EĞİTİM BİLİMLERİ

1. Çocuğun bacak ve ayak kasları olgunlaşıp hazır olduğu zaman yürüyebilir (I). Yürüdüğü için mutlu olur (II). Mutluluğunu belirtmek için değişik sesler çıkarır (III). Yukarıdaki metinde sırasıyla I, II ve III rakamlarının yerine gelmesi gereken gelişim alanları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I Duygusal Gelişim Devinimsel Gelişim Dil Gelişimi Devinimsel Gelişim Zihinsel Gelişim II Dil Gelişimi Duygusal Gelişim Bedensel Gelişim Duygusal Gelişim Bedensel Gelişim III Bedensel Gelişim Dil Gelişimi Sosyal Gelişim Duygusal Gelişim Devinimsel Gelişim 3. İnsan davranışlarının temelinde etkin olan bazı dinamikler vardır, ancak bunlar her durumda yaşayarak ortaya çıkmazlar. Örneğin korkularımız. Korkular sadece yaşantı sonucu mu ortaya çıkar, yoksa bize bırakılan genetik miraslar mıdır? Yaşantının önemini azımsıyamam ancak yılandan korkmak için yılanla karşı karşıya gelmeye gerek yoktur. Atalarımızda var olan bu korku nesilden nesile aktarılarak bize kadar ulaşmıştır. Carl Jung’un yukarıdaki açıklaması insan davranışlarını etkileyen kavramlardan hangisi ile açıklanabilir? A) Bilinçdışı B) Kollektif bilinçdışı C) Psiko - analiz D) Fenemonoloji E) Bilinçaltı
Başarı Yayıncılık

A) B) C) D) E)

4. 2. Ülkemizde son yıllarda kuş gribi, domuz gribi gibi bulaşıcı hastalıklar nedeniyle bireyler temizlik alışkanlıklarına daha fazla önem vermişler, hatta aşırı titiz davranışlar sergilemeye başlamışlardır. Yukarıdaki ifade aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamak için kullanılabilir? A) B) C) D) E) Kritik dönem Hazırbulunuşluk Deneyim - yaşantı Tarihsel zaman Kalıtım - çevre

Bu dönemde çocuklar hem anne ve babaları ile birlikte, hem de onlardan uzaklaşarak kendi başlarına hareket etmek isterler. Kalabalık yerlerde, örneğin büyük mağazalarda çocuk annesinin elini bırakarak kendi başına koşmak ister. Bunu yapar fakat etrafında anne veya babasını göremediği durumda da korkarak ağlamaya ve anne, babasını aramaya başlayabilir. Yukarıdaki metinde anlatılan özellik Erikson’un hangi psiko - sosyal gelişim dönemine aittir? A) B) C) D) E) Bağımsızlığa karşılık utanma ve şüphe Girişimciliğe karşılık suçluluk Üretkenliğe karşı aşağılık duygusu Güvene karşı güvensizlik Kimlik-kimlik karmaşası

1

Diğer Sayfaya Geçiniz

Eğitim Bilimleri
5. Öğrenme - öğretme ortamını öğrencilerin birbirinin sırtını görecek şekilde düzenlemekten vazgeçilmeli, kolayca hareket edecekleri, birbiriyle, öğretmenlerle ve araç - gereçlerle etkileşimde bulunacakları şekilde çok boyutlu olarak düzenlenmelidir. Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) C) D) E) Çocuğun diğer çocuklarla gelişimi ve etkileşimi bilişsel gelişimini beslemelidir. Çocukların kendi hızlarıyla öğrenmesine olanak verilmelidir. Çocuğun kazanacağı yeni yaşantılar, eski yaşantılara uygun olmalıdır. Eğitimciler öncelikle çocukların bilişsel gelişim düzeylerini tanımalıdır. Çocuk öğrenme ortamında daha çok kendi buluşlarıyla öğrenmelidir. 7.

Türkiye Geneli – 1
Maslow, kendini gerçekleştirme kavramını A. Lincoln, A. Einstein ve E. Roosvelt gibi çok üretken ve müstesna insanların hayatlarını araştırdıktan sonra geliştirdi. Bu kişilerin çeşitli kişilik özelliklerini geliştirdikleri için kendini gerçekleştirme hedefine ulaştıklarına inanıyordu. Maslow’a göre, aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştiren bireylerin özelliklerinden biri değildir? A) B) C) D) E) Gerçeği olduğu gibi algılama Çok az sayıda insanla derin ve sevgi dolu bir ilişki kurma Kendilerinin dışında kalan sorunlarla ilgilenmeme Hedeflerini gerçekleştirmeye odaklanma Bağımsız ve özerk olma

Başarı Yayıncılık

8.

6.

18 aylık Seda’yı babası dışarıya çıkardığında sokakta dolaşan kediyi görür ve “pisi pisi nerede kızım?” diye sorar. Seda parmağıyla kediyi gösterince babası “nerede olduğunu söylesene kızım” der. Seda cevap veremeyince babası kızının soruyu kavradığını ancak cevabı üretmekte güçlük çektiğini düşünür. Bu durum minik Seda’nın dil gelişiminde hangi süreci yaşadığını gösteren bir örnektir? A) B) C) D) E) Alıcı dil İfade edici dil Monolog Telgraf konuşma İçsel konuşma

Ergenlik döneminde bir kimlik duygusu geliştirememiş olan Hazal, üniversite yılları boyunca arkadaşı Egemen’in duygularına, ilgisine cevap vermekten hep çekinmiştir. Çünkü; gireceği ilişkide yok olup gitmekten, Hazal olmaktan çıkıp, Egemen’in sevgilisi diye anılmaktan, onun bir uydusu olmaktan korkmaktadır. Bu durum, onun yetersiz bir sosyal yaşam sürmesine, yalnızlaşmasına ve evlilik korkuları geliştirmesine yol açabilecektir. Bu bilgilere göre Hazal’ın yaşadığı sorunlar hangi dönemde yaşanan problemden kaynaklanmaktadır? A) B) C) D) E) Genç yetişkinlik Orta yetişkinlik Ergenlik İlk çocukluk İkinci çocukluk

2

Diğer Sayfaya Geçiniz

yanlış davranış ayrımının öğretilmesinde suçluluk ve utanma duygularını temel alma Bir öğrencinin temel aldığı davranışlar yerine bu davranışa gösterdiği gerekçe üzerinde odaklanma Okul öncesi dönemdeki çocuklara rehberlik eden öğretmenin onların problemi tartışmalarına olanak sağlama Çocuğun doğru . buna göre yönlendirmelidir. Öğretim çocuğun yakınsal gelişim alanındaki işlevleri canlandırır. Eğitimciler her çocuğun gelişim düzeyini ve ilerleme hızını belirlemeli. Bu bilgilerden sırası ile Başak ve Özlem’in Kohlberg’in ahlaki gelişim evrelerinden hangilerinde oldukları söylenebilir? A) B) C) D) E) İyi çocuk eğilimi . yabancısı oldukları durumlarda nasıl davranacaklarını bilmedikleri için endişelenirler ve bu tür durumlardan kaçınmaya çalışırlar. Aşırı serbest eğitim ortamları öğrencilerin bilişsel gelişimini köreltir. Kohlberg’e göre kişinin içinde bulunduğu ahlaki düzeyi belirlemek için. bir sorunla karşılaştığında bulduğu çözümle veya sergilediği davranış ile değil de. Başak bu duruma çok üzülür ama arkadaşını kırmamak için birşey söylemez. Özlem ise “bana ne yağmur ormanlarından. Kuralların olmadığı.Kanun ve düzen eğilimi 12. Çocuklar da birbirlerine öğretebilirler ve akran öğreticilerinden yararlanabilirler. Türkiye Geneli – 1 11.baba tutumu Aşırı koruyucu anne . uyandırır. Öğrencilerin birbirlerini öğrenmeye cesaretlendirmesi.baba tutumu Otoriter anne .Eğitim Bilimleri 9. bakım ve övgü gösterirler. desteklemesi.baba tutumu Reddedici anne . Çocukların ihtiyaçlarını dikkate almaksızın ve gerekçelerini açıklamaksızın katı davranışsal kurallar koyan anne ve babalar çocuklarına bu kurallara uydukları oranda sevgi. Vygotsky’nin görüşleri okullarda işbirlikçi öğrenme stratejilerini kullanmayı gerektirmektedir.yanlış kavramlarını oluşturması sürecinde sürekli ödül kullanma B) C) D) E) C) D) E) Başarı Yayıncılık 10. “Yağmur Ormanlarının Yok Oluşuna Dur” başlıklı bir kampanyaya katılan Başak bu eyleme “içinde yaşadığı dünyanın geleceğini koruma görevini yerine getirme” düşünceleriyle katıldığını belirterek arkadaşı Özlem’in de kampanyaya katılması için teşvik etmeye çalışır.İtaat ve ceza eğilimi İyi çocuk eğilimi . Bu özellikler sınıfların öğrenen topluluklar haline gelebilmesi için bir taktik olabilir.İyi çocuk eğilimi Sosyal anlaşmalara uyma eğilimi . çözüme varırken veya o davranışa yönelirken başvurduğu akıl yürütme süreci ile ilgilenilmelidir. Parçada verilen özellikler aşağıdaki anne . gruplar ya da küçük gruplar halinde çalışması önerilmektedir.İtaat ve ceza eğilimi Evrensel ahlak ilkeleri . orada oturan akrabam mı var?” biçiminde tepki gösterir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir inceleme olur? A) Denetim.baba tutumu 3 Diğer Sayfaya Geçiniz .baba tutumlarından hangisine ait olabilir? A) B) C) D) E) Demokratik anne .Araçsal ilişkiler eğilimi Kanun ve düzen eğilimi . Buna göre aşağıdakilerden hangisi parçayı desteklemektedir? A) B) Bilişsel gelişimde yetişkinler ve öğretmenlerin belirleyici rolü vardır. Kurallara uyulmadığındaysa fiziksel ceza söz konusudur. ceza olmadan bir ergenin hoşuna gitmeyen ama uymasını istediğimiz bir kurala uymasını sağlama Çocuğa doğru .baba tutumu İzin verici anne .

özellikle fizyolojik gelişimi bazı öğrenmeleri gerçekleştirememelerine ya da geç gerçekleştirmelerine neden olabilir. şu anda geçerli olan kuramların. Böyle bir yaklaşım aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurmaz? A) B) C) D) E) Öğrenciler evren hakkında değişmez düşünceler olmadığını anlar. Türkiye Geneli – 1 15. ancak bu bilgilerin ileride ortaya atılabilecek bilimsel verilerle çürütülebileceğini anlatmalıdırlar. Berra’nın arkadaşını anlayamaması Piaget’in bilişsel gelişim kuramındaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Ben merkezci düşünme Sembolik düşünme Özelden özele akıl yürütme Dönüşümsel düşünme Nesne devamlılığı 16. kendini onun yerine koyamadığını görür. yine de kızının arkadaşının içinde bulunduğu durumu anlayamadığını. Annesi Berra’ya arkadaşının göremediğini anlatmak için açıklamalar yapsa da onu ikna edemez. Ayten Hanım’ın arabasını çalıştırmak için debriyaja basmadan. o konuda elimizde bulunan en bilimsel açıklama olduğunu.Eğitim Bilimleri 13. Uzun yıllar trafikte otomatik vitesli araba kullanan Ayten Hanım arabası eskidiği için kendisine manuel vites bir araba almıştır. Öğrencilerin değişmez. gaza basması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir? A) B) C) D) E) Olumsuz aktarma Olumlu aktarma Olumsuz pekiştirme Öğrenilmiş çaresizlik Uyarıcı kontrolü 4 Diğer Sayfaya Geçiniz . Henüz yeni büyümekte ve gelişmekte olan çocuğun bedensel gelişimi. Bunun üzerine anne Berra’nın gözlerini kapatarak ev içinde gezdirir. mutlak bilgiler olduğunu anlamalarını sağlar. Öğrencilerin evren hakkında katı tutumlar geliştirmelerini önler. Yukarıdaki metne göre. öğrenmeyi etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Olgunlaşma Türe özgü hazır olma Yaş Zeka Genel uyarılmışlık hali Başarı Yayıncılık 14. Ergenlerin soyut düşünme yeteneği kazanabilmeleri için öğretmenler bu yaştaki öğrencilere. Yaşlı bireyler ise hücre kayıpları nedeni ile daha yavaş öğreniyor olabilir. Ergenlerin ve genç yetişkinlerin en iyi ve kolay öğrenen grup olduğu bilinmektedir. Öğrencilerin esnek bir düşünce biçimi geliştirmelerine yardımcı olur. Altı yaşındaki Berra görme engelli olan arkadaşı Yılmaz ile dalga geçer. Öğrencilerin daha bilimsel düşünmelerine yardımcı olur. Ancak yeni arabasını kullanırken uzun bir süre debriyaja basmadan gaza basarak arabasını çalıştırmak istemiştir.

Müşteri hemen hemen hiç yok. Sürücüler ise bu sesten kurtulmak için 90 km hızı geçmemektedir. araç 90 km hızı geçince ses çıkarmaya başlamaktadır. Okulda bir akranı tarafından zorbalığa maruz bırakılmış ve bu olaydan çok korkmuş bir çocuk için zorbanın yanında yer alan arkadaşları ya da zorbalığa maruz kaldığı mekânda korku tepkisinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bayram günü Eminönü’nde dolaşan Mehmet Yeni Cami önünde kuş yemi satan bir amcanın her zaman müşterilerine para ile sattığı kuş yemlerini avuç avuç etrafa attığını görünce çok şaşırır. “Şimdi sıfatları öğreneceğiz. bisiklete binmek ve bilgisayarların klavyesini kullanmak gibi faaliyetleri yaparken hangi bellek türünü daha etkin kullanır? Başarı Yayıncılık 18.zemin ilişkisi Yakınlık yasası Benzerlik Tamamlama yasası Basitlik yasası 21.” diyen bir Türkçe öğretmeninin yaklaşımı aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) B) C) D) E) Kademeli yaklaşma Dolaylı pekiştirme Olumlu pekiştirme Premack ilkesi İçsel pekiştirme 22. Bu durum aşağıdaki pekiştirme türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir? A) B) C) D) E) Olumsuz pekiştirme Olumlu pekiştirme Dolaylı pekiştirme Premack ilkesi Simgesel ödülle pekiştirme A) B) C) D) E) Episodik bellek Semantik bellek Prosedürel bellek Deklaratif bellek Duyusal kayıt 19. Satıcının yanına gidip bunu neden yaptığını sorduğunda “bayramda şehir boşaldı. Türkiye Geneli – 1 20. Öğrenme psikolojisi açısından bakıldığında. Bireyler dans etmek. Bayram süresince kuşlara ben yem vermezsem artık yavaş yavaş buraya gelmez olurlar ben de işsiz kalırım” cevabını alır. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Uyarıcı genellemesi Üst düzey koşullanma Kendiliğinden geri gelme Ön koşullanma Olumsuz pekiştirme Şekilde A ve C’deki elips. daha sonra on dakika dinleneceksiniz. herkes bir yerlere gitti. A ve B deki yarım şekillerin algılanmaması Gestalt öğrenme kuramındaki hangi algı yasasına örnek oluşturur? A) B) C) D) E) Şekil . kuşların bir süre yem verilmezse bir daha oraya gelmemeleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır? A) B) C) D) E) Genelleme Alışma Ket vurma Sönme Geri gelme 5 Diğer Sayfaya Geçiniz . B ve D deki bütün kare olarak görülmektedir.Eğitim Bilimleri 17. B ve C ile. Otobüslerdeki hız kayıt ve kontrolü sağlayan cihaz.

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yoluyla kazanılmış bir davranış değildir? A) B) C) D) E) Sobadan eli yanan çocuğun. Yağmur’un zamanla sadece kendi babasına “baba” demesi aşağıdaki öğrenme ile ilgili kavramlardan hangisine örnek oluşturur? A) B) C) D) E) Kendiliğinden geri gelme Genelleme Ayırt etme Sönme Üst düzey koşullanma 6 Diğer Sayfaya Geçiniz .Eğitim Bilimleri 23. Buna göre. bir daha sobaya dokunmaması Dört yaşındaki bir çocuğun yirmiye kadar sayması Yeni boyanmış odaya giren birinin. bu durum aşağıdaki ifadelerden hangisi ile en iyi açıklanabilir? A) B) C) Kaygı düzeyi arttıkça başarı da artmaktadır.75 olarak bulunmuştur. Kaygı düzeyi arttıkça başarıda azalmaktadır. Türkiye Geneli – 1 26. Aylarca köpeği ile çalışmış ancak ne yaparsa yapsın köpeğe konuşmayı öğretemeyeceğini görmüştür. Kaygı düzeyi ile başarı arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırmada korelasyon katsayısı – 0. “Bakmakla öğrenilseydi kediler kasap olurdu” atasözünde. Daha önceleri her gözlüklü erkeğe “baba” diyen minik Yağmur 18 aylık olduğu zaman sadece gözlüklü olan kendi babasına “baba” demeye başlamıştır. Kaygı düzeyi azaldıkça başarı da azalmaktadır. bir süre sonra boya kokusunu artık duymaması Önceleri köpekten korkmayan birinin köpekten korkar hale gelmesi Alışverişe çıkan birinin. Kaygı düzeyi ve başarı arasında bir ilişkinin aynısı çalışma ile başarı arasında da bulunmaktadır. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile adlandırılır? A) B) C) D) E) Genetik donanım Fizyolojik koşullar Fiziksel ortam Motivasyon Önceki yaşantı D) E) A) B) C) D) E) Deneme yanılma Tekrar etme Pekiştirme Modeli gözleme Güdüleme Başarı Yayıncılık 24. aşağıdakilerden hangisinin öğrenmeyi sağlamada tek başına yeterli olmayacağı belirtilmektedir? 25. daha önce kendisine iyi davranan bir satıcıya yönelmesi 27. Hakan çok sevdiği köpeğine konuşma öğreteceğini söyleyerek arkadaşları ile iddiaya girmiştir. Çünkü köpek konuşmak için gereken özelliklere sahip değildir. Kaygı düzeyi başarıyı etkilememektedir.

yanılma yoluyla bulma Ödüllendirilen davranışları yapma. çocuklarının nasıl davranmasını istiyorlarsa çocuğa öyle davranırlar. yumuşak. ölçülü ve hoşgörülü. “Japon anne babalar. J.” Japon anne babalar. bir yetişkin haline getirilebilir” Bu düşünce aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir? A) B) C) D) E) Yapısalcı yaklaşım Biyolojik yaklaşım Sosyal öğrenme yaklaşımı Davranışçı yaklaşım Fenomenolojik yaklaşım Türkiye Geneli – 1 30. ışık sönükken maniviyelaya bastığında yiyecek verilmemiştir.Eğitim Bilimleri 28. Sözü edilen durumun nedeni aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) Kedinin ışık sönükken maniviyelaya basmasının pekiştirilmesi Hayvan davranışta bulunsa da bulunmasa da ödüllendirilmesi Hayvanın içgüdüsel olarak ışığa tepkide bulunması Organizmanın farklı ortamlarda karşılaştığı benzer uyarıcılara benzer tepkilerde bulunması Pekiştirilen davranışların yerleşmesi. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır. Yapılan bir deneyde kafes içine konan bir kediye ışık yandığında maniviyelaya bastığı zaman yiyecek verilmiş. suçlu vb. üzerine deneyimlerin yazıldığı boş bir sayfadır. yaratılırlar. Onlara göre “insanlar doğmaz. kırışıklıkları çoğaldığı halde bazı insanlar tarafından genç haliyle anımsanır. Bir süre sonra kedinin ışık yanıkken defalarca maniviyelaya bastığı. sakin.” görüşünü benimseyen yaklaşıma göre bebek. öğrenmede hangi yolu izlemelerini beklemektedir? Başarı Yayıncılık A) B) C) D) 29. A) B) C) D) E) Unutma Çağrışım Transfer Geriye ket vurma İleriye ket vurma 31. bir bebek öğrenme yolu ile trapezci. çevre tarafından istenilen şeklin verilebildiği bir hamurdur. saçları döküldüğü. Rogers’a göre sağlam bir benlik algısı geliştirmek için gerek duyulan en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Koşulsuz kabul Sevgi Saygı Ait olma duygusu Anlayış 7 Diğer Sayfaya Geçiniz . cezalandırılan davranışları yapmaktan kaçınma 32. müzisyen. Zeki Müren son zamanlarında kilo alıp. pekiştirilmeyen davranışların sönmesi E) Yeni bilgiler öğrenilirken eski bilgilerden yararlanma Örnek alınan kişilerin davranışlarını benimseme Bir durumda gösterilen davranışı her durumda tekrarlama İstenilen davranışları deneme . Locke’un “zihin. ışık sönükken hiç basmadığı görülmüştür. çocuklarının.

Kanser teşhisi konulan Zeynep. Zeynep’in uzun süre patates yememesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Olumsuz tat koşullanması Üst düzey koşullanma Batıl davranış Koşulsuz tepki Tepki analojisi 36. staj yaparken kazandığı deneyimleri meslek yaşamında başarılı olmasında etkili olmuştur. midesi bulanan Zeynep. bir liseye ataması yapılmış ve öğretmenlik mesleğine başlamıştır. Kemoterapi gördükten sonra.son sınıftayken bir lise de öğrendiklerini uygulayarak stajını yapmıştır. Örneğin kişinin sarılık geçiren bir çocuğun yüzüne sarı mendil koyması ve sarılığı bunun geçireceğini düşünmesi gibi.Eğitim Bilimleri 33. Kemoterapinin başlıca yan etkileri mide bulantısı ve kusmadır. Yıllar sonra evin yakın çevresinden tren geçerken gerektiğinden çok şiddetli bir korku göstermektedir. Orhan Bey’in bu davranışı aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Olumsuz aktarma Dolaylı pekiştirme Korku koşullanması Tepki genellemesi Alışkanlıklar Türkiye Geneli – 1 35.yanılma yoluya öğrenme 8 Diğer Sayfaya Geçiniz . Batıl davranış ya da inanç kişilerin bazı durumlara ya da olaylara anlam yüklemesidir. Thorndike’a göre bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir? A) B) C) D) E) Etki kanunu Ait olma kanunu Hazırbulunuşluk İçgörü kazanma Tepki anolojisi Başarı Yayıncılık 34. sabah kahvaltısında yediği patates kızartmasından midesinin bozulduğunu düşünmüş ve bu olaydan sonra uzun süre kahvaltıda patates yememiştir. Kanser hastaları genellikle kemoterapi görmektedir. Evinden birkaç sokak uzakta dolaşırken tren raylarına çok yaklaşan 10 yaşındaki Orhan geçen bir trenin çıkardığı buharla yanmıştır. Mezun olduktan sonra. Ferdi’nin. ilk defa kemoterapi için hastaneye gitmiştir. Üniversitede tarih öğretmenliği bölümünde okuyan Ferdi . Yukarıdaki durum ve örnek düşünülerek batıl davranışların ortaya çıkmasını sağlayan öğrenme aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Klasik koşullanma Edimsel koşullanma Gizil (örtük) öğrenme Kavrayış yoluyla öğrenme Deneme .

Aykut Bey iş yerinde karşılıklı iki top büyük yünü yan yana getirmeye çalışmaktadır. Dershanenin öğretmenlerin nitelikli sorular hazırlaması için aşağıdaki pekiştirme türlerinden hangisini kullanmıştır? A) B) C) D) E) Olumsuz pekiştirme Karşı pekiştirme Crespi etkisi Simgesel ödülle pekiştirme Birincil pekiştireç Türkiye Geneli – 1 39. Toplanan 10 marka personele bir maaş ikramiye getirmektedir. Aykut Bey’in iki top büyük yünü yan yana getirmesi aşağıdaki öğrenmelerden hangisine örnektir? A) B) C) D) E) İşaret öğrenme Kavrayış yoluyla öğrenme Deneme yanılma yoluyla öğrenme Sosyal öğrenme Klasik koşullanma 9 Diğer Sayfaya Geçiniz . Can Bey’in hasta olduğu birgün Mehmet Bey yalnız başına kahvaltı yapmaya karar vermiştir.Eğitim Bilimleri 37. İstanbul’da Mart 2009’da uygulamaya konulan Sögütlüçeşme . Kahvaltı sırasında garsonun üzerine çay dökmesi ile birlikte bacağında derin bir yanık oluşmuştur. Mehmet Bey’in olayla ilgisi olmamasına rağmen Can Bey’den de korkması aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? A) B) C) D) E) Üst düzey koşullanma Ön koşullanma Edimsel koşullanma Sosyal öğrenme Etki yasası 40. Bir dershane öğretmenlerinin daha nitelikli sorular hazırlaması için hazırlanan her 5 yaprak teste bir marka vermektedir. Yaptığı birkaç deneme sonunda istediği sonucu alamamıştır. Bu şekilde diğerine çarpıp yünün duvardan geri gelmesini sağlamış ve itmenin kuvvetiyle iki yünü yana yana getirebilmiştir. Çetin Bey’in herhangi bir çaba göstermemesine rağmen Okmeydanı durağını bilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? A) B) C) D) E) Gizil öğrenme Kavranış yoluyla öğrenme Deneme yanılma yoluyla öğrenme Sosyal öğrenme Klasik koşullanma Başarı Yayıncılık 38. Mehmet bu olaydan sonra garsonu ne zaman görse korkmuş ancak olayla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen Can Bey’i görüncede korkmuştur. Mehmet Bey ile Can Bey her sabah işe giderken beraber kahvaltı yapmaktadır.Avcılar metrobüs hattını kullanarak hergün Edirnekapı’ya seyehat eden Çetin Bey Sögütlüçeşme’de binip Edirnekapı’da inmektedir. Daha sonra aklına birden gelen fikirle yünün arkasına geçmiş ve onu itmiştir. Yolculuk sırasında “Okmeydanı durağı neresi” diye soran bir kişiye iki durak sonra ineceksiniz cevabını vermiştir.

tip ceza II Karşıt koşullanma Olumsuz pekiştirme Karşı pekiştirme Olumsuz pekiştirme Karşı pekiştirme III Görmezden gelme Karşıt tepki geliştirme Görmezden gelme Sönme Olumsuz pekiştirme Türkiye Geneli – 1 43. öğrencinin bir bütün olarak kendini geliştirmesi ve gerçekleştirmesi için. Bunun üzerine Japonya’da yapılan çalışmalarla depremi 2 dk. Okul yöneticisi Metin Bey ile Okul Rehber öğretmeni Ayla Hanım arasında geçen konuşmada Ayla Hanım okulumuzda bazı güçlü çocukların kendinden daha az güçlü olan çocuklara baskı yaptığını gördük. Bunun üzerine Canan Hanım Beyza’ya bağırmıştır. tip ceza II. Öğrenci kişilik hizmetleri. sus. (V) Metin Bey ile Ayla Hanım arasında geçen bu konuşmada verilen numaralandırılmış ifadelerden hangisinin akran zorbalığıyla ilgili bilgilere ters düştüğü söylenebilir? A) I B) II C) III D) IV E) V 10 Diğer Sayfaya Geçiniz . Yukarıdaki durum düşünüldüğünde.Eğitim Bilimleri 41. Canan Hanım’ın Beyza’ya bağırması. tamam gibi tepkilerine rağmen ağlama davranışını devam ettirmiştir. Buna göre depremden önce sirenin çalması aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir? A) B) C) D) E) Olumsuz habercilik Bitişiklik Olumlu habercilik Garcia etkisi Üst düzey koşullanma Başarı Yayıncılık 44. Eda Hanım eve alışveriş yapmak için 2 saatliğine dışarı çıkmış ve 6 yaşındaki kızı Beyza’yı komşusuna bırakmıştır. II. tip ceza I. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda genel olarak ifade edilen öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında yer alan bir hizmet alanı değildir? A) B) C) D) E) Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs ve yemek hizmetleri verilmesi Okulun ilgili kişilerce düzenli olarak denetlenmesi Öğrencilerin kişisel evraklarının tanzimi ve takibinin yapılması Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunulması Okul içindeki sağlık hizmetlerin sunulması A) B) C) D) E) 42. (I) Bu durumu güçlerdeki dengesizlikle ortaya çıkan bir tür saldırgan davranış olarak ele alabiliriz. önce haber veren bir cihaz geliştirilmiştir. Canan Hanım’ın verdiği tepkilere rağmen ağlama davranışının artması. aynı zamanda eğitim-öğretim sürecinden en yüksek düzeyde faydalanması için gerekli olan çalışmaların tamamını kapsar. Canan Hanım’ın Beyza’ya tepki vermemesi durumları sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? I II. Canan Hanım Beyza ile oynarken Beyza aniden ayağa fırlamış ve vazoyu yere itmiştir. tip ceza I. (II) Bu saldırgan davranışlar fiziksel olarak gerçekleştirilebildiği gibi (III) sözlü olarakda ortaya çıkabilir. I. tip ceza I. III. Japon bilim adamları Marmara Denizinde yapılan araştırmalarda fay hattının kırılması öncesinden deniz diplerinde bir hareket olduğu kanaatine varmıştır. (IV) En etkili çözüm yolu sorunun geçici olduğunu düşünüp bir süre görmezden gelmektir. Bu cihaz Marmara bölgesinde mahallelere yerleştirilmiş ve siren çalmaya başladığı anda evlerin boşaltılması gerektiği ifade edilmiştir. Bu durum üzerine Beyza ağlamaya başlamış ve Canan Hanım’ın ağlama. Canan Hanım belli bir süre duruma hiçbir tepki vermemiş ve Beyza susmuştur.

Şimdi ise ben lise son sınıftayım. Okulumda oldukça başarılı bir öğrenciyim. ancak en güçlü yeteneğim resim alanında ve bu alanda eğitim almak istiyorum. Rehberlikte seçme hakkı bireye aittir. derslerinde başarısız olanlara ve duygusal sorunları olanlara verilir” cevabını almıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar düşünüldüğünde öğrencilerin rehberliğin hangi ilkesine aykırı bir görüşe sahip olduğu savunulabilir? A) B) C) D) E) Rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere açık hizmetlerdir.Eğitim Bilimleri 45. 12 yaşındaki Melis arkadaşlarıyla iletişiminde sıkıntılar yaşamaktadır. 48. Annem ve babam ablam ile ulaşamadıkları hayellerini benim ile gerçekleştirmek istiyor. Bu nedenle kafam oldukça karışık ve ne yapabileceğimi bilmiyorum. 11 Diğer Sayfaya Geçiniz . Bu yüzden içine kapanmış okula uyum sağlayamamıştır ve . Rehberlik hizmetleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Rehberlik hizmetleri tüm bireylere açık bir hizmettir Psikolojik danışman gerek duyduğunda okulda psikoterapi yapabilir Rehberliğin merkezinde birey vardır Rehberlik uzmanı önemli davranış sorunları olan öğrencileri ilgili kurumlara yönlendirmelidir Rehberlikte bireye seçebileceği meslekler tanıtılır ancak karar verme hakkı bireyindir. “Ben polis bir baba ile ev hanımı bir annenin ikinci çocuğuyum. Okul rehber öğretmeninin aşağıdaki ifadelerinden hangisini kullanması öğrencisi ile empati kurduğunun bir göstergesidir? A) B) C) D) E) Arkadaşlarına bende çok kızdım Herşey yakında düzelir umutlarını kaybetme Arkadaşlarınla iletişim kuramadığın için çok üzgünsün Üzüntünü anlıyorum keşke elimden birşey gelse Takma kafana kendine yeni arkadaşlar bulursun Türkiye Geneli – 1 47. Babam polis memuru olduğu için çok zor geçindik. Ama ailem bunun boşuna zaman kaybı olduğunu. Rehberliğin temelinde bireye saygı ilkesi vardır. Notlarım yüksek. Anladığım kadarıyla kendi çektikleri sıkıntıları onun çekmesini istemediler. bu durumdan dolayı çok üzülmektedir. Rehberlik bireyin gönüllülük esasına dayalıdır. Ablam anne ve babamın ısrarıyla avukat olmak için yıllarca uğraştı. Okul rehber öğretmeni okulda bulunan öğrencilerle yaptığı araştırmada büyük bir çoğunluğunun “rehberlik hizmetleri kimlere verilir sorusuna cevap olarak” iletişim problemi yaşayanlara.” Yukarıdaki durum düşünülerek öğrenciye ve ailesine aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisinin sunulması daha etkili sonuçlar verir? Öğrenci Eğitsel rehberlik Psikolojik danışma Mesleki danışma Psikolojik danışma Bireyi tanıma Aile Kişisel rehberlik Oryantasyon Müşavirlik Değerlendirme Grupla rehberlik Başarı Yayıncılık A) B) C) D) E) 46. daha kolay iş bulabileceğim ve daha fazla gelir elde edeceğim bir işe sahip olmam gerektiğini söylüyor. Arkadaşları tarafından kabul görmemekte ve dışlanmakta olduğunu ifade etmektedir. Ablam uzun uğraşlar sonucunda ancak bu yıl 2 yıllık bir meslek yüksekokulunu kazanabildi. Rehberlik hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur.

Bir rehber öğretmen öğrenciler arasındaki sosyal uzaklıkları saptamak amacıyla sınıfında sosyometri tekniği uygulamış ve sonuçları sosyogram üzerinde göstermiştir. diğer öğretmenler ve velilerin çeşitli sorumlulukları vardır. bireye kendisini. Okulda öğrencileri. Başarı Yayıncılık 52. rehberlik faaliyetlerinin sürdürülmesinden sorumlu olan. gerekli araç-gereci temin etme. Bireyi tanımak için. diğer tekniklerle desteklenmelidir. yönetici. sosyogramda kız öğrenciler “daire” erkek öğrenciler “üçgen” ile gösterilmiştir. öğrencilerin tüm yönlerini tanımaya yardımcı olacak ipuçları elde etmektir. Okuldaki rehberlik hizmetleri ile ilgili. sosyal faaliyetler gibi konularda aydınlatmak için çalışmalarda bulunan rehberlik servisi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Bilgi toplama servisi Bireyi tanıma servisi Psikolojik danışma servisi Yerleştirme servisi Müşavirlik servisi Türkiye Geneli – 1 51. iş dünyası. psikolojik danışman. Teknikler bir bütün olarak değerlendirilmelidir. rehberlik ve psikolojik danışma kuruluna başkanlık etme aşağıdakilerden hangisinin görevidir? A) B) C) D) E) Koordinatör psikolojik danışman Sınıf rehber öğretmeni Psikolojik danışman İl Milli Eğitim Müdürü Okul Müdürü 12 Diğer Sayfaya Geçiniz . geçmişini. yaşamını. Öğrenciye mümkün olduğunca çok teknik uygulanmalıdır. Buna göre yukarıdaki sosyograma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Ö sınıfta lider öğrencidir Sınıfta klik yapısına rastlanmamaktadır B ve V öğrencileri karşıklı birbirini seçmiştir Cinsiyete bağlı gruplaşmalar yoğundur R arkadaşları tarafından seçilmemiştir 53.Eğitim Bilimleri 49. Tekniği uygulayacak olan kişinin alanda bilgi sahibi olması gereklidir. Şekillerin içerisine öğrencilerin baş harfleri yazılmıştır. imkanları sağlama. meslekler. arzularını vs. Bütün ilgililer üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiği taktirde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sağlıklı bir şekilde yürütülebilir. çevredeki imkanlar. Bireyi tanıma tekniklerinin esas amacı. Bireyi tanıma teknikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Bireyi tanımada bir teknik tek başına kullanılmamalı. Bu görev ve sorumluluklar ilgili mevzuatlar ve genelgelerde belirtilmiş ve yasal bir dayanak da hazırlanmıştır. Okulda. Bireyi tanıma teknikleri amaç değil araç olmalıdır. sınıf rehber öğretmenleri. yazdırtmak ve ardından bu yazdıklarını değerlendirmek şeklinde yürütülen bireyi tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Bibliyoterapi Otobiyografi Psikodrama Sosyodrama Problem tarama listesi 50.

26 Özel yetenek: 0. sınıf öğretmenlerin uyguladıkları eğitim” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? A) B) C) D) E) Kaynaştırma eğitimi Bireysel eğtim Toplu halde eğitim Sosyal beceri eğitim Özelleştirilmiş eğitim 57. Ülkemizde 2005 . Aşağıda verilen çalışmalardan hangisi müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri kapsamında ele alınacak çalışmalar arasında gösterilemez? A) Bir okulda bulunan yöneticilere ve öğrencilere okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini tanıtma. Musa’nın özel yetenek alanlarının desteklenmesi gerekmektedir. Kademe Sözel alan: 0. Bu ara disiplin ile özel gereksinimli bireylerin eğitimleri ve bunların eğitim ortamları önem kazanmıştır. bütün parçaların birleşiminden farklı bir unsurdur. 32 Ortaöğretim 4. 40 Ortaöğretim Sözel alan: 0. 44 İlköğretim II. ile bir bütün olarak ele almak gerekir” görüşünü benimseyen ve terapide bireyin her yönüyle farkındalık kazanmasını amaçlayan psikolojik danışma kuramı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Bilişsel kuram Hümanistik kuram Gestalt kuramı Psikoanalatik kuram Varoluşçu kuram 13 Diğer Sayfaya Geçiniz . şimdiki durumu. Türkiye Geneli – 1 56. sosyal çevresi. sınıf öğrencisi Musa’nın farklı öğretim kademelerinde yapılan yetenek testlerinde aldıkları puanlar yukarıda belirtilmiştir. Buna göre bu durum dikkate alınarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Başarı Yayıncılık B) C) D) E) B) C) D) E) Yetenek alanları öğretim kademelerine göre farklı özellikler göstermektedir. 31 Sayısal alan: 0. İlköğretim I. Sınıfta rehberlik çalışmalarının etkinliğini arttırmak için öğretmenlerle toplantılar yapma Ev ortamı ve velilerin yapması gerekenler konusunda velileri bilgilendirme. bedensel yapısı vs. Bireyin tek bir yönünü ele alarak onu tanımak mümkün değildir. 42 Sayısal alan: 0. Meslek seçiminde özel yetenek alanına ya da sözel alana uygun seçimlere yönlendirilmesi etkili olur. Yukarıdaki durum düşünülerek “normal eğitim öğretim programından yararlanamayan özel gereksinimli öğrencilerin normal sınıf ortamında.Eğitim Bilimleri 54. Musa’nın sayısal alana ilgisi her yıl düzenli olarak düşüş göstermiştir. “İnsan bir bütündür ve insan bir bütün olarak değerlendirilmelidir.2006 yılında uygulamaya konulan yeni ilköğretim programında belirlenen aradisiplin alanlarından biri de özel eğitim hizmetleridir. Kademe Sözel alan: 0. beklentileri. Musa ortaöğretimde alan seçimi yaparken sayısal alan tercih etmemiştir. 37 Sayısal alan: 0. Bilgi ve yetenek alanlarına uymadığı halde dedesi ölmek üzere olduğu için doktor olmak isteyen bir öğrenciye psikolojik danışma hizmeti verilmesi. 55. 25 Özel yetenek: 0. Okul eğitim programlarının öğrencilere uygun hale gelmesi için okul yönetimiyle işbirliği yapma. Geçmiş yaşantıları. 23 Özel yetenek: 0.

arkadaşlarının arasına girme konusunda çekimser olduğunu gözlemlemektedir.V II . Süleyman.IV . Öğretmen belli bir süre sonra sınıfta öğrenciler arasında etkileşim ve iletişimin arttığını görmüştür.V 14 Diğer Sayfaya Geçiniz . Öğrencilerin çevresiyle uyumlu bireyler olarak yetişmesine çaba gösterme V. yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili yakın vadeli. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri. kendini gerçekleştirmiş bireyler yetiştirmek Başarı Yayıncılık 61. Süleyman'a verilecek olan hizmet rehberliğin hangi alanına girer? A) B) C) D) E) Mesleki rehberlik Bireysel rehberlik Eğitsel rehberlik Grup rehberliği Önleyici rehberlik Engelli ve üstün yetenekli öğrencilerin sorunlarına duyarlılık gösterme II.IV . Öğretmeni onu genellikle teneffüslerde yalnız başına görmekte. Bunun üzerine okul rehber öğretmeniyle bir görüşme yaparak iletişim ve etkileşimi arttırmak için hangi sınıf oturma düzenlerini tercih etmesi gerektiği konusunda bilgi almış ve rehber öğretmenin yönlendirmesiyle küme düzenine geçiş yapmıştır. okulda arkadaşları ile iletişim sorunları yaşayan. uzak vadeli ve uzun vadeli amaçlar belirler. Bireyden beklenen kişisel niteliklerin geliştirilmesine duyarlı olma IV. Bir sınıf öğretmeni sınıfta bulunan öğrencilerin karşılıklı iletişim ve etkileşim oranını arttırmak istemektedir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin uzak vadeli (nihai) amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Bireylerin doğru meslekler edinmelerini sağlamak İletişim sorunlarını aşmış girişken bireyler yetiştirmek Zihinsel yeteneklerini en üst düzeye çıkarmış zeki bireyler yetiştirmek Problemlerini kendileri çözebilen bireyler yetiştirmek Kendisini her yönüyle tanıyan.IV I .III . Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesini benimseme Ülkemizde uygulanmakta olan yeni ilköğretim programlarının temelini oluşturan yukarıdaki özelliklerden hangileri eğitimin toplumsal temeli ile ilgilidir? A) B) C) D) E) I .II .IV I . Bu öğretmenin sınıf içinde öğrenciler arasında etkileşimi ve iletişimi arttırmak için hangi rehberlik hizmetinden faydalandığı söylenebilir? A) B) C) D) E) Ayarlayıcı Tamamlayıcı Önleyici Krize müdahale edici Geliştirici Türkiye Geneli – 1 60. 59.III . kendini doğru şekilde ifade edemeyen bir öğrencidir.V III . I.Eğitim Bilimleri 58. Ancak sınıfta kullandığı geleneksel sıralı düzen ile bunu sağlayamamaktadır. Her öğrencinin bir birey olarak kendine özgü olduğunu kabul etme III.

I. öğretmenin konuları öğrencinin isteklerine göre değil dünyanın gerçeklerine göre düzenlemesi gerektiğini ve fen bilimleri. Yukarıda özellikleri belirtilen program tasarımları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I A) B) C) D) E) Disiplin Disiplinlerarası Geniş alan Disiplinlerarası Yaşantı II Yaşam şartları Çocuk merkezli Yaşantı Yaşantı Geniş alan III Yaşantı Geniş alan Yaşam şartları Yaşam şartları Yaşam şartları Başarı Yayıncılık 65. III. Elif öğretmen gerçek bilginin zamanla yok olmadığını eskimediğini. Öğrencinin ihtiyaçları eğitim süreci içinde belirlenmelidir.gereçleri ve hedeflere ne kadar ulaşabileceğini gösteren değerlendirme ölçütlerini kapsamaktadır.uygulanacak yöntemleri. Bu nedenle öğrencinin adına onun tüm ihtiyaçlarını önceden belirlemek ve uygulamak zordur. “Coğrafya dersinde Marmara Bölgesi’nin özelliklerini açıklatabilme” ifadesi bir öğrenme hedefi olarak verilmişse bu ifade hedefde olması gereken özelliklerden hangisine uygun değildir? A) B) C) D) E) Genellik ve sınırlılık Konu alanı ile ilişkili olma Öğrenci davranışına dönüklük Ekonomiklik İşlevsellik 63. Yukarıda düzenleme çalışması yapılmış ve MEB tarafından okullara gönderilen öğretim programının uygulanması sırasında öğretmen programın hangi öğesi üzerinde kesinlikle esnekliğe gidemez? A) B) C) D) E) İçeriği ayrıntılı verme Araç . Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının zamana ve mekana göre değişiklik gösterebilir.gereç seçimi Yöntem teknikleri farklılaştırma Etkinlikleri farklılaştırma Hedeflerin azaltılması 66. Programlar ulaşılacak hedefleri.Eğitim Bilimleri 62. öğrencinin görevinin gerçekler hakkında bilgi elde etmesi gerektiğini. Türkiye Geneli – 1 Öğretmenin dersleri işlerken bireysel farklılıklara ve çoklu zeka kuramına göre ders anlatılmasını farklı derslerin birbiri ile ilişkilendirerek bir arada vermektir. II. bu hedeflere ulaşabilmek için seçilecek belli ilkelere göre düzenlecek etkinlikleri . Bir öğretim programının içerik boyutu oluşturulurken dikkat edilmesi gerek özelliklere ilişkin aşağıdakilerden hangisi sorulacak sorulardan biri olamaz? A) B) C) D) E) İçerikte yer alan bilgiler güncel mi? İçerikte bizi ulaştırmak istediğimiz hedefe götürüyor mu? İçerikte yer alan bilgiler açık ve anlaşılır mı? İçerikte yer alan bilgiler öğretim yöntemlerine uygun mu? İçerik öğrencinin gelişim düzeyine uygun mu? 15 Diğer Sayfaya Geçiniz . desteklediği araç . Elif öğretmen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) B) C) D) E) Yararcı Varoluşçu İdealist Realist İlerlemeci 64. Konular öğrencilerin gerçek yaşamdaki problem alanlarını çözmede kullanacakları etkinliklerden oluşmalı ve eğitim çalışmaları toplumun değişen şartlarına uyumunu kolaylaştırmaktadır. Eğitim sisteminde yapılan düzenlemeler programda yer aldığı ölçüde anlam kazanır. matematik derslerinin daha önemli olduğunu savunmaktadır.

Okulun temizliğine özen göstermek için arkadaşlarıyla işbirliği yapma. Okul müdür yardımcısının öğrencilerle iyi bir iletişim kurması Yukarıdaki verilen özelliklerden hangileri örtük program çalışmaları içerisinde yer almaktadır? A) B) C) D) E) I .V II . İlerlemecilik Esasicilik Esasicilik İlerlemecilik İlerlemecilik Türkiye Geneli – 1 70. Dewey Davranışçılık Eğitim Fels. Fizik dersinde deneyi aşamalı ve ayrıntılı şekilde anlatma.öğrenme kuramı ve eğitim felsefesi doğru verilmiştir? Yaklaşım Doğrusal Sarmal Modüler Sarmal Çekirdek Kişi Öğrenme kuramı Bruner Davranışçılık Bruner Davranışçılık Vygotsky Bilişsel Bruner Bilişsel J. Geliştirilen eğitim programlarının değerlendirilmesi program geliştirme sürecinin önemli aşamalarından biridir.V II . Özel bir üniversite dil öğretimiyle ilgili ders programlarını oluşturken Çince dersini 2. Bu çalışmada üniversitenin ihtiyaç belirleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Analitik Betimsel Demokratik Farklar Geniş alan A) B) C) D) E) - - 16 Diğer Sayfaya Geçiniz . A) B) C) D) E) 68.IV II . Yukarıda belirtilen ifadeler Bloom’un taksonomisine göre aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I Bilişsel Duyuşsal Duyuşsal Duyuşsal Bilişsel II Duyuşsal Bilişsel Bilişsel Duyuşsal Bilişsel III Psikomotor Psikomotor Bilişsel Bilişsel Psikomotor I. Okul idaresinin okulun bahçesine öğrencilerin kendilerini rahat hissetmeleri için oturma bankları yaptırması II.Eğitim Bilimleri 67. Aşağıdakilerden hangisinde sadece sürece yönelik değerlendirme söz konusudur? A) B) C) D) E) Girdilerin ölçülmesi Çıktıların ölçülmesi Girdi ve çıktıların ölçülmesi İşlemlerin ölçülmesi Çıktıların ve işlemlerim ölçülmesi Başarı Yayıncılık 69. Sınıf öğretmenlerinin rehberlik saatinde etkinliklerini programa uygun olarak gerçekleştirmesi III.V I . Türkçe dersinde yardımlaşma konusuyla ilgili şiir okuma. Kimya dersinde öğretmenin öğrencileri kimya laboratuvarına götürüp deney yapması V. Öğretmenlerin sınıf içi uygulaması gereken kurallarla ilgili öğrencilerle karar alıp uygulaması IV.V I.II .III . II.IV . yabancı dil olarak öğrencilere seçmeli ders olarak vermiştir. III. Aşağıda verilen içerik düzenleme yaklaşımlarından hangisinde içerik düzenleme .III .kişi .III . Bunu yaparken Çince bilen öğrencilerin ileriki yıllarda uluslararası alanda daha rahat iş bulabileceği belirtilmiştir. 71.

. Öğretmenlerin bilgileri fazla derinlemesine anlamasına engel olur. yaparlar. Ara disiplin programda tek başına bir ders olarak yer almayan diğer derslerin içerisinde yer alan içeriklerin diğer programlarıyla ilişkilendirilerek uygulanmasını öngörmektedir.. Dersini ilişkilendirdiği dersin öğrenmeleriyle görüşme yapmasına gerek kalmaz. verirler........ Ara disiplin kazanımları diğer ders kazanımlarına çeşitli derecede nüfus ederek bu kazanımların davranış haline dönüşmesine katkıda bulunur. Başarı Yayıncılık 73... soruları doğru yanıtladıklarında . Türkiye Geneli – 1 74........ Öğretmenler öğrencileri konuyu öğrenmeye istekli hale getirmek için . İlişki kurulan derslerin konularında pekişme olur...... Sosyal Bilgiler.öğretme sürecindeki engelleri ortadan kaldırmış ve öğrenci öğrenmelerini izleme değerlendirmeleri yapmıştır.. öğrencilerin ön koşul davranışları ile ilgili eksikleri giderilirse ve dersler nitelikli şekilde işlenirse tüm öğrencilerin öğreneceğini savunmuştur. Öğrenciler de öğretmenlerin iletilerini aldıklarını göstermek için . Yukarıda ara disiplinle ilgili verilen özellikleri düşünerek aşağıda verilen derslerden hangisi ilköğretimde ara disiplin dersleri arasında sayılamaz? A) B) C) D) E) Deprem İlkyardım Kariyer Resim Sağlık 75. Öğrencilerin yeteneklerini ve ilgilerini tanımada öğretmene yardımcı olur.. Bir öğretmen öğrenme . Can öğretmenin dersini işlerken diğer derslerle ilişki kurmasının eğitsel açısından sağladığı faydaların sonuçlarından biri olamaz? A) B) C) D) E) Öğrencilerin derse katılımında artış olur.... Bu öğretmenin öğrenme-öğretme sürecinde aşağıdaki öğrenme modellerinden hangisinin ilkelerini benimsediği söylenebilir? A) B) C) D) E) Yapılandırmacılık Programlı öğrenme Tam öğrenme İşbirlikçi öğrenme yaklaşımı Beyin fırtınası 17 Diğer Sayfaya Geçiniz .... Bunun için öğrenme ..öğretme sürecinde sınıfında bulunan öğrencilere yeteri kadar zaman verildiği takdirde... Resim ve Müzik dersleri ile ilişki kurarak dersini işlemektedir.Eğitim Bilimleri 72. Ödevlerini yaptıklarında. verirler...... Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırayla getirilmelidir? A) B) C) D) E) Düzeltme Güdüleme Güdüleme Düzeltme Güdüleme Pekiştireç İpucu Pekiştireç Pekiştireç İpucu Düzeltme Dönüt Dönüt İpucu Pekiştireç Can öğretmen öğrencilerine Türkçe dersini anlatırken Matematik.....

Bu oturma düzenlerine ilişkin aşağıda ifade edilen bilgilerden hangisi yanlış olarak düşünülebilir? A) B) I ve II numaralı sınıf oturma düzeni aktif öğrenme tekniklerinin kullanımı için daha uygundur. empati gibi becerilerin geliştirilmesi amaçlanmış olabilir. III. • Olumlu bağlılık • Liderlik paylaşımı • Bireysel sorumluluk alma • Süreç ve sonuç değerlendirme • Eşit başarı fırsatı • Karşılıklı etkileşim Öğrencilerinde yukarıdaki becerilerin gelişimini isteyen bir sınıf öğretmeninin aşağıdaki yöntem. Yukarıda öğrenme . Bir voleybol kulübünün alt yapıdan sorumlu teknik direktörü. Başarı Yayıncılık C) 79. Bu durumda oyunculara önerilebilecek en uygun öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Gösterip yaptırma Gösteri (Demonstrasyon) Mikro öğretim İstasyon Benzetim (Simülasyon) D) E) 18 Diğer Sayfaya Geçiniz . teknik ve yaklaşımların eğitim akımlarıyla ilişkisini gösterirken aşağıdaki tabloyu çizmiştir. teknik ya da modellerden hangisini.öğretme sürecinde kullanılan bazı sınıf oturma düzenleri verilmiştir. IV numaralı oturma düzeninde öğrenciler arasında işbirliği. Bundan sonraki süreçte bu becerilerini geliştirmelerini istemiştir. seçilen smaçörlere smaç atma becerisini ve smacı karşılama becerisinin inceliklerini öğretmiştir. yöntem. I.Eğitim Bilimleri 76. numaralı sınıf oturma düzeninde geleneksel eğitimin öğretmen merkezli yapısının hakim olduğu düşünülebilir. diğerlerine göre öncelikle tercih etmesi beklenir? A) B) C) D) E) Gösterip yaptırma Deney İşbirlikçi öğrenme İstasyon Küçük grup tartışması Türkiye Geneli – 1 78. Buna göre. I numaralı sınıf oturma düzeni aktif öğrenme tekniklerinden akvaryum ve top taşıma (rulman) uygulamaları için kullanılabilir. II ve III nolu oturma düzenlerinin daimici ve esasici eğitim felsefelerinden etkilendiği düşünülebilir. olumlu bağlılık. Bir KPSS kursunda Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersine giren Mehmet Hoca sınıfta bulunan öğretmen adaylarına model. Mehmet Hoca’nın tabloya ilişkin yaptığı numaralandırmalardan hangisinin yanlış olduğu söylenebilir? A) I B) II C) III D) IV E) V 77.

• • • • • Sınıfı 6 kişilik gruplara ayırmıştır. B) Yalçın Öğretmenin öğrenme . etkinlik merkezli uygulamalar ve süreç değerlendirme yaklaşımlarından etkilenmiştir. Bir öğretmenin “Benim Eşsiz Yuvam” temasını işlerken aşağıdakilerden hangisini yapması öğrencilerin derse olan katılımlarını diğerlerine göre daha fazla destekler? A) B) C) Öğrencilere konuyu anlamlı bir bütünlük içerisinde sunarsa Öğrencilerin öğrendikleri üzerinde alıştırmalar yapmasını sağlarsa Öğrencilerden öğrendikleri konuya ilişkin kavramlar arasındaki ilişkileri gösteren bir kavram haritası çizmelerini isterse Öğrenme . Yeni ilköğretim programında milli kimlik vurgusu yeterince yapılmış. En etkili öğrenci güdüleme şekli sınavları bir araç olarak kullanmaktır.Eğitim Bilimleri 80.öğretme sürecinde kullanmış olduğu model. Dersler konular etrafında.öğretme sürecinde sessiz bir ortam yaratılarak öğrenciler konunun önemi ile ilgili uyarılırsa Öğrencilerin öznel düşünme becerisini ve çoklu bakış açısını sağlayacak yöntem ve teknikler kullanırsa D) E) 81. • Bir konuya ilişkin ön bilgileri yoklamak ve özet çıkarmak için • Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini belirlemek için • Kavram yanılgılarını belirlemek için • Öğrenmelerin değerlendirilebileceği ölçme aracı olarak • Bilginin nasıl yapılandırıldığını ortaya koymak için Yukarıda kullanım amaçları verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Vee diyagramı Tanılayıcı dallanmış ağaç Yapılandırılmış grid Kavram ağı Kavram haritası Türkiye Geneli – 1 82. Tasarlanan çalışmaların okulda sergileneceğini duyurmuştur. Bireyin kendi öznel bilgisine ulaşması amaçlandığından öğretmen merkezli anlayış ve nesnel bilginin bireye aktarılması görüşü bu yaklaşımda ortadan kaldırılmıştır. Öğrencilerin bölgemizde yetişen tarım ürünlerine ilişkin bilgi toplamalarını istemiştir. öğrenen merkezli program tasarımları. bireylerin kendi kimliklerini koruyarak dünyaya uyum sağlamaları amaçlanmıştır. yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Örnek olay Proje temelli öğrenme Çoklu zekaya dayalı öğrenme Büyük grup tartışması Uzman daveti C) D) E) 19 Diğer Sayfaya Geçiniz . Bir tarım ürününün ülkemizde her yerde yetişmesi için bir çalışma tasarlamalarını istemiştir. Ülkemizde 2005-2006 yılından itibaren oluşturulan yeni ilköğretim programı ve uygulanmasına ilişkin aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yeni ilköğretim programı ilerlemeci eğitim felsefesi. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yalçın Bey bölgemizdeki tarım ürünleri farklılığı konusunu işlerken sırasıyla. derinlenmesine ve tümdengelimsel bir yaklaşımla ele alınır. Bölgeler arasında tarım ürünleri farklılığına sebep olan etmenleri belirlemelerini istemiştir. Başarı Yayıncılık 83.

Bu durum öğrencide özdüzenleme becerisinin gelişmesine katkıda bulunur. Anlatım yöntemi tamamen öğretmen merkezli formal anlatım ve günlük yaşam ile ilgili konuların da dersler içine alındığı informal anlatım olarak ikiye ayrılır. C) D) E) 20 Diğer Sayfaya Geçiniz . B) Nunley tarafından geliştirilen basamaklı öğrenme modeli ile. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? A) B) C) D) E) Benzetim (Simülasyon) Sargın eğitim Hizmet içi eğitim İşbaşında eğitim Aktif öğrenme 85. Bireysel öğrenme öğrencilerin kendi kendilerine öğrenme sürecini harekete geçirdiği için bilişsel alan ile ilgili sentez düzeyindeki öğrenmeler gerçekleştirir. Öğrenciler arasındaki bireysel öğrenme farklılığı artar. Öğretim yöntemlerine ilişkin aşağıda ifade edilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Tartışma yöntemi öğrencilerin konu üzerinde analiz. Öğrencilerde kavrama düzeyindeki hedeflerin kazandırılmasında kullanılır. Problem çözme yöntemi öğrencinin bilimsel problem çözme süreçlerini kullanarak nesnel doğrulara ulaşmasının ön planda olduğu bir öğretim yöntemidir. Üst düzey öğrenmeler ve buna bağlı olarak üst düzey düşünme becerileri ortaya çıkar. Buna göre. kendi değerlendirme yaklaşımını kullanır. öğrenciyi bilgiyi hazır halde alan bir yapıdan çıkartarak bilgiye ulaşan bir yapıya dönüştürmek amaçtır. ne kadar başarılı olduğunu. sentez ve değerlendirme becerilerini geliştiren bir yöntemdir. Bir işyeri.Eğitim Bilimleri 84. yukarıdaki şekilde de ifade edildiği gibi her basamakta öğrencide ortaya çıkması beklenen bilişsel hedefler belirtilmiştir. Aktif öğrenme sürecinde öğrenci öğrenme ortamındaki bazı değişkenlere müdahale eder. Bir öğrenci C basamağından A basamağına çıktıkça aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmaz? A) B) C) D) E) Öğrenci daha fazla sorumluluk alır. Öğrenci merkezli olması öğrencilerin beceriyi gerçekleştirmesi ve hatalarına ilişkin anında düzeltme yapılması ile ilgilidir. hem de öğrenci merkezli bir yöntemdir. Bilginin öznel olarak algılanma gücü artar. Başarı Yayıncılık 87. Gösterip yaptırma yöntemi hem öğretmen. ne kadar ilerleme kaydettiğini gözlemlemiş olur ve kendi bilişsel süreçlerini kontrol eder. Bu durumda öğrenci aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini izlemiş olur? A) B) C) D) E) Anolojik düşünme Tümevarımsal düşünme Diyalektik düşünme Metabilişsel düşünme (Üst biliş) Tümdengelimsel düşünme Türkiye Geneli – 1 86. Öğrenci kendi yöntemini seçer. öğrenicinin gerçek çalışma ortamında deneyim kazanarak öğrendiği beceriyi bizzat uygulayarak işini en iyi şekilde yerine getirebilecek duruma getirilmesi amacıyla kendi içinde çalışan maaşlı personeline bir eğitim vermiştir. Özdüzenleme becerisi ile öğrenci öğrenme sorumluluğunu alır. Etkinlik merkezli uygulamalar gerçekleşir.

Grupların yukarıda görüldüğü gibi belli alanlarda 10 dakika çalışmalarını ve yer değiştirmelerini istemiştir. Bu öğretmenin belirlediği amaçlara ulaşma şansını arttıran en etkili öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Görüş geliştirme Top taşıma (rulman) İstasyon Kartopu Konuşma halkası 90. Bir sınıf öğretmeninin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması öğrencilerin yaratıcı düşünme becerisine katkı sağlar? A) B) C) D) E) Sınıf içinde yarışçı ve rekabetçi bir eğitim ortamı oluşturma Öğrencilerin öğrenmelerini denetim altına alma Öğrencilerin ön koşul öğrenmelerini tamamlama ve sürece bu şekilde başlama Öğrencilere yapılandırılmış problem senaryoları sunma Ders içerisinde öğrencide sentez düzeyinde öğrenmeler gerçekleştirecek etkinlikler kullanma 21 Diğer Sayfaya Geçiniz .Eğitim Bilimleri 88. C gruplarına ayırmıştır. Sürecin sonunda ortaya çıkan ürünler sınıfta sergilenmiştir. çekingen öğrencileri sosyalleştirme gibi amaçları gerçekleştirmeye çalışmıştır. programcıları Yukarıda verilen özellikler düşünüldüğünda sırasıyla I. Meslek Pandomim sanatçıları İzci Özellik Ritmik oyunları kolayca oynayabilir. başlamış bir işe katkı sağlama. Zeka Alanı I II III Türkiye Geneli – 1 91. Bilgisayar Mantıksal ilişkileri ayırt eder. Nesneyi görmeden zihninde canlandırabilir. Bu şekilde öğretmen öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirme. II ve III nolu yerlere gelmesi gereken zekâ alanları aşağıdakilerden hangisidir? I Bedensel Ritmik Bedensel Sözel Bedensel II Matematiksel Görsel Görsel Sosyal Doğacı III Görsel Matematiksel Matematiksel Bedensel Matematiksel Başarı Yayıncılık A) B) C) D) E) 89. Sınıf içinde öğrencilerin belirli bir konuda kısa sürede çok sayıda ilginç fikir üretmesinin amaçlandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Görüş geliştirme İstasyon Beyin fırtınası Beyin eseri Bilişsel çıraklık Bir sosyal bilgiler öğretmeni “Ailem” konusunu işlerken sınıfı 6 kişilik A. B.

Eda Öğretmenin yukarıdaki düşüncelerinden hangisi etkili sınıf yönetimi sağlamada kullanılacak bir ilke olarak kabul edilemez? A) I Başarı Yayıncılık I Konu: Tümevarımsal Bilgi: Nesnel Akım: Bilişsel II Tümdengelimsel Nesnel Bilişsel III Tümdengelimsel Tümevarımsal Öznel Yapılandırmacı Yukarıda sıra ile verilen I.Eğitim Bilimleri 92 . basitten karmaşığa. (II) Sınıf içerisinde öğrencilerimi rahatsız etmemek için göz kontağını sürekli ancak kısa süreli olarak kurarım. öğrencilere isimleriyle hitap etmek onlarda değerli oldukları hissini uyandırıyor. öğr. öğrenme 94. (III) Öğrencilerimde etkili davranış kontrolü sağlamak için istenmeyen davranışların üzerinde hemen dururum ve onları engellerim dur. çok sayıda duyu organına hitap edenden daha az duyu organına hitap edene ve kişisel yaşantılarla elde edilenlerden başkalarının yardımıyla edinilen yaşantılara doğru bir hiyerarşi söz konusudur. bilgiyi ortaya koyma yolları ve hangi akımlardan etkilendikleri gösterilmiştir. Tam öğrenme Tam öğrenme B) II C) III D) IV E) V Tam öğrenme Sunuş yoluyla öğrenme Buluş yoluyla Tam öğrenme öğrenme Buluş yoluyla Sunuş yoluyla öğrenme öğrenme Araştırma inc. kalkma gibi uyarıcılar onları rahatsız eder. Buna göre yukarıdaki bilgiler merkeze alınarak I. Türkiye Geneli – 1 93. II ve III nolu öğretim yaklaşımları hangi seçenekte doğru sıralanmış olabilir? I A) B) C) D) E) II III Buluş yoluyla öğrenme Araştırma inceleme yoluyla öğr. II ve III nolu öğretim yaklaşımlarının öğrencilerde hangi bilişsel alan hedeflerini gerçekleştirdikleri. öğrenme Araştırma inc. Buluş yoluyla yoluyla. öğr. Dale’nin yaşantı konisinde kullanılan materyallerin sıralanmasında. somuttan soyuta. Bir okulda sınıf öğretmeni olarak çalışan Eda Hanım öğrencileriyle olan iletişimini öğretmenler odasında şu cümlelerle anlatmıştır. (V) Derslerde sınıf yönetimi ile ilgili problemler yaşamamak için kısa süreli ama çok etkinlik yaparım. konuları işleyiş biçimi. dikkat et. Bu durum düşünülerek Edgar Dale’ye göre aşağıdakilerden hangisi daha etkili ve kalıcı öğrenme sağlar? A) B) C) D) E) Televizyonla edinilen yaşantılar Geziler yardımıyla edinilen yaşantılar Gösteriler yardımıyla edinilen yaşantılar Hareketli resimlerle edinilen yaşantılar Dramatizasyon ile edinilen yaşantılar 22 Diğer Sayfaya Geçiniz . Eğitim sürecinde öğrencide ne kadar çok duyu organına hitap edilir ve ne kadar çok yaşantı sağlanırsa etkili ve kalıcı öğrenme o kadar artar. onların isteklerini göz önünde bulundururum. Amerikalı eğitim teknoloğu Edgar Dale’nin “Yaşantı Konisi” adını verdiği sınıflama öğretimde materyal seçimi ve kullanımında öğretmenlere yardımcı olmaktadır. Araştırma inceleme yoluyla öğr. (I) Her öğrencimin ismini bilir ve onlara ismiyle hitap ederim. Sunuş yoluyla yoluyla. (IV) Sınıf kurallarını belirlerken öğrencilerimin fikirlerini alırım.

kademesinde bazı öğrencilerin ergenlik dönemine girişte hızlı hormonal değişimlerin etkisiyle kendilerini ortaya koymaktan çekinen..... yöntem. Bir sınıfta ders işlenirken konuya açıklık getirmek için . gözlerden uzak durmaya çalışan.. Bunun üzerine yetkililer böyle bir durumla yeniden karşılaşmamak için gerekli önlemleri almış ve yetkililer böyle bir durum ile karşılaştıklarında nasıl davranacaklarına ilişkin düşünmelerini sağlayarak insanları nasıl koordine edecekleri üzerine hazırlanmış çeşitli etkinlikler yaptırmışlardır... “Domuz gribine karşı aşı olalım mı?” konusunu sınıfta ele alan bir öğretmen öğrencilerinin bu konuya ilişkin farklı düşünme becerilerini ortaya koymasını sağlamak için aşağıda verilen öğretim... konuyla ilgili düşünceleri geliştirmek ve bunların paylaşımını sağlamak için .. (III) yöntemleri kullanılmalıdır. (II)........ Yukarıdaki durum düşünülerek sırasıyla I. Ancak alınan tedbirler çarpık yapılaşmanın ve imara aykırı binaların yapılmasını engellememiştir. 1999 yılında Kocaeli ilindeki deprem sonrası bir çok insan yaşamını yitirmiştir.. II ve III numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisinin gelmesi doğru olur? I A) B) C) D) E) Küçük grup tartışması Altı şapkalı düşünme Büyük grup tartışması Vızıltı grupları Anlatım II Büyük grup tartışması Küçük grup tartışması Küçük grup tartışması Sokrat semineri Bireysel çalışma III Bireysel çalışma Büyük grup tartışması Bireysel çalışma Anlatım Küçük grup tart. Good ve Power’a göre yukarıda açıklamaları verilen öğrenci tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Yabancılaşmış öğrenciler Gölge öğrenciler Başarılı öğrenciler Sosyal öğrenciler Bağımlı öğrenciler 23 Diğer Sayfaya Geçiniz . teknik ya da yaklaşımlardan hangisini öncelikle tercih etmelidir? A) B) C) D) E) Altı uygulama ayakkabısı Tartışma Altı şapka uygulaması Balık kılçığı diyagramı Örnek olay Türkiye Geneli – 1 97.. Bunun üzerine çarpık yapılaşmaya ilişkin bir dizi tedbir alınmıştır........ (I). sessiz öğrenciler olduğu gözlenmektedir. 96...Eğitim Bilimleri 95. anlatılan ve öğrenilen bilgilerin incelenmesi için . Buna göre.... Özellikle ilköğretimin II. bu etkinlikler hazırlanırken hangi öğretim tekniğinden faydalanıldığı düşünülebilir? A) B) C) D) E) Gösteri (Demonstrasyon) Simülasyon (Benzetim) Mikro öğretim Beyin fırtınası Ekiple öğretim Başarı Yayıncılık 98.

IV. “katılıyorum” ve kesinlikle katılıyorum” yazan kartonları asmıştır. gösteri sırasında soru cevap kullanılmalıdır. Bir öğretmenin aşağıda ifade edilen sorulardan hangisini sorması durumunda öğrencide daha etkili bir değerlendirme becerisi ortaya çıkar? A) B) C) D) E) Bitki ve hayvan hücresinin farkları nelerdir karşılaştırınız? İstanbul’da büyük bir deprem olması halinde neler olabilir? Türkiye’nin coğrafi bölgeleri nelerdir? Demir tozu ile kumu birbirinden ayırmak için nasıl bir deney kullanılabilir? Türkiye’nin komşularıyla ilişkilerinde nasıl bir strateji izlemesi gerekir. Bir Türkçe öğretmeni dersinde işlediği cümlenin öğeleri konusuyla ilgili yaptığı değerlendirmede 4 öğrencisinin konuyla ilgili istenilen öğrenme düzeyine ulaşamadığını görmüştür. Bir sosyal bilgiler öğretmeni “turizm faaliyetlerinin gelişimi için bölgede bulunan balık çiftlikleri kaldırılmalıdır. sonra yavaş hızla tekrar edilmeli. Psikomotor davranışın nasıl yapılacağı gösterilerek beceri öğretilir. Öğrenme konularını somutlaştırma sürecinde kullanılır. Öğrencilerden kendilerine en uygun düşüncenin altına geçerek neden bu düşünceyi seçtiklerini açıklamalarını istemiş. Etkili hale getirebilmek için beceri önce normal hızla yapılmalı. Göze ve kulağa aynı anda hitap etmesi ilgi ve dikkati canlı tutar. Yukarıda verilen özelliklerden hangisi gösteri (demonstrasyon) tekniğinin özellikleri arasında gösterilemez? B) II C) III D) IV E) V A) I 100. “katılmıyorum”.” yazılı kartonu tahtanın ortasına asmıştır. her basamak açıklanmalı. III. “kararsızım”. diğer arkadaşlarının konuya ilişkin düşüncelerini dinledikten sonra öğrencilerin düşünceler arasında yer değiştirmelerine izin vermiştir. Geleneksel sıralı oturma düzeninin kullanıldığı sınıflarda etkilidir. öğretmen aşağıdaki öğrenme-öğretme yollarından hangisini kullanırsa öğrencilerin konuyla ilgili istenilen öğrenme düzeyine ulaşma şansı daha fazla olur? A) B) C) D) E) Keller Planı (Bireyselleştirilmiş eğitim planı) İşbirlikçi öğrenme yaklaşımı Anlatım Tartışma Temel öğretim modeli 24 Diğer Sayfaya Geçiniz .Eğitim Bilimleri 99. V. Bu etkinlikte öğretmenin kullanmış olduğu öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Görüş geliştirme Beyin fırtınası Köşelenme Fikir taraması Konuşma halkası Başarı Yayıncılık Türkiye Geneli – 1 101. Buna göre. II. Sınıfta bulunan öğrencilerin konuya ilişkin düşüncelerini ortaya koymalarını sağlamak için sınıfın belli yerlerine “kesinlikle katılmıyorum”. I. neden? 102.

Aşağıdaki değerlendirme süreçlerinin hangisinde mutlak ölçüt kullanılmamıştır? A) B) C) D) Dönem sonu ödevinin değerlendirmeye alınabilmesi için en az 20 sayfa olması Sınıf tekrarı yapmamak için yıl sonu ortalamasının en az 2. doğumda veya çocuk dili kazanmadan önce oluştuğu bilinmektedir İşitme engeline ilişkin bu veri aşağıdaki ölçme türlerinden hangisi ile elde edilmiştir? A) B) C) D) E) Türetilmiş Doğrudan Dolaylı Basit Tanılayıcı E) Başarı Yayıncılık 106. Bu seçme işlemini yaparken öncelikle öğrencilerin cinsiyetlerini daha sonra da boy uzunluklarını incelemiştir.Eğitim Bilimleri 103. Bu öğrencilerin birinci uygulamadan aldıkları puan ile ikinci uygulamadan aldıkları puanlar arasındaki ilişki ile güvenilirlik belirler Yukarıda açıklaması verilen güvenirlik kestirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Eşdeğer yarılar KR – 20 / 21 İç tutarlılık Test – tekrar test Paralel formlar 104. Bir beden eğitimi öğretmeni dönem başında yıl içinde halk oyunları ekibi için öğrenci seçmiştir.50 olması Haftalık ders saati en yüksek olan dersten öğrencilere ek sınav yapılması Konu tekrar derslerindeki 15 sorudan en az onuna doğru cevap veren öğrencilerin bir sonraki konuya geçmesi Öğretmen olabilmek için öğretmen adaylarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları Türkiye Geneli – 1 105. Aşağıdakikerden hangisi bir hata kaynağı değildir? A) B) C) D) E) Ölçülen birey Ölçülen özelliğin miktarı Ölçmeyi yapan kişi Öçlme aracı Öçlme yapılan ortam A) B) C) D) E) 25 Diğer Sayfaya Geçiniz . İşitme engelli vakaların %95 ‘inin doğum öncesinde. Bu yöntemle. bir test bir sınıfa belli zaman aralıklarında iki kez uygulanır. I II Beden eğitimi öğretmeni seçme işlemini yaparken numaralandırılan durumlarda aşağıdaki hangi ölçekleri kullanmıştır? I Oranlı Nominal Sınıflandırma Aralıklı Sınıflandırma II Adlandırma Aralıklı Oranlı Oranlı Sıralama 107.

Tesadüfi hata Yukarıda verilen hatalardan hangisi ya da hangileri geçerliliği etkiler? 111. 10 soruluk bir sınava ait öğrenci cevapları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Cinsiyet değişikliğine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) E) Nicel → Sürekli → Oranlı ölçek Nitel → Sürekli → Sıralama ölçeği Nitel → Süreksiz → Aralıklı ölçek Nicel → Sürekli → Nominal ölçek Nitel → Süreksiz → Sınıflama ölçeği B) C) D) E) Madde güçlük indeksi sınıfa en yakın olan soru beşinci sorudur.5 C) 6 D) 6. A) B) C) D) E) Yalnzı II Yalnız III I ve II II ve III I . Birinci soru sekizinci soruya göre daha az kişi tarafından cevaplandırılmıştır. Dördüncü soru yedinci soruya göre daha zor bir sorudur. Öğrencilerin bu sınavdan aldıkları puanların aritmetik ortalaması kaçtır? A) 5 B) 5. Soruların güçlük düzeyleri dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olamaz? A) 110. “Kullanılan ölçme aracının amacına uygun olması” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Güvenirlik Geçerlik Kullanışlılık Eşitlik Duyarlılık Türkiye Geneli – 1 111.8 112. II ve III Başarı Yayıncılık 109. Üçüncü ve dördüncü sorular aynı güçlük düzeyine sahiptir. 26 Diğer Sayfaya Geçiniz . soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Sistematik hata III. İki ve üçüncü sorular güçlük düzeyi 1’e yakın yani kolay sorulardır.3 E) 6. Cevaplanmayan soru bulunmamaktadır. ve 112.Eğitim Bilimleri 108. Sabit hata II. Her soruda doğru cevaba “1” yanlış cevaba “0” puan verilmiştir. I.

Öğrenciler büyük bir çoğunluğu 50 puanın altında puan almıştır.Eğitim Bilimleri 113. Öğrencilerin öğretim süreci içindeki ilerlemesini aşama aşama izleyebilmek Yukarıdaki verilen amaçlar doğrultusunda kullanılması en uygun olan ölçme aracı hangisidir? Portfolyo Performans testi Kontrol listesi Rubrik Puanlama anahtarı A) B) C) D) E) 27 Diğer Sayfaya Geçiniz . Aşağıdaki tabloda bir sınıfa ait puanlara ilişkin frekans ve yıgılmalı frekanas değerleri verilmiştir. Alınan en yüksek puan 70’dir. Tabloya göre hangi dersler arasındaki ilişki düzeyi en yüksektir? A) B) C) D) E) Tarih – Coğrafya Coğrafya – Türkçe Matematik – Bilgisayar Türkçe – Tarih Tarih – Matematik Verilen tabloya ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) B) C) D) E) Tabloya göre 36 kişinin puanı bulunmaktadır. II. Tabloda yer alan yığılmalı frekansların hesaplamasında yanlışlık yapılmıştır. 114. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Subjektif puanlanan test → Yazılı yoklamalar Uzman yapımı test → Standart başarı testi Objektif puanlanan test → Doğru – yanlış testleri Tipik performans test → Eşleştirmeli test Maksimun performasn testi → Vize sınavları Öğrencilerin gerçek yaşamla iç içe öğrenmelerini sağlamak. Başarı Yayıncılık 116. 15 – 20 puan aralığında 3 kişi puan almıştır. Aşağıdaki tabloda 5 farklı dersin sınavından alınan puanlar arasındaki ilişki gösterilmiştir. Türkiye Geneli – 1 115. I. Öğrencilerin yeteneklerini belirlemek ve geliştirmek III.

III. aritmetik ortalaması 75 olan Türkçe sınavından 70 puan almıştır. II. Ölçme. Ali’nin Türkçe dersine ilişkin 20 puanı Matematik dersinin 2 puanına göre daha büyüktür. Ali. Ali Türkçe dersinde sınıfın en yüksek puanını almıştır. III ve IV 28 SINAV BİTTİ . herhangi bir niteliğin gözlenmesi ve gözlem sonuçlarının sayı veya sembollerle ifade edilmesidir. Aynı konuyla ilgili sorular art arda sıralamak Sorularda yer alan önemli ifadelerin alrı çizilmelidir. Bir nitelik hakkında karar verilirken ölçüm ve ölçme kuralının olması yeterlidir. Ölçülecek niteliğin hangi miktarına ne kadar puan verileceği ölçme kuralı ile belirlenir. Soruların yazımında imla kurallarına uyulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi soruların test haline gelmesinde uyulması gereken kurallardan biri değildir? A) B) C) D) E) Sorular kolaydan zora doğru sıralanmalıdır. IV. Birlirtke tablosundan yararlanarak hazırlanan soruların test haline gelmesinde uyulması gereken kurallar vardır. I. Testte kullanılarak şekiller düzgün olarak çizilmelidir. III ve IV I . Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) B) C) D) E) Yalnız II I ve II II ve III II . Aşağıdaki grafiklerden hangisi sınıfın büyük bir çoğunluğunun aritmetik ortalamanın üstünde puan alan öğrencilere aittir? 120. Başarı Yayıncılık 118.Eğitim Bilimleri 117. Eğitime ilişkin ölçmelerde geneliikle gerçek sıfır kullanılır. II . Matematik sınavında sınıfın %16’sından daha yüksek puan almıştır. Aritmetik ortalaması 50 olan matematik sınavından 60 alan Ali. (Her iki sınavından standart sapması 5’dir) Ali’nin matematik ve Türkçe derslerinin başarılarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? A) B) C) D) E) Ali’nin Türkçe dersinin başarısı Matematik dersine göre daha yüksektir. Matematik dersinde alınan en yüksek puan Ali’nin puanı arasında 30 puan fark vardır. Türkiye Geneli – 1 119.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful