P. 1
Maden Yatakları

Maden Yatakları

|Views: 5,904|Likes:
Yayınlayan: ilker mehmet

More info:

Published by: ilker mehmet on May 16, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

pdf

text

original

Sections

 • MADEN JEOLOJİSİ BİLİMİNİN TANIMI
 • TARİHÇE
 • MADEN JEOLOJİSİ İLE İLGİLİ TERİMLERİ
 • A) DIŞ KÖKENLİ YATAKLAR
 • B) İÇ KÖKENLİ YATAKLAR
 • 2. Jeolojik kütlelerin içerdiği maddelerin konsantrasyonu ile
 • 7) Lındgren (1985) ‘in Geliştirilmiş Maden Yatakları Sınıflaması
 • Meyer in maden yatakları sınıflaması
 • MADEN YATAKLARININ İNCELENMESİ
 • YATAKLANMA ŞEKİLLERİ – CEVHER YAPILARI
 • CEVHER YAPILARI
 • İÇ KÖKENLİ YATAKLAR
 • Sıvı Kapanımların Uygulandığı Konular
 • ÖRNEK HAZIRLAMA
 • POLİMORF MİNERALLER
 • TURMALİN MİNERALLERİ
 • EKSOLÜSYON DOKULARI
 • MADEN YATAKLARININ OLUŞUMUYLA İLGİLİ İÇ KÖKENLİ OLAYLAR
 • B) İÇ BAŞKALAŞIM ( =endomorfizma) VE DIŞ BAŞKALAŞIM ( = ekzomorfizma):
 • C) MAĞMANIN BİRBİRİYLE KARIŞMASI
 • D) MADDELERİN YER DEĞİŞTİRMESİ
 • E) MAĞMALARIN KATILAŞMA EVRELERİ
 • F- MAGMALARIN KRİSTALLEŞMESİNDE UÇUCU ELEMANLARIN ETKİSİ
 • GRANİTLERE BAĞLI MADEN YATAKLARI
 • CEVHERLEŞMELERİN GRANİTİK BATOLİTLERE GÖRE KONUMU:
 • GRANİTLERE BAĞLI ZONLANMA :
 • PEGMATİTİK YATAKLAR
 • PEGMATİTLERİN KİMYASAL VE MİNERALOJİK BİLEŞİMİ:
 • PEGMATİTLERİN EKONOMiK ÖNEMİ :
 • PEGMATİTİK YATAKLARA ÖRNEKLER:
 • PNÖMATOLİTİK YATAKLAR
 • PNÖMATOLİTİK YATAKLARIN OLUŞUMU:
 • PNÖMATOLİTİK YATAKLARIN YATAKLANMA SEKİL VE YERLERİ :
 • KİMYASAL VE MİNERALOJİK BİLEŞİM :
 • PNÖMATOLİTİK YATAKLARIN EKONOMİK ÖNEMİ:
 • PNÖMATOLİTİK YATAKLARA ÖRNEKLER :
 • PİROMETASOMATİK YATAKLAR
 • PİROMETASOMATİK YATAKLARIN OLUŞUMU
 • PİROMETASOMATİK YATAKLARIN YATAKLANMA ŞEKLİ ve YERLERİ
 • ZONLANMA VE SÜKSESYON:
 • PİROMETASOMATİK YATAKLARIN EKONOMİK ÖNEMİ :
 • PİROMETASOMATlK YATAKLARA ÖRNEKLER :
 • HİDROTERMAL YATAKLAR
 • HİDROTERMAL YATAKLARIN YATAKLANMA SEKİL VE YERLERİ:
 • HİDROTERMAL YATAKLARIN KÖKENİ ;
 • HİDROTERMAL YATAKLARIN EKONOMİK ÖNEMİ
 • HİDROTERMAL YATAKLARA ÖRNEKLER :
 • BELLİ BAŞLI PORFİRİ BAKIR YATAKLARI ŞUNLARDIR:
 • GABRO VE PERİDOTİTLERE BAĞLI MADEN YATAKLARI
 • GABRO VE PERİDOTİTLERE BAĞLI YATAKLARIN OLUŞUMU
 • YATAKLANMA ŞEKİL VE YERLERİ
 • KiMYASAL VE MİNERALOJİK BİLEŞİM:
 • EKONOMiK ÖNEMİ
 • ÖRNEKLER
 • DIŞ KÖKENLİ YATAKLAR
 • KALINTI YATAKALAR
 • TÜRKİYE’DE KALINTI DEMİR YATAKLARI
 • BOKSİTLER (Alüminyumlu Lateritler)
 • BOKSİT YATAKLARINA ÖRNEKLER :
 • KALINTI MANGANEZ YATAKLARI
 • DİĞER KALINTI YATAKLARI
 • OKSİDASYON VE SEMENTASYON ZONU YATAKLARI
 • OKSİDASYON VE SEMENTASYON ZONU YATAKLARININ OLUŞUMU :
 • OKSİDASYON ve SEMENTASYON KUŞAĞINDA BAZI METAL ve MİNERALLERİN DAVRANIŞI
 • OKSİDASYON VE SEMENTASYON ZONU YATAKLARINA ÖRNEKLER

MADEN JEOLOJİSİ BİLİMİNİN TANIMI Uygulamalı jeolojinin en önemli kollarından biri olan ekonomik jeoloji yerküresini teşkil eden

ve ekonomik olarak yararlanılabilen doğal maddelerin bilinmesini ve bulunmasını amaç edinmiştir. Yerküresini oluşturan mineral toplulukları, kömür, petrol ve hatta su gibi doğal gereçlerden ekonomik olarak yararlanılabilenlere “Maden” adı verilir. Maden jeolojisi, kömür jeolojisi, petrol jeolojisi ve su jeolojisi (hidrojeoloji) ekonomik jeolojinin dallarını teşkil eder. Buradan da anlaşılacağı gibi Maden Jeolojisi deyimi sadece ekonomik değere sahip mineral topluluklarını inceleyen bilim dalı olarak kullanılmaktadır. Metal elde edilen mineral toplulukları Metalik Maden Jeolojisi’nin, diğerleri metalik olmayan maden jeolojisinin veya daha çok kullanılan deyimiyle Endüstriyel Hammaddeler Jeolojisi‘nin kapsamına girer. Bu derste metalik maden jeolojisi ve endüstriyel hammaddeler jeolojisi bir arada ele alınacaktır. TARİHÇE İnsanlar odun, kemik, deniz hayvanlarının kabuğu gibi gereçlerden sonra taş devrinde sileks, obsidiyen ve kil gibi anorgonik maddelerden de yararlanmayı öğrenmişler, bu maksatla kuyular, galeriler açmışlardır. Daha sonra doğadaki olayları gözleyerek nabit metallerin ve bazı minerallerin eriyebildiklerini öğrenmişler ve buna paralel olarak alivyonlardan itibaren bazı nabit metalleri elde etmeye başlamışlardır. İlk kullanılan metal M.Ö. 12000 yıllarında altın olmuştur. İnsanlar aynı devirlerde bakır ve kalay unsurlu mineralleri eriterek, bronz yapmaya başlamışlardır. Bakır ve demir 'in elde edilmesi daha geç olmuştur. Demir’in ilk defa M.Ö. 1500 yılarında Anadolu‘da Hitit’ler tarafından kullanılmış olduğu ileri sürülmüştür. Daha sonrada Anadolu ’da eski Yunanlılar, Romalılar, Ermeniler, Cenevizliler, Ruslar ve İngilizler altın, gümüş, demir, bakır, kurşun ve civa gibi unsurları işletmişlerdir. 19. Asrın sonları ile 20. Asrın başları Anadolu’da yeni yatakları bulunup işletile bilmesi bakımından büyük önem taşır. Zonguldak kömür yatakları, Dursunbey krom yatakları, İzmir dolaylarındaki civa, antimuan ve zımpara taşı yatakları bu dönemde bulunmuştur. Cumhuriyet döneminde madencilikte uğraşan Sümerbank, MTA, Etibank; TPAO ve TKİ kurumları kurulmuştur. Maden arama işlemleri bilhassa MTA (1935) tarafından yürütülmektedir. MADEN JEOLOJİSİ İLE İLGİLİ TERİMLERİ Metal: Metalik parıltılı, ısı ve elektriği iyi geçiren, iyonizasyon enerjileri düşük, kolayca oksitlenerek pozitif iyonlar verebilen unsurlardır. Doğada mevcut 92 unsurdan çoğu metaldir. Örneğin; Fe, Cu, Pb, Zn, Cr, Ni, ....... Metal olmayan unsurlar ise şunlardır: H, He, B, C, N, O, F, Ne, Si, P, S, C, Ar, As, Se, Br, Kr, Te, I, Xe, At, Rn. Faydalı Mineral: Yeterli miktarda olduğunda ekonomik bir değer taşıyan mineraldir. Cevher minerali deyimiyle de adlandırılır. Cevher: Bir veya daha fazla çeşit faydalı mineral içeren ve ekonomik bir önem taşıyan doğal bir kayaçtır. Sadece faydalı minerallerden müteşekkil olabileceği gibi gang mineralleri de içerebilir. Maden: Farklı anlamlarda kullanılır; a) Metal kelimesiyle eş anlamda, b) Cevher kelimesiyle eş anlamda, c) Cevher çıkartmak için yapılan işletme anlamında. işletme açık veya kapalı olabilir. Küçük işletmeler için maden ocağı deyimi kullanılır. Ham cevher veya brüt cevher veya tuvenan cevher: Cevherin madenden (işletmeden) çıkarılmış olduğu andaki doğal şeklidir. Gang veya Kısırtaş: Cevher içerisindeki ekonomik değeri olmayan kısım veya kayaca verilen addır.

Steril: Gang ile eş anlamda kullanılır.Aynı zamanda günün koşuları altında ekonomik önemi olmayan mineral kütlelerini de ifade eder. Yan kayaç veya yan taş: Cevher kütlesinin hemen yanındaki kayaçtır. Saçınım veya stokverk şeklindeki cevherleşmeler için, cevherleşmenin içinde bulunduğu kayaçtır. Maden yatağı: Ekonomik ve teknik olarak işletilebilir cevherli bir kütleyi ifade eder. Zuhur veya mineralizasyon veya mineralize zon: Etrafındaki kayaçlara oranla faydalı minerallerin derişik halde bulunduğu yerlerdir. Bir zuhurun maden yatağı teşkil edip etmeyeceği incelemelerle anlaşılır. Belirti: Herhangi bir faydalı mineralin varlığı. Tenör: Cevherin içerisindeki faydalı mineral, bileşim veya metal oranını belirtir. Ağırlık , gr/ton veya gr/m3 şeklinde ifade edilir.%olarak Sınır tenör veya Limit tenör: Kendinden daha düşük bir tenörle işletmenin yapılamayacağını tenördür. Klark: Bir elementin yerkabuğundaki ortalama yüzdesidir. Goldschmidt ‘e (1954) göre O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K ve Mg elementinin klarklarının toplamı %98,59 ’dur. Konsantrasyon: Tenörü, yerkabuğundaki ortalama yüzdesine (klarkına) göre daha yüksek olan bir faydalı mineralin, bileşimin veya elementin (metalin) birikimini ifade eder. Konsantrasyon Klarkı: Bir elementin (metalin işletilebilmesi için, klarkına oranla kaç defa zenginleşmiş olması gerektiğini belirtir. Konsantrasyon Klarkı: Sınır Tenörü / Klark Rezerv: Cevher kütlesinin ton veya metreküp olarak miktarıdır. Bazı hallerde toplam kütle içindeki faydalı mineral, bileşim veya metal miktarı içinde rezerv deyimi kullanılır. Görünür rezerv: Üç boyutu ile belirlenmiş cevher kütlesi için kullanılır. Muhtemel rezerv: İki boyutu ile belirlenmiş, üçüncü boyutu tahmin edilen cevher kütleleri için kullanılır. Mümkün rezerv: Boyutları belirlenmemiş ve varlığı ancak ümit edilelen cevher kütlesi veya kütleleri için kullanılır. Potansiyel: Varlığı belirlenmiş olmakla beraber işletmesi teknik ve ekonomik nedenlerle günün koşulları altında olanaksız olan, ancak ileride işletilebilecek cevher kütlesinin miktarını belirtir. Metallojeni: Cevherleri mineralojik, petrografik ve jenetik yönden inceleyen bilim dalıdır. Maden provensi: Benzer özellikteki maden yataklarının birbirlerine yakın olarak bulundukları arazi parçasıdır. Örneğin; Doğu Karadeniz Cu, Pb, Zn, Mn provensi, Elazığ- Hakkari Cr, Cu provensi. Parajönez: Belli bir maden yatağında, benzer kökenli minerallerin gruplanmasıdır. Süksesyon: Minerallerin oluşum sırasıdır. Senjenetik veya Eşoluşumlu: Cevher kütlesinin veya cevher minerallerinin içinde bulundukları yan kayaçla aynı zamanda ve benzer koşullarda olduğunu belirtir. Epijenetik veya Ardoluşumlu: Cevher kütlesinin veya cevher minerallerinin içinde bulundukları yan kayaçtan sonra ve farklı koşullarda olduğunu belirtir. İç kökenli veya Endojen veya Hipojen: Oluşum nedenlerinin yerküresinin iç olaylarına bağlı olduğunu belirtir. Mağmatizmaya ve metamorfizmaya bağlı maden yatakları iç kökenlidir. Dış kökenli veya Ekzojen veya Süperjen: Oluşum nedenlerinin yerküresinin dış olaylarına bağlı olduğunu belirtir. Tortullaşmaya, atmosferik etkenlerle ayrışmaya, taşınmaya bağlı maden yatakları dış kökenlidir. Ante: Önce. Örneğin; Antetektonik: Tektonizma öncesi. Post: Sonra.

Örneğin; Posttektonik: tektonizma sonrası. Zonalite: Belli özelliklerin kuşaklar halinde bulunmasıdır. MADEN YATAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Maden yataklarının sınıflandırılması, benzer özellikteki cevherleşmeleri bir grup içinde toplamaktan ibarettir. Çeşitli yazarlar farklı kriterlere göre değişik sınıflamalar yapmışlardır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir. 1) Cevherlerin kullanıldıkları yere göre: (Lilley’den, 1936, değiştirerek) a) Metaller: Fe cevheri, Cu cevheri, Pb cevheri .... b) Yakıtlar: Kömür, Petrol, Doğalgaz, .... c) Yapım malzemeleri: Kum, çakıl, taşlar, çimento malzemesi,.... d) Kimya maddeleri: Tuz, kükürt, barit, .... e) Gübre maddeleri: Fosfat, potas tuzları, glokonit, .... f) Seramik maddeleri: Kil, silis, feldspat, .... g) Refrakter maddeler: Asbest, grafit, manyezit, .... h) Aşındırıcı maddeler: Korendon, gröna, elmas, .... ı) İletken olmayan maddeler: Asbest, mika, .... j) Boya maddeleri: Okr, kil, Diatomit, barit; .... k) Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar: Elmas, zümrüt, yakut, .... 2) Element gruplarına göre: Burada sadece Smirnov’un (1976) metalik elementler için ayırdığı gruplar verilecektir. a) Demir grubu metaller: Fe, Ti, Cr, Mn. b) Açık renkli metaller: Al, Li, Be, Mg. c) Demirsiz metaller: Cu, Zn, Pb, Sb, Ni. d) Nadir metaller: W, Mo, Sn, Co, Hg, Bi, Zr, Cs, Nb, Ta. e) Asil metaller: Au, Ag, Pt, Os, Ir. f) Radyoaktif metaller: U, Th, Ra. g) Dağınık elementler: Sc, Ga, Ge, Rb, Cd, İn, Hf, Re, Te, Po, Ac. h) Nadir toprak elementleri: La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tu, Yb, Lu. 3) Jeolojik Sınıflamalar: En çok kullanılan bu sınıflamalar jeolojik olaylara ve jenetik faktörlere göre yapılmıştır. Kullanacağımız sınıflama (ROUTHIER, 1985,değiştirerek) bu çeşittir. A) DIŞ KÖKENLİ YATAKLAR 1) Yüzeysel ayrışma olaylarına bağlı yataklar 1.a) Kalıntı yatakları 1.b) Oksidasyon sementasyon zonu yatakları 2) Kırıntı yatakları 3) Tortullaşmaya bağlı yataklar B) İÇ KÖKENLİ YATAKLAR 1) Plütonizmaya bağlı yataklar 1.a) Granitlere bağlı yataklar 1.a.a) Pegmatitik yataklar 1.a.b) Pnömatolitik yataklar 1.a.c) Pirometasomatik yataklar1.a.d) Hidrotermal yataklar 1.b) Nefelinli siyenit ve karbonatitlere bağlı yataklar

Kurşun-Çinko-Gümüş 3. Oksitler. Pnömatolitik Yataklar A.Ağır Metaller C. Hidrotermal Yataklar A.Sülfid Olmayan Birlikler H. Demir-Bakır-Altın-Arsenik 2. Volkanik veya Ekstrüzif A.Doğal Bakır F. Karbonatlar. Silisyum-Alkali-Fluor-Bor-Kalay-Molibden-Tungsten 3.Plütonik ve İntrüzif A. İntrüzif ve Likid Mağmatik Yataklar II. Fluorürler II. Fosfor-Titan 2.Antimon-Civa E.Hidrotermal 1.Antimon-Civa-Arsenik-Selenyum Birliği G. Elmas.Altın-Gümüş D. Ağır Metaller. Sülfatlar.Pnömatolitik Damarlar ve Saçınımlar C. Titan-Demir-Nikel-Bakır B. Turmalin-Kuvars Birliği C.Kalay-Gümüş-Tungsten-Bizmut Birliği F.c) Gabro ve peridoditlere bağlı yataklar 2) Volkanizmaya bağlı yataklar 3) Metamorfizmaya bağlı yataklar Routher (1958) maden yataklarının ‘Tip’lere ayrılmasını önermektedir. Platin-Krom 2. Bütün özellikleri birbirlerinin aynı olan iki maden yatağı aynı tipte sayılacaktır.Pnömatolitik-Pegmatitik 1.Kontakt Pnömatolitik Ornatımlar III. Burada ‘tip’ deyimi.Altın ve Gümüş Birliği B. Böylece incelenebilecek bütün özellikler dikkate alınacak ve maden yatağının bir çeşit fişi çıkarılacaktır. Alkali Toprak Elementleri.Ortamağmatik 1.1.Sualtı-Volkanik ve Biyokimyasal Yataklar 5) Schneiderhöhn’nin Maden Yatakları Sınıflaması I.Pirit ve Bakır Birliği C. doğa birimlerindeki en dar kapsamlı grup olan ‘cins’ deyimine tekabül etmektedir. Nikel-Kobalt-Arsenik-Gümüş 4.Metal Olmayan Birlikler .Gümüş-Kobalt-Nikel-Bizmut-Uranyum Birliği E. 4) Niggle’nin Maden Yatakları Sınıflaması I.Kurşun-Gümüş-Çinko Birliği D.Kalay-Gümüş-Bizmut B.Pegmatitik Damarlar B.

yataklanma ve konsantrasyon büyük derinliklerde veya yüksek sıcaklık ve basınçtadır. Sokulum kütlelerinden. basınç orta-atmosferik iii. Sıcaklık 300-500 °C arasında basınç çok yüksek. Sıcaklık 100-600°C arasında. yataklanma ve konsantrasyon az derinliktedir. Sıcaklık 200-300 °C arasında basınç yüksek. Teletermal yataklar. Konsantrasyon kayaca yabancı maddelerin girişi ile gerçekleşir (Epijenetik) a) Kökeni mağmatik kayaçların patlamasına bağlı olanlar i. Ksenotermal yataklar. iv. Sıcaklık çok yüksek-orta. basınç orta-atmosferik ii. iii. Mağmatik Segregasyon Yatakları. A. Sıcaklık yüksek-düşük aralığında. yataklanma ve konsantrasyon orta derinliktedir. basınç orta . basınç çok yüksek 2. yataklanma ve konsantrasyon sığ derinliklerde fakat yüksek sıcaklıktadır. sıcaklık ve basınç düşük. Sıcaklık 700-1500 °C arasında. volkanizma ile ilişkili sualtı kaynakları. b) Derinlerde dolaşım halindeki yer altı suyuyla konsantrasyon. Pegmatitler.Kayaçların Kütlelerinde 1. Jeolojik kütlelerin içerdiği maddelerin konsantrasyonu ile a) Dinamik ve bölgesel metamorfizma ile konsantrasyon. basınç düşük-orta. Sıcaklık ve basınç değişimleri geniş limitler arasındadır. Sıcaklık 0-70 °C arasında. hidrotermal alanın üst kısmı. 2.IV.Mağmalarda Farklılaşma Prosesleri ile 1. 2. basınç orta. yataklar genellikle volkanik kümelerle ilişkilidir. Uyumlu Mağmatik Yataklar. Gaz Çıkışlarına Bağlı Yataklar 6) Lindgren’in Maden Yatakları Sınıflaması I. Volkanojenik. ii. c) Köken orta veya az derinlikte meteorik suların dolaşımına bağlıdır. Enjeksiyon Yatakları. sıcaklık yüksek-orta. Hipotermal yataklar. Sıcaklık 400 °C basınç yüksek. Eriyikleri Etkileşimi ile. Sıcaklık 0-100 °C arasında basınç orta. basınç çok yüksek b) Mağmatik kökenli sıcak suların yukarı çıkmasıyla i. Sıcaklık muhtemelen 500-800°C arasında. v.Yataklar kimyasal proseslerle meydana getirildi. Sıcaklık 0-100 °C arasında basınç orta ve atmosferik. c) Yüzeye yakın kesimlerde kayacın ayrışması ve bozuşmasından kalanların konsantrasyonu ile gelişen yataklar. basınç çok yüksek B. hemen hemen tüketilmiş çözeltilerden yataklanma. Epitermal yataklar. Mesotermal yataklar. Volkanojenik. Mağmatik-Metamorfik Yataklar. Püskürük kütlelerden. basınç orta ve atmosferik. Sıcaklık 100 °C ye kadar. Sıcaklık 50-200 °C arasında. sublimleşme ve fumerollerden yataklanma sıcaklık 100-600°C arasında. basınç orta. C) Su Kütlelerinde 1.

Epitermal yataklar. a) Kökeni mağmatik kayaçların patlamasına bağlı olanlar i. Gazlardan kristallenme (sublimate). diferansinasyon prosesleri ile 1. Kısmen porfiri baz metal yatakları (B1 bi). basınç yüksek B. ii. basınç düşük-orta. iv. Sıcaklık 100-1200 °C arasında basınç atmosferik-orta. 3. Porfiri baz metal yatakları ( A4 ) sıcaklık 200-800 °C arasında basınç orta. Sıcaklık ve basınç geniş bir aralıkta değişir. Missisipi vadisi tipi yataklar. Sıcaklık ve basınç orta-düşük. fumeroller. Sıcaklık 100-600 °C arasında basınç atmosferik. Sıcaklık 25-350 °C arasında basınç düşük. katmanlaşmış mafik intrüzyon. Sıcaklık 25-200 °C arasında basınç düşük ii. b) Kökeni mağmatik veya meteorik kökenli hidrotermal sıvıların yukarı çıkmasına bağlı olanlar i. gabrolar. Sıcaklık ve basınç orta 5. 4. Okyanusal kabuk yatakları. Karbonatitler. Çözücülerin Buharlaşması ile II. Pegmatitler. Sığ volkanojenik volkanik birikimlerle ilişkilidir. bacalar. 7) Lındgren (1985) ‘in Geliştirilmiş Maden Yatakları Sınıflaması. Sıcaklık 25-600 °C arasında basınç yüksek. kimberlitler. Mağmatik segregasyon. Sıcaklık 300-800 °C arasında. Yataklar konsantrasyonun mekanik prosesleri ile meydana geldi. Mağma ile metamorfik. Sıcaklık 700-1500 °C arasında basınç çok yüksek 2. Batı ülkeleri uranyum yatakları.a) İnorganik Reaksiyonlar b) Organik Reaksiyonlar 3. Anortozitler. Cordilleran damarları. Volkanik gaz çıkışları II. I. Sıcaklık 25-75 °C arasında basınç düşük. orta ile sığ derinliklerde iii. ii. ii. Sıcaklık 700-1500 °C arasında basınç çok yüksek.Kaya Kütlelerinde 1. A) Mağmalarda. Epijenetik veya sinjenetik olarak jeolojik kütlelerin içerdiği maddelerin konsantrasyonu ile a) Dinamik ve bölgesel metamorfizma ile konsantrasyon. sığ ve orta derinliklerde sıcaklık 50-300 °C arasında basınç düşük. Sıcaklık 700-1500 °C arasında. Konsantrasyon epijenetik unsurların girişi ile gerçekleşir. c) Kökeni dolaşım halinde olan meteorik sulara. Sıcaklık yüksek-orta. remobolizasyon eriyiklerine bağlı olanlar i. d) Kökeni deniz suyu dolaşımına bağlı olanlar i. basınç çok yüksek. b) Derinlerde dolaşım halindeki yer altı suyu ile konsantrasyon. Sıcaklık 0-150 °C arasında basınç orta . Yataklar kimyasal prosesler sonucu oluşturulur. enjeksiyon. kızıldeniz.

Sıcaklık 0-70 °C arasında basınç orta a) İnorganik Reaksiyonlar b) Organik Reaksiyonlar 4. Sinjenetik 1. Meteorit çarpışması sonrası gelişen yataklar Meyer in maden yatakları sınıflaması 1)Mafik mağmatik kayaçlarda yataklar Kromit Katmanlanmış karmaşıklarda stratiform Alpin tip peridotitlerdeki podlar Nikel-Sülfid yatakları Kambalda tip Sudbury tip Insizwa tip Anortozitli Titan Katmanlaşmış karmaşıklarda stratiform Masiflerde ilmenit 2) Volkanik topluluklarda volkanojenik masif sülfidler Ofiyolit istiflerdeki Kıbrıs tipi Andezit-riyolit istiflerde Noranda tipi Kuroko ve benzeri tipler . Sıcaklık 25-75 °C arasında basınç düşük ve atmosferik 5. basınç hidrosferik. a) Masif sülfidler-Kıbrıs b) Manganez-Nikel-Bakır Nodülleri 2.Denizel plaserler III. Volkanojenik. yüzeysel 1. Sıcaklık 25-75 °C arasında basınç hidrosferik.c) Yüzeye yakın kısımda aşındırılarak bozulan ve artan kayalarla konsantrasyon. basınç atmosferik. sedimanlarla ilişkili sualtı kaynakları.Aluvyal plaserler 2. Eriyiklerin etkileşimi ile. Sıcaklık ve basınç düşük. Çözücülerin buharlaşması ile a) Evaporitler. Sıcaklık 25-350 °C arasında. Volkanojenik. okyanusal kabuk yatakları. Sıcaklık 2550C arasında. Kimyasal tortullaşma ile sıcaklık 25-75 °C arasında basınç düşük a) Baz metaller b) Fosfatlar II. Mekanik proseslerle meydana getirilen yataklar. a) Ana kaya siyah şeyller 3. C) Sudaki Kütlelerde. volkanizma ile ilişkili sualtı kaynakları.

paleontoloji vb. Gerektiğinde örnek almak için sondaj. Dolayısıyla maden Jeoloğu aynı zamanda mineraloji. Yakın yörenin 1/25000 veya daha büyük ölçekli haritası yapılır. Bizzat maden yatağının ve eğer varsa galerilerin ayrıntılı haritaları yapılır. Cevherleşmenin mineralojik özellikleri incelenir. Kimyasal. jeokronolojik analizler ve mikroskobik incelemeler için örnek toplanır. göreceli yaşı incelenir. zuhura veya belirtiye ilişkin özellikler dışında çevre oluşuklarının da çevre özelliklerinin büyük bir önem taşıdığı hiçbir zaman unutulmamalıdır. Jeokimyasal analizler yapılır. sedimantoloji. radyoaktivite gibi özellikleri incelenir. Jeokimyasal. Gerektiğinde portatif aletlerle kayaçların flüoresans. galeri ve yarmalar açılır. Laboratuar çalışmaları genellikle şu işlemlerden ibarettir: Kimyasal analizler yapılır. stratigrafi. Halen işletilmekte olan bir yatakta maden jeoloğu işletmeye yardımcı olur. hidrotermal Porfiri bakırlar Kalay-Tungsten yatakları MADEN YATAKLARININ İNCELENMESİ Maden jeoloğunun bir maden provensini.3) Sedimanlarda yataklar Yerleşik sediman sülfit yatakları Kumtaşı ve şeyllerde bakır Klastik sedimanlarda kurşun-çinko Missisipi Vadisi Tipi Demir yatakları Bantlı demir formasyonları Clinton-Minette madenleri 4) Stratabound yatakları Uranyum yatakları Uyumsuz damar tipi Kumtaşı ve Kaliş tipi Altın madenleri Demir formasyonlarında altın Altın-Kuvars damarları Altın-Uranyum konglomeraları 5) Granodiyorit-Kuvars monzonit. . boyutlarını. bir zuhuru veya bir belirtiyi incelerken yapacağı işler çok çeşitlidir. fiziksel. Yatak şekli ve yapısal özellikleri incelenir. Pusulayla ve şerit metreyle ölçüler alınır. gerekirse ayrışma haritası yapılır. Genel jeolojik özellikler incelenir. Yan kayaçlar ayrıntılı incelenir. Saha çalışmaları genellikle şu işlemlerden ibarettir.Ayrışma ürünleri incelenir. yatağın şeklini. Bizzat maden yatağının stratigrafik konumu. yapısal özelliklerini saptamak için sondaj ve jeofizik etütler yapılır. Doğrudan maden yatağına. petrografi. bilim dallarından yararlanmasını bilmelidir. bir maden yatağını.

Örnek: Çamdağ (Sakarya) oolitik demir yatakları. Gerektiğinde Jeokronolojik analizler yapılır. sentezler yapılır. Çeşitli jeolojik. İki boyutta yayılırlar (bazen kilomertrelerce). kimyasal bileşimi. özellikleri saptanır. yapısal. işlemler hakkında öneriler hazırlanır. jeokimya. işletme. rezervi. tenörü. Ancak bu deyim iç kökenli veya oluşumları tartışmalı yataklar için kullanılır.Ulukent mangan yatakları b) KATMANSI YATAKLAR: Şekil ve duruş bakımından katman yataklardan farksızdırlar. Yatak hakkındaki bütün bilgiler derlenerek yazılır. Gerektiğinde sondaj. Alttaki daha yaşlı tabakaya taban. Örnek: Bushveld (Güney Afrika) kromit yatakları. Gerektiğinde cevher zenginleştirme deneyleri yapılır. DÜZENLİ YATAKLANMALAR a) KATMAN YATAKLANMALAR (= tabaka yataklar) Tabaka biçiminde. belli şekilde olabileceği gibi birçok ayrı ve birbirine geçişli şekillerde de bulunabilir. üstteki daha genç tabakaya tavan denir. sondör ve işçi gibi kimseler de görev yapmaktadır.) yapılır. tabaka kalınlığına tekkabül eden üçüncü boyut genellikle birkaç metreyi aşmaz. Mikroskobik incelemeler yapılır. Bu maksatla bilhassa maden mikroskobu da kullanılır. varsa zonalitesi. Denizli Tavas. yöre kayaçlarının katmanlanma yüzeylerine paralel olarak oluşmuş maden yataklarıdır.vb. jeofizikçi. Büro çalışmaları genellikle şu işlemlerden ibarettir: Saha çalışmalarına başlamadan önce literatür araştırması yapılır. cevher zenginleştirme vb. flüoresans. YATAKLANMA ŞEKİLLERİ – CEVHER YAPILARI YATAKLANMA ŞEKİLLERİ Bir maden yatağı. süksesyonu. Tavan ve taban tabakaların oransal yaşlarına veya doğrudan arazideki duruşlarına göre saptanır. A. Katman yataklar tortullaşmaya bağlı yatakların karakteristik şeklidir. metalojenik haritalar hazırlanır. Saha ve laboratuar çalışmaları değerlendirilerek yatağın parajenezi. ve.Gerektiğinde fiziksel analizler (sertlik. tane boyutları. Anlaşılacağı gibi bu çok çeşitli işlemler aslında bir ekip çalışmasını gerektirmekte ve maden jeoloğunun yanında kimyager. Turhal (Amasya) Antimuan yatağı Şekil : Bushveld (Güney Afrika) kromit yatakları . Katman ve katmansı yataklar stratiform yataklar olarak da adlandırılır.

Damar dolgusu ile çeperler arasında. üstündekine tavan denir. örneğin kil oluşabilir.c) ÖRTÜ YATAKLAR: Diğer oluşuklarının üzerinde örtü şeklinde dururlar. İç kökenli yataklara aittir. Damarın altındaki çepere taban. 1. Bu şekiller. bir “damar ağı” veya “damar alanı” meydana getirirler. Damarlar şekillerine göre şu isimleri alırlar: 1. Damarcık 2.Damarı dolduran. Paralel Damarlar 2. Damarın kontağındaki yan kayaca çeper (epont) adı verilir. Örgü Damarlar 5. Kalıntı ve Oksidasyon zonu yatakları bu şekildedir. birçok damar bir arada bulunarak. buna salband denir. Semer Damar Damarlar ender olarak tek başlarına bulunurlar. Zig-zag Damarlar 3. Birbirine oblik Damarlar 6. bunlara “basit damar” denir. Şekil : Karalar (Gazipaşa) Pb – Zn yataklanması d) DAMARLAR: Diğer boyutlarına oranla kalınlığı az iki yüzeyi birbirine paralel yan kayacı kat etmiş (epijenetik) cevherli kütlelerin duvara benzer yerleşme şekilleridir. Çoğu kez. At Kuyruğu Damarlar 7. merceksi oluk 4. ancak çoğu kez bunlar kuşaklar veya sütunlar halindedir. kontak boyunca özel bir litoloji. Damar dolgusu içinde esas cevherleşme çok değişik şekillerde bulunabilir. tavanından tavanına kadar içermiş olduğu tüm malzeme damar dolgusu diye adlandırılır. Katman Damar 3. Damarların uzunluğu (yatay kesitte) ve boyu (düşey kesitte) genellikle birkaç yüz metreyi aşmaz. Birbirine dik Damarlar 4. Radial veya Işın Damarlar .

Şekil : Bir damarın ayrıntısı Şekil : Katman damar Şekil : Merceksi damar Şekil : Bölmeli Damar .

derine doğru darlaşan ve dolgusu genellikle breşik olan yataklanma şekilleridir. Dallı. Örnek: Elmas için işletilen Güney Afrika kimberlit bacaları. Çoğu kez Pnömatolitik yataklarda görülür. Bazı kromit yataklarında rastlanan boğumlu mercekler için podiform deyimi kullanılır. Şekil : Puy Les Vignes Piposu b) BACALAR: Yatay kesitleri dairemsi.d) MERCEKLER: Kalınlıkları diğer boyutlarına göre az ve her doğrultuda incelerek son bulan yatak şeklidir. kırıntılı pegmatitik ve volkanojenik yataklarda görülür. derine dalan tüpler halindedir. . Genellikle tortul. Bunlar genellikle volkanik püskürme bacalarının dolgusudur. budaklı ve yer yer sıkma ve açmalı olabilirler. Pravedencia Meksika Pb – Zn yatakları olabilirler. Şekil : Podiform yataklanma şekli B) YARI DÜZENLİ YATAKLANMALAR: a) PİPOLAR: Yatay kesitleri oval.

Stokverk şeklinde Yataklanmalar . herhangi düzensiz bir şekilde olabilir.Şekil : Pravedencia Meksika Pb – Zn yatakları C) DÜZENSİZ YATAKLANMALAR a) SAÇINIMLAR: (Disseminasyon) Cevher mineralleri kayaç hacmi içinde genellikle düşük tenörde dağılmış olarak bulunur. Bir kırık hat boyunca ve onun civarında yarı düzenli olabilir. İnklizyonlar bazı hallerde sıkışarak. az çok merceğe benzer siliyren adını verdiğimiz kümeleri oluştururlar. Saçınım halindeki cevher tanelerine inklüzyon denir. Şekil : Şiliyren b) STOKVERK: Çok ince damarların sık bir ağ oluşturmasıyla meydana gelen yataklanma şekline verilen isimdir. Katman şeklinde düzenli olabilir. Saçınımlı cevherin dağıldığı hacim. Genellikle porfiri bakır ve hidrotermal yataklarda görülür. Saçınımlı yatak şekilleri genellikle gabro ve peridotitlere bağlı yataklarda görülürler.

Ancak mikroskopta seçilen bazı yapı çeşitleri doku olarakta ifade edilebilir. Şekil : Kese şeklinde Kromit yatakları CEVHER YAPILARI Burada yapı (Fransızca ve Almancada’da tekstür. Eşit Taneli Yapı : Taneler yaklaşık eşit boyutlardadır. Kuşaklı yapının birçok çeşidi vardır. İngilizce’de strüktür) deyimiyle mineral kümelerinin birbirine göre duruş şekilleri ve genellikle. Karstik bir arazinin çukurlarının dolmasıyla oluşmuş kalıntı yatakları. . Farklı Taneli Yapı : Taneler oldukça farklı boyutlardadır. örnek ölçeğindeki cevherin makroskopik görünümü ifade edilmektedir. Som Yapı ( =Masif Yapı) : Gang mineralleri olmaksızın faydalı mineraller bir arada bulunabilir. Benekli yapı deyimi genellikle birkaç milimetreden daha iri boyutlu cevher taneleri için kullanılır. basit bir geometrik şekille gösterilmeyen cevher yığışımlarıdır. birçok yapı çeşidi bir arada bulunabilir. eklem düzlemleri ile katman düzlemlerinin kesiştiği kesimlerde gelişmiş pnomatolitik. Farklı mineral kuşakları bulunduğunda zonlu yapılar deyimide kullanılabilir. Çok küçük fakat platin gibi kıymetli metaller için işletilebilecek önemde olan yığışımlara cevher topağı denir.a:Çatlaklar cevherle dolmuştur. Yapraklı Yapı (= Laminar Yapı) : Mineraller yaklaşık paralel yapraklar halindedir. torba gibi isimlerde alırlar. Benekli Yapı ( =Taneli Yapı. b: Cevher ince çatlakları sıvamakta ve kayacı içermektedir. Lifsi Yapı : Mineraller lifsi görünümündedir. Asıl büyük bir yatağın kenarındaki küçük yığınlara cep adı verilir. sokulum halinde oluşmuş bazik ve ultrabazik kayaçlara bağlı bazı yataklar tuz domları bu şekildedir. Aynı bir yatakta hatta aynı bir örnekte. Kuşaklı Yapılar : Ayrı ve aynı cins mineraller birbirini izleyen düzeyler ve halkalar biçiminde sıralanmışlardır. Yığınlar şekil benzetmeleri ile kese. pirometasomatik ve hidrotermal yataklar. kırık arakesitlerinde. =Saçınımlı Yapı) : Faydalı mineraller gang mineralleri arasında veya yankayaç içinde gözle görülür taneler halinde dağınık şekilde bulunur. Şekil : Stokverk şeklinde cevherleşme c) YIĞINLAR VEYA STOKLAR: Sınırları girintili çıkıntılı.

Gözenekli Yapı : Cevher mineralleri gözenek dolgusu olarak bulunur. İÇ KÖKENLİ YATAKLARLA İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR Yerkabuğu içinde veya altındaki olayların karmaşıklığı ve doğrudan izlenememesi nedeniyle bu yataklar hakkındaki türümsel bilgiler kısırdır. 7.7.2.4. boyutları ufak küre veya basık elipsoidler şeklindeki mineral kümelerinin yapılarıdır.4.1.Kırıklı Yapı ( =Breşik Yapı ) : Cevher mineralleri breşik bir kayaçta çimento olarak bulunur veya kırılmış cevher minerallerinin arasında çimento olarak herhangi bir malzeme bulunur. b.4. volkanizma ve metamorfizma gibi olaylara bağlı yataklardır. 7. Böylece fizikokimyasal esaslara göre kristalleşen mineraller iç kökenli yatakları meydana getirirler.1.3. 7.6. 7.Sferoidal Yapılar ( =Globüler yapılar) : Mineral kümeleri kuşaklar halinde küre veya elipsoidler meydana getirir. konsantrik eğri düzlemler halinde bulunurlar. 7.Toprağımsı Yapı : Kolayca ufalanır cevherlerin yapısıdır. Bu yapılar kendi aralarında şu çeşitlere ayrılırlar: 7.4. 7.Kolloform Yapı ( =Böbreğimsi yapı = Pıhtı yapı) : Kolloidal bir ortamdan itibaren oluşan çok ince taneli mineraller yumru veya böbreğimsi şekilde. c. İç kökenli yatakların oluşumunda rol oynayan en önemli faktörler ısı.5.4. .Bantlı Yapı : Farklı mineral kuşakları düzeyler halinde birçok kez tekrarlanırlar.3. Drüz Yapısı ( =Jeoid Yapı) : Mineraller eğri bir düzlemden itibaren boşluğa doğru büyümüşlerdir. 7. laboratuarlarda yapay oluşuklar üzerinde yapılan çalışmalarla sorunlara çözüm aranır. Yumru Yapısı : Mineral kümelerinin boyutları birkaç santimetreden fazladır. Kokard Yapı : Farklı veya aynı cins mineraller bir odak çevresinde düzensiz halkalar şeklinde toplanmışlardır. Genellikle. d.Hücreli Yapı : Cevherde düzlemsi kenarlı boşluklar bulunur.Yollu Yapı : Farklı mineral kuşakları düzeyler halinde sıralanmışlardır. basınç ve kimyasal bileşimdir. 7. Işınsal Yapı : İğne veya çubuk halinde mineraller bir odak etrafında ışınsal olarak bulunurlar.2.Kovuklu Yapı : Mineraller aralarında irili.4. Oolitik veya pizolitik yapı : Sadece tortullaşmaya bağlı yataklarda rastlanan. Yollu yapılar bakışımlı veya bakışımsız olabilir. İÇ KÖKENLİ YATAKLAR Oluşum nedenleri yerkabuğunun içinde plütonizma. boşluklar bırakarak yığışmışlardır. a.4.4.

En tipik olanları kuvars. Pirotin. realgar 320°C. Zinober. Eğer mineral tamamen anizotrop ise polimorf değişim ısısının altında meydana gelmiştir. aynı kristal sistemlerine sahip olmakla beraber. Nabit gümüş. Bununla beraber jeotermik gradyana. değişik şekil. Daha yüksek ısılarda bu mineraller dengede değildir. çekirdek reaksiyonlarına ve mekanik etkenlere bağlı ısılar da bazı durumlarda rol oynarlar. Arjantit. turmalin. Ayrıntılı jeolojik ısı ölçümleri. pirit. Kassiterit. 3) Polimorf Değişimler ( = inversiyon): Kimyasal olarak aynı. Beril. vb. Rodokrozit. renk ve bileşimde olabilirler. orpiment 310°C. Siderit.. Amfibol. Granat. Markasit. ölçümlerde yararlanılan minerallere jeolojik termometre denir. farklı jeolojik koşullar altında oluşan yatakların yaklaşık ısıları bilinmektedir. özellikle sülfürlerde. Arsenopirit. anizotrop ve izotrop zonlar bir arada bulunuyorsa yüksek ısıdaki kristal şeklinin düşük ısıdaki kristal şekline dönüşmüş olduğu anlaşılır. Barit. ısıda oluşan mineral. Örneğin kontakt metamorfizmada albit ve epidot mineralleri 1000 bar'lık bir basınç altında 400°C ile 530°C arasında kristallenir. Molibdenit. Çinkoblend. Spekülarit. maden jeologu çok kaba bir fikir sahibi olmak istiyorsa maden yatağının jeolojik oluşum koşulunu veya bu yataktaki belli başlı mineral birliklerini bilmesi yeterlidir. kalsit. apatit. Piroksen. maden jeologu için önemi büyüktür. Örneğin: Turmali’nin tipomorf fasiyesleri şöyledir: . Realgar.. 1) Ergime. Volframit. vb. kimyasal reaksiyonlara. Topaz. sokulumlara. 2) Yeniden Kristallenme: Metamorfizmaya bağlı yataklarda katı ortamda yeni minerallerin oluşmasına yeniden kristallenme denir. tipomorf özelliklere sahiptir. Bu ısılar iç kökenli yatakların sınıflandırılması bahsinde verilmiştir. Mineral birlikleri: İç kökenli yataklarda aşağıda isimleri verilen minerallerden birkaçının beraberce bulunması yatağın oluşum ısısı hakkında kabaca bir fikir verebilir. Kalseduan.. zirkon. Ayrıntılı jeolojik ısı ölçümleri ise çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Yüksek. Turmalin. Silisin polimorf değişimleri klasiktir Eğer bir mineralde. kassiterit ve mikalardır. Yüksek ısı ( > 300°c): Kromit. Böyle minerallere tipomorf mineral adı verilir. 4.Tipomorf Mineraller: Bazı mineraller ısı ve basınç koşullarına göre. Çünkü ergime ısısı mineralin dengede olma halinin en üst sınırını belirtir. Yatağın jeolojik oluşum koşulları: Çeşitli deneysel yöntemlerin sağladığı bilgilerle. Ayrıca granatlar. topaz. Seleneürler. Manyetit. alçak ısıda oluşan aynı kimyasal bileşimdeki minerale oranla daha yüksek bir simetri derecesine sahiptir. Jeolojik ısı ölçümlerinde çok az kullanılır. nabit bizmut 271°C. örneğin.. maden yataklarının oluşum koşulları hakkında önemli bilgiler sağladığından. Jeolojik ısı ölçümü aynı bir kimyasal ortamın faz ve şekil değişimlerinin nedeni olan ısı derecelerinin belirlenmesidir. Galen. Ortamda başka maddelerin varlığında ergime ısısı çok daha düşüktür. Orta ısı (300 . Çoğu geçişler tam belirli bir sıcaklıkta oluşur ve ısı ölçümüne yarayabilir. Ancak. Tetraedrit Alçak ısı (200°C > ): Antimonit..200°C): Kalkopirit. Adüler. Belli bir ortamda bu ısıların tümü jeolojik ısıyı oluşturur.. Metamorfizma fasiyeslerini işaret eden bazı minerallerin ancak belli ısılar arasında oluştuğu saptanmıştır. vb. fakat kristallografik olarak farklı bir fazdan diğerine geçişi ifade ederler. Jeolojik ısı ölçümlerinde ancak düşük ergime ısıları bir anlam taşır. bizmutinit.A ) JEOLOJİK ISI ÖLÇÜMLERİ : İç kökenli yatakların oluşumunda en önemli rolü oynayan ısı genellikle mağmanın veya bu mağmadan türeyen ürünlerin kendi ısılarıdır. flüorit. Tellürürler.

uzun. Sıvı kapanım ile ilgili ilk temel çalışma Roedder [1979] dir. sıvı kapanımlar ile ilgili önemli çalışmalardır. Sıvı kapanım ısıtıldığında belli bir derecede gaz kabarcığı ve kristal tanecikleri kaybolur. Böylece eksolüsyon ısıları mineral birliğinin kristallenmesi için gerekli ısının alt sınırını verirler ve jeolojik ısı ölçümü olarak kullanılırlar.01 mm dir [Roedder. 400 – 300 C İğneler şeklinde. kristallerin büyümesi sırasında veya mineralin kristallenmesinden sonra klivaj. sıvı kapanım çalışmaları için pratik el kitabı niteliğindeki Shepherd ve diğ. Sıvı kapanımlar minerallerin oluşum ortamının özelliklerini aksettirirler. sıvı homojen hale gelir. eksolüsyon ısısında yeniden katı çözelti haline geçerler. Herhangi bir kristalde fazla sayıda sıvı kapanım olabilir. [1985]’nin eseri ile Hollister ve Crawford [1981] ‘ un eseri ve yine Roedder [1984]’in yayınladığı “Fluid Inclusions” (Sıvı Kapanımlar) adlı eser. Biri diğeri içinde katı çözeltidir. Boşluklarda ayrıca sıvının soğumasından oluşan gaz kabarcıkları ile kristal tanecikleri bulunur. Sfalerit.1100 – 800 C Oluşan turmalinler çok uzun prizmalar halinde ışınsal yapılı siyahtır. Bu dokular bir mineralin diğeri içinde katı çözelti halinde daha önce var olduğunu ve bu iki mineralin ayrılmasının soğuma ile gerçekleştiğini gösterir. ince siyah turmalinler 5) Eksolüsyon Isısı: İki bileşenin (A ve B) ergiyiklerinin karışımından karışık bileşimli kristaller meydana gelir. birincil (primary). tek bir su molekülünden birkaç milimetre boyutunda kadar değişebilir. Bilhassa kuvars gibi minerallerdeki sıvı kapanımlar mikroskopta ısı tablasıyla incelenirler. Katı bir çözelti içindeki fazlalık bir bileşen eksolüsyon ısısı denilen bir ısının altında kristalleşerek eksolüsyon dokularını oluşturur. Kalsit. Bu boşluklar sıvı kapanım adı verilen bir sıvı ile doludur. Konu hakkında genel bir giriş niteliği taşıyan Guilbert ve Park [1986]’nın çalışması. Birbirlerinden ayrı olarak bulunan bu mineraller ısıtılırsa. Zirkon vb. . Bu karışık kristallere katı eriyik =katı çözelti (= solüsyon solid) adı verilir. 600 –500 C Çok uzun olmayan iri siyah turmalinler 550 – 500 C Yarı saydam. Soğutulduğu zaman iki mineral meydana gelir. Ortalama boyutu ise 0. Barit. Sıvı kapanımlar.1979]. Bu mineral ısıtıldığı zaman tek bir çözelti meydana gelir. ikincil (secondary) ve yalancı ikincil (pseudosecondary) olmak üzere üç farklı tipde tanımlanmaktadır. Kuvars. Bu ısı oluşum ortamının ısısına tekabül eder. mavi turmalin 500 – 450 C Çok renkli pembe turmalinler. Sıvı kapanımlar kökenlerine göre. Oluşukları ısıya eksolisyon ısısı adı verilir. gibi. önce kahverengi sonra yeşil pembe ve kiraz turmalinler kristalleşir. dilinim ve mikro kırıklarında kapanlanmış (trapped) sıvı damlacıklarıdır. Örneğin: Kalkozin – Kovellin: 75 oC Kalkopirit – Pirotin: 250 oC Bornit – Kalkopirit: 300 oC Kalkopirit – kübanit: 450°C 6) Sıvı Kapanımlar: Cevher veya gang mineralleri mikroskopla saptanabilecek boşluklara sahiptir. Sıvı kapanım incelemeleri çoğunlukla açık renkli minerallerde gerçekleşir. Sıvı kapanımların büyüklüğü. Örneğin.

Topaz 10. mikro çatlaklarda kapanlanması şeklinde de gelişebilirler. 1977). Halit 4. ya içinde bulunduğu mineralin büyüme sürecinde ve büyüme zonlarında (sfaleritlerde olduğu gibi) veya kristalin büyümesi sırasındaki kusurlar nedeniyle izole olarak kapanlanmıştır. Bu tür kapanımların birincil mi yoksa yalancı ikincil mi. Barit 9.Kassiterit Sıvı kapanımlar içerdikleri bileşimlerine göre Shepherd ve diğ. 1985). İkincil kapanımlar. Bu ayrım basit olarak yapılmıştır. fakat bunları kesmeyecek şekilde gelişebilir. Kalsit 5. Dolomit 7. ..1984]’ den. içinde bulunduğu mineral büyümesini tamamladıktan sonra kapanlanmıştır. 1. Kapanımların oldukça yaygın olarak gözlendiği başlıca 10 mineral şunlardır. Ölçümlerde birincil ve yalancı ikincil kapanımlar kullanılır. morfolojisi ve bileşimleri ile ilgili yapılan sınıflamaları ise Shepherd ve diğ. [1985]’ de ayrıntılı olarak tanıtılmaktadır. kolay klivaj kazanabilen minerallerdeki kapanımlar sızma (leakge) ve bölünerek çoğalma’ya (necking-down) oldukça yatkındırlar ve bu nedenle bu tür kapanımların değeri fazla değildir. aksi halde bu kapanımlar sağlıklı ölçüm sonucu vermezler. Yalancı ikincil (Pseudosecondary) kapanımlar ise mikro kırıklar boyunca veya kristalin büyüme zonlarının kenarlarında sonlanan. Özellikle galenit temiz klivaj yüzeylerinde çok iyi gelişmiş boşluklar (cavities) içerebilir (Bonev. Bu. cevher oluşum evresi ile ilgili olmayan daha sonraki sıvıların. Kuvars 2. opak minerallerin sıvı kapanımlardan yoksun olduğu anlamına gelmez. Sıvı kapanımların jenetik sınıflaması ile ilgili detaylı bilgiler Roedder [1979. Apatit 6. Sfalerit 8. Sıvı kapanım içeren minerallerin genel özellikleri taransparan ve açık renkli olmalarıdır. Şayet sadece böyle bir örnek var ise bu durumda bu tür kapanımlardan da faydalanılabilir. veya ikincil mi olduğunu ayırt etmek bazen oldukça zordur. Bu tür kapanımlar hem kristal büyüme zonlarını hem de kristalin kenarını keserek oluştukları gibi. Birincil kapanımlar. Fluorit 3. tabii ki kapanımın optik çalışmaya uygun olması birincil olması gereken bir koşuldur. Barit ve kalsit gibi yumuşak. [1985] tarafından 6 farklı tipte sınıflandırılmıştır.Şekil : Kuvars kristali içindeki farklı sıvı kapanım tiplerinin dağılımı (Shepherd ve diğ.

Katı faz içeren multifaz kapanımlar (S+L+/-V): Yavru (daughter) mineral olarak bilinen kristal içerirler.Monofaz gaz kapanımlar (V): Tamamen düşük yoğunluklu gaz (vapour-V) faz ile doludur (genellikle H2O. sıvıda CO2 var ise bu soğutma ile ayırt edilebilir [Roedder. aşırı doygun sıvı solüsyonlara işaret eder.CO2 karışımı). Homojenleşme Sıcaklığı (Th): Isıtma evresinde (heating stage) sıvı kapanım.Karışmaz iki sıvı fazlı kapanımlar (L1+L2+/-V): Karışmaz iki farklı sıvı faz içerirler. 2. diğeri de CO2’ ce zengin sıvı fazlardır. 6. gaz kabarcığı ana sıvının gaz (vapour) fazıdır. 3. Sıvı kapanım ölçümlerinde elde edilen sonuçların ifade edildiği bazı terimlerin anlamları aşağıdaki gibidir. Bu şekildeki aşırı tuzlu (hypersaline) sıvılarda Na+. Heterojen sistemin olması durumunda ise. gaz fazı (vapour-V) sıvı faza göre (Liquide-L) toplam hacmin %50 sinden daha fazlasını doldurur (L+V). 5. sıvının kapanlandığı sırada kaynadığına işaret eder. ve Ca2+ en fazla bulunan çözülmüş iyonlardır.İki fazlı kapanımlar (L+V): Sıvı faz (liquide-L) ve az miktarda gaz fazı (vapour-V) ile doludur. tip kapanımların birlikte bulunması. Genel olarak. özel dizayn edilmiş mikroskoplar yardımıyla. 4. Mg2+.İki fazlı kapanımlar (V+L): Kapanımda. 1. 2. Bunlar genellikle halit (NaCl) ve silvit (KCl) dir. sıvı veya gaz fazında homojenleşene kadar ısıtılır ve homojenleşmenin gerçekleştiği andaki sıcaklık homojenleşme sıcaklığı (Th) olarak tanımlanır.Monofaz sıvı kapanımlar (L): Tamamen sıvı faz (liquide-L) ile doludur. Bu nedenle. ve 3. farklı sıvı kapanım tipleri (Sherpherd ve diğ. Sıvı kapanımlardaki ölçümler. .1979]. 1985). sıvının kapanlandığı gerçek derinlik dikkate alınarak basınç düzeltmesi yapılaması gerekir. Elde edilen sıcaklık. atmosferik basınç koşullarındaki en düşük sıcaklıktır. Fakat sülfidler gibi çeşitli kristaller de kapanım içinde bulunabilir. Yavru (daughter) minerallerin bulunması. Tek bileşenli (homojen) bir sistemin kaynaması durumunda. gaz fazı köpürme ile açığa çıkar. Cl-. Bunlardan biri genellikle H2O’ ca zengin. gaz kabarcığının varlığı karışmazlığa da işaret edebilir.Şekil : Oda sıcaklığı dikkate alınarak sınıflandırılan. ısıtma (heating) ve soğutma (freezing) olarak tanımlanan iki evrede gerçekleştirilir. Bununla birlikte. Eğer.CH4.

Bu sıcaklık aynı zamanda farklı yazarlar tarafından ilk ergime sıcaklığı (Tfm) olarak da tanımlanır. Tm-CO2 şeklinde. sistemde CO2. Te= -20. kuvarsitler ve kumtaşlarındaki tanelerin provenanslarının ortaya çıkarılmasında önemli veriler sağlamaktadır. sistemde hangi miktarda tuz olduğunu hesaplamamıza yardımcı olur (örneğin. . laboratuarda bulunan Struers marka RotoPol 35 ve PdM-Force 20 ‘den oluşan parlatma cihazı kullanılmaktadır. Te= -37. Örneğin Tm-ice. basınç koşulları. Süs Taşları (Gemoloji): Süs taşlarının sıvı kapanım içermeleri onlar için iyi bir özellik değildir fakat sıvı kapanımlar değerli süstaşlarının gerçek veya sentetik olup olmadıkları konusunda önemli veriler sağlamaktadır. %NaCl Eşdeğeri Tuzluluk Miktarı: Sıvı kapanımdaki tuzluluk miktarının %NaCl eşdeğeri cinsinden ifade edilmesidir. sistem H2O+NaCl . Maden yataklarının oluşum sıcaklıkları. Yükselme veya erozyon sırasındaki basınç ve sıcaklık değişimleri ile ilgili önemli veriler de elde edilebilmektedir. Sedimanter havzaların evrimi ve ısı-basınç koşullarının belirlenmesinde.8 oC ise. hidrokarbon ve petrolün birincil migrasyon mekanizması konusunda.Ergime Sıcaklığı (Tm): Su ile zengin kapanımlarda. cevherleşmeye neden olan çözeltilerin yoğunluğu ve bileşimi gibi konularda. tektonizma ve petrojenez konusunda önemli bilgiler elde edilebilmektedir.8 oC ise. Parlatma cihazı ile aynı anda 8 adet örnek veya 4 adet ince kesit parlatılabilmektedir. NaCl veya MgCl2). Diğer bir ifade ile. Petrol ve Doğalgaz Araştırmalarında: hidrokarbon veya petrol içeren sıvı kapanımlar petrol havzalarının tektonik ve ısı-basınç evrimi konusunda detaylı bilgiler sağlamaktadır. Ergime sıcaklığı (Tm-ice) veya son ergime sıcaklığı. Mağmatizma ve Metamorfizma: Sıvı kapanımlardan. ısıtma sürecinde sıvı oluşumunun ilk fark edildiği sıcaklıktır. Bu amaçla. sistemin tuzluluğu %20 NaCl eşdeğeridir). H2O+NaCl sisteminde Tm-ice=-15 oC ise. Fakat genellikle bunlar %NaCl eşdeğeri olarak ifade edilir. Sıvı kapanımlarda elde edilen ötektik sıcaklık (Te) veya ilk ergime sıcaklığı (Tfm) değeri. Sistemde farklı tuzlar bulunmaktadır. NaCl gibi bileşenler var ise bunların ergime sıcaklıkları farklı olacaktır. Tm-NaCl. Ayrıca. Ötektik Sıcaklık (Te): Tamamen kristallenen veya donan sıvı kapanımda. ÖRNEK HAZIRLAMA Sıvı kapanım ölçümleri için iki tarafı parlatılmış ince kesitler kullanılmaktadır. Sıvı Kapanımların Uygulandığı Konular Maden Yatakları: Sıvı kapanımların maden yataklarının incelenmesinde pek çok pratik faydası bulunmaktadır. buzun erimesini ifade eder. Parlatmanın her aşamasında farklı parlatıcılar kullanılmaktadır. Fakat sistemde ergimenin hangisi için gerçekleştiğini belirtmek gerekir. sistemdeki tuzun türünün belirlenmesinde kullanılır (örneğin. Zira. sistem H2O+KCl+MgCl2 şeklindedir). Stratigrafi ve Sedimantoloji: Sıvı kapanımlar konglomera. çözeltinin sistemini verir (örneğin.

ölçüm sırasında ısı değişimlerini grafik ortamına aktarmakta. Ölçüm sırasında istenilen sıcaklık veya faz değişimi durumunda digital fotograf çekimi de yapılabilmektedir. 2 cm x 3 cm x 1 cm boyutlarında ve kenarlarının rodajlanmış olması gerekmektedir. Formülü CaCO3 olan kalsit hekzagonal sistemde kristallenirken aynı bileşime sahip olan aragonit ortorombik (rombusal) (rombusal) (rombusal) sistemde kristallenir. Buradaki iki mineralin fiziksel özellikleri çok farklıdır. Bu şekilde oluşan minerallere de “polimorf mineraller” adı verilir. Linkam THMG-600 sistemi ile 600oC ısıtma ve -196oC soğutma yapılabilmektedir. Mikroskop üzerinde görüntünün real time monitöre aktarılmasını sağlayan digital bir kamera bulunmaktadır (Şekil 5). POLİMORF MİNERALLER Aynı kimyasal bileşime sahip bir mineral 2 veya daha fazla kristal sisteminde ve sınıflarında oluşmasına “polimorfi” adı verilir. Linksys-32 DV software programı yardımıyla PC ortamında da kontrol edilebilmektedir. . Sistem Leica DMLP polarizan mikroskobu üzerine monte edilmiştir. Laboratuarımıza gönderilecek örneklerin aşağıdaki şekilde olduğu gibi ön hazırlık aşamasının yapılmış olması gerekmektedir.Şekil : Parlatma cihazı (Struers marka RotoPol 35 ve PdM-Force 20) Parlatma yapılacak numunelerin. Linksys-32 DV software programı. Şekil : Örnek hazırlama için şematik kesit Sıvı kapanım ekipmanlarında Linkam THMG. her step için farklı ısıtma ve soğutma aralıklarını belirleme imkanı sağlamaktadır. Aynı formülü taşıyan bazı mineraller sıcaklığın değişmesiyle farklı farklı sistemlere dönüşürler. Bu olay tabiattaki oluşum şartlarını göstermesi bakımından önem taşır ve jeolojik termometre olarak kullanılır. Isıtma ve soğutma düzenekleri manuel olarak kontrol edilebildiği gibi.600 ısıtma-soğutma sistemi bulunmaktadır. ısıtma ve soğutmanın farklı stepler şekline programlanmasını.

8 inches long (2 cm).Örneğin. SiO2 bileşimli kuvars minerali 575oC nin altında kristalleşen kuvarsa alfa kuvars denirken. 575oC nin üzerinde beta kuvars oluşur. TURMALİN MİNERALLERİ Buergerite Chromdravite Dravite Elbaite Feruvite Foitite Liddicoatite Magnesiofoitite Olenite Povondraite Rossmanite Schorl Uvite Vanadiumdravite Şekil : Rubellit (Turmalin) kristallerinin görünümü . Beta kuvars 870oC ye kadar stabil (kararlı)’dir. daha yukarı sıcaklıklarda ise kristobalit minerali oluşur. 870oC’nin üzerinde 1470oC’ye kadar tridimit. 0. Şekil : Bi-coloured tourmaline crystal.

orijinal katı çözeltilerin 400oC-500oC civarında oluşabileceğini gösteren veriler mevcuttur. Edwards ve Lyon (1957)’un Tasmanya’da Aberfoyle Sn madeninden alınan örnekler üzerinde gerçekleştirdikleri çözümleme deneyleri gösterilebilir. Literatürde ise daha uzun oluşum sürelerinde. Deneyler sonucunda aşağıdaki sıcaklıklar belirlenmiştir. ilgili sülfid sistemi üzerinde yapılan laboratuvar araştırmalarında veya taşıyıcı tane içerisindeki doğal kapanım kütlelerinin laboratuvarda ısıtılarak çözümlenmesi ile bilgi edinilebilinir. d) Pirotinden pentlandit eksolüsyonu ile oluşmuş ağ şeklinde eksolüsyon dokusu Bu sonuçlar.475oC Stannit içerisinde sfalerit………………………. c) Sfalerit içinde kalkopirit eksolüsyon kütleleri.325oC Stannit içerisinde kalkopirit…………………….Şekil : Şörl (Turmalin) kristallerinin görünümü EKSOLÜSYON DOKULARI Çeşitli oksit ve sülfid mineral çiftleri arasında düşük sıcaklıklarda katı çözelti oluşumunun sınırlı olmasından dolayı.400oC Kalkopirit içerisinde stannit……………………. Bu sıcaklık aralığı söz konusu kassiterit yatağı içindeki sıvı kapanımlara ait 400oC civarındaki homojenleşme sıcaklıkları ile daha uyumludur. orijinal katı çözeltilerin oluşumu için yaklaşık olarak 600oC civarında bir sıcaklık önermektedir. yüksek sıcaklıkta depolanmış her 2 minerali katı çözeltisine işaret eder. minör fazda eksolüsyon kütleleri segregasyonu meydana gelmektedir.550oC Kalkopirit içerisinde sfalerit……………………. ..400-475oC Şekil : Oksit ve sülfid mineral sistemlerinde eksolüsyon dokuları: a) İlmenitce znegin bir zemin üzerinde hematitce zengin eksolüsyon serileri b) Manyetit içinde ilmenit eksolüsyon lamelleri.. Bu sıcaklık hakkında. Sfalerit içerisinde kalkopirit ve stannit………. ana katı çözeltiden soğuma sırasında. Bunların varlığı.

fümerol ve sıcak suların ısılarının doğrudan ölçülmesi. 9) Elektrik iletkenliği: Yüksek ısıda oluşmuş kristaller.Buhar basıncı = su basıncı = gaz basıncı = iç basınç: Uçucu elemanların varlığından ileri gelen bir basınçtır.Bu amaç için en çok kullanılan minerallerden biri (Sfalerit) çinkoblend'dir. Yayılabilecek bir ortam bulamazlarsa uçucu elemanlar sıva faza karışırlar. FeS . Bir mineraldeki 180 / 160. Basınç koşulları jeolojik ısı ölçümlerinde olduğu gibi laboratuarda incelenebilir. Bu durumda katı faza geçiş. 32S / 34S veya 87Sr / 86Sr izotop oranları mineralin oluşum ısısı ve diğer koşullar hakkında bilgi verir. Bu özellikten yararlanarak sülfürler ve bilhassa pirit jeolojik termorastre olarak kullanılabilir. uçucu elemanlar daha geniş hacimlere yayılarak veya faz değiştirerek basınçlarını azaltırlar ( Polimorf değişimlerde bir faz değişimindir. Buhar basıncı uçucu elemanların miktarlarıyla doğru orantılı kapladıkları hacim ile ters orantılıdır. stişovit. Isı iletkenliği ve termolüminesans özelliklerinden de benzer şekilde yararlanılabilir. Dış basıncın artığı ve hacmin genişleyemediği durumlarda da aynı olaylar gerçekleşir. Yani akışkanlığını artırır. Bu nedenle basınç faktörü daha az incelenmiş ve çeşitli sınıflamalar veya tablolar sadece ısı faktörü göz önüne alınarak hazırlanmıştır.7) Kimyasal Bileşim: Bazı minerallerin kimyasal bileşimleri oluşum ısıları hakkında bilgi verir. Elmas. Örneğin. 8) İzotop Oranları: Aynı elementin farklı nötron miktarlarından ileri gelen farklı kütlelerdeki cinslerine izotop denir. Yerkabuğu içinde veya altındaki basınçlar bağlı oldukları faktörlere göre üç çeşittir. Herhangi bir nedenle buhar basıncı artacak olursa.99 atmosfer = 1. 10) Ekzotermik ve Endotermik Reaksiyonlar: DTA cihazıyla yapılan analizlerde ekzotermik ve endotermik reaksiyon ısıları oluşum ısıları hakkında bilgi verir. Diğer taraftan uçucu elemanların sıvı faza karışmaları sıvının vizkositesini azaltır. spinel. Kuvarsα → Kuvarsβ geçiyor).02 kg/cm2 2.. daha alçak ısıda oluşan kristallere oranla daha fazla yapısal düzensizlikler içerirler ve bu nedenle elektrik iletkenlikleri daha azdır. Oluşum ısıları ortaya konulabilir.109 din/cm2 olacaktır. Jeolojik barometre ( =jeobarometre) adı verilen bazı minerallerin böylece ancak yüksek basınç koşulları altında kristalleşebileceği saptanmıştır. P1 = q g h P1: litostatik basınç q: özgül ağırlık (yaklaşık 3gr/cm3) g : ağırlık ivmesi ( yaklaşık 1000 cm/san2 ) h : derinlik (cm cinsinden) Böylece örneğin 10 km derinde litostatik basıncın değeri P1 = 3 x 1000 x 1000000 = 3.Litostatik basınç = jeostatik basınç = dış basınç: Üstteki kayaçların yükünden ileri gelmektedir. Dış basıncın basıncın .ZnS izomorf seri oluşturur gibi görülür. 12C / 13C. vb. bunlara bağlı olarak oluşan minerallerin teşekkül ısıları hakkında bilgi verir. Sfalerit kristal kafesinde Zn yerine Fe ne kadar çok yere değiştirmişse oluşum sıcaklığı o kadar fazladır. Not : 106 din/cm2 = l bar = 0. Bununla beraber basınç faktörü ihmal edilmemelidir. Buhar basıncı artarsa: Uçucu elemanlar ve onların sürüklediği sıvı akışkanlar yayılabilecekleri bir ortam bulabilirlerse başka tarafa göç ederler. 1. B ) BASINÇ: Maden yataklarının oluşumunda basınç ısıya göre nispeten daha az rol oynar. yani kristallenme olayları genellikle daha düşük ısılarda gerçekleşir. Normal koşullarda litostatik basınç ile buhar basıncı dengede olmak eğilimindedir ( P1 = Pb ). İzotop oranlarına bakılarak yatağın nasıl bir ortamda oluştuğu öğrenilebilir.. 11) Doğrudan Ölçmeler: Lav.

Böylece.DİFERANSİYASYON ( = farklılaşma = ayrımlaşma) : Başlangıçta homojen olan bir mağmanın çeşitli nedenlerle kimyasal ve mineralojik bakımlardan çok farklı kısımlara bölünmesinde diferansiyasyon denir.Üst mantonun ergimesiyle oluşan magma. A. Ta. Na gibi hafif iyonlar yükselirken.. Bu iç kökenli olaylar çok çeşitli ve karmaşıktır. bilhassa sülfürler ve demir oksitler küçük damlacıklar halinde silikatlı ergiyikten ayrılarak tabana doğru çökerler ve burada şiliyrenler veya tabakalı metalik maden yatakları oluştururlar. gibi unsurlar iç kesimlere göç ederler..Mağmatizma: Mağmaların yerkabuğu içindeki (plütonizma) ve yüzeyindeki (volkanizma) faaliyetlerinin tümüne mağmatizma denir.. Bu faaliyetler primer mağmaların var olmasıyla başlar ve bunların evrimleri boyunca devam eder. Çoğu yazarlar başlıca iki tip primer mağmanın var olduğunu kabul etmektedir... Bazaltik ve peridotitik mağma . Mg... bu iki tipin dışında peridotitik ve andezitik bileşimli mağmaların var olduğunu savunan yazarlar mevcuttur. Pegmatitik ve pnömatolitik yatakların oluşumunda gazlarla taşınmanın büyük önemi vardır. granitik mağma ve bazaltik mağma.Primer mağma diferansiyasyona ve bulaşmaya uğramamış. e) Kristalleşme ve yerçekimi: Minerallerin sırayla kristalleşmesi (fraksiyonel kristalleşme) ile . yüzeye yakın kesimlerde düşük değerli olan diğer basınçlara oranla önem kazanır.Kıta kabuğunun ergimesiyle oluşan magma. volkanik ve metamorfik kayaçların oluşumunda rol oynayan olaylar doğrudan veya dolaylı şekilde maden yataklarının oluşumunu da sağlarlar. primer magmalar üç gruba ayrılabilir. litostatik ve buhar basınçlarının yüksek olduğu derin kesimlerde ihmal edilebilir. Ancak. Bazı yazarların Ana mağma diye de adlandırdıkları primer magmalar çeşitli jeolojik gelişmeler neticesinde kimyasal bileşimleri ve fiziksel özellikleri bakımından farklı sekonder mağmaları doğururlar. Aslında primer magmaları ergimenin meydana geldiği yeryuvarı kesimine göre ayırt etmek en doğru yol olacaktır.azalmasıyla uçucu tekrar sıvıdan ayrılırlar. belli bir sıcaklığın altında. gibi unsurlar nispeten soğuk olan kenar kesimlere K.difüzyon: Isı farkları nedeniyle meydana gelen mağmasal akımlarla Fe..bakımından zengin olması böyle açıklanabilir. Bi. l. . MADEN YATAKLARININ OLUŞUMUYLA İLGİLİ İÇ KÖKENLİ OLAYLAR Plütonik. Buna karşılık. Diferansiyasyonun başlıca nedenleri ve maden yataklarının oluşumuyla ilişkileri aşağıda verilmiştir.Kabuk içindeki hareket ve sürtünmelerden ileri gelen basınç.. Al.Plaka hareketlerine bağlı olarak dalma zonlarında oluşan mağma. Sn. sıvının akışkanlığı azalır ve kristallenme daha yüksek ısılarda gerçekleşebilir. Mn gibi ağır iyonlar tabana inerek derişirler. gibi unsurları beraberlerinde yukarı zonlara taşırlar. d) Sıvı halde karışmazlık ( = erişim): Başlangıçta homojen olan bir mağma. Ca... 3. yani ergime anındaki bileşime sahip magmadır. Granit kontaklarındaki yatakların Fe. Ce... Burada sadece maden yatakları açısından önemi olan bazı iç kökenli olaylara genel hatlarıyla değinilecektir. b) Gazlarla Taşınma: Yükselen mağmalarda veya volkanlarla ilgili pek derin olmayan mağma haznelerinde basıncın düşük olması nedeniyle kurtulan gazlar W. Granitik mağma parajenez veya anateksi diye adlandırılan bu tür ergimeyle oluştuğu kabul edilmektedir. Bu basınç. a) İyonların ayrılması: Mağma haznesi içinde K. . Mg. Ca. Fe. Andezitik magma. Na. birbiriyle karışmayan iki sıvı kısma ayrılabilir. Böylece. Mo. c) Termo . Be.

Mağma ile uzun süre kontak halinde kalan kayaçlarda ayrıca kimyasal değişimler ve hatta ergimeler olur. Ca gibi elementlerce zenginleşmekte ve bazik bir bileşim kazanmaktadır. f) Sıkışma ve süzülme: Magmalarda kristalleşmeler ve çökelmeler ilerledikçe taban zonlarına yığılmış elan kristaller çoğalır. Al. Karışım sonucu ortaya çıkan değişik özelliğe sahip yeni mağma hibrid (melez) mağma adını alır. hatta bazen kristal ağları içinden göç edebilmektedir. B) İÇ BAŞKALAŞIM ( =endomorfizma) VE DIŞ BAŞKALAŞIM ( = ekzomorfizma): Magmalar yerkabuğunda yükselir ve yerleşirken. komşu kayaçların uğradığı değişimlere ise ‘dış başkalaşım’ denir. etraflarını çevreleyen yan kayaçları etkiler ve onlarla reaksiyon yaparak kendileri de etkilenir. Böylece kalkerler taktit veya skarn adı verilen silikatlı kayaçlara dönüşürler. Tek mineral çeşitinden meydana gelmiş bazı kayaçların ve bunlara bağlı maden yataklarının oluşumu bu diferansiyasyon türüyle açıklanmaktadır. Böylece magmaların taban zonları Fe. Mg. Çok daha düşük iç ve dış basınç veya tektonik kuvvetler uçucu unsurların uzak mesafelere sürüklenmesini sağlayabilir. Çok kısa mesafeler için gereklidir. diferansiyasyon olaylarına bağlı gelişebilir.başlayan magmanın diferansiyasyonu. uçucu unsurlar çok daha ufak aralıklardan. Bu yer değiştirmeler iç ve dış basınca veya tektonik kuvvetler nedeni ile sıvıların başka yerlere taşınması şeklindedir. D) MADDELERİN YER DEĞİŞTİRMESİ Maddeler katı. Doğadaki bazı kayaç ve bunlara bağlı maden yataklarının oluşumu hibridizm ile açıklanır. özümlenemeyerek mağma içinde arta kalan yan kayaç parçalarına anklav denir. Magmadan yan kayaçlara süzülerek yeni elementler ilave ederler. sıvı ve gaz fazlarında yer değiştirebilir. Katı fazındaki yer değiştirmeler kütleler halinde tektonik olaylara bağlı olarak veya iyonlar halinde fizikokimyasal olaylara bağlı gerçekleşir. İç başkalaşımın en önemli nedeni assimilasyondur (özümleme). farklılaşmış sıvılar mağma haznelerini terk ederek uzaklara sürüklenebilir. . Diferansiyasyon sırasında mağma haznesinin alt kısmında derişmiş sıvıların tektonik kuvvetler ile yan kayaç içine itilmesine Enjeksiyon denir. Üst zonlar ise Si. Assimilanyon sonucunda iç başkalaşım mağmanın kimyasal bileşiminin değişimi şeklinde gerçekleşir. Ayrıca. Bu şekilde magmanın uğradığı değişime ‘iç başkalaşım’. gerekse orojenik olaylara bağlı tektonik basınç kristaller arasında kalmış olan sıvı magmanın sıkışmasına ve böylece üst kısımlara veya başka taraflara doğru süzülmesine neden olur. Sıvı fazındaki yer değiştirmeler bizzat mağma içinde. Mağmaların yan kayaçları eriterek veya hazmederek kendi bünyesine mal etmesi olayıdır. C) MAĞMANIN BİRBİRİYLE KARIŞMASI Akrabalığı olmayan iki primer mağmanın birbirleri ile karışmasına hibridizm ( Hibridazyon) denir. Bazı yazarlar bunu değişik primer mağmalardan türeyen iki sekonder mağmanın karışmasıyla oluşan mağma diye yorumlanır. alkaliler ve uçucu unsurlarla zenginleşerek asit bir bileşime sahip olurlar. İyonların katı ortamında bu şekilde yer değiştirmesine iyonik difüzyon denir. Sıcaklık nedeniyle yan kayaçlarda meydana gelen değişimlere kontak metamorfizma ( = değme başkalaşımı) denir. Gaz fazında yer değiştirmeler. Ayrıca. Gerek bu kristallerin meydana getirdiği basınç. yani yer çekimine bağlı olarak çökmesi veya yüzmesiyle daha da artar. kristallerin yoğunluklarına. Yan kayaçların uğradığı dış başkalaşımın en önemli nedeni magmadan gelen yüksek sıcaklıklardır. uçucu unsurların hareket yeteneği bakımından çok daha kolay gerçekleşmesidir.

eritme ve reaksiyon yapabilme yeteneğine sahip akışkanlar daha önceki evrelerde katılaşmış kütlelerin içine veya yan kayaçlara çatlaklar. hem de mineral bakımından işletmeye elverişli maden yatakları oluşur. hatta kristallografik düzlemler boyunca nüfuz ederek yeni mineralleşmelere. Böylece Ortomagmatik safhada katılaşan kayaçların veya komşu kayaçların kırıklarında pegmatit denilen iri kristalli kayaçlar oluşur. Pegmatitik Evre: Sıcaklık (700° . Fe. Şekil : Niggli diyagramı P: Basınç t: Sıcaklık x: mineral Bileşimi a: Mineral A ve B : mağmanın bileşimi b: Katılaşma noktası 2. E) MAĞMALARIN KATILAŞMA EVRELERİ Magma refrakter maddeler (başlıca silikatlar) ile uçucu elemanlardan (H2O. Uçucu elemanlarca zenginleşmiş kalıntı mağmanın alışkanlığı.Maddelerin katı. CO2. HF. Bu bakımdan Ortomagmatik evreden sonrakilere postmagmatik evreler denir. Cu. Bu nedenle. Ortomagmatik Evre ( =asıl magmasal evre = likid magmasal evre): En yüksek sıcaklıkların (1200° . nadir toprak elementleri gibi unsurların konsantrasyonu bu evrede büyük ölçüde arttığından kristalleşmeye katılmaları mümkün olur. a) Plütonizmaya bağlı olaylarda magmaların katılaşması dört evrede gerçekleşir 1.700°C) egemen olduğu ve iç basıncın sürekli arttığı evredir. Mo ve Bi bu .basınç diyagramları ile açıklanabilir. pegmatitik evrede hem elementler. ancak yüksek değerlerini korur. Th.bileşim ve ısı . Ti gibi elementler katılaşmanın erken dönemlerinde maden yatakları oluştururlar. Pnömatolitik evrede sıcaklık (~600° 400°C) düşerken iç basınç da azalır. alümin. Be. Li. Nb. mineral sınırları. Co. 3. H2S. HCI.) ibaret ikili bir sistem olarak kabul edilirse mağmaların katılaşma evreleri ısı . SO2 vb. nadir elementler ve uçucu elemanlarca zenginleşmiş kalıntı ergiyikler kalmıştır. sıvı. geriye silis. magmatik kökenli maden yataklarının oluşumunu da büyük ölçüde açıkladığından çok önemlidir. Uçucu elemanlar minerallerin kristalleşme olanaklarını da arttırırlar. metasomatoza ve ayrısına olaylarına sebebiyet verirler. Çok büyük göç etme. Ni. Pt. Diferansiyasyon olaylarına bağlı olarak magmada daha önceden derişmiş bulunan Cr. iç basıncın artması uçucu elemanların oranlarının yükselmesine bağlıdır. Niggli diyagramları. Ta. Magmatik kayaçların asıl kütleleri bu evrede kristalleşir. W. gaz fazında yer değiştirmeleri sırasında yan kayaçlarla yaptıkları kimyasal alışverişe Metasomatoz denir. Ortomagmatik evre sonunda magmanın büyük bir kütlesi katılaşmış. Zr. alkaliler. Sn. bu evrenin başlangıcında iç basınç maksimum düzeydedir. Pnömatolitik Evre: Kalıntı magmanın büyük ölçüde uçucu elemanlardan ibaret bir ergiyik haline gelmesi nedeniyle.600°C) düşerken iç basınç artar. dolayısıyla göç edebilme yeteneği büyük ölçekte yükselmiştir. U. Bu maksatla NIGGLI (1929) diyagramları kullanılır.

evrede oluşan pnömatolitik yatakların tipik elementleridir. hem de volkanik özelliklere geçiş gösterirler. tridimit. vb. kükürt. Dış basıncın ani olarak düşmesiyle magma kaynamaya başlar ve uçucu elemanların hemen hemen tamamı magmadan kurtulur. intratellürik evre süresinde ısı düşerken. Pegmatitik evre görülmez. deniz altında meydana gelen volkanik olaylar maden yatakları açısından çok daha verimlidir. gibi düşük sıcaklık minerallerini oluştururlar. Uçucu elemanların kurtulması sırasında meydana gelen reaksiyonlar nedeniyle lavların ısısı ani olarak yükselir. iç basınç artar. Hidrotermal evreye S03. Yeryüzüne varan magmada uçucu elemanlar yeterince derişmemiştir. Pb. Zn. Sb.) tortullaşmayla ekzalatif . hematit. Fenokristaller bu evrede oluşurlar. vb. vb. 4. zeolit. Au. C02 gibi çok düşük ısılarda dahi gaz halinde kalabilen bazı uçucuların yeryüzeyine yayıldığı bir solfatar evresi eklenebilir. Yer derinlikleri ile yeryüzeyi arasında gerçekleşen subvolkanik olaylar ve bunlara bağlı subvolkanik aklar hem platonik.) b) Volkanizmaya bağlı olaylarda mağma yeryüzünde veya yüzeye çok yakın yerlerde kristalleştiğinden ısı ve basınç koşulları farklıdır Başlıca iki evre ayırt edilir: İntratellürik Evre: Mağmanın yeryüzüne çıkmadan önce hazne içinde bulunduğu ve yükseldiği evredir. Ag. borat.) ve bunların sürükledikleri metaller (Cu. Böylece kalıntı magma su bakımından zengin eriyikler haline dönüşür.Anlaşılacağı gibi volkanik olaylarda intratellürik evre plütonizmalardaki ortomagmatik evrenin ancak bir kısmına tekabül etmektedir.Fe. Ancak.sedimanter yatakları oluştururlar . Bunlar yüksek ısılarda kristobalit. Magmadan kurtulan uçucu elemanlar ise: Büyük bir oranda fümeroller halinde atmosfere karışırlar. Deniz suyuna karışan uçucu elemanlar (H2S. maden yataklarının oluşumuna ve ayrışmalara (hidrotermal ayrışma) neden olurlar. Bu hidrotermal sıvılar içinde kristalleşme ısısı düşük . Hidrotermal sıvılar gerek önceden oluşmuş magmatik kayaçların. FERSMAN'a (1931) göre hidrotermal sıvılar katılaşmakta olan bir magmadan itibaren farklı iki şekilde olusabilmektedir. Geriye kalan uçucu elemanlar da ısının düşmesiyle yoğunlaşırlar ve sıvı hale geçerler. Zn. Hg. .Uçucu elemanların bir kısmı lavların gözenek ve çatlakları içinde hapis olurlar. klorit. Hidrotermal Evre: Sıcaklığın 400°C'nin altına düşmesiyle başlar ve 100°C'ye inmesine kadar devam eder. Püskürme Evresi: Lavların aktığı ve yeryüzünde katılaştığı evredir. gerek yan kayaçların içine sızarak Cu. kalsit. gibi minerallerin kristallerini çökeltirler. Pirometasomatik yataklar da bu evrede meydana gelirler. CO2 bakımından zengin gazlar (mofet) ile CO2 ve H2S bakımından zengin gazlar (solfatar) yüzeye çıkış yerlerinde traverten. vb. epidot. vb. Daha sonra ısının tekrar alçalmasıyla volkanik kayaçlar oluşur. gibi çökeltiler oluştururlar. vb. Bu evre süresinde iç basınç da hızla azalır.birçok madde erimiş halde bulunur. Daha sonra ısının düşmesiyle hidrotermal karakter kazanan eriyikler kalseduan. Pnömatolitik ve hidrotermal evre ise püskürme evresine tekabül etmekle beraber nadir elementler yeterli düzeyde derişmeye fırsat bulamadıklarından maden yataklarının oluşması için ön koşullar gereği gibi mevcut değildir. Kalıntı mağma MAĞMA Pegmatitik eriyik Pnömatolitik eriyik Hidrotermal eriyik Hidrotermal eriyik (hidrotermalit) Silikatların kristalleşmesi (granit vb. Zira uçucu elemanların büyük bir bölümü önceden kristalleşmiştir. Pb.

Genellikle ornatım dolguya eşlik eder veya onu takip eder. Cevher yapıları genellikle kuşaklıdır. turmalin. Dolguların en ayırtman özelliği cevher . albit. G. alkalen feldispatlar. baca ve breşik yapıdaki damarların breş parçaları arasındaki açıklıklara da cevherli akışkanlar dolgu şeklinde yerleşebilir. Böylece. Ornatım biçiminde yerleşim madde alışverişi. bizmütinit gibi mineraller pnömatojendir.kromit. Pipo. Kolayca bileşikler yapabilen. eriyebilme yetenekleri büyük ve buhar basınçları yüksek olan bu uçucu elemanlara pnömatolit adı verilir.) katmansı. Su buharına F. P. As. fakat daha önce katılaşmış magmatik bir kayaç veya bu mag-matizmayla ilişkisiz çok daha önceki jeolojik zamanlarda oluşmuş herhangi bir kayaç olabilir. CO2. Kırık aralıklarının. Cevherli akışkanların yan kayaca girmesi ve yerleşmesi değişik biçimlerde olmaktadır: Pnömatolitler daha önceden katılaşmış magmatik kayaçlara veya yan kayaçlara etki ederek kimyasal ve mineralojik değişikliklere neden olurlar. Ortomagmatik evrenin sonlarında ve bunu takip eden evrelerde magmanın içindeki uçucu elemanların oranı gittikçe artar. beraberinde bulunduğu plütonik kayaçlarla yaklaşık aynı zamanda katılaşmıştır.F. mercek. mercek veya saçınımlar şeklinde yerinde oluşmuştur. irice boşlukların veya kovukların dolmasıyla damar. Sadece ornatımla yerleşmiş cevherlerin bulunduğu yataklar enderdir. amfiboller. . vb. Damarlarda karşılıklı sınırlar paraleldir. . bazik plajiyoklazlar. kuvars. mikalar. vb.MAGMALARIN KRİSTALLEŞMESİNDE UÇUCU ELEMANLARIN ETKİSİ Yüksek sıcaklıklarda ve uçucu elemanların oranlarının çok düşük olduğu ortamlarda pirojen mineraller kristalleşir. Ortomagmatik evrenin ilk dönemlerine tekabül eden bu ortamlarda böylece olivin. Yan kayaç cevherli akışkanların türediği magmadan itibaren oluşmuş. a) Dolgu ( = ramplisaj ): Cevherli akışkanların yankayaç içinden daha önce gelişmiş bir açıklığı doldurmasına dolgu denir. Ornatımın en ayırtman özelliği cevher-yankayaç sınırının belirsiz ve girintili çıkıntılı olmasıdır.) eşlik ederler.yankayaç sınırının net ve düzlemsel oluşudur. manyetit. piroksen. metal flüorür. metal klorür. B gibi elementlerin bileşikleri (HF.C. uçucu elemanlarca zengin ortamlarda kristalleşen minerallere pnömatojen mineral denir.Katılaşma süresince derişmiş nadir elementleri beraberlerinde sürüklerler. .-İlmenit gibi mineraller oluşur. İç kökenli epijenetik yataklarda ise cevher içinde bulunduğu kayaçlara akışkanlar halinde başka yerden taşınarak gelmiştir. H2S. b) Ornatım ( = ramplasman = sübstitüsyon): Cevherli akışkanların yankayacın veya daha önce oluşmuş minerallerin yerini tamamen veya kısmen almasına ornatım denir. örneğin. SO2 . kassiterit. stokverk ve yığın şeklinde yataklar oluşur.CEVHER YERLEŞİMİ: İç kökenli senjenetik yataklarda cevher. yani metasomatoz ile gerçekleşir. molibdenit. S. Uçucu elemanlar içinde en çok bulunan H2 O'dur. Magmaların viskozitelerini azaltarak onlara büyük bir akıcılık ve reaksiyon kabiliyeti verirler.Minerallerin bileşimine girerek veya katalitik bir rol oynayarak onların kristalleşmesini kolaylaştırırlar. Bu olaylara pnömatoliz denir. Pnömatolitlerin başlıca etkileri şunlardır. volframit. Cl. Genellikle bazik ve ultrabazik kayaçlarda rastlanan bu durumlarda cevher (kromit. Bu nedenle pnömatolitlere aynı zamanda mineralizatör adı da verilir. HCl. Bu durumlarda dolgu özellikleri az çok kaybolur. Cevherli akışkanların katılaşarak içine yerleştikleri kayaca yan kayaç denir.Kristalleşme ısısını düşürürler. Ornatımla .

mineralojik bileşimleri ve oluşumları bakımından asıl granitlere yakın bütün plütonik kayaçlar geniş anlamda granit terimi ile ifade edilebilir. Bu olaya yenilenme ( = re jenerasyon) denir.. Yenilenme ile cevherli akışkanlar aynı yerde veya göç ederek başka bir yerde yeni bir yatak oluştururlar. GRANİTLERE BAĞLI MADEN YATAKLARI GRANİT KAVRAMI : Sınıflamalarda belli sınırlar içinde tanımlanan asıl granitlerin yanında. Granitlere yakın kesimlerde maden yataklarının genellikle daha yoğun olarak bulunduğu bilinmektedir. granitlerin çeşitli özelliklerine bağlı olanlada az çok farklılıklar görülür. CEVHERLEŞMELERİN GRANİTİK BATOLİTLERE GÖRE KONUMU: Cevherleşmeler granitik batolitlerin genellikle takke (opeks) kısımlarında veya takkelerin üzerinde çatı kayaçlarının içinde yer alırlar Granitik batolitin içindeki cevherleşmelere intraplütonik veya intramagmatik cevherleşme. ornatımla oluşmuş yataklar da vardır. hatta kristal ağları arasından yankayaca girerek birbirlerinden ayrı taneler veya kümeler halinde kristalleşmişlerdir. Çoğu batolitlerde ilk önce kapüşon adı verilen kenar kısımlarının soğuyarak kristalleştiği düşünülmektedir. granitik batolitin dışında ve civarındaki cevherleşmelere periplütonik veya perimagmatik cevherleşme denir. Doğada bu kayaçlar granit karmaşıkları halinde genellikle bir arada bulunurlar. Yerinde oluşmuş senjenetik bir cevherleşme ile dolgu. Zira dış basıncın en düşük olduğu bu kesime cevherli akışkanlar daha kolaylıkla yükselebilmiş ve yerleşebilmişlerdir. çok ufak ölçekteki boşluklarını doldurmasına içirme denir. Özellikle saçınım şeklindeki yataklar içirmeyle oluşur. vb. Ancak çeperleri birbirine paralel. Bu cevherleşmelerin granitlerle eşzamanlı oldukları veya hemen granitlerden sonra oluştukları anlaşılmaktadır. İçirmeyle oluşmuş yataklarda cevher yapıları genellikle beneklidir.oluşmuş damarlarda karşılıklı sınırlar genellikle paralel değildir. Kapüşonun kalınlığı batolitin takke kısımlarında 3 km’ye erişebilir. Batolitin çukur kısımlarında ise kapüşon incedir. tonalitleri. den daha derinlere yerleşmiş granitler cevherleşme yönünden fakirdir. Ancak burada cevherli akışkanlar mikroskobik ölçekteki aralıklardan. 12 ile 6 km. İçirme dolgu şeklindeki yerleşimin bir çeşidi olarak da kabul edilebilir. içirmeye bazen ornatımda eşlik edebilir. Böylece geniş anlamda granit terimi alkalen feldispat granitleri. arasındaki derinlikleri granitler pegmatitik ve pnömatolitik cevherleşmeler ile ilgilidir. kapsamaktadır. Diğer taraftan jeolojik ve metallojenik araştırmalar cevherleşmeler ile granitler arasında sıkı bir köken ilişkisinin var olduğunu kanıtlamaktadır. Kapüşon altındaki soğumanın ve kristalleşmenin devam ettiği kesimden yükselen cevherli akışkanlar kapüşonun ve çatının çatlakları içinde maden yataklarını oluştururlar. Batolitlerin en yüksek takkesi cevherleşmelerin en yoğun olduğu kesimdir . Ancak bütün bu ilişkilerde. zaman ve köken bakımından granitlerle ilişki halindedir. Yaklaşık 6km. c) İçirme ( = empregnasyon): Cevherli akışkanların yankayaç gözeneklerini. granodiyoritleri. . asıl granitleri.den daha sığ derinliklere yerleşmiş epizon granitleri ise özellikle pirometasomatik ve hidrotermal cevherleşmeler bakımından daha zengindir. ornatım veya içirmeyle oluşmuş epijenetik bir cevherleşme jeolojik bir zaman aralığından sonra tekrar harekete geçebilir. 12 km. Birçok maden yatağı konum. Saçınımların çok yoğun olarak bulunmasıyla da yığın şeklinde masif yataklar meydana gelir. Bu hal metasomatozun her doğrultuda aynı hız ile gelişmesiyle mümkün olabilir.

Teleskopaj ve kuşakların batolitler içine gömülmesi. takke kısmın hemen yanında batolit ile kesişirler. Yatay zonlanmada akrobatolitik aşınma seviyesinden daha alçak seviyelerde merkezde granitik plüton bulunur. volkanizmaya bağlı bir cevherleşmeyi işaret eder. derin aşınma seviyelerinde cevher bulma olanağı azalır. Bu unsurlara ait kuşaklar da batolit sınırı ile kesişirler. Daha az uçucu olan altın. Buna karşılık. örneğin altının gümüşle beraber bulunması gibi kuşakların sıklaşarak birbiri içine girmesi olayına teleskopaj denir. Teleskopaj granitik plütona bağlı bir cevherleşmeyi değil. Kalay ve volframlı bileşkenler çok uçucu olduklarından kolayca yükselebilmişler ve özellikle takke kısmın üzerinde derişmişlerdir. Doğadaki birçok örneğin incelenmesi sonucunda FERSMAN (1934) düşey bir periplütonik zonlanma şeması yapmıştır. Şekil : Granitik bir masifin aşınma derinlikleri uçucu elemanların çatıda toplanması GRANİTLERE BAĞLI ZONLANMA : Bir granitik masifin çevresindeki cevherleşmeler incelendiğinde mineralojik ve kimyasal değişiklikler görülür. Fersman'ın bu şemasında her kuşak o zonda en bol bulunan metalin adıyla gösterilmiştir. fakat kuşakların varlığı ile az derinde olduğu anlaşılır. Kuşaklar batolitin takke kısmına az çok paraleldir. 1) Teleskopaj .EMMONS (1940) granitik bir masifin gittikçe derinleşen aşınmalarını 6 seviye halinde adlandırmıştır. örneğin. hem de yanlarda toplanırlar. epibatolitik. Antekambriyen kalkanlar çok aşınmış olduklarından buralarda geniş alanlar kaplayan granitler genellikle sterildir. İlk aşınma seviyelerinde çok sayıda cevherleşmeye rastlanılmasına karşılık. Bunlar yüzeyden itibaren kriptobatolitikf akrobatolitik. Fersman'ın düşey periplütonik zonlanma şeması her zaman geçerli değildir. Bu nedenle kalay ve volfram kuşakları derine inmezler. Buna karşılık kriptobatolitik aşınma seviyesinde plüton mostra vermez. endobatolitik ve hipobatolitik seviyelerdir . periplütonik zonlanma adı verilir. Kuşakların yatay düzlem ile kesişmesi sonucu harita düzlemi üzerindeki arakesitleri de konsantrik halkalar biçimindedir. granitten uzakta düşük ısılı minerallerin bileşimine giren kurşun. . Bu şemaya aykırı haller başlıca iki türlüdür. gümüş ve antimuan unsurlarına ait kuşaklar derine doğru batolitle kesişmeden kaybolurlar. embatolitik.Granitik masifi kuşaklar halinde saran bu değişiklikler derin kökenli bir zonlanmayı işaret ederler. Hersinyen ve özellikle Alpin masiflerde aşınma nispeten daha az olduğundan yoğun bir cevherleşmeye rastlanmaktadır. Buna karşılık. Normal periplütonik zonlanmada birbirinden oldukça uzakta teşekkül etmesi gereken cevherleşmelerin bazen bir arada bulundukları izlenir. Granitin çevresinde rastlanan bu zonlanmaya. kısmen granitin iç kısmını da alakadar etmesine rağmen. Yatay düzlemdeki bu sıralanışa yatay zonlanma adı verilir . bakır ve çinko bileşikleri ise hem takke kısmın üzerinde.

MAĞMATİK KÖKENLİ PEGMETİTLER: Ortomağmatik evreden sonra alkaliler ve uçucu elemanlarca zenginleşmiş kalıntı mağmadan itibaren kristalleşmişlerdir. Siyenitik. PEGMATİTLERİN KÖKENİ: 1. Volkanik alanlardaki jeotermik gradyanın düşük değerleri nedeniyle izotermler birbirlerine sıkışık olmuşlar ve neticede metaller ve mineraller çok küçük bir yer aralığında çökelmişlerdir. Bu geniş ısı aralığı nedeniyle mağmatik kökenli pegmetitler genellikle çok çeşitli mineraller içerirler. . arasında. Ancak. çinko gibi uzak kuşakların batolit içine dalması ve gömülmesi normal periplütonik zonlanma şemasına aykırıdır. nefelinli siyenitik. sübvolkanik oluşuklarla ilgilidir. Kısmi ergime rejyonal metamorfizma sırasında. Böylece kalay. Pegmatitler genellikle belli bir plütonik kütle ile beraber. yeniden kristalleşmesiyle pegmatitlerin oluşabileceği bilinmektedir. uzunlukları ise birkaç m.Zira bu tür cevherleşmelerin daima genç volkanik oluşuklar üzerinde bulunduğu saptanmıştır. Durumda intraplütonik bir yatak ile intraplütonik bir zonlanma ( iç zonlanma) söz konusudur. 2) Kuşakların Batolitler İçine Gömülmesi: Normal periplütonik zonlanmada bazı kuşakların batolit içine hafifçe gömülmesi normaldir. PEGMATİTLERİN YATAKLANMA ŞEKİL ve YERLERİ: Pegmatitler genellikle mercek veya damar şeklinde yataklanmışlardır. Cevherleşmenin kaynağı olan sıcak merkez granitin kristalleşmesi sırasında derine doğru inmiş ve böylece daha derin seviyelerden gelen cevherli akışkanlar önceden soğumuş kapüşon kısmına yerleşmişlerdir. ile 100 m. Pegmatitler daha ender olarak pipo veya düzensiz yığın şeklinde de yataklanabilirler. METASOMATİK KÖKENLİ PEGMATİTLER: Daha önceden mevcut kayaçların metasomatik olaylar neticesinde. PEGMATİTİK YATAKLAR TANIM Pegmatitik yataklar çok iri kristalli olan ve ekonomik öneme sahip çok sayıda mineral içeren pegmetitlerin meydana getirdiği yataklardır. Ancak ortomağamtik. Metamorfik pegmatit adı verilen bu kayaçlar genellikle kuvars ve feldispattan ibaret bir mineralojik bileşime sahiptir. özellikle porfirik bakır yataklarında gözlenen intraplütonik zonlanma daima hipabisal veya. 2. ANATEKTİK KÖKENLİ PEGMATİTLER: Yüksek ısı ve basınç koşullarında yerkabuğunun kısmi ergimesiyle oluşan ilk eriyikten itibaren kristalleşmişlerdir. Çok derinden gelen bu akışkanlar çatı kayaçları içine kadar yükselememişlerdir. diyoritik ve daha ender olarak mafik plütonlara bağlı pegmatitler de vardır. pnömatolitik ve hatta hidrotermal evreye ait bazı minerallerin pegmatitler içinde yer almasıyla. volfram ve molibden cevherleşmeleri normal olarak batolit içinde de bulunabilir. anateksi sınırı ötesinde yaklaşık 600o – 700oC dolaylarında gerçekleşir. Pegmatit evre yaklaşık 700o ile 600oC arasında gerçekleşir. metasomatik olaylar daha ziyade mevcut pegmatitlerde yeniden kristallenmelere neden olması bakımından önem taşır. Esas itibariyle tümü mağmatik kökenli olan bu pegmatitler türedikleri plütona göre yerleşimleri yönünden üçe ayrılırlar. En çok granitik plütonlara bağlı pegmatitlere rastlanır. întraplütonik zonlanmayı açıklamak için değişik görüşler ileri sürülmüştür. arasında değişir. Bunların kalınlıkları birkaç cm. Bunlardan en geçerli olanı şöyledir. bu kayaçların yaklaşık 800o ile 400oC arasında oluştuğu kabul edilmektedir. Buna karşılık bazı maden provenslerinde bakır. ona bağlı olarak bulunurlar. ile birkaç km. 3.

Bu kuşakta bazı nadir element minerali bulunabilir.yankayaç sınırında yer alırlar. O. PEGMATİTLERİN KİMYASAL VE MİNERALOJİK BİLEŞİMİ: Bağlı oldukları plütonun petrografik karakterine uygun şekilde granitik.Pegmatitlerin iç zonlanması . özellikle takke . plütonlarla ilgili olarak yerleşmişlerdir. Na ve Ca'dur. Zira pegmatitlerin oluşumu için gerekli yüksek ısı ve basınç koşulları ancak önemli derinliklerde gerçekleşebilir. Doğu Karadeniz bölgesinde Alpin yaşlı. diyoritik ve mafik pegmatitler bulunur.A) İç Pegmatitler: Türedikleri plütonun içinde. K. Metamorfik pegmatitler genellikle granitik pegmatit bileşimindedir.Pegmatitlerin zonlu dağılımı 1) İÇ ZONLANMA: Karmaşık pegmatitlerin içinde çeperlere paralel değişik mineralojik bileşimde kuşaklar bulunur. Al.Mikroklin Kuşağı: Başlıca iri taneli mikroklinden veya mikroklin blokları ile bunların arasını dolduran kuvarstan yapılıdır.Muskovit Kuşağı: Çok ince taneli muskovit. Özellikle takke kısmında yer alırlar.Kuvars .Kuvars Kuşağı: Çekirdek kuşağı da denilen bu zonda çok iri kuvars mineralleri bulunur.Feldispat Kuşağı: Nispeten daha iri taneli olan bu kuşakta başlıca kuvars ve feldispat mineralleri bulunur. Bunlar anatektik kökenli metamorfik pegmatitlerdir. nefelinli siyenitik. herhangi bir plütonik kütleye bağlı olmaksızın bulunabilirler. epizonal karakterli plütonlara bağlı hiçbir pegmatit görülmeyişi de bu şekilde açıklanabilir. kuvars ve feldispat minerallerinden yapılıdır. B) Kenar (çeper) Pegmatitleri: İlgili bulundukları plütonun çeperinde. pegmatitler genellikle Paleozoik veya Antekambriyen oluşuklar içinde görülürler. C. B. Bu kuşaklar dıştan içe doğru genellikle şöyledir : A. C) Dış Pegmatitler: Plütonların dışında. bütün pegmatitlerde esas elementler kuvars ve feldispat gibi minerallerin bileşimine giren Si. Nadir element mineralleri en çok bu kuşak içinde. özellikle bir sonraki kuvars kuşağı ile olan sınırda bulunur. Bazı pegmatitler rejyonal metamorfik kayaçlar içinde. önemli derinliklerde ise sadece mezozon ve özellikle katazon granitleri ile bunları çevreleşen rejyonal metamorfik kayaçlar bulunur. ZONLANMA Pegmatitlerle ilgili iki türlü zonlanma vardır : . Dış pegmatitler genellikle metamorfik kayaçlar içinde yer almışlardır. Doku granitik veya grafiktir. D. Magmatik kökenli pegmatitlerin bir kısmı ile . Kalınlığı birkaç cm yi geçmeyen bu kuşakta ekonomik mineral yığışımları bulunmaz. Buna göre. Bu kadar derinde oluşan pegmatitlerin yüzeylenebilmeleri için uzun bir aşınma dönemi gerektiğinden. siyenitik.

nadir toprak elementleri (Y. Ce. b) Karmaşık pegmatitler: Çok çeşitli nadir element mineralleri içerirler. Zr. rutil veya turmalinli) Korendon : Al203 (Safir : mavi) (yakut=rubi .litik pegmatitler enderdir. Bu bakımdan minerolojik bileşimleri zengindir.litik Pegmatitler : Sodyum ve lityum'ca zengin pegmatitlerdir. mineralojik bileşim bakımından nispeten fakirdirler. Pegmatitler mineralojik bileşim ve yapıları bakımından da ikiye ayrılabilirler : a) Basit Pegmatitler: Başlıca kuvars. leylak renkli turmalin gibi minerallerin varlığı ile anlaşılır. Sodyumca zenginlik lepidolit. Basit pegmatitler anatektik kökenli olabilecekleri gibi kısa süreli bir magmatik aktivite sonucu da meydana gelmiş olabilirler. kırmızı) Rütil : TiO2 İlmenit : FeTiO3 Manyetit : Fe3O4 Kassiterit: SnO2 Fosfatlar Ambligonit : LiAlPO4(F.OH ) Monazit : Ce PO4 Ksenotim :Y PO4 Fluorürler Kriyolit : Na3Al F6 Florit : CaF2 Volframat Volframit : (Mn. a) Potassik Pegmatitler: Potasyumca zengin pegmatitlerdir. Nadir elementler son derece çeşitli minerallerin bileşimlerine girerler. Ta. muskovit gibi minerallerin varlığı ile anlaşılır.Fe) WO4 Sülfürler Pirit : FeS2 Kalkopirit : CuFeS2 Molibdenit: MoS2 Silikatlar Mikroklin : KalSi3O8 (Amazonit: yeşil) Ortoz : KAlSi3O8 Adüler : KAlSi3O8 Albit : NaAlSi3O8 Muskovit : KAl2(Si3AlO10)(OH) . Nb. U. spodümen. Potassik pegmatitler en çok rastlanan pegmatitler olup.. Zonlu yapı gösterirler. b) Sodo .metasomatik kökenli pegmatitler ayrıca Li.) gibi çok sayıda nadir element içerirler. Potasyumca zenginlik mikroklin. Bu minerallerin kütle içindeki dağılımında ve tane büyüklüklerinde önemli değişiklikler görülmez.. Oluşumlarında genellikle metasomatozun rol oynadığı sodo . Karmaşık pegmatitilerin oluşumunda metasomotoz az veya çok rol oynamıştır. Pegmatitlerde en çok rastlanan başlıca mineraller şunlardır: Oksitler Kuvars : SiO2 (Dağ kristali=Necef taşı) (Dumanlı kuvars) (Pembe kuvars) (Ametist : mor) (Morion : siyah) (Sitrin : sarı) (Avantürin : mika veya hematitli) (Venüs saçı . feldispat ve mika minerallerinden oluşmuşlardır. Th. Be. ancak çok çeşitli mineraller içermeleri bakımından önem taşırlar. Pegmatitler kimyasal özelliklerine göre ikiye ayrılırlar. ortoz.

Th. Pegmatitlerde çok çeşitli uranyum minerallerinin varlığı bilinmesine racnen. Bu pegmatitlerde uranyurn oranı. Karmaşık pegmatitler ise başlıca Li. Nefelinli siyenitik peçrıatitler özellikle Nb..Be. Diğer taraftan Nb.Al)6B3Si6(O.OH)30 (Şorlit: Siyah) (Dravit: kahverengi) (Rubellit= elbait: pembe) (İndikolit: mavi) Topaz : Al2SiO4(OH. Granitik pegmatitler özellikle Li. Ta. Nefelinli siyenitik pegmatitler ise nispeten daha sodiktir. nadir toprak elementleri .U) SiO4 Ortit=Allanit : (Ca. Y ve mücevher taşları bakımından önemlidir. Ta. Be. Zr ve Ti'lı pegmatitler. Th.. Be.(Y. pegmatit hemen hemen yoktur.F)2 Disten : Al2SiO5 Spessartin : Mn3Al2(SiO4)3 Zirkon : ZrSiO4 Torit : ThSiO4 Uranotorit : (Th. .La.yan kayaç sınırına doğru şu çeşit pegmatitler yer alır.Mg. toryuma göre daha fazladır. Ta.Ca) (Mg. FERSMAN'a (1934) göre batolit içinde en derinden takke . Granitik pegmatitler nispeten daha potassiktir. dünyacla ekonomik olarak yalnız uranyum için işletiler. Bu pegmatitlerde toryum oranı uranyuma göre daha fazladır.Mn)3Si3O12OH Monuzit : (Ce. bu kayaçlardan türeyen plaserlerde işletilirler.Fe. Berilli pegmatitler.Ce.Fe)3(Si3AlO10)(OH. yan kayaç içinde ise Li. feldispat ve muskovit için işletilebilirler. mineraloji koleksiyonlarını süsleyen iri.F)2 Spodümen :LiAlSi2O6 Beril : Be3Al2Si6O18 (Zümrüt: yeşil) (Akuamarin:mavi) (Heliodor: sarı) Turmalin : (Na. Li ve Sn'lı pegmatitler.Th)PO4 2) PEGMATİTLERİN ZONLU DAĞILIMI: Bir batolite göre çeşitli konumlarda yer alan pegmatitler. Pegmatitler içerdikleri ekonomik unsur ve minerallerin dışında. PEGMATİTLERİN EKONOMiK ÖNEMİ : Basit pegmatitler endüstriyel hammadde olarak değerlendirilen kuvars. Takke üzerinde. Nadir toprak elementli.Biyotit : K(Mg. güzel ve ender kristaller sunmaları bakımından da önemlidirler. Th ve nadir toprak elementleri pegmatitlerden çok..F)2 Lepidolit :K(Li.Al)3(Si3AlO10) (OH. P ve Mn'li pegmatitler bulunur. batolit sınırına olan uzaklıklarına bağlı olarak farklı özelliklere sahiptirler.) ve mücevher taşları (=jem) bakımından önemlidir. Mikalı ve turmalinli pegmatitler.Y. Ta. U. Th ve Ce bakımından önem taşırlar. Nb.L. Ce. Nb.Na)2 (Al.

ortoz ve plajiyoklaz dışında müskovit. Bazı yazarlar pnömatolitik yataklar için değişik adlar kullanmışlardır. 5. Amerikalı yazarlar bu yatakları yüksek ısılı hidrotermal (hipotermal) yataklar sınıfında kabul ederler. diğer taraftan hidrotermal yataklara geçiş özelliğindedir.Jos Platosu (Nijerya): Ayrışmış granitler içindeki pegmatit damarlarında Nb mineralleri bulunur. yüksek ısı ve basınç koşulları altında meydana gelmiş yataklara pnömatolitik yataklar denir. topaz. Mika yatağı olarak işletilmişlerdir. Rusya): Metamorfik kayaçlar içindeki granitik pegmatit damarlarında beril mineralleri hem mücevher taşı. apatit. 3. Taşıyıcı rolü oynayan uçucu elemanlar ise flüorit. 6. PNÖMATOLİTİK YATAKLARIN OLUŞUMU: Pnömatolitik yatakların oluşumunda pnömatolit veya mineralizatör adı verilen uçucu elemanların en önemli rolü oynadığı klasikleşmiş bir görüştür. 2.Minas Geraes (Brezilya): Metamorfik ve plütonik kayaçlar içindeki pegmatit damarları başlıca beril ve muskovit için işletilir. turmalin ve dişten de içerirler. Ancak bu sonuncu mineralin genellikle kassiterit ve volframitten önce yatak çeperlerine yerleşmiş olması sorun yaratmaktadır. Gördes pegmatitleri damar şeklinde olup.Izoumroudnyie Kopi (Ural. Bu görüşe göre. Zira taşıyıcı rolü oynayan elemanların normal olarak bu görevlerinin bitmesinden sonra kristalleşmesi gerekirdi.Black . lepidolit ve ambligonit minerallerinden itibaren lityum. flüorür. hem de berilyum üretimi için değerlendirilir. Greyzen yatakları deyimi Rus yazarları tarafından kullanılmaktadır. Bu nedenle bazı yazarlar tarafından oluşum için farklı görüşler ileri sürülmüş ve "pnömatolitik yatak" deyimi kullanılmaktan kaçınılmıştır. pipo şeklinde bir granitik pegmatit mevcuttur.Gördes (Manisa): Türkiye'nin en önemli pegmatit zuhurları bu yörededir. Asıl pnömatolitik yatak deyimi bu yatakları pirometasomatik ( kontak pnömatolitik ) yataklardan ayırmak amacı ile alman yazarlar tarafından kullanılmıştır. 7.Kragerö (Norveç): Bu yöredeki granitik pegmatitler toryum bakımından önem taşırlar. Kuvars. PNÖMATOLİTİK YATAKLAR TANIM: Oluşumlarında uçucu elemanların en önemli rolü oynadığı. Bu yatakta spodümen. turmalin gibi minerallerin bileşimine girmişlerdir. berilden itibaren de berilyum üretilir. magmanın katılaşma sürecinde derişmiş Sn. metamorfik kayaçlar içinde yer almışlardır. gaz fazında taşınmışlar ve yaklaşık 400° . W gibi elementler borür. . klorür veya iyodür halinde.Karaköy (Bilecik): 40 m kalınlığındaki bir pegmatit feldispat yatağı olarak işletilmektedir.600°C'lik ısılarda çökelmişlerdir. 70 m çapında. ABD): Metamorfik kayaçlar içinde.PEGMATİTİK YATAKLARA ÖRNEKLER: Dünyada ve Türkiye’de bilinen başlıca pegmatitik yataklar şunlardır : l. biyotit.Hills (Güney Dakota. Ancak bu mineralin asıl üretimi yöredeki kırıntı yataklardan itibaren yapılır. Asit çıkışlı yatak deyimi bu yataklarının kökenlerinin ‘asit plütonik kayaçlara bağlı olduğunu belirtmek amacı ile Fransız yazarlar tarafından kullanılmıştır. 4. Bu yataklar çeşitli nitelikleri ve bilhassa mineralojik bileşimleri bakımından bir yandan pegmatitik yataklara.

kalkopirit. turmalin. bizmütinit. Bu damarlar (flöze) granitin soğuma çatlakları içinde. Ender olarak yığın veya pipo şeklinde yataklara da rastlanır.Fe)WO4 Molibdenit : MoS2 Bizmutinit : Bİ2S3 Manyetit : Fe3O4 Hematit : Fe2O3 Pnömatolitik yataklarda manyetit ve hematite diğerlerinden daha az olarak rastlanır. Bunlar genellikle uzun eksenli batolit veya stoklara bağlı olarak. lityumlu ve fosforlu mineraller diğer önemli gang minerallerini oluştururlar.. molibdenit. KİMYASAL VE MİNERALOJİK BİLEŞİM : l.yapı kuramı olarak da adlandırılır. Sullivan'ın bu varsayımı kristal . Borlu.Pnömatolitik Yatakların Cevher ve Gang Mineralleri başlıca cevher mineralleri şunlardır: Kassiterit : SnO2 Volframit : (Mn. Feldspatların bileşimine giren K20. şeelit. Çoğu kez birçok pnömatolitik damar bir arada bulunarak bir damar ağı meydana getirirler. Pnömatolitik ile hidrotermal arasında geçişi temsil eden yataklarda bu minerallerin dışında pirit. Pnömatolitik damarlar özellikle bol kuvarslıdır. Başka bir deyişle pnömatolitik yataklar daima akrobatolitik aşınma seviyelerinde bulunurlar. daha önceden volkanizma ile derinlerden taşınmıştır. alkalen feldspat ve plajiyoklaz dışında en karakteristik mineral muskovittir.GORDON SMITH'e (1947) göre kalıntı magmadaki kalay stannat halinde sıcak alkalen çözelti olarak taşınmıştır. Tali mineral olarak çoğu kez flüorit. allanit. Buna karşılık volframit. Pnömatolitik yataklar büyük bir çoğunlukla asıl granitlere bağlıdır. takke yan kayaç sınırında veya granite çok yakın yan kayaçlar içinde yer alırlar. Kayaçların granitleşmesi sırasında iyonik yarıçap. uzun eksene paralel şekilde yerleşmişlerdir. hem de mus-kovitli granitler pnömatolitik yataklarla ilişkili olabilirler. stokverk veya saçınım şeklinde yataklarımı şiardır. arsenopi-rit gibi daha birçok çeşit minerale rastlanabilir.apatit. zirkon. Kuvars en çok bulunan gang mineralidir. ancak bazen siyenite yakın granitlerde de cevherleşmelere rastlanabilir. monazit ve ksenotim bulunur. Bazı hallerde düşeye yakın eğimli damarlar paralel olarak bulunurlar. Aslında pnömatolitik köken sadece kassi-terit için karakteristiktir. Genellikle porfiroid dokuda olan bu kayaçlarda kuvars. Işınsal damarların granitten çıkıp yan kayaç içine uzanan konumları asit çıkışlı yatak deyimine uygun düşmektedir. Silis oranları genellikle çok yüksektir. Ancak sadece biyotitli veya hem biyotit. granite göre konsantrik veya ışınsal haldedir . PNÖMATOLİTİK YATAKLARIN YATAKLANMA SEKİL VE YERLERİ : Pnömatolitik yataklar genellikle damar. granitleşmeye uğrayan kayaçlardan geldiğini ileri sürer. Bor ve flüorlu minerallerin de yine granitik plüton kenarlarında bulunması aynı şekilde açıklanmaktadır. Bu yataklar daima granitik batolit veya stokların takke kısmında. flüorlu. Pnömatolitik yatakların bağlı olduğu granitler her zaman hololökokrattır. Pnömatolitik yatakların bağlı olduğu granitler mezozon veya katazona aittir. pirotin. Na2O ve CaO bakımından bu kayaçlar alkalen veya kalko alkalen niteliktedir. . manyetit ve hematit pnömatolitik kökenli olabilecekleri gibi. çoğu kez hidrotermal yataklarda da bulunabilirler. SULLIVAN (1948) kalay elementinin kalıntı magmadan değil. iyonik yük gibi özellikler nedeniyle granit minerallerinin bileşimine giremeyen kalay plütonun kenar kısımlarına itilmiş ve burada derişmiştir. Kalay bu kayaçların içine.

Genelde başlıca değişiklikler şunlardır: A. kassiterit. karbonatlı kayaçlarda flüorit. volframit gibi cevher mineralleri de bulunabilir.TURMALINLEŞME: Granitteki feldspatların ve mikaların aleyhine kuvars ve turmalin oluşur. turmalin oluşumu olağandır. PNÖMATOLİTİK YATAKLARIN EKONOMİK ÖNEMİ: Pnömatolitik yataklar başlıca Sn. uygulamada büyük öneme sahiptirler.Yan kayaçlarda kimyasal ve mineralojik değişiklikler . Güney Çin . Fakat bazı yazarlar bu deyimi pnömatolitik etkenlerle metasomatik değişikliklere uğramış her tür kayaç için kullanılır.Ca) (Mg. maden aramada kılavuz rolü oynadıklarından.KAOLENLEŞME: Genellikle feldispatların aleyhine kaolen oluşur. örneğin Sn ve W dünyada ayrı metallojenik provenslerde işletilmektedir. Ancak bu yataklar genellikle sadece bir element için ekonomik olabilmektedir. topaz. Bu değişiklikler getirimlerin niteliği ve yankayacın cinsi ile ilgilidir. Mo ve Bi elementlerine beraberce rastlamak olasıdır. Granitlerin dışında alüminosilikatlı veya karbonatlı yankayaçlar da turmalinleşebilir. Yan kayaçlarda meydana gelen değişiklikler. îğne şeklindeki turmalinlerin ışınsal olarak bulunduğu bu kayaçlara bazı yerlerde lüksilyanit adı verilir. örneğin alüminosili-katlı kayaçlarda kuvars. flüorit oluşumu. Greyzenlerde ayrıca turmalin. Pnömatolitik yataklarda Sn. yan kayaçlarda metasomatik olarak önemli kimyasal ve mineralojik değişiklikler görülür.F)2 Zinvaldit : K Li Fe Al (Si3AlO10) (OH.F)2 Turmalin : (Na.OH)30 Apatit: Ca5(PO4)3 (F.Endonezya kalay provensi. derin kökenli olduğu tartışmasızdır. B.Başlıca gang mineralleri şunlardır : Kuvars: SiO2 Muskovit : K Al2 (Si3AlO10 ) (OH)2 Lepidolit: K (Li. Mika muskovit.Cl) Flüorit: CaF2 Kaolen: Al4Si4O10(OH)8 Aksinit : Ca2(Mn. ultra-bazik ve bazik kayaçlarda biyotit. Mo ve Bi için önem taşır.Kore Japonya volfram provensi gibi.F)2 Flogopit : K Mg3 (Si3AlO10) (OH. W. muskovit.Al)6 B3Al3Si6 (O. flüorit. uçucu elemanların büyük hareket kabiliyetinden dolayı. Kaolenleşmeye birçok pnömatolitik yatakta rastlanılmasına rağmen bu olay hidrotermal kökenli olabilir.Fe)Al2BSi4O15 (OH) 2. Bakımından bu kayaçlar alkalen veya kalkalkalen niteliktedir. C. lepidolit veya zinvaldit cinsindendir.Al)3 (Si3AlO10) (OH. Bu dört elementten başka pnömatolitik yataklar bazen Fe için de ekonomik olabilmektedir. W. Pnömatolitik dönemde. : . topaz. Fakat her durumda yeraltı su tablasından daha alçak seviyelerde gözlenmesi nedeniyle. Greyzenleşme aslında granitler için kullanılan bir deyimdir. Malezya . Böylece kayaç başlıca kaolen ile bozuşmadan arta kalan kuvars ve mika mineralleri içerir.Fe)3 (Si3AlO10) (OH.F)2 Biyotit : K(Mg. Turmalinleşmiş kayaçlar ayrıca flüorit. flogopit oluşumu.GREYZENLEŞME: Alüminosilikatlı kayaçlarda özellikle feldspatlaıin aleyhine kuvars ve mika oluşumuna greyzenleşme. meydana gelen kayaca ise greyzen adı verilir. topaz. apatit gibi tali gang mineralleri ve kassiterit. volframit gibi mineraller de içerebilirler.F)2 Topaz Al2SiO4(OH.

Geçmişte büyük önemi olan bu yatak günümüzde hemen hemen tükenmiştir. Antekambriyen yaşlı eski granitleri kesen Tersiyer yaşlı kuvarslı monzonitlere bağlı olarak pipo şeklinde bir yatak oluşmuştur (Şekil 93).Ankara): Biyotitli granitler içindeki kuvars damarlarından molibdenit işletilmiştir.apatit ve flogopittir.Eskişehir): Paleozoik yaşlı metamorfik kayaçları kesen Hersinyen yaşlı bir granitin takke kesiminde. 2. Gümele (Mihalgazi. kalkopirit ve kısmen hematitleşmiş manyetit vardır. kuvars. 3. Zn ve Pb cevherleşmeleri vardır. . Ayrıca az miktarda pirit.Şekil: Cinovec(Zinnwald-Erzebinge) yatağında bir flöze Şekil: Altenberg Kalay yatağından geçen bir kesit PNÖMATOLİTİK YATAKLARA ÖRNEKLER : 1. Sivas): Tersiyer yaşlı mikrosiyenit ve mikrodiyoritler içinde. Cevher orta derecede silisleşmiş zonlardadır. Altenberg (Doğu Almanya) ve Cinovec – Zinnvald (Çekoslavakya – Doğu Almanya): Erzgenbirge adı verilen bölgede birbirine birkaç km. yakınlardaki bu yataklarda kassiterit ve volframit hersiniyen yaşlı granitlerin flöze damarlarında ve greyzenleşmiş kısımlarındaki stokverklerde bulunmaktadır. Yörede damar şeklinde cevherleşmeler de vardır. Gang mineralleri kalsit. Gümele kalay zuhurları günümüzde ekonomik değildir. Son iki mineral cevherleşmenin hiç olmazsa kısmen pnömatolitik kökenli olduğunu göstermektedir. stokverk ve damar şeklinde hematit bulunmaktadır. Cornwall (İngiltere): Hersiniyen granitleri içindeki kuvars ganglı damarlar ve stokverkler kassiterit içerirler. Balışıh (Keskin. ABD) : Dünyanın en önemli molibdenit yatağıdır. 5. 4. 6. Climax (Colorado. stokverk yapılı kassiterit bulunmaktadır. Pınargözü (Kangal. Daha dış zonlarda Cu.

Bütün bu kayaçlar Hasançelebi civarında kısmen veya tamamen skapolitleşmişlerdir. amfibol. Ancak çoğu kez karbonatlı kayaçlardaki silisyum ve demirin oluşabileceğinden çok daha fazla kalsiyum silikatlı mineralin var olduğu gözlenir. lepidolit. başlıca silis ve demir getirimi ile metasomatik olaylar neticesinde. turmalin. Bunların yanında çoğu kez düşük ısılı minerallerin. PİROMETASOMATİK YATAKLAR TANIM: Granitik kayaçlar ile karbonatlı kayaçların kontağında veya kontağa yakın yerlerde.verişler oynar. apatit. sfen. karbonatlı kayaçlar (kireçtaşı. Skarnlarda borlu. marnlı kireçtaşı. marn. PİROMETASOMATİK YATAKLARIN OLUŞUMU Pirometasomatik yatakların oluşumunda en önemli rolü ısı ve kimyasal alış . Pirometasomatik yataklar özel koşullarda oluşmuş bir çeşit pnömatolitik yatak olarak da kabul edilebilir. Bunun nedeni kontakt metamorfizmaya eşlik eden yüksek ısılı getirimlerdir. Siyenitik batolit görülmemekle beraber. Fe gibi elementler içeren karbonatlı kayaçlarda ise kalsiyum silikatlı mineraller oluşur. kontak metasomatik veya skarn yatakları deyimleri de kullanılır. Bu yataklar için bazı yazarlar tarafından kontak pnömatolitik.. Böylece kontak metamorfizma sırasında. Saf olmayıp. Skarnlar içerdikleri cevher mineralleri ile piroraetasomatik yatakların esas kayacını teşkil ederler. PİROMETASOMATİK YATAKLARIN YATAKLANMA ŞEKLİ ve YERLERİ Pirometasomatik yataklar başlıca yığın. Malatya): Önemli bir demir yatağıdır (Şekil 94). rutil ve kuvarstır. kalsit. . zirkon. Bu mineraller oluşumun pnömatolitik dönem dışında pegmatitik ve hidrotermal dönemleri de kapsadığını. Başlıca cevher minerali olan manyetit skapolit fels içinde saçınım halindedir. gröna. Yörede üst Kretase öncesi serpantinleşmiş ultrabazik kayaçlar ve bazik volkanik kayaçlar bulunur. dolomitik kireçtaşı. Bunların üzerine uyumsuz olarak üst Kretase yaşlı tortul kayaçlar ve trakitler gelir. Saf kireçtaşları yeniden kristalleşerek mermer haline dönüşür. Cevher oluşumu aynı plütonizmanın pnömatolitik dönemiyle ilgilidir. Ender olarak manyetit damarlarına da rastlanır.7. kimyasal alışverişle (metasomatik) oluşmuş yataklara pirometasomatik yataklar denir. diopsit. vb. Skapolitin dışında kalan gang mineralleri biyotit. hatta yer yer pirometasomatik bir cevherleşmenin söz konusu olabileceğini göstermektedir. flüorlu ve klorlu gang minerallerinin bulunuşu getirimlerin kısmen de olsa gaz fazında taşındığını göstermektedir. Daha ender olarak skarnlar silikatlı kayaçlardan itibaren. Hematit ve pirit daha az miktarda bulunur. dolomit. Skapolitleşmenin bir siyenitik batolitin sokulumuna bağlı olarak metasomatik bir kontakt metamorfizma ile oluştuğu düşünülmektedir. Zira silis ve demirin dışında diğer önemli getirimler kükürt ve nadir elementlere aittir. Böylece pirometasomatik yataklarda yaklaşık 800° ile 400°C arasında oluşmuş asıl cevherleşmelerin yanında daha düşük ısılarda oluşmuş hidrotermal cevher minerallerine rastlamak olasıdır. mercek veya katmansı halde bulunurlar. hatta granit içinde de oluşabilirler.) skarn veya taktit adı verilen kayaçlara dönüşürler. Granitik kayaçların sokulumu sırasında plütonik kütlenin yaydığı ısı ile yan kayaçlar kontak metamorfizmaya uğrarlar. yüksek ısıda (piro). özellikle sülfürlerin var olması sıvı fazdaki hidrotermal getirimlerin de rol oynadığını kanıtlamaktadır. Hasançelebi (Hekimhan. yöredeki mikrosiyenitik ve pegmatitik daykların varlığı bu varsayımı doğrulamaktadır. Si. Bu yataklarda gelişen en son cevherleşmeler skarn içinde damar veya stokverk şeklinde olabilirler.

daha sonra da demir elementinin alması şeklindedir. Ancak bu dağılım skarn zonundaki yan kayaçların cinsine ve konumuna göre değişir. Gümüş de benzer şekilde kurşun yataklarında bir alt ürün olarak gümüşlü galenden itibaren elde edilir. gibi alümino.cevherli karbonatlı kayaç . serpantin ve dolomittir. Böylece granitten dışa doğru sıralanma granit .Zn ve Pb bakımından önem taşır. ABD): ABD'nin batısındaki büyük bir volfram provensi içinde yer alır. Kireçtaşları skarna dönüşmüştür. ZONLANMA VE SÜKSESYON: Pirometasomatik yataklarda kayaçların konumu genellikle bir zonlanma belirler. siyenit. talk. bağlı olarakta bulunurlar.silikatlı kayaçların ornatımı ile oluşmuşlardır. spinel. PİROMETASOMATlK YATAKLARA ÖRNEKLER : 1. Yatak içinde metalik cevher mineralleri de zonlu bir dağılım gösterebilir. SMİRNOV (1962) skarnları kimyasal ve mineralojik bileşimlerine göre üçe ayırmıştır: 1. kumtaşı. Karakteristik mineralleri grönalar (andradit. piroksenler (diopsit. Uzaklıkta olan skarnların varlığıda bilinmektedir. Karakteristik mineralleri diopsit. Ancak kontaktan 1000m. Bu elementler genellikle volfram yataklarında birer alt ürün olarak elde edilirler. . Skapolit en karakteristik minerallerdir. forstarit. Bu yataklarda volfram şeelitten itibaren elde edilir. Kalsiyumlu Skarnlar: Kireçtaşlarının ornatımı ile oluşmuşlardır.Cu. Pirometasomatik Sn. Daha ender olarak genel anlamda granit tanımına giren bütün kayaçlara. kiltaşı. Genellikle Fe ve W yataklarını dışa doğru Cu yatakları. PİROMETASOMATİK YATAKLARIN EKONOMİK ÖNEMİ : Pirometasomatik yataklar başlıca W. endüstriyel hammadde olarak vollastonit.Bi ve Ag yatakları ikincil öneme sahiptir. volkanik tüf.Mo. serpantin ve grafit (C) bakımından önem taşır. Pirometasomatik yataklar metalik cevherler dışında mücevher taşı olarak korendon çeşitleri. en dışta ise Zn ve Pb yatakları izler. vb. 3. Ekzoskarnlarda cevher mineralleri skarn – granit kontağından ziyade skarnkarbonatlı kayaç kontağına yakın kesimlerde. vollastonit ve vezüvyanittir. 2. .Ca)8 (Al SiO4)6 (SO4.cevhersiz skarn . Ekzoskarnların büyük bir çoğunluğu plütonik kayaçların hemen dışında. Başlıca şeelitten oluşan cevher bu skarnlar içindedir.Pirometasomatik yatakların plütonik kütlelere göre konumu değişiktir. flogopit. grossüler). Silikatlı Skarnlar: Granit.cevherli skarn . epidot. hedenberjit).Kretase yaşlı iki küçük granodiyorit stoku ince kireçtaşı ara katkılı Triyas şistlerini kesmektedir. CI)2). Mili City'de Jurassik sonu . özellikle volfram yatakları en karakteristik ve en önemli olanlardır. Pirometasomatik yatakların büyük bir çoğunluğu granodiyoritlere bağlıdır. S. grönalar. Plütonik kütle dışındaki skarnlara ekzoskarn içindekilere endoskarn denir.karbonatlı kayaç şeklindedir Pirometasomatik yataklarda mineraller genellikle silikatlar-oksitler-sülfürler şeklinde bir oluşum sırasına sahiptir. Mill City (Nevada. Mağnezyumlu Skarnlar: Dolomitlerin veya dolomitli kireçtaşlarının ornatımı ile oluşmuşlardır. granatlar. lazürit (=lapis lazüli: (Na. Bu kalsiyumun yerini ilk önce magnezyum.Fe. hatta karbonatlı kayaç içinde yer alır. spinel. kontağında bulunur. Molibden ve bizmut ender olarak tek başına işletilir. Silikatlı mineraller de kendi aralarında bir sıralama gösterirler. Böylece kalsit-vollastonit-diopsit-hedenberjit-andradit şeklinde bir süksesyon izlenir.

tremolit. A kafası siyenit ile mermerleşmiş kireçtaşları arasındadır. C kafası diye adlandırılan üçüncü bir demir cevherleşmesi kırıntı yatağı tipindedir. pirotin. skapolit. kalkopirit. Paleozoik veya Mesozoik yaşlı rejyonal metamorfik kayaçlar içine Eosen öncesi yaşlı granitler sokulum yapmışlardır. andradit. özellikle skarn zonlarında diopsit. kuvars ve kalsit mineralleri bulunur. vb. Senklinal biçimindeki bir mermer kütlesi granodiyoritle beraber bulunur .. vollastonit. Hersinyen yaşlı bir granodiyorit stoğu Palezoik yaşlı metamorfik kayaçlar içine sokulum yapmıştır. skarn cevheri adı verilen bu kesimlerde kuvars. nabit altın. amfibolit ve mermerlerden ibarettir. Uludağ şeelit yatağında WO3 tenoru % 0. andradit.çinko yatağıdır. hematit . Bisbee (Arizona. tremolit. mineralizasyonları da vardır. çinko ve gümüş yatağıdır. Mermer kütlesi içinde üç ayrı seviye halinde bulunan skarnlar da az miktarda cevher içerir. % 12 Zn. B kafası serpantin ile mermerleşmiş kireçtaşları arasında yer alır. kübanit. pirotin. aktinot. arsenopirit. Keban (Elazığ): Kurşun. 4. grossüler. Akdağmadeni (Yozgat): Kurşun . yani çok çeşitli elementlere ait mineraller oluşmuştur. Böylece cevherleşmenin kısmen hidrotermal kökenli olduğu anlaşılmaktadır. Bu kafa civarında skarn gelişmemiştir. flüorit. Paleozoik yaşlı metamorfik kayaçlar Kretase sonu veya Eosen başlangıcında siyenit sokulumu ile kontak metamorfizmaya uğramışlardır. hedenberjit. diopsit. spekülarit. Eosen yaşlı siyenit ve monzonitler bu kayaçlar arasına sokulum yapmıştır. grönalar. Yataklarda ayrıca oksidasyon ve sementasyon zonları da gelişmiştir. 6. Pirometasomatik demir cevherleşmeleri A ve B kafaları diye adlandırılan başlıca iki yerde bulunmaktadır. serisit. Başlıca kalkopiritten oluşan cevherleşme skarn içindedir.8 civarındadır. hedenberjit. Uludağ (Bursa): Türkiye'nin en önemli volfram yatağıdır. Keban'da % 9 Pb.2. Başlıca cevher minerali spekülarittir. WO3 olarak görünür rezerv 75 000 tondur. 3. pirit. pirotin. diopsit. Divriği yataklarında ortalama % 55 Fe tenörlü 110 milyon ton toplam rezerv (görünür + muhtemel) saptanmıştır. Yaklaşık 800 m uzunluğunda. Asıl cevher mineralleri olan galen ve sfalerit'in dışında manyetit. Divriği yataklarında manyetit ve hematit dışında pirit. klorit gibi silikatlar ile şeelit. Başlıca cevher minerali manyetit'dir. mikaşist. Yörede ayrıca pirit. Skarnlarda başlıca vollastonit. manyetit. manyetit. ABD): Tersiyer yaşlı porfiroid granodiyorit ve kuvars monzonitler Paleozoik yaşlı kireçtaşlarını kesmişlerdir.6-0.(hematit). kalkopirit ve daha birçok çeşit minerale rastlanır. aktinot. epidot. 5. Metamorfik kayaçlar fillad. Sokuluma bağlı olarak skarn zonları meydana gelmiş ve demir cevherleşmeleri olmuştur. molibdenit. epidot flogopit. Ancak ekonomik olanlar galen ve sfalerittir. molibdenit. vezüvyanit. Gümüş galenden itibaren alt ürün olarak elde edilmektedir. epidot ve flogopit görülür. 80 m genişliğinde ve 200 m kalınlığındadır. 300 gr/ton Ağ içerikli yaklaşık l milyon ton toplam rezerv vardır. Yörede Üst Kretase yaşlı serpantinleşmiş ultrabazik kayaçlar ile dolomitik kireçtaşları ve kireç taşları bulunur. kalkopirit. Ancak turmaline bol rastlanır. bursait ) gibi cevher mineralleri bulunur. Rejyonal metamorfik kayaçlar içindeki mermerler ile granitlerin kontağında skarn zonları ve pirometasomatik cevherleşmeler gelişmiştir. şeelit. Böylece skarn zonları ve pirometasomatik cevherleşmeler gelişmiştir .Divriği (Sivas): Türkiye'nin en büyük demir yataklarından biridir. Cevherleşme polimetaliktir. gnays. Yaklaşık 200 m çapındadır.

Doğankent dolaylarında da benzer cevherleşmeler vardır. hedenberjit ve epidot bulunur. Araştırıcılar bu plütonik kayacın derinde var olduğunu düşünmektedirler. grossüler. Bu tektonik hat boyunca yığın veya mercekler halinde dizilmiş cevherleşmede en önemli mineraller galen. andradit. Çünkü bu cevherleşmeler bir granit plütonunun yakın çevresinde ve granit sokulumunu takip eden bir zamanda yerleşmişlerdir. epidot. Bazı yazarlar ise çözücünün sıvı haldeki karbon di oksit olduğunu düşünürler. vb .l ) veya iyon halinde taşınırlar. kuvars ve kalsit bulunmaktadır. Gang mineralleri kuvars. Tersiyer yaşlı andezitler. Derine doğru çinko oranı yükselir.l0. mineral tuzları ve gazlar su içinde çözülmüş haldedirler ve su tarafından taşınırlar. pirotin. barit. Cevherleşme en yoğun olarak dasitler ile Permiyen kireçtaşlarının tektonik dokanağında gelişmiştir . aktinot. sfalerit ve pirittir. Tersiyer yaşlı dasitler. andradit. Dokanak zonundaki cevherin pirometasomatik niteliğine karşılık bu sonuncular hidrotermal özelliktedir. HİDROTERMAL YATAKLAR TANIM : Derin kökenli. Çünkü sulu ve sıcak eriyikler plütonizma dışında volkanizma subvolkanizma ve hatta çok azda olsa tektonizma gibi .Alt Kretase yaşlı bazik volkanik kayaçlar ile mermerleşmiş kireçtaşı ara bantları bulunmaktadır. Üst Triyas yaşlı çakıltaşları. kurşun azalır. vollastonit. Cevher minerallerine Skarn zonu mineralleri eşlik eder Kuvars. hedenberjit. dasitler içinde de saçınım halinde cevherleşme mevcuttur. Sekü'de spekülarit. sulu (hidro) ve sıcak (termal) çözeltilerden itibaren oluşmuş epijenetik yataklardır. skapolit. Permiyen yaşlı kireçtaşları. 7. KÖKENİ Hidrotermal olarak tanımlanan cevherleşmelerden pek çoğunun granitik plütonlarla ilişkili olduğu kolayca anlaşılmaktadır. diopsit. andaluzit.(spekülarit). Sekü ve Dongul Dere Zuhurları (Doğankent Giresun): Doğu Karadeniz bölgesinde granitik sokulumlara bağlı olarak gelişmiş çok sayıda pirometasomatik cevherleşmenin varlığı bilinmektedir. fluorit. andradit. Asıl skarn zonlarında ayrıca gröna. kiltaşı ve miltaşı ardalanması. kalkopirit ve pirite rastlanır. Mermerleşmiş kireçtaşları Üst Kretase başlangıcında sokulum yapan granodiyoritlerin kontağında kısmen skarna dönüşmüşlerdir (Şekil 101). Balya'da ayrıca Permiyen kireçtaşları içinde damarlar halinde. pirit. diopsit. Yörede yaşlı %dan gence doğru şu litolojik birimler bulunur.001 mineral oluşumu fizikokimyasal esaslara göre gerçekleşir. klorit. Sıvının niteliği ne olursa olsun faydalı element veya bileşikler sıvı içinde süspansiyon (>) kolloidµ 0. tremolit. Ancak bir çok hidrotermal yatağın granit plütonları ile doğrudan ilişkisi saptanamaz. tremolit. Balya (Balıkesir): Kurşun-çinko yatağıdır. diopsit. serpantin. . 8. Üst Triyas yaşlı kumtaşı. kal kopirit. Bu yörede Malm . Bunlar üst Triyas yaşlı oluşuklar içinde veya üstünde bloklar halinde bulunabilmektedir.Hidrotermal çözeltileri oluşturan çözeltilerde. kalsit. metamofizma gibi olaylara bağlı olarakta gelişebilir. kalsit ve siderittir. kuvars ve kalsit. Dongul Dere'de manyetit. Bu sıvılardan itibaren çökelme veµ (0. Pirometasomatik cevherleşmeye neden olan hiçbir plütonik kütle yüzeyde mostra vermemektedir. albit.

) 6) Soğuma çatlaklarında 7) Katmanlar arasında 8) Kıvrımların eksen kısımlarında . c) Kıta kabuğunun kısmi ergimesiyle oluşan granitik mağmalar) d) Yan kayaçlar: Bu sonuncu durumda yan kayaçlar içinde daha önceden mevcut faydalı element ve bileşikler hidrotermal sıvıların geçişi sırasında çözümlenmiştir. saçınım. Derine doğru indikten sonra tekrar yükselen bu sulara vadoz sular denir. Cevher yerleşimi için en uygun yerler şunlardır: 1) Kırık boşlukları 2) Kırık arakesitleri 3 )Kayaç gözenekleri. Buhar basıncı ısı düştükçe azalır. Aslında yukarıda belirttiğimiz değişik kökenli sular hidrotermal çözeltilerde bir arada ve değişik oranlarda bulunabilir. b) Metamorfik Kökenli Su: Derinde su içeren kayaçların metamorfizmaya uğraması ile bir miktar su açığa çıkar. a) Üst mantonun kısmi ergimesiyle oluşan bazaltik ve peridotitik mağmalar. Hidrotermal yataklar genellikle asıl granitlere ve granodiyoritlere bağlıdır.alkali mağmalar. Hipotermal ~ 400°-300°C b. Bunun dışında mercek. stokverk ve yığın şeklindeki cevherleşmeler de olağandır. a. Buhar basıncı ise uçucu elemanların miktarına bağlıdır. b) Plaka hareketlerine bağlı olarak dalma ve yitme zonlarında gelişen kalko .. Mezotermal ~ 300°-200°C c. Diğer plütonik kayaçlar ile volkanik ve sübvolkanik kayaçlara bağlı hidrotermal yataklar daha az sayıdadır. vb. Hidrotermal cevherleşmeler kendi aralarında ısıya bağlı olarak şu şekilde ayrılırlar. Epitermal ~ < 200°C Hidrotermal cevherleşmelerin oluşumundaki basınç koşullarını saptamak çek zordur. c) Meteorik Su: Yüzeysel kökenli sular dolaşımları sırasında oldukça derine inip ısınabilirler ve bu arada bazı element veya bileşikleri çözüp bünyelerine alabilirler. Faydalı element veya bileşikler de benzer şekilde değişik kökenli olabilir. çok ufak ölçekteki boşlukları 4) Breş aralıklarında 5) Ayrışma boşluklarında (karstik. Ancak bu cevherleşmelerin genellikle 6000 m’den daha sığ derinliklerde meydana geldiği. Hidrotermal cevherleşmelerin oluşum ısısı NIGGLI (1929) diyagramlarından da anlaşılacağı gibi yaklaşık 400°-100°C arasındadır. dolayısıyla litostatik basıncın 1800 bar'dan daha düşük olduğu bilinmektedir.Hidrotermal çözeltilerdeki su değişik ortamlara ait olabilir: a) Mağmatik Kökenli Su (Jüvenil Su): Magmanın soğuyup katılaşması sürecinde magmadan ayrılan su buharının yoğunlaşmasıyla oludur. HİDROTERMAL YATAKLARIN YATAKLANMA SEKİL VE YERLERİ: Hidrotermal yatakların en tipik yataklanmaları damar (=filon) şeklindedir.

E): CaF2 Manyazit (E) : MgCO3 Apatit (H) : Ca5(PO4)3(F. Burada.Na2. M. hidrotermal cevherleşmelerin kökenleri ve özellikleri genelde açıklanacak. Ca) SiO3 Kuvars.E) : SiO2 Ankerit (M. Böylece derin olan kökenin ayrıntıda çok çeşitli olabileceği anlaşılmaktadır. E) : (Mg.Ca)CO3 Ametist (E) : (Mor kuvars) Rodokrazit (M. Al) (SiAl)O10 (OH)8 Serizit (H. E) : Ca2 (Al. Cevher yapıları son derece çeşitlidir. E) : Al2 (Si3AlO10)(OH)2 Montmoriyonit (H.Fe)3(Si2O7)(SiO4)O(OH) Zoisit (H) : Ca2 Al3(Si2O7)(SiO4)O(OH) Zeolit (H.E) : BaSO4 Japs (E) : demirli kalseduvan Selestin (E) : SrSO4 Opal (E) : SiO2nH2O Jips (E) : CaSO4.E) : (Ca.E) : (Fe.E) : FeCO3 Klorit (H. metamorfizma ve hatta tektonizma gibi olaylara bağlı olarak da gelişebilirler. M. Ancak birçok hidrotermal cevherleşmenin granit plütonlarıyla ilişkisi saptanamaz zira sulu ve sıcak eriyikler plütonizma dışında volkanizma. sübvolkanizma. M. Cevher yerleşimi genellikle dolgu biçimindedir. Al2. Fe2 ) (Si4O10) (OH)2 nH2O Talk (H. düzensiz ve kırıklı yapılara epitermal yataklarda rastlamak daha olasıdır. HİDROTERMAL YATAKLARIN KÖKENİ .Mg)CO3 Florit (H. M. Fe)5 (Si4O11)2(OH)2 Biyotit (H) : K(Mg. E) : CaCO3 Alinüt (E) : KAl3(SO4)2(OH)6 Dolomit (M.Cl) Siderit (M. kalsit ve barit en çok rastlanan gang mineralleridir. Hidrotermal olarak nitelendirilen cevherleşmelerden pek çoğunun granitik plütonlarla ilişkili olduğu kolayca anlaşılabilir. Fe. Fe. Zira bu cevherleşmeler bir granit plütonunun yakın çevresinde ve granit sokulumunu hemen takip eden bir zamanda yerleşmişlerdir. Cu ve pirit genellikle az (H.2H2O Kalsit (M. M. E) . Başlıca gang ve endüstriyel hammadde mineralleri: Kuvars (H. M) : KAl2 (Si3AlO10)(OH)2 Kaolen (H. F)2 Rodonit (H) : (Mn. Zn ve Pb genellikle az 3)Zn-Pb-Ag.Cevher yerleşimi için uygun niteliklerden birkaçının birarada olması durumunda cevherleşmenin daha kolay gerçekleşeceği anlaşılır. M) (H. Hidrotermal yataklardaki başlıca Parajönezler: Yukarıda başlıcalarını verdiğimiz mineraller çoğu kez belli yataklarda belli parajönezler halinde bulunur.M. Ancak som yapılara hipotermal yataklarda. 2. M.E) : MnCO3 Kalseduan (E) : (lifi kuvars) Stronsiyanit (E) : SrCO3 Agat = akik (E) : kuşaklı kalseduvan Viterit (E) : BaCO3 Oniks (E) : kuşaklı kalseduvan Barit (M. E) : Mg3 (Si4O10) (OH)2 Epidot (H. ROUTHER’ye (1963) göre başlıca parajönezler şunlardır: 1)Au (H) 2)Cu ve pirit. ancak örneklerden sadece granitik kayaçlara bağlı oldukları bilinenler verilecektir. Al)pO2p nH2O Albit (H) : NaAlSi3O8 Tremolit (H) : Ca2Mg5 (Si4O11)(OH)2 Aktinot (H) : Ca2(Mg. E) : (Ca. M. M. E) : (Mg3. kuşaklı yapılara mezotermal yataklarda. Ornatım veya içirme biçimindeki yerleşimlere de oldukça sık rastlanır. K2)m (Si. Fe)3 (Si3AlO10)(OH.

serisit.Ca)CO3) oluşumu G) PİRİTLEŞME: Kükürt getirimi ile gerçekleşir. montmoriyonit cinsi kil mineralleri oluşur. bazen de diğer volkanik kayaçlarda klorit. D) PİROPİLİTLEŞME: Daha ziyade andezitlerde. epidot. B) SERİSİTLEŞME: Genellikle asit veya nötr kayaçlardaki plajiyoklazların ayrışmasıyla gerçekleşir. Fluorit. A) SİLİSLEŞME: Silis getirimi ile her türlü yan kayaçta gelişebilir. Karbonatlaşmanın çeşitleri şöyledir: Kalsitleşme Dolomitleşme Ankerit oluşumu Siderit oluşumu Manganosiderit ((Mn. En yaygın değişikliktir. vb. barit. E) KİLLEŞME VEYA KAOLENLEŞME: Her türlü yan kayaçta gelişebilir.. Daha ziyade kaolen. -Alünitieşme: Volkanik ve subvolkanik oluşuklarda -FeIdispatlaşma: Genellikle albitleşme şeklinde -Biyotitleşme -Zeolitleşme -Talklaşma -Serpantinitleşme -Baritleşme . F) KARBONATLAŞMA: Daha ziyade karbonatlı kayaçlar ile bazik ve ultrabazik kayaçların ayrışmasıyla gerçekleşir. H) HEMATİTLEŞME: Demir getirimi ile gerçekleşir. Ancak bunlar seyrek görülen önemleri az değişikliklerdir. oluşumu ile belirlenen karmaşık bir ayrışma türüdür.E) 8)Metalik olmayan mineraller. (E) YAN KAYAÇLARDA KİMYASAL VE MİNERALOJİK DEĞİŞİKLİKLER Hidrotermal çözeltiler genellikle yan kayaçlarda önemli değişiklikler meydana getirirler. Hidrotermal ayrışma olarak da adlandırılan başlıca değişiklikler şunlardır .M) 5)Sn-W-Bi (H) 6)Sb-Hg-As (E) 7)Fe-Mn-Mg (M. Bu değişiklikler yan kayaca bazı bileşiklerin eklenmesiyle veya daha çok metasomatik şekilde gerçekleşir.4)Ag-Ni-Co-Bi-U (H. vb. pirit. İ) DİĞER DEĞİŞİKLİKLER: Yukarıda sıralanan değişiklikler dışında daha birçok hidrotermal ayrışma çeşitli bulunmaktadır.Fe)CO3) oluşumu Manganokalsit ((Mn. ankerit). karbonat (kalsit. C) KLORİTLEŞME: Genellikle nötr veya bazik kayaçlardaki ferromagnezyen minerallerin ayrışmasıyla gerçekleşir.

Değişik nitelikteki ayrışmalar cevherli kısmı kuşaklar halinde sararlar. Zeosit. kılavuz rolü oynarlar ve bu nedenle büyük önem taşırlar.Hidrotermal Yatakların Zonlu Dağılımı: Hidrotermal yataklar bir granitik plüton etrafında zonlu bir şekilde dağılırlar. .Hidrotermal Yatakların İç Zonlanması: Aynı bir yatak içindeki minerallerin veya elementlerin zonlu dağılımı genellikle oluşum ısısına bağlıdır. Epitermal yataklarda da iç zonlanma genellikle belirgin değildir. Zonlanmanın niteliği mineralojik bileşime ve yatağın oluşumunu etkileyen diğer faktörlere bağlıdır. Bu tür yataklarda mineralojik veya kimyasal değişimleri düşey ve yanal olarak saptamak kolaydır. Ancak bazı kimyasal değişikliklere rastlamak mümkündür. 3. bu yatakların aranmasına yardımcı olacak şekilde. Hipotermal yataklarda iç zonlanma enderdir. 2. Olağan gang minerallerinden kuvars genellikle kalsit ve barite oranla daha derinde ve daha içte bulunur. Ancak bazı epitermal yataklarda dıştan içe doğru As-Hg-Sb şeklinde bir zonlanma saptanmıştır. En belirgin iç zonlanmalara mezotermal yataklarda rastlanır.Yan kayaçlarda meydana gelen kimyasal ve mineralojik değişiklikler çoğu kez bir cevherleşmeye eşlik ettiklerinden. Ancak genelde FERSMAN'ın (1934) periplütonik düşey zonlanması geçerlidir . Biyotit gibi silikatlı gang mineralleri en derin zonlarda teşekkül ederler. Ancak kuşakların genişliği ve cinsi çeşitli etkenlerle çok farklı olabilir. Daha sonra Cu ve pirit yataklarını dışa doğru Zn-Pb-Ag yatakları takip edebilir ve en dışta da Sb-Hg-As yatakları bulunabilir. Böylece mezotermal yataklarda yüzeyden derine doğru sırayla Ag-Pb-Zn-Cu minerallerinin artması ve en derinde pirit minerallerinin yoğun bir şekilde bulunması olağandır. Bazı hidrotermal yataklara ait zonlanmalar örnekler kısmında verilecektir. Bu sıralanış aslında süksesyon – zonlanma ilişkisini aksettirir ve genelde FERSMAN'ın (1934) periplütonik düşey zonlanmasına da uygundur. bazı hipotermal altın yataklarında Au /Au + Ag oranının belli bir derinliğe kadar arttığı saptanmıştır. Oluşum ısısıyla ilgili olarak Albit.Yan Kayaçlardaki Zonlu Ayrışmalar: Yan kayaçların hidrotermal ayrışması genellikle zonlu bir özelliktedir. Buna karşılık kloritleşme genellikle dış zonlarda gerçekleşmiştir. Hidrotermal yataklardan itibaren elde edilen başlıca metaller ve bu metallerin içinde bulunduğu başlıca faydalı mineraller şunlardır. Gang mineralleri de genellikle cevher minerallerine benzer şekilde zonlu bir dağılım gösterebilirler. Aynı zonlanma mezotermal yataklardaki kuşaklı yapılarda da izlenebilir. HİDROTERMAL YATAKLARIN EKONOMİK ÖNEMİ Hidrotermal yataklar değişik parajenezleri ile çok çeşitli metallerin ve endüstriyel hammaddelerin elde edilmesi için işletilirler. benzer özelliktedir. Serisitleşme bulunduğunda genellikle en iç ve derin zonlardadır. ZONLANMA Hidrotermal yataklarla ilgili üç türlü zonlanma vardır. Porfiri bakır yataklarındaki yan kayaç ayrışmaları. Zira bu yataklar çoğunlukla volkanizma veya subvolkanizmaya bağlı olarak geliştiklerinden teleskopaj meydana gelmiştir. örneğin. -Hidrotermal yatakların iç zonlanması -Yan kayaçlardaki zonlu ayrışmalar -Hidrotermal yatakların zonlu dağılımı l. Böylece örneğin altınlı kuvars damarlarını bir granite en yakın kesimlerde aramak gerekir.

endüstriyel hammadde olarak kullanılan birçok mineral hidrotermal olarak teşekkül etmiştir. HİDROTERMAL YATAKLARA ÖRNEKLER : Hidrotermal yataklar içinde porfiri bakır yatakları jeolojik ve ekonomik özellikleri bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Cevherleşme saçınım veya stokverk halde. l. Bu nedenle porfiri bakır yatakları burada ayrı olarak ele alınacaktır. bizmutinit veya galen içinde U: Uraninit. stronsiyanit. agat. Cevherleşmenin içinde veya çevresinde yer aldığı plütonik veya sübvolkanik kayaçlar genellikle monzonitik granit granodiyorit bileşimindedir. Au : Nabit altın veya kalkopirit.Porfiri Bakır Yatakları: Aşağıdaki ortak özellikleri taşıyan yataklar olarak tanımlanabilirler. kovellin. . Bunlardan başlıcaları şunlardır: Kuvars.. Birincil minerallerin yanında kalkozin. İn : Sfalerit içinde Mo: Molibdenit Ni: Nikelin Co: Saflorit. selestin. Pirit en çok rastlanan mineral olmasına karşılık çoğu kez ekonomik önemi yoktur. kil mineralleri. alünit. azürit gibi süperjen mineraller de vardır. buna karşılık büyük rezervli (en az birkaç on milyon ton) bakır yataklarıdır. opal. Ge. Sadece çok bol bulunduğunda veya yan ürün olarak elde edildiğinde sülfürik asit yapımında kullanılır. Porfiri bakır yatakları molibdenit ve altın içermeleri bakımından da ayrı bir önem taşır. Cevherleşme epizonal plütonik kayaçların veya sübvolkanik kayaçların takke kısmındadır (intraplütonik). Bu kayaçların genellikle alkalen feldispat fenokristelleri içermeleri nedeniyle porfiri deyimi kullanılmaktadır. Rodokrozit. ametist. pirit arsenopirit içinde Ag : Nabit gümüş veya galen. Cevherleşme başlıca kalkopirit ve piritten oluşmuştur. Siderit Mn: Pirolüzit. silindir ters koni veya disk şeklindedir.. Rodonit Hidrotermal yataklarda çoğu kez birçok faydalı mineral bir arada ekonomik oranda bulunur.Cu : Kalkopirit Zn : Sfalerit Pb : Galen Bunların dışında aşağıdaki metaller ve faydalı mineraller sıralanabilir. Bu yataklara polimetalik yataklar denir. barit. Metalik mineraller dışında.0 Cu). Orpiment Fe: Hematit. Yataklar yeryüzünde genellikle dairesel veya oval bir kesitle ortaya çıkarlar. tetraedrit içinde Cd. Peşblend Sb: Antimonit Hg: Zinober As: Realgar. zeolit. talk. manyezit. malakit.5-1. Smaltit Bi: Nabit Bizmut. Düşük tenörlü (yaklaşık % 0. Yan kayaçların içinde de Cu’ya rastlanabilir. oniks.Ga. flüorit.

bazen hiç olmayabilir. Kaolen . vb.ABD) Köstere Cu . Bu zona potasyum getirimiyle potasyumlu feldispat.Co. Plaka tektoniği ile olan bu yakın ilişki nedeniyle porfiri bakır yatakları belli orojenik kuşaklar üzerinde yer almaktadır. epidot. Cevherleşme sokulumu hemen takip eden bir zamanda epijenetik olarak yerleşmiştir. Asıl ekonomik mineral ve elementler ilk iki zon içinde kalırlar. ı) Oluşum ısısı bakımından yataklar mezotermal niteliktedir. biyotit.Porfiri bakır yatakları Benioff zonları üzerindeki ada yaylarında veya kıta kenarlarında. Bu zon genellikle cevherleşme kuşağının dışında kalır. muskovit gibi mineraller oluşmuştur.Sivas) .Bi zuhurları (Divriği. -Kuzey ve Güney Amerika'nın batı kesimleri -Yugoslovya -Bulgaristan -Türkiye -İran üzerindeki Alp kuşağı -Filipinler -Yeni Gine -Kazakistan h) Kazakistan porfiri bakır yatakları Hersinyen. BELLİ BAŞLI PORFİRİ BAKIR YATAKLARI ŞUNLARDIR: Butte (Monta'na . En dıştadır ve oldukça geniştir.Montmoriyonit zonu: Nispeten incedir.ABD) Copper Cities (Arisona . gibi ayrışma mineraller oluşmuştur.Zn . Serisit .. altın.kuvars zonu: Başlıca serisit ve kuvars minerallerini kapsar. molibdenit. kalkoalkalen magma ve bu magmaya bağlı olarak ortaya çıkan cevher eriyikleri tarafından oluşturulmuşlardır. i) Porfiri bakır yataklarında hidrotermal ayrışma ürünleri bir zonlanma gösterir. Potasyum silikat zonu. Bu zonlanma içten dışa doğru genellikle şöyledir.ABD) Chuguicamata (Şili) Kerman .Kayseri) Bolkardağ Pb-Zn yatağı (Ulukışla – Niğde) Otlu Kilise Fe yatağı ( Sivas) Dumluca Ni.Sarçeşme (İran) Bakırçay (Merzifon – Amasya) İspir (Erzurum) Mother Lode Altın Yatakları (California .Gümüşhane) Zamantı Çinko ve Kurşun Yatakları (Develi . diğerleri Alpin yaşlıdır. kalsit. Piropilitleşme zonu: Klorit. kalkopirit.Pb Yatağı (Torul .

titanomanyetit yataklarının oluşumu geç magmatik niteliktedir. melteijit. . Gabro ve peridotit ailesini teşkil eden kayaçlar genellikle bazik (% 52-45 SiO2) veya ultrabazik (< % 45 SiO2) niteliktedir. vb.GABRO VE PERİDOTİTLERE BAĞLI MADEN YATAKLARI GABRO VE PERİDOTİT KAVRAMI: Gabro ve peridotit ailesini teşkil eden kayaçlar genellikle mafik (% 65-90 koyu renkli mineral) veya ultramafik ( % 90-100 koyu renkli mineral) niteliktedir. granitlere bağlı cevherleşmelerden farklı olarak çok daha çeşitlidir. Yani cevher mineralleri bağlı olduğu magmatik kayaç ile yaklaşık aynı zamanda ve benzer koşullarda (~700 -1200°C) oluşmuşlardır.. platin. Geç magmatik yatakların oluşmasında ise sırayla kristalleşme rol oynamıştır. Özellikle nikel-bakır sülfürlerinin oluşumu sıvı halde karışmazlık olayına. Ortomagmatik oluşumlu cevherleşmelerin bir kısmı saçınım halindedir. Ancak bu ilişkiler. Ortomagmatik dönemde faydalı mineral veya bileşiklerin derişmesi manto kökenli bazaltik bir magmanın diferansiyasyonu ile mümkün olmuştur. Damar şeklindeki yataklar daha enderdir. elmas ile bazı platin. podiform. Bu tür yataklar için bazı yazarlar doğrudan ortomagmatik yatak deyimini kullanmaktadırlar. kromit. Bazı kromit. YATAKLANMA ŞEKİL VE YERLERİ Gabro ve peridotitlere bağlı yatakların hemen hemen hepsi bağlı oldukları kayaçların içinde (intraplütonik) bulunurlar. torba. cep şeklindeki yataklanmalar da olağandır. Pegmatitik ve hidrotermal oluşundu cevherleşmelerin yataklanma şekilleri granitik kayaçlara bağlı yataklarda olduğu gibidir. Piroksenitler petrolojik olarak gabro-peridotit ailesine ait olmakla beraber % 52'den fazla SiO2 içerebilmektedir. Cevherleşmenin ortomagmatik evrenin erken veya geç bir safhasında gerçekleşmesine bağlı olarak Erken magmatik ve Geç Magmatik yataklar ayırt edilir. Bazen saçınımlar daha sık bulunarak şiliyren'leri oluştururlar. Bu yataklardaki cevher mineralleri beraber oldukları kayacın herhangi bir minerali gibi kristallermişlerdir. kese.) gabro ve peridotit ailesine ait değildirler. GABRO VE PERİDOTİTLERE BAĞLI YATAKLARIN OLUŞUMU Gabro ve peridotitlere bağlı yatakların büyük bir çoğunluğu ortomagmatik dönemde oluşmuşlardır. Zira gabro ve peridotit ailesi kayaçları kendi içlerinde köken bakımından farklı gruplara ayrılırlar. Gabro ve peridotitlere yatakların çok küçük bir kısmı pegmatitik veya hidrotermal dönemlerde oluşmuşlardır. Katmansı. titanomanyetit yataklarının oluşumu erken kristalleşme ve yerçekimi olayına bağlıdır. Erken magmatik yatakların oluşmasında sıvı halde karışmazlık ile erken kristalleşme ve yerçekimi nedenlerine bağlı diferansiyasyon olayları etken olmuştur. Birçok maden yatağı konum.. Pnömatolitik ve pirometasomatik yataklar gelişmemiştir. Bunların yataklanma şekilleri oluşum koşullarıyla yakından ilişkilidir. yığın. Buna karşılık bazı bazik ve ultrabazik kayaçlar (örneğin: nefelinli siyenit. Ortomagmatik dönemin erken evrelerinde silikatların kristalleşmesinden sonra cevherli bileşikler arta kalan sıvı içinde derişmişlerdir. zaman ve köken bakımından gabro ve peridotitlerle ilişki halindedir.

) Orbiküler yapı (Kromit taneleri halkalar oluştururlar. Kromit cevherleşmelerinde şu tür yapılara rastlanabilir: Som yapı Benekli yapı Leopar yapı (Kromit taneleri birkaç cm çapındaki hacimlerde gruplanmışlardır. fakat ana kayaç içinde derişmesine segregasyon denir. yığın. bazen de lakolit. Bu nedenle bazı yazarlar saçınım. Bu sonunculara bağlı cevherleşmeler volkanizmaya bağlı maden yatakları bahsinde ele alınacaktır. kese. Cu cevherleşmeleri saçınım veya katmansı şekilde yataklanmışlardır. Diğer taraftan ofiyolitik kromite genellikle orojenik kuşağı içinde rastlanıldığından Alpinotip kromit yatağı deyimi de kullanılır. Geniş anlamda gabro ve peridotitlere bağlı olarak ele aldığımız yataklar. Ti. Bu kromit için ofiyolitik kromit deyimi kullanılır. ayrıntıda köken bakımından bağlı oldukları kayaç gruplarına göre dört çeşittir: 1. torba ve damar şeklindeki ortomagmatik cevherleşmeler enjeksiyon ile oluşmuştur. . şiliyren. özellikle yığın. Ofiyolit topluluğu gabro ve peridotit ailesi kayaçların yanında volkanik-ve tor tul kayaçlar da içerir. Şunu da unutmamak gerekir ki gabro ve peridotitlere bağlı cevherleşmelerin büyük bir çoğunluğu tektonik deformasyona uğramıştır. bizmalit. Bazen katılaşan ve sonra tekrar ergiyen cevher kütlelerinin de enjeksiyon yapabileceği düşünülür.) Bantlı yapı mostra. Ni. Erken magmatik segregasyon cevherleşmeleri senjenetik. katmanlaşma gösterirler. Stratiform Masiflere Bağlı Yataklar : Genellikle lopolit. kese. hatta yatak ölçeğinde de gözlenebilen bir yapıdır. Segregasyon erken magmatik bir cevherleşmeyi.) Bantlı yapı (Kromit taneciklerinin oluşturduğu kuşakla v çok kez tekrarlanırlar. Oysa bu tür değişimler Stratiform masiflerde izlenmez. Ofiyolitlere Bağlı Yataklar: Ofiyolit topluluğuna ait kayaçlar eksiksiz ve istiflenmiş olarak bulunabilirler veya tektonik itilmeler nedeniyle melanj haline gelebilirler. Ender olarak istifli ofiyolit topluluklarının bulunduğu yerlerde katmansı yataklar da bulunabilir. Cevher çoğu kez benekli yapıdadır. Bu kromitler Stratiform masiflere bağlı kromitlerden farklı olarak genellikle podiform. torba gibi şekiller halindedir veya tamamen tektonik yüzeylerle sınırlanmışlardır. Yerleşme yaşları genellikle Antekambriyen'dir. Bu değişimler yan kayaçların serpantinleşmesini. kemererit.Cevher minerali veya bileşiklerinin diferansiyasyon nedeniyle. Stratiform masifler daima orojenik olmayan kıtasal kabuklar yer almışlardır. asbest. Ofiyolitlere bağlı en tipik cevherleşme kromittir. Böylece yataklanma şekli tektonik yüzeyler olan gelişigüzel sınırlarla belirlenmiştir. Diferansiyasyon sırasında magma haznesinin herhangi bir kesiminde derişmiş sıvıların tektonik kuvvetlerle yankayaçlar içine itilmesine enjeksiyon denmektedir. sil veya dayk şeklinde yataklanmış gabroperidotit ailesi kayaçlar alttan yukarı doğru bazik nitelikten asit niteliğe doğru bir sıralanma. batlı görünümlerini kazanmaktadırlar. diğer kayaç yapıcı minerallerden ayrı olarak. enjeksiyon ise geç magmatik bir cevherleşmeyi işaret eder. Fe. Diferansiyon olaylarına bağlı olarak magmatik bantlaşma meydana gelmekte. böylece kayaç ve cevherleşmeler birçok kez tekrarlanabilen katmansı. katmansı şekildeki yataklar için segregasyon yatakları deyimini kullanırlar. Bu masiflere bağlı Cr. Bütün bu yatakların ortak bir özelliği postmagmatik hidrotermal metasomatik değişimle uğramış olmalıdır. uvarovit gibi minerallerin oluşmasını sağlamıştır. 2. fakolit.

iridyum.Al. anortit). Gabro ve peridotitlere özel bazı hidrotermal-metasomatik değişim mineralleri de bulunabilir. kayaç yapıcı mineral durumundadır.Ti: En karakteristik başlılıkları şarnokitik karmaşıklar iledir. aktinot.Pt-Ir.Fe+2) (Cr. 4.Cr)(Si3AlO10)(OH) Uvarovit: Ca3Cr2(SiO4)3 Manyezit:MgCO3 Nabit platin. hipersten). KiMYASAL VE MİNERALOJİK BİLEŞİM: Gabro ve peridotitlere bağlı yatakların en karakteristik minerali kromittir. tremolit. aktinot. Ti)3O4 İlmenit: FeTiO3 Pirotin:FeS Pentlandit:(Fe. Cevher mineral veya bileşiklerini bağlı oldukları kayaç gruplarına göre belli parajönezlere ayırmak mümkündür. Bu kayaçların en karakteristik bir minerali olan elmas. monoklinik piroksen (ojit).Cu: Daha ziyade stratiform masiflerdeki gabro ve noritlere bağlı olarak bulunurlar. Pd.Os: Aslında bu elementler asla tek başlarına nabit halde bulunmazlar. Serpantin. 4.3.Fe: Ofiyolitik kromitler genellikle dünit ve peridotitlere bağlıdır. talk. Os Bu minerallerin yanında gabro ve peridotitlerin kayaç yapıcı minerallerinin olması doğaldır. Gabro ve peridotitlere bağlı cevherleşmelerde süksesyonu saptamak mümkün olduğu halde yatak çapında bir zonlanmadan bahsetmek veya yatakların dağılımının bir zonlanmaya uygun olduğunu söylemek zordur. . tremolit. bronzit. Gabro ve peridotitlere özel bazı hidrotermal-metasomatik değişim mineralleri de bulunabilir. Dünit. osmiyum: Pt. Şarnokitik Karmaşıklara Bağlı Yataklar: Özellikle gabro ve anortozit içeren şarnokitik kayaçlar Fe-Ti cevherleşmesi bakımından çok önemlidir. Serpantin. Bunlar başlıca plajiyoklaz (Labrador.Pd. anortozit gibi kayaçlara bağlıdır.Ni)9S8 Pirit: FeS2 Kalkopirit:CuFeS2 Kübanit:CuFe2S3 Valeriit: Cu2Fe4S7 Elmas:C Kemererit: (Mg. Stratiform masiflere ait kromitler ise genellikle gabro.Cr . vb. Kimberlitlere Bağlı Yataklar: Antekambriyen yaşlı kıta kabuğunun büyük grabenlerinde yer alan kimberlitler baca veya pipo şeklinde yataklanmışlardır. hipersten). kromitit gibi kayaçlar içinde bulunabilirler.Fe. katmansı veya yığın şeklindedir. 3. talk. Daima kendi aralarında bileşikler halindedirler. piroksenit. bronzit. bitovnit. vb.Ni. olivin ve bazı spinel çeşitleridir. norit. Bunlar başlıca plajiyoklaz (Labrador. paladyum. Bu kayaçlar genellikle az çok serpantinleşmişlerdir. Ir.Fe)5(Al. monoklinik piroksen (ojit). bitovnit. ortorombik piroksen (enstatit. Hepsi Antekambriyen yaşlı olan şarnokitik karmaşıklarda yataklarıma şekli saçınımlı. ortorombik piroksen (enstatit. Bu minerallerin yanında gabro ve peridotitlerin kayaç yapıcı minerallerinin olması doğaldır. olivin ve bazı spinel çeşitleridir. 2.Fe+3)2O4 Ferrokromit: FeCr2O4 Magnezyokromit: MgCr2O4 Manyetit: Fe3O4 Titanomanyetit:(Fe. Aslında bir spinel çeşidi olan kromit'in ve diğer önemli minerallerin bileşimleri şöyledir: Kromit: (Mg. Bu parajönezlerden başlıcaları şunlardır: 1. anortit).

Endüstriyel hammadde olarak en önemli yataklar elmas yataklarıdır. Tenoru TiO2 olarak ifade edilen titan cevherleşmeleri (ilmenit. beraberce bulunurlar. talk ve olivindir: Asbest lifi ve yalıtkan özellikli minerallere verilen genel bir isimdir. Damarcıklar veya paralel şeritler halinde bulunan asbestin oluşumunda gerilimler ve buna bağlı olarak kırıklanmalar önemli rol oynamıştır. ipliğimsi asbestler için kullanılan ticari bir isimdir. Ni ve Cu yataklarıdır.Mg)3 Fe2+3 (Si4O11) (OH)2 -Grünerit asbest = amosit:Fe7(Si4Oıı ) (OH)2 Amyant dokunabilir nitelikte. Platin grubu elementlerinin (Pt.Ir. Kimberlitlere sıkı şekilde bağlı olan elmas. Bu tür cevherleşmeler ayrıca kobalt (sülfür. Başlıca olivin ve amfibol minerallerinin postmagmatik dönemde hidrotermal ayrışması ile oluşmuştur. bu kayaçlara yakın kırıntı yataklarından itibaren de elde edilebilmektedir. bol bulunduğu yerlerde refrakter hammadde olarak önem kazanmaktadır. pentlandit. Gabro ve peridotitlere bağlı diğer endüstriyel hammaddelerden başlıcaları asbest. manyezit. Başlıca asbest çeşitleri şunlardır: Krizotil – asbest:Mg6(Si4Oıo) (OH)8 Amfibol . kübanit.Os) nabit alaşımları ender olarak birincil yataklardan itibaren işletilir. dolayısıyla Türkiye’dekiler genellikle bu türdedir. arseniyür halinde veya pentlandit. Stratiform masiflere bağlı bazı kromitler bu türdedir. nikelli pirit) ve bakır (kalkopirit. damar veya yığın şeklinde oluşmuştur.Rd.asbest : -Tremolit asbest: Ca2 Mg5 (Si4O11 ) (OH)2 -Riebekit asbest = krokidolit: Na2 (Fe.Fe)2 SiO4 : Kayaç yapıcı bir mineral olan olivin. hidrotermal etkenlerle oluşmuştur. Bu tür cevher mineralleri daha ziyade gabro ve peridotitlere yakın kırıntı yataklarından itibaren elde edilirler.EKONOMiK ÖNEMİ Gabro ve peridotitlere bağlı maden yatakları arasında özellikle Türkiye bakımından en önemli olanı kromit cevherleşmeleridir. pentlandit. Pt grubu. titanomanyetit) daima demir cevherleşmeleri ile birlikte bulunur. Bazen kromit için de aynı durum söz konusudur. dünitlerde olduğu gibi. valeriit) genellikle ekonomik olarak. serpantin mineralleri içinde) ve altın (sülfürler içinde) bakımından da önemli olabilirler. Nikel (pirotin. Kromit yataklarında tenor Cr2O3 olarak ifade edilir. Diğer taraftan platin pirotin. Metalürjik kromit Cr / Fe oranı 3 'ten fazla ve som (masif) yapıda olan kromit cevheridir. Ancak bu yataklarda Fe genellikle ekonomik değildir. Manyezit MgCO3 : Postmagmatik dönemde hidrotermal etkenle stokverk. Kimyasal kromitte krom bakımından çok daha fazla bir zenginlik. pirit ve kalkopirit içinde saklı olarak bulunabilmekte ve bu şekilde de büyük ekonomik öneme sahip olabilmektedir. Kromit dışındaki ekonomik bakımdan önemli metalik cevher yatakları Ti. . buna karşılık gang mineralleri ve bilhassa silis bakımından fakirlik aranır. Ofiyolitlere bağlı kromit cevherleri. Olivin (Mg. Stratiform masiflere bağlı çoğu kromitler bu türdedir. Refrakter kromit daha ziyade alü-min bakımından zengindir. Talk Mg3 (Si4Oıo ) (OH)2: Tektonik deformasyona uğramış kesimlerde.

ÖRNEKLER l- Bushveld Cr ve Pt Yatakları (Güney Afrika): 450 km uzunluğunda, 240 km genişliğinde bir alanı kaplayan lopolit şeklindeki Bushveld karmaşığı stratiform bir masiftir. Prekambriyen yaşlı tortul kayaçlar arasında kalan bu lopolitte tabandan tavana doğru saptanan başlıca litolojik birimler ve cevherli seviyeler şöyledir: Taban Zonu: Piroksenit, peridotit Kritik Zon: Katmansı norit, piroksenit, anortozit'in ardışıklı olarak yer aldığı bu zonda birçok ayrı seviyede kromit bantları bulunmaktadır. En fazla 3-4 m kalınlığına ulaşan bu bantlar dünyanın en önemli kromit rezervini oluşturmaktadır. Kritik zon içinde yer alan bazı dünit pipolarında ayrıca ekonomik miktarda nabit platin bulunmaktadır. Merensky Seviyesi: Kalınlığı birkaç desimetre olmasına karşılık, çok düzenli şekilde kilometrelerce (250 km) devam eden bir seviyedir. Başlıca iri taneli norit bileşimindedir. Çok yüksek tenörde platin içermesi bakımından dünya çapında ekonomik öneme sahiptir. Platin başlıca pirit, pirotin ve pentlandit içinde saklı olarak bulunmaktadır. Daha az miktarda platin arseniyür olarak veya paladyumla beraber nabit halde de bulunabilmektedir. Ortalama tenor 6 gr/ton civarındadır. Esas Zon : Norit, gabro ve anortozitten oluşmuştur. Titanomanyetit seviyeleri içerir. Üst Zon: Gabro ve diyoritten oluşmuştur. Vanadyumlu manyetit bant ve yığınları içerir. Asit Kayaçlar: Granit ve granofirden oluşmuştur. Asit kayaçlar içindeki pegmatitik pipolara bağlı olarak kassiterit, granofirlere bağlı olarak da kassiterit, şeelit, volframit ve kalkopirit bulunmaktadır. Sonuç olarak Bushveld karmaşığı içinde yer alan krom ve platin cevherleşmeleri esas itibarıyla katmansı, ortomagmatik, erken magma-tik oluşumlardır. Ekonomik bakımdan bu karmaşıkta ikincil öneme sahip titanomayetit cevherleşmeleride benzer şekilde oluşmuşlardır. Buna karşılık en üstteki asit kayaçlarda rastlanan kalay, volfram cevherleşmeleri pegmatitik, pnömatolitik kökenlidir. 2- Great Dyke Cr Yatakları (Rodezya = Zimbabve): Great Dyke ismi ( =Büyük Dayk) Rodezya'da yaklaşık 500 km uzunluğunda, 6-9 km genişliğinde bir hat boyunca yer alan gabro ve peridotit ailesi kayaçların meydana getirdiği kütleye verilmiştir. Bu kütle aslında bir dayk değil Prekambriyen yaşlı granit ve metamorfikler içine bir hat boyunca yerleşmiş bir dizi bazik ve ultrabazik kayaç sokulumudur. Bu kayaçlar Bushveld karmaşığındakine benzer şekilde stratiform bir yapıya sahiptir. Tabanda büyük ölçüde serpantinleşmiş dünit ve harzburjit bulunur. Bunların üzerine piroksenit ve kromitit bantları içeren serpantinitler gelir. Kromit bantlarının sayısı 6 ile 11 arasındadır. Her bant yaklaşık birkaç desimetre kalınlığındadır. Katmansı kromitit içeren serpantinitlerin üzerinde piroksenitler, en üstte de norit bulunmaktadır. Piroksenit ve norit arasında platin içeren sülfürlü mineraller yer almaktadır. Great Dyke kromit yatakları katmansı, ortomagmatik, erken magmatik yataklara örnek teşkil ederler. 3- Sudbury Ni ve Cu Yatakları (Kanada): Yaklaşık 60 km uzunluğunda, 30 km genişliğinde olan Sudbury karmaşığı stratiform bir masif niteliğindedir. Tabanda Prekambriyen yaşlı gnays, metavolkanit, tortul kayaçlar ve klastik kayaçlar bulunur. Taban kayaçları ayrıca bir granit sokulumuna uğramıştır. Tavanda yine Prekambriyen yaşlı volkanitler, kiltaşları ve kireçtaşları ile kumtaşları bulunur. Cevherleşme başlıca norit - taban kayacı kontağında yer alır. Masif yapıda merceksi yığın, saçınım, damarcık veya breş çimentosu halindeki cevherleşme kontaktan oldukça uzakta taban kayaçları içinde de bulunabilmektedir. Kontaktan uzaktaki bu tür cevhere yöresel olarak "offset" adı verilmektedir. Başlıca cevher mineralleri pirotin, pentlandit ve kalkopirit-tir. Bu minerallerden elde edilen nikel ve

bakır dışında sudbury yataklarından ekonomik olarak platin, kobalt, altın, gümüş vb. elementleri de üretilir. Sudbury karmaşığının ve ona bağlı maden yataklarının oluşumu hakkında çok çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Masifin kıvrımlanmış bir dayk veya sil olduğu veya çok büyük bir meteoritin dünyaya çarpması sonucu oluştuğu gibi görüşler günümüzde terkedilmiştir. Artık sudbury karmaşığının stratiform yapıdaki bir lopolit olduğu kabul edilmektedir. Diferansiyasyon sırasında sıvı halde karışmazlık nedeniyle sülfürler silikatlı ergiyikten ayrılmıştır. Katılaşma sırasında sülfürlü ergiyiğin bir kısmı norit içinde artakalarak saçı-nımlı cevheri, bir kısmı masif cevheri, diğer bir kısmı ise enjeksiyon ile damarcık veya breş çimentosu halindeki cevheri oluşturmuştur. 4- Egersund İlmenit Yatakları (Norveç): Bu yataklar Prekambriyen yaşlı Egersund şarnokitik karmaşığı içinde yer almışlardır. Şarnokitik karmaşık başlıca anortozit, norit ve monzonitten oluşmuştur. Cevher anortozitler içinde merceksi yığınlar halindedir. Asıl yığınlardan itibaren çok sayıda cevher apofizi yan kayaç içine uzanır. Cevher ilmenitli norit niteliğindedir. Cevherde ortalama % 39 ilmenit (% 18 TiO2) dışında plajiyoklaz, hipersten, biyotit, manyetit ve apatit mineralleri de mevcuttur. Egersund şarnokit karmaşığı ve ona bağlı ilmenit yataklarının ileri derecede metomorfik koşullarda metasomatik olarak oluştuğunu ileri sürenler bulunduğu gibi magmatik diferansiyasyon ürünü olduğunu düşünenler de vardır. 5- Mir Elmas yatağı (Yakutistan - Rusya): Alt Ordovisiyen yaşlı karbonatlı kayaçlar içinde, Liyas yaşlı, pipo şeklinde bir yataktır. Yaklaşık 500 m çapında olan piponun 1000 m'ye kadar olan derinliği bilinmektedir. Pipo çok çeşitli köşeli kayaç parçaları (amfibolit, gnays, şist, kumtaşı, kireçtaşı, kömür, eklojit, vb.) ile bunları çimentolayan kimberlit'ten ibarettir. Elmas kimberlitin kayaç yapıcı bir minerali olarak bulunmaktadır. Kimberlitin diğer başlıca mineralleri olivin, flogopit, kronlu diopsit, enstatit, pirop, ilmenit ve spineldir. Elmas tenoru yaklaşık 0,5 karat/ton1 dur ( = 0,1 gr/ton). Elmasın erken magmatik şekilde kimberlitik magmadan itibaren, derinde, yüksek ısı ve basınç koşulları altında kristalleştiği düşünülmektedir. Elmasın assimilasyon ile oluştuğu ve eklojitlerden itibaren taşındığı veya postmagmatik dönemde pnömatolitik ve hidrotermal şekilde oluştuğu görüşleri daha az taraftar bulmuştur. 6- Kimberley Elmas Yatağı (Güney Afrika): Elmas içeren kimberlitlere adını vermesinden ve dünyanın en eski ve en ekonomik elmas yataklarından birisi olması bakımından meşhurdur. Yaklaşık 500 m çapında, bir pipo şeklindedir. Derinliği 1000 m’den fazladır. Prekambriyen, Paleozoik ve Mesozoik yaşlı çeşitli kayaçların içinde bulunan piponun dolgusu Mir elmas yatağına benzer şekilde çeşitli kayaç parçaları ile bunları çimentolayan kimberlitten ibarettir. Elmas kimberlit içinde, kayaç yapıcı mineral olarak saçınım halinde bulunur. Diğer başlıca mineraller olivin, flogopit, kromlu gröna ve ilmenittir. Elmas tenoru yaklaşık 0,2 karat/ton’dur (0,04 gr/ton) . Elmasın erken magmatik safhada, derinde oluştuğu, daha sonra kimberlitik magma içinde yataklanma yerine taşındığı düşünülmektedir. 7- Türkiye Kromit Yatakları: Türkiye dünyada en çok kromit üreten ülkelerden biridir. Krom cevheri maden ihracatımızın en başta gelen ürünü olmuştur. Yurdumuzda geniş alanlarda mostra veren ofiyolitlere bağlı olarak çok sayıda kromit yatak ve zuhuru saptanmıştır. Bunlardan en önemlileri şunlardır. Elazığ (Guleman, Kefdağ, Soridağ, Kundikan) Muğla (Üçköprü, Kandak, Meşebükü) Denizli (Karaismailler, Tavas, Mevlutlar) Erzurum, Erzincan (Kopdağ)

Bursa (Çatak) Kütahya (Dağardı) Eskişehir (Kavak) Türkiye'deki kromit yataklarının hepsi az çok serpantinleşmiş dünit, harzburjit, lerzolit gibi kayaçlar içindedir. Bu kayaçlar ofiyolitik karmaşıklara aittir. Yurdumuzdaki ofiyolitik kayaçların, dolayısıyla onlara bağlı ofiyolitik kromit yatakların, Alpın oroje-nezi sırasında Mesozoyikte oluştuğu düşünülmektedir. Ancak bazı araştırıcılar Hersinyen yaşlı daha eski ofiyolitlerin varlığından bahsederler. Okyanus ortası sırtı, okyanus adaları veya ada yayları gibi ortamlarda oluşmuş bu ofiyolitlerin yerleşme yaşları ise oluşum yaşlarına göre daha gençtir. Türkiye'deki ofiyolitlerin bugünkü tektonik konumlarına genellikle üst Kretase veya daha genç yaşlarda yerleştikleri düşünülmektedir. Alpin orojenik kuşakları içinde yer aldığından Alpin Kromit olarak da tanımlanan Türkiye kromitleri manto kökenli magmanın erken magmatik diferansiyasyonu sonucu oluşmuşlardır. Çoğu merceksi veya düzensiz yığışımlar halindedir ve tektonik yüzeyler tarafından sınırlanmışlardır. Stratiform masiflerin düzenli katmansı yataklarından ayırt edebilmek için bu tür kromitler için genel anlamda "podiform kromit" deyimi de kullanılır. a- Elazığ Yöresi Kromit Yatakları : Şark kromit havzası olarak da bilinen Elazığ ili Maden ilçesi yakınlarında Türkiye'nin en önemli kromit yatakları bulunur. Bu yörede yaşlıdan gence doğru şu litolojik birimler vardır; Metamorfik kayaçlar: Mermer, şist, fillat. Ofiyolitik kayaçlar: Serpantinit, dünit, peridotit, gabro, norit. Üst Kretase flişi Alt Eosen breş ve çakıltaşı Alt Eosen flişi Metamorfik kayaç blokları da içeren ofiyolitik kayaçlar Kuzey' den Güney'e doğru üst Kretase flişi üzerine itilmişlerdir. Kromit yatak ve zuhurları ofiyolitik karmaşığın serpantinit, dünit ve peridotit gibi kayaçları içindedir. Elazığ yöresi kromit yatakları belli başlı üç kesimde bulunur: Guleman kesimi, Soridağ kesimi, Kef dağı kesimi. Guleman Kesimi: En çok üretim yapılmış kesimdir. 2000 m'lik bir hat boyunca Serpantinit içinde kromit kütleleri sıralanmıştır. Guleman kesimindeki cevher kütleleri tektonik sürüklenme nedeniyle her boyutta merceğimsi veya yumurtaya benzer yığınlar haline dönüşmüştür. Budinaj yapıları olağandır. Boyutlar birkaç santimetreden birkaç 10 m"ye kadar değişmektedir. Kırıklanmış, faylanmış serpantinitler içindeki bu tip cevhere, yine bu kesim içindeki Kündikan zuhurlarına izafeten, Kündikan tipi kromit adı verilmiştir. Guleman kesiminde kromit cevheri masif, çok iri taneli ve yüksek tenörlüdür (% 50-52 Cr2O3). Özellikle makaslama yüzeylerinde kemererit, uvarovit, kromlu tremolit gibi postmagmatik mineraller bol miktarda gelişmiştir. Soridağ Kesimi: Bu kesimde kromit, kısmen serpantinleşmiş peridotit içinde, katmansı haldedir. Burada "damar" olarak nitelendirilen katmansı yataklanmalar birbirlerine paralel konumludur. Bu şekilde Soridağ kesiminde birkaç yüz metre arayla 10'un üzerinde zuhur bilinmektedir. Mostra uzunluklarının 1000 m'yi aşabilmesine karşılık kromit seviyelerinin kalınlıkları son derece değişkendir. Aynı bir seviye içinde kalınlık birkaç m ile birkaç cm arasında değişebilir hatta tamamen yok olabilir. Böylece tespih şeklinde dizilmiş merceğimsi yapılar, budinaj yapıları görülür. Diğer taraftan kromit seviyeleri çok sayıda fay tarafından parçalanıp bölünmüşlerdir.

yataklar kalıntı olarak gelişir. budinaja uğramış. Anataz. Manyetit. 8. Cr2O3 tenoru oldukça düşük (% 39-40 Cr2O3) buna karşılık A12O3 tenoru yüksek (% 15-16 A1203) olan Kefdağ kromiti refrakter niteliktedir. Pt. 2) Oksidasyon ve Sementasyon Yatakları: Daha önceki özellikle sülfür bileşimli cevherlerin ayrışması ile gelişir. Ortalama tenör yüksektir (% 48-51 Cr2O3). Hematit. DIŞ KÖKENLİ YATAKLAR Oluşum nedenleri yerkabuğu üzerinde. Monazit. (Pt. Elmas. katmansı şekildedir. Turmalin. Ofiyolitik karmaşığın kısmen serpantinleşmiş peridotitleri içinde çok sayıda kromit zuhuru bilinmektedir. Cevher masif bantlı veya benekli bantlı yapıdadır. Üç Köprü Kromit Yatağı (Göcek. kil. Kemererit ve uvarovit az miktarda mevcuttur. (Os. elmas zuhuru bilinmektedir. 30 . Mn yatakları kalıntı olarak gelişir. Ksenotim. Kassiterit. Wolframit.Soridağ kromitleri nispeten daha ince tanelidir. Pd). tuğla-kiremit toprakları. Apatit. Zrikon. Fe. Kromit az serpantinleşmiş harzburjit içinde. Uzunluğu yaklaşık 250 m. Kromitle beraber kemererit ve uvarovit minerallerine de rastlanmaktadır. atmosfer veya hidrosferdeki olaylara bağlı olan yataklardır. Üç Köprü kromit yatağı bunlardan sadece biridir. Kefdağ Kesimi Burada başlıca iki tane katmansı yatak bulunmaktadır. Yığışım ve yataklanma mekanizmasına göre dış olaylara bağlı yataklar: 1) Kalıntı Yatakları: Belli birleşimli olağan bir kayacın ayrışması sonucu oluşur. 3) Kırıntı Yatakları: Alüvyon olaylarına katılarak ayrık taneler halinde yığışmışlardır. Ancak farklı doğrultu ve eğime sahiptir. korund. Kısmen serpantinleşmiş peridotit içindeki yatakta kromit masif bantlı veya benekli bantlı yapıdadır. Granat. Ancak bunlar ekonomik bakımdan genellikle fazla önem taşımazlar. Kopdağ (Erzincan-Erzurum): Kopdağ'ın batı ve doğusunda Alt Kretase kireçtaşları üzerinde. Rutil. Buna karşılık yurdumuzda çok sayıda asbest. Co. Topaz. Muğla): Muğla İli İçinde mostra veren ofiyolitlere bağlı olarak çok sayıda kromit yatağı bulunmaktadır. Plaser yataklarda denilir.35 m kalınlıkta ve dike yakın bir eğimdedir. titan. olivin ve özellikle manyezit zuhuru bilinmektedir. 4) Kimyasal ve Biyokimyasal Yataklar: Bunlar gerçek anlamda denizel çökelmelere katılan oolitik yapılı yataklar ile daha önceki yataklanmalardan türeyip yöre kayacın denetimi altında kimyasal ve biyokimyasal olarak yığışmış yataklardır. İlmenit. Ortalama tenor % 47 Cr2O3'tür. spinel. Al. Sfen. tektonik yüzeyli yığınlar veya yumrular halindedir. asbest. Doğu Kefdağ yatağı Batı Kefdağ yatağına benzemektedir. nikel. Fe-Mn-U-Cu-Pb-Zn yatakları biyokimyasal ve kimyasal olarak oluşur. platin. Batı ve Doğu Kop dağı kromitleri Kündikan tipine benzer şekilde her boyutta parçalanmış. genişliği yaklaşık 50 m'dir. Batı Kefdağ yatağı yaklaşık 500 m uzunluğunda. buraya tektonik olarak yerleşmiş ofiyolitik karmaşık bulunmaktadır.Türkiye'de Gabro ve Peridotitlere Bağlı Diğer Yatak ve Zuhurlar: Türkiye'de gabro ve peridotitlere bağlı demir. yuvarlaklanmış. Eğim dike yakındır. kromit. sepiyolit vb. Ayrıca manyezit. . fakat Etibank tarafından işletildiğinden önem taşımaktadır. Nabit altın . Ortalama tenor % 50 Cr2O3' tür. Ni. Beril. Kalınlık 2-6 m'dir.Ir).

Kalıntı yataklarından bir kısmı oluştukları günden beri aşınmamış aynen saklanmıştır. tropikal iklimde SiO2 olarak çözelti haline geçmekte ve büyük bir çoğunlukla uzaklara taşınmaktadır. Mg ve Fe dir. %30-35 Al2O3. Çözelti halinde uzaklaşan silis ise yamaçlarda ve masifin eteklerinde ağaçların. Bununla beraber bir miktar silis peridotitler ile demirli lateritler sınırında kalseduan. Bazı kalıntı yatakları ise sonradan aşınmışlar.25 Ni ve daha az oranda Co bulunur. Röliyefli bir arazideki hızlı aşınma olayı. Genellikle aynı killer taşınarak masifin eteklerinde ayrı oluşuklar meydana getirirler. faydasız unsur ve unsur gruplarının ortamdan uzaklaşarak arta kalan faydalı unsur veya minerallerin toplanmasıyla oluşan yataklara kalıntı yatakları denir. Bunlar: İklim. Al ve Fe oranı yüksek Si oranı düşük ise boksit olur. kalıntı yatakların oluşmasını engeller. YENİ KALEDONYA (PASİFİK OKYANUSU) Fe-Ni-Co YATAĞI Oligosen boyunca ve Miyosen başında denizaltı bazalt. Daha sonra bu masif hızla aşınmış. Magnezyum masifin eteklerinde manyezit katmanları ve yumruları halinde de çökelir. ayrışma malzemesinin tümüyle dağılmasını ve götürülmesini sağlayacağından. . Demirli lateritlerde nikel kobalt zenginleşmeside görülür. Kalıntı biçiminde bir yığışım olabilmesi için röliyefin az çıkıntılı. Ferro-magnezyen ve alimino-silikatlı kayaçlar ayrıştıklarında üst kısımlarında lateritik oluşumlar meydana gelir. demirli lateritler içinde opal ve kil mineralleri olarak kalmaktadır. Silisyum. Bununla beraber bir miktar Mg nikelle beraber yeşil renkli killerin bileşiminde (Montmoriyonit) ortamda kalabilir. MgO olarak tümüyle çözelti haline geçer ve çoğunlukla uzaklara taşınır. morfoloji peneplen halini alırken genellikle harzburjit cinsinden olan peridotitler ayrışarak kalıntı yataklar oluşturmuşlardır. tamamen veya bir kısmı ile penepleşmemiş olması gerekir. Magnezyum. Bazı mağnezyen uranyum ve endüstriyel hammadde yataklarıda kalıntı yataklar grubuna girer. buradan itibaren taşınan malzemeler başka yerlerde genellikle zenginleşerek çökelmişler ve allokton kalıntı veya yarı allokton yataklarını oluşturmuşlardır. GENEL ÖZELLİKLERİ Kalıntı yatakların oluşumunda başlıca 3 faktör rol oynamaktadır. %30-35 Fe2O3. Ayrışma olayları özellikle sıcak tropikal iklimlerde yoğundur. Peridotitlerin esas unsurları Si. Bunlar otokton kalıntı yataklarıdır. Röliyef ve Ayrışmaya uğramış kayacın bileşimi’dir. Laterit: Laterit. bitkilerin silisleşmesinde rol oynar. Ayrıca çok az oranda % 0. %30-35iO2 ve bir miktarda kil içeren kayaca denir. andezit ve peridotit akıntıları yeni Kaledonya’yı kaplamıştır. Ayrışan kayacın bileşimine göre ortaya çıkan lateritler ya demirli laterit veya alüminyumlu laterit (boksit) cinsindendir.KALINTI YATAKALAR TANIM İçinde belirgin bir cevher yığışımına sahip olmayan olağan kayaçların tamamen dış etkenlerle ayrışıp.

Hematit. Toprağımsıdırlar. Mg3 (Mg. denize kadar taşınıp uzaklaşır. demirli lateritlerin içinde ve bilhassa tabanında annaberjitin ve montmoriyonit gibi killerin bileşimine girer. Manyetit gibi mineraller de meydana gelebilir. Garniyerit. Taban kesimlerinde ise sarı veya yeşilimsi sarı olur. denize kadar taşınıp uzaklaşır. Bir kısım Nikel ise peridotitlerin üst kısmında garniyeritin. Toprağımsıdırlar.Demir. curufumsu. Şekil: Yeni Kaledonya cevherleşmesinde nikelin gelişimi Şekil: Yeni Kaledonya Peridoditlerinin ayrışması ve demirli laterit oluşumu Demir Fe+3(OH)3 halinde çökelir. Bürüt cevherde Fe tenörü % 45-55’e erişir. bir kısmıyla çözülüp. En üst kısımları daima sert. yumrumsu veya pizolitiktir. Fe tenörü % 5-55’e erişir. Nikel bir kısmıyla çözülüp. Taban kesimlerinde ise sarı veya yeşilimsi sarı olur. Demir Hidroksit sonradan Götit ve Limonit gibi oksitlere dönüşerek peridotitler üzerinde demirli lateritlerin esasını oluşturur. Hematit. curufumsu. Bu kısma demir zırh adı verilir. Nikel.Ni)3 Si2O5 (OH)4→Si2O5 (OH)4 + 3Ni ANTİGORİT GARNİYERİT Böylece nikel demirli lateritler içinde %2' ye kadar çıkarak derişebilir. En üst kısımları daima sert. demirli lateritlerin içinde ve bilhassa tabanında annaberjitin ve montmoriyonit gibi killerin bileşimine girer. Demir Hidroksit sonradan Götit ve Limonit gibi oksitlere dönüşerek peridotitler üzerinde demirli lateritlerin esasını oluşturur. Bu kısma demir zırh adı verilir. Daha az miktarda Lepidokrozit. . antigoritte magnezyumun yerini nikelin yerini alması ile oluşur. renkleri kırmızıdan mora kadar değişir. Bir kısım Nikel ise peridotitlerin üst kısmında garniyeritin. renkleri kırmızıdan mora kadar değişir. antigoritte magnezyumun yerini nikelin yerini alması ile oluşur. Demirli lateritlerin kalınlığı 50m’den hatta daha çok olabilir. Kobalt çoğunlukla asbolan ve eritrit halinde Fe’loi laterit içinde derişir. yumrumsu veya pizolitiktir. Manyetit gibi mineraller de meydana gelebilir. Garniyerit. Fe+3(OH)3 halinde çökelir. Daha az miktarda Lepidokrozit. Böylece miyosen denizel killeri yüksek tenörde ( %1) Nikel içerir. Böylece miyosen denizel killeri yüksek tenörde ( %1) Nikel içerir. Demirli lateritlerin kalınlığı 50m’den hatta daha çok olabilir.

Başlıca limonitten oluşmuştur. Götit : FeO OH Lepidokrozit : FeO OH Hematit : Fe2O3 Manyetit : Fe3O4 Kaolinit : Al4(Si4O10) (OH)8 Opal : SiO2 nH2O Kalseduan : SiO2 Demir oksitler boksitlere kır4mızı ve sarı bir renk verir. Fe %48 ile %60 arasındadır.Ni)3 Si2O5 (OH)4→3Ni ANTİGORİT GARNİYERİT Böylece nikel demirli lateritler içinde %2ye kadar çıkarak derişebilir.. Ancak silis tenörü de çok yüksek olduğundan ekonomik değildir..yatağın kalınlığı yaklaşık 10m' dir. Fe % 40-50 arasındadır. Arsenik tenörünün yüksek oluşu yüzünden ekonomik değildir.. Başlıca limonitten oluşmuştur. Yatak ortalama 15-20 m.. Başlıca limonitten oluşmuştur. Fe % 35-57 arasındadır. Taşınma yani allokton boksit yataklarında ayrıca kırıntı yataklarına özel diğer bazı minerallerde bulunur.Safsa beyazdır. %30 Fe2O3 ve silis ile kil minerallerinden oluşmuştur. Ayrıca Limonit : FeO OH+. Fe %45-55 oranındadır. 2m. Cevher seviyesinin kalınlığı 5-20 m.Mg3 Si2O5 (OH)4 + (Mg... Ana kayaç daha batıda bulunan serpantinleşmiş ultrabazik kayaçlardır. kolloform ve toprağımsı yapıdadır. Başlıca limonit ve okr’dan (çok killi sarı renkli limonit)meydana gelmiştir. arasında değişir. BOKSİTLER (Alüminyumlu Lateritler) Mineralojik Bileşim veya Yapı Boksit bir kayaç türü olup yaklaşık %40 Al2O3. kalınlığında bir yataktır. c) Avşarören (Sivas): Silisleşmiş peridotitler üzerinde Mesozoyik yaşlı otokton bir yataktır.57’ye kadar yükselir.. . Neojen yaşlı. Boksitler pizolitik. Tersiyer yaşlı. JİPSİT : Al2O3 3H2O Aktüel ve Tersiyer BÖHMİT : Al2O3 H2O Mesozoyik DİASPOR : Al2O3 H2O Paleozoyik yaşlı yataklarda bulunur. Fe % 15-63 arasındadır. Bu 3 mineral boksitlerin esas bileşimini oluşturur. otokton yataktır. kalınlığındadır. otokton bir yataktır. Al oranı çok yüksek olup % 10-30 arasındadır. Nikel % 1. d) Payas (Hatay) yatakları: Senoniyen ve Türoniyen kalkerleri arasındaki diskordans yüzeyinde bulunan allokton yataklardır. TÜRKİYE’DE KALINTI DEMİR YATAKLARI a) Çaldağ (Manisa): Kısmen serpantinleşmiş ultrabazik kayaçlar üzerinde. Ni eser halinde bulunur. Limonit ve hematitten oluşmuştur. b) Zileköy (Kayseri): Tüf ve Aglomeralar üzerinde. Kobalt çoğunlukla asbolan ve ertirit halinde Fe’li lateritler içinde derişir. e) Büyük Eymir (Balıkesir): Ayrışmış andezitler üzerinde Miyosen yaşlı allokton bir yataktır.

Bunlar kabuksu örtü şeklindedir. aktüel oluşuklardır. Sularla taşınan malzeme karbonatlı kayaçlar üzerinde çökelerek boksitleri oluşturmuştur. killi kalkerler veya dolomitler üzerinde bulunurlar. Daha sonra h 5 ile 9 değerleri arasında silis çözülerek uzaklaşır. Ender olarak daha yaşlı tavanları olan katmansı yataklara da rastlanır. Demirli lateritlerde olduğu gibi sıcak ve nemli tropikal iklimde peneplen alanlarında gelişirler. dolerit. Büyük miktarda karbonat kütlelerinin erimesiyle ana kayaç içindeki kil mineralleri arta kalır. bazalt. Akdeniz Bölgesi ülkelerinde kalkerli arazilerin dolinleri içindeki bu kırmızı killere Terra Rossa adı verilir. Kabonatlı kayaçlar üzerindeki boksitlere Akdeniz Boksit Provensi'ni meydana getiren Akdeniz ülkelerinde ve bu arada Türkiye' de rastlanmaktadır. Silikatlı kayaçlar üzerinde oluşan boksitler veya daha geniş anlamda lateritler aşınmaya uğramışlardır. çıkıntılı olan tabanlar bir kil ile sıvanmıştır. Bazı hallerde taşınan malzeme çökeldikten sonra boksitleşmeye uğramıştır. yığın veya cep şeklindeki boksit yatakları ise genellikle otokton veya yarı otoktondur. Taşınmanın sularla veya rüzgarla olduğuna ait farklı görüşler mevcuttur. yığın ve cep şeklinde yataklanmışlardır. Allokton olanlarda. Karbonatlı kayaçlardaki Al tenörü çok azdır. Düzgün olan tabanlarda kil oluşumu söz konusu değildir.Boksitlerin Oluşumu Boksitler üzerinde gelişmiş oldukları kayaca göre ikiye ayrılırlar: Silikatlı kayaçlar üzerindeki oksitler Karbonatlı kayaçlar üzerindeki boksitler Silikatlı kayaçlar üzerindeki boksitler: Alüminyumca zengin. Genellikle tavanları bulunmayan. yarı otokton veya allokton olduklarına ait çeşitli görüşler mevcuttur. Katmansı. Şekil: Kompakt kireçtaşları arasında Boksit yatağı Otokton olanlarda. Bunlar granit. Tavan ince bir toprak veya kalın bir tortul ile örtülüdür. silis ve demirce fakir mağmatik veya metamorfik kayaçlar üzerinde gelişmişlerdir. Silikatlı kayaçlar üzerindeki boksitlerin otokton kalıntı yatakları olduğu tartışmasızdır. Bunlar genellikle Kretase yaşındadır . Yarı Otokton olanlarda. Daha sonra silisin ortamdan uzaklaşmasıyla boksitler oluşmuştur. Katman şeklindeki boksit yatakları büyük bir olasılıkla alloktondur. Bunlarda Al2O3 / SiO2 oranı 0. Al ise çözülmez ve ortamda kalarak boksitleri oluşturur. Oldukça girintili. Karbonatlı kayaçlar üzerindeki bazı boksitler ise katman şeklindedir. Karbonatlı kayaçlar üzerindeki boksitler genellikle katmansı. Karbonatlı kayaçların erimesiyle artakalan killer taşınarak çukurlarda veya alçak seviyelerde toplanmışlardır. Karstik olaylar yataklarıma şekli üzerinde etken rol oynamıştır. Bazen bu katmanlar diğer tortullarla bir çok kez ardışıklanırlar. En elverişli kayaçlar çok feldspatlı veya feldspatoidli olanlardır. nefelinli siyenit. Otokton. Taşınmanın kırıntı halinde (alüvyal boksit) veya eriyik halinde (sedimanter boksit) olduğu düşünülmektedir. gnays ve şist cinsinden olabilir.5 ile 2 arasındadır. Karbonatlı kayaçlar üzerindeki boksitler: Kalkerler.

Alanya (Antalya) Gerdekkilise (Konya).) kumtaşları içindeki karnotit K2 (UO2)2 (VO4 ) 2 3H20 mineralleri bazı yazarlara göre yeraltı sularından itibaren çökelmişlerdir.İslahiye. Ayrıca taban kalkerlerinin çatlak ve yarıkları da boksitle dolmuştur. Akseki .Kokaksu (Zonguldak) Türkiye'deki boksit yatakları genellikle Toroslar'da bulunur. Güney Fransa boksitlerinde egemen mineral böhmittir. Yatağan (Muğla). Tavan ve taban kalkerleri aynı eğim ve doğrultudadır. Son yapılan incelemeler allokton kurama kuvvet kazandırmıştır. B.Konya) : Türkiye'nin en önemli alüminyum yataklarıdır. Bu kalkerler tavan ve taban olarak devamlı bir çökelmeyi gösterir. Taban sınırı girintili çıkıntılı cepler halindedir.Hatay): Katman şeklindeki boksit . Cevher seviyesinin kalınlığı 30 m. Kokaksu boksitleri bir istisna teşkil eder. Bunların üzerini transgressif ve açılı uyumsuz olarak Üst Kretase tortulları örtmüştür. ancak bunların ekaylı bir yapı nedeni ile tekrarlanmış tek bir seviye olduğu düşünülmektedir . Gerekli malzeme yörede Üst Kretase öncesinde bulunan kısmen serpantinleşmiş taneli bazik ve ultrabazik kayaçlardan türemiştir.BOKSİT YATAKLARINA ÖRNEKLER : A. Egemen mineraller Böhmit ve Hematittir.Seydişehir boksitleri yer ve yaş bakımından Akdeniz boksit provensi içindedir.Provence (Güney Fransa) Boksit Yatakları: Boksit Alt Kretase ürgoniyen kalkarlerinin erime boşlukları içinde bulunmaktadır. Yapı genellikle pizolitiktir. Bu yataklar zayıf metaraorfik mermerler veya diajenezin kuvvetli olduğu kalkerler arasında bulunur. Ayrıca diaspor. D-Toroslarda Diasporit Yatakları: Toros'larda diasporlu boksitlere doğrudan diasporit adı verilmektedir. Alt Kretase'ye ait beyaz ve boşluklu karstik kalkarleri ile Üst Kretase'ye ait koyu renkli kalkerler arasındaki uyumsuzluk yüzeyinde yerleşmişlerdir. Kalınlık 10 m ye erişir. Bazı yerlerde ise bu konglomeraların yerini kırmızı killi ve boksit kırıntılı bir litoloji alır. D. E. Birkaç metreden 16-18 m kalınlığa kadar erişen bu yatakların oluşumu hakkında birçok varsayım ileri sürülmüştür.ye erişir. . Fe2O3 % 11-67). Demir oranı yer yer çok yüksektir (A1203 % 19-80.üst Kretase'nin Türoniyen ve Senoniyen kalkerleri arasına yerleşmiştir. üzerlerini açılı uyumsuz olarak Alt Kretase kumtaşları örtmüştür. limonit.Yataklarıma katmansı biçimindedir. Al2O3 oranı % 65-71 arasındadır. Ancak aralarında boşluklu bir uyumsuzluk vardır. Bazı yerlerde boksit çimentolu kalker çakılları boksit seviyesinin tabanını oluşturur. Yatak allokton bir kökene sahiptir. Arada boşluklu bir uyumsuzluk yoktur. önceleri otokton veya yarı otokton olduğu ileri sürülmüşse de yatak allokton bir kökene sahiptir. C.Seydişehir (Antalya . Nitekim boksit içinde feldispat kristallerinden oluşan kırıntılar saptanmıştır.Akseki . B. Boksit için gerekli malzeme Üst Kretase öncesi mostra veren feldis-patlı volkanik kayaçlardan sağlanmıştır. Batıdan Doğuya doğru Milas. Bölgede iki boksit seviyesi saptanmıştır. hematit.Hassa (Gaziantep . kalsit ve kaolinit izlenir. çörtlü kalkerlerin karstik boşluklarını doldurmuşlardır. Kân (Adana) yatakları örnek verilebilir. Bunlar Dinansiyen yaşlı. Böhmit egemen mineraldir. Boksitin. Yaşları Batıda Permo benzer şekilde Kolorado Platosu'nda (A. rutil. turmalin. Silis oranı düşüktür. kuzeydeki Massif Santrallarin silikatlı kayaçları üzerinde oluştuğu ve boksitleştikten sonra taşındığı düşünülmektedir.

Örissa ve Bihar (Hindistan) Rodokrozit Bu yataklarda şu süperjen mineraller bulunur. Tuğla kiremit toprakları kalıntı yatakları olarak gelişebilir. Vermikülit. Mn2 CO3 Bazen süperjen demir mineralleri bunlara eşlik eder. Türkiye'de kalıntı manganez yatağı bulunmamıştır. Barit. Zeolit. Oksidasyon ve sementasyon zonu minerallerine.tortul seriler üzerinde: Nsuta (Gana) Manganit Metamorfik kayaçlar üzerinde. Boksitlerin yarı otokton oldukları ve Terra Rossalardan itibaren türedikleri düşünülmektedir. Kükürt. . OKSİDASYON VE SEMENTASYON ZONU YATAKLARI TANIM: Birincil cevher minerallerinin atmosfer ve yeraltı suları etkisiyle ayrışması sonucunda yüzeysel kökenli yeni mineraller oluşur. Potasyum ve Sodyum Mineralleri ( Alünit (Şap). Pirolüzit : MnO2 Psilomelan : MnO MnO2 nH2O Mangan i t : MnO (OH) Rodokrozit . (Alün). diğer tip cevherleşmelere genellikle eşlik ettiklerinden büyük önem taşırlar. DİĞER KALINTI YATAKLARI Uranyum. hemen hemen bütün tip cevherleşmelerde rastlanır. Bu mineraller tek başlarına bir maden yatağı oluşturacak kadar bol bulunmasalar bile.Genellikle pizolitik yapıda olan boksitlerde. Kil Yatakları . Şekil: Kokaksu Boksit yatağı KALINTI MANGANEZ YATAKLARI Normalin üstünde manganez içeren çeşitli kayaçların ayrışması kalıntı manganez yataklarını oluşturabilir. Lületaşı ( Sepiolit). yeraltı suyu tablası içinde ise sementasyon zonu yatakları oluşur. az veya çok miktarda. Manyezit. Pireneler (Fransa): pirolüsit Kiltaşı veya şeyi üzerinde: Franceville (Gabon): pisilomelan Volkano . Jibsit egemen mineraldir. Kalkerlerin üzerinde . Turkuaz ( Firuze). Bu yüzeysel kökenli ayrışma minerallerinin yeterli miktarda derişmesiyle yeraltı suyu tablası üzerinde oksidasyon zonu yatakları.

Oksidasyon zonu = havalandırma kuşağı: Topoğrafik yüzey ile bu yüzeye az çok paralel olan yeraltı suyu tablası arasında kalan kısımdır. yağışın ise az fakat düzenli olduğu kuru tropikal ve kuraklık (Karasal Akdeniz) bölgeleridir. hem de sementasyon zonlarının en iyi geliştikleri iklim bölgeleri ısının oldukça yüksek. Çözünüp eriyik hale gelen malzemenin bir kısmı başka bir bileşik şeklinde tekrar oksidasyon zonunda çökelebilir. Erozyonun hızlı olduğu engebeli arazilerde yeraltı suyu tablası bulunmaz. Oksidasyon ve sementasyon zonlarının iyi gelişimi ve bu zonlara bağlı maden yataklarının oluşumu kalıntı yataklarında olduğu gibi başlıca üç faktöre bağlıdır. iklim. Burada pH minimumdur. Bu iklimlerde sementasyon zonu gelişmez. rölief ve ayrışmaya uğrayan malzemenin niteliği. . Dolayısıyle oksidasyon zonunun kalınlığı da bundan sonra sabit kalacak. Bu kuşakta birincil veya hipojen cevher hiçbir değişikliğe uğramamıştır. ayrışan malzeme akarsularla hızla ortamdan uzaklaşır. Böylece oksidasyon zonu bir fakirleşmeye karşılık gelir. C) Stagnasyon zonu = durgun kuşak: Belli bir seviyenin altındaki kayaçların ve cevherin içerdiği su miktarı azalır. Su dolaşımının bulunduğu bu kesimde cevher kütlesi ve diğer kayaçlar suya doygun haldedir. Bu nedenle birincil cevher yüzeyde görülür. Böylece sementasyon zonu bir zenginleşmeye işaret eder. Çok kuru ve sıcak çöl iklimlerinde ise metal zenginleşmesi daha ziyade oksidasyon zonunun üst kısmında gerçekleşir. Atmosferdeki serbest oksijen ve karbondioksit ile bunların içinde erimiş oldukları atmosferik sular oksidasyon zonunda cevher minerallerini çözer. Erozyonun durduğu tamamen peneplenmiş yörelerde ise yeraltı su tablasının derinliği mevsimsel değişikliklerin dışında sabitleşmiştir.OKSİDASYON VE SEMENTASYON ZONU YATAKLARININ OLUŞUMU : Oksidasyon ve sementasyon zonu yataklarının oluştuğu yerlerde hidrojeolojik özellikler ve cevher minerallerinin ayrışması yönünden zonların ( = kuşakların) sıralanması aşağıdaki gibidir. gittikçe daha fazla bir hacim oksidasyona uğrar. Böylece yavaş olan erozyon devam ettikçe yeraltı suyu tablası aşağıya iner. sementasyon zonunda daha fazla bir birikme meydana gelir. Oksidasyon zonundan itibaren çözelti halinde taşınan unsurlar sementasyon zonunda geniş çapta çökelirler. B) Sementasyon zonu = durgun kuşak: Yeraltı suyu tablası içinde kalan kesimdir. Oksidasyon ve sementasyon zonu yatakları en iyi erozyonun yavaş ilerlediği bölgelerde gelişir. Çok yağışlı iklimlerde çözelti haline geçen unsurlar. sementasyon zonurdaki zenginleşme daha fazla olamayacaktır. kuvvetli su dolaşımları ile ortamdan uzaklaşarak gider. Zira cevher çökelmesi buharlaşma ile olur. Çözülmenin maksimum olduğu oksidasyon zonunun alt kısmına arınmış alt kuşak denir. Su dolaşımı hemen hemen yoktur. ancak çözülen malzeme büyük bir çoğunlukla derine doğru sızan sularla taşınır. Hem oksidasyon.

Ayrışma mineralleri ise daima süperjendir. Altın doğada birincil olarak genellikle 3 şekilde bulunur. Geçirgen kayaçlarda oksidasyon iyi gelişir. karstik boşluklarda yığın. Böylece altının zenginleşmesi genellikle oksidasyon kuşağının alt kısmına tekabül eder. 5H2O Brokantit : Cu4SO4 (OH)6 Krizokol : Cu SiO3 . sülfürler. rutil gibi nabit mineraller ve oksitlerdir. Yan kayacın heterojen olduğu hallerde birçok yeraltı suyu tablası ve buna paralel olarak da birçok oksidasyon ve sementasyon kuşağı oluşur. hatta birkaç 100 m ye ulaşır.Oksidasyon ve sementasyon zonu yatakları en çok ve özellikle sülfürlerden itibaren oluşur. OKSİDASYON ve SEMENTASYON KUŞAĞINDA BAZI METAL ve MİNERALLERİN DAVRANIŞI Ayrışmaz Mineraller : Ayrışmayan veya çok az ayrışan mineraller altın. Altın klorür çözeltisi iki değerli demir sülfat. yataklanmalarda. cep. platin. antimoniyürler ve sülfotuzlar ikinci sırayı alırlar. Birincil mineraller genellikle hipojendir. damar veya damarcık şeklinde yeni yataklanmalar oluşabilir. Kuvars damarlarında nabit altın olarak : Altın serbest durumdadır. Damar şeklindeki. Sülfürlerin bileşiminde gözle görülmeyen altın olarak: Sülfür minerallerinin ayrışmasıyla altın serbest kalır. 2H2O Dioptaz Aşirit : Cu6 (Si6O18 ) . Bununla birlikte altının davranışı bazı hallerde ayrıcalık gösterir. Bütün bu durumlarda. Oksidasyon ve sementasyon zonu yataklarının şekli birincil yatakların şekline bağlıdır. Karbonatlı kayaçlardaki karstik boşluklar ise düzensiz ve çok derin oksidasyon kuşaklarının oluşmasına yol açar. Kuşakların kalınlığı en elverişli yerlerde birkaç 10 m . Arseniyürler. Ancak bazı hallerde tortullaşmaya bağlı yani süperjen olabilirler. Piritin varlığında kimyasal reaksiyonlar iyi gelişir. Altın Tellürür olarak: Tellüryumun kolayca çözülüp taşınmasıyla altın serbest kalır. a) Cu Mineralleri Birincil Mineraller Kalkopirit : Cu Fe S2 Bornit: Cu5 Fe S4 Kübanit: Cu Fe2 S3 Vallariit : Cu2 Fe4 S7 Tetraedrit : Cu3 Sb S3 Burnonit: Cu Pb SbS3 Tennantit : Cu3 As S3 Enarjit : Cu3 As S4 Ayrışan mineraller Malakit : Cu CO3. Cevherin geçirgen bir yapıya sahip olması da reaksiyonları hızlandırır. 6H2O . Cu (OH)2 Azurit : 2Cu CO3. kromit. Ayrışır Mineraller : Bu başlık altında bazı unsurların en çok rastlanan birincil ve ayrışma mineralleri ayrı ayrı verilecektir. eğer ortamda serbest klor var ise. Ancak kırık hatlarında. çatlaklar) oksidasyon ve sementasyon kuşaklarının düzensiz ve genellikle daha aşağı seviyelerde bulunmasına yol açar. sülfür ve diğer nabit minerallere rastlandığında nabit altın olarak çökelir. kassiterit. Aynı şekilde kırıklar (faylar. Demirli sülfürlerin bulunduğu yataklarda yüzeyde demir oksit ve hidroksitlerden yapılı bir demir şapka bulunur. Altın klorür çözeltisi halinde taşınır. Oksit ve nabit haldeki mineraller çok az etkilenirler veya hiç etkilenmezler. damarlar drenaj rolü oynar ve böylece yan kayacınkinden farklı kuşaklar oluşur. Cu (OH)2 Kovellin : CuS Kalkozin : Cu2S Küprit : Cu2O Tenorit : CuO Nabit Bakır : Cu Kalkantit : CuSO4.

Fe+2.5 (Fe+3.. Derindeki sementasyon kuşağında bir zenginleşme gerçekleşmez. yerinde çinko karbonatlar oluşur. bakır ve çinko’dan daha az yarışma minerali de bulunur. d) Demirli Mineraller Birincil mineraller Pirit : FeS2 Markasit : FeS2 Lölenjit : FeAs2 Mispikel : FeAsS Kalkopirit: FeCuS2 Siderit : FeCO3 Ankerit : Ca (Mg. Ancak.. oksidasyon kuşağında hiç izine rastlanmayabilir.. karbonatlı yankayaçların veya gang minerallerinin bulunması halinde. oksidasyon kuşağında az veya çok bakır izine rastlanır.Mg.Al)4-6 (Si. Dolayısı ile birincil çinko mineralleri bulunsa bile.. b) Kurşun Mineralleri Birincil Mineraller Galen : PbS Bulanjerit : PbSb4S11 Zinkenit : PbSb2S4 Burnonit : CuPbSbS3 Jamesonit : Pb4FeSb6S14 Ayrışma Mineralleri Anglezit : PbSO4 Serüzit : PbCO3 Piromorfit : Pb5 (PO4.Kalkopirit ve bornit bazı hallerde ayrışma mineralleri olarak da bulunabilir. Birincil minerali varsa oksidasyon kuşağında mutlaka kurşunun anglezit. Birincil yatakta bakır mineralleri var ise..Al)8 O20 (OH)4 Ayrışma Mineralleri Gümmit : UO3 nH2O + . çinkodan daha az fakat kurşundan daha hareketli bir unsurdur. Autunit : Ca (UO2)2 (PO4)2 10-12H2O Kalkolit =Torbernit: Cu (UO2)2 (PO4)2 8-12H2O Tüyamünit : Ca (UO2)2 (VO4)2 8H2O Karnotit : K2 (UO2)2 (VO4)2 3H2O Uranotil :CaO (UO2)2(SiO2)26H2O Koffinit : USiO4 . Diğer taraftan yan kayaç veya gang karbonatlı ise bakır karbonatlar hemen yerinde oluşur.AsO4)3 Cl Vanadinit: Pb5 (VO4)3 Cl Vülfenit : PbMoO4 Krokoit : Pb CrO4 Plombojarosit: PbFe6(SO4) 4(OH)12 Kurşun..Fe)(CO3)2 Şamozit : Fe4Al (AlSi3O10) (OH)6 nH2O Glokoni : K1. Genellikle ilk önce hareketlidir. Kovellin ve kalkozin daima sementasyon kuşağında bulunur. c) Çinko Mineralleri Birincil Mineraller Çinkoblend = Sfalerit:Zn S (kübik) Vürtzit: Zn S (hegzogonal) Ayrışma mineralleri Simitsonit: ZnCO3 Kalamin = Hemimorfit: Zn4 Si2 O7 (OH)2 H2O Hidrozinsit: ZnO Villemit: Zn2SiO4 Çinko. sonra serüzit oluşur. kurşun ve bakırdan daha hareketlidir. Bakır .

. kalseduan (SiO2) ve opal (SiO2 nH2O) gibi mineraller verir. Bazı çok düşük tönörlü yataklarda ancak sementasyon zonları ekonomik olabilmektedir. Diğerleri Oksidasyon Kuşağıdır. Antimonit oksidasyon kuşağında sarı. Molibdenit genellikle ayrışmaz. Sülfürlerin bileşimindeki kükürt kısmen nabit kükürt olarak (S) oksidasyon zonunda kalır. Kalsiyum oksidasyon zonunda jips’in(CaSO4. yani birincil olarak da bulunabilir. kahverengi antimuan da aynı ürünleri verir. Bunlardan bir çoğu tortullaşmaya bağlı. Sementasyon zonları öncelikle işletilmektedir. ileride de değineceğimiz gibi graniti ve sübvolkanik kayaçlara bağlı olarak teşekkül etmiş intraplütonik yataklardır.Bilhassa uranyum ayrışma mineralleri çok bol çeşitlidir. 3. Bunlar ve sülfoarseniyürlerdeki arsenik. NOT: Süperjen Sülfürler Sementasyon Kuşağı. e) Diğer Ayrışma Mineralleri Cevher ve gang mineralleri ile yankayaçlarda bulunabilecek silisyum.Süperjen Zonlanma Oksidasyon ve sementasyon olaylarına bağlı olarak gelişen süperjen zonlanmada düşey kesitte yukarıdan aşağıya doğru genellikle şu bileşiklere rastlarız . nabit gümüş (Ag) ve arjantit (Ag2S) şeklinde ayrışma mineralleri oluşturur. realgar gibi arsenik sülfürler güç ayrışırlar. OKSİDASYON VE SEMENTASYON ZONU YATAKLARINA ÖRNEKLER Hemen hemen bütün yataklar da kökenleri ne olursa olsun oksidasyon ve sementasyon zonlarına az veya çok rastlanmaktadır. Kuvars ayrışmaz. ender olarak metazinober (HgS). 1. Bu yatakların ekonomik hale gelmesi ancak yüzeysel ayrışma olayları ile gerçekleşmiştir. Nikelli mineraller bazı hallerde annaberjit (Ni3(AsO4)28H2O) ve garnierit (Ni4(Si4O10)(OH) 4H2O) verir. birincil cevhere rastlandığında terkedilmiştir. Yataklanma şekli saçınım veya stokverk biçimindedir.Porfirik Bakır Yatakları : Bu yataklar aslında. siyah arsenik oksitlere dönüşebilir.2H2O) ve bazı durumlarda ikincil olarak teşşekül eden kalsit’in (CaCO3) bileşimine girer. nabit civa (Hg) verebilir. Oksitler Karbonatlar Sülfatlar Nabit Mineraller Süperjen Sülfürler Karbonatların pozisyonu yan kayacın veya gang minerallerinin cinsine göre değişir. Zinober genellikle ayrışmaz. Gümüş. Doğu Karadeniz'de eski tarihlerde işletilmiş yüzlerce küçük maden ocağı genellikle bu yüzeysel zenginleşme zonlarında açılmış. ender olarak povellit (CaMoO4) verir. Orpiment. Bu yatakların ekonomik hale gelmesi ancak yüzeysel ayrışma olayları ile gerçekleşmiştir. Kobaltlı mineraller eritrit (CO3 (AsO4)2 8H2O) verir. Uraninit ayrışma mineralleri olarakta bulunabilir. Kalkopirit ve pirit halindeki birincil cevherleşme daima çok düşük tenörlüdür.

D. Kayseri) : Permo-Karbonifer veya Permo-Triyas yaşlı kireçtaşları içinde hidrotermal olarak bulunan çinko ve kurşun cevherleşmelerinden itibaren yüzeysel ayrışma ile oksidasyon ve sementasyon zonu mineralleri teşekkül etmiştir. .Zenginleşme sementasyon zonunda kalkozin ile belirlenmektedir.Ergani Bakır Yatağı (Elâzığ) : Aslında ofiolitik volkanizmaya bağlı olarak gelişmiş bu yatağın en zengin kısmı olan sementasyon zonu öncelikle ve tamamiyle işletilmiştir.) Chuquicamata (Şili) Kerman . Türkiye'de Toros'lar boyunca rastlanan bu tür cevherleşmeler için "karbonatlı cevher" veya oksitli cevher" deyimi kullanılmaktadır. Bu şekilde meydana gelen minerallerden özellikle smitsonit kireçtaşlarının karstik boşluklarını doldurarak önemli yataklar oluşturmuştur. Bu zonun minerallerini bornit. kalkozin ve kovellin oluşturmaktaydı.Zamantı Çinko Yatakları (Develi.Sarçeşme (İran) 2. 3.B. Dünyadaki başlıca örnekleri şunlardır : Copper Cities (A.

3 9.32 .3007-7.9.32.0. 2.9. 9. 7 0 % : .03.3000-707 149070-.8914149945::.9-.7 /4 7:-.7/ 7   149070.5 / 7 107.20/..83/000.3/0/7.84330/030 / 07...7.7..08.070 20742997 :74293 41497429/02:..:3:92.842.30 Q08 3 7..8107/.-74 507/499.7 107.2.2 9 7 8.7 3.2.3.7.39.38.03-.. 2.3 .7.40907.9.89.0.843.38434.8 3 8.0..32.0.3.4740342.8-089 0207079 :.2 9 7 0.99.5 74299.7 390943:..9 1..81070-.207/07:5.7 03/0 47942.070 20073/0 :9Q7. ..070 20 0308438002.2.-7 $42..8107/00320  149945:: :.0891032 4.0.072307.81070 -. ..02090 -0.92.78..843/037 :30/030-..32 .9 .81070.7 149945:: :3.2.0507/499.9.-74.3 3/../.2.91472.19.07 Q900733/0030843.070 2007-740 907.. 1.7 ..-.-.9 7Q3Q2073.5 74299.09070 .3.89. 2 3/.0.0.7:5.-::3.....7 0300390.9. 742907/031.8907707 $97. 3/0 7.0 /Q Q3QQ7 00 3 080 947-.5 3/. .9.2.38 0/0.3007..9094392007 30/03020.9.3.5 /..843.7 3..5 .7.7.843.9.3./03.0707 .0507/499070-.- 007.070 20078030309 :3:/.9.-.070 20073-QQ-74 :3: :90943/01472.5 24897.070 20 .3534957429.-74..0. 0395.0507/499070-.74: 9:7:7.730920830030843/032090/7 . 4/:.7.7 .707 ..0.0.9 7  .2 42.7/ 7 070 20.32 . 4.70703.38 0/0.3.9-2307.9.4.0.7088. /02/0:.7 3 8075.. 03/0.209.07/03.9/0 20: 7.9. ...914722.0.5 .914722.09479:.99.74.3 7..32.07334: 9:7/: :: .92.3 7.89390 0/4 7:-78 7.5./ 7 7429.7.38 .92..7 3 3-::3/: : 0707/0.7.38.3 7 079..7/.08.843 8 7.0.70/790 997  $97.3930 2083 .3-70823/0/07 2 8 .7 3.92..7090/07 7032..077 :843:3. : 7. 3 2.2-703 /7 :2.7/ 7 7-Q07.7.20390943Q00708 3 7. ..-:9Q7 /0 207$97.3414974290030047403: .0/.7 .7 39 /.7/.03/0.5 030.0734: 2.5 74299.070 2007.7.-::3.3/0/07 208308070.7  03 .7 03004549 -.907..-707.738070.9.7 4..390903.-0 0733/107.-70 54892..../ 2 .8.7.9./ 7..7 -.2 .7 /023:..32.2.2.84307032.7/ 7 3/074..9.7.7 4..2. 3 2 703 . 2307. 090943Q0074.0.070 200703084304: 2: 9:7  $070.00.2.914722.2.7.3083307..39 . ..7.0.30. / 7 :/0 207.2.5 045..3...92..7 3479.7 .2..:...0.9. .2/.3..030054/1472 3 080 947-.39 .3.08437.7.9-7. .38 -.3:.0.0.-74.0.070 20078.-07032 97  0.8 3/.-0.98070.-03.9-7.  4.2.3.3 7 :742907$97.9 /749072. ..3 -.4. 2. . .49 -2.. 3.9.49 8.-7 Q9Q3-:.0 3/0/0030-03-7.3 / 3/.-:.9.0.32 .074 :0-030.

 2307.-74 3479 .393 9.  9..7/. 2 3 3-743..-0 07.-.93 7/:2 5.9.34799 4794742-574803 0389. 209.7 .2-703.-03073/007. /749072. / 7 :. .7 .. ..90789-72307.32..38 .907892307.-74. 2307..9.. .07/0-::3./ 7 :3.::34/: :3: 802047/:7 .0507/4990700-...07/0-::3.30474297 .. .7 .-707   :.7 .842.72.8 /4 .39:0$ '.9..742997 8 3/.. 2Q2Q3/Q7 :5. .3/0/707 Q39 5748039 74299-.070 208-. 3 2 .0507/499070-. 209.079:0$2..  .32-07907-.-7.2Q2Q34/: :.072307.90789-.74.7 :3.80920.-7$075.0. .03/ .-7.7.-74. .99 -7439 5078903 24343574803 49 4.347949- .7349./47 -94.32 .3007/03-.7 C00. 4.37429 3.5. 2307.34 302/7 058390.8 0207079 0  7 $  &...5 3/..2.7.9.-74.30990 %9.. 3 03/0/7  $' #   .-7$075...7 $ .-  :2307.39 . 970249 ..7 3.0507/499073.-: :3:3-QQ7.342...073342.070 2007/08Q80843:8.30070.0..92./47 -94. 48075.302. 08. .9.0507/499073.0507/499070-.90-.7.3099 0 %  20390% !74930$!039.81070.073.70 %.0.0.7.8 .-0 073-. .2-703.7 3.9742907800300.-9. / 7  0 %3..0.-74.073342./ 7 :3./:2 482:2!9 7 !/ 8 :2307.8./:7:2:3/.7.0.073..3 3/. ..7 303.7.99 -7439 5078903 24343574803 49 4.-74.5 ./0-::32.72.. 2 3/. 4/:.3 .34799 4794742-574803 0389. .7.7349.393 9.4..3.72.-74.-74. . 4. 85300 907/7 .9/0 22307.-95...-785300 / 4.- 0.-74.70300.0507/499070-.3-.4579:0$Q-. 2-079070.3479490703 .70/7  !9 7 !/ 88 3/..32.9.842.8 /4 .70-05..9/0 22307.7 3/.7349..3 3/.7:5.3.4./ 7   .914722.7 390.7 2.0/ 073022307.9349 ..../0897.7349..3930 2 07/7 $97.4.-::3:7..7/ 7 :..7.914722.9349 .309 .0507/4990700-. 72. .7 -.-743.39 .9. .5 .3/9 0 $ !790$..7/ 7  7 0 1497429070300/Q39.2.5 . /749072.59.-:00203907.554 03/0..8107/0.7 3/.7 303.7.03479070-.73/0-::3...0.0-..3.5.073-0 207 0/7 7429 0  7 0  0774742907 . 85300 907/7 ./0.0-.9. 970249 .7 -../.

-74.00%Q70-.7 ..070 2007/7 09. C  . 2 3/.8 3/./03.9.0507/499070-.3 7429.7.Q774297. 2.3033024.0.

9077429/... 3 7 39 .0 07907..3099 /.3/0.8-089 $ 4  21-4 .3 .7.2.3 9-.9.39-./0. / 0703/Q8970...-::3.-73.9.07.88.2.5 .0.8-089073:.7/.302307.04342-.22.54.073/0 ..7 .4-.907.3024.07207.34/.8-089 2.0842 2. 3 7 39 .0507/499070.914722.7. 9. 5.7803Q7.8.. 2.07/7 149070-..7..079 030004342 4. 2/.9.8 -:.07 /.7.34.7 2.7 / 7  %0347:% 4.3 2307..81 ..32.073354892.0-.703 097 :9Q7./ 7    .3.0-:3.5 /.3 0 $ . -72307.07/. $   #0-09.7.0.3 /:7:2843:8:/:7 079.0374293/0.  4 :742907-:9Q7/0/7 7429.8-08934: :2:3/.9/302/0/749072. .  4.309 9.24890 $   2.914722.8-089 %70249.0.-2090/7  0 57493 5039. 742907-: 9Q7/0/7 #017./00/7 7429/ 3/.-707  3/Q8970.0. -.39/4:3. 2 3/.3.88-. 7 .3 /Q3907/04/: :- -4-::3/: : 0707/07017.7. 3 03/04: 2: 9:7 %.09030894.22.7/.//04.3 7429.: 7.0.9.3302 209.9 3 8Q1Q7073/0 -.047.7..2.4.3/7 8-0891.8-0890 907 :3../0.-74..8-089. 2 3/..1.2. 7429.0:.-74.4579 Q-.7 03/074.9...072307.3033/7 $97.81070-.9/302/0/749072.-739090 5 28.7 .7.070. -07.-7033 -:3...-.. .3/9 8075.7 .7/ 7 749 .3 9031.-:.7. 8 .302.8-089.0.7.0-: 0/0/0-QQ04342 30208.9.Q 23-.7 3/.1.7 :9Q7.703/00/00/0-2090/7 .7.0.742990742-.7.4.39-..3/9 579. 0 0 $   7Q3079. $ 4  %0943/01472.070 20070-790-::3:7 3. 4.39.3932307.342.0507/499070-.39 .3 7 $97.2..9.0.7 / 7 2-0790708  0/0-. 2 3/.7 3027443.0.302..7.3.937:-:0020390733 !9 7 #/ 8 3...070 2007 2039 99.0030004342/0 /7 !.3/9 30579 .32.3/0-::3..7.8 04: 2: 9:7 .19.0-::3:7.9 8Q1Q7 .-9.702.81070-.7 3/.4. 4.0-.843.8..07./00/0399..0.%Q70 /0070300-: 9Q7/0/7 2.0.31.-07./027 .0703030-782/7 .9.0 4.903477 4. 7 .-2090. 2 3/. 5039.3/.1.0..7.070 2007.21-4 2307. .7 3/.0903070 4: 2: 9:7 .9.8-08974/49.45793/08.309 !4892.03302..2 08207/0 /749072.0707 /4.7030/00/707 .7. .22..//007/03-.0...0.7-782/7  ..2 9 7 .7 % !97:-: .9.//04..35..9357493 5039....

8 3.9.92.7/.8197 !70.0/7.72.3. .-74.0/.5.-.9.5 3/./:2.0 5039.343:!748039 507/499 7943.3/.579 57493./ 7 ..-9.0/7 .0434230208.-95. 897.. 0434229.-::32.0.944-7207.7 80. 5.303479-0 23/0/7 @4Q809037/05.79..C##  :8...3-:-..7 3/. 3 3.9.39.9.93-.. 3 -7.7/.7. 203 3/0-7.7803Q74.8 3/.91472-72.0780.34: 9:72./ -:43/...0.:.3.-073. 4.903477.0!9./ 7 79433/007..7 -::32.7 Q3017./ 7 31./ 7  07038$0...7.5.2.3-:4549909.3 303 30274297007.2-703... 2::3: :3/.39.. 9479: .93. /Q39554.0/07429-.007 0/7 %.-...7.20/03-780..9.0 .597 !.7/Q3.3/93/08...39.7.3./4 7:8..0 2 /0.3-..34549 03/0:8.7 . .07.3-.-2090/7 79.59..-07./0/0-::3.3 . .7/ 4.29..7  4/Q03 0/042097007.3/Q3. .93-::32./082097042. 2 3/.93 07208-.38 3479 5748039 . 2.08.347949 3.7.

-.34/:.2.7.39 84::2:3.9. 2::3: :3/.-. 207.943.9. 203 3/04.3-:.0/4799034: 2: 9:7 '.9.5 /.7 .8 3/...7/ 7 4342-.7-::3:7 %.599.-.0.907429.9.7 3Q07305748039..3./ 7  .99554.7 .7 3/0/0-::3.72.3/. ..7.411809. 3/007..-74./0820970. 94: :2.30!70. -7.7:8.3930 2 /Q39./.072 97 :Q90. 3/../ 7 07-.7 07038075.3099-. :.-.9.072307. 9.-.77..7 #4/0. .0.39. .0.-.07.9-4:3.3. .0.0.3.7.9.2.0.72..309980. 3 3/.5 .0:./ 7  8. .3/...72..4.2-703.39.070 2 -7/-.9.0.7.9..39.29.0 .  7. 3 2 /.7.7/.03479.9.597 %./. 7 .0 70./ 7 !748039. 84::2:/:7 :.08 3 8.0 3.8 3/..2.24710730-7.3.-74.889079 009 .0709..070 2007/0-0307 0/04: 2: ..3939073Q073/0574803907 03Q8990/03479-::32....9 07032.-7/.07.7.89.92.-QQQ/08075.73/0502.3:.9 07032.-74.2.93.9.. ..342.3.-.0 74299-.. 30208.007077 D8943..2.-:9Q7..07/030/00/0330.4579 97 :2307..0/.3479 9. 2/.7 .-77.: 7./:2:2..07.. .9.907.072090/7  .72.2-703.3.3 $:/-:7.0757493 5039.!70.38 47942.070 20439.3.0..7 3/.99 532.91472-7.3/0.0.39 . /.3/9.099.7. 439.0/..89.08 .0209. #4/0. 8 0.843479 .. 3/..8 209..2-703...097/ Q900.81.  4.7-:79-::3:7 :3.0.9307038Q1Q7Q2307. 203 3/0-7. 897.39.7..:8.3417/034: 2: 9:7 89.7 03Q8990 .38 7429907038075.3742.8..5..39390707 7429-.7/ 7 :3.070 2007502.30-0307 0/0897.92.3.0.4. 4.417..81390 3/0/7 %.9. .9082 QQ./ 7 70. .89.91472-72.0.92.8 3/.7 -::3:7 0.39.7 ./ . 2::3: :3/.3.2-.. .89-.7 320/..3417070-.3.-70 203948:.05.3907 9..3479499034: 2: 9:7 %9.39 9479:..889079 7.-.7 .0:97./ 7  $43:4.9-4:3.0707..3/..94903/7  70.7 ..070 200708.0707080 4./0 !70.7 3 38.342.0507/499.2 9 7 %.73090 0/0707  $:/-:7.2.417.7.7.2. .070 20-. 3.4579-::32.9.7 0 :29.38 47942..-2090/7 439.7...7 077 89.

2 . 3 3 897.38.2-703.- 0-:3...32 -7/.7034 8.3 14459 743:/4589 0389. -72307.5.-:0/2090/7 107. 3 3./03.21-49 3.0 :.7 2.8Q1Q7Q07 3 -7 82 34793/0.72. 078:3/ .074.- 00203907/0 Q7097  $:/-:7.3/0/7 8 3.-745494/: :.0.32-079 903-.9.0720393479390 3/0/7 0./ 7 2-0793/ 07-..4.347949 3479.7.7 3/.843Q7Q3Q 4/: :3:/Q Q30307/0./0 .79. 5.813 .5 .8 .9.890347:.:989.9..7.3 7 0.0.043.4-QQ-720904793/Q3.8 ..4: 9: :3:078Q70307-::3/: :-2. /..07..8.7 3 34: :2:..35543:3 2 0.72.074: 9:72: 9:7  078:3/ 2039.7/.08530/7 2. 2.8438 7.9 07903.94.7/.7. .3 #:8.07 -7 82 2.8:/-:7.7 20394.0.0.9/107.7 3 307/070. 7/ 3/.0.. 2.803.07/0479. .7.7.9 .99 5745 2039. 2.73/0 .38.9..043. 209. 3/007.0.9 3 Q2Q .8 89 :29.4. .8.0243439903 4: 2: 9:7 0.2. 30/0308Q1Q7078.7.91472.7. 554 03/0-7.541.992307. 3/.07.82-0793.8 3/...7.842.3099. 3 2 . .4.. .7-43.30:.7 47. 709.752.40 9170707 8Q7Q2Q 9Q7 . -::32.7 2.-..08 3.-.:99:7 078:3/ .7 2 9 7 .. 2039.72. ./.3/0. .-...9 .5..07/020.9.:4: 9: :-7Q 07Q3Q2Q/09070/2 97 79 8:/-:7..72.3/073 -32090/7 !5440 9 0..7 .2307.7/ 7 ...347949073/0207.72.8 7.7/ 7  72..7349.5 /.8 843:.9.70997 2.9.0.2.7349 .84/: :. ..0/0209424714 :. .5. 2Q7 049 .9 .93 4-.7!70..07 / 07-7 82 80 0308430/.2039 % / 3/.-70 203948:.8 3/. 9 7/4.9. -.74.39-.2.3.9 7  .0.5 3/.7349..9.81. 5078903 -499 2.3043424.

943/:7 7.

0030434202.9 3/.7 20394.. 0 9.2.7 3/..004907/03 9-.7039.943 2.8 3 4 :.703 /073/0 Q80 8 .32-079903-.0 9 /Q Q3Q2090/7 2. -7554 03/0/7 073 2 /031.84304: 9: :..890347:...8.320 :7/:7 .0/749072.9.074.789.0 0844...7-:2: 9:7  2-0702.19.5. 0/04: 9: : 7Q 07/..39-... 2.9. .-0307 0/0 0 9.7.7 .3/0-::3:7 07-./.7./ 7 !70.0203997 2..2.2307. 3 2.0 /Q3.3-7842.35543:3/4:8:702.807032-079070.7..82-0793/0 .5 . 2307. 2 3/.9..8.9.70997 2. .2. 3.2-703 !.0.3 14459 742: 73.072083/03. 3/ .5 3/.0-.7 33/0-::3.8.8. .044.8 307032.7.9 0/02-0792.7 0-:3.9.8 3.9/302/0532.882.54892.3 30308..949./ 3 . Q3017.8 -.4.  2.

943 /:7 7.

 /. $47/.9.3.7..8 307032.59...0703 4149070-..0::7:8.3/.7/.30330207 :3.07 2.2-0792.07309.07 %.8437.3 45/. 4.003Q7Q3Q42: 9:7 :7/:2:/../037.9.82./.:9.7/ 7 . 0 0-QQ 03 ..7.0.98..1.7/...3 : ./. :02.0347429Q70903Q007/03-7/7 742. :3/.7 7:7:2 73.3/0 .2.7429. /073/04: 9: : /. 3/ /Q Q3Q2090/7  %Q707429... .9 2 303-.2.8 0.48.943  2.9.3 01/.03 .7 %Q70/Q3.24897. D57Q . 9.32 9 7 :3.32.

.72. 43.8 4. .. .3%Q70742907 2.1 3/.99.7 -479.3930 2 507/4993/0 . .7.. .7/0 2090/7 7 . 790/0-203-:9Q77429073030. 082  :02.7 3/.0507/499 -.:4: 2: .7$075.3.3 -. Q082/0-::3:7:02.3:8479..0397 %Q70 /04149073 -:Q3Q9094343:2.7/ 7 @4 :207.70/.35374294. 8 . 0823/0-7.7 3 3058.7 843/070.7 3 5 34740 308 7.3920970/03-7.7 3.7.4149..09085 03/0/2 207./0308 .3930 2 /Q39 .0844904: 9: : /Q Q3Q2090/7 3..92.:78.8.070 30-:0823/0Q3/.2471.3:8..0.9. /./.7 3 3 2 .39003/703.3 082 $47/.0 2 97  $47/.Q0073/00207079 :. 54/14727429/02/0:.7 3.7 4..7 .3 307032.2.92.  %Q70 /07429.9.7 3/.8 3/.3..7.35.7/ 7 $97.3.7..5 .9.-7 0..0.9/107.. .3/ 7 4:9.7 -::3:7 :70/0..32 9 7 :02.3 2.08 .3939073/0-:95.-0307 3.9..7.0.3::7..2..-4.0 /0 03/7 3 -780.30823/07429. 38075...38 .4: 2: -: 4149073070 20.7.03/0./. 3 -7.3939 /Q39 507/499 .7 804: :2...7/ 8 07 .7.07Q9007909438Q7Q032030/030 07-4:99..77429.32.9..81 479.070 907 /Q Q3Q2090/7  5347403: .38 3 7.1 3/.7 742980. Q9.997 :7/:2:/.74.2.10903 Q3/.38.07034149.38 .3939 /Q39.....-.-.2/.7 3/007.0.30823/0.0 28. :3Q073/0::7-32090/7 4897.801 94803-70 ./.-303.0300Q89709..20-7.090943Q0079.043:2:/:7 : 0/0$47/.072 97 :02.9-4:3.9.. 9. .:2:79..7 3/0/7 :.00733...7 -:/3.5 2 082/7 2 -7.2.3742980. .7. /..1.9.303...072.7/.0.7 -0-..7/ 7 09..207.03.7 3 /4.. 948031  09.7 4149.74.72.-74 3479 D89709.7-:79 0749-./0 0-7. 082:082/07429 82038075.. 3.-20830./.3/0/7.7 .32 8075.7:0 /03Q30 0/4 7:Q89709. .9.9 149.2..7..843:843:.7-7.5 .. .3 5-Q32Q 07/7  ..%Q70 33033027429.0.9. 082 01/.32 . 41497429.0Q809037Q/Q7 7  C002./.9./ .. ::3:.7.07-429.0.0::7. 9.3957429. /./.707207 89 1..9 2307.0/4 7: : 944-7207.7.7078303..2471.084149073.. .8 8 79 4.20344.0.5 .7 3/.80/0707 .92.801 Q073092 07/7 7429...2.38 .7/. 20.7.$075.9.. .39393/0 7429Q90078 7./ 3/.7.2./..2. 3 .9 742:970249-54892. . 9 7 .8 3/.8.Q20970./0/7 :7.74149.81073/Q03.7 /.7 3.7/.0 28.48075.30/3Q 2Q 9Q7 :/3.30.32 1.7 3/0/7 .80. @./.7.308234Q7092.7 7QQ7  079. 7087429.00748.19./Q038 2.91472 2. 7087429.394032.7-7-707305. ..3 7  ..7.

..0 : .7.70/ 4.7 . : .434..9.-0302090/7 3.7 Q073/0 -:7.3 5.8.3....-: :Q073/0 .9  2.80709.. .89.81-.5 /..9709.807 .3.8.2. 4. .9.3029. 39 .. 909434.9..3449 ..2/.8075. 3 8203 8075.7 2.597  D57Q7429./ 7 D57Q7429.2.9.9.070 2 4149.39.9. -::32.7/.9 .0:.889079 #:9 3.- ..9.9 3 !9 !9 !/ 8 7 2.-.0!07/499070.7  C %# : :230/030707.. .3/0 2 . 07 %:72.7 Q.74.7%Q70 /0.:27:.3.74. /.0 -42. /.8 843:.20. 3 9.7 0-70 24.7 3.3930 2 .7.7..3 09/ 3/033029. 3-70 2/0/7 82038075. /027 99.7.90739090/7 4 :01/.7..301/.3.7/.042.8 ..8-089 9: .0.. 742907Q3/..39 . $47/..7.303001..7429::7:-32090/7 ./ 7 7429.9.0.-030-.9 803492 417.9037Q8097 7  0207079.9../ 7 149. 3.1 3/.9.92.0008Q1Q7-0 2.7. 3/03092.7  .../748107/04.0. 082:7.04 :45/..3099 47:3/ 8530 7429 5..4.7.38 ..9./ 7 7 90347:4/:.-:3. 39 4..32.7.2.0:.0002.09. 2 . 2/.72....-.9. 3 2 /7  0.0.8::7:-32090/7 :3.0 7 7 .-74./ 7 .9.9.8 3.704342 -. 2.32 :.  2.5 . 7429 7017. /...30/7 79.7070.7/ 7  2. .93 30 02.8.7. 4.7 .2.4: :7  ..7-:793/0 .9 .  2::3: :3/.7:3.-070207079...29 $103 743 %45.9...903477 9Q7 45/.3930 2 507/4993/0.7 /4 7:9:.-::32.7429.3.8 00 7   7 39 .3-7.: 7.:4: :7 0 4 3 ../030020070.-9. 3/024897. .9.02.92..7/..9 01/.3/0/7 79. .9 3/.9..7....9.0.0/0.3..0 507/499070-.7/.72.0/4 :8:3/.2.0. 2. 3.2 90943Q0 3.. /Q Q  7 -:3.81-. -::32.30.38 0/0/7 2/0.7 -42.3.0.7 2.0 7   8/.7 80549..39 .9. ..0::7.9 .9. .9.99 43.3 7:7:2 45/.32.8../.8.5.74292. 73.92307.9..9.309 .. . 70299457.8.7.:99:7  01/.-.9. 48.. 2 03 .9..-030-. 4.07034149070-... 2 /7 .9.072. 3/ 7 &:3: :..9.1.38.99 .20.9.843.9 01/.0$02039. 3-.7.7  90347:Q80  4.0-7/7 1.. . 7429073850903/.-74.3930 2 507/499073/048.32. 90347 7 9Q7 74290-07.3 7.9 9-.7/ 7 0 3 & : !- 3.7..9.9./0.32 -:/3.7.9.07073 ./ 7 79.7/ 7 !.0730/07.39530-0307 0/007-4:99.9 .7 9.00 208.29.  07. -:3.70/./037 ./ 7  %Q70 /0.39 .39 . 48.843.39Q70570.3007.8-089 4. 2039 02.5 /..7 :7/:2:/. 39 4.9248107.32..309::7:-32090/7 3.9.

 39 .907907/0304-. 39 .81 ..813090073/02.3 /027./03..8..1.7 3 -9073880 2083/07443.9. 32..9 -.7 3/.. 32.9.3..2.7/ 7 !07/49907308.8437.7.3507/49907.07 2.9.7-:79.3002090.2 ...30:2 4..74: 9:72: ./ 7 :3.0.3 Q80$47.203/ 0903070 .47.-.//0.9.7 3 4: 9:72: . 3-0 2 /7 7 2.39-.3 .8 :38:7.0:27:. 703 0300...7.2 .7 2 #01.38880 .3003.8 . 39 . 3/.31.3/09.3 2.7 03 .3/.0..003/Q8970.9.07 7 ..0/43.9..8 3 03007  0774 2.2/. .. 2307.813090073/0./.04 :3:.234 8.977443.3.073945.2.8 3 .3.813090073/0.7.02.0507/499. 3-0 23070479.9.203 . 2..30:22...3.309.097707 .. .2/0$ 4.7 /.7 008 . 39 9..7 39. 39 -23/0-7 24.2.-7 82 0503050 202 42. 39 .7. 39 ../037 . 207/04 :3/:7 .7 20/. .-7 0300.0208339Q2Q0/.9.07 2 3.7.7..3/0/007  .0703.4./.32 9 7 :3.9079 -489 .7 $ ./027.5. .32..0..7 34: :2:3/.7 ..-:2..79. .3. 9..074. 32 ../... :38:7.3./ 7 @09...707  .7.. .7 5 1.8 0707  #01-7.7 ..3/0:.9079.7039.3.9.7 34: 2. . .9079.3 079.720/.3/.4943.7.2.9Q2Q009.. 32 2471445030503. 39 .7/../0 .77:-:3.9.9.4. 3. 39 .7 494943.. 39 ../ 7 :3:3.3.09.9079078 3 7 3/.9..9079   0  .0-QQ-74 :3:.0.2 9 7 .9 .907907.9.3.47. 2.9745.9 .04803-..9...542.7/ 7  .0047..22.383/034. 32.0.-070 703073-0 23/0 439247439 479.02007-..02307.4. ..3-7 82 4: 9:.7 9 .-20837013.34.2/.Q89 8 2.:.0 9Q7Q20838.4 -::3:7  $8:29745..Q23:2:.3 /Q Q80-4894:7   !$  &$& 0 4%  4803-4:3. 3.7 -:7. 3/.. 39 .0-729..2.7 .7 3 3479.2..7 ..7 Q3/03-07..0. ../.3:2.4943.7. 3 7 :3:3..: 7.. .30007. .0707/003000330 07002 07. %%# % 3/0-073-7...8:38:7.7 /037  C #  .7 2.7300-07.80/:.00/7 7 .2.-07-729.7 3/..7. 39 .3038.7 / 7 .7 4: :. -07.7 3/.7  .-07-729.9079073/045.-07. .7/.788507/499070/027..4: .0.92.90794: :2.90330 208/07QQ7 .7 808437.0/.:. .0:38:77:5.3:. 3003:7..383/03/7 027.9.7.

.:7:1:28: :27:28:.907907308.7 /./.077  0-7 82 .-7 %457../.0270  ...94 :3:.0/43..3 3/.73079 .33./07 0-7 4-.8079 ..39479902./ .9079073/0 0.!07/4/90733.730793 /027 ..29.070 2083/03030 2  003.7 70307 72 /.024803/03007Q80 9037/0 0077 7 8 2080507/499073Q89 82 3/.90790733/0.02439-489070 /3Q 070507/49907Q073/0/027.05/4749 02.30:2:3073303073. 7 0.02439-489070 /3Q 070507/49907Q073/0/027.0.88.-0793.QQ5 /030.3099-2307.00-7 09037Q 007 7 027 .8079 ./ .7 4:7 3Q89 8 2. 3 5:.0.QQ5 /030.8 .00-7 Q7Q9 .7 .99 .730793 /027 .90794: :2:  0270  .8 04: :7   $  F$   % # %# # % 0.0-.9079073. 28 / 7.399.29.9.7 .0.3/007 027/74898437.88.8 3 4: 9:7:7 ...2.7/0 7 %.077 0-7 82 .3.05/4749 02.399../.02439247439-073-0 230707 .:7:1:28: :27:28:.3.0.99 .7 70307 72 /.9079073.3247.79.39479902.0.33./.-7 %457.54997 : 82.44.99. 3 2 /03./027 7 .54997 : 82.73079 .8 04: :7 .3099-2307./.2.90793/0/07 7    003. 7 0..7/.-. 28 / 7. 3 5:.7 4:7 3Q89 8 2./.3/007 027/74898437.3082073/0808.7 2./027 7./.07/020/.2.0 28 8.-.3 3/. 3 2 /03.0/43.7/.9.90790733/0.0-.7.0.07/009037Q 007 7 027.3247..-0793./.3.7/0 7 %.0 07979.02439247439-073-0 230707 .-..907907308.0 288.8 3 4: 9:7:7  .07/020/.8-4.-..30:2:3073303073.030/027./.3082073/0808.2.. .7 .7 /.79.0/027.3/00 4.024803/03007Q80 9037/0 0077 7 8 2080507/499073Q89 82 3/.44.99.

  0 .-::3..047 /.3930 2 :97. 087 7 2 .7.0%07807 C % 0844 $! # !./847/. 2307.02 97 0 47.4943. @.0.-7..030/027./ 7 0 0....9.-48907308. .9 /.002. . 3  2 . .7.7/../ 7 78039037Q3Q3Q804: : QQ3/0304342/0 /7 ./.3$ 02748907-489070 72 .9.8 3/.-.077 $.0%Q74303.4943-7./0 7 3./.9..8 3/.7.3. 24390  990  05/47490 02.5  489-7.9.0/ 07-.9 7 .044.3 4 Q804:5 .30990 .807 %Q1. .7 3.07/0-::3:7  !$ % 9Q0.3/0-::3:7 .9.0 ..7.0833.24399034: 2: 9:7 0 ./ 7 2 .9.94 :3:.7 7032439 20/..38075.9.24399034: 2: 9:7 00 ./ 7  .3./ 7 0807./07 0-7 4-. 3 3/.. 82038075...7Q807 0.08.. 494943-7.. 3 3/.7703 $.-.7.. 2 /7  .9./.9. 3 .9 7 .9.3 48. 494943-7. 2439...$ 3 .-0.5 /./ 7 3.7 3/./ 7   $ %# Q23:2:.09457.3/00 .9 7 . ./.. 3.8-4.7.7 . 494943 ..04207.38Q03/0 -::3.40 2.9.439 $   5..7 .08802307. 7 39 .0707.3.38.8-0 234: 9:7:7 7 ../ 7 48907549 441472 .3930 2 :97.7.9Q7Q4:5..7 $034303.9.8 ..073/03 4: 2: 9:7 %. .3/0907Q073/04803. .3 3/..3.7.80/:.9079073/0/07 7  %D# % #%# .2.3 04342/0 /7  / !.8 $80 2 507/49907Q073/00844. 2 .7Q073/0 0403.7Q073/0 %07807..889037Q/04Q804/: :3/. . . 24399034: 2: 9:7 0 ..9 7  .8 3/.0780.8 3/. 28 ..907907  307..-::3:7 :2307.999034: 2: 9:7 0 .4943-489.9 7 2439.8 3/. .7/ 7 .-.8 3/.8 3/..18./ 7 47..990 .9079073/00. $    $  F % # %# # % 0.7 -7703.. 32.9.479.0 07979.7/ 7  0 QQ27 ..

/...0 89.073/43073/0-: 72 070%077.10/85.3.7 4.0.7. 209.... 2....7410/85.9Q04: :.-:8:79Q 03/0/7 3/074. 7 /0308Q0073/0 .7Q073/0-48907Q23:2.#488.9037Q4...39 301038039 -.7-43.7 3.92.9.79.0/027.77.8..7.7Q073/0-48907 $... ...9709.3 .49434/:.../442907Q073/0 -::3:7.:99:7   0425.033 88..0.489.907907/04/: :-8 ..7 94943 .7Q073/0-489073494943./ 7 QQ29.3 7  .90 97Q 0720.7.0.383/034.9 ../ .700.7Q073/0-48907..0.7/ 7 :3.....7 .3.7/..7/.01.9 /4079 3..79 2.3.9 ./.077 :3.7 $.7...3..9 .7 -::32..3.9 .7 494943.7Q073/048907 .0 707 0300 9..07..2471.7-43.. 949434.07 .89. 39 .3/02307.7Q073/00 2 07/7 30.3.7-43.8 3/.9 .0707 .38 .9. ..7.9 ..8 / 7 027 .7 7.9 Q900733072080.9 .3...7/.9.94/ 4.7/ 7 :3.-7  $.7.72..0707.9.7 3/..2/05030503.7 4/: :9..03029745.7/.7 .489073 : :2: 48907Q073/00 2 4/:.07.  9..7-43.

9.80..0.92..3/0 .9.-489074: 9:7:7  .8437.0...7/ 7 %.3 03/0-489.3 3 7 39 .3:.4943/:7 .2/..-.32 .7/ 7 $:..4: :2:843:8:/0 /7 .0-7 9457.7 800300494943.9.7Q073/04: . $ 47. 3.05 03/0-489.0.3-48907.7/.2/.8 3/..92..8 .7-708 .3/0 80/2..7/. 7 80Q20.7/...39.89.7-43.. 0Q073/0090374 43.7..7 494943/:7 .8437.3907-489 4/: :/Q Q3Q2090/7 . 3.%Q70 /07.03-:.-489 .05 03/0 ../ 7 .7 949434.. 32.9.7.:99:7 .7Q073/0-489070/03489!74.88Q070:.7 3072080./.3.92.7894.0..92.9 .0-:.7/ .7/. 32..79. 3/.38 3.3.907907 .-4890 200: 7..8 3/....9 ./.91..7.38 3..3.7-43..7/ 07 9479:..32 .3.70300709.7-43.07..7.32. .0..0.-489074: 2: 9:7 49434.3...-.7/ 7 /:.2 9 7  .9..7.32 9 7 %.0479..7.9 .7Q073/00070-48907 4: 9:72: 9:7 %..9.-740.92...9 .7.80.::7. 3-79479:079QQ/Q7 .. 2..32. 3.007/0945..7 -QQ-74.Q.33.7Q.7 QQ34.3 03/0/7 ..3..3 7..2 ..0. -4890780.07/09.0200/9038437.9 . .7Q073/0-..883479..0.03 .8 ./ 7 .3 38:.3 0.7 2.2 9 7  .7.7-43.739  39 4.038 320/.7.32.39.7 7Q 07 20.7Q073/0-489070300.2/.3079. 32.9 .7./ 7 :3.020.-43.09703/03 Q0073/0.: 7.0/0 0707.$.3.4/: :3.

-.7 /.09.3803.39-.094/: :.7.7 730..-.7/..92...7.4.9.7 3/.33..0 Q307.32 9 7   8.88../.4943-70308./.59..08339.3 3 4: 9:7:7 .9709./ .9 8:.. .34 :.-::3:7 4.7 3Q07397..7 30..8547:-489070/4 7:/.7 4949434/: :07 8Q7Q2Q 80/0.0707..-2997  80 $0/ 07 39.89. 3/.8547 2439 02.34./7 7 .0780..3930 2 9. -7.85479.738.707330720 -4 :..3 82038075.0.707 0D89709.072090/7 .38.20970/03 2.073/034: .7 792Q 9Q7 7.9.7/.70302 07/7  4.7.09.5 30/030907.948: 3/.7 3073 72 .0.7..7/.3.  :29.. 2 3/./4!.803.8 3/./.7 %4748 ./4 7:.7/ 7 Q07073..3.8 3..7 / 7 9709.9 .7.9. /. .397.02070/0D89709.7 3/0.80 9479:.0303:.7..0707.. .707 03-:.3 0 2.2 -7020 89077 7.7 792Q 9Q7 .. 3/ /Q Q3Q2090/7 Q307.::28::Q03/0070 2 07/7  %. 43.7/ 7 . .-.439037  47.9 /.32 9 7 .-4 ::-7::28:: ..  %Q70 /0-489.7.9.7.  ::28:4.3/..4943:7. 3 /..92. .3 .0 $034303.5 030054997 80 $0/ 07-4890707.8: 43:/..9997  %4748.9.30-.597 48930702.0.99 7:9 9:72.3/ 72 9 7 4893 :0/0.3. . .7.38.7.78.7 Q073/04: 9: :.  %Q70 3303302.-.3/03-489574.9.9 .73.7 .3905 . 2078Q7Q2Q 9Q7 $43.9.789.5 .020D89709..070733.8:-48907-78983.07.9..08 24897.7 -48980..0/4 7:9:/.-4 ::-7::28::49:7 .-4890/42: 9:7 .80:29..80 33%Q74303.0729.881$.0 . 489. 3 2 007 7 02747.8 .002.3 07074Q8097   0  $847.0 .7 34: :2:.38 3 7 739 39  .. 0707/0-48920394: .80 0..070 2 97 :.3.47120720707.. .38.002007..9.80Q74303.-:3.9. 79Q.9.0383/0/7 3.7 2.-.07 -. 39. 7 0/0-48980. .0833.7.8 3/..7 3/0-::32.0507.3 .90 0/07 :3.94:703. -74..0-4890 99038437.. 0707/080-:434207.8 3/..85479./0. 9. $ %%#C##  !74..083/0-::3./ 7 :3.088. 3 2007 7 %.07073.78.597 070 2.070310/8 5.32 90 -780.04/: :/Q Q3Q2090/7  29002032307.9 /.39Q702 97  0...07079. ::28:4./ 7 .9.7.7 .7 3/.-.9..9-0.3.03.7 4899709. 3 . 07/080 43.7/..9...-.09.007494943.3 03/0-489 Q89709.0707.3 /Q Q9Q7 02032307. .4943-70308.9.0.070-7 :.80 0.0:97.7 3 /4/:72: .789-4 :.D89709.3.38 -23/0/7 .3 : .3.3 7 39 .803.-::3:7 ./ 7 3.:. ..32 9 7 902-4893/010/85..-489073/0002032307.7 /.3.7007.59. 1209.Q23:2.9 789.7 0300%4748.73499 &  '  2307.!0724-0307 0/0 447.3/0/7  7 .3870881..7.0-489 7 39 -7944./..2.0..0-4 ::.0707. .

.8 3/080 802039.0.7 3 4: 9:7.7 3.9 8:.0733.7  .7 07.3Q89Q3/02.070 2007003000 099073/03-QQ3029.8:2.007.0.0.0.2307. 39 2.7/.5 /.2471.:3/.9.70299457.7 .7 2..3007030 9.8 Q073/048/.8:489..3.-72.89. -::32....3. ..0.843.3 #4/4749 :.0300549.39 09.-.9.9.Q080 03032307. /07 208007..0733090729.7 3/89.-43 58420.072307. 39 .9..9.7 2.0 .0802039.3.79 QQ79 Q09.0790-..038Q50703/0272307.30.  %%# 472.8.0%077.8 843:.7 4: :7 8/.074: :7 :Q08003.0 0-7  $ $ '$%$ &%# % 73.33 3 3 . 574Q89 9. 02030203-Q9Q395.7 0980.07-::3:7 !74Q93 !8420. 7:0 .7.9.30./03 .0.5 Q3 049 %: .7 4./.7/.84343:2307.-7 .9.  $0549 %:7:.7 .7Q073/0C788.7 '072Q9 !49.84343:.0 0/07 %Q70 /0.3-48907/0 -89002032307.393  #4/47493 . :8Q507032307.7/...7-0 / 0795..8 .4.3.3 7 :2307. ..309 ..#488. 7. 4: 9:7..07 Q39 .2 9 7   #%%# &7.7 2.3 '4. 39 2.0$4/:2307. .07073Q073/0!703007 7.7-4-::32.9248107.7/.3:2 .34 9479:80707Q073/08:9..7.3.7039Q70/07/Q Q3Q2090/7   04. 0Q073/07. .-.9./7 489073.9.9 8::9.0.39-..9 8::9..4 29.38.0730 .84343:.07-:3.3.7 494943 4/:.7 3.070 2007/07.3.

. 00-7 .033.843.7090/07  $9.-90 2 97 4.-:3/.0.072307.: 7. 070/ -007/00 7 0..0.5403. Q80 .8 3/0.84343:-70330 200 .5232:2/:7    $02039.70 200. 3 7 0..-7-0 03/0907..7.7802039. 2 3 3 -::3/: :-:082/0.3:38:7.Q032..7 .84343:3/.-/7 8/.9. 8 048/./0/7  8/. .9 8::9.8.59. 802039.84343:/:7:3: ./4:3..7.9 82 3. /.0802039.3 8 2/ 7 9248107/0807-0894803.0330 208/.32.1Q00-:Q00. 207/009..7 3 3/0072 4/:..-7 .07307/ 8: 29.843 43:7/.0.9 8:9. 3.3/ 72. .7 2.78:.7 3 34: :2: .070208-:... .45.07-7 /0  0: 7.843 02/0802039.84343:. 2..84343:0 20  8/.-.82:24/: :48/. 4...2/.7-43/4890-:3.07/007.1.84343:3:3 .08 ..0..1..92481078:./07 @4:7:.07.07 7443:3  4/: :030-0.9.07307 @Q3Q5 07.39-..307 990/.$ $ '$%$ &%# & && 8/.2.9 8::9.: 7..0:7..07 2307.7 3 34: 9: :0707/0/74044007..843.0.3.8 .: .32..020-QQ-74 :3:..1.203 50305032 7007/08007.2.8 -::32. .78:. / 72 701. 0707 0.7.-9..-.9 3/.84343.8 .7 3. ./..843. 2.0.84343:-71. ..7 0307443:3..04:7 : 207/0802039./03..84343.8 .3:. %454 7. 380.307.7.0./.0.748/.02033390  0248/..2073/080209.9 7  .30003:38:7.7 0479.7../0 48/.2/.307443/0. 2.. 7 :30/030-73..020.00032.0802039.0./0730/4 7:8 .1.8..3/09...4/: :--.84343:.9.9.84343:.7 3 : .8280/0 073/ 3/...0-780..0700 7 7.-.0733.7 07 @Q20332. 7 $:/4.2 9 7  8/.7 3 3030 9072-007 8 3 34/:..9 8::9. 39 ..7 3 30 2.3 2.07Q908.2.84343:3:3Q89 82 3/.7.3.-. .7.70309.. 3 /. 479.02033-7 82 -.38:. ..03 .84343:3/.7 3/.84343:/:7:3: .84343:3/.0-:43.8 3/..098:/4.3082/7 $:/4.7.8 3Q3/0343.07Q0/07QQ7 7443:3/:7/: :9.7 802039../03 -007/7 @4..9: .970-.-..7 32 .04...0330 20/.248/.0/ 07.9..0..0.0802039..3.7 ..0.843.-73.0 48/.748/./037 :7.7 .7 :.4.9/Q034/: ::7:9745. 2 0203020349:7 :: . 8.84343:3:3.38437..0.2099007..0802039.7 3 8 7.9..9 8::9.7.7 2.84343:3/.Q1.8 3 3/073 20.-7-72020/. .84343:3/.3 :.-.

9 82 3..9 34.07 73..3 -.9 3 5.789-4 :.843: .5 -7/027 ..2.2.7 . :307.7  $ $ . ..843.7 48/.5.03.7/.32307. .7.8Q50703/7  .QQ59.09032007 !793..8430 7 .4.9..99. 3 7 9 347Q7098/0 07/0278Q1.0802039.8.03:$..07/0-7407.9...Q0/0/027489.2/. :38:7.8 3.843.-73.9 .07 0.3.8/.7 .-790..-Q0/07  7 7307..74Q43.7 3 34: 2.04.0733.7 : . 90..9: : :79: :  4./.-92307.07/0 9479:..4 . 4: :7 0703.79:0$%097.7.007/0-::32. ...789-4 :.39243Q707.0707.0703005403/7 3.7.9 3 3/.7.-9.780/Q038. 3 .7.843: . .7/. .70. 32.07.8 ..-92307.889079 7429 7:9-3.07:-.9 3 807-089.7 3 3 0-73.0/748907/03.307.3/ 7 7 0278Q1Q7073 -::3/: :.07 0707/0-7.0802039.542.-9.7 3..4..0802039.843.807-08947..-74 48/.08Q149:./ 7  $Q1Q7073-0 23/007Q2003.7/.7 3/.9 3807-089/:7:2/. 3.3.7.9 3807-089.-.7809 347Q7098.2.79:8$ 7 . 79: $   .0 ## '#  7 2..7 2.%0Q7:2:34.7 . 2.32.0.89.74: :7 3 0/0 7 .0730703-7.7-43.399:$  74.07. 7  .7 1.0780/.399:8$3. 89077 9 3/4 . 3 030..7.$Q1Q72307.7. 3 3.07/0. 80..7.7.0$%$ & %.0.2.843..-..0008Q1Q707/039-.7/.. 2 .38Q507034. 03/003.78/.3. 309074034/: :.73.0/79:$-$:73439:!-$-$ %033.04/07348/.070.8 .843: .7 3/..0-0.8.307.. 2307.843: .7 3 3 /Q038.8 .7 034.8 /.9 3/.7.-./. 7 Q9Q3-:/:7:2.7  .43:$ Q579: %03479: .3.0903707.3/0 9.0.7 3/.0.-707 7 2.0/ 073.-7 : .7 03/0 .2307.05 /.70.....32.5 ..3-73..89. 0 07479.7/703.8 3.84343:.097 73.4.-9.7 .9.9.7 0 7  0..8 7.7 3 030-.077 2.5.9./0 2307.0-:3.9 34.843.-::3:7 8/.048907/7 :3:3..3/ 3/...0300 0/0-::3:7 9 3%0Q7Q74.9 3 30330 208030048/..00300/. 20:./.074...9.9..48/.84343:. / 7 3.7 89.2.0./.843. . 7..4579:0$4739:0$Q-.0.7 .9. 7:.7..07 .9 8::9.-7.9 34.2.07 .0802039.2307.93 .39:0$ '.399:$  744:$  459.7 30347.07.3. .7/. 33/031.7 4: . 7 :.7/.9 8Q1Q7...7 ..7 2.-.2.-9.32307. 7 .7034: :7 7803Q707 8Q1Q707 .7.

07 $2984393 .843: .70203073/04: :7 073/0802039.74: :7  / 027307..7 3.32.9..9 .843: ..0733-::32.9 80-. 72307.-7 3.-7 4.-.07/0.2490 $  3 443 0 0   $    7 2./.2307.802039.78.3/.2307.0.307. 3/.-0 48/.48/.3.7-43.9:7 :3/.7 2.307.-::3:7 .03.7-43. 3/. 7 34/./39!- '  'Q1039!-4 7449!-7 !42-4. 3/.7.7. 7..780 48/.49%47-0739: &  !   %Q.3.07 73..07-::38.7. &  $  41139&$ .843: .3..307.3. 7/.07 !790$.7009-7 :38:7/:7 73.0-4739-. 8 0-73.342307.3/.2.2307.3.8 . 0  ..07 @34-03/$1...3/.-::3.2307.843: .07.0793$ Q- 'Q7993$ 0443.19.0-..9.2302247193$   /743893 '0293$  @34 :7 :3. @34307. 730 7..2Q39.843: .309 8437..208439!-0$-$ 7 2. .307.. &  '  .1.7 2.3 7 079..2307.0.074.9.034 /.07 73.349.7009/7 73.2:9.. 3/.-70330 200700 20  .0.3079!-$-$ 3039!-$-$:73439:!-$-$ . 3/.890$03908 85008$.:7 :3307.4-.807Q94: :7  ...3/.4579.3/0 073/034..7-43. 7. .89./0-::3:7 03003.43 /.89..45790:$$/0790 3079..0.9.:7 :3:3.7-43.73499 &  '  &7.07 Q229& 3  :9:39.0.. &  !   ..07 .. 7 2.7009/7 4.07 309!-$ $07Q9!- !7424719!- ! 8 '.03!-$:.07 73.307.3 2307..7489!-0 $   :7 :3 -....

.7 3.73079 $  ..7-. 0707 8/. 90 0Q092 397.209.07-.077 752039 70..3:2.9.90 0Q0/03 .34-07 $ 3.7 2.7.3..9.383070/0 7   %$Q50703$Q1Q707$02039.32.  .-7 &7.4579..7  :.7 304342 .-9QQ794../ 7 $02039.7/ 7 .39.7.4.7.9.070.7 2. /:7:2./03 /0089..0 038Q5070343.7/.9.2.3 $ .8:248/. .08Q-.0733.3/.. 4/Q Q937Q .7-43.070-7 4-/0390300 ...802039..0307304:78.074.0-.0.077  $Q5070343. 07/0/0/0 30.9070/2 97  !4717.0579.88.707/0 092 Q07.7 3. 03/074.7 3.894.7 3/.9. .3.. $ 48/.3.7 7.32.-079 8  .32..7 2.3/0-73.07 $Q50703$Q1Q707 ..074-40 9/7 :3.9.7.7 /.7803Q707/0 .-..2307.89.843.7  8907 .33.5Q943.843: .78.3.088:2 .3. 4.3/ 3/.9.4. 7 39243948/.58 3 .9..0. 3././034.4.7.7 2.3-73.7 2.-::3.7.80/:..09 ./4 7:0300 :-0 0707.077 4-.7.84343..-::3..0703.7-43.07 0.0802039.-9Q2Q  .0.. 2.843.78038Q1Q707Q..392:./Q 008990 :..9.339.-0.0707979  8  .3 Q7Q307. 4..7.84343.7/.0707.7/.7 2.2307.7 354843:.0802039. 8/.47.84343. .54. .7 .Q080.0 2-7. 08.045.7/. 0300-:Q0800330 2043..0QQ2.7 2.48:348/.7.7/.7 043424.00 092090/7 .7803 8.0..0.7 $Q1.3..07-23/0/7 ..7 00700 2 97 .307.-9. .$  .3.9.9.9.7./.2307.00208.4 .00208.-7  0 077 2.-.84343:3/.0. 2 -73.9 2307.. 3 2.4/Q Q9037Q/Q7 :.0.:7.-9307..7.32.3-74 :9479:..070 20/.077 :..89.8434.7 :3.9.077 02307.8 3/.07.843: .7 .0.843 : . / 7  $ $ '$%$ &%#C## 02030203-Q9Q3.07.4.7.Q080.32307.84343:3/.7 00700 2 97 :.7 2.-2090/7 4 :. $ 3 -2307.07/0.4. .-::3.  .7 3 04342.89.399 $ 03/0. -0 230707 $Q1Q7073-0 23/0QQ79 82033.89 3 .-.7.8.08Q14.. 7.. 3/.3....7803489070/3Q 0-7  Q2Q 3. 03/074.074: 9:7:7 34-07 0300.32307.

9.07.-.0790 0Q092 97 : 0/020/.2.807  !0724 .4149.7.3 2.070 20073.9.0..-./  . .3.!0724 %7..84343:3/.7 -4:3.7 0.0.0 .84343: 2307.9.843.3802039.89.4.703Q080. 7.7/ 7 45507908   :6:.7 3 3.7.048/.3 $.0 :7 :3.7 3 /4/:7.   8 3/.7 2./.3.7-43107.3..9.09.07/02 :.7 3/0/749072.0330 20802039..334.74: 9:72: 9:7 %Q70 /0%4748 .2.73007 :3.0.843 43:3.302.073-4739 ..9. .0.2.0032307.7.430-07032090/7 Q3.07/03008298439 709.04.8.-::3.70 20 7...7-43. 303033 82 4.4. .32.9 .0./ 7 .  072.789-4 :.00.9.43.070 20073/039-.3-:9Q7. 709.0802039.7.3  7.9.39 @34. 4.20 092 97 :43:32307.0.489.03 4: 9:72.0 2 -:.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->