P. 1
MUHASEBE DENETİMİ

MUHASEBE DENETİMİ

|Views: 5,306|Likes:
Yayınlayan: Zekeriya Ozdemir

More info:

Published by: Zekeriya Ozdemir on May 31, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1.Giriş
 • 1.2.Denetim ihtiyacını Ortaya Çıkaran Nedenler
 • 1.3.1. Denetim Benzeri Diğer Tanımlar
 • 1.4.Denetimin Önemi
 • 1.5.Muhasebe Denetim ilişkisi
 • 2.1. Bağımsız Denetçiler
 • 2.2.1. İç Denetçilerin Çalışma Alanı
 • 2.3. Kamu Denetçileri
 • 2.4.Denetçinin Taşıması Gereken Özellikler
 • 2.5.1. Genel Etik ilkeler
 • 2.5.2. Bağımsız Meslek Mensupları için Etik ilkeler
 • 2.5.3. Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları için Etik ilkeler
 • 3.1.1.1. Bağımsız Denetime Tabi Kuruluşlar
 • 3.1.2. İç Denetim
 • 3.1.3.Kamu Denetimi
 • 3.2.1.Finansal Tablolar Denetimi
 • 3.2.2.Faaliyet Denetimi
 • 3.2.3.Uygunluk Denetimi
 • 3.2.4.1. Planlama ve organizasyon faaliyetlerinin denetimi
 • 3.2.4.2. Veri Merkezi / Bilgisayar Operasyonları Denetimleri
 • 3.2.4.3. Tedarik ve Uygulama Faaliyetlerinin Denetimi
 • 3.2.4.4. Hizmet Sunumu ve Destek Faaliyetlerinin Denetimi
 • 3.2.4.5. İzleme ve Değerlendirme Faaliyetlerinin denetimi
 • 3.2.4.6. Sistem geliştirme denetimleri
 • 3.2.4.7. Diğer Kişisel veya Birime Ait Bilişim Ortamı Denetimi
 • 3.2.4.8. Yedekleme
 • 3.2.4.9. BT Kontrollerinin Amacı
 • 3.2.4.10. Kontrol Sınıflamaları
 • 3.2.4.11. Standartlar
 • 3.2.4.12. Bilgi Güvenliği
 • 4.1.Denetimin Tarihsel Gelişimi
 • 4.2.1.Sermaye Piyasası Kurulu Denetim Uygulamaları
 • 4.2.2.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Denetim Uygulamaları
 • 4.2.3.Hazine Müsteşarlığı Denetim Uygulamaları
 • 4.2.4.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Denetim Uygulamaları
 • 4.2.5.Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Denetim Uygulamaları
 • 4.2.6. Türkiye Denetim Standartları Kurulu’nun Çalışmaları
 • 5.1.1.Genel Standartlar
 • 5.1.2.Çalışma Alanı Standartları
 • 5.1.3.Raporlama standartları
 • 5.2.1.Uluslararası Kalite Kontrol Standartları
 • 5.2.2.Uluslararası Denetim Standartları
 • 5.2.3.Uluslararası inceleme Sözleşmeleri Standartları
 • 5.2.4.Uluslararası Güvence Sözleşmeleri Standartları
 • 5.2.5.Uluslararası Alakalı Hizmetler Standartları
 • 6.1.1. İşlem Testleri:
 • 6.1.2. Doğrulama Testleri
 • 6.2. Denetim Teknikleri
 • 6.3. Kanıtların Yeterliliği ve Birbirine Üstünlüğü
 • 6.4. Kanıtların Yeterliliği ve Örnekleme
 • 6.5. Denetim Çalışmalarının Belgelendirilmesi
 • 6.6. Yönetim Teyit Mektubu
 • 6.7.1.1. Denetimin amacı veya ne tür bir denetim olduğu
 • 6.7.1.2. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine veya mevzuata uyum
 • 6.7.1.3. Muhasebe politikalarında değişikliklerin bildirilmesi:
 • 6.7.1.4. Tam açıklama kuralına uyulması:
 • 6.7.1.5. Önemli aksaklıkların bildirilmesi:
 • 6.7.1.6. Görüş Bildirme
 • 6.8.1. Kapsam:
 • 6.8.2. Açıklamalar:
 • 6.8.3. Sonuç (Denetim Görüşü)
 • 6.8.4. Düzenlenme yeri ve tarih:
 • 6.8.5. Denetim kuruluşunun unvanı,sorumlu baş denetçinin adı ve imzası
 • 6.9. Tasdik İşlemleri
 • 6.10. SMMM Tarafından Düzenlenen Denetim Raporu
 • 7.1. Kasa Hesabının Denetimi
 • 7.2. Bankalar, Alınan/Verilen Çekler Hesabının Denetimi
 • 7.3. Alacakların Denetimi
 • 7.4. Stok Hareketlerinin Denetimi
 • 7.5. Alınan – Verilen Sipariş Avanslarının Denetimi
 • 7.6. Duran Varlıkların Denetimi
 • 7.7. Mali Borçların ve Finansman Giderlerinin Denetimi
 • 7.8. Ticari Borçların Denetimi
 • 7.9. Vergi Hesaplarının Denetimi
 • 7.10. Sermaye Hesaplarının Denetimi
 • 7.11. Satışlar ve Diğer Gelirlerin Denetimi
 • 7.12. Dönem Giderlerinin Denetimi
 • 8.1.1. Yasama Denetimi:
 • 8.1.2. Yönetsel Denetim:
 • 8.1.3. Yargı Denetimi:
 • 8.2.1. Vergi Kanunları Açısından Denetim Kurumları
 • 8.2.2. T.T.K Açısından Denetim Kurumları
 • 8.2.3. Bankalar Kanunu Yönünden Denetim Kurumları
 • 8.2.4. SPK Açısından Denetim
 • 8.2.5. 3568 Sayılı Kanun Açısından Denetim Kurumları
 • 8.2.6. Türk Kamu Denetim Kurumları

1- DENETİM

1.1.Giriş
Günümüzde, hem ülke ekonomileri hem de toplum için önemli ekonomik birimler olan işletmeler, küreselleşen dünyada, hızlı gelişen, büyük, karmaşık yapı ve sistemler haline dönüşmekte, faaliyet alanları ve ortaklık yapıları gibi özellikleri nedeniyle de giderek artan sayıda çeşitli tarafların ilgi odağı konumuna gelmektedirler. İşletme ile ilişkili/ilgili çeşitli taraflar, işletmelere ait finansal nitelikli bilgileri, değişik amaçlarla karar verme süreçlerinde kullanırlar. Örneğin, hissedarlar yapmış oldukları yatırımın durumunu öğrenmek, potansiyel yatırımcılar yatırım fırsatlarını değerlendirmek, kredi verenler kredibiliteyi ölçmek üzere finansal bilgilerden yararlanır. Finansal nitelikli verileri (özellikle finansal raporlar) karar verme sürecinde kullanan tüm taraflar açısından bu verilerin güvenilirlik derecesi önemlidir. Şekil 1,1’de görüldüğü üzere, bilginin doğru ve güvenilir olması karar verme sürecinde daha sağlıklı sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olur. Örneğin, kredi kuruluşları işletmelerin finansal yapısının kredi kullandırmaya müsait olup olmadığını tespit etme aşamasında finansal tablolardan yararlanırlar. Kredi kuruluşu için; sağlıklı kredi tahsisatının yapılabilmesi, doğru ve güvenilir finansal verilere ulaşılarak sağlanır. İşletmeyle ilgili taraflardan bir diğeri olan devlet, ülke ekonomisinin önemli birimleri olan işletmelerin finansal durumunu doğru değerlendirebilmek, doğru vergi ve ekonomi politikaları oluşturmak için güvenilir finansal verilere ihtiyaç duyar. İşletmelerin ürettiği finansal nitelikli bilgilere ne düzeyde güvenileceği sorusunun cevabında denetim olgusu önemli bir görev üstlenmektedir. Güvenilir bilgi ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli denetim mekanizmaları oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Denetim işlevi, bilgilerin güvenilir ve doğru olup olmadığını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmaların bütününden oluşmaktadır.

Sayfa 1 / 83

Şekil 1,1. Güvenilir Bilgi Talebi İşletmelerin sundukları mali bilgilerin denetim sürecinden geçmesi, bilgilerin güvenilirlik düzeyini diğer bir deyişle kalitesini artırmaktadır. Sonuç olarak, işletmelerin yabancı kaynak kullanmaları, halka açılmaları, uluslararası düzeyde faaliyet göstermeleri, ortak sayılarının artması gibi nedenler güvenilir finansal bilgi elde etmenin ve buna bağlı olarak denetimin önemini giderek artırmıştır. Ülkemizde bağımsız denetim alanındaki gelişim özellikle bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin düzenlemelerle başlamış olup, Yakın gelecekte Türk Ticaret Kanununda yapılması planlanan değişikliklerle birlikte zorunlu hale gelerek ülke genelinde yaygınlığa kavuşacaktır. Bu süreç Türkiye’de denetimin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır.

1.2.Denetim ihtiyacını Ortaya Çıkaran Nedenler
Denetim yapılmasını gerektiren en önemli unsur, finansal nitelikli bilgilerin doğru ve güvenilir olup olmadığının tespit edilmesi ihtiyacıdır. Finansal nitelikli bilgilerinin güvenilirliğine engel olabilecek birçok faktörden söz etmek mümkündür. Bilgilerin güvenilirlik düzeyini artırmak amacıyla bağımsız bir uzmanın inceleme yapması ve bu konuda görüş belirtmesi önemlidir. İşletme ile ilgili çeşitli taraflar vardır ve bunların çıkarları birbiriyle çatışabilmektedir. İşletmede yapılan finansal işlemlerin karmaşıklığı elde edilen bilgiye güven düzeyini etkileyebilir veya kullanılacak bilginin alınacak kararı etkileyecek olması, bilgilerin doğru ve güvenilir olmasında önemli bir etkiye sahip olabilmektedir. Denetim ihtiyacını doğuran nedenler aşağıdaki başlıklar altında gruplandırılabilir (Şekil 1,2): a) Güvenilir ve doğru bilgi ihtiyacı, b) Çıkar çatışması, c) Muhasebe sistemlerinin karmaşıklığı, d) Diğer nedenler,

Şekil 1,2. Denetimi gerekli kılan unsurlar

Sayfa 2 / 83

a. Güvenilir ve doğru bilgi ihtiyacı Denetim ihtiyacını ortaya çıkaran ve/veya zorunlu kılan en önemli neden ilgili tarafların güvenilir ve doğru bilgi talebidir. Bu talep denetim ihtiyacını doğuran en önemli etkendir. Muhasebe tarafından oluşturulan finansal verilerin, bu verileri kullanan tarafların amaçları doğrultusunda ve sağlıklı olarak değerlendirile bilmesi ancak bu verilerin; anlaşılabilir, güvenilir, ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir olmasıyla sağlanabilir. Karar vericilerin bu bilgileri kullana bilmeleri için anlaşılır olması kaçınılmazdır. Muhasebe verilerinin karar vericilerinin ihtiyacına uygun düzenlenmesi, verilerin amaç doğrultusunda kullanılmasına yardımcı olacaktır. Finansal verilerin birbiriyle mukayese edilebilirliği yorum yapmayı ve değerlendirmeyi kolaylaştıracaktır. Tüm bu unsurları içinde barındırarak finansal tabloların bir arada doğru ve güvenilir olup olmadığını ortaya koyacak en önemli olgu denetimdir. b. Çıkar çatışması Finansal tabloların kullanıcıları ile finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu olan şirket yöneticileri arasındaki çıkar çatışması, bilgilerin kasıtlı olarak gerçeği ve doğruyu göstermekten uzaklaştırılmasına yol açabilir. Bu durum, bilgi kullanıcılarının yanlış kararlar vermesine ve zarar görmesine yol açacaktır. Çıkar çatışması şirketi yöneten ve finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu olan yöneticilerle hissedarlar arasında da yaşanabilir. Yöneticiler şirketi gerçekte olduğundan daha başarılı göstererek görevlerinde kalmayı hedefleyebilir veya daha fazla prim almayı düşünebilirler. Bu durum hissedarların şirketin gerçek faaliyet sonuçlarını ve gerçek finansal gücünü görmesine engel teşkil edecektir. Şirketin durumunun olduğundan farklı gözükmesi hissedarların sağlıklı kararlar vermelerini olumsuz yönde etkileyecektir. Diğer taraftan, şirket yönetimi kaynak temininde kredi kuruluşlarına karşı, şirket hissedarları şirket hisselerinin satılması sırasında potansiyel yatırımcılara karşı şirke tin değerini olduğundan farklı göstermeye çalışabilirler. Bu örnekler, yöneticiler, şirket hissedarları, kredi verenler ve yatırımcılar arasındaki çıkar çatışmalarına işaret etmektedir. Şirketle ilişki içinde olan üçüncü ta rafların her biri açısından benzer çıkar çatışmaları çıkma olasılığı her zaman vardır. c. Muhasebe sistemlerinin karmaşıklığı Muhasebe işlemleri ve finansal tabloların hazırlanması süreci, işlet meler büyüdükçe, faaliyet çeşitliliği arttıkça ve teknoloji ilerledikçe da ha karmaşık hale gelmektedir. Ayrıca muhasebe standartlarındaki değiş meler ve gelişmeler süreci daha da zorlaştırmaktadır. Muhasebe sürecinin karmaşıklığı finansal tablolarda hata olma olasılığını artırdığı gibi ha tayı ortaya çıkarmayı da zorlaştırmaktadır. Bu durum, muhasebe bilgilerinin güvenilirlik ve doğruluk derecesinin tespiti amacıyla denetim gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. d. Diğer Nedenler Yukarıda sıralanan unsurların dışında da denetimi gerekli kılan bir takım unsurlar söz konusudur. Her bir kullanıcının güvenilir bilgiye kendisinin doğrudan erişebilmesindeki zorluklar da denetim mekanizma sının kurulmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü farklı özellikler taşıyan bilgi kullanıcılarının denetim yapma yetisine sahip olması, denetim yapma yetisine sahip olsalar bile, zaman ve maliyet yönünden böyle bir çalışmanın rasyonel olması söz konusu değildir. Bu nedenle bağımsız denetim mekanizmasının oluşumu kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır.

1.3.Denetimin Tanımı
Denetim; belli bir ekonomik birime ait finansal nitelikli bilgilerin önceden tespit edilmiş ölçütlere uygunluk derecesini belirlemek amacıyla bir uzman tarafından gerçekleştirilen kanıt toplama, bu kanıtları değerlendirme ve değerlendirme sonucunda ulaşılan görüşün ilgililere bir rapor ile sunulduğu süreçtir. Denetim kavramının tanımında geçen temel unsurların ayrıntılı açıklaması aşağıdaki gibidir: Sayfa 3 / 83

1.Denetim bir ekonomik birime ait bilgileri kapsar; denetim ister kâr amaçlı olsun isterse de kâr amaçlı olmasın tüm ekonomik birimlerin faaliyetlerini kapsayabilir. Bağımsız denetimin konusu kâr amaçlı şirketlerin finansal nitelikli işlemleri olabileceği gibi, kâr amacı olmayan vakıf, dernek ve devlet organizasyonu için de söz konusu olabilir. 2.Denetim bir karşılaştırma sürecidir, önceden belirlenmiş ölçütler kullanılır; denetim sürecinde amaç finansal nitelikli bilgilerin doğru ve güvenilir olup olmadığının ortaya çıkarılmasıdır. Bilgilerin doğruluğu, bunların uyması gereken ölçütlerle mukayese edilmesi ile saptanabilir. Denetimde mukayese amaçlı kullanılan birçok ölçüt olabilir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir: a)Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkeleri, b)işletme içi ve dışında belirlenmiş politika ve yöntemler, sirküler ve talimatlar, c)Yasa ve yönetmelik hükümleri, d)Yönetimce saptanmış başarı ve performans ölçütleri ve bütçeler. 3.Denetim kanıt toplama ve değerlendirme sürecidir; denetçi denetim çalışması sonunda belirteceği görüşünü yeterli miktarda ve kalitede kanıta dayandırmak zorundadır. 4.Denetim uzman ve tarafsız bir kişi tarafından yapılır; denetim çalışmalarını yürütecek kişinin konusunda eğitimli ve tecrübeli olması gerekir. Denetçinin tüm çalışmalarını objektif, tarafsız ve şeffaf bir biçimde yürütmesi esastır. 5.Denetim çalışmaları sonucunda bir görüş oluşturularak ilgililere iletilir; denetçi denetim çalışması sonunda ulaştığı görüşünü düzenlediği bir rapor ile ilgililere sunar. 1.3.1. Denetim Benzeri Diğer Tanımlar Kontrol: Denetimin başlangıcı veya denetimden önce gelen faaliyettir. Herhangi bir şeyi istenilen şekilde sonuçlanması için veya belli bir hedefe ulaşmak için bazı önlemler alınır. Süreç içinde amaçlara ulaşmak için alınan önlemler bir kontrol etme faaliyetidir. Daha sonra bu hedeflere ulaşma derecesi veya sapmaların tespiti denetim faaliyetidir. Teftiş: Teftiş, bir şeyin aslını, doğrusunu veya işlerin iyi yürütülüp yürütülmediğini anlamak İçin yapılan inceleme olarak tanımlanabilir. Teftiş denetimden daha dar kapsamlı olanıdır. Denetim bir şeyin geneli için uygulanırken, teftiş bu genel içinde daha özel durumlara uygulanır. Aşağıda belirtileceği gibi, buna uygunluk denetimi ismi verilir ve herhangi bir alanda uygulanması gereken standart veya norm belirlenmiştir. Teftiş buna ne derece uyulduğunu belirlemek amacıyla yapılır. Teftişin denetimden temel farklılığını üç başlık altında toplamak mümkündür. - Teftiş, işletme personeli tarafından yürütülmektedir. Sonuçta bir bağımlılık söz konusudur. - Finansal olmayan olaylar da teftiş kapsamına girmektedir. - Belirli amaçlarla yapılmaktadır. Daha çok üst yönetimin astlara verdiği yazılı ve sözlü talimatlara uyulup uyulmadığı araştırılmaktadır. Revizyon: Revizyon, gözden geçirmek, tekrar incelemek anlamına gelmektedir. Revizyon, daha çok finansal olayların incelenmesi ve denetlenmesi için kullanılmaktadır. Revizyon, işletme personeli tarafından yapılabileceği gibi işletme dışı kişiler tarafından da yapılabilir. Çoğu kez muhasebe kayıtları tamamlandığında ve geçici mizan çıktıktan sonra hesapların vergi yasalarına veya uygulanan diğer muhasebe sistemine uygunluğunun bir kez daha incelenmesi anlamına gelmektedir.

1.4.Denetimin Önemi
Gelişmiş ülkelerde sermaye büyük ölçüde tabana yayılmış ve şirketlerin halka açıklık oranları yükselmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde de bu oran artırılmaya çalışılmakta, tasarrufların ekonomiye aktarılması teşvik edilmektedir. Söz konusu ekonomik ortamın sağlıklı olarak oluşturulmasında Sayfa 4 / 83

bağımsız denetim olgusunun önemi büyüktür. Denetimin işlevi ise.5. •Muhasebe kayıtlarında hatalı işlemlerin azalmasına yardımcı olur. Diğer bir farklılık da denetim yapacak olan meslek mensuplarının da denetleyeceği finansal bilgilerin oluşturulmasında görev almamış olmasıdır. Denetimin en önemli faydası hiç şüphe yok ki karar verme sürecinde kullanılacak bilgilere ne ölçüde güvenileceği konusunda makul güvence vermesidir. •Suiistimal ve yolsuzluk eğilimini azaltır. finansal nitelikli işlemleri kaydetmek. Tablo 1. finansal raporlamada esas olan standartlardır. muhasebe işini yürüten kişilerin denetim işlevinde bulunmamasıdır. Bu ölçütler. en önemli farklılıklardan biri. finansal bilgilerin üretilmesi ve denetlenmesinde ortak ölçütlerin esas alınmasıdır. sınıflandırmak. Denetimin çeşitli yararları arasından birkaçına aşağıda yer verilmiştir.Muhasebe Denetim ilişkisi Muhasebenin işlevi. 1. •işletmelerin şeffaflığına katkı yapar ve piyasadaki güvenilirliğini yükseltir. özetlemek ve raporlamaktır. Muhasebeci ve denetçilik meslekleri karşılaştırıldığında. •Finansal tablolara olan güven düzeyini yükseltir.1. •Kredi kurumlarının kredi değerlemede karşı karşıya bulundukları Bilgi riskini (güvenilmez finansal tablolar) azaltır. Yapılış şekli ve amaç itibariyle birbirinden farklı olan bu iki faaliyetin ortak noktası. Bağımsız denetim işlevinin desteği olmadan sermaye piyasasının sağlıklı bir şekilde işleyişini ve tasarrufların ekonomiye aktarımını gerçekleştirmek oldukça güç olacaktır. •Muhasebe hatalarının düzeltilmesini sağlar. muhasebe tarafından sunulan bilgilerin doğru ve güvenilir olup olmadığını tespit etmek ve bir görüş bildirmektir. Muhasebe Denetim ilişkisi Sayfa 5 / 83 . Muhasebenin amacı bilgi sunmaktır ve bu görevini önemli ölçüde hazırlanan finansal tablolar aracılığı ile yerine getirir.

İşletme ile ortaklık kurmak isteyen kişi ya da kuruluşlar.DENETÇİ TÜRLERİ Denetçi.İşletme sahipleri.1. .İşletme yöneticileri Bağımsız denetçi olabilmek için meslekle ilgili sınavı kazanıp. Bağımsız Denetçiler Müşterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan ve tek başına çalışan uzman kişiler ile bir denetim işlemesinde görevli kişilerdir. Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkelerine uygun kaydedilmesi ve ilgililere raporlanması sürecini yürütür.Muhasebeci mali nitelikli işlemlerin yasal mevzuata. muhasebeci tarafından gerçekleştirilen işlemlerin hazırlanan raporların güvenilirliği konusunda ilgililere görüş sunulması sürecini yürütür. denetim faaliyetlerini yürüten.İşletmeye kredi vermek isteyen yatırım kuruluşları. Genelde finansal tabloların denetimi. mesleki bilgi ve deneyime sahip. uygunluk (şekil ) denetimi ve faaliyet denetimlerini yaparlar. işletmenin faaliyetlerinin bağımsız denetime tabi olmasını isteyebilecek kişi veya kuruluşlar şunlardır: . Denetçi ise. 2. . . Sayfa 6 / 83 . Bağımsız denetçiden denetim talebinde bulunan. Denetçiler genel olarak üç gruba ayrılır: 2. yetki ve çalışma belgesini de almış olmak gerekmektedir. bağımsız davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikleri taşıyan uzman bir kişidir.

c-) İşletme varlıklarının her türlü zararlara karşı korunmakta olduğunu araştırmak. Ayrıca anılan kanunun 12'nci maddesi.Kamu denetçileri tarafından da kullanılabilir.1. işletmenin faaliyetlerinde önceden belirlenmiş ilke ve prensiplere uyulup uyulmadığını denetleyen kişilerdir. devletin ekonomik politikasına ve kamu yararına bağlılık derecesini izler. f-) Faaliyetlerle ilgili gerekli iyileştirme önlemlerini yönetime tavsiye etmek. İç denetçiler de denetim faaliyetini yürütürken ve bulguları değerlendirirken bağımsız davranmak zorundadır. Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketlerde denetim yapabilmek için aranan nitelikler ile vergisel açıdan bağımsız denetim sayılabilecek olan Tam Tasdik işlemini yapabilmek İçin denetçide aranan nitelikler birbirinden farklıdır. muhasebe ilkeleri ile standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik etme yetkisi vermiştir. 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik. planlara ve yönergelere uygunluğunu soruşturmak.İşletmenin ortakları . gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümlerine.2. 2. 2.İşletmenin yöneticileri .Örneğin. Uzman. Bu bağımsızlığı temin ötmek için birçok işletmede iç denetim birimleri yönetim kurulları yerine genel kurula bağlanmıştır. Denetçi. Denetmen gibi) Sayfa 7 / 83 . d-)Yönetimin düzenleyip sunduğu her türlü bilginin doğruluk ve güvenirliğini araştırmak. İç Denetçilerin Çalışma Alanı İç denetçiler genelde şu faaliyetleri yerine getirirler: a-) Finansal kontrollerin. b-) Faaliyetlerin ve işlemlerin belirlenmiş politikalara. İç denetçilerin faaliyetlerini sürdürmede ve iç denetim raporunu düzenlemede tarafsız davranmaları beklenir. Tarafsızlığı ve bağımsızlığı sağlamak için raporların doğrudan yönetim kurallarına vermeleri ve ilişkilerinde yönetim kuruluna karşı muhatap ve sorumlu olmaları yoluna gidilir. yönetmeliklere.Bağımsız denetçi ve . 2. İç Denetçiler Genel olarak işletmenin yöneticilerine ya da sahiplerine karşı sorumlu olarak. (Müfettiş. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 2'nci maddesinde. Çeşitli devlet kurumları içinde kurulup örgütlenmiş olan bu denetim birimleri kamu ve özel işletmelerin yasalara. Hesap Uzmanı. gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin mali tablolarının denetimini yapma yetkisi. yeterliliğini ve uygulanmasını dikkatle gözden geçirerek değerlemek ve uygun maliyeti etkin kontrol sistemlerini geliştirmek ve uygulamaktır.3.2. Kontrolör. Kamu Denetçileri Kamusal örgütlere bağlı olarak çalışan denetçilerdir. İç denetçilerin faaliyetleri sonucunda ulaştıkları bulgular . serbest muhasebeci mail müşavirlere ve yeminli mali müşavirlere verilmiştir. İşte bu nedenle SMMM ve YMM'ler de birer bağımsız denetçi olarak değerlendirilebilir. yeminli mali müşavirlere. muhasebe kontrollerin ve diğer faaliyetlerle ilgili kontrollerin sıhhatini. Bu unvanları alabilmek için ise anılan kanunda belirtilen niteliklere sahip olmak ve meslekle ilgili sınavı kazanmış olmak gerekmektedir.

2. muhasebeciler ve kilit noktadaki görevlilerdir. Denetim sırasında karşılıklı olarak sürekli iletişim vardır. Denetçi olmak için sadece eğitimli olmak yeterli değildir.4. Denetçinin denetlenen işletmenin yöneticileri ve ortakları ile akrabalık ilişkisi bulunması. •Denetlenen işletmenin ortakları veya yöneticileri ile kan bağının olması. Denetçinin Taşıması Gereken Özellikler Denetçinin bağımsızlığını ortadan kaldıracak bazı hususlar aşağıdaki gibidir: •Denetlediği işletmenin ortağı olmak. Denetim işinin önemi gereği bu mesleği yerine getiren denetçilerin gerekli mesleki eğitime sahip olmaları gerekir. Bu nedenle denetçinin sorumluluğu raporu ile birinci dereceden ilgilenen ortaklara karşıdır. Denetim mesleğini icra eden denetçilerin konularında uzman olmaları ve denetimle ilgili yeterli deneyime sahip olmaları gerekir. yanlı hareket etmemelidir.Denetçinin Taşıması Gereken Özellikler Denetçi. ticari faaliyette bulunması. işletmede çalışan memurlar. •Denetlenen işletmenin sahipleriyle ortaklık ilişkisinde bulunmak. Eğer yönetim işletme dışındaki kişilerden oluşmakta ise yönetim kurulunun belirleyeceği bir denetçiler grubu yönetim kurulu ile denetçi arasında aracı olacaktır. Denetçi denetim çalışmalarını gerekli mesleki özeni göstererek yürütmeli ve yüksek ahlaki nitelikler taşımalı ve yenilikleri takip ederek mesleki bilgisini sürekli geliştirmelidir. Bu nedenle ilişkinin karşılıklı güven ve saygıya dayalı olması gerekir. ilişkiler bağımsızlığı ortadan kaldıran temel unsurlardandır. Tablo 1. •Denetlenen işletmeden çok özel indirimle bir varlık veya fayda alınması. •Denetlenen işletmeye ait hisse senedi. Denetim işi asıl olarak sahada gerçek anlamda bizzat denetim faaliyetine katılarak kazanılabilecek tecrübeye dayalı bir Sayfa 8 / 83 . ilişkisinin olması. •Denetlenen işletmeden önemli sayılabilecek tutarda hediye alınması. tarafsız davranabilen. işletmenin yönetimini emanet ittikleri kişilerin sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini kontrol bu işleve başvururlar. •Denetlenen işletme ile ticari bir ilişkisinin olması. borç vb. yüksek ahlaki nitelikler taşıyan kim sedir. Denetçi denetim çalışmalarını yürütürken tarafsız olmalı.Denetçinin Çalışma Grupları: Bir denetim anlaşmasında denetçi mesleki açıdan başlıca 3 grup ile ilişkisi vardır. Yönetim: Buradaki yönetimden kasıt. tahvil veya benzeri bir menkul kıymet yatırımı yapmış olmak. •Denetlenen işletmeden maaş alması. Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu büyük ölçüde işletmede görevli kişiler tarafından oluştuğu hallerde ilişkiler aynen yönetim ile olan ilişkiler gibidir. yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip. Ortaklar: Ortaklar. denetim çalışmalarını yürüten.2. vb.

Aşağıda Etik ilkeler detaylı olarak açıklanmıştır.2.3. müflis olmaması da aranan özelliklerdir. Tablo 1. Genel Etik ilkeler Bu bölümde bir meslek mensubu.1. Etik ilkeler TÜRMOB tarafından 19 Ekim 2007 tarihinde yayınlanmış olan “Serbest Muhasebeciler. Genel Etik ilkeler Dürüstlük Meslek mensuplarının tüm meslekî faaliyetlerinde ve iş ilişkilerinde doğru sözlü ve dürüst davranmalarıdır. 2. ister bir işletmede ücret karşılığı hizmet veriyor olsun. Tablo 1. tüm meslek mensuplarının uyması gereken etik ilkeler.meslektir. 2. Genel etik ilkeler. Ancak üye kuruluşlar kendi ülkelerindeki yasal düzenlemelerle uyumlu olması açısından daha sıkı etik kurallar getirebilirler. Bu nedenle denetçilerin aynı zamanda bu unvanı alabilmeleri için belirli bir süre yardımcı denetçi unvanı altında denetim işinde tecrübe kazanmaları gerekir. mesleki yeterlilik ve özen. isterse de bireysel olarak veya diğer meslektaşlarıyla birlikte kurmuş olduğu ortaklık büroları vasıtasıyla hizmet veriyor olsun.5. uyması gereken etik kurallar anlatılmaktadır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik ilkeler Hakkında Yönetmelik” IFAC tarafından yayınlanmış olan Etik ilkeler referans alınarak hazırlanmış ve aynı gruplama ve alt başlıklar esas alınarak meslek mensuplarının uyması gereken etik ilkeler özetlemiştir. bağımsız çalışan meslek mensuplarının uyması gereken etik ilkeler ve bağımlı çalışan meslek mensuplarının uyması gereken etik ilkeler olarak 3 grupta toplanmıştır.5. tarafsızlık. Sayfa 9 / 83 .Etik ilkeler IFAC tarafından yayınlanmış olan Etik ilkelere tüm üye kuruluşların uyması zorunludur. dürüstlük. Bir meslek mensubunun mesleki açıdan uyması gereken ahlak kuralları genellikle Etik ilkeler olarak adlandırılır. IFAC tarafından yayınlanmış olan Etik ilkeler. gizlilik ve profesyonel (mesleki) davranış olarak 5 başlıkta toplanmıştır. yüz kızartıcı suç işlememiş olması. Denetim işini yürüten denetçilerin yüksek ahlaklı olması. IFAC tarafından yayınlanmış olan Etik ilkeler tüm meslek mensupları için bir rehber niteliğindedir.

Bağımsız çalışan meslek mensupları. Profesyonel davranış Meslek mensubunun mevcut yasa ve yönetmeliklere uymasını ve mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmasını ifade etmektedir. Tablo 1. Müşteri işletmenin yasa dışı faaliyetlerinin olması.Tarafsızlık Yanlı veya önyargılı davranmaktan kaçınmak. özen ve gayret içinde davranmasıdır. bu ilişkinin genel etik kurallara aykırı bir duruma neden olup olmayacağını değerlendirmesi gerekir.4. 2. Gizlilik Meslek mensubunun meslekî ilişkileri sonucunda elde ettiği bilgileri açıklamasını gerektirecek bir hak veya görevi olmadıkça üçüncü kişi veya gruplara açıklamaması ve bu bilgilerin meslek mensubunun ve ya üçüncü kişilerin çıkarları için kullanılmamasıdır.2. Bağımsız Meslek Mensupları için Etik ilkeler IFAC tarafından belirlenen bağımsız çalışan meslek mensuplarının uyması gereken etik ilkeler ise aşağıda açıklanmıştır. Bağımsız Meslek Mensupları için Etik ilkeler Müşteri ve iş Kabulü Meslek mensubunun bir müşteri ile iş ilişkisine girmeden önce. yöneticilerinin Sayfa 10 / 83 . şüpheli bir takım muhasebe ve raporlama uygulamalarının olması. üçüncü kişilerin haksız ve uygunsuz biçimde yaptıkları baskıların meslek mensuplarının meslekî kararlarını etkilememesi veya engellememesidir. Mesleki yeterlilik ve özen Meslek mensubunun meslekî faaliyetlerini yerine getirirken teknik ve meslekî standartlara uygun olarak.5. faaliyetlerini bireysel olarak sürdüren meslek mensuplarını ve bir araya gelerek kurdukları ortaklık büroları çerçevesinde müşterilerine hizmet vermekte olan meslek mensuplarını kapsamaktadır.

uzman görüşüne ihtiyaç duyulup duyulmayacağı. Bu ön araştırma işletmenin iznini alarak halen söz konusu hizmeti vermekte olan meslek mensubuyla konuşulmasını da içerebilir. Hali hazırda bir başka meslek mensubunun vermekte olduğu bir hizmetin üstlenilmesi istendiğinde meslek mensubunun bu işi kabul etmemesi için teknik veya mesleki bir sebebin olup olmadığını araştırması gerekir. önemli hususlar hakkında bilgi sahibi olması gerekir. meslek mensubu genel etik ilkelere uyumu tehdit edecek hususların olup olmadığını değerlendirmek durumundadır. Bu gibi durumlarda meslek mensubu olası tehditleri ortadan kaldıracak önlemler alabiliyorsa işi kabul eder. Bu durumda meslek mensubunun hali hazırda hizmet vermekte olan meslek mensubuyla görüşmesi. denetim veya diğer standartların uygulanması konusunda ikinci bir görüş istendiği durumda. meslek mensubunu dürüstlük ve profesyonel davranış ilkelerine uyum açısından zor durumda bırakabilir. Ancak güvence hizmeti dışında kalan hizmetler için performansa dayalı ücret belirlenmesi mümkündür. Aynı iş için farklı meslek mensuplarını farklı fiyatlar vermesi etik açıdan kabul edilemez bir durum değildir. Bu durumlarda da olası tehditlerden uzak durmak için. meslek mensubunun böyle bir işi kabul etmeden önce verilecek hizmet ve işletme ile ilgili detaylı bir inceleme yapması ve değişikliğin sebebi dâhil. Ancak bazı durumlarda çok düşük fiyat verilmesi işin yeterli mesleki özen ve titizlikle yapılması hususunda bir takım tehditler oluşturabilir ve uyulması gereken teknik ve mesleki standartlardan sapmalara yol açabilir. İkinci Görüş Meslek mensubundan bir başka meslek mensubunun hizmet vermekte olduğu bir işletmede muhasebe. İkinci görüş için sunulan bilgilerin ilk görüş için sunulan bilgilerden farklı veya eksik olması mesleki yeterlilik ve özen ilkesine uyumu güçleştirebilir. Bu durumlara yol açmamak için meslek mensubunun iş kapsamını ve fiyatın belirlenme esaslarını sözleşmede açıkça belirtmesi ve işin layıkıyla yapılabilme si için gerekli eleman ve zaman tahsisini yapması gerekir. Dolayısıyla müşteri işletme ile bir sözleşme imzalamadan önce.adının şüpheli bir takım olaylara karışmış olması. işletme yönetimine bu kapsamda bir çalışma ile ilgili sınırlamaları açık bir şekilde anlatması ve kendi görüşünün bir kopyasını diğer meslek mensubuyla paylaşması yoluyla olası tehditleri ortadan kaldırması mümkün olabilir. Meslek mensubu müşterisine ancak mesleki açıdan yeterli olduğu hizmetleri vermelidir. sözleşme çerçevesinde işin Sayfa 11 / 83 . Ücretlendirme Müşteri işletme ile yapılan sözleşmede hizmet bedeli açık bir şekilde belirtilir. Rakip işletmelere hizmet verilmesi durumunda tarafların onayının alınması. birbirinden tamamen farklı hizmet ekiplerinin kurulması. bu hizmeti layıkıyla verebilmek için yeterli zamanının olup olmadığı hususlarını değerlendirmesi gerekmektedir. Çıkar Çatışmaları Meslek mensubunun hizmet vereceği işletme ile bir çıkar çatışması içinde olması (bir konuda rakip olmaları) veya hizmet verilecek işletmenin rakibi olan bir başka işletmeye de hizmet veriliyor olması gibi durumlar meslek mensubunun tarafsızlık. kalite kontrol prosedürlerinin titizlikle uygulanması yoluyla olası tehditler ortadan kaldırılabilir. Meslek mensubu olası riskleri değerlendirmeli ve bu riskleri bertaraf edecek koruma tedbirlerinin olmadığı durumlarda müşteri ile iş ilişkisine girmekten kaçınmalıdır. Denetim ve diğer güvence sözleşmelerinde performansa dayalı bir ücret belirlenmesi etik açıdan kabul edilmez. istenilen hizmeti verebilecek mesleki bilgi ve tecrübeye sahip elemanın olup olmadığı işletmenin içinde bulunduğu yasal ve sektörel düzenlemeler konusunda yeterli bilgi sahibi olunup olunmadığı. gizlilik ve profesyonel davranış gibi bir takım genel etik ilkelere uygun hareket etmesi hususunda tehdit oluşturabilir. Bir diğer değişle. Aksi bir durum söz konusu olduğunda mesleki yeterlilik ve özen ile ilgili genel etik kurala uymakta zorlanabilir. işletmelerle ilgili bilgilere ulaşımın firma içinde sınırlandırılması. aksi takdirde bu işi üstlenmemesi gerekir.

ilgili yasal düzenlemelere uyulduğunu gözetmesi gerekir. müşteri işletme yönetimi ile ve/veya firma içindeki yöneticilerle durumu tartışmak. tehdide yol açan iş ilişkisini sona erdirmek. Yasalar çerçevesinde izin verildiği durumlarda emanete alınan müşteri varlıkları ile ilgili olarak meslek mensubunun ilave kontrol prosedürleri oluşturması gerekir. fikren bağımsızlık ve görünümde bağımsızlık olarak ikiye ayrılır. Bu durumlarda meslek mensubunun gerekli gördüğü takdirde hizmet ekibinden çekilmek. bu hediye kabul edilmemelidir. Bağımsızlık (Güvence Hizmetleri için) Güvence hizmetlerinde meslek mensubunun sadece tarafsız davranması değil. Müşteri varlıklarının emanet altına alınması profesyonel davranış ve tarafsızlık ilkelerine uyulması konusunda tehdit oluşturabilir. Hediye ve Ağırlama Meslek mensuplarına ve yakınlarına müşteri işletme tarafından bir takım hediyeler verilebilir. sahip olduğu özellikler ve iş tecrübesiyle ilgili abartılı iddialarda bulunmamalı veya • diğer meslek mensuplarının hizmetleri ile ilgili asılsız karşılaştırmalar ve küçültücü atıflar yapmamalıdır. Müşteri Varlıklarının Koruma Altına Alınması (Muhafazası) Yasal olarak izin verilmediği sürece meslek mensupları müşterilerine ait para ve benzeri varlıkları emanet olarak almamalıdır. Bağımsızlık ilkesi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine ilişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği” çerçevesinde getirilen kuralları da dikkate alması gerekmektedir. Sayfa 12 / 83 . Türkiye uygulamalarında meslek mensuplarının. bilinmesi durumunda üçüncü şahıslar tarafından tarafsızlığın bozulduğu şeklinde algılanacaksa. Alınan bu hediyeler meslek mensubunun tarafsızlığını tehlikeye düşürebilir. Örneğin. Örneğin müşteri işletme yöneticileri ile meslek mensubu arasında ailevi veya kişisel bir ilişkinin olması. bu varlıklarla ilgili oluşan her türlü gelir. Tarafsızlık (Tüm Mesleki Hizmetler için) Meslek mensubu hizmet sunarken tarafsız davranmasına engel olabilecek hususları değerlendirmeli ve varsa bunları ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almalıdır. aynı zamanda güvence hizmeti veren işletmeden bağım sız olması gerekmektedir. 21 Kasım 2007 tarihinde TÜRMOB tarafından yayınlanan “Serbest Muhasebecilik. yakın iş ilişkisi içinde olmaları tarafsızlık ilkesine uyumu zedeleyebilir. iş hayatında normal karşılanan küçük hediye ve ağırlamaların kabul edilmesi etik kurallara aykırılık teşkil etmez. Pazarlama faaliyetlerinde doğru ve dürüst bir tavır sergilemeli ve • sunduğu hizmetler. Tarafsızlığın bozulduğuna dair bir algıya yol açmayacak. Türkiye uygulamalarında meslek mensubunun müşterilerine ait para ve diğer varlıkların emanet olarak alınmasını yasaklayan 26 Ekim 1996 tarihinde yayınlanan “Mecburi Meslek Kararına” uygun hareket etmeleri gerekmektedir. ilave kontrol prosedürleri oluşturmak gibi farklı yöntemlerle olası tehditleri ortadan kaldırması gerekir.kapsamı. sadece amacına yönelik olarak kullanması. meslek mensubunun müşteri varlıklarını kendi varlıklarından ayrı tutması. faiz. Eğer alınan hediyeler. ücretin hesaplama şekli ve dayandığı kriterlerin yoruma yer bırakmayacak şekilde açık bir ifadeyle belirtilmesi gerekir. kâr payı için sorumlulara hesap vermeye hazır olması. Hizmetlerin Pazarlanması Meslek mensubu mesleki hizmetlerin pazarlamasında profesyonel davranış ilkesine ters düşecek davranışlardan kaçınmalıdır.

meslek mensubunun dürüstlük. finansal çıkarlar ve teşvikler olmak üzere 5 grupta toplanmıştır.5. Adı geçen düzenleyici kurul uygulamalarına tabi işletmelere güvence hizmeti veren meslek mensuplarının söz konu su kurallara uygun hareket etmeleri gerekir.) uyması gereken etik ilkeler ise potansiyel çıkarlar. •Yasal ve etik olmayan kazanç yönetimleri oluşturmak. Hizmet ekibinde görev alan meslek mensuplarının müşteri işletmede ilgili birimde çalışan eleman veya yöneticilerle kişisel bir ilişkisinin olması veya hizmet verilen işletme ile bir iş ilişkisinin bulunması (örneğin. tarafsızlık ve meslekî şüphecilik içinde davranmasıdır. Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları için Etik ilkeler Bir işverene ücret akdi ile bağımlı çalışan meslek mensuplarının (işletmelerin mali işler bölümünde çalışan tüm elemanları bu grupta yer alır. tarafsızlık ve meslekî şüpheciliğinin onaylanmasını ifade etmektedir. 2. Bağımlı çalışan meslek mensubu karşılaştığı tehditler karşısında öncelikle işletme içindeki çözüm yollarını aramalı gerekli olduğunda ise bir uzman ve/veya hukuk müşavirine danışmalıdır. Bağımsızlık hem verilen hizmette görev alan her bir meslek mensubu seviyesinde hem de hizmeti veren firma seviyesinde değerlendirilmesi gereken bir husustur. uygulanan önlemleri bilen üçüncü bir grup tarafından da firmanın ve sözleşme ekibinin dürüstlük. Sayfa 13 / 83 . •Yanıltıcı finansal raporlar hazırlamak. Diğer taraftan hizmet veren firma güvence hizmetini alacak işletmeye farklı bir takım hizmetler vermiş veya veriyor olabilir. Dolayısıyla meslek mensubu her ne kadar fikren bağımsız hareket etmiş olsa da bu algıdaki şüpheyi değiştirmeyecektir. Türkiye uygulamalarına bakıldığında Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından getirilen bağımsızlığı zedeleyen konulara ilişkin açık kurallar olduğu görülmektedir. Ulusal düzeyde düzenleyici otoriteler tarafından bağımsızlığı zedeleyen hususlar hakkında detaylı açıklamalar yapılmış ve kurallar getirilmiş olabilir. Ancak bazı durumlarda bu kurallara uymak genel etik ilkelerle çelişen durumlar ortaya çıkarabilir. Bu durumda meslek mensubu bağımsızlık ilkesi konusunda bu kurallara da uymak zorundadır. Örneğin finansal tabloların ilgili standartlara uygunluğu konusunda görüş vermek üzere yapılan bir anlaşma çerçevesin de meslek mensubunun bağımsızlığı konusunda üçüncü şahıslar tarafından bir şüphe duyulması.3. •Görünümde bağımsızlık gerekli tüm bilgilere sahip. Potansiyel Çıkarlar Normal iş hayatında bağımlı çalışan meslek mensuplarının işverenleri tarafından işletme içinde oluşturulmuş olan iş süreçlerine ve kurallara uymaları beklenir. •Denetçi veya düzenleyici kuruluş temsilcilerine yanlış veya eksik bilgi vermek. bilginin hazırlanması ve raporlanması. Bağımlı çalışan meslek mensubu aşağıda örnekleri verilen bir takım baskılara maruz kalabilir: •Kanun veya düzenlemelere aykırı hareket etmek. iç kontrol sisteminin kurulmuş olması ve işletme adına işe alma fonksiyonunun yürütülmüş olması firma seviyesinde bağımsızlığı zedeleyen hususlar olarak sayılabilir. hizmet verilen işletme bir banka ve meslek mensubu bu bankadan kredi kullanmış ise) bağımsızlığı zedeleyen hususlara örnek olarak verilebilir. •Teknik ve meslekî standartlara aykırı hareket etmek. Meslek mensubunun güvence sözleşmeleri kapsamında hizmet vermesi durumunda hem fikren bağımsız olması hem de görünümde bağımsız olması beklenir.•Fikren bağımsızlık meslekî kararın dış etkilerden bağımsız olarak verilmesi. Örneğin söz konusu işletmenin güvence çalışmasına konu olan dönem içinde şirket değerlemesinin yapılmış olması. meslek mensubunun çalışma sonucunda vermiş olduğu görüşün güvenilirliğini zedeleyecektir. yeterli uzmanlık bilgisi ile hareket etme.

bu konuda yeterli eğitim ve deneyiminin olup olmadığını değerlendirmek zorundadır. •Konuyla ilgili uzman bir kişiden destek alınması. kullanılacak kaynakların yetersizliği. Bunlara örnek aşağıdaki şekilde verilebilir: •Çalıştığı işletmede finansal bir çıkarının olması ve alacağı kararın bu hisselerin değerini doğrudan etkileyecek olması. •Görevlerin yerine getirilmesi için yeterli zamanın verilmesi. •Kâra dayalı prim alıyor olması ve alacağı kararın işletmenin kâr rakamını doğrudan etkilemesi. gerekli bilgilerin eksik. Görevlerin uygun şekilde yerine getirilmesi için yeterli zaman verilmemesi. Bu önlemler hukuki danışmanlık alması şeklinde olabileceği gibi söz konusu işlerden uzaklaşması ve hatta görevi bırakması şeklinde de olabilir.Tablo 1. Finansal Çıkarlar Bağımlı çalışan meslek mensubunun veya yakın bir aile üyesinin finansal çıkarlarını etkileyebilecek ve etik ilkelere uygunluğu tehdit edebilecek bazı durumlar olabilir. bağımsız uzmanlardan veya ilgili meslek örgütünden danışmanlık alınması. Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları için Etik ilkeler Bilginin Hazırlanması ve Raporlanması Bağımlı çalışan meslek mensupları sıklıkla çalıştıkları işletme ile ilgili çeşitli bilgilerin hazırlanması ve bunların sunulmasında (örneğin finansal tablo ve dipnotlarının hazırlanması ve denetçiye veya ilgili otoritelere sunulması) görev alabilirler. Bu tehditleri ortadan kaldırmak için alınacak önemler ise aşağıdakileri içerebilir: •ilave danışmanlık veya eğitim alınması. Bu çalışma kapsamında meslek mensubu dürüst olmalı ve geçerli meslekî standartlara ve finansal raporlama standartlarına uygun olarak hareket etmelidir. •işletme içindeki üstlerden.5. yetersiz deneyim ve eğitim etik ilkelere uygun hizmet sunumunda tehdit oluşturabilir. Ayrıca işi yaparken gerekli olduğu durumlarda uzman görüşüne başvurmaktan kaçınmamalıdır. yetersiz veya sınırlı olması. Yeterli Uzmanlık Bilgisi ile Hareket Etme Meslek mensubu bir sorumluluğu üstlenirken. Bu gibi durumlarda meslek mensubunun söz konusu tehditleri ortadan kaldıracak önlemleri alması gerekir. Söz konusu tehditleri ortadan kaldırmak için alınabilecek önlemler aşağıdakileri içerebilir: Sayfa 14 / 83 . Dışarıdan gelen ve/veya kendisine kişisel kazanç sağlamak amaçlı baskılar meslek mensubunun etik ilkelerden saparak yanıltıcı bilgi üretmesine neden olabilir. •Çalıştığı işletmenin hisse senedi opsiyonlarına sahip olması veya hisse senedi opsiyonlarına hak kazanmasının belli performans ölçütlerine bağlı olması.

•işletmede yönetimden sorumlu taraflara veya ilgili meslek örgütüne danışmak. •Etik konularla ilgili güncel eğitimler verilmesi. Bu önlemlerden bazıları aşağıdaki şekilde olabilir: •Bu tür teklifler yapıldığında. teklif edilmesi dahi etik açıdan bir tehdit oluşturabilir. •iç ve dış denetim süreçleri. hemen üst yönetime bilgi verilmesi. Sadece teşviklerin alınması değil. Teşvikler Bağımlı çalışan meslek mensuplarına veya yakın aile bireylerine hediye. •Gizli bilgilerin kullanılarak finansal çıkar elde edilmesini önleyen yasal sınırlamalar. •Meslek mensubunun yakın aile üyelerinin işveren işletmenin rakipleri veya potansiyel tedarikçileri tarafından istihdam edilmeleri ile ilgili olarak üst yönetime bilgi verilmesi. Bu teşviklerin kabul edilmesi ilerleyen süreçte tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri başta olmak üzere etik ilkelere aykırı davranışlarla sonuçlanabilir. Sayfa 15 / 83 . •Bu tür teklifleri alabilecek pozisyonda bulunan yakın aile üyelerine bilgi verilmesi.•Üst yönetimin alacağı ücreti belirlemek üzere yönetimden bağımsız bir komite oluşturulmak. Bağımlı çalışan meslek mensubu bu tehditleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almalıdır. •işletmedeki üstlere danışmak. •Hukuki görüş alındıktan sonra ilgili meslek örgütüne veya teklifi yapan kişinin işverenine teklifle ilgili bilgi verilmesi. ağırlama veya ayrıcalıklı davranış şeklinde bazı teşvikler teklif edilebilir.

3. bağımsız de netçi ve kamu denetçisi denir.1. kamu tarafından görevlendirilmiş denetim elemanlarının yaptıkları denetimlere ise kamu denetimi denir. Denetçilerin statülerine (unvanlarına) göre denetim türleri.1. Bu kapsamda değerlendirilen denetçi statülerine göre denetim türleri aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. işletme dışından bağımsız uzmanlar tarafından yapılan denetime dış denetim veya bağımsız denetim denir. Denetim Türleri 3.1.DENETİM TÜRLERİ Denetim türleri değişik ölçütler altında sınıflandırılabilmektedir. denetimi kimin yaptığına ve denetim sonunda el de edilmek istenen faydaya (denetim amaçlarına) göre iki başlık altında toplanmaktadır. kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesi ve tespit edilen sonuçların rapora bağlanması sürecidir. Tablo 2.1. finansal tablolar denetimi. uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi olmak üzere üç başlıkta açıklanabilmektedir.3. defter.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri Denetim faaliyetini yürüten denetçiler çeşitli unvanlar altında çalışabilirler. Denetim ile elde edilmek istenen amaca göre denetim türleri ise. En yaygın sınıflandırma. dış denetim ve kamu denetimi olmak üzere üç başlık altında tanımlanmaktadır. finansal tabloların. Bağımsız denetim. iç denetim. Denetçilere taşıdıkları unvanlara göre iç denetçi. denetçiler tarafından denetim ilke ve kurallarına göre. işletme dışından işletme ile herhangi bir organik bağı olmayan kişi ve kurumlar tarafından yapılan denetimlerdir. ilke ve standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığının. Bağımsız denetçiler çoğunlukla işletmelerin finansal tablolarının denetimiyle uğraşırlar. Bağımsız Denetim Bağımsız denetim. genel kabul görmüş muhasebe kavram. işlet menin bünyesinde veya işletme adına çalışan denetçilerin yaptıkları denetime iç denetim. Sayfa 16 / 83 .

.Şirketin sermaye artırımı.Şirket ana sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun hale getirilmesi.Yatırım Ortaklıkları. Ancak halka açık şirketlerde bağımsız denetimin başlama tarihi 1989 dur.Bağımsız denetim sürecinde denetçinin bağımsız olması esastır. . bu amaçla değişik kurumları düzenleyen bir kanundur. Sayfa 17 / 83 .Tedrici şeklide kurulan Anonim Şirketler Sermaye Piyasası Kurulu kanunu kapsamına girmenin doğal sonuçları: . finansman bonosu gibi menkul kıymetlerin arzında SPK'ndan ön izin alınması ve menkul kıymetlerin SPK tarafından kayda alınması zorunluluğu.1. tahvil. . .Portföy Yönetim Şirketleri. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bu konu ile ilgili olarak yayınlanan ilk yönetmelik olan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetleme Hakkındaki Yönetmelik" 13. basımında 'faiz ve kar payı dağıtımında SPK düzenlemelerine tabi olmak ve kar payı dağıtım zorunluluğu. Bunu Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirketler izlemiştir. danışmanlık.Yatırım Fonları. . Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Kurul'un düzenlemelerine tabi olan şirket türleri şunlardır.1.Aracı Kuruluşlar.1987 tarihinde yayınlanmıştır. işletmeden borç almamalı veya borç vermemelidir.Emeklilik Yatırım Fonları.Ortak Sayısı 250 den fazla olmamakla birlikte menkul kıymetlerini halka arz ettikleri için Kurul gözetimine tabi şirketler. . 3. Bunlardan bazılarının hisse senetleri borsada işlem görürken bazılarının görmez.12. bu nedenle bağımsız denetimde denetçinin aşağıdaki koşulları karşılıyor olması zorunludur: • işletme ile denetim sözleşmesinde belirlenen tutar dışında bir üc ret ilişkisi olmamalıdır ve bunun dışında ücret veya başka bir isim altın da ödeme yapılmamalıdır.Bağımsız dış denetime tabi olma Bağımsız dış denetim kapsamında olan Halka Açık Şirketleri de ikiye ayırmak gerekmektedir. . ticaret gibi bir ilişki bulunmamalıdır.Girişim Sermayesi Ortaklıkları. Bağımsız Denetime Tabi Kuruluşlar Yurdumuzda yasal denetimlerin kapsamı ekonomideki gelişmelere paralel bir şekilde artmaktadır. a. .Menkul kıymetlerin halka arzında. Bu gün için mevzuatımızda yer alan zorunlu Bağımsız Denetimine tabi şirket türleri şunlardır. Bağımsız Denetim uygulamaları İlk defa bankalarda 1987 yılında başlamıştır. . . .Özel durumların kamuya açıklanması zorunluluğu. herhangi bir iş ilişkisi. • işletme ile herhangi bir borç alacak ilişkisi söz konusu olmama lı. Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamına Giren Kuruluşlar: Sermaye Piyasası Kanunu sermaye piyasasında güven vb açıklığı sağlamak amacıyla çıkartılan.1. • işletme ile herhangi bir ekonomik faaliyet içerisinde olmamalı. Daha sonra Sigorta Şirketleri zorunlu bağımsız denetim kapsamına alınmıştır. Borsada işlem gören şirketler ayrıca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın düzenlemelerine de uymak zorunda kalırlar. . bunların şeklinde.Ortak Sayısı 250 den fazla olduğu için Halka Açık olduğu varsayılan şirketler. .

Bu şirketlerde Bankalar. b. Bu mevzuata güre. SPK kapsamında bazı şirketler için öngörülen Sınırlı (Ara Denetim) ve Özel Denetim çalışmaları kurala bağlanmamaktadır. 3. yönerge ve uygulamalara uygunluğu tespit etmek. Bu şirketlerin mali tabloları Tekdüzen Muhasebe Sisteminde öngörülenlerden farklılık arz eder. işlet menin hedeflerine ne ölçüde ulaştığını ortaya çıkaran önemli bir araçtır.1. • Yönetimin istediği özel denetimleri gerçekleştirmek. • Yönetim tarafından belirlenen politika. Bankalar Kanunu'na tabi şirketler (Bankalar. Özel Finans Kurumları. ortaklarının en % 51’nin Sorumlu Ortak Baş Denetçi olması gibi bazı gereklilikler söz konusudur.2. iç denetçiler yönetim kuruluna bağlı olarak onların belirlediği görev ala nı içinde kalarak çalışmalarını yürütürler. bir A. bağlı bulundukları kurum ve kuruluşların iç kontrol yapısını izlemek ve öne rilerde bulunmaktır. Sayfa 18 / 83 . • işletmedeki hata veya hilelerin ortaya çıkarılması. kamu veya özel sektörde kurum veya işletmeye bir ücret ak di ile bağlı olarak çalışan kişilerin yönetim adına üstlenmiş oldukları bir denetim türdür. Sigorta ve Reasürans şirketleri: Sigorta ve Reasürans şirketleri için sadece yıllık mail tabloların bağımsız dış denetimi öngörülmektedir. Bunlar temelde tasarrufları değerlendiren ve ekonomide temel işlevleri olan kurumlar oldukları İçin özel kanunlar İle yönetilirler ve diğer işletmelerden oldukça farklı ve daha ağır denetim ve gözetime tabidirler. iç denetim işletmeler için faaliyetlerinin etkinliğini inceleyen. Özel Finans Kurumları): Bankalar ve özel Finans kurumlan para ve sermaye piyasasının en Önemli kurumlan arasındadırlar.Bu tür şirketlerde denetim yapılabilmesi için. Kanun kapsamında olan şirketler bu yetkiyi almış denetim şirketlerine mali tablolarını sürekli ve eğer borsada hisse senetleri işlem görüyor ise sınırlı denetim esaslarına göre denetletmek zorundadırlar. Genel Kurullarında sadece Bağımsız Dış Denetimden geçmiş mali tabloları görüşme konusu yapılabilir. iç denetçilerin başlıca görevleri. Kamu veya özel kesim işletmelerinde organizasyon yapısı içinde çalışan ve genellikle işletmenin üst yönetimine elde ettikleri bilgileri su nan kişilere iç denetçi adı verilir. • Faaliyet ve uygunluk denetimlerinin yürütülmesi. c. sigorta ve reasürans şirketlerinde sadece Hazine Müsteşarlığından izin alarak denetim yetkisi kazanırlar. iç denetçilerin görev kapsamında aşağıdaki faaliyetler sayılabilir: • işletmenin muhasebe işlemlerini ve hazırlanan raporların doğru luğunu tespit etmek. İç Denetim İç denetim: işletme içi daimi statüde çalışan ya da işletme dışından sürekli olarak iç denetçi statüsünde hizmet veren finansal nitelikli ve fi nansal nitelikli olmayan tüm işletme faaliyetlerinin incelenmesidir. Diğer bir deyişle. bir de ayrıca BDDK ndan izin almak gerekmekledir. Buradan izin alabilmek içinde. Bankalar ve Özel Finans Kurumlarında denetim yapabilmek için SPK dan alınan Bağımsız Dış Denetim yetkisi yetmemekle. • işletme faaliyetlerinin bütçe hedeflerine ve planlara uygun olup olmadığını tespit etmek. ya SPK'ndan ya da BDDK'ndan izin almış bir Bağımsız Denetim Şirketi olunması ve ayrıca ortaklardan bir tanesinin denetleyeceği şirketin çalışma alanında beş yıldan az olmamak üzere bilgi ve denetim sahibi olduklarını Müsteşarlığa belgelendirmeleri gerekmektedir.Ş şeklinde kurulmuş olması.

finansal tablolar denetiminden söz edilir. Kamu denetçileri.Finansal Tablolar Denetimi Bir işletmeye ait finansal tabloların önceden saptanmış ölçütlere uy gun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının incelenmesi amacıyla yapılan denetimdir. işlet melerin beyan ettikleri vergi ve yapmış oldukları kayıt ve işlemler üze rinde denetim yaparlar. Kamu kurumlarına bağlı olarak çalışan ve kamu yararını gözeterek görev yapan kişilere kamu denetçisi adı verilir. Uygunluk denetiminde ise amaç. Kamu denetimi.Kamu Denetimi Kamu kurumlarına bağlı olarak çalışan ve kamu yararını gözeterek görev yapan kişilerin yaptıkları denetimlere kamu denetimi adı verilir. iç denetçinin yap mış olduğu çalışmaları kullanabilir. Denetim faaliyeti ile ulaşılmak istenen amaca göre denetim türleri. kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmeleri nin kamu tarafından görevlendirilmiş elemanlar tarafından incelenmesi dir. uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi olmak üzere üç başlıkta sınıflandırılmıştır. hedeflerini gerçekleştir me derecesini saptamak olduğunda yapılan denetim çalışması faaliyet denetimi olarak tanımlanır. Örneğin. finansal tablo lar denetimi. 3. Kamu denetimi yapan bazı kamu denetçileri aşağıda sıralanmıştır: • Maliye Bakanlığı Denetçileri • Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları • SPK Denetçileri • BDDK Denetçileri • SGK Müfettişleri 3. SPK muhasebe standartları) uygun olup olmadığını ve finansal tabloların bir bütün olarak işletmenin gerçek du rumunu yansıtıp yansıtmadığını araştırmaktır. iç denetim bölümünün çalışmalarından yararlanma konusunda temkinli olmak zorundadır. (UDS 610). çeşitli kamu kurumları içinde örgütlenmiş ve işletme faaliyetlerinin yasalara. gerekse içeriği açısından düşük riskli olarak değerlendirilmiş olabilir. Tarafsız ve objektif davranmakla birlikte kamu yararı ön planda tutularak denetim faaliyeti yürütülür. bağımsız denetim sürecinde bir hesap bakiyesi veya bir ticari işlem gerek rakamsal boyutu.3. Tablo 2.1.2.2. denetim çalışmasının ne amaçla yapıldığına veya deneti min konusunun ne olduğuna göre de sınıflandırılabilmektedir.2. yönetmeliklere ve kamu yararına uygunluğunu tespit etmek için. iç denetçilerin çalışmalarından yararlanmadan önce iç denetim çalışmalarının yeterliliğinin değerlendirilmesi ve denetimdeki risklerin dikkate alınması gerekmektedir. Yüksek risk taşıyan işlemler ya da et kin çalışmayan iç denetim bölümlerinin bulunması durumunda bağımsız denetçi. 3. Aşağıda finansal tablolar denetiminin unsurları özetlenmiştir. belirli bir otorite tarafından belirlenmiş ölçütlere ne ölçüde uyulduğunun tespiti dir. Amaç finansal tabloların bir bütün olarak doğ ru ve güvenilir olup olmadığını saptamak olduğunda. finansal tabloların ge nel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve muhasebeleştirme üzerinde etkisi olan yasal mevzuata (örneğin. Finansal Tablolar Denetimi Sayfa 19 / 83 .Amaçlarına Göre Denetim Türleri Denetim.Bağımsız Denetçi iç Denetçi işbirliği Bağımsız denetçiler denetlenen işletmenin iç denetim çalışmaların dan yararlanabilirler. Ancak.1. Denetimle elde edilmek istenen amaç işletme faaliyetlerinin etkin yürütülüp yürütülmediğini. Bu durumda bağımsız denetçi. Finansal tablolar denetiminde amaç.

Uygunluk Denetimi Sayfa 20 / 83 .Uygunluk Denetimi Bir işletmenin finansal işlemlerinin ve faaliyetlerinin.2. kurallara ve mevzuata uygun olup olmadığının incelenmesi sürecine uygunluk denetimi denir.Faaliyet Denetimi İşletmenin önceden belirlemiş olduğu amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını ve aynı zamanda işletmenin verimli çalışıp çalışmadığını tespit et mek amacıyla işletme politikalarını ve politikaların uygulama sonuçları nı değerleme ve ölçmeye yarayan denetim türüdür. • Verimli çalışılıp çalışılmadığını incelemek. işletme yöne timi. işletme nin finans. pazarlama. Tablo 2.4. Faaliyet denetiminin amaçları aşağı daki gibidir: • işletmenin performansını incelemek. işletmenin organizasyon yapısını.2. işletmenin vergi kanunlarının gereklerini ye rine getirip getirmediğin inceleyebilir. Faaliyet denetimi. Uygunluk denetimde örneğin bir iş letmedeki muhasebe bilgilerinin belirli bir otorite tarafından konulmuş kurallara uyularak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğin incelenmesi işle mi yapılır.2. Faliyet Denetimi 3. yasama organı ya da diğer yetkili kişi ve kuruluşlarca belirlenmiş yöntemlere.3. • Hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğini saptamak. satın alma. Bu durum vergi mevzuatına uy gunluğun denetimidir. Örneğin devlet. iş akışlarını ve yönetim performansını tespit etmeye yönelik geniş kapsamlı bir inceleme faaliyetidir.3. araştırma geliştirme ve insan kaynak ları gibi bölümlerinin işletme politikalarına ne düzeyde uygun davrandığının incelenmesi de faaliyet denetiminin konusunu oluşturur. Tablo 2. Faaliyet denetimi özellikle işletme yönetiminin etkinliğini ve performansını değerlendirmede önemli bir süreçtir.3.

iş hedeflerinin yerine getirilmesi amacıyla bilgi teknolojileri desteğinin en uygun verilme şeklinin verilmesine yönelik strateji ve yöntemleri içerir. veri işleme organizasyonlarının denetimini. yalnızca KDV ince lemesi. • Bu denetimlerin gidişatı süresince belirlenen işlemlerin (kar. donanımlarını ve bilgisayar ortamına geçilmiş uygulamalarını yürütür. kontrollerini değerlendirmek. Bilgi teknolojilerinin Denetimi Bilgi sistemi denetim grubu. Planlama ve organizasyon faaliyetlerinin denetimi Planlama ve organizasyon faaliyetleri. Vergi denetim elemanlarının vergi incelemeleri. Bu denetimler. Planlama ve organizasyona ilişkin genel kontroller çerçevesinde. SGK müfettişlerinin yaptıkları denetimler veya meslek mensup larının “tam tasdik” çalışmaları birer uygunluk denetimi örneğidir. kuruluşların malvarlığı üzerinden koruma ve kontrolün kalitesini değerlendirmek. dosyalama sistemin. • Hesabı verilen ve her türlü kayıptan korunan.4. Sayfa 21 / 83 . • Stratejik bilgi teknolojileri planının tanımlanması. şirketin veri işleme değerlerinin miktarını belirlemek. 3. uygun maliyetler üzerindeki kolay anlaşılmayan riskleri dikkate alarak operasyonel verimlilik ve etkinlik kontrollerinin gelişmesine yardımcı olmak. işletmenin muhasebe kayıtlarının.Diğer taraftan işletme üst yönetimi.2. işletme içinde tayin edilmiş bir ödeme prosedürüne uyulup uyulmadığının veya belirlenmiş politikalara ne ölçüde uyulduğunun. Bütün bu amaçlar şunlar için tasarlanmıştır: • Veri işleme operasyonlarının yeterliliğini. üst yönetim tarafından konul muş kurallara uygunluğu inceleyebilir.2. veri işleme kaynaklarını etkin kullanmak. prosedürlerini. 3.4. yönetimin politikalarına bağlı kalmak.1. mal varlıklarının kullanımı) gelişmesi için yönetim sağlamak. maliyet. • Bilgi sistemleri yönetim sorumluluğunun ve oto kontrol kavramlarının bütün şirkette gelişmesini teşvik etmek. Farklı bakış açılarını içerecek şekilde planlanan stratejiler. politikalarını. bilgisayar uygulamaları ve kullanılan bilgisayar ortamı üzerinden yeterli kontrolün uyarlanması ve dizaynına teşvik etmek için yürütülür. aşağıdaki prosedürlerde daha ayrıntılı tanımlanan denetim tiplerini yönetmektir. organizasyon içerisindeki ilgili birim ve kişilere iletilir. Bilgi sistemi denetim grubunun başlıca sorumlulukları. sağlıklı bir örgütsel yapı içerisinde verimli ve etkin çalışabileceği hususu bilgi sistemleri denetimi sürecinde dikkate alınır. Teknolojik altyapının. ödeme sisteminin incelenmesi işlemleri uygunluk denetimine örnek olarak verilebilir.

yazılım veya verideki riskleri belirlemek ve bu riskleri azaltmak için uygun maliyetli bir yol önerisinde bulunmaktır. Erişim kontrolleri. kayıtları ve performans ölçümlerini içerebilir. Yazılım yönetimi.4. Kalite yönetimi. Teknolojik yönün belirlenmesi. organizasyonunun ve ilişkilerinin tanımlanması. Proje yönetimi süreçleri ile ilgili kontrol hedefleri denetlenir. 3. veri yedekleme işlemleri.4. Bir veri merkezi/bilgisayar operasyonları denetimi. • • • • • Donanım yönetimi. Mesela. Veri Merkezi / Bilgisayar Operasyonları Denetimleri Veri merkezi ve bilgisayar operasyonları incelemeleri. idari raporları. bu sorumlulukların herhangi birine yoğunlaşabilir veya veri merkezinin boyutuna. uygulanması ve iş süreçleriyle bütünleştirilmesini kapsar.2. Tedarik ve uygulamaya ilişkin genel kontroller çerçevesinde. politikaları / prosedürleri. sorumlulukların verilmesini. veri merkezi incelemeleri sadece erişim kontrollerine ve güvenlik yönetimine yoğunlaşabilir. bütçeleri. Bu incelemenin kapsamı. Veri merkezi/bilgisayar operasyonları incelemelerinin amacı. BT süreçlerinin.2. çok bilgisayarlı büyük veri merkezleri ve geniş sayıda kullanıcı için. İnsan kaynakları yönetimi. Yönetimin amaçlarının ve talimatlarının iletilmesi. fiziksel koruma metodları. geliştirilmesi veya harici destek sağlayıcılardan temin edilmesi.3. Veri merkezi / bilgisayar operasyonlarına ilişkin genel kontroller çerçevesinde. Operasyonların yönetimi ve ağ/haberleşme yönetimi Süreçleri ile ilgili kontrol hedefleri denetlenir. güvenlik yönetimi ve donanım kullanımı veya kapasitesi gibi aktiviteleri içerebilir. yazılım değişim kontrolleri. veri merkezi kaynakları üzerindeki idari kontrolleri ve veri işleyen personeli değerlendirmek için gerçekleştirilir. Bilgi sistemleri riskinin değerlendirilmesi ve yönetimi. denetim bütün sorumlulukları içerebilir. Sayfa 22 / 83 . donanım. BT yatırımlarının yönetimi.2. Tedarik ve Uygulama Faaliyetlerinin Denetimi Tedarik ve uygulama faaliyetleri. bilgi teknolojisi stratejilerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili bilgi teknolojisi çözümlerinin tanımlanması. operasyonların sınıflandırmasına ve zaman bütçesine bağlı olarak hepsini de içerebilir. Kaynağın korunması ve düzeltilmesi. bir planlamanın değerlendirilmesini. sorumluluğun şu esas alanlarında. 3. Küçük veri merkezleri için.• • • • • • • • • Bilgi mimarisinin tanımlanması. Öneriler. sınıflandırmayı. Sistemlerdeki bakımlar ve değişikliklerde bu kontrol alanında değerlendirilir.

gerekli eğitimin verilmesi de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan hizmetlerin güvenli ve sürekli bir şekilde sunulmasını ifade eder. Kullanıcıların eğitimi.2. Uygulama yazılımının geliştirilmesi ve bakımı. Değişiklik yönetimi. Sistem çözümlerinin ve değişikliklerin uygulanması. Hizmet Sunumu ve Destek Faaliyetlerinin Denetimi Hizmet sunumu ve destek faaliyetleri. Sistem güvenliğinin sağlanması. Teknoloji altyapısının oluşturulması ve bakımı. Operasyon yönetimi Süreçleri ile ilgili kontrol hedefleri denetlenir. Üçüncü kişilerden alınan hizmetlerin yönetimi. İzleme ve Değerlendirme Faaliyetlerinin denetimi İzleme faaliyetleri. 3. Sayfa 23 / 83 . Problem yönetimi.4. verinin entegrasyon ve düzeltilebilirliğindeki. verinin zamanında ve verimli işlemesindeki veya bozuk veya tamamlanmamış verinin tanınmasındaki riskleri belirlemektir. Süreçleri ile ilgili kontrol hedefleri denetlenir. bilgi teknolojilerine ilişkin tesis edilen kontrollerin uygunluk ve kalitesinin. tam zamanında yapılan yedekleme alıştırmaları. Uygulama sistemleri denetimlerinin amacı. Maliyetlerin belirlenmesi ve dağıtılması. arttırılmış veri erişim kısıtlamaları veya ekstra kullanıcı talimatı için ihtiyaçları içerebilir. Bilgi sistemleri kaynaklarının karşılanması. Hizmet sürekliliğinin sağlanması. Konfigürasyon yönetimi.5.• • • • • • • Otomasyon çözümlerinin belirlenmesi. düzenli aralıklarla değerlendirilmesini kapsar. Uygulama sistemleri denetimlerinden gelen öneriler. Fiziksel çevre yönetimi. Hizmet sunumu ve destek faaliyetlerine ilişkin genel kontroller çerçevesinde. Performans ve kapasite yönetimi. • Bilgi sistemleri performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi. 3. veriyi işlemek için geliştirilen yazılımdaki. Hizmet sunumu yönetimi ve olay yönetimi. Operasyon ve kullanımın sağlanması.4. İzlemeye ve değerlendirmeye ilişkin genel kontroller çerçevesinde. Veri yönetimi. • • • • • • • • • • • • • Hizmet seviyelerinin tanımlanması ve yönetimi. ekstra kontrol prosedürü.2.4.

3. Bir sistem geliştirme denetiminin amacı. (Mesela. Bilgi sistemlerine ilişkin kurumsal yönetişimin temini.2. yazılım veya veri risklerini tanımlamak ve en etkili şekilde bu riskleri azaltmak için öneriler sağlamak. donanım ve yazılım yönetimi.) iletilebilenlerin kalitesinin değerlendirilmesini içerebilir.7. işlem prosedürlerinin belgelenmesini. görev ayrımını. Bu prosedür her denetçiye verilen laptoplara ve diğer yerlerdeki paylaşılmış desktop modellerine uygulanır. sistem test planları ve sonuçları.4. program değişim kontrollerinin yerleştirilmesini. Bu denetimlerin arasındaki asıl sorumluluk. Bu denetimlerin kapsamı. kopyalama ve yedekleme denetçilerin kendi sorumluluğundadır. kullanıcı eğitimleri. 3.6. erişim kontrolleri. kişisel işlem. Süreçleri ile ilgili kontrol hedefleri denetlenir ve değerlendirilir. yeni sistem gelişimi ve projelerin kurulumu ve uygulama değişim yönetimidir. yeni bilgisayar destekli uygulamaların. Öneriler. uygulamanın daha kontrollü bilişim ortamına taşınmasını.) üzerindeki idari kontrollerin değerlendirilmesini veya herbir sistemin gelişmesinden veya uygulama evresinden (kontrollerin tasarımının değerlendirilmesi ve denetim izleri. kaynak koruma. sınıflandırma. yeterli eğitim verilmiş kullanıcı topluluğu tarafından kontrol edilmiş. bütçeleme. vs bağlı olarak değişir.4.4. geniş alan ağları. belgelenmiş ve işletilebilmiş bilgisayar destekli sistemin bütçe içi uyarlamasını sağlamaktır. sistem ve program dökümantasyonu vs.Bu ortamların önemi ve kontrol seviyesi veri tipine. iç usul ve esasları dahil ilgili mevzuata uyumunun sağlanması.2. “Diğer” kategorisinde yer alan bilişim ortamlarına örnek olarak: mühendislik/bilimsel işlem. ağ kontrolü) Diğer bilişim durumlarının denetimindeki amaç. Denetlenenin. personel işletimi. Sistem geliştirme denetimleri Sistem geliştirme denetimleri. grup veya bölüm için veri depoladığı ve işlediği (geleneksel bilişim merkezlerinden uzak) alanları tanımlar. bilgisayarın bir şahıs. proje (fizibilite sonuçları. Kendi işlerini saklama. Diğer Kişisel veya Birime Ait Bilişim Ortamı Denetimi “Diğer” bilişim ortamı terimi.• • • İç kontrolün izlenmesi ve değerlendirilmesi. sorumlulukların dağıtılması.2. bölüme ait uygulamalar. proje planları ve raporların durumu vs. düzelme. 3.8. laboratuar test verileri toplama. Sistem geliştirme denetimleri tarafından önerilenler. veya yazılım lisans anlaşmasına uygunluğunu içerebilir. donanım. veri merkezi denetiminde gözden geçirilen aynı konuların çoğunu içerir. yerel alan ağları. işleyen çevre üzerinde yönetsel kontroller. dosya uzlaşma ve dengeleme kontrollerinin gelişmişliğini veya döküman test planlarını ve beklenen test sonuçlarını içerebilir. şahsi sorumluluk olarak iç denetim personeline verilir. yetkilendirme. proje planlarına eklentileri. geliştirme uyarlaması üzerine idari kontrolleri değerlendirmek ve önerilen sistem üzerinde bilgisayar destekli kontrollerin/denetim izlerinin tasarımını izlemek için gerçekleştirilir. Sayfa 24 / 83 . verinin kullanımına ve amacına. iş üzerindeki etkisine. veri yedekleme uygulamalarını. Yedekleme Kişisel bilgisayarlarda sürdürülen uygun yedekleme ve verilerin güvenliği. zamanında engellenebilen bu konuların erken belirlenmesini. vs Bu denetimlerin kapsamı.

vs. değişiklik yönetimi. veri editleme. Diğer yerlerdeki paylaşılan kişisel bilgisayarlar hakkında.4. yetkilendirme ile işlem başlatma fonksiyonlarının ayrılması). Bu prosedür altında denetim alt dizinleri altındaki dosyalar her Cuma yedeklenecek. eylem ve işlemleri izleme kabiliyeti yoluyla fiziksel erişim korumasından. sonraki denetimlerde zaman kazandıracak. bunların şifrelenmiş talimatlarla uygulanmasına. Denetim ilerlerken dokümanların çıktısının alınması. kilit BT fonksiyonlarının ayrılması. makul ve uygun olup olmadığının analizine kadar değişir. Bunlar.10. Uygulama Kontrolleri Münferit iş süreçleri veya uygulama sistemlerinin kapsamıyla ilgilidir. bunlardan sorumlu olan kişilere ve büyük veri grupları için otomatik editleme (bilgilerde düzeltme. her personel hard diskin zarar görmesi durumunda yeniden yapılandırmaya gerek duyduğu verileri değerlendirmeli. bu arada zaman zaman diskete yedeklenmesi.Yedekleme prosedürünün zamanlaması. Departman içerisinde masa üstü bilgisayar kullanan şahıslar eğer vaktinde güvenli-saklama uygunsa kendi işlerini yedeklemeyi düşünmeliler. Excel. amaçlarının ve genel iç kontrol sisteminin neresinde yer aldıklarının anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla. kontroller önleyici. haftalık yedekleme prosedürü yürütülecek. Denetim dokümantasyonunda birkaç gün veya hafta veya denetim zamanının çoğunun kaybedilmesi kabul edilmeyecek. yazılı şirket politikalarından. 3. hard disk kaybı durumunda geçerli denetimin işlemesi için zaman kazandıracak. Bu açıdan. belirli bir kurumla veya sistemler ortamıyla ilgili bütün sistem unsurları. erişim ve doğruluk kontrolü. Yedekleme şahsi bir sorumluluk olduğundan.) diskete kopyalanması önerilir. Sayfa 25 / 83 . Genel kontroller. kontrol çerçevesi içindeki rol ve konumlarını daha iyi anlayabilir ve aşağıdakiler gibi kilit öneme sahip soruları yanıtlayabilirler: Tespit etmeye yönelik kontroller. işlemler günlüğü kayıtları ve hata raporlama.9. sistemlerin iktisabı ve uygulanması yönetimi. yönetim. önleyici kontrollerde gözden kaçmış olabilecek hataların bulunması için yeterli midir? Düzeltici kontroller tespit edilen hataların düzeltilmesi için yeterli midir? BT kontrolleri için yaygın uygulanan sınıflama yöntemi. kurtarma ve iş sürekliliği. Yedek disketleri laptoptan uzak güvenli bir yerde saklamak potansiyel zaman koruması sağlar. Kontrol Sınıflamaları Kontroller. Bir kontrolün işlevi. Genel Kontroller Altyapı kontrolleri olarak da bilinirler. bilgi ve bilişim hizmetleri için güvence veren ve bir kurumun teknoloji kullanımının doğurabileceği risklerin azaltılmasına yardımcı olan bu süreçleri kapsar. Bu kontroller. Bu işlem sadece denetim alt dizinlerinde oluşturulan ve depolanan dosyaları kopyalar. sınıflanabilir.4. uygulama bazında değil genel sınıflamadır. bunlarla sınırlı kalmaksızın şunları da içerir: bilgi güvenliği politikası.2. işlemci toplamlarının dengelenmesi. kontrol analiz uzmanı ve denetçi. süreçler ve verilere uygulanır. BT Kontrollerinin Amacı BT kontrolleri.2. 3. depolanan bilginin seviyesine ve karmaşıklığına bağlı olarak şahsi bir karardır. Bu işlem hızlı ve kolaydır. ek giriş ve düzenleme yapılması) olanağından. iş fonksiyonlarının ayrılması (örneğin. yedekleme. o kontrolün tasarım ve etkinlik değerlendirmesiyle yakından bağlantılıdır. Referans olarak laptopta “Yedekleme/ Yardım” menü seçeneği her günün sonunda dosyaların (word. bulma amacına yönelik veya düzeltici şeklinde gruplandırılabilir. Bu sınıflamaları anlamakla.

kuşkulu faaliyetlerin izlenmesi için işaretlenmiş bulunan hesapların veya pasif hesapların hesap numaralarını ortaya çıkartabilir. olay veya faaliyetlerin ortaya çıkartılması amacına yönelik izleme ve analizleri de içerebilir. Fakat daha küçük kurumların bunun için yeterli kaynakları çoğunlukla yoktur. bilgilerin doğruluğuna güvenmek için gerekli temeli yaratırlar. ilgili sözleşmelerde. kurumun BT altyapılarında kullanılan teknolojilere özgü ve bağlıdır. Düzeltici Kontroller Tespit edilen ve ortaya çıkartılan hataları. iç denetim yöneticisi. düzeltme işini kolaylaştırmak için. Bu kontroller. düzensizlikler veya felaketlerden kurtarma faaliyetlerine kadar değişir. kontrollerin etkinliğinin değerlendirilmesi konusunda faydalı olabilir. kesintisiz. test edilmesi. Genel olarak.11. tespit etmeye yönelik bir kontrol. telafi edici. Tespit etmeye yönelik kontroller. alfabetik karakterlerin sayısal alanlara girilmesini engelleyen basit veri-girişi editleri. hizmet veya sistem Sayfa 26 / 83 . uygulanması ve sürdürülmesine ilişkin süreçlere uygulanacak standartlara gerek duyulur. Standartlar Standartlar. elektronik haberleşmede bir mesajın tahrif edildiğini ya da göndericinin güvenlik kodu ve kimliğinin doğrulanamadığını gösterebilir. Bu kılavuzda tanımlanan pek çok başka kontrol gruplaması ve sınıflaması da. tamamlayıcı. kendi standartlarını belirleyebilecek durumdadırlar. Örneğin. aşağıdaki konuları kapsayan standartların belirlenmesini beklemeli ve öngörmelidir: • Sistem Geliştirme Süreçleri: Kurumlar kendi uygulamalarını geliştirdiklerinde. geliştirilmesi. taları önlemek ya da kaynaklarına mümkün olduğu kadar yakın bir yerde bulmak en etkili ve en etkin yoldur. Kurumlar uygulama geliştirme işini taşerona devrederlerse veya sistemleri dış satıcılardan alırlarsa.4. Örneğin. yetkisiz kullanıcılar veya yazılımların tespitine ve sistemler veya ağlardan çıkartılmasına ve güvenlik ihlâli olayları. kurumun tüm BT işletim ortamını daha etkin ve verimli işletmesini de sağlarlar. Tespit etmeye yönelik kontroller. Bu düzeltici süreçler de. hassas verileri veya sistem kaynaklarını yetkisiz kişilere karşı koruyan erişim kontrolleri. talep üzerine yapılan ve olay üzerine yapılan kontroller sayılabilir Teknik Kontroller Teknik kontroller. ve anti-virüs yazılımı. Sadece bilgi için. ihtiyari. sistemler ve programların tasarlanması. Standartların benimsenmesi ve uygulanması verimliliği de artırır. Örneğin. normal sınırların dışında olan. Yönetimin amaçladığı bilgi-bazlı politikaları uygulayan ve bu politikalara uyumu gösteren teknik kontrolleri otomatik olarak uygulama yeteneği. ihmalleri veya ihlâl olaylarını düzeltir. kurumun gereken hedeflere ulaşmasını sağlayacak çalışma yol ve yöntemlerini tanımlamak ve belirlemektir.2. kurumdaki diğer bütün kontrollerin güvenilirliğini sağlayan temeli oluştururlar. teknik kontroller. verilerle ilgili belirlenmiş yetki limitlerini aşan veya bilinen uygulama yollarını ihlâl eden ve usulsüz bir manipülasyonu gösterebilecek olan durum. yetkisiz erişim ve girişe karşı koruma sağlayarak. bir iç denetim yöneticisi. bütün değişikliklerin kanıtını vermek ve onları doğrulamak da dahil. güvenlik duvarları ve saldırı önleme sistemleri gibi kompleks ve dinamik teknik kontroller. basit veri-girişi hatalarının düzeltilmesinden. ihmaller veya sahtekârlık için fırsat yaratabilirler. kurum için güçlü bir kaynaktır. Bu kontroller. çünkü bu süreçler de hatalar. 3. Standartlar aynı zamanda. otomatik kontroller manuel kontrollerden daha güvenli olabilir ve isteğe bağlı olmayan kontroller isteğe bağlı olan kontrollere kıyasla daha tutarlı ve istikrarlı bi şekilde uyarlanabilir. Önemli kaynakları bulunan büyük kurumlar. politikaların koşullarını desteklemek için vardır. ihmalleri veya güvenlik olaylarını engellerler. Örneğin. önleyici ve bulma amacına yönelik kontrollere tâbi tutulmalıdır. İlgili başka konrol sınıflamaları zorunlu. Standartların amacı. Tespit Etmeye Yönelik Kontroller Önleyici kontrollerde gözden kaçan hataları veya ihlâl olaylarını bulurlar.Önleyici Kontroller Hataları.

Standartlar kurum yönetimi tarafından onaylanmalı.2. hem tüm iş faaliyetlerinde uygulanması gereken kontrol tiplerini hem de hassas süreçlere ve bilgilere uygulanması gereken özel kontrolleri tanımlayan belirli standartlara gerek vardır. hem önde gelen kurumlar hem de teknoloji sağlayıcıları nezdinde giderek daha fazla kabul görmeye başlamaktadır. • Uygulama Kontrolleri: İş faaliyetlerini destekleyen bütün uygulamaların kontrol edilmesi gerekir. • Dokümantasyon: Standartlar. Bilgi güvenliğinin evrensel kabul gören unsurları şunlardır: • Gizlilik: Gizli bilgiler sadece gerektiği zaman ifşa edilmelidir ve yetkisiz ifşaya veya müdahalelere karşı korunmalıdır. Bu. hem her uygulama sistemi veya BT kurulumu için hem de farklı uygulama sınıfları. güvenli sistem konfigürasyonları ile ilgili standartlar. 3. • Doğruluk ve Tamlık: Bilgi doğruluğu. verilerin doğru ve tam olma durumu anlamına gelir.tedarikçilerinin kurumun kendi standartlarına uygun ya da kurumun kabul edebileceği standartları uygulamakla yükümlü olduklarını belirten maddelerin bulunmasını sağlamalıdır. BT’ nin finansal yönleriyle (örneğin. Mevcudiyet. düzensizlikler veya usulsüzlüklere karşı koruma ve bilgilerin bulunduğu yerdeki önemli bir felaketten kurtarma yeteneğini de içerir. mahremiyetle ilgili mülahazaları da kapsar. Bilgi Güvenliği Bilgi güvenliği. işletme. güvenliği artırabilir ya da suiistimale konu olabilecek zayıflıklar yaratabilir. • Veri yapıları: Tüm uygulamalar dizisinde tutarlı veri tanımlarına sahip olmak. • Sistemler Yazılım Konfigürasyonu: Sistemlerin yazılımı BT ortamında büyük bir kontrol unsuru olduğundan dolayı. Bunun istisnaları. bütçe kontrolleri) ilgili kontroller ve bazı proje yönetim kontrolleridir. İşletim sistemleri. • Mevcudiyet: Bilgilere ihtiyaç duyulduğu zaman ve yerde ve ihtiyaç duyulan tarzda. farklı süreçler ve farklı veri işleme merkezleri için gereken asgari dokümantasyon düzeyini de tanımlamalıdır. müşteriler ve ortakların erişim imkanı bulunmalıdır.4. Sayfa 27 / 83 .12. Gizlilik. Kurumun kendi geliştirdiği veya dışarıdan satın aldığı tüm uygulamalar için. Bilgi güvenliği. hem altyapıya hem de verilere uygulanır ve diğer pek çok BT kontrolünün güvenilirliğinin de temelidir. bütün BT kontrollerinin tamamlayıcı bir parçasıdır. verileri ve BT hizmetlerini kayıplar. özellikle. açık ve kolay anlaşılır bir dilde yazılmalı ve bunları uygulayacak olan bütün kişilere iletilmelidir. yatırım geri dönüşü. finansal işlemler ve raporlamanın güvenilirliğini kapsar. ağ yazılımı ve veritabanı yönetim sistemleri gibi ürünlerin yapılandırma yolu ve şekli. birbirinden tamamen farklı olan sistemlerin aynı verilere doğrudan erişebilmesini ve özel veriler ve diğer hassas veriler için güvenlikle ilgili kontrollerin tek tip uygulanabilmesini sağlar.

4- DENETİMİN GELİŞİMİ
4.1.Denetimin Tarihsel Gelişimi
Günümüzden ikibin yıl önceki döneme ait tabletlerden veya antik şehir kalıntılarındaki yazıtlarda Mısır, Roma ve Yunan medeniyetlerinde kamu harcamalarının denetiminin yapıldığına ilişkin bulgulara rastlan maktadır 3. Bulgular, denetimin özellikle devlet yönetimi tarafından yaptırıldığı ve kamu harcamalarının uygunluğunun tespitine yönelik olduğunu göstermektedir. Ancak, geçmişi bin yıllara dayanan denetim işinin ticari alanlara uygulanması o kadar da eski değildir. Sanayi devrimine gelinceye kadarki dönemde ticari alanda denetimin uygulanması olduk ça sınırlı kalmaktaydı. Sanayi devrimiyle birlikte (18. yüzyılın sonları) denetim, ticari alanlarda da uygulanmaya başlamıştır. Bu döneme kadar denetim ağırlıklı olarak devlete ait birimler için yapılan bir süreçken bu dönemle birlikte ticari uygulamalar üzerinde yaygınlaşmaya başlamıştır. Denetimin gelişiminde, özellikle ingiltere’de geniş toprak sahiplerinin, hesaplarını tutan muhasebecilerin tuttukları kayıtların ne ölçüde güvenilir olduğuna yönelik yaptırdıkları çalışmalar da önemli bir yer tutmuştur. Bunun dışında gemi sahiplerinin gemileri ile ilgili kayıtları tutan muhasebe ve yöneticilerin yaptığı işlemlerin güvenilirliğini araştırma ihtiyacı da denetimin ticari alanda kullanımına yönelik katkılar sağlamıştır. Her şeye rağmen denetimin ticari uygulama alanı sanayi devrimi ile birlikte işletmelerin sayısının artması, fabrikaların büyümesi faaliyet alanlarının gelişmesi ile sağlanmıştır. 1900’lü yıllara gelinceye kadar denetimin amacı sadece yolsuzlukları ortaya çıkarmaktı ve sadece bilanço denetimi yapılırdı. 1900’lu yıllardan itibaren ise sadece yolsuzluklar değil işlemlerin hatalı olup olmadığı da denetimde ön planda tutulmaya başlanmıştır. Sanayi devrimine kadar sadece bilançonun denetimi yapılırken sanayi devrimi ile birlikte bilanço yanında gelir tablosunun da denetimi ağırlık kazanmıştır. işletmelerin mali durumlarının ve kârlılıklarının değerlendirilmesi denetimin öncelikli amacını oluşturmaktaydı. 1930’lu yıllara gelinceye kadar geçen dönemde ise, işletme ile ilgili bilgi talep eden kesimlerin sayısının artması, işletmelerin finansal verilerinin doğru olup olmadığının tespiti ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. işletmelerin çevresiyle olan ilişkilerinin artması faaliyetlerinin büyümesi, işletmedeki finansal nitelikli işlemlerin sayısını artırmıştır. işletmelerle ilgili kesimlerin artması bu kesimlerin dene tim ihtiyacının oluşmasını da beraberinde getirmiştir. 1900’lü yıllarda yapılan denetim çalışmaları her türlü işlem ve belgenin tek tek incelenmesi suretiyle yürütülmekteydi. Denetim sürecinde 1930’lu yıllara gelindiğinde ise her bir işlemin, belgenin tek tek incelenmesi yerine örnekleme yoluyla da denetim yapılmaya başlamıştır. Özellikle 19301960‘lı yıllar arasında denetim sadece işletme içinden sağlanan bilgi ve belgelere dayanarak yapılan bir çalışma özelliği taşımaktaydı, bu dönemde, böyle bir denetim yaklaşımının işletmenin gerçek durumunu değerlendirmek için yetersiz olduğu anlaşılmıştır. işletmelerin büyümesi ile birlikte özelliklede 20. yüzyılın ilk yıllarında iç kontrol sistemleri önemini artırmıştır. Bu dönemde, işletmelerin iç kontrol sisteminin incelenmesi gerektiği denetçiler arasında ifade edilmeye başlanmıştır. Denetim sürecinde dış kaynaktan doğrulamanın önemi anlaşılmıştır. Denetim sürecinde denetçilerin mutlaka işletmelerin iç kontrol sistemlerini incelemeleri ve işletme dışı Sayfa 28 / 83

kaynaklardan kanıt toplanmasını zorunlu hale getirmiştir. Denetimin gelişim aşamalarını tarihselolarak aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür. Tablo 3.1. Denetimin Tarihsel Süreci

Belge Denetimi Aşaması: Sanayi devrimi öncesi tüm belge ve işlemlerin eksiksiz incelendiği dönem Amaç, işlemlerin tek tek doğru yapılıp yapılmadığını ortaya çıkar maktır. Belge denetimi aşaması henüz işletmelerin faaliyetlerinin sınırlı ve hacimlerinin daha küçük olduğu bir dönemdir. Bu süreçte Sayfa 29 / 83

yönetim her şeye hakim olduğundan asıl elde edilmek istenen yapılan işlemlerde hata olup olmadığını saptamaktır. 1900’lü yıllarda daha çok işletmedeki tüm belgelerin ve işlemlerin incelenmesine odaklanılmış ve her türlü işlem ve belgenin incelenmesiyle yapılan denetimler ön plana çıkmıştır. Denetim sürecinde tüm belge ve işlemlerin eksiksiz incelenmesi amaçlanmıştır. Her muhasebe işlemi ve onunla ilgili belgeler eksiksiz olarak incelenmek suretiyle denetim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Finansal Tabloların Denetimi Aşaması 1900-1930 yıllarında gelişen ekonomik koşullara bağlı olarak, işletmelerle ilgili tarafların sayısının artması nedeniyle denetim gelişmiş ve finansal tablo denetimi ön plana çıkmıştır. Bu süreçte yaşanan gelişmeler aşağıdaki gibidir: •Gelişen denetim yöntemleri ile daha bilimsel inceleme yapılmıştır. •Tüm belgeler yerine örnekleme yöntemi uygulanmaya başlamıştır. Sistemlere Dayalı Denetim Yaklaşımı Aşaması 1930’lu yıllardan sonra işletmelerin yapısı ve işleyişi hızla değişmiş ve gelişmiştir. işletmeler organizasyon yapılarını güçlendirmiştir. Bu dönemde özelliklede işletmedeki iç kontrol sistemlerinin önemi artmıştır. işletmelerin düzenli işleyen kontrol sistemleri kurmaları ile birlikte, sistemlere dayalı denetim yaklaşımı ortaya çıkmıştır. iç kontrol sistemlerinin gelişmesi sonucunda denetimin kapsamı iç kontrol sistemlerinin etkinliğini incelemeye yönelik bir ağırlık kazanmıştır. Bu aşamanın günü müzde de devam ettiği görülmektedir. Özetle; •işletmelerin iç kontrol sistemlerinin önemi artmıştır. •Geliştirilen iç kontrol sistemleri ile hata ve suiistimaller önlenmeye çalışılmıştır. •Denetimde iç kontrol sistemleri test edilmeye başlanmıştır. Tablo 3.2. 1930 – 1960 Yıllarında Denetim

Sayfa 30 / 83

1960-1990 döneminde ise denetim sürecinde dış kaynaktan elde edilen kanıtların kullanılması ön plana çıkarılmıştır. Denetim sürecinde 1990’lı yıllara doğru yavaş yavaş bilgisayarların da kullanılmaya başlandığı görülmüştür. Aynı zamanda istatistiki örnekleme yöntemiyle kanıt oluşturulması da daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde denetim, esas olarak finansal tabloların kredibilitesine yönelik olarak yapılıyor ise de; işletmenin yönetim danışmanlığı ihtiyaçlarının ortaya çıkarılmasına da hizmet etmekteydi. Tablo 3.3. 1960 – 1990 Yıllarında Denetim

Sayfa 31 / 83

Yönetim Denetimi Yaklaşımı Aşaması 1990’lı yıllarda bilgi işlem sistemlerinin gelişmesi. Bu aşamada denetimin alanı genişlemiş denetçiler işletmelere yönetim alanında da katkı sağlamaya başlamışlardır. Risk analizi ile elde edilen veriler ışığında ortaya çıkarılan tespitler kullanılarak denetim yapılır. Denetim sürecinde istatistiki ve matematik yöntemlerin kullanımı (örnekleme yöntemi) ağırlık kazanmış ve denetlenen işletmelerin bilişim alt yapısının incelenmesi de ön plana çıkmıştır. Bu dönemde geliştirilen çeşitli yazılımlarla denetimde bilgisayar programlarından da yararlanılmıştır. Risk odaklı denetim yaklaşımda incelenecek Sayfa 32 / 83 . Risk odaklı denetim yaklaşımında inceleme yapılacak işletmelerin riskleri ayrıntılı olarak analiz edilir. Risk Odaklı Denetim Yaklaşımı Aşaması Günümüzde gerek yaşanan yolsuzluk skandalları gerekse denetim kaynaklarını en iyi şekilde kullanma ihtiyacı risk odaklı denetim olgusunu ön plana çıkarmıştır. işletmelerin küresel faaliyetlerinin artması ve devasa boyutlarda yapılar haline dönüşmesi yeni bir denetim anlayışının hakim olmasına neden olmuştur.

Ortaya çıkan risk yapı sı göz önünde bulundurularak denetim planlanır ve denetim kaynakları önemli ölçüde riskli kısımların ayrıntılı incelenmesini ön planda tutacak şekilde oluşturulur.Türkiye’de Denetim Uygulamaları Türkiye’de süregelen bağımsız denetim faaliyetleri incelendiğinde bu uygulamaların genellikle belli sektör veya işletmelere yönelik düzenleyici otoriteler tarafından ayrı ayrı düzenlendiği görülmektedir. 1990’dan Günümüze Denetim 4.işletmenin denetim sürecini ilgili işletmenin risk profili şekillendirir. Bu sayede denetim sürecinde kaynakların daha etkin kullanılması sağlanır. Ülkemizde bankalarla başlayan zorunlu denetim uygulaması halka açık şirketler ve sigorta şirketlerini Sayfa 33 / 83 .2.4. Risk odaklı denetim sayesinde denetim daha etkin yapılır. Tablo 3.

Denetim mesleği açısından ülkemizdeki gelişmelere bakıldığında. 2006 yılından sonra Uluslararası Denetim Standartları ve Uluslararası inceleme Sözleşmeleri Standartlarında Yapılan Değişiklikler bu tebliğe henüz yansıtılmamıştır. Sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunmak isteyen bir bağımsız denetim kuruluşunun SPK’ya başvurarak yetki alması gerekmektedir.Sermaye Piyasası Kurulu Denetim Uygulamaları 1987 yılında SPK tarafından yayınlanan “Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik” menkul kıymetlerini halka arz etmiş olan ve arz etmiş sayılan ortaklıklar için bağımsız dış denetimi 1989 yılından itibaren zorunlu hale getirmiştir. ancak Türkiye’deki denetim şirketlerinin çalışma esasları ve yetkilendirilmesine ilişkin bir bölüm SPK tarafından eklenerek tamamlanmıştır. ilerleyen dönemlerde bankalarla birlikte tüm finans kuruluşları da bağımsız denetim kapsamına dahil edilmiştir. Tebliğin ikinci kısmında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma şartları düzenlenmektedir.1. 1996 yılında yayınlanan Seri:X No:16 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ” ile sermaye piyasasında denetim uygulamalarına ilişkin hükümler genişletilmiştir. Buna göre işletmelerin finansal tablolarının bağımsız denetimi ile görevlendirilecek bağımsız denetim kuruluşlarının aşağıdaki şartlara sahip olması gerekmektedir (madde 3): Sayfa 34 / 83 .2. Tablo 3. 1989 yılında yayınlanan 3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik. Her otoritenin farklı düzenlemeleri nedeniyle Türkiye’deki denetim uygulamalarını her bir düzenleyici otorite bazında ayrı ayrı incelemek gerekmektedir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” ile atıldığı söylenebilir.kapsayacak şekilde genişlemiştir. en önemli adımın. EPDK’nın kurulmasıyla birlikte enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlerde de denetim zorunlu olmuştur. Türkiye’de Denetim Uygulamaları 4. Bu tebliğ IFAC bünyesinde IAASB tarafından yayınlanmış olan Uluslararası Denetim Standartları ile Uluslararası inceleme Sözleşmeleri Standartları Türkçe’ye çevrilerek hazırlanmış. Son olarak ise 12 Haziran 2006 tarihinde Seri:X No:22 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” yayınlanarak uyulması gereken denetim standartları bu tarih itibariyle Uluslararası Denetim Standartları ile uyumlu hale getirilmiştir.5. Kanun 26 Temmuz 2008 tarihinde yapılan değişikliklerle son şeklini almıştır.

teknik donanım. Bağımsız denetim kuruluşunda çalışan bağımsız denetçilerin kıdem sırasına göre alabilecekleri unvanlar tebliğde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: •Sorumlu ortak baş denetçi bağımsız denetim kuruluşunda pay sahibi olup baş denetçi unvanını haiz ve bağımsız denetim çalışmasını kuruluş adına kendi kişisel sorumluluğu ile yürüten ve kuruluş adına bağımsız denetim raporlarını imzalamaya yetkili gerçek kişi •Baş denetçi en az fiilen 10 yıl mesleki deneyim sahibi denetçi •Kıdemli denetçi en az fiilen 6 yıl mesleki deneyim sahibi denetçi •Denetçi en az fiilen 3 yıl mesleki deneyim sahibi denetçi •Denetçi yardımcısı Denetçi yardımcılığında geçen süre kıdem hesaplamalarında dikkate alınır. g) Kanuna muhalefetten dolayı haklarında verilmiş mahkumiyet kararının bulunmaması. Madde 4 ise. d) Sadece bağımsız denetim ve mesleki alanda faaliyet göstermeleri. Ayrıca yönetici ve bağımsız denetçilerin “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesini” almış olması gerekmektedir. e) Sermaye piyasası mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi iptal edilmiş olan kuruluşlarda yetki iptaline neden olan bağımsız denetim faaliyetlerinde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması. Sayfa 35 / 83 . mekan. ç) Sorumlu ortak baş denetçilerin. b) Müflis olmamaları ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkum bulunmamaları. f) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği iptal edilmiş işletmelerde iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması.a) Anonim şirket şeklinde kurulmuş olması ve hisse senetlerinin nama yazılı olması. e) Organizasyon. c) Ortaklarının Tebliğin bu Kısmının "Yönetici ve bağımsız denetçiler" başlıklı maddesinde sayılan nitelikleri haiz gerçek kişilerden olması. belge ve kayıt düzeninin bağımsız denetim işini yürütecek düzeyde bulunması ve f) Hazine Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları. ç) Esas sermayenin en az %51'inin sorumlu ortak baş denetçilere ait olması. c) Türkiye'de yerleşik olmaları. Yönetici ve bağımsız denetçilerin sahip olması gereken özellikleri aşağıdaki şekilde listelemiştir: a) 3568 sayılı Kanuna göre serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanını almış ya da yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan belge sahibi olmaları. Ancak denetçi unvanının alınabilmesi için mesleki deneyimin yanı sıra 3568 sayılı kanun çerçevesinde mesleki yeterliliğe de (SMMM veya YMM) sahip olunması gerekmektedir. d) Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesine sahip olmaları. b) Ticaret unvanlarında "bağımsız denetim" ibaresinin bulunması. en az iki yıl süreyle Kurulun listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarında sermaye piyasası kurumları ve halka açık anonim ortaklıkların bağımsız denetiminde fiilen denetçi. ğ) Kanunun ilgili maddeleri uyarınca sermaye piyasalarında işlem yapmalarının yasaklanmış olmaması ve h) Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları. kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanı ile çalışmış olmaları.

Bugün finansal kuruluşlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yürütülmekte olan denetim ve gözetim faaliyeti BDDK kurulmadan önce iki ayrı kurum tarafından yürütülmekteydi. SPK. Daha sonra önce konsolidasyona tabi olduklarından.C.2.22 sayılı Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’inde denetim çalışmalarını Bağımsız Denetim. bu amaçlarla herhangi bir tarih itibariyle düzenlenmiş finansal tabloların bağımsız denetime tabi tutulmasını ifade eder. defter. 1999 yılında kabul edilen bankalar kanunu ile bu yetki bankaların dene tim ve gözetim yetkisinin devriyle birlikte BDDK’ya geçmiştir. 1985 yılında kabul edilen bankalar kanunu. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığındaydı (Hazine).Tebliğ aynı denetim kuruluşunun aynı işletmeye ardı ardına en fazla 7 hesap dönemi bağımsız denetim görevi verebileceğini ve aradan en az 2 yıl geçmeden aynı işletmeye tekrar denetim hizmeti verilemeyeceğini belirtmektedir. SPK’ya da Seri: X No:4 sayılı tebliğ uyarınca bankaların aracılık faaliyetleri dolayısıyla SPK tarafından belirlenen formatta hazırlanan denetim raporları gönderilmekteydi. Bağımsız denetim kuruluşlarına bankalarda denetim yapma yetkisi 1999 yılına kadar Hazine tarafından verilmekteyken. Seri:X No. temel prensiplerde örtüşmektedir. Bu yönetmelik. bölünme. sermaye piyasası araçlarının halka arzı için Kurula başvuru sırasında veya birleşme. gözetim sorumluluğu T.2. Bağımsız Denetim işletmelerin kamuya açıklanacak veya Kurulca istenecek yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda. Bankaların denetim sorumluluğunu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) üstlenmişken. Özel Bağımsız Denetim Özel bağımsız denetim. 4. 2002 yılında yayınlanan “Bağımsız Denetim ilkelerine ilişkin Yönetmelik” ile detaylandırılan denetim uygulamalarına ilişkin ilkeler son şeklini 1 Kasım 2006 tarihinde yayınlanan “Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ile almıştır. makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak. SPK’da olduğu gibi Uluslararası Denetim Standartlarının bir çevirisi niteliğinde olmamakla birlikte. inceleme (Sınırlı Bağımsız Denetim) ve Özel Bağımsız Denetim olarak 3 başlık altında sınıflandırmıştır. kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır. Bu tebliğ hükümleri doğrultusunda hazırlanan denetim raporları TCMB’ye gönderilirken. devir ve tasfiye durumunda bulunan işletmelerce. sonra ise düzenleyici otoritenin yetki alanı genişletildiğinden banka ve benzeri tüm finansal kuruluşlar denetim kapsamına alınmıştır. İnceleme (Sınırlı Bağımsız Denetim) Ara dönem finansal tablolarının Kurulca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadıklarının öncelikle bilgi toplama (soruşturma) ve analitik inceleme teknikleri kullanılarak incelenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Denetim Uygulamaları Finans sektöründe denetim ve gözetim altına alınan ilk grup bankalar olmuştur. Uluslararası Denetim Standartlarına Sayfa 36 / 83 . Denetimle ilgili ilk düzenleme 1987 yılında TCMB tarafından yayın lanan 1 sıra numaralı “Bağımsız Denetim Kuruluşları Tarafından Yapıla cak Banka Denetimleri Hakkında Tebliğ” olmuştur. Ortaklık yapısı farklı olsa da yurt içinde veya dışında aynı denetim kuruluşu ile hukuki bağlantısı olan denetim firmaları aynı firma olarak kabul edilmektedir. bankalar için hazırlanan denetim raporlarının Hazine’ye de gönderilmesini zorunlu kılmıştır.

Diğer taraftan. 4. denetçi yardımcısı ve stajyer denetçi yardımcısıdır. azami sekiz hesap dönemi için bağımsız denetim sözleşmesi yapabilir.Hazine Müsteşarlığı Denetim Uygulamaları Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta ve reasürans şirketlerinin dene tim ve gözetim yetkisi T. Banka ve benzeri finansal kuruluşların denetim faaliyetinde bulun mak isteyen denetim kuruluşlarının BDDK’ya başvurarak yetki alması gerekmektedir. birkaç dokümantasyon çalışmasının eklenmesiyle BDDK’nın ilgili yönetmeliğinde istenilen şartları ihtiva eder hale getirilebilmektedir.uygun olarak yapılan bir denetim. Bu komite her yıl seçilmiş işler için kalite güvence standartlarına uygunluğu inceleyecek ve bir rapor düzenleyecektir.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Denetim Uygulamaları Enerji piyasalarının gelişimi ve enerji sektörünün artan önemi sektörde düzenleyici bir otorite olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2001 yılında kurulmasına neden olmuştur. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünde (Sigortacılık Genel Müdürlüğü) bulunmaktadır.2. Sayfa 37 / 83 .C. 4. 12 Temmuz 2008 tarihinde ise “Sigortacılık Bağımsız Denetim ilkelerine ilişkin Yönetmelik” yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kalite güvencesine ilişkin standartların yazılı hale getirilmesi ve tüm denetim çalışmalarında uygulanması bu iki ortağın sorumluluğundadır.3.2. kıdemli denetçi. aynı bankanın bağımsız denetim çalışmalarında birbirini izleyen azami beş hesap dönemi için görev alabilir. EPDK enerji piyasasında faaliyet gösteren enerji şirketlerinde şeffaflığı sağlamak üzere 2003 yılında yayınlamış olduğu “Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile bağımsız denetimi zorunlu kılmıştır. yetkili denetim kuruluşu adına bağımsız denetim çalışmalarını yürüten bağımsız denetçiler. baş denetçi. Diğer taraftan denetim çalışmalarının planlama safhasında hazırla nacak olan denetim stratejisinin denetim kuruluşunun yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekmektedir.4. Yönetmeliğin 12. Bağımsız denetim kuruluşunda çalışan bağımsız denetçilerin alabi lecekleri unvanlar kıdem sırasına göre. denetçi. reasürans ve emeklilik şirketlerinin denetim faaliyetinde bulunmak isteyen denetim kuruluşlarının Sigortacılık Genel Müdürlüğüne başvurarak yetki alması gerekmektedir. Sigorta. 2008 yılı öncesinde Sigortacılık Genel Müdürlüğüne Sigorta Murakabe Kanunu hükümleri doğrultusunda hazırlanan denetim raporları gönde rilmekteydi. Enerji şirketlerinin denetim faaliyetinde bulunmak isteyen denetim kuruluşlarının EPDK’ya başvurarak yetki alması gerekmektedir. Farklı ortaklık ve bağımsız denetçi kadrosuna sahip olsa bile yurt içi veya yurt dışındaki aynı bağımsız denetim şirketi ile hukuki bağlantısı bulunan diğer yetkili denetim kuruluşları aynı denetim kuruluşu kabul edilir. Kıdem tanımlamaları stajyer denetçi yardımcısı dışında SPK ile aynıdır. reasürans ve emeklilik şirketlerinin denetimine ilişkin ilkeleri belirlemektedir. Tebliğ hükümlerine göre denetim kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerinden iki sorumlu ortak baş denetçiyi kalite güvence sisteminin sağlıklı olarak işlemesi ve bu sistemin etkinliğinin sürekli olarak izlenmesini temin etmek üzere görevlendirmesi gerekmektedir. maddesine göre bir yetkili denetim kuruluşu ile birbirini izleyen asgari üç. Bu yönetmelik sigorta. sorumlu ortak baş denetçi. Ayrıca kalite güvence sisteminin gözden geçirilmesini sağlamak üzere kredi kuruluşlarında veya finansal kuruluşlarda asgari üç yıllık bağımsız denetim tecrübesine sahip bağımsız denetçilerden oluşan üç kişilik bir komite kurulması istenmektedir. Denetçilerin ise SMMM veya YMM belgesine sahip olmasının yanı sıra Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan eğitimlere katılmış ve eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olarak yetki belgesi almış olması gerekmektedir.

c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin. g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa. b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa. yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri. yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabileceğini belirtmektedir.5. Bu kapsamda yönetim kurulu tarafından finansal tabloların gerçek resmi dürüstçe göstermemesine yol açabilecek riskleri zamanında belirlemeye uygun bir sistem kurulup kurulmadığının belirtildiği. Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde ve payları borsada işlem görmese bile denetçi tarafından gerekli görüldüğü durumlarda şirket yönetim kurulu. yönetim kurulu üyesi. bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci malî müşaviri denetçi olarak seçebilirler. 4. Sayfa 38 / 83 . d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa. serbest muhasebeci malî müşavir. bağımsız denetleme kuruluşu ve bunun ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler aşağıdaki hâllerden birinin varlığında ilgili şirkette denetçi olamaz: a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse. Madde 400 denetçinin ancak ortakları. limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarının Uluslararası Denetim Standartları ile uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetimi öngörülmektedir. çalışanı. Yeminli mâlî müşavir. şirketin varlığını. sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise. uzman bir komite kurmak. eşi veya üçüncü derece dahil. gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi. Aynı denetim kuruluşu ile yeniden sözleşme imzalanabilmesi için en az 2 hesap döneminin geçmesi gerekir. Ortaklık yapısı farklı olsa da yurt içinde veya dışında aynı denetim kuruluşu ile hukuki bağlantısı olan denetim firmaları aynı firma olarak kabul edilmektedir. bir ticaret şirketinin veya bir ticarî işletmenin kanunî temsilcisi veya temsilci si. temsilcisi. kurulmuşsa bu sistemin yapısı ve uygulamalarının açıklandığı bir raporun denetçi tarafından ayrıca düzenlenerek denetim raporuyla birlikte yönetim kuruluna sunulması gerekmektedir (madde 398). e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa. ortağı.SPK tebliğinde olduğu gibi denetim kuruluşları için 7 yıllık bir rotasyon süresi tanımlanmıştır.Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Denetim Uygulamaları Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısında (madde 397). anonim.2. Orta ve küçük ölçekli anonim şirketler. sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür (madde 378). bunun için gerekli önlemler ve çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla. f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanunî temsilcisi. Bir denetim kuruluşu ardı ardına en fazla 7 yıl için görevlendirilebilir. Finansal tabloların denetiminin yanı sıra yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunda sunulan finansal bilgilerin denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgilerle uyum içinde olup olmadığının kontrolü de denetçiden beklenen görevler arasındadır. üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımıysa. yönetim kurulu üyesi.

bir bağımsız denetleme kuruluşunun. katlanılması güç bir durum ortaya çıkacaksa (h) bendindeki yasağın kaldırılması için belli bir süreyle sınırlı olarak onay verebilir. o denetçiyi en az iki yıl için değiştirmesi gerekir. Bu çalışmada sadece Uluslararası Denetim Standartları değil. Türkiye Denetim Standartları Kurulu’nun Çalışmaları Türk Ticaret Kanunu Tasarısında denetim ile ilgili öngörülen hususlar özetlenirken şirketlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarının Uluslararası Denetim Standartları ile uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetiminin zorunlu hale geleceği belirtilmiştir. 4. Uluslararası inceleme Sözleşmeleri Standartlarının.2. SPK’da denetim uygulamalarına değinilirken Uluslararası Denetim Standartlarının bir çevirisi niteliğinde olduğu belirtilmişti. Denetçi. Bu amaca hizmet edebilecek önemli bir çalışma 9 Mayıs 2003 tarihinden bu yana TÜRMOB bünyesinde görev yapan Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TÜDESK) tarafından yürütülmektedir. Sonraki yıllarda Uluslararası Denetim Standartlarında meydana gelen değişiklikler TÜDESK tarafından takip edilmiş. denetimle ilgili çeşitli konulara ilişkin yayınlanmış olan uygulama izahnamelerinin. 2007 yılında yayınlanmış şekliyle Uluslararası Denetim Standartlarının Türkçe’ye çevirisi tamamlanmış ve 2008 yılında “Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları” adıyla bir kitap olarak TÜRMOB tarafından yayınlanmıştır. TÜDESK ilk olarak 2004 yılında Uluslararası Denetim Standartları Kurulu tarafından 2002 yılında yayınlanmış olan standartları Türkçe’ye çevirerek yayınlamıştır.h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa. Uluslararası Denetim Standartlarında 15 Aralık 2009 tarihinden sonra başlayan dönemlerin denetiminde yürürlüğe girmek üzere yapılan değişikliklere ilişkin çeviri çalışmaları TÜDESK gözetiminde devam etmektedir. denetleme yaptığı şirkete. Dolayısıyla uygulamanın başlayabilmesi ve sağlıklı olarak işleyebilmesi için Uluslararası Denetim Standartları ile uyumlu Türkiye Denetim Standartlarının oluşturulması gerekmektedir. bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetim raporu vermişse. dünyada birçok ülkede olduğu gibi denetçi kapsamında değerlendirilmiştir. Sayfa 39 / 83 . Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB). vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında. Güvence Sözleşmelerinin ve ilgili Hizmetlere ilişkin standartların çevirileri de yer almaktadır. bu standartlarla birlikte dikkate alınması gereken 1 numaralı Uluslararası Kalite Kontrol Standardının. bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz. Diğer taraftan denetçinin bağımsızlığını koruması için verdiği hizmetlere bir takım sınırlamalar getirilmektedir. Bu bağlamda. danışmanlık veya hizmet veremez. TTK’da rotasyon denetim şirketi kapsamında değil.6. ancak bu çalışma IFAC tarafından yayınlanmış olan Denetim ve Güvence Standartlarının sadece bir bölümünü oluşturmaktadır ve yayınlandığı tarihten bu yana Uluslararası Denetim Standartlarındaki değişikliklere ilişkin güncellemeler yapılmamıştır.

denetim çalışması sırasında yapılması gereken faaliyetleri ve denetim raporunun yazılmasında uyulması gereken kuralları genel hatlarıyla belirler. Standartlar. standartlar. Denetim standartları da bağımsız denetçiler tarafından yürütülen denetimin kalitesinin sağlanması ile ilgili genel ilke ve kurallardan oluşmaktadır.5. Sayfa 40 / 83 .DENETİM STANDARTLARI Tüm mesleklerde. bir denetçinin taşıması gereken mesleki nitelikleri. Meslek standartları yapılan işin kalitesi hakkında bir model oluşturur. Bu standartlar. Bu bağlamda genel kabul görmüş denetim standartları (GKGDS) uyulması gereken minimum kural ve ilkeleri içermektedir. meslek mensuplarının uymak zorunda oldukları asgari kurallar ve ilkelerden oluşturmaktadır. mesleğin kaliteli olarak yürütülmesi için kabul edilen ve yol gösteren ölçütlerdir.

1. AICPA tarafından yayınlanan bu standartlar. Eğer denetçi standartlara yeterince uymadıysa bu durum denetim çalışmasının güvenilirliğini zedeleyebilir.1. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları 5. Bu açıdan bu standartlara denetçinin kişisel özelliklerini yansıtan standartlar adı da verilir. denetçinin taşıması gereken özellikleri. bir çok ülkede benimsenmiştir ve günümüzde de fazla değiştirilmeden uygulanmaya devam etmektedir. Çalışma Alanı Standartları ve Raporlama Standartları olmak üzere üç ana gruba ayrılır. Tablo 4. davranışları ve mesleki eğitim. denetçinin denetim standartlarına ne kadar uyduğu ile yakından ilgilidir. aynı zamanda bir yol haritası oluşturulmasını sağlayan ana ilkelerdir. Standartlar yapılan denetim çalışmalarına rehberlik eden.Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları Denetim meslek örgütleri denetim faaliyetini yürüten denetçilerin ve denetim firmalarının uymak zorunda oldukları ortak ilkeleri belirlemiştir.5. Bu standartlar ilk defa 1947 yılında Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü (American Institute of Certified Public Accountants AICPA) tarafından kabul edilmiştir. bilgi ve deneyim düzeyleri ile ilgili olması gereken esasları içerir. Denetim standartları.1. Ortaklaşa kabul edilmiş ve denetim kuruluşları ile denetçilerin uymak zorunda oldukları bu ilkeler Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları’dır. denetim faaliyetlerinde uygulayacağı yöntem ve çalışmalar konusunda yardımcı olan genel ilkelerdir. •Eğitim ve deneyim •Bağımsızlık •Mesleki özen ve titizlik Sayfa 41 / 83 . bir denetim sürecinde yapılması gereken asgari çalışmaları ve bu çalışmalar sonunda düzenlenecek denetim raporunda bulunması gereken unsurları belirleyen genel ilkelerdir. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları. denetçiye mesleki sorumluluğunu yerine getirmesinde.1. Denetim çalışmalarının belirli özellikleri ve nitelikleri içermesi gerekir. Denetim çalışmasının kalite si. Bu standartların oluşumda denetimle ilgili meslek örgütlerinin çalışmaları önemli yer tutmuştur. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları.Genel Standartlar Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarından genel standartlar grubu denetçilerin kişisel özellikleri. Genel Standartlar.

Planlama ile Sayfa 42 / 83 . Bu eğitim genel olarak deneyimli uzman bir denetçinin yanında yardımcı denetçilik yapılarak gerçekleştirilir. Gereken titizlik ve çabayı göstermeyen bir denetçi meslek ahlakına aykırı davranmış olur. Bağımsızlık Denetçiler denetimin her aşamasında bağımsız davranmalıdırlar. işletmenin organizasyon yapısı. Bağımsızlık. Diğer bir çok meslekte olduğu gibi denetim mesleğinde de iş başında eğitim çok önemlidir. denetim çalışmalarının dürüst ve tarafsız olarak yürütülmesini sağlayacak anlayış ve davranışlar bütünü olarak algılanmalıdır. iyi bir denetçi çeşitli eğitim programlarına devam ederek. çalışmalar devam ederken değiştirilebilir. Bunlar aşağıdaki gibidir: •Planlama ve gözetim •iç kontrol sisteminin incelenmesi ve değerlendirilmesi •Kanıt toplama Planlama ve Gözetim İyi bir denetim çalışması için. mesleki yayınları izleyerek kendini yeniler. Denetim çalışmalarında denetçiler denetimle ilgili her aşamada bağımsız düşünme mantığı içinde hareket etmelidir. planı oluştururken varsa önceki denetim raporları veya iç denetim çalışmalarından yardım alınabilir. denetim ilke ve kurallarına eksiksiz uymaları. Mesleki Özen ve Titizlik Denetçiler denetim çalışmaları sırasında gerekli mesleki özen. Denetçiler yeterli mesleki bilgiye ve deneyime sahip uzman kişiler olmalıdır.Çalışma Alanı Standartları Genel kabul görmüş denetim standartlarından çalışma alanı standartları denetçinin denetim sürecinde yapması gereken çalışmaları ana hatlarıyla belirler. Denetim planın oluşturulması sırasında denetimde çalışacak yardımcı denetçilerin görevleri de tanımlanır. Denetim de planlama çalışmaları yapılırken işgücü planlaması. denetim faaliyeti ancak gerekli teknik eğitim ve yeteneğe sahip uzman kişilerce yürütülmelidir. denetimin zaman olarak ve insan kaynağı olarak planlanması ve varsa denetimde görev alan yardımcı denetçilerin sürekli olarak izlenmeleri (nezaret edilmesi) gerekir. zaman planlaması ve kullanılacak kaynakların verimli kullanımının planlaması yapılmalıdır. iş ilişkisi içindeki kişi ve kuruluşlar vb. Bu bakımdan denetim elemanlarının denetim çalışmalarında. Denetim çalışmasına başlamadan önce denetçilerin işletmenin faaliyet konusu sektörün özellikleri. Uzman denetçiler kendi mesleki bilgi ve deneyimlerini yanlarında çalışan yardımcı denetçilere aktararak onların mesleki açıdan üstün nitelikli uzman denetçiler olarak yetişmelerine çaba harcar. Bu standarda göre mesleki yeterliliğe sahip ve bağımsız davranan her denetçi denetim faaliyeti süresince gerekli mesleki özen ve titizliği göstermelidir. finansal durumu. Bu bilgiler doğrultusunda denetçi denetim planını oluşturur.1. yeterli miktarda ve ihtiyaca cevap verecek nitelikte ve güve nirlikte kanıt toplamaları ve bunlara göre değerlendirme yapmaları vazgeçilmez bir zorunluluk olarak kabul edilmelidir. Bu standarda göre. Denetçiden beklenen.2.Eğitim ve Deneyim Denetim yeterli eğitim bilgi ve beceriye sahip uzman kişilerce yapılmalıdır. uzmanlığını özen ve titizlikle ortaya koymasıdır. ürettiği mal ve hizmetler. kuruluş yeri. Oluşturulan taslak plan. konularda detaylı bilgi sahibi olması gerekir. dikkat ve çabayı titizlikle göstermelidir. denetçilerin vazgeçemeyecekleri bir niteliktir. Denetçinin bağımsızlığı hazırlanan raporlara güvenilmesi açısından önemlidir. Tarafsız ve dürüst davranma olarak tanımlanan bağımsızlık. Mesleki özen ve titizliğin gösterilmesi bir denetçinin tüm denetim standartlarına eksiksiz bir biçimde uyması ile sağlanır. 5. Bağımsızlık denetim mesleğinin temelini oluşturur.

Denetle nen işletmelerin muhasebe sistemleri ile ilgili etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı. Bu gözetim hem kaliteli bir denetimin gerçekleştirilmesi hem de denetçi yardımcılarının iyi bir biçimde eğitilip yetiştirilmeleri açısından gereklidir. Denetim görevinin yürütülmesi sırasında denetçi yardımcılarından yararlanılır. Denetçi yardımcılarının yaptığı işlemler.Toplanacak kanıtın miktarını denetçi kendisi belirler. •Planlardan sapmaların tespiti. denetlenen hesap veya hesap gruplarının nitelikleri ile genel olarak incelenen işletmenin özel durumları belirleyecektir. işletmede kullanılan iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirecek ve denetimde uygulanacak olan denetim tekniklerinin kapsamını ve ayrıntı derecesini saptayacaktır. Denetçi yeterli sayı ve kalitede (güvenilir) kanıt toplamakla yükümlüdür.Raporlama standartları Raporlama standartları denetim raporunun hazırlanışı ve raporun içeriği ile ilgili genel ilkeleri kapsar. inceleme konusu muhasebe kaleminin nitelik ve nicelik olarak nispi önemi. iç kontrol sisteminin etkin olması denetime konu veri ve bilgilerin güvenirliği ve denetimin kapsamını belirlemede önemlidir.1. Denetçilerin toplayacağı denetim kanıtlarının miktarını işletmenin iç kontrol sisteminin etkinliği. Kanıt miktarının yeterli olup olmadığının belirlenmesinde. incelenen işletme ile ilgili kanaat ve değerlendirmelere dayanak olması için denetçinin gözlem. Denetim programında izlenecek yol ve denetim işlemleri ayrıntılı biçimde gösterilir. 5. denetçinin bizzat yaptığı çalışmalarla işletme içinden veya işletme dışındaki bağımsız kaynaklardan elde edilir. Denetçinin denetim raporunu yazar ken uyması gereken genel ilke ve kurallar raporlama standartları ile tanımlanmıştır.ilgili çalışmalar ayrı ayrı belgelenerek bir denetim programı hazırlanır.3. soruşturma ve teyit yoluyla yeterli miktar ve kalitede kanıt elde etmesi gerekir. Özelliği itibariyle işletme dışından elde edilen kanıtın işletme içindeki kanıta göre üstünlüğü vardır. İç kontrol sisteminin incelenmesi Denetçinin denetim planının uygulama zamanını ve uygulanacak denetim yöntemlerini belirlemek için aynı zamanda denetlenen işletmelerin iç kontrol sisteminin etkinliğini gözden geçirmesi gerekir. •Denetçi yardımcılarının eğitilmesi ve yönlendirilmesi. Bu standartlar aşağıdaki gibidir: •Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk Sayfa 43 / 83 . bu tespitte işletmenin iç kontrol sisteminin etkinliği çok önemlidir. Gözetim kapsamında denetçilerin yapması gereken işlemler aşağıdaki gibidir: •Yapılan işlerin kontrol edilmesi. Denetim sonucu elde edilen kanıtlar. iyi işlemeyen bir iç kontrol sisteminin varlığı halinde ise denetçi işletme ile ilgili denetim çalışmalarını daha kapsamlı olarak sürdürecek ve bilgilerin güvenilirliği hakkında daha fazla şüphe duyacaktır. denetimin yürütülmesinden sorumlu olan uzman denetçi tarafından sıkı bir şekilde gözetime tabi tutulur. hatalı veya hileli olma riski. Kanıt Toplama Denetçiler incelediği işletme ile ilgili denetim programının yürütül mesi sırasında belirli denetim tekniklerini uygulayarak yeterli miktarda güvenilir denetim kanıtı toplar ve bu kanıtları değerlendirerek işletme hakkında görüş oluşturur. düzenlenen finansal raporların doğruluk ve güvenirlik derecesini artırır. riskin azalması ise denetim görüşüne ulaşma sırasında ihtiyaç duyulacak kanıtların sayı ve kapsamının daralmasına neden olacaktır. toplanabilecek kanıtların güvenilirliği ve elde etme maliyeti gibi bazı unsurlar göz önünde bulundurulur. •Önemli sorunlar hakkında devamlı bilgi edinilmesi. iç kontrol sisteminin incelenmesiyle denetçi. iç kontrol sisteminin iyi çalışması finansal tabloların hatalı olma riskini azaltacak.

2. açıklayıcı notları da inceler ve bu tabloların güvenilir ve yeterli bilgi ihtiyacını karşılama amacına uygun olarak düzenlenip düzenlenmediklerini de değerlendirir. finansal tablolarda yer alması gereken. Denetçi denetim raporunda finansal tablolarla ilgili oluşan görüşünü dört farklı biçimde verir. Örneğin incelenen işletme bir dönem hızlandırılmış amortisman diğer dönem normal amortisman yöntemi kullanmış ise tutarlılık söz konusu değildir.Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Dünyada bağımsız denetim uygulamalarına bakıldığında birçok ülkenin kendine özgü denetim standartları olduğu görülmektedir. gerekli açıklamalara denetim raporunda yer verilmelidir.•Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde tutarlılık •Tam açıklama •Görüş bildirme Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk Finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe standartlarına ve yasalara uygun olarak düzenlenmiş olması gerekir. Görüş Bildirme Denetim çalışmalarının sonunda denetçi bir görüşe varmalıdır. Geçmiş dönemde uygulanan muhasebe politikaları ile cari dönemde uygulanan muhasebe politikaları arasında değişiklik olması halinde. görüş bildirmekten kaçınma şeklindedir. finansal tabloların üçüncü kişileri yanıltmayacak şekilde düzenlenmesini ve gerekli dipnot açıklamalarının yapılmasını gerektirmektedir. 5. Bunlar. Denetçi finansal tabloların hazırlanmasında genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde dönemler itibariyle farklılık olup olmadığını incelemelidir. Tam Açıklama Tam açıklama standardı. Denetçi bu standarda göre denetim raporunda denetlenen işletmenin finansal tablolarının genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin görüşünü açıkça belirtmelidir. Bu iki temel denetim standardı grubunun rehber olarak kullanıldığı. olumsuz görüş. Denetçi finansal tabloların bütünü hakkında ulaştığı görüşü açıklamalı veya herhangi bir görüşe ulaşamıyorsa nedenleri ile belirtmelidir. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde tutarlılık Finansal tabloların karşılaştırılabilmesi için bunların dayanağı olan ilkelerin yıldan yıla değişmemiş olması gerekir. bu durumu denetim raporunda belirtilmesi gerekir. Denetçi denetim çalışmalarını yürütürken ilke ve kanunlara uyulup uyulmadığını kontrol eder. Denetçiler. Ancak bu değişiklikler ve bunların finansal tablolara etkileri finansal tabloların dipnotlarında açıklanır. Özünde aynı olan bu standartlarda detaya inildiğinde farklı bazı uygulamalarla karşılaşılabilir. şartlı görüş. Bu standartlar arasında ön plana çıkan iki uygulama. denetçinin raporunda genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyulması gerektiğini açıkça öngörmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları (Generally Accepted Auditing Standards – US GAAS) ile Uluslararası Denetim Standartlarıdır (UDS International Standards on Auditing – ISA). denetim çalışmalarının ve bu çalışmalar sonucunda hazırlanan denetim raporlarının bu doğrultuda hazırlandığı gözlemlenmektedir. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (International Federation of Accountants – IFAC) bünyesinde kurulan Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (UDGSK International Auditing and Assurance Standards Board IAASB) tarafından yayınlanmakta olan Uluslararası Denetim Sayfa 44 / 83 . Denetçi bu durumu (etkisinin önemli olduğu varsayımıyla) denetim raporunda belirtmelidir. Geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda kuruluşlar uyguladıkları ilke ve yöntemlerde değişiklik yapabilirler. olumlu görüş. Bu standart. Finansal tablolarda yeterli derecede açıklamanın olmadığı tespit edildiğinde.

•Finansal Tabloların Denetiminde Çevreyle ilgili Hususların Değerlendirilmesi. Standartların anlaşılmasını ve kullanılmasını kolaylaştırmak ve dolayısıyla yaygınlığını artırmak amacıyla IFAC tarafından 2004 yılında başlatılan açıklık projesi 2008 yılında tamamlanmıştır.2’de sunulmuş ve standartlara ilişkin kısa açıklamalara yer verilmiştir. Uluslararası Denetim Standartlarının yanı sıra. bazı konularda uygulamacılara yol göstermek. Bu çalışma kapsamında detaylı olarak ele alınmamakla birlikte kısa açıklamalara yer verilmiş ve söz konusu standartların bir listesi Tablo 4. Uluslararası Denetim ve Kalite Kontrol Standartları Sayfa 45 / 83 . 2009 Eddition) olarak yayınlanmıştır. Bu standartların bir listesi Tablo 4. Tablo 4.2. Diğer Güvence ve ilgili Hizmetlere ilişkin Uluslararası Standartlar 2009 yılında da yürürlüktedir. Çalışmanın sonucunda bir kısmı değiştirilen. 2009 El Kitabında yer almamakla birlikte 2008 El Kitabının ikinci bölümüne dahil edilmiş olan inceleme.Standartları (UDS) Türkiye’de ulusal denetim standartları oluşturulurken birçok kurum tarafından örnek alınmıştır (bakınız Türkiye’de Denetim Uygulamaları bölümü). •Küçük işletmelerin Denetiminde Özel Muhakemeler. Bu izahnamelerin amacı standartların yerine geçmek veya belli konularda farklı veya ilave düzenlemeler getirmek değildir. •Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Uyumlu Denetim Raporlaması. bir kısmı ise yeniden düzenlenen Uluslararası Denetim ve Kalite Kontrol Standartları 15 Aralık 2009 tarihinden sonra başlayan dönemlerin denetiminde uygulanmak üzere IFAC tarafından 2009 El Kitabı (Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control.3’de sunulmuştur. Bu izahnamaler aşağıdaki konuları içermektedir: •Bankalar Arası Teyit Prosedürleri. •Elektronik Ticaret – Finansal Tabloların Denetimine Etkisi. belirli konularda karşılaşılabilecek problemleri ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmak üzere yine IFAC bünyesindeki kurullar tarafından Uluslararası Denetim Uygulama izahnameleri (International Auditing Practice Statements) yayınlanmaktadır. Uluslararası denetim standartları ve onun önsözüyle birlikte dikkate alınması gereken birer rehber olarak görmek gerekir. •Banka Finansal Tablolarının Denetimi. •Banka Gözetim Sistemi ile Bankanın Bağımsız Dış Denetçileri Arasındaki ilişki. •Türev Finansal Araçların Denetimi.

Sayfa 46 / 83 .

Sayfa 47 / 83 .

Sayfa 48 / 83 .

Sayfa 49 / 83 .

üzerinde mutabık kalınmış prosedürler ve benzeri hizmetler sunmak isteyen bir firmanın uyması gereken kalite standartları UKKS 1 ile tanımlanmıştır.5. 5.2. derleme.Uluslararası Kalite Kontrol Standartları IFAC bünyesinde IAASB tarafından yayınlanmış olan kalite kontrol standardı aşağıdaki gibidir: UKKS I: Finansal Tabloların Denetimi ve Sınırlı inceleme Çalışmaları ile Diğer Güvence ve Alakalı Hizmetler Sunan Firmaların Uymaları Gereken Kalite Kontrol Standartları IAASB tarafından yayınlanan standartlar kapsamında denetim.2.2.Uluslararası Denetim Standartları Tarihi (gerçekleşmiş) finansal bilgilerin denetimine ilişkin Uluslararası Denetim Standartları (UDS) aşağıdaki gibidir: Sayfa 50 / 83 .1. inceleme.

bir kuruluşun finansal tablolarının. usul ve esasları belirlemektir. tüm önemli yönleriyle. gerçeği. önemli konularla ilgili yazışmaları. Bağımsız denetim. gözden geçirmelerin kolaylaşmasını sağlar. hile ve usulsüzlükler arasındaki farklar. önemli konular hakkındaki yazışmaları (elektronik posta dahil) içermektedir.UDS 200 . Bağımsız denetim kapsamında. Standardın kapsamında.Denetimin Belgelendirilmesi Bu standart. Standardın amacı. yapılacak denetimin kalitesinin kontrolünü sağlayacak yeterli ve etkin kalite kontrol politika ve prosedürlerini kapsayan bir gözetim sistemi kurmak zorundadırlar. denetime ilişkin temel kavramları ve ilkeleri belirlemektir. örneğin. hazırlanan notları. denetçi etik ilkelere ve denetim standartlarına uygun olarak denetimi yürütülmeli. makul güvencede bir görüş bildirmelidir. Denetimin belgelendirilmesi. Belgelendirme. doğru ve dürüst bir biçimde gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Sayfa 51 / 83 . Bağımsız denetim kuruluşları. Uygun ve yeterli bir şekilde hazırlanan çalışma kağıtları. finansal tabloların denetiminde bağımsız denetçinin hile ve usulsüzlüklere ilişkin sorumluluğunun belirlenmesidir. bağımsız denetimin sürdürülebilmesi konusunda tereddüt yaratabilecek istisnai şartlarla karşılaşıldığında yapılacak işlemler açıklanmıştır. hem denetimden sorumlu ortak baş denetçinin bağımsız denetimin genel kalitesinin sağlanması konusundaki sorumluluklarına. yapılan analizleri. Bu standardın içeriğinde. yürütülecek bir denetim çalışmasında. hile ve usulsüzlük nedeni ile önemli yanlışlıkların ortaya çıkarılması konusunda bağımsız denetçinin sorumluluklarının sınırı. denetim sözleşmelerinin hazırlanmasında denetçiye yardımcı olmaktır. UDS 210 -Denetim Sözleşmesinin Fİatlarının Belirlenmesi Bu standart. denetim standartlarına göre yapılan ve denetim görüşünü destekleyen işlemlerin belgelendirilmesi amacıyla düzenlenecek olan çalışma kağıtlarına ilişkin şekil. hile ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi amacıyla işletme yönetiminin ve yönetimden sorumlu kişilerin sorumlulukları. içerik ve genel esasları açıklar. denetçinin ve denetlenen işletme yöneti minin sorumlulukları ve denetim risklerine ilişkin kavram ve ilkeler açıklanmıştır. denetimin amacının ve kapsamının. finansal raporlama standartları doğrultusunda. kağıt üzerinde. hem de gerekli kalitede bir denetimin yapılıp yapılmadığına ilişkin gözetimi yapacak olan denetçinin sorumluluklarına açıklık getirilmiştir. yapılan bağımsız denetimin kalitesinin kontrolüne ilişkin ilke.Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Denetimin Uluslararası Denetim Standartlarına Göre Yürütülmesi Bu standardın amacı. kontrol listelerini.Finansal Tablo Denetiminde Kalite Kontrol Bu standardın amacı. denetim programlarını.Finansal Tablo Denetiminde Denetçinin Hile ve Usulsüzlüğe İlişkin Sorumluluğu Bu standardın amacı. bağımsız denetimin doğasından kaynaklanan kısıtlamalar. Bu standart çerçevesinde. yazılı olarak belirlendiği bağımsız denetim sözleşmesine ilişkin temel ilke ve unsurları kapsar. bağımsız denetçinin amacını. bağımsız deneti min kalitesinin artırılmasını. bilgilendirme mektuplarını ve sunumları. denetçi ve müşteri arasındaki karşılıklı sorumluluk ve yükümlülüklerin. UDS 240 . elektronik ortamda veya diğer ortamlarda olabilir. UDS 220 . hata. UDS 230 .

bağımsız denetimin planlanması. Sayfa 52 / 83 . gerekli durumlarda planda değişiklik yapılması. bilginin açıklanmaması. denetlenen işletmedeki iç kontrol ile ilgili eksiklikleri yönetimden sorumlu kişilere iletme sorumluluğuna ilişkin ilke usul ve esasları belirler. finansal tablolarda hata. planın yürütülmesi ve gözetimi. belgelendirme. iç kontrol eksikliklerinin saptanmasındaki amaç. UDS 300 . işletme yönetimi ve yönetimden sorumlu kişilerle kurulacak iletişim ve ilk bağımsız denetimlerde dikkate alınacak hususları içerir. Bağımsız denetçi. UDS 265 . Örneğin.Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Önemlilik kavramı. finansal tabloları önemli ölçüde etkileyebilecek kanun ve ilgili diğer mevzuata aykırılıkları tespit etmek zorundadır.İç Kontrol ile ilgili Eksikliklerin Yönetimden Sorumlu Kişilere ve Yönetime iletilmesi Bu standart. Denetçi. denetçilere tespit edilen iç kontrol eksikliklerinin yazılı olarak ve zamanında yönetimden sorumlu kişilere ve yönetime iletilmesini öngörmektedir. UDS 320 . Bu standart.Finansal Tabloların Denetiminin Planlanması Bu standart. UDS 260 . Bağımsız denetçinin. genel bağımsız denetim stratejisini ve ayrıntılı bir bağımsız denetim planı geliştirilmesini ihtiva eder ve yönetime bağımsız denetim riskinin makul bir düzeye indirilebilmesini amaçlar. hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlık riskini değerlendirebilmesi ve bu çerçevede yeterli ilave bağımsız denetim tekniklerini tasarlayarak uygulayabilmesi. UDS 315 . usul ve esasları kapsar. bağımsız denetim sırasında ortaya çıkabilecek sınırlamalar veya ilave gereksinimler. faaliyet koşullarını ve çevresiyle olan ilişkilerini kavramasını gerektirir. bağımsız denetçi ile yönetimden sorumlu kişiler arasında finansal tabloların bağımsız denetimi sırasında ortaya çıkan hususların karşılıklı olarak görüşülmesine ilişkin ilke. usul ve esasları belirler. işletme yönetimi ve bağımsız denetçinin kanun ve ikincil mevzuata uyum konusundaki sorumluluklarına ve mevzuata aykırılığı tespit etmesi halinde bağımsız denetçinin yapması gereken işlemlere ve denetim görüşü üzerindeki etkilere ilişkin esasları belirler. iç kontrol sistemi de dahil olmak üzere işletmeyi.Denetimle ilgili Hususların Yönetimden Sorumlu Kişilerle Görüşülmesi Bu standart.Finansal Tabloların Denetiminde Kanun ve Diğer Yasal Düzenlemelerin Dikkate Alınması Bu standart.UDS 250 . denetimle ilişkili önemli yanlışlık risklerinin tespit edilmesi ve uygun denetim prosedürlerinin oluşturulmasında iç kontrol sisteminin eksikliklerini dikkate almalıdır.İşletmenin ve işletme Ortamının Anlaşılması Suretiyle Önemli Yanlış Beyan Riskinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Bu standart iç kontrol sistemi de dahil olmak üzere işletmenin faaliyet koşullarının ve çevresiyle olan ilişkilerinin anlaşılması ve bağımsız denetimde bu konulara ilişkin önemli yanlışlık riskinin değerlendirilmesine ilişkin ilke. Bağımsız denetimin planlanması. iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında bir görüş vermek değildir. planlanmadan önce uyulacak esaslar. denetimin planlanması ve uygulanması ile sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanmasında. yanlış veya eksik açıklanması nedeniyle finansal tabloları esas alarak karar veren finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyebilecek hususları kapsar. işletmenin finansal tabloları üzerinde önemli etkisi olan ya da olabilecek muhasebe politikaları ve uygulamaları yönetimden sorumlu kişilerle görüşülmelidir.

bağımsız denetçi tarafından gerçekleştirilecek işlemlerin yapısı. kanıt sayısı ve önemlilik arasındaki ilişkileri de açıklar. denetçinin. “dava ve iddialara ilişkin soruşturma yapılması”.Bu standart. UDS 330 . UDS 500 . Bu standart denet çinin incelenen birimle ilgili “stokların fiziki sayımına katılımı”. UDS 450 . denetçi denetimde tespit edilen yanlışlıkların yapısını değerlendirerek bu yanlışlıkların başka yanlışların var olduğuna ilişkin bir gösterge olup olamayacağını değerlendirmeli ve denetim stratejisi ve denetim planının değiştirilmesine gerek olup olmadığı konusunda karar vermelidir. denetim görüşünün temelini oluşturan sonuçlara ulaşmak amacıyla topladığı ve kullandığı bilgilerden oluşur. finansal tablolarda yer alan özellikli hesap bakiyeleri ile diğer dipnot açıklamalarına ilişkin denetim kanıtı elde edilmesinde denetçiye yardımcı olacaktır. uygulanacak kontrol testleri ile ek bağımsız denetim tekniklerinin ve analitik testlerin tasarlanmasına ve belgelendirilmesine dair açıklamalara yer verilmiştir. Bu standart kapsamında. söz konusu hizmetlerin işletmenin iç kontrol sistemine olan etkisinin belirlenerek. finansal tablolardaki önemli yanlışlık riskleri ve finansal tablolarda işletme yönetimi tarafından yapılan açıklamaların incelenmesinde yapılacak işlemler ile uygulanacak ek bağımsız denetim tekniklerinin tasarımı ve geliştirilmesine yönelik ilke. Denetim kanıtı. zaman lamasını ve kapsamını belirlerken ve yanlışlıkların etkisini değerlendirirken önemlilik kavramını dikkate almak zorundadır. finansal tablolarda önemli yanlışlıkların olup olmadığı hususunda makul güvence elde etmektir. toplanacak denetim kanıtlarının niteliği ve miktarı ile kanıtların toplanmasına yönelik denetçilerce kullanılacak denetim yöntem. Bu standart. usul ve esasları belirler. “uzun vadeli yatırımların değerlenmesi ve açıklanmasını” ve “bölümlere göre bilgilendirme” yapılması konularına yönelik açıklamalar içermektedir. bağımsız denetim tekniklerinin yapısını.Dışarıdan Hizmet Alan Kuruluşlarda Denetim Yaklaşımı Bu standart. UDS 402 . teknik ve prosedürleri hakkında bilgiler önemlidir. Bu nedenle. Sayfa 53 / 83 . Finansal tablolardaki önemli yanlışlıkların belirlenebilmesi için bağımsız denetim planını oluştururken tutar açısından kabul edilebilir önemlilik seviyesinin hem finansal tabloların geneli açısından hem de her bir hesap bakiyesi. Bağımsız denetçi. denetim görüşüne temel oluşturacak sonuçlara ulaşmak için. Denetçinin amacı. önemli yanlışlık riskinin değerlendirilmesi ve bu kapsamda gerekebilecek ek bağımsız denetim tekniklerinin tasarlanması ve uygulanmasına ilişkin ilke. muhasebe sistemi ile ilgili kayıtların tutulması ve bilgilerin işlenmesi amacıyla dışarıdan hizmet alan işletmelerin bağımsız denetiminde. Denetçi. zamanlaması ve kapsamına.Denetim Kanıtı ilave Konulara ilişkin Önemli Hususlar Kanıt toplama sırasında finansal tablolarda yer alan özellikli hesap bakiyeleri ile diğer dipnot açıklamalarına yönelik gerekli çalışmaların yapılmasına dikkat edilmelidir. denetim sırasında tespit edilen ve eğer varsa. yeterli ve uygun miktarda denetim kanıtı toplamlıdır. UDS 501 . usul ve esasları belirlemektir.Belirlenen Risklere Karşı Denetçinin Uygulayacağı Prosedürler Bu standardın amacı. bağımsız denetçinin mesleki değerlendirmesine bağlı olarak.Denetim Sırasında Tespit Edilen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi Bu standart. Bu standart aynı zamanda denetim riski. finansal tablolarda düzeltilmemiş olan yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki etkisini değerlendirme konusunda denetçi sorumluluğunu açıklamaktadır.Denetim Kanıtı Finansal tabloların denetimi esnasında. işlem türü ve dipnotlarda yapılan açık lama bakımından belirlenmesini öngörür.

Analitik inceleme Teknikleri Analitik inceleme teknikleri finansal bilgilerin. b) Önceki dönem kapanış hesapları. finansal ve finansal olmayan bilgiler arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi suretiyle değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. finansal tabloların denetiminin ilk kez yapılması durumunda ya da bir önceki dönem finansal tablolarının başka denetçiler tarafından denetlenmesi durumunda açılış hesaplarının dene timine ilişkin yol göstermektir. yanlış beyan riskinin kabul edilebilir düşüklükteki bir seviyeye nasıl indirilebileceği gibi hususları göz önünde bulundurmalıdır. aşağıdaki hususlar açısından yeterli miktarda uygun denetim kanıtı toplamalıdır: a) Açılış hesapları. yanlış beyan risklerinin değerlendirmesini dikkate almak zorundadır ve planlanan denetim prosedürlerinden denetim kanıtlarının.Dış Kaynaktan Doğrulamalar Bu standardın amacı denetçiye bir denetim kanıtı toplama yöntemi olarak dış teyitlerin (mutabakat mektuplarının) kullanımında yol göstermektir. c) Uygun muhasebe politikaları tutarlı bir şekilde uygulanmalı ya da muhasebe politikalarındaki değişiklikler uygun ve doğru bir şekilde gösterilmeli ve açıklanmalıdır. UDS 520 . b) işletme yönetiminin sunduğu bilgi ve belgeler ile yaptığı açıklamalardaki önemli yanlışlık riskinin azaltılarak kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesinde. detay testler yerine daha etkili veya etkin olduğunda bağımsız denetim teknikleri olarak ve c) Bağımsız denetimin son aşamasında finansal tabloların genel olarak gözden geçirilmesi amacıyla kullanılır. UDS 530 Denetim Örneklemesi Bu standardın amacı. faaliyet koşullarının ve çevresiyle olan ilişkilerinin kavranması için risk değerleme yöntemi olarak. denetim prosedürleri hazırlarken denetim örneklemesinin kullanılması ve test etmek için örnek (örneklem birimi) seçme yöntemleri hakkında yol göstermektir. Denetim örneklemesinde istatistiksel olan ya da olmayan bir yaklaşım kullanabilir. Uluslararası Denetim Standartları gelecek dönemlere ilişkin finansal bilgilerin Sayfa 54 / 83 . denetim kanıtı toplamak amacıyla. “Denetim Örneklemesi” bütün örnekleme birimlerine seçilme şansı verir ve bir işlem grubunda ya da hesap bakiyesindeki kalemlerin %100 ünden daha azına denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. denetçi denetim prosedürünün amaçlarını karşılayacak geçerli ve uygun denetim kanıtı toplamak amacıyla uygun örnek seçme yöntemlerini belirlemelidir.UDS 505 . yeterli miktarda denetim kanıtı toplamak için dış teyit kullanımına ihtiyacı olup olmadığını belirlemelidir.İlk Denetimler Açılış Bakiyeleri Bu standardın amacı. UDS 510 . cari dönem finansal tablolarını önemli şekilde etkileyebilecek hataları içermemelidir. cari döneme doğru taşınmalı ya da uygun ise endekslenmiş olmalıdır. UDS 540 .Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi ve ilgili Dipnot Açıklamaları Dahil Muhasebe Tahminlerinin Denetimi Bu standardın amacı. finansal tablolarda yer alan muhasebe tahminlerinin denetimine yol göstermektir. Denetim prosedürleri hazırlarken. Bu standardın bir gereği olarak denetçi. varsayımsal olarak. Analitik inceleme teknikleri denetim sürecinde farklı safhalarda a) işletmenin. Bunu belirlerken denetçi. İlk Denetim işlemleri için denetçi.

bağımsız denetim raporu tarihinde mevcut olan ve o tarihte bilinseydi finansal tablo ve/veya denetim raporunda değişiklik yapılmasını gerektirebilecek bir hususu fark etmesi durumunda.İşletmenin Sürekliliği Bu standardın amacı. Denetçi. bağımsız denetçinin finansal tablolarla ilgili herhangi bir soruşturma yapma yükümlülüğü yoktur. tasarladığı denetim tekniklerini uygulamalıdır. UDS 560 . Finansal tablolar yayımlandıktan sonra. a) Stoklardaki değer düşüklüğü karşılığı ve alacaklar için ayrılan şüpheli alacaklar karşılılıkları b) Maddi duran varlık maliyetlerinin tahmini faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulması c) Gelir tahakkukları d) Ertelenmiş vergi e) Dava karşılıkları f) Yapılmakta olan yatırım sözleşmelerinden kaynaklanan zararlar g) Garanti kapsamı için ayrılan karşılıklar UDS 550 . finansal tablolar yayımlandıktan sonra. Ancak.Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bu standardın amacı. Ancak burada belirtilen denetim prosedürleri bu amaç için de kullanılabilir. Denetçi finansal tablolarda önemlilik arz eden ilişkili taraf işlemleri ve yönetimce yapılan ilişkili taraflarla ilgili beyanlar hakkında uygun ve yeterli denetim kanıtı elde etmek için. yönetim kademesinin finansal tabloların hazırlanışında kullandığı işletmenin sürekliliği varsayımının uygun olup olmadığını değerlendirmelidir. Bu standart gereğince denetçi. Denetçi. finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan işletmenin devamlılığı ilkesi ile ilgili. Aşağıda standartta tanımlanmış muhasebe tahmini gerektiren işlemlere ilişkin örneklere yer verilmiştir. finansal raporlamanın bir parçasını oluşturan Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS) 24. uygularken ve sonuçlarını değerlendirirken. muhasebe tahminlerine ilişkin yeterli uygunlukta denetim kanıtı elde etmelidir. denetçinin bilanço tarihinden sonraki olayları değerlendirmesinde yol göstermektir. Bu UDS‘de “Bilanço tarihinden sonraki olaylar” terimi finansal tabloların tarihi ile denetim raporu tarihi arasındaki dönemde gerçekleşen olaylarla. bir denetimde bütün ilişkili taraf işlemlerinin ortaya çıkarılması beklenemez. denetçinin rapor tarihinden sonra ortaya çıkan hususları ifade etmektedir. UDS 570 .İlişkili Taraflar Bu standardın amacı. denetim çalışmalarında bilanço tarihinden sonraki ancak finansal tablolar yayınlanmadan önceki dönemde ortaya çıkan olayları ve denetim raporundaki etkisini göz önüne almalıdır. yönetim kademesinin işletmenin sürekliliğine ilişkin değerlendirmesini de göz önüne alarak. konuyu değerlendirerek işletme yönetimi ile tartışır ve gerekli önlemleri alır. bağımsız denetçi. denetçilerin finansal tabloların hazırlanmasındaki sorumluluğu hakkında yol göstermektir. “Muhasebe Tahmini” kesin ölçüm yapılamayan durumlarda bir muhasebe kaleminin tutarının yaklaşık olarak belirlenmesidir. “ilişkili Taraf Açıklamaları” veya benzer diğer bir standardı göz önünde bulundurmaksızın. Sayfa 55 / 83 . denetim prosedürlerini planlarken.incelenmesinde kullanılmak amacıyla hazırlanmamıştır. ilişkili taraflar ve bu taraflarla yapılan işlemler ile ilgili uygulanacak denetim teknikleri ve denetçinin sorumlulukları hakkında denetçiye yol göstermektir. Ancak.

Denetçi. genel amaçlı tam set finansal tablolara ilişkin standart bağımsız denetçi raporunun unsurlarını açıklar. “Uzman” muhasebe ve denetim dışı belirli bir alan hakkında gerekli yetenek. denetim yöntem ve etkinliklerin içerik. finansal tabloların sunumunun finansal raporlama çerçevesiyle uyumlu biçimde yapıldığına dair sorumluluğu kabul ettiğine ve finansal tabloları onayladığına ilişkin denetim kanıtı elde etmelidir. iç denetimle görevli bir iç denetçinin bağımsız denetim çalışmalarında ve bağımsız denetim prosedürlerinin uygulanmasında bağımsız denetçiye yardım etmesi gibi hususlarla ilgilenmez. Bağımsız denetçi. Bu standart iki ya da daha çok bağımsız denetçinin müşterek bağımsız denetçi olarak atandığı durumlarla ve bağımsız denetçinin önceki dönem bağımsız denetim firmasıyla ilişkileriyle ilgilenmemektedir. zamanlama ve kapsamının belirlenmesinden tek başına sorumlu iken.UDS 580 . iç denetim faaliyetleri ile bu faaliyetlerin. Denetçi. UDS 600 . Ancak kendi içlerinde önemsiz olan birkaç işletme bileşeninin toplamda önemli hale gelmesi durumunda bu standartta yer alan yöntemler ve teknikler göz önünde bulundurulmalıdır. Ana ortaklığın denetçisi.Denetçinin Bir Uzmanın Çalışmasını Kullanması Bu standardın amacı. bağımsız denetçi söz konusu çalışmanın denetim için uygun olup olmadığını gösteren uygun ve yeterli kanıtları toplamalıdır. Fakat denetçiden muhasebe ve denetim dışı başka bir alan ve meslekle (aktüerlik veya mühendislik v. uzman çalışmalarının bir denetim kanıtı olarak kullanılmasına rehberlik etmektir. değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi sırasında uygulanacak prosedürler ile yönetimin beyanda bulunmayı reddetmesi halinde yapılması gerekenlerle ilgili yol göstermektir. o alanda eğitim görmüş ehliyetli kişilerin sahip olduğu uzmanlık derecesine sahip olması beklenemez. Bu standart. iç denetim çalışmalarından yararlanılması konusunda bağımsız denetçiye yol göstermektir. Sayfa 56 / 83 . UDS 620 .Yazılı Teyitler Bu standardın amacı. işletme yönetiminden. açıklanmasından. Denetçi. Bir uzman tarafından hazırlanan çalışma kullanılırken. işletme yönetiminin bu tarz bir sorumluluğu kabul ettiğine dair kanıtı. diğer denetçinin çalışmalarından faydalanması halinde. işletme bileşenine ait finansal tabloların önemsiz olduğuna karar vermişse bu standartta yer alan hususlar uygulanmaz. iç denetim faaliyetinin sadece finansal tablo denetimiyle doğrudan ilgili konularına uygulanmalıdır. denetim kanıtı olarak yönetim kademesi tarafından yapılan beyanların kullanımı. UDS 700 . denetçinin genel işletme konuları hakkında bilgi elde etmesini sağlar. Diğer taraftan ana ortaklığın bağımsız denetim firması. yönetimden sorumlu kişilerin ilgili toplantı kayıtlarından veya yönetim kademesinden yazılı teyit almak ve finansal tabloların imzalı kopyalarını elde etmek suretiyle sağlayabilir.b) ilgili olarak. Bu standart.İç Denetçilerin Çalışmalarının Kullanılması Bu standardın amacı. Bağımsız denetçinin tecrübesi ve eğitimi. var ise bağımsız denetim prosedürlerindeki etkisini dikkate almalıdır. bu finansal tablolara dahil olan bir veya daha çok işletmenin finansal bilgileri üzerinde çalışan diğer bağımsız denetçinin çalışmalarından faydalanması halinde izleyeceği yolu göstermektir. iç denetim çalışmalarının belirli kısımları bağımsız denetçilere fayda sağlayabilir. “iç denetim” işletmeye yönelik bir hizmet olarak işletmenin içinde oluşturulan bir değerlendirme faaliyeti anlamına gelmektedir.Özel Hususlar – Grup Finansal Tablolarının Denetimi Bu standardın amacı. diğer denetçiye ait çalışmaların denetimi nasıl etkileyeceğini belirlemelidir. UDS 610 . bir işletmenin finansal tabloları hakkında görüş bildiren bağımsız bir denetçinin. bilgi ve tecrübeye sahip olan kişi ve kurum anlamındadır. denetim görüşünün oluşturulmasından.Finansal Tablolar Üzerinde Görüş Oluşturma ve Raporlama Bu standart.

b) Karşılaştırmalı olarak verilen bilgiler “Karşılaştırmalı Finansal Tablolar” şeklinde sunulmuşsa. müşterisiyle işin mahiyeti ile hazırlanacak raporun şekli ve içeriği üzerinde mutabakata varması gerekir. özel amaçlı muhasebe çerçevesine göre hazırlanmış olan finansal tabloların veya finansal tablo kalemlerinin denetimine ilişkin ilke ve esasları belirler. şartlı görüş. bağımsız denetçinin. Kalem veya Unsurun Denetimi Bu standart. a) Karşılaştırmalı olarak verilen bilgiler “Önceki Dönem Tutarları” olarak sunulmuşsa. bağımsız denetçinin raporunda dikkat çekilmesi ve açıklanması gereken diğer hususlar hakkında bilgi verir. Finansal tabloların hazırlanmasında iki farklı sunum şekli olabilir ve bu farklı durumlar için denetçinin sorumluluğu ve görüş kapsamı da farklıdır.Denetlenmiş Finansal Tabloları içeren Dokümanlarda Yer Alan Diğer Bilgilere ilişkin Denetçi Sorumluluğu Bu standart. Denetçi. Bu standart değişikliğe uğramış üç tür görüş belirlemiştir.Bağımsız Denetçi Raporunda Dikkat Çekilmesi Gereken Hususlar ve Diğer Açıklamalar Bu standart. cari dönem finansal tablolarının bir parçası kabul edilir ve denetçi görüşü sadece cari yıl finansal tabloları üzerinde verilir. UDS 800 . Denetçi. Bu standart özel amaçlı bağımsız denetim raporlarının hazırlanmasına ilişkin esasları açıklar. UDS 805 . bağımsız denetçinin denetlemekle yükümlü olmadığı diğer bilgilerin kontrolüne ve bu bilgilerin bağımsız denetimde dikkate alınmasına ilişkin hususları belirler. olumsuz görüş ve görüş bildirmekten kaçın madır. cari dönem finansal tablolarının bir parçası değildir ve denetçi görüşü her iki dönemi de kapsayacak şekilde verilir.Bağımsız Denetçi Raporunda Denetçi Görüşünün Değişikliğe Uğraması Bu standart. UDS 706 . finansal tablo kullanıcılarının dikkatini bazı hususlara çekmek için raporunda açık lamalara yer verebilir. Denetçi değişiklik gerektiren koşulların finansal tablolar üzerindeki etkilerini ve yaygınlığını dikkate alarak uygun denetim görüşünü saptamalıdır. denetime tabi tutulan finansal tablolardaki yapının bütünü ve bütün önemli tarafları ile aynı olduğundan emin olmalıdır. özet finansal tablolar hakkında denetim raporu hazırlamaya ilişkin olarak denetçinin sorumluluğunu düzenler. şayet özet finansal tablolar için rapor hazırlamayı kabul ederse. UDS 710 . özet finansal tabloların denetlenmesi ve rapor hazırlanmasına ilişkin sözleşmeyi kabul etmenin ya da etmemenin uygunluğuna karar vermeli.Özel Hususlar Tek Bir Finansal Tablonun veya Finansal Tablodaki Tek Bir Hesap. bağımsız denetime tabi tutulmuş finansal tabloları içeren belgelerde yer alan ancak. Bir özel amaçlı bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmadan önce. finansal tablolarda sunulmuş veya açıklanmış olmasına rağmen.Denetim raporunun unsurlarına ilişkin açıklamalar denetim süreci bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. UDS 810 .Özet Finansal Tablolar Üzerinde Raporlama Çalışmaları Bu standart.Karşılaştırmalı Bilgiler – Önceki Dönem Tutarları ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Denetçi karşılaştırmalı olarak verilen bilgilerin. Sayfa 57 / 83 . elde edilen kanıtlardan çıkan sonucu temel alarak özet finansal tablolara ilişkin görüş vermelidir. zamanlaması ve kapsamı belirli şartlara göre farklılaşır. UDS 705 . Bu görüş tipleri. denetçi görüşünde değişiklik yapılmasını gerektiren hususları açıklar. UDS 720 .Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevede Hazırlanan Finansal Tabloların Denetimi Özel amaçlı bağımsız denetim çalışmasının yapısı.

. UGSS 3000 Tarihsel Finansal Bilgilerin Denetlenmesi ve incelenmesi Dışındaki Güvence Sözleşmeleri UGSS 3400 Tahmine Dayalı Finansal Bilgilerin incelenmesi Tarihsel finansal tabloların denetlenmesi ve incelenmesi dışındaki her türlü güvence hizmeti 3000 numaralı standart kapsamında değerlendirilmektedir.. analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını içerir. Finansal Raporlama Standartlarına tüm önemli yönleriyle uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır....4...” İnceleme çalışmaları sonucunda denetçi görüşü verilmez. ara dönem finansal tablolarını etkileyen önemli konuları bağımsız denetçinin dikkatine getirebilir.2. İnceleme.5..2. Uluslararası inceleme Sözleşmesi Standartları ise daha dar kapsamlı bir çalışmaya ilişkindir...3..Uluslararası inceleme Sözleşmeleri Standartları Uluslararası Denetim Standartları tam kapsamlı bir bağımsız dene tim çalışmasında uyulması gereken kuralları belirlemektedir.. ancak her hangi bir hata ve eksikliğin bulunmaması durumunda bu husus aşağıdaki şekilde belirtilir: “İncelememiz sonucunda.. bağımsız denetimden farklı olarak. Tablo 4. ancak bir bağımsız denetim için gerekli olan kanıtların tamamını sağlamaz.... ekteki ara dönem finansal tabloların.. ara dönem finansal tabloların önemli yanlışlık içermediği konusunda makul güvence sağlamak üzere tasarlanmaz. esas itibariyle işletmede finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden olmak üzere bilgi toplanmasını. Ancak geleceğe yönelik hazırlanmış finansal tablolara ilişkin çalışmalar için 3400 numaralı ayrı bir standart bulunmaktadır... Güvence Sözleşmeleri ve Alakalı Hizmetler Sayfa 58 / 83 . ikincisi yılsonu finansal tablolarının denetimini gerçekleştirmiş olan denetçi tarafından ara dönem finansal tabloların sınırlı incelemesine ilişkindir. İnceleme.. Yayınlanmış iki standart aşağıdaki gibidir: UiSS 2400 Finansal Tabloların incelenmesi Sözleşmeleri UiSS 2410 işletmenin Bağımsız Denetçisi Tarafından Ara Dönem Finansal Bilgilerin İncelenmesi Bu standartlardan ilki finansal tablolar üzerinde yapılan sınırlı kapsamlı bir inceleme çalışmasına ilişkin iken.Uluslararası Güvence Sözleşmeleri Standartları Denetim ve inceleme çalışmalarının dışında yapılacak olan diğer güvence hizmetlerine ilişkin standartlar aşağıda görüldüğü üzere 3000 serisinde düzenlenmiştir. .” 5. 2410 numaralı standart inceleme çalışmasının kapsamını ve denetimden farkını aşağıdaki şekilde ifade etmektedir: “İnceleme.3. inceleme.

5. Adından da anlaşılacağı gibi. taraflar arasında yapı lan sözleşmede uygulanacak prosedürler detaylı bir çalışma programı olarak Sayfa 59 / 83 .Uluslararası Alakalı Hizmetler Standartları Uygulamada sıklıkla rastlanan iki diğer hizmet ise aşağıda belirtildiği üzere 4000 serisinde düzenlenmiştir.2.5. UiHS 4400 Finansal Bilgilere ilişkin Üzerinde Anlaşılmış Prosedürlerin Gerçekleştirilmesine İlişkin Sözleşmeler UiHS 4410 Finansal Tabloların Derlenmesi ile ilgili Sözleşmeler Alakalı (ilgili) hizmetler diye tanımlanmış olan bu standartlardan ilki üzerinde anlaşılmış (mutabık kalınmış) prosedürlerin uygulanmasına ilişkin verilen hizmettir.

Yeterli mesleki tecrübe ve donanıma sahip olmayan bir işletme finansal tablolarının örneğin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) çerçevesinde hazırlanması için uzman bir meslek mensubundan yardım isteyebilir. İkinci standart finansal bilgilerin derlenmesi ile ilgilidir. Meslek mensubu bu program dahilinde çalışmalarını sürdürür ve bu çalışma sonucunda ortaya çıkan bulguları bir rapor halinde işverene sunar. sadece işletme yönetimi ve çalışanlarının beyanlarına dayanarak işletmenin UFRS’ye uygun finansal tablo ve dipnotlarını hazırlamaktır. Derleme raporunda bu husus açık bir şekilde belirtilir. Bu rapor herhangi bir denetçi görüşü içermez. Sayfa 60 / 83 .belirtilir. Bu çalışma kapsamında meslek mensubunun sorumluluğu her hangi bir denetim veya inceleme yapmaksızın.

gelir ve giderleri kapsayıp kapsamadığı. İşlem Testleri: Denetçi özellikle yıl içi çalışmaları kapsamında şirketin değişik fonksiyonlarındaki faaliyetlerin İç kontrol amaçlarına uygun olup olmadığını. a) b) İşlem Testleri: (Muhasebe ve iç kontrol sisteminin incelenmesi) Sistem Testleri Fonksiyon Testleri Doğrulama Testleri. Başka bir bakış açısıyla.Bunların fiilen var olduğu. Nakit Akım Tablosu. Denetim görüşü. . Denetçi. dokümante edilmesine denetim kanıtı toplama denilebilir. Denetçi.6. İşlem testlerinin amacı. Burada mali tablolara etkili olan hata ve hile olasılıklarını ortaya çıkarmaya çalışır.1. muhasebeye yansıması gereken bilgilerin gerçekten yansıyıp yansımadığını planlama aşamasında elde ettiği bilgilerden daha derinlemesine incelemelere tabi tutar.DENETİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİ (DENETİMDE KANIT TOPLAMA) Denetimde kanıt toplama. bu sistemin tasarlandığı gibi işleyip işlemediğini test etmeye yönelik olarak yapılan çalışmalardır. Bu değerlemenin yapılabilmesi ve bir denetim görüşüne ulaşılabilmesi için: . (Tamlık-Tamamını kapsama) . Bunlar bir bütün olarak ele alınacak ve ekleri ile topluca değerlendirilecektir. Gelir Tablosu. Denetim İşlemleri 1.Doğru değerleme yapılarak bağlı bulunulan muhasebe sistemine uygun şekilde mali tablolarda sınıflandırıldığı gibi hususlarda kanıtlara ihtiyaç bulunmaktadır. 6. planına uygun şekilde denetim dönemi için çeşitli denetim tekniklerini uygulayarak bir denetim görüşüne ulaşmak için kanıt toplayacaktır. b)Fonksiyon Testleri Fonksiyon testleri. kurulu sistemin yeterli olduğu yargısına varılsa dahi. (Gerçeklik) . .İç kontrol sisteminin alt sistemlerinin yeterli olup olmadığı. Bilanço. Bu çalışmalar da iki farklı boyutta düşünülebilir. Böylece denetim çalışmalarını yürütmüş olacaktır. Sermaye Değişim Tablosu gibi yönetim tarafından hazırlanan mali tablolar hakkında verilecektir. verilen denetim görüşünün isabeti için kaynak bilgi ve belgelerin toplanması. yılın değişik zamanlarında iç kontrol sistemi incelemeleri sırasında. a) b) 2. işletmenin kontrol riskinin ortaya çıkarılabilmesi ve devamında kanıt toplamak için ne denli detaylı denetimlerin yapılması gerektiğini belirlemektir.Bu tabloların ihtiva ettiği tüm bilgilerin (rakamlarının ) gerçek olup olmadığı. (Ayrıntılı denetim teknikleri) Analitik İncelemeler Detaylı İncelemeler 6. Özetle. Sayfa 61 / 83 . bizzat denetim İşlemlerinin gerçekleştirilmesi demektir.Tüm varlık ve borçları. a)Sistem Testleri Herhangi bir denetim alanında kontrol sisteminin yapısının yeterli olup olmadığını araştırmaya yönelik testlerdir. sistemin zayıf ve güçlü taraflarını ortaya çıkarmaya çalışır.Mülkiyetinin işletmeye ait olduğu. (Mülkiyet) .1.1.

• İş akışları ve aktiviteler gözlemlenir. Kişilerle görüşme yapar. mali tablolarda yer alan verilerin karşılaştırılması ve aralarındaki ilişkilerin araştırılarak gözden geçirilmesidir. • Varsa İç denetim ve İç kontrol birimleri ile üst düzey yönetimde görevlilerle ve bizzat iş akışı üzerinde sorumlularla görüşülür. b)Analitik İncelemeler Analitik incelemeler.2. Doğrulama Testleri Sistem ve fonksiyon testleri sonucunda hangi fonksiyonların tasarlandığı gibi çalıştığı. veriler arasında anlamlı ilişkiler olduğunu doğrulamak ve bunlar arasında doğal kabul edilmeyecek sapmaları bulup ortaya çıkartmaktır. Sayfa 62 / 83 . 6. Analitik incelemeler. Dolayısıyla zaaf veya yetersizliklerin olduğu denetim alanlarında kontrol riskinin de yüksek olduğu kanısına varılır ve bu riskin azaltılması için denetçi daha ayrıntılı denetim tekniklerine başvurarak. Mantıklılık İncelemesi şeklinde yapılabilir.Değişik alt sistemler arasında bağlantıların niteliği. • Denetimin yürütülmesi aşamasında. Analitik inceleme veya denetim yöntemlerinin muhasebe denetiminde oldukça önemli bir yeri vardır. şekli hesap denetiminden çıkıp. Bir değil birkaç denetim tekniğini birden kullanabilir. Denetçi gerekli görürse riski yüksek bulduğu denetim alanında geriden ileriye veya ileriden geriye doğru bütün kayıtları yeniden inceler. kopukluk olup olmadığı. . denetim görüşü için kanıt toplamak. a)Ayrıntılı İncelemeler Özellikle denetçi riskli gördüğü denetim alanlarında denetim riskini minimuma yükseltebilmek için değişik çalışmalarda bulunur. Karşılaştırmalı Analiz ve Oran analizleri. Bu incelemeler yapılırken. daha fazla riskli denetim alanlarına daha çabuk bir şekilde dikkat çekmektedir. işte bu kapsamda yapılan çalışmalara maddi doğruluk testleri denir ve yıl içinde yapılanlara göre daha kapsamlı oldukları için ayrıntılı incelemeler İsmi de verilir. risk ağırlıklı denetime kayma sürecinde analitik incelemelerin değeri de artmaktadır. Denetimin rutin. Analitik İncelemeler değişik şekillerde yerine getirilebilir. Hatta işlem testleri sırasında olumlu sonuçlar alınmış ve kontrol riski düşük belirlenmiş olabilir.1. • Denetim planının yapılması aşamasında. Çünkü analitik incelemeler adeta bir riskli alanların teşhis aracı gibi fonksiyon icra etmekte. yeni kanıtlar elde etmeye çalışır. • İç kontrol sistemi İle ilgili yazışmalar varsa incelenir. • Varsa örgüt şemaları ve yönetmelikler incelenir. • Rapor yazılmadan önce son inceleme aşamasında başarı ile kullanılabilen bir tekniktir. yapının buna uygun olup olmadığı incelenir. • Belirli olay veya İşlemlerin başından sonuna kadar olan sürecin planlandığı gibi yürüyüp yürümediğini ortaya koymak için kontroller yapar.. Bu denetim tekniğinin amacı. Yazışmaları inceler. Amacı riskli bulduğu denetim alanında yeterli kanıt toplayabilmektir. Bu durumda dahi yıl sonunda özellikle mali tablo kalemlerinde yer alan rakamların doğruluğu bir kez daha test edilmesi gerekir. Mantıklılık Analizi: Hesapların veya doğrudan hesap olmamakla birlikte muhasebe hesaplarına yansıyan bazı İşlemlerin mantıklı olup olmadığının incelenmesidir. hangi fonksiyonlarda zaaflar olduğu görülür.Eğer düzenlenmiş bir mevzuat varsa. Yaptığı çalışma tamamen denetim alanının türüne veya denetçinin denetimdeki amacına göre değişir.

Örneğin Aracı Kurumlarda zaten mevzuat gereği müşterilere her ay sonu bu nitelikte mektup gönderilmektedir. Olumsuz Mutabakat Mektubu'nda denetlenen müşterinin müşterisine bakiye bildirilir ve bu bakiyede mutabık olunuyor ise. Bakiyede mutabık olunsa da olunmasa da yanıt istenir. h) Analitik incelemeler. yapılan kayıtların denetçi tarafından doğrulanması işlemidir. Talebin geçerli bir nedeni olduğunun kabul edilmesi halinde. kredi ve mevduat faiz reeskontlarının. d) Bilgi toplama. Bakiyesiz Mutabakat Mektubu'nda denetlenen müşterinin müşterisine bakiye bildirilmemekte. olumlu ve bakiyesiz doğrulama yöntemleridir. faaliyetlere ve mali tablolara ilişkin her türlü belgenin içeriğinin ve kayıtlara uygunluğunun ayrıntılı şekilde incelenmesi işlemidir. Denetlenenin. amortismanların ve karşılıkların örnekleme yöntemine göre yeniden hesaplama işlemine tabi tutulmasıdır. Yani yanıt beklenmez. gider ve kar hesaplarını analitik İncelemeye tabi tutar. g) Belge incelemesi. Denetim Teknikleri Hesapların detaylı incelenmesinde ve denetim kanıtı toplanmasında kullanılan tekniklere denetim teknikleri ismi verilmektedir. denetçiden bazı kalemler ile ilgili olarak doğrulama yapmasını istememesi durumunda. kendisinin bakiyeyi bildirmesi istenmektedir. Doğrulama Mektubu'nun yazılım şekli açısından üç tür doğrulama mektubuna rastlanmaktadır. Talebin geçerli bir nedeninin bulunmaması durumunda şartlı görüş bildirilir veya gerekçeleri ile birlikte bir görüş oluşturulamayacağı belirtilir. Müşterilerin tamamına mutabakat mektubu gönderilmez. belgelerin ve kayıtlarda gösterilen fiziki kıymetlerin gerçekten var olduklarının görülmesi ve varlığı saptanan kıymetlerin denetlenene ait olduğunun resmi belge ve kayıtlarla doğrulanması işlemidir. denetçinin. yeterli denelim kanıtı toplayıp rapor yazılabilir duruma geldiğinde özellikle gelir. a) Fiziki inceleme. Denetçi denetimini sonlandırma aşamasında. Bu mektuba birde müşterinin hesap özeti eklenerek gönderilir ise ve müşterinin kayıtlarında yanlışlık varsa bunun kendileri tarafından düzeltilmesi imkan dahiline girer. belirli faaliyetlerin yürütülmesi sırasında denetçinin hazır bulunmasını ifade eder. olumsuz. Bunlar. c) Doğrulama (Teyit). f) Yeniden hesaplama. Hatta varsa hesap ekstresinin teyit mektubuna eklenmesi istenir.Esas itibariyle endirekt bir denetim kanıtı olmakla birlikte olağanüstü etkili bir denetim yöntemidir. Özelliği olan bazı denetim alanlarında analitik incelemelerle yetinmeyip ayrıntılı denetim tekniklerini uygulamak meslek sorumluluğu İle doğrudan ilişkili olduğu kadar. 6. Özellikleri itibarıyla uygulama aşamasında belirli tespitlerin yapılmasını gerekli kılan işlemlerde güvenilir kanıtlar gözlem yoluyla elde edilir. denetçinin belirlediği çerçevede. iç denetçileri de kapsayacak şekilde ilgililerden bilgi alması işlemidir. Her bir muhasebe kaydının bir belgeye dayandırılması esastır.2. Örnekleme yöntemlerine başvurulur. denetlenen dışındaki bir kaynaktan denetlenenin yazılı talebiyle bilgi istenmesi ve bu bilginin doğrudan denetçiye iletilmesi işlemidir. yanıt vermemesi istenir. söz konusu kalemlerin doğrulanması ile ilgili alternatif uygulamalar yapılabilir. Bunlardan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen denetim teknikleri şunlardır. Olumlu Mutabakat Mektubu'nda denetlenen müşterinin müşterisine bakiye bildirilir ve mutlaka bu mektuba yanıt vermesi istenir. e) Kayıt sistemini yeniden İzleme. örneklemeler yoluyla kaynak belgeler seçilmesi ve bu belgelerden hareketle muhasebe kayıtlarının doğruluğunun araştırılması işlemidir. Özellikle. öncelikle böyle bir talep için geçerli bir nedenin olup olmadığı araştırılmalıdır. Sayfa 63 / 83 . b) Gözlem.

.Eğer denetçi mali tablo kalemlerinin herhangi birinde veya dipnot bilgilerinde bariz bir şüpheli duruma rastlarsa. yazılı bir şekilde elde edilen dokümanların ve izahatların sözlü İzahatlara göre üstünlüğü kabul edilir. Ancak iç kontrol sistemi ve muhasebe sistemi çok güvenilir bir imaj veriyor ise. Envanter Çalışmalarında Hazır Bulunmak Alacaklarda Mutabakat Hukuki Anlaşmazlıkların ve Davaların Tekrar İncelenmesi Mali Yatırımların Değerlemesi ve Açıklanması Bölümlere Göre Raporlama 6. işletme tarafından sağlanan veya hazırlanan dokümanlara üstünlüğü kabul edilir. Bu alanlar ve minimum uygulanması gereken ayrıntılı denetim teknikleri aşağıda kısaca belirlenmektedir. . niceliklere göre de örnekleme yapılabilir. . İstatistiki örnekleme de farklı şekillerde yapılabilir. . 5. Eğer bu şüpheyi giderecek yeterli ve uygun kanıt elde edemez ise ya görüsünü şartlı verecek. .Denetim kanıtının elde ediliş şekli bakımından da. Kanıtların Yeterliliği ve Birbirine Üstünlüğü Denetçi bir denetim görüşüne ulaşabilmek için her denetim alanında farklı denetim teknikleri uygulayarak denetim kanıtı elde eder. İstatistiki örneklemenin iradi örneklemeye üstünlüğü vardır.4. 6.Ancak denetim bulgularını kaynaklarına göre iç/dış kaynaklardan elde edilenler şeklinde sınıflar isek.Doğrudan denetçi tarafından sağlanan bilgi ve dokümanların. 1. dış kaynaklardan elde edilen bilgilerin (örneğin müşterilerden elde edilen doğrulama) iç kaynaklardan elde edilene üstünlüğü kabul edilir. Örnekleme yöntemleri. Aksine farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler arasında uyumsuzluk var ise. Denetim tekniklerinin birbirlerine bir üstünlüğü söz konusu değildir. Tabiidir ki. 4. tamamen bilimsel esaslara uygun şekilde hiç ön yargıya yer bırakmadan da yapılabilir (istatistiki örnekleme). Denetçinin daha önceki tecrübelerinin sonucu ölerek örnek seçimi yapılabileceği gibi (iradi örnekleme). bilindiği gibi herhangi bir olayda.3. Ancak ağırlıklı olarak yılsonlarında kullanılır. işletme içinden elde edilen bilgilerin üstünlüğü kabul edilebilir. 3. yıl onunda ayrıntılı incelemelerde maddi doğruluk testlerinde de kullanılabilir.Eğer değişik kaynaklardan ve değişik şekillerde elde edilen bilgiler. Niteliklere göre örnekleme daha çok İç kontrol Sayfa 64 / 83 . Başka bir bakış açısı İle denetime konu olacak işlem ve olayların veya herhangi bir hesap bakiyesi içindeki tüm alt hesapların değil de. bu alanda daha fazla denetim tekniği uygulayarak şüphesini gidermelidir. Örnekleme. bunların İçinden seçilmiş belirli sayıda örneğin incelenmesi ve bundan çıkan sonuçların tüm hesabı temsil ettiğinin kabul edilmesidir. denetçi ek denetim çalışmaları ile aradaki uyumsuzluğun nedenini bulmak ve doğru bilgiye ulaşmak zorundadır.Uluslararası Denetim Standartlarında da(ISA 501) ayrıca belirlenmiş bulunmaktadır. geneli (ana kütleyi) temsil etmek üzere belirli bir örnek çapı üzerinde çalışmak (örneklem) ve buradan elde edilen bilgileri genelleştirmek şeklinde tanımlanabilir. yıl içinde iç kontrol sisteminin incelenmesi (işlem testleri) sırasında yapılabileceği gibi. birbirlerini teyit ediyorsa bunlar güvenilir kanıt yerine geçer. Kanıtların Yeterliliği ve Örnekleme Örnekleme. Örneğin niteliklere göre örnekleme yapılabileceği gibi. değişik şekillerde yapılabilir. 2. ya da görüş bildirmekten kaçınacaktır.

5.İş ve Belge Akış Şemaları . Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Çalışma kağıtları. Bunlar. eski denetçinin çalışma kağıtlarını incelemeyi talep edebilir. kullanılan muhasebe fişi ve bunların da eki belgeler). nicelik göre örnekleme yılsonlarında hesap bakiyelerinin doğrulanması aşamasında kullanılır. c) Savunma aracıdır. Sermaye Piyasası Kurulu kendi kontrol alanları ile ilgili denetim çalışmalarında bu denetim çalışma kağıtlarını talep edebilirler. Denetim Çalışmalarının Belgelendirilmesi Denetçi denetim çalışmaları sırasında. Denetimin planlama aşamasında yaptığı çalışmalar. ulaştığı sonuçları topluca yazdığı belgelerde yine bir çalışma kağıdı niteliği taşırlar. a) Denetçi görüşlerini kanıtlamak ister b) İç kontrol sisteminin kontrol edilmesine yardımcı olur. soru anket kağıtları. Denetimde kullanılan çalışma kağıtlarını nitelik bakımından ikiye ayırmak olanaklıdır. kendi yorum ve tespitleri) birer çalışma kağıdı örneğidir. a) Daimi Dosya Çalışma Kağıtları Her yıl tekrarlanmayan doğrudan denetim alanları ile ilgili olmayan. yaptığı akış şemaları. genel nitelikteki çalışma kağıtları ve bunların ekleri Daimi Dosya'da yer alır. Çalışma Kağıtlarının hazırlanmasındaki Amaçlar Çalışma kâğıtları şu amaçla hazırlanır. Bu belgeler çalışma kağıtları şeklinde olur. • Şirketin Ana Statüsü • İç Kontrol Sisteminin Tanınması ve Değerlendirmesine İlişkin Çalışmalar . Know-How. denetlenenin yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere verilemez ve açıklanamaz. mahkemeler. yeni denetim şirketi özellikle önceki denetim raporu olumlu görüşün dışında görüş taşıyor İse. Çalışma kağıtlarının mülkiyeti bunları düzenleyen denetim şirketine aittir. alıcılara göndertilen doğrulama kağıtlarının tamamı çalışma kağıdı modelidirler. denetim görüşü oluşturmak amacıyla yeterli kanıt topladığını ve denetimi denetim standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirdiğini kanıtlayabilecek her türlü çalışmasını belgelendirmek zorundadır. Doğruluk testleri sırasında alınan notlar.Bunların değerleme raporları • İmza Sirküleri • Patent. örneğin envanter inceleme kağıtları. Çalışma kağıtlarının gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması zorunludur.Örgüt Şemaları . Franschising Anlaşmaları • Satıcı veya Alıcılarla yapılan uzun süreli bağlantılara ilişkin sözleşmeler Sayfa 65 / 83 . Örneğin. d) Daha sonra gelecek dönemlere rehber olmak e) Denetim raporunun temelidir.sisteminin incelenmesi sırasında kullanılırken. Bunların ekleri (işletmede kullanılan yönetmelikler.Soru Anket Formları . Yine denetim şirketinde değişiklik olduğunda. örneğin. Ancak istenildiği durumlarda yetkili mercilere verilebilir. özellikle iç kontrol sistemini incelemesi sırasında kullandığı araçlar (gözlemleri neticesinde aldığı notlar. 6.

değişmezlik. 6. karşılaştırılabilirlik gibi isimlerle de anılmaktadır.1. Raporlama Standartları Muhasebe denetiminin sonucunda düzenlenen raporda ne tür bilgilerin yer alacağını ve şeklinin nasıl olacağını belirleyen standartlardır. 6.İtirazlarına göre gözden geçirildikten sonra ikinci aşama olan son şekli verilir ve müşteriye süresi içinde teslim edilir. örneğin: • Her bir denetim alanında yapılanları veya uygulanan ayrıntılı testlerin belirlendiği çalışma kağıtları. Eğer işletme yönetimi böyle bir teyit mektubunu veya önemli konularda denetçinin yazılı bilgi verme isteğini reddederse ve bu denetçi tarafından önemli konularla ilgili bulunursa.1. 6. Mali tabloların gerek şekil gerekse kapsamını oluşturan değerleme ilkeleri açısından eğer haklı gerekçeler yoksa yıldan yıla farklılıkların olmaması gerektiğini ifade eder. Bunun sonucunda ya denetim görüşünü şartlı verir ya da olumsuz rapor verir. Muhasebe politikalarında değişikliklerin bildirilmesi: Standart çoğu kez süreklilik. 6. • Yapılan analitik inceleme tutanakları cari dosyada korunan çalışma kağıtlarıdır. Eğer farklılık söz konusu ise ve gerekli bilgi verilmemişse raporlama standardına uyulmamış olmaktadır.1. Denetçi görevi hangi esasa göre almış ise hem bu mevzuata hem de muhasebe ilkelerine aykırılıkları tespit eder ve açıklar.Öncelikle bulgulara göre geçici rapor kaleme alındıktan sonra müşterinin bilgisine sunulur varsa itirazları alınır.1. Raporu okuyanlarda bu denetim raporuna ne denli güvenilebileceği hakkında bilgi sahibi olurlar bu nedenle yıl sonu denetim raporları ile ara dönem raporlarının kapsam bölümü farklılaşır. Esasında genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden tutarlılık ile doğrudan ilgilidir.7.7. denetçi bu durumu denetim görüşü oluşturma yönünde bir kapsam sınırlaması kabul eder.1. Yönetim Teyit Mektubu Denetim çalışmaları tamamlanmak üzere iken denetçilerin unutmamaları gereken hususlardan birisi de denetime esas olan ve denetim görüşü verilen mali tabloların imzalı örnekleri ile Yönetimin Teyit Mektubu veya Yönetimin Doğrulama (Beyan) Mektubu adı verilen bir belgenin imzalı bir şekilde işletme yetkililerinden alınması gereğidir. 6. Denetimin amacı veya ne tür bir denetim olduğu Denetim raporunun gerek başlığında gerekse kapsam bölümünde normal bir denetim mi yoksa farklı bir denetim olması nedeniyle normal denetim raporlarından farklı yorumlanması mı gerektiğini açıklar. 6. on yıl saklanması daha doğru olur. bunların TTK’ndeki tacirin mektupları kapsamında düşünülüp. • Dönemin geçici ve genel mizanları.7.7.2. Sayfa 66 / 83 .6. Çalışma kağıtlarının denetim şirketleri tarafından beş yıl süre ile korunması isteniyor ise de.3.• Toplu Sözleşmeler b) Cari Çalışma Dosyası Kağıtları Her yıl yenilenen ve denetim dönemine ilişkin olarak düzenlenen belgeler ise cari dosya içinde saklanırlar.7. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine veya mevzuata uyum. Denetimin Tamamlanması ve Bulguların Raporlanması Bilgilerin raporlanması temelde iki alt aşamada yürütülür.

Görüş Bildirme Denetçi mutlaka bir denetim görüşü bildirmek zorundadır. Şartlı görüş: Yeterli kanıt toplanarak genelde esas alınan muhasebe ilkelerine uyumun görüldüğünde bazı ufak yanlışlıklara rastlansa da bunun mali tablolara tamamı ile güvenilemeyeceği anlamına gelmediğinde verilen görüştür. . . Yine kanıt toplama açısından bazı yetersizlikler olsa da bu denetimi tamamı ile güvenilmez hale getirmemektedir.7. . 6.İşletmenin sürekliliği ilkesini tehlikeye sokacak yakın zamanda doğma olasılığı olan önemli belirsizliklerin olması. 6. . Sayfa 67 / 83 . Olumsuz görüş: Yeterli kanıt toplandıktan sonra genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine veya denetimde esas alınan mevzuata uyumsuzluğun oldukça önemli boyutlarda olduğu görüldüğünde verilen görüş şeklidir.5. Böyle durumları raporunda belirtmek durumundadır örneğin. toplanılan bilgilerin birbirlerini teyit etmemesi veya güvensiz olması.4. Olumlu görüş: Yeterli kanıt toplanmış olduğu ve bu kanıtların topluca değerlemesi sonucunda mali tabloların önemli hatalardan uzak olduğunun görüldüğü durumlarda verilir.7.1. el değiştirme. Görüş bildirmekten kaçınma: Yeterli kanıt toplanmasına rağmen bazı nedenlerle görüş oluşturulamaması veya yeterli kanıt toplayamamanın ne denetim firması ne de işletmenin durumundan kaynaklanıyor olması durumunda oluşan görüştür.İşletme yönetiminin gerekli özen ve titizliği göstermemesi kanıt toplamada engelleyici olması. Bu görüş için geçerli gerekçeler şunlardır. Önemli aksaklıkların bildirilmesi: Denetçi elinde olmadan yeterli kanıt toplayamadığında denetim görüşünün güvenilirlik derecesi azalır.1. . .İç kontrol ve özellikle muhasebe sisteminin yeterli olmaması nedeniyle kanıt toplanamaması.1. tasfiyeye karar verilmesi nedeni ile tabloların geçerliliğini yitirmesi. birleşme. . Bunun dışında denetlenen firma aldığı tavırla denetçinin denetim kanıtı toplamasında güçlük çıkartıyor ise olumsuz görüş verilir.6.6.7. Tam açıklama kuralına uyulması: İşletmenin ekonomik ve mali durumunu tam anlamıyla değerleyebilmek için gerekli olduğu halde mali tablolara geçmeyen veya geçirilmesi mümkün olmayan bazı bilgiler varsa bunlar denetim raporunda açıklanır örneğin işletmenin sürekliliğini tehlikeye düşürecek durumlar.Doğal afetler veya sosyal rahatsızlıklar gibi işletmenin elinde olmayan sebepler.Denetim görevinin mali yıl veya denetim dönemi sona erdikten sonra alınmış olması dolayısıyla stok sayılarında bulunma iç kontrol sisteminin etkinliğinin gözleme gibi gerekli zorunlu denetim tekniklerinin yeterli uygulanamaması. belirsizlikler lehe veya aleyhe açılan tazminat davaları ve benzeri.Bilanço tarihinden sonra özelleştirme.Yeterli kanıt toplayabilmeyi önleyecek derecede imkansızlıkların ve sınırlamaların olması.

Yönetsel yapı değerlendirmesi * Yasalara uyum * yönetim ve örgüt yapısı . .İşletme etkinlikleri * İş programları * Sanayi işletme programları . 6. nakit akım tablosu.Stoklar * Kuruluşun sigorta işlmeleri * Bankacılık faaliyetleri .8. Açıklamalar: .Üretim ve maliyetler .) Sayfa 68 / 83 .8. fon akım tablosu.Tesis ve gelişme faaliyetleri . Kapsam: . denetim vb.Varsa denetim kanıtı toplamada sınırlamalar.) .2. buna çoğu kez kısa şekilli denetim raporu da denilmektedir. gelir tablosu. .Alımlar .Denetçinin sadece görüş bildirmekle sorumlu olduğu ve buna ilişkin yeterli kanıt toplanıp toplanamadığı 6. 6. Denetim Raporunun Niteliği ve Şekli Denetim raporlarına güvenilirliğinde bir sınırı bulunmaktadır.Mali tabloları düzenlemenin sorumluluğunun müşteriye ait olduğu .Tam açıklama ilkesi gereği yapılan açıklamalar. . bu raporda yer alan hususlar şunlardır.Hangi mali tablolar(bilanço.Satışlar .Hangi hesap dönemi .Toplu bir genel değerlendirme . önemli aksaklıklar.1. Raporlama standartları ile kastedilen özet denetim raporudur.Hangi denetim teknikleri uygulayarak denetimin gerçekleştirildiği (Denetimin türü) . 6..3. muhasebe vb. Sonuç (Denetim Görüşü).Müşteri firma ile denetim firmasının arasında uygulanacak muhasebe ve mali tablo düzenlenme ilkeleri veya politikaları konusunda görüş ayrılığının olması.Varsa genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine veya denetim kapsamındaki ilgili mevzuata aykırılık ve bunun parasal etkisi.çeşitli departmanlar(arge.8. Yılsonu denetimlerinde güvence oldukça yüksek iken ara mali tabloların denetiminde güvence azalmaktadır.Hangi işletmenin.ilgili kurullar(genel yönetim.8. SMM tablosu) . .

Düzenlenme yeri ve tarih: . şeklinde ikiye ayrılabilir.sorumlu baş denetçinin adı ve imzası. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. Tasdik İşlemleri 3568 sayılı Serbest Muhasebeci. Bu sorumluluk. Kısmi tasdik kapsamında yürürlükte olan bazı tasdik işlemleri şunlardır. Kısmi tasdikler.1989 tarih 20194 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır." Meslek mensuplarının yerine getirdikleri hizmetlerden bir tanesi de mükelleflerin vergi dairelerine verdikleri değişik nitelikteki beyannamelerinin imzalanmasıdır. Eğer vergi yasalarına aykırı bir uygulamaya rastlanıyor ise. bunun bir mütemmimi olan ve yıl İçinde verilen Gelir.06. uzun yıllar ziyaa uğratılan vergi ve cezalarının tamamını kapsayacak bir şekilde vergi mükellefi ile birlikte müteselsil sorumluluk şeklinde anlaşılmış ise de. daha sonra Yüksek Mahkemelerin kararları sonucunda Vergi İdaresi tarafından da kabul edilmiş ve kusurlu olunan ölçüye çekilmiştir. Temel olarak SMMM'ler imza. Bu yasa ile muhasebe mesleği.9. denetim görevini icra edenlere de Yeminli Mali Müşavir(YMM) unvanları uygun bulunmuştur.8. Yeminli Mali Müşavirlerin verdiği tasdik hizmetinin kapsamı açısından yasal bir sınıflama olmamakla birlikte Tam tasdikler.Personel durumu . Muhasebecilik mesleğini icra edenlere Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. bazı işlemlerde mükellefleri "ihtiyari" olarak Yeminli Mali Müşavirler ile sözleşme yapmaya yönlendirmektedir. bu tasdik raporunda bildirilerek vergilerin doğru rakamlar üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.4. YMM'ler tasdik hizmeti vermektedir. Çünkü Maliye Bakanlığı. 6. Maliye Bakanlığı'nın Vergi idaresindeki yetersizlikleri ve kendi denetim elemanlarının sayısal yetersizliklerini gidermek olarak nitelenebilir. Yeminli Mali Müşavirlerin en önemli faaliyet konularını teşkil eden Tasdik" işlemleri. Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyannamelerinin tasdik ve İmzası için Yeminli Mali Müşavirler ile sözleşme yapan mükellefleri çok gerekli görülmeyen durumlarda denetlemeyeceğini açıklayarak adeta mükellefleri tam tasdik sözleşmesi yapmaya zorlamaktadır.Denetim çalışmalarının tamamlandığı günün tarihi yazılır.8. bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp.İşletmenin bütçesi 6. Yeminli Mali Müşavirleri Mükellefler ile Vergi İdaresi arasında "Ehil" "Hakem" konumuna oturtarak.5. a) b) Katma Değer Vergisi ladesi ve Mahsuplarının Tasdiki Yeniden Değerleme İşlemleri Sayfa 69 / 83 . Damga Vergisi beyannamelerindeki bilgilerin denetlendiği ve doğruluğu konusunda aykırı bir duruma rastlanmadığı şeklinde bir imza ve tasdik hizmeti olmaktadır. yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti ve rapora bağlanmasıdır. Yeminli Mali Müşavirlik yasası 13. Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mükellefleri ile imzalanan "Tasdik Sözleşmesi" kapsamında Vergi Dairelerine karşı vergi mükelleflerinin sadece yıl sonu beyannamelerindeki bilgilerin değil. Katma Değer. 6.. mesleği icra edenler ve denetleyenler olarak iki temel gruba ayrılmıştır. "Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve İşletmelerinin yeminli mali müşavirlerce denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden İncelenmesi. aşağıda görüleceği gibi bazı önemli vergisel işlemlerde Yeminli Mail Müşavirleri zorunlu “Tasdik" ile görevlendirmekte. Bu yasanın temel fonksiyonu mesleği disiplin altına almak olduğu kadar. Denetim kuruluşunun unvanı. Tam tasdik hizmetleri. YMM'ler verdikleri tasdik hizmetinin doğruluğundan tabii ki sorumludurlar.

Kapsam bölümü: Dönemi belirtilen mali tabloların GKGMİ ne göre düzenlenip düzenlenmediği belirtilir. Bu ibare ancak YMM ce tasdiki ihtiva eden raporlarda kullanılır. Genel bilgi bölümü: İlgililer belirtilir. Meslek mensubunun imzası. . Rapor tarihi bölümü.c) d) Yeniden Değerleme Fonu'nun Sermayeye Yatırım İndirimi e) Vakıflar ile Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetinde Bulunan Kurum vb Kuruluşların Vergiden Muaf Tutulabilmesi f) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun istisna ve indirimlerinden yararlanma Ayrıca. .10.Yabancı sermayeli şirketlerde yabancı ortak alacağının sermayeye kaydedilmesinde bu alacağın varlığının ve döviz olarak Türkiye'ye getirildiğinin raporu. Yeminli Mail Müşavirlerin verdiği bu hizmetler görüldüğü gibi belirgin olaylara ve vergi yasaları İle ilişkili bulunmakta. c) Olumsuz rapor: Meslek mensubunun denetim sırasında incelenen yerlerin ve kuruluşların gerçek durumu yansıtmadığı kanaatine varması sonucu düzenlenen rapordur.Kimyevi gübre desteklemesine yönelik üretim. 3568 sayılı kanuna göre SMMM lerin denetim raporunda yer alması gereken bölümler şunlardır. bu nedenle yapılan hizmetler Uygunluk Denetimi kapsamına girmektedir.Bankaların kredi talep eden müşterilerinden hesap durumu istendiğinde (Bank Kanunu 11/1) bilanço. Not: SMMM ce düzenlenen raporlar ile YMM ce düzenlenen ve tasdiki ihtiva etmeyen raporlarda ilgili mevzuata uygundur ibaresi kullanılmaz. . SMMM Tarafından Düzenlenen Denetim Raporu 3568 sayılı kanuna göre SMMM denetim sonucu şu raporlardan birini düzenler. bunun yerine ilgili olan mevzuat hükümlerinin açıkça yazılması zorunludur. a) Olumlu rapor: Denetim faaliyetinin bitiminde meslek mensubunun olumlu görüşünü ihtiva eden rapordur. satış ve stok miktarının tespiti raporu düzenlenmesi gibi hizmetleri de vermektedirler. b) Şartlı denetim raporu: Meslek mensubunun denetim sırasında karşılaştığı denetim kapsamındaki sınırlamalar nedeniyle denetimin tam yapılmadığının belirtildiği rapordur. 6. . Sayfa 70 / 83 . gelir tablosu ve eklerinin tasdiki. YMM ler. .Yıllara Sari İnşaat işleri yapıldığında SSK tarafından İlişiksiz Belgesi verilebilmesi için (SSK Kanunu Tebliğ 5) tespit raporu. . Açıklama ve görüş bölümü.Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 8 nci maddesi gereği solvent ürünlerinin imalinde tecil ve terkin kapsamında teslim edilmiş maddelerin kullanımıyla imal edilmiş olan malların ihraç edildiği hakkında rapor ve üretim raporu .Hac kotası tespit raporu.Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşlarının Reklam Gelirlerinden RTÜK'e pay verilmesi durumunda.

Kasa hesabının denetiminde de denetçi aşağıdaki hedeflere ulaşmaya çalışır. Bu nedenle nakit hareketlerinin kapsamına alınabilecek banka.Tasdik işlemine bağlı olsun olmasın denetim raporlarının denetimden sorumlu meslek mensubunca imzalanması esastır. denetim raporunda vereceği görüşe temel olacak denetim kanıtlarını toplarken denetim görüşünün isabetinde şüphesi olmaması için her bir denetim alanında ulaşmak zorunda hissettiği bazı hedefler vardır. Bu hedefler “Kanıt Toplamada Hedefler” şeklinde ifade edilmiştir.DENETİM ALANLARI İTİBARIYLA DENETİM FAALİYETLERİ 7. İmzaların yanında meslek unvanı bağlı olduğu oda ve oda sicil kayıt numarası belirtilir. Kasa Hesabının Denetimi Kasa Hesabı.1. • Kasa hesabında görülen nakit gerçekten var mıdır? (Gerçeklik) • Fiilen mevcut paranın tamamı işletmeye ait midir? (Mülkiyet) • Tüm nakit tahsil ve tediyelerini kapsamakta mıdır? (Tamlık) • Özellikle yabancı para mevcutları varsa doğru değerleme yapılmış mıdır? (Değerleme) • Bilançoda doğru yerde gösterilmiş midir? (Sınıflama) Sayfa 71 / 83 . denetçiler açısından riski oldukça önemli bir denetim alanıdır. Denetçi. 7. alınan / verilen çekler hesaplarıyla birleştirmeden ayrı bir denetim alanı olarak ele alınmaktadır.

Üç aydan ziyade ara vermesi caiz olmamak üzere sık sık ve ansızın şirket veznesini teftiş etmek” gibi bir görevleri vardır. özellikle üst yönetimin kontrol anlayışını değerlendirecektir. bulunduğu sektöre. Bunlar tabiidir ki. iş akış şekline göre değişecektir. gerekse fiili olarak diğer bölümlerden ayrılmış mı? Buraya giriş ve çıkışlar kontrol altında mıdır? Kasalarda fazla bakiye bırakmadan sık aralıklarla ana kasaya teslimat yaptırılmakta mıdır? Gerekli güvenlik önlemleri alınmış mıdır? Asgari ve azami kasa limitleri belirlenmiş midir? Tüm tahsilatlar ve ödemeler bir belgeye dayanıyor mu? Nakit akımlarında tutanak veya muhasebe fişi kullanıyor mu? Kasa defteri tutulmakta mıdır? Bu kasa defteri bakiyeleri ile fiili kasa mevcudu her iş günü sonunda karşılaştırılıyor ve yetkililerin imzası alınıyor mu? Kasada çift anahtar sistemi kullanılıyor mu? (Şifre kullanımı) Veznedar düzenli bir şekilde izne çıkarılıyor mu? Rotasyona tabi tutuluyor mu? Bunlara benzer soruların sayısı artırılabilir. Bunlardan başka denetçi yasal gereklerin yerine getirilip getirilmediğini. Eğer sayım yıl sonundan sonraki bir günde yapılmış ise. Kasa hesabının denetiminde araştırılan konulardan birisi de eğer kasada yabancı paralar (efektifler) varsa bunların nasıl değerleneceğidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 353/3 ncü maddesine göre murakıplarının “3. Bu hesapların denetiminin esasları aşağıda açıklanmaya çalışılmaktadır. mevcut durumdan geriye doğru gidilerek tüm kasa girişleri ve çıkışları dikkate alınması sonucunda yıl sonu bakiyesi bulunur ve hesapla karşılaştırılır. Kasa hareketlerinin iç kontrol sisteminde bulunması gereken en az unsurların belirlenmesi gerekmektedir. Bankalar. Denetim planını da bu risk derecesini dikkate alarak yapacaktır. Ancak müşterilerden alınan çekler ve satıcılara verilen çeklerde Banka Hesabı ile çok paralel çalışan hesaplar oldukları için Bankalar Hesabı ile birlikte denetlemeye tabi tutulurlar. Maliye Bakanlığı’nın belirlediği Efektif Kuru ile değerlenirler.Denetçi bu soruların cevabında kendini tatmin edici bir sonuca ulaşıyor ise görevini kaliteli bir şekilde yerine getirmiş olacaktır. Kasa hesabının yılsonu denetiminde yapılması gereken işlem kasanın sayılması ve bir tutanakla tespit edilmesidir. işletmenin büyüklüğüne.C. Kasa hareketlerinde iç kontrol sisteminin unsurları şunlardır: Kasa gerek personel. Yukarıda sayılan hesaplarla ilgili olarak denetçi aşağıdaki hedeflere ulaşmaya çalışır. Alınan/Verilen Çekler Hesabının Denetimi Nakit hareketlerinin yoğun bir şekilde izlendiği hesapların başında Banka hesapları gelir. Denetçiler bu görevlerini yapıyor ve bir tutanakla tespit ediyorlar ise veya denetçiler bunu yapmamakla birlikte işletme üst yönetimi bunu adet haline getirmiş veya bir vezne yönetmeliği ile bunu zorunlu kılmış ise iç kontrol sisteminin sağlam olduğuna denetçi kanaat getirebilir. (Mülkiyet) Sayfa 72 / 83 . Denetçi bu sayımda hazır bulunur ve tutanağı da imzalar.2. 7. Denetçi sistemin genelde ihtiyaca uygun olup olmadığına ve özellikle kasaya tüm nakit hareketlerinin yansımasına dikkat edecek ve belirli bir kontrol riski belirleyecektir. • Sadece bankalarda mevcut hesaplar ile alınan ve verilen çekler bilançoda gösterilmelidir. Bunlar T.(Gerçeklik) • Bu hesapların işletmeye ait olması ve bunu serbestçe kullanma yetkisine haiz olunduğu görülmelidir.

3. 9. 2. Geciken veya ödemede oldukça önemli aksaklıklar olan müşteriler mutlaka üst yönetim tarafından haberdar edilmelidir. • Yabancı para hesapların değerlemesi doğru yapılmalıdır. bono) bu hesapları tutanlardan bağımsız (vezne veya üçüncü bir görevli) bir şekilde korunmalıdır.• Bilançoya geçmeyen hiçbir hesap bakiyesi veya alınan / verilen çek kalmamalıdır. Kredili satış yapan perakende mağazalarında olduğu gibi gecikmesi olan müşterilere hatırlatma mektubu yazılmalıdır. (Dönemsellik) • Bilanço ve Gelir Tablosu’nda doğru sınıflama ve gösterim yapılmalıdır. (Sınıflama) Denetçi bu hedeflere ulaşmak için aşağıda belirtilen denetim işlemlerine başvurur. 8. kısa / uzun vadeli. 1. Sayfa 73 / 83 . kredi hesabının varsa teminat olarak verilen senet ve çekler tahsile verilen senetler hakkında bilgi alınır. Hiçbir şekilde satış ile kayıt etme aynı birimde toplanmamalıdır. Ana Hesabın alt veya yardımcı hesapları olarak müşterilerin durumu izlenmelidir. senetli / senetsiz ayırımı yapmadan tüm alacak hesaplarının denetiminden hedefler şunlardır: • Alacakların işletmenin geçmişte gösterdiği faaliyetlerin bir sonucu olarak doğduğunun ve hak sahipliğinin işletmeye ait olduğunun saptanması. Her ayın sonunda Müşteriler defter bakiyesi – Ana Hesap bakiyesi – Satış Servisinde tutulan kayıt bakiyeleri birbirleri ile karşılaştırılmalıdır. a) b) c) Banka Mevduat Hesaplarını denetler Alınan Çekler hesabını denetler Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabını denetler Bu hesapların denetimi ile ilgili olarak yılsonlarında bankalara teyit mektubu gönderilir. (Tamlık) Gizli hesaplara mutlaka ulaşılmalıdır. 4. uygun zamanda bankaya tahsile gönderilmelidir. bunlar alacakları kaydeden kişiden bağımsız olarak açılmalı ve takip edilmelidir. 6. 3. Vadesi gelmek üzere olan senetler portföyden çıkarılıp. Alacakların Denetimi Ticari / ticari olmayan. eksik veya fazla bir rakama yer verilmemesi (bütünlük) • Bilançoda genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre değerleme yapıldığından emin olmak (değerleme) • Bilançoda doğru sınıflama yapıldığından emin olmak (sınıflama) Ticari satışlardan doğan alacaklarla ilgili olarak. Müşterilerden alınan teminat senetleri (çek. Müşterilerle aylık hiç olmazsa üçer aylık dönemler itibariyle hesap ekstrası gönderilerek hesap mutabakatları yapılmalıdır. (gerçeklik / mülkiyet) • Bilançoda gösterilen alacaklar tutarının tüm alacakları kapsaması. 7. Alacakların bazılarından bu tür hesap ekstraları düzenli geliyor ise. 5. (Değerleme) • Bankalardan kazanılan gelirler mutlaka dönemin gelirlerine kaydedilmelidir. 7. Sadece mevduat hesabının bakiyesi sorulmaz.

Üst yönetim haberdar edilmelidir. Alınan çeklerin veya senetlerin yabancı para üzerinden düzenlenmiş olması reeskont gereğini ortadan kaldırmaz. b) Senetsiz Alacaklar İçin Teyit Mektubu Gönderilmesi c) Senetli Alacaklara Reeskont Yapılması Alacaklar için gerçekleştirilecek başka bir işlem ise bunların reeskonta tabi tutulmasıdır. Şüpheli durumuna düşen alacaklar için karşılık ayrılması veya tamamen değersiz alacak yazılması işlemlerinde üst yönetimden onay alınmalıdır. Çünkü bu senetler henüz teminat niteliğini taşımaktadırlar. Örneğin ileride teslim edilecek mal veya hizmet satışları için alınan ve portföyde bulunan senetler için reeskont hesaplanması mümkün değildir. 12. Ayrılan bu karşılık Kanunen Kabul Edilmeyen Gider niteliğindedir. Sayfa 74 / 83 . Vadesi gelmemiş alacaklar içinde karşılık ayrılır. a) Şüpheli Alacaklar Karşılığı Ayrılması: Alacaklar içinde şüpheli hale gelmiş olanlar ile gelmemiş olanların birbirlerinden ayrılması gerekir. Yine depozito veya teminat gibi nedenlerle doğan alacaklar içinde reeskont hesaplanmaz. Bunların alacak tutarı ve teminatları gözden geçirilir. Alacakların denetimi yılsonlarında oldukça yoğun bir çaba gerektirir.10. Ticari amaçların dışında. 13. • Normal ticari işlemlerden kaynaklanan bono ve poliçeler. örtülü kazanç doğuracak şekilde transfer fiyatı kullanılmalıdır. • Reeskont giderinin indirilebilmesi için borç senetlerine de reeskont gerekir. Bu reeskontların vergi yasaları içinde geçerli olması için bilinmesi gereken hususlar şunlardır. Reeskonta tabi tutulacak alacaklar. ilişkili şirketler ile finansal ilişkilerden doğan alacaklar için yapılan reeskontlar nedeniyle gider yazılan unsurlar vergi matrahından indirilemezler. • Alınan Vadeli Çekler • Beklenen vadesi 3 aydan uzun süreyi bulan senetsiz alacaklardır. İşletmenin kazanç sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ve şirketin hasılat hesaplarına intikal eden alacaklar nedeniyle doğan tüm alacak senetleri için reeskont hesaplanır. Bankalardan tahsil edilemediği için geri dönen çek ve senetlerden üst yönetim. Ancak henüz hasılat hesaplarına dönüşmemiş olan işlemler nedeniyle alınmış senetlere reeskont uygulanmaz. Alacakların aynı nitelikte olmayan borçlardan mahsubu yapılmamalıdır. Bunlarla ilgili olarak yapılacak işlemler sırasıyla şunlar olabilir. Şüpheli alacaklardan daha sonra yapılan tahsilatlar normal prosedür izlemelidir. 11. Reeskont içinde bulunulan dönem için gider (geliri azaltıcı bir unsur) gelecek dönem için bir gelir gibi sonuç doğurur. • Sadece mal ve hizmet satışından kaynaklanan alacaklar için hesaplanan reeskont giderleri indirilebilir. bunlar için gerekli işlemler zamanında başlatılmalıdır. finansman ve satış bölümleri derhal haberdar edilip. 14. Teminat açığı kadar karşılık ayrılır. Satışlar grup içi şirket sahiplerinin diğer şirketlerine yapılıyor ise ve kredili oluyor ise.

buralara girişi ve çıkışların kontrol altına alınması. Ayrıca burada tespit edilmesi gereken başka bir hususu da sayılan malların tamamının işletmenin malı olduğu. Başka araştırılacak bir konu ise. Taha sonra bu listelerin muhasebe bölümünde kuruşlandırılmasına geçilir. Yıl içinde tükenen veya satılan stok kalemlerinin tam olarak Üretim Maliyeti. Satılan Malın Maliyeti hesaplarına verildiğinin görülmesi. Denetçinin görevi de stok sayımlarında hazır bulunmak ve sayımın kalitesini kontrol etmektir. şirketin konsiyatörler de malı olup olmadığıdır. Stok hesaplarına girişlerin ve çıkışların gerçek olduklarından emin olmak. kullanılmaz veya değerlendirilmeyecek durumda olanlar sağlam olanlardan ayrılır. • Stok kartları ile fiili mevcut yılsonlarına kalmadan sık aralıklarla karşılaştırarak. Hareketli ortalama yönetimlerinden birisi ile değerlemeye tabi tutulur. Sayımlar sırasında ayrıca tespit edilecek bir husus. 3. 4. yan ürünler ve konsiyatörlerdeki mallar dahil) envantere dahil edilmiş olunmasından emin olmak. hurda. • Senetsiz alacaklar için hesaplanan reeskont giderlerinin indirilemeyeceği şüphesizdir. FİFO. Sayımlar daha sonra tutanak altına alınır ve imzalanır. deşe. Mamul / Yarı mamul Maliyeti. Stokların denetiminde en önemli konu dönem sonu stoklarının doğru sayılması ve değerlemenin sağlanmasıdır. Envanterde yer alan stokların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde ve yasalarda öngörüldüğü şekilde değerlemeye tabi tutulduğundan emin olmak. stok kartlarının kullanılıyor olması. • Hammadde. Çünkü bunlar da envantere alınacak mallar grubundadırlar.4. Stok Hareketlerinin Denetimi Stok hesaplarının denetiminde amaç veya ulaşılması gereken hedefler aşağıdaki şekilde özetlenebilir. konsinye mal bulunup bulunmadığıdır. Eğer sayım sırasında bozuk. Bunların maliyet bedellerine uygun şekilde kayıtlara alındığından emin olmak. 1. 5. Hem Vergi Yasalarına göre hem Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre stoklar en az yılda bir kez sayılmak zorundadır. bozulma veya yanlış kayıtları zamanında tespit edilmesi • Depo ve ambarlardaki kayıtlar ile muhasebe de tutulan kayıtların karşılaştırılması Denetçi stoklar ve bu kapsamda satın almaları incelerken bunların maliyet bedeli ile kayda alındığını da görmek zorundadır. çürük. deşeli. Sayfa 75 / 83 . • Ambara malzeme girişlerinin ve çıkışlarının mutlaka belge ile yapılması. 7. Yani değerlendirilir. İşletme mülkiyetindeki tüm stokların (artık. sayılan malzemelerin sağlam veya kullanmaya müsait olduklarıdır. Mamul ambarlarının fiziken ve personel olarak ayrılması. çürük mallar bulunmuş ise bunlar için stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. İşte burada hangi partiden geldiği ve dolayısıyla gerçek maliyetleri belli olmayan mallar LİFO. Malzeme. Sayımların kalitesi hakkında bir kanıya sahip olur. İç kontrol sisteminin stoklarla ilgili kısmı özet bir şekilde aşağıdaki gibidir. Denetçide bunu izler. 2. Ağırlıklı ortalama. yatık.• Vadeli çekler için hesaplanan tutarlarda vergi matrahından indirilemeyeceği için ticari kara eklenerek vergi matrahı bulunacaktır. çalınma. Denetçide örnekleme yöntemi ile bu değerlemelerin doğru yapılıp yapılmadığını inceler.

kasa/banka hesabıyla karşılıklı olarak doğru yapılıp yapılmadığı. Daha sonra yeniden değerleme ve amortisman hesaplamalarına geçirilir. İşletmenin mülkiyetinde olan veya henüz mülkiyetinde olmakla birlikte sözleşmeleri gereğince bilerli bir süre geçince ve koşullar gerçekleşince işletmenin mülkiyetine geçecek olan (leasing ile iktisap edilecekleri). 1. Duran Varlıkların Denetimi Bu hesapların denetiminde ulaşılacak hedefler şunlardır. 4. kullandığı için fayda sağlayan ve izleyen yıllarda da faydalanılacak tüm fiziki varlıkların tespit etmek. Verilen sipariş avanslarının denetiminde önem arz eden hususlar şunlardır.6. Yabancı para cinsinden alınan avansların bilanço gününde değerlenmesinin yapılıp yapılmadığı. 2. Alınan – Verilen Sipariş Avanslarının Denetimi Alınan Sipariş Avansları. kasa/banka hesabıyla karşılıklı olarak doğru yapılıp yapılmadığı b) c) Verilen avansların takip edildiği hesabın Ticari borçlar grubunda yer almaması gerektiği Yabancı para cinsi ile verilen avansların bilanço gününde değerlemesinin yapılıp yapılmadığı d) Malın teslim alındığı veya hizmetin ifa edildiği dönemde Verilen Sipariş Avansları hesabının alacağı karşılığı gider/emtia hesaplarının borçlandırılması gerektiği e) Malın teslim alınması veya hizmetin ifası sonrasında eğer varsa avans fazlası tutarın alacak hesaplarına intikal ettirilip ettirilmediği 7. Sayfa 76 / 83 . b) c) Alınan avansların takip edildiği hesabın Ticari Borçlar grubunda yer almaması gerektiği. Duran Varlıkların sayılabilenleri sayılır. Alınan Sipariş Avansları Hesabının denetimde önem ve arz eden hususlar şu şekilde sayılabilir.5. Gerek satın alınması.7. e) Malin teslim alınması ya da hizmetin ifası sonrasında eğer varsa avans fazlası tutarın alacak hesaplarına intikal ettirilip ettirilmediği Verilen sipariş avansları hesabı işletmenin mal ve hizmeti teslim almadan önce verdiği değerlerin izlendiği hesaptır. Yıl sonlarında ise şunlar araştırma konusu yapılır. 3. kalan amortisman süresi içinde de faydalı olacaklarının tespiti ve geri kazanıla bilir değerlerin defter değerinin altında kalmadığı tespit etmek. a) Sipariş verilişine ilişkin kayıtların. işletmenin gelecekle teslim edeceği mal veya hizmetler için önceden alınan değerlerin. Yine sayım sırasında bunların sağlamlıkları. özelliklerini koruyup korumadıkları araştırılır. a) Sipariş alınışına ilişkin kayıtların. izlendiği hesaplardır. Bunların kullanılabilir olduğunu. dolayısıyla mevcut iç kontrol sisteminin yeterli ve fonksiyonel olup olmadığı hakkında yargıya varmak. d) Malın teslim alındığı veya hizmetin ifa edildiği dönemde Alınan Sipariş Avansları hesabının borcu karşılığı gelir/satış hesaplarının alacalandırılıp alacalandırmadığı. Satın alma sırasında ve yıl sonlarında Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun kayıt ve değerlemesinin doğruluğunu görmek Denetim görevi alındıktan sonra ilk yapılacak çalışma maddi duran varlıklarla ilgili iç kontrol sistemini incelemektedir. gerekse kullanılması sırasında iyi korunup korunmadığını tespit.

Ticari Borçların Denetimi Ticari Borçlar çoğu işletmede özellikle üretim ve perakende satış yapan işlerde oldukça ağırlığı olan bir bilanço kalemidir.8. Bu hesapları tekrarlarken aynı zamanda yapılan işlemin mevzuata uygun olup olmadığına bakar. • Tüm borçların hesaba alınması dolayısıyla bilanço dışı borç kalmamış olması. Gayrimenkul Satış Karları gibi varlıkların satışında doğan hesapların doğruluğu kontrol edilir. doğru hesap dönemi kesimi yapılarak dönemselliğin sağlandığı. personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi.9. • Finansman giderlerinin yıl içinde kullanılan kaynakların toplam maliyetini yansıttığı. Bunun en iyi tespit yöntemi ise satıcılara Mutabakat ve Teyit Mektubu gönderilmesidir. Bu nedenle denetçiler borçların abartılı olmasından çok kayda geçmeyen borçların olabileceği varsayımdan hareket ederler ve denetimlerini buna göre planlarlar. Bunu sağlayacak şekilde denetim teknikleri uygulanarak denetim kanıtı elde edilir. 7. Teyit aynı senetsiz alacaklar için uygulanan prosedüre uygun şekilde yerine getirilir. • Bunların tutarlarının gerçek olduğu yani eksik veya fazla gösterimde bulunulmadığı. Yılsonunda yapılacak maddi doğruluk testlerinin hedefi kayıtlarda gösterilen borçların doğru ve tamamını kapsayıp kapsamadığıdır. Senetli borçlar ile vadesi 3 ayı geçen borçlar için reeskont yapılması unutulmamalıdır. Vergi Hesaplarının Denetimi Bu hesaplardan en önemlisi 360 – Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı. Ayrıca dönem içinde çıkacaklar veya duran varlık satışları varsa bunların kaydının doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. işletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunması sonucu ilgili mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine. • Bu borçların işletmenin faaliyetleri kapsamında doğduğunun anlaşılması. resim. Muhasebede her bir kredi için kredinin niteliğine uygun bir yardımcı hesap açılmalı ve dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Bu amaçla denetçi öncelikle yapılan yeniden değerleme çalışmalarını tekrar hesapları ile karşılaştırır. Bu nedenle varlıkları ya miktar olarak ya da değer olarak fazla gösterme eğilimdedirler. • Borçların doğru değerlendiğinden emin olmak için denetim planlanır. harç ve fonların izlendiği hesaptır. Ancak bazı işletmelerin aynı sonucu doğuracak şekilde borçlarının bazılarını hesaplara ve bilançolara almamak eğilimi göstermeleri de beklenir. Mali Borçların ve Finansman Giderlerinin Denetimi Mali borçların ve finansman giderlerinin denetiminde ulaşılması gereken hedefler şunlardır. • Bilançoda gösterilen mali borçların tamamen işletmenin faaliyetlerinden kaynaklandığını. vadeli / vadesiz. Maliyet Artış Fonu.Duran Varlıkla ilgili en önemli konu yeniden değerleme işlemlerinin doğru gerçekleştirilmesi ve amortisman giderlerinin doğru hesaplanmış olmasıdır. • Borçların bilançoda itfa değerleri ile değerlendirildiği dolayısıyla doğru değerleme yapıldığı konularda bir görüş oluşturulacak denetim kanıtı toplamaktır.7. 7. Sayfa 77 / 83 . Bu hesapların denetiminde. 7. kısa / uzun vadeli ayırımı yapılmaksızın. İşletmenin genellikle kendilerini olduğundan daha iyi gösterme eğiliminde oldukları kabul edilmektedir.

• Yan Faaliyetler Gelirleri (Diğer Olağan Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar). Ancak bunların ne zaman doğdukları. • Öz sermaye hesaplarının bilançoda uygun şekilde sınıflandığı. • Dönem içinde dağıtılan kar paylarının mevzuata uygun bir şekilde ve gerçekten hak sahiplerine yapılıp yapılmadığının ve bu arada vergisel sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin tespit edilmesi. 7. Yine bunları. bir yıldan daha uzun süreli olarak ertelenen veya takside bağlanan vergi borçları. Bu konuda yapılacak Analitik İncelemeler. Çünkü bazı satış gelirlerinin kayıt dışı kalması olasılığı vardır. Bu hesapların denetiminde aşağıdaki hususlar denetimin hedefini teşkil eder. • Arızi Gelir ve Karlar (Olağanüstü Gelir ve Karlar) Ayırımına uygun şekilde raporlamakta bazen sorun olabilir. İşletmelerin en önemli kaynağı olan satış gelirleri tüm denetçiler için önemli bir risk alanını oluşturmaktadır. Çoğu kez denetim (özellikle vergi denetimi) bu amaçla yapılmaktadır.Bu hesap vergi. tutarları oldukça yüksektir. Sermaye Hesaplarının Denetimi Sermaye hesapları çok az çalışan hesap grubu olmakla birlikte. bu hesaptan çıkarılarak “438 – Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar” hesabına aktarılması gerektiğinden bu işlemin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. resim. bedelsiz) yapılmış ise. özün önceliği ilkeleri de dikkate alınarak doğru sınıflaması. Ayrıca. Gelir Tablosu’nda belirlenen formata uygun şekilde. yani hangi hesap dönemine ilişkin oldukları konusunda bazen sorun doğabilir.11. 7. • Tüm gelirlerin hiç eksiksiz olarak (tam) ve dönemsellik ilkesine uygun bir şekilde kavranması. Gelir hesaplarında diğer bilanço kalemleri gibi önemli değerleme sorunları ile karşılaşılmaz. Hesaplar yoğun olmasa bile. • Ana Faaliyet Gelirleri. . Satışlar ve Diğer Gelirlerin Denetimi Tüm işletmelerin ulaşmak zorunda oldukları karın iki bileşeninden biri olan gelirlerin denetiminin nihai hedefleri aşağıdaki gibi özetlenebilir. harçların tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça alacaklanmakta. Ayrıca mevzuatı diğer denetim alanlarına göre daha iyi düzenlenmiştir. • Eğer dönem içinde sermaye artırımı (bedelli.10. bunun yasalara ve özellikle SPK Mevzuatına uygun yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi. Sayfa 78 / 83 . • Gelirlerin Gelir – Gider Tablosu’nda tam açıklama. ödemeler yapıldıkça borçlandığından bu işlemlerin takibi ve vergi hesaplarının doğru yapılıp yapılmadığı denetimde en önemli husustur. hataların da yoğun yaşandığı bir denetim alanıdır. • Brüt Kar Marjı Analizi • Miktar Dengesi ve Randıman Analizleri Şeklinde isimlendirilir. • Ayrılması gereken yedeklerin doğru hesaplanıp hesaplanmadığının tespiti.

b) Kaydedilen masrafların gerçekliği. yani masraflar işin mahiyetine uygundur. Muavin defter ve defteri kebirde satın almalar ve masrafların kaydı için uygun hesaplar açılmış ve kaydedilen işlemler kaydedilen hesabın mahiyetine uygundur. Sayfa 79 / 83 . a) Bütün masrafların kaydedilmiş.7. d) Defteri kebir veya ilgili muavin defterindeki kayıtlar satın alma kayıtlarına. Her iki gider türü için de dikkate alınması gereken noktaları şu şekilde sıralayabiliriz. iskonto. talepler için iade faturası yada fişi düzenlenmiştir. h) Geçerli bütün iade iskonto vb. bu masraflardan aktifleştirilmesi gerekenler aktifleştirilmiştir. Dönem Giderlerinin Denetimi Dönem giderlerinin denetimini iki ayrı alt başlık altında irdeleyebiliriz. e) Hesaplarda aktarma ve aritmetik hatalar kontrol edilmiştir. banka / kasa defterine veya diğer ilgili onaylı kaynaklara dayandırılmıştır. Şirketin ihtiyacı olmayan mal veya hizmet alımı dolayısıyla gideler şişirilmemiştir. Bunlar. aritmetik ve miktar bakımından doğru olup olmadığı kontrol edilmiştir.12. ticari anlamda gider mahiyeti taşıyan masraflara ilişkin denetim ve vergisel açıdan gider olarak kabul edilmeyen ödemelerdir. g) Aynı belgenin birden fazla defa kaydedilip edilmediği ve faturaların fiyat. belgesi işletme adınadır ve dönemsellik ilkesine uygundur. f) Alınan hizmet / servis gerçekten alınmıştır. c) Masraflar doğru hesaplara kaydedilmiştir.

iletişimi ve etkileşimi olan kurumlara ilişkin tüm yasaların. Genel kabul görmüş kamu denetim standartları kapsamında şunlar özetlenebilir: . 3000 yıllarına kadar inilebilen kamu denetiminde esas gelişmeler demokrasi fikrinin gelişmesiyle hız kazanmıştır. sorgulanması ve elde edilen bulguların bu ölçütler kapsamında değerlendirme sürecine denir. Osmanlı İmparatorluğunda kamu denetiminin özellikle tanzimat sonrası hız kazandığı görülmektedir. Yasama Denetimi: Devlet. .Denetim sonuçlarının raporlanmasıdır. devletin kurumsallaşması çalışmaları kapsamında Meclis-i Muhasebe. yetkilerini sınırlandırmak amacıyla ortaya çıkan parlamento daha sonraları bu denetleme işinin bir uzmanlık dalı olduğu düşüncesine ulaşılmış bütçe yapma.1. . Özellikle II. uluslar arası antlaşmaların. Bu dönem devlet gelir ve giderleri incelenmeye başlanmış.İç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının denetimi. yönetmelikler) ölçütler uyarınca gözlemlenmesi. meclis Sayfa 80 / 83 .Kurumların mali tablolarının incelenmesi.Ö. her türlü yürütme alanını belirleyen meclis araştırmalarının.Yasama Denetimi .Yargı Denetimi 8. Sayıştay o dönemden günümüze değişerek gelen kurumlardır.Kurumların işlemlerinin. Kamu Denetiminin Sınıflandırılması Kamu denetimi çeşitli yönlerden sınıflandırılabilir. 8.KAMUDA DENETİM Bir kurumun önceden belirlenmiş ( kanun.Yönetsel Denetim . Başlangıçta siyasal iktidarları denetlemek.Dünya Savaşı sonrası kamu denetiminde büyük ve hızlı bir değişim gözlemlenmiştir. yönetimi altında bulunan. kullanma ve denetlemenin bir mali olay olarak ayrı ele alınması gerektiğine ulaşılmıştır. kendi aralarında . Divan-ı Muhasebat gibi kurumlar oluşturulmuştur. Bunlardan birisi denetimi yapan açısından sınıflandırmadır ve üç başlık altında toplanabilir.1. kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi. .1.Denetlenen kurum yönetimince alınan kararların uygulanabilirliği ve uygulama denetimi. .8. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Tarihsel süreç içinde M. . tüzük.

tespit etmek ve sağlamak” olarak ifade eder.T. İhracat işlemleri kapsamında KDV ile ilgili olarak yeminli mali müşavirlere inceleme yetkisi verilmiş olup ayrıca VUK’nun 74 ve75.2. faaliyette bulunurlar.Sayıştay 8. Denetim Kurumları ve Bağlı Oldukları Yasalar 8. tüzük ve yönetmelikler kapsamında devletin denetim faaliyetinde bulunan kuruluşlarının yapmış olduğu denetimlerdir. işlemlerin denetimini T.1. md. md . 8.2.2. Türkiye genelinde denetim yetkisine sahip olanlar. Yargı Denetimi: Yargı denetimine şu isimler altında toplayabiliriz: .3. Yüksek Denetleme Kurulu vb.M. Sayfa 81 / 83 .Adli Yargı Organları . md. evrak . vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemesine tabidir” ifadesini kullanmaktadır.2. Vergi incelemesi ifadesi söz konusu olunca bunu yapmaya yetkili olan kurum ve kişiler VUK’nun 135. gelirler kontrolörleri ve stajyerleri olarak gösterilebilir.1. mad.1. Bölgesel ( yerel ) denetim yetkisine sahip olanlar. Bu denetimleri yapan kurumlar teftiş veya denetim kurulları şeklindeki adlarla kurulan Devlet Denetleme Kurulu. hesap uzmanları kurulu.Anayasa Mahkemesi . göre bankaların denetim işlemlerinin düzenli olmasını sağlamak üzere yeteri kadar müfettişin bankalar tarafından çalıştırılması zorunludur. Denetçilerin özellikleri ve görevleri hakkında bilgiler verilmektedir. Vergi incelemesinin amacını da VUK’nun 134.K özellikle şirketler konusunda hükümler içermektedir. vergi incelemesine tabi olan kişiler için “ bu kanun ve diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak. defterdarlar. 8.İdari Yargı Organları .3. T. vergi denetmenleri. vergi denetmen yardımcısı ve vergi dairesi müdürleri gösterilebilir. Yönetsel Denetim: Yürütme organı tarafından oluşturulan yasa . Ayrıca Sayıştay vb kuruluşlarda yasama denetimi kapsamında görev yapan kuruluşlardır. maliye müfettişleri ve muavinleri.M tarafından gerçekleştirilir. Bankalar Kanunu Yönünden Denetim Kurumları Bankalar Kanunu 25. göre takdir komisyonlarına da inceleme yetkisi tanınmıştır. Bu amaçla VUK’ nun 137.soruşturmalarının gensoru vb. 8. en az iki kişiden oluşan banka denetçileri bankacılıkta zorunlu bir organ olarak belirlemiştir. Denetçi sayısının üst sınırı ise TTK’nınca beş kişi olarak sınırlandırılmıştır. Vergi Kanunları Açısından Denetim Kurumları Vergi kanunları açısından denetim ifadesi akla ilk olarak vergi incelemesini getirir.T. 8. Bankalar Kanununun 27.B.2.K Açısından Denetim Kurumları T.2. mad. sayılmışlardır. Anonim ve Limited şirketlerde belirli sayılardan oluşan denetleme kurulları açıklanmıştır. Vergi incelemesi Türkiye genelinde denetim yapma yetkisine sahip olanlar ve bölgesel vergi denetimi yapma yetkisine sahip olan birimler olarak iki başlık altında incelenebilir. “ ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak.Askeri Mahkemeler . mad.

gerektiğinde bilgi ve belge istenmesini.lerini düzenlemek. denetim yapmak. Kamu denetim kurumlarını amaçlarına. bilanço. işleri yapmak. 8. SPK mevzuatı açısından denetlemeler. Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri . muhasebe.2.Muhasebe sistemlerini kurmak. bilirkişilik vb. mad göre banka bilançoları kar.4.Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince işletmelerin defterlerini tutmak. tahkim. 3568 Sayılı Kanun Açısından Denetim Kurumları 13 Haziran 1989 Tarih ve 20194 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Serbest Muhasebeci. . geliştirmek.Kurul denetçilerince yapılan denetlemeler. mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak . . 8. SPK Açısından Denetim Sermaye Piyasası Kanunun 45. tahlil.Kooperatiflerin denetimini yapan Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Teftiş Kurulu .Sigorta şirketlerinde denetim yapan Ticaret Bakanlığı Sigorta Murakabe Kurulu . Kamu ve özel işletmelerin denetimini yapan kurum ve kuruluşları da şöyle sıralayabiliriz. .2. rapor vb.Sermaye şirketlerinde denetim yapan Ticaret Bakanlığı Teftiş Kururlu .Bağımsız dış denetim kurumlarınca yapılan denetlemeler Olarak iki şekilde incelenebilir. Hesap Uzmanları Kurulu. kurum ve kuruluşların denetlenmesini.Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu olarak ifade edilebilir. . gerekli tutanakların incelenmesini bu işlemlerin ve hesapların kanunlara işletme amaç ve ilkelerine uygunluğunu denetlemeye SPK uzmanları ve Bağımsız denetçiler yetkilidir şeklinde açıklanmaktadır. işler yapmaktır. Denetim yapan kamu kurumlarını en üstten sıralamak gerekirse.2. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Kanunu gereğince.Yukarıda açıklanan konulardaki belgelere dayanarak inceleme. kapsamlarına ve denetim yapan birimlere göre sınıflamaya tabi tutabiliriz.6.5.zarar cetvelleri banka denetçileri tarafından imzalanarak ilgili yerlere sunulur.Sayıştay . işletmecilik. . kar-zarar tablosunu ve beyannameleri ile değer belgeleri düzenlemek vb.Muhasebe işlemlerinin vergi mevzuatına uygunluğunun denetimini yapan Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu. . Türk Kamu Denetim Kurumları Türkiye de kamu denetimi çok geniş bir alanda ve çok farklı yönlerde işlemektedir.Bankaların denetimin yapan Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu Sayfa 82 / 83 .Devlet Denetleme Kurulu . 1999 yılında Türkiye de faaliyette bulunan tüm bankaların koordinasyonunu sağlamak. mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek. kişi. Dolayısıyla da denetim kurumlarının çeşit ve sayıları artmaktadır.Bankalar Kanununun 54. mad SPK kapsamına giren ortaklık . 8. denetimini yapmak üzere bankacılık üst denetleme kurulu kurulmuştur. finans.

.3568 sayılı kanun çerçevesinde bağımsız dış denetim.. .İşletmelerin sosyal sigorta işlemlerinin ve bildirimlerinin doğruluğunu inceleyen SSK Teftiş Kurulu Kamu denetiminin yanında 1987 yılından sonra bağımsız denetçilerden de yararlanılmaya başlanılmıştır. Sayfa 83 / 83 .SPK çerçevesinde bağımsız dış denetim.Bankacılık üst denetleme kurulu .Bankalarla ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetim olmak üzere 3 alanda toplayabiliriz. . Türkiye de bağımsız dış denetçi faaliyetleri.

iskonto. aritmetik ve miktar bak m ndan do ru olup olmad kontrol edilmi tir.g) Ayn belgenin birden fazla defa kaydedilip edilmedi i ve faturalar n fiyat. Sayfa 84 / 88 . talepler için iade faturas yada fi i düzenlenmi tir. h) Geçerli bütün iade iskonto vb.

Kurumlar n mali tablolar n n incelenmesi.1. .Yönetsel Denetim .ileti imi ve etkile imi olan kurumlara ili kin tüm yasalar n. Genel kabul görmü kamu denetim standartlar kapsam nda unlar özetlenebilir: . kendi aralar nda .2.Dünya Sava sonras kamu denetiminde büyük ve h zl bir de i im gözlemlenmi tir. yönetimi alt nda bulunan. Say tay o dönemden günümüze de i erek gelen kurumlard r. . 8. Tarihsel süreç içinde M.Denetlenen kurum yönetimince al nan kararlar n uygulanabilirli i ve uygulama denetimi. her türlü yürütme alan n belirleyen meclis ara t rmalar n n. Yüksek Denetleme Kurulu vb. tüzük. i lemlerin denetimini T. . faaliyette bulunurlar.M taraf ndan gerçekle tirilir. .1.8. 8. Bu denetimleri yapan kurumlar tefti veya denetim kurullar eklindeki adlarla kurulan Devlet Denetleme Kurulu. Yasama Denetimi: Devlet.Yarg Denetimi 8.1.KAMUDA DENET M Bir kurumun önceden belirlenmi ( kanun. 8. Özellikle II. Kamu Denetiminin S n fland r lmas Kamu denetimi çe itli yönlerden s n fland r labilir. uluslar aras antla malar n.Yasama Denetimi . devletin kurumsalla mas çal malar kapsam nda Meclis-i Muhasebe. . Bunlardan birisi denetimi yapan aç s ndan s n fland rmad r ve üç ba l k alt nda toplanabilir. Yarg Denetimi: Yarg denetimine u isimler alt nda toplayabiliriz: Sayfa 85 / 88 . yönetmelikler) ölçütler uyar nca gözlemlenmesi. kay tlar n n incelenmesi ve de erlendirilmesi.1.Kurumlar n i lemlerinin. Ayr ca Say tay vb kurulu larda yasama denetimi kapsam nda görev yapan kurulu lard r. Ba lang çta siyasal iktidarlar denetlemek.M.B. meclis soru turmalar n n gensoru vb. tüzük ve yönetmelikler kapsam nda devletin denetim faaliyetinde bulunan kurulu lar n n yapm oldu u denetimlerdir. sorgulanmas ve elde edilen bulgular n bu ölçütler kapsam nda de erlendirme sürecine denir.Ö. Divan.Muhasebat gibi kurumlar olu turulmu tur.Denetim sonuçlar n n raporlanmas d r. Bu dönem devlet gelir ve giderleri incelenmeye ba lanm . Muhasebat Genel Müdürlü ü.3.1. Osmanl mparatorlu unda kamu denetiminin özellikle tanzimat sonras h z kazand görülmektedir. 3000 y llar na kadar inilebilen kamu denetiminde esas geli meler demokrasi fikrinin geli mesiyle h z kazanm t r. Yönetsel Denetim: Yürütme organ taraf ndan olu turulan yasa . kullanma ve denetlemenin bir mali olay olarak ayr ele al nmas gerekti ine ula lm t r. yetkilerini s n rland rmak amac yla ortaya ç kan parlamento daha sonralar bu denetleme i inin bir uzmanl k dal oldu u dü üncesine ula lm bütçe yapma.ç denetim ve iç kontrol fonksiyonlar n n denetimi.

gelirler kontrolörleri ve stajyerleri olarak gösterilebilir. vesikalar muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel ki iler vergi incelemesine tabidir´ ifadesini kullanmaktad r.3. hracat i lemleri kapsam nda KDV ile ilgili olarak yeminli mali mü avirlere inceleme yetkisi verilmi olup ayr ca VUK¶nun 74 ve75.zarar cetvelleri banka denetçileri taraf ndan imzalanarak ilgili yerlere sunulur. Vergi incelemesi ifadesi söz konusu olunca bunu yapmaya yetkili olan kurum ve ki iler VUK¶nun 135. mad. tespit etmek ve sa lamak´ olarak ifade eder. Sayfa 86 / 88 .Adli Yarg Organlar . Vergi incelemesinin amac n da VUK¶nun 134. say lm lard r. md.2. 1999 y l nda Türkiye de faaliyette bulunan tüm bankalar n koordinasyonunu sa lamak. Bankalar Kanununun 27. Vergi incelemesi Türkiye genelinde denetim yapma yetkisine sahip olanlar ve bölgesel vergi denetimi yapma yetkisine sahip olan birimler olarak iki ba l k alt nda incelenebilir.2.2. md. Denetçilerin özellikleri ve görevleri hakk nda bilgiler verilmektedir. Denetçi say s n n üst s n r ise TTK¶n nca be ki i olarak s n rland r lm t r. T.2.K Aç s ndan Denetim Kurumlar T. vergi denetmenleri. vergi incelemesine tabi olan ki iler için ³ bu kanun ve di er kanunlara göre defter ve hesap tutmak. hesap uzmanlar kurulu.Anayasa Mahkemesi . vergi denetmen yard mc s ve vergi dairesi müdürleri gösterilebilir.dari Yarg Organlar . 8.2. Bölgesel ( yerel ) denetim yetkisine sahip olanlar. göre bankalar n denetim i lemlerinin düzenli olmas n sa lamak üzere yeteri kadar müfetti in bankalar taraf ndan çal t r lmas zorunludur. defterdarlar. evrak . Vergi Kanunlar Aç s ndan Denetim Kurumlar Vergi kanunlar aç s ndan denetim ifadesi akla ilk olarak vergi incelemesini getirir. göre takdir komisyonlar na da inceleme yetkisi tan nm t r.Say tay 8.Askeri Mahkemeler . maliye müfetti leri ve muavinleri. mad. Denetim Kurumlar ve Ba l Olduklar Yasalar 8. 8.T. md . en az iki ki iden olu an banka denetçileri bankac l kta zorunlu bir organ olarak belirlemi tir. Bankalar Kanunu Yönünden Denetim Kurumlar Bankalar Kanunu 25. Türkiye genelinde denetim yetkisine sahip olanlar.K özellikle irketler konusunda hükümler içermektedir. mad..T.1. ³ ödenmesi gereken vergilerin do rulu unu ara t rmak. Anonim ve Limited irketlerde belirli say lardan olu an denetleme kurullar aç klanm t r. mad göre banka bilançolar kar. Bu amaçla VUK¶ nun 137. Bankalar Kanununun 54. denetimini yapmak üzere bankac l k üst denetleme kurulu kurulmu tur.

5. kar-zarar tablosunu ve beyannameleri ile de er belgeleri düzenlemek vb. Hesap Uzmanlar Kurulu. Kamu denetim kurumlar n amaçlar na.Kurul denetçilerince yap lan denetlemeler.2. i letmecilik. finans. i ler yapmakt r.Sermaye irketlerinde denetim yapan Ticaret Bakanl .Say tay .Genel kabul görmü muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gere ince i letmelerin defterlerini tutmak.Sigorta irketlerinde denetim yapan Ticaret Bakanl . Kamu ve özel i letmelerin denetimini yapan kurum ve kurulu lar da öyle s ralayabiliriz. mali mevzuat ve bunlar n uygulamalar ile ilgili i lerini düzenlemek veya bu konularda mü avirlik yapmak . gerekli tutanaklar n incelenmesini bu i lemlerin ve hesaplar n kanunlara i letme amaç ve ilkelerine uygunlu unu denetlemeye SPK uzmanlar ve Ba ms z denetçiler yetkilidir eklinde aç klanmaktad r.lerini düzenlemek.Ba ms z d denetim kurumlar nca yap lan denetlemeler Olarak iki ekilde incelenebilir. denetim yapmak. bilirki ilik vb.Devlet Denetleme Kurulu . kurum ve kurulu lar n denetlenmesini. mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yaz l görü vermek. . 3568 Say l Kanun Aç s ndan Denetim Kurumlar 13 Haziran 1989 Tarih ve 20194 Say l Resmi Gazetede yay nlanarak yürürlü e giren Serbest Muhasebeci. Serbest Muhasebeci Mali Mü avir ve Yeminli Mali Mü avir Kanunu gere ince.Bankalar n denetimin yapan Hazine Müste arl .Bankac l k üst denetleme kurulu Bankalar Yeminli Murak plar Kurulu Sayfa 87 / 88 . SPK mevzuat aç s ndan denetlemeler. . i leri yapmak.Kooperatiflerin denetimini yapan Ticaret Bakanl Tefti Kururlu Sigorta Murakabe Kurulu Kooperatifler Tefti Kurulu . muhasebe. Dolay s yla da denetim kurumlar n n çe it ve say lar artmaktad r.6.Yukar da aç klanan konulardaki belgelere dayanarak inceleme. . . mad SPK kapsam na giren ortakl k . . ki i. gerekti inde bilgi ve belge istenmesini. 8. tahlil.2.4. rapor vb. geli tirmek.2.Muhasebe i lemlerinin vergi mevzuat na uygunlu unun denetimini yapan Maliye Bakanl Tefti Kurulu. Denetim yapan kamu kurumlar n en üstten s ralamak gerekirse. Türk Kamu Denetim Kurumlar Türkiye de kamu denetimi çok geni bir alanda ve çok farkl yönlerde i lemektedir. bilanço. SPK Aç s ndan Denetim Sermaye Piyasas Kanunun 45.Muhasebe sistemlerini kurmak. . tahkim. Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri . 8.Ba bakanl k Yüksek Denetleme Kurulu olarak ifade edilebilir. kapsamlar na ve denetim yapan birimlere göre s n flamaya tabi tutabiliriz.8.

.3568 say l kanun çerçevesinde ba ms z d denetim. . Türkiye de ba ms z d denetçi faaliyetleri. Sayfa 88 / 88 ..letmelerin sosyal sigorta i lemlerinin ve bildirimlerinin do rulu unu inceleyen SSK Tefti Kurulu Kamu denetiminin yan nda 1987 y l ndan sonra ba ms z denetçilerden de yararlan lmaya ba lan lm t r.Bankalarla ilgili mevzuat çerçevesinde ba ms z d denetim olmak üzere 3 alanda toplayabiliriz. .SPK çerçevesinde ba ms z d denetim.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->