FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

Güncelleme tarihi: 16.03.2011

viii ŞEKİL LİSTESİ başlığı altında. kurum(lar) yada kuruluş(lar) VARSA DESTEK SAYFASI ÖNSÖZ iii (yazılmaz) iv (yazılmaz) Tamamen lisansüstü öğrencisine ait bir sayfa olup içinde tez hakkında açıklamalar ve teşekkür bulunur.1. GİRİŞ Sayfa No (tüm sayfa numaraları alt ortada yazılmalıdır) AÇIKLAMALAR Son teslimde aşağıda belirtilen renk kodlarıyla birlikte bez ciltli olarak Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edilmelidir. şekil numarası. danışman ve jüri üyelerinin unvan. 2 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. tez metninin bölüm ve altbölüm başlıkları ile son sayfaların başlıkları sayfa numaraları ile birlikte verilmelidir. İÇİNDEKİLER başlığı altında ön sayfaların başlıkları. SİMGE LİSTESİ başlığı altında alfabetik sırada hazırlanır. soyad ve üniversite bilgilerinin bulunduğu onay sayfasını danışman. şekil açıklaması ve sayfa numarası bilgisi verilerek hazırlanır. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. İÇİNDEKİLER v SİMGE LİSTESİ KISALTMA LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ vi vii KISALTMA LİSTESİ başlığı altında alfabetik sırada hazırlanır. jüri üyeleri ve Enstitü Müdürü’ne imzalatarak onaylatmalıdırlar Tezin desteklendiği belirtilmelidir. ad. DIŞ KAPAK Numaralanmaz YÜKSEK LİSANS:069 Lacivert DOKTORA : 057 Bordo İçeriği ve düzeni dış kapağın aynısı olmalıdır. İÇ KAPAK i (yazılmaz) ONAY SAYFASI ii (yazılmaz) Tez sınavında başarılı olan öğrenciler. .

“Anahtar Kelimeler” ifadesi koyu yazılmalıdır. Tez metninde değinilen (atıfta bulunulan) kaynaklar. tez içinde kullanım sırasına göre “KAYNAKLAR” başlığı altında numaralandırılarak verilmelidir. “Orjinal Katkı”) olmak üzere üç alt bölümden oluşmalıdır. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. sonuçların kuramsal temellerle olan bağlantısı açıkça vurgulanmalıdır. eğitim ve öğretimine.ÇİZELGE LİSTESİ ix ÇİZELGE LİSTESİ başlığı altında. DİĞER BÖLÜMLER Latin SONUÇ VE ÖNERİLER " KAYNAKLAR " EKLER " ÖZGEÇMİŞ " 1 Tezin ingilizce yazılması durumunda özet ile abstract yer değiştirir. Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen sonuçlar. Öğrencinin kişisel bilgilerine. ÖZET başlığı altında tezin Türkçe özeti yer almalı ve sonunda anahtar kelimeler bulunmalıdır. varsa “KAYNAKLAR” bölümünün sonunda tez şablonunda gösterildiği gibi yazılır. Metin içersinde yer alması gerekli görülmeyen bilgiler. olabildiğince öz ve açık olarak yazılmalıdır. varsa çalıştığı yerlere ve yayınlarına ilişkin bilgileri içermelidir. Konunun kuramsal temeli. “Tezin Amacı” ve “Hipotez” (veya yazarın tercihine kullanılır göre “Bulgular”. Türkçe özetin İngilizce tercümesidir. Anahtar kelime olarak konuyu tanımlayan sözcükler seçilmelidir. Tezin “GİRİŞ” ile “SONUÇ VE ÖNERİLER” bölümleri arasında kalan kısmıdır. Teze esas olan araştırmanın amacı ve kapsamı da bu 1 ile başlar Latin bölümde açıkça belirtilmelidir. Bölüm ve alt bölümlerin sayısı yazarın tercihine bırakılmıştır. Ulaşılan sonuçların önceki çalışmalar ve sonuçlar ile karşılaştırılması ve tartışılması. kullanılan materyal ve yöntem ana metinde verilir ve çalışmanın ayrıntısına göre bölüm ve altbölümlerden oluşur. normal sayfadan büyük olan ve küçültülmesi istenmeyen ya da olanaksız olan proje vb. özelliği. . ÖZET1 x ABSTRACT1 xi GİRİŞ Bu bölüm okuyucuyu konuya hazırlayan bilgiler içermelidir. çizelge açıklaması ve sayfa numarası bilgisi verilerek hazırlanır. çizelge numarası. 3 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Giriş bölümü. “Literatür rakamları Özeti”.

Beşinci ve daha büyük dereceli alt başlık numaralandırılması yapılmamalıdır. Tez metni için “iki yana yasla” özelliği kullanılmalıdır. alt bölüm numarasına verilmemelidir. Satır başından başlayıp birinci derece bölüm başlığına göre sıralanmalıdır. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. bağlaçlar varsa bunlar küçük harflerle yazılmalıdır. 2. Tez metninin ana bölüm başlıkları büyük harfle. Altbölüm.) Tanım 1. tanım numarasından sonra nokta konulmamalıdır. Tez metninin ana bölüm başlıkları (birinci dereceden) yeni bir sayfa başından başlamalıdır.2 Yazım Özelliği Tüm tez metninde “Calibri” veya “Times News Roman” karakterlerinden yalnız biri kullanılmalıdır. Satır ve paragraflar sayfanın sol kenarından başlamalıdır. Lorentz uzayında iç çarpım tanımı kullanıldığında…(yanlış.1 Lorentz uzayında iç çarpım tanımı kullanıldığında…(yanlış. Birinci ve ikinci derece bölüm başlıklarında “ve. altbölüm başlıkları ise her sözcüğün ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Tez yazımında A4 (210 x 297 mm) standardında 70-100 gr. şekil.2.3. birinci hamur beyaz kağıt kullanılmalıdır ve kağıdın yalnız bir yüzüne yazılmalıdır. Tanım ve teoremler koyu yazılmalı.1 TEZ YAZIM KURALLARI Genel Tez metni kolay anlaşılır ve yazım kurallarına uygun arı bir Türkçe ile yazılmalıdır. 4 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. 2. . Tez metninin bölüm ve altbölüm başlıkları numaralandırılmalıdır. ilk harfi büyük olup numaralandırma kurallarına uyulmalıdır. ile” vb. Dış kapak tez şablonundaki düzende tümü 14 punto koyu olarak büyük harfle yazılmalıdır.) Dipnotlar 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Aşağıdaki şekilde olmalıdır. İlgili bilim alanı için geçerli uluslararası (ISO) simgeler ve SI birim sistemi kullanılmalıdır.2. Tanım 4. veya. çizelge ve diğer numaralandırmalarda son rakamdan sonra nokta kullanılmamalıdır.3 Lorentz uzayında iç çarpım tanımı kullanıldığında…(doğru) Tanım 4. birinci derece bölüm başlıkları ise 14 punto koyu olarak yazılmalıdır. Tez başlıkları (alt bölüm başlıkları da dahil olmak üzere) 12 punto koyu. Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.

) Tez metni içindeki şekil ve çizelge açıklamaları ile dipnotların yazımında 1 satır aralığı kullanılmalıdır. (yukarıdaki şekle bakınız. Ana metin ve son sayfalar Latin rakamları ile numaralanmalıdır.5 satır aralığı kullanılıp önce 6 nk sonra 6 nk seçilmelidir.4 Satır Aralıkları Adım 1: Sağ tuş paragraf seçeneği tıklanır. Sayfaların yatay kullanılması halinde de aynı düzene uyulmalıdır. 5 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Dipnotlar var ise bu sınırlar içinde kalmalıdır. Şekil ve açıklama arasında önce 6 nk sonra 12 nk. tez metninin yazımında ise 1. Metin yazımı bittikten sonra başlık özellikleri ve aşağıda belirtilen şekil. destek sayfası varsa “iii” ve önsöz sayfası “iv” . Tüm başlıklar önce 18 nk sonra 6 nk ile yazılmalıdır.5 cm boşluk bırakılmalıdır. . onay sayfası “ii”. Tez metnine kadar tek satır aralığı kullanılıp paragraf özelliklerinden önce 6 nk sonra 6 nk işaretlenmeli. çizelge ile açıklama arasında da önce 12 nk sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.5 cm diğer kenarlarından 2. Metin ile denklem arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır. İç kapak sayfası “i”. Ön sayfalarda Romen rakamları ile sayfalar numaralandırılır. 2. Bütün tezde sayfa numaraları sayfanın alt kısmına konulmalı ve ortalanmalıdır. destek sayfası yoksa önsöz “iii” kabul edilir ve yazılmaz. Adım 2: Aşağıda belirtilen değerler bu kısımlara yazılır UYARI: Tez metninin yazımına başlamadan önce paragraf özellikleri ayarlanmalıdır.2. Giriş bölümüne kadar Romen rakamları kullanılır.3 Sayfa Düzeni ve Sayfaların Numaralanması Sayfanın sol kenarından 3. çizelge. Numaralandırma tez metninin yazı stili ile aynı olup 12 punto ile yazılmalıdır. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Kaynaklar paragraf özelliklerinden önce 6 sonra 6 nk olarak yazılmalıdır. denklem yazısı özellikleri uygulanmalıdır.

. Ana başlıkların şablondaki yazım stilinde olması için aşağıdaki adımları uygulayınız. Adım 2: Sağ tuş ile değiştir seçeneği seçilir. Tez metninde. şekil. 6 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Adım 4: Çıkan kutucukta aralık değerleri önce 120 nk sonra 0 nk yapılır. Satır aralığı 1.5 satır yapılır. Adım 1: Giriş sekmesi stiller bölümünden yukarıdaki gibi keskin tırnak seçeneği seçilir Adım 3: Çıkan kutucukta sol alt bölümde yer alan biçim Şekiller sekmesinden paragraf seçilir. çizelge ve denklem yazımında belirtilen paragraf aralıkları uygulanmalı bunun dışında satır aralığı kullanılmamalıdır. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.NOT : “İçindekiler” in yazımı için tez şablonuna bakınız.

pek çok işleme ayrılabilmekte ve sırası değiştirilebilmektedir (Şekil 2. Şekil ve açıklama arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır.3’de gösterilmiştir. Örn: Coğrafi varlıklar için nokta. .2. Şekil açıklaması numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak.8) saptanmıştır. Örn: Grafik veriler. Çizelge açıklaması numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak. çizelgesi “Çizelge 4. Örneğin 4. yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük. Çizelgeler her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalıdır. Şekiller her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalıdır. Örn: Pek çok işleme ayrılabilen ve sırası değiştirilebilen bu aşamalar Şekil 2.6 Çizelgeler Çizelge numarası ve açıklaması çizelgenin üstüne yazılmalı ve ortalanmalıdır. pek çok işleme ayrılabilmekte ve sırası değiştirilebilmektedir.9” biçiminde yazılmalıdır. Bölümün 9.3). Bölümün 7. Örneğin 3. yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük. Metin içinde bir şekle değinme aşağıdaki gibi olmalıdır. çizgi ve alan simgeleri (Çizelge 4.8). 7 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. Çizelge ile açıklama arasında da önce 12 nk sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Örn: Bu aşamalar (Şekil 2. Örn: Coğrafi varlıklar için nokta. Örn: Bu aşamalar.3). öteki sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır. Bir başka yayından aynen alınan şekillerde şekil adı sonunda kaynak gösterilmelidir.7). fiziksel tasarımdaki yerlerinde kullanıma hazır duruma getirilir (Çizelge 4. Bir başka yayından aynen alınan çizelgelerde çizelge adı sonunda kaynak gösterilmelidir.7” biçiminde yazılmalıdır.8’de gösterilmiştir. çizgi ve alan simgeleri saptanmıştır (Çizelge 4. Örn: Coğrafi varlıklar için saptanan nokta. 2. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. şekli “Şekil 3. Metin içinde bir çizelgeye değinme aşağıdaki şekilde olmalıdır.5 Şekiller Şekil numarası ve açıklama şeklin altına yazılmalı ve ortalanmalıdır. çizgi ve alan simgeleri Çizelge 4. öteki harfler ve sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır.

Bir derleme içindeki bir yayın kaynak olarak gösterilmişse.8 Dipnotlar Dipnotları numaralandırmaya her sayfada yeniden başlanmalıdır. Örn: Bilinen nd çarpımında n kırılma indisi (2. paragraf özelliklerinden önce 6 sonra 6 nk olarak yazılmalıdır.24) eşitliği yardımıyla nd çarpımı yeterli incelikte hesaplanabilir. Sayfa kenar boşluklarına taşmamalıdır. orijinal kaynak gösterimine uygun olarak yazılır sonuna noktalı virgül konulur. ancak yayımlanmamış bir kaynağın sonuna “(baskıda).14) biçiminde yazılmalıdır. Örn: (2. Denklemler her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalı ve bu numara parantez içinde. sağa dayalı yazılmalıdır. Metin içinde bir denkleme eşitliğe ya da bağıntıya değinme aşağıdaki gibi olmalıdır. bilinen nd çarpımında kullanılarak d kalınlığı da kolayca belirlenebilir. Örneğin 2.7 Denklemler (Eşitlikler. Bölümün 14. . TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Çevirilerde orijinal kaynak. Sonra Derleyen: yazılıp derlenen kaynağa ilişkin bilgiler kaynak gösterimine uygun olarak yazılır. denklemi (2. Yazımda bir satır aralığı kullanılıp. 2. kaynak gösterimine uygun olarak yazılır sonuna noktalı virgül konulur.21) kullanılarak d kalınlığı da kolayca belirlenebilir. Bağıntılar) Denklemlerin yazımına sayfanın sol kenarından başlanmalıdır. 2. İki yazarlı kaynaklarda yazar adları arasına “ve” konulmalıdır. Sonra Çeviren: yazılıp çevrilen kaynağa ilişkin bilgiler kaynak gösterimine uygun olarak yazılır. satır sonuna. Satırlar sayfanın sol kenarından başlamalı.2.” ifadesi yazılmalıdır. 1 2 Dipnot açıklaması Dipnot açıklaması(10 punto) 8 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ.21)’den hesaplanan n.2 … biçiminde belirtilmelidir. Metin ile denklem arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır. harf büyüklüğü 10 punto olmalıdır. Dipnot numaraları geçtikleri sayfa içinde sırasıyla 1 . yazımda 1 (bir) satır aralığı kullanılmalı. Örn: (2. İkiden çok yazarlı kaynaklarda yazar adları arasına “virgül”. Yayıma kabul edilmiş. en son yazardan önce “ve” konulmalıdır.9 Kaynaklar KAYNAKLAR başlığı altında tezin içeriğinde değinilen tüm kaynaklar (internet kaynakları da dahil olmak üzere) tez içinde kullanım sırasına göre köşeli parantez içinde numaralandırılarak yazılmalıdır.

” kısaltması kullanılmalıdır. ISPRS XVII. Harita Dergisi. Örn: İsdale. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Örn: Çelik’e göre [4] te herhangi bir andaki çevresel iç sıcaklık aşağıdaki formülle hesaplanabilmektedir. kaynak numarası yazılarak ya da yazar soyadı ve kaynak numarası belirtilerek gösterilir. karar tablosu ve yapısal anlatım teknikleri kullanılabilmektedir [1]. Wien. 159-167. 2-14 August 1992. “Landinformationssystem in Türkei am Beispiel der Staadt Istanbul”.C. Congress. 9 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ..P. ..Metin içinde kaynaklara değinme Tez metni içinde kaynaklar. bilimsel toplantının düzenlendiği tarih ve şehir. IBM Journal of Research and Development. (1988). M. Proceedings of 16th Urban Data Management Symposium. Derginin Adı. (yayın yılı)... J. Örn: [7]. Örn: Sauder ve Westerman tarafından *2+ te verilen modele benzer bir yaklaşım Kraft tarafından [3] te verilmektedir. ve Lee. 10:278-291. Örn: Tasarımda grafik tasarım araçları.. “Makale Adı”. [9].. “Bildiri Adı”. (1992). (1993). Washington. 109: 70-93. Örn: (Boursier [5]) İki yazarlı kaynak gösterimi: Yazar soyadları arasına “ve” konulmalıdır. Örn: (Boursier ve Mullon [5]) İkiden çok yazarlı kaynak gösterimi: İlk yazarın soyadından sonra “vd. yazar adının baş harfi. [18] Kaynakların yazımı aşağıdaki kalıplara uygun olmalıdır: Makale: Yazar soyadı. cilt numarası (varsa parantez içinde sayısı): sayfa numaraları. “An Object Oriented Modelling Framework for Geographic Information”. (yayın yılı). “Diagnosis of Automata Failures: A Calculus and a Method”. Bildiri: Yazar soyadı. [7]) Aynı anda birden çok sayıda kaynak gösterimi: Yayınlar sıra numarasına göre sıralanmalı ve aralarına “virgül” konulmalıdır. Örn: Alkış. (1966). Bilimsel Toplantının Adı. Tek yazarlı kaynak gösterimi: Yazar soyadı ve kaynağın numarası belirtilerek gösterilir. H. Y. Örn: Roth. 6-10 September 1993. Örn: (Ershun vd. Örn: Sarbanoğlu. yazar adının baş harfi. A. “Yazılım Krizi ve SSADM”.

Tez: Yazar soyadı.. Derleme: Kaynak gösterimine uygun olarak yazılan orijinal kaynak. 27-29 May 1974.. Derleyen: Kaynak gösterimine uygun olarak yazılan derlemeye ilişkin bilgiler. İstanbul. TSE. E. 10 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ. L. H. Örn: Aysu. L. New York. Mc Graw-Hill Book Co. Baskı. Derleyen: Sidney. Berlin. (yayın yılı). (yayın yılı). Second Turkish-German Joint Geodetic Days. Second Turkish-German Joint Geodetic Days. Tezin Türü. YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. (1992). Hazırlayan Kuruluş. Örn: TSE 2478. 27-29 May 1997. Örn: Sidney. (1990). (1976). Tezin Adı. I. hazırlandığı yıl. Örn: ASTM 907. Şehir. İstanbul. yazar adının baş harfi.. Örn: İşcan. P. Şehir Planlamasında Yoğunluk.. Yıldız Üniversitesi Yayınları... Standart Definitions of Terms Relation to Adhesives. Ankara. Şehir..A. 185-194. (1997). 214.. Kent Bilgi Sistemine İlişkin Örnek Uygulamalar. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. Yayımlandığı şehir.Örn: Gielsdorf. Yayınevi. (1974). Yüksek Lisans Tezi.A. New York. Introduction to Pyhsical Metallurgy. ve Gründig. Berlin. Germany. yazar adının baş harfi. Standardın adı. ve Gründig. (1982). Philadelphia. 185-194. Mc Graw-Hill Book Co. Tezin Yapıldığı Üniversite ve Enstitü Adı. “Conformal Mapping of Local Coordinate Systems into a Global Reference Frame”. Standart: Standardı hazırlayan kuruluşun kısaltılmış ismi ve numarası. Introduction to Pyhsical Metallurgy. H. “Conformal Mapping of Local Coordinate Systems into a Global Reference Frame”. (1997).. cilt numarası (var ise) ve kaçıncı baskı olduğu. ASTM. Odunun Statik Eğilmede Elastikiyet Modülün Tayini. Kitap: Yazar soyadı. L. Kitabın Adı. . Örn: Gielsdorf... (1974). Second Edition. L. baskı no.

yıl). 1615 Sayılı Gümrük Yönetmeliği’nin 1 nolu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik. (21237). G.5. Örn: T.epa. sitenin veya alınan kaynağın adı.C. nin başlığı. tarih. Ağaç Türlerimiz. Hububat Alımına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Karar..C. bilginin alındığı tarih (gün. Resmi Gazete. sayfa. 11 Mart 2003. (1991). ay.biology. Yayın No: 45. Yazarı belli olmayan internet kaynakları için. 11 Mart 2003. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Örn: James. ay. kanun. Örn: David. Orman Genel Müdürlüğü. Ankara. (21242 mükerrer).C.gov. Resmi Gazete. Şehir Planlama Müdürlüğü Sistem Analizi Raporu.5.ogm. Greenhouse Effect and Sea Level Rise: The Cost of Holding Back the Sea. Yönetmelik ve Tüzük): T. 24. C.nsf/content/ResourceCenterPublicatio nsSLRCost_of_Holding. İstanbul. .html. ve Richards.C. http://sfm-1. Yazarı belli olmayan. (sayı). G. bilginin alındığı tarih (gün. A Criteria and Indicators Approach to Community Development. bilginin başlığı. Yayın No:19. Örn: İBŞB. sorumluluğu bir kuruluşa ait olan yayınlar: Yayınlayan kuruluşun adı (varsa kısaltılmış adı). yönetmelik v.Resmi Gazete (Kanun. 29. yayın no. 85. Yazar soyadı. (yayın tarihi).ca/english/pubs/PDF/WP_2002-2. yazar adının baş harfi. TEZ ŞABLONUNA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. 2–10.htm. Örn: T.N. Tebliğ.pdf.gov/oar/globalwarming. Orman Genel Müdürlüğü.P. yıl). A. Yazarı belli internet kaynakları için.ogm.tr. Yazının Başlığı. Resmi Gazete.tr/agaclar. ve Clifford. http://yosemite. Şehir.H. Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Projesi.ualberta.gov.T. (1985). 11 DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK OLARAK KULLANILAMAZ.. 21 Mart 2003. sitenin internet adresi. www. Örn: T.d. (yayın yılı). ilgili sitenin internet adresi.1992.C.. 21 Mart 2003. Örn: DPT. Yayının Adı. www.1992. Örn: T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful