslında koruyamıyor. ne kadar uzun zamandır orada olduklarını gösteriyor. bir taburdan fazla militan. ekonomik kaynakları itibariyle arz ediyorum. aksine ölüyor ve karşı tarafa da doğru dürüst kayıp verdiremiyor. emredin. nerede. 3. çukurlarda güya kendini koruyor.

Çatışmalar sürüyor." 17 Ağustos 1993 Milliyet. hazır obua meselesi." 18 Ağustos 1993 Hürriyet 1. Đran'daki kamplardan Türkiye'ye sızarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Buzul Dağları'ndaki sarp kayalıklarla çevrili bölgede kamp kuran ve 15 Ağustos nedeniyle eylem hazırlığı içinde olan yaklaşık 400 PKK'h kuşatıldı. örgüt ağır kayıplar verdi.Doğru. Cehennem gecesi. . Yüksekova-Şemdinli arasındaki Gülle tepe mevkiinde geçen telsiz konuşması şöyle: . birinci sayfa başlıktan.Ölücüler halletsin. yüzlerini parçalayarak tanınmaz hale getiriyorlar.Kim kaldıysa kaçsın.(lanet olsun) . PKK Yüksekova'ya gece boyunca 500 roketle saldırdı. PKK.. Diğerleri işi uzattıklarından daha fazla bedel ödemişler ve daha fazla acıya maruz kalmışlardır. Yüksekova ve Şemdinli arasında ölüm çemberine alman kalabalık bir grup bölücü teröriste yönelik harekat devam ediyor." Đkiyaka Dağları Harekatı ile Yüksekova silahlı kalkışmasına ait basında çıkan ve halkın bilgisine sunulan haber ve değerlendirmeler: 16 Ağustos 1993 Hürriyet. harekete geçip düşmam yok etmektir. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine saat 22:00 1993 DönemĐ 89 sularında çeşitli yönlerden saldırdılar. Kutlarım. ." 17 Ağustos 1993 Sabah: "Büyük operasyon 4ncû gününde. . Diyarbakır'dan Asayiş Komutanını da arayarak son durumu rapor ettim. . "Yüzlerce ölü.Toprak başınıza . PKK'ya karşı yürütülen harekatı engellemek için bir grup terörist. Bu konuşma esnasında Jandarma Genel Komutam aramışlardı. . 250 kadar kayıp veren PKK'Ulardan sağ kalanlar panik halinde kaçmaya çalışıyor. bul ve yok et. Harekatı 30 Ağustos'ta Tuğgeneralliğe yükselen Dağ ve Komando Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Osman Pa-mukoğlu yürütüyor.Kendileri de zaten ölmüşlerdir. operasyon karşısında neye uğradığını şaşıran PKK. ölülerinin gizlenmesi ve tanınmaz hale getirilmesi için özel görevliler oluşturdu. Bütün subay. Ölücülerin varlığı.. "Bir ordunun işi siper kazmak ve toprağı savunmak değil. Her yandan ateş. astsubay ve mehmetçiklerin gözlerinden öperim. yıla girdiği gün indirildi. 400 PKK'lı çemberde.Govent (Balkaya Dağı) istikametine kaçın. Sonuçların çok iyi olduğunu söyleyerek tebrik ettiler. PKK'da ölücüler görev başında. Genelkurmay Başkanı ile Jandarma Genel Komutanının da aradıklarını bildirdim. ara. gafil avlanıp. birinci sayfa başlıktan. Đsabet alan birçok ev ve işyeri yandı.. Bu arz ettiğim yeni bir şey değil. örgütün 10.Şehitler ne olacak? . . Yüksekova ve Şemdinli arasındaki yüksek dağlarında cehennem üçgeni. ikincisi. Birincisi sürekli hareket. çok iyi sonuçlar aldınız. hemen hemen aynı şeyleri arz ettim. Flakkari'nin Buzul Dağı kampında bulunan 250 kadar terörist öldü. PKK'ya yurt içinde en ağır darbe. sayfa: "Buzul Dağı taranıyor: PKK'nm ağır darbe yediği Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri arasındaki Buzul Dağında operasyon sürüyor. 350-400 terörist kuşatıldı. Çok yaralımız var.Nereden kaçalım? Şehit sayısı 200 oldu." 17 Ağustos 1993 Hürriyet.Sağolun komutanım. "250 PKK'h ölü. birinci sayfa başlıktan. .. büyük kayıplar verdi. "PKK'da tam bozgun: Şemdinli ve Yüksekova arasındaki. ilk kez 15 Ağustos'ta ortaya çıktı. Đlçede sokağa çıkma yasağı kondu.lerinin iki temel ilkesi var. Son 200 yıllık yakın tarihte bunu erken kavrayan millet ve ordular daha az acı çekmiştir. . Ölen arkadaşlarını gizleyemedikleri taktirde. Kendilerini aradım.Hepimiz kuşatıldık. aferin..

" 18 Ağustos 1993 Sabah. Birçok arkadaşımızda tek bir mermi bile kalmadı. fran-Irak sınır geçidinde PKK'ya yönelik operasyon aralıksız devam ediyor. Askerlerime bir kurşun atana beş kurşun atarım. Çatışmalar Karadağ ve Harun Geçidi çevresinde yoğunlaştı. Elimizdeki imkanlar böyle bir harekata uygun değil. Üzerimize yağmur gibi mermi ve bomba yağıyor." 20 Ağustos 1993 Tercüman: "PKK 6 günde 400 ölü verdi. Ağır yaralı olanları yanınızda taşımayın. Agir kod adlı bir komutan) Bir milyon geliyorlar. askere leş toplatmam. Çatışma süresince dinlenen PKK'h-lara ait telsiz konuşmalarından biri şöyle: .Kuzey Irak: kadınlar gibi ağlamayın. Eğer bu doğruysa baştan beri anlatmaya çalıştığımız "düşünce erozyonu "nun son ve vahim örneğidir. Kuzey Irak'taki PKK yöneticileri telsizle şu emri verdiler: Kadınlar gibi ağlamayın. kaçacak yerimiz kalmadı. Terör önce beyinde yenilmelidir." 29 Ağustos 1993 Ortadoğu politik sayfası: "En tehlikeli virüs. milletin başına musallat edilen bu belayı defedeceğiz. Biz imha eder.Agir: Suikast eylem birliğimizden 30. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Osman Pamukoğlu harekata katılan askerlerle topluca konuşarak onlara moral verdi. 21 Ağustos 1993 Sabah: "PKK'hnm telsiz talimatı: Hakkari operasyonunda bozguna uğrayan ve çatışma bölgesinden kaçmak isteyen teröristlere. "Kar yağmadan Hakkari bölgesindeki PKK gruplarını. silip süpürerek. . ." 18 Ağustos 1993 Milliyet.. sayfa başlıktan: "Askere leş toplatmam: dağda PKK'yi ezen Tuğgeneral Osman Pa-mukoğlu kesin konuştu: Analar evlatlarını askere leş toplatmak için göndermedi. Bu 30 Ağustos'ta paşalık sırası gelen Kurmay Albaya terfi edeceği fakat Şırnak'a gidip görevi teslim alması istendiği zaman kabul etmeyerek istifa ettiği basına yansıdı. . geçeriz. beynimizdedir. Her taraf asker kaynıyor. Gerilla taktikleri kullanın. -Agir: Şu ana kadar belirleyebildiğimiz 184 kaybımız var. Ölüleri mutlaka gömün. Öldürüp uygun bir yere gömün. Bulunduğumuz mevkiler psikolojik olarak teslim edilmektedir. Kaçmak isteyenleri kesinlikle önleyin. Đnci sayfadan: 90 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok "PKK'ya ölüm çemberi: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Buzul Dağı kesiminde kıstırılan 450 PKK militanını imha operasyonu sürüyor. propaganda birliğimizden 40 kişiyi kaybettik." 19 Ağustos 1993 Meydan: "Kirpi Operasyonuyla PKK'nırı beli iyice kırıldı.Politika sayfası: Bingöl sendromu aşılıyor. Adamlarını ve elindeki imkanları bir araya getir ve gediği yarmaya çalış. operasyon 3000 metrenin üzerinde 850 m2lik bir alanda sürüyor." 18 Ağustos 1993 Meydan: "Dağ taş PKK'Iı terörist cesedi dolu. 15 Ağustos'ta lOncıı eylem yılını kutlamak için Yüksekova ve Şemdinli bölgesinde "Büyük Eylem" hazırlığında iken "Büyük Tokat" yedi. . gece gündüz demeden. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bingöl katliamı ile oluşan durum değişiyor.Agir: (çatışma bölgesinde. . Çemberin içinde kalan 450-500 PKK'hnın 300'den fazlası öldürüldü. "Kirpi Operasyonu: PKK kıskıvrak. Geberdikleri yerde kalırlar. 1993 Dönemî 91 . Harekata katılan 3000 komando çatışmalara 24 saat aralıksız devam ediyor. Böylece psikolojik üstünlük yine devlete geçiyor. PKK'mn kayıpları 300 militan.. .Agir: Mermimiz bitiyor.Kuzey Irak: Muhakkak bir gedik vardır. Paniğe kapılmayın. Sizi oraya savaşa gönderdik.Kuzey Irak: (muhtemelen Cemil Bayık) Toparlanmaya çalışın. Orada çarpışarak öleceksiniz.sizi oraya savaşa gönderdik.Kuzey Irak: Kesin sayıyı verin." 19 Ağustos 1993 Milliyet 1. PKK 1992'de Kuzey Irak'a düzenlenen harekattan sonra tarihinin en büyük darbesini yiyor. ölün.

hakim olmakta zorlanacağı yüzlerce şeyi doğru sıraya koyamaz. hayır.Bunun üzüntüsünü yüreğimizde hissederken Hakkari'den Dağ ve Komado Tugay Komutanı Tuğgeneral Osmaıi Pamukoğlu'nıın gür sesi yükseldi: "Askerlere leş taşıtmam" dedi. bir karargah generali ve subaylarının sorumluluğu hizmetinde bulundukları komutanın karargah binasının içinde ve komutanının önünde biter.Osman Paşam. karşı tarafın da psikolojisini bozmak için neler önerirsiniz? Eskiden bir PKK'lı öldürüldüğünde. Harekata katılan herkes. neyi konuşacağını söylemek taşıdığı sorumluluğundan dolayı ancak bir komutanın hakkıdır.Efendim.Osman Paşam nasılsınız? . Acemi marangozun yongası çok olur.Efendim. yüzyıla ait bir Hollanda atasözü söyleyeceğim. onları yüreklendirmek. 30 ve daha fazla çocuk tabutlar içinde buradan memleketlerine gönderilir. Bunun manası açık ama. korkarak yürütülmez. gelecek kaygısıyla.Hayır. milletin moralini yükseltmek. . 20." Anladılar. "Askerime bir kurşun atana beş kurşun atarım" dedi. Plan çalışmasına geçmeden. bir canlı olarak ben de leş gibi kokuyordum. Aslında Muğlalı olayında ayıplanması gereken Muğlalı değil. Beni yanlış anladınız. sizi rahatsız edecek bir şeyi yapmayı düşünmeyiz. bu kadarını zihnim almamış. Sizin kahramanlıklarınızı hepimiz biliyoruz. Bu laf. Mümkünse. Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Lojmanları PKK'ya destek üssü olarak kullanılırken ve NATO TIR'ları PKK'ya yardım malzemesi taşırken söylemiş olması da ayrıca önemlidir. Size bunu söylemenizi komutanınız mı emir verdi? Eğer öyleyse. biz de bir şehidimiz hemen alamazsak güneşin altında kalınca kokuyor.Bir şeye leş denmesi için mutlaka ölmesi gerekmez Đnsan ve hayvan ölür. dûn gece yarısında duş alıncaya kadar. daha yalın bir Türkçe'yle. . . Ölmeden önce de leş gibi oluyorsunuz. Muğlalı sendromuna karşı Pamukoğlu sendromunun yer aldığının ifadesidir. neyi." Yüksekova'dan döneli bir gün olmuştu. ben kendilerine telefon ederek. . . Tugay karargahında çalışıyordum. o zaman. Ya bundan etkilenecek birileri olsa da bu konuşmalardan et-kilense. niçin yaptığımızı açıklarım.. "Bir kibrit çöpü yapacağım diye bir çınar ağacını çarçur etmektir. harekat alanındaki bir generale ne zaman. ölen teröristler için leş demeseniz. . kahramanlar onlar. Hele rütbe. aşağı indim.Sağolun komutanım. . savaş sanatını bilen veya Hak1993 Dönemi 93 kari dağlarında muharebe eden bir asker bu tuzağa düşmez. sıradan kişilerin sandığı gibi bir takım teoriler ve ezbere bilgilerle değil.Siz. Dönüm noktasıdır. arkadaşlar size 17.Tabii anlıyorum.. Sonra. Komutan herhangi bir şey söylemedi. başka bir ifade kullanmanız daha iyi olur. fiziksel yorumu. Bu milletin çocukları.Osman Paşam. Ben tabiat olarak bu tip hareketleri kaale almam. Pamukoğlu böyle bir kompleks taşımadığını ve bunu kişilik olarak aştığını ispat etmiştir. "Rahat olun. . Mu92 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok harebe yaşamı işte böyle bir şey. askerlerin ruhlarını harekete geçirmek. yüzleri gevşedi. meslek anlayışı. güneş altında kalırsa erken kokar. sonuçta da 10. devleüerinin meşru müdafaası ve milletlerinin haysiyeti için canlarını hiçe sayarak çarpışıyor. tarihe kazınmış yeni bir kavramdır. devlet için görev yapan bir askere devletin sahip çıkmamasıdır. Genelkurmay karargahından bir generalin aradığını bildirdiler. . ne olacağını söyleyeyim mi? Kafasında dolaşan. üniformamı koruma iç güdüsünden olacak. Ankara'dan heyetler halinde gelen siyasiler Yüksekova'da alayişli cenaze törenleri yaparken bulunduğunuz karargahta ne yapıyordunuz? Muharebe. oyalanmaların sonu işte ortada. aklımızdan geçirmeyiz. Bir tomurcuğun büyüye büyüye 10 yılda neden çınar ağacına döndüğünün bütün sebeplerini bildiğimi sanıyordum ama. komutanın yaratılışı. .. Pamukoğlu'nun bu lafı. ne hata yaptık diye yüzleri donuklaştı. insan bilgisiyle yönetilir. Bazı çalışmalar için harekat merkezinde subaylar bekliyordu.. idareci maslahatçı üstelere karşı." Acaba hangimiz. makam. Laflar öyle mi olsun. böyle mi olsun.

5 saat vardı. cesaret ve sorumluluk üstlenmeyi bu defa da tereddütsüz gösterdi. saat 20:30'da Çukurca Güzeldere mahallesine silahlı saldırı oldu. hesaplanamaya-cak birçok yerde. Vadinin ortasında bir bölge sis ve duman kaplıydı. 20 Ağustos. Alışmadıkları bir tepkiyle karşılaştılar. üç vatandaş yaralandı. saat 22:00'da Çukurca uzundere köyüne ateş açıldı. 12 Ağustos. her patika. onlarca mayın bulunup tahrip ediliyordu.Bölgede yol kesme. yoksa belirli bir seviyeye gelince biz adayalım" dedim." 21 Ağustos gecesi saat 01:00'a doğru harekat merkezinden bir üst kattaki çalışma odasına çıktım. iki kadın yaralandı. 10-30 Ağustos 1993 tarihleri arasındaki PKK eylemleri: 11 Ağustos. Đki vatandaş.30'da Yüksekova'dan Hakkari'ye gelen askeri konvoya ateş açıldı. saat 22:05'de Çukurca ilçesine çevredeki tepelerden ateş açıldı. Çukurca Sınır Alay Komutanı Albay Mehmet Ali. saat 08. mücadele boyunca gösterdiği. bastığınızda mayın patlamayan yerdi. Savaşı bilen tecrübeli bir askere "senin üzerine aynı anda top. Aynı gün Şemdinli-Derecik arasında mayına basıldı iki köylü öldü. Çatışma bir saat sürdü. Kazan Vadisi Çukurca'ya yarım saat. Saat 02:00'da Çukurca Kazan vadisindeki emniyet timine saldırıldı. Bulunduğumuz yerden tek karayolu olan Zap Vadisi'nden oraya ulaşmak. ruhunun özgür. Bunları düşünürken telefon çaldı. 24 Ağustos. En sağlam yer. havan ve makineli tüfekle ateş açılmasını mı. Her zaman PKK'nm başlattığı saldırılarda olduğu gibi. inebilirsen in. iki asker şehit oldu. üç asker yaralandı. bir mayına basma tehlikesini mi göze alırsın?" diye sorulsa. vadinin girişinde bulunan ve Jandarma Sınır Taburu'nun da konuşlu olduğu bölgeye 15 dakika mesafedeydi. tehdit 360 derece her yerden geliyordu. saat 18:00'da Yûksekova-Yeşiltaş köyü yolu kesildi ve 10 vatandaş kaçırıldı. bu defa da çatışmalardan sağlıklı bir rapor gelmedi. Her gün. Gayrı nizami harpte. köy ve karakol saldırıları sürüyordu. olacakları da hayal ederek. olmaya devam edenleri düşünmek. Gün ışığının ufuklardan sızmasıyla beraber Kazan Vadisi'ne hareket ettim. sekiz terörist öldürüldü. Gün ağarmasına 2. mayınlama. gece koşullarında 3-4 saat sürerdi. 16 Ağustos. coğrafyayı zihnimde canlandırarak bugüne kadar olanlar. Saat 18:30'da Yüksekova-Şemdinli yolunda bir sivil araç mayına çarptı. Kazanma tavrı. Pilot Yüzbaşı Ali aşağıda çatışmaların devam ettiğini. milis. vadinin tabanında inişe müsait bir yerin bölüğün ortasında olduğunu. saat 01:00'da Hakkari Geçitli köyü arasında mayına basıldı. Jandarma Komando Taburunun hareket edip etmediğini sordum. Aynı gece 01:00'da Çukurca jandarma Sınır Alayı kışlasına silahlı saldırıda bulunuldu. Birkaç saat yalnız kalarak. hareket ve ilerlemenin bir parçasıdır. sap samana karışıktı. 28 Ağustos saat 15:00'da Şemdinli-Aktütün yolu kesildi. bir korucu şehit oldu. Militan. adam kaçırma. yüzlerce teknik cevap bekleyen sorulardan ziyade. halk iç içeydi. saat 02:00'dı. bir sivil araç şoförü kaçırıldı. kesinlikle birinciyi kabul edecektir. Yüzbaşı Ali. Altı terörist öldü. hat ve cephe bulunmadığından. yoksa. Bunun için insanın 94 Unutulanlar Dişinda Yen! BiR Şey Yok zihninin çok berrak. her izde. On dakika içinde yola çıkacağını söyledi. biri sağ yakalandı. kararlılık. duygularının başı boş ve uçlarının açık olması gerekiyordu. "Ali. Çünkü onlardan kurtulma şansı vardır. Gece helikopterler uçamıyordu. 14 Ağustos. bir terörist öldü. Başarı bir tavırdır. her yol. aynı noktaya iki şehidin de tahliye için getirildiğini söyledi. Helikopter bütün silah atışlarına . sezmeye çalışıyordum. Mayın çok sabırlı bir silahtı ve hasmını bulunduğu yerde sabırla yüz yıl bekleyebilirdi. Üç asker yaralandı. "Komutanım. "Savaşta üstünlük kompleksiniz olmalıdır. Kazan vadisinde bulunan piyade bölüğüne saldırı başladı" dedi. 122 kişi göz altına alındı. 19 Ağustos. yardımcı ve yatakçı. saat 02:15'de Çukurca üzümlü karakoluna saldırıldı.

Bölüğün bulunduğu yerin Güneyindeki emniyet timi esas saldırı hedefiydi. O tarafa baktı. yerde bir tüfek vardı. binlerce olayın çizimini yukarıya gönderince işler iyi mı gidecek? Kağıtlarla. Bir ara benden başka ateş eden kimsenin bulunmadığını fark ettim.açık yere indi.Niye ateş açmadın? . buralarda olması normal değildi. gündüze kaldıkları için yerleri ortaya çıkmasın diye ateş etmiyorlar. bu buradan gitmiş diye çizgiler çizince. çalışmasına devam etti. Đkinci bir roket atılmadı. tam siper!" diye bağırdım. "Her şey normale dönünce jandarmaya teslim edin. PKK militanları ile temas sağlamış. haritalarla dolu olan Ahmet'in tüfeği fırlayıp gitmişti. 1. saniyen döndüğümde. . Saçma sapan bir şeyler söyledi. "Emredersiniz" dedi. arkamızdan "güm" diye tok bir ses geldi. çatışmaya devam ediyordu. Hiç kimsenin yaşamadığı bu vadide. . Şehitlerin yüklenmesini etrafta uçuşan mermilerin altında bekledi ve hızla yükselerek. yanıma geldiler. Roketatar mermisi büyük bir gürültüyle birkaç saniye önce 96 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok bulunduğumuz yerin ortasında paralandı. Muharebe şokundaydı. Düşman karşısında bile.: "Đyi takip et. "Yüzlerce. Askerler yaşlı bir adamı getirdiler. Đçindekileri yere döktü. Bu görev başka yerden yapılamazdı. kaybedeceğimiz zaman yoktu. Senin işin PKK'nın ruhunu yakalayıp gerçeği görmek. fakat bizi izliyorlar" dedim. Timi emniyet görevindeyken baskına uğrayan teğmen ile bölüğün eıerkezindeyken. ne zaman uyur. görmek mümkün olmayan bu kıymetli subaya zaman zaman takılırdım: "Ahmet. sor-gulasınlar" dedim. Jandarma Komando Taburu yol boyunca kurulabilecek pusuyu dikkate alarak vadiye güneydeki büyük Ana tepeye tirmanarak gelmiş. Başka bir karşılık da gelmedi. sınıf bir kurmay subaydır. Başka başka yerlere ateş etmeye başladı. Vadinin tabanından doğu batı istikametinde bir dere akıyordu. (Nere-." "Görmek" sözü daha ağzımdan çıkmadan. Gözlerinden baştan beri burada olup bitenlerden haberi olduğu belliydi.Komutanım tüfek! Roketin düştüğü yere baktığımda. iki piyade teğmeni. tüfeğini bırakır. Đki tarafı kilometrelerce uzanan duvar gibi kayalıklarla çevrili bu vadide insan başını yukarı kaldırdığında gökyüzünü bir yol genişliğinde görebiliyordu. "Dağılın. haritasını bırakmaz!") Đki saat kadar sonra ateşler tamamen kesildi. Etrafımıza hafif silah mermileri düşüyordu. kaçırma". Neden bu saatte burada olduğunu sordum. şu şuradan gelmiş. O bölgeyi gören ve elinde uzun raen1993 Dönemi 95 zilli silahı olan uzman çavuşa bunları gösterdim. Önce iki. deyse 24 saat çalışan. Ateşi. gitti. vadinin dışında kayboldu. "Kimseye faydası olmayan şeyleri bırak. nişancı ve yardımcısının hareket edebilecekleri noktalara kaydırarak devam ettim. sonra 3-4 militanın köyde bir evden diğer evlere geçtiğini gördüm. Birinin elinde bir çuval vardı. kulak ve beyin irtibatı kopuktu. Elleri krokilerle. Komando taburu PKK'lı-ların bir kısmını takip ederken ucu bucağı olmayan vadinin doğusunda bölgeden uzaklaşmıştı. Birkaç metre sağımda Binbaşı Ahmet vardı. Hemen altımızda bulunan içinde yaşanmayan Kazan Köyü derenin iki tarafına inşa edilmişti. Bölük komutanı yüzbaşının geldiğimden haberi oldu. zaman ve mekan ölçüleriyle akıl erdirilemez bir hızla saldırıya uğrayan teğmenin yardımına giden diğer teğmen. dosyalarla ve memur zihniyetiyle muharebe edilemeyeceğini kaçıncı söyleyişim? Seni bu zahmetten kurtarıyorum ve bu işlemi yasaklıyorum. Roketin ilk çıkış yerini görmüştüm. "Komutanım. aklı haritası üzerine çizeceklerdeydi. Arazi bunu dikte ediyordu. darbeler halinde buraya kendi tüfeğimle ateş açtım. fakat kendisinin de bulunduğu çatışma noktasından ayrılamıyordu. arkasından kırmızı ışık çıkararak havadan bize yaklaşan roketi gördüm. Saldırı grubuna ağır silah desteği sağlayan PKK unsuru da kuzeyde olmalıydı. herkes cen-gaver ve savaş ustası mı olacak?" "Komutanım her saldırıdan sonra üst karargahlar krokileri istiyorlar" dedi. nasıl yapıldığını işaretlemeye uğraşan Kurmay Binbaşı Ahmet'e: "Adamların ağır silahlı destek unsurları karşıdaki kayalıklarda. ne zaman yemek yer. Haritasına saldırının nereden.

vatanını ve milletini seven ve Türk olmaktan gurur duyan herkesin hislerine tercüman olunmuştu.Bu bölük kimin komutasında? . ezer geçeriz. atamalar önce oraya oradan da buraya geliyor değil mi? . Milliyet'in başlıktan verdiği: "Ben askere leş toplatmam. neyin varsa. Đlk kez çatışmaya giriyorlardı. 23." Gazetelerin yayınlanmasından bir hafta sonra. Konuşmayı biri bitiriyor. Elazığ'daki Kolordusunun. Kazan Vadisi'ne gelince. biz de kuyunun ağzındayız. üç yıldır da bu bölgedeydi. silah ve malzeme. Doğubeyazıt'tan bakınca Büyük ve Küçük Ağrı Dağlarının ortasında gördüğün Serdarbulak Yaylası üsteğmenliğimde bulunduğum yerlerden biridir.karşı taraftan bunları topladık" dedi. Türk olmaktan gurur duyan milyonların üzerindeki karabasanı kaldırdınız. derhal kendi Tugayına. Sanki birden rahatlamışlardı. diyelim ki PKK grubu bu vadiye girdi. beni gör. Sonuç ne olur dersiniz? Kapağını kuyunun ağzına kapatmak.Şimdi ikiniz de beni iyi dinleyin.Askerlerden terhisi gelenler. Kurmay Başkanı ve Lojistik Şube Müdürüne ilet. Bizim bu iki yerde bekliyor olmamız gerekir. Onlar. Ondan önce Köprülü'deki tabura bağlıydı. üç şarjör. 1993 Dönemi 97 Harekat Şube Müdürüne: . bu bölüğe bütün desteği sağlasınlar. Vatanını ve milletini seven. Tim komutanı teğmen dakika dakika vetüm ayrıntıları ile neler olduğunu tekrar tekrar anlattı. her şeye rağmen bir eksiklik olursa gel. Halktan ve askerlerden gelen mektuplardan birer örnek aşağıdadır: "Sözlerinizle yeniden doğmuş gibi olduk. 15-20 kadar askerle belli bir yere kadar militanların peşinden gittiğini ve teması kaybettiğini söyledi. Bu yüzden kabul etmeyin. Bu güne kadar herkes kaçamak güreşiyor. hayır. Tavizcilere . Birkaç lastik ayakkabı. birkaç tane kanlı bel kuşağı. üç ayda bir Doğubeyazıt'a gidip oradan mı ilişik kesiyorlar? Yerlerine gelenler de oradan mı gönderiliyor? . oralara da bizden selam söyle. vadinin içine yanlarındaki dağlardan indiler. . Đhtiyaçlarının hepsi karşılanacak. Erzincan'daki Ordunun.Doğrudur komutanım. karamsarlıktan kurtulmuşlardı. "Kabul etmediğiniz sürece yenilmezsiniz. beş kurşun sıkılacaktır" sözü ile ilgileniyorlar. Sözlerini hiç kesmeden sabırla dinledim. astsubay ve askerin bulunduğu Hakkari'de her şey tamam da. Binbaşı Ahmet. Türk askerine bir kurşun atana. Doğubeyazıt'taki Tugayının bir taburunun 150 askerli bir bölüğü üç yıldır Hakkari'deydi. Đki. bu bölüğün yaptığı gibi kuyunun dibinde yaşıyorlar. ondan su çekmekten bile zahmetsiz bir iştir. Saldırıya uğrayan timin daha fazla kayıp vermemesinin tek nedeni. Bu bölükle ilgili anlaşılmaz bir durum vardı. Doğubeyazıt'a katılmak ve bir daha dönmemek üzere hareket edeceksin. Ağustos'un son haftasında halktan ve askerlerden çok sayıda mektup. filmlerde görülen kahramanlara benzeyen becerikli hareketleriydi. 98 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok Yüzlerce telefonu ise Kurmay Başkanı Albay Đhsan cevaplandırdı ve kaydetti (Bizim telefonlarımıza ulaşabilmenin büyük bir başarı sayılması gerekir). Halkı ilgilendiren. kart ve faks geldi. eksik olan bu bölüğün 160 askeri mi? Yüzbaşım hizmetleriniz şükranla anılacaktır.000 subay. yolunuz açık olsun. harekatın sonuçları değildi. Nihayet bölük komutanı yüzbaşı geldi. Buraya tek başına getirilmiş. diğeri başlıyordu. ne aradı ne de sordu.Subay ve astsubayların izin vesaire özlük hakları da Doğubeyazıt'tan yürütülüyor. vadinin girişinde 15 dakika ötede bir Sınır Jandarma Taburu yok mu? Jandarma Komando Taburu bu vadinin güneyinde konuşlu değil mi? Vadinin diğer ucu Cevizli Köyü'ne çıkmıyor mu? Bir. Yüzbaşıya: . bununla özgüvenlerinin çok yükseldiğini söylüyorlardı. moralleri yerine gelmişti. iki el bombası. Bölük Doğubeya-zıt'daki Tugaya bağlı taburlardan birine mensuptu.Çukurca jandarma Sınır Alayı iki ay önce kurulunca onun komutasına girdi. Yüzbaşım sen buradaki 160 asker. Bizim de aradığımız bu değil mi? PKK kuyuda. ne şiş yansın ne kebap peşindeydiler. ya Cevizli'den ya da Köpriilü'den çıkacak. bu iki teğmenin. Niye döndü? Kimin emriyle döndü? Geçici mi gönderildi? Yoksa dönmemek üzere mi gelmişlerdi? Hiç kimse.

Budak Y. uzaklıktaki Hakkari'nin içinde bulunan Jandarma Lojistik Komutanlığı kışlasına gönderip oraya yerleştirdim. Ağırlığı artıran askerlerin üç günlük mermiyi sırdarında taşımasıydı. karargaha. astsubay ve uzman çavuşların bazılarının ka-leşnikof piyade tüfeği kullanmalarıydı.'lığına göndermeleri emrini verdim. yüksek fazilet ve asaletinizin göstergesi ifadelerinizi okudum. Bunda haklıydılar fakat. 15 gün sonra batıdaki bir Tugaydan 374 silah tertip ettiler. tanksavar. bunu hemen K. ast100 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şev Yok subay ve 4. Bu tüfek PKK'nm esas silahı idi. Tugayın kışlasının emniyetine gelince. benim de 24 saat bulunduğum bir yerdi. Müh. Bir tüfek bile bazen bir çaüşma noktasında her şeyi farklı bir hale getirebilirdi. Bunu askerlerle konuşurken Yüksekova'da fark etmiştim. Bundan vazgeçtik. toplattım. subay ve astsubaylar askerlerin tüfeklerini almışlardı. Yüce görevinizde Tanrı ve aziz milletimiz daima sizinle olacaktır. yıllardır böyleydi. şehir içi olaylarına daha çabuk müdahale edebilirler. Kara Harp Okulu Ankara Hemen halledilmesi gereken birkaç konu vardı. Kanımızın son damlasına. Muharebede tabanca ve makineli tabancalar hiçbir işe yaramadığından. mermisinin azaltılmasından yana değildi. nerede olduğu konusunda herkesin aklını ve ruhunu alt üst ediyordu. Kısa ve durumu net açıklayan bir mesajı kaleme alıp.ders verdiniz. sonuçta 374 asker silahsız kalıyordu. Bunlardan biri Dağ ve Komando Tugayında 374 askerin tüfeği yoktu. Bu mücadelede kimse kimseyi koruyamazdı. Bu kışla. ulaştırma. Çoğu Kara Kuvvetlerine mensup svıbay ve astsubayların komuta ettiği Jandarma Özel Harekat Grubu (200 kişi) Tugayın kışlasında kalıyordu. milletimiz için büyük moral kaynağı. Muharebe kağıtlarda yazılanlara hiç benzemiyordu. ilerleme hızını düşürüyordu. Sebebi de subay ve astsubayların savaş kadrolarında kullanılmak üzere makineli tabancaların olmasıydı. Saygılarımın kabulü ile.K.K. Bu askerler tabii ki harekata katılmıyorlardı ama. ordu donatım. rütbeli ve rütbesiz. Şahsınızı hiç görmedim. bir ekibimiz hemen gidip silahlan getirdi. bir baskın veya saldırıda.1993 "Sayın Komutanım. Muharebe başladığında herkes çantalarını üzerinden atıyordu ama. çaresiz bir yerde beklemesi olamazdı. G-3 piyade tüfeğini kullanacaktı. Hayat öğretiyordu ama. Makineli tüfek. 374 asker de tüfeksiz kalıyordu. gücü ve enerjiyi azaltıyor. kışla ve kritik sabit mevzilerde bu silahı bizimkilerin de kullanması gece baskın ve. Karakol." A. Gültekin Bursa/09.08. sıhhiye. herhangi bir bölgeye intikalleri için mesafe daha da kısalırdı. kışlada bulunan Tugayın levazım. arkasından başka bir kaleşnikof sesi duyuyordu. Sağolun. Buradan. Herkes . Asker önündeki kaleşnikofluya ateş ederken." F. Hiç kimse. varolun. Savaşçı hiçbir birlik hiçbir sebeple savunma için kullanılmayacaktı. Herkes kendi tırnağı ile kendi başını kaşıyacakü. Üzerinde çalışılması gereken bir husus da askerlerin arka çantalarının ağırlığıydı. malımızın son kuruşuna kadar helal olsun. Çukurca ve Yüksekova yollarına tepkileri daha hızlı olur. Diğer bir konu subay. Muharebe ve hayatı idâme payları ile 30-35 kilogram geliyordu. istihkam ve muhabere bölükleri kendi kışlalarının emniyetini kendileri sağlayacaktı. Kışlanın emniyeti ve komutanlık ihtiyat kuvveti görevindey-diler. 374 sayısı muharebede çok büyük bir sayıydı. Bu teşkili 12 km. kaldıkları kışla ve üslerde silahsız ve mermisiz kal1993 Dönemi 99 maları akıl almaz bir şeydi. Yzb. uçaksavar silahları da 14 kilogram daha ağırlığa ilave oluyordu. bir askerin silahsız. Bu silahı kullanmayı yasakladım. ama saygımın derecesini anlatamam. Şemdinli'nin Durak bölgesinde bütün subay. üs. Herkes bizim asli silahımız olan. 19 Ağustos tarihli Milliyet gazetesinde Türk ordusuna yakışır. Bu derece saçma bir şey olamazdı. harekatta değilsem. Dağ ve Komando Taburunun askerlerinin de katıldığı bir değerlendirme yaptırdım. Tüfeksiz askerlere dağıtıldı. saldırılarında kimin. Ve bu iş.

Her time en az bir. karanlık bir odada kara bir kediyi el yordamı ile arama halinin son bulması şarttı. Halbuki. ne menzil ne de tek tek avlama yönünden Kannas'la karşılaştırılamazdı. ya PKK'dan ya da Kuzey Irak'tan kaçakçılar vasıtası ile getirtilip saün alınmış 2-3 Kannas tüfeği vardı. Bir taburda. Çünkü çatışmaların sayısı ve sertliği birkaç saatte 100 mermiyi bitiriyordu. Tugay için 120 keskin nişancı tüfeği gerekiyordu. sizin de onu kıpırdatmayacak hale sokmanız için 10'lu veya 20'Ji bir darbeyi bulunduğu yere oturtmanız şarttır. biz de açık bir silah pazarı gibi çalışan Kuzey Irak'taki silah tüccarlarından parayla satın alacaktık. büyük çaplı operasyonlarda PKK'dan ele geçirecektik. Dünya Harbi'nden kalma olduğundan. Bizdeki tek ve mürettebatla kullanılan silahların muharebe menzili 300-400 metre olarak. Bir." PKK'mn bölgedeki dört mevsim saldırı ve eylem stratejisinin. eğer. PKK makineli tüfek olarak. Bu husus muharebenin psikolojisi içinde çok önemlidir. her güne ait 100 mermiden üç gün için toplam 300 mermi olsa. Kuzey Irak ve Đran kamplarında kışın siyasi ve askeri eğitim aldıktan sonra. Bizde o dönemde bunun karşılığı olan silah yoktu (1995 baharından itibaren Türk Ordusunun envanterine girdi). Pratikte bunu düzeltmenin iki yolu vardı.ağırlığa razıydı. taşınması kolay. yağmura çamura dayanıklı. 3. Kitaplara göre normal askerin 100 mermi. Buna rağmen bizdeki MG-3 makineli tüfekleri BKC'ye karşılıktı. gruplar (tabur ve bölük) tam olarak hangi tarihten itibaren yurt içine giriyordu? Ve bölgede saldırı yapacak hale gelmeleri için ne kadar bir zamana ihtiyaç duyuyordu? Đkincisi. Đki. PKK bu baş belası silahla iki ayrı nişancıyı bir kayalıkta mev-zilendirdiğinde hiçbir eksiği olmayan 70. 25-30 kişilik timler halinde çarpışılıyordu ve yanınızdaki kayalığın ötesi ayrı bir dünyaydı. Tutukluk yapmayan. BKC otomatik tüfeğini kullanıyordu. Jandarma Komando Taburu ve Jandarma Özel Harekat Grubu ile birlikte bu ihtiyaç 176'ya çıkıyordu. Zap Vadisi'ni cehenneme çevirin. Asker hızlı ve sert çarptsmahdtr. 10 Ağustos 1993'de verdiği talimat çıktı: " 1. Bir teknik sıkıntı vardı. Bizim subay ve asker tarafından da tercih edilen bir silahü. Hafif olması tercih sebeplerinden biriydi. tutarsız ve hep şüphe taşıyordu. Karşı taraf 30 fişekli şarjörlerle baskı ateşine geçtiğinde.0 askerin (bir tabur) hare-kederini sınırlıyordu. Bu dezavantajı ortadan kaldıramadığımız sûrece her zaman can sıkıcı durumlarla yüz yüze kalacaktık. Đki şeyi tam olarak bilmek zorundaydık. merminin tasarruflu kullanılması gibi boş zırvalarla alakası yoktur. Bu nedenle. kış dönemini geçirmek için yurt içini tam olarak ne zaman terk ediyorlardı? Bölgede kaç grup kalıyor ve bunların kışı geçirdikleri yurt içi kamplarının kesin yerleri nerelerdi? . dağlardaki ateş muharebesinin güvenilirliği yükün ağırlığından baskındı. Kimse mühimmatından vazgeçmedi. 2. konuşlanmamız ve alacağımız düzenler için. darbe atışları sağlıklı bir silahü. 800-1000 metreden isabedi atışlarda çok edcili oluyordu. Belgeli belgesiz bir sürü birbirini tutmayan bilgiler. Birincisi. 4. Çünkü. Hiçbir ordu askerinden iyi değildir. Silah payları buydu. 1993 yılı sonuna kadar geçici köy koruculuğunu kaldırın. muharebede iki tarafın da birbirine attığı mermilerden 200-300 tanesi bir kişiyi saf dışı bırakabilse. 100-120 mermi ile muharebede bir gün idare etmek mümkün değildi. Fakat Kannas'in yaptığı iş çok farklıydı. Bu. iki taraftan da bir tek kişi canlı kalmaz. ağırlık bu derece sorun olmazdı. gece atış yapabilen "kannas" keskin nişancı tüfekleriydi. Her komando taburu için 30. Bu kriter de 2. Kar düşmeden Şemdinli'yi ele geçirin. Đşin daha iyi anlaşılabilmesi için şunu söyleyeyim. çantalarında bulunan mermiler. komandoların 120 mermi günlük istiMakları vardı. PKK'nın yaptığı gibi. O da PKK'nın elindeki dürbünlü. Bunun eğitimle. tam ve doğru olarak ortaya çıkartılması lazımdı. "Asker Ordu'dur. Burada da yürümeyen şuydu. ideali iki Kannas 199} Dönemi 101 lazımdı. Hakkari bölgesine dört bir yandan yüklenin." Đkiyaka Dağları harekatında PKK'nın lider konumundaki personelinin üzerinden bölücü örgüt başının Hakkari (Behdinan) bölgesindeki gruplara.

silah. yazdırdığı. yeni gelenleri alıştırma ve cesaretlendirerek kendilerine olan güveni artırma maksadıyla kışın da sınır karakollarına saldırıyorlardı. talimatlar. muhtarları. Diğer dokümanların yanında. Bunlara ilave edilebilecek başka önemli bir husus da. 23 Ağustos 1993'de iki. Ağustos. eylem gecesi orada bulunmadıkları kesinkes tespit edilmiştir. Islanmış. yıpranmış. sınırlarımız yakınlarında işletilen yabancı topraklardaki kamplardaki gruplar da fırsat yakalarlarsa. sayfaları sarımtırak. konferans notları. Şayet güç ve otoritelerini kanıtlamak için büyük bir saldırıyı kışın yapmak isterlerse. en sağlam bilgileri kapsıyordu. Mayıs ve Haziran ayları. Đhtiyaç duyulan cevapların büyük bir bölümünü karşılıyordu. Meydandaki sehpaları. mevcut renkleriyle birlikte tam yerine otumyordu. ismi açığa çıkmış şahısların. Bir gece Đstihb rat Şube Müdürüne emir verdim. mahalli yöneticileri. 23 Ağustos tarihli ilk emrin metni: "Şehir. Đçlerinde iki not defteri vardı. biraz da "hayretler içerisinde" döktüler. Biri tükenmez. ne varsa duvarlara doğru yanaştırıp odanın ortasına. silah. bunu. Irak ve Đran'daki kamplardan yurt içine hareketleri en erken Nisan'ın ilk haftası başlıyor. mıntıkanın ayrıntılı taranması ve hedeflerin defalarca keşiflerinin yapılması için kullanılıyordu. gün gün yazılmış anılan içeriyordu. "Bu çuvalların hepsini getirin ve çalışma odamın ortasına dökün". Hızla taradım. Vuracakları PKK'lıların bir gün gelip kendilerinden hesap soracağı duygusuna sahiptiler. gruba yeni katılanlar da bulunduğu için. örgütün ismini muhafaza. Temmuz ayından itibaren başlayan. çünkü bunların zaten hiç ayrılmadıkları yerlerde bir oryantasyo-na ihtiyaçları yoktu. yurt içindeki kamplardaki dağ kadrosu ile mıntıkalarında bulunan 1993 Dönem! 103 milisler müştereken gerçekleştiriyordu. oturma gruplarını. Birinin sahibi eğitimliydi ve Đstanbul'dan örgüte katılanlardandı. buna karşılık PKK'ya maddi ve manevi her türlü hizmeti veren ek listedeki 20 köy. Askersiz kendi kendilerine bir şey yapmaları zordu. bir iç cebe girecek büyüklükteydiler. dört ayda saldırı ve eylemler doruk noktasına çıkmış oluyordu. meskun alanları silahla taciz yapanlar ise şehir ve köylerde yaşayan milislerdi. Üstelik bir ikisinin sözlü ifadesine de gü-venilemezdi. tebliğler. bu günlüklerden ortaya çıkanlarla birleştirdiğimde meselenin bütünü berraklaşıyordu. Eylül ve Ekim'deki. Mayıs'ın başında bitiyordu. 3 Eylül 1993'de de iki olmak üzere dört emri bizzat kaleme aldım. PKK'nın bölgedeki otoritesinin yükselmesiyle. adam kaçırma. Đl Jandarma Alay Komutanlığı bu emri 5 Eylül 1993 tarihine kadar yerine getirecektir. diğeri kurşun kalemle yazılmış notlan. mühimmat ve telsizleri toplanıp depoya alınacaktır. hani "insanın başını çevirip bakmayacağı" gibi dikkati bile çekmiyordu. Temmuz. Karargah binasının bodrumunda PKK'dan ele geçiril102 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok miş bir çok doküman çuvalların içinde duruyordu. bir iki gün önce saldırı mahallinden ayrıldığı. 53 mezradaki 826 korucunun maaşları kesilecek. bölük ve karakol seviyesindeki 23. Kış döneminde mayın döşeme. Her şey açıktı. mermi ve telsiz alan. makaleleri kapsayan klasik ve sıradan şeylerdi. Yurt içinde Mayıs ve Haziran'da yapılan saldırıları ülke içinde kalmış olan gruplar başlatıyordu. Böylece tablonun nesneleri.000 kişilik silahlı güce yayımlandı." (Korucuların askeri emir ve komuta bağlantıları Đlçe Jandarma Bölük Komutanlıkları ve Đl Jandarma Alay Komutanh'ğıydı. sonuçta bir bölümü devletten aldıkları maaşın da merminin de bir kısmıyla PKK'yı . azaları. Đyi bir eğitim verilemediğinden disiplinleri zayıftı. Her şey şöyle cereyan ediyordu: Sorumlu oldukları yurt içi mıntıkalardan havanın soğuması ve kar yağışına bağlı olarak Ekim sonu veya en geç Kasım'in ilk yarısında yurt dışı kamplara çekiliyorlardı.O dönemde henüz erkek veya kız teslim olan da bulunmadığı için sorgu da söz konusu değildi. köy ve mezralara yapılan PKK saldırılarında o yerin belediye başkanı. Muntazaman tutulmuş günlüklerdi. devlet otoritesinden uzaklaşmışlardı. askeri konuları kapsayan çeşitli kitaplar. Korkudan veya inandıklarından. Mevcut bilgilerimi." 23 Ağustos tarihli ikinci emrin metni: "Devletten maaş. Hepsi PKK'nın yazdığı. Herkes bu emareyi iyi değerlendirsin. siyasi.

Kimseden izin almamış ve onlarca emre rağmen tek başına yola çıkıyor!) 18 Eylül saat 06:30'da Çukurca-Uzundere yolunda bir sivil kamyon mayına çarptı. kendileri ile beraber bu işi yapanları. Genel trafik akışı içerisinde yolun kesilmesi veya pusuya maruz kalınması halinde gereğini yapacaklardır. binbaşı-albay rütbesindeki dokuz subaya verilmiştir. parende atan kurnazlık. Geceleri yarasa. (Bir kıdemli astsubay çavuş. Teröristler Bingöl'de tren yolunun raylarını . yolu kesenler. pikap. hemen müdahale edilmesine rağmen. bir k üfede. 5 Eylül saat 08:00'da Şemdinli Kayalar köyünden bir vatandaş mayına basıp öldü. Sürekli aldatma. militanların kuş olup uçsalar gidemeyecekleri yerlerde bile bulunmayışı çok enteresandı. herkes oyunu iyi oynayacaktır. Dokuz terörist öldürüldü. 21 Eylül saat 22:00'da Hakkari-Çukurca yolundaki Zap karakolunun emniyet timine saldırıldı Bir asker şehit oldu. 22 Eylül saat 23:00'de Çukurca Serbest Sınır Karakolu emniyet timine saldırıldı. Hakkari-Çukurca yolunun ikide bir garip bir şekilde kesilmesi. Herkes. bir çuval veya torbada. gözü kara.Osman Paşa senin tugaya ait birçok ikmal maddesini sana gönderemiyoruz. Bir asteğmen ve bir er şehit oldu. Sadece bununla da kalmayıp. 4 Dağ ve Komando Taburu ile Jandarma Komando Taburu için beş bölgeye ayrılmış ve her taburun "Yok Etme Sahası" ek krokide gösterilmiştir. yönü ve gücü kestirilemeyen yumruk kullanılacaktır. Dokuz subay ve sorumlu oldukları dokuz yolun listesi ektedir. dağ kadrosundan gelen bir iki militanla beraber. 3 Eylül günü Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Đsmail Hakkı Ka-radayı Tugay karargahına geldiler. Türk komandoları olarak kasırga gibi yaklaşıp. 16 Eylül 18:30'da Yüksekova-Yeniköprü yolu kesildi. bu yol boyunca bulunan köy ve mezralardaki koruculardan başkası değildi. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Mahalli kıyafetler giyecekler. 20 Eylül saat 23:15'de Şemdinli'nin Gelişen köyüne saldırıldı. iyi silah ve bıçak kullanan erlerden seçilecektir. Ordu komutanı: . on korucu yaralandı. esnafın bir malı gibi saklanacaktır. Đki korucu şehit oldu. Dört vatandaş kaçırıldı. hareket güzergahı ve yolun güvenlik sorumluluğu. Silahları bol kıyafetler içinde. sınırsız hayal gücü. 1993'ün son aylarında bu güzergahta yol kesen militanlar. ana silahlarının yanında hafif tanksavar silahı (LAW) ve el bombaları yeterince bulunacaktır. kendilerine verilen "ölüm bölgeleri "nde bulunan veya buralara giren PKK gruplarının işlerini." 3 Eylül tarihli dördüncü emrin metni: "Hakkari vilayetindeki dokuz kritik ve en yoğun kullanılan. yıldırım hızıyla kurt sürüsü taktiği kullanılacaktır. 2 nci Ordu Komutanı da kendilerine refakat ediyordu. sivil kıyafetli ve kendi aracıyla seyahat ediyor. 13 Eylül saat 00:15'de Şemdinli Karakoç mezrasına saldırıldı. 10 Eylül saat 16:30'da Şemdinli-Derecik yolu kesildi.destekliyorlardı.' Eylül 1993'deki saldırı ve eylemler şöyleydi: 1 Eylül saat 16:00'da Yüksekova-Gürpınar yolu kesildi. dört militan öldürüldü. PKK ile beraber eylemlere de katılıyorlardı. bir korucu tim komutanı şehit edildi. Çünkü. Bir er şehit oldu.) 3 Eylül tarihli üçüncü emrin metni: "Hakkari. Gayrı nizami muharebe sahası "şeytanların çe104 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok lik çomak oynadığı" bir yerdir. sıkıntıya düşmüş olman lazım. bir asker yaralandı. kendi bölgelerinde bitirecektir. serdengeçti. Bir vatandaş öldü. Üç ko1993 Dönemi 105 rucu şehit oldu. askerler en saldırgan. 2 Eylül saat 18:10'da Hakkari-Çukurca ana yolu üzerindeki Zap jandarma karakolu saldırıya uğradı. köy ve mezralarda tek tek bulup gösterdiler. dört korucu yaralandı: 14 Eylül saat 15:00'da Yüksekova-Büyükçiftlik yolunda bir kamyon mayına çarptı. köylünün mahsulü. yüzleştirildiler. PKK'nın en fazla pusu kurup yol kestiği. Bir astsubay şehit oldu. gündüzleri yılan gibi hareket edilecek. kamyon veya traktöre binecektir. Her subay on kişilik "Yol Şahinleri Timi" kuracaktır. Bu ekipler yol güzergahlarının gelişigüzel bir yerinden herhangi bir saatte oradan geçen bir otobüs." "Tanrı doğruluk demektir. Timin başında bir uzman çavuş olacak.

Hem de her şeyin tavana vurduğu dönemde.000 kişilik dağ kadrosunun. Mühimmat daha uzun süre yeter. Kuvvet Komutanı hiçbir şey sormadan ve konuşmadan hepsini dinledi. Bu karakol da 1992'de saldırıya uğramıştı (saldırılmayan zaten yoktu). Merkez Şube Müdürü. . Tugayın ana ast birlik komutanları. "PKK'nın ulaştığı. zararlarının sayılamayacak kadar çok olduğunu. her şeyi gece yapmayı öğrenmelerini. Đstihbarat Şube Müdürü. Ayrılırken "Osman Paşam. Personel Şube Müdürü.Komutanım bu. zırhlı araçlar geldi diye.K. bizim yapabileceğimiz ne varsa. Atamalarda.sökmüşler. milislerin ise bu miktarın 5-6 misli olabileceğini değerlendirdiklerini. sokaktaki sade vatandaşı bile şaşkına çevirmeye yeterdi. birliklerin sırtlarında çantalarla kilometrelerce yürümelerini. daha doğrusu Tugay Komutanı (ben) hariç karargahın tamamı bu yılki atamalarda batıya dönüyordu. 3. . yanlarında taşıdıkları belgelerden de başka sayılar vererek anlattılar. gayrı nizami harp koşullarında klasik bir ordudan daha tehlikeli olduğunu. Batıdaki birliklerin. Sonra geldikleri helikopterle beraber. Van üzerinden Hakkari'ye geliyordu. bütün eğitim plan ve programlarının bu şekilde değiştirilmesini. hiç fark etmemiştim. Çünkü PKK kampları onlarca ton erzak dolu. "Sağolun komutanım.'lığının tek farklı birliği idi. Lojistik Şube Müdürü. Doğayı algılayacak duygu mu kaldı! Ben Yüksekova'da indim. 16 Eylül günü Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aydın Đlteı tugayı ziyaret ettiler. Şu kısa açıklama bile. Kendileri Van'a gitmek üzere ayrıldılar. Kızıllıklar arasında. oradaki PKK'lılar demek. O nedenle atanacak subay ve astsubaylar. ben dahil. kalıplara bağlı hiçbir faaliyetin muharebede fayda sağlamadığı gibi. "Ne kadar eğitim almış olursan ol. bizim bölgede çok elzem değil. Karakol. bir plan ve düzen yoktu. Bölgenin sorumhısuydu. Bir Dağ Tugayıydı. ses getiren eylemler ve sonuçlar aldıkça arttığını. Batıdan Hakkari'ye gelecek olanlar da Temmuz ayında tugaya katılacaklardı. Yüksekova'nın Đran sınırındaki Perihan karakoluna gittik. Yüksekova'nın kuzeyinde1993 Dönem! 107 ki Mor Dağ'ın eteklerindeydi. dağın gökyüzünü yakalamak ister gibi yükselen 3800 metrelik zirvesi Aydın Paşa'yı çok etkiledi. Maliye Şube Müdürü. bu sene Baüya atanacaktı. muharebeyi böyle yapılacağını sanarak kaldırılan yaya yürüyüşlerinin programa dahil edilmesini. "acı insana öğretir" sözünün herkes ve her kurum için geçerli olduğunu arz ettim. Sana gönderilen araçlar da orada bekliyor. onarımını bekliyoruz. buraya gelsin gelmesin. Bunu önümüzdeki yıldan itibaren yapılacak atamalar için arz ettim. Bu tugay. Tugayın Kurmay Başkanı. gelmeyen şeyler sizi huzursuz etmesin. Rayların döşenmesi uzun sürüyor. 12. Üstelik Hakka106 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok ri'de konuşluydu. dedim. çok kovboy filmi izlemişler. Şırnak bölgesi tamamen kapalı olduğu için ikmal kuzeyden Bingöl. Akşam olmak üzereydi. atamaların özensizliği ve hesapsızlığının derecesini. arz ettiklerim dışında bir şey yok" dedim. Bvı bölgede erzak sıkıntısı yok. araçlara gelince. her saat arayabilirsin" dedi. Dağ ve Komando Tugayı'nın 250 muvazzaf subay ve astsubaydan sadece 11'i Dağcılık ve Komando kursu görmüştü. Diğer komando tugayları gibi belli dönemlerde gelip sonra batıya dönmüyordu.K. kimler olacaksa buraya gelmeden kurstan geçirilmeleri. Kimbilir bu kaçıncı göriişümdü. Ordu ve Kara Kuvvetlerinden merkezi sistemle yapılıyordu. Dağ ve Komando Tugayı Kara Kuvvetlerinin birliği olduğu için ikmal Malatya'daki 2. Kara Kuvvetleri Komutanına her şeyi ayan beyan ortaya koyan bir brifing verdim ve şunları teklif ettim: 1. dedi. öğretilenlerin hiçbiri. Harekat Şube Müdürü. askerler için de çok faydalı olacaktı. bir eksiğin olursa. 1993 başında PKK'ya katılımların. Van yolu da Başkale bölgesindeki 32 virajlar kısmında PKK tarafından sık sık kesiliyordu. kadrosu ve kuruluşu ile K. o nedenle. işimizin çok zor olduğunu". kendileri için de. kızılderili usulü. 2. tabur komutanlarının da hepsi aynı anda. Ben bizzat takip ediyorum.

yukarıdan kaya parçalan ve çarpınca yön değiştiren mermiler. bölgedeki en gözü kara aşireti olan Gerdi'lerin de uğursuz kabul ettikleri dağ. bunca yorgunluğa rağmen inanılmaz bir enerji ile sanki yeni koşuya başlamış yarışçılar gibiydi.seni o ana hazırlamış değildir. her taraf tıpkı arı peteğini andıran şekildeki kayalıklarla kaplı olduğundan adına Balkaya Dağlan deniyordu.. Bir insanı bu hale. aşağıdan yukarıya çıplak kayalıklara yapışarak tırmanan askerlerin üzerine geliyordu. sabır. Askerler onu gördükçe. pantolonu dikiş yerlerinden atmış. havadan helikopterle yaptığımız hedef tarifleri ile dağın ortasındaki vadiyi boydan boya vurmaya başladılar. 40 metre eninde doğu-baü istikametinde uzanan bir vadi dışında.) Dağın üçte biri Irak topraklarındaydı. irade ve da-yanıklığm yanında cesaret ve korkusuzluğun da yer alması gerekmektedir. Dağın üstündeki PKK'lılar. kimisinin 3000-4000 militanın olduğunu söyledikleri. Bölgelerinden bu noktaya gelinceye kadar üslerinden beş ila dokuz saat motorlu olarak yol kat ettiler. 8x10 kilometrelik bir alam kaplıyordu. Bu kesimdeki timlerin başında olan Yüzbaşı Şaban'in o gece gösterdiği liderlik örneği ve fedakarlığını insanların hayalleriyle bile anlayabilmesi çok zordu. Fizik giıcü eşitlenebilse. adımlar yavaş fakat sağlamdır. Tepelerinde bulunan kayalıkların alüna saklı PKK'lılar helikopterlerce top ve makineli tüfek ateşine tutulurken. Dağın üstünde üç kilometre boyunda. bir evin çatısından evin önünden geçen yoldakileri izler gibi bölgeyi 360 derece görebiliyorlardı. Zamanla yarışmak ve onu alt etmek demekti. Bulundukları yer de ateş eden PKK'lılara çok yakındı. Dağa tırmanma manda sabrı isteyen bir işli. Bu. dağa çepeçevre 28 yerden tırmanılacaktı. yavaşça ikincisini atar. Bu faaliyet 45 dakika kadar sürdü. sonra da birlikler yabancı bir arazide sekiz kilometreye yakın dağlık alana gece şartlarında yayılacaklardı. Dağ ve Komando Taburları. (Temmuz ayında bölgedeki asker ve sivillerin. Balkaya Dağı'nın üst tablasına henüz çıkılama-mıştı. Saat 05:00'dan itibaren tırmanmayı emniyete almak ve örtmek amacıyla. Hakkari'deki kışladan 2-3 kez çatışma sahasına gelen helikopterler dağın bizim topraklarımızda kalan tarafındaki patikadan çıkmaya çalışan timleri rahatlatmaya çalıştılar. Hava Kuvvetleri uçakları. çıkış için kullandığımız iki patikayı tepeden kontrol eden kayalıklardan PKK'lılar yoğun bir ateşe başladılar. 3. Ayağı sanki bastığı yere çakılır. üzerinde kimisinin 1500. Yarım saat kadar sonra. Derecik'teki Piyade Taburu ve Jandarma Özel Harekat Grubu katılıyordu. Bir kuyunun dibinden kuyunun ağzına çıkmak neyse bu da aynısıydı. Helikopterleri kayalıklara 108 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok tırmanan subaylar yönlendiriyor. Balkaya Dağı'nın güney eteğinde bulunan Derecik Jandarma Sınır Karakoluna bir önceki gün gelmiş ve ileri komuta yerini burada açmıştık. Her şeyin günlük akışındaymış gibi olmasına özen gösterildi. Manda bir adım atınca. Önce Irak topraklarına girilecek. Üzerine biri Türk diğeri Irak tarafından bulunan iki dik patika ile çıkılabiliyordu. dağı baüdan kuşatacak olan 3. 4. haki fanilası muhtelif yerlerinden jiletle kesilmiş gibi parçalanmış. vadi ve boğazlar geçen kötü vasıflı Şemdinli-Derecik yolunu bir noktaya kadar gündüz kullandılar. sabır ve irade isteyen bir tabiattır.. Harekata 1. Dağ ve Komando Taburu'nım daha fazla zamana ihtiyacı vardı ve olağanüstü güç istiyordu. Tırmanma anı en riskli andı. Havadan görülebilen bir şey yoktu. botlarından biri tabanı düşmesin diye bot bağcıkları ile koncuna bağlanmıştı. Roket ve mermiler de yağmur gibi insanın üzerine yağarak bu koşullara dahil olunca. Çevresi yüksekliği 80-100 metreyi bulan dümdüz kayalarla çevriliydi. Bu iki patika dahil. Irak tarafına geçerek. Daha sonra da bütün gece yürüyerek gün ağarmadan kuşatmayı tamamladılar. Üstelik hiçbir yorgunluk emaresi yoktu. daha önce attığı adımı bir santim geri almaz. hedef tarifi yapıyorlardı." 22/23 Eylül 1993 gecesi saat 04:00'da Şemdinli'nin Derecik bölgesindeki Balkaya (Govent) Dağı eteklerinden çepeçevre kuşatılmıştı. buraya ulaşabilmen tek yol. dört at bir mandanın yaptığını yapamaz. Bu da ancak dağ halat ve kancalanyla mümkündü. Saat 09:00'da ateş açılmayan tırmanma kesimleri dahil. Harekata katılacak taburlar. görevin icabını yapmak veya sorumluluk duygıı1993 Dönemi 109 . (Yüzbaşı Şaban'ı gördüğümde ceketi yoktu.

Sakat kalmadı. Biraz ötemde idi. "Taburun komutası geçici olarak bende. sizleri gururla izliyorum" anonsunu yaptım. Dağın çıkılan kısmında artan asker sayısıyla başka bir çare bulmayı düşünürken. Bire bir çarpışmak gerekiyordu. Testinin kayaya kafa tuttuğu nerede görülmüş? Son derslerini vererek işlerini bitirin.Bu öyle değil. hepimiz kayalar veya atışlar sebebiyle her an helikopterin düşebileceğini bilerek faaliyeti izliyorduk. her şey planlandığı ve ününüze yakışır şekilde sürüyor. PKK'lılarm görüşlerini zayıflatmak için çalışıyordu. Đnsanoğlunun yeryüzü serüveninde her zaman konuşan. en önde gidiyordu. Buradan Balkaya'nın ortasındaki dar vadinin büyük bir kısmı da görülebiliyordu. Dağın üstü ile askerler arasında 20-30 metre kadar bir mesafe kalmıştı.) Saat 09:30'da Balkaya Dağı'na doğudan tırmanan 4". yukarıya da birer ikişer kişi olarak ancak çıkılabilirdi. Bu köy şimdi alev alev yanıyordu. Dağın üzerine çıkmasından kısa bir süre sonra. (Mermi Üsteğmen Atilla'nın kuyruk sokumuna saplanmıştı. Onun bu durumu. Çatışma bölgesinin yakınlarında bir UH-1 (küçük tip) helikopter olduğunu bildirdiler. Ama. . bu işlerle ilgisi olmayanlar bile anlayabilirdi. Taburun ortak frekansına girip çağrıda bulundum.Bütün taburlar zaten sizin komutanım.Taburun komutasını bana devredebilir misin? . Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Atakan'ın yanına gittim. çıkışı tutan kayalıklar-daki mevzilerde saklanan PKK'lılara tüfek gibi görerek ateş ediyordu. daha fazla şişleme lazımdı. Şimdi Kurmay Binbaşı). Tabur komutanı sürekli bölük ve tim komutanlarına emirler veriyor. Çıkış patikasının başlangıcında bulunan ve birkaç yıldır boş olan Yukarı Koçyiğit köyündeki bazı evlerin dağdan gelen PKK atışlarından korunmak maksadıyla. Sen 15-20 dakika sakin bir yerde dinlen. fikir sahibi olan. Bulunduğumuz yerle dağa çıkılmaya çalışılan patika arasında dar bir vadi vardı." (Dağ ve Komando Tugay Komutanının kod adı). Çok hassas ve mümtaz bir subay olan Tabur Komutanı Binbaşı Alakan çok etkilendi. "işi iyi yapan" zor bulunmuştur. Şimdi daha çok köreltme ihtiyacı vardı. Ateşe tutulan hattın hemen alünda da bizim timlerin subay ve askerleri vardı. Hemen karargahtan bir helikopter istedim. Yanına gittim.su gibi etkenler getiremezdi. Hem dağa çıkanlar.Buyurun komutanım . Helikopter yaralının bulunduğu yere iki kez iniş için yaklaşma denedi.Emredersiniz komutanım. havanlar başlangıçtan beri sis mermileri atarak. Bizim telsiz konuşmalarımız PKK tarafından da dinleniyordu. birlikler tarafından kullanılması militanların ateşlerini köye toplamasına sebep olmuştu. Artık ağır silah desteği de mümkün değildi. Her şey önümüzdeki 200-250 metrede cereyan ediyordu. "Çevrimdeki bütün telsizler. Pilot dahil. hem de bu riskli topçu atışını yapanların kendilerine güvenlerinin ne kadar büyük olduğunu. ancak her geçen dakika kan kaybından takati azaldı. anlaşıldı" geldi. . . senin yetki ve sorumluluğunu bana devreder misin? Beni kendi yardımcın kabul et. Mesafe 20 metrenin altına düşmüştü. Bu derinliği ölçülemez millet ve vatan aşkıydı. Đki dağ topu bulunduğumuz yerden. Başarılı olamadı. . arkasından ve yakın mesafeden atılan bir mermiyle belinden yaralandı.Atakan 110 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok . Atilla mevzi alarak çatışmaya devam etti. pilot en tehlikeli olan dalışını yaptı ve Atilla'nın yanında bulunan subay ve askerlerin PKK'lılann üzerine bütün güçleriyle ateşlerini toplamasından istifade ederek. hatta iyi plan yapabilenler. savunulması kolay kayalığa taşıdılar. Helikopter geldi ve yaralı üsteğmenin yanında bulunan subaylar helikopterle irtibat sağladılar. ses tonuyla telsiz konuşmalarına da yansıyordu. yaralı üsteğmen helikoptere bindirildi ve pilot bizim bulunduğumuz vadiye süzülerek bölgeden çıktı. 4. Arkadan çıkanlar hemen etrafında bir çember yaparak Bölük Komutanlarını daha içeride bulunan. Onunla temas kurup. PKK'lılann yoğun atışlarından ziyade kayalıkların arasına palleri sığmıyordu. her zaman bulunmuştur. konuşan "Yavuz". Yukarı ilk çıkan Bölük Komutanı Üsteğmen Atilla oldu. gözü kara ve yiğit bu subay. Bütün telsizlerden canlı bir şekilde "alındı. doğru düşündüğünü sanan. Atilla'yı görünce göz yaşlarını tutamadı. bölgeye göndermelerini söyledim.

.Çarpışarak buraya çıkmış olman. öbür yanında altı PKK'lı birbirimizden habersiz geçirmişiz. hem biz hem onlar afalladı. gene her taraftan sarılmış olmalarının şaşkınlığı ve paniği duyuluyordu. Buraya geldiğimden beri kendi kendime hep aynı soruyu soruyordum: "Nasıl. Vadide PKK'ya ait yük katırları ile koyun ve keçi sürüsü de vardı. gerekçeli hükümler. yaralılar..Başım gözüm üstüne paşam. her şey mevcuttu. Korkacak bir şey yok. Helikopterin bile tam konabileceği yer yoktu. insana sanki yer yüzünün başka bir ülkesinde yaşıyormuş gibi gelebilirdi. kimPWĐ 112 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok lere hangi cezaların verildiği. Kayıtlar bu bölgede kimin ne yaptığını ortaya koyuyordu. . Đşin hayati kısmı bitmişti. delalet ve hatta hıyanet içinde olanların sayesinde". Gece bulunduğum Derecik Karakoluna Gerdi Aşiretinin yaşlılarından ve ileri gelenlerinden bir grup görüşmek için geldiler." Vadinin boydan boya iki yanındaki kayalıkların altı ve mağaraların içleri. Hiç kimsesi olmayan. silah. bir yaralı dahi yoktu. . Ve uzayan meseleler. Ölüler. Bundan sonra onlara alet olmayacaksın. Kırmızı bezle yazılmış mahkeme ismi ve bölümlerini gösteren yazılar.Atakan. Tabur Komutanı yardımcılığı görevim bitti. şu anda yanımızda olan bir korucu da bu mahkemede yargılanmış ve vergiye bağlanmıştı. şimdi öl de hemen kendimi şu kayalıklardan atayım. Sabah saatlerinde karakola gelen bir helikopterle dağın ortasındaki vadiye gittim. insanlar daha çok acı çekmiş ve kayıpları her yönden daha fazla olmuştur.Ne mahkemesi? Ne vergisi? Eşkıyaya vergi verilir mi? dedim. Bir kısmı geceyi bile beklemeden.. Bunların nasıl yapılmış olması ise iğrenç bir durumdu. eski kusurlarını örtüyor. bir karakol hakkında istenen bilgiyi PKK'ya getirmekte geciktirmişti. haklı olan tarafın da zaman içinde haklarının ne derecede doğru olduğu konusunda yeniden yorumlanması gibi. Komuta sende. Arı peteğine benzeyen kayalıklarla kaplı 10 x 8 kilometrelik alanın adım adım taranması ile faaliyetin ikinci safhası başlıyordu. kimler için yakalama emirleri çıkartılmış. Korucu başını ve onu yanıma getirdiler. karar defterleri. şimdi PKK'nın depo diye kullandığı yerlerden bazılarının inleri olduğunu söylediler. aleyhine gidişlere sebep olmuştur. Şu ana kadar üsteğmen Atilla dışında. mermi. Üstelik henüz büyük bir araç kolay hedef sayılırdı. Gece dağın üzerinde birkaç kısa süreli çatışma dışında pek bir şey olmadı. .. Đşlediği suç da.Irak tarafındaki patikayı kullanan 3. Millet ve toplumların. militanlardan biri şarjörünü yere düşürünce fark ettik.Estağfurullah komutanını. Yüksek ve geniş bir mağarayı Kürdistan Halk Mahkemesi diye kullanıyorlardı. Vadinin Türkiye tarafındaki bölümünün dörtte biri taranmıştı. Derecik bölgesinde yaşayan bu insanların 10 yılda çektiklerinin ayrıntılarına girildiğinde. adamcağız bembeyaz oldu. hangi suçtan yargılanacaklar. bu dağda bir zamanlar onlarca ayının yaşadığını. Binbaşı Atakan yanımdaydı: . PKK telsizlerinden. sakat kalmış genç kızlar ve oğlanlar.Öldürürler paşam. Ölüler. ufak tefek birisiydi. . tarih boyunca uzayan her meselesinde. Đşin daha da ilginç olanı. Çıkılan her yerde tim mevcutları hemen çoğaltıldı. Dağ ve Komando Taburu da koni biçimindeki dağın üstüne çıkmıştı. bizim 1993 Dönemi ĐH olamayacağımızı düşündükleri istikametlerden Kuzey Irak'a kaçmaya çalışırlarken komandoları karşılarında buldular. ölen çocuklar. orta yaşlı. Derecik'teki Piyade Tabur Komutanı Yarbay Ali geldi: "Komutanım dün gecenin birkaç saatini taş duvarın bir yanında biz. yargı heyeti kimlerden meydana geliyor. Dağın ortasına doğru toplananlar. bütün gece Kuzey Irak'taki gruplardan kendilerine yardım edilmesi çağrısını tekrarlayıp durdular. . Harekata katılan bölge korucuları. Her birlik kendi sorumluluğuna verilen kesimlerdeki kayalık ve mağaraları dikkatli bir şekilde aramaya devam ediyordu. herkesten alıyor. bu derece hazırlıksız olunabiliyor ve neden bu kadar yıl uzatılmıştı?" Her iki sorunun da cevabı tekti ve Ulu Önder bu cevabı net vermişti: "Gaflet. malzeme ve erzak deposuydu. (Gülerek) Senin vergini kaldırdık. .

.Bu bölgedeki takımdan kimseye bir şey olmadı. tek tek sarmaldan ayrılıyordu. Kalçasından ve ayağından yaralandığından kaçamamışü. bak seni korucu yapmışlar. 200 kişiydik. fakat doğru cevap ver. hepsini cezalandıracağını söyledi.. Ölenlerden bifjUe sıhhiye çantası sırtında bir sağlık görevlisiydi. bazı ip uçlarını iyi açıklamaya yetiyordu. Ateş eden helikopterler gelince de aynı şeyi yaparız. 150 savaşçı Avaşin'e (MeziKaryaderi kampı) gitti.Çocuk. Gözleri ışıldadı.. 3 Ağutos 1993 gecesi saldırıya uğrayan Üsteğmen ve yedi askerin şehit olduğu Yüksekova Uzunsırt Karakolunda şehit edilen askerlere ait çok miktarda şahsi fotoğraflar ile onların şahsi malzemelerinin bir kısmı çıktı.Sen ne kadar zamandır örgüttesin? Nereden katıldın? 114 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok . . Uçak ve hel'kopter-lerin artık gelmeyeceğini anlayınca. Sağlıkçının şiire ve resme meraklı olduğu da anlaşılıyordu. bunları iyi kullan. (Daha sonraki zamanlarda Derecik'teki taburun yanında salaş bir yerlerde yattı.köyündenim. kendisini de kanatlanmış olarak bulutlara yükselirken göstermişti. gökyüzüne bulutlar çizmiş. Doktorlar zaten yaranı sarmışlar. .43 savaşçı. Ölü soyuçular artık kendileri ölüydü. Bunu yapan helikopterden sonra da uçakların geleceğini biliyoruz. sonra açılıyor. Bu dağdaki grubun çok farklı bir bölgedeki saldırıya katılmış olması. Bal-kaya Dağı'nı çok seviyordu.Sabahki hava atışlarında kaybınız oldu mu? . Gözleri hemşehrini görmüş gibiydi. . Sen Kürdistanm En Muhteşem Dağısın" diye şiirler yazmıştı.Biz. en fazla 1-2 saat kulaklarımız az işitiyor. Balkaya Dağı'nın resmini. Şimdi sorularıma çabuk çabuk.Nerelisin sen? diye sordum. Đğdır nere? Şemdinli nere? Sen hangi akla hizmetle buralarda geziyorsun.. Hanına Geçidi'ndeki Uzunsırt Kaıakoluna siz mi saldırdınız? . . devlet sana silahını ve mermisini vermiş. Hemen derin mağaralara ve iyi koruma sağlayan kayalıkların alüna giriyoruz. çevresiyle birlikte yapmış. hamile kalmayı önleyen malzemeler ile cesaretlendirmeye yarayan küçük sarı haplar mevcuttu. Subaylar: "malum olmuş komutanım" dediler.Size en yakın köy Taşburun mu? . Bir resim vardı ki şaşırtıcıydı. kalktı ve askerlerden hiç ayrılmadı. s?Kahleyin tepecilerin/gözcülerin uyuduğunu. 8-10 kağıda bu dağın resmini yapmış. ilk gelen helikopterle de seni hastaneye göndereceğim.Biz geldiğimizde dağda kaç kişiydiniz? . ağrı kesiciler.Ölüp ne yapacaksın. aynı kağıtlara "Govent.Bombalar bulunduğumuz kayaların üzerinde patlarsa. Çantanın içinde ameliyata yarayan cerrahi malzemeler. komutanım. Bunların üzerinden. Đri yarı genç biriydi.Lideriniz artık böyle bir zahmete katlanmak zorunda kalmadı.Đğdır'ın neresindensin? -.Evet. helikopterler tepemizde daireler çizmeye başlayınca. Artık ana yumakta kaç tane uç varsa. .Bu kadar hakim ve her yeri gören bir bölgeden gece gelişimizi niye tespit edemediniz? . Sürekli operasyonlara katıldı. yeniden mevzilerimize geçeriz.Ben Taşburun Hudut Bölük Komutanıydım.Evet. . . . . Mayıs başında talimat geldi.. . Uçaklar geldiğinde ne yapıyordunuz? .Çarçel (Đkiyaka Dağlan) gruplarıyla birleşerek karakolu kaldırma eylemine katıldılar. bunun gelip geçen helikopterlerden olmadığını anlıyoruz. şu köylerde ıstırap çeken insanları koru.Đğdırlıyım. 1993 Dönemî 113 Mağaralardan birinde yarab bir militan bulunmuştu. ...Böyle bir beklentimiz hiç olmadı! Lider. .) Vadinin başındaki çatışmalarda dün vurulan 8-9 PKK'lı cesedi vardı.Dışarı çıkınca bir şey hissediyor musunuz? .Kışın burada kamp var mı? / . maaş alıyorsun.

Tanklar şu anda bir şey yapmıyor. eğer çoluk çocuk veya asker ölürse. Tanklardan turşu mu kuracaksınız? Oradakilere söyle. .5 yıldır. Ertesi gün taburlara. iki kişi Yüksekova'ya getirildik.Binbaşı Ünal. üçü kız. bir şehirde milislerle tepki vererek "gtıçlü" olduklarına hem halkı hem de kendilerini inandırmak istiyorlardı. Piyade Albay Cahit'e neler yapması gere Đttiğini söylüyordum. ikisini Hakkari'deki lojmanların ortasında bulunan tepede mev-zilendirmiş. bir türlü Hakkari'den haber gelmiyordu. zaten şehirdeydi. dağ . bir gece Đran'a geçirildik ve Zagros kampına ulaştık. Cahit başını kaldırmadan sürekli not alıyordu. Konuşmaları saat başı telsizlerle merkezden merkeze yapılabiliyordu. Tankların üçünü Yüksekova'da bırakmış. Harp Okulu ve Piyade Okulundan sınıf arkadaşım. Tanklar ne yapıyor? Saldırıdan önce ışıklar sönmüş mü? (Yüksekova'daki kalkışmadan sonra Tatvan'dan beş tanklı bir takım gelmişti. .. Mesajda "Hakkari içerisinde bir polis otosuna ateş açıldığı. Kurmay Başkanı.Taşıyıcılar sonradan başka mıntıkalara gönderilerek. Đl Jandarma Alay Komutanı.Saldırı ne kadar zaman önce başladı? . ben hemen hemen şehirde hiç kalmadığını için.Peki o zarjıan. 200 ve daha büyük miktardaki insan gücü. çevredeki bazı evlerden ve boş arazilerden lojmanlar dahil. Balkayaişi bitmişti. Gece yansına doğru belki 30-40 soru sorarak diş söker gibi aldığım bilgilerden anlaşılan şuydu: 2-3 kişilik bir milis unsuru. diğerinin yaralandığı.Bak aslanım. . malzeme ve yiyeceğin nasıl taşındığını açıkla o zaman. sana yardım etsinler. Ana telsizin bulunduğu yere gittim. Akşama doğru Derecik Karakoluna döndüm. Kurmay Başkanını bulamadım. birkaç kez görüştüler. Đstanbul'dan katıldım. bir polisin şehit olduğu. kolay hedef olarak seçtikleri şehir içindeki devriye polis otosuna park halinde iken ateş açmış. Ama ben devamlı kullandığımız için ikisinin yerin j biliyorum. diğerleri bilmez. Tugayın Muhabere Bölüğü harekat için kendi muhabere sistemlerimizle birlikte faks cihazlarını da çalıştırdığından Hakkari'deki Tugay Karargahıyla yazılı mesaj teatisi de yapılabiliyordu. . bu saldırının olacağından. Bölgede. 1993 Dönemi 115 Mesajı Kurmay Binbaşı Ahmet getirmişti. Şehrin ışıkları eylemden hemen önce tamamen kesilmiş. . Aradan dakikalar geçiyor.Mevzilerdeki askerleri kontrol ediyor. Đşsizdik. . hızla kendi bölgelerinize dönün emrini verecektim. ancak bunlar. devede kulak bile değildi. .Bu kadar silah.Bu dağdaki depoların yerlerini biliyor musun? . Bilgiyi Binbaşı Ünal'dan aldım. yerlerini bildikleri depolardan uzaklaştırılır. mermi. bir kıraathanede bizi buldular. Artık. orada bulunmamanız hepinizin hayrına olur. Jandarma Lojistik Komutanı.Yarım saati geçti komutanım. devlete ait binalara ateş edildiği" yazılıydı. . Saat 22:00 civarında bir mesaj getirdiler. ben Binbaşı Ünal komutanım. Hakkari'ye döndüğümde.Kurmay Başkanını hemen bul. Birlikler arama faaliyetlerine devam ediyorlardı. Sizler bu işleri ne zaman öğreneceksiniz? Top sesi bile onları ürküte-cektir. Biz ayrıldıktan sonra bu bölgelerde neler yapılacağı konularında Şemdinli'cie sürekli kalan Tugay Komutan Yardımcısı. bu dağda kışlık kamp kuramazdı. PKK'nın 1994 kışı için beş aydır Balkaya'ya stokladığı yiyecek ve malzemeler ele geçmiş.Kurmay Başkanı nerede? . Emniyet Mûdürvt. o iki yeri göster. % .Bunu sadece lider ve onun yakınındaki bir iki kişi bilir. silahlı saldırıya kalkışılması halinde tankların nasıl hareket edeceklerini kesin olarak emretmiştim. Burada bir otelde 2-3 gün kaldıktan sonra 15 kişi. o şehirde yaşayan devletin memuru geçinenler dışında bütün halkın haberi vardı.) 20 dakika sonra geldi. ahizeyi aldım: . Onun için ateş edilen yerlerde militan ve milislerden başka kesinlikle kimse yok. PKK Yüksekova Şemdinli mihverinde iki büyük darbeyi üst üste yemişti. dolayısıyla Derecik Karakolunda PTT hattı yoktu.Karşıdan kim konuşuyor? .1. Ne zanun <! ağ kadrosunun başı beladaysa. burada temelli kalan grup da işe yaramaz hale gelmişti.

Env-niyet timine de ihtiyaç duymuyor mu? .Albayım konular gittikçe çadır tiyatrosu piyeslerine dönüyor. . .kadrosundan şehre inen 8-10 kişilik başka bir unsur da bunları iki ayrı mevziden makineli tüfekler ve roket atarlarla desteklemişlerdi. Adalet Bakanlığına bildirildi.Đki yıldır. civardaki PKK gruplarıyla buluştuğuna dair stırekli duyumlar geldiğini Şemdinli'ye ilk geldiğimde söylememiş miydiniz? . Biz 50 katlı apartmanın her katını tek tek temizleyeceğiz.Gitmek için helikopter istiyor. burası da bizim hükümranlığımızda diyerek. . Irak Arap Cumhuriyeti. Müdür izindeymiş. (Bu savcı. Diğeri de kalıpçılık ve yavaşlık. "yavaş yavaş ve iyi yapılmayan" demek.Nedir? . PKK'nın ölüleri de şu anda Irak tarafında. 27 Eylül günü erken saaderde Şemdinli Jandarma Sınır Alay Komutanı Albay Tevfık aradı: -Komutanım biraz önce Şemdinli Savcısı beni aradı. demedim mi? Aynı hassasiyeti Türk askerlerine gösteriyor mu? Biliyorsun.O zaman gitsin. Bir talebi var.Ben size ne dedim? Madem öyle biı. . Oradan buradan gelen silah sesleri. yardımcısı.) Hakkari'ye döndükten bir gün sonra TEK Müdürünü tugaya çağırdım. hız ve temponuz çok yüksek. . onlar kendi camlarını kendileri silecekler. insanlar alışkanlıklarından birden bire kurtulamıyorlar. buna da sebeplerini bilmeme rağmen bir türlü akıl erdiremiyorum. Bu insanı öldü116 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok rüyor. Balkaya Dağı'nın üstü emniyetli mi? Oraya yer emniyeti olmadan helikopter inebilir mi? Orada neyle karşılaşacağınızı sanıyorsunuz? Koskoca operasyonda bile.Onu söylemedi. PKK'dan daha fazla yoruyor.Basından öğrenmiş.Turskorabata. Türk işi. ama bu apartmanın her katındaki odalarda kimler oturuyorsa. Dağ ve Komando Taburu niye duruyor. Balkaya Dağı'nın yarısı bizde yarısı Irak'ta. PKK grubunun yerini tespit etmek için bundan daha iyi bir fırsat mı olur? 100 metre uzağınızda1993 Dönemi 117 ki kışlada 1000 askeri bulunan 3. Bu savcının geceleri belli zamanlarda şehirdeki evinden ayrılıp.Şimdi beni iyi dinleyin. . şehirdeki korucuların kendilerini cesaretlendirmek için havaya ve şüphelendikleri bitki örtüsü olan yerlere ateş etmelerinden başka bir şey değildi. Bizim memlekette bir söz vardır: "şaşkın ördek kıçtan dalar" denir. . Bu konuda işte aynen öyle. 26 Eylül 1993 günü havanın aydmlanmasıyla birlikte Balkaya Dağı'ndan ayrıldılar ve aynı gün kendi bölge ve üslerine döndüler. Harekata katılan taburlar.Büyük çaplı harekat olduğu zamanlarda bile sakinsiniz ve bu derece üzülmüyorsunuz.Söyledim komutanım. Bütün işlerini 20 dakikada bitirmişlerdi.Bulgarların bir atasözü var biliyor musun? Đnsan bu söze kızıyor ama asırlarca bizle birlikte yaşayan bu insanlar neden durup dururken bunu söylesinler? . bu saçma sapan şeye ödenecek bedelin vebalini kim taşıyacak? Ne zamandan beri muharebe sahasında otopsi yapılıyor? Albayım. Sordum: . Hele şu karakol baskınlarını haber aldığımda hemen oraya gidememem. gördün değil mi? Helikopterlerin gece uçamamalan var ya? Hayatımda hiçbir şeye bu kadar hayıflanmadım.Balkaya Dağı'nda öldürülen PKK'lılara otopsi yapmak istiyor. jandarmaların.Cahit. Orada ne olduğunu nereden biliyor? . polislerin. Siz zihninize ve fiziğinize fazla yükleniyorsunuz. . ama yavaş yavaş daha iyi yapacaklar. . Bu savcı kaç yıldır Şemdinli'de? . Şemdinli'ye savcı mı atamış? Şimdi. ipe sapa gelmez bu tip şeyler insanı. Gerek duymuyor anlaşılan. . Batıdan atanrtîış bir mühendis geldi. Balkaya'ya giden eden olmadı. Ne yapacaksa yapsın.Beni güldürme Tevfik Albayım. .Siz de ikinci yıla girdiniz. biz bir şehit vermezken.Nedir komutanım? . Müfettişler tahkikat yaptılar ve hemen görevden aldılar.

Derecik gü-ııryinden Kuzey Irak'a girecek ve güneydeki Küçük Zap (Şemdinli (. . anında kesildi değil mi? . . 48. 7 Ekim saat 17:00'da Hakkari-Çukurca yolu kesildi.Üç bekçi var. Yüksekova ve Şemdinli'den sonra sıra Çukurca bölgesine gelmişti. Şimdi bir kritik soru soracağım. anahtarları da onlarda. Bir yarbay ve bir binbaşı yaralandı. O zaman da aynı anda elektriklerin kesildiğini öğrendim. II Ekim saat 12:00'da Yüksekova'dan Hakkari'ye gelen askeri konvoya uzun menzilli silahlarla ateş açıldı. Doğudan Mezi-Karyaderi'ye yak-lajan Basyan Vadisine Derecik'teki piyade taburu taarruz edecek. o . Konuşmam bitti. . korkarak kendinizi güvende hissetmekten vaz geçin. Sizin müdürünüze veya size. lıklıydı. Şemdinli Dağ ve Komando Taburu. Harekata Daft ve Komando Tugayının tamamı ve Jandarma Komando Taburu katılacak. Son bir haftada iki kez baskına uğrayan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden göç başladı. Bir asker şehit oldu. hiç kimse. Bir subay yaralandı. Đki ambulans ve bir kamyon yakıldı. Çukurca'nın 20 kilometre doğusundaki sınır karakol ve köy-Iniıır saldıranlar buradan geliyor. Burada önemli olan işin tekniğini bilen sizin de kulağınızın üstüne yatmanız. 11 Ekim saat 10:30'da Yüksekova Kısıklı Jandarma Karakolu saldırıya uğradı. 24 Ekim saat 05:15'de Çukurca Jandarma Sınır Alay kışlasmyı emniyet timine saldırıldı.. . Harekat ve Đstihbarat Şube Müdürlerini çalışma odama çağırdım. Havai hatlardan ikisinin arasına bir değnek sokarak da yapabilirler. Bu bölgede yurt içinde de sık sık yer değiştiren bazı gruplar olmasına rağmen esas tehlike Kuzey Irak'tan geliyordu. "Bu iş nedir böyle? Her saldırıdan birkaç dakika önce şehrin elektrikleri 'tık' diye kesiliyor" diye soran oldu mu? . "bu işi bizim bekçiler yapıyor" diye gidip yetkililere söylemediniz? .Haziran ayında bu şehirde gene böyle beş saldırı olmuş." 4 Ekim saat 21. daha hızlı düşünmeyi öğrenmek gerekir.Hakkari'nin ışıklarını aynı anda söndürmek istesem. Siz ve müdürünüz her kimse.Peki. Farkında değilseniz ben söyleyeyim. ne yapmam gerekir? .Hayır paşam.Elektrikleri bu bölgeden işe aldığınız o üç adam kesiyor.Evet efendim. Harekat 5 Ekim 1993 gecesi sızma şeklinde başlayacak.ayı) sırtlarını tutarak. Saldırıyla ilgili Milliyet gazetesinin haberi: "Yüksekova göç ediyor. 28 Eylül gecesi. Hava desteği olmayacak.Bunlar kilitli değil mi? Emniyetleri nasıl sağlanıyor? . Sekiz korucu yaralandı. siz neden. 118 Unutulanlar Djşinda YenĐ Bir Şey Yok . Aynı gün saat 10:30'da bu karakola gitmekte olan jandarma araçlarına pusu kuruldu. "buraya taar1993 DÖNEMĐ 119 ı ııı edeceğiz. bunlardan kesilebilir.Şehirde iki trafo var.25 Eylül gecesi şehirdeki elektrikler gene. idin bir taktik akın uygulayacağız. O minini iki büyük harekata soktuğumuz için tecrübe kazandı.Yok öyle değil! Her defasında bir leylek ailesi gelip tellerin arasına hızla bir yuva inşa ediyor. Ve bunlar." Ekim 1993'deki önemli durumlar: I Ekim saat 21:15'de Yüksekova ilçesinde 1 nci Dağ ve Komando taburunun kışlasına silahlı saldırı yapıldı. sonrasını siz bilirsiniz! "Karşı taraf gibi düşünmeyi öğrenmek yetmez. bu şehre ne zaman eylem yapılacağını bilen binlerce insandan sadece üçü. .Efendim bir şey daha var. Aksi halde. Tabur kışlasındaydı ve hazır.'. bu saldırılarda ölenlerin vebalinin bir kısmı size ait. Saldırıyı yapanlar pişman olacak zamanı bile bulamadılar. Tabur komutanı işin erbabı. ortalıkta görünmeyen bir düşmanı kovalarken bulurlar. askerler kendilerini. Duvardaki kabartma haritadan Kuzey Irak'taki Mezi-Karyaderi (PKK'nın Avaşin dediği) kampını göstererek. O üç adamınız için şimdi emir vereceğim.30'da Hakkari merkez Taşbağlı köyüne silahlı saldırı yapıldı.500 nüfuslu ilçenin yarısı kenti terk etti.

Kampın Türkiye topraklarına girişinin kapı kilidi gibiydi. Đki Dağ Komando timi sabaha karşı bu dağın zirvesini emniyete alacak. fakat mesafe kısaydı. 1991'den sonra Türkiye tarafından PKK'yla mücadele için Barzani'nin gösterdiği yerlere inşa edilmiş ve malzemeleri de verilmişti. Irak'taki Mezi-Karyaderi'de biten Rezak Boğazını kontrol ediyordu. Söylediklerimi taslak plana geçirin. Başlangıçta pusu mevzileri işgal ederek. Ve bir Türk Tugayı ilk defa kendi imkanları ile. Türkiye-Irak sınırının Türkiye tarafında kendilerini kamufle edip. Çukurca bölgesindeki bizim karakolların Dazıları 3-4 defa saldırıya uğruyordu? Sınır karakollarına baskın için peşmergelerin bulunduklar) yerlerden yaklaşan PKK'lıların gruplarıyla değil çarpışmak. müstakilen Irak topraklarında bu derinlikte bir harekat yapacaktı. PKK buradan mecbur kalıp geçilse bile hemen akabinde yeniden dağa yerleşiyordu. Peşmergelerin silah. erzak ve maaşları da Türkiye'den sağlanıyordu. Harekatın kampın Güney sınırını çizen Küçük Zap suyuna kadar devam etmesi gerekiyordu. donmada kalacak. buralardan itibaren de vadi. bunlardan istifade etmemiz" bildiriliyordu.istikamete kaçacak olanları bekleyecek. Altı gün sonra onay geldi: "harekatın doğu kanadında Barzani'ye ait güvenlik karakollarının bulunduğu. (Bahsedilen bu karakollar. Helikopter de sanki günlük ikmal yapan bir hava aracıymış gibi bir sonraki karakola doğru uçuşunu sürdürdü. pide pişirilen bir kara fırın vardı. süratle hedefi temizlemekti. Balkaya harekatında da Irak topraklarına girmiştik. oradan onay alınması gerekiyordu. Gün geçmiyordu ki Kuzey Irak'taki sırtlardan bu karakolu taciz etmek için ateş açılmasın. Dağ ve Komando Tugayı birlikleri bulundukları bölgelerden hareketle Çukurca'nın 20 kilometre doğusundaki harekat üslerine. Ancak bu harekat planladığımızdan uzun sürebilirdi. PKK gruplarını dolap beygiri gibi bilinçsiz bir duruma sokup. Bu dağ Türkiye'deki Ora-mar/Alandüz'den başlayıp. Diyelim ki yaklaşırken görmediler. başka vilayetlerde bulunan kuvvetler tarafından desteklenmeden. Aynı gece planı Diyarbakır'a gönderdik. Ge-(<• sınır hattından sızıp Küçük Zap'ın altında tertiplenecek olan 3 ncü Taburun Irak topraklarında doğu-batı istikametinde 30 kilometre girmesi gerekiyordu.200 metre yüksekliğinde Güven Dağı vardı. doğrudan doğruya Irak topraklarının derinliğine dönüktü. Bu planın Diyarbakır'daki Asayiş Komutanlığı tarafından Genelkurmay'a gönderilerek. Tugayın telsiz role istasyonu. Đki kurmay ve muhabere personeliyle ileri komuta yerini harekatın tam merkezinde kalan Hakan Tepe Jandarma Sınır Karakolunda açtık. ortalık kıyamet yerine döndüğünde her şeyi görüyorlardı ve PKK baskın sonrası geldiği yönden geri çekilirken ne yapıyorlardı?) 5 Ekim 1993 günü. telsiz. Öğleden sonra bizim geldiğimiz helikoptere de uzun menzilli silahlarla ateş açtılar. boğaz ve geçitlerin emniyetini sağlayarak havanın kararmasıyla birlikte sızmaya başlayacakları mihverlerin çıkış yerlerinde. hızla dalmak. yemek yediği. hazırlıklarınızı yaparken farklı şeyler düşünürseniz plan üzerinde çalışırken görüşürüz. Karakol normal tepkisini gösterdi. Farz edelim ki bu karakollar sıra sıra vardı ve bölgede güvenlik sağlıyordu. hedef çok uzak da olsa." Đki saat sonra plan hazırdı. Bu nedenle jandarma birlikleri ne zaman Güven Dağına çıkmaya kalksalar. Artık herkes buna alışmıştı. Mezi-Karyaderi kampı Hakkari-Irak sınır hattının altındaki PKK kamplar zincirinin tam merkezindeki ana kamplardan biriydi. Bunların tam nerede 120 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok olduğunu bilen de yoktu. karakol civarında idari işler yapan bir askerin dalgınlıkla bazı yerlerde yürümesi bile ölüm veya yaralanmasıyla sonuçlanabilirdi. O zaman nasıl oluyor da. bir küçük haber bile karakollara ulaşmıyordu. Hemen yakınında da odun ateşiyle ekmek. Irak'taki kampın uzaklığı bizim smırla-11imza ortalama 20 kilometre mesafedeydi. gizlendiler. Ancak. mutlaka çatışma çıkıyordu. Çünkü bu harekat. hiçbir haber de alamadılar. yemek pişirdiği 35-40 metre uzunluğunda tek katlı bir binaydı. Karakolun hemen doğusunda baştan aşağı kayalıklarla kaplı 2. çatışma gece başlayıp. Bizim harekat tarz ve usulümüz. buradaki peşmergelerin Irak'a girecek birliklere kılavuzluk yapacakları. Sebebi ise. motorlu olarak yaklaşılabilinecek yerlere kadar araçlı. muhabere personeli de tel- . astsubay ve askerlerin hep beraber yattığı. Karakol düz bir yerde subay. Irak derinliğinde röleye ihtiyacımız olduğundan Güven Dağı'na kurulacaktı. mermi. her tarafına aynı anda çullanmak.

Taburlar bunları çember içine alabilecek şekilde kanatlara doğru manevraya başladılar.Önemli değil. Taburun başında bulunan. fakat kısa sürdü. Dağ ve Komando Taburlarının öncü timlerine kampın çevre emniyetini sağla122 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1993 Dönemi 123 yan PKK'nın gözcü ve tepecileri tarafından uzun menzilli silahlarla ateş açıldı. Derecik güneyinden doğu-batı istikametinde 30 kilometre Irak topraklarını kat eden 1. tüm telsizler kapalıydı.1993 Dönemi 121 »izleri kurup işletecekti. Jandarma Komando Taburu kampı batıdan kuşatan yükseltilere ge-lemeden başka PKK unsurlarıyla yeniden çatışmaya girdi. şu ana . Saat 06:00'da harekatın merkezinde ve sol kanadında bulunan 2. Plana devam edin. Bunların hepsi PKK militanları. 1. yanlış bir yerde bekliyor olabilirler diye. Đki karakolu da söndürün. 35 kg. . Duymamaları mümkün değil. Saat 02:30'da Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Sela-hattin telsizle aradı. Silah sesleri duyulmadan kesinlikle hiçbir sebeple konuşma yapılmayacağından. herkes için bölge ve kampın iç yapısı hepimiz açısından tam bir meçhuldü. Sağ kalanların gece kamptan çıkmaktan başka çareleri yoktu. bizden ayrı bölgedeki bölüğün de çok fazla olamaz.Karakola çağrı yaptınız mı? .Benim bulunduğum bölüğünki 100 metçe kadar. Saat 04:00 civarında Güven Dağı'na role için çıkan komando timleri de çaüşmaya girdiler.Komutanım faaliyet bitti. güneş doğmadan Küçük Zap suyu güneyinden PKK kampının altında tertiplenerek. ve 3. en kıdemsiz er dahil.Bizim kim olduğumuzu mecburen bağıra bağıra söyledik. Đki saat kadar sonra gene aradı. askerlik ve savaş sanatını inceleyecek olanların öğrenmek ihtiyacında oldukları esas temadır. bunu nasıl yapabildikleri. yanlarında ağır silahları da olduğu halde. 700 askerin hayalet gibi gelip yerleşmesi.Bu herifler bizi geciktirdi. Daha erken dağa çıkmak.hk muharebe çantaları.açülar.Komutanım Barzani karakollarından bize ateş. Güneyde Zap Suyu'nun üstündeki kayalıklardan gece vadinin tabanında olup bitene hakim olmak mümkün değildi. Dağ ve Komando Taburu. 5 Ekim akşamı havanın kararmasıyla birlikte beş tabur ileri yanaşarak (3500 komando) Türkiye-Irak sınırını geçip yabancı topraklara sı/maya başladılar. çaüşma olacağından kamptakileri uyarabilirdi. Telsizden silah sesleri geliyordu. Aralarında önemli bir telsiz konuşması da yapmıyorlardı. Çaüşma-ya giren militanlar hep 5-6 kişilik unsurlardan oluşuyordu. Hiç tanınmayan bir bölgede. Hatta çevrede aradık. ne emredersiniz? . mı? . hem ruhi hem de zihinsel ve bedeni güçlerinin kaynağının ne olduğu. bir nehrin dağlık kenarında. . sessiz ve donmuş bir şekilde beklemeye başladı.Hayır. kayalıkların içindeki mağara ve kovuklara tarla fareleri gibi kolay saklanıyorlardı. . yürüyüş rekorları kıran Yüzbaşı Şaban'a bazı timlerini nehrin tabanına indirmesini söyledim. . sizin silahlarınızı ve kıyafetlerinizi fark etmediler mi? Botlarınızın ister istemez çıkardığı sesten bile. Sürekli yer değiştirerek avuçlarının içi gibi bildikleri. 7-8 yerde acele döşenmiş mayınlar çıktı. kim olduğunuzu biliyorlar ve bilerek ateş açülar. araziyi kıymetlendirerek süratini arürabilirsin. her metresi tehlike dolu bu topraklarda 30 kilometreyi şeytanın bile akıl erdiremeyeceği süratle geçip.Anladım komutanım. . gece karanlığında. Kuzey Irak dağlarında. Hava kararmadan önce kampın büyük bölümü kontrol altına alınmıştı. Role kuruldu. Büyük grup. . . Karakollardan birinin içindeki koğuştayım.Türkiye tarafından bizden başka kimsenin gelmeyeceğini bilmiyorlar mı? Onlar karanlıkta bile olsa. . Ben dahil. Artık fark edilmeleri önemli değildi.Karakollara mesafeniz ne kadar? .5 yıldır bu karakollarda yaşı-yorlarmış. Olmamız gereken yerden çok uzaktayız. .Tamam.Sının geçtiğinizde bekleyecek olan kılavuzlara rastlamadınız. Bu tabur harekatın en sağ kanadındaydı.

uçaksavarlar. boyun ve karın kaslarınızı teste tabi tutacağım. nohut gibi kuru erzak çuvallarının hepsinin üzerinde Türk firmalarının isimleri yazılıydı. biraz uzaklarından geçen. Birlikler Türkiye'ye geçmeden her an lazım olabilir diye henüz sökülme-tnişti. Çevremde bulunan 22 askere. Ana kampın güneyinde bir mağarada tam saklamayı beceremedikleri sekiz PKK'lı cesedi bulundu. siyah derili askerleri seyrediyorlardı. Doğaya ilgi duyan ve uğraşanların buradan araziyi gördüğünde söyleyeceği şey. yağ ve peynir tenekeleri ile bulgur. tamamı niye? Burası sanki çok mu tehlikeye maruzdu? Avaşin kampına Irak'taki Basyan Vadisinden taarruz eden Derecik Piyade Taburu küçük bir PKK grubu ile çatışmaya girdi. Tuzak olacaktı ama. Fakat geçenlerden hiçbirisi başını çevirip onlara bakmıyordu. Bir onbaşı söz aldı. pirinç. yiyecek deposu varsa. Dikkati çeken bir şey bu kampta yer altı. . beş gündür ben de sizin karakolun mensubuyum.Bir daha bu bölgedeki harekata siz de katılacaksınız. havanlar. Hakan Tepe Jandarma Bölük ve Karakol Komutanı üsteğmenle hakim sırtlardaki karakolun emniyet timlerini dolaşıp. Bu coğrafya başlı başına. . Kuzey Irak'tan çıkarak kendi üslerine dönme emrini verdim. bakın. Gece birkaç küçük çatışma dışında sakin geçti. bu grup da bölgede dağıldı gitti. tam istediğim gibi geliştirmiş-seniz taarruza katılacaksınız. disiplinli. Heyecan ve sevinçleri parlayan gözleri ve hareketlenen bedenlerinden anlaşılıyordu. mühimmat ve malzemeler taşındıktan sonra erzakların tamamı buI hınduğu yerde imha edildi.Çok uzak yerlere olmaz ama bu bölgede yapılacak her harekata siz de katılacaksınız. bir devin ayaklarının altındaki cisimlere bakar gibi duran Güven Dağına çıkük. Ancak böyle bir kampta karşımıza çıkan militan miktarı kaçanlar olsa bile. burada savunana asgari. mermi. tek tek ailelerini ve işlerini sordum. makineli tüfekler bulunan çoğunun göğüsleri iki taraflı omuzdan omuza fişekliklerle kaplı. kampın içinde adım adım dolaşmama rağmen buradan görüntüsü çok farklıydı. iyi savaş eğitimi verilmiş 2000 askerin gücünü baştan sağlardı. Bir bit yeniği.kadar görünmemişti.Biz de bütün operasyonlara katılalım komutanım. Birden kıpır kıpır oldular. Mezi-Karyaderi kampında da iş 72 saatte bitirilmişti. Bölgeyi zihinlerine tam resmetmeleri için taburları bölgede bir gün daha tutup 10 F. 10 Ekim gününün ilk ışıklarıyla tugay birlikleri Türkiye sınırına doğru harekete başladılar. liu harekatta hiçbir kayıp vermeden sona erdi. Yanlarına gittim. kayalıkların tepelerinden ne yapükları görülemez ve hissedilemezdi. kendine güveni tam. Her yerdeki cevabın aynıydı: "orta halli veya . farklı bir şeyler olmalıydı. ne kadar silah. neredeyse hepsi tıızaklanmıştı. Ama devamlı sizinle kalamıyorum. Beni fark edince kenarlara çekildiler. Birlikler tek tek mağaraları. Burada hep aynı yerde bekle bekle zor oluyor. Đki komando timi tugayın telsiz rölesinde çepeçevre mevzideydi. fırsat bulduğumda her zaman yaptığım gibi. "çok vahşi ve ürkütücü" olurdu. en zor yere de siz hücum edeceksiniz. Daha önceki kamplarda da rasdandığı gibi. Hep karşıdakiler istediği zaman saldırıyor. 28 PKK'lı yok edilmişti. Bir dahaki gelişimde hepinizin kol. Hemen dibindeki karakola. hep aynı kararda adımlarla yürüyerek.kim'de. omuzlarında ve sırtlarında toplar. Mezi-Karyaderi kampını havadan defalarca görmeme. Ufakların ise. yer altı sığınak ve gömülerini çıkarmaya başladılar. sizinki gibi 44 tane daha karakolumuz var.Ne diyorsunuz? Hanginiz konuşacak? Rahat olun çocuklar. Bunu bir hafta boyunca defalarca karargah subaylarına söyledim. . 124 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok . yer üstü. Karakolun yanına indiğimizde Yüksekova Komando Taburunun ön-c ü timleri de Türk Topraklarına giriyordu. herhalde. büyük çantalı. Bunlar bölgedekilere yardım diye gönderilen yiyeceklerdi. kendilerini hiç fark etmemiş gibi. bu olmamalıydı. askerlerle görüştüm. Ertesi gün öğleyin kampın tamamında kontrol sağlanmış durumdaydı. Bütün silahlar. malzeme. ayak. Jandarma Karakol erleri de binalarının yanında küme halinde durmuş.

Evet. . ama bu devlet için ölmeye hazır. hakkını arayan. bu anlattıklarının da sahte. sinirli oldular.ıra'daki temsilciye bildirilmişti. Son zamanlarda moralleri bozulmaya başladı.Daha önce niçin kaçmadınız? . küçük dillerini yutmuş gibi duran subaylara: . bir meslek sahibi değil. arkadaşım altı aydır.Olur.Bırakılanlardan dönen oldu mu? . olur. neler olacak. kardeşlere artık yetmeyen toprak. .Evet.fakir. Çukurca'da ikide bir bana soruyorsunuz: "Komutanını bu iş nasıl bitirilecek?" diye. Sonra arkadaşıma da tacizleri arttı. .Efendim siz gelmeden üç gün önce Barzani'nin Ankara'da bulunan temsilcisi Amedya'ya (Kuzey Irak'ta Barzani bölgesindeki bir yerleşim merkezi) telefon etmiş. Kampta silah. kabilelere bel bağlayacak hale düşürülürse. gayrı ihtiyari doğruldular. daha baüda bir dağ) taşındık.Nasıl haberiniz oldu? . arkadaşım hiç katılmadı. 20 yaşında bu dünyadan ayrılan gençlerin yanında zerre kadar bir anlamı bile yok ama. yalan dolan olduğunu anladık. bıktık. Gare Dağı bölgesine (kamptan 20 kilometre uzakta. genelde işsiz. Şemdinli'de.Hangi kamplardaydınız? Sıra sıra saydı ve bir ara Avaşin (Mezi-Karyaderi) kampı dedi. miskin asmanın kel koruğu işte böyle. Đkisi de ufak tefekti. Ordusunun çok kötü işkenceler yaptığını söylüyorlar. . koyun ve keçi sürüleri dahil. 1 Iarekat Merkezinde bulunan bütün subaylar. tepene çıkar. Hakan Tepe Karakolundan akşama doğru tugay karargahına öndüm. bir gün gelir. anne ve babadan biri hasta. eğitim alamamış. . Ben de size usanmadan hep aynı şeyi söylüyorum.Biz oraya geldiğimizde. Elleri gözleri kir pas içindeydi ve insanı rahatsız edecek derecede kokuyorlardı. mermi ve yiyecek gömülerinin emniyetlerini sağlayan 30-40 kadro bırakıldı.Ne kadar zamandır örgüttesiniz? Büyük olanı cevap veriyordu. . 7-8 kişinin yaralı olduğu konuşuluyordu. . Küçük Zap'ın alüna geçip.O halde niye teslim oldunuz? . . Sordum: . Çok sıkı takip ediliyoruz.Kaçılamaz. Yüksekova'da. Halkın gücü." Birliklerin tamamı Irak'tan çıkmış.Hadi buyurun cenaze namazına. yetki verdiği insanların yetenekleriyle sınırlandırılamaz.Neden teslim oldunuz? . kendi gücünün bilincinde olan halk bitirir.C. Siz. Biri 1617. diğeri 13-14 yaşlarındaydı. Yüz verirsen. Ne olacak1993 Dönem! 125 »a olsun dedik. Benim de üstüm başım yıpranmışa. Bulundukları yere de gelirsiniz diye telaşlandılar. halk. Sizin geleceğinizi biliyorduk. .Ben tam görmedim. (Bu harekattan dört ay sonra Çukurca bölgesindeki karakollardan birine iki kız militan teslim oldu. Çünkü ölen çocuklar halkın. .) Oradan d*a Avaşin'deki bizim öndere bildirildi. (Irak'a bir harekat yapılacağı için An-k. Bu işi halk bitirir beyler. Bu memlekette her şey olur. daha durun. Hava kararınca Harekat Merkezine indim.Kaç eyleme katıldınız? .Bu kadarı da olamaz komutanım. . Siz savaşın içinde126 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok .Ekim ayında Avaşin'de miydiniz? .Aldatıldığımızı anladık. siz ikiniz de orada mıydınız? . nöbette kaçtık. reislere. kayıpları çoğaldı. harcanan para da halkın. bütün subaylar burada.Ben 8-10 eylemde bulundum. Hesap soran. Harekatınızı oradan takip ettiler. Sız gelmeden 220 kişilik grup. Barzani'nin karakolu diye bilinen yerlerde bir buçuk yıldır neler olduğunu da net ve kesin ifadelerle yazarak üst karargaha gönderdik. Yakalananlardan ancak şansı olan ölümden kurtulur.Her şeyleri gibi. araçlarının bulunduğu bölgelere ulaşmış ve motorlu olarak kendi üslerine hareket etmişlerdi.Ben iki. Tugaya getirilmişler. Bir ülke güvenliğini aşiretlere. dedim. oradaydık. Militanlar dışarı çıkarıldıktan sonra. Harekat Sonuç Raporunu. . Teslim olanlara T. Harekat Mer-kezindeydiler.

bizden daha çok düşünüyor. böyle bir şey olamazdı. Her harekattan sonra benim ağzımdan bir değerlendirme yapmamı. Arkadaşlar. Bu defa yüzlerinde bir durgunluk seziliyordu. yere inmiş. badanalı yüzler ve kaz çobanları hikayelerini anlattım. tüm yaşadıklarımız. biz dahil. yoran. şimşek gibi zihnimden geçti. zorlanıyordu. .Çünkü. doğru olmayan bir konuyu size arz etmemiz mümkün değil. Sabahleyin vilayet binasına gittim. ben yarın hallederim. Bizim sinir sistemlerimiz de bütün insanlar gibi. bu vali orada idare edilebilir mi? . "Komutanım. Đkisi 1993 Dönemi 127 de bu işlerin çığırından çıkma sebebi olarak Ankara'dakileri gösteriyordu.Hayrola Başkan. senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Vali daha dün gelmedi mi? Nasıl böyle bir şey olabilir? Yanlışınız var.Söyleyeceklerin ne olabilir ki. Tugaya çıkarak. Türkü söyleyen otlar. her günün uykusuz ve gergin geçen neredeyse 24 saati.. Üç ayın her günü. incelemediğimiz. beklemeye başladılar. sayıyorsunuz? Cevap. tetikte duran yırtıcı kuş gibi olunacak ve eşek arısı öldürür gibi. 20 yıl sonra Đkiyaka Dağlan'ndaki eli silahlı diğer yaşlı adam geliyor. bizi şaşırtacak veya daha kötü olacak? . yaşadıklarımız yanında. Subaylara. burada öyle anlar var ki. . başka kimseye bir şey oluyor mu? Söyleyin! Başka hiç kimsenin şu ana kadar canına. Bundan sonra olacak mı? Gene hayır. iyi ve kötü giden her şey. Valiye. altımızdan toprağın çekildiği zehabına kapıldığımız bir yerde. Hal hatır sorduktan sonra: .Komutanım yeni vali göreve başladı. Çünkü böyle bir dunımun mutlaka resmi kayıtlara geçmesi şarttı. 17 Ekim 1993 akşamı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aydın Đlter aradılar. halkın nabzını kontrol etmek amacıyla. insanın kendisi bile.Gelir gelmez malum bir derneğe para yardımı yapü. kedi sever gibi tüy yatımı sevenlerin yapacağı işte budur" dedim. sizi bu derece üzüp. Ara ara gözleri Kurmay Başkanına kayıyordu. Kurmay Başkanı.) Bir haftaya yakın karargaha hiç uğramadığım için.Başkan bu tip işlerde. Haftalardır şehre inmemiştim. Bazı subayların mezheplerini araştırıyor. karargah subayları mutlaka benim imzalamam gereken mali ve personel konularına ilişkin evrakları arz ettikten sonra. "Terörü önleyeceğiz".ki insanlarsınız.Başkan.Ne durumu? Ne söyleyeceksen söyle. Harekat Merkezinden ayrılmayıp. Đstihbarat Şube Müdürü kısaca özetledi.Komutanım.Siz Mustafa Kemal Paşa'yı neden bu kadar çok sevip. .Tamam. . kanda kına yakılamaz. . "Aklıma gene. . biz biraz daha takip edelim" dedi.Bazı durumlar var komutanım. bir şey mi var? Biraz tereddüt geçirdi. Lozan'dan sonra Đngiliz Büyük Elçisi. döndüğümde beklerlerdi. malına bir şey oldu mu? Hayır. diğerleri de başlarına geldikçe öğreniyor. geldiği günden itibaren istihbarat teşkillerinde bulunan bilgilerin rapor halinde üst kademelere gönderilmesi emrini verdim. Size bir şey anlatayım. Sonra biz niye birilerini idare edelim? Burada zaten her şey peygamber sabrını gerektiriyor. Yazık.. "Kanları yerde kalmayacak" gibi boş laflarla milleti oyalayıp. . . özetle: "Bu topraklarda. Sebze satan bir tezgahm başındaki Türk'e soruyor: . kendine ağır geliyor. bu vatana kast edenler filmi artık oynayamaz ve destursuz bağa girilmez" dedim. bu sözün derinliğinden haykırıyor. . Onlar biliyor. sade ve nettir. Sabaha birkaç saat kaldı. Üsteğmenken Ağrı Dağları'ndaki yaşlı adamla. bir vuruşta ve ilk harekette işi bitire-(eksin. bir şey mi var? Bunu mu söyleyecektin? . kırk yıllık bozuk sirke satılamaz. vatanı. . Ankara'da bir Pazar yerine gidiyor. rahatsız olacağınızı düşünemedik.Komutanım. Bu ülkede Atatürk'ten sonra hiçbir şey iyi gitmedi. o bizi.Osman Paşam. Hakkari gibi. uzatmayın! .

" "Ağlarsa anam ağlar. son çatışmaları medyadan takip etmekten başka bir şey yapamıyoruz." Hakkari'nin zaten topu topu üç ilçesi vardı. mülki idarenin vurdumduymazlığı. Çukurca ilçemize nihayet 150 gün [5 ay] aradan sonra gidebildi! T. Gerisi yalan ağlar. PKK kamplarına harekata başladı. Sonuçta muharebeleri subaylarla yürütüyorum. Tebrik ederim. Yazık ki elimiz bağlı.Osman Paşam anladım. memurlarıyla beraber. Đçimizdeki nefret tüm PKK'Uları öldürmeye yeter de artar. Harekat Merkezine girdiğimde subayların bir gazeteye bakarak güldüklerini gördüm. ne zamanım. Subaylara döndüm: . Yüksekova.) Kuzey Irak Mezi-Karyaderi harekatıyla ilgili basındaki haberler: 9 Ekim 1993 tarihli Milliyet: 2 bin komando Kuzey Irak'ta!: Önceki gece Hakkari Dağ ve Komando Tugayına bağlı yaklaşık iki bin komando aniden sınırı birkaç noktadan geçerek. Gazeteyi uzattılar. Zehra Tülin Can. Bu tip şeyler mücadeledeki kararlılığınızı etkilemesin. Tugay komutanlarını gece gündüz yanlarında devamlı yanlarında gören Türk Askerlerinin morali çok yüksek. yoldaki köylere bol bol çikolata dağıtmayı da ihmal etmediler. demirden değil.Beyler.. kan ağlıyor.çelikten. bu görevi yerine getirmeme. vatandaşlarımızı duyun artık ne olur. 20 Ekim 1993 tarihli bir gazetenin "Serbest Kürsü" köşesinden bir vatandaşımızın yazısı: "Artık şehit istemiyoruz: Ülkemizin Güney Doğusunda. Ne bulunduğum yerler.Komutanım mesele sadece ben değilim ki. . aksaksız yapmama imkan tanımıyordu. Vazgeçme sebebim ise yukarıdaki nedenler değil. medyaya sesleniyorum. olaylara bağlı sık sık yer değiştirmem.Kuzey Irak harekatınız çok şık oldu. son baskınları. Yoğun işlerinden dolayı bir türlü gidemediği!. Askerlerimiz tüm güçleri ile bizleri korumak için mücadele ederken. korkular? Artık daha fazla şehit istemiyoruz.. Milyonlarca kişi bir sel olarak Mehmetçiğe kalkan tüm elleri kırmaya geliyoruz. Tüm 1993 Dönemi 129 Türkiye halkı olarak. 128 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Hakkari'de yayımlanan "Doğunun Sesi" gazetesiydi. halka. Tüm yetkililere. savaşa gidiyor ve tek tek vuruluyor. Herkesin haberi olsun ki. içimiz yanıyor.Sağ olun komutanım. uyuşukluğu ve devlet ünvanlanyla açıktan dalga geçiyordu. Hakkari gazetesi. Hepimizin umudu erlerimiz. Gülünecek sebebin az olduğu buralarda. ancak hemen vazgeçtim. Başlıktan verilen haber şuydu: "Valimiz ilk kez Çukurca'da. "nedir" diye sordum. komediler gülmek içindir. Dişe diş. ." "Bir biryitiriyorum sevdiklerimi Ellerimden kuşlar gibi Uçup uçup kuşlar gibi Uzak dağlar ardına. Buna rağmen önceleri 5-6 şehidin ailesine haberi ben ulaştırdım. Hayatlarının şüphesiz en zor günlerini yaşayan bu genç insanlarımıza her türlü yardım boynumuzun borcudur. hepinizin gözlerinden öperim." Başlangıçta şehit olanların ailelerine haberi bizzat arayarak ben bildirmek istedim.. . endişelerimizle sıcak yatağımızda kıvranıp duruyoruz. askerlerimizin yanına dağlara geliyoruz. hiç durmadan kanayan bir yaranın dramı yaşanıyor. . Ölen evlatlarımızı. göze göz süren ve milletin çocuklarıyla bedeli ödenen bu mücadelede olacak şey ini bu? . Şemdinli ve Çukurca'dan ibaretti. (1994 Şubat'ının sonlarıydı. Yetmedi mi çektiğimiz acılar. bizler de bütün dualarımızla. askere değil. Bir ömür unutulmayacak izler bırakacak belleklerimizde.C. ne telefon imkanları. Tereyağından kıl çeker gibi. 13 Ekim 1993 tarihli Sabah: Kuzey Irak'ta "Süngü Operasyonu"! PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarına 35 kilometre kadar giren 2500 dağ komandosu Avaşin kampını yerle bir etti. Operasyonu Dağ ve Komando Tugay Komutam Tuğgeneral Osman Pamukoğlu sevk ve idare ediyor.

. kuşlara. Đnsan çelikten olsa dayanamazdı. yağmıır altında kalanların bize şemsiye lazım demesi mi gerekir? "Bizi dağ başlarında böyle yapayalnız kodular.. canlı türünün en ergini olan insanın nasıl bir maskaralığı ve rezilliği olduğu iyice anlaşılsın diye anlatıyorum. Ondan \ ne kıl kopartırsak. vs. Çocuklarını bir bütün halinde göstermek zorunda olduğumuzu hissettim. . Şemdinli ve Çukurca Belediye başkanları DEP toplantısında Türkiye Cumhuriyeti aleyhine. Bu hizmet hiçbir şarta bağlı olmaksızın aksatılmadan yürütülüyordu. Oğlu zaten uzakta ve gurbette olduğu için de bu önü alınamaz bir duyguydu. atanma yapılmasını yazılı olarak teklif ettik.. bacak veya bacakları. Saldırılarda. Morg binasında 2-3 şehidi koyabilecek gibi genişlikteki mermer masa ihtiyaca cevap vermediğinden masa sayısını ona çıkardık. PKK'nın lehine konuşmalar yapmış-x lardır. anne. Kara Kuvvetleri Komutanlığına kadrodaki yerini de belirterek. Dağ ve Komando Tugayının kadrosunda da öğretmen sınıfından din işleri subayı mevcuttu. dayı veya herhangi bir akrabası çıkıyordu. Şehitlere imam veya hocanın yapması gereken ilk dini işlemleri askerlerin arasından seçilen erler yapıyordu.. Onların bu isteğine o anda yanında bulunan kimse karşı duramazdı.000 kişi zaten vardı.Telefona. 23. baba. Yüksekova. 1994 atamaları ile gerçekleştirilmesi önerisi maalesef olmadı. saniyen her şeyi anlıyorlardı. Birden. abla. bulutlara yahn. din işleri subayı gerekiyordu.. Vazifeleri içerisinde bu görevde bulunan personel subayları habcı verme hizmetini yürüttüler. Savaşın. "Bir parçası ve kısmı eksik olan bedeni. btı da onların şevk ve atılganlıklarını artırıyordu. "Vücudun kopan kısımlarını zor da olsa mutlaka gövdeye dikeceksiniz". Başı. çok ağır olanlar buraya hiç uğramadan aynı helikopterle Diyarbakır Askeri Hastanesine ulaştırılıyordu. çatışmalarda ağır silahlar da kullanıldığından şehitlerin vücutları her zaman bir bütün halinde değildir. Tugayda savaş kadrosuyla 5. Evrakı getiren kurmaylara: . bu görev başkaydı. Aslında teklife ne gerek vardı ki? Herkesin yağdığını gördüğü yağmur için.. o kadar kârdır" demiştir. tabutlamayacak ve bayrağa sarmayacaksınız. Hakkari. Önemli bir idari mesele vardı. Bu sosyal ve kültürel bir ihtiyaçtı. en dolaylı anlatımı da kullansanız. Đhtiyaç bu büyük güç için elzemdi ve mücadelenin en doruk bölümündeydik. Yaralıların hepsi helikopterle en kötü şartlar altında bile olsa çatışma yerinden hızla alınarak Hakkari'nin içinde hastane hizmeti gören tugayın revirine getiriliyor. aynı idari işlerden sorumlu olan subaylara da. Cerrahlara. ya bir çığlık kopuyor ya da telefonun ucundaki ses uzun süre kayboluyordu. Hakkari gibi bir yerde böyle bir subay şarttı.000 kişilik bir muharebe gücünü sevk ve idare ediyordu." 1993 Dönem! 131 Ekim ayının ikinci yarısında karargah büyük bir sarı zarf içerisinde tuğla kadar kalın bir evrak getirdi. Özellikle anneler çocuklarını son bir kez daha görmek için tabutu açtırıyorlardı.Bunlar hakkında gerek-\ li işlem yapılması. 130 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok Şehitlerin hepsine tabutlarına konmadan önceki son işlem tugayın kışlasındaki morgda yapılıyordu. Şunu iyi biliyordum. vs. Şemdinli Belediye Başkanı "Türk Devleti domuzdur. sanki hazırlanmış gibi. En üstteki kapak yazısında da şu ifadeler vardı: Bölgenizdeki. karın bölgesindeki organlar tamamen boşalmış olabiliyordu. Muharebe etmek başka. Ama tugay. Bu çocuklar işlerini yetiştikleri bölgelerde gördükleri gibi ve içtenlikle yürütüyorlardı ama bu işlerin başına dini eğitim almış.Ne diyeceksiniz merak ediyorum.Okuduk komutanım. Bütün askerler yaralanmaları halinde bu işlemin çok iyi yapıldığını bizzat çatışmada iken görüyor. . burada bulunan iki askeri cerrah tarafından hemen ameliyata almıyor. Rüzgarlara. Sanki karşı taraf hiç yaşamıyormuş veya ona da aniden bir şey olmuş hissine kapılıyordunuz. Benim yapabileceğim bir iş değildi. yıkamayacak. ağabey. En seçme sözcüklerle. Dünyada bir tane güzel çocuk vardı ve bütün anneler o çocuğa sahiptiler.Siz bunu okudunuz mu? .. Bunlar Ankara'da bir kapalı salonda yapılan DEP Kongresinde söz alanların konuşma metniydi. Bu kesin emrimdir" talimatını verdim.

Kimi uykusuz sabahı bekleyen. (Karakol.Var. irade ve saldırgan-lıklarıyla. Gece tepesine havadan atlayan komandolarla karşılaşan PKK'nın ne grubu ne de dağ kadrosunda militanı kalır. gecenin ve coğrafyanın sebep olacağı bütün risklere rağmen. 8. . Jandarma Genel Komutanlığından hassas kaynak mahreçli gelen mesaj şuydu: Bölücü örgüt liderinin 9 Ekim 1993'de Hakkari'deki Güvenlik Kuvvetleri hakkındaki görüşü (Behdinan bölge sorumlularına uyarısı): 1. Hakkari'nin içinde bulunan Jandarma Özel Harekat Grubunun Kavaklı'ya hareket etmek üzere olduğunu bildirdi.. vadi ve dağ geçitlerinden geçiyordu. belirli fasılalarla sık sık gelmekte ve zayiat verdirdikten sonra çekilmektedirler. dikkati çekmeyen bölgelerden geçiş yapmaktalar.. Örneğin. Sürekli aldatma taktiği uygulamaktalar. dolayısıyla pilotların da gece uçuş eğitiminden geçmemiş olmalarıydı. Yol.. Hakkari-Şemdinli'de ve Kuzey Irak'ta. 7. Yüreğine ölüm korkusu çökmeden hiçbir militan. hemen karşılık ver-mekteler. Barınma amacıyla tepelerin eteklerini kullanmaktalar. Şüpheli araziye girmekten kaçınıp. 2. saldırıya maruz kalan da her hal ve şartta yardıma gelineceğini biliyordu.20 tane alırsan gece gündüz görev yapabilir. saldıran grup veya grupların üzerine sis gibi çökerdi. uzun süre kalmadığından istihbarat alamıyorduk. Yalnız gündüz değil. Yeteneklerinden tam istifade . "Tanrım sen bize sabır ver" sözü var. Tek mevzi gösterip. 6. "Gündoğuyor. Örgüt tarafından saldırı düzenlendiğinde. grubun tamamı yaklaşınca hareket geliştirmekteler. salonun bir köşesinden diğerine yürüyerek. Aranıp da bulunamayanlar başkentte bir salondaydılar. gerçekleştirdikleri son operasyonlarda güvenlik güçleri eski tarzları terk edip. Onlar da: "Bu teçhizattan vazgeçilerek. çatışma esnasında farklı yerlerden saldın dü132 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok zenlemekteler. Fakat artık. 5.Özellikle hava araçlarını alırken donatımı eksik olmamalı. Söz konusu bu dört Belediye Başkanı Eylül sonlarına doğru bölgeyi terk etmişlerdi. Altın Dağları'nın güneyindeki vadinin tabanmdaydı). (1995 yılı yaz başından itibaren pilotlar. . kolay kolay ne örgütten ayrılır. bu teçhizatı almazsanız 24 tane alabiliyorsunuz" diyorlardı. helikopterlerin gece uçuş teçhizatının bulunmaması. gece uçuş eğitimi yapmaya başladılar. . 3. Şırnak idari hududunda. mayın ve pusuya maruz kalmasalar bile.) Gece baskınlarında sabırsızlıkla. Dağ vt Komando Tugayının herhangi bir taburu. 24 tane alırsan sadece aydınlık süresince iş yapabilir. Dağ ve Komando Tugayına bunların konuşma metinleri gönderiliyordu. örgütün tarzına yakın tarzda hareket etmekteler. Gece baskınlarında insanın canını en çok sıkan şey.Söyleyecek tek bir söz yok komutanım. Biri gizlice gelse de. güneşin ilk ışıklarını beklerken yanımızdaki pilotlara "neden Skorsky/kara şahinlerin gece uçuş teçhizatları yok" diye sebebini bilmeme rağmen sorardım. Farklı kıyafet (bize benzer) giymekteler. 42 kilometre uzakta. 9. Bölgeye girmiyorlardı.Öyle komutanım. Hakkari'nin en doğusunda. Gece saldırılarının antitezi bu olmalıdır. Var.Siz olsanız bu araçları nasıl alırdınız? . Kimi mahzun gözler üstüne. Eğer bu yetenek olsaydı." 23 Ekim 1993 gecesi saat 23:30'da Đl Jandarma Alay Komutanı aradı ve Kavaklı karakolunun saldırıya uğradığını. hatta /amana yayarak parça parça alırsanız daha pahalı olur. saldıran da. Biz kendilerini arıyorduk \S durumlarını rapor ediyorduk. geceleri de hareket etmekteler. Örgüt gruplarının üzerine. ne de saldırıdan vazgeçer. değil mi? 1993 DÖNEMĐ 133 . daha fazla helikopter alınmış. mesafe çok uzaktı. gece teçhizattı ile 20 tane alınırken. 4. gece koşullarında bu kötü patikadan çatışma yerine zamanında ulaşmak mümkün değildi. Ankara'nın göbeğinde suç işliyorlar. orada hiçbir şey yapılmadan.

ben burada kalayım. hatta bir askerin bile duymasını istemiyorlar". Yanıma geldi: . Karakolu bırakamam. Biz Kavaklı Karakolu'na indiğimizde yardım kuvveti de kısa bir süre önce köye girmişti. kundaklama. Bu karakol burada ne işe yarardı? Varlığı ile neyi sağlıyordu? Şırnak'la komşu bu mıntıkada PKK grupları fink atıyordu. "General kesinlikle şüphe. Hepsi doğruydu. Karakolun alt üst olmuş bölümlerinden birine geçtik. hayal ktrıkhğı ve bitkinlik duymamalıdır. Đşte sürekli yaşadığımız gece eylemlerinde siz hazırsınız ama biz sizi olmanız gereken yere götûremiyoruz. Köyün içinde PKK hiç olmadı. çatısı. dedi.Sizin bu dedikleriniz kendi aranızdaki ailevi meselelerden falan kaynaklanmasın? . Gidip gelen helikopterlerden biri buraya uzman bir doktor getirsin. yetenek bütünlüğü şarttır. ne olur komutanım. Hep bunlar ateş açtılar.Ne söyleyeceksiniz? . kimseye bir şey olmadı. Köyde yaşayanların PKK ile bir meseleleri olmadığı hallerinden belliydi. karakol binasındakiler dahil her yere saldırmıştı.) Kavaklı'daki çatışma saat 02:00 civarında kesildi. kapısı. Đkisi uzman çavuş olmak üzere sekiz asker şehit olmuştu. cam ve çerçeveleri paramparçaydı. 134 Unutulanlar Dişinda Yenî BIr Şey Yok Biraz daha konuşsa ağlayacaktı. beni almasınlar. Kolu kırılan komutan başçavuşun tedavi için buradan ayrılması gerekiyordu. Karakolun hemen yanındaki Kavaklı köyünde 15-20 aile vardı.Kırık kolun iyileşince gene gelirsin. dedim. Alay komutanına. Geçen sene Şırnak'ta bir çatışmadan sonra iki Skorsky gece PKK'lıların bulunduğu bölgeye malzeme attı ve onların yaralılarını tahliye etti.Paşam biz iki kardeşiz. Ateş başlayınca bunlar da köyün içinden karakola roket ve tüfekleriyle ateş açtılar.Buradan bu şartlarda ayrılmak istemiyorum. Karakol binasının. suikast. Daha tedbirli ilerlemek zorunda kaldılar ve yolda iki mayın daha buldular. .Necmettin albayım. Komutayı sürdürebilirdi. siz burada kalın ve olup bitenlerin sonucunu alıncaya kadar dönmeyin." 26 Ekim 1993 günü öğleden önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş ve Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan Tugay Karargahına geldiler. Sonuç daha vahim olabilirdi. Yardıma giden Jandarma Özel Harekat Grubunun araçlarından biri mayına çarptı. vicdanımız kaldırmadı. Tek kolla silah kullanamazsın. Alay komutanına: . ama şehitler karakolun bitişiğindeki kayalıkta mevzilenmiş olan emniyet timindeydi. isabet eden havan ve roket mermilerinden. Tugay Komutanı makamında kendilerine brifing verdim. bunu iki kişi önlemişti. bizim topraklarda gerek gördükleri bölgeye girebilirler. yanına 6-7 asker alarak emniyet timinin yardımına koşmuş ve bizzat iki PKK'hyı vurarak karşı tarafta şaşkınlık yaratmıştı. (Bunu birçok pilot anlattı. Đl Jandarma Alay Komutanı ertesi gün akşam döndü. PKK'yı dün gece bizim köyden altı korucu getirdi. "Kimse görmeden sizinle konuşmak istiyorlar. Sordum: . Köy ve karakol bu derin vadiye havadan atılmış ve çıkamayıp burada kalmışlar gibi bir hisse kapılmamak mümkün değildi. Alay komutanı iki korucu ile yanıma geldi.ABD helikopterlerinin bu bölgede işi ne? .Kalsın. gayrı ni- . Bazıları bizzat kendileri görmüşlerdi.edebilmek için her şeyi tam olmalı. Allah var yukarıda. . Burada sayı de-ftil. Gelince nerede isem beni bulun. Şanslıydılar.Yok paşam.Çekiç Güç helikopterleri. Diğeri de bir astsubay çavuş. Alay komutanına: . rütbeli rütbesiz herkesi uygun bir yere toplayıp yoklama yapmasını söyledim. Amerikalılar bu bölgede kara şahinlerle gece uçuyorlar. . . tedhiş gibi eylemlerin çok ötesinde olduğunu.Komutanım beni buradan almasınlar. Birlik dağınıkü. kırılan kolunu askıya almış ve soğukkanlılığını kaybetmeden her yere yetişerek paniği önlemişti. Sinirleri güçlü ve soğukkanlı bhi oi-duğunu kanıtlamıştı. Karakol komutanı jandarma başçavuşu koluna isabet eden bir mermiye rağmen. PKK. Yüz yüze olduğumuz durumların terör sözcüğünün tam karşılığı olan. istedikleri hizaya gelince. Kuzey Irak semalarından çok yüksekten uçup.

odada bulunan özel kalemi ve kurmay subaylar.Komutanım.Senin tabur sayın kaç? -14 . arkasına yaslanarak.Sen işleri iyi yapıyorsun. Asker sayısı bu tip mücadelede çok anlam taşımıyor. hatta daha çok kayba sebep oluyor. yerlerini de bizzat göstermiştim. her tip ağır silahla donatılmış 260 asker mevcutlu. açılmış gözleriyle. Yemekten sonra tugaydan ayrıldılar. harekatı beş taburla yürütüyorum. Hareketler şehirlerde beş bin. kaç tabur gerektirir? Yasal dayanakları ne olacak? . Karakol Üzümlü köyü ile iç içeydi. Bu köy halkının burunlarının dibindeki PKK'lıların eylemlerini önceden haber almamaları mümkün değildi. fiziksel hiçbir eksiği olmayan bir sınır bölüğüydü. Sonra: . üç vilayet ötedeki OHAL valisinden yetki gelmesi lazım. sus pus dinliyorlardı.Komutanım. Bizim topraklarımızda tertiplenen timlerin de sabit mevzilerini söktürerek oı. hangi yetkilerle? Gözaltının süresi için bile. 14 taburla neler yapıyorsun. bunun bir ötesinde ne olacağını hepimizin bildiğini. Çukurca'daki Jandarma Komando Takımı ile bu karakolun bağlı olduğu Köprülü'deki sınır taburunun timleri başlarında tabur komutanları olduğu halde süratle çatışma yerine hareket ettiler. bu günleri de aratabileceğini. .Bak sen çok hareketlisin. Đnsanları nerede. bunlardan birisinin işlerin ağırlığı altında ezilmiş olan adliye.Toplarsınız beş yüzünü bir stada bekletirsiniz. diğerinin de iki şehirde faaliyet gösteren devlet hastaneleri olduğunu. karakollar. Üzümlü Karakolu subay ve astsubayları tam.Komutanım mesele beş yüz kişi değil. kendilerini korusunlar. hasmı karşılasınlar yeter. Sınır taburları. taburlar halinde muharebe ettiğini. .Sen bir yolunu bulup. Çukurca Jandarma Sınır Alay Komutanı Albay Mehmet Ali arayarak Üzümlü Karakolunun saldırıya uğradığını bildirdi. on bin şekliyle cereyan ediyor. Bu güne kadar yapılan eylemlerde köyden hiç kimsenin burnu bile kanamıyordu. Komşunda 40 küsur tabur. hassasiyetleri ve tehlikeleri nedeniyle. buna rağmen bir türlü haber ahnamıyordu. düşiındüğûnüzde bile. . ilçe jandarmaları. bölük. devletin işlevi olarak Hakkari'de iki şeyin kaldığını. 3-4 general var. halkın büyük kısmının da en azından pasif hale geçerek destek verdiğini. yandaki odaya geçiyordu. klasik alışkanlıklarının etkisiyle bu konuşmaları. işini nasıl olsa yapıyorsun ya. Bu işte savaşın karakterine uygun muharebe tekniği önemli. Üstelik köyde korucular da vardı. Komutanın refakatinde olup. Daha önceki gidişlerimde emniyet timlerinden birinin mevzilerini PKK'nın saldırılarda kullandığı Kuzey Irak topraklarında bulunan tepeye çıkartılması emrini vermiş. takım. böyle lastik gibi sistemlerle bela hızla yok edilebilmiş? . PKK çok erken saatte eyleme geçerek baskın sağlamıştı. Aynı gece (26 Ekim 1993) 20:3O'da. ların hareketli hale getirilmesini söylemiştim. bizim ne yapağımızı arz edeyim mi? Biz. şehirlerde silahlı kalkışmanın yapıldığını. . r 136 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok . Genelkurmay Başkanı işaret parmağını dudağına götürerek "duymasın" işareti yaptı. PKK'nın manga. dedi.Komutanım. 14 taburla değil. o safhaya gelinmesi halinde akacak kanın. Bunlar muharebe dışı idari işler kapsamında. sabit üslerde bulunanlar. Türk Milleti adına şövalyelik ve fedailik yapıyoruz. Hakkari ve Şırnak vilayetlerinde ya kısmi seferberlik veya sıkıyönetim ilan edilmesini teklif ettim. Sınır Alay Komutanı Mehmet Ali ile Sınır Tabur Komutanı Yarbay Tahir'e bu köyden gözlerini ayırmamalarını birkaç kez . Öne doğru eğilmiş oturan Genelkurmay Başkanı.1993 Dönem! 135 zami savaşın tam göbeğinde bulunduğumuzu. ne kadar tutabiliriz ki? Gayrı nizami harbe maruz kalan hangi devlette. Çukurca'nın dokusundaki Üzümlü ve Serbest Karakollarına Kuzey Irak'tan tehditler sürüyordu. ne kadar kuvvet.Doğru söylüyorsun. "Sıkıyönetim teklifi" sözünü kullanmadan önce Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan yerinden kalkmış. . Gün geçmesin ki bir olay meydana gelmesin. zaten sıkıyönetim gibi yürütüyorsun Osman Paşa. Oraya başlarına bir Tümgeneral vereceğim (Đki ay sonra Şırnak Tümene çıktı ve bir Tümgeneral atandı).

beklemek. 45 dakikada bitmiş. zaman onu eskitmişti.ok zeki olmak gerektir. Ancak. Başka bir grup da karakola ateş açmıştı ama esas hedef tepeye çıkan timdi. (. dört sınır taburuna ve dört ilçe merkezine bağlı 44 karakola hemen yapabileceğimiz birşey yoktu. Muharebe hareket ve sürattir. Üzümlü'ye bu güne değin yapılan dördüncü büyük saldırıydı. timin tamamına yakını saf dışı olmuştu. gün ağarırken terk edilen. aslında karakol döne döne mevcut binasını korumaya çalışan bir askeri teşkil. bir küçük mekanda on şehit veriliyordu. olmayan ağır silahı yok.söyledim. Gelen raporlar gece yarısına doğru netleşti. 138 Unutulanlar Dişinda Yem Bîr Şey Yok t Zihnimi olabildiğince berraklaştırmaya çalışarak PKK'nın her sal-dında kullandığı arazi kesimlerini. PKK kolay kolay risk kaimi etmezdi. Konvansiyonel çatışmada zebaniyle karşılaşabilirsiniz. kuvvetli bir yumruktan daha fazla hasar yaratıyordu. Đki ay içerisinde. Üzümlü Karakolu neredeyse bir taburun barış kadrosundaki personel gücüne sahip. yani geçişlere mani mi oluyor. Yapılan işleve biraz daha yukarıdan bakıldığında ise şunu görmek mümkün. Jandarma Komando Taburu PKK grubunu Kuzey Irak'ta belli bir mesafeye kadar takip etmiş. Gayrı nizami harp daha çok hareket ve daha çok sürattir. Karakol «ski kültüre ait bir kurumdu. alü asker yaralı. Aslında saldırı takviye kuvvetleri oraya ulaşıncaya kadar. Sonuçta yumruk sert olmasa da sizin beklemediğiniz zamanda ve yerden geldiği için. karakol nizamında bulunmanın olumsuzluklarıydı. Niçin sürekli saldırıya maruz kalıyor? Çünkü bir beton kalıba dökülmüş gibi durağan. Köyün büyük kısmını görebilen bir yükseltide durarak alay. Üzümlü'ye sürekli yüklenmeleri ve yaklaşmayı gündüz bile yapmaya kalkışmaları bunları cesaretlendiren bir şeylerin olduğunu kesin hale getiriyordu. Gayrı nizami harpte akıl yetmez. O gün akşama kadar burada kaldım. . karakolun civar mevzilerini ve karakolla iç içe sayılan Üzümlü köyünü. kaçınılmaz şekilde kalıplaşan hareketler. üç alaya. Ne yaparsanız yapın. emniyet timinden önce başka bir istikametten çıkmış ve burada timin bulundukları yere gelmesini beklemişti. PKK'nın bir eylem grubu hava kararınca emniyet için işgal edilen. On asker şehit. gayrı nizami savaşta karşınızda şeytan bulunacaktır. Klasik muharebe akılla yürütülebilir. Bu tam bir pusuydu. Hazırlıksız yakalanmasalar da bu kadar zayiat olmazdı. Üstelik sınır alaylarından biri de üç ay önce yeni kurulmuştu. yanındaki köye güvenlik mi sağlıyor? Hayır. Tim tepeye 1993 DönemĐ 137 ulaşınca da ateş açılmıştı. Irak'ta sınıra yakın bölgeleri. duran bu karakola saldıran PKK nasıl oluyor da korucuları ürkütemiyor? Bunlar akrabaları için Kuzey Irak'a gidip gelmiyorlar mı? Gidip de hiç dönmeyen. kaçırılan var mı? PKK bizi tehdit ediyor diye hiç size müracaat eden oldu mu? Bu güne kadar size .Çukurca bölgesinde hiç kimse korucu olmak istemezken. "köyü kaybetmek istememek" gibi bir düşünceyi de muhafaza ediyorlardı. yaralanan. sizin beklediğiniz yerden Kelen. mevzilerine alışılagelmiş izden çıkmaları ve tepenin üstüne başkalarının gelebileceğini düşünmemeleri hataydı. Yaşamınızın bağlı olduğu bir binanın etrafında. karakolun kuzeyinde bulunan Mehmetçik isimli tepeye. Neden? Çünkü. Gün ışırken Üzümlü'ye gittim. on yedi militan ölüsü vardı. öldürülen. bunların duvar ve pencerelerini inceledim. durmak. tabur ve bölük komutanlarını yanıma çağırdım. Yurt içi ve yurt dışı kampların altını üstüne getirip tek kayıp verilmezken. Emniyet timinin. bu köy neden koruculuğu ve silahı bırakmıyor? Ateş topu gibi. Onlar da bunun farkında olmalarına rağmen somut bir emare elde edemiyorlar. ancak tehlikelerle dolu bu topraklarda daha fazla derinliğe devam edememişti. diğer bütün karakollar da aynı. saldın zamanı ve yerini karşı tarafın seçmesine mani olunamaz. "Her şey eskir" sözü yeryüzünün hiç değişmeyen yasasının adıdır. sabitler. Alay ve tabur komutanları oradaydı. köyün karakola bakan evlerini. Sınır karakolları sınırı mı koruyor. dün gece pusu kurulan Mehmetçik Tepe'yi. getirdiği götürdüğü tecrübe ve gerçekçi bir değerlendirilmeden geçmediği için halen işlevi varmış gibi varlığını sürdürüyordu. Tersine saldırı hedefi olmaktan öteye gidemiyor.

Çukurca daki jandarma komando taburuna. Gece yüz yüze kaldıkları korku. bazıları ağır 11 yaralı yüklenirken. korucular dahil. çalsınlar bakalım.Komutanım Đstanbul'dan bir müzik kaseti getirttim. yolu izi bulunmayan bir yerdi. Sınır Alay Komutanı cevap verdi. fakat kesin bir kanıt ele geçiremedik. 17 PKK'lı öldürüldü. Hakkari'de yaşayan aileler için de gazinoda sade bir program vardı. Korucular bütün güçleriyle karşı koyuyorlar ama çatışmanın şiddetinden Irak'tan gelen PKK gruplarının kalabalık olduğu anlaşılıyordu. PKK'lılar köye girdiler oradan da ateş ediyor sanıyorlar. . Hakkari'den döndükten iki yıl sonra rahmetli oldu. bütün karakol. köyün nerede ise bütün kadın ve çocukları da helikoptere binmek için birbirini çiğniyordu. Yuksekova'daki birlikler 6-7 saatten önce oraya ulaşamazdı. "Yine bir sızı var içimde. cesurca bir kararla hareket yapmaktır. güney kuzey istikametinden köye saldıran PKK gruplarının batısına yandan taarruz etti. hiç kimsenin 4ulına dokunmuyor. Öne geçmek. sınırdaki Dilekli köyü ve yanındaki Dibecik mezrasının büyük çaplı saldırıya uğradığı haberi geldi. Yürüyerek dağlarda kat edilen mesafe için bu olağanüstü hızdı. 29 Ekim saat 23:30'da Yüksekova'ya bağlı. O şarkıyı buldurttum. hemen uygun istikameti kullanarak Dilek-li'ye müdahale etmesi emrini verdim. Saat '23:OO'da salonun bitişiğindeki komutan odasına geçtim.Sağol Zafer. Oraya katıl1993 Dönem! 139 <lım.Hakkari'de şüphelenilmeyen kaç yer biliyorsanız söyleyin. . Geldiğim helikoptere bir eve toplanmış. Bu köyden hiç ölen veya yaralanan korucu var mı? Daha anlatmaya devam edeyim mi? Bu saldırılan Kuzey Irak'tan gelenlerle birleşerek bu köy yapıyor. Irak sınırının tam üzerindeydi. Çatışmada 10 askerimiz şehit oldu. Şüphe olacakların önüne geçemiyor. Yüksekova'ya bağlı olmasına rağmen Çu-kurca'ya daha yakındı.Komutanım daha önce de söylemiştiniz. ben de öğreneyim. Korucular sürekli yardım talebinde bulunuyorlardı. Şimdiye kadar köyü boydan boya geçip. Hâlâ bilmem. o ateş edenleri. biz de bunlardan öteden beri şüpheleniyoruz. insanları hiçbir şeyi göremez ve dinlemez hale getirmişti. Bu köy bu güne kadar PKK'ya hiç yüz vermeyen ve hiçbir şekilde pes etmeyen vatandaşlardan oluşuyordu. niye?" (Kişiliği çok farklı olan. Tugayın Levazım Şube Müdürü Yarbay Zafer odaya geldi ve: . niye? Đstemem geceyi. üs ve mevzilerde askerlerin çalıp söylediği şarkı ve türkülerle anıldı ve kutlandı. hayata değişik bakan Yarbay Zafer. Çocuklar ellerinde bayraklarla marşlar ve şiirler söylediler. . . ağlarım." Cumhuriyet Bayramı. Köyde 50 korucu vardı.Anladık komutanım. Tabur. Ve bu köy kurnazları. Gözüm acıyor.hiç ihbar ulaştırıldı mı? Askerlerle konuştum. . Gün ağarırken köye indim. Tugaya çıktım. Komando taburu saat 03:00 civarında çatışma bölgesine vardı. Burası da dağların arasında kaybolmuş. ağlarım. Akşam oldu diye. Gözüm acıyor. içinden geçtiği köyden. köyün dışındaki evleri mevzi diye kullanan PKK. Hala bilmem. Basında dördüncü Üzümlü eylemi haberleri: 29 Ekim 1993. Ama. Geçenlerde I larekat Merkezinde gece haberleri için radyoyu açtığımızda bir şarkı vardı. kendileri dışındakileri saf yerine koyuyor. Hürriyet: "Mehmetçik Üzümlü Karakolu'nda Kuzey Irak'tan gelen PKK'lılar-la göğüs göğüse çarpıştı.) Yarım saat sonra. Siz çalışmanızı bırakıp dalgın bir şeklide bvı besteyi dinlediniz. Takip sınır ötesinde de devam etti. Onda mehtap gam oldu diye." 29 Ekim 1993 Milliyet: "Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü Karakolu eyleminden sonra Kuzey Irak'ta takip harekatı başlatıldı. Bu yüzden 140 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok yaralılar uygun bir şekilde helikoptere bindirilemiyordu. her defasında köyden de ateş açıldığını söylediler. kışla.

sizi görmek için. eli silah tutan kadın ve çocuklar da dahil. tabanca ve bıçağı çok büyük. çok özür dilerim. Yanımdaki korucu başına.Neden çevremizden hiç ayrılmıyorlar? . tüfeği çok güzel. Havadan indi. derin bir hüznü yaşatıyordu. nereye gitsem beraber oraya geliyorlardı. neredeyse tanrıdan başka kimsenin doğru dürüst haberinin olmadığı şu vadide bile. Başka helikopterler de gelecek.Silahlarla iç içe büyüyorlar Paşam. Dün gece kendisi ve oğlu hepimizden daha çok PKK'ya karşı savaştı. Bazı bölümleri çökmüş.Peki kendisine söyleyin. Yüksekova'da gece kaldığı evin bahçesinde pusu kurularak öldürüldü) sordum.Beyim. paşa denince hepimizde. Biten bu Ekim ayının maaşı da bu gün . olabilecek en iyi direnmeyi göstermişlerdi. Buna düşünce.Yerden göğe haklısın.Nedir? Anlatmaya başladı. Geçen hafta Hakkari'ye gitmiş. yaşlı tipli bir zat akla geliyor. Helikopter mûrettebaü bu dalgayı kontrol edecek durumda değildi. çok kıymetli bir şeyini birden bire kaybetmesiyle kapıldığı. Jandarma komandoları müdahale ederek. "ben zaten yıllardır çarpışıyorum ama kadınım diye beni koruculuğa kabul etmiyorlar. Şimdi. Muhtar ve korucu başı Necmettin'e (bu saldırıdan beş ay sonra. Aralarında da devamlı konuşup duruyorlar. . hala tüten 3-4 evi askerler ve köylüler su taşıyarak söndürmeye çalışıyorlardı. insanlara acı çektiriyordu. kucaklarında emzik çocuklarıyla kadınlar önlerinde dunılmaz haldeydiler. Çalışan helikopterin hızla dönerken fark edilmeyen palleri bazılarının başlarını bile koparabilirdi. insanlar pratik ve sıradan işlerde dahi kelimenin tam manası ile işkenceye maruz kalıyordu. Köyün içinde dolaştım. .Bir paşayı ilk defa ve bu kadar yakından görüyorlar. Bu hergeleler de sizi ve hareketliliğinizi görünce. kelli felli. "komutan burada değil" demişler. . Ne istiyorlarsa hepsi yapılacak" dedim. Köyün içinde devlete ait olup da daha önce kapatılmış üç yeri gezdim. Bu görüntü insanda. PKK'lılar Kuzey Irak toprakları derinliklerine kaçmışlardı. . Bir saat kadar sonra subaylar geldiler. Şu "zıkkım mevzuat". Şimdi 16 yaşındaki oğlu ile birlikle yaşıyor. PKK'nın elindeki ağır silahlar ve sayılarının fazlalığına karşı koymanın da bir sınırı vardı. deyip du1993 Dönemi 141 ruyorlar. Ne yapsınlar? . diğer köy ve mezralardan farksızdı. anlatılanları onaylıyorlardı. kilolu. Üçü de sıra sıra inşa edilmişti. onları helikopterin yanında uzak tutmaya çalıştılar. Oğlunun koruculuğu için Yüksekova'da ilgililere müracaat etmiş. Ben de buradayım. okul ve sağlık ocağıydı. ancak yan Türkçe yarı Kürtçe konuştuğu için beraber geldiği korucu dayanamadı: . karakol. etmesinler. Size bir arzuhali var. Dilek-li köylüleri sadece korucular değil. ben zaten PKK'dan çocuklarımın öcünü alacağım" diyor. Üç gün tugayın nizamiyesinde beklemiş. Köy demeye bin şahit isteyen burası da. bu memleketin en dip köşesinde. oğlunun korucu yapılmasını istiyor. Genel olarak anlaşılıyordu. Korucu anlatırken çevredeki bütün köylüler de başlarını sallayarak. oğlu şu andan itibaren korucudur.Paşam. Köyün 25-30 çocuğu da epey zamandır benim etrafımda.Hamile. Bunlar. Bunun işlemleri için sağa sola koşturmasına gerek yok. kapılarına çapraz şekilde latalar çakılı halde duruyorlardı. adamlarına söyle. Bir korucu ile birlikte. "sizi daha iyi anlarlar. Tam bu en kritik anda komando taburu çatışmaya girince durum tersine dönmüştü. orta yaşın üstünde bir kailin ve bir genç geldiler. bu kadının ailesinden bu güne kadar kocası ve çocukları dahil yedi kişiyi PKK'lılar öldürdü.Paşam çok af edersiniz. yargı ve sorgudan kısmeti olmayan hafif akıllıların tembellikleri de eklenince.Ne diyorlar? . . uzun yeşil entarili. . sakinleştirsinler. . Korucuların bilgileri ile birleştirilince PKK grubunun 150 militan civarında olduğu ortaya çıkıyordu. "çocuktan paşa olmuş" diyorlar. Köye geri dönmüş.Silahlara da meraklılar. "oğlun 16 yaşında mevzuata uygun değil" demişler.

Kimimiz nutuk attık. Türkiye'nin Đran hududundaki en uçtaki karakoldu. sonra. Bölgede hava artık iyice soğumuş." Basında Dibecik baskını aşağıdaki gibi halka duyuruldu: "Korucular PKK'yı bozguna uğrattı: Hakkari'nin Dibecik köyüne 29 Ekim gecesi baskın düzenleyen 150 PKK militanı. Korucuların biten cephanesi de hava kararmadan taşınmış olsun. Ona tam olarak söyle: eşim ve çocuklarım da beni aradıklarında bulamıyorlar. Halbuki bu memlekette bir şeyler çoktan kopmuştu. 50 korucunun ina: di ve komandoların yetjsmesi üzerine. Gene bu gün ikisinin bir aylık erzağı. . Karakol Şemdinli'ye. .' "Silahlı bir gücü yönetmek bilgiden daha fazlasını gerektirir." emrini verdim. Türkiye de bütün dünya gibi televizyonlardan izlemişti. derme çatma köy evlerinin arasında kayboldular. Kendisi gibi böyle fedakar bir insana biz millet olarak ne yapsak azdır. hududun üzerindeki. 3121 rakımlı Kralın Kızı Dağı'nın dibindeydi. Her zaman olduğu gibi konuşmalar yapılmış. "işlerin iyi gittiğine" inanmak. gelip giden helikopterlerle getirilip teslim edilecek. astsubay ve askerlerle topluca görüştüm. hızlı ve akıllı vur.Paşam. Korucu gene kısa kısa anlattı. üçgen şeklinde deriden yapılmış 142 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok 1993 Dönemî 143 küçük bir muskaydı.Nedir bu? dedim. Başlayın. Gene bu gün uzun bir gönder ile en büyük ebatta Türk bayrağı getirilerek. Ateş düştüğü yeri yakmaya devam ediyordu. 30 Ağustos 1992'de Đran'dan gelen ve gene oraya geri çekilen PKK grupları tarafından saldırıya uğramıştı. Bu kahraman kadının oğlunun iki aylık korucu maaşı ile bir aylık erzağı bu gün. kendileri gibi cesur insanların ancak elini öpmek düşer. Koynundan bir şey çıkarıp uzattı. 6 ölü ve 11 yaralı vererek. Döndü. Komando taburu geceyi burada geçirecek. Buna rağmen intikal halindeki araçlara tepelerden sık sık ateş açılıyordu. dünya haber ajanslarına göndermiş. 29 Ekim gecesini ve ertesi günü nasıl geçiriyorduk. Ya buralarda çocukları askerde olan annelerin durumu nasıldı? Birilerine. bizim misafirhanelerde kalacaklar. bunu yapmaya kalkışacakların başına neler geleceğini. buraya getirilip verilecek. Bu karakol da bölük teşkilatındaydı. yarın dönerken ikinci bir emre kadar kalmak üzere bir bölüğünü burada bırakacak. karakol bina ve müştemilatı ile mevzileri dolaştım. halkın hali işte ortadaydı. birkaç santim boyutlarında. Subay. Dün 29 Ekim'di. Karakola geliş gidişlerde yolun iki tarafının mutlaka emniyete alınması gerekiyordu. Orhan Veli boşuna dememiş! "Bu memleket için neler yapmadık. Bize. bu karakolda bulunan herkesin kendi gözüyle göreceğini" söyledim. Bu.Teşekkür ederim. Korucuyla konuştular." 1 Kasım 1993 günü Şemdinli Jandarma Sınır Alayına bağlı Alan Ka-rakolu'na gittim. hava kararmadan tugayın kışlasına taşınacak.000 metre üzerindeki dağlara kar çoktan yağmıştı. Çevre araziyi. Kırışık yüzü aydınlandı. Köye hakim yamaçlardan birine tırmanıp yalnız başıma oturdum. Nizamiyede üç gün beklemiş olmasına gelince. kendisi önde oğlu arkasında. Burası PKK'nın Đran'daki Jerma-Betkar ile Zagros kampları arasında. . "ısırıldığında mayhoş olduğu anlaşılan gerçekten" daha kolay geliyordu. Kimimiz öldük. Yanımdaki karargah subayı ve komando tabur komutanına: "Bu köyden hasta. 3. törenler düzenlenmiştir herhalde. PKK bu eylemini videoya da çekmiş. bir vadi boyunca uzanan dar ve kötü zeminli bir yolla bağlıydı. 17 asker şehit olmuş. geldikleri Kuzey Irak'a kaçtılar. PKK'hlann dün gece ağırlıkla saldırdığı tepeye dikilecek. Bunun için kusura bakmasın. Konuşmanın bir bölümünü anladığı anlaşılıyordu.kendisine teslim edilecek. . ben orada devamlı olamıyorum. hamile veya Hakkari'ye gitmek isteyen kim varsa. haftalardır onlarla bile görüşemedim. Đlk darbeyi beklemediği yere. Onlara: "Bu karakoldan herhangi bir askerin kılına halel gelirse. Ben akşama kadar buradayım. bu sizi yeryüzündeki bütün tehlikelerden koruyacakmış. Buralarda.

Yüreğiniz cesur. amanın efeler Öldürmeyi beni.Evet. amanın efeler Öldürmen beni. Geriye kalan sadece. burası benim diye ölçmeye terzi mi getirecekler? Ben buraya gece iki dağ komando timi gönderir. belki de hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanını savurur halimi görmez Gam dolar yüreğime gözyaşını dinmez. Yara bende derman sende Ya kendin gel ya da bana gel de Kara tren gecikir. dedim. Çünkü uzun zamandır buradalar.Komutanım bir aya yakın Kralın Kızındaki (eliyle göstermemek için. Đki asker çalarken birisi de söylüyordu. Fakat 20-30 metre arkası Đran.Şu anda bizim topraklarda değiller mi? .. nasıl yapacağınızı göreceğim. Yarım daire şeklinde oturan diğerleri de bildikleri kısımlara katılmaya çalışıyorlardı.Hem çok yüksek hem de karmaşık kayalıklarda nasıl fark edebildin? -Artık ezberledim. sabit bir yerde durmayıp. Bu gün sizinle beraberim. Kaldı ki. bu av senin bir pençene bile az gelir. sol yanımdan kurşun yedim Bayıldım düştüm. . gündüz şahin. . dikkat ve uyanıklığınızla. Sen atmaca gibi çocuksun. Bölük komutanı üsteğmen: . bu onun bunun uşaklarına. size bir daha sırtaramasmlar. 5-6 kişiler. bir hiç uğruna Soldurman beni. Öyle bir saür atın ki. Sana zaman vermiyorum ama ayağına çabuk ol. Güneş doğmadan geliyorlar. . Bölük binasının arkasından bağlama ve türkü sesleri geliyordu. Kimler çalıp söylüyorsa. Siz konuşurken de gözetliyorlardı. Mahkeme önünden eğildim geçtim Aman aman. döküldü cephanelerim toplayamadım. "Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel ya da haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene Arılamaz halimi kara tren Gecikir. bunların keşif sonuçlarının şöyle veya böyle olması ana grubun saldırısı için çok önemli. bu kayalıklara orası senin. Ahbap düşman olmuş ben buna şaştım Aman aman. vücutlarınız gece ve gündüz yılan gibi olacak. belki de hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanını savurur halimi görmez" *** "Gerizler başından hoplayamadım Aman aman. .Bu keşif demektir. koklayamadım Aman aman.Tam Türkiye-Đran sınır hattının üzerindeler. Gözleriniz gece baykuş. Gözüm üzerinizde. Gün ağarırken gözetleme yerlerine geldiklerinde. 1993 Dönem! 145 Düşman galip geldi. . ben de dinleyeceğim." .Sen de işi bizim topraklarda bitireceksin. bir hiç uğruna Soldurman beni. onları sabaha karşı aldırırım ama bunu sen kendi askerlerinle yaparsan senin bu bölük bir daha eliyle aslan tutar. Bölük dağıldı. silahlarınız çalışıyor. sürekli değişikII 144 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok lik yapıyoruz. yüzü bana dönük halde arkasında kalan dağda belirgin iki noktanın arasını tarif etti) tek sivri ile yayvan kayalık arasında bütün gün karakolu gözetliyorlar. belayı kısa bir süre önceden fark etmeniz. hava kararınca çekiliyorlar. onlara layık bir kahvaltı sun. yiyeceğiniz güzel. Nasıl hareket edeceğini biliyorsun.Biliyorum komutanım. mermileriniz bol. Biraz önce binanızı dolaşırken malzemelikte iki bağlama gördüm.Gidip onları almak için niye bu kadar bekledin? . .

Irak'taki Hakurk (En büyük kamp). "Hatayı önlemenin tek yolu ihtiyatlı olmak değil. T.C. iki kışlık kampının olduğu. Aynı tarihlerde PKK Đran' daki Kalareş. Kasım ortalarında Hakkari'nin tamamı kar altındaydı. nin çok önem verdiği bir alanda bulunuyoruz. . yapılan keşifler ve şimdi daha iyi çalışan istihbarat akışından anlaşılıyordu. Đkiyaka Dağlan ile Balkaya Dağları'nda kışlık kamp işletemiyordu. Bunun. 3. bu yaz alanlara çok yükseldi. doğusunda Karanlık Dağ (Kato) 'da . Kayıpların yerine gönderilen elemanlar yetersiz. Bir Đran'lı asker öldü. 6 Kasım'dan itibaren Yüksekova bölgesinden Çukurca doğusuna intikal ettirilen 4. Zagros. karşıladık. Gün ağarırken gözetleme yerine geldiklerinde. nin alanlar üzerine baskısı arttıkça. Botan Eyaleti Behdinan bölgesi (Hakkari) sorumlusu Suriyeli Topal Nasır'ın (kod Halat." 3 Kasım 1993'de Hakk?ri'de sabahla birlikte başlayan lapa lapa kar. güneyindeki Alan-düz (Oramar) ile gene Hakkari Merkezinin 20 km. Bölgede batıdaki Tugaylardan gelen beş takviye piyade taburu varII 146 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok di. kış operasyonları için bütün hazırlıklarını tamamlayarak.Komutanım Kralın Kızı temiz.Hareket tarzını söyle. Dağ ve Komando Taburu.000 mayın vardı.Bütün gece tırmandık. gözlerinizden öperim. Bir hafta sonra 9 Kasım 1993'de Alan Karakolunun kurduğu pusulardan birine gece Đran askerlerinden oluşan bir grup düştü. genel mevkii Kuzey Irak) bölücü eşkıya liderine verdiği 10 Kasım 1993 tarihli dönem raporuydu. Hakkari batısı ile Şırnak arasında kalan dağlık alanı beş gün taradı. Bölge için önderliğin merkezden verdiği hedefler çoğunlukla gerçekçi değil. Tebrikler. Bunların kayıtlarına . Basyan.C. T. 1990-1991 yıllarından itibaren bizim tarafımızdan döşenmiş 28. baltaszyla cebelleşir. 115 santim yüksekliğe ulaştı. dört saat içinde kışlada.Jerma-Betkar. Bunlardan sadece Derecik'te bulunan taburu Hakkari' de bırakıp. bir teğmen ve üç Đran'h asker yaralandı. bir kısmı memleketlerine dönemediler. PKK ile ilgili hassas dinleme kaynak çıkışlı bir mesaj aldık. Mayınları Hakkari'ye dışarıdan gelen istihkam taburları döşemişti. Đki gün sonra 3 Kasım sabahı Şemdinli Sınır Alay Komutam aradı ve Alan Karakol Komutanı üsteğmeninin benimle görüşmek istediğini söyledi: ." Kötü hava şartları ve derin kar faaliyetleri belli ölçülerde etkilediği için karargahta bulunurken önemli bir konu olan mayınlar üzerinde çalışma yapmak gerekiyordu. Jandarma Asayiş Komutanlığı Hakkari' den ayrılan taburlardan bazılarına başka vilayetlerde görev verince. Daha sonra sorgulanmak üzere istihbarat kuruluşlarına teslim edildiler. 10 Kasım günü bu Tabura Van'daki kışlasına dön emri verirken. cesarettir. Hakkari'de Temmuz 1993 itibarı ile her yerde karşımıza çıkabilen PKK' nin mayınlarından başka.. Sınırdan itibaren. 4. diğerlerini kış döneminde batıdaki garnizonlarına dönmek üzere serbest bıraktık. 5.Đşte şimdi karakoldaki herkesin kafasındaki paslı çiviyi söküp attın. Kötü oduncu. halk yöreyi terk etmeye başladı.C. takdk ve sosyal sebepleri vardı. . Mezi-karyaderi.. büyük kısmı hastalıklı. "1. Yurt içinde artık. Yaralıların ilk tedavisi karakoldaki doktor tarafından yapıldı. 2.Ayrılırken Bölük Komutanına. emir verildiğinde Hakkari'ye dönmeye hazır olmalarını bildirdim. T. Hedef bulmakta güçlük çekiyoruz. Bunlar genellikle Đran ve 1993 Dönemi 147 Irak sınırlarındaki karakollar bölgesinde bizim topraklarımızdaydı. Zap (Şivi) ve Metinan kamplarında kışlık düzene geçmiş görünüyordu. "Kralın Kızı'nın sonucunu bizzat bana rapor edeceksin" emrini verdim. 6. Bir yüzbaşı. idari. . Fakat Hakkari Merkezinin 30 km.

Kime aitmiş? . sen de bu sene yeni atandın ve sürekli harekata katılıyorsun. ve benzeri uyuşturucular ile bunların hammaddeleri. Đhbarcı yerini gösterdi. Bunlardan biri.Daha erken bitireceğim Komutanım. . Çünkü köylülerden ve koruculardan bunların yerlerini öğrenmişlerdi. "buraya nereden nasıl saldırılır? Buradakiler nerelerde ne yapabilirler" de olduğu için diğer sıradan şeyleri önemsemezdim. ömrümüz hayretle geçti. birliklerin başından ayrılmamın söz konusu olmadığı". tabur ve karakol komutanlarına ver. Bizim mayına basıp ölen ve yaralanan hiç militan olmadı.Yerini bilen ihbarcı kime ait olduğunu bilmez mi? .Bunlarda esrar var Komutanım. Karakol Komutanının odasında orta büyüklükte üst üste konmuş kahverengi altı çuval dikkatimi çekti.K. Bu tip çuvalları bir. . teknik bilgi ve uzmanlığını da sergileyerek bizzat kendin o yerlerden sorumlu rütbelilere göster. . Hangi karakol bölgesinde. nerede olduğunu ortaya çıkarmışlardı. -Albayım. yeni general ve amiral olanlar için Genelkurmay'da yürütülen bir seminere. . gözcü ve keşifçileri ile tespit ederek.Komutanım savcılığa bildirdik. Ama bu defa Hakkari'nin içinde Merkez Đlçe birliğindeydik. . Đşlemin yapıldığı da bir tutanakla belgelenecektir. Alay Komutanına: . Ne kadar güzel. Tugay Đstihkam Şube Müdürü ve Savaş istihkam Bölük Komutanı Yüzbaşı Yıldırım'ı çağırdım: .Đhbarda bulunarak alacağı yasal para. ve Jandarma Genel Komutanlığı birliklerine aşağıdaki yazılı emri yayımlattım: "Yürütülen bütün faaliyetlerde esrar. ürünler nerede bulunuyorsa. Seminere "daha sonraki yıllarda katılmamın uygun olacağını". iki ayrı mesajla üst karargahlara bildirildi. . Mesela. neyin. Fiziki yerlerini. Üzümlü Karakolu civarında bazı bölgelerde bu durum çok bariz görülebiliyordu.Kendisi de olabilir Komutanım. içinde bulunduğumuz ağır koşullarda katılmak istemediğim. eroin. . bunun işlemlerini bitirelim. .Bunlar iki ay önce yakalandı. Mayınlı bölgeler PKK'lılar tarafından öğrenilmesin diye bilinen sembol ve işaretler de kullanılmıyordu. serbestsin." Bu sıralarda Genelkurmay çıkışlı iki mesaj geldi. diğeri de bir ay sonra Avrupa'ya yapılacak gezi için hangi tarihte katılmak istediğimle ilgiliydi. Davası başlayınca mahkemeden isteyecekler.tam hakim olup çok iyi bilinmesi gerekiyordu. bu malı satarak alacağı paradan daha fazla olabilir. Hakkari Đl Jandarma Alay Komutanı ile merkez karakolunun içini dolaşıyorduk. son durumlarını gösterecek şekilde işaretle. . Kasımın son haftası karargaha aşağıdaki iki emri verdim: 1. Bu işi bir ayda bitireceksin. Terk edilmiş bir köy evinde bulduk. Geçen zaman içersinde vadi yamaçlarında bulunan yoğun kar ve yağmur nedeniyle yer değiştirmeleri kaçınılmazdı. Askerlerin gidiş ve gelişlerde kullandıkları patikalar ile kullanmaktan kaçındıkları yerleri de. iki iç güvenlik karakolunda daha görmüştüm. "Avrupa gezisine de. aynı yerde yakılarak imha edilecektir.Anlamadım! .Yakalayanların kimlikleriyle ilgisi ne? . Seni bir ay aramayacağım.Yıldırım. mayın kayıtlarının tamamını bölgeler halinde tasnif et. En geç . Birer suretini de alay.Bu çuvallar nedir? . K. sahipleriyle birlikte yakalanamadığı takdirde. herkesin kolay anlayabileceği.Bir yaşıma daha girdim. Đşin esas ilginç yanı.Đhbar geldi.Onu bulamadık. Aynı gece. Şimdi tam sırası. Emrin aksine hiçbir harekete rastlanmayacaktır. Yakın hepsini hemen.Bu malı yakalayanlar da vasal ikramiye alacaklar. PKK unsurları hiç mayınlı yerlere girmiyordu. neresi mayınlı ise bunları 1/25000 mikyaslı haritalara manzara krokisi gibi renkli kalemlerle.K.Nasıl yakaladınız? 148 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . Yakalayanların da kimliklerini verdik. daha önce de seninle konuştuk. Karakolları dolaşırken hep aklım.Ne esrarı ? Burada ne geziyor? .

Operasyon deyince herkesin aklına genelde yaz mevsimi geliyor.üç ay içinde. Tavukların . Lüzumlu hallerde tabur şeklinde muharebe edecekler. Er olarak yapacağım her şey bu kadardır. görüşelim. Yani taburları karakol şeklinde değil. bulundukları yerde yakalayıp azami zayiat verdireceğiz. 6-7 bin askeri sahra koşullarda yaşayacak. Harekatın kod adı "Ejder-Kış"ür. bölük ve tabur düzeninde muharebeye girmezler demeye kalkışmasın. mevzi alırım. Bahar zamanında itibaren. ateş ederim. muhabere edecek şekilde hayal edin. Grupları kamplarda siyasi ve askeri eğitimlerini tamamlayarak. Kuzey Irak'ta Hakkari bölgesine dönük altı PKK kampından en büyüğü olan Hakurk kampına taarruz edeceğiz. Geçenlerde Üzümlü Karakolu'nu nasıl bizim malzemelerle donattık? Bu örneğe göre malzeme listelerini düzenleyebilirsiniz. Birlikler iki taktik vazife yapacak şekilde gruplanacak. maksadımızı. Bir Dağ ve Komando Taburunu örnek alın. özel teçhizatı dikkate almanıza gerek yok. 2. Hakkari'de üç alay halinde 9000 jandarma var. her zaman her yerdesin. bunların muharebe eğitim standartları manga ve takımdır. tabur komutanının komutasında. beslenecek. Bu taslak planı hazırlayınca bizim Jandarma Alaylarından da görüş ve değerlendirme alın. Şimdi yapılacak şey. "subaylar" bölük ve takımları muharebe ettirmek için "subay"dır. Türk-Đran-Irak topraklarındaki dağlarda çevrili "U" şeklindeki kampa. "Bilinmezlik" yeryüzündeki tüm canlıları rahatsız eder. barınacak gibi malzemeye sahip kılmak. Gayri Nizami Harbin de temel kurallardan biridir. kış ve bahar mevsimlerinde çiftliklerin çitleri içerisindeki binalarda 200-300'lü gruplar halinde topluca yaşıyorlar. bölgelerine sevk edilmeden önce. Đster tabur ister ordu taarruz etsin benim yapacağım "işler" hiç değişmez. "Sürgü" görevi ile vadi tabanındaki PKK gruplarını kanatlarda bulunan dağların üzerindeki derin karlı alanlara atacak. silahım çalışıyor mermim tamamsa düşmanın üzerine yürürüm. niyetimizi açıklayan bir yazı ile ihtiyaç listelerini çıkartmamız gerekiyor. Bölge sorumluları yine aynı olacak fakat binalarına. Taslak planı çatın. Hududu korumak demek binada bulunmak mı demek? Yine huduttasın. "U"nun açık ağzı olan. derin kar ve şiddetli soğuklarda muhabere koşullan altında. Havanın asgari üç gün yağmaması lazım. Ben de görüşeceğim ve her komutana bunu açıklayarak fikirlerimizi kabul ettirmeye çalışacağım. Hemen söyleyeyim. kış mevsimi ise en kıymetlisidir. Onay için hemen üst karargahlara gönderelim. Her mevsim bu mücadelede ayrı ayrı kıymete sahip. Bunları Batıdaki depolardan Hakkari'ye getirtmek için. iki alay ve dört taburdan oluşan ve mevcutları 7000 askeri bulan sınır birliklerini seyyar jandarma gibi düşünün. On yıldır verilen zayiata bakın büyük kısmı hep karakollarda. Tek fark. Bu çalışmayı da birkaç gün içinde bitirelim. dereye tepeye dağılıyorlar. Dağ ve Komando Tugayının tamamı bu harekata katılacak. Hayır! Dört mevsim yapılacak. Harekatın tam zamanını meteoroloji raporları belirleyecek. 1993 DöNEMt 149 Hareket ve inisiyatifleri kaybolan parçalanmış gruplara da ikinci vazife için hazır bekleyen birliklerle "Kartal Hamlesi" yapılacak. Binlerce tavuğu olan bir tavuk çiftliğini düşünün. karşı taraf benim ne zaman nerede olacağımı ve ne yapacağımı bilemeyecek. dar alan ve mevzilere asla bağımlı olmadan bölükler halinde arazideki üslerde bağımsız faaliyet gösterecekler. Böylece Hakkari'de 1994 yazını rahatlatacağız. "U"nun ağzından içeri girenler. Askerin muharebesi "tek er" faaliyetleriyle biter. planlı ve dört başı mamur şekilde yapılmış keşifler halinde bunlara saldıramayacak. sakın kimse. Neden? Çünkü sabit ve durağan haldeler. Đç güvenlik karakollarının bağlı olduğu il jandarmayı normal halinde bırakabilirsiniz ama. çiftliklerinden ve binalarında ayrılıp dağa taşa. kendime güvenim yerindeyse. Dağ ve Komando Tugayı'nm tabur ve bölük komutanları ile karargah subaylarını toplayarak aşağıdaki emri verdim: "1994 baharından önce. 1500 asker olarak sahra koşullarda. Ben er 150 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok olarak sürünürüm. Ne zaman? Nerede olacaklar belli olmadığından PKK. sıra ile veya aynı anda birkaç tanesine birden taarruz edeceğiz. Bu mevcut neredeyse Dağ ve Komando Tugayı'nın asker mevcudunun iki misli. PKK'nın yurt içi ve yurt dışındaki kamplarına büyüklük ve tehdit önceliklerine bakarak. 46 kilometre içerdeki Irak arazisinden gireceğiz.

karla kaplı alanlarda kardan mağaralar. Ayrıca. pratik ve en doğrudur? Arkadaşlar ne kadar açık ve sade bir durum değil mi? Savaşın birinci kuralı "düşmanı rahat bırakmamaktır".ayları çok olan birlikler yapılabilir. Hava Kuvvetlerine yazı yazarak Kayse-ri'deki fabrikalarında dökümü yapılan bir kartal istedik. karın üzerine bir-iki yatıp kalkmadan sonra ıslanıyordu. ayı pençelerini herkesin giymesine gerek yoktu. teslimi gibi bürokratik işleyişlere bağlı kalamazdık. rüzgarın taşıdığı soğuk. toplanabilmeleri. içerisinde bir mum yakıldığında bulundukları küçük mekan birkaç dakika sonra hemen ısınıyordu. haftaları . Kar kıyafetlerini süratle Kara Kuvvetleri 'nden istedik. Civarımızdaki şehirlerden binlerce mumu bulmak. ikmal kanallarından kadro tipi başka malzemelerin temini. daha hızlı. taarruz hızı kesilmiş. Öncü ve Đz açıcılara vererek mevcutlarla idare edebilirdik. (1994 sonundan itibaren de soğuk iklim malzemeleri gelmeye başladı . Sert koşullarda yedi ila on gün barınabilecek şekilde ihtiyâçlarımızı tespit edin". tüneller yaparak içine girmek mümkün değildir.) 1993'te. Keza botlar da aynıydı. kendi çadırlarının üstünü örttüğünde. Aslında tugayın kış malzemesinin ne olup olmadığı meydandaydı. Kış ve bahar iyi değerlendirilmediği sürece "yazın bedeli" hep yüksek olacaktır. tedariki. PKK kamplarında şurada burada gördüğümüz sayısız naylonların amacı da insan. PKK'nın bulunduğu yerlere helikopterlerle yaklaşırken bölgedeki karakolların uçtuğu seviyeler bizim uçtuğumuz yüksekliklerin altında kalıyor ve bir kayalıkta tertiplendiğimizde kartal yuvaları bulunduğumuz yükseklikr 152 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok lerden aşağıda bulunuyordu. hangi kışlık iç çamaşırı ve parkayı giyiyorsa. Herkes birliğini. kış donatımlarını kontrol ederek. Veya bu tip tesisler ancak gösteri tipi tatbikatlarda görülebilir. 2-3 asker. Dolayısıyla altındaki elbiseyi de ıslatarak derece derece nemin iç çamaşırlara geçmesine sebep oluyordu. Verilen kartalı . Bütün kamplara hızlı. ıslaklıkla beraber içindekileri üşütüyordu. Đstekle. Ortalama 2800-3000 metre yükseklikte. Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'ndaki asker de aynı şeyleri giymekteydi. Bugüne kadar dağlarda yaptığımız operasyonlarda. Zaman hem kılıç gibi kesiyor. ayı pençesinden daha önemliydi. şiddetli soğuk ve derin karda. Ege'deki bir birliğin askeri. bulunabilmeleri hangi mevsimde daha akıllıca. karda bu arada uzun sürede donarak oturmuş. hem de su gibi akıyordu. yüzlerce kilometre bu tip naylonları temin etmek mümkün olmadığından hepsini batıdaki şehirlerden satın alarak Hakkari'ye getirttik. Hareket halinde. barınaklar. mantılı. birbiri üzerine. ne böyle bir zaman. Böyle şeyleri klasik muharebelerde aylarca aynı hat ve yerlerde savunma düzeninde kalmış. dağ geçitlerinde muharebeye hazırlasın. rahat rahat hazırlık yapmalarına. karları çiğnenmiş. üstelik de hiçbir tehlikeye manız kalmadan yaşamlarını sürdürmelerine meydan vermeyeceğiz. dağlarda. eksi 20-30 derecede askerlerin arka çantaları ve çadırları ıslandığında. Ne yumuşak ve derin karda bunların inşası mümkündür. dağlarda. Kış ve bahar döneminde.yiyecek ve cephaneyi ko-nımak içindi. bu güne kadar bilinen ve yapıla gelenin tersine harekatın kış koşullarında yapılması şarttır. Eldekileri bakım ve onanma . eksiklerimizi ortaya çıkaralım. Kar kıyafeti herkese şart olduğundan. Bazı pratikler geliştirmeye ihtiyaç vardı. verdiler. Đç ve dış giysileri. Her taburun dört bölüğünden sadece birine yetecek kadar haki elbise üzerine giyilmesi gereken "beyaz kar elbisesi" ile yine bir bölüğe yetecek kadar hedik (ayı pençesi) vardı.ılarak hizmete hazır hale getirdik. ne de bunlarla uğraşabilecek asker vardır. Bu kıyafetin naylon ve imperteksten olması gerekirdi. Bir depodan bulup gönderdiler. onların.yakalanmaları. Gerçek muharebe yaşamında. Beyaz kar elbiseleri de nor' 1993 Dönemi 151 mal patiska kumaştan yapılmış olduğundan. ne de kimsenin bir yerde duracak zamanı vardır. PKK'nın omurgasını kırmak istiyorsak. kartal dalışıyla seri darbeler vuracağız.

her şeyi yapacaklar. karakolun altından Kuzey Irak'a girecek. emredersiniz! 1993 Dönemi 153 Đki Jandarma Özel Harekat komando timi 9 Aralık 1993 gece yarısı Üzümlü Karakolu'na girdi. Çukurca'daki Komando Taburu da karakola intikal ederek. Timlerin Üzümlü'deki üçüncü akşamı.Üzümlü'de eksik olan bir şey yok komutanım. korucu kimsenin haberi olamaması için oradaki subaylar ne gerekiyorsa. . kırk santim ile iki metre arasında kar vardı. yükseklik durumlarına göre. sıradan bir faaliyetmiş gibi uzak bir yere bırakılacak. Bu iki tim gündüzleri karakolda istirahat edecek. on bir yaralı vardı. Kuzey Irak'tan 100-120 kişilik PKK grubu gelmiş. Toplam yedi şehit. orada bir şey olacakmış gibi bir his var içimde. Fakat silah seslerinin duyulmasından 15-20 dakika sonra. Gece. Sabahleyin köyde bir tek kişi yoktu. zorlaştıracak seviyelerde değildi." 8 Aralık 1993'tü. karşımıza silahlı peşmergeler çıktı. Kuzey Irak topraklarına 8-10 kilometre girmiş olan Jandarma Komando Tabur Komutanı Kasimasi köyü yakınlarından aradı: . Sabah olurken karakola indim.Ahmet. Harekat Şube Müdürü çalışıyordu. Hepsi kaçmıştı. Đki komando timi pusu kurmak için karakoldan hareket edip.Komutanım. Bu iki komando timinin varlığından askerler dışında. Çukurca bölgesinin tamamındaki Kuzey Irak arazisi Barzani'nin mıntıkalarıydı ve köylerin tamamı onun aşiretine aitti. Her gece başka bir yerde pusu kuracak. düşman dışında hiçbir şeyle ilgilenmemelidir. Şemdinli-Çukurca hattından güneye. PKK gruplarının durum ve psikolojilerini hissetmeye çalıştım. Psikolojilerini ne kadar yükseltirsek kendilerini o kadar iyi hissederler. Kuzey Irak topraklarına girdi. Bu gece maskeleri aşağı inmişti. karakol etrafından fazla uzaklaşamıyorlar. köydeki korucu ve milisler tarafından açılmıştı. Timler helikopterle doğrudan karakola değil. Bu karakola daha önceleri yapılmış olan saldırılar da bu geceki gibi olmuş. Çatışma bütün gece devam etti.Kararlı görünüyorlar komutanım. dedim. aralıklarla sürekli yağdı. . köydekilerle birleşince . karakola gece gizlice girecekler.Bazı katır izleri bunu doğruluyor. Dağ ve Komando Tugayı'nın bir sembolü olarak kayaların üzerine yerleştirdik. Harekat Merkezindeki kabartma harita üzerinde 2-3 saat. 3 Kasım'dan itibaren bölgenin tamamını kaplayan kar. gün ağarmadan karakola dönmüş olacaklar. . hem sızmanın tamamlanıp da saldırının başladığını düşünen. 12 Aralık 1993 saat 21:15'te Çukurca Sınır Alay komutanı aradı.Silah kullanarak engel olabilirler mi? . peşmergeler de onun silahlı adamlarıydı. .Hayır. Köyden gelen ateşler. Üzümlü köyünden karakola saldın başlamıştı. yarın Jandarma Özel Harekat Grubu'ndan iki komando timi Üzümlü Karakolu'na taşınsın.Anladım komutanım. keşke bir istihbarat olsa. hem yaklaşmanın. Kuzey Irak'ta yürüyüş halindeyken.Dün geceki yaralıların bir kısmı o köyde tabii. Đlk darbeyi de bizim timler vurmuştu. PKK'mn kaçıramadığı 24 ölünün büyük kısmı Kuzey Irak top-raklarındaydı. Komando timlerinden biri astsubay çavuş dördü komando eri 5 şehit.Kayseri'den Hakkari'ye bir kamyonla taşıdık ve Tugay'in kışlasına.Orası öyle de.Bir istihbarat mı aldınız komutanım? . Daha fazla ilerlemememizi söylüyorlar. arazinin genelinde kar olsa da yürüme ve yaklaşmayı engelleyecek. Bazı hesaplar yaptım. "Üzümlü karakol bölgesinde çatışma çıktığını" söyledi. Kan gölüne dönmüş yerlerde dahi hiçbir ceset yoktu. sakin bir ruh halinde bulunmaya çalışarak. Gece. Yaralıların çok fazla olduğu ortadaydı. Irak topraklarından itibaren içerlere doğru sadece dağlar karlı kaplı. her şeyin PKK'lılarca planlandığı gibi gittiğini sanıp. Jandarma Komando Taburu iki bölüğü ile müdahale etmişti ve tabur komutanının .200-220 militanlı bir PKK grubu saldırıyormuş gibi kıymetlendirilmişti. Üzümlü'ye saldırmak için yaklaşmakta olan PKK grubu ile karşı karşıya gelmişlerdi. karargah subaylarının büyük kısmı çekildikten sonra. doğrudan karakola yapılan atışlardan da bir asteğmen ve bir karakol eri şehit olmuştu. Şehirleri birbirine bağlayan vadi yollarından başka her yerde. "General. . . köylü. . .

5 saat kaldı. Köylerin hemen arkasında da PKK'mn Metinan kampı mevcuttu. Her şeye rağmen he-i%bĐf i ıTfMrşılaşabiliriz. Biz hancı. tüfekle. bakalım daha ne kadar birilerini kandırmaya devam edecekler.S j"ğu herkesle görüştü. Đstihbarat Baş-j J1 . Üzümlü çatışmasını aşağıdaki bilgilerle halka duyurdu: 13 Aralık 1993. -Peşmergelerin başındaki hokkabaza söyle. Irak topraklarında da süren operasyon sonucu 24 PKK'h ölü ele geçti. 24 PKK'h öldürüldü. Sonunda f '^Th^' Seldi. Kuzey Irak'a giren komandolar harekata başladı. '17 ^ rz etmişler. 12 Aralık 1993'ten sonra Türkiye bir daha Üzümlü adını hiç duymadı. Bir subay. bu adamların yaşam alanları. Daha fazla ilerlenmek istendiğinde peş154 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 1993 Dönemi 157 mergelerden de ölenler olacaktı ama önemli olan bölgeye yabancı olan taburu.as*fihkta yapılabilir. 24 ölü Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü Jandarma Karakolu'nu basmak isteyen PKK'lılar hezimete uğradı. tam sayfa başlıktan: "Sızma harekatı: Önceki gün PKK'ya son yılların en büyük darbelerinden birini vuran güvenlik güçleri. " f. Sonra: A u ?Uk kcfe/-^^. saatson. onlar yolcuyken daha çok görüşeceğiz." -(K)1 ^ ^at 14:30'a kadar belki 10-15 kere Ge-. pasına 1. ilk defa gece sızma harekatı gerçekleştirerek PKK'yi pusuya düşürdü. Türkiye'den aldığı maaşla. Bar-t an ile ^^3 ne yapmaları lazım? Bunların da I . Basın.dedim. Sabah: "Aynı karakolu 5 nci kez basan 24 PKK'h öldürüldü. Asgari '* ĐH rekat arı kovanmın icine dalmak şekt\j myıt1!' . . Farklı bir şey söyleseydin yadırgardım. bir astsubay ve üç er şehit oldu. Tabur komutanına. Kuzey Irak'tan gelen bir grup terörist dört kez baskına uğrayan Çukurca'nın Üzümlü Jandarma Karakoluna roket ve uzun namlulu silahlarla saldırdı.5 saat geçti. r\ ¦"///l^îÇîyvpnuşmayı sonuna kadar dinledi." 13 Aralık 1993. Araştırdım körfez harbinde burada 600 kişilik bir Irak taburu varmış. her çeşit tuzak ve pusulara müsaitti. tam 4. -oyeo aoo^rruz ettiğimizde bunların denilen kampıııa k*»^k_ Üzümlü saldırısından sonra bizim uıgor uvfi orta(ia. PKK'sıyla peşmergesiyle dolu daha güneye sürmek 200 asker için gündüz gözüyle büyük bir risk ve anlamsız kayıp vermekti.Görüşmesinden sonra bana. O da "Osman Paşa'ya söy-' ÎT ^ ^ani'nin peşmergelerin hiçbirinin kılı-I ? ı j ~^aksa operasyonu yapabilir" demiş. yiyecekle PKK'hları köylerinde saklayıp. Sen farklı bir istikametten Türk topraklarına dön. Đlk anda PKK'ya 17 kayıp verdirildi. Bu beşinci saldırı için gelişleriydi ve Kuzey Irak'tan karakola yaklaşırken yakalanmışlardı.J Ic(zda diye.1rimır bölgesinde kaldlk fag^S1II5>an Hürriyet gazetesi aşağıdaki habe- Iw:fîra .I Ke 70nun. . Kışla temeline kadar yıkılmış. Hürriyet. Türkiye'nin en jn rar-*~ ırnılvlZ) büuin ağırlıkları atük. dedim. Hürriyet: "Basamadan basıldılar. Ne olmuştu da Üzümlü Karakolu artık haberlerde yoktu? Merak eden de olmadı. ürkütülecek kurbağaya değmezdi. dedim. bu eylemler gazetelerde "Yine mi Üzümlü" diye birinci sayfada. bize caka satacak nankörler. hiçbir yardım alamayan askerlerin tamamını peşmer-geler bir gecede kesmiş. başlıktan verilmişti.Komutanım bu bölgede eski bir Irak kışlası var. Ateş desteğinden vaz-^u/ilkl11 H JLetik0?*-™1** «Çamayacağı için tahliye W. Atılacak taş. 15 Aralık 1993. PKK Üzümü Karakolu'na daha önce dört saldırı gerçekleştirmiş. Sürprizlerle dolu vadilerde. 200 kişilik PKK grubu Üzümlü Karakolu'na baskın için gelirken.yanında 200 kadar asker vardı. ' Diyarbakır'a gitmek üzere ayrıldı. Kuzey Irak'a sızma harekatı gerçekleştiren komandoların pususuna düştü. zaman çokgeçü iyi bir kotek ı Osman //i / T ^t h' • -/r şey ka^ma^1' komutanım . şimdi gideceğimiz bölge ve Ç™a ^Izümlüye saldıranlar da oradalar.Aşiret bir ortaçağ kurumudur.

onun için onay almayı düşünmedim. harekatın özüydü. herkes tam inisiyatife sahip. uçar birlik kullanılarak.5 saat geçti. buradaki yaralıların tedavilerini bir Alman doktor ile bir Alman hemşire yapıyordu. . Sonunda Hasan Kundakçı Paşa'ya haber geldi. Görüşmesinden sonra bana. . süratle vurmak. Asgari altı saate ihtiyacımız vardı. süratle dönmek. Hedeflerin üzerine alçak uçuşla yaklaşılacak ve doğrudan hedef bölgesine atlanılacaktı. Türkiye'nin en doğusundayız. Kendilerini karşıladım. Her zaman altın değerinde olan zaman. ihtiyaç halinde yere atlayan komandoları destekleyeceklerdi. Bunlar saldırıya katılmayan başka gruplarla birlikte dokuz ayrı yerdeydiler. şimdi gideceğimiz bölge ve köy onların. beşi de Kanimasi köyünün içindeki evlerdeydi. nerede ne kadar PKK'h olduğunu nokta nokta tespit ettik. böyle olacaksa operasyonu yapabilir" demiş. Jandarma Asayiş Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı Çukurca'ya geldi. dokuz adet karaşahin. . Saklandıkları yerlerden dördü arazideki sığınak ve mağaralarda. Kuzey ^.Osman Paşa harekat için Genelkurmay'dan haber bekleyeceğiz. 09:30'da.Mezi-Karyaderi Kampına taarruz ettiğimizde bunların denilen karakolların ne olduğunu gördük. sisin kalkmasıyla harekata başlamak üzereyken. 2. Harekat 20 Aralık günü gün ağarırken başlayacak. II Hasan Paşa saat 10:00'dan saat 14:30'a kadar belki 10-15 kere Genelkurmay Karargahında bulduğu herkesle görüştü. Türkiye'ye nazaran daha alçakta kalan Irak arazisi göz gözü görmeyen sis denizi gibiydi.Komutanım hedefler yeşil hat denilen yerin 15 km içinde. Harekat Başkanı arzda diye.Bizim Asayiş Karargahı bildirdi.r\ -ir /»rnandoları 27 PKK'h öldürdü. bir haftadır bu bölgelerde olduğu veçhile sisle başladı.Genelkurmay Başkanı'na arz etmişler. Yüksekova'daki 1. Dağ ve Komando ve Jandarma Komando Tabur komutanlarıyla 19 Aralık gecesi plan üzerindeki son görüşmeleri yaptık. . 1200 komando ve iki süper kobra helikopteri. Tugay'ın kışlasına geldiler. Haber kaynaklarının birbirini onaylayan en sağlam bilgilerden biri de.şmerge karakolunu basan dağ koman/ l^w -i 'daydım. (Kato) civarından bir ihbar aldık.. tam 4. Ancak [/ yorsun. Her şey tamamdı. Bar-zani ve peşmergelerin daha başka ne yapmaları lazım? Bunların da hepsi bir tarafa havanın kararmasına 1. sınıra paralel uçarak. Oraya giünek istiyorum. Biz hafif donanımlıyız.Albay Necmettin sınıf arkadaşımdı. Dağ ve Komando Tabum ile Hakkari'deki 2. .%nun PKK'hların ele geçirdiğini belir/' dû irjece bir "sızma °Perasyonu" gerçekleş-/ ?llge<l . Dağ ve Komando Taburu Çukurca'ya karadan intikal ettiler. Üzümlü'ye gelen PKK'hlarm 86 yaralısı vardı. Durumlarını ona göre ayarla. Komando Taburu'nun neden daha güneye gitmesine mani olmaya kalkışmaları ortadaydı. Đstihbarat Başkanı arzda. n. Üzümlü saldırısından sonra bizim birliklerin karşılarına çıkmaları ortada. Çukurca Jandarma Sınır Alayı kışlasında karargah subayları ile harekata kaülacak olan 1. O da "Osman Paşa'ya söyleyin operasyon sırasında Barzani'nin peşmergelerin hiçbirinin kılına halel gelmemeli. Aldatma planı gereği 20 Aralık'ta Çukurca'ya uçacaklardı.Hakkari il Jandarma Alay Ko-' ""Q. 20 Aralık 1993 günü Kuzey Irak'taki bu bölgeye taarruz etmek üzere. Diyarbakır'dan istenen helikopterler de aynı gün Hakkari'ye. Süratle gitmek. dedi. Son olarak da en güvenilir olanı helikoptere bindirip. fd r 156 Unutulanlar Dişinda Yenj Bir Şey Yok 1993 Dönemî 157 defa ben sorguladım. bu harekatta paha biçilmez kıymete sahipti. Harekat. Oradan da Genelkurmay Başkanı'na arz edelim dediler. Harekat arı kovanının içine dalmak . havadan hücum tarzında bir taktik akındı. Kobralar havada bulunacak.5 saat kaldı. 20 Aralık sabahı. bütün ağırlıkları atük. Ya-' ' nmişler. PKK grupları ile Üzümlüye saldıranlar da oradalar. hava kararmadan aynı gün aydınlık süresinde bitirilecekti.

Temas ne zaman sağlandı? Siz tam neredesiniz? . 26 Aralık saat 01:00'de Tugay'ın batısındaki 3. 21 Aralık 1993 günü yayımlanan Hürriyet gazetesi aşağıdaki haberi veriyordu: "Gece Irak'a sızdılar. Albay Necmettin sınıf arkadaşımdı. Senin beraber gideceğin Jandarma ve Polis timleri bu işte çerez bile olamaz. Hakkari il Jandarma Alay Komutanının aradığını söylediler. dün gece bir "sızma operasyonu" gerçekleştirdi. Bu bölgede genişleyecek bir muharebe piyade taburunun unsurlarını zorlayabilirdi. . harita. Oraya geliyorum. yani Kato-Karanlık Dağdaki kamplarına. .Necmettin Kato'da büyük bir grup var. Helikopter ve ağır silah desteği gerekirse. Şemdinli'deki Dağ ve Komando Taburuna 1993 Dönemi 159 . Aynı gün Şemdinli Derecik 'teki Piyade Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Ali. Kuzey Irak'taki bir peşmerge karakolunun PKK'lıların ele geçirdiğini belirleyen dağ komandoları. Onun için ancak aydınlıkta yapılabilir. Daha önceleri de buraya niyetlenmişlerdi." 25 Aralık günü gene Çukurca'daydım. Çok miktarda el bombası mayın ve erzak çıkardılar. herkes tam inisiyatife sahip. 15-20 dakika içinde altı PKK'lı öldürülünce. Yakındaki boş köylerden birine inmişler. Daha Çukurca'dan ayrılmamıştım. Hasan Paşa sakin bir şekilde konuşmayı sonuna kadar dinledi. . Ancak senin kaç timin var ki? 158 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok . Dağ Komandoları 27 PKK'h öldürdü.Polis Özel Harekatı sürekli Hakkari'de. komutanım . onu da dinlemediler. Polisler bu gece burada kalmayız diye Hakkari'ye doğru gidiyorlar. Đki de yaralı er var. açtığı ateşle biri erkek diğeri kadın iki militanı öldürdü.Komutanım Karanlık Dağ (Kato) civarından bir ihbar aldık. . Polislerin durumunun Vali Bey'e bildirdim. Harekattan vazgeçiyorum.Necmettin dinliyorum. Ben ve bütün birlikler gece sınır bölgesinde kaldık. diğerleri geldikleri yere kaçtılar. hlar ateş açtılar. Civarda bir şeyler yaparak akıllarınca varlık gösterisi peşindeydiler. ilk ateşte benim habercim şehit oldu. kara muharebeleri çok farklı şey biliyorsun.Komutanım başlarında ben olacağım. hava araçlarını sevk etme. . . Ama bu ekipler Karanlık Dağları'na çıkamaz. . Sınırdan 7 km içerdeki peşmerge karakolunu basan dağ komandoları 27 PKK'hyı öldürdü. Ateş desteğinden vazgeçtim. Temmuz ayında bile en kalın kıyafetlerle üşünülen bu yerin şimdi Sibiryadan farkı yoktu.) . topografya. Taburun Kuzey Irak'a giren bölükleri sığınakları buldu. Kundakçı Paşa yarım saat sonra Diyarbakır'a gitmek üzere ayrıldı.Temas 4 saat önce sağlandı. Bizde Kato'nun bir kıyısındayız. dedim.şeklindeydi. Havanın kararmasına kısa bir süre vardı.Komutanım henüz Kato Dağı eteğinde iken PKK. Oraya gitmek istiyorum. orada da bir iki gün dahi kalamazlar. sen bilirsin.dedim.Sen Hakkari'ye dön. Fakat kısa bir süre sonra çatışma çıktı. O'da "dönmeyeceksiniz" diye emir vermesine rağmen. Emniyet Müdürüne söyledim onları alacağım. Yaralılarımızı da gece helikopterler uçamayacağı için tahliye edemeyiz.Bunu bana niye soruyorsun. sınırdan 15-20 km içeride Irak topraklarında PKK'nın iki sığınağının yerlerini öğrendiğini. Sonra: . Daha tel örgüleri geçmeye çalışırlarken bunları karanlıkta fark eden nöbetçilerden bir asker. Đyi bir kötek yiyeceklerdi ama olmadı işte. Đl Jandarma Alay Komutanı bu kez telsizle aradı.Peki. . Müfreze (25-30 asker) hazırlıklıydı.Gene de sen bilirsin Osman Paşa zaman çok geçti. gidip bulmak istediğini söyledi.Artık bu planla yapılacak bir şey kalmadı.265 metre rakımlı Şü-raker-koç Tepe'de bulunan ama telsiz sistemlerinin rölesindeki muhabere müfrezesine bir grup PKK'lı saldırıya teşebbüs etti. Benim yanımda da iki tim var. (Ona telefonda Dağ ve Komanda Tugayının bir hafta içersinde oraya taarruz edeceğini söyleyemiyordum. . Her şeye rağmen hesaplanamayan durumlarla da karşılaşabiliriz.

Kasım ve Arahk aylarını kapsıyordu. tarihleri de Kasım ayını gösteriyordu. Đkiyaka Dağları. Yılbaşı gecesini sınır karakolunda askerlerle beraber geçirmek istiyorlar. bunu 3000 komandoyla gerçekleştirmesi bir taburun da kimsenin bilmediği. ihtiyaçları olmasa da yardımcı olmalıyız. Muharebenin en önemli bölümüdür.Bizi sonuçlar ilgilendiriyor arkadaşlar ama. diğerleri ile birlikte gönderin. hiç ummadıkları bir durumla. Bu kadar asker gece kayalıklarda zaman zaman geçerken düşüp kolunu bacağını kırabilir. "önce . bol miktarda gıda maddesi bulundu. Komandolar piyade taburu ile çarpışan PKK grubunun arkasındaki kayalık mıntıkaya atladılar. Hakkari'dekiler. hem de Irak arazisinde yüz yüze kalan PKK grubunun telsizleri. ana baba günü." 28 Aralık 1993. tek başına PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarından merkezdekine. Bunlar bile ol160 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok madı. Asayiş Karargahı'na bunları da telefonla bildirin. Üzümlü'de yılbaşı gecçsi bekledikleri heyecanı bulamayacaklar. Sığınaklarda 30 el bombası. Hızla dalıp çıkmamızdan olacak herhalde. Üzümlü dosyası kapandı. . . Benim ilk sözüm. gece 20 km sızması. . Birlik komutanına haber verin. Serbest ve Üzümlü Karakolları çatışmalarıydı. Metinde "Jandarma Asayiş Komutanlığı bölgesinde (Güneydoğu Anadolu-13 vilayet) yedi operasyonun. Ağustos. Hürriyet Gazetesi: "Irak sınırında 11 PKK'lı öldü: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırı yakınlarında 11 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bu memlekette cesur adamlara. Ben de çatışma alanına gittim. 28 Arahk 1993. başı parçalanabilir.Komutanım bir gazetenin muhabirleri geldiler. Milliyet Gazetesi: "Hakkari'nin Şemdinli ilçesi yakınlarındaki operasyonda 11 PKK'lı öldürüldü. dost düşman herkesi etkiliyor.Üzümlü'yü istiyorlar. görmediği Kuzey Irak'ta dağlardan. Çünkü sürekli hızlı hareket ihtiyacı bu sonuçları dahi mantıklı gösterebilir. Mezi-Karyaderi Kampına yaptığımız harekatı unutmuşlar. herhangi bir nedenle ayağı kayar. kişisel cesaret ve gözü peklik açısından harp tarihi ve kayıdarına kaynak teşkil edecek şekilde olduğu belirtiliyor ve harp tarihine esas olacak gibi. uygulanan taktikler. Đzin belgeleri var. Balkaya Dağı Operasyonlarıyla." Jandarma Asayiş Komutanlığı 'ndan 22 Aralık 1993 tarihli bir mesaj geldi. Hal böyleyken. Cesaret büyük ölçüde alışkanlık ve kendine güvendir. Onlar bunu tabii ki bilemezler. bu güne kadar 31 şehit." 30 Aralık günü Đstihbarat Şube Müdürü geldi: . Geri bölgeleri kuşatılan.Tamam gitsinler. Nereyi istiyorlarsa. Mesajı karargah subaylarına verdim ve sordum: . 27 yaralı veren Üzümlü Karako-lu'nda yılbaşı gecesini geçirmek isteyenler. kayalıklardan vadilere düşer. bir tugayın ilk kez. Diğer üç operasyonun her biri başka bir vilayete aitti. biliyorsun. . panik halinde ciyak ciyak ötüyordu. Eylül. daha detaylı rapor edilmeleri" isteniyordu.iki kara şahin gönderdik. herkesten farklı adamlardır. Mezi-Karye-deri harekatını da detaylandırarak.Bu mesajda büyük bir noksanlık var. bir karanlık süresinde 36 km yol kat ederek kampı güneyden kuşatması ve buranın hiç zayiat verilmeden 48 saatte yerle bir edilmesi doğal bir şey olamaz. Bu yedi harekatın dört tanesi Hakkari'ye aitti. şok etkisi var ya komutanım. Đşittin mi hiç?" Mehmet Rıza Çalışkan Üçüncü Bölüm 1994 DÖNEMĐ 162 Unutulanlar Dişinda YenĐ BIr Şey Yok 1994 Dönemi 163 "Gözü pekhk bir hikmettir. 161 "Bir kayba ağlar Şu gördüğüm sıradağlar Her gün yatuk bir türkü söyler Yiğidim yiğidim diye dumanh tepelerinde rüzgar. Laçkalaşan sinirleriy-le birbirlerine küfürler yağdırıp durdular.Harun. nedir? -Ekim ayında Kuzey Irak'a. 24 mayın.

Kömür hazır bile olsa taşınamıyordu. Kömür ihalesini Diyarbakır yaptı. Taşımayı ise Mardin yapacaktı. Adamlar tembelleştiler.Komutanım siz PKK'lıları alıştırdınız. Bu karda kıyamette niye yollara düşsünler. Şehit olan 31 kahramanın ölümsüz anıları şimdi Reşdan Dağı'nın zirvelerinde dolaşıyor. Artık onlar neredeyse. tüfeğimle birlikte oraya giderek Dağ ve Komando Tugayının Levazım Müdürü nasıl olurmuş dosta düşmana gösterdim. 29 Ekim gibi özel günlerin gecelerinde mutlaka eskiden bunu yapmıştı.500 metrelik zirvesinde. karakol ve mevzilerde farklı tertip ve aldatma dü-zenleriyle bütün gece tetikte beklediler. ancak bu gece herkes daha değişik bir duruş aldı. Đki gün kaldı ve iş yoluna girdi. Kurmay Başkanı: . . Neymiş o sebep? . müsaadenizle onu söyleyeyim. Zafer şarkıyı müziği ile birlikte söyledi: Akşamın olduğu yerde Bekleniyorsun. dedim. Ne istiyorlarsa.Sizin bir hafta önce poligonda atış yaptığınız iki hedef kağıdı Zafer Yarbayımda. üs. .Zafer bizzat kendisi Diyarbakır'a giden helikopterlerden biriyle Şırnak'taki madene gitti. biz onların bulunduğu yere gidiyoruz. O günden beri Levazım Şube Müdürü size arza gelemiyor.Hallettiniz mi? . . Ay-yıldız Bayrağımızın gururla dalgalandığı mev-zilerdeki Mehmetçiğin gözü 24 saat Kuzey Irak'ta Ayaş'lı Ahmet Gündüz.Komutanım belki fark ediyorsunuzdur. Aslında her gün her saatte aynıydılar. Hürriyet: "Rahat uyuyun biz buradayız: Üzümlü kahramanları Reşdan Dağı'nın 2. gece yılbaşı olması nedeniyle PKK dağ kadrosu veya şehir ve köylerdeki milisleriyle bir yerlere saldırmak isteyebilirlerdi. Tugay'ın kömürü Şırnak'ta-ki madenden alınacaktı. . 1994 Dönemi 165 Karargah subaylarından biri: . Mardin'deki taşıma müteahhidi de mukavelesini yaktı. 1 Ocak 1994'e gireli iki saat olmuştu. 30 Ağustos. Gelmemelerinin başka bir sebebi daha var." Cesur adamları severim. Siz ikimize "Bu işlerde hiçbir aksaklık istemiyorum" diye birkaç kere emir vermiştiniz. O da bize düşmüyordu.Zafer. Ben savaş teçhizatını kuşanıp. Soğuk ve karla iç içe yaşayan Mehmetçiğe bunlar hiçbir şey ifade etmiyor. savunmada düşmanı beklerken "Bıraksalar. 1993 yılı gelip geçiyor Sen gelmiyorsun Çünkü seni çok sevdiğimi Biliyorsun. Yanımda nükte makinesi Le164 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok vazım Şube Müdürü Yarbay Zafer de vardı. "Komutan sinirli mi?" diye bana sonıp odasına dönüyor. geliniyorsun Çünkü seni çok sevdiğimi Biliyorsun. . dinleyelim. hepsi karşılansın. sen levazımcılığı bırakmış savaşçı olmuşsun. Birlikler ve karargahlar hayanın kararmasıyla birlikte. .Son 15 günde kömür sıkıntısı yaşadık. gelmiyorsun. Kurmay Başkanı: .Doğrusunu yapmışsın Zafer. Sizden sonra poligona gidip onları aldı ve odasına getirdi. Irak sınırının sıfır noktasında yer alan bu vatan toprağında sanki başka bir dünyada yaşıyorlar.Bunun şarkısı bile var komutanım. nasıl olsa siz beni madene attıracaktınız. kışla. Kanlarıyla destan yazanlar "Herkes rahat uyusun biz buradayız" diyor.Aceleci olma Zafer! . neye ihtiyaçları varsa.Neymiş. . Siz karargaha geldiğiniz zamanlar.Komutanım askerlerin operasyon dönüşlerinde kışlanın ısınmadığını öğrenince. Şırnak'taki maden ocağını PKK'lılar sık sık bastığı ve halen de tehdit ettiği için müteahhit günde bütün bölge için 4-5 kamyon ancak kömür çıkartabiliyor. Gelmeyecekler. (1996'da yakalandığı amansız bir hastalıktan rahmetli oldu) .cesarettir. gelmiyorsun. 31 Aralık 1993'te. gidip şu dağları dümdüz etsek" diyor. işlerin iyi gitmesini istiyorsan kendin yap. 2 Ocak 1994.Komutanım bu gece boşuna bekliyorsunuz.

topal.. kurt sayılmaz." Đki dakika sonra hoparlörlerin sesleri çevredeki tepelerin yamaçlarında çınlamaya başladı: ." 3 Ocak 1994 günü Harekat Şube Müdürü gelerek. 1 Ocak 1994'ün yılbaşısı. onay için gönderdiğimiz Kuzey Irak'taki Hakurk Kampı'na yapacağımız harekat planının (Ejder-Kış) Genelkurmay Başkanı'na arz edildiğini. PKK'nm Hakurk'tan Đran'daki Zagros Kampı'na geçmek için kullandığı bu 3000 metrenin üzerindeki kayalıklara kendisi basmak için mayın döşemeyeceğini. Genelkurmay Başkam harekat yapılsın istiyor fakat. Tugaya döndüm. 8 Ocak 1994 sabahı Emir Astsubayına "Merkezi yayın sistemine söyle. üst üste ve hemen çökerteceğiz.Topçu ve mayın meseleyse. Genelkurmay Başkanı'nın "Đran topçusunun zaman zaman Hakurk'a ateş açtığım. El mi yaman bey mi yaman herkese gösterilecekti.Peki. mayınla karşılaşacağız diye düşünsek bir tek harekat yapabilir miyiz? . Ölümü saniye saniye hisseden emin olur. Kimse ateşte yananlar kadar emin olamaz. bunun Temmuz'da olmasının uygun olacağını belirtiyor. sen.' Dağ ve Komando Tugayının Hakkari. sadece lojistik işleri yapan idari insanlar dışında militan olmadığını. Yüksekova. Herkesin şevki dorukta. Bundan ne çıkar? . Karanlık Dağ (Kato) ve Alandüz (Ora-mar) bu ikisini de. Birliklerin hazırlıklarını bulundukları yerlerde gece de onlarla birlikte kalarak kontrol ettim. ruhları yüksek. .Hayrola Zafer. -Ahmet. Ejder zaten sırasını bekleyecek. dağ ve dağ geçitlerinde muharebe edecek gibi hazırlıklarını hızla tamamladılar. Temmuz'da sorun ortadan kalkar mı? Temmuz ayında Hakurk Kampı'nda muharebelerde sakatlanmış kör. iradeleri ustura kadar keskindi. Hakurk'tan Đran topraklarına giden geçitlerin mayınlanmış olabileceği düşünülerek. Bu hedef kağıtlarındaki denemeyse normali ne olur? Ben sağlamcıyım komutanım. . Halep oradaysa arşın buradaydı. Mezar-gediği üzerinden Hakurk'a tepeden bakan bizim timlerin.Kışladan bile çıkamayız komutanım. Poligonda sadece farklı bir deneme yaptım. bunu sana söyleyenlere. Bu ikisinin PKK'nm havan ve roket atışlarının yanında kıymeti var mı? Mermi atılacak. Önceliğimizi biliyorsun. Orada düşman var ama kışlada sadece biz varız. ben dağda taşta her zaman ateş ediyorum. buralara indireceğimiz komando timlerinin o yerlere indirilmesinden vazgeçilmesini söylediğini. "Ateş yakar.Komutanım. Şemdinli'de bulunan taburları ile Çukurca'daki Jandarma Komando Taburu derin kar ve şiddetli soğuklarda. rahmetli Zafer'in nükteler yaparak güldürmeye çalışmaları ile böyle geçti. sen de ben de bilmiyor muyuz? Temmuz'da yurt içinde her yer yanarken Hakurk'taki 50-60 sakat adamın peşine düşülür mü? Bu çalışmamız Irak'a derin dalacağımızdan erken onay istediğimiz ve zamanını bizim tayin edeceğimiz bir harekattı. "Harekata hazır olun" kasetini çalsınlar. ne gördük166 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok lerini ne de duyduklarını söylemedin mi? Kaldı ki 20 kilometre uzunluğundaki Hakurk Vadisi'ne bir iki topçu mermisi düştü veya geçitlerde birkaç mayınla karşılaştık. eğer operasyon yapılacaksa bunun Temmuz 1994'te yapılmasının uygun olacağının" kendisine bildirildiğini söyledi. insan bunu telkinle öğrenir.Dağda taşta yapın. kasaya koyun! "Ardından yüz köpek havlamayan kurt. Ölüm de öyledir. Türk Milleti'ne silah çekerek kabadayılık yapmaya kalkışmak ne demekti? Savaş tarihleri bizi nasıl anlatıyordu? Bu toprak bize neye mal olmuştu? Taşkın nehirleri geçen bir ulus çaylarda mı tö-kezleyecekti? Aslında bu durumlara maruz kalmamız idari maslahat-çıların meydana getirdiği bir sonuçtu ve uzaktan yakından Türk Ulu1994 Dönemî 167 su'yla ilgisi yoktu. Siz bu tip arzları bizden iyi bilirsiniz. Her yerde subay astsubaylarla topluca nerede neyi nasıl yapacağımızı anlattım. Diğerleri sadece biür. yurt içindeki 2 kışlık kamp. Genelkurmay ve Jandarma Asayiş Komutanlıklarından aradıklarını. malumlarınız. sen bunları sana söyleyen karargah subayına açıklamadın mı? . ölümü yaşayamaz. bir yıla yakındır oraya Đran topçusunun bir mermi daha atmadığını.

doğusunda bulunan bu PKK kampındaki grup. 1994 DönemĐ 169 PKK'Mann mevzileri her zamanki gibi kayaların altında. Sehvim senden uzun yok Yaprağında düzün yok. Kato Dağı'nın alü yıldır üstüne çıkılmadığını gösteriye <rdu. Şırnak istikametinde Altın Dağlar adıyla devam ediyordu. Süvari Halil Geçidi ile Şırnak arazisine giriyordu. iyi nişan alarak ateş etmelerine mani oluyordu. Top ve havan atışları karşı tarafa istenildiği gibi kayıp ver-diremiyordu ama bizim timlerin üzerine de sağlıklı. karların üzerinde bata çıka yatan. koruculardan elde ettiğimizle birlikte. Sürekli aldığımız üç günlük meteoroloji raporları da önümüzdeki birkaç gün yağış alamayacağını gösteriyordu. " 168 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok 9/10 Ocak 1994 gecesi Karanlık Dağı (Kato) güneyden Yüksekova Dağ ve Komando Taburu ile Jandarma Komando Taburu. duvarın dibinde. Dağ ve çevresi yüksekliği yarım ile bir metre arasında değişen karla kaplıydı. Timler bir metrelik kann üzerinde ve tırmanışa başlama yerinin oldukça uzağındaydılar. yine cengi çengine harbi Görünüyor aman."Yine şahlanıyor aman kolbaşının yandımda kıratı Görünüyor yandım aman. çepeçevre sarıldı. Kobralar çağrıldı. makineli tüfek ve piyade tüfeği atışı başladı." *** "Kırım'dan gelirim adım da Sinan'dır hey Kılıcımın suyu. sanki biraz sonra akşam olacak ve hava kararacakmış gibi bir his uyandırıyordu. Bu durum hesaplandığı için ona göre mevzilenmiş olan Tugayın Dağ Topçu Bataryası ile taburun havanları derhal karşı ateş açtılar. civardaki karakolları ve köyleri basan. bize serhat yolları Davullar çalsınlar aman. bize sefer yolları. Elimizdeki resmi bilgiler. Dağ ve Komando Taburu ile Jandarma Özel Harekat Grubunun seçkin timleri çıkacaktı. Sabah olduğunda ise kar yağmıyordu. kandır da dumandır hey Kırım'dan gelirim atım da araptır hey Gizlenme ey gafil Sinan da buradadır Meydan da hurdadır. yar fidan boylu Yakarız konakları." *** "izmir'in kavakları dökülür yaprakları Bize de derler çakıcı. Saat 07:00'da Üsteğmen Engin komutasında 2 Dağ ve Komando timi. kol düzeninde. 50 metreye yakın bir cephedeki kayalık mıntıkadan şiddetli roket. Hakkari il merkezinin 20 km. doğu ve kuzeyden ise Hakkari'deki 2. yol kesip adam kaçıran. Tamamen uçurumlarla kaplı bu tarafta kuşatmadaki taburlar." "Dağlarında da guru da meşe yanıyor efem Mehmet Efe'm de davı başında üşütmüş de donuyor Boncuklu gelin orta yerde dönüyor da dönüyor Aslanım da efeler vay vay Yiğidim de efeler vay vay *** Gar mı yağıyor Yarengümen 'in dağına efem Haden çıkanda şu dağların başına da başına Mehmet Efe'm de oturuvermiş efelerin sağına Aslanım da efeler vay vay Yiğidim de efeler vay vay. Üsteğmen Garip komutasında 2 Jandarma Özel Harekat timi (80 kadar asker) birbiri arkasında. kovukların içindeydi. PKK mevzilerini ateş altına alan kobralar hedefin üzerinden . patikanın dağın üstüne ulaştığı nokta merkez olmak üzere. yar suyu. Dağ ve Komando Taburu emrinde Jandarma Özel Harekat grubu olduğu halde kuşatıldı. Kato Dağı batıya. Mevcut durum. kuzeyden kuşatmaya katılan 2. mayınlan yol ve patikalara döşeyen dağ kadrolarından oluşuyordu. bölge köylülerinden. yar fidan boylum Gamalı da zeybek vuruldu Çakıcıya sözüm yok. Kato Dağ bloğuna bu mevsimde güneyden çıkmak mümkün değildi. kırkayak yürüyüşünü andıran ilerleme şekliyle Dağın doğusundaki dik patikanın başlangıç noktasına yaklaşmaya çalışırlarken. iki yüz metrelik bir duvarın üzerinde bulunanların. Hakkari il merkezi içindeki saldırıları milislerle birlikte yapan. Bugün. gökyüzü gri ve siyah bulutlarla kap lı olduğundan. sürünenlere yukarıdan kaya ve taş parçaları atmaları ve yuvarlamalarına benziyordu. Hakkari-Şırnak idari sınırından. Kuzeyde de dağa çıkabilecek kayalık tek bir patika vardı. her şeyi göze alıp dağdan inmeye kalkışacakları bulundukları yerlerde bekleyeceklerdi. Dağa.

.Sana yakışanı da budur. birbiri ardına yere sürünürcesine uçarak ani bir yükselişle Dağın batısındaki avuç içi gibi görünen yerin üzerine süzülürken. Kobralar bir kez daha geldiler. Yerlerini helikopterlere bildirdim" dedi. Onlar ayrılınca hedefleri topçu ve havanlar dövmeye başladı. Bunların üzerine veya civarına havadan atlayıp. Çuvalı bu nedenle şimdi başka ucundan da silkelemek gerekiyordu. bir salonda yakın mesafeden film seyreder gibiydi. Kobra. dağın dibindeki bizim timler ile PKK'lılar. kuşatma çemberinin kritik olmayan bölümlerinde bulunan iki timini hazırlasın. Ben gideceğim Komutanım. Ama muharebe kalıp tanımaz. aynı düzlemde manevra yapmamız şarttı.çekilince topçu ve havanlar başlıyor. soğukkanlı bir şekilde ateş destek unsurlarını yönetiyordu. Saat 11:00 olmuş.) bizim timler ile PKK grubunun atışlarını en iyi görebilen bir sırttan taburunun harekatım sevk ve idare ediyor. böylece timlerin zayiat vermeden patikaya yaklaşmaları sağlanıyordu. karların içindeki timlerin en önünde bulunan Üsteğmen Garip bile daha patikanın başlangıcındaydı. herkesten farklı cesaret ister. Bir helikopterde beni tabur komutanının yanına atsın. bana bu işi "ben yapacağım" diyen bir pilot bulun. dedim. Ancak dağdaki PKK grupları sadece ateş edenler miydi? Dağın diğer bölümleri ölü sessizliği içindeydi.Ali. Đniş yerine helikopterin sığmadığı bulunduğumuz yerden görünüyordu. 20 dakika sonra Pilot Yüzbaşı Ali geldi. Bu kışlık kamp sırf ateş edenlerden meydana geliyor olamazdı. Đniş riskinin en düşük olduğu kesimi seçeceğiz ve dört sortide toplam iki tim taşıyacaksın. 15 dakika sonra iki Kara Şahin (Skorsky) bizim solumuzdan. topçu ve havan ateşi kesilince militanlar sanki hiçbir şey yapılmamış gibi yeniden ateşe başlıyorlardı. -. Esneklik. Dağda çarpışmaların devam ettiği yönün tam aksi istikametindeki ucunda.Komutanım Pilot Yarbay Sinan. Militanların doğru ateş etmelerini önlüyordu ancak zayiat verdiremediği de ortadaydı.Durumu biliyorum. Binbaşı Necmi'nin bulunduğu tepedeki karın yüksekliği helikopter için uygun olmadığından eteklerde bir yere indim ve yanına çıktım. size yer emniyeti alınmadan hiçbir şekilde iniş yapamayacağınız konusunda pilotların bağlı olduğu komutanlıklarca verilen yazılı ve sözlü kesin emirler var. attığımız topçu mermileri kayaların üzerinden uçuyor veya ön yüzüne çarpıyordu. o zaman her helikopter ikişer sorti yapsın.Dağın üzerine timler atacağız. PKK'lılar 43 muhtelif noktadan ateş ediyorlar. Timler tepelerinde bulunanlara ayağa kalkarak ateş edemediklerinden atışları sağlıklı olmuyor ve cılız kalıyordu. Patikanın dağın üstündeki bitiş noktasındaki kayalıklarda yay gibi tertiplenmiş mevzi-lerden yağmur gibi mermi geliyordu. "Ben de uçarım" diyor. Đlk timin yarısı 12-13 asker indikten sonra . Tabur Komutanı Binbaşı Necmi (PKK'hla-rın 2. Taşıma daha kısa sürede biter. Binbaşı Necmi'ye söyleyin. elastikiyet. Dağın eteğindeki dört komando timi beyaz giysileri ile karın üzerindeydiler. taktik ve teknik bilgisiyle. Hiç tepki gelmeyen kısımlarda da durumun gelişmesini bekleyen PKK unsurlarının bulunması mümkündü. Bunları atanlar dağın ortalarında bir yerlerde mevzilenmişlerdi. Bu genelde doğrudur. Seçtiğimiz yere atılacaklar. Kalıplarla da yapılamaz. Her şeye cepheden bakan bu tepede. Tabur komutanı Binbaşı Necmi 'Timler hazır komutanım. ilk helikopterin gövdesinin önünde ve arkasında aynı anda iki roket paralandı. Sırtı boydan boya testere gibi kayalıklarla kaplı dağda başka bir doğru dürüst yer de yoktu. Karakolda bulunan karargah subayları Binbaşı Ahmet ve Yüzbaşı Harun'a: . Bu böyle devam edemezdi. . Harekat Şube Müdürü geldi. buna karşılık hızlı ilerlemeye mani oluyordu. kayalıkların arasında bulunan küçük yuva gibi bir yere inile-cekti. . tesirlerini azaltıyor. . Derin kar. Harekat bölgesinde bulunan Geçitli Karakolundan çıplak gözle bütün olup bitenleri izleyebiliyordum. Şimdi sana atma bölgesini gösterelim. biliyorum. Dağ ve Komando Tabur komutanı Binbaşı Necmi'ye taktıkları isim "Đhtiyar Kurt"tu.Güzel. Koşulların hakkını hemen ve mutlaka 170 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok süratle vermemiz lazım. düşen roket mermilerinin parçalarının dağılmasını azaltarak. Sağol. Kolay vurulmamak için kendilerini dağın eteklerindeki kayalıklara doğru yaslamışlardı.

Yukarıdakilerin mukavemeti gittikçe düşmüş. çıkış noktasını genişletmiş olan timlerin bulunduğu bölgeye havadan inmeye başladı. fakat botlar üzeri karlı ve ıslak kayalıklarda sürekli kayıyordu. Telsizle Dağ Topçu Batarya komutanı Üsteğmen Hakan'ı aradım. tecrübe ve destek ateşlerinin düzenli yürütülmesinin ötesinde bir mucize gibiydi. Sürprizler ancak. hedefin anlaşılması beş dakikadan fazla sürdü. yan yana üç dev mağara vardı. Her asker muharebelerin bazen bir seri tesadüflerden oluşacağını bilmelidir. teğmen de aynı el bombasını yerde patlamadan kapıp. Öyle ki doğru dürüst ateş bile edemeden. Esas çıkış yerinde henüz bir değişiklik yoktu. Çünkü. Çünkü hareket her şeyi yerinden oynatır.gerisi kolaydı. işi ne kadar azıttıklarının göstergesiydi. Bütün planlar başlangıç içindir. Dört topla. donmuş ve şaşkın vaziyette iken karların içine atlayan askerler bunlaI 1994 Dönemi 171 rın üzerine çullandılar. Sabah olunca Kato Dağı'nın önceki gün çıkılan yerde bulunan küçük alana helikopterle indim. Tam zirvede güneyden girilen ve kuzeyde de çıkışı olmayan içi galeriler halinde bölünmüş. ama sonunda top mermileri bir makinenin iğnesinin aynı yere batması gibi. "Sana şimdi bir tek hedef tarif edeceğim. Ortadaki mağara buradaki grubun karargahıydı. 25 PKK'lı (1 takım) varmış. PKK mevzilerinden ateş edilen yer sayısı 15-20'ye düştü ancak yoğunluk hâlâ devam ediyordu. Đş bunlarla da bitmiyordu. Saat 15:00 civarında mevzilerde birkaç kişi bırakıp grubun dağın ortalarına doğru çekildiği anlaşılıyordu. Uçsuz bucaksız şu dağda. PKK'nın kampı dağın ortasında ve zirvenin güneyindeydi. sandalyeler . Saat 14:00'da timler patikanın ortalarına kadar tırmanışlardı. Çarpışmaların devam ettiği bölgeden de ne kadar uzaktı üstelik. Pençe vücuda bir kez geçmişti. bu güne kadar işlerin gidişatı bunları hayallerine kısa . helikopterin ancak yansının girebildiği kısmı dışında karın ıslaklığı ile hemen çıkıp kaçabilmelerine imkan olmayan sarp kayalıklarla çevriliydi. arkalarına doğru yaklaşmaya çalışan asker olduğunun farkındaydılar. Masalar . Patikanın dağın üstündeki bitiş noktasında "V" şeklindeki mevziden ateş eden BKC makineli tüfek en etkili atışları yapıyordu. dört topla ye azami atış süratiyle. Jeneratörler. Artık batıya yapılan indirmeyle. aydınlatma donanımları. Dağın inilen bu dar çukurunda. Bu sabah erken saatlerde bunlardan birine girmeye hazırlanan teğmene el bombası atılmış. militanlar şoka girip ne olduğunu anlayamadı. Dağın doğu ucundaki çatışma yerinden çok uzakta olsa artık tepelerin birinde 50 komando vardı. tepelerinden Dağ Komandoları yağmıştı. flamalar. Birbiri ardına. kendine güven ve hızlı tepki ile bertaraf edilebilir. sığırcık yuvası gibi bulundukları bu yere. haritalar . Şu ana kadar patikanın ucuna gelip tırmanmaya başlayacak olan timlerde bir hafif yaralının dışında hiçbir zayiat olmaması hepsinin yetenek. Bir de omuzdan omuza takılabilen kırmızı enli bir kumaşın üzerinde sarı renkte büyük harflerle "Kürdistan'ın Hakkari Prensi' yazılı bir yafta vardı. o noktadaki kayalık un ufak oluncaya kadar. gene görerek. tıpkı piyade tüfeği gibi. sığmağa benzeyen bu mekan. Hayal gücü ne kadar geniş olursa. ısıtma sistemleri. Saat 16:00'dan itibaren de 2. Düz yerden yamaca ulaştıkları için timler de biraz rahatlamışlardı. bayraklar. Saat 15:30'da Üsteğmen Garip ve Astsubay Kaşif orada bırakılmış olan 2-3 PKK'hyla yakın mesafeden çarpışarak f 172 Unutulanlar Dişinda Yeni BiR Şey Yok dağın üstüne çıktılar. Hava kararmadan patikanın üstüne çıkmamız şarttı. Başka hedeflerin hiçbirine atış yapmayacaksın. Bir süre sonra işe yaramaz. konfor sağlayan her türlü malzeme ile burası minik bir şehirdi (Hem de Hakkari il merkezinin 20 kilometre doğusunda). makinen' tüfek mevziine kısa aralıklarla vurmaya başladı. diğer sortiler birbiri ardına yapıldı. kendisine fırlatan PKK'hnın kafasına atmıştı. Düşünmek bir yana hayal bile edemeyecekleri bir durumla karşılaşmışlardı. Şu yazı bile meydanı boş bulup. Dağ ve Komando Taburu'nun kuşatma çemberindeki bölüklerden biri. Bu bölgedeki PKK grubu henüz durumu fark etmemişti. aynı noktaya atış yapacaksın." Bütün kayalıklar birbirine benzediğinden. plan da o oranda geçerli olur. Ve saat 16:20 de hava karardı. Anladın mı? Tek hedefe.

Donma meselesi.000 metre yüksekliğindeki Kato Dağında önceki gün gerçekleştirilen operasyonda 53 terörist öldürüldü. Hükümet ne yapacağını bilmiyor. Üç vatandaş yaralandı. Kato-Karanlık Dağ harekaünda 66 PKK'lı yok edildi. 12 Ocak saat 15:15'de Üzümlü karakolu keşif unsurları üç PKK'lıyı öldürdü. onlardan iki hatta üç kat fazla yaşamış insanların "Korkakça davranmaları". Çok miktarda silah." 14 Ocak Milliyet: "Kar. güneydoğuda ölüme göz kırpmadan giden Mehmetçik kadar fedakar olmak zorunda. vatanı için canını feda etmeye hazır olan Mehmetçik. Parlamento görevini yapmıyor. 64 uzun namlulu silah. 13 Ocak 1994 Hürriyet: "Hakkari darbesi: 66 PKK'lı öldü. Türkiye otorite boşluğuna düşmüştür.bir süre sonra kavuşabileceklerine inandırmıştı. Karakola gelenler. güvendikleri dağlara bu defa "kırmızı kar" yağdı dediler. cephane. Mehmetçiği yıldırmıyor. Kurtuluşun başka yolu yok. Operasyondan sonra Hakkari'ye derin bir sessizlik çöktü. Hastaneye kaldırıldılar ve hiçbir organ kaybı olmadan sağlıklarına kavuştular. çok sayıda el bombası. Bu karakol Yurtdışındaki Alandüz-Oramar kampı ile derin bir vadiyle Kuzey Irak'taki Mezi Kar-yaderi (Avaşin) kampına bağlanan mihverin Türkiye sınır çıkışınday-dı. mağaralar dahil çökertilip. Ayaklarında bir farklılık olduğunu hissediyorlar ama dayanıyorlar ve bunu asla söylemiyorlardı. tüm kamu görevlileri. Basında Kato Harekatı. mermisi. Burada çıkan "Kürdistan haritası". bir tenhalık hissettiklerini. siyasi güç için. malzemeleriyle birlikte yerle bir edildi. 11 Ocak 1994 gece yarısından sonra PKK Çukurca'nın en doğusundaki Pirinçeken Sınır Karakoluna saldırdı. Kato harekatında bir komando er şehit oldu. Hakkari'nin 3. Dünde dört PKK'hnın ölü ele geçirildiği bölgede üçü makineli tüfek. Hakkari'nin Kato Dağı zirvesinde bölücü terör çetesine karşı başlatılan operasyon aralıksız şekilde devam ederken. ." Sabah köşe yazısı: Vatan kahramanlık istiyor: "Yirmi yaşında çocuklar güneydoğuda kahramanca ölürken. Türk askerlerinin harekat esnasında bir rahatsızlıklarını bildirmeyi. Yargı da yapmıyor. Bu dokuz askerin durumunu da harekat sonrası subaylar kontrol ederken tespit etmişlerdi. bu tip eylemleri itibar kurtarma ve güven kaybına mani olmaya yönelik klasik uygulamalarıydı. "ar ve utanç kabul etmeleri". Harekatın silahlı çatışma kısmı 24 saatte bitmişti. ayrılanların milisler ile bir kısım yardım ve yatakçılar olduğunu kıymetlendirerek. Kamp. şiddetli kara aldırmadan bölücü eşkıyanın peşinde.". Çatışmada iki asker şehit oldu altı asker yaralandı. 14 Ocak günü taburlara kışla ve üslerinize dönün emrini verdim. tonlarca erzak. daha fazla para için "ihaneti görmezlikten gelmeleri" isyan duyguları yaratıyor. muhtelif malzemeler ile tonlarca erzak ele geçti. hiçbir şekilde birliğinden ve arkadaşlarından ayrılmayı istememelerinden kaynaklanıyordu. Dokuz askerin ayaklarında donma başlangıcı görüldü." Ocak 1994'deki diğer olaylar ise şunlardı: 8 Ocak saat 23:00'da Çukurca Ormanlı Mahallesine ateş açıldı. Siyasetçiler ve başta savcılar. binlerce mermi ve örgütsel planlar bulundu. beş roket at/. Kuzey Irak ve Güneydoğu Anadolu ile buraya komşu Đran arazisini kapsamaktaydı. Büyük bir darn 174 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok be (Rato harekaü) yer yemez. Saldıran iki PKK grubunun 13 ölüsü karakol civarında kalmıştı. Çünkü bu onlar için "gurur kırıcıydı. Bütün 1994 Dönemî 173 bu sesler uzaktan uzağa şehirden duyuldu. Ölen terörist sayısı 61 'e ulaştı. Dağın didik didik aranması ve Şırnak istikametine kaçmaya çalışanların Altındağ Silsilesinde takibi dahil operasyon dört günde tamamlandı. Şehre gidip gelen subaylar. Kuzey Irak ve yurt içindeki Alandüz kampı gruplarıydı.

PKK'nın yurtiçindeki en büyük kamplarından biri olan Oramar'da yıllardır kesintisiz. ateşlilik. Bunların yeri nasıl bilinmez? Hepsi domuz topu gibi bir yere toplanmışken.000 kişi. doğru ve bütün dünyanın bildiği adıyla. olayların kuyruğuna takılmalar. Diyelim ki 2-3 yılı kavrayamadan geçirdiniz. kendilerini kaya ve kar sığmağına sakladıkları zaman. Her şey bu kadar netti. bunun da 7-8 bini Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarında. sınırlar. Bir vilayet merkezinin 20 km. Đki vatandaş yaralandı. taktik. Arkadan gelen 7-8 yılda ne oldu da "12. PKK grubu da oradaydı." Kato'dan hemen bir gün sonra Alandüz bölgesine harekat için 15 Ocak'tan itibaren Đstihbarat ve Harekat Şube Müdürleri tamamen kar altındaki kampın son durumunu görmek için günlük seyir uçuşlarını yapan helikopterlerle uçarak keşif yaptılar. bütün hayal güçleri birleşse dahi. başka ne yapmak lazımdı? Yüzlerce PKK'lı gruplar halinde bir yere toplanacaklar. elmaya kurt girdi. Yurt dışına çıkışlarımız dahil. uçak ve tank hariç her tip silahla Türk Ulusuna kabadayılık yapacak hale geldiler? Bunların cevapları ise gene aynı şeylerdi. Đstihbaratın da. hesap soran ve ısrarcı hareketiyle halk bitirir. yazmayan tarih kitabı var mı? Peki. Geçen on yılda da öyle bir yerleşmiş ki. ancak ve sadece. iki gözetleme noktasındaki militanların ayak izlerini dürbün . "buradalar" diye bar bar bağırarak. güçlü bir mantık ve aklın saldırganlığı olmahdır. Havadan yüzlerce kez uçulsa. yere inince hayat bambaşkadır. mücadele tarzı böyle olacağı ortada. uzağında. buralara önceden tonlarca her türlü erzak. istihbarat. neden haklarından gelinemedi? Anlayabilene aşk olsun. tabii bu kadar insanın yaşayabilmesi için." "Muharebede. r. kapasiteler. hep vardi. Türk askerinin şerefini korumak için çarpışıyoruz. Daha ilk uçuşta. PKK. zeka. eğitim ve liderlik nitelikleri farklıysa. "Yurt içinde kamp" sözcüğü bile insanı çileden çıkarmaya yetmiyorsa. Hepsi bu kadar. geç kalmalar. "Bir defa. Yüzlerce yıldır hep aynı yerler farklı maksatlarla da olsa hiç değişmeden kullanılmıştı. artık bunu kökü saçağıyla. Türk Milletinin haysiyet ve gururuyla. beş ayda sürekli darbelerle. O zaman. yağ ve şeker taşınmış ve stoklanmış olacak. üstelik bu günün ve geleceğin de. teşkilat. o zaman buna göre hazır olacaksınız. çıkış. Nisan'dan itibaren de her tarafa dağılıp yedi ay ölüm saçacaklardı. gerçek. aymazlıklar. kendisi veriyordu. haber almanın da yüz1994 Dönemi 175 de seksenini coğrafya. Subaylar her defasında "Bu nasıl bitecek" diye sorduklarında şu cevabı veriyordum. Sonra.19 Ocak gündüz gene Pirinçeken Karakolu'na uzaktan aniden açılan yoğun ateşle bir asteğmen şehit oldu. barınma bakımından o bölgelerin en yüksek avantajları sağlayan coğrafi kesimlerdi. eksik neydi? Bilgi eksikliği mi? Değişmeyen coğrafyanın bilgi eksikliği olur mu? Uygun coğrafya neresiyse. Burası şimdi. Çünkü kamp yerleri giriş. sezgisizlik. hasım veya hasım olması muhtemel olanlarla mukavele mi yapılacak? Bu savaş türü yeni bir şey değildi. beş ayı buralarda siyasi ve askeri eğitimle geçirecekler. kalıplar. özellikle de ülkesine yönelik saldırılarda gösterdiği cesaret ve fedakarlığı anlatmayan tarihçi. gücünün bilincinde. "Türk askeri sabtr ve tahammülü dolayısıyla dünyamn en dayanıklı askeridir. yurt içindeki en son kampa gelmiştik. «ft 176 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok PKK grupları buradaydı. Bizim yaptığımıza gelince. vilayet içindeki taarruz edeceğimiz son kamptı. bu Gayri Nizami Harbin. başkasını kabul edemeyeceğiniz konusunda. savunma. değişmez ve değiştirilemezdi. bu mücadelenin özellikleri farklıymış" Peki o zaman. tecrübeli askerler bilir ki. Ben de birkaç kez. Türk milletinin. bu 11 yıl neyin nesi? "Efendim. sürat ve tepkinin önemini kavrayamama.v » Sıra Hakkari il merkezinin 20 kilometre doğusundaki. Hangi savaş türüne hazır olduğunuz. Buzul-Gün-başı-Đzme-Tove Dağları arasında kalan Alandüz (Oramar) PKK kampına gelmişti. bembeyaz bir dünyadan ibaret bölge üzerinden geçtim. güven içersinde faaliyetlerini sürdürmesi akıl almaz bir durumdu. 16 Ocak saat 00:15'de Yüksekova'da Esendere mahallesine ateş açıldı. burası olmadı diye kamp yeri değiştiremezdi.

iki küçük eski tip bina ile 35-40 askerden oluşuyordu. mezralar. Üç ve beş günlük aralıklarla alınan meteoroloji raporlarını takip ediyorduk. Bunların uzunlukları 7 ila 12 kilometre arasında değişmekteydi. 4-5 sene önce PKK'nın sürekli saldırılarından bıkıp." 27/28 Ocak 1994 gecesi 200C komando mevcut geçit ve boğazlardan. Çöküntü tabanında.t seviyede olmasına bağlıydı. bölgenin 23 ayrı kesimindeki tepelere. Irak yönünden de Aslankerim geçidini kullanmak gerekiyordu. tabanda çöküntü ise 10x10 kilometrelik bir alanı oluşturuyordu. subay.000 ila 4. batıdan ise 3815 Rakımlı Hanyaylası'nın Gürcükaya. Değerlendirmemiz 250-300 kişi olduğu yönündeydi. astsubay ve askerlerin kendilerine güvenin yanında. silahlı çatışma yönünden uzun bile sayılırdı. fizik ve ruhsal güçlerinin dorukta bulunması. karakola . Böyle bir asker başh başına tehdittir. Çıkarılan silah ve cephane dışındaki malzeme ve tonlarca erzakın tahrip edilmesi veya işe yaramaz hale sokulması da. karakollar ile yollardaki saldırılara da süratle müdahale ediliyordu. iki geçidin çatalında. havanın aydmlanmasıyla Oramar'a girmeye ve inmeye başladılar. köyler. vazifeye olan inançlarının ölümcül derecede. 35-40 askerli karakola bugüne kadar hiçbir sataşma olmamasının tek sebebi olabilirdi. geçit ve boğazlarını. Alandüz.kullanmadan tespit etmiştim. Genel yerleri konusunda zaten şüphe yoktu ama militan sayısında net bir şey söylenemezdi. ne de hissediyordu. PKK'lılarla köylüler. en üs. 28 Ocak 1994'ten itibaren hava üç gün normal görünüyordu. 13 Ağustos 1993'ten başlayarak. dağ toplan. kaçamayanlar ise iki taraftan yaklaşan bölüklerin arasında kalıp yok edildiler. Hakkari bölgesindeki bütün birliklerin kendilerine olan güvenleri. mücadele iradesini zayıflatacak hiçbir şeye boyun eğ-memeliydi. Tugayın ileri komuta yeri. Binaların durumu kötüydü. Yüksekova istikametinden Keçi ve Rubarişin. Zamanın da onun coğrafi değerini azaltması düşünülemezdi. hiç ara vermeden PKK'nın beş ana kampı yerle bir edilmişti. bunların emniyetini sağlayacak komando timleriyle birlikte indirildi. Türkiye ve Irak bağlantılı derin vadileri yanından üstün fiziki koşullarıyla ideal bir harekat üssüydü. Karakol köyün bitişiği "de. havanlar. Böyle bir harekatta en kıymetli temel faktör. ne kadar süratle yapılırsa yapılsın belli bir süre alıyordu. Bölgenin doğu ve batı ucunda bulunan Demirli ve Çevrecik köyleri üzerine ilk helikopter geldiğinde yerden ateş açıldı. Alandü-zü çeviren dağların ortalama yükseldiği 3. Demirli ve Çevrecik köyleri vardı. Aynı saatlerde. her biri onlarca ölü ve yaralı verdiğinden terk edilmiş olan Uç Kardeşler. 10x10 kilometrelik çöküntü alan kuzey-güney ve baü-doğu istikametindeki dere yataklarını bulunduran paramparça vadilerden oluşuyordu. Kimse. Bu süre bizim için. Tabana inmek için Hakkari istikametinden Kı-rıkdağ. 1500 komando da 28 Ocak'ta. Herkes kendini en kötü koşullarda bile iyi hissetmeli. aynı sabah Oramar'ı Irak'a bağlayan As-lankerem Geçidi'nin üstündeki Yüksekova'ya bağlı Dağlıca Jandarma Sınır Karakolu'nda açıldı. Şehirler. korku nedir bilmeyen bir insanı uyarmanın bir anlamı yoktur. I 1994 DÖNEMĐ 177 duruş ve tavırları herhangi bir sebeple bölgeye gelen her rütbedeki askeri şaşırtacak ve imrendirecek düzeydeydi. Çanakçı. Esas zamanımızı alan girdiğimiz kampta onlarca. Burası Cumhuriyet'in ilk yıllarında Oramar (Alandüz) ve Nasturi (Han Yaylası) isyanlarının çıkış yeriydi. Muharebe tecrübeleri ise bu işin dersini herkese verebilecek ölçülere çıkmıştı. çok namlulu roketatarlar ile uçaksavarlar. yaşanmaz duruma gelen. Köyde korucu da vardı. "Zor lokma taınrlı. Mesele sadece kamplara taarruz da değildi. yüzlerce mağara ve kaya kovuklarının içerleri ile toprağın altına inşa edilmiş olan yer altı gömüleri ve sığınaklarını tek tek ortaya çıkarmaku.000 metre arasında değişiyor. mücadelenin başarıya ulaşması için ne yapması gerektiği dışında hiçbir şeyi ne düşünebiliyor. Bunların yarısından fazlası da bubi tuzaklıydı. Köylülerin boşalttığı topraklara ve evlerden barınaklara PKK'hlar yerleşmiş ve bölgede tam hakimiyet kurmuş durumdaydı. Oramar Kampı'nın dibinde. Yere atlayan timler ve kobraların atışlarıyla bu köylerdeki PKK militanları bölgenin güneyine kaçtılar.

saldırarak. Bu sanatın iyi yapılıp yapılamaması da. sürekli babasının devletin yanında olarak geçmiş zamanlarındaki kahramanlıklarını anlatıyor. Saat 17:00 civarında bölgenin kuzeyinde bulunan 2. sezmeliyim. bıkmadan usanmadan PKK'mn nerede. Her noktada aynı anda olamayacağımdan. Ne fizik olarak. iş olsun diye yapılan bir telsiz konuşması ruhunuzu olması gereken yerden koparır. Bu kez çok arzu ettikleri için Đl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmettin ile Hakkari MĐT Başkanı Cemal Bey de karargahla birlikte ya-nımdaydılar. Đki taraf da beraber yaşamlarının bozulmaması için karakola sataşmıyorlardı. Yağışın şiddeti gittikçe artü ve görüş mesafesi 40-50 metreye düştü. Muharebede küçük fakat anlamsız bir söz veya davranış her şeyin kötü gitmesine. her duruma ruhen ve zihnen tam odaklanmalıyım. o tarihte henüz Alay komutanı değilken. projektör gibi bütün noktalan tek tek ışık altında tutmasını gerektirir. Astsubay askerlerin de yardımıyla bakkaldaki yiyecek tipi ne varsa. "köyün girişinde bir kulübede bulunan bakkalda. Köyün içini dolaştım. çikolata. subay ve askerlerle zihinsel bir bağ kurabilmeliyim. bulunamadığım yerlerde olup bitenleri. ortalığı karıştırıp dikkatlerin buraya çekilmesini istemiyorlardı. neredeyse günün 24 saati. Bu köy çığ yüzünden iki kere yer değiştirmişti. Yorgunluk. Dağlan gösterip ballandıra ballandıra anlatıyordu.) Saat 15:00'dan itibaren bölgenin üstü koyu gri ve siyah bulutlarla kapandı. bisküvi ne varsa hepsini satın al ve çocuklara dağıt" emrini verdim. Yakınımda çalışanlar bunun böyle olması gerektiğini öğrenmişlerdi. 20 dakika içinde bütün çocuklar duydu ve toplandılar. Lüzumsuz bir kapı açılışı. Kültürü ve özellikle tarih bilgisi insanı şaşırtacak düzeydeydi. o dönemlerindeki komutanların babasına verdiği takdir belgelerini bir tomar halinde paltosunun iç cebinden çıkarıp gösteriyordu. insan yaşamındaki faaliyetlerin en ciddisidir. Muharebe. Cemal Bey sağlığı iyi olmamasına rağmen. şeker. Bir karış düz arazisi olmayan Dağlıca Köyü'nde ancak kaçakçılık yaparak geçinilebilirdi. gevşeme. Çünkü bu harekat köylülerle PKK'mn mutabakatını sona erdirecekti. arkadan da yoğun bir kar yağışı başladı. ne de ses olarak hiçbir şeyi kabul etmem. çevredeki tepelerde 23 ayrı yerde bulunan ağır silah mevzilerinin emniyet timlerinden biri olan. O nedenle de ruhsal ve zihinsel gücün. Đmamın köylülerle tam bir bağının olmadığı da anlaşılıyordu. Emir Astsubayıma. Onlarca çocuk tam tabiri ile yalın ayak başı kabak evlerinin civarında birbirleriyle ve köpeklerle yarım metreyi aşan karda oynuyorlardı. iki karargah subayı ve muhabere personeli dışında hiç kimsenin olmaması kesin uyguladığım bir prensiptir. Yanımızdan hiç ayrılmıyor. ne yapacağını tespit etmeye çalıştı. dayanıksızlık. bazı anneler utana utana çocuklarını evden dışarı çıkartarak bizim olduğumuz yere gitmelerini kulaklarına fısıldadılar. gelişi güzel söylenmiş bir söz. gofret. geçit ve boğazlarındaki muharebelerin gidişatını algılamam zorlaşır. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Necmi. zihinsel durgunluk göstermeden aynı anda dört beş şeyi düşünemeyen bu sanatı yapamaz. Köyün çok konuşan ve hiç susmayan yaşlı bir imamı vardı. Biz böl178 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok geden ayrıldıktan sonra Dağlıca Karakolu'nda mutlaka güçlü tertipler alınması şartü. Harekatın sevk ve idaresinde bulunduğum yerde. küçük bir zırhlı araçla şehri boydan boya geçerek çarpışmada yaralanan bir askeri bulunduğu yerden alarak şehirden çıkarmıştı. (Albay Necmettin Haziran 1993'te Çukurca ilçesine PKK'mn 16 saat kimseyi sokmadığı saldırıda. karton kutuların içinde köyün ortasına getirince. hiçbir şekilde dağılmadan. Bu yaşamda insanlar ölüm ve kalım arasında çok ince bir çizgide bulunurlar. 1994 Dönem! 179 bezginlik. insanları ya yaşatıyor ya da öldürüyordu. dağ. her telsiz konuşmasına. Genç yaşında rahmetli olan Cemal Bey'in bu mücadelede gösterdiği sorumluluğun yüksekliği ve fedakarlığı o dönemdeki bütün subay ve astsubayların hafızalarından bir an bile kaybolmamıştır. Başka türlü birbirinden kilometrelerce uzaktaki vadilerde. Aydın fikirli bir kimseydi. bozulmasına sebep olur. Jandarma Özel Harekat Timinin başındaki astsubay . Kaçakçılık ise PKK'ya vergi demekti. Her rapora. hissetmeliyim.

Sakin ol! Telaşlanıp askerleri de etkileme.Komutanım.Vadilerin kenarlarında kar balkonları oluşmuştur paşam. Astsubay çavuşu aradım: . kan devir daimini sağlamak için çan-tanızdaki kremle iyice ov. Tugayın kışlasından bölgeye ulaşmaya çalışan helikopterler bütün yönleri ve her türlü tekniği denemelerine rağmen bulutları delip bulunduğumuz hiçbir yere giremediler. askerler kumanyalarının hepsini yemiş olamaz.Evet. Birliklerle PKK grupları vadilerde iç içeydiler. fazla gürültüye de gelmez paşam. . . mesele nedir? . Telaşlanma ortada bir şey yok. .500 asker. . ben konuşayım. Ayağı hemen ateşe uzatma. . yapsa da bunu söylemezler.11 saattir hiç durmadan.Sabah olunca belki görebiliriz. . Ona ne yapması gerektiğini söylüyorum. Gece yarısından sonra saat 02:00'da köyün imamı ile en yaşlı iki köylüyle konuştum: . fakat bulutlar tencere kapağının tencereyi kapatması gibi bölgenin üstündeydiler.Bak çocuk. göz gözü görmeyecek şekilde kar yağıyor.Ne oldu gene? . Telsiz konuşmalarına girdim: . Fakat 100 kilometrekarelik alanda tam yerlerini nokta olarak bulmak zaman gerektiriyordu.Komutanım bir erin ayağında donma emaresi var. Kar yağışı gün ışırken kesildi.000 kalorilik 72 saatlik yiyecek 24 saatte nasıl yenir? . Aklının ermediği şeyleri yakınındaki .Komutanım azaldı. Askerlerin hareketli olması gerekiyordu.Komutanım kumanya bitmek üzere. .Necmi. bu normal mi? .Anladım. Her günlük kumanya 5.Asker yemiş komutanım.Paşam yakın tarihlerde bu derece aralıksız kar yağdığını hatırlamıyoruz. .Astsubay Çavuş. . bir haftalık izinle memleketine gitti. yüzlerce subay ve astsubay var. bu defa da kumanyaların azaldığını söylediğini söyledi. . önce parmak uçlarından bileğe kadar.Senin yanında tugayın ağır silah mürettebatının askerleri ve başlarında da astsubayları var değil mi? 1994 DönemĐ 181 . Her şey senden kaynaklanıyor.Tamam sen ayrıl. Sonra yedek yün çorabı giydir. I 180 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok Kar yağışı aralıksız devam ediyordu. ona bazı idari teknikleri açıklıyordu. Hangi mağara ve kovuklarda bulunurlarsa bulunsunlar. sıkıntın ne? Heyecanlı bir sesle: .000 kalorilik. herkesin yiyeceği duruyor da senin yanındaki 14 asker mi bunu yapıyor? Askerler hiçbir şey yapmaz. 15. tabandaki vadilerin durumu nedir? . Hava kararmadan önce 2. Daha sonra da ayağı mumlara uzak tutarak ağır ağır ısıtın.Üç günlük kumanyayı siz bir günde mi bitirdiniz? . Binbaşının sana anlattıklarını dinledim. Yanınızda ateş yakacak malzeme ve mumlar var. Senin tim komutanın subay nerede? . katlanırlar. dün konuştuğumuz Jandarma Özel Harekat Timindeki astsubay çavuşun yine aradığını. Dikkatli ve ölçülü olarak birlikler bölgelerini taramaya devam edecekti. mecbur kalmadan ateş açılmayacaktı. Kar yağmıyor. Tabur Komutanı aradı. her şey normaldi.Onlar niye üç günlük yiyeceği bir günde yemiyor? Bölgede 3. birliklerin pozisyonları ile karın kuşatması nedeniyle bölgeden çıkmaya veya kaçmaya teşebbüs edemeyecek şekilde sıkıştırılmışlardı.Bir silahın patlamasıyla hepsi aşağıya inecek değil mi? Yani tonlarca kar vadinin tabanına düşecek! . Şimdi bir kere de ben anlatıyomm. Bizim bulunduğumuz yerde karın yüksekliği göğsümüzün hizasındaydı. Tabur komutanları ile görüştüm. konuşan komutan. astsubay çavuş bir erin ayağında donma emaresi olduğunu bildirdi.Tim komutanımın çocuğu olmuştu.çavuşla görüşüyor.Her yerde olmaz ama.

Alandüz'ün doğusunda 3500 metre yükseklikteki Tove Dağı'nda bulunan 3. Hava koşullarında hiçbir değişiklik olmamıştı. Tanrı her zaman bizimledir. terk edilmiş köyün toplanmadığı için yere dökülüp karların altında kalan elmalarını toplayarak beslendiler. muharebede ilk hasım düşman değil. Çocukları olarak.Dokuz saat sürüyor komutanım. Sakin ol çocuk. Hepinizi selamlıyorum. 3. Bu duruş ve kararlılığınız PKK üzerinde 1000 militanı aynı anda yok etmekten çok daha fazla psikolojik çöküntü yaratarak. karakolda yenebilecek ne varsa. Ve doğa 10. onların gelecek hayallerini karartıyor. Alandüz'ün batısında Hanyaylası yönündeki Çanakçı köyünde bulunan Jandarma Özel Harekat Grubu yanındaki korucular vasıtasıyla. Şu anda asker olarak bu meslekte nadir insanlara nasip olabilecek en yüksek gururu sizin gibi yüce ruhlu askerlere muharebelerde komuta etmekle yaşıyorum. Dağ ve Komando Taburu bu tip imkanlardan mahrumdu. köyden 5-6 katır bul. 30/31 Ocak gecesi muhabere subayını çağırdım ve: 'Tabur. vereceğim emri birbirlerine aktarma ihtiyacı olmadan aynı anda benden duyacaklar" emri-ni verdim. Mum ve diğer yakacaklarınızın bittiğini biliyorum. . Çanakçı köyündeki Jandarma Özel Harekat Grubu komutanına iki emir verdim: "Bir tim başına bir subayla birlikte Gürcükayası'ndaki çok namlulu roketatarın yanındaki timin yanına gitsin". Çıkışta kayalardan yuvarlanan iki korucudan birinin hem ayağı hem kolu. fakat arazi metrelerce karlı kaplı olduğundan böyle bir imkan yoktu. Dağda hız şu kadardır vs saydı durdu. Alandüz istikametine defalarca ilerlemeye teşebbüs etti. Hiçbir şeyden şikayetiniz yok.üstçavuşa sormayı düşünemeyecek kadar panik içerisindesin. Aynı gece Yüzbaşı Ethem'e: "Karakoldan 8-10 asker al. Elindeki birkaç kağıda bakarak mesafeyi söyledi. Hiçbir hava aracı gökyüzünü delip Alandüz'e giremiyordu.000 düşmanın bile üzerimizde yaratamayacağı etkiyi dördüncü güne girerken sürdürüyor. . Đkmal yapılmasa da normal koşullarda arazideki bitki ve diğer canlılarla beslenebilirdik. Harekata katılan tim sayısı 172'ydi." Diğer birlikler bu vadiden çok uzaktı. -25/30 deçecede vücudun kalori ihtiyacı daha da arüyordu. Bu cesaret ve fedakarlığınızı asla unutmayacaklardır. diğerinin ise bir ayağı kırıldı. Şimdi vereceğim emri her zaman olduğu gibi derhal yerine getireceksiniz.Ne zaman Üçkardeş'te olacaksın? . ve 2. Zaten bu dilimi kendileri arayacaklardı ama kar buna mani olduğundan üç gündür aynı yerde bekliyorlardı. komutanı ile birlikte üç gündür dünyadan irtibatları tamamen kesilmiş halde sanki ayrı bir galaksideydi. doğadır.Hazırım komutanım." Bütün telsizler sıra ile emrin alınıp anlaşıldığını canlı ve kararlı bir sesle bildirdiler. Jandarma Özel Harekat Grubu. Harekatın üçüncü günü. Durup dururken anlamsız şeyler çıkarma. Han182 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok yaylası'na çıkıp çok namlulunun yanındaki kendi jandarma timine gitmeleri de mümkün olmadı. Gece yürünecek dedi. Ateş edilmediği için mermide sorun yoktu. köydeki bakkallarda bulabildiğin bütün yenilebilen her şeyi bizden para toplayıp satın al. Vadiye dolmuş olan tonlarca karı açamadılar. "Grubun geri kalanı Çanakçı Köyü'nün beş kilometre doğusunda vadinin uzan-tısındaki Alandüz Köyü'ne kadar olan mihveri arasın. her zaman cefakar olan bu millete layık olduğumuzu bir kere daha gösteriyorsunuz. Dağ ve Komando Taburuna götür" emrini verdim. Dağ ve Komando Taburları PKK'nın bazı erzak depolarını ve akarsuların kenarlarında olduklarından çare buldular. Çevrim hazırlandı: "Arkadaşlar. Saat 01:00' da yüzbaşı geldi: . donmanın önüne geçmek için enerji şarttı. Vadinin tabanındaki 1. Dağ ve Komando Tugayı. Bu timin yanındaki çok namlulu roketatarın kısım komutanı Üstçavuş Yavuz'u aradım: "Bu time sahip olması" emrini verdim. Türk Ulusu herkesin bildiğinden ve sandığından çok daha fazla kadirşinas bir ulustur. irademizi ve inancımızı herkese gösterme zamanıdır. Bütün tüfeklerin ağaç ve bakalit kabza ve dipçikleri ile arka çantalarınızda bulunan tüm malzemeyi yakarak ısınacaksınız. 30 Ocak 1994'tü. Hiç kimsede en küçük bir şikayet yoktu. Vücudun ısısını muhafaza etmek. Zaman. bölük ve tim komutanlarının hepsini aynı çevrime al. Herkes tecrübeli olduğundan üç günlük erzak altı gün yetecekmiş gibi kullanılıyordu.

korucular ve bölgeye atılan timler tarafından kurtarıldı. 2nci Taburu. Helikopterler hızla bölgeye çığ uzmanı subaylar ve özel teçhizat getirdiler. Çığın başlangıç kenarında kaldıkları anlaşılıyordu ki. . Tabur Komutanı'nın yanında olacaksın. dik olmayan bir yürüyüş güzergahıydı. Ethem Yüzbaşı. Sabaha kaç saat kaldı? . Hanyaylası mağara bölgesindeydi. Hadi aslanım. Çığın belki de hiç olmayacağı bir yer varsa. çok eski de sayılmayan bu savaşın klasikleri ve kalıpları rafa kaldırıldı. 3. Hakkari-Yüksekova yollarının geçtiği Zap Vadisi'nde 5-6 çığ olayı meydana geldi. kurtarma çalışması için. . harekaün dördüncü günü. Hanyaylası üzerindeki Oğul Köyü'nün yakınlarındaydı. Saat 06:00'dan itibaren helikopter çalışmaya başladı. cephaneleri.Diğerleri dağa tırmanırken belli mesafelerde. Hakkari'ye taşıyan helikopterler. Artık bölgeden ayrılma zamanı gelmişti.Azami dört saat komutanım. Tepemizin üstü ışıl ışıl yıldızlarla doldu. Bütün ağır silahlar bulundukları yerde mevzilerde bırakılacak. karın genişliğine göre nerede oldukları çok önemliydi. yani en geç saat 05:00'da.Buradan bir asteğmen ve on iki askerle çıkmıştı. yürüyüş kolunda bulunan 23 kişilik bir asker grubundan 16'sımn üzerine düşmüştü. ama durum başkaydı. Çığın yayılan kitlesinin yarısından fazlası hızla kaldırıldı. Çığ. Đşte sana. Bir helikopter bulup. zamanın eskittiği şeyleri geç.. değil mi? Başka orduların. hem Türk askerinin hem de muharebede olması gereken kış koşullarında dağlarda yürüyüş hızı. şayet hava açık olursa gene helikopterlerle alınacak.Başın sağ olsun Osman Paşa. . kolbaşı ne.. Karargahtan telsizle Hasan Kundakçı Paşanın Tugaya geldiğini bildirdiler. Saat 04:50'de Tabur komutanı Binbaşı Muzaffer telsizle aradı: "Komutanım. Gece yarısını geçmişti ki. başka coğrafyalarda. Đki tarafı da yayvan. . "Bölgeye geçit ve boğazları kullanarak karadan giren birlikler aynı mihverlerden. kendilerine bile ait olmayan topraklara ait yürüyüş cetvelleri. yarın havanın aydınlanmasıyla birlikte geri çekilmeye başlanılacak" emri kodlu olarak birliklere ulaştırıldı. yorulup kalmışlar. kol nihayeti ne? Ethem.Yaptığın hesaplar ve elindeki notlardaki kriterler de bu sınavlara ait değil mi? Bu bilgiler ABD ve NATO kitaplarının tercümelerinden 1994 Dönemi 183 çıkarılmış kalıplar. Karadan çekilecek birlikler de kullanacakları boğaz ve geçitlere yöneldiler. . Kimseye rastlanmadı.Sen bu sene Kara Harp Akademisi'nin. Yüzbaşı Ethem yanımda. o da burasıydı. bölgenin üstü gene kapalıydı ama biraz daha aydınlık ve kar da belli aralıklarla yağıyordu. Havadan gelen timler harıl harıl kenardan itibaren bütün güçleriyle karları kaldırmaya çalışıyorlardı. 184 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok taşıdıkları timleri hemen çığ bölgesine indirmeye başladılar.Evet komutanım. Beş asker. Kurtarma çalışmalarına Tugay Komutan Yardımcısı ve çığ uzmanı Albay Cahit nezaret ederken Hakkari'ye döndüm. Saat 07:30 civarında bir telsiz mesajı geldi: "Çok namlulu roketatar mürettebaü ile bu silahın emniyetini sağlayan Jandarma Özel Harekat Timi'nin üzerine çığ düştüğü" bildiriliyordu. Buzul Dağı'nı helikopterle aşan havadan taşınan birlikler. 31 Ocak 1994. Yüzbaşı. Hasan Paşa: .Sen sabahın ilk ışıklarıyla karların üzerleri kıpırdarken. Yıldızların bu güne kadar bu derece parlak olduklarını hiç fark edememiştik. ama. beş asker ve erzak yüklü altı katırla geldi. çığın düşebileceği en son yerlerden biri. dört gündür bir iğne deliği kadar bile açık yeri bulunmayan gökyüzünden birden bire tüm bulutlar ayrıldı. Đlk müdahaleyi Oğul Köyü korucuları yapmıştı. Çığın altında 11 asker vardı. . hazırlanacak özel sığınaklara gizlenecek.sınavlarını kazandın değil mi Ethem? .. Kasım ayından beri Hak-kari-Çukurca. "Onları bekleyerek zaman kaybedemezdim" diyor. Tarif edilen yer bulundukları mevzilerden 6-7 kilometre güneyde. bu gece bütün hazırlıklar bitirilecek. Yer. boyu ne. Akşama kadar ulaşılabilen yerlerde PKK gruplarına rastlanmadı. bu iyi haber değildi. yürüyüş kolundaki üzerine çığ düşmeyen askerler. çığın meydana geldiği yer bu vilayette. marş marş. çok yakında olan bölgeye gittim. değilse Buzul Dağı geçitlerini kullanarak geri dönecekler. şimşek gibi dışarı çıktı.Sağ olun komutanım.

duygulu bir yapısı olan. Yusuf yairalı. Heyecanlıydı ve zor konuşuyordu. Dağ ve Komando Taburu'nıın bulunduğumuz kışlaya havadan taşınması devam ediyordu.Kimseye bir şey olmuş mu? . bir yol ve iz bulamayıp geri döndüklerini. Vertigo olunmuştu. "Harekatın başladığı gün akşama doğru her taraftan askerlerle kuşatılmış olduklarını anladıklarından. Bize iki gün bile yeterdi. . birbirlerine sarılarak kendi vücut ısılanyla donmaktan korunmaya çalıştıklarını. bu iradeyi gösteriyorsa artık . kar suyu içip kesme şeker yiyerek açlıklarını bastırdıklarını. sakin. yerleri ortaya çıkar diye ateş yakmadıklarından. (Yer ve gök çizgisinin birbirine karıştırılması). diğer helikopter tarafından buradan alınmıştı. bir profesyoneli aratmayacak gibi söyleyen Jandarma Pilot Yüzbaşı Ferda. çok sevdiği kayınbiraderi üsteğmenin bu mücadelede şehit düşmesinden çok etkilenmişti.minibüs ve otomobillerin üzerine çığ düştü. eski Çanaklı ve Alandüz köyleri arasında bulunan iki büyük mağaraya toplandıklarını. .Çığ bölgesinde çalışan ekibi almaya giden helikopter yerden kalkarken yan yattı. diğerinde de 109 militan olduğunu. Hava kararmak üzereyken Kurmay Başkanı gene geldi: . bazı araçlar yolcuları ile birlikte Zap Suyu'na uçtu. Hanyaylası kuzeydoğusunda 3.Komutanım bir kara şahin düştü. kendilerinin de Nasır'ın bulunduğu mağarada olduklarını. (Bu helikopterin Đnci pilotu. Her zaman her yerde karşılaşabilirsiniz. . Sorgularında. Suriyeli'niri sık sık "binlerce T. Bu yolları sürekli hem de konvoylar halinde biz de kullanıyoruz. Size nazar değdi.C. Bugünkü çığın yerini gördükten sonra. 116. "Yusuf Yarbay kask giymediğinden başından darbe almış" dediler. Dönünce pilotlarla konuştum.Bugün için belki de haklısın. Yardıma giden pilotlar.) "Kurallar ve örnekler bize göstermiştir ki. fakat bunların. Sürekli onun hatırala-rıyla yaşamış ve Kara Harp Akademisi'nde öğrenci subayken hayatına son vermiştir). Öğleden sonra olmuş ve 2. Kendisi Van Hava Grup Komutanıydı.Bu defa meteoroloji raporlarının tutarsızlığına şükretsinler. Hanyaylası uğursuz komutanım. . O gün birkaç saatliğine izin verdiği bir pilotun yerine görev çıkınca kendisi uçmuştu. içine kapalı. çok düşünülmesi gerektiğini. kışlada bir akşam yemeğinde arkadaşlarının ısrarı üzerine.C. Hasan Paşa ayrıldı.Doğru. Bu harekatınız bölücü örgüt yönetimini şaşırttı ve çok ürküttü. . Behdinan-Zagros (Hakkari) sorumlusu Suriyeli Topal Nasır'm da (kod Halat) Alandüz'de olduğunu. bu alakasız mevkide karşımıza çıkıyor. T. askerinin Ocak ayında Oramar alanına havadan atlamalarının hayra işaret olmadığını. Đkindiye doğru çığın tamamı kaldırıldı ve iki astsubay çavuş ve dokuz askerin şehit olduğu anlaşıldı. Teslim olan186 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok lardan ikisi Alandüz'de operasyon sırasında bulunan gruplardan birine mensuptu. düz bir yer ve derin karda kara şahin yan yatmış «luruyordu. Bunlardan birini babası getirdi. ikinci gece birkaç militanı "nereden çıkabileceklerini keşfetmek için" gönderdiğini. (Kazadan birkaç ay sonra Yusuf Yarbay rahmetli oldu. dağ kadrosundan dört militan teslim oldu. . askerlerde de bir şey yok.Pilotlarda da . fakat içindeki subay ve askerlerin hiçbirinde bir şey yok. hiçbir şey olmuyor. sakin ol. Kurmay Başkanı geldi.000 metrenin üstünde. her zaman her yerde bu iş başımıza gelebilir." Alandüz Harekatı'nı takip eden on gün içinde. Helikopteri Van Jandarma Hava Grup Komutanı Yarbay Yusuf kullanıyordu. 1994 Dönemî 185 Helikopterin düştüğü yere gittim.O zaman niye heyecanlanıyorsun. mağaranın birinde. kurallardan ve örneklerden ayrılmaya hakkımız vardır. bu bölgede Kasım-Nisan arası beş ayda. Pilotlar ve içindeki 15 asker. "Düştü enginlere bir ince hüzün Soldu güller gibi sevdalı yüzün " şarkısını. daha sonraki aylar ve zaman içerisinde yürüttüğümüz operasyonlarda da feragatli çalışmalarını izlediğim.

Bunlar yıllarca alışmış. langa ürünü daha farkında değil. 20 kişiyi kurşuna diz. Şimdi anlatacağımı bütün dikkatinizle dinleyin. delilik mi demeli? Bu nasıl bir şeydir?" diyor. bu işin başı ve önderi olan herifi bertaraf edecek. . Sonunda Atatürk: "Efendiler bu plan eksik.Topal Nasır Bölge sorumluluğunu bırakmış. bir aileden 15. bu adam yıllardır. Takdim bittikten sonra Atatürk "Bu plan eksik" dedi. Harekat merkezinde çalışırken. 8. Yolları kes. Geçen beş ayda havadan atlayan bir tek askerimiz değil şehit olmak. hiç kimse hiçbir bahane arkasına saklanarak izah etmeye kalkmasın. örgütüne eğitim veren yabancı Gayri Niza-mı. Daha öncede hep konuştuk ama gene bu vesile ile gene söylüyorum.C. başka söylenecek bir şey kaldı mı? Hani herkes Atatürk'ün izindeydi? "Harman yeri düz olunca. . Ve bütün bunları dişe dokunur bir kayıp vermeden uygula. Atatürk salonda bulunan herkese. yapılacak harekat planı üzerinde bilgi sunuldu. 13. Atatürk: "Bu tip hareketler önderlerine bağlıdır.Harp uzmanlarından buna çare bulmalarını istemeyi düşünse daha iyi olur. Đstihbarat Şube Müdürü "iki mesaj olduğunu" söyledi: . bir şey bulamadım. Atatürk'den bir gün önce gelmiş olan Đnönü "Ben tetkik ettim.Eşkıya Başı size telsiz konuşmalarından birinde hakaret ediyor. bebekler ve dedeler dahil. 10.Kiminle konuşuyor. 1925'de silahlı ayaklanmaya kalkışıldığı haberinin alınmasından üç gün sonra. 22 askeri öldür. Fakat Şam'daki eşkıya başının kabul etmediğini ve Topalı Suriye'ye yanına çağırdığı belirtiliyor. dört gün T. Yetmez. Dedi ve okumak konusunda biraz tereddüt geçirmesi üzerine.' .Kendisi bırakmış.Suriyeli Topal'ın sezgilerinin bayağı gelişmiş olduğu anlaşılıyor. . Bunun sayılamayacak kadar yolu ve yöntemi var. Bu adam şu anda nerededir?" Bunun üzerine elebaşının muhtemel yerini söylediler. Hanın? . sayılan konusuyla. Ve bir çare bulunamıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne caka satıyor? Çobanından Cumhurbaşkanına kadar herkesin esas düşünmesi ve üzülmesi gereken işte budur. eksikliğin ne olduğunu en küçük rütbeli yaver yüzbaşıya kadar tek tek sordu." dedi. Diğer mesaj ne? . çünkü bu musibeti çıkaran. arazinin durumu. "Bu general deli" diyor. 17.Sebebi ne? . sevk olunacak bir kıta ayrılmamış. 1994 Dönemi 187 . taamız önceliğinin hangi bölgede olması gerektiği hususunda çeşitli değerlendirmeleri söyledi. .Bu bir dinleme komutanım. Bu delilik değil de nedir? Buna yiğitlik mi demeli. Kurmay Başkanı: . arkadan Kabak'cı geÜyor. Nasır'm yerine de PKK Merkez Karar Organı üyelerinden Nizamet-tin Taş Hakkari sorumluluğuna getirilmiş. O. bu Danvin teorisinin özgün kanıtı? . sürekli karakol veya yakınındaki emniyet timine saldır.Bırakmış mı? Görevden mi alınmış? . Bu işlere onun aklı zaten ermez de."Aşağıdan üzerlerine ateş edildiğini göre göre. nasıl oluyor da burnumuzun dibindeki Suriye'de fink atıp. Onun bertaraf edilmesi yangını erken söndürür. 188 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok Arkadaşlar. Planı o şekilde tadil edin" emrini verdi. askerleri havadan örgüt savaşçılarının üstüne atıyor.Güney Bölge (Kuzey Irak) sorumlusu Cemil Bayık'la komutanım. Atatürk Diyarbakır'a gitti. .işlerin daha da zorlaşacağını" söylediğini. korumasız insanlardan önce seçim yap. askerleri her an mağaraları bulup hepimizi öldürecekler diye beklediklerini" anlattı. Hepsi kullanılacak kuvvetler.Nedir? . bunların panik ve şoka girmesi nedeniyle yaralanmadı bile. Bir salonda kendisine silahlı grupların yerleri.Ne diyor. sonra beğenmediklerini yolun altında infaz et.Size. sap ytğım dağ gibi görünür. Köy ve mezraları bas. zaman zaman da eylem yerlerinde keyiften halay çekin.

17 Şubat 1994 tarihinde Jandarma Asayiş Komutanlığından, OHAL Bölgesindeki bütün Komutanlıklara yayınlanan, Genelkurmay, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına gönderilen mesajın metni: "Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 27 Ocak-3 Şubat 1994 tarihleri arasında icra edilen harekat sonrası hassas kaynaklardan alınan bilgilerden teröristlerin bu tip operasyonlardan çok çekindiklerinin tespit edildiğini, kendi değerlendirmelerine göre bu operasyonda Türk Ordusunun taktikleri: 1. Sonbaharda yaptıkları operasyonlardaki gibi büyük çaplı ve geniş alandaki grupları imha edecek tarzda iç içe geçmiş, SA çember atılması. 2. Bölgenin ağır silahlarla bombalanmasını müteakip her türlü riskin göze alındığı helikopterlerle indirme harekatı. 3. Đndirme yapılan helikopterlerin korunması için kobraların kullanılması. 4. Örgüt gruplarını kısa sürede imha etmek için alandaki boşluklara (örgütçe kapatılamayan) indirmeler yapılması. Bu taktiklere karşı PKK'nın almayı planladığı taktikler ise: 1. Hangi grubun hangi hattı savunacağının önceden tespiti. 2. Grupların geri çekilmesinin nasıl yapılacağının önceden planlanması. 3. Yapılacak indinneye müdahale etmek için ihtiyat gruplarının oluşturulması. 4. Kamuflaj ve sığınak faaliyetlerine ağırlık verilmesi. 5. Kritik bölgelerde kritik mevzilerin mutlaka elde bulundurulması." Orada bulunan subaylara; "Beyler, karşı taktik diye talimatlandırdıklarının hepsi boş şeyler; horoz resmi yapıp altına 'horoz' diye yazmaya benziyor. Bilmem biliyor musunuz? Keçi şarap içince, dağa kurt aramaya çıkarmış. Artık, sıradanlığa, çaresizliğe, tükenmişliğe doğru yuvarlanmaya başladılar" dedim. 1994 DÖNEMĐ 189 Alandûz Harekatından iki gün sonra buradaki PKK grupları da başlarına yeni bir şey gelmemesi için Kuzey Irak'taki kamplara kaçınca; Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca yani tüm Hakkari vilayeti sınırları içerisinde ne kamp, ne de dağ kadrosu kalmamıştı. Kûr-distan Đşçi Partisi (PKK) için, en iddialı topraklarından biri olan Hakkari'de (Bahdinan/Zagros) beş ayda düştükleri bu durum kabul edilebilir ve katlanılabilir bir sonuç değildi. (Teslim olanların hepsi sanki anlaşmış gibi hep bunu söylediler.) Şehirler, köyler ve mezralardaki milisler gene buradaydılar, fakat artık ne o eski nefesleri, ne de eski pervasızlıkları kalmıştı. Dağ kadrosu veya milis, bundan sonra gelecek hepsi için sis ve belirsizliklerle doluydu. "Eldiven giymiş kedi fare yakalayamaz.' 3000 metrenin üzerinde Han Yaylası'nda iki ayrı yerde karların içinde duran helikopterlere herhangi bir zarar verilmemesi için bölgede sürekli havadan keşif faaliyeti ile karda iz takibi yapıldı. Bu dönemde ağır hava koşullan ve saldırı sırasının hangi kamplarına geldiğini düşünmekten helikopterlere zarar vermek gibi bir şeyi akıl edecek durumda değildiler. Buna rağmen havadan bölgeyi devamlı izledik. Türkiye'de ve Türk ordusunda Skorsky'i (kara şahin) bulunduğu yerden kaldırıp havadan kışlaya taşıyabilecek bir hava aracı olmadığından Đtalya'daki NATO kuruluşundan ABD'ye ait çift palli CH-53 tipi ulaştırma helikopteri Şubatın son haftası bir akşam üstü, Çekiç Güç'e ait iki kara şahin refakatinde Tugayın helikopter pistinin üstüne geldi. Hava aydınlık, görüş açıktı. ABD Skofsky pilotları devamlı havada dönüyor, bir türlü piste inmiyorlardı. Sürekli "buzlanma durumunu" soruyorlar, pistte bulunan bizim kara şahinlerin pilotları da; "gece herhangi bir sorun olmayacağını, kendilerinin devamlı bu kışlada bulunduğunu, çekinecek herhangi bir şeyin söz konusu olmadığını" ısrarla ABD'li pilotlara anlatıyorlardı. Kışla üzerinde ona yakın tur attılar ve "gece burada kalamayacaklarını, Diyarbakır'a dönüp yarın gene geleceklerini" söyleyip, geldikleri 1,5 saatlik yola gene 1,5 saat harcayarak geri döndüler. Gece bu yükseklikte buzlanma olur diye inmemişlerdi. Halbuki yerde, pistin üzerindeki kara şahinleri gö190 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok rüyorlardı. Üstelik pist başından bizim üç pilotumuz bütün kış bu kışlada bulundukları konusunda kendilerine dil dökmüştü. Faydası yoktu, küçük bile olsa riske giremezlerdi.

Ertesi gün üç helikopter geri geldi. CH-35 kurtarma helikopteri kaldı. Diğer ikisi ABD özel kuvvetlerine ait bir albay ve 16 ABD askerini bırakıp döndüler. Öğleden sonra ABD Özel Kuvvetleri'ne mensup askerlerin bir kısmı üstlerini tamamen çıkarıp karla vücutlarını ovuyordu. Fizik olarak hepsi de dev gibiydiler. 2. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Necmi yanımdaydı; "Bunlar çok rambo filmi izlemişler, henüz kendilerini turistik bir kayak merkezinde sanıyorlar" dedi. Bir gün sonra bizim helikopterlerden biri ABD askerlerini Hanyay-lası'ndaki helikopterlerin yanına götürdü. Harekat merkezindeydim, ABD'lileri götüren pilot yüzbaşı ve ekibe mihmandarlık yapan subay geldiler: - Ne çabuk döndünüz. - Komutanım, ABD askerleri helikopterin yanına inip inceleme yapacaklardı fakat karın kalınlığından çekinip huylandılar, helikopterden atlamadılar. - Ne var karın kalınlığında? Kar ne kadar derin olursa olsun en fazla dizlerinin üzerine çıkar. Yürüyecekleri mesafe de 20-30 metreyi geçmeyecek ki! - Israr ettik kabul etmiyorlar. - Oğlum, Atatürk boşuna mı diyor: "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği senin kadar temiz, fedakar ve cesur askere rastlanmamıştır" diye. Bizim timlerden biri gitsin. Hem de komando olmayanlardan alacaksınız. Mesela havan bölüğünden olabilir. Yirmi dakika sonra biri ABD askerlerini diğeri bizim askerleri taşıyan iki helikopter kışladan havalandı. Düşen helikopterin yanına ulaştıklarında ise durum şuydu: Türk askerlerini taşıyan helikopter yerdeki helikopterin üzerinde ilk geniş daireyi çizmeyi tamamladığında, içindeki askerlerin tamamı karların içine atlamış ve ortalarında kalan helikoptere doğru yürümeye başlamışlardı. Kurtarma faaliyetinin dördüncü günüydü. Havanın kararmasına bir saat kalmıştı. Yanıma Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanı Gü-ner Albay geldi: (Bu tarihten dört ay sonra helikopteri bir operasyonda düşerek şehit oldu.) - Güner Albay'ım, sen burada ne arıyorsun? - Bugün Hakkari'ye ben gideyim istedim. Sabahleyin ABD askerle1994 Dönemi 191 rini Hanyaylası'na bıraktım, akşam gelir, sizi alırım dedim. Ama hava çöktü, oraya uçulmaz. Yarın alırız. - Sen bu söylediklerini benden başka kimseye anlatamazsın. Seni de hiç kimse anlamayacaktır. Onların bulunduğu yer, nokta olarak 3600 metre ve 2,5 metre kann içindeler. Bütün gece orada kalmaları sonucu meydana gelebileceklerden yer yerinden oynar. Sonra onlar bize emanet ve bize hizmet ediyorlar, hayatlarından biz sorumluyuz. Odanın Hanyaylası istikametini gören penceresine gittim. Rahmetli de geldi, beraber baktık. Dağların büyük kısmı kapanmış, görünen bir koridor da kapanmak üzereydi. - Gûner Albayım, siz pilot olarak mümkün değil derseniz ben başka bir çare bulacağım. - Ben gidiyorum Paşam. Bulunduğum yerden pisti görüyordum. On dakika içinde yükseldi ve bulutların arasında kayboldu. Onuncu gün ABD'li askerlerin işleri bitmişti. Son akşam başlarındaki Albaya, kışlada bizim karargah subaylarıyla birlikte yemek verdik. Đlk geldiği gün beni ziyaret etmiş, daha sonra hiç görmemiştim. Onlar bu kışlada kalıyordu. Ben geceleri, yanlarına gittiğim birliklerle bulunuyordum. Yemekten önce kendisine bizimle geçirdiği günlerin anısına Dağ ve Komando Tugayı'nın armasının altına; "Üzerimize kılıç çekilmedikçe Ülkemiz topraklarına girilmedikçe Milletimiz cefa çekmedikçe Bizden kimseye zarar gelmez." sözlerini yazdırmış olduğumuz şiltini verdim. Bu sözlerin Tugayın sloganı olduğu, Đngilizce'ye çevrilerek kendisine okundu. "Onlarca kitap yazılsa bir ordunun, bir birliğin varoluş sebebi ile kararlılığının, bu kadar kısa, bu kadar özlü anlatılamayacağını" söyledi. Birkaç kere daha tercüme ettirdi, hepsinde de hayret ve sevinç çığlıkları attı; "Bu yazıyı mutlaka komutanlarıma göstermeliyim" dedi.

Bütün yemek boyunca dünyanın nerelerinde bulundu ise sıra sıra anlattı. Burada gördüğü coğrafyada ilk defa bulunduğundan, çok vahşi ve ürkütücü olduğundan bahsetti. Yemek bitince, müsaade isteyerek ayağa kalktı ve kısa bir konuşma yapmak istediğini söyledi. Tecrübeli, açık sözlü tabiatı, askerlik sanatına uygun bir kişiliği olduğu ortadaydı. Kendilerine gösterilen yakınlığı, Türkler için anlatılan misafirperverliği yaşadıklarını söyleyip teşekkür ettikten sonra konuşmasını şu cümlelerle bitirdi; "General on gündür birliklerinizle berabe192 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 1994 DÖNEMĐ 193 rim, şu dağ ve kar cehenneminde Kürt militanlarla onlara denk bir kuvvet olarak, ancak siz baş edebilirsiniz. Böyle bir durum Amerikan Ordusu için kabus olur." "Vatan sağ olsun.' 21 Şubat saat 18:50'de Şemdinli'nin Uğuraçan Köyü'ne silahlı saldırı yapıldı. Bir korucu yaralandı. Şemdinli Dağ ve Komando Taburu, Ortaklar-Beyyurdu dahil bütün alanı batı yönünde dört gün elekten geçirdi. Bölgede PKK grubu yoktu. Askerlerin savaş sporları ve diğer sportif aktiviteleri için yazlık ve kışlık eşofman takımı, fanila, çorap, şort, şapka, bere, yağmurluklar ile hepsinin içerisine konulabilecek bir spor çantasına ihtiyaçları vardı. Bütün kalemlerden subay, astsubay ve asker için Đstanbul'daki firmalara altı biner adet sipariş verdik. Her malzemeye Dağ ve Komando Tugayı'nın forsu-arması işlenmiş olacaktı. Askerler terhislerinde kullandıkları kendi malzemelerini evlerine, memleketlerine götürecekler, her yeni tertip geldiğinde üç ayda bir aynı malzemeden tedarik devam edecekti. Đlk parti malzemeler iki ay sonra geldi. Ve askerler bu giysileri gece gündüz hiç üzerlerinden çıkarmadılar. Terhis günleri gelip Hakkari'den ayrılırken de, sivil pantolonlarının üstüne Dağ ve Komando Tugayı'nın, karlı dağ, tüfek, kayak ve kartal armalı eşofmanlarını giyerek; yollarda ve memleketlerinde herkesin kendilerini böyle görmelerini istediler. Bu, tugaylarına olan sadakatin, kendilerini tugayın bir parçası kabul etmelerinin, onunla gurur duyduklarının doğal bir göstergesiydi. Subaylardan bir teklif geldi.Bu dönemde mücadelenin doruğa çıkarıldığı Hakkari Dağ ve Komando Tugayı 'nda muharebelere kaülan subay ve astsubaylar için altın rozet ve altın şövalye yüzüğü yaptırılması idi. Her ikisinde de Tugayın arması ve ismi yazılı olacaktı. Meğer herkes bunu bekliyormuş, almaya can attılar. Personelden hemen ücretleri toplandı ve yaptırılıp subay ve astsubaylara dağıtıldı. Eylül ayında Tugayın armasından bir madalyon yaptırdık. Şehitlerini memleketlerine götüren subay, astsubaylar; bu madalyonu ve Tugay Komutanı'nın "Mehmetçiğin nasıl ve ne zaman şehit olduğunu tasvir eden" yazısını, şehidin ailesine teslim ediyordu. Şehidin kendisi, Tugayın madalyonu ve nerede nasıl şehit olduğunu anlatan belge aynı anda anne ve babanın eline geçiyordu. Bu üç şeyin, birbiri içinde ve birbirinin ı'ızerinde anlatılması ve yaşamayanlarca anlaşılması kolay olmayan bir etkisi vardı. Önce şunu belirtmeliyim, sadece insanlar için değil, tüm canlılarda ve yeryüzünün var olduğu milyonlarca yıllardan beri, hiçbir şey, bir annenin yavrusunun kaybından daha öte bir acı veremez ve yaşatamaz. "Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar" sözü en doğru özdeyişlerin başında yer alır. Elbette babaların ve kardeşlerin duydukları acı da, ömürleri boyu karşılaşacakları diğer üzüntü ve kahır halleriyle mukayese bile edilemez. Bu iki nesne neden bu derece etkili ve dayanılmaz acıya su serpiyor? Nasıl teselli oluyordu? Đki sebebi vardı ve bunun için Adler, Taylor ve Freud gibi ünlü psikiyatr ve psikologların tanınması gerekiyordu. Madalyon; şehidin kimliği, asker arkadaşlarını, komutanlarını, şehit olduğu birliği, şehit olduğu yeri, zamanı simgeliyordu. Bu, özel olmak, farklı olmak, o birlik var oldukça onun bir parçası olarak yaşamak demekti. Nasıl şehit olduğunu anlatan Tugay Komutanı imzalı yazı ise, Türk kültürü ve bu kültürün ya: attığı kişilik ve düşünce gücüne yakışır, doğru bir yaklaşımdı. Türkler çocuklarının kaybına bütün canlılar gibi üzülürler fakat; bu üzüntü ve çektikleri acının değdiğine inanmak için çocuklarının nasıl şehit olduğunu bilmek ihtiyacında idiler. Ellerine aldıkları yazı, "oğullarının muharebede düşman üzerine yürürken, vatanı ve ulusu için gözünü bile kırpmadan ölüme nasıl gittiğini detaylı olarak anlatıyordu". Bir Türk, çocuğunun şehit olduğunu

duyduğunda ilk sorduğu şey; "Nasıl şehit olduğudur". "Düşmanla göğüs göğse çarpışırken" sözünü duyduğunda birden rahatladığını hissedersiniz ki zaten hep öyle olmuştu. Bu masalların, efsanelerin, öykülerin, vatan ve millete bağlılığın getirdiği örf, adet ve geleneklerin Türk toplumu ve onun kişilerinde oluşturduğu milli karakterdir. Savaşın kendisi de nesneleri de zaten baştan aşağı psikoloji demektir. Genelde; aylar bazen yıllar sonra bir garnizonda bütün şehit ailelerini toplayıp kendilerine verilen "övünç madalyaları": 1. "Demir tavında dövülür" sözü göz ardı edilip geç kalındığından, 2. Durup dururken birden bire acıyı tazelemeye kalktığından, 3. Genel bir şey duygusu yarattığından; şehit ailelerinde aynı etkiyi sağlayamamıştır. Askerlerin ailelerine, girdikleri muharebe ve çatışmalarda bireysel olarak gösterdikleri cesaret ve kahramanlıkları anlatan yazıların 194 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok gönderilmesi, onlaıı anne ve baba olarak oğullarıyla iftihar etmelerini, mutlu olmalarını sağlayacak ve çocuklan ile ilgili endişeleri azaltacaktır. Şehit ve gazilerin ailelerinden adıma gönderdikleri yüzlerce mektuptan bazıları şunlardır: "Hakkari ili Çukurca ilçesi Pirinçeken Karakolu'nda vatani görevi ni yapmakta iken vatan haini eşkıyalar tarafından şehit edilen oğlumuz jandanna eri Erol ÖZEN'in şehit olması nedeniyle göndermiş olduğunuz yazıları aldık. Göstermiş olduğunuz candan ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Bizi çok gururlandırdınız. Bu yazılarınızı Özen Ailesi yaşadıkça hatıra olarak saklayacaktır. Komutanımız size başarılar diler, saygılar sunarız. Vatan sağ olsun." Özen Ailesi adına Đdris Özen, Balıkesir "Göndermiş olduğunuz oğlum Abdülkadir TUG'a ait belgelerinizi aldım. Çok memnun oldum. Bir şehit ailesi olarak duygularımızı ifade etmek çok zor. Bu askerliğin tabiatında var olan bir olaydır. Bundan kaçınılmaz. Allah'ın takdiridir. Abdülkadir'in ne kadar cesaretli ve mangal kadar yüreği, aslan gibi kuvvetli olduğunun aile olarak biz de bilincindeydik. Görevinde de yaralı olmasına rağmen silahını elinden bırakmayıp, yiğitliğini kanıtlamış ve layık olduğu şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Paşam, beş oğlum ve ben, gel de; canı gönülden hazırız, saygılarımla." Fikret TUĞ Yerköy, Yozgat "1 Şubat 1994 tarihinde Hakkari Alandüz mevkiinde icra edilmekte olan operasyonda çığ düşmesi nedeniyle oğlumuz Göksel YAMAN şehit olmuştur. Ailemize göndermiş olduğunuz başsağlığı temennileriniz ve yazılarınızı bir şehit babası ve annesi olarak büyük bir memnuniyet ve gururla müşahede ettik. Alakanız ve hassasiyetinizden dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı sunarız. Vatan topraklarına göz diken hainlerle mücadelenizde Allah sizi muvaffak etsin" Şehit Babası Kemal YAMAN, Đzmir "Yildırım'a olan haklarınızı helal edin. Benim yiğit kardeşimin, şehit kardeşimin yiğit komutanı. Önce selam eder, ellerinizden öpe1994 Dönemi 195 rim. Benim yiğit kardeşim Yıldırım şehit düştükten sonra arkadaşları geldi. Yıldırım'ı anlattılar, dünyalar benim oldu. Yıldırım gelmiş gibi sevindim. Yıldırım'in komutanı olarak, siz de olayın oluş şeklini, Yıldırım'ın şehit oluşunu, nasıl mücadele verdiğini, nasıl şehit olduğunu, detaylı bir mektupla anlatırsanız, çok memnun olurum. Hatıra olarak kalır. Yiğit komutanım, Yıldırım'ın şahadet haberi gelince dünyalar başıma yıkıldı, dünyalar dar geldi. Yemin etlim, kardeşimin bıraktığı yerden devam edeceğime. Her yere yazılar yazdım hep olumsuz cevap aldım. Zaten kolum kanadım kırıktı, iyice kırdılar. Kardeşimi rüyamda gördüm. Sarıldım öptüm, yüzlerinden doya doya, "şehit oldun kardeşim" dedim. "Tabii ağabey, şehitlik herkese nasip olmaz, bize oldu" dedi. Sordum: "Cennette inisin?" 'Tabii ki ağabey, cennetteyim" dedi. Allah'ım bizden daha çok seviyormuş ki şehit ederek elimizden aldı. Allah'ıma çok şükürler olsun. Biz de Yıldırım'ı kalbimize gömdük. Tek tesellimiz PKK'lı-lan her gün yok edişiniz. Yiğit komutanım gelen arkadaşları "Os1 man Paşa da oradaydı" diyorlar. Yıldırım'ı bana anlat, anıları varsa yaz, himayende aslanlar gibi çarpışan

Yazmazsanız Yıldırım'ı küstürürsünüz. Balıkesir "Sayın komutanım. milletine ve silah arkadaşlarına gurur veren." Kadir TOPALOĞLU Pelitköy. Sevinçliyim. heyecan. oğlum Đsa BOZDEMĐR'in vatan savunmasında göstermiş olduğu başarılardan dolayı verdiğiniz takdir belgeleri. Üzüntülüyüm. gururluyum çünkü böyle bir günde şakası olmayan bir harbin içerisinde aileme düşen ulvi bir vazifede oğlumun bulunması izahı yapılamayacak yüksek duygulardır. Saygılarımı sunarım. emrinde savaşan oğlum. Taktir ve övünç belgelerine layık gördüğünüz oğlum iki hafta önce söz kesimi için gittiği Đzmir'den dönerken Ayvahk'a 4 km kala trafik kazasında tanrının rahmetine kavuştu. sizin için dua ediyorum. ben Tugayınızın 4ncü Dağ ve Komando Tabıı-ru'ndan Çavuş Tarkan HATTATOĞLU'nun babasıyım. mektubunuzdan öğrenince göğsüm kabardı. Oğlumun vatan için yapmış olduğu fedakarlıklar. Şahsınıza ve tüm Tugayınız mensuplarına yakın ve samimi ilginizden dolayı şükran ve saygılarımı sunar.Mustafa AKKOYUNLU için gönderdiğiniz takdirnamenizi alıp okuduğumda sevinç. O yiğit kardeşime de Allah'tan şifalar dilerim. şahsım.Gönen. Đç düşmanlar ve bölücü eşkıya ile savaşan siz değerli komutanımız. başarılı asker olduğunu. gurur. kendimde duygular ürettim. Yıldırım'ın üsteğmeni Seyit komutanıma da söyle. Elbette oğlum Kenan'ın aramızdan ayrılmasından. bölücü eşkıyaya kesin darbeyi vurup bu haddini bilmez çapulcu sürüsünü yurdumuzdan söküp atmanızı Allah'tan dilerim. Şehit Yıldırım'ın çarpışarak intikamını alamayan ağabeyi. Ne mutlu bu bilgiyi Ve takdirnameyi bana layık görüp de gerçekleri yazan siz değerli Paşama ben de selam ve hürmetlerimi bildiririm. gözlerimizi yaşartmış. Benim duyduğum bu manevi nazlardan yoksun kalan asker kaçağı gençlerin ana ve . çarpışırım" derdi. göğsümüzü kabartmıştır." Babası. başarılarınızın devamı ile. Piyade Komando Er Saffet TOPA-LOGLU için vermiş olduğunuz bilgi ve takdir belgeleri. "Çağırsınlar yine askere gider. her Türk evladının yapması gereken asgari vazifedir. devletimize ve milletimize hizmetinin yarım kalmasından büyük üzüntü duyduğum kadar. Yazmak da konuşmak da çok zor. ben el emeği ile idare eden köylü bir vatandaşım. ai196 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok lem. Đsparta "Emrinizde görev yapan oğlum. Cenabı Allah sizi düşmanın şerrinden korusun. beni de. ben acizane babası olan Durmuş DĐKER. üzüntü duyguları içersinde gözlerim yaşlı okudum. vatanına. o da anılarını yazsın. Oğlum Uğur DĐKER'in bayrağına. askerlik görevi ve suda boğulma olayı neticesi vefatından şehitlik mertebesinde olacağı ümidiyle mutlu olmaktayım. Ailemize tevdi ettiğiniz ve bizim için de çok büyük kıymet ifade eden madalyon ve beratınızı hatıra olarak özenle saklayacağız. 1994 DÖNEMĐ 197 Komutanları ve silah arkadaşlarını taparcasına çok severdi.Yıldırım'ı bana mektupla anlat." Dursun DĐKER Yalyaç. Şahsınıza ve bütün askerlerimize selam ve sevgiler sunar." Mehmet BOZDEMĐR Sarıköy ." Mustafa AKSAL Kırıkkale "Sayın Paşam. ömür boyu taşıyacağım en büyük onurdur. sevincimden ağladım. bütün şehitlere Allah'tan rahmet dilerim. vakar. O da yaralanmış. Yiğit komutanım. Balıkesir "Çok sevgili oğlum Kenan ŞĐMŞEK'i elim bir trafik kazasında kaybetmemiz neticesi göstermiş olduğunuz her türlü samimi ilginizi unutamayacağız. kasabamız adına iftihar vesilesi olmuştur." Eşref HATTATOĞLU Balıkesir "Evladımız M. Vahap ŞĐMŞEK Sivas "Sayın komutanım. Sizden tek bir ricam var. biz burada bulunan aile efradını çok duygulandırmış. anılarını yüzde yüz yazın. hala vatani görevden kaçanlar bulunduğu için. bu yoğun ve zorlu çalışmalarınızda size başarılar dilerim. Başarılarınızın devamıyla saygılar sunarım. Oğlumun terhisinden sonra da sizleri aynı heyecanla haberler ve gazetelerden izliyor.

Allah'a emanet olun. Efendim. Oğlumun vatanı ve milleti için seve seve canını vereceğinden kuşkum yoktur. Allah'tan size kuvvet vermesini temenni eder.-NACI'nın babasıyım. destanlar yazdırmış ataların evlatlarıyız. Hepiniz Cenabı Allah'a emanet olunuz. Her üç ayda bir. Sizlerin takdirini kazanmış olan evladım vatanı için elbette kanını dökecektir. Paşam böyle bir yazınızı evladıma layık gördüğünüzden ve bizi böyle gururlandırdığınızdan ötürü üstün başarılarınızın devamını. sevinç ve mutluluktur. benim tek oğlum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için kan dökmüş. on tane Cihat'ım olsa çekinmeden vatan hizmetine gönderirim. şanlı Ordu'muza zaferler muzaffer eylesin." Vahap AKKOYUNLU Şirinevler. büyük Allah'tan niyaz ederim. üstün başarılarınızın devamını dilerim. tekrar saygılarımı sunarım. Zonguldak "Sayın Paşam. ağlayarak ve şeref duyarak okuduk. saygılarımı sunarım. Vatan sağ olsun. Bursa "Oğlum Ali Fuat'ın yaralanması ile ilgili sizlerin duygularını taşıyan geçmiş olsun dilekli mektubunuzu. Đnanıyorum ki bu gayretiniz ve azim içersinde vatanımıza uzanan hain eller kırılacaktır. onların başındaki sizin gibi çok değerli komutanlarımızın gayret ve çalışmalarıyla olduğunu biliyoruz. başka oğlum yok. Bu benim için en büyük gurur kaynağı. Bursa "Paşam. Sağlıklı ve başarılı olmanızı Ulu Tanrıdan dilerim. ben ve ailem duygulanarak.Karacabey. ben birliğinizde bulunan er Mehmet D .babalarına acıyorum. Oğlumun takdirnamesini almış bulunuyorum. Bizler böyle bir evlat yetiştirebilmişsek bu bizim için en büyük mutluluk ve bahtiyarlıktır. Milletimizin ve sizlerin bu ateş çemberinden başarıyla çıkmasını Cenabı Allah'tan diler. şeref ve şanla her zaman semalarda dalgalanacaktır." Cemal KUZU Şefaatli. Bizler üç kıtada at koşturmuş. Ben onları vatan uğruna şehit ol1994 Dönem! 199 maları için yetiştirdim." Babası. Bir Cihat değil. Ali Fuat'tan başka üç oğlum daha vardır.Orhaneli. Yozgat "Komutanını." Neşat AKIN Akhisar Köyü . Sizlerin sayesinde Türk Bayrağı. oğlum Piyade Er Cihat AKIN'a ait göndermiş olduğunuz takdir belgenizi aldım. Memnuniyetimi anlatamam. Bu vatan için böyle Mehmetçikler yetiştirdiğiniz için sizi takdir eder. Onu size. 2 bin subay astsubay vardı. Efendim ben bir baba olarak şahsınızın komutasında böyle bir evlat ye-tiştirebildim ise." Asım DOĞAN Zonguldak 198 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok "Çok değerli komutanım. Ailem ve şahsım adına siz değerli Paşama ve şahsınızda şanlı Ordu'muza göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı teşekkürlerimle saygılarımı sunarım. Mustafa BURHAN Söğüt Köyü . Görev nasip olursa onlar da kardeşleri gibi yaralanmaya ve ölmeye hazırdırlar.Yüce Allah." Adem DANACI Kozlu. ortalama 5 bin civarında askerin terhis olduğu yerlerine yeni 5 bin askerin geldiği . ben Tugayınızdaki er Çağlar DOĞA'nın babasıyım. evlat yetiştirmesini Cenabı Allah niyaz etsin. Đstanbul "Oğlum Rıza BURHAN'la ilgili gönderdiğiniz takdir belgesi ve yazıları. çok gururlandım. Böyle övgüyle bahsettiğiniz için sizi candan kutlar. Bizler çocuklarımızı önce vatan için yetiştiririz. Vatanı için canını ortaya koyarak bu mukaddes görevi yapmakta olan Mehmetçiklerin başarılarının. Saygılarımla. Bizim için vatan her şeyin üstünde ve önündedir. Her Türk'ün vatan savunmasında sizin anlattığınız evladım gibi. bizi sonsuz mesut etti. gözlerim yaşla doldu. sizi de Allah'a emanet eder. zaferleriniz için ve gösterdiğiniz gayret için sizi ve sizin şahsınızda Türk Silahlı Kuvvet-leri'nin bütün elemanlarını kutlarım. Aziz vatanımızı iç ve dış düşmanlara karşı savunmak boynumuzun borcudur. ne mutlu bana. Aziz vatanımızın bütünlüğünü korumak için savaşta başarılar diler. Çok duygulandım. saygılarımı sunarım. oğlum Ömer KUZU için göndermiş olduğunuz belgeyi aldım. o. Bunun için şeref ve gurur duyuyorum." HANELÇĐ ailesi adına Baba Yusuf HANELÇĐ Malatya Hakkari'de 21 bin asker.

muzaffer olmamız için Tanrıya dua ediyor. onun kopyacısıdtr. vatanı için para pul dahil fani hiçbir şeyi gözü görmeyen halk kaldı mı dünyada? Sebepsiz bu durumlara düşülür mü? Herkesin her şeyi iyi yaptığı söylenebilir mi? Ama sırf "Vatan ve Millet" söz konusu diye çektiği acıların hesabını sormayı "ar" kabul eden millet kaldı mı yeryüzünde? Napolyon. . 19 Mart saat 19:15'de Çukurca Zap suyu emniyet timi hareket halinde bir PKK unsuruyla karşılaştı ve dört militan öldürüldü. Sistem lider yetiştirmez. Elindekini korur. başkaları olsa ne olacak? Devletin ve millt tin herhangi bir şekilde başı belaya girdiğinde bunu defedip yok edecek olan işte halkın bu ruhudur.Neden ateş etmiyorsunuz? Topçu komutanı: . Ordunun gücündeki temel ve tek dayanağı da. Dört er yaralandı. elbette şehitler de olacak. daha çok morale ihtiyaçları vardı. Barut yol sa. sadece yönetir. iki yılda sayı olarak bu derece büyük bir gücün ailelerinden. üç militan öldü. şehit olan çocuklarının düşmanın üzerine yürürken ölmesinden büyük gurur ve haz duyan. istisnasız kazanmamız. 12 Mart saat 21:00'da Çukurca Üzümlü Karakoluna Kuzey Irak" tan ateş açıldı. mutlaka başarılı olmalıydık.düşünüldüğünde. hangi statüde olursa olsun aynıydı. 2 yılda 40 bin askerin geçtiği anlaşılır. felsefesi. Sistem içinde kalınarak ancak yönetici olunur. "Mücadelenin tam bilincindeydiler. 18 Mart saat 22:30'da Hakkari'nin içinde PTT Başmüdürlüğünün şantiyesindeki dört araç ve bir jeneratörü milisler yaktı. her şeylerini kaybedebilirlerdi. bu ülkenin neresinde yaşarsa yaşasın. bu yüksek ruhu gösteremese kim ne yapabilir? Đsterse ağzıyla kuş tutsun. Sistem hata istemez. diğer oğullarımda feda olsun . aile bireylerinden. başlı başına binlerce sayfalık kitap olur. . ruhu." Mart 1994'de meydana gelen olaylar şöyleydi. riski sevmez. batıya dönen subay ve astsubaylardan. kurumu sever. kişiliği ve karakteri olmasa.Bir. Geri kalan ne varsa hepsi 'diğerleri'dir. çarpıcı fikirlere gelmez. elbette yaralanılacaktı. iki yılda toplara 55 bin askerin bu topraklardan geçtiği görülür.Kes. terhis olan askerlerden gelen bütün mektup. telgrafların tamamı ilk olduğu şekliyle yazılmaya kalkılsa. 1994 Dönemi 201 7 Mart saat 20:00'da Çukurca Sivri Tepe Jandarma Sınır Karakoluna Kuzey Irak'tan silahlı saldırı yapıldı. Ufukları dardır. ilk 20 binlik gruptan 15 bini de sonradan hizmete devam ettiklerinden. kendilerine güven duyguları yüksek olmakla beraber. kaynağını böyle bir ulustan alıyor olmasıdır. çocuklarını vatanları için yetiştirmişlerdi. psikolojik yapılan yüz yüze kalınan durumlar nedeniyle hassaslaştığından. Aynı dönemde. 25 Mart saat 21:30'da Şemdinli'nin içinde milisler bir aracı yaktılar. başka bir ulusun aklı alır mı? Evlatlarım kaybedince "Vatan Sağolsun". Risk olmadan başarı. hata yapmadan gelişme olmaz. Deyince Napolyon: . savaşlarının birinde Fransız topçusunun bir saate yakın süredir hiç ateş etmediğini fark edip atını topçu mevzilerinin bulunduğu bölgeye sürüp. barut yok. taklitçidir. Statükocudur. Yönetici sistemin adamı. faks. Bunu şu nedenle belirtiyorum. halktan kişilerden. Başlangıçtaki 20 bin askerin 5 bininin hemen terhis olduğunu kabul etsek dahi. ortalama 4 bin subay.Nelermiş? Sayın. keşke kendileri de mücadelede yer alabilseydi-ler. "Toplum içinde insan bir sistemin parçasıdır. dilekte bulunuyorlardı" 200 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok Bu gün yeryüzünde çocuklarını davul ve zurnayla askere gönderen başka bir millet var mı? Bunu. bir toprakta bağımsız yaşanacaksa bedeli neyse ödenecekti. keşke ben de gelebilsem diyen. Halkın şu kültürü.13 sebep var haşmetmahap . yeter ki 'Vatan Sağolsun'du. inançları ve dilekleri. astsubay da muharebe koşullarını her günün 24 saatinde çoğu zaman da dakikalarında yaşadılar. topçu komutanına soruyor: . Ancak halk olarak.

harekatı düşündüğümüz zamanda yapmamıza engel oldu. Torun içine daha fazla sayıda PKK'lmın girmesi için ağı geniş tutuyor ve her kenarından aynı anda çekiyorduk. Şırnak-Beytüşşebab'a gönderilecekti. batıdaki onlarca barış koşullarında bulunan Tugaylardan birinin kışlasında. Ancak hangi kampta kaç kişi bulunduğunu sağlıklı bir şekilde istihbar etmek mümkün olmuyordu. Seçim günü sandıkların dağlara taşlara götürülüp getirilmesi. Bir ikmal sorumlusu subay ile malzemeleri her yerden çekecek olan bir astsubay ve 10 asker görevlendirerek işi sıradan hale getirdik. bölükler şeklinde birinden diğerine geçişlerin olması kampların personel sayılarının miktarlarını dalgalandırıyordu. PKK'nın dolaylı ve direkt. pratik bir çözümle yorgunluğu hafifletmek gerekiyordu. 600 kilometrekarelik bir alanı hedef alıyordu. Alandüz harekatı Şubat'taydı. Temmuz ayında tayinle gelecek diğer rütbeliler ve eğitim merkezinden gelecek erlerle kuruluşu tamamlanmış olacaktı. geçen yıldan planlanmış bir teşkilat faaliyetiydi. Fakat iki faaliyet. Herkes de. Harekat. ne kadar oldukları hiçbir anlam taşımıyordu. Mevcut taburlardan subay. Çorlu dahil 19 ayrı yerden verilecek bu donatımı almak için yetki belgeli subay ve astsubaylar ile yanlarında götürecekleri emniyet timleri vasıtasıyla bunları kara ve demiryollarıyla Hakkari'ye taşımaktı. Hakkari'nin 674 köy ve mezrasında en küçük bir 202 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 1994 Dönemi 203 şey olmadığı gibi. bununla ilgili her yere meram anlatmaya ne zamanımız vardı ne de zihnimiz ve ruhumuz buna müsaitti. araç ve malzeme tertip edilmesiydi. Mezi Karyaderi (Avaşin). kendisinin bile sığamadığı kışlasında yapacaktı. en düşük oyu aldı. emniyetlerinin sağlanması için.27 Mart saat 22:15'de Çukurca Hakan Tepe Karakoluna. Bizim için nerede. Tugay bu işi Mart 1994'de. Bu planı Mart'ta yürürlüğe koyacaktık. bir tabur daha kurulacak ve kurulan tabur. astsubay ve asker vererek çeyrek bir tabur yapacağız diye Tugayın taburlarının da muharebe gücünü azaltmadık. Đnsanı ve donatımı ile bir bütün halinde Hakkari'ye Temmuz 1994 ayında sevk edilirler. bir mal ve hesap sorumlusu da. Yeni kurulacak tabur için. Herkesin burnundan soluduğu burada. Bercela. Kamplar arasında takımlar. Bu çalışma. Đşin en ağır tarafı da Türkiye'nin her tarafındaki birliklerden kurulacak bu tabur için silah. Birkaç yıllık hizmeti olan subay ve astsubaylar bile başka birliklerden malzeme toplayarak tabur kurmanın ne olduğunu çok iyi bilir. Bu emir gelince. OHAL Bölgesinde seçimlerin güvenlik içinde yapılmasına Ankara çok önem veriyordu. Sebebin birincisi. atanarak gelecek subay ve astsubaylar ile zaten o bölgede bulunan eğitim merkezlerinden alınacak erlerle teşkil edilir. PKK seçimleri önleyecek veya her yerde olaylar çıkacakmış gibi psikoloji içersindeydi. buraya gelince de. Oralarda olmaları ve çok olmaları önemliydi. . Tugaydan verilecek personel. biz bu taburu 48 saatte teşkil ederdik. Kuzey Irak'taki Şivi (Zap). PKK gruplarının buralarda kışı siyasi ve askeri hazırlıklar yaparak geçirdikleri kesindi. subay. gelen tabura katılabilirdi. seçime katılan diğer partiler içinde. mevcut dört taburdan. Basyan kamplarını içine alacak gibi aynı anda dört kampa da derinliğine taarruzu içeriyordu. Sebebin ikincisi. bütün yol ve yöntemleri kullanarak halka desteklemeleri için baskı yaptığı parti de. aynı yerde toplanmış malzemeyi personele dağıtabilirdi'. Batıdan gelecek olan rütbeliler ve askerler Temmuz'da gelince. Bütün malzemeyi her yerden çekerek bir depoya aldık. Tugayın. Mart ayı büyük planımız. yapılacak işin sonraya ertelenmesi için onlarca sebep olmasına rağmen. Bu işin hem zamanımızı hem de gücümüzü azaltmadan en az olumsuzlukla çözümü buydu. Çukurca Sivri Tepe Karakoluna Kuzey Irak'tan ateş açıldı. Hakkari Vilayetinin Irak'la olan 220 kilometrelik sınır uzunluğunun 160 kilometresini cephe şeklinde kullanarak. aynı gün saat 03:00'da. astsubay ve asker verilecek. Dağ ve Komando Tugayının mevcudu zaten 4000 askerdi. bu ay yapılacak olan yerel seçimlerdi. 168 time (3000 asker) ihtiyaç duyuluyordu. Dağ ve Komando Tugayında beşinci olarak. Bu seçim yapıldı.

havadan Zap kampının üzerine atılacaktı. Kuzey Irak'a aralıksız yağmur yağdı ve hava sürekli kapalı kaldı. Đki gün sonra mesajı iptal ettiler. Harekat iki safhahydı. Dağ ve Komando Taburu ile bir gün önce Hakkari'ye gelmiş olan Van'daki 4. Mart başında gelen bir mesajda. ikisi de bundan sonraki çalışmalarında insanlara faydası olur diye yapılmıştı. 40 kilometre derinliğinde. dedim. 10 Nisan günü. "Lider. Çukurca'da bulunan Jandarma Komando Taburu Avaşin ve Zap ana kamplarının arasında bulunan Berçela kampına harekat yapmak üzere Çukurca'nın batısındaki Işıklı ve Çayırlı Karakolları bölgesinde tertiplendi." 1-8 Nisan 1994 tarihleri arasında Hakkari genelinde dağlara kar ve yağmur. Mayıs ve devamı aylarda da yoğunlaşarak artmaya devam edeceğini. daha sonra derece derece zor muharebe görevleri verilmezse. Türk topraklarını rahatlatmayı hedefliyordu. Hay söylememiş olaydım. "Tugayın mevcut subay ve astsubaylarının 1/3 şeklinde gruplar halinde üçer aylık komando kursuna gideceğini ve ilk kursun Mart ayında başlayacağı" yazılıydı. Đki kampın arasındaki araziyi de Jandarma Komando Taburu tarayacaktı. beyinde devrim yapan ve herkesi peşinden sürükleyen fikir ve ruhlar rüzgarıdır. Kara Kuvvetleri Karargahı'ndaki ilgili başkanlıkları tek tek aradım. zayiat verdirmek ve yok ederek. 600 kilometrekarelik Kuzey Irak topraklarının içinde ve çevrelerindeki araziyle dört PKK kampını darbeleyip. Bir metin kaleme alıp "kişiye özel" olarak doğrudan Kara Kuvvetlerine gönderdim. çok ağır öder). bir an gelir. Đlk gün Avaşine iki tabur havadan inecek. "Komutana refakat edenler meseleyi nasıl olur da ilgili yerlere doğru dürüst aktaramıyorlar? Komutana zaten iki şey arz etmiştim. pusu. 11 Nisan sabahı Tugaydan ayrılmadan önce Kurmay Başkanını çağırdım ve "Başkan bir çok kez Kuzey Irak'a harekat yaptık. karargahtan dahi sadece birkaç subayın bildiği. Dağ ve Komando Taburu Derecik Karakolu civarına motorin olarak intikal ederek. Bir hafta önce batıdan gelip de Çukurca'da konuşlandırdığımız Piyade Taburuna da geniş cephe ile Çukurca'nın hemen altındaki sırtlarda Zap (Şivi) Kampı yönünde tertiplenmesi görevi verildi. Dağ ve Komando Taburu Dağlıca köyü bölgesine. hiç değilse. Kuzey Irak'taki Basyan-Avaşin (Mezi-Karyaderi)-Barçela ve Zap (Şivi) kamplarına taarruz planı taburlara dağıtıldı. Çukurca ve Üzümlü'ye intikal ettiler. herkese ders verecek düzeyde Gayri Nizami Harp tecrübesinde olduklarını da" arz etmiştim. (Yeni gelmiş bir birliğe bu tip pratikler yaptırarak. Hatta kursların konu ve kapsamlarıyla muharebenin çok farklı olduğunu. taktik akın. Dağ ve Komando Taburu Zap kampına taarruz etmek üzere. "Marttan itibaren iki tarafın da bütün oklarını atmaya başlayacağını ve bunun artarak Nisan. Hakkari'de konuşlu 2. Avaşin ve Zap kampları birleşik kaplara benzediğinden aldatma planı içinde de aldatma uygulanacaktı. kış hazırlığını bitirip Yurt içine sızacak olan grupları. şu anda Dağ ve Komando Tugayının bütün subay ve astsubaylarının değil kurs görmek. aynı gün 2nci Tabur Üzümlüden Kuzey Irak'a girerek Zap kampına sadece karadan yaklaşılıyor görünerek dikkatleri kendi üzerine çekecek. Harekatta Tugayın ileri komuta yeri yine Hakan Tepe sınır karakolunda açılacaktı. şafak sökerken helikopterle Avaşkı kampına taarruz için hazırlılannı bitirdiler. I 204 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok "Ejderi bırakın" kodunun alınmasıyla birlikte. birlik bunun bedelini. diğer alanlarla. kurs gösterilmiş subay ve astsubayI lar atanırsa. sızma gibi teknik konularda temel bilgileri almış olarak gelirler demiştim. Şemdinli'deki 3. .Kara Kuvvetleri Komutanı gelişlerinde "Dağ ve Komando Tugayın-daki subay ve astsubayların çok azmin komando kursu görmüş olduğunu bundan sonraki atamalarda. Plan 160 kilometre cepheyle. böyle bir şeyin nasıl anlaşılamadığını" belirttim. bulundukları yerde hırpalamak. uygun zaman geldiğinde ise Çııkurca'daki 4ncü Tabur. ama bu defaki çok farklı. 11/12 Nisan gecesi Yüksekova'daki 1. Basyan Vadisi ve buradaki kampa taarruz edecek olan Derecik'teki Piyade Taburu da aynı gece hudut hatuna yaklaştı.

Sınır hattında. Hemen taşıma planını değiştirip uzak mesafeden gelen 3." emrini verip Irak sınırına hareket ettim.Hem cepheyi çok genişlettik hem de kanıp sayısını arttırdık. Bulundukları mevzilerin arkalarına doğru sarkan kuşatmalar morallerini tamamen bozdu. bütün helikopterleri kuzeye inen Đnci Taburu taşımaya sevk ettik. benim masanın ikinci çekmecesinin. 3. Top lar ve havanlar görerek PKK mevzilerine seri atışlar yapmaya başlayınca hakim kayalık sırdarda. ses tonları ve cümle kuruşlarından anlaşılıyordu. Yüzbaşı Đbrahim'in bölüğünün üzerine daha çok helikopter daha çok komando atmaya başladı. nerede bulunuyorsam oraya helikopterle hızla ulaştıracaksın. taarruz cephesi içinde kalan bütün Jandarma Sınır karakolları kendi bölük komutanlarının komutasında oluşturdukları timlerle 06:00'dan itibaren kendi bölgelerinden Kuzey Irak'a girip güney istikametinde ilerlemeye . Taburu güneye taşımaktan vazgeçerek. kayalıklardaki PKK unsurlarının kuşatıcı manevralara dirençlerini kırıp. Taburdan Yüzbaşı Đbrahim komutasında 100 asker. yerden tarif edilen hedefleri vurmaya devam ediyorlardı. Bu dönemde karşı taraf dinlenmiş. sancaktar ve muhafızla-rıyla birlikte. mecede ise sancak dolabının anahtarı var. güney istikametinde harekatı geliştirdiler. Kuzey ve güneydeki atma bölgelerine havadan 1500 komandonun taşınması planlanmıştı ve bunu 12 kara şahin yapacaktı. Basyan kampı da cabası. Çek. siyasi ve askeri eğitimle bilenmiş. yurt içine sevk edilecek bölük ve taburlarını ruhen ve bedenen hazır duruma getirmiş durumda. Telsiz trafiği tahlil edildiğinde bu kampta bir çok grup olduğu belli oluyordu. Taburun timleri güneyine atlamaya başladı. Yüzbaşı Đbrahim de yanındaki askerle birlikte kahramanlığın en müstesna 206 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şev Yok örnekliğini sergileyerek kamptaki grupların saldırılarını kendi üzerine çekti. Saat 07:30'da 12 helikopterden altısı muhtelif yerlerinden yara almış. Sen ve halihazırdaki kurmaylar. Kobralar süratle mühimmat ikmali yapıp kampın üzerine geliyor. helikopterlerin kesinlikle yaklaşmalarını istemedi. şaşkınlık ve panik halleri. Bu taburun uçuş mesafesi kısaydı. Taburdan Üsteğmen komutasında 40 asker atlamıştı. 1992'de sadece Zap kampına bizim Tugay ve başka bölgeden gönderilen Komando Alayı ât 1994 Dönem! 205 ile beraber yapılan operasyonda Zap kampının önündeki direniş tepede işlerin kötü gitmesi ve gelen alayın bir vadide dokuz şehit vermesi üzerine sıkıntı ve tehlikenin daha da büyüyebileceği düşünülerek Çukurca'ya geri çekildiğini gördünüz ve yaşadınız. Güneydeki uçaksavarların ateşlerinin şiddetinden helikopterler atma yerine yaklaşamıyordu. Üsteğmen tehlikenin büyüklüğünü bulunduğu yerden daha iyi gördüğü için. PKK telsizleri konuşmaya başlamıştı. Bu planda ise Zap kampına sadece iki tabur taarruz ediyor. önce 2-3. Đlk şaşkınlıklarının geçmesini takiben. Şu anahtarı al. Avaşin kampı Zap kampından daha büyük. kıvrak manevralar ve çelik bilye gibi vuruşlar gerektiğini her zaman benden duyuyorsunuz. hayal bile edilemeyecek tehlikeli durumlar olabilir. Ancak çok kritik çatışmalar. Buna karşılık gene 4000 komando kullanıyoruz. Bu işler çok askerle olmaz. Kuzeyde hızla çoğalarak arazinin meylinden de istifadeyle güneyde hakim bir yerde savunma düzenine geçmiş olan 40 askerin yanma hızla ulaşabilecektik. madalyaları üzerine takılı olarak. Đki helikopter Hakan Tepe'de hazır bekleyen dört Dağ topu ile altı havanı mürettebatı ile birlikte kuzey bölgeye taşıdı. kamplarını korumaya çalışan 70-80 kişilik grubun çatışma kararlılığı gittikçe kırıldı. daha sonra 4-5 olmak üzere dokuz doçka uçaksavar makineli tüfeği helikopterlere yoğun ateşe başladı. Her seviyeden 20'den fazla telsiz birbiri ile görüşme yapmaya çalışıyor. Đnen her tim insan üstü bir gayretle çarpışarak. güney kesime 3. Bunların hiçbiri bizim hedeflerimizi süratle ele geçirmemize engel değil. Kuzey noktaya 1. bir tanesi de palleri bindirme yerinde ağaca takılarak hasar görmüştü. Ben istediğim an Tugayın sancağını. 12 Nisan 1994 saat 06:00'dan itibaren Kobra helikopterlerinin perdesi altında Kara Şahinlerle gelen Đnci Taburun timleri Avaşin kampının kuzeyine.

Kuzey Irak'ta bulunan PKK gruplarının tabur. takım komutanlarının bu kampta üç gündür devam eden. 13 Nisan günü havanın aydınlanmasıyla.başladılar. Kampın her tarafını da kılcal damarlarına kadar biliyorlardı. Avaşin kampına havadan atlayan ve karadan kampı kontrol altına alan 1. bir kişi dahi kaybımız olmadı. 24 saat bile daya-namadan dağılmışlardı. astsubay ve askerlerimizin tecrübeleri ve kendilerine olan yüksek güven ve moraldi. beyin ve beden güçlerinin işe yaramaz hale gelmiş olmasıydı. Kampın karargahı dehlizle girilen büyük bir mağaraydı. Kuzey Irak ve Güney Doğu Anadolu ile Đran ve Suriye'den bazı bölgeleri kapsayan Kürdistan sınırlarının bizim topraklarımız içinde bittiği yerden itibaren. Fransızca ve Arapça notlar düşülmüş gene bir Sevr haritası vardı. Harekaün zamanlaması ile toplantı tarihi tesadüften başka bir şey değildi. Sınır ile kamp arasında kalan arazilerde her zaman bulunan PKK'nın keşif ve gözcüleri ile yer yer çatışmaya girdiler. "Güney Bölge toplantısı" için bulunduklarını öğrendik. Bu gece kritik idi. ve 2. gökyüzünden en güvendikleri yerlere Türk askerleri yağmaya başlamıştı. Muhabere nasıl yapılırmış. halk mahkemesi panoları vardı. kamp-takilerin hazırlıksız yakalanıp şoka girmeleri sonucu. Diğer taraftan Zap (Şivi) kampında bulunan. Đçinde PKK bayrakları. Kuzey Irak'a yaya girip.7 mm'lik Doçka uçaksavar makineli tüfek olduğunu tespit ettik. Ama iyi bir tesadüftü. Kendilerini taşıyacak olan helikopterler kuzeye alındığı için. bölük komutan yardımcısı. Doğuda Basyan vadisinden kampa doğru ilerleyen Yarbay Ali komutasındaki Piyade Taburu ile Işıklı. PKK militanları tespih tanesi gibi vadi ve kayalıkların arasına dağılmışlardı. Kampın merkezinde bulunan Đnci Dağ ve Komando Taburunun yanına gittim. Habersiz ve hazırlıksız yakalanmışlardı. Tabur komutanı Binbaşı Vahit ve Harekat Subayı Binbaşı Vahap ile PKK'nın sığınak ve barınma yerlerini dolaştık. . Dün öğleden •>on-ra birlikler buraya girdiğinde üzerinde çay kaynatılan ve çorba pişirilen ocakların daha henüz sönmemiş olduğunu görmüşlerdi. Havanlar bütün gece şüpheli bölgeleri aydınlatarak nişancılara hedef aradı. Helikopterlere yerden binlerce mermi atmışlardı. yerlere saçılmış ortalama 1000-1500 boş kovan vardı. MevI 208 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok zilerdeki her silahın yanında. Dağ Komando Taburlarına mensup 1500 askerden birkaç ufak tefek yaralanmalar dışında. Taarruz ettiğimizde. Çayırlı karakolları bölgesinden sınırı geçerek Berçela bölgesi istikametinde ilerleyen Jandarma Komando Taburu da çatışmaya girdi. Dün ateş edenlerden dördü mevzilerindeydi. henüz taarruz etmediğimiz PKK grupları. Bizde böyle bir bilgi yoktu. tecrübe ve muharebe hünerimiz yanında. Bu onların kaçmaya çalıştıklarının belirgin bir emaresiydi. Üstelik Kuzey Irak'ta ve en iyi korunan kamplarından birinde. Doğu Anadolu'yu sınırları içine alan Ermenistan başlıyordu. Kamptaki gizli depolar sıra sıra ortaya çıkarılmaya başlanmıştı. Sığınaklardan silahlar. olabilecek azami hızla kampın güneyine yaklaşmakta olan 3. Bunların arasında üzerine Đngilizce. Kendilerine göre lider konumundaki bu adamların hepsi aynı anda çorbalarını içmeye hazırlanırlarken. Avaşin kampının çevresi ve içindeki çatışmalar sayısı ve şiddeti azalarak hava kararıncaya kadar devam etti. subay. birlikler kendi bölgelerini timlerine parselleyerek kampı aramaya başladılar. Bu bölgede yedi adet 12. sürekli Kuzey Irak sorumluları ile kendi içle1994 DÖNEMĐ 207 rinde konuşmalar yapıyordu. kararlılık ve korkusuzluk ne demekmiş görmüşler. Baskına uğramışlardı. Toplayıp kaçıramadıkları sandık sandık örgüt dokümanları ortalıklardaydı. cüret. Tabur da bulundukları noktalardan helikopterlerle alınıp başlangıçta planlanan bölgelere hava kararmadan indirildi. Gece çok önemli bir şey olmadı. flamaları. Bu ağır silahın dördünü söküp saklayacak zamanı bulamamışlardı. bölük. fakat buradakilerle bir türlü temas kuramıyorlardı. Avaşin'de ne olup bittiğini merak ediyorlar. Avaşin'in kapladığı alan 100 kilometrekarelik geniş bir mıntıkayı içeriyordu. Onların bu avantajlarını karşılayacak bizim en büyük faktörümüz. Bunun sebebi. PKK telsizleri ise aniden sustu.

PKK'nın Küçük Zap'ı geçmek için kullandığı asma köprü ve havai hattın yanında mallarını alacak olan müşterilerini beklerlerken. Odama çıkıp Genelkurmay Başkanını aradım: . Birleşmiş Milletlerin silah taşımayan iki helikopterini düşürüyor. Rejgar Dağları ve yere yıldırımlar düşüyordu. fırtınadan kurtulan helikopter bir kuş kadar hafifledi ve altta Hakkari'nin. kamyonetlerini geri manevra yaptırarak kaçabilmek için deliler gibi hareketler yaptılar. Çektikçe naylon büyüdü. Herkesin kanaati aynıydı. 2-3 gün ertele. Alandüz üzerine geldiğimizde yağmurun şiddeti ile helikopterin silecekleri birbiriyle yarışır haldeydi. . Sen harekatını dediğim gibi. karakola döndüm. Kampın güneyini sınırlayan Küçük Zap Suyu'na bir tepenin üzerinden bakarken. Suyun ötesinde birlik yoktu. . komutanım? . Yakınından geçerken bir küçük çalılığın yanında bir iki santim boyunda mavi renkli naylon gördüm. onun üstünde de kışlanın ışıkları göründü. Gelenler kampa silah. Kıyafetlerinden bölge halkından olmadıkları anlaşılıyordu. Gökyüzü birden simsiyah oldu ve şiddetli bir yağmur başladı. "ABD pilotları vurulan helikopterleri bizim harekata katılan . Buzuldağı üzerindeki gediği aşar aşmaz.Komutanım emredin. Hava kararırken sınır hattına. Dar yolda öndeki kamyonetle uğraşlarının faydasızlığmı anlayıp onu bırakarak hepsi arkadaki kamyonete saldırdı. Gerçi başlarına gelenlerden sonra parayı düşünecek halleri yoktu. Diğer kamplarda olduğu gibi.Osman Paşa. hiçbir şey yokmuş gibi küçük Zap'ın kenarına geldiler. Ama çocuklar soğukkanlı ve sakindiler. hava da daha erken karardı. Hakkari'yi Genelkurmay Başkanının üç kere aradığını. Etrafımızda sürekli şimşekler çakıyor. ördekten farksızlar. pek olacak işmiş gibi görünmüyordu. Harekat Merkezine indim. Buzul. silahlar ayrı. Daha önce de uçuşlar sırasında ufak tefek aksilikler her zaman olmuştu ama bu defa. Neye uğradıklarını anlamadan makineli tüfeklerin bulundukları yerin üstündeki toprak ve kayalıklardan kopardıkları parçalar üstlerine saçılmaya başlayınca. roketler. Motor ve beden güçleriyle onu geri çevirip içine doluştular ve kaçtılar. Tacirlere bu kadarı yeterdi. mermi ve erzak satan tüccarlardı. Daha önce Ekim 1993'de geldiğimiz buraya.Skorskylerin silahı yok ki. Son 20 dakika sanki 20 yıl kadar uzundu. bu gün de tacirlerin kara günüydü.mermiler. bir grup havan mermisi arkadaki kamyonetin 100 m. mallarının yarısı da bıraktıkları kamyonette kalmıştı. Bu adamların ne yapacağı belli olmuyor. birkaç dakika sanki donmuş gibi kalakaldılar.Bu senin operasyon yaptığın bölgeden 20-30 kilometre aşağılarda Çekiç Güce ait ABD uçakları Birleşmiş Milletlere ait iki Skorskyi vurup düşürdüler. harekatı 2-3 gün durdur. fırtına şeklindeki yağışın altında okyanusta küçük bir kayığı andıran bu helikopterin kışlaya ulaşması. mayın ve erzak çıkıyordu. üzerimizdeki enerji ve ateş yüklü bulutlardan yere inen yıldırımların arasında. girişinde ise tuzaklanmış (bubi tuzağı) bir el bombası vardı. neden vuruyorlar? Sonra bu ne biçim koordinesizlik komutanım? Amerikan uçakları. Benimle beraber Hakan Tepe'de bulunan Harekat ve Đstihbarat Şube Müdürleri dışındaki bütün karargah subayları buradaydı. Karakolda Hakkari'ye dönmekte olan bir helikopter vardı.Bir şey mi va.Daha ne olduğu tam belli değil. Yoksa. Para kazanmak bir tarafa. o düşürülen helikopterleri harekata katılan bizim helikopterler sanmış olmasınlar? . Binbaşı Vahap'a "Şunu çek bakalım" dedim. Geceleri Tugayın kışlası dışında 1994 Dönem! 209 hiçbir yerde helikopter bırakmazdık. Şoktan çıkınca. . Sadece kayalık ve mağaralar değil. mühimmat ayrı.Emredersiniz. Dürbünle bakum. Dün müşterilerinin. genişledi ve üstündeki doğal yeşilliği attı. suyun ilerisindeki Irak topraklarındaki ham yoldan. son aradığında ise 'mutlaka kendisiyle görüşmeliyim' dediğini söylediler. çok uzaklardan geldiklerini gösteriyordu. Her iki pilotun da kasklarından enselerine akan ter kör ışıkta bile fark ediliyordu. iki beyaz renkli kamyonet. Batılı giysiler içersinde ve rahat hareketler yapıyorlardı. en geç beş ay içersinde büyük bir stok yapılmıştı. Bulunduğumuz vadiden çok uzaktaydılar. erzak ayrı ayrı depolanmıştı. . Burada dünden beri olup bitenlerden haberlerinin olmaması. toprağın altı da depo kaynıyordu. ötesinde paralandı. Yeraltı gömüşüydü.

almıyor.Ne yapayım.Arkadaş bizim halimiz perişan. organize bir tepki veremediler ve çabuk çözüldüler. . Genelkurmay Başkanı ne diyor komutanım? . Basyan Vadisi boyunca kampa doğudan yaklaşan piyade taburu da iki dev sığınak buldu. . Kivi. Melek . Gece yarısını birkaç dakika geçe Harekat Şube Müdürü Binbaşı Ahmet'i çağırdım: "2nci Tabur Komutanına söyle hemen karadan sinir rı geçip Zap'a batıdan taarruz etsin. Zap kampı da düşer" dedi. Tıpkı güreşe doymayan pehlivanlar gibiydiler. Đçlerinde kini olduğunu öğrendiniz mi? . bir mesafe sayılmazdı ve 10-15 dakikah uçuş aralığı demekti. buradaki taburların yanına gittim.64 kişi kaldık. askerinin de vardır. Baskına uğrayınca paniklediler. Birlikler sığınak ve gömü bulmaya devam ediyorlardı. Kivi . 4ncü Tabur Komutanı Atakan'a tebliğ et. o da aşağı insin. bir an önce hücum etmek için sabırsızlanıyorlardı.Hepiniz. Smır hattında beklemek insanı daha sabırsız yapıyordu.helikopterler diye vurmuşlardı. bizim yaralı arkadaş öldü. kendinizi kurtarın.Hacı öldü.Avaşin kampı dün hava kararmadan çöktü. güreştikçe güreşmek istiyorlardı. Bu iki gün demekti.Harekatın 2-3 gün ertelenmesini istiyor. Bu sefer evimiz yandı. Aslında Ağustos ayından itibaren hiç durmadan sürekli saldırıyorlardı. Direniş düşerse. 1992'de de böyle yaptılar. o derin yere bırakıyorum. Çu1994 Dönemî 211 kurca'dan Hakan Tepe'ye.Haberlerde söylediler. Kaç kişi kaldınız? Karşı ses . Bir kötünün yedi mahalleye zararını görüyor musunuz? Bizim yapacağımız şey değişmez. Fransız. Fırat (gene) .Fırat bizim burada şehitlerimiz çok oldu. diyelim ki doğru düşünüyorsunuz.Şimdi ne yapacaksınız komutanım? . O suyun yanına çekin. Zaman hesabına bakarım." Şafak sökerken önce Çukurca'ya gidip taburların durumuna baktım. Zap kampına yapılacak harekatın cereyan ediüşini bir kez daha. silahsız bir hava aracını neden vurarak düşürüyorsunuz? inmeye mecbur etsenize. Biz şu anda kırmızı kayanın altındayız.C. 06:00'dan itibaren taburunu kampın Direniş Tepesi'ne indirmeye başlasın" emrini verdim. oraya kene gibi yapışıp bırakmıyorlar. Rmaz . Kurmay Başkanı: .Yok alma. havadan helikopterler birbirine karışmış. Tabur komutanlarıyla harekat ile ilgili görüşüp. Askeri dinlesene. Onu da yanımıza alalım mı? Fırat . Bu sabah 06:00'da. Helikopterlerde. Burada kayıp çok oldu. Zaho . ABD. en kötü ne olabilir bakışıyla inceledik.Bizi çembere aldılar. Havadan 25-30 km. Onun sesi gelmiyor. oradan da Avaşin kampına. Bel210 Unutulanlar Dişinda Yeni BĐR Şey Yok çika ve Türk subayları varmış. Bizde hal kalmadı. Avaşin'in batısında Berçela bölgesindeki jandarma komando taburu da bu kesimde altı sığınak ortaya çıkardı. buyurun. Đngiliz. ve 4. Dağ ve Komando taburlarına başlayın emrini verecektim. dedim. Hepsi ölmüş.Şimdi her tarafta çatışma başladı. Aslında sabahleyin mahvolduk. Peki. Kaç çağrı yaptım. benim durumum da çok kötü.Bizim harekatla ilgili bir dinleme mesajı geldi komutanım.Fırat 23 şehit oldu. ABD'nin helikopterleri düşürmesinden sonra 40 saate yakın süre geçmiş olacaktı. Onun için bu gece Zap kampına taarruz edecek olan 2. Şu ana kadar farklı ve olumsuz bir bilgi de gelmemişti.Benim yanımda 13 kişi kaldı. Kivi . Askerlerin gözleri parlıyor. Hacı'yı çekin. Hepimizin hali perişan. Ben geceyi burada geçirmek zorunda kaldım. "Komutanım Direniş Tepe arazi olarak çok rezil bir yer. Binbaşı Ahmet. hiçbir tehdit teşkil etmeyen. Karadan." . PKK'lılarm Avaşin kampındaki dünkü konuşmalarıydı: "Reşat . Arkadaşları. Yerimizden kıpırdayamıyoruz. Kandil (Hakıırk'ta) .Son durum nedir? Fırat . Bak arkadaşım sana dediğimi yap. 14/15 Nisan gecesi karakolda. Bu helikopterlerin düşürülmesi işi çıktı.Fırat. Agit . Hamit'e söyle. Đnşallah T.

ileri. ileri. bu müzik nedir' diye sordular. Đlk askerin yere basmasıyla her taraftan inme bölgesine her tip silahla yoğun bir ateş başladı. Sen emri hemen tabur komutanlarına tebliğ et" dedim. Bunun biri "Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı" Alay Marşı... Yastığıma mezar taşı. " (Teğmenliğimden itibaren bütün komutanlıklarımda.C. tarihten sonra varız. Tarihten önce vardık. Saat 09:30'da taburun tamamı Direniş Tepe'ye inmişti. diğeri de Onuncu Yıl Marşıydı. Dağ ve Komando Taburunu fark etmeleri ise dünyalarını kararttı.. 212 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok Muhabere bölük komutanı yüzbaşıyı çağırdım: "merkezi yayın sisteminin iki büyük en güçlü amfisini Hakan Tepe'nin güneyindeki tepeye çıkarın" emrini verdim. Dağ ve Komando Taburunun ilk timleri kampı uzaktan koruyan Direniş Tepe'ye inmeye başladılar. Her şeyi hayal edebilir. Cumhuriyetin lOncu yılı için yazılıp bestelenen ve Atatürk'e ilk sunulduğunda 28 kez üst üste çaldırıp dinlediği Onuncu Yıl Marşı. annemiz bizi bu işler için ."Ahmet. Bir çok marş öğretilmeye kalkıştığınızda hem tam öğrenilemiyor. her şeyi düşünebilirlerdi de. el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sa-nırmış. Zap kampının bel kemiği bu tepeye havadan atlayabileceğimiz.. sesin ulaşması bu vadilerde akustik olarak çok yüksekti. terhis olunca da zaten unutuluyordu. havanları ile çok namlulu roketleri de havadan bu bölgeye taşındı. Biz hızla kötülüğü. 10 dakika sonja iki güçlü hoparlöı ve yüzlerce telsiz. Zap kampı için biraz daha zayıf olmakla. Karanlığın üstüne güîieş gibi doğarız. Burası Irak topraklarına bir dil gibi uzanan tek çıkıntıydı. Gece yarısından sonra Üzümlü Karakolu'ndan Kvızey Irak'a girip kampın batıdaki giriş kapısı olan Baloka köprüsünü kapatan 2. Allafıa ısmarladı Sütüm sana helal olmaz saldırmazsan düşmana Đleri. Türküz cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi Türke durmak yaraşmaz." "Çanakkale içinde aynalı çarşı Anne ben gidiyorum düşmana karşı Çanakkale içinde sıra sehnler Binbaşılar oturmuş asker öğütler 1994 Dönemi 213 Arı burnundan çıktık yan basa basa Hep düşmanlar kaçıyor kan kusa kusa. 1997'den itibaren birden öne çıktı ve bütün ülkeyi sardı. askerleri. Saat 14:00 olmasına rağmen çatışmanın yoğunluğunda hiçbir düşüş olmamıştı. Biz bu yoldan döner isek namus bize ar olsun. Karanlık basmadan manevra ve ateşle bu işi bitirmemiz lazımdı." *** "Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı Al sancağa teslim elti. geriliği boğarız. Türk önde Türk ileri. onların kafalarının kavrayabileceği bir iş değildi. Türk askeri dönmez geri. yorganımız kan olsun. o tepenin üzerinde hepsini kartala kaçmış serçeye çevireceğiz. Tugayın dağ toplan. Kaçacak ve çekilebilecek bir yolun olmayışı ise her şeyi göze almalarına sebep olur. Avaşin kampı tam duyardı. Saat 06:00'dan itibaren 4. 'ne oluyor orada. Çaresizlik canlıların direncini artırır. dirensinler de görelim. Geldiler. Türküz bütün başlardan üstünden başlarız. " *** "Çıktık açık alınla on yılda her savaştan. On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan. Yanar yürek yurt aşkıyla daima için için Đleri. Türk askeri dönmez geri. O da. Sivil yaşamda da kullanılabilecek şeyleri bilmeliydiler. Öncü olarak yere atlayan bölük hızla açılarak atma bölgesini genişletti. Küçük bir metalik ses bile ortalığı çın çın öttürüyordu. bütün vadi tabanları ve dağların tepelerinde hep beraber şunları haykırmaya başladı: "Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız Tufanları gösteren tarihlerin yadıyız Kanla irfanla kurduk biz bu cumhuriyeti Cehennemler kudursa ölmez nigahbanıyız.. ses düğmelerini çevrelerinde bulunan askerlerin de duyabileceği gibi sonuna kadar açmaları emrini verdim. Alay Komutanlığım dahil. pek çok marş olmasına rağmen sadece iki marşı askerlere tam olarak öğretip ezberlettim. yerlerini gösterdim.) 20 dakika sonra PKK'nın Kürtçe konuşmalarını cihazlardan dinleyen telsizci yanımıza geldi: "Büyük telsizlerinden PKK kız bölük komutanına. Onlardan önce tepeye çıktım. Subay ve astsubaylarda bulunan yüzlerce el telsizini ayın frekansa aldırıp. 'T.

lanet okuyorlar. Bebek öldürülür mü? Yaşlı nine ve dedeler öldürülür mü? Sizin başı-nızdakiler katil. bir ortaçağ kalesinin doğa tarafından inşa edilmişiydi. usanmadan teslim olun çağrısı yaptılar. Kız grubunun başınI 214 Unutulanlar Dişinda Yen! BJr Şey Yok da telsizle konuşana göre her şey kötüydü. Zap kampı gerçek ve tam tarifi ile. 4ncü Dağ ve Komando Taburu kampı çeviren hakim sırtlarda arama faaliyetlerini sürdürüyordu.C. .Getir. Üsteğmen . Baştan etkili olmuyormuş gibi görünen bu konuşmaların. sayısını arürarak şikayetlerini tekrar edip duruyordu. En büyük feryat 26 kişi oldukları anlaşılan kız bölük komutanından pjeldi (militan sayısı itibariyle bir takım ancak olabilirdi).. düşündükçe militanları etkilediği olmuş. iyice düşün.Ben kendi işimi yapıyorum.Ben çoban değilim. içlerinde hasta olanlar var. Kız bölük comutanı ile üst kademesi arasında canhıraş telsiz konuşmaları geçti. mermi ve sıhhiye malzemelerini inceledik. Hepiniz ölün. Bir müddet sonra yeniden başladılar ve iki saate yakın. Kampın içinden yeni ve aceleyle yerleştirilmiş personel mayınlan çıkıyordu. Sen politikayı ne kadar çok seviyorsun? PKK'nın politik propagandasını senin gibi çobanlar mı yapıyor? PKK'lı . Orta okulu bitirdim. bu saatte kuş tüyü yataklarında uyurken. Telsizi şimdi kapatıyorum. Sonunda dayanamayan onlarla konuşan telsiz: "Hepinizin Allah belasını versin. Milletin arasına nifak sokan sizsiniz.C.Tansu niye Amerika'ya gitti? Gene paranız mı bitti? Üsteğmen . Bu gece bizim subaylarla PKK gruplarının başındakiler arasında her zamankinden daha fazla karşılıklı telsiz konuşması yapıldı. Sizden dağda savaşçı olur sananların da Allah canını alsın" deyip konuşmayı kesti. Diplomam kağıtlarımın arasında. PKK'lı . 15/16 Nisan gecesi Zap kampının içi ve civarı hareketli geçti.Bu yılki bütçenizden T.Bu dağlarda aç susuz. ayakları parçalandığı için yürüyemiyorlar. Bu konuşmalardan biri: Üsteğmen . PKK'lı .. Sürekli şikayet ediyorlar.Bizde ayrım kayrım yok ki. PKK'lı . Subaylar gene ikna güçlerini kullanarak. şikayetler ve öneriler şekliyle. Teslim olduğun taktirde adam gibi yaşarsın. sizi maşa diye kullanan devletlerde daha çok var.yetiştirdi. Đnsan gibi hayata dön.Senin kuş beynine böyle aptalca şeyleri dolduranlar. i 1994 DönemĐ 215 PKK'lı .Bırak politikayı. Hakkari'de "bende Kürt kanı var" demedi mi? Üsteğmen . Herkes her şey olabilir.Ben enayi miyim? Üsteğmen .. PKK'lı . Üsteğmen . Sen kimin nereye gittiğine bakacağına. T. yarım saat sonra tekrar seni arayacağım.Ya?. Sabah olunca Zap kampının içine girmiş ve her yeri didik didik aramaya başlamış olan 2nci Dağ ve Komando Taburunun yanına gittim. sırf bu konuşmaların tesiri ile teslim olan çıkmıştır. Üst kademesi ona bir takım önerilerde bulunuyor.Sen okuma yazma bile bilmezsin. Tabur Komutanı Binbaşı Necmi'yle o ana kadar ortaya çıkarılmış olan sığınaklar ile ele geçirilen silah.Đspatlarım. Ordusu Kürdistan'ı işgalden vaz geçinceye kadar savaşacağız. bit içinde yaşamanın sana kazandırdığı ne var? Gel teslim ol. aksi halde günah bizden gider. tarihten önce Türkler vardı. fakat o.Bak. kendi işine bak. katil. Bunu geç de olsa anlayın. Bu kız bölüğünün durumu çok kötüydü. saçma sapan konuşup durdular. Sizin Cumhurbaşkanınız bile Kürttü. Hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Çember içinde kalan PKK'lılar çok iyi bildikleri karma karışık'kayalıklar arasından çıkmaya çalıştılar. Yaşama ve kurtulma şansın hâlâ var. Bunların sana faydası olmaz.Bizde para var ama. Üsteğmen . göreyim bakayım. senin gibiler bu soğukta kayaların arasında böyle titreyip dururlar. Ordusuna ne kadar verildi? Paranız bitmedi mi? Üsteğmen . PKK'lı ." Bu konuşmadan Zap'ta bir kız bölüğü olduğu ortaya çıkıyordu.Kürdistan fedakarlık gerektiriyor. en önde Türkler var diye türküler çığırdılar' diye cevap verdi komutanım. Gel teslim ol veya neredeysen ben oraya geleyim.

o askerin timinin geldiği istikametten geri gidip onu bulacaksınız. ki bir dakika arayla atabilirler. Sanatınızı öğrenin. Kuzey Irak'ı terk edip Türkiye'ye dönmeleri emrini verdim. Sonra düşünecekleri şey. hiç görmemiştim. Bu harekatta jandarma sınır karakolları da timler teşkil ederek Kuzey Irak'ta belli bir hatta kadar ilerlemişlerdi.Öğleden sonra Avaşin kampına gitmek üzere Zap'tan ayrıldım. biz dikkatimizi onun üzerine topladığımız içiıi. onlar bile sizi bu kadar sinirlendirmedi. bütün taburlara. poşeî çay.Komutanım bu harekatın başlangıcında o kadar kritik ve tehlike216 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok li durumlarla karşılaştınız. Yakın yerlerde oldukları için bu timler saat 23:00 civarında karakollarına döndüler. Askerlerin arası on metreden az olmayacak. ayaklarınız yere bassın.Bu haliniz ne böyle? Kendinizi sonbahar tatbikatlarında mı sandınız? . Zap kampı istikametinde güneye doğru ilerlemesi ve kampın uzağında uygun bir arazide tertiplenmesi emredilmişti. mutlaka bir çare ve çıkış yolu buluruz. Havanın aydın-lanmasıyla beraber.En son nerede görülmüş? . I ladi seni anladım. Gece kamptan çekilecek komandoların ona rastlaması milyonda bir ihtimal büe değil. Askeri çağırdım: . Belli aralıklarla gelen medya mensup lan da kampları dolaşıp bilgi aldılar. helikopterlerle ulaştırdı. Taburu derhal açıp yayın. Lojistik Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Naim'i telsiz başına çağırıp ona.Sabaha karşı. ne zaman yemek yer. kampın uzağında üç öbek halinde oturan askerler görünce şaşırıp kaldım. Yüzbaşı Naim ve Levazım Şube Müdürü Yarbay Zafer. Hele ikinci roket gelirse. "baba bana top al". Bölük Komutanı üsteğmene: . Helikopter döne döne kampın tabanından kuzey istikametinde. 24 saat her yerde hazırdı. Bütün mutfak ve fırınları sabaha kadar çalıştırın" emrini verdim.Niye timden ayrıldın oğlum? . Binbaşı Ahmet: . Akşam Hakan Tepe'ye döndüm. cesarete eş değerdir. salep ve baklava götürülecek. . Sizin kullandığınız bölge ile onların geri çekilecekleri istikametler çok farklı. Kamplara taarruz edilirken.Dönüşte timin içindeymiş. 160 kilometre genişliğinde 40 kilometre derinliğinideki harekat bölgesinde 27 ayrı noktaya birliklerin ana ve ilave ihtiyaçlarının tamamını. 10-12 asker de yaralanacaktır.Bölükleri bir araya topladım. komutanım.Ahmet. bu tabura Çukurca altından Kuzey Irak'a girip. o zaman tam perişanlık. 400-500 askerle yığınlar halinde durulur mu? Çevre emniyetiniz de yok. 22/23 Nisan 1994 gecesi. Bu asker yığınlarından birinin ortasına her an atılabilecek bir roketle aynı anda &-10 asker şehit. Ama şöyle bir hali. Yarabbim sen sabır ver. tehlike ne kadar büyük olursa olsun. Tabur komutanı kurmay yarbaya: . karakola gelince olmadığını fark ettik. bu tip şeyleri önceden düşünüp kestirebildiklerin-dctı malzemeleri devamlı depolarda hazır tutarlardı. 40 yıl düşünsem hayal bile edemem. Her iki ana kampta birlikler her taraftan gömü ve sığınak çıkarmaya devam ediyorlardı. Yanımdaki karargah subayları da gördüklerinden hayrete düştüler. Çukurca yönüne çıkınca. sigara. Birkaç gün daha Irak'ta kalmamız gerekiyordu. yüzünüzü Çukurca'ya çevirip derhal Türkiye'ye dönün. Size hep ne diyorum? Muharebelerde sabır ve dayanıklılık. Bizim bulunduğumuz Hakan tepe Karakolundan bir askerin dönenler arasında olmadığını saat 24:00'dâ rapor ettiler. Yüzbaşı Naim bizzat kendisi. 12 gün Kuzey Irak'taki kamplarda kaldık. Siz onları göremiyorsunuz ama onlar sizi şu anda izliyor. . Bu subaylardan hiçbiri seni uyarmıyor mu? Aslanım burası alfabenin hecelendiği yerlerden değil. "Ali al sana top" tekerlemesinden farklı değil ki. Bu arada Jandarma Genel Komutanı ve Jandarma Asayiş Komutanı Hakan Tepe'ye geldiler ve bölgede inceleme yaptılar. "Yarın birliklere normal ikmal maddelerine ilave olarak. Pilota hemen inmesini söyledim. 1994 Donemi 217 Sabah saat 07:00'da askerin bulunduğunu bildirdiler. Bu birlik bölgeye batıdan yeni gelmiş olan piyade taburuydu.Yabancı topraklarda etrafınızda PKK'lılar cirit atarken bölük bölük. . Bu subay da ne zaman uyur.

" 15 Nisan 1994. Jandarma Komando Taburundan ilk günkü çatışmalarda iki asker. mayına çarpan aracın şoförü ile Dağ ve Komando Tugayının harekata katılan 3. Türkiye: . 12 dürbün. 8 makineli tüfek. sığınak ve gömü bulundu. örgütün dağ kadrosu. ^ Peki. 789 fünye.Benim iznim bitti. 392 mağara.Sen izini ve parayı düşünme. Gene teslim olanlara göre: "Daha da önemlisi. biri sabit 9 telsiz. Sonra. büyük bir şans olarak olayı atlattılar. tahrip gücü arünlnuş bir tank mayınına çarptı. 504 el bombası.Yanıma gelsinler öyle vurayım dedim. Geri kalan 100-150 metreyi karakol kontrol ediyor diye mayın arama timi önden çekilmişti. .Bir mandırada mevsimlik çalışıyorum.Gece nerede kaldın? .Susamıştım komutanım.Bulamadım.Seni yarın memleketine izine gönderiyorum.Sen nereye kadar okudun? . Basın ve yayın organlarına Kuzey Irak harekatı: 14 Nisan 1994. mermilerinde bir eksiklik mi var? Gidip onları vursaydın. binlerce roketatar.000 komandosundan iki asker olmak üzere. en güvendikleri iki ana "kampları daha yaza girmeden çökertilmiş. Üzümlü Karakolu'nıın mevzileri önünde. Halbuki. Çatışmalarda bu kamplarda bulunup da.Beş. Hakkari Dağ ve Komando Tugayına bağlı 4 bin komando Mezi-Karyaderi bölgesini hallaç pamuğu gibi atıyor. bir müstakil hastane çalıştırabilecek miktarda alet.000 hafif silah mühimmatı. Aracın şoförü şehit oldu. .Kaç kardeşsiniz? . kıymet biçileni ez belgeleri kapsıyordu. tahsis edilen kuvvetler. 7 doçka uçaksavar. daha sonra kaçarak kendiliğinden teslim olan sekiz PKK'lı "saklanan ölüler ve yaralıyken sonradan ölenlerle birlikte kayıplarının 146 olduğunu" sorgularında belirttiler. Sabah saat 07:30'da. . karakoldaki diğer arkadaşlara haksızlık olur.Gece bir şey oldu mu? . .Ayrılırken. .Đlkokul 4. 10. teşkilatlanması.. Nereden gideceğimi bilemedim. -Allah sizden razı olsun ama. Üzümlü Karakolu bu yolda arama yapmış ancak tank mayınını tespit edememişlerdi. .Sabaha kadar PKK'lılar beni yanlarına çağırdılar ama ben gitmedim. 220. 111 muhtelif piyade tüfeği." Harekat boyunca birlikler Kuzey Irak dağlarında 60 ila 150 kilometrelik mesafeyi yaya olarak kat ettiler. toplam beş asker şehit oldu. Allah iyi karşılamaz. 252 mayın. Hepsini ben veriyorum.000 adet pil. . faaliyet gösterecekleri bölgeler ve taburlarına verilen hedefleri içeren orijinal doküman". PKK'mn "1994'de Botan ve Behdinan eyaletlerinde. Kampın karargahında ele geçirilen. 166 tahrip kalıbı. 9 havan. havan ve uçaksavar mefrnisi.Ne iş yapıyorsun? . Đnci sayfa başlıktan: "4 bin Türk Askeri Kuzey Irak'a girdi: PKK'ya yok edici darbeler vuruluyor. sınır karakolundan bir asker. kilometrelerce yolu mayın arama timleri önde Üzümlü karakolunun önüne kadar gelmişlerdi. Üçü kız. Param da Temmuz'dan önce gelmeyecek. Đçindeki askerler küçük sıyrık ve darbelerle. Su içmeye gittim. Türk topraklarına girmek üzereyken 2. . "Sevr Haritası" yanında.Niye gitmedin? Tüfeğinde tutukluk. 868 parça giyim kuşam malzemesi. Harekat süresince bulunabilen PKK'lı ölüsü 79'du. Dağ ve Komando Taburunun beraberinde götürdüğü zırhlı muharebe aracı.Kayaların arasına girdim. 218 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 1994 Dönem! 219 12 gün süren harekatta. su buldun mu? . malzeme ve ilaç (hastanenin kendisi kurulu ve işliyor durumdaydı) ile 95 ton erzak çıkarıldı. Bekledim. 12 roket atar. Tonlarca ağırlığındaki araç içindeki askerlerle birlikte havaya fırlayıp ters düştü. bir öndeki arkadaşına niçin söylemedin? . milisleri ve halk üzerindeki presüj ve psikolojisinin bozulup gerilemiş olmasıydı. . Sabah. . Buralardan.

bölücü örgüt için tam bir cehenneme döndü." 17 Nisan 1994. Hürriyet. Đnci sayfa başlıktan: "6 bin Türk askeri 7 gündür Kuzey Irak'ta! Yok edici darbeler indirilen PKK'mn nefesi kesiliyor. Ortadoğu. Hürriyet. 'Türkiye'nin PKK'ya karşı verdiği savaşı askeri alanda kazanmak üzere olduğunu 220 Unutulanlar Dişinda Yen! BiR Şey Yok yazdı. dün sabahtan itibaren Şivi (Zap) kampına harekat başlattılar. günlerdir dik kayalıklarda 35 kiloluk teçhizatlarıyla Kuzey Irak'ta PKK militanlarını imha etmek için insan üstü bir çaba harcıyor. sıra bundan sonra diğer kamplara gelecek." 21 Nisan 1994. Sabah: "PKK'nm Kuzey Irak'taki Türkiye'yi hedef alan eylemlerine destek sağlayan terör yuvaları komandoların karargahı oldu. şimdi savunmaya geçiyor. Mezi ve Karyaderi kamplarından sonra dün de Şivi kampını yerle bir etti. Birliklerini 25 kilometre sınır ötesine indiren Tuğgeneral Osman Pamukoğlu: "bahar ve yaz aylarında bize durmak yok. Subaylarımızın cenazeleri saldırıda ölen 23 yabancı subayla birlikte otopsi için Almanya'ya götürülecek. PKK büyük kayıplar veriyor. Dağ komandolarından oluşan Türk birlikleri 7 gündür Kuzey Irak'taki PKK kamplarını basıp yerle bir ediyor. Dağ komandoları sırtlarında 35 kilo ile hücumda. Gazetede Türk yetkililerin." 22 Nisan 1994. Türk komandoları. PKK'ya Kuzey Irak'ta kan kusturan birliklerimiz. Milliyet: "Geçmiş dönemde pusu kuran." 22 Nisan 1994. Hürriyet: "Đngiltere'nin önde gelen gazetesi The Independent. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Pamukoğlu komutasındaki birlikler bölücü örgüt kampını diII dik didik arıyor. PKK ile daha önce yapılan ateşkesi hatalı bir davranış olarak nitelendirdikleri ve PKK'ya kesin darbe indirilene kadar. Hürriyet. saldıran. PKK'ya ağır bir darbe vurdu. Kuzey Irak'ın sarp dağları ve derin vadilerle dolu bölgelerinin doruklarında kurulu PKK kamplarına Türk komandoları havadan indi. operasyona devam edilmesine inandıkları belirtildi. baskın düzenleyen PKK. Đnci sayfa başlıktan: "PKK'yı çökertme harekatı: Hakkari Dağ ve Komando Tugayının Kuzey Irak'ın Mezi bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda 100'den fazla teröristin öldüğü bildiriliyor."Sınır ötesi harekat: 101 PKK'lı öldürüldü. Sınır ötesine daha önce yapılanların tersine Türk komandoları bu defa peşmergelerle işbirliği yapmadılar. Önceki gün Kuzey Irak'ta ABD uçakları tarafından düşürülen iki helikopterde şehit olan subaylarımız için tazminat isteyeceğiz. Đnci sayfa başlıktan: "Kuzey Irak'ta amansız takip: 5 bin komando Kuzey Irak'ı tarıyor. Kuzey Irak'ın Mezi bölgesine düzenlenen operasyonda 80 PKK'lı ölü ele geçirildi. Gece ve gündüz aktif taraf artık? terörle mücadele yapan askerlerimizde." 19 Nisan 1994. Mezi kampını temizleyen komandolar. Đnci sayfa başlıktan: "Tüm yaz buradayız: Kuzey Irak'taki Delta Force'un komutanı. Kamp komutanının sığınağında Sevr Anlaşmasına göre çizilmiş bir harita da bulundu." 18 Nisan 1994." Türk Delta Force. Sabah." 16 Nisan 1994. Hürriyet: "Güney doğunun mert çocukları Kuzey Irak'ta 8 gündür mehmet-çikle omuz omuza savaş veriyor. Dağdaki militan ikmal yönünden sıkıntı ve zora düştü. Kuzey Irak. PKK köy ve kasabalardan militan toplamada son 10 yılın en . Türk dağ komandoları." 23 Nisan 1994. "PKK'mn Kuzey Irak'taki kökü kazınana kadar operasyonlar devam edecek" dedi. ve beklenmedik bir baskınla neye uğradıklarını şaşırttı." 16 Nisan 1994. Kuzey Irak'taki Mezi ve Karyaderi kamplarına önceki gün Delta Force baskını düzenleyerek. Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Pamukoğlu Türk Silahlı Kuvvetlerinin daha önce denemediği bir harekat tarzını uyguladı ve birliklerini Kuzey Irak'taki kampların gerisine indirerek PKK'hları an. komutanından rütbesiz erine kadar son derece tecrübeli ve özel eğitimden geçmiş dağ komandolarından oluşuyor. Đnci sayfa başlıktan: "Delta Force Baskını: PKK'mn kampı Mezi'de taş taş üstünde kalmadı.

bazıları kod adlarıyla bazıları gerçek isimleriyle tek tek belliydi. Şivi (Zap). kamulaştırma 10 Milyar. Fiziki hedefler içerisinde. Gümrüklerde (kaçakçılar) hayvanlardan %3. 8. gelirin ise. Boşaltılmış köylerde ve arazilerde tarımlaşmaya gidilmesi. muhabere kurulu üyeleri. Mahzun Korkmaz Akademisi şube temsilciliğinin Behdinan'da açılması ve eğitimle. 7. silahlı dağ kadrosu olarak altı tabur. iki bölük tahsis edilmişti. yetkin kadroların yetiştirilmesi. sınır ve iç bölgelerdeki karakollara saldırılması. 6. Mezi-Karyaderi (Avaşin) ve Hakurk kampı ile Đran'dan Zagros ve Jerrna-Bedkar kamplarını kapsıyordu. kurumların karargah sorumluları. 9.5 Milyar olduğu. denetim kurulu üyeleri. Behdinan eyaleti cephe karargahı. bölgedeki ana ve tali yolların kapatılıp denetime alınması. 4. Ek bir belgede de. 5. ayaklanma komitelerinin oluşturulması. gümrük 15 Milyar. Belgede her bölgedeki PKK taburlarına saldırmak için planlanan fiziki hedefler bir bir yazılıydı. Uzun bir zamandan sonra devlet otoritesi yeniden sağlanıyor. 1994 genel talimatı ise: 1. vergilendirme 30 Milyar. 1994 için örgüt taktiği. Hakkari. Şehirlerde yan silahlı milislerin örgüdendirilmesi.5 Milyar olduğu. hedef program ve hareket tarzları da aşağıdaki şekilde kaleme alınmıştı. tek tek ve ismen gösteriliyordu. ticaret yollarının (sınır giriş çıkış noktaları) denetime alınması. Mardin'den bir. fakat düşmana hizmetlerinin engellenmesi. kendilerine karşı olan köylere eylem düzenlenmesi. bağımsızlık mahkemesi sorumluları. Güney doğuda denge önemli ölçüde değişiyor. Kuzey Irak'tan Metinan. Dört ana bölge de kendi içinde ayrıca dörder mıntıkaya ayrılıyordu.büyük güçlüğünü çekiyor. Eyalette bulunan ticaret yerlerinin çalışması. Her bölgede en az üç ay yetecek kadar sağlık stokunun yapılması. Behdinan cephe karargahı sabit olarak Đran-Jerma'da açılmış olup. 3. Yüksekova ve Şemdinli bölgeleri merkez olmak üzere. hem Botan hem de Behdinan için ayrı ayrı ve yedek üyeleriyle birden yediye kadar değişen miktarlarla. Botan eyaleti. sayılan hedefler üçer aylık zaman planlamasında gösteriliyordu. Botan-Behdinan eyaletlerinde hedeflenen bütçenin 63. Bütün bölge ve mıntıkaların asil ve yedek sorumluları. her fırsatta düşman güçlerinin yıpratılmadı. cezalandırma 1. 1994 DÖNEMĐ 221 Behdinan eyaleti. basın yayın sorumluları. iki yerde örgütleneceği." Mezi-Karyaderi kampında ele geçirilen. Zap vadisine Oramar'la (Alandüz) birlikte sefer düzenlenmesi (!) gibi bir sıra hedefler vardı. Hakkari'deki dört ana yerleşim merkezi yurt dışı kamplardan hangisine daha yakınsa o bölgenin içinde görülüyordu.000 kişinin kadro adayı seviyesine getirilmesi. maliye üyeleri. Eyalet konseylerinin Botan ve Behdinan'da ayrı ayrı. 222 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 10. Yukarıdaki özel plan ama dışında. Çukurca. 2. bayan ordulaşma yönetim sorumluları. arşiv ve sicil üyeleri. sorumlusu kod Felah'tır. Hakkari'ye (Behdinan) Kuzey Irak'taki kamplar dahil. Cephe karargahı sorumluları. çuvallar ve sandıklar dolusu PKK dokümanından en kıymetlisi olan Botan-Behtinan (Şırnak-Hakkari) teşkilatlanma ve yürütülecek faaliyetlerle. . Sağlık ihtiyaçlarının eyaletteki dost eczanelerden karşılanması. gerçekleştirilmesi planlanan hedefler belgelerinin özeti: "1993 yılında Botan eyaletinden ayrı olarak faaliyet gösteren Behdinan (Hakkari) eyaleti 1994'de yeniden Botan'la birleştirilmiştir. sağlık kurulu üyeleri. elektronik eşyadan % 10 gümrük alınması. isimleri tek tek yazılı şahısların vurulması. Eyalet genelinde ordu ve cephe için 1994 yılı sonuna kadar en az 1. Botan-Behdinan eyaleti genel koordinatörü Nizamettin Taş'dır (Kod adı Botan). Eyalette en az bir yıl yetecek kadar erzak ve cephane stokunun yapılması. Siirt'ten bir olmak üzere iki kesimle Şırnak vilayetinin tamamını içeriyordu. yazım kurulu üyeleri.

20 Mayıs saat 14:30'da Çukurca'da bir panzer mayına çarptı. 19 Mayıs saat 11. karakollara. Çatışma genişledi. bunun gerilla denetiminde yapılacağı. 7 Mayıs saat ll:00'da Çukurca Üzümlü karakoluna taciz ateşi açıldı. Vakıf Genel Müdürü" Binbaşı Fikret bir şey söylememi bekliyordu. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığının bu bağışı. adam kaçırma gibi. 12:45'de aynı karakoldan bir asker mayına basıp yaralandı.ler resmi bir yazıyla Jandarma Asayiş Komutanlığı. altı militan öldürüldü.000 (beşyüzyirmiyedimüyonikiyüzonbin) TL bağışta bulunmuştur.210. büyük güçlere yönelerek imha etme. Saat 12:00'da Üzümlü karakoluna ateş açıldı. suikast ve özel hedeflerin vurulması. Mehmetçik adına en kalbi şükranlarımızı ve saygılarımızı sunarız. 9. Bir GKK şehit oldu. "Fikret. Saat ll:00'da Şemdinli Mezargediği'nde emniyet timinden bir asker mayına basıp yaralandı. Aynı gün saat 13:30'da Yüksekova-Şemdinli arasında yol çalışması yapan Köy Hizmetleri iş makinalarının güvenliğini sağlayan time ateş açıldı. Süper silahlar ve düğmeye basılarak yapılan savaşlar hakkındaki düşünce ve konuşmalar beş para etmez bir yığın zırvadan ibarettir. Genelde çetelere (geçici köy korucuları) karşı da uygulanması. Đnsan. üç GKK yaralandı. 8 Mayıs saat 02:00'da Şemdinli Gelişen köyüne silahlı saldın yapıldı. denizi de en iyi deniz adamları anlar. Hareketli savaş ve yaygın gerilla taktiği. fırsat doğunca gündüz de eylem yapılması. Altı militan ölü ele geçirildi.00'da Çukurca-Çığlı köyü yolunda bir kamyon mayına çarptı. dağı en iyi dağ adamları. bir terörist öldü. Yol kesme ve ambargo. Yadırganacak bir şey yok" dedim.1. 7. Mayıs 1994'de meydana gelen olaylar: 6 Mayıs saat 13:00'da Çukurca-Cevizli köyü yolunda jandarma timine ateş açıldı. Personel Şube Müdürü Binbaşı Fikret. Kurtarılmış alan taktiğinin kullanılması. 10 Mayıs saat 22:15'de Şemdinli Korgan Yulaflı mezrasına saldırıldı." Nisan 1994'de PKK'nın bölgede. 9 Mayıs saat 21:45'de Çukurca Karatepe'de bir asker mayına basıp yaralandı. . Bu eylemlerde bir er şehit oldu. yıpratmak ve imha etmek. Her bölgede on lojistik gruba bağlı denetleme birimleri oluşturulması. 5. 2. Operasyonlara karşı operasyon. 1994 Dönemi 223 "insan muharebeyi kazanabilecek tek makinedir. Saldırı. Askerler ve GKK'lar tarafından dört ayrı çatışmada yedi PKK'lı öldürüldü. Her birlik komutanının kendi bilançosunu çıkarması. 3. Çatışma 45 dakika sürdü. Düşman operasyonlarında düşmanın arazi derinliğine çekilerek imha edilmesi. Dört vatandaş kaçırıldı. Çukurca ve Habur'da tesislerin kurulması. Dört militan öldürüldü. 8. Bütün belge. 14 Mayıs saat 10:00'da Çukurca-Cevizli Elmacık yaylasında hayvan otlatan çobanlarla birlikte on iki vatandaş kaçırıldı. köylere uzaktan ateş açma. Üç militan öldürüldü. Metin şuydu: "Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı yararına Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı 31 Mart 1994 tarihinde 527. hedefi çevirip. Şehir ve ova taktiği. sadece gece eylem yapılmayacağı. Bir er şehit oldu. 11. 4. Şehitler için Hakkari. varlığını göstermeye dönük altı eylemi oldu. 6. 02:00'da Yüksekova Gürkavak köyüne saldırıldı. sivil ve askeri camiadan gönderilen emsali bağışların en büyüğüdür. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğünden gelen 21 Nisan 1994 tarih ve 5632 sayılı bir yazı getirdi. tek ve en üstün savaş aracıdır. Diyarbakır'a ve Şırnak Jandarma Tümen Komutanlığına gönderildi. 11 Mayıs saat 13:30'da Çukurca-Cevizli-Çeltik yolunda çalışan dozer ve onu koruyan time taciz ateşi açıldı. Gündüz eylemciliği. Kuşatma. Donatım önemlidir fakat asıl anahtar insandır. Đki vatandaş öldü. Kitle eylemlerinin silahlı direnişe geçirilmesi. 10.

224 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok "Tasarruf diye saçma sapan şeyler ııygulatnayın. Hayatı ziyan etmektense, mühimmatı ziyan edin. Ayın insan yerine getirilemez* Aym mühimmattan tonlarca üretirsiniz. Savaş ekonomisi; savaşı doğru yapmak ve hızla bitirmekle sağlanır; atılacak mermilere sınır koymakla değil." Mayısın ilk yansında yollara mayın döşeme, karakollara, köylere uzaktan ateş açma gibi ısınma hareketlerine başlamışlardı. Tilkinin doğada yaşam alışkanlığı ne ise, PKK gruplarının da aynıdır. Tilkiyi yuvasında sıkıştırırsanız, bir yolunu bulup oradan çıkar, günler, bazen de haftalar sonra gene mutlaka aynı yere döner. Bunlar da; Karanlık Dağ (Kato), Alandüz (Oramar), Đkiyaka dağları (Çar-çel) ve Balkaya Dağı (Govent)'ndan başka yerde uzun süreli kamp ve üs konumuna geçemezlerdi. 15/16 Mayıs 1994 gecesi Dağ ve Komando Tugayı Kato Dağı'nı kuşattı. Muharebe 7-8 saatte bitti. Bölgede beş gün kalındı. 79 PKK'h yok edildi. 1. Dağ ve Komando Taburu 21 Mayıs'ta Yüksekova kuzeyinde Mor-dağ'da bir PKK grubunun dolaştığı ihbarını aldı. 21/22 Mayıs gecesi PKK grubunu emniyetini bile almamış halde uyurken yakaladı ve 27 militandan oluşan grubun tamamını imha etti. (PKK'nm Parti Merkez Okulunda bir grup ARGK komutanı ve yöneticisi tarafından hazırlanan "Savaş ve Ordu Klavuzu" isimli 490 sayfalık kitapta; 19931995 yılları arasında düştükleri durumun sebep ve sonuçları ele alınmaktadır. Botan-Behdinan'da nasıl olup da yılların kazançlarının hepsini kaybedip, tasfiye edilecek hale geldikleri, operasyonlardan örnekler de verilerek, bir çok bölümde yer almaktadır. Mordağ operasyonundaki lider zayıflığı ve grubun gafleti de acıklı bir şekilde anlatılan örnekler arasındadır.) "Dümenin terbiye edemediğini, kayalar terbiye eder.' 1994 Dönemi 225 timine saldırıldı. Bir asteğmen iki er şehit oldu. Aynı gün saat 21:00'da Şemdinli ilçe merkezi veterinerliğine ait dört araç yakıldı. 3 Haziran saat 22:00'da Şemdinli Mezargediğinde hir er mayına basıp şehit oldu. 5 Haziran saat OlrOO'da Şemdinli Ortaklar sınır karakoluna saldırıldı. Bir er, iki GKK şehit oldu. Đki vatandaş öldü, altı militan ölü olarak ele geçirildi. 8 Haziran saat 11.00'da Çukurca- Ormanh-Çığlı yolunda seyir halindeki minibüslere ateş açıldı. 10 Haziran saat 01:45'de Çukurca Serbest karakoluna ateş açıldı. Bir er şehit oldu. 12 Haziran saat 20:00'da Şemdinli Alan sınır karakoluna ateş açıldı. 14 Haziran saat 10:00'da Yüksekova-Esendere yolunda mayın arama timine ateş açıldı. Tim çatışmayı geliştirirken Yüksekova'dan hızla gelen dağ komando bölüğü, dokuz militanı kaçmalarına fırsat vermeden yok etti. 15 Haziran saat 23:20'de Hakkari merkez Şivekör Dağındaki role merkezine ateş açıldı. 16 Haziran saat 22:30'da Yüksekova Kadıköy'e ateş açıldı ve yakındaki yayladan 1.500 koyun kaçırıldı. Sürüyü Alandüz ve Kuzey Irak'a götürmek için Keçi Kapısı geçidindeyken yakalandılar. 18 Haziran saat 18:00'da Şemdinli Yeşilöz mezrasından Günyazı köyüne giden aracın yolu kesildi. Üç GKK ve iki vatandaş kaçırıldı. 19 Haziran saat 10:30'da Şemdinli Kuzugediği pusu timinden bir er mayına bastı ve şehit oldu. Saat 21:30'da Şemdinli Umurlu köyü yakınındaki emniyet timinden bir asker mayına bastı ve şehit düştü. 21 Haziran saat 09:00'da Yüksekova Dibecik bölgesinde yol emniyet timinden bir asker mayına bastı ve yaralandı. 22 Haziran saat 24:00'da Hakkari'nin Van Başkale sınırında bulunan Ördekli karakoluna saldırı yapıldı. Bir er, iki GKK şehit oldu. Đki er, üç GKK yaralandı. 28 Haziran saat 16:00'da Hakkari merkez Ağaçdibi köyüne giden bir sivil araç mayına çarpü. Saat OlrOO'da Çukurca-Uzundere, Karate-pe'deki time saldırı yapıldı, iki GKK şehit oldu. Haziran 1994'de cereyan eden olaylar: 2 Haziran saat 10:00'da Şemdinli Demağa tepede bulunan emniyet 226 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok

"'Đmkansız'lafım sık sık kullanmak, haddim bilmemektir.' 30/31 Mayıs gecesi 2500 komando karadan Alandûz'ü (Oramar) kuşattı ve bölgeye sızdı. Şafak sökerken 1500 komando kritik yerlere havadan indirildi. Sıcak çatışma iki günde bitti. Harekat dokuz gün sürdü. Çatışmadan sonra bir hafta daha Alandüz'de kalarak yüzlerce gizli yere saklanmış olan PKK'hların da açığa çıkmasını bekledik. Harekat 8 Haziran'da bitti. 74 militan yok edildi. 7 Haziran 1994, Sabah: "PKK'ya darbe üzerine darbe: Hakkari Dağ ve Komando Tugayı, sınır ötesi harekatının hemen ardından 100-150 teröristin toplandığı 3000 rakımlı Alandüz'e 30 Mayıs gecesi harekat başlatü. 7 ayrı kesimde sıcak temas sağlandı. Ele geçen terörist sayısı 73'e ulaştı. Komandolar büyük bölümü karlarla kaplı 2500-3000 rakımlı bölgeyi karış karış taradılar. Zor doğa koşulları komandoları etkilemiyor." 8 Haziran 1994, Hürriyet: "Helikopter indirdi, komando bindirdi. Hakkari'nin Alandüz mevkiinde, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı altı gündür harekatını sürdürüyor." 5 haziran gecesi Şemdinli Derecik bölgesindeki Yolgeldi ve Umurlu köylerine Irak'tan saldırı yapıldı. Kısa bir süre sonra Derecik'teki piyade taburu köylere ulaştı ve çatışmaya girdi. Kuzey Irak'a çekilen PKK grubunun peşinden Irak topraklarına girdi ve 8 Haziran'a kadar kaldı. Yedi militan bu çatışmalarda öldürüldü. 12 Haziran'da Derecik'teki piyade taburuna, Balkaya-Basyan bölgesinde bir PKK grubunun görüldüğü ihbarını veren Derecik'in Irak sınırındaki Ormancık köyü korucuları, PKK ile yaptıkları plana uygun olarak, iki piyade timini pusuya düşürdüler. 40 asker için durum kritikti. Hemen kobralar sevk edildi. Đki timin havadan takviye edilmesi için de bir kara şahin bölgeye gönderildi. Pusuya düşürülen ve her yerden ateşe maruz kalan yerdekilerin PKK'lıların yerlerini tarif konusundaki zorluklarından, helikoptere tam kasasının alündan bir roket isabet etti. Helikopterin içindeki bir asker parçalanarak şehit oldu. Timin başındaki asteğmenin mühimmat yeleğindeki mermilerin bir kısmı helikopterin içinde ateş aldı. (Milyonda değil, milyarlarda bile olmayacak akıl almaz bir durum. 1,5-2 metre karelik bir alanda 15 asker, iki pilot, bir teknisyen. Alttan gelen roket şehit olan meh1994 DÖNEMĐ 227 metçiğe alttan vurarak hızı kesilip kalıyor. Asteğmenin patlayan mermileri bu dar yerde uçuşuyor, hiç kimseye isabet etmiyor ve her tarafı hassas olan bu hava aracına zarar verecek hiçbir kesime çarpmıyor. I lem helikopterin birden düşmesi hem de çok sayıda askerin aynı anda vurulması için gereken her şey bulunmasına rağmen hiçbiri olmadı.) Jandarma Pilot Binbaşı Savaş, yüksek mahareti ve soğukkanlılığı sayesinde dağlara çarpmadan, helikopteri vadiden vadiye süzdürerek Yüksekova'daki 1. Dağ ve Komando Taburunun kışlasına indirdi. Taarruz için sırada bekleyen Balkaya Dağı'na bu olay başlangıç tarihi oldu. Kampta eski durum yoktu. Mevcut PKK grubunun da 28 militan olduğu anlaşıldı. Ormancık korucularıyla işbirliği yaparak iki piyade timini pusuya düşürenler de bunlardı. Harekat 12-17 Haziran arasında bitirildi. 19 militan yok edildi. (Eskiden 80-100 militanh (bölük) ve 40-50 militanh (takım) PKK grupları artık 25-30 militana inmişti. Yan yana gelip çoğalmadıkları taktirde takım ve bölük düzeyinde militan sayılarını artıramıyorlardı.) Jandarma Genel Komutanlığının 22 Haziran 1994 tarihli güvenilir ve hassas kaynak çıkışlı mesajının Hakkari'yi ilgili bölümleri: "1. Bölücü başının Hakkari bölgesindeki PKK'nm 1500-2000 kişilik dağ kadrosunun işlemez duruma getirildiği, operasyonlarda anlamsız kayıplar verdiklerini, sorumlu şahsın ise güneye (Zap'a) geçerek kendisini emniyete aldığını belirttiği. Bu nedenle bölücü başı tarafından ağır bir şekilde eleştirilerek sorgulanmasının istendiği. Güney bölge sorumlusuna göre Hakkari zayiatlarının "bir bozgun olayı" olarak nitelendirildiği. 2. Eylem mevsiminin bitmekte olduğu, gücü bu duruma getirenlerin kelleyi kurtaramayacakları. (Bölücü başının Hakkari sorumlusunu kastederek belirttiği.) 3. Sözde Botan Eyaleti sorumlusunun Hakkari'de başarısızlıkların gerekçesi olarak Eşref (K) ve Mehmet Emin (K) gibi dışarıdan gelen grup sorumlularının yapı (gruplar) tarafından kabul edilmemesini, gruplar arasında ayrılıklar

olmasını, birbirini tarama olaylarının yaşandığını belirttiğini. Bölücü başının 1500-2000 kişilik gücü bu duruma düşürmenin ağır suç olduğunu, ceza gerektirdiğini, Baran'in bile örgüte bu kadar zarar vermediğini belirttiği. (Muhtemelen PKK-Vejin örgütüne geçen Sarı Baran veya sözde Dersim sorumlusuyken intihar süsü verilerek bölücü başının talimatı ile öldürülen Dr.Baran kastedilmektedir.) 4. Bölücü başının belirttiği Hakkari sorumlusunun muhtemelen Bo£r •*" c> S* I ıs N 4? f S s1 e»! & £«§ s: i c.k 6' e ^ & a-s VI g- g. j-j. g, x-^< x- S r 3 g 3 a-ag. p 5 2 £L 5 S£ S er S B g a 2 2 r». S' S> a flfl ; r; ^ O ftj S H >»— /-n fn >*. 1 230 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok 1994D0NEMÎ 231 O > O > o H 0 o 1 Q e: z s o. s Đ I o §23 o < o 8 S ¦o e 3 B S V ti .§£ a. s o. a « .a r* Oh sı -o .M ¦a 1 •- e ¦s s s ES3 "S O

sı X> A a 1 •a v H '.5b> « «•a 2 (( fi •f Ü sı Đ3 Z c ¦a > u »t* -a a w S fi S Sû sı I

§

XI -s sis = = r «KĐ Ş1 -s ¦.a 2 Ş ĐS * ili I i 5 I' ç 3 x 5 fil 3 C * ĐS E «- S "• » 5 ; « S 5. 5 ^ _ |llj!|l 5 s

3

' ¦

t .= 1 i a -"• t« O Đ SĐ "* i *C '7 ~ — £ ;- .^ = ftîiîli lıiîisi < N CÖ V C '£ "Dax>ranış ve tavırlarınız esastır. Cesur ve mert insanlar karşısındakilere de aym hasleti aşılarlar. * Temmuz 1994'de meydana gelen olaylar: 1 Temmuz saat 00:30'da Çukurca Pirinçeken sınır karakoluna silahlı saldırı yapıldı. 01:45'de Çukurca Sivritepe Karakoluna ateş açıldı. 2 Temmuz saat 01:30'da Şemdinli Durak Karakoluna ateş açıldı. 5 Temmuz saat 22:30'da Yüksekova Mezarlık mahallesinde bir şahsa ait eve saldırıldı. Üç vatandaş öldü. 8 Temmuz saat 02:30'da Yüksekova Güvenli mezrasında bir patlamayı araştırmak için giden jandarma zırhlı aracı mayına çarptı. Đki er yaralandı. 9 Temmuz saat 17:30'da Şemdinli Yayla Pınar yolunda sivil araç mayına çarptı. Bir GKK şehit oldu, 2 GKK yaralandı. 10 Temmuz saat 13:30'da Çukurca Kavuşak istikametinde seyir halindeki minibüs mayına çarptı. Đki vatandaş yaralandı. 17:00'da Çukurca Köprülü Çığlı yolunda bir kamyon mayına çarpu, bir vatandaş öldü.

11 Temmuz saat 15:30'da Yüksekova Esendere'den Kasran köyüne gitmekte olan otomobilin yolu kesildi ve iki vatandaş öldürüldü. 18 Temmuz saat 11:00'da Şemdinli Kayalar Yukarı Keleş mevkiinde bir minibüs mayına çarptı ve üç vatandaş yaralandı. 19 Temmuz saat 17:40'da Şemdinli Yaylapınar köyünde gözetleme yerine çıkarken bir GKK mayına çarptı ve yaralandı. Aynı gece, saat 01:00'da Çukurca'nın Şırnak sınırındaki Serbest sınır karakoluna Kuzey Irak'tan saldırı yapıldı. Bir asteğmen, dokuz asker, iki geçici köy korucusu şehit düştü. Dokuz terörist öldürüldü. 22 Temmuz saat 12:30'da Çukurca Köprülü Güdek vadisinde Köy Hizmetlerine ait kamyon mayına çarptı, bir görevli öldü, iki görevli yaralandı. 23 Temmuz saat 10:30'da Çukurca Kavuşak köyü yakınlarında bir sivil kamyon mayına çarpıp hasar gördü. Aynı gece saat 23:00'da Yük-sekova'daki Dağ ve Komando Taburunun kışlasına bakan evlerin birinden kışlaya ateş açıldı. Bir GKK öldü, eşi yaralandı. 25 Temmuz saat 20:00'da Hakkari şehir merkezinde devlet yanlısı iki vatandaşa suikast girişimde bulunuldu. Đkisi de; biri atılan roketten, diğeri de odasında yanına düşen el bombasından mucize deni232 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok lebilecek şekilde kurtuldu. 26 Temmuz saat 00:30'da Yüksekova Kısıklı Karakoluna saldırı yapıldı, beş asker şehit oldu, iki asker yaralandı. 28 Temmuz saat 07:30'da Çukurca Kavuşak köyü yakınlarında bir vatandaş mayına basıp yaralandı. Saat 10:20'de Yüksekova Esendere yolunda Vakıflar Bankasına ait zırhlı araca ateş açıldı. Đki görevli yaralandı. Saat 13:00'da Van Başkale topraklarında araçları ile intikal halinde olan 4ncü Dağ ve Komando Taburunun araçlarından birine yakın mesafeden iki roket atıldı. 14 asker şehit oldu. Roketleri atan ve yanındaki altı kişi bulundukları yerde öldürüldü. 29 Temmuz saat 01:30'da Şemdinli Alan Karakoluna saldırıldı. Đki er yaralandı, yedi terörist ölü ele geçirildi. 31 Temmuz saat 20:30'da Şemdinli Mordağ köyü çıkışında emniyet timine ateş açıldı. Bir GKK şehit oldu, bir militan ölü ele geçirildi. "AskerKk şerefiniz her şeyimzdir. Đşin sonunu düşünenler cesur olamazlar." Mayıs ortalarında yapılan atamalar gereği Temmuz'un ilk haftası subay ve astsubaylar Hakkari'deki birliklere katıldılar. Ortalama 2.000 subay astsubayın 1.000 tanesi batıya dönüyordu. Karşı tarafın gücünü ve otoritesini kanıtlayabilme, psikolojik yapısını olabildiğince yüksek tutmaya çalışmak için her şeyini ortaya koyduğu bir zamandaydık. Uzaktan bakarak, bekleyerek, toplanıp konuşarak, brifing alarak, değil bir gün, bir saat bile kaybedecek zaman yoktu. "Hakkari sınırlarına giren subay ve astsubaylar, hiçbir yerde konaklamadan birliklerini arazide bulacaklar, tüfek ve teçhizatlarım kuşanıp, atandıkları birlikle, hali hazırdaki komutanın yanında, yürütülen operasyonlara katılacaklardır. En iyi yüzme derin suda öğrenilir; karada kültür fizik yapılmayacak" emrini verdim. Tugayın Kurmay Başkanı, Personel, Đstihbarat, Harekat, Lojistik, Levazım, Maliye, Merkez, Muhabere Şube Müdürleri batıya atanmış, yerlerine yeni subaylar verilmişti. Bu sayılan personel zaten Tugay Karargahının tamamı demektir. Dağ ve Komando Tugayının dört taburunun komutanlarının tamamı da atama görmüştü. 1994 DÖNEMĐ 233 Üç Jandarma Alay Komutanının da tamamı değişti. Özetle; hiyerarşik konuma göre komutan dışında onun altındaki karargahının tamamı (Kurmay Başkanı da yurt dışından atandığı için Eylül'de gelecekti), alay ve tabur komutanlarının hepsi değişmişti. Bırakın muharebe ve harekat koşullarını, ortalama rakımı 2800 metrelik dağlık coğrafyayı, böyle bir değişim, batıda o zamanki sayısıyla 3-4 bin askerle kışlasında duran bir tugay komutanına bile zor gelir. Gene Temmuzun hemen başında atamayla gelen subay, astsubaylar ile tugaydan verdiğimiz subay, astsubay ve askerleri depoladığımız ağır silah ve teçhizatla donatarak hızla 5. Dağ ve Komando taburunu Hakkari'de teşkil ettik. Başlangıçta bu taburun en büyük gücü; tugayın diğer birliklerinden toplanan subay, astsubay ve askerlerin tecrübelerinin yüksekliğiydi. Gideceği yerde üst üste bazı

tek tek. Teklif ettiğimiz. nasıl ateş edeceklerini şaşıran iki PKK'lıyı vurup öldiırdü. 21-30 temmuz Puma (Çukurca-Yüksekova). bir türlü tam hakim olamıyordu. Bu operasyonlar sonucu 107 PKK militanı ölü olarak ele geçirildi.sıkıntılar çıkınca. Dağ ve Komando Taburundan bir teğmen PKK'nın takım düzeyindeki bir lideriyle. madalyaları ayrılmak üzere olan subay ve astsubaylara taktım. Yaralı arkadaşını da sırtlayıp aşağıya indi. haftalarca kışın kar üstünde. ileri hareket edemiyorlar. 21-24 Temmuz'da Şemdinli Kalereş ve Kuringan Tepe. eski subay ve astsubaylar sanki hiç tayin olmamışlar gibi birliklerinin başlarında en ufak bir psikolojik değişiklik göstermeden var güçleriyle. 16-19 Temmuz'da Şemdinli Derecik'te Süngü Tepe. 19 Temmuz. Tahtataş (Basyan). 22-25 Temmuz'da Hakkari Başkale sınırında Ördekli-Ka-rataş-Konak. 502 personel üstün cesaret ve feragat ile harekat rozeti aldılar. ikisi de ayakta ve 20 metre mesafe içerisinde. 1-4 Temmuz'da Hakkari doğusunda Akkuş-Al-tındağlar. Benim madalya teklif ettiğim rütbeliler ve askerler ise. Şemdinli Kuringan Tepedeki operasyonda 3. Yaralıdan 40-50 metre uzakta da bir uzman çavuşla dört asker bulundukları mev-zilerden sürekli ateş ederek. iki PKK'hnın yaralının yanına gitmesine mani olmaya çalışıyorlar. Ben yıllardır atama nedeniyle ayrılma seremonileri görmüştüm. Teğmen cıva gibi bir hareketle omzundaki tanksavar silahını ateşleyip karşısındakini kömür haline getirdi. Bütün taburlar sorumluluk alanları içerisinde. 12-15 Temmuz'da tugayca altı ayrı bölgede aynı anda Kasırga operasyonu yapıldı ve altı ayrı bölgede de PKK'lılarla temas sağlandı.) 1994 Dönemî 235 . bir taşın gerisinde yaralı bir asker var. Asayiş Komutanlığının ısrarı üzerine 5nci Dağ ve Komando Taburunu düşündüğüm zamandan önce Şırnak bölgesine sevk ettik. 8-12 Temmuz'da Yüksekova Mirgezer yaylası. 27-30 Temmuz'da Yüksekova operasyonları yapıldı. "Đki PKK'lı kayalıkların içinde mevzide. çatışmanın bir zaman kesitinde. her bir harekatın sonunda. Herkes aynı gün üni234 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok formalarını çıkarıp sivil kıyafetlerini giydi ve kışlada bir salonda toplandılar. bütün madalyalara layık olduklarını kusursuz kanıtlamışlardır. her türlü tehlikenin üzerine can kaygısı olmadan gitmeleri. karşı karşıya geldiler. 272 personel Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı. Dört askerden biri aniden mevziinden çıktı. erbaş ve ere takdirname ve Tugayın madalyonunu verdim. ha erken ateşlerse yaşama hakkı onun olacaktı. astsubay ve tüm askerler. onlarca muharebenin yüzlerce çatışmanın bir saatinde. bizim teğmenin omzunda hafif tanksavar silahı (Law) karşı tarafın omzunda ise RPG-7 roketatar olduğu halde. 184 personel de Jandarma Asayiş Komutanlığından takdirname ve ödül aldı. herkesten daha farklı. Madalya teklif ettiğim ve üst kademelerce de onaylanıp gönderilen. PKK'lı bir grubu yakalamaya çalıştılar. Bir örnek vermek gerekirse. astsubay. onların 5-6 metre önünde. 88 personel üstün cesaret ve feragat madalyası. Đkisinden hangisi kendi silahını da-. geçmiştekilerin uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktu. Personelde. klasik ve sıradan. "işte şark hizmeti bitti" şeklindeki duygu. Hepsine Dağ ve Komando Tugayının şiltlerini verdim. 7679 subay. 23-26 Temmuz'da Çukurca Kazan-Cevizli. Şu anda salonda görünenle. atanan Kara Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların Hakkari'den ayrılmak için son tarihleriydi. Aslında şu geçen 13 ayda ortaya koydukları olağanüstü insan gücü. Bu tarihten önce hiç kimse birliğinden ayrılmayı istemedi. Bir dağ keçisinin bile bu kayalıklarda yapamayacağı kıvraklık ve sıçramalarla." (Đki yıl içinde Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari Güvenlik Komutanı olarak. fakat hiçbirimizin tören vesaireye ayıracak zamanımız olmadığı için daha önce verilemeyen. korkusuzlukları. yazın güneşin altında hiç şikayet edenine rastlamadığım subay. harekatın bir bölümünde. Fakat kendileri de PKK'lıların konumu ve arazinin durumu itibarıyla yüzde yüz vurulacakları kanaati ile. insan aklı ve duygularını alt üst eden fevkalade anormal durumlarla yüz yüze kalmış olanları kapsıyordu. Bergüzar Tepe. 5-7 Temmuz'da Çukurca'da Kaletepe-dereköy. doğru dürüst bir uyku ve sıcak yemek yüzü görmeden günlerce.

Çukurca-Şırnak sınırındaki.Zafer. mazideki halimizi. sıradan temennilere lüzum görmüyorum. tüm insan faaliyetleri size sıradan ve boş şeyler olarak gelecek.Komutanım." Đyi incelemiş olanlar. size en büyük yardımı yapacaktır. biri: . Döndükten sonra bize yakışan şeyleri söylerim. 3000 metre doruklardan haftalar sonra vadi tabanlarına indiğinizde. Bütün çocukları. başkasının gelmesi gecikmez. Diğeri de." Etrafıma toplanmış olan subaylarla sohbet ederken. Tanintanin geçidi başlangıcında bulunan Serbest Sınır Karakoluna saldırı başladığı haberi geldi. Nasıl. Halk arasında bir söz vardır: "Anadolu'da boğa olmak için boynuzunda çamur olması gerekir" derler. devletin derdi hiç bitmez. Sanat dünyanın en zor işidir." Aynı gün. meselelerden ve karşı karşıya gelinen tehlikelerden kaçan ve korkanlardır. Bütün hazırlıklar ona göre yapıldığından Kara Kuvvetlerine mensup bütün subaylar öğleden sonra Hakkari'den ayrıldılar. birdenbire uzaklara." . Gazi olmak herkesin sandığı gibi muhaberede mutlaka yaralanmış olmak değildir. Savaş sanatını dost düşman herkese. 19 Temmuz gecesi saat 23:45'de. Rahmetli Zafer cevap verdi. öğrenmek zorunda bıraktığınız için: "Sivastopol önünde yatan gemiler Atar nizam topunu yer gök inler Yardımcıdır bize kırklar yediler Aman kaptan paşa izin ver bize Sılada nişanlımız duacı size" diye Sivastopol marşını söylerim. Vazgeç. Hayatta karşılaşacağınız insan hallerine ilişkin hiçbir şeyin sizin bileğinizi bükemeyeceğini bildiğimden. gurbet ellere giden bir insanın hislerine kapıldım. Savaşçılık orta kırat adamların yiyeceği nane değildir. Tarihten korkan insanlar vardır. "Vatanı ve milleti için her an ölmeye hazır şekilde muharebe eden. Ölüm ve dirim çizgisinin ne demek olduğunu bilenler olarak bundan sonra. Sanat insanın özgür olarak karar vermesini ve becerisini sınırsız ortaya koyması ile yükselir. şapka çıkarttıracak gibi yaptınız. söyleme artık Hatırlatma. dünya her zaman emniyetsiz olacaktır.Hangi şarkıyı söyleyecekmiş? 236 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok 1994 Dönem! 237 . Bir ulusun tarihi her gün yazılır. Đnsanların yeryüzündeki ahir ömürlerinde mutlaka öğrenmeleri lazım gelen iki şey vardır. Biri biterse. Güle güle gidin. Sizler bu belgelerin en mümtaz sayfalarında yerinizi aldınız. Saldırı. "Askerlerin cesaret ve dayanıklılığı daha iyisi hayal bile edilemeyecek düzeyde olmalıdır. Haberiniz olsun. mücadeleyi iyi yapacaksın demektir. yaşadıklarınızdan küçük bir öykü bile anlatsanız asker veya sivil insanların ancak çok azı bunu anlayabilecektir. bunlar uyduruyor komutanım. her şeyin hafiflediğini hissettiyseniz. hepinizi kutlarım. Bunlar. "Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde. bunun böyle olduğunu bilir. tarih 50 yıl sonra yazılacak diyerek. . asfalt dökmekten daha çok emek ve alın terini gerektirir.Ben söyleyeyim müsaade ederseniz. Bunu biri. Fiziksel olanı ise. Başka şeyler artık bizi kesmez. PKK grupları Kuzey . Bizim eski şarkımızı.Ben Türk Ordusunda bu güne kadar "muharebe harekatı rozeti" almış tek levazımcıyım. yaşamınız da tıpkı öyle olacak. fakat şehitlik mertebesine ulaşamamış bütün askerler gazidir. Kaldırım yapmak. ama bir yere kadar. çocuklarınıza yeter de artar bile. Sizlerin yaptıklarınızla duyacakları haz ve övünç. O. doğru mu bu ? dedim. Gün batarken kışlanın kuzeyindeki Kırmızı Tepeye çıktım. Ayrıca şunu söyleyeyim. Zafer Yarbayım atandığı Đzmir'den Hakkari ve bizler için bir şarkı söyleyecekmiş. Tanrı her şeyi serbest bırakmıştır. . baş aşağı gitmeye devam ediyor. Hakkari'den ayrılmadan kendilerine topluca hitap ettim: "Çivisi çıkmış bu topraklarda canınızı ortaya koydunuz ve psikolojik savaşı kazandınız. Hava aydınlanırken karakola indim. Bütün marşları hiç unutmayacak gibi. Bu.Son defa. karakolun kuzey batısında Berizincir tepede bulunan emniyet timini hedef almıştı. Önce vadiler sonra dağların dorukları yavaş yavaş karardı. Komutanınız ve muharebe arkadaşınız olarak.

.O fark etmez. çok hız yapılamayacak bu yolda ben pusu yerini sezerim. Mor-dağ'ın yarısı Hakkari vilayeti. Bölgesinde harekat bittiğinde. arkadaşları mı olduğunu tam ayıramayan askerler.Komutanım o zaman hiç değilse zırhlı araçla ben önden gideyim.Mehmet Ali. konuşmasını hemen kesemedi.Komutanım. kimseye zamanı gelmeden bir şey olmaz. Civardan da ateş açılmasına rağmen. Mehmet Ali'ye söyle rahat olsun. mevzilerin içine girdikleri noktada. Kaçıramadıkları dokuz teröristin cesedi sağda solda duruyordu. Bir asteğmen. . Yol hem çok dar hem de bir tarafı hiç yok. . güneyinde Kamışlı bölgesinde üste bulunan 4ncû Dağ ve Komando Taburu bu harekatta. . bir an önce ve hızla konuşlu olduğu Dağ-hca'ya dönmek için tabur motorlu araçlarını yanına istedi. 21-30 Temmuz tarihleri arasında Çukurca ve Yüksekova bölgelerinde Puma-2 adıyla geniş çapta harekat başlattık. esas.O yolu kullanmakta ısrar eden benim ve akşama kadar yanların-daydım.Çukurca Sınır Alay Komutanı ile komutanım. gidebilirsin. yakınlarında ve ayakta dolaşanların PKK'lı mı. Jandarma Bölük Komutanı ve emniyet timlerinin geçtiği noktadan 15 dakika sonra da 4ncü Dağ ve Komando Taburunun konvoyu geçerken yol kenarından araçlara 8-10 metre mesafeden iki PKK'lı RPG-7 roketatarlanyla ateş etti. ben zırhlı aracın içinde kabirde gibi oturarak nereyi görebilirim? Normal bir ciple gideceğim. saldırılardan sonra bu yoldan bir dönüş yapılacağını bildiklerinden.Bu mihveri karadan geçerek görmek istiyorum.Bize komutanın haberi olmasın diye tembih ediyor. yarısı da Van vilayeti ve onun Başkale ilçesinde kaldığından Mordağ'ın taranması bittiğinde tabur bir hafta sonra Başkale topraklarının içine 15 km.Kiminle görüşüyordun? . sen merak etme. Yüksekova'nın 10 km. katırların sırtında tekrar Irak'a kaçıranlar Barzani'nin peşmergeleriydi. Timde olup da sağ kalan askerlerle görüştüm. -Bir şey mi var? . 238 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . Mayını araçtan fark edemem ama pusu kurulmuş ise. Hakkari-Şırnak vilayetlerinin bitişik olduğu güney batı uçundaydık. Geç saatlerde Harekat Merkezine girdiğimde Harekat Şube Müdürü biriyle görüşüyordu. PKK militanları karanlıkta hiç kimseye görünmeden tepeye çıkan doğudaki bir izden tırmanarak mevzide çepeçevre duran timin ortasında. aniden ortaya çıkıp asker ve GKK'ların bulundukları siperlere el bombası atarak ateş açmaya başlamışlardı. Yüksekova'nın kuzeyine geçerek önce Beyazdağ. Siz geçtikten hemen sonra mayın arama timi yolun Köprülû-Çığlı arasında yere döşenmiş üç mayın buldu. Zaten tek karayolu olan. Yanımda bulunan Çukurca Sınır Alay Komutanı Albay Mehmet Ali: . Ve gelenler sadece PKK'lılar değil. Pusu. Çekinecek ne var? Sonra.O zaman zırhlı araca binin komutanım. girmek zorunda kaldı. mayın ne olacaksa olur. kendim her şeyi gözlerimle görmeliyim. . ateş edip etmemekte tereddüt etmişlerdi. . Bazı düşüncelerimi yerden bakışım şekillendirecek. Karanlıkta. iki GKK olmak 1 üzere 12 şehit vardı. onların para karşılığı eylem başına kiraladıkları peşmergeler de bu saldırıya katılmışlardı. onun için yoldan döneceğim. Time saldırı yapılırken karakol binası ve çevresindeki mevzilere de ağır silahlarla ateş açan. Bölgedeki Başkale'ye bağlı jandarma bölüğü yolların keşfini yapü ve emniyetini kontrol etti.Irak'taki Metinan kampından gelmişlerdi. Köprülü. siz hepimizden daha iyi biliyor su nuz. Şehitlerin büyük bir kısmı sırtlarından vurulmuştu. o gece nöbette olan iki GKK ile PKK'lılar anlaşmıştı. niçin söylemiyorlar ki? Çukurca'da mayınlanmamış yol ve mayın bulunmayan gün var mı? Mayın olaylarına tarih tarih baksanıza. Çığlı. Üç araç öğleye doğru Çukurca Sınır Alayının kışlasına ulaştık. tamamen yar. dokuz asker. atılan roketlerin üstleri açık araçların içine düşmesiyle 14 erbaş ve er . bu ağır silahları katırlarla Irak'tan getiren ve ağır silahlar ile ölü mü yaralı mı olduğu belli olmayan PKK'hları. helikopter istemedim. Akşam Hakkari'ye döndüm. Ortaya çıkan şuydu. mutlaka pusu veya mayın vardır. sonra Mordağ (3807 rakım) istikametinde operasyonlara başladı. Çukurca yolunu kullanarak Çukurca'daki Sınır Alayına gitmeye karar verip. Sonra da pusu yerindekilerle görüşürüz.

Sonra dayanamadım: .Sizde bir şey olmadığını sanmanız. saldırının yapıldığı Başkale'nin Oğulveren Karakoluna gittim. Hakkari'de olsa. dakti1994 Dönemi 239 lolar. Bir haftadır Beyaz ve Mor Dağdaydılar. Hakkari'den helikopter isteyerek taşınabildiği kadar timi militanların kaçabileceğini tahmin ettiğimiz yönlerde önlerine indirdik. Bizim vilayette bir şey yok ama etrafımız yanıyor. Karakolun bahçesinde uzak bir yerde 4.Şu gördüğüm karakolu. Taburun bölükleri roketleri atanlar dahil altı militanı kaçmalarına fırsat vermeden bulundukları yerde yok etti. bir trafik kazası veya adi bir adam öldürmeymiş gibi yaptığınız işlemlerden belli oluyor. sayısının azlığı. çevredeki tahkimat noksanlığı ve ağır silahlardan yoksun haliyle.Burada daha önce böyle bir şey hiç olmadı. Bugün karşılaştığımız grup şimdi bulunduğum jandarma karakolu ile Đran sınırındaki dar ve küçük alanda sürekli duramazdı. Sizin üzüntünüzü anlıyorum. Hava kararırken taburun bulunduğum karakola toplanması emrini verdim. köyler.şehit oldu. onunda batısında Hakkari Karadağ ile kuzeyde kalan Başkale arazisini inceledim. Dağ ve Komando Taburunun öldürdüğü PKK militanlarının başında masalar. bütün bu yörede en güvenilir diye sandığınız aşiretin korucuları var değil mi? O korucular bu işin içinde olmadan hiçbir şey olmaz. 4. Korucular. daha batıda Başkale-Hakkari yolu. Sabaha kadar gözümü kırpmadım. Başınıza bir sürü bürokratik işler açtık. bulunduğumuz mevki-ye. Kısa zamanda bazı sorgular da yaparak her şeyi ortaya çıkarmışlardı. Bu adam 26 yaşında. Başkale bölgesi için aldığı talimat buradan azami vergi ve haracı alarak PKK!nın gelirini yükseltmekti. Hakkari arasındaki yolu 32 virajlar kesiminde keserek eylemler de yapıyordu ama. Bendeki ve onlardaki bilgileri yan yana getirdiğimizde durum şuydu: Başkale bölgesindeki grupların başında "Zerdeş" isimli biri vardı. Đran sınırı buraya çok yakındı. Burada herkes birbirine entegre olmuş. çok az konuşan ve en sert liderlerinden biriydi.Osman Paşam bizim durumumuz kötü. 1994 yılı için Başkale Belediyesine kestiği vergi (o günün parasıyla) 30 milyardı. . yakınında pusu kuruluyor. kendi taktir 240 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok ettiği miktarlarda vergiye bağlamıştı. böyle yumuşak bir hedefe niye başını bile çevirip bakmıyor? Komandoların bölgeye girişiyle hesaplarının alt üst olmasından korktuğundan tepki veriyor. kimlik tespiti. Dağ ve Komando Taburunun yeni Tabur Komutanı Binbaşı Kemal ve bütün subaylar gece saat 24:00'da karakolda bir odada görüştük. Gece yarısından sonra gitmek istememelerine rağmen subayları birkaç saat dinlenmeleri için gönderdim. Yanlarına gittim. 1993'de Başkale bölgesi sorumlusu olduğundan bu ününü önceden halka da kanıtlamıştı. 10-15 dakika önce aynı yerden geçen bu karakolun araçlarına hiçbir şey yapılmıyor. Görmedim. Hiç kimse bunun böyle olduğunu devletin hiçbir kurumuna bildirmiyor. dümdüz bir yerde bulunması. Bu aşiretin bir bölümü de sizin bölgenizde. karakolun 3-4 km. . daha önce hiç bilmedikleri vadi ve yükseltilerde hava kararıncaya kadar kovaladılar. Acımasızlığı ile tanınan bu şahıs. eroin ve esrar gibi işlerle uğraşan herkesi. Önce hiç konuşmadan izledim. Hatta Hakkari kuzeyindeki Karadağ . Haberi ahr almaz. Onun yorgunluğu hiçti de bu bölgede yüz yüze kaldıkları durum hepsinin kin ve öfkesini doruğa çıkarmıştı. haberim yok. mezralar. tıkır tıkır Zerdeş'e ödüyordu. Arada bir Başkale. Diğerlerini de kaçtıkları Đran sınırı istikametinde. Dağ ve Komando Taburuna bile saldırmayı göze alan bu Başkale bölgesi PKK grubu. . Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın safsatasıyla yaşayıp gidiyorlar.Size zahmet verdik. duymadım. Van Jandarma Tugay Komutanı: . Sınırdan. Şunu hemen ilk tespitlerimle söyleyeyim. 48 saat içinde yerle yeksan ederler. dedim. Akşama doğru Van Valisi ve Van Jandarma Tugay Komutanı general karakola geldiler. Đran'dan gelen kaçakçılar. bölgesinde kendisine bir tehlike görmeden eyleme girişmiyordu. Biz de ateş çemberinin ortasında kaldık. Roketlerin atıldığı yeri gördüm. PKK'nın en güvendiği. durum tespit tutanaklarının tanzimi gibi şeylerle uğraştıklarını yanımdaki karargah subayları söyledi. Yanlarında da bazı siviller vardı. Başkale-Hakkari yolunun batısındaki geniş alan da Başkale arazisiydi. Gündüz saat 13:00'da.

Hep hareket halinde olduğumuzdan epey zamandır 600'e yakın olan askerlerin ayaklarını operasyon sırasında görememiştim. "Arkadaşlar önce size şu güneşin en küçük uydusunun değişmez doğal afetlerini söyleyeyim. Size söz veriyorum. seller. tıpkı köpeksiz köyde çomaksız oynamaya alışmış PKK grubu yaptı. Saldırılarda binanın kendi inisiyatiflerini alacağını. Kendilerine: 1994 Dönemi 241 "Arkadaşlar dünkü menfur eylemi bizim sorumlu olmadığımız topraklarda ve bizim bölgemizde faaliyet göstermeyen. 5000 yıllık kayıtlı insanoğlu tarihinde 14. parkaları üzerlerinde açık arazide yatıyorlardı. Dağ ve Komando Taburu. bir kısmında. ikili antlaşmalar. en azından bir kısmına karakolda yatacak yer olmasına rağmen orada yatmamışlardı. veya içinde meydana gelmişti. Bunun üçü yeryüzünün varlık etkenleri. şu anda karşımda bulunan terhisi en yakm askerler dahi görecekler. taban derileri. Son asker gözden kaybo-luncaya kadar taburu izledim. hiç durmadan yurt içi ve yurt dışında yaptığı tüm muharebelerde bile. topukların derisi kalkmış. yatılan sıraların arasında oturmuş. Bunlar doğanın yasalarıdır. Nerede ise hepsinin ayak tabanları tam yerinde tabiriyle paramparçaydı. Zaman her şeyi eskitir ve işe yaramaz hale getirir. öfke ve kininizin azametini biliyorum. diğeri de Hakkari-Van idari sınırları üzerinde. Parmak araları su toplamış.600 savaş yaşanmıştır. Hepinizin gözlerinden şükranla öpüyorum. yeryüzünde ben en katı yürekliyim diyecek insanı bile etkileyecek ve dayanıklılığım hiçe indirecek ölçülerdeydi. Ayağa kalkmaya ve yanlarındakileri ikaza yeltendiler. dördüncüsü de milyonlarca canlı türünden biri olan fakat aklı erginleştiğinden kendisini dünyanın hakimi zehabına kapılan insan oğlunun yaratılışındaki zayıflıktır. Tugayda bir salonda toplayıp görüştüm. sürekli de kayalıklar arasında bir iki saat dinlenmeye alışkın olduklarından burada toprağın üzerine uzanmışlardı. güçlerini sınırladığını bildiklerinden. Bazıları kan içindeydi. Temmuz ayının son günlerinde bir fırsat bulup Hakkari bölgesine atanan Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına mensup bütün teğmenleri. dünkü kaybettiğimiz sayıda şehit vermedi. Ama siz öyle bir meslek ve sanat seçmişsiniz ki. Dün bunu yapanların sonunun ne olacağını. Dağ ve Komando Tugayı şu geçen 13 ayda. 242 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok . Yürüyenler sanki sabahleyin gördüğüm ayakların sahipleri değildi. Sizler her muharebe görevinizde kahramanlığı destanlaştırmış bir tabursunuz. yani bugün karşımıza çıkanların bölgesiydi. Bu ortalama her yıla üç savaş demektir. ayakta bir iki yerde kat haline gelmişti. Bundan sonra da sizin karşınıza çıkacak olanlara acırım. salgın hastalıklar ve savaşlardır. Tabur bölükler halinde muharebe düzenine geçerek batıdaki Van-Hakkari ana yoluna doğnı yürüyüşe geçti. 1994'de ilk kez teğmenler sınıf okulundan sonra Güneydoğuya atanmışlardı. bunların hepsi korkuya ve çıkara dayalı sözleşmelerdir. subay. bir yıl önce atanmış olanlarla birlikte.1994 yılında PKK'nın sorumluluk alanları tahsisinde. varoluş nedeni değişmeyecektir. ayaklarına bakım yapmaya çalışan 5-6 asker fark etti. kıyamet gününe kadar. Buluştu. en çok can sıkan eylemlerden biri Hakka-ri-Şırnak. Đnsanlar orta bir ömre sahip canlılar olduğu için 30-40 yıllık süreleri mevzii barışlarla geçirmiş olmayı büyük bir şey olarak algılarlar. Beni. Sabahleyin alaca karanlıkta karakoldan çıktım. teknolojiydi hiçbir sonuç bu dört doğal eylemin önüne geçemez. Saat 07:00'da Tabur Komutanı içtima düzeninde taburu bana takdim etti. fakat gidişatın önüne geçebilecek bir hal değildir. kuzeydeki grupların sorumluluğunda. Hepsi botlarını ve çoraplarını çıkarmış durumdaydı. Dar ve yüzeysel anlamda bir anlam taşıyabilir. Đşaretle mani oldum. Bu ay. Şu gördüğüm manzara. Hissiyatınızın derinliğini. astsubay ve askerleri bölükler halinde. Boydan boya gezerek taburun askerlerinin ayak tabanlarını gördüm. Bunlar. Kürsüye çıktım ve irticalen kendilerine hitap ettim. depremler. Đttifaklar. Hepinizi gururla selamlıyorum" dedim. 4. Tecrübeli olduklarından.

daha pratik ve daha ucuz. Siz Çelik Bilek okudunuz mu bilmiyorum. Çâresi ne? Bunu bileceksin. bütünüyle karşı tarafın inisiyatifinde olan. Klasik ve nizami. daha çok zekayı ve cesareti gerektiren bir savaş türü. Kara muharebeleri çok zordur ve insanın ruh ve akıl yapısını alt üst eder. o farklı bir konudur. Aynı şekilde sen de bir canlı iç güdüsü ile sürekli dikkat ve zekice buluşlar peşindesin. Yarım saat geçmeden bir veya birkaç tane daha mevzi ve o kadar insan karşına çıkacak. ona göre eğitim ve ona göre savaş usulleri deneyeceksin. 100-150. sen onu sahrada topa tutsan ne olur? 1994 DönemĐ 243 Havadan bomba yağdırsan ne yarar? Ö taktirde mücadele klasik olmayan muharebe tekniklerine döner. (Ernesto Che Guevara ve 46 militan 8 Ekim 1967'de pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Đşte Çelik Bilek serüvenleri. iradem ve azmimden kaybedilen bir şey yok diyor ve gerçekten öyle ise. şok etkisi yüksek. Siz öyle misiniz? Hasmın gözünün akını görürsünüz. Uzun sürünce de iki tarafın yıpranma. nehrin öte kenarından bir köylü çocuğun elini kaldırarak onları selamladığını. kaç gün kaç gece üst üste? -30 derecede mi yoksa +40'da mı? Ve midene günlerce. ne mizansenler ne kurnazlıklar düşünüyor. bilinen. maddi kaybı artar. Deniz veya hava platformundan bir füzeyi veya bombayı hasmın bulunduğu vasıtaya veya yere atarsın. Dünya Savaşlarının hat. Gece de aynı şey. Sen de buna göre savaşacaksın. cephe. Aslında yeni falan da değil. on değil ki. yüzlerce kişi. yığınak. Çünkü bu usul. dağın ötesindeki kurak ova. parçalanmalarını.) Burada size esas anlatmak istediğim şudur. nasıl. Che'nin başında bulunduğu 46 kişilik yürüyüş kolunun bazen bir uçağın onlar saklanmasına rağmen üzerlerinden uçtuğunu. seni rahat bırakmam dayanıklılığı. niye çıkmıştır? Amerikan bağımsızlık savaşında bir Đngiliz binbaşının ihtiyaç halinde bulduğu bir örgütlenme ve bu örgütün uyguladığı prensiplerdir. Hadi gündüzü anladım. ben vazgeçmem. Liderler ve askerler bu tip mücadeleye hazır olacaklar. sana seferber olma imkanı tanımayan. ve 2. teşkilat ve savaş doktrinlerini çizip atan bir tarz ve bir usul. hatü olmayan. Son 200 yıldır da dünyanın her yerinde var. Bunu bir hasım yaptığı için değil. Bir kayalığı anladım. Benim kuşağım Çelik Bilek'i çok iyi tanır ve muharebe tekniklerini de bilir. çok uzakta ineklerini otlatan iki yaşlı insanın şapkalarını çıkararak kendilerini selamladığını okuduğunuzda. Sonra. Sonra bunlar. Bir ulus. 1967 yılının Eylül aynı okurken. Oradaki canlılara. dağın bu tarafındaki soğuk denizde kuralsız savaşür. Ben varım. Konvansiyonel savaş. ABD avcılarının nizami olmayan savaş kurallarıyla Đngilizlere karşı yürüttüğü mücadeleyi anlatır. ne zaman. klasik usullere sarılıp ayrılamayanlan zaman içinde kurbağa testine sokar. Ama benim kuşağımdan kaç kişi bunu hayata geçirebilir. Birinin diğeri ile hiçbir bağı yoktur. olmayan bir savaş ve muharebe tipi. haftalarca bir kaşık sıcak bir şey girmeden. bir toplum. .Sizlere gıpta ediyorum ve bu yaşta ve rütbede geleceğin savaşlarının nasıl olacağını bizzat yaşayarak gördüğünüzden dolayı da sizleri kutluyorum. nereden çıkmış. Göremediğin için de ruhun alabora olmaz. insanlara ne olduğunu. her zaman ve her yerdeyim. klasik. komando nedir. 1967'nin Ekim ayında bu yürüyüş kolunun başına bir şey geleceğini derhal sezebildiyseniz siz bu işi öğreniyorsunuz demektir. pes etmedim. Şimdi insanlar buna genel bir tanımla "terör" diyorlar. Tam askeri dille. Her defasında onlarca.000 askerin karşı karşıya gelip birisinin ötekisine zafer kazanmasına itibar etmez. yığınağı yapılmayan. Đkisinde de insan varlığının fizik olarak bulunması dışında. Mesela. bir. hangi kuvvederle. zamana yayıldığında karşı tarafta moral ve maddi güç bırakmayan. yani düzeni. beş. yorulma. kol ve bacaklarının koptuğunu. Nereden. geleceği belli olmayan vuruş. yaralı iken 'ölmek istemiyorum' diyen feryatlarını ve seni öldürmek için beyninin nasıl çatlatarak çareler aradığını göremezsin ki. Ona göre teşkilatlanacak. Yani bilinen 1. Karşınızdaki hayatta kalmak için bir canlı olarak nelere başvuruyor. Ernesto Che Guevara'nın "Bolivya Günlüğü "nü okumaya başladığınızda.

Net. Ofisler ve şirket yönetimlerine iyi gelirler. ulusun kuvvetini göstermektir. cesaret. Ordu askerlik duygusu sayesinde canlı ve sağlam durur. Şimdi ömür uzadı diye bunun tersini savunan birilerine rastlarsanız. Muharebelerde ve çatışmalarda gençliğin ve genç insanın ne demek olduğunu hem sizde hem de mehmetçikte görüyorum. Đnsanlar dünyanın doğasına egemen olamadığı ve akıl erdiremediği için maddi şeyleri seçerler. Kimseye de benzemeye çalışmayın. Bu fikrin sahiplerinin başında da süvarileri Sarı denizden Polonya'nın başkenti Varşova önüne kadar gelen. Aslında kimsenin dayak yediği falan yok. Kalıpların bedelini bir kısmınız gördü ve görmeye de devam edeceksiniz. Aksi kanıtlanmadığı sürece muharebeleri yürüten komutan her zaman haklıdır. öğreten ve komuta eden birinin ifadesidir. Çünkü Tanrı öyle istemiştir. Gerçek güç insanları etkilemek ve onlara ilham vermektir. yalın ve keskindir. savaşa neden olanlarla alakalıdır. işi savaş olan canlı bir varlıktır. 150. Teşkilat şemalarının ve unvanların hiçbir değeri yoktur. Savaş. Sakın hiçbir kalıba girmeyin. Savaş. insan oğlunun yeryüzünde özgür ve erdemli olmaktan Öte kazanıp muhafaza edeceği başka bir değeri yoktur. harekat alanında insanların hangi yaşlarda bulunacağı Roma ve Napolyon ordularından itibaren bilimsel olarak bellidir. Đnsanlar ölüm ve doğum bilincinin doğasını kavramakta zorlandığı için ölümü hep başkalarının başına gelen bir sonuçmuş gibi görmeye devam eder ve asla inanarak kabul etmezler. Yapılacak şey onları enerjik bir şekilde kontrol etmektir. Ve sizin her şeyi tam ve doğru öğrenmeniz esastır. Gelecek sizsiniz çünkü. muharebe. Hiçbir askeri kitabın ya da kuralın düşüncelerinizde ön yargı yaratmasına müsaade etmeyin. Ordunun şeref ve disiplininin temeli. Her ikisi de yanı başlarmdadır". atılımın ve cesaretin önünü keser. rütbelilerden mareşal bile olsa en geç 60 yaşında üniformaları çıkartılmıştır. Bu da her işte. Bu değer savaşla ve savaşanlarla ilgili değil. Emirleri tekrar etmeyin. Çünkü doğa yasaları bu işte de esastır. Muharebelerde herkesin beyni uyuşmuş ya da dağılmış olduğundan liderin iki kat tetikte olması gerekir. Ordu. Herkesin sizi sevmesi için çaba göstermek bir sıradanlık işaretidir. 1994 Dönemi 245 Arkadaşlar.000 kişilik süvari ordusunun 70. başka bir şey istemem" diyen de kendisidir. Ses tonuna dikkat et.Arkadaşlar her zaman söylediğimi siz gençlere de söyleyeceğim. Bu duygunun erden generale kadar herkeste tam ve eksiksiz olması lazımdır. "Bana subay ve para verin. Komutan dili. Şunu bilin. Bu yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü engeller. Sözcüklerin bir anlamı yoktur. En zararlı şeydir ve kolaycılıktır. bütün dünya tarihçilerinin doğunun yetiştirdiği en büyük general olarak kabul ettiği Cengiz Han gelmektedir. Savaşın ahlak ve ahlaksızlıkla hiçbir ilgisi yoktur. Yumuşak ve uysal kişiler. Doğa hükmünü yürütüyor. Savaş arenasında boğa ve savaş kartalı olamazlar. yeminli muhafız244 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok lan subaylardır. Bunun sebeplerinin başında subay ve general terfilerinin taraflı yapılması. Pozisyon değişince kimliğinizi muhafaza etmek mümkün olsun. yaşlı bir subayın genç bir subayı yendiği varit değildir. . hatta can sıkıcı sayılması gibi orduya verilen zararlardır. Askerler en geç 46.000'i de Türk'tür. Babaannemin bir sözü vardı: "Đnsan 45'inden sonra gecede 40 dayak yer" derdi. Kişiliğinizi konumunuzla asla bütünleştirmeyin. Apaçilerin bir sözü vardır: "Aptallar yaşam ve ölüm için uzağa bakarlar. enerji gibi askeri niteliklerin dikkate alınmaması. Askerlik duygusu tarih içinde bütün uluslarda da görüldüğü gibi bir çok nedenle zayıflayabilir. Dürüst olup olmadığını o söyler. Dünya harp tarihinde yaşlı bir generalin genç bir generali. gülün ve ona ilgili bilim adamlarına gitmesini önerin. otorite. küçük çaplı amir olurlar. Sebebi mi? Đnsanlar 60 yaşından sonra fiziksel duyularının yüzde ellisini kaybederler.

Bir PKK'lı ölü ele geçti. bir asker. sosyal yapısını değiştirdiğinde 43'ün-de. beş asker şehit oldu. Sizlere örnek vermeye ne hacet. 11 Ağustos'ta Çukurca Çığlı yolunda sivil araçlara ateş açıldı. en etkili silahımız ve gücümüz onun vatan sevgisi ve çocuklarını bu asil duygu için şehit olmaya adamaları. Yeryüzünde böyle bir ulus artık yok. Yedi GKK şehit oldu. Lüks ve pahalı yaşama özenmeyin. bir GKK yaralandı. engeller koyarak yapılmaz. Napolyon bütün Avrupa'nın askeri. 4 Ağustos saat ll:45'de Yüksekova Kotul Sınır Karakolundan Perihan Sınır Karakoluna seyir halindeki ikmal aracı mayına çarptı. Bu ne sabır. Aksi halde kötü gidecek her şeyden siz de sorumlusunuz.) 1994 Dönem! 247 14 Ağustos saat 10:30'da gene Ördekli köyü civarında bir kadın mayına bastı ve iki kadın yaralandı. Üniformanızı düzgün giyip size yakışmasını ve askerlerinizin size imrenmesini istiyorsanız. Bizim de beklediğimiz buydu. Lider hakkaniyet ve adalet demektir. Bir haftadır bu karakola baskı artmışü. Yapanlar da 4. Bir GKK şehit oldu. Bir kere daha söyleyeyim. 2 Ağustos saat'll:00'da Türkiye-Đran sınırında mayın arayan istihkam timinden bir asker mayına bastı. Bunu ordunun geleceği için yapmak zorundasınız. değişmez tek ölçü olan mesleki ehliyet ve cesaretine göre değerlendirin. dört GKK şehit oldu. bu kahramanların gitmediğini. Meslek hayatınız boyunca maiyetinizi. En büyük. vücudunuzun yağlanmasına müsaade etmeyin. Nasıl muharebe edileceği konularını her zaman sizlerle beraberken anlattığım için bunlardan bahsetmeyeceğim. siz kendiniz bunun böyle olduğunu yaşayarak zaten görüp biliyorsunuz. 20 Ağustos saat 03:00'da Şemdinli Gelişen köyü Atalık mezrasına saldırıldı. (Ördekli Jandarma Karakolu Karadağın kuzeyinde BaşkaleHakkari sınırındaydı." "Yarım motorla çalışmak yok. Bir GKK. 15 Ağustos günü örümcek ağını kurduk. bu ne tevekkül. Böyle olmadığını da görüyoruz. 19 Ağustos saat 23:00'da Şemdinli Koçyiğit Kırca mezrasına ateş açıldı. 3 Ağustos saat 15:20'de Hakkari merkez Ördekli Karakolunda gözetleme yerinde bir GKK tuzaklanmış el bombasına bastı. Askerin günlük yaşamı sade ve pratik tesislerde. Hep söylüyorum. hangi millete mensup olursa olsun dayanıklılığı ve cengaverliği azalır. Yurt savunmasını bizim milletin yüreklerine kurulmuş kalelerle yapıyoruz. Böyle bir şey olamaz. siyasi. 13 Ağustos saat 13:00'da Şemdinli Çevre köyü GKK'lanna âteş açıldı ve bir GKK yaralandı. Dört asker yaralandı. sizlerde görüyorum. bir vatandaş yaralandı. 1500 koyun Kuzey Irak'a kaçırıldı. 5 Ağustos saat 19:30'da Şemdinli Umurlu Sınır Karakoluna saldırı yapıldı. ekonomik. . Hepinizi gururla selamlıyorum. 19:00'da Yüksekova Kısıklı Karakoluna ateş açıldı. Siz muharebelerde yetişen genç subaylar olarak gelecekte "farkınızı" ortaya koyacaksınız. Cengiz Han süvarileri Varşova önlerindeyken 50 yaşındaydı. altı vatandaş öldürüldü. Arkadaşlar yurdu savunmak sınırlara kale ve karakol yaparak. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. bu nasıl bir ölçüsüz sevgi. bütün makineler tam yol ileri!" Ağustos 1994 olayları: 1 Ağustos saat 03:30'da Şemdinli Aktütün yolunda askeri araç mayına çarptı. Dağ ve Komando Taburuna roket atan Başkale bölgesindeki Zerdeş gruplarıydı. 21 Ağustos saat 23:30'da Şemdinli Çevre köyüne saldırıldı. Artık kesin olarak Van-Hakkari ana yolunun baüsındaydılar. Đki asker yaralandı. Dört asker şehit oldu. Askerlerinizin başına dönün ve herkese Türk subaylarının kim olduğunu gösterin. doğa koşullarına uygun yerlerde geçmelidir. Rahat 246 Unutulanlar Dişinda YenĐ BiR Şey Yok ve refah. askerlerde alışkanlık haline gelirse. Siz paraya pula eyvallahı olmayan kahramanlarsınız.Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda 44 yaşında. Aynı gün gece yarısı Hakkari merkez Ördekli Karakoluna saldırıldı. En önemli işinizin bunu titizlikle yapmak olduğunu bilin. Üç asker yaralandı.

242. . her şey yoluna girecektir. yürüyüş kolunda 2." 17 Ağustos 1994 günü Başbakan. hiçbir kaygı ve emniyetsizlik hissetmeden. Başkale PKK grubunun bulunması muhtemel olan mıntıkaya doğru sürmeye başladık." 1-3 Ağustos'ta Şemdinli Bembo yaylası. böyle bir operasyonu değerlendirecek tedbirleri almaları iletildi. çekilecek ve kaçacaklardı. 15-19 Ağustos'ta Hakkari Karadağ operasyonları yapıldı. sırası gelen toplanan halka hitap etti. kuzeye doğru olabilecek PKK hareketlerine karşı hazır olmalarını. (Karadağ harekaü PKK'nın Savaş ve Ordu Kılavuzu kitabında. ağın batıya doğru açık olan ağzını kapatacak şekilde pusu mevzilerine girdi. Bakanlar. Taburun 5. Kuvvet Komutanları. Hakkari'de başlarına gelen vahim sonuçlardan biri ve tasfiyeye doğru gidiş olarak. 2-4 Ağustos'ta Çukurca'da Kavga YeriÇığlı. Muharebe hava karardıktan sonra da 16/17 Ağustos gece yarısına kadar aralıklarla devam etti ve birden karşı taraf derin bir sessizliğe büründü. terörü biz bitireceğiz denildi ve Hakkari'den ayrıldılar. tüfeklerini bile omuzlarından çıkaramadan aynı yerde 53. herhangi bir temas olmadığı gibi görüntü de alınamadı. refakatinde idari personel Hakkari'ye geldiler. doğudan batıya Karadağın üzerine. Ama hangi yöne? Harekatla hiç alakası olmayan bir bölgede bulunan 2nci Dağ ve Komando Taburu bu gece yarısı dağları hızla tırmanarak. Gece.) "Halk tarafından devlete. Üst bürokratlar. 2-6 Ağustos'ta Çukurca (Doğan Harekatı). Öğlen yemeğini Tugayda yediler. bunun ötesinde senin bir başka anlamın yok' denildiğinde. Đki asker şehit oldu. 17 Ağustos sabahı saat 05:00'da. Öğleden sonra Hakkari merkezde kurulmuş olan platformlarda oturup. imha edildi. 2-4 Ağustos'ta Yüksekova'da Pınarca-Aktaş. Sıradan şeylerle zamanı çarçur ederek. 15-20 dakika içinde. saatin saati tutmadığı bu harekat tipinde: 1. sağlanan temas ve çatışmalarda 58'i Karadağ'da olmak üzere 126 PKK militanı ölü olarak ele geçirildi. Ağın açık ağzından hiçbir kuşku duymamalıydılar. 4.25 Ağustos saat 10:15'de Şemdinli Durak Sınır Karakoluna. ağı yanlardan ve dibinden delip geçmemeliydiler (50 metre bile boşluk bulsalar bunu yapabilirlerdi). Bir militan öldürüldü. onun ömrüdür. PKK grubu Karadağın 3460 metre yüksekliğindeki doruk kısmındaydı. Dağ ve Komando Bölüğünün namlularının ucuna çıktı. yani Başkale'nin bu bölgede at oynatan grubunun tamamı. Fakat. sayfasında anlatılır. PKK grubu birerli kolda. 4-9 Ağustos'ta Yüksekova Mirge-zer-Kışlacık (Yarasa Harekatı). 31 Ağustos saat 04:00'da Şemdinli Tütünlü Güleç mezrasına ateş açıldı. Üç şey çok önemliydi günün güne benzemediği. PKK'hlar planı görerek bizim nelerde ve ne kadar olduğumuzu anlasınlar diye gündüz gözüyle Hakkari-Van yolunda. Bunun anlamı açıkü. onların biraz uzağında da 5 olmak üzere 58 PKK'lı. Dağ ve Komando Taburu askerlerine verilen söz de yerine getirilmiş oldu. 20:30'da Yüksekova Mezarlık mahallesinde zabıta amirine suikast teşebbüsünde bulunuldu. Yürütülen muharebeler. değil ateş etmek. iki vilayet sınırından başlayacak gibi 'U' şeklinde tertiplenildi. Para pul ve iş vaatlerinde bulunuldu. 11-13 Ağustos'ta Yüksekova Şişol ve Mordağ. Açık ağzı 15 kilometre olan ve batıya dönük olan ağı. 248 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok ' 3. Birlikler Karadağ'ı 1994 Dönemi 249 taramaya devam ediyorlardı. keçi boynuzu yemekten vazgeçin. "Zaman bir uzay boyutudur ve sonsuzdur. 'sen bana hizmet etmek için varsın. Harekatın sonucu hepsini çok sevindirdi. 16 Ağustos öğlene yakın Karadağın zirvesine gelindiğinde birkaç yerde birden çatışma başladı. Gündüz ve 15/16 Ağustos geceleri birlikler ilerlemelerini sürdürdü. Đran'daki Jerma-Betkar kampındaki PKK grubu saldırdı. 15 Ağustos günü. Ama insan için zaman. Ben mecburen kışlada bulunuyordum. Başkale arazisinin de bir bölümünü kullanacağımız için Van'daki Jandarma Tugayına bilgi vererek. Genelkurmay Başkanı. PKK grubu ağı yürüttüğümüz alanda mıydı? 2.

birileri gerçek. işler bizim bildiğimizden çok farklı demektir. hem de onlara hitap edenlerin durumu buydu. Ne zaman ulaşılacağı da belli . Đstiklal Harbi'ne katıldı. bayrak dikmeleri büyük bir başarı sayılıyor-sa. birbirlerine yaptıkları şakalar. birileri gelsin beni kandırsın diye beklerler. Bizim milli sınırlarımız içinde bir dağımıza kendi bayrağımızı dikmenin ne demek olduğunu anlayamadım. Milliyet: "Hakkari'nin Karadağ bölgesinde kalabalık bir PKK grubu ile güvenlik kuvvetleri arasındaki çatışmada 45 terörist öldürüldü.Osman Paşa. "Ateş nereye düştü ise." 18 Ağustos 1994. Hava Kuvvetleri uçakları. Ege ve Akdeniz'deki bir yerleşim biriminde neyse.Şırnak'taki harekatta Cudi Dağı'na ilk çıkan senin bu tabur oldu. Ama ortada bir gerçek var. paralar gidiyor. Madalya teklifine esas teşkil eden nedir komutanım? . Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet'e madalya teklifi yap. Şaşırma sebebim. "Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'in "Şırnak'taki Cudi Dağı'nın tepesine Türk Bayrağı diktik" dediği gazetelerde yayınlandığında buna inanamadım. Bir kere daha görülüyordu ki. gelenler ayrı bir galakside yaşıyormuşuz gibiydi. bana.O tabur benim komutamda değil biliyorsunuz. dedi. Hakkari'nin 3500-3800 metrelik dağlarından hiç inmeyen. süper kobralar ve helikopterler desteğinde 14 saatlik çatışma sonunda dört yıldır PKK'nın kontrol ettiği tepeyi ele geçirdiklerini öğrendik. Şehirdeki konuşmalar ve insanların halleri. Onun Đstiklal Madalyasını şerefle taşıyorum. Mutlaka bir yanlışlık vardır. Đki hayat vardı. güldükleri konular. şaşırmamak lazım. 2000 küsur metrelik Cudi Dağı ova gelir.Tugaya çıktım." Hakkari'ye geldiklerinde bir ara Hasan Kundakçı Paşa: . bulunduğu yer nere? Sonra o kadar birliğin içinde. köşe yazısı: Cudi Dağı. 3 Ağustos 1994 Sabah. Doğru. diğerleri sanal bir ortamda yaşıyorlardı. Bu durumdayken. 2. . gazeteler yazdı. "Büyükler yeminle. . çocuklar şekerle kandırılır" ata sözlerini hatırlattı. düzeltilir diye bekledim. . Bize bildirilen Güneydoğu Anadolu'da 1500-2000 terörist bulunduğu ve durumun kontrol altında olduğudur. 250 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok . Hakkari'de iki PKK'h teslim oldu. Büyük ateşin çok uzaklardan görüldüğü sanılan ışığını da insanoğlunda yaratması umulan ruhu gerçek ve içten duygularla kap-layamıyordu. sonuca ulaşılmıyor. Türk halkına olayların gerçek boyutları ve seyri anlatılmıyor. Ya bu haber ve görüntüler yanlış. bizzat orada bulunanları yakıyordu". "mü-samere çocukları" ile Almanların. Cudi nere. burada da aynıydı. Sonra 1990'dan beri PKK'nm Cudi Dağı'nda daha önce boşaltılan Dedeören Karakolunda yaşadığı. dedim.Emredersiniz. senin 5.!!!! Nasıl olur komutanım? Bizim tabur Beytüşşebap bölgesine konuşlu.Harekat Şırnak'ta. Televizyonlar bayraklarımızı ve askerlerimizi gösterdi. Ciddi bir savaştan sonra askerlerimizin Cudi Dağı'nın tepesine ulaştıkları ve bayrak diktikleri bize anlatıldı. Hürriyet: "Hakkari'nin kuzeyindeki Karadağ'da. Şırnak Jandarma Tümen Komutanlığı'na bağlı ve Şırnak'ta faaliyet gösteriyor. Birliğin onların komutasında ama madalya teklifini sen yap. Birkaç saat önce hem dinleyen halk. Benim rahmetli babam Çanakkale'de vuruştu. kendi yaptıklarımızı aşırı ve fazla ileri çıkmış tevazu ile görmemizden kaynaklanıyor. Cudi Dağı (2200 m) 1990'dan bu yana dört yıldır PKK'nın kontrolünde ise bizim mehmetçiklerimiz bu modern silahlarla dört yıl sonra dağın tepesine çıkıp. Askerlere hürmetim var. Kuzey Irak'ta Avaşin ve Zap Kamplarını 24 saatte dümdüz edenlere. Đşler iyi gitmiyor. Đnsanlar ölüyor. Sanki biz ayrı bir galakside. Basında Karadağ harekatı: 18 Ağustos 1994. ya da yıllardır olup bitenler hakkında yanlış bilgilendiriliyoruz. Sabah erken saatlerde başlayan çatışmada 45 PKK'lı öldürüldü. Gelenlerin ruh halleri tavır ve davranışları. 1. kalabalık bir terörist grubun bulunduğu belirlerıince helikopterlerin desteğinde operasyon düzenlendi. Đnsanlar kandırılmaya hazır olmadan kandırılamazlar.

Saat 13:30'da Yüksekova Köprûcek yolunda bir sivil araç mayına çarptı. 19 vatandaş Kuzey Irak'a kaçırıldı. Kara kuvvetleri mensuplarına benzer konuşma yaptım ve aynı gün ayrıldılar. Eşek Pınarı Yürekli harekatı hariç." (Bu yazı bir melodram gibi. yedi militan öldürüldü. Đki GKK şehit oldu. Üç militan ölü ele geçti. . Bir vatandaşın telefonla aradığını. 27 Eylül saat 01:00'da Çukurca Pirinçeken Karakoluna saldırıldı. Bir asteğmen. Bir GKK şehit oldu. Yüksekova'nın Đran. Bir vatandaş yaralandı. Çarçele (Đkiyaka Dağları) geçtiler. 7 Eylül saat 20:30'da Çukurca. II Eylül saat ll:30'da Şemdinli. Köprülü-Çığlı yolu kesildi. 12 Eylül saat 22:30'da Şemdinli Durak Sınır Karakoluna PKK'nın Đran'daki Jerma Betkar kampından saldırıldı. . Şemdinli.değil. 16 Eylül saat 02:00'da Şemdinli Üzümkıran köyüne saldırıldı. bir GKK şehit oldu. PKK baskısı azaldığı için şimdi daha cesur davranıyordu. "Vatan sevgisinden beslenen fedakarlık duygusu dejenere insanlara gülünç gelir. Irak ve Đran sınırlarının sıfır hattında bulunan. 29 Eylül saat 21:00'da Şemdinli Çevre köyüne saldırıldı. Đki er şehit oldu. Đki asker şehit oldu. 2-22 Eylül arasında Yüksekova. Bir er şehit oldu. bir çocuk öldü. Đkiyaka. 252 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok "Küçük trompetçi kız romam okur gibi askerlere hitap edilmez. ismini vermek istemediğini söylediler. Sınır ve sınıra yakın yol ve patikalarda her gün onlarca mayın bulunup temizleniyordu. Baklaya kampları artık temizdi. Çukurca'nın Irak hududundaki karakol. 19 Eylül saat 09:30'da Şemdinli Alan Sınır Karakolu yolunda bir zırhlı araç mayına çarptı ve hasara uğradı.Paşam. "kral çıplak" diyordu. iki er. Kendisini tanıyordum. Dört militan ölü ele geçti. Hepsine Dağ ve Komando Tugayın kışlasında şiltlerini verdim. 20 Eylül saat ll:00'da Çukurca'dan Dilekli Dibecik köyüne erzak götüren konvoya ateş açıldı. Ve isabetle çok doğru diyordu." Bölgenin merkezi ile Kato. . 12 erbaş ve er yaralandı. köy ve mezralarındaydı. Oradan<la. Onların savaşçı tavırlı.) 27 Ağustos'ta Jandarma Genel Komutanlığına mensup subay ve astsubayların batıda atandıkları garnizonlara Hakkari'den ilişik kesilme1994 Dönemi 251 si gereken son tarihti. Şemdinli'nin Đran ve Irak. Alandüz.Şimdi Đkiyaka Dağlan'ndalar öyle mi? .Hayrola bir mesele mi var? dedim. 22 Eylül saat 08:00'da Çukurca'dan Pirinçeken Karakoluna erzak götüren araç mayına çarptı. Gene aynı kesimlerde dağ kadrosu ve milisler tarafından mayınlama faaliyeti aralıksız devam ediyordu. Đki asker şehit düştü. Şemdinli'nin köylerinden birine mensuptu. Çukurca bölgelerinde yedi büyük çaplı operasyon yapıldı. 23:50'de Çukurca Çağlayan sınır karakoluna saldırıldı. Mezargediği-Tanyolu köyünden dönen askeri araç mayına çarptı. Saat 21:45'de Zap vadisindeki Uzümlü-Aşağıdereli mahallesine saldırıldı. Sıkıntı." Eylül 1994 PKK eylem ve saldırıları: I Eylül saat ll:00'de Yüksekova Dilekli Dibecik mezrasına Çukur-ca'dan gitmekte olan sivil bir araç mayına çarptı. 12 Eylül saat 15:30 sıralarında kışladaki çalışma odamdaydım.Öyle Paşam ama dağın üstüne tam çıkamadılar. beş asker yaralandı. canlı ve sert bir sese ihtiyaçları vardır. Gruplar Đran ve Irak topraklarından yaklaşıp saldırıyor ve geldikleri kamplara geri dönüyorlardı. . 15:20'de Çukurca Pirinçeken Karakoluna ait timler DilekliDibecik'ten dönüşlerinde araçlardan biri mayına çarptı. iç bölgede sadece altı terörist bulunabildi. dûn gece Đran'dan bir grup bu tarafa geçerek Karacadağ üzerinden Yüksekova-Şemdinli yoluna indi. Milli hudutlarımız içinde Silahlı Kuvvetlerimiz dört yıl önce kaybettikleri tepeleri dört yıl sonra tekrar ele geçirip bayrak dikebiliyor.

köy ve mezralar ile yollarda sıkıntı artmıştı.Đyi olur. PKK'nın hazırladığı tuzağa çekmek amaçlı olabilirdi.Teşekkür ederim. 39 PKK'h ölü ele olarak geçti. askerler civarındaki araziyi kontrol etsinler diye de yaparlardı. Sabah: "Hakkari Dağ ve Komando Tugayına bağlı birlikler önceki gün aniden Çukurca'nın güneyinden Kuzey Irak'a girdiler. Gruba mensup olup da dün akşam hava kararmadan bunlardan ayrılarak Bembo Vadisi'ne inen (muhtemelen bölgedeki milislerle temas sağlamak maksadıyla) üç kadın militan bulunamadı. 20 dakika sonra helikopter kışladan havalandı. grubun bulunması muhtemel arazinin Eşek Pınarı-Yürekli kesimi olduğunu değerlendirdim. kabaca bölgeyi çıkarttım. Onlar bunun ne demek olduğunu bilirler. Harita ve bu arazi Dönemi 253 hakkındaki bilgilerimi birleştirerek. haritada işaretlediğim bölge. Dağ ve Komando Taburu hava karardıktan sonra bulundukları yerlerden harekede. Yurt içine girişlerinden 48 saat sonra yok edilmişlerdi. arazinin sağladığı avantajla da inatçı bir direniş gösterdi. Dağ ve Komando Taburu ile 4. ailen dahil hiç kimseye bir şey anlatma. 4. Mezi-Karyaderi kampına düzenlenen harekatı Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Pamukoğlu sevk ve idare ediyor. Bölgede bulunan her seviyedeki komutanlığa bazı günler. Đlk ölen PKK'lılann hepsi el bombaları ile vuruldukları yerlerde tuzaklanmışlardı. gırtlak gırtlağa yapıldı. ahtapot sistemiyle hedefi kuşatacaklar. bir helikopter bul ve hava kararmadan emri üç tabura da ulaştır. Komandolar kendilerine 20-30 metreye yaklaştıklarında dahi teslim olmayı kabul etmediler. Asker bunu bilmelidir.Yürekli bölgelerinde iki Dağ ve Komando Taburu da çatışmaya girdi. başka nasıl tecrübe kazanacak ve plan çalışması yapacaksın. Telefonla konuştuğu için fazla uzatmak istemiyordum. Mezi-Karyaderi kampı ve batısındaki Berçela bölgesine sızma harekatını başlattık. Birkaç soru sorarak. Toplam 55 militan yok edildi. Bölük komutanlarının vurulup düştüğünü gören. Üsteğmen Vedat iyileşti ve dönüp bölüğünün komutasını yeniden aldı. Üsteğmen Vedat yakın mesafeden kalbinin tam 2 santim üzerinden vurularak yaralandı. Çatışma öğleden sonra 15:30'da bitti. Đnşallah doğru söylüyorstındur. Daha önce de göğüs göğüse gelinmişti ama bu defa ki tam bir cephe savaşı gibi. 26 Eylül gecesi. Havanın karamasına çok az bir zaman kalmıştı." "Đnsanlar gibi her silahın ayn özelliği vardır. 35-40 ihbar geliyordu. . Tabur komutanları Binbaşı Vahap ve Binbaşı Kemal'e söyle. 2 Ekim 1994. Bu haritayı al. bölüğün asteğmen ve astsubayları ile bütün askerler. Bazıları da. Militanlara en yakında bulunan 4. Sakın. Kampta ve diğer bölgelerde sekiz gün kalıp 4 Ekim'de çıktık. Yeni atanmış olan Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ferhan'ı çağırdım: . kuşatma hatlarını Sürmene bıçağı bile delip çıkamamah.Ben de taburlarla beraber bulunup harekatı izleyebilir miyim komutanım? . dedim ve telefonu kapattım.PKK grubunun muhtemel yeri. aşırı atak ve gözü kara. Bu eylem ve saldırılar yeniden gelip yerleştikleri Kuzey Irak'taki Mezi-Karyaderi (Avaşin) kampından geliyordu. Ve: . Farklı farklı bölgelerde bulunan Dağ ve Komando Taburlarını hızla Çukurca doğusuna toplayıp. 1. Temas sağlanmadan tek bir telsiz açılmayacak." Ekim 1994 PKK eylem ve saldırıları: . sanki süngü hücumuna kalkılıyormuşçasına mevzilerinden ayağa fırlayıp PKK'lılann bulunduğu kayalıkların içine daldılar. PKK grubu buradaydı. Bunu bazen korktuklarından. Dağ ve Komando Taburu da gece grubun kendini kurtarmak için atabileceği Bembo Vadisini kapatsın. Çukurca'nın doğusundaki karakollar. Yüzde doksanı boş çıkıyordu. Đran'dan gelen grubun tamamı 42 militandan oluşuyordu. Đkiyaka Dağı'nm üzerine bile ulaşamamışlardı. Taburlar gece yarısı kuşatma çemberini kurup merkeze doğru kıskacı daraltmaya başladılar. Şemdinli'deki 3.Konuşması şimdi yarı Türkçe yarı Kürtçe olduğundan Đkiyaka Dağ-ları'nın doğusunda bir yerler tarif etmeye çalıştı. Karadağ-Eşek Pınarı . Dağ ve Komando Taburunun cephesine rastlayan Eşekpına-rı kesiminde bulunan grubun büyük bir kısmı. Hava aydınlanmak üzereyken. değil 254 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok saldırı yapmak. Dağ ve Komando Taburunun Bölük Komutanı.

gece dolaşın. Saldırganlar bu alanı lataları uzatıp üzerine basarak geçmişlerdi. 8 roket atar. Dün gece buraya gelenlerin sayısını size söyleyeyim mi? Taş çatlasa. Đşte bu belirsizlik demektir. Yani karakolunuzda gizlilik diye bir şey yok. Saldırıya uğrayan timin gece işgal ettiği mevzileri dolaştım. Mermi sıkıntısı var mı? Yok. Söylemekten dilimde tüy bitti. Siz gelenlerden sekiz misli daha fazla bir silahlı güçsünüz. Bunu. 4 tane top ve 1 termal kamera var. Rütbelilerin ve askerlerin psikolojilerini iyi görmediğim için bölük komutanına emir verip herkesi içtima düzenine aldırttım. kuş uçmaz kervan geçmez.OO'da Şemdinli Derecik-Yeşilova yolunda konvoya ateş açıldı. fakat şunu anlayamıyorum. Yiyecek sıkıntısı var mı? Yok. 27 Ekim saat ll. "Arkadaşlar.bir dalgakırana çarpmış gibi kafalarını kıracaksınız. Tim bu kesimde mayın var diye. Üzümlü'de. 23 Ekim saat 17:40'da Yüksekova Kamışh-Gürkavak yoluna döşenmiş olan mayına bir araç bastı ve iki vatandaş öldü. Bunu aklınızdan çıkarmayacaksınız. mayınlarınız. Sekiz asker şehit olmuştu. altınızda. Timin mevzilerinin bir kanadı bizim tarafımızdan mayınlanmış bir alandı. 5 tane havan. Buraya başka askerler gönderebilirim. Sizin bulunduğunuz yere gelmeleri onları bulmanız demektir. 7 Ekim saat 14:35'de Çukurca Pirinçeken Sınır Karakoluna Kuzey Irak'tan saldırıldı. 10 subay. Đki er şehit düştü. sürekli olarak gecikmiş takviye demektir. Kavaklı'da eskiden oynanmış olan film şimdi yeniden Pirinçeken'de gösterime girmişti. hepiniz 20 yaşında ve onlardan daha iyi besleniyorsunuz. üstünüzde bizim topraklarda zaman zamanda olsa. 20'li silahlı gruplar halinde. PKK karakolun gene iki yere çıkardığı emniyet timlerinden kuzey-dekine saldırmıştı. Makineli tüfekleriniz. Tüfekleriniz dışında 2 makineli tüfek. Dokuz militan öldürüldü. rezil bir yerdeydi. Ama iki şey var. babaya geldik. ve en önemlisi aymazlığa düşüp haremi ismetinize namahrem sokmuşsunuz. yapması gereken gözetlemeyi ihmal etmişti." 11 Ekim 1994 gecesi. 2 uzman çavuş. Bir polis şehit oldu. mecburen havanın aydınlanmasını bekleyip helikopterle karakola gittim. 4 uçaksavar. Hepiniz uyanın efendiler. öğrenebileceği şeyler değil. Đki. Bu da karşı tarafın hiç istemediği ve en korktuğu şeydir. Çünkü fiziksel bir eksikliğiniz yok.5 Ekim saat 08:15'de Yüksekova Đlçe Merkezinin içinde yola döşenmiş bir mayına basan bir asker şehit oldu. Bir. Bu karakol binası da bir vadinin tabanına yakın. 205 erbaş ve er var. Bakın biz onlardan birkaç . Karakolun 80-100 metre altında vadinin tabanında akarsu yatağının kenarında Pirinçeken köyü vardı. hudut boylarında şu dipsiz. vadi ve dağların arasında yalnızlığınızı anlıyor. Sizin bölüğünüzde. hiçbir askeri düşünceye sahip olmaksızın inşa edilmiş. Sis ve pus demektir. Sizin karakolunuz hakkında bildikleri ise 50 kere keşif kolu çıkarsa. PKK'lılar time onların hiç beklemediği bir yönden gelip saldırmışlardı. Şu lanet binalardan uzaklasın. her şeyin tek tek 256 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok yerini PKK'hlar nasıl bilebiliyor. 25 Ekim saat 23:00'da Şemdinli Şapatan rölesine saldırıldı. Bu karakol ve köyün bedenine mikrop girmişti. 22 Ekim saat 16:15'de Şemdinli'den Yüksekova'ya giden polis otosuna Kuzey Irak'tan ateş açıldı. Đki asker şehit düştü. 25-30 kişiyi geçmez'er. Kuzey Irak'ta PKK'nın Mezi-Karyaderi kampı. saat 23:00'da saldırı yapıldı. girip çıktıkları Alandüz kampı var. 2 astsubay. Sekiz asker şehit oldu. sizin için ar olacağından yapmıyorum. bilemediniz yakın bölgelerde. Bir çok şey şunu gösteriyordu. Đzin sırası gelip de izne gidemeyen var mı? O da yok. 15'li. Gelen PKK unsurları karakolun neresinde ne varsa hepsini buradaki askerler kadar biliyorlardı. 1994 Dönemi 255 "Her peyderpey takviye. Çukurca Jandarma Sınır Alayı'nın Çukurca doğusundaki Sınır Taburunun Irak hududundaki 6 sınır bölüğünden biri ve en doğudaki sınır karakolu olan Pirinçeken'e. Gene. 24 Ekim saat 01:30'da Çukurca Pirinçeken Sınır Karakoluna saldırı yapıldı. Bu köyden onlara yardım ve yatakçılık yapanlar hariç. Çatışmaya giren askerleri dinledim. Onlar gene gelecekler ama bu defaki gelişlerinde. PKK'hlar keşifsiz iş yapmaz.

Gayri nizami harp koşullarını taşıyan harekat alanlarında sabit olan ve duran her şey ölüme daha yakındır. . Kaçakçılar gelirken binaya çarpsın diye düşünmüşler. bu tarz muharebe' 1994 DÖNEMĐ 257 lerin temel ilkelerini yerine getirmek başka. bunu da anlamak mümkün değil. Asker sayısından bir endişeniz varsa . Şunun için arz ediyorum. Bunları mutlaka bulacaksınız. karakolların dış emniyet çemberinden içeriye kimseyi sokmayacaksınız. Dağ ve Komando Tugayı ise 5000 asker. bizim millete silahla kabadayılık yapamaz. Bir karakolu. haftalarca. kusup bayılın-caya kadar kovalayıp işlerini bitirin.Komutanım şu karakolun inşa edildiği yeri gördünüz mü? Hemen hemen hepsi böyle. Bu emre diyelim. Güya kaçakçılık yolu üzerine kurulmuş. asırlardan beri insanlar nasıl kaleleri en yüksek yerlere kurdularsa ya öyle yapacaksınız. Alaaddin sen de. ayağınıza geliyorlar. Hepsi de. "hiçbir sebeple gaflet ve aymazlık gösterip. ama sabit olmayan üsler kurarak. Böyle uyduruk şeylerin ekonomiye falan etkisi olduğu sanılıyorsa. Hepinizi gözlerinden öpüyor ve selamlıyorum. saldırmazsan düşmana. batıdan gelen taburlar ise ancak kendine yeterli. sonra kelle koltukta bir adam. 44 karakoldan ikisi.kişiyi bile bulalım diye günlerce. Temas sağlandığında at kıçında üvez gibi yapışınca bırakmayın. elmi yaman beymi yaman herkes görüp öğrensin. "Karakoldaki askerler melanetin. Ama çocukların elinden bir şey gelmediği için ve saygılarından dillerini dolaştırarak konuşuyorlar. içgüdüsel dövüşme ve vatanlarına olan geleneksel sadakat duygularını serbest bırakın. yer değiştirici olmak zorunda. Bunlardan biri. Tanrı. Ben ayrıldıktan sonra. 258 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Konuşmayı sonuna kadar dinleyen Aydın Paşa: . Bugüne kadar sadece başlangıçta birkaç yazılı emir verdim. karakoldan giden sayıdaki askeri Çukurca'dan buraya getirirsiniz. Türklerin doğal. arazide en yüksek yerlere çıkarmak istiyorum. Çünkü bölükler yılların alışkanlığı ile sanki çok matah şeylermiş gibi gayri ihtiyari binalarını koruyacak şekillerde tertipleniyorlar. Tabur Komutanı olarak belli bir süre bu karakolda kal" emrini verdim. aylarca dağlarda kayalıklarda dolaşıyoruz. PKK falan bir tarafa gökten yıldız indirir. Sonra kaçakçı önünde karakolun durduğu vadiyi kullanır mı? Kaçakçı denilen adam önce uyanık. Anneleriniz ne diyor: "Sütüm sana helal olmaz. karakollar hiçbir şeyin çaresi olmadığı gibi mevcut yerleri de başımızın belası. Ben kaç kere helikopterde iken Irak ve Đran sınırında kaçakçı katır kolları gördüm. Kaçakçıların kullanması muhtemel yollara bina yaparak da kaçakçılara mani olunamaz ki. gene sınır bölgelerinde sorumluluk verip. dedim. bu köyde yaşayan korucu olan veya olmayan bir grup kişiden kaynaklandığını biliyorlar. Bedelini hemen ödüyoruz. en geçilmez sanılan dağların üzerindeydiler. Mensup olduğumuz ulusun cengaverliğinin ortaya konulması şart olan dönemlerden geçiyoruz. Bunun için planlar dahi hazırladık ama Tugay olarak gücümün yetmesi mümkün değil. Bir gün sonra Tugaya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aydın Đlter geldiler. Farz edelim. Hakkari'de Jandarma mevcudu 9000. muhteşem fikir sahip leri. üniformalı silahlı bir gücün bir coğrafyada nerede konuşlanması gerektiğinde en basit askeri mülahazaları da dikkate almadılar. Gösterin kendinizi. Siz isterseniz. Onlar mutlaka farklı yol ve izler takip edeceklerdir. Sonuç olarak. Sizin bölgede bu. ya da çevresinde ateş ve gözetleme için en az 400-500 metre açık ve düz alan olan bir yere kuracaksınız. üçü uyamadı. Tugayda verebilecek sahra teçhizatı yok. Her şey seyyal. Bu yerleri kim planlıyor? Bu planların doğruluk derecesini kim kontrol ediyor? Bunların hepsi mezarlıktan başka hiçbir işe yaramıyor. Halka yardım etmek. karakoldaki askerleri dört grup halinde Çu-kurca'daki Alayın kışlasına alıp bir hafta on gün dinlendirip tekrar buraya getirin. en zor. Üzümlü'den sonra ikinci örnek. Çukurca Jandarma Sınır Alay Komutanı Albay Ömer ve bölgenin sınır Tabur komutanı Yarbay Alaaddin'e. Beraber Pirinçeken'e gittik ve Tugaya döndük. Arkadaşlar kimse sebep ne olursa olsun. nehirlerin önünü kesersiniz." dır. hareketli. Sonra bunların getirip götürdükleri ne? Atılan taş ürkütülen kurbağaya değmez. Olsa: bütün karakollara. onu korumak başka. Sizde.". doğru ve haktan olanın yanındadır.

Bir asker şehit oldu. Beş kadın militan ölü ele geçti. ne bir astsubay ne de bir askere rastlamadım.eset topluyordu. Memleketlerine gitmeden önce aynı çatışmada şehit düşen arkadaşlarının cenazesine katılmak için Adana'ya gelen Kahramanmaraşlı ve Ispartalı erler çatışmayı şöyle anlattılar. durum da ortada. PKK'hlara kahramanca karşılık verdik. bu karakollardan hoşlanan ne bir subay. Biz gelirken arkadaşlar c. çevik ve atletik bedene sahip olmak. 15 asker yaralandı. Dört asker yaralandı. Bunun için ben de karargahta böyle bir çalışma yaptırıyorum.. arkadaşlarımızın intikamı için görevimize devam edeceğiz. Dört asker şehit oldu. Bu güne kadar. Karanlıklarda namlulardan çıkan ateşler birden arttı. helikopterin bulunduğu piste doğru yürürken . 23 Kasım saat 23:40'da Çukurca Hakan Tepe Sınır Karakoluna saldırıldı. Hakkari Pirinçeken Jandarma Karakoluna saldıran PKK'lılardan 13'ünü öldüren er ve erbaşlara. 19 Kasım saat 10:00'da Şemdinli Tütünlû köyü Güleç mezrasına saldırıldı. Bütün gerçek sanatlarda olduğu gibi komutanlık da doğuştan bir olgudur. Muharebe tecrübelerinizin sayısı. ne de şişmanlık.Osman Paşa bak. dedi. gösterdikleri kahramanlıklardan ötürü komutanları tarafından moral izni verildi. Yedi terörist ölü olarak ele geçti. Bir asker yaralandı. 15 Kasım saat 01:00'da Çukurca Pirinçeken Sınır Karakoluna saldırıldı. iki militan ölü ele geçti. hafif. Bir asker şehit oldu. Tekrar nöbetimize dönüp. Büyük bir çatışma çıktı.Doğru söylüyorsun. Karakolları kuvvetli arazide yer değiştiren üsler halinde bulunması elbette en iyisi. Her yandan ateş açıyorlardı. Fakat aynı hızla tırmanamayabilirim. 3 Kasım saat 17:45'de Şemdinli Alan Karakoluna erzak götüren konvoya ateş açıldı. . Gün bu gün. sizi ustalığa yaklaştıracaktır. Ama karşımıza kaçakçılığın men ve takibi ile ilgili bir kanun ve ona bağlı karakollara ilişkin hususlar çıktı. 13 değil. 5 Kasım 1994 Hürriyet: "Günün Sözü köşesi" "Geçmişe ait en çok neyi özlediniz? diye sorulan emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'in cevabı: "Hakkari'yi ve Şır-nak'ı çok özledim" .Mermi ve roketler gürültüyle her tarafa düşmeye başlayınca. Sanat ustaları ile sanattır. 13 PKK'lı ölü olarak ele geçti. Halk tarafından omuzlarda taşınan kahraman erler "Bu vatana canımız feda dediler". 1994 Kasım Milliyet: "Kahraman askerler omuzlarda taşındı. Bunu iddia ediyorum. Üstünlüğü ele geçirdik. Bir kadın vatandaş Öldü. yaşama şansını arttırıyor. Aydın Đlter Paşa'yla. ben de arazide senin kadar hızlı yürüyebilirim. derinliği vegenişüği ile sahip olduğunuz kapasite. PKK Tur ile Devlet Tur." Kasım 1994 PKK eylem ve saldırıları: 1 Kasım saat 17:45'de Yüksekova Dağlıca emniyet timine ateş açıldı. halfalar ve ustalar vardır. ne kilo kalıyor. cennete sefer düzenlemekte yarışıyor. 6 Kasım saat 23:45'de Yüksekova Dilekli köyüne ateş açıldı. Ama o çocukların yapacağı bir şey yok. yoğunluğu." "Her sanat dalında çıraklar.. Gene de. Korkmuyoruz". Açık Pencere köşesi: "Đçişleri Bakanı Menteşe. . Zaman her şeyi eskitir. 25 Ekim Milliyet. Hepsi de buralara çakılıp kalmaktan rahatsız.Komutanım demek ki artık o kanunda da değişiklik gerekiyor. Oysa orada turizm zaten canlı. 1994 Dönem! 259 6 Kasım saat 16:30'da Hakkari Çukurca yolundaki emniyet timinden bir asker mayına bastı ve yaralandı. Hakkari'de dağ turizmini canlandıracağız" demiş. "Çok kalabalık bir gruptu. Bir korucu ve üç vatandaş öldü. 5 Kasım saat 10:00'da Şemdinli Tütünlü yolunda bir kamyonet mayına çarptı. Büyük zayiat verince kaçmak zorunda kaldılar. iki korucu şehit oldu. Operasyonlarda şişman olanların işi zor değil mi? Onlar ne yapıyor? dedi. dedim. 31 PKK'lı öldürdük.

sürekli havadan kar üzerinde iz takip ederek. matkap gibi bir noktaya sokacağız ve oradan uçarak ayrılacağız. Dağ ve Komando Tugayının bütün taburları ile Jandarma Komando Taburu ve Jandarma Özel Harekat grubunun katılımıyla. Böyle fevkalade kıymetli bir hedefin yanında bizim diğer kışlık plan ve hedeflerimizin esamesi bile okunmazdı. Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ferhan. bölgenin genelinde "Kasırga-2" harekatı yapıldı. Ben tabur komutanlarına gerekli emirleri 1994 Dönem! 261 vereceğim.5-2 metreden az değildir. Bu kış kesinlikle Hakurk'u darbeleyeceğiz. Bulundukları mağara ve dehlizlere doğrudan hücum edeceğiz. Buna "Eşek arısı sistemi" de diyebilirsiniz. katılımda 400-500 kişiyi buluyordu. Bize nehirden geçiş teçhizatı ve köprü malzemesi gerekir. Buralara hafif teçhizatla gündüz ineceğiz. PKK. arük Hakkari bölgesinde yurtiçi kamp tesis edemiyordu. Buralarda sabit bir duruşa geçmeye cesaret edemediği için lazım olan erzak. PKK'nın bu en büyük kampına kışın harekat yapmak için geçen sene onay alamadık. örgütün yurt içi ve yurt dışından ele başları ve bölgedeki grup liderleri olarak. aylarca taşıma faaliyeti sürdürmesi gerekiyor-uu. en yoğun bulundukları yerlere havadan nokta operasyonları yapacağız. Gene de örgütün elinde hâlâ binlerce militan vardı ve bunların biıyûk bir bölümü Hakkari'yi.metre karda yürümeye yeltenenler olduğu takdirde bunlar. Usul ve teknikleri anlatacağım. dağ kadrosuna katılımlar ise gün geçtikçe azalıyordu. 1-2. astsubay ve askerlerle görüştüm. Đğneyi. bunları araştırın. Basyan. Kampa gitmek için birkaç. en fazla hava kararmadan bitirilecek ve kamptan ayrılacağız. malzeme ve mühimmatı da buralara güvenle stoklaması mümkün değildi. mucize şeklinde bulunulmaz bir fırsattı. nasıl oluyor da. Harekatın kesin zamanını kampla ilgili keşiflerin sonucu ve hava şartlan tayin edecek. Şırnak'ın altındaki Haftanin kampı hariç. Dağ ve Komando Taburu da Van'daki kışlasına döndü. havada bulunacak kara şahinlerdeki keskin nişancıların payına düşenlerdir. Geceleri gittiğim yerlerde kalarak subay. Kar. 1984'den itibaren dört kongre yapılmış. Mevcut silahlı gücünü parçalar halinde kaybede kaybede. Kongre iki haftadan az sürmüyor. Şivi (Zap) ve Me-tinan kamplarına gelince. Kuzey Irak'taki sınıra yakın bütün ana kamplar Hakkari'nin güneyindeydi. Kasım ayının ikinci yarısından itibaren çeşitli istihbarat ve haber kaynaklarından PKK'nın 5. Fikren her şeye hazır olun. bölgedeki eski eylem ve saldırı etkinliğini % 60 kaybetmişti. Bunların hepsinin bir yerde toplanması ve aynı yerde iki haftadan daha fazla kalması. Đstihbarat Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Güngör'e ve Lojistik Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Necdet'e: "Haktırk kampına taarruz için daha önce hazırladığımız Ejder Kış planını inceleyin ve ayrıntılarına hakim olun. 4. çevredeki başka yerlerden çıkıp bizim bulunduğumuz noktadaki PKK'hla-ra yardım etmek için.3-13 Kasım arasında. bütün bölgeyi kapladı. Derecik'te konuşlu Piyade Taburu dışındaki takviye taburlarının hepsi kendi esas garnizonlarına gönderdik. Kuzey Irak'taki. Yüksekova. Đnanılması ve anlaşılması çok zor ama PKK daha önceki dört kongreden birini Diyarbakır'da yapmıştı. Harekatın süresi de üç haftadan az olamaz. Lojistik işin tam olması için. Sadece yedi militan bulundu. Kongresini yakın bir tarihte Kuzey Irak'taki kamplardan birinde yapacağı bilgileri gelmeye başladı. Mezi-Karyaderi (Avaşin). bu 5nci idi. burnumuzun dibine en üst kademeden 400- . Kamp 260 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok diye kullanmaya alıştığı yerler emniyetli değildi. Biz bir noktada çalışırken. sizler kendi hazırlıklarınıza başlayın" emrini verdim. Kampta kuzey-güney istikametinde 20 kilometreye yakın bir akarsuyun meydana getirdiği derin bir vadinin yanlarındaki dağ silsilelerinde karın yüksekliği 1. kampın içinde de onlarca akarsuyu geçmek zorundayız. Teslim olanların sayısı her gün artıyor. Şemdinli. Kuzey Irak'ta. Hangi kampta yapılacağı ve ne zaman yapılacağı Türkiye Cumhuriyeti Devleti için hayati öneme haizdi. Bu istihbarat bizim için çok sürpriz oldu ama. Buna da artık gücü yetmiyordu. Đş birkaç saatte. Çukurca bölgelerindeki birlikler ile Hakkari genelindeki kritik karakolları dolaştım. Đran ve Irak topraklarından kuşatan yurt dışı kamplarındaydı.

16 Kasım 1994 Sabah: (Washington) "Amerikalılara göre PKK'nın sonu geliyor. örgütten kaçanların olduğunu belirten Öcalan "Artık acımasız olacağım ve hesap soracağım" diyor. böyle bir avanaklık olur mu? Olurdu. Aralık ayında PKK'mn hiçbir eylemi görülmedi. kimse kimseyi tutamazdı. katliamlara dayalı örgütünün artık çıkmazda olduğunun farkında. Gökyüzü nadiren göründü. Örgütün hızla baş aşağı gittiği şu dönemde bu hedef yok edildiği takdirde. terör öncesi döneme dön1994 Dönemî 263 dü. Bu gelişmelerin göstergesi içerde de somut olarak yaşanıyor. ne cephe teşkilatı. laşan 5. bir günlüğüne Hakkari'ye gelenlerden 5-6 gün Tugayda kalmak zorunda kalanlar oldu. yeniden doğmuş gibi oldu. Hiçbir yerde kendini güvenlik içinde hissetmiyor. gene de. yapılması gerekenleri hiçbir kişisel kaygı duymadan.500 kişiyi topluyor ve orada uzun bir süre kalabiliyorlardı? Kongre yapılacağı doğru olabilirdi. kar sığınak ve mağaralarında bir hafta on günlük süreler zarfında kaldılar. bu durumun terör örgütünün ele geçirilen talimatlarından açıkça anlaşıldığını belirtiyorlar. Apo'nun geçtiğimiz günlerde batılı ülkelerin devlet başkanlarına ve uluslararası kuruluşlara gönderdiği mektup bir tür S. Apo'nun kaderi. Kuzey Irak'ta yakınlarımıza sokulacaklarına ihtimal vermemekle. sezgi gücümüzü bu faaliyetin yeri ve zamanına odakladık. Örgütün bir çözülme dönemine girdiğini. Bu nedenle mektubunda ateşkese razı olduğunu vurguluyor. bu işte yoktular.O.O. Fakat yer. "Apo ve PKK. . 1993'ûn bu aylarını aratacak kadar sert ve kötüydü. Yurt içindeki barınma noktaları imha edildiği için daha önce olduğu gibi yeniden toparlanmaları çok güç. Türk topraklarına yakın kamplar olamazdı. Değişmez sonunu korku içinde bekleyecek. PKK'nın ne silahlı dağ kadrosu. Bütün birlikler kendi sorumluluk alanlarında kritik olan yerlere kısa süreli sürpriz çıkışlar yaparak. Sürekli kar yağdı. Kongre öncesi sert bir mesaj yayınlayarak örgütüne "gözdağı" verdi. büyük bir bölümü panik halinde Kuzey Irak'a çekildi.S veriyor. PKK lideri. Alınan duyumlara göre. örgüt elemanları arasında büyük moral bozukluğu ifade eden VVashington'daki terör ve istihbarat uzmanları. Bu derece saf olmaları mümkün değildi. ne de herhangi bir sıcak temas oldu. Dağ ve Komando Taburları kışlalarının civarında hazırladıkları yer altı. Yolların bir bölümü trafiğe açık olmasına rağmen mayınlama faaliyetini çok seven ve artık bu işte uzmanlaşmış. Güneydoğuda il ve ilçe merkezlerinde durum. yer altı gücünü oluşturan milisler dahi." 15 Aralık 1994. Fakat silahlı dağ kadrosuna ait ne bir militana rastlandı. Bütün haber kaynaklarımızı. Sürdürülen operasyonlar. Yeni katılanların hepsi batı bölgelerinden gelen çocuklardı. fırsat hedefleri aradılar. ne pahasına olursa olsun yapana denir. Bölgede aralıksız devam eden operasyonlar nedeniyle PKK'nın ağır kayıplar verdiğini." Aralık 1994'deki hava koşulları. Yıllarca dünyanın en acımasız teröründen bunalan yöre halkı. yak-. PKK artık buralarda barınamıyor. ne de şehir ve kırsalda milisi kalırdı. Hepsi ve her şey dağılır. Amerikalı terör uzmanları. 12 Aralık Hürriyet. Günün 24 saatini buralarda geçirip derin kar ve şiddetli soğuklarda bedenen ve ruhen dayanaklıklarını arttırdılar. halkla teröristi birbirinden ayırdı. Artık can derdine düştü denilebilir." 262 Unutulanlar Dişinda Yen! BIr Şey Yok "Kahraman. kanlı geçmişi ve taşınamayacak kadar ağır günah-lârıyla tarihin bataklığına gömülmektedir. imha edildiğini. Bana göre bu hep beraber intihar etmeye karar vermekten başka bir şey değildi. Türkiye'nin siyasi çözüme razı edilmesi için girişimde bulunulmasını istiyor. yediği ağır darbelerle gücünü ve moralini yitiren PKK'run "genel af karşılığı silahları bırakma" önerisine hazırlandığını belirtiyorlar.S mesajı niteliğindeydi. S. Geçen sene kışın dağlarda ve PKK kamplarında harekata katılan askerlerin yarısı terhis olmuştu. Sabah: "Apo'dan panikteki örgütüne gözdağı: Yürütülen operasyonlar sonucu büyük darbe yiyen PKK'yı ayakta tutmaya Abdullah Öcalan. Bölgede ziyaret için dolaşan bazı karargah generallerinden. kan dökmeye.

. Bize program vermenize. Bunlara kalsa örgüt bir günde tasfiye olacak. Sebebi. Bunları yapanlardan hesap soracağım. Berçalan Yaylasında baharda binlerce çeşit çiçek açar. Fakat böyle bir programın arasında 5-10 dakikada da Dağ ve Komando Tugayını sıkıştırmanın da bizi bir süs gibi takdim etmenin ötesine geçmeyeceğini." Aralık ayının son haftası TRT'den Gezelim Görelim programım yapan ekip Tugaya geldi ve. gönlü dolu. Bütün bu olanlara şimdiye kadar ses çıkarmamıştım. Allah sizden razı olsun. "Bağrı yanık. Genelkurmay'dan izin aldıklarını" söylediler." Öcalan 5. becerikli. kışladan herhangi bir saatte aniden ayrılabiliriz. Neye ihtiyacınız varsa karargahın size bunları karşılaması için emir vereceğim" dedim. Aynı gece saat 02:30'a kadar Tugaya telefonlar yağdı. sizin program sürenizde bu sağlanamaz. istediğiniz yerde görüşün. Kongre öncesi böyle sert bir mesaj yayınlayarak örgüte gözdağı verip paniği önlemeye çalışıyor. hayran olduk. O nedenle çalışmanızı en kısa zamanda ve 24 saatte bitirmelisiniz. Aksi halde biz programda yer almayız. dağlarda 3000 metrenin üzerinde ters lale vardır. mektup ve telgraf geldi. kart ve telgrafların hepsi ve metinlerin tamamı yazılsa.. Hepsinin söylediklerinin özeti: "Duygulandık. sabalardan. umutsuz insanlarla karşılaşacaklarını ummuşlardı. Ama bir çözülme dönemine girdik. Ve bundan sonra yargılayarak tasfiye edeceğim. Çekim ekibi kendi aralarında görüştü ve "tamam" dediler. Çoğu örgüt mensubu (Ya kaçarız. Her sosyal sınıftan. iki kişiyi aç bırakır' karar sizindir" dedim. PKK'nm şerefsizce insanlık dışı zulmü içindeki çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. acı çekmekten bezgin hale gelmiş. yüzlerce kart. Bunun üzerine: "Bölgeyi görüyorsunuz. Halktan gelen mektup. Hava şartlan çok kötü fakat hiç belli olmaz. yorgun. duygu ve düşüncelerini göstermeleri nedeniyle. Đmha oluyoruz. yapacaksanız Hakkari hakkında ayrı çalışma. cesur. Aksine halk böyleydi. Batıda herhangi bir yer için yapılan programların şu dönemde ne yeri ne zamanı olmadığını. Milletin ruhunu. Aklınızı başınıza toplamanın zamanı gelmiştir. Önce şaşırmışlardı. Dağ ve Komando Tugayı olarak ayrı bir program yapın. ama bunu kendilerinin bileceği bir şey olduğunu söyledim. 4 Ocak 1995 günü TV'de gururla ve özenle seyrettiğim granit gibi sağlam. göz yaşlarımızı tutamadık. TRT "Hakkari Daf ve Komando Tugayının 24 saati" adıyla programı yılbaşına üç gün kala yayımladı. tahammüllü Türk askerinin coşkusundan gu1994 Dönemi 265 . senaryo bildirmenize. öğrencilerden. gözü dolu makus talihini yenen bir milletin az okumuş bir ferdi olarak. her meslekten.. köylerden yaşayan halk aradı. TRT ekibi çekimine ertesi gün başladı ve 24 saatte bitirip Tugaydan ayrıldı. Bir şey yapılacaksa tam olmalı. başlı başına bir kitap olur. şehirlerden. Đstediğiniz subay. Kaçanlar çok. bizim size sınır koymamız gibi hiçbir şey söz konusu bile olamaz. Bize bir şey olmayacağına olan inancımız tazelendi. Tersi olduğu ortaya çıkü. Keşke sizlere daha farklı bir şeyler yapabilsek ama elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor. halkın talebi üzerine de dördüncü kez yayınlandı. bunun bir bölümüne de Tugayı dahil etmeyi düşündüklerini. TR^ tarafından ikinci kez bir daha yayınladı. moralimiz yükseldi. Bu program. Genelkurmay Başkanı'nın 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamı izlesin" isteği üzerine üçüncü. Anadolu'da bir söz vardır: Tek kişilik bir 264 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok I azık. Türk olarak gururlandık.Ele geçirilen mesajda Abdullah Öcalan şunları söylüyor: "Örgüt kriz üzerine kriz yaşıyor. Yüzlerce telefon. Hakkari için ayrı bizim için ayrı olmak üzere iki program yapılacaktı. "Hakkari ile ilgili 45 dakika veya bir saatlik bir program yapacaklarını. (Bu işi başaramadık) diyorlar. Kendilerine: "Hakkari'de kilim şöyle dokunur. k. astsubay ve askerle istediğiniz konuda. gelecekte burası Đsviçre olacaktır gibi. konuşun. bir kısmı aşağıya çıkarılmıştır. bitkin. Yardımcınız olsun "du. ya da altımıza yaparız) diye düşünüyor. karın yüksekliği ilçelerin konumuna göre bir ila iki metre arasında değişiyor. Arkadaşlar! Bu bir namussuzluktur. Her şey doğal ve günlük yaşamın bir parçası olmalı.

hem de göz yaşlarımızın akmasına neden oldu. TRT-1 kanalından sizleri seyrederken. başı dik. alınlarınızdan defalarca ve hasretle öpüyorum. elbisemi. 266 Unutulanlar Dişinda Yen! Bîr Şey Yok Bastığın yerleri "toprak " diyerek geçme.rur duydum. duygularımı Mehmet Akif in hepimizin bildiği dörtlükle ifade etmek istiyorum. hem gururlandırdı. Sen şehit oğlusun. buz yağsa. Bu sözden döneni." Prof. diğer bölgelerde. Bu mektubu can ve cesaretle şahlanan bir atın üzerinde dolu dizgin bir ruhla ve iştiyakla yazmayı bir vazife saydım. 55 yaşındayım. Atatürk'ümüze ve bu toprağın altında kefensiz yatan ecdadımıza sözümüz var. cennetine almaz. vatan için. Yeşil ırmak ve Sakarya nehirleri ile nice nehirlerimiz oluşturuyor. Sizleri seyrederken göz yaşlarımı tutamadım. siz ve sevdikleriniz. boğazda yapması için nüfuz suiistimali yapmazdı. bazı ana babalar evlatları güneydoğuya gitmesin diye. "Dağ Komandosu olmaktan gururluyuz" diyordunuz. göğsümü siper etmek istiyorum. Aünç ÇOLTU-Bursa I "Müsaadeniz olursa. canla başla. Başta siz olmak üzere bütün subay. Türkiye Cumhuriyeti bütün olarak kalacak. 24 saat onlarla birlikte mevzide beklemek. beyaz karlar üzerinde. Bizler sıcak ev ve iş yerlerimizde rahat rahat oturur ve çalışırken sizlerin tüm tabiat şartları ve teröre karşı bu zor görevi. millet için. Kızılırmak. Bu vatanın. Ve bu sevgi çemberi içersinde hepsini kucaklıyorum. Mümkünse şiirin metnini yazılı olarak bana gönderilmesi için emir ve müsaadelerinizi istirham ediyorum. Sayın komutanlarıma yalvarıyorum. astsubay. bizleri gururlandırdı. Özellikle şehit olan evladımızın. eğitimini Marmara'da. postallarımı versinler. muhterem şahsınızda Türk askerinin yeni yılını kutlarım" Cahit OVALi. cebinden çıkmış olan şiir bizi fazlası ile duygulandırdı ve saklamaya dahi gerek duymadık olan göz yaşlarımızı. inanın büyük bir gurur ve haz duydum. hepinizi Allah'a tekrar emanet eder. üzerindeki her eşyanın ahrette. şiirin metnini yayın sırasında heyecandan kağıda geçirmeyi düşünemedim. Gökten kar değil. tanı! Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. yürek dolusu saygı ve sevgiler sunarım. 24 ay askerlik yaptım ve Kıbrıs Harekaü'na katıldım. bu şerefli tadı tatsaydım diye adeta haykırıyonım" ama elden ne gelir. "keşke ben de askerlik çağında olsam da . imanı sarsılmaz evlatları olarak. Atatürk'ün veciz sözleri kulaklarımda çınladı. Birer Fırat. Yaradanın huzurunda o kimselerden davacı olur. kendisine şefaatçi olacağına inanan o şehit yavrum. ruhunda Büyük Atatürk'ün ilkeleri olması gerekir. yüksek dağ başında. Ata'ları gibi PKK'ya değil. göğsümüzü kabarttı. alınları tertemiz insanlar olarak aramıza gireceksiniz. doğanın bütün güç şartlarına karşı mücadele etmek ve onlara sıkılacak kurşuna. kartalları gibiydiniz. erbaş ve erlerinizin yeni yılını kutlar. Bu sözden dönen namerttir. omuzlan kalkık olarak. Konya Karapınar "Hakkari Dağ ve Komando Tugayının TV'deki programı ailece bizi hem sevindirdi. Sayın komutanım. incitme yazıktır ata Vm Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. yedi düvele meydan okuyan siz evlatlarımın yanında olmak istiyorum. gözünü avına dikmiş. Bu görev de bir gün bitecek. öperim. coşkuyla yürütmeniz. Bu sırada dolu gönlüm ve dolu gözümden sevinç yaşları boşalıyor. Dicle. 30 yıl önce bıraktığım silahımı. Đşte o zaman. cebinden kutsal şiir çıkan. . gönülden hizmet etmeyi her kula nasip etmez. Dr. O şerefe erişebilecek kişinin damarlarında asil millet kanı. Đşte ömrümün son basamaklarında ve 74 yaşına basmış bir ihtiyar birisi olarak. saygı ve sevgiyle kucaklar. Şayet mümkünse küçük kütüphanemde saklamak kaydıyla şiirden bir adet gönderilmesi hususunda zahmetlerinizi bekler. Şayet herkese nasip olsa idi. Ne kadar gurur duysanız azdır. onlarla omuz omuza. Ayrıca gururlarıma vesile olan o günkü ekranda bir yiğit asker tarafından okunan Mustafa Kemal şiiri Cumhuriyet çocuğu olarak beni çok duygulandırdı. Çünkü kainatı yaratan Yüce Allah. Muhterem Komutanım.

Saygılar sunarım. sandım asfaltta gider. hepinizi en ulvi duygularımla gözleriniz ve alınlarınızdan öperim. işte onlardır ana. Allah korusun. Allah senin yardımcındır. Zira sizler. Ben o kadar şiir okudum. size ve tüm silah arkadaşlarınıza kazasız. sizinkinin yanında anımsamaya bile değmez. Asker oğlu asker. Bundan 36 yıl önce. Allah'ım nasip etse. oturup size bu mektubu yazmayı borç bildim. kalsa bir tek fert. bizler rahat uykuda. Sevgili Paşam. Sizler oradasınız. Se?ı bilirsin Iıerşeyi. bizlerde olmaz ki dert. masalardaki güzel yiyecek ve içeceklerinizi görmek bizi çok mutlu etti. Tüm harekat ve eğitimlerinizde başarılar. ben de gelsem askere. Ermeni uşakları yaklaşamaz sana. Dağ ve Komando Tugayı'nm TV programından esinlenerek tarafımdan kaleme alınmıştır: Ne güzel yakışmışh beyaz elbisen sana. Siz var oldukça. O pırıl pırıl tesislerinizi. Özalp köylerinde öğretmen olarak verdiğimiz mücadele. Allah 'im kuvvet versin. gittiğiniz askerlerinizle birlikte dönmek nasip etsin. Gerçekten olağanüstü. duacıyım sizlere. aynı zamanda askerlerinize sevgi dolu ve babacan tavırlarınız da bizi çok duygulandırdı. büyük gurur duydum. Generaliniz babayiğit. Ya gazi olurum. Vatanın namusu uğruna canımız feda olsun. gururlandık. Kaybolduğunu sandığımız yüce değerler bize ta Hakkari'den ses verdi.Çok değerli komutanım. Göreviniz o kadar şerefli ve gurur verici ki. hem generalin hem erin. Gecenin bu saatinde. inişine hayranım. bu derece güçlü bir ruha çıkaran sizi ve maiyetinizi canı gönülden kutlarım. hem katıksız bir Atatürkçü. Kar üstünde hedikle. Nöbetteki o askerin heybeti bana yeter." Bülent Bilge Samsun 1994 Dönemi 267 "Bu gece sizi ve tugayınızı TRT-1 'deki programda izledim. ya şehit. belasız. Fevzi Çakmak yerine. subaylarınız da mert. şu içinde bulunduğumuz karamsar ortamda. sağlıklı günler diler. kelimelere sığdıramam. vermesin size keder. müşfik bir baba ve emsalsiz bir eğitimcisiniz. Asker kendini koymuş. Bu programı seyrederken. Şaştım nizamiyedeki nöbetçi askerine. Şanı büyük askerim kükremişsin Hakkari 'den. Görmedim bir eksikliğini. Ne mutlu size ve ne mutlu siz vatanseverleri yetiştiren Yüce Türk Milleti'ne!" Emekli Öğretmen Muzaffer Savaş Uşak "Dağ ve Komando Tugay Komutanı olarak yetiştirdiğiniz askerlerinizi TV'de seyrettim. millete bir ışık oldunuz. Cepheden cepheye yorulmadan koşarsın. Şahsınızın gayet disiplinli." Nurgül MELHOŞ Diyarbakır 268 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok "Bu şiir. 1994 Dönemi 269 . Duygulandım. imanlı bir nefersin. pırıl pırıl üniformalarınızı. Helikopterden atladın. bu kahraman delikanlılara da hayırlı tezkereler dilerim. Böyle evlat doğurur. disiplinli yüksek bir güç gördüm. ne konuşmanda ne cevabında. inancın sağlam senin. Her şeyinizi tek bir kelime ile tarif etmek gerekirse "muhteşemsiniz". Bu topraklar bölünmez. Allah hepinizi korusun ve tüm harekatlarınızda. Umudunu bağlamışsın hakka. Elindeki tüfeğin namus meşalen senin. vazgeçmezsin Hak 'tan. Ata'nın izindesin. keyiflendik. eşim ve ben son derece onurlandık. O asker gibi kimseyi ağlatamadım." Berra Atasagun Đstanbul "TRT-1'de programınızı izledim. Bu askerlerimizi böylesine yetiştiren. hem vatan savunucusu. hiç beklemem tezkere. iyi bilirsin onu.

gözlerinizden yansıyan o coşku (bütün komandolarda vardı) hiç eksilmesin. Keşke kızları da askere alsalar da biz de hainlerle vuruşsak.• mek üzere gönderirseniz çok mutlu olurum. emperyalist güçlerin beslediği eşkıya çetesine verdiğimiz mücadelenin güç tabiat koşulları içindeki Aralık ayının son günlerinde ve 4. hiçbir umutsuzluk sizi yıldırmasın. Sizler orada sadece vatanı savunmuyorsunuz.1991 'de şehit oldu. Sayın komutanım programda bir Mehmetçiğin okuduğu Atatürk'le ilgili şiirin bir kopyasını çoğaltmak. Her zaman manen. Çok heyecanlandım. Kutsal görevinizde size ve silah arkadaşlarınıza saygılar sunarım. hayranlıkla seyrettik. Gördük ve inandık ki. Var olun. Allah gücünüze güç katsın. kardeşiniz. Yüreklerinizden. Duygularımı anlatacak kelimeler bulamıyorum. Sizleri her yerde savunacağız.Heybeti ve duruşu onun disiplinidir. Kardeşim 5. Bin tane PKK'lı yetmez bir neferine.1995 tarihindeki tekrarını TRT-1'den ailece gözlerimiz yaşararak. Bir askerinizin Atatürk'le ilgili olarak okuduğu şiiri nefesimi tvıtarak dinledim ve çok beğendim. ağladım. O şiirin elimde olmasını bilseniz ne kadar çok arzuladım. Ne güzel şeydi o öyle. astsubay erbaş ve erlere saygı ve sevgilerimi sunarım. gurur duydum." Emekli Öğretmen Beyhan OLCAYTU Yalova. sağ olun. Sizinle iftihar ediyoruz. o dik başlarınız eğilmesin. iftiharla. Aydın'lı. görünmeyen desteğinizde olacağız. AliALBAYRAK Çaykara . Büyük Atatürk'ün belirlediği "Misak-ı Milli" 1994 Dönemî 271 hudutlarımızı hiçbir güç değiştiremez. Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyorum ve şiir ilgi alanlarımın başında geliyor. Bu vesileyle başta Zat-ı aliniz olmak üzere emir ve komutanız altındaki subay. Trabzon (Şiirin tamamı 15 kıtadır.1. Beni coşturdu. sevincimizi ve coşkumuzu göz yaşlarımızla paylaştık.Kabataş Köyü. Lütfen bana ulaşmasını sağlayabilir misiniz? Size ve komandolarınıza saygı ve sevgilerimi sunarım. Ailem adına şükranlarımızı sunmayı istedim. Mavi bereleriniz dimdik duran başlarınızı yüceltmeye devam etsin. Sayın komutanım. Çok değişik ve çarpıcı buldum. Size ve Tugayınıza ne yapılsa azdır." Girgin Ailesi adına Neslihan GĐRGĐN Bursa "Ülkemizin ve devletimizin bütünlüğüne karşı. Dün gece Tugayınızı TV'de izledim." Öğretmen Ali ÖZKAL Düzce "Emekli öğretmenim. aşkını bizlere de aşılıyorsunuz. ağabeyiniz. dün geceki programda bir şiir söylendi: "Bana bir şarkı söyle Atatürk'üm". anne ve babanız yürekleriyle sizin yanınızda. Yeter ki Allah şaşırtmasın. ne mutlu onu doğuran ana ve babaya. Ey bu vatanın gerçek sahipleri! Sizlerin yaptığı kutsal hizmeti şimdi olduğu gibi gelecekte de anlatacağız. TV'de Tugayınızı büyük bir gurur ve gözyaşları içinde seyrettim. Gurur duyduk. Biz milyonlarca Türk ailesinden sadece biriyiz. Sizden ricam müzenizde yazılı olan şiirin bir metnini bize göndermenizdir.7. gururla. Bu şiiri temin edebilir miyim? Çok önemli ve yoğun uğraşlarınız içinde bu konu ile sizi meşgul etmenin ezikliğini duyuyorum." . Đnanın televizyonda sizleri izlerken alınlarınızdan değil. Đstanbul'lu. Aradahan'lı ve tüm Türkiye'li komandolar! •Milyonlarca evde. Ama sizin yürek ve bilekleriniz dururken bize sıra gelmiyor. duygulandım. yüreklerinizdeki engin vatan sevgisini.) TV'de programınızı izlerken sizlerle gurur duydum ve Türk Yur-du'nun sizin gibi evlatları olduğu sûrece varlığını ve bütünlüğünü koruyacağına bir kez daha yürekten inandım. sönmesin. Dünyalara sığamadım. Ne mutlu size. ellerinizden öpememenin ezikliğini duyduk." Belgin GÖKCÜL Buca. Đstanbul "Ben bir şehit ablasıyım. Saygılarımı sunarım. Đzmir "TRT'de defalarca Tugayınızı izledik. Tez günde muvaffak olun inşallah. milyonlarca bacınız. Hele şehit kardeşimin üzerinden çıkan "Komando Olmak Onurumdur" adlı şiir okunduğunda göz yaşlarımı tutamadım. Hiçbir güçlük. ne mutlu vatan ve millet bilincini ona öğreten öğretmene. Ey Sivas'lı. Eğer gönderirseniz bu kederli aileyi çok mutlu edersiniz ve size minnettar 270 Unutulanlar Dişinda Yen! Bir Şey Yok kalırız. dostlarıma hatta okullara veril.

TVde sizleri sevinç ve gurur gözyaşları ile seyrettik. Sizleri televizyonda izliyor ve heyecandan ağlıyorum. Düşüncelerimizde hep varsınız. Nuri SOLAZ Ankara "Kahraman yavrularım." Sizler değerli Paşam. çok heyecanlandık. Bir Türk genci olarak çok duygulandım. Bu mektubu size Eskişehir'in GökçeyaylaKöyü'nden yazıyorum. ancak yaşayanların tahmin edebileceği zor şartlar altında canınızı hiçe sayarak verdiğiniz hizmet karşısında minnetle eğiliyorum. senin dağlarına. Dünyanın bütün güzellikleri sizlerin olsun dilerim. ama bunu gördük. Benim ricam şehit olmuş bir ağabeyimin cebinden çıkan şiirin adresime postalanması." Hasan ERKOÇ Kırıkkale 272 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok "Vatanımız ve bizler için. Hiçbir zaman yalnız olduğunuzu düşünmeyiniz." Meryem KÖPRÜCÜ Eskişehir "Dağ ve Komando Tugayı'mn programında şehit olan bir Mehmetçiğin ölmeden önce yazdığı şiir okunurken. Vatanımız için çalışan herkese dua eden teyzeniz. sizlere duacıyız. Bana şiirin bir fotokopisini gönderebilir misiniz? Sayın komutanım.Orhan AKMAN Zonguldak "Hakkari Dağ ve Komandoları hepinize merhaba. var olun. Hepinizi kutluyor. merhaba Türkiye'nin gururlan. Gökçeyayla Köyü'nden kucak dolusu selamlar. evde büyüklerimden şunu duyardım: "Her ko1994 DönemĐ 273 ." Arif izzet HAKSAL Gaziantep "Televizyonda programınızı görünce duygularımı satırlara dökmek istedim. Şairlerimiz ne güzel söylemiş: "Ey vatan sen ne güzelsin. çok etkilendim." Süleyman BALCI Mardin "Ben 18 yaşında lise 2. Allah'a emanet olun. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. sınıf öğrencisiyim. Hepinizi sevgi ile kucaklıyorum. bizim yetiştirdiğimiz Mehmetlerle vatanımızın serhat boylarında gururla bekleyen Peygamberimizin kutsal mücahitlerisiniz. Allah yanınızda olsun. sizler her gün bizim dualarımızda ve kalbimizdesiniz. Ancak elimizden başkası gelmiyor. Sağ olun. Sizleri TV'de seyrederken duygulandık. TUNÇ "Bizlerin yatağında rahat uyumasını sağlayan siz yüce Türk evlatlarına bu birkaç satır kesinlikle yetmeyecektir." M. Büyük Atatürk öldüğünde. her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. yollarına kurbanım. zaferin sizin olması için dua ediyoruz." Sevim ÖNEL "Merhaba Dağ ve Komando Tugayı. Nöbetteki ağabeyime selamlar. Çok duygulandım. bağrımız kabardı. Saygılarımla. TV'de sizi izledim. Hoşça kalın. Kuş uçmaz kervan geçmez yollarına. Allah'a emanet olun. astsubay ve askerlerimize saygılar sunarım. N. ineğini kurtlar parçalayan Muş'lu bir köylü: "Ey kurtlar. Size ve maiyetinizdeki tüm çalışanlara saygılar sunarım. Çünkü vatan bağımsızlık demektir. Allah yardımcınız olsun. En içten dualar sizin için. Mustafa Kemal ölmedi. baykuş tüneği olmuş harabelerine bile hayranım. Ben Bursa'da lise öğretmeniyim. Doğusuyla batısıyla bu yurt bu millet bizimdir. Büyük Atatürk bu yurdu kurtarırken ülkenin doğusu baüsı diye ayırmadı. ölmedi diye hep duyardık. Toplumlar vatanları dışında hiçbir yerde huzur bulamazlar. benim ineğimi parçaladınız" diye ağlamıştır. Ben küçüklüğümde. subay. Bunu yazan Meryem Köprücü. Tüm subaylara ve askerlere selam ederim. büyük Ata'mn öldüğünden sizin de mi haberiniz oldu. Gördük ki hepiniz ama hepiniz bir Mustafa Kemal'siniz. belki inanmayacaksınız hüngür hüngür ağladım. yüreğiniz gururla dolsun. Bizler için siper etmiş gazilerimize şükran borçluyuz. bu vesile ile sizin. her şey istediğiniz gibi olsun." Dr.

Lütfen kabulünü arz ederim. Sayın komutanım çok heyecanlıyım. Terörün bitmesi için Türk halkından mutlaka istekleriniz vardır. Adana (Fikri Uçar o günün ulaştırma zorluklarına rağmen. Bilebildiklerimiz TV'ler de gördüklerimiz ve gazetelerden okuduklarımız. Onların yerlerini doldurmaya hazır. bayrağım sensin. canlı. Lüt-.. Kendimi böyle candan hissediyorum. Benim dayımın her iki oğlu da şehit oldu.n kabul ediniz. Đzmir "Dün akşam TV'de sizi ve Mehmetçiklerimizi içimiz onur. Denizim.bere v. eğer mümkünse. sevinç ve gururla izledik.) "Tugayınızı TV'de büyük bir gururla izledik. gururum. asker arkadaşlarımın yanaklarından öperim. Yüce mertebeye ulaşan şehit Yüz sürmeye geldim topraklarına Dilde. ı . bir anne ve abla olarak göz yaşlarımı tutamadım. gibi evlatlarınızı izlemeniz daha büyük bir duygu. öğrencilerim adına sizlerden tekrar tekrar arz ediyorum. Bir subayınızın Türk bayrağını alıp dalgalandırması beni çok duygulandırdı. destan destan dolaşan Türk. Bir gün ne pahasına olursa olsun imkanım elverirse. Gü274 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok zel vatanımıza göz dikenlerin canına okumak için emrinizde asker olmak istiyorum. samimi. Başka gönderecek güzel bir hediye bulamadım. 1~ izledim. Mümkünse şehit olmadan önce bir komandonun yazdığı şiirden göndermenizi rica ediyorum. Ama bizler durumu ve o koşulları tam bilemiyoruz.s. Çünkü her el öpülmeye değmez. komutanlarıyla iç içe. Herkes üstüne düşeni yapsaydı bu iş böyle devam edip gider miydi? Bugün hemen her ilden şehitler var. . Bayrağımızın açılmasıyla da gururla. Siz ve tugayınız mensuplarına uzun ömürler diler. her ananın evladından asker olmaz" derlerdi. yavuklu. Sayın Paşam. Sizlerin ellerinden. Bir de şehit olan askerimizin bir şiiri okundu. bunu anlatmama hiç imkan yok. emirlerinizi bekliyoruz." Mehmet Emin Yurdakul Öğretmen Abdullah Akın Bursa "TV'de Hakkari Dağ ve Komando Tugayınızı gıuv.uun. ağladım. ana Şu çorak toprağa rengi sen verdin. Sayın komutanım sizin bir bab. Canım Mehmetçik Ata'mla ilgili şiirini okuyup bizi ağlattı. Bu duygularımdan dolayı size bir Türk bayrağı hediye ediyorum. canım sağ olursa. bir hatıra olarak Tugayınıza ait birkaç anı gönderirseniz (kep." Cem Sünger Karşıkaya. Düşünmeden evlat. Müzenizin duvarındaki şehit evladımızın yazdığı şiiri. destan destan dolaşan Türk Tarihe o eşsiz cengi sen verdin. Vatanım için her an her saniye ölüme hazırım. öğrenciterimle sizin sözlerinizi derslerde uzun uzun konuştuk. bir ay sonra sırf duygularını anlatabilmek ve el öpme sözünü tutmak için Hakkari 'ye geldi. onu da gönderirseniz seviniriz. gibi) ailecek bizleri mutlu etmiş olursunuz. Bir Türk ailesi olarak şanlı tarihimize yakışır bir şekilde bu kutsal görevinizi en iyi şekilde yerine getirdiğinizi görünce bu vatanın asla parçalanmayacağını bir kez daha anladık. Ben de sizlere bir öğrencimin el yazısıyla kaleme aldığı milli şairimizin şiiri ile kendisinin şehitlerimiz için yazdığı bir şiirini gönderiyorum. gnhyüzüm ve dağım sensin Kanımsm dolaşan damarlarımda. Bu sözleri ağabeyini askere gidince özellikle duyardım. Hakkari'ye gelip elinizi öpeceğim. duygularımı tam olarak yazamadım. Sevgili Paşam. Türkiye için el ele verip Atamızın istediği yere ulaşırız. iŞehit Türk Askeri "Yüce mertebeye ulaşan şehit Yüz sürmeye geldim topraklarına Dilde." Fikri Uçar Hasanbeyli Bahçe. Herkes cesur.yunun kuzusundan kurban. saygılar sunarım. 1995 yılında inşallah bu pisliği temizleyip ulusça rahat eder. Vatanım için ölmeye hazırım.

Ülkemizin bütünlüğüne göz dikme gafletindeki soysuzlara karşı yürüttüğünüz mücadelede yüce Allah'tan. Đçinde bulundukları durum ne kadar zor. Yıldırımdır. dans edip oyunlar oynadık." Kara Harp Okulu 2. Tabur Harbiyelileri Ankara "Sayın Komutanım. Burada Amerikalılar kendilerinin çok iyi asker olduklarını sanıyorlar. Dağ ve Komando Bölük Komutanınız "Sayın komutanım. liderliğin. tüm mehmetçiklere hayırlı tezkereler dilerim. kasırgadır" diye ulu önder Atatürk'ün övgüsünü kazanmış kahramanlar olarak selamlıyoruz. Mümkün olsaydı da Amerikalılara seyretmiş olduğum TV programını gösterebilseydim. zat-ı aliniz ve Tugayımızla ilgili her haberde ailesinden ayrı kalmış bir çocuğun hüznünü duymaktayım. birliğini iyi yetiştirme gayretlerinin neticesini almanın. yüreğimdeki milli duyguların fikriyattan fiiliyata tezahür ettiği hayaümın en verimli ve en renkli günleriydi. Oradan ayrıldıktan sonra anladım ki orada geçen iki yılım silah ve kader arkadaşlığının. alnımızda parlayan güneş olacaktır." Aydın Ünlütürk Piyade Yüzbaşı 8. ellerinizden öperim. Đnşallah. Değerli komutanım en derin saygılarımla ellerinizden öper." Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri Çengelköy. Şahsınızda tüm Dağ ve Komando Tugayını kutlar. Sizleri. şu anda gece 23:00 televizyonda sizi ve Mehmetçikleri gözleri dolu dolu izliyoruz. Duygularımı anlatamam. Meh1994 Dönem! 275 metçiklere uzanan eller kırılsın." Hasan Hoşoğlu Piyade Teğmen Gata Ortopedi. Sizlerin sayesinde huzurluyuz ve hep sizlere duacıyız. size ve kahraman Tugayımızın mensuplarına kuvvet ve basanlar niyaz eder. ileride sizin emriniz alünda çalışma fırsatına kavuşurum. ne kadar ağır da olsa." Sevim Gürbüz Kilimli. yıllardır değerli vatanımızın üzerine inmiş bir karabulutun dağıtılması için sizin destek. Mehmet Đlker Budak United States Military Academy West Point. çok gururlandım. ülkemizin kalbimizin attığı yerde koruyan siz sayın komutanımızın ve kahraman Dağ ve Komando Tugayının tüm subay. işe yarama duygusunun. 'Türk budur. Çok etkilendim. Sizlerin nezdinde ulusumuz ve kahraman askerlerimize sağlık mutluluk dileklerimle saygılar sundum." Serdar Söylem (E) Kara Pilot Kd. Öğrenci Taburu Harbi-yelileri olarak emrinizde görev yapmak için sabırsızlandığımızı arz ederiz. himaye ve önderliğinizde vazifemizi yürütürken yaralanmış fakat bu kötü günlerimizde de birliğimize ait haberlerle yeniden moral kazanmış bulunuyorum. Đstanbul "Asil Türk milletinin namus ve şerefini. erbaş ve erlerine saygı ve sevgilerimizi sunarız. eğer uğrunda ölen varsa vatandır" düşüncesinin bilincinde olarak yaptığınız mücadele. Bu şerefli günlerin haürasını istisnai şekilde ömrüm boyunca saklayacağım. Ne mutlu siz böyle bir birlik yetiştirmişsiniz. 1987-1993 yılları arasında çeşitli zaman ve sürelerde oralarda uçmuş emekli bir pilot subay olarak çok etkilendim.bizlerde coşup. New York 276 Unutulanlar Dişinda Yeni BiR Şey Yok "Saygıdeğer Komutanım. " Bu şafaklarda yüzen al sancağı ebediyen söndürmeyeceğimize and içiyoruz. Zonguldak "Türk ülkesi ve Milletin bölünmez bütünlüğünün kahraman savunucuları! "Toprak. astsubay.Binbaşı . 2. askerlerimizin gösterdiği motivasyon inanılmaz ölçüde övgüye değer. bu kış Türkiye'ye geldiğimde Tugayınızı anlatan bir TV programı izledim. Ankara "Eski bir mensubu olmaktan gurur ve şeref duyduğum Hakkari Dağ ve Komando Tugayının faaliyet ve başarılarını izledikçe gözlerim yaşarmakta. gösterdiğiniz cesaret ve fedakarlık bizim gururumuz. vatanın bütünlüğünü. Saygılarımızı sunarız. saygılar sunarım. muharebe şartlarının ve en önemlisi kararlı ve cesur şahsiyetiniz ile komutanlığın ne demek olduğunu öğrendiğim.

feragat. Dadaşı Bir şarkı söyle. Tebessümleriyle. üzme derdin bir zaman Neydi derdin söyler misin ? Şahane gözler. köy köy Dalgalansın bayrak.1994 Dönemi 277 "Sevgili Osman Paşa kardeşim. Kara Harp Akademisinde Piyade Yüzbaşı olarak okurken Tuğgeneral rütbesi ile Akademi komulantmdı. şiir okuyuşun Nutuk verişin. Ey en güzel gözlerin sahibi için kan ağlasa da yüzün gülerdi. şehir şehir. sevgi ile gözlerinizden öperiz. ölmezliğin sırrına eren şair. su gibisin. Hep.) Halktan kim ne istedi ise kendilerine gönderildi. vakarlı konuşma ve davranışlarıyla askerlik anlayışının eri güzelini sergileyen tüm personelinden gurur duydum. Türküler söylerdin Uru meli 'den "Alişimin kaşları kara " derdin. Haykır yedi düvele. Sen ey. seni sevişimiz Bize güneş gibi. vatanseverlik duygusuyla yaratüğm bu tablodan gurur duydum. azim ve kararlı. At mermer örtünü üstünden Bir meclis neşve kurduk sana Cepheleri. Kara Harp Okulu 1 nd sınıfta ben öğrenciyken Kurmay Yarbay olarak Tabur Komutanım. Büyük bir emek. başla kıvrak endamınla halaya Efelerin hatırı kalmasın. bilgi. Tuna 'dan kaç kere Bize selam gönderdin. Hep beraber söyleyelim türkümüzü Dağ dağ. şahane düşmezdi dilinden. Sensiz mahur faslım Neyleyeüm gayri. Sana bağlılığımız. dillere destandı Mustafa Kemalim. zeybek oynayışın. hüzzam makamına kaldı işimiz." Dursun Pekel ve Eşi (E) Tümgeneral (Bu tarihten biiüaç yıl sonra rahmetli olan Dursun Pekel Paşa. şen şakır türküler söylettin Milletine sen. Tüm tugay mensuplarınıza sağlık ve üstün başarı dileklerimizi sunar. Topla etrafına Bayburtluyu. Çarşamba günü Tugayınızla ilgili programı TV'den büyük bir zevk ve dikkatle izledim. diz çöktüren sesinle "Dağ başını duman " almışı. Şimdi de biz türkü yakalım sana 278 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 279 Milletçe söyleyelim. hava gibi. Şarkı söyleyişin. "Komando Olmak Onurumdur" şiirinin yanında en çok talep edilen "Bir Şarkı Söyler misin Bize" isimli şiir ise şuydu: Bir Şarkı Söyler misin Bize "Bir şarkı söyler misin bize Mustafa Kemal'im ölmezliğe dair. Bir bar oyna Mustafa Kemalim Titresin meydan Geç oradan Sivas'a. Sizi bütün içtenliğimle kutluyorum. Dalgalansın Mustafa Kemal'im''. Bir harman dalı oyna Mustafa Kemal'im Kaysın altımızdaki toprak. meydanları. Estergon kalesinden. kürsüleri koy bir yana Bir şarkı söyle bize Mustafa Kemalim. Büyük mimarı Türkiye'mizin Bir şarkı söyler misin ? Üzme yetişir. . içleri aydınlatan. Sonra.

30-35 bin civarında da asker katılacak. Ormanlar koynunda. tahmin ediyorum. güneyde Irak'tan Hakkari'yi kuşatan kamplara kaçma ve kurtulma imkanları olmasa. uzaktan ateş açma. bir kaç mayın. Bu kadar kuvvetin sınırlara yığılacağından. Bu kampların yurt içindeki kamplara uzaktan yakından hiçbir benzerliği yok. Gövdedeki muhtelif kalınlıktaki dallar ve onların üzerindeki yüzlerce yaprak. Bunu bile yapamadılar. . Hakkari. dağda. Şayet sınırı cephe halinde geçip Kuzey Irak derinliklerine çekilmelerine fırsat . Mart ayında Irak' a genel bir operasyon düşünüyoruz. üste. sanıyorum gibi sözler kullanmaz. Kuzey Irak'ı haremi ismeti olarak düşünürler. Đçini tam bilen güvenilir kaynaklar bulamıyoruz. Bölgede çok iyi bir keşif yapmaları lazım. Gene de Hakurk alanı içinde. çekilme halinde yakaladıkları bir birliğin artçısına mutlaka taarruz ederler. . dedi. Yere yıkılmak üzere . Komutan bilir ve emir verir. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Çukurca bölgesinden Kuzey Irak' a girecek olan Tugaylar senin planından istifade etsinler.Sen de bizle beraber aynı tarihte Hakurk'a gidersin. Yüksekova. . Yurt içinde PKK'nın silahlı en küçük bir unsuru olamazdı. Dikenler içinde bir sarı gül vardır. bir serin dere. Yalnız şunu arz edeyim.Komutanım." Ocak 1995 ayı içersinde de Aralık 1994 gibi. Sen şimdi Hakurk'a gidersen bütün Kuzey Irak'takiler huylanırlar. Planlarını ona göre yapsınlar. Doğudan Đran.) Halen Hakurk'ta 1. Bütün bunlar Kuzey Irak operasyonlarını farklı bir hale getirir. Yıllardır ilk defa böyle bir durum meydana gelmişti. Bölgedeki Talabani ve Barzani peşmerge ve köylerinden de çok iyi yardım ve destek görürler. bu kadar insanın çevreleriyle konuşmalarından operasyonun "baskın" faktörü ortadan kalkacak. yan yatmış bir haldeydi. artık sadece gövdedeki mevcut su ve besinle idare ediyordu. inanıyorum ki. 11 farklı yerde ayrı ayrı kamp yeri olduğunu tespit ettik. Şemdinli ve Çukurca bölgelerinde kampta. Bu önemli değil. Bu kamp çok geniş ve en büyük PKK alanı.Komutanım. Buralarda direnç ve dövüşme azimleri çok yüksek." RızaTevfikBölükbaşt Dördüncü Bölüm 1995 DÖNEMĐ |n 280 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok 1995 Dönemi 281 "Askerler kendilerini asker gibi hissetmelidir."Uçun kuşlar uçun! Doğduğum yere. Ocak ayının ilk haftası Hasan Kundakçı Paşa Tugaya geldi. tecrübelerinden yararlansınlar. .Osman Paşa Ankara'yla görüştük. Komutan. hay hay biz her zaman hazırız. Hakkari topraklarında tek bir PKK hareketine rastlanmadı. malumlarınız ben Hakurk'a harekat için hava durumunu takip ediyorum. bize hiç değilse. külleri dahi kalmayacaktı.5-2 metre kar var. suikast düzenleme gibi eylemlere başvurması lazımdı. iki senedir Kuzey Irak PKK kamplarına gire çıka sen buraları yol yaptın. Haklı olarak kar yoğunken kamptakileri yakalayayım is282 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok tiyorsun ama Mart başında o bölgedeki kar yoğunluğunun fazla azalacağını sanmam. Osman Paşa. operasyondaki birliklere gece mutlaka saldırırlar. Yani karşı taraf bizi hazırlıklı bekleyecek. Hava şartlarının ne zaman düzeleceği belli değil. Đki ay boyunca en azından milislerin. Đleri sürülebilecek en küçük bir bahane dahi beceriksizliğin çaresizliğin ve tıkanmışlığın uluorta açıklamasından başka bir şey değildir. umulmadık yerlerde pusu kurarlar. 5-6 gün havanın uçuşa uygun olması gerekiyor. genel operasyona da çok zaman kalmadı. Benim anladığım şekliyle bu genel operasyon Hakkari ve Şırnak altında olacak. mezrada değil devrilmek ve yıkılmak. benim görüşüme göre. (Harita üzerinden yerlerini kendilerine gösterdim. Zehirli dev ağacın kökü ve saçaklarının büyük bir kısmı kazılarak topraktan dışarı çıkarıldığından artık yeterince beslenemiyordu. Böyle bir şeyi kabul edilebilir kabul etmek bile gaflet ve acz işaretidir.

MĐT faaliyeti gün gün takip ettim. Şubatın ilk yansmday-dı. bu bir hafta içersindeki telsiz dinlemenizde 5.Anlamakta zorlanıyorum. bildirdim diyor. Genelkurmayda yapılan seminerin bir bölümünde Milli Đstihbarat Teşkilatından bir Daire Başkanı bölücü ve irticai faaliyetler hakkında w 1995 Dönemi 283 konferans verdi. Yani 5. 17-22 Şubat 1995 tarihleri arasında Hakkari genelinde. Türk topraklarıyla da alakamız tamamen kesilecek. Kongre ile ilgili geçen bir konuşma var mı?" diye sordum.verirsek. Konferansın bölücülükle ilgili kısmında. . dedim. Yeter ki bu işlerin hepsi biz Hakurk için Hakkari'yi terk etmeden bitirilmeli. . Bir haftalığına gittim ve döndüm. beş gün süreliydi. Ocak ayının son haftasında. dikkat edilecek konularda sen onlara yardımcı olursun. MĐT Daire Başkanı 16-17 amiral ve generalin bulunduğu salonda böyle bir seri soruya maruz kalınca önce biraz durgunlaştı sonra: . Ne araştırabilecek. Kendilerine Đran ve Irak arazileri ile çevrili Hakurk kampı. demekle yetindi. Sonradan öğrenmedik.Đşte planların yapılmasında. Karargaha "Ben yok iken.Komutanım meseleyi anladım. "5. ne de üzerinde durabilecek bir zamanım vardı. Peki bildirdi de sonra ne oldu? . siz hassasiyet gösteriyorsunuz. . Başka türlü nasıl olabilir. Kongresi Hakkari Tugay Komutanının meselesi değil ama böyle dolgun ve kıymetli bir hedefi bir daha ne zaman. . . buraya ulaşmak için geçmemiz gereken akarsular ile Talabani'nin bölgesi olan yerleşim alanları hakkında ayrıntılı bilgiden sonra "Ejder Kış Harekat Planı"nı arz ettim.Arkadaşlar bu hedefin seni beni olmaz. Bütün bunları hallederiz.Efendim biz 5. Yani değil Tugay.Aslanım bu kongre Avustralya'da yapılamıyor. sonra planı uygulayacağız. diye cevap verdi.Komutanım bizim bölgemiz altındaki kamplarda toplanmamışlar. nerede bulacaksınız? Nasıl haberimiz olmaz? Tepelerine inip hepsinin işini bitirmeliydik. Kongresini Kuzey Irak'ta Haftanin kampında (Şırnak altı) yapıp bitirdiğini. Şırnak'ın 20 kilometre altında toplanıyor adamlar.Ben şaşırdım kaldım. dedim. bu gücün kullanılması karşılığında beklediğimiz bu imhayı sağlayamayız. şü kadar personel katıldığını.Ne anlama geliyor bu? . Hakkari'ye döndüm. Hasan Paşa Diyarbakır'a gitmek üzere ayrıldı. Gelecek olan birliklerin lojistik ihtiyaçlarını da senin Tugayın sağlaması gerekecek. dedim. bütün ilçe1 284 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok .Đstihbar edilemediğini gösteriyor komutanım. MĐT Daire Başkanı : . "PKK'nın 5. küçük bir ağla yakalanabilecek büyük balıklar kaçırıldı. bu kadar süre devam ettiğini" söylerken dayanamadım: . Herkes dinledi kimse farklı bir şey de söylemediği için konferans devam etti. Şaşırmıştım. Çünkü Hakurk'a harekat için önce 46 kilometre Kuzey Irak'a girecek. yapılan konuşmalardan çıkardıklarını" söylediler. geçen sene katılamadığım General-Ami-ral seminerine katılmam için bir mesaj geldi. Kongreyi başlangıcından beri gün gün takip ettik ve ilgili adreslere bildirdik. PKK'nın 5.Bilgiler adres gruplarına gönderildi efendim. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde bir eksiklik olmadı. dedim. Sordum: . Kongrenin Kuzey Irak'ta Haftanin kampında yapılıp bitmiş olduğunu. Pratik bir tekne. Böyle bir şey olur da neden kimsenin haberi olmaz? Kusura bakmayın ama siz bu faaliyeti olup bittikten sonra öğrenmiş olmalısınız. Kongre gerçekten yapılıp bitti mi? Hem de burnumuzun dibinde mi yapıldı? Haftalarca bir kaç yüz PKK lideri aynı yerde mi durdu? Bu mümkün değil.

"Ali. Malatya: 2. bomba ve yüz binlerce mermi ele geçti. Derecik Karakolu bölgesinde konuşlu ve sahra şartlarında tertiplenmiş olan Piyade Tabur komutanı Yarbay Ali ile birlikte. Hemen işlemlere başlasın. binlerce giysi ve çok sayıda ilacın yanında uçaksavar. Ali: "Komutanım kaçakçılık tarihinde böyle bir şeye rastlanmamıştır. Erzurum: 17. Yanımızda taburdan 7-8 asker vardı. Bizim araçlar biraz uzaklarından çamurlara. 500-600 metre daha öteden de ayrı bir koyun sürüsü çık1995 Dönemi 285 ü. sınır hattında ise yağmur yağıyordu. Toplam: 2453 Bulunan sığınaklarda silah ve mühimmatın çok yüksek olması dikkat çekici. Batman: 65. böyle bir havada hududun dibinde bizim olabileceğimizi akıllarının ucuna bile getirmediklerinden duruşlarında hiç değişiklik olmuyordu." Kuzey Irak' a yapılacak olan genel operasyonun adı Çelik-1 'di ve 10 Mart 1995 günü başlayacaktı. Elazığ: 14. Talihsizlik bu kadar olur. Hakurk'a gitmek için üzerine köprü kurarak geçeceğimiz Tûrk-Irak sınırını çizen Hacıbey çayının son durumu ile bu bölgede bulunan sınır karakollarını görmek için karayoluyla Yûksekova-Şemdinli üzerinde Derecik karakoluna gittim. Bu bir kaçakçı sürüşüydü.lerin kırsalında her tabur kendi bölgesinde kış operasyonları yaptı. Maraş: 9. 100 metre ilerden başka. baksana. Fakat çocuklar çevik hareketlerle altı çoban ve 650 küçükbaş hayvanı bir yerde hızla topladılar. Ben de Hakkari Đl Alay komutanına bildireyim. Hakurk Harekatı için Şırnak'dan kendi komutamıza aldığımız 5nci Dağ ve Komando Taburu Hakkari'den Derecik'e . Kars: 31. Adamların sürüleri Tugay komutanının 20 metre önüne çıkıyor. Muş: 37. Bingöl: 159. kaybeder. Köprünün kurulmasına uygun yeri tespit etmiş. Yüksekova-Şemdinli-Derecik yoluyla Derecik'e. 5 Mart gününden itibaren kar yağmaya başladı ve her geçen gün yağışın dozajı arttı." 2 Ocak'ta. insanın önünü bile göremediği bu havada Irak yönünü gözetliyorlar" dedim. Ürkütücü tablo 1994 ve 1995'in ilk iki ayında ortaya çıkarılan sığınakların illere göre dağılımı: Hakkari: 614.Urfa: 3. Derecik bölgesinde sis ve pusdan 20-30 metre önümüzü dahi göremiyorduk. hendeklere batarak zor şer ilerlerken. 6 Tugay. 7 Mart günü Çukurca'daki Jandarma Komando Taburu ile Hakkari'deki Jandarma Özel Harekat Grubu. Biraz sonra çobanı da sislerden çıktı. Hiç ummadıkları bir durumla karşılaşmışlardı. Halbuki onlara bu göz gözü görmeyeni günün uygun olduğu söylenmişti. Tabii bu sunilerden PKK da gümrük payını almıştı. O da tahkikat açsın" dedim. Yarbay Ali'ye. Yurt içi rahat ve normaldi. Böyle bir havayı beklemek için. roketatar. bu bölgede korucular çok vazife şinas. Şırnak: 314. uzun namlulu silah. Mardin: 240. Tunceli: 226. Adıyaman: 8. Yüksek yerlerde kar. Çobanların ceplerinden para vererek bu sürüden pay sahibi olan şahısların isim listesi çıktı. Derecik'ten bvıraya gelirken araçtan yanından geçtiğimiz mezraların yüksek yerlerinde Irak istikametini ayakta gözleyen korucular görünce. sınırdan uzak bir yerde 5-6 gün oya-lanmışlardı. K. Đğdır: 26. batıya doğru yürümeye devam ederken 30 metre önümden sislerin arasından koyunlar çıkmaya başladı. Bunları Allah çarptı. 26 Şubat 1995 Milliyet: "Güneydoğunun altı sığmak: 1994 ve 1995 yılının ilk iki ayında PKK ya ait 2 bin 453 sığınakta 800 tona yakın yiyecek.Antep: 2. 35000 asker katılacaktı. "Korucuların Irak istikametini büyük bir şevk ve heyecanla niçin gözetlediklerini anladın mı şimdi?" dedim. G. Ş. Siirt: 64. mayın. iki araçla önce Samanlı Sınır Karakoluna sonra da sınırı çizen Hacıbey Çayı boyunca köprü kurma yerlerini tespit için yaya olarak yürümeye başladık. Ağrı: 49. Çobanlar silahsızdı." dedi. O gece Derecik Karakolunda kaldım ve ertesi gün Tugaya döndüm. Emir yerine tavsiye veren. Van: 3. "Komutanın savaş yüzü olmalıdır. Bitlis: 244. Diyarbakır: 326. Hava halk tabiriyle tam "kurt havası" idi. Şemdinli'deki 3ncü Dağ ve Komando Taburu Derecik'e. "Şen bu durumu Şemdinli Jandarma Đlçe Komutanı Yüzbaşıya bildir.

Yağış devam ediyordu ve siste görüş mesafesi 20-30 metre arasındaydı. yüzmek. 8 Mart günü Van'daki 4ncü Dağ ve Komando Taburu Şemdinli'ye. Tugayın her taburundaki özel dağ komandolarından oluşan ikişer tim. Görüş mesafesi 3040 metreyi geçmiyordu. görüş mesafesi çok düşüktü. Hemen hemen sabaha kadar. Orada Derecik Sınır Karakolu binasından başka bir kapalı yer zaten yoktu. Engel tanımaz aşarız Yüce engin dağları El veriri uzanırız Mor siyah bulutlara. Aynı durum Derecik için de geçerliydi. Bu taburlar neler görüp yaşamışlardı. diğer tabur Irak-Đran sınmnda Hakurk'un doğu kanadını oluşturan 3. Tugayın Özel Görev Kuvveti'nin Hacıbey Çayını geçtiği gece. toplam 200 asker. Ejder-kış. Tugayın bu özel görev kuvveti. 9 Mart sabahı hava gene yağışlı. Derecik Karakoluna hareket ettim. Hakurk'un Irak tarafındaki dağları tutacaklardı. Yüksekova'daki Đnci Dağ ve Komando Taburu Şemdinli'ye. Helikopterlerin Şemdinli'deki taburları Dalya Tepeye taşımaları bitince. Bu taburlar Kuzey Irak'a karadan gireceklerdi. Tugayın ileri komuta yeri Derecik'te faaliyet gösterecekti. özellikle de Türkiye tarafını bataklık haline getirmişti.000 metrenin üzerinde uzunluğu 25 kilometreyi bulan dağların geçitlerini kapatacaktı. Şemdinli'de bulunan üç Dağ ve Komando Taburu. karanlıkta önce Hacıbey sonra 25 kilometre ilerde Irak topraklarındaki Ba-razgir çayını iki ayrı noktadan geçecek. Dalya Tepe ve civarının emniyetini alınca. Ben Türk komandosuyum Seni çelik pençemle ezerim Her yerde ben varım Her zaman ve her yerde hazır Daima hazır.Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok 1995 Dönem! 287 I 8 Mart'ta göz gözü görmeyecek şekilde kar yağıyordu. Bu lojistik faaliyeti kışlada kalan Kurmay Başkanı ve Lojistik Şube Müdürü yürüteceklerdi. Görüş mesafesinin düşüklüğü hatta sağanak yağmur harekatı büyük ölçüde olumsuz etkilerdi fakat sının çizen bu akarsuyun herhangi bir noktasından karşıya geçmek imkansızdı. toplam 3. Đnen iki tabur kampın girişindeki çelik köprüye ilave olarak lastik botlar ve havai hatlar kullanarak güneyden Hakurk vadisinin içine girecek. subaylarla çeşitli konuları görüştük. Sınır hattına giderek köprü kuracağımız Hacıbey çayını gördüm. Ben de aynı gün karayoluyla Yüksekova üzerinden Şemdinli'ye hareket ettim. Havanın açmasını bekleyemezdik. köprü kurmak hiçbir şekilde mümkün değildi. Binbaşı Mehmet Emin komutasında. Hakurk planı şöyleydi. bir dağ ve komando taburu ile Jandarma Komando Taburu da kurulacak köprüden Irak'a geçerek. Suyun üzerinde durmak. 8 Mart akşamı havadan taşınacak 3 tabur Şemdinli'de. Kar bütün gece yağmaya devam etti. Şemdinli'de bir taburun kışlasında 3 tabur yerleşmişti. Akarsu taşmış ve civarındaki araziyi'. 286 .karayolundan motorlu intikale başladı. doğu istikametinde ilerleyip. O bölgede operasyona katılacak Tugayların bütün ihtiyaçlarını Tugayın kışlasına çadırlar kurarak içlerine depolamıştık. Akarsuyun genişliği ortalama 50-60 metre iken şimdi 90100 metreye ulaşmıştı. 46 kilometrelik gece yürüyüşü ile "U" şeklindeki Hakurk kampının açık ağzında girişi koruyan Dalya Tepedeki PKK'nın emniyet karakolunu ortadan kaldıracaktı.000 asker 30 dakikalık uçuş mesafesinden helikopterlerle Dalya Tepe bölgesine indirilecekti." Derecik Karakoluna ulaşınca. Derecik'te bulunan 5nci Dağ ve Komando Taburu da havadan Dalya Tepe ile Đran . Bu birlikler ise Hakurk kampı girişine helikopterlerle taşınacaklardı. karadan Kuzey Irak'a girecek 3 tabur ise Derecik bölgesinde tertiplenerek. Đdari hiçbir yokluk kimsenin umurunda bile değildi. Hakkari'deki 2nci Dağ ve Komando Taburu Şemdinli'ye karayoluyla motorlu intikale başladılar. karakolla Balkaya Dağlan arasındaki arazide yerleşmiş olan taburları dolaşüm. Kışladaki hoparlörden gelen sesler karşıdaki dağ yamaçlarında yankılanıyordu: "Korku nedir bilmeyiz Biz dağların erleri Yuva yaptık göklere Baş döndüren yerlere. Çelik-1'in en batıdaki bölümünü "Ejder-Kış" harekatı olarak uygulamaya hazır durumdaydılar. Çukurca altından Kuzey Irak'a girecek birlikler henüz Hakkari'ye gelmemişlerdi.

Aklen. Sanki gökyüzü delinmişti. "U" nun dip. Hepiniz deli fişek. Sekiz gün aralıksız gece ve gündüz yağışlar devam etti. Ama ne olursa olsun. Çok zorda kalınca öncelikte Đran'a daha sonrada batıdaki Irak topraklarına geçmek için her şeyi göze alacaklarını değerlendiriyorduk. askerleri sabırsız yapar.000 askerle geçmekti. Bir ara Şemdinli'de bulunan taburların yanına gittim ve Derecik'e döndüm. Bu bölgelerin rakımı alçak olduğundan yağmur diğer yerlerde kar yağışı devam ediyordu. 1995 Dönemi 289 Bulunduğumuz Şemdinli'nin Derecik bölgesi. Derecik karakolunda PTT hattı yoktu. 9 Mart gecesi. Biz Türk-Đran-Irak topraklarının birleşim yerindeydik ama diğer bölgelerde de hava koşulları kötüydü. böylece Hakurk'un girişi ile Đran arasında kalan 20 kilometrelik dağlık alan da geçitlerden kapatılacaktı. kendilerine verilen bıı ağır görevin yerine getirilmesiyle mümkün olabileceğini. 24 saat sonra Çelik-1 (genel operasyonun) başlaması gerekiyordu. Türkiye-Irak normal sınır çizgisinden birden bire Irak topraklarına dil ucu gibi 30 kilometre giren bir yerdi. Herkesin morali tamdı. "Sizi buradan bırakacağım ve bir dalgıç gibi 46 kilometre suyun altından gidip sonra aniden yüzeye çıkarak Hakurk'un ileri karakolu gibi. kuzeye doğru temizlemek. onları diğer insanlardan daha çok dayanıldı hale getirmesidir. hesaplanamayan başka sürprizlerle de karşılaşabileceklerini ama bu güne kadar her şeyi. Bu bölgede de bir piyade taburunun timleri mevzilerde bekleyecekti. Kimsenin hava koşullarının bir an önce düzelmesi dışında bir dileği yoktu. "Đlk hasım doğadır. Bir an önce koşunun başlaması için sabırsızlanılır. yarış atlarının koşu başlangıç çizgisinde durmasına benzer. gündüz birlikleri dolaşıp askerlerle görüştüm. Đrtibatları telsiz ve Semaçla (bir nevi faks) Tugay üzerinden sağlayabiliyorduk. havadan gelecek taburları da koşullar uygun olduğu bir tarihte harekata katılabilirdik. Herkes de buna alışıktı. çukur bir kesimde bulunan ve PKK'lı-ların Hakurk'dan çıktıklarında ara sıra kullandıkları.sınırı arasında kalan dağların üzerine indirilecek. Daha batıdaki sınır hatlından Irak topraklarına girildiğinde. Bir ordu önce doğayı yenmelidir" sözü. bütün bölgelerde hava koşullan kötü olduğundan Çelik-1'in uygulanmasının ikinci bir emre kadar ertelendiğini bildiren bir mesaj aldık. Ejder-Kış planının pratik amacı şuydu: 288 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok Üç tarafı dağlarla çevrili ve açık ağzı güney Irak'a dönük. içinde boydan boya 20 kilometrelik derin bir vadi bulunan "U" şeklindeki Ha-kurk kampının açık ağzından kama gibi girip. Muharebelerin askerlere kazandırdığı ilk ve en kıymetli yetenek. vadinin içini Türkiye istikametinde. "Harekat planının tam ve zamanında yürüyebilmesinin. Gerçi bu güne kadar Hakkari'deki kuvvetler muhtelif çapta birliklerle 18 ay zarfında 20 kez Kuzey Irak'a girip çıkmışlardı. yani kapalı kısmında 2801 rakımlı tepeyle birlikte Türkiye arazisi başlıyordu. Baskın ilkesi olarak biz aynı gece yaklaşır ve sınırı geçeriz. Derecik'teki Taburlarla karadan Hakurk'a taarruz eder. Başınızda bulunacak olan Binbaşı Mehmet Emin bu . Bir gece karanlık süresinde kendi imkanlarıyla iki akarsuyu aşıp 46 kilometre yürüyecek ve Hakurk'un girişini kontrol altına alıp havadan gelecek komando taburlarını burada kabul edecek olan 200 askerden oluşan Tugay Özel Görev Kuvveti ile görüştüm. Bizim için en büyük engel yatağından taşmış deli gibi akan bir akarsuyun bulunması ve burayı 2. ölüm kıyısından defalarca geçmiş olmak. ruhen ve bedenen kazanılan güç ile. savaş sanatının bu gezegende değeri hiçbir zaman değişmeyecek altından kılıcı gibi başımızın üzerinde asılı duruyordu. Akarsuyun durumunu her gün takip ettik. gözünü budaktan esirgemeyen çocuklarsınız. Gasto-Ari bölgesinde de Jandarma Özel Harekat Grubu aynı gece pusu mevzilerini işgal edecekti. kampın girişindeki Dalya Tepedekilere dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceksiniz. Derecik hizasına gelebilmek için Irak içinde 30-35 kilometre güneye doğru ilerlemek gerekiyordu. Sınır hattında durmak. her şeye karşı da azami tahammül ve dayanıklılık sağlar. batıda Irak topraklarında iki metreye yakın karla kaplı yüksek dağ geçitlerinde karşılamaktı. Bu engel olmasa. insan aklının alamayacağı ihtişamla yerine getirdiklerinden bu görevden en küçük bir endişe duymadığımı" söyledim. kaçmaya kalkışanları doğuda Đran. Türkiye ile Hakurk arasında. Gece subaylarla.

Subay ve astsubaylar Ejder Planında kendilerine düşen görevleri daha iyi nasıl yerine getirebileceklerini kendi aralarında görüştüler. Hayda ülen de hayda ülen Şu dağlarda geyik kalmadı Oyna ülen kör arabım sen oyna Senden başka yiğit kalmadı." *** "Allı turnam bizim ele varırsan Şeker söyle kaymak söyle bal söyle Ah gülüm kırıldı kolum yar tutmuyor elim Turnalar hey Eğer bizden sual eden olursa Selam götür sevgilimin diyarına Üzülmesin ağlamasın belki gelirim yarına. Şemdinli'deki küçük bir kışlaya da 3000 komando bir haftaya yakın süredir. Derecik Karakolu binasını da kullanan Piyade Taburunun ses yayın cihazları belli aralıklarla marşlar çaldı. Vazgeçtim başka taraflardan. piyade taburunun askerlerinin yanlarında bulunan müzik aletlerinden istifade ederek gruplar halinde türküler söylediler. *** "Aman dayleryol verin a tçyler Ben sılama varayım 1995 Dönemi 291 ff Sılam yeşil yaprak açmış Ben nasıl dayanayım." *** "Hayda aman da hayda aman Kerimoğlu 'nun sandalı da sandah Vurulmuş da kanıyor Kerimoğlu 'nun Her yanı da her yanı. Gidin. Askerler.işlerin ustasıdır." *** "Kalenin dibinde bir taş alaydım Gelene gidene yoldaş olaydım Bacısı güzele kardeş olaydım Kalk gidelim meyhana hana hana Baba. Hepinizi kucaklıyorum" dedim. Her zaman ceplerinde taşıdıkları not def290 Unutulanlar Dişinda Yen! BĐR Şey Yok terlerine duygu ve düşüncelerini yazdılar. nem ve rutubetten korudu. Derecik'te devamlı kaldıklarından. Size yakışan budur. nasıl yapacağımız onların aklının alabileceği şeyler değildi. hepsinin paçavrasını çıkarıp. Derecik'e yağmur ve kar şeklindeki yağışlar. ocaklarına incir ağacı dikin. gönlüm eğlensin Yarın hakkin divanında doğru söylensin. Sen her gece rüyamda gelip bana ağlıyorsun Kimbihr kimden beni sorup haber alıyorsun Hava nasıl oralarda üşüyor musun Kar yağıyor saçlarıma biliyor musun. Ne yapacağımızı tahmin ederlerdi de. Ustam nasıl kondurdun kaş başına binayı Zindan ettin başıma ha bu yalan dünyayı Ben başıma koyamam bu kavukları Pencereden bakıyor peygamber tavukları. Hakurk'a yoğun kar olarak ve tipi şeklinde düştü. çelik çomak oynamaya mı gelmişlerdi? Çoktan sağır sultanın bile haberi olmuştu. Bir hafta boyunca herkes silah ve mühimmatına bakım yaparak onları ıslaklık. Bildiğim pek çok doğru var Gittiğim tek bir yolum var Şu yürekte kaç yangın var . Aralarında dolaşırken zaman zaman da benin dinlediğim türküler: "Oy miralay miralay askerin alay alay Al kızları askere askerlik olsun kolay Ben başıma koyamam bir alayın fesini Đşittikçe duramam nazlı yarin sesini. Türkiye'nin en güneydeki bu köşesinde bir karakol civarında 2000 komando." *** "Senden ayrı geçen günler Ha bu gün ha yarın biter Omzumda bunca yük var Biri iner biri biner.

PKK'nın yaptığı asma köprüler. Đstihkam Bölüğü başlarında bölük komutanı olmak üzere bütün subay. üç dağ ve komando taburu. Đngiliz üretimi malzemelerden yapılı. Aramızdaki mesafe de 140 kilometreydi. Dağ ve Komando Tugayı Çelik-1 Harekatına katılacak altı tugaydan en uzaktaki birlikti. "19-20 Mart 1995'te havanın kararmasıyla birlikte Ejder'i uygulayacağımızı" belirten mesajı ilgili karargahlara çektirdim. Helikopterler daha sonra Derecik'teki 700 komandoyu Dalya Tepe ile Đran sının arasındaki araziye indirdi. avucumuzun içinden daha iyi bildiğimiz o küçücük Çukurca'nın içindeki kışla ve civarındaki iki tugay kadar kuvvetin durumu neydi? 19 Mart hava kararırken önce Tugay Özel Görev Kuvveti. Sen her gece rüyamda gelip bana ağhyorsun Bense bir türkü tutturmuş Gece gündüz söyleyip duruyorum. 18 Mart gecesi. Köprü yeniden kuruldu. bizim kurduğumuz hava hatları ve yanımızda getirdiğimiz lastik botları kullanarak Barazgir suyunu geçip Hakurk'un içine girmeye başladı. Bu böyle devam edemezdi.Şemdinli'de bulunan 2000 dağ komandosunun Dalya Tepeye taşınması saat 14:00'da bitti. Hakkari'den tahrip olan malzemelerin yerine yenileri yüklendi ve geldi. 1995 Dönemi 293 Havanın kararmasından kısa bir süre sonra bir grup PKK'lı Baraz-gir suyunun üstünde kurulu olan. Đstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Güngör'le birlikte köprünün kurulma çalışmalarını izledim. Hava nasıl oralarda üşüyor musun Kar yağıyor saçlarıma biliyor musun. botları yan yana tutmak bile çok zor görünüyordu. 10 gündür buraya kimse gelip gidememişti. astsubay ve askerleriyle olağanüstü bir gayret. Bize en yakın olanlar da Çukurca bölgesinden normal karadan sınırı geçecekti. gerekçelerini belirterek. kampın içinde girmeyi sağlayan çelik köprüden bizim olduğumuz tarafa geçmeye çalışarak dışarı kaçmaya kalkıştı. Tugay Özel Görev Kuvveti 20 Mart saat 05:30'da Hakurk'un girişini tutan PKK unsurlarını dağıtarak Dalya Tepeyi kontrol altına aldı vı. Kampın içinden kuzeye 'U'nun kapalı ağzına doğnı ilerlerken. evlerin yakınlarında bulunan hayvan gübrelerinin altından çıkarılan çuvallara doldurulmuş patlayıcıların katırlara yüklenmesi sırasında yaralandı. Aynı gece Derecik Piyade Tabımı da Balkaya Dağlan batısından Me-zi Karyaderi kampının güneyine yaklaşacak şekilde Hakurk'tan 90 derece farklı bir istikametten Kuzey Irak'a girdi. " 292 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Bölük Komutanı Yüzbaşı Yıldırnn'a Hacıbey Çayı üzerinde köprüyü kurması emrini verdim. Biz gene dağılım olarak geniş alanlardaydık. Akarsuyun hızı dağlardan gelen sellerden farksızdı. Çevresindeki rakımı 3000 metrenin . Köprüden geçip bütün gece karadan hareketle Hakurk'un batı kanadını meydana getiren dağ silsilesine tırmanmaya devam eden 3ncü Dağ Komando ve Jandarma Komando Taburlarından 3ncü Tabur saat 09:30 \la ilerleme istikametinde Hakurk'un ağzını kontrol eden başka bir PKK grubu ile çarpışmaya girdi ve iki saat süren bir çatışmadan sonra PKK grubunun büyük kısmını yok etti. Peki. Btı kesimde bulunan Đnci Dağ ve Komando Taburu köprüyü geçmelerine fırsat vermedi. 18 Mart sabahı akarsuyun köprüyü parçaladığı haberini verdiler. Döndük. Fiber botlar yan yana getirilerek kurulan alüminyum köprünün değil kurulması. Çelik-1 Harekatına katılan diğer birlikler de 20 Mart 1995 günü Çukurca doğusu ve Şırnak'lan Kuzey Irak'a girmeye başladılar. Dalya tepenin oldukça güneyinde bulunan Talabani'ye ait köylerde kontrol yaparken 2nci tabur bölük komutanlarından Yüzbaşı Đl> rahim. onlarca derenin de mutlaka tedbir alınarak geçilmesi gerekiyordu. daha sonra da plandaki sıralarına uygun olarak Hakurk'a yaklaşacak komando taburları Đrak topraklarına girmeye başladılar. çelik köprü. 21 Mart'ta havanın aydınlarım asıyla birlikte. Yani zaman ve saat koordinesi artık anlamsızdı.Biri söner biri yanar. insanların havsalalarının alamayacağı fikir ve teknikler yaratarak hava kararmadan önce köprüyü inşa ettiler.

bulgur ve akla gelebilecek her türlü erzak da bulunmuştu. 1. Ejder-kış Karekatı 37 gün sürdü. Temmuz 1993'den beri iş yerine gelmemektedir. Kampın girişindeki çelik köprüden sonra Türk sınırına en yakın yer olan Durcan vadisine kadar uzanan 20 kilometre mesafede iki beton köprü daha vardı. kapladığı alan. Ayrılan 200 kişilik grup da bu nedenle batıdaki kampları desteklemeye gitmişti.üzerinde dağlarla kaplı olan Hakurk'un ortasında kuzey-güney istikametinde 20 km akarak çelik köprüde Barazgir suyuna bağlanan akarsu ve vadi. Tugay vasıtasıyla Van'a bir telgraf çektirip. burada dört Đran tugayı ile u Irak tümeni çarpışmıştı. Van Devlet Hastanesinin kadrolu doktoruydu. Bu süre içerisinde zaman zaman olmak üzere 14 gün kar ve karla karışık yağının" yağdı. çömleği boklu. mahkemeler. Derecik'ten batıya. sığınak ve yer altı gömüsü bulundu. Durcan vadisinin üstünde kayalık ve karların arasında bir Türk savaş uçağının enkazı bulundu. Çok ayrıntılı olarak tuttuğu kalın bir günlüğü vardı. ve 4. coğrafi özelliklerinin sertliği. Aynı savaşta. Kampın vadilerinden akan derelerden birinin kenarında montumu ve fanilamı çıkanp. Komandolar PKK kamplarında PKK erzaklarını pişirip sıcak yemek ihtiyaçlarını karşıladılar. En kötüsü bu bölgede karşımıza araziye gömülü binlerce mayın çıkü. 2. Dağ ve Komando Taburu da indirildiği yerden Đran sınırına doğru yaklaşmasını sürdürdü. görenlerin gözlerinin gördüğünü beyinlerinin kabul edemeyeceği insan üstü akıl almaz bir tempoyla kuzeye doğru ilerleyişlerini sürdürdüler. çanağı. Fakat tabur bölgeye yayılmaya kalkınca kendisini konvansiyonel bir savaşta savunma mevzileri etrafına çepeçevre döşenmiş mayın tarlalarıyla kuşatılmış buldu.) 1995 Dönemi 295 37 gün herkes kumanya yedi. Hastaneler. En büyüğü olup da kaça kaça kuzeye doğru gidip çaresiz kalınca kendini Đran tarafındaki karlı dağlara atan 62 kişilik PKK grubu Đran'daki Zagros kampına giderken. Hakkari'yi Irak ve Đran'dan kuşatmış olan tüm PKK kamplarını içine alır da artardı bile. Sayıları o kadar çoktu ki. 5. Hakurk'ta yok yoktu. 268 tane depo. havluyu ıslatır? k vücudumun üst kısmını siliyor-dum. Vadinin içerisinde Irak-Đran savaşından kalma tahrip edilmiş askeri araçlar ve 294 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok konaklama tesisleri vardı. Tabur Türk Đran sınırını meydana getiren Drav Dağındaki iki metreye varan karların üzerinden. pirinç. Hakurk. Taburlar vadi tabanı ve hemen iki yanlarından. Kampın ağzındaki Dalya Tepe'den başlamak üzere Đran sınırına kadar 25 kilometreye kadar olan hat ve arazi klasik birlikler tarafından hazırlanmış personel ve silah mevzileriyle kaplıydı. Ölen PKK'lılardan biri doktordu. Hakurk'un içindeki 9'lu. PKK'nın kazanı. Biz Kuzey Irak'a geçmeden dört gün önce 200 kişilik PKK grubu buradan batı istikametinde ayrılmıştı. Mezi kampı istikametinde ilerleyen Piyade Taburu kontrol ettiği arazide aramalarına devam etti. Dağ ve Komando Taburu ile jandarma komando taburları kampın batısındaki dağlara tırmanmaya devam ettiler. 3. yürüyüş kolunda ve karların üzerinde. . 20 kilometrelik ana vadiye yanlardan bağlanan yüzlerce derin çukurlarla. Kamptakilerin genel bir harekattan haberleri vardı ama Hakurk'a kış koşullarında gelineceğini hiç düşünmemişlerdi. Arkama döndüğümde . yağ. tek tek bulup tahrip etmek mümkün değildi. araçlar ve katırlar için bile kapalı garaj ve ahırlarla. çamaşırhaneler. tamamen kar altındaki bölgede havadan ve karadan siyah bir çizgi görünümündeydi. "adı. Onlarca ton un. kara şahinlerden önlerine atlayan komando timleri ile kobralara yakalandılar. Đnci Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Vahap bu uçağın üzerindeki ay yıldızları sildi. dershaneler." (Đşte bu kadar basitti. Bu istikamette bir şey olmadığı anlaşılınca taburu bulunduğu yerlerden cımbızla çeker gibi helikopterlerle alıp Mezi istikametinde ilerleyen piyade taburunun bölgesini takviyeye verdik. ll'li ve 24'lü PKK unsurları bulundu. Van Devlet Hastanesi Baştabipliğinden cevap geldi: "Doktorumuz falanca. Kumanya ne kadar besleyici olursa olsun hiç değilse haftada birkaç kere sıcak yemek yemek bedenin doğal ihtiyacıdır. 5nci Dağ ve Komando Taburu da bu alana bir iz takip ederek girdi. yatakhaneler. soyadı şu olan doktorunuz halen nerede" diye sordurttum.

depolandığı tarihleri. mahalleler. . Hakurk genel bölge adıydı. Kampa girme için kullanılan çelik köprü ile kuzeydeki iki beton köprüyü tahrip edip işe yaramaz hale getirdik. isimler. cinslerini. PKK'nın metropol timi bomba uzmanı bir militan yakalandı.Komutanım bunlar kovulmayla gitmez. Ne var bunda? . Bir saati geçmedi ara haberlerde üç TV kanalı. .MiT'in ilgilisi durumun nasıl geliştiğini oradakilere anlattı. O salonda bulunanlardan biri yaptı bunu. dediler. 14 sayfalık ifadesi bütün makamlara hemen gönderildi ve kendisi de Đstanbul'daki çalışmalara faydalı olması için Đstanbul Đl Jandarma Alay Komutanlığı! a sevk edildi. Özetle şu deniliyordu: "Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Osman Pamukoğlu Paşa. . bazılarının da alım fiyatlannı gösteren. gene aynı şeyleri heyecanlı bir ses tonu ile verdiler. Geri kalanlar ile tonlarca erzakı bulundukları yerde tahrip ettik. Harekat süresindeki 37 günün baştan 26'sında bizim bölgeye bir tek canlı kul gelmedi. çeşitli şeyleri tutma. Kongresinin ne zaman ve nerede yapıldığım söylemedikleri için MiT'in ilgilisine kızdığınızı anlatıyorlar.Varsa kovun. Baktım. Ele geçirilen yüzlerce dokümandan biri de Hakurk'a depolanan bütün malların yerlerini. Baraz-gir çayının üstündeki çelik köprüden başlayıp üç köprüyü de kullanarak 20 kilometrelik vadiyi araçlı olarak boydan boya geçip Hakurk'a mal taşıyorlardı. bölge296 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok nin lojistik sorumlusunun büyük kaim bir defterde kendi el yazısı ile tuttuğu envanterdi. depolardan çıkan malzemelere temas. sonra kem küm ettiler ve: . Đstihbarat teşkilatının işlevinde bir noksanlık görülmüyor da akabinde ne oldu? Đki aya yakın zaman geçtikten sonra bunu kim ortaya çıkarıyor? Ve tam harekatın ortasında.Ne var? Önce cevap vermediler.Oğlum.Sizin PKK'nın 5. Bu militan sıradan biri değildi. Yakalanmadan bir gece önce kayalıkların arasında bir yarıkta saklanmış haldeyken askerlerinizden biri sırtıma basıp geçti diye ilginç bir şey söyledi. silah ve mermi yağlan. bütün Avrupa ülkelerindeki bütün faaliyetlerini. Bu dokümana şöyle hızla göz gezdiren mücadelenin bu boyutundan habersiz asker veya sivil bir kişinin dudakları birkaç dakikada uçuklardı. renkleri dahil. dokunma ve bütün bunları sürekli yapınca bitler de muharebenin bir parçası olarak yerlerini alıyordu. içtenlikle anlattı. Đstanbul'dan örgüte katılmıştı. "neden zamanında bize haber vermediniz. Biraz düşündüm. Đstanbul içinde PKK'nın diğer örgütlerle olan çalışmalarına. akla gelebilecek her şeyi biliyordu. modelleri.Konu neymiş? . şehirler. 268 depodan çıkarılan ağır silah ve hafif silahların hepsini. En son 13 gün önce Derecik Karakolunda hem banyo hem de tuvalet olarak kullanılan bir yerde duş almışüm. Hakurk'un içinde birbirinden ayrı dokuz kamp yeri vardı. kibar konuşacağız diye. . varın siz askerleri düşünün. PKK'nın Yunanistan ve Hollan-da'daki kamplarının içlerini de krokiler halinde çizdi. Biz . apartman ve telefon numaralan. Her şeyi satan kim olduğu belirsiz tüccarlar. Hakurk'tan Derecik Karakoluna döndüğüm bir gün harekat merkezi diye kullandığımız bir odadaki subaylar: . . Đstanbul ve yurt dışında dönen bütün dolapları en açık şekliyle. bite böcek diyorsunuz. Tugay komutanını bile bitler sardığına göre. ter. Toprak.Komutanım televizyon kanallarından bazıları haberlerde sizden bahsediyor. hüra yapılarına. miktarlarını. kamp. araç plakaları.emir astsubayıyla yanındaki bir subayın başlarını eğmiş bütün dikkatleriyle benim fanilama baktıklarını gördüm. tam hakimdi. tonlarca mühimmatın ancak bir bölümünü Derecik bölgesine taşıdık. dernek. Mevcut tesisler ve özellikle mağaraları çökerttik. Hakurk'ta 'Azem' kod adlı. şahıslar dahil. PKK'nın Yunanistan ve Balkanlardan başlayarak. bürolar.Komutanım böcek var. Bunlar bitti.

G-l. Harekat boyunca 134 PKK'h ölü ele geçirildi. her 1. Arabiki.gider. hedefi bilinçli olarak seçen bir roket. 37 gün sonra. mavzer. Fakat köprüye geliş ve önümden geçişlerindeki hal ve tavırları sanki harekata yeni başlıyormuşuz gibiydi. 298 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Ejder-Kış bitmişti. Harekatın ilk günü Hakurk'a yaklaşırken iki şehit vermiştik. PKK'da yıllarca bulunmuş ve teslim olmuş eski militanlardan biri.C. Çok büyük enerji sarf ettikleri ve uyku diye bir şey olmadığından herkesin çok kilo kaybettiği ayan beyan ortadaydı. her 100 mayından biri sadece bir kişiyi öldürse bu.501 adet 9. onların bulundukları yeri cehenneme çevirir. Hakurk'ta bulunan her 10 silahtan biri. Havan 15 adet 7. Hacıbey Çayı'nı Irak tarafından gören sırtların üzerinde öyle bir duruş ve tavırla göründüler ki. işlerini bitirirdik' dedi ve çok öfkelendi". yanlış mı diye ne sordu. kanas. Piyade Tüfeği 229 adet (kaleşnikof. ve 4. yok mu. "Köprünün Irak tarafındaki ayağında durarak tugayın bütün askerlerinin geçişlerini tek tek izledim. 8-10 askerden birinde dalların ucuna taktıklara Türk Bayrağı vardı. Çok fazla düşünmeden cevap verdiler: "En fazla 2500-3000 olabilir komutanım. Hacıbey Çayı üzerinde kurduğumuz köprüyü kullanarak Türk topraklarına dönün emrini verdim.. Roket mühimmatı 1731 adet 10. bulundukları mevkilerden yaya olarak Irak arazisini geçip. çadırı ve içindeki arka çantasını yok etti. Hepimiz şok olduk. M-16. 3. Yeralü deposu 268 adet 2. bir generalin meslek yaşamında bunun ötesinde duyabileceği başka hiçbir haz ve gurur olamazdı. doğru mu. ne de aradı." Bir grup subayla görüşürken: "Size yalın ve net bir soru soracağım. MG-3) 40 adet 4. askerleri gibi adamlardan 400-500 kişi olabilse.) Ele geçen 166 tip ve çeşitteki malzemenin genel dökümü: 1.000 asker ve bir ay süre versem. bu kuvvetle 30 günlük sürede kaç PKK'lıyı bulup çıkarabilirsiniz?" diye sordum. 2. 18 Nisan 1995 günü sabahtan itibaren. Uçaksavar/tanksavar 16 adet 5. Hakurk'da da 5000 PKK militanı saklanmış olsa.. binlerce insanın ölmesi demekti. Havan mühimmatı 3475 adet . Nerede. harekata katılan bütün taburlar fasılalarla motorlu olarak Derecik bölgesinden ayrıldılar. sanki suratımıza şiddetli bir kamçı yemiştik. Dağ 1995 DÖNEMĐ 297 ve Komando Taburu da Mezi kampı altı hizalarında çatışmaya girip bu bölgedeki 25-30 kişilik bir PKK grubunu yok ettiler." 16 Nisan gecesi tabur komutanlarına. Bütün kampları biliyorsunuz ve büyük bir tecrübeye sahipsiniz. El bombası 2446 adet 8. Makineli-otomatik tüfek (BKC. Hafif silah mühimmatı 430. Sonradan binbaşı olduğunu öğrendiğimiz subay kayalıklardan uçar gibi üzerimize geldi. Roketatar (RPG 7-9-11-18) 53 adet 6. (Bir mayın bile birkaç kişiyi öldürmeye veya yaralamaya yeter. 20 Mart sabahı Hakurk'un girişindeki Dalya Tepede bulunan PKK ileri karakoluna Tugay Özel Görev Kuvvetinin saldırısını hayranlık ve heyecan dolu ruh haliyle şöyle anlattı: "Sabahın alaca karanlığında vadideki sislerin arasından çıkan kara kara insanlar bulunduğumuz tepelere öyle bir çıktılar ki. yakın mesafeden. G-3 ve 417 yedek şarjör) 3. Eğer PKK'da şu gördıV ğümüz T. dihritiof. ne zaman söylendiği yoktu. Ceketleri parçalandığından hemen hemen hepsi haki fanilahydı. Derecik Piyade Taburu ve sonradan aynı bölgeye gönderilen 5. Hiç kimse bana böyle bir şey var mı.000 mermiden biri. Size 30. Bu bölgede bir gece küçük dağ çadırının alunda sağanak yağmurdan korunma-" ya çalışan Piyade Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Ali kısa bir süre orada değilken. siminof. Dağ ve Komando Taburlarının öncüleri. 17 Nisan günü saat 15:30'dan itibaren 1. her şey çok daha farklı olurdu.

Kulaklarını çekerim. Đdari hazırlıkları ağırlığı tugayda ve kışlalarda olan bu harekatın mecburen getirdiği bazı tertiplenmelerden hemen çıkıp eski düzenimize geçmemiz gerekiyordu. Mayın 2336 adet 12.Ölmüş bir adamın resmini ne yapacaklar? Anlamsız şeylerle uğraşmasınlar. . Teçhizat 445. PKK dışında da hiçbir konuya ne kıymet verir. Osman Paşa askerin başından bir saat bile ayrılmaz. Hatta duruma göre askerin moralini artırmak için bizzat çatışmaya girer. Ben de o Osman Paşa komutanım deyince. Bizden 15 gün sonra da 2 Mayıs'ta Çukurca altı ve diğer bölgelerdeki Çelik-1 sona erdi. Manevra ve ateş desteğini şahsen düzenler. "Kışlaları. Karargaha da: "Böyle dev bir harekatla ilgili ölü bir PKK'Iı resmi çok komik olur. O kamplardan Irak'a gruplar da gelebilir. düzenleyin ve idari işlerin getirdiği yığılmaları yok edin. Bir daha olur olmaz şeyler için buradakilere telefon edip onları meşgul etme. Bugüne kadar şehirlerde onu gören olmamıştır. Doğruydu. 'Osman Paşa kendini bu işe çok vermiş' dedi" diye sözlerini bitirdi. Osman Paşam herkese. "Hakurk'ta neler oldu bitti şeytan bile akıl sır erdiremez. Telefonla arayan kurmay subayla konuştum. Kendisine. hiç değilse bir şeye benzesin" emrini verdim. bakmasanız ne olur? Peki anladım" dedim. ne de umursar. üs ve karakollarda kalır. halk ve PKK'lılar hepsi bilir' dedim. Cumhurbaşkanı'na götürüp gösterecekmiş. . Her duruma hazır olmalıyız" emrini verdim.Sizi kim aradıysa onu telefona alın. Erzak 86. kışla. Kuzey Irak'ta ne oldu.Komutanım Genelkurmay'dan telefon ettiler. Çukurca doğvısunda devam ediyordu. komutanım. fakat çatışmalar sırasında onlarca.Genelkurmay Başkanı Đsmail Hakkı Karadayı Paşa istemiş. Mayıs'm ortalarına geliyoruz. O resmi harekatın diğer 4-5 resmiyle destekleyin de. PKK'nın Hakurk'ta ölü ele geçirdiğimiz doktorunun resmini istediler. Resmi. ne bitti bunu zaman gösterecek. Basında Hakurk Harekatı: 300 Unutulanlar Dişinda Yeni BIr Şey Yok . Henüz Çukurca batısındaki Me-zi ve Karyaderi kampına harekat başlamamıştı. Đran kamplarında ne olup bitiyor ona bakmalıyız. Başka türlü de olmuyor. 24 saat PKK ile yatar PKK ile kalkar. Ben onun geçen seneki kur-maylarındanım. askerler.Komutanım o konuşma devede tüy bile değil. şaşırtacak kadar inisiyatif verir.190 parça 16. 'Komutanım. Ben de kendilerine. . karakolları hızla tertipleyin. Telsiz 13 adet 14. Çelik-1 'in Çukurca bölgesindeki operasyonu. Resimlerden birinde bir grup askerin arasındaki. yüzlerce sürprizle karşılaşınca kararları bizzat kendisi verir. . Hakurk dönüşünden birkaç gün sonra. Ve bütün bunları. Bir emriniz var mı? . Devamlı.022 kg Hakurk/ Ejder-Kış Harekatına kaülan Hakkari birlikleri kışla ve üslerine döndüklerinde. Ev bark tanımaz. Varsa yoksa PKK'dır onun işi. kim telefon ettiyse söyle ona. Onları merak etseniz anlarım da. Harekat Şube Müdürü Ferhan: 1995 Dönemi 299 . Bunun üzerine Genelkurmay Başkanı. Gece görüş cihazı 8 adet 15. günü gelince bu kötü alışkanlıklarının acısını çekip bedelini ödenmiyor mu? Sen niye bunu unutup uzun uzun konuşuyorsun?" dedim. bir şahsın resmine baksanız ne olur.Var. En kısa zamanda yazlık konuşlanmaya geçmeliyiz. 'Allah Allah Osman Paşa'nın orada ne işi var' dedi. "ben size ne öğrettim? Günlük konuşmalarınızı bile 'muharebe konuşması' gibi kısa ve öz yapacaksınız. 'güneş gözlüklü olan kim' diye bana sordu. Patlayıcı 225 kilogram 13. Đki gün sonra aynı kurmay subay aradı ve: "Komutanım resimleri sayın Genelkurmay Başjkanı'na arz ettim. Birlik komutanlarını topladım. Banş koşullarının bol ve sonsuz zamanında uzun lakırdılara alışanlar.11.

Kuzey Irak harekatının Türk kamuoyunda bilinmeyen perde arkasını yazdı." Ankara'dan gelen bir talimatla Çelik-1 harekatına katılan bütün birliklerin temsili gruplarının iştiraki ile Silopi'de bir tören yapmak üzere Jandarma . Irak içlerine ve dağlardaki mağaralara kaçış yollan tutuldu. PKK'nın en büyük kampı Hakurk'ta hakimiyeti tamamen sağlayan mehmetçik. Daha önceki harekatta kampta ve dolaylarında bir tek ölü PKK'hya rastlanmamıştı. Sağ yakalanan PKK'lılar komandolarımızın gelişi için 'ruhumuz bile duymadı' dediler." 28 Mart 1995 Hürriyet: "PKK deliğinden çıkarılıyor: Hakkari'nin Şemdinli ve Çukurca ilçelerinden girilen Hakurk. bir süre önce 'Benim işim teröristleri yok etmek. diğer bölgelerde aramalarını sürdürüyor. Zirvenin hemen aşağısındaki Hakurk kampına ise bir sinek bile yaklaştırmaz. PKK'nın adeta 'kalesi" durumundaki bu yerleşim merkezine tamamen hakim olduğunu kaydettiler. Mezi ve Şivi kamplarında aramalar sürüyor. Askerlerime leş toplatmam' sözleri. Bu zirvedeki mevzilere yerleşen üç beş kişi Türkiye'den gelebilecek bir alayı oyalayabilir. Türkiye ucundaki zirveden bakınca PKK'ının ünlü Hakurk kampı aşağılarda bir kenarıyla görünür. Binlerce mağarayla dolu kamp çevresi ağır silahlarla dövülüyor." 24 Mart 1995 Sabah: "Hedef Hakurk kampı: Binlerce komando PKK'nın en büyük kampına yürüyor." 3 ve 7 Mayısl995 Meydan: "Đşte Kuzey Irak fatihleri: Hakkari Dağ ve Komando Tugayına bağlı askerlerimiz Kuzey Irak'taki PKK kamplarını yerle bir etti! Silahlı Kuvvetlerimizin Kuzey Irak'taki başarılı operasyonları sürerken Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Hakurk'ta destan yazdı. Hakurk kampına komandoların baskın düzenlediği belirtildi." 29 Mart 1995 Sabah: "Ordu Hakurk'a girdi: Askeri yetkililer. leş toplamak değil." "10 bin komando Hakurk'a yürüyor: En büyük PKK kampı düşmek üzere." 26 Mart 1995 Sabah: "Hakurk kampı: Türkiye-Đran-Irak sınırlarının kesiştiği vahşi coğrafyadadır. Çelik-1 Harekatının en güç şartlarda sürdürüldüğü bölge ise kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Hakurk bölgesi. Ancak yöreyi gördüğümüz için belirtmeliyiz ki gene de PKK'hlarla sıcak temas çok zor. Panik halindeki yüzlerce terörist kaçış yolları tutulduğu için Hakurk ve Metinan bölgelerinde kıstırıldı. Bunu da o tarihteki yazımızda belirtmiştik. Bu kez birliklerimizin bir kısmı havadan Hakurk'un arkasına indirildi. baskınlara başladılar. Kuzey Irak'taki Hakurk kampını darmadağın ederek PKK'ya büyük darbe indiren Dağ ve Komando Tugayının komutanı Tuğgeneral Osman Pamukoğlu'nun." 28 Mart 1995 Sabah: "Çifte kıskaç: The Nevvyork Times gazetesi. harekat bölgesinin en doğusunda Iran sınırı ile bitişik olan en yüksek dağlarla çevrili Hakurk'a giren mehmetçiğin. Pazartesi gününden bu yana sürdürülen Silahlı Kuvvetlerin Irak harekatında en önemli odak noktası Hakurk. halk tarafından büyük taktirle karşılanmıştı. çifte kıskaca alındı." 25 Mart 1995 Sabah: "Teslim oluyorlar: PKK'nın Hakurk'taki kampı da kontrol altında. Hakurk'un çevresine indirilen paraşütçüler. Hakurk bölgesine yapılan Ejder harekatında komandolarımız 134 teröristi ölü 4'ünü de sağ olarak ele geçirdiler.24 Mart 1995 Milliyet: "Hakurk Çemberde: Şemdinli'nin Derecik köyünden sınır ötesine giren yaklaşık 10 bin dağ komandosııyla piyade birlikleri PKK'nın en büyük kampı Hakurk'a doğru ilerliyorlar. iyi planlanmış ve baskın niteliğindeydi. Gazetenin Anka-ra'daki muhabirinin yazdığı haber şöyle: Harekattan üç hafta önce özel yetiştirilmiş Türk komando birlikleri gizlice Kuzey Irak'a sızdı. 1995 Dönemi 301 Bu birlikler PKK militanlarını arkadan çevirip kaçış yollarını kesti. Hatta bir süre durdurabilir de. Harekat daha öncekilere göre çok daha etkili. Komando birlikleri yelpaze gibi yayılarak Hakurk u sardılar.

Kafamda 40 şey uçuşurken tören ruhu yaşayamam." 5 Mayıs 1995 gecesi karargahın ilgili subaylarına aşağıdaki emirleri verdim. uçuşa devam ettiler. Đt 302 Unutulanlar Dişinda Yenî BtR Şey Yok Yanımda oturan 2. Ne olursa olsun. Bu gece burada kalıp Sınır Alayındaki subaylarla bazı şeyleri görüşeceğim. Aynı gün saat 19:20'de Çukurca Köprülü emniyet timlerine ateş açıldı. Sizler Hakkari'ye devam edin. 25 Mayıs saat 02:45'de Şemdinli Şapatan rölesine silahlı saldırıda bulunuldu. Ne demek istediğimi önümüzdeki günlerde hepimiz ve herkes görecek. tören lazım mı. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Yarbay Mustafa: . I "Askerler vücut ve zihin olarak sertleştirilmelidir. aşılmadık dağ yok. 11 Mayıs saat 00:30'da Şemdinli Haripesta tepede jandarma sınır timlerine ateş açıldı. Bize ait bölüm biter bitmez hemen helikopterlerimize atlayıp Silo-pi'den uzaklaştık. Bir asteğmen. bir er yaralandı. neye yarıyor bilmiyorum. iki asker yaralandı. Bir şey mi oldu? dedi.Mustafa. . bitmedik yol yok. Bir er şehit oldu. astsubay ve 20 kadar askerle. Đki GKK şehit oldu. Siz en kötü zamanda bile espri yaparsınız.Komutanım bugün çok hüzünlüsünüz. bando mızıka. 17 Mayıs saat 21:00'da Çukurca Aslankapı yol emniyeti timlerine ateş açıldı. Yalnız bizim böyle şeylere ne bakacak ne de ayıracak zamanımız var. iki er yaralandı. 24 Mayıs saat 17:20'de Çukurca Uzundere köyüne silahlı saldırıda 1995 DönemĐ 303 bulunuldu. karşılamalar. bölükler halinde eylem bölgelerine dağılmadan önce bulunduğu yerde yok etmezsek. sonra da doğuya dönerek Çukurca istikametinden Hakkari arazisine girmeye çalışarak. "Bu ne bitmez yolmuş deme. Mayıs'ın ilk haftası içinde bütün herkes gibi ben de birkaç subay. başkalarının ihtiyacı olabilir. Şırnak Hakkari sınırına yaklaşırken kötü hava koşullarından buradan geçemeyeceğimiz anlaşılınca pilotlar önce Irak topraklarına. sert savaşçılar ahim alamayacağı kadar inanılmaz görevleri yerine getirebilirler. Tören platformları. 29 Mayıs saat 18:45'de Çukurca Çayırlı Sınır Karakoluna silahlı saldırı yapıldı. karşımızdaki kim? Kargaları kovalamak kartala şeref getirmez! Büyütülecek bir şey yok. Aynı gün gene Şemdinli Gelişen köyü yolunda bir sivil araca ateş açıldı. Đran'la bizim sınırımızı çizen Şehidan Dağı'nın hemen doğusunda Đran topraklarında bulunan PKK'nın Jerma-Betkar kampında bir tabur kadar militan var. Bu taburu. yüzlerde sevinç ve mutluluklar. iki kara şahine binip Silopi'ye gittim. Bir vatandaş yaralandı. uğurlamalar. 1. yemekler. Aynı gün 23:4O'da Çukurca Begzova'daki jandarma timlerine ateş açıldı. Yedi asker şehit oldu. Dumlupınar'dan sonra bile tören düzenlemedik." Mayıs 1995 PKK eylem ve saldırıları: 6 Mayıs saat 02:00'da Çukurca Kıble Tepe mevkiinde jandarma timine ateş açıldı. keskin bakışlı. Biz Sakarya'dan. değil mi? Faydası ne? Kime. 23 Mayıs saat 07:30'da Çukurca-Gerdan tepe gözetleme timine ateş açıldı. Ancak. Anladın mı şimdi? -Çokiyi anlıyorum komutanım.Asayiş Komutanlığı program hazırlayıp düzenleme yaptı. iki er şehit düştü. Ben Çukurca'da ineceğim. konuşmalar. kürsüler. iki militan öldürüldü. 22 Mayıs saat 13:30'da Yüksekova Yılanlı yaylası mevkiinde bir sivil araç mayına çarptı. Sanki tören yerinde sadece fizik olarak vardınız. konuşmalar. Her seviyedeki siyasiler ve askerlerin hepsi gelmişti.Şimdi git pilotlara söyle. . Üç militan öldürüldü. Yüksekova ile Şemdinli'nin Đran ve Irak'la bağlantılı bölgelerinde çok can yanar ve çok kayıp veririz. Bu aşılmaz dağımş deme. 28 Mayıs saat 23:50'de Şemdinli'nin Đran sınırındaki Durak Karakolunun emniyet timlerine saldırıldı. Đran'ın sınır köy ve karakolları buraya .

akşam karanlığı ile sabahın alacası arasında işi bitirmiş olacağız. Đran kurnazdı. kültür. birleşik bir güç halinde hemen arkalarındaki Çilekli ve Dağbaşı tepelerinde sahra düzeninde tertiplenip nıevzi-lenecekler. Silahları çok yazar ve konuşurlar da ilham üzerinde pek durmazlar. Sonuçta hava kararır. Birliklerden bir mimar asteğmen bulun. Tasarım ve projeyi hazırlayarak gelsin görüşelim. Dağ ve Komando Taburu bulunacak. hazırlıktı. Đlhamın gücü esas silahtır.onlarca kilometre uzaklıkta. o bölgeyi gözüm tutmuyor. isterseniz altından yapıp pırlantalarla donatın." PKK'nın Jerma-Bektar kampı Türkiye-Đran siyasi hududunun tam zirvesinden geçtiği. taslak planı çatıp. Bizim anıtımı. hemen onay için üst kademelere göndereceğiz. Neden mi? Çünkü vatan obuadan. beraber bakalım" gibi kör ve sağırlar diyalogu yıllardır devam edip gidiyordu.Bu görüşmeler kaya balığı avlamaya benziyordu. Şemdinli ile Derecik arasındaki Ortaklar Jandarma Karakolu bölgesinde üs kuracak. Yani üzerinde sınır bulunan Şehidan Dağı doğu ve batıya tıpkı geniş bir teknenin gövdesi gibi öyle bir yayılmış ve o kadar dikti ki iki taraf da bu bölgeyi yerleşim olarak asırlardır düşünmemişti. Ben de bölgede keşif yapacağım. Türk tarafından görüşmelere katılanlar. bizim Durak jandarma sınır karakolu sınırdan 12 kilometre batıda Türkiye tarafındaydı. Şemdinli kuzey doğusundaki piyade taburundan bir bölük Đran sınırındaki Durak Karakolu'na alınacak. 2. Balık oltayı yemle beraber alsa da hemen kusarak çıkarır. 304 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok 4. vatan gibi öğelerin içinde en önemlisi vatandır. Sizin de bilginiz olsun ve karargah olarak gerekli yardımları sağlayın. Onun için 'vatanımız' diye bu dağlarda gözlerini kırpmadan ölüme giden çocuklar için bu dağların tepesine. Gelibolu ve Đstanbul'da çalışsın. Bu mesafelerin arasını dağ bloğu doldurduğu için bir mezra bile yapılmamıştı. Onların hemen arkasında bulunan Uzundere köyü bölgesinde de 5. Ve bir vefa borcumuz var. Đran tarafında iken. "iyi bir liderin efsanevi özellikleri olmalıdır. Fakat burası benim vatanımdır dedikleri yerde şehit olanlar için yapılan anıtın bambaşka anlamı ve ruhu olacaktır. Dağlıca'da bir piyade taburu. ülkenin herhangi bir yerinde yapsanız. Kampın 20 kilometre kuzeyi ve güneyinde hiçbir köy ve mezra olmadığı gibi. Hakan Tepe ve Pirinçeken Karakollarının tertipleneceği tepeleri Tugayın havan ve dağ toplarıyla destekleyeceğiz. aynı etkiyi. aynı doğallığı. "peki müşterek harekat yapalım" deseler. Dağ ve Komando Taburu bu yıl. Dağın içinde ve üzerinde küçük bir akarsu kenarında. sağlaması mümkün mü? Hayır. Yüksekova Karacadağ kuzeyinde başka bir piyade taburu tertiplenecek. Kayanın altını hiç terk etmeyen bu balığı avlamaya çalışan. 3. bir avuç kadar yerdi. "Kuş uçmaz kervan geçmez bir dağın kuytusundan benim nasıl haberim olsun? Siz böyle bir yer biliyorsanız söyleyin. Dikkatinizi buraya toplayın. Çanakkale'nin anıtlarını Gelibolu yarımadasına değil de. Đran o kamp-takîleri bin defa oradan başka yerlere kovacaktı. 1995 Dönemi 305 Jerma kampı sınırdan sekiz kilometre doğuda. Bu mevki Đran'ın da işine geliyordu. 3ncü Dağ ve Komando Taburu büyük sebep olmazsa en geç Haziran başında o bölgede konuşlanacak. Ayrıca. Siz ve Tabur Komutanı Ortaklar Karakoluna gidip uygun yeri seçin. siyasi birlik. Tabur Komutanı Reha'ya emir vereceğim. 5. doğudaki en yakın köy de 12 kilometre ötedeydi. hiçbir zaman onu tam olarak göremez. balık kayanın en . Milleti millet yapan dil. Zafer makinelerden daha çok ruhların bakımına dayanır. Çukurca doğusundaki Pirinçeken ve Hakan Tepe Sınır Karakolları binalarından çıkıp. plandı. Müşterek sınırdan da sekiz kilometre uzaktaydı. Şemdinli'deki 3. bilgileri detaylandırın. gelenek. Ben Çukurca Sınır Alay ve Tabur Komutanlarına emir verdim. hem de coğrafyanın farklı bir şekilde kullanılması için düşünüyorum. 3500 metre yüksekliğinde. kuzey güney istikametinde boyu 20 kilometre olan Şehidan Dağı'nın içinde. Jerma ve Betkar mevkiinde sadece PKK yıllardır emniyette yaşamını sürdürüyordu. Bunu hem daha sonraki operasyonlar için. onların hatırasına bir anıt yapacağız. yığmaktı gibi çalışmalar sürerken. Mutlaka bütün anıtlar önemlidir. Sürekli oltaya vurduğu için avcınızı onu tutma arzusunun sonu gelmez. Đran ve Irak topraklarının içine at başı gibi girmiş olan Hakkari dağları üstünde olacak. Đnşasına hemen başlayacağız. diğerlerini korumak ve devam ettirmek çok zordur.

Gittim: . Jerma-Betkar kampına yapılacak "Yarasa Harekatı"nm planı şöyleydi. Dağ ve Komando Taburunun çalışmalarını izledim. onlarca. Kendileri Tugay Komutan yardımcısı Albay Akif le birlikte tabur karargahında bu1995 Dönemi 307 lunurken ben de müsaade alıp hazırlıklarını sürdüren 3. güneydeki kenarından da 26 kilometre Şehidan üzerinden yürünecekti. toplam 1200 asker katılacaktı. Muharebeler sırasında. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Yarbay Reha ve 4. PKK kampı üçgenin güney ve kuzeyindeki kenarlarının birleştiği tepe noktasının içinde kalacaktı. sınırdan itibaren üçgenin uzun olan kuzey kenarında 34 kilometre. yirmilerce can almalarına mani olamazdı. Faaliyet alanları ise Yüksekova güneyi ile Şemdinli ilçesinin bütün alanları olacaktı. 19 Mayıs günü akşama doğru da tatbik edin emri geldi. Bu ayın sonuna kalmadan. Şehidan Dağı'nın zirvesinden doğuya doğru dik açıyla sekiz kilometre uzakta olmasına rağmen. Çekilmeyi tabandaki 400 komando uzak mesafeli silahlarla emniyete alacaktı. saat 09:00'da iş bitirilmiş olarak fakat bu defa kanatlardan yürünen uzun güzergahtan değil. Harekata katılacak taburlara gece operasyona hazır olun emri verildi. bir bölümü de bulunduğu yerden sınırı geçip eylemlere başlayacaktı. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Kemal'e "yarasa" emrini verdim. Topçunun atışının başladığı 05:00'dan itibaren en geç dört saat sonra. PKK'nın Şehidan'daki iki gözetleme timini etkisiz hale getirecek olan birlik bu taburdu. Plan kendilerine anlatıldı ve bulundukları yerden sınır hattına olan yürüyüş mesafesi dikkate alınarak. Đki topçu bataryası azami gizlilikle hava kararmadan sınıra yaklaşıp ateş mevkilerine girecek. 11 çadırda yaşamlarını sürdürüyordu. "Yarasa" harekat planını onaylanmak üzere üst kademeye gönderdik. Gece karanlıkta patlayacak bir silah veya bunlardan birisinin kaçması planın baskın etkisini ortadan kaldırdığı gibi. üçgenin tabanının ortasına. Đki topçu bataryası akşama doğru plandaki ateş mevzilerini işgal ettiler. Fakat nereye gidecekleri söylenmedi. Saat 15:30'da Hasan Kundakçı Paşa Şemdinli'ye geldi. Bir üçgen kurulacaktı.dibine karnı doymuş şekilde çekilir. her biri 3-4 militandan oluşan iki gözetleme timinin aynı gece sessizce ortadan kaldırılması şarttı. fakat avlanma hissi tatmin olmuş şekilde evine döner. 20 Mayıs sabahı Binbaşı Fer-han ve Yüzbaşı Güngör'ü de yanıma alıp Yüksekova ve Şemdinli'de bulunan 1. Bir hafta sonra Mayıs'ın ll'inde önce uygulanmayacak diye bir emir aldık. havanın kararmasıyla birlikte sınırı geçmeleri için hazırlıkları yapmak üzere tabur komutanları serbest bırakıldılar. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Vahap. Şehidan'ın zirvesine 8-10 kilometrelik dağ tırmanışı yapılacaktı. Yüksekova'dan Şemdinli'ye geçtim. gece de biraz geri çekilip istirahat eden. Üçgenin tabam Şehidan Dağı'nda olacak. genel amacını da tehlikeye sokardı. Mayıs başında Jerma-Betkar'da 358 PKK militanı toplu halde 9 sabit bina. eğer şehit düşen ve yaralanan olursa sırtta taşınarak getirilecekti: Şehidan Dağı'nın güneyinde iki ayrı noktadan gündüzleri Türkiye tarafını gözetleyen. 40-50'li ve 80-100'lû gruplar halinde buralardan eylem ve saldırı mıntıkalarına hareket edecekler. astsubay ve askerlerle konuştum. Bunları parça parça saldırı öncesi ve saldırı sırasında yakalardık ama ne olursa olsun bu gene de. 3. Taburun önünde hareket edecek ve PKK'lıları susturacak olan timdeki subay. Bir ara Kundakçı Paşa'nın çağırdığını söylediler. Şimdi ise hepsi bir kafesin içindeydiler. Çünkü timler bu taburun genel ilerleme mihveri üzerindeydiler. her biri 400 dağ komandosuyla. üç dağ ve komando ta306 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok buru. Harekata. elinde içi boş kovayla. Taban sabit kalmak üzere üçgenin her kenarında 400 komando bulunacaktı. Subaylarla görüştüm. çok zayıf olmakla birlikte. Avcı da beline kadar ıslanmış. saat 05:00'da obüsler koordinatları tarafımızdan tespit olunmuş olan 9 bina ve 11 çadırı hassas (yerde paralanan) ve ihtiraklı (havada paralanan) mermilerle bir saat şiddeti ve atış hızı hiç düşmeyecek şekilde ateş altına alacaktı. Kamp. Bulundukları çukur alana düşen topçu mermilerinden kurtulmak için hemen civar-larındaki yüksekliklere kaçmaya çalışanlar karşılarında komandoları bulacaklardı.

. yaralanarak açılmış olacak. dedim. Sizi ancak Hakkari'de misafir edebiliriz. Saat 19:00'dan itibaren de taburlar Türk-Đran sınırının üzerinden geçtiği 3500 rakımlı Şehidan Dağı'na Türkiye tarafından tırmanmaya başladılar. Đnsan psikolojisi muharebe koşullarında öyle bir şey ki. kat edilecek mesafeler var ve karanlık süresi bizim elimizde değil" diye arz ettim. Anladım komutanım. dedi. . Aradan 20 dakika geçti. Kundakçı Paşa'nın yanına gittim. Hasan Kundakçı Paşa Hakkari'ye.Telsizle taburlara çağrı yap. "Yapmayalım" şeklinde bir görüş çıkarsa taburları dağlardan indirirdim. Bizim çağrılarımızı bir aldatma diye düşünüyor olabilirler. henüz cevap yok.Osman Paşa. ama yarın bunlar çil yavrusu gibi bölgeye dağılınca bizim kısmetimiz ölerek. 308 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok "Aman ha.Osman Paşa konuştuk. Ne yapalım kısmet değilmiş. . Saat 21:05'de Kundakçı Paşa Hakkari'den aradı: . bir türlü gelmeyen.Komutanım siz bu gece kalacaksanız burada doğru dürüst bir yatma yeri yok. pratik bir uygulamamız.. Kan ter içindeydi. Bunlar sizin sesinizi duymadan geri dönmezler. sen bekle" dediler. Saat 18:00 olmuş. Önce teknik sebeplerle mi diye düşündük. Başbakan. Đnşallah geç kalmazlar. dedi. Đran tarafında Şehidan'ın karanlık yamacının orusındaki PKK'nın JermaBetkar kampı karartma yapmak ne söz. Ankara ile görüşüyorum. ben dışarı çıktım. Sonucu bildir. geldi. dedim.Ne oldu? Bu kadar zamandır bilgi vermiyorsun. . Saat 20:00'da Jandarma Genel Komutanı Aydın Đl ter Paşa beni aradı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı devam ediyor.Komutanım "Đran" diye geniş bir anlamla bakarak. Harekat yapılmayacak. 15 dakika sonra Pilot Üsteğmen Vecihi bölgedeki yüksekliklere hakim tecrübesi ile yön tayin ederek. toplantı devam ediyor. Tabur ve bölük komutanlarına herhangi bir şey söylemeden hazırlıkları kontrol ettim. Sadece ben değil bütün subaylar onlarla temas kurmaya çalışıyor.Komutanım bir tabur PKK'lı yönünden kısmet değilmiş. planın yürümesi bir tarafa. .Zamanımız gittikçe daralıyor. "Komutanım aşılacak dağlar. "Osman Paşa. Zaten 3500 metredeki dağda ve bu sağanak altında Tanrıdan ve bizden başka kimse yoktu. uzayan ve geç kalan bu karar için kaybettiğimiz saatleri telafi edemezdik. Tugaya gitti. bölük ve tim komutanları çevrimlerine ayrı ayrı girip çağrı . . O toplantı bittikten sonra. . lüzumsuz risklere girecektik. Pilota söyle bvıradan çıkıp Şehidan Dağı'nın üstüne yükselebilirse meseleyi daha sağlam çözeriz. O zaman "yapalım" demenin de büyük bir anlamı kalmayacaktı. 358 PKK'lı bile aşağıda kapalı yerdeydi. Haber gönderdim. . Bizim en geç 05:00'da kampı kuşatma altına almamız lazım. .Toplantı devam ediyor. Đşte bu tam bizim istediğimiz şeydi. ikimizin sınırını çizen bir dağın öte yamacındaki belayı ortadan kaldırmaya yönelik. Đyi geceler. Tabur. sonra hepimizin aklına aynı şey geldi.Peki komutanım dûn akşamki uygulayın emri neydi? Bizim her şeyimiz zamana odaklı. Harekat yapılmayacak. Her şey gündüze sarkacak. hala bir haber yoktu. Saat 18:30'a doğru hava bulutlanmaya başladı. 19:30'da her taraf simsiyah oldu ve gök delinmiş gibi sağanak bir yağmur başladı ve hiç azalmadan devam etti. Sonra. Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları ayrıca bu konuyu görüşüp harekatın olup olmayacağını bize bildirecekler. Eğer birlikleri bulundukları yerde dondursam. konu kritik. "emredersiniz komutanım" deyip ayrıldı. Burada bir kara şahin var değil mi? Hava çok köui ama. Đki taburun yabancı arazilerden 30 kilometre kadar dağ yürüyüşü yapması gerekiyor. Harekat Şube Müdürü Binbaşı Ferhan'ı çağırttım. Tekrar taburun yanına gittim. Dönsünler. yağmur ve bulutları delerek Şehidan Dağı'nın kuzeyine tırmandı. Epey bir süre donup kaldı. en küçük bir belirsizlik ve olumsuzluk emaresi bile her şeyi alt üst etmeye yeter. Karar çıkmadan başlama" dedi. Cumhurbaşkanı. bu kadar uzaktan karıştırılmasın. jeneratörlerle pırıl pırıl aydınlatma altındaydı.Komutanım hiçbiri cevap vermiyor.

ama siyasi sorumluluğu da siz üstlenin dedik ve kararı onların vermesini istedik. PKK ile mücadele tarihinin en şık ve an göz kamaştırıcı harekatı olacaktı ve her şeyi dört saatte bitirecektik. köklerine kibrit suyu sıkacaktık. Gözlerinden de öptüğünü söylediler. artık kulakları düştü. Binbaşı Vahap komutasındaki 400. Yarbay Reha komutasındaki 400 dağ ve komando askeri bulundukları mevkilerden döndüler. Ben de yüzümü araziden kendilerine çevirip: "Kusura bakmayın ama komutanım. Çok kısa bir zaman olduğu için şimdilik vnzey Irak'ı düşünmedim. sen sakın ağzını açma. Benim sıkıntım Şemdinli ve Çukurca bölgeleri. Ama önce ben konuşacağım." 1995 DÖNEMĐ 309 Hiçbir telsiz cevap vermedi.Komutanım omurganın parçalandığının bütün dünya farkında. dağ kadrosu can çekişiyor. Bu Jerma-Betkar kampına gitmeyelim diyenlerden biri de bendim. Doğrusu da buydu. Biz siyasilere bu işi yaparız. "Hay Allah. "Osman Paşa'ya söyle. .Komutanım sağolun. bir grup PKK'lı için yüzündeki peçeyi çıkarüp atar mı? Hayır! Aydın Paşa: "Ben buradan Van'a geçeceğim. ama bildiğiniz gibi o da olmadı. dedi. Orada bazı işlerim var. kuyruk kısmı ise olabildiğince kuvvetli olmaya çalışıyor. artık felç durumunda. Daha Çelik-1 bu bölgede biteli 20 gün oldu. 23 Mayıs 1995 günü öğleden önce Jandarma Genel Komutanı Aydın Đlter Paşa Tugaya geldiler. . ama ben bilemiyorum. 310 Unutulanlar Dişinda Yenî BtR Şey Yok Kendilerinin geldiği helikopterle Şehidan Dağı'nın yüzlerce fit üzerine çıktık ve sınırdan sekiz kilometre doğuda dağın yamaçları arasındaki kampın yerini gösterdim. Siz de ben de biliyoruz ki artıkJermaBetkar'da kimse yok. Sen şimdi içinden bize neler söylüyorsun çok iyi biliyorum. 100 kişi gene o bölgede Şehidan Dağı'nın güneyinde. artık geçmiş ola" cevabını verdim. Osman Paşa seni Hakkari'ye bırakalım" dedi. ama hiç değilse Đran kamplarını darbeleyelim istedim. 21 Mayıs sabahı Đran'lı silahlı pastarlar Jerma kampına geldiler ve oradaki PKK'lılara "Türkiye ile aramıza sıkıntılar sokacaksınız hemen buradan yok olun" dediler ve onların gözetiminde PKK'lı-lar üç saat içinde kampı terk ettiler. kontrol edemiyorum" demiyor mu? Đran genel pozisyonunu riske ederek. Helikopterde maiyetleri dışında tugayın Đstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Güngör de bulunuyordu. Çalışma odama girer girmez Aydın Paşa: . Basında Jerma-Betkar harekatı: .Şu geçen iki yılda zaten bellerini kırdınız. . Genelkurmay Başkanımız Đsmail Hakkı Karadayı Paşa'nın da selamlan var. geri kalan 250 kişi de gene Đran'ın Zagros kampı üzerinden Irak'a Hakurk kampı ve daha batısına geçtiler. . Aydın Paşa: "Bana şu Jerma-Betkar kampını bir göstersene. "Bana cevap vermenize gerek yok. başı halen darbe almadı. Kol ve kanatlarını kırıp. önümüzdeki zaman içerisinde gene uygun bir durumda aynı yere gidebilir" dediler. Katılım da neredeyse sıfırda. Aydın Paşa baktı ve hemen bana dönerek: "Bu iş olurmuş Osman Paşa". Nasıl bir' yer ben de göreyim" dedi. Fakat. . Helikopter Yüksekova Dağ ve Komando Taburunun kışlasına indi ve Aydın Paşa Van istikametinde uçuşa devam ettiler. Şu yarasa harekatı. Ben çok yakınımızdaki Yüksekova'da ineyim.yaptım. dişini tırnağına takmış son güçlerini sergiliyorlar. Đnsan görünce anlayabiliyor" dediler.Komutanım önümüzdeki gün hiç olmayacak.Komutanım başka bir durum olsa biz böyle bir şeye kalkışır mıyız? Daha önce Alan karakolu timleri ile biz aynı şartlarda PKK'nın bir unsurunu yok etmedik mi? Đran'ın subay ve askerlerinden oluşan bir timle hudut çevresinde çarpışıp onların subaylarından bile ölenler olmasına rağmen Đran sesini çıkarttı mı? Đran "bu kesimlerde bir şeyler olabilir.'Yarasalar yuvalarına dönsün. Çukurca bölgesinde sanki hiçbir şey olmamış gibi eylem ve saldırıların şiddetini artırıyor.Osman Paşa önce ben konuşacağım. Onu hemen söyleyeyim. Bu yaz ve sonbaharda da olmayacak. Düğün yapılmayacak. Şu anda mücadeleyi sürdürüyor gibi görünseler de.

F-16'ların havadan geri çevrilmediği kaydedildi." 11 Haziran 1995 Hürriyet: "Genelkurmay Başkanlığı. 'kimsenin ruhu duymayacak' güvencesini veriyor. Đran'ın Türk sınırı yakmlanndaki bir kampta toplanan PKK'hlara yönelik operasyondan son anda vazgeçtiğine dair haberler. Dün bu olayın daha da ayrıntılarına inmeye çalıştım. 36 saatte tamamlanacak olan bu operasyona Başbakan Çiller onay veriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütünün faaliyetlerini yakından izlediği. Cum312 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok hurbaşkanı da karşı çıkınca operasyon yapılmıyor. Bu plana göre vurucu timler helikopterlerle PKK kamplarını vuracaklar. Haberi üç ayrı yerden kontrol ettikten sonra yazıyorum. Şimdi o tarihi gecenin tam bir fotoğrafını çıkarmış durumdayım. dün bir gazetede yer alan. Genelkurmay Başkanlığı bir plan olduğunu kabul etti. Zaten ben de olayın bu tarafının henüz teyid edilmediğini yazmıştım. bugün büyük bir ihtimalle hem Genelkurmay hem de Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanacak. Nisan sonu ve Mayıs başında Đran sınırına mücavir alanlarda 300-350 PKK'lı teröristin tespit edildiği bildirildi. Đran'ı vurma kararı. Evet. O sırada Türk F-16'ları Đran'a doğru havalanmış durumda. hükümete bu teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bir plan sunulduğunu açıkladı." 12 Haziran 1995 Hürriyet: "Đran'a harekatı kim önledi: Önceki gün yazdığım. Yani Türkiye ilk defa Đsrail tarzı bir operasyon yapma kararı alıyor. Askeri kanat. Genelkurmay Başkanlığı 17 Mayıs günü Başbakan Tansu Çiller'in önüne bir rapor koyuyor." 13 Haziran 1995 Hürriyet: "Operasyon haberine Tahran'dan tepki: Türk Silahlı Kuvvetlerinin. Đran'daki PKK kamplarını vurmak üzere Türk F-16 uçaklarının havalandığı ve sonradan geri döndüğü yolundaki iddiaların kesinlikle doğru olmadığını belirtti. 'Đran'a harekat son anda önlendi' konulu haber büyük yankı uyandırdı. Durumu Dışişleri Bakanlığı ve sonra Cumhurbaşkanı öğreniyor. önerilen harekat tam anlamıyla Đsrail tipi bir operasyon. 'bazı gazetelerin bu tür haberlere yer vermesinin şaşırtıcı olduğunu' belirtti. bir emirle uçakları havadan geri çeviriyor. gerçekten iyi düşünülmemiş ve riskli bir karar. 'Böyle bir şey mevzu bahis olmadığı gibi. Đran'daki PKK kamplarını imha amacıyla bir helikopter harekatı planlıyor. Belli ki. Operasyonun amacı sadece kampları vurmak değil. F-16'ların havadan geri döndüğünü kabul etmedi. Dikkat edilirse. ama Çetin ile o sırada Dış Đşleri Müsteşarı karşı çıkıyor. Tahran'ın tepkisine yol açtı. ileri(U bir gün' daha ayrıntılı olarak ortaya çıkacak ilk Đsrail tarzı harekatın gerçek perde arkası böyle. Tam Đsrail usulü bir operasyon. Bu harekatla hem kamuoyuna hem de PKK'ya. Bunun üzerine konu Demirel'e götürülüyor. Dün Đran Đç Đşleri Bakan yardımcısının Türkiye ile Đran arasında rutin gerçekleştirilen 'Güvenlik Komisyonu' toplantısı için Ankara'ya geldiği belirtildi. ancak. elebaşılarını da alıp gelecekler. Otorite boşluğu içindeki Kuzey Irak'ı vurmayı alışkanlık haline getiren Türkiye. Fakat henüz teyit edemediğim bir senaryo var. Đran'ın Ankara büyükelçisi dün yaptığı yazılı açıklamada. Đran'ın Urmiye kenti yakınında büyük bir PKK kampı bulunuyor. Ama nedense bütün ağızlar kenetlenmişti." 4 Temmuz 1995 Hürriyet: "Genelkurmay. Đran topraklarında 350 kadar teröristin toplanması üzerine. Genelkurmay Başkanlığı bu kampın mutlaka vurulması gerektiğini belirterek Başbakandan izin istiyor. Ama kaynaklarım kesin.10 Haziran 1995 Hürriyet: "18 Mayıs'ta havadan dönen F-16'lar: Şimdi yazacağım olay. Ancak. aynı harekatı Đran ve Suriye toprakları üzerinde yapmaya kalkarsa ne olur?" 1995 Dönemi 311 11 Haziran 1995 Sabah: "Genelkurmay Đran'daki PKK'hları izliyor: Genelkurmay. aynı zamanda psikolojik bir etki yaratmak isteniyor. ortaya atılmasında da bir sebep yoktur ve olmamıştır." . bu tür haberler dayanaktan yoksun ve kabul edilemez kaynaklarca verilmiştir' dedi. 'bakın biz de Đsrail gibi teröristleri nerede olursa olsun vururuz' mesajının verilmesi amaçlanıyor. Demirci.

gerçekle ilgili hiçbir şey bilmez. Sizin ateş açarak ilerlemeniz kendinize güveni artırır. geçen yıl Mayıs ayında Đran'da bulunan bir PKK kampma helikopterlerle bir hava harekatı düzenlemeye karar verir. 1995 Haziran PKK eylem ve saldırıları: 1 Haziran saat 22:05'de Yüksekova ilçe merkezine birkaç yerden ateş açıldı. Đran'la ilişkilerinde ona-rıîmayacak tahribata yol açacak. tarih.00'da Şemdinli Aktütûn Karakoluna ateş açıldı.. Altı er yaralandı. Bir asker ve bir GKK yaralandı. Aynı gün 23.. dört er yaralandı... Tugayın koridorlarında ve müzesinde harekat sırasında çekilmiş olan resimlerden çok etkilendiğini. 15 Haziran saat 23:00'da Şemdinli Odaklar Karakoluna saldırıldı. her tabur kendi bölgesinde PKK militanlarıyla temas sağladı. 11 Haziran Şemdinli Güzelkonak Karakolunun yakın emniyet timlerine ateş açıldı. altı komando taburu ile altı ayrı mıntıkada operasyon yapıldı. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller. Şakası yok. Saat 08:00'da aynı köye ateş açıldı. Demirel soruyor: 'Đran buna izin veriyor mu?. Beş jandarma eri kaçırıldı. Bir er şehit oldu. Üç militan öldürüldü.'. bir er yaralandı. 21 militan ölü olarak ele geçti.15'de Şemdinli Yayla-pınar mahallesi gözetleme timine ateş açıldı. Gene bugün Şemdinli Durak Karakoluna saldırıldı. 10 Haziran saat 11. Đlk gün. 20 Haziran saat 02:20'de Şemdinli Kayalar bölgesindeki piyade taburu emniyet timlerine ateş açıldı...' Demirel soruyor: 'Bakanlar Kurulunda görüştünüz mü?. 6 Haziran günü Kara Kuvvetleri Komutam Hikmet Bayar Paşa Tugaya geldiler.00'da Şemdinli Aktütün Karakolu emniyet timlerine silahlı saldırı yapıldı. Demirel yerinden doğruluyor: 'Sorumlu olursunuz. bir GKK yaralandı. Üç militan ölü ele geçirildi.. 21 Haziran saat 02:00'da Çukurca Pirinçeken Karakolunun bulunduğu tepeye saldırıldı. 'Đran topraklarına operasyon yapmak!. Haber. Muharebe sahasının içinde olmayan kimse. 314 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yok "Hendek kazarak yorulmayın.. Yanıt 'Hayır!. 24 Haziran saat 03:30'da Çukurca Köprülü Jandarma Taburu pusu timi 19 militanı ölü ele geçirdi. 11 asker şehit oldu.. Şemdinli. Yaklaşık beş sayfa tutan yazıda. kimse de sizi kurtaramaz!'.. 4 Haziran saat 09. Yüksekova Kısıklı karakoluna ateş açıldı.. Demirel soruyor: 'Meclisten izin alıyor musunuz?.'. Yazının özü şudur: Türkiye.'. Yanıt Hayır!. son sayfasının kapağında Türk kamuoyu açısından göz açıcı önemde bir haberi duyurdu. Đnönü. Dört militan öldürüldü." 31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında Yüksekova. 23 Haziran saat 18:30'da Yüksekova Güvenli-Yılmaz yol ayrımında iki er ayrı ayrı mayına bastı ve ikisi de yaralandı. Çiller." 1995 Dönemi 313 "Bir korkuyla yüzleşmeyen insan her zaman ondan kaçmaya mahkumdur. Bir GKK şehit oldu.'. Türkiye belki de Đran'la bir savaştan kurtuluyor!. Đki er şehit oldu. bu konudaki gelişmeler..'. Hikmet Çetin. Đki asker yaralandı. Savunma taktikleriyle muharebe kazanılmaz. Yanıt 'Hayır!. 12 Haziran saat 07:30'da Çukurca Uzundere'de bir er mayına bastı." 28 Nisan 1996 Hürriyet: 'Tempo Dergisi. Đki astsubay ve 13 er şehit oldu. 7 Haziran saat 08:00'da Yüksekova Esenden Sarıyıldız köyü çıkışında askeri araç mayına çarpü. Çukurca ve Hakkari bölgelerinde. yer ve karar toplantılarına katılan devlet yetkililerinin isimleri verilerek anlatılmaktadır. 'Tûrkiye-Đran savaşına beş kala' başlığını taşıyordu. . Orgrnnral Karadayı toplanıyor. 14 Haziran saat 03:30'da Şemdinli Kayalar bölgesindeki piyade taburuna ait timlere ateş açıldı. iki ülkeyi savaşın eşiğine geürecek bir maceradan son anda Cumhurbaşkanı Demirel'in müdahalesiyle dönmüştür.. bunların her yere yayınlanıp asılması için orijinal filmlerini istediler..26 Nisan 1996 Milliyet: "Savaşın eşiğinden dönmek! Demirel. Konu." .'. Kendilerine çalışma odamda kısa bir birifing sundum. On gün süren harekatta 65 militan yok edildi.

Böyle bir şeyi batıda yaptırıp gönderme lütfunda bulunursanız müteşekkir kalırız. dünyada hiçbir ordunun becerebileceği bir iş olduğunu sanmıyorum. senden yaşça bir büyüğün tavsiyesi sadece. Muharebe hazırlığı diye ne kadar tatbikat yapılacaksa bunun hepsi gece yapılmalı. Çaydan taş değil. yazdığım an yayınlarım.Kara Kuvvetlerinin eğitimine katkı sağlayacak bazı şeyleri bana söyleyebilir misin? . Konuşmamız sırasında Kara Kuvvetleri Komutanı: .. Fakat. Her şey lidere bağlı. Şu anıtın emrini ben verdim ama ondan sonra ne olup bitiyor diye bu işe. takdir edersiniz sizin burada kalacağınız sürede anlatabilmem mümkün değil. suikast. Ama gene de yaz. O zaman anılarını yayınlamayabilirsin. Adlarıyla Güneşi Yükseltenler Hakkari Anıtının bir albümünü de kendilerine verdik. hayal gücü. Gelecekteki bütün çatışmalar. çok sayıda asker ve geniş ordu teşkilat yapılarının da geçmiş zamanlarda kaldığının işaretlerini uzun süredir veriyor.Sağolun komutanım. Anadolu'da. burada yerinde bulamıyorlar. "Ben de Kara Harp Okulu'na bir anıt yaptıracağım. Hakkari'de yaptıracağımız anıtın maketini ve "Adlarıyla Güneşi "Yükseltenler" ismini verdiğimiz anıtın detaylı tasarımı bulunan albümden de bir suret arzu ettiler. dere. şimdilik bir kenarda dursun. uzaktan ateş açma. ormanları ve geceleri kullanacak gibi savaş hazırlığı yapmalıdır. . üzerine de şehitlerin isimlerini yazarak bu dağlarda neler olduğunu insanlar asla akıllarından çıkarmasınlar diye. kurdukları partiler ve mevcut aşiretleri Hakkari'nin Irak'la olan 220 kilometrelik dağlık sınırın altından başlayarak güneye doğru uzanan topraklarda yaşıyorlar. Ben iki yıldır göreceğimi gördüm. Şu anda da altı ayrı bölgede operasyon. barış koşullarının günlük mesaisi ve faaliyetleri içerisinde.Bu Barzani ve Talabani'ye ne diyorsun? . şöyle cereyan etmiş. "halk doğruyu bilirse. Biz Hakkari'de kime heykel yaptıralım.Osman Paşa sen Hakkari'den dönünce anılarını ve bu konulardaki tecrübe ve yaşadıklarını yazmalısın. kundaklama. yorma ve bezginlik yaratarak.Bu iki zat. bunu beğendim. Gece hasmını alt eden. askerler silahlarını kullanmayı öğrendikten sonra. "çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak" diye bir söz vardır. bunun dördünde de çatışma var. lider meselesindeki sorun ise. -Komutanım biz bir anıt yaptırıyoruz. Malumlarınızdır. Çalışmaları nasıl gidiyor diye 5 dakika uzağımdaki inşaata dahi gidip bakamadım. gündüz onunla. şaşırtma. bombalama. Okul ve kışla yaşamı ile bu yaşam çok farklı. Türk askerinin bütün eğitimi bu kadar. Benimki. Bu çocukların kendileri zaten heykel.Kendilerine teslim ettik. Yalnız. Muharebe. Belki her şeyi herkesin bilmesini istemeyebilirsin. Çalışmalarımıza esas teşkil eder" dediler. Orada öğrendiklerini. Normal askeri talimnamelerden ve diğer kitaplardan çok daha etkili olur. Bu yapılmak istenmiş. psi1995 DÖNEMĐ 315 koloji ve dayanıklılık. Bir ordu dağları. Siz teşrif ettiniz diye ben buradayım. sırtlarında 30-35 kiloluk muharebe yükü çantalarla dağ. Ancak hepsini. Tabii sen bilirsin.Komutanım her şeye yeniden bakmamız lazım. kedinin fareyle oynadığı gibi oynar. "Daha sonra ben size iade ederim" dediler. zeka. Başka hiçbir şeye gerek yok. Her şeyi değiştiren ve eskiten zaman artık. 10 dakika dahi ayıramadım. ülkenin daha güvende olacağına" inanıyor ve biliyorum. Ama eğitimle ilgili pratikte hemen arz edebileceğim şey. tepe. . kuşlardan ikisine de onları en iyi 316 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bîr Şey Yok . Bilek. her yerde 20-30 kilometre yürüsünler. Bu dört alanda çalışmak lazım. Ne olup olmadıklarını göreve katılışımdan üç ay içerisinde yaşayarak öğrendim. küçük çaplı teşkiller. . vur kaçlar. boyun ve karın kaslarını güçlendirsinler. bundan sonra bütün devlet ve orduların buna ihtiyaçları var. Đnşallah. Çünkü. düşünülen amaç ve hedeflere ulaşmaya çalışma şeklinde sürecek. .Gayrı nizami harp taktik ve tekniklerine gelince. kimin gerçek lider olduğunu ortaya çıkarmak. pusu kurma. Bütün bunlar insanları iki ordunun karşı karşıya gelip savaşmasından on kat fazla yoruyor.Osman Paşa buraya bir heykel yaptırsan dedi ve pencereden de nerelere konulabileceğini gösterdi.

Şemdinli ve Yüksekova'daki Dağ ve Komando Taburları. Ken. Dağ ve Komando Taburunu Đran sınırı civarındaki bölgelere bağladı. Derecik Piyade Tabur Komutanına . Nihai siyasi hedefleri de PKK ile aynı. Güvenlik meselelerinde devlet güç ve otoritedir. topçular. Karakol Şemdinli-Derecik anayolu üzerinde Irak sınırına. Sorduğunuz için. Hikmet Bayar Paşa saat 16:00 civarında Tugaydan ayrıldılar. Göz karan seçtiğimiz mevzilere doğru koşarken bina tarafından Karakol Komutanı uçar gibi yanıma gelip. Sen devamlı karakollarda olacaksın. Harekat üç gün sürdü. Onun bu niteliklerinden içeriden ve dışarıdan hiç kimse şüphe duymamalıdır". "Kuzeye çık ve Ormancık köyünden Kuzey Irak'a çıkışlarını kes". Güzel Konak ve Durak Karakolu saldırılarını yapan grupların bir kısmını. Pilot kıvrak bir hareketle bizim aşağıya atlamamıza fırsat sağlayıp hızla bölgeden uzaklaştı. 3. uzaktaydı. Yüksekova Kamışlı bölgesindeki 4ncü Dağ ve Komando Tabur Komutanına da "Đkiyaka Dağlarını geçip güneye in. Tugay karargah subayları ile Tabur Komutanı karakol civarında keşifleri tamamladılar ancak. Bu ikili daha çok Türkiye'nin başını ağrıtacak. Dağ ve Komando Taburu ile Şemdinli Sınır Tabur Komutanı da burada. batıdan 15 km. Havadan her şey apaçık ortadaydı. "Bir devlet güvenliğinin hiçbir bölümünü ortaçağ kültürlü aşiretlere dayayamaz. karşımıza beslediklerimizin beslediği ile birlikte üç akbaba çıkmış.000 kişilik ordusu var. havanlar ve roketler dağın kayalıkları üzerinden şimşekler çıkaracak. Şemdinli'ye geçince bu karakolun bağlı olduğu Đlçe Jandarma Komutanı yüzbaşıyı çağırttım. "komutanım gece şöyle oldu. güney doğudan 20 km. Genel durumu normaldi. Haziran'm ilk yarısı Şemdinli'deki Dağ ve Komando Taburu Ortaklar Karakolu bölgesinde tertiplenecek ve bu yaz buradaki üsten operasyonlara katılacaktı.. Karakol binasına 30-40 metre mesafedeydik ve PKK militanları çevremizdeki yükseltilerden ateş ediyordu. bütün subaylara da her sorduklarında söylediğim gibi. Bu arada Hakkari Đl Jandarma Alay Komutanı ve yardımcısı da emrim üzerine gidip Ortaklar Karakolu'nda çalıştılar. Sınır Alay Komutanı burada. Çatışma hala devam ediyordu. Geçenlerde Barzani'nin bütün dünya haber merkezlerince yayınlanan bir beyanatı oldu. Đstemediğimiz diğer kuş da yemlenen kuşlardan beslenmiş. Aynen şöyleydi: "Türkiye Kuzey Irak'ın bir bölümünde PKK ile mücadelede benim yetersiz kaldığımı söylüyor. Đl Jandarma Alay Komutanı da gelsin bu karakolu görsün" emrini verdim. 29 Mayıs gecesi Đran'dan gelen bir PKK grubunun Şemdinli Durak Karakoluna saldırması ve taburun bu bölgeye müdahale etmesi ile arkasından. Bu harekatta 31 militan yok edildi. Sonuçta kuş diye küçük bir varlık algılanırken. gene Şemdinli'nin Güzek Konak ve Durak Karakollarına Đran gruplarının saldırılar düzenlemesi. Đner inmez mermiler etrafımızda uçuşmaya ve yerlere vurmaya başladı. benden derme çatma silahları olan bir grup peşmergeyle Kuzey Irak'ı PKK'lılardan temizlememi bekliyor?" Komutanım 'çürük tahtadan oyma yapılmaz'. 3. böyle oldu" diye ayakta ve kolları havada bir şeyler anlatmaya başladı. bu karakollarla Şehidan Dağı arasında 1995 Dönemi 317 yakaladılar. Sonuçta sağ kalanlar arkalarında kalan Jerma-Betkar kampı istikametinde kaçtılar. Ormancık ve Basyan ağzından Irak yollarını kapat" emrini verdim. Yanımdaki karargah subayları dahil 10 kişi gelmiştik. Bununla kendi topraklarında PKK'lı-ları temizleyebiliyor mu da. Hakkari'ye gidince emir vereceğim.besleyecek yemler atılmış. Şemdinli Dağ ve Komando Tabur Komutanına "sen hemen ana yolu takiben çatışma yerine ulaş". orada gördüklerimi düzelt. Harekat merkezinde sabahın olmasını bekledim ve alaca karanlıkla birlikte karakola hareket ettim. Şemdinli Dağ ve Komando Taburu da kışlasına 15 Haziran akşamı dönebildi. Şemdinli'nin içinde yapacak ne var? Tugay Komutan Yardımcısı burada. Muharebe . 15 Haziran gecesi saat 23:00 'da Ortaklar Karakolunun saldırıya uğradığı haberi geldi. taşlan parçalayacak şiddetle hedefleri dövdüler. 10 Haziran günü ŞemdinliDerecik arasındaki Ortaklar Karakoluna gittim. "Ortaklar Karakoluna hemen git.' dişinin 500. Üç gün sürme sebebi de kaçabilenlerin Şehidan Dağı'nın Đran tarafına geçip tepelerdeki kayalıkların altına mevzilenmesi oldu. fakat bazı teknik hususların daha ileri götürülmesi gerekiyordu. Atladığımız yer dümdüz bir alandı. Kobralar.

. "Generalim. daha neyi kanıtlayalım. Henüz her şey gizliydi. Karakol binasında roket ve havan atışlarından büyük tahribat vardı. Saldırıyı 100 kişilik bir PKK grubu yapmıştı ve bu 100 kişinin 36'sı PKK tarafından verilen para karşılığı eyleme katılan peşmergelerdi. Askerlerin kendilerini iyi ve moralli 1995 Dönemi 319 hissetmesi için şarttı. 18 Haziran günü Cumhurbaşkanı. Karakol civarı. bastırdım. Karakol ve civarı gezildi. Kendisini yere yatırıp. yani Irak topraklarını kullanarak geldiler. Üstelik ikimiz birden anlamsız bir şekilde vumlacakük. Küçük Zap Vadisi kullanılmıştı.şokundaydı. Asıl saldırı grubu batıya Ormancık Basyan istikametinden Kuzey Irak'a geçmeye çalışıyordu. Çünkü diğer istikametten kaçmaya kalksalar. Bir ara Genelkurmay Başkanı: . Askerlerle konuşuldu. Mayıs ayının son haftasından beri doğu sınırlarımızda bulunan karakol ve köylere onlarca saldırıyı yapan ve bizimle de çarpışarak komşu devletin topraklarına kaçanlar. Akşam Şemdinli'de kaldım. 358 PKK'hnın 60-70'i idi demedim. .) Cumhurbaşkanı. Kuzey Irak'a kolay geçiş olan Basyan-Or-mancık.Efendim bunlar. . sanki hiçbir şey olamamış gibi.Ben buralardayım.Burasını iki gün içinde gece ve gündüz çalışarak bu hale getirdik. gene de Đran sınırında başka bir fırsat doğabilirdi. Malumunuz dün akşam döndük ve birkaç saat sonra da Ortaklar saldırısı başladı. yani 25 gün önce gidip canlarına okuyamadığımız Jerma-Betkar kampındaki. güneyden 318 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok gelen Piyade Taburu ile kuzeyden gelen 4. Mecburen ben de durdum.Sadece bu yıl için arz ediyorum. PKK'lıların buraya nereden geldiği konusuna gelindiğinde söz aldım: . Beraberimde gelen yedi komando hemen sağ tarafımızda bulunan 6-7 PKK militanının beşini vurdular. Şu anda bu bölgede bulunan Dağ ve Komando Taburlarından biri de. .Evet komutanım.Osman Paşa burası derli toplu ve bakımlı bir karakol. Suriyeli Topal Nasır (kod Halat) yeniden bölgeye gelip sahneye çıkmıştı. Yoksa tamamen harap haldeydi. Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları Ortaklar Karakolunu ziyaret ettiler. Şemdinli Dağ ve Komando Tabur Komutanı Yarbay Reha'nın bulunduğu yere gittim. fakat kaçarken geldikleri yön değil.Yaralandığından haberin var değil mi? dedim. Sen git şunu bir doktora baktır. sarmıştık. dediler. Genelkurmay Başkanı bu bilgiyi Cumhurbaşkanı'nın kulağına arz etti. deyince: . Ortaklar'in bina ve çevresini adam gibi bir şekle soktular. Sakinleşti. Ceketinin sağ kolundan bilek ve elinin üst kısmına doğru kan akıyordu. Önemli olmayan bir sıyrık. Ama gelenler Đran kamplarının grupları. Bu takip üç gün sürdü. Ölü olarak ele geçirilenlerin bir kısmı da peşmergeydi. Gözden kaybolmak için girdikleri. Đleride başına iş açabilir. Bu saldırıda bir kurnazlık görünüyordu. Hakurk tarafından gelinmiş. . Sargıları gevşedi herhalde. Hakkari Đl Jandarma Alay Komutanı ve Şemdinli Đlçe Bölük Komutanı 48 saat karakolda kalarak. Hacıbey Çayı ve 3300 metrelik Karadağ bloğu geçilmiş. Olmaz ya. bu büyük bir risk olurdu. dedim. ateşlere karşı koruması olmayan çardak gibi bir yerde kobralar bunları yakaladı ve orayı tepelerine çökertti. Karacadağ ve Irak'ın Basyan Vadisi'nde toplam 54 terörist ölü ele geçti. Şemdinli Dağ ve Komando Tabımı bölgeye gelip karakolun güney doğusundaki Karacadağ üzerinde bulunan PKK unsurlarıyla çatışmaya girmişti. şu anda bulunduğumuz yerin güneyindeki araziyi. Beş askeri de karakolun içinden alıp yanlarında götürmüşlerdi. bütün yazılı ve görsel basın da oradaydı. Silah seslerinden ne dediği zaten anlaşılmıyordu. Mevzi aldım. Eski Hakkari sorumlusu. Aynı gün bunun sebebi de anlaşıldı. Şehidan Dağı'ndaki çarpışmalarda oldu. bunun doğru olduğunu bilmem lazım". Şemdinli Çayı (Küçük Zap)'nın Türk topraklarından çıkıp Irak'ta akmaya başladığı yerde. ama burada olmadı. Dağ ve Komando Taburu kaçan ana grubu önce bizim topraklarda sonra da Irak arazisinde takip etti. Hakkari'nin doğuda başka bir devletle sınırı olmadığı ve o devletin de adı Đran olduğuna göre. Karakolda ikisi astsubay. on üçü erbaş ve er 15 şehit vardı. (Dilimin ucuna gelmesine rağmen. dedim.

aylar ve yüz yüze kaldığımız durumlar ile insan hallerinden sonra Kutsal kitaplardaki. Dağ ve Komando Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet'in dışarı çıkmasından iki dakika sonra bulunduğu . on 320 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok binlerce asker kendi gözleriyle görmedi mi? Bu sınırın üzerinde çarpışılmadı mı? Adamlar Đran'daki kamplara kaçmadı mı? Bunlar uzak doğudan çıkıp Đran topraklarının üzerinden uçup havadan karakollara. ne zaman. kışlasına döndüğü gece de Ortaklar saldırısı üzerine buraya gelmiştir. Cumhurbaşkanının Ortaklar saldırısından hemen sonra buraya gelmesi onun hassasiyetini gösterir. sözıi da-ha fazla uzatmak istemedim. ses tonu ve duruşla konuştunuz ki. .Komutanım siz konuşurken beni ter ve ateş bastı. Böylece baskını gerçekleştiren teröristlerden öldürülenlerin sayısı 37'ye yükseldi.Niçin? . Đl Jandarma Alay Komutanı: ." 19 Haziran 1995 Hürriyet: "Şehitlerin kanı yerde kalmıyor: Cuma günü sabaha karşı Ortaklar Karakoluna baskın yaparak 15 askerimizi şehit eden PKK'h teröristlerden 23'ü daha ölü ele geçirildi. Pirinçeken Bölüğünün bulunduğu yerin hemen altında bulunan 5nci Dağ ve Komando Taburunun bazı timleri tepeye tırmanırken büyük kısmıyla da Dağbaşı'nın iki yanından geçip Irak'a çekilmeye çalışan PKK'lılarla çatışmaya girdi. Ya bu gücü kendimizde bulamasak ne olacak? Vatan ve millet sevgisi ve bu iki sevginin beslediği gurur var ya. durup dinlenmeden.) Heyet Ortaklar Karakolunda iki saat kadar kaldı ve oradan ayrıldı. dağ çadırında bulunan 5. . 18 Haziran 1995 Sabah: "Đran'da 8 PKK kampı: Türk Đstihbarat birimleri bölücü terör örgütü PKK'nın Đran'daki kamplarının hepsini tespit etti. gelenleri ters çevirdiler. dedim. Gece. Uzundere köyünün güneyindeki Dağbaşı tepeye. bir süstür" sözü aklıma daha sık geliyor. Pratikte bize sağlayacağı bir şey de söz konusu değildi. Mevzilerindeki bölüğe açılan ateşin yoğunluğu şaşırtacak derecedeydi. köylere. dedi.üç gün önce Iran sınırından geçerek Durak Karakoluna saldıranlarla dört gün siyasi hudutta çarpışıp.Albayım. dayanıklılığımızı artıran işte bu. Cenaze namazı sırasında sinir krizleri geçiren şehit yakınları törene partilerin gönderdiği çelenkleri istemeyip.Komutanım öyle bir ifade. bizim Đran sınırında en güneydeki Alan Karakolundan en kuzeydeki Perihan Karakoluna kadar onlarca karakola yapılan saldırıları bu yıllar içerisinde görev yapan binlerce subay ve astsubay. mezralara. ilk yoğun ateş başladığında. 24 saat koşturuyoruz. Tugay Komutan Yardımcısı. batıdan batar kadar. Bölüğün bulunduğu Dağbaşı tepenin tamamını ateş altina alıp. aleni ve tabii bir şeyi anlatmanın alemi yoktu." 19 Haziran 1995 Sabah: "Đran'a mesaj: Demirel dün aniden baskına uğrayan Đran sınırlarındaki karakolları ziyaret etti ve Tahran yönetimine 'PKK'yi yok edin yoksa biz yok edeceğiz' uyarısı yaptı. yollara mı indiler? Şurada geçen yıllar. Bu bölgede Tugayın bir havan kısmı vardı ve PKK militanlarından 1995 DöNEMt 321 buraya kadar sızabilenler olduğundan mürettebat havan atışlarını bırakıp piyade tüfekleriyle çarpışmaya girmek zorunda kalmışlardı. uç kısımda bulunan bir timin içine de sızdılar. Dağbaşı Tepe'nin üzerinde. Şafak sökerken Dağbaşı tepeye gittim. Đl Jandarma ve Şemdinli Alay Komutanları ve Şemdinli'deki bir grup subayla bazı faaliyetleri konuşurken. Saldırı büyük çaplı ve organize bir hareketti. Yoksa biz her şeyi çok mu ciddiye alıyoruz? Hepimiz ne yer. Güneş hep doğudan doğar. PKK'lı teröristler tarafından Ortaklar'da şehit edilen askerlerden ikisi Đzmir Kadıfekale Şehitliğinde toprağa verildi. "şu dünya yaşamı bir oyun ve eğlencedir. Ama 9O'lı yılların başından beri. Şemdinli'ye geçtim. ne de koşul tanımadan. Kuzey Irak Mezi-Karyaderi kampından 150 militanlı büyük bir grup saldırdı. (Đki yıldır verilebilecek yüzlerce örnek olmasına rağmen." Şemdinli Ortaklar saldırısından beş gün sonra 21 Haziran saat 02:00'da Çukurca Pirinçeken Bölüğünün tertiplendiği.

Muharebelerde. Đran ve Kuzey Irak'taki silahlı gruplar da birbirinden çok farklı yerlerden bir araya gelip birleşerek. Takip harekatı dahil 23 PKK militanı öldürüldü. pes etmez ve dayanıklı lider işin sonunu getirir. bir Piyade Taburu ile Jandarma Özel Harekat Grubu. Ayakkabısını arayıp bir türlü bulamayan. Irak kamplarına kuzeyden güneye üç dağ ve komando. yanında duran tüfeğini nerede diye arayanlar. Ejder-2 harekat planı. 18 ölü PKK militanım ilk darbeyi yedikleri yerde bırakıp diğer sağ kalanlar. üç obüs bataryası ile iki dağ topçu bataryası. Halk desteğini büyük ölçüde çekmiş. PKK grubunu sadece bir komando timi görebiliyordu. diğerlerini de uyurken yakaladı. Şemdinli'nin Derecik bölgesi ile Çukur-ca'nın batısındaki Üzümlü karakolu arasında kalan. bazılarını çorba ve çay pişirmek için ateş yakarken. beş Dağ ve Komando taburu. daha önce gizlice yaklaştıkları üslerden. PJP 322 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok PKK'nın silahlı dağ kadrosu erimişti. doğudan baüya iki dağ ve komando ve bir piyade taburunun hücumunu içeriyordu. havanın kararmasıyla birlikte. Ve hayalet birlikler. bir Jandarma Komando Taburu. pusula ve dürbünü paramparça olmuştu. Daha çok derinlik. büyük kısmı sızma yapılan mevzide olmak üzere 11 erbaş ve er şehit oldu. Şok olmuşlardı. hızla Kuzey Irak'a sızmaya başladılar. Birinci sınıf bir baskındı.küçük çadır bir roketle vurulmuş. Tugay Havan Bölüğü ile kobra helikopterleri destekliyordu. Tecrübesi ve kurnazlığı ile. 1 Temmuz 1995 gecesi. Artık Đran toprakları veya Kuzey Irak'tan saldırıp hemen geldikleri yerlere kaçıyorlardı.000 kilometre karelik alanda bulunan tüm PKK gruplarını bir daha işe yaramayacak hale getirecek şekilde yok etmekti. PKK'nın Kuzey Irak kamplarını kullanan silahlı gruplarının büyük bölümünü içine alacak tarzda geniş alanları kapsayan baskın tarzında bir harekata girişmekti. gün ışırken 86 kişilik bir PKK grubunu. kuzeyde kalan Türkiye-Irak siyasi sınırının 40 kilometre daha altından. tam bir eylem yapabilecek güce erişebiliyordu. Diğer tim bulunduğu yer itibariyle atş edebilecek ve gözetleme yapacak durumda değildi. Aslında bu durumu sağlayan faktör de yeniden Hakkari bölgesinin sorumluluğuna getirilen Suriyeli Topal Nasır'dı. Katılım yoktu. inatçı. Đlçe merkezinin 5-6 kilometre güneyinde. "Çarpışmalar iki tarafın başındakilerin iradesidir. Sınırı geçtikleri noktalardan itibaren de 60 kilometrelik bir yürüyüşü yaparak Büyük ve Küçük Zap akarsularının birleşim yerindeki 'Suri' köyüne kadar ilerleyeceklerdi. PKK saldırısında. 24 Haziran gecesi Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Cengiz komutasında iki komando timi (34 asker) Çukurca ilçesinin tam altından Kuzey Irak'a keşif yapmak için sızdılar. doğrudan Irak topraklarına girdiler. ölü ve yaralılarla Şivi (Zap) kampı istikametinde kaçtılar. Ejder-2'nin tanımı şuydu: Daha çok şiddet. Harekatı biri 155 mm'Uk ikisi 105 mm'lik. Kvızey Irak'taki PKK grupları bizim nerelerde olduğumuz ve ne yapmak istediğimizi tam üç gün çözemediler. haritaları." Hakkari genelinde zaten yurt içinde yazlık ve kışlık kamp olmadığı gibi Haziran 1995 sonunda dağlarda dolaşan dişe dokunur herhangi bir PKK unsuru da yoktu. Militanlardan tek bir kişi 20 dakikadan önce karşı ateş açamadı. milisler ise sanki güneş altında kalmış buz veya kar gibi gözle bile takip edilebilecek şekilde eriye eriye azalmıştı. Ejder-2'nin nihai amacı. Bağırtı ve çığlıkları çevredeki yükseltilerde yankılandı. dört er yaralandı. . oradaki bir ağacın gövdesi etrafında delirmiş gibi 15-20 kere dönüp duranlar. Şemdinli'nin Derecik'deki Yeşilova Karakolu bölgesinden Irak'a giren taburlar. PKK grubunu izleyebilen timdeki 17 asker tereddüt etmeden bir çanağın içindeki 86 PKK militanına ateş açtı. 160 kilometrelik sınır hattı üzerinden. bir noktada çabuk toparlama ve etkili çıkışlar yapmayı deniyordu. Yapılacak olan şey. bir jandarma komando taburunun. vazgeçmez. Harekatın gizliliği ve manevranın yarattığı baskın sebebiyle. Kuzey Irak'taki 16.

havanlardan ve kobralardan hiçbir kitaba ve kurala sığmayacak ölçülerde. bölük ve ihtiyaç halinde yüzlerce tim komutanı ile görüşebilmek için Hakan Tepe'nin yanındaki Güven Dağı'na kurulan telsiz role istasyonundan birbiri ile konuşmakta güçlük çeken 30'a yakın PKK telsizi de istifade etmeye kalkışınca bu röleyi devreden çıkardık. bu kadar roket bir dakikada atılamazdı. Daha «onSu^S T ^^ y ıçmde muhtelif yerlere düşüp infîlak* S^KT ' ^ donuktu ve rokeüer bu istikametten at M ? ^yUZÛm gdĐŞĐ ^özeI ™ varsa bunlar mutlaka arkaSTr i gm3 g°re bĐr Sızma uns«" kamdaki kışla smırında me^Wrek geleCeklerdi. canlı. . Nereye doğru kaçabileceklerini tahmin etmek zor değildi. ağaçlar. Roketlerin atış hızından. cansız akla gelebilecek bütün varlıklar sizi gözetler".Demek bu işler sadece 2. En az altı kişi olmalıydılar. Bölge belliydi. Tesisin emniyetini sağlayan komando timleri hepsinin hakkından geldi. ateş isteğinde . 1 teradlm.Komutanım bu gece.Ben size hep ne söylüyorum: "Gayrı nizami yapılan mücadelelerde. ise eğri bü&rü arazi Wi. Y glden yone bak d ü ğı So1 Đlerimde metre yere iki roketatar sesi d^^S bulunan binanın duvarınm dibiL di* daki kışlanın sınırının bitu^ib T §ûp parçalandı.Bağnş. Kışlanın doğu sınırına gidip roketlerin atıldığı araziye baktım. ateŞ' Şayet Varsa cak ve bulunduğum yere dahaTok yakla " f^ T* ^ Uyandıra" kere araziyi şeritlere ayırarak hulI^ZT ^^^ Birkac temizdi ve kimse yoktu Bütün h .Hemen arK^şlanm elektrikleri sönmûTve roki^^ fZetlemeye ba5^dım. taşlar. topçudan.1995 Dönemi 323 ıp saldırma^S^t la çebeler^ halindeydiler. Çatışmalar sırasında tim ve bölük komutanları. kuşlar. Benim yanımda her zaman ^ k?dllennı uyardım.Ha^' arkamdaki arazi kaç dakika içinde oldu ^ g°Z aÇ1P k Wncaya kadar bil ^^^^£^Z ^ #* birlerineArışları kaplU. Dünya Savaşı'yla sınırlı değil. 16. şunların üzerine yapılan ateşin şiddetini ve yoğunluğunu görünce kendimi 2. . . £££S£™£ *°»™» -edeP" mav. .Komutanım her zaman ve her yerde de olabilirdi ama doğrudan size dönük bu üçüncü teşebbüs oldu.000 kilometre karelik bir alanda bütün tabur. Sabaha karşı Harekat Şube Müdürü Binbaşı Ferhan: .. da kesin" diye en yüksek smS ĐT ?Cy normal. Dünya Savaşı'na ait filmlerden birini izliyormuşum gibi sandım. Çelik çomak oynamıyoruz. Herno^ ten çaresizük dirençlerini Harekatın beşinci Çk ^ ^^ dahi he^)a fZl ^^UrkedĐnin u göâğımız Çukurca Jand^Tsmır^l1^ *** k°muta ye™ kurcailçesineginşte^ uç taraf. Senin sorunun somut cevabını merak ediyorsan söyleyeyim. .Ferhan bunlar muharebenin doğasında olan şeyler. bunu yapanlar "Çukurca'nın milisleri".Dışarıda oturduğunuz yeri nokta olarak nasıl bilebiliyorlar bunu bir türlü aklım almıyor komutanım. koyunlar. en az iki ve daha fazla roketatar yanyana gelip bir roketatar grubu meydan getirmeden. Özel Pimi bulunul" O geCe at £? ^TĐ^ ^ kilde 5-6 metre sol ilerimd bL 324 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok rinden hafif yaraladı. Đki kez Güven Dağı'ndaki bu röleye saldırdılar. Bulundukları bölge dümdüz edildi. ateş ^^1^7 ^ ^ is^ametine araziyi daha doğal i^y^^^T^^ OÎmu^ Çünkü rağmen ateş açmadım^üzum^ere ?cl ^ ^ °lmaSina sızma yapanların istikametlerinin S n H . kendileri ile PKK'lilarm arasında 50-60 metre mesafe olmasına rağmen. bütün silahlar. bulutlar dahil.

Yaralıların büyük kısmı güneydeki şehirlerin hastanelerinde bulunuyordu. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)'nin yedi peşmerge köyünün yakıldığı iddiasının doğru olmadığını belirttiler. Onlar da mecbur kalmış silaha sarılmışlardı. Tuğgeneral Osman Pamukoğlu komutasındaki Dağ ve Komando Tugayı Kuzey Irak'a girdi. Harekattan iki hafta sonra gelmeye başlayan bil326 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok gilerle durum netleşti. Basında Ejder Harekatı: 7 Temmuz 1995 Sabah. Dağ ve Komando Taburu ile Piyade Taburuna sağlık ocağı ve okulundan ateş açılmış. harekat yaptığımız alana güneydeki bir dağ yolundan beyaz renkli iki araç yaklaştı. Siyasi zeminlerde demokratik hakları genişletme çabaları sürer ve dış baskılar devam ederken Kuzey Irak'a yeniden gidilmesi Türkiye adına bir meydan okuma havasında sergileniyor. bizim birliklerin Irak'ın ne kadar derinliğinde olduğuydu. Bu köylerde de Derecik bölgesinden Kuzey Irak'a giren 1. PKK işinin sonu olmadığını' kısık sesle birbirlerine söylediler. Biz anlamayalım diye kendi aralarında. PKK'nın 204 ölüsü.bulundular. PKK ile hiç alakası olmayan köyleri yakıyor" diye bir beyanat verdi. on sekiz erbaş ve er olmak üzere. Sürpriz baskında 57 terörist öldürüldü. havancılar ve kobralar bu istekleri tereddütsüz karşıladılar. Harekatın yedinci günü. topçular. Köyler yerinde duruyor fakat çatışmalar sürüyordu. 1995 Dönemi 325 Köyler diye bahsettiği iki yerdi. PKK bu iki köyü meskun mahal savunur gibi savunduğundan elbette tahribat olacakü. değişik derinliklerde yaptığımız 23 operasyonun. Geniş kapsamlı harekatta birlikler PKK'nın hiç beklemediği bir anda sınırı geçti ve teröristleri kampta uykularında vurdu. Buna da şaşırdılar. Her şeyi kendilerine hiç alışık olmadıkları gibi açık açık anlatüm. Ateş isteğinde bulunanların cesaretlerine eşdeğer bir güvenle de. Her şeyin farkındaydılar. benim görev sürem içerisinde Dağ ve Komando Tugayı ile Hakkari birliklerinin Kuzey Irak topraklarında farklı kuvvetlerle. KDP. Harekatın hazırlıkları son derece gizli tutuldu. Araçlar hızla geri dönüp güneye doğru Irak topraklarında kayboldu." 7 Temmuz 1995 Hürriyet: "Akıncılar PKK avında: Ağır silahlarla donatılmış akıncı timleri Kuzey Irak'a girdi. Birliklerimizden bir sıibay. Askeri kaynaklar. Bunlar üzerinde Kızılhaç işareti olan iki ambulanstı. köyün girişinde pusu kurulmuştu. Kızılhaç ambulanslarmdakiler PKK militanlarıydı (belki sağlık personeli de vardı). "Đsterseniz çatışmanın tam içine sizi indireyim yakından görün" dedim. Harekatın altıncı günü Amerika'da olan Barzani basın toplanüsı yapıp 'Türk Ordusu Kuzey Irak'ta PKK'lılar var diye. Đngilizce konuşmadan Fransızca konuşmaya geçerek. Bizim söylediklerimiz ve söyleyeceklerimize kulakları kapalı. 21 şehit verdik. 10 gün süren bu harekatta çatışma alanlarında ölü ele geçirilen PKK'lı sayısı 167'dir. iki astsubay. beyinleri öyle bir doluydu ki. Aynı helikoptere ben de binip kendilerine havadan çatışmaları gösterdim. 'uzaktan sandıklarıyla burada görünenlerin çok farklı olduğunu. 89 yaralısı vardı. Olsa olsa uluslararası yardım kuruluşlarından birine ait olabilirlerdi. Harekatın haberi önceden sızmadığı için baskından beklenen sonuç sağlanabiliyor. Birbirleriyle görüştüler ve istemediler. Fakat. gözleri de ne hayal ediyorsa. Bilmedikleri ve tahmin edemedikleri şey. Ejder-2 Harekatı. sanki biz karşı tarafın hakkı olan bir şeyi onlara vermiyorduk. Harekat alanındakilerin kararlılığı onları ürküttü. Bölge kendisinindi ama köyler PKK'nındı. Yandığı falan da yoktu. olanı değil hayal ettiğini görüyordu. Türk Ordusunun harekat konusunda önceden yerel Kürt makamlarına bilgi vermediğini de . Çatışma yerlerinden dumanlar ateşler çıkarken göz göre göre geliyorlardı. Şaşırdılar. Ankara'dan yabancı gazetelerin temsilcilerinden oluşan bir grup gazeteci Çukurca'ya geldi. Barzani'nin. Önlerine ve arkalarına ağır silahların mermileri düşmeye başlayınca paniklediler ve mecbur kalıp telsizleriyle konuşmaya başladılar. Ama fayda sağladı. Güya gizlice geliyorlardı. alü büyük çaplısından biri ve sonuncusudur. Đnci sayfa başlıktan: 'Türk Ordusu dün Kuzey Irak'a girdi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Pa-mukoğlu komutasında Kuzey Irak'a sızan akıncı komandolar bölgedeki kampları dört yandan kuşatıp altı . müthiş bir gerilla taktiği ile PKK'ya ağır kayıplar verdirdi. Türkiye ile Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)'ni karşı karşıya getirdi. 'Bu harekat." 10 Temmuz 1995 Sabah: "Terör yuvalan temizleniyor: Mehmetçik Kuzey Irak'taki operasyonlarda 110 teröristi ölü olarak ele geçirdi. Sigindar. Kuzey Irak Kürt örgütlerinin iddialarının aksine. Murat. Genelkurmay yabancı gazeteciler için operasyon bölgelerine özel gezi düzenledi." "Şehit cenazesinde Bakan yuhalandı: Hakkari Dağ ve Komando Tugayında 9 aylık askerken Kuzey Irak'ta şehit düşen Sakaryalı Kenan Şentürk için düzenlenen törende Milli Savunma Bakanı yuhalandı. 167 PKK'lıyı öldüren komandolar geldikleri gibi sessizce geri çekildiler. Yalnızca buradaki PKK militanlarını temizlemek istiyoruz. Mustafa ve Bülent Göğebakan Hakkari'de şehit düştüler. Đzuahan. 167 PKK'lı sessizce susturuldu. Şivi." 10 Temmuz 1995 Milliyet: "Harekatın bilançosu 127 PKK'lı öldürüldü.000 komando olduğunu bildiriyorlar." 7 Temmuz Milliyet: "KDP: Türk Ordusu Irak'ta (Washington). Akıncı komandoları Kuzey Irak'a 40 kilometre kadar girerek PKK ile 30 sıcak temas sağladılar. Basyan. Kuzey Irak'ta yuvalanan hain örgütü imha etmek için 'Ejder' kod adlı harekatı gerçekleştirdiler. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü sınır ötesi harekatın bitmek üzere olduğunu açıkladı. Türk askerlerinin birkaç gün içinde Irak'tan geri çekileceği yönünde Ankara'dan güvence aldıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı yerel güçlerin sorumluluklarını yerine getirmediğini. Đnci sayfa başlıktan: "Müthiş çocuklar: Gece yansı Kuzey Irak'a girerek nokta baskınlar yapan komandolar. Bütün gece boyunca her istikametten derinliklere ilerledik. 60 gün içinde. Aileden." 8 Temmuz Sabah: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak harekaü dün de devam etti.i Dünya Savaşı 'ndaki operasyonları kadar başarılı' olarak kıymetlendirdiler. Yöredeki yedi köyün de topa tutulduğunu iddia etti. Mezi. Nerede olduğumuzu dahi çıkaramadan onları şaşkın bir haldeyken yakalayıp her yönden vurduk' diye anlattı. Türk Hükümetinden askerlerini Kuzey Irak'tan derhal geri çekmesini istedi. Dizo. KDP tarafından Washing-ton'da yapılan ve ABD yönetimine iletilen yazılı açıklamada iki Türk Tugayının sınırları geçip Merga Sur bölgesinde Mezuri'ye doğru ilerlediklerini bildirildi. Ejder Harekatını askeri uzmanlar askeri açıdan mükemmel olarak değerlendirip. Hugh Pope'un Kuzey Irak'tan gönderdiği haberde harekat komutanı Tuğgeneral Osman Pamukoğlu'nun değerlendirmeleri geniş yer aldı. Tuğgeneral Osman Pamukoğlu Çukurca'da kendilerine açıklamalarda bulundu. Pendru. Đngiliz komandolarının 2. KDP kendilerine haber vermeden yapılan harekatı eleştirirken. Askerlerimiz terör yuvalarını birer birer temizliyor." "Gaziantep'li Göğebakan ailesi güney doğudaki PKK'yla mücadelede dört yılda altı şehit verdi. sadece bu sınır şeridinden gerçekleşen 36 saldırıda 26 adamım öldü. Zaman zaman I 328 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok göğüs göğüse çarpışmalar meydana geldi. Los Angeles Times gazetesi. PKK'lıların üslendiği. Askeri kaynaklar harekatın devam edeceğini.belirterek. harekat bu nedenle ihtiyaç duyulduğunu açıkladılar. Muzuli ve 1995 Dönemi 327 Mergasor mıntıkaları Türk Silahlı Kuvvetlerinin denetimine girdi." 10 Temmuz 1995 Milliyet (Washington): "ABD Harekat Bitmek Üzere: ABD yönetimi. sivil yerleşim birimlerinin büyük harekat alanının güneyinde kaldığını ve Türk askerinin ateşine hedef olmadığını duyurdu. harekata katılan personel sayısının da 3. Pamukoğlu: 'Bizim bu topraklarda gözümüz yok. 42 terörist ölü ele geçti." 13 Temmuz 1995 Hürriyet. Benar. Öte yandan harekat. Müthiş komandolar. askeri tören engellendi.

doğrusunu bilmekle olur. bedelli. Fakat. silah ve malzemeye katkıları olsun diye uygulamıştır. Üstelik hiçbir taklidin şaheser olma şansı yoktur. baskının. Đnsanın yaşamının sıfır hattında gidip geldiği bir faaliyette canın dışında her şeyini kaybetsen ne olur? Sonra ben okuyanıadıysam bu benim yetenek eksikliğimden mi? Yoksa sosyal devletin işlevini yeri330 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok .Komutanım biri bu askere alma sistemi. 18 aylık.Komutanım biz şu kısa sürede o kadar çok şey öğrendik ki zaman zaman siz fikrinizi söylemenize rağmen birkaç konu var onları sorabilir miyiz. saldırı denir' demiştir. mıntıka esasına göre operasyonlar yapıldı. Hedefimiz bizzat teröristlerin kendileri idi. . Türk-Đran sınırındaki karakollara da saldırı ve tacizlerin olduğunu ve PKK'nın Đran'daki yuvalarını bildiklerini. maddi zarara uğrarlar. bunlar işlerini kaybederler. Kaç çeşit asker var şu anda. Bir ara. Dünya Harbi öncesi Ermeni ve Rumları da askere almış. 16 asker şehit düştü. Bunlar ne kadar doğru ve uygun? Hakkari'ye bile 8 aylık asker gelmeye başladı. siz. 8 aylık. eğitim kariyerleri yarım kalır. General Pamukoğlu. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı General Osman Pamukoğlu karakollara saldırıyı 'karakol baskını' olarak söyleyen gazetecileri uyararak. Bu sanatı öğretecek bireysel eğitim 3-4 haftada verilebilir ve almabi-lir mi? Muharebenin ne olduğu ortada değil mi? Efendim. Ermeni asteğmen ve askerler silah ve mermileriyle karşı tarafa geçmiş. teröristin saldırı zamanını. Vatan savunması görevi neyi gerektirir? Savaş sanatını öğrenmeyi. nereden geleceğini ve kuvvetini bilir ve ona karşı eller tetikte uyanık bir şekilde beklerseniz buna karakol baskını değil." Temmuz'un ikinci haftasında gece yarısı Harekat Merkezinde Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Ferhan. 16-30 Temmuz arasında Şemdinli ve Yüksekova bölgeleri daha ge1995 Dönemi 329 niş kapsamlı olmak üzere bütün yurt içi alanlarını didik didik edercesine. hâlâ görüşülüp konuşulamayan mesele mi kaldı? .Önce şunu söyleyeyim. Đran'ın ne tedbir alacağını bekliyoruz. 'Biz her şey için hazırız. Lojistik Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Necdet. fakat fiyaskoyla bitmiştir. bakalım' diyerek sözlerini serzenişli bir ifade ile bitirmiştir." Mayıs ayının ortalarındayken gelen atama emirlerine uygun olarak. Sınırımızdan 40 kilometre derinliğe indik' diyerek sözlerine başlamıştır. . sınırın köşe başındaki bölgede meydana geldi. Sonradan Türklere de tatbik ederken 1.000 kadar subay ve astsubay birliklerine katılmıştı. derhal onların etrafını çevirerek bizimle muharebeye girmeleri için zorladık. Đstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Güngör çalışıyorduk. Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına mensup aynı miktardaki subay ve astsubay 13 Temmuz'dan itibaren Hakkari'den ayrıldılar. Bulunan 52 PKK militanı imha edildi. Anayasa gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazır olmasından Bakanlar Kurulu (Hükümet) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumludur. hazırlıksız ve beklenmedik bir anda olabileceğini ve emir ve komuta ettiği birliklerin hiçbirinde böyle bir şeyin asla olamayacağım belirterek. bunları askere almıyoruz. dediler. Taklitle olmaz. Bedelli sistemini son zamanlarında Osmanlı önce Türk ve Müslüman olmayanlara. Ve bu eylemlerin sekizi de Türk-Đran-Irak topraklarının birleşimindeki. 4-28 Temmuz tarihleri arasında Hakkari genelinde PKK'nın 10 eylemi oldu. Onların 167'sini öldürdük.gün boyunca ani baskınlar düzenleyerek PKK ile 30 kez sıcak temasa girip 167 PKK'lıyı imha ettiler." 14 Temmuz 1995 Turkish Daily News: "General Pamukoğlu 'PKK teröristlerinin Kuzey Irak'tan Şemdinli-Derecik ve Çukurca bölgelerine organize bir taarruz yapmak üzere olduklarını öğrendik. 10 saldırı yerinde 1 subay.. 'Şayet saldırının zamanı. istikameti ve kuvveti bilinmiyor ve siz de mevzilerinizde uyuyorsanız buna baskın diyebiliriz. Rumlardan da amele taburları yapılmıştır. 31 PKK militanı öldürüldü. "Muharebelerde silahların sesinden başka hiçbir şey diğerinin benzeri değildir.Sorun bakalım. Temmuz başında Hakkari'ye atanan 1. .

Anlamak da mümkün değildir. Genişleme. Neredeyse 60 askere 1 PKK'lı düşüyor. PKK'lı sayısı bütün istihba1995 Dönem! 331 rat örgütlerine göre 12. asker alma sistemi ve süresi. Giden para ne kadar biliyor musunuz? 13 milyar. Üstelik biz ele avuca sığmadığımız için zarar da veremiyorlar. O çocuklar da duruyor.000 asker var ve PKK'lı sayısı da 56 bine düştü. 1540'larda bugünkü anlamdaki ordu nizamı ilk kez Mısırlılarda görülür. muharebe sahası daha çok işlenmiş kafa gerektirmiyor mu? Madem memleketin başı belada bu dönemde iyi eğitim yapanlar daha fazla silah alünda tutulmalı. ormanları tertemiz edeceğiz. Onları suya götürüp susuz getirmiyor muyuz? Bu iş için dokuz ayın çarşambalarını bir araya getirmeye ihtiyaç yok. ama cevabını da vereyim.000'di. Osmanlı ve Timur. Mevcudu da bana göre 150-160 bini geçmemeli. Yani bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan sistem. kalabalıklaşma. başınızı kaldırıp gökyüzüne bakın. Peki Hakkari'de kaç asker var? 23.000'di. 5000'lik dört grup halinde çalışacağız. genç nüfus fazla. Size bir soru sorayım. Onlara bir yerde dur diyorsun. Bu sistemde paranın yarısından fazlası da yeme içme. .. Efendim.ne getirememesinden mi? Ben 18 ay askerlik yapıyorsam bunun sebebi ekonomik ve sosyal nedenlerden değil mi? Ne bedelli. Bu güne kadar biz her türlü harekaü kaç kişi ile yapük? Azami 4000 askerle. vesaire gibi mazeretler statükoculuktan başka bir şey değildir. Daha bitmedi. Karakollardan birindeki askerin gece veya gündüz arazideki bir cismi yanlış algılaması sonucunda açılan ateşe birden bütün silahların katılmasıyla başlayan atışları diyelim 20 dakika sonra kestirebildiniz. Efendim "2 cephede savaşa girersek birinde taarruz ederken diğerinde savunmayı güçlü tutalım". ne de 8 aylık askerlik yapmanın eşitlik. hiçbir dönemde bu kadar asker bir arada olmamıştır. Yükseliş dönemi dahil. Sovyetler'in dağılmasından 1. Đskender. Siz her zaman 'kalabalıklarla olmaz. Siz benim teşkilatlanma konularındaki fikirlerimi biliyorsunuz. Osmanlının kadrolu temel askeri gücü neydi? Yeniçerilerdi. adalet ve vicdani yönü yoktur.Ö. kargalar kalabalık uçar' dersiniz. Selçuklu. Siz bilmiyor musunuz.Komutanım kusura bakmayın sözünüzü kestik biz de ikinci olarak nüfus ve mevcut fazlalıklarını soracakük. Sonra bu coğrafyada. Siz her halde şu anda 10-12 milyon maaş alıyorsunuz. PKK mücadelesine seçilmiş subay ve astsubaylar dahil 20.5 yıl geçmeden ABD bile 20 Tümeninin 8'ini lağv etti.000. Kalabalıklardan hoşlanmıyorsunuz. Ve bugüne kadar dünyada sistematik bir şekilde altı askere alma usulü uygulanmıştır. Bir de şu. Uzatmayayım. Bu da eski ve zamanı geçmiş bir düzendir. Roma. Ama. ayakkabı ve çoraba gider. . Horozu çok olan köyde sabah olmaz. Bu anlattığım örnek 60 küsur kışla ve karakolu olan Hakkari'de her gün kaç kere cereyan ediyor? Can pazarında elbette paranın canı cehenneme. En pahalı sistem de şu anda bizim uyguladığımızdır. Şu anda 360. Ben 3 Temmuz 1993'de buraya geldiğimde bu mücadeleye bağlanan asker sayısı 185.000 asker yeter de artar. Niye para harcasın? Bağımsızlığı kaybetmenin en kestirme yolu başkasının parasını sarf etmektir. Genel ve bölgesel bir savaş olacaksa bu 'yıldırım tipi' bir seferberlikle halkın katılımı ile olacaktır. bu da gidiyor işte. Persler. vadileri. bu devrin ve geleceğin teşkilat yapısı değildir.000 kişinin bunda kusuru yok. Sonra. M.Bunun örneğini siz yaşayarak görüyorsunuz. Siz sormadan ben söyleyeyim. Neyinize yetmiyor? Ye-terki hazırlıklı olun. ABD ve NATO ilkesi. Yeniçerilerden sonra kurulan Nizamı Cedidin mevcutları 48 ila 70 bin arasında değişmiştir. Bizim için Hakkari'nin tamamında 4000 asker olsa ne fark eder? Adamların sayılan ve yerleri belli. Bu güne kadar tam ve zamanında yaptığı bir eylem var mı? Bundan sonra da bezirgan olup pazarcılık yapar. yatma kalkma. Kesilmez ya. Geri kalan 19. bazı dönemler dışında Yeniçerilerin mevcudu 20. Hızla zamana ve geleceğe göre düzenlenmelidir.000'i geçmemiştir. Muvazzaf ordu çelik çekirdek ve bilye gibi olacak. Kim bizi 2 cephede savaşa sürükleyecek? Tırnağı olan başını kaşısın. yırtıcılar yalnız. Sonra bölgeye çıkıp 14 ayda dağları. Bundan sonra NATO ne işe yarar diye sorabilirsiniz. Bu tip savaşlarda zaten 4-5 ay hazırlık yapılacakür. Helikopter ve dağ . 4-6 ay özel eğitim yapacağız. hepsi birbirinin içindedir.

Aslında çok sayıda askere hiçbir yerde gerek yok. Ne olursa olsun burada her tip insan var. bedelini de millete ödetirsiniz. Kim kimden çekinip korkuyor? Biz mi Rumlardan. Sekiz ay daha silah alünda tutar. Fakat sizi bağışladık diye afla her haltı yiyenleri tekrar halr km arasına sokarsanız bu kurumaya yüz tutmuş tarlayı yeniden sulamaya benzer.Komutanım bu mücadele tipinde karşı taraf için küçük birlik daha ürkütücüdür. Sonuçlarını görür. Diyelim bir sürü kurbağa var. Bugüne kadar 23. alışkanlık kazandırır ama mükemmelleş-tirmez. Bir kışla boşaltılıp bize verilsin. Sonra da "pişman olmakta geç kalındı. Yüzbaşı Güngör de bir kere f3 sa at hiç gözünüzü ayırmadan izlediğinizi görmüş. . 4-6 ayda 15-20 bin kişilik bir birlik yetiştirelim. Kimseden hiçbir şey istemiyoruz. Hem siz bunları yaşayarak görmüyor musunuz? (1999 Ekim'inde Kıbrıs'ta Tümen Komutanı iken bir ödül töreni için Ankara'ya çağırılmıştım. ne yapacağımıza şeytan bile akıl erdiremeyecek. Dört ay sonra ne yaparsan yap.Komutanım gene af ve pişmanlık yasası meselesi çıktı ortaya. Bizim nerede. Geçen ay altîayr lot mata^al"T °pCra^nda bej *** da ^ W Y^e s£k te-mna 'WeC 3o7wS^T*d™° *Y* ™Por eden tabur komutanına en geç 30 dakika ıçmde temas sağlayacaksın" dediniz ve 20 da kıka sonra o tabur da temas sağladı. üstelik normal garnizonlarda bunların hepsi oluyor. Subay ve astsubayları seçeceğiz.000 kişiden bir kişiyi bile mahkemeye vermediniz. 'oturma'. .Đki yılı aşkın zamanda bizim bölgede 202 PKK militanı kendiliğinden teslim oldu. 14 ayda bölgeyi tertemiz yapalım.Komutanım şimdi bir husus daha aklıma geldi. Ayrılmadan önce Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş'i ziyaret ettim. sayılmaz" dersiniz. Biz aslında bütün sebeplerini biliyoruz da. Siz de biliyorsunuz.topçusu dışında da hiçbir şeye ihtiyaç yok. bu 1995 Dönemi 333 nasıl oluyor? • ^ ^renSĐP'Đlke §ibi W1™ bekliyorsunuz değil mi? Hayır Sadece içimden geldiği gibi hareket ediyorum. Yunanistan'ın en yakın adasına 540 mil mesafede. karSUnU1f ^^ Ç°k ^^ yÛrCğĐnĐ aÇacaksın ve Sönül gözüyle bakacaksın insanın isteyip de yaPamayacağl bir şey yoktur Y . yuvarladın. anlattım. dedi. Büyük birlikler hem daha fazla paça kaptırıyor hem de yaklaşmaları ağır ve gürültülü oluyor. Yaralıların bazıları iyileşmeden birliklerine koşuyor. Bunların 170 kadarını ben de sorguladım. her makam ve her seviyede yapılan toplantılarda defalarca arz ettim. Bütün hepsi alünda kalsın diye heyula bir kayayı onların üzerinde tutmaya ne gerek var? Bazıları eziliyor. Fakat ben bunu. . dedim. Zaten onlar da bölgede. Gene arz edeyim. Anadolu'ya 70 mil.Estağfurullah komutanım. Đntihar eden yok. Alırsın kuş lastiğini (sapanı) küçük çakıl taşlarıyla hepsini tek tek vurursun. çevirdin. Bu süre dört aydır. . Đzinden geç dönen yok. . Ada.) Kurmaylardan biri: . sen terör uzmanı olarak ne önerirsin? PKK ile mücadelede nasıl bir teşkilat ve yöntem uygulayalım? dedi. malumlarınız her rütbe. Pratik.Komutanım Hakkari ve Kuzey Irak kabartma haritasına hiç kıpırdamadan sekiz saat bakıyorsunuz.Ben de bir eğitim merkezi açılmasını düşünüyorum. I TĐ u donemlenne g^ecek fakat tamamen kaldırılama- . Kıbrıs ile ilgili konulardan sonra Komutan: .Osman Paşa. Bizim bu sayının beşte birine dahi ulaşmayan eski birliklerimizde. Sadece helikopter ve dağ topçularına ihtiyaç olacak. Bu gelenler samimi. zaman ve bedele ne gerek var? Askerlik süresi bir savaşçının ne kadar zamanda yetiştirilebileceği-ni doğru ve tam tespitle mümkündür. bazıları da kaya ve zemin arasındaki boşluklarda yaşıyor. Şu anda Kıbrıs'ta biz Rum Milli Muhafız Ordusundan üç misli daha fazla askerle duruyoruz. PKK'nın hangi grubu bizi en az bekliyorsa onun karşısına çıkacağız. Y Binbaşı Ferhan: . siz söyler misiniz. Kayayı getirdin görürdün. 12 ayda (bir yıl) terhis eder332 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok sin. Size daha onlarca örnek verebilirim. bu kadar emek. Rumlar mı bizden? Benim böyle bir durumu kabvıl etmem mümkün değil.Bu bela bitecek mi komutanım? "b'ek^tme'' ^^ dehf\VerĐddir" Ha^ bitmeyecek. Firar eden yok.

Döndükten sonra her şey size çok sıradan ve basit gelecek hiçbir mz^r r. 06 MAYIS 1995 tarihinde "ŞEHĐT" olmuş ve bir asker için rütbelerin en büyüğü olan ŞEHADET mertebesine ulaşmıştır.nim' 'Hareket eden her *7 etki yaratır' derdiniz. bizlerin ve gelecek nesillerin daima hatırlamalarını sağlamak.^Tlara dönmûş-G d Cumhuriyet denilen şey onu ilan edenlerin canlarıyla. Kısa bir süre sonra da emir astsubayı MĐT görevlisi üç kişinin ziyaret için geldiklerini söyledi.maşası olan bölücü terör örgütü PKK'ya karşı HAKKARĐ coğrafyasında kahramanca mücadele veren Dağ ve Komd. 09 TEMMUZ 1995 SAYIN KOÇ AĐLESĐNE. Er Abdül-kadir KOÇ. Aksi halde her şey bahane olacak ." 1-20 Ağustos tarihleri arasında PKK'nın sınır hatlarında. K. 18 Harran'da başlayan "isimleriyle Güneşi Yükseltenler" anıtının T ""T' "^ taSanmC1S1 W ĐnŞaal mÛhendis' üç aste£ 1984-1995 arasında geçen 12 yılda Hakkari'de şehit düşen 623 su-S™*^^ CrĐn aĐleledne habCrle" Ol— ^ *^ 334 Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok T. Ve kuranlar hangi bedeli ödediyse.Komutanım sayın Müsteşarımızın size selam ve saygıları var.Bana SelĐnce esKi ruhuma gen dönemem. cesur ve ıy.Tug. Đnşaat faaliyetlerinin 30 TEMMUZ 1995 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır.Ne bilgisi var bunun içinde? .T nctunlerde. Gelenler Milli Đstihbarat Teşkilatı Van Bölge Müdürü ve iki yardımcısıydı. "Canını Vermek Uğruna Silahını Bırakmayan. dedi.'nm ana kışlası olan Korg. Bu Vatan ve bu Millet için genç yaşında canını esirgemeyen ve bu toprakları kanıyla sulayan kahraman evladımız ve diğer evlatlarımızın anılarını sonsuza dek yaşatmak. kendine acımayan. uzaktan ateş açma şeklinde eylemleri oldu. Toplumu sararsa korkmak gerekir. saygılar sunarım. "Osman Paşa'nın aklında yanlış bir şey kalmasın" diyerek bu zarfı size gönderdiler.yacak. adlarını ebedileştirmek maksadıyla ekte maket fotoğraflarını sunduğumuz şehitler anıtı.insanlar olmah. 24 PKK'lı öldürüldü. . BAŞYURT Kışlasında hakim ve görkemli bir tepede inşa edilmeye başlanmıştır.K. Osman PAMUKOĞLU Tuğgeneral Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari Güvenlik Komutanı 1995 Dönemi 335 "Umutsuzluk insan iradesini felç eder. Göğsünden Akan Kanla Vatanını Sulayan. millet sevgisinde smır tanımayan. ne de ulaşılaeski rSS ^ " hCr tOpIUm kCndĐ bÜir. ancak o bedel ortaya konarak savunulabiHr.Tug. Herkesin bu ruh ve inançta olması lazım.C. kanlarıyla imzalanır. Anıtın ön platformunda ekte gönderilen "Komando Olmak Onurumdur" şiiri ile "Đstiklal Marşı"mız mermer bloklara kazınmış olarak bulunacaktır. Dağ ve Komd.Klığı emrinde görev yapan oğlunuz P.K DAĞ VE KOMANDO TUGAYI VE GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI HAKKARĐ PER: 9234-434-95/ KONU: Şehitler Anıtı. Yeşeren Bu Topraklarda Güneşi Doğuranlar Anısına" yapılacak "Adları ile Güneşi Yükseltenler Anıtı "nm üst platformunda oğlunuzun ismi mermer bloklara kazınmış olarak diğer şehit arkadaşlarının isimleri ile birlikte yer alacaktır. Sebebi de. Müdür çantasından büyük bir zarf çıkarıp uzattı ve: . Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Aziz Milletimizin bölünmez bütünlüğüne kasteden düşmanlarının . Bundan sonra da duran her şeye kizacak mısınız? cak bil"3 ' °tUl"'îrhareketSĐzIe ne S^ecek bir yer.r. Çıkan çatışma ve yürütülen takipler sonucunda üç asker şehit oldu. 2 Ağustos günü öğleden sonra Tugayın kışlasındaki piste bir sivil helikopter indi. 1984'den itibaren israf edilen 10 yıldan ötürü 2 :t t. Bu vesile ile değerli ailenize tekrar başsağlığı diler.mırttmeyecek'ofisierde'bûroiarda 0^™ an" d niz BunH komr.

Konuşmayacak mısınız? Dilinizi mi yuttunuz yoksa. dediler. çok yazık. sezeceksin. Đki kere de Diyarbakır'daki 2. Bundan daha doğal bir şey olamazdı. 336 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok 22 ayrı tarihte.. Tuncay 16 Ağustos'ta katıldı. Birkaç kez okudular ve sonra bana baktılar. Size buraya gelmeden bazı konular anlatılmıştır. PKK'nın üst düzey yönetim ve grup liderlerinden 700 kişi toplanmıştı. Yerime de 30 Ağustos'tan itibaren Tuğgeneralliğe yükselecek olan devre arkadaşımız Tank Kurmay Albay rahmedi Tuncay Kavuncu atandı. MĐT bu büyük organizasyonu başından sonuna kadar.Biz malumatkar değiliz komutanım. televizyonların haber bültenlerinde üst üste geçen. dedi. Toplantı 1. Đçişleri Bakanlığı. (Tuncay Paşa yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak Hakkari'den döndükten bir yıl sonra rahmetli oldu. Hakkari dağlan değil. Kurmayları çağırdım.Biraz sohbet ettik. PKK'nın üst düzey kadrosundan 700 kişi burnumuzun dibindeki bir yerde 1. . Tuncay'a. Fakat şu1995 Dönemi 337 nu söylemek zorundayım. Jandarma Genel Komutanlığı. zaten olmadığı için. Kongresi Şırnak ilinin 18-20 kilometre altında. kamplar. -Alın okuyun.Ferhan barış koşullarında istersen 107 yıl üniforma giy. geçen 17 yılda öğrendiklerim bir hiç kaldı. dedim. Başbakanlık. Irak. Asla müsamaha etmemelisin. Đşe yarayıp yaramadığını kendin yaşayarak görürsün.) Tuncay ile aramızda iki yıl olmasının sebebi. hayal edeceksin. dedim. Haftanin'e gelişler 23 Kasım 1994'de başlamış. Ve bazen günlerce . oku-ı mamın bitmesini sessizce bekleyen üç görevliye. Genelkurmay Đç Güvenlik Harekat Merkezi. bazı akıl almaz gibi görünen şeylere şaşırırdım. 22 defa bu faaliyetin kendilerine bildirildiği makamlar şunlardı: Cumhurbaşkanlığı. 22 ayrı tarihte 22 kez rapor edip bildirmişti. Alt kadro tecrübelidir. Genelkurmay Đstihbarat Başkanlığı. Tanrı bizim milletin yardımcısı olsun. en son grup ayrılmıştı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği. PKK'nın 5. hissedeceksin. Hakkari'de yürüttüğümüz mücadele boyunca yaşadıklarımdan sonra. benim üstün sicil kıdemi ile mümtaz terfiimin bulunması ve general olma sırası geldiğinde de Tuncay'ın bir yıl gecikerek general olmasıydı.Amiral tayinleri açıklandı. "Bak dostum sana söyleyeyim şu dört günde. Harekat Şube Müdürü Binbaşı Ferhan: . 5 Ağustos'ta General .Komutanım ben 17 yıllık subayım. 24 saat sırf PKK'yı düşüneceksin. Kongreyi yapanlar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti Haftanin'e bir harekat düzenler diye beklemişlerdi. biz Hakurk'ta burnumuzdan solurken. Asker olarak senin mesleki şansın bu mücadelede her metrekaresinde 24 saat devamlı fokurdayan bir geniş kazanın sıcak suyuna atlamış olman. Beş sayfalık bilginin özeti şuydu: Kürdistan Đşçi Partisi (PKK)'nin 5. Şu aylarca kafa yorduğumuz. Kuzey Irak'taki Haftanın kampında yapılmıştı. Dışişleri Bakanlığı. Gece 2-3 saat uykuyla yetineceksin. Đşin daha da ilginç tarafi 5. nizami olmayan muharebe taktikleri ve hatta kendimizi anlatmak ve göstermek kayıkla okyanusu dolaşmaya.5 ay sürmüştü. uykusuz kaldığımız de-miyeceğim. Zarfı açtım ve içindeki beş sayfalık notlan hızla okudum. coğrafya. benim huyuma suyuma. . usul ve yöntemlerime alışkındırlar. 26 ay önceki Hakkari ile bugünkü Hakkari arasında. ayrıldılar. . yeryüzünde insanlara ait hiçbir şey artık beni şaşırtamaz. Ankara'ya atanmıştım. doğaçlama yapacaksın. . Hakkari'ye katılışımdan itibaren öğrendiklerimin yanında. taşıma suyla değirmeni döndürmeye benzer.5 ay süren bir toplantı yapıyordu. Sonra. 200 ve 50 kişi olarak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı. üç ayn noktada 500. Kongresi neymiş görün.Arkadaşlar eskiden ben de bütün insanlar gibi. dedim. Benim de 20 Ağustos'ta emirler gereği ayrılmam gerekiyordu. Aynı bölgede. Yazık. Hakkari. 26 Şubat 1995'de. Đran. Türk topraklarındaki dağlarda Türk Milletine ve onun ordusuna kabadayılık yapılması bizi çılgına çevirip zıvanadan çıkartır. Genelkurmay Başkanlığı. Himalayalar kadar fark var. Taktik Hava Kuvvetlerine bildirilmişti. düşman durumu.

uyumamaya kendini alıştır. Muharebelere nerelerde başlanacak. vatanperverliğinize. Daha fazla hareket. Türkiye hiç bu kadar bol düşmanla yüz yüze gelmemiştir. şefkatinize. Liderlik denilen şey benim için. Biz şehit ailelerine unutulmadığımızı. yorulur. Hiçbiri Vatan için bir fedakarlık yapmıyor. "Allah selamet versin. ailelerinden mektup. dağ. biter. yanımızda olduğumuzu gösterip bizleri manen yücelttiniz. aydınlık. yaz. başkan olmak peşindeler. Esas olan senin mizaç ve karakterin ile mesleki ehliyetindir. Türkiye'deki siyasilerin halini görüyorsunuz. bunların hepsi hakkında daha harekat başlamadan bir fikrin ve karar tasarın olacak. Fakat Tuncay gelince. Kahraman Tugayınız Kuzey Irak'a girip çok kısa sürede 160 PKK'lı-yı öldürerek. . Daha yüksek rütbelere. Minnet duyuyorum. Sana insan ruhları ile nasıl temas sağlayacağını anlatmaya kalkışmamın anlamı yok. "Sayın paşam. yapılan bu atamaya hayret etmemek mümkün değildi. oğlum Şehit Jandarma Teğmen Nadir Ozan için takdirlerinize. Yalnız şunu söyleyeyim. Oğlumla beraber bu vatan uğruna şehit olan evlatlarımızın anısına yaptırmakta olduğunuz Anıt. Saygılar sunarım. onun hareketlerini yapmaya ve taklit etmeye çalışmasıdır. Đçerden ve dışardan milletimizi ve vatanımızı bölmek ve zayıf düşürmek için çalışanlar o kadar fazla ki. her seviyedeki astın örnek davranışlar görerek kendilerinin de liderlerine benzemeye. En etkili muharebe taktiği hasma sürekli saldırmadır." (Mektuba Üsteğmen Ağca 'nın üniformalı resmi de iliştirilmişti. Şehitler Anıtı hakkındaki değerli yazılarınızı saygı ile aldım. vazifesini yapmış bir asker ve şehit olarak. ne de gücü kalır. Tükenir. gene de. artık hiçbir şeye şaşırmamaya kendimi alıştırmaya çalışırken. Bu Vatan ve üzerinde yaşayan insanlar için yorulan insanları tanıdıkça dünyalar benim oluyor. daha fazla sürat. muhakkak ki Türk Milletinin kalbinde sonsuza kadar yaşatılmasının kanıtı olacaktır. ne zaman ve niçin bitirilecek. kendisinde yüksek tansiyon bulunduğunu ve daha önce mide kanaması geçirmiş olduğunu söyleyince. nur içinde rahat uyuyabilirler. ben de o misafir diye üç gün onunla birlikte kahvaltı yapmak durumunda kaldım. ne kadar kuvvetle başlanacak. disiplin ve otorite olmadan harekat alanında sevk ve idare edilemez. acılarımızı paylaştığınızı. Allah zatı alinizi korusun. Kendisinin bir parçası olan evladını kaybeden anne ve babaların 338 Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok duygu.) Đsmail Ağca Şehit Piyade Komando Üsteğmen Macit Ağca'nın babası Ağustos 1995. şu şöyle yenmeli gibi şeylerle alakam yoktu. "Đsimleriyle Güneşi Yükseltenler" Anıtı haklunda bilgi vermek için 623 şehit ailesine gönderdiğimiz yazıyı almaları üzerine. yurt içi. Ankara "Pek mvıhterem Tuğgeneralim Osman Pamukoğlu. daima sürat olacak. vefanıza minnettarım. Teşekkür ederiz. Duygularınıza. Bunun dışındaki her şey boş laftır. kahvaltı şöyle olmalı. Şehitler anıtı hakkında bilgiler veren kıymetli mektubunuzu aldık. orman. Đyi bir Türk Vatandaşı olarak sizi alkışlıyorum. Silahlı bir güç. Benim artık bu ruhtan kurtulmam lazım" dedim. Sağ olun. yurt dışı. kış hiç fark etmez. Bu kahvaltılar sırasında Tuncay. usulen açıklamalıyım. biz millet olarak daha huzurlu ve rahat olalım. Muhterem paşam. karanlık. Yüksek komutanız altındaki Dağ ve Komando Tugayına bağlı Yüksekova'daki Đnci Dağ ve Komando Taburunda görev yaparken 26 Mayıs 1989'da PKK'ya karşı yapılan bir operasyonda oğlum Üsteğmen Macit Ağca şehit oldu. yağmur. arük şehitlerimiz bu muhteşem anıtla. Türk Milletinin gönüllerinde taht kurdunuz. Dünya görüşünün ne olduğu ve serüven tutkunun olup olmadığı da buna dahil" dedim. Paşam yaptırdığınız bu anıtla. düşünce ve ruh hallerinin ne olduğunu göstermek için birkaç örnek aşağıdadır. makamlara eriştirsin ki. Benim bütün anlattıklarımın çok fazla anlamı olmadığını bilmeme rağmen. Baş olmak. bu tip operasyonların nasıl kolaylıkla yapılabileceğini göstenaiştir. Kar. Sonunda ne direnci. sürat. telgraf ve telefonlar geldi. Allah razı olsun. Benim yemekle pek aram olmadığı için. Hâlâ her şeye üzülüyorum.

. KOMANDO ANNESĐNDEN Đçime işleyen zifiri karanlıklar Beni benimle tutsak edemez.KAPIMIZA BAYRAK VE O'NUN HER ŞEYĐ. Bilinmez ki.Çulun mu yok ? Üstünden pardösüsünü çıkarır O canlarım Kahpelik beklememişlerdir Ata ocağında Düşmana. Ordu Komutanının nezdin-de Dağ ve Komando Tugayının Sancağını Tuncay Paşaya teslim ettim ve "Đsimleriyle Güneşi Yükseltenler" Anıtının açılışını yapük. üzüntülerimi takdir buyurun. Mayıs ayı. şehitlerimizin ruhlarının göğe yükselişini sembolik anlamda yansıtır.. . Komandolar. "Bu anıt. haber geldi. ¦ . .." 20 Ağustos 1995 günü öğleden önce 2. "Anıt formuyla.. şükranlarımı. Can vermiş benim yavrularım Suçu bu mu ki acımadan .. devir teslim töreninde bulunanlara okudum.dikilen muhteşem ANIT için. . sonsuza dek saygı duruşunda bulunulmasını amaçlamaktadır. "VATAN SAĞOLSUN"!. Bu kötülükleri acep niye yaparlar.. el vermiş.Nedense boş artık benim "gülüm" yok. bakın her yerde varlar Size dar gelecek bu dağlar Hain ey arsız insanlar!. Şehit yavrularımız ĐÇĐN HAYKIRIYORUZ. .. O'NUNLA SARIN. konuşama-dan kaybetmek daha da güç ve acıdır. O'NUNLA yemyeşil edin toprağını... Paşam! Dinecek bu acılar değil mi? Sizler. Ölüme katlanmak kolay değildir. Ruhları Şad olsun. Anıt Ziyaret Defterinin ilk sayfasındaki metni..Aşın mı yok? Verir benim Alim. Burada yatıyoruz şimdi.çocuklarımızın adına.Artık bir can borcum vardı YARADANIMA .Alişim 'i.Annesi Berran .Ey kahpe kurşunlar Susmadı onlar. Teğmen Nadir Ozan'm babası Turgut Ozan Ağustos 1995.. Ömrümüz pahasına onu kurtardık. Oîilannkine çomak mı soktuk...Kardeşi Rıfat Özçilengir Ailesi Ağutos 1995. kör talih." Neden "Đsimleriyle Güneşi Yükseltenler" tanımını kullandığımızı da. Ziyaretçilere bu hissi yaşatarak.. ne kadar teşek-kür-minnet-şükranlarımı göndersem karşılayamam. ne kadar yazsam." Şehit J. Duman tüten bacalarımda leylekler. var oldukça.1995 Dönemi 339 Sayın generalim. Zincirlerle sarılsa gündüzler Gülüp geçer benim can çocuklarım Onlara zor gelmez. ŞEHĐT OLDUĞU HABERĐ GELDĐ. Minnetlerimi. Ama "O ANA KALBĐNĐ" gönderdim. edebe sahip olan bir evladı 14 ay hasretten sonra göremeden. yok edecek bu BELAYI.. onların.Şimdi minnettarlığım var siz askerlerime!.. Bu kadar ĐŞĐNĐZĐN ARASINDA bile YAVRUMUN ADINA .. Var olun siz. Buluverecek . GÜNDÜZLER öyle cılız ki. Đzmir 1995 Dönem! 341 "Bütün ülke uçurumun kenarındaydı. Hele her türlü imana.Babası Mustafa ¦ . Elazığ "Canım paşam Can asker çocuklarım!.. 'Vatan Sağolsun' diyerek Türk Milletinin yüksek asaletini gösteren anne ve babalarının huzurunda....GECELER öyle yalnız. . beni bağışlayın.Oğlumu . Açılıştan önce. 340 Unutulanlar Dişinda YenJ Bir Şey Yok Dizi dizi gelir yuva yaparlar. Şehit Türk Askerleriyle.. Bizleri çok duygusallaştıran mektubunuzu aldım.Alim 'i . . saygılarımı arz ediyorum." "EŞREFPAŞA GÜLÜ" Komando Ali'nin . kültüre. Gel de bitmesini isteme DÜNYADAN AĞLAMA dur HADĐ!.. duygu ve düşüncelerini vatan için . * Hala bitmeyen "KOR ATEŞ" yakıyor içimiz.

komando üniformamı ve botlarımı çıkarıp sivil elbiselerimi giydim. vedalaşmak için subay ve astsubaylar pist girişinde yerlerini almışlardı. 9 Eylül 1995. Şehitlerimiz için yapılan anıtın bir benzerini. 'Türk Milletinin çocuklarının kahramanlık ve fedakarlıklarına öl342 Unutulanlar Dişinda Yenî BIr Şey Yok çü bulunamaz". 2 bin metre karelik bir alanda inşa edildi. Hakkari bölgesinde son 11 yılda şehit düşen. ruhların göğe ulaşmasını ifade eder. baba adı. şehit olduğu tarih ve yer mermerler üzerine yazılmış durumda. 26 ayda kaç elbise. Yürüyüşümü yavaşlatarak normal halime geçtim. Çıkardıklarımın hepsini bir çantaya koyup emir astsubayına verdim. şehit isimleri ile birlikte ışınsal açıdan kollarla ufuktan yükselmekte olan güneş tasvir edilmiştir" diye açıkladım. gölgeler suda oynar mı? Hepsi güzeldi kar. Adımızı soran. milleti bütünleştirici görevini mimari yapısıyla üstlenir. "Bu memleket tarihte Türk'tü. yüzde 25 meyilli." Sancak devir teslimi ve Anıtın açılışında bulunan bütün misafirler saat 14:00'da kışladan ayrıldılar. muhteşem bir yapıtla anıtlaştı. şehitlerimizin isimleri ile birlikte yükselerek. Çanakkale ve Kıbrıs şehitlerinden sonra. Saat 15:00'da. Hasretiz bir kanat şakırtısına Mavi gökte kuşlar yine uçar mı ? Uzak.. tipi. 574 erbaş ve erin rütbesi. 20 Ağustos saat l7:00'da Van'dan uçakla Ankara'ya dönecektim. arayan var mı ?. Dönmeyen gemiler olduk açıktan.canını veren şehitlerimize yoğunlaştınp. Anıtın üzerinde döne döne üç tur attı ve kuzeydeki Karadağ istikametinden Van'a doğru uçuşuna devam etti. askerlere "Allahaısmarladık" dedim. Anıt Ağustos ayı sonunda görevini tamamlayarak Ankara'ya atanan Tuğgeneral Osman Pamukoğlu tarafından yaptırıldı. fırtına Günlerin geçişi ardı ardına. Anıt iki ay gibi çok kısa bir sürede başlayıp bitirildi. Ben de bugün. Kimse beni bu şekilde görmemeliydi. kaç bere ve operasyon şapkası eskitmiştim tam sayılarını hatırlayamıyorum. halen de Türk'tür ve ebediyen Türk kalacaktır". "Düşman Zap suyunu atladı. Son giydiklerim 13'üncü botlarımdı. Bunlar arasında. Ahmet Hamdi Tanpmar 344 Unutulanlar Dişinda Yenî Bîr Şey Yok . Bütün subay ve astsubaylarla vedala-şıp. 'karakollara" karşı bir hassasiyetim vardı. Birden kışlanın merkezi yayın sisteminden çalınan Plevne Marşı her •yeri kapladı. 11 metre yüksekliğinde iki ana kolon anıtı kavrayarak. Hava pırıl pırıldı ve kışlada çıt yoktu. memleketi. Hakkari'nin etrafı yabancı topraklardaki PKK kampları ile çevrili olduğu için bazen subaylar. Vietnam'da ölen askerleri için yapmıştı. "Düşman Tuna'yı atladı. duygusallaştım. beremi. Helikopter pistte hazır.. Karakol saldırılarında geceleyin tam haber alınamadığından ve güneş doğsun da çatışma yerine ulaşalım diye beklediğimden. karakolları yokladı" diye kendi aralarında konuşurlardı. Çocuk sesinden. yükselince Şehitler Anıtının üzerinde bir tur atıp sonra kışladan ayrılsın' dedim. 21 astsubay. "Đsimleriyle Güneşi Yükseltenler" Anıtı. gül ve sarmaşıktan. Helikoptere binerken emir astsubayına "pilotlara söyle. Karakolları yokladı" sözünden etkilenerek. yüreği senin kadar temiz ve sağlam askere rastlanmamıştır" vecizeleri dikkati çekiyor. Mermer plakalar üzerinde Atatürk'ün vecizeleri de bulunuyor. Güneydoğu şehitleri de Hakkari Dağlan'nda ölümsüzleşü. 28 subay. Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari'deki birliklerin teröre karşı verdiği mücadelede şehit düşen 623 kahraman evladı. adı. Şehit adlarının yazılı olduğu 11 metre yüksekliğindeki. "Dünyanın hiçbir ordusunda. çok uzağız şimdi ışıktan. doğum tarihi. Ama botlarımın sayısını biliyordum. Hürriyet: "Đlk Güneydoğu Anıtı: Güneşi Yükseltenler. aya Işıklar. Helikopter. Karargah binasında çıkıp yürümeye başladım. 1995 Dönemi 343 Selam Olsun Selam olsun bizden güzel dünyaya Bahçelerde hâlâ güller açar mı 1 Selam olsun sonsuz güneşe. ABD. Tepede ulaşılan alanda. Şehitlerin yüzde 80'e yakını karakollardaydı.

Er Musa Aytar Ali Zonguldak 1964 09/10/1984 Çukurca-Hakkari Yolu 8 Yolu 9 ] f.Bu günkü durumumu merak ediyorsunuz? Kaldır başını kan uykulardan! Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok.Er Cemil Onaran Kemal Çanakkale 1964 09/10/1984 ÇukurcaHakkari Yolu 12 1 P.Er ¦ Beytullah Ariç Mülayim 25/10/1985 Serin J.Er Ahmet Bursa Hüseyin Kütahya Snr. Murat Uzunal P. Serin J. Krk. Yükü boş gemilerin ardında gezemem. Oıib. Krk. Snr. Abdurrahman Güzel Ahmet Aydın 1963 30/08/1984 K. Krk Kasım Karaka 49 Nolu Sınır Tas Zülfettin Acar Kavak-Armutlu Böl. 14 | [. Snr. Bağlar-Yürekli Yay. Celal Çekler Hasan Muğla Snr. Eken I. No.-Van 13 . 19 J [. 17 | [. > 3 '< |.Er Mürsel Ulunç Nurullah Ankara 1963 09/10/1984 Çukurca-Hakkari Yolu 5 ] |. Onb. Snr. 15 | [. bandıralar.Er Hamit Deniz Hamit Bursa 1963 09/10/1984 Çukurca-Hakkari Yolu 1 [. ] Rütbe ^e Sicili Adı Soyadı Baba Ad) Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 5 u 1 ] P. Doyurmaz artık beni bayraklar. Serin J. 16 | [. 18 1 [.Er ismail Temelbaş Reşat Trabzon Snr. 25/10/1985 25/10/1985 Serin f. Onb.Er Metin Akkoç Ahmet Kütahya Edirne 1964 09/10/1984 Naci Çakar Hacı Đstanbul 1963 09/10/1984 Çukurca-Hakkari 10 1964 09/10/1984 Çukurca-Hakkari Yolu 11 ] |. Krk. Er Münir Kopuk Mehmet Bilecik 1964 07/09/1985 Andiçen Ky.. Serin J.Er O ] [. Serin J. Utğm. Mahkum gemilerinin sularında yüzemem. Krk.1 [.." Arthur Rimbaud Beşinci Bölüm EKLER ÎSÎMLERĐYLE GÜNEŞĐ YÜKSELTENLER Dağ Ve Komando Tugayi Emir Ve Harekat Komutasindakî Birliklerde 1984-1995 Yillari Arasinda Şehit Olan Personel S.Er Cengiz Karaca Ali Çukurca-Hakkari Yolu 1 [. Krk. 2 1 P. Balıkesir 25/10/1985 1965 1965 1964 25/10/1985 25/10/1985 25/10/1985 . Çvş: Osman Temiz Nevzat Artvin 1963 09/10/1984 Çukurca-Hakkari Yolu < m 4 J |. Snr. Snr. Adnan Şen Mustafa Ankara 1963 30/08/1984 K.Er Halis Annığ Hamdi Denizli 1965 Krk.. Snr. 345 "Ben sizinle sarmaş dolaş olmuşum dalgalar. Ali Türker Nuri Amasya Snr.Er Cevdet Ozdemir Ramazan Sinop 1963 09/10/1984 ÇukurcaHakkari Yolu >a 6 [. 1965 25/10/1985 1965 Serin J. Krk. Komd. Krk. Krk Ramazan Çelik Serin I. Bağlar-Yürekli Yay.Er Ömer Kara Ali Muğla 1965 25/10/1985 Serin J.

Tb. Onb. (213/486398) Osman Uçar Ahmet Adana 1964 01/01/1991 Kuzey Irak 56 P. (1987/649) Cevdet Şişman ismet Malatya 1967 21/11/1989 Kavuşak 47 Tbp. Onb. Onb.-Semdinli Yeşilova Krk. Fensun Oğuz Süleyman Ankara 1960 10/01/1990 VanHakkari Karayolu 48 I-Er Yılmaz Ay Hasan izmir 1969 28/06/1990 P. EkenJ. 49 I. Çvş. Komd. Er Bilal Ayıtgın Mamo Gaziantep 1969 05/11/1989 l. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 42 P.-Gürpınar 43 I. Komd. (1988/20) Orhan Korkmaz Seyit Ömer Ankara 1965 16/10/1990 53 P. No. Ova Yolu Cengiz Akpınar Çığlı Köyü Yakını Zafer Aşçıoğlu Kadir Rençber Mustafa Kûçûkbektas Mehmet Seyit Ömer Orhan Korkmaz 13/10/1989 13/10/1989 Taşlık Ky-Te. Çvş. Kd. Er Isa Doğan Ramazan Afyon 1970 29/03/1991 KeklikkayaÇukurca 54 P. Komd. Snr. Çvş.Hakkari 52 Is. Er Mustafa Doğan Bekir Yozgat 1970 01/04/1991 Kuzey Irak 61 P. Snr. Ova 46 J. Ergün Ünlü Hamza Kars 1969 28/09/1990 Ordekli Krk.-Çukurca Mustafa Erdem ü e I e m m 2 S. Onb. Ahmet Tokgöz Ali Mersin 1968 13/10/1989 Kuşdağı Ky.-Y. Atğm. (1987/75) Mustafa Adışen Ertem Balıkesir 1969 01/04/1991 Kuzey Irak 57 P. Er Kerim Çokbiçer Hamdi Eskişehir 1972 01/04/1991 Kuzey Irak 60 P. Krk. Atsb. Komd.-Şemdinli P. Sadık Erişen Ahmet Çankırı 1970 28/08/1990 Serdarya Gediği. Beyaztopraktepe P. 3NoluMevzi 45 I-Er ibrahim Korucu A. Taşlık Ky. Krk.Bölük Merkezi Güzelkaya^Şemdinli Tütünlü Ky. Komd. Onb.Şem. Er Melayip Erdoğan Mehmet Sivas 1970 01/04/1991 Kuzey Irak . Er Süleyman Duru Rafet Aksaray 1967 30/03/1991 Şemdinli 55 P. Refik Bursa 1968 06/11/1989 Yıldız Krk. Tezcan Ozdemir Muslahattin Ankara 1970 01/04/1991 Kuzey Irak 58 P. Er Er Hasan Ata Ferhat Çopur 29/04/1987 22/04/1988 26/05/1989 Tûtünlû Ky. Er Kamil Büyükbardakçı Mustafa Konya 1969 20/10/1989 Ormancık 44 P.JÇomd. Duran Sayan Osman Sivas 1970 01/04/1991 Kuzey Irak 59 P. Çvş. 50 P. Er Zihni Ateşli Bahattin Tokat 1969 28/06/1990 Üzümlü J. Komd. Atğm. Komd. Mahmut Ka Hakkari Y. Astsb. 51 P.

Cevdet Ocak Haydar Kırkıkkale 1970 13/05/1991 Koringantepe Mevkii S. (213/486600) 65 P. Snr. No. Komd. Rütbe Ve Sicili . Komd. Krk Yüksel Karaca Samanlı T. Snr. Krk Ramazan Hasan Tarım Mustafa 04/08/1991 07/08/199) Samanlı I. Komd. M. Krk P. Snr. Snr. Krk Mustafa Gedik Erdal Çoban Samanlı ]. Şev» Ahmet Apak Samanlı f. Çvş. Yaşar Seven Baba Adı Münir Memleketi Doğum Şehadet Tarihi Tarihi Sanısını 1966 13/05/1991 Şehadet Yeri ----------———————. Onb Atilla Demirtas Kadir Mecidiye Çobanpınar I. Onb. Snr. Çvş. Durak Açıkgöz Samanlı I. Muhsin Ataç 23/05/1991 12/06/1991 Aksu Köyü-Hakkari Mustafa Keskin Mıirsel Dilber Oktay Orkan Đbrahim Er Sarımağra-Şemdinli Mezargediği^Şemdinli 24/07/1991 24/07/1991 Mezargediği-Şemdinli Mezargediği-Semdinli P. Krk.62 P. Atğm. Emin Kocaman ediği-Şemdinli 04/08/1991 04/08/199] 04/08/1991 Samanlı I. Komd. Snr. Snr. Sebahaıtin Koçak S. Latif Keçeli Haznekayalar Köyü Mehmet Đsparta 1970 13/05/1991 c C > I 2? 3' •on 63 P. Krk. P.^_ Koringantepe Mevkii A. Er Adı Soyadı 1 M. Krk. S 2 3 O c tn C: .

Er Mehmet Ünal Ali Selahattin Aksaray 1970 Bilecik 1970 1970 25/10/1991 Çayırlı ]. Snr.Er Şaban Uke Yaşar . Snr. Snr. 25/10/1991 Kayseri 25/10/1991 Çayırlı J. Krk. Onb. Snr. Snr. Snr. <_. 111 J. Krk. 104 J. Astğm. Bl.Er Cengiz Sabuncu Mustafa Kayseri 1970 25/10/1991 Çayırlı f. 103 J.'Bl. O 102 J. 95 J. Krk. Bl. Snr: Krk. (219/501486) Bilal Çakırcah ismail Balıkesir 1964 25/10/1991 Çayırlı J. 96 I. Krk. Er Ersin Ilıtan Rasim Eskişehir 1971 10/09/1991 Çobanpınar J.Er Seyfun Ateş Hasan 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. üo 98 ]. Snr. Komd.Er Hidayet Yılmaz Hüseyin Niğde 1970 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. 89 f. Snr. Krk. Onb. Snr. Er Zeki Akdoğan Necip Balıkesir 1970 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. S. No. Çankırı 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Er Yaşar Kocabaş Ali Konya 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I.Er Ümit Uçan Mehmet istanbul 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. u 90 I. >-< 101 J. J. Er Cevdet Şimşek Halit Nevşehir 1971 28/09/1991 Başyurt Kışlası 93 J. No. 109 110 Bl. Krk.Er Feridun Yılmaz Mehmet izmir 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Snr. 105 I. 106 J. Snr. Snr.Er Murat Sancar Fazıl Bayburt 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 350 88 i Er Umut Gökdemir Yusuf Kars 1970 10/09/1991 Çobanpınar J.Er Nayram Yüce Rasim Sivas 1971 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Snr. -< m 97 I.Er Ali Erdoğan Ramazan Bolu 1970 25/10/1991 Çayırlı J.m m Z 10/09/1991 Samanlı J. Er Murat Güler Şükrü Kastamonu 1970 10/09/1991 Çobanpınar J. Rütbe _____ Ve Sicili 112 Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Tarihi Şehadet Yeri 25/10/1991 25/10/1991 25/10/1991 Gaziantep 1970 Rize Şehadet 1971 . Er Abdurrahman Eraslan Hasan Adıyaman 1970 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Krk. BL S. Halis Akdemir Ahmet Elazığ 1970 07/10/1991 Taşhtepe Çayırlı I. Krk.Er Ayhan Çelik Veli Zonguldak 1971 10/09/1991 Çobanpınar J. Krk. Er Cumali Çağlar Emin J. Krk. Krk. Krk.Er ismet Ozdemir Yaşar' Kayseri 1970 25/10/1991 Çayırlı J. Snr. y 94 I. Er Fehmi Koç Zahir Ağrı 1971 25/10/1991 Çayırlı J. Snr. Bl. Snr. S? 99 J. Krk. Bl. Krk. Snr. Bl. 91 J. Snr. Snr. Snr. Necdet Ayhan Çayırlı J. <n m 100 J. Snr. r 92 P. 108 J. Snr. Snr. Krk. 107 J.

Hacı Kılıç Cabbar Van 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk. Ercan Takıl Kenan Eskişehir 1971 22/06/1992 Perihan J. 148 I Çvş.-Çukurca 136 Top. 156 I. 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk. Erol Akar Hasan Tokat 1970 22/06/1992 Perihan J. Komd. Krk. Er Mehmet Keskin Halil Mersin 1971 07/06/1992 Kayalar KöyüŞemdinli 144 P. Onb. Onb. Onb. Krk. Onb. Mesut Bilgin Emin Manisa 1971 22/06/1992 Perihan J.Çukurca 139 P. Krk. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi ŞehadetYeri 135 P. Turabi Demirci Ali Adana 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk. 133 P.-Çukurca 138 P. No.Çukurca 140 P. Onb. 153 I. Er Cemal Dil Münir Adana 1971 20/07/1992 Sivritepe J. Cvs. Ramazan Sağlam Mevlût Zonguldak 1971 22/06/1992 Perihan J. Üzümlü Krk. (219/502994) Turgay Süzgen Ali Kırklareli 1967 26/05/1992 Üzümlü Krk.1970 1965 130 P. Krk. Krk.Çukurca 141 P. Onb. 150 J. Mustafa Sönmez Ali Ankara 1971 07/06/1992 Kayalar Köyü-Şemdinli 145 Is. Onb. Er Cüneyt Sardaşlar Halil istanbul 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk. Muharrem Erdoğan Sıtkı Adana . 151 i Er Sezai Polat Sırrı Erzurum 1971 22/06/1992 Perihan J. Onb. Krk. Krk.Komd. Krk. Komd. Komd. Ferhat Narlak Hüseyin Karaman 1971 20/07/1992 Sivritepe J. 155 I. 154 J. Er Hüdayi Danış Mehmet Tekirdağ 1971 20/07/1992 Sivritepe J. Necati Binekçi ibrahim Yozgat 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk. Er Aziz Çil Ali Sivas 1971 20/07/1992 Sivritepe ]. Komd.-Çukurca 137 P. 152 I-Er Mehmet Kopar Mehmet Kırşehir 1971 12/07/1992 IşıklıTekevler Mah. Krk. Onb. 147 J. Er 131 P. Çvş. . Atğm. Î34 P. Er Yusuf Şahin ismail Yozgat 1971 26/05/1992 Üzümlü Krk. Krk.Çukurca 142 I Er Osman Alim Mehmet Gümüşhane 1971 26/05/1991 Uzümlü-Çukurca 143 P. Onb. Er 132 P. Komd.-Çukurca Sami Erşahin Ramazan Toaman Đmdat Pala Mücahit Okur Atilla Yangöz Đbrahim Selim izmir t-1 m O z' m I c m W Ol S. 149 I-Er Hüzeyin Gökçimen Şerif Erzurum 1971 22/06/1992 Perihan J. Onb. Hakan Elis Arif Đsparta 1971 17/06/1992 Kayalar KöyüŞemdinli 146 J.

Er Đbrahim Ayhan 168 }. No. Komd.157 . Er__________Metin Kaçar Yusuf Şaban Tahsin Cafer Emrah Đsmail Şehadet Yeri . Er Erdal Erarslan Muhsin 164 J.Salih 163 J. Komd. 160 161 162 165 169 170 173 174 175 176 177 I Er Adı Soyadı Sadettin Anıl Hakan Ülger Adem Pantik J.]¦ Er irfan Kartal Sivritepe J. Er Aslan Palut Aslan Erzincan 1971 20/07/1992 Sivritepe J.Er . Er Murat Menteş Dilaver Koca Abdullah Çakar Yusuf Gedik Đsa Tabii Nusret Şen Baba Adı Memleketi Doğum Şehadet ________________Tarihi Tarihi Đsmet Hasan Đhsan _______ M.Sena Gelmez_______M. Komd. Rütbe Ve Sicili 159 T. Er f. Er 178 T.Er Er [.ÇvŞ(. Er_________Sami Đlhan JJx_ J. Krk. Vedat Dur 167 P. Çvş. S. Er 182 j Er 183 J. Abdül Özten 166 P. Krk. Onb. Şeyi tali Çankırı 1971 20/07/1992 O "S 2 D tn s» 158 J. Çvş.

_Agn 1971 13/08/1992 Aktûtûn ]. Krk. Rize Mustafa Göğebakan Eşref_______Adana 1971 1972 Abdülrezzak Kayacan Mustafa Erzurum 1971 Hakkı Demir M. Krk. _ _ . 30/08/1992 Şemdinli-Alan ]. Ankara 1972 Ordu 1971 1971 20/07/1992 Sivritepe J. Krk. **. 30/08/1992 Şemdinli-Alan I. Mersin 1971 H. Krk. Krk.Đbrahim Tokat Emlihan Ağrı 1972 1971 Giresun Aydın 1971 1971 30/08/1992 Şemdinli-Alan f. 1971 Ordu Bursa 1971 1971 30/08/1992 Şemdinli-Alan ]. Bilecik 1971 23/08/1992 Dolamadibi Tepesi _____________1971 23/08/1992 Dolamadibi Tepesi Gümüşhane 1971 25/08/1992 Çukurca Bolu Mu________1973 25/08/1992 Bingöl Karayolu TL M ~ 1 _ _ * -¦ j-ı >« .* „ . 30/08/1992 Şemdinli-Alan ]. 30/08/1992 Şemdinh-Alan (. Krk. . Krk. Krk.Kemal Süleyman Ali Hüseyin Tahmaz Mahmut Ali Hızır Karaosman Necati Erzincan 1971 20/07/1992 Sivritepe I. 20/07/1992 Sivritepe }. Krk. Bayburt 1972 12/08/1992 Hakan Tepe Đ. Krk. Krk. 20/07/1992 Sivritepe I._ _ _ Malaty. Krk. Krk. Krk. 30/08/1992 Şemdinli-Alan ). 30/08/1992 Şemdinli-Alan J. Nuri Uçu Nesin Erzurum 1971 Bedir 1972 Hüseyin Bahadır Mahmut Bayburt 1972 30/08/1992 Şemdinli-Alan i Krk. 30/08/1992 Şemdinli-Alan ]. 30/08/1992 Şemdinli-Alan I. Krk. Krk.

Er Bayram Çakırgöz Mustafa Çankırı 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktûtûn J.Er Turan Yaman Kemal Aydın .Er Selami Akça Ali Adana 1972 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J. Krk. Er Yılmaz Öner Kamil Sivas 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün f. No. Krk. Er M. 207 J. Krk. Krk. Krk. Krk. 191 J. 198 J. Er Orhan Balcı M.Ali Kalkanderen Nadir istanbul 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. 200 J.J. Krk. 188 . Krk. Özgür Ozdenıir Rıza Giresun 1972 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. Krk.J. Krk. 204 I F. Krk. 189 i Er Bedrettin Şahin Hasan Çanakkale 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütûn J.1. 190 . Onb. 187 P. 186 . 206 J. Krk. Krk. Krk.Er ' Zülfı Çelik Veysel Yozgat 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. 199 J.Er Ahmet Ozdil ismail Bursa 1972 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J'. Krk.Çvş. Krk. 203 J. Krk. 30/08/1992 Şemdinli-Alan ).Ali Ağrı 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktûtün J. Krk. Krk. 1971 30/08/1992 Şemdinli-Alan J.30/08/1992 Şemdinli-Alan [. ŞemdinliAktütün J. Er Mehmet Öner Abdullah Ağrı 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün ]. Krk. Krk. 196 J.r Metin Yiğittop Ali Karaman 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. 194 J. 205 1 Er Mustafa Karataş Recep Balıkesir 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. Krk. G e a z i» o z D : 2j 50 O .Er Ishak Siga Binali Erzurum 1971 13/09/1992 ŞemdinliAktütûn J. 185 I-Er Hakan Koçak Mehmet Adana 1972 30/08/1992 Şemdinli-Alan J. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 184 J. 30/08/1992 50 O Đ -I m S. Krk. Er Cengiz Uyar. 195 J. 202 J Er Akın Ozcan Hayretin Edime 1972 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J.Er Recep Tentis • Mehmet Adana 1971 13/09/1992. 197 J. Krk.Er Kenan Ergün Mehmet Erzurum 1972 13/09/1992 ŞemdinliAktütün f. Er Şenol Çiftöreıı Cemil Denizli 1972 13/09/1992 ŞemdinliAktütün J. Krk. Krk.Er Gönül Küçük Mehmet Adana 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktütûn J. Hüsnü Haskmş Mehmet Sinop 1971 30/08/1992 ŞemdinliAlan J. 193 J. 201 J.Er Recep Ergeç Cafer Çankırı 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J.Er Rıfat Çelik Ziya Sivas 1971 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J. 192 J. Muharrem Afyon 1971 04/09/1992 Şemdinli-Samanh J.

S. Atğm. Er Muharrem Konu P. Komd. Onb. Ejder Polat Ahmet Yılmaz Aşkın Yeldiren Coşkun Davulcu 214 P. Kemal Keskin P. Er Adı Soyadı H. Komd. Onb. Çvş. Er Muammer Dur P. Er 220 P. onb. Komd. Đrfan Đdrisoğlu Bahtiyar Ceylan P. (225/515413) 212 P. Komd. P. Komd. Uz. Rütbe Ve Sicili 208 J. 29/09/1992 29/09/1992 1971 29/09/1992 Giresun Kırklareli Eskişehir Adana______ Şemdinli-Aktütün J. Er Đsmail Đnce Baba Adı Memleketi Süle Mehmet Durmuş Mustafa Orhan Hikmet Cuma Karaman Tokat Trabzon Çankırı Đğdır Erzincan Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri Gaziantep 1971 13/09/1992 1971 1971 1971 1971 1971 1971 226 P. Komd. 29/09/1992 Şemdinli-DerecikJ. Er P. 1 210 211 217 222 223 (988/772) P. Komd. Komd. Krk. . Er P. Er P. Komd. Krk. Er ______________Şemdinli-Aktûtûn ]. No. Cemil Küçük Nurettin Kartal Cunta_______Gaziantep 1971 229 P. Atğm. Krk. Komd. Çvş. 215 P. (25/515951) 209 î. Komd. Kd. . Krk. 13/09/1992 Şemdinli-Aktütün J.

Er Muhsin Demir Veli Kastamonu 1971 29/09/1992 ŞemdinliDerecik J. Krk. 231 P. Krk. Krk. Er Yücel Fırtına Mehmet Tokat 1972 30/11/1992 IranDalamper Dağı 246 P. Krk. Krk. Şemdinli-Derecik {. Kenan Ozdemir Kemal Bolu 1972 30/11/1992 IranDalamper Dağı 243 P. Er Hasan Mutlu Mehmet Samsun 1972 29/09/1992 ŞemdinliDerecik J. Komd. 1973 11/06/1993 Kayalar Ky. OvaTathca Köyü 250 J. OvaIskantepe . Komd. EkenEnva Sırtları 248 P.-Şemdinli 249 ]. Hayrettin Taşdelen Ahmet Kastamonu 1971 29/09/1992 Şemdinli-DerecikJ. 239 P. Krk. Er Necdet Orhan Mehmet Bartın 1971 29/09/1992 ŞemdinliDerecik J. Komd. 241 P. Şemdinli-DerecikJ. 237 P. Er Adnan Ozdemir Ramazan Aydın 1972 27/06/1993 Y. Tb. 2. Komd. Komd. Er Aziz Çelik H. 11989-254) O. Krk. Şükrü Onay Nevzat Burdur 1972 06/06/1993 P. Şemdinli-Derecik J. Şemdinli-DerecikJ. Onb. 232 P. Çvş. Er Sadık Ekiz Hasan Ankara 1972 29/09/1992 Şemdinli-Derecik J. Osman Ankara 1972 30/11/1992 IranDalamper Dağı 242 P. Erat Gazinosu 240 P. Er A. Komd. Şemdinli-Derecik J. Şemdinli-Derecik J. Muhsin Ayman Ardalan Malatya 1967 31/10/1992 K. Şemdinli-Derecik J. Battal Karadağ Osman Sivas 1971 29/09/1992 ŞemdinliDerecik J. No. Komd. Er Mehmet Akkan Mustafa K. Krk. Çvş. Krk. Şemdinli-Derecik J. Krk. Krk. Serhat Önder Şükrü Erzurum 1971 30/11/1992 Iran-Dalamper Dağı 245 P. 29/09/1992 Şemdinli-Derecik |. Onb. 238 P. Krk. 236 Top. Krk. Komd.Kastamonu 1972 29/09/1992 1972 29/09/1992 1969 29/09/1992 Amasya 1965 29/09/1992 Samsun Trabzon 1971 29/09/1992 Şemdinli-Derecik T. Şemdinli-DerecikJ. Maraş. Çvş. 233 P. Şemdinli-Derecik ]. Krk. 235 P. 234 P. Kd. Melûni Böl. Krk. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 230 P. Krk. Krk. Şemdinli-Derecik ]. Krk. Irak-Ç. Krk. Süleyman Cevizkıran ismail Edirne 1972 29/09/1992 Şemdinli-Derecik J. 5 o c m tn I S. Er Yakup Bıyık Aslan Cabi Rize 1971 29/09/1992 Şemdinli-Derecik i Krk. Vasfı Güney^ Abdurrahman Konya 1972 17/10/1992 4. Komd. Şemdinli-Derecik ]. Er Haydar Yıldız ismet Sivas 1972 05/06/1993 Şemdinli 247 i Çvş. Krk. Krk. Komd. 29/09/1992 29/09/1992 Şemdinü-Derecik J. Er Ekrem Karaaslan Ethem Manisa 1972 29/09/1992 ŞemdinliDerecik J. Er Yusuf Kaynar Ziya izmir 1972 27/06/1993 Y. Krk. Onb. Er ismail Çakır Fikri istanbul 1971 30/11/1992 IranDalamper Dağı 244 P. Krk.

256 Onb. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Şehadet ____________ Tarihi Tarihi >4 P. Er Necdet Yağız Feruz Gümüşhane 1972 17/07/1993 Davuttepe S. Hakkı Ozdemir Kemal Amasya______1972 27/07/1993 Kısıklı I. Komd. Krk. Denizli______1973 27/07/1993 Kısıklı T. Yaşar Bayraktar Şehadet Yeri 27/07/1993 . Krk. Birol Aksu Đbrahim Çorum 1973 27/07/1993 Çob. Astsb. Tk 261 Onb. Çvş. 258 259 Er Er Er Ergûn Güçlü Naim Oktay Güldüren Eyüp Gaziantep 1972 27/07/1993 Kısıklı I. Er >5 J. Komd. Komd. Çvş. Krk. Şenol Ergüder Ova-Iskantepe 252 P. Murat Ozeker Kürevetepe-Yüksekova £ Orhan Edirne Kahraman 1972 27/06/1993 09/07/1993 Y.251 J. Krk. Çvş. Feyzullah Kûçûkbingöl Selahatlin Erzurum 1972 Kısıklı I. j. Hatay 1972 > -< 2 ta ¦en m 253 J. Mesut Kaplan Efrahim Sakarya 1973 24/07/1993 Susuz Te ıdinli (1990/84) Sezgin Akdeniz Rasim Ordu 1971 27/07/1993 Kısıklı J. No. Krl 260 Onb.

Şevket Samsun 1972 01/08/1993 J_K_k 262 Er Đsmail Dokuz Şevket Çorum 1972 01/08/1993 Serbest ]. Krk 263 . Onb. Muzaffer Çetin Đshak Sakarya 1972 _0___08/1993 Serbest ]. K 264 .Er Ali Başpmar Abdullah Yozgat 1972 01/08/1993 Serbest [. Ki 265 .Er Hüseyin Gül Zaynel Amasya 1972 01/08/1993 Serbest.]. Ki 266 .Er Bayram Köse Hasan Kırşehir 1972 01/08/1993 Serbest 267 [.Er Ömer Çolak Mustafa -»azıantep 1972 01/08/1993 Serbest 268 Er Yıldıray Uygun Şerafettin Ordu 1972 01/08/1993 Serbest ]_K 269 Er iskender Öztûrk Hacı Sivas 1972 01/08/1993 Serbest ]. Ki O z m 271 272 273 Er Er

Onb. Er Yusuf Temğir Mehmet Hatay Abit Orbay 1973 01/08/1993 Serbest ]. Krk Adil Çevik Ahmet Karaman 1972 01/08/1993 Yeşildere Mez.-Y. Ova Rasim Giresun Ramazan Selen 1972 01/08/1993 Kamışlı-Yeşildere Reşat Malatya 1972 01/08/1993 Karruşlı-Yesilde '4 Er Hüseyin Kumtepe Mustafa Aksaray 1972 01/08/1993 Kamışlı-Yeşilde Er Hasan Akpıııar Emin Hatay 1973 02/08/1993 Aktütün Krk, J. Yop. Utğm. (1989-163) Đsmet Akın Bahattin Mersin 1967 03/08/1993 Gölgelik Tepe-Y. Ova S. No. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 277 J. Uz. Çvş. Mednan Tuna Remzi Kırklareli 1967 03/08/1993 Gölgelik TepeY. Ova 278 I. Er Hasan Aydoğan Ali Mersin 1972 03/08/1993 Gölgelik TepeY. Ova 279 J. Er ismail Avcılar Ahmet istanbul 1972 03/08/1993 Gölgelik TepeY. Ova 280 J.Er Mehmet Doğan Ahmet Malatya 1972 03/08/1993 Gölgelik TepeY. Ova 281 I Er Cihan Elkan Murat istanbul 1972 03/08/1993 Gölgelik Tepe-Y. Ova 282 i Er Đhsan Malgir M.AĐĐ K. Maraş 1972 03/08/1993 Gölgelik TepeY. Ova 283 J.Er ibrahim Kuleli Avni Konya 1973 03/08/1993 Gölgelik Tepe-Y. Ova 284 P. Komd. Onb. Ferhat Sözen Şaban Sakarya 1972 04/08/1993 Bûyükantepe-Çukurca 285 P.Er Ayvaz Gedik Refik Nevşehir 1972 13/08/1993 Beyazdağ-Şemdinli 286 P. Çvş. Mustafa Çürük Adil Manisa 1972 13/08/1993 BeyazdağŞemdinli 287 .1- Er . Okan Günel Hüseyin istanbul 1972 14/08/1993 Davultepe 288 P. Komd. Onb. Gazi Alerdek Hüseyin Ankara 1972 16/08/1993 Hisaryayla-Y. Ova 289 JP.Uzm.Çvş. Isa Bayram Hasan Ordu 1969 16/08/1993 Hisaryayla-Y. Ova 290 P.Er Hüsamettin Karahan Mehmet Yozgat 1973 21/08/1993 Çukurca-Kazan 291 P. Onb. Ahmet Küçükadalı Yaşar Antalya 1973 21/08/1993 ÇukurcaKazan

P. Komd. Er Yusuf Ertürk Hasan . Hakkari 11 Merkezi 293 .!• Er Ali Uyanık Hasan Karaman Hakkari 294 J. Komd. Er Osman Ozdemir Necati Tepe Mev. 295 J.Kd.Çvş. Fatih Karakılınç Burhanettin Hakkari-Y. Ova Yolu 296 J.Er Ilhami Uras Hasan Kırklareli 1973 297 J.Er H.Savaş Hakverdi Kazım Yozgat Hakkari 298 J. Atğm. (231/530289) Muzaffer Ateş Berizincirtepe 299 lEr Bülent AUmsoy Ishan Bayburt c: z

292

Çanakkale 1972 Uşak

1971

23/08/1993 Armutlu Mev.Incetaş

28/08/1993 1973

06/09/1193 1970

Kayseri

16/09/1993

21/09/1993 Erzilci Böl.-Hakkari 1973 21/09/1993 Erzilci Böl.Yusuf Tokat 1969 1973 22/09/1993 22/09/1993 Berizincirtepe

O S* 300 J. Er Önder Ateş Rıza Amasya 1972 02/10/1993 Tavukçif.-Hakkari S. No. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 301 Uz. Çvş. ihsan Günbey Salih Eskişehir 1971 11/10/1993 Kısıklı J. Krk. _________ 302 [.Er Ahmet Yaşar Halis Ordu 1973 11/10/1993 Kısıklı 1 Krk.______________ 303 f. Uz. Çvş. ibrahim Karakoç Ömer Yozgat 1966 23/10/1193 Kavaklı J. Krk._____________ 304 f. Onb. ihsan Sanoğlu Ali Yozgat 1972 23/10/1193 Kavaklı J. Krk.____________ 305 • Er Şaban Özer Hasan Samsun 1973 23/10/1193 Kavaklı J. Krk.____________ 306 . Komd. Onb. Bersan Doğantekin Dinç izmir 1972 23/10/1193 Kavaklı \. Krk.____________ 307 . Komd. Onb. Allahverdi Mengutay Kasım Kars 1972 23/10/1193 Kavaklı I. Krk.____________ 308 . Komd. Onb. Hayri Alkan Ali Samsun 1972 23/10/1193 Kavaklı J. Krk.___________ 309 . Komd. Onb. Kamuran Kaya Halil Mersin 1972 23/10/1193 Kavaklı J. Krk.____________ 310 > .Er Necati Teke Yusuf Sinop 1973 23/10/1193 Kavaklı V. Krk. 311 f. Onb. Mustafa Arık Hasan Zonguldak 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe__________ 312 .Er Yaşar Semerci . Ahmet Zonguldak 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe__________ 313 .Er Yüksel Tuzcu Ahmet Ankara 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 314 .Er Gürkan Gökçek Besim Manisa 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe__________ 315 . Er Çetin Yavuz Farız Hatay 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 316 .Er Sabri Çadırcı Yaşar Kastamonu 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 31; . .Er Mustafa Aşçı Alime t Hatay 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 318 .Er Ekrem Toktamış Derviş Malatya 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe__________

; .Er Ahmet Edem H.Avni Ankara 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 320 i .Er Sami Akbıyık Hasan Bolu 1973 26/10/1993 Mehmetçiktepe 321 I y. Komd. Çvş. Abdullah Satılmış Abdülmecit Aksaray 1973 10/11/1993 Üzümlü Krk. Mevkii 322 ] Er ismail Köse Selahattin Sivas 1973 19/11/1993 Pirinçeken J, Krk._________ 323 ] .Er ismail Avdın Mehmet Mersin 1973 19/11/1993 Pirinçeken J. Krk. 324 J Er Ergün Çarpan ali Mehmet Adana A972 19/11/1993 Pirinçeken T. Krk. 325 j . Onb, Mehmet Kısacık Mehmet Adana 1972 19/11/1993 Pirinçeken I. Krk. O G: en m tn S. No. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 360 1 326 I. Er Zekeriya Ibo Mehmet Gaziantep 1973 19/11/1993 Pirinçeken J. Krk. 327 ]. Er Ali Kalaycı Musa K. Maraş 1972 19/11/1993 Pirinçeken J. Krk. 328 329 Krk. 330 331 Krk. 332 333 [. Er Ergül Gebeş ibrahim > T. Er Zeki Deınirtaş Hasan c J. Onb. ismail Sağır Pirinçeken J. Krk. 50 n ]. Er Erol Özen kir is Oedu 1972 19/11/1993 1972 Pirinçeken J. Krk. Pirinçeken J. 19/11/1993 Pirinçeken J.

319

Manisa Hüseyin Balıkesir

19/11/1993 1972

Samsun 1973

19/11/1993

I. Er Mehmet Taş Zülfü Eskişehir 1973 24/11/1993 Kayalar Mevkii o J. Astsb. Çvş. Cüneyt Muhacir Niyazi Adana 1972 12/12/1993 Üzümlü J. Snr. Krk. 334 ]. Komd. Çvş. Raşit Kılıç Mahit Đstanbul 1972 12/12/1993 Üzümlü y. Snr. Krk. m 335 ]. Komd. Onb. Mehmet Turan Neşet Bursa 1972 12/12/1993 Üzümlü J. Snr. Krk. W 336 J. Komd. Onb. Ramazan Gel Atıf Bolu 1972 12/12/1993 Üzümlü y. Snr. Krk. 337 ]. Komd. Onb. Zekeriya Gözyuman Mustafa Sakarya 1973 12/12/1993 Üzümlü J. Snr. Krk. fB 338 J.Atğm. (233/534097) Bekir Hacıismailoğul Salih Yozgat 1969 12/12/1993 Üzümlü J. Snr. Krk. O 339 I. Er________ Tamer Selojjlu Kazım Kars 1973 12/12/1993 Üzümlü y. Snr. Krk. 340 ]. Er Hasan Çiçek Elbay Erzurum 1973 25/12/1993 Kaval Köyü-Kato Mevkii 341 P. Komd. Er Aydın Çelik Mustafa istanbul 1973 11/01/1994 Kato 342 .]. Er________ Durmuş Sarıçam H. Đbrahim Adana 1972 11/01/1994 Pirinçeken Krk. 343 J. Er Đlker Karakuş Necati Adana 1972 11/01/1994 Pirinçeken Krk. 344 345 346 347 J. Atğm. (231/530038) Kadir Kılcı Vedat Erzurum Pirinçeken P. Uz. Onb. Yıldıray Kılınç Cumali Niğde 1970 P. Komd. Onl >. Lokman Erkan Bekir Yozdat Alandüzü J. Kd. Çvş. (1989/479) Fethi Murat Cemal Elazığ Alandüz-Hakkari 1967 19/01/1994 Alandüzü

01/02/1994 1973 1968

01/02/1994 01/02/1994

Onb. Komd. Onb. Çvş. Komd. No. Mustafa Ungör Mehmet Ankara 1973 01/02/1194 Alandüz 356 J. Mahmet Malçuk Hüseyin Manisa 1974 01/06/1994 Alandüz S. Rütbe Adı Soyadı Ve Sicili Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 348 J. Onb. Komd. Çvş.Krk. Er Cafer Mavi Hasan Kütahya 1972 13/04/1994 Mezi Karyaderi 362 P. 363 J. Astsb. Ali Đhsan Tekoğlıı Cemil Gaziantep 1967 12/04/1994 Mezi Karyaderi 361 J. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Şehadet Şehadet Yeri Tarihi Tarihi 371 P. Mürsel Gürlek Mahmut Kayseri 1968 31/05/1994 Alandüz O O m m i c 370 P. Onb. Plt. Çvş. Göksel Yaman Kemal izmir 1973 01/02/1194 Alandüz 354 J. Mete Okur Kemal Bayburt 1973 01/02/1194 Alandüz 353 J. Er ' Ahmet Kaplan Mevlüt Afyon 1973 11/05/1994 Uzümkıran-Şemdinli 366 P. Mehmet Irmak Mehmet Malarya 1973 01/02/1194 Alandüz 355 f. Er Yusuf Erk ibrahim Gümüşhane 1973 21/04/1994 Şarzeri-Peş.S. Komd. Davut Kara Emin Samsun 1973 16/05/1994 GeçitliKaltepe 368 P. Onb. Er Selçuk Doğan Kamil Đsparta 1973 07/05/1994 Kuzey Irak 365 P. Er Ali Özçilengir Mustafa izmir 1973 11/05/1994 Uzümkıran-Şemdinli 367 P. Komd. Komd. Komd. ibrahim Kuru Kaya Kütahya 1973 12/04/1994 Mezi Karyaderi 359 P. Komd. Komd. Komd. Komd. Er ismail Konuk Veysel . Yusuf Turgut (1972-56) Mustafa Yozgat 1949 02/03/1994 Alandüzü 358 I. Komd. Mustafa Karanfil Kaya Balıkesir 1967 01/02/1994 Alandüz-Hakkari 350 J. Onb. Er Seyyit Şahin Mehmet Gaziantep 1973 01/06/1994 Alandüz 373 P. Komd. Onb. Komd. Komd. Uz. Çvş. Komd. Er • Ercüment Bozdoğan Saim izmir 1973 01/06/1994 Alandüz 374 P. Komd. Elimdar Yılmaz Ahmet Yozgat 1973 01/02/1194 Alandüz 357 J. Osman Genç (1991/505) ibrahim Eskişehir 1973 01/02/1994 Alandüz-ttakkari 349 J. Er M. Komd. Uz. Er Şenol Çolak Lütfi Rize 1973 01/06/1994 Alandüz 372 P. Onb. Er Ahmet Yalçınkaya ismail Çankırı 1973 01/06/1994 Alandüz 375 P. Er . Er Mehmet Akkurt Hacı Konya 1973 01/06/1994 Alandüz . Komd.Ali Şener Mehmet Đstanbul 1973 06/05/1994 Taşlık ' 364 J. Komd. Onb. Onb. Ramazan Karaca Mustafa Đsparta 1973 01/02/1194 Alandüz 352 J. Komd. Yb. Idris Özgür Necmi Tekirdağ 1973 12/04/1994 Mezi Karyaderi 360 [. No. Halil Bakirli Osman Külahya 1973 31/05/1994 Alandüz 369 P. Komd. • Bolu 1973 01/02/1194 Alandüz 351 J.

Çvş. Er Kamil Kısan Ramazan Ordu 1973 14/07/1994 Ari z D t» O 394 P.Er Cehan Misket ismail Amasya 19. Er Şehadet Tarihi 16/07/1994 Buluüu Çukurca" 19/07/1994 Serbest ı 19/07/1994 Serbest Çukurca_ 19/07/1994 Serbest ÇukuTcT" 19/07/1994 Serbest Çukurca 19/07/1994 Serbest ÇuküTcT" 19/07/1994 Serbest Çukurca 19/07/1994 Serbest ÇukurcT 19/07/1994 Serbest Cv 19/07/1994 Serbest Çukurca 19/07/1994 Serbest Çukurca P. Kahraman Çelikbaş irfan Niğde 1968 14/07/1994 Ari 393 P. Uz. Onb.Er Mehmet Ali Demir Murat Aksaray 1973 02/06/1994 Alan 382 I-Er Talip Bulut Ahmet. Çvş. Uz.73 02/06/1994 Alan 381 I. P. Cevdet Biçici Bayram Elazığ 1969 02/06/1994 Mezargediği 379 J. Komd. Maraş 1973 14/07/1994 AltındağlarBeytüşşebap 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 Şehadet Yeri Er J. Et Ahmet Ece Ömer Konya 1969 08/07/1994 Ikiyaka-Yüksekova 389 P. Uz. Komd. Erol Uysal Kemal Aydın 1967 25/06/1994 Ocaktepe-Beytüşşebap 387 P. Çvş. Er Erdal Ozçelik Dündar Konya 1973 08/07/1994 IkiyakaYüksekova 390 I Er Alim Araç Ali Samsun 1973 13/07/1994 Alyuva Mez. Komd. Komd. Er Yusuf Kaya Mehmet K. Onb. Hüseyin Necati Çatal Abdullah Çoban Cevdet Korkmaz ——----------------------¦" ___________________ Alı met Solmaz Adil Oruç______ jgsman Kurtkaya 376 377 . Romd.-Yüksekova 391 Is. Onb. P. P. Zeynel Gülgen ibrahim Eskişehir 1973 02/06/1994 Alandüz 378 Is. Komd. Komd. Er 418 P. Arif Kaplan Mustafa Aydın 1968 14/07/1994 Ari-Kuzey Irak 392 P. P. Aydın 1973 05/06/1994 Umurlu J. 383 I Er Satılmış Görkem Hikmet Çorum 1974 10/06/1994 Serbest Çukurca 384 P. Onb. Atğm. Çvş. Komd. Uz. Çvş. Krk.1. Çvş. Erkan Birkış Ergül Kars 1973 19/06/1994 KuzugediğiKuzey Irak 385 . Komd. (233/534043) Mehmet Kova Nimet . (233/533690) P. Uz.]¦ Er Cengiz Karcı oğlu Mehmet Kastamonu 1974 21/06/1994 Ordekli-Hakkari 386 P. Çvş. Komd. Çvş. P. Atğaı. Cengiz Toklu Şeydi Afyon 1974 01/06/1994 Alandüz P. Onb P.P. Uz. Onb. Çvş. Sivas 1971 02/06/1994 Alan-Şemdinli 380 . . Komd. Er Ercan Mersin Kemal Aydın 1973 25/06/1994 OcaktepeBeytüşşebap 388 P.

Komd. Mustafa Dündar MüminTekirdağ 1973 28/07/1994 Nişan te pe-Esenyamaç 423 P. Ayhan Orak Ahmet Edirne 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç . Uz. Uz.Bedri Şahin -—¦--------------~ -----------------—------------------------Muhammet Önder Hüseyin Akbaş Murat Çetin Đdris Uslu —-. Komd. Onb.. Onb. Müseyyit Uluışık Ali Tokat 1971 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 421 P. Er Hüseyin Kuçar Mehmet Manisa 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 422 P. Komd. Murat Alıcı Şerif Çorum 1971 28/07/1994 NişantepeEsenyamaç 420 P. Çvş.. Rütbe • Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Şehadet Şehadet Yeri Tarihi Tarihi 419 P. Komd. ____ Bülent Deniz Đsmet Mustafa Mustafa Edime 1973 Kastamonu 1973 22/07/1994 Varibazo-Semdinli' Gümüşhane 1973 1971 1973 Tokat 23/07/1994 Geçitli-Hakkari Kütahv Trabzon Mustafa Bayram Đbrahim Yaşar Abdıır Fehmi Samsun Kocaeli Kırıkkale 1973 25/07/1994 Hakantepe 25/07/1994 Tahtataş-Şemdinli 1974 25/07/1994 Tahtatas-Semdinii 1973 26/07/1994 Kısıkh-Yûksekova 26/07/1994 Kısıklı 26/07/1994 Kısıklı 26/07/1994 Kısıklı' 26/07/1994 Kısıldı 1973 26/07/1994 Ca Lütfi rlı-Cı Erzurum 1970 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç t-1 m S O C m e 1*1 S.. Komd. Onb.. Er Nurettin Yel Selehattin Çanakkale 1973 28/07/1994 Nişan lepe-Esenyamaç 425 P. Er Mustafa Korkmaz Mehmet Aydın 1973 28/07/1994 Nişan te pe-Esenyam aç 424 P.. No.

Uz. Komd. Er Muharrem Taş Hüseyin Đğdır 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 430 P. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Şehadet Yeri Ali Rıza Baştu Ordekli I. Komd. Krk. Komd. Ki*. No. Komd. P. Komd. Krk. Özcan Özdemir Ordekli I. Komd. Komd. Er ismail Külek Hüseyin Denizli 1973 28/07/1994 Nişante pe-Esenyamaç 428 P. Çvş. Sefer Emre Mete ismail Selahattin Cihan Kemal Haydar Ordekli 1. Çvş. Komd. Çvş. Fihmi Bingöl Salih Adana 1971 13/08/1994 OrdekliJ. Krk.426 P. Çvş. Om Güçlü Nurettin Balıkesir 1973 12/08/1994 Nişantepe-Esenyamaç c c c < W 3 443 J. S. Ramazan Teke Musa Niğde 1972 29/07/1994 BulamktepeŞemdinli 434 ]¦ Er Osman Karabulut Ömer Çankırı 1973 05/08/1994 UmurluŞemdinli 435 ! Er ismet Çıplak Ömer Amasya 1973 05/08/1994 UmurluŞemdinli 436 ]• Er Ahmet Gözütok Mustafa Amasya 1973 05/08/1994 Umurlu-Şemdinli 437 1 Er Kemal Günaydın Kerim Trabzon 1973 05/08/1994 UmurluŞemdinli 438 ]¦ Er Ayhan Kaplan Nihat Kastamonu 1972 05/08/1994 UmurluŞemdinli 439 p. Krk. Çvş. Haldun Ateş Ali-Güllü Kayseri 1973 09/08/1994 Cudi Dağı • 442 p . Komd. Kadir Altıntaş Ordekli J. Onb • Arman Galata 7aztaş-Şemdinli . Er Hüseyin Demirel Mehmet Bartın 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 429 P. Bülent Karakaş Bilal Erzurum 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 433 IOnb. Er Recep Avşar Selahattin Tokat 1971 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 427 P. Er Cihat Akın Neşet Balıkesir 1973 07/08/1994 Cudi Dağı 440 p. Er Orhan Cengiz Karaçam Isfendiyar Kastamonu 1973 08/08/1994 Kavaklı-Hakkari 441 p. Komd. Onb. Zafer Đpek Halil Bilecik 1973 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 432 P. Komd. Sezai Ergül Ali Haydar Kırıkkale 1974 28/07/1994 Nişantepe-Esenyamaç 431 P.

Er Serin tepe-Çukurca Şemdinli-Karad 458 459 460 P.Er Ramazan Avcı Halil K. Komd. Çvş. Onb 452 p. 473 J. (1992/490} Hakan Gökçe Musa Atak Op. Uz.-Kuzey Irak O 471 J. Oııl).Keramettin Koçak Beyaztaş-Şemdinli 450 451 P. Tayfun Ozaksoy Tahir Niğde Z 472 J. (Jvş.Eken-Çukurca Nişantepe-Şemdinli Nişan tepe-Şemdinli J. Algın. (235/538867) Salim izleyen 27/09/1994 Đsimsiztepe-Çukurca c \ 468 I. Uz. Atğm (235/537166) 457 " P. Komd.Er Raşil Çakır Aliosman Samsun 1974 Yüksekova m ŞehadetYeri A. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Şehadet Tarihi Tarihi 488 J. Maraş 1973 469 J. Er 461___P. . Krk. Komd. Hüsnü 27/09/1994 27/09/1994 Konya 1973 1971 izmir 1969 Isimsiztepe Isimsiztepe z 03/10/1994 AtakOp. No. Uz.Er Adem Tamrak Zekeriya Erzurum 1973 470 J. Oııl). Er 453 Yıldırım Aksal Beyaztaş-Şemdinli Hasan Erdal Yaşar Karadağ-Hakkari Karadağ-Hakkari P. Astsb. 462 Uzundere-Çukurca Çağlayan J. Ertan Yılmaztürk Mahir Tüfekçi Yürekli-Şemdinli Necdet Şenses Yürekli-Şemdinli Kırmızıkayalar-Şemdinli Kırmızıkayalar-Şemdinli Aslankapam-Çukurca Abdülkadir Tu Aslankapam-Çukurca S J8 O s m I m Ş. 03/10/1994 1969 Antalya 05/10/1994 Gülkavak- . Er Sabri Acar Hüseyin Muğla 1974 01/11/1994 Incirlik-Bozkaya ON 467 J. Durali Dönmez Ömer Faruk 03/10/1994 Atak Op.

Eken- 482 P. Nadir Şimşek Ahmet Eskişehir Hakkari 483 J.Fettah K.Eken-Çukürca 12/10/1994 12/10/1994 12/10/1994 12/10/1994 Burdur 1974 P. Er Ahmet Yazıcı Ali Rize 1974 J.Er Güngör Çetin kaya M.Tb.---------------- . Çvş. Er Fazlı Kesekler Şakir Çorum 1974 J.Er J.Er Murat Morkoç Binali Erzurum Çukurca 484 J.Eken-Çukurca P.Er Şenay ilan Salman Ardahan 1974 485 486 487 J.Eken-Çukurca 1974 12/10/1994 m ~< O 12/10/1994 1972 1973 P.Er Aydın Çelik Haydar Yusuf Akbaş Ali 17/10/1994 24/10/1994 24/10/1994 P. Kuzey Irak-Metina Ali Osman Gökdere Kuzey Irak-Metiııa 1974 1974 1970 12/04/1995 12/04/1995 12/04/1995 Basyan Vadisi-Kuze Mehmet Emin Borazan Yakup Halit Eskişehir ı.B.AĐĐ Muğla 1974 J. Komd.Er Isa Tahta M. Kışlası-Van Hüseyin Çatalkas 10/03/1995 10/03/1995 Hakkari-Derin Köorü Hakkari-Derin Köprü P. Ümit Alyanak Mustafa P.Eken-Çukurca Sivas .Eken-Çukurca P.Snr.Eken-Çukurca 1973 12/10/1994 P.-Şemdinli 1963 Elazığ J. Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri Alan-Şemdinli P.Er Adem Yılmaz ismet Kastamonu 1973 J. Atğm.Er AliBay^ Mehmet Kars 1972 J. (235/538475) Fahrettin Özden 01/11/1994 Incirlik-Bozkaya S.Üs. 4.Eken-Çukurca KatoP.Eken-Çukurca Coşkun Köçek 15/11/1994 24/11/1994 24/11/1994 24/11/1994 Hakantepe-Çukurca Hakantepe-Çukurca Nihat Turfan 24/11/1994 24/11/1994 Hakantepe-Çukurca Selahattin Koç Hakantepe-Çukurca Bahatün Erdem Şemdinli-Tb. Onb Ahmet Gürbüz ___ Hüdaim Öner ---------------------------------------Tamer Gülveren 25/03/1995 07/04/1995 07/04/1995 07/04/1995 Hakantepell.Eken-Çukurca P. No.Böl.Eken-Çukurca J.Er Sinan Demirbaş Selahattin Bolu 12/10/1994 P.-Şemdinli Ketina Boğ.iy73 27/10/1994 1973 27/10/1994 Ketina Boğ . Onb. Maraş s? J.474 475 476 477 478 479 480 481 J.I.

Er Rahmi Yılmazer Mehmet Kastamonu Güzelkonak-Şemdinli 529 J.Er ¦ Kerem Beksiz ismail Çorum 1973 29/05/1995 DurakNizar Tepe m Z 522 J. Er Abdülkadir Koç Ömer Sivas 1974 06/05/1995 Çukurca Güneyi c 516 J. Komd. Uz. Er Barış Akay Cevat Muğla 1974 22/04/1995 Güven Dağı z 515 P. Kd. Rütbe Ve Sicili 536 540 541 542 543 544 545 546 547 548 303 554 556 558 Vedat Ozayar Yozgat . No. No. Cihangir Tok Kadir Konya 1973 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe > 521 J. t" m 2 O w i t-4 M ¦M S. Komd. Onb Ercan Pınar Mustafa 527 Kayseri 1975 1970 31/06/1995 GüzelkonakKaracad 11/06/1995 1974 13/06/1995 1964 Artvin 1974 13/06/1995 13/06/1995 Karacadağ Karacadağ Sivas 1974 J. Komd. Maraş 1974 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe m •< 525 J. (1992/417) 16/06/1995 Ortaklar J. 535 P. Utğm. S. Onb. 1972 J.Er Muhterem Şengül Emin Balıkesir 1975 Şemdinli 530 J. Çvş.Er Emin Uıval Durmuş Çorum 1972 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe W 523 J. Er Mehmet Mungan Ahmet K. (1991-26) Hasan Sahan Veysel 09/06/1995 Bostanlı Ky. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri oo *¦* 514 J.Er Murat Karaboğa Nazmi Mersin 1974 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe Z 520 J.12/04/1995 12/04/1995 Dursun Çepni Ömer Akbulut Mürsel Erzurum 1965 17/04/1995 Çobanpınar S. Çvş. Komd. Ekrem Kayar Hüseyin Konya 1970 16/06/1995 Edip Ortaklar J. Astsb. Onb.Er Rasim Şevik Kenan Adana 1974 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe 524 J. Atakan Birgül Muzaffer Afyon 1971 05/06/1995 Alandûz Top. Abdülkadir YüzbaşıoğluMûrsel 13/06/1995 Karacadağ 532 P. Er Necati Ozgel Kerim Ardahan 1974 11/05/1995 Aktütün 519 J. Er Murat Doğan H. Çvş.-Yüksekova 528 J.Er Zafer Kızıltaş Yasin Kars 1974 11/05/1995 Aktütün 518 J.Er Adem Ateş Halil Tokat 1974 29/05/1995 Durak-Nizar Tepe 526 P. Krk. Dursun Gümüşhane ağ-Yükse kova 531 Is.Tğm-(237/540689) Nadir Ozan Turgut Elazığ 1967 11/05/1995 Aktütün-Şemdinli LANU 517 J. Er Alyşar Sıkar Mahmut Hatay 533 534 Krk.

Ortaklar J. Er J. Krk Ortaklar J. Krk. Krk.559 J. . Ortaklar J. Arif Meydan Ortaklar J. J.Er J. Kik 16/06/1995 Ortaklar J. Er Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri Hasan Çelik Ali Afyon Ali Çelik 1974 16/06/1995 Osman istanbul Mehmet Demir Mustafa 1974 16/06/1995 Mehmet Çadırcı Osman Çankırı 1974 izmir Halil Tatlı Teğmur Hakkari 1974 16/06/1995 Ilimdar Atasoy Servet 1974 16/06/1995 Đrfan Unceli Sadık Şişman Recep Erzurum 1974 Ordu ilhan 1974 16/06/1995 Ali Akyol Mustafa Đstanbul 1974 Denizli Ergin Çil Refik Hatay 1974 16/06/1995 1975 Ali Suyabaimaz Mehmet Manisa 1969 16/06/1995 Ortaklar J. Krk. Er 549 P. Er J. Kik Ortaklar J. Er J. 16/06/1995 Ortaklar J. Ortaklar [. Er J. 16/06/1995 Ortaklar J.Er I. Krk 16/06/1995 Ortaklar J. Onb. Er 539 J.Er J. Kik. Krk. Er I. Krk. Krk. Er J.Er J.

Ahmet Durgun 1974 21/06/1995 Piriııçeken-Çukun Ali Bilecik 1971 P. Maraş 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurca Adnan Sürücü 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurc ibrahim Adana 560 j. Er 1968 Yılmaz Düzgören Süleyman Yozgat 21 /0G/1995 Pirinçeke'n-Cukuı 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurca .Er Levent Kuşoğlu Sami J^E. Durmuş Yıldız Karaman 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurca 552 P. Komd.Er Kamil Keleşoğlu 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurc: Refik Kayseri 1970 Sadık Sağınç Mustafa 21/06/1995 Pirinçeken-Çukur Denizli J. Yaşar Konya J. Bülent Ayten I. K. Komd. Çvş. Komd. Krk 1972 550 P. Komd. Umut Lnlütürk S.Yusuf Kocaeli Mehmet Oztürk Faik 1972 16/06/1995 Ortaklar J. Komd. Çvş. Çvş. Onb. Yakup Yıldırım Recep Bolu 1974 21/06/1995 Pirinçeken-Çukurca Osman Sivas 1974 21/06/1995 P. Er 21/06/1995 Pirinçeken-Çuk K.Nazif 20/06/1995 Çataka-Şemdinli 551 P. Çvş. Er Ercan Eker Pirinçeken-Çuk Salih Bolu P. Komd. Krk Konya Güner Soydan Abdurrahman Muş 1974 16/06/1995 Ortaklar J.

(1991-93) Đsmail Oz Hüseyin Kastamonu 1969 06/07/1995 Kuzey Irak 580 P. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 370 1 561 P. Er Ali Oktay Tekin Hüseyin Kütahya 1974 10/07/1995 Kuzey Irak . Kel. Hakan Topçu Salih Sivas 1974 10/07/1995 Kuzey Irak 586 P. Çvş. Komd. Fatih Kostik Fuat Bayburt 3971 05/07/1995 Kuzey Irak 577 P. Irak-Kokazer Mevkii H C 563 P. Zemci l)oe. Er Abdülkadiı Serter Hasan Konva 1974 10/07/1995 Kuzey Irak 589 J. Komd. A. Komd. No. Komd.Er Metin Kaya Ilanüt Adana 1973 04/07/1995 Şemdinli % f—1 566 P. Aydın Anbarlı Ahmet Edirne 1971 03/07/1995 Hisardağı >. Komd.O z C: H re S. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 583 P.an Mehmet Yozgat 1974 06/07/1995 Kuzey Irak 581 P. Komd. Onb. Çvş. (1991/298) Raif Özgür Nazım Eskişehir 1972 04/07/1995 Kuzey Irak cw S» 571 P. Er Şenol Özkan Cafer Gümüşhane 1975 28/06/1995 Erdemli Köyü 2 562 J. I lüseyin Karataş Hasan Kırklareli 1964 10/07/1995 Kuzey Irak 588 }.Er Murat Demir ismail istanbul 1974 30/06/1995 K. Sülevman Kus Mustafa Hatay 1974 04/07/1995 Kuzey Irak Z 570 J. Muhammet Maden Murat Zonguldak 1972 09/07/1995 Kuzey Irak 585 P. Komd. Onb . Erdem Kapan Ahmet Aksaray 1974 06/07/1995 Kuzey Irak 578 P. Sadık Türkvılmaz ismail Ankara 1974 10/07/1995 Kuzey Irak 591 J. Uz. Çvş. Komd. Er Mahmul Toprak Ali Şanlıurfa 1974 04/07/1995 Şemdinli Z 568 P. Onb . Komd. Komd. Onb. (239/546134) Ahmet Erkan Doğan Mehmet Karaman 1969 05/07/1995 Uzundere 575 J. Osman Uyarbolulu Hüseyin Eskişehir 1971 ' 05/07/1995 Kuzey Irak 576 P. Komd. Komd.Er ismet Zadsaıı Hasan Ağrı 1974 04/07/1995 Şerndinli-Kayalar r* > 565 P. Er Sadi Çetin Hasan izini r 1974 10/07/1995 Kuzey Irak 590 J. No. Komd. Er ihsan Önder Sabrı Ağrı 1974 04/07/1995 Şemdinli > 569 P. Komd. Çvş. Çvş. Çvş. Komd. Yakup Akbaba Halil Erzincan 1974 10/07/1995 Kuzev Irak 587 J. Er Mehmet Akvüz Türkkava Trabzon 1975 06/07/1995 Kuzey Đrak 579 J. Onb . Şükrü Yıldız Ünal Konya 1974 05/07/1995 Kuzey Irak o 574 P. Onb. Er Isa Baki Mehmet Van 1974 04/07/1995 Şemdinli 567 P. Onb. Uz. Komd. Abdülkadiı Erkan Mehmet Hatay 1974 05/07/1995 Kuzey Irak *< 573 P. Utğnı. Komd. Adem Kurt Hasan Hatay 1973 05/0. Atğm. Komd. Onb .7/1995 Kuzey Irak w 572 P. Çvş. Konul. Er Ayhan Arıkan Bayram Niğde 1974 08/07/1995 Kuzey Irak 584 P. Er Kenan Sent ürk Cemil Sakarya 1975 07/07/1995 Kuzey Irak S. 564 P. Çvş. Cumali Yılmaz Abdullah Adana 1974 07/07/1995 Kuzey Irak 582 P.

(1990/43) Hakkı Çelik Bayram Çankırı 1974 10/07/1995 Kuzey Irak >< w 598 J. 616 J.592 593 Irak 594 J. Kd. Çvş. Süleyman Şen Osman Gaziantep 1973 06/08/1995 Haruna Krk. Mustafa Durmaz Rıfaı Manisa 1970 26/07/1995 Kazan Vadisi U> S. Er Ergütı Bilgiç Ahmet Antalya 1974 13/07/1995 Işıklı Kekliktepe 603 Top. Sadi Kuzpmar Mahmut Sivas 1970 26/07/1995 Kazan Vadisi 73 606 Is. Uz. Er Ferhat Dal Tahsin Adana 1974 12/07/1995 Yeşiltaş z w 600 . F. Komd. üz. Hacı Bektaş Kıyas Aksaray 1973 10/08/1995 Çayırh-Işıklı Yolu 621 P. Maraş 1974 10/07/1995 Kuzey Đrak c w 597 P.Er Bektaş Susur Ali Tokat 1975 02/08/1995 Çukurca-Davultepe 614 P. Er Hatip Han Mehmet Diyarbakır 1974 06/08/1995 KayalarŞemdLnli 619 J. Mehmet Duman Nizam Hatay 1975 06/08/1995 Hanına Krk.& Selçuk Taş Abdi Kayseri 1974 12/07/1995 Yeşil taş-Yüksekova O O 599 J. Komd. Ali Gök Milcan K.1 Er Yaşar Karabacak Fikri Trabzon 1974 12/07/1995 Yeşiltaş 601 I. Çvş Ercan Coşkun 10/07/1995 Kuzev Irak J. Er Bülent Günal Nurettin Tokat 1970 10/08/1995 Tekeli 622 P. Çvş. Vs Ramazan Kaşık ibrahim Uşak 1974 15/07/1995 Pirinçeken-Devartepe m 604 P. Er Nuri Çardar Mustafa Antalya -. Onb. Er Ömer Mizeu H. 618 P.Er Hasan Uzun Osman Sivas 1974 12/07/1995 Yeşiltaş c 602 J. Er Emrah Uzunay Sevfı ¦ Zonguldak 1974 09/08/1995 Sivri tepe 620 I Çvş. Komd. Komd. Er Atanur Bulut Yunus Sakarya 1974 03/08/1995 Şemdinli 615 i Er Serkan Tuban Sedat Tekirdağ 1975 06/08/1995 Hanına Krk. ilhan Karademh Mehmet istanbul 1974 16/07/1995 Dağlıca f TX 605 P. 617 I Er .Er Hasan Kubat Mustafa Adana 1975 02/08/1995 ÇukurcaDavultepe 610 J. Çvş. Çvş. Rütbe Ve Sicili Adı Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Şehadet Tarihi Şehadet Yeri 607 i Er Ersov Gürsu Cemil Sinop 1975 28/07/1995 Esendere-Yüksekova 608 I. 1974 10/07/1995 Kuzey Đrak >—¦-S 596 P. Uz. Komd. Er Hasan Burunsuz Mustafa Elazığ 1974 10/07/1995 Kuzey Irak 595 P. Çvş. Er Kerim Patoğlu Dursun Ordu 1975 02/08/1995 ÇukurcaDavultepe 611 J. No.1. Er Ali Yüzyıl I laydar Ankara 1972 02/08/1995 ÇukurcaDavultepe 612 I-Er Osman Parlakkava Hüseyin Konya 1974 02/08/1995 Çu kurcaDavulte pe 613 I. Hamil Kandur . Basri Eteni Ruhi Balıkesir Balıkesir 1975 1974 Kuzey 10/07/1995 J. Komd. Er Nevzat Yurtalan Nurettin Tokat 1975 28/07/1995 EsendereYüksekova 609 .yüp Burcu Recep Çorum 1974 10/08/1995 Tekeli a z G t-1 > ö ta 3 623 P. Onb. Onb.

1995 yılları arasında Hakkari Dağ ve Komando Tugayı ve Güvenlik Komutanlığı yapmıştır.Tove Dağlan operasyonları Harekat Fotoğraflari 377 Alandüz (Oramar) Buzul . 26 Kasım 2003 Bir komutanın bu konuları anlatan anı . Hürriyet. Türk ordusunun bu muazzam gerilla savaşını nasıl kazandığını şimdi daha iyi anlıyorum. Ertuğrul Özkök..-ıa\\oıılrn 380 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Kuzey Irak Hakurk (Ejder) harekatı Kıızrv Irak Hakurk (Ejdn) haiekaiında degainlen mayınlı lynılaıdav Đn) kısmı Kuzey Irak Hakurk (Ejder) harekatı I Kuzey Irak Hakurk (Ejder) harekatı ele geçirilen silah ve cephaneler 382 Unutulanlar Dişinda Yun t Bîr Şey Yok Adlan ile Güneşi Yükseltenler Anıtı Harekat Fotoğraflari 383 ••> ¥¦% „ Adlan ile Güneşi Yükseltnıler Amlı 384 Unijiihani \r Dişjnda Yeni bir şey iok .Bir solukta okuyacak. Güneydoğu'da PKK'va karşı .¦«3 j 'i ¦ı i Alandüz (Oranım) Buzul.Yurt içi PKK Kampları ----------. üzülecek ve gurur duyacaksınız. şaşıracak.Rejgar .Rejgar . Bu kitabı da hepinize tavsiye ediyorum.. 25 Kasım 2003 General Osman Paımıkoğlu. 199?» . Emin Cölaşan. Bu dönem.Tove Dağları operasyonları PKK olayının askeri cephesi üzerine ilk defa böylesine çarpıcı ve ayrıntılı bir kitap yayınlanıyor. Hürriyet..Yurt dışı PKK Kampları Hnkkan Harekat Bölgesi J f X 7> O: 374 Unutulanlar Dişinda Ykni Bir Şey Yok îkiyaka Dağlan (Çarçel) opırasymı/an Harekat Fotoöraflari 375 Kato (Karanlık Dağ) operasyonlar Kato (Karanhk Dağ) operasyonları 376 Unutulanlar Dişinda Yrısı Bir Şey Yok Alandüz (Oraınar) Buzul .. Bütün duyguları aynı anda yaşayacaksınız..Rejgar.Re]gar .Haydar Sivas 1974 11/08/1995 Çukurca-Uzundere Urumiye HAKKARĐ /" i noiMAP J HKĐYAKA DAĞLARI / I ORAMAR' Dafflıca RAN ..Tove Dağları operasyonlan 1 378 Unutulanlar Dişinda Yeni Bir Şey Yok Harekat Fotoğraflari 379 ****** -&>*„ Kuzey hah Şivi (Zap) operasyonları Mezi Karyaderi (Avaşhı) operasyonları Kuzey Irak Hakurk (Ejder) harekatı Mezi Knryadıni [Avaşhı) (>l>.belgesel kitabı Türkiye'de ilk kez yayınlandı.Tove Dağları operasyonları Alandüz (Oramar) Buzul .

Aran Papatyalarla. O fi uyabilir. 1000-5000 askerden oluşan kuvvetlerle Kuzey Irak'taki PKK kamplarının birkaçına aynı zamanda taarruz edilmiştir. 23 kez." )sman Paımıkoğlu 27 Aralık 2002 Osman Pamukoğlu _ Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok . Aynı dönemde.. Metrelerce derin kar z>e kır çiçekleri. Görev yaptığı süre içinde muharebeleri bizzat yönelen ve fiilen çalışmalara giren Osman Pasa. Karla mı altında. Hakkari'de PKK teşkillerine manevra gücü olarak 1000-2000 askerden oluşan 779 harekat. Oscar Wilde'ın.yapılan mücadelenin tarz ve yöntemlerinin değiştiği ve PKK'nın omurgasının kırıldığı yıllardır. manevra gücü 3000-5000 askerden meydana gelen 78 harekat yapılmıştır. vatanları için gözünü bile kırpmadan şehit olan kahramanlar. O yalanda. muharebelerin detaylarını ve Ku/e\ "PKKile yapılan mücadele Hakkari'de ve Kuzey Irak'ta 3000 m. üstündeki dağlarda ve dağ geçitlerinde ya kar üstünde ya da güneşin altında yürütülmüştür. 778 günde yapılanları.. Bu vahşi doğada Nisan ayı ile birlikte rengarenk kır çiçekleri açar. küçük yaşta ölen kardeşi için yazdığı şiiri akla getirt r: Sessiz \iirii. Fakat içinde bulunduğumuz ruh hali bunlann hiçbirinin farkına varılmasına imkan tanımaz. I 'su Ira konuş.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->