OTURUM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI
2. OTURUM: 15 OCAK 2011 Saat:14.00

2

ALMANCA

A

DİKKAT: 1. Bu oturumda, 41 derse ait test soruları yer almaktadır. DERS ADI DİL ve ANLATIM – 3 TÜRK EDEBİYATI – 3 DİN KÜL. AHLAK BİL. – 1 DİN KÜL. AHLAK BİL. – 5 TARİH – 4 COĞRAFYA – 1 COĞRAFYA – 5 MATEMATİK – 4 FİZİK – 2 KİMYA – 1 KİMYA – 5 BİYOLOJİ – 4 FELSEFE – 1 MİLLÎ GÜVENLİK BİL. – 2 SAYFA 2 3 4 5 7 8 9 11 12 14 16 18 19 20 DERS ADI SOSYOLOJİ – 1 İŞ GÜVENLİĞİ – 1 GİRİŞİMCİLİK EKONOMİ – 1 GEOMETRİ – 3 SANAT TARİHİ – 2 FIKIH – 1 TÜRK EDEBİYATI – 6 FİZİK – 6 TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 DİL ve ANLATIM – 7 MATEMATİK – 7 BİYOLOJİ – 7 KARŞILAŞ. DİN. TAR. – 2 SAYFA 22 23 24 26 27 29 30 31 33 34 36 37 39 40 DERS ADI KELAM – 2 ANALİTİK GEOMETRİ – 2 İSLAM TARİHİ – 2 GEOMETRİ – 7 SEÇ. DİL ve ANLATIM – 3 SEÇ. TÜRK EDEBİYATI – 3 ALMANCA – 3 ALMANCA ALAN – 3 2. Y. DİL İNGİLİZCE – 1 2. Y. DİL FRANSIZCA – 1 ALMANCA – 6 ALMANCA ALAN – 6 SEÇMELİ ALMANCA – 3 SAYFA 41 43 44 46 47 48 50 51 52 53 53 54 56

2. Adaylar soru kitapçıklarını kontrol ederek baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvuracaklardır. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. 4. Her ders için 20 soru bulunmaktadır. Bu oturum için, toplam 150 dakikalık cevaplama süreniz vardır. Öğrencinin kaç dersi olursa olsun, isterse bu sürenin tamamını kullanabilir. 5. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. NOT: Almanca Alan – 3 ve Almanca Alan – 6 sorularını sadece, alanı Yabancı Dil olan adaylar cevaplayacaklardır. Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2. OTURUM
DİL ve ANLATIM – 3 1. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir konudur? A) Sanat C) Bale B) Heykel D) Resim 7. Aşağıdakilerden hangisi toplantı sonunda istenilen amaca ulaşıp ulaşılmadığını değerlendirirken sorulması gereken sorulardan biri değildir? A) Ortaya konulan sorun yeterince açıklığa kavuşturuldu mu? B) Konu ile ilintili kararlar alındı mı? C) Farklı örneklere yer verildi mi? D) Toplantı iyi yönetildi mi? 12. “Deniz turuncu bir ışıltı içinde akıyordu. Yumuşamış gibi duran fener; göğün yarısı turuncu, yarısı belirsiz bir maviyle kurşuninin arasında gidip gelen yumuşaklığına, bir baş parmağın hafif bir bastırmasıyla gömülmüştü.” Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? A) Alıntılardan B) Betimlemeden C) Sayısal verilerden D) Tanık göstermeden

2. Aşağıdakilerden hangisi “özet”i ifade eder? A) Konu B) Plan C) Not alma D) Ayrıntısız anlatım

8. Bir konunun dinleyiciler önünde söyleşi havası içerisinde tartışılmasına ne ad verilir? A) Panel C) Mülakat B) Sempozyum D) Sunum

3. Aşağıdakilerden hangisi panelin planı içinde yer almaz? A) Konuşmacılara sorulacak sorular B) Bilimsel geçerliliği saptamak C) Konuşmaları özetlemek D) Panelin yapılış nedeni

13. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapılırken yararlanılan araçlardan biri değildir? A) CD C) Mikrofon B) Bilgisayar D) Telefon

9. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapacak kişinin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir? A) Sunum yerini önceden görmesi B) Kullanacağı malzemeleri kendisinin kontrol etmesi C) Sunumdan önce prova yapması D) Teknik imkanları sınırlı ölçüde kullanması

4. Oscar Wilde’ın “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.” sözü aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamaktadır? A) Sunum C) Tartışma B) Nutuk D) Sempozyum

14. Yeşil pencerenden bir gül at bana, Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. (Ahmet Muhip Dıranas) Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir? A) Dostluk C) Anılar B) Aşk D) Endişe

10. Bir yazıda öne sürülen, ortaya konan sorunun, düşüncenin açıklandığı bölme ne ad verilir? A) Paragraf C) Gelişme B) Giriş D) Sonuç

5. Aşağıdakilerden hangisi tartışanların geçerli çözüm yolları bulabilmesi için uyması gereken kurallardan değildir? A) Tartışma konusu dışına çıkmamak B) Aynı konuda üst üste söz almaya uğraşmak C) Düşünceleri anlaşılır, açık ve kısa söylemek D) Gerçeği, uygun ve yararlı olanı bulmaya çalışmak

11. Aşağıdakilerden hangisinde konu sınırlandırılması yanlıştır? I.Aşama A) Sinema B) Spor C) Coğrafya D) Müzik II.Aşama III.Aşama

15. Bir metni oluşturan söz ve söz öbekleri arasındaki anlam ve mantık bağıntısına ne ad verilir? A) Duruluk C) Bağdaşlık B) Akıcılık D) Tutarlılık

Atıf Türk Yılmaz sineması filmleri Kış sporları Himalayalar Caz Kayak Karadeniz iklimi Klasik caz

16. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Toplantıda üç saat süreyle sunum yaptılar. B) Fıstık çamlarının altında piknik yaptık. C) Ahmet Ankara’ya salı günü geldi. D) Ona karlı bir kış günü rastladım.

6. Daha sonra hatırlanması için yazılan kısa yazılara ne ad verilir? A) Rapor C) Paragraf B) Küpür D) Not

2

2. OTURUM
17. “Sinekli Bakkal” adlı roman aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Halikarnas Balıkçısı B) Halide Edip Adıvar C) Cevdet Kudret D) Peyami Safa TÜRK EDEBİYATI – 3 1. Eski Türk destanlarının tarihsel sınıflandırması içinde başta gelen destan, aşağıdakilerden hangisidir? A) Şu Destanı B) Göç Destanı C) Bozkurt Destanı D) Yaradılış Destanı 6. Kar buz kamug erüşti Taglar suvı akıştı Kökşin bulıt örüşti Kayguk bolup egrişûr Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir? A) — a —b —a —b C) — a —a —a —b B) — a —a —a —a D) — a —b —b —a

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Diğer gömlek size daha çok yakıştı. B) Bu çalışmalar kişiyi iyi bir yazar yapabilir. C) Bilimkurgu kitaplarını nadiren, ara sıra okurum. D) Herkesin unutamadığı pek çok anısı vardır.

2. Günümüzde atasözleri olarak bilinen özlü sözlerin sözlü edebiyattaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sav C) Özdeyiş B) Koşuk D) Sagu

7. “Kolları Bağlı Odysseus”nun yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ceyhun Atuf Kansu B) Melih Cevdet Anday C) N.Y. Gençosmanoğlu D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

19. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin yanlış kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Sevinçten kulakları ağzına varmıştı. B) Beş saat süre ile susmuştu. C) Tarladaki zararlı otlar yolarak bir yere yığılmalıdır. D) Benimle ilgilenmiyor, ihmal ediyor.

3. İslamiyetten önceki dönemde ağıt, yas şiiri anlamına gelen şiir, aşağıdakilerden hangisidir? A) Destan C) Sav B) Mâni D) Sagu

8. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Aras Ören - Berlin Üçlemesi B) Gülten Akın - Seyran Destanı C) Cahit Külebi - Sakarya Meydan Savaşı D) Nazım Hikmet - Kurtuluş Savaşı Destanı

4. Orhun Yazıtları’ndan söz eden ilk kaynak, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kutadgu Bilig B) Tarih-i Cihanküşa C) Atabet’ül Hakayık D) Divanü Lugat’it - Türk

20. Bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği tartışma biçimidir. Salonda izleyiciler önünde yapılır. Konu önceden tespit edilir. Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi tercih edilir. Bu bilgiler aşağıdaki toplantı türlerinden hangisine aittir? A) Panel C) Forum B) Münazara D) Sempozyum

5. Kahramanların başından geçen olağanüstü olayları törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum eserlere ne ad verilir? A) Destan C) Sav B) Koşuk D) Roman

9. Yunan sitelerinin Troya şehrini ele geçirmek için giriştikleri savaşları, Troya’nın yıkılışından sonra yurduna dönmek için yola çıkan İthake kralının serüvenlerini anlatan destan, aşağıdakilerden hangisidir? A) Odysseus C) Şehname B) İlyada D) Gılgamış

10. Aşağıdakilerden hangisi edebî eser sayılmaz? A) Şiir C) Tiyatro B) Hikâye D) Bilimsel yazılar

3

aşağıdakilerden hangisidir? A) Divanü Lugat-it Türk B) Oğuz Kağan Destanı C) Göktürk Kitabeleri D) Alp Er Tunga Sagusu DİN KÜL. “Fahim Bey ve Biz” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Reşat Nuri Güntekin B) Yahya Kemal Beyatlı C) Abdülhak Şinasi Hisar D) Ahmet Hamdi Tanpınar 19. İnanma ihtiyacı insanın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? A) Fizikî C) Maddî 2. Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtları’nı Arap harfleriyle ilk kez yayımlamıştır? A) Talat Tekin B) Necib Asım C) Muharrem Ergin D) Hüseyin Namık Orkun 20. Aşağıdaki kavramlardan hangisi tek tanrıcılığı ifade etmektedir? A) Agnostisizm B) Politeizm C) Gnostisizm D) Monoteizm 12. aşağıdakilerden hangisidir? A) Edebiyat tarihi B) Sanat tarihi C) Arkeoloji D) Tarih 6. OTURUM 11. Aşağıdakilerden hangisi çok tanrıcılığı ifade etmek için kullanılan dinî ve felsefi bir terimdir? A) Agnostisizm B) Gnostisizm C) Politeizm D) Monoteizm 13. Uygur alfabesinde kaç harf bulunmaktadır? A) 38 B) 29 C) 18 D) 14 Yukarıdaki kişi. Allah’ın razı olduğu işleri yapması. Edebî değer taşıyan ilk yazılı Türk metinleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Destanlar B) Kutadgu Bilig C) Göktürk Yazıtları D) Atabetü’l Hakayık 18. Tarihte Türk sözcüğünün ilk kez geçtiği metin. aşağıdaki kanaatlerden hangisini kabul etmez? A) Tanrı’nın varlığının bilinemeyeceğini B) Dinlerin vahiy kaynaklı olduğunu C) Tanrı’nın sıfatlarının kavranamayacağını D) Dinlerin Tanrı’dan gelmediğini 15. Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyetten sonraki Türk destanlarından biri değildir? A) Timur Destanı B) Köroğlu Destanı C) Cengiz Han Destanı D) Oğuz Kağan Destanı 3. Bir ulusun yüzyıllar içinde meydana getirdiği edebî eserleri inceleyerek geçirdiği dönemleri kronolojik bir sıra içinde ele alan bilim dalı. Deriden kesilmiş insan. yüzyıllar arası aşağıdaki alfabelerden hangisini kullanmamıştır? A) Latin C) Sogut B) Mani D) Uygur 4. – 1 1.2. Aşağıdakilerden hangisi Gnostisizm için söylenemez? A) Tanrı bilgisine sezgi ile ulaşılabileceği B) Kutsal kitapların görünenin dışında birtakım sırlar içerdiği C) Kutsal metinler üzerinde şifrelerin bulunduğu D) Tanrının varlığının bilinmez olduğu 14. AHLAK BİL. Kişinin inancını davranışlarına yansıtması. — Dünyaya niçin geldim? — Yaratılmamdaki amaç nedir? — Ölümden sonra neolacak? 5. eşya gibi birtakım figürlerin arkadan ışık verilerek bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanan gölge oyunu. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı dönemlerinden biridir? A) Millî Edebiyat B) Sözlü Edebiyat C) Türk Halk Edebiyatı D) Klasik Türk Edebiyatı 17. bitki. sorularının cevabını tam olarak aşağıdakilerin hangisinde bulmaktadır? A) Tarih C) Din B) Psikoloji D) Mantık 4 . Agnostisizm. razı olmadığı işlerden uzak durması olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İbadet C) Tövbe B) Dua D) Namaz 16. Türkler 5 ve 9. aşağıdakilerden hangisidir? A) Dram C) Trajedi B) Karagöz D) Orta oyunu B) Ruhî D) Bedenî 7.

Ebu Bekir C) Hz. Kur’an-ı Kerim’de kader kavramı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilmiştir? A) Doğuştan gelen bedensel ve zihinsel engellilik B) Evrendeki ölçü. aşağıdakilerden hangisidir? A) Gusül abdesti B) Namaz abdesti C) Vucut temizliği D) Teyemmüm abdesti 19. – 5 1. uyum ve düzen C) Trafik ve iş kazaları sonucu oluşan sakatlık D) Ahlaka uygun davranışların toplumsal hayata olumlu katkıları 11.2. Âmine C) Hz. kötü duygu ve düşüncelerden uzaklaştırması D) İnsanı fiziki olarak güzelleştirmesi 16.’’ Yukarıda tanımı verilen kavram. Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de nazil olan ayetlerde konu edinilmemiştir? A) Tevhit B) Meleklerin varlığı C) Kıyamet ve ahiret D) Miras konuları 5 . en şereflisi anlamında kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanıkamil B) Eşrefimahlukat C) Ashab-ı Kehf D) Ashab-ı Kiram 15. ‘‘(Resûlüm) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek’’ (Abese suresi. Peygamberimizin defnedildiği kabrin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cennetülbaki B) Cennetülmualla C) Ravzaimutahhara D) Müzdelife 18. hayız ve nifas gibi manevi kirlilikten kurtulmak için niyet ederek ağız ve burun içleri de dâhil hiçbir kuru yer kalmadan bütün vücudu yıkamaktır. tedbirsizliği sonucu doğan olumsuzluklardan dolayı sorumlu tutulamaz. Sorumluluk konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İnsanın bireysel ve toplumsal sorumlulukları vardır. İslam’ın insan için yaratılmışların en üstünü. yerine getirmek D) Bitirmek. C) İnsan. bir şeyi sonuna kadar götürmek 10. OTURUM 8. hüküm B) Beklenmeyen durum. Hatice D) Hz. gücünü aşan konularda sorumlu değildir. 12. B) İnsan inanç ve eylemlerinden bireysel olarak sorumludur. Aişe 20. İbadetin insanı temizlemesi/ arındırması tam olarak hangi anlama gelmektedir? A) İnsana temizlik alışkanlığı kazandırması B) İnsanın insanlarla ilişkilerini kuvvetlendirmesi C) İnsanı kötülüklerden. Halîme B) Hz. Ali B) Hz. Osman 3. 3-4) Bu ayette temizlenme hangi anlamda kullanılmıştır? A) İslam’ı kabul etme B) İslam’ı inkâr etme C) Boy abdesti alma D) Namaz abdesti alma 14. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin amaçları arasında yer almaz? A) Allah ibadete layık olduğu için ibadet etmek B) Allah’ın emrini yerine getirmek için ibadet etmek C) Allah’ın rızasını kazanmak için ibadet etmek D) Dünya nimetlerini elde etmek için ibadet etmek 13. Ömer D) Hz. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir? A) Furkan C) Fikir B) Zikir D) Kitap DİN KÜL. Sevgili Peygamberimiz vefat edince onu aşağıdakilerden hangisi yıkamış ve kefenlemiştir? A) Hz. üzücü olay C) Yaratmak. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘kaza’’ kavramının sözlük anlamlarından değildir? A) Emir. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin annesidir? A) Hz. Peygamber’e gelmiş olan vahiylerin tümünün iki kapak arasında toplanmış hâline ne ad verilir? A) Kitap C) Nüsha B) Mushaf D) Hüsnühat 17. sağlam yapmak. AHLAK BİL. ‘‘Cünüplük. D) İnsan. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla ilgili kavramlar arasında yer almaz? A) Tecvit C) Mukabele B) Hatim D) Tefsir 2. Tecvit Kur’an-ı Kerim’in hangi yönüyle ilgilidir? A) Okunması C) Tefsiri B) Yazılması D) Meali 9. Hz.

suç işleme oranlarında büyük düşüş oluyor. Yukarıda anlatılan durum. C) Müslüman olsun veya olmasın her insanın rızkını Allah verir. . Peygamberin hadislerinden yararlanılması C) Edebiyatımızda mevlit naat(na’t). bayram ve cenaze namazları gibi cemaatle yapılan ibadetlerle insanların. Muhammed (s. Hz. 6. birlikte yaşama bilinci gelişir. Aynı inanç etrafında birliktelik.’’ (Âl-i İmrân suresi. ‘‘Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. Mustafa. Gerçekleştirilmek istenen bir iş için maddi veya manevi tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra Allah’a güvenip sonucun hayırlı olmasını Allah’tan istemektir. . Hasan B) Hz. . B) Rızkı Allah tarafından belirlenmeyen hiçbir canlı yoktur. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Hz.. 33) Bu ayette geçen ehlibeyt ifadesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? A) Hz.v). Bu durum. Muhammed.a. gelenek ve göreneklerini de dinî inançlarıyla bütünleştirmek sûretiyle devam ettirmişlerdir. İman ile küfür arasında bir yerdedir ve fasıktır. toplum olma bilincini canlandırır. 185) Bu ayette verilen mesaj aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha yakından ilgilidir? A) Ecel C) Tedbir B) Rızık D) Afet 8. hilye ve miraciye gibi edebi türler bulunması D) Hz. alkol ve sigara tüketimi belirgin bir şekilde azalıyor. ‘‘Büyük günah işleyen kimse. Açık veya gizli bir tehlikeden inancını gizleyerek korunma (takiyye). Muhammed’in hangi insani yönüne örnek oluşturur? A) Merhametliliğine B) Güvenilirliğine C) Kolaylaştırıcılığına D) Hoşgörüsüne 12. Bu sayılanlar Hz. aynı dine inanan ancak farklı kültürel değerlere sahip topluluklarda farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasında rol oynamıştır. Cuma. ne mü’min ne de kâfirdir. aşağıdaki mezheplerin hangisinde bir ilke olarak yer almıştır? A) Haricilik C) Şiîlik B) Mutezile D) Eş’arîlik 6 . ‘‘Her canlı ölümü tadacaktır. Ali C) Hz. Bireyler arasındaki kardeşlik ruhu kuvvetlenir. Fatma D) Hz. onlara yardım ederdi.2. İstatistiklere göre ramazan ayında. Ahmed ve Mahmud isimlerinin verilmesi B) İslam inancını anlamada Hz. sorunlarını gidermeye çalışırdı. OTURUM 4.’’ (Ahzâb suresi. Fetihler sonucu İslam diniyle yeni tanışan ve müslüman olan toplumlar eski kültürlerinden kopamamış.Yaşlılara ve özürlülere iyi davranır. Bu paragrafta ibadetlerin yararlarından hangisi örneklendirilmektedir? A) Toplumsal kaynaşmaya katkıda bulunma B) Bireyde güzel duygular oluşturma C) Kişide diğerkâmlık erdemini yerleştirme D) Bireyi kötülüklerden uzaklaştırma 10. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A) Kader C) Tevekkül B) Azim D) Salih amel 9. Rızık hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Helal veya haram rızka ulaşmakta bireyin bir rolü bulunmaz. D) Birey.Kimsesiz insanlarla ilgilenir.’’ Bu görüş aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir? A) Haricilik mezhebine B) Şia mezhebine C) Mu’tezile mezhebine D) Maturidîlik mezhebine 14. onlara şefkat gösterirdi. rızkına helal yollardan ulaşmak için çalışmalıdır. Muhammed’in gül ile simgelenmesi (sembolize edilmesi) 13. Hamza 5. Muhammed’e duyulan derin sevgi ve bağlılığın sonuçlarından değildir? A) Erkek çocuklara.. din anlayışındaki yorum farklılıklarının nedenlerinden hangisine örnek gösterilebilir? A) Kültürel sebepler B) Siyasi sebepler C) Coğrafi nedenler D) Dinî metinlerden kaynaklanan sebepler 7. Bu durumu ibadetlerin aşağıdaki yararlarından hangisine örnek gösterebiliriz? A) İnsanda güven duygusunu geliştirme B) Sosyal yardımlaşmayı teşvik etme C) Bireylerin birbiriyle kaynaşmalarına katkıda bulunma D) Kötülüklerden alıkoyma 11.Öksüz ve yetim çocukları gözetir.

• Kadı • Müderris • Şeyhülislam • Müftü Yukarıda verilen devlet görevlileri Osmanlı toplumunda hangi sınıf içinde yer almaktadır? A) İlmiye C) Seyfiye B) Kalemiye D) Reaya 17. 4. Osman ? Şemadaki ‘‘?’’ bulunan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Caferîlik C) İmamiyye B) Maturidîlik D) Zeydîlik 7. Her loncada malların niteliği hakkında görüş bildiren.Mekteb-i Harbiyyenin açılması Yukarıda verilen yeniliklerden hangileri II. aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde getirilmiştir? A) I. Mahmut Döneminde yapılmıştır? A) Yalnız I C) I . B) Büyük günah işleyen kimse dinden çıkmaz C) Hz. I.II . Osmanlı padişahlarının. 19.IV 20. Aşağıdakilerden hangisi Caferilik mezhebini tanıtan bir bilgi değildir? A) Beş vakit namazı cem ederek (öğle ile ikindiyi akşam ile yatsıyı cem ederek) üç vakit olarak kılınabileceğini söyler.II . B) Ebu Yusuf ve Muhammed eşŞeybanî gibi büyük âlimler yetiştirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunu oluşturan milletler arasında yer almaz? A) Slavlar C) Arnavutlar B) Germenler D) Boşnaklar 3. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorumları birleştiren kavramlardan biridir? A) Tevhit C) Kıyas B) İmamet D) Rey TARİH – 4 1. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda fethettiği topraklara Müslüman Türkleri yerleştirmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? A) Dikey hareketlilik B) Yatay hareketlilik C) Rol çatışması D) Kazanılmış statü 5.Yeniçeri Ocağının kaldırılması II. Osmanlı Devleti’nde. D) Osmanlı Devleti’nde resmi mezhep olarak kabul görmüştür. İmam-ı Azam Ebu Hanife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Asıl adı Numan b. C) Fıkıhta içtihat (rey) ve kıyasa en çok baş vuran mezhebin kurucusudur. D) “el-Muvatta” adlı hadis kitabı en önemli eseridir. sarayın hangi bölümüdür? A) Has Oda B) Hazine Odası C) Seferli Odası D) Arz Odası 8. İlmiye sınıfını Divanıhümayûnda temsil eden görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Vezir B) Kaptanıderya C) Kadı asker D) Nişancı 9.2. Ahmet D) II. OTURUM 15. Aşağıdakilerden hangisi Maturidilerin benimsediği görüşlerdendir? A) Bir fiilin kendisinde iyilik ve güzellik yoktur. 16. Hz. Allah emretti ise fiil güzel. divan üyelerini ve yabancı elçileri kabul ettiği yer. Mehmet C) III. B) Oniki imamın altıncısı olan Cafer es-Sadık’ın görüşlerini esas alır. Osmanlı ailesinin en yaşlı ve olgun üyesinin tahta geçmesi kuralı. Muhammed’den sonra insanların en faziletlisi ve ilk meşru (yasal) halifedir. C) İran ve Azerbaycan’da yaygın olup Türkiye’de de mensupları vardır. 2. fiyatların tespitinde yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleyen görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Kethüda C) Ehl-i hibre B) Şeyh D) Yiğitbaşı 18. kuluna gücünü aşan bir sorumluluk yükleyebilir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı taşra yönetimindeki görevliler arasında yer almaz? A) Nişancı C) Beylerbeyi B) Muhtesip D) Sancak beyi 7 . Ali.Nizamı Cedit Ordusunun kurulması IV. Sabit’tir. Murat B) I. D) Allah. Aşağıdakilerden hangisi amelîfıkhî mezheplerdendir? A) Şiîlik C) Eş’arîlik B) Şafiîlik D) İmamiyye 6.Posta servislerinin kurulması III. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde bir yönetim birimi değildir? A) Eyalet C) Kaza B) Sancak D) Divan 10.III B) I .II D) I . yasakladı ise kötüdür.

Dünyanın kutuplardan basık ekvator çevresinde şişkince şekline verilen ad nedir? A) Elips C) Eksen B) Geoit D) Ekinoks 16. bilim dili olarak da ..IV 3. • Ahmet Karahisarî • Hafız Osman • Mustafa Rakım Efendi • Mustafa İzzet Efendi Osmanlı Döneminde yetişen yukarıdaki kişiler aşağıdaki sanat alanlarından hangisinde isim yapmışlardır? A) Minyatür sanatı B) Hat sanatı C) Cilt sanatı D) Seramik sanatı 6.K. OTURUM 11.Kâtip Çelebi .. Duyun-ı Umumiye İdaresinin kuruluş sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı Devleti’nin dış borçlarının ödenmesini sağlamak B) Reayadan toplanan vergileri düzene koymak C) Devletin gelir ve giderlerini belirlemek D) Çiftçiye düşük faizli kredi vermek 2.Türkçe C) Türkçe .Farsça E G.. Osmanlı Devleti’nde ilk açılan banka aşağıdakilerden hangisidir? A) Bank-ı Osmanî B) Ziraat Bankası C) Bank-ı Dersaâdet D) Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası 20. I.. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde sıcaklık dağılışını gösteren harita türüdür? A) İzohips Haritaları B) İzoyet Haritaları C) İzobar Haritaları D) İzoterm Haritaları 50m Yukarıdaki eş yükselti haritasında A ile gösterilen yerin yüksekliği kaç m’dir? A) 125 C) 200 B) 150 D) 300 8 .Pirî Reis .. Aşağıdakilerden hangisi buzulların oluşturduğu aşınım şekillerdendir? A) Lapya C) Falez B) Hörgüç Kaya D) Dev Kazanı 17....Arapça D) Arapça . Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un yiyecek ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulmuştur? A) İrâd-ı Cedid Hazinesi B) Hazine-i Hassa C) Tersane Hazinesi D) Zahire Hazinesi 7... Verilen cümledeki boşluklar aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır? A) Farsça . A COĞRAFYA – 1 1.III D) II .N 13.Seydi Ali Reis . Aşağıdakilerden hangisi mirî arazi içerisinde yer almaz? A) Paşmaklık C) Mukataa B) Haraciye D) Yurtluk 18. kullanılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde kullanılan madenî paralardan biri değildir? A) Akçe C) Kırmızı B) Sikke-i hasene D) Kaime 5.Arapça B) Arapça .... Aşağıdakilerden hangisi atmosferde miktarı değişebilen gazlardandır? A) Karbondioksit B) Asal gazlar C) Oksijen D) Azot 8..Miratü’lmemalik Yukarıdaki yazar .2.. Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti devlete ait olan topraklar aşağıdakileden hangisiyle isimlendirilmiştir? A) Öşrî toprak B) Mülk arazi C) Mirî arazi D) Haracî toprak 12... Aşağıdakilerden hangisi atmosfer basıncının değişmesinde etkili olan bir faktör değildir? A) Yükselti C) Boylam B) Enlem D) Sıcaklık 15.eser eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I C) III .Evliya Çelebi . Aşağıdakilerden hangisi iklim elemanlarından değildir? A) Sıcaklık C) Dalga 4.Seyahatname IV..K.. Aşağıdakilerden hangisi örfi vergilerden biridir? A) Avarız C) Haraç B) Öşr D) Cizye 19..Kitab-ı Bahriye II. C D B B) Rüzgar D) Yağış A K. Osmanlı Devleti’nde resmî yazışma dili olarak ...N Şekle göre güneş ışınlarının en küçük açıyla geldiği nokta hangisidir? A) A noktası C) C noktası B) B noktası D) D noktası 14.IV B) II .Cihannüma III..

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İklimin uygun olmayışı B) Pahalı bir yatırım olması C) Enerjiye olan ihtiyacın azalması D) Yeryüzü şekillerinin uygun olmayışı 14. Aşağıdakilerden hangisi hayvancılığın ekonomiye yaptığı katkılardan biri değildir? A) Erozyonu azaltır. C) Canlılar için yaşam kaynağıdır. 11. 1/500.2. • İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluşmuştur. 17. Aşağıdakilerden hangisi devirli rüzgarlardandır? A) Muson rüzgârları B) Alize rüzgârları C) Batı rüzgârları D) Kutup rüzgârları 2. 19. OTURUM 9. D) Hayvansal gıda üretimini artırır. Yeryuvarlağının en üstünde yer alıp Sial ve Sima’dan oluşan katman aşağıdakilerden hangisidir? A) Manto B) İç çekirdek C) Dış çekirdek D) Yerkabuğu 3. • Buzul çağı yaşanmıştır. Bir kutuptan diğer kutba ulaşarak kutup noktalarını birleştiren yaylara ne ad verilir? A) Ekvator C) Paralel B) Meridyen D) Dönence COĞRAFYA – 5 1. B) Yeryüzünde güneş ışınlarının dengeli dağılışını sağlar. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünün yararlarından değildir? A) Toprak oluşumu için kayaçların parçalanmasını sağlar. Karstik biriktirme şekillerinden Pamukkale travertenleri hangi ilimiz sınırları içinde yer alır? A) Aydın C) Manisa B) Denizli D) Muğla 15. Yukarıda verilenler hangi jeolojik zamanda gerçekleşmiştir? A) Neozoik C) Paleozoik B) Mezozoik D) Prekambrien 12. • Sıcaklık yıl boyunca 0 ºC altındadır. C) İş imkanlarını genişletir. B) Tarımsal üretime katkı sağlar. Yeryüzünün şekillenmesinde en fazla etkili olan dış güç aşağıdakilerden hangisidir? A) Rüzgârlar B) Buzullar C) Akarsular D) Dalga ve akıntılar 16. I III II IV 18. B) Bitkilerin fotosentezi için gereklidir. Verilen bilgiler aşağıdaki hangi iklime aittir? A) Okyanussal B) Kutup C) Muson D) Çöl 4. D) Biyoçeşitliliğin oluşmasında etkilidir. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin görevlerinden biri değildir? A) Gecelerin çok soğuk gündüzlerin çok sıcak olmasını engeller. C) Yeraltı kaynaklarının (maden) çeşitliliğini sağlar. Suyun bulutlardan katı veya sıvı halde yeryüzüne geri dönmesine ne denir? A) Yağış B) Terleme C) Buharlaşma D) Yüzey akışı 10. aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde yaz ayları yağışlı kış ayları kurak geçmektedir? A) Kutup iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklimi D) Muson iklimi 13. Aşağıdakilerden hangisi biyosferi ifade eder? A) Su küre B) Taş küre C) Hava küre D) Canlılar küresi 5. • İnsanoğlu ortaya çıkmıştır. D) Kara ve denizlerin dağılışını sağlar. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yöre A) Divriği B) Guleman C) Kayseri D) Murgul Maden Demir Krom Bor Bakır Haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde deprem tehlikesi daha fazladır? A) I B) II C) III D) IV 20. Yağış rejimine göre. Çevreyi kirletmeyen temiz ve tükenmez bir enerji kaynağı olmasına rağmen ülkemizde rüzgar gücüyle çalışan santraller yok denecek kadar azdır.000 ölçekli bir haritada iki şehir arası 7 cm olarak gösteriliyorsa bu mesafe gerçekte kaç km’dir? A) 9 km C) 35 km B) 15 km D) 70 km 9 . • Güneş ışınlarını yıl boyunca eğik alır. • Buharlaşma ve nem azdır.

Aşağıdakilerden hangisi bir akarsuyun hidroelektrik enerji potansiyelini etkilemez? A) Akarsuyun debisi B) Topoğrafik koşulları C) Akarsu yatağının eğimi D) Bitki örtüsü 18. Türkiye’de üretilen kromun dışarıda kolay alıcı bulması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A) Üretim teknolojisindeki gelişmişliğe B) Alıcı ülkelerin yakın olmasına C) Kullanım alanının çeşitliliğine D) Kolay işlenebilir olmasına 12.4 9. Hayvan cinsi Sığır Koyun Keçi Yıl / miktar 1995 (milyon baş) 11. B) Küçükbaş hayvan besleyenlerin sayısı azalmıştır. Türkiye yıllık krom üretiminin yarısını ihraç etmektedir. C) Besici sayısı azalmaktadır. Türkiye’de sanayi kuruluşlarının dağılışında yüzey şekilleri ve ulaşım ağı etkilidir.5 25. Temel sanayi ham maddelerinden yoksun olmasına rağmen yüksek teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak sanayide gelişmiş ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Yunanistan B) Japonya C) Hindistan D) Brezilya Yukarıda verilen tabloya bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine kesinlikle ulaşılır? A) Hayvanların kesimi artmaktadır.8 33. Anadolu’da çok sayıda medeniyet kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha az olmuştur? A) Coğrafi konumunun B) Yeryüzü şekillerinin C) Yeraltı zenginliklerinin D) İkliminin 8. OTURUM 6. D) Küçükbaş hayvan sayısı sığır sayısından fazladır. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerden aldıkları enerjiyi bünyelerine alarak yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için kullanan ve enerji akışını sağlayan bir canlıdır? A) Geyik C) Aslan B) Mantar D) Leopar 16. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu destekleyen bir örnek değildir? A) Samsun limanının Sinop limanından gelişmiş olması B) Sanayi kuruluşlarının Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşması C) Çukurova’da tarım alet ve makina üretiminin yaygın olması D) Doğu Anadolu’da büyük endüstri kuruluşlarının az olması 19. Hereke (Kocaeli) aşağıdaki ürünlerden hangisiyle ün yapmıştır? A) Halı C) Konserve B) Şekerpancarı D) Tütün 13. • Danimarka • Norveç • Japonya Verilen ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa kıtasında bulunmaları B) Balıkçılıkta gelişmiş olmaları C) Avrupa Birliği’ne üye olmaları D) Zengin kömür yataklarının bulunması 17. kaza 7.5 20. Aşağıdaki endüstri dallarından hangisinin üretiminde hayvansal ham maddeden yararlanılmaz? A) Dokuma C) Konserve B) Konfeksiyon D) Seramik 11. Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkınların afete dönüşmesine neden olur? A) Mera ve orman alanlarının genişletilmesi B) Sel ve taşkın riski olan yerlerin yerleşime açılması C) Planlı altyapıya önem verilmesi D) Akarsu vadilerinin ıslah edilmesi 9. 15. Adana çevresi aşağıdaki bölge tiplerinden hangisi içinde yer alır? A) Dağlık bölge B) Düz ovalık bölge C) Maden bölgesi D) Serbest Ticaret Bölgesi 14. Aşağıdaki ülkelerden hangisi nüfus artışını destekleyen nüfus politikası uygulamaktadır? A) Çin C) Fransa B) Endonezya D) Hindistan 10. Orman yangınlarının meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin payı daha fazladır? A) Kasten yakma B) Yıldırım düşmesi C) Bilinmeyen nedenler D) İhmal. dikkatsizlik.2.3 6.1 Yıl / miktar 2005 (milyon baş) 10. Oxford şehrinin dünya çapında bir üne sahip olmasında hangi özelliği etkili olmuştur? A) Eğitim faaliyetleri B) Tarımsal özellikleri C) Yüksek teknolojisi D) Dini şehir olması 10 .

6 olduğuna göre. Şekilde ABCD bir karedir. | BE | = | CE | olduğuna göre. cos 315º. + D) . tan 20º değeri kaçtır? A) 1 C) 2 2 B) 3 D) 3 3 16. cos 15º ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 B) 1 2 C) 1 4 D) 1 8 4. m (A) . cos 40º ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 C) 2 B) 3 5. + . sin 255º. tan (3x + 2) fonksiyonunun periyodu kaçtır? A) r 4 C) 2r 3 B) r 3 D) 3r 4 4 Şekildeki ABC üçgeninde % m (BAC) = 30º. cot 123º trigonometrik değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) + . m (A) = 35º 44l 16m ve X m ( B) = 24º 54l 52m olduğuna 7.b 2 2 sin 80º + sin 20º olduğuna göre. 2 cos 72º = 2a . 9. tan 65º . ABC üçgeninde m ( B) = 90º X = 0.15 8 8 C) 15 B) . cotx değeri kaçtır? A) 4 13 C) 7 10 B) 8 17 D) 7 8 D) 2 3 11 .3 B) . cot 4r ’ün değeri kaçtır? 3 A) . dir. + . + . .2. üçgenin alanı kaç santimetrekaredir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 X X göre. cos 36º nin a cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) a 2 C) 2a B) a .4 cos x = 1 olduğuna 5 cos x + sin x 3 göre.3 3 C) 3 D) 3 3 10.1 olduğuna göre..tan 20º ifadesinin 1 + tan 65º. sin a + sin b = 2. r 1 x 1 3r ve sin x = . sin a + b . cos a .8 ise 2 17 tan x’in değeri kaçtır? A) .m ( B) işleminin sonucu kaçtır? A) 10º 49l 24m B) 11º 39l 24m C) 11º 49l 34m D) 10º 39l 24m 8.1 D) a 2 sec a ifadesi aşağıdakiler2 1 + tan a den hangisine eşittir? A) tan a C) sin a B) cot a D) cos a 15. 1345º nin esas ölçüsü kaç derecedir? A) 85 C) 155 B) 99 D) 265 6. C) + .1 ’dir... B) . sin A X tan A kaçtır? A) 3 5 B) 4 5 C) 3 4 D) 4 3 3. | AB | = 8 cm ve | AC | = 5 cm olduğuna göre. sin 15º. 12. tan a aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 1 3 B) 1 2 C) 2 3 D) 3 4 14. + . 3 sin x . 30º 8 5 C A B X 2. + .8 15 15 D) 17 11. + . OTURUM MATEMATİK – 4 1. tan 37º. cos d arcsin 1 n ifadesinin 2 değeri kaçtır? A) 1 2 C) 1 B) 3 2 D) 3 X 13. + . cos 2a = 2 cos a .

2 1 Tam Gölge Perde saydam olmayan cisim Noktasal ışık kaynağı.2m D) 2m 2 1-m FİZİK – 2 1.Işık kaynağının şiddeti II. saydam olmayan cisim ve perdeden oluşan sistem şekildeki gibidir.III B) I . B) Işığın yüzeyle yaptığı açı ile gelme açısının toplamı 90°dir. Işığın yansıması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gelme açısı. Buna göre O noktası etrafında oluşan aydınlanma kaç lüx’tür? (cos 60º= 1 . r C aralığındaki kökü 2 aşağıdakilerden hangisidir? A) r 12 C) r 4 B) r 6 r D) 3 2 3.Işık ışınlarının yüzeye geliş açısı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) I . Saydam olmayan levhanın merkezinden geçen ışınlar perdeye dik olduğuna göre perde üzerinde oluşan tam gölgenin alanı kaç cm2 dir? A) 16 B) 32 C) 48 D) 64 6. C) Perde 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür.III D) I . I=150 cd 30° O 20. B) Saydam olmayan cisim 1 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. 2. sin 60º= 3 ) 2 2 A) 600 C) 300 B) 300 3 D) 150 5. OTURUM 17.2. D) Noktasal ışık kaynağı 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. cot 80º = m ise tan 20º nin m cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? m 2 1+m 2 C) m . yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemde bulunur. Kaynaktan 80 cm uzağa ise bir perde yerleştiriliyor.II .Işık kaynağı ile yüzey arasında uzaklık III. I. Bir yüzeyde oluşan aydınlanma için. Buna göre perdede oluşan tam gölge ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? A) Saydam olmayan cisim 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. D) Gelen ışının normalle yaptığı açı yüzey ile yaptığı açıya daima eşittir.1 2m A) B) 2m 2 1 . C) Gelen ışın. yansıma açısına eşittir. Noktasal bir ışık kaynağından 20 cm uzağa bir kenar uzunluğu 2 cm olan kare şeklinde saydam olmayan levha konuluyor. tan x = 1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) % x: x = r + kr / 4 r + kr B) % x: x = / 3 C) ( x: x = 3r + kr 2 4 D) ( x: x = 2r + kr 2 3 150 cd şiddetindeki ışık kaynağının O noktasına olan uzaklığı 50 cm’dir. x = r olduğuna göre.2 = 0 denkleminin 90. 12 sin 2x + sin 4x + sin 6x ifadecos 2x + cos 4x + cos 6x sinin değeri kaçtır? A) 1 3 C) 3 B) 1 D) 2 19. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? A) Güneş C) Yıldızlar B) Ay D) Ateş böceği 4.II C) II . 2 sin x + 3 sin x . 18.III 12 .

ny. Bu olaya tam yansıma denir. 8. K I 53° normal L 37° I ışınının K ve L ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir.6 . Işığın kırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken hızı azalır. siyah. G K 1 2 L 3 5 4 9. OTURUM 7. y. Kırmızı ışık ile aydınlattığı odasında.III K Hava n =1 Hava 1 Göz 10 cm 20 cm 40 cm 30 cm n = 5/4 n = 4/3 2 13.II D) I . kırmızı ve mavi fon kartonlarını kesen Naz. siyah D) Beyaz. Işınların normalle yaptıkları açılar θ > α > β olduğuna göre x. sırasıyla beyaz. nz arasındaki ilişki nasıldır? A) nx > ny > nz B) ny > nx > nz C) ny > nz > nx D) nz > ny > nx 11.III B) I . D) Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır. kırmızı. L ortamının kırıcılık indisi n L = 3 olduğuna göre K orta2 mının kırıcılık indisi nK kaçtır? (sin 37º= 0.” Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki olaylardan hangisi tam yansımaya örnek olamaz? A) Yazın sıcak havada asfalt üzerinde su birikintisi varmış gibi görülmesi B) Çölde serap görülmesi C) Yağmur yağdığında gökkuşağı oluşması D) Su dolu havuzun dibindeki paranın olduğundan daha yakın görülmesi 12. bu kartonları sırasıyla hangi renkte görür? A) Kırmızı. İkizkenar dik üçgen şeklindeki tam yansımalı prizmalara gelen ışınlardan hangilerinin izlediği yol doğru çizilmiştir? normal Tek renkli bir I ışınının paralel yüzlü x.II . L noktasındaki cismi kendisinden kaç cm uzaklıkta görür? (nhava=1) A) 96 B) 86 C) 76 D) 66 14.2. z ortamlarının ışığı kırma indisleri nx. siyah. az yoğun ortama geçemez ve geldiği ortama eşit açı ile geri döner. C) Işık ışınları ortamları ayıran yüzeye dik geliyorsa normale yaklaşarak kırılır. sin 53º= 0. y ve z ortamlardaki ilerleyişi şekildeki gibidir. I II III A) Yalnız I C) I .8) A) 4 3 B) 9 8 C) 8 9 D) 3 5 Şekildeki gibi yerleştirilmiş K-L düzlem aynasına G noktasından bakan bir gözlemci hangi noktaların görüntüsünü görebilir? A) 1-2-3 C) 2-3-4 B) 1-2-5 D) 3-4-5 13 . “Işınlar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken. kırmızı. B) Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken hızı azalır. sınır açısından büyük açıyla geldiğinde. x y z I α normal 10. mavi n 3 = 3/2 L Kırıcılık indisleri farklı saydam ortamlara K noktasından yüzeyin normaline yakın doğrultuda bakan gözlemci. siyah C) Kırmızı. siyah B) Beyaz.

2 60° 17. Odak uzaklığı 40 cm olan ince kenarlı bir mercekten 120 cm uzaklıkta bulunan 10 cm boyundaki mumun görüntüsünün yeri ve boyu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yeri A) Odak ile merkez arasında Odak ile merkez arasında Merkezin dışında Merkezin dışında Boyu (cm) 5 20 5 20 S Düşey kesiti şekildeki gibi olan dikdörtgen kutunun içerisine düzlem bir ayna yerleştirilmiştir. Kutu içerisindeki ayna α açısı kadar döndürüldüğünde ise 2 doğrultusunda yansıyor.II .Bileşik II.II B) I .II C) II . I 30° S Şekildeki çukur aynalara gelen ışınların yansımaları yukarıdakilerden hangilerinde doğru olarak çizilmiştir? II A) Merceğin eğrilik yarıçapları ile doğru orantılıdır. C) Merceğin asal ekseninin uzunluğuna bağlıdır. OTURUM 15.II . 60° A) I .Element A) Yalnız II C) I .III D) I . D) Merceğin içinde bulunduğu saydam ortamın kırıcılık indisine bağlıdır. Tümsek ayna önündeki bir mumun görüntüsünün yeri ve özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Görüntünün yeri A) B) C) D) Odakta Odakta Odak ile ayna arasında Odak ile ayna arasında Görüntünün özelliği Sanal Gerçek Sanal Gerçek A) Kütle B) Erime noktası C) Kaynama noktası D) Çözünürlük 2. Aşağıdakilerden hangileri saf madde değildir? I.III 14 .III Şekildeki S ışını I ve II düzlem aynalarında yansıdıktan sonra sistemi nasıl terkeder? A) 20° KİMYA – 1 1. maddelerin hangi özelliği ile ilgilidir? A) Ayırt edici C) Ortak B) Kimyasal D) Fiziksel 3.III B) I .III D) I . Buna göre aynanın döndürülme açısı (α) kaç derecedir? A) 60 B) 45 C) 30 D) 15 T α α F B) M C) D) II α T F α 20. Bir merceğin odak uzaklığı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? M III 16. B) Merceğin yapıldığı saydam maddenin cinsine bağlıdır. Aynaya gelen S ışını 1 doğrultusunda yansıyor. Aşağıdaki özelliklerden hangisi madde miktarı azaldıkça azalır? B) 30° C) 45° D) 60° 18. 1 30° T α F I M α 19.2.Karışım III. Şeker. tuz gibi maddelerin suda çözünmesi.

. M ve N katılarının belirtilen miktardaki suda ve sıcaklıklarda en çok çözünebilen miktarları verilmiştir. OTURUM 4.su B) Kum .III B) Yalnız II D) I ... Ahmet: Su ile şekeri karıştırıyor ve şekerli su elde ediyor. Buna göre çizelgedeki maddelerden hangi ikisi aynı madde olabilir? A) K ve L C) K ve N B) K ve M D) L ve N 16.’’ ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Çözünürlük B) Çözünen C) Çözünme D) Seyreltik 5.Elektrik enerjisi ile ayrışma III. 100 g su Çizelgede K. L. 10 ºC'ta 360 gram doymuş X çözeltisi hazırlamak için kaç gram su gerekir? A) 200 C) 280 B) 260 D) 460 15. B) Y katısının 25 ºC'taki çözünürlüğü 60 ºC'taki nden büyüktür.2. Çözünen Y kütlesi (g) 12.III x 0 25 60 Sıcaklık (°C) 25 ºC’ta doymuş Y çözeltisi 60 ºC'a kadar ısıtıldığında çözünen Y katısının kütlesinin sıcaklıkla değişimini gösteren grafik yukarıdaki gibidir.sıvı homojen karışım L: Katı . 50 g su B) 20 g tuz. K: Katı . • Kumlu su • Tuzlu su • Limonata • Zeytinyağlı su Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi heterojen bir karışımdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 15 . Demir tozu Bakır tozu Şekildeki karışım hangi yöntemle bileşenlerine ayrılır? A) Çözünürlük farkı ile B) Mıknatıslanma ile C) Ayrımsal damıtma ile D) Elektrik enerjisi ile 6.su D) Alkol . D) Y katısının 60 ºC'taki çözeltisi doymuş çözeltidir.şeker C) Zeytinyağı . I. Aşağıdaki koşulların hangisi sağlandığında O2 gazının sudaki çözünme miktarı en fazla olur? A) Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç B) Yüksek sıcaklık ve düşük basınç C) Düşük sıcaklık ve yüksek basınç D) Düşük sıcaklık ve düşük basınç 9. Madde Suyun miktarı (g) Çözünen madde miktarı (g) Sıcaklık ( ºC ) K L M N 50 100 150 50 30 30 90 10 40 50 40 50 10. Tuz ve su ile hazırlanan aşağıdaki çözeltilerden hangisi diğerlerine göre en derişiktir? A) 10 g tuz.Hâl değiştirme sıcaklıkları farkı ile ayırma Yukarıdaki ayırma yöntemlerinden hangileri karışımların ayrılması için uygulanır? A) Yalnız I C) II ..Öz kütle farkı ile ayırma II. Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıstan etkilenmez? A) Nikel C) Demir B) Kobalt D) Kükürt 14. olmak üzere iki bileşenden oluşur. 50 g su D) 30 g tuz. Ayşe: Su ile zeytinyağını karıştırıyor ve zeytinyağının suyun üzerinde kaldığını gözlemliyor. ‘‘Çözelti. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Y katısının sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar.. Aşağıdaki karışımlardan hangisi. ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılabilir? A) Talaş ..su 11. Ahmet ve Ayşe’nin elde ettikleri karışım türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Ahmet A) Heterojen B) Çözelti C) Çözelti D) Heterojen Ayşe Çözelti Çözelti Heterojen Heterojen 3x 8.. 13.sıvı heterojen karışım Yukarıda verilen K ve L karışımlarını bileşenlerine ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? K A) Kristallendirme B) Süzme C) Kristallendirme D) Elektriklenme L Süzme Elektriklenme Kristallendirme Süzme 7. 100 g su C) 20 g tuz. çözücü ve . X çözeltisinin 10 ºC'taki çözünürlüğü 80 g / 100 g sudur. C) 25 ºC'ta çözelti 60 ºC'a ısıtıldığında 2x gram Y katısı çöker.

Tuz . 50 mol/L ? 7X A mol/L 7Y A Hız mol/L s 1x10 -2 6x10 -6 20 A+B 10 0 C+D TK Grafiğe göre ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi kaç kJ’dür? 20.naftalin karışımı aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisiyle bileşenlerine ayrılır? (Naftalin suda çözünmez.8 6. 2NOCl (g) " 2NO (g) + Cl 2 (g) tepkimesine göre bir kapta dakikada 0. Tepkime hız sabiti olan “k”nın değerini aşağıdakilerden hangisi değiştirir? A) Konsantrasyon B) Temas yüzeyi C) Basınç D) Katalizör 8. Demir.2 D) 0.4 B) 0. Hızlı gerçekleşen tepkimelerde küçük zaman birimleri.1 C) 0. şeker ve kükürt tozlarından oluşan karışımı bileşenlerine ayırmak için aşağıda verilen işlemlerin hangi sırayla uygulanması gerekir? I. A + B " C + D tepkimesine ait PE . 2 B) Hız denklemi. Hız = k 7X A7Y A ve “k” sabiti 0. Aşağıdakilerden hangisi heterojen dengeye örnektir? A) H 2 (g) + S (k) E H 2 S (g) B) 2Fe(suda+ Sn (suda)E 2Fe (suda+ Sn (suda) ) ) C) H 2 (g) + Cl 2 (g) E 2HCl (g) D) N 2 O 4(g) E 2NO 2 (g) +3 +2 +2 +4 16 .IV .IV B) IV . 19. Bir tepkimenin basamakları.2.Hız= k 7X A7Y A dir.II KİMYA – 5 1. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kinetik enerjinin artması B) Taneciklerin çarpışma sayısının artması C) Taneciklerin daha hızlı hareket etmesi D) Tepkimenin aktifleşme enerjisinin azalması 3.Mıknatıslanma III.02 olduğuna göre X’in derişimi kaç mol/L’dir? A) 0.III C) I . X + 2Y $ T + V (yavaş) V + Y $ K + T (hızlı) olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tepkime denklemi. Bir kimyasal tepkimede giren maddelerden birinin derişimi artırıldığında tepkimenin hızı artar.III . Bu yöntemde maddelerin hangi ayırt edici özelliğinden yararlanılır? A) Erime noktası B) Kaynama noktası C) Çözünürlük D) Öz kütle PE (kJ) 7.IV D) III .III .sıvı karışımları ayrımsal damıtma yöntemi ile bileşenlerine ayrılmaktadır.’dır? A) 0.) A) Ayrımsal damıtma ile B) Mıknatıslanma ile C) Özkütle farkı ile D) Çözünürlük farkı ile 2.I .4 M NOCl harcandığına göre Cl2 gazının ortalama oluşma hızı kaç M/dk.06 2X (g) + Y(g) " Z (g) tepkimesi için 4.II . C) Tepkime derecesi 2’dir.I .II .I .Suda çözme IV.03 B) 0. D) Tepkime mekanizması 2 adımlıdır. Aşağıdakilerden hangisi hem karışımlar hem de bileşikler için ortak özellik olabilir? A) Bileşenlerinde belirli bir oranın olması B) Erime noktalarının sabit olması C) Homojen olması D) Belirli formülleri olması A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 hız denklemi. X + 3Y $ K + 2T ’dir. 18. OTURUM 17.01 C) 0. yavaş gerçekleşen tepkimelerde büyük zaman birimleri kullanılır.Buharlaştırma A) II . Buna göre aşağıdakilerden hangisi için “saniye” zaman birimi uygundur? A) Tüpgazın yanması B) Demirin paslanması C) Odunun çürümesi D) Kömürün yanması 5.02 D) 0.TK grafiği şekildeki gibidir.Süzme II. Homojen sıvı .

C) Denge durumunda katının miktarı artar.2. Aşağıdakilerden hangisi sıvıgaz çözeltilere örnektir? A) Su .Girenlerin mol sayısı artar. Aşağıdakilerden hangisi bir katının çözünürlüğünü etkilemez? A) Çözücünün farklı olması B) Çözünen maddenin türü C) Çözünenin toz hâline getirilmesi D) Sıcaklığın değiştirilmesi 10. 2 litrelik bir kapta.10 rılıyor.II aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bir miktar AgCl katısı çöker. B) Denge durumunda iyonların derişimi artar.6 D) 4. 6 kJ tepkimesinde denge sabiti değerinin büyümesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Sıcaklığı azaltılmalı B) Hacmi arttırılmalı C) Basıncı arttırılmalı D) N2 veya H2 eklenmeli 17. Çözünürlük çarpımı bağıntısı. Belirli sıcaklıkta 2X (g) + Y(g) E 2Z (g) tepkimesi dengededir.iyot 20. I. Belirli sıcaklıkta dengede olan + AgI (k) E Ag (suda) + I (suda) tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çözünürlük çarpımı bağıntısı K Ç = 7AgI A dır. B) Dengeden önce K iyon 1 K Ç ’dir. 4X (k) + 3Y2 (g) E 2Z (k) tepkimesinin denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir? A) K d = B) K d = 3 4 7X A 7Y2 A 13. III.etil alkol D) Su .2’dir.tuz B) Su .III D) I . Kabın hacmi büyültülerek basınç düşürülüyor. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II .III B) I . Bir tepkimede katalizörün görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tepkimenin hızını arttırmak B) Girenlerin derişimlerini arttırmak C) Denge sabitinin değerini arttırmak D) Ürünlerin derişimlerini arttırmak 7Z A 2 2 18.İleri tepkime yavaşlar.2 B) 0. +a b -b a K Ç = 7X A 7Y A olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) XYb C) X a Yb B) X b Ya D) X a Y 17 . II. 25 ºC’ta 100 mL 2x10 1x10 -2 -2 M AgNO3 çözeltisi ile 100 mL M NaCl çözeltisi karıştı. D) Denge durumunda Ag iyonları derişimi 1. Aynı sıcaklıkta AgCl için 11.2 15. D) Katının çözünme hızı çökelme hızına eşittir. 2Z E X + 2Y K 1 = 1 X+VEZ K2 = 2 olduğuna göre Z + V E 2Y için denge sabiti kaçtır? A) 1 4 C) 2 B) 1 2 D) 4 19. 12. OTURUM 9.oksijen C) Su . Hangisinde çözünen maddenin mol sayısı en büyüktür? Bileşik A) CuBr B) BaCO3 C) CuI D) MgF2 KÇ 4x10-8 16x10-10 4x10-12 4x10-9 C) K d = 7Y2 A3 D) K d = 7X A 7Z A 4 1 Y2 A3 7 14.Geri tepkime yavaşlar.8 C) 1. CaCO 3 (k) E CaO (k) + CO 2 (g) tepkimesinin belli sıcaklıkta denge sabiti 0. 2 mol CaCO3 ile başlayan tepkime dengeye ulaştığında kapta kaç mol CaCO3 kalır? A) 0. Çözünürlük çarpımları verilen aşağıdaki bileşiklerle birer litre çözelti hazırlanıyor. + + - K Ç = 1. C) Çözeltide yalnız Ag ve Cl iyonları bulunur. 6x10 olduğuna göre 16. N 2 (g) + 3H 2 (g) E 2NH 3 (g) + 92.6x10-10 dur. Buna göre.

Aşağıda eşeysiz üreme hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Canlı. Aşağıdaki hormonlardan hangisi tohumu çimlenmesi için uyarır? A) Oksin C) Etilen B) Giberellin D) Absisik asit 5. Folikül hücrelerinin çatlayarak sarı renkli lutein hücrelerine dönüşmesi. Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmasında aşağıdaki üreme şekillerinden hangisi etkilidir? A) Konjugasyon B) Partenogenez C) Oogami D) Bölünme 10. insanın hangi hücrelerinde çekirdek bölünmesini gerçekleştirerek çoğalır? A) Tükürük bezi hücreleri B) Akciğer hücreleri C) Akyuvarlar D) Alyuvarlar 11.LH II.Östrojen A) Yalnız III C) I . Aşağıdakilerden hangisi yumurtalıkların görevlerinden değildir? A) Folikül keselerinde yumurta üretmek B) Yumurtanın döllenmesini sağlamak C) Yumurtayı fallop borusuna atmak D) Hormon üretmek 4. başka canlıya gerek duymadan üremesini gerçekleştirir. Endosperm içerisinde aşağıdaki besin maddelerinden hangileri bulunur? I. Aşağıdakilerden hangisi haploit kromozoma sahiptir? A) Zigot B) Yumurta C) Sperm ana hücresi D) Yumurtalık hücresi 14.2.III B) II . C) Odun boruları ile soymuk boruları arasında kambiyum bulunur.Gamet oluşumu II.Döllenme A) I . atasına göre çevre şartlarına daha dayanıklıdır.III D) I . Tohumun çimlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? A) Uygun nem B) Uygun sıcaklık C) Uygun toprak D) Yeterli oksijen 9.Yağ II. 8.Nişasta A) I .II .III B) II .IV 2.Testosteron IV.II . B) Yavru canlı. Aşağıdaki embriyonik örtülerden hangisi hem kurbağaların hem de sürüngenlerin döllenmiş yumurtalarında bulunur? A) Koryon B) Allantoyis C) Amniyon kesesi D) Vitellüs kesesi 16. Aşağıdakilerden hangisi dikotiledon bitkilerin özelliklerindendir? A) Genellikle otsu yapıdadırlar.Protein III. OTURUM BİYOLOJİ – 4 1. Mantarlarda hangi eşeysiz üreme şekli görülür? A) Vejetatif üreme B) Tomurcuklanma C) Sporlanma D) Bölünme 6. D) Yavru canlının genetik yapısı atası ile aynıdır.Mayoz bölünme III. D) Gövdede iletim demetleri dağınık bulunur.II C) I . Polen. menstrual döngünün hangi evresinde gerçekleşir? A) Folikül evresi B) Ovulasyon evresi C) Korpus luteum evresi D) Menstruasyon evresi 15.III 13.II .III 3.III D) I . C) Bu tür üremede genetik çeşitlilik görülmez.II C) I . B) Yaprak damarları paraleldir.FSH III. Aşağıdakilerden hangileri eşeyli üremede görülür? I.III . Aşağıdaki hormonlardan hangileri hem dişilerde hem de erkeklerde görülür? I. 7. çiçeğin hangi kısmında oluşur? A) Anter C) Filament B) Tepecik D) Yumurtalık 12. Sıtma hastalığı etkeni olan Plazmodyum. Zigotta mitoz bölünmeler sonucu meydana gelen hücrelere ne denir? A) Blastomer B) Morula C) Gastrula D) Segmentasyon 18 .II B) Yalnız IV D) I .

Aşağıda verilen yapıların hangilerinde rejenerasyon görülür? I. D) Bilimsel bilginin.yasa B) Özne .III B) I . eşitlik. • Amacı. tanrı. Hume B) J. 20. Gebeliğin 16. 19 . Aşağıdakilerden hangisi pozitivizm akımının savunduğu görüşlerden biri değildir? A) Bilim dışı her türlü spekülasyon reddedilmelidir.nesne C) Nesne . D) Doğa olayları doğa üstü güçlerle açıklanmalıdır. haftasında yapılan amniyosentez ile bebekte oluşabilecek hangi hastalık tespit edilmez? A) Down sendromu B) Spina bifida C) Hemofili D) Anemi 19. Locke D) W. Buna göre herhangi bir konuda genel geçer bir yargıda bulunamayız. “Metafizik” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Sözcük anlamı “fizik ötesi”dir. özgürlük ve barış gibi evrensel değerlerin benimsenmesinde filozofların önemli katkıları vardır. • Bilimsel bilginin uygulama alanı biçimindedir.III D) II . OTURUM 17.yasa 9. Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarındandır? A) Doğruluk C) Güzel B) Kutsal D) İyi 11. James 2. B) Dış dünya yalnızca duyu deneyi yoluyla bilinebilir.Epitel A) II .Yaratıcılık II. Herkesin üzerinde uzlaşabileceği doğru ya da yanlış hiç bir şey yoktur.” Protagoras bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? A) Doğru bilgiye ulaşmak mümkündür. • Bilginin kaynağı nedir? • Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür? • Bilgimiz kesin midir? Yukarıdaki sorulara cevap arayan felsefe dalı hangisidir? A) Epistemoloji B) Ontoloji C) Estetik D) Etik 18.III . Protagoras’a göre.Duyguya ve hayal gücüne dayanma III. “insan herşeyin ölçüsüdür. kendi içinde tutarsız görüşlere yer verilmez. B) Doğru bilgiye ulaşmak imkânsızdır. Aşağıdaki organlardan hangisi mezodermden oluşur? A) Böbrek C) Pankreas B) Akciğer D) Karaciğer 3.IV C) I . ürettiği aletlerle doğayı insan lehine çevirmek ve insanı daha iyi yaşatmaktır. doğa bilimleri grubunda yer alır.Retina II.IV 5. C) Felsefenin amacı olgular arasındaki değişmez ilişkileri ve doğal yasaları bulmaktır. Aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynağının akıl olduğunu savunan rasyonalist düşünürlerden biridir? A) Platon C) D.III FELSEFE – 1 1. D) Deneye dayanan bilgi doğru bilgidir. Bilginin oluşmasını sağlayan iki temel unsur hangisinde birlikte verilmiştir? A) Özne . anayasaların oluşumunda.II . ruh gibi felsefenin ilk ve son sorunlarıyla ilgilenir.hayal gücü D) Hayal gücü . Bu açıklamada felsefenin aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkı sağladığı vurgulanmaktadır? A) Sanatın B) Demokrasinin C) Teknolojinin D) Doğa bilimlerinin 10.Beyin IV. I. C) Akla dayanan bilgi doğru bilgidir. B) Konuları duyu yoluyla algılanamayan problemlerden oluşur.Kan III. Yukarıda özellikleri belirtilen bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gündelik bilgi B) Dinî bilgi C) Teknik bilgi D) Felsefi bilgi 6.Doğruya ulaşma amacında olma Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri sanat ve felsefenin ortak özelliklerindendir? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) II . 7. Temel hak ve özgürlüklerin temellendirilmesinde. Aşağıdaki canlıların hangisinde başkalaşım görülmez? A) Kelebek C) Kurbağa B) Yılan D) Sivrisinek 4. C) Varlık. Yukarıdaki açıklamada felsefenin hangi özelliği anlatılmaktadır? A) Akıl ve mantık ilkelerine uygun olması B) Yığılan bilgi olması C) Evrensel olması D) Öznel olması 8.2. Felsefede konu ve kavramlar ele alınırken çelişkili yargılara.

B) Ruhtur. B) Varlık maddedir. OTURUM 12. I. D) Bilimin nesnel bir yapısı vardır. Millî Güvenlik Kurulu. “Bilimsel üretimler kültürlerinden bağımsız olarak ele alınamaz.2. Aşağıdakilerden hangisi millî stratejinin unsurlarından biridir? A) Millî şuur B) Millî sanat C) Millî menfaat D) Millî eğitim 15. nesnel gerçekliği konu edinir. aşağıdaki millî hedeflerimizden hangisi ile ilişkilendirebiliriz? A) Siyasî hedefler B) Askerî hedefler C) Ekonomik hedefler D) Sosyal ve kültürel hedefler 19.Biyoloji II. • Ruh da bir cisimdir. I.III B) I .Psikoloji Yukarıdakilerden hangileri 19. D) Varlık hem madde hem de ideadır. Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri felsefenin “varlık” konusundaki yaklaşımlarındandır? A) Yalnız I C) Yanlız III B) Yalnız II D) II .III D) I . yurt içinde demokratik olması.II . Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri mantıkçı pozitivizm yaklaşımının öne sürdüğü görüşlerdendir? A) Yalnız I C) I . uzayda yer kaplayan. C) Varlık ideadır. • Gerçekte var olan yer kaplayan cisimlerdir. içinden çıktığı kültürle ve bilim insanının yaşam öyküsüyle anlam kazanır. D) Hem ruh hem de maddedir. T. Hobbes bu görüşleriyle varlık nedir sorusuna hangi yanıtı vermiştir? A) Varlık oluştur. Rene Descartes’e göre varlık nedir? A) Maddedir.Varlığın varolup olmadığını sorgulamaz.Varlığı parçalamadan bir bütün olarak ele alır. II. – 2 1. İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki askerlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Er C) Astsubay B) Erbaş D) Askerî öğrenci 3. yy’da felsefeden koparak ayrı bilim alanı hâline gelmişlerdir? A) I .Bilim adamlarının psikolojik ve bilim adamları topluluğunun sosyolojik özellikleri bilimi anlamada önemli rol oynar.Varlık.III I. boyu ve derinliği olan bir nesnedir. • Cisimler. B) Bilim. aşağıdakilerden hangisine danışmanlık etmek üzere oluşturulmuştur? A) Valiliklere B) Askerlik Şubelerine C) Bakanlar Kuruluna D) Sivil Savunma İl Müdürlüklerine 13.II C) II . yeni bir paradigmanın ise geçerli olmaya başladığı dönemdir.Bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirliktir.II B) Yalnız III D) II . T. düşünceden bağımsız olarak yer kaplayan varlıklardır. bilimin ürünü olan bilgiler yığınını incelemektir. 4. C) Oluştur. yurt dışına karşı da bağımsız bir Türkiye profili çizmesi durumlarını. Kuhn’a göre bilimin gelişim aşamaları vardır. II. Her çağın bilim insanı ürettiği bilimle ve kültürüyle bir bütündür. İnsan zihninden bağımsız bir gerçekliğin varolduğunu savunan felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir? A) Nihilizm C) Realizm B) Taoculuk D) Septisizm 20 . 14. MİLLÎ GÜVENLİK BİL.Bilimi anlamanın yolu. Bilimsel buluşlar. eni. birikimsel olarak ilerler.III 17. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel düşünüş biçiminin felsefeye uygulanmasını savunan görüştür? A) Siyaset felsefesi B) Bilimsel felsefe C) Bilgi felsefesi D) Varlık felsefesi 16. 20.III 2.Sosyoloji III. Devletimizin. Kuhn’un “bir paradigmanın sona erdiği. III.” diyen bazı bilim adamları bu görüşleriyle klasik bilim anlayışının hangi görüşünü eleştirmişlerdir? A) Bilim. C) Bütün bilimler birbirleriyle ilişkilidir.” diye tanımladığı bilimsel gelişim aşaması hangisidir? A) Bilim öncesi dönem B) Olağan bilim dönemi C) Bunalımlar D) Devrim 18. III.

..Sahil Güvenlik Komutanlığı Yukarıda verilen Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı kuvvet komutanlıklarından hangilerinin.. ülke savunması dışında iç güvenliğin sağlanması konusunda da görevleri vardır? A) I .III . “Aslan yattığı yerden belli olur. o ülke için aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Ülkede birlik ve beraberliğin sağlandığını B) Tüm ülkelerin dost ve müttefik olduğunu C) Millî bağımsızlığa yönelik dış tehdidi D) Çevreci örgütlerin kurulması gerektiğini 9. komiser yardımcısı olarak göreve atanırlar? A) Güvenlik Bilimleri Fakültesi B) Polis Meslek Yüksek Okulu C) Silahlı Kuvvetler Akademisi D) Polis Koleji 15.III 8.Isı II.. adı verilir.II .” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Devrim B) Atatürkçülük C) Atatürk inkılapları D) Atatürk ilkeleri 19.2. Atatürk’ün Millî Mücadele Döneminde yayınlağı “Tekâlif-i Milliye Emirleri”ni.. Atatürk Döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki çalışmalardan hangisi medeniyetçilikten çok milliyetçilikle ilgilidir? A) Saltanatın kaldırılması B) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi C) Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması D) Türk Tarih Kurumunun kurulması 11.V B) I .. Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir. Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerden hangisiyle kara sınırı yoktur? A) Rusya C) Gürcistan B) Ermenistan D) Bulgaristan 21 . Aşağıda verilen subaylardan hangisine herhangi bir savaşta olağanüstü yararlık gösterdiği zaman “Büyük Amiral” rütbesi verilir? A) Tuğamiral C) Koramiral B) Tümamiral D) Oramiral 18..... Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin özel yasalarından biri değildir? A) 211 sayılı İç Hizmet Kanunu B) 926 sayılı Personel Kanunu C) 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 16.II C) IV .” atasözünü aşağıdaki saygı çeşitlerinden hangisiyle ilişkilendirebiliriz? A) Öz saygı B) Millete saygı C) Devlete saygı D) Kanunlara saygı 12.. I.V 10. B) Dünyanın en uzun akarsularına sahiptir. İçişleri Bakanlığının “Savunma Sekreterliği” görevini yürüten kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) Sivil Savunma Koleji B) Millî Güvenlik Kurulu C) Sahil Güvenlik Komutanlığı D) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 7.. Türkiye’nin jeopolitik konumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bir Orta Doğu. suç işlenmesini önlemek amacıyla yaptığı çalışmalardan biridir? A) Olay yeri incelemesi yapmak B) Trafik akışını denetlemek C) Suç ile ilgili delilleri toplamak D) Sanıkları mahkemeye sevk etmek 14.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı IV. Aşağıdakilerden hangisi polisin. Aşağıdaki okulların hangisinden mezun olan öğrenciler. Bir ülkedeki din ve mezhep ayrılıklarının başka bir devlet tarafından kışkırtılması. Nükleer silahların.IV D) I . 13.. I. Uzman jandarma olabilmek için en az hangi eğitim düzeyinde olmak gereklidir? A) İlköğretim mezunu B) Lise mezunu C) Askerî lise mezunu D) Lisans mezunu 17.Radyasyon etkilerinden hangileri insan bedenleri üzerinde yanıklar meydana getirir? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) I .. OTURUM 5. aşağıdaki seferberlik türlerinden hangisine örnek olarak gösterebiliriz? A) Personel Seferberliği B) Kısmî Seferberlik C) Topyekûn Seferberlik D) Silahlı Kuvvetler Seferberliği 6.Hava Kuvvetleri Komutanlığı III.Işık III. D) Hazar ve Orta Asya doğal kaynaklarının batıya ulaştırılmasında doğal bir köprüdür.Jandarma Genel Komutanlığı V. “Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak amacıyla Atatürk’ün ortaya koyduğu ilke ve yaptığı inkılaplara . C) Üç kıtayı birbirine bağlayan çok önemli bir konuma sahiptir.Kara Kuvvetleri Komutanlığı II.

2. OTURUM
20. Türkiye, Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda aşağıdaki tarihlerin hangisinde Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olmuştur? A) 01 Kasım 1993 B) 12 Eylül 1963 C) 09 Temmuz 1959 D) 24 Ekim 1945 4. Bilimsel bir çalışmada izlenmesi gereken aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir? A) Gözlem - Varsayım - Deneyleme - Genelleme B) Varsayım - Deneyleme - Gözlem - Genelleme C) Deneyleme - Gözlem - Genelleme - Varsayım D) Genelleme - Gözlem - Deneyleme - Varsayım 9. Aşağıdakilerden hangisi birincil toplumsal ilişkilerin özelliklerindendir? A) Yüzyüze, samimi ilişkilere dayalıdır. B) Kısa sürelidir. C) Yazılı kurallara dayalıdır. D) “Ben” bilinci ön plandadır.

SOSYOLOJİ – 1 1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin incelediği konulardan değildir? A) Toplumsal hareketlilik B) Toplumsal yapı C) Bireylerin psikolojik tutumları D) Toplumsal gruplar

5. Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerinden değildir? A) Evrensel olma B) Sistemli olma C) Genelleyici olma D) Öznel olma

10. • Her bireyin birden fazla statüsü olmasına rağmen, bunların arasındaki en baskın statüye denir. • Bir toplumda statülere verilen değere denir. Verilenlerin karşılığı olan kavramlar hangisinde birlikte yer almıştır? A) Verilmiş statü - Rol pekiştirmesi B) Anahtar statü - Toplumsal prestij C) Verilmiş statü - Toplumsal prestij D) Anahtar statü - Rol pekiştirmesi

2.

I- Yeri ve zamanı belli değişimlerdir. II- Sayılarla ifade edilir. III- Geneldir. IV- Soyuttur. Verilenlerden sosyal olgunun özelliklerinden olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) I - II C) III - IV B) II - III D) I - IV

6. “Sınırları belirlenmiş tek bir konu, kişi ya da sorunun derinlemesine incelenmesidir.” Tanımı verilen araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Anket B) Monografi C) Sosyometri D) İstatistik analizler

11. Aşağıdakilerden hangisi resmî normlardandır? A) Örfler B) Âdetler C) Gelenekler D) Hukuk kuralları

7. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal ilişkinin özelliklerinden değildir? A) Bireyler birbirinden haberdar olmalıdır. B) Belli bir zaman sürecinde devam eder. C) En az dört kişi arasında olmalıdır. D) Bireyler arasında etkileşimin olması gerekir.

12. Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal grup”un özelliklerinden değildir? A) Üyeleri arasında işbölümü vardır. B) Ortak değer, norm ve amaçları vardır. C) Aralarında karşılıklı bir ilişki bulunmayan insan birliktelikleridir. D) Grup içindeki her birey bir statüye sahiptir.

3. • Bireylerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve uyulması zorunlu olan yazılı kuralları ele alan bilim dalıdır. • Toplum yaşamında insanların ihtiyaç duyduğu türlü mal ve hizmetlerin nasıl üretildiğini, dağıtıldığını, bölüşüldüğünü ve tüketildiğini inceleyen bilimdir. Yukarıda tanımları verilen bilim dalları, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir? A) Hukuk - Ekonomi B) Sosyoloji - Siyaset bilimi C) Sosyoloji - Ekonomi D) Hukuk - Siyaset bilimi

8. Aşağıdakilerden hangisi, bir sosyal grubun diğer bir sosyal grupla olan ilişkisine örnek olur? A) Öğretmenin, sınıfta öğrencilerle ders yapması B) Bireyin, ailesiyle seyahat etmesi C) Bursaspor ile Trabzonspor’un maç yapması D) Ayşe’yle Fatma’nın arkadaş olması

13. Aynı fiziksel mekânı paylaşmayan, ancak ortak bir takım özellikleri olan topluluklardır. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Toplumsal rol B) Toplumsal kategori C) Toplumsal statü D) Toplumsal grup

22

2. OTURUM
14. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendi iradesi dışında katıldığı toplumsal gruplardandır? A) Aile B) Dernek C) Siyasi parti D) Arkadaş grubu 18. “Bireylerin toplum içinde hak ve ödevleri, yetki ve sorumlulukları göz önüne alınarak hiyerarşik olarak derecelendirilmesidir.” Tanımı verilen kavram hangisidir? A) Toplumsal yığın B) Toplumsal norm C) Toplumsal hareketlilik D) Toplumsal tabakalaşma 3. Aşağıdakilerden hangisi meslek eğitiminin amaçlarından biri değildir? A) Bireyi bir mesleğe hazırlamak B) Bireyin mesleki başarısını artırmak C) Bireyin bir meslek sahibi olmasını garantilemek D) Bireyin mesleğinde ilerlemesini sağlayacak bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak

15. Aşağıdakilerden hangisi rol pekiştirmesine örnek olur? A) Bir avukatın daha sonra savcı olması B) Bir polisin arkadaş toplantısında polis gibi davranması C) Yoksul bir köylü çocuğunun okuyarak vali olması D) Kendi çocuğunun öğretmeni olan annenin evde de çocuğuna öğretmen gibi davranması

19. Açık sınıf tabakalaşması, hangi toplumlarda görülür? A) Kast sisteminde B) Feodal toplumlarda C) Demokratik toplumlarda D) Loncalarda

4. Meslek hastalığı listesinde bulunmayan bir hastalığın, mesleksel kabul edilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir? A) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu B) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C) Avrupa Birliği İstatistik Ofisi D) Uluslararası Çalışma Örgütü

16. Köy ve kent toplumsal yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Köylerde nüfus yapısı homojen, kentlerde ise heterojendir. B) Köylerde mekanik dayanışma, kentlerde ise organik dayanışma vardır. C) Köylerde ikincil ilişkiler, kentlerde ise birincil ilişkiler hâkimdir. D) Köylerde ekonomi, tarım ve hayvancılığa, kentlerde ise sanayi, ticaret ve hizmete dayalıdır.

20. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıda yatay hareketliliğe örnektir? A) Bir esnafın ailesinden kalan mirasla marketler zinciri açması B) Bir işyeri sahibinin iflas ederek işçi olması C) Yurda dönüş yapan bir işçinin makine üreten işyeri açması D) Bir işçinin aynı şehirdeki bir fabrikadan ayrılıp başka bir fabrikada işe başlaması İŞ GÜVENLİĞİ – 1 1. İş yerinde işin yürütülmesi nedeni ile oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak için yapılan planlı çalışmalara ne denir? A) Üretim güvenliği B) Meslek hastalığı C) İş güvenliği D) İşçi sağlığı

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya deriyi tahriş etmeyen ancak, bakterilere karşı derinin direncini azaltan kimyasal tehdittir? A) Gaz yağı B) Sülfürik asit C) Mikroorganizmalar D) Elektromanyetik ışınlar

17.

I- Zengin bir hatıra mirasına sahip olma II- Birlikte yaşama ruhuna sahip olma III- Tarihsel mirası sahiplenip, bunu sürdürmede ortak iradeye sahip olma Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün millet anlayışında yer alır? A) I - II C) I - III B) II - III D) I - II - III

6. Endüstri işletmelerindeki iş makinelerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır? A) Yeşil C) Kırmızı B) Sarı D) Turuncu

7.

I- Işığın yeterli şiddette olması II- Işığın iyi yayılmış olması III- Gölge vermeyen bir aydınlatma olması Yukarıdakilerden hangileri iyi bir aydınlatma için gerekli unsurlardandır? A) Yalnız II C) I - III B) I - II D) I - II - III

2. Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığının bozulmasına neden olan fiziksel etmenlerdendir? A) Stres C) Parazit B) Zehir D) Radyasyon

23

2. OTURUM
8. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisinin üstünlüklerinden değildir? A) Kolayca depo edilebilir. B) Üretim ve iletimi kolaydır. C) Kullanımı kolay, verimliliği yüksektir. D) Diğer enerji türlerine kolayca dönüştürülebilir. 13. Madeni parçaların üzerine silindirik delikler açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Freze tezgahı B) Mekanik pres C) Matkap tezgahı D) Kaynak makinesi 18. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının iş gücüne ve ekonomiye verdiği görünmeyen zararlardandır? A) Kaza nedeniyle üretimde oluşan kalite bozukluğunun maliyeti B) Geçici ve sürekli iş görmezlik veya ölüm ödenekleri C) Çalışanlarda meydana gelen fiziki hasarlar D) İlk müdahale ve tedavi giderleri

9. Yapılarda çeşitli su akıtma yerlerinden gelen kirli suları şehir kanalizasyonuna ya da bunun olmadığı yerlerde süzme, çürütme çukurlarına ileten boru sistemine ne denir? A) Isıtma tesisatı B) Pis su tesisatı C) Temiz su tesisatı D) Havalandırma tesisatı

14. Yüksek yerlerde çalışırken düşmemek için kullanılan koruyucu araçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Güvenlik kemeri B) İş elbisesi C) Maske D) Baret

19. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının meydana gelmesine sebep olan çevresel nedenlerden biridir? A) Çalışanların eğitimsiz olması B) Çalışma ortamının gürültülü olması C) Kişinin yapısına uymayan bir işte çalışıyor olması D) Çalışanların dikkatsiz, dalgın ve tedbirsiz olması

10.

I- Gaz sobası II- Kat kaloriferi III- Elektrik sobası IV- Sıcak su kaloriferi Yukarıdakilerden hangileri merkezi ısıtma sistemlerindendir? A) I - II C) II - IV B) I - III D) III - IV

15. Hayvan üretimi ile ilgili işleri yapanlarda en sık görülen meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Panik atak C) Kanser B) Hepatit B D) Şarbon 20. 16. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına karşı korunmak için uygulanan tıbbi yaklaşımlardan değildir? A) Sağlık eğitimi B) İşe giriş muayenesi C) Aralıklı kontrol muayenesi D) Kişisel koruyucular kullanma

I- Benzer kazaları önlemek II- Kaza giderlerini saptamak III- Tazminat, iş kaybı vb. bilgileri elde etmek Yukarıdakilerden hangileri kaza raporu düzenlemenin başlıca amaçlarındandır? A) I - II C) II - III B) I - III D) I - II - III

11. Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinin kullanılması sırasında oluşan iş kazalarına karşı alınacak önlemlere göre yanlıştır? A) Yapılacak işe uygun el aleti seçmek B) El aletini yağlı, kaygan ve ıslak elle kullanmak C) Kullanılacak el aleti ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak D) El aletinin güvenlik koşullarına uyup uymadığını kontrol etmek

17. Aşağıdakilerden hangisi nikel ve bileşiklerinin kullanıldığı bir iş yerinde alınacak tedbirlerden değildir? A) İş yerini çok iyi havalandırmak B) Çalışanların kişisel temizlikleri için önlemler almak C) Kroma karşı alerjisi olanları işe almamak D) Çalışanlara iş elbisesi, eldiven, ayakkabı ve maske kullandırmak

GİRİŞİMCİLİK 1. İnsanın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri elde etmeye yönelik etkinliklere ne denir? A) İhtiyaç C) Üretim B) Ekonomi D) Tüketim

12. El aletlerinden pensenin kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıkıştırma - vurma B) Vurma - kesme C) Ölçme - markalama D) Kesme - sıkıştırma

2. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir? A) İhtiyaç C) Sermaye B) Tabiat D) Emek

24

Fiyatın belirlenmesi IV. 18. Şirket alacaklılarına karşı. Yönetimin planlamadan sonra gelen işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sevk ve idare B) Organizasyon C) Koordinasyon D) Denetim 16. Kişi veya işletmelerin ihtiyaçlarını doğrudan doğruya karşılamak üzere. Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmesi değildir? A) TMO C) BOTAŞ B) TKİ D) TOFAŞ 6. B) Sürekli iyileştirme ve geliştirme benimsenir. 7.IV C) I .İletişim IV. İşletme kurma sürecinde.Telefon III. Kamu işletmelerinin öncelikli hedefi aşağıdakilerden hangisidir? A) Özel sektör ile rekabet etmek B) Topluma hizmet etmek C) İhracat yapmak D) Kâr yapmak 4. Toplam kalite yönetiminin başlıca unsurlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Müşterinin gereksinim ve beğenileri belirleyicidir. doğal afet ve çevre kirliliği konuları.IV 13. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sermaye mülkiyeti bakımından sınıflandırılması içinde yer alır? A) Özel işletmeler B) Ticari işletmeler C) Mal üreten işletmeler D) Hizmet üreten işletmeler 5.Satışların artırılması faaliyetleri Yukarıdakilerden hangileri pazarlama etkinliklerindendir? A) I .V D) II . sorumlulukları bakımından iki ortaklık şekli olan ticaret şirketi aşağıdakilerden hangisidir? A) Limited C) Komandit B) Kolektif D) Anonim 17. • Mal veya hizmet üretim faaliyetinde bulunur. D) En yüksek kalite üretilmeye çalışılır. Büyük çaplı sermaye gerektiren projeler için iki ya da daha çok işletmenin geçici olarak bir araya gelmesi ile oluşan birleşmeye ne ad verilir? A) Kartel C) Holding B) Tröst D) Konsorsiyum 8.Eğitim II. Üretime gereksinim duyan kişi ve kuruluşların tespiti.Ulaşım Yukarıdakilerden kaç tanesi hizmet sınıfına girer? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 19. Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik ihtiyaçlara örnek olur? A) Yemek yeme B) Spor yapma C) Saygı görüp takdir edilme D) Sosyal güvence altında olma I. I. • Olabilecek riskleri üstlenir. Planlamanın ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Geçerli koşul ve varsayımların belirlenmesi B) En uygun seçeneğin belirlenmesi C) Seçeneklerin belirlenmesi D) Amaçların belirlenmesi 15. hangi araştırmalar kapsamında değerlendirilir? A) Ekonomik C) Mali B) Yasal D) Teknik 9. satış sürecinin hangi aşamasında gerçekleştirilir? A) Alıcıları belirleme B) Satışa hazırlık C) Satış görüşmesi ve sunuş D) Satış sonrası etkinlikler 25 . kesin proje gerçekleştirildikten sonra hangi aşamaya geçilir? A) Açılış ve üretime geçiş B) Deneme üretimi C) Ön araştırmalar D) Ön proje 11.Üretim III.III .2. İşletme kurma sürecinde. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerde olması gereken özelliklere göre yanlıştır? A) Buluşçuluk B) Kararlılık C) Riski göze alma D) Sorumluluk almama 12.V B) II . • Bu faaliyetleriyle kâr amacı güder. Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Yöneticilere B) Girişimcilere C) İşletme çalışanlarına D) Kamu kurumlarına 10.III . başka bir işlemden geçmeden kullanılan mallara ne ad verilir? A) Tüketim malı B) Ham madde C) Üretim gereci D) Üretim malı 14. C) Sadece üst yönetimi kapsar. OTURUM 3.Kalite kontrol V.Dağıtım II.

Toprak ve yeraltı zenginlikleri vasıtasıyla tarım ve sanayi üretiminin tümünü etkileyen üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sermaye C) Tabiat B) Emek D) Girişimci 15. konut. Tamamı yurt içi kaynak olan hidroelektrik enerjinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Akarsu C) Petrol B) Kömür D) Doğal gaz 13. genelde ham madde kaynaklarına yakın yerlerde kurulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Pazar alanlarına yakın olmak B) Ulaştırma giderlerinde tasarruf sağlamak C) Devlet teşviklerinden yararlanmak D) Ucuz iş gücü imkânlarından yararlanmak 12. Aşağıdakilerden hangisi reklamın olumsuz yönlerindendir? A) Ürünleri geliştirmesi B) Maliyeti yükseltmesi C) İstihdamı artırması D) Satışları artırması 5. 1927 yılında sanayi kuruluşlarını teşvik etmek ve korumak için hangi kanun çıkarıldı? A) Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu B) Türk Parasının Değerini Koruma Hakkında Kanun C) Gümrük Tarife Kanunu D) Teşvik-i Sanayi Kanunu 8. eğitim v. Ekonomi alanında belirlenmiş hedeflere ulaşmak için ekonomik yapıyı. içmek gibi) karşılandıkça. Kooperatiflerin elde ettikleri olumlu gelir gider farkı (kâr) hangi ölçüye göre ortaklara dağıtılır? A) Ortakların kooperatifle yaptıkları alış veriş tutarına göre B) Ortakların kuruluş giderlerine katılmaları oranına göre C) Kuruluşta belirlenen kâr dağıtım ölçülerine göre D) Ortakların sermaye paylarına göre 4. ihtiyacın karşılanmasından duyulan hoşlanma ve sağlanan faydanın gittikçe azalması olayını bilimsel olarak ilk defa hangi ekonomist açıklamıştır? A) Adam Smith B) David Ricardo C) Hermann Heinrich Gossen D) Jean Baptiste Say 10. OTURUM 20. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ekonomik anlamda emek değildir? A) Zevk için dağ sporu yapmak B) Taksi şoförlüğü yapmak C) Mobilya üretiminde çalışmak D) Turizm işletmesinde çalışmak 16. Vadesi en az kaç yıl olan borçlar ‘‘Uzun vadeli borçlar’’ sınıfında yer alır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 14. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki termik santrallerden biridir? A) Keban C) Hirfanlı B) Kovada D) Tunçbilek 9. Fizyolojik bir ihtiyaç (yemek. Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumlu yönlerindendir? A) Doğal kaynakların hızla tüketilmesi B) Altyapı. Aşağıdakilerden hangisi insan yaşamı için zorunlu olduğu hâlde ekonomik anlamda mal kabul edilmez? A) Hava C) Ekmek B) Altın D) Otomobil 11. düzeni ve ekonomik faaliyetleri yönlendiren önlemlere ne denir? A) Yönlendirici vasıtalar B) Ekonomi politikası C) Turizm politikası D) Teorik ekonomi 6. Büyük miktarda ham madde kullanan fabrikaların. Kanunla veya idari bir kararla oluşturulan tekele ne ad verilir? A) Fiili tekel C) Sınai tekel B) Yasal tekel D) Kamu tekeli 26 . Hangi şirketler tahvil çıkararak piyasadan borç para toplayabilir? A) Komandit C) Limited B) Anonim D) Kolektif 3.2. sorunların artması C) Emek artışı ile üretimin artması D) İç ve dış göçlerin hızlanması EKONOMİ – 1 1.b. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin duran varlıklarındandır? A) Mamül mallar B) Stoktaki mallar C) Ham maddeler D) Ulaşım araçları 2. Devletin yatırımları destekleme önlemleri ekonomi politikasının hangi vasıtalarına örnek olur? A) Emredici vasıtalarına B) Yönlendirici vasıtalarına C) Nitelik belirleyen vasıtalarına D) Nicelik belirleyen vasıtalarına 7.

= 3 oranında iç. B) Bir doğru ile dışında alınan bir nokta bir tek düzlem belirtir. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin ekonomik işlevlerinden biridir? A) Mal ve hizmetleri üretmek B) Kuruluş yerini seçmek C) Üretim faktörlerini birleştirmek D) Gerekli olan sermayeyi sağlamak 2. C) Bir düzlemin farklı iki doğrusu en çok bir noktada kesişir. A _ . L ile M arasındadır.II . M. Herhangi üçü doğrusal olmayan 5 noktadan en çok kaç doğru geçer? A) 20 B) 15 C) 10 D) 5 10. N noktaları doğrusaldır. B. . .=. K. + . AC . x için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 15º 1 x 1 90º B) 30º 1 x 1 105º C) 90º 1 x 1 180º D) 60º 1 x 1 105º 27 . I.= 12 cm olduğuna göre. + . olduğuna göre. Ölçüsü _ 2x . M ile N arasındadır. KL . Uç noktaları A d .2. H 3 kümesine karşılık gelen noktalar kümesinin sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) -4 -2 -2 -4 2 4 2 4 5. Üretim miktarına göre belirlenen ücrete ne denir? A) Reel ücret B) Ayni ücret C) Parça başına ücret D) Zamana göre ücret 4. LM . B) M noktası.=.30º i olan açı geniş açı olduğuna göre. C) N noktası. 18. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A) Bir düzlem içinde bir doğruya.III . LM . aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) L noktası.Ücret II. B) Aykırı iki doğru aynı düzlemdedir. 7AB A’nı . AB . CB . L. C doğrusal olduğuna göre. LN . D) Paralel iki doğru bir düzlem belirtir.IV B) II . AC .III D) I . A B C Şekilde A. C) Kesişen iki doğru bir tek düzlem belirtir.1 n ve B d 5 n 4 12 olan 7AB A’nın orta noktası- nın koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 1 12 6 C) 1 4 D) 1 3 7. 7 ten bölen C noktası veriliyor. x + 1 . MN .IV 3. aşağıdakilerden hangisi zıt ışınlardır? A) 7AB B) 7BA C) 7CA D) 7AC ile 7AC ile 7BC ile 7BA ile 7BC 19. kaç santimetredir? A) 20 C) 32 B) 28 D) 40 20. D) Aynı düzlemde hiç bir ortak noktası olmayan iki doğru birbirine paraleldir.Rant IV. D) K noktası. 8.Faiz III. Aşağıdakilerden hangisi rekabetin olumsuz yönlerinden biridir? A) Fiyatların düşmesine neden olması B) İşletmelerin gelişmesine katkı sağlaması C) Yeni üretim yöntemlerini geliştirmesi D) Bazen kalitenin düşmesine neden olması GEOMETRİ – 3 1.5 2 i ve B _ 5 2 i noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 0 C) 5 B) 2 D) 10 2 9. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A) Doğrusal üç farklı nokta bir düzlem belirtir. K ile L arasındadır. KM . ve . . 6. K ile M arasındadır. OTURUM 17.Kâr Yukarıdakilerden hangileri millî geliri oluşturur? A) Yalnız I C) I . dışındaki bir noktadan bu doğruya dik olan yalnız bir kesen çizilebilir. A = # x: x ! R ve .

B 35° 145° C D C O D Şekilde A. A F Şekilde 7AB ' 7CD \dir.25º ve % m _ DPC i = 35º olduğuna göre. OTURUM 11. O. C D E F F x E A ? H y G B A O 40° B 17. m _ HGB i = y ve x + y = 115º olduğuna göre. A ? B 15 ° 35° C 125° D E O D B C 12.2. % m _ CDEi kaç derecedir? A) 84 C) 104 B) 96 D) 124 C Şekilde 7BA ' 7DF ’dir. 7OC % % AOD nın açıortayı ve 7OE DOF % nın açıortayıdır. m _ BOFi = 40º % olduğuna göre. % m _ BAEi kaç derecedir? A) 23 C) 38 B) 33 D) 85 D B 65° C 40° ? E Şekilde 7AB ' 7DE ’dir. m _ ABEi = 65º ve % m _ CDEi = 40º olduğuna göre. B doğrusal. % % m _ CBD i = 35º . P 18. Bütünleyeninin ölçüsü tümleyeninin ölçüsünün 4 katı olan açının ölçüsü kaç derecedir? A) 30 C) 50 B) 40 D) 60 Şekilde 7PC = 7OA ve 7PD = 7OB % dir. Ölçüsü 38º 23l 47m olan açının tümlerinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) 53º 37l 13m C) 51º 36l 13m B) 21º 36l 13m D) 22º 37l 13m 15. m _ FED i kaç derecedir? A) 65 C) 110 B) 70 D) 120 Şekilde AB ' CD ’dir. m _ BOA i = 3x . % m _ CAD i kaç derecedir? A) 35 C) 45 B) 40 D) 60 A 13. % m _ BAC i = 15º ve % m _ ADEi = 125º olduğuna göre. Şekilde 7AB ' 7DE dir. % m _ AECi = 85º ve % m _ ECD i = 52º olduğuna göre. B A D E ? A ? 85° C 52° E B 16. % m _ DEC i kaç derecedir? A) 25 C) 50 B) 40 D) 65 D 20. m _ COEi kaç derecedir? A) 50 C) 70 B) 60 D) 80 ? E F 40° G Şekilde 7BC ' 7FG dir. m _ BDEi = 145º % ve m _ EFG i = 40º olduğuna % göre. % dir. % % m _ AEFi = x . x kaç derecedir? A) 15 C) 25 B) 20 D) 30 19. % m _ BAC i = 56º + 2x ve % m _ ACD i = 2x olduğuna göre. % m _ EOG i kaç derecedir? A) 55 C) 65 B) 60 D) 70 28 . 14.

hangi sanat tarzında yapılmıştır? A) Barok C) Roman B) Gotik D) Neoklasik 6. Michelangelo (Mikelancelo)’ya ait olan “Pieta” adlı heykel çalışmasının konusu.2. heykellerinin konularını daha çok aşağıdakilerin hangisinden seçmişlerdir? A) Tevrat B) İncil ve hayvanlar C) Mitoloji ve doğa D) Tevrat. aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Roma C) Moskova B) Paris D) İstanbul 3.. “Bir eserin güzelliği. aşağıdaki ülkelerin hangisindedir? A) İtalya C) Almanya B) Fransa D) İspanya 2. 7. kibrit kutuları. oranlarındaki uyuma bağlıdır.. İtalya’daki eğri kulesiyle ünlü Pisa Katedrali. aşağıdakilerden hangisidir? A) İsa’nın doğumu B) İsa’nın çarmıha gerilmesi C) İsa’nın çarmıhtan indirilişi D) Ölü İsa’nın Meryem’in kucağında gösterilmesi 11. • Eski Yunan ve Roma sanatları yeniden ön plana çıkarılmıştır. aşağıdaki sanat akımlarından hangisiyle ilgilidir? A) Maniyerizm B) Romantizm C) Rönesans D) Realizm 10.. Rönesans Dönemi heykeltıraşları. Sözcük anlamı “izlenimcilik” olan sanat akımı. • 1916 yılında İsviçre’nin Zürih kentinde ortaya çıkan bu akım. aşağıdakilerden hangisidir? A) Pop Art C) Kübizm B) Dadaizm D) Soyut Resim 29 . Bir resmin bünyesine uygun olarak yapıştırılan çeşitli kağıt parçaları ya da buna benzer gereçlerle yapılan esere verilen isim. aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Leon Battista Alberti B) Filippo Brunelleschi C) Lorenzo Ghiberti D) Donato Bramante 12. tahta. bronz parçaları gibi gündelik eşyalar bir araya getirilerek sanat eserleri yapılmıştır. • Aralarında hiçbir mantıksal ilişki bulunmayan gazete kâğıdı. Verilen bilgiler. birden fazla mekân resme girmiştir. OTURUM SANAT TARİHİ – 2 1. aşağıdakilerden hangisidir? A) Realizm C) Metafizik B) Empresyonizm D) Kübizm 8. D) Renkli camların bir kompozisyon oluşturacak biçimde yanyana yerleştirilmesi ve aralarının kurşun şeritlerle bağlanmasıyla elde edilen resim ya da bezeme türüdür. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fransa C) İtalya B) Almanya D) İngiltere 9... • Akımın en önemli temsilcisi Hans Arp’tır. aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin özelliklerinden birini söylemektedir? A) Barok B) Rönesans C) Fütürizm D) Maniyerizm 4. Maniyerizm hangi dönemin ölçü ve simetri anlayışına karşı çıkmıştır? A) Gotik B) Barok C) Sürrealizm D) Rönesans 16.. aşağıdaki şehirlerin hangisindedir? A) Roma C) Paris B) Padua D) Floransa 15. İncil ve Mitoloji 13.. portalin üstünde yer alan daire biçimli bezeme ögesidir. C) Katedrallerin ön cephesinde. “Resimde manzara önemini kaybetmiş.. Hakkında bilgi verilen sanat akımı. • İtalya’da ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. Barok tarzda yapılmış olan Versay Sarayı. • Horasların Yemini • Sabinlerin Kaçırılışı • Marat’ın Öldürülmesi Yukarıdaki tablo resimler hangi Neoklasisist sanatçıya aittir? A) Antonio Canova B) Tiziano C) Jacques Louis David D) Jean Dominique İngres 5.” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere. şehridir. Avrupa’da Gotik sanatına öncülük eden devlet. Donatello’ya ait olan Gattamelata Atlı Heykeli... Aşağıdaki bilgilerden hangisi vitrayla ilgilidir? A) Mimaride görülen Orta Çağ sanat akımıdır.. mermer. adını Fransızcada “tahta at” anlamına gelen bir sözcükten almaktadır. aşağıdaki akımlardan hangisinin en önemli temsilcisidir? A) Romantizm B) Empresyonizm C) Maniyerizm D) Neoklasisizm 17.” diyen bir sanatsever. • Sözcük anlamı “yenide doğuş” tur.” sözü. El Greco adlı sanatçı. B) İki duvar ya da ayağı birbirine bağlayan eğrisel biçimli taşıyıcı mimari ögedir. “Yüksek Rönesans Döneminin en önemli sanat merkezi . aşağıdakilerden hangisidir? A) Kolaj C) Portre B) Natürmort D) Non figüratif 14.

C) ‘‘Bu benim elde edebildiğim en güzel sonuçtur. Fıkıh kelimesinin Hz.a. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konularından Ukûbâtın karşılığıdır? A) Miras ve Vasiyet B) Suçlar ve Cezaları C) Akitler ve Sözleşmeler D) Evlenme ve Boşanma 7. Sabit D) Ebu Hureyre 6. Muaz b. Muhammed’in sünnetiyle C) Bölge halkının örf-âdetiyle D) Kendi re’yim ve içtihadımla 19.2. Cebel’i Yemen’e vali olarak gönderirken ona ‘‘Gittiğin yerde ne ile hükmedeceksin?’’ diye sordu. Ekspresyonizmin en tanınmış yapıtı olan “Çığlık” adlı tablo eser. Dünya Savaşı’nın çıkması B) II. 19.. Fakih kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? A) Müfessir C) Mukallid B) Müçtehid D) Mütekellim 11..II. Peygamber dönemi B) Tebe-i Tabiîn dönemi C) Tabiîn dönemi D) Sahabe dönemi 5. Muhammed’e verdiği cevaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Allah’ın Kitabıyla B) Hz. yüzyılın ikinci yarısında tüm . Barok ve Rokoko akımlarına bir tepki olarak . Dünya Savaşı’nın sona ermesi C) Fransız Devrimi’nin gerçekleşmesi D) Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi 3. âdet ve teamülleri dikkate alan ‘‘istihsan’’ prensibine başvurmuştur. aşağıdakilerden hangisidir? A) I. aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Edward Munch B) James Ensor C) Van Gogh D) Pablo Picasso 10. 18. Re’y (Kûfe) ekolünün kurucusu olarak kabul edilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir? A) Abdullah b.. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan fıkıh usulü ile ulaşılan bir ilkedir? A) Namazın farz oluşu B) Cuma namazının farz oluşu C) Emir kipinin zorunluluk ifade etmesi D) Cenaze namazının farz-ı kifaye oluşu 9. OTURUM 18. Hz. B) Örf.’yı etkisi altına alan bir sanat anlayışı ve tarzıdır.” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan numaralandırılmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? I A) B) C) D) 16. Muhammed. Cebel’in Hz.v)’in vefatından sonraki süreçte kazandığı ilk anlam aşağıdakilerden hangisidir? A) İbadetleri doğru ve eksiksiz yapabilme B) Dinin doğru biçimde anlaşılması C) Allah’a kulluk görevini bilinçli bir şekilde yapma D) İnsan haklarının neler olduğunu açıklama 8.I. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konuları arasında yer almaz? A) Muâmelât (Sosyal ilişkiler) B) Aile Hukuku (Münâkehât) C) İbadetler D) İnanç 30 . yorumlarını nakletmek 2. Ömer C) Zeyd b. Mezhepler hangi dönemde oluşmaya başlamıştır? A) Hz. Kim bundan daha güzelini bulursa onu kabul ederiz’’ diyerek sorunlar üzerinde düşünmeyi teşvik etmiştir. 17. Avrupa’da 1789 tarihinde gerçekleşen olay. Aşağıdakilerden hangisi İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin talebelerinden biri değildir? A) İmam-ı Evzaî B) İmam-ı Züfer C) İmam-ı Ebu Yusuf D) İmam-ı Muhammed 20.. Muhammed (s. Mesud B) Abdullah b. II Avrupa Asya Avrupa Amerika 4. Muaz b. Aşağıdakilerden hangisi tefsir ilminin konusu değildir? A) Ayetlerin nüzül sebeplerini ortaya çıkarmak B) Ayetlerden yeni fıkhî hükümler ortaya çıkarmak C) Ayetlerin ihtiva ettiği anlamları geniş bir şekilde açıklamak D) Müfessirlerin ayetlerle ilgili. Hanefi mezhebi ve Ebu Hanife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kendisine teklif edilen Bağdat baş kadılığını kabul etmemiştir. FIKIH – 1 1. “Neoklasisizm. D) “El-Muvatta” adlı eserini Halife Mansur kanunlaştırmak istemişse de içtihat hürriyetine engel olur düşüncesiyle kabul etmemiştir.

Asık suratla sert bir muameleye burada hedef olmuş bir kimse görmedim ve hatta işitmedim. B) Yapılması iyi ve güzel olup sevab kazandıran. herkeste terbiye eseri görürsünüz. İçkinin üç aşamada haram kılınması Kur’an’ın teşrîdeki hangi yöntemine örnek oluşturur? A) Teşrî’ C) Tedricilik B) Kolaylık D) Genişlik 14. “daha önce varlığı bilinen bir durumun aksine delil bulunmadıkça varlığını koruduğuna hükmetmek” anlamına gelen. Yukarda izah edilen fıkıh kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A) ‘‘Zarar ve mukabele bizzarar yoktur.’’ D) ‘‘Beraet-i zimmet asıldır. fıkhî hükümlerin kaynağı olması açısından sünnetin hangi işlevine örnek oluşturur? A) Teyit ediciliğine B) Açıklayıcılığına C) Kur’an’ın genel hükümlerini sınırlandırıcılığına D) Kur’an’ın değinmediği konularda yeni hüküm getiriciliğine 20. suçsuz ve borçsuz olarak doğar. bir anlaşmayı tümüyle veya kısmen geçersiz kılan fiillerdir. Bu metnin türü. etrafınızdaki yüzlerde gülümsemenin eksik olmaması sanki bir genel kuraldır. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fecr-i Âti Dönemi B) Servet-i Fünun Dönemi C) Millî Edebiyat Dönemi D) Cumhuriyet Dönemi 16. Aşağıdakilerden hangisi sahabe döneminde fakihliğiyle öne çıkan sahabiler arasında yer almaz? A) Abdullah b. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait bir eser değildir? A) Yüksek Ölçekler B) Efruz Bey C) Yalnız Efe D) Kiralık Konak 31 . Hz. Her insan günahsız. arabacısı. Ömer 17. 18. D) Bir ibadeti bozan.” B) ‘‘Eşyada asıl olan mübahlıktır. Aşağıdakilerden hangisi müctehitte aranan şartlardan biri değildir? A) Kitab ve Sünnet’i iyi bilme B) Yaşadığı çağın gereklerini bilme ve içinde yaşadığı toplumu tanıma C) Sahabe döneminde yaşamış olma D) Delillerden hüküm çıkarabilecek yeteneğe sahib olma 4. Terim olarak. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman. terk edilmesi ise günah olmayan fiillerdir. garson. Hz. Sanık suçlu olduğu ispat edilene kadar suçsuzdur. Viyana’da nezaket. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fıkra B) Sohbet C) Gezi yazısı D) Makale 15. Tanzimat edebiyatından sonraki edebiyat dönemi.2. Muhammed’in evcil eşeklerin etinin yenilmesini yasaklaması. kazanılmış hakların korunmasını ifade eden fıkhî hüküm aşağıdakilerden hangisidir? A) İstihsan B) İstishab C) Sedd-i Zerai D) Mesalih-i Mürsele 2. fakat geneldir: Tramvay biletçisi. Revaha B) Abdullah b. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Beş Hececiler’’ adıyla anılan şairlerden biri değildir? A) Halit Fahri Ozansoy B) Orhan Seyfi Orhon C) Enis Behiç Koryürek D) Mehmet Akif Ersoy 13. C) Farz ve vacib olmadığı hâlde Peygamberimizin yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği fiillerdir.’’ TÜRK EDEBİYATI – 6 1.’’ C) ‘‘Şek ile yakîn zail olmaz. Fıkhî kavramlardan Müfsid’in tarifi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? A) Yapılması hoş karşılanmayan fiillerdir. OTURUM 12. falan falan sınıflara mahsus değil. Sabit D) Hz. Bu içtihad çeşidine ne denir? A) Şûra İçtihadı B) İçtihad C) İçtihad Ehliyeti D) Müçtehid İçtihadı 3. Peygamber’in vefatından sonra müctehid sahabiler bir sorunla karşılaştıklarında görüş birliği ile çözüm üretmeye çalışmışlardır. Uyuşturucu imalatında kullanılan bitkilerin ve bitki tohumlarının üretiminin kontrol altında tutulması aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? A) İstishab B) Sedd-i Zerai C) İstihsan D) Mesalih-i Mürsele 5. Mesud C) Zeyd b. Şehrin neresinde gezerseniz geziniz. aşağıdakilerden hangisidir? A) Aşk-ı Memnu B) Yaprak Dökümü C) Eylül D) Handan 19.

toplumu aydınlatmak 17. edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek B) Dilin.Aziz İstanbul 20. OTURUM 6. sanat anlayışını da ortaya koymaktadır.Safahat C) Tevfik Fikret . aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Haşim B) Cenap Şahabettin C) Mehmet Emin Yurdakul D) Yahya Kemal Beyatlı 16.. sanatlı ve ağır bir nitelik kazanmıştır. Ahmet Haşim aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir? A) Şiir B) Fıkra C) Gezi yazısı D) Tiyatro 32 . edebiyatın ve diğer bilimlerin ilerlemesini sağlamak C) Millî kaynaklara yönelmek. Bu paragrafta sözü edilen sanatçı. teknolojisinin yanında yaşama tarzının da Osmanlı halkı tarafından benimsenmesi gerektiğini öne süren görüş. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden biri değildir? A) Ömer Seyfettin B) Tevfik Fikret C) Ali Canip Yöntem D) Mehmet Emin Yurdakul 19.’’ cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A) Servet-i Fünun B) Tanzimat C) Millî Edebiyat D) Fecr-i Âti 13. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatı sanatçılarından biri değildir? A) Halide Edip Adıvar B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Hüseyin Cahit Yalçın 18. 11. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti topluluğunun amaçlarından biri değildir? A) Kamuya açık toplantılar düzenleyerek halkı. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya dayalı edebî metindir? A) Edebî Tenkit B) Roman C) Gezi Yazısı D) Hatıra 12. Dönemi başlamıştır. Faruk Nafiz Çamlıbel’e ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır? A) Dinle Neyden B) Çoban Çeşmesi C) Yıldız Yağmuru D) Han Duvarları 15. Türkçeyi aruza başarıyla uyguladı. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Ahmet Haşim . Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Edebiyatı Döneminin özelliklerinden biri değildir? A) Toplum gerçeklerine değinen eserler verilmiştir. her ne demişsem görüp de söylemişim. halkın sorunlarını dile getirmek D) Genç yetenekleri. Avrupa’nın biliminin. D) Realist ve natüralist akımların etkisinde kalınmıştır. ‘‘Avrupa Mektupları’’ aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Cenap Şahabettin B) Tevfik Fikret C) Mehmet Rauf D) Ahmet Haşim 8. sanatçıları bir araya getirmek..’’ diyen şair. aşağıdakilerden hangisidir? A) Ömer Seyfettin B) Mehmet Akif Ersoy C) Reşat Nuri Güntekin D) Halide Edip Adıvar 7. B) Dil ve anlatım süslü.Kızıl Elma B) Mehmet Akif Ersoy .klasik tarz adı verilen anlayışla. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro türünde yazılmamıştır? A) Canavar (Faruk Nafiz Çamlıbel) B) Aziz İstanbul (Yahya Kemal Beyatlı) C) Hançer (Reşat Nuri Güntekin) D) Kösem Sultan (Tahsin Nahit) 10.Rubâb-ı Şikeste D) Yahya Kemal . yazdığı manzum hikâyelerde yoksul insanların yaşamını gerçekçi bir görüşle aktarmıştır. aşağıdakilerden hangisidir? A) Batıcılık B) Türkçülük C) Osmanlıcılık D) İslâmcılık 14. Neo . Saf şiirin önemli temsilcileri arasında yer aldı. Aruzu halkın konuşma diline başarıyla uygulamış. Aşağıdaki dergilerin hangisinde ‘‘Türkçülük’’ bir akım olarak ön plana çıkmamıştır? A) Genç Kalemler B) Türk Yurdu C) Yeni Mecmua D) Servet-i Fünun 9. C) Roman ve hikâye türlerinde Batı tekniğine uygun örnekler verilmiştir. ‘‘Hayal ile yoktur benim alışverişim. ‘‘1911’de Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisiyle . Bu parçada tanıtılan sanatçı. yalın dil ve aruz ölçüsüyle şiirler yazdı.2.

Sığası 10-11 F olan bir kürenin yarıçapı kaç cm’dir? (k=9.yük değişim grafiği görülmektedir.nır. Elektrik Yükü (C) 3q q = 8. nır. Basit bir elektrik devresinde bulunan devre elemanlarından ampermetre ve voltmetre ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Ampermetre A) Seri bağlanır. Gerilim Akım ölçer. D) Paralel bağSeri bağlanır. 7. 9.2.10 C 1 -9 B) E C) + E D) + E – 3. E V +q A Şekildeki +q yükünü A noktasından B noktasına taşımak için yapılan iş (WAB) hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) WAB= q (VB .VB) C) WAB= q (VA + VB) D) WAB= q . VB – – + – + O 3m q = 10 C 2 -8 2m 2q q 0 V 2V 3V Elektrik Potansiyeli (V) Şekildeki yüklerin O noktasında oluşturdukları potansiyel kaç Volt’tur? (k=9. Gerilim (potansiyel) ölçer.VA) B) WAB= q (VA . Aşağıdaki sembollerden hangisi kondansatör sembolüdür? A) C) B) D) 11. Akım ölçer. 33 . Aşağıdakilerden hangisi elektrik yükü birimidir? A) Joule C) Metre B) Coulomb D) Volt 4. Aşağıdakilerden hangisinde noktasal yük çiftlerinin oluşturdukları elektrik alanın kuvvet çizgileri doğru gösterilmiştir? A) E Şekildeki devrenin eşdeğer sığası kaç C’dir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 5. Bu grafiğe göre kürenin sığası hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) q. OTURUM FİZİK – 6 1. C) Seri bağlanır. kürelerin ortak potankq siyeli kaç r olur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 V 2. Akım ölçer.109 Nm2/C2) A) 33 B) 44 C) 55 D) 66 Yukarıda yüklü bir kürenin potansiyel . lanır. +3q r +q 3r 8. Paralel bağlaGerilim (potan. siyel) ölçer.Seri bağlanır. Akım ölçer. (potansiyel) ölçer. Gerilim (potansiyel) ölçer.10-3 F sığaya sahip bir kondansatör kaç V’luk potansiyel farkı altında 20J enerji depo edebilir? A) 50 C) 200 B) 100 D) 400 B) Paralel bağla. 4.V 2 q D) V 10. 2C 2C 2C 6C + – Şekildeki iletken küreleri birleştiren tel üzerindeki anahtar kapatılırsa. Voltmetre Paralel bağlanır.VA .109 Nm2/C2) A) 1 B) 3 C) 6 D) 9 V B 6.V C) V q B) q.

I. 220 Voltluk elektrik kaynağına direnci 11 Ω olan bir elektrik ocağı bağlanıyor. A B 2. B) B sınıfı sürücü belgesi alabilir.Bir iletkende. Motor çalışırken devreden geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 9 B) 6 C) 4 D) 3 20.Pil ve akümülatörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler. 2 ve 3 nolu yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirildiğinde tablo doğru olur? 1 A) B) C) D) R R V P 2 W V R V 3 P P P R 17. Buna göre. Elektrik akımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II .Bir iletkende. A-B uçları arasındaki potansiyelin (VAB).II D) I . Bu ütünün gücü kaç wattır? A) 800 C) 640 B) 720 D) 360 34 . 15. B) Akım şiddetini ölçmek için kullanılır.5 D) 6 D ε İç dirençleri önemsiz. Nicelik Sembol Birim Direnç 1 Potansiyel fark V 2 Güç 3 Watt ε= 30 V Emk’sı f = 30 V . D) Direnci ölçmek için kullanılır.II .67 C) 3 B) 1. emk’leri 4 volt olan üç özdeş pil şekildeki gibi A-B ve C-D uçlarına bağlanıyor. R=5 r' = 2 ε'= 6 V 19. Direnci 10 ohm olan bir elektrik ütüsünden 8 amperlik akım geçmektedir. Bir iletken telin herhangi bir kesitinden 1 dakikada 90 Coulombluk yük geçiyor. Elektrik akım devrelerinde kullanılan reosta’nın görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır? A) Potansiyel farkı ölçmek için kullanılır. hep aynı yönde akan akıma doğru akım denir. telden geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 1. R = 20 i + – V= 30 Volt 18. Ω Yukarıdaki birim-sembol tablosuna göre 1. Sürücü adayları aşağıda verilenlerin hangisinden sağlık muayenesine tabi tutulmaz? A) Kulak-burun-boğaz hastalıkları B) Ruh ve sinir hastalıkları C) Diş hastalıkları D) İç hastalıkları ε C ε ε ε Şekildeki devreden geçen akım şiddeti (i) kaç amperdir? A) 0. OTURUM 12. içdirenci 1 Ω olan bir akünün uçları arasına R=5 Ω’luk direnç ve zıt emk’sı f l = 6 V iç direnci 2 Ω olan motor şekildeki gibi bağlanmıştır. D) A1-A2 sınıfı sürücü belgesi alabilir. II. C) Akım şiddetini değiştirmek için kullanılır. III. Motorlu taşıt kullanabilmek için aşağıdaki belgelerden hangisine sahip olmak gereklidir? A) Lise diploması B) Sürücü belgesi C) Üniversite diploması D) Araç sahiplik belgesi 14.5 B) 3 C) 9 D) 15 13. elektrik alanı oluşturarak akım geçmesini sağlayan pil. dinamo gibi araçlara üreteç denir. Ocaktan geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 2420 C) 110 B) 1210 D) 20 r=1 + – 16. C) H sınıfı sürücü belgesi alabilir.2. C-D uçları arasındaV ki potansiyele (VCD) oranı AB VCD kaçtır? A) 2 3 B) 1 C) 3 2 D) 2 ε 3.III TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 1.III B) I . Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi bulunanlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sürücü belgesi verilmez.

Trafik kazalarında olay yerine ışıklı işaret veya yansıtıcı koymanın amacı nedir? A) Yaralılarda oluşan kırık kemikleri sabitlemek B) Diğer sürücülerin dikkatini çekerek uyarmak C) Çok sayıda yaralının olduğunu bildirmek D) Yaralılardaki dış kanamayı durdurmak 6. kemerini gevşetmiş. yavaş akması B) Sızıntı şeklinde kanama olması C) Koyu kırmızı renkte kanın az basınçla devamlı akması D) Parlak açık kırmızı renkte kanın fışkırır tarzda akması 10.078 90.III D) I . Trafik kazasını gören veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdür? I.Uygulama sınavı A) 1 . ? Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1.220 354.613 100.1 8.1 B) 2 . Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasıdır? A) Park hâlindeki araçta yangın çıkması B) Yayanın banket dışında yürümesi C) Motosikletle yolcu taşınması D) Aracın yayaya çarpması 14. Kapalı yaralarda uygulanan soğuk uygulamanın amacı nedir? A) Vücut sıcaklığını düşürmek B) Enfeksiyon oluşumunu engellemek C) Kan damarlarının büzülmesini sağlamak D) Kan damarlarının genişlemesini sağlamak 35 .640 6. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A) Kırık kontrolünün yapılması B) Kanamanın kontrol edilmesi C) Şok pozisyonunun verilmesi D) Hava yolu açıklığının sağlanması Buna göre.058 6. Motorlu taşıt sürücü adayları aşağıda verilenleri hangi sıra ile başarılı bir şekilde tamamladıklarında sürücü belgesi almaya hak kazanırlar? 1. İlk yardım yapacak olan kişi. bacaklarını 30 cm. Aşağıdaki tabloda 2005 yılına ait bazı ülkelerdeki trafik kazalarına ilişkin veriler bulunmaktadır. trafikteki araç sayısı ile oranlandığında en fazla ölüm hangi ülkede meydana gelmektedir? A) Almanya C) Fransa B) Polonya D) Türkiye 16. İlk yardımcı yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A) Şokun engellenmesi B) Kanamanın durdurulması C) Zihinsel aktivitenin korunması D) Sindirim işlevinin rahat olması Ülke Türkiye Polonya Fransa Almanya 11.3 .II C) II . kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır.2 . OTURUM 4. kazazedenin yakasını açmış.Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek III.2 . Kaza Sayısı (Yaralanmalı) 83.III 7.III B) I .788 51.Kurs eğitimi 3. Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesi alacaklarda aranan şartlardandır? A) Hükümlü olmamak B) Lise mezunu olmak C) Meslek sahibi olmak D) Askerlik yapmış olmak 13.525 5.Yazılı sınav 2. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede de aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle olması gerekir? A) Bilincin kaybolması B) Reflekslerin kaybolması C) Dolaşımın durması ve kalp atımlarının alınamaması D) Solunumun durması ve göğüs hareketlerinin olmaması 9.2.534 Ölü Sayısı 4. Kara yolunda her yıl araçların çarpması sonucu binlerce yaya yaralanıyor veya hayatını kaybediyor.3 D) 3 . Yayaların aşağıda verilen hangi özelliği bu kazaların sebeplerindendir? A) Kurallara uymaları B) Lise mezunu olmamaları C) Aceleci ve dikkatsiz olmaları D) Sürücü belgelerinin olmaması 12.000 Araca Düşen Ölü Sayısı 41 36 17 12 15. Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir? A) Önceden bilinmesi B) Doğal olaylardan olması C) Toplumsal düzeni koruması D) Önlemlere bağlı olarak azalması 5.1 .3 C) 2 . Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamalarına ait bir özelliktir? A) Yayılarak.II .İlk yardım tedbirlerini almak II.Araçları kaza yerinden çekmek A) I .

‘‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’’ adlı romanın yazarı.III B) I . B) Okuyucunun hayal gücüne fazla bir şey bırakılmaz.Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir? A) I .Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli II. 18. yy. Bir kimsenin yaşam öyküsünü kendisinin yazmasıyla oluşan eserlere ne ad verilir? A) Anı C) Monografi B) Otobiyografi D) Biyografi 7. aşağıdakilerden hangisidir? 8.Çıkık eklem yerine oturtulmalı III. Aşağıdakilerden hangisi Çehov tarzı hikâyelerin özelliklerinden biridir? A) Olay örgüsünün önemi azaltılmıştır.III 12.II . Aşağıdakilerden hangisi. 20. OTURUM 17. Sağlık kuruluşuna naklinin acil yardım ekibi ile yapılması zorunlu olan kırık vakaları aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayağında kırık olanlar B) Omurgasında kırık olanlar C) Çene ve yüzünde kırık olanlar D) Kaburga ve göğüs kemiğinde kırık olanlar 9. tam bunu düşünürken kral sormuş: ‘‘Sen söyle bakalım. yy. gördüğü ve incelediği yerlerden edindiği bilgi. gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa anlatıdır? A) Roman C) Masal B) Hatıra D) Öykü 10. gelişme ve sonuç bölümleri içerir.III B) I . yy. Fabllerin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sorunları tartışıp bir sonuca ulaşmak B) Bilim-teknik konularını açıklamak C) Karşıt görüşleri birleştirmek D) Ahlak dersi vermek 5. Bir masal metni içerisinde aşağıdaki türlerin hangisine rastlanmaz? A) Efsane C) Fıkra B) Semai D) Dua 19. Çıkık vakalarında ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? I.2.III DİL ve ANLATIM – 7 1.II . La Fontaine’den çeviri yaparak fabl türünün Türk edebiyatındaki başarılı örneklerini ortaya koymuştur? A) Orhan Veli Kanık B) Ferit Edgü C) Mehmet Kaplan D) Memduh Şevket Esendal 6. Aşağıdaki türlerden hangisi. Tilki. D) Çok belirgin giriş. Bir yazarın yazdığı.Çıkık bölge askıya alınarak hastaneye ulaştırılmalı A) Yalnız I C) I . Masallarda olaylar önemlerine göre sıralanarak aktarılırken aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz? A) ‘‘-miş’’li geçmiş zaman B) Şimdiki zaman C) Geniş zamanın rivayeti D) Gelecek zaman 2.III D) I .” Bu metnin türü. ‘‘Nasıl kokuyor bu saray?’’ Tilki özür dilemiş: ‘‘Üzerinize afiyet nezleyim. aşağıdakilerden hangisidir? A) Sait Faik Abasıyanık B) Halide Edip Adıvar C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Peyami Safa 36 . Batı’da masallar üzerine ilk sistemli araştırmalar kaçıncı yüzyılda başlamıştır? A) 17. Egzoz gazı zehirlenmelerinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A) Tansiyon yükselmesi B) Kandaki oksijen miktarının artması C) Kanın oksijen taşımasının engellenmesi D) Kana karbonmonoksit girişinin engellenmesi A) Yaşam öyküsü B) Fabl C) Eleştiri D) Hatıra 4.Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması III. C) 19. görgü ve izlenimleri yansıtan yazıya ne ad verilir? A) Fabl B) Halk hikâyesi C) Gezi yazısı D) Deneme 3. bütünüyle hayal ürünü. C) Okuyucunun merak duygusu sürekli canlı tutulur. B) 18.Merkezi sinir sistemi üzerine uyuşturucu etki II.’’demiş.II D) I . Aşağıdakilerden hangisi kahramanlık hikâyesidir? A) Âşık Garip B) Tahir ile Zühre C) Kerem ile Aslı D) Köroğlu 11. yy. nesirle söylenmiş. D) 20. I.II C) II .

C) Eser baştan sona kadar ciddi bir hava içinde geçer.# 6 - D) R . R $ R ’ye f ve g fonksiyonları -1 için.2x D) 2x .1 B) 3 C) 7 D)11 14. f _ x i = 3x . Batı edebiyatında.7 i = 4x . f _ x i ’in kuralı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 1 . C) Dinleyicilerin toplandığı yerlerde yüksekçe bir yere çıkılarak sergilenir. destan ve halk hikâyelerinin yeniden canlandırılması 5. Aşağıdakilerden hangisi tragedyanın özelliklerinden biri değildir? A) Kişiler. A) R .3 18. yazdığı tiyatrolarla ün yapmıştır? A) J.5 olduğuna göre. aşağıdakilerden hangisidir? A) Seyirciyi sahneye yabancılaştırmak B) Kalıplaşmış gerçekleri savunmak C) Tabiatı anlatmak D) İnsanları güldürmek 15. f _ x i = 2 ise f _ 2x i ’in f _ x i cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? x-1 A) 2f _ x i 2 f _ xi C) 2 2 D) 4f _ x i 2 B) f _ x i 2 37 . Toplumun gülünç ve aksak yanlarını gösteren komedyalara ne ad verilir? A) Karakter komedyası B) Töre komedyası C) Entrika komedyası D) Yergi komedyası 3. C) Farklı anlatım tekniklerine aynı metin içinde yer verilebilir. çoklukla halktan insanlardır.# . Joyce B) Tolstoy C) Dostoyevski D) Moliere 4.3 olduğuna göre.12 göre. jest ve mimiklere dayanır.1 i_ 2 i kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 19. B) Erdeme ve ahlaka üstün değer verilir.( 3 2 2 C) R . D) Çok seslilik ve çoğulculuk önem kazanmıştır.6 - 16. bir davranış biçiminin ya da belli bir özelliğin roman boyunca sürekli biçimde yinelenmesidir. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının edebiyatımıza getirdiği yeniliklerden biri değildir? A) Yerli konulara önem verilmesi B) Sanatın bir tür oyun olarak görülmesi C) Romanlarda her kesimden halkın anlatılması D) Sözlü gelenek ürünü olan masal. Aşağıdakilerden hangisi. B) Romanın uydurma ve kurmaca olduğunun altını çizer. MATEMATİK – 7 1. Aşağıdakilerden hangisi meddah tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir? A) Hareketten çok. 17. f _ 3x . OTURUM 13. g _ 4 i = 2 ve f _ 3 i = 4 ise _ fog . D) Seyircide acıma ve korku duyguları uyandırarak ruhu tutkulardan kurtarma amacı hedeflenir. _ fof i_ x i = 4x . Bu parçada tanıtılan çağdaş Batı romanı anlatım tekniği. f _ 2 i değeri kaçtır? A) .2. ses taklidi. Epik tiyatronun temel amacı. Batı romanında sık başvurulan bu anlatım tekniği bir alıntının. D) Dekor olarak yeni dünya adı verilen bir paravana ile bir tezgâh ya da birkaç iskemle kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi çift fonksiyondur? A) f _ x i = x + sin x B) h _ x i = x + x 4 3 3 2 C) g _ x i = 3x + 2x D) s _ x i = x + cos x 6.’’ ilkesinden hareket eder.5 olduğuna 2x . B) Meddah denilen tek bir oyuncu tarafından oynanır.2x C) 2x + 1 B) 3 .( 5 2 3 B) R . Aşağıdakilerden hangisi postmodernist romanların genel özelliklerinden biri değildir? A) ‘‘Sanat şahsi ve muhteremdir. f fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? -1 20. aşağıdakilerden hangisidir? A) Montaj B) Bilinç akımı C) Leitmotiv D) Görece zaman anlayışı 2.

f: R $ R. f _ x i = * x . f _ x i = 2x .5. f _ x i =.k + 1 fonksiyonu x-5 sabit fonksiyon olduğuna göre.7.2 G x 1 3 ] 2x. -2 G x 1 3 A) f _ x i = [ ] 2 x . f _ x i =.1 17. lim sin 2x değeri aşağıdakilercos x x" r den hangisine eşittir? A) .10 C) . x 1-2 ] C) f _ x i = [ .8 B) .1. .x . lim 2 x değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? x"3 1 B) y A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 2 0 2 x 16. y 4 3 y=f(x) 2 1 2 3 6 x 12. .5 C) 8 B) .5 değeri kaçtır? x"1 2 x .1 x " -1 lim A) . OTURUM 14.2x. D) f _ x i = [ . fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) y 2.3 a . 3x .5 i + f _ 5 i kaçtır? A) . xH3 \ Z 5. lim x .7x .5 2 C) 0 B) .1 A) .2x + 1.27 .2 G x 1 3 ] 2x + 1.2 G x 1 3 ] . lim x . lim x + 5 . . xH3 \ Z x 1-2 ] . lim d x + 2 n değeri aşağıdax"3 x + 1 kilerden hangisine eşittir? D) y A) 1 B) 2 C) e 2 D) e 4 2 0 x 11. x = 3 ise fonksiyonu R’de sürekli olduğuna göre.x + 5x değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) .3 .3 B) 1 C) 2 D) 6 38 .8 değeri kaçtır? x+1 x ". cos _ 3x + 1 i değeri kaçtır? 2x .5 x H 5 ise f_ xi = * 2 2x + 3 x 1 5 ise f _ . x ! 3 ise 18.7 2 Yukarıda grafiği verilen fonksiyon hangi x değeri için sürekli değildir? A) .3 5 2 D) 3 -3 -2 0 13. x 1-2 ] 5. + .43 C) 43 B) 33 D) 63 15.2x + 1.4x . f: R $ R. x + 2 . a kaçtır? A) 3 B) 9 C) 18 D) 30 3 A) .4 D) 8 19. fonksiyonunun parçalı fonksiyon biçiminde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Z .9 D) .8 C) 4 B) . x 1-2 ] B) f _ x i = [ 2x + 5.1 2 D) 5 x"3 2 2 9.1 B) 0 C) 2 D) 3 2 2 0 2 x 8.2x . xH3 \ Z .5.2 .5. k kaçtır? A) .1 D) 11 10. x . x .5 3 3 C) 2 3 B) . xH3 \ C) y 2 -2 0 x 2x .

Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde doğrudan kullanabildikleri enerji çeşidine ne denir? A) Işık enerjisi B) Isı enerjisi C) ATP enerjisi D) Nükleer enerji 7.III .Fosfat grubu Bir nükleotidin yapısında yukarıdakilerden hangileri bulunur? A) I . kasılma B) Oksijenli solunum C) Aktif taşıma D) Sinirsel iletim 8.II C) II .IV . Oksijenli solunumun krebs çemberi ve elektron taşıma sisteminde. f _ x i = 4 .Nitrit III.1. ATP’nin hidrolizi ile ne elde edilir? A) Deoksiriboz şeker B) Guanin bazı C) Enerji D) Su 13.V C) II .III D) Etil alkol 39 . Aşağıdakilerden hangisi endotermik reaksiyon değildir? A) Hareket. Pürivik asidin oksijenli ortamda CO 2 ve H 2 O\ya kadar parçalanması ökaryotik bir hücrenin hangi kısmında gerçekleşir? A) Kloroplastta B) Sitoplazmada C) Mitokondride D) Endoplazmik retikulumda 2. ışık enerjisi ile ATP sentezlenmesine ne denir? A) Fotofosforilasyon B) Oksidatif fosforilasyon C) Karbon tutma reaksiyonları D) Substrat düzeyinde fosforilasyon 3. Aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızını etkileyen genetik faktörlerden biri değildir? A) Klorofil miktarı B) Stoma sayısı C) CO 2 yoğunluğu D) Sitoplazmanın su miktarı 4. Işık enerjisi ile fotosentezde suyun iyonize olarak ayrılmasına ne denir? A) Fotofosforilasyon B) Fosforilasyan C) Glikoliz D) Fotoliz 15. Oksijenli solunum sonucunda aşağıdakilerden hangisinin miktarında artış olur? A) Oksijen B) Karbondioksit C) Enzim D) Glikoz 5. Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde klorofil.Karbondioksit IV. organik besin sentezi için gerekli olan kimyasal enerjiyi.III D) I .III .V BİYOLOJİ – 7 1.IV D) II . .. 5 A 6. Hem fotosentezde hem de oksijenli solunumda görev alan ETS molekülü hangisidir? A) Sitokrom C) Oksijen B) Plastokinon D) Klorofil 14. Pürivik asitten etil alkolün oluştuğu reaksiyonda aşağıdaki moleküllerden hangisi açığa çıkmaz? A) CO 2 C) ATP B) NAD + 10.Azotlu organik baz III. Hücrede.2. elektronların enerji düzeyi aşağıdakilerin hangisinde en yüksektir? A) Oksijende B) Sitokrom c’de C) Sitokrom a’da D) Koenzim Q’da 9.II .V B) I .4. I. fonksiyonunun sürekli olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? A) 7.5C’lu şeker II.Demir V. OTURUM 20. Kas hücrelerinin enerji elde etmek için maddeleri kullanım sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Kreatin fosfat " ATP " Glikoz " Glikojen B) ATP " Glikoz " Kreatin fosfat " Glikojen C) Glikojen " Glikoz " Kreatin fosfat " ATP D) ATP " Kreatin fosfat " Glikoz " Glikojen 11. x . I. Fotosentezin ışık reaksiyonlarında.III B) I . 4 A D) 7.Laktik asit Kemosentetik ototrof canlılar.II .Amonyak II.1 . kloroplast içerisinde bulunmaz? A) Siyanobakteri B) Yeşil bitki C) Öglena D) Alg 12.5 A B) 7. yukarıdakilerden hangilerini okside ederek oluştururlar? A) I .3. 4 A C) 73.

Baba’nın sağında oturmaktadır. D) DNA’nın çift ipliği tek ipliğe dönüşür. 8. en belirgin şekilde. Hristiyanlık D) İslam. 50 nükleotidli bir DNA zincirinde 10 tane A nükleotidi varsa. ölümünün ardından üçüncü gün dirilmiştir. Efes 5. Hristiyanlığın temel inanç esaslarının belirlendiği bu toplantının (Konsül) yeri ve zamanı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) MS 125. aşağıdaki dinlerden hangisi ile daha çok benzerlik gösterir? A) Hristiyanlık B) Hinduizm C) Yahudilik D) Budizm 4. Yahudilere göre Yazılı Kutsal Kitab’ın tefsiri kabul edilen sözlü kutsal kitapların adları nelerdir? A) Tevrat ve Tora B) Tanah ve Eski Ahit C) Nevim ve Ketuvim D) Talmud ve Mişna 19. İsa. – 2 1. Yakub D) Hz. tek tanrıyı temsil eden üç unsurdan oluşur. OTURUM 16. 2. Yahudilik. Aşağıda isimleri verilen dinlerin hangisinde peygamber inancı vardır? A) Budizm C) Zerdüştlük B) Hinduizm D) Şamanizm 18. B) Yahudilere göre Tanrı. Yahudi hacılarının ibadet yeridir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi Yahudilerin Tanrı inancını doğru olarak yansıtmaz? A) Yahudilere göre Tanrı. Hristiyanlık B) İslam. • İsa’nın tanrılığını savunanların görüşleri kabul edilmiştir. Hristiyan inanç sistemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hz. C) Kudüsteki Ağlama Duvarı. İsa. B) Süleyman Mabedi’nin yıkılmasının ardından sembolik hâle gelmiştir. İslam dininde yeme . DNA’nın kendini yarı korunumlu eşlemesi sonucu ne oluşur? A) DNA’daki şifrelerde değişiklik olur. Hristiyanlık 17. DNA’daki genetik bilgiye uygun olarak sentezlenen mRNA’daki üçlü baz dizisine ne denir? A) Kodon C) Ribozom B) Antikodon D) Aminoasit 7.2. D) Yahudiler Tanrı’ya Ha-şem ve Adonay diye seslenirler. DİN. her şeyi yaratan ve hükmeden yüce bir varlıktır. Hristiyanlık ve İslam dini hangi peygamberin dinî geleneğinin temsilcisidir? A) Hz. C) Yahudilere göre “Elohim” ve “Yahova” Tanrı’nın özel isimlerinin başında gelir. RNA’nın hücredeki asıl görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Oksijenli solunum B) Protein sentezi C) Boşaltım D) Sindirim KARŞILAŞ. Nuh C) Hz. günümüzde Yahudiler için zorunlu bir ibadettir. İsa. B) Hz. İshak 9. 10. İsa. D) Yılda üç defa (üç bayramda) yapılması emderilmektedir. B) İki özdeş DNA molekülü ortaya çıkar. İstanbul C) MS 325. Vatikan B) MS 652. aşağıdaki dinlerin hangisinde görülmektedir? A) İslam. C) Hz. DNA’daki genetik bilgiye uygun olarak RNA aracılığı ile protein sentezlenmesi olayına ne ad verilir? A) Sentral dogma B) Replikasyon C) Transkripsiyon D) Translasyon 3. Hristiyanlara gönderilmiş bir peygamberdir. • Farklı bir çok İncil’in içerisinden dört tanesi sahih olarak seçilmiştir. Yahudilik C) Yahudilik. C) DNA’dan RNA’ya aktarılan bilgi farklılaşır. İznik D) MS 728. İbrahim B) Hz. TAR. Yahudilik.içmeden ve cinsellikten uzak durarak tutulan oruç ibadeti. • Bizans İmparatoru Konstantin tarafından düzenlenmiştir. Aşağıdaki incillerden hangileri “Sinoptik İnciller” arasında yer almaz? A) Matta C) Luka B) Markos D) Yuhanna 20. Bakire Meryem ve Kutsal Ruh’tan doğmuştur. 40 . bu DNA zincirinde toplam kaç hidrojen bağı vardır? A) 25 B) 50 C) 65 D) 75 6. Yahudilikte hac ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hac ibadeti. D) Hz. Tek Tanrı inancı.

Yahudilik B) Son yağlama .Tebliğ B) Sıdk . 1962 . Müslümanlar ve Yahudilerin ibadet yerleri (mabetler) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Her iki mabette de resim ve heykel bulunmaz. 14. Aşağıdakilerden hangisi nübüvvet kavramıyla doğrudan ilgili değildir? A) Haber verme B) Peygamberlik C) Risalet D) Doğruyu tasdik etme 13.Manastır B) Paguda . D) Her iki mabette de mihrab vardır. Hristiyan dünyasında hâkimiyet kurmak gayesiyle hac ibadeti ile ilgili hangi kararı ilan etmiştir? A) Kudüs’ün hac merkezi olduğu B) Roma kentinin hac merkezi olduğu C) Hac ibadetinin zorunluluğunun askıya alındığı D) Hac ibadetinin her yıl aynı tarihte yapılmasının gerektiği 17. D) Peygamberler Allah’ın seçilmiş kullarıdır. C) Kur’an-ı Kerim’de bütün peygamberlerin isimleri açıkça zikredilmiştir. İslam inancına göre peygamberlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gönderilen her peygamber gönderildiği toplumun dili ile tebliğini yapmıştır. 20. Katolik Kilisesi.Hakedeş D) Sinagog . 68) Yukarıdaki ayette peygamberlerin ortak niteliklerinden hangi ikisine vurgu yapılmıştır? A) Emanet . Hristiyanlıkta Hz.2. B) Her iki mabette de din adamları olmadan ibadet edilemez. aşağıdakilerden hangisidir? A) Noel C) Fısıh B) Paskalya D) Roş Haşona 18. OTURUM 11. “Dinler Arası Diyalog” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bir dinin mensuplarının kendi doğrularını başka dinlerin mensuplarına kabul ettirme çabası B) Farklı dinden insanların bir araya gelerek bilgi alışverişi yapmaları C) Farklı dinlerin yaşanan sorunlara birlikte çözüm arama çabası D) Başka dinlerden olanlara kişinin kendi dinini doğru bir biçimde tanıtması KELAM – 2 1. Paskalya Bayramından önceki kırk gün oruç tutan. İsa’nın öldükten sonra dirilişi anısına kutlanan bayram.1965 yılları arasında yaptıkları bir toplantıda dinler arası diyalogun gerekli olduğunu kararlaştıran Hristiyan mezhebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ortodokslar B) Protestanlar C) Yahova Şehitleri D) Katolikler 15.Stupa C) Aron .Havra 19. Hac ibadeti için Kudüs’e giden. B) Her müslümanın bütün peygamberlere iman etmesi farzdır. ‘‘Rabb’imin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum.Sihizm D) Buda’nın aydınlandığı gün Budizm 2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Yom Kippur’un anlamı ve hangi dinin kutsal günü olduğu doğru olarak verilmiştir? A) Kefaret günü . Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım.Hristiyanlık C) Nanak’ın doğum günü . Yahudilerin ibadet yeri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Katedral . Kendilerini çoğunlukla “Mesih İnanlıları” bazen de “Müjdeciler” olarak tanıtan ve ülkemizde misyonerlik çalışmaları ile gündeme gelen Hristiyan grup aşağıdakilerden hangisidir? A) Yahova Şahitleri B) Evanjelik Hristiyanlar C) Adventist Hristiyanlar D) Mormonlar (Mormon Hristiyanları) 3. haftalık ibadetlerini topluca yerine getiren bir kişinin hangi dinin mensubu olduğu söylenebilir? A) Yahudilik B) Budistlik C) Hristiyanlık D) Hinduizm 16.Fetanet 41 .İsmet C) Emanet . Yahudilik ve Hristiyanlık karışımı bir dinî hareket olarak Charles Taze Russel tarafından kurulan mesihçi ve misyoner karakterli dinî hareketin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Babtistler B) Yahova Şahitleri C) Evanjelik Hristiyanları D) Adventistler 12. C) Her iki mabede de başı açık olarak girilmez.Fetanet D) İsmet .’’ (A’râf suresi.

nübüvveti ve ahireti inkâr eden akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Deizm C) Ateizm B) Politeizm D) Agnostisizm 12. ruh D) Sorumluluk. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İslam öncesi. C) İnsanın hayır ve şerri işlemekte sorumluluğu yoktur. Hayır ve şer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam inancına göre yanlıştır? A) Allah hayrı mükâfatlandıracak. pay. bilinçlilik. Mekke’li müşrikler hakkında söylenemez? A) ‘‘Allah’’. Allah’ın koyduğu biyolojik. İslam’a göre her şey.’’ (Âl-i İmrân suresi. 49) Bu ayette ‘‘bir ölçüye göre’’ ifadesi ‘‘kader’’ kavramıyla ifade edilmiştir. ‘‘. onları kabirlerinden çıkararak hayata döndürmesi” anlamına gelen kavram hangisidir? A) Mahşer C) Mizan B) Ba’s D) Sûr 10. zamanı gelince bu takdire uygun olarak meydana gelmesi’’ olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Halk C) Kader B) Kaza D) Tekvin 42 .Bir konuda karar verince (artık) Allah’a güven. yasaklar koyması B) İnsanın sorumluluklarını yerine getirmesi. canlılık. bugün kendi hesabını kendin görecek durumdasın. Tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte onun ilim ve irade gibi sıfatlarını reddeden. sağ-salim olma C) Hayat. kıyamet gününde ölüleri yeniden diriltmesi. toplumların gelecekte neler yaşacağını önceden belirlemesi 13. Buna göre ayetteki kader kavramı nasıl açıklanabilir? A) Allah’ın insanı iyiye ve doğruya yönelten emirler.159) Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi ön plana çıkmaktadır? A) Sabır C) Takva B) Tevekkül D) Kader 5.. 16. D) Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır. Zebur ve İncil 14. ona güven duyanları sever. şerri ise cezalandıracaktır. çalışkanlığı ve tedbirli davranmayı ilke edinmesi C) Allah’ın tüm evreni bir ölçü ve düzen içinde yaratması. putları ilah olarak kabul ediyorlardı. nimet. ruhunda var olan üstün bir idrak ile yükselerek Tanrı ile bir olabilir. Kitab-ı Mukaddes’te yer alan “Kutsal Kitaplar”ın tamamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? A) İncil ve Tevrat B) Tevrat ve Zebur C) Zebur ve İncil D) Tevrat. “Şimdi oku kitabını. vahyi. duyarlı davranma 7. hangi seçenekte verilmiştir? A) Nasip. B) Kendilerini Allah’a yaklaştıracağına ve onun katında şefaatçi olacağına inandıkları putlara tapıyorlardı. nübüvvet davasını ispat ve doğrulamak C) Doğa kanunlarının Allah’ın izniyle iptal edilebileceğini ispat etmek D) Peygamberin üstün ahlakı ile diğer insanlara örnek olduğunu göstermek 9. 6. enerji. yaratılanlar arasında bir uyum gözetmesi D) Allah’ın. D) Allah inancını kabul etmiyorlar. afiyet. fizikî ve sosyal kanunlara göre hareket etmektedir.2. İslam literatüründe ‘‘Allah’ın ahiret hayatını başlatmak üzere. Mucizenin asıl amacı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) İnanmayanlara Allah’ın kudretini ve büyüklüğünü göstermek B) Peygamberlerin. ‘‘Rızık’’ kavramının sözlükte taşıdığı anlamlar. onun evrendeki fiilini. C) Yüce bir tanrıya inanıyor ve onu Kâbe’nin Rabb’i olarak kabul ediyorlardı. ‘‘Aziz’’ ve ‘‘Alim’’ olarak adlandırdıkları yüce bir tanrıya inanıyorlardı.14) Ayette kitaptan kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kader defteri B) Kur’an-ı Kerim C) Amel defteri D) Kaza defteri 15. ‘‘Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerin. zihinsel rahatlık. OTURUM 4. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu bu kanunlara verilen isimdir? A) Hukukullah B) Kelamullah C) Fazlullah D) Sünnetullah 11. • Gerçeğin bilgisine ancak keşif ve ilham ile ulaşılabilir. Zira Allah. canlının faydalandığı şey B) Sağlık.” (İsrâ suresi. ‘‘Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. • İnsan. B) İnsanın hayrı tercih etmesi ya da şerre yönelmesi kendi elindedir.’’ (Kamer suresi.. • Görünenin ötesinde görünmeyen bir gerçeklik vardır. Yukarıda bazı görüşleri verilen akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Pozitivizm B) Agnostisizm C) Gnostisizm D) Deizm 8. hikmet ve inayetini kabul etmeyen.

2x .3y = 24 olan hiperbolüne üzerindeki A _ 3. 4 i noktasından geçen hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x 12 9 2 y =1 B) x 3 12 2 y =1 C) x 3 48 2 y =1 D) x 9 64 2 2 2 2 8. OTURUM 17. Aşağıdakilerden hangisi kelamcılık yönüyle ön plana çıkan ilim adamlarındandır? A) İzmirli İsmail Hakkı B) Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır C) Erzurumlu İbrahim Hakkı D) Bursalı İsmail Hakkı 4. Asimptotlarından biri y = 4x olan ve A _ 2. • Fransız filozof Auguste Comte ile ortaya çıkan bir akımdır. y = 6 sin i parametrik denklemleri ile verilen elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x + 36 64 2 y =1 B) x + 100 36 2 y =1 C) x + 100 64 2 2 2 20. Hz. D) Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu tartışmak anlamsızdır.1 = 0 C) 2y . varlığın ve âlemin ilk sebebidir. x 64 36 odakları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 6 B) 8 C) 12 D) 20 2 2 7. Peygamber.2 i noktasından çizilen teğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + y . insanlığın ilk dönemlerine ait bir olgu sayar.-5) 18. 2 i noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3y + 2x . 4 i noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) y = x+2 y = 2x + 4 y = x-2 y = 2x .4 = 0 B) 2y + 3x .y + 4 = 0 C) 2x + y + 4 = 0 D) . .3x . y = 8x parabolüne üzerindeki A _ 2. C) Tanrı. Yukarıda bazı görüşleri verilen felsefî akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Deizm B) Agnostisizm C) Gnostisizm D) Pozitivizm 2.8 = 0 2 2 Yukarıda grafiği verilen elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x + 144 25 2 y =1 B) x + 144 169 2 y =1 C) x + 169 144 2 y =1 D) x + 169 25 2 2 2 2 y = 1 hiperbolünün 3. B) Tanrı ve evren hakkında mutlak gerçek bilinemez.4 2 19.0) 0 F(12.0) A x B'(0.4 = 0 B) 2x . Denklemi 4x . ANALİTİK GEOMETRİ – 2 1.1. x = 8 cos i. Agnostisizm’in temel ilkesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Mutlak hakikat aşkındır ve bütün evrenin iç ve özsel varlığıdır. sahabilerin karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek için içtihatta bulunmalarını olumlu karşılamıştır. • Din inancını.5) A' F'(-12.2x + y + 4 = 0 2 2 2 y =1 D) x + 64 36 2 43 . y B(0. 9x + 16y = 576 elipsinin büyük eksen uzunluğu kaç birimdir? A) 8 B) 9 C) 16 D) 18 2 2 6. Hz. Peygamberin bu tür onayları aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirilir? A) Kavlî Sünnet B) Fiili Sünnet C) Takrirî Sünnet D) Müekked Sünnet 5.7 = 0 D) 3y .2. • Fikren gelişen insanların bilimden başka bir şeye bağlanamayacağı ileri sürülür. • Duyularla algılanamayan ve deneyle ispat edilemeyen bilgiler reddedilir. 4x + 3y = 16 elipsinin üzerindeki A _ .

2 i vektörüne dik olan düzlemin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + y + z .4 5 .4 = 0 2 2 2 16. Abbasiler Döneminde ise Arap ordularında görev yapmaya başlamışlardır.6z .2.4. 5 n 15 15 5 y-2 d 2: x . . 2. .m.2 = 0 C) 2x + y + 2z + 6 = 0 D) x + 2y .. A _ 2. b = _ 2 . Türkler.4 5 . Aşağıdaki noktalardan hangisi x .16x C) y = 2x 2 2 B) y = . OTURUM 20.2 5 .1. AB ’nün uzunluğu kaç birimdir? A) 9 C) 8 B) D) 65 5 1. .y + 3z + 4 = 0 2 2 2 2 2 2 2 2 10. 3 i. Maveraünnehir Bölgesi’ndeki Türklerin çoğunluğu aşağıdaki Abbasi halifelerinden hangisinin döneminde Müslüman olmuşlardır? A) Harun Reşid B) Mutasım C) Mutemed D) Muktedi A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 14. 5 i vektörü ile aynı yönlü birim vektör aşağıdakilerden hangisidir? A) d 2 5 . d 1: x + 1 = m y-1 = z+1. . . Emevi halifesi Abdülmelik Döneminin Doğu İlleri Genel Valisi olan Haccac.2 = 0 D) x + y + z + 2x . 3. . 1 + m i . Bu değişikliğin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur? A) Devlet yönetim anlayışının değişmesi B) Abbasi halifelerinin Türklerle yakın ilişkiler kurması C) Irkçı ve saldırgan siyaset uygulamasının bırakılması D) Mevali anlayışının devam etmesi 11. 2 i ve B = _ 1.1 = 0 düzlemi 2x + 4y + _ m + 1 i z + 2 = 0 düzlemine paralel olduğuna göre.0) olan parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y = . Kuteybe b.1.2. 2. m.2x + y . y = 2x + 1 doğrusu y = 4ax parabolüne teğet olduğuna göre. 5 n 30 15 3 C) d 2 5 . m kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 44 . . 7. Merkezi _ 2. a aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2 12. 3.8x D) y = 4x 2 2 İSLAM TARİHİ – 2 17. . . 1 i ve B _ . Emeviler Döneminde Müslüman Arap ordularıyla savaşırlarken.9.5 . 6 i noktasının orjine uzaklığı kaç birimdir? A) 6 B) 7 C) 9 D) 11 2. . 3 5 18.2 = = z+3 n 10 4 doğruları paralel olduğuna göre.2z .2 i vektörleri arasındaki açının kosinüs değeri aşağıdakilerden hangisidir? 1 A) 3 14 C) 3 14 B) D) 1 14 4 14 B) 2 x + y + z + 4x + y . .y .4x + 2y . .2.3.z . yarıçapı 4 birim olan kürenin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) x + y + z . mx + _ m + 1 i y + z .1 = 0 15.3i noktaları veriliyor. A = _ 1. Doğrultmanı x = 4 ve köşesi O(0. 4. Uzayda A _ 1. . m kaçtır? 2. 7 i B) _ 3.1 = y + 2 = z + 1 doğrusu 2 3 4 üzerindedir? A) _ 1. 1 i noktasın- dan geçen B = _ 2. Müslim’i 705 yılında aşağıdaki yerlerden hangisine vali olarak atamıştır? A) Mısır B) Balkanlar C) Horasan D) Kuzey Afrika 3. 2 i vektörleri birbirine dik olduğuna göre. 5 n 15 15 3 D) d 5 . A _ 4.11 i 2 19. 2. A = _ 2. 3 i D) _ 7. m + n kaçtır? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 13.1 i C) _ 5.1.4 = 0 B) 2x . 3 5 n 15 15 5 B) d 5 .3z + 14 = 0 C) x + y + z . .3z . a = _ 1. .

Aşağıdakilerden hangisi İslam mimarisinin ürünlerinden biri olan ‘‘Hastane’’ için kullanılan isimlerden biri değildir? A) Bimarhane B) Ribat C) Darulafiye D) Darussıhha 11.Gazne D) Gazne . Ahiliğin kurucusu sayılan ve Ahi Evran olarak da tanınan kişi.II . İnsanların davranışlarında hiçbir özgürlüğe sahip olmadıklarını savunan mezhep. aşağıdakilerden hangisidir? A) İbn Heysem B) el-Birunî C) Muhammed Fezari D) Hezarfen Ahmet Çelebi 20.III B) I . aşağıdakilerden hangisidir? A) Haçlı Seferleri B) Kavimler Göçü C) Moğol saldırıları D) Oğuz isyanı 10.Edirne B) İstanbul .Cizye II. Balkanların diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mezopotamya B) Kafkaslar C) Endülüs D) Rumeli 9. OTURUM 4. aşağıdaki devletlerin hangisi döneminde gerçekleşmiştir? A) Büyük Selçuklu Devleti B) Karahanlı Devleti C) Abbasi Devleti D) Eyyubi Devleti 15. aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) İstanbul .Babür C) Büyük Selçuklu . Dandanakan Savaşı. aşağıdaki dinî bilimlerden hangisinin amaçları arasındadır? A) Tefsir C) Fıkıh B) Kelam D) Hadis 18. aşağıdaki Orta Asya ülkelerinden hangisinin en yüksek dağıdır? A) Türkmenistan B) Azerbaycan C) Özbekistan D) Kırgızistan 7.II D) I . Zaman ölçme aleti olan usturlabı icat eden Müslüman bilim insanı. Tunus.Medine 12.Ganimetin beşte biri Yukarıda verilen devletin gelir kalemlerinden hangileri Hz. Aşağıdakilerden hangisi Bektaşî ayinidir? A) Yoga C) Semah B) Semâ D) Paskalya 45 . hangi yıl bağımsız Filistin Devleti’nin kuruluşunu ilan etmiştir? A) 1948 C) 1988 B) 1980 D) 1991 19. aşağıdaki ülkelerden hangisinin başkentidir? A) Tunus B) Türkmenistan C) Bulgaristan D) Arnavutluk 14.Şam C) Mekke . aşağıdaki devletlerden hangileri arasında meydana gelmiştir? A) Osmanlı . Dünyanın ilk üniversitesi kabul edilen Nizamiye Medresesinin kuruluşu.Karahanlı 13.III 17.Bizans B) Timur . Masallarda Kaf Dağı olarak geçen Kopet Dağı. Hindistan’da İslam dininin yerleşmesinde ve yayılmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin bir etkisi yoktur? A) Babür Devleti B) Gazne Devleti C) Altın Orda Devleti D) Delhi Türk Sultanlıkları 8.Kudüs D) Mekke .Haraç III. Aşağıdaki Büyük Selçuklu hükümdarlarından hangisi 1055 yılında hilafet merkezi Bağdat’a girerek Büveyhoğullarının halife ve Abbasiler üzerindeki baskısına son vermiştir? A) Alp Arslan B) Tuğrul Bey C) Melikşah D) Mehmet Tapar 5. İslam kültüründe ‘‘Harameyn’’ adıyla da anılan şehirler. Muhammed Döneminde uygulama alanına konulmuştur? A) Yalnız I C) I . Kur’an-ı Kerim ayetlerinden anlamı kapalı ya da anlaşılması güç olanları yorum yoluyla anlaşılabilir hâle getirmek. Anadolu Selçuklularının başkentlerini İznik’ten Konya’ya taşımalarında etkili olan olay.2. aşağıdakilerden hangisidir? A) Cebriye C) Caferiye B) Mutezile D) Selefiye 16. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ). aşağıdakilerden hangisidir? A) Muhammed İkbal B) Yusuf bin Tafşin C) Hoca Ahmet Yesevi D) Şeyh Nasıruttin Mahmut 6. I.

2. P Şekildeki küpün C köşesi B. Küpün bir ayrıtının uzunluğu 6 cm olduğuna göre. Kenar uzunlukları 3 cm ve 5 cm olan bir dikdörtgen uzun kenarı etrafında 360º döndürülüyor. AB . Cisim köşegeninin uzunluğu 15 cm olan bir küpün alanı kaç santimetrekaredir? A) 75 C) 300 B) 150 D) 450 11.) A) 144 C) 90 B) 120 D) 54 13. AC .) A) 60 B) 80 C) 120 D) 160 46 . Yüksekliği 2 6 cm olan düzgün dörtyüzlünün hacmi kaç santimetreküptür? A) 3 2 C) 18 2 B) 9 2 D) 27 2 7. Tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı 60 cm olan küpün hacmi kaç santimetreküptür? A) 75 C) 125 B) 100 D) 150 12. D. İki ayrıtının uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeninin uzunluğu 29 cm olduğuna göre. 34 cm ve 41 cm olduğuna göre. Oluşan cismin alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız.= 7 cm dir.= 10 cm dir. Bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç yüzüne ait köşegen uzunlukları 5 cm. üçüncü ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 5. Taban alanı 144 cm2. . PA . Prizmanın yüksekliği 8 cm olduğuna göre. Taban ayrıtının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 9 cm olan kare dik piramidin hacmi kaç santimetreküptür? F 8. Bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olan düzgün sekizyüzlünün alanı kaç santimetrekaredir? A) 4 3 C) 24 3 B) 8 3 D) 32 3 2. cisim köşegeninin uzunluğu kaç santimetredir? A) 3 2 C) 8 B) 5 2 D) 10 6. F noktaları ile birleştirilerek piramit oluşturulmuştur. Bu koninin taban düzlemi ile yaptığı açı 30º olduğuna göre.= 4 cm. BC . yan yüzlerinin alanları toplamı 240 cm2 olan kare dik piramidin hacmi kaç santimetreküptür? A) 384 C) 720 B) 432 D) 1152 3. D E F B A C 9.= 5 cm ve . OTURUM GEOMETRİ – 7 1. 2 π yerine 3 alınız. D E C A) 75 B) 60 C) 45 D) 15 G A B 14. piramitin alanı kaç santimetrekaredir? A) 18 + 18 3 B) 36 + 9 3 C) 54 + 18 3 D) 72 + 9 3 B O A 30° Şekildeki eğik dairesel koninin taban yarıçapı 4 cm ve . hacmi kaç santimetreküptür? ( sin 30º = 1 . yanal alanı kaç santimetrekaredir? A) 96 C) 140 B) 128 D) 160 10. Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 6 cm ve cisim köşegeninin uzunluğu 14 cm olan dikdörtgenler prizmasının alanı kaç santimetrekaredir? A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 Şekildeki üçgen dik prizmanın ayrıtlarının uzunlukları . Bir kare dik piramidin taban ayrıtlarının uzunluğu 4 katına çıkartılırsa hacmi kaç katına çıkar? A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 4.

Yazılarında konu dışındaki hiçbir olaya. aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) İş bulamayınca zorunlu olarak köyüne döndü. açıklayıcı ve tamamlayıcı özellikler taşıyan kişinin anlatımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Anlatımında özgürdür. — Neymiş hümanizma? — Hümanizma.) A) 108 C) 80 B) 96 D) 72 16. D) Duygularında içtenlik vardır. Aşağıdakilerden hangisi tartışanların uyması gereken kurallardan biri değildir? A) Tartışma konusu dışına çıkmamak B) Kendimizi övmemek ve başkalarını yermemek C) Aynı konuda üst üste söz almaya çalışmak D) Konuşanı ilgiyle dinlemek 7.2. Oscar Wilde’ın “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım. “Yazı yazmak tutku olunca yazılanı yayımlamak da ister istemez bir tutkuya dönüşüyor. Taban yarıçapı 6 cm. OTURUM 15. aşağıdakilerin hangisine başvurmuştur? A) Betimlemelere B) Alıntılara C) Bir hikâyeden yararlanmaya D) Soruyla giriş yapmaya 20.) A) 112 2 C) 64 B) 128 D) 32 2 3.) A) 180 3 C) 360 3 B) 240 3 D) 540 3 19. merkezden 4 cm uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. Yarıçapı 6 cm olan bir küre. Kesilen küre kapağının alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız.” cümlesindeki altı çizili ikilemenin cümleye kattığı anlam. 10 B A C Şekildeki A merkezli daire & diliminde . Bu daire diliminin 7AB A ve 7AC A kenarları çakıştırılarak elde edilen koninin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız.) A) 72 B) 80 C) 96 D) 144 4. yarıçapı 4 cm olan küre diliminin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. kesik koninin hacmi kaç santimetreküptür? A) 18 B) 24 C) 32 D) 38 2. DİL ve ANLATIM – 3 1. Bu paragrafın anlatımında yazar. AB . D) Gelir gelmez tutkuyla çalışmaya başladı.” sözü. C) Anlatımında birlik vardır. ana doğrusunun uzunluğu 10 cm olan eğik dairesel silindirin taban düzlemi ile yaptığı açının ölçüsü 60º dir. C) Aradığı adresi bir türlü bulamıyordu. Buna göre. bu silindirin hacmi kaç santimetreküptür? ( sin 60º = 3 . B) Neden sonra aklı başına gelmişti. 47 . Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre sınırlandırılmış bir konudur? A) Tenis C) Edebiyat B) Resim D) Sinema 17. BC . Kesit alanının taban alanına oranı 4 ve 9 koninin hacmi 54 cm3 olduğuna göre. hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. Herhangi bir sorunu çözümlemek amacıyla ilgililerin bir araya gelmesine ne ad verilir? A) Toplantı C) Panel B) Sunum D) Tartışma 5. Bir dik koni tabana paralel bir düzlemle kesiliyor. Merkez açısı 135º. B) Duru bir anlatımı vardır.= 36 cm ve . tartışma türünün hangi özelliğini desteklemektedir? A) Sorunlara ortaklaşa çözüm bulma B) Karşıt görüşleri birleştirmeye çalışma C) Demokrasinin en önemli sonuçlarından biri olma D) Düşünceleri açık ve kısa olarak belirtme 6. O Şekildeki yarım kürenin alanı 144 cm2 olduğuna göre. severek. insanlığı insanlık yolunda daha ileri götürecek işler yapmasıdır. bularak.= 10 cm dir. insanın kendisine örnek seçtiği bir insanda bütün insanlığı görerek. π yerine 3 2 alınız. 18. düşünceye yer vermeyen ve anlatımında yer alan her ayrıntı konuyla ilgili.) A) 864 C) 288 B) 438 D) 216 SEÇ.

B) İki günde bir. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur? A) Fakat dün birdenbire gökyüzü bulutlarla kaplandı. Yukarıdaki dörtlüğün teması nedir? A) Güven C) Özlem B) Umut D) Kıvanç 14. önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara ne ad verilir? A) Panel C) Tartışma B) Münazara D) Sunum 15.Aras Ören 12. özgür düşüncenin en önemli sonuçlarından biridir. Hun birliğinin dağılmasından sonra Altay tarafına göç eden Göktürklerin zorlu mücadelesini anlatan Türk destanı. C) Kitabında. Dildeki sözcüklerin nasıl yazılacağını belirleyen kuralların ve kullanımların tümüne ne ad verilir? A) Yazım C) Tutarlılık B) Noktalama D) Bağdaşıklık 19. bir çalışma sonucunu açıklayan. Aşağıdaki eser .Kaşgarlı Mahmut D) Berlin Üçlemesi . B) Yalnız kalmak istediğimi söyleyerek dışarı çıktım. 16. Aşağıdakilerden hangisi yapılan toplantının istenilen amaca ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilirken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir? A) Bildiriler bilimsel miydi? B) Toplantı iyi yönetildi mi? C) Sorun yeterince açıklığa kavuşturuldu mu? D) Yazının sonuç bölümü nasıl olacak? 48 . D) Tartışma demokrasinin. hayatının zorluklar içinde geçtiğini söylemiş. C) Herkesten böyle davranmasını bekleyemezsin. D) Sonuçları merak ettiğini biliyordum. Aşağıdakilerin hangisinde doğrudan anlatım vardır? A) Arkadaşım bu filmin çok güzel olduğunu söyledi. laboratuvar ve anket araştırmalarını sunan. aşağıdakilerden hangisidir? A) Sunum C) Panel B) Tartışma D) Sempozyum 18. C) Laboratuvar ve anket sonuçlarını ifade eden konuşmalardır. Aşağıdakilerden hangisi tartışma için söylenemez? A) Tartışma konferans gibi konuşma türü değil. B) Beni yüksek sesle yanına çağırdı. aşağıdakilerden hangisidir? A) Şu B) Köroğlu C) Ergenekon D) Oğuz Kağan 11. Aşağıdakilerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Bize gelmek ve kutlamak istiyor. Bilgileri yenileyen. C) Akşama kadar hazırlanılıp yola çıktık. D) Son eserini zor şartlarda kaleme aldığını belirtti. Aşağıdakilerin hangisi üçüncü kişi anlatımıyla yazılmıştır? A) Çocukların hiçbiri verilen yemeği yemiyordu. Kim bilir şimdi nerdesin? Senindir yine akşamlar. Merdivende ayak sesin Rıhtım taşında gölgen var. OTURUM 8. D) Hayalimizdeki büyülü evi bulmak için yola çıktık. TÜRK EDEBİYATI – 3 1. 2. yoğunlaştırılarak yargıya dönüştürülüp bir önerme biçiminde belirmesine ne ad verilir? A) Özet C) Görüş B) İleti D) İmla 10. B) Tartışma ile sorunlara ortaklaşa çözüm yolu aranır. Konuşulanların tutanakla tespit edildiği toplantı türü. gün aşırı teyzesine uğrardı.2.yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Kurtuluş Savaşı Destanı Nazım Hikmet B) Seyran Destanı . D) Küçükken en tatlı eğlencem resimli kitapların sayfalarını çevirmekti. C) Dün akşam gün batımını büyük bir keyifle izledik. 9. Aşağıdakilerden hangisi tartışmayı yöneten başkanın görevlerinden biri değildir? A) Sadece uygun bulduğu kişilere söz vermek B) Ortaya çıkan düşünceleri oya sunmak ve rapor hazırlamak C) Tartışanların düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilecekleri bir ortam yaratmak D) Tartışmanın konu dışına çıkmasını önlemek 17. pekiştiren. 13. çözüm yöntemidir. B) Bu yağmurdan sonra gökkuşağı çıkabilir. 20. Bir metinde amacın.Gülten Akın C) Çakırın Destanı . Aşağıdakilerden hangisi konunun başlıca ögelerinden biri değildir? A) Yazı Türü C) Görüş B) Görüş Açısı D) Özet SEÇ.

.). Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olamaz? A) Dinî hayat B) Dil anlayışı C) Kültürel farklılaşma D) Toplum psikolojisi 5.. 9. D) İran ve Arap edebiyatlarının etkileri bu yazıtlarda bariz bir şekilde hissedilir. limanları ve hiç bilinmeyen eğlence yerlerini anlatır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Sagu C) Sav B) Destan D) Koşuk 15. 8. İslami Dönem Türk Edebiyatı hangi yüzyıllar arasında varlığını sürdürmüştür? A) 10. B) 19. anatomi yerlerini. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fuat Köprülü B) Cevdet Kudret C) Agâh Sırrı Levent D) Yahya Kemal Beyatlı 11. C) 19. B) Sağdan sola ya da yukarıdan aşağı doğru yazılır. “Ölümsüz Ardında Gılgamış”. 16. hastaneleri. Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski destandır? A) Odysseia C) Gılgamış B) Yaratılış D) İlyada 12. aşağıdakilerden hangisidir? A) Seyahatname B) Fahim Bey ve Biz C) Fransa Sefaretnamesi D) Edebiyat Üzerine Makaleler 6. rasathaneyi. .. D) Türkler 5 ve 9. Yirmisekiz Mehmet Çelebi eserinde okulları. Bu metinde sözü edilen eser. “Koşuk”un bugünkü halk edebiyatındaki karşılığı. yy. D) 5. Edebiyat tarihi incelemelerinde ilk olarak bilimsel yöntemleri ortaya koymuş olan edebiyat tarihçisi. aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkü C) Destan B) Ağıt D) Koşma 49 . Kurtuluş Savaşı üzerine yazılmış olan “Ateşten Gömlek” isimli roman. B) Yazıtların kazılı bulunduğu taşlar Orhun Irmağı’nın eski yatağına dikildikleri için Orhun Anıtları olarak da adlandırılmışlardır. Orhun Anıtları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Tarihsel bilgilerin yanında Türkçenin yabancı bir dile muhtaç olmadan her türlü duygu ve düşünceyi anlatacak kadar gelişmiş olduğunu gösterir.2. Savların en eski örneklerine aşağıdakilerin hangisinde rastlanmaktadır? A) Orhun Abideleri B) Divanü Lugat’it Türk C) Atabet’ül Hakayık D) Divan-ı Hikmet 10. OTURUM 3. Göktürk Yazıtları aşağıdaki yüzyılların hangisinde yazılmıştır? A) 7. yy. yy. 13.20. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerinden biri değildir? A) On dört harf bulunur. 18. yy. Aşağıdakilerden hangisi yapma destan değildir? A) Kalevela C) İlyada B) Odysseia D) Manas 14.20. . D) 10. D) Edebî eserlerle o eserleri oluşturanları sosyal çevresi ile beraber inceler. yy. yy. yy. C) Değişik çağlardaki kültür birikimini tanıtır. Aşağıdakilerin hangisi edebiyat tarihi ile ilgili bir bilgi değildir? A) Bir sanat eseri olarak kabul edilir. yüzyıl sonunda Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunmuştur. aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Cahit Külebi B) Nazım Hikmet C) Melih Cevdet Anday D) Fazıl Hüsnü Dağlarca 17. yy. C) 9.19.10. . yüzyıllar arası kullanmışlardır. B) 8. (. yy. Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı bölümlerinden biri değildir? A) Tanzimat Edebiyatı B) Anonim Halk Edebiyatı C) Millî Edebiyat D) Fecr-i Âti Edebiyatı 4. C) 8. B) Edebiyat türlerinin gelişimini gösterir. kahramanların başından geçen olağanüstü olayları törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan uzun manzum eserlere verilen addır. C) Kalın ünlüler ile ince ünlülerde farklı işaretler kullanılır. aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından kaleme alınmıştır? A) Yaşar Nabi B) Ahmet Kabaklı C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Halide Edip Adıvar 7. yy. yy. yy.

.Perfekt gemach gegangen gewesen gekommen ALMANCA – 3 1 .. Arzt.. Çankaya liegt .. Ich gehe .. D) Familie Walter hatte drei jahren in Deutschland gewohnt........... A) an B) auf C) von D) ins 12..... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.. Deutschland. OTURUM 19. Bett... dem Tisch. A) dem auf C) auf dem B) über der D) in der 19.... Ein bisschen... Aşağıdaki cümlelerden hangisi Plusquamperfekt cümledir? A) Ich habe das ßuch gelesen.. Ich möchte Dich nach Deutschland .2..... A) das Geschenk B) das Paket C) die Blume D) das Auto A) machen mach B) gehen C) sein D) kommen kam 4.. Wie heißen Sie? ∆: Ich ....... ∆: Wohin gehen Sie? ◊: Sie gehen ...... 7......14.. Kurallı bir cümle oluşturunuz! Meine Mutter / sich / hatte / 1 2 3 gekauft / das Auto 4 5 A) 1 / 3 / 2 / 5 / 4 B) 3 / 2 / 1 / 5 / 4 C) 3 / 2 / 4 / 5 / 1 D) 5 / 4 / 2 / 3 / 1 17.. ∆: Was wirst du im Januar machen? ◊: Ich werde nach Deutschland . . Kino.. A) in das C) von das B) das in D) aus das 20. ... Ankara..... ∆: Wie spät ist es? ◊: Es ist . ∆: Guten Tag! Sprechen Sie Deutsch? ◊: . ... Januar zwei Wochen Urlaub bekommen.... Freundin.... Bahnhof.. 1.......... Hans..... dem Wohnzimmer... Platzt......... Er fährt . Stuhl.. A) aufstehen B) liegen C) aufmachen D) wollen 13... An einem schönen Morgen bringt die Post ein grosses . Hans fährt .. Zuerst stellt er den Apparat auf einen eben .. B) Ich werde ins Theater gehen........... Aşağıdakilerden hangisi Uygur destanları içinde yer almaz? A) Bozkurt B) Türeyiş C) Göç D) Mani Dininin Kabulü 9..... 5... Walter bleibt morgens gern lange im Bett . Ay kopup hâlelendi Ak bulut yücelendi Üst üste kümelendi Saçılıp suyu inleşir.. A) mit B) im C) ins D) bei 3..... A) zu / zu C) zum / zur B) zum / zum D) zur / zum 16. Ich werde .... A) in B) ins C) um D) im 11.......... A) em B) er C) en D) e 2...... C) Petra fährt nach Köln..... aşağıdakilerden hangisidir? A) —— a —— b —— a —— b C) —— a —— a —— a —— b B) —— a —— b —— b —— a D) —— a —— a —— b —— a 6. Ich sitze ....... .. Woher kommen Sie? ◊: Ich komme .. Aşağıda verilen fiillerden hangisinin çekimi yanlıştır? Infınıtıv Präteritum ging war P...... A) gehe C) fahrt B) fliegen D) ging A) nach für C) fünf nach B) vor fünf D) fünf vor 50 . Hangisi diğerlerinden farklıdır? A) der Stuhl B) die Cola C) die Zeitung D) das Bett 18... Die Mutter von Petra kommt ...... drei.... Die Blume steht ... Ich hatte Grippe und lag zwei Wochen .... A) aus C) über B) nach D) auf 14... A) aus / ja / heiße B) Ja / heiße / aus C) heiße / ja / aus D) heißen / aus / ja 10. A) einladen / im B) machen / im C) im / einladen D) Antworten / in 15. A) in C) zur B) zu D) zum 8. Bu dörtlüğün uyak düzeni..

. C) Ich werde das Buch lesen D) Ich habe das Buch gelesen. “Ich lade dich ein” präsens bir cümleyi futur yapınız... Hans drückt nun auf den erst .......... Hans kann gern im Bett ... C) Es ist windig. Bett .. Schalter sein Programm...2... A) gehen zu C) fliegt zu B) zu geht D) geht zu 2.... ∆: Wohin legst du das Buch? ◊: Ich lege das Buch ............. Mein Vater ist größer . A) auf B) vor C) zu D) um 11...... Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? A) der Sonntag B) der Montag C) der Nacht D) der Mittwoch 51 ... denn es ist hier ziemlich warm.... A) in der C) in das B) auf den D) über dem 14... Kurallı bir cümle oluşturunuz! Ich / heute / kann / ins Theater / 1 2 3 4 gehen... Du kannst mit dem Flugzeug ...... A) gehen in C) in gehen B) nach fahren D) fahre nach 10........ Deinen Brief...... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.... Peter und Petra .. A) im / liegen C) liegt / ins B) liegen / im D) liegen / in 15. B) Ich will das Buch lesen. 17...... Meine Mutter. A) Ich werde ich laden B) Ich wird dich ladenein C) Ich werde dich einladen D) Ich werden dich laden 7. 13..... Manfred und Monika . Vielen Dank .14. Aşağıdakilerden hangisi perfekt bir cümledir? A) Das Buch wird lesen. Peter .. B) Er ist jetzt zu Hause.. A) auf den C) über der B) auf dem D) in das 16. Yandaki resme göre hava durumu ile ilgili uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) Es schneit....... Tisch.. Am Morgen bleibt er lange . 20. A) e B) er C) en D) es A) fliegen aus B) ins gehen C) gehen ins D) aus fahren 9.... Theater. D) Es ist sonnig. Aşağıdakilerden hangisi Plusquamperfekt bir cümledir? A) Walter hatte drei Jahren in Deutschland gewohnt. ... Petra geht ....... Tisch.. Knopf von rechts....... ALMANCA ALAN – 3 1 .... Aşağıdaki fiillerden hangisinin çekimi yanlıştır? Infınıtıv Präteritum gehe kam machte war P.. A) genau C) so B) wie D) als 5. A) zu C) aus B) ins D) nach 18... ∆: Wohin fahrt du? ◊: Ich . Walter wählt dann mit dem groß . Theater.. Deutschland... 5 A) 5 / 4 / 2 / 3 / 1 B) 1 / 3 / 2 / 4 / 5 C) 5 / 4 / 1 / 2 / 3 D) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Güneş 8... .. C) Hans ist nach Haus gegangen.... Köln. D) Petra kauft heute ein Auto........ Ich mache das Fenster . A) en B) es C) e D) er 6..... ∆: Woher kommst du? ◊: Ich komme .. OTURUM 20.. 1..... A) ins / mit C) um / zu B) mit / ins D) bei / mit 4..... A) aufmachen B) spazieren gehen C) liegenbleiben D) zumachen 19... ∆: Wo liegt die Lampe? ◊: Die Lampe liegt . Freunden....... B) Es regnet..Perfekt gegehen gekommen gemacht gewesen A) gehen B) kommen C) machen D) sein 12.... .... A) für / geht B) für / kommen C) kommen / für D) für / kommt 3..

. ............... A: Excuse me...... A) What is the next month? B) What’s the date today? C) What’s the first day of the week? D) What is the last month of the year? 6.......... A) His C) He B) She D) Her 14. A) that C) this B) those D) their 5..Italian B) English ........ It is red........ A: Hello... A) with C) about B) next D) but 11..20....... A) have got C) has got B) haven’t got D) hasn’t got 52 . sister Nuray is a doctor... four seasons in a year. the table...... A) Where are you from? B) What are you? C) What is your name? D) Where is your brother? 7. A) south C) east B) west D) north 17................ he isn’t a student? He is an ........ there is a bicycle shop ................ A: . Jackson . Ozan : Are .America 15...... of Ankara......... A) expensive C) favourite B) strong D) different 20. A) waiter C) teacher B) actor D) policeman 3.. A) The second B) The last C) The first D) The third 8.. Mrs. OTURUM 2.... the hospital and the bank........ .. I am Susie... A: ..... of bread on the table. sport is basketball.. Fatma : Is your brother a student? Cem : No.. ........ A) what is it like? B) how much is it? C) what time is it? D) where is it? 19............ is your favourite food? A) What C) Who B) Where D) How 9.... A) loaf C) jar B) cup D) bottle 16.. A) There is B) There isn’t C) There are D) There aren’t 10...2........ They . A) next to B) on the left C) on the right D) between 18.. He is . We have got a bicycle .. balloons? Berk : No. Jack’s ..England C) French . The cat is ........ A: Where is he from? B: He is from ..... John and Andy are doctors........... Sinop is in the ..... .. There is a ... Y. B: It’s three o’clock. A) isn’t C) is B) aren’t D) are 13. B: Hello.......France D) American . DİL İNGİLİZCE – 1 1 ... . Is this ... policemen...... Gülay is a dentist.. a car. 1..... house? A) your / her C) you / her B) you / she D) your / she 12.... .. A) Italy ........ My name is Rick.. books are these? B: They are Carol’s books....... we haven’t got a car.. day of the week is Sunday.. B: It’s the nineteenth of July.. .... .. A: Is there a bicycle shop in Long street? B: Yes.. A) What C) Who B) Where D) Whose 4.. house or .. .. They are kites.... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz....... A) under C) near B) on D) in 2....

? B: Je suis mécanicien. ... 1....... Elle est infirmière..16..Chinois D) Anglais ..... La sœur de Henri à .... A) célibataire C) infirmière B) marié D) secrétaire 9. Henri et Sylvie. ..’’cümlesinde altı çizili sayının yazılışı hangisidir? A) soixante et un B) soixante et onze C) quatre-vingt-un D) quatre-vingt-onze 20.... Fieber hat.. aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız... femme.’’cümlesinin olumsuz (négative) hâli hangisidir? A) Je ne veux que vous déménager dans ce quartier.... A) ai B) es C) est D) au 10...... Mon père porte un chapeau ..... marchons trois kilomètres par jour... 19. Toutes les élèves de la classe sont . sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz... A) J’habite chez un turc.. chiens.. amie tous les jours? A) ma B) ta C) sa D) ton 18..... Aşağıda verilen (masculinféminin) eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? A) Russe .. A) I’ / Ie / Ia C) Ia / Ie / I’ B) Ie / I’ / Ia D) Ie / Ia / I’ 17..15 .......... B) Je veux que vous déménager dans ce quartier...... . livre est sur la table.. A) 3/5/1/2/4 C) 4/3/5/1/2 B) 3/1/4/5/2 D) 2/4/3/5/1 11......Française C) Chinois .. Stéphanie et Paul adorent ..... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. J’aime bien .. Marc est le mari de Sandrine. A: ... A) zu wollen C) um gehen B) zu gehen D) ins gehen 8. Marc est . trente huit ans.. télévision...Anglaise 3.. Sa sœur Sylvie à 22 ans et elle est secrétaire... A) Mes C) Mon B) Ma D) Mais 15...14. A) grise C) noir B) bleue D) verte 16... sport et ....... A) das B) der C) die D) den 2.... Y. ‘‘Je veux déménager dans ce quartier........2... ins Theater . Leur cousin André a 16 ans et il habite à Paris. C’est la famille Dupont...... Das Kind.. fille/Alice/une/est/jeune 1 2 3 4 5 Kurallı bir cümle oluşturunuz.. A) Quelle est votre voiture B) Où habitez-vous C) Quelle est votre prénom D) Quelle est votre profession 13.... A: Quelle est votre nationalité? B: . B) J’habite en Turquie... Ich habe keine lust... . A) 18 ans C) 16 ans B) 22 ans D) 2 enfants 53 .... 14.13... A) IIs C) Nous B) Vous D) Elles ALMANCA – 6 7...... muss zum Arzt............................... A: Qui est-ce? B: C’est ... OTURUM 2.. A) souriant C) souriante B) souriantes D) souriants 5. D) Je suis turc. école........ .Russe B) Français ... . D) Je veux pas déménager dans ce quartier...... Le frère de mon père est mon ... 1...... 12.......... .... A) vieux C) beau B) vieille D) gros 1 .. ‘‘Elle a 71 ans... ..... C) Je ne veux pas déménager dans ce quartier.. A) nièce C) neveu B) tante D) oncle 6.. DİL FRANSIZCA – 1 1 ... soruları. J’ ........ C) Je vis en Turquie. Tu téléphones à .. A) ma voiture B) mon ami C) ma maison D) mon vélo 14 ...... IIs ont deux enfants. Henri à 18 ans et il est étudiant. Comment s’appelle la fille de Marc? A) Sylvie C) André B) Sandrine D) Henri 2...... C’était une ............ A) leurs C) votre B) notre D) son 4.....

..... .. Wenn ich das Geld hätte. Wenn ich ein Telefon hätte... dir gern ein Buch gekauft! A) hättest C) hätte B) wären D) wäre 13... A) würde C) würdet B) würdest D) würden 54 ..... C) Ich weiß noch nicht.... . ∆: Man müsste vor allem sehr Parkplätze bauen.. 19.. Fieber hat.. A) Da haben Sie recht! B) Das ist nicht richtig..... 14... A) aus B) um C) zu D) von 12... würde ich eine Schule bauen..... Obwohl es regnet. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. otomobil almazdım.... .. Man müsste hier vor allem mehr Autostrassen .... (Olumlu) ◊: Natürlich! ...... sorularda kurallı bir cümle oluşturunuz.15.. ich dich sofort anrufen. Wenn ich ein Telefon hätte... ist Sportlehrer...... hier wohnt.... Der Roman ist .... Ich .. OTURUM 3.. Hans / trotzt / geht / 1 2 3 des Regens /spazieren 4 5 A) 1 / 3 / 2 / 4 / 5 B) 5 / 4 / 3 / 1 / 2 C) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 D) 4 / 5 / 2 / 1 / 3 4. .. ∆: Wenn ich Bürgermeister wäre. .... Die Frau.. ich nach İzmir. Man / hier / müsste / bauen / 1 2 3 4 einen Kindergarten 5 A) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 B) 5 / 4 / 3 / 2 / 1 C) 3 / 4 / 5 / 1 / 2 D) 1 / 3 / 2 / 5 / 4 20..... Man müsste mehr Strassen . A) Da haben sie recht B) Das ist richtig..... aus der Turkei kommt.... Das Kind........ 1. A) der B) das C) die D) um 5....... A) fliegt C) werden B) geht D) fahren 7... .. Hangi sözcük anlam bakımından farklıdır? A) fleissig C) fahren B) groß D) kalt ALMANCA ALAN – 6 1 ........ Dieser Park .. “Wenn ich reich wäre.. ....... Die junge Mutter. C) Fakir olsaydım.. A) riefe / an B) an / riefe C) komme / an D) an / rufen 3... A) wäre C) wären B) würden D) hätte 2.. Wenn ich Zeit hätte.... Wenn ich Bürgermeister wäre...20....... A) den B) der C) das D) dem 11. einem Weltberühmten Schrifteller geschrieben worden....2..... A) führen C) führe B) gingen D) führt 19 .... 15. . A) den B) der C) das D) die 17. Aşağıda verilen Almanca sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir? A) der Bürgermeister: Belediye Başkanı B) Erfolgt haben: Başarısız olmak C) Schwimmen: Yüzmek D) der Schriftsteller: Yazar 16.............. ich dich sofort ......... Hans ins park spazieren. 10.. ! A) müssen C) gehen B) bauen D) können 8..... (Olumsuz) ◊: . .. . spricht gut Deutsch.... Hangisi diğerlerine göre farklıdır? A) Türkischer Döner B) Holländischer Käse C) Frisches Landbrot D) Französischer Wein 18.......... B) Zengin olmuş olsaydım bir otomobil satın almak isterdim... C) Das ist nicht richtig. A) würden / bauen B) würde / bauen C) bauen / würden D) würdest / bauen 9....... D) Das meine ich auch. D) Das ist falsch..... A) gehe / gehen B) würde / fliegen C) würden / fahrt D) würdest / fahren 6. ich ein Park .......... muß zum Arzt. D) Zengin olmadığımdan otomobil alamadım.. würde ich ein Auto kaufen” cümlesinin Türkçe karşılığı hangisidir? A) Zengin olsam bir araba alırdım. ..... viele Vorteile und Nachteile. ich nach Deutschland .. A) können C) fahrt B) geht D) bauen 4.. . .

.. ich die Wasserleitung . Wir hätten eine schöne Zeit zusammen.. D) Wenn ich Geld hätte............. gestern den ganzen Abend Zeitung ...... 8.. ∆: Hier fahren zu wenig Busse! ◊: Sie haben recht... Hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Französischer Wein B) Hamburger C) Türkischer Döner D) Frisches Landbrot 18.. ich Jeden Tag schwimmen ......... . ◊ : Das wäre gut! A) bauen / repariert B) bauen / bauen C) repariert / bauen D) reparieren / baut 12.. ∆: Bist du alleine gefahren? ◊: Ich .... Kurallı bir cümle oluşturunuz! Wenn / ich / Bürgermeister / 1 2 3 wäre / bauen / Kinderplätze / 4 5 6 würde / ich 7 8 A) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 7 B) 3 / 2 / 1 / 4 / 8 / 7 / 6 / 5 C) 6 / 5 / 4 / 7 / 8 / 1 / 2 / 3 D) 1 / 2 / 3 / 4 / 7 / 8 / 6 / 5 55 .. ins Kino oder ins Theater zu gehen. wir ins Kino oder ins Theater ..........oder .. Wir ... ins Theater zu gehen.... Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) fahren C) besser B) schlafen D) tanzen 19.... ... gehe ich nach Köln.. zu gehen.... für Deinen netten Brief.... ..habe ... . würde ich nach Köln fliegen..... C) Ich habe Lust..... Wenn ich zeit hätte. Was meinen Sie? ∆ : Wenn ich Bürgermeister wäre. führen ich nach Köln..“ cümlesinin Almanca karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Wenn ich reich wäre.... A) würde / schwimmen B) würden / schwimmen C) schwimmen / würde D) schwimmen / würden 7..... B) Ich habe die Lust...ins .Kino . A) würde / fliegen B) fliegen / würde C) fahren / würde D) würdest / gehen 6. Ich habe keine Lust. ins Kino . . Wenn wir Geld hätten....... A) Lieber / Danken B) Lieber / Vielen Dank C) Vielen Dank / liebe D) Liebe / Lieber 14...2.... ........ Ich danke.... würde ich eine Schule ... ∆ : Man müsste hier vor allem mehr Autostrassen .. .. ! ◊ : Ich weiß nicht recht.. D) Ich habe die Lust..... gern an Deinen Besuch Frankfurt zurück. ∆: Sehr gut! A) baut C) einrichten B) repariert D) renoviert 17...... ..... ich nach Deutschland . A) gehen zu C) fliegen zu B) zu gehen D) fahren zu 16.. ... „Zengin olmuş olsaydım...... .... ginge ich nach Köln..... .... OTURUM 5.. ins Kino zu gehen... .... ∆: Was würden Sie tun? (Bürgermeister) ◊: Wenn ich Bürgermeister wäre. Karışık olarak verilmiş kelimelerden kurallı ve düzgün bir cümle aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ıch .. A) gehen / würde B) würde / gehen C) würden / gehen D) gehen / würden 9. Wenn ich reich wäre.. B) Wenn ich Zeit hätte....dile Lust zu gehen .. segeln und ...ins Theater A) Ich habe die Lust............ A) reparieren / bauen B) würden / reparieren C) reparieren / würde D) würde / reparieren 13.. Manfred. Köln‘e uçmak isterdim.... man müsste hier mehr Buslinien .. Manfred ... A) lesen / soll B) sollen / fahren C) soll / lesen D) sollen / lesen 15.... 20... A) würde / fliegen B) gehen / würden C) würden / gehen D) kann / würden 10. doch mit die gefahren! A) wäre C) hätte B) ist D) war 11. ... ..... C) Wenn ich reich habe.. .

.... er wird bestimmt Urlaub gehen.... A) von C) ins B) aus D) zum 8....... A) ins Bett C) über Bett B) Bett im D) im Bett 12.. 1...... A) gehen C) geht B) fährt D) fliegen 19.. Lieber Hans.. Ich werde ........ Deutschland .... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 7 Monate. Gerät lernt man alles im Schlaf.... D) Es ist viertel nach fünf............ Ich habe heute mit meinem Chef . OTURUM SEÇMELİ ALMANCA – 3 1 ... C) Es ist zehn nach vier....... CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.. Peter und Petra ... Fußball. Dame. Ich möchte dich . Deutschland............. Deinen Brief.... Wir geben volle Garantie . B) Es ist fünf nach drei......................... A) auf B) ins C) im 5...... A) einladen / nach B) von / macht C) laden ein / nach D) nach / einladen 9............. “Warm” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) klein C) kalt B) gern D) gut 6... ∆: Vielen Dank! A) auf C) an B) vom D) über A) Es ist fünf vor drei. A) von B) aus C) vor D) ins 13. ∆: Was wirst du im April machen? ◊: Ich . A) -er B) -e C) -es D) -en 4. und mit dir zusammen eine Reise machen... ∆: Was macht Peter? ◊: Peter ..... Lieber Peter... der Tür.... A) ins C) von B) nach D) aus 3. A) für / im C) auf / ins B) im / für D) ins / auf 14. A) -er B) -en C) -e D) -es 7... Lampe am Apparat...... A) -en B) -er C) -em D) -es 10.. A) gelesen B) gesprochen C) geschreiben D) gekocht TEST BİTTİ.. nach Köln....... A) sonnig C) regnet B) schneit D) windig 17. nach Deutschland.... Peter steht ... . Jetzt leuchtet die rot . Hangisi anlam yönünden diğerlerinden farklıdır? A) der Winter B) der Dienstag C) der Montag D) der Mittwoch 20.2. liegen.. Aşağıda verilen sözcük grubundan hangisi diğerlerinden farklıdır? A) der Bus C) das Auto B) der Wagen D) das Hotel 16. Bahnhof...... lieb .. Ankara..... A) fahren C) fliege B) gehen D) fliegen 15. 18..... Das Flugzeug fliegt ...16........ dem Tisch... ∆: Danke schön! A) lesen C) lernen B) spielt D) spielen D) für 11.. Am Morgen bleibt er lange ... den 20 Juni 2008 Vielen Dank . ∆: Wie ist das Wetter? (Güneşli) ◊: Das Wetter ist . Januar zwei Wochen Urlaub bekommen. ∆: Wo ist die Blume? ◊: Die Blume ist ... Mit dem neu .. Monika fährt . 56 .... Wie spät ist es? 2..

12. 4. 9. 6. 8. B D C A C B A C B C D D A C B A A D B D 1. 3. 6. A C A C B D C D B D A B C C A D C A B B TÜRK EDEBİYATI – 3 DİN KÜL. 14. 17. 8. D A D B A C B C A D B C C A B D D A B C 1. 16. 3. 7. 13. 2. 13. AHLAK BİL. 10. 17. 9. 18. 6. 11. 13. 12. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI DİL ve ANLATIM – 3 DİN KÜL. 10. 3. 11. 18. 5. 16. 4. B B C A A C A D A B D A C C B B D D B A 1. 16. 14. 11. 20. 20. 3. 14. 15. A D B C B D C A D C C B D B D A B C A A 1. 4. 9. D A A C C D B B D A B A C D C B D C B A .15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 8. – 1 TARİH – 4 COĞRAFYA – 5 1. B D C D A D A B C B C B A D C D A D C B 1. 10. 16. 2. 15. 20. 9. 11. 8. 9. 18. 4. 7. 2. 11. 15. 3. 15. 8. 12. 17. 5. 19. 10. 18. 7. 2. 20. 15. 20. 16. 12. 19. 10. 11. 13. 13. 14. 19. 12. 8. 5. 12. 20. 7. 5. 14. AHLAK BİL. 11. 19. 12. 15. 4. B C D C D B A D B C C A B A C B D A D A 1. 8. 18. 10. 2. 9. 10. 11. 19. 7. 5. – 5 COĞRAFYA – 1 MATEMATİK – 4 1. 15. 17. 4. 13. 15. 6. 16. 7. 6. 5. 14. 19. 18. 19. 6. 4. 17. 7. 6. 9. 19. 8. 3. 2. 18. 16. 17. 20. 18. 13. 3. 17. 6. 14. 13. 2. 17. 9. 3. 16. 20. 12. 5. 10. 2. 5. DÖNEM SINAVI 2. 4. 7. 14.

19. 13. 8. 2. 6. 10. 7. 3. 12. 11. C D C A A B D A B C B D C A D D C A B D . 11. 7. 18. 9. 4. 13. 14. 6. 11. 3. 19. 5. 2. 10. 15. 11. 11. 20. 17. 19. 7. 5. 3. 12. 17. 10. 5. 16. 13. 11. 6. 15. 20. 2. 8. 15. 11. 17. 4. 9. 18. 19. A D A B C C B A A C B D D B A C A D B C 1. 9. 8. 3. B C D A A B A B A A D B D C D D A B C D 1. C B D B A D A D B C D C C B D A A D B A 1. 9. 4. 17. C C A A D B C C A B D C B A A C D D C D KİMYA – 1 BİYOLOJİ – 4 MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ – 2 İŞ GÜVENLİĞİ – 1 1. 15. 9. DÖNEM SINAVI 2. 20. 15. 8. 17. 17. 9. 10. 18. 5. 18. 3. 14. 16. 4. A B C D C B C A D C B A A C B D B D C A 1. 15. 7. 10. 16. C B C A C D B D B A C D A B D A B C A D 1. 20. 6. 8. 7. 7. 18. 14. 18. 14. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI FİZİK – 2 KİMYA – 5 FELSEFE – 1 SOSYOLOJİ – 1 1. 3. 18. 5. 10. 12. 12. 11. 13. 4. 2. 20. 17. B D C A D D B A B D C B A C D B A C A C 1. 13. 6. 12. 6. 5. 9. 9. 4. 6. 4. 19. 8. 10. 15. 20. 14. 20. 16. 8. 19. 14. 13. 6. 2. 15. 20. 2. 12. 13. 7. 3. 5. 16. 16. 16. 8. 18. 19. 5. 19. 4. 10. 14. 13. 17. 7. 12.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 3. 12. 2. 14. 2. 16.

14. 2. 12. B D B B C D C C A A B A C D D B D B A C 1. 19. 16. 12. 17. 20. 4. 4. 3. 18. 20. 15. 13. 10. 2. 14. 9. 6. 2. 15. 11. 10. 20. 9. 5. 20. 7. B B D C A B A D C A C D C B A B D A D C 1. C D A C D A D B D C C B A B D A B C C A 1. 3. 7. 2. 3. 14. 10. 6. 5. 3. 14. 2. 9. 3. 13. 6. 14. 18. 13. 12. 15. 10. 12. 2. 15. 8. 18. 6. 11. 6. 17. 19. 20. 12. 13. 10. 11. 10. 18. 20. B C A A D A B C D D A D B B C D B C A C EKONOMİ – 1 SANAT TARİHİ – 2 TÜRK EDEBİYATI – 6 TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 1. 8. 9. 10. 7. C A D B B D A C A D B C D B A C D C A B 1. 2. 17. 17. 17. 19. 6. 11. 18. 9. 19. 16. 11. 5. 20. 9. 13. 13. 16. 6. 15. 14.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 3. 8. B C A B A D D C B A D D C D A C C B C A . 13. 8. 20. 15. 19. 18. 11. 16. 8. 19. 6. 5. 18. 7. 11. 12. 15. 12. 16. 14. 4. 7. 16. D C C B D A B C A C D C A B A B A D B D 1. 9. 4. 10. 3. 16. 17. 4. 19. 16. 2. 12. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI GİRİŞİMCİLİK GEOMETRİ – 3 FIKIH – 1 FİZİK – 6 1. 13. DÖNEM SINAVI 2. 7. 8. 17. 8. 4. 8. 11. 5. 5. 3. 9. 5. 7. 17. 4. 18. 14. A B A D C A B D A D C D B C B A C B D C 1. 4. 7. 19. 5. 15.

12. 15. 16. 5. 11. 13. C B C A C D A A C D B C D B D B C A B A 1. 18. 17. 2. 8. 15. 9. 9. 2. 13. C A A B B C D D C A C B A B D A A D B B 1. 6. 14. 19. 2. 3. 3. 12. C B C A B A D D A A D B B C B A C D C D 1. 9. 15. 7. 14. 5. DÖNEM SINAVI 2. 4. 20. 4. 8. C D D C A D A D B A B B C D B B A C A C 1. 2. 8. 16. 14. 12. 10. 9. 10. 3. 13. 15. 16. 18. 6. 9. 20. D C B B A D C D C A C A C A C B D C A A MATEMATİK – 7 KARŞILAŞ. 6. 19. 5. 3. 12. 18. 11. 20. 17. 5. 17. 11. 15. 14. 20. 11. 10. 19. 2. 14. 17. 10. 9. 7. 9. 3. 16. 4. 6. 4. 15. 14. 15. B C B D A C D C B D A C A C D B A B A D 1. 10. 20. 5. 8. 13. 16. 20. 17. 16. 4. TAR. 17. 7. 5. 10. 6. 12. 12. 20. 11. 19. 13. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI DİL ve ANLATIM – 7 BİYOLOJİ – 7 KELAM – 2 İSLAM TARİHİ – 2 1. 5. 10. A C B A B D C C D A C D A B D C D B A B . 17. 6. 17. 12. 2. 6. 3. 6. 19. 11. 7. 5. 4. 16. 11. 4. 13. 9. 8. 19. 16. 3. 18. 7. 7. 14. 13. – 2 ANALİTİK GEOMETRİ – 2 GEOMETRİ – 7 1. 18. 10. 18. 18. 2. 8. 3. 2. 12.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 7. 13. 19. 15. 20. 7. 19. 4. DİN. 8. D C A B D B C B C D A C B D A C B D A C 1. 8. 11. 18. 14.

3. 19. 20. 16. 3. 3. 8. 6. 11. 9. 10. 2. 10. 9. 18. 11. 18. 11. 15. 17. 16. 7. 4. 8. 16. 7. 17. 12. 5. 8. 5. A B C D A A C A A D C A D D B B D C B D 1. 14. TÜRK EDEBİYATI – 3 ALMANCA ALAN – 3 2. 18. 13. 12. 16. 9. 15. 15. 14. 15. 18. 5. 16. 13. 5. 19. 17. 3. 19. – 1 ALMANCA ALAN – 6 1. 7. 6. 20. 19. 2. 6. 8. 2. 19. DİL ve ANLATIM – 3 ALMANCA – 3 2. 6. 3. 15. A B D C B C B B D D A C A C B C D B D A SEÇ. 5. 11. 3. 16. Y. 7. 8. 20. 3. 5. 6. 19. 11. 6. 4. 17. 17. 7. 12. 10. 12. 18. 2. 14. 9. 12. 20. 17. 7. 8. 19. 7. DİL FRANSIZCA. 15. 11. 12. 11. 4. 2. 10. 15. 12. 6. 18. 14. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI SEÇ. 13. 9. 20. 11. 18. 13. 17. 8. 20. 8. 4. 17. 14. 10. 9. Y.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 15. 4. 14. A D A B D C B C C A D D B A B B D C B C 1. C B A C D A A C D A C B D A C D B A D A 1. 13. 9. 10. 13. 3. 20. 5. 4. 19. A D A B D C B C C A D D B A B B D C B C 1. DÖNEM SINAVI 2. 5. 13. 20. C C D A D A A A B A C B B D B C C D C A 1. 2. 4. B A D C A B A B C D B C B C B D A C D A . 2. 6. 10. 4. 16. 14. 16. 12. 13. 18. DİL İNGİLİZCE – 1 ALMANCA – 6 1. C D B C B A D A B C D B B C D A B A D C 1. 10. 7. 2. 14. 9.

10. 9. 5. 19. 14. 12. 4. 18. D B A D B C A D A B D C D C B A B D A C . OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI SEÇ. 3. 20. 8. 15. 17. ALMANCA – 3 1. DÖNEM SINAVI 2. 16. 13. 6. 2. 7. 11.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful