OTURUM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI
2. OTURUM: 15 OCAK 2011 Saat:14.00

2

ALMANCA

A

DİKKAT: 1. Bu oturumda, 41 derse ait test soruları yer almaktadır. DERS ADI DİL ve ANLATIM – 3 TÜRK EDEBİYATI – 3 DİN KÜL. AHLAK BİL. – 1 DİN KÜL. AHLAK BİL. – 5 TARİH – 4 COĞRAFYA – 1 COĞRAFYA – 5 MATEMATİK – 4 FİZİK – 2 KİMYA – 1 KİMYA – 5 BİYOLOJİ – 4 FELSEFE – 1 MİLLÎ GÜVENLİK BİL. – 2 SAYFA 2 3 4 5 7 8 9 11 12 14 16 18 19 20 DERS ADI SOSYOLOJİ – 1 İŞ GÜVENLİĞİ – 1 GİRİŞİMCİLİK EKONOMİ – 1 GEOMETRİ – 3 SANAT TARİHİ – 2 FIKIH – 1 TÜRK EDEBİYATI – 6 FİZİK – 6 TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 DİL ve ANLATIM – 7 MATEMATİK – 7 BİYOLOJİ – 7 KARŞILAŞ. DİN. TAR. – 2 SAYFA 22 23 24 26 27 29 30 31 33 34 36 37 39 40 DERS ADI KELAM – 2 ANALİTİK GEOMETRİ – 2 İSLAM TARİHİ – 2 GEOMETRİ – 7 SEÇ. DİL ve ANLATIM – 3 SEÇ. TÜRK EDEBİYATI – 3 ALMANCA – 3 ALMANCA ALAN – 3 2. Y. DİL İNGİLİZCE – 1 2. Y. DİL FRANSIZCA – 1 ALMANCA – 6 ALMANCA ALAN – 6 SEÇMELİ ALMANCA – 3 SAYFA 41 43 44 46 47 48 50 51 52 53 53 54 56

2. Adaylar soru kitapçıklarını kontrol ederek baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvuracaklardır. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. 4. Her ders için 20 soru bulunmaktadır. Bu oturum için, toplam 150 dakikalık cevaplama süreniz vardır. Öğrencinin kaç dersi olursa olsun, isterse bu sürenin tamamını kullanabilir. 5. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. NOT: Almanca Alan – 3 ve Almanca Alan – 6 sorularını sadece, alanı Yabancı Dil olan adaylar cevaplayacaklardır. Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2. OTURUM
DİL ve ANLATIM – 3 1. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir konudur? A) Sanat C) Bale B) Heykel D) Resim 7. Aşağıdakilerden hangisi toplantı sonunda istenilen amaca ulaşıp ulaşılmadığını değerlendirirken sorulması gereken sorulardan biri değildir? A) Ortaya konulan sorun yeterince açıklığa kavuşturuldu mu? B) Konu ile ilintili kararlar alındı mı? C) Farklı örneklere yer verildi mi? D) Toplantı iyi yönetildi mi? 12. “Deniz turuncu bir ışıltı içinde akıyordu. Yumuşamış gibi duran fener; göğün yarısı turuncu, yarısı belirsiz bir maviyle kurşuninin arasında gidip gelen yumuşaklığına, bir baş parmağın hafif bir bastırmasıyla gömülmüştü.” Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? A) Alıntılardan B) Betimlemeden C) Sayısal verilerden D) Tanık göstermeden

2. Aşağıdakilerden hangisi “özet”i ifade eder? A) Konu B) Plan C) Not alma D) Ayrıntısız anlatım

8. Bir konunun dinleyiciler önünde söyleşi havası içerisinde tartışılmasına ne ad verilir? A) Panel C) Mülakat B) Sempozyum D) Sunum

3. Aşağıdakilerden hangisi panelin planı içinde yer almaz? A) Konuşmacılara sorulacak sorular B) Bilimsel geçerliliği saptamak C) Konuşmaları özetlemek D) Panelin yapılış nedeni

13. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapılırken yararlanılan araçlardan biri değildir? A) CD C) Mikrofon B) Bilgisayar D) Telefon

9. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapacak kişinin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir? A) Sunum yerini önceden görmesi B) Kullanacağı malzemeleri kendisinin kontrol etmesi C) Sunumdan önce prova yapması D) Teknik imkanları sınırlı ölçüde kullanması

4. Oscar Wilde’ın “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.” sözü aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamaktadır? A) Sunum C) Tartışma B) Nutuk D) Sempozyum

14. Yeşil pencerenden bir gül at bana, Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. (Ahmet Muhip Dıranas) Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir? A) Dostluk C) Anılar B) Aşk D) Endişe

10. Bir yazıda öne sürülen, ortaya konan sorunun, düşüncenin açıklandığı bölme ne ad verilir? A) Paragraf C) Gelişme B) Giriş D) Sonuç

5. Aşağıdakilerden hangisi tartışanların geçerli çözüm yolları bulabilmesi için uyması gereken kurallardan değildir? A) Tartışma konusu dışına çıkmamak B) Aynı konuda üst üste söz almaya uğraşmak C) Düşünceleri anlaşılır, açık ve kısa söylemek D) Gerçeği, uygun ve yararlı olanı bulmaya çalışmak

11. Aşağıdakilerden hangisinde konu sınırlandırılması yanlıştır? I.Aşama A) Sinema B) Spor C) Coğrafya D) Müzik II.Aşama III.Aşama

15. Bir metni oluşturan söz ve söz öbekleri arasındaki anlam ve mantık bağıntısına ne ad verilir? A) Duruluk C) Bağdaşlık B) Akıcılık D) Tutarlılık

Atıf Türk Yılmaz sineması filmleri Kış sporları Himalayalar Caz Kayak Karadeniz iklimi Klasik caz

16. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Toplantıda üç saat süreyle sunum yaptılar. B) Fıstık çamlarının altında piknik yaptık. C) Ahmet Ankara’ya salı günü geldi. D) Ona karlı bir kış günü rastladım.

6. Daha sonra hatırlanması için yazılan kısa yazılara ne ad verilir? A) Rapor C) Paragraf B) Küpür D) Not

2

2. OTURUM
17. “Sinekli Bakkal” adlı roman aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Halikarnas Balıkçısı B) Halide Edip Adıvar C) Cevdet Kudret D) Peyami Safa TÜRK EDEBİYATI – 3 1. Eski Türk destanlarının tarihsel sınıflandırması içinde başta gelen destan, aşağıdakilerden hangisidir? A) Şu Destanı B) Göç Destanı C) Bozkurt Destanı D) Yaradılış Destanı 6. Kar buz kamug erüşti Taglar suvı akıştı Kökşin bulıt örüşti Kayguk bolup egrişûr Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir? A) — a —b —a —b C) — a —a —a —b B) — a —a —a —a D) — a —b —b —a

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Diğer gömlek size daha çok yakıştı. B) Bu çalışmalar kişiyi iyi bir yazar yapabilir. C) Bilimkurgu kitaplarını nadiren, ara sıra okurum. D) Herkesin unutamadığı pek çok anısı vardır.

2. Günümüzde atasözleri olarak bilinen özlü sözlerin sözlü edebiyattaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sav C) Özdeyiş B) Koşuk D) Sagu

7. “Kolları Bağlı Odysseus”nun yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ceyhun Atuf Kansu B) Melih Cevdet Anday C) N.Y. Gençosmanoğlu D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

19. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin yanlış kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Sevinçten kulakları ağzına varmıştı. B) Beş saat süre ile susmuştu. C) Tarladaki zararlı otlar yolarak bir yere yığılmalıdır. D) Benimle ilgilenmiyor, ihmal ediyor.

3. İslamiyetten önceki dönemde ağıt, yas şiiri anlamına gelen şiir, aşağıdakilerden hangisidir? A) Destan C) Sav B) Mâni D) Sagu

8. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Aras Ören - Berlin Üçlemesi B) Gülten Akın - Seyran Destanı C) Cahit Külebi - Sakarya Meydan Savaşı D) Nazım Hikmet - Kurtuluş Savaşı Destanı

4. Orhun Yazıtları’ndan söz eden ilk kaynak, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kutadgu Bilig B) Tarih-i Cihanküşa C) Atabet’ül Hakayık D) Divanü Lugat’it - Türk

20. Bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği tartışma biçimidir. Salonda izleyiciler önünde yapılır. Konu önceden tespit edilir. Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi tercih edilir. Bu bilgiler aşağıdaki toplantı türlerinden hangisine aittir? A) Panel C) Forum B) Münazara D) Sempozyum

5. Kahramanların başından geçen olağanüstü olayları törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum eserlere ne ad verilir? A) Destan C) Sav B) Koşuk D) Roman

9. Yunan sitelerinin Troya şehrini ele geçirmek için giriştikleri savaşları, Troya’nın yıkılışından sonra yurduna dönmek için yola çıkan İthake kralının serüvenlerini anlatan destan, aşağıdakilerden hangisidir? A) Odysseus C) Şehname B) İlyada D) Gılgamış

10. Aşağıdakilerden hangisi edebî eser sayılmaz? A) Şiir C) Tiyatro B) Hikâye D) Bilimsel yazılar

3

eşya gibi birtakım figürlerin arkadan ışık verilerek bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanan gölge oyunu. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı dönemlerinden biridir? A) Millî Edebiyat B) Sözlü Edebiyat C) Türk Halk Edebiyatı D) Klasik Türk Edebiyatı 17. Bir ulusun yüzyıllar içinde meydana getirdiği edebî eserleri inceleyerek geçirdiği dönemleri kronolojik bir sıra içinde ele alan bilim dalı. Edebî değer taşıyan ilk yazılı Türk metinleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Destanlar B) Kutadgu Bilig C) Göktürk Yazıtları D) Atabetü’l Hakayık 18. Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtları’nı Arap harfleriyle ilk kez yayımlamıştır? A) Talat Tekin B) Necib Asım C) Muharrem Ergin D) Hüseyin Namık Orkun 20. İnanma ihtiyacı insanın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? A) Fizikî C) Maddî 2. AHLAK BİL. OTURUM 11. aşağıdaki kanaatlerden hangisini kabul etmez? A) Tanrı’nın varlığının bilinemeyeceğini B) Dinlerin vahiy kaynaklı olduğunu C) Tanrı’nın sıfatlarının kavranamayacağını D) Dinlerin Tanrı’dan gelmediğini 15. Uygur alfabesinde kaç harf bulunmaktadır? A) 38 B) 29 C) 18 D) 14 Yukarıdaki kişi. Türkler 5 ve 9. Aşağıdakilerden hangisi çok tanrıcılığı ifade etmek için kullanılan dinî ve felsefi bir terimdir? A) Agnostisizm B) Gnostisizm C) Politeizm D) Monoteizm 13. Tarihte Türk sözcüğünün ilk kez geçtiği metin. Allah’ın razı olduğu işleri yapması. bitki. Agnostisizm. aşağıdakilerden hangisidir? A) Dram C) Trajedi B) Karagöz D) Orta oyunu B) Ruhî D) Bedenî 7. aşağıdakilerden hangisidir? A) Divanü Lugat-it Türk B) Oğuz Kağan Destanı C) Göktürk Kitabeleri D) Alp Er Tunga Sagusu DİN KÜL. Aşağıdaki kavramlardan hangisi tek tanrıcılığı ifade etmektedir? A) Agnostisizm B) Politeizm C) Gnostisizm D) Monoteizm 12.2. – 1 1. Deriden kesilmiş insan. yüzyıllar arası aşağıdaki alfabelerden hangisini kullanmamıştır? A) Latin C) Sogut B) Mani D) Uygur 4. Kişinin inancını davranışlarına yansıtması. — Dünyaya niçin geldim? — Yaratılmamdaki amaç nedir? — Ölümden sonra neolacak? 5. “Fahim Bey ve Biz” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Reşat Nuri Güntekin B) Yahya Kemal Beyatlı C) Abdülhak Şinasi Hisar D) Ahmet Hamdi Tanpınar 19. Aşağıdakilerden hangisi Gnostisizm için söylenemez? A) Tanrı bilgisine sezgi ile ulaşılabileceği B) Kutsal kitapların görünenin dışında birtakım sırlar içerdiği C) Kutsal metinler üzerinde şifrelerin bulunduğu D) Tanrının varlığının bilinmez olduğu 14. sorularının cevabını tam olarak aşağıdakilerin hangisinde bulmaktadır? A) Tarih C) Din B) Psikoloji D) Mantık 4 . aşağıdakilerden hangisidir? A) Edebiyat tarihi B) Sanat tarihi C) Arkeoloji D) Tarih 6. Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyetten sonraki Türk destanlarından biri değildir? A) Timur Destanı B) Köroğlu Destanı C) Cengiz Han Destanı D) Oğuz Kağan Destanı 3. razı olmadığı işlerden uzak durması olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İbadet C) Tövbe B) Dua D) Namaz 16.

Sorumluluk konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İnsanın bireysel ve toplumsal sorumlulukları vardır. İslam’ın insan için yaratılmışların en üstünü. Osman 3. Ali B) Hz. C) İnsan. B) İnsan inanç ve eylemlerinden bireysel olarak sorumludur. Hz. hayız ve nifas gibi manevi kirlilikten kurtulmak için niyet ederek ağız ve burun içleri de dâhil hiçbir kuru yer kalmadan bütün vücudu yıkamaktır. 3-4) Bu ayette temizlenme hangi anlamda kullanılmıştır? A) İslam’ı kabul etme B) İslam’ı inkâr etme C) Boy abdesti alma D) Namaz abdesti alma 14. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘kaza’’ kavramının sözlük anlamlarından değildir? A) Emir. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin annesidir? A) Hz. Tecvit Kur’an-ı Kerim’in hangi yönüyle ilgilidir? A) Okunması C) Tefsiri B) Yazılması D) Meali 9. tedbirsizliği sonucu doğan olumsuzluklardan dolayı sorumlu tutulamaz. OTURUM 8. Ömer D) Hz. Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de nazil olan ayetlerde konu edinilmemiştir? A) Tevhit B) Meleklerin varlığı C) Kıyamet ve ahiret D) Miras konuları 5 .’’ Yukarıda tanımı verilen kavram. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla ilgili kavramlar arasında yer almaz? A) Tecvit C) Mukabele B) Hatim D) Tefsir 2. Ebu Bekir C) Hz. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir? A) Furkan C) Fikir B) Zikir D) Kitap DİN KÜL. yerine getirmek D) Bitirmek. Peygamberimizin defnedildiği kabrin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cennetülbaki B) Cennetülmualla C) Ravzaimutahhara D) Müzdelife 18. aşağıdakilerden hangisidir? A) Gusül abdesti B) Namaz abdesti C) Vucut temizliği D) Teyemmüm abdesti 19. bir şeyi sonuna kadar götürmek 10. Sevgili Peygamberimiz vefat edince onu aşağıdakilerden hangisi yıkamış ve kefenlemiştir? A) Hz. kötü duygu ve düşüncelerden uzaklaştırması D) İnsanı fiziki olarak güzelleştirmesi 16. en şereflisi anlamında kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanıkamil B) Eşrefimahlukat C) Ashab-ı Kehf D) Ashab-ı Kiram 15. sağlam yapmak. Hatice D) Hz. – 5 1. 12. ‘‘Cünüplük. ‘‘(Resûlüm) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek’’ (Abese suresi. uyum ve düzen C) Trafik ve iş kazaları sonucu oluşan sakatlık D) Ahlaka uygun davranışların toplumsal hayata olumlu katkıları 11. İbadetin insanı temizlemesi/ arındırması tam olarak hangi anlama gelmektedir? A) İnsana temizlik alışkanlığı kazandırması B) İnsanın insanlarla ilişkilerini kuvvetlendirmesi C) İnsanı kötülüklerden. AHLAK BİL. hüküm B) Beklenmeyen durum. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin amaçları arasında yer almaz? A) Allah ibadete layık olduğu için ibadet etmek B) Allah’ın emrini yerine getirmek için ibadet etmek C) Allah’ın rızasını kazanmak için ibadet etmek D) Dünya nimetlerini elde etmek için ibadet etmek 13.2. Peygamber’e gelmiş olan vahiylerin tümünün iki kapak arasında toplanmış hâline ne ad verilir? A) Kitap C) Nüsha B) Mushaf D) Hüsnühat 17. gücünü aşan konularda sorumlu değildir. D) İnsan. Kur’an-ı Kerim’de kader kavramı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilmiştir? A) Doğuştan gelen bedensel ve zihinsel engellilik B) Evrendeki ölçü. üzücü olay C) Yaratmak. Halîme B) Hz. Âmine C) Hz. Aişe 20.

Yaşlılara ve özürlülere iyi davranır. Açık veya gizli bir tehlikeden inancını gizleyerek korunma (takiyye). 33) Bu ayette geçen ehlibeyt ifadesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? A) Hz. ‘‘Büyük günah işleyen kimse. 185) Bu ayette verilen mesaj aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha yakından ilgilidir? A) Ecel C) Tedbir B) Rızık D) Afet 8. onlara yardım ederdi. Ahmed ve Mahmud isimlerinin verilmesi B) İslam inancını anlamada Hz. bayram ve cenaze namazları gibi cemaatle yapılan ibadetlerle insanların. C) Müslüman olsun veya olmasın her insanın rızkını Allah verir.’’ Bu görüş aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir? A) Haricilik mezhebine B) Şia mezhebine C) Mu’tezile mezhebine D) Maturidîlik mezhebine 14. Cuma. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Hz. 6. sorunlarını gidermeye çalışırdı. B) Rızkı Allah tarafından belirlenmeyen hiçbir canlı yoktur.Kimsesiz insanlarla ilgilenir. alkol ve sigara tüketimi belirgin bir şekilde azalıyor. din anlayışındaki yorum farklılıklarının nedenlerinden hangisine örnek gösterilebilir? A) Kültürel sebepler B) Siyasi sebepler C) Coğrafi nedenler D) Dinî metinlerden kaynaklanan sebepler 7. ‘‘Her canlı ölümü tadacaktır. aynı dine inanan ancak farklı kültürel değerlere sahip topluluklarda farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasında rol oynamıştır. Muhammed (s. D) Birey. Hamza 5. .v). Bu sayılanlar Hz. ‘‘Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. Muhammed’in hangi insani yönüne örnek oluşturur? A) Merhametliliğine B) Güvenilirliğine C) Kolaylaştırıcılığına D) Hoşgörüsüne 12. Bireyler arasındaki kardeşlik ruhu kuvvetlenir. İman ile küfür arasında bir yerdedir ve fasıktır. İstatistiklere göre ramazan ayında. OTURUM 4. suç işleme oranlarında büyük düşüş oluyor. birlikte yaşama bilinci gelişir.Öksüz ve yetim çocukları gözetir. hilye ve miraciye gibi edebi türler bulunması D) Hz. Bu durumu ibadetlerin aşağıdaki yararlarından hangisine örnek gösterebiliriz? A) İnsanda güven duygusunu geliştirme B) Sosyal yardımlaşmayı teşvik etme C) Bireylerin birbiriyle kaynaşmalarına katkıda bulunma D) Kötülüklerden alıkoyma 11. Muhammed’e duyulan derin sevgi ve bağlılığın sonuçlarından değildir? A) Erkek çocuklara. Yukarıda anlatılan durum.. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A) Kader C) Tevekkül B) Azim D) Salih amel 9.’’ (Âl-i İmrân suresi. Rızık hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Helal veya haram rızka ulaşmakta bireyin bir rolü bulunmaz. ne mü’min ne de kâfirdir. . Aynı inanç etrafında birliktelik. toplum olma bilincini canlandırır. Hz. Peygamberin hadislerinden yararlanılması C) Edebiyatımızda mevlit naat(na’t). Gerçekleştirilmek istenen bir iş için maddi veya manevi tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra Allah’a güvenip sonucun hayırlı olmasını Allah’tan istemektir. Bu paragrafta ibadetlerin yararlarından hangisi örneklendirilmektedir? A) Toplumsal kaynaşmaya katkıda bulunma B) Bireyde güzel duygular oluşturma C) Kişide diğerkâmlık erdemini yerleştirme D) Bireyi kötülüklerden uzaklaştırma 10. Bu durum. Fatma D) Hz. Muhammed’in gül ile simgelenmesi (sembolize edilmesi) 13. Muhammed. gelenek ve göreneklerini de dinî inançlarıyla bütünleştirmek sûretiyle devam ettirmişlerdir. Mustafa.’’ (Ahzâb suresi. rızkına helal yollardan ulaşmak için çalışmalıdır. aşağıdaki mezheplerin hangisinde bir ilke olarak yer almıştır? A) Haricilik C) Şiîlik B) Mutezile D) Eş’arîlik 6 .2. ..a. Ali C) Hz. Fetihler sonucu İslam diniyle yeni tanışan ve müslüman olan toplumlar eski kültürlerinden kopamamış. onlara şefkat gösterirdi. Hasan B) Hz.

Osmanlı ailesinin en yaşlı ve olgun üyesinin tahta geçmesi kuralı. divan üyelerini ve yabancı elçileri kabul ettiği yer. D) “el-Muvatta” adlı hadis kitabı en önemli eseridir. 16. C) Fıkıhta içtihat (rey) ve kıyasa en çok baş vuran mezhebin kurucusudur.III B) I .Mekteb-i Harbiyyenin açılması Yukarıda verilen yeniliklerden hangileri II.Posta servislerinin kurulması III. Aşağıdakilerden hangisi Caferilik mezhebini tanıtan bir bilgi değildir? A) Beş vakit namazı cem ederek (öğle ile ikindiyi akşam ile yatsıyı cem ederek) üç vakit olarak kılınabileceğini söyler. OTURUM 15. C) İran ve Azerbaycan’da yaygın olup Türkiye’de de mensupları vardır.II D) I . Aşağıdakilerden hangisi Maturidilerin benimsediği görüşlerdendir? A) Bir fiilin kendisinde iyilik ve güzellik yoktur. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorumları birleştiren kavramlardan biridir? A) Tevhit C) Kıyas B) İmamet D) Rey TARİH – 4 1. Mahmut Döneminde yapılmıştır? A) Yalnız I C) I . I. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunu oluşturan milletler arasında yer almaz? A) Slavlar C) Arnavutlar B) Germenler D) Boşnaklar 3. fiyatların tespitinde yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleyen görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Kethüda C) Ehl-i hibre B) Şeyh D) Yiğitbaşı 18. • Kadı • Müderris • Şeyhülislam • Müftü Yukarıda verilen devlet görevlileri Osmanlı toplumunda hangi sınıf içinde yer almaktadır? A) İlmiye C) Seyfiye B) Kalemiye D) Reaya 17. B) Oniki imamın altıncısı olan Cafer es-Sadık’ın görüşlerini esas alır. D) Allah. yasakladı ise kötüdür. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı taşra yönetimindeki görevliler arasında yer almaz? A) Nişancı C) Beylerbeyi B) Muhtesip D) Sancak beyi 7 . 19. Allah emretti ise fiil güzel. 4. kuluna gücünü aşan bir sorumluluk yükleyebilir.Yeniçeri Ocağının kaldırılması II.2. Aşağıdakilerden hangisi amelîfıkhî mezheplerdendir? A) Şiîlik C) Eş’arîlik B) Şafiîlik D) İmamiyye 6. D) Osmanlı Devleti’nde resmi mezhep olarak kabul görmüştür. Murat B) I. 2. Her loncada malların niteliği hakkında görüş bildiren. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda fethettiği topraklara Müslüman Türkleri yerleştirmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? A) Dikey hareketlilik B) Yatay hareketlilik C) Rol çatışması D) Kazanılmış statü 5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde bir yönetim birimi değildir? A) Eyalet C) Kaza B) Sancak D) Divan 10. B) Büyük günah işleyen kimse dinden çıkmaz C) Hz. Mehmet C) III.II . İlmiye sınıfını Divanıhümayûnda temsil eden görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Vezir B) Kaptanıderya C) Kadı asker D) Nişancı 9. Osmanlı padişahlarının. Sabit’tir. sarayın hangi bölümüdür? A) Has Oda B) Hazine Odası C) Seferli Odası D) Arz Odası 8. Osman ? Şemadaki ‘‘?’’ bulunan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Caferîlik C) İmamiyye B) Maturidîlik D) Zeydîlik 7.Nizamı Cedit Ordusunun kurulması IV. aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde getirilmiştir? A) I. Osmanlı Devleti’nde. B) Ebu Yusuf ve Muhammed eşŞeybanî gibi büyük âlimler yetiştirmiştir. Hz. Muhammed’den sonra insanların en faziletlisi ve ilk meşru (yasal) halifedir. Ali. Ahmet D) II. İmam-ı Azam Ebu Hanife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Asıl adı Numan b.IV 20.II .

. Osmanlı Devleti’nde resmî yazışma dili olarak ...... Aşağıdakilerden hangisi mirî arazi içerisinde yer almaz? A) Paşmaklık C) Mukataa B) Haraciye D) Yurtluk 18.Arapça B) Arapça .Arapça D) Arapça . I.K. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde kullanılan madenî paralardan biri değildir? A) Akçe C) Kırmızı B) Sikke-i hasene D) Kaime 5.Evliya Çelebi . Dünyanın kutuplardan basık ekvator çevresinde şişkince şekline verilen ad nedir? A) Elips C) Eksen B) Geoit D) Ekinoks 16. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde sıcaklık dağılışını gösteren harita türüdür? A) İzohips Haritaları B) İzoyet Haritaları C) İzobar Haritaları D) İzoterm Haritaları 50m Yukarıdaki eş yükselti haritasında A ile gösterilen yerin yüksekliği kaç m’dir? A) 125 C) 200 B) 150 D) 300 8 ....Seydi Ali Reis .IV B) II .Kitab-ı Bahriye II.2...Seyahatname IV.Türkçe C) Türkçe . Aşağıdakilerden hangisi iklim elemanlarından değildir? A) Sıcaklık C) Dalga 4.... OTURUM 11. C D B B) Rüzgar D) Yağış A K. Aşağıdakilerden hangisi örfi vergilerden biridir? A) Avarız C) Haraç B) Öşr D) Cizye 19. Aşağıdakilerden hangisi buzulların oluşturduğu aşınım şekillerdendir? A) Lapya C) Falez B) Hörgüç Kaya D) Dev Kazanı 17.Kâtip Çelebi .N 13. • Ahmet Karahisarî • Hafız Osman • Mustafa Rakım Efendi • Mustafa İzzet Efendi Osmanlı Döneminde yetişen yukarıdaki kişiler aşağıdaki sanat alanlarından hangisinde isim yapmışlardır? A) Minyatür sanatı B) Hat sanatı C) Cilt sanatı D) Seramik sanatı 6. A COĞRAFYA – 1 1...K. Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti devlete ait olan topraklar aşağıdakileden hangisiyle isimlendirilmiştir? A) Öşrî toprak B) Mülk arazi C) Mirî arazi D) Haracî toprak 12. Duyun-ı Umumiye İdaresinin kuruluş sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı Devleti’nin dış borçlarının ödenmesini sağlamak B) Reayadan toplanan vergileri düzene koymak C) Devletin gelir ve giderlerini belirlemek D) Çiftçiye düşük faizli kredi vermek 2.... bilim dili olarak da . Osmanlı Devleti’nde ilk açılan banka aşağıdakilerden hangisidir? A) Bank-ı Osmanî B) Ziraat Bankası C) Bank-ı Dersaâdet D) Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası 20.N Şekle göre güneş ışınlarının en küçük açıyla geldiği nokta hangisidir? A) A noktası C) C noktası B) B noktası D) D noktası 14. Aşağıdakilerden hangisi atmosfer basıncının değişmesinde etkili olan bir faktör değildir? A) Yükselti C) Boylam B) Enlem D) Sıcaklık 15.Miratü’lmemalik Yukarıdaki yazar .Pirî Reis . Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un yiyecek ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulmuştur? A) İrâd-ı Cedid Hazinesi B) Hazine-i Hassa C) Tersane Hazinesi D) Zahire Hazinesi 7.eser eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I C) III .III D) II . Aşağıdakilerden hangisi atmosferde miktarı değişebilen gazlardandır? A) Karbondioksit B) Asal gazlar C) Oksijen D) Azot 8... kullanılmıştır.IV 3. Verilen cümledeki boşluklar aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır? A) Farsça ..Farsça E G.Cihannüma III..

OTURUM 9. Yeryüzünün şekillenmesinde en fazla etkili olan dış güç aşağıdakilerden hangisidir? A) Rüzgârlar B) Buzullar C) Akarsular D) Dalga ve akıntılar 16. 1/500. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin görevlerinden biri değildir? A) Gecelerin çok soğuk gündüzlerin çok sıcak olmasını engeller. Karstik biriktirme şekillerinden Pamukkale travertenleri hangi ilimiz sınırları içinde yer alır? A) Aydın C) Manisa B) Denizli D) Muğla 15. Suyun bulutlardan katı veya sıvı halde yeryüzüne geri dönmesine ne denir? A) Yağış B) Terleme C) Buharlaşma D) Yüzey akışı 10. 17. aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde yaz ayları yağışlı kış ayları kurak geçmektedir? A) Kutup iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklimi D) Muson iklimi 13. Aşağıdakilerden hangisi biyosferi ifade eder? A) Su küre B) Taş küre C) Hava küre D) Canlılar küresi 5. • Sıcaklık yıl boyunca 0 ºC altındadır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yöre A) Divriği B) Guleman C) Kayseri D) Murgul Maden Demir Krom Bor Bakır Haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde deprem tehlikesi daha fazladır? A) I B) II C) III D) IV 20. Bir kutuptan diğer kutba ulaşarak kutup noktalarını birleştiren yaylara ne ad verilir? A) Ekvator C) Paralel B) Meridyen D) Dönence COĞRAFYA – 5 1. Yeryuvarlağının en üstünde yer alıp Sial ve Sima’dan oluşan katman aşağıdakilerden hangisidir? A) Manto B) İç çekirdek C) Dış çekirdek D) Yerkabuğu 3. • Güneş ışınlarını yıl boyunca eğik alır. Yağış rejimine göre. 19. Yukarıda verilenler hangi jeolojik zamanda gerçekleşmiştir? A) Neozoik C) Paleozoik B) Mezozoik D) Prekambrien 12. Çevreyi kirletmeyen temiz ve tükenmez bir enerji kaynağı olmasına rağmen ülkemizde rüzgar gücüyle çalışan santraller yok denecek kadar azdır. 11. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İklimin uygun olmayışı B) Pahalı bir yatırım olması C) Enerjiye olan ihtiyacın azalması D) Yeryüzü şekillerinin uygun olmayışı 14. C) Yeraltı kaynaklarının (maden) çeşitliliğini sağlar. D) Biyoçeşitliliğin oluşmasında etkilidir. • Buharlaşma ve nem azdır. I III II IV 18. B) Bitkilerin fotosentezi için gereklidir. • Buzul çağı yaşanmıştır. B) Tarımsal üretime katkı sağlar. • İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi devirli rüzgarlardandır? A) Muson rüzgârları B) Alize rüzgârları C) Batı rüzgârları D) Kutup rüzgârları 2. C) Canlılar için yaşam kaynağıdır. Verilen bilgiler aşağıdaki hangi iklime aittir? A) Okyanussal B) Kutup C) Muson D) Çöl 4. D) Kara ve denizlerin dağılışını sağlar.2. B) Yeryüzünde güneş ışınlarının dengeli dağılışını sağlar. D) Hayvansal gıda üretimini artırır.000 ölçekli bir haritada iki şehir arası 7 cm olarak gösteriliyorsa bu mesafe gerçekte kaç km’dir? A) 9 km C) 35 km B) 15 km D) 70 km 9 . C) İş imkanlarını genişletir. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünün yararlarından değildir? A) Toprak oluşumu için kayaçların parçalanmasını sağlar. • İnsanoğlu ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi hayvancılığın ekonomiye yaptığı katkılardan biri değildir? A) Erozyonu azaltır.

Temel sanayi ham maddelerinden yoksun olmasına rağmen yüksek teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak sanayide gelişmiş ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Yunanistan B) Japonya C) Hindistan D) Brezilya Yukarıda verilen tabloya bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine kesinlikle ulaşılır? A) Hayvanların kesimi artmaktadır.2. Türkiye’de üretilen kromun dışarıda kolay alıcı bulması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A) Üretim teknolojisindeki gelişmişliğe B) Alıcı ülkelerin yakın olmasına C) Kullanım alanının çeşitliliğine D) Kolay işlenebilir olmasına 12. • Danimarka • Norveç • Japonya Verilen ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa kıtasında bulunmaları B) Balıkçılıkta gelişmiş olmaları C) Avrupa Birliği’ne üye olmaları D) Zengin kömür yataklarının bulunması 17. 15. Hayvan cinsi Sığır Koyun Keçi Yıl / miktar 1995 (milyon baş) 11. Türkiye yıllık krom üretiminin yarısını ihraç etmektedir. Oxford şehrinin dünya çapında bir üne sahip olmasında hangi özelliği etkili olmuştur? A) Eğitim faaliyetleri B) Tarımsal özellikleri C) Yüksek teknolojisi D) Dini şehir olması 10 . Aşağıdakilerden hangisi bitkilerden aldıkları enerjiyi bünyelerine alarak yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için kullanan ve enerji akışını sağlayan bir canlıdır? A) Geyik C) Aslan B) Mantar D) Leopar 16.5 25. Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkınların afete dönüşmesine neden olur? A) Mera ve orman alanlarının genişletilmesi B) Sel ve taşkın riski olan yerlerin yerleşime açılması C) Planlı altyapıya önem verilmesi D) Akarsu vadilerinin ıslah edilmesi 9. kaza 7. Aşağıdakilerden hangisi bir akarsuyun hidroelektrik enerji potansiyelini etkilemez? A) Akarsuyun debisi B) Topoğrafik koşulları C) Akarsu yatağının eğimi D) Bitki örtüsü 18.8 33. Anadolu’da çok sayıda medeniyet kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha az olmuştur? A) Coğrafi konumunun B) Yeryüzü şekillerinin C) Yeraltı zenginliklerinin D) İkliminin 8. Aşağıdaki ülkelerden hangisi nüfus artışını destekleyen nüfus politikası uygulamaktadır? A) Çin C) Fransa B) Endonezya D) Hindistan 10.3 6.5 20. C) Besici sayısı azalmaktadır.4 9. Hereke (Kocaeli) aşağıdaki ürünlerden hangisiyle ün yapmıştır? A) Halı C) Konserve B) Şekerpancarı D) Tütün 13.1 Yıl / miktar 2005 (milyon baş) 10. B) Küçükbaş hayvan besleyenlerin sayısı azalmıştır. dikkatsizlik. Aşağıdaki endüstri dallarından hangisinin üretiminde hayvansal ham maddeden yararlanılmaz? A) Dokuma C) Konserve B) Konfeksiyon D) Seramik 11. D) Küçükbaş hayvan sayısı sığır sayısından fazladır. Adana çevresi aşağıdaki bölge tiplerinden hangisi içinde yer alır? A) Dağlık bölge B) Düz ovalık bölge C) Maden bölgesi D) Serbest Ticaret Bölgesi 14. Türkiye’de sanayi kuruluşlarının dağılışında yüzey şekilleri ve ulaşım ağı etkilidir. Orman yangınlarının meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin payı daha fazladır? A) Kasten yakma B) Yıldırım düşmesi C) Bilinmeyen nedenler D) İhmal. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu destekleyen bir örnek değildir? A) Samsun limanının Sinop limanından gelişmiş olması B) Sanayi kuruluşlarının Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşması C) Çukurova’da tarım alet ve makina üretiminin yaygın olması D) Doğu Anadolu’da büyük endüstri kuruluşlarının az olması 19. OTURUM 6.

Şekilde ABCD bir karedir. sin 15º. cos 2a = 2 cos a . 30º 8 5 C A B X 2. + D) . 12. tan 37º. B) . + . sin a + b ..15 8 8 C) 15 B) . dir. + .. cos a . cos d arcsin 1 n ifadesinin 2 değeri kaçtır? A) 1 2 C) 1 B) 3 2 D) 3 X 13. 6 olduğuna göre.1 olduğuna göre.1 D) a 2 sec a ifadesi aşağıdakiler2 1 + tan a den hangisine eşittir? A) tan a C) sin a B) cot a D) cos a 15.8 ise 2 17 tan x’in değeri kaçtır? A) . | AB | = 8 cm ve | AC | = 5 cm olduğuna göre. tan 20º değeri kaçtır? A) 1 C) 2 2 B) 3 D) 3 3 16.8 15 15 D) 17 11. + . cot 4r ’ün değeri kaçtır? 3 A) . 3 sin x . cotx değeri kaçtır? A) 4 13 C) 7 10 B) 8 17 D) 7 8 D) 2 3 11 . cos 36º nin a cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) a 2 C) 2a B) a .1 ’dir. cot 123º trigonometrik değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) + .m ( B) işleminin sonucu kaçtır? A) 10º 49l 24m B) 11º 39l 24m C) 11º 49l 34m D) 10º 39l 24m 8..tan 20º ifadesinin 1 + tan 65º. tan 65º . | BE | = | CE | olduğuna göre. r 1 x 1 3r ve sin x = . sin 255º. m (A) . cos 40º ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 C) 2 B) 3 5. + .3 3 C) 3 D) 3 3 10. + . cos 15º ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 B) 1 2 C) 1 4 D) 1 8 4.4 cos x = 1 olduğuna 5 cos x + sin x 3 göre. . ABC üçgeninde m ( B) = 90º X = 0.2. sin A X tan A kaçtır? A) 3 5 B) 4 5 C) 3 4 D) 4 3 3. cos 315º. tan (3x + 2) fonksiyonunun periyodu kaçtır? A) r 4 C) 2r 3 B) r 3 D) 3r 4 4 Şekildeki ABC üçgeninde % m (BAC) = 30º. OTURUM MATEMATİK – 4 1. 2 cos 72º = 2a . m (A) = 35º 44l 16m ve X m ( B) = 24º 54l 52m olduğuna 7.3 B) .b 2 2 sin 80º + sin 20º olduğuna göre. + . C) + . 9. + . 1345º nin esas ölçüsü kaç derecedir? A) 85 C) 155 B) 99 D) 265 6. üçgenin alanı kaç santimetrekaredir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 X X göre. sin a + sin b = 2. tan a aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 1 3 B) 1 2 C) 2 3 D) 3 4 14.

r C aralığındaki kökü 2 aşağıdakilerden hangisidir? A) r 12 C) r 4 B) r 6 r D) 3 2 3. C) Perde 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. Işığın yansıması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gelme açısı. sin 60º= 3 ) 2 2 A) 600 C) 300 B) 300 3 D) 150 5. 18. Kaynaktan 80 cm uzağa ise bir perde yerleştiriliyor.1 2m A) B) 2m 2 1 . saydam olmayan cisim ve perdeden oluşan sistem şekildeki gibidir. C) Gelen ışın. D) Noktasal ışık kaynağı 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. tan x = 1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) % x: x = r + kr / 4 r + kr B) % x: x = / 3 C) ( x: x = 3r + kr 2 4 D) ( x: x = 2r + kr 2 3 150 cd şiddetindeki ışık kaynağının O noktasına olan uzaklığı 50 cm’dir. B) Saydam olmayan cisim 1 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. 2 1 Tam Gölge Perde saydam olmayan cisim Noktasal ışık kaynağı.III 12 . yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemde bulunur. 12 sin 2x + sin 4x + sin 6x ifadecos 2x + cos 4x + cos 6x sinin değeri kaçtır? A) 1 3 C) 3 B) 1 D) 2 19.2m D) 2m 2 1-m FİZİK – 2 1.2 = 0 denkleminin 90. x = r olduğuna göre.Işık kaynağının şiddeti II. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? A) Güneş C) Yıldızlar B) Ay D) Ateş böceği 4. cot 80º = m ise tan 20º nin m cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? m 2 1+m 2 C) m . Noktasal bir ışık kaynağından 20 cm uzağa bir kenar uzunluğu 2 cm olan kare şeklinde saydam olmayan levha konuluyor. Buna göre perdede oluşan tam gölge ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? A) Saydam olmayan cisim 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür.II C) II . Saydam olmayan levhanın merkezinden geçen ışınlar perdeye dik olduğuna göre perde üzerinde oluşan tam gölgenin alanı kaç cm2 dir? A) 16 B) 32 C) 48 D) 64 6.III B) I . Buna göre O noktası etrafında oluşan aydınlanma kaç lüx’tür? (cos 60º= 1 . D) Gelen ışının normalle yaptığı açı yüzey ile yaptığı açıya daima eşittir. I=150 cd 30° O 20. B) Işığın yüzeyle yaptığı açı ile gelme açısının toplamı 90°dir.Işık kaynağı ile yüzey arasında uzaklık III. 2. OTURUM 17. 2 sin x + 3 sin x . yansıma açısına eşittir. I.III D) I . Bir yüzeyde oluşan aydınlanma için.II .2.Işık ışınlarının yüzeye geliş açısı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) I .

nz arasındaki ilişki nasıldır? A) nx > ny > nz B) ny > nx > nz C) ny > nz > nx D) nz > ny > nx 11. Kırmızı ışık ile aydınlattığı odasında. L noktasındaki cismi kendisinden kaç cm uzaklıkta görür? (nhava=1) A) 96 B) 86 C) 76 D) 66 14.III K Hava n =1 Hava 1 Göz 10 cm 20 cm 40 cm 30 cm n = 5/4 n = 4/3 2 13.III B) I . B) Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken hızı azalır. I II III A) Yalnız I C) I .2. kırmızı ve mavi fon kartonlarını kesen Naz.8) A) 4 3 B) 9 8 C) 8 9 D) 3 5 Şekildeki gibi yerleştirilmiş K-L düzlem aynasına G noktasından bakan bir gözlemci hangi noktaların görüntüsünü görebilir? A) 1-2-3 C) 2-3-4 B) 1-2-5 D) 3-4-5 13 . sınır açısından büyük açıyla geldiğinde. ny. z ortamlarının ışığı kırma indisleri nx. az yoğun ortama geçemez ve geldiği ortama eşit açı ile geri döner. kırmızı. siyah C) Kırmızı.6 . Bu olaya tam yansıma denir. siyah. L ortamının kırıcılık indisi n L = 3 olduğuna göre K orta2 mının kırıcılık indisi nK kaçtır? (sin 37º= 0. sin 53º= 0. “Işınlar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken. Işığın kırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken hızı azalır. OTURUM 7. bu kartonları sırasıyla hangi renkte görür? A) Kırmızı.II . siyah. sırasıyla beyaz. Işınların normalle yaptıkları açılar θ > α > β olduğuna göre x. siyah B) Beyaz.II D) I . 8. mavi n 3 = 3/2 L Kırıcılık indisleri farklı saydam ortamlara K noktasından yüzeyin normaline yakın doğrultuda bakan gözlemci. K I 53° normal L 37° I ışınının K ve L ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. x y z I α normal 10. y. y ve z ortamlardaki ilerleyişi şekildeki gibidir. C) Işık ışınları ortamları ayıran yüzeye dik geliyorsa normale yaklaşarak kırılır. kırmızı. siyah D) Beyaz. İkizkenar dik üçgen şeklindeki tam yansımalı prizmalara gelen ışınlardan hangilerinin izlediği yol doğru çizilmiştir? normal Tek renkli bir I ışınının paralel yüzlü x. D) Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır. G K 1 2 L 3 5 4 9.” Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki olaylardan hangisi tam yansımaya örnek olamaz? A) Yazın sıcak havada asfalt üzerinde su birikintisi varmış gibi görülmesi B) Çölde serap görülmesi C) Yağmur yağdığında gökkuşağı oluşması D) Su dolu havuzun dibindeki paranın olduğundan daha yakın görülmesi 12.

Element A) Yalnız II C) I .2.III 14 . I 30° S Şekildeki çukur aynalara gelen ışınların yansımaları yukarıdakilerden hangilerinde doğru olarak çizilmiştir? II A) Merceğin eğrilik yarıçapları ile doğru orantılıdır.II B) I . maddelerin hangi özelliği ile ilgilidir? A) Ayırt edici C) Ortak B) Kimyasal D) Fiziksel 3. tuz gibi maddelerin suda çözünmesi.III B) I .II C) II .II . 1 30° T α F I M α 19. D) Merceğin içinde bulunduğu saydam ortamın kırıcılık indisine bağlıdır. OTURUM 15. 60° A) I .III D) I . Aşağıdaki özelliklerden hangisi madde miktarı azaldıkça azalır? B) 30° C) 45° D) 60° 18. B) Merceğin yapıldığı saydam maddenin cinsine bağlıdır.Bileşik II.Karışım III. Şeker.III D) I . Aynaya gelen S ışını 1 doğrultusunda yansıyor. Aşağıdakilerden hangileri saf madde değildir? I. Buna göre aynanın döndürülme açısı (α) kaç derecedir? A) 60 B) 45 C) 30 D) 15 T α α F B) M C) D) II α T F α 20. Odak uzaklığı 40 cm olan ince kenarlı bir mercekten 120 cm uzaklıkta bulunan 10 cm boyundaki mumun görüntüsünün yeri ve boyu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yeri A) Odak ile merkez arasında Odak ile merkez arasında Merkezin dışında Merkezin dışında Boyu (cm) 5 20 5 20 S Düşey kesiti şekildeki gibi olan dikdörtgen kutunun içerisine düzlem bir ayna yerleştirilmiştir. Tümsek ayna önündeki bir mumun görüntüsünün yeri ve özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Görüntünün yeri A) B) C) D) Odakta Odakta Odak ile ayna arasında Odak ile ayna arasında Görüntünün özelliği Sanal Gerçek Sanal Gerçek A) Kütle B) Erime noktası C) Kaynama noktası D) Çözünürlük 2. C) Merceğin asal ekseninin uzunluğuna bağlıdır.II . Bir merceğin odak uzaklığı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? M III 16. 2 60° 17. Kutu içerisindeki ayna α açısı kadar döndürüldüğünde ise 2 doğrultusunda yansıyor.III Şekildeki S ışını I ve II düzlem aynalarında yansıdıktan sonra sistemi nasıl terkeder? A) 20° KİMYA – 1 1.

III B) Yalnız II D) I . Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıstan etkilenmez? A) Nikel C) Demir B) Kobalt D) Kükürt 14. • Kumlu su • Tuzlu su • Limonata • Zeytinyağlı su Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi heterojen bir karışımdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 15 . 100 g su Çizelgede K.Öz kütle farkı ile ayırma II. çözücü ve .. L..şeker C) Zeytinyağı .’’ ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Çözünürlük B) Çözünen C) Çözünme D) Seyreltik 5. Ahmet: Su ile şekeri karıştırıyor ve şekerli su elde ediyor. 50 g su D) 30 g tuz. 50 g su B) 20 g tuz.su D) Alkol . C) 25 ºC'ta çözelti 60 ºC'a ısıtıldığında 2x gram Y katısı çöker. I. 100 g su C) 20 g tuz. Demir tozu Bakır tozu Şekildeki karışım hangi yöntemle bileşenlerine ayrılır? A) Çözünürlük farkı ile B) Mıknatıslanma ile C) Ayrımsal damıtma ile D) Elektrik enerjisi ile 6. olmak üzere iki bileşenden oluşur. Tuz ve su ile hazırlanan aşağıdaki çözeltilerden hangisi diğerlerine göre en derişiktir? A) 10 g tuz. B) Y katısının 25 ºC'taki çözünürlüğü 60 ºC'taki nden büyüktür.su 11.sıvı homojen karışım L: Katı . D) Y katısının 60 ºC'taki çözeltisi doymuş çözeltidir.. ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılabilir? A) Talaş ..III x 0 25 60 Sıcaklık (°C) 25 ºC’ta doymuş Y çözeltisi 60 ºC'a kadar ısıtıldığında çözünen Y katısının kütlesinin sıcaklıkla değişimini gösteren grafik yukarıdaki gibidir.. OTURUM 4.su B) Kum .Elektrik enerjisi ile ayrışma III. 13. Çözünen Y kütlesi (g) 12. 10 ºC'ta 360 gram doymuş X çözeltisi hazırlamak için kaç gram su gerekir? A) 200 C) 280 B) 260 D) 460 15. Ayşe: Su ile zeytinyağını karıştırıyor ve zeytinyağının suyun üzerinde kaldığını gözlemliyor. Aşağıdaki karışımlardan hangisi. Ahmet ve Ayşe’nin elde ettikleri karışım türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Ahmet A) Heterojen B) Çözelti C) Çözelti D) Heterojen Ayşe Çözelti Çözelti Heterojen Heterojen 3x 8. Aşağıdaki koşulların hangisi sağlandığında O2 gazının sudaki çözünme miktarı en fazla olur? A) Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç B) Yüksek sıcaklık ve düşük basınç C) Düşük sıcaklık ve yüksek basınç D) Düşük sıcaklık ve düşük basınç 9. Madde Suyun miktarı (g) Çözünen madde miktarı (g) Sıcaklık ( ºC ) K L M N 50 100 150 50 30 30 90 10 40 50 40 50 10. Buna göre çizelgedeki maddelerden hangi ikisi aynı madde olabilir? A) K ve L C) K ve N B) K ve M D) L ve N 16. X çözeltisinin 10 ºC'taki çözünürlüğü 80 g / 100 g sudur.. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Y katısının sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar. M ve N katılarının belirtilen miktardaki suda ve sıcaklıklarda en çok çözünebilen miktarları verilmiştir. K: Katı . ‘‘Çözelti..sıvı heterojen karışım Yukarıda verilen K ve L karışımlarını bileşenlerine ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? K A) Kristallendirme B) Süzme C) Kristallendirme D) Elektriklenme L Süzme Elektriklenme Kristallendirme Süzme 7.Hâl değiştirme sıcaklıkları farkı ile ayırma Yukarıdaki ayırma yöntemlerinden hangileri karışımların ayrılması için uygulanır? A) Yalnız I C) II .2.

C) Tepkime derecesi 2’dir.sıvı karışımları ayrımsal damıtma yöntemi ile bileşenlerine ayrılmaktadır.01 C) 0.4 B) 0.I . yavaş gerçekleşen tepkimelerde büyük zaman birimleri kullanılır.TK grafiği şekildeki gibidir.II . Demir. X + 3Y $ K + 2T ’dir.I . Tepkime hız sabiti olan “k”nın değerini aşağıdakilerden hangisi değiştirir? A) Konsantrasyon B) Temas yüzeyi C) Basınç D) Katalizör 8. Hızlı gerçekleşen tepkimelerde küçük zaman birimleri. Bir tepkimenin basamakları. Hız = k 7X A7Y A ve “k” sabiti 0. D) Tepkime mekanizması 2 adımlıdır.Suda çözme IV.Süzme II. 2NOCl (g) " 2NO (g) + Cl 2 (g) tepkimesine göre bir kapta dakikada 0. Buna göre aşağıdakilerden hangisi için “saniye” zaman birimi uygundur? A) Tüpgazın yanması B) Demirin paslanması C) Odunun çürümesi D) Kömürün yanması 5. şeker ve kükürt tozlarından oluşan karışımı bileşenlerine ayırmak için aşağıda verilen işlemlerin hangi sırayla uygulanması gerekir? I. A + B " C + D tepkimesine ait PE .) A) Ayrımsal damıtma ile B) Mıknatıslanma ile C) Özkütle farkı ile D) Çözünürlük farkı ile 2.Hız= k 7X A7Y A dir. X + 2Y $ T + V (yavaş) V + Y $ K + T (hızlı) olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tepkime denklemi. 19. OTURUM 17. Aşağıdakilerden hangisi heterojen dengeye örnektir? A) H 2 (g) + S (k) E H 2 S (g) B) 2Fe(suda+ Sn (suda)E 2Fe (suda+ Sn (suda) ) ) C) H 2 (g) + Cl 2 (g) E 2HCl (g) D) N 2 O 4(g) E 2NO 2 (g) +3 +2 +2 +4 16 .06 2X (g) + Y(g) " Z (g) tepkimesi için 4.2 D) 0. Aşağıdakilerden hangisi hem karışımlar hem de bileşikler için ortak özellik olabilir? A) Bileşenlerinde belirli bir oranın olması B) Erime noktalarının sabit olması C) Homojen olması D) Belirli formülleri olması A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 hız denklemi.4 M NOCl harcandığına göre Cl2 gazının ortalama oluşma hızı kaç M/dk.02 D) 0.’dır? A) 0. 18.IV B) IV .2.II . Bu yöntemde maddelerin hangi ayırt edici özelliğinden yararlanılır? A) Erime noktası B) Kaynama noktası C) Çözünürlük D) Öz kütle PE (kJ) 7. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kinetik enerjinin artması B) Taneciklerin çarpışma sayısının artması C) Taneciklerin daha hızlı hareket etmesi D) Tepkimenin aktifleşme enerjisinin azalması 3.8 6.II KİMYA – 5 1.IV D) III . Homojen sıvı . 2 B) Hız denklemi.1 C) 0.IV .III .III .Mıknatıslanma III. Bir kimyasal tepkimede giren maddelerden birinin derişimi artırıldığında tepkimenin hızı artar.naftalin karışımı aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisiyle bileşenlerine ayrılır? (Naftalin suda çözünmez.I .03 B) 0.Buharlaştırma A) II . 50 mol/L ? 7X A mol/L 7Y A Hız mol/L s 1x10 -2 6x10 -6 20 A+B 10 0 C+D TK Grafiğe göre ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi kaç kJ’dür? 20. Tuz .02 olduğuna göre X’in derişimi kaç mol/L’dir? A) 0.III C) I .

4X (k) + 3Y2 (g) E 2Z (k) tepkimesinin denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir? A) K d = B) K d = 3 4 7X A 7Y2 A 13. C) Denge durumunda katının miktarı artar.8 C) 1. N 2 (g) + 3H 2 (g) E 2NH 3 (g) + 92. CaCO 3 (k) E CaO (k) + CO 2 (g) tepkimesinin belli sıcaklıkta denge sabiti 0.iyot 20. 2 litrelik bir kapta. Buna göre. B) Denge durumunda iyonların derişimi artar.oksijen C) Su . III.2’dir. 2 mol CaCO3 ile başlayan tepkime dengeye ulaştığında kapta kaç mol CaCO3 kalır? A) 0. II.III D) I . OTURUM 9. B) Dengeden önce K iyon 1 K Ç ’dir. D) Denge durumunda Ag iyonları derişimi 1. Belirli sıcaklıkta dengede olan + AgI (k) E Ag (suda) + I (suda) tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çözünürlük çarpımı bağıntısı K Ç = 7AgI A dır. Aşağıdakilerden hangisi bir katının çözünürlüğünü etkilemez? A) Çözücünün farklı olması B) Çözünen maddenin türü C) Çözünenin toz hâline getirilmesi D) Sıcaklığın değiştirilmesi 10. Aynı sıcaklıkta AgCl için 11.etil alkol D) Su . + + - K Ç = 1.6x10-10 dur. Çözünürlük çarpımları verilen aşağıdaki bileşiklerle birer litre çözelti hazırlanıyor.10 rılıyor.2.2 B) 0. Belirli sıcaklıkta 2X (g) + Y(g) E 2Z (g) tepkimesi dengededir. D) Katının çözünme hızı çökelme hızına eşittir. 6 kJ tepkimesinde denge sabiti değerinin büyümesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Sıcaklığı azaltılmalı B) Hacmi arttırılmalı C) Basıncı arttırılmalı D) N2 veya H2 eklenmeli 17.tuz B) Su . 25 ºC’ta 100 mL 2x10 1x10 -2 -2 M AgNO3 çözeltisi ile 100 mL M NaCl çözeltisi karıştı.III B) I . 12. +a b -b a K Ç = 7X A 7Y A olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) XYb C) X a Yb B) X b Ya D) X a Y 17 . Hangisinde çözünen maddenin mol sayısı en büyüktür? Bileşik A) CuBr B) BaCO3 C) CuI D) MgF2 KÇ 4x10-8 16x10-10 4x10-12 4x10-9 C) K d = 7Y2 A3 D) K d = 7X A 7Z A 4 1 Y2 A3 7 14. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II . 2Z E X + 2Y K 1 = 1 X+VEZ K2 = 2 olduğuna göre Z + V E 2Y için denge sabiti kaçtır? A) 1 4 C) 2 B) 1 2 D) 4 19.2 15. Aşağıdakilerden hangisi sıvıgaz çözeltilere örnektir? A) Su .II aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bir miktar AgCl katısı çöker. I.6 D) 4.Geri tepkime yavaşlar. Bir tepkimede katalizörün görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tepkimenin hızını arttırmak B) Girenlerin derişimlerini arttırmak C) Denge sabitinin değerini arttırmak D) Ürünlerin derişimlerini arttırmak 7Z A 2 2 18. Kabın hacmi büyültülerek basınç düşürülüyor.İleri tepkime yavaşlar. C) Çözeltide yalnız Ag ve Cl iyonları bulunur.Girenlerin mol sayısı artar. Çözünürlük çarpımı bağıntısı. 6x10 olduğuna göre 16.

insanın hangi hücrelerinde çekirdek bölünmesini gerçekleştirerek çoğalır? A) Tükürük bezi hücreleri B) Akciğer hücreleri C) Akyuvarlar D) Alyuvarlar 11. Aşağıdaki hormonlardan hangisi tohumu çimlenmesi için uyarır? A) Oksin C) Etilen B) Giberellin D) Absisik asit 5.II . B) Yaprak damarları paraleldir. Folikül hücrelerinin çatlayarak sarı renkli lutein hücrelerine dönüşmesi. Zigotta mitoz bölünmeler sonucu meydana gelen hücrelere ne denir? A) Blastomer B) Morula C) Gastrula D) Segmentasyon 18 .IV 2. Aşağıdaki embriyonik örtülerden hangisi hem kurbağaların hem de sürüngenlerin döllenmiş yumurtalarında bulunur? A) Koryon B) Allantoyis C) Amniyon kesesi D) Vitellüs kesesi 16. Aşağıdakilerden hangileri eşeyli üremede görülür? I. Aşağıdakilerden hangisi haploit kromozoma sahiptir? A) Zigot B) Yumurta C) Sperm ana hücresi D) Yumurtalık hücresi 14. Aşağıdakilerden hangisi dikotiledon bitkilerin özelliklerindendir? A) Genellikle otsu yapıdadırlar.III 3. menstrual döngünün hangi evresinde gerçekleşir? A) Folikül evresi B) Ovulasyon evresi C) Korpus luteum evresi D) Menstruasyon evresi 15.II C) I . Aşağıdakilerden hangisi yumurtalıkların görevlerinden değildir? A) Folikül keselerinde yumurta üretmek B) Yumurtanın döllenmesini sağlamak C) Yumurtayı fallop borusuna atmak D) Hormon üretmek 4.III 13. Aşağıda eşeysiz üreme hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Canlı. başka canlıya gerek duymadan üremesini gerçekleştirir. çiçeğin hangi kısmında oluşur? A) Anter C) Filament B) Tepecik D) Yumurtalık 12. 8. C) Odun boruları ile soymuk boruları arasında kambiyum bulunur.II .Mayoz bölünme III.2.II .III . Aşağıdaki hormonlardan hangileri hem dişilerde hem de erkeklerde görülür? I.Nişasta A) I .III D) I .Protein III. D) Gövdede iletim demetleri dağınık bulunur.Testosteron IV.LH II.Yağ II.II B) Yalnız IV D) I . Mantarlarda hangi eşeysiz üreme şekli görülür? A) Vejetatif üreme B) Tomurcuklanma C) Sporlanma D) Bölünme 6. atasına göre çevre şartlarına daha dayanıklıdır. 7.III D) I . Sıtma hastalığı etkeni olan Plazmodyum. Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmasında aşağıdaki üreme şekillerinden hangisi etkilidir? A) Konjugasyon B) Partenogenez C) Oogami D) Bölünme 10.FSH III.II C) I .III B) II . D) Yavru canlının genetik yapısı atası ile aynıdır. Tohumun çimlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? A) Uygun nem B) Uygun sıcaklık C) Uygun toprak D) Yeterli oksijen 9. OTURUM BİYOLOJİ – 4 1. Polen. B) Yavru canlı. C) Bu tür üremede genetik çeşitlilik görülmez.Döllenme A) I .Östrojen A) Yalnız III C) I .Gamet oluşumu II. Endosperm içerisinde aşağıdaki besin maddelerinden hangileri bulunur? I.III B) II .

Aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynağının akıl olduğunu savunan rasyonalist düşünürlerden biridir? A) Platon C) D. “Metafizik” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Sözcük anlamı “fizik ötesi”dir. tanrı.2. James 2. eşitlik. Felsefede konu ve kavramlar ele alınırken çelişkili yargılara.IV 5. B) Konuları duyu yoluyla algılanamayan problemlerden oluşur. C) Felsefenin amacı olgular arasındaki değişmez ilişkileri ve doğal yasaları bulmaktır. 19 . Aşağıda verilen yapıların hangilerinde rejenerasyon görülür? I. doğa bilimleri grubunda yer alır. haftasında yapılan amniyosentez ile bebekte oluşabilecek hangi hastalık tespit edilmez? A) Down sendromu B) Spina bifida C) Hemofili D) Anemi 19. Yukarıda özellikleri belirtilen bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gündelik bilgi B) Dinî bilgi C) Teknik bilgi D) Felsefi bilgi 6. C) Akla dayanan bilgi doğru bilgidir.IV C) I . Buna göre herhangi bir konuda genel geçer bir yargıda bulunamayız. “insan herşeyin ölçüsüdür. OTURUM 17. D) Deneye dayanan bilgi doğru bilgidir. Aşağıdaki canlıların hangisinde başkalaşım görülmez? A) Kelebek C) Kurbağa B) Yılan D) Sivrisinek 4. • Amacı. Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarındandır? A) Doğruluk C) Güzel B) Kutsal D) İyi 11. Hume B) J. Aşağıdakilerden hangisi pozitivizm akımının savunduğu görüşlerden biri değildir? A) Bilim dışı her türlü spekülasyon reddedilmelidir. I. kendi içinde tutarsız görüşlere yer verilmez. Herkesin üzerinde uzlaşabileceği doğru ya da yanlış hiç bir şey yoktur. Bu açıklamada felsefenin aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkı sağladığı vurgulanmaktadır? A) Sanatın B) Demokrasinin C) Teknolojinin D) Doğa bilimlerinin 10. D) Doğa olayları doğa üstü güçlerle açıklanmalıdır. ruh gibi felsefenin ilk ve son sorunlarıyla ilgilenir. C) Varlık. 20.II .yasa B) Özne . Gebeliğin 16.” Protagoras bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? A) Doğru bilgiye ulaşmak mümkündür. Aşağıdaki organlardan hangisi mezodermden oluşur? A) Böbrek C) Pankreas B) Akciğer D) Karaciğer 3. • Bilginin kaynağı nedir? • Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür? • Bilgimiz kesin midir? Yukarıdaki sorulara cevap arayan felsefe dalı hangisidir? A) Epistemoloji B) Ontoloji C) Estetik D) Etik 18. Bilginin oluşmasını sağlayan iki temel unsur hangisinde birlikte verilmiştir? A) Özne . ürettiği aletlerle doğayı insan lehine çevirmek ve insanı daha iyi yaşatmaktır. 7.III B) I .yasa 9.III .hayal gücü D) Hayal gücü . B) Doğru bilgiye ulaşmak imkânsızdır.Yaratıcılık II. D) Bilimsel bilginin.Retina II. özgürlük ve barış gibi evrensel değerlerin benimsenmesinde filozofların önemli katkıları vardır.Duyguya ve hayal gücüne dayanma III. B) Dış dünya yalnızca duyu deneyi yoluyla bilinebilir.Kan III.Epitel A) II . anayasaların oluşumunda.Beyin IV.III FELSEFE – 1 1. Protagoras’a göre.nesne C) Nesne .Doğruya ulaşma amacında olma Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri sanat ve felsefenin ortak özelliklerindendir? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) II .III D) II . • Bilimsel bilginin uygulama alanı biçimindedir. Yukarıdaki açıklamada felsefenin hangi özelliği anlatılmaktadır? A) Akıl ve mantık ilkelerine uygun olması B) Yığılan bilgi olması C) Evrensel olması D) Öznel olması 8. Locke D) W. Temel hak ve özgürlüklerin temellendirilmesinde.

” diyen bazı bilim adamları bu görüşleriyle klasik bilim anlayışının hangi görüşünü eleştirmişlerdir? A) Bilim.Bilim adamlarının psikolojik ve bilim adamları topluluğunun sosyolojik özellikleri bilimi anlamada önemli rol oynar. Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri mantıkçı pozitivizm yaklaşımının öne sürdüğü görüşlerdendir? A) Yalnız I C) I .Varlık. B) Ruhtur. aşağıdaki millî hedeflerimizden hangisi ile ilişkilendirebiliriz? A) Siyasî hedefler B) Askerî hedefler C) Ekonomik hedefler D) Sosyal ve kültürel hedefler 19. 14. OTURUM 12. • Ruh da bir cisimdir. MİLLÎ GÜVENLİK BİL. Hobbes bu görüşleriyle varlık nedir sorusuna hangi yanıtı vermiştir? A) Varlık oluştur.III I.” diye tanımladığı bilimsel gelişim aşaması hangisidir? A) Bilim öncesi dönem B) Olağan bilim dönemi C) Bunalımlar D) Devrim 18. III.II . yeni bir paradigmanın ise geçerli olmaya başladığı dönemdir. II.Bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirliktir.Varlığı parçalamadan bir bütün olarak ele alır. Aşağıdakilerden hangisi millî stratejinin unsurlarından biridir? A) Millî şuur B) Millî sanat C) Millî menfaat D) Millî eğitim 15. • Gerçekte var olan yer kaplayan cisimlerdir.II B) Yalnız III D) II . • Cisimler. B) Varlık maddedir. birikimsel olarak ilerler. B) Bilim. C) Oluştur. düşünceden bağımsız olarak yer kaplayan varlıklardır.III D) I . Devletimizin. Kuhn’a göre bilimin gelişim aşamaları vardır. içinden çıktığı kültürle ve bilim insanının yaşam öyküsüyle anlam kazanır. D) Varlık hem madde hem de ideadır. nesnel gerçekliği konu edinir. II.II C) II . yurt dışına karşı da bağımsız bir Türkiye profili çizmesi durumlarını. “Bilimsel üretimler kültürlerinden bağımsız olarak ele alınamaz. İnsan zihninden bağımsız bir gerçekliğin varolduğunu savunan felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir? A) Nihilizm C) Realizm B) Taoculuk D) Septisizm 20 . T. I.III B) I . Her çağın bilim insanı ürettiği bilimle ve kültürüyle bir bütündür. uzayda yer kaplayan. Kuhn’un “bir paradigmanın sona erdiği.Psikoloji Yukarıdakilerden hangileri 19. I. T. boyu ve derinliği olan bir nesnedir.III 17. eni.2. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel düşünüş biçiminin felsefeye uygulanmasını savunan görüştür? A) Siyaset felsefesi B) Bilimsel felsefe C) Bilgi felsefesi D) Varlık felsefesi 16. Rene Descartes’e göre varlık nedir? A) Maddedir. 4. C) Varlık ideadır. Millî Güvenlik Kurulu. D) Hem ruh hem de maddedir. yy’da felsefeden koparak ayrı bilim alanı hâline gelmişlerdir? A) I . D) Bilimin nesnel bir yapısı vardır. – 2 1. Bilimsel buluşlar. İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki askerlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Er C) Astsubay B) Erbaş D) Askerî öğrenci 3. C) Bütün bilimler birbirleriyle ilişkilidir.Sosyoloji III. aşağıdakilerden hangisine danışmanlık etmek üzere oluşturulmuştur? A) Valiliklere B) Askerlik Şubelerine C) Bakanlar Kuruluna D) Sivil Savunma İl Müdürlüklerine 13. bilimin ürünü olan bilgiler yığınını incelemektir.III 2. Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri felsefenin “varlık” konusundaki yaklaşımlarındandır? A) Yalnız I C) Yanlız III B) Yalnız II D) II .Varlığın varolup olmadığını sorgulamaz. III. yurt içinde demokratik olması.Biyoloji II. 20.Bilimi anlamanın yolu.

suç işlenmesini önlemek amacıyla yaptığı çalışmalardan biridir? A) Olay yeri incelemesi yapmak B) Trafik akışını denetlemek C) Suç ile ilgili delilleri toplamak D) Sanıkları mahkemeye sevk etmek 14. 13..2. ülke savunması dışında iç güvenliğin sağlanması konusunda da görevleri vardır? A) I .Hava Kuvvetleri Komutanlığı III. komiser yardımcısı olarak göreve atanırlar? A) Güvenlik Bilimleri Fakültesi B) Polis Meslek Yüksek Okulu C) Silahlı Kuvvetler Akademisi D) Polis Koleji 15. Nükleer silahların. OTURUM 5.II .... aşağıdaki seferberlik türlerinden hangisine örnek olarak gösterebiliriz? A) Personel Seferberliği B) Kısmî Seferberlik C) Topyekûn Seferberlik D) Silahlı Kuvvetler Seferberliği 6... İçişleri Bakanlığının “Savunma Sekreterliği” görevini yürüten kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) Sivil Savunma Koleji B) Millî Güvenlik Kurulu C) Sahil Güvenlik Komutanlığı D) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 7.. Türkiye’nin jeopolitik konumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bir Orta Doğu. o ülke için aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Ülkede birlik ve beraberliğin sağlandığını B) Tüm ülkelerin dost ve müttefik olduğunu C) Millî bağımsızlığa yönelik dış tehdidi D) Çevreci örgütlerin kurulması gerektiğini 9. Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir... Aşağıda verilen subaylardan hangisine herhangi bir savaşta olağanüstü yararlık gösterdiği zaman “Büyük Amiral” rütbesi verilir? A) Tuğamiral C) Koramiral B) Tümamiral D) Oramiral 18. Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin özel yasalarından biri değildir? A) 211 sayılı İç Hizmet Kanunu B) 926 sayılı Personel Kanunu C) 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 16. D) Hazar ve Orta Asya doğal kaynaklarının batıya ulaştırılmasında doğal bir köprüdür.Isı II. Atatürk’ün Millî Mücadele Döneminde yayınlağı “Tekâlif-i Milliye Emirleri”ni.. Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerden hangisiyle kara sınırı yoktur? A) Rusya C) Gürcistan B) Ermenistan D) Bulgaristan 21 . Bir ülkedeki din ve mezhep ayrılıklarının başka bir devlet tarafından kışkırtılması. I.” atasözünü aşağıdaki saygı çeşitlerinden hangisiyle ilişkilendirebiliriz? A) Öz saygı B) Millete saygı C) Devlete saygı D) Kanunlara saygı 12.V 10.II C) IV .. Uzman jandarma olabilmek için en az hangi eğitim düzeyinde olmak gereklidir? A) İlköğretim mezunu B) Lise mezunu C) Askerî lise mezunu D) Lisans mezunu 17. Atatürk Döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki çalışmalardan hangisi medeniyetçilikten çok milliyetçilikle ilgilidir? A) Saltanatın kaldırılması B) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi C) Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması D) Türk Tarih Kurumunun kurulması 11.” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Devrim B) Atatürkçülük C) Atatürk inkılapları D) Atatürk ilkeleri 19.III .Jandarma Genel Komutanlığı V. “Aslan yattığı yerden belli olur. I.Kara Kuvvetleri Komutanlığı II.. Aşağıdakilerden hangisi polisin. “Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak amacıyla Atatürk’ün ortaya koyduğu ilke ve yaptığı inkılaplara ..IV D) I .Sahil Güvenlik Komutanlığı Yukarıda verilen Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı kuvvet komutanlıklarından hangilerinin.Işık III.Radyasyon etkilerinden hangileri insan bedenleri üzerinde yanıklar meydana getirir? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) I . B) Dünyanın en uzun akarsularına sahiptir.III 8. adı verilir. Aşağıdaki okulların hangisinden mezun olan öğrenciler. C) Üç kıtayı birbirine bağlayan çok önemli bir konuma sahiptir.V B) I ..Deniz Kuvvetleri Komutanlığı IV.

2. OTURUM
20. Türkiye, Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda aşağıdaki tarihlerin hangisinde Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olmuştur? A) 01 Kasım 1993 B) 12 Eylül 1963 C) 09 Temmuz 1959 D) 24 Ekim 1945 4. Bilimsel bir çalışmada izlenmesi gereken aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir? A) Gözlem - Varsayım - Deneyleme - Genelleme B) Varsayım - Deneyleme - Gözlem - Genelleme C) Deneyleme - Gözlem - Genelleme - Varsayım D) Genelleme - Gözlem - Deneyleme - Varsayım 9. Aşağıdakilerden hangisi birincil toplumsal ilişkilerin özelliklerindendir? A) Yüzyüze, samimi ilişkilere dayalıdır. B) Kısa sürelidir. C) Yazılı kurallara dayalıdır. D) “Ben” bilinci ön plandadır.

SOSYOLOJİ – 1 1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin incelediği konulardan değildir? A) Toplumsal hareketlilik B) Toplumsal yapı C) Bireylerin psikolojik tutumları D) Toplumsal gruplar

5. Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerinden değildir? A) Evrensel olma B) Sistemli olma C) Genelleyici olma D) Öznel olma

10. • Her bireyin birden fazla statüsü olmasına rağmen, bunların arasındaki en baskın statüye denir. • Bir toplumda statülere verilen değere denir. Verilenlerin karşılığı olan kavramlar hangisinde birlikte yer almıştır? A) Verilmiş statü - Rol pekiştirmesi B) Anahtar statü - Toplumsal prestij C) Verilmiş statü - Toplumsal prestij D) Anahtar statü - Rol pekiştirmesi

2.

I- Yeri ve zamanı belli değişimlerdir. II- Sayılarla ifade edilir. III- Geneldir. IV- Soyuttur. Verilenlerden sosyal olgunun özelliklerinden olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) I - II C) III - IV B) II - III D) I - IV

6. “Sınırları belirlenmiş tek bir konu, kişi ya da sorunun derinlemesine incelenmesidir.” Tanımı verilen araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Anket B) Monografi C) Sosyometri D) İstatistik analizler

11. Aşağıdakilerden hangisi resmî normlardandır? A) Örfler B) Âdetler C) Gelenekler D) Hukuk kuralları

7. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal ilişkinin özelliklerinden değildir? A) Bireyler birbirinden haberdar olmalıdır. B) Belli bir zaman sürecinde devam eder. C) En az dört kişi arasında olmalıdır. D) Bireyler arasında etkileşimin olması gerekir.

12. Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal grup”un özelliklerinden değildir? A) Üyeleri arasında işbölümü vardır. B) Ortak değer, norm ve amaçları vardır. C) Aralarında karşılıklı bir ilişki bulunmayan insan birliktelikleridir. D) Grup içindeki her birey bir statüye sahiptir.

3. • Bireylerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve uyulması zorunlu olan yazılı kuralları ele alan bilim dalıdır. • Toplum yaşamında insanların ihtiyaç duyduğu türlü mal ve hizmetlerin nasıl üretildiğini, dağıtıldığını, bölüşüldüğünü ve tüketildiğini inceleyen bilimdir. Yukarıda tanımları verilen bilim dalları, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir? A) Hukuk - Ekonomi B) Sosyoloji - Siyaset bilimi C) Sosyoloji - Ekonomi D) Hukuk - Siyaset bilimi

8. Aşağıdakilerden hangisi, bir sosyal grubun diğer bir sosyal grupla olan ilişkisine örnek olur? A) Öğretmenin, sınıfta öğrencilerle ders yapması B) Bireyin, ailesiyle seyahat etmesi C) Bursaspor ile Trabzonspor’un maç yapması D) Ayşe’yle Fatma’nın arkadaş olması

13. Aynı fiziksel mekânı paylaşmayan, ancak ortak bir takım özellikleri olan topluluklardır. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Toplumsal rol B) Toplumsal kategori C) Toplumsal statü D) Toplumsal grup

22

2. OTURUM
14. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendi iradesi dışında katıldığı toplumsal gruplardandır? A) Aile B) Dernek C) Siyasi parti D) Arkadaş grubu 18. “Bireylerin toplum içinde hak ve ödevleri, yetki ve sorumlulukları göz önüne alınarak hiyerarşik olarak derecelendirilmesidir.” Tanımı verilen kavram hangisidir? A) Toplumsal yığın B) Toplumsal norm C) Toplumsal hareketlilik D) Toplumsal tabakalaşma 3. Aşağıdakilerden hangisi meslek eğitiminin amaçlarından biri değildir? A) Bireyi bir mesleğe hazırlamak B) Bireyin mesleki başarısını artırmak C) Bireyin bir meslek sahibi olmasını garantilemek D) Bireyin mesleğinde ilerlemesini sağlayacak bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak

15. Aşağıdakilerden hangisi rol pekiştirmesine örnek olur? A) Bir avukatın daha sonra savcı olması B) Bir polisin arkadaş toplantısında polis gibi davranması C) Yoksul bir köylü çocuğunun okuyarak vali olması D) Kendi çocuğunun öğretmeni olan annenin evde de çocuğuna öğretmen gibi davranması

19. Açık sınıf tabakalaşması, hangi toplumlarda görülür? A) Kast sisteminde B) Feodal toplumlarda C) Demokratik toplumlarda D) Loncalarda

4. Meslek hastalığı listesinde bulunmayan bir hastalığın, mesleksel kabul edilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir? A) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu B) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C) Avrupa Birliği İstatistik Ofisi D) Uluslararası Çalışma Örgütü

16. Köy ve kent toplumsal yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Köylerde nüfus yapısı homojen, kentlerde ise heterojendir. B) Köylerde mekanik dayanışma, kentlerde ise organik dayanışma vardır. C) Köylerde ikincil ilişkiler, kentlerde ise birincil ilişkiler hâkimdir. D) Köylerde ekonomi, tarım ve hayvancılığa, kentlerde ise sanayi, ticaret ve hizmete dayalıdır.

20. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıda yatay hareketliliğe örnektir? A) Bir esnafın ailesinden kalan mirasla marketler zinciri açması B) Bir işyeri sahibinin iflas ederek işçi olması C) Yurda dönüş yapan bir işçinin makine üreten işyeri açması D) Bir işçinin aynı şehirdeki bir fabrikadan ayrılıp başka bir fabrikada işe başlaması İŞ GÜVENLİĞİ – 1 1. İş yerinde işin yürütülmesi nedeni ile oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak için yapılan planlı çalışmalara ne denir? A) Üretim güvenliği B) Meslek hastalığı C) İş güvenliği D) İşçi sağlığı

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya deriyi tahriş etmeyen ancak, bakterilere karşı derinin direncini azaltan kimyasal tehdittir? A) Gaz yağı B) Sülfürik asit C) Mikroorganizmalar D) Elektromanyetik ışınlar

17.

I- Zengin bir hatıra mirasına sahip olma II- Birlikte yaşama ruhuna sahip olma III- Tarihsel mirası sahiplenip, bunu sürdürmede ortak iradeye sahip olma Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün millet anlayışında yer alır? A) I - II C) I - III B) II - III D) I - II - III

6. Endüstri işletmelerindeki iş makinelerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır? A) Yeşil C) Kırmızı B) Sarı D) Turuncu

7.

I- Işığın yeterli şiddette olması II- Işığın iyi yayılmış olması III- Gölge vermeyen bir aydınlatma olması Yukarıdakilerden hangileri iyi bir aydınlatma için gerekli unsurlardandır? A) Yalnız II C) I - III B) I - II D) I - II - III

2. Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığının bozulmasına neden olan fiziksel etmenlerdendir? A) Stres C) Parazit B) Zehir D) Radyasyon

23

2. OTURUM
8. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisinin üstünlüklerinden değildir? A) Kolayca depo edilebilir. B) Üretim ve iletimi kolaydır. C) Kullanımı kolay, verimliliği yüksektir. D) Diğer enerji türlerine kolayca dönüştürülebilir. 13. Madeni parçaların üzerine silindirik delikler açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Freze tezgahı B) Mekanik pres C) Matkap tezgahı D) Kaynak makinesi 18. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının iş gücüne ve ekonomiye verdiği görünmeyen zararlardandır? A) Kaza nedeniyle üretimde oluşan kalite bozukluğunun maliyeti B) Geçici ve sürekli iş görmezlik veya ölüm ödenekleri C) Çalışanlarda meydana gelen fiziki hasarlar D) İlk müdahale ve tedavi giderleri

9. Yapılarda çeşitli su akıtma yerlerinden gelen kirli suları şehir kanalizasyonuna ya da bunun olmadığı yerlerde süzme, çürütme çukurlarına ileten boru sistemine ne denir? A) Isıtma tesisatı B) Pis su tesisatı C) Temiz su tesisatı D) Havalandırma tesisatı

14. Yüksek yerlerde çalışırken düşmemek için kullanılan koruyucu araçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Güvenlik kemeri B) İş elbisesi C) Maske D) Baret

19. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının meydana gelmesine sebep olan çevresel nedenlerden biridir? A) Çalışanların eğitimsiz olması B) Çalışma ortamının gürültülü olması C) Kişinin yapısına uymayan bir işte çalışıyor olması D) Çalışanların dikkatsiz, dalgın ve tedbirsiz olması

10.

I- Gaz sobası II- Kat kaloriferi III- Elektrik sobası IV- Sıcak su kaloriferi Yukarıdakilerden hangileri merkezi ısıtma sistemlerindendir? A) I - II C) II - IV B) I - III D) III - IV

15. Hayvan üretimi ile ilgili işleri yapanlarda en sık görülen meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Panik atak C) Kanser B) Hepatit B D) Şarbon 20. 16. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına karşı korunmak için uygulanan tıbbi yaklaşımlardan değildir? A) Sağlık eğitimi B) İşe giriş muayenesi C) Aralıklı kontrol muayenesi D) Kişisel koruyucular kullanma

I- Benzer kazaları önlemek II- Kaza giderlerini saptamak III- Tazminat, iş kaybı vb. bilgileri elde etmek Yukarıdakilerden hangileri kaza raporu düzenlemenin başlıca amaçlarındandır? A) I - II C) II - III B) I - III D) I - II - III

11. Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinin kullanılması sırasında oluşan iş kazalarına karşı alınacak önlemlere göre yanlıştır? A) Yapılacak işe uygun el aleti seçmek B) El aletini yağlı, kaygan ve ıslak elle kullanmak C) Kullanılacak el aleti ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak D) El aletinin güvenlik koşullarına uyup uymadığını kontrol etmek

17. Aşağıdakilerden hangisi nikel ve bileşiklerinin kullanıldığı bir iş yerinde alınacak tedbirlerden değildir? A) İş yerini çok iyi havalandırmak B) Çalışanların kişisel temizlikleri için önlemler almak C) Kroma karşı alerjisi olanları işe almamak D) Çalışanlara iş elbisesi, eldiven, ayakkabı ve maske kullandırmak

GİRİŞİMCİLİK 1. İnsanın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri elde etmeye yönelik etkinliklere ne denir? A) İhtiyaç C) Üretim B) Ekonomi D) Tüketim

12. El aletlerinden pensenin kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıkıştırma - vurma B) Vurma - kesme C) Ölçme - markalama D) Kesme - sıkıştırma

2. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir? A) İhtiyaç C) Sermaye B) Tabiat D) Emek

24

Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik ihtiyaçlara örnek olur? A) Yemek yeme B) Spor yapma C) Saygı görüp takdir edilme D) Sosyal güvence altında olma I. başka bir işlemden geçmeden kullanılan mallara ne ad verilir? A) Tüketim malı B) Ham madde C) Üretim gereci D) Üretim malı 14. • Mal veya hizmet üretim faaliyetinde bulunur. 18. OTURUM 3. Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmesi değildir? A) TMO C) BOTAŞ B) TKİ D) TOFAŞ 6. İşletme kurma sürecinde. sorumlulukları bakımından iki ortaklık şekli olan ticaret şirketi aşağıdakilerden hangisidir? A) Limited C) Komandit B) Kolektif D) Anonim 17. Toplam kalite yönetiminin başlıca unsurlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Müşterinin gereksinim ve beğenileri belirleyicidir.III .Dağıtım II. • Olabilecek riskleri üstlenir. Kişi veya işletmelerin ihtiyaçlarını doğrudan doğruya karşılamak üzere.İletişim IV.III .2.Fiyatın belirlenmesi IV. Planlamanın ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Geçerli koşul ve varsayımların belirlenmesi B) En uygun seçeneğin belirlenmesi C) Seçeneklerin belirlenmesi D) Amaçların belirlenmesi 15.Üretim III.V D) II . I. Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Yöneticilere B) Girişimcilere C) İşletme çalışanlarına D) Kamu kurumlarına 10. Kamu işletmelerinin öncelikli hedefi aşağıdakilerden hangisidir? A) Özel sektör ile rekabet etmek B) Topluma hizmet etmek C) İhracat yapmak D) Kâr yapmak 4.Kalite kontrol V. B) Sürekli iyileştirme ve geliştirme benimsenir. Büyük çaplı sermaye gerektiren projeler için iki ya da daha çok işletmenin geçici olarak bir araya gelmesi ile oluşan birleşmeye ne ad verilir? A) Kartel C) Holding B) Tröst D) Konsorsiyum 8.IV 13. Yönetimin planlamadan sonra gelen işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sevk ve idare B) Organizasyon C) Koordinasyon D) Denetim 16.IV C) I . Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerde olması gereken özelliklere göre yanlıştır? A) Buluşçuluk B) Kararlılık C) Riski göze alma D) Sorumluluk almama 12. • Bu faaliyetleriyle kâr amacı güder.Eğitim II.Telefon III. İşletme kurma sürecinde. Üretime gereksinim duyan kişi ve kuruluşların tespiti. D) En yüksek kalite üretilmeye çalışılır.V B) II .Ulaşım Yukarıdakilerden kaç tanesi hizmet sınıfına girer? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 19. C) Sadece üst yönetimi kapsar. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sermaye mülkiyeti bakımından sınıflandırılması içinde yer alır? A) Özel işletmeler B) Ticari işletmeler C) Mal üreten işletmeler D) Hizmet üreten işletmeler 5.Satışların artırılması faaliyetleri Yukarıdakilerden hangileri pazarlama etkinliklerindendir? A) I . doğal afet ve çevre kirliliği konuları. 7. hangi araştırmalar kapsamında değerlendirilir? A) Ekonomik C) Mali B) Yasal D) Teknik 9. satış sürecinin hangi aşamasında gerçekleştirilir? A) Alıcıları belirleme B) Satışa hazırlık C) Satış görüşmesi ve sunuş D) Satış sonrası etkinlikler 25 . kesin proje gerçekleştirildikten sonra hangi aşamaya geçilir? A) Açılış ve üretime geçiş B) Deneme üretimi C) Ön araştırmalar D) Ön proje 11. Şirket alacaklılarına karşı.

Kanunla veya idari bir kararla oluşturulan tekele ne ad verilir? A) Fiili tekel C) Sınai tekel B) Yasal tekel D) Kamu tekeli 26 . Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki termik santrallerden biridir? A) Keban C) Hirfanlı B) Kovada D) Tunçbilek 9. ihtiyacın karşılanmasından duyulan hoşlanma ve sağlanan faydanın gittikçe azalması olayını bilimsel olarak ilk defa hangi ekonomist açıklamıştır? A) Adam Smith B) David Ricardo C) Hermann Heinrich Gossen D) Jean Baptiste Say 10. eğitim v. Hangi şirketler tahvil çıkararak piyasadan borç para toplayabilir? A) Komandit C) Limited B) Anonim D) Kolektif 3. Ekonomi alanında belirlenmiş hedeflere ulaşmak için ekonomik yapıyı. Kooperatiflerin elde ettikleri olumlu gelir gider farkı (kâr) hangi ölçüye göre ortaklara dağıtılır? A) Ortakların kooperatifle yaptıkları alış veriş tutarına göre B) Ortakların kuruluş giderlerine katılmaları oranına göre C) Kuruluşta belirlenen kâr dağıtım ölçülerine göre D) Ortakların sermaye paylarına göre 4. Büyük miktarda ham madde kullanan fabrikaların. 1927 yılında sanayi kuruluşlarını teşvik etmek ve korumak için hangi kanun çıkarıldı? A) Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu B) Türk Parasının Değerini Koruma Hakkında Kanun C) Gümrük Tarife Kanunu D) Teşvik-i Sanayi Kanunu 8. Toprak ve yeraltı zenginlikleri vasıtasıyla tarım ve sanayi üretiminin tümünü etkileyen üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sermaye C) Tabiat B) Emek D) Girişimci 15. konut. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ekonomik anlamda emek değildir? A) Zevk için dağ sporu yapmak B) Taksi şoförlüğü yapmak C) Mobilya üretiminde çalışmak D) Turizm işletmesinde çalışmak 16. sorunların artması C) Emek artışı ile üretimin artması D) İç ve dış göçlerin hızlanması EKONOMİ – 1 1.2. Fizyolojik bir ihtiyaç (yemek. Tamamı yurt içi kaynak olan hidroelektrik enerjinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Akarsu C) Petrol B) Kömür D) Doğal gaz 13. düzeni ve ekonomik faaliyetleri yönlendiren önlemlere ne denir? A) Yönlendirici vasıtalar B) Ekonomi politikası C) Turizm politikası D) Teorik ekonomi 6. Aşağıdakilerden hangisi reklamın olumsuz yönlerindendir? A) Ürünleri geliştirmesi B) Maliyeti yükseltmesi C) İstihdamı artırması D) Satışları artırması 5. içmek gibi) karşılandıkça. genelde ham madde kaynaklarına yakın yerlerde kurulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Pazar alanlarına yakın olmak B) Ulaştırma giderlerinde tasarruf sağlamak C) Devlet teşviklerinden yararlanmak D) Ucuz iş gücü imkânlarından yararlanmak 12. OTURUM 20. Aşağıdakilerden hangisi insan yaşamı için zorunlu olduğu hâlde ekonomik anlamda mal kabul edilmez? A) Hava C) Ekmek B) Altın D) Otomobil 11. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin duran varlıklarındandır? A) Mamül mallar B) Stoktaki mallar C) Ham maddeler D) Ulaşım araçları 2.b. Devletin yatırımları destekleme önlemleri ekonomi politikasının hangi vasıtalarına örnek olur? A) Emredici vasıtalarına B) Yönlendirici vasıtalarına C) Nitelik belirleyen vasıtalarına D) Nicelik belirleyen vasıtalarına 7. Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumlu yönlerindendir? A) Doğal kaynakların hızla tüketilmesi B) Altyapı. Vadesi en az kaç yıl olan borçlar ‘‘Uzun vadeli borçlar’’ sınıfında yer alır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 14.

2.IV 3. LN . L ile M arasındadır. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin ekonomik işlevlerinden biridir? A) Mal ve hizmetleri üretmek B) Kuruluş yerini seçmek C) Üretim faktörlerini birleştirmek D) Gerekli olan sermayeyi sağlamak 2. . N noktaları doğrusaldır. AB . Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A) Doğrusal üç farklı nokta bir düzlem belirtir. B) Bir doğru ile dışında alınan bir nokta bir tek düzlem belirtir. D) Aynı düzlemde hiç bir ortak noktası olmayan iki doğru birbirine paraleldir. M ile N arasındadır.=.Kâr Yukarıdakilerden hangileri millî geliri oluşturur? A) Yalnız I C) I . MN .III . A = # x: x ! R ve .=. LM . B) Aykırı iki doğru aynı düzlemdedir. A _ . K ile M arasındadır. .5 2 i ve B _ 5 2 i noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 0 C) 5 B) 2 D) 10 2 9. 8. x + 1 . B.1 n ve B d 5 n 4 12 olan 7AB A’nın orta noktası- nın koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 1 12 6 C) 1 4 D) 1 3 7.Ücret II. D) K noktası. D) Paralel iki doğru bir düzlem belirtir. B) M noktası. Uç noktaları A d . M.III D) I . Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A) Bir düzlem içinde bir doğruya. 18. 7 ten bölen C noktası veriliyor. dışındaki bir noktadan bu doğruya dik olan yalnız bir kesen çizilebilir. + . C) N noktası. C) Bir düzlemin farklı iki doğrusu en çok bir noktada kesişir.II . H 3 kümesine karşılık gelen noktalar kümesinin sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) -4 -2 -2 -4 2 4 2 4 5. . C) Kesişen iki doğru bir tek düzlem belirtir. LM . 7AB A’nı . AC .= 12 cm olduğuna göre. = 3 oranında iç. KL . olduğuna göre. kaç santimetredir? A) 20 C) 32 B) 28 D) 40 20. L. aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) L noktası. CB . ve . Üretim miktarına göre belirlenen ücrete ne denir? A) Reel ücret B) Ayni ücret C) Parça başına ücret D) Zamana göre ücret 4. aşağıdakilerden hangisi zıt ışınlardır? A) 7AB B) 7BA C) 7CA D) 7AC ile 7AC ile 7BC ile 7BA ile 7BC 19. 6. Ölçüsü _ 2x . OTURUM 17. K. I.30º i olan açı geniş açı olduğuna göre. Aşağıdakilerden hangisi rekabetin olumsuz yönlerinden biridir? A) Fiyatların düşmesine neden olması B) İşletmelerin gelişmesine katkı sağlaması C) Yeni üretim yöntemlerini geliştirmesi D) Bazen kalitenin düşmesine neden olması GEOMETRİ – 3 1.Faiz III. AC .Rant IV.IV B) II . C doğrusal olduğuna göre. x için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 15º 1 x 1 90º B) 30º 1 x 1 105º C) 90º 1 x 1 180º D) 60º 1 x 1 105º 27 . KM . K ile L arasındadır. Herhangi üçü doğrusal olmayan 5 noktadan en çok kaç doğru geçer? A) 20 B) 15 C) 10 D) 5 10. + . A B C Şekilde A.

m _ COEi kaç derecedir? A) 50 C) 70 B) 60 D) 80 ? E F 40° G Şekilde 7BC ' 7FG dir. % % m _ CBD i = 35º . m _ BDEi = 145º % ve m _ EFG i = 40º olduğuna % göre. % m _ BAC i = 15º ve % m _ ADEi = 125º olduğuna göre. OTURUM 11. Bütünleyeninin ölçüsü tümleyeninin ölçüsünün 4 katı olan açının ölçüsü kaç derecedir? A) 30 C) 50 B) 40 D) 60 Şekilde 7PC = 7OA ve 7PD = 7OB % dir. % m _ CDEi kaç derecedir? A) 84 C) 104 B) 96 D) 124 C Şekilde 7BA ' 7DF ’dir. Ölçüsü 38º 23l 47m olan açının tümlerinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) 53º 37l 13m C) 51º 36l 13m B) 21º 36l 13m D) 22º 37l 13m 15. m _ BOFi = 40º % olduğuna göre. P 18. C D E F F x E A ? H y G B A O 40° B 17. % m _ EOG i kaç derecedir? A) 55 C) 65 B) 60 D) 70 28 . % % m _ AEFi = x . 14. % m _ BAEi kaç derecedir? A) 23 C) 38 B) 33 D) 85 D B 65° C 40° ? E Şekilde 7AB ' 7DE ’dir. B doğrusal. B 35° 145° C D C O D Şekilde A. m _ ABEi = 65º ve % m _ CDEi = 40º olduğuna göre.25º ve % m _ DPC i = 35º olduğuna göre. A ? B 15 ° 35° C 125° D E O D B C 12.2. B A D E ? A ? 85° C 52° E B 16. % m _ AECi = 85º ve % m _ ECD i = 52º olduğuna göre. 7OC % % AOD nın açıortayı ve 7OE DOF % nın açıortayıdır. % m _ DEC i kaç derecedir? A) 25 C) 50 B) 40 D) 65 D 20. m _ HGB i = y ve x + y = 115º olduğuna göre. m _ FED i kaç derecedir? A) 65 C) 110 B) 70 D) 120 Şekilde AB ' CD ’dir. x kaç derecedir? A) 15 C) 25 B) 20 D) 30 19. A F Şekilde 7AB ' 7CD \dir. Şekilde 7AB ' 7DE dir. O. m _ BOA i = 3x . % m _ CAD i kaç derecedir? A) 35 C) 45 B) 40 D) 60 A 13. % m _ BAC i = 56º + 2x ve % m _ ACD i = 2x olduğuna göre. % dir.

şehridir. mermer. aşağıdaki şehirlerin hangisindedir? A) Roma C) Paris B) Padua D) Floransa 15... aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Roma C) Moskova B) Paris D) İstanbul 3.. “Yüksek Rönesans Döneminin en önemli sanat merkezi . Sözcük anlamı “izlenimcilik” olan sanat akımı. hangi sanat tarzında yapılmıştır? A) Barok C) Roman B) Gotik D) Neoklasik 6. aşağıdakilerden hangisidir? A) Pop Art C) Kübizm B) Dadaizm D) Soyut Resim 29 . El Greco adlı sanatçı. Maniyerizm hangi dönemin ölçü ve simetri anlayışına karşı çıkmıştır? A) Gotik B) Barok C) Sürrealizm D) Rönesans 16. • 1916 yılında İsviçre’nin Zürih kentinde ortaya çıkan bu akım. Verilen bilgiler... Donatello’ya ait olan Gattamelata Atlı Heykeli. Aşağıdaki bilgilerden hangisi vitrayla ilgilidir? A) Mimaride görülen Orta Çağ sanat akımıdır. bronz parçaları gibi gündelik eşyalar bir araya getirilerek sanat eserleri yapılmıştır. B) İki duvar ya da ayağı birbirine bağlayan eğrisel biçimli taşıyıcı mimari ögedir. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fransa C) İtalya B) Almanya D) İngiltere 9. Bir resmin bünyesine uygun olarak yapıştırılan çeşitli kağıt parçaları ya da buna benzer gereçlerle yapılan esere verilen isim. aşağıdakilerden hangisidir? A) Kolaj C) Portre B) Natürmort D) Non figüratif 14. portalin üstünde yer alan daire biçimli bezeme ögesidir. İncil ve Mitoloji 13. D) Renkli camların bir kompozisyon oluşturacak biçimde yanyana yerleştirilmesi ve aralarının kurşun şeritlerle bağlanmasıyla elde edilen resim ya da bezeme türüdür.” sözü. adını Fransızcada “tahta at” anlamına gelen bir sözcükten almaktadır. C) Katedrallerin ön cephesinde. aşağıdaki akımlardan hangisinin en önemli temsilcisidir? A) Romantizm B) Empresyonizm C) Maniyerizm D) Neoklasisizm 17. birden fazla mekân resme girmiştir. aşağıdakilerden hangisidir? A) Realizm C) Metafizik B) Empresyonizm D) Kübizm 8. Hakkında bilgi verilen sanat akımı. aşağıdakilerden hangisidir? A) İsa’nın doğumu B) İsa’nın çarmıha gerilmesi C) İsa’nın çarmıhtan indirilişi D) Ölü İsa’nın Meryem’in kucağında gösterilmesi 11. OTURUM SANAT TARİHİ – 2 1.. heykellerinin konularını daha çok aşağıdakilerin hangisinden seçmişlerdir? A) Tevrat B) İncil ve hayvanlar C) Mitoloji ve doğa D) Tevrat. • Aralarında hiçbir mantıksal ilişki bulunmayan gazete kâğıdı. İtalya’daki eğri kulesiyle ünlü Pisa Katedrali. “Bir eserin güzelliği. aşağıdaki sanat akımlarından hangisiyle ilgilidir? A) Maniyerizm B) Romantizm C) Rönesans D) Realizm 10. Barok tarzda yapılmış olan Versay Sarayı. • Akımın en önemli temsilcisi Hans Arp’tır. • İtalya’da ortaya çıkmış bir sanat akımıdır...” diyen bir sanatsever. Rönesans Dönemi heykeltıraşları. Avrupa’da Gotik sanatına öncülük eden devlet. oranlarındaki uyuma bağlıdır.2.” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere. aşağıdaki ülkelerin hangisindedir? A) İtalya C) Almanya B) Fransa D) İspanya 2.. Michelangelo (Mikelancelo)’ya ait olan “Pieta” adlı heykel çalışmasının konusu. • Horasların Yemini • Sabinlerin Kaçırılışı • Marat’ın Öldürülmesi Yukarıdaki tablo resimler hangi Neoklasisist sanatçıya aittir? A) Antonio Canova B) Tiziano C) Jacques Louis David D) Jean Dominique İngres 5. aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin özelliklerinden birini söylemektedir? A) Barok B) Rönesans C) Fütürizm D) Maniyerizm 4. 7. tahta. kibrit kutuları. aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Leon Battista Alberti B) Filippo Brunelleschi C) Lorenzo Ghiberti D) Donato Bramante 12.. “Resimde manzara önemini kaybetmiş.. • Sözcük anlamı “yenide doğuş” tur. • Eski Yunan ve Roma sanatları yeniden ön plana çıkarılmıştır.

19. 17. Hz. Fakih kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? A) Müfessir C) Mukallid B) Müçtehid D) Mütekellim 11. Ekspresyonizmin en tanınmış yapıtı olan “Çığlık” adlı tablo eser. D) “El-Muvatta” adlı eserini Halife Mansur kanunlaştırmak istemişse de içtihat hürriyetine engel olur düşüncesiyle kabul etmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konuları arasında yer almaz? A) Muâmelât (Sosyal ilişkiler) B) Aile Hukuku (Münâkehât) C) İbadetler D) İnanç 30 .I.. Sabit D) Ebu Hureyre 6.. Muaz b. aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Edward Munch B) James Ensor C) Van Gogh D) Pablo Picasso 10. Muhammed’in sünnetiyle C) Bölge halkının örf-âdetiyle D) Kendi re’yim ve içtihadımla 19.a. Muhammed (s. Muaz b. Dünya Savaşı’nın sona ermesi C) Fransız Devrimi’nin gerçekleşmesi D) Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi 3.II. Ömer C) Zeyd b. Re’y (Kûfe) ekolünün kurucusu olarak kabul edilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir? A) Abdullah b. Peygamber dönemi B) Tebe-i Tabiîn dönemi C) Tabiîn dönemi D) Sahabe dönemi 5. Muhammed. yüzyılın ikinci yarısında tüm .’yı etkisi altına alan bir sanat anlayışı ve tarzıdır. “Neoklasisizm. Aşağıdakilerden hangisi tefsir ilminin konusu değildir? A) Ayetlerin nüzül sebeplerini ortaya çıkarmak B) Ayetlerden yeni fıkhî hükümler ortaya çıkarmak C) Ayetlerin ihtiva ettiği anlamları geniş bir şekilde açıklamak D) Müfessirlerin ayetlerle ilgili. âdet ve teamülleri dikkate alan ‘‘istihsan’’ prensibine başvurmuştur.v)’in vefatından sonraki süreçte kazandığı ilk anlam aşağıdakilerden hangisidir? A) İbadetleri doğru ve eksiksiz yapabilme B) Dinin doğru biçimde anlaşılması C) Allah’a kulluk görevini bilinçli bir şekilde yapma D) İnsan haklarının neler olduğunu açıklama 8. II Avrupa Asya Avrupa Amerika 4. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konularından Ukûbâtın karşılığıdır? A) Miras ve Vasiyet B) Suçlar ve Cezaları C) Akitler ve Sözleşmeler D) Evlenme ve Boşanma 7. FIKIH – 1 1.2. C) ‘‘Bu benim elde edebildiğim en güzel sonuçtur.. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan fıkıh usulü ile ulaşılan bir ilkedir? A) Namazın farz oluşu B) Cuma namazının farz oluşu C) Emir kipinin zorunluluk ifade etmesi D) Cenaze namazının farz-ı kifaye oluşu 9. Dünya Savaşı’nın çıkması B) II. Mezhepler hangi dönemde oluşmaya başlamıştır? A) Hz. Kim bundan daha güzelini bulursa onu kabul ederiz’’ diyerek sorunlar üzerinde düşünmeyi teşvik etmiştir. 18. Cebel’i Yemen’e vali olarak gönderirken ona ‘‘Gittiğin yerde ne ile hükmedeceksin?’’ diye sordu. Aşağıdakilerden hangisi İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin talebelerinden biri değildir? A) İmam-ı Evzaî B) İmam-ı Züfer C) İmam-ı Ebu Yusuf D) İmam-ı Muhammed 20. B) Örf. yorumlarını nakletmek 2. Muhammed’e verdiği cevaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Allah’ın Kitabıyla B) Hz.. OTURUM 18. Mesud B) Abdullah b. aşağıdakilerden hangisidir? A) I. Fıkıh kelimesinin Hz.” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan numaralandırılmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? I A) B) C) D) 16. Avrupa’da 1789 tarihinde gerçekleşen olay. Barok ve Rokoko akımlarına bir tepki olarak . Cebel’in Hz. Hanefi mezhebi ve Ebu Hanife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kendisine teklif edilen Bağdat baş kadılığını kabul etmemiştir.

C) Farz ve vacib olmadığı hâlde Peygamberimizin yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği fiillerdir. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman. Hz. bir anlaşmayı tümüyle veya kısmen geçersiz kılan fiillerdir. kazanılmış hakların korunmasını ifade eden fıkhî hüküm aşağıdakilerden hangisidir? A) İstihsan B) İstishab C) Sedd-i Zerai D) Mesalih-i Mürsele 2. herkeste terbiye eseri görürsünüz. Revaha B) Abdullah b. Peygamber’in vefatından sonra müctehid sahabiler bir sorunla karşılaştıklarında görüş birliği ile çözüm üretmeye çalışmışlardır. Ömer 17. garson.2. Sanık suçlu olduğu ispat edilene kadar suçsuzdur. D) Bir ibadeti bozan. terk edilmesi ise günah olmayan fiillerdir. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Beş Hececiler’’ adıyla anılan şairlerden biri değildir? A) Halit Fahri Ozansoy B) Orhan Seyfi Orhon C) Enis Behiç Koryürek D) Mehmet Akif Ersoy 13. Terim olarak. Fıkhî kavramlardan Müfsid’in tarifi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? A) Yapılması hoş karşılanmayan fiillerdir. etrafınızdaki yüzlerde gülümsemenin eksik olmaması sanki bir genel kuraldır.’’ D) ‘‘Beraet-i zimmet asıldır. Sabit D) Hz. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait bir eser değildir? A) Yüksek Ölçekler B) Efruz Bey C) Yalnız Efe D) Kiralık Konak 31 . fıkhî hükümlerin kaynağı olması açısından sünnetin hangi işlevine örnek oluşturur? A) Teyit ediciliğine B) Açıklayıcılığına C) Kur’an’ın genel hükümlerini sınırlandırıcılığına D) Kur’an’ın değinmediği konularda yeni hüküm getiriciliğine 20. falan falan sınıflara mahsus değil. arabacısı. Her insan günahsız. Asık suratla sert bir muameleye burada hedef olmuş bir kimse görmedim ve hatta işitmedim. OTURUM 12. Muhammed’in evcil eşeklerin etinin yenilmesini yasaklaması. Bu metnin türü. Aşağıdakilerden hangisi sahabe döneminde fakihliğiyle öne çıkan sahabiler arasında yer almaz? A) Abdullah b. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fecr-i Âti Dönemi B) Servet-i Fünun Dönemi C) Millî Edebiyat Dönemi D) Cumhuriyet Dönemi 16. Hz. B) Yapılması iyi ve güzel olup sevab kazandıran.’’ C) ‘‘Şek ile yakîn zail olmaz. suçsuz ve borçsuz olarak doğar. İçkinin üç aşamada haram kılınması Kur’an’ın teşrîdeki hangi yöntemine örnek oluşturur? A) Teşrî’ C) Tedricilik B) Kolaylık D) Genişlik 14. “daha önce varlığı bilinen bir durumun aksine delil bulunmadıkça varlığını koruduğuna hükmetmek” anlamına gelen. Bu içtihad çeşidine ne denir? A) Şûra İçtihadı B) İçtihad C) İçtihad Ehliyeti D) Müçtehid İçtihadı 3.’’ TÜRK EDEBİYATI – 6 1. Mesud C) Zeyd b. Tanzimat edebiyatından sonraki edebiyat dönemi. Uyuşturucu imalatında kullanılan bitkilerin ve bitki tohumlarının üretiminin kontrol altında tutulması aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? A) İstishab B) Sedd-i Zerai C) İstihsan D) Mesalih-i Mürsele 5. fakat geneldir: Tramvay biletçisi. Viyana’da nezaket.” B) ‘‘Eşyada asıl olan mübahlıktır. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fıkra B) Sohbet C) Gezi yazısı D) Makale 15. 18. Yukarda izah edilen fıkıh kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A) ‘‘Zarar ve mukabele bizzarar yoktur. aşağıdakilerden hangisidir? A) Aşk-ı Memnu B) Yaprak Dökümü C) Eylül D) Handan 19. Aşağıdakilerden hangisi müctehitte aranan şartlardan biri değildir? A) Kitab ve Sünnet’i iyi bilme B) Yaşadığı çağın gereklerini bilme ve içinde yaşadığı toplumu tanıma C) Sahabe döneminde yaşamış olma D) Delillerden hüküm çıkarabilecek yeteneğe sahib olma 4. Şehrin neresinde gezerseniz geziniz.

toplumu aydınlatmak 17. Ahmet Haşim aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir? A) Şiir B) Fıkra C) Gezi yazısı D) Tiyatro 32 . Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya dayalı edebî metindir? A) Edebî Tenkit B) Roman C) Gezi Yazısı D) Hatıra 12. Bu paragrafta sözü edilen sanatçı. Neo .. sanatçıları bir araya getirmek.Rubâb-ı Şikeste D) Yahya Kemal . Avrupa’nın biliminin. Aruzu halkın konuşma diline başarıyla uygulamış. sanat anlayışını da ortaya koymaktadır. Faruk Nafiz Çamlıbel’e ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır? A) Dinle Neyden B) Çoban Çeşmesi C) Yıldız Yağmuru D) Han Duvarları 15.’’ diyen şair.klasik tarz adı verilen anlayışla. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatı sanatçılarından biri değildir? A) Halide Edip Adıvar B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Hüseyin Cahit Yalçın 18. Dönemi başlamıştır. aşağıdakilerden hangisidir? A) Ömer Seyfettin B) Mehmet Akif Ersoy C) Reşat Nuri Güntekin D) Halide Edip Adıvar 7. Türkçeyi aruza başarıyla uyguladı. edebiyatın ve diğer bilimlerin ilerlemesini sağlamak C) Millî kaynaklara yönelmek. her ne demişsem görüp de söylemişim.2. ‘‘Hayal ile yoktur benim alışverişim. Bu parçada tanıtılan sanatçı.. aşağıdakilerden hangisidir? A) Batıcılık B) Türkçülük C) Osmanlıcılık D) İslâmcılık 14. B) Dil ve anlatım süslü. sanatlı ve ağır bir nitelik kazanmıştır. yazdığı manzum hikâyelerde yoksul insanların yaşamını gerçekçi bir görüşle aktarmıştır. 11. halkın sorunlarını dile getirmek D) Genç yetenekleri.’’ cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A) Servet-i Fünun B) Tanzimat C) Millî Edebiyat D) Fecr-i Âti 13. Aşağıdaki dergilerin hangisinde ‘‘Türkçülük’’ bir akım olarak ön plana çıkmamıştır? A) Genç Kalemler B) Türk Yurdu C) Yeni Mecmua D) Servet-i Fünun 9. teknolojisinin yanında yaşama tarzının da Osmanlı halkı tarafından benimsenmesi gerektiğini öne süren görüş. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti topluluğunun amaçlarından biri değildir? A) Kamuya açık toplantılar düzenleyerek halkı. C) Roman ve hikâye türlerinde Batı tekniğine uygun örnekler verilmiştir. ‘‘Avrupa Mektupları’’ aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Cenap Şahabettin B) Tevfik Fikret C) Mehmet Rauf D) Ahmet Haşim 8. ‘‘1911’de Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisiyle . Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden biri değildir? A) Ömer Seyfettin B) Tevfik Fikret C) Ali Canip Yöntem D) Mehmet Emin Yurdakul 19. Saf şiirin önemli temsilcileri arasında yer aldı. yalın dil ve aruz ölçüsüyle şiirler yazdı.Aziz İstanbul 20.Safahat C) Tevfik Fikret . aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Haşim B) Cenap Şahabettin C) Mehmet Emin Yurdakul D) Yahya Kemal Beyatlı 16. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Ahmet Haşim . edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek B) Dilin. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Edebiyatı Döneminin özelliklerinden biri değildir? A) Toplum gerçeklerine değinen eserler verilmiştir.Kızıl Elma B) Mehmet Akif Ersoy . D) Realist ve natüralist akımların etkisinde kalınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro türünde yazılmamıştır? A) Canavar (Faruk Nafiz Çamlıbel) B) Aziz İstanbul (Yahya Kemal Beyatlı) C) Hançer (Reşat Nuri Güntekin) D) Kösem Sultan (Tahsin Nahit) 10. OTURUM 6.

nır.VB) C) WAB= q (VA + VB) D) WAB= q .nır. E V +q A Şekildeki +q yükünü A noktasından B noktasına taşımak için yapılan iş (WAB) hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) WAB= q (VB . 33 . OTURUM FİZİK – 6 1. kürelerin ortak potankq siyeli kaç r olur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 V 2.10 C 1 -9 B) E C) + E D) + E – 3. VB – – + – + O 3m q = 10 C 2 -8 2m 2q q 0 V 2V 3V Elektrik Potansiyeli (V) Şekildeki yüklerin O noktasında oluşturdukları potansiyel kaç Volt’tur? (k=9.Seri bağlanır. Gerilim (potansiyel) ölçer.2. Gerilim (potansiyel) ölçer.10-3 F sığaya sahip bir kondansatör kaç V’luk potansiyel farkı altında 20J enerji depo edebilir? A) 50 C) 200 B) 100 D) 400 B) Paralel bağla. Elektrik Yükü (C) 3q q = 8. Sığası 10-11 F olan bir kürenin yarıçapı kaç cm’dir? (k=9. Akım ölçer.VA) B) WAB= q (VA .109 Nm2/C2) A) 1 B) 3 C) 6 D) 9 V B 6. Voltmetre Paralel bağlanır. Aşağıdakilerden hangisi elektrik yükü birimidir? A) Joule C) Metre B) Coulomb D) Volt 4. Akım ölçer. lanır. Paralel bağlaGerilim (potan. Bu grafiğe göre kürenin sığası hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) q. +3q r +q 3r 8. Aşağıdakilerden hangisinde noktasal yük çiftlerinin oluşturdukları elektrik alanın kuvvet çizgileri doğru gösterilmiştir? A) E Şekildeki devrenin eşdeğer sığası kaç C’dir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 5. 7. C) Seri bağlanır.V 2 q D) V 10. Aşağıdaki sembollerden hangisi kondansatör sembolüdür? A) C) B) D) 11. 2C 2C 2C 6C + – Şekildeki iletken küreleri birleştiren tel üzerindeki anahtar kapatılırsa.109 Nm2/C2) A) 33 B) 44 C) 55 D) 66 Yukarıda yüklü bir kürenin potansiyel .yük değişim grafiği görülmektedir. Akım ölçer. D) Paralel bağSeri bağlanır.VA . (potansiyel) ölçer. 9. 4. Gerilim Akım ölçer. Basit bir elektrik devresinde bulunan devre elemanlarından ampermetre ve voltmetre ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Ampermetre A) Seri bağlanır.V C) V q B) q. siyel) ölçer.

A-B uçları arasındaki potansiyelin (VAB). Buna göre. Elektrik akım devrelerinde kullanılan reosta’nın görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır? A) Potansiyel farkı ölçmek için kullanılır. içdirenci 1 Ω olan bir akünün uçları arasına R=5 Ω’luk direnç ve zıt emk’sı f l = 6 V iç direnci 2 Ω olan motor şekildeki gibi bağlanmıştır. Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi bulunanlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sürücü belgesi verilmez. OTURUM 12. D) Direnci ölçmek için kullanılır. I. Motorlu taşıt kullanabilmek için aşağıdaki belgelerden hangisine sahip olmak gereklidir? A) Lise diploması B) Sürücü belgesi C) Üniversite diploması D) Araç sahiplik belgesi 14. II. Motor çalışırken devreden geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 9 B) 6 C) 4 D) 3 20.5 D) 6 D ε İç dirençleri önemsiz.Bir iletkende.II .III B) I . Sürücü adayları aşağıda verilenlerin hangisinden sağlık muayenesine tabi tutulmaz? A) Kulak-burun-boğaz hastalıkları B) Ruh ve sinir hastalıkları C) Diş hastalıkları D) İç hastalıkları ε C ε ε ε Şekildeki devreden geçen akım şiddeti (i) kaç amperdir? A) 0. R = 20 i + – V= 30 Volt 18. Nicelik Sembol Birim Direnç 1 Potansiyel fark V 2 Güç 3 Watt ε= 30 V Emk’sı f = 30 V .67 C) 3 B) 1.2. elektrik alanı oluşturarak akım geçmesini sağlayan pil. D) A1-A2 sınıfı sürücü belgesi alabilir. Ω Yukarıdaki birim-sembol tablosuna göre 1. Elektrik akımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II . C-D uçları arasındaV ki potansiyele (VCD) oranı AB VCD kaçtır? A) 2 3 B) 1 C) 3 2 D) 2 ε 3. R=5 r' = 2 ε'= 6 V 19. hep aynı yönde akan akıma doğru akım denir. 2 ve 3 nolu yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirildiğinde tablo doğru olur? 1 A) B) C) D) R R V P 2 W V R V 3 P P P R 17. Direnci 10 ohm olan bir elektrik ütüsünden 8 amperlik akım geçmektedir.Bir iletkende. III. 220 Voltluk elektrik kaynağına direnci 11 Ω olan bir elektrik ocağı bağlanıyor.II D) I .Pil ve akümülatörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler.III TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 1. Bir iletken telin herhangi bir kesitinden 1 dakikada 90 Coulombluk yük geçiyor.5 B) 3 C) 9 D) 15 13. C) H sınıfı sürücü belgesi alabilir. Ocaktan geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 2420 C) 110 B) 1210 D) 20 r=1 + – 16. Bu ütünün gücü kaç wattır? A) 800 C) 640 B) 720 D) 360 34 . emk’leri 4 volt olan üç özdeş pil şekildeki gibi A-B ve C-D uçlarına bağlanıyor. A B 2. dinamo gibi araçlara üreteç denir. C) Akım şiddetini değiştirmek için kullanılır. 15. B) Akım şiddetini ölçmek için kullanılır. telden geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 1. B) B sınıfı sürücü belgesi alabilir.

İlk yardımcı yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A) Şokun engellenmesi B) Kanamanın durdurulması C) Zihinsel aktivitenin korunması D) Sindirim işlevinin rahat olması Ülke Türkiye Polonya Fransa Almanya 11. yavaş akması B) Sızıntı şeklinde kanama olması C) Koyu kırmızı renkte kanın az basınçla devamlı akması D) Parlak açık kırmızı renkte kanın fışkırır tarzda akması 10. Trafik kazasını gören veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdür? I. trafikteki araç sayısı ile oranlandığında en fazla ölüm hangi ülkede meydana gelmektedir? A) Almanya C) Fransa B) Polonya D) Türkiye 16. Aşağıdaki tabloda 2005 yılına ait bazı ülkelerdeki trafik kazalarına ilişkin veriler bulunmaktadır.525 5.788 51. Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir? A) Önceden bilinmesi B) Doğal olaylardan olması C) Toplumsal düzeni koruması D) Önlemlere bağlı olarak azalması 5.534 Ölü Sayısı 4.2 .Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek III.Yazılı sınav 2.3 D) 3 .2. Yayaların aşağıda verilen hangi özelliği bu kazaların sebeplerindendir? A) Kurallara uymaları B) Lise mezunu olmamaları C) Aceleci ve dikkatsiz olmaları D) Sürücü belgelerinin olmaması 12.II .1 B) 2 .III D) I .640 6.İlk yardım tedbirlerini almak II.3 . Motorlu taşıt sürücü adayları aşağıda verilenleri hangi sıra ile başarılı bir şekilde tamamladıklarında sürücü belgesi almaya hak kazanırlar? 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A) Kırık kontrolünün yapılması B) Kanamanın kontrol edilmesi C) Şok pozisyonunun verilmesi D) Hava yolu açıklığının sağlanması Buna göre. Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesi alacaklarda aranan şartlardandır? A) Hükümlü olmamak B) Lise mezunu olmak C) Meslek sahibi olmak D) Askerlik yapmış olmak 13. bacaklarını 30 cm.Kurs eğitimi 3. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasıdır? A) Park hâlindeki araçta yangın çıkması B) Yayanın banket dışında yürümesi C) Motosikletle yolcu taşınması D) Aracın yayaya çarpması 14. kemerini gevşetmiş. İlk yardım yapacak olan kişi. Kaza Sayısı (Yaralanmalı) 83.II C) II . kazazedenin yakasını açmış.3 C) 2 .Uygulama sınavı A) 1 .220 354.000 Araca Düşen Ölü Sayısı 41 36 17 12 15. Trafik kazalarında olay yerine ışıklı işaret veya yansıtıcı koymanın amacı nedir? A) Yaralılarda oluşan kırık kemikleri sabitlemek B) Diğer sürücülerin dikkatini çekerek uyarmak C) Çok sayıda yaralının olduğunu bildirmek D) Yaralılardaki dış kanamayı durdurmak 6.1 .058 6. OTURUM 4. ? Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır.III 7.613 100. Kara yolunda her yıl araçların çarpması sonucu binlerce yaya yaralanıyor veya hayatını kaybediyor.078 90. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede de aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle olması gerekir? A) Bilincin kaybolması B) Reflekslerin kaybolması C) Dolaşımın durması ve kalp atımlarının alınamaması D) Solunumun durması ve göğüs hareketlerinin olmaması 9.1 8.III B) I .Araçları kaza yerinden çekmek A) I . Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamalarına ait bir özelliktir? A) Yayılarak. Kapalı yaralarda uygulanan soğuk uygulamanın amacı nedir? A) Vücut sıcaklığını düşürmek B) Enfeksiyon oluşumunu engellemek C) Kan damarlarının büzülmesini sağlamak D) Kan damarlarının genişlemesini sağlamak 35 .2 .

Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir? A) I . OTURUM 17.Merkezi sinir sistemi üzerine uyuşturucu etki II. gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa anlatıdır? A) Roman C) Masal B) Hatıra D) Öykü 10. yy. ‘‘Nasıl kokuyor bu saray?’’ Tilki özür dilemiş: ‘‘Üzerinize afiyet nezleyim.III D) I . Aşağıdakilerden hangisi kahramanlık hikâyesidir? A) Âşık Garip B) Tahir ile Zühre C) Kerem ile Aslı D) Köroğlu 11. Bir masal metni içerisinde aşağıdaki türlerin hangisine rastlanmaz? A) Efsane C) Fıkra B) Semai D) Dua 19. Fabllerin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sorunları tartışıp bir sonuca ulaşmak B) Bilim-teknik konularını açıklamak C) Karşıt görüşleri birleştirmek D) Ahlak dersi vermek 5.III B) I . Sağlık kuruluşuna naklinin acil yardım ekibi ile yapılması zorunlu olan kırık vakaları aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayağında kırık olanlar B) Omurgasında kırık olanlar C) Çene ve yüzünde kırık olanlar D) Kaburga ve göğüs kemiğinde kırık olanlar 9. Batı’da masallar üzerine ilk sistemli araştırmalar kaçıncı yüzyılda başlamıştır? A) 17. yy.2.II D) I .III 12.III DİL ve ANLATIM – 7 1. nesirle söylenmiş. C) Okuyucunun merak duygusu sürekli canlı tutulur. C) 19. Egzoz gazı zehirlenmelerinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A) Tansiyon yükselmesi B) Kandaki oksijen miktarının artması C) Kanın oksijen taşımasının engellenmesi D) Kana karbonmonoksit girişinin engellenmesi A) Yaşam öyküsü B) Fabl C) Eleştiri D) Hatıra 4. 18. Aşağıdakilerden hangisi Çehov tarzı hikâyelerin özelliklerinden biridir? A) Olay örgüsünün önemi azaltılmıştır. tam bunu düşünürken kral sormuş: ‘‘Sen söyle bakalım. görgü ve izlenimleri yansıtan yazıya ne ad verilir? A) Fabl B) Halk hikâyesi C) Gezi yazısı D) Deneme 3. Bir yazarın yazdığı.’’demiş. gelişme ve sonuç bölümleri içerir. yy. yy. Aşağıdakilerden hangisi. B) Okuyucunun hayal gücüne fazla bir şey bırakılmaz. aşağıdakilerden hangisidir? A) Sait Faik Abasıyanık B) Halide Edip Adıvar C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Peyami Safa 36 . D) Çok belirgin giriş. D) 20.II C) II . B) 18. aşağıdakilerden hangisidir? 8. gördüğü ve incelediği yerlerden edindiği bilgi. Aşağıdaki türlerden hangisi. I.Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli II.” Bu metnin türü.II . Çıkık vakalarında ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? I.III B) I . Tilki. bütünüyle hayal ürünü.II .Çıkık bölge askıya alınarak hastaneye ulaştırılmalı A) Yalnız I C) I . La Fontaine’den çeviri yaparak fabl türünün Türk edebiyatındaki başarılı örneklerini ortaya koymuştur? A) Orhan Veli Kanık B) Ferit Edgü C) Mehmet Kaplan D) Memduh Şevket Esendal 6.Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması III. Masallarda olaylar önemlerine göre sıralanarak aktarılırken aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz? A) ‘‘-miş’’li geçmiş zaman B) Şimdiki zaman C) Geniş zamanın rivayeti D) Gelecek zaman 2.Çıkık eklem yerine oturtulmalı III. ‘‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’’ adlı romanın yazarı. Bir kimsenin yaşam öyküsünü kendisinin yazmasıyla oluşan eserlere ne ad verilir? A) Anı C) Monografi B) Otobiyografi D) Biyografi 7. 20.

Joyce B) Tolstoy C) Dostoyevski D) Moliere 4. MATEMATİK – 7 1. Aşağıdakilerden hangisi meddah tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir? A) Hareketten çok.# 6 - D) R . ses taklidi. D) Dekor olarak yeni dünya adı verilen bir paravana ile bir tezgâh ya da birkaç iskemle kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi postmodernist romanların genel özelliklerinden biri değildir? A) ‘‘Sanat şahsi ve muhteremdir. bir davranış biçiminin ya da belli bir özelliğin roman boyunca sürekli biçimde yinelenmesidir. C) Eser baştan sona kadar ciddi bir hava içinde geçer. destan ve halk hikâyelerinin yeniden canlandırılması 5. C) Dinleyicilerin toplandığı yerlerde yüksekçe bir yere çıkılarak sergilenir. Batı romanında sık başvurulan bu anlatım tekniği bir alıntının. aşağıdakilerden hangisidir? A) Montaj B) Bilinç akımı C) Leitmotiv D) Görece zaman anlayışı 2. f _ x i = 3x .3 18.12 göre. aşağıdakilerden hangisidir? A) Seyirciyi sahneye yabancılaştırmak B) Kalıplaşmış gerçekleri savunmak C) Tabiatı anlatmak D) İnsanları güldürmek 15.3 olduğuna göre. C) Farklı anlatım tekniklerine aynı metin içinde yer verilebilir. çoklukla halktan insanlardır. Epik tiyatronun temel amacı. D) Çok seslilik ve çoğulculuk önem kazanmıştır. B) Romanın uydurma ve kurmaca olduğunun altını çizer. Toplumun gülünç ve aksak yanlarını gösteren komedyalara ne ad verilir? A) Karakter komedyası B) Töre komedyası C) Entrika komedyası D) Yergi komedyası 3. _ fof i_ x i = 4x . yazdığı tiyatrolarla ün yapmıştır? A) J.5 olduğuna göre. Batı edebiyatında.# .1 i_ 2 i kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 19. D) Seyircide acıma ve korku duyguları uyandırarak ruhu tutkulardan kurtarma amacı hedeflenir. f fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? -1 20. f _ 3x . jest ve mimiklere dayanır. f _ x i ’in kuralı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 1 . f _ 2 i değeri kaçtır? A) . A) R . g _ 4 i = 2 ve f _ 3 i = 4 ise _ fog .2x D) 2x .’’ ilkesinden hareket eder. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının edebiyatımıza getirdiği yeniliklerden biri değildir? A) Yerli konulara önem verilmesi B) Sanatın bir tür oyun olarak görülmesi C) Romanlarda her kesimden halkın anlatılması D) Sözlü gelenek ürünü olan masal.6 - 16. OTURUM 13. Bu parçada tanıtılan çağdaş Batı romanı anlatım tekniği. f _ x i = 2 ise f _ 2x i ’in f _ x i cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? x-1 A) 2f _ x i 2 f _ xi C) 2 2 D) 4f _ x i 2 B) f _ x i 2 37 . Aşağıdakilerden hangisi. Aşağıdakilerden hangisi tragedyanın özelliklerinden biri değildir? A) Kişiler. B) Erdeme ve ahlaka üstün değer verilir.5 olduğuna 2x .2x C) 2x + 1 B) 3 .7 i = 4x . R $ R ’ye f ve g fonksiyonları -1 için. Aşağıdakilerden hangisi çift fonksiyondur? A) f _ x i = x + sin x B) h _ x i = x + x 4 3 3 2 C) g _ x i = 3x + 2x D) s _ x i = x + cos x 6.2.1 B) 3 C) 7 D)11 14. 17. B) Meddah denilen tek bir oyuncu tarafından oynanır.( 5 2 3 B) R .( 3 2 2 C) R .

5 değeri kaçtır? x"1 2 x . + .1.2 G x 1 3 ] . lim x .2x .2 G x 1 3 ] 2x.1 D) 11 10. xH3 \ Z .43 C) 43 B) 33 D) 63 15.5. 3x . . f _ x i =.1 A) . x 1-2 ] B) f _ x i = [ 2x + 5.1 x " -1 lim A) .x . f _ x i = * x . .x + 5x değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) .2x.8 C) 4 B) .2 G x 1 3 ] 2x + 1. lim x . fonksiyonunun parçalı fonksiyon biçiminde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Z . x ! 3 ise 18. f: R $ R.9 D) .1 2 D) 5 x"3 2 2 9. xH3 \ Z x 1-2 ] .7 2 Yukarıda grafiği verilen fonksiyon hangi x değeri için sürekli değildir? A) . . f _ x i =.3 . y 4 3 y=f(x) 2 1 2 3 6 x 12.5 x H 5 ise f_ xi = * 2 2x + 3 x 1 5 ise f _ . x . f: R $ R. lim d x + 2 n değeri aşağıdax"3 x + 1 kilerden hangisine eşittir? D) y A) 1 B) 2 C) e 2 D) e 4 2 0 x 11.5 C) 8 B) . xH3 \ C) y 2 -2 0 x 2x . lim sin 2x değeri aşağıdakilercos x x" r den hangisine eşittir? A) .10 C) . x + 2 .5.5 2 C) 0 B) . xH3 \ Z 5.5 i + f _ 5 i kaçtır? A) . D) f _ x i = [ . x = 3 ise fonksiyonu R’de sürekli olduğuna göre.4x .2x + 1. k kaçtır? A) . x .2 .7x .27 . f _ x i = 2x . -2 G x 1 3 A) f _ x i = [ ] 2 x . x 1-2 ] 5.8 B) .8 değeri kaçtır? x+1 x ". OTURUM 14. fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) y 2. a kaçtır? A) 3 B) 9 C) 18 D) 30 3 A) . x 1-2 ] C) f _ x i = [ .5.3 a .1 17.k + 1 fonksiyonu x-5 sabit fonksiyon olduğuna göre.4 D) 8 19.1 B) 0 C) 2 D) 3 2 2 0 2 x 8. lim x + 5 .5 3 3 C) 2 3 B) .3 B) 1 C) 2 D) 6 38 . lim 2 x değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? x"3 1 B) y A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 2 0 2 x 16.3 5 2 D) 3 -3 -2 0 13. cos _ 3x + 1 i değeri kaçtır? 2x .7.2x + 1.

I.4.1. ışık enerjisi ile ATP sentezlenmesine ne denir? A) Fotofosforilasyon B) Oksidatif fosforilasyon C) Karbon tutma reaksiyonları D) Substrat düzeyinde fosforilasyon 3. f _ x i = 4 .5 A B) 7. Hücrede. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde doğrudan kullanabildikleri enerji çeşidine ne denir? A) Işık enerjisi B) Isı enerjisi C) ATP enerjisi D) Nükleer enerji 7. Fotosentezin ışık reaksiyonlarında. Oksijenli solunumun krebs çemberi ve elektron taşıma sisteminde.V C) II . Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde klorofil. Oksijenli solunum sonucunda aşağıdakilerden hangisinin miktarında artış olur? A) Oksijen B) Karbondioksit C) Enzim D) Glikoz 5. Pürivik asidin oksijenli ortamda CO 2 ve H 2 O\ya kadar parçalanması ökaryotik bir hücrenin hangi kısmında gerçekleşir? A) Kloroplastta B) Sitoplazmada C) Mitokondride D) Endoplazmik retikulumda 2.Demir V. Pürivik asitten etil alkolün oluştuğu reaksiyonda aşağıdaki moleküllerden hangisi açığa çıkmaz? A) CO 2 C) ATP B) NAD + 10.Azotlu organik baz III.II .1 . . kloroplast içerisinde bulunmaz? A) Siyanobakteri B) Yeşil bitki C) Öglena D) Alg 12. ATP’nin hidrolizi ile ne elde edilir? A) Deoksiriboz şeker B) Guanin bazı C) Enerji D) Su 13. Aşağıdakilerden hangisi endotermik reaksiyon değildir? A) Hareket. Kas hücrelerinin enerji elde etmek için maddeleri kullanım sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Kreatin fosfat " ATP " Glikoz " Glikojen B) ATP " Glikoz " Kreatin fosfat " Glikojen C) Glikojen " Glikoz " Kreatin fosfat " ATP D) ATP " Kreatin fosfat " Glikoz " Glikojen 11.IV .III . 4 A D) 7. yukarıdakilerden hangilerini okside ederek oluştururlar? A) I .V B) I .Amonyak II. 5 A 6. 4 A C) 73. x .Nitrit III.5C’lu şeker II.V BİYOLOJİ – 7 1..Karbondioksit IV.III D) Etil alkol 39 .Laktik asit Kemosentetik ototrof canlılar. kasılma B) Oksijenli solunum C) Aktif taşıma D) Sinirsel iletim 8. Aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızını etkileyen genetik faktörlerden biri değildir? A) Klorofil miktarı B) Stoma sayısı C) CO 2 yoğunluğu D) Sitoplazmanın su miktarı 4.IV D) II . OTURUM 20. Hem fotosentezde hem de oksijenli solunumda görev alan ETS molekülü hangisidir? A) Sitokrom C) Oksijen B) Plastokinon D) Klorofil 14. elektronların enerji düzeyi aşağıdakilerin hangisinde en yüksektir? A) Oksijende B) Sitokrom c’de C) Sitokrom a’da D) Koenzim Q’da 9. fonksiyonunun sürekli olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? A) 7.III . Işık enerjisi ile fotosentezde suyun iyonize olarak ayrılmasına ne denir? A) Fotofosforilasyon B) Fosforilasyan C) Glikoliz D) Fotoliz 15.II C) II .III B) I .Fosfat grubu Bir nükleotidin yapısında yukarıdakilerden hangileri bulunur? A) I . organik besin sentezi için gerekli olan kimyasal enerjiyi.II .3. I.2.III D) I .

Hristiyanlara gönderilmiş bir peygamberdir. • Farklı bir çok İncil’in içerisinden dört tanesi sahih olarak seçilmiştir. Hristiyanlık ve İslam dini hangi peygamberin dinî geleneğinin temsilcisidir? A) Hz. aşağıdaki dinlerden hangisi ile daha çok benzerlik gösterir? A) Hristiyanlık B) Hinduizm C) Yahudilik D) Budizm 4. Yahudilikte hac ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hac ibadeti. Hristiyanlık B) İslam. İsa. B) Yahudilere göre Tanrı. Hristiyanlık D) İslam. Baba’nın sağında oturmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi Yahudilerin Tanrı inancını doğru olarak yansıtmaz? A) Yahudilere göre Tanrı. İsa. Vatikan B) MS 652. C) Yahudilere göre “Elohim” ve “Yahova” Tanrı’nın özel isimlerinin başında gelir. Efes 5. D) DNA’nın çift ipliği tek ipliğe dönüşür. – 2 1. B) İki özdeş DNA molekülü ortaya çıkar. Tek Tanrı inancı. aşağıdaki dinlerin hangisinde görülmektedir? A) İslam. 50 nükleotidli bir DNA zincirinde 10 tane A nükleotidi varsa. Yahudilik C) Yahudilik. İstanbul C) MS 325. • İsa’nın tanrılığını savunanların görüşleri kabul edilmiştir. 40 . D) Hz. 8. Hristiyanlık 17. Nuh C) Hz. DNA’nın kendini yarı korunumlu eşlemesi sonucu ne oluşur? A) DNA’daki şifrelerde değişiklik olur. Yahudilere göre Yazılı Kutsal Kitab’ın tefsiri kabul edilen sözlü kutsal kitapların adları nelerdir? A) Tevrat ve Tora B) Tanah ve Eski Ahit C) Nevim ve Ketuvim D) Talmud ve Mişna 19. 10. Yahudilik. C) DNA’dan RNA’ya aktarılan bilgi farklılaşır. ölümünün ardından üçüncü gün dirilmiştir. C) Kudüsteki Ağlama Duvarı. Bakire Meryem ve Kutsal Ruh’tan doğmuştur. Yahudi hacılarının ibadet yeridir. İznik D) MS 728. en belirgin şekilde. RNA’nın hücredeki asıl görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Oksijenli solunum B) Protein sentezi C) Boşaltım D) Sindirim KARŞILAŞ. OTURUM 16. • Bizans İmparatoru Konstantin tarafından düzenlenmiştir. Yakub D) Hz. İsa. İslam dininde yeme . B) Süleyman Mabedi’nin yıkılmasının ardından sembolik hâle gelmiştir.içmeden ve cinsellikten uzak durarak tutulan oruç ibadeti. bu DNA zincirinde toplam kaç hidrojen bağı vardır? A) 25 B) 50 C) 65 D) 75 6. tek tanrıyı temsil eden üç unsurdan oluşur. B) Hz. 2. Hristiyanlığın temel inanç esaslarının belirlendiği bu toplantının (Konsül) yeri ve zamanı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) MS 125. İshak 9. DNA’daki genetik bilgiye uygun olarak sentezlenen mRNA’daki üçlü baz dizisine ne denir? A) Kodon C) Ribozom B) Antikodon D) Aminoasit 7. Aşağıdaki incillerden hangileri “Sinoptik İnciller” arasında yer almaz? A) Matta C) Luka B) Markos D) Yuhanna 20. Yahudilik. her şeyi yaratan ve hükmeden yüce bir varlıktır. günümüzde Yahudiler için zorunlu bir ibadettir. DNA’daki genetik bilgiye uygun olarak RNA aracılığı ile protein sentezlenmesi olayına ne ad verilir? A) Sentral dogma B) Replikasyon C) Transkripsiyon D) Translasyon 3. Hristiyan inanç sistemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hz.2. D) Yılda üç defa (üç bayramda) yapılması emderilmektedir. DİN. İsa. D) Yahudiler Tanrı’ya Ha-şem ve Adonay diye seslenirler. C) Hz. TAR. Aşağıda isimleri verilen dinlerin hangisinde peygamber inancı vardır? A) Budizm C) Zerdüştlük B) Hinduizm D) Şamanizm 18. İbrahim B) Hz.

C) Her iki mabede de başı açık olarak girilmez.Tebliğ B) Sıdk . C) Kur’an-ı Kerim’de bütün peygamberlerin isimleri açıkça zikredilmiştir. 20. Katolik Kilisesi. 68) Yukarıdaki ayette peygamberlerin ortak niteliklerinden hangi ikisine vurgu yapılmıştır? A) Emanet . 14. “Dinler Arası Diyalog” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bir dinin mensuplarının kendi doğrularını başka dinlerin mensuplarına kabul ettirme çabası B) Farklı dinden insanların bir araya gelerek bilgi alışverişi yapmaları C) Farklı dinlerin yaşanan sorunlara birlikte çözüm arama çabası D) Başka dinlerden olanlara kişinin kendi dinini doğru bir biçimde tanıtması KELAM – 2 1.Manastır B) Paguda .’’ (A’râf suresi. aşağıdakilerden hangisidir? A) Noel C) Fısıh B) Paskalya D) Roş Haşona 18. Kendilerini çoğunlukla “Mesih İnanlıları” bazen de “Müjdeciler” olarak tanıtan ve ülkemizde misyonerlik çalışmaları ile gündeme gelen Hristiyan grup aşağıdakilerden hangisidir? A) Yahova Şahitleri B) Evanjelik Hristiyanlar C) Adventist Hristiyanlar D) Mormonlar (Mormon Hristiyanları) 3. Müslümanlar ve Yahudilerin ibadet yerleri (mabetler) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Her iki mabette de resim ve heykel bulunmaz. Hristiyan dünyasında hâkimiyet kurmak gayesiyle hac ibadeti ile ilgili hangi kararı ilan etmiştir? A) Kudüs’ün hac merkezi olduğu B) Roma kentinin hac merkezi olduğu C) Hac ibadetinin zorunluluğunun askıya alındığı D) Hac ibadetinin her yıl aynı tarihte yapılmasının gerektiği 17. Paskalya Bayramından önceki kırk gün oruç tutan. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım.Stupa C) Aron . D) Her iki mabette de mihrab vardır. Yahudilerin ibadet yeri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Katedral .İsmet C) Emanet .2. B) Her müslümanın bütün peygamberlere iman etmesi farzdır.Hakedeş D) Sinagog . İslam inancına göre peygamberlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gönderilen her peygamber gönderildiği toplumun dili ile tebliğini yapmıştır. Hristiyanlıkta Hz.Sihizm D) Buda’nın aydınlandığı gün Budizm 2.Yahudilik B) Son yağlama . İsa’nın öldükten sonra dirilişi anısına kutlanan bayram.Hristiyanlık C) Nanak’ın doğum günü .Fetanet 41 . D) Peygamberler Allah’ın seçilmiş kullarıdır. Aşağıdakilerden hangisi nübüvvet kavramıyla doğrudan ilgili değildir? A) Haber verme B) Peygamberlik C) Risalet D) Doğruyu tasdik etme 13. Hac ibadeti için Kudüs’e giden. Yahudilik ve Hristiyanlık karışımı bir dinî hareket olarak Charles Taze Russel tarafından kurulan mesihçi ve misyoner karakterli dinî hareketin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Babtistler B) Yahova Şahitleri C) Evanjelik Hristiyanları D) Adventistler 12. ‘‘Rabb’imin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. B) Her iki mabette de din adamları olmadan ibadet edilemez. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Yom Kippur’un anlamı ve hangi dinin kutsal günü olduğu doğru olarak verilmiştir? A) Kefaret günü . 1962 .Havra 19.1965 yılları arasında yaptıkları bir toplantıda dinler arası diyalogun gerekli olduğunu kararlaştıran Hristiyan mezhebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ortodokslar B) Protestanlar C) Yahova Şehitleri D) Katolikler 15. OTURUM 11. haftalık ibadetlerini topluca yerine getiren bir kişinin hangi dinin mensubu olduğu söylenebilir? A) Yahudilik B) Budistlik C) Hristiyanlık D) Hinduizm 16.Fetanet D) İsmet .

49) Bu ayette ‘‘bir ölçüye göre’’ ifadesi ‘‘kader’’ kavramıyla ifade edilmiştir. çalışkanlığı ve tedbirli davranmayı ilke edinmesi C) Allah’ın tüm evreni bir ölçü ve düzen içinde yaratması. • Görünenin ötesinde görünmeyen bir gerçeklik vardır. fizikî ve sosyal kanunlara göre hareket etmektedir.Bir konuda karar verince (artık) Allah’a güven. ruh D) Sorumluluk. putları ilah olarak kabul ediyorlardı. ‘‘Aziz’’ ve ‘‘Alim’’ olarak adlandırdıkları yüce bir tanrıya inanıyorlardı. bugün kendi hesabını kendin görecek durumdasın.. 6. • Gerçeğin bilgisine ancak keşif ve ilham ile ulaşılabilir. B) Kendilerini Allah’a yaklaştıracağına ve onun katında şefaatçi olacağına inandıkları putlara tapıyorlardı. İslam literatüründe ‘‘Allah’ın ahiret hayatını başlatmak üzere. Zebur ve İncil 14.. İslam’a göre her şey. canlılık. zamanı gelince bu takdire uygun olarak meydana gelmesi’’ olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Halk C) Kader B) Kaza D) Tekvin 42 . ona güven duyanları sever. şerri ise cezalandıracaktır. kıyamet gününde ölüleri yeniden diriltmesi.159) Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi ön plana çıkmaktadır? A) Sabır C) Takva B) Tevekkül D) Kader 5. ‘‘Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. Allah’ın koyduğu biyolojik. afiyet. canlının faydalandığı şey B) Sağlık. ‘‘Rızık’’ kavramının sözlükte taşıdığı anlamlar. Yukarıda bazı görüşleri verilen akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Pozitivizm B) Agnostisizm C) Gnostisizm D) Deizm 8. pay. onları kabirlerinden çıkararak hayata döndürmesi” anlamına gelen kavram hangisidir? A) Mahşer C) Mizan B) Ba’s D) Sûr 10.’’ (Kamer suresi. onun evrendeki fiilini. nübüvvet davasını ispat ve doğrulamak C) Doğa kanunlarının Allah’ın izniyle iptal edilebileceğini ispat etmek D) Peygamberin üstün ahlakı ile diğer insanlara örnek olduğunu göstermek 9. vahyi. duyarlı davranma 7. bilinçlilik.’’ (Âl-i İmrân suresi. yasaklar koyması B) İnsanın sorumluluklarını yerine getirmesi. ruhunda var olan üstün bir idrak ile yükselerek Tanrı ile bir olabilir. D) Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır. B) İnsanın hayrı tercih etmesi ya da şerre yönelmesi kendi elindedir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İslam öncesi. D) Allah inancını kabul etmiyorlar. • İnsan. “Şimdi oku kitabını. Tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte onun ilim ve irade gibi sıfatlarını reddeden.2. C) İnsanın hayır ve şerri işlemekte sorumluluğu yoktur. ‘‘. yaratılanlar arasında bir uyum gözetmesi D) Allah’ın. Zira Allah. toplumların gelecekte neler yaşacağını önceden belirlemesi 13.14) Ayette kitaptan kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kader defteri B) Kur’an-ı Kerim C) Amel defteri D) Kaza defteri 15.” (İsrâ suresi. C) Yüce bir tanrıya inanıyor ve onu Kâbe’nin Rabb’i olarak kabul ediyorlardı. OTURUM 4. Hayır ve şer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam inancına göre yanlıştır? A) Allah hayrı mükâfatlandıracak. zihinsel rahatlık. ‘‘Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerin. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu bu kanunlara verilen isimdir? A) Hukukullah B) Kelamullah C) Fazlullah D) Sünnetullah 11. hangi seçenekte verilmiştir? A) Nasip. sağ-salim olma C) Hayat. 16. enerji. hikmet ve inayetini kabul etmeyen. Buna göre ayetteki kader kavramı nasıl açıklanabilir? A) Allah’ın insanı iyiye ve doğruya yönelten emirler. Mekke’li müşrikler hakkında söylenemez? A) ‘‘Allah’’. nimet. nübüvveti ve ahireti inkâr eden akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Deizm C) Ateizm B) Politeizm D) Agnostisizm 12. Kitab-ı Mukaddes’te yer alan “Kutsal Kitaplar”ın tamamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? A) İncil ve Tevrat B) Tevrat ve Zebur C) Zebur ve İncil D) Tevrat. Mucizenin asıl amacı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) İnanmayanlara Allah’ın kudretini ve büyüklüğünü göstermek B) Peygamberlerin.

1 = 0 C) 2y . Hz.2. .7 = 0 D) 3y .8 = 0 2 2 Yukarıda grafiği verilen elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x + 144 25 2 y =1 B) x + 144 169 2 y =1 C) x + 169 144 2 y =1 D) x + 169 25 2 2 2 2 y = 1 hiperbolünün 3. ANALİTİK GEOMETRİ – 2 1. y = 8x parabolüne üzerindeki A _ 2.3x .4 = 0 B) 2y + 3x . varlığın ve âlemin ilk sebebidir. Agnostisizm’in temel ilkesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Mutlak hakikat aşkındır ve bütün evrenin iç ve özsel varlığıdır. 4 i noktasından geçen hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x 12 9 2 y =1 B) x 3 12 2 y =1 C) x 3 48 2 y =1 D) x 9 64 2 2 2 2 8. y B(0. C) Tanrı. Peygamberin bu tür onayları aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirilir? A) Kavlî Sünnet B) Fiili Sünnet C) Takrirî Sünnet D) Müekked Sünnet 5. Aşağıdakilerden hangisi kelamcılık yönüyle ön plana çıkan ilim adamlarındandır? A) İzmirli İsmail Hakkı B) Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır C) Erzurumlu İbrahim Hakkı D) Bursalı İsmail Hakkı 4.2x + y + 4 = 0 2 2 2 y =1 D) x + 64 36 2 43 .2x . sahabilerin karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek için içtihatta bulunmalarını olumlu karşılamıştır. • Fikren gelişen insanların bilimden başka bir şeye bağlanamayacağı ileri sürülür.3y = 24 olan hiperbolüne üzerindeki A _ 3. • Fransız filozof Auguste Comte ile ortaya çıkan bir akımdır.5) A' F'(-12. OTURUM 17. 9x + 16y = 576 elipsinin büyük eksen uzunluğu kaç birimdir? A) 8 B) 9 C) 16 D) 18 2 2 6.0) A x B'(0. B) Tanrı ve evren hakkında mutlak gerçek bilinemez.4 2 19. Denklemi 4x .1.4 = 0 B) 2x . insanlığın ilk dönemlerine ait bir olgu sayar. 2 i noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3y + 2x . Hz.2 i noktasından çizilen teğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + y .y + 4 = 0 C) 2x + y + 4 = 0 D) . D) Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu tartışmak anlamsızdır. Asimptotlarından biri y = 4x olan ve A _ 2. x = 8 cos i. 4x + 3y = 16 elipsinin üzerindeki A _ . • Din inancını. x 64 36 odakları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 6 B) 8 C) 12 D) 20 2 2 7.-5) 18. 4 i noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) y = x+2 y = 2x + 4 y = x-2 y = 2x .0) 0 F(12. • Duyularla algılanamayan ve deneyle ispat edilemeyen bilgiler reddedilir. Peygamber. y = 6 sin i parametrik denklemleri ile verilen elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x + 36 64 2 y =1 B) x + 100 36 2 y =1 C) x + 100 64 2 2 2 20. Yukarıda bazı görüşleri verilen felsefî akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Deizm B) Agnostisizm C) Gnostisizm D) Pozitivizm 2.

7.1 = y + 2 = z + 1 doğrusu 2 3 4 üzerindedir? A) _ 1.y + 3z + 4 = 0 2 2 2 2 2 2 2 2 10. . Merkezi _ 2. b = _ 2 . 1 i ve B _ . 3 i D) _ 7. Türkler. . 2. AB ’nün uzunluğu kaç birimdir? A) 9 C) 8 B) D) 65 5 1. 4. m kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 44 . d 1: x + 1 = m y-1 = z+1. OTURUM 20.2x + y . Bu değişikliğin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur? A) Devlet yönetim anlayışının değişmesi B) Abbasi halifelerinin Türklerle yakın ilişkiler kurması C) Irkçı ve saldırgan siyaset uygulamasının bırakılması D) Mevali anlayışının devam etmesi 11. 5 n 15 15 5 y-2 d 2: x . 3. 5 i vektörü ile aynı yönlü birim vektör aşağıdakilerden hangisidir? A) d 2 5 .0) olan parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y = . Emevi halifesi Abdülmelik Döneminin Doğu İlleri Genel Valisi olan Haccac. .2z . A = _ 1. Maveraünnehir Bölgesi’ndeki Türklerin çoğunluğu aşağıdaki Abbasi halifelerinden hangisinin döneminde Müslüman olmuşlardır? A) Harun Reşid B) Mutasım C) Mutemed D) Muktedi A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 14.6z .16x C) y = 2x 2 2 B) y = . a aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2 12. y = 2x + 1 doğrusu y = 4ax parabolüne teğet olduğuna göre.2. 1 i noktasın- dan geçen B = _ 2. . 6 i noktasının orjine uzaklığı kaç birimdir? A) 6 B) 7 C) 9 D) 11 2. .2 5 .y .2 = 0 C) 2x + y + 2z + 6 = 0 D) x + 2y .4 = 0 2 2 2 16.4 5 . . .2 = 0 D) x + y + z + 2x . 2 i vektörleri birbirine dik olduğuna göre. 2.9.m.3i noktaları veriliyor. .4 = 0 B) 2x . a = _ 1. 3 5 18. 3. m. Doğrultmanı x = 4 ve köşesi O(0.2 i vektörleri arasındaki açının kosinüs değeri aşağıdakilerden hangisidir? 1 A) 3 14 C) 3 14 B) D) 1 14 4 14 B) 2 x + y + z + 4x + y . A _ 4. . mx + _ m + 1 i y + z . . . . Abbasiler Döneminde ise Arap ordularında görev yapmaya başlamışlardır. 2. 2 i ve B = _ 1. m kaçtır? 2. 5 n 30 15 3 C) d 2 5 .1.3. Aşağıdaki noktalardan hangisi x . . .2. 5 n 15 15 3 D) d 5 .1 = 0 15.11 i 2 19.5 .2. 1 + m i ..4. Müslim’i 705 yılında aşağıdaki yerlerden hangisine vali olarak atamıştır? A) Mısır B) Balkanlar C) Horasan D) Kuzey Afrika 3. A _ 2.4x + 2y .z .1.2 i vektörüne dik olan düzlemin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + y + z .3z + 14 = 0 C) x + y + z . 3 5 n 15 15 5 B) d 5 .4 5 . Uzayda A _ 1. yarıçapı 4 birim olan kürenin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) x + y + z . 7 i B) _ 3.2 = = z+3 n 10 4 doğruları paralel olduğuna göre.3z . Emeviler Döneminde Müslüman Arap ordularıyla savaşırlarken.8x D) y = 4x 2 2 İSLAM TARİHİ – 2 17. A = _ 2.1. m + n kaçtır? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 13. . Kuteybe b. 3 i.1 i C) _ 5.1 = 0 düzlemi 2x + 4y + _ m + 1 i z + 2 = 0 düzlemine paralel olduğuna göre.

Aşağıdakilerden hangisi İslam mimarisinin ürünlerinden biri olan ‘‘Hastane’’ için kullanılan isimlerden biri değildir? A) Bimarhane B) Ribat C) Darulafiye D) Darussıhha 11. Masallarda Kaf Dağı olarak geçen Kopet Dağı. OTURUM 4. Anadolu Selçuklularının başkentlerini İznik’ten Konya’ya taşımalarında etkili olan olay.Şam C) Mekke .Haraç III. aşağıdakilerden hangisidir? A) Muhammed İkbal B) Yusuf bin Tafşin C) Hoca Ahmet Yesevi D) Şeyh Nasıruttin Mahmut 6. Tunus. hangi yıl bağımsız Filistin Devleti’nin kuruluşunu ilan etmiştir? A) 1948 C) 1988 B) 1980 D) 1991 19.Kudüs D) Mekke .Babür C) Büyük Selçuklu . aşağıdaki dinî bilimlerden hangisinin amaçları arasındadır? A) Tefsir C) Fıkıh B) Kelam D) Hadis 18. aşağıdakilerden hangisidir? A) Cebriye C) Caferiye B) Mutezile D) Selefiye 16. aşağıdakilerden hangisidir? A) Haçlı Seferleri B) Kavimler Göçü C) Moğol saldırıları D) Oğuz isyanı 10. aşağıdaki devletlerin hangisi döneminde gerçekleşmiştir? A) Büyük Selçuklu Devleti B) Karahanlı Devleti C) Abbasi Devleti D) Eyyubi Devleti 15. Ahiliğin kurucusu sayılan ve Ahi Evran olarak da tanınan kişi. aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) İstanbul . Hindistan’da İslam dininin yerleşmesinde ve yayılmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin bir etkisi yoktur? A) Babür Devleti B) Gazne Devleti C) Altın Orda Devleti D) Delhi Türk Sultanlıkları 8. aşağıdaki devletlerden hangileri arasında meydana gelmiştir? A) Osmanlı .Edirne B) İstanbul . aşağıdaki Orta Asya ülkelerinden hangisinin en yüksek dağıdır? A) Türkmenistan B) Azerbaycan C) Özbekistan D) Kırgızistan 7. Zaman ölçme aleti olan usturlabı icat eden Müslüman bilim insanı. Aşağıdakilerden hangisi Bektaşî ayinidir? A) Yoga C) Semah B) Semâ D) Paskalya 45 .III B) I .II .2. İnsanların davranışlarında hiçbir özgürlüğe sahip olmadıklarını savunan mezhep.Gazne D) Gazne . İslam kültüründe ‘‘Harameyn’’ adıyla da anılan şehirler.Bizans B) Timur . aşağıdakilerden hangisidir? A) İbn Heysem B) el-Birunî C) Muhammed Fezari D) Hezarfen Ahmet Çelebi 20.Cizye II. I.Ganimetin beşte biri Yukarıda verilen devletin gelir kalemlerinden hangileri Hz. Kur’an-ı Kerim ayetlerinden anlamı kapalı ya da anlaşılması güç olanları yorum yoluyla anlaşılabilir hâle getirmek.Medine 12.II D) I . Balkanların diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mezopotamya B) Kafkaslar C) Endülüs D) Rumeli 9.Karahanlı 13. Aşağıdaki Büyük Selçuklu hükümdarlarından hangisi 1055 yılında hilafet merkezi Bağdat’a girerek Büveyhoğullarının halife ve Abbasiler üzerindeki baskısına son vermiştir? A) Alp Arslan B) Tuğrul Bey C) Melikşah D) Mehmet Tapar 5. Dünyanın ilk üniversitesi kabul edilen Nizamiye Medresesinin kuruluşu.III 17. aşağıdaki ülkelerden hangisinin başkentidir? A) Tunus B) Türkmenistan C) Bulgaristan D) Arnavutluk 14. Dandanakan Savaşı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ). Muhammed Döneminde uygulama alanına konulmuştur? A) Yalnız I C) I .

= 5 cm ve . Prizmanın yüksekliği 8 cm olduğuna göre. D. İki ayrıtının uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeninin uzunluğu 29 cm olduğuna göre. Kenar uzunlukları 3 cm ve 5 cm olan bir dikdörtgen uzun kenarı etrafında 360º döndürülüyor. D E C A) 75 B) 60 C) 45 D) 15 G A B 14. Bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olan düzgün sekizyüzlünün alanı kaç santimetrekaredir? A) 4 3 C) 24 3 B) 8 3 D) 32 3 2. hacmi kaç santimetreküptür? ( sin 30º = 1 . Taban alanı 144 cm2. Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 6 cm ve cisim köşegeninin uzunluğu 14 cm olan dikdörtgenler prizmasının alanı kaç santimetrekaredir? A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 Şekildeki üçgen dik prizmanın ayrıtlarının uzunlukları . Küpün bir ayrıtının uzunluğu 6 cm olduğuna göre. .) A) 144 C) 90 B) 120 D) 54 13. AB . P Şekildeki küpün C köşesi B. piramitin alanı kaç santimetrekaredir? A) 18 + 18 3 B) 36 + 9 3 C) 54 + 18 3 D) 72 + 9 3 B O A 30° Şekildeki eğik dairesel koninin taban yarıçapı 4 cm ve . Yüksekliği 2 6 cm olan düzgün dörtyüzlünün hacmi kaç santimetreküptür? A) 3 2 C) 18 2 B) 9 2 D) 27 2 7. PA . Oluşan cismin alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız. yan yüzlerinin alanları toplamı 240 cm2 olan kare dik piramidin hacmi kaç santimetreküptür? A) 384 C) 720 B) 432 D) 1152 3. Tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı 60 cm olan küpün hacmi kaç santimetreküptür? A) 75 C) 125 B) 100 D) 150 12. Cisim köşegeninin uzunluğu 15 cm olan bir küpün alanı kaç santimetrekaredir? A) 75 C) 300 B) 150 D) 450 11.= 10 cm dir. üçüncü ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 5.= 4 cm. F noktaları ile birleştirilerek piramit oluşturulmuştur. BC . Bir kare dik piramidin taban ayrıtlarının uzunluğu 4 katına çıkartılırsa hacmi kaç katına çıkar? A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 4.) A) 60 B) 80 C) 120 D) 160 46 .= 7 cm dir.2. 34 cm ve 41 cm olduğuna göre. AC . yanal alanı kaç santimetrekaredir? A) 96 C) 140 B) 128 D) 160 10. Bu koninin taban düzlemi ile yaptığı açı 30º olduğuna göre. D E F B A C 9. cisim köşegeninin uzunluğu kaç santimetredir? A) 3 2 C) 8 B) 5 2 D) 10 6. OTURUM GEOMETRİ – 7 1. 2 π yerine 3 alınız. Bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç yüzüne ait köşegen uzunlukları 5 cm. Taban ayrıtının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 9 cm olan kare dik piramidin hacmi kaç santimetreküptür? F 8.

severek. aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) İş bulamayınca zorunlu olarak köyüne döndü. B) Neden sonra aklı başına gelmişti. 10 B A C Şekildeki A merkezli daire & diliminde . Yazılarında konu dışındaki hiçbir olaya. bularak. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre sınırlandırılmış bir konudur? A) Tenis C) Edebiyat B) Resim D) Sinema 17. Buna göre.) A) 864 C) 288 B) 438 D) 216 SEÇ. merkezden 4 cm uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor.” cümlesindeki altı çizili ikilemenin cümleye kattığı anlam. BC . AB . açıklayıcı ve tamamlayıcı özellikler taşıyan kişinin anlatımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Anlatımında özgürdür. insanın kendisine örnek seçtiği bir insanda bütün insanlığı görerek. tartışma türünün hangi özelliğini desteklemektedir? A) Sorunlara ortaklaşa çözüm bulma B) Karşıt görüşleri birleştirmeye çalışma C) Demokrasinin en önemli sonuçlarından biri olma D) Düşünceleri açık ve kısa olarak belirtme 6. Merkez açısı 135º.) A) 112 2 C) 64 B) 128 D) 32 2 3. kesik koninin hacmi kaç santimetreküptür? A) 18 B) 24 C) 32 D) 38 2.) A) 72 B) 80 C) 96 D) 144 4.) A) 108 C) 80 B) 96 D) 72 16. D) Duygularında içtenlik vardır. 47 . B) Duru bir anlatımı vardır. bu silindirin hacmi kaç santimetreküptür? ( sin 60º = 3 .) A) 180 3 C) 360 3 B) 240 3 D) 540 3 19. Taban yarıçapı 6 cm. O Şekildeki yarım kürenin alanı 144 cm2 olduğuna göre. — Neymiş hümanizma? — Hümanizma. Kesit alanının taban alanına oranı 4 ve 9 koninin hacmi 54 cm3 olduğuna göre.2. DİL ve ANLATIM – 3 1. Bu daire diliminin 7AB A ve 7AC A kenarları çakıştırılarak elde edilen koninin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. insanlığı insanlık yolunda daha ileri götürecek işler yapmasıdır. C) Anlatımında birlik vardır. aşağıdakilerin hangisine başvurmuştur? A) Betimlemelere B) Alıntılara C) Bir hikâyeden yararlanmaya D) Soruyla giriş yapmaya 20. yarıçapı 4 cm olan küre diliminin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. Kesilen küre kapağının alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız.” sözü. C) Aradığı adresi bir türlü bulamıyordu. “Yazı yazmak tutku olunca yazılanı yayımlamak da ister istemez bir tutkuya dönüşüyor. hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. D) Gelir gelmez tutkuyla çalışmaya başladı. π yerine 3 2 alınız. Herhangi bir sorunu çözümlemek amacıyla ilgililerin bir araya gelmesine ne ad verilir? A) Toplantı C) Panel B) Sunum D) Tartışma 5.= 36 cm ve .= 10 cm dir. 18. Bu paragrafın anlatımında yazar. OTURUM 15. Aşağıdakilerden hangisi tartışanların uyması gereken kurallardan biri değildir? A) Tartışma konusu dışına çıkmamak B) Kendimizi övmemek ve başkalarını yermemek C) Aynı konuda üst üste söz almaya çalışmak D) Konuşanı ilgiyle dinlemek 7. Oscar Wilde’ın “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım. Yarıçapı 6 cm olan bir küre. düşünceye yer vermeyen ve anlatımında yer alan her ayrıntı konuyla ilgili. ana doğrusunun uzunluğu 10 cm olan eğik dairesel silindirin taban düzlemi ile yaptığı açının ölçüsü 60º dir. Bir dik koni tabana paralel bir düzlemle kesiliyor.

D) Son eserini zor şartlarda kaleme aldığını belirtti. Aşağıdakilerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Bize gelmek ve kutlamak istiyor. yoğunlaştırılarak yargıya dönüştürülüp bir önerme biçiminde belirmesine ne ad verilir? A) Özet C) Görüş B) İleti D) İmla 10. Aşağıdaki eser . B) İki günde bir. özgür düşüncenin en önemli sonuçlarından biridir. C) Herkesten böyle davranmasını bekleyemezsin.yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Kurtuluş Savaşı Destanı Nazım Hikmet B) Seyran Destanı . Aşağıdakilerden hangisi tartışmayı yöneten başkanın görevlerinden biri değildir? A) Sadece uygun bulduğu kişilere söz vermek B) Ortaya çıkan düşünceleri oya sunmak ve rapor hazırlamak C) Tartışanların düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilecekleri bir ortam yaratmak D) Tartışmanın konu dışına çıkmasını önlemek 17. TÜRK EDEBİYATI – 3 1. B) Tartışma ile sorunlara ortaklaşa çözüm yolu aranır. 2. önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara ne ad verilir? A) Panel C) Tartışma B) Münazara D) Sunum 15. D) Hayalimizdeki büyülü evi bulmak için yola çıktık. Dildeki sözcüklerin nasıl yazılacağını belirleyen kuralların ve kullanımların tümüne ne ad verilir? A) Yazım C) Tutarlılık B) Noktalama D) Bağdaşıklık 19. Aşağıdakilerin hangisi üçüncü kişi anlatımıyla yazılmıştır? A) Çocukların hiçbiri verilen yemeği yemiyordu. Yukarıdaki dörtlüğün teması nedir? A) Güven C) Özlem B) Umut D) Kıvanç 14. C) Akşama kadar hazırlanılıp yola çıktık. C) Laboratuvar ve anket sonuçlarını ifade eden konuşmalardır. 9.Kaşgarlı Mahmut D) Berlin Üçlemesi . D) Tartışma demokrasinin. B) Yalnız kalmak istediğimi söyleyerek dışarı çıktım. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur? A) Fakat dün birdenbire gökyüzü bulutlarla kaplandı. B) Bu yağmurdan sonra gökkuşağı çıkabilir. Bilgileri yenileyen. bir çalışma sonucunu açıklayan. gün aşırı teyzesine uğrardı. D) Küçükken en tatlı eğlencem resimli kitapların sayfalarını çevirmekti. OTURUM 8. C) Kitabında. hayatının zorluklar içinde geçtiğini söylemiş. pekiştiren. Aşağıdakilerden hangisi konunun başlıca ögelerinden biri değildir? A) Yazı Türü C) Görüş B) Görüş Açısı D) Özet SEÇ. aşağıdakilerden hangisidir? A) Şu B) Köroğlu C) Ergenekon D) Oğuz Kağan 11. Kim bilir şimdi nerdesin? Senindir yine akşamlar. B) Beni yüksek sesle yanına çağırdı. Konuşulanların tutanakla tespit edildiği toplantı türü. Aşağıdakilerden hangisi tartışma için söylenemez? A) Tartışma konferans gibi konuşma türü değil. laboratuvar ve anket araştırmalarını sunan. Aşağıdakilerden hangisi yapılan toplantının istenilen amaca ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilirken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir? A) Bildiriler bilimsel miydi? B) Toplantı iyi yönetildi mi? C) Sorun yeterince açıklığa kavuşturuldu mu? D) Yazının sonuç bölümü nasıl olacak? 48 . Hun birliğinin dağılmasından sonra Altay tarafına göç eden Göktürklerin zorlu mücadelesini anlatan Türk destanı.Gülten Akın C) Çakırın Destanı .2. D) Sonuçları merak ettiğini biliyordum. çözüm yöntemidir.Aras Ören 12. 13. Merdivende ayak sesin Rıhtım taşında gölgen var. 20. Aşağıdakilerin hangisinde doğrudan anlatım vardır? A) Arkadaşım bu filmin çok güzel olduğunu söyledi. 16. Bir metinde amacın. aşağıdakilerden hangisidir? A) Sunum C) Panel B) Tartışma D) Sempozyum 18. C) Dün akşam gün batımını büyük bir keyifle izledik.

C) 8. yy.20. anatomi yerlerini. yy. aşağıdakilerden hangisidir? A) Seyahatname B) Fahim Bey ve Biz C) Fransa Sefaretnamesi D) Edebiyat Üzerine Makaleler 6. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Sagu C) Sav B) Destan D) Koşuk 15.20. B) 19. 8. limanları ve hiç bilinmeyen eğlence yerlerini anlatır. yy. yy.). Aşağıdakilerden hangisi yapma destan değildir? A) Kalevela C) İlyada B) Odysseia D) Manas 14. OTURUM 3. yy. kahramanların başından geçen olağanüstü olayları törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan uzun manzum eserlere verilen addır. B) Yazıtların kazılı bulunduğu taşlar Orhun Irmağı’nın eski yatağına dikildikleri için Orhun Anıtları olarak da adlandırılmışlardır.19. Göktürk Yazıtları aşağıdaki yüzyılların hangisinde yazılmıştır? A) 7. C) 9. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerinden biri değildir? A) On dört harf bulunur. yy. yüzyıl sonunda Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunmuştur.2.. . Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı bölümlerinden biri değildir? A) Tanzimat Edebiyatı B) Anonim Halk Edebiyatı C) Millî Edebiyat D) Fecr-i Âti Edebiyatı 4. “Koşuk”un bugünkü halk edebiyatındaki karşılığı. hastaneleri. “Ölümsüz Ardında Gılgamış”. D) 5. 18. aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından kaleme alınmıştır? A) Yaşar Nabi B) Ahmet Kabaklı C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Halide Edip Adıvar 7. 16. . yy. D) 10. C) Değişik çağlardaki kültür birikimini tanıtır. Yirmisekiz Mehmet Çelebi eserinde okulları.. D) Türkler 5 ve 9. yy. Edebiyat tarihi incelemelerinde ilk olarak bilimsel yöntemleri ortaya koymuş olan edebiyat tarihçisi. Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski destandır? A) Odysseia C) Gılgamış B) Yaratılış D) İlyada 12. D) Edebî eserlerle o eserleri oluşturanları sosyal çevresi ile beraber inceler. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fuat Köprülü B) Cevdet Kudret C) Agâh Sırrı Levent D) Yahya Kemal Beyatlı 11. B) 8. Orhun Anıtları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Tarihsel bilgilerin yanında Türkçenin yabancı bir dile muhtaç olmadan her türlü duygu ve düşünceyi anlatacak kadar gelişmiş olduğunu gösterir. yüzyıllar arası kullanmışlardır. B) Edebiyat türlerinin gelişimini gösterir. 9. yy. İslami Dönem Türk Edebiyatı hangi yüzyıllar arasında varlığını sürdürmüştür? A) 10. rasathaneyi. . Kurtuluş Savaşı üzerine yazılmış olan “Ateşten Gömlek” isimli roman. yy. aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkü C) Destan B) Ağıt D) Koşma 49 . aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Cahit Külebi B) Nazım Hikmet C) Melih Cevdet Anday D) Fazıl Hüsnü Dağlarca 17. Bu metinde sözü edilen eser. C) Kalın ünlüler ile ince ünlülerde farklı işaretler kullanılır. . yy.10. (. Aşağıdakilerin hangisi edebiyat tarihi ile ilgili bir bilgi değildir? A) Bir sanat eseri olarak kabul edilir. C) 19. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olamaz? A) Dinî hayat B) Dil anlayışı C) Kültürel farklılaşma D) Toplum psikolojisi 5. yy. Savların en eski örneklerine aşağıdakilerin hangisinde rastlanmaktadır? A) Orhun Abideleri B) Divanü Lugat’it Türk C) Atabet’ül Hakayık D) Divan-ı Hikmet 10. 13. B) Sağdan sola ya da yukarıdan aşağı doğru yazılır. D) İran ve Arap edebiyatlarının etkileri bu yazıtlarda bariz bir şekilde hissedilir.

.... Ich möchte Dich nach Deutschland .. Çankaya liegt ....... Hangisi diğerlerinden farklıdır? A) der Stuhl B) die Cola C) die Zeitung D) das Bett 18.... Aşağıda verilen fiillerden hangisinin çekimi yanlıştır? Infınıtıv Präteritum ging war P....... A) aufstehen B) liegen C) aufmachen D) wollen 13........ Freundin.. ∆: Wie spät ist es? ◊: Es ist . A) in B) ins C) um D) im 11.... Bahnhof. Ein bisschen. A) in C) zur B) zu D) zum 8. . Walter bleibt morgens gern lange im Bett ...2..... Ay kopup hâlelendi Ak bulut yücelendi Üst üste kümelendi Saçılıp suyu inleşir.. Wie heißen Sie? ∆: Ich . ..... A) einladen / im B) machen / im C) im / einladen D) Antworten / in 15.. ∆: Wohin gehen Sie? ◊: Sie gehen .. Er fährt .. A) aus C) über B) nach D) auf 14... Ich werde ..... OTURUM 19.. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.. A) mit B) im C) ins D) bei 3... C) Petra fährt nach Köln... 5... drei. Aşağıdakilerden hangisi Uygur destanları içinde yer almaz? A) Bozkurt B) Türeyiş C) Göç D) Mani Dininin Kabulü 9. Ankara.... Ich sitze .. Zuerst stellt er den Apparat auf einen eben . A) em B) er C) en D) e 2...... Arzt......... A) gehe C) fahrt B) fliegen D) ging A) nach für C) fünf nach B) vor fünf D) fünf vor 50 . ∆: Was wirst du im Januar machen? ◊: Ich werde nach Deutschland . A) aus / ja / heiße B) Ja / heiße / aus C) heiße / ja / aus D) heißen / aus / ja 10. A) an B) auf C) von D) ins 12..... A) zu / zu C) zum / zur B) zum / zum D) zur / zum 16..... Woher kommen Sie? ◊: Ich komme .... Stuhl..... An einem schönen Morgen bringt die Post ein grosses ..14... Platzt.. 1.. A) das Geschenk B) das Paket C) die Blume D) das Auto A) machen mach B) gehen C) sein D) kommen kam 4... Januar zwei Wochen Urlaub bekommen......... .......... D) Familie Walter hatte drei jahren in Deutschland gewohnt. Kurallı bir cümle oluşturunuz! Meine Mutter / sich / hatte / 1 2 3 gekauft / das Auto 4 5 A) 1 / 3 / 2 / 5 / 4 B) 3 / 2 / 1 / 5 / 4 C) 3 / 2 / 4 / 5 / 1 D) 5 / 4 / 2 / 3 / 1 17........ dem Wohnzimmer. Die Blume steht ...... Aşağıdaki cümlelerden hangisi Plusquamperfekt cümledir? A) Ich habe das ßuch gelesen....... Kino. Bett.... dem Tisch.... ... 7.. ∆: Guten Tag! Sprechen Sie Deutsch? ◊: .... Ich hatte Grippe und lag zwei Wochen . aşağıdakilerden hangisidir? A) —— a —— b —— a —— b C) —— a —— a —— a —— b B) —— a —— b —— b —— a D) —— a —— a —— b —— a 6... Hans.... Hans fährt ..... Bu dörtlüğün uyak düzeni....... B) Ich werde ins Theater gehen...Perfekt gemach gegangen gewesen gekommen ALMANCA – 3 1 . Die Mutter von Petra kommt ... A) dem auf C) auf dem B) über der D) in der 19.... Ich gehe .. A) in das C) von das B) das in D) aus das 20. Deutschland.

.... Am Morgen bleibt er lange . 17.. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. denn es ist hier ziemlich warm..... A) auf B) vor C) zu D) um 11... A) im / liegen C) liegt / ins B) liegen / im D) liegen / in 15. ... Du kannst mit dem Flugzeug ... Tisch... Aşağıdakilerden hangisi perfekt bir cümledir? A) Das Buch wird lesen... Vielen Dank .. B) Es regnet.. C) Hans ist nach Haus gegangen. 5 A) 5 / 4 / 2 / 3 / 1 B) 1 / 3 / 2 / 4 / 5 C) 5 / 4 / 1 / 2 / 3 D) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Güneş 8. Kurallı bir cümle oluşturunuz! Ich / heute / kann / ins Theater / 1 2 3 4 gehen........ Peter .. Walter wählt dann mit dem groß ..... Ich mache das Fenster .. Freunden... A) e B) er C) en D) es A) fliegen aus B) ins gehen C) gehen ins D) aus fahren 9. B) Ich will das Buch lesen.. B) Er ist jetzt zu Hause.... ∆: Wohin legst du das Buch? ◊: Ich lege das Buch .. .. ∆: Wohin fahrt du? ◊: Ich . A) auf den C) über der B) auf dem D) in das 16. A) genau C) so B) wie D) als 5... Knopf von rechts..... Yandaki resme göre hava durumu ile ilgili uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) Es schneit...... ............ A) in der C) in das B) auf den D) über dem 14.. Bett ........... Theater. ∆: Woher kommst du? ◊: Ich komme . D) Petra kauft heute ein Auto... 13. ∆: Wo liegt die Lampe? ◊: Die Lampe liegt . Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? A) der Sonntag B) der Montag C) der Nacht D) der Mittwoch 51 . D) Es ist sonnig... A) ins / mit C) um / zu B) mit / ins D) bei / mit 4.. Meine Mutter. A) für / geht B) für / kommen C) kommen / für D) für / kommt 3...... Hans kann gern im Bett . Schalter sein Programm..Perfekt gegehen gekommen gemacht gewesen A) gehen B) kommen C) machen D) sein 12. A) gehen zu C) fliegt zu B) zu geht D) geht zu 2. Mein Vater ist größer .. Köln. OTURUM 20. Deutschland.. A) en B) es C) e D) er 6..... C) Ich werde das Buch lesen D) Ich habe das Buch gelesen....... Peter und Petra ....... Aşağıdaki fiillerden hangisinin çekimi yanlıştır? Infınıtıv Präteritum gehe kam machte war P.. A) Ich werde ich laden B) Ich wird dich ladenein C) Ich werde dich einladen D) Ich werden dich laden 7. Hans drückt nun auf den erst ..2. A) gehen in C) in gehen B) nach fahren D) fahre nach 10... 20....... “Ich lade dich ein” präsens bir cümleyi futur yapınız.. Deinen Brief. A) aufmachen B) spazieren gehen C) liegenbleiben D) zumachen 19............ ALMANCA ALAN – 3 1 ..... 1.... A) zu C) aus B) ins D) nach 18........ Theater...........14. Tisch.... Manfred und Monika . Petra geht ... C) Es ist windig.. Aşağıdakilerden hangisi Plusquamperfekt bir cümledir? A) Walter hatte drei Jahren in Deutschland gewohnt..

........ There is a . ........... B: It’s the nineteenth of July....... He is .... A: Where is he from? B: He is from .... Y. B: Hello......... A) that C) this B) those D) their 5.... Gülay is a dentist.... A: ............. DİL İNGİLİZCE – 1 1 ...... A) under C) near B) on D) in 2..... A: Is there a bicycle shop in Long street? B: Yes..France D) American ..... balloons? Berk : No... .... Ozan : Are .... house or .. A) loaf C) jar B) cup D) bottle 16.... A) The second B) The last C) The first D) The third 8.. is your favourite food? A) What C) Who B) Where D) How 9... A) Where are you from? B) What are you? C) What is your name? D) Where is your brother? 7. the hospital and the bank..... . day of the week is Sunday.. A) Italy .... A) waiter C) teacher B) actor D) policeman 3....... Jackson ...... Sinop is in the ... of bread on the table.. B: It’s three o’clock.. we haven’t got a car........ A) There is B) There isn’t C) There are D) There aren’t 10. They are kites.. A) What C) Who B) Where D) Whose 4..... 1. sport is basketball. house? A) your / her C) you / her B) you / she D) your / she 12........... I am Susie.. A) expensive C) favourite B) strong D) different 20.. A: ..... . he isn’t a student? He is an .... OTURUM 2. A) with C) about B) next D) but 11. A) What is the next month? B) What’s the date today? C) What’s the first day of the week? D) What is the last month of the year? 6. books are these? B: They are Carol’s books........... a car...... A) next to B) on the left C) on the right D) between 18..20. four seasons in a year... John and Andy are doctors.. A) have got C) has got B) haven’t got D) hasn’t got 52 ....2.. Mrs.. A: Hello. A: Excuse me. A) south C) east B) west D) north 17......... of Ankara. Fatma : Is your brother a student? Cem : No........America 15... The cat is .............. A) His C) He B) She D) Her 14... My name is Rick....... ...Italian B) English .. A) isn’t C) is B) aren’t D) are 13... sister Nuray is a doctor... We have got a bicycle ..... policemen. there is a bicycle shop . . Is this ....... They .......England C) French ....... It is red... Jack’s . ... ............. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz... . the table.... A) what is it like? B) how much is it? C) what time is it? D) where is it? 19....

. Marc est le mari de Sandrine.............. A) ai B) es C) est D) au 10. ‘‘Elle a 71 ans..... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.. D) Je veux pas déménager dans ce quartier..... femme.......’’cümlesinin olumsuz (négative) hâli hangisidir? A) Je ne veux que vous déménager dans ce quartier. trente huit ans........... Marc est . A) das B) der C) die D) den 2......... A) Mes C) Mon B) Ma D) Mais 15.. Comment s’appelle la fille de Marc? A) Sylvie C) André B) Sandrine D) Henri 2... A) souriant C) souriante B) souriantes D) souriants 5....... A) ma voiture B) mon ami C) ma maison D) mon vélo 14 ..2.... 14. livre est sur la table... Stéphanie et Paul adorent .. A) IIs C) Nous B) Vous D) Elles ALMANCA – 6 7. muss zum Arzt.. soruları. Y..... Le frère de mon père est mon ....’’cümlesinde altı çizili sayının yazılışı hangisidir? A) soixante et un B) soixante et onze C) quatre-vingt-un D) quatre-vingt-onze 20. télévision..... A) grise C) noir B) bleue D) verte 16.. IIs ont deux enfants.? B: Je suis mécanicien.. C) Je ne veux pas déménager dans ce quartier..... B) J’habite en Turquie... Toutes les élèves de la classe sont ... sport et ..... B) Je veux que vous déménager dans ce quartier. 19... ..... école......... ins Theater .... A) zu wollen C) um gehen B) zu gehen D) ins gehen 8..... aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız... J’aime bien . marchons trois kilomètres par jour. J’ . Sa sœur Sylvie à 22 ans et elle est secrétaire. A) célibataire C) infirmière B) marié D) secrétaire 9. DİL FRANSIZCA – 1 1 .. ...... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 1.Chinois D) Anglais ... .. A) 3/5/1/2/4 C) 4/3/5/1/2 B) 3/1/4/5/2 D) 2/4/3/5/1 11... ....... Mon père porte un chapeau ... A: ... A: Quelle est votre nationalité? B: ........ A) nièce C) neveu B) tante D) oncle 6....... A) Quelle est votre voiture B) Où habitez-vous C) Quelle est votre prénom D) Quelle est votre profession 13.Russe B) Français ....... chiens....Française C) Chinois .... Tu téléphones à .........14. C) Je vis en Turquie. OTURUM 2. Ich habe keine lust. amie tous les jours? A) ma B) ta C) sa D) ton 18. C’était une .... 1.......Anglaise 3... Henri à 18 ans et il est étudiant.... .. A: Qui est-ce? B: C’est ....... fille/Alice/une/est/jeune 1 2 3 4 5 Kurallı bir cümle oluşturunuz... A) I’ / Ie / Ia C) Ia / Ie / I’ B) Ie / I’ / Ia D) Ie / Ia / I’ 17.....15 . C’est la famille Dupont........ Elle est infirmière...16.. . La sœur de Henri à ... D) Je suis turc.. 12. Aşağıda verilen (masculinféminin) eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? A) Russe . A) 18 ans C) 16 ans B) 22 ans D) 2 enfants 53 .. A) J’habite chez un turc................ Fieber hat. A) vieux C) beau B) vieille D) gros 1 ........ Das Kind.13. .. A) leurs C) votre B) notre D) son 4... ‘‘Je veux déménager dans ce quartier... Henri et Sylvie. .. Leur cousin André a 16 ans et il habite à Paris....

Die junge Mutter.......... ich dich sofort . Ich .. D) Das meine ich auch... Wenn ich ein Telefon hätte. Wenn ich Bürgermeister wäre.. ich ein Park .. muß zum Arzt.... Aşağıda verilen Almanca sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir? A) der Bürgermeister: Belediye Başkanı B) Erfolgt haben: Başarısız olmak C) Schwimmen: Yüzmek D) der Schriftsteller: Yazar 16.. “Wenn ich reich wäre. A) würde C) würdet B) würdest D) würden 54 ..... A) führen C) führe B) gingen D) führt 19 .... C) Ich weiß noch nicht. spricht gut Deutsch. C) Fakir olsaydım. A) Da haben Sie recht! B) Das ist nicht richtig.... 15.. C) Das ist nicht richtig. ∆: Man müsste vor allem sehr Parkplätze bauen..... Die Frau. . Wenn ich Zeit hätte... würde ich eine Schule bauen.. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz... 10.. (Olumsuz) ◊: .......... .. hier wohnt..15.. ... B) Zengin olmuş olsaydım bir otomobil satın almak isterdim.. sorularda kurallı bir cümle oluşturunuz. dir gern ein Buch gekauft! A) hättest C) hätte B) wären D) wäre 13.. Hangisi diğerlerine göre farklıdır? A) Türkischer Döner B) Holländischer Käse C) Frisches Landbrot D) Französischer Wein 18..... einem Weltberühmten Schrifteller geschrieben worden. Obwohl es regnet................... aus der Turkei kommt...... .. ... 14. ich dich sofort anrufen........ Dieser Park ..... Wenn ich das Geld hätte... Der Roman ist . . 19.. Fieber hat. würde ich ein Auto kaufen” cümlesinin Türkçe karşılığı hangisidir? A) Zengin olsam bir araba alırdım.... Das Kind............ ..... A) der B) das C) die D) um 5..... ! A) müssen C) gehen B) bauen D) können 8. ∆: Wenn ich Bürgermeister wäre.... viele Vorteile und Nachteile.. A) riefe / an B) an / riefe C) komme / an D) an / rufen 3..... . . A) den B) der C) das D) die 17.... A) den B) der C) das D) dem 11..... Man / hier / müsste / bauen / 1 2 3 4 einen Kindergarten 5 A) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 B) 5 / 4 / 3 / 2 / 1 C) 3 / 4 / 5 / 1 / 2 D) 1 / 3 / 2 / 5 / 4 20.... A) fliegt C) werden B) geht D) fahren 7.. otomobil almazdım...... ich nach İzmir.... Hans ins park spazieren... . Wenn ich ein Telefon hätte.. ist Sportlehrer. A) aus B) um C) zu D) von 12...... Hangi sözcük anlam bakımından farklıdır? A) fleissig C) fahren B) groß D) kalt ALMANCA ALAN – 6 1 .....20....... Man müsste mehr Strassen .. . Hans / trotzt / geht / 1 2 3 des Regens /spazieren 4 5 A) 1 / 3 / 2 / 4 / 5 B) 5 / 4 / 3 / 1 / 2 C) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 D) 4 / 5 / 2 / 1 / 3 4.... A) können C) fahrt B) geht D) bauen 4.. .. . Man müsste hier vor allem mehr Autostrassen . D) Das ist falsch... A) würden / bauen B) würde / bauen C) bauen / würden D) würdest / bauen 9. 1....... ich nach Deutschland ..2.. OTURUM 3....... D) Zengin olmadığımdan otomobil alamadım... A) gehe / gehen B) würde / fliegen C) würden / fahrt D) würdest / fahren 6. A) wäre C) wären B) würden D) hätte 2....... (Olumlu) ◊: Natürlich! ... A) Da haben sie recht B) Das ist richtig..

........ . 8.. wir ins Kino oder ins Theater . ∆ : Man müsste hier vor allem mehr Autostrassen .... würde ich nach Köln fliegen... A) gehen / würde B) würde / gehen C) würden / gehen D) gehen / würden 9....... A) Lieber / Danken B) Lieber / Vielen Dank C) Vielen Dank / liebe D) Liebe / Lieber 14. A) gehen zu C) fliegen zu B) zu gehen D) fahren zu 16. . .......... . .... gern an Deinen Besuch Frankfurt zurück.. D) Ich habe die Lust.... .... ins Kino zu gehen. Wenn ich zeit hätte..... ich Jeden Tag schwimmen . ich nach Deutschland .... ..... A) reparieren / bauen B) würden / reparieren C) reparieren / würde D) würde / reparieren 13. ginge ich nach Köln. ich die Wasserleitung ... ◊ : Das wäre gut! A) bauen / repariert B) bauen / bauen C) repariert / bauen D) reparieren / baut 12.. . ! ◊ : Ich weiß nicht recht......dile Lust zu gehen . 20...... B) Wenn ich Zeit hätte..2... C) Wenn ich reich habe........... Wir . Wir hätten eine schöne Zeit zusammen.... ∆: Hier fahren zu wenig Busse! ◊: Sie haben recht... . Wenn wir Geld hätten. ........ A) würde / fliegen B) fliegen / würde C) fahren / würde D) würdest / gehen 6. ∆: Bist du alleine gefahren? ◊: Ich .. B) Ich habe die Lust.. Ich habe keine Lust.. Was meinen Sie? ∆ : Wenn ich Bürgermeister wäre. Hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Französischer Wein B) Hamburger C) Türkischer Döner D) Frisches Landbrot 18. ins Theater zu gehen... würde ich eine Schule . D) Wenn ich Geld hätte.oder ..habe . führen ich nach Köln.. ......... ins Kino . A) würde / schwimmen B) würden / schwimmen C) schwimmen / würde D) schwimmen / würden 7.. ... Karışık olarak verilmiş kelimelerden kurallı ve düzgün bir cümle aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ıch . „Zengin olmuş olsaydım. gehe ich nach Köln. ....... Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) fahren C) besser B) schlafen D) tanzen 19... Ich danke... ins Kino oder ins Theater zu gehen....... doch mit die gefahren! A) wäre C) hätte B) ist D) war 11.. .“ cümlesinin Almanca karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Wenn ich reich wäre.. ∆: Was würden Sie tun? (Bürgermeister) ◊: Wenn ich Bürgermeister wäre. Manfred. Wenn ich reich wäre.Kino ..ins .ins Theater A) Ich habe die Lust..... man müsste hier mehr Buslinien . .................. gestern den ganzen Abend Zeitung .......... A) lesen / soll B) sollen / fahren C) soll / lesen D) sollen / lesen 15........... A) würde / fliegen B) gehen / würden C) würden / gehen D) kann / würden 10... Köln‘e uçmak isterdim. segeln und ... ∆: Sehr gut! A) baut C) einrichten B) repariert D) renoviert 17... C) Ich habe Lust..... für Deinen netten Brief...... OTURUM 5. Kurallı bir cümle oluşturunuz! Wenn / ich / Bürgermeister / 1 2 3 wäre / bauen / Kinderplätze / 4 5 6 würde / ich 7 8 A) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 7 B) 3 / 2 / 1 / 4 / 8 / 7 / 6 / 5 C) 6 / 5 / 4 / 7 / 8 / 1 / 2 / 3 D) 1 / 2 / 3 / 4 / 7 / 8 / 6 / 5 55 . zu gehen....... Manfred .

........... 56 ...... der Tür.. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz...... Lampe am Apparat.. ∆: Was wirst du im April machen? ◊: Ich .. Deutschland .... A) gelesen B) gesprochen C) geschreiben D) gekocht TEST BİTTİ.... CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.... Lieber Hans... Jetzt leuchtet die rot ...... Deinen Brief.. ∆: Wo ist die Blume? ◊: Die Blume ist .. und mit dir zusammen eine Reise machen... D) Es ist viertel nach fünf. A) ins C) von B) nach D) aus 3.......... C) Es ist zehn nach vier. Wir geben volle Garantie ..... Wie spät ist es? 2......2. Bahnhof... ∆: Vielen Dank! A) auf C) an B) vom D) über A) Es ist fünf vor drei.... Hangisi anlam yönünden diğerlerinden farklıdır? A) der Winter B) der Dienstag C) der Montag D) der Mittwoch 20.... A) sonnig C) regnet B) schneit D) windig 17.. ∆: Danke schön! A) lesen C) lernen B) spielt D) spielen D) für 11........ Gerät lernt man alles im Schlaf.. A) -er B) -en C) -e D) -es 7... A) gehen C) geht B) fährt D) fliegen 19........ A) auf B) ins C) im 5.. ∆: Was macht Peter? ◊: Peter ..16.. Peter steht .. 1. A) ins Bett C) über Bett B) Bett im D) im Bett 12... B) Es ist fünf nach drei. lieb . er wird bestimmt Urlaub gehen. Fußball.. A) von B) aus C) vor D) ins 13.. Ich habe heute mit meinem Chef ...... Lieber Peter......... den 20 Juni 2008 Vielen Dank . Aşağıda verilen sözcük grubundan hangisi diğerlerinden farklıdır? A) der Bus C) das Auto B) der Wagen D) das Hotel 16.. ∆: Wie ist das Wetter? (Güneşli) ◊: Das Wetter ist .. Das Flugzeug fliegt ....... A) einladen / nach B) von / macht C) laden ein / nach D) nach / einladen 9...... nach Deutschland.... liegen......... Mit dem neu . Ankara..... A) -er B) -e C) -es D) -en 4. A) für / im C) auf / ins B) im / für D) ins / auf 14.. Am Morgen bleibt er lange . Dame........... A) von C) ins B) aus D) zum 8...... “Warm” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) klein C) kalt B) gern D) gut 6... A) fahren C) fliege B) gehen D) fliegen 15.. Deutschland. Ich werde .. dem Tisch..... OTURUM SEÇMELİ ALMANCA – 3 1 .... 18.. 7 Monate.. Peter und Petra . nach Köln....... Ich möchte dich .... A) -en B) -er C) -em D) -es 10... Januar zwei Wochen Urlaub bekommen. ... Monika fährt ...

10. 16. 14. 3. D A A C C D B B D A B A C D C B D C B A . DÖNEM SINAVI 2. 20. 7. 13. 18. 18. 13. 8. 17. 12. 10. 11. 4. B D C A C B A C B C D D A C B A A D B D 1. 16. 5. 12. 20. 8. 10.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 11. – 1 TARİH – 4 COĞRAFYA – 5 1. 18. 5. 3. 15. A C A C B D C D B D A B C C A D C A B B TÜRK EDEBİYATI – 3 DİN KÜL. A D B C B D C A D C C B D B D A B C A A 1. 17. 7. 7. 17. 5. – 5 COĞRAFYA – 1 MATEMATİK – 4 1. 8. 6. 6. 5. 16. 6. 2. 9. 15. 4. 17. 12. 8. 6. 18. 11. 7. 17. 9. 8. 19. 6. 16. 12. 20. 14. 13. 16. 13. 3. 9. 9. 3. 14. 19. 12. 7. 5. 2. 3. 10. 20. 2. 12. 19. 14. 9. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI DİL ve ANLATIM – 3 DİN KÜL. 2. 2. 3. 12. D A D B A C B C A D B C C A B D D A B C 1. 12. 14. 9. 19. 10. 16. 16. B D C D A D A B C B C B A D C D A D C B 1. 6. 8. 15. 13. 15. 2. 11. 10. 15. 5. 2. 4. 19. 15. 14. 20. 14. 13. 20. AHLAK BİL. 6. 18. 19. 17. B C D C D B A D B C C A B A C B D A D A 1. 3. 10. 6. 15. 18. 7. 8. 13. 13. 4. 4. 18. 7. 4. 11. 2. 20. 8. 20. 11. 11. 5. 4. 17. 4. 9. 7. 19. 16. 11. AHLAK BİL. B B C A A C A D A B D A C C B B D D B A 1. 19. 17. 10. 14. 15. 3. 5. 9. 18.

14. 10. 7. 11. 15. 2. C B D B A D A D B C D C C B D A A D B A 1. 5. 3. 2. 13. 9. 8. 16. 16. 13. 17. 18. 5. 9. 11. 9. 10. 8. 6. 5. 8. 10. 13. 20. 18. 18. 19. 15. 13. 19. DÖNEM SINAVI 2. 5. 6. 6. 11. 16. 19. 20. 4. 6. 16. 2. 7. 6. 20. 10. 2. 14. 6. 7. 12. 11. 17. 9. 13. 18. 11. 15. 13. B D C A D D B A B D C B A C D B A C A C 1. 19. 11. 10. C C A A D B C C A B D C B A A C D D C D KİMYA – 1 BİYOLOJİ – 4 MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ – 2 İŞ GÜVENLİĞİ – 1 1. 17. 14. 10. 3. 3. 12. 6. 7. 6. 19. C B C A C D B D B A C D A B D A B C A D 1. 10. 9. 9. 8. 12. 12. 14. 2. 7. 5. 8. 17. 17. 9. 4. 15. 3. 14. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI FİZİK – 2 KİMYA – 5 FELSEFE – 1 SOSYOLOJİ – 1 1. 14. 4. 12. 20. 15. 16. 12. 2. 8. 3. 20. 15. 11. 20. 4. 5. 15. 12. 11. 4. 18. 14. 15. 4. 18. 17. 13. 8. 5. 7. 7. 3. 16. 5. 2. 20. B C D A A B A B A A D B D C D D A B C D 1. 13. C D C A A B D A B C B D C A D D C A B D . 17. 10. 4. A D A B C C B A A C B D D B A C A D B C 1. 18.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 8. 16. 2. 7. 9. 19. 3. 19. 19. 3. 16. A B C D C B C A D C B A A C B D B D C A 1. 14. 12. 17. 4. 18. 20.

A B A D C A B D A D C D B C B A C B D C 1. 6. 7. 16. 10. 20. 15. 19. 14. 10. 19. 12. B C A B A D D C B A D D C D A C C B C A . OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI GİRİŞİMCİLİK GEOMETRİ – 3 FIKIH – 1 FİZİK – 6 1. 14. 5. 4. D C C B D A B C A C D C A B A B A D B D 1. 17. 11. 5. 11. 6. 8. 10. 5. 8. 4. B C A A D A B C D D A D B B C D B C A C EKONOMİ – 1 SANAT TARİHİ – 2 TÜRK EDEBİYATI – 6 TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 1. 12. 9. 8. 6. 13. 8. 12. 13. 7. 3. 15. 8. 2. 9. 19. 15. 9. 10. C D A C D A D B D C C B A B D A B C C A 1. 2. 18. 20. C A D B B D A C A D B C D B A C D C A B 1. 19. 3. 8. 19. B D B B C D C C A A B A C D D B D B A C 1. 11. 15. 4. 17. 18. 19. B B D C A B A D C A C D C B A B D A D C 1. 14. 3. 11. 5. 15. 8. 14. 6. 16. 17. 18. 13. 18. 3. 14. 6. 17.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 6. 12. 10. 20. 14. 2. 18. 7. 3. 16. 16. 7. 7. 20. 15. 15. 4. 14. 4. 12. 13. 7. 13. 5. 13. 2. 11. 20. 20. 2. 12. 13. 3. DÖNEM SINAVI 2. 14. 16. 9. 16. 18. 3. 20. 13. 17. 11. 10. 10. 3. 9. 7. 4. 16. 7. 11. 2. 4. 5. 5. 10. 6. 5. 17. 18. 19. 11. 18. 20. 9. 17. 16. 9. 4. 8. 2. 2. 17. 12. 15. 6. 12. 9. 19.

20. 16. 7. 7. 2. 19. 2. 13. 4. 20. 2. 17. 4. 19. 19. 15. 2. 12. 9. 14. 12. 10. 20. 15. 19. 8. 6. 5. 17. 10. C D D C A D A D B A B B C D B B A C A C 1. 9. 7. 6. 14. 20. 3. 18. 14. 16. 5. 13. 8. A C B A B D C C D A C D A B D C D B A B . 8. 18. 11. 16. 3. 19. 4. 6. 9. 3. 3. 13. DÖNEM SINAVI 2. 4. 5. 19. 3. 10. 18.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 16. 8. 4. 20. 13. 6. 5. 5. 2. 12. 11. 6. 2. 4. 8. 19. 14. 20. 19. 17. 7. 13. 12. 15. C A A B B C D D C A C B A B D A A D B B 1. 18. 4. 11. 15. 2. 17. 14. – 2 ANALİTİK GEOMETRİ – 2 GEOMETRİ – 7 1. 14. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI DİL ve ANLATIM – 7 BİYOLOJİ – 7 KELAM – 2 İSLAM TARİHİ – 2 1. 16. TAR. 17. 14. 15. 13. D C B B A D C D C A C A C A C B D C A A MATEMATİK – 7 KARŞILAŞ. 16. 7. 8. 3. 11. 10. 18. 5. 9. 15. 5. 17. 16. 13. D C A B D B C B C D A C B D A C B D A C 1. 7. 17. 8. 11. 7. 8. 3. 12. B C B D A C D C B D A C A C D B A B A D 1. 20. 2. 3. 9. 7. 6. 6. C B C A B A D D A A D B B C B A C D C D 1. 20. 17. 11. 10. 12. 10. 5. 16. 11. 15. 6. 12. DİN. 15. C B C A C D A A C D B C D B D B C A B A 1. 18. 13. 12. 9. 18. 10. 14. 10. 18. 9. 9. 4. 11.

11. 20. 3. 13. 7. 9. 3. 20. 16. 2. 16. 12. 18. 17. 3. 4. 7. 10. 11. 12. 17. 4. 20. Y. 2. 20. 20. 18. 9. 14. 18. C C D A D A A A B A C B B D B C C D C A 1. 14. 19. 17. 15. 16. DİL FRANSIZCA. 18. A D A B D C B C C A D D B A B B D C B C 1. 10. 15. 6. 15. 17. 12. 15. 19. 2. 3. 10. 9. B A D C A B A B C D B C B C B D A C D A . 10. 19. 10. 19. 10. DİL ve ANLATIM – 3 ALMANCA – 3 2. 5. 5. 3. 7. 9. 7. 18. 8. 6. 8. 2. 16. 13. 14. 15. 6. 13. 14. 16. 3. 18. Y. 6. 10. 2. 20. 20. 19. 6. 19. 5. 5. 13. 12. 5. 7. 14. 12. 19. 13. 17. 20. A B C D A A C A A D C A D D B B D C B D 1. 14. 11. 12. 6. 3. 3.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 13. 13. 11. 11. A D A B D C B C C A D D B A B B D C B C 1. 16. 2. 9. 5. 18. 12. 9. 8. C B A C D A A C D A C B D A C D B A D A 1. 6. 8. 11. 12. 14. – 1 ALMANCA ALAN – 6 1. 8. 7. 2. 17. 5. DÖNEM SINAVI 2. 16. 10. 15. 6. C D B C B A D A B C D B B C D A B A D C 1. 13. 4. 11. 8. 4. 17. 15. 18. 8. 4. 7. 4. 16. 14. 19. 5. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI SEÇ. 9. 4. 17. 2. 15. 8. 4. 7. A B D C B C B B D D A C A C B C D B D A SEÇ. 9. TÜRK EDEBİYATI – 3 ALMANCA ALAN – 3 2. 11. DİL İNGİLİZCE – 1 ALMANCA – 6 1.

D B A D B C A D A B D C D C B A B D A C . 11. 18. 19. 14. 15. 16. 5. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI SEÇ. DÖNEM SINAVI 2. 3. 17. 9. 12. ALMANCA – 3 1. 6. 4. 7.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 2. 8. 13. 10. 20.