P. 1
Tez Yazim Kilavuzu(16 Mart 2011)

Tez Yazim Kilavuzu(16 Mart 2011)

|Views: 222|Likes:
Yayınlayan: Mustafa Semih Sadak

More info:

Published by: Mustafa Semih Sadak on May 22, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2014

pdf

text

original

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

Güncelleme tarihi: 16.03.2011

danışman ve jüri üyelerinin unvan. şekil numarası. İÇ KAPAK i (yazılmaz) ONAY SAYFASI ii (yazılmaz) Tez sınavında başarılı olan öğrenciler. kurum(lar) yada kuruluş(lar) VARSA DESTEK SAYFASI ÖNSÖZ iii (yazılmaz) iv (yazılmaz) Tamamen lisansüstü öğrencisine ait bir sayfa olup içinde tez hakkında açıklamalar ve teşekkür bulunur. jüri üyeleri ve Enstitü Müdürü’ne imzalatarak onaylatmalıdırlar Tezin desteklendiği belirtilmelidir. SİMGE LİSTESİ başlığı altında alfabetik sırada hazırlanır. ad. İÇİNDEKİLER başlığı altında ön sayfaların başlıkları. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. İÇİNDEKİLER v SİMGE LİSTESİ KISALTMA LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ vi vii KISALTMA LİSTESİ başlığı altında alfabetik sırada hazırlanır. GİRİŞ Sayfa No (tüm sayfa numaraları alt ortada yazılmalıdır) AÇIKLAMALAR Son teslimde aşağıda belirtilen renk kodlarıyla birlikte bez ciltli olarak Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edilmelidir. DIŞ KAPAK Numaralanmaz YÜKSEK LİSANS:069 Lacivert DOKTORA : 057 Bordo İçeriği ve düzeni dış kapağın aynısı olmalıdır. 2 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. şekil açıklaması ve sayfa numarası bilgisi verilerek hazırlanır. tez metninin bölüm ve altbölüm başlıkları ile son sayfaların başlıkları sayfa numaraları ile birlikte verilmelidir. soyad ve üniversite bilgilerinin bulunduğu onay sayfasını danışman.1. viii ŞEKİL LİSTESİ başlığı altında. .

“Tezin Amacı” ve “Hipotez” (veya yazarın tercihine kullanılır göre “Bulgular”. “Anahtar Kelimeler” ifadesi koyu yazılmalıdır. Anahtar kelime olarak konuyu tanımlayan sözcükler seçilmelidir. Teze esas olan araştırmanın amacı ve kapsamı da bu 1 ile başlar Latin bölümde açıkça belirtilmelidir. Ulaşılan sonuçların önceki çalışmalar ve sonuçlar ile karşılaştırılması ve tartışılması. Metin içersinde yer alması gerekli görülmeyen bilgiler. sonuçların kuramsal temellerle olan bağlantısı açıkça vurgulanmalıdır. çizelge numarası. “Literatür rakamları Özeti”. ÖZET başlığı altında tezin Türkçe özeti yer almalı ve sonunda anahtar kelimeler bulunmalıdır. Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen sonuçlar. normal sayfadan büyük olan ve küçültülmesi istenmeyen ya da olanaksız olan proje vb. olabildiğince öz ve açık olarak yazılmalıdır. varsa “KAYNAKLAR” bölümünün sonunda tez şablonunda gösterildiği gibi yazılır. 3 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. çizelge açıklaması ve sayfa numarası bilgisi verilerek hazırlanır. “Orjinal Katkı”) olmak üzere üç alt bölümden oluşmalıdır. DİĞER BÖLÜMLER Latin SONUÇ VE ÖNERİLER " KAYNAKLAR " EKLER " ÖZGEÇMİŞ " 1 Tezin ingilizce yazılması durumunda özet ile abstract yer değiştirir. Türkçe özetin İngilizce tercümesidir. kullanılan materyal ve yöntem ana metinde verilir ve çalışmanın ayrıntısına göre bölüm ve altbölümlerden oluşur. varsa çalıştığı yerlere ve yayınlarına ilişkin bilgileri içermelidir. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.ÇİZELGE LİSTESİ ix ÇİZELGE LİSTESİ başlığı altında. Öğrencinin kişisel bilgilerine. eğitim ve öğretimine. Konunun kuramsal temeli. ÖZET1 x ABSTRACT1 xi GİRİŞ Bu bölüm okuyucuyu konuya hazırlayan bilgiler içermelidir. Tez metninde değinilen (atıfta bulunulan) kaynaklar. Bölüm ve alt bölümlerin sayısı yazarın tercihine bırakılmıştır. tez içinde kullanım sırasına göre “KAYNAKLAR” başlığı altında numaralandırılarak verilmelidir. Tezin “GİRİŞ” ile “SONUÇ VE ÖNERİLER” bölümleri arasında kalan kısmıdır. . özelliği. Giriş bölümü.

altbölüm başlıkları ise her sözcüğün ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. birinci hamur beyaz kağıt kullanılmalıdır ve kağıdın yalnız bir yüzüne yazılmalıdır. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. ile” vb.3 Lorentz uzayında iç çarpım tanımı kullanıldığında…(doğru) Tanım 4. birinci derece bölüm başlıkları ise 14 punto koyu olarak yazılmalıdır. Tez metninin bölüm ve altbölüm başlıkları numaralandırılmalıdır. şekil.1 TEZ YAZIM KURALLARI Genel Tez metni kolay anlaşılır ve yazım kurallarına uygun arı bir Türkçe ile yazılmalıdır. Satır ve paragraflar sayfanın sol kenarından başlamalıdır. Satır başından başlayıp birinci derece bölüm başlığına göre sıralanmalıdır.1 Lorentz uzayında iç çarpım tanımı kullanıldığında…(yanlış. Tez yazımında A4 (210 x 297 mm) standardında 70-100 gr. . 4 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Tez metninin ana bölüm başlıkları (birinci dereceden) yeni bir sayfa başından başlamalıdır.2.) Tanım 1. 2.2. veya. bağlaçlar varsa bunlar küçük harflerle yazılmalıdır. Tez başlıkları (alt bölüm başlıkları da dahil olmak üzere) 12 punto koyu.) Dipnotlar 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.2 Yazım Özelliği Tüm tez metninde “Calibri” veya “Times News Roman” karakterlerinden yalnız biri kullanılmalıdır. Tanım ve teoremler koyu yazılmalı. İlgili bilim alanı için geçerli uluslararası (ISO) simgeler ve SI birim sistemi kullanılmalıdır. Aşağıdaki şekilde olmalıdır. Tez metninin ana bölüm başlıkları büyük harfle. Tanım 4. alt bölüm numarasına verilmemelidir. Lorentz uzayında iç çarpım tanımı kullanıldığında…(yanlış. Birinci ve ikinci derece bölüm başlıklarında “ve. çizelge ve diğer numaralandırmalarda son rakamdan sonra nokta kullanılmamalıdır. Altbölüm. tanım numarasından sonra nokta konulmamalıdır. 2. Dış kapak tez şablonundaki düzende tümü 14 punto koyu olarak büyük harfle yazılmalıdır. Beşinci ve daha büyük dereceli alt başlık numaralandırılması yapılmamalıdır. Tez metni için “iki yana yasla” özelliği kullanılmalıdır. ilk harfi büyük olup numaralandırma kurallarına uyulmalıdır. Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.3.

Metin ile denklem arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır. Bütün tezde sayfa numaraları sayfanın alt kısmına konulmalı ve ortalanmalıdır. Giriş bölümüne kadar Romen rakamları kullanılır. Ön sayfalarda Romen rakamları ile sayfalar numaralandırılır.5 cm diğer kenarlarından 2. .) Tez metni içindeki şekil ve çizelge açıklamaları ile dipnotların yazımında 1 satır aralığı kullanılmalıdır. tez metninin yazımında ise 1. Dipnotlar var ise bu sınırlar içinde kalmalıdır. 5 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. çizelge ile açıklama arasında da önce 12 nk sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.5 cm boşluk bırakılmalıdır.3 Sayfa Düzeni ve Sayfaların Numaralanması Sayfanın sol kenarından 3.2. Sayfaların yatay kullanılması halinde de aynı düzene uyulmalıdır. (yukarıdaki şekle bakınız. Kaynaklar paragraf özelliklerinden önce 6 sonra 6 nk olarak yazılmalıdır. çizelge. Tez metnine kadar tek satır aralığı kullanılıp paragraf özelliklerinden önce 6 nk sonra 6 nk işaretlenmeli. Şekil ve açıklama arasında önce 6 nk sonra 12 nk. Metin yazımı bittikten sonra başlık özellikleri ve aşağıda belirtilen şekil. Tüm başlıklar önce 18 nk sonra 6 nk ile yazılmalıdır.5 satır aralığı kullanılıp önce 6 nk sonra 6 nk seçilmelidir. destek sayfası varsa “iii” ve önsöz sayfası “iv” . TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. 2. Adım 2: Aşağıda belirtilen değerler bu kısımlara yazılır UYARI: Tez metninin yazımına başlamadan önce paragraf özellikleri ayarlanmalıdır. Numaralandırma tez metninin yazı stili ile aynı olup 12 punto ile yazılmalıdır. destek sayfası yoksa önsöz “iii” kabul edilir ve yazılmaz. denklem yazısı özellikleri uygulanmalıdır. İç kapak sayfası “i”. Ana metin ve son sayfalar Latin rakamları ile numaralanmalıdır. onay sayfası “ii”.4 Satır Aralıkları Adım 1: Sağ tuş paragraf seçeneği tıklanır.

6 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ.5 satır yapılır. Adım 4: Çıkan kutucukta aralık değerleri önce 120 nk sonra 0 nk yapılır. şekil. Ana başlıkların şablondaki yazım stilinde olması için aşağıdaki adımları uygulayınız. Satır aralığı 1. Tez metninde. Adım 1: Giriş sekmesi stiller bölümünden yukarıdaki gibi keskin tırnak seçeneği seçilir Adım 3: Çıkan kutucukta sol alt bölümde yer alan biçim Şekiller sekmesinden paragraf seçilir. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Adım 2: Sağ tuş ile değiştir seçeneği seçilir. .NOT : “İçindekiler” in yazımı için tez şablonuna bakınız. çizelge ve denklem yazımında belirtilen paragraf aralıkları uygulanmalı bunun dışında satır aralığı kullanılmamalıdır.

Örn: Grafik veriler.2.8’de gösterilmiştir. çizgi ve alan simgeleri Çizelge 4.9” biçiminde yazılmalıdır. öteki harfler ve sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır. öteki sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır. fiziksel tasarımdaki yerlerinde kullanıma hazır duruma getirilir (Çizelge 4. Bölümün 7.8) saptanmıştır. Örn: Coğrafi varlıklar için nokta. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.3’de gösterilmiştir. Şekil ve açıklama arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır.7). Şekiller her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalıdır. Çizelge açıklaması numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak. . pek çok işleme ayrılabilmekte ve sırası değiştirilebilmektedir (Şekil 2.3). Bir başka yayından aynen alınan çizelgelerde çizelge adı sonunda kaynak gösterilmelidir. şekli “Şekil 3.5 Şekiller Şekil numarası ve açıklama şeklin altına yazılmalı ve ortalanmalıdır. pek çok işleme ayrılabilmekte ve sırası değiştirilebilmektedir. Örn: Pek çok işleme ayrılabilen ve sırası değiştirilebilen bu aşamalar Şekil 2. Çizelgeler her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalıdır. 2.3). 7 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Bölümün 9. çizgi ve alan simgeleri (Çizelge 4. Örn: Coğrafi varlıklar için saptanan nokta. çizgi ve alan simgeleri saptanmıştır (Çizelge 4. yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük. Bir başka yayından aynen alınan şekillerde şekil adı sonunda kaynak gösterilmelidir. Metin içinde bir şekle değinme aşağıdaki gibi olmalıdır. çizelgesi “Çizelge 4.7” biçiminde yazılmalıdır. Örn: Bu aşamalar. Metin içinde bir çizelgeye değinme aşağıdaki şekilde olmalıdır. Örn: Coğrafi varlıklar için nokta.8).6 Çizelgeler Çizelge numarası ve açıklaması çizelgenin üstüne yazılmalı ve ortalanmalıdır. Örn: Bu aşamalar (Şekil 2. Şekil açıklaması numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak. Çizelge ile açıklama arasında da önce 12 nk sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Örneğin 4. yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük. Örneğin 3.

bilinen nd çarpımında kullanılarak d kalınlığı da kolayca belirlenebilir.2 … biçiminde belirtilmelidir.14) biçiminde yazılmalıdır. Yayıma kabul edilmiş. kaynak gösterimine uygun olarak yazılır sonuna noktalı virgül konulur. İki yazarlı kaynaklarda yazar adları arasına “ve” konulmalıdır. orijinal kaynak gösterimine uygun olarak yazılır sonuna noktalı virgül konulur. denklemi (2. Örn: (2. en son yazardan önce “ve” konulmalıdır. .21) kullanılarak d kalınlığı da kolayca belirlenebilir. Denklemler her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalı ve bu numara parantez içinde. ancak yayımlanmamış bir kaynağın sonuna “(baskıda).7 Denklemler (Eşitlikler. Bölümün 14. paragraf özelliklerinden önce 6 sonra 6 nk olarak yazılmalıdır. Yazımda bir satır aralığı kullanılıp. yazımda 1 (bir) satır aralığı kullanılmalı. Satırlar sayfanın sol kenarından başlamalı. Örn: (2. Sonra Çeviren: yazılıp çevrilen kaynağa ilişkin bilgiler kaynak gösterimine uygun olarak yazılır.2.8 Dipnotlar Dipnotları numaralandırmaya her sayfada yeniden başlanmalıdır. 2. 1 2 Dipnot açıklaması Dipnot açıklaması(10 punto) 8 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. satır sonuna. Örneğin 2. Metin ile denklem arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır. Sayfa kenar boşluklarına taşmamalıdır. Bağıntılar) Denklemlerin yazımına sayfanın sol kenarından başlanmalıdır. Örn: Bilinen nd çarpımında n kırılma indisi (2. 2.24) eşitliği yardımıyla nd çarpımı yeterli incelikte hesaplanabilir. İkiden çok yazarlı kaynaklarda yazar adları arasına “virgül”. Dipnot numaraları geçtikleri sayfa içinde sırasıyla 1 . Çevirilerde orijinal kaynak. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Bir derleme içindeki bir yayın kaynak olarak gösterilmişse. Sonra Derleyen: yazılıp derlenen kaynağa ilişkin bilgiler kaynak gösterimine uygun olarak yazılır. sağa dayalı yazılmalıdır. harf büyüklüğü 10 punto olmalıdır.21)’den hesaplanan n.” ifadesi yazılmalıdır.9 Kaynaklar KAYNAKLAR başlığı altında tezin içeriğinde değinilen tüm kaynaklar (internet kaynakları da dahil olmak üzere) tez içinde kullanım sırasına göre köşeli parantez içinde numaralandırılarak yazılmalıdır. Metin içinde bir denkleme eşitliğe ya da bağıntıya değinme aşağıdaki gibi olmalıdır.

Y. ISPRS XVII. Tek yazarlı kaynak gösterimi: Yazar soyadı ve kaynağın numarası belirtilerek gösterilir.. 109: 70-93. (yayın yılı). (1966). bilimsel toplantının düzenlendiği tarih ve şehir. Örn: [7]. IBM Journal of Research and Development. Örn: (Boursier [5]) İki yazarlı kaynak gösterimi: Yazar soyadları arasına “ve” konulmalıdır. karar tablosu ve yapısal anlatım teknikleri kullanılabilmektedir [1]. (1988). 2-14 August 1992. “Bildiri Adı”. 10:278-291.” kısaltması kullanılmalıdır. “An Object Oriented Modelling Framework for Geographic Information”. J. yazar adının baş harfi. “Makale Adı”. (1992). Washington. Derginin Adı. Örn: Roth. Örn: Sauder ve Westerman tarafından *2+ te verilen modele benzer bir yaklaşım Kraft tarafından [3] te verilmektedir. “Yazılım Krizi ve SSADM”. Örn: (Ershun vd. “Landinformationssystem in Türkei am Beispiel der Staadt Istanbul”. Örn: Çelik’e göre [4] te herhangi bir andaki çevresel iç sıcaklık aşağıdaki formülle hesaplanabilmektedir. yazar adının baş harfi. M. “Diagnosis of Automata Failures: A Calculus and a Method”. Örn: (Boursier ve Mullon [5]) İkiden çok yazarlı kaynak gösterimi: İlk yazarın soyadından sonra “vd. Congress..Metin içinde kaynaklara değinme Tez metni içinde kaynaklar. cilt numarası (varsa parantez içinde sayısı): sayfa numaraları. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. . 9 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. A. Örn: Sarbanoğlu. [7]) Aynı anda birden çok sayıda kaynak gösterimi: Yayınlar sıra numarasına göre sıralanmalı ve aralarına “virgül” konulmalıdır. H. 159-167. 6-10 September 1993.. Harita Dergisi. Wien.. [9]. Örn: Tasarımda grafik tasarım araçları.. Proceedings of 16th Urban Data Management Symposium. kaynak numarası yazılarak ya da yazar soyadı ve kaynak numarası belirtilerek gösterilir.P.C. (yayın yılı). Örn: İsdale. [18] Kaynakların yazımı aşağıdaki kalıplara uygun olmalıdır: Makale: Yazar soyadı.. Bilimsel Toplantının Adı. ve Lee. Örn: Alkış. (1993). Bildiri: Yazar soyadı.

(1974). ASTM. H. Tezin Yapıldığı Üniversite ve Enstitü Adı. YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. L. Örn: Gielsdorf.. Standart: Standardı hazırlayan kuruluşun kısaltılmış ismi ve numarası. L. Standardın adı. Philadelphia. 214. Berlin. New York. baskı no. Tezin Adı. Kitabın Adı. Örn: TSE 2478. (1990). (1982). 10 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. (1992). Şehir. Ankara. Kent Bilgi Sistemine İlişkin Örnek Uygulamalar. İstanbul. 185-194. (1974).. Mc Graw-Hill Book Co. 27-29 May 1974. Second Turkish-German Joint Geodetic Days. Örn: ASTM 907. Odunun Statik Eğilmede Elastikiyet Modülün Tayini... Yıldız Üniversitesi Yayınları.A. (yayın yılı). L. yazar adının baş harfi.. hazırlandığı yıl. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Introduction to Pyhsical Metallurgy.Örn: Gielsdorf. Berlin. Şehir Planlamasında Yoğunluk. yazar adının baş harfi. (1976). Derleyen: Kaynak gösterimine uygun olarak yazılan derlemeye ilişkin bilgiler. Baskı. Second Turkish-German Joint Geodetic Days. Örn: Sidney. Şehir. Yüksek Lisans Tezi. Mc Graw-Hill Book Co. 185-194. I. (1997).. Kitap: Yazar soyadı. ve Gründig. L. Introduction to Pyhsical Metallurgy.. Derleyen: Sidney. “Conformal Mapping of Local Coordinate Systems into a Global Reference Frame”. Second Edition. . İstanbul. TSE..A. P. Standart Definitions of Terms Relation to Adhesives. Tezin Türü. “Conformal Mapping of Local Coordinate Systems into a Global Reference Frame”. 27-29 May 1997. ve Gründig.. cilt numarası (var ise) ve kaçıncı baskı olduğu. Hazırlayan Kuruluş.. Yayımlandığı şehir. Örn: Aysu. Derleme: Kaynak gösterimine uygun olarak yazılan orijinal kaynak. Yayınevi. (1997). H.. Tez: Yazar soyadı. E. (yayın yılı). New York. Örn: İşcan. Germany.

sorumluluğu bir kuruluşa ait olan yayınlar: Yayınlayan kuruluşun adı (varsa kısaltılmış adı). C. Ankara..htm. Tebliğ. ve Richards.ogm. Örn: DPT. İstanbul.tr/agaclar. Örn: T. 21 Mart 2003.biology.. Örn: T. (21242 mükerrer). G. yayın no. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Hububat Alımına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Karar.C. Orman Genel Müdürlüğü. nin başlığı. Örn: David. .5. Yayın No: 45. A. 85.Resmi Gazete (Kanun. (yayın tarihi). 11 Mart 2003.C. Örn: T. http://sfm-1. bilginin başlığı. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Yazarı belli internet kaynakları için. kanun. yıl). Şehir Planlama Müdürlüğü Sistem Analizi Raporu. tarih. Yazar soyadı. Şehir. sayfa. yönetmelik v.C. 2–10. www.tr. G. Örn: T.ualberta.C. Yazarı belli olmayan.T.gov. 11 Mart 2003.pdf.gov. bilginin alındığı tarih (gün. 24. ay. (1991). Yönetmelik ve Tüzük): T. (1985).H. Yazının Başlığı. www. sitenin internet adresi.d. 1615 Sayılı Gümrük Yönetmeliği’nin 1 nolu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik. Yayın No:19.1992. yıl).N. Yazarı belli olmayan internet kaynakları için. A Criteria and Indicators Approach to Community Development. (21237). 21 Mart 2003. Yayının Adı. ilgili sitenin internet adresi.P.1992. Resmi Gazete.ca/english/pubs/PDF/WP_2002-2. (yayın yılı). bilginin alındığı tarih (gün. Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Projesi. Resmi Gazete.epa. sitenin veya alınan kaynağın adı.html. yazar adının baş harfi.. Örn: James. ay. Resmi Gazete. http://yosemite.nsf/content/ResourceCenterPublicatio nsSLRCost_of_Holding. (sayı). 29.gov/oar/globalwarming. ve Clifford. Örn: İBŞB.ogm. Ağaç Türlerimiz. 11 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ.C. Greenhouse Effect and Sea Level Rise: The Cost of Holding Back the Sea.5. Orman Genel Müdürlüğü.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->