Prepared by Oceangoing Master İlhan KATLAV DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME KURALLARI COLLISION REGULATION (COLREG

)

SEYİR FENERLERİ

**Lütfen, Seyir süresince Gece ve Gündüz Seyir fenerlerinizi devamlı AÇIK tutunuz.**

1

KARDİNAL ŞAMANDIRALAMA (YÖNLEÇ)

2

LATERAL ŞAMANDIRALAMA (YANLAÇ)

(Avrupa)

(Amerika,Uzak Doğu)

Tecrit (İzole) edilmiş Tehlike

Emniyetli Su

Özel Şamandıra

FENERLERİN GÖRÜNÜŞ MESAFESİ
50 mt.den büyük 50 ile 20 mt. arası 20mt.ile12mt.arası Silyon Borda Pupa Yedek : : : : 6 mil 3 mil 3 mil 3 mil 3 mil 5 mil 2 mil 2 mil 2 mil 2 mil 3 mil 2mil 2 mil 2 mil 2 mil 12 metreden küçük 2 mil 1 mil 2 mil 2 mil 2 mil

Arıza Feneri : Demir Feneri

3

SES İŞARETLERİ 1. Bir Kısa Düdük 2. İki Kısa Düdük 3. Üç Kısa Düdük 4. Beş Kısa Düdük 5. Bir Uzun Düdük 6. İki Uzun Bir Kısa Düdük
(Yetişen Gemi) İki Uzun İki Kısa Düdük (Yetişen Gemi) : İskelenden Geçmek İstiyorum : Rotamı Sancağa Değiştiriyorum : Rotamı İskeleye Değiştiriyorum : Makinemi Tornistan Çalıştırıyorum : Hareketleriniz Anlaşılmadı : Evet veya Dikkat : Sancağından Geçmek İstiyorum

7. Yetişilen Gemi :
Bir uzun bir kısa, Bir uzun bir kısa Beş kısa düdük, : Kabul edildi geçebilirsin : Hayır geçemezsiniz, Hareketiniz Niyetiniz Anlaşılamadı

8. Dar Kanalda Geçiş Yapan Gemi : Bir uzun düdük BU Gemiyi Görüp Düdüğü Duyan Gemi : Bir uzun düdük

: Dikkat edin! : Sizi gördüm, niyetinizi anladım.

IŞIKLI ÇAKAR (5 Mil’den görünür)
1. Rotamı Sancağa Değiştiriyorum :

2. Rotamı İskeleye Değiştiriyorum

:

3. Makinemi Tornistan Çalıştırıyorum : 4. Hareketleriniz Anlaşılmadı :

4

SİLYON FENERLERİNİN DİKEY MEVKİLERİ

L : Gemi boyu 20 metre veya daha fazlaise çift silyon taşıyabilir. h : En az 6 metredir. (pruva silyon) fakat 12 metreden fazla olamaz. Grandi silyon düşey olarak pruva silyonundan 4,5 metre daha yüksektir.

Çift silyonlu gemide, deniz yüzeyinde; pruva ve grandi silyonları ayrı ayrı (üst üste) görülebilmelidir.

Boyu 12 ile 20 metre arası teknede silyon güverteden en az 2,5 metre yükseklikte olmalıdır.

Boyu 12 metre’den kısa tekne silyon feneri yüksekliği güverteden 2,5 metreden aşağıda olabilir. Ancak borda fenerinden en az 1 metre yukarıda olacaktır.

5

BORDA FENERLERİNİN YERLERİ

Boyu 20 metre’den kısa teknede; borda fenerleri yan yana olabilir ancak silyon feneri borda fenerinden en az 1 metre yukarıda olacaktır.

Boyu 20 metre’den kısa teknede; Silyon feneri, borda fenerlerinin yüksekliğinin ¾’den daha yüksek olacaktır.

Borda feneri pruva silyon fenerinin arkasında olacaktır. Not: Askeri gemilerde, Borda fenerleri Silyon fenerinin Önünde olabilir

Boyu 20 metre veya daha uzun teknede borda fenerleri borda veya bordaya yakın yere konacaktır.

6

DEMİR VE SİLYON FENER YERLERİ

Boyu 50 metre veya daha uzun teknede baş demir feneri silyon fenerinin üstünde olmak üzere güverteden 6 metre ve kıç demir fenerinden an az 4,5 metre yükseklikte bulunacaktır.

• •

Çift silyonlu gemide silyonlar arası yatay mesafe gemi boyunun (L) yarısından az olmayacak 100 metreden de fazla olmayacak Pruva silyon feneri gemi boyunun (L) ¼ den fazla olmayacak şekilde baş bodoslama gerisine yerleştirilecektir.

ARIZA FENERLERİ

7

Kumanda Altında Olmayan Üzerinde Yol Bulunmayan Tekne

Kumanda Altında Olmayan Üzerinde Yol Bulunan Tekne (KURAL 27a)

8

Manevra Gücü Kısıtlı ve Üzerinde Yol Olmayan Tekne(KURAL 27b)

Manevra Gücü Kısıtlı, Üzerinde Yol Olan Tekne

9

Su Çekimleri Nedeniyle Seyirleri Kısıtlı Tekneler(KURAL 28)

İŞARETLERİN ÖLÇÜLERİ

Boyu 20 metre ve daha büyük tekneler için işaretler arası dikey mesafe en az 1,5 metre’dir.

10

TROL ÇEKEN TEKNE Trol Çekmekte Olan Ve Üzerinde Yol Bulunmayan Tekne

Boyu 50 mt.den Kısa

Boyu 50 mt.den Uzun

Trol Çekmekte Olan Boyu 50 metreden Kısa Üzerinde Yol Bulunan Tekne
11

Trol Çekmekte Olan, Boyu 50 metre veya Fazla üzerinde Yol Bulunan Tekne

Üzerinde Yol Bulunan Ve Trol Ağı Atan Tekne
12

Üzerinde Yol Bulunan Trol Ağlarını Toplamakla meşgul Tekne

Üzerinde Yol Olmayan Trol Teknesi

13

Ağ Atıyor

Ağ Topluyor

Trol Ağları Engele Takılmış Tekne
Üzerinde Yol Yok

Ağ Balıkçılığı Yapan Ve Üzerinde Yol Bulunmayan Tekne

14

Ağ Balıkçılığı İle Meşgul Üzerinde Yol Bulunan Tekne

Gırgır Ağı İle Balık Tutmakla Meşgul Ve Ağları Tekneden 150 Metreden Daha Uzak Olan Tekne Üzerinde Yol Var

15

Gır Gır Teknesi Üzerinde Yol Yok

İTEREK VEYA ÇEKEREK YEDEKLEME
Rotadan ayrılma gücü olmadığı zaman yedek işaretlere ek olarak “Manevra Gücü Kısıtlı Tekne” işaretleri de ek olarak çekilir.

Boyu 50 Metreden Kısa Kuvvetle Yürütülen Tekne, Yedek Boyu 200 Metreden AZ

16

Boyu 50 Metre Az Kuvvetle Yürütülen Tekne, Yedek Boyu 200 Metreden FAZLA

Boyu 50Metreden Uzun Kuvvetle Yürütülen Tekne, Yedek Boyu 200 Metreden AZ

17

Boyu 50 Metre Veya Daha Fazla Kuvvetle Yürütülen Tekne, Yedek Boyu 200 Metreden FAZLA

Kuvvetle Yürütülen Boyu 50 Metreden Kısa Diğer Bir Tekneyi İtmekle Meşgul Tekne

18

Kuvvetle Yürütülen Boyu 50 Metreden Kısa Diğer Bir Tekneyi Bordasından Yedeklemekle Meşgul Tekne

KOLAY GÖRÜLMEYEN KISMEN BATIK TEKNE/CİSİM YEDEKLENDİĞİNDE
1-Başta Kıçta Beyaz Fener 19

2-Başta, Kıçta Kenarlarında “Beyaz Fener”

3-Boyu 100 metreden Fazla ise Kıçta Eşkenar Dörtgen

4- Boyu 200 mt’den Fazla ise Baş ve Kıçta Eşkenar

DEMİRLİ GEMİ

20

Boyu 50 Metre veya Daha Fazla Olan Demirli Tekne

Boyu 50 Metreden Az Olan Demirli Tekne

SUALTI TARAMA İLE MEŞGUL GEMİ
21

Üzerinde Yol Bulunan Gemi

Üzerinde Yol Bulunmayan Gemi

MAYIN TARAMA İŞİ İLE UĞRAŞAN GEMİ

KILAVUZ TEKNESİ

22

DALGIÇ İŞİ YAPAN GEMİ

HİDROFİL (HAVA YASTIKLI) TEKNE “HOVERCRAFT” DENİZ UÇAĞI Deniz Uçağı Fenerlerinin Mümkün Konumları

KÜREKLİ TEKNELER VE KÜÇÜK YELKENLİLER

23

Kürekli ve Yelkenli Teknelerin Gösterecekleri Fenerler

Gece hem motor ve hem de yelken ile seyreden; borda ve pupa fenerlerine ilaveten silyon feneri çeker yelkenli olduğunu belirtmek için direk başına üstte kırmızı altta yeşil (360 dereceden) çekebilir.

YELKENLİ TEKNE SEYİR KURALLARI
Bu kurallar karadaki trafik kuralları gibi denizde karşılaşan tekneler arasında uygulanır. Bunların amacı teknelerin birbiri ile çatışmalarını önlemektir. Bu yüzden kuralların belirtmiş olduğu işlemler tekneler birbirine uzakken uygulanmalı ve yol hakkı olana yol verilmelidir.Birbirini gören teknelerin uygulayacağı kurallar şunlardır: Tekneler rüzgârı değişik taraftan kullanıyorsa, rüzgârı iskele tarafında bulunduran tekne diğerine yol verir.

24

Her iki tekne rüzgarı aynı yönden kullanıyorsa, rüzgar üstünde olan tekne rüzgar altında bulunan teknenin yolundan çıkar.

Rüzgarı iskeleden kullanan tekne rüzgar üzerinde bir teknenin rüzgarı nereden aldığı konusunda şüphe duyarsa, gördüğü teknenin yolundan çıkar.

Motorlu tekneler yelkenli teknelere yol vermek zorundadır.

KARAYA OTURAN GEMİ

25

50 mt.den Kısa

50 mt.den Uzun

SES VE IŞIK İŞARETLERİ (KURAL 33+ANNEX III)

KISITLI GÖRÜŞTE SES İŞARETLERİ (KURAL 35)
-AÜzerinde Yol Bulunan Tekne 26 4 – 6 sn =

max 2 dk = 1 sn = 2 sn = -BYolda Olan İlerlemeyen Tekne &

-CKumanda Altında Olmayan Manevra Gücü Kısıtlı Su Çekimi Nedeniyle Kısıtlı Yedekleme Yapan Balıkçılıkla Uğraşan Yelkenli Deniz Uçağı

-DBir veya Birden Fazla Tekne Yedekleniyorsa Son Tekne İlk Teknenin İşaretinden (C)’den Hemen Sonra “Yedeklenen Son Tekne”

-Eİterek Yedekleyen ile Önünde İterek Yedeklenen Birleşik Birim Teşkil Ettirilmelerinde “A ve B Haberlerini Verecek” -FDemirli Tekne 100 Metre’den Kısa DÜDÜK

Gemi boyuna göre kampana boyları 20m< 20cm / 20m>30cm

-GDemirli Tekne 100 Metre’den Uzun (F)’ye Ek Olarak Kampana Arkasından 5sn 27

Süreli Pupada Gong Çalınır

-HKaraya Oturan Tekne: (G)’ye ek olarak kampana çalınmaya başlamadan önce 3 vuruş ve kampana işareti verildikten

sonra 3 belirgin kampana işareti verilecek. 3 vuruş yapacak ek olarak düdükte çalacak. 100m kısa ise 3ayrı kampana + 5sn sürekli kampana + 3 ayrı kampana 100m uzun ise 3ayrı kampana + 5sn sürekli kampana + 3 ayrı kampana + 5sn gong -IBoyu 12 ile 20 Metre Arası İse : (G) ve (H)’de belirtilen kampana işaretlerini vermeyebilir. Ancak 2 dakikayı aşmayan aralıkla başka ses işareti vermelidir.

-JBoyu 12 Metre’den Kısa Tekne : (G) ve (H) işaretlerine zorunlu değil. Ancak 2 dakikayı aşmayan başka işaretleri vermelidir. -KKılavuzluk Görevi Yapan Tekne : (A) (B) (C)’ye ilaveten 4 kısa düdük işareti verir.

Düdük frekansları 70 – 700 KHz arasındadır. Büyük Gemi için frekans düşük ve Ses Pes’dir. 200m> =70-200khz / 75m<>200m 130-350khz / 70m< 250-700khz

GEMİCİLİKTE ÖRNEK İNGİLİZCE KOMUTLAR
28

DEMİRLEME :
Demir Hazır mı? Demir nereye kumanda ediyor? Akova Kaluma vermek Vira Fundo Sansa bosa Laçka Aganta Mayna Demire yük biniyor mu? Apiko Salpa Beş kilit kaluma ver Demire kaluma ver Demiri vira ediniz Demir Demir zinciri Demir zincirinin virası Demir küresi toka veya ışıkların yakılması Is the anchor ready ? How is the chain/cable leading? Awash To pay out, To let loose To heave away, To haul, To heave up, To weigh the anchor To let go, To let fall To lower away the anchor To slack away, To heave down To hold on To lower, To haul down Is the anchor holding ? Apeak Clear off the bottom/ground Pay out five shackle Slack away chain cable Heave up the anchor Anchor Cable, chain To heave in chain To hoist the anchor ball or lights

DÜMEN/MAKİNE KOMUTLARI :
Sancak alabanda İskele alabanda Ortala Karşıla Viya Kaçma sancağa Kaçma iskeleye Az sancak Az iskeleye Makineler tam yol ileri Makineler yarım yol tornistan Hard-a-starboard Hard-a-port Midships Easy the helm Steady Nothing to starboard Nothing to port Starboard a little Port a little Engines full ahead Engines half astern

HALAT MANEVRASINA AİT DEYİMLER :
Sancaktan aborda olacağız Şamandıraya baştan bağlayacağız Rıhtıma aborda olacağız Avara Yedek halatı El incesi Palamar We will be berthing starboard side We will be mooring to buoy ahead We will be mooring alongside Shove off Towing hawser, towing line Heaving line Mooring line

Halat Kaldırmak, hisa etmek, kuvvetli vira,

Line, rope, wire(tel halat) To Heave 29

yükseltmek Hayboci, ırgatla zincirin boşaltılması Tramola Halat veya demir virasıyla gemiyi ilerletmek Kaçırmadan kuvvetli vira Zorlayarak vira Vira! ( komut) Halatla gemiyi geri çekmek Vira Halatı laçka etmek Demir vira Demiri kısa kalomaya kadar vira et Halat boşunu al Orsa alabanda ile fırtınada eylenmek Çekmek, vira, hisa, lava ( yatay ) Yedekte çekmek Gemiyi kızağa çekmek Hisa, hisa ediniz Arya, mayna, bumbayı hisa Tek halatla içeri çekip içeride salya, vira etmek Çekmek, vira etmek, yedeklemek, Yer değiştirmek, shifting El incesi Lava halat Salya, dışarıya salyöö Boş almak Volta Voltayı aç Hızlı kaçır Boş koymak (boş vermek) Laçka iskota, koyver, bando et Fora, mola, bando Vira Baş halat fora Kıç halat fora

Heave aback Heave about Heave ahead Heave and hold Heave and rally Heave around Heave astern Heave away Heave down Heave right up Heave short Heave taught Heave to Haul Haulage Haul a ship Haul away Haul down Haul in Hauling Hauling line, heaving line Haul on Haul out To pick up the slack To make fast let out Let run To slacken, To slack away, To let fly Let fly To let go, let fall To Heave away Let go head line, let go forward Let go stern line, let go aft

30

31

Muhabere Sancakları ALFA -Denizde dalgıç var, açığımdan geç.

BRAVO -Tehlikeli kargo, madde yüklüyüm ya da boşaltıyorum.

CHARLIE - Evet veya Onaylıyorum

DELTA -Güçlükle manevra yapabiliyorum, uzak durun benden.

ECHO - Sancak tarafa kırıyorum.

FOXTROT - Engelliyim, benimle iletişime geçin.

GOLF - Bir pilot istiyorum.

HOTEL - Gemide pilot var.

INDIA - Limana giriyorum.

JULIET - Tehlikeli bir yüküm var ve ateş aldım.

KILO - Seninle iletişim kurmak istiyorum.

32

LIMA - Gemini hemen durdur.

MIKE - Gemim duruyor, yolsuz durumda.

NOVEMBER - Hayır veya Negatif. OSCAR - Denize adam düştü.

PAPA - Limandan ayrılırken / Tüm mürettebat gemiye, hareket ediyoruz.

QUEBEC - Gemi sağlık kurallarına uygundur, limana giriş izni istiyorum.

ROMEO - Denizde / İkmale hazırlanıyorum. Limanda / Gümrüğe hazırım.

SIERRA - Tornistan ediyorum.

TANGO - Trol yapıyorum, uzak durun.

UNİFORUM - Tehlike içine giriyorsun.

VICTOR - Yardım istiyorum.

WHISKEY - Tıbbi yardım istiyorum.

XRAY - Niyetini belirtmeyi bırak ve sinyalimi bekle.

33

YANKEE - Çapa çekiyorum.

ZULU - Çekici istiyorum.

MORS KODLARI

A AYDIN - ALFA D DENİZ - DELTA G GABYA - GOLF J JALE - JULIET M MERİH - MIKE P POYRAZ - PAPA S SEYDİ - SIERRA V VATAN - VICTOR Y YILMAZ - YANKEE RAKAMLAR

.-.. --. .---.--. ... ...-.----...--.... ----.

B BURAK - BRAVO E ENGİN - ECHO H HALAT - HOTEL K KALYON - KILO N NEPTÜN NOVEMBER Q SARI - QUEBEC T TURGUT - TANGO W ÇIMA - WHISKY Z ZUHAL - ZULU

-... . .... -.-. --..---.. .---....--...

C CEMAL - CHARLI F FELENK - FOXTROT I İSTİF - INDIA L LEVENT - LIMA O ORUÇ - OSCAR R REİS - ROMEO U UMMAN - UNIFORM X İKİZ - X-RAY

-.-. ..-. .. .-.. --.-. ..-..-

0 3 6 9

1 4 7

2 5 8

..--..... ---..

34

SİMAFORLAR
A (1) AYDIN ALFA D (4) DENİZ DELTA G (7) GABYA GOLF J (0) JALE JULIET M MERİH MIKE P POYRAZ PAPA S SEYDİ SIERRA V VATAN VICTOR Y YILMAZ YANKEE B (2) BURAK BRAVO E (5) ENGİN ECHO H (8) HALAT HOTEL K KALYON KILO N NEPTÜN NOVEMBER Q SARI QUEBEC T TURGUT TANGO W ÇIMA WHISKY Z ZUHAL ZULU C (3) CEMAL CHARLI F (6) FELENK FOXTROT I (9) İSTİF INDIA L LEVENT LIMA O ORUÇ OSCAR R REİS ROMEO U UMMAN UNIFORM X İKİZ - XRAY

35