FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

Güncelleme tarihi: 16.03.2011

TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. jüri üyeleri ve Enstitü Müdürü’ne imzalatarak onaylatmalıdırlar Tezin desteklendiği belirtilmelidir. 2 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. şekil numarası. kurum(lar) yada kuruluş(lar) VARSA DESTEK SAYFASI ÖNSÖZ iii (yazılmaz) iv (yazılmaz) Tamamen lisansüstü öğrencisine ait bir sayfa olup içinde tez hakkında açıklamalar ve teşekkür bulunur. danışman ve jüri üyelerinin unvan.1. İÇİNDEKİLER v SİMGE LİSTESİ KISALTMA LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ vi vii KISALTMA LİSTESİ başlığı altında alfabetik sırada hazırlanır. DIŞ KAPAK Numaralanmaz YÜKSEK LİSANS:069 Lacivert DOKTORA : 057 Bordo İçeriği ve düzeni dış kapağın aynısı olmalıdır. soyad ve üniversite bilgilerinin bulunduğu onay sayfasını danışman. . GİRİŞ Sayfa No (tüm sayfa numaraları alt ortada yazılmalıdır) AÇIKLAMALAR Son teslimde aşağıda belirtilen renk kodlarıyla birlikte bez ciltli olarak Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edilmelidir. SİMGE LİSTESİ başlığı altında alfabetik sırada hazırlanır. İÇ KAPAK i (yazılmaz) ONAY SAYFASI ii (yazılmaz) Tez sınavında başarılı olan öğrenciler. viii ŞEKİL LİSTESİ başlığı altında. İÇİNDEKİLER başlığı altında ön sayfaların başlıkları. tez metninin bölüm ve altbölüm başlıkları ile son sayfaların başlıkları sayfa numaraları ile birlikte verilmelidir. ad. şekil açıklaması ve sayfa numarası bilgisi verilerek hazırlanır.

Türkçe özetin İngilizce tercümesidir. özelliği. Metin içersinde yer alması gerekli görülmeyen bilgiler. ÖZET başlığı altında tezin Türkçe özeti yer almalı ve sonunda anahtar kelimeler bulunmalıdır. çizelge açıklaması ve sayfa numarası bilgisi verilerek hazırlanır.ÇİZELGE LİSTESİ ix ÇİZELGE LİSTESİ başlığı altında. “Orjinal Katkı”) olmak üzere üç alt bölümden oluşmalıdır. DİĞER BÖLÜMLER Latin SONUÇ VE ÖNERİLER " KAYNAKLAR " EKLER " ÖZGEÇMİŞ " 1 Tezin ingilizce yazılması durumunda özet ile abstract yer değiştirir. normal sayfadan büyük olan ve küçültülmesi istenmeyen ya da olanaksız olan proje vb. varsa çalıştığı yerlere ve yayınlarına ilişkin bilgileri içermelidir. kullanılan materyal ve yöntem ana metinde verilir ve çalışmanın ayrıntısına göre bölüm ve altbölümlerden oluşur. Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen sonuçlar. . Ulaşılan sonuçların önceki çalışmalar ve sonuçlar ile karşılaştırılması ve tartışılması. Teze esas olan araştırmanın amacı ve kapsamı da bu 1 ile başlar Latin bölümde açıkça belirtilmelidir. “Tezin Amacı” ve “Hipotez” (veya yazarın tercihine kullanılır göre “Bulgular”. “Literatür rakamları Özeti”. 3 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. varsa “KAYNAKLAR” bölümünün sonunda tez şablonunda gösterildiği gibi yazılır. eğitim ve öğretimine. ÖZET1 x ABSTRACT1 xi GİRİŞ Bu bölüm okuyucuyu konuya hazırlayan bilgiler içermelidir. Öğrencinin kişisel bilgilerine. Bölüm ve alt bölümlerin sayısı yazarın tercihine bırakılmıştır. “Anahtar Kelimeler” ifadesi koyu yazılmalıdır. tez içinde kullanım sırasına göre “KAYNAKLAR” başlığı altında numaralandırılarak verilmelidir. sonuçların kuramsal temellerle olan bağlantısı açıkça vurgulanmalıdır. Anahtar kelime olarak konuyu tanımlayan sözcükler seçilmelidir. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. çizelge numarası. olabildiğince öz ve açık olarak yazılmalıdır. Tez metninde değinilen (atıfta bulunulan) kaynaklar. Konunun kuramsal temeli. Tezin “GİRİŞ” ile “SONUÇ VE ÖNERİLER” bölümleri arasında kalan kısmıdır. Giriş bölümü.

Lorentz uzayında iç çarpım tanımı kullanıldığında…(yanlış. 4 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Tez metninin ana bölüm başlıkları (birinci dereceden) yeni bir sayfa başından başlamalıdır.3 Lorentz uzayında iç çarpım tanımı kullanıldığında…(doğru) Tanım 4.2. . 2. Beşinci ve daha büyük dereceli alt başlık numaralandırılması yapılmamalıdır.) Tanım 1.1 TEZ YAZIM KURALLARI Genel Tez metni kolay anlaşılır ve yazım kurallarına uygun arı bir Türkçe ile yazılmalıdır. Tanım ve teoremler koyu yazılmalı. şekil. Tez metninin ana bölüm başlıkları büyük harfle. ilk harfi büyük olup numaralandırma kurallarına uyulmalıdır. İlgili bilim alanı için geçerli uluslararası (ISO) simgeler ve SI birim sistemi kullanılmalıdır.2 Yazım Özelliği Tüm tez metninde “Calibri” veya “Times News Roman” karakterlerinden yalnız biri kullanılmalıdır. Birinci ve ikinci derece bölüm başlıklarında “ve.1 Lorentz uzayında iç çarpım tanımı kullanıldığında…(yanlış. 2. altbölüm başlıkları ise her sözcüğün ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Tez başlıkları (alt bölüm başlıkları da dahil olmak üzere) 12 punto koyu. Tez metni için “iki yana yasla” özelliği kullanılmalıdır. çizelge ve diğer numaralandırmalarda son rakamdan sonra nokta kullanılmamalıdır. Satır başından başlayıp birinci derece bölüm başlığına göre sıralanmalıdır.) Dipnotlar 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Tez metninin bölüm ve altbölüm başlıkları numaralandırılmalıdır. ile” vb. Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Satır ve paragraflar sayfanın sol kenarından başlamalıdır.2. bağlaçlar varsa bunlar küçük harflerle yazılmalıdır. tanım numarasından sonra nokta konulmamalıdır. Tez yazımında A4 (210 x 297 mm) standardında 70-100 gr. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Aşağıdaki şekilde olmalıdır.3. Altbölüm. birinci derece bölüm başlıkları ise 14 punto koyu olarak yazılmalıdır. birinci hamur beyaz kağıt kullanılmalıdır ve kağıdın yalnız bir yüzüne yazılmalıdır. veya. Dış kapak tez şablonundaki düzende tümü 14 punto koyu olarak büyük harfle yazılmalıdır. Tanım 4. alt bölüm numarasına verilmemelidir.

İç kapak sayfası “i”. Numaralandırma tez metninin yazı stili ile aynı olup 12 punto ile yazılmalıdır.) Tez metni içindeki şekil ve çizelge açıklamaları ile dipnotların yazımında 1 satır aralığı kullanılmalıdır.3 Sayfa Düzeni ve Sayfaların Numaralanması Sayfanın sol kenarından 3. Kaynaklar paragraf özelliklerinden önce 6 sonra 6 nk olarak yazılmalıdır. Giriş bölümüne kadar Romen rakamları kullanılır. 2. Sayfaların yatay kullanılması halinde de aynı düzene uyulmalıdır. Ön sayfalarda Romen rakamları ile sayfalar numaralandırılır. destek sayfası varsa “iii” ve önsöz sayfası “iv” . Şekil ve açıklama arasında önce 6 nk sonra 12 nk. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. tez metninin yazımında ise 1. Ana metin ve son sayfalar Latin rakamları ile numaralanmalıdır. . denklem yazısı özellikleri uygulanmalıdır. Dipnotlar var ise bu sınırlar içinde kalmalıdır. (yukarıdaki şekle bakınız. çizelge ile açıklama arasında da önce 12 nk sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Tez metnine kadar tek satır aralığı kullanılıp paragraf özelliklerinden önce 6 nk sonra 6 nk işaretlenmeli.2. 5 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ.5 satır aralığı kullanılıp önce 6 nk sonra 6 nk seçilmelidir. destek sayfası yoksa önsöz “iii” kabul edilir ve yazılmaz. Metin yazımı bittikten sonra başlık özellikleri ve aşağıda belirtilen şekil.5 cm diğer kenarlarından 2. Metin ile denklem arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır.4 Satır Aralıkları Adım 1: Sağ tuş paragraf seçeneği tıklanır. Tüm başlıklar önce 18 nk sonra 6 nk ile yazılmalıdır.5 cm boşluk bırakılmalıdır. çizelge. Adım 2: Aşağıda belirtilen değerler bu kısımlara yazılır UYARI: Tez metninin yazımına başlamadan önce paragraf özellikleri ayarlanmalıdır. Bütün tezde sayfa numaraları sayfanın alt kısmına konulmalı ve ortalanmalıdır. onay sayfası “ii”.

6 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. çizelge ve denklem yazımında belirtilen paragraf aralıkları uygulanmalı bunun dışında satır aralığı kullanılmamalıdır. Adım 2: Sağ tuş ile değiştir seçeneği seçilir. Tez metninde. .5 satır yapılır. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Adım 1: Giriş sekmesi stiller bölümünden yukarıdaki gibi keskin tırnak seçeneği seçilir Adım 3: Çıkan kutucukta sol alt bölümde yer alan biçim Şekiller sekmesinden paragraf seçilir.NOT : “İçindekiler” in yazımı için tez şablonuna bakınız. Ana başlıkların şablondaki yazım stilinde olması için aşağıdaki adımları uygulayınız. Satır aralığı 1. Adım 4: Çıkan kutucukta aralık değerleri önce 120 nk sonra 0 nk yapılır. şekil.

3’de gösterilmiştir. 7 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. çizgi ve alan simgeleri (Çizelge 4.3). fiziksel tasarımdaki yerlerinde kullanıma hazır duruma getirilir (Çizelge 4.8). Çizelgeler her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalıdır.7” biçiminde yazılmalıdır.9” biçiminde yazılmalıdır.8’de gösterilmiştir. pek çok işleme ayrılabilmekte ve sırası değiştirilebilmektedir (Şekil 2. Bölümün 9. Örn: Pek çok işleme ayrılabilen ve sırası değiştirilebilen bu aşamalar Şekil 2. 2.8) saptanmıştır. Örn: Coğrafi varlıklar için nokta. Örneğin 4.3). Bir başka yayından aynen alınan şekillerde şekil adı sonunda kaynak gösterilmelidir.5 Şekiller Şekil numarası ve açıklama şeklin altına yazılmalı ve ortalanmalıdır. öteki harfler ve sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır. Metin içinde bir çizelgeye değinme aşağıdaki şekilde olmalıdır. yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük. Örn: Coğrafi varlıklar için nokta. çizgi ve alan simgeleri saptanmıştır (Çizelge 4. Bir başka yayından aynen alınan çizelgelerde çizelge adı sonunda kaynak gösterilmelidir. Örn: Bu aşamalar. Şekil ve açıklama arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır. Çizelge ile açıklama arasında da önce 12 nk sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. . yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük.2. Örneğin 3. Örn: Grafik veriler. Örn: Bu aşamalar (Şekil 2. öteki sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır.6 Çizelgeler Çizelge numarası ve açıklaması çizelgenin üstüne yazılmalı ve ortalanmalıdır. şekli “Şekil 3. Şekiller her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalıdır. pek çok işleme ayrılabilmekte ve sırası değiştirilebilmektedir. Şekil açıklaması numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak. Örn: Coğrafi varlıklar için saptanan nokta. Çizelge açıklaması numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Metin içinde bir şekle değinme aşağıdaki gibi olmalıdır. Bölümün 7. çizelgesi “Çizelge 4. çizgi ve alan simgeleri Çizelge 4.7).

24) eşitliği yardımıyla nd çarpımı yeterli incelikte hesaplanabilir. Bağıntılar) Denklemlerin yazımına sayfanın sol kenarından başlanmalıdır. İkiden çok yazarlı kaynaklarda yazar adları arasına “virgül”.9 Kaynaklar KAYNAKLAR başlığı altında tezin içeriğinde değinilen tüm kaynaklar (internet kaynakları da dahil olmak üzere) tez içinde kullanım sırasına göre köşeli parantez içinde numaralandırılarak yazılmalıdır. satır sonuna. Çevirilerde orijinal kaynak.7 Denklemler (Eşitlikler. 2.8 Dipnotlar Dipnotları numaralandırmaya her sayfada yeniden başlanmalıdır. . Satırlar sayfanın sol kenarından başlamalı. paragraf özelliklerinden önce 6 sonra 6 nk olarak yazılmalıdır.21)’den hesaplanan n.21) kullanılarak d kalınlığı da kolayca belirlenebilir. 2. Metin ile denklem arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır. bilinen nd çarpımında kullanılarak d kalınlığı da kolayca belirlenebilir. Metin içinde bir denkleme eşitliğe ya da bağıntıya değinme aşağıdaki gibi olmalıdır. Örneğin 2. Yayıma kabul edilmiş. Bölümün 14. en son yazardan önce “ve” konulmalıdır. Dipnot numaraları geçtikleri sayfa içinde sırasıyla 1 . 1 2 Dipnot açıklaması Dipnot açıklaması(10 punto) 8 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Örn: (2. yazımda 1 (bir) satır aralığı kullanılmalı. kaynak gösterimine uygun olarak yazılır sonuna noktalı virgül konulur. harf büyüklüğü 10 punto olmalıdır. Yazımda bir satır aralığı kullanılıp. orijinal kaynak gösterimine uygun olarak yazılır sonuna noktalı virgül konulur.2. Denklemler her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalı ve bu numara parantez içinde.” ifadesi yazılmalıdır. ancak yayımlanmamış bir kaynağın sonuna “(baskıda). Örn: (2. İki yazarlı kaynaklarda yazar adları arasına “ve” konulmalıdır. Sayfa kenar boşluklarına taşmamalıdır. sağa dayalı yazılmalıdır.2 … biçiminde belirtilmelidir.14) biçiminde yazılmalıdır. Bir derleme içindeki bir yayın kaynak olarak gösterilmişse. Sonra Çeviren: yazılıp çevrilen kaynağa ilişkin bilgiler kaynak gösterimine uygun olarak yazılır. Örn: Bilinen nd çarpımında n kırılma indisi (2. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Sonra Derleyen: yazılıp derlenen kaynağa ilişkin bilgiler kaynak gösterimine uygun olarak yazılır. denklemi (2.

2-14 August 1992. ISPRS XVII. ve Lee.. [18] Kaynakların yazımı aşağıdaki kalıplara uygun olmalıdır: Makale: Yazar soyadı. Proceedings of 16th Urban Data Management Symposium.. cilt numarası (varsa parantez içinde sayısı): sayfa numaraları. (yayın yılı). Derginin Adı.. Wien. bilimsel toplantının düzenlendiği tarih ve şehir. Örn: (Boursier [5]) İki yazarlı kaynak gösterimi: Yazar soyadları arasına “ve” konulmalıdır.Metin içinde kaynaklara değinme Tez metni içinde kaynaklar. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. (1966).. [9].P. IBM Journal of Research and Development.. [7]) Aynı anda birden çok sayıda kaynak gösterimi: Yayınlar sıra numarasına göre sıralanmalı ve aralarına “virgül” konulmalıdır. “Yazılım Krizi ve SSADM”. 159-167.C. “Makale Adı”. “Diagnosis of Automata Failures: A Calculus and a Method”. Örn: Sauder ve Westerman tarafından *2+ te verilen modele benzer bir yaklaşım Kraft tarafından [3] te verilmektedir. Bildiri: Yazar soyadı. . Örn: Çelik’e göre [4] te herhangi bir andaki çevresel iç sıcaklık aşağıdaki formülle hesaplanabilmektedir. (yayın yılı). “Landinformationssystem in Türkei am Beispiel der Staadt Istanbul”. 6-10 September 1993. karar tablosu ve yapısal anlatım teknikleri kullanılabilmektedir [1]. 109: 70-93. H. Örn: (Ershun vd.” kısaltması kullanılmalıdır. M. 9 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Congress. Örn: Alkış. (1993). “Bildiri Adı”. Örn: Tasarımda grafik tasarım araçları. J. “An Object Oriented Modelling Framework for Geographic Information”. yazar adının baş harfi. Örn: [7]. Tek yazarlı kaynak gösterimi: Yazar soyadı ve kaynağın numarası belirtilerek gösterilir. yazar adının baş harfi.. Örn: Sarbanoğlu. A. kaynak numarası yazılarak ya da yazar soyadı ve kaynak numarası belirtilerek gösterilir. Örn: (Boursier ve Mullon [5]) İkiden çok yazarlı kaynak gösterimi: İlk yazarın soyadından sonra “vd. (1992). 10:278-291. Örn: İsdale. Bilimsel Toplantının Adı. Y. Örn: Roth. Harita Dergisi. Washington. (1988).

. L. Standart Definitions of Terms Relation to Adhesives. New York. L. Tezin Yapıldığı Üniversite ve Enstitü Adı. Yayınevi. Şehir. İstanbul. Tezin Adı. İstanbul. “Conformal Mapping of Local Coordinate Systems into a Global Reference Frame”. Kitap: Yazar soyadı. Kent Bilgi Sistemine İlişkin Örnek Uygulamalar. Germany. (1982).. (1997). 10 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Derleme: Kaynak gösterimine uygun olarak yazılan orijinal kaynak. (1976). Örn: Gielsdorf. Yüksek Lisans Tezi. P. Baskı. . Derleyen: Sidney. Mc Graw-Hill Book Co.A. 214. Şehir. H. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.. 185-194. Kitabın Adı. cilt numarası (var ise) ve kaçıncı baskı olduğu.. YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Tez: Yazar soyadı. L. yazar adının baş harfi. Şehir Planlamasında Yoğunluk. L. (1974). (1974). Örn: ASTM 907. Second Edition. H.. Hazırlayan Kuruluş. Berlin. Introduction to Pyhsical Metallurgy. baskı no. Yıldız Üniversitesi Yayınları. 27-29 May 1997. E.A. (yayın yılı). I. hazırlandığı yıl. 27-29 May 1974.. Örn: İşcan. Standart: Standardı hazırlayan kuruluşun kısaltılmış ismi ve numarası. Örn: Sidney. ve Gründig. New York. Berlin.. Yayımlandığı şehir. yazar adının baş harfi.Örn: Gielsdorf. Tezin Türü. Örn: TSE 2478. ASTM. ve Gründig. “Conformal Mapping of Local Coordinate Systems into a Global Reference Frame”. Mc Graw-Hill Book Co. Örn: Aysu.. Second Turkish-German Joint Geodetic Days. Ankara. Philadelphia.. (1997). 185-194. Introduction to Pyhsical Metallurgy.. TSE. Second Turkish-German Joint Geodetic Days. Standardın adı.. (yayın yılı). (1990). Derleyen: Kaynak gösterimine uygun olarak yazılan derlemeye ilişkin bilgiler. Odunun Statik Eğilmede Elastikiyet Modülün Tayini. (1992).

Hububat Alımına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Karar. yıl).. Greenhouse Effect and Sea Level Rise: The Cost of Holding Back the Sea. Yazarı belli internet kaynakları için. G.pdf. Ankara. Örn: DPT.H. Resmi Gazete. Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Projesi.P. Orman Genel Müdürlüğü.htm. 29.5. (yayın tarihi).biology.C. 11 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Yayın No: 45. bilginin alındığı tarih (gün.5.d. http://yosemite. www. Örn: David. (21237). Orman Genel Müdürlüğü. Yayın No:19. nin başlığı. Örn: James. tarih. 2–10. İstanbul.1992. yıl).tr/agaclar. sitenin internet adresi.C. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Örn: İBŞB. ve Clifford. 11 Mart 2003.html. ilgili sitenin internet adresi. Resmi Gazete.C..C.Resmi Gazete (Kanun. A Criteria and Indicators Approach to Community Development. bilginin başlığı.T. www. yayın no.ualberta. (1991). Yayının Adı. A. kanun. 24. Örn: T. Yönetmelik ve Tüzük): T. ve Richards. sayfa.1992. Örn: T. 1615 Sayılı Gümrük Yönetmeliği’nin 1 nolu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik. Resmi Gazete. ay. Yazının Başlığı. G. Yazar soyadı. Yazarı belli olmayan.ogm. 85. sitenin veya alınan kaynağın adı. (sayı). 21 Mart 2003. Şehir. Şehir Planlama Müdürlüğü Sistem Analizi Raporu.N. sorumluluğu bir kuruluşa ait olan yayınlar: Yayınlayan kuruluşun adı (varsa kısaltılmış adı).ogm. ay.gov. Yazarı belli olmayan internet kaynakları için. bilginin alındığı tarih (gün. (yayın yılı). 11 Mart 2003. yönetmelik v.gov. Tebliğ.gov/oar/globalwarming.C. http://sfm-1. Örn: T. Örn: T.. yazar adının baş harfi. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. (1985). C. Ağaç Türlerimiz.nsf/content/ResourceCenterPublicatio nsSLRCost_of_Holding.ca/english/pubs/PDF/WP_2002-2. (21242 mükerrer). 21 Mart 2003. .tr.epa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful