FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

Güncelleme tarihi: 16.03.2011

danışman ve jüri üyelerinin unvan. İÇİNDEKİLER v SİMGE LİSTESİ KISALTMA LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ vi vii KISALTMA LİSTESİ başlığı altında alfabetik sırada hazırlanır. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. İÇ KAPAK i (yazılmaz) ONAY SAYFASI ii (yazılmaz) Tez sınavında başarılı olan öğrenciler. GİRİŞ Sayfa No (tüm sayfa numaraları alt ortada yazılmalıdır) AÇIKLAMALAR Son teslimde aşağıda belirtilen renk kodlarıyla birlikte bez ciltli olarak Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edilmelidir. SİMGE LİSTESİ başlığı altında alfabetik sırada hazırlanır. İÇİNDEKİLER başlığı altında ön sayfaların başlıkları. viii ŞEKİL LİSTESİ başlığı altında. DIŞ KAPAK Numaralanmaz YÜKSEK LİSANS:069 Lacivert DOKTORA : 057 Bordo İçeriği ve düzeni dış kapağın aynısı olmalıdır. soyad ve üniversite bilgilerinin bulunduğu onay sayfasını danışman. 2 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. kurum(lar) yada kuruluş(lar) VARSA DESTEK SAYFASI ÖNSÖZ iii (yazılmaz) iv (yazılmaz) Tamamen lisansüstü öğrencisine ait bir sayfa olup içinde tez hakkında açıklamalar ve teşekkür bulunur. tez metninin bölüm ve altbölüm başlıkları ile son sayfaların başlıkları sayfa numaraları ile birlikte verilmelidir. jüri üyeleri ve Enstitü Müdürü’ne imzalatarak onaylatmalıdırlar Tezin desteklendiği belirtilmelidir. .1. şekil açıklaması ve sayfa numarası bilgisi verilerek hazırlanır. ad. şekil numarası.

TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Öğrencinin kişisel bilgilerine. “Tezin Amacı” ve “Hipotez” (veya yazarın tercihine kullanılır göre “Bulgular”. kullanılan materyal ve yöntem ana metinde verilir ve çalışmanın ayrıntısına göre bölüm ve altbölümlerden oluşur. Tez metninde değinilen (atıfta bulunulan) kaynaklar. Metin içersinde yer alması gerekli görülmeyen bilgiler. Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen sonuçlar. Anahtar kelime olarak konuyu tanımlayan sözcükler seçilmelidir. “Literatür rakamları Özeti”. DİĞER BÖLÜMLER Latin SONUÇ VE ÖNERİLER " KAYNAKLAR " EKLER " ÖZGEÇMİŞ " 1 Tezin ingilizce yazılması durumunda özet ile abstract yer değiştirir. “Anahtar Kelimeler” ifadesi koyu yazılmalıdır. varsa çalıştığı yerlere ve yayınlarına ilişkin bilgileri içermelidir. varsa “KAYNAKLAR” bölümünün sonunda tez şablonunda gösterildiği gibi yazılır. özelliği. Teze esas olan araştırmanın amacı ve kapsamı da bu 1 ile başlar Latin bölümde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümü. eğitim ve öğretimine. olabildiğince öz ve açık olarak yazılmalıdır. 3 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. ÖZET başlığı altında tezin Türkçe özeti yer almalı ve sonunda anahtar kelimeler bulunmalıdır. normal sayfadan büyük olan ve küçültülmesi istenmeyen ya da olanaksız olan proje vb. Tezin “GİRİŞ” ile “SONUÇ VE ÖNERİLER” bölümleri arasında kalan kısmıdır.ÇİZELGE LİSTESİ ix ÇİZELGE LİSTESİ başlığı altında. ÖZET1 x ABSTRACT1 xi GİRİŞ Bu bölüm okuyucuyu konuya hazırlayan bilgiler içermelidir. sonuçların kuramsal temellerle olan bağlantısı açıkça vurgulanmalıdır. “Orjinal Katkı”) olmak üzere üç alt bölümden oluşmalıdır. tez içinde kullanım sırasına göre “KAYNAKLAR” başlığı altında numaralandırılarak verilmelidir. Bölüm ve alt bölümlerin sayısı yazarın tercihine bırakılmıştır. Konunun kuramsal temeli. çizelge açıklaması ve sayfa numarası bilgisi verilerek hazırlanır. . Türkçe özetin İngilizce tercümesidir. Ulaşılan sonuçların önceki çalışmalar ve sonuçlar ile karşılaştırılması ve tartışılması. çizelge numarası.

şekil.3 Lorentz uzayında iç çarpım tanımı kullanıldığında…(doğru) Tanım 4. çizelge ve diğer numaralandırmalarda son rakamdan sonra nokta kullanılmamalıdır. bağlaçlar varsa bunlar küçük harflerle yazılmalıdır.2. ilk harfi büyük olup numaralandırma kurallarına uyulmalıdır. Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. birinci hamur beyaz kağıt kullanılmalıdır ve kağıdın yalnız bir yüzüne yazılmalıdır. Beşinci ve daha büyük dereceli alt başlık numaralandırılması yapılmamalıdır.) Dipnotlar 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Tez metninin ana bölüm başlıkları büyük harfle.3. Tez başlıkları (alt bölüm başlıkları da dahil olmak üzere) 12 punto koyu. Tez metni için “iki yana yasla” özelliği kullanılmalıdır. altbölüm başlıkları ise her sözcüğün ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Birinci ve ikinci derece bölüm başlıklarında “ve. Tanım ve teoremler koyu yazılmalı. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. tanım numarasından sonra nokta konulmamalıdır. Dış kapak tez şablonundaki düzende tümü 14 punto koyu olarak büyük harfle yazılmalıdır.1 TEZ YAZIM KURALLARI Genel Tez metni kolay anlaşılır ve yazım kurallarına uygun arı bir Türkçe ile yazılmalıdır. ile” vb. birinci derece bölüm başlıkları ise 14 punto koyu olarak yazılmalıdır. 4 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Tanım 4. Tez metninin ana bölüm başlıkları (birinci dereceden) yeni bir sayfa başından başlamalıdır. Aşağıdaki şekilde olmalıdır.2 Yazım Özelliği Tüm tez metninde “Calibri” veya “Times News Roman” karakterlerinden yalnız biri kullanılmalıdır. Lorentz uzayında iç çarpım tanımı kullanıldığında…(yanlış. Satır ve paragraflar sayfanın sol kenarından başlamalıdır.2. Altbölüm. .) Tanım 1. 2. İlgili bilim alanı için geçerli uluslararası (ISO) simgeler ve SI birim sistemi kullanılmalıdır. Tez yazımında A4 (210 x 297 mm) standardında 70-100 gr. alt bölüm numarasına verilmemelidir. 2. Satır başından başlayıp birinci derece bölüm başlığına göre sıralanmalıdır.1 Lorentz uzayında iç çarpım tanımı kullanıldığında…(yanlış. Tez metninin bölüm ve altbölüm başlıkları numaralandırılmalıdır. veya.

Giriş bölümüne kadar Romen rakamları kullanılır.3 Sayfa Düzeni ve Sayfaların Numaralanması Sayfanın sol kenarından 3. Tez metnine kadar tek satır aralığı kullanılıp paragraf özelliklerinden önce 6 nk sonra 6 nk işaretlenmeli. Şekil ve açıklama arasında önce 6 nk sonra 12 nk. destek sayfası yoksa önsöz “iii” kabul edilir ve yazılmaz.2.4 Satır Aralıkları Adım 1: Sağ tuş paragraf seçeneği tıklanır. Tüm başlıklar önce 18 nk sonra 6 nk ile yazılmalıdır. Adım 2: Aşağıda belirtilen değerler bu kısımlara yazılır UYARI: Tez metninin yazımına başlamadan önce paragraf özellikleri ayarlanmalıdır. 5 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. çizelge. . 2.5 satır aralığı kullanılıp önce 6 nk sonra 6 nk seçilmelidir. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Bütün tezde sayfa numaraları sayfanın alt kısmına konulmalı ve ortalanmalıdır. (yukarıdaki şekle bakınız.5 cm diğer kenarlarından 2. Ana metin ve son sayfalar Latin rakamları ile numaralanmalıdır. destek sayfası varsa “iii” ve önsöz sayfası “iv” . İç kapak sayfası “i”. Sayfaların yatay kullanılması halinde de aynı düzene uyulmalıdır. çizelge ile açıklama arasında da önce 12 nk sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Ön sayfalarda Romen rakamları ile sayfalar numaralandırılır. Kaynaklar paragraf özelliklerinden önce 6 sonra 6 nk olarak yazılmalıdır.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar var ise bu sınırlar içinde kalmalıdır. tez metninin yazımında ise 1. Metin ile denklem arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır. denklem yazısı özellikleri uygulanmalıdır. Metin yazımı bittikten sonra başlık özellikleri ve aşağıda belirtilen şekil. onay sayfası “ii”.) Tez metni içindeki şekil ve çizelge açıklamaları ile dipnotların yazımında 1 satır aralığı kullanılmalıdır. Numaralandırma tez metninin yazı stili ile aynı olup 12 punto ile yazılmalıdır.

şekil. Tez metninde. Adım 4: Çıkan kutucukta aralık değerleri önce 120 nk sonra 0 nk yapılır. Ana başlıkların şablondaki yazım stilinde olması için aşağıdaki adımları uygulayınız. . Satır aralığı 1. çizelge ve denklem yazımında belirtilen paragraf aralıkları uygulanmalı bunun dışında satır aralığı kullanılmamalıdır. Adım 1: Giriş sekmesi stiller bölümünden yukarıdaki gibi keskin tırnak seçeneği seçilir Adım 3: Çıkan kutucukta sol alt bölümde yer alan biçim Şekiller sekmesinden paragraf seçilir.NOT : “İçindekiler” in yazımı için tez şablonuna bakınız. 6 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Adım 2: Sağ tuş ile değiştir seçeneği seçilir. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.5 satır yapılır.

Çizelge açıklaması numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak. . Örn: Bu aşamalar. Örn: Coğrafi varlıklar için saptanan nokta.8’de gösterilmiştir. Bir başka yayından aynen alınan çizelgelerde çizelge adı sonunda kaynak gösterilmelidir. Örn: Grafik veriler.5 Şekiller Şekil numarası ve açıklama şeklin altına yazılmalı ve ortalanmalıdır.3). pek çok işleme ayrılabilmekte ve sırası değiştirilebilmektedir.7” biçiminde yazılmalıdır. çizgi ve alan simgeleri Çizelge 4. Örn: Bu aşamalar (Şekil 2. Örneğin 4. Bölümün 9. Şekiller her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalıdır. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.3). Örneğin 3. Metin içinde bir çizelgeye değinme aşağıdaki şekilde olmalıdır. Bölümün 7.8). yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük. öteki harfler ve sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır. 2. Örn: Coğrafi varlıklar için nokta.2. çizgi ve alan simgeleri (Çizelge 4. pek çok işleme ayrılabilmekte ve sırası değiştirilebilmektedir (Şekil 2. Örn: Coğrafi varlıklar için nokta. Çizelgeler her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalıdır. Bir başka yayından aynen alınan şekillerde şekil adı sonunda kaynak gösterilmelidir.9” biçiminde yazılmalıdır.7). çizelgesi “Çizelge 4. Şekil açıklaması numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak.8) saptanmıştır. yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük. öteki sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır. Çizelge ile açıklama arasında da önce 12 nk sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. fiziksel tasarımdaki yerlerinde kullanıma hazır duruma getirilir (Çizelge 4. şekli “Şekil 3. 7 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ.3’de gösterilmiştir. Şekil ve açıklama arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır. çizgi ve alan simgeleri saptanmıştır (Çizelge 4. Örn: Pek çok işleme ayrılabilen ve sırası değiştirilebilen bu aşamalar Şekil 2. Metin içinde bir şekle değinme aşağıdaki gibi olmalıdır.6 Çizelgeler Çizelge numarası ve açıklaması çizelgenin üstüne yazılmalı ve ortalanmalıdır.

satır sonuna. Sonra Çeviren: yazılıp çevrilen kaynağa ilişkin bilgiler kaynak gösterimine uygun olarak yazılır. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.21) kullanılarak d kalınlığı da kolayca belirlenebilir.24) eşitliği yardımıyla nd çarpımı yeterli incelikte hesaplanabilir. Denklemler her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalı ve bu numara parantez içinde. kaynak gösterimine uygun olarak yazılır sonuna noktalı virgül konulur. sağa dayalı yazılmalıdır. Satırlar sayfanın sol kenarından başlamalı. Sayfa kenar boşluklarına taşmamalıdır. 1 2 Dipnot açıklaması Dipnot açıklaması(10 punto) 8 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Örn: (2. Örn: Bilinen nd çarpımında n kırılma indisi (2. 2. Dipnot numaraları geçtikleri sayfa içinde sırasıyla 1 . Örneğin 2. İki yazarlı kaynaklarda yazar adları arasına “ve” konulmalıdır. orijinal kaynak gösterimine uygun olarak yazılır sonuna noktalı virgül konulur. İkiden çok yazarlı kaynaklarda yazar adları arasına “virgül”. bilinen nd çarpımında kullanılarak d kalınlığı da kolayca belirlenebilir. paragraf özelliklerinden önce 6 sonra 6 nk olarak yazılmalıdır. yazımda 1 (bir) satır aralığı kullanılmalı.21)’den hesaplanan n. Yayıma kabul edilmiş. Metin ile denklem arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır.7 Denklemler (Eşitlikler.14) biçiminde yazılmalıdır. en son yazardan önce “ve” konulmalıdır. Bölümün 14. Yazımda bir satır aralığı kullanılıp. denklemi (2. ancak yayımlanmamış bir kaynağın sonuna “(baskıda).8 Dipnotlar Dipnotları numaralandırmaya her sayfada yeniden başlanmalıdır. Bağıntılar) Denklemlerin yazımına sayfanın sol kenarından başlanmalıdır. Örn: (2. Metin içinde bir denkleme eşitliğe ya da bağıntıya değinme aşağıdaki gibi olmalıdır. Çevirilerde orijinal kaynak.” ifadesi yazılmalıdır. harf büyüklüğü 10 punto olmalıdır.9 Kaynaklar KAYNAKLAR başlığı altında tezin içeriğinde değinilen tüm kaynaklar (internet kaynakları da dahil olmak üzere) tez içinde kullanım sırasına göre köşeli parantez içinde numaralandırılarak yazılmalıdır.2. Sonra Derleyen: yazılıp derlenen kaynağa ilişkin bilgiler kaynak gösterimine uygun olarak yazılır.2 … biçiminde belirtilmelidir. 2. . Bir derleme içindeki bir yayın kaynak olarak gösterilmişse.

[7]) Aynı anda birden çok sayıda kaynak gösterimi: Yayınlar sıra numarasına göre sıralanmalı ve aralarına “virgül” konulmalıdır. “Bildiri Adı”. Tek yazarlı kaynak gösterimi: Yazar soyadı ve kaynağın numarası belirtilerek gösterilir. kaynak numarası yazılarak ya da yazar soyadı ve kaynak numarası belirtilerek gösterilir. 6-10 September 1993. Wien.. “Yazılım Krizi ve SSADM”. Harita Dergisi. Washington. Proceedings of 16th Urban Data Management Symposium. Örn: Roth. Congress... IBM Journal of Research and Development. 109: 70-93. Örn: İsdale. Örn: Sauder ve Westerman tarafından *2+ te verilen modele benzer bir yaklaşım Kraft tarafından [3] te verilmektedir. (1966). 10:278-291. Örn: (Boursier [5]) İki yazarlı kaynak gösterimi: Yazar soyadları arasına “ve” konulmalıdır. ISPRS XVII. “Makale Adı”. ve Lee. J. . [9]. (yayın yılı). Bildiri: Yazar soyadı. “An Object Oriented Modelling Framework for Geographic Information”.C. Örn: Tasarımda grafik tasarım araçları.Metin içinde kaynaklara değinme Tez metni içinde kaynaklar. A. 2-14 August 1992. Derginin Adı. (yayın yılı).. Örn: (Boursier ve Mullon [5]) İkiden çok yazarlı kaynak gösterimi: İlk yazarın soyadından sonra “vd. Y. karar tablosu ve yapısal anlatım teknikleri kullanılabilmektedir [1]. yazar adının baş harfi. bilimsel toplantının düzenlendiği tarih ve şehir..P. [18] Kaynakların yazımı aşağıdaki kalıplara uygun olmalıdır: Makale: Yazar soyadı. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. 159-167. Örn: (Ershun vd. Örn: Sarbanoğlu.. Örn: Alkış. “Diagnosis of Automata Failures: A Calculus and a Method”. (1988). Örn: [7]. M. cilt numarası (varsa parantez içinde sayısı): sayfa numaraları. “Landinformationssystem in Türkei am Beispiel der Staadt Istanbul”. H. (1992). 9 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Bilimsel Toplantının Adı.” kısaltması kullanılmalıdır. yazar adının baş harfi. Örn: Çelik’e göre [4] te herhangi bir andaki çevresel iç sıcaklık aşağıdaki formülle hesaplanabilmektedir. (1993).

. (1974). Kent Bilgi Sistemine İlişkin Örnek Uygulamalar.. New York. ASTM. Baskı. Germany. Derleyen: Kaynak gösterimine uygun olarak yazılan derlemeye ilişkin bilgiler. Mc Graw-Hill Book Co.. Standart: Standardı hazırlayan kuruluşun kısaltılmış ismi ve numarası. L.. L. Örn: Aysu. Second Edition. (1982). . Yüksek Lisans Tezi. “Conformal Mapping of Local Coordinate Systems into a Global Reference Frame”..A. (1990). E. (1992). “Conformal Mapping of Local Coordinate Systems into a Global Reference Frame”. 27-29 May 1974. (1974).. Tezin Yapıldığı Üniversite ve Enstitü Adı. yazar adının baş harfi. İstanbul. New York. ve Gründig. (yayın yılı).. yazar adının baş harfi. Standart Definitions of Terms Relation to Adhesives. 185-194. (yayın yılı).. baskı no. Standardın adı. Derleyen: Sidney.. Yayımlandığı şehir. Kitap: Yazar soyadı.. Berlin. (1976). Introduction to Pyhsical Metallurgy. 214. H. H. Mc Graw-Hill Book Co. Kitabın Adı. 10 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. ve Gründig. Second Turkish-German Joint Geodetic Days. Introduction to Pyhsical Metallurgy. P.A. I. Örn: Sidney. 185-194.Örn: Gielsdorf. Örn: ASTM 907. Yıldız Üniversitesi Yayınları. Şehir Planlamasında Yoğunluk. Derleme: Kaynak gösterimine uygun olarak yazılan orijinal kaynak. Ankara. YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Tez: Yazar soyadı. Hazırlayan Kuruluş.. (1997). (1997). L. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Yayınevi. Second Turkish-German Joint Geodetic Days. Şehir. cilt numarası (var ise) ve kaçıncı baskı olduğu. Şehir. Tezin Türü. Philadelphia. Tezin Adı. Berlin. Örn: Gielsdorf. Odunun Statik Eğilmede Elastikiyet Modülün Tayini. L. Örn: TSE 2478. Örn: İşcan. 27-29 May 1997. TSE. hazırlandığı yıl. İstanbul.

. G. 2–10.html. bilginin başlığı. sayfa. Yazının Başlığı. A. 11 Mart 2003. Yazar soyadı. 29. sitenin veya alınan kaynağın adı. www.ogm. 11 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ.C. Ankara. (yayın yılı).H. İstanbul. ay. Hububat Alımına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Karar. Şehir Planlama Müdürlüğü Sistem Analizi Raporu. 24. Yayın No:19. ilgili sitenin internet adresi.tr. Örn: T.. Yazarı belli olmayan internet kaynakları için. yıl). Tebliğ. Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Projesi. Greenhouse Effect and Sea Level Rise: The Cost of Holding Back the Sea.N. Yazarı belli olmayan. www. Yayın No: 45. kanun. http://sfm-1.1992. (1985). 85. Örn: İBŞB. Ağaç Türlerimiz. Örn: T.pdf. tarih. Orman Genel Müdürlüğü. (21237). Örn: T. Resmi Gazete. http://yosemite. Yazarı belli internet kaynakları için.ualberta.gov.d. G. yazar adının baş harfi. Resmi Gazete. 11 Mart 2003. Örn: DPT. (yayın tarihi). ve Richards. Örn: James. Örn: David. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı.tr/agaclar.C.T.C. (sayı). nin başlığı.1992. (21242 mükerrer). Yayının Adı. Yönetmelik ve Tüzük): T.. 21 Mart 2003.gov.nsf/content/ResourceCenterPublicatio nsSLRCost_of_Holding. 21 Mart 2003. sorumluluğu bir kuruluşa ait olan yayınlar: Yayınlayan kuruluşun adı (varsa kısaltılmış adı). yönetmelik v. 1615 Sayılı Gümrük Yönetmeliği’nin 1 nolu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik.htm.epa. C.C.biology. .P.5. sitenin internet adresi.5.Resmi Gazete (Kanun. Resmi Gazete. ay. Örn: T.gov/oar/globalwarming. (1991).ogm. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.C. bilginin alındığı tarih (gün. yıl).ca/english/pubs/PDF/WP_2002-2. A Criteria and Indicators Approach to Community Development. Şehir. yayın no. bilginin alındığı tarih (gün. Orman Genel Müdürlüğü. ve Clifford.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful