FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

Güncelleme tarihi: 16.03.2011

1. GİRİŞ Sayfa No (tüm sayfa numaraları alt ortada yazılmalıdır) AÇIKLAMALAR Son teslimde aşağıda belirtilen renk kodlarıyla birlikte bez ciltli olarak Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edilmelidir. şekil açıklaması ve sayfa numarası bilgisi verilerek hazırlanır. şekil numarası. viii ŞEKİL LİSTESİ başlığı altında. . İÇİNDEKİLER v SİMGE LİSTESİ KISALTMA LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ vi vii KISALTMA LİSTESİ başlığı altında alfabetik sırada hazırlanır. kurum(lar) yada kuruluş(lar) VARSA DESTEK SAYFASI ÖNSÖZ iii (yazılmaz) iv (yazılmaz) Tamamen lisansüstü öğrencisine ait bir sayfa olup içinde tez hakkında açıklamalar ve teşekkür bulunur. SİMGE LİSTESİ başlığı altında alfabetik sırada hazırlanır. soyad ve üniversite bilgilerinin bulunduğu onay sayfasını danışman. İÇİNDEKİLER başlığı altında ön sayfaların başlıkları. danışman ve jüri üyelerinin unvan. ad. 2 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. tez metninin bölüm ve altbölüm başlıkları ile son sayfaların başlıkları sayfa numaraları ile birlikte verilmelidir. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. İÇ KAPAK i (yazılmaz) ONAY SAYFASI ii (yazılmaz) Tez sınavında başarılı olan öğrenciler. jüri üyeleri ve Enstitü Müdürü’ne imzalatarak onaylatmalıdırlar Tezin desteklendiği belirtilmelidir. DIŞ KAPAK Numaralanmaz YÜKSEK LİSANS:069 Lacivert DOKTORA : 057 Bordo İçeriği ve düzeni dış kapağın aynısı olmalıdır.

Anahtar kelime olarak konuyu tanımlayan sözcükler seçilmelidir. Giriş bölümü. Metin içersinde yer alması gerekli görülmeyen bilgiler. Tezin “GİRİŞ” ile “SONUÇ VE ÖNERİLER” bölümleri arasında kalan kısmıdır. “Anahtar Kelimeler” ifadesi koyu yazılmalıdır. sonuçların kuramsal temellerle olan bağlantısı açıkça vurgulanmalıdır. . eğitim ve öğretimine. kullanılan materyal ve yöntem ana metinde verilir ve çalışmanın ayrıntısına göre bölüm ve altbölümlerden oluşur. özelliği. çizelge açıklaması ve sayfa numarası bilgisi verilerek hazırlanır. Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen sonuçlar. varsa çalıştığı yerlere ve yayınlarına ilişkin bilgileri içermelidir.ÇİZELGE LİSTESİ ix ÇİZELGE LİSTESİ başlığı altında. Bölüm ve alt bölümlerin sayısı yazarın tercihine bırakılmıştır. DİĞER BÖLÜMLER Latin SONUÇ VE ÖNERİLER " KAYNAKLAR " EKLER " ÖZGEÇMİŞ " 1 Tezin ingilizce yazılması durumunda özet ile abstract yer değiştirir. ÖZET1 x ABSTRACT1 xi GİRİŞ Bu bölüm okuyucuyu konuya hazırlayan bilgiler içermelidir. Tez metninde değinilen (atıfta bulunulan) kaynaklar. “Orjinal Katkı”) olmak üzere üç alt bölümden oluşmalıdır. ÖZET başlığı altında tezin Türkçe özeti yer almalı ve sonunda anahtar kelimeler bulunmalıdır. çizelge numarası. Öğrencinin kişisel bilgilerine. olabildiğince öz ve açık olarak yazılmalıdır. Ulaşılan sonuçların önceki çalışmalar ve sonuçlar ile karşılaştırılması ve tartışılması. Türkçe özetin İngilizce tercümesidir. 3 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. varsa “KAYNAKLAR” bölümünün sonunda tez şablonunda gösterildiği gibi yazılır. normal sayfadan büyük olan ve küçültülmesi istenmeyen ya da olanaksız olan proje vb. Konunun kuramsal temeli. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. “Literatür rakamları Özeti”. “Tezin Amacı” ve “Hipotez” (veya yazarın tercihine kullanılır göre “Bulgular”. Teze esas olan araştırmanın amacı ve kapsamı da bu 1 ile başlar Latin bölümde açıkça belirtilmelidir. tez içinde kullanım sırasına göre “KAYNAKLAR” başlığı altında numaralandırılarak verilmelidir.

birinci hamur beyaz kağıt kullanılmalıdır ve kağıdın yalnız bir yüzüne yazılmalıdır. İlgili bilim alanı için geçerli uluslararası (ISO) simgeler ve SI birim sistemi kullanılmalıdır. Tez metninin bölüm ve altbölüm başlıkları numaralandırılmalıdır. Tez metninin ana bölüm başlıkları büyük harfle. Satır ve paragraflar sayfanın sol kenarından başlamalıdır.2 Yazım Özelliği Tüm tez metninde “Calibri” veya “Times News Roman” karakterlerinden yalnız biri kullanılmalıdır. .) Tanım 1. Tez metni için “iki yana yasla” özelliği kullanılmalıdır. Tez metninin ana bölüm başlıkları (birinci dereceden) yeni bir sayfa başından başlamalıdır. birinci derece bölüm başlıkları ise 14 punto koyu olarak yazılmalıdır. alt bölüm numarasına verilmemelidir.3. tanım numarasından sonra nokta konulmamalıdır. altbölüm başlıkları ise her sözcüğün ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. 2. Tez başlıkları (alt bölüm başlıkları da dahil olmak üzere) 12 punto koyu. Birinci ve ikinci derece bölüm başlıklarında “ve. bağlaçlar varsa bunlar küçük harflerle yazılmalıdır. Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. ile” vb. Altbölüm. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Aşağıdaki şekilde olmalıdır.3 Lorentz uzayında iç çarpım tanımı kullanıldığında…(doğru) Tanım 4. Tez yazımında A4 (210 x 297 mm) standardında 70-100 gr. 4 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. çizelge ve diğer numaralandırmalarda son rakamdan sonra nokta kullanılmamalıdır.) Dipnotlar 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Tanım 4. Beşinci ve daha büyük dereceli alt başlık numaralandırılması yapılmamalıdır. Lorentz uzayında iç çarpım tanımı kullanıldığında…(yanlış. veya.1 Lorentz uzayında iç çarpım tanımı kullanıldığında…(yanlış.2. Satır başından başlayıp birinci derece bölüm başlığına göre sıralanmalıdır. Dış kapak tez şablonundaki düzende tümü 14 punto koyu olarak büyük harfle yazılmalıdır. Tanım ve teoremler koyu yazılmalı. şekil.1 TEZ YAZIM KURALLARI Genel Tez metni kolay anlaşılır ve yazım kurallarına uygun arı bir Türkçe ile yazılmalıdır. 2.2. ilk harfi büyük olup numaralandırma kurallarına uyulmalıdır.

2. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Bütün tezde sayfa numaraları sayfanın alt kısmına konulmalı ve ortalanmalıdır.5 satır aralığı kullanılıp önce 6 nk sonra 6 nk seçilmelidir. Adım 2: Aşağıda belirtilen değerler bu kısımlara yazılır UYARI: Tez metninin yazımına başlamadan önce paragraf özellikleri ayarlanmalıdır. . Tez metnine kadar tek satır aralığı kullanılıp paragraf özelliklerinden önce 6 nk sonra 6 nk işaretlenmeli. Numaralandırma tez metninin yazı stili ile aynı olup 12 punto ile yazılmalıdır. İç kapak sayfası “i”.4 Satır Aralıkları Adım 1: Sağ tuş paragraf seçeneği tıklanır. Sayfaların yatay kullanılması halinde de aynı düzene uyulmalıdır. Tüm başlıklar önce 18 nk sonra 6 nk ile yazılmalıdır. Metin yazımı bittikten sonra başlık özellikleri ve aşağıda belirtilen şekil. Giriş bölümüne kadar Romen rakamları kullanılır. destek sayfası varsa “iii” ve önsöz sayfası “iv” .2. Dipnotlar var ise bu sınırlar içinde kalmalıdır. 5 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Ana metin ve son sayfalar Latin rakamları ile numaralanmalıdır.5 cm diğer kenarlarından 2. çizelge ile açıklama arasında da önce 12 nk sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.5 cm boşluk bırakılmalıdır. (yukarıdaki şekle bakınız.3 Sayfa Düzeni ve Sayfaların Numaralanması Sayfanın sol kenarından 3. destek sayfası yoksa önsöz “iii” kabul edilir ve yazılmaz. çizelge. tez metninin yazımında ise 1. Şekil ve açıklama arasında önce 6 nk sonra 12 nk. Metin ile denklem arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır. onay sayfası “ii”. Ön sayfalarda Romen rakamları ile sayfalar numaralandırılır. Kaynaklar paragraf özelliklerinden önce 6 sonra 6 nk olarak yazılmalıdır.) Tez metni içindeki şekil ve çizelge açıklamaları ile dipnotların yazımında 1 satır aralığı kullanılmalıdır. denklem yazısı özellikleri uygulanmalıdır.

6 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Tez metninde. çizelge ve denklem yazımında belirtilen paragraf aralıkları uygulanmalı bunun dışında satır aralığı kullanılmamalıdır. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.NOT : “İçindekiler” in yazımı için tez şablonuna bakınız. şekil. Ana başlıkların şablondaki yazım stilinde olması için aşağıdaki adımları uygulayınız. . Adım 2: Sağ tuş ile değiştir seçeneği seçilir. Satır aralığı 1.5 satır yapılır. Adım 1: Giriş sekmesi stiller bölümünden yukarıdaki gibi keskin tırnak seçeneği seçilir Adım 3: Çıkan kutucukta sol alt bölümde yer alan biçim Şekiller sekmesinden paragraf seçilir. Adım 4: Çıkan kutucukta aralık değerleri önce 120 nk sonra 0 nk yapılır.

yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük. Bir başka yayından aynen alınan çizelgelerde çizelge adı sonunda kaynak gösterilmelidir. çizelgesi “Çizelge 4. 2. Örn: Bu aşamalar.8) saptanmıştır.7). çizgi ve alan simgeleri saptanmıştır (Çizelge 4. öteki harfler ve sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır. Şekiller her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalıdır. Örn: Grafik veriler.8’de gösterilmiştir. pek çok işleme ayrılabilmekte ve sırası değiştirilebilmektedir (Şekil 2. 7 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Örn: Coğrafi varlıklar için saptanan nokta. Bölümün 9. pek çok işleme ayrılabilmekte ve sırası değiştirilebilmektedir.9” biçiminde yazılmalıdır. Örneğin 3.5 Şekiller Şekil numarası ve açıklama şeklin altına yazılmalı ve ortalanmalıdır.6 Çizelgeler Çizelge numarası ve açıklaması çizelgenin üstüne yazılmalı ve ortalanmalıdır.3). TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük. Örn: Pek çok işleme ayrılabilen ve sırası değiştirilebilen bu aşamalar Şekil 2. Şekil açıklaması numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak.8). çizgi ve alan simgeleri Çizelge 4. . Çizelgeler her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalıdır. Çizelge açıklaması numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak. şekli “Şekil 3. öteki sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır.3’de gösterilmiştir. Örn: Coğrafi varlıklar için nokta. Bölümün 7.2. fiziksel tasarımdaki yerlerinde kullanıma hazır duruma getirilir (Çizelge 4. Çizelge ile açıklama arasında da önce 12 nk sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Şekil ve açıklama arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır.7” biçiminde yazılmalıdır. çizgi ve alan simgeleri (Çizelge 4. Örn: Coğrafi varlıklar için nokta. Bir başka yayından aynen alınan şekillerde şekil adı sonunda kaynak gösterilmelidir. Metin içinde bir çizelgeye değinme aşağıdaki şekilde olmalıdır. Örneğin 4. Metin içinde bir şekle değinme aşağıdaki gibi olmalıdır.3). Örn: Bu aşamalar (Şekil 2.

yazımda 1 (bir) satır aralığı kullanılmalı. satır sonuna. Örn: (2. ancak yayımlanmamış bir kaynağın sonuna “(baskıda). Sayfa kenar boşluklarına taşmamalıdır.24) eşitliği yardımıyla nd çarpımı yeterli incelikte hesaplanabilir. paragraf özelliklerinden önce 6 sonra 6 nk olarak yazılmalıdır. en son yazardan önce “ve” konulmalıdır. Çevirilerde orijinal kaynak.9 Kaynaklar KAYNAKLAR başlığı altında tezin içeriğinde değinilen tüm kaynaklar (internet kaynakları da dahil olmak üzere) tez içinde kullanım sırasına göre köşeli parantez içinde numaralandırılarak yazılmalıdır. 2. Sonra Derleyen: yazılıp derlenen kaynağa ilişkin bilgiler kaynak gösterimine uygun olarak yazılır.” ifadesi yazılmalıdır. Örn: (2.21)’den hesaplanan n. Yayıma kabul edilmiş.2 … biçiminde belirtilmelidir. 1 2 Dipnot açıklaması Dipnot açıklaması(10 punto) 8 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. kaynak gösterimine uygun olarak yazılır sonuna noktalı virgül konulur. Yazımda bir satır aralığı kullanılıp. orijinal kaynak gösterimine uygun olarak yazılır sonuna noktalı virgül konulur. İkiden çok yazarlı kaynaklarda yazar adları arasına “virgül”. Bölümün 14. Dipnot numaraları geçtikleri sayfa içinde sırasıyla 1 .14) biçiminde yazılmalıdır. bilinen nd çarpımında kullanılarak d kalınlığı da kolayca belirlenebilir. denklemi (2. Metin içinde bir denkleme eşitliğe ya da bağıntıya değinme aşağıdaki gibi olmalıdır.8 Dipnotlar Dipnotları numaralandırmaya her sayfada yeniden başlanmalıdır. harf büyüklüğü 10 punto olmalıdır. Bir derleme içindeki bir yayın kaynak olarak gösterilmişse. Örn: Bilinen nd çarpımında n kırılma indisi (2. Satırlar sayfanın sol kenarından başlamalı.7 Denklemler (Eşitlikler. Bağıntılar) Denklemlerin yazımına sayfanın sol kenarından başlanmalıdır. Örneğin 2. Denklemler her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalı ve bu numara parantez içinde. sağa dayalı yazılmalıdır. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.21) kullanılarak d kalınlığı da kolayca belirlenebilir. Sonra Çeviren: yazılıp çevrilen kaynağa ilişkin bilgiler kaynak gösterimine uygun olarak yazılır. İki yazarlı kaynaklarda yazar adları arasına “ve” konulmalıdır. 2. Metin ile denklem arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır.2. .

(1988).” kısaltması kullanılmalıdır. 2-14 August 1992. J.P. [9]. bilimsel toplantının düzenlendiği tarih ve şehir. Örn: Çelik’e göre [4] te herhangi bir andaki çevresel iç sıcaklık aşağıdaki formülle hesaplanabilmektedir.Metin içinde kaynaklara değinme Tez metni içinde kaynaklar. “An Object Oriented Modelling Framework for Geographic Information”.. Bilimsel Toplantının Adı. [18] Kaynakların yazımı aşağıdaki kalıplara uygun olmalıdır: Makale: Yazar soyadı. . ve Lee. kaynak numarası yazılarak ya da yazar soyadı ve kaynak numarası belirtilerek gösterilir.. IBM Journal of Research and Development. “Bildiri Adı”. Derginin Adı. “Diagnosis of Automata Failures: A Calculus and a Method”.. Örn: Alkış. Örn: İsdale. Tek yazarlı kaynak gösterimi: Yazar soyadı ve kaynağın numarası belirtilerek gösterilir. Wien. A. Örn: (Ershun vd. 159-167. Örn: [7]. H. Örn: (Boursier [5]) İki yazarlı kaynak gösterimi: Yazar soyadları arasına “ve” konulmalıdır. 9 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Örn: Roth. yazar adının baş harfi. Washington. ISPRS XVII. cilt numarası (varsa parantez içinde sayısı): sayfa numaraları. 109: 70-93. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. [7]) Aynı anda birden çok sayıda kaynak gösterimi: Yayınlar sıra numarasına göre sıralanmalı ve aralarına “virgül” konulmalıdır. Y. Örn: (Boursier ve Mullon [5]) İkiden çok yazarlı kaynak gösterimi: İlk yazarın soyadından sonra “vd. (1966). Congress. Örn: Sarbanoğlu. Harita Dergisi. “Yazılım Krizi ve SSADM”. Örn: Sauder ve Westerman tarafından *2+ te verilen modele benzer bir yaklaşım Kraft tarafından [3] te verilmektedir. Örn: Tasarımda grafik tasarım araçları. karar tablosu ve yapısal anlatım teknikleri kullanılabilmektedir [1]. Bildiri: Yazar soyadı. (1993). (yayın yılı). (yayın yılı).. yazar adının baş harfi.C. Proceedings of 16th Urban Data Management Symposium. 6-10 September 1993. 10:278-291.. M. (1992). “Makale Adı”.. “Landinformationssystem in Türkei am Beispiel der Staadt Istanbul”.

Şehir Planlamasında Yoğunluk. Kitabın Adı. Tez: Yazar soyadı. ve Gründig. H. Şehir. Yayımlandığı şehir. (1974). 10 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Berlin. (yayın yılı). Derleyen: Sidney. Mc Graw-Hill Book Co.A. (1992). New York. Mc Graw-Hill Book Co. yazar adının baş harfi. yazar adının baş harfi. Yıldız Üniversitesi Yayınları.. İstanbul.. Introduction to Pyhsical Metallurgy.. Derleme: Kaynak gösterimine uygun olarak yazılan orijinal kaynak. E. L. . I.. Berlin... Odunun Statik Eğilmede Elastikiyet Modülün Tayini. TSE.A. New York. Örn: ASTM 907.Örn: Gielsdorf. Hazırlayan Kuruluş. İstanbul. Tezin Yapıldığı Üniversite ve Enstitü Adı.. Şehir. Baskı. Derleyen: Kaynak gösterimine uygun olarak yazılan derlemeye ilişkin bilgiler.. 185-194. ASTM. Standardın adı. L. (1990). Standart: Standardı hazırlayan kuruluşun kısaltılmış ismi ve numarası.. Germany. ve Gründig. Yayınevi. Tezin Adı. L. baskı no. (1974). Philadelphia. Örn: TSE 2478. 214. Yüksek Lisans Tezi. Örn: İşcan. Örn: Gielsdorf. Ankara. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.. Second Turkish-German Joint Geodetic Days. 27-29 May 1974. 27-29 May 1997. L. H. Introduction to Pyhsical Metallurgy. Örn: Aysu. hazırlandığı yıl. Standart Definitions of Terms Relation to Adhesives. Tezin Türü. (1997). Second Turkish-German Joint Geodetic Days. Örn: Sidney. (1976). Second Edition. cilt numarası (var ise) ve kaçıncı baskı olduğu. P. YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Kent Bilgi Sistemine İlişkin Örnek Uygulamalar. (yayın yılı). 185-194. (1997). (1982). “Conformal Mapping of Local Coordinate Systems into a Global Reference Frame”. “Conformal Mapping of Local Coordinate Systems into a Global Reference Frame”. Kitap: Yazar soyadı..

Yazının Başlığı. yıl).ogm. Örn: T.C.ualberta. G. Yazarı belli internet kaynakları için.1992.. Örn: James. http://yosemite. Orman Genel Müdürlüğü. 85. Yayın No:19.gov/oar/globalwarming.C. bilginin alındığı tarih (gün.5. 2–10.T. Yönetmelik ve Tüzük): T. 21 Mart 2003. Şehir Planlama Müdürlüğü Sistem Analizi Raporu. ay.tr. sitenin veya alınan kaynağın adı.. İstanbul. Yazarı belli olmayan. www.pdf.htm.5. ve Richards.gov. Hububat Alımına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Karar.biology. www.nsf/content/ResourceCenterPublicatio nsSLRCost_of_Holding. Tebliğ.. bilginin başlığı. (21242 mükerrer). TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. 29. yıl). .ca/english/pubs/PDF/WP_2002-2. kanun. Resmi Gazete.P. Resmi Gazete.ogm. (21237). Örn: T. Örn: İBŞB.C. 11 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. 24. Yazarı belli olmayan internet kaynakları için. Örn: DPT. tarih. ilgili sitenin internet adresi. Ağaç Türlerimiz.C. Şehir.gov. (yayın yılı). Örn: T.tr/agaclar. sayfa. (1991). yazar adının baş harfi. 11 Mart 2003. Örn: David.C. C. http://sfm-1.1992. Örn: T. Resmi Gazete. A Criteria and Indicators Approach to Community Development. Orman Genel Müdürlüğü. Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Projesi. bilginin alındığı tarih (gün.epa. yönetmelik v. 1615 Sayılı Gümrük Yönetmeliği’nin 1 nolu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik. Yazar soyadı. Ankara. (1985). ay.Resmi Gazete (Kanun. nin başlığı. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. ve Clifford. sorumluluğu bir kuruluşa ait olan yayınlar: Yayınlayan kuruluşun adı (varsa kısaltılmış adı). (sayı). Greenhouse Effect and Sea Level Rise: The Cost of Holding Back the Sea.N. 11 Mart 2003.H.d. sitenin internet adresi. G. Yayın No: 45. A. 21 Mart 2003.html. Yayının Adı. (yayın tarihi). yayın no.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful