P. 1
Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri

|Views: 271|Likes:
Yayınlayan: abdullahicin

More info:

Published by: abdullahicin on May 09, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

EĞİTİM BİLİMLERİ

1. Çocuğun bacak ve ayak kasları olgunlaşıp hazır olduğu zaman yürüyebilir (I). Yürüdüğü için mutlu olur (II). Mutluluğunu belirtmek için değişik sesler çıkarır (III). Yukarıdaki metinde sırasıyla I, II ve III rakamlarının yerine gelmesi gereken gelişim alanları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I Duygusal Gelişim Devinimsel Gelişim Dil Gelişimi Devinimsel Gelişim Zihinsel Gelişim II Dil Gelişimi Duygusal Gelişim Bedensel Gelişim Duygusal Gelişim Bedensel Gelişim III Bedensel Gelişim Dil Gelişimi Sosyal Gelişim Duygusal Gelişim Devinimsel Gelişim 3. İnsan davranışlarının temelinde etkin olan bazı dinamikler vardır, ancak bunlar her durumda yaşayarak ortaya çıkmazlar. Örneğin korkularımız. Korkular sadece yaşantı sonucu mu ortaya çıkar, yoksa bize bırakılan genetik miraslar mıdır? Yaşantının önemini azımsıyamam ancak yılandan korkmak için yılanla karşı karşıya gelmeye gerek yoktur. Atalarımızda var olan bu korku nesilden nesile aktarılarak bize kadar ulaşmıştır. Carl Jung’un yukarıdaki açıklaması insan davranışlarını etkileyen kavramlardan hangisi ile açıklanabilir? A) Bilinçdışı B) Kollektif bilinçdışı C) Psiko - analiz D) Fenemonoloji E) Bilinçaltı
Başarı Yayıncılık

A) B) C) D) E)

4. 2. Ülkemizde son yıllarda kuş gribi, domuz gribi gibi bulaşıcı hastalıklar nedeniyle bireyler temizlik alışkanlıklarına daha fazla önem vermişler, hatta aşırı titiz davranışlar sergilemeye başlamışlardır. Yukarıdaki ifade aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamak için kullanılabilir? A) B) C) D) E) Kritik dönem Hazırbulunuşluk Deneyim - yaşantı Tarihsel zaman Kalıtım - çevre

Bu dönemde çocuklar hem anne ve babaları ile birlikte, hem de onlardan uzaklaşarak kendi başlarına hareket etmek isterler. Kalabalık yerlerde, örneğin büyük mağazalarda çocuk annesinin elini bırakarak kendi başına koşmak ister. Bunu yapar fakat etrafında anne veya babasını göremediği durumda da korkarak ağlamaya ve anne, babasını aramaya başlayabilir. Yukarıdaki metinde anlatılan özellik Erikson’un hangi psiko - sosyal gelişim dönemine aittir? A) B) C) D) E) Bağımsızlığa karşılık utanma ve şüphe Girişimciliğe karşılık suçluluk Üretkenliğe karşı aşağılık duygusu Güvene karşı güvensizlik Kimlik-kimlik karmaşası

1

Diğer Sayfaya Geçiniz

Eğitim Bilimleri
5. Öğrenme - öğretme ortamını öğrencilerin birbirinin sırtını görecek şekilde düzenlemekten vazgeçilmeli, kolayca hareket edecekleri, birbiriyle, öğretmenlerle ve araç - gereçlerle etkileşimde bulunacakları şekilde çok boyutlu olarak düzenlenmelidir. Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) C) D) E) Çocuğun diğer çocuklarla gelişimi ve etkileşimi bilişsel gelişimini beslemelidir. Çocukların kendi hızlarıyla öğrenmesine olanak verilmelidir. Çocuğun kazanacağı yeni yaşantılar, eski yaşantılara uygun olmalıdır. Eğitimciler öncelikle çocukların bilişsel gelişim düzeylerini tanımalıdır. Çocuk öğrenme ortamında daha çok kendi buluşlarıyla öğrenmelidir. 7.

Türkiye Geneli – 1
Maslow, kendini gerçekleştirme kavramını A. Lincoln, A. Einstein ve E. Roosvelt gibi çok üretken ve müstesna insanların hayatlarını araştırdıktan sonra geliştirdi. Bu kişilerin çeşitli kişilik özelliklerini geliştirdikleri için kendini gerçekleştirme hedefine ulaştıklarına inanıyordu. Maslow’a göre, aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştiren bireylerin özelliklerinden biri değildir? A) B) C) D) E) Gerçeği olduğu gibi algılama Çok az sayıda insanla derin ve sevgi dolu bir ilişki kurma Kendilerinin dışında kalan sorunlarla ilgilenmeme Hedeflerini gerçekleştirmeye odaklanma Bağımsız ve özerk olma

Başarı Yayıncılık

8.

6.

18 aylık Seda’yı babası dışarıya çıkardığında sokakta dolaşan kediyi görür ve “pisi pisi nerede kızım?” diye sorar. Seda parmağıyla kediyi gösterince babası “nerede olduğunu söylesene kızım” der. Seda cevap veremeyince babası kızının soruyu kavradığını ancak cevabı üretmekte güçlük çektiğini düşünür. Bu durum minik Seda’nın dil gelişiminde hangi süreci yaşadığını gösteren bir örnektir? A) B) C) D) E) Alıcı dil İfade edici dil Monolog Telgraf konuşma İçsel konuşma

Ergenlik döneminde bir kimlik duygusu geliştirememiş olan Hazal, üniversite yılları boyunca arkadaşı Egemen’in duygularına, ilgisine cevap vermekten hep çekinmiştir. Çünkü; gireceği ilişkide yok olup gitmekten, Hazal olmaktan çıkıp, Egemen’in sevgilisi diye anılmaktan, onun bir uydusu olmaktan korkmaktadır. Bu durum, onun yetersiz bir sosyal yaşam sürmesine, yalnızlaşmasına ve evlilik korkuları geliştirmesine yol açabilecektir. Bu bilgilere göre Hazal’ın yaşadığı sorunlar hangi dönemde yaşanan problemden kaynaklanmaktadır? A) B) C) D) E) Genç yetişkinlik Orta yetişkinlik Ergenlik İlk çocukluk İkinci çocukluk

2

Diğer Sayfaya Geçiniz

buna göre yönlendirmelidir. Bu bilgilerden sırası ile Başak ve Özlem’in Kohlberg’in ahlaki gelişim evrelerinden hangilerinde oldukları söylenebilir? A) B) C) D) E) İyi çocuk eğilimi . desteklemesi. Aşırı serbest eğitim ortamları öğrencilerin bilişsel gelişimini köreltir.Araçsal ilişkiler eğilimi Kanun ve düzen eğilimi . ceza olmadan bir ergenin hoşuna gitmeyen ama uymasını istediğimiz bir kurala uymasını sağlama Çocuğa doğru .baba tutumu Otoriter anne .baba tutumu Reddedici anne .İtaat ve ceza eğilimi Evrensel ahlak ilkeleri . Kuralların olmadığı. Vygotsky’nin görüşleri okullarda işbirlikçi öğrenme stratejilerini kullanmayı gerektirmektedir. Öğretim çocuğun yakınsal gelişim alanındaki işlevleri canlandırır.baba tutumu İzin verici anne . bakım ve övgü gösterirler.İyi çocuk eğilimi Sosyal anlaşmalara uyma eğilimi . Türkiye Geneli – 1 11. Eğitimciler her çocuğun gelişim düzeyini ve ilerleme hızını belirlemeli.baba tutumlarından hangisine ait olabilir? A) B) C) D) E) Demokratik anne . Özlem ise “bana ne yağmur ormanlarından.yanlış kavramlarını oluşturması sürecinde sürekli ödül kullanma B) C) D) E) C) D) E) Başarı Yayıncılık 10. Bu özellikler sınıfların öğrenen topluluklar haline gelebilmesi için bir taktik olabilir. bir sorunla karşılaştığında bulduğu çözümle veya sergilediği davranış ile değil de. Çocuklar da birbirlerine öğretebilirler ve akran öğreticilerinden yararlanabilirler. gruplar ya da küçük gruplar halinde çalışması önerilmektedir.İtaat ve ceza eğilimi İyi çocuk eğilimi . uyandırır. orada oturan akrabam mı var?” biçiminde tepki gösterir. çözüme varırken veya o davranışa yönelirken başvurduğu akıl yürütme süreci ile ilgilenilmelidir. Kurallara uyulmadığındaysa fiziksel ceza söz konusudur.baba tutumu 3 Diğer Sayfaya Geçiniz . yabancısı oldukları durumlarda nasıl davranacaklarını bilmedikleri için endişelenirler ve bu tür durumlardan kaçınmaya çalışırlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir inceleme olur? A) Denetim.Eğitim Bilimleri 9. “Yağmur Ormanlarının Yok Oluşuna Dur” başlıklı bir kampanyaya katılan Başak bu eyleme “içinde yaşadığı dünyanın geleceğini koruma görevini yerine getirme” düşünceleriyle katıldığını belirterek arkadaşı Özlem’in de kampanyaya katılması için teşvik etmeye çalışır. Öğrencilerin birbirlerini öğrenmeye cesaretlendirmesi. Başak bu duruma çok üzülür ama arkadaşını kırmamak için birşey söylemez. Çocukların ihtiyaçlarını dikkate almaksızın ve gerekçelerini açıklamaksızın katı davranışsal kurallar koyan anne ve babalar çocuklarına bu kurallara uydukları oranda sevgi. Parçada verilen özellikler aşağıdaki anne . Kohlberg’e göre kişinin içinde bulunduğu ahlaki düzeyi belirlemek için. Buna göre aşağıdakilerden hangisi parçayı desteklemektedir? A) B) Bilişsel gelişimde yetişkinler ve öğretmenlerin belirleyici rolü vardır.Kanun ve düzen eğilimi 12.baba tutumu Aşırı koruyucu anne .yanlış davranış ayrımının öğretilmesinde suçluluk ve utanma duygularını temel alma Bir öğrencinin temel aldığı davranışlar yerine bu davranışa gösterdiği gerekçe üzerinde odaklanma Okul öncesi dönemdeki çocuklara rehberlik eden öğretmenin onların problemi tartışmalarına olanak sağlama Çocuğun doğru .

Berra’nın arkadaşını anlayamaması Piaget’in bilişsel gelişim kuramındaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Ben merkezci düşünme Sembolik düşünme Özelden özele akıl yürütme Dönüşümsel düşünme Nesne devamlılığı 16. Altı yaşındaki Berra görme engelli olan arkadaşı Yılmaz ile dalga geçer. Ergenlerin soyut düşünme yeteneği kazanabilmeleri için öğretmenler bu yaştaki öğrencilere. özellikle fizyolojik gelişimi bazı öğrenmeleri gerçekleştirememelerine ya da geç gerçekleştirmelerine neden olabilir. Türkiye Geneli – 1 15. Annesi Berra’ya arkadaşının göremediğini anlatmak için açıklamalar yapsa da onu ikna edemez. yine de kızının arkadaşının içinde bulunduğu durumu anlayamadığını. Öğrencilerin esnek bir düşünce biçimi geliştirmelerine yardımcı olur. gaza basması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir? A) B) C) D) E) Olumsuz aktarma Olumlu aktarma Olumsuz pekiştirme Öğrenilmiş çaresizlik Uyarıcı kontrolü 4 Diğer Sayfaya Geçiniz . o konuda elimizde bulunan en bilimsel açıklama olduğunu. şu anda geçerli olan kuramların. kendini onun yerine koyamadığını görür. öğrenmeyi etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Olgunlaşma Türe özgü hazır olma Yaş Zeka Genel uyarılmışlık hali Başarı Yayıncılık 14. Öğrencilerin evren hakkında katı tutumlar geliştirmelerini önler. Ergenlerin ve genç yetişkinlerin en iyi ve kolay öğrenen grup olduğu bilinmektedir.Eğitim Bilimleri 13. mutlak bilgiler olduğunu anlamalarını sağlar. Öğrencilerin daha bilimsel düşünmelerine yardımcı olur. Ayten Hanım’ın arabasını çalıştırmak için debriyaja basmadan. Yaşlı bireyler ise hücre kayıpları nedeni ile daha yavaş öğreniyor olabilir. Bunun üzerine anne Berra’nın gözlerini kapatarak ev içinde gezdirir. Ancak yeni arabasını kullanırken uzun bir süre debriyaja basmadan gaza basarak arabasını çalıştırmak istemiştir. Uzun yıllar trafikte otomatik vitesli araba kullanan Ayten Hanım arabası eskidiği için kendisine manuel vites bir araba almıştır. ancak bu bilgilerin ileride ortaya atılabilecek bilimsel verilerle çürütülebileceğini anlatmalıdırlar. Böyle bir yaklaşım aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurmaz? A) B) C) D) E) Öğrenciler evren hakkında değişmez düşünceler olmadığını anlar. Henüz yeni büyümekte ve gelişmekte olan çocuğun bedensel gelişimi. Öğrencilerin değişmez. Yukarıdaki metne göre.

Öğrenme psikolojisi açısından bakıldığında. araç 90 km hızı geçince ses çıkarmaya başlamaktadır. Otobüslerdeki hız kayıt ve kontrolü sağlayan cihaz. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Uyarıcı genellemesi Üst düzey koşullanma Kendiliğinden geri gelme Ön koşullanma Olumsuz pekiştirme Şekilde A ve C’deki elips.Eğitim Bilimleri 17. herkes bir yerlere gitti. Bu durum aşağıdaki pekiştirme türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir? A) B) C) D) E) Olumsuz pekiştirme Olumlu pekiştirme Dolaylı pekiştirme Premack ilkesi Simgesel ödülle pekiştirme A) B) C) D) E) Episodik bellek Semantik bellek Prosedürel bellek Deklaratif bellek Duyusal kayıt 19. Bayram süresince kuşlara ben yem vermezsem artık yavaş yavaş buraya gelmez olurlar ben de işsiz kalırım” cevabını alır. bisiklete binmek ve bilgisayarların klavyesini kullanmak gibi faaliyetleri yaparken hangi bellek türünü daha etkin kullanır? Başarı Yayıncılık 18. daha sonra on dakika dinleneceksiniz. Bireyler dans etmek. “Şimdi sıfatları öğreneceğiz. Bayram günü Eminönü’nde dolaşan Mehmet Yeni Cami önünde kuş yemi satan bir amcanın her zaman müşterilerine para ile sattığı kuş yemlerini avuç avuç etrafa attığını görünce çok şaşırır. Sürücüler ise bu sesten kurtulmak için 90 km hızı geçmemektedir. Türkiye Geneli – 1 20. kuşların bir süre yem verilmezse bir daha oraya gelmemeleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır? A) B) C) D) E) Genelleme Alışma Ket vurma Sönme Geri gelme 5 Diğer Sayfaya Geçiniz . B ve D deki bütün kare olarak görülmektedir. A ve B deki yarım şekillerin algılanmaması Gestalt öğrenme kuramındaki hangi algı yasasına örnek oluşturur? A) B) C) D) E) Şekil . Satıcının yanına gidip bunu neden yaptığını sorduğunda “bayramda şehir boşaldı. Müşteri hemen hemen hiç yok.” diyen bir Türkçe öğretmeninin yaklaşımı aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) B) C) D) E) Kademeli yaklaşma Dolaylı pekiştirme Olumlu pekiştirme Premack ilkesi İçsel pekiştirme 22. Okulda bir akranı tarafından zorbalığa maruz bırakılmış ve bu olaydan çok korkmuş bir çocuk için zorbanın yanında yer alan arkadaşları ya da zorbalığa maruz kaldığı mekânda korku tepkisinin ortaya çıkmasına neden olabilir.zemin ilişkisi Yakınlık yasası Benzerlik Tamamlama yasası Basitlik yasası 21. B ve C ile.

daha önce kendisine iyi davranan bir satıcıya yönelmesi 27. Çünkü köpek konuşmak için gereken özelliklere sahip değildir. Türkiye Geneli – 1 26. Hakan çok sevdiği köpeğine konuşma öğreteceğini söyleyerek arkadaşları ile iddiaya girmiştir. Kaygı düzeyi azaldıkça başarı da azalmaktadır. “Bakmakla öğrenilseydi kediler kasap olurdu” atasözünde. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yoluyla kazanılmış bir davranış değildir? A) B) C) D) E) Sobadan eli yanan çocuğun. bir süre sonra boya kokusunu artık duymaması Önceleri köpekten korkmayan birinin köpekten korkar hale gelmesi Alışverişe çıkan birinin. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile adlandırılır? A) B) C) D) E) Genetik donanım Fizyolojik koşullar Fiziksel ortam Motivasyon Önceki yaşantı D) E) A) B) C) D) E) Deneme yanılma Tekrar etme Pekiştirme Modeli gözleme Güdüleme Başarı Yayıncılık 24. Yağmur’un zamanla sadece kendi babasına “baba” demesi aşağıdaki öğrenme ile ilgili kavramlardan hangisine örnek oluşturur? A) B) C) D) E) Kendiliğinden geri gelme Genelleme Ayırt etme Sönme Üst düzey koşullanma 6 Diğer Sayfaya Geçiniz . bir daha sobaya dokunmaması Dört yaşındaki bir çocuğun yirmiye kadar sayması Yeni boyanmış odaya giren birinin.Eğitim Bilimleri 23. Daha önceleri her gözlüklü erkeğe “baba” diyen minik Yağmur 18 aylık olduğu zaman sadece gözlüklü olan kendi babasına “baba” demeye başlamıştır. Kaygı düzeyi ve başarı arasında bir ilişkinin aynısı çalışma ile başarı arasında da bulunmaktadır.75 olarak bulunmuştur. Aylarca köpeği ile çalışmış ancak ne yaparsa yapsın köpeğe konuşmayı öğretemeyeceğini görmüştür. Kaygı düzeyi ile başarı arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırmada korelasyon katsayısı – 0. Kaygı düzeyi başarıyı etkilememektedir. bu durum aşağıdaki ifadelerden hangisi ile en iyi açıklanabilir? A) B) C) Kaygı düzeyi arttıkça başarı da artmaktadır. Buna göre. Kaygı düzeyi arttıkça başarıda azalmaktadır. aşağıdakilerden hangisinin öğrenmeyi sağlamada tek başına yeterli olmayacağı belirtilmektedir? 25.

pekiştirilmeyen davranışların sönmesi E) Yeni bilgiler öğrenilirken eski bilgilerden yararlanma Örnek alınan kişilerin davranışlarını benimseme Bir durumda gösterilen davranışı her durumda tekrarlama İstenilen davranışları deneme . ölçülü ve hoşgörülü. bir bebek öğrenme yolu ile trapezci. yumuşak. suçlu vb. cezalandırılan davranışları yapmaktan kaçınma 32. Bir süre sonra kedinin ışık yanıkken defalarca maniviyelaya bastığı. öğrenmede hangi yolu izlemelerini beklemektedir? Başarı Yayıncılık A) B) C) D) 29. ışık sönükken maniviyelaya bastığında yiyecek verilmemiştir. Zeki Müren son zamanlarında kilo alıp. müzisyen. saçları döküldüğü. Sözü edilen durumun nedeni aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) Kedinin ışık sönükken maniviyelaya basmasının pekiştirilmesi Hayvan davranışta bulunsa da bulunmasa da ödüllendirilmesi Hayvanın içgüdüsel olarak ışığa tepkide bulunması Organizmanın farklı ortamlarda karşılaştığı benzer uyarıcılara benzer tepkilerde bulunması Pekiştirilen davranışların yerleşmesi. Yapılan bir deneyde kafes içine konan bir kediye ışık yandığında maniviyelaya bastığı zaman yiyecek verilmiş. Locke’un “zihin. üzerine deneyimlerin yazıldığı boş bir sayfadır.” görüşünü benimseyen yaklaşıma göre bebek. yaratılırlar. bir yetişkin haline getirilebilir” Bu düşünce aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir? A) B) C) D) E) Yapısalcı yaklaşım Biyolojik yaklaşım Sosyal öğrenme yaklaşımı Davranışçı yaklaşım Fenomenolojik yaklaşım Türkiye Geneli – 1 30. çocuklarının.Eğitim Bilimleri 28. J.yanılma yoluyla bulma Ödüllendirilen davranışları yapma. A) B) C) D) E) Unutma Çağrışım Transfer Geriye ket vurma İleriye ket vurma 31. Onlara göre “insanlar doğmaz. kırışıklıkları çoğaldığı halde bazı insanlar tarafından genç haliyle anımsanır.” Japon anne babalar. ışık sönükken hiç basmadığı görülmüştür. çocuklarının nasıl davranmasını istiyorlarsa çocuğa öyle davranırlar. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır. çevre tarafından istenilen şeklin verilebildiği bir hamurdur. sakin. “Japon anne babalar. Rogers’a göre sağlam bir benlik algısı geliştirmek için gerek duyulan en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Koşulsuz kabul Sevgi Saygı Ait olma duygusu Anlayış 7 Diğer Sayfaya Geçiniz .

ilk defa kemoterapi için hastaneye gitmiştir. Kanser teşhisi konulan Zeynep. Orhan Bey’in bu davranışı aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Olumsuz aktarma Dolaylı pekiştirme Korku koşullanması Tepki genellemesi Alışkanlıklar Türkiye Geneli – 1 35. Kemoterapinin başlıca yan etkileri mide bulantısı ve kusmadır. Kanser hastaları genellikle kemoterapi görmektedir.son sınıftayken bir lise de öğrendiklerini uygulayarak stajını yapmıştır. Mezun olduktan sonra. Evinden birkaç sokak uzakta dolaşırken tren raylarına çok yaklaşan 10 yaşındaki Orhan geçen bir trenin çıkardığı buharla yanmıştır. Örneğin kişinin sarılık geçiren bir çocuğun yüzüne sarı mendil koyması ve sarılığı bunun geçireceğini düşünmesi gibi. Ferdi’nin.yanılma yoluya öğrenme 8 Diğer Sayfaya Geçiniz . sabah kahvaltısında yediği patates kızartmasından midesinin bozulduğunu düşünmüş ve bu olaydan sonra uzun süre kahvaltıda patates yememiştir. Yukarıdaki durum ve örnek düşünülerek batıl davranışların ortaya çıkmasını sağlayan öğrenme aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Klasik koşullanma Edimsel koşullanma Gizil (örtük) öğrenme Kavrayış yoluyla öğrenme Deneme . bir liseye ataması yapılmış ve öğretmenlik mesleğine başlamıştır.Eğitim Bilimleri 33. Thorndike’a göre bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir? A) B) C) D) E) Etki kanunu Ait olma kanunu Hazırbulunuşluk İçgörü kazanma Tepki anolojisi Başarı Yayıncılık 34. midesi bulanan Zeynep. Üniversitede tarih öğretmenliği bölümünde okuyan Ferdi . staj yaparken kazandığı deneyimleri meslek yaşamında başarılı olmasında etkili olmuştur. Yıllar sonra evin yakın çevresinden tren geçerken gerektiğinden çok şiddetli bir korku göstermektedir. Batıl davranış ya da inanç kişilerin bazı durumlara ya da olaylara anlam yüklemesidir. Kemoterapi gördükten sonra. Zeynep’in uzun süre patates yememesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Olumsuz tat koşullanması Üst düzey koşullanma Batıl davranış Koşulsuz tepki Tepki analojisi 36.

Can Bey’in hasta olduğu birgün Mehmet Bey yalnız başına kahvaltı yapmaya karar vermiştir.Eğitim Bilimleri 37. Mehmet Bey’in olayla ilgisi olmamasına rağmen Can Bey’den de korkması aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? A) B) C) D) E) Üst düzey koşullanma Ön koşullanma Edimsel koşullanma Sosyal öğrenme Etki yasası 40. Bu şekilde diğerine çarpıp yünün duvardan geri gelmesini sağlamış ve itmenin kuvvetiyle iki yünü yana yana getirebilmiştir.Avcılar metrobüs hattını kullanarak hergün Edirnekapı’ya seyehat eden Çetin Bey Sögütlüçeşme’de binip Edirnekapı’da inmektedir. Mehmet Bey ile Can Bey her sabah işe giderken beraber kahvaltı yapmaktadır. Daha sonra aklına birden gelen fikirle yünün arkasına geçmiş ve onu itmiştir. Yaptığı birkaç deneme sonunda istediği sonucu alamamıştır. Kahvaltı sırasında garsonun üzerine çay dökmesi ile birlikte bacağında derin bir yanık oluşmuştur. Yolculuk sırasında “Okmeydanı durağı neresi” diye soran bir kişiye iki durak sonra ineceksiniz cevabını vermiştir. Çetin Bey’in herhangi bir çaba göstermemesine rağmen Okmeydanı durağını bilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? A) B) C) D) E) Gizil öğrenme Kavranış yoluyla öğrenme Deneme yanılma yoluyla öğrenme Sosyal öğrenme Klasik koşullanma Başarı Yayıncılık 38. Bir dershane öğretmenlerinin daha nitelikli sorular hazırlaması için hazırlanan her 5 yaprak teste bir marka vermektedir. Aykut Bey’in iki top büyük yünü yan yana getirmesi aşağıdaki öğrenmelerden hangisine örnektir? A) B) C) D) E) İşaret öğrenme Kavrayış yoluyla öğrenme Deneme yanılma yoluyla öğrenme Sosyal öğrenme Klasik koşullanma 9 Diğer Sayfaya Geçiniz . Mehmet bu olaydan sonra garsonu ne zaman görse korkmuş ancak olayla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen Can Bey’i görüncede korkmuştur. Dershanenin öğretmenlerin nitelikli sorular hazırlaması için aşağıdaki pekiştirme türlerinden hangisini kullanmıştır? A) B) C) D) E) Olumsuz pekiştirme Karşı pekiştirme Crespi etkisi Simgesel ödülle pekiştirme Birincil pekiştireç Türkiye Geneli – 1 39. İstanbul’da Mart 2009’da uygulamaya konulan Sögütlüçeşme . Toplanan 10 marka personele bir maaş ikramiye getirmektedir. Aykut Bey iş yerinde karşılıklı iki top büyük yünü yan yana getirmeye çalışmaktadır.

Canan Hanım’ın Beyza’ya bağırması. öğrencinin bir bütün olarak kendini geliştirmesi ve gerçekleştirmesi için. Canan Hanım’ın Beyza’ya tepki vermemesi durumları sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? I II. tip ceza I. Eda Hanım eve alışveriş yapmak için 2 saatliğine dışarı çıkmış ve 6 yaşındaki kızı Beyza’yı komşusuna bırakmıştır. Bu cihaz Marmara bölgesinde mahallelere yerleştirilmiş ve siren çalmaya başladığı anda evlerin boşaltılması gerektiği ifade edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda genel olarak ifade edilen öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında yer alan bir hizmet alanı değildir? A) B) C) D) E) Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs ve yemek hizmetleri verilmesi Okulun ilgili kişilerce düzenli olarak denetlenmesi Öğrencilerin kişisel evraklarının tanzimi ve takibinin yapılması Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunulması Okul içindeki sağlık hizmetlerin sunulması A) B) C) D) E) 42.Eğitim Bilimleri 41. sus. (II) Bu saldırgan davranışlar fiziksel olarak gerçekleştirilebildiği gibi (III) sözlü olarakda ortaya çıkabilir. Öğrenci kişilik hizmetleri. tamam gibi tepkilerine rağmen ağlama davranışını devam ettirmiştir. Yukarıdaki durum düşünüldüğünde. Buna göre depremden önce sirenin çalması aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir? A) B) C) D) E) Olumsuz habercilik Bitişiklik Olumlu habercilik Garcia etkisi Üst düzey koşullanma Başarı Yayıncılık 44. Bu durum üzerine Beyza ağlamaya başlamış ve Canan Hanım’ın ağlama. Okul yöneticisi Metin Bey ile Okul Rehber öğretmeni Ayla Hanım arasında geçen konuşmada Ayla Hanım okulumuzda bazı güçlü çocukların kendinden daha az güçlü olan çocuklara baskı yaptığını gördük. Japon bilim adamları Marmara Denizinde yapılan araştırmalarda fay hattının kırılması öncesinden deniz diplerinde bir hareket olduğu kanaatine varmıştır. Bunun üzerine Japonya’da yapılan çalışmalarla depremi 2 dk. (I) Bu durumu güçlerdeki dengesizlikle ortaya çıkan bir tür saldırgan davranış olarak ele alabiliriz. aynı zamanda eğitim-öğretim sürecinden en yüksek düzeyde faydalanması için gerekli olan çalışmaların tamamını kapsar. tip ceza I. III. Canan Hanım’ın verdiği tepkilere rağmen ağlama davranışının artması. önce haber veren bir cihaz geliştirilmiştir. tip ceza I. II. (IV) En etkili çözüm yolu sorunun geçici olduğunu düşünüp bir süre görmezden gelmektir. Canan Hanım belli bir süre duruma hiçbir tepki vermemiş ve Beyza susmuştur. tip ceza II Karşıt koşullanma Olumsuz pekiştirme Karşı pekiştirme Olumsuz pekiştirme Karşı pekiştirme III Görmezden gelme Karşıt tepki geliştirme Görmezden gelme Sönme Olumsuz pekiştirme Türkiye Geneli – 1 43. Bunun üzerine Canan Hanım Beyza’ya bağırmıştır. Canan Hanım Beyza ile oynarken Beyza aniden ayağa fırlamış ve vazoyu yere itmiştir. (V) Metin Bey ile Ayla Hanım arasında geçen bu konuşmada verilen numaralandırılmış ifadelerden hangisinin akran zorbalığıyla ilgili bilgilere ters düştüğü söylenebilir? A) I B) II C) III D) IV E) V 10 Diğer Sayfaya Geçiniz . I. tip ceza II.

Notlarım yüksek. Rehberlik hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar düşünüldüğünde öğrencilerin rehberliğin hangi ilkesine aykırı bir görüşe sahip olduğu savunulabilir? A) B) C) D) E) Rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere açık hizmetlerdir. “Ben polis bir baba ile ev hanımı bir annenin ikinci çocuğuyum. Rehberlik hizmetleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Rehberlik hizmetleri tüm bireylere açık bir hizmettir Psikolojik danışman gerek duyduğunda okulda psikoterapi yapabilir Rehberliğin merkezinde birey vardır Rehberlik uzmanı önemli davranış sorunları olan öğrencileri ilgili kurumlara yönlendirmelidir Rehberlikte bireye seçebileceği meslekler tanıtılır ancak karar verme hakkı bireyindir. Okulumda oldukça başarılı bir öğrenciyim. Arkadaşları tarafından kabul görmemekte ve dışlanmakta olduğunu ifade etmektedir. derslerinde başarısız olanlara ve duygusal sorunları olanlara verilir” cevabını almıştır. Ablam anne ve babamın ısrarıyla avukat olmak için yıllarca uğraştı.Eğitim Bilimleri 45. Babam polis memuru olduğu için çok zor geçindik. Rehberliğin temelinde bireye saygı ilkesi vardır.” Yukarıdaki durum düşünülerek öğrenciye ve ailesine aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisinin sunulması daha etkili sonuçlar verir? Öğrenci Eğitsel rehberlik Psikolojik danışma Mesleki danışma Psikolojik danışma Bireyi tanıma Aile Kişisel rehberlik Oryantasyon Müşavirlik Değerlendirme Grupla rehberlik Başarı Yayıncılık A) B) C) D) E) 46. Bu yüzden içine kapanmış okula uyum sağlayamamıştır ve . bu durumdan dolayı çok üzülmektedir. Annem ve babam ablam ile ulaşamadıkları hayellerini benim ile gerçekleştirmek istiyor. Ama ailem bunun boşuna zaman kaybı olduğunu. Rehberlik bireyin gönüllülük esasına dayalıdır. daha kolay iş bulabileceğim ve daha fazla gelir elde edeceğim bir işe sahip olmam gerektiğini söylüyor. 11 Diğer Sayfaya Geçiniz . 12 yaşındaki Melis arkadaşlarıyla iletişiminde sıkıntılar yaşamaktadır. ancak en güçlü yeteneğim resim alanında ve bu alanda eğitim almak istiyorum. Bu nedenle kafam oldukça karışık ve ne yapabileceğimi bilmiyorum. Rehberlikte seçme hakkı bireye aittir. Ablam uzun uğraşlar sonucunda ancak bu yıl 2 yıllık bir meslek yüksekokulunu kazanabildi. Şimdi ise ben lise son sınıftayım. Anladığım kadarıyla kendi çektikleri sıkıntıları onun çekmesini istemediler. 48. Okul rehber öğretmeninin aşağıdaki ifadelerinden hangisini kullanması öğrencisi ile empati kurduğunun bir göstergesidir? A) B) C) D) E) Arkadaşlarına bende çok kızdım Herşey yakında düzelir umutlarını kaybetme Arkadaşlarınla iletişim kuramadığın için çok üzgünsün Üzüntünü anlıyorum keşke elimden birşey gelse Takma kafana kendine yeni arkadaşlar bulursun Türkiye Geneli – 1 47. Okul rehber öğretmeni okulda bulunan öğrencilerle yaptığı araştırmada büyük bir çoğunluğunun “rehberlik hizmetleri kimlere verilir sorusuna cevap olarak” iletişim problemi yaşayanlara.

arzularını vs. Okulda. Okulda öğrencileri. Başarı Yayıncılık 52. bireye kendisini. Tekniği uygulayacak olan kişinin alanda bilgi sahibi olması gereklidir. öğrencilerin tüm yönlerini tanımaya yardımcı olacak ipuçları elde etmektir. meslekler. Bütün ilgililer üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiği taktirde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sağlıklı bir şekilde yürütülebilir. geçmişini. Buna göre yukarıdaki sosyograma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Ö sınıfta lider öğrencidir Sınıfta klik yapısına rastlanmamaktadır B ve V öğrencileri karşıklı birbirini seçmiştir Cinsiyete bağlı gruplaşmalar yoğundur R arkadaşları tarafından seçilmemiştir 53. rehberlik faaliyetlerinin sürdürülmesinden sorumlu olan. gerekli araç-gereci temin etme. psikolojik danışman. Bireyi tanıma teknikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Bireyi tanımada bir teknik tek başına kullanılmamalı. Okuldaki rehberlik hizmetleri ile ilgili. sosyal faaliyetler gibi konularda aydınlatmak için çalışmalarda bulunan rehberlik servisi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Bilgi toplama servisi Bireyi tanıma servisi Psikolojik danışma servisi Yerleştirme servisi Müşavirlik servisi Türkiye Geneli – 1 51. Teknikler bir bütün olarak değerlendirilmelidir. sosyogramda kız öğrenciler “daire” erkek öğrenciler “üçgen” ile gösterilmiştir. Öğrenciye mümkün olduğunca çok teknik uygulanmalıdır.Eğitim Bilimleri 49. Bireyi tanıma teknikleri amaç değil araç olmalıdır. diğer öğretmenler ve velilerin çeşitli sorumlulukları vardır. Bu görev ve sorumluluklar ilgili mevzuatlar ve genelgelerde belirtilmiş ve yasal bir dayanak da hazırlanmıştır. Şekillerin içerisine öğrencilerin baş harfleri yazılmıştır. yaşamını. çevredeki imkanlar. iş dünyası. yazdırtmak ve ardından bu yazdıklarını değerlendirmek şeklinde yürütülen bireyi tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Bibliyoterapi Otobiyografi Psikodrama Sosyodrama Problem tarama listesi 50. Bireyi tanıma tekniklerinin esas amacı. Bir rehber öğretmen öğrenciler arasındaki sosyal uzaklıkları saptamak amacıyla sınıfında sosyometri tekniği uygulamış ve sonuçları sosyogram üzerinde göstermiştir. imkanları sağlama. diğer tekniklerle desteklenmelidir. sınıf rehber öğretmenleri. Bireyi tanımak için. rehberlik ve psikolojik danışma kuruluna başkanlık etme aşağıdakilerden hangisinin görevidir? A) B) C) D) E) Koordinatör psikolojik danışman Sınıf rehber öğretmeni Psikolojik danışman İl Milli Eğitim Müdürü Okul Müdürü 12 Diğer Sayfaya Geçiniz . yönetici.

beklentileri. Buna göre bu durum dikkate alınarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Başarı Yayıncılık B) C) D) E) B) C) D) E) Yetenek alanları öğretim kademelerine göre farklı özellikler göstermektedir. Kademe Sözel alan: 0. 42 Sayısal alan: 0. “İnsan bir bütündür ve insan bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Musa’nın özel yetenek alanlarının desteklenmesi gerekmektedir. Kademe Sözel alan: 0. 23 Özel yetenek: 0. Bu ara disiplin ile özel gereksinimli bireylerin eğitimleri ve bunların eğitim ortamları önem kazanmıştır. İlköğretim I. 37 Sayısal alan: 0. Bilgi ve yetenek alanlarına uymadığı halde dedesi ölmek üzere olduğu için doktor olmak isteyen bir öğrenciye psikolojik danışma hizmeti verilmesi. 55. 26 Özel yetenek: 0.Eğitim Bilimleri 54. 25 Özel yetenek: 0. 31 Sayısal alan: 0. 32 Ortaöğretim 4. sınıf öğretmenlerin uyguladıkları eğitim” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? A) B) C) D) E) Kaynaştırma eğitimi Bireysel eğtim Toplu halde eğitim Sosyal beceri eğitim Özelleştirilmiş eğitim 57. sınıf öğrencisi Musa’nın farklı öğretim kademelerinde yapılan yetenek testlerinde aldıkları puanlar yukarıda belirtilmiştir. şimdiki durumu. Okul eğitim programlarının öğrencilere uygun hale gelmesi için okul yönetimiyle işbirliği yapma. Geçmiş yaşantıları. Musa ortaöğretimde alan seçimi yaparken sayısal alan tercih etmemiştir. Yukarıdaki durum düşünülerek “normal eğitim öğretim programından yararlanamayan özel gereksinimli öğrencilerin normal sınıf ortamında. Meslek seçiminde özel yetenek alanına ya da sözel alana uygun seçimlere yönlendirilmesi etkili olur. 44 İlköğretim II. ile bir bütün olarak ele almak gerekir” görüşünü benimseyen ve terapide bireyin her yönüyle farkındalık kazanmasını amaçlayan psikolojik danışma kuramı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Bilişsel kuram Hümanistik kuram Gestalt kuramı Psikoanalatik kuram Varoluşçu kuram 13 Diğer Sayfaya Geçiniz . bütün parçaların birleşiminden farklı bir unsurdur. Sınıfta rehberlik çalışmalarının etkinliğini arttırmak için öğretmenlerle toplantılar yapma Ev ortamı ve velilerin yapması gerekenler konusunda velileri bilgilendirme. Aşağıda verilen çalışmalardan hangisi müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri kapsamında ele alınacak çalışmalar arasında gösterilemez? A) Bir okulda bulunan yöneticilere ve öğrencilere okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini tanıtma.2006 yılında uygulamaya konulan yeni ilköğretim programında belirlenen aradisiplin alanlarından biri de özel eğitim hizmetleridir. Türkiye Geneli – 1 56. Bireyin tek bir yönünü ele alarak onu tanımak mümkün değildir. sosyal çevresi. bedensel yapısı vs. Ülkemizde 2005 . Musa’nın sayısal alana ilgisi her yıl düzenli olarak düşüş göstermiştir. 40 Ortaöğretim Sözel alan: 0.

yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili yakın vadeli. arkadaşlarının arasına girme konusunda çekimser olduğunu gözlemlemektedir. Süleyman. Öğretmeni onu genellikle teneffüslerde yalnız başına görmekte. Süleyman'a verilecek olan hizmet rehberliğin hangi alanına girer? A) B) C) D) E) Mesleki rehberlik Bireysel rehberlik Eğitsel rehberlik Grup rehberliği Önleyici rehberlik Engelli ve üstün yetenekli öğrencilerin sorunlarına duyarlılık gösterme II. Bunun üzerine okul rehber öğretmeniyle bir görüşme yaparak iletişim ve etkileşimi arttırmak için hangi sınıf oturma düzenlerini tercih etmesi gerektiği konusunda bilgi almış ve rehber öğretmenin yönlendirmesiyle küme düzenine geçiş yapmıştır. Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesini benimseme Ülkemizde uygulanmakta olan yeni ilköğretim programlarının temelini oluşturan yukarıdaki özelliklerden hangileri eğitimin toplumsal temeli ile ilgilidir? A) B) C) D) E) I .II . uzak vadeli ve uzun vadeli amaçlar belirler. Öğretmen belli bir süre sonra sınıfta öğrenciler arasında etkileşim ve iletişimin arttığını görmüştür. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri. Bu öğretmenin sınıf içinde öğrenciler arasında etkileşimi ve iletişimi arttırmak için hangi rehberlik hizmetinden faydalandığı söylenebilir? A) B) C) D) E) Ayarlayıcı Tamamlayıcı Önleyici Krize müdahale edici Geliştirici Türkiye Geneli – 1 60. Öğrencilerin çevresiyle uyumlu bireyler olarak yetişmesine çaba gösterme V. I.IV I .IV .Eğitim Bilimleri 58.V II .III .IV I . kendini doğru şekilde ifade edemeyen bir öğrencidir. Bireyden beklenen kişisel niteliklerin geliştirilmesine duyarlı olma IV. okulda arkadaşları ile iletişim sorunları yaşayan. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin uzak vadeli (nihai) amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Bireylerin doğru meslekler edinmelerini sağlamak İletişim sorunlarını aşmış girişken bireyler yetiştirmek Zihinsel yeteneklerini en üst düzeye çıkarmış zeki bireyler yetiştirmek Problemlerini kendileri çözebilen bireyler yetiştirmek Kendisini her yönüyle tanıyan.V III . Ancak sınıfta kullandığı geleneksel sıralı düzen ile bunu sağlayamamaktadır.V 14 Diğer Sayfaya Geçiniz .IV . Her öğrencinin bir birey olarak kendine özgü olduğunu kabul etme III.III . 59. kendini gerçekleştirmiş bireyler yetiştirmek Başarı Yayıncılık 61. Bir sınıf öğretmeni sınıfta bulunan öğrencilerin karşılıklı iletişim ve etkileşim oranını arttırmak istemektedir.

Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının zamana ve mekana göre değişiklik gösterebilir. Konular öğrencilerin gerçek yaşamdaki problem alanlarını çözmede kullanacakları etkinliklerden oluşmalı ve eğitim çalışmaları toplumun değişen şartlarına uyumunu kolaylaştırmaktadır. III. öğretmenin konuları öğrencinin isteklerine göre değil dünyanın gerçeklerine göre düzenlemesi gerektiğini ve fen bilimleri. II. öğrencinin görevinin gerçekler hakkında bilgi elde etmesi gerektiğini. bu hedeflere ulaşabilmek için seçilecek belli ilkelere göre düzenlecek etkinlikleri .uygulanacak yöntemleri.Eğitim Bilimleri 62. Bir öğretim programının içerik boyutu oluşturulurken dikkat edilmesi gerek özelliklere ilişkin aşağıdakilerden hangisi sorulacak sorulardan biri olamaz? A) B) C) D) E) İçerikte yer alan bilgiler güncel mi? İçerikte bizi ulaştırmak istediğimiz hedefe götürüyor mu? İçerikte yer alan bilgiler açık ve anlaşılır mı? İçerikte yer alan bilgiler öğretim yöntemlerine uygun mu? İçerik öğrencinin gelişim düzeyine uygun mu? 15 Diğer Sayfaya Geçiniz . I. “Coğrafya dersinde Marmara Bölgesi’nin özelliklerini açıklatabilme” ifadesi bir öğrenme hedefi olarak verilmişse bu ifade hedefde olması gereken özelliklerden hangisine uygun değildir? A) B) C) D) E) Genellik ve sınırlılık Konu alanı ile ilişkili olma Öğrenci davranışına dönüklük Ekonomiklik İşlevsellik 63. Öğrencinin ihtiyaçları eğitim süreci içinde belirlenmelidir.gereç seçimi Yöntem teknikleri farklılaştırma Etkinlikleri farklılaştırma Hedeflerin azaltılması 66. Yukarıda düzenleme çalışması yapılmış ve MEB tarafından okullara gönderilen öğretim programının uygulanması sırasında öğretmen programın hangi öğesi üzerinde kesinlikle esnekliğe gidemez? A) B) C) D) E) İçeriği ayrıntılı verme Araç .gereçleri ve hedeflere ne kadar ulaşabileceğini gösteren değerlendirme ölçütlerini kapsamaktadır. Elif öğretmen gerçek bilginin zamanla yok olmadığını eskimediğini. matematik derslerinin daha önemli olduğunu savunmaktadır. Türkiye Geneli – 1 Öğretmenin dersleri işlerken bireysel farklılıklara ve çoklu zeka kuramına göre ders anlatılmasını farklı derslerin birbiri ile ilişkilendirerek bir arada vermektir. Elif öğretmen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) B) C) D) E) Yararcı Varoluşçu İdealist Realist İlerlemeci 64. Eğitim sisteminde yapılan düzenlemeler programda yer aldığı ölçüde anlam kazanır. Programlar ulaşılacak hedefleri. desteklediği araç . Bu nedenle öğrencinin adına onun tüm ihtiyaçlarını önceden belirlemek ve uygulamak zordur. Yukarıda özellikleri belirtilen program tasarımları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I A) B) C) D) E) Disiplin Disiplinlerarası Geniş alan Disiplinlerarası Yaşantı II Yaşam şartları Çocuk merkezli Yaşantı Yaşantı Geniş alan III Yaşantı Geniş alan Yaşam şartları Yaşam şartları Yaşam şartları Başarı Yayıncılık 65.

Fizik dersinde deneyi aşamalı ve ayrıntılı şekilde anlatma. Bunu yaparken Çince bilen öğrencilerin ileriki yıllarda uluslararası alanda daha rahat iş bulabileceği belirtilmiştir.V II . Kimya dersinde öğretmenin öğrencileri kimya laboratuvarına götürüp deney yapması V. Bu çalışmada üniversitenin ihtiyaç belirleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Analitik Betimsel Demokratik Farklar Geniş alan A) B) C) D) E) - - 16 Diğer Sayfaya Geçiniz . Yukarıda belirtilen ifadeler Bloom’un taksonomisine göre aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I Bilişsel Duyuşsal Duyuşsal Duyuşsal Bilişsel II Duyuşsal Bilişsel Bilişsel Duyuşsal Bilişsel III Psikomotor Psikomotor Bilişsel Bilişsel Psikomotor I.V I . Geliştirilen eğitim programlarının değerlendirilmesi program geliştirme sürecinin önemli aşamalarından biridir. Öğretmenlerin sınıf içi uygulaması gereken kurallarla ilgili öğrencilerle karar alıp uygulaması IV. Okul idaresinin okulun bahçesine öğrencilerin kendilerini rahat hissetmeleri için oturma bankları yaptırması II.Eğitim Bilimleri 67.IV .IV II . yabancı dil olarak öğrencilere seçmeli ders olarak vermiştir.V I.kişi . İlerlemecilik Esasicilik Esasicilik İlerlemecilik İlerlemecilik Türkiye Geneli – 1 70.III . Okul müdür yardımcısının öğrencilerle iyi bir iletişim kurması Yukarıdaki verilen özelliklerden hangileri örtük program çalışmaları içerisinde yer almaktadır? A) B) C) D) E) I . 71.III . Dewey Davranışçılık Eğitim Fels. Türkçe dersinde yardımlaşma konusuyla ilgili şiir okuma.V II .III . Aşağıda verilen içerik düzenleme yaklaşımlarından hangisinde içerik düzenleme . Sınıf öğretmenlerinin rehberlik saatinde etkinliklerini programa uygun olarak gerçekleştirmesi III. Aşağıdakilerden hangisinde sadece sürece yönelik değerlendirme söz konusudur? A) B) C) D) E) Girdilerin ölçülmesi Çıktıların ölçülmesi Girdi ve çıktıların ölçülmesi İşlemlerin ölçülmesi Çıktıların ve işlemlerim ölçülmesi Başarı Yayıncılık 69. Okulun temizliğine özen göstermek için arkadaşlarıyla işbirliği yapma.II . Özel bir üniversite dil öğretimiyle ilgili ders programlarını oluşturken Çince dersini 2. II. III.öğrenme kuramı ve eğitim felsefesi doğru verilmiştir? Yaklaşım Doğrusal Sarmal Modüler Sarmal Çekirdek Kişi Öğrenme kuramı Bruner Davranışçılık Bruner Davranışçılık Vygotsky Bilişsel Bruner Bilişsel J. A) B) C) D) E) 68.

Öğrenciler de öğretmenlerin iletilerini aldıklarını göstermek için . Ara disiplin kazanımları diğer ders kazanımlarına çeşitli derecede nüfus ederek bu kazanımların davranış haline dönüşmesine katkıda bulunur. öğrencilerin ön koşul davranışları ile ilgili eksikleri giderilirse ve dersler nitelikli şekilde işlenirse tüm öğrencilerin öğreneceğini savunmuştur. Türkiye Geneli – 1 74. verirler....... Bu öğretmenin öğrenme-öğretme sürecinde aşağıdaki öğrenme modellerinden hangisinin ilkelerini benimsediği söylenebilir? A) B) C) D) E) Yapılandırmacılık Programlı öğrenme Tam öğrenme İşbirlikçi öğrenme yaklaşımı Beyin fırtınası 17 Diğer Sayfaya Geçiniz . Öğretmenlerin bilgileri fazla derinlemesine anlamasına engel olur.. Öğrencilerin yeteneklerini ve ilgilerini tanımada öğretmene yardımcı olur.... Öğretmenler öğrencileri konuyu öğrenmeye istekli hale getirmek için ..öğretme sürecindeki engelleri ortadan kaldırmış ve öğrenci öğrenmelerini izleme değerlendirmeleri yapmıştır. İlişki kurulan derslerin konularında pekişme olur.. Can öğretmenin dersini işlerken diğer derslerle ilişki kurmasının eğitsel açısından sağladığı faydaların sonuçlarından biri olamaz? A) B) C) D) E) Öğrencilerin derse katılımında artış olur.....öğretme sürecinde sınıfında bulunan öğrencilere yeteri kadar zaman verildiği takdirde... Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırayla getirilmelidir? A) B) C) D) E) Düzeltme Güdüleme Güdüleme Düzeltme Güdüleme Pekiştireç İpucu Pekiştireç Pekiştireç İpucu Düzeltme Dönüt Dönüt İpucu Pekiştireç Can öğretmen öğrencilerine Türkçe dersini anlatırken Matematik. Yukarıda ara disiplinle ilgili verilen özellikleri düşünerek aşağıda verilen derslerden hangisi ilköğretimde ara disiplin dersleri arasında sayılamaz? A) B) C) D) E) Deprem İlkyardım Kariyer Resim Sağlık 75....... yaparlar...... Ödevlerini yaptıklarında. Ara disiplin programda tek başına bir ders olarak yer almayan diğer derslerin içerisinde yer alan içeriklerin diğer programlarıyla ilişkilendirilerek uygulanmasını öngörmektedir. soruları doğru yanıtladıklarında . Bir öğretmen öğrenme . Başarı Yayıncılık 73... Sosyal Bilgiler... Bunun için öğrenme ... verirler.. Resim ve Müzik dersleri ile ilişki kurarak dersini işlemektedir....... Dersini ilişkilendirdiği dersin öğrenmeleriyle görüşme yapmasına gerek kalmaz.Eğitim Bilimleri 72..

II ve III nolu oturma düzenlerinin daimici ve esasici eğitim felsefelerinden etkilendiği düşünülebilir. Bundan sonraki süreçte bu becerilerini geliştirmelerini istemiştir. Bir KPSS kursunda Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersine giren Mehmet Hoca sınıfta bulunan öğretmen adaylarına model. diğerlerine göre öncelikle tercih etmesi beklenir? A) B) C) D) E) Gösterip yaptırma Deney İşbirlikçi öğrenme İstasyon Küçük grup tartışması Türkiye Geneli – 1 78. Bu durumda oyunculara önerilebilecek en uygun öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Gösterip yaptırma Gösteri (Demonstrasyon) Mikro öğretim İstasyon Benzetim (Simülasyon) D) E) 18 Diğer Sayfaya Geçiniz . Buna göre. Bir voleybol kulübünün alt yapıdan sorumlu teknik direktörü. I numaralı sınıf oturma düzeni aktif öğrenme tekniklerinden akvaryum ve top taşıma (rulman) uygulamaları için kullanılabilir.Eğitim Bilimleri 76.öğretme sürecinde kullanılan bazı sınıf oturma düzenleri verilmiştir. I. yöntem. IV numaralı oturma düzeninde öğrenciler arasında işbirliği. • Olumlu bağlılık • Liderlik paylaşımı • Bireysel sorumluluk alma • Süreç ve sonuç değerlendirme • Eşit başarı fırsatı • Karşılıklı etkileşim Öğrencilerinde yukarıdaki becerilerin gelişimini isteyen bir sınıf öğretmeninin aşağıdaki yöntem. numaralı sınıf oturma düzeninde geleneksel eğitimin öğretmen merkezli yapısının hakim olduğu düşünülebilir. Bu oturma düzenlerine ilişkin aşağıda ifade edilen bilgilerden hangisi yanlış olarak düşünülebilir? A) B) I ve II numaralı sınıf oturma düzeni aktif öğrenme tekniklerinin kullanımı için daha uygundur. empati gibi becerilerin geliştirilmesi amaçlanmış olabilir. teknik ve yaklaşımların eğitim akımlarıyla ilişkisini gösterirken aşağıdaki tabloyu çizmiştir. Yukarıda öğrenme . Mehmet Hoca’nın tabloya ilişkin yaptığı numaralandırmalardan hangisinin yanlış olduğu söylenebilir? A) I B) II C) III D) IV E) V 77. olumlu bağlılık. teknik ya da modellerden hangisini. III. Başarı Yayıncılık C) 79. seçilen smaçörlere smaç atma becerisini ve smacı karşılama becerisinin inceliklerini öğretmiştir.

bireylerin kendi kimliklerini koruyarak dünyaya uyum sağlamaları amaçlanmıştır. derinlenmesine ve tümdengelimsel bir yaklaşımla ele alınır. • • • • • Sınıfı 6 kişilik gruplara ayırmıştır. etkinlik merkezli uygulamalar ve süreç değerlendirme yaklaşımlarından etkilenmiştir. Bir tarım ürününün ülkemizde her yerde yetişmesi için bir çalışma tasarlamalarını istemiştir. Bireyin kendi öznel bilgisine ulaşması amaçlandığından öğretmen merkezli anlayış ve nesnel bilginin bireye aktarılması görüşü bu yaklaşımda ortadan kaldırılmıştır. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yalçın Bey bölgemizdeki tarım ürünleri farklılığı konusunu işlerken sırasıyla.Eğitim Bilimleri 80. Dersler konular etrafında. Ülkemizde 2005-2006 yılından itibaren oluşturulan yeni ilköğretim programı ve uygulanmasına ilişkin aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yeni ilköğretim programı ilerlemeci eğitim felsefesi. • Bir konuya ilişkin ön bilgileri yoklamak ve özet çıkarmak için • Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini belirlemek için • Kavram yanılgılarını belirlemek için • Öğrenmelerin değerlendirilebileceği ölçme aracı olarak • Bilginin nasıl yapılandırıldığını ortaya koymak için Yukarıda kullanım amaçları verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Vee diyagramı Tanılayıcı dallanmış ağaç Yapılandırılmış grid Kavram ağı Kavram haritası Türkiye Geneli – 1 82. Tasarlanan çalışmaların okulda sergileneceğini duyurmuştur. Başarı Yayıncılık 83. yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Örnek olay Proje temelli öğrenme Çoklu zekaya dayalı öğrenme Büyük grup tartışması Uzman daveti C) D) E) 19 Diğer Sayfaya Geçiniz . Yeni ilköğretim programında milli kimlik vurgusu yeterince yapılmış. Öğrencilerin bölgemizde yetişen tarım ürünlerine ilişkin bilgi toplamalarını istemiştir. En etkili öğrenci güdüleme şekli sınavları bir araç olarak kullanmaktır.öğretme sürecinde kullanmış olduğu model. öğrenen merkezli program tasarımları. Bölgeler arasında tarım ürünleri farklılığına sebep olan etmenleri belirlemelerini istemiştir.öğretme sürecinde sessiz bir ortam yaratılarak öğrenciler konunun önemi ile ilgili uyarılırsa Öğrencilerin öznel düşünme becerisini ve çoklu bakış açısını sağlayacak yöntem ve teknikler kullanırsa D) E) 81. Bir öğretmenin “Benim Eşsiz Yuvam” temasını işlerken aşağıdakilerden hangisini yapması öğrencilerin derse olan katılımlarını diğerlerine göre daha fazla destekler? A) B) C) Öğrencilere konuyu anlamlı bir bütünlük içerisinde sunarsa Öğrencilerin öğrendikleri üzerinde alıştırmalar yapmasını sağlarsa Öğrencilerden öğrendikleri konuya ilişkin kavramlar arasındaki ilişkileri gösteren bir kavram haritası çizmelerini isterse Öğrenme . B) Yalçın Öğretmenin öğrenme .

öğrenciyi bilgiyi hazır halde alan bir yapıdan çıkartarak bilgiye ulaşan bir yapıya dönüştürmek amaçtır. C) D) E) 20 Diğer Sayfaya Geçiniz . Özdüzenleme becerisi ile öğrenci öğrenme sorumluluğunu alır. ne kadar ilerleme kaydettiğini gözlemlemiş olur ve kendi bilişsel süreçlerini kontrol eder. Bir öğrenci C basamağından A basamağına çıktıkça aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmaz? A) B) C) D) E) Öğrenci daha fazla sorumluluk alır. Öğrencilerde kavrama düzeyindeki hedeflerin kazandırılmasında kullanılır. yukarıdaki şekilde de ifade edildiği gibi her basamakta öğrencide ortaya çıkması beklenen bilişsel hedefler belirtilmiştir. Bireysel öğrenme öğrencilerin kendi kendilerine öğrenme sürecini harekete geçirdiği için bilişsel alan ile ilgili sentez düzeyindeki öğrenmeler gerçekleştirir. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? A) B) C) D) E) Benzetim (Simülasyon) Sargın eğitim Hizmet içi eğitim İşbaşında eğitim Aktif öğrenme 85. ne kadar başarılı olduğunu. sentez ve değerlendirme becerilerini geliştiren bir yöntemdir.Eğitim Bilimleri 84. kendi değerlendirme yaklaşımını kullanır. Bu durumda öğrenci aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini izlemiş olur? A) B) C) D) E) Anolojik düşünme Tümevarımsal düşünme Diyalektik düşünme Metabilişsel düşünme (Üst biliş) Tümdengelimsel düşünme Türkiye Geneli – 1 86. Buna göre. Bilginin öznel olarak algılanma gücü artar. Öğrenci kendi yöntemini seçer. Problem çözme yöntemi öğrencinin bilimsel problem çözme süreçlerini kullanarak nesnel doğrulara ulaşmasının ön planda olduğu bir öğretim yöntemidir. öğrenicinin gerçek çalışma ortamında deneyim kazanarak öğrendiği beceriyi bizzat uygulayarak işini en iyi şekilde yerine getirebilecek duruma getirilmesi amacıyla kendi içinde çalışan maaşlı personeline bir eğitim vermiştir. Öğrenciler arasındaki bireysel öğrenme farklılığı artar. hem de öğrenci merkezli bir yöntemdir. Anlatım yöntemi tamamen öğretmen merkezli formal anlatım ve günlük yaşam ile ilgili konuların da dersler içine alındığı informal anlatım olarak ikiye ayrılır. Başarı Yayıncılık 87. Bu durum öğrencide özdüzenleme becerisinin gelişmesine katkıda bulunur. Üst düzey öğrenmeler ve buna bağlı olarak üst düzey düşünme becerileri ortaya çıkar. Öğretim yöntemlerine ilişkin aşağıda ifade edilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Tartışma yöntemi öğrencilerin konu üzerinde analiz. B) Nunley tarafından geliştirilen basamaklı öğrenme modeli ile. Öğrenci merkezli olması öğrencilerin beceriyi gerçekleştirmesi ve hatalarına ilişkin anında düzeltme yapılması ile ilgilidir. Aktif öğrenme sürecinde öğrenci öğrenme ortamındaki bazı değişkenlere müdahale eder. Etkinlik merkezli uygulamalar gerçekleşir. Bir işyeri. Gösterip yaptırma yöntemi hem öğretmen.

Sınıf içinde öğrencilerin belirli bir konuda kısa sürede çok sayıda ilginç fikir üretmesinin amaçlandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Görüş geliştirme İstasyon Beyin fırtınası Beyin eseri Bilişsel çıraklık Bir sosyal bilgiler öğretmeni “Ailem” konusunu işlerken sınıfı 6 kişilik A. Bilgisayar Mantıksal ilişkileri ayırt eder. Bu şekilde öğretmen öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirme. programcıları Yukarıda verilen özellikler düşünüldüğünda sırasıyla I. Grupların yukarıda görüldüğü gibi belli alanlarda 10 dakika çalışmalarını ve yer değiştirmelerini istemiştir. Sürecin sonunda ortaya çıkan ürünler sınıfta sergilenmiştir. C gruplarına ayırmıştır.Eğitim Bilimleri 88. Bir sınıf öğretmeninin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması öğrencilerin yaratıcı düşünme becerisine katkı sağlar? A) B) C) D) E) Sınıf içinde yarışçı ve rekabetçi bir eğitim ortamı oluşturma Öğrencilerin öğrenmelerini denetim altına alma Öğrencilerin ön koşul öğrenmelerini tamamlama ve sürece bu şekilde başlama Öğrencilere yapılandırılmış problem senaryoları sunma Ders içerisinde öğrencide sentez düzeyinde öğrenmeler gerçekleştirecek etkinlikler kullanma 21 Diğer Sayfaya Geçiniz . Zeka Alanı I II III Türkiye Geneli – 1 91. Bu öğretmenin belirlediği amaçlara ulaşma şansını arttıran en etkili öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Görüş geliştirme Top taşıma (rulman) İstasyon Kartopu Konuşma halkası 90. Nesneyi görmeden zihninde canlandırabilir. Meslek Pandomim sanatçıları İzci Özellik Ritmik oyunları kolayca oynayabilir. çekingen öğrencileri sosyalleştirme gibi amaçları gerçekleştirmeye çalışmıştır. başlamış bir işe katkı sağlama. B. II ve III nolu yerlere gelmesi gereken zekâ alanları aşağıdakilerden hangisidir? I Bedensel Ritmik Bedensel Sözel Bedensel II Matematiksel Görsel Görsel Sosyal Doğacı III Görsel Matematiksel Matematiksel Bedensel Matematiksel Başarı Yayıncılık A) B) C) D) E) 89.

Bir okulda sınıf öğretmeni olarak çalışan Eda Hanım öğrencileriyle olan iletişimini öğretmenler odasında şu cümlelerle anlatmıştır. öğr. somuttan soyuta. basitten karmaşığa.Eğitim Bilimleri 92 . çok sayıda duyu organına hitap edenden daha az duyu organına hitap edene ve kişisel yaşantılarla elde edilenlerden başkalarının yardımıyla edinilen yaşantılara doğru bir hiyerarşi söz konusudur. öğrenme Araştırma inc. Sunuş yoluyla yoluyla. dikkat et. Buna göre yukarıdaki bilgiler merkeze alınarak I. (II) Sınıf içerisinde öğrencilerimi rahatsız etmemek için göz kontağını sürekli ancak kısa süreli olarak kurarım. (IV) Sınıf kurallarını belirlerken öğrencilerimin fikirlerini alırım. öğr. Türkiye Geneli – 1 93. (V) Derslerde sınıf yönetimi ile ilgili problemler yaşamamak için kısa süreli ama çok etkinlik yaparım. onların isteklerini göz önünde bulundururum. Bu durum düşünülerek Edgar Dale’ye göre aşağıdakilerden hangisi daha etkili ve kalıcı öğrenme sağlar? A) B) C) D) E) Televizyonla edinilen yaşantılar Geziler yardımıyla edinilen yaşantılar Gösteriler yardımıyla edinilen yaşantılar Hareketli resimlerle edinilen yaşantılar Dramatizasyon ile edinilen yaşantılar 22 Diğer Sayfaya Geçiniz . Tam öğrenme Tam öğrenme B) II C) III D) IV E) V Tam öğrenme Sunuş yoluyla öğrenme Buluş yoluyla Tam öğrenme öğrenme Buluş yoluyla Sunuş yoluyla öğrenme öğrenme Araştırma inc. Dale’nin yaşantı konisinde kullanılan materyallerin sıralanmasında. Amerikalı eğitim teknoloğu Edgar Dale’nin “Yaşantı Konisi” adını verdiği sınıflama öğretimde materyal seçimi ve kullanımında öğretmenlere yardımcı olmaktadır. Eda Öğretmenin yukarıdaki düşüncelerinden hangisi etkili sınıf yönetimi sağlamada kullanılacak bir ilke olarak kabul edilemez? A) I Başarı Yayıncılık I Konu: Tümevarımsal Bilgi: Nesnel Akım: Bilişsel II Tümdengelimsel Nesnel Bilişsel III Tümdengelimsel Tümevarımsal Öznel Yapılandırmacı Yukarıda sıra ile verilen I. II ve III nolu öğretim yaklaşımlarının öğrencilerde hangi bilişsel alan hedeflerini gerçekleştirdikleri. öğrencilere isimleriyle hitap etmek onlarda değerli oldukları hissini uyandırıyor. kalkma gibi uyarıcılar onları rahatsız eder. (I) Her öğrencimin ismini bilir ve onlara ismiyle hitap ederim. (III) Öğrencilerimde etkili davranış kontrolü sağlamak için istenmeyen davranışların üzerinde hemen dururum ve onları engellerim dur. öğrenme 94. bilgiyi ortaya koyma yolları ve hangi akımlardan etkilendikleri gösterilmiştir. Araştırma inceleme yoluyla öğr. Buluş yoluyla yoluyla. II ve III nolu öğretim yaklaşımları hangi seçenekte doğru sıralanmış olabilir? I A) B) C) D) E) II III Buluş yoluyla öğrenme Araştırma inceleme yoluyla öğr. Eğitim sürecinde öğrencide ne kadar çok duyu organına hitap edilir ve ne kadar çok yaşantı sağlanırsa etkili ve kalıcı öğrenme o kadar artar. konuları işleyiş biçimi.

. (III) yöntemleri kullanılmalıdır.... Ancak alınan tedbirler çarpık yapılaşmanın ve imara aykırı binaların yapılmasını engellememiştir. konuyla ilgili düşünceleri geliştirmek ve bunların paylaşımını sağlamak için .. (I). Bir sınıfta ders işlenirken konuya açıklık getirmek için ..Eğitim Bilimleri 95. 96.. yöntem... II ve III numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisinin gelmesi doğru olur? I A) B) C) D) E) Küçük grup tartışması Altı şapkalı düşünme Büyük grup tartışması Vızıltı grupları Anlatım II Büyük grup tartışması Küçük grup tartışması Küçük grup tartışması Sokrat semineri Bireysel çalışma III Bireysel çalışma Büyük grup tartışması Bireysel çalışma Anlatım Küçük grup tart.. Yukarıdaki durum düşünülerek sırasıyla I......... Good ve Power’a göre yukarıda açıklamaları verilen öğrenci tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Yabancılaşmış öğrenciler Gölge öğrenciler Başarılı öğrenciler Sosyal öğrenciler Bağımlı öğrenciler 23 Diğer Sayfaya Geçiniz . kademesinde bazı öğrencilerin ergenlik dönemine girişte hızlı hormonal değişimlerin etkisiyle kendilerini ortaya koymaktan çekinen. Bunun üzerine çarpık yapılaşmaya ilişkin bir dizi tedbir alınmıştır. sessiz öğrenciler olduğu gözlenmektedir. anlatılan ve öğrenilen bilgilerin incelenmesi için .. bu etkinlikler hazırlanırken hangi öğretim tekniğinden faydalanıldığı düşünülebilir? A) B) C) D) E) Gösteri (Demonstrasyon) Simülasyon (Benzetim) Mikro öğretim Beyin fırtınası Ekiple öğretim Başarı Yayıncılık 98. Bunun üzerine yetkililer böyle bir durumla yeniden karşılaşmamak için gerekli önlemleri almış ve yetkililer böyle bir durum ile karşılaştıklarında nasıl davranacaklarına ilişkin düşünmelerini sağlayarak insanları nasıl koordine edecekleri üzerine hazırlanmış çeşitli etkinlikler yaptırmışlardır. “Domuz gribine karşı aşı olalım mı?” konusunu sınıfta ele alan bir öğretmen öğrencilerinin bu konuya ilişkin farklı düşünme becerilerini ortaya koymasını sağlamak için aşağıda verilen öğretim. 1999 yılında Kocaeli ilindeki deprem sonrası bir çok insan yaşamını yitirmiştir. Buna göre........ teknik ya da yaklaşımlardan hangisini öncelikle tercih etmelidir? A) B) C) D) E) Altı uygulama ayakkabısı Tartışma Altı şapka uygulaması Balık kılçığı diyagramı Örnek olay Türkiye Geneli – 1 97.... Özellikle ilköğretimin II. gözlerden uzak durmaya çalışan. (II)...

sonra yavaş hızla tekrar edilmeli. V. “katılıyorum” ve kesinlikle katılıyorum” yazan kartonları asmıştır. Bu etkinlikte öğretmenin kullanmış olduğu öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Görüş geliştirme Beyin fırtınası Köşelenme Fikir taraması Konuşma halkası Başarı Yayıncılık Türkiye Geneli – 1 101. Bir öğretmenin aşağıda ifade edilen sorulardan hangisini sorması durumunda öğrencide daha etkili bir değerlendirme becerisi ortaya çıkar? A) B) C) D) E) Bitki ve hayvan hücresinin farkları nelerdir karşılaştırınız? İstanbul’da büyük bir deprem olması halinde neler olabilir? Türkiye’nin coğrafi bölgeleri nelerdir? Demir tozu ile kumu birbirinden ayırmak için nasıl bir deney kullanılabilir? Türkiye’nin komşularıyla ilişkilerinde nasıl bir strateji izlemesi gerekir. Yukarıda verilen özelliklerden hangisi gösteri (demonstrasyon) tekniğinin özellikleri arasında gösterilemez? B) II C) III D) IV E) V A) I 100. Geleneksel sıralı oturma düzeninin kullanıldığı sınıflarda etkilidir. öğretmen aşağıdaki öğrenme-öğretme yollarından hangisini kullanırsa öğrencilerin konuyla ilgili istenilen öğrenme düzeyine ulaşma şansı daha fazla olur? A) B) C) D) E) Keller Planı (Bireyselleştirilmiş eğitim planı) İşbirlikçi öğrenme yaklaşımı Anlatım Tartışma Temel öğretim modeli 24 Diğer Sayfaya Geçiniz . II. neden? 102. gösteri sırasında soru cevap kullanılmalıdır.” yazılı kartonu tahtanın ortasına asmıştır.Eğitim Bilimleri 99. Öğrenme konularını somutlaştırma sürecinde kullanılır. I. diğer arkadaşlarının konuya ilişkin düşüncelerini dinledikten sonra öğrencilerin düşünceler arasında yer değiştirmelerine izin vermiştir. Göze ve kulağa aynı anda hitap etmesi ilgi ve dikkati canlı tutar. Bir sosyal bilgiler öğretmeni “turizm faaliyetlerinin gelişimi için bölgede bulunan balık çiftlikleri kaldırılmalıdır. her basamak açıklanmalı. IV. Psikomotor davranışın nasıl yapılacağı gösterilerek beceri öğretilir. Etkili hale getirebilmek için beceri önce normal hızla yapılmalı. Öğrencilerden kendilerine en uygun düşüncenin altına geçerek neden bu düşünceyi seçtiklerini açıklamalarını istemiş. III. “kararsızım”. Bir Türkçe öğretmeni dersinde işlediği cümlenin öğeleri konusuyla ilgili yaptığı değerlendirmede 4 öğrencisinin konuyla ilgili istenilen öğrenme düzeyine ulaşamadığını görmüştür. Buna göre. Sınıfta bulunan öğrencilerin konuya ilişkin düşüncelerini ortaya koymalarını sağlamak için sınıfın belli yerlerine “kesinlikle katılmıyorum”. “katılmıyorum”.

Eğitim Bilimleri 103. Bu seçme işlemini yaparken öncelikle öğrencilerin cinsiyetlerini daha sonra da boy uzunluklarını incelemiştir. Aşağıdakikerden hangisi bir hata kaynağı değildir? A) B) C) D) E) Ölçülen birey Ölçülen özelliğin miktarı Ölçmeyi yapan kişi Öçlme aracı Öçlme yapılan ortam A) B) C) D) E) 25 Diğer Sayfaya Geçiniz .50 olması Haftalık ders saati en yüksek olan dersten öğrencilere ek sınav yapılması Konu tekrar derslerindeki 15 sorudan en az onuna doğru cevap veren öğrencilerin bir sonraki konuya geçmesi Öğretmen olabilmek için öğretmen adaylarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları Türkiye Geneli – 1 105. Bir beden eğitimi öğretmeni dönem başında yıl içinde halk oyunları ekibi için öğrenci seçmiştir. bir test bir sınıfa belli zaman aralıklarında iki kez uygulanır. Bu yöntemle. Aşağıdaki değerlendirme süreçlerinin hangisinde mutlak ölçüt kullanılmamıştır? A) B) C) D) Dönem sonu ödevinin değerlendirmeye alınabilmesi için en az 20 sayfa olması Sınıf tekrarı yapmamak için yıl sonu ortalamasının en az 2. Bu öğrencilerin birinci uygulamadan aldıkları puan ile ikinci uygulamadan aldıkları puanlar arasındaki ilişki ile güvenilirlik belirler Yukarıda açıklaması verilen güvenirlik kestirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Eşdeğer yarılar KR – 20 / 21 İç tutarlılık Test – tekrar test Paralel formlar 104. I II Beden eğitimi öğretmeni seçme işlemini yaparken numaralandırılan durumlarda aşağıdaki hangi ölçekleri kullanmıştır? I Oranlı Nominal Sınıflandırma Aralıklı Sınıflandırma II Adlandırma Aralıklı Oranlı Oranlı Sıralama 107. İşitme engelli vakaların %95 ‘inin doğum öncesinde. doğumda veya çocuk dili kazanmadan önce oluştuğu bilinmektedir İşitme engeline ilişkin bu veri aşağıdaki ölçme türlerinden hangisi ile elde edilmiştir? A) B) C) D) E) Türetilmiş Doğrudan Dolaylı Basit Tanılayıcı E) Başarı Yayıncılık 106.

Eğitim Bilimleri 108. Her soruda doğru cevaba “1” yanlış cevaba “0” puan verilmiştir.8 112. Birinci soru sekizinci soruya göre daha az kişi tarafından cevaplandırılmıştır. Cevaplanmayan soru bulunmamaktadır. Tesadüfi hata Yukarıda verilen hatalardan hangisi ya da hangileri geçerliliği etkiler? 111. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. “Kullanılan ölçme aracının amacına uygun olması” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Güvenirlik Geçerlik Kullanışlılık Eşitlik Duyarlılık Türkiye Geneli – 1 111. 26 Diğer Sayfaya Geçiniz . Üçüncü ve dördüncü sorular aynı güçlük düzeyine sahiptir. I. 10 soruluk bir sınava ait öğrenci cevapları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dördüncü soru yedinci soruya göre daha zor bir sorudur. Soruların güçlük düzeyleri dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olamaz? A) 110. İki ve üçüncü sorular güçlük düzeyi 1’e yakın yani kolay sorulardır. A) B) C) D) E) Yalnzı II Yalnız III I ve II II ve III I . Sabit hata II. Sistematik hata III. Öğrencilerin bu sınavdan aldıkları puanların aritmetik ortalaması kaçtır? A) 5 B) 5. Cinsiyet değişikliğine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) E) Nicel → Sürekli → Oranlı ölçek Nitel → Sürekli → Sıralama ölçeği Nitel → Süreksiz → Aralıklı ölçek Nicel → Sürekli → Nominal ölçek Nitel → Süreksiz → Sınıflama ölçeği B) C) D) E) Madde güçlük indeksi sınıfa en yakın olan soru beşinci sorudur. II ve III Başarı Yayıncılık 109. ve 112.3 E) 6.5 C) 6 D) 6.

II. Aşağıdaki tabloda 5 farklı dersin sınavından alınan puanlar arasındaki ilişki gösterilmiştir. Tabloda yer alan yığılmalı frekansların hesaplamasında yanlışlık yapılmıştır. Tabloya göre hangi dersler arasındaki ilişki düzeyi en yüksektir? A) B) C) D) E) Tarih – Coğrafya Coğrafya – Türkçe Matematik – Bilgisayar Türkçe – Tarih Tarih – Matematik Verilen tabloya ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) B) C) D) E) Tabloya göre 36 kişinin puanı bulunmaktadır. Alınan en yüksek puan 70’dir. I. Aşağıdaki tabloda bir sınıfa ait puanlara ilişkin frekans ve yıgılmalı frekanas değerleri verilmiştir. Öğrenciler büyük bir çoğunluğu 50 puanın altında puan almıştır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Subjektif puanlanan test → Yazılı yoklamalar Uzman yapımı test → Standart başarı testi Objektif puanlanan test → Doğru – yanlış testleri Tipik performans test → Eşleştirmeli test Maksimun performasn testi → Vize sınavları Öğrencilerin gerçek yaşamla iç içe öğrenmelerini sağlamak. 15 – 20 puan aralığında 3 kişi puan almıştır. Başarı Yayıncılık 116.Eğitim Bilimleri 113. Türkiye Geneli – 1 115. Öğrencilerin yeteneklerini belirlemek ve geliştirmek III. Öğrencilerin öğretim süreci içindeki ilerlemesini aşama aşama izleyebilmek Yukarıdaki verilen amaçlar doğrultusunda kullanılması en uygun olan ölçme aracı hangisidir? Portfolyo Performans testi Kontrol listesi Rubrik Puanlama anahtarı A) B) C) D) E) 27 Diğer Sayfaya Geçiniz . 114.

Eğitime ilişkin ölçmelerde geneliikle gerçek sıfır kullanılır. Bir nitelik hakkında karar verilirken ölçüm ve ölçme kuralının olması yeterlidir. Türkiye Geneli – 1 119. Aynı konuyla ilgili sorular art arda sıralamak Sorularda yer alan önemli ifadelerin alrı çizilmelidir. I. Ali’nin Türkçe dersine ilişkin 20 puanı Matematik dersinin 2 puanına göre daha büyüktür. IV. III. III ve IV I . Soruların yazımında imla kurallarına uyulmalıdır. III ve IV 28 SINAV BİTTİ . Birlirtke tablosundan yararlanarak hazırlanan soruların test haline gelmesinde uyulması gereken kurallar vardır. Aritmetik ortalaması 50 olan matematik sınavından 60 alan Ali. II. herhangi bir niteliğin gözlenmesi ve gözlem sonuçlarının sayı veya sembollerle ifade edilmesidir.Eğitim Bilimleri 117. Ali. Ali Türkçe dersinde sınıfın en yüksek puanını almıştır. Matematik sınavında sınıfın %16’sından daha yüksek puan almıştır. aritmetik ortalaması 75 olan Türkçe sınavından 70 puan almıştır. II . Testte kullanılarak şekiller düzgün olarak çizilmelidir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) B) C) D) E) Yalnız II I ve II II ve III II . Başarı Yayıncılık 118. Ölçme. Aşağıdakilerden hangisi soruların test haline gelmesinde uyulması gereken kurallardan biri değildir? A) B) C) D) E) Sorular kolaydan zora doğru sıralanmalıdır. Matematik dersinde alınan en yüksek puan Ali’nin puanı arasında 30 puan fark vardır. Ölçülecek niteliğin hangi miktarına ne kadar puan verileceği ölçme kuralı ile belirlenir. (Her iki sınavından standart sapması 5’dir) Ali’nin matematik ve Türkçe derslerinin başarılarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? A) B) C) D) E) Ali’nin Türkçe dersinin başarısı Matematik dersine göre daha yüksektir. Aşağıdaki grafiklerden hangisi sınıfın büyük bir çoğunluğunun aritmetik ortalamanın üstünde puan alan öğrencilere aittir? 120.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->