P. 1
2_OTURUM_ALMANCA

2_OTURUM_ALMANCA

|Views: 1,798|Likes:
Yayınlayan: Osman Kader Örs

More info:

Published by: Osman Kader Örs on May 07, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2012

pdf

text

original

Sections

 • DİL ve ANLATIM – 3
 • TÜRK EDEBİYATI – 3
 • DİN KÜL. AHLAK BİL. – 1
 • DİN KÜL. AHLAK BİL. – 5
 • TARİH – 4
 • COĞRAFYA – 1
 • COĞRAFYA – 5
 • MATEMATİK – 4
 • FİZİK – 2
 • KİMYA – 1
 • KİMYA – 5
 • BİYOLOJİ – 4
 • FELSEFE – 1
 • MİLLÎ GÜVENLİK BİL. – 2
 • SOSYOLOJİ – 1
 • İŞ GÜVENLİĞİ – 1
 • GİRİŞİMCİLİK
 • EKONOMİ – 1
 • GEOMETRİ – 3
 • SANAT TARİHİ – 2
 • FIKIH – 1
 • TÜRK EDEBİYATI – 6
 • FİZİK – 6
 • TRAFİK ve İLK YARDIM – 2
 • DİL ve ANLATIM – 7
 • MATEMATİK – 7
 • BİYOLOJİ – 7
 • KARŞILAŞ. DİN. TAR. – 2
 • KELAM – 2
 • ANALİTİK GEOMETRİ – 2
 • İSLAM TARİHİ – 2
 • GEOMETRİ – 7
 • SEÇ. DİL ve ANLATIM – 3
 • SEÇ. TÜRK EDEBİYATI – 3
 • ALMANCA – 3
 • ALMANCA ALAN – 3
 • ALMANCA – 6
 • ALMANCA ALAN – 6
 • SEÇMELİ ALMANCA – 3

OTURUM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI
2. OTURUM: 15 OCAK 2011 Saat:14.00

2

ALMANCA

A

DİKKAT: 1. Bu oturumda, 41 derse ait test soruları yer almaktadır. DERS ADI DİL ve ANLATIM – 3 TÜRK EDEBİYATI – 3 DİN KÜL. AHLAK BİL. – 1 DİN KÜL. AHLAK BİL. – 5 TARİH – 4 COĞRAFYA – 1 COĞRAFYA – 5 MATEMATİK – 4 FİZİK – 2 KİMYA – 1 KİMYA – 5 BİYOLOJİ – 4 FELSEFE – 1 MİLLÎ GÜVENLİK BİL. – 2 SAYFA 2 3 4 5 7 8 9 11 12 14 16 18 19 20 DERS ADI SOSYOLOJİ – 1 İŞ GÜVENLİĞİ – 1 GİRİŞİMCİLİK EKONOMİ – 1 GEOMETRİ – 3 SANAT TARİHİ – 2 FIKIH – 1 TÜRK EDEBİYATI – 6 FİZİK – 6 TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 DİL ve ANLATIM – 7 MATEMATİK – 7 BİYOLOJİ – 7 KARŞILAŞ. DİN. TAR. – 2 SAYFA 22 23 24 26 27 29 30 31 33 34 36 37 39 40 DERS ADI KELAM – 2 ANALİTİK GEOMETRİ – 2 İSLAM TARİHİ – 2 GEOMETRİ – 7 SEÇ. DİL ve ANLATIM – 3 SEÇ. TÜRK EDEBİYATI – 3 ALMANCA – 3 ALMANCA ALAN – 3 2. Y. DİL İNGİLİZCE – 1 2. Y. DİL FRANSIZCA – 1 ALMANCA – 6 ALMANCA ALAN – 6 SEÇMELİ ALMANCA – 3 SAYFA 41 43 44 46 47 48 50 51 52 53 53 54 56

2. Adaylar soru kitapçıklarını kontrol ederek baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvuracaklardır. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. 4. Her ders için 20 soru bulunmaktadır. Bu oturum için, toplam 150 dakikalık cevaplama süreniz vardır. Öğrencinin kaç dersi olursa olsun, isterse bu sürenin tamamını kullanabilir. 5. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. NOT: Almanca Alan – 3 ve Almanca Alan – 6 sorularını sadece, alanı Yabancı Dil olan adaylar cevaplayacaklardır. Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2. OTURUM
DİL ve ANLATIM – 3 1. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir konudur? A) Sanat C) Bale B) Heykel D) Resim 7. Aşağıdakilerden hangisi toplantı sonunda istenilen amaca ulaşıp ulaşılmadığını değerlendirirken sorulması gereken sorulardan biri değildir? A) Ortaya konulan sorun yeterince açıklığa kavuşturuldu mu? B) Konu ile ilintili kararlar alındı mı? C) Farklı örneklere yer verildi mi? D) Toplantı iyi yönetildi mi? 12. “Deniz turuncu bir ışıltı içinde akıyordu. Yumuşamış gibi duran fener; göğün yarısı turuncu, yarısı belirsiz bir maviyle kurşuninin arasında gidip gelen yumuşaklığına, bir baş parmağın hafif bir bastırmasıyla gömülmüştü.” Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? A) Alıntılardan B) Betimlemeden C) Sayısal verilerden D) Tanık göstermeden

2. Aşağıdakilerden hangisi “özet”i ifade eder? A) Konu B) Plan C) Not alma D) Ayrıntısız anlatım

8. Bir konunun dinleyiciler önünde söyleşi havası içerisinde tartışılmasına ne ad verilir? A) Panel C) Mülakat B) Sempozyum D) Sunum

3. Aşağıdakilerden hangisi panelin planı içinde yer almaz? A) Konuşmacılara sorulacak sorular B) Bilimsel geçerliliği saptamak C) Konuşmaları özetlemek D) Panelin yapılış nedeni

13. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapılırken yararlanılan araçlardan biri değildir? A) CD C) Mikrofon B) Bilgisayar D) Telefon

9. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapacak kişinin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir? A) Sunum yerini önceden görmesi B) Kullanacağı malzemeleri kendisinin kontrol etmesi C) Sunumdan önce prova yapması D) Teknik imkanları sınırlı ölçüde kullanması

4. Oscar Wilde’ın “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.” sözü aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamaktadır? A) Sunum C) Tartışma B) Nutuk D) Sempozyum

14. Yeşil pencerenden bir gül at bana, Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. (Ahmet Muhip Dıranas) Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir? A) Dostluk C) Anılar B) Aşk D) Endişe

10. Bir yazıda öne sürülen, ortaya konan sorunun, düşüncenin açıklandığı bölme ne ad verilir? A) Paragraf C) Gelişme B) Giriş D) Sonuç

5. Aşağıdakilerden hangisi tartışanların geçerli çözüm yolları bulabilmesi için uyması gereken kurallardan değildir? A) Tartışma konusu dışına çıkmamak B) Aynı konuda üst üste söz almaya uğraşmak C) Düşünceleri anlaşılır, açık ve kısa söylemek D) Gerçeği, uygun ve yararlı olanı bulmaya çalışmak

11. Aşağıdakilerden hangisinde konu sınırlandırılması yanlıştır? I.Aşama A) Sinema B) Spor C) Coğrafya D) Müzik II.Aşama III.Aşama

15. Bir metni oluşturan söz ve söz öbekleri arasındaki anlam ve mantık bağıntısına ne ad verilir? A) Duruluk C) Bağdaşlık B) Akıcılık D) Tutarlılık

Atıf Türk Yılmaz sineması filmleri Kış sporları Himalayalar Caz Kayak Karadeniz iklimi Klasik caz

16. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Toplantıda üç saat süreyle sunum yaptılar. B) Fıstık çamlarının altında piknik yaptık. C) Ahmet Ankara’ya salı günü geldi. D) Ona karlı bir kış günü rastladım.

6. Daha sonra hatırlanması için yazılan kısa yazılara ne ad verilir? A) Rapor C) Paragraf B) Küpür D) Not

2

2. OTURUM
17. “Sinekli Bakkal” adlı roman aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Halikarnas Balıkçısı B) Halide Edip Adıvar C) Cevdet Kudret D) Peyami Safa TÜRK EDEBİYATI – 3 1. Eski Türk destanlarının tarihsel sınıflandırması içinde başta gelen destan, aşağıdakilerden hangisidir? A) Şu Destanı B) Göç Destanı C) Bozkurt Destanı D) Yaradılış Destanı 6. Kar buz kamug erüşti Taglar suvı akıştı Kökşin bulıt örüşti Kayguk bolup egrişûr Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir? A) — a —b —a —b C) — a —a —a —b B) — a —a —a —a D) — a —b —b —a

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Diğer gömlek size daha çok yakıştı. B) Bu çalışmalar kişiyi iyi bir yazar yapabilir. C) Bilimkurgu kitaplarını nadiren, ara sıra okurum. D) Herkesin unutamadığı pek çok anısı vardır.

2. Günümüzde atasözleri olarak bilinen özlü sözlerin sözlü edebiyattaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sav C) Özdeyiş B) Koşuk D) Sagu

7. “Kolları Bağlı Odysseus”nun yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ceyhun Atuf Kansu B) Melih Cevdet Anday C) N.Y. Gençosmanoğlu D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

19. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin yanlış kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Sevinçten kulakları ağzına varmıştı. B) Beş saat süre ile susmuştu. C) Tarladaki zararlı otlar yolarak bir yere yığılmalıdır. D) Benimle ilgilenmiyor, ihmal ediyor.

3. İslamiyetten önceki dönemde ağıt, yas şiiri anlamına gelen şiir, aşağıdakilerden hangisidir? A) Destan C) Sav B) Mâni D) Sagu

8. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Aras Ören - Berlin Üçlemesi B) Gülten Akın - Seyran Destanı C) Cahit Külebi - Sakarya Meydan Savaşı D) Nazım Hikmet - Kurtuluş Savaşı Destanı

4. Orhun Yazıtları’ndan söz eden ilk kaynak, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kutadgu Bilig B) Tarih-i Cihanküşa C) Atabet’ül Hakayık D) Divanü Lugat’it - Türk

20. Bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği tartışma biçimidir. Salonda izleyiciler önünde yapılır. Konu önceden tespit edilir. Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi tercih edilir. Bu bilgiler aşağıdaki toplantı türlerinden hangisine aittir? A) Panel C) Forum B) Münazara D) Sempozyum

5. Kahramanların başından geçen olağanüstü olayları törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum eserlere ne ad verilir? A) Destan C) Sav B) Koşuk D) Roman

9. Yunan sitelerinin Troya şehrini ele geçirmek için giriştikleri savaşları, Troya’nın yıkılışından sonra yurduna dönmek için yola çıkan İthake kralının serüvenlerini anlatan destan, aşağıdakilerden hangisidir? A) Odysseus C) Şehname B) İlyada D) Gılgamış

10. Aşağıdakilerden hangisi edebî eser sayılmaz? A) Şiir C) Tiyatro B) Hikâye D) Bilimsel yazılar

3

Kişinin inancını davranışlarına yansıtması. sorularının cevabını tam olarak aşağıdakilerin hangisinde bulmaktadır? A) Tarih C) Din B) Psikoloji D) Mantık 4 . Tarihte Türk sözcüğünün ilk kez geçtiği metin. Allah’ın razı olduğu işleri yapması. Agnostisizm. yüzyıllar arası aşağıdaki alfabelerden hangisini kullanmamıştır? A) Latin C) Sogut B) Mani D) Uygur 4. Bir ulusun yüzyıllar içinde meydana getirdiği edebî eserleri inceleyerek geçirdiği dönemleri kronolojik bir sıra içinde ele alan bilim dalı. “Fahim Bey ve Biz” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Reşat Nuri Güntekin B) Yahya Kemal Beyatlı C) Abdülhak Şinasi Hisar D) Ahmet Hamdi Tanpınar 19. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı dönemlerinden biridir? A) Millî Edebiyat B) Sözlü Edebiyat C) Türk Halk Edebiyatı D) Klasik Türk Edebiyatı 17. Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyetten sonraki Türk destanlarından biri değildir? A) Timur Destanı B) Köroğlu Destanı C) Cengiz Han Destanı D) Oğuz Kağan Destanı 3. — Dünyaya niçin geldim? — Yaratılmamdaki amaç nedir? — Ölümden sonra neolacak? 5. aşağıdakilerden hangisidir? A) Dram C) Trajedi B) Karagöz D) Orta oyunu B) Ruhî D) Bedenî 7. Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtları’nı Arap harfleriyle ilk kez yayımlamıştır? A) Talat Tekin B) Necib Asım C) Muharrem Ergin D) Hüseyin Namık Orkun 20. – 1 1. razı olmadığı işlerden uzak durması olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İbadet C) Tövbe B) Dua D) Namaz 16. eşya gibi birtakım figürlerin arkadan ışık verilerek bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanan gölge oyunu. Aşağıdaki kavramlardan hangisi tek tanrıcılığı ifade etmektedir? A) Agnostisizm B) Politeizm C) Gnostisizm D) Monoteizm 12. Deriden kesilmiş insan. bitki. OTURUM 11. Aşağıdakilerden hangisi Gnostisizm için söylenemez? A) Tanrı bilgisine sezgi ile ulaşılabileceği B) Kutsal kitapların görünenin dışında birtakım sırlar içerdiği C) Kutsal metinler üzerinde şifrelerin bulunduğu D) Tanrının varlığının bilinmez olduğu 14. aşağıdakilerden hangisidir? A) Divanü Lugat-it Türk B) Oğuz Kağan Destanı C) Göktürk Kitabeleri D) Alp Er Tunga Sagusu DİN KÜL.2. Türkler 5 ve 9. Uygur alfabesinde kaç harf bulunmaktadır? A) 38 B) 29 C) 18 D) 14 Yukarıdaki kişi. İnanma ihtiyacı insanın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? A) Fizikî C) Maddî 2. aşağıdakilerden hangisidir? A) Edebiyat tarihi B) Sanat tarihi C) Arkeoloji D) Tarih 6. Aşağıdakilerden hangisi çok tanrıcılığı ifade etmek için kullanılan dinî ve felsefi bir terimdir? A) Agnostisizm B) Gnostisizm C) Politeizm D) Monoteizm 13. AHLAK BİL. Edebî değer taşıyan ilk yazılı Türk metinleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Destanlar B) Kutadgu Bilig C) Göktürk Yazıtları D) Atabetü’l Hakayık 18. aşağıdaki kanaatlerden hangisini kabul etmez? A) Tanrı’nın varlığının bilinemeyeceğini B) Dinlerin vahiy kaynaklı olduğunu C) Tanrı’nın sıfatlarının kavranamayacağını D) Dinlerin Tanrı’dan gelmediğini 15.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin annesidir? A) Hz. Peygamber’e gelmiş olan vahiylerin tümünün iki kapak arasında toplanmış hâline ne ad verilir? A) Kitap C) Nüsha B) Mushaf D) Hüsnühat 17. üzücü olay C) Yaratmak. İslam’ın insan için yaratılmışların en üstünü. tedbirsizliği sonucu doğan olumsuzluklardan dolayı sorumlu tutulamaz. Aişe 20. Hz.2. 3-4) Bu ayette temizlenme hangi anlamda kullanılmıştır? A) İslam’ı kabul etme B) İslam’ı inkâr etme C) Boy abdesti alma D) Namaz abdesti alma 14.’’ Yukarıda tanımı verilen kavram. bir şeyi sonuna kadar götürmek 10. ‘‘Cünüplük. en şereflisi anlamında kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanıkamil B) Eşrefimahlukat C) Ashab-ı Kehf D) Ashab-ı Kiram 15. ‘‘(Resûlüm) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek’’ (Abese suresi. Kur’an-ı Kerim’de kader kavramı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilmiştir? A) Doğuştan gelen bedensel ve zihinsel engellilik B) Evrendeki ölçü. Osman 3. Sorumluluk konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İnsanın bireysel ve toplumsal sorumlulukları vardır. AHLAK BİL. Sevgili Peygamberimiz vefat edince onu aşağıdakilerden hangisi yıkamış ve kefenlemiştir? A) Hz. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir? A) Furkan C) Fikir B) Zikir D) Kitap DİN KÜL. Halîme B) Hz. 12. Ali B) Hz. Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de nazil olan ayetlerde konu edinilmemiştir? A) Tevhit B) Meleklerin varlığı C) Kıyamet ve ahiret D) Miras konuları 5 . Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla ilgili kavramlar arasında yer almaz? A) Tecvit C) Mukabele B) Hatim D) Tefsir 2. hüküm B) Beklenmeyen durum. uyum ve düzen C) Trafik ve iş kazaları sonucu oluşan sakatlık D) Ahlaka uygun davranışların toplumsal hayata olumlu katkıları 11. D) İnsan. C) İnsan. hayız ve nifas gibi manevi kirlilikten kurtulmak için niyet ederek ağız ve burun içleri de dâhil hiçbir kuru yer kalmadan bütün vücudu yıkamaktır. Hatice D) Hz. yerine getirmek D) Bitirmek. kötü duygu ve düşüncelerden uzaklaştırması D) İnsanı fiziki olarak güzelleştirmesi 16. aşağıdakilerden hangisidir? A) Gusül abdesti B) Namaz abdesti C) Vucut temizliği D) Teyemmüm abdesti 19. – 5 1. B) İnsan inanç ve eylemlerinden bireysel olarak sorumludur. sağlam yapmak. Ebu Bekir C) Hz. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘kaza’’ kavramının sözlük anlamlarından değildir? A) Emir. Peygamberimizin defnedildiği kabrin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cennetülbaki B) Cennetülmualla C) Ravzaimutahhara D) Müzdelife 18. gücünü aşan konularda sorumlu değildir. Âmine C) Hz. Ömer D) Hz. OTURUM 8. İbadetin insanı temizlemesi/ arındırması tam olarak hangi anlama gelmektedir? A) İnsana temizlik alışkanlığı kazandırması B) İnsanın insanlarla ilişkilerini kuvvetlendirmesi C) İnsanı kötülüklerden. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin amaçları arasında yer almaz? A) Allah ibadete layık olduğu için ibadet etmek B) Allah’ın emrini yerine getirmek için ibadet etmek C) Allah’ın rızasını kazanmak için ibadet etmek D) Dünya nimetlerini elde etmek için ibadet etmek 13. Tecvit Kur’an-ı Kerim’in hangi yönüyle ilgilidir? A) Okunması C) Tefsiri B) Yazılması D) Meali 9.

ne mü’min ne de kâfirdir.’’ (Âl-i İmrân suresi. din anlayışındaki yorum farklılıklarının nedenlerinden hangisine örnek gösterilebilir? A) Kültürel sebepler B) Siyasi sebepler C) Coğrafi nedenler D) Dinî metinlerden kaynaklanan sebepler 7. Hamza 5.Kimsesiz insanlarla ilgilenir. Muhammed (s. Bireyler arasındaki kardeşlik ruhu kuvvetlenir. OTURUM 4. Yukarıda anlatılan durum. onlara şefkat gösterirdi. 185) Bu ayette verilen mesaj aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha yakından ilgilidir? A) Ecel C) Tedbir B) Rızık D) Afet 8. Muhammed’in gül ile simgelenmesi (sembolize edilmesi) 13. Gerçekleştirilmek istenen bir iş için maddi veya manevi tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra Allah’a güvenip sonucun hayırlı olmasını Allah’tan istemektir. sorunlarını gidermeye çalışırdı. Muhammed.Yaşlılara ve özürlülere iyi davranır. Aynı inanç etrafında birliktelik. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Hz. Peygamberin hadislerinden yararlanılması C) Edebiyatımızda mevlit naat(na’t).2. ‘‘Her canlı ölümü tadacaktır. . B) Rızkı Allah tarafından belirlenmeyen hiçbir canlı yoktur. ‘‘Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. rızkına helal yollardan ulaşmak için çalışmalıdır. Muhammed’e duyulan derin sevgi ve bağlılığın sonuçlarından değildir? A) Erkek çocuklara. 6.v). Bu sayılanlar Hz.. aynı dine inanan ancak farklı kültürel değerlere sahip topluluklarda farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasında rol oynamıştır. Bu durumu ibadetlerin aşağıdaki yararlarından hangisine örnek gösterebiliriz? A) İnsanda güven duygusunu geliştirme B) Sosyal yardımlaşmayı teşvik etme C) Bireylerin birbiriyle kaynaşmalarına katkıda bulunma D) Kötülüklerden alıkoyma 11. Fatma D) Hz. alkol ve sigara tüketimi belirgin bir şekilde azalıyor. Bu paragrafta ibadetlerin yararlarından hangisi örneklendirilmektedir? A) Toplumsal kaynaşmaya katkıda bulunma B) Bireyde güzel duygular oluşturma C) Kişide diğerkâmlık erdemini yerleştirme D) Bireyi kötülüklerden uzaklaştırma 10. Hz. İman ile küfür arasında bir yerdedir ve fasıktır. ‘‘Büyük günah işleyen kimse. Bu durum. Muhammed’in hangi insani yönüne örnek oluşturur? A) Merhametliliğine B) Güvenilirliğine C) Kolaylaştırıcılığına D) Hoşgörüsüne 12. Hasan B) Hz. toplum olma bilincini canlandırır. Mustafa. Cuma. İstatistiklere göre ramazan ayında.’’ (Ahzâb suresi. birlikte yaşama bilinci gelişir. hilye ve miraciye gibi edebi türler bulunması D) Hz.a. 33) Bu ayette geçen ehlibeyt ifadesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? A) Hz. bayram ve cenaze namazları gibi cemaatle yapılan ibadetlerle insanların. Ali C) Hz. Fetihler sonucu İslam diniyle yeni tanışan ve müslüman olan toplumlar eski kültürlerinden kopamamış. C) Müslüman olsun veya olmasın her insanın rızkını Allah verir..’’ Bu görüş aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir? A) Haricilik mezhebine B) Şia mezhebine C) Mu’tezile mezhebine D) Maturidîlik mezhebine 14. Ahmed ve Mahmud isimlerinin verilmesi B) İslam inancını anlamada Hz. gelenek ve göreneklerini de dinî inançlarıyla bütünleştirmek sûretiyle devam ettirmişlerdir. onlara yardım ederdi. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A) Kader C) Tevekkül B) Azim D) Salih amel 9. Rızık hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Helal veya haram rızka ulaşmakta bireyin bir rolü bulunmaz. suç işleme oranlarında büyük düşüş oluyor. D) Birey. . aşağıdaki mezheplerin hangisinde bir ilke olarak yer almıştır? A) Haricilik C) Şiîlik B) Mutezile D) Eş’arîlik 6 . Açık veya gizli bir tehlikeden inancını gizleyerek korunma (takiyye).Öksüz ve yetim çocukları gözetir. .

Ali. Muhammed’den sonra insanların en faziletlisi ve ilk meşru (yasal) halifedir. Hz. Osmanlı padişahlarının. Osmanlı ailesinin en yaşlı ve olgun üyesinin tahta geçmesi kuralı. Sabit’tir. D) Allah. fiyatların tespitinde yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleyen görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Kethüda C) Ehl-i hibre B) Şeyh D) Yiğitbaşı 18. 2. B) Oniki imamın altıncısı olan Cafer es-Sadık’ın görüşlerini esas alır. İlmiye sınıfını Divanıhümayûnda temsil eden görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Vezir B) Kaptanıderya C) Kadı asker D) Nişancı 9.Nizamı Cedit Ordusunun kurulması IV. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı taşra yönetimindeki görevliler arasında yer almaz? A) Nişancı C) Beylerbeyi B) Muhtesip D) Sancak beyi 7 .III B) I . Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda fethettiği topraklara Müslüman Türkleri yerleştirmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? A) Dikey hareketlilik B) Yatay hareketlilik C) Rol çatışması D) Kazanılmış statü 5. aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde getirilmiştir? A) I. 19. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorumları birleştiren kavramlardan biridir? A) Tevhit C) Kıyas B) İmamet D) Rey TARİH – 4 1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde bir yönetim birimi değildir? A) Eyalet C) Kaza B) Sancak D) Divan 10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunu oluşturan milletler arasında yer almaz? A) Slavlar C) Arnavutlar B) Germenler D) Boşnaklar 3. Aşağıdakilerden hangisi Maturidilerin benimsediği görüşlerdendir? A) Bir fiilin kendisinde iyilik ve güzellik yoktur. • Kadı • Müderris • Şeyhülislam • Müftü Yukarıda verilen devlet görevlileri Osmanlı toplumunda hangi sınıf içinde yer almaktadır? A) İlmiye C) Seyfiye B) Kalemiye D) Reaya 17. B) Büyük günah işleyen kimse dinden çıkmaz C) Hz. Aşağıdakilerden hangisi amelîfıkhî mezheplerdendir? A) Şiîlik C) Eş’arîlik B) Şafiîlik D) İmamiyye 6.II D) I . Osmanlı Devleti’nde. Mahmut Döneminde yapılmıştır? A) Yalnız I C) I . Her loncada malların niteliği hakkında görüş bildiren.IV 20. divan üyelerini ve yabancı elçileri kabul ettiği yer.Posta servislerinin kurulması III. 16.II .II .Yeniçeri Ocağının kaldırılması II. Allah emretti ise fiil güzel. D) Osmanlı Devleti’nde resmi mezhep olarak kabul görmüştür. D) “el-Muvatta” adlı hadis kitabı en önemli eseridir. OTURUM 15. Ahmet D) II. yasakladı ise kötüdür. Murat B) I. sarayın hangi bölümüdür? A) Has Oda B) Hazine Odası C) Seferli Odası D) Arz Odası 8.Mekteb-i Harbiyyenin açılması Yukarıda verilen yeniliklerden hangileri II. kuluna gücünü aşan bir sorumluluk yükleyebilir.2. C) Fıkıhta içtihat (rey) ve kıyasa en çok baş vuran mezhebin kurucusudur. İmam-ı Azam Ebu Hanife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Asıl adı Numan b. B) Ebu Yusuf ve Muhammed eşŞeybanî gibi büyük âlimler yetiştirmiştir. 4. Aşağıdakilerden hangisi Caferilik mezhebini tanıtan bir bilgi değildir? A) Beş vakit namazı cem ederek (öğle ile ikindiyi akşam ile yatsıyı cem ederek) üç vakit olarak kılınabileceğini söyler. C) İran ve Azerbaycan’da yaygın olup Türkiye’de de mensupları vardır. Osman ? Şemadaki ‘‘?’’ bulunan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Caferîlik C) İmamiyye B) Maturidîlik D) Zeydîlik 7. Mehmet C) III. I.

Cihannüma III. Aşağıdakilerden hangisi buzulların oluşturduğu aşınım şekillerdendir? A) Lapya C) Falez B) Hörgüç Kaya D) Dev Kazanı 17. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un yiyecek ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulmuştur? A) İrâd-ı Cedid Hazinesi B) Hazine-i Hassa C) Tersane Hazinesi D) Zahire Hazinesi 7.N 13. Osmanlı Devleti’nde resmî yazışma dili olarak ..Seydi Ali Reis ..eser eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I C) III ... Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde kullanılan madenî paralardan biri değildir? A) Akçe C) Kırmızı B) Sikke-i hasene D) Kaime 5.Evliya Çelebi . A COĞRAFYA – 1 1.Kitab-ı Bahriye II... Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde sıcaklık dağılışını gösteren harita türüdür? A) İzohips Haritaları B) İzoyet Haritaları C) İzobar Haritaları D) İzoterm Haritaları 50m Yukarıdaki eş yükselti haritasında A ile gösterilen yerin yüksekliği kaç m’dir? A) 125 C) 200 B) 150 D) 300 8 . Aşağıdakilerden hangisi örfi vergilerden biridir? A) Avarız C) Haraç B) Öşr D) Cizye 19.Arapça D) Arapça . Aşağıdakilerden hangisi atmosferde miktarı değişebilen gazlardandır? A) Karbondioksit B) Asal gazlar C) Oksijen D) Azot 8.N Şekle göre güneş ışınlarının en küçük açıyla geldiği nokta hangisidir? A) A noktası C) C noktası B) B noktası D) D noktası 14.. Aşağıdakilerden hangisi atmosfer basıncının değişmesinde etkili olan bir faktör değildir? A) Yükselti C) Boylam B) Enlem D) Sıcaklık 15.K.. Dünyanın kutuplardan basık ekvator çevresinde şişkince şekline verilen ad nedir? A) Elips C) Eksen B) Geoit D) Ekinoks 16.. Verilen cümledeki boşluklar aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır? A) Farsça .... bilim dili olarak da .IV B) II .. Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti devlete ait olan topraklar aşağıdakileden hangisiyle isimlendirilmiştir? A) Öşrî toprak B) Mülk arazi C) Mirî arazi D) Haracî toprak 12.Seyahatname IV. Aşağıdakilerden hangisi iklim elemanlarından değildir? A) Sıcaklık C) Dalga 4.K....2. • Ahmet Karahisarî • Hafız Osman • Mustafa Rakım Efendi • Mustafa İzzet Efendi Osmanlı Döneminde yetişen yukarıdaki kişiler aşağıdaki sanat alanlarından hangisinde isim yapmışlardır? A) Minyatür sanatı B) Hat sanatı C) Cilt sanatı D) Seramik sanatı 6.. OTURUM 11.. Duyun-ı Umumiye İdaresinin kuruluş sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı Devleti’nin dış borçlarının ödenmesini sağlamak B) Reayadan toplanan vergileri düzene koymak C) Devletin gelir ve giderlerini belirlemek D) Çiftçiye düşük faizli kredi vermek 2. C D B B) Rüzgar D) Yağış A K.. I.Pirî Reis .Farsça E G.Türkçe C) Türkçe .IV 3.Arapça B) Arapça .. Aşağıdakilerden hangisi mirî arazi içerisinde yer almaz? A) Paşmaklık C) Mukataa B) Haraciye D) Yurtluk 18..Kâtip Çelebi .Miratü’lmemalik Yukarıdaki yazar .. Osmanlı Devleti’nde ilk açılan banka aşağıdakilerden hangisidir? A) Bank-ı Osmanî B) Ziraat Bankası C) Bank-ı Dersaâdet D) Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası 20. kullanılmıştır.III D) II ..

Yeryuvarlağının en üstünde yer alıp Sial ve Sima’dan oluşan katman aşağıdakilerden hangisidir? A) Manto B) İç çekirdek C) Dış çekirdek D) Yerkabuğu 3. Yeryüzünün şekillenmesinde en fazla etkili olan dış güç aşağıdakilerden hangisidir? A) Rüzgârlar B) Buzullar C) Akarsular D) Dalga ve akıntılar 16.000 ölçekli bir haritada iki şehir arası 7 cm olarak gösteriliyorsa bu mesafe gerçekte kaç km’dir? A) 9 km C) 35 km B) 15 km D) 70 km 9 . Verilen bilgiler aşağıdaki hangi iklime aittir? A) Okyanussal B) Kutup C) Muson D) Çöl 4. Suyun bulutlardan katı veya sıvı halde yeryüzüne geri dönmesine ne denir? A) Yağış B) Terleme C) Buharlaşma D) Yüzey akışı 10. D) Biyoçeşitliliğin oluşmasında etkilidir. 17. Yukarıda verilenler hangi jeolojik zamanda gerçekleşmiştir? A) Neozoik C) Paleozoik B) Mezozoik D) Prekambrien 12. D) Hayvansal gıda üretimini artırır. D) Kara ve denizlerin dağılışını sağlar. 1/500. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünün yararlarından değildir? A) Toprak oluşumu için kayaçların parçalanmasını sağlar. I III II IV 18. B) Yeryüzünde güneş ışınlarının dengeli dağılışını sağlar. C) Canlılar için yaşam kaynağıdır. Aşağıdakilerden hangisi hayvancılığın ekonomiye yaptığı katkılardan biri değildir? A) Erozyonu azaltır. • Buharlaşma ve nem azdır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İklimin uygun olmayışı B) Pahalı bir yatırım olması C) Enerjiye olan ihtiyacın azalması D) Yeryüzü şekillerinin uygun olmayışı 14. Aşağıdakilerden hangisi devirli rüzgarlardandır? A) Muson rüzgârları B) Alize rüzgârları C) Batı rüzgârları D) Kutup rüzgârları 2. Bir kutuptan diğer kutba ulaşarak kutup noktalarını birleştiren yaylara ne ad verilir? A) Ekvator C) Paralel B) Meridyen D) Dönence COĞRAFYA – 5 1. • Sıcaklık yıl boyunca 0 ºC altındadır. C) Yeraltı kaynaklarının (maden) çeşitliliğini sağlar. • Buzul çağı yaşanmıştır. aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde yaz ayları yağışlı kış ayları kurak geçmektedir? A) Kutup iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklimi D) Muson iklimi 13. 19. C) İş imkanlarını genişletir. • İnsanoğlu ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin görevlerinden biri değildir? A) Gecelerin çok soğuk gündüzlerin çok sıcak olmasını engeller. OTURUM 9. Karstik biriktirme şekillerinden Pamukkale travertenleri hangi ilimiz sınırları içinde yer alır? A) Aydın C) Manisa B) Denizli D) Muğla 15. • Güneş ışınlarını yıl boyunca eğik alır. Yağış rejimine göre.2. • İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluşmuştur. 11. Aşağıdakilerden hangisi biyosferi ifade eder? A) Su küre B) Taş küre C) Hava küre D) Canlılar küresi 5. B) Bitkilerin fotosentezi için gereklidir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yöre A) Divriği B) Guleman C) Kayseri D) Murgul Maden Demir Krom Bor Bakır Haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde deprem tehlikesi daha fazladır? A) I B) II C) III D) IV 20. Çevreyi kirletmeyen temiz ve tükenmez bir enerji kaynağı olmasına rağmen ülkemizde rüzgar gücüyle çalışan santraller yok denecek kadar azdır. B) Tarımsal üretime katkı sağlar.

5 25.8 33.2. B) Küçükbaş hayvan besleyenlerin sayısı azalmıştır. Aşağıdaki ülkelerden hangisi nüfus artışını destekleyen nüfus politikası uygulamaktadır? A) Çin C) Fransa B) Endonezya D) Hindistan 10. Aşağıdaki endüstri dallarından hangisinin üretiminde hayvansal ham maddeden yararlanılmaz? A) Dokuma C) Konserve B) Konfeksiyon D) Seramik 11. Hereke (Kocaeli) aşağıdaki ürünlerden hangisiyle ün yapmıştır? A) Halı C) Konserve B) Şekerpancarı D) Tütün 13.1 Yıl / miktar 2005 (milyon baş) 10. • Danimarka • Norveç • Japonya Verilen ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa kıtasında bulunmaları B) Balıkçılıkta gelişmiş olmaları C) Avrupa Birliği’ne üye olmaları D) Zengin kömür yataklarının bulunması 17.4 9. Temel sanayi ham maddelerinden yoksun olmasına rağmen yüksek teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak sanayide gelişmiş ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Yunanistan B) Japonya C) Hindistan D) Brezilya Yukarıda verilen tabloya bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine kesinlikle ulaşılır? A) Hayvanların kesimi artmaktadır. Orman yangınlarının meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin payı daha fazladır? A) Kasten yakma B) Yıldırım düşmesi C) Bilinmeyen nedenler D) İhmal. Türkiye’de üretilen kromun dışarıda kolay alıcı bulması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A) Üretim teknolojisindeki gelişmişliğe B) Alıcı ülkelerin yakın olmasına C) Kullanım alanının çeşitliliğine D) Kolay işlenebilir olmasına 12. D) Küçükbaş hayvan sayısı sığır sayısından fazladır. Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkınların afete dönüşmesine neden olur? A) Mera ve orman alanlarının genişletilmesi B) Sel ve taşkın riski olan yerlerin yerleşime açılması C) Planlı altyapıya önem verilmesi D) Akarsu vadilerinin ıslah edilmesi 9. Aşağıdakilerden hangisi bir akarsuyun hidroelektrik enerji potansiyelini etkilemez? A) Akarsuyun debisi B) Topoğrafik koşulları C) Akarsu yatağının eğimi D) Bitki örtüsü 18. kaza 7.3 6. C) Besici sayısı azalmaktadır. Adana çevresi aşağıdaki bölge tiplerinden hangisi içinde yer alır? A) Dağlık bölge B) Düz ovalık bölge C) Maden bölgesi D) Serbest Ticaret Bölgesi 14.5 20. dikkatsizlik. Türkiye’de sanayi kuruluşlarının dağılışında yüzey şekilleri ve ulaşım ağı etkilidir. Oxford şehrinin dünya çapında bir üne sahip olmasında hangi özelliği etkili olmuştur? A) Eğitim faaliyetleri B) Tarımsal özellikleri C) Yüksek teknolojisi D) Dini şehir olması 10 . Hayvan cinsi Sığır Koyun Keçi Yıl / miktar 1995 (milyon baş) 11. Türkiye yıllık krom üretiminin yarısını ihraç etmektedir. OTURUM 6. 15. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerden aldıkları enerjiyi bünyelerine alarak yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için kullanan ve enerji akışını sağlayan bir canlıdır? A) Geyik C) Aslan B) Mantar D) Leopar 16. Anadolu’da çok sayıda medeniyet kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha az olmuştur? A) Coğrafi konumunun B) Yeryüzü şekillerinin C) Yeraltı zenginliklerinin D) İkliminin 8. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu destekleyen bir örnek değildir? A) Samsun limanının Sinop limanından gelişmiş olması B) Sanayi kuruluşlarının Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşması C) Çukurova’da tarım alet ve makina üretiminin yaygın olması D) Doğu Anadolu’da büyük endüstri kuruluşlarının az olması 19.

. cos d arcsin 1 n ifadesinin 2 değeri kaçtır? A) 1 2 C) 1 B) 3 2 D) 3 X 13. 3 sin x . 30º 8 5 C A B X 2. sin 15º. cos a . | BE | = | CE | olduğuna göre. + D) . dir. sin a + b . ABC üçgeninde m ( B) = 90º X = 0. 12.. 1345º nin esas ölçüsü kaç derecedir? A) 85 C) 155 B) 99 D) 265 6.3 B) . r 1 x 1 3r ve sin x = .1 D) a 2 sec a ifadesi aşağıdakiler2 1 + tan a den hangisine eşittir? A) tan a C) sin a B) cot a D) cos a 15.b 2 2 sin 80º + sin 20º olduğuna göre. + . tan (3x + 2) fonksiyonunun periyodu kaçtır? A) r 4 C) 2r 3 B) r 3 D) 3r 4 4 Şekildeki ABC üçgeninde % m (BAC) = 30º. m (A) .m ( B) işleminin sonucu kaçtır? A) 10º 49l 24m B) 11º 39l 24m C) 11º 49l 34m D) 10º 39l 24m 8. 2 cos 72º = 2a . OTURUM MATEMATİK – 4 1. tan a aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 1 3 B) 1 2 C) 2 3 D) 3 4 14. . + .. üçgenin alanı kaç santimetrekaredir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 X X göre.8 15 15 D) 17 11. cot 123º trigonometrik değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) + . tan 65º . sin A X tan A kaçtır? A) 3 5 B) 4 5 C) 3 4 D) 4 3 3. 9. cotx değeri kaçtır? A) 4 13 C) 7 10 B) 8 17 D) 7 8 D) 2 3 11 . C) + . cos 15º ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 B) 1 2 C) 1 4 D) 1 8 4. + . cos 36º nin a cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) a 2 C) 2a B) a .8 ise 2 17 tan x’in değeri kaçtır? A) . sin a + sin b = 2.4 cos x = 1 olduğuna 5 cos x + sin x 3 göre. + . sin 255º.3 3 C) 3 D) 3 3 10. + .tan 20º ifadesinin 1 + tan 65º. | AB | = 8 cm ve | AC | = 5 cm olduğuna göre. 6 olduğuna göre. B) . + .2. cos 40º ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 C) 2 B) 3 5. tan 37º. cos 315º. m (A) = 35º 44l 16m ve X m ( B) = 24º 54l 52m olduğuna 7. cot 4r ’ün değeri kaçtır? 3 A) .1 ’dir. Şekilde ABCD bir karedir.1 olduğuna göre. cos 2a = 2 cos a . tan 20º değeri kaçtır? A) 1 C) 2 2 B) 3 D) 3 3 16. + .15 8 8 C) 15 B) .

Noktasal bir ışık kaynağından 20 cm uzağa bir kenar uzunluğu 2 cm olan kare şeklinde saydam olmayan levha konuluyor. Buna göre O noktası etrafında oluşan aydınlanma kaç lüx’tür? (cos 60º= 1 . saydam olmayan cisim ve perdeden oluşan sistem şekildeki gibidir. tan x = 1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) % x: x = r + kr / 4 r + kr B) % x: x = / 3 C) ( x: x = 3r + kr 2 4 D) ( x: x = 2r + kr 2 3 150 cd şiddetindeki ışık kaynağının O noktasına olan uzaklığı 50 cm’dir.II C) II . C) Gelen ışın. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? A) Güneş C) Yıldızlar B) Ay D) Ateş böceği 4.Işık kaynağı ile yüzey arasında uzaklık III. Işığın yansıması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gelme açısı. B) Saydam olmayan cisim 1 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür.1 2m A) B) 2m 2 1 . yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemde bulunur.2 = 0 denkleminin 90. D) Noktasal ışık kaynağı 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. Kaynaktan 80 cm uzağa ise bir perde yerleştiriliyor. I. Bir yüzeyde oluşan aydınlanma için.2m D) 2m 2 1-m FİZİK – 2 1. 2 sin x + 3 sin x .2. 12 sin 2x + sin 4x + sin 6x ifadecos 2x + cos 4x + cos 6x sinin değeri kaçtır? A) 1 3 C) 3 B) 1 D) 2 19.III D) I . 18. 2. sin 60º= 3 ) 2 2 A) 600 C) 300 B) 300 3 D) 150 5. C) Perde 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. r C aralığındaki kökü 2 aşağıdakilerden hangisidir? A) r 12 C) r 4 B) r 6 r D) 3 2 3. B) Işığın yüzeyle yaptığı açı ile gelme açısının toplamı 90°dir. 2 1 Tam Gölge Perde saydam olmayan cisim Noktasal ışık kaynağı. yansıma açısına eşittir. OTURUM 17.II . Buna göre perdede oluşan tam gölge ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? A) Saydam olmayan cisim 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür.Işık kaynağının şiddeti II. D) Gelen ışının normalle yaptığı açı yüzey ile yaptığı açıya daima eşittir. I=150 cd 30° O 20. x = r olduğuna göre.III B) I . cot 80º = m ise tan 20º nin m cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? m 2 1+m 2 C) m .III 12 . Saydam olmayan levhanın merkezinden geçen ışınlar perdeye dik olduğuna göre perde üzerinde oluşan tam gölgenin alanı kaç cm2 dir? A) 16 B) 32 C) 48 D) 64 6.Işık ışınlarının yüzeye geliş açısı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) I .

siyah B) Beyaz.” Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki olaylardan hangisi tam yansımaya örnek olamaz? A) Yazın sıcak havada asfalt üzerinde su birikintisi varmış gibi görülmesi B) Çölde serap görülmesi C) Yağmur yağdığında gökkuşağı oluşması D) Su dolu havuzun dibindeki paranın olduğundan daha yakın görülmesi 12.2. G K 1 2 L 3 5 4 9. B) Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken hızı azalır. siyah. siyah D) Beyaz.II D) I . siyah C) Kırmızı. sin 53º= 0.8) A) 4 3 B) 9 8 C) 8 9 D) 3 5 Şekildeki gibi yerleştirilmiş K-L düzlem aynasına G noktasından bakan bir gözlemci hangi noktaların görüntüsünü görebilir? A) 1-2-3 C) 2-3-4 B) 1-2-5 D) 3-4-5 13 . D) Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır. K I 53° normal L 37° I ışınının K ve L ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. İkizkenar dik üçgen şeklindeki tam yansımalı prizmalara gelen ışınlardan hangilerinin izlediği yol doğru çizilmiştir? normal Tek renkli bir I ışınının paralel yüzlü x.II . y. L noktasındaki cismi kendisinden kaç cm uzaklıkta görür? (nhava=1) A) 96 B) 86 C) 76 D) 66 14. Kırmızı ışık ile aydınlattığı odasında. L ortamının kırıcılık indisi n L = 3 olduğuna göre K orta2 mının kırıcılık indisi nK kaçtır? (sin 37º= 0.III B) I . I II III A) Yalnız I C) I . C) Işık ışınları ortamları ayıran yüzeye dik geliyorsa normale yaklaşarak kırılır. Işınların normalle yaptıkları açılar θ > α > β olduğuna göre x. z ortamlarının ışığı kırma indisleri nx. OTURUM 7. kırmızı. ny. sırasıyla beyaz. x y z I α normal 10. kırmızı ve mavi fon kartonlarını kesen Naz.6 . sınır açısından büyük açıyla geldiğinde. mavi n 3 = 3/2 L Kırıcılık indisleri farklı saydam ortamlara K noktasından yüzeyin normaline yakın doğrultuda bakan gözlemci. bu kartonları sırasıyla hangi renkte görür? A) Kırmızı. Işığın kırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken hızı azalır. 8. nz arasındaki ilişki nasıldır? A) nx > ny > nz B) ny > nx > nz C) ny > nz > nx D) nz > ny > nx 11. y ve z ortamlardaki ilerleyişi şekildeki gibidir. kırmızı. az yoğun ortama geçemez ve geldiği ortama eşit açı ile geri döner. Bu olaya tam yansıma denir. siyah.III K Hava n =1 Hava 1 Göz 10 cm 20 cm 40 cm 30 cm n = 5/4 n = 4/3 2 13. “Işınlar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken.

III D) I .II C) II .Karışım III. 2 60° 17. B) Merceğin yapıldığı saydam maddenin cinsine bağlıdır.Element A) Yalnız II C) I . I 30° S Şekildeki çukur aynalara gelen ışınların yansımaları yukarıdakilerden hangilerinde doğru olarak çizilmiştir? II A) Merceğin eğrilik yarıçapları ile doğru orantılıdır. maddelerin hangi özelliği ile ilgilidir? A) Ayırt edici C) Ortak B) Kimyasal D) Fiziksel 3. Kutu içerisindeki ayna α açısı kadar döndürüldüğünde ise 2 doğrultusunda yansıyor.III B) I . Tümsek ayna önündeki bir mumun görüntüsünün yeri ve özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Görüntünün yeri A) B) C) D) Odakta Odakta Odak ile ayna arasında Odak ile ayna arasında Görüntünün özelliği Sanal Gerçek Sanal Gerçek A) Kütle B) Erime noktası C) Kaynama noktası D) Çözünürlük 2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi madde miktarı azaldıkça azalır? B) 30° C) 45° D) 60° 18.II . 60° A) I . OTURUM 15. D) Merceğin içinde bulunduğu saydam ortamın kırıcılık indisine bağlıdır.2. tuz gibi maddelerin suda çözünmesi. Aynaya gelen S ışını 1 doğrultusunda yansıyor. Bir merceğin odak uzaklığı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? M III 16. Odak uzaklığı 40 cm olan ince kenarlı bir mercekten 120 cm uzaklıkta bulunan 10 cm boyundaki mumun görüntüsünün yeri ve boyu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yeri A) Odak ile merkez arasında Odak ile merkez arasında Merkezin dışında Merkezin dışında Boyu (cm) 5 20 5 20 S Düşey kesiti şekildeki gibi olan dikdörtgen kutunun içerisine düzlem bir ayna yerleştirilmiştir. Şeker.Bileşik II. C) Merceğin asal ekseninin uzunluğuna bağlıdır. 1 30° T α F I M α 19. Aşağıdakilerden hangileri saf madde değildir? I.III Şekildeki S ışını I ve II düzlem aynalarında yansıdıktan sonra sistemi nasıl terkeder? A) 20° KİMYA – 1 1.II B) I .III 14 . Buna göre aynanın döndürülme açısı (α) kaç derecedir? A) 60 B) 45 C) 30 D) 15 T α α F B) M C) D) II α T F α 20.III D) I .II .

.III B) Yalnız II D) I . 100 g su Çizelgede K. Buna göre çizelgedeki maddelerden hangi ikisi aynı madde olabilir? A) K ve L C) K ve N B) K ve M D) L ve N 16...sıvı homojen karışım L: Katı . Aşağıdaki koşulların hangisi sağlandığında O2 gazının sudaki çözünme miktarı en fazla olur? A) Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç B) Yüksek sıcaklık ve düşük basınç C) Düşük sıcaklık ve yüksek basınç D) Düşük sıcaklık ve düşük basınç 9..III x 0 25 60 Sıcaklık (°C) 25 ºC’ta doymuş Y çözeltisi 60 ºC'a kadar ısıtıldığında çözünen Y katısının kütlesinin sıcaklıkla değişimini gösteren grafik yukarıdaki gibidir.su D) Alkol . M ve N katılarının belirtilen miktardaki suda ve sıcaklıklarda en çok çözünebilen miktarları verilmiştir. C) 25 ºC'ta çözelti 60 ºC'a ısıtıldığında 2x gram Y katısı çöker. D) Y katısının 60 ºC'taki çözeltisi doymuş çözeltidir. 100 g su C) 20 g tuz. Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıstan etkilenmez? A) Nikel C) Demir B) Kobalt D) Kükürt 14. çözücü ve . • Kumlu su • Tuzlu su • Limonata • Zeytinyağlı su Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi heterojen bir karışımdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 15 . Ahmet: Su ile şekeri karıştırıyor ve şekerli su elde ediyor. L.su 11. K: Katı . ‘‘Çözelti. X çözeltisinin 10 ºC'taki çözünürlüğü 80 g / 100 g sudur. Demir tozu Bakır tozu Şekildeki karışım hangi yöntemle bileşenlerine ayrılır? A) Çözünürlük farkı ile B) Mıknatıslanma ile C) Ayrımsal damıtma ile D) Elektrik enerjisi ile 6. OTURUM 4..’’ ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Çözünürlük B) Çözünen C) Çözünme D) Seyreltik 5. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Y katısının sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar.Elektrik enerjisi ile ayrışma III. Ayşe: Su ile zeytinyağını karıştırıyor ve zeytinyağının suyun üzerinde kaldığını gözlemliyor. olmak üzere iki bileşenden oluşur. Çözünen Y kütlesi (g) 12.Öz kütle farkı ile ayırma II. 10 ºC'ta 360 gram doymuş X çözeltisi hazırlamak için kaç gram su gerekir? A) 200 C) 280 B) 260 D) 460 15.Hâl değiştirme sıcaklıkları farkı ile ayırma Yukarıdaki ayırma yöntemlerinden hangileri karışımların ayrılması için uygulanır? A) Yalnız I C) II .2. Aşağıdaki karışımlardan hangisi. I..şeker C) Zeytinyağı . ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılabilir? A) Talaş .sıvı heterojen karışım Yukarıda verilen K ve L karışımlarını bileşenlerine ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? K A) Kristallendirme B) Süzme C) Kristallendirme D) Elektriklenme L Süzme Elektriklenme Kristallendirme Süzme 7. Tuz ve su ile hazırlanan aşağıdaki çözeltilerden hangisi diğerlerine göre en derişiktir? A) 10 g tuz. Madde Suyun miktarı (g) Çözünen madde miktarı (g) Sıcaklık ( ºC ) K L M N 50 100 150 50 30 30 90 10 40 50 40 50 10.su B) Kum . 50 g su D) 30 g tuz. Ahmet ve Ayşe’nin elde ettikleri karışım türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Ahmet A) Heterojen B) Çözelti C) Çözelti D) Heterojen Ayşe Çözelti Çözelti Heterojen Heterojen 3x 8.. 13. B) Y katısının 25 ºC'taki çözünürlüğü 60 ºC'taki nden büyüktür. 50 g su B) 20 g tuz.

II . 19. X + 3Y $ K + 2T ’dir. 18.II .01 C) 0. yavaş gerçekleşen tepkimelerde büyük zaman birimleri kullanılır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kinetik enerjinin artması B) Taneciklerin çarpışma sayısının artması C) Taneciklerin daha hızlı hareket etmesi D) Tepkimenin aktifleşme enerjisinin azalması 3.’dır? A) 0. X + 2Y $ T + V (yavaş) V + Y $ K + T (hızlı) olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tepkime denklemi. Aşağıdakilerden hangisi hem karışımlar hem de bileşikler için ortak özellik olabilir? A) Bileşenlerinde belirli bir oranın olması B) Erime noktalarının sabit olması C) Homojen olması D) Belirli formülleri olması A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 hız denklemi. Bu yöntemde maddelerin hangi ayırt edici özelliğinden yararlanılır? A) Erime noktası B) Kaynama noktası C) Çözünürlük D) Öz kütle PE (kJ) 7.Suda çözme IV.IV .Süzme II.1 C) 0.III . 2 B) Hız denklemi. Tepkime hız sabiti olan “k”nın değerini aşağıdakilerden hangisi değiştirir? A) Konsantrasyon B) Temas yüzeyi C) Basınç D) Katalizör 8. 2NOCl (g) " 2NO (g) + Cl 2 (g) tepkimesine göre bir kapta dakikada 0.02 D) 0.IV B) IV . Hız = k 7X A7Y A ve “k” sabiti 0.TK grafiği şekildeki gibidir.Buharlaştırma A) II . Homojen sıvı . Bir tepkimenin basamakları. Aşağıdakilerden hangisi heterojen dengeye örnektir? A) H 2 (g) + S (k) E H 2 S (g) B) 2Fe(suda+ Sn (suda)E 2Fe (suda+ Sn (suda) ) ) C) H 2 (g) + Cl 2 (g) E 2HCl (g) D) N 2 O 4(g) E 2NO 2 (g) +3 +2 +2 +4 16 .Hız= k 7X A7Y A dir.I . Buna göre aşağıdakilerden hangisi için “saniye” zaman birimi uygundur? A) Tüpgazın yanması B) Demirin paslanması C) Odunun çürümesi D) Kömürün yanması 5.2.4 B) 0.III C) I .Mıknatıslanma III. şeker ve kükürt tozlarından oluşan karışımı bileşenlerine ayırmak için aşağıda verilen işlemlerin hangi sırayla uygulanması gerekir? I.I . OTURUM 17. D) Tepkime mekanizması 2 adımlıdır. Hızlı gerçekleşen tepkimelerde küçük zaman birimleri.sıvı karışımları ayrımsal damıtma yöntemi ile bileşenlerine ayrılmaktadır. A + B " C + D tepkimesine ait PE .I .02 olduğuna göre X’in derişimi kaç mol/L’dir? A) 0.III . Demir.IV D) III . C) Tepkime derecesi 2’dir.8 6. Bir kimyasal tepkimede giren maddelerden birinin derişimi artırıldığında tepkimenin hızı artar. Tuz .II KİMYA – 5 1.) A) Ayrımsal damıtma ile B) Mıknatıslanma ile C) Özkütle farkı ile D) Çözünürlük farkı ile 2. 50 mol/L ? 7X A mol/L 7Y A Hız mol/L s 1x10 -2 6x10 -6 20 A+B 10 0 C+D TK Grafiğe göre ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi kaç kJ’dür? 20.03 B) 0.2 D) 0.4 M NOCl harcandığına göre Cl2 gazının ortalama oluşma hızı kaç M/dk.06 2X (g) + Y(g) " Z (g) tepkimesi için 4.naftalin karışımı aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisiyle bileşenlerine ayrılır? (Naftalin suda çözünmez.

2’dir.6x10-10 dur. Aynı sıcaklıkta AgCl için 11.oksijen C) Su .II aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bir miktar AgCl katısı çöker. III. OTURUM 9.iyot 20. Bir tepkimede katalizörün görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tepkimenin hızını arttırmak B) Girenlerin derişimlerini arttırmak C) Denge sabitinin değerini arttırmak D) Ürünlerin derişimlerini arttırmak 7Z A 2 2 18. Hangisinde çözünen maddenin mol sayısı en büyüktür? Bileşik A) CuBr B) BaCO3 C) CuI D) MgF2 KÇ 4x10-8 16x10-10 4x10-12 4x10-9 C) K d = 7Y2 A3 D) K d = 7X A 7Z A 4 1 Y2 A3 7 14. N 2 (g) + 3H 2 (g) E 2NH 3 (g) + 92.tuz B) Su . Aşağıdakilerden hangisi bir katının çözünürlüğünü etkilemez? A) Çözücünün farklı olması B) Çözünen maddenin türü C) Çözünenin toz hâline getirilmesi D) Sıcaklığın değiştirilmesi 10. +a b -b a K Ç = 7X A 7Y A olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) XYb C) X a Yb B) X b Ya D) X a Y 17 . Çözünürlük çarpımı bağıntısı. 2Z E X + 2Y K 1 = 1 X+VEZ K2 = 2 olduğuna göre Z + V E 2Y için denge sabiti kaçtır? A) 1 4 C) 2 B) 1 2 D) 4 19. 12. Aşağıdakilerden hangisi sıvıgaz çözeltilere örnektir? A) Su .III D) I . D) Denge durumunda Ag iyonları derişimi 1. 25 ºC’ta 100 mL 2x10 1x10 -2 -2 M AgNO3 çözeltisi ile 100 mL M NaCl çözeltisi karıştı.2 15. B) Dengeden önce K iyon 1 K Ç ’dir. B) Denge durumunda iyonların derişimi artar.6 D) 4.8 C) 1. Kabın hacmi büyültülerek basınç düşürülüyor. C) Çözeltide yalnız Ag ve Cl iyonları bulunur. I. 6x10 olduğuna göre 16. 4X (k) + 3Y2 (g) E 2Z (k) tepkimesinin denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir? A) K d = B) K d = 3 4 7X A 7Y2 A 13. 2 mol CaCO3 ile başlayan tepkime dengeye ulaştığında kapta kaç mol CaCO3 kalır? A) 0.2 B) 0.III B) I .İleri tepkime yavaşlar.Girenlerin mol sayısı artar.2.10 rılıyor. Çözünürlük çarpımları verilen aşağıdaki bileşiklerle birer litre çözelti hazırlanıyor. D) Katının çözünme hızı çökelme hızına eşittir. 2 litrelik bir kapta. C) Denge durumunda katının miktarı artar. 6 kJ tepkimesinde denge sabiti değerinin büyümesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Sıcaklığı azaltılmalı B) Hacmi arttırılmalı C) Basıncı arttırılmalı D) N2 veya H2 eklenmeli 17. II. + + - K Ç = 1. CaCO 3 (k) E CaO (k) + CO 2 (g) tepkimesinin belli sıcaklıkta denge sabiti 0. Belirli sıcaklıkta 2X (g) + Y(g) E 2Z (g) tepkimesi dengededir. Belirli sıcaklıkta dengede olan + AgI (k) E Ag (suda) + I (suda) tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çözünürlük çarpımı bağıntısı K Ç = 7AgI A dır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II .Geri tepkime yavaşlar. Buna göre.etil alkol D) Su .

LH II. Aşağıda eşeysiz üreme hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Canlı. D) Gövdede iletim demetleri dağınık bulunur.Mayoz bölünme III. C) Bu tür üremede genetik çeşitlilik görülmez. Zigotta mitoz bölünmeler sonucu meydana gelen hücrelere ne denir? A) Blastomer B) Morula C) Gastrula D) Segmentasyon 18 . 7.Gamet oluşumu II.Östrojen A) Yalnız III C) I . OTURUM BİYOLOJİ – 4 1.Döllenme A) I . atasına göre çevre şartlarına daha dayanıklıdır. insanın hangi hücrelerinde çekirdek bölünmesini gerçekleştirerek çoğalır? A) Tükürük bezi hücreleri B) Akciğer hücreleri C) Akyuvarlar D) Alyuvarlar 11. Polen.III . Aşağıdakilerden hangisi dikotiledon bitkilerin özelliklerindendir? A) Genellikle otsu yapıdadırlar. Endosperm içerisinde aşağıdaki besin maddelerinden hangileri bulunur? I.II B) Yalnız IV D) I .Testosteron IV.II C) I . Aşağıdakilerden hangisi yumurtalıkların görevlerinden değildir? A) Folikül keselerinde yumurta üretmek B) Yumurtanın döllenmesini sağlamak C) Yumurtayı fallop borusuna atmak D) Hormon üretmek 4. Folikül hücrelerinin çatlayarak sarı renkli lutein hücrelerine dönüşmesi.III 13.III D) I .2. Aşağıdakilerden hangisi haploit kromozoma sahiptir? A) Zigot B) Yumurta C) Sperm ana hücresi D) Yumurtalık hücresi 14. Aşağıdaki hormonlardan hangisi tohumu çimlenmesi için uyarır? A) Oksin C) Etilen B) Giberellin D) Absisik asit 5. Tohumun çimlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? A) Uygun nem B) Uygun sıcaklık C) Uygun toprak D) Yeterli oksijen 9.II . Sıtma hastalığı etkeni olan Plazmodyum. başka canlıya gerek duymadan üremesini gerçekleştirir.FSH III.IV 2.II .Yağ II. C) Odun boruları ile soymuk boruları arasında kambiyum bulunur.Protein III.II . menstrual döngünün hangi evresinde gerçekleşir? A) Folikül evresi B) Ovulasyon evresi C) Korpus luteum evresi D) Menstruasyon evresi 15. çiçeğin hangi kısmında oluşur? A) Anter C) Filament B) Tepecik D) Yumurtalık 12.II C) I . Mantarlarda hangi eşeysiz üreme şekli görülür? A) Vejetatif üreme B) Tomurcuklanma C) Sporlanma D) Bölünme 6. Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmasında aşağıdaki üreme şekillerinden hangisi etkilidir? A) Konjugasyon B) Partenogenez C) Oogami D) Bölünme 10.III B) II . Aşağıdaki hormonlardan hangileri hem dişilerde hem de erkeklerde görülür? I.III D) I . 8. Aşağıdakilerden hangileri eşeyli üremede görülür? I.III B) II . D) Yavru canlının genetik yapısı atası ile aynıdır.III 3. B) Yaprak damarları paraleldir. B) Yavru canlı.Nişasta A) I . Aşağıdaki embriyonik örtülerden hangisi hem kurbağaların hem de sürüngenlerin döllenmiş yumurtalarında bulunur? A) Koryon B) Allantoyis C) Amniyon kesesi D) Vitellüs kesesi 16.

II . Bu açıklamada felsefenin aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkı sağladığı vurgulanmaktadır? A) Sanatın B) Demokrasinin C) Teknolojinin D) Doğa bilimlerinin 10.Yaratıcılık II. Protagoras’a göre.” Protagoras bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? A) Doğru bilgiye ulaşmak mümkündür. C) Akla dayanan bilgi doğru bilgidir. özgürlük ve barış gibi evrensel değerlerin benimsenmesinde filozofların önemli katkıları vardır.Epitel A) II . • Amacı. Locke D) W. B) Doğru bilgiye ulaşmak imkânsızdır.Doğruya ulaşma amacında olma Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri sanat ve felsefenin ortak özelliklerindendir? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) II . Herkesin üzerinde uzlaşabileceği doğru ya da yanlış hiç bir şey yoktur.Kan III. “Metafizik” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Sözcük anlamı “fizik ötesi”dir. James 2. D) Deneye dayanan bilgi doğru bilgidir. Hume B) J. B) Dış dünya yalnızca duyu deneyi yoluyla bilinebilir. B) Konuları duyu yoluyla algılanamayan problemlerden oluşur. Yukarıda özellikleri belirtilen bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gündelik bilgi B) Dinî bilgi C) Teknik bilgi D) Felsefi bilgi 6.yasa B) Özne .III B) I . C) Felsefenin amacı olgular arasındaki değişmez ilişkileri ve doğal yasaları bulmaktır. doğa bilimleri grubunda yer alır. Buna göre herhangi bir konuda genel geçer bir yargıda bulunamayız. Aşağıdakilerden hangisi pozitivizm akımının savunduğu görüşlerden biri değildir? A) Bilim dışı her türlü spekülasyon reddedilmelidir.III FELSEFE – 1 1. Yukarıdaki açıklamada felsefenin hangi özelliği anlatılmaktadır? A) Akıl ve mantık ilkelerine uygun olması B) Yığılan bilgi olması C) Evrensel olması D) Öznel olması 8. Gebeliğin 16. ruh gibi felsefenin ilk ve son sorunlarıyla ilgilenir. C) Varlık.Beyin IV. anayasaların oluşumunda. 19 . Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarındandır? A) Doğruluk C) Güzel B) Kutsal D) İyi 11. Bilginin oluşmasını sağlayan iki temel unsur hangisinde birlikte verilmiştir? A) Özne . D) Bilimsel bilginin.2.hayal gücü D) Hayal gücü . Aşağıda verilen yapıların hangilerinde rejenerasyon görülür? I.yasa 9. haftasında yapılan amniyosentez ile bebekte oluşabilecek hangi hastalık tespit edilmez? A) Down sendromu B) Spina bifida C) Hemofili D) Anemi 19. OTURUM 17. Aşağıdaki canlıların hangisinde başkalaşım görülmez? A) Kelebek C) Kurbağa B) Yılan D) Sivrisinek 4. Aşağıdaki organlardan hangisi mezodermden oluşur? A) Böbrek C) Pankreas B) Akciğer D) Karaciğer 3.Retina II. Aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynağının akıl olduğunu savunan rasyonalist düşünürlerden biridir? A) Platon C) D. 7. 20. • Bilginin kaynağı nedir? • Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür? • Bilgimiz kesin midir? Yukarıdaki sorulara cevap arayan felsefe dalı hangisidir? A) Epistemoloji B) Ontoloji C) Estetik D) Etik 18.IV 5. eşitlik. Temel hak ve özgürlüklerin temellendirilmesinde. • Bilimsel bilginin uygulama alanı biçimindedir.nesne C) Nesne . Felsefede konu ve kavramlar ele alınırken çelişkili yargılara. tanrı.IV C) I . D) Doğa olayları doğa üstü güçlerle açıklanmalıdır.Duyguya ve hayal gücüne dayanma III. “insan herşeyin ölçüsüdür. ürettiği aletlerle doğayı insan lehine çevirmek ve insanı daha iyi yaşatmaktır.III . kendi içinde tutarsız görüşlere yer verilmez. I.III D) II .

B) Varlık maddedir. C) Bütün bilimler birbirleriyle ilişkilidir. düşünceden bağımsız olarak yer kaplayan varlıklardır. Hobbes bu görüşleriyle varlık nedir sorusuna hangi yanıtı vermiştir? A) Varlık oluştur. C) Oluştur.III D) I . Devletimizin. 4.Varlığı parçalamadan bir bütün olarak ele alır. yurt içinde demokratik olması. III. I. İnsan zihninden bağımsız bir gerçekliğin varolduğunu savunan felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir? A) Nihilizm C) Realizm B) Taoculuk D) Septisizm 20 .III 17. uzayda yer kaplayan. II.2. II. içinden çıktığı kültürle ve bilim insanının yaşam öyküsüyle anlam kazanır. – 2 1. yurt dışına karşı da bağımsız bir Türkiye profili çizmesi durumlarını.Varlık. Her çağın bilim insanı ürettiği bilimle ve kültürüyle bir bütündür.Biyoloji II.II C) II . OTURUM 12.Bilim adamlarının psikolojik ve bilim adamları topluluğunun sosyolojik özellikleri bilimi anlamada önemli rol oynar. III. İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki askerlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Er C) Astsubay B) Erbaş D) Askerî öğrenci 3. Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri felsefenin “varlık” konusundaki yaklaşımlarındandır? A) Yalnız I C) Yanlız III B) Yalnız II D) II . T.Bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirliktir. “Bilimsel üretimler kültürlerinden bağımsız olarak ele alınamaz. birikimsel olarak ilerler. I. D) Varlık hem madde hem de ideadır. D) Bilimin nesnel bir yapısı vardır. B) Ruhtur. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel düşünüş biçiminin felsefeye uygulanmasını savunan görüştür? A) Siyaset felsefesi B) Bilimsel felsefe C) Bilgi felsefesi D) Varlık felsefesi 16. yy’da felsefeden koparak ayrı bilim alanı hâline gelmişlerdir? A) I . B) Bilim. aşağıdaki millî hedeflerimizden hangisi ile ilişkilendirebiliriz? A) Siyasî hedefler B) Askerî hedefler C) Ekonomik hedefler D) Sosyal ve kültürel hedefler 19.” diyen bazı bilim adamları bu görüşleriyle klasik bilim anlayışının hangi görüşünü eleştirmişlerdir? A) Bilim.Bilimi anlamanın yolu. Rene Descartes’e göre varlık nedir? A) Maddedir. 14. • Gerçekte var olan yer kaplayan cisimlerdir. MİLLÎ GÜVENLİK BİL. Bilimsel buluşlar.Psikoloji Yukarıdakilerden hangileri 19.III 2. D) Hem ruh hem de maddedir.Sosyoloji III. boyu ve derinliği olan bir nesnedir. nesnel gerçekliği konu edinir.” diye tanımladığı bilimsel gelişim aşaması hangisidir? A) Bilim öncesi dönem B) Olağan bilim dönemi C) Bunalımlar D) Devrim 18. • Cisimler. 20. yeni bir paradigmanın ise geçerli olmaya başladığı dönemdir.II B) Yalnız III D) II . C) Varlık ideadır. Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri mantıkçı pozitivizm yaklaşımının öne sürdüğü görüşlerdendir? A) Yalnız I C) I .Varlığın varolup olmadığını sorgulamaz. • Ruh da bir cisimdir. bilimin ürünü olan bilgiler yığınını incelemektir. Aşağıdakilerden hangisi millî stratejinin unsurlarından biridir? A) Millî şuur B) Millî sanat C) Millî menfaat D) Millî eğitim 15.III I. Kuhn’a göre bilimin gelişim aşamaları vardır.II .III B) I . Millî Güvenlik Kurulu. eni. aşağıdakilerden hangisine danışmanlık etmek üzere oluşturulmuştur? A) Valiliklere B) Askerlik Şubelerine C) Bakanlar Kuruluna D) Sivil Savunma İl Müdürlüklerine 13. T. Kuhn’un “bir paradigmanın sona erdiği.

..” atasözünü aşağıdaki saygı çeşitlerinden hangisiyle ilişkilendirebiliriz? A) Öz saygı B) Millete saygı C) Devlete saygı D) Kanunlara saygı 12..Isı II. “Aslan yattığı yerden belli olur.III 8.Işık III. aşağıdaki seferberlik türlerinden hangisine örnek olarak gösterebiliriz? A) Personel Seferberliği B) Kısmî Seferberlik C) Topyekûn Seferberlik D) Silahlı Kuvvetler Seferberliği 6. komiser yardımcısı olarak göreve atanırlar? A) Güvenlik Bilimleri Fakültesi B) Polis Meslek Yüksek Okulu C) Silahlı Kuvvetler Akademisi D) Polis Koleji 15.Sahil Güvenlik Komutanlığı Yukarıda verilen Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı kuvvet komutanlıklarından hangilerinin. C) Üç kıtayı birbirine bağlayan çok önemli bir konuma sahiptir.II C) IV . B) Dünyanın en uzun akarsularına sahiptir. adı verilir.Kara Kuvvetleri Komutanlığı II.V B) I . 13.V 10...2. Aşağıdaki okulların hangisinden mezun olan öğrenciler.. Atatürk Döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki çalışmalardan hangisi medeniyetçilikten çok milliyetçilikle ilgilidir? A) Saltanatın kaldırılması B) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi C) Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması D) Türk Tarih Kurumunun kurulması 11.IV D) I . ülke savunması dışında iç güvenliğin sağlanması konusunda da görevleri vardır? A) I . Aşağıda verilen subaylardan hangisine herhangi bir savaşta olağanüstü yararlık gösterdiği zaman “Büyük Amiral” rütbesi verilir? A) Tuğamiral C) Koramiral B) Tümamiral D) Oramiral 18.. I. o ülke için aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Ülkede birlik ve beraberliğin sağlandığını B) Tüm ülkelerin dost ve müttefik olduğunu C) Millî bağımsızlığa yönelik dış tehdidi D) Çevreci örgütlerin kurulması gerektiğini 9. “Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak amacıyla Atatürk’ün ortaya koyduğu ilke ve yaptığı inkılaplara ....Jandarma Genel Komutanlığı V.Hava Kuvvetleri Komutanlığı III.Radyasyon etkilerinden hangileri insan bedenleri üzerinde yanıklar meydana getirir? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) I . Türkiye’nin jeopolitik konumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bir Orta Doğu. Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir. Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerden hangisiyle kara sınırı yoktur? A) Rusya C) Gürcistan B) Ermenistan D) Bulgaristan 21 .” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Devrim B) Atatürkçülük C) Atatürk inkılapları D) Atatürk ilkeleri 19.. Aşağıdakilerden hangisi polisin.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı IV... suç işlenmesini önlemek amacıyla yaptığı çalışmalardan biridir? A) Olay yeri incelemesi yapmak B) Trafik akışını denetlemek C) Suç ile ilgili delilleri toplamak D) Sanıkları mahkemeye sevk etmek 14. Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin özel yasalarından biri değildir? A) 211 sayılı İç Hizmet Kanunu B) 926 sayılı Personel Kanunu C) 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 16. D) Hazar ve Orta Asya doğal kaynaklarının batıya ulaştırılmasında doğal bir köprüdür. Nükleer silahların. Uzman jandarma olabilmek için en az hangi eğitim düzeyinde olmak gereklidir? A) İlköğretim mezunu B) Lise mezunu C) Askerî lise mezunu D) Lisans mezunu 17.III . İçişleri Bakanlığının “Savunma Sekreterliği” görevini yürüten kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) Sivil Savunma Koleji B) Millî Güvenlik Kurulu C) Sahil Güvenlik Komutanlığı D) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 7. OTURUM 5.. Atatürk’ün Millî Mücadele Döneminde yayınlağı “Tekâlif-i Milliye Emirleri”ni. I.II . Bir ülkedeki din ve mezhep ayrılıklarının başka bir devlet tarafından kışkırtılması.

2. OTURUM
20. Türkiye, Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda aşağıdaki tarihlerin hangisinde Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olmuştur? A) 01 Kasım 1993 B) 12 Eylül 1963 C) 09 Temmuz 1959 D) 24 Ekim 1945 4. Bilimsel bir çalışmada izlenmesi gereken aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir? A) Gözlem - Varsayım - Deneyleme - Genelleme B) Varsayım - Deneyleme - Gözlem - Genelleme C) Deneyleme - Gözlem - Genelleme - Varsayım D) Genelleme - Gözlem - Deneyleme - Varsayım 9. Aşağıdakilerden hangisi birincil toplumsal ilişkilerin özelliklerindendir? A) Yüzyüze, samimi ilişkilere dayalıdır. B) Kısa sürelidir. C) Yazılı kurallara dayalıdır. D) “Ben” bilinci ön plandadır.

SOSYOLOJİ – 1 1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin incelediği konulardan değildir? A) Toplumsal hareketlilik B) Toplumsal yapı C) Bireylerin psikolojik tutumları D) Toplumsal gruplar

5. Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerinden değildir? A) Evrensel olma B) Sistemli olma C) Genelleyici olma D) Öznel olma

10. • Her bireyin birden fazla statüsü olmasına rağmen, bunların arasındaki en baskın statüye denir. • Bir toplumda statülere verilen değere denir. Verilenlerin karşılığı olan kavramlar hangisinde birlikte yer almıştır? A) Verilmiş statü - Rol pekiştirmesi B) Anahtar statü - Toplumsal prestij C) Verilmiş statü - Toplumsal prestij D) Anahtar statü - Rol pekiştirmesi

2.

I- Yeri ve zamanı belli değişimlerdir. II- Sayılarla ifade edilir. III- Geneldir. IV- Soyuttur. Verilenlerden sosyal olgunun özelliklerinden olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) I - II C) III - IV B) II - III D) I - IV

6. “Sınırları belirlenmiş tek bir konu, kişi ya da sorunun derinlemesine incelenmesidir.” Tanımı verilen araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Anket B) Monografi C) Sosyometri D) İstatistik analizler

11. Aşağıdakilerden hangisi resmî normlardandır? A) Örfler B) Âdetler C) Gelenekler D) Hukuk kuralları

7. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal ilişkinin özelliklerinden değildir? A) Bireyler birbirinden haberdar olmalıdır. B) Belli bir zaman sürecinde devam eder. C) En az dört kişi arasında olmalıdır. D) Bireyler arasında etkileşimin olması gerekir.

12. Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal grup”un özelliklerinden değildir? A) Üyeleri arasında işbölümü vardır. B) Ortak değer, norm ve amaçları vardır. C) Aralarında karşılıklı bir ilişki bulunmayan insan birliktelikleridir. D) Grup içindeki her birey bir statüye sahiptir.

3. • Bireylerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve uyulması zorunlu olan yazılı kuralları ele alan bilim dalıdır. • Toplum yaşamında insanların ihtiyaç duyduğu türlü mal ve hizmetlerin nasıl üretildiğini, dağıtıldığını, bölüşüldüğünü ve tüketildiğini inceleyen bilimdir. Yukarıda tanımları verilen bilim dalları, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir? A) Hukuk - Ekonomi B) Sosyoloji - Siyaset bilimi C) Sosyoloji - Ekonomi D) Hukuk - Siyaset bilimi

8. Aşağıdakilerden hangisi, bir sosyal grubun diğer bir sosyal grupla olan ilişkisine örnek olur? A) Öğretmenin, sınıfta öğrencilerle ders yapması B) Bireyin, ailesiyle seyahat etmesi C) Bursaspor ile Trabzonspor’un maç yapması D) Ayşe’yle Fatma’nın arkadaş olması

13. Aynı fiziksel mekânı paylaşmayan, ancak ortak bir takım özellikleri olan topluluklardır. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Toplumsal rol B) Toplumsal kategori C) Toplumsal statü D) Toplumsal grup

22

2. OTURUM
14. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendi iradesi dışında katıldığı toplumsal gruplardandır? A) Aile B) Dernek C) Siyasi parti D) Arkadaş grubu 18. “Bireylerin toplum içinde hak ve ödevleri, yetki ve sorumlulukları göz önüne alınarak hiyerarşik olarak derecelendirilmesidir.” Tanımı verilen kavram hangisidir? A) Toplumsal yığın B) Toplumsal norm C) Toplumsal hareketlilik D) Toplumsal tabakalaşma 3. Aşağıdakilerden hangisi meslek eğitiminin amaçlarından biri değildir? A) Bireyi bir mesleğe hazırlamak B) Bireyin mesleki başarısını artırmak C) Bireyin bir meslek sahibi olmasını garantilemek D) Bireyin mesleğinde ilerlemesini sağlayacak bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak

15. Aşağıdakilerden hangisi rol pekiştirmesine örnek olur? A) Bir avukatın daha sonra savcı olması B) Bir polisin arkadaş toplantısında polis gibi davranması C) Yoksul bir köylü çocuğunun okuyarak vali olması D) Kendi çocuğunun öğretmeni olan annenin evde de çocuğuna öğretmen gibi davranması

19. Açık sınıf tabakalaşması, hangi toplumlarda görülür? A) Kast sisteminde B) Feodal toplumlarda C) Demokratik toplumlarda D) Loncalarda

4. Meslek hastalığı listesinde bulunmayan bir hastalığın, mesleksel kabul edilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir? A) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu B) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C) Avrupa Birliği İstatistik Ofisi D) Uluslararası Çalışma Örgütü

16. Köy ve kent toplumsal yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Köylerde nüfus yapısı homojen, kentlerde ise heterojendir. B) Köylerde mekanik dayanışma, kentlerde ise organik dayanışma vardır. C) Köylerde ikincil ilişkiler, kentlerde ise birincil ilişkiler hâkimdir. D) Köylerde ekonomi, tarım ve hayvancılığa, kentlerde ise sanayi, ticaret ve hizmete dayalıdır.

20. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıda yatay hareketliliğe örnektir? A) Bir esnafın ailesinden kalan mirasla marketler zinciri açması B) Bir işyeri sahibinin iflas ederek işçi olması C) Yurda dönüş yapan bir işçinin makine üreten işyeri açması D) Bir işçinin aynı şehirdeki bir fabrikadan ayrılıp başka bir fabrikada işe başlaması İŞ GÜVENLİĞİ – 1 1. İş yerinde işin yürütülmesi nedeni ile oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak için yapılan planlı çalışmalara ne denir? A) Üretim güvenliği B) Meslek hastalığı C) İş güvenliği D) İşçi sağlığı

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya deriyi tahriş etmeyen ancak, bakterilere karşı derinin direncini azaltan kimyasal tehdittir? A) Gaz yağı B) Sülfürik asit C) Mikroorganizmalar D) Elektromanyetik ışınlar

17.

I- Zengin bir hatıra mirasına sahip olma II- Birlikte yaşama ruhuna sahip olma III- Tarihsel mirası sahiplenip, bunu sürdürmede ortak iradeye sahip olma Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün millet anlayışında yer alır? A) I - II C) I - III B) II - III D) I - II - III

6. Endüstri işletmelerindeki iş makinelerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır? A) Yeşil C) Kırmızı B) Sarı D) Turuncu

7.

I- Işığın yeterli şiddette olması II- Işığın iyi yayılmış olması III- Gölge vermeyen bir aydınlatma olması Yukarıdakilerden hangileri iyi bir aydınlatma için gerekli unsurlardandır? A) Yalnız II C) I - III B) I - II D) I - II - III

2. Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığının bozulmasına neden olan fiziksel etmenlerdendir? A) Stres C) Parazit B) Zehir D) Radyasyon

23

2. OTURUM
8. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisinin üstünlüklerinden değildir? A) Kolayca depo edilebilir. B) Üretim ve iletimi kolaydır. C) Kullanımı kolay, verimliliği yüksektir. D) Diğer enerji türlerine kolayca dönüştürülebilir. 13. Madeni parçaların üzerine silindirik delikler açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Freze tezgahı B) Mekanik pres C) Matkap tezgahı D) Kaynak makinesi 18. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının iş gücüne ve ekonomiye verdiği görünmeyen zararlardandır? A) Kaza nedeniyle üretimde oluşan kalite bozukluğunun maliyeti B) Geçici ve sürekli iş görmezlik veya ölüm ödenekleri C) Çalışanlarda meydana gelen fiziki hasarlar D) İlk müdahale ve tedavi giderleri

9. Yapılarda çeşitli su akıtma yerlerinden gelen kirli suları şehir kanalizasyonuna ya da bunun olmadığı yerlerde süzme, çürütme çukurlarına ileten boru sistemine ne denir? A) Isıtma tesisatı B) Pis su tesisatı C) Temiz su tesisatı D) Havalandırma tesisatı

14. Yüksek yerlerde çalışırken düşmemek için kullanılan koruyucu araçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Güvenlik kemeri B) İş elbisesi C) Maske D) Baret

19. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının meydana gelmesine sebep olan çevresel nedenlerden biridir? A) Çalışanların eğitimsiz olması B) Çalışma ortamının gürültülü olması C) Kişinin yapısına uymayan bir işte çalışıyor olması D) Çalışanların dikkatsiz, dalgın ve tedbirsiz olması

10.

I- Gaz sobası II- Kat kaloriferi III- Elektrik sobası IV- Sıcak su kaloriferi Yukarıdakilerden hangileri merkezi ısıtma sistemlerindendir? A) I - II C) II - IV B) I - III D) III - IV

15. Hayvan üretimi ile ilgili işleri yapanlarda en sık görülen meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Panik atak C) Kanser B) Hepatit B D) Şarbon 20. 16. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına karşı korunmak için uygulanan tıbbi yaklaşımlardan değildir? A) Sağlık eğitimi B) İşe giriş muayenesi C) Aralıklı kontrol muayenesi D) Kişisel koruyucular kullanma

I- Benzer kazaları önlemek II- Kaza giderlerini saptamak III- Tazminat, iş kaybı vb. bilgileri elde etmek Yukarıdakilerden hangileri kaza raporu düzenlemenin başlıca amaçlarındandır? A) I - II C) II - III B) I - III D) I - II - III

11. Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinin kullanılması sırasında oluşan iş kazalarına karşı alınacak önlemlere göre yanlıştır? A) Yapılacak işe uygun el aleti seçmek B) El aletini yağlı, kaygan ve ıslak elle kullanmak C) Kullanılacak el aleti ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak D) El aletinin güvenlik koşullarına uyup uymadığını kontrol etmek

17. Aşağıdakilerden hangisi nikel ve bileşiklerinin kullanıldığı bir iş yerinde alınacak tedbirlerden değildir? A) İş yerini çok iyi havalandırmak B) Çalışanların kişisel temizlikleri için önlemler almak C) Kroma karşı alerjisi olanları işe almamak D) Çalışanlara iş elbisesi, eldiven, ayakkabı ve maske kullandırmak

GİRİŞİMCİLİK 1. İnsanın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri elde etmeye yönelik etkinliklere ne denir? A) İhtiyaç C) Üretim B) Ekonomi D) Tüketim

12. El aletlerinden pensenin kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıkıştırma - vurma B) Vurma - kesme C) Ölçme - markalama D) Kesme - sıkıştırma

2. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir? A) İhtiyaç C) Sermaye B) Tabiat D) Emek

24

III .V B) II . Büyük çaplı sermaye gerektiren projeler için iki ya da daha çok işletmenin geçici olarak bir araya gelmesi ile oluşan birleşmeye ne ad verilir? A) Kartel C) Holding B) Tröst D) Konsorsiyum 8. başka bir işlemden geçmeden kullanılan mallara ne ad verilir? A) Tüketim malı B) Ham madde C) Üretim gereci D) Üretim malı 14. • Bu faaliyetleriyle kâr amacı güder. B) Sürekli iyileştirme ve geliştirme benimsenir. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerde olması gereken özelliklere göre yanlıştır? A) Buluşçuluk B) Kararlılık C) Riski göze alma D) Sorumluluk almama 12.V D) II . OTURUM 3.2. Planlamanın ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Geçerli koşul ve varsayımların belirlenmesi B) En uygun seçeneğin belirlenmesi C) Seçeneklerin belirlenmesi D) Amaçların belirlenmesi 15.Fiyatın belirlenmesi IV. kesin proje gerçekleştirildikten sonra hangi aşamaya geçilir? A) Açılış ve üretime geçiş B) Deneme üretimi C) Ön araştırmalar D) Ön proje 11. Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmesi değildir? A) TMO C) BOTAŞ B) TKİ D) TOFAŞ 6.III . C) Sadece üst yönetimi kapsar.Ulaşım Yukarıdakilerden kaç tanesi hizmet sınıfına girer? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 19. hangi araştırmalar kapsamında değerlendirilir? A) Ekonomik C) Mali B) Yasal D) Teknik 9. doğal afet ve çevre kirliliği konuları.Dağıtım II.IV C) I . • Olabilecek riskleri üstlenir. Yönetimin planlamadan sonra gelen işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sevk ve idare B) Organizasyon C) Koordinasyon D) Denetim 16.İletişim IV. Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Yöneticilere B) Girişimcilere C) İşletme çalışanlarına D) Kamu kurumlarına 10.Üretim III. • Mal veya hizmet üretim faaliyetinde bulunur. Şirket alacaklılarına karşı. 7.Kalite kontrol V.Satışların artırılması faaliyetleri Yukarıdakilerden hangileri pazarlama etkinliklerindendir? A) I . 18.Telefon III. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sermaye mülkiyeti bakımından sınıflandırılması içinde yer alır? A) Özel işletmeler B) Ticari işletmeler C) Mal üreten işletmeler D) Hizmet üreten işletmeler 5. I. Üretime gereksinim duyan kişi ve kuruluşların tespiti. Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik ihtiyaçlara örnek olur? A) Yemek yeme B) Spor yapma C) Saygı görüp takdir edilme D) Sosyal güvence altında olma I. Kişi veya işletmelerin ihtiyaçlarını doğrudan doğruya karşılamak üzere.IV 13. satış sürecinin hangi aşamasında gerçekleştirilir? A) Alıcıları belirleme B) Satışa hazırlık C) Satış görüşmesi ve sunuş D) Satış sonrası etkinlikler 25 . Kamu işletmelerinin öncelikli hedefi aşağıdakilerden hangisidir? A) Özel sektör ile rekabet etmek B) Topluma hizmet etmek C) İhracat yapmak D) Kâr yapmak 4. Toplam kalite yönetiminin başlıca unsurlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Müşterinin gereksinim ve beğenileri belirleyicidir. İşletme kurma sürecinde. İşletme kurma sürecinde. D) En yüksek kalite üretilmeye çalışılır. sorumlulukları bakımından iki ortaklık şekli olan ticaret şirketi aşağıdakilerden hangisidir? A) Limited C) Komandit B) Kolektif D) Anonim 17.Eğitim II.

ihtiyacın karşılanmasından duyulan hoşlanma ve sağlanan faydanın gittikçe azalması olayını bilimsel olarak ilk defa hangi ekonomist açıklamıştır? A) Adam Smith B) David Ricardo C) Hermann Heinrich Gossen D) Jean Baptiste Say 10. genelde ham madde kaynaklarına yakın yerlerde kurulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Pazar alanlarına yakın olmak B) Ulaştırma giderlerinde tasarruf sağlamak C) Devlet teşviklerinden yararlanmak D) Ucuz iş gücü imkânlarından yararlanmak 12. Hangi şirketler tahvil çıkararak piyasadan borç para toplayabilir? A) Komandit C) Limited B) Anonim D) Kolektif 3. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki termik santrallerden biridir? A) Keban C) Hirfanlı B) Kovada D) Tunçbilek 9. Fizyolojik bir ihtiyaç (yemek. Aşağıdakilerden hangisi insan yaşamı için zorunlu olduğu hâlde ekonomik anlamda mal kabul edilmez? A) Hava C) Ekmek B) Altın D) Otomobil 11. OTURUM 20. Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumlu yönlerindendir? A) Doğal kaynakların hızla tüketilmesi B) Altyapı. Kooperatiflerin elde ettikleri olumlu gelir gider farkı (kâr) hangi ölçüye göre ortaklara dağıtılır? A) Ortakların kooperatifle yaptıkları alış veriş tutarına göre B) Ortakların kuruluş giderlerine katılmaları oranına göre C) Kuruluşta belirlenen kâr dağıtım ölçülerine göre D) Ortakların sermaye paylarına göre 4. Toprak ve yeraltı zenginlikleri vasıtasıyla tarım ve sanayi üretiminin tümünü etkileyen üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sermaye C) Tabiat B) Emek D) Girişimci 15. Büyük miktarda ham madde kullanan fabrikaların.2. Ekonomi alanında belirlenmiş hedeflere ulaşmak için ekonomik yapıyı. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin duran varlıklarındandır? A) Mamül mallar B) Stoktaki mallar C) Ham maddeler D) Ulaşım araçları 2. Aşağıdakilerden hangisi reklamın olumsuz yönlerindendir? A) Ürünleri geliştirmesi B) Maliyeti yükseltmesi C) İstihdamı artırması D) Satışları artırması 5. Vadesi en az kaç yıl olan borçlar ‘‘Uzun vadeli borçlar’’ sınıfında yer alır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 14. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ekonomik anlamda emek değildir? A) Zevk için dağ sporu yapmak B) Taksi şoförlüğü yapmak C) Mobilya üretiminde çalışmak D) Turizm işletmesinde çalışmak 16. 1927 yılında sanayi kuruluşlarını teşvik etmek ve korumak için hangi kanun çıkarıldı? A) Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu B) Türk Parasının Değerini Koruma Hakkında Kanun C) Gümrük Tarife Kanunu D) Teşvik-i Sanayi Kanunu 8. konut. düzeni ve ekonomik faaliyetleri yönlendiren önlemlere ne denir? A) Yönlendirici vasıtalar B) Ekonomi politikası C) Turizm politikası D) Teorik ekonomi 6.b. sorunların artması C) Emek artışı ile üretimin artması D) İç ve dış göçlerin hızlanması EKONOMİ – 1 1. Kanunla veya idari bir kararla oluşturulan tekele ne ad verilir? A) Fiili tekel C) Sınai tekel B) Yasal tekel D) Kamu tekeli 26 . Tamamı yurt içi kaynak olan hidroelektrik enerjinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Akarsu C) Petrol B) Kömür D) Doğal gaz 13. Devletin yatırımları destekleme önlemleri ekonomi politikasının hangi vasıtalarına örnek olur? A) Emredici vasıtalarına B) Yönlendirici vasıtalarına C) Nitelik belirleyen vasıtalarına D) Nicelik belirleyen vasıtalarına 7. eğitim v. içmek gibi) karşılandıkça.

K ile L arasındadır. C) N noktası. LM . AC .Rant IV. LM . Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin ekonomik işlevlerinden biridir? A) Mal ve hizmetleri üretmek B) Kuruluş yerini seçmek C) Üretim faktörlerini birleştirmek D) Gerekli olan sermayeyi sağlamak 2. 7 ten bölen C noktası veriliyor. MN . D) K noktası.=. dışındaki bir noktadan bu doğruya dik olan yalnız bir kesen çizilebilir. Ölçüsü _ 2x . Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A) Bir düzlem içinde bir doğruya.Ücret II. 18. K ile M arasındadır. H 3 kümesine karşılık gelen noktalar kümesinin sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) -4 -2 -2 -4 2 4 2 4 5.IV 3. AC . OTURUM 17. A _ . Uç noktaları A d .2. A B C Şekilde A. kaç santimetredir? A) 20 C) 32 B) 28 D) 40 20. KL . 6.IV B) II . A = # x: x ! R ve . I. C) Bir düzlemin farklı iki doğrusu en çok bir noktada kesişir. Aşağıdakilerden hangisi rekabetin olumsuz yönlerinden biridir? A) Fiyatların düşmesine neden olması B) İşletmelerin gelişmesine katkı sağlaması C) Yeni üretim yöntemlerini geliştirmesi D) Bazen kalitenin düşmesine neden olması GEOMETRİ – 3 1. KM . ve . + .III . D) Paralel iki doğru bir düzlem belirtir. CB . . C doğrusal olduğuna göre.II . . AB .=. 7AB A’nı . aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) L noktası. K. L ile M arasındadır. D) Aynı düzlemde hiç bir ortak noktası olmayan iki doğru birbirine paraleldir. C) Kesişen iki doğru bir tek düzlem belirtir. N noktaları doğrusaldır.Kâr Yukarıdakilerden hangileri millî geliri oluşturur? A) Yalnız I C) I . B) M noktası. + . LN . M.= 12 cm olduğuna göre.1 n ve B d 5 n 4 12 olan 7AB A’nın orta noktası- nın koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 1 12 6 C) 1 4 D) 1 3 7.5 2 i ve B _ 5 2 i noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 0 C) 5 B) 2 D) 10 2 9. B. M ile N arasındadır. olduğuna göre. x için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 15º 1 x 1 90º B) 30º 1 x 1 105º C) 90º 1 x 1 180º D) 60º 1 x 1 105º 27 . aşağıdakilerden hangisi zıt ışınlardır? A) 7AB B) 7BA C) 7CA D) 7AC ile 7AC ile 7BC ile 7BA ile 7BC 19.30º i olan açı geniş açı olduğuna göre. . B) Aykırı iki doğru aynı düzlemdedir.Faiz III. 8. Herhangi üçü doğrusal olmayan 5 noktadan en çok kaç doğru geçer? A) 20 B) 15 C) 10 D) 5 10. B) Bir doğru ile dışında alınan bir nokta bir tek düzlem belirtir. = 3 oranında iç.III D) I . L. x + 1 . Üretim miktarına göre belirlenen ücrete ne denir? A) Reel ücret B) Ayni ücret C) Parça başına ücret D) Zamana göre ücret 4. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A) Doğrusal üç farklı nokta bir düzlem belirtir.

m _ COEi kaç derecedir? A) 50 C) 70 B) 60 D) 80 ? E F 40° G Şekilde 7BC ' 7FG dir. 14. 7OC % % AOD nın açıortayı ve 7OE DOF % nın açıortayıdır. O. m _ ABEi = 65º ve % m _ CDEi = 40º olduğuna göre. m _ HGB i = y ve x + y = 115º olduğuna göre. % m _ AECi = 85º ve % m _ ECD i = 52º olduğuna göre. A F Şekilde 7AB ' 7CD \dir. C D E F F x E A ? H y G B A O 40° B 17. B 35° 145° C D C O D Şekilde A. m _ BOA i = 3x . % m _ BAC i = 15º ve % m _ ADEi = 125º olduğuna göre. Bütünleyeninin ölçüsü tümleyeninin ölçüsünün 4 katı olan açının ölçüsü kaç derecedir? A) 30 C) 50 B) 40 D) 60 Şekilde 7PC = 7OA ve 7PD = 7OB % dir. % m _ CAD i kaç derecedir? A) 35 C) 45 B) 40 D) 60 A 13. A ? B 15 ° 35° C 125° D E O D B C 12. Şekilde 7AB ' 7DE dir. % % m _ AEFi = x . B A D E ? A ? 85° C 52° E B 16. % m _ BAEi kaç derecedir? A) 23 C) 38 B) 33 D) 85 D B 65° C 40° ? E Şekilde 7AB ' 7DE ’dir. % m _ DEC i kaç derecedir? A) 25 C) 50 B) 40 D) 65 D 20. OTURUM 11.25º ve % m _ DPC i = 35º olduğuna göre. m _ BDEi = 145º % ve m _ EFG i = 40º olduğuna % göre. Ölçüsü 38º 23l 47m olan açının tümlerinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) 53º 37l 13m C) 51º 36l 13m B) 21º 36l 13m D) 22º 37l 13m 15.2. B doğrusal. P 18. m _ FED i kaç derecedir? A) 65 C) 110 B) 70 D) 120 Şekilde AB ' CD ’dir. % dir. % m _ BAC i = 56º + 2x ve % m _ ACD i = 2x olduğuna göre. x kaç derecedir? A) 15 C) 25 B) 20 D) 30 19. % m _ CDEi kaç derecedir? A) 84 C) 104 B) 96 D) 124 C Şekilde 7BA ' 7DF ’dir. % m _ EOG i kaç derecedir? A) 55 C) 65 B) 60 D) 70 28 . % % m _ CBD i = 35º . m _ BOFi = 40º % olduğuna göre.

Avrupa’da Gotik sanatına öncülük eden devlet.” diyen bir sanatsever. • Akımın en önemli temsilcisi Hans Arp’tır. Aşağıdaki bilgilerden hangisi vitrayla ilgilidir? A) Mimaride görülen Orta Çağ sanat akımıdır. • Horasların Yemini • Sabinlerin Kaçırılışı • Marat’ın Öldürülmesi Yukarıdaki tablo resimler hangi Neoklasisist sanatçıya aittir? A) Antonio Canova B) Tiziano C) Jacques Louis David D) Jean Dominique İngres 5. portalin üstünde yer alan daire biçimli bezeme ögesidir. Donatello’ya ait olan Gattamelata Atlı Heykeli. aşağıdaki ülkelerin hangisindedir? A) İtalya C) Almanya B) Fransa D) İspanya 2.. Verilen bilgiler. aşağıdakilerden hangisidir? A) Pop Art C) Kübizm B) Dadaizm D) Soyut Resim 29 .2.. heykellerinin konularını daha çok aşağıdakilerin hangisinden seçmişlerdir? A) Tevrat B) İncil ve hayvanlar C) Mitoloji ve doğa D) Tevrat. aşağıdakilerden hangisidir? A) İsa’nın doğumu B) İsa’nın çarmıha gerilmesi C) İsa’nın çarmıhtan indirilişi D) Ölü İsa’nın Meryem’in kucağında gösterilmesi 11.. 7. Barok tarzda yapılmış olan Versay Sarayı. D) Renkli camların bir kompozisyon oluşturacak biçimde yanyana yerleştirilmesi ve aralarının kurşun şeritlerle bağlanmasıyla elde edilen resim ya da bezeme türüdür. Rönesans Dönemi heykeltıraşları. B) İki duvar ya da ayağı birbirine bağlayan eğrisel biçimli taşıyıcı mimari ögedir.. “Resimde manzara önemini kaybetmiş. • İtalya’da ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fransa C) İtalya B) Almanya D) İngiltere 9..” sözü.. aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Roma C) Moskova B) Paris D) İstanbul 3. birden fazla mekân resme girmiştir. bronz parçaları gibi gündelik eşyalar bir araya getirilerek sanat eserleri yapılmıştır. Maniyerizm hangi dönemin ölçü ve simetri anlayışına karşı çıkmıştır? A) Gotik B) Barok C) Sürrealizm D) Rönesans 16. şehridir. aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin özelliklerinden birini söylemektedir? A) Barok B) Rönesans C) Fütürizm D) Maniyerizm 4. “Bir eserin güzelliği.. aşağıdaki akımlardan hangisinin en önemli temsilcisidir? A) Romantizm B) Empresyonizm C) Maniyerizm D) Neoklasisizm 17.. mermer. aşağıdakilerden hangisidir? A) Kolaj C) Portre B) Natürmort D) Non figüratif 14. El Greco adlı sanatçı. Sözcük anlamı “izlenimcilik” olan sanat akımı. aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Leon Battista Alberti B) Filippo Brunelleschi C) Lorenzo Ghiberti D) Donato Bramante 12. C) Katedrallerin ön cephesinde. OTURUM SANAT TARİHİ – 2 1. “Yüksek Rönesans Döneminin en önemli sanat merkezi . adını Fransızcada “tahta at” anlamına gelen bir sözcükten almaktadır. aşağıdaki sanat akımlarından hangisiyle ilgilidir? A) Maniyerizm B) Romantizm C) Rönesans D) Realizm 10. • Eski Yunan ve Roma sanatları yeniden ön plana çıkarılmıştır. aşağıdakilerden hangisidir? A) Realizm C) Metafizik B) Empresyonizm D) Kübizm 8. İncil ve Mitoloji 13. • Sözcük anlamı “yenide doğuş” tur. Hakkında bilgi verilen sanat akımı.. Bir resmin bünyesine uygun olarak yapıştırılan çeşitli kağıt parçaları ya da buna benzer gereçlerle yapılan esere verilen isim. kibrit kutuları.” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere.. oranlarındaki uyuma bağlıdır. hangi sanat tarzında yapılmıştır? A) Barok C) Roman B) Gotik D) Neoklasik 6. İtalya’daki eğri kulesiyle ünlü Pisa Katedrali.. aşağıdaki şehirlerin hangisindedir? A) Roma C) Paris B) Padua D) Floransa 15. • 1916 yılında İsviçre’nin Zürih kentinde ortaya çıkan bu akım. tahta. Michelangelo (Mikelancelo)’ya ait olan “Pieta” adlı heykel çalışmasının konusu. • Aralarında hiçbir mantıksal ilişki bulunmayan gazete kâğıdı.

2. âdet ve teamülleri dikkate alan ‘‘istihsan’’ prensibine başvurmuştur. Avrupa’da 1789 tarihinde gerçekleşen olay. yüzyılın ikinci yarısında tüm . aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Edward Munch B) James Ensor C) Van Gogh D) Pablo Picasso 10. Aşağıdakilerden hangisi tefsir ilminin konusu değildir? A) Ayetlerin nüzül sebeplerini ortaya çıkarmak B) Ayetlerden yeni fıkhî hükümler ortaya çıkarmak C) Ayetlerin ihtiva ettiği anlamları geniş bir şekilde açıklamak D) Müfessirlerin ayetlerle ilgili. Hz. Dünya Savaşı’nın sona ermesi C) Fransız Devrimi’nin gerçekleşmesi D) Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi 3. Ekspresyonizmin en tanınmış yapıtı olan “Çığlık” adlı tablo eser.a. B) Örf. Re’y (Kûfe) ekolünün kurucusu olarak kabul edilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir? A) Abdullah b. “Neoklasisizm. Muhammed’in sünnetiyle C) Bölge halkının örf-âdetiyle D) Kendi re’yim ve içtihadımla 19. Muhammed (s. aşağıdakilerden hangisidir? A) I. Peygamber dönemi B) Tebe-i Tabiîn dönemi C) Tabiîn dönemi D) Sahabe dönemi 5. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konuları arasında yer almaz? A) Muâmelât (Sosyal ilişkiler) B) Aile Hukuku (Münâkehât) C) İbadetler D) İnanç 30 . Hanefi mezhebi ve Ebu Hanife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kendisine teklif edilen Bağdat baş kadılığını kabul etmemiştir. 19.’yı etkisi altına alan bir sanat anlayışı ve tarzıdır. Muhammed.. Muaz b. yorumlarını nakletmek 2. Barok ve Rokoko akımlarına bir tepki olarak . Muaz b. Sabit D) Ebu Hureyre 6. Muhammed’e verdiği cevaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Allah’ın Kitabıyla B) Hz. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konularından Ukûbâtın karşılığıdır? A) Miras ve Vasiyet B) Suçlar ve Cezaları C) Akitler ve Sözleşmeler D) Evlenme ve Boşanma 7. 17. Fıkıh kelimesinin Hz.. C) ‘‘Bu benim elde edebildiğim en güzel sonuçtur.. Kim bundan daha güzelini bulursa onu kabul ederiz’’ diyerek sorunlar üzerinde düşünmeyi teşvik etmiştir. II Avrupa Asya Avrupa Amerika 4. Dünya Savaşı’nın çıkması B) II.v)’in vefatından sonraki süreçte kazandığı ilk anlam aşağıdakilerden hangisidir? A) İbadetleri doğru ve eksiksiz yapabilme B) Dinin doğru biçimde anlaşılması C) Allah’a kulluk görevini bilinçli bir şekilde yapma D) İnsan haklarının neler olduğunu açıklama 8. OTURUM 18. 18. Cebel’in Hz. D) “El-Muvatta” adlı eserini Halife Mansur kanunlaştırmak istemişse de içtihat hürriyetine engel olur düşüncesiyle kabul etmemiştir.. Cebel’i Yemen’e vali olarak gönderirken ona ‘‘Gittiğin yerde ne ile hükmedeceksin?’’ diye sordu.II.I. Mesud B) Abdullah b. Mezhepler hangi dönemde oluşmaya başlamıştır? A) Hz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan fıkıh usulü ile ulaşılan bir ilkedir? A) Namazın farz oluşu B) Cuma namazının farz oluşu C) Emir kipinin zorunluluk ifade etmesi D) Cenaze namazının farz-ı kifaye oluşu 9. Fakih kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? A) Müfessir C) Mukallid B) Müçtehid D) Mütekellim 11. Ömer C) Zeyd b. Aşağıdakilerden hangisi İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin talebelerinden biri değildir? A) İmam-ı Evzaî B) İmam-ı Züfer C) İmam-ı Ebu Yusuf D) İmam-ı Muhammed 20.” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan numaralandırılmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? I A) B) C) D) 16. FIKIH – 1 1.

Uyuşturucu imalatında kullanılan bitkilerin ve bitki tohumlarının üretiminin kontrol altında tutulması aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? A) İstishab B) Sedd-i Zerai C) İstihsan D) Mesalih-i Mürsele 5. “daha önce varlığı bilinen bir durumun aksine delil bulunmadıkça varlığını koruduğuna hükmetmek” anlamına gelen.’’ TÜRK EDEBİYATI – 6 1. kazanılmış hakların korunmasını ifade eden fıkhî hüküm aşağıdakilerden hangisidir? A) İstihsan B) İstishab C) Sedd-i Zerai D) Mesalih-i Mürsele 2. B) Yapılması iyi ve güzel olup sevab kazandıran. arabacısı. 18. Terim olarak. Fıkhî kavramlardan Müfsid’in tarifi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? A) Yapılması hoş karşılanmayan fiillerdir. Her insan günahsız. Ömer 17. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fecr-i Âti Dönemi B) Servet-i Fünun Dönemi C) Millî Edebiyat Dönemi D) Cumhuriyet Dönemi 16. Tanzimat edebiyatından sonraki edebiyat dönemi. garson. etrafınızdaki yüzlerde gülümsemenin eksik olmaması sanki bir genel kuraldır. Sabit D) Hz. Muhammed’in evcil eşeklerin etinin yenilmesini yasaklaması. fakat geneldir: Tramvay biletçisi. D) Bir ibadeti bozan. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait bir eser değildir? A) Yüksek Ölçekler B) Efruz Bey C) Yalnız Efe D) Kiralık Konak 31 . falan falan sınıflara mahsus değil. Hz. Bu içtihad çeşidine ne denir? A) Şûra İçtihadı B) İçtihad C) İçtihad Ehliyeti D) Müçtehid İçtihadı 3.’’ D) ‘‘Beraet-i zimmet asıldır.2. Mesud C) Zeyd b. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Beş Hececiler’’ adıyla anılan şairlerden biri değildir? A) Halit Fahri Ozansoy B) Orhan Seyfi Orhon C) Enis Behiç Koryürek D) Mehmet Akif Ersoy 13. Aşağıdakilerden hangisi müctehitte aranan şartlardan biri değildir? A) Kitab ve Sünnet’i iyi bilme B) Yaşadığı çağın gereklerini bilme ve içinde yaşadığı toplumu tanıma C) Sahabe döneminde yaşamış olma D) Delillerden hüküm çıkarabilecek yeteneğe sahib olma 4. Sanık suçlu olduğu ispat edilene kadar suçsuzdur. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman. Asık suratla sert bir muameleye burada hedef olmuş bir kimse görmedim ve hatta işitmedim. bir anlaşmayı tümüyle veya kısmen geçersiz kılan fiillerdir. Revaha B) Abdullah b. Aşağıdakilerden hangisi sahabe döneminde fakihliğiyle öne çıkan sahabiler arasında yer almaz? A) Abdullah b.’’ C) ‘‘Şek ile yakîn zail olmaz. C) Farz ve vacib olmadığı hâlde Peygamberimizin yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği fiillerdir. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fıkra B) Sohbet C) Gezi yazısı D) Makale 15. Hz. terk edilmesi ise günah olmayan fiillerdir. Şehrin neresinde gezerseniz geziniz. Yukarda izah edilen fıkıh kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A) ‘‘Zarar ve mukabele bizzarar yoktur. İçkinin üç aşamada haram kılınması Kur’an’ın teşrîdeki hangi yöntemine örnek oluşturur? A) Teşrî’ C) Tedricilik B) Kolaylık D) Genişlik 14. aşağıdakilerden hangisidir? A) Aşk-ı Memnu B) Yaprak Dökümü C) Eylül D) Handan 19. Peygamber’in vefatından sonra müctehid sahabiler bir sorunla karşılaştıklarında görüş birliği ile çözüm üretmeye çalışmışlardır. herkeste terbiye eseri görürsünüz. OTURUM 12. fıkhî hükümlerin kaynağı olması açısından sünnetin hangi işlevine örnek oluşturur? A) Teyit ediciliğine B) Açıklayıcılığına C) Kur’an’ın genel hükümlerini sınırlandırıcılığına D) Kur’an’ın değinmediği konularda yeni hüküm getiriciliğine 20. Bu metnin türü. suçsuz ve borçsuz olarak doğar.” B) ‘‘Eşyada asıl olan mübahlıktır. Viyana’da nezaket.

sanatçıları bir araya getirmek. 11. edebiyatın ve diğer bilimlerin ilerlemesini sağlamak C) Millî kaynaklara yönelmek. Faruk Nafiz Çamlıbel’e ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır? A) Dinle Neyden B) Çoban Çeşmesi C) Yıldız Yağmuru D) Han Duvarları 15. Dönemi başlamıştır. sanatlı ve ağır bir nitelik kazanmıştır. ‘‘Avrupa Mektupları’’ aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Cenap Şahabettin B) Tevfik Fikret C) Mehmet Rauf D) Ahmet Haşim 8. aşağıdakilerden hangisidir? A) Batıcılık B) Türkçülük C) Osmanlıcılık D) İslâmcılık 14. aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Haşim B) Cenap Şahabettin C) Mehmet Emin Yurdakul D) Yahya Kemal Beyatlı 16. OTURUM 6. edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek B) Dilin. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatı sanatçılarından biri değildir? A) Halide Edip Adıvar B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Hüseyin Cahit Yalçın 18. yazdığı manzum hikâyelerde yoksul insanların yaşamını gerçekçi bir görüşle aktarmıştır. C) Roman ve hikâye türlerinde Batı tekniğine uygun örnekler verilmiştir.Safahat C) Tevfik Fikret . Türkçeyi aruza başarıyla uyguladı. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden biri değildir? A) Ömer Seyfettin B) Tevfik Fikret C) Ali Canip Yöntem D) Mehmet Emin Yurdakul 19.. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro türünde yazılmamıştır? A) Canavar (Faruk Nafiz Çamlıbel) B) Aziz İstanbul (Yahya Kemal Beyatlı) C) Hançer (Reşat Nuri Güntekin) D) Kösem Sultan (Tahsin Nahit) 10. Saf şiirin önemli temsilcileri arasında yer aldı. Bu paragrafta sözü edilen sanatçı. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti topluluğunun amaçlarından biri değildir? A) Kamuya açık toplantılar düzenleyerek halkı. ‘‘Hayal ile yoktur benim alışverişim. her ne demişsem görüp de söylemişim. ‘‘1911’de Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisiyle .Kızıl Elma B) Mehmet Akif Ersoy . teknolojisinin yanında yaşama tarzının da Osmanlı halkı tarafından benimsenmesi gerektiğini öne süren görüş.Rubâb-ı Şikeste D) Yahya Kemal . sanat anlayışını da ortaya koymaktadır. halkın sorunlarını dile getirmek D) Genç yetenekleri.klasik tarz adı verilen anlayışla. B) Dil ve anlatım süslü. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Ahmet Haşim . Ahmet Haşim aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir? A) Şiir B) Fıkra C) Gezi yazısı D) Tiyatro 32 . D) Realist ve natüralist akımların etkisinde kalınmıştır. Aruzu halkın konuşma diline başarıyla uygulamış. Neo .’’ cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A) Servet-i Fünun B) Tanzimat C) Millî Edebiyat D) Fecr-i Âti 13. Bu parçada tanıtılan sanatçı.’’ diyen şair.Aziz İstanbul 20. Aşağıdaki dergilerin hangisinde ‘‘Türkçülük’’ bir akım olarak ön plana çıkmamıştır? A) Genç Kalemler B) Türk Yurdu C) Yeni Mecmua D) Servet-i Fünun 9. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Edebiyatı Döneminin özelliklerinden biri değildir? A) Toplum gerçeklerine değinen eserler verilmiştir.. yalın dil ve aruz ölçüsüyle şiirler yazdı.2. Avrupa’nın biliminin. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya dayalı edebî metindir? A) Edebî Tenkit B) Roman C) Gezi Yazısı D) Hatıra 12. toplumu aydınlatmak 17. aşağıdakilerden hangisidir? A) Ömer Seyfettin B) Mehmet Akif Ersoy C) Reşat Nuri Güntekin D) Halide Edip Adıvar 7.

2. Akım ölçer. Gerilim (potansiyel) ölçer.V C) V q B) q. Akım ölçer.109 Nm2/C2) A) 33 B) 44 C) 55 D) 66 Yukarıda yüklü bir kürenin potansiyel . D) Paralel bağSeri bağlanır. Bu grafiğe göre kürenin sığası hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) q. Elektrik Yükü (C) 3q q = 8. C) Seri bağlanır.109 Nm2/C2) A) 1 B) 3 C) 6 D) 9 V B 6.10 C 1 -9 B) E C) + E D) + E – 3.V 2 q D) V 10.VA) B) WAB= q (VA . Sığası 10-11 F olan bir kürenin yarıçapı kaç cm’dir? (k=9. 7. Basit bir elektrik devresinde bulunan devre elemanlarından ampermetre ve voltmetre ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Ampermetre A) Seri bağlanır.10-3 F sığaya sahip bir kondansatör kaç V’luk potansiyel farkı altında 20J enerji depo edebilir? A) 50 C) 200 B) 100 D) 400 B) Paralel bağla. Paralel bağlaGerilim (potan. +3q r +q 3r 8. 33 .Seri bağlanır. E V +q A Şekildeki +q yükünü A noktasından B noktasına taşımak için yapılan iş (WAB) hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) WAB= q (VB . Gerilim Akım ölçer. Akım ölçer. nır. 4. Aşağıdakilerden hangisi elektrik yükü birimidir? A) Joule C) Metre B) Coulomb D) Volt 4. Voltmetre Paralel bağlanır.VA . VB – – + – + O 3m q = 10 C 2 -8 2m 2q q 0 V 2V 3V Elektrik Potansiyeli (V) Şekildeki yüklerin O noktasında oluşturdukları potansiyel kaç Volt’tur? (k=9.VB) C) WAB= q (VA + VB) D) WAB= q . Gerilim (potansiyel) ölçer. siyel) ölçer. (potansiyel) ölçer. lanır.nır. 2C 2C 2C 6C + – Şekildeki iletken küreleri birleştiren tel üzerindeki anahtar kapatılırsa. kürelerin ortak potankq siyeli kaç r olur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 V 2. Aşağıdakilerden hangisinde noktasal yük çiftlerinin oluşturdukları elektrik alanın kuvvet çizgileri doğru gösterilmiştir? A) E Şekildeki devrenin eşdeğer sığası kaç C’dir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 5. OTURUM FİZİK – 6 1. Aşağıdaki sembollerden hangisi kondansatör sembolüdür? A) C) B) D) 11.yük değişim grafiği görülmektedir. 9.

67 C) 3 B) 1.III B) I . III. B) Akım şiddetini ölçmek için kullanılır. 220 Voltluk elektrik kaynağına direnci 11 Ω olan bir elektrik ocağı bağlanıyor. B) B sınıfı sürücü belgesi alabilir. D) A1-A2 sınıfı sürücü belgesi alabilir. R=5 r' = 2 ε'= 6 V 19. Elektrik akımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II . Sürücü adayları aşağıda verilenlerin hangisinden sağlık muayenesine tabi tutulmaz? A) Kulak-burun-boğaz hastalıkları B) Ruh ve sinir hastalıkları C) Diş hastalıkları D) İç hastalıkları ε C ε ε ε Şekildeki devreden geçen akım şiddeti (i) kaç amperdir? A) 0. 15. Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi bulunanlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sürücü belgesi verilmez. hep aynı yönde akan akıma doğru akım denir. D) Direnci ölçmek için kullanılır. Bu ütünün gücü kaç wattır? A) 800 C) 640 B) 720 D) 360 34 .II . dinamo gibi araçlara üreteç denir. içdirenci 1 Ω olan bir akünün uçları arasına R=5 Ω’luk direnç ve zıt emk’sı f l = 6 V iç direnci 2 Ω olan motor şekildeki gibi bağlanmıştır. Elektrik akım devrelerinde kullanılan reosta’nın görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır? A) Potansiyel farkı ölçmek için kullanılır. Ω Yukarıdaki birim-sembol tablosuna göre 1. Nicelik Sembol Birim Direnç 1 Potansiyel fark V 2 Güç 3 Watt ε= 30 V Emk’sı f = 30 V .2. A B 2.Bir iletkende.Bir iletkende. Motor çalışırken devreden geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 9 B) 6 C) 4 D) 3 20. C) Akım şiddetini değiştirmek için kullanılır. C) H sınıfı sürücü belgesi alabilir. Buna göre. Ocaktan geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 2420 C) 110 B) 1210 D) 20 r=1 + – 16. elektrik alanı oluşturarak akım geçmesini sağlayan pil. telden geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 1.5 B) 3 C) 9 D) 15 13.II D) I . Motorlu taşıt kullanabilmek için aşağıdaki belgelerden hangisine sahip olmak gereklidir? A) Lise diploması B) Sürücü belgesi C) Üniversite diploması D) Araç sahiplik belgesi 14.5 D) 6 D ε İç dirençleri önemsiz. emk’leri 4 volt olan üç özdeş pil şekildeki gibi A-B ve C-D uçlarına bağlanıyor. A-B uçları arasındaki potansiyelin (VAB). R = 20 i + – V= 30 Volt 18. 2 ve 3 nolu yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirildiğinde tablo doğru olur? 1 A) B) C) D) R R V P 2 W V R V 3 P P P R 17. II. C-D uçları arasındaV ki potansiyele (VCD) oranı AB VCD kaçtır? A) 2 3 B) 1 C) 3 2 D) 2 ε 3. I.Pil ve akümülatörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler. Bir iletken telin herhangi bir kesitinden 1 dakikada 90 Coulombluk yük geçiyor. OTURUM 12. Direnci 10 ohm olan bir elektrik ütüsünden 8 amperlik akım geçmektedir.III TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 1.

2 .İlk yardım tedbirlerini almak II.640 6. Trafik kazasını gören veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdür? I.078 90.Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek III. Kapalı yaralarda uygulanan soğuk uygulamanın amacı nedir? A) Vücut sıcaklığını düşürmek B) Enfeksiyon oluşumunu engellemek C) Kan damarlarının büzülmesini sağlamak D) Kan damarlarının genişlemesini sağlamak 35 .220 354.2 . Kaza Sayısı (Yaralanmalı) 83. İlk yardımcı yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A) Şokun engellenmesi B) Kanamanın durdurulması C) Zihinsel aktivitenin korunması D) Sindirim işlevinin rahat olması Ülke Türkiye Polonya Fransa Almanya 11.058 6. Kara yolunda her yıl araçların çarpması sonucu binlerce yaya yaralanıyor veya hayatını kaybediyor.534 Ölü Sayısı 4. Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesi alacaklarda aranan şartlardandır? A) Hükümlü olmamak B) Lise mezunu olmak C) Meslek sahibi olmak D) Askerlik yapmış olmak 13.II C) II . bacaklarını 30 cm.3 D) 3 . kemerini gevşetmiş. Aşağıdaki tabloda 2005 yılına ait bazı ülkelerdeki trafik kazalarına ilişkin veriler bulunmaktadır.2.1 B) 2 . İlk yardım yapacak olan kişi. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede de aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle olması gerekir? A) Bilincin kaybolması B) Reflekslerin kaybolması C) Dolaşımın durması ve kalp atımlarının alınamaması D) Solunumun durması ve göğüs hareketlerinin olmaması 9.525 5. OTURUM 4.Araçları kaza yerinden çekmek A) I .III D) I .Kurs eğitimi 3.Yazılı sınav 2. Trafik kazalarında olay yerine ışıklı işaret veya yansıtıcı koymanın amacı nedir? A) Yaralılarda oluşan kırık kemikleri sabitlemek B) Diğer sürücülerin dikkatini çekerek uyarmak C) Çok sayıda yaralının olduğunu bildirmek D) Yaralılardaki dış kanamayı durdurmak 6. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasıdır? A) Park hâlindeki araçta yangın çıkması B) Yayanın banket dışında yürümesi C) Motosikletle yolcu taşınması D) Aracın yayaya çarpması 14.II . ? Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1.788 51.1 . trafikteki araç sayısı ile oranlandığında en fazla ölüm hangi ülkede meydana gelmektedir? A) Almanya C) Fransa B) Polonya D) Türkiye 16. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A) Kırık kontrolünün yapılması B) Kanamanın kontrol edilmesi C) Şok pozisyonunun verilmesi D) Hava yolu açıklığının sağlanması Buna göre. Yayaların aşağıda verilen hangi özelliği bu kazaların sebeplerindendir? A) Kurallara uymaları B) Lise mezunu olmamaları C) Aceleci ve dikkatsiz olmaları D) Sürücü belgelerinin olmaması 12. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamalarına ait bir özelliktir? A) Yayılarak.Uygulama sınavı A) 1 . yavaş akması B) Sızıntı şeklinde kanama olması C) Koyu kırmızı renkte kanın az basınçla devamlı akması D) Parlak açık kırmızı renkte kanın fışkırır tarzda akması 10.613 100.000 Araca Düşen Ölü Sayısı 41 36 17 12 15. kazazedenin yakasını açmış. kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır. Motorlu taşıt sürücü adayları aşağıda verilenleri hangi sıra ile başarılı bir şekilde tamamladıklarında sürücü belgesi almaya hak kazanırlar? 1.3 C) 2 .III 7.3 .1 8. Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir? A) Önceden bilinmesi B) Doğal olaylardan olması C) Toplumsal düzeni koruması D) Önlemlere bağlı olarak azalması 5.III B) I .

‘‘Nasıl kokuyor bu saray?’’ Tilki özür dilemiş: ‘‘Üzerinize afiyet nezleyim. Aşağıdakilerden hangisi. D) 20.2. Egzoz gazı zehirlenmelerinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A) Tansiyon yükselmesi B) Kandaki oksijen miktarının artması C) Kanın oksijen taşımasının engellenmesi D) Kana karbonmonoksit girişinin engellenmesi A) Yaşam öyküsü B) Fabl C) Eleştiri D) Hatıra 4.Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli II. D) Çok belirgin giriş. bütünüyle hayal ürünü. Fabllerin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sorunları tartışıp bir sonuca ulaşmak B) Bilim-teknik konularını açıklamak C) Karşıt görüşleri birleştirmek D) Ahlak dersi vermek 5.” Bu metnin türü.III DİL ve ANLATIM – 7 1.Çıkık eklem yerine oturtulmalı III.III B) I .III D) I . yy.II . görgü ve izlenimleri yansıtan yazıya ne ad verilir? A) Fabl B) Halk hikâyesi C) Gezi yazısı D) Deneme 3. C) 19. 18. Tilki.II . gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa anlatıdır? A) Roman C) Masal B) Hatıra D) Öykü 10. I. aşağıdakilerden hangisidir? A) Sait Faik Abasıyanık B) Halide Edip Adıvar C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Peyami Safa 36 .Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması III. B) Okuyucunun hayal gücüne fazla bir şey bırakılmaz. ‘‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’’ adlı romanın yazarı. Bir kimsenin yaşam öyküsünü kendisinin yazmasıyla oluşan eserlere ne ad verilir? A) Anı C) Monografi B) Otobiyografi D) Biyografi 7. gördüğü ve incelediği yerlerden edindiği bilgi. Aşağıdakilerden hangisi Çehov tarzı hikâyelerin özelliklerinden biridir? A) Olay örgüsünün önemi azaltılmıştır. Aşağıdaki türlerden hangisi. Bir yazarın yazdığı. yy. Bir masal metni içerisinde aşağıdaki türlerin hangisine rastlanmaz? A) Efsane C) Fıkra B) Semai D) Dua 19. yy. Çıkık vakalarında ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? I.II C) II .III 12. 20. C) Okuyucunun merak duygusu sürekli canlı tutulur. B) 18. Sağlık kuruluşuna naklinin acil yardım ekibi ile yapılması zorunlu olan kırık vakaları aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayağında kırık olanlar B) Omurgasında kırık olanlar C) Çene ve yüzünde kırık olanlar D) Kaburga ve göğüs kemiğinde kırık olanlar 9.II D) I . Masallarda olaylar önemlerine göre sıralanarak aktarılırken aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz? A) ‘‘-miş’’li geçmiş zaman B) Şimdiki zaman C) Geniş zamanın rivayeti D) Gelecek zaman 2. aşağıdakilerden hangisidir? 8. La Fontaine’den çeviri yaparak fabl türünün Türk edebiyatındaki başarılı örneklerini ortaya koymuştur? A) Orhan Veli Kanık B) Ferit Edgü C) Mehmet Kaplan D) Memduh Şevket Esendal 6.Merkezi sinir sistemi üzerine uyuşturucu etki II. OTURUM 17. gelişme ve sonuç bölümleri içerir. yy. Batı’da masallar üzerine ilk sistemli araştırmalar kaçıncı yüzyılda başlamıştır? A) 17.III B) I .Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir? A) I .Çıkık bölge askıya alınarak hastaneye ulaştırılmalı A) Yalnız I C) I . Aşağıdakilerden hangisi kahramanlık hikâyesidir? A) Âşık Garip B) Tahir ile Zühre C) Kerem ile Aslı D) Köroğlu 11. nesirle söylenmiş. tam bunu düşünürken kral sormuş: ‘‘Sen söyle bakalım.’’demiş.

1 B) 3 C) 7 D)11 14. Aşağıdakilerden hangisi meddah tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir? A) Hareketten çok. f _ x i = 2 ise f _ 2x i ’in f _ x i cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? x-1 A) 2f _ x i 2 f _ xi C) 2 2 D) 4f _ x i 2 B) f _ x i 2 37 .2. destan ve halk hikâyelerinin yeniden canlandırılması 5.7 i = 4x . _ fof i_ x i = 4x . aşağıdakilerden hangisidir? A) Seyirciyi sahneye yabancılaştırmak B) Kalıplaşmış gerçekleri savunmak C) Tabiatı anlatmak D) İnsanları güldürmek 15.( 3 2 2 C) R .( 5 2 3 B) R . bir davranış biçiminin ya da belli bir özelliğin roman boyunca sürekli biçimde yinelenmesidir. Aşağıdakilerden hangisi çift fonksiyondur? A) f _ x i = x + sin x B) h _ x i = x + x 4 3 3 2 C) g _ x i = 3x + 2x D) s _ x i = x + cos x 6.2x D) 2x . f _ 2 i değeri kaçtır? A) . f _ x i = 3x . D) Dekor olarak yeni dünya adı verilen bir paravana ile bir tezgâh ya da birkaç iskemle kullanılır. B) Romanın uydurma ve kurmaca olduğunun altını çizer.2x C) 2x + 1 B) 3 . Joyce B) Tolstoy C) Dostoyevski D) Moliere 4. OTURUM 13. Epik tiyatronun temel amacı. R $ R ’ye f ve g fonksiyonları -1 için. çoklukla halktan insanlardır. f fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? -1 20.3 olduğuna göre. D) Çok seslilik ve çoğulculuk önem kazanmıştır. MATEMATİK – 7 1. aşağıdakilerden hangisidir? A) Montaj B) Bilinç akımı C) Leitmotiv D) Görece zaman anlayışı 2. B) Erdeme ve ahlaka üstün değer verilir. Batı edebiyatında.5 olduğuna göre.’’ ilkesinden hareket eder.12 göre. Aşağıdakilerden hangisi tragedyanın özelliklerinden biri değildir? A) Kişiler. ses taklidi. B) Meddah denilen tek bir oyuncu tarafından oynanır. 17. C) Dinleyicilerin toplandığı yerlerde yüksekçe bir yere çıkılarak sergilenir.6 - 16.3 18. Aşağıdakilerden hangisi postmodernist romanların genel özelliklerinden biri değildir? A) ‘‘Sanat şahsi ve muhteremdir. D) Seyircide acıma ve korku duyguları uyandırarak ruhu tutkulardan kurtarma amacı hedeflenir. f _ 3x . C) Eser baştan sona kadar ciddi bir hava içinde geçer. Toplumun gülünç ve aksak yanlarını gösteren komedyalara ne ad verilir? A) Karakter komedyası B) Töre komedyası C) Entrika komedyası D) Yergi komedyası 3. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının edebiyatımıza getirdiği yeniliklerden biri değildir? A) Yerli konulara önem verilmesi B) Sanatın bir tür oyun olarak görülmesi C) Romanlarda her kesimden halkın anlatılması D) Sözlü gelenek ürünü olan masal. Batı romanında sık başvurulan bu anlatım tekniği bir alıntının. Bu parçada tanıtılan çağdaş Batı romanı anlatım tekniği. Aşağıdakilerden hangisi. C) Farklı anlatım tekniklerine aynı metin içinde yer verilebilir. A) R . yazdığı tiyatrolarla ün yapmıştır? A) J.1 i_ 2 i kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 19. g _ 4 i = 2 ve f _ 3 i = 4 ise _ fog .5 olduğuna 2x . f _ x i ’in kuralı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 1 . jest ve mimiklere dayanır.# .# 6 - D) R .

x .3 a . x ! 3 ise 18. x = 3 ise fonksiyonu R’de sürekli olduğuna göre. f _ x i = * x .2x + 1. lim 2 x değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? x"3 1 B) y A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 2 0 2 x 16.k + 1 fonksiyonu x-5 sabit fonksiyon olduğuna göre.1 x " -1 lim A) . fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) y 2. x . a kaçtır? A) 3 B) 9 C) 18 D) 30 3 A) .8 B) .2 G x 1 3 ] . xH3 \ Z .5 x H 5 ise f_ xi = * 2 2x + 3 x 1 5 ise f _ .27 .2x. lim x + 5 . .10 C) . f _ x i =.5 3 3 C) 2 3 B) . x 1-2 ] 5.7. xH3 \ Z x 1-2 ] .2 G x 1 3 ] 2x. f: R $ R.x .5. x 1-2 ] C) f _ x i = [ . f: R $ R.1 17. xH3 \ C) y 2 -2 0 x 2x . cos _ 3x + 1 i değeri kaçtır? 2x .2x + 1.5. x 1-2 ] B) f _ x i = [ 2x + 5. OTURUM 14. .1 D) 11 10.1 A) . f _ x i = 2x .5 2 C) 0 B) . k kaçtır? A) . f _ x i =. -2 G x 1 3 A) f _ x i = [ ] 2 x .8 C) 4 B) . lim sin 2x değeri aşağıdakilercos x x" r den hangisine eşittir? A) .3 B) 1 C) 2 D) 6 38 .5 değeri kaçtır? x"1 2 x .9 D) .x + 5x değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) .3 . lim x .43 C) 43 B) 33 D) 63 15. lim d x + 2 n değeri aşağıdax"3 x + 1 kilerden hangisine eşittir? D) y A) 1 B) 2 C) e 2 D) e 4 2 0 x 11.1.4 D) 8 19. D) f _ x i = [ . 3x .7 2 Yukarıda grafiği verilen fonksiyon hangi x değeri için sürekli değildir? A) . + . y 4 3 y=f(x) 2 1 2 3 6 x 12.1 2 D) 5 x"3 2 2 9.3 5 2 D) 3 -3 -2 0 13. .4x . xH3 \ Z 5. x + 2 .2 .5 i + f _ 5 i kaçtır? A) .2x . fonksiyonunun parçalı fonksiyon biçiminde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Z .2 G x 1 3 ] 2x + 1. lim x .1 B) 0 C) 2 D) 3 2 2 0 2 x 8.8 değeri kaçtır? x+1 x ".5 C) 8 B) .7x .5.

III B) I .III . Aşağıdakilerden hangisi endotermik reaksiyon değildir? A) Hareket. elektronların enerji düzeyi aşağıdakilerin hangisinde en yüksektir? A) Oksijende B) Sitokrom c’de C) Sitokrom a’da D) Koenzim Q’da 9. x . Hücrede. 4 A C) 73.V BİYOLOJİ – 7 1. fonksiyonunun sürekli olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? A) 7. Pürivik asidin oksijenli ortamda CO 2 ve H 2 O\ya kadar parçalanması ökaryotik bir hücrenin hangi kısmında gerçekleşir? A) Kloroplastta B) Sitoplazmada C) Mitokondride D) Endoplazmik retikulumda 2. ışık enerjisi ile ATP sentezlenmesine ne denir? A) Fotofosforilasyon B) Oksidatif fosforilasyon C) Karbon tutma reaksiyonları D) Substrat düzeyinde fosforilasyon 3. Oksijenli solunumun krebs çemberi ve elektron taşıma sisteminde.V B) I .5C’lu şeker II.V C) II .Nitrit III.1.Fosfat grubu Bir nükleotidin yapısında yukarıdakilerden hangileri bulunur? A) I . 4 A D) 7. Pürivik asitten etil alkolün oluştuğu reaksiyonda aşağıdaki moleküllerden hangisi açığa çıkmaz? A) CO 2 C) ATP B) NAD + 10.II .Karbondioksit IV. Işık enerjisi ile fotosentezde suyun iyonize olarak ayrılmasına ne denir? A) Fotofosforilasyon B) Fosforilasyan C) Glikoliz D) Fotoliz 15. Hem fotosentezde hem de oksijenli solunumda görev alan ETS molekülü hangisidir? A) Sitokrom C) Oksijen B) Plastokinon D) Klorofil 14. Aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızını etkileyen genetik faktörlerden biri değildir? A) Klorofil miktarı B) Stoma sayısı C) CO 2 yoğunluğu D) Sitoplazmanın su miktarı 4.II C) II .Amonyak II. yukarıdakilerden hangilerini okside ederek oluştururlar? A) I .Demir V.Laktik asit Kemosentetik ototrof canlılar. kasılma B) Oksijenli solunum C) Aktif taşıma D) Sinirsel iletim 8. Oksijenli solunum sonucunda aşağıdakilerden hangisinin miktarında artış olur? A) Oksijen B) Karbondioksit C) Enzim D) Glikoz 5.II .IV .3. I. organik besin sentezi için gerekli olan kimyasal enerjiyi. kloroplast içerisinde bulunmaz? A) Siyanobakteri B) Yeşil bitki C) Öglena D) Alg 12. OTURUM 20. Fotosentezin ışık reaksiyonlarında. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde doğrudan kullanabildikleri enerji çeşidine ne denir? A) Işık enerjisi B) Isı enerjisi C) ATP enerjisi D) Nükleer enerji 7. .III D) I .III ..III D) Etil alkol 39 . Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde klorofil.4. ATP’nin hidrolizi ile ne elde edilir? A) Deoksiriboz şeker B) Guanin bazı C) Enerji D) Su 13. I.5 A B) 7. f _ x i = 4 .1 . 5 A 6. Kas hücrelerinin enerji elde etmek için maddeleri kullanım sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Kreatin fosfat " ATP " Glikoz " Glikojen B) ATP " Glikoz " Kreatin fosfat " Glikojen C) Glikojen " Glikoz " Kreatin fosfat " ATP D) ATP " Kreatin fosfat " Glikoz " Glikojen 11.IV D) II .Azotlu organik baz III.2.

her şeyi yaratan ve hükmeden yüce bir varlıktır. Hristiyan inanç sistemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hz. Hristiyanlara gönderilmiş bir peygamberdir. Hristiyanlık 17. İslam dininde yeme . Efes 5. • Farklı bir çok İncil’in içerisinden dört tanesi sahih olarak seçilmiştir. OTURUM 16. Nuh C) Hz. en belirgin şekilde. İsa. B) Yahudilere göre Tanrı. B) İki özdeş DNA molekülü ortaya çıkar. DNA’daki genetik bilgiye uygun olarak sentezlenen mRNA’daki üçlü baz dizisine ne denir? A) Kodon C) Ribozom B) Antikodon D) Aminoasit 7. DİN. 50 nükleotidli bir DNA zincirinde 10 tane A nükleotidi varsa. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi Yahudilerin Tanrı inancını doğru olarak yansıtmaz? A) Yahudilere göre Tanrı. Hristiyanlık B) İslam. C) DNA’dan RNA’ya aktarılan bilgi farklılaşır. Aşağıdaki incillerden hangileri “Sinoptik İnciller” arasında yer almaz? A) Matta C) Luka B) Markos D) Yuhanna 20. Hristiyanlığın temel inanç esaslarının belirlendiği bu toplantının (Konsül) yeri ve zamanı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) MS 125. Bakire Meryem ve Kutsal Ruh’tan doğmuştur. • İsa’nın tanrılığını savunanların görüşleri kabul edilmiştir. aşağıdaki dinlerden hangisi ile daha çok benzerlik gösterir? A) Hristiyanlık B) Hinduizm C) Yahudilik D) Budizm 4. 10. günümüzde Yahudiler için zorunlu bir ibadettir. • Bizans İmparatoru Konstantin tarafından düzenlenmiştir. Hristiyanlık D) İslam. C) Yahudilere göre “Elohim” ve “Yahova” Tanrı’nın özel isimlerinin başında gelir. D) Yılda üç defa (üç bayramda) yapılması emderilmektedir. D) Yahudiler Tanrı’ya Ha-şem ve Adonay diye seslenirler. Vatikan B) MS 652. İsa. ölümünün ardından üçüncü gün dirilmiştir. TAR. Baba’nın sağında oturmaktadır. Yahudilik C) Yahudilik. RNA’nın hücredeki asıl görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Oksijenli solunum B) Protein sentezi C) Boşaltım D) Sindirim KARŞILAŞ. 40 . İznik D) MS 728. DNA’nın kendini yarı korunumlu eşlemesi sonucu ne oluşur? A) DNA’daki şifrelerde değişiklik olur. aşağıdaki dinlerin hangisinde görülmektedir? A) İslam. İshak 9. D) Hz. – 2 1. D) DNA’nın çift ipliği tek ipliğe dönüşür. tek tanrıyı temsil eden üç unsurdan oluşur. İbrahim B) Hz. DNA’daki genetik bilgiye uygun olarak RNA aracılığı ile protein sentezlenmesi olayına ne ad verilir? A) Sentral dogma B) Replikasyon C) Transkripsiyon D) Translasyon 3. Yahudilik. B) Süleyman Mabedi’nin yıkılmasının ardından sembolik hâle gelmiştir.içmeden ve cinsellikten uzak durarak tutulan oruç ibadeti.2. B) Hz. Yahudilikte hac ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hac ibadeti. Yakub D) Hz. bu DNA zincirinde toplam kaç hidrojen bağı vardır? A) 25 B) 50 C) 65 D) 75 6. Hristiyanlık ve İslam dini hangi peygamberin dinî geleneğinin temsilcisidir? A) Hz. 8. Yahudilere göre Yazılı Kutsal Kitab’ın tefsiri kabul edilen sözlü kutsal kitapların adları nelerdir? A) Tevrat ve Tora B) Tanah ve Eski Ahit C) Nevim ve Ketuvim D) Talmud ve Mişna 19. Yahudilik. Aşağıda isimleri verilen dinlerin hangisinde peygamber inancı vardır? A) Budizm C) Zerdüştlük B) Hinduizm D) Şamanizm 18. İstanbul C) MS 325. Yahudi hacılarının ibadet yeridir. C) Kudüsteki Ağlama Duvarı. İsa. 2. Tek Tanrı inancı. C) Hz. İsa.

haftalık ibadetlerini topluca yerine getiren bir kişinin hangi dinin mensubu olduğu söylenebilir? A) Yahudilik B) Budistlik C) Hristiyanlık D) Hinduizm 16.Tebliğ B) Sıdk . Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım.İsmet C) Emanet . “Dinler Arası Diyalog” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bir dinin mensuplarının kendi doğrularını başka dinlerin mensuplarına kabul ettirme çabası B) Farklı dinden insanların bir araya gelerek bilgi alışverişi yapmaları C) Farklı dinlerin yaşanan sorunlara birlikte çözüm arama çabası D) Başka dinlerden olanlara kişinin kendi dinini doğru bir biçimde tanıtması KELAM – 2 1. D) Her iki mabette de mihrab vardır. Aşağıdakilerden hangisi nübüvvet kavramıyla doğrudan ilgili değildir? A) Haber verme B) Peygamberlik C) Risalet D) Doğruyu tasdik etme 13. Hac ibadeti için Kudüs’e giden.’’ (A’râf suresi.Fetanet D) İsmet . 1962 .Sihizm D) Buda’nın aydınlandığı gün Budizm 2.Manastır B) Paguda . Paskalya Bayramından önceki kırk gün oruç tutan.2.Hristiyanlık C) Nanak’ın doğum günü . Hristiyanlıkta Hz. İslam inancına göre peygamberlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gönderilen her peygamber gönderildiği toplumun dili ile tebliğini yapmıştır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Yom Kippur’un anlamı ve hangi dinin kutsal günü olduğu doğru olarak verilmiştir? A) Kefaret günü . OTURUM 11. Hristiyan dünyasında hâkimiyet kurmak gayesiyle hac ibadeti ile ilgili hangi kararı ilan etmiştir? A) Kudüs’ün hac merkezi olduğu B) Roma kentinin hac merkezi olduğu C) Hac ibadetinin zorunluluğunun askıya alındığı D) Hac ibadetinin her yıl aynı tarihte yapılmasının gerektiği 17.Yahudilik B) Son yağlama . D) Peygamberler Allah’ın seçilmiş kullarıdır. Yahudilik ve Hristiyanlık karışımı bir dinî hareket olarak Charles Taze Russel tarafından kurulan mesihçi ve misyoner karakterli dinî hareketin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Babtistler B) Yahova Şahitleri C) Evanjelik Hristiyanları D) Adventistler 12.Havra 19. Kendilerini çoğunlukla “Mesih İnanlıları” bazen de “Müjdeciler” olarak tanıtan ve ülkemizde misyonerlik çalışmaları ile gündeme gelen Hristiyan grup aşağıdakilerden hangisidir? A) Yahova Şahitleri B) Evanjelik Hristiyanlar C) Adventist Hristiyanlar D) Mormonlar (Mormon Hristiyanları) 3. aşağıdakilerden hangisidir? A) Noel C) Fısıh B) Paskalya D) Roş Haşona 18. 14.Stupa C) Aron . C) Her iki mabede de başı açık olarak girilmez. C) Kur’an-ı Kerim’de bütün peygamberlerin isimleri açıkça zikredilmiştir.Fetanet 41 . B) Her müslümanın bütün peygamberlere iman etmesi farzdır. 20.1965 yılları arasında yaptıkları bir toplantıda dinler arası diyalogun gerekli olduğunu kararlaştıran Hristiyan mezhebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ortodokslar B) Protestanlar C) Yahova Şehitleri D) Katolikler 15. Katolik Kilisesi. Yahudilerin ibadet yeri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Katedral . B) Her iki mabette de din adamları olmadan ibadet edilemez.Hakedeş D) Sinagog . 68) Yukarıdaki ayette peygamberlerin ortak niteliklerinden hangi ikisine vurgu yapılmıştır? A) Emanet . ‘‘Rabb’imin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. Müslümanlar ve Yahudilerin ibadet yerleri (mabetler) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Her iki mabette de resim ve heykel bulunmaz. İsa’nın öldükten sonra dirilişi anısına kutlanan bayram.

İslam’a göre her şey. Kitab-ı Mukaddes’te yer alan “Kutsal Kitaplar”ın tamamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? A) İncil ve Tevrat B) Tevrat ve Zebur C) Zebur ve İncil D) Tevrat. yaratılanlar arasında bir uyum gözetmesi D) Allah’ın. sağ-salim olma C) Hayat. • Gerçeğin bilgisine ancak keşif ve ilham ile ulaşılabilir.159) Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi ön plana çıkmaktadır? A) Sabır C) Takva B) Tevekkül D) Kader 5. ‘‘Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerin. şerri ise cezalandıracaktır. canlının faydalandığı şey B) Sağlık. yasaklar koyması B) İnsanın sorumluluklarını yerine getirmesi.. “Şimdi oku kitabını. B) Kendilerini Allah’a yaklaştıracağına ve onun katında şefaatçi olacağına inandıkları putlara tapıyorlardı. • Görünenin ötesinde görünmeyen bir gerçeklik vardır. Mekke’li müşrikler hakkında söylenemez? A) ‘‘Allah’’. Allah’ın koyduğu biyolojik. ‘‘Rızık’’ kavramının sözlükte taşıdığı anlamlar. Zebur ve İncil 14. hikmet ve inayetini kabul etmeyen. Mucizenin asıl amacı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) İnanmayanlara Allah’ın kudretini ve büyüklüğünü göstermek B) Peygamberlerin. ‘‘Aziz’’ ve ‘‘Alim’’ olarak adlandırdıkları yüce bir tanrıya inanıyorlardı.’’ (Âl-i İmrân suresi. C) İnsanın hayır ve şerri işlemekte sorumluluğu yoktur.’’ (Kamer suresi. • İnsan. canlılık. zihinsel rahatlık. duyarlı davranma 7. hangi seçenekte verilmiştir? A) Nasip. C) Yüce bir tanrıya inanıyor ve onu Kâbe’nin Rabb’i olarak kabul ediyorlardı. bilinçlilik. OTURUM 4. onun evrendeki fiilini. nübüvvet davasını ispat ve doğrulamak C) Doğa kanunlarının Allah’ın izniyle iptal edilebileceğini ispat etmek D) Peygamberin üstün ahlakı ile diğer insanlara örnek olduğunu göstermek 9. ona güven duyanları sever. ruh D) Sorumluluk.” (İsrâ suresi. bugün kendi hesabını kendin görecek durumdasın. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu bu kanunlara verilen isimdir? A) Hukukullah B) Kelamullah C) Fazlullah D) Sünnetullah 11. Yukarıda bazı görüşleri verilen akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Pozitivizm B) Agnostisizm C) Gnostisizm D) Deizm 8. pay. vahyi. D) Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır. kıyamet gününde ölüleri yeniden diriltmesi. Hayır ve şer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam inancına göre yanlıştır? A) Allah hayrı mükâfatlandıracak. nübüvveti ve ahireti inkâr eden akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Deizm C) Ateizm B) Politeizm D) Agnostisizm 12. D) Allah inancını kabul etmiyorlar. nimet. onları kabirlerinden çıkararak hayata döndürmesi” anlamına gelen kavram hangisidir? A) Mahşer C) Mizan B) Ba’s D) Sûr 10. 49) Bu ayette ‘‘bir ölçüye göre’’ ifadesi ‘‘kader’’ kavramıyla ifade edilmiştir. Tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte onun ilim ve irade gibi sıfatlarını reddeden. ruhunda var olan üstün bir idrak ile yükselerek Tanrı ile bir olabilir. 6. ‘‘. afiyet. Zira Allah.14) Ayette kitaptan kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kader defteri B) Kur’an-ı Kerim C) Amel defteri D) Kaza defteri 15. enerji. Buna göre ayetteki kader kavramı nasıl açıklanabilir? A) Allah’ın insanı iyiye ve doğruya yönelten emirler. ‘‘Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. fizikî ve sosyal kanunlara göre hareket etmektedir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İslam öncesi.2.Bir konuda karar verince (artık) Allah’a güven. toplumların gelecekte neler yaşacağını önceden belirlemesi 13.. B) İnsanın hayrı tercih etmesi ya da şerre yönelmesi kendi elindedir. İslam literatüründe ‘‘Allah’ın ahiret hayatını başlatmak üzere. putları ilah olarak kabul ediyorlardı. zamanı gelince bu takdire uygun olarak meydana gelmesi’’ olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Halk C) Kader B) Kaza D) Tekvin 42 . çalışkanlığı ve tedbirli davranmayı ilke edinmesi C) Allah’ın tüm evreni bir ölçü ve düzen içinde yaratması. 16.

ANALİTİK GEOMETRİ – 2 1. Aşağıdakilerden hangisi kelamcılık yönüyle ön plana çıkan ilim adamlarındandır? A) İzmirli İsmail Hakkı B) Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır C) Erzurumlu İbrahim Hakkı D) Bursalı İsmail Hakkı 4. y = 8x parabolüne üzerindeki A _ 2.3x .-5) 18.4 = 0 B) 2x . 9x + 16y = 576 elipsinin büyük eksen uzunluğu kaç birimdir? A) 8 B) 9 C) 16 D) 18 2 2 6. Asimptotlarından biri y = 4x olan ve A _ 2. varlığın ve âlemin ilk sebebidir. • Din inancını. x = 8 cos i. x 64 36 odakları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 6 B) 8 C) 12 D) 20 2 2 7.5) A' F'(-12. OTURUM 17. C) Tanrı.0) A x B'(0. 2 i noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3y + 2x .1 = 0 C) 2y . Hz. B) Tanrı ve evren hakkında mutlak gerçek bilinemez. Agnostisizm’in temel ilkesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Mutlak hakikat aşkındır ve bütün evrenin iç ve özsel varlığıdır.7 = 0 D) 3y . sahabilerin karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek için içtihatta bulunmalarını olumlu karşılamıştır. Peygamber.y + 4 = 0 C) 2x + y + 4 = 0 D) . Denklemi 4x . 4 i noktasından geçen hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x 12 9 2 y =1 B) x 3 12 2 y =1 C) x 3 48 2 y =1 D) x 9 64 2 2 2 2 8. y = 6 sin i parametrik denklemleri ile verilen elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x + 36 64 2 y =1 B) x + 100 36 2 y =1 C) x + 100 64 2 2 2 20. • Duyularla algılanamayan ve deneyle ispat edilemeyen bilgiler reddedilir.2. • Fransız filozof Auguste Comte ile ortaya çıkan bir akımdır.1. 4x + 3y = 16 elipsinin üzerindeki A _ .8 = 0 2 2 Yukarıda grafiği verilen elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x + 144 25 2 y =1 B) x + 144 169 2 y =1 C) x + 169 144 2 y =1 D) x + 169 25 2 2 2 2 y = 1 hiperbolünün 3.0) 0 F(12.4 2 19. .2 i noktasından çizilen teğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + y .3y = 24 olan hiperbolüne üzerindeki A _ 3.2x . insanlığın ilk dönemlerine ait bir olgu sayar. Yukarıda bazı görüşleri verilen felsefî akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Deizm B) Agnostisizm C) Gnostisizm D) Pozitivizm 2. 4 i noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) y = x+2 y = 2x + 4 y = x-2 y = 2x .4 = 0 B) 2y + 3x . D) Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu tartışmak anlamsızdır. Hz. • Fikren gelişen insanların bilimden başka bir şeye bağlanamayacağı ileri sürülür. Peygamberin bu tür onayları aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirilir? A) Kavlî Sünnet B) Fiili Sünnet C) Takrirî Sünnet D) Müekked Sünnet 5. y B(0.2x + y + 4 = 0 2 2 2 y =1 D) x + 64 36 2 43 .

y + 3z + 4 = 0 2 2 2 2 2 2 2 2 10. 4.2. 2 i vektörleri birbirine dik olduğuna göre. 3.4 5 .1 = 0 düzlemi 2x + 4y + _ m + 1 i z + 2 = 0 düzlemine paralel olduğuna göre. . .4 = 0 B) 2x .y . 3 5 n 15 15 5 B) d 5 . . y = 2x + 1 doğrusu y = 4ax parabolüne teğet olduğuna göre. Maveraünnehir Bölgesi’ndeki Türklerin çoğunluğu aşağıdaki Abbasi halifelerinden hangisinin döneminde Müslüman olmuşlardır? A) Harun Reşid B) Mutasım C) Mutemed D) Muktedi A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 14. 1 i noktasın- dan geçen B = _ 2. 5 i vektörü ile aynı yönlü birim vektör aşağıdakilerden hangisidir? A) d 2 5 . 1 + m i . 2.0) olan parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y = . . Müslim’i 705 yılında aşağıdaki yerlerden hangisine vali olarak atamıştır? A) Mısır B) Balkanlar C) Horasan D) Kuzey Afrika 3. 5 n 15 15 5 y-2 d 2: x .2. Abbasiler Döneminde ise Arap ordularında görev yapmaya başlamışlardır. A _ 2. 1 i ve B _ .3. 3 i D) _ 7. m.m.5 .2z . 5 n 15 15 3 D) d 5 .2 = 0 D) x + y + z + 2x .3i noktaları veriliyor. .2 5 . b = _ 2 . Aşağıdaki noktalardan hangisi x . . 7. . OTURUM 20.2 = = z+3 n 10 4 doğruları paralel olduğuna göre. Bu değişikliğin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur? A) Devlet yönetim anlayışının değişmesi B) Abbasi halifelerinin Türklerle yakın ilişkiler kurması C) Irkçı ve saldırgan siyaset uygulamasının bırakılması D) Mevali anlayışının devam etmesi 11. . m kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 44 . Merkezi _ 2.2.2 i vektörleri arasındaki açının kosinüs değeri aşağıdakilerden hangisidir? 1 A) 3 14 C) 3 14 B) D) 1 14 4 14 B) 2 x + y + z + 4x + y . 3 5 18.11 i 2 19. Doğrultmanı x = 4 ve köşesi O(0. m + n kaçtır? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 13. mx + _ m + 1 i y + z . a = _ 1.2 i vektörüne dik olan düzlemin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + y + z . yarıçapı 4 birim olan kürenin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) x + y + z . . AB ’nün uzunluğu kaç birimdir? A) 9 C) 8 B) D) 65 5 1. . .1 i C) _ 5. Türkler. a aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2 12.2 = 0 C) 2x + y + 2z + 6 = 0 D) x + 2y . 7 i B) _ 3.8x D) y = 4x 2 2 İSLAM TARİHİ – 2 17.. m kaçtır? 2. A _ 4.2x + y .4 5 .16x C) y = 2x 2 2 B) y = .4 = 0 2 2 2 16. d 1: x + 1 = m y-1 = z+1.1. . 2 i ve B = _ 1.6z .1.3z + 14 = 0 C) x + y + z . A = _ 2. A = _ 1. Uzayda A _ 1. 2.9. . 2. 6 i noktasının orjine uzaklığı kaç birimdir? A) 6 B) 7 C) 9 D) 11 2. 5 n 30 15 3 C) d 2 5 .4.z . Kuteybe b.1.3z . Emevi halifesi Abdülmelik Döneminin Doğu İlleri Genel Valisi olan Haccac. Emeviler Döneminde Müslüman Arap ordularıyla savaşırlarken. 3 i.1 = 0 15.1 = y + 2 = z + 1 doğrusu 2 3 4 üzerindedir? A) _ 1. . 3.4x + 2y . .

aşağıdaki devletlerin hangisi döneminde gerçekleşmiştir? A) Büyük Selçuklu Devleti B) Karahanlı Devleti C) Abbasi Devleti D) Eyyubi Devleti 15.Medine 12. aşağıdaki Orta Asya ülkelerinden hangisinin en yüksek dağıdır? A) Türkmenistan B) Azerbaycan C) Özbekistan D) Kırgızistan 7. aşağıdaki devletlerden hangileri arasında meydana gelmiştir? A) Osmanlı . aşağıdakilerden hangisidir? A) İbn Heysem B) el-Birunî C) Muhammed Fezari D) Hezarfen Ahmet Çelebi 20. I. aşağıdaki dinî bilimlerden hangisinin amaçları arasındadır? A) Tefsir C) Fıkıh B) Kelam D) Hadis 18. Masallarda Kaf Dağı olarak geçen Kopet Dağı.III B) I . aşağıdakilerden hangisidir? A) Muhammed İkbal B) Yusuf bin Tafşin C) Hoca Ahmet Yesevi D) Şeyh Nasıruttin Mahmut 6. aşağıdaki ülkelerden hangisinin başkentidir? A) Tunus B) Türkmenistan C) Bulgaristan D) Arnavutluk 14. hangi yıl bağımsız Filistin Devleti’nin kuruluşunu ilan etmiştir? A) 1948 C) 1988 B) 1980 D) 1991 19. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ). Aşağıdakilerden hangisi Bektaşî ayinidir? A) Yoga C) Semah B) Semâ D) Paskalya 45 . Anadolu Selçuklularının başkentlerini İznik’ten Konya’ya taşımalarında etkili olan olay. İslam kültüründe ‘‘Harameyn’’ adıyla da anılan şehirler.Bizans B) Timur . Kur’an-ı Kerim ayetlerinden anlamı kapalı ya da anlaşılması güç olanları yorum yoluyla anlaşılabilir hâle getirmek.Edirne B) İstanbul .Ganimetin beşte biri Yukarıda verilen devletin gelir kalemlerinden hangileri Hz. Zaman ölçme aleti olan usturlabı icat eden Müslüman bilim insanı.II . Balkanların diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mezopotamya B) Kafkaslar C) Endülüs D) Rumeli 9.Haraç III. aşağıdakilerden hangisidir? A) Haçlı Seferleri B) Kavimler Göçü C) Moğol saldırıları D) Oğuz isyanı 10.II D) I . Dandanakan Savaşı.Karahanlı 13. İnsanların davranışlarında hiçbir özgürlüğe sahip olmadıklarını savunan mezhep.Şam C) Mekke .Cizye II.Kudüs D) Mekke . OTURUM 4.Babür C) Büyük Selçuklu . Aşağıdaki Büyük Selçuklu hükümdarlarından hangisi 1055 yılında hilafet merkezi Bağdat’a girerek Büveyhoğullarının halife ve Abbasiler üzerindeki baskısına son vermiştir? A) Alp Arslan B) Tuğrul Bey C) Melikşah D) Mehmet Tapar 5. aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) İstanbul .III 17.2. Dünyanın ilk üniversitesi kabul edilen Nizamiye Medresesinin kuruluşu. Muhammed Döneminde uygulama alanına konulmuştur? A) Yalnız I C) I . Tunus. aşağıdakilerden hangisidir? A) Cebriye C) Caferiye B) Mutezile D) Selefiye 16. Aşağıdakilerden hangisi İslam mimarisinin ürünlerinden biri olan ‘‘Hastane’’ için kullanılan isimlerden biri değildir? A) Bimarhane B) Ribat C) Darulafiye D) Darussıhha 11. Hindistan’da İslam dininin yerleşmesinde ve yayılmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin bir etkisi yoktur? A) Babür Devleti B) Gazne Devleti C) Altın Orda Devleti D) Delhi Türk Sultanlıkları 8. Ahiliğin kurucusu sayılan ve Ahi Evran olarak da tanınan kişi.Gazne D) Gazne .

AB .) A) 60 B) 80 C) 120 D) 160 46 .) A) 144 C) 90 B) 120 D) 54 13. . Bu koninin taban düzlemi ile yaptığı açı 30º olduğuna göre. hacmi kaç santimetreküptür? ( sin 30º = 1 . OTURUM GEOMETRİ – 7 1. Küpün bir ayrıtının uzunluğu 6 cm olduğuna göre. Taban alanı 144 cm2. BC . Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 6 cm ve cisim köşegeninin uzunluğu 14 cm olan dikdörtgenler prizmasının alanı kaç santimetrekaredir? A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 Şekildeki üçgen dik prizmanın ayrıtlarının uzunlukları . Oluşan cismin alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız. İki ayrıtının uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeninin uzunluğu 29 cm olduğuna göre. 2 π yerine 3 alınız. Bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olan düzgün sekizyüzlünün alanı kaç santimetrekaredir? A) 4 3 C) 24 3 B) 8 3 D) 32 3 2. D. Taban ayrıtının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 9 cm olan kare dik piramidin hacmi kaç santimetreküptür? F 8. Yüksekliği 2 6 cm olan düzgün dörtyüzlünün hacmi kaç santimetreküptür? A) 3 2 C) 18 2 B) 9 2 D) 27 2 7. piramitin alanı kaç santimetrekaredir? A) 18 + 18 3 B) 36 + 9 3 C) 54 + 18 3 D) 72 + 9 3 B O A 30° Şekildeki eğik dairesel koninin taban yarıçapı 4 cm ve . cisim köşegeninin uzunluğu kaç santimetredir? A) 3 2 C) 8 B) 5 2 D) 10 6. Tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı 60 cm olan küpün hacmi kaç santimetreküptür? A) 75 C) 125 B) 100 D) 150 12.= 10 cm dir. Bir kare dik piramidin taban ayrıtlarının uzunluğu 4 katına çıkartılırsa hacmi kaç katına çıkar? A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 4. Cisim köşegeninin uzunluğu 15 cm olan bir küpün alanı kaç santimetrekaredir? A) 75 C) 300 B) 150 D) 450 11. D E F B A C 9. yan yüzlerinin alanları toplamı 240 cm2 olan kare dik piramidin hacmi kaç santimetreküptür? A) 384 C) 720 B) 432 D) 1152 3.= 5 cm ve . Bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç yüzüne ait köşegen uzunlukları 5 cm. Prizmanın yüksekliği 8 cm olduğuna göre. AC . 34 cm ve 41 cm olduğuna göre. üçüncü ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 5. F noktaları ile birleştirilerek piramit oluşturulmuştur. PA . D E C A) 75 B) 60 C) 45 D) 15 G A B 14. P Şekildeki küpün C köşesi B. yanal alanı kaç santimetrekaredir? A) 96 C) 140 B) 128 D) 160 10.= 4 cm.= 7 cm dir.2. Kenar uzunlukları 3 cm ve 5 cm olan bir dikdörtgen uzun kenarı etrafında 360º döndürülüyor.

insanın kendisine örnek seçtiği bir insanda bütün insanlığı görerek. ana doğrusunun uzunluğu 10 cm olan eğik dairesel silindirin taban düzlemi ile yaptığı açının ölçüsü 60º dir. D) Gelir gelmez tutkuyla çalışmaya başladı. aşağıdakilerin hangisine başvurmuştur? A) Betimlemelere B) Alıntılara C) Bir hikâyeden yararlanmaya D) Soruyla giriş yapmaya 20. B) Neden sonra aklı başına gelmişti. Aşağıdakilerden hangisi tartışanların uyması gereken kurallardan biri değildir? A) Tartışma konusu dışına çıkmamak B) Kendimizi övmemek ve başkalarını yermemek C) Aynı konuda üst üste söz almaya çalışmak D) Konuşanı ilgiyle dinlemek 7. — Neymiş hümanizma? — Hümanizma. O Şekildeki yarım kürenin alanı 144 cm2 olduğuna göre. Bu paragrafın anlatımında yazar. severek.) A) 864 C) 288 B) 438 D) 216 SEÇ.” sözü. Yarıçapı 6 cm olan bir küre.) A) 72 B) 80 C) 96 D) 144 4.2. yarıçapı 4 cm olan küre diliminin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. Bir dik koni tabana paralel bir düzlemle kesiliyor. Oscar Wilde’ın “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım. BC .) A) 108 C) 80 B) 96 D) 72 16. Kesilen küre kapağının alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız. OTURUM 15. D) Duygularında içtenlik vardır. C) Aradığı adresi bir türlü bulamıyordu. 10 B A C Şekildeki A merkezli daire & diliminde . AB . bularak. açıklayıcı ve tamamlayıcı özellikler taşıyan kişinin anlatımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Anlatımında özgürdür. Herhangi bir sorunu çözümlemek amacıyla ilgililerin bir araya gelmesine ne ad verilir? A) Toplantı C) Panel B) Sunum D) Tartışma 5. 47 . “Yazı yazmak tutku olunca yazılanı yayımlamak da ister istemez bir tutkuya dönüşüyor. Taban yarıçapı 6 cm. insanlığı insanlık yolunda daha ileri götürecek işler yapmasıdır. C) Anlatımında birlik vardır. merkezden 4 cm uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor.) A) 180 3 C) 360 3 B) 240 3 D) 540 3 19. Buna göre. bu silindirin hacmi kaç santimetreküptür? ( sin 60º = 3 . tartışma türünün hangi özelliğini desteklemektedir? A) Sorunlara ortaklaşa çözüm bulma B) Karşıt görüşleri birleştirmeye çalışma C) Demokrasinin en önemli sonuçlarından biri olma D) Düşünceleri açık ve kısa olarak belirtme 6. 18. Kesit alanının taban alanına oranı 4 ve 9 koninin hacmi 54 cm3 olduğuna göre. DİL ve ANLATIM – 3 1. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre sınırlandırılmış bir konudur? A) Tenis C) Edebiyat B) Resim D) Sinema 17. kesik koninin hacmi kaç santimetreküptür? A) 18 B) 24 C) 32 D) 38 2. B) Duru bir anlatımı vardır.= 36 cm ve .” cümlesindeki altı çizili ikilemenin cümleye kattığı anlam. π yerine 3 2 alınız.) A) 112 2 C) 64 B) 128 D) 32 2 3. aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) İş bulamayınca zorunlu olarak köyüne döndü. düşünceye yer vermeyen ve anlatımında yer alan her ayrıntı konuyla ilgili. Yazılarında konu dışındaki hiçbir olaya. hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. Bu daire diliminin 7AB A ve 7AC A kenarları çakıştırılarak elde edilen koninin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. Merkez açısı 135º.= 10 cm dir.

laboratuvar ve anket araştırmalarını sunan. Hun birliğinin dağılmasından sonra Altay tarafına göç eden Göktürklerin zorlu mücadelesini anlatan Türk destanı. B) Tartışma ile sorunlara ortaklaşa çözüm yolu aranır.Kaşgarlı Mahmut D) Berlin Üçlemesi . aşağıdakilerden hangisidir? A) Şu B) Köroğlu C) Ergenekon D) Oğuz Kağan 11. 13. 20. OTURUM 8. aşağıdakilerden hangisidir? A) Sunum C) Panel B) Tartışma D) Sempozyum 18. B) Beni yüksek sesle yanına çağırdı. C) Dün akşam gün batımını büyük bir keyifle izledik. 9. D) Sonuçları merak ettiğini biliyordum. D) Tartışma demokrasinin. Kim bilir şimdi nerdesin? Senindir yine akşamlar. Dildeki sözcüklerin nasıl yazılacağını belirleyen kuralların ve kullanımların tümüne ne ad verilir? A) Yazım C) Tutarlılık B) Noktalama D) Bağdaşıklık 19.Aras Ören 12. çözüm yöntemidir. B) Bu yağmurdan sonra gökkuşağı çıkabilir. önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara ne ad verilir? A) Panel C) Tartışma B) Münazara D) Sunum 15. Aşağıdakilerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Bize gelmek ve kutlamak istiyor. C) Kitabında. bir çalışma sonucunu açıklayan. Aşağıdakilerin hangisi üçüncü kişi anlatımıyla yazılmıştır? A) Çocukların hiçbiri verilen yemeği yemiyordu. 16. D) Son eserini zor şartlarda kaleme aldığını belirtti. hayatının zorluklar içinde geçtiğini söylemiş. C) Herkesten böyle davranmasını bekleyemezsin. D) Küçükken en tatlı eğlencem resimli kitapların sayfalarını çevirmekti. pekiştiren. yoğunlaştırılarak yargıya dönüştürülüp bir önerme biçiminde belirmesine ne ad verilir? A) Özet C) Görüş B) İleti D) İmla 10. Aşağıdakilerden hangisi konunun başlıca ögelerinden biri değildir? A) Yazı Türü C) Görüş B) Görüş Açısı D) Özet SEÇ. Aşağıdakilerden hangisi tartışmayı yöneten başkanın görevlerinden biri değildir? A) Sadece uygun bulduğu kişilere söz vermek B) Ortaya çıkan düşünceleri oya sunmak ve rapor hazırlamak C) Tartışanların düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilecekleri bir ortam yaratmak D) Tartışmanın konu dışına çıkmasını önlemek 17. Aşağıdaki eser .yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Kurtuluş Savaşı Destanı Nazım Hikmet B) Seyran Destanı . Konuşulanların tutanakla tespit edildiği toplantı türü. D) Hayalimizdeki büyülü evi bulmak için yola çıktık. Yukarıdaki dörtlüğün teması nedir? A) Güven C) Özlem B) Umut D) Kıvanç 14. 2. Aşağıdakilerin hangisinde doğrudan anlatım vardır? A) Arkadaşım bu filmin çok güzel olduğunu söyledi. Bilgileri yenileyen. Aşağıdakilerden hangisi tartışma için söylenemez? A) Tartışma konferans gibi konuşma türü değil. C) Laboratuvar ve anket sonuçlarını ifade eden konuşmalardır. B) Yalnız kalmak istediğimi söyleyerek dışarı çıktım.Gülten Akın C) Çakırın Destanı . özgür düşüncenin en önemli sonuçlarından biridir. Merdivende ayak sesin Rıhtım taşında gölgen var. Bir metinde amacın. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur? A) Fakat dün birdenbire gökyüzü bulutlarla kaplandı. B) İki günde bir.2. TÜRK EDEBİYATI – 3 1. gün aşırı teyzesine uğrardı. Aşağıdakilerden hangisi yapılan toplantının istenilen amaca ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilirken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir? A) Bildiriler bilimsel miydi? B) Toplantı iyi yönetildi mi? C) Sorun yeterince açıklığa kavuşturuldu mu? D) Yazının sonuç bölümü nasıl olacak? 48 . C) Akşama kadar hazırlanılıp yola çıktık.

yy. C) 9. yy. 8. aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkü C) Destan B) Ağıt D) Koşma 49 . Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerinden biri değildir? A) On dört harf bulunur. yy. aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından kaleme alınmıştır? A) Yaşar Nabi B) Ahmet Kabaklı C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Halide Edip Adıvar 7. .. D) Türkler 5 ve 9. yy.20. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Sagu C) Sav B) Destan D) Koşuk 15. 16. anatomi yerlerini. B) Yazıtların kazılı bulunduğu taşlar Orhun Irmağı’nın eski yatağına dikildikleri için Orhun Anıtları olarak da adlandırılmışlardır. yy. yy. yy. Savların en eski örneklerine aşağıdakilerin hangisinde rastlanmaktadır? A) Orhun Abideleri B) Divanü Lugat’it Türk C) Atabet’ül Hakayık D) Divan-ı Hikmet 10. .. yy. limanları ve hiç bilinmeyen eğlence yerlerini anlatır. Aşağıdakilerin hangisi edebiyat tarihi ile ilgili bir bilgi değildir? A) Bir sanat eseri olarak kabul edilir. Edebiyat tarihi incelemelerinde ilk olarak bilimsel yöntemleri ortaya koymuş olan edebiyat tarihçisi. yüzyıl sonunda Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunmuştur. 9. B) 19.). rasathaneyi. . 18. Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski destandır? A) Odysseia C) Gılgamış B) Yaratılış D) İlyada 12. C) Kalın ünlüler ile ince ünlülerde farklı işaretler kullanılır. yy. . B) Sağdan sola ya da yukarıdan aşağı doğru yazılır. C) 8. C) Değişik çağlardaki kültür birikimini tanıtır. aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Cahit Külebi B) Nazım Hikmet C) Melih Cevdet Anday D) Fazıl Hüsnü Dağlarca 17. İslami Dönem Türk Edebiyatı hangi yüzyıllar arasında varlığını sürdürmüştür? A) 10. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olamaz? A) Dinî hayat B) Dil anlayışı C) Kültürel farklılaşma D) Toplum psikolojisi 5. D) İran ve Arap edebiyatlarının etkileri bu yazıtlarda bariz bir şekilde hissedilir. yy. yy. yüzyıllar arası kullanmışlardır.2. Orhun Anıtları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Tarihsel bilgilerin yanında Türkçenin yabancı bir dile muhtaç olmadan her türlü duygu ve düşünceyi anlatacak kadar gelişmiş olduğunu gösterir. Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı bölümlerinden biri değildir? A) Tanzimat Edebiyatı B) Anonim Halk Edebiyatı C) Millî Edebiyat D) Fecr-i Âti Edebiyatı 4. 13. D) 10. hastaneleri. Bu metinde sözü edilen eser. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fuat Köprülü B) Cevdet Kudret C) Agâh Sırrı Levent D) Yahya Kemal Beyatlı 11. yy. “Koşuk”un bugünkü halk edebiyatındaki karşılığı. OTURUM 3. Kurtuluş Savaşı üzerine yazılmış olan “Ateşten Gömlek” isimli roman. B) Edebiyat türlerinin gelişimini gösterir. C) 19. D) Edebî eserlerle o eserleri oluşturanları sosyal çevresi ile beraber inceler.20. kahramanların başından geçen olağanüstü olayları törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan uzun manzum eserlere verilen addır. (. D) 5. “Ölümsüz Ardında Gılgamış”. Aşağıdakilerden hangisi yapma destan değildir? A) Kalevela C) İlyada B) Odysseia D) Manas 14.19. aşağıdakilerden hangisidir? A) Seyahatname B) Fahim Bey ve Biz C) Fransa Sefaretnamesi D) Edebiyat Üzerine Makaleler 6. Göktürk Yazıtları aşağıdaki yüzyılların hangisinde yazılmıştır? A) 7.10. B) 8. Yirmisekiz Mehmet Çelebi eserinde okulları.

.... A) aus C) über B) nach D) auf 14.. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz............. Deutschland.. Hans fährt . A) mit B) im C) ins D) bei 3. A) aus / ja / heiße B) Ja / heiße / aus C) heiße / ja / aus D) heißen / aus / ja 10.. 1.... Ich hatte Grippe und lag zwei Wochen . Bett.... Er fährt . drei. Ankara.. An einem schönen Morgen bringt die Post ein grosses .... A) gehe C) fahrt B) fliegen D) ging A) nach für C) fünf nach B) vor fünf D) fünf vor 50 . A) em B) er C) en D) e 2.. Walter bleibt morgens gern lange im Bett . Kino........ Januar zwei Wochen Urlaub bekommen....... Stuhl. Bahnhof. Aşağıda verilen fiillerden hangisinin çekimi yanlıştır? Infınıtıv Präteritum ging war P. dem Wohnzimmer. .... Ich sitze ..... 7.. Ein bisschen..... Ich möchte Dich nach Deutschland .... A) einladen / im B) machen / im C) im / einladen D) Antworten / in 15.... D) Familie Walter hatte drei jahren in Deutschland gewohnt..... Wie heißen Sie? ∆: Ich ... ∆: Wohin gehen Sie? ◊: Sie gehen . A) aufstehen B) liegen C) aufmachen D) wollen 13.... Ich gehe .14..... A) in C) zur B) zu D) zum 8....... Bu dörtlüğün uyak düzeni.. A) in B) ins C) um D) im 11.. A) zu / zu C) zum / zur B) zum / zum D) zur / zum 16.... ∆: Guten Tag! Sprechen Sie Deutsch? ◊: ....... A) dem auf C) auf dem B) über der D) in der 19. . . Platzt..... A) in das C) von das B) das in D) aus das 20..2.... ∆: Was wirst du im Januar machen? ◊: Ich werde nach Deutschland ..... OTURUM 19. Die Mutter von Petra kommt . A) an B) auf C) von D) ins 12... B) Ich werde ins Theater gehen.. Ich werde .. Arzt. Çankaya liegt . Hangisi diğerlerinden farklıdır? A) der Stuhl B) die Cola C) die Zeitung D) das Bett 18... Freundin.. Zuerst stellt er den Apparat auf einen eben .. .............. dem Tisch...... ∆: Wie spät ist es? ◊: Es ist ...... Woher kommen Sie? ◊: Ich komme . Aşağıdakilerden hangisi Uygur destanları içinde yer almaz? A) Bozkurt B) Türeyiş C) Göç D) Mani Dininin Kabulü 9... C) Petra fährt nach Köln......... Die Blume steht ....... Hans..... Kurallı bir cümle oluşturunuz! Meine Mutter / sich / hatte / 1 2 3 gekauft / das Auto 4 5 A) 1 / 3 / 2 / 5 / 4 B) 3 / 2 / 1 / 5 / 4 C) 3 / 2 / 4 / 5 / 1 D) 5 / 4 / 2 / 3 / 1 17.. Ay kopup hâlelendi Ak bulut yücelendi Üst üste kümelendi Saçılıp suyu inleşir... A) das Geschenk B) das Paket C) die Blume D) das Auto A) machen mach B) gehen C) sein D) kommen kam 4....Perfekt gemach gegangen gewesen gekommen ALMANCA – 3 1 . Aşağıdaki cümlelerden hangisi Plusquamperfekt cümledir? A) Ich habe das ßuch gelesen.... 5.... aşağıdakilerden hangisidir? A) —— a —— b —— a —— b C) —— a —— a —— a —— b B) —— a —— b —— b —— a D) —— a —— a —— b —— a 6...

.. denn es ist hier ziemlich warm.... Aşağıdakilerden hangisi perfekt bir cümledir? A) Das Buch wird lesen...... Theater....... . 5 A) 5 / 4 / 2 / 3 / 1 B) 1 / 3 / 2 / 4 / 5 C) 5 / 4 / 1 / 2 / 3 D) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Güneş 8.... A) auf B) vor C) zu D) um 11...... A) im / liegen C) liegt / ins B) liegen / im D) liegen / in 15... D) Petra kauft heute ein Auto.... 1....... D) Es ist sonnig. B) Es regnet.. 20. Deinen Brief... Meine Mutter.. Peter .... Knopf von rechts. Köln.. Tisch. 17... A) genau C) so B) wie D) als 5... A) auf den C) über der B) auf dem D) in das 16...... ∆: Wohin fahrt du? ◊: Ich ....... Deutschland.. Aşağıdaki fiillerden hangisinin çekimi yanlıştır? Infınıtıv Präteritum gehe kam machte war P. .Perfekt gegehen gekommen gemacht gewesen A) gehen B) kommen C) machen D) sein 12. Petra geht .. C) Es ist windig. Tisch.. Vielen Dank ... Walter wählt dann mit dem groß ..... Du kannst mit dem Flugzeug .14.. “Ich lade dich ein” präsens bir cümleyi futur yapınız. B) Ich will das Buch lesen. Kurallı bir cümle oluşturunuz! Ich / heute / kann / ins Theater / 1 2 3 4 gehen........ Aşağıdakilerden hangisi Plusquamperfekt bir cümledir? A) Walter hatte drei Jahren in Deutschland gewohnt. A) Ich werde ich laden B) Ich wird dich ladenein C) Ich werde dich einladen D) Ich werden dich laden 7.... ....... A) gehen in C) in gehen B) nach fahren D) fahre nach 10... Am Morgen bleibt er lange . Hans drückt nun auf den erst ... Peter und Petra . Yandaki resme göre hava durumu ile ilgili uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) Es schneit... C) Hans ist nach Haus gegangen....... Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? A) der Sonntag B) der Montag C) der Nacht D) der Mittwoch 51 .. ∆: Woher kommst du? ◊: Ich komme ............ ALMANCA ALAN – 3 1 .. C) Ich werde das Buch lesen D) Ich habe das Buch gelesen... A) ins / mit C) um / zu B) mit / ins D) bei / mit 4..... A) in der C) in das B) auf den D) über dem 14. Bett .. A) e B) er C) en D) es A) fliegen aus B) ins gehen C) gehen ins D) aus fahren 9.. A) en B) es C) e D) er 6...... Mein Vater ist größer ... ∆: Wohin legst du das Buch? ◊: Ich lege das Buch . A) aufmachen B) spazieren gehen C) liegenbleiben D) zumachen 19. Theater...... B) Er ist jetzt zu Hause... A) für / geht B) für / kommen C) kommen / für D) für / kommt 3.. ∆: Wo liegt die Lampe? ◊: Die Lampe liegt ........ OTURUM 20.. Schalter sein Programm.. Hans kann gern im Bett ..... Freunden. Manfred und Monika . 13..... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. Ich mache das Fenster .... A) zu C) aus B) ins D) nach 18.. A) gehen zu C) fliegt zu B) zu geht D) geht zu 2...2...

. of Ankara.20. A: ........... Mrs..... A) south C) east B) west D) north 17.... policemen. A: Where is he from? B: He is from ... A) There is B) There isn’t C) There are D) There aren’t 10. a car. They are kites. B: Hello... He is .. A) The second B) The last C) The first D) The third 8..France D) American ....... we haven’t got a car.. . he isn’t a student? He is an ............ A) what is it like? B) how much is it? C) what time is it? D) where is it? 19.. there is a bicycle shop . A) What is the next month? B) What’s the date today? C) What’s the first day of the week? D) What is the last month of the year? 6........ A) Italy . Gülay is a dentist. the hospital and the bank.. sister Nuray is a doctor.. Sinop is in the ....... A) that C) this B) those D) their 5.. My name is Rick.. balloons? Berk : No..... the table. books are these? B: They are Carol’s books... ... Y.. B: It’s three o’clock.. A: Hello.... house or . ................ It is red......... Fatma : Is your brother a student? Cem : No....... four seasons in a year.... OTURUM 2.....2..... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.... ..... They ..... .Italian B) English .England C) French .. A) Where are you from? B) What are you? C) What is your name? D) Where is your brother? 7.. of bread on the table. We have got a bicycle ... .... I am Susie.. DİL İNGİLİZCE – 1 1 ..............America 15.... ..... The cat is . A) with C) about B) next D) but 11.... .... A) loaf C) jar B) cup D) bottle 16.. John and Andy are doctors... day of the week is Sunday.... A) next to B) on the left C) on the right D) between 18.. A) under C) near B) on D) in 2.... B: It’s the nineteenth of July.. 1...... Is this .......... ...... A) have got C) has got B) haven’t got D) hasn’t got 52 ...... A) His C) He B) She D) Her 14............. Jack’s ......... A) waiter C) teacher B) actor D) policeman 3. A) expensive C) favourite B) strong D) different 20.. A: Is there a bicycle shop in Long street? B: Yes.. Ozan : Are .............. sport is basketball...... There is a .... house? A) your / her C) you / her B) you / she D) your / she 12... A: ........ A) isn’t C) is B) aren’t D) are 13... is your favourite food? A) What C) Who B) Where D) How 9. A) What C) Who B) Where D) Whose 4... A: Excuse me... Jackson ....

.. ‘‘Elle a 71 ans.. télévision.. 1. Mon père porte un chapeau .. sport et .... Stéphanie et Paul adorent . A) souriant C) souriante B) souriantes D) souriants 5..... A) IIs C) Nous B) Vous D) Elles ALMANCA – 6 7. 19. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz...... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.. muss zum Arzt......’’cümlesinin olumsuz (négative) hâli hangisidir? A) Je ne veux que vous déménager dans ce quartier. Marc est le mari de Sandrine... Tu téléphones à .Russe B) Français .... ............. Comment s’appelle la fille de Marc? A) Sylvie C) André B) Sandrine D) Henri 2.. Henri et Sylvie.. 1.. C’est la famille Dupont... femme.... ... ... aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.... Le frère de mon père est mon . A) 18 ans C) 16 ans B) 22 ans D) 2 enfants 53 .. Leur cousin André a 16 ans et il habite à Paris...... C) Je ne veux pas déménager dans ce quartier...... B) J’habite en Turquie.........15 ....... J’ ..... A: Quelle est votre nationalité? B: . A) grise C) noir B) bleue D) verte 16.. 12...... DİL FRANSIZCA – 1 1 . A) célibataire C) infirmière B) marié D) secrétaire 9.. OTURUM 2.Chinois D) Anglais .. A) J’habite chez un turc. chiens..Anglaise 3. A) Mes C) Mon B) Ma D) Mais 15....14... A) Quelle est votre voiture B) Où habitez-vous C) Quelle est votre prénom D) Quelle est votre profession 13... Aşağıda verilen (masculinféminin) eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? A) Russe ...16...... Fieber hat... A) ai B) es C) est D) au 10. fille/Alice/une/est/jeune 1 2 3 4 5 Kurallı bir cümle oluşturunuz....... école....... ....... D) Je suis turc... Elle est infirmière... . Marc est .. Das Kind. ‘‘Je veux déménager dans ce quartier. livre est sur la table... A) nièce C) neveu B) tante D) oncle 6......2. ... A) ma voiture B) mon ami C) ma maison D) mon vélo 14 .. D) Je veux pas déménager dans ce quartier... J’aime bien .............. A) das B) der C) die D) den 2.. Henri à 18 ans et il est étudiant... marchons trois kilomètres par jour...Française C) Chinois ......... A) leurs C) votre B) notre D) son 4.... ins Theater ... . A) zu wollen C) um gehen B) zu gehen D) ins gehen 8......... amie tous les jours? A) ma B) ta C) sa D) ton 18. A) vieux C) beau B) vieille D) gros 1 .. C’était une .... La sœur de Henri à .....? B: Je suis mécanicien. trente huit ans..... A: .’’cümlesinde altı çizili sayının yazılışı hangisidir? A) soixante et un B) soixante et onze C) quatre-vingt-un D) quatre-vingt-onze 20.... IIs ont deux enfants......... 14.....13... A) 3/5/1/2/4 C) 4/3/5/1/2 B) 3/1/4/5/2 D) 2/4/3/5/1 11.... Ich habe keine lust.......... soruları. A) I’ / Ie / Ia C) Ia / Ie / I’ B) Ie / I’ / Ia D) Ie / Ia / I’ 17. . B) Je veux que vous déménager dans ce quartier....... Sa sœur Sylvie à 22 ans et elle est secrétaire.. Toutes les élèves de la classe sont . C) Je vis en Turquie..... A: Qui est-ce? B: C’est .. Y...

. ich dich sofort anrufen.. A) aus B) um C) zu D) von 12.. 1. A) gehe / gehen B) würde / fliegen C) würden / fahrt D) würdest / fahren 6.. ∆: Wenn ich Bürgermeister wäre.. ich nach Deutschland . .. ich dich sofort ... Hans ins park spazieren.... D) Zengin olmadığımdan otomobil alamadım............ Wenn ich Zeit hätte........ hier wohnt.. Aşağıda verilen Almanca sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir? A) der Bürgermeister: Belediye Başkanı B) Erfolgt haben: Başarısız olmak C) Schwimmen: Yüzmek D) der Schriftsteller: Yazar 16.. Wenn ich ein Telefon hätte.. A) fliegt C) werden B) geht D) fahren 7. C) Fakir olsaydım..... Hangisi diğerlerine göre farklıdır? A) Türkischer Döner B) Holländischer Käse C) Frisches Landbrot D) Französischer Wein 18.. otomobil almazdım.... sorularda kurallı bir cümle oluşturunuz... ! A) müssen C) gehen B) bauen D) können 8...... 10. Wenn ich ein Telefon hätte....... . A) den B) der C) das D) dem 11. dir gern ein Buch gekauft! A) hättest C) hätte B) wären D) wäre 13...... Fieber hat.. OTURUM 3. .. A) wäre C) wären B) würden D) hätte 2. Hangi sözcük anlam bakımından farklıdır? A) fleissig C) fahren B) groß D) kalt ALMANCA ALAN – 6 1 .. ... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. .. A) der B) das C) die D) um 5.. .. D) Das ist falsch........... ....... ∆: Man müsste vor allem sehr Parkplätze bauen.......... A) den B) der C) das D) die 17. (Olumsuz) ◊: ..... A) führen C) führe B) gingen D) führt 19 . Obwohl es regnet.. Der Roman ist .. würde ich ein Auto kaufen” cümlesinin Türkçe karşılığı hangisidir? A) Zengin olsam bir araba alırdım.... Man / hier / müsste / bauen / 1 2 3 4 einen Kindergarten 5 A) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 B) 5 / 4 / 3 / 2 / 1 C) 3 / 4 / 5 / 1 / 2 D) 1 / 3 / 2 / 5 / 4 20. einem Weltberühmten Schrifteller geschrieben worden... Wenn ich das Geld hätte... D) Das meine ich auch...20....... spricht gut Deutsch... .. Man müsste mehr Strassen . C) Ich weiß noch nicht.... muß zum Arzt........ 15....... ... Wenn ich Bürgermeister wäre..... aus der Turkei kommt........ Ich .. 19.............. B) Zengin olmuş olsaydım bir otomobil satın almak isterdim... A) Da haben sie recht B) Das ist richtig.. ich ein Park . ich nach İzmir.. .. Dieser Park . (Olumlu) ◊: Natürlich! .. würde ich eine Schule bauen... Die junge Mutter. A) riefe / an B) an / riefe C) komme / an D) an / rufen 3. ..... A) Da haben Sie recht! B) Das ist nicht richtig... Die Frau.... 14.... ist Sportlehrer..... A) würden / bauen B) würde / bauen C) bauen / würden D) würdest / bauen 9.. C) Das ist nicht richtig.... Das Kind. viele Vorteile und Nachteile..... .. Man müsste hier vor allem mehr Autostrassen .. A) können C) fahrt B) geht D) bauen 4.15. ...... Hans / trotzt / geht / 1 2 3 des Regens /spazieren 4 5 A) 1 / 3 / 2 / 4 / 5 B) 5 / 4 / 3 / 1 / 2 C) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 D) 4 / 5 / 2 / 1 / 3 4..2. A) würde C) würdet B) würdest D) würden 54 .. “Wenn ich reich wäre.

führen ich nach Köln...... wir ins Kino oder ins Theater ....... gern an Deinen Besuch Frankfurt zurück. A) gehen / würde B) würde / gehen C) würden / gehen D) gehen / würden 9...dile Lust zu gehen ..Kino ... ......ins Theater A) Ich habe die Lust.. Karışık olarak verilmiş kelimelerden kurallı ve düzgün bir cümle aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ıch . A) lesen / soll B) sollen / fahren C) soll / lesen D) sollen / lesen 15. gestern den ganzen Abend Zeitung ... ins Theater zu gehen. ........ Ich danke.... . Kurallı bir cümle oluşturunuz! Wenn / ich / Bürgermeister / 1 2 3 wäre / bauen / Kinderplätze / 4 5 6 würde / ich 7 8 A) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 7 B) 3 / 2 / 1 / 4 / 8 / 7 / 6 / 5 C) 6 / 5 / 4 / 7 / 8 / 1 / 2 / 3 D) 1 / 2 / 3 / 4 / 7 / 8 / 6 / 5 55 .ins .. ....... A) reparieren / bauen B) würden / reparieren C) reparieren / würde D) würde / reparieren 13.. ! ◊ : Ich weiß nicht recht.... A) Lieber / Danken B) Lieber / Vielen Dank C) Vielen Dank / liebe D) Liebe / Lieber 14... man müsste hier mehr Buslinien . gehe ich nach Köln. ich Jeden Tag schwimmen . Wir hätten eine schöne Zeit zusammen.2... Wenn ich zeit hätte..... 8.. A) würde / fliegen B) gehen / würden C) würden / gehen D) kann / würden 10. D) Wenn ich Geld hätte...... Manfred ... 20. .habe ........ Ich habe keine Lust.. A) würde / fliegen B) fliegen / würde C) fahren / würde D) würdest / gehen 6..... ins Kino zu gehen.... ich nach Deutschland ....... A) gehen zu C) fliegen zu B) zu gehen D) fahren zu 16.......“ cümlesinin Almanca karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Wenn ich reich wäre..oder ..... würde ich nach Köln fliegen. ∆: Bist du alleine gefahren? ◊: Ich ....... für Deinen netten Brief.... „Zengin olmuş olsaydım. ∆: Hier fahren zu wenig Busse! ◊: Sie haben recht... würde ich eine Schule ... ... ich die Wasserleitung ... ∆: Sehr gut! A) baut C) einrichten B) repariert D) renoviert 17...... ins Kino oder ins Theater zu gehen. Wenn ich reich wäre.. .. .......... ...... Was meinen Sie? ∆ : Wenn ich Bürgermeister wäre.... ◊ : Das wäre gut! A) bauen / repariert B) bauen / bauen C) repariert / bauen D) reparieren / baut 12....... ..... doch mit die gefahren! A) wäre C) hätte B) ist D) war 11.. OTURUM 5...... . B) Ich habe die Lust... Köln‘e uçmak isterdim.. Wenn wir Geld hätten.. ... ins Kino . zu gehen. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) fahren C) besser B) schlafen D) tanzen 19.... Wir . D) Ich habe die Lust. C) Ich habe Lust. ∆ : Man müsste hier vor allem mehr Autostrassen ........ Manfred..... . segeln und ... C) Wenn ich reich habe. . A) würde / schwimmen B) würden / schwimmen C) schwimmen / würde D) schwimmen / würden 7... Hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Französischer Wein B) Hamburger C) Türkischer Döner D) Frisches Landbrot 18.. ginge ich nach Köln....... ∆: Was würden Sie tun? (Bürgermeister) ◊: Wenn ich Bürgermeister wäre.. ... B) Wenn ich Zeit hätte...

. Hangisi anlam yönünden diğerlerinden farklıdır? A) der Winter B) der Dienstag C) der Montag D) der Mittwoch 20........ nach Köln. ∆: Danke schön! A) lesen C) lernen B) spielt D) spielen D) für 11. 1.. A) gehen C) geht B) fährt D) fliegen 19. B) Es ist fünf nach drei.... “Warm” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) klein C) kalt B) gern D) gut 6.... Monika fährt ... dem Tisch. Lieber Hans..... ∆: Wo ist die Blume? ◊: Die Blume ist ...... C) Es ist zehn nach vier. Wir geben volle Garantie ...... Januar zwei Wochen Urlaub bekommen. Am Morgen bleibt er lange ...... Wie spät ist es? 2.. D) Es ist viertel nach fünf. Deinen Brief.. lieb . .... Jetzt leuchtet die rot .. 7 Monate............ Mit dem neu . Aşağıda verilen sözcük grubundan hangisi diğerlerinden farklıdır? A) der Bus C) das Auto B) der Wagen D) das Hotel 16.. A) ins C) von B) nach D) aus 3.. der Tür..... nach Deutschland.. Ich möchte dich ......... OTURUM SEÇMELİ ALMANCA – 3 1 .......2.. A) -en B) -er C) -em D) -es 10. Ich werde ..... und mit dir zusammen eine Reise machen.... er wird bestimmt Urlaub gehen. Dame.. Ankara.. Deutschland... A) einladen / nach B) von / macht C) laden ein / nach D) nach / einladen 9......... A) fahren C) fliege B) gehen D) fliegen 15.16.......... ∆: Vielen Dank! A) auf C) an B) vom D) über A) Es ist fünf vor drei.. Ich habe heute mit meinem Chef .. ∆: Was macht Peter? ◊: Peter . CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ........ A) auf B) ins C) im 5... ∆: Wie ist das Wetter? (Güneşli) ◊: Das Wetter ist ... A) -er B) -e C) -es D) -en 4.. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz....... Lieber Peter.. Deutschland .. A) ins Bett C) über Bett B) Bett im D) im Bett 12. A) sonnig C) regnet B) schneit D) windig 17...... ∆: Was wirst du im April machen? ◊: Ich ..... Fußball.. 18.... A) -er B) -en C) -e D) -es 7...... A) gelesen B) gesprochen C) geschreiben D) gekocht TEST BİTTİ. 56 ............ A) von C) ins B) aus D) zum 8........ Das Flugzeug fliegt ..... Peter und Petra ... Lampe am Apparat... A) von B) aus C) vor D) ins 13.. Peter steht ... A) für / im C) auf / ins B) im / für D) ins / auf 14. liegen. Bahnhof..... Gerät lernt man alles im Schlaf.. den 20 Juni 2008 Vielen Dank .....

11. 3. 4. 16. 6. 19. 19. 8. 7. 14. 8. 10. 6. 2. 2. 14. 2. 16. 3. 14. 14. 13. 7.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 10. 3. 18. 18. 11. 10. 17. 4. 10. 4. 17. D A D B A C B C A D B C C A B D D A B C 1. AHLAK BİL. 9. 10. 17. 7. – 1 TARİH – 4 COĞRAFYA – 5 1. 13. 13. 9. 4. 8. 12. 9. 19. 6. 12. DÖNEM SINAVI 2. 5. 12. 11. B D C D A D A B C B C B A D C D A D C B 1. 16. 20. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI DİL ve ANLATIM – 3 DİN KÜL. 5. 15. 8. 11. 9. 5. 5. 18. 19. 6. 15. 3. 6. 12. 3. 17. 16. 11. B D C A C B A C B C D D A C B A A D B D 1. 4. 17. A D B C B D C A D C C B D B D A B C A A 1. 7. D A A C C D B B D A B A C D C B D C B A . 6. 13. 11. 15. 15. 13. 15. 20. 14. 8. 12. 20. 18. 14. 9. 16. 2. 16. 11. 19. 7. AHLAK BİL. 16. 5. 14. B B C A A C A D A B D A C C B B D D B A 1. 17. 4. 7. 14. 12. 20. 7. 15. 16. 19. 12. 17. 2. 18. 15. 17. 8. 18. 13. 12. 3. – 5 COĞRAFYA – 1 MATEMATİK – 4 1. 4. 2. 5. 20. 6. 10. 5. 13. 8. 9. B C D C D B A D B C C A B A C B D A D A 1. 18. 2. 9. 3. 20. 19. 18. 10. 11. 15. 13. 19. 4. 6. 20. 3. A C A C B D C D B D A B C C A D C A B B TÜRK EDEBİYATI – 3 DİN KÜL. 10. 20. 2. 5. 9. 7. 8.

5. 2. 17. 16. 4. 19. 6. 12. 13. 9. 8. 20. 19. 5. 13. 14. C B C A C D B D B A C D A B D A B C A D 1. 16. 5. 13. C B D B A D A D B C D C C B D A A D B A 1. 9. 10. DÖNEM SINAVI 2. 17. 15. 2. 12. 18. A D A B C C B A A C B D D B A C A D B C 1. 5. 11. 10. 2. 4. 16. 9. 15. 16. B D C A D D B A B D C B A C D B A C A C 1. 4. 14. 8. 6. 10. 7. 11. A B C D C B C A D C B A A C B D B D C A 1. 20. 14. 14. 20. 17. 18. 5. 4. 3. 14. 7. 2. 15. 4. 16. 12. 13. 13. 6. 10. 20. 9. 2. 5. 11. 11. 9. 16. 18. 11. 8. 13. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI FİZİK – 2 KİMYA – 5 FELSEFE – 1 SOSYOLOJİ – 1 1. 15. 7. 15. 20. 12. 10. 13. 11. 12. 4. 11. 3. 7. 10. 14. 4. 8. 4. 6. 17. 18. 19. 5. 19. 19. 9. 11. 16. 10. 17. 17. 2. 3. 10. 8. 17. 12. 13. 19. 6. 2. 2. 20. 14. 9. C C A A D B C C A B D C B A A C D D C D KİMYA – 1 BİYOLOJİ – 4 MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ – 2 İŞ GÜVENLİĞİ – 1 1. 18.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 17. 7. 3. 8. 7. B C D A A B A B A A D B D C D D A B C D 1. 8. 9. 16. 20. 12. 18. 14. C D C A A B D A B C B D C A D D C A B D . 3. 5. 6. 15. 19. 3. 15. 15. 19. 7. 18. 12. 20. 18. 6. 8. 3. 3. 7. 6.

14. 18. 5. 18. 7. 13. 6. 3. 19. 10. 3. 18. 17. 3. 15. 12. 17. 8. 16. 6. 10. 6. 9. 8. 7. 19. 7. 3. 12. 14. 14. 11. 10. 4. B C A B A D D C B A D D C D A C C B C A . 20. 9. 3. 2. 3. 7. 2. 10. B B D C A B A D C A C D C B A B D A D C 1. 7. 13. 18. 4. 9. 16. 7. 15. 8. 7. C A D B B D A C A D B C D B A C D C A B 1. 2. 4. 19. 3. 19. 15. 4. 14. 16. 13. 12. 2. 14. 13. 18. 13. 8. 5. 9. 20. 2. 20. 20. 13. 12. 11. 17. 11. D C C B D A B C A C D C A B A B A D B D 1. 5. 14. 19. 2. 17. 5. 5. B C A A D A B C D D A D B B C D B C A C EKONOMİ – 1 SANAT TARİHİ – 2 TÜRK EDEBİYATI – 6 TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 1. 20.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 11. 13. 19. 19. 5. 14. 8. 5. 4. 9. 6. 8. 8. 13. 11. 18. 15. 15. 20. 11. 6. 14. 15. 16. B D B B C D C C A A B A C D D B D B A C 1. 2. DÖNEM SINAVI 2. 18. 4. 15. 10. 17. 4. 12. 12. 6. 20. 10. 6. 9. 19. 11. 10. 5. 12. 3. 16. 9. 18. 16. 17. 10. 9. 20. C D A C D A D B D C C B A B D A B C C A 1. 11. 17. 6. 16. A B A D C A B D A D C D B C B A C B D C 1. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI GİRİŞİMCİLİK GEOMETRİ – 3 FIKIH – 1 FİZİK – 6 1. 17. 16. 4. 15. 8. 12. 2. 7.

C D D C A D A D B A B B C D B B A C A C 1. 18. 12. 6. 14. 16. 11. 9. 14. 5. 12. 11. 10. 5. 20. 13. 16. 4. 2. 9. 12. 15. 13. 12. 4. 2. 20. 13. 5. 5. 10. 9. 12. B C B D A C D C B D A C A C D B A B A D 1. 18. 5. 18. 8. 3. 9. 20. 15. 2. 6. 19. 19. 10. 16. 2. 17. 4. 6. 12. 19. 9. 7. 15. 15. 9. 19. 18. 5. 19. 10. 7. 19. 13. C B C A B A D D A A D B B C B A C D C D 1. 6. 11. 3. 11. 8. 3. 17. 17. 4. 3. 16. 17. 18. 20. 16. 20. 7. 4. D C A B D B C B C D A C B D A C B D A C 1. 20. 12. 16. 13. 9. 19. 13. 2. 8. 3. 10. 17. DİN. 17. 6.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 8. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI DİL ve ANLATIM – 7 BİYOLOJİ – 7 KELAM – 2 İSLAM TARİHİ – 2 1. 18. 6. 18. 19. 7. TAR. 13. 11. 14. 10. 20. 14. 3. 17. 4. 15. C A A B B C D D C A C B A B D A A D B B 1. 9. 3. 13. 11. 16. 6. – 2 ANALİTİK GEOMETRİ – 2 GEOMETRİ – 7 1. 7. 10. 8. 2. 8. 4. 16. 7. 14. 8. 14. 17. 7. 5. 15. 20. 8. 2. 3. 14. 11. D C B B A D C D C A C A C A C B D C A A MATEMATİK – 7 KARŞILAŞ. C B C A C D A A C D B C D B D B C A B A 1. 14. 5. 4. 12. DÖNEM SINAVI 2. 15. A C B A B D C C D A C D A B D C D B A B . 10. 15. 2. 11. 18. 6. 7.

9.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 3. 2. 11. 5. 11. 6. 20. 4. A B C D A A C A A D C A D D B B D C B D 1. 5. 2. 14. 7. DİL İNGİLİZCE – 1 ALMANCA – 6 1. 16. 18. 17. C C D A D A A A B A C B B D B C C D C A 1. 14. 16. 7. C B A C D A A C D A C B D A C D B A D A 1. 14. 13. 12. 7. 13. – 1 ALMANCA ALAN – 6 1. 12. 11. 16. 20. 5. 5. 16. 3. 15. 15. 6. 12. 7. 8. 6. 18. 16. 10. 11. 2. 18. 11. 8. 4. 7. 15. 4. 19. 6. 5. 9. C D B C B A D A B C D B B C D A B A D C 1. 6. 12. 2. 10. 14. 3. 4. 10. 17. 18. 2. 18. 8. 7. 5. 10. 13. 17. 13. 2. 3. 17. 20. 5. 13. 20. 9. 18. A B D C B C B B D D A C A C B C D B D A SEÇ. 19. 11. 20. 14. 8. 7. 9. Y. 6. 12. 9. 17. 15. 19. 20. 9. 4. B A D C A B A B C D B C B C B D A C D A . 16. 8. 7. 4. DİL FRANSIZCA. 12. 3. 3. Y. 4. 15. 13. 14. 15. 19. DİL ve ANLATIM – 3 ALMANCA – 3 2. 8. 17. 2. 8. 13. TÜRK EDEBİYATI – 3 ALMANCA ALAN – 3 2. 10. 10. 6. 14. 12. 14. 2. 16. 4. 15. 3. 3. 19. 9. 8. 19. 5. 17. 18. 18. 17. 10. 15. 10. 20. A D A B D C B C C A D D B A B B D C B C 1. 11. 19. 16. A D A B D C B C C A D D B A B B D C B C 1. 20. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI SEÇ. 19. 11. DÖNEM SINAVI 2. 9. 12. 6. 13.

11. 15. 7. ALMANCA – 3 1. 8. 2. 14. 3. 16. 6. D B A D B C A D A B D C D C B A B D A C . 19. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI SEÇ. 12. 5.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 17. 4. 9. 18. 20. 13. 10. DÖNEM SINAVI 2.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->