FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

Güncelleme tarihi: 16.03.2011

tez metninin bölüm ve altbölüm başlıkları ile son sayfaların başlıkları sayfa numaraları ile birlikte verilmelidir. İÇ KAPAK i (yazılmaz) ONAY SAYFASI ii (yazılmaz) Tez sınavında başarılı olan öğrenciler. GİRİŞ Sayfa No (tüm sayfa numaraları alt ortada yazılmalıdır) AÇIKLAMALAR Son teslimde aşağıda belirtilen renk kodlarıyla birlikte bez ciltli olarak Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edilmelidir. İÇİNDEKİLER v SİMGE LİSTESİ KISALTMA LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ vi vii KISALTMA LİSTESİ başlığı altında alfabetik sırada hazırlanır. jüri üyeleri ve Enstitü Müdürü’ne imzalatarak onaylatmalıdırlar Tezin desteklendiği belirtilmelidir. danışman ve jüri üyelerinin unvan. soyad ve üniversite bilgilerinin bulunduğu onay sayfasını danışman. . kurum(lar) yada kuruluş(lar) VARSA DESTEK SAYFASI ÖNSÖZ iii (yazılmaz) iv (yazılmaz) Tamamen lisansüstü öğrencisine ait bir sayfa olup içinde tez hakkında açıklamalar ve teşekkür bulunur. şekil numarası.1. İÇİNDEKİLER başlığı altında ön sayfaların başlıkları. SİMGE LİSTESİ başlığı altında alfabetik sırada hazırlanır. şekil açıklaması ve sayfa numarası bilgisi verilerek hazırlanır. 2 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. viii ŞEKİL LİSTESİ başlığı altında. DIŞ KAPAK Numaralanmaz YÜKSEK LİSANS:069 Lacivert DOKTORA : 057 Bordo İçeriği ve düzeni dış kapağın aynısı olmalıdır. ad.

olabildiğince öz ve açık olarak yazılmalıdır. tez içinde kullanım sırasına göre “KAYNAKLAR” başlığı altında numaralandırılarak verilmelidir. çizelge açıklaması ve sayfa numarası bilgisi verilerek hazırlanır. Tezin “GİRİŞ” ile “SONUÇ VE ÖNERİLER” bölümleri arasında kalan kısmıdır. “Literatür rakamları Özeti”. eğitim ve öğretimine. 3 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Öğrencinin kişisel bilgilerine. normal sayfadan büyük olan ve küçültülmesi istenmeyen ya da olanaksız olan proje vb. kullanılan materyal ve yöntem ana metinde verilir ve çalışmanın ayrıntısına göre bölüm ve altbölümlerden oluşur. Metin içersinde yer alması gerekli görülmeyen bilgiler. ÖZET başlığı altında tezin Türkçe özeti yer almalı ve sonunda anahtar kelimeler bulunmalıdır. Giriş bölümü. Teze esas olan araştırmanın amacı ve kapsamı da bu 1 ile başlar Latin bölümde açıkça belirtilmelidir. . DİĞER BÖLÜMLER Latin SONUÇ VE ÖNERİLER " KAYNAKLAR " EKLER " ÖZGEÇMİŞ " 1 Tezin ingilizce yazılması durumunda özet ile abstract yer değiştirir. Konunun kuramsal temeli. çizelge numarası. özelliği.ÇİZELGE LİSTESİ ix ÇİZELGE LİSTESİ başlığı altında. Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen sonuçlar. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Ulaşılan sonuçların önceki çalışmalar ve sonuçlar ile karşılaştırılması ve tartışılması. Anahtar kelime olarak konuyu tanımlayan sözcükler seçilmelidir. varsa “KAYNAKLAR” bölümünün sonunda tez şablonunda gösterildiği gibi yazılır. Bölüm ve alt bölümlerin sayısı yazarın tercihine bırakılmıştır. ÖZET1 x ABSTRACT1 xi GİRİŞ Bu bölüm okuyucuyu konuya hazırlayan bilgiler içermelidir. varsa çalıştığı yerlere ve yayınlarına ilişkin bilgileri içermelidir. “Orjinal Katkı”) olmak üzere üç alt bölümden oluşmalıdır. “Anahtar Kelimeler” ifadesi koyu yazılmalıdır. sonuçların kuramsal temellerle olan bağlantısı açıkça vurgulanmalıdır. Türkçe özetin İngilizce tercümesidir. “Tezin Amacı” ve “Hipotez” (veya yazarın tercihine kullanılır göre “Bulgular”. Tez metninde değinilen (atıfta bulunulan) kaynaklar.

Tez metni için “iki yana yasla” özelliği kullanılmalıdır.3 Lorentz uzayında iç çarpım tanımı kullanıldığında…(doğru) Tanım 4.) Dipnotlar 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Lorentz uzayında iç çarpım tanımı kullanıldığında…(yanlış. Tez metninin bölüm ve altbölüm başlıkları numaralandırılmalıdır. altbölüm başlıkları ise her sözcüğün ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Tez başlıkları (alt bölüm başlıkları da dahil olmak üzere) 12 punto koyu. tanım numarasından sonra nokta konulmamalıdır. Birinci ve ikinci derece bölüm başlıklarında “ve.2. Tez metninin ana bölüm başlıkları büyük harfle. 2. veya. Satır ve paragraflar sayfanın sol kenarından başlamalıdır. Tanım ve teoremler koyu yazılmalı. Aşağıdaki şekilde olmalıdır. Tez metninin ana bölüm başlıkları (birinci dereceden) yeni bir sayfa başından başlamalıdır.2 Yazım Özelliği Tüm tez metninde “Calibri” veya “Times News Roman” karakterlerinden yalnız biri kullanılmalıdır. Tanım 4. Dış kapak tez şablonundaki düzende tümü 14 punto koyu olarak büyük harfle yazılmalıdır.3. bağlaçlar varsa bunlar küçük harflerle yazılmalıdır. Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. birinci hamur beyaz kağıt kullanılmalıdır ve kağıdın yalnız bir yüzüne yazılmalıdır. 2. Satır başından başlayıp birinci derece bölüm başlığına göre sıralanmalıdır.1 Lorentz uzayında iç çarpım tanımı kullanıldığında…(yanlış. Tez yazımında A4 (210 x 297 mm) standardında 70-100 gr. Altbölüm.2. İlgili bilim alanı için geçerli uluslararası (ISO) simgeler ve SI birim sistemi kullanılmalıdır. alt bölüm numarasına verilmemelidir.) Tanım 1. ilk harfi büyük olup numaralandırma kurallarına uyulmalıdır. şekil. birinci derece bölüm başlıkları ise 14 punto koyu olarak yazılmalıdır. çizelge ve diğer numaralandırmalarda son rakamdan sonra nokta kullanılmamalıdır. . ile” vb. 4 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ.1 TEZ YAZIM KURALLARI Genel Tez metni kolay anlaşılır ve yazım kurallarına uygun arı bir Türkçe ile yazılmalıdır. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Beşinci ve daha büyük dereceli alt başlık numaralandırılması yapılmamalıdır.

5 cm boşluk bırakılmalıdır.5 satır aralığı kullanılıp önce 6 nk sonra 6 nk seçilmelidir. destek sayfası varsa “iii” ve önsöz sayfası “iv” . Giriş bölümüne kadar Romen rakamları kullanılır. denklem yazısı özellikleri uygulanmalıdır. (yukarıdaki şekle bakınız. Bütün tezde sayfa numaraları sayfanın alt kısmına konulmalı ve ortalanmalıdır. Kaynaklar paragraf özelliklerinden önce 6 sonra 6 nk olarak yazılmalıdır. Numaralandırma tez metninin yazı stili ile aynı olup 12 punto ile yazılmalıdır. Adım 2: Aşağıda belirtilen değerler bu kısımlara yazılır UYARI: Tez metninin yazımına başlamadan önce paragraf özellikleri ayarlanmalıdır. çizelge ile açıklama arasında da önce 12 nk sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin yazımı bittikten sonra başlık özellikleri ve aşağıda belirtilen şekil.) Tez metni içindeki şekil ve çizelge açıklamaları ile dipnotların yazımında 1 satır aralığı kullanılmalıdır.5 cm diğer kenarlarından 2. çizelge. Şekil ve açıklama arasında önce 6 nk sonra 12 nk. 5 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. . Ön sayfalarda Romen rakamları ile sayfalar numaralandırılır. Dipnotlar var ise bu sınırlar içinde kalmalıdır. Ana metin ve son sayfalar Latin rakamları ile numaralanmalıdır. 2.4 Satır Aralıkları Adım 1: Sağ tuş paragraf seçeneği tıklanır. destek sayfası yoksa önsöz “iii” kabul edilir ve yazılmaz. tez metninin yazımında ise 1. Metin ile denklem arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. onay sayfası “ii”. Tüm başlıklar önce 18 nk sonra 6 nk ile yazılmalıdır.3 Sayfa Düzeni ve Sayfaların Numaralanması Sayfanın sol kenarından 3. Tez metnine kadar tek satır aralığı kullanılıp paragraf özelliklerinden önce 6 nk sonra 6 nk işaretlenmeli. İç kapak sayfası “i”.2. Sayfaların yatay kullanılması halinde de aynı düzene uyulmalıdır.

. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.NOT : “İçindekiler” in yazımı için tez şablonuna bakınız. 6 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Tez metninde. Adım 4: Çıkan kutucukta aralık değerleri önce 120 nk sonra 0 nk yapılır. Satır aralığı 1. Ana başlıkların şablondaki yazım stilinde olması için aşağıdaki adımları uygulayınız.5 satır yapılır. Adım 2: Sağ tuş ile değiştir seçeneği seçilir. çizelge ve denklem yazımında belirtilen paragraf aralıkları uygulanmalı bunun dışında satır aralığı kullanılmamalıdır. Adım 1: Giriş sekmesi stiller bölümünden yukarıdaki gibi keskin tırnak seçeneği seçilir Adım 3: Çıkan kutucukta sol alt bölümde yer alan biçim Şekiller sekmesinden paragraf seçilir. şekil.

Örn: Coğrafi varlıklar için nokta. çizgi ve alan simgeleri Çizelge 4.7). Bir başka yayından aynen alınan çizelgelerde çizelge adı sonunda kaynak gösterilmelidir.7” biçiminde yazılmalıdır. pek çok işleme ayrılabilmekte ve sırası değiştirilebilmektedir (Şekil 2. . Bölümün 9.9” biçiminde yazılmalıdır.8). yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük. öteki harfler ve sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır. Şekil ve açıklama arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır. Çizelge ile açıklama arasında da önce 12 nk sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.3). Metin içinde bir şekle değinme aşağıdaki gibi olmalıdır. çizgi ve alan simgeleri (Çizelge 4.2. 7 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ.8’de gösterilmiştir.3’de gösterilmiştir. Örneğin 4. Örneğin 3. öteki sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır. çizgi ve alan simgeleri saptanmıştır (Çizelge 4. Örn: Pek çok işleme ayrılabilen ve sırası değiştirilebilen bu aşamalar Şekil 2. Çizelgeler her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalıdır. 2. yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük. şekli “Şekil 3. Örn: Coğrafi varlıklar için saptanan nokta. Bölümün 7. pek çok işleme ayrılabilmekte ve sırası değiştirilebilmektedir. Bir başka yayından aynen alınan şekillerde şekil adı sonunda kaynak gösterilmelidir. Metin içinde bir çizelgeye değinme aşağıdaki şekilde olmalıdır. Örn: Bu aşamalar (Şekil 2. Şekil açıklaması numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak. Çizelge açıklaması numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak. Şekiller her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalıdır.5 Şekiller Şekil numarası ve açıklama şeklin altına yazılmalı ve ortalanmalıdır.6 Çizelgeler Çizelge numarası ve açıklaması çizelgenin üstüne yazılmalı ve ortalanmalıdır.8) saptanmıştır.3). çizelgesi “Çizelge 4. Örn: Grafik veriler. Örn: Coğrafi varlıklar için nokta. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. fiziksel tasarımdaki yerlerinde kullanıma hazır duruma getirilir (Çizelge 4. Örn: Bu aşamalar.

2. Denklemler her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalı ve bu numara parantez içinde. Bölümün 14. İkiden çok yazarlı kaynaklarda yazar adları arasına “virgül”. kaynak gösterimine uygun olarak yazılır sonuna noktalı virgül konulur. yazımda 1 (bir) satır aralığı kullanılmalı. Örn: Bilinen nd çarpımında n kırılma indisi (2. sağa dayalı yazılmalıdır.21) kullanılarak d kalınlığı da kolayca belirlenebilir. Örn: (2.24) eşitliği yardımıyla nd çarpımı yeterli incelikte hesaplanabilir.14) biçiminde yazılmalıdır.2 … biçiminde belirtilmelidir. Metin ile denklem arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Dipnot numaraları geçtikleri sayfa içinde sırasıyla 1 . ancak yayımlanmamış bir kaynağın sonuna “(baskıda). Örneğin 2. Yazımda bir satır aralığı kullanılıp.8 Dipnotlar Dipnotları numaralandırmaya her sayfada yeniden başlanmalıdır. orijinal kaynak gösterimine uygun olarak yazılır sonuna noktalı virgül konulur.9 Kaynaklar KAYNAKLAR başlığı altında tezin içeriğinde değinilen tüm kaynaklar (internet kaynakları da dahil olmak üzere) tez içinde kullanım sırasına göre köşeli parantez içinde numaralandırılarak yazılmalıdır. . satır sonuna. Bir derleme içindeki bir yayın kaynak olarak gösterilmişse.21)’den hesaplanan n. 1 2 Dipnot açıklaması Dipnot açıklaması(10 punto) 8 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. harf büyüklüğü 10 punto olmalıdır. Sonra Derleyen: yazılıp derlenen kaynağa ilişkin bilgiler kaynak gösterimine uygun olarak yazılır.7 Denklemler (Eşitlikler. Çevirilerde orijinal kaynak.2. bilinen nd çarpımında kullanılarak d kalınlığı da kolayca belirlenebilir. en son yazardan önce “ve” konulmalıdır. Örn: (2. denklemi (2. İki yazarlı kaynaklarda yazar adları arasına “ve” konulmalıdır. paragraf özelliklerinden önce 6 sonra 6 nk olarak yazılmalıdır. Satırlar sayfanın sol kenarından başlamalı. Yayıma kabul edilmiş. Sonra Çeviren: yazılıp çevrilen kaynağa ilişkin bilgiler kaynak gösterimine uygun olarak yazılır. Sayfa kenar boşluklarına taşmamalıdır. 2. Metin içinde bir denkleme eşitliğe ya da bağıntıya değinme aşağıdaki gibi olmalıdır. Bağıntılar) Denklemlerin yazımına sayfanın sol kenarından başlanmalıdır.” ifadesi yazılmalıdır.

kaynak numarası yazılarak ya da yazar soyadı ve kaynak numarası belirtilerek gösterilir. Örn: Alkış. bilimsel toplantının düzenlendiği tarih ve şehir. “Diagnosis of Automata Failures: A Calculus and a Method”.. 159-167. 109: 70-93. Örn: Roth. (1993). Washington. 10:278-291. Örn: [7]... Proceedings of 16th Urban Data Management Symposium. Örn: Sauder ve Westerman tarafından *2+ te verilen modele benzer bir yaklaşım Kraft tarafından [3] te verilmektedir.. Bildiri: Yazar soyadı. ve Lee. (yayın yılı).C. Örn: Tasarımda grafik tasarım araçları. Örn: (Boursier [5]) İki yazarlı kaynak gösterimi: Yazar soyadları arasına “ve” konulmalıdır. Örn: İsdale. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. “Makale Adı”. (1988). “An Object Oriented Modelling Framework for Geographic Information”. 6-10 September 1993. [9]. “Landinformationssystem in Türkei am Beispiel der Staadt Istanbul”. J. Örn: (Boursier ve Mullon [5]) İkiden çok yazarlı kaynak gösterimi: İlk yazarın soyadından sonra “vd. [18] Kaynakların yazımı aşağıdaki kalıplara uygun olmalıdır: Makale: Yazar soyadı.” kısaltması kullanılmalıdır. Y. Örn: Çelik’e göre [4] te herhangi bir andaki çevresel iç sıcaklık aşağıdaki formülle hesaplanabilmektedir. [7]) Aynı anda birden çok sayıda kaynak gösterimi: Yayınlar sıra numarasına göre sıralanmalı ve aralarına “virgül” konulmalıdır.P. (1966). “Bildiri Adı”. 9 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ.. “Yazılım Krizi ve SSADM”. ISPRS XVII. . Harita Dergisi.Metin içinde kaynaklara değinme Tez metni içinde kaynaklar. Derginin Adı. (yayın yılı). IBM Journal of Research and Development. Örn: Sarbanoğlu. Wien. 2-14 August 1992.. yazar adının baş harfi. Örn: (Ershun vd. karar tablosu ve yapısal anlatım teknikleri kullanılabilmektedir [1]. M. yazar adının baş harfi. A. (1992). H. cilt numarası (varsa parantez içinde sayısı): sayfa numaraları. Tek yazarlı kaynak gösterimi: Yazar soyadı ve kaynağın numarası belirtilerek gösterilir. Bilimsel Toplantının Adı. Congress.

hazırlandığı yıl. 10 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. L. Örn: Gielsdorf. Standart: Standardı hazırlayan kuruluşun kısaltılmış ismi ve numarası. 185-194. 27-29 May 1997. Germany. 214. Odunun Statik Eğilmede Elastikiyet Modülün Tayini. yazar adının baş harfi. Kitabın Adı.A. Örn: TSE 2478. (1976). ASTM. Kent Bilgi Sistemine İlişkin Örnek Uygulamalar. ve Gründig. .Örn: Gielsdorf. Tezin Adı. 185-194. Second Turkish-German Joint Geodetic Days.. Tezin Yapıldığı Üniversite ve Enstitü Adı. Philadelphia. Mc Graw-Hill Book Co. (1990). (1974). İstanbul. L. H. Berlin. Örn: Aysu. Örn: ASTM 907. Tez: Yazar soyadı. “Conformal Mapping of Local Coordinate Systems into a Global Reference Frame”. (1992). L. Berlin. New York. Second Turkish-German Joint Geodetic Days.. Introduction to Pyhsical Metallurgy. cilt numarası (var ise) ve kaçıncı baskı olduğu. H. Örn: Sidney. I. “Conformal Mapping of Local Coordinate Systems into a Global Reference Frame”. Derleyen: Kaynak gösterimine uygun olarak yazılan derlemeye ilişkin bilgiler. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Örn: İşcan.. Derleyen: Sidney. Şehir. (1997).. (yayın yılı). yazar adının baş harfi. Tezin Türü. (1982). New York.. Mc Graw-Hill Book Co. Introduction to Pyhsical Metallurgy. Ankara. Yıldız Üniversitesi Yayınları. Kitap: Yazar soyadı. Şehir Planlamasında Yoğunluk. Yayımlandığı şehir. Second Edition. (1974). Şehir. Standardın adı. E. YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. baskı no. Yüksek Lisans Tezi. (yayın yılı). Standart Definitions of Terms Relation to Adhesives. (1997). TSE. L. Yayınevi.... Derleme: Kaynak gösterimine uygun olarak yazılan orijinal kaynak.. 27-29 May 1974. ve Gründig.A. P. İstanbul.. Hazırlayan Kuruluş.. Baskı.

Şehir.biology. Yazının Başlığı. tarih. 2–10. Örn: David. Resmi Gazete. Ankara. http://sfm-1.ualberta. İstanbul. Orman Genel Müdürlüğü. Yönetmelik ve Tüzük): T.C.tr/agaclar. Resmi Gazete. sitenin internet adresi. Örn: James. Örn: DPT. Şehir Planlama Müdürlüğü Sistem Analizi Raporu.1992. A. Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Projesi.P. nin başlığı. (21242 mükerrer). yönetmelik v.ogm.gov. ve Clifford. yazar adının baş harfi. . www. G. Resmi Gazete.tr. (1991). Greenhouse Effect and Sea Level Rise: The Cost of Holding Back the Sea. ilgili sitenin internet adresi.H.. bilginin başlığı. Yayının Adı. 11 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ.C. ay. Yayın No: 45. Örn: T. www. 85. bilginin alındığı tarih (gün. (yayın yılı). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Hububat Alımına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Karar.Resmi Gazete (Kanun. Orman Genel Müdürlüğü. Örn: T. A Criteria and Indicators Approach to Community Development. sorumluluğu bir kuruluşa ait olan yayınlar: Yayınlayan kuruluşun adı (varsa kısaltılmış adı). (sayı). Örn: İBŞB. (21237).. Yazarı belli olmayan internet kaynakları için.d. Yazar soyadı.C. Örn: T.gov. Yazarı belli internet kaynakları için.ca/english/pubs/PDF/WP_2002-2. Ağaç Türlerimiz. 11 Mart 2003. sayfa.T.. ay. 11 Mart 2003.C. 29. 1615 Sayılı Gümrük Yönetmeliği’nin 1 nolu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik. Yazarı belli olmayan. G.5. kanun. (yayın tarihi). 21 Mart 2003.htm. yıl). 21 Mart 2003. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. sitenin veya alınan kaynağın adı. ve Richards. (1985). C.html.ogm. http://yosemite.1992.epa. Tebliğ. bilginin alındığı tarih (gün. yıl). Yayın No:19.C.nsf/content/ResourceCenterPublicatio nsSLRCost_of_Holding.gov/oar/globalwarming. 24. yayın no. Örn: T.5.N.pdf.