P. 1
İplik Üretimi ve İplik Boyama

İplik Üretimi ve İplik Boyama

|Views: 1,842|Likes:
Yayınlayan: Şeyda Dağdeviren

More info:

Published by: Şeyda Dağdeviren on May 21, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2011

pdf

text

original

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ

GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, III. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ENVOY ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ SAN. TİC.LTD. ŞTİ.

ÇED Raporu

Nihai ÇED Raporu

GAZİANTEP - 2010

PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 3.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAMİL ŞERBETÇİ BULVARI NO:45 ŞEHİTKAMİL /GAZİANTEP 0342–3373828 / 0342–3373832 İPLİK ÜRETİM VE BOYAMA TESİSİ

PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ)

1.010.000 €

GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, III. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ UTM FORMATI KOORDİNATLAR 352181:4115393 352376:4115304 352367:4115269 352165:4115295 COĞRAFİK FORMAT KOORDİNATLAR 37.1717120:37.3347475 37.1709410:37.3369607 37.1706242:37.3368663 37.1708265:37.3345867 ZONE :37 EK I LİSTESİ 27- Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri.) veya boyama birimlerini içeren iplik, kumaş veya halı fabrikaları, (3.000 ton/yıl ve üzeri).

PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE

PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ)

PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN /ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN /ÇALIŞMA GRUBUNUN ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORU SUNUM TARİHİ(GÜN/AY/YIL)

ENVOY ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ SAN. TİC.LTD. ŞTİ.

BUDAK MAH. ALİ FUAT CEBESOY BULVARI NO:88 KAT:3 DAİRE NO:6 ŞEHİTKÂMİL /GAZİANTEP Tel- Faks: 0342 3223240–0342 3223241

05.04.2010

1/5. Koordinatları. 1/25. Nasıl Ve Nereden Temin Edileceği. Türkiye Deprem Bölgesi Haritasının Eklenmesi)   I Sayfa No IV VI VIII IX 1 1 2 7 8 8 19 19 19 20 22 22 25 25 26 26 27 . A.1.3. Yerüstü Sularını Ve Deprem Kuşaklarını Gösterir Analiz. Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu (Bütün İdari Ve Sosyal Ünitelerin. Faaliyet Üniteleri Dışındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler. Deprem Durumu (Faaliyet Alanını İçine Alan Büyük Ölçekli Diri Fay Haritasının Eklenmesi. Yatırımın Tanımı.GÜRTEKS İPLİK SAN. İşletme Süresi (Hesaplamalar).2. Binaların Kat Adetleri Ve Yükseklikleri.2. I. BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II. Doğal Afet Durumu (Heyelan. Arazinin Mülkiyet Durumu.000’lik Harita Ve Kesitler).4.1. Hizmet Maksatları. Diğer Stratejik Bölgeler Ve Bu Stratejik Bölgelerin Etkilenen Alanlarının Gösterimi. II.000 Ölçekli Yürürlükte Bulunan Planlar (Bu Planların Proje Özeti Ekine Plan Hükümleri Ve Lejant Paftası İle Birlikte Verilmesi Ve Aslının Aynıdır Damgasının Vurulması) Ve Faaliyet Alanının 1/100.b.5.2.Bölgeye İlişkin Varsa 1/25. Projede Üretilecek Nihai Ve Yan Ürünlerin Üretim Miktarları. I. Arazi Kabiliyeti. Enerji Nakil Hatları.3.4. Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri. (Şema Üzerinde Kirletici Kaynakların Gösterilmesi Emisyon Ve Atıksu).000. Üretim Yöntemleri İle Teknolojiler.Ş. Kaya Düşmesi. I.) II.6. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER LİSTESİ TABLO DİZİNİ ŞEKİL DİZİNİ EKLER LİSTESİ KISALTMALAR LİSTESİ BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE GAYESİ I. Proses Akım Şeması. Araçların Ve Aletlerin Miktar Ve Özellikleri.2. Proje İçin Gerekli Hammadde Ve Yardımcı Maddelerin Miktarları.000 Ve 1/5000’ lik Halihazır Harita Üzerinde Faaliyet Alanı Merkezli 1 Km lik Yarıçap Üzerinde Yer Altı Sularını.Proje İçin Seçilen Yer Ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi.a. Jeolojik Özelikler(1/25. III. VE TİC. Bunlar İçin Belirlenen Kapalı Ve Açık Alan Büyüklükleri.000 Ve 1/1.2. Projenin Sosyal Ve Ekonomik Yönden Gerekliliği. BÖLÜM III: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ(Fiziksel ve Biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların kullanımı) III. Kapasiteleri. Raporda Fayların Proje Alanına Uzaklıkları Ve Etkileri. Teknik Altyapı Ünitelerinin Varsa Diğer Ünitelerin Proje Alanı İçindeki Konumlarının Vaziyet Planı Üzerinde Gösterimi. Nerelere Ne Kadar Nasıl Pazarlanacakları Ve Depolanması.000 Ölçekli Harita Üzerinde İşaretlenmesi. Koruma Alanları. Doğal Afet Ve Deprem Durumu III. I. Çığ Ve Su Baskını Gibi 7269 Sayılı Yasa Kapsamındaki Afet Durumuna Yönelik Açıklamalar) III. Zamanlama Tablosu.1. II. Köy Yerleşik Ve Sanayi Alanları. Faaliyet Alanına Ait Panoromik Fotoğrafların Eklenmesi. Jeolojik Yapı. I. Ulaşım Ağı. Proje Kapsamında Kullanılacak Makinaların.Projenin Konusu.

4. Kültür Varlıkları. Ayrıca “Özel Koruma Bölgesi Statüsünün” Ne Olduğu. III. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU III. Nüfus Hareketleri (İşletme Döneminde Sağlanacak İstihdam. Oluşacak Atık Suların Cins Ve Miktarları.   II 31 32 35 49 64 66 67 68 69 72 72 73 73 73 74 75 78 83 .6. Hidrolojik Özellikler Ve Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut Ve Planlanan Kullanımı. idari ve teknik önlemler ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır. III. III. Suyun Nereden Temin Edileceği. Sulak Alanlar.Proje Kapsamındaki Su Temini Sistemi Planı. Orman Alanları. Atıksuların Deşarj Değerleri. IV. III.8. Tabiat Parkları. Nerelerde Depolanacakları Veya Hangi Amaçlar İçin Kullanacakları.5.1. Ekonomik Değişiklikler. Biyosfer Rezervleri.11.Ş.Flora Ve Fauna.7. Turizm Alan Ve Merkezleri Ve Koruma Altına Alınmış Diğer Alanlar).8. Tabiat Anıtları. Proje Kapsamındaki Elektrifikasyon Planı. OSB Atıksu Arıtma Tesisinin Tipi Ve Özeliklerinin Açıklanması. Hava Ve Su Vb. Sit Ve Koruma Alanları. Nereden Nasıl Sağlanacağı Ve Kimyasal Analizleri.Yerleşimler (İşletme Sırasında Yerleşimlere Olabilecek Etkiler Ve Alınacak Önlemler) IV. Taşkın Önleme Ve Drenaj İle İlgili İşlemler. III. Ne Miktarda Ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı.5. A.3. Koruma Alanları(Proje Sahası Ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler Ve Özellikleri. Özel Çevre Koruma Bölgeleri.Meteorolojik Ve İklimsel Özellikler. bu etkileri önlemek en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal. Tabiatı Koruma Alanları. Tabiat Varlıkları. Tarım Ve Hayvancılık. Özel Koruma Alanları. III. Hidrojeolojik Özellikler Ve Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut Ve Planlanan Kullanımı. Proje Ünitelerinde Ve Diğer Ünitelerde Kullanılacak Yakıt Ve Yardımcı Yakıt Türleri. Miktarları. IV. Biyogenetik Rezerv Alanları.) IV. Arazinin Hazırlanması Ve Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde. Toprak Özellikleri. III.GÜRTEKS İPLİK SAN. Bertaraf Yöntemleri Ve Deşarj Edileceği Ortamlar Ve Uzaklığı. III. BÖLÜM IV: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER (Bu bölümde faaliyetin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri tanımlanır. Yakıtların Hangi Ünitelerde Ne Miktarlarda Yakılacağı Ve Kullanılacak Yakma Sistemleri. IV.2. Oluşacak Emisyonlar Ve Alınacak Önlemler. Milli Parklar.9. Etki Alanı İçerisinde Toprak. Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Debileri.7. Neleri Kapsadığı. Yaban Hayatı Koruma Alanları. Proje Yeri Ve Etki Alanının Mevcut Kirlik Yükünün Belirlenmesi.10. Proje Kapsamında İnşaat Ve İşletme Döneminde Üretim Nedeni İle Meydana Gelecek Vibrasyon. Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları. İçme Ve Kullanma Su Kaynakları İle İlgili Koruma Alanları. Hafriyat Artığı Malzemelerin Nerelere Taşınacakları.6. Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı Ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları (Alınan İzinler Var İse Eklenmesi).4. IV.3. VE TİC. Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Debileri. Bunların Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Olası Etkileri. Kirlilik Açısından Analizlerinin Yapılarak Değerlendirilmesi. Göç Hareketi) IV. Gürültünün Kaynakları Ve Seviyesi. IV. Gürültüyü Azaltmak İçin Alınacak Önlemler.

12. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU IV. İnşaat Ve İşletme Döneminde Meydana Gelebilecek Katı. Parlayıcı. Faaliyet İçin Kullanılacak Araçları Kaldırıp Kaldıramayacağı. Proje Kapsamındaki Ulaştırma Altyapısı Planı(Ulaştırma Güzergahı. 95 101 102 105 107 108 116 116 118 132 133 135   III . IV. Yerleşim Yerlerine Göre Konumu.15.10. İşletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek Ve Süren Etkiler Ve Bu Etkilere Karşı Alınacak Önlemler. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ (Bu bölümde projenin genel özeti yapılarak ilgili yönetmeliklere uyacağının taahhüdünün verilmesi. Mesleği. (Arazi Islahı. NOTLAR VE KAYNAKLAR: ÇED Raporunu Hazırlayan Çalışma Grubunun Tanıtımı: Adı Soyadı.13. IV. BÖLÜM VI. Güzergah Yollarının Mevcut Durumu Ve Kapasitesi. IV. Rehabilitasyon Ve Rekreasyon Çalışmaları). Acil Eylem Planı (Ünitelerde Meydana Gelebilecek Muhtemel Kaza.) EKLER: Raporun hazırlanmasında kullanılan ve çeşitli kuruluşlardan sağlanan bilgi. Mevcut Trafik Yoğunluğu. belge ve tekniklerden Rapor metninde sunulamayanlar. Yangın.11. Deprem Ve Sabotaja Karşı Alınması Gerekli Önlemler). Şekli. Ne Şekilde Bertaraf Edileceği. Yapılması Düşünülen Tamir.9. Miktarı Ve Özellikleri. Proje Kapsamında.14.) IV. A. BÖLÜM V:HALKIN KATILIMI Halkın katılımı ile ilgili verebilecek bilgi ve belgeler (varsa proje kapsamında yapılan değişiklikler). VE TİC. IV.GÜRTEKS İPLİK SAN. Referansları ve İmzaları. Tehlikeli (Atık Yağ. Patlayıcı. Özgeçmişi. Depolanmaları Ve Kullanımları. Alınacak Önlemler IV. Vs. Proje Kapsamında İşletme Döneminde Kullanılacak Maddelerden.) Ve Tıbbi Atıkların Cinsi. Taşınmaları. Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Vb. Proje İçin Önerilen Sağlık Koruma Bandı Mesafesi. Proje Kapsamında İşletme Döneminde İnsan Sağlığı Ve Çevre Açısından Riskli Ve Tehlikeli Olanlar. Tehlikeli Ve Toksik Olanların. (Tesis İzni Ve Açılma Ruhsatı İle İlgili Bilgilerin Ve Taahhüdün Yer Alması).Ş. Hangi Amaçlar İçin Kullanıldığı.

Alanlarına Göre Toprak Dağılımı Tablo 37. Yönlere Göre Mevsimlik Ortalama Rüzgar Hızı Tablo 33. Reptilia (Sürüngenler) Tür Listesi Tablo 22. Gaziantep İli Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları(01.03. İlçe Ve Belde Belediyeleri İçme Suyu Kaynakları Tablo 14. Canlı Hayvan Sayıları Tablo 39.a) Göletler Tablo 17. Zamanlama Tablosu Tablo 2.201101. İlçe ve Köylerde Kaynak Olarak Kullanılan Sular Tablo 13. Mammalia (Memeliler) Tür Listesi Tablo 23. Gaziantep de Meydana Gelen Depremlerde Zarar Gören Yerleşim Alanları Tablo 10. Maksimum Rüzgar Hızı Ve Yönü Yatay Tablo 35. Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızı (m-sec) Tablo 32. Tesisteki Kapalı Ve Açık Alan Büyüklükleri Tablo 7.2011 Tarihleri) Tablo 41. Üretim Esnasında Oluşacak Fireler Tablo 4. Nüfus Yoğunluğu Tablo 42. Gaziantep İli Yer Altı Su Kaynakları Ve Debileri Tablo 12. Debi Ölçümü Yapılan Akarsu Yüzeyleri ve Nasıl Yararlanıldığı Tablo 15. Buharlaşma Değerleri Tablo 26. Makine Ekipman Listesi Tablo 5. Yönlere Göre Rüzgarın Mevsimlik Esme Sayıları Tablo 31. Yıllık Ortalama Rüzgar Hızı Tablo 34. Faaliyet Alan Koordinatları Tablo 8. Gaziantep İli Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları (01. Aves (Kuşlar) Tür Listesi Tablo 20. A. Kuvvetli Rüzgârlı Günler. Son 10 Yıllık Orman Yangınları Tablo 9. Yönlere Göre Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı Tablo 30. İl Özel İdaresi Altyapı ve İnşaat Daire Başkanlığının İlçe ve Köylere Ait İçme. Sayılı Günler Dağılımı Tablo 36.02. Kullanma ve Sulama Sularını Temin Ettikleri Akarsular Tablo 17. Yerleşim Yerlerinin Alana Olan Uzaklığı Tablo 6. Floristik Liste Tablo 19.201122. Hayvansal Ürün Miktarları Tablo 38.GÜRTEKS İPLİK SAN. Yağış Değerleri Tablo 29.2011 Tarihleri) Tablo 40.b) Barajlar Tablo 18. VE TİC. Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması Tablo 28.03. Gaziantep Ilı Deprem Bölgeleri Tablo 11. Basınç Değerleri Tablo 25. Amphibia (İkiyaşamlılar) Tür Listesi Tablo 21. Akarsu Yüzey Alanları Tablo 16. Tesisin Elektrik Dağıtımı Güç Bilgileri   IV Sayfa No 2 8 8 9 20 22 23 27 28 28 31 32 33 34 34 34 35 35 39 47 48 48 48 49 50 51 52 53 53 53 55 60 61 61 62 62 65 66 66 70 71 74 74 . Nem değerleri Tablo 27.Ş. Sıcaklık Değerleri Tablo 24. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU TABLO DİZİNİ Tablo 1.01. Hammadde Ve Yardımcı Madde Miktarları Tablo 3.

Karışık Endüstriyel Atık Suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları Küçük Ve Büyük Organize Sanayi Bölgeleri Ve Sektör Belirlemesi Yapılamayan Diğer Sanayiler) Tablo 47. Tablo 1. İşletme Aşamasında Kullanılan Araçların Düzeltilmiş Ses Basınç Düzeyi Tablo 64. Gürültü Seviyesi Hesaplamalarında Kullanılan Formüller Tablo 53. Eşdeğer Gürültü Seviyesi Tablo 65.Ş. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Kanal Deşarj Standartları Tablo 44. A. SKHKKY Verilen Sınır Değerler Tablo 50. Atık Gazlarda Bulunan Organik Bileşiklerin Buhar Ve Gaz Biçimindeki Emisyonları Tablo 52. İnşaat-Montaj Aşamasında Kullanılan Araçların Atmosferik Yutuşun Etkisiyle Ses Basınç Seviyesi Tablo 56. İnşaat-Montaj Aşamasında Kullanılan Araçların Ses Basınç Seviyesi Tablo 55. İnşaat-Montaj Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler Tablo 69. Düzeltme Faktörleri Tablo 57. Gürültü Kaynakları Ses Basınç Seviyeleri Tablo 60. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Kısımları Tablo 46. SKKY Tablo 19. Tesisin SKHKKY’ ne Göre Değerlendirilmesi Tablo 49. Boyama Prosesinde Kullanılacak Kimyasallar Ve Miktarları Tablo 68. Düzeltme Faktörleri Tablo 63. İşletme Döneminde Kullanılan Araçların Ses Basınç Seviyesi Tablo 61. Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Tablo 66. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 43. İnşaat-Montaj Aşaması Eşdeğer Gürültü Seviyesi Tablo 59. Kirletici Madde Yayın Faktörleri Tablo 48. Gürültü Kaynakları Ses Basınç Seviyeleri Tablo 54. Tesiste Oluşması Muhtemel Olan Atıklar Tablo 67. İşletme Döneminde Kullanılan Araçların Atmosferik Yutuşun Etkisiyle Ses Basınç Seviyesi Tablo 62. İşletme Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler 77 77 78 78 79 81 81 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 88 89 89 90 90 92 97 101 121 124   V . Organik buhar ve gazlar Tablo 51. VE TİC. İnşaat-Montaj Aşamasında Kullanılan Araçların Düzeltilmiş Ses Basınç Düzeyi Tablo 58. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Değerleri Tablo 45.2.GÜRTEKS İPLİK SAN.

Faaliyet Alanı Görünüşü Şekil 26. Pompalama Sistemi Şekil 17. Re-Breaker Makinesi Şekil 7. Sıcaklık Değerleri Şekil 34. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU ŞEKİL DİZİNİ Şekil 1. Şişirme Makinesi Kısımları Şekil 11. b) Çile Kurutma Makinesi Şekil 15. Farklı Kesitlerde Düzeler Şekil 18. A. Uydu Görüntüsü Şekil 24. Faaliyet Alanına Yakın Su Kaynakları Haritası Şekil 30.b. Tow Koparma Makinesi Ve Kısımları Şekil 6. Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Ortalaması. Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Diyagramları Şekil 41. Ring İplik Makinesinde Eğirme Sistemi Şekil 9. Polyester İplik İmalatı İş Akım Şeması Şekil 3. Soğutma Ünitesi Şekil 19. Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı Şekil 40. Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması Şekil 38. Ekstruder Makinesi Şekil 16. İpliklerin Bobinlere Sarımı Şekil 22. Boyama Ünitesi Akım Şeması Şekil 4. b) Minimum Nem değerleri Şekil 37. Davis Grid Sistemi Şekil 32. İş Akış Şeması Şekil 5. Şubat Ayı Rüzgar Esme Sayısı   VI Sayfa No 3 5 6 7 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 17 17 18 18 18 19 21 22 23 24 24 29 30 34 36 37 46 50 50 51 52 52 53 54 55 56 56 56 .Ş. VE TİC. Tow’dan Akrilik İplik İmalatı Proses Akım Şeması Şekil 2.a. Büküm Makinesi Şekil 13. Puntalamanın Şematik Görünüşü Şekil 21. Gaziantep İli Deprem Haritası Şekil 29. b) Elyaf Tow Dikey Boyama Şekil 14. Gaziantep İli Ava Açık Ve Kapalı Alanlar Haritası Şekil 33. a) Ortalama Nem değerleri Şekil 36. Diri Fay Haritası Şekil 28. a) Çile Boyama Makinesi Şekil 13. Faaliyet Alanı Dış Görünüşü Şekil 27. Ocak Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41. Yağış Değerleri Şekil 39. Fitocoğrafik Bölgeler Şekil 31. Yer Bulduru Şekil 23. a) Kurutma Santrifüj Şekil 14. Fiksaj Ünitesi Şekil 12. Büküm Makinesi Kısımları Şekil 10.GÜRTEKS İPLİK SAN. Yağlama Sistemi Şekil 20. Faaliyet Alanı Görüntüsü Şekil 25. Buharlaşma Değerleri Şekil 36. Basınç Değerleri Şekil 35. Finisör Fitil Makineleri Besleme Kısımları Şekil 8.

Orajlı Günler Sayısı Şekil 50. Temmuz Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41.Ş. Nisan Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41. Acil Eylem Planı Şekil 61. Ekim Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41 j.2011 Tarihleri) Şekil 54.d. Mart Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41.03. Kar Yağışlı Günler Sayısı Şekil 47. Kırağılı Günler Sayısı Şekil 49. Gaziantep ili Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları (01.2011 Tarihleri) Şekil 55. Yıllık Ortalama Rüzgar Hızı Şekil 45. Haziran Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41. Büyük Toprak Grupları Şekil 51. İşletme Aşaması Eşdeğer Gürültü Seviyesi Şekil 58. Eylül Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41.2011-01. Abak Hesabı Şekil 56. Kasım Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41. 2009 Trafik Hacim Haritası Şekil 60. Orman Alanları Şekil 53. a) Yerel Gazete İlanı Şekil 61. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 41. Toprak Dağılımı Şekil 52. Gaziantep İli Karayolları Haritası Şekil 59. Sisli. Max.GÜRTEKS İPLİK SAN.c. İnşaat-Montaj Aşaması Eşdeğer Gürültü Seviyesi Şekil 57. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı Şekil 43. Mayıs Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41.g. Yönlere Göre Mevsimlik Ortalama Rüzgar Hızı Şekil 44. f. Aralık Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 42.ı. i. A.h Ağustos Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41.02. Maksimum Rüzgar Hızı Şekil 46. Kar Örtülü Günler Sayısı. k. b) Ulusal Gazete İlanı 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 59 60 61 62 63 63 64 64 65 66 68 70 71 80 86 91 106 107 108 117 117   VII .201122. Dolulu. Gaziantep ili hava kalitesi ölçüm sonuçları (01.03. e.01. Kar Kalınlığı Şekil 48. VE TİC.

4. Elektrifikasyon Planı Ek.2.3.GÜRTEKS İPLİK SAN. Vekâletname Ek.13.14. Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi Planı Ek.11. Su Dağıtım Planı Ek.8. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EKLER LİSTESİ Ek.15. VE TİC.12. Arazi Tahsis Belgesi Ek. Kanal Bağlantı İzni Ek.9.1. Makine Yerleşim Planı Ek. 1/100000 Ölçekli Jeolojik Harita Ek.6.10. 1/25000 Ölçekli Topografik Harita Ek.Ş. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü İplik İmalat Tesisi ÇED Yönetmeliği Kapsamı Değerlendirme Görüşü Ek.7. A. Ticaret Sicil Gazetesi Ek. 1/5000 Ölçekli Parselasyon ve İmar Planı Ek. 1/1000 Ölçekli Parselasyon Planı Ek. Taahhütname Ek. Faaliyet Alan Koordinatları   VIII .5.

Ş.04. 2009 Tarih Ve 27277 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği.10 tarih ve 27533 sayılı resmi gazetede yayınlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 31.2000/24034 .1998/23464.2005 Tarih Ve 25744 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.03.12. 22.2010Tarih Ve 27537 Sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.04. Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik 17.06. A.30. 10 .2002/24736.08.02.2004 Tarih Ve 25569 Sayılı Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği.08.09. 2008 ve 27092 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin.07.1991 Tarih Ve 20814 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve 03.02.30.1992/21150.2008 Tarih Ve 26939 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 04. VE TİC.05.03.04.2005/25777 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklikleri 26.29.2007 Tarih Ve 26562 Sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 30.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde IX AYKY: BTMMEKİY: ÇEDY: ÇGDYY: ÇKAGİLHY: ÇOB: İÇOM: dB: KAKY: KEKY: SKHKKY:   .03.07.11.15.06.1991/20834. 30.04.03.03.2010 Tarih ve 27589 sayılı Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.07.04.2008 ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik.1999/23790. Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU KISALTMALAR LİSTESİ AAKY: ADDDY: APAKY: 24.GÜRTEKS İPLİK SAN.2008 Tarih Ve 26952 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 26.18.11. 2009 tarih ve 27402 sayılı Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik .12. 05.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik.2010 Tarih ve 27601 Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği 29.03. 23. 24.1994/22099.2010 tarih ve 27503 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Çevre Ve Orman Bakanlığı İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü Desibel 14. 02.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30.03.25.03.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

03.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.Ş.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.2005 Tarih Ve 25883 Sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Türkiye İstatistik Kurumu   X .03.GÜRTEKS İPLİK SAN.12.2004 Tarih Ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 30.2005 Tarih Ve 25755 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 30. 22. A.07. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU SKKY: TAKY: TAK: TÜİK: Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13/2/2008 Tarih Ve 26786 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31. VE TİC. 04.03.09.2009 Tarih Ve 27339 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.

03/406-2912 sayılı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü görüşü alınarak iplik üretimi yatırımına başlanmıştır.00 dur.   1 . amortisman oranı %2. Şehitkamil ilçesi. Proje kapsamında kullanılacak olan ana birimlerden. firmanın sektör tecrübeleri doğrultusunda iplik boyama ünitesinin de yatırım konusuna dahil edilmesi planlanmıştır. ile uzatılması da düşünülerek proje için işletme süresi ~40 yıl olarak öngörülmüştür. çelik için faydalı ömür süresi 50 yıl. Isıtma malzemeleri için faydalı ömür süresi 15 yıl. yatırımın gerçekleşmesi ile birlikte istihdam.27. * Türkiye’den Almanya. Ürün pazarı olarak da hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasa hedef alınacaktır. Projenin Sosyal Ve Ekonomik Yönden Gerekliliği. teşvik edilmesi kapsamında yapılan uygulamalar doğrultusunda yatırım konusunun genişletilmesi için ar-ge çalışmaları yapılarak. iplik boyama işlemleri ile tekstil sektöründe ilerleme kaydedilmesi planlanmaktadır.İÇO. 2 parsel de kayıtlı alan üzerinde Gürteks İplik San. 200 ada. 7200 ton/yıl polyester iplik üretimi kapasitesi ile 6000 ton/yıl çile boyama.00. amortisman oranı %6. Hizmet Maksatları. amortisman oranı ise %10. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 25k. İşletme süresi ( hesaplamalar). A. Ve Tic. VE TİC. beton.1. ithalat. demir. Gaziantep ili. tarafından kurulması planlanan iplik üretimi ve iplik boyama tesisidir. 1800 ton/yıl tow boyama olarak öngörülmektedir. Bölgede tekstil sektöründeki yatırımların desteklenmesi. Faaliyet alanında 10. Hizmet Maksatları. III.2010 tarih ve B.66. 6000 ton/yıl akrilik iplik üretimi. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE GAYESİ I. A.Projenin Konusu.08. İşletme Süresi (Hesaplamalar). Fransa gibi Avrupa ülkelerine tekstil ürünleri ihracatı yapılmaktadır.1a pafta. kargir.GÜRTEKS İPLİK SAN. Bu pazarlardaki tekstil ürünleri ihtiyacının karşılanması amacıyla üretimi arttırmak. Projenin hizmet amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir: * Yatırım kapsamında iplik üretimi. ekonomik ölçekte katkısı yatırımın önem ve gerekliliği kapsamında değerlendirilebilir kriterlerdir. onarım. tadilat vb. ihracat paylarında bölge ekonomisine. Proje konusu faaliyet.00.Ş. İtalya. Yatırımın Tanımı. Bu sürelerin bakım. ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefleyen tesisin.4. Zamanlama Tablosu. Yatırımın tanımı.Ş.18. İmalat birimleri için ise faydalı ömür süresi 10yıl. Planlanan projenin üretim kapasitesi.

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

Projenin Sosyal Ve Ekonomik Yönden Gerekliliği, Gaziantep ili ülke ekonomisinde sanayi tesisleri bakımından önde gelen illerden biri olup şehirde sanayi sosyal halkın önemli geçim kaynaklarından birisidir. Tekstil sektörü ise Gaziantep sanayisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda yapılacak olan yatırımın istihdam alanı oluşturmasıyla ekonomik gelişme ile birlikte sosyal yaşam üzerinde de olumlu etkileri söz konusu olacaktır. Zamanlama Tablosu, Tesiste akrilik iplik üretimi, polyester iplik üretimi ile çile boyama ve tow boyama planlanmaktadır. Tesisin kapalı alan inşaatı mevcut olup makinelerin montajı, deneme üretimi çalışmalarının tamamlanması ile ~15 ay içerisinde üretime başlanması hedeflenmektedir.
Tablo 1. Zamanlama Tablosu 1.Yıl 1 2 ÇED Süreci İplik Makineleri Montaj çalışmaları Boyama Makineleri Temini ve Montaj çalışmaları Deneme üretimi Peyzaj çalışmaları 2.Yıl 1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

I.2. Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Üretim Yöntemleri İle Teknolojiler, Proses Akım Şeması, (Şema Üzerinde Kirletici Kaynakların Gösterilmesi Emisyon Ve Atıksu), Kapasiteleri, Faaliyet Üniteleri Dışındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler, Proje konusu faaliyet kapsamında tesiste akrilik iplik, polyester iplik imalatı ve boyama ünitesinde ise çile boyama ve tow boyama yapılması planlanmaktadır. İiplik imalatı ünitesinde; towdan akrilik iplik imalatı ve polyester iplik imalatı planlanmakta olup; towdan akrilik iplik imalatı iş akım şeması Şekil 1’de, polyester iplik imalatı iş akım şeması Şekil 2’de sunulmuştur.

 

2

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

TOW KOPARMA RE-BREAKER ÇEKME FİNİSÖR RİNG BOBİN VOLUFİL FİKSAJ PAKETLEME
Şekil 1. Tow’dan Akrilik İplik İmalatı Proses Akım Şeması

Tow koparma makinesi; uzun elyafın koparılması amacı ile kullanılır. Tow koparma makinesinde sonsuz uzunluktaki elyaf balyası açılır ve ısıtılmış olarak seydel silindirlerine giren elyaf farklı hızlarda dönen seydel silindirlerinin arasından geçerken istenilen uzunluklarda koparılır ve relax ya da unrelax haline getirilmek için buhar verildikten sonra kovalara doldurulur. Tow koparmada seydel makinesinin koparamadığı elyafı koparıp tarama yapması amacıyla Re-Breaker makinesi kullanılır. Re-breaker makinesi tow koparma makinesinden gelmiş olan kopmuş elyafı tekrar işlemden geçirmek için kullanılır. Kopmuş elyafın düzenlenmesi yani liflerin birbirine paralel hale getirilmesi ve uzunluğu istenilenden daha kısa olan liflerin ayıklanması için bu makine kullanılır. Makine elyafı düzenledikten sonra sarar ve Tops haline getirir. Topslar, çekme makinelerine aktarılır. Çekme makinesine birden fazla tops bağlanır ve makineye beslenir. Burada amaç yine re-breaker gibi düzenleme yapmaktır, farklı olarak elyaf çekilir. İki farklı renkte liflerin birbiri arasına karışarak melanj renklerin oluşması istenilirse çekilecek topslar iki farklı renkten meydana gelebilir. Karıştırılan ve düzenlenen elyaf yine kovalara, şerit halinde doldurulur. Bundan sonraki işlem ise finisör makinesidir. Finisör makinesi, hazırlık aşamasının en son makinesidir. Vaterlere girmeden önce son düzenleme, çekme ve ovalama hareketi yapılır ve eğimsiz masuralara fitil olarak sarılır.

 

3

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

Finisörden ring eğirme makinesine gelen fitiller numarametriğe göre bükülür. Fitil makinesinden gelen fitiller vaterin fitil askılarına asılarak çekim düzeneğine iletilir. Çekim düzeneği ile fitil istenilen numarada iplik haline getirilerek masuralara sarılır. Bu şekilde dolu olan masuralara kops adı verilir. İplik numarasının verilmesi için çekim düzeneğindeki apronlar ve manşonlar kullanılır, kısaca farklı hızlarda dönen kaplanmış silindirler yardımıyla fitil iplik haline getirilir. Ring makinesinden gelen ipliğin temizleyip bobin haline getirmek için bobin makinesi kullanılır. Vaterlerden gelen kopslar bobin makinesinde konik masuralara sarılarak bobin halini alır. Bobin haline getirme esnasında kopslar açılır ve ipliğe belirli bir gerilim verilir. Aynı zamanda iplikte kaliteyi düşürücü ince ya da kalın yerler varsa sensörlerle algılanır ve robot aracılığı ile bu yerler iplikten kesilir ve iplik tekrardan bağlanarak devam edilir. Bu işlemlerin hepsi tam otomatiktir. Bobinler toplano ve HB (High Bulk) yani şişirilmiş olarak isteniyorsa bir sonraki aşamaya geçirilir. Volufil'de iplik bir fırından belli bir sıcaklıkla geçirilerek şişirilir. Bu şişirme ipliğin daha hacimli görülmesi için yapılan bir işlemdir. ipliğin ince ve kalın yerleri sensörlerle belirlenerek otomatik olarak alınır. İplik kalitesini artırmak amacıyla fikse kazanlarında ipliğin kıvraklığını almak amacıyla buhar verilerek iplik düzleştirilir. Paketleme bölümünde iplikle ilgili bilgilerin belirtildiği etiketler masuranın iç yüzüne yapıştırılır ve bobin şeffaf naylon torba içine yerleştirilir. Siparişe bağlı olarak poşetli bobinler mukavva kutulara ya da çuvallara yerleştirilir, etiketlenir.

 

4

elyaf üzerinde oluşan statik elektrik alınır. Spin finish yağı ile elyafın kondisyonlanması ipliğin kalitesinde önemli rol oynar. Ekstruderdeki sıcaklık uygulamaya bağlı olarak 220-270 oC arasında değişmektedir. Elyafın yağlanması ile birlikte. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU HAMMADDE GİRİŞİ EXTRUDER (ELEKTRİKLİ HAMMADDE GİRİŞİ ISITICI) ERİME (250CO –300CO) DÜZE (SÜZGEÇ) QUENCH (HAVA AKIMI İLE SOĞUTMA) TEK HAT (YAĞLAMA PUNTALAMA SOĞUTMA) BOBİNE SARIM PAKETLEME SEVKIYAT Şekil 2. sıkıştırılmakta. VE TİC. A. Burada yarı mamul farklı kesit şekillerine sahip olabilmektedir. homojenize edilmekte ve böylelikle istenilen sıcaklık ve basınçta ergimiş polimer elde edilmektedir. Düzelerden dik olarak sıvı halde çıkan flamanlar yandan üflenen hava ile oda sıcaklığına kadar soğutulurlar. Soğutma havası prosese bağlı olarak genellikle 18-26 oC dir.Ş. Polyester İplik İmalatı İş Akım Şeması Polyester iplik üretiminde ilk aşama. granül halde tesise getirilen hammaddelerin karıştırılmasıdır. daha yüksek   5 . Daha sonra ekstruderde granül haldeki polipropilen ve katkı maddeleri sıcaklık ve sürtünme etkisi ile ergitilmekte.GÜRTEKS İPLİK SAN. Pompa düzenekleri ile erime sağlandıktan sonra en önemli aşama olan ergimiş polimere istenilen şeklin verildiği ve ardından katılaştığı düzelerden geçiş aşamasına geçilir.

Üretilen ipliğin tekstil özelliklerinin korunması sarım işlemi sırasında oluşturulan bobin kalitesine de bağlıdır.   6 . boyamadan sonra kurutma işlemi uygulanarak aktarması yapılır ve sevkıyata hazır hale getirilir. Puntalama işleminin ardından son şeklini almış olan ipliğin masuralar üzerine sarılarak makineden alınması gerekmektedir. iplik kopuşu sayıları azalır. BOYA KARIŞIMI HAZIRLAMA BOYAMA KURUTMA Şekil 3. Akrilik iplik imalatı ünitesinde. Tesisin girdi ve çıktılara göre iş akış şeması Şekil 4 de sunulduğu gibidir. Tow Boyama: Malzeme temini yapıldıktan sonra talebe göre. boyama ünitesi iş akım şeması Şekil 3’de sunulmuştur. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU çekim hızlarında çalışılmasına olanak sağlanır. boyaması yapılır. Boyama ünitesi: Bu ünitede çile ve tow boyama yapılması planlanmakta olup. punta jetine giren havanın basıncı ile ayarlanabilmektedir. Boyama Ünitesi Akım Şeması Çile Boyama: Çile olarak boyanacak olan iplik çile hazırlama makinelerinde hazırlanarak. Daha sonra iplik paketlenerek sevkiyatı yapılır. boyaması yapılacak hammadde tow boyama makinelerine getirilerek yaklaşık boyama işlemi talebe göre gerçekleştirilir. 6000ton/yıl tow’dan akrilik iplik. polyester iplik imalatı ünitesinde 7200ton/yıl polyester iplik. 1800ton/yıl tow boyama kapasitesi planlanmaktadır. Puntalama işlemi basınçlı hava kullanılarak gerçekleştirilmekte olup punta sıklığı.Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. A. Değişik işleme aşamalarında demet içerisindeki ipliklerin bir arada kalmalarını sağlamak amacı ile iplikler puntalanmaktadırlar. boyama ünitesinde ise 6000ton/yıl çile boyama. Uygulamada genellikle her bir metre iplikte 25–30 punta olacak şekilde puntalama yapılmaktadır. VE TİC. elyafın daha sonraki aşamalarında işleme verimliliği artar ve en önemlisi üretilen iplik üzerinde bakteri üremesi problemini önleyerek uzun ömürlü iplik üretimini mümkün kılar. Uygulamada spin finish yağı saf olarak veya su ile karıştırılarak emülsiyon halinde kullanılmaktadır.

NOx) ELEKTRİK GRANÜL BOBİN/AMBLJ POLYESTER İPLİK ÜRETİMİ POLYESTER İPLİK ELYAF/İPLİK BUHAR ELEKTRİK BOYA/YARDIMCI KİMYASALLAR BOYAMA BOYANMIŞ İPLİK Kurutma Aşamasında VOC Boyama Aşamasında ATIKSU Şekil 4.3. A.Ş. de sunulmuştur. antistatik. ultramid B24 NO2 (Naylon 6). formik asit. Boyama ünitesinde proseste kullanılacak su ise taşıma olarak temin edilecektir.GÜRTEKS İPLİK SAN. retarder. ultradur B2550 PBT. sülfirik asit. telon boyadır. Tesiste için gereken ihtiyaç maddeleri yurt içinde üretici firmalardan. İş Akış Şeması I. ısı enerjisi ise tesiste kurulacak olan doğalgaz kaynaklı yakma sisteminden sağlanacaktır. Tesiste üretimin gerçekleşmesi için gerekecek hammaddeler akrilik iplik üretimi prosesi için elyaf. optik ağartıcı. Proje İçin Gerekli Hammadde Ve Yardımcı Maddelerin Miktarları. boyama ünitesindeki tow ve çile boyama prosesi için bazik boya. Polyester bölümü için hammaddeler ise. CO. yumuşatıcı. Ultramid B24 NO3 (Naylon 6) dır. bayiliklerden veya yurt dışından temin edilecektir. Tesiste iplik üretimi ve boyama işlemleri için ihtiyaç duyulacak hammadde ve yardımcı maddelerin miktarı Tablo 2. Personel ihtiyacı olan evsel nitelikli su ve tesis temizleme amaçlı kullanılacak olan su Organize Sanayi Bölgesi su şebekesinden temin edilecektir. tesis temizleme ve boyama ünitesinde kullanılacak olan sudur.   7 . Tesisin ihtiyaç duyacağı elektrik en yakın iletim dağıtım hattından. Tesiste ihtiyaç duyulacak su personel ihtiyacı. TOZ. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU ELYAF ELEKTRİK BOBİN/AMBLJ AKRİLİK İPLİK ÜRETİMİ AKRİLİK İPLİK BUHAR Ekstrüderde VOC BACA YANMA EMİSYONLARI (SO2. VE TİC. Nasıl Ve Nereden Temin Edileceği.

015 117 Ton/Yıl Bazik Boya 0. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 2. Projede Üretilecek Nihai Ve Yan Ürünlerin Üretim Miktarları. Üretim Esnasında Oluşacak Fireler Ürün Çeşidi Akrilik İplik Polyester İplik Çile Boyama Tow Boyama Fire Oranı %4 %4 %2 %2 Fire Miktarı 240 288 120 36 I.01 78 Ton/Yıl Sülfirik Asit 0.03 234 Ton/Yıl Yumuşatıcı 0.01 78 Ton/Yıl Retarder 0. Proje Kapsamında Kullanılacak Makinaların. A. Tesisin üretim konusu iplik olup üretilecek son ürün de ipliktir.02 156 Ton/Yıl Antistatik 0. Nerelere Ne Kadar Nasıl Pazarlanacakları Ve Depolanması.4. de sunulmuştur.5. VE TİC.   8 . 7200 ton/yıl polyester iplik üretimi kapasitesi ile 6000 ton/yıl çile boyama.002 15.Ş.1800 ton/yıl tow boyama kapasitesi planlanmaktadır.03 234 Ton/Yıl Telon Boya (Kaynak: Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Kapasite Raporu Hesapları) Elyaf I.01 78 Ton/Yıl Optik Ağartıcı 0. Tesiste 6000 ton/yıl akrilik iplik üretimi. Tablo 3. Nihai ürünler stok için ayrılan depolama alanında depolanacak ve ürünlerin yurt içi ve yurt dışında satışı yapılacaktır. de fire oranları verilmiştir. Araçların Ve Aletlerin Miktar Ve Özellikleri. Tablo 3. Hammadde Ve Yardımcı Madde Miktarları İplik Ünitesi İhtiyaç Maddeleri 6896 ton/yıl Boyama Ünitesi İhtiyaç Maddeleri 7800 Ton/Yıl Tamamı Tow –Çile Birim Miktar Oranları İhtiyaç Maddesi Miktarı Boyama Yapıldığında 0. Üretim esnasında oluşacak fireler ikinci kalite ürün olarak kullanılabilmektedir.6 Ton/Yıl Formik Asit 0.GÜRTEKS İPLİK SAN. Proje kapsamında kullanılacak makine ekipman listesi Tablo 4.

GÜRTEKS İPLİK SAN. kıvırcıklandırma kutusu.Pasaj Regületörlü Çekme Makinesi 2. Makinede bulunan bölümler ise.5 KW Santrifüj Sıkma Makinesi 2 adet Diğer Makine Ekipmanlar 1 adet 5 ton 22 KW 2 adet İplik Bölümü Koparma Makinası Rebreaker 1. besleme cağlığı (ön gerdirme). Tow Koparma Makinesi: Tow koparma makinesi için işlemler aşağıdaki gibidir: Tow balyasındaki elyafın istenilen aralıklarda germe çekme yöntemi ile istenilen ağırlık ve gramajda stabil hale getirilmesini sağlar.Güçleri Boyahane Bölümü 3 adet 75 KW Çile Boyama Makinesi 3 adet 22 KW Çile Hazırlama Makinesi 3 adet 15 KW Çile Aktarma Makinesi 3 adet 15 KW Santrifüj Makinesi 3 adet 15 KW Çile Kurutma Makinesi 3 adet 25 KW Tow Boyama Makinesi 18 adet 85 KW Frekans Kurutma Makinesi 9 adet 37 KW Balya Presi 17 adet 60 KW Sulu Pres Makinesi 4 adet 5. buhar bölgesi. tow balyası. Pasaj Çekme Makinesi 3. 2. VE TİC.Güçleri 14 adet 30 KW 10 adet 15 KW 12 adet 5 KW 3 adet 22 KW 2 adet 20KW 1 adet 70KW 1 adet 85 KW 1 adet 3 KW 1 adet 18. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 4.Ş.   9 . kova sarım mekanizması. Pasaj Çekme Makinesi Finisör Makinesi Ring Makinesi Bobin Makinesi Büküm Makinesi Katlama Makinesi Sentetik Polyester Makinesi Buhar Kazanı Forklift Sayıları. esas kopartma godetleri.1. Otoklav (ütü) ve buhar bölgesinin farklı zamanlarda çalışması ile high-bulk ipliğin yapılmasına yardımcı olur. germeçekme silindirleri.ön koparma silindirleri. soğutma konveyörü. Kıvrım bölümü ile istenilen kıvrım verilerek doğal liflere benzetmek aynı zamanda koparılan liflerde tutuculuğu sağlamak ve mukavemeti arttırır. Makine Ekipman Listesi Makine Ekipmanlar Sayıları. ütü plakaları. kova bölümleridir.5 KW 1 adet 22 KW Proje kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde kullanılacak makinelerin genel özellikleri aşağıdaki gibidir. ön koparma silindirleri. Godetler yardımıyla istenilen lif aralığında koparma işlemini gerçekleştirir. A.

Şekil 6. düzgünleştirme yapılır ve istenilen gramajda bant elde edilir. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 5. VE TİC. .Çekim işlemi ile paralelleştirme. Re-Breaker Makinesi   10 .Relaks ve arelaks bantları bir araya getirilir. A. -Tops halinde veya helezonik olarak kovalara sarım yapılır. . renk harmanı yapılır. . . Tow Koparma Makinesi Ve Kısımları Re-Breaker Makinesi: Re-Breaker Makinesinin görevleri aşağıda verildiği gibidir.Statik elektriklenmeyi önlemek için yağlama yapılır. .Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN.Koparma makinesinden gelen koparma bantlarını ikinci bir koparma işlemine tabi tutarak istenilen stapel uzunluğa ulaşılması sağlanır.Koparma bantlarını karıştırılarak homojenliği artırılır.

İstenilen inceliğe getirilmiş fitil şeridine ovalama veya bükümle gerekli olan mukavemeti kazandırmak. c)istenen numarada band elde etmek. a)Çekim işlemi ile elyafı düzgünleştirmek. fitil gezdiricisi. VE TİC. A.Ş. d)Bandın numarasını düzgünleştirmek. Bu makinede fitiller fitil askılarına asılarak çekim düzeneği ile fitilin istenilen numarada iplik haline getirilerek masuralara sarılır.   11 . Finisör Fitil Makineleri Besleme Kısımları Ring Eğirme: Ring makinesinin bölümleri fitil askısı. çekim sistemi. Şekil 7. b)dublajla homojenliği artırmak.GÜRTEKS İPLİK SAN. çengellerini düzeltmek. kopça. bileziktir. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Çekme Makinesi: Çekme makinelerinin görevleri ise şunlardır. Fitili iplik makinesinde kullanılacak bobin şeklinde sarmak. Çekmelerden gelen bantları çekerek istenilen inceliğe getirmek . Finisör Makinesi: Finisörde gerçekleşen işlemler.

Şekil 9.   12 . Büküm Makinesi Kısımları Şişirme Makinesi: Akrilik ve akrilik karışımlı ipliklerin ısı ile büzülmesi ve büzme işlemi sonrasında ipliklere yüksek hacim kazandırılması için şişirme makineleri kullanılır. Ring İplik Makinesinde Eğirme Sistemi Bobin Makinesi: Bobinleme işlemi veya bobin aktarma işlemi ipliğin sarılı olduğu kops veya bobinden başka bir bobine aktarılmasıdır. VE TİC. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 8.Ş. İplik kops halinden büküm haline geçerken büküm dağılımı düzgünleşmiş olur.GÜRTEKS İPLİK SAN. A.

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

Şekil 10. Şişirme Makinesi Kısımları

Fiksaj Makinesi: Fiksaj ünitesi için amaçlar şöyledir; * * * * * Materyalin boyutsal stabilitesini sağlamak Buruşmayı ve halat hâlinde terbiye işlemlerinde kırık oluşumunu önlemek Örgü kumaşların kenar kıvrılmalarını önleme Mamulün kalan büzülme değerlerini geliştirmek Hassas materyallerin muhtemel deformasyonunu engellemek

Şekil 11. Fiksaj Ünitesi

 

13

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

Büküm Makinesi: İpliği numarametriğe göre büken makinedir. Bu makinelerde amaç tek kat filament ipliğe iki veya daha fazla tek kat ipliğe veya katlanmış ipliklere büküm kazandırmak ve katlı bükülü iplik elde etmektir.

a) Bobin Kovası b) Büküm İği c) Katlı İplik Bobini d) Büküm Diski e) Katlı Bükülü İplik A-B-C: Büküm Oluşum Noktaları Şekil 12. Büküm Makinesi

Çile Boyama Makinesi: Normal çile şeklinde ipliği boyayan makinedir. Makine hava yastığı ile basınçlandırma özelliği, bağımsız ısıtma soğutma eşanjörü, mekanik ve otomatik emniyet vanaları seviye sıcaklık problarından oluşmaktadır. Şekil 13. de çile boyama makinesi verilmiştir.

 

14

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

a

b

Şekil 13. a) Çile Boyama Makinesi, b) Elyaf Tow Dikey Boyama

Santrifüj Makinesi: İnvetör kontrollü motorlu, pnömatik kapak açma, kapama, vibrasyon ve gürültü kontrolörlü makinelerdir. Frekans Kurutma Makinesi: Santrifüj sıkmadan çıkan elyafı kurutmak amacı ile kullanılır. Çile Kurutma Makinesi: Santrifüjden çıkan ipliği kurutmak amacıyla kullanılan bir makinedir. Ana ve yardımcı konveyör bantlı, inverter kontrollü makinelerdir. Şekil 14. de kurutma santrifüj ve çile kurutma makineleri verilmiştir.

Şekil 14. a) Kurutma Santrifüj

Şekil 14. b) Çile Kurutma Makinesi

 

15

Ekstruder Makinesi: Ekstruzyon sisteminin performansı. Sürekli yüksek basınç altında ve yüksek sıcaklık ortamlarında çalışmaları gerektiğinden çok hassas imal edilmeleri ve her türlü ortamda polimeri çok hassas bir biçimde ölçerek düzelere aktarabilmeleri gerekmektedir. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Polyester iplik üretiminde kullanılacak olan makineler ve çalışma prensipleri aşağıda verildiği gibidir. iyi basınç stabilizesi ve uygun eriyik homojenliği elde edilmesine bağlıdır.Ş. iyi bir eriyik sıcaklık kontrolü. Ekstruder çıkışındaki ergimiş polimerin debisi. Şekil 15. herhangi birindeki değişim diğer parametreleri etkiler. Sağlıklı bir iplik üretim sisteminde istenilen çalışma hızında istenilen kalınlıkta iplik üretimi tamamı ile metraj pompasının ergimiş polimeri istenilen hassasiyette ölçerek istenilen basınçta verebilmesi ile mümkündür. Ekstruder performansını yükseltmek amacı ile merkezi bilgisayar kontrolü. VE TİC. A. Ekstruder Makinesi Pompalama Makinesi: Granül hammaddenin ergitilerek ipliğe dönüştürüldüğü direkt eğirme sistemlerinde metraj pompaları sistemin kalbi durumundadır ve üretilen ipliğin denyesi ile düzgünlüğü tamamı ile pompa performansına bağlıdır. basıncı ve sıcaklığı birbiri ile ilgilidir.   16 . gerekli ısıtma ve soğutma üniteleri ve gerekli karıştırma bölümleri ile teçhiz edilir. Pompada istenilen miktarda polimer ölçülerek istenilen basınçta düzelere aktarılır.GÜRTEKS İPLİK SAN.

  17 . Pompalama Sistemi Düzeler Ve Süzgeç: Polimer manifoldları.25-1. Soğutma havası prosese bağlı olarak genellikle 1826 oC de ve nem oranı 50-70 % olup hava hızı 0. düzeler ve metraj pompaları yağ tankı sabit sıcaklık banyosu içerisinde istenilen sıcaklıkta tutulmaktadır. eğirme kafası. Sentetik iplik üretiminin en önemli bölümü olan ve ergimiş polimere istenilen şeklin verildiği ve ardından katılaştığı düzeler farklı kesit şekillerine sahip olabilmektedir. Şekil 17. VE TİC.Ş. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 16.GÜRTEKS İPLİK SAN.2 m/s arasında değişmektedir. Farklı Kesitlerde Düzeler Soğutma: Düzelerden dik olarak sıvı halde fışkıran flamanlar yandan üflenen hava ile oda sıcaklığına kadar soğutulurlar. A.

GÜRTEKS İPLİK SAN. Puntalamanın Şematik Görünüşü   18 . A. Şekil 20. Genellikle bu tür sistemlerde dişli pompalar tercih edilmektedir ve bir pompa çıkışından farklı uygulama noktalarına dağıtım yapmak yerine. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 18. punta jetine giren havanın basıncı ile ayarlanabilmektedir. her uygulama noktası için bir pompa kullanmak uygulama noktaları arasındaki yağ miktarı değişimini minimize etmektedir.Ş. Soğutma Ünitesi Yağlama: Spin finish yağlama sisteminin stabilitesi ve hassasiyeti çok önemlidir. Şekil 19. VE TİC. Puntalama işlemi basınçlı hava kullanılarak gerçekleştirilmekte olup punta sıklığı. Yağlama Sistemi Puntalama: Uygulamada genellikle her bir metre iplikte 25–30 punta olacak şekilde puntalama yapılmaktadır.

000 Ve 1/1. Seçilen Yer Ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Proje konusu faaliyet alanı Gaziantep ili.000 Ölçekli Yürürlükte Bulunan Planlar (Bu Planların Proje Özeti Ekine Plan Hükümleri Ve Lejant Paftası İle Birlikte Verilmesi Ve Aslının Aynıdır Damgasının Vurulması) Ve Faaliyet Alanının 1/100. Ürünlerin piyasaya sevki aşamasındaki güzergâhların uygun olması BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II. iyi taşıma kararlılığı. Organize Sanayi Bölgesinde bulunmakta olup. uygun şekilde iplik sonu ve iplik başıdır. Alana ait topografik harita Ek 11 de sunulmuştur. Bobinden beklenen önemli özellikler iyi sağılma kabiliyeti.000. Faaliyet için seçilen alan Gaziantep ili. VE TİC. Şehitkamil ilçesi III. planlanan proje alanında yeterli arazi bulunduğundan alternatif alan düşünülmemiştir.Proje İçin Değerlendirilmesi. Tesiste yürütülecek faaliyet için alanın uygun olması 5. Tesisin kurulacağı yerde ulaşımın kolay olması 4. İpliklerin Bobinlere Sarımı I. III. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Sarım: Üretilen ipliğin tekstil özelliklerinin korunması sarım işlemi sırasında oluşturulan bobin kalitesine de bağlıdır. İhtiyaç duyulan elektrik enerjisi temini kolaylığı 2.000 Ölçekli Harita Üzerinde İşaretlenmesi. 2 parsel de kayıtlı olup alan şehir merkezine ~20 km uzaklıktadır. Proje alanının seçilme nedenleri aşağıdaki gibidir. A.1. 200 ada.GÜRTEKS İPLİK SAN.1a pafta.6. Şekil 21.Bölgeye İlişkin Varsa 1/25.   19 . Şehitkamil ilçesi.Ş. İçme ve kullanma suyunun kolay temin edilebilmesi 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 25k. 1/5. 1. Tesis sahası ve çevresinde Mer’i mevzuat kapsamında yasal engellerin veya kullanım kısıtlamalarının olmaması 6.

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

II.2. 1/25.000 Ve 1/5000’ lik Halihazır Harita Üzerinde Faaliyet Alanı Merkezli 1 Km lik Yarıçap Üzerinde Yer Altı Sularını, Yerüstü Sularını Ve Deprem Kuşaklarını Gösterir Analiz, Jeolojik Yapı, Köy Yerleşik Ve Sanayi Alanları, Ulaşım Ağı, Enerji Nakil Hatları, Arazi Kabiliyeti, Koruma Alanları, Diğer Stratejik Bölgeler Ve Bu Stratejik Bölgelerin Etkilenen Alanlarının Gösterimi, Proje konusu faaliyet alanı Organize Sanayi Bölgesinde yer almakta olup alan şehir merkezine ~20 km mesafededir. Faaliyet alanı çevresindeki yerleşim yerleri ve uzaklıkları tablo da verilmiştir. Tesisin Adana-Şanlıurfa otoyoluna olan uzaklığı ise ~0,3km dir. Faaliyet alanında ve çevresinde yüzeysel su kaynağı bulunmamaktadır, ancak kuru dere yatağı bulunmaktadır. Yeraltı suyu kullanımı ise Organize Sanayi Bölgesinde bazı tesislerde kullanılan yeraltı suyu kuyularıdır. Bölgeye en yakın su kaynağı Samsuyu, Koraak deresidir.
Tablo 5. Yerleşim Yerlerinin Alana Olan Uzaklığı Yerleşim Yeri Dülük Köyü Samköy Aktoprak Sammezrası Erikli Köyü Karahüyük Köyü Boyno Köyü Tesise Olan Uzaklığı ~2,8 km ~3,5 km ~4,6 km ~5,5 km ~5,7 km ~5,7 km ~8,6 km

Faaliyet alanı 3. derece deprem bölgesinde olup Bölüm III 2.b de Gaziantep deprem haritası Şekil 28. de verilmiştir. Faaliyet alanına ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. Alana ulaşım güzergahını gösteren yer bulduru Şekil 22 de, uydu görüntüsü Şekil 23 de sunulmuştur. Faaliyet alanının bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi’ni gösteren 1/25000 Ölçekli Topografik Harita Ek 11 de sunulmuştur. Proje kapsamında arazi kabiliyeti bilgileri Bölüm III 7. de, Koruma alanları ve diğer stratejik bölgelerle ilgili bilgiler Bölüm III 9. da sunulmuştur.

 

20

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

Şekil 22. Yer Bulduru

 

21

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

Şekil 23. Uydu Görüntüsü

II.3 Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu (Bütün İdari Ve Sosyal Ünitelerin, Teknik Altyapı Ünitelerinin Varsa Diğer Ünitelerin Proje Alanı İçindeki Konumlarının Vaziyet Planı Üzerinde Gösterimi, Bunlar İçin Belirlenen Kapalı Ve Açık Alan Büyüklükleri, Binaların Kat Adetleri Ve Yükseklikler,) Faaliyet için seçilen alan Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi III. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 25k.1a pafta, 200 ada, 2 parsel de kayıtlı olup alan şehir merkezine ~20 km uzaklıktadır. 22.811 m2 ‘lik arazinin 15.500 m2 ‘si idari, işletme binası, sosyal tesisler için kapalı alan olarak kullanılacaktır. Faaliyet alanı yerleşim planı Ekte sunulmuştur.
Tablo 6. Tesisteki Kapalı Ve Açık Alan Büyüklükleri Alan Cinsi Toplam Arazi Toplam Kapalı Alan Toplam Açık Alan Zemin Kat Asma Kat Alan Büyüklüğü m2 22.811 15.500 7.311 9.950 1.298

II.4. Arazinin mülkiyet durumu, koordinatları, faaliyet alanına ait panoromik fotoğrafların eklenmesi, Proje konusu faaliyet alanı Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, III. Organize Sanayi Bölgesinde bulunmakta olup faaliyet sahibi proje konusu alanda mülk sahibidir. Faaliyet alanı koordinatları Tablo 7 de sunulmuştur. Faaliyet alanını gösteren panoromik fotoğraflar Şekil 24, 25, 26 da sunulmuştur.

 

22

1709410:37. Kesir ELEMANLARIN SIRASI Enlem.3347475 37. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 7. Faaliyet Alan Koordinatları UTM Koordinat Formatına Göre 352181:4115393 352376:4115304 352367:4115269 352165:4115295 UTM KOORDİNAT FORMATI DATUM ED-50 PROJEKSİYON 6 Derece ELEMANLARIN SIRASI Sağa Değer. Boylam SAĞA DEĞERİ Derece.3345867 COĞRAFİK KOORDİNAT FORMATI DATUM WGS-84 TÜRÜ Derece.3368663 37.3369607 37. Kesir Şekil 24. A.1717120:37.1708265:37.GÜRTEKS İPLİK SAN. Kesir YUKARI DEĞERİ Derece.Ş. VE TİC. Yukarı Değer SAĞA DEĞERİ 6 Basamak Yukarı DEĞERİ 7 Basamak DOM 39 ZONE 37 Coğrafik Koordinat Formatına Göre 37.1706242:37. Faaliyet Alanı Görüntüsü   23 .

GÜRTEKS İPLİK SAN. Faaliyet Alanı Dış Görünüşü   24 . Faaliyet Alanı Görünüşü Şekil 26. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 25.Ş. VE TİC. A.

Gaziantep formasyonu yanal ve dikey olarak. Güneyden kuzeye gidildikçe derin su ortamından çalkantılı sığ su ortamında ise çökelen kaya türleri izlenmektedir. Bu tektonik hatların doğrultuları Doğu-Batı. gastropod ve lameli biyoklastik kireçtaşlarından oluşmaktadır. krem ve kirli sarı renkte kalın – çok kalın tabakalı az çört yumrulu bol ekinit. bu tektonik Gaziantep yöresinde pek görülmemektedir.000’lik Harita Ve Kesitler). Ancak çok az yerlerde aglomera ve tüf yüzeylenmeleri görülmektedir. gözenekler arası kalsit dolgulu olup. Alüvyon. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU BÖLÜM III: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ(Fiziksel ve Biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların kullanımı) III. gözenekli. Fırat Formasyonu. koyu kahve. fasiyes değişimleri göstermektedir. Gaziantep ve yöresindeki tektonik özellikler. Formasyon alta krem. Bölgesel olarak izlenebilen ilk tektonik rejim olup genellikle ters faylar ve yer yer doğrultu atımlı faylar oluşmuştur. oldukça az kalınlıklar sunmaktadır. Orta Miyosen tektoniği. En üst bölümünü ise beyazımsı. Orta Miyosen’de gelişen sıkışma tektoniği.   25 . yer yer normal atımlı faylar) ve kıvrımlanmalar oluşmuştur. Kireçtaşları genellikle çatlaklı ve çatlakları kalsit dolguludur. Kalınlığı 0-50 m arasında değişmektedir. Üst Maestrihtiyen – Alt Miyosen arasında çökelen kayalarda büyük faylar (özellikle ters faylar ve doğrultu atımlı faylar. Yavuzeli’ne. Birim üst Eosen-Alt Oligosen yaştadır. Genel olarak üç sınıfta incelenebilir. Kuzeydoğu – Güneybatı’dır. ostrea. VE TİC. Jeolojik Özellikler(1/25. bu formasyon bazalt lavından oluşmuştur. Yavuzeli bazaltı tek düze özellik göstermektedir. Bu formasyon üst miyosen yaşındadır. özellikle Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a. kirli sarı renkte.Ş. tabakasız. Fırat formasyonu Alt Oligosen – Alt Miyosen yaş aralığındadır. Yavuzeli bazaltı. yer yer çok kalın tabakalı. A. koyu gri ve siyahımsı renkli. Şanlıurfa’ya ve Kilis’e giden karayollarının geçtiği güzergâhlar boyunca yoğun olarak görülmektedir. kum ve çamurdan oluşan bu yüzlek birikintileri üzerinde tarım yapılmakta veya kum ve çakıl deposu olarak kullanılmaktadır.1. Yavuzeli Bazaltı. genel hatlarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki tektonik özellikleri yansıtmaktadır.kalın tabakalı bol çört yumruk ve bol fosil kavkılı kireçtaşı gelmektedir. Genellikle geniş yüzeylenmesine karşın.Üst kretase (Üst maestrihtiyen öncesi ) tektoniği. birim yer yer resifal karakterli kireçtaşlarından oluşmaktadır. genel olarak lav akıntısından oluşmuştur. genellikle nehirlerin eski yataklarında ve yüksek tepelerle çevrili ovalarda geniş yüzeylemeler göstermektedir. Formasyonu oluşturan kireçtaşları yanal ve dikey olarak fasiyes değişikliği göstermeden her yerde aynı özellikte izlenirler. Gevşek tutturulmuş çakıl. beyazımsı. orta.GÜRTEKS İPLİK SAN. kırmızımsı. Fırat formasyonu.

Organize sanayi bölge Müdürlüğü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordinasyonlu çalışmalar yapılacaktır. Metamorrfizma ve mağmatizma. çığ. Doğal Afet Durumu (Heyelan. Türkiye’nin en önemli hatlarından olan ve Gaziantep’in Kuzeybatısından geçen Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile batısından geçen Ölüdeniz yarılımı günümüzde de zaman zaman etkinliklerini sürdürmektedir.2. Aktivitesini devam ettiren bu fay sisteminin etkinlikleri (deprem) Gaziantep’te az oranda hissedilmektedir. Kaya Düşmesi. su baskını. Sarıkaya köyünde 1980'de 12.2. Malatya doğrultusunda uzanan Doğu Anadolu Fay zonuna paralel olarak uzanan ikincil kırık hatlardan biri üzerinde oluşmaktadır. Gaziantep’e civar deprem merkezlerinin etkisinde kalması nedeniyle yersel küçük depremler olmaktadır. Doğal Afet Ve Deprem Durumu Tesiste 7269 Sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” kapsamında madde 1 de tanımlanan deprem (yer sarsıntısı).GÜRTEKS İPLİK SAN. Korucak köyünde 1988'de 73. III. Şehitkâmil İlçesi Sam köyünde 1969'da 18. A. Ayrıca Nurdağı İlçesi Olucak köyünde çok agır hareket eden bir toprak kitlesinin olduğu. Proje konusu faaliyet alanına ilişkin 1/100000’lik jeolojik harita Ek 12 de sunulmuştur. Mağara çökmesi. 1994'de 17 olmak üzere toplam 29 Nizip İlçesi Kamışlı köyünde 1969'da 104. derece deprem bölgesindedir. Şahinbey İlçesi Aydın baba ve Gültepe Mah. Tektonik ve paleocoğrafya. Gündoğan köyünde 1988'de 9. Su Baskını Gaziantep sınırları içerisinde sık olmamakla beraber normal iklim salınanlarına göre sel afeti olmaktadır. Bu bakımdan fazla yağış almadığından bitki örtüsü açısından fakirdir. Şekil 28. Bölgemizde kar yağısı fazla olmadığından çığ olayına rastlanmamıştır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Günümüz tektoniği. Yalnız jeolojik yapı bölümünde anlatılan ve Yavuzeli Bazaltı olarak isimlendirilen volkanik oluşumlar yer almaktadır. Çığ Ve Su Baskını Gibi 7269 Sayılı Yasa Kapsamındaki Afet Durumuna Yönelik Açıklamalar) Projenin bulunduğu il olan Gaziantep ili doğal afet durumu ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Heyelan nedeniyle Şahinbey İlçesine bağlı Akpınar Köyünde 1981'de 37 Nurdağı İlçesine bağlı Mameler köyünde 1982'de 57 olmak üzere Heyelan Afetinde 94 konut zarar görmüştür. Antakya. yer kayması. Heyelan. Nizip İlçe Samanlı köyünde   26 .a. yangın. Dımıskılı köyünde 1976 yılında 64. Çığ Bölgemiz Akdeniz İklimi ile Karasal İklimin etkisi altında bulunmaktadır. tasman ve benzeri afetler olması durumunda kanun hükümlerine uygun olarak. Bölgedeki depremler. kaya düşmesi. Yavuzeli İlçesinde 1973'de 60 olmak üzere toplam 330 konut kaya düşmesi afetinden zarar görmüştür. Oğuzeli İlçesi Kefersarı (Kuruçay) köyünde 1969'da 3. Gaziantep ili ve civarında metamorfik ve magmatik oluşumlar görülmemektedir. VE TİC. Bu grup içinde yer alan kayaçlar Gaziantep civarında gözlenmemektedir. de görüldüğü üzere Gaziantep 3. Kaya Düşmesi. Kahramanmaraş. III.Ş.

Bölgemizdeki depremler. İlimiz İslâhiye ilçesi Kahramanmaraş ve Antakya tektonik hattının tesir sahası içinde olduğundan 1. Türkiye Deprem Bölgesi Haritasının Eklenmesi) Gaziantep Merkez 3. Antakya.0 Çz 2003 Tutluca 3.4 Çz 2007 Nurdağı Ökkaşe ormanı 2 Çz(Tepe yangını) 2007 Dülük Baba 0. 2002 Yamaçtepe 2. Malatya doğrultusunda uzanan Doğu Anadolu Fay zonuna paralel olarak uzanan ikincil kırık hatlardan biri üzerinde oluşmaktadır.1 BBT. Bu bölgede meydana gelmiş tarihi büyük deprem yoktur. Tablo 8. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 1969'da 2. yanan alanların miktarları Tablo 8 de verilmektedir.0 Çz 2006 Kocayurt 16 Çz. VE TİC. Orman.01 BBT. Bölgemizde en büyük deprem 1872 yılında merkezi Antakya olan 7. Nurdağı İlçesi Emirler obasında 1993'de 14 olmak üzere sel Afetinden toplam 46 konut zarar görmüştür. Deprem Durumu (Faaliyet Alanını İçine Alan Büyük Ölçekli Diri Fay Haritasının Eklenmesi. Meşe 2005 Dülükbaba 7.5 Çz 2004 Sam Mezrası 0.Ş.C Gaziantep Valiliği İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü III.1986 günü 4 şiddetinde bir deprem olmuştur. Fırtınalar Bölge de kış mevsiminin belirli zamanlarında şiddetli rüzgârlar sık olmakla beraber afet vasfında fırtına olayında rastlanmıştır.3 şiddetinde olduğu kabul edilen bir depremdir. Raporda Fayların Proje Alanına Uzaklıkları Ve Etkileri. derece deprem bölgesine girmektedir.   27 .3 Çz 2006 Dülük 7 Çz 2006 Kocayurt 7 Çz 2006 Karapolat Dağı 0. derece deprem bölgesindedir ve faaliyet alanının bulunduğu Şehitkamil İlçesi de 3.2. Şehir civar deprem merkezlerinin tesirinde kalarak yöresel küçük depremler olmaktadır.Çt 2006 Belgıran 0.Sr.0 Çz 2003 Durnalık 0.GÜRTEKS İPLİK SAN. A.0 BBT.05 Çz(örtü) 2007 Şahinbey Anıtı 1 ÇZ(Tepe yangını) 2007 İdil 0.2009. Otlak ve Sazlık Yangınları Gaziantep İlinde 1998 – 2007 yılları arasında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören Ağaçların cinsleri.0 Çz 2001 Tilfar 8. Gaziantep’te en son olarak 03.08. Rüzgarlar genellikle tahrip edici nitelikte değildir. Bu depremde büyük çapta can kaybı olmuştur.3 Çz(Tepe yangını) Kaynak: Gaziantep Valiliği Çevre Durum Raporu . derece deprem bölgesindedir. 2003 Yelligedik 0. T. Son 10 Yıllık Orman Yangınları Yıl Mevki Yanan Saha(ha) Ağaç Cinsi 1998 Dülükbaba 2. İlimizde meydana gelen büyük depremler bu bölgededir.02 Çz(örtü) 2003 Yamaçtepe 1. Kahramanmaraş. Ayrıca Nurdağı İlçesi Gökçedere köyünde 1980 yılında su baskını meydana gelmiştir.b.

Ş. Gaziantep İli deprem bölgeleri Tablo 10 da sunulduğu gibidir. A.GÜRTEKS İPLİK SAN. T.   28 . Tablo 9.C Gaziantep Valiliği İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü Tablo 10. VE TİC.C Gaziantep Valiliği İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü Faaliyet alanı diri fay Haritası Şekil 27 de Gaziantep İli deprem bölgeleri haritası Şekil 28 de sunulmuştur.2009. Gaziantep de Meydana Gelen Depremlerde Zarar Gören Yerleşim Alanları Sıra no İlçesi Köyü -Mahallesi Afet tarihi Afet türü Yıkılan konut sayısı 1 Şahinbey Sarısalkım Köyü 1971 Deprem 6 2 Şehitkâmil Üçgöze Köyü 1986 Deprem 29 3 Şehitkâmil Yeşilce Köyü 1986 Deprem 1 4 Şehitkâmil Karadere Köyü 1986 Deprem 1 5 Nurdağı Gedikli Köyü 1971 Deprem 4 6 Nurdağı Kırışkal Köyü 1971 Deprem 5 7 Nurdağı İçerisu Köyü 1971 Deprem 2 8 Nurdağı Şatırhöyük Köyü 1971 Deprem 1 9 Nurdağı Akınyolu Köyü 1971 Deprem 1 10 Nurdağı Hisar Köyü 1971 Deprem 1 11 Nurdağı Kurudere Köyü 1971 Deprem 2 12 Nurdağı Kozdere Köyü 1971 Deprem 104 13 Nurdağı Toplamalar Köyü 1971 Deprem 9 14 Nurdağı Göçedere Köyü 1971 Deprem 60 15 Nurdağı Gözlühöyük Köyü 1971 Deprem 17 16 İslahiye Yelliburun Köyü 1980 Deprem 31 17 İslahiye Hasanlök Köyü 1971 Deprem 45 Kaynak: Gaziantep Valiliği Çevre Durum Raporu . depremsellik bilgileri ve Gaziantep de Meydana Gelen Depremlerde Zarar Gören Yerleşim Alanları Tablo 9’ da. T.2009. Gaziantep deprem haritası Şekil 27 de. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Yoğun bir yerleşim ve sanayi bölgesi olan Gaziantep Doğu Anadolu fayına 50 km kadar uzakta yer almaktadır. Bu ana fayla Gaziantep arasında yer alan tali fayların bulunması ve bunların son depremde görüldüğü gibi aktif olmaları Gaziantep’in bu fayların üzerinde olabilecek daha büyük depremlerden ciddi olarak etkilenebileceğini göstermektedir. Gaziantep Ilı Deprem Bölgeleri Sıra no Yerleşim Yeri Deprem Bölgesi 1 GAZIANTEP(Merkez) 3 2 ARABAN 3 3 İSLÂHİYE 1 4 FEVZİPAŞA 1 5 KARKAMIS 4 6 NIZIP 4 7 SARISALKIM BELDESİ 3 8 NURDAGI 1 9 SAKÇAGÖZÜ 1 10 OGUZELI 4 11 DOĞANPINAR 4 12 ŞAHİNBEY 3 13 BÜYÜKŞAHİNBEY BELDESİ 4 14 BURÇ 3 15 SEHITKAMIL 3 16 YAVUZELI 3 Kaynak: Gaziantep Valiliği Çevre Durum Raporu .

A.GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş. VE TİC. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 27. Diri Fay Haritası   29 .

A. Gaziantep İli Deprem Haritası   30 . İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 28.GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş. VE TİC.

6 km mesafedeki Aktoprak Köyü’nde Aktoprak Belediyesine ait 914810m3 toplam debide yer altı su kaynağı bulunmaktadır.965 Kaynak: 2009 Gaziantep Çevre Durum Raporu.240 Kadıdeğirmeni Fen lisesi (m3) 565. T.550 Gazikent Su kuyusu (m3) 653. jeolojik şartlara.180 Kayaönü İtfaiye İçi Su Kuyusu (m3) 451. Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Debileri. A. faaliyet alanına en yakın yerleşim yerlerinden biri olan ~4.   Tablo 11.830 Mizmilli Su Hattı 14.3.C Gaziantep Valiliği İl Çevre Müdürlüğü Proje konusu faaliyet alanı Şehitkamil ilçesi.   31 . Gaziantep İl Özel İdaresi Altyapı İnşaat Daire Başkanlığının ilçe ve köylere ait içme ve sulama sularını temin ettikleri yeraltı suları Tablo 12. Organize Sanayi Bölgesinde bulunmakta olup.428 Zeytinli Su Kuyusu (m3) 189.231.981 Haraf Su Kuyusu (m3) 769. Yeraltı Su Kaynakları Gaziantep bölgesindeki yeraltı su kaynaklarının yıllık kullanım miktarları mevsimlere. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU III. hâlihazır su kaynaklarına uzaklıklarına göre değişim göstermektedir. iklimsel özelliklere.GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş.120 Kilis Yolu Su Kuyusu (m3) 149.500 Beypazarı Su Kuyusu (m3) 1. VE TİC. de sunulmuştur. Gaziantep İli Yer Altı Su Kaynakları Ve Debileri Yeraltı Suları Toplam Debi (m3) 3 Kadı Değirmeni Su Kuyusu(m ) 1290240 Kadı Değirmeni Fen Lisesi(m3) 565550 Gazikent Su Kuyusu(m3) 653830 Mizmilli Su Hattı(m3) 14440500 Beypınarı Su Kuyusu(m3) 1231120 Pancarlı Su Kaynağı(m3) 583750 Haraf Su Kuyusu(m3) 769180 Zeytinli Suyu Kuyusu(m3) 374015 Oğuzeli Belediyesi Su Kaynağı (m3) 456270 Yeşildere Belediyesi Su Kaynağı (m3) 246046 Barak Belediyesi Su Kaynagı (m3) 188470 Büyük Şahinbey Belediyesi Su Kaynagı (m3) 1693280 Aktoprak Belediyesi Su Kaynagı (m3) 914810 Arıl Belediyesi Su Kaynagı (m3) 395800 Kadıdeğirmeni Su kuyusu (m3) 1. Tablo 11.290. de yeraltı suları ve 2009 yılı toplam debileri sunulmuştur.440. Hidrojeolojik Özellikler Ve Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut Ve Planlanan Kullanımı.

027 lt /sn su kullanılmaktadır.NO KAYNAK TÜRÜ Su kalitesi Su kalitesi Su kalitesi Su kalitesi Su kalitesi Su kalitesi Su kalitesi III. Toplam 11. İlçe ve Köylerde Kaynak Olarak Kullanılan Sular KULLANIM YERİ DEBİSİ SU KALİTESİ AMACI (PAFTA) 1 Şehitkâmil-Arıl Keson kuyu 45 lt/sn N39-d4 SST 2 Şahinbey-Çimenli Gölbaşı kaynağı Kaynak 51 lt/sn O38-a2 SST 3 Şahinbey-Akyazı Körpınar kay. Kaynak 20 lt/sn O38-b3 SST 4 Oğuzeli – Tınazdere kay.   32 .GÜRTEKS İPLİK SAN. İlimiz merkezine Kartalkaya Baraj Gölünden 8000 lt / sn yerel kaynaklardan ise 1000 lt/ sn olmak üzere toplam 9000 lt / sn su verilmektedir. Tespit edilen bu rakam içerisine köy içme suları ile şahıslara ait kuyular dâhil değildir. Gaziantep ilindeki tüm ilçe ve belde belediyeleri de dâhil toplam 11.4.827 lt/ sn olarak belirlenmiştir.C Gaziantep Valiliği İl Çevre Müdürlüğü S.827 lt/ sn olan içme suyunun karşılandığı kaynaklar ise 21 adet sondaj kuyu 20 adet kaynak suyu 2 adet baraj gölünden olmak üzere toplam 43 adet kaynaktan karşılanmaktadır. Böylece kullanılabilir mevcut su limiti 11. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 12. VE TİC. T. Pınarı Kaynak 18 lt/sn O39-a1 SST 5 Yavuzeli-Karapınar kay. Kaynak 300 lt/sn N39-a4 SST 6 Nurdağı-Olucak göz pınarı Kaynak 50 lt/sn N39-d2 SST 7 Nizip-Sekili Gazeli pınarı Kaynak 80 lt/sn O39-d1 SST Not:T1A1: Tuzsuz Alkali Su Kaynak: 2009Gaziantep Çevre Durum Raporu.Ş. A. İlçe ve belde belediyeleri içme suyu kaynakları Tablo 13 de sunulmuştur. Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Debileri. Hidrolojik Özellikler Ve Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut Ve Planlanan Kullanımı. Ayrıca yine kullanıma alınmayan 800 lt /sn kaynak suyu da dere yataklarına akmaktadır.

Tablo 16 da ise İl Özel İdaresi Altyapı ve İnşaat Daire Başkanlığının ilçe ve köylere ait içme. Bölge Müdürlüğü Proje konusu faaliyet alanına en yakın yüzeysel su kaynağı Aktoprak köyünün içme suyunun karşılandığı.   33 . Akarsular DSİ tarafından Gaziantep il sınırları içerisinde debi ölçümü yapılan su kaynakları ve akarsu yüzeyleri ve nasıl yararlanıldığı Tablo 14 de. Akarsu yüzey alanları ise Tablo 15 de sunulmuştur. İlçe Ve Belde Belediyeleri İçme Suyu Kaynakları BELDE ADI KAYNAĞIN ADI KAYNAĞIN TOPLAM DEBİSİ (lt/sn) 0 1500 800 (Karapınar) 100+60 50 430 300 80 16 100 15 15 45 10+15 69+10 60 85+25 12 15 15 33+42 10 45 10 10 6+45 300 BELEDİYEYE İLETİLEN SU MİKTARI (lt/sn) 2850 1500 15 160 50 420 30 23 16 22 15 15 45 25 4 60 7 12 15 15 75 10 10 10 10 12 15 GAZİANTEP (MERKEZ) GAZİANTEP (MERKEZ) ARABAN İSLÂHİYE NURDAĞI NİZİP Kartalkaya Baraj Gölü+Keson Kuyularından Mizmilli (30 Adet derin kuyu) Derin Kuyu+Karapınar Kaynağı Göz kaynağı+4 Adet Derin Kuyu Derin Kuyulardan Birecik Barajından Fiziksel Arıtma Tipinde+Oğlak Deresi Keson +Karpuzatan Pınarı OĞUZELİ Akpınar YAVUZELİ Karapınar KARKAMIŞ Keson Kuyudan Temin BÜYÜKŞAHİNBEY Höyük Pınarı CEVİZLİ 2 Adet Kuyu BURÇ Kesmez Kuyu ARIL Fıstıklı Dere Kaynağı AKTOPRAK Kantara Kaptajı Ve 3 Adet Kuyu ELİF Akpınar+Sıtma Pınar Kaynakları ALTINÜZÜM 2 Adet Derin Kuyu YEŞİLYURT Alagöz+Cinli Pınarı FEVZİPAŞA Kayabaşı Mevkiindeki Derin Kuyu BOĞAZİÇİ Keson Kuyudan Temin ŞATIRHÖYÜK Pınarbaşı Kaynağı SAKÇAGÖZÜ 2 Adet Derin Kuyu+İncirligöz Kaynağı SALKIM 27/1190 Nolu Kuyudan SEKİLİ Ali Pınarı KOCATEPE Esme Pınarı TATLICAK Derin Kuyudan ULUYATIR Sondaj Kuyusu+Ali Pınarı YESILDERE Akpınar Kaynagı Kaynak: İller Bankası 10.Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 13. A. Aktoprak Belediyesine ait 10lt/sn debide Kantara Kaptajı olmaktadır. VE TİC. kullanma ve sulama sularını temin ettikleri akarsular verilmiştir.

2009. Debi Ölçümü Yapılan Akarsu Yüzeyleri ve Nasıl Yararlanıldığı Orta debi hm3/yıl Nasıl Yararlanıldığı Ardıl Çayı 36 Sulama Nizip Çayı 62 Sulama Sacır Suyu 130 Sulama Karasu (Aşağımülk) 38 Sulama Merzimen 40 Sulama Karasu 133 Sulama Kaynak: Gaziantep Valiliği Çevre Durum Raporu .2009. T. A. VE TİC.No Su Kaynağının Adı Kullanım Amacı Debisi Yeri (Pafta) 1 Nizip-Tatlıcak-Keret Suyu SST 200 lt/sn N39-c1 2 Şahinbey-Keret Kötüsü Deresi SST 300 lt/sn N38-b2 3 Nizip-Adaklı Keret Suyu SST 210 lt/sn N39-d2 4 Nizip-Salkım Keret Suyu SST 380 lt/sn N39-d2 5 Nizip-Bahçeli-Mizar Suyu SST 250 lt/sn O39-a2 6 Şahinbey-Bayramlı Sacır Suyu SST 3000 lt/sn N38-c3 7 Nizip-Uluyatır Mizar Suyu SST 250 lt/sn O39-c2 8 Nizip-Turlu-Nizip Çayı SST 360 lt/sn N39-c4 9 Nizip-Çanakçı Mezre Deresi SST 150 lt/sn N39-c4 10 Yavuzeli-Kıroğlu Merzimen Çayı SST 300 lt/sn N39-a3 Kaynak: Gaziantep Valiliği Çevre Durum Raporu .Ş.C Gaziantep Valiliği İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü Tablo 15. Akarsu Yüzey Alanları Akarsu Yüzeyleri Fırat nehri ana kolu Karasu çayı Merzimen çayı Nizip çayı Diğerleri Toplam Alanı 788 60 60 75 252 1. T. Kullanma ve Sulama Sularını Temin Ettikleri Akarsular S.C Gaziantep Valiliği İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü   34 . İl Özel İdaresi Altyapı ve İnşaat Daire Başkanlığının İlçe ve Köylere Ait İçme.235 Birimi Ha Ha Ha Ha Ha Ha Kaynak: Gaziantep Valiliği Çevre Durum Raporu . T.GÜRTEKS İPLİK SAN.C Gaziantep Valiliği İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü Tablo 16.2009. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 29. Faaliyet Alanına Yakın Su Kaynakları Haritası Tablo 14.

ha 189 MW 653 GWh Kayacık barajı (İnşa halinde) Gaziantep Aynifar Deresi Sulama 1993 . Toplam hacimleri.53 km2 20 000 ha . 1.00 100 Sulama Gölet rezervuar yüzeyleri 165 ha ------Zülfikar Göleti(DSI) 12 ha 896. de verilmiştir. Flora. Göletler ve Barajlar Gaziantep ilinde göl bulunmamaktadır. Alan hem floristik hem de faunistik açıdan incelenmiş uluslararası yaban hayatını koruma sözleşmeleri ve konuyla ilgili literatür bilgileri göz önünde bulundurularak alan hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır..Ş. VE TİC.5.2000 Zonlu Dolgu 2..77 hm3 10.50 200 Sulama Hancagız Barajı 870 ha 435.a) Göletler ADI YÜZEY ALANI SU SEVİYESİ(M) HACMİ (HM³) AMACI Emen Gölü 50 ha ------Baraj rezervuar yüzeyleri 6..200 ha 405.70 0. Tablo 17. T.10 hm3 21. da.MW . ilde bulunan barajlar Tablo 17 b.Flora Ve Fauna.1988 Toprak 3.gov.C Gaziantep Valiliği İl Çevre Müdürlüğü Tablo 17..00 m 100.8 Sulama Balıklı Göleti 37 ha 942. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Göller.00 m 116.853 hm3 45.7 milyon m³ ‘tür.GWh Bu göletler yağmur suları ile beslenmekte. fakat Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanmış göletler bulunmaktadır.GÜRTEKS İPLİK SAN.GWh Karkamış Barajı HES Gaziantep Fırat Enerji + Taşkın Kontrol 1996 .MW . yaz aylarında sulama suyu olarak faydalanılmaktadır...20 m 157. III.dsi. Faaliyetin gerçekleştirileceği bölge Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaktadır.00 hm3 4.40 km2 . Zonlu Toprak Dolgu 1. Floristik Yapı Ve Vejetasyon Gaziantep ili coğrafik olarak Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kesişme bölgesinde olup Akdeniz iklimi.3 Sulama Çakmak Göleti (KHGM) 10 ha ------Burç Göleti 90 ha ------Nogaylar Göleti 09 ha ------Balıkalan Göleti(KHGM) 35 ha ------Gölühöyük Göleti(KHGM): 09 ha ------Kaynak: 2009 Gaziantep Çevre Durum Raporu.00 hm3 28.021 hm3 45. karasal iklim ve çöl ikliminin etkisinde kalan bir   35 .070 ha ------Tahtaköprü barajı 5.b) Barajlar Adı Barajın Yeri Akarsuyu Amacı İnşaatın (başlama-bitiş) yılı Gövde dolgu tipi Gövde hacmi Yükseklik (talvegden) Normal su kotunda göl hacmi Normal su kotunda gölalanı Sulama alanı Güç Yıllık Üretim Kaynak: www.90 3.tr Hancağız Barajı Gaziantep Nizip Sulama 1985 . Bunlar Tablo 17 a. A.33 km2 6 945 ha .

gibi antropojen step bitkilerinin alana hâkim bitki örtüsü olmalarına neden olmaktadır.8 mm civarındadır.. Gaziantep ili bu iklimsel etki ile birlikte andropojenik etkilere de maruz kalmış olup stepin floristik kompozisyonunda tahribatlar oluşmuştur. Davis (1965) alanın bulunduğu bölgeyi daha kurak karakterli iklime sahip olan Mezopotamya provensine dahil etmiştir. Bu bölge sıcak ve kurak yazlara. Euphorbia sp.4 oC. Bu etki en çok hayvanların aynı bölgede aşırı otlatılmasından kaynaklanmaktadır. Faaliyet alanı floristik yapı bakımından Akdeniz fitocoğrafik bölgesi dahilindedir. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU noktada yer almasından dolayı fitocoğrafik olarak Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi ile İranTuran Fitocoğrafik Bölgesinin kesişme noktasında bulunmaktadır. yıllık ortalama yağış 578. Fitocoğrafik Bölgeler Faaliyet alanı Davis (1965)’in grid sistemine göre C6 karesi içerisinde ve Mezopotamya provensi içinde yer almaktadır. Yıllık ortalama sıcaklık 14. Şekil 30. Echium sp. Yağış rejimi Sonbahar-Kış-İlkbahar-Yaz şeklindedir. Astragalus sp.GÜRTEKS İPLİK SAN.. ılıman ve yağışlı kışlara sahiptir. Echinops sp. Otlatılan hayvanlar tadı güzel çayır yemekte ve onların populasyonlarını aşırı derece azaltarak dikenli. Bu iki fitocoğrafik bölgenin de elementlerini barındırması nedeniyle il geneli geniş bir floraya sahiptir. Ne yazık ki bölge tamamen andropojen step karakteri kazanmıştır. ve Onosma sp. tadı acı ve zehirli olan Verbascum sp. Bu bölgede vejetasyon süresi ortalama 230240 gün civarındadır. A. Vejetasyon Şubat ayı sonunda başlar ve Kasım ayı başlarına kadar devam eder. VE TİC.   36 .Ş... Diğer taraftan kuzeydeki yüksek dağların serin hava kitlelerinin bölgeye girmesine mani olması sebebiyle yazları çok kuraktır. Ancak alanın güneyden gelen çöl rüzgârlarının etki alanı içinde olmasına rağmen Amanoslar üzerinden deniz etkisinin ulaşabilmesi alanda daha ılıman ve nemli bir iklim karakterinin oluşmasına neden olmuştur.

A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 31. Çok bol   37 . Nemli Çayır. Yol kenarı 8. Kayalık. Davis Grid Sistemi Faaliyet alanı içerisinde ve çevresinde yapmış olduğumuz genel arazi çalışmaları ve literatürler aracılığı ile ulaşılan floristik listede çeşitli koruma statülerine ait herhangi bir takson tespit edilmemiştir. yastıkçık formunda. Bol 5. Habitat Sınıfları 1. Kültür alanları 5. Çok nadir 2. Orta derecede bol 4.Ş. Tabloda kullanılan kısaltmalar aşağıdadır. Maki 3. Ortamda antropojenik etkilerden dolayı ve sanayi alanlarının da bu bölgede kurulu olması nedeniyle herhangi geniş bitki örtüsü mevcut değildir. de verilmiştir. bataklık ve sulak alanlar 7. Frigana (Garig-Dikenli. Nadir 3. VE TİC. taşlık alan * Arazide gözlemlenmiş taksonlar Nisbi Bolluk Sınıfları 1. derimsi yapraklı bitkiler) 4. Orman 2. Faaliyet alanı ile ilgili flora listesi Tablo 18.GÜRTEKS İPLİK SAN. Kuru Çayır 6.

Cr: Critically Endangered (Kritik tehlike altında) 8.GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş. A. VE TİC. Ex: Extinct ( Soyu Tükenmiş) Endemizm L: Lokal endemik B: Bölgesel endemik Y: Yaygın endemik D: Endemik değil   38 . Lc: Least concern (Asgari Endişe) 4. Nt: Near Threatened (Düşük Derecede Tehlikede) 5. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tehlike Sınıfları ( IUCN ver 3.1 göre) 1. Ew: Extinct In The Wild ( Doğal Ortamda Tükenmiş) 9. Vu: Vulnerable (Savunmasız) 6. En: Endangered (Tehlikede) 7. Dd: Data Defficient (Veriler Yetersiz) 3. Ne: Not Evaluated (Değerlendirilemeyen) 2.

) Desv.Ş. * Crepis sancta L. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 18. Carduus nutans L. * Capsella bursapastoris ( L. Subsp. Ex DC. Var. ) Medik. Achillea biebersteinii Afan. Ssp.GÜRTEKS İPLİK SAN. Angustifolium Born. Floristik Liste HABİTAT 1 2 3 4 5 6 7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 39 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8 NİSBİ BOLLUK 1 2 3 + 4 5 ENDEMİZM L B Y D + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + TEHLİKE SINIFI FAMİLYA TÜR TÜRKÇE İSİM FİTOCOĞRAFİK BÖLGE Boraginaceae * Anchuza azurea Miller var. Aethionema arabicum ( L. A. VE TİC. Sığır dili Emzik otu Geniş Yayılışlı İran-Turan Bilinmiyor Caryophyllaceae Gıcıgıcı Amel otu Deve dikeni Peygamber çiçeği Kazan pulu Kokar otu Topuz dikeni Kanarya otu Yemlik Pıtrak Geniş Yayılışlı Geniş Yayılışlı Geniş Yayılışlı Doğu Akdeniz Geniş Yayılışlı Geniş Yayılışlı İran-Turan Geniş Yayılışlı Bilinmiyor Geniş Yayılışlı Geniş Yayılışlı Bilinmiyor Asteraceae (Compositae) Brassicaceae (Cruciferae) Arabis aucheri Boiss. * Echinops orintcalis * Senecio vernalis Waldst & Kit * Tragopogon pratensis L. Azurea Onosma macrophyllum Born. * Silene conoidea L. * Xanthium strumarium L. İsatis tinctoria L. ) Andrz. Urvillei Cirsium pubigerum ( Desf. Nutans * Centaurea urvillei DC. Cardaria draba ( L. Holosteum umbellatum L. Çoban çantası Kedi otu Çivit otu Geniş Yayılışlı Akdeniz Bilinmiyor Brassicaceae (Cruciferae)   .) DC.

Coronilla orientalis Miller var. A. * Trifolium stellatum L. * Marrubium parviflorum Fisch. TÜRKÇE İSİM Uyuz otu Sütleğen Geven Körigen Mürdümük Yonca. VE TİC. * Euphorbia macroclada Boiss. Floristik Liste (Devamı) FAMİLYA Dipsacaceae Euphorbiaceae TÜR * Scabiosa argentea L. ssp. var. * Papaver rhoeas L. Fabaceae * Medicago orbicularis ( L. parviflorum Ziziphora tenuior L. * Astragalus declinatus Willd.) Miller Muscari neglectum Guss. stellatum * Vicia sativa L. * Onobrychis cornuta ( L. Pisum sativum L. Liliaceae Malvaceae Papaveraceae Plantaginaceae Muscari comosum (L. Teknecik Korunga Yabani bezelye Üçgül Yabani bakla Binbirdelik otu Boz ot Dağ reyhanı Dağ sümbülü Misk soğanı Hatmi Geniş Yayılışlı Geniş Yayılışlı İran-Turan Gelincik Sinir otu Geniş Yayılışlı Kosmopolit 40 FİTOCOĞRAFİK BÖLGE Geniş Yayılışlı İran-Turan İran-Turan Bilinmiyor Geniş Yayılışlı Bilinmiyor İran-Turan Geniş Yayılışlı Bilinmiyor Kosmopolit Geniş Yayılışlı İran-Turan İran-Turan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + HABİTAT 1 2 3 4 5 + + + + 6 7 8 NİSBİ BOLLUK 1 2 3 + + 4 5 ENDEMİZM L B Y D + + + + + + + + + + v+ + + + + + + + + TEHLİKE SINIFI Guttiferae (=Clusiaceae) Lamiaceae   . İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 18. ) Bart. & Mey. orientalis * Lathyrus sativus L.GÜRTEKS İPLİK SAN. ssp. sativa Hypericum perforatum L. Plantago lanseolata L. & Kit. ) Desv.Ş. * Fumaria asepala Boiss. Alcea pallida Waldst.

* Verbascum lasianthum Boiss. * Dactylis glomerata L. lutea Galium verum L. Anagallis arvensis L. var. VE TİC. ex Bentham Carum carvi L. Consolida orientalis ( Gay.Ş. Floristik Liste (Devamı) FAMİLYA TÜR * Avena barbata Pott ex Link * Bromus japonicus Thunb.) Schröd. * Reseda lutea L. Scrophularia orientalis L.GÜRTEKS İPLİK SAN. Fare kulağı TÜRKÇE İSİM Yulaf FİTOCOĞRAFİK BÖLGE Geniş Yayılışlı Bilinmiyor Domuz Ayrığı Avrupa-Sibirya Bilinmiyor Geniş Yayılışlı Bilinmiyor İran-Turan Muhabbet Çiçeği Yoğurt otu Geniş Yayılışlı Avrupa-Sibirya İran-Turan Sığır kuyruğu Bilinmiyor + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + HABİTAT 1 2 3 + + + 4 5 + + + + + + + + + 6 7 8 NİSBİ BOLLUK 1 2 3 4 5 + ENDEMİZM L B Y D + + + + + + + + + + + + TEHLİKE SINIFI Poaceae Primulaceae Ranunculaceae Resedaceae Rubiaceae Scrophulariaceae Umbelliferae (=Apiaceae)   41 . Poaceae Festuca pratensis Hudson * Poa bulbosa L. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 18. A.

Alanda bulunan flora ve fauna toplulukları birbirini belirler niteliktedir. sözleşmelerle ilgili hükümler ve liste aşağıdadır. Faaliyetin gerçekleştirileceği alan sanayi tesislerinin kurulu olduğu bir bölge olduğu için alan fauna bakımından oldukça zayıftır. Bataklık alanlar 4.1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “ Avrupa’nın Yaban Hayat ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (Bern Sözleşmesi) ne göre kesin koruma altına alınmış türler ve koruma altına alınmış türlerdir. İğne yapraklı orman 5. KISALTMALAR Habitat Tipleri (Omurgalı türler için geçerlidir) 1. Verimli tarım alanı 9. Bu bitki örtüsüne uygun ve insan etkisine adapte olmuş hayvan türlerinin alanda bulunması oldukça doğal olup tespitimizde bu yöndedir. Gaziantep ili kuzey ve güney yönünde kuş göçlerinin rotası üzerinde bulunmaktadır. VE TİC. 20 Şubat 1984 tarih ve18318 sayı ile yayınlanan Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi(Bern Sözleşmesi) kapsamında ilgili kurumlarca alınan alanlarla. yasaklama ve kısıtlamalara uyulacaktır. göç yolları ile ilgili tedbir. Ancak burada önemli olan nokta faaliyet alanının kuşların mola verdiği alandan önemli ölçüde uzak oluşudur. Bu kuşlar özellikle Birecik Barajı civarında mola vermektedirler. A. Akarsu / Göl 2. Çalı / Maki 7. Doğal yaban hayatı insan etkisinden uzak alanlara çekilmiş durumdadır. Ek-III (Ek liste III) : Koruma altına alınmış türler. Ek liste II ve Ek liste III olarak gösterilen türler 20. Bu nedenle alanda uluslar arası sözleşmelerle koruma altına alınmış türlerin mevcudiyeti aşikârdır. Karışık orman 6.   42 . Ancak bu durumun şu andaki faaliyetle pek ilgisi olmayıp oldukça uzun bir geçmişe sahiptir. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Fauna ve Faunistik Yapı: Bir bölgede bulunan faunistik yapı bölgenin floristik yapısı ile yakın etkileşim içerisindedir. Bu nedenle yapılacak olan faaliyetin bu türlere herhangi bir negatif etkisi söz konusu değildir. Çalı / Kayalık 8.02.GÜRTEKS İPLİK SAN. Alanın vejetasyon anlamında antropojen step karakterinde olduğunu yukarıdaki bölümde belirtmiştik. Dolayısıyla yapılacak faaliyetin bu yönde negatif bir etkisi söz konusu değildir. Deniz / Dalyan 3. 9 Ocak 1984 tarih ve 84/7601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren. Faunistik listede kullanılan kısaltmalar. Çünkü şu anda alandaki faunistik yapı tamamen antropojen hayata adapte olmuştur. Step / Bozkır BERN SÖZLEŞMESİ Ek-II (Ek liste II) : Kesin koruma altına alınmış türler.Ş.

Alaca. Soylu. Hancağız Barajı. Doğusu: Karkamış İlçesi. Batısı: Nizip Karayolu ile Mercanlı. Batısı: Çubuk. Günaltı Köyünü takiben Nizip yolunu kestiği nokta Kuzeyi: Birecik karayolundan Nizip karayolunun güneyi. Güzelköy. VE TİC. Ataköy. Gevence. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2010–2011 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararına göre: Ek Liste-I: Çevre Ve Orman Bakanlığınca Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları Ek Liste-II: Merkez Av Komisyonunca Koruma Altına Alınan Av Hayvanları Ek Liste-III: Merkez Av Komisyonunca Avına Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen Av Hayvanları Ek Liste-IV: İllerimize Göre 1-Merkez Av Komisyonu Tarafından 2010–2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar. Yolağzı. Subağı köyü 2Nurdağı-İslâhiye İlçeleri: Doğusu: Gaziantep merkez ve Gaziantep il sınırı. Subağı köyleri ile Karkamış karayolunun doğusu. Teketaşı. Katrancı.   43 . Hamidiye Köy. A.GÜRTEKS İPLİK SAN. Durmuşlar. Terken ve Sakçagözü Köyleri. 2.Örnek Avlak Olarak Ayrıldığı İçin Ava Kapatılan Sahalar. Karacaören köyleri.C. Erenyolu. Sakçagözü Köyleri. Güneyi: Çubuk. Karşıyaka. Kuzeyi: Sarıkaya. Güneyi: Karkamış. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU MERKEZ AV KOMİSYONU T.Ş. 3-Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Ava Kapatılan Sahalar ve 4-Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar Gaziantep Merkez Av Komisyonunca 2010–2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar: 1Nizip-Karkamış İlçeleri. Bayraktepe.

Hacıobası. Tekirsin. A. Kanlıdede Tepesi Kirman Kayası 2016 rakımlı. Kuzeyi: Kabaklı Deresinden Kokarca Deresine buradan sırtı takiben Çal Tepesine burada 1850 rakımlı Çakır Tepesine buradan da 2085 rakımlı Yağlıpınar Tepesine Karalar Deresine inen sırtı takiben Çerleme Tepesine buradan Sarımsaklı Sırtı takiben Kozluk deresine.Ş.   44 . Topaktaş Tepesi. buradan Keldüz Tepesi’ne. Güneyi: Sam köyünden doğru Şehitkamil. Kırkpınar Köyü yolu. Koçlu. Güneyi: Deliçay Deresi. Akçaburç. Gözey ve Sarılar Köylerinin batısı. VE TİC. Bağtepe. Karahüseyinli köylerinin kuzeyi Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar: Islahiye-Hınzırlı Örnek Avlağı. Eskialtıntaş. Yellibel Tepe 1899 rakımlı. Doğusu: Kozluk deresinden Aftungediği’ne. Batısı: Küçükkarakuyu ve Muratlı Köylerinin doğusu Kuzeyi: Dağdancık. Yavuzeli yolu Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar: Araban İlçesi Karadağ Devlet Avlağı: Doğusu: Doğan. Kuzeyi: Yavuzeli İlçesi Merkez. Fakılı köylerinin güneyi Güneyi: Göçmez. Karayusuflu. Doğusu: Kartalyücesi Tepesi’nden. buradan Köklü Köyü’nden geçen Karalar Deresinden Şahinlik Tepesine giden sırtı takiben Şahinlik Tepesi’ne Yağızlar köy yolu ve Yağızlar Deresine takiben Kayabaşı köy yolu ve Hasanlök Köyünden geçen Deliçay'a dayanır. İncesu Köylerinin doğusu. Harsu Tepe ve Kabaklı Deresine iner. Şehitkamil İlçesinin doğusu. Batısı: Deliçay Dere’ye inen Kuru Dere üzerindeki sırtı takiben 1839 rakımlı Tepe. Şenlikçe. Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar: 1) Kalecik Yaban Hayvanı (Kınalı Keklik) Yerleştirme Sahası. buradan Kavkırdın Deresi’ne. Batısı: Hamidiye – Kuzoluk. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 3- Şehitkâmil Merkez İlçesi: Doğusu: Yavuzeli Şehitkamil yolu.GÜRTEKS İPLİK SAN. İncesu. Sam. Esentepe. Batısı: Aktoprak.

buradan sırtı takiben Domuz Tepesi. Değirmencik. Kızıkçalı köyyolu. 5. Kengelli tepe. Körmengeçit tepe. Doğusu: Bakırcan Deresi. Ardıçlıkaya tepe. Kaypaktepe. yeleken tepe sırtları. Karlık sırtı   45 . Toydemir köyleri. TekesiNtepe. Zergil. Emirlik tepe. Telli. Kötükale tepe. Kuzeyi: Kırkpınar-Çınarlıdere-Veysel Tepesi-Kocahöcük Tepesi.Sülüklü Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası. Kavunlu. buradan sırtı takiben Kilis İşletme Şefliği sınırı. Batısı: Düzyayla mevkii. Akçadağtepe sırtları Güneyi: Akçadağ tepeyi takiben. Koyunadılı tepe.GÜRTEKS İPLİK SAN. Y. Kayabaşı tepesi. Tuzkayası tepesi. Sığıryolu sırtları. Karataş. 2) Karagöl Yaban Hayvanı (Geyik-Ceylan) Yerleştirme Sahası. Doğusu: A. Bağlarbaşı tepe. Nacardüzü Tepesi buradan Tekesivri Tepesi. sırtı takiben Kartalyücesi Tepesi’ne. Yönübel tepe. Çardak ve Kızılin köylerinin kuzeyi. Kuzeyi: Kırkpınar-Çınarlıdere-Veysel Tepesi-Kocahöcük Tepesi. Kocaalış tepe. Batısı: Kızılin köyünün batısından. Delbir. Batısı: Kocakız tepe. Doğusu: Kangallı tepesi. Pancarlı kayatepe. Güneyi: Araptepe. Ekmekçitabya tepesi. Teltepe. Samandöken (Kerhiz köyü yolçatı).Toroslar Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası. A. Çardak. Batısı: Kırkpınar Sırtı-Kurtluyurt Deresi-Umlupınar Deresi. VE TİC. Kuzeyi: Yeleken tepeyi takiben Fevzipaşa batısırtı. Kuzeyi: Kel tepe.) 4. Yelbelen tepe. Güneyi: Samandöken (Kerhiz köyünden Belkız köyüne kadar. 3. Tuzdökülen Tepe. Doğusu: Ortabel tepesini takiben Kızıkçalı. Harlıkaya tepeyi takiben Göktepe sırtları. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Kuzeyi: Kavkırdın Deresi.Zeugma Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası. buradan Tekesivrisi Tepesi.Ş. Ekmekçitabya tepesi. Güneyi: İstihkam Tepelerini takiben 1032 rakımlı Tepe.

Ekmekçitabya tepesi. Şekil 32.Ş.) Faaliyet kapsamında T. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu kararlarındaki önlemlere uyulacaktır. Gaziantep İli Ava Açık Ve Kapalı Alanlar Haritası 46   . (16. Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar: Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası. A. VE TİC.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan sınırları dâhilinde avlanmak yasaktır.GÜRTEKS İPLİK SAN. Heyik Kalesi tepesi.C. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Güneyi: Karlık sırtları.10.

VE TİC.Ş. : Faaliyet Alanı ve Çevresindeki Populasyon Yoğunluğu : Faaliyet Alanı ve Çevresi Dışındaki Populasyon Yoğunluğu : Merkez Av Komisyonu Kararı : Endemik KAYNAK A: Anket (Yöre halkından alınan bilgiler) G: Gözlem H: Habitat Uygunluğu L: Literatür   47 . A. Aves (Kuşlar) Tür Listesi Latince Adı Alauda arvensis Ciconia ciconia Milvus migrans Streptopelia decaocta Alectoris chukar Galerida cristata Hirunda rustica Motacilla cinerea Turdus philomelos Passer domesticus Türkçe Adı Tarla kuşu Leylek Kara çaylak Kumru Kınalı Keklik Tepeli toygar Kır kırlangıcı Dağ Kuyruksallayanı Öter ardıç Şehir Serçesi İngilizce Adı Skylark White Stork Black Kite Dove Partridge Swallow Wagtail Thrush Sparrow Fİ FD IUCN – – – – – – – – – 10–15 birey – END. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 19. Ek-II Ek-I Ek-II Ek-II Ek-III Ek-II Ek-I Ek-II Ek-III KAYNAK L L L L L L L L L G Fİ FD AVL END. – – – – – – – – – – BERN Sözleşmesi Ek-III Ek-II Ek-III Ek-III Ek-III Ek-II Ek-II Ek-III Ek-III AVL.GÜRTEKS İPLİK SAN.

7 1.GÜRTEKS İPLİK SAN.6.10 10 Endemizm -   48 . 1891 Felis catus( F. A.5. 1758) Rattus rattus (LİNNAEUS. ev sıçanı Evfaresi Evcil Köpek Ev Kedisi IUCN LC LC LC LC LC BERN Ek-III Ek-II MAKK Ek-I Kaynak L L L L L L L Habitat 3.8 6.10 5.8 Tablo 21. 1832 Blanus strauchi aporus (WERNER.8 5. 1758 Canis familiaris MARGO.8 3. 1758) Mus musculus LİNNAEUS. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 20.11 5. 1838) Türkçe İsim Tarla Kertenkelesi Kör Kertenkele Kör Yılan Uysal Yılan IUCN LC LC LC LC BERN Ek-II Ek-III Ek-III Ek-III MAKK Ek-I Ek-I Ek-I Ek-I Endemizm Habitat 7. Mammalia (Memeliler) Tür Listesi Familya Soricidae (Sivri Fareler) Rhinolophidae (Nal Burunlu Yarasalar) Cricetidae (Kemiriciler) Muridae Canidae (Kurtlar. 1800) Arvicola terrestris(LİNNAEUS. Amphibia (İkiyaşamlılar) Tür Listesi Familya Bufonidae ( Kara Kurbağaları) Pelobatidae Latince İsim Bufo bufo (LİNNAEUS. 1758 Türkçe İsim Sivri burunlu tarla faresi Küçük Nal Burunlu Yarasa Su Sıçanı Siyah sıçan. 1889 Türkçe İsim Kara kurbağası.6. Domestica) LİNNAEUS. Reptilia (Sürüngenler) Tür Listesi Familya Lacertidae (Gerçek Kertenkeleler) Amphisbaenidae Typhlopidae (Kör Yılanlar) Colubridae Latince İsim Ophisops elegans MENETRİES. siğilli kurbağa Gece kurbağası Toprak Kurbağası IUCN LC LC LC BERN Ek-III Ek-II Ek-II Endemizm Kaynak L L L Habitat 3. 1768 Pelobates syriacus BOETTGER.7 9.8 5.3 3.6.8 3.5.Ş.11 Kaynak L L L L Tablo 22. Köpekler) Felidae (Kediler) Latince İsim Crocidura leucodon (HERMANN.5. 1758) Bufo viridis LAURENTİ. VE TİC.6.6.7. 1820 Eirenis modestus (MARTİN. 1898) Typhlops vermicularis MERREM. 1780) Rhinolophus hipposideros (BECHSTEIN.

9 2 2005 9.1 18. Sıcaklık Değerleri AĞUSTOS HAZİRAN TEMMUZ ARALIK 27 2002 -10.6 °C ‘dir ve minimum sıcaklık -13.1 30 2000 21.6 16.7 21.6 44. yıllık ortalama sıcaklık 15.0 2 1992 -13.4 12 1997 -2.2 24.2 4.3 40.8 44. Tablo 23.5 42.0 28 1992 6.5 7.4 16.1 27.0 3.0 27.6 13.6 15.9 30 2000 35.0   49 YILLIK NİSAN EYLÜL ŞUBAT KASIM MAYIS MART OCAK EKİM . Floranın fazla yoğun olmamasının bir sonucu olarak faunada da fazla zenginlik gözlemlenmemiştir.8 °C dir.9 34.8 21.0 °C olarak 30.0 19. III.2000 tarihinde ölçülmüştür.6. Minimum sıcaklıkların ortalaması yıllık 9.3 5 1976 16. Gaziantep de genel olarak Akdeniz iklimi ve karasal iklim arasında geçiş özellikleri görülmektedir.6 -0.4 3.0 0. VE TİC.1 27.4 23 2001 -7.0 4.Ş.2 12. Alanda yıllardan beri süregelmiş olan andropojenik etkilerin bir sonucu olarak flora ve faunada fazla tür zenginliği gözlemlenememiştir.6 21.8 2 2007 31.2 27.3 23 2008 19.0 6 1990 3.9 22.0 °C olarak 02.2 Minimum Sıcaklık Günü Minimum Sıcaklık Yılı Minimum sıcaklık (°C) Minimum sıcaklıkların ortalaması(°C) Ortalama sıcaklık (°C) Maksimum Sıcaklık Günü Maksimum Sıcaklık Yılı Maksimum sıcaklıkların ortalaması (°C) Maksimum sıcaklık (°C) 30 1980 -9. Sıcaklık Gaziantep meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre.1 27 1980 31.7 37.1 17.4 1 1999 24.2 8 2001 8.5 34. Gaziantep meteoroloji istasyonu sıcaklık değerleri Tablo 23 de ve Şekil 33 de yer almaktadır.4 24 1977 9. Floristik yapıya bakıldığında endemik olan ya da tehlike sınırında olan herhangi bir tür görülmemiştir.0 9.GÜRTEKS İPLİK SAN.5 39.02.0 2 1985 -11. Maksimum sıcaklık 44.0 1.3 2 1992 -13.3 23 2008 14.8 5 1980 7.07. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Gaziantep ili organize sanayi bölgesinde bulunan faaliyet alanı floristik ve faunistik olarak incelenmiştir. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler.6 11 1992 11.1992 tarihinde ölçülmüştür.0 10.7 31 1990 25.Maksimum sıcaklıkların ortalaması yıllık 21. Gaziantep meteoroloji istasyonuna ait meteorolojik bülteni (1975-2009 ) ve standart zamanlarda gözlenen en büyük yağış değerleri ve yağış -şiddet-süre –tekerrür eğrileri ekte verilmiştir.8 23 1977 0.2 8.2 4.6 9.0 19 1987 12.1 °C ‘dir. A.5 20 1999 35.4 22.

5 897.3 919.4 915.8 910. Basınç Değerleri 50   O ca k Ş ub at M ar t N is an M ay ıs H az ir Te an m m uz Ağ us to s Ey lü l Ek im K as ım Ar al ık Ortalama Basınç (hPa) Mimumum Basınç (hPa) Maksimum Basınç (hPa) Yıllık Eylül Ekim .7 916.4 908.6 932.2 900.4 934.7 920.7 hPa ve minimum basınç da 897.1 915. Basınç verileri Tablo 24 ve Şekil 34 de sunulmuştur.9 938.9 897.1 904.5 908.1 912.9 hPa olarak ölçülmüştür.3 929.GÜRTEKS İPLİK SAN.3 Minimum Basınç (hPa) Maksimum Basınç (hPa) Ortalama Basınç (hPa) 901.7 904 926.6 900.2 917. A.5 919.9 938.5 903.4 922.1 904. VE TİC.1 929.2 950 940 930 920 910 900 890 880 870 Şekil 34.5 911.7 927.2 hPa.9 916.1 899.1 920.7 918. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 50 40 30 20 10 0 -20 T AR T Nİ SA N M AY H A IS Zİ RA TE N M AĞ M U US Z TO S EY LÜ L EK İM KA SI AR M AL IK BA CA ŞU O M Maksimum sıcaklıkların ortalaması (°C) Minimum sıcaklıkların ortalaması(°C) Ortalama sıcaklık (°C) Maksimum sıcaklık (°C) Minimum sıcaklık (°C) -10 Şekil 33. Sıcaklık Değerleri Basınç Gaziantep meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama basınç 916. maksimum basınç 938. Tablo 24.8 916. Basınç Değerleri Temmuz Ağustos Haziran Kasım Aylar Mayıs Nisan Şubat Ocak Mart K Aralık 902 933.4 920.Ş.6 915.

3 114.05 Şekil 35.3 8 14. A.8 14 90 15 12 9.6 11 11.1 241. Tablo 25.GÜRTEKS İPLİK SAN.9 88.5 ‘dir.6 168.5 22. VE TİC.89 1. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Buharlaşma Gaziantep meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre en yüksek ortalama açık yüzey buharlaşması 293.Ş.3 186 102. Yıllık ortalama nispi nem %61. Buharlaşma Değerleri Temmuz Haziran Ağustos Aralık 2 Kasım Mayıs Şubat Nisan Aylar Maksimum Açık Yüzey Buharlaşması Ortalama Açık Yüzey Buharlaşması - - 5.2 mm ile Temmuz ayındadır. Buharlaşma Değerleri Nem Gaziantep meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre Aylara göre nem değerleri Tablo 26 da sunulmuştur.4 293.2 264.   51 Yıllık Ekim Eylül Ocak Mart . Günlük maksimum açık yüzey buharlaşması 90 mm olarak ölçülmüştür.4 0.

b) Minimum Nem değerleri Fırtınalı Günler Sayısı.5 80 60 40 20 0 ar t N is an M ay H ıs az ir T e an m m Ağ uz us to s Ey lü l Ek im Ka sı m Ar al ık k ca Şu b at O M Ortalama Nem (%) Şekil 36.Ş.2 49.5 52.9 57.6 49. A. VE TİC.GÜRTEKS İPLİK SAN.6 61.   52 Yıllık 2 Ekim Eylül Ocak Mart .8 70.3 72 67.1 46.5 74. yıllık ortalama kuvvetli rüzgarlı günler sayısı 14.7’dir. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 26. Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Gaziantep meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama fırtınalı günler sayısı 0. a) Ortalama Nem değerleri Minimum Nem (%) 10 8 6 4 2 0 ar t N is an M ay H ıs az ir Te an m m Ağ uz us to s Ey lü l Ek im Ka sı m Ar al ık k Şu b ca O M at Minimum Nem (%) Şekil 36.5. Nem değerleri Temmuz Haziran Ağustos Aralık 2 Kasım Mayıs Şubat Nisan Aylar Minumum Nem (%) 2 8 8 8 2 6 6 2 4 5 4 Ortalama Nem (%) 74.2 60.1 63.

8 27.8 0.6 0.1 0.5 0 t k Şu ba t ıs az i ra n Te m m u Ağ z us to s Ey lü l Ek im O ca isa ay sı m ar H Ka N M Ar a M lı k n Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Ortalaması Şekil 37. Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması Temmuz Haziran Ağustos Aralık 0.8 563.7 Kasım Mayıs Şubat Nisan Aylar Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Ortalaması Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması 1 1 1.8 89.3 95.Ş.7 0 0 0.8 6. A.8 49.5 mm ve günlük maksimum yağış miktarı 63.4 60.5 0.5 1.5 30.6 46 42.2 2.5 1 0.8 Yıllık Aylar Maksimum Yağış (mm) Toplam Yağış Ortalaması (mm) 51. Kuvvetli Rüzgârlı Günler.7 2.9 7.6 71. VE TİC.5 2 1.5   53 .9 0 0.4 14.5 72 51 36. Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması Yağış Gaziantep meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama toplam yağış miktarı 563. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 27.9 0.8mm’dir.7 1. Tablo 28.5 92.1 2.3 Ekim Eylül Ocak Mart Ekim Eylül Ocak Mart 58 51.1 Aralık 47.1 2 1.9 40. Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Ortalaması. Yağış Değerleri Temmuz Haziran Ağustos Kasım Mayıs Şubat Nisan Yıllık 63.GÜRTEKS İPLİK SAN.3 28.4 1.5 63.5 0.1 0.

üçüncü derece hakim rüzgar yönü W(batı)’dır. da verilmiştir. VE TİC. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 120 100 80 60 40 20 0 ca Şu k ba t M ar Ni t sa M n a Ha yıs z Te ira m n m Ağ uz us to s Ey lü Ek l i Ka m sı m Ar al ık O Toplam Yağış Ortalaması (mm) Maksimum Yağış (mm) Şekil 38.Ş. A. Tablo 29.GÜRTEKS İPLİK SAN. Yağış Değerleri Yıllık. Aylık Rüzgar Yönü Dağılımı Gaziantep meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre rüzgar esme sayıları Tablo 29. ikinci derece de hakim rüzgar yönü WSW(batıgüneybatı). Gaziantep meteoroloji gözlem istasyonu kayıtlarına göre birinci derecede hakim rüzgar yönü WNW (batıkuzeybatı). Mevsimlik. Yönlere Göre Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı AĞUSTOS HAZİRAN TEMMUZ ARALIK 1653 1352 1992 1837 2237 1211 1442 2033 4015 637 1980 511 872 1442 1378 862 Yönler SSW SW WSW W WNW NW NNW NE ENE N NNE SE SSE E ESE S 1450 1078 1829 1577 2076 1318 1568 2151 4029 843 2544 525 983 1498 1313 889 1568 971 1881 1741 2552 1520 1416 1738 3455 635 1594 457 890 1173 1037 883 2075 1110 2690 2169 4003 1857 1978 1160 2141 693 1371 506 1127 955 1090 877 1853 1226 3121 2867 5132 1593 1671 707 1690 326 802 441 999 722 903 910 1474 1291 3195 3345 6564 2274 2261 587 1083 519 899 291 626 374 488 560 641 684 2479 3003 7986 3460 3776 273 635 554 794 92 187 220 203 142 522 646 2342 2707 8450 3968 4359 341 519 617 623 79 182 214 218 218 836 692 3099 3333 8118 3287 3507 231 618 374 533 97 321 236 352 332 1483 1438 4075 3679 6394 2127 2035 262 628 448 550 209 420 329 387 517 1972 1959 3493 2920 3590 1486 1443 973 1997 536 1003 489 729 808 899 926 1954 1717 3056 1970 2252 1118 1427 1304 2502 741 1201 578 797 1265 1263 1038 17481 14164 33252 31148 59354 25219 26883 11760 23312 6923 13894 4275 8133 9236 9531 8154   54 YILLIK EYLÜL KASIM ŞUBAT MAYIS NİSAN MART OCAK EKİM .

Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. A. Yönlere Göre Rüzgarın Mevsimlik Esme Sayıları Yönler SSW SW WSW W WNW NW NNW NE ENE N NNE SE SSE E ESE S İlkbahar 5402 3627 9006 8381 15699 5724 5910 2454 4914 1538 3072 1238 2752 2051 2481 2347 Yaz 1999 2022 7920 9043 24554 10715 11642 845 1772 1545 1950 268 690 670 773 692 Sonbahar 5409 5114 10624 8569 12236 4731 4905 2539 5127 1725 2754 1276 1946 2402 2549 2481 Kış 4671 3401 5702 5155 6865 4049 4426 5922 11499 2115 6118 1493 2745 4113 3728 2634   55 . İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU N NNW 60000 50000 NW WNW 40000 30000 20000 10000 W 0 E ENE NNE NE WS W SW SSW S SSE SE ES E R üz garın E s me S ayıs ı Şekil 39. VE TİC. Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı Tablo 30.

A. Şubat Ayı Rüzgar Esme Sayısı   56 .a.b.GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş. VE TİC. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU N N NNW 20000 NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE 15000 10000 5000 0 E ESE W NNW 25000 NNE NE ENE NNE NE ENE WNW NW 20000 15000 10000 5000 0 E WSW SW SSW S Yaz Mevsimi Toplam Esme Sayısı SSE SE ESE İlkbahar Mevsimi Toplam Esme Sayısı N NNW 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 NNE NE N NNW 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 NNE NE ENE E NW WNW NW ENE WNW E W W WSW SW SSW S Sonbahar Mevsimi Toplam Esme Sayısı SSE SE ESE WSW SW SSW S Kış Mevsimi Toplam Esme Sayısı SSE SE ESE Şekil 40. Ocak Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41. Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Diyagramları OCAK Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW NW WNW 3000 2500 2000 1500 1000 500 W 0 E W ŞUBAT Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNE NE ENE WNW NW NNW 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 NNE NE ENE E WSW SW SSW S SSE SE ESE WSW SW SSW S SSE SE ESE Şekil 41.

Temmuz Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41.c.GÜRTEKS İPLİK SAN. Mayıs Ayı Rüzgar Esme Sayısı TEMMUZ Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW NW WNW 8500 7500 6500 5500 4500 3500 2500 1500 R 500 -500 NNE NE ENE Şekil 41 f. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU MART Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW NW WNW 4100 3600 3100 2600 2100 1600 1100 600 100 NNE NE ENE WNW NW NİSAN Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 NNE NE ENE W E W E WSW SW SSW S SSE SE ESE WSW SW SSW S SSE SE ESE Şekil 41. Nisan Ayı Rüzgar Esme Sayısı HAZİRAN Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW NW WNW 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 NNE NE ENE W E W E WSW SW SSW S SSE SE ESE WSW SW SSW S SSE SE ESE Şekil 41 e. A.h Ağustos Ayı Rüzgar Esme Sayısı   57 .Ş.d. VE TİC. Mart Ayı Rüzgar Esme Sayısı MAYIS Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW NW WNW 7000 6250 5500 4750 4000 3250 2500 1750 1000 250 -500 NNE NE ENE Şekil 41. Haziran Ayı Rüzgar Esme Sayısı AĞUSTOS Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW NW WNW 8500 7500 6500 5500 4500 3500 2500 1500 500 -500 NNE NE ENE E W E W WSW SW SSW WSW SW SSW S SSE SE ESE ESE SE SSE S Şekil 41 g.

Ş. VE TİC. Kasım Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41 k Aralık Ayı Rüzgar Esme Sayısı Yönlere Göre Rüzgar Hızı Yönlere göre ortalama rüzgar hızı Tablo 31 de verilmiştir. Ekim Ayı Rüzgar Esme Sayısı ARALIK Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW NW WNW 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 NNE NE ENE W E W E WSW SW SSW S SSE SE ESE WSW SW SSW S SSE SE ESE Şekil 41 j. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EYLÜL Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW NW WNW 6500 5500 4500 3500 2500 1500 500 -500 NNE NE ENE WNW NW EKİM Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 NNE NE ENE W E W E WSW SW SSW S SSE SE ESE WSW SW SSW S SSE SE ESE Şekil 41 ı. Eylül Ayı Rüzgar Esme Sayısı KASIM Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW NW WNW 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 NNE NE ENE Şekil 41 i.GÜRTEKS İPLİK SAN.   58 . A.

0 0.Ş.0 1.3 1.5 1.8 2.1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 0.5 1.9 0.3 1.3 1.0 1.5 1.2 1.9 1.4 1.4 1.7 0.7 1.9 1.0 0.4 1.1 1.0 0.3 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 1.2 1.1 1.3 1.2 1.4 1.3 1.2 1.4 1.1 0.3 1.4 1.2 1.4 1.9 1.0 2.5 1.1 1.8 0.2 1.1 1.3 1.8 1.5 1.3 1.6 1.0 1.5 1.0 1.0 1.3 1.1 1.3 1.0 1.9 1.9 0.8 0.0 1.8 1.5 1.6 1.   59 YILLIK 1.6 1.4 1.3 1.3 1.2 1.5 1.1 1.4 1.2 1.4 1.1 1.3 1.7 0.3 EYLÜL KASIM ŞUBAT NİSAN MAYIS MART OCAK EKİM .4 1.9 1.2 1.3 1.1 1.2 1.8 0.9 Şekil 42.2 1.3 1. VE TİC.2 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.0 Yönler SSW SW WSW W WNW NW NNW NE ENE N NNE SE SSE E ESE S 1.3 1.8 1.8 0.3 1.7 0.0 1.3 1.2 1.0 1.2 1.4 1.8 0.4 1. Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızı (m-sec) Rüzgar Hızı (m-sec) AĞUSTOS HAZİRAN TEMMUZ ARALIK 0.4 1.2 1.4 1.4 1.3 1.0 0.0 1.8 0.4 1. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 31.3 1.8 0.3 1.8 1.2 1.6 0.2 1.0 1.3 1.2 1.0 1.9 0.2 1.3 1.4 1.0 0.2 1.4 1.3 1.0 1.3 1.2 1.1 1.2 1.3 1.2 1.4 1.9 0.9 1.1 1.2 1.9 0.3 1.4 1.8 1.8 0.2 1.2 1.3 1.1 0.4 1.5 1.5 1.2 1.7 1.1 1.0 1.7 0.0 1.3 1.3 1.2 1.3 1.5 1.3 1.GÜRTEKS İPLİK SAN.3 1.0 1.3 1.3 1.2 1.9 1. A.4 1.1 1.9 1.0 1.1 1.0 1.4 1.4 1.2 1.7 0. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı Tablo 32 de yönlere göre mevsimlik ortalama rüzgar hızı değerleri sunulmuştur.0 1.0 1.5 1.0 1.7 0.6 1.3 1.

2 1.1 1. Yönlere Göre Mevsimlik Ortalama Rüzgar Hızı Yönler SSW SW WSW W WNW NW NNW NE ENE N NNE SE SSE E ESE S İlkbahar(m-sec) 1.3 1.1 1.4 Sonbahar(m-sec) 1.0 1.3 1.8 0.4 1.3 1.3 1.5 0 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S WNW W WSW SW NW N NNW 1.2 1.4 1.5 0 NNE NE ENE E ESE SE SSW S Kış (m-sec) SSE Sonbahar(m-sec) Şekil 43. VE TİC.2 1.7 1.9 0.7 1.1 1.2 1.1 1.4 1.8 0.4 1.4 1.3 1.0 0.2 1.1 1. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 32.1 1.9 1.2 1.4 1.5 1 0.0 1.8 0.1 1.0 1.4 1.0 0.1 1.5 0 NNE NE ENE E ESE N NNW NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE 2 1.5 1 0.2 1.3 1.0 1.1 Kış (m-sec) 1.5 0 E ESE NNE NE ENE İlkbahar(m-sec) Yaz(m-sec) NNW NW WNW W WSW SW SSW 1.0 1.3 1.GÜRTEKS İPLİK SAN.4 1.9 1.8 0. A. Yönlere Göre Mevsimlik Ortalama Rüzgar Hızı   60 .1 1.9 1.4 1.4 1.5 1.1 1.3 1.5 1 0.Ş.0 1.2 N NNW NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE 1.5 Yaz(m-sec) 1.5 1 0.2 1.8 0.4 1.8 1.4 1.3 1.

Tablo 34.2 19. Tablo 33.9 0. Maksimum Rüzgar Hızı Ve Yönü Yatay Temmuz Haziran Ağustos O ca k Şu ba t M ar Ni t sa M n ay Ha ıs zi Te ra n m m Ağ uz us to s Ey lü l Ek im Ka sı m Ar al ık Ortalama Rüzgar Hızı (m_sec) Şekil 44.4 1.3 Kasım Mayıs Şubat Nisan Ekim Eylül Ocak Mart Yıllık Yıllık W 23.4 Rüzgar hızı (m-sec) 16.1 1. A.9 1.4 m-sec ‘dir.3 17. Yıllık Ortalama Rüzgar Hızı Aylar Aralık W 18.2 0.3 1.3 1. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Aylık Ortalama Rüzgar Hızı Gaziantep ilinde meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama rüzgar hızı 1.1 16.5 1 0.7 20.5 0 Maksimum Rüzgar Hızı Ve Yönü Gaziantep meteoroloji istasyonu gözlem kayıtları verilerine göre Maksimum rüzgarın yönü W (batı) maksimum rüzgarın hızı ise 23.GÜRTEKS İPLİK SAN.5   61 Ekim Eylül Ocak Mart .6 16.4 17.Ş.4 Yönler W N W NW N NW NNW NNW NNW ENE NNW 17.3 23.3 2 1.3 17.7 1.3 (m-sec) ‘dir. VE TİC. Yıllık Ortalama Rüzgar Hızı Temmuz Haziran Ağustos Aralık 1 Kasım Mayıs Şubat Nisan Aylar Ortalama rüzgar hızı (m_sec) 1.4 19.5 1.4 1.7 1.

1 0.0 9.3 1.5.5 0.9 0.0 36.4 3.3 0. yıllık ortalama dolulu günler sayısı 2.8 0.1 0. VE TİC.1 Sisli Günler Sayısı ortalaması 0.5 1.1 0.2 0.1 0.GÜRTEKS İPLİK SAN. Maksimum kar kalınlığı 47 cm ‘dir.2 0.5 0.0 Kar Örtülü Günler Sayısı 26 47 15 6 Maksimum Kar Kalınlığı (Cm) Toplam Orajlı Günler Sayısı Ortalaması 0.0 0.1 Kar Yağışlı Günler Sayısı 3.5 0.3 4.4 2. Maksimum Rüzgar Hızı Sayılı Günler (Kar Yağışlı Günler.5 2.3 11.2   62 YILLIK EYLÜL KASIM ŞUBAT MAYIS NİSAN MART OCAK EKİM .2’dir.7.4 1.8 3. yıllık ortalama orajlı günler sayısı ise 13.1 Kırağılı Günler Sayısı ortalaması 4.Ş.2 0.7 1.0 0.1 0.7 2.1 0.1 0.5 47 13. A. Gaziantep meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre Yıllık ortama kar yağışlı günler sayısı 12. Kar Örtülü Günler.1 Dolulu Günler Sayısı ortalaması 10. Sisli Günler) Dağılımı.2.9 3.0 0.9 0. yıllık ortalama kırağılı günler sayısı 36.8 3.6 0. Sayılı Günler Dağılımı AĞUSTOS HAZİRAN TEMMUZ ar t N is an M ay H ıs az ir T e an m m Ağ uz us to s Ey lü l Ek im Ka sı m Ar al ık ca k O Şu b M at Rüzgar Hızı(m-sec) ARALIK 3.8 2. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 25 20 15 10 5 0 Şekil 45. yıllık ortalama sisli günler sayısı 11. Tablo 35.3 0.8 1.1 2.5 15 30 2.2 12.9 6.5 0.2 0.8 9. yıllık ortalama kar örtülü günler sayısı 9.7 0.

Ş. Kar Kalınlığı   63 Ka sı m Ar al ık Şu ba t O Ey lü l ca k .5 1 0. Max. A.5 4 3. Kar Örtülü Günler Sayısı.5 3 2.GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. Kar Yağışlı Günler Sayısı Kar Örtüsü Kalınlığı 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 M ay ıs H az ira n Te m m uz Ağ u st os Ek im Ka sı m at Ş ub A ra lık N is an O ca k E yl ül M ar t Kar Örtüsü Kalınlığı(cm) Şekil 47.5 2 1.5 0 Ek im M ar t N is an M ay ıs H az ira n Te m m uz Ağ us to s Kar Yağışlı Günler Sayısı Kar Örtülü Günler Sayısı Şekil 46. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 5 4.

Gaziantep’te iklim. Büyük toprak gruplarının yanı sıra toprak örtüsünden yoksun bazı arazi tipleri de görülmektedir. A. Toprak Özellikleri.5 1 0. VE TİC.7. topografya ve ana madde fundalıkları nedeniyle ve zamana da bağlı olarak çeşitli büyük toprak grupları oluşmuştur.5 2 1.   ka sı m 64 m ar t m ay ıs oc ak ey lü l . Sisli.Ş. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 12 10 8 6 4 2 0 Ortalama Sisli Günler Sayısı Ortalama Dolulu Günler Sayısı Ortalama Kırağılı Günler Sayısı te m m uz Şekil 48. Dolulu. Kırağılı Günler Sayısı Ortalama Orajlı Gün Sayısı 3 2. Orajlı Günler Sayısı III.5 0 te m m uz ağ us to s ek im m ay ıs ha zi ra n ka sı m ni sa n şu ba t ar al ık oc ak m ar t ey lü l Ortalama Orajlı Günler Şekil 49.GÜRTEKS İPLİK SAN. Gaziantep’in toprak dağılımı Şekil 51 de ve Tablo 36 da sunulmuştur.

90 7.9 1.GÜRTEKS İPLİK SAN.50 16.80 0. Büyük Toprak Grupları Tablo 36.90   65 .50 1.30 0.10 19. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 50.10 3.Ş. VE TİC.05 40. A.30 1. Alanlarına Göre Toprak Dağılımı Toprak çeşitleri Kireçsiz kahverengi orman Kırmızı Akdeniz Kırmızı kahverengi Akdeniz Kahverengi Kireçsiz kahverengi Kırmızı kahverengi Bazaltik Koluvyal Kahverengi orman Organik Alüvyal Hali Arazi ve Su Yüzeyleri Alan (Ha) 65544 48878 8412 25331 366 259339 81323 129788 8499 2260 13438 7102 Oranları (%) 10.10 0.

tahıl üretimi yapılan toplam alan ise 116966 ha’dır. Hayvansal Ürün Miktarları Hayvansal Ürün Miktarı Beyaz Et 3310 ton Kırmızı et 7968 ton Yumurta 23152 adet İnek Sütü 51875 ton Manda Sütü 53 ton Koyun Sütü 8879 ton Keçi Sütü 3936 ton Deri 340040 adet Bal 170 ton Kaynak: 2009 Yılı Tüik Verileri Tablo 38.3 0 1.Ş. Eşek 5006 Kümes Hayvanı 591821 Kaynak: 2009 Yılı Tüik Verileri   1.10 17 % .00% 40.00% 16 . Canlı Hayvan Sayıları Canlı Hayvan Sayısı Dana Ve Buzağı (Erkek) 5428 Dana Ve Buzağı (Dişi) 5766 Tosun (1-2 Yaş) 8375 Düve (1-2 Yaş) 7993 İnek (2 Yaş Ve Üzeri) 23372 Boğa Ve Öküz (2 Yaş Ve Üzeri) 3482 Manda 105 Koyun 321902 Keçi 114960 At.1 % 0% 3.7 0 1. Gaziantep ili için 2009 yılında toplam işlenen tarım alanı 165118 ha. Toprak Dağılımı III.8 % 0 0.Tarım ve hayvancılık. A.00% 10.9 % 0% 15 66 . İl genelinde üretimi yapılan toplam hayvansal ürünler Tablo 37 de ve canlı hayvan sayıları Tablo 38 de verilmiştir.00% 0 10 .00% -5 -10.3 0% 5 0. Tablo 37.25 % 40 . Katır.00% 30. de verilmiştir.1 0% 0.0 5% 10 Şekil 51.50 % Kireçsiz Kahverengi Orman Kırmızı Akdeniz Kırmızı Kahverengi Akdeniz Kahverengi Kireçsizkahverengi Kırmızı Kahverengi Akdeniz Bazaltik Koluvyal Kahverengi Orman Organik Aluvyal HaliArazi ve Su Yüzeyi 20.GÜRTEKS İPLİK SAN.8. VE TİC.00% 0. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Toprak dağılımı ve miktarları Şekil 51. Toprak Dağılımı 50.90 % 6.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU III. A. Heyelan Alanları. Proje alanı. Kozluca. Hacı Aslan. Ayrıca 2008 yılında Gaziantep ili Nizip ilçesi Bahçeköy keldağ mevkiinde bulunan asırlık palamut ağacı anıt ağaç olarak il Müdürlüğü çalışmaları sonucunda tescil edilmiştir. Tabiat Varlıkları. Kültür Varlıkları. İsmetpasa. İçme Ve Kullanma Su Kaynakları İle İlgili Koruma Alanları. Suyabatmaz. 1 parselde bulunan dut ağacı tescil edilmiştir. Boyacı. Olağan Toplantısında Karkamıs kıyısı sulak alan koruma bölgesi ilan edilmiştir. Sacır. Gaziantep ili statülü alanları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Çakmak.2005 tarih ve 25818 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği uyarınca Ulusal Sulak Alan Komisyonunun 2008 yılı 1. Nizip Çayları girmektedir. Kıyı Kesimleri. Arasta. Kozluca mahallesinden batıya doğru devam eden. Tıslaki. Koruma Alanları(Proje Sahası Ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler Ve Özellikler. Samözü. karagöz. Zülfikar. Düğmeci. Ayrıca “Özel Koruma Bölgesi Statüsünün” Ne Olduğu. Karatarla. Tabiat Anıtları. Biyosfer Rezervleri. Tahtaköprü Baraj Gölü faaliyet alanına ~130 km mesafededir.05. Alaybey.17. Gaziantep Kalesi ve Batal Höyük Arkeolojik Sit alanlarıdır.Ş. Özel Koruma Alanları. Sulak Alanlar. Kayacıkve Hancağız baraj Göletleri ile Burç. Karasu.   67 . Bunların Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Olası Etkileri. Gaziantep Tahtaköprü Baraj Gölü yaban hayatı geliştirme sahasında 8. Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları. Yaban Hayatı Koruma Alanları. Arkeolojik Ve Benzeri Önemi Olan Alanlar. Turizm Alan Ve Merkezleri Ve Koruma Altına Alınmış Diğer Alanlar). kale civarından güneye doğru devam ederek. a) Gaziantep ilinde milli park ve tabiat parkları bulunmamaktadır. Tabiatı Koruma Alanları. Merzimen Çayı. Milli Parklar. 351 ada. Tarihsel. Gözbası. Nogaylar Suni Göletleri. Şahinbey. Nüfusça Yoğun Alanlar. Aski Belediye Civarı) yoğunluktadır. Tarım Alanları. Erozyon Alanları.GÜRTEKS İPLİK SAN. Bey. d) Gaziantep’teki tarihi eserler Gaziantep Kalesi çevresinde yoğunlaşmakla birlikte çevreye seyrek de olsa yayılmıştır. Tepebaşı mahalleleri ile Şahveli ve Kozanlı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan Kentsel Sit alanı tanımlanmıştır. Kültürel. Gaziantep ilinde Kültür Bakanlığı Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce Şahinbey İlçesi Geneyik Köyü İlköğretim okulunda bulunan dut ağacı ile Şahinbey İlçesi 33 pafta. Tahtaköprü. Balıkalan. EK-V deki Duyarlı Yöreler Listesi kapsamında Sulak Alanlar. Domuzderesi. Bostancı. Özel Koruma Alanları. Dağlık Ve Ormanlık Alanlar. Sit Ve Koruma Alanları. c) Gaziantep de. Ayrıca. Çukur.049 ha alanda su kuşları korunmaktadır. Şekeroğlu. e) Gaziantep de tabiat anıtı bulunmamaktadır. Kepenek ve Ulucanlar mahallelerini.9. Biyogenetik Rezerv Alanları. Kanalıcı. Organize Sanayi Bölgesinde yer almakta olup. Anıt Koruma Alanları eski ticaret merkezlerinde(Elmacı Pazarı. b) Gaziantep ilinde Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamına Fırat Nehri Havzası. Milli Parklar. Ağaçlandırılmış Alanlar. Tabiat Parkları. Potansiyel Erozyon Ve Ağaçlandırma Alanları İle 16/12/1960 Tarihli Ve 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun Gereğince Korunması Gereken Akiferler kapsamı dışındadır. Kentsel Sitalanı dışındaki anıtsal yapılar dağılmıştır. Çok sayıda anıtsal yapı ve sivil mimari örnekleri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiştir. Eyüpoğlu. Cabi. VE TİC. Özel Çevre Koruma Bölgeleri. Neleri Kapsadığı.

Ağaçlandırma. Meşe ormanları bozuk ormanlar olup koruma altındadır. İlin yakın çevresindeki Dülükbaba. Orman Alanları   68 . Burç. ladin. En fazla bulunan türler ise meşe ve kızılçamdır. h) Gaziantep de özel çevre koruma. Samsun. denizli. Kahramanmaraş.Ş. yabani zeytin.GÜRTEKS İPLİK SAN. terebentin. Düzce. tesbih. biyogenetik rezerv alanı. VE TİC. delice. artvin. Karabük. alanda Ağaçlandırma Çalışması yapılmıştır. funda. özel koruma alanları ve turizm alanları bulunmamaktadır. Gaziantep ilinde 6831 Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler toplam 92. Orman Alanları. sakız. da Özel Ağaçlandırma olmak üzere toplam 31. kırklareli. Sinop. 1952 yılında Türkiye’ de ve Gaziantep’te ilk orman dışı ağaçlandırma faaliyeti olarak başlayan Dülükbaba Ağaçlandırmasının yanında şu ana kadar ilimizde 30. Adana. biyosfer rezervi bulunmamaktadır. Kızılçam ormanları faydalanılan verimli alanlardır. kayın. İstanbul. Şekil 52. Balıkesir. Erozyon Kontrolu ve Rehabilitasyon ile 1140 ha. sütleğen. akçemse.368 ha. Taşlıca gibi ormanlar ağaçlandırma çalışması yapılarak meydana getirilmiş ormanlardır.508 ha. karaçam. Gümüşhane. Gaziantep de tabiat koruma alanı bulunmamaktadır. sedir. Orman ürünü elde edilmemektedir. g) Faaliyet alanının bulunduğu Gaziantep ilinde. meşe. Zonguldak illerinde bulunmaktadır. bolu Burdur. ısırgan. ardıç. Erikçe. karaçalı. Kütahya Muğla. Faaliyet alanı Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaktadır ve alana en yakın orman alanı ~6 km uzaklıktaki Erikçe Ormanı ve ~5.400 ha'dır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU f) Ülkemizdeki tabiatı koruma alanları. kavak. Hatay. sandal. Yelligedik. Isparta. İl genelindeki bitki ve orman toplulukları kızılçam.10. selvi. III. Konya. Afyon. A.2 km uzaklıktaki Dülükbaba’dır. Kırşehir. Antalya. böğürtlen ve çayır otlarıdır.

Proje Yeri Ve Etki Alanının Mevcut Kirlik Yükünün Belirlenmesi. Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde toprağa vermek. Toprak Kirliliği Tesis betonarme zemin üzerinde kurulacağından proseste kullanılacak hammaddeler toprakla temas etmeyecektir. Ayrıca faaliyetten kaynaklanacak tüm atıklar mevzuatlara uygun olarak bertaraf edileceğinden toprağa verilmeyecektir.04. Her türlü atık ve artığı. VE TİC.02. depolanması.2011 ve 22. depolanması aşamalarında kaza ihtimali göz önüne alınarak. toprağa zarar verecek şekilde. Kaza vb. 29. kurutma işlemlerinden kaynaklanacak VOC(Volatile Organic Compound/ Uçucu Organik Bileşik) emisyonları olacaktır.2010 Tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilen hükümler ile bahsi geçen yönetmeliğin usul ve esaslarına uyulacaktır. Hammaddelerin kullanımı.B.2011 tarihleri arasında değerleri Tablo 39 da ve Şekil 53 de sunulmuştur.06.02. durumlarda toprak kirliliği olması durumunda temiz toprak kirli toprak ile karıştırılmayacaktır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU III. Proje kapsamında gerekli tüm faaliyet kapsamında toprak kirliliğinin önlenmesi ve toprak kirliliği oluşması halinde giderilmesi için 08. Hava Ve Su V. Hava Projenin emisyon kaynakları. doğalgazın yakıt olarak kullanılacağı yakma sistemi yanma gazları emisyonları ile boyama.03.GÜRTEKS İPLİK SAN.2010 Tarih Ve 27503 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında çevre izni alınacaktır.2009 Tarih Ve 27214 Sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik İle 24. A. Etki Alanı İçerisinde Toprak.Ş.11. toprak kirlenmesine engel olacak tedbirler alınacaktır. Kirlilik Açısından Analizlerinin Yapılarak Değerlendirilmesi. Faaliyet alanının bulunduğu il olan Gaziantep ili için yapılan hava kalitesi ölçüm sonuçlarının 01. Proje kapsamında. atıkların biriktirilmesi. depolamak gibi yasaklanan faaliyetlerde bulunulmayacaktır.   69 . Söz konusu emisyonlar için 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY)” kapsamında emisyon ölçümleri yaptırılarak.

2011 18.2011 11.02.2011 25.02.02.5 So2 24H µg/m3 19 30 46 53 31 46 61 57 59 48 46 58 59 33 17 12 24 24 21 17 9 21 18 16 29 19 14 14 9 21.2011-01.2011 24:00 122 28 100 33.02.02.2011 08.2011 28.02.2011 06.02.2011 27.02.2011 17.2011 24:00 62 12.02.02.2011 24:00 32 28 100 16.02.2011 20.2011 13.02.2011 24.02.2011 02.2011 14. VE TİC.03. A.2011 12. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 39.02.2011 24:00 61 07.2011 16.02.02.2011 05.02.02.GÜRTEKS İPLİK SAN.2011 26.2011 09.02.2011 Tarihleri) Tarih 01.2011-01.02.02.2011 Tarihleri) 70   .2011 Minimum MinDate MinTime Maximum MaxDate MaxTime Avg Num Data[%] STD SO2 µg/m3 24 37 52 42 36 55 60 56 58 47 47 62 48 26 9 17 26 22 24 9 13 24 16 19 30 13 16 11 9 15.02.2011 21.02.9 PM10 24H µg/m3 56 65 82 134 117 145 175 174 124 125 93 102 122 109 86 97 151 111 140 218 114 127 135 139 151 127 111 94 56 01.2011 15.02.2011 24:00 122 28 100 33.2011 23.2011 10.02.Ş.03.02.02.2011 24:00 32 28 100 17.02.2011 22. Gaziantep ili hava kalitesi ölçüm sonuçları (01.02. Gaziantep İli Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları (01.2011 04.02.02.02.02.5 Şekil 53.2011 03.02.02.2011 24:00 218 20.02.2011 07.02.1 PM10 µg/m3 62 62 119 119 139 156 189 140 119 120 83 120 115 106 76 143 117 117 214 156 97 138 153 135 131 122 107 81 62 01.2011 19.2011 24:00 214 19.02.

03.03.2011 24:00 25 22 70 12.03.03.2011 24:00 45 04.Ş.03.2011 09.2011 18.2011 19.03.03.GÜRTEKS İPLİK SAN.03.2011 13.2011 04.2011 11.03.03.03.03.2011 24:00 112 22 70 42.2011 06.2011 03.03. Gaziantep İli Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları (01.2011 12.2011 24:00 247 07.2011 17.03. A. VE TİC.2011 14.03.2011 20.01.2011-22.2011 Minimum MinDate MinTime Maximum MaxDate MaxTime Avg Num Data[%] STD SO2 µg/m3 12 26 30 45 32 35 23 8 6 6 10 24 34 45 32 38 37 38 31 29 11 12 6 09.03.03.03. Gaziantep ili Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları (01.2011 Tarihleri) Tarih 01.03.03.03.2011 08.2011 Tarihleri)   71 .2011 10.2011 02.2011 05.2011 16.01.2011 24:00 252 08.03.03.03.2011-22.2 PM10 24H µg/m3 74 85 100 124 142 111 155 252 86 47 64 129 90 98 137 133 127 128 141 97 96 56 47 10.6 So2 24H µg/m3 10 18 28 36 42 34 30 14 7 6 7 15 30 41 39 34 39 36 37 29 20 11 6 10.03.03.4 PM10 µg/m3 77 96 108 153 106 103 247 168 46 49 109 108 75 138 123 137 125 151 101 102 77 42 42 22.03. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 40.2011 22.2011 15.2011 21.03.03.2011 07.2011 24:00 25 22 70 12.2011 24:00 42 05.03.03.0 Şekil 54.2011 24:00 110 22 70 44.03.

Faaliyet kapsamında ihtiyaç duyulacak personel kullanımı ve tesis temizleme suyu Organize Sanayi Bölgesi su şebekesinden. Ne Miktarda Ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı.02. İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” usul ve esaslarına uygun olarak bertarafı sağlanacaktır.B. boyama prosesinde kullanılacak su ise taşıma olarak ve Organize Sanayi Bölgesi su şebekesinden temin edilecektir.IV. 30. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Su Faaliyet alanının bulunduğu Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki(OSB) faaliyetlerden kaynaklanan atıksular OSB atıksu arıtma tesisinde SKKY standartlarına uygun olarak arıtılmaktadır.GÜRTEKS İPLİK SAN. Bahse konu tesis için arazi hazırlaması yapılmayacağından faaliyetten kaynaklı bitkisel toprak ve hafriyat atığı oluşmayacaktır. idari ve teknik önlemler ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır.III. Hafriyat Artığı Malzemelerin Nerelere Taşınacakları.S. 13. bu etkileri önlemek en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede “Hafriyat Toprağı. Atıksuların Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü kanal standartları sağlanarak tesis atık sularının sızdırmaz borular ile Organize Sanayi Bölgesi kanalizasyon sistemine bağlantısı yapılacak ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hüküm ve esaslarına uygun olarak kanal bağlantı izni alınmış ve ekte sunulmuştur. kanalizasyon şebekesine bağlantısı yapılacaktır. Faaliyet kapsamında işçilerin evsel nitelikli su kullanımı.   72 .03. Faaliyet kapsamında su kullanımında ve atıksuların bertarafında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. Nerelerde Depolanacakları Veya Hangi Amaçlar İçin Kullanacakları. İnşaat döneminde evsel atıksu.Ş.12.1. Arıtma tesisi toplamda 90.000m3/gün kapasite de olup I.2008 tarih ve 26786 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.II. OSB bölgelerinin ihtiyacını karşılamaktadır. işletme döneminde ise evsel nitelikli atıksu ile tesis temizleme ve proses atıksuyu oluşacaktır. Hafriyat atığı oluşması durumunda 18. Proje konusu tesiste iplik üretim ünitesi için yapılmış olan kapalı alan inşaatı tamamlanmış olup boyama ünitesi için de bu alandan faydalanılacaktır. VE TİC.2004 tarih ve 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”. A. tesis temizleme ve boyama prosesinden kaynaklı oluşan atık suyun O. BÖLÜM IV: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER (Bu bölümde faaliyetin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri tanımlanır.) IV.03.2010 Tarih ve 27537 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hüküm ve esaslarına uyulacaktır. Arazinin Hazırlanması Ve Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde. Proje kapsamında 31.

A.3. Göç Hareketi) Türkiye İstatistik Kurumu 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre Gaziantep ilinin toplam nüfusu 1 285 249 kişidir. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU IV.4.7 km mesafedeki Erikli Köyü’dür.6 km mesafedeki Aktoprak Köyü ve ~5. Faaliyet alanı çevresinde akarsu bulunmamaktadır. Nüfus verileri Tablo 41. ~3. Tesisin bu yerleşim yerlerine herhangi bir olumsuz etkisi olacağı öngörülmemektedir. herhangi bir olumsuz etkisi olması öngörülmemektedir. şehir nüfusu 355354 kişi. IV. köy nüfusu 55832 kişidir.Yerleşimler ( İşletme Sırasında Yerleşimlere Olabilecek Etkiler Ve Alınacak Önlemler) Tesis Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaktadır ve çevresinde de sanayi tesisleri yer almaktadır. Dere yatağında mevsimsel yağışlar sonucu akım oluştuğundan taşkına neden olması beklenmemektedir. Taşkın Önleme Ve Drenaj İle İlgili İşlemler.8 km mesafedeki Dülük Köyü. Drenajın sağlanması için tesiste çatıda suyolları yapılarak suyun rögarlarda toplanması ve kanalizasyon alt yapısına iletilmesi sağlanacaktır.2. Tesise en yakın yerleşim yerleri ~2.5 km mesafedeki Sam Köyü. Tesis alanına geçişin sağlanması için dere yatağının belirli bölümlerinde geçiş yolları yapılacaktır. IV. İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne haber verilecek ve 4373 sayılı Taşkın Sulara Ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu kapsamında yükümlülüklere uyulacaktır.   73 . emisyon. Nüfus Hareketleri (İşletme Döneminde Sağlanacak İstihdam. VE TİC. Tesisin çevresinde bulunan diğer sanayi tesisleri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi beklenmemektedir. de verilmiştir. ancak tesisin açık alanının hemen bitiminde kuru bir dere yatağı bulunmaktadır.GÜRTEKS İPLİK SAN. Ayrıca proje konusu faaliyet alanının bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi şehir merkezine ~20 km mesafededir ve tesisin şehir merkezindeki yerleşim alanlarına gürültü. İlçelere göre toplam nüfus verilerinde Şehitkamil ili için şehir ve köy nüfusu toplam 411186 kişi. Proje alanında doğal afet olarak taşkın ve sel ile karşılaşılması halinde DSİ Bölge Müdürlüğüne. ~4. kirlilik vb. Ekonomik Değişiklikler.Ş.

Proje Kapsamındaki Elektrifikasyon Planı. IV.11. Tablo 42. A.GÜRTEKS İPLİK SAN. Nüfus Yoğunluğu YIL BÖLGE ADI Genel Nüfus Sayımı Toplam şehir ve köy nüfusu Genel Nüfus Sayımı Şehir nüfusu Genel Nüfus Sayımı şehir ve köy nüfusu Köy nüfusu Nüfus yoğunluğu (kilometrekareye düşen kişi sayısı) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine: Toplam nüfus Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre şehir ve köy nüfusu ve nüfus artış hızı (şehir) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre şehir ve köy nüfusu ve nüfus artış hızı (Köy) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre şehir ve köy nüfusu ve nüfus artış hızı : Yıllık nüfus artış hızı (binde) 2000 1285249 1009126 276123 188 1560023 1342518 1612223 1410286 1653670 1454097 1700763 1501566 2007 2008 Gaziantep 2009 2010 2000 411186 355354 55832 343 558821 516520 581734 549713 2007 2008 Şehitkamil 217505 201937 199573 199197 42301 32021 32.3 A (105 A) 4x6 NYM 11. Tesisin Elektrik Dağıtımı Güç Bilgileri Isınmaya Göre Kablo Kesit Kontrolü 3x25/16 NYY 87. Elektrik hattının tesis edilmesi esnasında 04. Tesiste ihtiyaç duyulacak elektrik enerjisi Organize Sanayi Bölgesi elektrik dağıtım hattından temin edilecektir.91 25.9 A (44 A) Ana Kolon Kolon   74 . Tesise ait elektrifikasyon planı Ek 7 de verilmiştir.38 Proje konusu faaliyetin işletme döneminde iplik üretiminde ~160 kişi ve iplik boyama tesisinde ~50 kişinin istihdamı gerçekleştirilecektir.1984 tarih ve 18565 sayılı resmi gazetede yayımlanan  “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” yükümlülüklerine uyulacak ve elektrik tesislerinde topraklama yapılarak kullanım güvenliği sağlanacaktır. Tesiste üretimi planlanan ürünlerin pazarlanması için hedef piyasa yurtiçi ve yurtdışıdır. Bu alanlarda ihtiyaç duyulan tekstil ürünlerinin karşılanmasıyla birlikte bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanacak ve yeni istihdam alanları da oluşacaktır. VE TİC.Ş. Tablo 42 de ise tesisin elektrik dağıtım gücü bilgileri yer almaktadır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 41.5.

Ş. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU IV. Bertaraf Yöntemleri Ve Deşarj Edileceği Ortamlar Ve Uzaklığı. OSB Atıksu Arıtma Tesisinin Tipi Ve Özeliklerinin Açıklanması. A. işletme döneminde ~36. Organize Sanayi Bölgesi su şebekesinden tesise gelecek olan su tesiste gereken birimlere Ek 8 de sunulan Su Dağıtım Planında belirtildiği gibi dağıtılacak ve proses suyu yumuşatma ünitesinden sonra ünitelere verilecektir. kanalizasyon şebekesine bağlantısı yapılacaktır. VE TİC.33 m3/gün personelin içme ve kullanım amaçlı. işletme döneminde personel kullanımı.Proje Kapsamındaki Su Temini Sistemi Planı.S. işletme döneminde ise evsel. Faaliyet kapsamında işçilerin günlük tüketimleri sonucu oluşacak evsel nitelikli atık su hesaplanırken TÜİK verileri 2008 yılı Türkiye ortalaması tüketim değeri olan lt/kişi-gün baz alınmıştır. Proje kapsamında oluşacak atık sular inşaat döneminde evsel nitelikli atık su. ~0. Atıksuların Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü kanal standartları sağlanarak tesis atık sularının sızdırmaz borular ile Organize Sanayi Bölgesi kanalizasyon sistemine bağlantısı yapılacak ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hüküm ve esaslarına uygun olarak kanal bağlantı izni alınmış ve ekte sunulmuştur. 173 litre –kişi /gün N = Nüfus/Kişi Sayısı Evsel Nitelikli Atık Su Miktarı: İnşaat –Montaj Aşaması: İnşaat aşamasında çalışacak işçilerin günlük kullanımları sonucu evsel nitelikli atıksu oluşacaktır. Q = qxN Q = Atıksu Miktarı Q = Birim Su Sarfiyatı. İnşaat montaj döneminde 10 işçinin istihdamı planlanmakta olup bu işçilerin su tüketimleri sonucu oluşacak atıksu miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır   75 .93 m3 /gün tesis temizleme ve ~ 20m3/gün boyama prosesinde kullanılacak su olacaktır. proses atık suları ve tesis temizlemeden kaynaklanan atık su olacaktır. Faaliyet kapsamında işçilerin evsel nitelikli su kullanımı. Suyun Nereden Temin Edileceği.6. İnşaat döneminde ihtiyaç duyulan su miktarı ~1.B. Atıksuların Deşarj Değerleri.73 m3/gün.GÜRTEKS İPLİK SAN. Oluşacak Atık Suların Cins Ve Miktarları. tesis temizleme ve boyama prosesinden kaynaklı oluşan atık suyun O. Tesis içerisindeki su kullanımı inşaat döneminde personelin içme ve kullanma amaçlı tüketeceği su olup Organize Sanayi Bölgesi su şebekesinden. Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı Ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları (Alınan İzinler Var İse Eklenmesi). tesis temizleme için Organize Sanayi Bölgesi su şebekesinden ve boyama prosesinde kullanmak için de taşıma olarak ve Organize Sanayi Bölgesi su şebekesinden faydalanılacaktır.

2mg/lt.5 lt/gün m2 x 15. VE TİC. 1.800 ton tow boyama) olarak planlanan tesisin boyamada kullanacağı suyun tamamının atıksuya dönüşeceği varsayımı ile yılda 7800 m3/yıl. Tekstil sektöründe genel olarak 1 ton elyafın boyanması için 1 ton su kullanılmaktadır. Qişletmeevsel = 173 litre-kişi/gün x 210 kişi = 36330 lt/gün = ~ 36. Dr.26m3 /gün Atıksuların Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü kanal standartları sağlanarak tesis atık sularının sızdırmaz borular ile Organize Sanayi Bölgesi kanalizasyon sistemine bağlantısı yapılacak ve kanal bağlantı izni alınmış ve ekte sunulmuştur.33 m3/gün Prosesten Kaynaklanan Atık Su Miktarı: Tesis boyama ünitesinde yapılan işleme göre su kullanımı farklılık gösterecektir. Prof. Oluşacak atıksu miktarı. [1 m3 = 1000 lt (su için)] İşletme Aşaması: Tesiste işletme döneminde iplik üretim bölümünde 160.Krom(Cr+6) 0.097 mg/l.46 değerleri aldığı görülmüştür.Ş.[Kaynak: Atıksu Arıtımının Esasları.Bu değerler Gaziantep OSB kanal standartlarını sağladığından.AKM (askıda katı madde)48 mg/l.GÜRTEKS İPLİK SAN.73 m3 /gün atıksu oluşacaktır. Dr. 26 m3/gün olacaktır1. tesisin işletmeye geçmesi atıksu kirlilik yükünün de OSB kanal standartlarını sağlayacağı öngörülmektedir.5 lt/gün baz alınmıştır)] Q tesis yıkama =1. Evsel. yağ gres 44.                                                              1 1Ton =1 m3 olarak baz alınmıştır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Qinşaat evsel =173litre –kişi /gün x 10 kişi = 1730 litre/gün=1.93 m3 /gün = ~ 63.pH 7. Tesis atıksu kirlilik yükünün belirlenmesi için benzer bir tekstil tesisi atıksu kirlilik yükü incelendiğinde.500 m2 = 23. İzzet ÖZTÜRK.93m3/gün Proje konusu faaliyet kapsamında oluşacak toplam atık su miktarı. boyama bölümünde 50 toplam 210 kişinin günlük ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşecek su tüketimi sonucu evsel nitelikli atıksu oluşacaktır.25 m3 /gün(ay)=0. KOİ(kimyasal oksijen ihtiyacı) 494mg/l. Ufuk KOŞKAN (Cadde yıkanması için su sarfiyatı 1. Tesis Temizlemeden Kaynaklanan Atık Su Miktarı Proje konusu faaliyetin gerçekleştirileceği işletme alanının temizlenmesi için sarf edilecek su yaklaşık olarak aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 76   . A.000 ton çile boyama.33 m3/gün + 26 m3 /gün + 0.250 lt/ gün=~23. Dr. Hacer TİMUR. ΣQ = Qişletmeevsel + Qproses + Qtesis yıkama = ~ 36. Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü. Üretim kapasitesi yıllık 7800 ton (6.

VE TİC.Dengeleme Havuzları Kimyasal Arıtımı. III. IV.5 0.Ş.000 m3/gün.Kum Tutucu .Biyolojik Arıtımı Havalandırma Havuzları . II. Tesiste oluşan atıksular tablodaki deşarj standartları sağlanarak deşarj edilecektir.000 m3/gün kapasiteye sahip olup I. Tablo 43. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından 24.Izgara Yağ .Son Çökeltim Havuzu Arıtma Ve Çamur Susuzlaştırma.. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Kanal Deşarj Standartları PARAMETRE Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Askıda Katı Madde Yağ Ve Gres Toplam Fosfor Toplam Krom Krom (Cr+6) Kurşun (Pb) Toplam Siyanür (CN-) Kadmiyum (Cd) Demir (Fe) Florür (F-) Bakır (Cu) Çinko (Zn) Civa (Hg) Sülfat (SO4) Toplam Kjeldahl-Azotu Balık Biyodeneyi (ZSF) pH BİRİM mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt KANAL DEŞARJ DEĞERİ 2200 498 100 8 4 1. .05.Dekantör   77 . Organize Sanayi Bölgelerinin ihtiyacını karşılayabilmektedir. .Kimyasal Çöktürme Havuzları .Çamur Yoğunlaştırma . .GÜRTEKS İPLİK SAN. OSB Arıtma tesisi üniteleri aşağıdaki gibidir: Fiziksel Arıtımı. OSB Arıtma Tesisi iki kademeden oluşmakta olup toplam kapasitesi 90.Hızlı-Yavaş Karıştırıcılar .. I.3 30 40 8 15 3500 30 25 6-9 Tesisten OSB kanalına deşarj edilen atıksular Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisine geçecektir. II. A. kademede 60.5 4 1.2006 tarihinde alınan 222 nolu karar ile belirtilen “Atıksu Kanal Deşarj Standartları” Tablo 43 de verilmiştir. Tesise ait bilgiler Tablo 44 de ve Tablo 45 de sunulmuştur. kademede 30.000 m3/gün dür..

5 1 0. Kimyasal Çökeltme Havuzları Havalandırma Havuzları.05 1500 15 10 6-9 PARAMETRE Kimyasal Oksijen İhtiyacı (Koi) Askıda Katı Madde (Akm) Yağ Ve Gres Toplam Fosfor Toplam Krom Krom (Cr+6) Kurşun (Pb) Toplam Siyanür (Cn¯) Kadmiyum (Cd) Demir (Fe) Florür (F¯) Bakır (Cu) Çinko (Zn) Civa (Hg) Sülfat (So4 ) Toplam Kjeldahl-Azotu Balık Biyodeneyi (Zsf) Ph BİRİM (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) - Proje kapsamında 31.1 10 15 3 5 1500 20 10 6-9 KOMPOZİT NUMUNE 24 SAATLİK 300 100 10 1 1 0.12.03.2010Tarih ve 27537 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hüküm ve esaslarına uyulacaktır.000 m3/gün) 42000 15000 1200 240 3000 Tasarım (90. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Kısımları Arıtma Kısımları Izgara Yağ Ve Kumtutucu. Dengeleme Havuzları Hızlı-Yavaş Karıştırıcılar.Ş. Son Çökeltim Çamur Yoğunlaştırma.   78 . kademe ( 60.000 m3/gün) 126000 4500 3600 720 9000 Tablo 45. 30.02. VE TİC. SKKY Tablo 19. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 44.2008 tarih ve 26786 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Dekantör Fiziksel Kimyasal Biyolojik Arıtma Ve Çamur Susuzlaştırma OSB Arıtma Tesisi çıkış suyunda “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”nde Tablo 19. A.000 m3/gün) 84000 30000 2400 480 6000 Parametre KOI AKM TKN TOPLAM P YAĞ-GRES Konsantrasyon 1400 500 mg/lt 40 mg/lt 8 mg/lt 100 mg/lt I. Tablo 46. kademe (30.2004 tarih ve 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Değerleri Yük (kg/gün) II.5 2 1 0. da verilen aşağıdaki standartlar sağlanmaktadır.GÜRTEKS İPLİK SAN.5 0. Karışık Endüstriyel Atık Suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları Küçük Ve Büyük Organize Sanayi Bölgeleri Ve Sektör Belirlemesi Yapılamayan Diğer Sanayiler) KOMPOZİT NUMUNE 2 SAATLİK 400 200 20 2 2 0. 13.

18 10 Doğal gaz Anma ısıl gücü 8250 kcal/m3 alınmıştır. Proje Ünitelerinde Ve Diğer Ünitelerde Kullanılacak Yakıt Ve Yardımcı Yakıt Türleri.Ş. saatlik yakıt tüketimi 766.01 ~0. Yakma kazanında yakıt olarak doğal gaz kullanımı planlanmakta olup yıllık tüketilecek doğalgaz miktarı ~1.(t=207 oC.000 kg/yıl olarak öngörülmektedir.GÜRTEKS İPLİK SAN. Yoğunluğu 0. doğalgazın yakıt olarak kullanılacağı yakma sistemi yanma gazları emisyonları ile boyama. Proje konusu faaliyet kapsamında yakma kazanında kullanılacak olan doğalgaz Organize Sanayi Bölgesi doğalgaz dağıtım hattından sağlanacaktır. şirketinin 2.24 ~0.67 kg/m3 tür.500.007 60 Hidrokarbon 0.2 500 Azotoksitler 3. Organize Sanayi Bölgesindeki tesisinin emisyon ölçüm sonuçlarından faydalanılmış. Yakıtların Hangi Ünitelerde Ne Miktarlarda Yakılacağı Ve Kullanılacak Yakma Sistemleri. (Kaynak. Kirletici Madde Yayın Faktörleri Kirletici Madde Konsantrasyonları (Doğalgaz)g/m3 Hesaplanan Değerler (kg/saat) Yönetmelik Sınır Değerleri (kg/h) Karbonmonoksit 0. kurutma işlemlerinden kaynaklanacak VOC (Volatile Organic Compound/ Uçucu Organik Bileşik) emisyonları olacaktır. A. Tesis baca yüksekliği abak hesabına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.7.036 -Toz 0. Ve Tic.048 ~0. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU IV. Nereden Nasıl Sağlanacağı Ve Kimyasal Analizleri.   79 . Proje konusu faaliyet kapsamında emisyon kaynakları.76m) Baca yüksekliği 14 m olarak tespit edilmiştir. Kullanılan sıcaklık.76 40(Azotdioksit) Kükürtoksitler 0.R=3452Nm3/saat d=0.6 ~2.Ş. Aysen Müezzinoğlu –İzmir.1987) Abak hesaplamalarında Gürteks İplik San. Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları. Tablo 47. VE TİC. Oluşacak Emisyonlar Ve Alınacak Önlemler.baca iç çapı verileri bu rapordan baz alınmıştır.272 ~0. A.7m3 ‘tür.35 MW ısıl güçte. kütlesel debi. Miktarları. Doğalgazın yakıt olarak kullanılacağı buhar kazanı 7.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 55. VE TİC.GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş. Abak Hesabı Tesisin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) kapsamında değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılmıştır:   80 . A.

04. Tesis 03. sökme. aynı sınıftan birden fazla bileşik bulunsa dahi bunların toplam emisyonları. sıvılaştırılmış petrol gazı.03.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında emisyon ölçümleri yaptırılacaktır. Yanma kaynaklı emisyonun yanı sıra boyama ve kurutma işlemleri esnasında VOC emisyonları oluşması beklenmektedir. Tesisin SKHKKY’ ne Göre Değerlendirilmesi SKHKKY Kapsamı SKHKKY Ek 2 kapsamında değerlendirilmesi SKHKKY Ek 3 kapsamında değerlendirilmesi SKHKKY Ek 4 kapsamında değerlendirilmesi Değerlendirme Karbonmonoksit.2.07.30.2 Gaz yakıt (doğalgaz. İzne Tabi Tesislerde Baca Yüksekliği ve Hızının Tespiti kapsamında tesisin anma ısıl gücünün 1. azotoksitler toz emisyonları sınır değerleri sağlamaktadır.16 Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl. bu emisyonların oluşma ve atmosfere deşarj edilme periyodu dikkate alınarak tesis en yüksek kapasitede çalışırken bu emisyonlar ölçülecektir.   81 .1 h) Atık gazlardaki gaz ve buhar emisyonları: Tesisin üretim prosesine göre. Anılan tesis 29. kostikleme ve benzeri) ve boyama birimlerini birlikte içeren iplik. kükürtdioksit. Yapılan hesaplamalara göre sınır değerler sağlandığından sürekli ölçüm cihazı ile izlenmesine gerek olmayacaktır. Ek 5 Kirletici vasfı yüksek tesisler listesinde Ek-5 A) BİRİNCİ GRUP TESİSLER: Yakma Tesisleri 5) Gaz yakıtlı yakma tesisleri kapsamındadır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 48. VE TİC. SKHKKY Verilen Sınır Değerler Yakıtlar Kükürtdioksit mg/Nm3 Karbonmonoksit mg/Nm3 Azot dioksit mg/Nm3 800 Toz mg/Nm3 10 Doğal Gaz.2009 Tarih ve 27214 Sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ve 24. atık gazlarda bulunan organik bileşiklerin buhar ve gaz biçimindeki emisyonları. Tablo 1.2010 Tarih ve 27503 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ek 2 1.Ş.2009 tarih ve 27277 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) . fuel gaz) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 2MW ve daha büyük 100MW’tan küçük olan tesisler Ek 2 4.02. ağartma. A. SKHKKY Ek 5 kapsamında değerlendirilmesi Tablo 49. kumaş veya halı fabrikaları kapsamında yer almakta olup bahsi geçen yönetmelik ve 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY)” .GÜRTEKS İPLİK SAN. yüksek fırın gazı.2’de I inci. SKHKKY Ek 1 . II nci ve III üncü olarak sınıflandırılan. 30.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uyularak ölçümleri yaptırılarak Çevre izni alınacaktır. merserizasyon. aşağıdaki değerleri aşamaz.03. LPG.2MW ‘ın üzerinde olması dolayısı ile tesis baca yüksekliği SKHKKY göre abak hesabı ile belirlenecektir. kokgazı. 100 100 Rafineri gazı *Baca gazlarındaki hacimsel oksijen miktarı %3 esas alınır.

Formik Asit .p.Asetikasit Etilesteri -Asetikasit n-butil esteri -n-bütil alkol -n-bütilasetat -Dietil eter -1.Dimetilamin .Tiyofenol . VE TİC.Ş.Etil Klorür -Etilenglikol -Etilglikol -n-Heptan -4-Hidroksi-4-metil-2pentanon -n-Hekzan -İzo butil alkol -İzopropileter -Metanol-Metil alkol -Metilsiklohekzan -Metiletilketon -Metilbütilketon -Metilizobütilketon -n-Pentan -1-pentanol .Asetaldehit .Toluendizosiyanat .1.Trietilamin . şirketinin 2.Asetik asit .Triklorfenol .2-Dikloretilen -Diklorometan .Asetikasit n-metil esteri -Asetik metil esteri .3) . A. 2-Trikloretan .2.Etilendiamin -Etilenglikol monometileter (Metilglikol) -2-Etil -1-hekzanol -2 Klor-1. Bu değerler Tablo 51 de verilen SKHKKY sınır değerleri sağlamaktadır.Metilizosiyanat -Monoetilamin .Keten = Karbometen = Etanon .Diklorbenzen ve o-Diklorbenzen . ve II.Ksilen -Metakrilik asit metil esteri -Metilsiklohekzanon -Metilnaftalin -Morfolin-Dietilen İmidoksit -Monoetenolamin -Monoklorbenzen -Naftalin -Nitrotoluen -Propilen oksit -Propionik asit -Siklohekzanon -Stiren – Feniletilen = Vinil benzen -Tetrahidrofuran -Tetrahidronaftalin -Toluen -Trietanolamin -1.Dimetilanilin -Dimetiletilamin .İzopropil alkol -Siklohekzan -Siklohekzanol -Tetrakloroetilen -Trietilenglikol Gürteks İplik San. n-Hegzan 0.Dimetilsülfoksit -Diizopropileter -Etanol (Etil alkol) .Dinitrobenzen -Difenil . Ayrıca VOC içerisinde III.Formaldehit .Fenol . 1.1-trikloretan -Trikloretilen -Trioksan metaformaldehit III.Nitro p-hidroksitoluen . sınıf maddeler arasında yer alan “İsopropil Asetat” ve n-Hegzan bulunabilecek olup benzer tesisler için daha önceden yapılmış olan ölçümlerde İsopropil Asetat 0.Diasetonalkol . Organize Sanayi Bölgesindeki tesisinin emisyon ölçüm sonuçlarına göre VOC konsantrasyonu VOC kütlesel debisi <0.Ş. sınıfa giren organik   82 .Kloropropionik asit -Merkaptanlar -Monoklorasetik asit -Metilamin . A. Ve Tic.Fosgen . sınıf -Akrilaldehit -Akrilikasit -Akrilikasit etilesteri -Akrilikasit metilesteri -Anilin -Butirilasit = Bütanoikasit -Dietilamin -1.Furfurol .4-dioksan -Etilbenzen .Dikloretan .Tiyoeter .Dietanolamin -1.Etilenoksit .Nitrokrezol (2 .3bütadien -Kloroform=Triklormetan .Dimetilsülfür .Vinil Asetat .1-Dibrometan -1.Dikloretan (Etilenklorür) .Tetrakloretan .Dimetilformamid -1.Hekzametilendiizosiyanat .Kurşun tetraetil -Karbonsülfür -Krezol =Hidroksi toluen .2 . İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 50.Tiyokrezol=Tiyo hidroksitoluen .i-propanol . 1.Trimetilamin .Poliklorlu Difeniller .Nitrofenol .Benzin) (Kütle yüzdesi olarak %25 den fazla C7 ve C8 aromatik ihtiva eden) -Bütadien (1.0001 kg/st olarak ölçülmüştür.0002 kg/st. sınıf -Amilasetat .Piridin .Diklorofenol .0004 kg/st olarak belirlenmiştir.Nitrobenzen . sınıf -Aseton .Hekzanoik asit =Kaproik asit . Organik buhar ve gazlar I. Tablo 1.1.Valerikasit = Pentanoik asit II.GÜRTEKS İPLİK SAN. İşletme döneminde yaptırılacak emisyon ölçümlerinde I.

Tablo 51. makine montaj aşamasında meydana gelecek gürültüler olup makineler kapalı alanda çalışacağından olumsuz bir çevresel etkisi beklenmemektedir.8. A.   83 . İşletme döneminde kullanılacak makine sayısına göre tüm makinelerin aynı anda çalıştığı varsayımı ile etki edecek eşdeğer gürültü seviyesi gürültü seviyelerine ulaşılan makineler için aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanmıştır. Gürültüyü Azaltmak İçin Alınacak Önlemler.4 x10 -8 x f 2 x r / φ F = İletilen Sesin Frekansı (500–4000 Hz) r = Kaynaktan Uzaklık (M) Φ= Havanın Bağıl Nemi (%61. de verilen sınır değerlere uyulacaktır. Atık Gazlarda Bulunan Organik Bileşiklerin Buhar Ve Gaz Biçimindeki Emisyonları I'inci sınıfa giren organik bileşikler (0. Proje konusu faaliyet kapsamında inşaat aşamasındaki gürültü kaynakları.GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş. VE TİC. makine montaj aşamasında meydana gelebilecek gürültüler ve iç ve dış dekorasyon olacaktır.1 kg/saat ve üzerindeki emisyon debileri için) II'nci sınıfa giren organik bileşikler (3 kg/saat ve üzerindeki emisyon debileri için) III'üncü sınıfa giren organik bileşikler (6 kg/saat ve üzerindeki emisyon debileri için) 20 mg/Nm3 150 mg/Nm3 300 mg/Nm3 IV. Gürültü Seviyesi Hesaplamalarında Kullanılan Formüller Ses Gücü Düzeyleri n Lw= 10 LogΣ10 Lwi/10 i=1 Lw(i)=10log(10 Lwi/10 )/4 Ses Basınç Düzeyi: Lp=Lwi +10 Log(Q/4πr2) Aatm = 7. Tablo 52. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU bileşiklerin bulunması halinde ise SKHKKY de belirtilen ve Tablo 51. İnşaat-Montaj aşamasında 2 adet kaynak makinesi ve iki adet matkap kullanılacaktır. Gürültünün Kaynakları Ve Seviyesi.Proje Kapsamında İnşaat Ve İşletme Döneminde Üretim Nedeni İle Meydana Gelecek Vibrasyon.Aatm Eşdeğer Gürültü Seviyesi n Leq = 10 Log Σ 10 Li/10 i=1 İnşaat –Montaj Aşaması: Proje konusu faaliyetin inşaat dönemindeki gürültü kaynakları iç ve dış dekorasyon. Tüm makinelerin aynı anda çalıştığı varsayımı ile etki edecek eşdeğer gürültü seviyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.48) Atmosferik Yutuşun Etkisi İle Ses Basıncı Lp =Lp. İşletme döneminde ise tesiste üretim için kullanılacak makineler olacaktır.

04 0.Ş.00 24.04 6.02 28.04 0.04 52.04 26.04 38. VE TİC.00 24.00 24.GÜRTEKS İPLİK SAN.02 32.04 52.04 52.04 58.06 24.02 58.48 22.02 28.02 58. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 53.02 52.02 38.02 20.04 20.02 38. A.04 32.50 26.04 0.02 38.02 0.48 Kaynak Makinesi (2 Adet) Matkap (2 Adet) 4000 hz 26.02 28.04 32.48 Merkez Frekanslar 1000 hz 2000 hz 26.06 22.48   84 .04 20.50 26.02 6.02 6.06 22.06 22.50 26. İnşaat-Montaj Aşamasında Kullanılan Araçların Ses Basınç Seviyesi Makineler Mesafe(m) 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 500 hz 26.00 26.02 58.02 6.50 28.04 20.04 32. Gürültü Kaynakları Ses Basınç Seviyeleri Gürültü Kaynakları Kaynak Makinesi (2 Adet) Matkap (2 Adet) Toplam 74 105 Ses Gücü Düzeyleri 500 1000 2000 68 68 68 100 100 100 4000 68 100 Tablo 54.

40 23.04 20.54 35.48 3.02 8.98 19.81 26.48 57.04 9.89 25.31 21.00 0.20 21.04 0.04 0.72 28.2 0.060 52.02 19.63 25.04 20.00 9.80 51.89 31.030 38.37 12.0   85 .63 27.04 0.08 50.887 26.611 2000 hz 58.54 3.04 0.00 38.146 22.301 28.GÜRTEKS İPLİK SAN.04 20.805 26.76 - 500 hz 58.517 24.02 19.629 24.06 3.02 0.04 0.90 37.04 0.08 18.02 6.Ş.0 +1.241 52.481 38.036 22.2 +1.09 Matkap 58.04 2.02 6. Düzeltme Faktörleri Merkez frekans(hz ) 500 1000 2000 4000 Düzeltme faktörü -3.02 1. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 55.99 37.926 38.444 4000 hz 58.903 1000 hz 58.44 25.04 0.602 24.02 4.02 51.407 24.02 0.451 26.50 0.815 28.69 23.222 26.41 12.04 0. VE TİC.015 52.04 0.752 22.03 57.602 32.150 32.06 0.57 57.59 21.02 1.99 5.04 20.06 48.963 52.04 0.09 28.02 0.629 32.86 57.02 Matkap Aatm Kaynak Makinesi 26.05 18. İnşaat-Montaj Aşamasında Kullanılan Araçların Atmosferik Yutuşun Etkisiyle Ses Basınç Seviyesi Mesafe (m) 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 Kaynak Makinesi 26.775 Tablo 56.44 30.258 28.27 16.48 14.50 7.02 6.50 28.90 5.02 26.98 51.407 32.02 26.00 2.80 19.06 12.02 26.50 1.204 28.02 0.02 6.48 0.009 22.120 38. A.05 25.

GÜRTEKS İPLİK SAN.90 52.11 18.08 19.79 34.20 29.74 25.22 32.74 5.55 23.79 29.52 2.38 9.82 16. VE TİC.09 58.05 13.69 28.81 28. İnşaat-Montaj Aşaması Eşdeğer Gürültü Seviyesi   86 . İnşaat-Montaj Aşamasında Kullanılan Araçların Düzeltilmiş Ses Basınç Düzeyi Makineler Mesafe (m) 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 Merkez Frekanslar 1000 hz 2000 hz 25.44 36. A.82 48.44 4.57 21.98 27.09 29. İnşaat-Montaj Aşaması Eşdeğer Gürültü Seviyesi Mesafe (m) 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 Leq (dBA) 66.08 51.78 26.38 41.76 0.74 57.83 57.83 30.52 24.40 26.98 59.47 23.69 22.00 19.89 Leq (dBA) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 mesafe Leq (dBA) dBA Şekil 56.59 17.76 60.20 20.86 9.23 Toplam 31.69 54.61 - Tablo 58.90 20.41 13.01 24.Ş.79 2.39 44.52 34.00 51.74 37.37 4000 hz 26.88 Kaynak Makinesi Matkap 500 hz 22.56 27.20 63.53 37.85 22.99 21.22 18. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 57.

Gürültü Kaynakları Ses Basınç Seviyeleri Gürültü Kaynakları Bobin makinesi (9 adet) Rink iplik makinesi (18 adet) Kompresör (5adet) Forklift (2 adet) Toplam 82 80 100 101 Ses Gücü Düzeyleri 500 1000 2000 76 76 76 74 74 74 94 94 94 95 95 95 4000 76 74 94 95   87 . A. İşletme Dönemi Proje konusu faaliyetin işletme aşamasında oluşabilecek gürültü kaynakları üretimde kullanılacak olan makinelerin çalışmasından kaynaklanan gürültü olacaktır. VE TİC. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Faaliyet kapsamında inşaat-montaj aşamasında meydana gelecek gürültüler için hesaplanan eşdeğer gürültü seviyesi Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği Ek-VII Tablo-5’te yer alan şantiye alanlarından bina için 70 dBA. Dolayısı ile yerleşim yeri için inşaat-montaj aşamasından kaynaklanacak olumsuz bir etki beklenmemektedir. kompresör ( 5 adet).Ş. Tablo 59.GÜRTEKS İPLİK SAN. bobin makinesi (9 adet). yol için 75 dBA. Tesis içerisinde kullanılacak olan makinelerden gürültü seviyeleri belirlenebilen makineler ring iplik makinesi (18 adet). forklift (2 adet) tüm makine ve ekipmanların aynı anda çalıştığı varsayımı ile etki edecek eşdeğer gürültü seviyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. diğer kaynaklar için ise 70 dBA olarak verilen sınır değerleri sağlamaktadır.

02 8.48 53.02 26.04 6.00 0.06 16.02 33.04 27.50 2.02 2.04 47. İşletme Döneminde Kullanılan Araçların Ses Basınç Seviyesi Mesafe(m) 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 500 hz 34.04 12.02 32.06 16.06 16.00 2.50 52.02 2.00 19.Ş.04 32.50 21.04 34.48 16.48 53.50 20.02 12.00 21.02 6.04 27.02 4.50 22.04 46.04 27.48 17.04 28.50 2.50 52.04 53.50 2.06 32.04 47.04 46.02 22.48 Merkez Frekanslar 1000 hz 2000 hz 34.02 32.04 26.02 12.48 Makineler Bobin makinesi (9 adet) Rink iplik makinesi (18 adet) Kompresör (5adet) Forklift (2 adet) 4000 hz 34.04 52.04 26.50 2.04 14.04 28.48 53.04 8.06 17.02 12.04 8.02 47.02 4.04 26.02 33.02 2.04 8.50 21.02 14.02 33.04 46.04 32.06 0.04 26.50 21.00 0.02 28.04 47.00 19.50 20.04 6.06 19. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 60.02 26.50 52.02 14.50 4.50 23.50 20.02 32.02 23. VE TİC.06 18.04 6.04 33.00 19.02 46.06 32.00 18.06 17.06 32.02 14.00 0.04 28.GÜRTEKS İPLİK SAN.04 26.00 18.48   88 .02 4.06 17.02 22.02 23. A.02 23.04 26.02 27.00 20.02 22.00 18.

VE TİC.02 4.08 44.04 0.805 21.02 2.602 27.09 22.06 3.72 23.481 33.02 4.2 0.02 45.20 33.80 25.02 2.06 12.50 Kompresör Forklift Aatm Bobin makinesi 34.015 47.76 - Tablo 62.89 5.02 46.Ş.00 18.48 0.06 34.04 26.89 7.50 2.90 11.02 14.04 26.444 4000hz 53.02 2.517 19.629 27.31 15.02 12.00 18.50 20.04 9.02 4.41 6.41 Kompresör Forklift 52.80 46.05 13.04 0.63 21.04 28.86 51.50 2.50 1.04 6.63 3.2 +1. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 61.48 14.04 8.81 0.815 23.02 2.27 11.89 25.04 28.05 19.02 22.37 6.50 28. Düzeltme Faktörleri Merkez frekans(hz ) 500 1000 2000 4000 Düzeltme faktörü -3.41 Ring iplik makinesi 32.44 6.04 26.02 1.00 0.54 29.02 19.00 18.76 - 53.54 9.04 8.06 48.44 25.120 33.602 19.00 38.40 17.04 26.81 2.50 20.GÜRTEKS İPLİK SAN.44 24.04 26.775 52. A.50 20.04 0.31 16.54 30.98 25.04 46.222 21.04 8.04 46.05 20.02 32.04 46.20 31.02 0.611 2000hz 53.98 45.02 0.04 28.04 8.59 15.963 47.02 14.57 51.02 14.00 0.99 32.98 46.04 26.04 28.02 12.0 +1.02 32.00 0.63 1.09 23.903 1000hz 53.04 26.06 34.98 27.06 16.02 12.69 31.69 33.02 12.20 15.06 16.04 0.50 0.00 0.50 2.05 31.241 47.81 20.258 23.009 17.04 0.08 26.80 45.04 2.86 52.0   89 .59 16.02 27.06 16.48 3.02 22.72 4.40 18.99 31.887 21.89 26.69 17.54 11.06 34.50 2.50 20.20 16.09 4.99 11.80 27.030 33.90 31.03 51.69 18.926 33.37 7.02 0.02 0.407 19.629 19.08 24.03 52.407 27.02 3.05 12.09 2.04 6.02 4.90 32.02 2.04 46.04 6.48 52.02 22.204 23.02 32.06 0.08 45.06 16.50 7.146 17.00 2.72 2.72 22.02 25.50 32.150 27.40 33.99 13.02 1.04 26.63 22.060 47.44 4.036 17.90 13.48 57.00 18.48 500hz 53. İşletme Döneminde Kullanılan Araçların Atmosferik Yutuşun Etkisiyle Ses Basınç Seviyesi Mesafe (m) 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 Bobin makinesi 34.05 1.50 32.06 Ring iplik makinesi 32.04 6.50 32.02 22.04 0.00 9.02 14.00 0.48 52.27 10.48 52.301 23.41 7.57 52.752 17.02 4.81 21.02 32.451 21.

79 28.69 51.74 52.20 15.22 13.81 4.69 2.41 7.83 6.94 26.76 53.41 52.37 49.08 27.11 12.74 31.37 Merkez Frekanslar 1000 hz 2000 hz 33.74 33.52 48.69 16.98 35.78 21. A.00 25.79 8.38 36.44 12.41 32.82 43. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 63.57 16.23 52.82 22.90 28. İşletme Aşamasında Kullanılan Araçların Düzeltilmiş Ses Basınç Düzeyi Makineler Mesafe (m) 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 500 hz 30.40 2.99 15.11 13.76 39.05 8.74 32.40 0.83 25.52 28.88 Bobin makinesi Ring iplik makinesi Kompresör Forklift Tablo 64.78 20.59 11.74 51.44 31.83 4.08 46.55 57.55 17.71 31.78 2.40 21.85 17.20 23.52 0.40 20.Ş.78 0.GÜRTEKS İPLİK SAN.00 46.82 24.23 Toplam 4000 hz 34.74 13.69 17.82 42.09 23.55 37.49 28.32 44.57 15.69 23.00 45.69 4.52 8.20 24.20 14.52 29.90 26.08 25.79 29.00 27.90 46.99 16.38 35.47 17.98 54.85 28.81 2.13 34.55 18.90 47.85 16.20 5.09 3.81 23.22 12.86 3.44 10.44 30.52 19.69 22.38 17.46 39.86 4.69 31.08 45.59 12.09 5. VE TİC.83 24. Eşdeğer Gürültü Seviyesi R(m) 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 Leq (dBA) 66.81 22.69 60.52 18.74 31.88 58.47 18.41 8.74 11.79 10.83   90 .20 3.38 15.98 53.52 10.98 33.05 7.09 24.

gürültüye maruz kalınan alandaki etkilenen kişi sayısı. arka plan gürültü seviyesini Leq gürültü göstergesi cinsinden 7-10 dBA aralığından fazla aşamaz. yetki devri yapılmadığı takdirde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenir. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Leq (dBA) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 1000 2000 mesafe Leq (dBA) dBA 3000 4000 Şekil 57. ç) Endüstri tesislerinin faaliyetleri sonucunda oluşan çevresel gürültü seviyesindeki tonal değişimlerde 5 dBA’lık. Yönetmelik kapsamında Madde 22 – (1) Endüstriyel tesisler. b) Her bir işyeri. gürültü kaynağı ile gürültüye hassas mekanlar arasındaki mesafe ve benzeri faktörler göz önünde bulundurularak yetki devri yapılan belediye sınırları ve mücavir alan içinde ilgili belediye.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çevresel Gürültü Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. atölye. Toplam çevresel gürültü seviyesi. dışında ise yetki devri yapılan il özel idarelerince. imalathane ve benzeri işletmelerin faaliyetleri sırasında çevreye yayılan çevresel gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla aşamaz. ani değişimlerde ise TS ISO 9315 standardına göre seviye ayarlaması yapılır.GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC.   91 . İşletme Aşaması Eşdeğer Gürültü Seviyesi Tesiste makinelerin çalışması sonucu oluşacak gürültünün çevreye olası olumsuz etkileri azaltmak amacıyla 07. c) Birden fazla işyerleri. d) Endüstri tesisleri ile bunların dışında kalan işletme ve işyerlerinin faaliyeti sonucu oluşabilecek darbe gürültüsü LCmax gürültü göstergesi cinsinden 100 dBC’yi aşamaz.Ş. A. atölye imalathane ve işyerlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesine ilişkin kriterler olan a) Her bir endüstri tesisinden çevreye yayılan gürültü seviyesi bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-VIII’de yer alan Tablo-4’te verilen sınır değerleri aşamaz. atölye imalathane ve benzeri işletmelerin bulunduğu alanlar ile Organize veya İhtisas Sanayi Bölgesinden çevreye yayılan toplam çevresel gürültü seviyesi.03.

iş ekipmanını gürültüye en az maruz kalacakları doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için. 2) Yapılan işi göz önünde bulundurarak. gerekli bilgiyi ve eğitimi vermek.Ş.2009 Tarih ve 27214 Sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ve 24. . yalıtım ve benzeri yöntemlerle azaltmak. gürültü emici örtülerle ve benzeri yöntemlerle azaltmak. 5) Gürültüyü teknik yollarla azaltmak için. perdeleme. A. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen genel prensiplere uyulacak ve özellikle. kapatma. 29. 4) İşçilere. Tablo 65.Hava yoluyla yayılan gürültüyü. kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin yoğunluklu olduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar Organize Sanayi Bölgesi veya İhtisas Sanayi Bölgesi içindeki her bir tesis için 60 65 68 70 Lakşam (dBA) 55 60 63 65 Lgece (dBA) 50 55 58 60 Proje konusu tesis.12. Faaliyet kapsamında tesiste 23.   92 . . VE TİC. mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanını seçmek.2010 Tarih ve 27503 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında çevre izninin gürültü kontrol ile ilgili hükümlerinden muaftır. 6) İşyeri. a) Teknik gelişmelere uygun önlemler alınarak gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler kaynağında yok edilecek veya en aza indirilecektir. 3) İşyerinin ve çalışılan yerlerin tasarımı ve düzenlenmesi. 1) Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemleri seçmek. Madde 7 — Gürültüden kaynaklanan maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için.GÜRTEKS İPLİK SAN.Yapıdan kaynaklanan gürültüyü.04. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Hükümlerine uyulacak ve ilgili yönetmelikte Ek-VIII’de yer alan Tablo-4 Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerlerine uyulacaktır.Maruziyet süresini ve gürültü düzeyini sınırlamak. Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Alanlar Lgündüz (dBA) Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim. 7) Gürültüyü azaltacak bir iş organizasyonu ile. . çalışma sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulanması.Yeterli dinlenme araları verilerek çalışma sürelerinin düzenlenmesi.2003 tarih ve 25325 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Gürültü Yönetmeliği”nde belirtilen hüküm ve esaslara uyulacak ve yönetmelikte verilmiş olan aşağıdaki önlemler alınacaktır.02. Gürültüden kaynaklanan risklerin azaltılmasında. .

yaşlılar. bu yerlerin kullanım amacına uygun olacaktır. VE TİC. maruziyet sınır değerlerinin altına indirmek üzere gerekli olan derhal yapılacak. işçilere. d) İşçilerin dinlenmesi için ayrılan yerlerdeki gürültü düzeyi. Madde 10 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu ve 12 nci maddelerinde belirtilen hususlarla birlikte. işçilerin en yüksek maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalabileceği çalışma yerleri uygun şekilde işaretlenecektir. c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesine göre. kulak koruyucuları sağlanarak işçilerin kullanımına hazır halde bulundurulacaktır.   93 . bu alanların sınırları belirlenecek ve teknik olarak mümkün ise. gürültüye maruziyeti azaltmak için teknik ve/veya organizasyona yönelik bir önlem programı oluşturulacak ve uygulanacaktır. işyerinde en düşük maruziyet etkin değerindeki veya üzerindeki gürültüye maruz kalan işçilerin ve/veya temsilcilerinin gürültü maruziyeti ile ilgili olarak ve özellikle de aşağıdaki konularda bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri sağlanacaktır: a) Gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler. kulak koruyucuları kullanılacaktır. özürlüler gibi hassas risk gruplarının korunması için gerekli önlemleri alınacaktır. b) Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılan risk değerlendirmesinde. çocuklar. kişiye tam olarak uyan kulak koruyucuları verilecek ve bu koruyucular işçiler tarafından kullanılacaktır. 1) Gürültü maruziyeti en düşük maruziyet etkin değerleri aştığında. Madde 9 — İşçinin maruziyeti.Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. Ayrıca. a) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (b) bendine ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ve aşağıda belirtilen koşullarda. Madde 8 — Gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler başka yollarla önlenemiyor ise. Yönetmelikte belirtilen tüm önlemlerin alınmasına rağmen. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU gibi önlemler alınacaktır. b) Maruziyet sınır değerlerinin aşılması nedenleri belirlenecek ve c) Bunun tekrarını önlemek amacıyla. 2) Gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet etkin değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında. b) Kulak koruyucularının kullanılmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilecek ve alınan önlemlerin etkililiği denetlenecektir. en yüksek maruziyet etkin değerlerinin aşıldığının tespiti halinde. hiçbir koşulda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtildiği şekilde maruziyet sınır değerlerini aşmayacaktır. özellikle yukarıda (a) bendinde belirtilen önlemleri de dikkate alarak. maruziyet sınır değerlerinin aşıldığının tespit edildiği durumlarda. koruma ve önlemeye yönelik tedbirler alınacaktır. e) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca kadınlar. 3) Kulak koruyucuları işitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek bir biçimde seçilecektir. bu alanlara girişler kontrollü olacaktır. a) Maruziyeti.

Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri Madde 5 — Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri: a) El – kol titreşimi için. A. g) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre. 2) Yapılacak iş dikkate alınarak mümkün olan en az titreşim oluşturacak uygun ergonomik tasarım ve uygun iş ekipmanı seçimi. 2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2. 1) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemleri. e) Kulak koruyucularının doğru kullanılması. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU b) Gürültüden kaynaklanan riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak için alınan önlemler ve bu önlemlerin uygulanacağı koşullar. mekanik titreşime maruz kalmaktan kaynaklanan riskler öncelikle kaynağında yok edilecek veya en aza indirilecektir.5 m/s2 olacaktır. h) Gürültü maruziyetini en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları gerçekleştirilecektir. VE TİC.Ş. 2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 0. Bu tür risklerin önlenmesi ve azaltılmasında.5 m/s2. 1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 1. c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri. İşçinin bütün vücut titreşimine maruziyeti bu Yönetmeliğin Ek’inin B bölümünün 1 inci maddesinin hükümlerine göre değerlendirilecek veya ölçülecektir. Maruziyetin Önlenmesi veya Azaltılması Madde 7 — Mekanik titreşime maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için. mekanik titreşime ve yol açtığı risklere maruziyeti en aza indirmek için özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak teknik ve organizasyon önlemleri ile ilgili program yapacak ve uygulayacaktır. b) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesinde 5 inci maddenin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen maruziyet etkin değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde.15 m/s2. İşçinin el–kol titreşimine maruziyeti. bu Yönetmelik Ek’inin A Bölümünün 1 inci maddesi hükümlerine göre değerlendirecek veya ölçülecektir. işveren. işçilerin hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı ve sağlık gözetiminin amacı.GÜRTEKS İPLİK SAN. a) Teknik ilerlemeler göz önünde bulundurularak. b) Bütün vücut titreşimi için.   94 . 1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2. d) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uygun olarak yapılan değerlendirme ve gürültü ölçümünün sonuçları ve bunların önemi ve potansiyel riskler. f) İşitme kaybı belirtilerinin niçin ve nasıl tespit edileceği ve bildirileceği. Ayrıca 23 Aralık 2003 Tarih ve 25325 sayılı resmi gazetede yayımlanan Titreşim Yönetmeliği’nin aşağıda belirtilen hükümlerine uyulacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen genel prensiplere uyulacaktır.

eğitim ve talimat verilmesi. 8) Yeterli dinlenme sürelerini kapsayan uygun çalışma programı. Proje Kapsamında.GÜRTEKS İPLİK SAN. Katı Atık Proje konusu faaliyet kapsamında katı atık inşaat ve işletme döneminde evsel nitelikli katı atık olup. f) Mekanik titreşime maruziyeti en aza indirecek güvenli çalışma yöntemi. c) İşçiler. işveren. b) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri. İnşaat Ve İşletme Döneminde Meydana Gelebilecek Katı. 9) Maruz kalan işçiyi soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlanması.15 kg/kişi-gün baz alınmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu ve 12 nci maddelerinde belirtilen hususlarla birlikte. işyerinde mekanik titreşim riskine maruz kalan işçilerin ve/veya temsilcilerinin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendine göre yapılan risk değerlendirmesi sonuçları hakkında ve özellikle de aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlayacaktır: a) Mekanik titreşimden kaynaklanan riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak için alınan önlemler. 6) İşçilere. İşçilerin Bilgilendirilmesi ve Eğitimi Madde 8 — İşveren. Bu Yönetmelik gereği alınan önlemlere rağmen maruziyet sınır değeri aşılmış ise. Vs. d) İşveren. 7) Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlanması. IV.   95 . Miktarı Ve Özellikleri. c) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılan. hiçbir durumda maruziyet sınır değerlerini aşan titreşime maruz kalmayacaklardır. 5) İşyerlerinin ve çalışma yerlerinin tasarımı ve düzeni. mekanik titreşime maruz kalmayı en aza indirecek şekilde iş ekipmanını doğru ve güvenli bir biçimde kullanmaları için uygun bilgi. d) Hasar belirtilerinin niçin ve nasıl belirleneceği ve bildirileceği.Ş. bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri ve el–kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı donanım sağlanması. Yönetmeliğin bu maddesindeki önlemleri. mekanik titreşimin değerlendirme ve ölçüm sonuçları ve iş ekipmanlarının kullanımından kaynaklanabilecek hasar. VE TİC. Tehlikeli (Atık Yağ.) Ve Tıbbi Atıkların Cinsi. Maruziyet sınır değerinin aşılmasının nedenleri belirlenecek ve sınır değerin yeniden aşılmasını önlemek için gerekli koruma ve önleme tedbirleri alınacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde belirtilen özel risk grubundaki işçilerin durumlarına uygun hale getirecektir. A. e) Hangi durumlarda işçilere sağlık gözetimi uygulanacağı. maruziyeti sınır değerin altına indirecek önlemleri derhal alacaktır. Ne Şekilde Bertaraf Edileceği. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 3) Titreşimin zarar verme riskini azaltmak için.9. katı atık miktarı hesaplanırken TÜİK verileri 2008 Türkiye ortalaması 1. işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları. 4) İşyeri.

02. tesiste oluşan 11. 22. vb. Madde19 hükümlerine uygun olarak sızdırmaz ve kokuya mahal vermeyecek şekilde üstü kapalı konteynırlarda biriktirilecek. atıklar Şehitkâmil Belediyesi tarafından toplanarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katı atık deponi sahasında bertarafı sağlanacaktır.11. gıda tüketimlerinden kaynaklanacak kâğıt.5 kg/gün katı atık oluşacaktır. vb. 18. gıda.1998/23464.2005/25777 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklikleri hükümlerine uyulacaktır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU W:Katı atık miktarı W=qxN q:Birim katı atık üretimi(1. 29. Oluşacak ambalaj atıkları diğer atıklardan ayrı şekilde biriktirilecektir. cam. A. meyve suyu.5 kg/gün evsel katı atık içerisinde ~1.38 kg/gün ambalaj atığı oluşacağı tahmin edilmektedir.   96 . 15.1991/20834.Ş.15 kg/kişi-gün x 10 kişi = 11.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve 03.2000/24034.15 kg/kişi-gün) N:Nüfus/Kişi sayısı İnşaat –Montaj Aşaması: Projenin inşaat-montaj döneminde oluşacak katı atık işçilerin su. gıda ürünleri vb. Tesiste oluşan katı atıklar Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde–18. 05. İşletme Aşaması: Projenin işletme döneminde oluşacak katı atık işçilerin su. 10 personelin istihdam edileceği tesiste oluşacak evsel katı atık miktarı şu şekildedir. 25. plastik ve metal kutular gibi ambalaj atıkları Türkiye genelinde oluşan katı atıkların %12’ ni teşkil eden ambalaj atıkları oranı baz alındığında. 02.04. gıda.2002/24736. tüketimler sonucu oluşacak evsel nitelikli katı atıklar olacaktır.04.1992/21150. Evsel katı atık miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.1999/23790. Katı atıkların bertarafında 14. vb.04.GÜRTEKS İPLİK SAN. İşletme Aşaması: İşletme döneminde çalışanların su.1994/22099. tüketimi sonucu oluşacak ambalaj atıkları ile ürünlerin piyasaya sürümü için kullanılacak ambalajların atıkları söz konusu olacaktır.08. Winşaat = 1. VE TİC.03.15 kg/kişi-gün x 210 kişi = 241.09.04. Ambalaj Atıkları İnşaat –Montaj Aşaması: İnşaat çalışmaları esnasında işçilerin su. tüketimler sonucu oluşacak evsel nitelikli katı atıklar olacaktır.5 kg/gün katı atık oluşacaktır. Wişletme = 1.

5 kg/gün katı atık içerisinde ~28. geri kazanımı en kolay en ekonomik olacak ambalajlar kullanılacaktır.Ş.2007 tarih ve 26562 sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”. a) Ürünlerin ambalajlanması sırasında. tekrar kullanılması geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması ile ilgili diğer hükümlerine uyulacaktır. A. ambalaj atıklarının geri toplanması. olabileceğinden bu cihazlardaki kulanım ömrünü tamamlamış piller olacaktır.2008 tarih ve 26927 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Ek-IV Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar kapsamına göre tesiste oluşabilecek atıklar Tablo 66. üstüpü. kullanılan kimyasalların kontamine olmuş ambalajları ve tesiste pil ile çalışan aletler.03.GÜRTEKS İPLİK SAN.2010 Tarih ve 27537 “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”de belirtilen esaslara. b) Ürünlerin ambalajlanması sırasında tekrar kullanıma uygun ambalajlar tercih edilecektir. da verilmiştir. Madde hükümlerine uyulacaktır. ürünün kullanımı sonrası en az atık üretecek ve geri dönüşümü.30. Ürünlerin ambalajlanması ile ilgili olarak ambalaj kullanımı ve kullanılan ambalajlardan kaynaklanacak ambalaj atıklarının 24. makine montaj aşamasında tehlikeli atık oluşumu beklenmemektedir. d) Her yıl Şubat ayı sonunda doldurularak Ek -5 Piyasaya Süren Müracaat Formu”nun internet bildirimleri yapılacaktır.06. İşletme Aşaması: Projenin işletme aşamasında oluşacak tehlikeli atıklar makine ekipmanların bakım onarımı sonucu oluşacak atık yağlar. c) Yönetmelik Ek -5 ‘inde yer alan “Piyasaya Süren Müracaat Formu”nu doldurabilmek için Bakanlığa/İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne müracaat edilerek internet erişim şifresi ile kod numarası alınacaktır. e) Ve söz konusu yönetmelikte. Faaliyet kapsamında 24. 05. “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği”123.06.   97 .2007 tarih ve 26562 sayılı Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre kullanımı ve geri kazanımı sağlanacaktır. VE TİC.98 kg/gün evsel ambalaj atığı oluşacağı tahmin edilmektedir.   Tehlikeli Atıklar İnşaat –Montaj Aşaması: Projenin peyzaj çalışmaları. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 2008 yılı TÜİK verileri baz alınarak yapılan hesaplamalarda 241.07.

Tesiste Oluşması Muhtemel Olan Atıklar 04 02 04 02 09 04 02 10 04 02 14* 04 02 15 04 02 16* 04 02 17 04 02 19* 04 02 20 04 02 21 04 02 22 04 02 99 Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 66.GÜRTEKS İPLİK SAN. plastomer) Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ. her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgiler doldurularak. * Yönetmelik (Ek 8) de ve Çevre ve Orman Bakanlığı web sayfasında yer alan atık beyan formunu. * Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek IV göre atığın sınıflandırılması yapılırken tehlikeli olmadığı düşünülen atıklar için tehlikeli özelliklerden bir ya da bir kaçını içerip içermediğinin tespiti için akredite laboratuarlar ve/veya uluslar arası kabul görmüş kuruluşlarca analizler yapılarak Bakanlığa belgelenecektir. atıkların geçici olarak depolaması durumunda İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden izin alınacaktır. * Yönetmelik hükümlerine uygun olarak. elastomer. A. Çevre Lisansına sahip geri kazanım tesislerinde gerikazanımı/bertarafı sağlanacaktır. bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlayacak üç yıllık atık yönetim planını hazırlanarak valilikten onay alınacaktır.2005 tarih ve 25755 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine ve uygun olarak diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek. 14.03. * Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri alınacaktır. atığın gönderileceği lisanslı geri kazanım yada bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapılacaktır.09.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.03. iki ay içinde valiliğe gönderilecek ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek IV yer alan   98 . * Üretilen atıklarla ilgili kayıt tutularak.Ş. * Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini. mum) Organik çözücüler içeren perdah atıkları 04 02 14 dışındaki perdah atıkları Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler 04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar 04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları İşlenmiş tekstil elyafı atıkları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar M M M Proje kapsamında oluşacak tehlikeli atıkların 30.04.2009 Tarih ve 27339 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. * Atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamalar faaliyet sahibi tarafından karşılanacaktır. VE TİC. Ayrıca ilgili yönetmeliğin aşağıda yer alan Madde 9 yer alan atık üreticisi ile ilgili olarak aşağıdaki ilgili yükümlülüklerine uyulacaktır.

03. * Atığı bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda taşıyıcıyı başka bir tesise gönderilecek veya taşıyıcının atığı geri getirmesi ve bertarafı sağlanacaktır. aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarılması. Revirde muayene ve hastaneye sevk işlemleri yapılacak olsa da acil durumlarda ilk yardım malzemelerinin kullanımı söz konusu olacağından. Tesiste oluşması muhtemel tıbbi atıkların 30. tıbbi atık oluşabilecektir. konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları. * Tesis içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanların sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbir alınacaktır. A. atıkların kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolanması sağlanacaktır.   99 .Ş. telefonunu valiliğe bildirilecektir. emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza edilmesi. sızdırmaz. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU atık tanımlama kodu kullanılacak ve bir yıl boyunca bildirimin bir nüshasını imzalı ve kaşeli olarak saklanacaktır. (Ek 9 A-B) deki bilgileri içeren ulusal atık taşıma formunu doldurularak ve öngörülen prosedüre uyulacaktır.GÜRTEKS İPLİK SAN. depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtilmesi.07. 22. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirilerek ve bu kişinin. VE TİC. * Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam. * Atık depolanması veya bertarafının tesis dışında yapılması durumunda. konteynırların devamlı kapalı kalmasının sağlanması. * Ayda bin kilograma kadar biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer verilmesi.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. lisanslı tehlikeli atık taşıma araçları ile atıkların taşınması sağlanacaktır. * Atıkların taşımacılığında mevcut uluslararası standartlara uyulacak. İşletme Aşaması: Proje konusu tesiste devamlı olarak çalıştırılan işçi sayısının 50’den fazla olması nedeniyle revir kurulacaktır. Tıbbi Atıklar İnşaat –Montaj Aşaması: İnşaat ve montaj çalışmalarında tıbbi müdahale gerektiren durumlarda en yakın sağlık birimleri tercih edileceğinden faaliyet alanında tıbbi atık oluşmayacaktır. adını. Aynı zamanda acil durumlar söz konusu olduğunda proje alanına en yakın sağlık biriminden yararlanılacaktır.2005 tarih ve 25883 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak bertarafı sağlanacaktır.

İşletme Aşaması: Proje kapsamında kullanılan makinelerin yıllık bakımları neticesinde kullanılmış makine şanzıman yağları. * Atık yağ analizlerini 15 inci maddeye uygun olarak yaptırılacak.   100 . bu süre içinde uyuşmazlığa konu olan atık yağlar tesis depolarında muhafaza altına alınacaktır.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”. makine ömrü makine sayısı.07. ne. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Atık Yağlar İnşaat-Montaj Aşaması: Projenin peyzaj. * Atık yağların lisans almış taşıyıcılar vasıtasıyla lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlanacak. Atık yağ miktarları oluşumları tesis kapasitesi. * Atık yağların taşınmasında üretici ile işleme veya bertaraf tesisi işletmecisi arasında uyuşmazlık çıkması halinde. atık yağları kategorilerine göre ayrı ayrı 18 inci maddede belirtilen şekilde geçici depolanacak. bakım onarım zamanı ile değişecektir.03. 30.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”. Madde 9’ da yer alan aşağıdaki yükümlülükler yerine getirilecektir.2010 Tarih ve 27537 Sayılı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ hükümlerine uygun olarak bertarafı/geri kazanımı sağlanacaktır. yağlama yağları oluşacaktır. * Atık kodları esas alarak atık yağlara ilişkin işlemler hakkında kayıt tutulacak ve EK2’de yer alan Atık Yağ Beyan Formu doldurarak takip eden bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar il çevre ve orman müdürlüğüne gönderilecek. VE TİC.07.Ş. Proje kapsamında oluşan atık yağların 30. Proje kapsamında oluşan atık yağların 30. A.GÜRTEKS İPLİK SAN. * Atık yağların tesis dışına taşınması durumunda Ulusal Atık Taşıma Formunu doldurulacak. * Atık yağ üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri alınacak. montaj çalışmaları esnasında kullanılacak makineler bakım ve onarımları yapılmış olarak faaliyet alanına getirileceğinden inşaat ve montaj çalışmalarında atık yağ oluşumu beklenmemektedir. bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde uyuşmazlığı il çevre ve orman müdürlüğüne ve Bakanlığa bildirilecek. * Tesisten kaynaklanan farklı kategorideki atık yağlar oluşması durumunda bunlar birbirleriyle karıştırılmayacak ve tehlikeli atıkla kirlenmiş yağların bertarafı için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacak.

Proje konusu faaliyetin işletme aşamasında iplik boyama ünitesinde kimyasal kullanımı söz konusu olacaktır. hüküm ve esaslarına uygun olarak depolanacak ve kullanımları sağlanacaktır. Boyama Prosessinde Kullanılacak Kimyasallar Ve Miktarları Kimyasallar Bazik Boya Formik Asit Retarder Optik Ağartıcı Yumuşatıcı Sülfirik Asit Antistatik Telon Boya Miktar 117 ton/yıl 15. Tablo 67. Taşınmaları. Parlayıcı. İşletme Aşaması Proje konusu faaliyet kapsamında iplik boyama ünitesinde kimyasal kullanımı olacaktır. “Güvenlik Bilgi Formları” çerçevesinde birbirleri ile etkileşim içinde olmayacak şekilde depolanması.10. Tehlikeli Ve Toksik Olanların. antistatik ve telon boyadır. sülfirik asit. Proseste kullanılacak olan kimyasallar bazik boya. A.2008 ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin. “Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik”.GÜRTEKS İPLİK SAN.6 ton/yıl 78 ton/yıl 78 ton/yıl 234 ton/yıl 78 ton/yıl 156 ton/yıl 234 ton/yıl Üretimde kullanılacak tehlikeli ve toksik özellik içeren kimyasal maddelerin. yumuşatıcı. Tehlikeli Kimyasallar İnşaat-Montaj Aşaması: Projenin inşaat ve montaj çalışmaları esnasında tehlikeli ve kimyasal nitelikli maddeler kullanımı beklenmemektedir. Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine.Ş. Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik”. VE TİC. Patlayıcı. Depolanmaları Ve Kullanımları. formların tesiste kimyasal kullanımı ile ilgili birimlerdeki personele ulaştırılması sağlanacaktır. optik ağartıcı. retarder. formik asit. Söz konusu kimyasalların 26.   101 . İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU IV. Proje Kapsamında İşletme Döneminde Kullanılacak Maddelerden. güvenlik bilgi formlarına uygun olarak kullanımı sağlanacak.12.

11.GÜRTEKS İPLİK SAN. emniyetli konteynır ve benzeri içerisinde veya geçirimsizliği sağlanmış alanlarda (üstlerini sundurma ve benzeri yapılarla kapatarak) geçici olarak muhafaza edilip. atığın türüne bağlı olarak   102 . Proje konusu faaliyet kapsamında oluşması muhtemel tehlikesiz ve inert atıkların 12. Madde 8 – Tehlikesiz ve inert atık üreticisinin yükümlülüklerine göre tesiste. Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tehlikesiz ve inert atık geri kazanım formu düzenlenecek. VE TİC. b) Tehlikesiz ve inert atıkların tesis sınırları içinde veya sanayi bölgelerinde belirlenecek alanlarda. sızdırmaz. kimyasal veya biyolojik işlemlerle geri kazanım tesislerine uygun hale getirilecek veya atık geri kazanım tesisine atık hazırlamak amacıyla kurulmuş ön işlem yapan çevre lisansı alan tesislere gönderilecek. iplik atıkları oluşabilecektir. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere uyulacaktır. Proje Kapsamında İşletme Döneminde İnsan Sağlığı Ve Çevre Açısından Riskli Ve Tehlikeli Olanlar. bu form elektronik ortamda ve yazılı olarak il çevre ve orman müdürlüğüne gönderilip.05. d) Tebliğin Ek-1’inde yer alan tehlikesiz ve inert atık beyan formu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri elektronik olarak doldurmak. onaylı çıktısı ile birlikte il çevre ve orman müdürlüğüne gönderilecek ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklanacaktır. bakiye atık oluşuyor ise uygun şekilde çevre lisansı alan geri kazanım tesisine gönderilecektir. İşletme Aşaması Faaliyet kapsamında tesiste prosesten kaynaklanabilecek elyaf kalıntıları. Alınacak Önlemler Tehlikesiz Ve İnert Atıklar İnşaat-Montaj Aşaması Projenin gerçekleşeceği alanda kullanılacak olan tahtalardan. tesisten kaynaklanan tehlikesiz ve inert atıkların geri kazanımına yönelik atık yönetim planı hazırlanacak ve hazırlanan yönetim planı uygulanacaktır. c) Tebliğ hükümlerine uygun olarak geri kazanım tesislerine gönderilmeden önce. A.2010 Tarih ve 27579 Sayılı Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında bertarafı sağlanacak ve Tebliğin 8. belgeleri beş yıl boyunca saklanacak ve istendiği takdirde ilgililere sunulacaktır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU IV. atıkların muhafaza edildiği kapların üzerinde tehlikesiz atık veya inert atık ibaresi ve atık koduna yer verecek şekilde Tebliğin 10 uncu maddesinde istenilen şartlara uygun olarak geçici depolanacaktır. ç) Üretilen tehlikesiz ve inert atıklar geri kazanılıyorsa ilgili kayıtları tutulacak. atıklar gerekli tedbirler alarak fiziksel. montaj için kullanılacak olan demir parçalarından kaynaklanabilecek atıklar oluşabilecektir. a) Tehlikesiz ve inert atık üretimini en az seviyeye indirecek şekilde gerekli tedbirler alınacak.Ş. e) Tehlikesiz ve inert atıkların kaza sonucu veya kasti olarak dökülmesi ve bunun gibi olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla.

Ş. zorunlu hallerde tesiste akümülatör değişimi yapıldığında atık akümülatör oluşabilecektir. pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına teslim edilecek. √ Üretim süreci sırasında kullanılan forklift. A. Proje konusu faaliyet kapsamında. VE TİC.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bertarafı sağlanacaktır.GÜRTEKS İPLİK SAN. Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) İnşaat-Montaj Aşaması Peyzaj. Tesiste kumanda. İşletme Aşaması: İşletme aşamasında kullanılacak forkliftin bakımı ilgili servis tarafından yapılacak olup.03. montaj çalışmaları esnasında kullanılacak iş makineleri bakım ve onarımları yapılmış olarak faaliyet alanına getirileceğinden inşaat ve montaj çalışmalarında atık akümülatör oluşumu beklenmemektedir. √ Eski akümülatörler ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmeler ve araç bakımonarım yerlerini işletenlerin oluşturduğu geçici depolama yerlerine ücretsiz teslim edilecek.   103 . ÖTL’ lerin 25. diğer taşıt araçları ile güç kaynakları ve trafolarda kullanılan akümülatörlerin. √ Atık piller evsel atıklardan ayrı toplanacak. el feneri gibi pille çalışan cihazlardan kaynaklı atık pil oluşumu da muhtemeldir. Proje konusu faaliyet kapsamında el feneri vb. montaj çalışmaları esnasında kullanılacak iş makineleri bakım ve onarımları yapılmış olarak faaliyet alanına getirileceğinden inşaat ve montaj çalışmalarında ömrünü tamamlamış lastik oluşumu beklenmemektedir. eskilerini teslim etmeden yeni akümülatör alınması halinde depozito ödenecek. İşletme Aşaması: Tesiste kullanılacak forkliftin lastik değişimlerinin söz konusu olması durumunda ömrünü tamamlamış lastik oluşabilecektir.2006 tarih ve 26357 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” 30. atık haline geldikten sonra üreticisine teslim edilene kadar fabrika sahası içinde sızdırmaz bir zeminde doksan günden fazla bekletilmeyecektir. Atık Pil ve Akümülatörler İnşaat-Montaj Aşaması: Projenin peyzaj. cihazlar kullanılacağından atık pil oluşabilecektir. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU olayın olduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi sağlanacak ve bununla ilgili tüm harcamaları karşılanacaktır.11.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Proje konusu faaliyet kapsamında oluşacak atık piller evsel ve diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve en yakın atık pil toplama sistemine verilecektir. * Oluşacak bitkisel atık yağlar diğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak biriktirilecektir. Tesiste bitkisel atık yağ oluşması durumunda.Ş. Atık pillerin ve atık akümülatörlerin 31. * Atık yağ sevkiyatında ulusal atık taşıma formu kullanılacak ve her taşımadan sonra bunların bir kopyası ilgili valiliğe gönderilecek ve bu belgeler 5 yıl süre ile tesiste muhafaza edilecektir. A.2005 tarih ve 25791 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hüküm ve esaslarına uygun olarak lisanslı tesislere teslim edilecektir. 30. Tesiste oluşacak bitkisel atık yağlar 19. * Geri kazanım veya bertaraf tesisleri ile olabilecek uyuşmazlıklarda ilgili valilik ve Bakanlık bilgilendirilerek uyuşmazlık giderilinceye kadar konu olan atık yağlar tesisin kendi deposunda muhafaza altında bulundurulacaktır. Tesiste ileriki dönemlerde mutfak yapılması söz konusu olduğunda bitkisel atık yağlar oluşabilecektir.2010 Tarih ve 27537 Sayılı “Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak geri kazanımı sağlanacaktır. VE TİC. * Atık yağların biriktirilmesi için sızdırmaz.   104 .08.03.2005 Tarih Ve 25744 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Değişikliği.2004 tarih ve 25569 sayılı “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği(APAKY)” ve 03. Bu nedenle bitkisel atık yağ oluşumu beklenmemektedir.04. konteyner ve tank gibi toplama kapları kullanılacaktır. iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı bidon. * Atık yağlar lisanslı taşıyıcılarla lisanslı geri kazanım veya bertaraf tesisine gönderilecektir. İşletme Aşaması Büyük işletmelerde yemekhanelerde mutfak bulunması durumunda tesiste yapılacak olan yemeklerde kullanılacak kızartmalık yağ vb. Bitkisel Atık Yağ İnşaat-Montaj Aşaması Bu aşamada işçiler için yemek hazır olarak taşıma ile getirilecektir. Faaliyet kapsamında kurulacak olan tesiste yemekler dışarıdan hazır olarak getirilip yemekhanede sunulacaktır. yağlar nedeniyle bitkisel atık yağ oluşabilmektedir.GÜRTEKS İPLİK SAN.03.

Tesis ulaşım güzergahındaki trafik yoğunluğu fazla olduğundan tesise hammadde vb. atıkların biriktirilmesi. Faaliyet İçin Kullanılacak Araçları Kaldırıp Kaldıramayacağı. depolanması aşamalarında kaza ihtimali göz önüne alınarak. a) Her türlü atık ve artığı. b) Hammaddelerin kullanımı. depolamak gibi yasaklanan faaliyetlerde bulunulmayacaktır. Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde toprağa vermek. İşletme Aşaması: Söz konusu tesiste işletme döneminde oluşacak atıklar ve bertarafları. ürün getirilmesi ve tesiste üretilen ürünlerin sevkiyatı konusunda ilave bir yük öngörülmemekte olup tesisin trafik yoğunluğuna olumsuz bir etkisi beklenmemektedir.3 km uzaklıktadır.Ş.06. c) Kaza vb. Hangi Amaçlar İçin Kullanıldığı. Proje Kapsamındaki Ulaştırma Altyapısı Planı(Ulaştırma Güzergahı. IV.GÜRTEKS İPLİK SAN. Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Vb. ilgili mevzuatların hükümlerine uygun olarak gerçekleştirileceğinden toprak kirliliği oluşumu beklenmemektedir.   105 . Şekli. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Toprak Kirliliği İnşaat-Montaj Aşaması: Proje kapsamında tesiste yapılacak olan inşaat-montaj çalışmalarında toprak kirliliğine neden olacak bir faaliyet bulunmamaktadır. Yerleşim Yerlerine Göre Konumu. depolanması. A. toprağa zarar verecek şekilde. Güzergah Yollarının Mevcut Durumu Ve Kapasitesi.) Faaliyet alanı Organize Sanayi Bölgesinde bulunmakta olup şehir merkezine ~20 km uzaklıktadır. VE TİC. Yapılması Düşünülen Tamir. Tesise ulaşım mevcut karayolu ile sağlanmaktadır. toprak kirlenmesine engel olacak tedbirler alınacaktır. Tesis Adana-Şanlıurfa otoyoluna 0.12. Tesise ulaşım güzergahını gösteren karayolu haritası Şekil 58 de verilmiştir. Toprak kirliliği oluşumunun önlenmesi ve toprak kirliliği oluşması halinde giderilmesi için 08. durumlarda toprak kirliliği olması durumunda temiz toprak kirli toprak ile karıştırılmayacaktır. Mevcut Trafik Yoğunluğu.2010 Tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilen hükümler ile bahsi geçen yönetmeliğin usul ve esaslarına uyulacaktır.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 58. Gaziantep İli Karayolları Haritası Gaziantep ili ulaşım yoğunluğu trafik hacim haritası Şekil 59 da sunulmuştur.Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. A. VE TİC.   106 .

(Tesis İzni Ve Açılma Ruhsatı İle İlgili Bilgilerin Ve Taahhüdün Yer Alması). Otomobil: 7255adet Orta yüklü araç: 687adet Ticari araç: 371adet Otobüs: 2250adet Kamyon +römork: 483adet Toplam: 11046 adet IV.2010 tarih ve 27652 sayılı resmi   107 . İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 59. VE TİC.07.Ş.04. A.2007 tarih ve 26492 sayılı resmi gazetede yayımlanan “İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 25. 2009 Trafik Hacim Haritası 2009 yılı trafik hacim haritasına göre Gaziantep merkezde tahmini sürekli araç sayıları aşağıdaki gibidir.2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazetede yayımlanan “İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” .13. Proje İçin Önerilen Sağlık Koruma Bandı Mesafesi.GÜRTEKS İPLİK SAN. Proje için 10. 13.08.

2011 tarihli ve 27841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.ACİL MÜDALE PLANININ VE ACİL DURUM MÜDAHALE Şekil 60.2009 Tarih ve 27327 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında geri çekme mesafelerine uyulacaktır. yangın. Tesiste 22. Amaç Tesiste. doğal afet ve sabotaj durumlarında izlenecek acil eylem planının belirlenmesi için izlenecek akış aşağıdaki gibidir. Tesiste beklenmeyen durumlarda. Yangın.)BELİRLENMESİ 4.08.ACİL DURUM ALT YAPISI (ACİL SERVİSLER VB. Tesis içi yollar minimum 5 m genişliğinde bırakılacaktır. çevre yeşili geri çekme mesafesi içinde ve parsel sınırından itibaren geri çekme mesafesi ise ön 6m. KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ 3.14.Ş. Acil Eylem Planı (Ünitelerde Meydana Gelebilecek Muhtemel Kaza. yan 4. çevre ve toplumu etkileyecek düzeyde büyük kaza riski taşıyan bölümlerde meydana gelebilecek acil durumlarda zararı minimuma indirmek amacıyla hazırlanılmıştır.   108 .08.2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” ve 12.02.Sağlık koruma bandı mesafesi için Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında “OSB Sınırları İçinde Bırakılacak Sağlık Koruma Bandı için Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Protokole” IV. Deprem Ve Sabotaja Karşı Alınması Gerekli Önlemler).08. çevre yeşili dahil çekme mesafesi “20001-30000 m2 “için ön 24m.ACİL DURUM İHTİYAÇLARININ. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU gazetede yayımlanan “İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı alınacak olup 22. VE TİC.ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİNİN BELİRLENMESİ 2. A. Acil Eylem Planı Tesis için öngörülen acil eylem planı aşağıdaki verildiği gibidir. işçi.5 m arka 6m olarak verilen değerlere uyulacaktır.ACİL DURUM EĞİTİMLERİ VE TATBİKATLARI YAPILMASI 5.2010 tarihli ve 27670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 09. muhtemel kaza.GÜRTEKS İPLİK SAN. yan 14m. 1. arka 22 m. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Ek 2 de yer alan Geri çekme mesafelerine göre.

Ş. Tesisin işletme konusu ürünlerinin yanıcı olması nedeniyle yangın güvenliğini sağlamaktır. cep telefonu v. Ve Tic. test edilmesi ve gerektiğinde revize edilmesini sağlamaktır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Kapsam Gürteks İplik San. Hedef Acil durumlarda meydana gelebilecek zararı en aza indirebilmek ve tesis olanaklarını kullanabilmektir. İplik Üretimi ve İplik Boyama Tesisi için hazırlanılmıştır. VE TİC. Yangın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm yangın sistem araç ve gereçleri tesiste bulundurulacaktır. A.   109 . A. Varsayımlar Çıkabilecek bir kazanın ekolojik dengeyi bozabileceği Parlayıcı ve yanıcı tehlikeli maddelerin olası bir kaza durumunda can ve mal kaybına neden olabileceği Komşu tesis ve sanayi fabrikalarından. sivil savunma ve sabotajlara karşı koruma planı uygulamaktır. Acil durumlarda personelin anında haber alabilmesi için tesisin her tarafından duyulabilen alarm sistemi kurdurmaktır. faks. Uygulama Tesisin Acil Müdahale Planının hazırlanılması. il ve ilçe olanaklarından istifade edilerek yardımın sağlanabileceği kabul edilmiştir.b ile haberleşme sağlanacaktır.Ş. Acil durumlarda müdahalenin başarılı olabilmesi için organizasyonun kurulması sorumluların belirlenmesi ve koordinasyonu gerçekleştirmektir. Tesisin hayati önem taşıması nedeniyle topyekün savunma. jandarma ve emniyet birimleri ile direkt haberleşilecek ve ayrıca Belediye ile Kaymakamlık katı arasında haberleşme her an yapılacaktır. Haberleşme Tesiste mevcut olacak telefon. Tesis Müdürlüğü. telsiz.GÜRTEKS İPLİK SAN. koruyucu. güvenlik.

  110 . Ayrıca önemli telefon numaralarını belirten birimlerin listesi de güvenlik binasında bulundurulur. Acil durumlara müdahale komisyon başkanı. Acil durumda yangınlara müdahale kaynağı olarak yaygın olarak yangın malzemesi ve teçhizatı bulundurulacaktır. Gerekli personel. acil durum müdahale komisyon başkanı verir. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Acil müdahaleye gerekli insan gücü ve diğer olanakların bulundurulmasını sağlamaktır. Acil durumun sona erdiği telefon radyo ve diğer iletişim araçları ile haber verilir. Acil durumlara hazırlık ve müdahale amacıyla kullanabilecek teknolojilerdeki gelişmeleri izleyerek en uygun seçimi yapmaktır. gerektiğinde sağlanabilmesi için komşu tesis ve fabrikalar ile güvenlik birimleri ve diğer olanaklarının temini amacıyla ilgililerle işbirliği yapmaktır. Personelin kişisel koruyucu malzemeleri temin edilerek. kazanın etkileyebileceği alanlar düşünüldüğünde haberleşmenin çok önemli olması nedeniyle araç telefondan ve diğer iletişim araçlarından da yararlanılır. Acil Durum Müdahale Kaynakları Acil durum planında görev alan personelin kimlikleri unvanları ve telefon numaralarını belirleyen uygun yerlerde asılı bulundurulur.GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A. Duyuru Ve İletişim Sistemi Herhangi bir kaza durumunda tesis müdürü en yakın mahalli güvenlik birimlerine ve mülki amirine olayı haber verir. yardımcıları ve üyelerinin bilgileri dahilinde telefon ve diğer iletişim araçları ile Kaymakamlık bağlı bulunduğu Belediye ve Emniyet güçleri tarafından duyurulur. ekipman ve diğer imkanların. Acil durum planlarının uygulanması sırasında tesis personelini bilincini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmaktır. malzemeler tesis bünyesinde muhafaza edilir. Acil Durum Sonrası Yapılacak İşlemler Acil durum bittiğinde bölgeye giriş iznini. İlk yardım ve diğer acil tıbbi malzeme her an tesiste yeterli miktarda bulundurulacaktır.Ş. Bu tür kazalarda. Ayrıca acil durumlarda müdahale komisyonu başkanı veya başkan yardımcılarından birine haber ulaştırılır.

Bu tespitler acil duruma yol açabilecek kaza ve olayların tanımıdır.GÜRTEKS İPLİK SAN. Acil Plan Uygulanacak Durumlar Acil durum planlamasının ilk aşaması. ihbarlı veya ihbarsız olmak üzere yangın eğitim ve tatbikatları gerçekleştirir. Sağlık Görevlisi tarafından ilk yardım eğitimi verilir.Ş. Tüm personele acil müdahale bilinci verilmelidir. VE TİC. kazanın meydana geldiği tesis yöneticisi ile aşağıdaki kurum temsilcilerine bilgi verilir. Olası kaza ve olaylar ile acil durum planları aşağıdaki şekildedir. olay ya da kaza yerine ulaştığı andan itibaren Acil Durum Amiri olur. Bu bilgilendirme ile acil durumda iyi ve etkin bir müdahale imkanı sağlayacaktır. çevre. insan. Acil Planlarda Uygulanacak Genel Kurallar Acil durumlarda en yetkili kişi Acil Durum Amiridir. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Belediye Başkanlığı Eğitim Ve Tatbikatlar Tesis Müdürü her ay personele yangın eğitim tatbikatlarını yaptırır. Ayrıca tesiste senaryolu. Etkin bir müdahale için kapsamlı eğitim ve tatbikatlar önemli bir husustur. tesisin içinde veya dışında meydana gelebilecek olayların tespit edilmesidir. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Zarar görmüş bölgenin izlenmesi incelenmesi ve gerekli kayıtlar için. İl Sivil Savunma Müdürlüğü görevlilerince Sivil Savunma eğitimi verilir. İnsanlarda acil durum ve acil duruma müdahale bilinci yerleşmiş olmalıdır.   111 . A. Acil planın uygulama başarısı insan faktörüne bağlıdır.Bomba ve Tehditlere karşı acil plan Acil planlar hazırlanılırken en kötü sonuçlar göz önünde bulundurularak plan ayrıntıları geçmiş sektörel tecrübelerle belirlenir. Bu nedenle tüm tesis çalışanları periyodik olarak eğitim ve tatbikatlara katılmalı kendilerini her an olumsuz olaylara karşı hazırlamalıdır. tesis ekipman ve makinelerine olası etkileri belirlenir. Tesis içinde yangın meydana geldiğinde acil plan Deprem halinde uyulacak acil plan Sel ve su baskınlarında uyulacak acil plan Terör –Sabotaj. Tesis Müdürünün bulunmadığı durumlarda bu görevi Tesis Müdür Yardımcısı yürütür. Yapılan bu tespitler ile meydana gelebilecek olayların. Tesis Müdürü.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Acil durumlarda uyulması gereken planlardan Acil Durum Amiri sorumlu ve yetkilidir. Acil planlarda kişiler isim olarak yer alır. Operasyon Amiri. Acil durumlarda. Acil Durum Operasyon Amiri olur. tesis içi operasyonlardan sorumlu olan İşletme Amiri. Acil Durum Amirinin verdiği operasyon talimatlarının uygulanması ile ekiplerin sevk ve idaresinden sorumludur. Toplanma yeri özel işaretlerle belirtilir ve ulaşım kolaylığı ile alan kontrollü ve düzen altında tutulur. Acil duruma müdahale için oluşturulacak ekip. mümkün olduğunca tesis personeli içinden belirlenir. Acil durumlarda kriz merkezi veya karargah olarak kullanılmak üzere minimum risk taşıyan alanda Acil Durum Kontrol Merkezi oluşturulur. İşletme Amirinin bulunmadığı durumlarda bu görevi Tesis Müdür Yardımcısı yürütür. Acil durumlarda tesis içinde bulunan herkes Acil durum amirinden gelecek talimatlar doğrultusunda hareket etmek üzere Toplanma yerine gider.   112 . Acil durumlar mekanik veya elektrik aksamlı alarm sistemleri ile duyurulur. Bu merkezde bulunması gereken donanımlar: Yeterli kapasitede dahili ve harici telefonlar Değişik GSM operatörlerine ait cep telefonları Telsiz Kişisel koruyucu ve kurtarma ekipmanları Tesisi ve çevresini tanımlayan plan projeler İlgililere ait adres ve telefonlar Tüm personelin ve insanların kolayca ulaşabileceği bir güzergâh üzerinde uygun bir alan acil durumda kullanılmak üzere toplanma yeri olarak belirlenir. Acil durum için oluşturulacak ekipler. A. VE TİC. Acil durumlarda gerekli yerleri telefon ile aramak veya bilgi edinmek gibi iletişim işleri Güvenlik Görevlilerince yapılır.GÜRTEKS İPLİK SAN. İlk yardım ekibi Yangınla mücadele ekibi Haberleşme ekibi Operasyon bakım ekibi Lojistik destek ekibi olarak sıralanabilir. Acil durumun özelliğine göre Acil Durum Amiri acil planlarda yer almayan değişik amaçlara göre ekipler oluşturabilir.Ş. Ekip üyelerinin konu hakkında eğitimli olmasına özen gösterilir. Gelişen olaylara göre yeni planlar uygulamaya koyar.

GÜRTEKS İPLİK SAN. en az senede bir defa tamamen boşaltılıp yeniden doldurulması gerekmektedir. Operasyon Bakım Ekibi. ulaşım. Ancak bunların periyodik kontrol ve bakımları yaptırılmaz ise ihtiyaç anında kullanılamamaktadır. Seyyar yangın söndürme cihazları 6 ayda bir kere kontrol edilmeli ve kontrol tarihleri üzerlerine asılacak etiketlerde belirtilmelidir. Her türlü elektrik trafo operasyonları bu konuda eğitim almış kişilerce yapılır. Lojistik Destek Ekibi.Ş. Yangınla Mücadele Ekibi. Karbodioksit. ilk yardım eğitimi almış kişilerden oluşturulur. Tesis içinde bulunan personel Yangınla Mücadele Planında yer alan ekipleri oluşturmak üzere harekete geçer. Yangın büyüme olasılığına göre itfaiyeye haber verilir. Köpüklü tip (Sodyum bikarbonat-asitli) yangın söndürme cihazları. Komşu kuruluşlar ile acil planda yer alan kurum ve kuruluşlar da durumdan haberdar edilir. Bu sebeple her işyerinde yeterli miktarda ve evsafta bu cihazlardan bulundurulması gereklidir. yiyecek gibi hizmet sorumlusu için konu ile ilgili kişiler seçilir. bikarbonat tozlu. diğer ekiplerin ihtiyacı için malzeme ikmal. karbon tetraklörürlü ve benzeri kimyasal maddeli cihazlar kullanıldıktan sonra tekrar doldurulmalıdır. İşyerlerine fayda yerine zarar vermektedir. Çünkü yetkililer bu cihazlara güvenmekte fakat kontrolsüzlük sebebiyle cihazlar görev yapmayınca büyük zararlara sebebiyet verilmektedir.   113 . yangınla mücadele konusunda yeterli teorik ve pratik eğitim almış kişilerden oluşturulur. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU İlk Yardım Ekibi. 1-Seyyar Yangın söndürme cihazının kontrolü. Tesis giriş çıkış kapılarında trafik kontrol altına alınarak tesis içinde bulunan araçların çıkışı sağlanır. VE TİC. Can kurtaran hizmetleri için temel acil müdahale imkanları bulunan kuruluşlar ile anlaşma tercih edilmelidir. Tesis İçinde Yangın Meydana Geldiğinde Acil Plan Tesisin herhangi bir noktasında yangın görülmesi halinde yangını gören kişi yangın yerinden ve yangından alarm düğmesine basarak tesisi alarm durumuna getirir. Seyyar yangın söndürme cihazları yangın başlangıcında çok etkili olarak kullanılmaktadır. A. tesis ve sahayı tanıyan personeller arasından oluşturulur. müdahalelere imkan tanınacak şekilde yol güzergahı açık tutulmaya çalışılır.

Her gün beş dakika su ile işletme deneyi yapılacaktır. bekçiler ile çalışanlar arasında seçilecek yeterli sayıda yardımcı personelden bir yangın söndürme ekibi oluşturulacak ve bu personele. patlayıcı maddelerle iştigal edilen işyerlerinde. lastik hortumlar en geç üç ayda bir kontrol edilecektir. en az ayda bir defa. yangın anında yapılacak görevler gösterilecek. yangın savunma söndürme kurtarma denemeleri yapılacak. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 2-Altı ayda bir alarm ve tahliye denemeleri.GÜRTEKS İPLİK SAN. Pat. her kullanıştan sonra boşaltılıp kurutularak kontrol edilecek. hangi tür söndürme alet ve cihazlarının hangi tür yangınlarda nasıl kullanılacağı. gerekli malzeme ve teçhizatın nasıl kullanılacağı öğretilecektir. nazari ve ameli olarak gösterilecek. 3-Yangın söndürme ekipleri ve eğitimleri: Özel itfaiye teşkilatı bulunmayan işyerlerinde. bu denemeler gerçek yangın şartlarında yapılacak. Maddelerin bulunduğu yerlerde ateş ve kıvılcım yasağını belirten uyarı levhaları. 4-İtfaiye Teşkilatının ayda bir yapılan yangın savunma ve söndürme denemeleri. bu denemeler.Ş. yetkili ve tecrübeli bir şef. işyeri bekçileri ve yeteri kadar yardımcıdan kurulu bir ekibin gözetimi altında yapılacak ve işyeri yangın planlarına uygun olarak tertiplenecektir. Soğukkanlılıkla acil durum planı ve önlemler için uygulamalar başlatılmalıdır.   114 . Yangın sonrasında yoğun iş gücü gereksinimine hazırlık amacıyla tesis ve çevresinde bu hizmeti verebilecek kuruluşların listesi Acil Durum Kontrol Merkezinde bulundurulur. Özel itfaiye teşkilatı bulunan işyerlerinde. Deprem Anında Uygulanacak Acil Plan Deprem gibi doğal afetler ile karşılaşıldığında telaşa kapılmamak ilk ve en önemli tedbirdir. Yangın kontrol altına alınıp söndürüldükten sonra Tesis müdürü merkez ofisteki ilgili birimlere verilmek üzere olayı detayları ile bir rapor halinde özetler. açık ateş ve kıvılcım yasağını belirten uyarı levhaları bulunacaktır. alarm ve tahliye denemeleri yapılmalı. 6-Yangın hortumlarının kontrolü: Lastik olmayan hortumlar. Tesis müdürü tesis içi ve dışı tüm operasyonların. yangına karşı savunma eğitimi yapılacak. yeterli eğitim yapılacaktır. 7-Motopompların kontrolü: İşyerinde yangın söndürmek için kullanılan motopomplar en az altı ayda bir kere kontrol ettirilecektir. VE TİC. gelen yardımların koordinasyonunu sağlar. Parlayıcı. 5-Par. İşyerlerinde altı ayda bir.

Yerel imkanlar araştırılarak. depremin merkezi. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Araç trafiği ve tesisi giriş çıkışı kontrol altına alınmalıdır. Her türlü işletme faaliyeti durdurularak tesisin elektrik – enerji besleme sistemleri. Deprem ile ilgili olarak. İhtiyaç duyulması muhtemel olan yoğun iş gücü için vasıfsız elemanlar için girişimlerinde bulunulur. deprem şiddeti ve artçı sarsıntılar ile ilgili resmi kaynaklarla irtibata geçilerek bilgi edinilir. Tesis ekipmanları tesis müdürü başkanlığında yetkililerce gezilerek kontrol edilir ve durum tespiti yapılarak tutanak düzenlenir. Sel ya da su baskını en olumsuz şartlara göre değerlendirilip yeni ve güncel bir program hazırlanılarak derhal uygulamaya geçilir. Tesis dışında bulunan tüm personel ile iletişim kurularak göreve çağrılır.GÜRTEKS İPLİK SAN. su tahliye sistemlerinin temini için girişimlerde bulunulur. Su seviyesinin artışı durduğunda veya azalmaya başladığında su baskını sonrasında yapılacak işlemler için program belirlenir. Alınan bilgilere göre. genel durum ve tesisin emniyetli olması halinde faaliyetler aşamalı olarak başlatılır. VE TİC. Herhangi bir tıkanıklık görüldüğünde tesis imkanları ile müdahale ile giderilmeye çalışılır. Kapalı alanda çalışan personel en yakın ve emniyetli gördükleri çıkıştan güvenli bir yere mümkünse toplanma yerine gider ve muhtemel müdahaleler için acil durum amirinin talimatlarını bekler.Ş. Sel Ve Su Baskınlarında Uygulanacak Acil Plan Sel ve su baskınları aniden gelişen bir olay olmayıp bir süreç içinde gelişirler.   115 . zararlı zehirli maddelerin sel sularına kapılmasını önlemek amacıyla bu maddeler öncelikli olarak tahliye edilir. Yağışların artması veya su seviyesinin yükselmesi devam ediyorsa elektrik sistemleri üzerinde risk taşıyan elektrikli ekipmanların enerjileri ana panelden kesilir. Büro ve ofislerin tahliyesi söz konusu olduğunda kıymetli evrak ile bilgisayar sistemi ve kayıtlarının tahliyesine öncelik verilir. Aksi durumda ise personelin ve tesisin depremden alacağı hasarları minimuma indirmek için güvenlik önlemleri alınır. Depo ve atölyelerin tahliyesi söz konusu ise tehlikeli. Bakım onarım çalışmaları için bir iş programı yapılarak faaliyetlere aşamalı olarak başlanır. Olası kötü koşullara hazırlık amacıyla merkez ofiste ilgililere bilgi aktarılır. A. Bu nedenle bu gibi durumlarda uygulanacak acil planlar belirli program dahilinde ilerler. sızıntı ve kaçak olup olmadığı kontrol edilerek tesis güvenliği sağlanır. Yağışların başlamasıyla birlikte genel saha drenaj ve giderleri ile rögarlar ilgililer tarafından kontrol edilir.

İşletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek Ve Süren Etkiler Ve Bu Etkilere Karşı Alınacak Önlemler. Giriş ve çıkışlar kontrol altına alınıp olayın bulunduğu çevrede kalabalık oluşmamasına dikkat edilir. VE TİC. özellikleri ve projeye ilişkin halkın görüşlerinin Bakanlık veya Valiliğe iletileceğini belirtir) ilan verilmiştir. Faaliyetin gerçekleşeceği alan Organize Sanayi Bölgesinde bulunmakta olduğundan işletme faaliyete kapandıktan sonra da sanayi amaçlı kullanım söz konusu olabilecektir. 17. Telefon veya diğer sistemler ile Jandarma ve Emniyet güçleri haberdar edilir. Olağan üstü durumlar ve özel hükümler. BÖLÜM V:HALKIN KATILIMI Halkın katılımı ile ilgili verebilecek bilgi ve belgeler (varsa proje kapsamında yapılan değişiklikler). Endüstriyel Bölgeler. Rehabilitasyon Ve Rekreasyon Çalışmaları). Meydana gelebilecek olumsuz bir olayda Tesis müdürü derhal olaydan haberdar edilir. Paniğe kapılmadan olay yerine güvenlik güçleri gelinceye kadar vakit kazanılmaya çalışılır. Terör Sabotaj Bomba Ve Tehditlere Karşı Acil Plan Adi ve anarşik olaylar nedeni ile herhangi bir tehdit anında güvenlik görevlileri paniğe kapılmadan tesis müdürü ‘nün bilgisi ve talimatı dahilinde gerekli önlemi alır.Ş.15. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Sular tamamen çekildikten sonra tesis içinde tesis ekipmanları.   Madde 24 – (1) Aşağıdaki projeler için uygulanacak prosedür Bakanlıkça belirlenir. IV. İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri. depolar. atölyeler ofisler yani tesisin tamamı yetkililer tarafından gezilerek kontrol edilir ve durum tespiti yapılarak tutanak düzenlenir.(Arazi Islahı. maddesine göre Bakanlık tarafından belirlenmiş olan prosedüre göre Halkın Katılımı Toplantısı yapılmamış olup proje sahibi tarafından faaliyete ilişkin olarak ulusal ve yerel düzeyde yayımlanan gazetelerde (projenin yeri. Stratejik Çevresel Değerlendirme yapılacak alanlar.   116 . A. Su Ürünleri Potansiyel Üretim Alanları ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde kurulması planlanan projeler. Serbest Bölgeler.GÜRTEKS İPLİK SAN.2008 tarih ve 26939 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği”nde. Söz konusu ilanlar Şekil 61 de sunulmuştur. Güvenlik görevlileri bu hususta eğitilmiş olup alacakları görevler bellidir.07. c) Organize Sanayi Bölgeleri.

a) Yerel Gazete İlanı Şekil 61 b) Ulusal Gazete İlanı   117 . A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 61.Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC.

04.1991 Tarih Ve 20814 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Ve 03.1991/20834.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede “Hafriyat Toprağı.09. Bölgede tekstil sektöründeki yatırımların desteklenmesi.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”   118 .04. 15.2000/24034. Proje kapsamında aşağıda belirtilen kanun ve yönetmeliklere uyulacaktır.27.2003 Tarihli Ve 25134 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan İş Kanunu Ve İlgili Tüzükleri 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 23. 1800 ton/yıl tow boyama kapasitesi planlanmaktadır. 7200 ton/yıl polyester iplik üretimi kapasitesi ile 6000 ton/yıl çile boyama.1a pafta. 22.2004 Tarih Ve 25569 Sayılı “Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği(APAKY)” 03. işletme binası.2005/25777 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklikleri 10.1998/23464.811 m2 ‘lik arazinin 15. 200 ada.08.GÜRTEKS İPLİK SAN.11. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 25k. 25.06.Ş.03/4062912 sayılı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü görüşü ile iplik imalatı tesisi yatırımına başlayan Gürteks İplik San.) Proje konusu faaliyet Gaziantep ili.2005 Tarih Ve 25744 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.2010 tarih ve B. 29. A.12.11. tarafından kurulması planlanan iplik üretimi ve iplik boyama tesisidir.1994/22099.2002/24736.00.08.03.Ş. İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” 31. sosyal tesisler için kapalı alan olarak kullanılacaktır. teşvik edilmesi kapsamında yapılan uygulamalar doğrultusunda yatırım konusunun genişletilmesi için ar-ge çalışmaları yapılarak. Ve Tic. A.İÇO. 05. 04.03.YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ (Bu bölümde projenin genel özeti yapılarak ilgili yönetmeliklere uyacağının taahhüdünün verilmesi.08.’nin daha sonra planlanan “iplik boyama ünitesi” için ÇED Başvuru Dosyası hazırlanmıştır.2003 tarih ve 25325 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Gürültü Yönetmeliği” 18. 2 parsel de kayıtlı alan üzerinde Gürteks İplik San. Tesiste 6000 ton/yıl akrilik iplik üretimi.04. 02.4.02. Ve Tic. Şehitkamil ilçesi III. A.04.03.500 m2 ‘si idari. Bu doğrultuda da 10.03.1984 tarih ve 18565 sayılı resmi gazetede yayımlanan  “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” 14.1999/23790.Ş. 18. 22.18. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU BÖLÜM V1. firmanın sektör tecrübeleri doğrultusunda iplik boyama ünitesinin de yatırım konusuna dahil edilmesi planlanmıştır.1992/21150. Faaliyet alanında tesis çalışmalarına iplik üretimi ile başlamıştır. VE TİC.

05.12.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.11.07.03.03.12.04.GÜRTEKS İPLİK SAN. 30.04.2009 Tarih Ve 27214 Sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik İle 24. 23. A.12.2004 Tarih Ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” 05.2005 tarih ve 25791 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 25. 2009 tarih ve 27402 sayılı “Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”.2010Tarih Ve 27537 “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 13/2/2008 Tarih Ve 26786 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.03. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 19.2010 Tarih Ve 27503 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3 Temmuz 2009 Tarih Ve 27277 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği “30.2010 tarih ve 27533 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik   119 .07. Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine. 2008 ve 27092 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin.Ş.2006 Tarih Ve 26357 Sayılı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği”.2008 Tarih Ve 26939 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 26.02.03.11.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Ağustos 2009 tarih ve 27327 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” 26.2008 ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik” ile 1.2010 Tarih ve 27589 sayılı Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ve 5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29.06. VE TİC. Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik 26.2008 Tarih Ve 26927 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 17.2007 Tarih Ve 26562 Sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nde 30.

2010 Tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik   120 .2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30.2009 Tarih Ve 27339 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.03.2005 Tarih Ve 25755 Sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 30.06.2010 Tarih Ve 27579 Sayılı Tehlikesiz Ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği 30.Ş.2005 Tarih Ve 25883 Sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 30.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.07.GÜRTEKS İPLİK SAN. 22.03.03. 04.06.07. A.03.2008 Tarih Ve 26952 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 08.05.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.2010 Tarih Ve 27601 Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği 12. VE TİC.09. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 04.

13. Ambalaj Atıkları İnşaat çalışmaları esnasında işçilerin su. Katı atıkların bertarafında 14. Projenin peyzaj.   121 .GÜRTEKS İPLİK SAN. 05. Faaliyet kapsamında 24.07. vb.03. ne. Gürültü Tehlikeli Atıklar Projenin peyzaj çalışmaları. diğer kaynaklar için ise 70 dBA olarak verilen sınır değerleri sağlamaktadır. 30. tüketimler sonucu ~11.03.2005/25777 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklikleri hükümlerine uyulacaktır. montaj çalışmaları esnasında kullanılacak makineler bakım ve onarımları yapılmış olarak faaliyet alanına getirileceğinden inşaat ve montaj çalışmalarında atık yağ oluşumu beklenmemektedir. meyve suyu.2005 tarih ve 25755 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine ve uygun olarak diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek.08.1999/23790.04.38 kg/gün ambalaj atığı oluşacağı tahmin edilmektedir.09.04. plastik ve metal kutular gibi ~1. 02. Madde-19 hükümlerine uygun olarak sızdırmaz ve kokuya mahal vermeyecek şekilde üstü kapalı konteynırlarda biriktirilecek.04.5 kg/gün katı atık oluşacaktır.02.03.2009 Tarih ve 27339 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.03.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”.1992/21150. Atık Su İnşaat aşamasında çalışacak işçilerin günlük kullanımları sonucu ~1. vb. Proje kapsamında zorunlu nedenlerle oluşması halinde atık yağların 30.03. VE TİC. Proje kapsamında 31.12.Ş.02. Dolayısı ile yerleşim yeri için inşaat-montaj aşamasından kaynaklanacak olumsuz bir etki beklenmemektedir.30.2002/24736. cam.2007 tarih ve 26562 sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”.09.2010 Tarih ve 27537 Sayılı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ hükümlerine uygun olarak bertarafı/geri kazanımı sağlanacaktır.73 m3 /gün evsel nitelikli atıksu oluşacaktır.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 22.11. A. Katı Atık Projenin inşaat-montaj döneminde işçilerin su.06.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.2004 tarih ve 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”. 14. İnşaat-montaj için kullanılacak makinelerden kaynaklanacak gürültü oluşacaktır.04.04. atıklar Şehitkâmil Belediyesi tarafından toplanarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katı atık deponi sahasında bertarafı sağlanacaktır.1994/22099. Oluşacak ambalaj atıkları diğer atıklardan ayrı şekilde biriktirilecektir.1998/23464. Tesiste oluşması halinde tıbbi atıkların 30.2005 tarih ve 25883 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak bertarafı sağlanacaktır. gıda. gıda tüketimlerinden kaynaklanacak kâğıt.2008 tarih ve 26786 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. yol için 75 dBA. Çevre Lisansına sahip geri kazanım tesislerinde gerikazanımı/bertarafı sağlanacaktır.07. 30. 25. 29.2010 Tarih ve 27537 “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”de belirtilen hüküm ve esaslara uyulacaktır.1991/20834. Tıbbi Atıklar Atık Yağlar İnşaat ve montaj çalışmalarında tıbbi müdahale gerektiren durumlarda en yakın sağlık birimleri tercih edileceğinden faaliyet alanında tıbbi atık oluşmayacaktır. Tesiste oluşan katı atıklar Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde–18. Faaliyet kapsamında inşaat-montaj aşamasında meydana gelecek gürültüler için hesaplanan eşdeğer gürültü seviyesi Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği Ek-VII Tablo-5’te yer alan şantiye alanlarından bina için 70 dBA. 15. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 68.2000/24034. Oluşması söz konusu olduğunda tehlikeli atıkların 30. makine montaj aşamasında tehlikeli atık oluşumu beklenmemektedir. 18. 22.03.2010Tarih ve 27537 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hüküm ve esaslarına uyulacaktır. İnşaat-Montaj Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler Atık Türü Kaynağı/ Miktarı Çevresel Etkisi /Alınacak Önlemler Tesiste oluşacak atıksular Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü kanal standartları sağlanarak tesis atık sularının sızdırmaz borular ile Organize Sanayi Bölgesi kanalizasyon sistemine bağlantısı yapılacaktır.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve 03.03.

c) Tebliğ hükümlerine uygun olarak geri kazanım tesislerine gönderilmeden önce. hüküm ve esaslarına uygun olarak depolanması ve kullanılması sağlanacaktır. Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik”. montaj çalışmaları esnasında kullanılacak iş makineleri bakım ve onarımları yapılmış olarak faaliyet alanına getirileceğinden inşaat ve montaj çalışmalarında ömrünü tamamlamış lastik oluşumu beklenmemektedir. VE TİC. montaj için kullanılacak olan demir parçalarından kaynaklanabilecek atıklar oluşabilecektir. atıkların muhafaza edildiği kapların üzerinde tehlikesiz atık veya inert atık ibaresi ve atık koduna yer verecek şekilde Tebliğin 10 uncu maddesinde istenilen şartlara uygun olarak geçici depolanacaktır. atıklar gerekli tedbirler alarak fiziksel. İnşaat-Montaj Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler (Devamı)   Atık Türü Kaynağı/ Miktarı Projenin inşaat ve montaj çalışmaları esnasında tehlikeli ve kimyasal nitelikli maddeler kullanımı beklenmemektedir. Tehlikeli Kimyasallar Tehlikesiz Ve İnert Atıklar Projenin gerçekleşeceği alanda kullanılacak olan tahtalardan. b) Tehlikesiz ve inert atıkların tesis sınırları içinde veya sanayi bölgelerinde belirlenecek alanlarda.2010 Tarih ve 27579 Sayılı Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında bertarafı sağlanacak ve Tebliğin 8. Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine. onaylı çıktısı ile birlikte il çevre ve orman müdürlüğüne gönderilecek ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklanacaktır. A. e) Tehlikesiz ve inert atıkların kaza sonucu veya kasti olarak dökülmesi ve bunun gibi olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla.2008 ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin. a) Tehlikesiz ve inert atık üretimini en az seviyeye indirecek şekilde gerekli tedbirler alınacak. Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) Peyzaj. kimyasal veya biyolojik işlemlerle geri kazanım tesislerine uygun hale getirilecek veya atık geri kazanım tesisine atık hazırlamak amacıyla kurulmuş ön işlem yapan çevre lisansı alan tesislere gönderilecek.         122 . Zaruri bir nedenle oluşması halinde ÖTL’ lerin 25.2006 tarih ve 26357 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” 30. “Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik”. sızdırmaz. belgeleri beş yıl boyunca saklanacak ve istendiği takdirde ilgililere sunulacaktır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   Tablo 68. Proje konusu faaliyet kapsamında oluşması muhtemel tehlikesiz ve inert atıkların 12. emniyetli konteynır ve benzeri içerisinde veya geçirimsizliği sağlanmış alanlarda (üstlerini sundurma ve benzeri yapılarla kapatarak) geçici olarak muhafaza edilip. ç) Üretilen tehlikesiz ve inert atıklar geri kazanılıyorsa ilgili kayıtları tutulacak.11.Ş.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bertarafı sağlanacaktır. atığın türüne bağlı olarak olayın olduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi sağlanacak ve bununla ilgili tüm harcamaları karşılanacaktır.05. Çevresel Etkisi /Alınacak Önlemler Tesiste inşaat-montaj aşamasında zaruri nedenlerle kimyasal kullanılması halinde söz konusu kimyasalların 26. bakiye atık oluşuyor ise uygun şekilde çevre lisansı alan geri kazanım tesisine gönderilecektir.12. tesisten kaynaklanan tehlikesiz ve inert atıkların geri kazanımına yönelik atık yönetim planı hazırlanacak ve hazırlanan yönetim planı uygulanacaktır.03. Madde 8 – Tehlikesiz ve inert atık üreticisinin yükümlülüklerine göre tesiste. Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tehlikesiz ve inert atık geri kazanım formu düzenlenecek. d) Tebliğin Ek-1’inde yer alan tehlikesiz ve inert atık beyan formu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri elektronik olarak doldurmak.GÜRTEKS İPLİK SAN. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere uyulacaktır. bu form elektronik ortamda ve yazılı olarak il çevre ve orman müdürlüğüne gönderilip.

depolanması aşamalarında kaza ihtimali göz önüne alınarak. Proje konusu faaliyet kapsamında el feneri vb. c) Kaza vb. İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” usul ve esaslarına uygun olarak bertarafı sağlanacaktır.Ş.2010 Tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilen hükümler ile bahsi geçen yönetmeliğin usul ve esaslarına uyulacaktır. depolanması. b ) Hammaddelerin kullanımı. cihazlar kullanılacağından atık pil oluşabilecektir.08.   123 .03. montaj çalışmaları esnasında kullanılacak iş makineleri bakım ve onarımları yapılmış olarak faaliyet alanına getirileceğinden inşaat ve montaj çalışmalarında atık akümülatör oluşumu beklenmemektedir. depolamak gibi yasaklanan faaliyetlerde bulunulmayacaktır. Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde toprağa vermek. İnşaat-Montaj Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler (Devamı) Atık Türü Kaynağı/ Miktarı Projenin peyzaj. durumlarda toprak kirliliği olması durumunda temiz toprak kirli toprak ile karıştırılmayacaktır. toprağa zarar verecek şekilde. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   Tablo 68. Bu aşamada işçiler için yemek hazır olarak taşıma ile getirilecektir. a) Her türlü atık ve artığı.2004 tarih ve 25569 sayılı “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği(APAKY)” ve 03.2005 tarih ve 25791 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hüküm ve esaslarına uygun olarak lisanslı tesislere teslim edilecektir. Hafriyat Atıkları Hafriyat atığı oluşması durumunda 18. Çevresel Etkisi /Alınacak Önlemler Atık Pil ve Akümülatörler Atık pillerin 31. Toprak Kirliliği Proje kapsamında tesiste yapılacak olan inşaat-montaj çalışmalarında toprak kirliliğine neden olacak bir faaliyet bulunmamaktadır.03.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede “Hafriyat Toprağı. Bitkisel Atık Yağ Tesiste oluşması halinde bitkisel atık yağlar 19.2005 Tarih Ve 25744 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Değişikliği. Proje konusu tesiste iplik üretim ünitesi için yapılmış olan kapalı alan inşaatı tamamlanmış olup boyama ünitesi için de bu alandan faydalanılacaktır. 30. atıkların biriktirilmesi. Bahse konu tesis için arazi hazırlaması yapılmayacağından faaliyetten kaynaklı bitkisel toprak ve hafriyat atığı oluşmayacaktır. Bu nedenle bitkisel atık yağ oluşumu beklenmemektedir. VE TİC. A.04. toprak kirlenmesine engel olacak tedbirler alınacaktır.06.2010 Tarih ve 27537 Sayılı “Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak geri kazanımı sağlanacaktır. Toprak kirliliği oluşumunun önlenmesi ve toprak kirliliği oluşması halinde giderilmesi için 08.GÜRTEKS İPLİK SAN.

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

Tablo 69. İşletme Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler Atık Türü Kaynağı/ Miktarı Tesiste işletme döneminde iplik üretim bölümünde 160, boyama bölümünde 50 toplam 210 kişinin günlük ihtiyaçları doğrultusunda ~ 36,33 m3/gün evsel nitelikli atıksu oluşacaktır. 26 m3/gün Proses kaynaklı atıksu oluçacaktır. Tesis temizlemeden kaynaklanacak 0,93m3/gün oluşacaktır. Çevresel Etkisi /Alınacak Önlemler Tesiste oluşacak atıksular Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü kanal standartları sağlanarak tesis atık sularının sızdırmaz borular ile Organize Sanayi Bölgesi kanalizasyon sistemine bağlantısı yapılacak ve kanal bağlantı izni alınmış ve ekte sunulmuştur. Proje kapsamında 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 30.03.2010Tarih ve 27537 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hüküm ve esaslarına uyulacaktır. Tesiste oluşan katı atıklar Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde–18, Madde-19 hükümlerine uygun olarak sızdırmaz ve kokuya mahal vermeyecek şekilde üstü kapalı konteynırlarda biriktirilecek, atıklar Şehitkâmil Belediyesi tarafından toplanarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katı atık deponi sahasında bertarafı sağlanacaktır. Katı atıkların bertarafında 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve 03.04.1991/20834, 22.02.1992/21150, 02.11.1994/22099, 15.09.1998/23464, 18.08.1999/23790, 29.04.2000/24034, 25.04.2002/24736, 05.04.2005/25777 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklikleri hükümlerine uyulacaktır. 2008 yılı TÜİK verileri baz alınarak yapılan hesaplamalarda 241,5 kg/gün katı atık içerisinde ~28,98 kg/gün evsel ambalaj atığı oluşacağı tahmin edilmektedir. Ürünlerin ambalajlanması ile ilgili olarak ambalaj kullanımı ve kullanılan ambalajlardan kaynaklanacak ambalaj atıklarının 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre kullanımı ve geri kazanımı sağlanacaktır. f) Ürünlerin ambalajlanması sırasında, ürünün kullanımı sonrası en az atık üretecek ve geri dönüşümü, geri kazanımı en kolay en ekonomik olacak ambalajlar kullanılacaktır. g) Ürünlerin ambalajlanması sırasında tekrar kullanıma uygun ambalajlar tercih edilecektir. h) Yönetmelik Ek -5 ‘inde yer alan “Piyasaya Süren Müracaat Formu”nu doldurabilmek için Bakanlığa/İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne müracaat edilerek internet erişim şifresi ile kod numarası alınacaktır. i) Her yıl Şubat ayı sonunda doldurularak Ek -5 Piyasaya Süren Müracaat Formu”nun internet bildirimleri yapılacaktır. j) Ve söz konusu yönetmelikte, ambalaj atıklarının geri toplanması, tekrar kullanılması geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması ile ilgili diğer hükümlerine uyulacaktır. Faaliyet kapsamında 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”,30.03.2010 Tarih ve 27537 “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”de belirtilen hüküm ve esaslara uyulacaktır.

Atık Su (Evsel Nitelikli, Proses Kaynaklı, Tesis Temizleme)

Katı Atık

Projenin işletme döneminde işçilerin su, gıda, vb. tüketimler sonucu ~241,5 kg/gün katı atık oluşacaktır.

Ambalaj Atıkları

İşletme döneminde çalışanların su, gıda ürünleri vb. tüketimi sonucu oluşacak ambalaj atıkları ile ürünlerin piyasaya sürümü için kullanılacak ambalajların atıkları söz konusu olacaktır.

                   
124

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

 
Tablo 69. İşletme Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler (Devamı) Atık Türü Kaynağı/ Miktarı Çevresel Etkisi /Alınacak Önlemler Tesisin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) kapsamında değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılmıştır: SKHKKY Ek 2 kapsamında değerlendirilmesi; Karbonmonoksit, kükürtdioksit, azotoksitler toz emisyonları sınır değerleri sağlamaktadır. SKHKKY Ek 3 kapsamında değerlendirilmesi; Yapılan hesaplamalara göre sınır değerler sağlandığından sürekli ölçüm cihazı ile izlenmesine gerek olmayacaktır. SKHKKY Ek 4 kapsamında değerlendirilmesi; İzne Tabi Tesislerde Baca Yüksekliği ve Hızının Tespiti kapsamında tesisin anma ısıl gücünün 1,2MW ‘ın üzerinde olması dolayısı ile tesis baca yüksekliği SKHKKY göre abak hesabı ile belirlenecektir. SKHKKY Ek 5 kapsamında değerlendirilmesi; Ek 5 Kirletici vasfı yüksek tesisler listesinde Ek-5 A) BİRİNCİ GRUP TESİSLER: Yakma Tesisleri 5) Gaz yakıtlı yakma tesisleri kapsamındadır. Tesis 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) , 30.03.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında emisyon ölçümleri yaptırılacaktır. Anılan tesis 29.04.2009 Tarih ve 27214 Sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ve 24.02.2010 Tarih ve 27503 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ek 2 1.2.2 Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 2MW ve daha büyük 100MW’tan küçük olan tesisler Ek 2 4.16 Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl, sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri) ve boyama birimlerini birlikte içeren iplik, kumaş veya halı fabrikaları kapsamında yer almakta olup bahsi geçen yönetmelik ve 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY)” ,30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uyularak ölçümleri yaptırılarak Çevre izni alınacaktır. Yanma kaynaklı emisyonun yanı sıra boyama ve kurutma işlemleri esnasında VOC emisyonları oluşması beklenmektedir. SKHKKY Ek 1 .1 h) Atık gazlardaki gaz ve buhar emisyonları: Tesisin üretim prosesine göre, bu emisyonların oluşma ve atmosfere deşarj edilme periyodu dikkate alınarak tesis en yüksek kapasitede çalışırken bu emisyonlar ölçülecektir.

Emisyon

Doğalgazın yakıt olarak kullanılacağı yakma sistemi yanma gazları emisyonları ile boyama, kurutma işlemlerinden kaynaklanacak VOC (Volatile Organic Compound/ Uçucu Organik Bileşik) emisyonları olacaktır.

                     
125

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

   
Tablo 69. İşletme Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler (Devamı) Atık Türü Kaynağı/ Miktarı Çevresel Etkisi /Alınacak Önlemler Tesiste makinelerin çalışması sonucu oluşacak gürültünün çevreye olası olumsuz etkileri azaltmak amacıyla 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çevresel Gürültü Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. Yönetmelik kapsamında Madde 22 – (1) Endüstriyel tesisler, atölye imalathane ve işyerlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesine ilişkin kriterler olan a) Her bir endüstri tesisinden çevreye yayılan gürültü seviyesi bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-VIII’de yer alan Tablo4’te verilen sınır değerleri aşamaz. b) Her bir işyeri, atölye, imalathane ve benzeri işletmelerin faaliyetleri sırasında çevreye yayılan çevresel gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla aşamaz. c) Birden fazla işyerleri, atölye imalathane ve benzeri işletmelerin bulunduğu alanlar ile Organize veya İhtisas Sanayi Bölgesinden çevreye yayılan toplam çevresel gürültü seviyesi, arka plan gürültü seviyesini Leq gürültü göstergesi cinsinden 710 dBA aralığından fazla aşamaz. Toplam çevresel gürültü seviyesi; gürültüye maruz kalınan alandaki etkilenen kişi sayısı, gürültü kaynağı ile gürültüye hassas mekanlar arasındaki mesafe ve benzeri faktörler göz önünde bulundurularak yetki devri yapılan belediye sınırları ve mücavir alan içinde ilgili belediye, dışında ise yetki devri yapılan il özel idarelerince; yetki devri yapılmadığı takdirde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenir. ç) Endüstri tesislerinin faaliyetleri sonucunda oluşan çevresel gürültü seviyesindeki tonal değişimlerde 5 dBA’lık, ani değişimlerde ise TS ISO 9315 standardına göre seviye ayarlaması yapılır. d) Endüstri tesisleri ile bunların dışında kalan işletme ve işyerlerinin faaliyeti sonucu oluşabilecek darbe gürültüsü LCmax gürültü göstergesi cinsinden 100 dBC’yi aşamaz. Hükümlerine uyulacak ve ilgili yönetmelikte Ek-VIII’de yer alan Tablo-4 Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerlerine uyulacaktır. Proje konusu tesis, 29.04.2009 Tarih ve 27214 Sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ve 24.02.2010 Tarih ve 27503 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında çevre izninin gürültü kontrol ile ilgili hükümlerinden muaftır. Faaliyet kapsamında tesiste 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Gürültü Yönetmeliği”nde belirtilen hüküm ve esaslara uyulacaktır.

Gürültü

Tesisteki makine ve ekipmandan kaynaklanacak gürültü oluşacaktır.

                         
126

iki ay içinde valiliğe gönderilecek ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek IV yer alan atık tanımlama kodu kullanılacak ve bir yıl boyunca bildirimin bir nüshasını imzalı ve kaşeli olarak saklanacaktır. * Atıkların taşımacılığında mevcut uluslararası standartlara uyulacak. her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgiler doldurularak. * Yönetmelik hükümlerine uygun olarak. * Atık depolanması veya bertarafının tesis dışında yapılması durumunda. bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlayacak üç yıllık atık yönetim planını hazırlanarak valilikten onay alınacaktır. Çevre Lisansına sahip geri kazanım tesislerinde gerikazanımı/bertarafı sağlanacaktır. * Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek IV göre atığın sınıflandırılması yapılırken tehlikeli olmadığı düşünülen atıklar için tehlikeli özelliklerden bir ya da bir kaçını içerip içermediğinin tespiti için akredite laboratuarlar ve/veya uluslar arası kabul görmüş kuruluşlarca analizler yapılarak Bakanlığa belgelenecektir. üstüpü. atıkların geçici olarak depolaması durumunda İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden izin alınacaktır.     127 . konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer verilmesi.03. (Ek 9 A-B) deki bilgileri içeren ulusal atık taşıma formunu doldurularak ve öngörülen prosedüre uyulacaktır. aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarılması. sızdırmaz. A. adını. Tehlikeli Atıklar Projenin işletme aşamasında oluşacak tehlikeli atıklar makine ekipmanların bakım onarımı sonucu oluşacak atık yağlar. * Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam. atıkların kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolanması sağlanacaktır. Ayrıca ilgili yönetmeliğin aşağıda yer alan Madde 9 yer alan atık üreticisi ile ilgili olarak aşağıdaki ilgili yükümlülüklerine uyulacaktır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 69. olabileceğinden bu cihazlardaki kulanım ömrünü tamamlamış piller olacaktır. lisanslı tehlikeli atık taşıma araçları ile atıkların taşınması sağlanacaktır. * Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri alınacaktır. VE TİC. kullanılan kimyasalların kontamine olmuş ambalajları ve tesiste pil ile çalışan aletler.GÜRTEKS İPLİK SAN. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirilerek ve bu kişinin.04.Ş. * Atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamalar karşılanacaktır. emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza edilmesi. * Tesis içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanların sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbir alınacaktır. İşletme Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler (Devamı) Atık Türü Kaynağı/ Miktarı Çevresel Etkisi /Alınacak Önlemler Proje kapsamında oluşacak tehlikeli atıkların 30. * Üretilen atıklarla ilgili kayıt tutularak.2005 tarih ve 25755 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine ve uygun olarak diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek. konteynırların devamlı kapalı kalmasının sağlanması.09. * Yönetmelik (Ek 8) de ve Çevre ve Orman Bakanlığı web sayfasında yer alan atık beyan formunu. atığın gönderileceği lisanslı geri kazanım yada bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapılacaktır. * Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini. depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtilmesi. telefonunu valiliğe bildirilecektir.03. 14. konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları. * Ayda bin kilograma kadar biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. * Atığı bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda taşıyıcıyı başka bir tesise gönderilecek veya taşıyıcının atığı geri getirmesi ve bertarafı sağlanacaktır.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.2009 Tarih ve 27339 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

formların tesiste kimyasal kullanımı ile ilgili birimlerdeki personele ulaştırılması sağlanacaktır. Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine. Üretimde kullanılacak tehlikeli ve toksik özellik içeren kimyasal maddelerin. Revirde muayene ve hastaneye sevk işlemleri yapılacak olsa da acil durumlarda ilk yardım malzemelerinin kullanımı söz konusu olacağından. Aynı zamanda acil durumlar söz konusu olduğunda proje alanına en yakın sağlık biriminden yararlanılacaktır. * Atık yağların taşınmasında üretici ile işleme veya bertaraf tesisi işletmecisi arasında uyuşmazlık çıkması halinde.03.07.07. “Güvenlik Bilgi Formları” çerçevesinde birbirleri ile etkileşim içinde olmayacak şekilde depolanması. Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik”. 30. bu süre içinde uyuşmazlığa konu olan atık yağlar tesis depolarında muhafaza altına alınacaktır. Proje kapsamında oluşan atık yağların 30.2010 Tarih ve 27537 Sayılı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ hükümlerine uygun olarak bertarafı/geri kazanımı sağlanacaktır. bakım onarım zamanı ile değişecektir. Tehlikeli Kimyasallar Proje konusu faaliyet kapsamında iplik boyama ünitesinde kimyasal kullanımı olacaktır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   Tablo 69. bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde uyuşmazlığı il çevre ve orman müdürlüğüne ve Bakanlığa bildirilecek.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. VE TİC. makine ömrü makine sayısı. Atık Yağlar Proje kapsamında kullanılan makinelerin yıllık bakımları neticesinde kullanılmış makine şanzıman yağları. antistatik ve telon boyadır.03. sülfirik asit.2008 ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin. * Atık yağ analizlerini 15 inci maddeye uygun olarak yaptırılacak. tıbbi atık oluşabilecektir. retarder. * Atık yağların tesis dışına taşınması durumunda Ulusal Atık Taşıma Formunu doldurulacak. Proseste kullanılacak olan kimyasallar bazik boya. * Atık yağ üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri alınacak.Ş.   128 . A.2005 tarih ve 25883 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak bertarafı sağlanacaktır.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”. Söz konusu kimyasalların 26. optik ağartıcı.07. 22. Atık yağ miktarları oluşumları tesis kapasitesi. atık yağları kategorilerine göre ayrı ayrı 18 inci maddede belirtilen şekilde geçici depolanacak. yumuşatıcı. ne. * Atık kodları esas alarak atık yağlara ilişkin işlemler hakkında kayıt tutulacak ve EK-2’de yer alan Atık Yağ Beyan Formu doldurarak takip eden bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar il çevre ve orman müdürlüğüne gönderilecek. Çevresel Etkisi /Alınacak Önlemler Tıbbi Atıklar Tesiste oluşması muhtemel tıbbi atıkların 30. güvenlik bilgi formlarına uygun olarak kullanımı sağlanacak. * Atık yağların lisans almış taşıyıcılar vasıtasıyla lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlanacak. Madde 9’ da yer alan aşağıdaki yükümlülükler yerine getirilecektir. İşletme Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler (Devamı) Atık Türü Kaynağı/ Miktarı Proje konusu tesiste devamlı olarak çalıştırılan işçi sayısının 50’den fazla olması nedeniyle revir kurulacaktır. * Tesisten kaynaklanan farklı kategorideki atık yağlar oluşması durumunda bunlar birbirleriyle karıştırılmayacak ve tehlikeli atıkla kirlenmiş yağların bertarafı için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacak. formik asit. hüküm ve esaslarına uygun olarak depolanacak ve kullanımları sağlanacaktır. Proje kapsamında oluşan atık yağların 30.GÜRTEKS İPLİK SAN.12.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”. “Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik”. yağlama yağları oluşacaktır.

atıklar gerekli tedbirler alarak fiziksel. kimyasal veya biyolojik işlemlerle geri kazanım tesislerine uygun hale getirilecek veya atık geri kazanım tesisine atık hazırlamak amacıyla kurulmuş ön işlem yapan çevre lisansı alan tesislere gönderilecek. iplik atıkları oluşabilecektir. ç) Üretilen tehlikesiz ve inert atıklar geri kazanılıyorsa ilgili kayıtları tutulacak. VE TİC. a) Tehlikesiz ve inert atık üretimini en az seviyeye indirecek şekilde gerekli tedbirler alınacak. Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) Tesiste kullanılacak forkliftin lastik değişimlerinin söz konusu olması durumunda ömrünü tamamlamış lastik oluşabilecektir. Tehlikesiz Ve İnert Atıklar Faaliyet kapsamında tesiste prosesten kaynaklanabilecek elyaf kalıntıları. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   Tablo 69. Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tehlikesiz ve inert atık geri kazanım formu düzenlenecek. e) Tehlikesiz ve inert atıkların kaza sonucu veya kasti olarak dökülmesi ve bunun gibi olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla. c) Tebliğ hükümlerine uygun olarak geri kazanım tesislerine gönderilmeden önce.05. b) Tehlikesiz ve inert atıkların tesis sınırları içinde veya sanayi bölgelerinde belirlenecek alanlarda. sızdırmaz.                             129 . Maddesinde belirtilen yükümlülüklere uyulacaktır.2006 tarih ve 26357 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” 30. emniyetli konteynır ve benzeri içerisinde veya geçirimsizliği sağlanmış alanlarda (üstlerini sundurma ve benzeri yapılarla kapatarak) geçici olarak muhafaza edilip.Ş. A. atığın türüne bağlı olarak olayın olduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi sağlanacak ve bununla ilgili tüm harcamaları karşılanacaktır.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bertarafı sağlanacaktır.GÜRTEKS İPLİK SAN. atıkların muhafaza edildiği kapların üzerinde tehlikesiz atık veya inert atık ibaresi ve atık koduna yer verecek şekilde Tebliğin 10 uncu maddesinde istenilen şartlara uygun olarak geçici depolanacaktır. tesisten kaynaklanan tehlikesiz ve inert atıkların geri kazanımına yönelik atık yönetim planı hazırlanacak ve hazırlanan yönetim planı uygulanacaktır. onaylı çıktısı ile birlikte il çevre ve orman müdürlüğüne gönderilecek ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklanacaktır. d) Tebliğin Ek-1’inde yer alan tehlikesiz ve inert atık beyan formu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri elektronik olarak doldurmak.03. bu form elektronik ortamda ve yazılı olarak il çevre ve orman müdürlüğüne gönderilip.11. ÖTL’ lerin 25. İşletme Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler (Devamı) Atık Türü Kaynağı/ Miktarı Çevresel Etkisi /Alınacak Önlemler Proje konusu faaliyet kapsamında oluşması muhtemel tehlikesiz ve inert atıkların 12. bakiye atık oluşuyor ise uygun şekilde çevre lisansı alan geri kazanım tesisine gönderilecektir. Madde 8 – Tehlikesiz ve inert atık üreticisinin yükümlülüklerine göre tesiste. belgeleri beş yıl boyunca saklanacak ve istendiği takdirde ilgililere sunulacaktır.2010 Tarih ve 27579 Sayılı Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında bertarafı sağlanacak ve Tebliğin 8.

İşletme Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler (Devamı) Atık Türü Kaynağı/ Miktarı Çevresel Etkisi /Alınacak Önlemler Proje konusu faaliyet kapsamında. Tesiste ileriki dönemlerde mutfak yapılması söz konusu olduğunda bitkisel atık yağlar oluşabilecektir. * Atık yağ sevkiyatında ulusal atık taşıma formu kullanılacak ve her taşımadan sonra bunların bir kopyası ilgili valiliğe gönderilecek ve bu belgeler 5 yıl süre ile tesiste muhafaza edilecektir.2010 Tarih ve 27537 Sayılı “Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak geri kazanımı sağlanacaktır. √ Eski akümülatörler ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmeler ve araç bakım-onarım yerlerini işletenlerin oluşturduğu geçici depolama yerlerine ücretsiz teslim edilecek. el feneri gibi pille çalışan cihazlardan kaynaklı atık pil oluşumu da muhtemeldir. √ Üretim süreci sırasında kullanılan forklift.04. Tesiste bitkisel atık yağ oluşması durumunda. * Atık yağların biriktirilmesi için sızdırmaz. Tesiste kumanda.2004 tarih ve 25569 sayılı “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği(APAKY)” ve 03.2010 Tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilen hükümler ile bahsi geçen yönetmeliğin usul ve esaslarına uyulacaktır. toprak kirlenmesine engel olacak tedbirler alınacaktır. atık haline geldikten sonra üreticisine teslim edilene kadar fabrika sahası içinde sızdırmaz bir zeminde doksan günden fazla bekletilmeyecektir. A. ilgili mevzuatların hükümlerine uygun olarak gerçekleştirileceğinden toprak kirliliği oluşumu beklenmemektedir. atıkların biriktirilmesi.Ş. Toprak Kirliliği Söz konusu tesiste işletme döneminde oluşacak atıklar ve bertarafları. Toprak kirliliği oluşumunun önlenmesi ve toprak kirliliği oluşması halinde giderilmesi için 08. eskilerini teslim etmeden yeni akümülatör alınması halinde depozito ödenecek. Bitkisel Atık Yağ Faaliyet kapsamında kurulacak olan tesiste yemekler dışarıdan hazır olarak getirilip yemekhanede sunulacaktır. Proje konusu faaliyet kapsamında oluşacak atık piller evsel ve diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve en yakın atık pil toplama sistemine verilecektir. b) Hammaddelerin kullanımı.03. * Atık yağlar lisanslı taşıyıcılarla lisanslı geri kazanım veya bertaraf tesisine gönderilecektir.GÜRTEKS İPLİK SAN. * Oluşacak bitkisel atık yağlar diğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak biriktirilecektir. depolanması. 30. Atık Pil ve Akümülatörler İşletme aşamasında kullanılacak forkliftin bakımı ilgili servis tarafından yapılacak olup.08.2005 tarih ve 25791 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hüküm ve esaslarına uygun olarak lisanslı tesislere teslim edilecektir.2005 Tarih Ve 25744 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Değişikliği. durumlarda toprak kirliliği olması durumunda temiz toprak kirli toprak ile karıştırılmayacaktır. depolamak gibi yasaklanan faaliyetlerde bulunulmayacaktır. diğer taşıt araçları ile güç kaynakları ve trafolarda kullanılan akümülatörlerin. pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına teslim edilecek. iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı bidon.03. c) Kaza vb. a) Her türlü atık ve artığı. √ Atık piller evsel atıklardan ayrı toplanacak.06. toprağa zarar verecek şekilde. Atık pillerin ve atık akümülatörlerin 31. zorunlu hallerde tesiste akümülatör değişimi yapıldığında atık akümülatör oluşabilecektir. Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde toprağa vermek. * Geri kazanım veya bertaraf tesisleri ile olabilecek uyuşmazlıklarda ilgili valilik ve Bakanlık bilgilendirilerek uyuşmazlık giderilinceye kadar konu olan atık yağlar tesisin kendi deposunda muhafaza altında bulundurulacaktır. VE TİC. depolanması aşamalarında kaza ihtimali göz önüne alınarak. konteyner ve tank gibi toplama kapları kullanılacaktır. Tesiste oluşacak bitkisel atık yağlar 19.   130 . İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU     Tablo 69.

06.     131 . VE TİC. A.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Faaliyet sahibinin beyan ettiği bilgi.belgeler doğrultusunda hazırlanan ÇED raporuna konu proje kapsamında inşaat ve işletme aşamalarında çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarının sağlanması amacıyla 10.Ş. Ayrıca söz konusu faaliyetin çevresel etkilerinin olumsuz etkilerimi azaltmak amacı ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 Sayılı Çevre Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun da belirtilen hüküm ve esaslar ile bu hükümlere istinaden çıkartılan Yönetmelikler çerçevesinde gerekli tedbirler ile meri mevzuat kapsamında gerekli her türlü izin ve ruhsatlar alınacaktır.2003 tarih ve 25134 sayılı resmi gazete de yayımlanan İş Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmelikler ile 9 Aralık 2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmi Gazete'de “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” kapsamında gerekli tedbirler alınacaktır.

belge ve tekniklerden Rapor metninde sunulamayanlar.Ş. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EKLER: Raporun hazırlanmasında kullanılan ve çeşitli kuruluşlardan sağlanan bilgi. VE TİC.   132 .GÜRTEKS İPLİK SAN.

1.GÜRTEKS İPLİK SAN. A. VE TİC.Ş. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK. VEKÂLETNAME   133 .

Ş. TAAHHÜTNAME   134 . İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK. VE TİC. A.GÜRTEKS İPLİK SAN.2.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK. TİCARET SİCİL GAZETESİ   135 . VE TİC.3.Ş. A.GÜRTEKS İPLİK SAN.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   136 . VE TİC.GÜRTEKS İPLİK SAN. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   137 . VE TİC. A.Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN.

GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş. A. VE TİC. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   138 .

Ş.4. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK. A. VE TİC. İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İPLİK İMALAT TESİSİ ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMI DEĞERLENDİRME GÖRÜŞÜ   139 .GÜRTEKS İPLİK SAN.

GÜRTEKS İPLİK SAN. A.5.Ş. MAKİNE YERLEŞİM PLANI   140 . İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK. VE TİC.

A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   141 .Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC.

Ş. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   142 . A.GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC.

ARAZİ TAHSİS BELGESİ   143 . VE TİC. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK.GÜRTEKS İPLİK SAN.6.Ş.

A.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK. ELEKTRİFİKASYON PLANI   144 .Ş.7. VE TİC.

A.GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş. VE TİC. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   145 .

Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   146 . A. VE TİC.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   147 .GÜRTEKS İPLİK SAN. A. VE TİC.Ş.

GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK. SU DAĞITIM PLANI   148 .Ş. A. VE TİC.8.

A. VE TİC.Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   149 .

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   150 .Ş.

Ş. A. KANAL BAĞLANTI İZNİ   151 .GÜRTEKS İPLİK SAN.9. VE TİC. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK.

GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş.10. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK. A. VE TİC. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARITMA TESİSİ PLANI   152 .

Ş. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   153 . A. VE TİC.GÜRTEKS İPLİK SAN.

GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   154 .Ş. A. VE TİC.

1/5000 ÖLÇEKLİ PARSELASYON VE İMAR PLANI   155 .GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK.Ş. A.11. VE TİC.

Ş. VE TİC. A.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   156 .

A.GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş. VE TİC. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   157 .

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK. VE TİC. 1/1000 ÖLÇEKLİ PARSELASYON PLANI   158 .Ş.12. A.GÜRTEKS İPLİK SAN.

GÜRTEKS İPLİK SAN. 1/25000 ÖLÇEKLİ TOPOGRAFİK HARİTA   159 . İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK.13.Ş. VE TİC. A.

A.Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   160 . VE TİC.

A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK. 1/100000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİK HARİTA   161 .14.Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   162 .GÜRTEKS İPLİK SAN. A. VE TİC.Ş.

FAALİYET ALAN KOORDİNATLARI   163 .Ş. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK.15.GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC.

14.1991/20834. A.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23. 1987. T. 1997.03. 2002. 6.12. Ufuk Koşkan Atıksu Arıtımının Esasları. Ankara.06.06.2007 Tarih Ve 26562 Sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nde 30. 7. Hacer Timur. Ankara.1999/23790. 13/2/2008 Tarih Ve 26786 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31. 18.05. Edinburgh.gov. Ve Ark. Seçmen. İzmir. 1990. Prof.2002/24736. Ve Ark. 1997. Flora Of Turkey And The Aegean Islands.02.2009. Ö. 1998. Vejetasyon Bilgisi. Türkiye Omurgalıları “Sürüngenler”. Demirsoy.tuik. Ankara 11. 04.2000/24034.03. 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ve 5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18.1992/21150. İzmir. İzzet Öztürk. 1965–1988.07. T. 29. A. Gaziantep Valiliği Çevre Durum Raporu . Tohumlu Bitkiler Sistematiği. İller Bankası 1989 17. Ankara.tr Çevre İstatistikleri TÜİK 16. 3 Temmuz 2009 Tarih Ve 27277 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği “30. Dr. Omurgasızlar ( Entomoloji). 8.2010 Tarih Ve 27601 Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği 24. 3. 14. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı ( Eğrelti Ve Tohumlu Bitkiler). 4. Genel Zoocoğrafya Ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası”.2004 Tarih Ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” Hükümleri 22.04. Ege Bölgesi Bitki Örtüsü.03. Çevresel Etki Değerlendirme (Çed) Kitabı. VE TİC.1994/22099. Dr. Demirsoy. Davis. 12.Hava Kirliliğinin Ve Kontrolünün Esasları. Tükelmat A.Ankara 10. 22. Ankara. H.04.1998/23464. 2000. P.Ş. 05. Ankara. 9. 2. www. Atıksu Arıtma Tesisleri Proses – İşletme – Bakım El Kitabı. Omurgasız Hayvanlar (Böcekler Dışında).1991 Tarih Ve 20814 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Ve 03. A. Vol: 1-10. 25. Demirsoy. Ö.C Gaziantep Valiliği İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü 15. 24. Ketenoğlu. İzmir 13.04. Ve Ark.GÜRTEKS İPLİK SAN.Ve Ark. 02.2010 Tarih Ve 27579 Sayılı Tehlikesiz Ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği   164 . 12. Dr. A. Aysen Müezzinoğlu. T. Ve Ark.08. Baytop. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU NOTLAR VE KAYNAKLAR: 1. 17. Seçmen.09.2005/25777 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklikleri 20. 9 Eylül Üniv. 5. Ekim. Demirsoy.2008 Tarih Ve 26939 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 19. O.2010Tarih Ve 27537 “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 21. A.04. 2002. Endüstriyel Atıksu Arıtımı Ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü. 2000. M.Ş. 15. Evsel. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü.11. Türk Dil Kurumu Yayınları:578. Öztürk.

30.03.com 40.03.12. 30. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 25.tekstilportal. 2008 ve 27092 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin. 29.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30. 31. 22.org 37.2010 Tarih Ve 27503 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 32.2010 Tarih ve 27589 sayılı Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 34.2009 Tarih Ve 27339 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14. Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine. www.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.03.2005 Tarih Ve 25755 Sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 26.2004 Tarih Ve 25569 Sayılı “Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği(APAKY)” 03. www.tr/~akrilik/index.11. 26. 30.tr 38.12. 2009 tarih ve 27402 sayılı “Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” . 10. 11.gantep. 04.php/projekitab/44-proje-kitabi-turkce   165 .2008 ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik” ile 10.03. www. 23. www.blogspot.com. 05.dokumatasarım. 25.2008 Tarih Ve 26952 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 28.Ş.07.04.rieter. VE TİC.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 29.08.03.03.03.09.06.02.2006 Tarih Ve 26357 Sayılı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği”. Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik 33.07.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.com 39.dogakorumadernegi. 08.2009 Tarih Ve 27214 Sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik İle 24.GÜRTEKS İPLİK SAN.07.2010 Tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik 35.06.2005 Tarih Ve 25883 Sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 27. 30.edu. 26.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.2008 Tarih Ve 26927 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 31. http://www1.2005 Tarih Ve 25744 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.2003 Tarihli Ve 25134 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan İş Kanunu Ve İlgili Tüzükleri 36.05.

  166 . Mesleği. A. Özgeçmişi. VE TİC.Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. Referansları ve İmzaları. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU ÇED Raporunu Hazırlayan Çalışma Grubunun Tanıtımı: Adı Soyadı.

GÜRTEKS İPLİK SAN. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   167 .Ş. VE TİC.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->