OTURUM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI
2. OTURUM: 15 OCAK 2011 Saat:14.00

2

ALMANCA

A

DİKKAT: 1. Bu oturumda, 41 derse ait test soruları yer almaktadır. DERS ADI DİL ve ANLATIM – 3 TÜRK EDEBİYATI – 3 DİN KÜL. AHLAK BİL. – 1 DİN KÜL. AHLAK BİL. – 5 TARİH – 4 COĞRAFYA – 1 COĞRAFYA – 5 MATEMATİK – 4 FİZİK – 2 KİMYA – 1 KİMYA – 5 BİYOLOJİ – 4 FELSEFE – 1 MİLLÎ GÜVENLİK BİL. – 2 SAYFA 2 3 4 5 7 8 9 11 12 14 16 18 19 20 DERS ADI SOSYOLOJİ – 1 İŞ GÜVENLİĞİ – 1 GİRİŞİMCİLİK EKONOMİ – 1 GEOMETRİ – 3 SANAT TARİHİ – 2 FIKIH – 1 TÜRK EDEBİYATI – 6 FİZİK – 6 TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 DİL ve ANLATIM – 7 MATEMATİK – 7 BİYOLOJİ – 7 KARŞILAŞ. DİN. TAR. – 2 SAYFA 22 23 24 26 27 29 30 31 33 34 36 37 39 40 DERS ADI KELAM – 2 ANALİTİK GEOMETRİ – 2 İSLAM TARİHİ – 2 GEOMETRİ – 7 SEÇ. DİL ve ANLATIM – 3 SEÇ. TÜRK EDEBİYATI – 3 ALMANCA – 3 ALMANCA ALAN – 3 2. Y. DİL İNGİLİZCE – 1 2. Y. DİL FRANSIZCA – 1 ALMANCA – 6 ALMANCA ALAN – 6 SEÇMELİ ALMANCA – 3 SAYFA 41 43 44 46 47 48 50 51 52 53 53 54 56

2. Adaylar soru kitapçıklarını kontrol ederek baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvuracaklardır. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. 4. Her ders için 20 soru bulunmaktadır. Bu oturum için, toplam 150 dakikalık cevaplama süreniz vardır. Öğrencinin kaç dersi olursa olsun, isterse bu sürenin tamamını kullanabilir. 5. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. NOT: Almanca Alan – 3 ve Almanca Alan – 6 sorularını sadece, alanı Yabancı Dil olan adaylar cevaplayacaklardır. Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2. OTURUM
DİL ve ANLATIM – 3 1. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir konudur? A) Sanat C) Bale B) Heykel D) Resim 7. Aşağıdakilerden hangisi toplantı sonunda istenilen amaca ulaşıp ulaşılmadığını değerlendirirken sorulması gereken sorulardan biri değildir? A) Ortaya konulan sorun yeterince açıklığa kavuşturuldu mu? B) Konu ile ilintili kararlar alındı mı? C) Farklı örneklere yer verildi mi? D) Toplantı iyi yönetildi mi? 12. “Deniz turuncu bir ışıltı içinde akıyordu. Yumuşamış gibi duran fener; göğün yarısı turuncu, yarısı belirsiz bir maviyle kurşuninin arasında gidip gelen yumuşaklığına, bir baş parmağın hafif bir bastırmasıyla gömülmüştü.” Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? A) Alıntılardan B) Betimlemeden C) Sayısal verilerden D) Tanık göstermeden

2. Aşağıdakilerden hangisi “özet”i ifade eder? A) Konu B) Plan C) Not alma D) Ayrıntısız anlatım

8. Bir konunun dinleyiciler önünde söyleşi havası içerisinde tartışılmasına ne ad verilir? A) Panel C) Mülakat B) Sempozyum D) Sunum

3. Aşağıdakilerden hangisi panelin planı içinde yer almaz? A) Konuşmacılara sorulacak sorular B) Bilimsel geçerliliği saptamak C) Konuşmaları özetlemek D) Panelin yapılış nedeni

13. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapılırken yararlanılan araçlardan biri değildir? A) CD C) Mikrofon B) Bilgisayar D) Telefon

9. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapacak kişinin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir? A) Sunum yerini önceden görmesi B) Kullanacağı malzemeleri kendisinin kontrol etmesi C) Sunumdan önce prova yapması D) Teknik imkanları sınırlı ölçüde kullanması

4. Oscar Wilde’ın “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.” sözü aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamaktadır? A) Sunum C) Tartışma B) Nutuk D) Sempozyum

14. Yeşil pencerenden bir gül at bana, Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. (Ahmet Muhip Dıranas) Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir? A) Dostluk C) Anılar B) Aşk D) Endişe

10. Bir yazıda öne sürülen, ortaya konan sorunun, düşüncenin açıklandığı bölme ne ad verilir? A) Paragraf C) Gelişme B) Giriş D) Sonuç

5. Aşağıdakilerden hangisi tartışanların geçerli çözüm yolları bulabilmesi için uyması gereken kurallardan değildir? A) Tartışma konusu dışına çıkmamak B) Aynı konuda üst üste söz almaya uğraşmak C) Düşünceleri anlaşılır, açık ve kısa söylemek D) Gerçeği, uygun ve yararlı olanı bulmaya çalışmak

11. Aşağıdakilerden hangisinde konu sınırlandırılması yanlıştır? I.Aşama A) Sinema B) Spor C) Coğrafya D) Müzik II.Aşama III.Aşama

15. Bir metni oluşturan söz ve söz öbekleri arasındaki anlam ve mantık bağıntısına ne ad verilir? A) Duruluk C) Bağdaşlık B) Akıcılık D) Tutarlılık

Atıf Türk Yılmaz sineması filmleri Kış sporları Himalayalar Caz Kayak Karadeniz iklimi Klasik caz

16. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Toplantıda üç saat süreyle sunum yaptılar. B) Fıstık çamlarının altında piknik yaptık. C) Ahmet Ankara’ya salı günü geldi. D) Ona karlı bir kış günü rastladım.

6. Daha sonra hatırlanması için yazılan kısa yazılara ne ad verilir? A) Rapor C) Paragraf B) Küpür D) Not

2

2. OTURUM
17. “Sinekli Bakkal” adlı roman aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Halikarnas Balıkçısı B) Halide Edip Adıvar C) Cevdet Kudret D) Peyami Safa TÜRK EDEBİYATI – 3 1. Eski Türk destanlarının tarihsel sınıflandırması içinde başta gelen destan, aşağıdakilerden hangisidir? A) Şu Destanı B) Göç Destanı C) Bozkurt Destanı D) Yaradılış Destanı 6. Kar buz kamug erüşti Taglar suvı akıştı Kökşin bulıt örüşti Kayguk bolup egrişûr Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir? A) — a —b —a —b C) — a —a —a —b B) — a —a —a —a D) — a —b —b —a

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Diğer gömlek size daha çok yakıştı. B) Bu çalışmalar kişiyi iyi bir yazar yapabilir. C) Bilimkurgu kitaplarını nadiren, ara sıra okurum. D) Herkesin unutamadığı pek çok anısı vardır.

2. Günümüzde atasözleri olarak bilinen özlü sözlerin sözlü edebiyattaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sav C) Özdeyiş B) Koşuk D) Sagu

7. “Kolları Bağlı Odysseus”nun yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ceyhun Atuf Kansu B) Melih Cevdet Anday C) N.Y. Gençosmanoğlu D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

19. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin yanlış kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Sevinçten kulakları ağzına varmıştı. B) Beş saat süre ile susmuştu. C) Tarladaki zararlı otlar yolarak bir yere yığılmalıdır. D) Benimle ilgilenmiyor, ihmal ediyor.

3. İslamiyetten önceki dönemde ağıt, yas şiiri anlamına gelen şiir, aşağıdakilerden hangisidir? A) Destan C) Sav B) Mâni D) Sagu

8. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Aras Ören - Berlin Üçlemesi B) Gülten Akın - Seyran Destanı C) Cahit Külebi - Sakarya Meydan Savaşı D) Nazım Hikmet - Kurtuluş Savaşı Destanı

4. Orhun Yazıtları’ndan söz eden ilk kaynak, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kutadgu Bilig B) Tarih-i Cihanküşa C) Atabet’ül Hakayık D) Divanü Lugat’it - Türk

20. Bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği tartışma biçimidir. Salonda izleyiciler önünde yapılır. Konu önceden tespit edilir. Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi tercih edilir. Bu bilgiler aşağıdaki toplantı türlerinden hangisine aittir? A) Panel C) Forum B) Münazara D) Sempozyum

5. Kahramanların başından geçen olağanüstü olayları törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum eserlere ne ad verilir? A) Destan C) Sav B) Koşuk D) Roman

9. Yunan sitelerinin Troya şehrini ele geçirmek için giriştikleri savaşları, Troya’nın yıkılışından sonra yurduna dönmek için yola çıkan İthake kralının serüvenlerini anlatan destan, aşağıdakilerden hangisidir? A) Odysseus C) Şehname B) İlyada D) Gılgamış

10. Aşağıdakilerden hangisi edebî eser sayılmaz? A) Şiir C) Tiyatro B) Hikâye D) Bilimsel yazılar

3

“Fahim Bey ve Biz” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Reşat Nuri Güntekin B) Yahya Kemal Beyatlı C) Abdülhak Şinasi Hisar D) Ahmet Hamdi Tanpınar 19. Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyetten sonraki Türk destanlarından biri değildir? A) Timur Destanı B) Köroğlu Destanı C) Cengiz Han Destanı D) Oğuz Kağan Destanı 3. aşağıdakilerden hangisidir? A) Edebiyat tarihi B) Sanat tarihi C) Arkeoloji D) Tarih 6. aşağıdakilerden hangisidir? A) Divanü Lugat-it Türk B) Oğuz Kağan Destanı C) Göktürk Kitabeleri D) Alp Er Tunga Sagusu DİN KÜL. Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtları’nı Arap harfleriyle ilk kez yayımlamıştır? A) Talat Tekin B) Necib Asım C) Muharrem Ergin D) Hüseyin Namık Orkun 20. aşağıdaki kanaatlerden hangisini kabul etmez? A) Tanrı’nın varlığının bilinemeyeceğini B) Dinlerin vahiy kaynaklı olduğunu C) Tanrı’nın sıfatlarının kavranamayacağını D) Dinlerin Tanrı’dan gelmediğini 15. Aşağıdakilerden hangisi çok tanrıcılığı ifade etmek için kullanılan dinî ve felsefi bir terimdir? A) Agnostisizm B) Gnostisizm C) Politeizm D) Monoteizm 13. Tarihte Türk sözcüğünün ilk kez geçtiği metin. — Dünyaya niçin geldim? — Yaratılmamdaki amaç nedir? — Ölümden sonra neolacak? 5. – 1 1. Edebî değer taşıyan ilk yazılı Türk metinleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Destanlar B) Kutadgu Bilig C) Göktürk Yazıtları D) Atabetü’l Hakayık 18. Bir ulusun yüzyıllar içinde meydana getirdiği edebî eserleri inceleyerek geçirdiği dönemleri kronolojik bir sıra içinde ele alan bilim dalı. yüzyıllar arası aşağıdaki alfabelerden hangisini kullanmamıştır? A) Latin C) Sogut B) Mani D) Uygur 4. Kişinin inancını davranışlarına yansıtması. Aşağıdakilerden hangisi Gnostisizm için söylenemez? A) Tanrı bilgisine sezgi ile ulaşılabileceği B) Kutsal kitapların görünenin dışında birtakım sırlar içerdiği C) Kutsal metinler üzerinde şifrelerin bulunduğu D) Tanrının varlığının bilinmez olduğu 14. aşağıdakilerden hangisidir? A) Dram C) Trajedi B) Karagöz D) Orta oyunu B) Ruhî D) Bedenî 7. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı dönemlerinden biridir? A) Millî Edebiyat B) Sözlü Edebiyat C) Türk Halk Edebiyatı D) Klasik Türk Edebiyatı 17. eşya gibi birtakım figürlerin arkadan ışık verilerek bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanan gölge oyunu.2. OTURUM 11. Allah’ın razı olduğu işleri yapması. Deriden kesilmiş insan. AHLAK BİL. Agnostisizm. İnanma ihtiyacı insanın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? A) Fizikî C) Maddî 2. razı olmadığı işlerden uzak durması olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İbadet C) Tövbe B) Dua D) Namaz 16. Türkler 5 ve 9. sorularının cevabını tam olarak aşağıdakilerin hangisinde bulmaktadır? A) Tarih C) Din B) Psikoloji D) Mantık 4 . Aşağıdaki kavramlardan hangisi tek tanrıcılığı ifade etmektedir? A) Agnostisizm B) Politeizm C) Gnostisizm D) Monoteizm 12. bitki. Uygur alfabesinde kaç harf bulunmaktadır? A) 38 B) 29 C) 18 D) 14 Yukarıdaki kişi.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin annesidir? A) Hz. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin amaçları arasında yer almaz? A) Allah ibadete layık olduğu için ibadet etmek B) Allah’ın emrini yerine getirmek için ibadet etmek C) Allah’ın rızasını kazanmak için ibadet etmek D) Dünya nimetlerini elde etmek için ibadet etmek 13. B) İnsan inanç ve eylemlerinden bireysel olarak sorumludur. Sorumluluk konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İnsanın bireysel ve toplumsal sorumlulukları vardır.2. OTURUM 8. sağlam yapmak. İbadetin insanı temizlemesi/ arındırması tam olarak hangi anlama gelmektedir? A) İnsana temizlik alışkanlığı kazandırması B) İnsanın insanlarla ilişkilerini kuvvetlendirmesi C) İnsanı kötülüklerden. kötü duygu ve düşüncelerden uzaklaştırması D) İnsanı fiziki olarak güzelleştirmesi 16. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘kaza’’ kavramının sözlük anlamlarından değildir? A) Emir. üzücü olay C) Yaratmak. – 5 1. gücünü aşan konularda sorumlu değildir. Aişe 20. Osman 3. Tecvit Kur’an-ı Kerim’in hangi yönüyle ilgilidir? A) Okunması C) Tefsiri B) Yazılması D) Meali 9. Ali B) Hz. C) İnsan. AHLAK BİL. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir? A) Furkan C) Fikir B) Zikir D) Kitap DİN KÜL. İslam’ın insan için yaratılmışların en üstünü. hayız ve nifas gibi manevi kirlilikten kurtulmak için niyet ederek ağız ve burun içleri de dâhil hiçbir kuru yer kalmadan bütün vücudu yıkamaktır. Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de nazil olan ayetlerde konu edinilmemiştir? A) Tevhit B) Meleklerin varlığı C) Kıyamet ve ahiret D) Miras konuları 5 . Peygamber’e gelmiş olan vahiylerin tümünün iki kapak arasında toplanmış hâline ne ad verilir? A) Kitap C) Nüsha B) Mushaf D) Hüsnühat 17. Hz. ‘‘(Resûlüm) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek’’ (Abese suresi. en şereflisi anlamında kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanıkamil B) Eşrefimahlukat C) Ashab-ı Kehf D) Ashab-ı Kiram 15. Âmine C) Hz. 12. yerine getirmek D) Bitirmek. D) İnsan. tedbirsizliği sonucu doğan olumsuzluklardan dolayı sorumlu tutulamaz. Kur’an-ı Kerim’de kader kavramı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilmiştir? A) Doğuştan gelen bedensel ve zihinsel engellilik B) Evrendeki ölçü. Peygamberimizin defnedildiği kabrin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cennetülbaki B) Cennetülmualla C) Ravzaimutahhara D) Müzdelife 18. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla ilgili kavramlar arasında yer almaz? A) Tecvit C) Mukabele B) Hatim D) Tefsir 2. aşağıdakilerden hangisidir? A) Gusül abdesti B) Namaz abdesti C) Vucut temizliği D) Teyemmüm abdesti 19. Hatice D) Hz. Ömer D) Hz. Ebu Bekir C) Hz. Halîme B) Hz. uyum ve düzen C) Trafik ve iş kazaları sonucu oluşan sakatlık D) Ahlaka uygun davranışların toplumsal hayata olumlu katkıları 11. ‘‘Cünüplük.’’ Yukarıda tanımı verilen kavram. hüküm B) Beklenmeyen durum. 3-4) Bu ayette temizlenme hangi anlamda kullanılmıştır? A) İslam’ı kabul etme B) İslam’ı inkâr etme C) Boy abdesti alma D) Namaz abdesti alma 14. Sevgili Peygamberimiz vefat edince onu aşağıdakilerden hangisi yıkamış ve kefenlemiştir? A) Hz. bir şeyi sonuna kadar götürmek 10.

D) Birey. hilye ve miraciye gibi edebi türler bulunması D) Hz. Muhammed. Hz. . Fatma D) Hz. 6. Bu durumu ibadetlerin aşağıdaki yararlarından hangisine örnek gösterebiliriz? A) İnsanda güven duygusunu geliştirme B) Sosyal yardımlaşmayı teşvik etme C) Bireylerin birbiriyle kaynaşmalarına katkıda bulunma D) Kötülüklerden alıkoyma 11. 185) Bu ayette verilen mesaj aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha yakından ilgilidir? A) Ecel C) Tedbir B) Rızık D) Afet 8. Fetihler sonucu İslam diniyle yeni tanışan ve müslüman olan toplumlar eski kültürlerinden kopamamış. toplum olma bilincini canlandırır. Ali C) Hz.2. Muhammed’in hangi insani yönüne örnek oluşturur? A) Merhametliliğine B) Güvenilirliğine C) Kolaylaştırıcılığına D) Hoşgörüsüne 12.. Gerçekleştirilmek istenen bir iş için maddi veya manevi tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra Allah’a güvenip sonucun hayırlı olmasını Allah’tan istemektir. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A) Kader C) Tevekkül B) Azim D) Salih amel 9. ne mü’min ne de kâfirdir.a. onlara yardım ederdi. .’’ (Ahzâb suresi. ‘‘Büyük günah işleyen kimse.Kimsesiz insanlarla ilgilenir. ‘‘Her canlı ölümü tadacaktır. gelenek ve göreneklerini de dinî inançlarıyla bütünleştirmek sûretiyle devam ettirmişlerdir. Muhammed (s. Ahmed ve Mahmud isimlerinin verilmesi B) İslam inancını anlamada Hz. rızkına helal yollardan ulaşmak için çalışmalıdır. Bu durum.Yaşlılara ve özürlülere iyi davranır. Hamza 5. din anlayışındaki yorum farklılıklarının nedenlerinden hangisine örnek gösterilebilir? A) Kültürel sebepler B) Siyasi sebepler C) Coğrafi nedenler D) Dinî metinlerden kaynaklanan sebepler 7. alkol ve sigara tüketimi belirgin bir şekilde azalıyor.’’ Bu görüş aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir? A) Haricilik mezhebine B) Şia mezhebine C) Mu’tezile mezhebine D) Maturidîlik mezhebine 14. onlara şefkat gösterirdi. aynı dine inanan ancak farklı kültürel değerlere sahip topluluklarda farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasında rol oynamıştır. Cuma. İstatistiklere göre ramazan ayında. 33) Bu ayette geçen ehlibeyt ifadesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? A) Hz. birlikte yaşama bilinci gelişir. OTURUM 4.. . Muhammed’e duyulan derin sevgi ve bağlılığın sonuçlarından değildir? A) Erkek çocuklara. Yukarıda anlatılan durum. bayram ve cenaze namazları gibi cemaatle yapılan ibadetlerle insanların. Hasan B) Hz. Peygamberin hadislerinden yararlanılması C) Edebiyatımızda mevlit naat(na’t). Açık veya gizli bir tehlikeden inancını gizleyerek korunma (takiyye). B) Rızkı Allah tarafından belirlenmeyen hiçbir canlı yoktur. C) Müslüman olsun veya olmasın her insanın rızkını Allah verir. Mustafa. suç işleme oranlarında büyük düşüş oluyor. Bireyler arasındaki kardeşlik ruhu kuvvetlenir.v). sorunlarını gidermeye çalışırdı. Muhammed’in gül ile simgelenmesi (sembolize edilmesi) 13. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Hz. Rızık hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Helal veya haram rızka ulaşmakta bireyin bir rolü bulunmaz. İman ile küfür arasında bir yerdedir ve fasıktır. aşağıdaki mezheplerin hangisinde bir ilke olarak yer almıştır? A) Haricilik C) Şiîlik B) Mutezile D) Eş’arîlik 6 . Bu paragrafta ibadetlerin yararlarından hangisi örneklendirilmektedir? A) Toplumsal kaynaşmaya katkıda bulunma B) Bireyde güzel duygular oluşturma C) Kişide diğerkâmlık erdemini yerleştirme D) Bireyi kötülüklerden uzaklaştırma 10.’’ (Âl-i İmrân suresi. Bu sayılanlar Hz. ‘‘Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor.Öksüz ve yetim çocukları gözetir. Aynı inanç etrafında birliktelik.

fiyatların tespitinde yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleyen görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Kethüda C) Ehl-i hibre B) Şeyh D) Yiğitbaşı 18.Posta servislerinin kurulması III.2. B) Büyük günah işleyen kimse dinden çıkmaz C) Hz. Aşağıdakilerden hangisi Maturidilerin benimsediği görüşlerdendir? A) Bir fiilin kendisinde iyilik ve güzellik yoktur. 19. 16. Aşağıdakilerden hangisi Caferilik mezhebini tanıtan bir bilgi değildir? A) Beş vakit namazı cem ederek (öğle ile ikindiyi akşam ile yatsıyı cem ederek) üç vakit olarak kılınabileceğini söyler. Allah emretti ise fiil güzel. Osmanlı Devleti’nde. Osmanlı padişahlarının. Mahmut Döneminde yapılmıştır? A) Yalnız I C) I . Osman ? Şemadaki ‘‘?’’ bulunan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Caferîlik C) İmamiyye B) Maturidîlik D) Zeydîlik 7. B) Ebu Yusuf ve Muhammed eşŞeybanî gibi büyük âlimler yetiştirmiştir. Her loncada malların niteliği hakkında görüş bildiren. aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde getirilmiştir? A) I. Muhammed’den sonra insanların en faziletlisi ve ilk meşru (yasal) halifedir. Sabit’tir. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorumları birleştiren kavramlardan biridir? A) Tevhit C) Kıyas B) İmamet D) Rey TARİH – 4 1. Ali. İmam-ı Azam Ebu Hanife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Asıl adı Numan b. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı taşra yönetimindeki görevliler arasında yer almaz? A) Nişancı C) Beylerbeyi B) Muhtesip D) Sancak beyi 7 . İlmiye sınıfını Divanıhümayûnda temsil eden görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Vezir B) Kaptanıderya C) Kadı asker D) Nişancı 9.II D) I . 2. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda fethettiği topraklara Müslüman Türkleri yerleştirmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? A) Dikey hareketlilik B) Yatay hareketlilik C) Rol çatışması D) Kazanılmış statü 5. OTURUM 15. Aşağıdakilerden hangisi amelîfıkhî mezheplerdendir? A) Şiîlik C) Eş’arîlik B) Şafiîlik D) İmamiyye 6.III B) I . Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunu oluşturan milletler arasında yer almaz? A) Slavlar C) Arnavutlar B) Germenler D) Boşnaklar 3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde bir yönetim birimi değildir? A) Eyalet C) Kaza B) Sancak D) Divan 10. Hz. Ahmet D) II. C) Fıkıhta içtihat (rey) ve kıyasa en çok baş vuran mezhebin kurucusudur.Nizamı Cedit Ordusunun kurulması IV. D) Osmanlı Devleti’nde resmi mezhep olarak kabul görmüştür. Murat B) I.IV 20. 4. Osmanlı ailesinin en yaşlı ve olgun üyesinin tahta geçmesi kuralı. • Kadı • Müderris • Şeyhülislam • Müftü Yukarıda verilen devlet görevlileri Osmanlı toplumunda hangi sınıf içinde yer almaktadır? A) İlmiye C) Seyfiye B) Kalemiye D) Reaya 17.II . kuluna gücünü aşan bir sorumluluk yükleyebilir. Mehmet C) III.Yeniçeri Ocağının kaldırılması II. divan üyelerini ve yabancı elçileri kabul ettiği yer. D) “el-Muvatta” adlı hadis kitabı en önemli eseridir. C) İran ve Azerbaycan’da yaygın olup Türkiye’de de mensupları vardır.II . sarayın hangi bölümüdür? A) Has Oda B) Hazine Odası C) Seferli Odası D) Arz Odası 8. yasakladı ise kötüdür. I.Mekteb-i Harbiyyenin açılması Yukarıda verilen yeniliklerden hangileri II. B) Oniki imamın altıncısı olan Cafer es-Sadık’ın görüşlerini esas alır. D) Allah.

2.. I.. Aşağıdakilerden hangisi mirî arazi içerisinde yer almaz? A) Paşmaklık C) Mukataa B) Haraciye D) Yurtluk 18...K.. • Ahmet Karahisarî • Hafız Osman • Mustafa Rakım Efendi • Mustafa İzzet Efendi Osmanlı Döneminde yetişen yukarıdaki kişiler aşağıdaki sanat alanlarından hangisinde isim yapmışlardır? A) Minyatür sanatı B) Hat sanatı C) Cilt sanatı D) Seramik sanatı 6. Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti devlete ait olan topraklar aşağıdakileden hangisiyle isimlendirilmiştir? A) Öşrî toprak B) Mülk arazi C) Mirî arazi D) Haracî toprak 12... Osmanlı Devleti’nde resmî yazışma dili olarak ...Pirî Reis . bilim dili olarak da .Arapça B) Arapça . Aşağıdakilerden hangisi iklim elemanlarından değildir? A) Sıcaklık C) Dalga 4.Kitab-ı Bahriye II. Aşağıdakilerden hangisi atmosferde miktarı değişebilen gazlardandır? A) Karbondioksit B) Asal gazlar C) Oksijen D) Azot 8. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde sıcaklık dağılışını gösteren harita türüdür? A) İzohips Haritaları B) İzoyet Haritaları C) İzobar Haritaları D) İzoterm Haritaları 50m Yukarıdaki eş yükselti haritasında A ile gösterilen yerin yüksekliği kaç m’dir? A) 125 C) 200 B) 150 D) 300 8 .. Aşağıdakilerden hangisi örfi vergilerden biridir? A) Avarız C) Haraç B) Öşr D) Cizye 19.Arapça D) Arapça .Miratü’lmemalik Yukarıdaki yazar . C D B B) Rüzgar D) Yağış A K.N Şekle göre güneş ışınlarının en küçük açıyla geldiği nokta hangisidir? A) A noktası C) C noktası B) B noktası D) D noktası 14. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un yiyecek ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulmuştur? A) İrâd-ı Cedid Hazinesi B) Hazine-i Hassa C) Tersane Hazinesi D) Zahire Hazinesi 7. Osmanlı Devleti’nde ilk açılan banka aşağıdakilerden hangisidir? A) Bank-ı Osmanî B) Ziraat Bankası C) Bank-ı Dersaâdet D) Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası 20.Kâtip Çelebi . Dünyanın kutuplardan basık ekvator çevresinde şişkince şekline verilen ad nedir? A) Elips C) Eksen B) Geoit D) Ekinoks 16... OTURUM 11.III D) II ..K... Aşağıdakilerden hangisi buzulların oluşturduğu aşınım şekillerdendir? A) Lapya C) Falez B) Hörgüç Kaya D) Dev Kazanı 17.Seyahatname IV....Seydi Ali Reis . A COĞRAFYA – 1 1. Verilen cümledeki boşluklar aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır? A) Farsça .. Aşağıdakilerden hangisi atmosfer basıncının değişmesinde etkili olan bir faktör değildir? A) Yükselti C) Boylam B) Enlem D) Sıcaklık 15.Farsça E G.IV B) II .Türkçe C) Türkçe .eser eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I C) III ..Evliya Çelebi . Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde kullanılan madenî paralardan biri değildir? A) Akçe C) Kırmızı B) Sikke-i hasene D) Kaime 5.Cihannüma III. kullanılmıştır.... Duyun-ı Umumiye İdaresinin kuruluş sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı Devleti’nin dış borçlarının ödenmesini sağlamak B) Reayadan toplanan vergileri düzene koymak C) Devletin gelir ve giderlerini belirlemek D) Çiftçiye düşük faizli kredi vermek 2.IV 3.N 13.

Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünün yararlarından değildir? A) Toprak oluşumu için kayaçların parçalanmasını sağlar. aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde yaz ayları yağışlı kış ayları kurak geçmektedir? A) Kutup iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklimi D) Muson iklimi 13. B) Tarımsal üretime katkı sağlar. D) Biyoçeşitliliğin oluşmasında etkilidir.2. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin görevlerinden biri değildir? A) Gecelerin çok soğuk gündüzlerin çok sıcak olmasını engeller. • Buharlaşma ve nem azdır. Yağış rejimine göre. 1/500. D) Kara ve denizlerin dağılışını sağlar. Yukarıda verilenler hangi jeolojik zamanda gerçekleşmiştir? A) Neozoik C) Paleozoik B) Mezozoik D) Prekambrien 12. OTURUM 9. Aşağıdakilerden hangisi biyosferi ifade eder? A) Su küre B) Taş küre C) Hava küre D) Canlılar küresi 5. 11. Suyun bulutlardan katı veya sıvı halde yeryüzüne geri dönmesine ne denir? A) Yağış B) Terleme C) Buharlaşma D) Yüzey akışı 10. D) Hayvansal gıda üretimini artırır. Aşağıdakilerden hangisi hayvancılığın ekonomiye yaptığı katkılardan biri değildir? A) Erozyonu azaltır. • Sıcaklık yıl boyunca 0 ºC altındadır. 19. C) Yeraltı kaynaklarının (maden) çeşitliliğini sağlar.000 ölçekli bir haritada iki şehir arası 7 cm olarak gösteriliyorsa bu mesafe gerçekte kaç km’dir? A) 9 km C) 35 km B) 15 km D) 70 km 9 . • İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluşmuştur. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İklimin uygun olmayışı B) Pahalı bir yatırım olması C) Enerjiye olan ihtiyacın azalması D) Yeryüzü şekillerinin uygun olmayışı 14. Çevreyi kirletmeyen temiz ve tükenmez bir enerji kaynağı olmasına rağmen ülkemizde rüzgar gücüyle çalışan santraller yok denecek kadar azdır. 17. Yeryüzünün şekillenmesinde en fazla etkili olan dış güç aşağıdakilerden hangisidir? A) Rüzgârlar B) Buzullar C) Akarsular D) Dalga ve akıntılar 16. C) Canlılar için yaşam kaynağıdır. Yeryuvarlağının en üstünde yer alıp Sial ve Sima’dan oluşan katman aşağıdakilerden hangisidir? A) Manto B) İç çekirdek C) Dış çekirdek D) Yerkabuğu 3. Verilen bilgiler aşağıdaki hangi iklime aittir? A) Okyanussal B) Kutup C) Muson D) Çöl 4. B) Yeryüzünde güneş ışınlarının dengeli dağılışını sağlar. C) İş imkanlarını genişletir. Bir kutuptan diğer kutba ulaşarak kutup noktalarını birleştiren yaylara ne ad verilir? A) Ekvator C) Paralel B) Meridyen D) Dönence COĞRAFYA – 5 1. • Güneş ışınlarını yıl boyunca eğik alır. Aşağıdakilerden hangisi devirli rüzgarlardandır? A) Muson rüzgârları B) Alize rüzgârları C) Batı rüzgârları D) Kutup rüzgârları 2. • İnsanoğlu ortaya çıkmıştır. I III II IV 18. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yöre A) Divriği B) Guleman C) Kayseri D) Murgul Maden Demir Krom Bor Bakır Haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde deprem tehlikesi daha fazladır? A) I B) II C) III D) IV 20. Karstik biriktirme şekillerinden Pamukkale travertenleri hangi ilimiz sınırları içinde yer alır? A) Aydın C) Manisa B) Denizli D) Muğla 15. • Buzul çağı yaşanmıştır. B) Bitkilerin fotosentezi için gereklidir.

B) Küçükbaş hayvan besleyenlerin sayısı azalmıştır.3 6. Türkiye’de üretilen kromun dışarıda kolay alıcı bulması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A) Üretim teknolojisindeki gelişmişliğe B) Alıcı ülkelerin yakın olmasına C) Kullanım alanının çeşitliliğine D) Kolay işlenebilir olmasına 12. Aşağıdakilerden hangisi bir akarsuyun hidroelektrik enerji potansiyelini etkilemez? A) Akarsuyun debisi B) Topoğrafik koşulları C) Akarsu yatağının eğimi D) Bitki örtüsü 18.5 20. • Danimarka • Norveç • Japonya Verilen ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa kıtasında bulunmaları B) Balıkçılıkta gelişmiş olmaları C) Avrupa Birliği’ne üye olmaları D) Zengin kömür yataklarının bulunması 17. Türkiye’de sanayi kuruluşlarının dağılışında yüzey şekilleri ve ulaşım ağı etkilidir. Temel sanayi ham maddelerinden yoksun olmasına rağmen yüksek teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak sanayide gelişmiş ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Yunanistan B) Japonya C) Hindistan D) Brezilya Yukarıda verilen tabloya bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine kesinlikle ulaşılır? A) Hayvanların kesimi artmaktadır.2. Adana çevresi aşağıdaki bölge tiplerinden hangisi içinde yer alır? A) Dağlık bölge B) Düz ovalık bölge C) Maden bölgesi D) Serbest Ticaret Bölgesi 14.1 Yıl / miktar 2005 (milyon baş) 10. kaza 7. Türkiye yıllık krom üretiminin yarısını ihraç etmektedir.8 33. Orman yangınlarının meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin payı daha fazladır? A) Kasten yakma B) Yıldırım düşmesi C) Bilinmeyen nedenler D) İhmal. 15. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu destekleyen bir örnek değildir? A) Samsun limanının Sinop limanından gelişmiş olması B) Sanayi kuruluşlarının Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşması C) Çukurova’da tarım alet ve makina üretiminin yaygın olması D) Doğu Anadolu’da büyük endüstri kuruluşlarının az olması 19. Hayvan cinsi Sığır Koyun Keçi Yıl / miktar 1995 (milyon baş) 11. Oxford şehrinin dünya çapında bir üne sahip olmasında hangi özelliği etkili olmuştur? A) Eğitim faaliyetleri B) Tarımsal özellikleri C) Yüksek teknolojisi D) Dini şehir olması 10 .5 25. Aşağıdaki endüstri dallarından hangisinin üretiminde hayvansal ham maddeden yararlanılmaz? A) Dokuma C) Konserve B) Konfeksiyon D) Seramik 11. D) Küçükbaş hayvan sayısı sığır sayısından fazladır. Hereke (Kocaeli) aşağıdaki ürünlerden hangisiyle ün yapmıştır? A) Halı C) Konserve B) Şekerpancarı D) Tütün 13. Aşağıdaki ülkelerden hangisi nüfus artışını destekleyen nüfus politikası uygulamaktadır? A) Çin C) Fransa B) Endonezya D) Hindistan 10. Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkınların afete dönüşmesine neden olur? A) Mera ve orman alanlarının genişletilmesi B) Sel ve taşkın riski olan yerlerin yerleşime açılması C) Planlı altyapıya önem verilmesi D) Akarsu vadilerinin ıslah edilmesi 9. OTURUM 6. C) Besici sayısı azalmaktadır. dikkatsizlik. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerden aldıkları enerjiyi bünyelerine alarak yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için kullanan ve enerji akışını sağlayan bir canlıdır? A) Geyik C) Aslan B) Mantar D) Leopar 16.4 9. Anadolu’da çok sayıda medeniyet kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha az olmuştur? A) Coğrafi konumunun B) Yeryüzü şekillerinin C) Yeraltı zenginliklerinin D) İkliminin 8.

+ . + . tan 65º .8 15 15 D) 17 11.15 8 8 C) 15 B) . r 1 x 1 3r ve sin x = . m (A) = 35º 44l 16m ve X m ( B) = 24º 54l 52m olduğuna 7. m (A) . tan a aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 1 3 B) 1 2 C) 2 3 D) 3 4 14. Şekilde ABCD bir karedir. üçgenin alanı kaç santimetrekaredir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 X X göre. cos a . cos d arcsin 1 n ifadesinin 2 değeri kaçtır? A) 1 2 C) 1 B) 3 2 D) 3 X 13. tan 20º değeri kaçtır? A) 1 C) 2 2 B) 3 D) 3 3 16. cot 4r ’ün değeri kaçtır? 3 A) .. C) + . sin a + sin b = 2. cos 40º ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 C) 2 B) 3 5.1 olduğuna göre. sin 15º. tan 37º. cotx değeri kaçtır? A) 4 13 C) 7 10 B) 8 17 D) 7 8 D) 2 3 11 . cos 2a = 2 cos a . OTURUM MATEMATİK – 4 1.b 2 2 sin 80º + sin 20º olduğuna göre. sin 255º. cos 15º ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 B) 1 2 C) 1 4 D) 1 8 4. 9. 6 olduğuna göre. + . cos 36º nin a cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) a 2 C) 2a B) a . cot 123º trigonometrik değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) + .3 3 C) 3 D) 3 3 10. tan (3x + 2) fonksiyonunun periyodu kaçtır? A) r 4 C) 2r 3 B) r 3 D) 3r 4 4 Şekildeki ABC üçgeninde % m (BAC) = 30º. + . cos 315º. . 30º 8 5 C A B X 2.1 D) a 2 sec a ifadesi aşağıdakiler2 1 + tan a den hangisine eşittir? A) tan a C) sin a B) cot a D) cos a 15. + D) . dir. sin A X tan A kaçtır? A) 3 5 B) 4 5 C) 3 4 D) 4 3 3. + ..1 ’dir. | AB | = 8 cm ve | AC | = 5 cm olduğuna göre. sin a + b .3 B) . ABC üçgeninde m ( B) = 90º X = 0. 2 cos 72º = 2a .4 cos x = 1 olduğuna 5 cos x + sin x 3 göre. 1345º nin esas ölçüsü kaç derecedir? A) 85 C) 155 B) 99 D) 265 6.2.m ( B) işleminin sonucu kaçtır? A) 10º 49l 24m B) 11º 39l 24m C) 11º 49l 34m D) 10º 39l 24m 8. | BE | = | CE | olduğuna göre.8 ise 2 17 tan x’in değeri kaçtır? A) . + . 12.tan 20º ifadesinin 1 + tan 65º. + . 3 sin x .. B) .

yansıma açısına eşittir. Saydam olmayan levhanın merkezinden geçen ışınlar perdeye dik olduğuna göre perde üzerinde oluşan tam gölgenin alanı kaç cm2 dir? A) 16 B) 32 C) 48 D) 64 6. r C aralığındaki kökü 2 aşağıdakilerden hangisidir? A) r 12 C) r 4 B) r 6 r D) 3 2 3. Kaynaktan 80 cm uzağa ise bir perde yerleştiriliyor. I.2 = 0 denkleminin 90.Işık kaynağının şiddeti II. OTURUM 17. Buna göre perdede oluşan tam gölge ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? A) Saydam olmayan cisim 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. Noktasal bir ışık kaynağından 20 cm uzağa bir kenar uzunluğu 2 cm olan kare şeklinde saydam olmayan levha konuluyor. B) Işığın yüzeyle yaptığı açı ile gelme açısının toplamı 90°dir. I=150 cd 30° O 20. x = r olduğuna göre. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? A) Güneş C) Yıldızlar B) Ay D) Ateş böceği 4. 2 1 Tam Gölge Perde saydam olmayan cisim Noktasal ışık kaynağı.Işık kaynağı ile yüzey arasında uzaklık III. D) Gelen ışının normalle yaptığı açı yüzey ile yaptığı açıya daima eşittir.1 2m A) B) 2m 2 1 .2. 2 sin x + 3 sin x .III 12 .II . 18. sin 60º= 3 ) 2 2 A) 600 C) 300 B) 300 3 D) 150 5.III D) I .2m D) 2m 2 1-m FİZİK – 2 1.III B) I . 2.II C) II . C) Perde 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. C) Gelen ışın. 12 sin 2x + sin 4x + sin 6x ifadecos 2x + cos 4x + cos 6x sinin değeri kaçtır? A) 1 3 C) 3 B) 1 D) 2 19. saydam olmayan cisim ve perdeden oluşan sistem şekildeki gibidir. Bir yüzeyde oluşan aydınlanma için. cot 80º = m ise tan 20º nin m cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? m 2 1+m 2 C) m . tan x = 1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) % x: x = r + kr / 4 r + kr B) % x: x = / 3 C) ( x: x = 3r + kr 2 4 D) ( x: x = 2r + kr 2 3 150 cd şiddetindeki ışık kaynağının O noktasına olan uzaklığı 50 cm’dir. Işığın yansıması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gelme açısı. B) Saydam olmayan cisim 1 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemde bulunur. D) Noktasal ışık kaynağı 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. Buna göre O noktası etrafında oluşan aydınlanma kaç lüx’tür? (cos 60º= 1 .Işık ışınlarının yüzeye geliş açısı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) I .

az yoğun ortama geçemez ve geldiği ortama eşit açı ile geri döner. siyah.III B) I .III K Hava n =1 Hava 1 Göz 10 cm 20 cm 40 cm 30 cm n = 5/4 n = 4/3 2 13. sırasıyla beyaz.II D) I . “Işınlar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken. Kırmızı ışık ile aydınlattığı odasında. C) Işık ışınları ortamları ayıran yüzeye dik geliyorsa normale yaklaşarak kırılır.” Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki olaylardan hangisi tam yansımaya örnek olamaz? A) Yazın sıcak havada asfalt üzerinde su birikintisi varmış gibi görülmesi B) Çölde serap görülmesi C) Yağmur yağdığında gökkuşağı oluşması D) Su dolu havuzun dibindeki paranın olduğundan daha yakın görülmesi 12. Işınların normalle yaptıkları açılar θ > α > β olduğuna göre x. sınır açısından büyük açıyla geldiğinde. D) Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır. mavi n 3 = 3/2 L Kırıcılık indisleri farklı saydam ortamlara K noktasından yüzeyin normaline yakın doğrultuda bakan gözlemci. kırmızı. z ortamlarının ışığı kırma indisleri nx. kırmızı ve mavi fon kartonlarını kesen Naz. I II III A) Yalnız I C) I . L noktasındaki cismi kendisinden kaç cm uzaklıkta görür? (nhava=1) A) 96 B) 86 C) 76 D) 66 14. ny. OTURUM 7. K I 53° normal L 37° I ışınının K ve L ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. Bu olaya tam yansıma denir. kırmızı.8) A) 4 3 B) 9 8 C) 8 9 D) 3 5 Şekildeki gibi yerleştirilmiş K-L düzlem aynasına G noktasından bakan bir gözlemci hangi noktaların görüntüsünü görebilir? A) 1-2-3 C) 2-3-4 B) 1-2-5 D) 3-4-5 13 . B) Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken hızı azalır. siyah C) Kırmızı.2.II . siyah B) Beyaz. x y z I α normal 10. 8. sin 53º= 0. G K 1 2 L 3 5 4 9. nz arasındaki ilişki nasıldır? A) nx > ny > nz B) ny > nx > nz C) ny > nz > nx D) nz > ny > nx 11. L ortamının kırıcılık indisi n L = 3 olduğuna göre K orta2 mının kırıcılık indisi nK kaçtır? (sin 37º= 0. İkizkenar dik üçgen şeklindeki tam yansımalı prizmalara gelen ışınlardan hangilerinin izlediği yol doğru çizilmiştir? normal Tek renkli bir I ışınının paralel yüzlü x. siyah D) Beyaz. siyah. y ve z ortamlardaki ilerleyişi şekildeki gibidir.6 . y. bu kartonları sırasıyla hangi renkte görür? A) Kırmızı. Işığın kırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken hızı azalır.

Aynaya gelen S ışını 1 doğrultusunda yansıyor.II B) I . Buna göre aynanın döndürülme açısı (α) kaç derecedir? A) 60 B) 45 C) 30 D) 15 T α α F B) M C) D) II α T F α 20.III D) I .III Şekildeki S ışını I ve II düzlem aynalarında yansıdıktan sonra sistemi nasıl terkeder? A) 20° KİMYA – 1 1. 60° A) I . Bir merceğin odak uzaklığı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? M III 16. B) Merceğin yapıldığı saydam maddenin cinsine bağlıdır.II . Aşağıdaki özelliklerden hangisi madde miktarı azaldıkça azalır? B) 30° C) 45° D) 60° 18.II . maddelerin hangi özelliği ile ilgilidir? A) Ayırt edici C) Ortak B) Kimyasal D) Fiziksel 3. I 30° S Şekildeki çukur aynalara gelen ışınların yansımaları yukarıdakilerden hangilerinde doğru olarak çizilmiştir? II A) Merceğin eğrilik yarıçapları ile doğru orantılıdır.Bileşik II.III B) I . Odak uzaklığı 40 cm olan ince kenarlı bir mercekten 120 cm uzaklıkta bulunan 10 cm boyundaki mumun görüntüsünün yeri ve boyu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yeri A) Odak ile merkez arasında Odak ile merkez arasında Merkezin dışında Merkezin dışında Boyu (cm) 5 20 5 20 S Düşey kesiti şekildeki gibi olan dikdörtgen kutunun içerisine düzlem bir ayna yerleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangileri saf madde değildir? I.II C) II .2. 2 60° 17. Tümsek ayna önündeki bir mumun görüntüsünün yeri ve özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Görüntünün yeri A) B) C) D) Odakta Odakta Odak ile ayna arasında Odak ile ayna arasında Görüntünün özelliği Sanal Gerçek Sanal Gerçek A) Kütle B) Erime noktası C) Kaynama noktası D) Çözünürlük 2. Kutu içerisindeki ayna α açısı kadar döndürüldüğünde ise 2 doğrultusunda yansıyor. 1 30° T α F I M α 19. C) Merceğin asal ekseninin uzunluğuna bağlıdır.III D) I .Element A) Yalnız II C) I . Şeker. tuz gibi maddelerin suda çözünmesi. OTURUM 15.III 14 . D) Merceğin içinde bulunduğu saydam ortamın kırıcılık indisine bağlıdır.Karışım III.

50 g su B) 20 g tuz. Ahmet ve Ayşe’nin elde ettikleri karışım türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Ahmet A) Heterojen B) Çözelti C) Çözelti D) Heterojen Ayşe Çözelti Çözelti Heterojen Heterojen 3x 8. B) Y katısının 25 ºC'taki çözünürlüğü 60 ºC'taki nden büyüktür. • Kumlu su • Tuzlu su • Limonata • Zeytinyağlı su Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi heterojen bir karışımdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 15 . K: Katı .. 100 g su Çizelgede K.. L.’’ ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Çözünürlük B) Çözünen C) Çözünme D) Seyreltik 5. Buna göre çizelgedeki maddelerden hangi ikisi aynı madde olabilir? A) K ve L C) K ve N B) K ve M D) L ve N 16.Öz kütle farkı ile ayırma II.su D) Alkol . I.su 11.su B) Kum .. C) 25 ºC'ta çözelti 60 ºC'a ısıtıldığında 2x gram Y katısı çöker. Demir tozu Bakır tozu Şekildeki karışım hangi yöntemle bileşenlerine ayrılır? A) Çözünürlük farkı ile B) Mıknatıslanma ile C) Ayrımsal damıtma ile D) Elektrik enerjisi ile 6.Hâl değiştirme sıcaklıkları farkı ile ayırma Yukarıdaki ayırma yöntemlerinden hangileri karışımların ayrılması için uygulanır? A) Yalnız I C) II . M ve N katılarının belirtilen miktardaki suda ve sıcaklıklarda en çok çözünebilen miktarları verilmiştir.sıvı homojen karışım L: Katı .. Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıstan etkilenmez? A) Nikel C) Demir B) Kobalt D) Kükürt 14. Çözünen Y kütlesi (g) 12. ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılabilir? A) Talaş . Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Y katısının sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar. 100 g su C) 20 g tuz.. Tuz ve su ile hazırlanan aşağıdaki çözeltilerden hangisi diğerlerine göre en derişiktir? A) 10 g tuz. Ayşe: Su ile zeytinyağını karıştırıyor ve zeytinyağının suyun üzerinde kaldığını gözlemliyor. D) Y katısının 60 ºC'taki çözeltisi doymuş çözeltidir. ‘‘Çözelti.Elektrik enerjisi ile ayrışma III.III B) Yalnız II D) I . 13. Aşağıdaki koşulların hangisi sağlandığında O2 gazının sudaki çözünme miktarı en fazla olur? A) Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç B) Yüksek sıcaklık ve düşük basınç C) Düşük sıcaklık ve yüksek basınç D) Düşük sıcaklık ve düşük basınç 9. çözücü ve .sıvı heterojen karışım Yukarıda verilen K ve L karışımlarını bileşenlerine ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? K A) Kristallendirme B) Süzme C) Kristallendirme D) Elektriklenme L Süzme Elektriklenme Kristallendirme Süzme 7. Aşağıdaki karışımlardan hangisi. 50 g su D) 30 g tuz.şeker C) Zeytinyağı .. 10 ºC'ta 360 gram doymuş X çözeltisi hazırlamak için kaç gram su gerekir? A) 200 C) 280 B) 260 D) 460 15. X çözeltisinin 10 ºC'taki çözünürlüğü 80 g / 100 g sudur.2.III x 0 25 60 Sıcaklık (°C) 25 ºC’ta doymuş Y çözeltisi 60 ºC'a kadar ısıtıldığında çözünen Y katısının kütlesinin sıcaklıkla değişimini gösteren grafik yukarıdaki gibidir.. Ahmet: Su ile şekeri karıştırıyor ve şekerli su elde ediyor. Madde Suyun miktarı (g) Çözünen madde miktarı (g) Sıcaklık ( ºC ) K L M N 50 100 150 50 30 30 90 10 40 50 40 50 10. olmak üzere iki bileşenden oluşur. OTURUM 4.

Hızlı gerçekleşen tepkimelerde küçük zaman birimleri.Mıknatıslanma III.4 M NOCl harcandığına göre Cl2 gazının ortalama oluşma hızı kaç M/dk.4 B) 0. 18.sıvı karışımları ayrımsal damıtma yöntemi ile bileşenlerine ayrılmaktadır.01 C) 0. Aşağıdakilerden hangisi hem karışımlar hem de bileşikler için ortak özellik olabilir? A) Bileşenlerinde belirli bir oranın olması B) Erime noktalarının sabit olması C) Homojen olması D) Belirli formülleri olması A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 hız denklemi. Hız = k 7X A7Y A ve “k” sabiti 0.’dır? A) 0. Bir tepkimenin basamakları.TK grafiği şekildeki gibidir. Bir kimyasal tepkimede giren maddelerden birinin derişimi artırıldığında tepkimenin hızı artar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi için “saniye” zaman birimi uygundur? A) Tüpgazın yanması B) Demirin paslanması C) Odunun çürümesi D) Kömürün yanması 5. 19. X + 2Y $ T + V (yavaş) V + Y $ K + T (hızlı) olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tepkime denklemi.III .I . 50 mol/L ? 7X A mol/L 7Y A Hız mol/L s 1x10 -2 6x10 -6 20 A+B 10 0 C+D TK Grafiğe göre ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi kaç kJ’dür? 20. A + B " C + D tepkimesine ait PE .I .) A) Ayrımsal damıtma ile B) Mıknatıslanma ile C) Özkütle farkı ile D) Çözünürlük farkı ile 2.II . Aşağıdakilerden hangisi heterojen dengeye örnektir? A) H 2 (g) + S (k) E H 2 S (g) B) 2Fe(suda+ Sn (suda)E 2Fe (suda+ Sn (suda) ) ) C) H 2 (g) + Cl 2 (g) E 2HCl (g) D) N 2 O 4(g) E 2NO 2 (g) +3 +2 +2 +4 16 .2. OTURUM 17.Hız= k 7X A7Y A dir. Tepkime hız sabiti olan “k”nın değerini aşağıdakilerden hangisi değiştirir? A) Konsantrasyon B) Temas yüzeyi C) Basınç D) Katalizör 8.Süzme II. Bu yöntemde maddelerin hangi ayırt edici özelliğinden yararlanılır? A) Erime noktası B) Kaynama noktası C) Çözünürlük D) Öz kütle PE (kJ) 7.02 D) 0.02 olduğuna göre X’in derişimi kaç mol/L’dir? A) 0. Demir.06 2X (g) + Y(g) " Z (g) tepkimesi için 4. şeker ve kükürt tozlarından oluşan karışımı bileşenlerine ayırmak için aşağıda verilen işlemlerin hangi sırayla uygulanması gerekir? I.II KİMYA – 5 1.I .1 C) 0.03 B) 0.II .naftalin karışımı aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisiyle bileşenlerine ayrılır? (Naftalin suda çözünmez. Homojen sıvı . yavaş gerçekleşen tepkimelerde büyük zaman birimleri kullanılır.III C) I .III . X + 3Y $ K + 2T ’dir.Suda çözme IV. 2NOCl (g) " 2NO (g) + Cl 2 (g) tepkimesine göre bir kapta dakikada 0.IV B) IV .Buharlaştırma A) II .2 D) 0. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kinetik enerjinin artması B) Taneciklerin çarpışma sayısının artması C) Taneciklerin daha hızlı hareket etmesi D) Tepkimenin aktifleşme enerjisinin azalması 3. 2 B) Hız denklemi. Tuz .IV D) III .8 6.IV . C) Tepkime derecesi 2’dir. D) Tepkime mekanizması 2 adımlıdır.

2 15. 2 litrelik bir kapta.oksijen C) Su .2’dir. Belirli sıcaklıkta 2X (g) + Y(g) E 2Z (g) tepkimesi dengededir.etil alkol D) Su . 2 mol CaCO3 ile başlayan tepkime dengeye ulaştığında kapta kaç mol CaCO3 kalır? A) 0.iyot 20.2. 2Z E X + 2Y K 1 = 1 X+VEZ K2 = 2 olduğuna göre Z + V E 2Y için denge sabiti kaçtır? A) 1 4 C) 2 B) 1 2 D) 4 19.Geri tepkime yavaşlar. N 2 (g) + 3H 2 (g) E 2NH 3 (g) + 92.2 B) 0. II. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II .III D) I . + + - K Ç = 1. B) Dengeden önce K iyon 1 K Ç ’dir. Hangisinde çözünen maddenin mol sayısı en büyüktür? Bileşik A) CuBr B) BaCO3 C) CuI D) MgF2 KÇ 4x10-8 16x10-10 4x10-12 4x10-9 C) K d = 7Y2 A3 D) K d = 7X A 7Z A 4 1 Y2 A3 7 14. 12. Bir tepkimede katalizörün görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tepkimenin hızını arttırmak B) Girenlerin derişimlerini arttırmak C) Denge sabitinin değerini arttırmak D) Ürünlerin derişimlerini arttırmak 7Z A 2 2 18. 6x10 olduğuna göre 16. Aşağıdakilerden hangisi bir katının çözünürlüğünü etkilemez? A) Çözücünün farklı olması B) Çözünen maddenin türü C) Çözünenin toz hâline getirilmesi D) Sıcaklığın değiştirilmesi 10. Çözünürlük çarpımı bağıntısı. I. Buna göre.tuz B) Su . D) Denge durumunda Ag iyonları derişimi 1. Aynı sıcaklıkta AgCl için 11. III.Girenlerin mol sayısı artar.II aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bir miktar AgCl katısı çöker. 4X (k) + 3Y2 (g) E 2Z (k) tepkimesinin denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir? A) K d = B) K d = 3 4 7X A 7Y2 A 13. 6 kJ tepkimesinde denge sabiti değerinin büyümesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Sıcaklığı azaltılmalı B) Hacmi arttırılmalı C) Basıncı arttırılmalı D) N2 veya H2 eklenmeli 17. C) Denge durumunda katının miktarı artar. Belirli sıcaklıkta dengede olan + AgI (k) E Ag (suda) + I (suda) tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çözünürlük çarpımı bağıntısı K Ç = 7AgI A dır. 25 ºC’ta 100 mL 2x10 1x10 -2 -2 M AgNO3 çözeltisi ile 100 mL M NaCl çözeltisi karıştı.İleri tepkime yavaşlar.6x10-10 dur. B) Denge durumunda iyonların derişimi artar. Kabın hacmi büyültülerek basınç düşürülüyor. OTURUM 9.8 C) 1.III B) I . D) Katının çözünme hızı çökelme hızına eşittir. Çözünürlük çarpımları verilen aşağıdaki bileşiklerle birer litre çözelti hazırlanıyor.6 D) 4. +a b -b a K Ç = 7X A 7Y A olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) XYb C) X a Yb B) X b Ya D) X a Y 17 . C) Çözeltide yalnız Ag ve Cl iyonları bulunur. CaCO 3 (k) E CaO (k) + CO 2 (g) tepkimesinin belli sıcaklıkta denge sabiti 0.10 rılıyor. Aşağıdakilerden hangisi sıvıgaz çözeltilere örnektir? A) Su .

II C) I .III B) II . 7. Aşağıdaki hormonlardan hangileri hem dişilerde hem de erkeklerde görülür? I. Aşağıdakilerden hangisi dikotiledon bitkilerin özelliklerindendir? A) Genellikle otsu yapıdadırlar. Sıtma hastalığı etkeni olan Plazmodyum. Tohumun çimlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? A) Uygun nem B) Uygun sıcaklık C) Uygun toprak D) Yeterli oksijen 9. menstrual döngünün hangi evresinde gerçekleşir? A) Folikül evresi B) Ovulasyon evresi C) Korpus luteum evresi D) Menstruasyon evresi 15.Nişasta A) I . çiçeğin hangi kısmında oluşur? A) Anter C) Filament B) Tepecik D) Yumurtalık 12. Aşağıdaki hormonlardan hangisi tohumu çimlenmesi için uyarır? A) Oksin C) Etilen B) Giberellin D) Absisik asit 5.FSH III. Polen. C) Bu tür üremede genetik çeşitlilik görülmez. B) Yaprak damarları paraleldir.Mayoz bölünme III.2.Gamet oluşumu II.III D) I . Endosperm içerisinde aşağıdaki besin maddelerinden hangileri bulunur? I.Testosteron IV.Protein III.IV 2.Östrojen A) Yalnız III C) I .III .II .Yağ II. C) Odun boruları ile soymuk boruları arasında kambiyum bulunur. Aşağıdaki embriyonik örtülerden hangisi hem kurbağaların hem de sürüngenlerin döllenmiş yumurtalarında bulunur? A) Koryon B) Allantoyis C) Amniyon kesesi D) Vitellüs kesesi 16.II C) I .III D) I . Folikül hücrelerinin çatlayarak sarı renkli lutein hücrelerine dönüşmesi. Mantarlarda hangi eşeysiz üreme şekli görülür? A) Vejetatif üreme B) Tomurcuklanma C) Sporlanma D) Bölünme 6.III 3. insanın hangi hücrelerinde çekirdek bölünmesini gerçekleştirerek çoğalır? A) Tükürük bezi hücreleri B) Akciğer hücreleri C) Akyuvarlar D) Alyuvarlar 11.Döllenme A) I . Aşağıda eşeysiz üreme hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Canlı.III B) II . OTURUM BİYOLOJİ – 4 1.II .II . D) Gövdede iletim demetleri dağınık bulunur.LH II. Aşağıdakilerden hangileri eşeyli üremede görülür? I.III 13. Zigotta mitoz bölünmeler sonucu meydana gelen hücrelere ne denir? A) Blastomer B) Morula C) Gastrula D) Segmentasyon 18 . B) Yavru canlı. Aşağıdakilerden hangisi yumurtalıkların görevlerinden değildir? A) Folikül keselerinde yumurta üretmek B) Yumurtanın döllenmesini sağlamak C) Yumurtayı fallop borusuna atmak D) Hormon üretmek 4. başka canlıya gerek duymadan üremesini gerçekleştirir. D) Yavru canlının genetik yapısı atası ile aynıdır. atasına göre çevre şartlarına daha dayanıklıdır. 8.II B) Yalnız IV D) I . Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmasında aşağıdaki üreme şekillerinden hangisi etkilidir? A) Konjugasyon B) Partenogenez C) Oogami D) Bölünme 10. Aşağıdakilerden hangisi haploit kromozoma sahiptir? A) Zigot B) Yumurta C) Sperm ana hücresi D) Yumurtalık hücresi 14.

” Protagoras bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? A) Doğru bilgiye ulaşmak mümkündür.Kan III.II .Retina II. C) Akla dayanan bilgi doğru bilgidir. OTURUM 17.nesne C) Nesne . Hume B) J.Duyguya ve hayal gücüne dayanma III. Aşağıdaki canlıların hangisinde başkalaşım görülmez? A) Kelebek C) Kurbağa B) Yılan D) Sivrisinek 4. eşitlik.IV 5. Yukarıdaki açıklamada felsefenin hangi özelliği anlatılmaktadır? A) Akıl ve mantık ilkelerine uygun olması B) Yığılan bilgi olması C) Evrensel olması D) Öznel olması 8.yasa B) Özne . doğa bilimleri grubunda yer alır. C) Varlık.Doğruya ulaşma amacında olma Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri sanat ve felsefenin ortak özelliklerindendir? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) II . ruh gibi felsefenin ilk ve son sorunlarıyla ilgilenir. B) Dış dünya yalnızca duyu deneyi yoluyla bilinebilir. B) Doğru bilgiye ulaşmak imkânsızdır. “insan herşeyin ölçüsüdür. Bu açıklamada felsefenin aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkı sağladığı vurgulanmaktadır? A) Sanatın B) Demokrasinin C) Teknolojinin D) Doğa bilimlerinin 10. I. Gebeliğin 16. Aşağıda verilen yapıların hangilerinde rejenerasyon görülür? I. özgürlük ve barış gibi evrensel değerlerin benimsenmesinde filozofların önemli katkıları vardır. “Metafizik” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Sözcük anlamı “fizik ötesi”dir. Locke D) W. • Bilimsel bilginin uygulama alanı biçimindedir. D) Bilimsel bilginin.2. D) Doğa olayları doğa üstü güçlerle açıklanmalıdır. C) Felsefenin amacı olgular arasındaki değişmez ilişkileri ve doğal yasaları bulmaktır. Aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynağının akıl olduğunu savunan rasyonalist düşünürlerden biridir? A) Platon C) D. Protagoras’a göre. • Amacı. 7. Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarındandır? A) Doğruluk C) Güzel B) Kutsal D) İyi 11. kendi içinde tutarsız görüşlere yer verilmez. Aşağıdaki organlardan hangisi mezodermden oluşur? A) Böbrek C) Pankreas B) Akciğer D) Karaciğer 3. Buna göre herhangi bir konuda genel geçer bir yargıda bulunamayız. Felsefede konu ve kavramlar ele alınırken çelişkili yargılara.IV C) I . 20. ürettiği aletlerle doğayı insan lehine çevirmek ve insanı daha iyi yaşatmaktır. Bilginin oluşmasını sağlayan iki temel unsur hangisinde birlikte verilmiştir? A) Özne . 19 . James 2. anayasaların oluşumunda.yasa 9.III . Temel hak ve özgürlüklerin temellendirilmesinde.III D) II . Herkesin üzerinde uzlaşabileceği doğru ya da yanlış hiç bir şey yoktur. tanrı.Beyin IV. Yukarıda özellikleri belirtilen bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gündelik bilgi B) Dinî bilgi C) Teknik bilgi D) Felsefi bilgi 6. haftasında yapılan amniyosentez ile bebekte oluşabilecek hangi hastalık tespit edilmez? A) Down sendromu B) Spina bifida C) Hemofili D) Anemi 19. D) Deneye dayanan bilgi doğru bilgidir.III B) I .hayal gücü D) Hayal gücü . Aşağıdakilerden hangisi pozitivizm akımının savunduğu görüşlerden biri değildir? A) Bilim dışı her türlü spekülasyon reddedilmelidir. • Bilginin kaynağı nedir? • Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür? • Bilgimiz kesin midir? Yukarıdaki sorulara cevap arayan felsefe dalı hangisidir? A) Epistemoloji B) Ontoloji C) Estetik D) Etik 18.Yaratıcılık II.III FELSEFE – 1 1. B) Konuları duyu yoluyla algılanamayan problemlerden oluşur.Epitel A) II .

Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri felsefenin “varlık” konusundaki yaklaşımlarındandır? A) Yalnız I C) Yanlız III B) Yalnız II D) II .Bilim adamlarının psikolojik ve bilim adamları topluluğunun sosyolojik özellikleri bilimi anlamada önemli rol oynar. T. düşünceden bağımsız olarak yer kaplayan varlıklardır.” diye tanımladığı bilimsel gelişim aşaması hangisidir? A) Bilim öncesi dönem B) Olağan bilim dönemi C) Bunalımlar D) Devrim 18. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel düşünüş biçiminin felsefeye uygulanmasını savunan görüştür? A) Siyaset felsefesi B) Bilimsel felsefe C) Bilgi felsefesi D) Varlık felsefesi 16.2. – 2 1. II.Bilimi anlamanın yolu.III B) I .III I. yy’da felsefeden koparak ayrı bilim alanı hâline gelmişlerdir? A) I . aşağıdaki millî hedeflerimizden hangisi ile ilişkilendirebiliriz? A) Siyasî hedefler B) Askerî hedefler C) Ekonomik hedefler D) Sosyal ve kültürel hedefler 19. C) Bütün bilimler birbirleriyle ilişkilidir. İnsan zihninden bağımsız bir gerçekliğin varolduğunu savunan felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir? A) Nihilizm C) Realizm B) Taoculuk D) Septisizm 20 . birikimsel olarak ilerler. yurt içinde demokratik olması. OTURUM 12. III. T. yeni bir paradigmanın ise geçerli olmaya başladığı dönemdir.III 17. C) Varlık ideadır.II B) Yalnız III D) II . yurt dışına karşı da bağımsız bir Türkiye profili çizmesi durumlarını. nesnel gerçekliği konu edinir. C) Oluştur. MİLLÎ GÜVENLİK BİL.Bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirliktir. I. 4. I. “Bilimsel üretimler kültürlerinden bağımsız olarak ele alınamaz. İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki askerlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Er C) Astsubay B) Erbaş D) Askerî öğrenci 3. uzayda yer kaplayan. B) Ruhtur. Devletimizin. II. B) Bilim. 20.Biyoloji II. Hobbes bu görüşleriyle varlık nedir sorusuna hangi yanıtı vermiştir? A) Varlık oluştur.Psikoloji Yukarıdakilerden hangileri 19. Bilimsel buluşlar. D) Bilimin nesnel bir yapısı vardır. III. Kuhn’un “bir paradigmanın sona erdiği. • Ruh da bir cisimdir. eni.Varlığı parçalamadan bir bütün olarak ele alır.II C) II .Varlığın varolup olmadığını sorgulamaz. Kuhn’a göre bilimin gelişim aşamaları vardır.III 2. • Gerçekte var olan yer kaplayan cisimlerdir. boyu ve derinliği olan bir nesnedir. Aşağıdakilerden hangisi millî stratejinin unsurlarından biridir? A) Millî şuur B) Millî sanat C) Millî menfaat D) Millî eğitim 15. 14. bilimin ürünü olan bilgiler yığınını incelemektir. aşağıdakilerden hangisine danışmanlık etmek üzere oluşturulmuştur? A) Valiliklere B) Askerlik Şubelerine C) Bakanlar Kuruluna D) Sivil Savunma İl Müdürlüklerine 13. Millî Güvenlik Kurulu.” diyen bazı bilim adamları bu görüşleriyle klasik bilim anlayışının hangi görüşünü eleştirmişlerdir? A) Bilim.II . B) Varlık maddedir. • Cisimler. D) Hem ruh hem de maddedir.Sosyoloji III. içinden çıktığı kültürle ve bilim insanının yaşam öyküsüyle anlam kazanır. D) Varlık hem madde hem de ideadır.III D) I . Rene Descartes’e göre varlık nedir? A) Maddedir. Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri mantıkçı pozitivizm yaklaşımının öne sürdüğü görüşlerdendir? A) Yalnız I C) I . Her çağın bilim insanı ürettiği bilimle ve kültürüyle bir bütündür.Varlık.

.Kara Kuvvetleri Komutanlığı II. B) Dünyanın en uzun akarsularına sahiptir. Bir ülkedeki din ve mezhep ayrılıklarının başka bir devlet tarafından kışkırtılması.Radyasyon etkilerinden hangileri insan bedenleri üzerinde yanıklar meydana getirir? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) I . OTURUM 5.. Aşağıda verilen subaylardan hangisine herhangi bir savaşta olağanüstü yararlık gösterdiği zaman “Büyük Amiral” rütbesi verilir? A) Tuğamiral C) Koramiral B) Tümamiral D) Oramiral 18. aşağıdaki seferberlik türlerinden hangisine örnek olarak gösterebiliriz? A) Personel Seferberliği B) Kısmî Seferberlik C) Topyekûn Seferberlik D) Silahlı Kuvvetler Seferberliği 6..Sahil Güvenlik Komutanlığı Yukarıda verilen Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı kuvvet komutanlıklarından hangilerinin.II C) IV .. komiser yardımcısı olarak göreve atanırlar? A) Güvenlik Bilimleri Fakültesi B) Polis Meslek Yüksek Okulu C) Silahlı Kuvvetler Akademisi D) Polis Koleji 15.III 8. Aşağıdakilerden hangisi polisin. İçişleri Bakanlığının “Savunma Sekreterliği” görevini yürüten kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) Sivil Savunma Koleji B) Millî Güvenlik Kurulu C) Sahil Güvenlik Komutanlığı D) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 7.” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Devrim B) Atatürkçülük C) Atatürk inkılapları D) Atatürk ilkeleri 19. ülke savunması dışında iç güvenliğin sağlanması konusunda da görevleri vardır? A) I . o ülke için aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Ülkede birlik ve beraberliğin sağlandığını B) Tüm ülkelerin dost ve müttefik olduğunu C) Millî bağımsızlığa yönelik dış tehdidi D) Çevreci örgütlerin kurulması gerektiğini 9.II . Uzman jandarma olabilmek için en az hangi eğitim düzeyinde olmak gereklidir? A) İlköğretim mezunu B) Lise mezunu C) Askerî lise mezunu D) Lisans mezunu 17. Türkiye’nin jeopolitik konumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bir Orta Doğu.IV D) I .Hava Kuvvetleri Komutanlığı III. “Aslan yattığı yerden belli olur...” atasözünü aşağıdaki saygı çeşitlerinden hangisiyle ilişkilendirebiliriz? A) Öz saygı B) Millete saygı C) Devlete saygı D) Kanunlara saygı 12.. D) Hazar ve Orta Asya doğal kaynaklarının batıya ulaştırılmasında doğal bir köprüdür. C) Üç kıtayı birbirine bağlayan çok önemli bir konuma sahiptir.. Nükleer silahların. Atatürk’ün Millî Mücadele Döneminde yayınlağı “Tekâlif-i Milliye Emirleri”ni.. Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir. Aşağıdaki okulların hangisinden mezun olan öğrenciler. suç işlenmesini önlemek amacıyla yaptığı çalışmalardan biridir? A) Olay yeri incelemesi yapmak B) Trafik akışını denetlemek C) Suç ile ilgili delilleri toplamak D) Sanıkları mahkemeye sevk etmek 14.2. Atatürk Döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki çalışmalardan hangisi medeniyetçilikten çok milliyetçilikle ilgilidir? A) Saltanatın kaldırılması B) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi C) Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması D) Türk Tarih Kurumunun kurulması 11. I.V B) I ..Isı II..Jandarma Genel Komutanlığı V. 13.. I.V 10..Deniz Kuvvetleri Komutanlığı IV. adı verilir.Işık III. “Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak amacıyla Atatürk’ün ortaya koyduğu ilke ve yaptığı inkılaplara .. Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerden hangisiyle kara sınırı yoktur? A) Rusya C) Gürcistan B) Ermenistan D) Bulgaristan 21 .III . Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin özel yasalarından biri değildir? A) 211 sayılı İç Hizmet Kanunu B) 926 sayılı Personel Kanunu C) 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 16.

2. OTURUM
20. Türkiye, Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda aşağıdaki tarihlerin hangisinde Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olmuştur? A) 01 Kasım 1993 B) 12 Eylül 1963 C) 09 Temmuz 1959 D) 24 Ekim 1945 4. Bilimsel bir çalışmada izlenmesi gereken aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir? A) Gözlem - Varsayım - Deneyleme - Genelleme B) Varsayım - Deneyleme - Gözlem - Genelleme C) Deneyleme - Gözlem - Genelleme - Varsayım D) Genelleme - Gözlem - Deneyleme - Varsayım 9. Aşağıdakilerden hangisi birincil toplumsal ilişkilerin özelliklerindendir? A) Yüzyüze, samimi ilişkilere dayalıdır. B) Kısa sürelidir. C) Yazılı kurallara dayalıdır. D) “Ben” bilinci ön plandadır.

SOSYOLOJİ – 1 1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin incelediği konulardan değildir? A) Toplumsal hareketlilik B) Toplumsal yapı C) Bireylerin psikolojik tutumları D) Toplumsal gruplar

5. Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerinden değildir? A) Evrensel olma B) Sistemli olma C) Genelleyici olma D) Öznel olma

10. • Her bireyin birden fazla statüsü olmasına rağmen, bunların arasındaki en baskın statüye denir. • Bir toplumda statülere verilen değere denir. Verilenlerin karşılığı olan kavramlar hangisinde birlikte yer almıştır? A) Verilmiş statü - Rol pekiştirmesi B) Anahtar statü - Toplumsal prestij C) Verilmiş statü - Toplumsal prestij D) Anahtar statü - Rol pekiştirmesi

2.

I- Yeri ve zamanı belli değişimlerdir. II- Sayılarla ifade edilir. III- Geneldir. IV- Soyuttur. Verilenlerden sosyal olgunun özelliklerinden olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) I - II C) III - IV B) II - III D) I - IV

6. “Sınırları belirlenmiş tek bir konu, kişi ya da sorunun derinlemesine incelenmesidir.” Tanımı verilen araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Anket B) Monografi C) Sosyometri D) İstatistik analizler

11. Aşağıdakilerden hangisi resmî normlardandır? A) Örfler B) Âdetler C) Gelenekler D) Hukuk kuralları

7. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal ilişkinin özelliklerinden değildir? A) Bireyler birbirinden haberdar olmalıdır. B) Belli bir zaman sürecinde devam eder. C) En az dört kişi arasında olmalıdır. D) Bireyler arasında etkileşimin olması gerekir.

12. Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal grup”un özelliklerinden değildir? A) Üyeleri arasında işbölümü vardır. B) Ortak değer, norm ve amaçları vardır. C) Aralarında karşılıklı bir ilişki bulunmayan insan birliktelikleridir. D) Grup içindeki her birey bir statüye sahiptir.

3. • Bireylerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve uyulması zorunlu olan yazılı kuralları ele alan bilim dalıdır. • Toplum yaşamında insanların ihtiyaç duyduğu türlü mal ve hizmetlerin nasıl üretildiğini, dağıtıldığını, bölüşüldüğünü ve tüketildiğini inceleyen bilimdir. Yukarıda tanımları verilen bilim dalları, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir? A) Hukuk - Ekonomi B) Sosyoloji - Siyaset bilimi C) Sosyoloji - Ekonomi D) Hukuk - Siyaset bilimi

8. Aşağıdakilerden hangisi, bir sosyal grubun diğer bir sosyal grupla olan ilişkisine örnek olur? A) Öğretmenin, sınıfta öğrencilerle ders yapması B) Bireyin, ailesiyle seyahat etmesi C) Bursaspor ile Trabzonspor’un maç yapması D) Ayşe’yle Fatma’nın arkadaş olması

13. Aynı fiziksel mekânı paylaşmayan, ancak ortak bir takım özellikleri olan topluluklardır. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Toplumsal rol B) Toplumsal kategori C) Toplumsal statü D) Toplumsal grup

22

2. OTURUM
14. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendi iradesi dışında katıldığı toplumsal gruplardandır? A) Aile B) Dernek C) Siyasi parti D) Arkadaş grubu 18. “Bireylerin toplum içinde hak ve ödevleri, yetki ve sorumlulukları göz önüne alınarak hiyerarşik olarak derecelendirilmesidir.” Tanımı verilen kavram hangisidir? A) Toplumsal yığın B) Toplumsal norm C) Toplumsal hareketlilik D) Toplumsal tabakalaşma 3. Aşağıdakilerden hangisi meslek eğitiminin amaçlarından biri değildir? A) Bireyi bir mesleğe hazırlamak B) Bireyin mesleki başarısını artırmak C) Bireyin bir meslek sahibi olmasını garantilemek D) Bireyin mesleğinde ilerlemesini sağlayacak bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak

15. Aşağıdakilerden hangisi rol pekiştirmesine örnek olur? A) Bir avukatın daha sonra savcı olması B) Bir polisin arkadaş toplantısında polis gibi davranması C) Yoksul bir köylü çocuğunun okuyarak vali olması D) Kendi çocuğunun öğretmeni olan annenin evde de çocuğuna öğretmen gibi davranması

19. Açık sınıf tabakalaşması, hangi toplumlarda görülür? A) Kast sisteminde B) Feodal toplumlarda C) Demokratik toplumlarda D) Loncalarda

4. Meslek hastalığı listesinde bulunmayan bir hastalığın, mesleksel kabul edilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir? A) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu B) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C) Avrupa Birliği İstatistik Ofisi D) Uluslararası Çalışma Örgütü

16. Köy ve kent toplumsal yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Köylerde nüfus yapısı homojen, kentlerde ise heterojendir. B) Köylerde mekanik dayanışma, kentlerde ise organik dayanışma vardır. C) Köylerde ikincil ilişkiler, kentlerde ise birincil ilişkiler hâkimdir. D) Köylerde ekonomi, tarım ve hayvancılığa, kentlerde ise sanayi, ticaret ve hizmete dayalıdır.

20. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıda yatay hareketliliğe örnektir? A) Bir esnafın ailesinden kalan mirasla marketler zinciri açması B) Bir işyeri sahibinin iflas ederek işçi olması C) Yurda dönüş yapan bir işçinin makine üreten işyeri açması D) Bir işçinin aynı şehirdeki bir fabrikadan ayrılıp başka bir fabrikada işe başlaması İŞ GÜVENLİĞİ – 1 1. İş yerinde işin yürütülmesi nedeni ile oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak için yapılan planlı çalışmalara ne denir? A) Üretim güvenliği B) Meslek hastalığı C) İş güvenliği D) İşçi sağlığı

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya deriyi tahriş etmeyen ancak, bakterilere karşı derinin direncini azaltan kimyasal tehdittir? A) Gaz yağı B) Sülfürik asit C) Mikroorganizmalar D) Elektromanyetik ışınlar

17.

I- Zengin bir hatıra mirasına sahip olma II- Birlikte yaşama ruhuna sahip olma III- Tarihsel mirası sahiplenip, bunu sürdürmede ortak iradeye sahip olma Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün millet anlayışında yer alır? A) I - II C) I - III B) II - III D) I - II - III

6. Endüstri işletmelerindeki iş makinelerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır? A) Yeşil C) Kırmızı B) Sarı D) Turuncu

7.

I- Işığın yeterli şiddette olması II- Işığın iyi yayılmış olması III- Gölge vermeyen bir aydınlatma olması Yukarıdakilerden hangileri iyi bir aydınlatma için gerekli unsurlardandır? A) Yalnız II C) I - III B) I - II D) I - II - III

2. Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığının bozulmasına neden olan fiziksel etmenlerdendir? A) Stres C) Parazit B) Zehir D) Radyasyon

23

2. OTURUM
8. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisinin üstünlüklerinden değildir? A) Kolayca depo edilebilir. B) Üretim ve iletimi kolaydır. C) Kullanımı kolay, verimliliği yüksektir. D) Diğer enerji türlerine kolayca dönüştürülebilir. 13. Madeni parçaların üzerine silindirik delikler açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Freze tezgahı B) Mekanik pres C) Matkap tezgahı D) Kaynak makinesi 18. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının iş gücüne ve ekonomiye verdiği görünmeyen zararlardandır? A) Kaza nedeniyle üretimde oluşan kalite bozukluğunun maliyeti B) Geçici ve sürekli iş görmezlik veya ölüm ödenekleri C) Çalışanlarda meydana gelen fiziki hasarlar D) İlk müdahale ve tedavi giderleri

9. Yapılarda çeşitli su akıtma yerlerinden gelen kirli suları şehir kanalizasyonuna ya da bunun olmadığı yerlerde süzme, çürütme çukurlarına ileten boru sistemine ne denir? A) Isıtma tesisatı B) Pis su tesisatı C) Temiz su tesisatı D) Havalandırma tesisatı

14. Yüksek yerlerde çalışırken düşmemek için kullanılan koruyucu araçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Güvenlik kemeri B) İş elbisesi C) Maske D) Baret

19. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının meydana gelmesine sebep olan çevresel nedenlerden biridir? A) Çalışanların eğitimsiz olması B) Çalışma ortamının gürültülü olması C) Kişinin yapısına uymayan bir işte çalışıyor olması D) Çalışanların dikkatsiz, dalgın ve tedbirsiz olması

10.

I- Gaz sobası II- Kat kaloriferi III- Elektrik sobası IV- Sıcak su kaloriferi Yukarıdakilerden hangileri merkezi ısıtma sistemlerindendir? A) I - II C) II - IV B) I - III D) III - IV

15. Hayvan üretimi ile ilgili işleri yapanlarda en sık görülen meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Panik atak C) Kanser B) Hepatit B D) Şarbon 20. 16. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına karşı korunmak için uygulanan tıbbi yaklaşımlardan değildir? A) Sağlık eğitimi B) İşe giriş muayenesi C) Aralıklı kontrol muayenesi D) Kişisel koruyucular kullanma

I- Benzer kazaları önlemek II- Kaza giderlerini saptamak III- Tazminat, iş kaybı vb. bilgileri elde etmek Yukarıdakilerden hangileri kaza raporu düzenlemenin başlıca amaçlarındandır? A) I - II C) II - III B) I - III D) I - II - III

11. Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinin kullanılması sırasında oluşan iş kazalarına karşı alınacak önlemlere göre yanlıştır? A) Yapılacak işe uygun el aleti seçmek B) El aletini yağlı, kaygan ve ıslak elle kullanmak C) Kullanılacak el aleti ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak D) El aletinin güvenlik koşullarına uyup uymadığını kontrol etmek

17. Aşağıdakilerden hangisi nikel ve bileşiklerinin kullanıldığı bir iş yerinde alınacak tedbirlerden değildir? A) İş yerini çok iyi havalandırmak B) Çalışanların kişisel temizlikleri için önlemler almak C) Kroma karşı alerjisi olanları işe almamak D) Çalışanlara iş elbisesi, eldiven, ayakkabı ve maske kullandırmak

GİRİŞİMCİLİK 1. İnsanın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri elde etmeye yönelik etkinliklere ne denir? A) İhtiyaç C) Üretim B) Ekonomi D) Tüketim

12. El aletlerinden pensenin kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıkıştırma - vurma B) Vurma - kesme C) Ölçme - markalama D) Kesme - sıkıştırma

2. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir? A) İhtiyaç C) Sermaye B) Tabiat D) Emek

24

kesin proje gerçekleştirildikten sonra hangi aşamaya geçilir? A) Açılış ve üretime geçiş B) Deneme üretimi C) Ön araştırmalar D) Ön proje 11. 18. satış sürecinin hangi aşamasında gerçekleştirilir? A) Alıcıları belirleme B) Satışa hazırlık C) Satış görüşmesi ve sunuş D) Satış sonrası etkinlikler 25 . Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmesi değildir? A) TMO C) BOTAŞ B) TKİ D) TOFAŞ 6. • Mal veya hizmet üretim faaliyetinde bulunur.2.III .V D) II . hangi araştırmalar kapsamında değerlendirilir? A) Ekonomik C) Mali B) Yasal D) Teknik 9.Üretim III. İşletme kurma sürecinde. I. OTURUM 3. 7.III . Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Yöneticilere B) Girişimcilere C) İşletme çalışanlarına D) Kamu kurumlarına 10. Yönetimin planlamadan sonra gelen işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sevk ve idare B) Organizasyon C) Koordinasyon D) Denetim 16. Planlamanın ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Geçerli koşul ve varsayımların belirlenmesi B) En uygun seçeneğin belirlenmesi C) Seçeneklerin belirlenmesi D) Amaçların belirlenmesi 15. C) Sadece üst yönetimi kapsar.Ulaşım Yukarıdakilerden kaç tanesi hizmet sınıfına girer? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 19. • Olabilecek riskleri üstlenir.IV 13.IV C) I .İletişim IV. Toplam kalite yönetiminin başlıca unsurlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Müşterinin gereksinim ve beğenileri belirleyicidir. B) Sürekli iyileştirme ve geliştirme benimsenir. • Bu faaliyetleriyle kâr amacı güder.V B) II . Kişi veya işletmelerin ihtiyaçlarını doğrudan doğruya karşılamak üzere.Eğitim II. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sermaye mülkiyeti bakımından sınıflandırılması içinde yer alır? A) Özel işletmeler B) Ticari işletmeler C) Mal üreten işletmeler D) Hizmet üreten işletmeler 5.Kalite kontrol V. D) En yüksek kalite üretilmeye çalışılır.Satışların artırılması faaliyetleri Yukarıdakilerden hangileri pazarlama etkinliklerindendir? A) I . Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik ihtiyaçlara örnek olur? A) Yemek yeme B) Spor yapma C) Saygı görüp takdir edilme D) Sosyal güvence altında olma I. Kamu işletmelerinin öncelikli hedefi aşağıdakilerden hangisidir? A) Özel sektör ile rekabet etmek B) Topluma hizmet etmek C) İhracat yapmak D) Kâr yapmak 4. Büyük çaplı sermaye gerektiren projeler için iki ya da daha çok işletmenin geçici olarak bir araya gelmesi ile oluşan birleşmeye ne ad verilir? A) Kartel C) Holding B) Tröst D) Konsorsiyum 8. doğal afet ve çevre kirliliği konuları. İşletme kurma sürecinde. Üretime gereksinim duyan kişi ve kuruluşların tespiti. başka bir işlemden geçmeden kullanılan mallara ne ad verilir? A) Tüketim malı B) Ham madde C) Üretim gereci D) Üretim malı 14. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerde olması gereken özelliklere göre yanlıştır? A) Buluşçuluk B) Kararlılık C) Riski göze alma D) Sorumluluk almama 12.Fiyatın belirlenmesi IV. Şirket alacaklılarına karşı.Dağıtım II.Telefon III. sorumlulukları bakımından iki ortaklık şekli olan ticaret şirketi aşağıdakilerden hangisidir? A) Limited C) Komandit B) Kolektif D) Anonim 17.

içmek gibi) karşılandıkça. Kanunla veya idari bir kararla oluşturulan tekele ne ad verilir? A) Fiili tekel C) Sınai tekel B) Yasal tekel D) Kamu tekeli 26 . Hangi şirketler tahvil çıkararak piyasadan borç para toplayabilir? A) Komandit C) Limited B) Anonim D) Kolektif 3. Tamamı yurt içi kaynak olan hidroelektrik enerjinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Akarsu C) Petrol B) Kömür D) Doğal gaz 13. ihtiyacın karşılanmasından duyulan hoşlanma ve sağlanan faydanın gittikçe azalması olayını bilimsel olarak ilk defa hangi ekonomist açıklamıştır? A) Adam Smith B) David Ricardo C) Hermann Heinrich Gossen D) Jean Baptiste Say 10. Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumlu yönlerindendir? A) Doğal kaynakların hızla tüketilmesi B) Altyapı. Devletin yatırımları destekleme önlemleri ekonomi politikasının hangi vasıtalarına örnek olur? A) Emredici vasıtalarına B) Yönlendirici vasıtalarına C) Nitelik belirleyen vasıtalarına D) Nicelik belirleyen vasıtalarına 7. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki termik santrallerden biridir? A) Keban C) Hirfanlı B) Kovada D) Tunçbilek 9. Toprak ve yeraltı zenginlikleri vasıtasıyla tarım ve sanayi üretiminin tümünü etkileyen üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sermaye C) Tabiat B) Emek D) Girişimci 15. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin duran varlıklarındandır? A) Mamül mallar B) Stoktaki mallar C) Ham maddeler D) Ulaşım araçları 2. genelde ham madde kaynaklarına yakın yerlerde kurulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Pazar alanlarına yakın olmak B) Ulaştırma giderlerinde tasarruf sağlamak C) Devlet teşviklerinden yararlanmak D) Ucuz iş gücü imkânlarından yararlanmak 12. konut. Vadesi en az kaç yıl olan borçlar ‘‘Uzun vadeli borçlar’’ sınıfında yer alır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 14. Aşağıdakilerden hangisi insan yaşamı için zorunlu olduğu hâlde ekonomik anlamda mal kabul edilmez? A) Hava C) Ekmek B) Altın D) Otomobil 11. Ekonomi alanında belirlenmiş hedeflere ulaşmak için ekonomik yapıyı. eğitim v. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ekonomik anlamda emek değildir? A) Zevk için dağ sporu yapmak B) Taksi şoförlüğü yapmak C) Mobilya üretiminde çalışmak D) Turizm işletmesinde çalışmak 16. Kooperatiflerin elde ettikleri olumlu gelir gider farkı (kâr) hangi ölçüye göre ortaklara dağıtılır? A) Ortakların kooperatifle yaptıkları alış veriş tutarına göre B) Ortakların kuruluş giderlerine katılmaları oranına göre C) Kuruluşta belirlenen kâr dağıtım ölçülerine göre D) Ortakların sermaye paylarına göre 4.2. Fizyolojik bir ihtiyaç (yemek. Aşağıdakilerden hangisi reklamın olumsuz yönlerindendir? A) Ürünleri geliştirmesi B) Maliyeti yükseltmesi C) İstihdamı artırması D) Satışları artırması 5. düzeni ve ekonomik faaliyetleri yönlendiren önlemlere ne denir? A) Yönlendirici vasıtalar B) Ekonomi politikası C) Turizm politikası D) Teorik ekonomi 6. sorunların artması C) Emek artışı ile üretimin artması D) İç ve dış göçlerin hızlanması EKONOMİ – 1 1. Büyük miktarda ham madde kullanan fabrikaların.b. 1927 yılında sanayi kuruluşlarını teşvik etmek ve korumak için hangi kanun çıkarıldı? A) Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu B) Türk Parasının Değerini Koruma Hakkında Kanun C) Gümrük Tarife Kanunu D) Teşvik-i Sanayi Kanunu 8. OTURUM 20.

Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A) Doğrusal üç farklı nokta bir düzlem belirtir. OTURUM 17. AB . C) Bir düzlemin farklı iki doğrusu en çok bir noktada kesişir. B. 7 ten bölen C noktası veriliyor. K.II . Uç noktaları A d .= 12 cm olduğuna göre. kaç santimetredir? A) 20 C) 32 B) 28 D) 40 20. dışındaki bir noktadan bu doğruya dik olan yalnız bir kesen çizilebilir. Herhangi üçü doğrusal olmayan 5 noktadan en çok kaç doğru geçer? A) 20 B) 15 C) 10 D) 5 10. A = # x: x ! R ve . K ile L arasındadır.Kâr Yukarıdakilerden hangileri millî geliri oluşturur? A) Yalnız I C) I . ve .III . + . Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A) Bir düzlem içinde bir doğruya.Faiz III.Rant IV. . LN .IV 3. C doğrusal olduğuna göre.1 n ve B d 5 n 4 12 olan 7AB A’nın orta noktası- nın koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 1 12 6 C) 1 4 D) 1 3 7. Üretim miktarına göre belirlenen ücrete ne denir? A) Reel ücret B) Ayni ücret C) Parça başına ücret D) Zamana göre ücret 4. AC . KM . KL . D) K noktası. M ile N arasındadır. Aşağıdakilerden hangisi rekabetin olumsuz yönlerinden biridir? A) Fiyatların düşmesine neden olması B) İşletmelerin gelişmesine katkı sağlaması C) Yeni üretim yöntemlerini geliştirmesi D) Bazen kalitenin düşmesine neden olması GEOMETRİ – 3 1. H 3 kümesine karşılık gelen noktalar kümesinin sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) -4 -2 -2 -4 2 4 2 4 5. K ile M arasındadır.5 2 i ve B _ 5 2 i noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 0 C) 5 B) 2 D) 10 2 9. LM . B) M noktası. C) N noktası. = 3 oranında iç. 8. B) Bir doğru ile dışında alınan bir nokta bir tek düzlem belirtir. B) Aykırı iki doğru aynı düzlemdedir. A B C Şekilde A. 6. L ile M arasındadır. I. 18. aşağıdakilerden hangisi zıt ışınlardır? A) 7AB B) 7BA C) 7CA D) 7AC ile 7AC ile 7BC ile 7BA ile 7BC 19.30º i olan açı geniş açı olduğuna göre. A _ . x için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 15º 1 x 1 90º B) 30º 1 x 1 105º C) 90º 1 x 1 180º D) 60º 1 x 1 105º 27 . olduğuna göre. LM . 7AB A’nı . . x + 1 . CB . AC . D) Paralel iki doğru bir düzlem belirtir.III D) I . + .IV B) II . L. Ölçüsü _ 2x . D) Aynı düzlemde hiç bir ortak noktası olmayan iki doğru birbirine paraleldir.2.Ücret II. MN . M.=. aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) L noktası. . C) Kesişen iki doğru bir tek düzlem belirtir.=. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin ekonomik işlevlerinden biridir? A) Mal ve hizmetleri üretmek B) Kuruluş yerini seçmek C) Üretim faktörlerini birleştirmek D) Gerekli olan sermayeyi sağlamak 2. N noktaları doğrusaldır.

Bütünleyeninin ölçüsü tümleyeninin ölçüsünün 4 katı olan açının ölçüsü kaç derecedir? A) 30 C) 50 B) 40 D) 60 Şekilde 7PC = 7OA ve 7PD = 7OB % dir. m _ BDEi = 145º % ve m _ EFG i = 40º olduğuna % göre. m _ HGB i = y ve x + y = 115º olduğuna göre. m _ BOA i = 3x . A ? B 15 ° 35° C 125° D E O D B C 12. B doğrusal. 14. B A D E ? A ? 85° C 52° E B 16. A F Şekilde 7AB ' 7CD \dir. OTURUM 11. % % m _ AEFi = x . m _ FED i kaç derecedir? A) 65 C) 110 B) 70 D) 120 Şekilde AB ' CD ’dir. x kaç derecedir? A) 15 C) 25 B) 20 D) 30 19. % m _ AECi = 85º ve % m _ ECD i = 52º olduğuna göre. % % m _ CBD i = 35º . % m _ BAC i = 15º ve % m _ ADEi = 125º olduğuna göre. C D E F F x E A ? H y G B A O 40° B 17. Ölçüsü 38º 23l 47m olan açının tümlerinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) 53º 37l 13m C) 51º 36l 13m B) 21º 36l 13m D) 22º 37l 13m 15.2. P 18. % m _ EOG i kaç derecedir? A) 55 C) 65 B) 60 D) 70 28 . % m _ DEC i kaç derecedir? A) 25 C) 50 B) 40 D) 65 D 20. Şekilde 7AB ' 7DE dir. % dir. m _ BOFi = 40º % olduğuna göre. % m _ CAD i kaç derecedir? A) 35 C) 45 B) 40 D) 60 A 13. m _ ABEi = 65º ve % m _ CDEi = 40º olduğuna göre. % m _ BAC i = 56º + 2x ve % m _ ACD i = 2x olduğuna göre. 7OC % % AOD nın açıortayı ve 7OE DOF % nın açıortayıdır. B 35° 145° C D C O D Şekilde A. % m _ BAEi kaç derecedir? A) 23 C) 38 B) 33 D) 85 D B 65° C 40° ? E Şekilde 7AB ' 7DE ’dir. O. m _ COEi kaç derecedir? A) 50 C) 70 B) 60 D) 80 ? E F 40° G Şekilde 7BC ' 7FG dir.25º ve % m _ DPC i = 35º olduğuna göre. % m _ CDEi kaç derecedir? A) 84 C) 104 B) 96 D) 124 C Şekilde 7BA ' 7DF ’dir.

“Yüksek Rönesans Döneminin en önemli sanat merkezi . adını Fransızcada “tahta at” anlamına gelen bir sözcükten almaktadır. B) İki duvar ya da ayağı birbirine bağlayan eğrisel biçimli taşıyıcı mimari ögedir. Rönesans Dönemi heykeltıraşları. aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Roma C) Moskova B) Paris D) İstanbul 3. heykellerinin konularını daha çok aşağıdakilerin hangisinden seçmişlerdir? A) Tevrat B) İncil ve hayvanlar C) Mitoloji ve doğa D) Tevrat. Barok tarzda yapılmış olan Versay Sarayı. • Aralarında hiçbir mantıksal ilişki bulunmayan gazete kâğıdı. • 1916 yılında İsviçre’nin Zürih kentinde ortaya çıkan bu akım. aşağıdaki şehirlerin hangisindedir? A) Roma C) Paris B) Padua D) Floransa 15. portalin üstünde yer alan daire biçimli bezeme ögesidir. • Horasların Yemini • Sabinlerin Kaçırılışı • Marat’ın Öldürülmesi Yukarıdaki tablo resimler hangi Neoklasisist sanatçıya aittir? A) Antonio Canova B) Tiziano C) Jacques Louis David D) Jean Dominique İngres 5. El Greco adlı sanatçı. • İtalya’da ortaya çıkmış bir sanat akımıdır.” sözü. aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin özelliklerinden birini söylemektedir? A) Barok B) Rönesans C) Fütürizm D) Maniyerizm 4. İncil ve Mitoloji 13. aşağıdaki akımlardan hangisinin en önemli temsilcisidir? A) Romantizm B) Empresyonizm C) Maniyerizm D) Neoklasisizm 17.. • Sözcük anlamı “yenide doğuş” tur.” diyen bir sanatsever. C) Katedrallerin ön cephesinde. Hakkında bilgi verilen sanat akımı. hangi sanat tarzında yapılmıştır? A) Barok C) Roman B) Gotik D) Neoklasik 6. • Akımın en önemli temsilcisi Hans Arp’tır. bronz parçaları gibi gündelik eşyalar bir araya getirilerek sanat eserleri yapılmıştır. • Eski Yunan ve Roma sanatları yeniden ön plana çıkarılmıştır.” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere. aşağıdaki ülkelerin hangisindedir? A) İtalya C) Almanya B) Fransa D) İspanya 2. “Resimde manzara önemini kaybetmiş.. OTURUM SANAT TARİHİ – 2 1. Michelangelo (Mikelancelo)’ya ait olan “Pieta” adlı heykel çalışmasının konusu. aşağıdaki sanat akımlarından hangisiyle ilgilidir? A) Maniyerizm B) Romantizm C) Rönesans D) Realizm 10.. “Bir eserin güzelliği. Bir resmin bünyesine uygun olarak yapıştırılan çeşitli kağıt parçaları ya da buna benzer gereçlerle yapılan esere verilen isim.. aşağıdakilerden hangisidir? A) İsa’nın doğumu B) İsa’nın çarmıha gerilmesi C) İsa’nın çarmıhtan indirilişi D) Ölü İsa’nın Meryem’in kucağında gösterilmesi 11. aşağıdakilerden hangisidir? A) Realizm C) Metafizik B) Empresyonizm D) Kübizm 8.. Avrupa’da Gotik sanatına öncülük eden devlet. Verilen bilgiler. İtalya’daki eğri kulesiyle ünlü Pisa Katedrali. şehridir. aşağıdakilerden hangisidir? A) Kolaj C) Portre B) Natürmort D) Non figüratif 14. Aşağıdaki bilgilerden hangisi vitrayla ilgilidir? A) Mimaride görülen Orta Çağ sanat akımıdır. Donatello’ya ait olan Gattamelata Atlı Heykeli. mermer.2. Sözcük anlamı “izlenimcilik” olan sanat akımı. aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Leon Battista Alberti B) Filippo Brunelleschi C) Lorenzo Ghiberti D) Donato Bramante 12.. tahta. kibrit kutuları.. D) Renkli camların bir kompozisyon oluşturacak biçimde yanyana yerleştirilmesi ve aralarının kurşun şeritlerle bağlanmasıyla elde edilen resim ya da bezeme türüdür. birden fazla mekân resme girmiştir. 7.. oranlarındaki uyuma bağlıdır. Maniyerizm hangi dönemin ölçü ve simetri anlayışına karşı çıkmıştır? A) Gotik B) Barok C) Sürrealizm D) Rönesans 16. aşağıdakilerden hangisidir? A) Pop Art C) Kübizm B) Dadaizm D) Soyut Resim 29 .. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fransa C) İtalya B) Almanya D) İngiltere 9...

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konuları arasında yer almaz? A) Muâmelât (Sosyal ilişkiler) B) Aile Hukuku (Münâkehât) C) İbadetler D) İnanç 30 . Sabit D) Ebu Hureyre 6. Aşağıdakilerden hangisi tefsir ilminin konusu değildir? A) Ayetlerin nüzül sebeplerini ortaya çıkarmak B) Ayetlerden yeni fıkhî hükümler ortaya çıkarmak C) Ayetlerin ihtiva ettiği anlamları geniş bir şekilde açıklamak D) Müfessirlerin ayetlerle ilgili. Barok ve Rokoko akımlarına bir tepki olarak . Fıkıh kelimesinin Hz.a. Mezhepler hangi dönemde oluşmaya başlamıştır? A) Hz.. Ekspresyonizmin en tanınmış yapıtı olan “Çığlık” adlı tablo eser. C) ‘‘Bu benim elde edebildiğim en güzel sonuçtur.I. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konularından Ukûbâtın karşılığıdır? A) Miras ve Vasiyet B) Suçlar ve Cezaları C) Akitler ve Sözleşmeler D) Evlenme ve Boşanma 7. yorumlarını nakletmek 2. Muhammed’in sünnetiyle C) Bölge halkının örf-âdetiyle D) Kendi re’yim ve içtihadımla 19. Fakih kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? A) Müfessir C) Mukallid B) Müçtehid D) Mütekellim 11. aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Edward Munch B) James Ensor C) Van Gogh D) Pablo Picasso 10. 17. Cebel’in Hz. Cebel’i Yemen’e vali olarak gönderirken ona ‘‘Gittiğin yerde ne ile hükmedeceksin?’’ diye sordu. D) “El-Muvatta” adlı eserini Halife Mansur kanunlaştırmak istemişse de içtihat hürriyetine engel olur düşüncesiyle kabul etmemiştir.’yı etkisi altına alan bir sanat anlayışı ve tarzıdır. “Neoklasisizm. aşağıdakilerden hangisidir? A) I. Dünya Savaşı’nın çıkması B) II. Mesud B) Abdullah b. Peygamber dönemi B) Tebe-i Tabiîn dönemi C) Tabiîn dönemi D) Sahabe dönemi 5. Muhammed (s. II Avrupa Asya Avrupa Amerika 4..” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan numaralandırılmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? I A) B) C) D) 16. Avrupa’da 1789 tarihinde gerçekleşen olay. Dünya Savaşı’nın sona ermesi C) Fransız Devrimi’nin gerçekleşmesi D) Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi 3. Muhammed’e verdiği cevaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Allah’ın Kitabıyla B) Hz. yüzyılın ikinci yarısında tüm . Aşağıdakilerden hangisi doğrudan fıkıh usulü ile ulaşılan bir ilkedir? A) Namazın farz oluşu B) Cuma namazının farz oluşu C) Emir kipinin zorunluluk ifade etmesi D) Cenaze namazının farz-ı kifaye oluşu 9. 19.2. Ömer C) Zeyd b.v)’in vefatından sonraki süreçte kazandığı ilk anlam aşağıdakilerden hangisidir? A) İbadetleri doğru ve eksiksiz yapabilme B) Dinin doğru biçimde anlaşılması C) Allah’a kulluk görevini bilinçli bir şekilde yapma D) İnsan haklarının neler olduğunu açıklama 8. Muhammed. Muaz b.II. Aşağıdakilerden hangisi İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin talebelerinden biri değildir? A) İmam-ı Evzaî B) İmam-ı Züfer C) İmam-ı Ebu Yusuf D) İmam-ı Muhammed 20. B) Örf.. Muaz b. Re’y (Kûfe) ekolünün kurucusu olarak kabul edilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir? A) Abdullah b. Hz. FIKIH – 1 1. OTURUM 18. Kim bundan daha güzelini bulursa onu kabul ederiz’’ diyerek sorunlar üzerinde düşünmeyi teşvik etmiştir.. 18. âdet ve teamülleri dikkate alan ‘‘istihsan’’ prensibine başvurmuştur. Hanefi mezhebi ve Ebu Hanife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kendisine teklif edilen Bağdat baş kadılığını kabul etmemiştir.

Uyuşturucu imalatında kullanılan bitkilerin ve bitki tohumlarının üretiminin kontrol altında tutulması aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? A) İstishab B) Sedd-i Zerai C) İstihsan D) Mesalih-i Mürsele 5. Viyana’da nezaket. garson. Fıkhî kavramlardan Müfsid’in tarifi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? A) Yapılması hoş karşılanmayan fiillerdir. aşağıdakilerden hangisidir? A) Aşk-ı Memnu B) Yaprak Dökümü C) Eylül D) Handan 19. suçsuz ve borçsuz olarak doğar. Sabit D) Hz.’’ D) ‘‘Beraet-i zimmet asıldır. Muhammed’in evcil eşeklerin etinin yenilmesini yasaklaması.2. etrafınızdaki yüzlerde gülümsemenin eksik olmaması sanki bir genel kuraldır. C) Farz ve vacib olmadığı hâlde Peygamberimizin yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği fiillerdir. Revaha B) Abdullah b. kazanılmış hakların korunmasını ifade eden fıkhî hüküm aşağıdakilerden hangisidir? A) İstihsan B) İstishab C) Sedd-i Zerai D) Mesalih-i Mürsele 2. Tanzimat edebiyatından sonraki edebiyat dönemi. Yukarda izah edilen fıkıh kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A) ‘‘Zarar ve mukabele bizzarar yoktur. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait bir eser değildir? A) Yüksek Ölçekler B) Efruz Bey C) Yalnız Efe D) Kiralık Konak 31 . Ömer 17. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Beş Hececiler’’ adıyla anılan şairlerden biri değildir? A) Halit Fahri Ozansoy B) Orhan Seyfi Orhon C) Enis Behiç Koryürek D) Mehmet Akif Ersoy 13. 18. Bu içtihad çeşidine ne denir? A) Şûra İçtihadı B) İçtihad C) İçtihad Ehliyeti D) Müçtehid İçtihadı 3. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fecr-i Âti Dönemi B) Servet-i Fünun Dönemi C) Millî Edebiyat Dönemi D) Cumhuriyet Dönemi 16. Terim olarak.’’ C) ‘‘Şek ile yakîn zail olmaz. “daha önce varlığı bilinen bir durumun aksine delil bulunmadıkça varlığını koruduğuna hükmetmek” anlamına gelen. Aşağıdakilerden hangisi sahabe döneminde fakihliğiyle öne çıkan sahabiler arasında yer almaz? A) Abdullah b. Hz. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman. Mesud C) Zeyd b. Her insan günahsız. herkeste terbiye eseri görürsünüz. Sanık suçlu olduğu ispat edilene kadar suçsuzdur. Aşağıdakilerden hangisi müctehitte aranan şartlardan biri değildir? A) Kitab ve Sünnet’i iyi bilme B) Yaşadığı çağın gereklerini bilme ve içinde yaşadığı toplumu tanıma C) Sahabe döneminde yaşamış olma D) Delillerden hüküm çıkarabilecek yeteneğe sahib olma 4.’’ TÜRK EDEBİYATI – 6 1. Hz. terk edilmesi ise günah olmayan fiillerdir. Asık suratla sert bir muameleye burada hedef olmuş bir kimse görmedim ve hatta işitmedim. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fıkra B) Sohbet C) Gezi yazısı D) Makale 15. arabacısı. fakat geneldir: Tramvay biletçisi. D) Bir ibadeti bozan. Şehrin neresinde gezerseniz geziniz. Peygamber’in vefatından sonra müctehid sahabiler bir sorunla karşılaştıklarında görüş birliği ile çözüm üretmeye çalışmışlardır. fıkhî hükümlerin kaynağı olması açısından sünnetin hangi işlevine örnek oluşturur? A) Teyit ediciliğine B) Açıklayıcılığına C) Kur’an’ın genel hükümlerini sınırlandırıcılığına D) Kur’an’ın değinmediği konularda yeni hüküm getiriciliğine 20. OTURUM 12. Bu metnin türü. falan falan sınıflara mahsus değil. bir anlaşmayı tümüyle veya kısmen geçersiz kılan fiillerdir. İçkinin üç aşamada haram kılınması Kur’an’ın teşrîdeki hangi yöntemine örnek oluşturur? A) Teşrî’ C) Tedricilik B) Kolaylık D) Genişlik 14. B) Yapılması iyi ve güzel olup sevab kazandıran.” B) ‘‘Eşyada asıl olan mübahlıktır.

Bu paragrafta sözü edilen sanatçı. D) Realist ve natüralist akımların etkisinde kalınmıştır. Aruzu halkın konuşma diline başarıyla uygulamış. sanatçıları bir araya getirmek. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Ahmet Haşim . sanat anlayışını da ortaya koymaktadır. Dönemi başlamıştır. Faruk Nafiz Çamlıbel’e ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır? A) Dinle Neyden B) Çoban Çeşmesi C) Yıldız Yağmuru D) Han Duvarları 15.Aziz İstanbul 20. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Edebiyatı Döneminin özelliklerinden biri değildir? A) Toplum gerçeklerine değinen eserler verilmiştir. ‘‘Avrupa Mektupları’’ aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Cenap Şahabettin B) Tevfik Fikret C) Mehmet Rauf D) Ahmet Haşim 8.Rubâb-ı Şikeste D) Yahya Kemal . yazdığı manzum hikâyelerde yoksul insanların yaşamını gerçekçi bir görüşle aktarmıştır.’’ diyen şair. yalın dil ve aruz ölçüsüyle şiirler yazdı. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti topluluğunun amaçlarından biri değildir? A) Kamuya açık toplantılar düzenleyerek halkı. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatı sanatçılarından biri değildir? A) Halide Edip Adıvar B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Hüseyin Cahit Yalçın 18. B) Dil ve anlatım süslü. C) Roman ve hikâye türlerinde Batı tekniğine uygun örnekler verilmiştir. halkın sorunlarını dile getirmek D) Genç yetenekleri. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro türünde yazılmamıştır? A) Canavar (Faruk Nafiz Çamlıbel) B) Aziz İstanbul (Yahya Kemal Beyatlı) C) Hançer (Reşat Nuri Güntekin) D) Kösem Sultan (Tahsin Nahit) 10. her ne demişsem görüp de söylemişim.’’ cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A) Servet-i Fünun B) Tanzimat C) Millî Edebiyat D) Fecr-i Âti 13. Türkçeyi aruza başarıyla uyguladı. edebiyatın ve diğer bilimlerin ilerlemesini sağlamak C) Millî kaynaklara yönelmek. Neo . aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Haşim B) Cenap Şahabettin C) Mehmet Emin Yurdakul D) Yahya Kemal Beyatlı 16. sanatlı ve ağır bir nitelik kazanmıştır. aşağıdakilerden hangisidir? A) Ömer Seyfettin B) Mehmet Akif Ersoy C) Reşat Nuri Güntekin D) Halide Edip Adıvar 7.Safahat C) Tevfik Fikret .klasik tarz adı verilen anlayışla. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya dayalı edebî metindir? A) Edebî Tenkit B) Roman C) Gezi Yazısı D) Hatıra 12.. ‘‘Hayal ile yoktur benim alışverişim. 11.2. OTURUM 6. aşağıdakilerden hangisidir? A) Batıcılık B) Türkçülük C) Osmanlıcılık D) İslâmcılık 14. Avrupa’nın biliminin. Bu parçada tanıtılan sanatçı. Ahmet Haşim aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir? A) Şiir B) Fıkra C) Gezi yazısı D) Tiyatro 32 . toplumu aydınlatmak 17. ‘‘1911’de Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisiyle . edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek B) Dilin.Kızıl Elma B) Mehmet Akif Ersoy . Saf şiirin önemli temsilcileri arasında yer aldı. Aşağıdaki dergilerin hangisinde ‘‘Türkçülük’’ bir akım olarak ön plana çıkmamıştır? A) Genç Kalemler B) Türk Yurdu C) Yeni Mecmua D) Servet-i Fünun 9.. teknolojisinin yanında yaşama tarzının da Osmanlı halkı tarafından benimsenmesi gerektiğini öne süren görüş. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden biri değildir? A) Ömer Seyfettin B) Tevfik Fikret C) Ali Canip Yöntem D) Mehmet Emin Yurdakul 19.

VA . Voltmetre Paralel bağlanır.V C) V q B) q.Seri bağlanır. 9. E V +q A Şekildeki +q yükünü A noktasından B noktasına taşımak için yapılan iş (WAB) hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) WAB= q (VB . siyel) ölçer. Sığası 10-11 F olan bir kürenin yarıçapı kaç cm’dir? (k=9.V 2 q D) V 10. lanır. C) Seri bağlanır. Gerilim (potansiyel) ölçer. Akım ölçer. OTURUM FİZİK – 6 1.yük değişim grafiği görülmektedir. +3q r +q 3r 8.10 C 1 -9 B) E C) + E D) + E – 3.VB) C) WAB= q (VA + VB) D) WAB= q .109 Nm2/C2) A) 1 B) 3 C) 6 D) 9 V B 6. Akım ölçer. 33 . Aşağıdakilerden hangisinde noktasal yük çiftlerinin oluşturdukları elektrik alanın kuvvet çizgileri doğru gösterilmiştir? A) E Şekildeki devrenin eşdeğer sığası kaç C’dir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 5. 2C 2C 2C 6C + – Şekildeki iletken küreleri birleştiren tel üzerindeki anahtar kapatılırsa.2. 4. kürelerin ortak potankq siyeli kaç r olur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 V 2. (potansiyel) ölçer. Elektrik Yükü (C) 3q q = 8. VB – – + – + O 3m q = 10 C 2 -8 2m 2q q 0 V 2V 3V Elektrik Potansiyeli (V) Şekildeki yüklerin O noktasında oluşturdukları potansiyel kaç Volt’tur? (k=9. Aşağıdaki sembollerden hangisi kondansatör sembolüdür? A) C) B) D) 11.109 Nm2/C2) A) 33 B) 44 C) 55 D) 66 Yukarıda yüklü bir kürenin potansiyel . nır. Aşağıdakilerden hangisi elektrik yükü birimidir? A) Joule C) Metre B) Coulomb D) Volt 4. Gerilim Akım ölçer. Akım ölçer. Bu grafiğe göre kürenin sığası hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) q. Basit bir elektrik devresinde bulunan devre elemanlarından ampermetre ve voltmetre ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Ampermetre A) Seri bağlanır.10-3 F sığaya sahip bir kondansatör kaç V’luk potansiyel farkı altında 20J enerji depo edebilir? A) 50 C) 200 B) 100 D) 400 B) Paralel bağla.VA) B) WAB= q (VA . 7. Paralel bağlaGerilim (potan.nır. D) Paralel bağSeri bağlanır. Gerilim (potansiyel) ölçer.

C) Akım şiddetini değiştirmek için kullanılır.5 D) 6 D ε İç dirençleri önemsiz. R=5 r' = 2 ε'= 6 V 19. hep aynı yönde akan akıma doğru akım denir. 220 Voltluk elektrik kaynağına direnci 11 Ω olan bir elektrik ocağı bağlanıyor. Motorlu taşıt kullanabilmek için aşağıdaki belgelerden hangisine sahip olmak gereklidir? A) Lise diploması B) Sürücü belgesi C) Üniversite diploması D) Araç sahiplik belgesi 14. dinamo gibi araçlara üreteç denir. Direnci 10 ohm olan bir elektrik ütüsünden 8 amperlik akım geçmektedir. Buna göre. R = 20 i + – V= 30 Volt 18. C-D uçları arasındaV ki potansiyele (VCD) oranı AB VCD kaçtır? A) 2 3 B) 1 C) 3 2 D) 2 ε 3. D) Direnci ölçmek için kullanılır.67 C) 3 B) 1. emk’leri 4 volt olan üç özdeş pil şekildeki gibi A-B ve C-D uçlarına bağlanıyor. elektrik alanı oluşturarak akım geçmesini sağlayan pil.III B) I . I.Bir iletkende. OTURUM 12. 15.III TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 1. B) B sınıfı sürücü belgesi alabilir.Bir iletkende. Bir iletken telin herhangi bir kesitinden 1 dakikada 90 Coulombluk yük geçiyor. C) H sınıfı sürücü belgesi alabilir.Pil ve akümülatörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler. Elektrik akımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II . A-B uçları arasındaki potansiyelin (VAB). Ocaktan geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 2420 C) 110 B) 1210 D) 20 r=1 + – 16. Elektrik akım devrelerinde kullanılan reosta’nın görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır? A) Potansiyel farkı ölçmek için kullanılır. Ω Yukarıdaki birim-sembol tablosuna göre 1. telden geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 1. III. Sürücü adayları aşağıda verilenlerin hangisinden sağlık muayenesine tabi tutulmaz? A) Kulak-burun-boğaz hastalıkları B) Ruh ve sinir hastalıkları C) Diş hastalıkları D) İç hastalıkları ε C ε ε ε Şekildeki devreden geçen akım şiddeti (i) kaç amperdir? A) 0. Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi bulunanlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sürücü belgesi verilmez. Motor çalışırken devreden geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 9 B) 6 C) 4 D) 3 20. D) A1-A2 sınıfı sürücü belgesi alabilir.II D) I . II. B) Akım şiddetini ölçmek için kullanılır.5 B) 3 C) 9 D) 15 13. Nicelik Sembol Birim Direnç 1 Potansiyel fark V 2 Güç 3 Watt ε= 30 V Emk’sı f = 30 V . içdirenci 1 Ω olan bir akünün uçları arasına R=5 Ω’luk direnç ve zıt emk’sı f l = 6 V iç direnci 2 Ω olan motor şekildeki gibi bağlanmıştır. Bu ütünün gücü kaç wattır? A) 800 C) 640 B) 720 D) 360 34 .II .2. 2 ve 3 nolu yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirildiğinde tablo doğru olur? 1 A) B) C) D) R R V P 2 W V R V 3 P P P R 17. A B 2.

788 51.1 B) 2 . kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır.1 .II . Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasıdır? A) Park hâlindeki araçta yangın çıkması B) Yayanın banket dışında yürümesi C) Motosikletle yolcu taşınması D) Aracın yayaya çarpması 14.Araçları kaza yerinden çekmek A) I . ? Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. Kaza Sayısı (Yaralanmalı) 83. İlk yardımcı yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A) Şokun engellenmesi B) Kanamanın durdurulması C) Zihinsel aktivitenin korunması D) Sindirim işlevinin rahat olması Ülke Türkiye Polonya Fransa Almanya 11. kemerini gevşetmiş.078 90.2 . Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesi alacaklarda aranan şartlardandır? A) Hükümlü olmamak B) Lise mezunu olmak C) Meslek sahibi olmak D) Askerlik yapmış olmak 13.640 6. Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir? A) Önceden bilinmesi B) Doğal olaylardan olması C) Toplumsal düzeni koruması D) Önlemlere bağlı olarak azalması 5. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede de aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle olması gerekir? A) Bilincin kaybolması B) Reflekslerin kaybolması C) Dolaşımın durması ve kalp atımlarının alınamaması D) Solunumun durması ve göğüs hareketlerinin olmaması 9. Trafik kazalarında olay yerine ışıklı işaret veya yansıtıcı koymanın amacı nedir? A) Yaralılarda oluşan kırık kemikleri sabitlemek B) Diğer sürücülerin dikkatini çekerek uyarmak C) Çok sayıda yaralının olduğunu bildirmek D) Yaralılardaki dış kanamayı durdurmak 6.000 Araca Düşen Ölü Sayısı 41 36 17 12 15. Kapalı yaralarda uygulanan soğuk uygulamanın amacı nedir? A) Vücut sıcaklığını düşürmek B) Enfeksiyon oluşumunu engellemek C) Kan damarlarının büzülmesini sağlamak D) Kan damarlarının genişlemesini sağlamak 35 .534 Ölü Sayısı 4.613 100. İlk yardım yapacak olan kişi.3 C) 2 .Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek III.III 7. trafikteki araç sayısı ile oranlandığında en fazla ölüm hangi ülkede meydana gelmektedir? A) Almanya C) Fransa B) Polonya D) Türkiye 16.Yazılı sınav 2.3 D) 3 .III D) I . Motorlu taşıt sürücü adayları aşağıda verilenleri hangi sıra ile başarılı bir şekilde tamamladıklarında sürücü belgesi almaya hak kazanırlar? 1. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamalarına ait bir özelliktir? A) Yayılarak. kazazedenin yakasını açmış. Kara yolunda her yıl araçların çarpması sonucu binlerce yaya yaralanıyor veya hayatını kaybediyor.220 354. yavaş akması B) Sızıntı şeklinde kanama olması C) Koyu kırmızı renkte kanın az basınçla devamlı akması D) Parlak açık kırmızı renkte kanın fışkırır tarzda akması 10.2.II C) II .İlk yardım tedbirlerini almak II. bacaklarını 30 cm. Yayaların aşağıda verilen hangi özelliği bu kazaların sebeplerindendir? A) Kurallara uymaları B) Lise mezunu olmamaları C) Aceleci ve dikkatsiz olmaları D) Sürücü belgelerinin olmaması 12.525 5.1 8.3 . aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A) Kırık kontrolünün yapılması B) Kanamanın kontrol edilmesi C) Şok pozisyonunun verilmesi D) Hava yolu açıklığının sağlanması Buna göre.058 6.Uygulama sınavı A) 1 . Aşağıdaki tabloda 2005 yılına ait bazı ülkelerdeki trafik kazalarına ilişkin veriler bulunmaktadır.Kurs eğitimi 3.2 . OTURUM 4. Trafik kazasını gören veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdür? I.III B) I .

II D) I . D) 20.Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması III.’’demiş. Bir masal metni içerisinde aşağıdaki türlerin hangisine rastlanmaz? A) Efsane C) Fıkra B) Semai D) Dua 19. yy.Çıkık bölge askıya alınarak hastaneye ulaştırılmalı A) Yalnız I C) I . B) Okuyucunun hayal gücüne fazla bir şey bırakılmaz.II C) II . ‘‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’’ adlı romanın yazarı. gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa anlatıdır? A) Roman C) Masal B) Hatıra D) Öykü 10. bütünüyle hayal ürünü. C) 19. OTURUM 17.2.III B) I . görgü ve izlenimleri yansıtan yazıya ne ad verilir? A) Fabl B) Halk hikâyesi C) Gezi yazısı D) Deneme 3. 20. Aşağıdakilerden hangisi. Masallarda olaylar önemlerine göre sıralanarak aktarılırken aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz? A) ‘‘-miş’’li geçmiş zaman B) Şimdiki zaman C) Geniş zamanın rivayeti D) Gelecek zaman 2. I.Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir? A) I . tam bunu düşünürken kral sormuş: ‘‘Sen söyle bakalım. yy. Bir kimsenin yaşam öyküsünü kendisinin yazmasıyla oluşan eserlere ne ad verilir? A) Anı C) Monografi B) Otobiyografi D) Biyografi 7.II . Aşağıdaki türlerden hangisi.III D) I . Çıkık vakalarında ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? I. gördüğü ve incelediği yerlerden edindiği bilgi. aşağıdakilerden hangisidir? 8.III 12. yy. yy. Batı’da masallar üzerine ilk sistemli araştırmalar kaçıncı yüzyılda başlamıştır? A) 17. Fabllerin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sorunları tartışıp bir sonuca ulaşmak B) Bilim-teknik konularını açıklamak C) Karşıt görüşleri birleştirmek D) Ahlak dersi vermek 5. Egzoz gazı zehirlenmelerinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A) Tansiyon yükselmesi B) Kandaki oksijen miktarının artması C) Kanın oksijen taşımasının engellenmesi D) Kana karbonmonoksit girişinin engellenmesi A) Yaşam öyküsü B) Fabl C) Eleştiri D) Hatıra 4. Aşağıdakilerden hangisi kahramanlık hikâyesidir? A) Âşık Garip B) Tahir ile Zühre C) Kerem ile Aslı D) Köroğlu 11. gelişme ve sonuç bölümleri içerir. D) Çok belirgin giriş.Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli II. aşağıdakilerden hangisidir? A) Sait Faik Abasıyanık B) Halide Edip Adıvar C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Peyami Safa 36 . ‘‘Nasıl kokuyor bu saray?’’ Tilki özür dilemiş: ‘‘Üzerinize afiyet nezleyim.Merkezi sinir sistemi üzerine uyuşturucu etki II. nesirle söylenmiş. Tilki. B) 18. Bir yazarın yazdığı.” Bu metnin türü. C) Okuyucunun merak duygusu sürekli canlı tutulur.Çıkık eklem yerine oturtulmalı III. Sağlık kuruluşuna naklinin acil yardım ekibi ile yapılması zorunlu olan kırık vakaları aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayağında kırık olanlar B) Omurgasında kırık olanlar C) Çene ve yüzünde kırık olanlar D) Kaburga ve göğüs kemiğinde kırık olanlar 9. 18. Aşağıdakilerden hangisi Çehov tarzı hikâyelerin özelliklerinden biridir? A) Olay örgüsünün önemi azaltılmıştır.II .III DİL ve ANLATIM – 7 1.III B) I . La Fontaine’den çeviri yaparak fabl türünün Türk edebiyatındaki başarılı örneklerini ortaya koymuştur? A) Orhan Veli Kanık B) Ferit Edgü C) Mehmet Kaplan D) Memduh Şevket Esendal 6.

Aşağıdakilerden hangisi tragedyanın özelliklerinden biri değildir? A) Kişiler.12 göre.( 5 2 3 B) R .( 3 2 2 C) R . jest ve mimiklere dayanır. f _ 2 i değeri kaçtır? A) .5 olduğuna göre. OTURUM 13. D) Çok seslilik ve çoğulculuk önem kazanmıştır. yazdığı tiyatrolarla ün yapmıştır? A) J. Aşağıdakilerden hangisi çift fonksiyondur? A) f _ x i = x + sin x B) h _ x i = x + x 4 3 3 2 C) g _ x i = 3x + 2x D) s _ x i = x + cos x 6.7 i = 4x . D) Seyircide acıma ve korku duyguları uyandırarak ruhu tutkulardan kurtarma amacı hedeflenir. Toplumun gülünç ve aksak yanlarını gösteren komedyalara ne ad verilir? A) Karakter komedyası B) Töre komedyası C) Entrika komedyası D) Yergi komedyası 3. C) Farklı anlatım tekniklerine aynı metin içinde yer verilebilir.5 olduğuna 2x . _ fof i_ x i = 4x . Aşağıdakilerden hangisi.6 - 16. f _ x i = 3x .# 6 - D) R . çoklukla halktan insanlardır. Bu parçada tanıtılan çağdaş Batı romanı anlatım tekniği. R $ R ’ye f ve g fonksiyonları -1 için. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının edebiyatımıza getirdiği yeniliklerden biri değildir? A) Yerli konulara önem verilmesi B) Sanatın bir tür oyun olarak görülmesi C) Romanlarda her kesimden halkın anlatılması D) Sözlü gelenek ürünü olan masal. Batı romanında sık başvurulan bu anlatım tekniği bir alıntının. ses taklidi. C) Eser baştan sona kadar ciddi bir hava içinde geçer. Aşağıdakilerden hangisi meddah tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir? A) Hareketten çok. g _ 4 i = 2 ve f _ 3 i = 4 ise _ fog . aşağıdakilerden hangisidir? A) Montaj B) Bilinç akımı C) Leitmotiv D) Görece zaman anlayışı 2.2x D) 2x . Batı edebiyatında. B) Erdeme ve ahlaka üstün değer verilir. Joyce B) Tolstoy C) Dostoyevski D) Moliere 4. D) Dekor olarak yeni dünya adı verilen bir paravana ile bir tezgâh ya da birkaç iskemle kullanılır. f _ 3x . aşağıdakilerden hangisidir? A) Seyirciyi sahneye yabancılaştırmak B) Kalıplaşmış gerçekleri savunmak C) Tabiatı anlatmak D) İnsanları güldürmek 15. bir davranış biçiminin ya da belli bir özelliğin roman boyunca sürekli biçimde yinelenmesidir.’’ ilkesinden hareket eder. 17.1 i_ 2 i kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 19.3 18.2.3 olduğuna göre. f _ x i ’in kuralı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 1 . A) R . B) Meddah denilen tek bir oyuncu tarafından oynanır.2x C) 2x + 1 B) 3 . f _ x i = 2 ise f _ 2x i ’in f _ x i cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? x-1 A) 2f _ x i 2 f _ xi C) 2 2 D) 4f _ x i 2 B) f _ x i 2 37 .1 B) 3 C) 7 D)11 14. C) Dinleyicilerin toplandığı yerlerde yüksekçe bir yere çıkılarak sergilenir. Aşağıdakilerden hangisi postmodernist romanların genel özelliklerinden biri değildir? A) ‘‘Sanat şahsi ve muhteremdir. Epik tiyatronun temel amacı. MATEMATİK – 7 1. destan ve halk hikâyelerinin yeniden canlandırılması 5.# . f fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? -1 20. B) Romanın uydurma ve kurmaca olduğunun altını çizer.

2 G x 1 3 ] . cos _ 3x + 1 i değeri kaçtır? 2x . f _ x i = * x . f _ x i = 2x . lim x + 5 . + .5.3 a .5 2 C) 0 B) . x 1-2 ] B) f _ x i = [ 2x + 5.8 B) . x . xH3 \ C) y 2 -2 0 x 2x .43 C) 43 B) 33 D) 63 15. x 1-2 ] 5. f _ x i =.27 .4x .10 C) . y 4 3 y=f(x) 2 1 2 3 6 x 12. OTURUM 14.1 A) . lim 2 x değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? x"3 1 B) y A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 2 0 2 x 16.1. f: R $ R. a kaçtır? A) 3 B) 9 C) 18 D) 30 3 A) .1 B) 0 C) 2 D) 3 2 2 0 2 x 8. . .9 D) . lim sin 2x değeri aşağıdakilercos x x" r den hangisine eşittir? A) .2x . lim d x + 2 n değeri aşağıdax"3 x + 1 kilerden hangisine eşittir? D) y A) 1 B) 2 C) e 2 D) e 4 2 0 x 11.2x + 1.4 D) 8 19. 3x . f _ x i =.1 2 D) 5 x"3 2 2 9.2x + 1.3 B) 1 C) 2 D) 6 38 .5.k + 1 fonksiyonu x-5 sabit fonksiyon olduğuna göre. D) f _ x i = [ . f: R $ R. -2 G x 1 3 A) f _ x i = [ ] 2 x .5 x H 5 ise f_ xi = * 2 2x + 3 x 1 5 ise f _ .3 5 2 D) 3 -3 -2 0 13.1 17.1 x " -1 lim A) . lim x .5 i + f _ 5 i kaçtır? A) . xH3 \ Z 5.8 değeri kaçtır? x+1 x ".5 3 3 C) 2 3 B) . x ! 3 ise 18.7 2 Yukarıda grafiği verilen fonksiyon hangi x değeri için sürekli değildir? A) . k kaçtır? A) . x + 2 .x .3 .7x . lim x .2x.2 G x 1 3 ] 2x + 1.8 C) 4 B) . fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) y 2.1 D) 11 10.7.x + 5x değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) .5 değeri kaçtır? x"1 2 x . xH3 \ Z . x . x = 3 ise fonksiyonu R’de sürekli olduğuna göre.2 . . fonksiyonunun parçalı fonksiyon biçiminde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Z .2 G x 1 3 ] 2x. x 1-2 ] C) f _ x i = [ . xH3 \ Z x 1-2 ] .5 C) 8 B) .5.

Laktik asit Kemosentetik ototrof canlılar..III B) I . Aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızını etkileyen genetik faktörlerden biri değildir? A) Klorofil miktarı B) Stoma sayısı C) CO 2 yoğunluğu D) Sitoplazmanın su miktarı 4.2.II .III D) I .Karbondioksit IV.Azotlu organik baz III. Aşağıdakilerden hangisi endotermik reaksiyon değildir? A) Hareket. 4 A D) 7. f _ x i = 4 .III .3.V C) II . I.5 A B) 7. I.5C’lu şeker II. OTURUM 20.V BİYOLOJİ – 7 1.1 .Fosfat grubu Bir nükleotidin yapısında yukarıdakilerden hangileri bulunur? A) I . fonksiyonunun sürekli olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? A) 7.Amonyak II. Hücrede. Işık enerjisi ile fotosentezde suyun iyonize olarak ayrılmasına ne denir? A) Fotofosforilasyon B) Fosforilasyan C) Glikoliz D) Fotoliz 15. organik besin sentezi için gerekli olan kimyasal enerjiyi. Pürivik asitten etil alkolün oluştuğu reaksiyonda aşağıdaki moleküllerden hangisi açığa çıkmaz? A) CO 2 C) ATP B) NAD + 10.V B) I .Nitrit III. Oksijenli solunumun krebs çemberi ve elektron taşıma sisteminde. x . elektronların enerji düzeyi aşağıdakilerin hangisinde en yüksektir? A) Oksijende B) Sitokrom c’de C) Sitokrom a’da D) Koenzim Q’da 9.IV . ışık enerjisi ile ATP sentezlenmesine ne denir? A) Fotofosforilasyon B) Oksidatif fosforilasyon C) Karbon tutma reaksiyonları D) Substrat düzeyinde fosforilasyon 3. Fotosentezin ışık reaksiyonlarında.III . Pürivik asidin oksijenli ortamda CO 2 ve H 2 O\ya kadar parçalanması ökaryotik bir hücrenin hangi kısmında gerçekleşir? A) Kloroplastta B) Sitoplazmada C) Mitokondride D) Endoplazmik retikulumda 2. kloroplast içerisinde bulunmaz? A) Siyanobakteri B) Yeşil bitki C) Öglena D) Alg 12.II . kasılma B) Oksijenli solunum C) Aktif taşıma D) Sinirsel iletim 8. Oksijenli solunum sonucunda aşağıdakilerden hangisinin miktarında artış olur? A) Oksijen B) Karbondioksit C) Enzim D) Glikoz 5.1.II C) II . . Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde doğrudan kullanabildikleri enerji çeşidine ne denir? A) Işık enerjisi B) Isı enerjisi C) ATP enerjisi D) Nükleer enerji 7. ATP’nin hidrolizi ile ne elde edilir? A) Deoksiriboz şeker B) Guanin bazı C) Enerji D) Su 13.4. 4 A C) 73.Demir V.III D) Etil alkol 39 . Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde klorofil. 5 A 6. Kas hücrelerinin enerji elde etmek için maddeleri kullanım sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Kreatin fosfat " ATP " Glikoz " Glikojen B) ATP " Glikoz " Kreatin fosfat " Glikojen C) Glikojen " Glikoz " Kreatin fosfat " ATP D) ATP " Kreatin fosfat " Glikoz " Glikojen 11.IV D) II . Hem fotosentezde hem de oksijenli solunumda görev alan ETS molekülü hangisidir? A) Sitokrom C) Oksijen B) Plastokinon D) Klorofil 14. yukarıdakilerden hangilerini okside ederek oluştururlar? A) I .

günümüzde Yahudiler için zorunlu bir ibadettir. Bakire Meryem ve Kutsal Ruh’tan doğmuştur. C) Yahudilere göre “Elohim” ve “Yahova” Tanrı’nın özel isimlerinin başında gelir. Yakub D) Hz.içmeden ve cinsellikten uzak durarak tutulan oruç ibadeti. D) DNA’nın çift ipliği tek ipliğe dönüşür. Aşağıdaki incillerden hangileri “Sinoptik İnciller” arasında yer almaz? A) Matta C) Luka B) Markos D) Yuhanna 20. B) Hz. • İsa’nın tanrılığını savunanların görüşleri kabul edilmiştir. B) Yahudilere göre Tanrı. bu DNA zincirinde toplam kaç hidrojen bağı vardır? A) 25 B) 50 C) 65 D) 75 6. • Farklı bir çok İncil’in içerisinden dört tanesi sahih olarak seçilmiştir. OTURUM 16. Vatikan B) MS 652. B) Süleyman Mabedi’nin yıkılmasının ardından sembolik hâle gelmiştir. her şeyi yaratan ve hükmeden yüce bir varlıktır. D) Yahudiler Tanrı’ya Ha-şem ve Adonay diye seslenirler. 2. 10. Yahudilik. Baba’nın sağında oturmaktadır. D) Yılda üç defa (üç bayramda) yapılması emderilmektedir. İsa. İslam dininde yeme . DİN. Hristiyanlık B) İslam. 8. Tek Tanrı inancı.2. • Bizans İmparatoru Konstantin tarafından düzenlenmiştir. ölümünün ardından üçüncü gün dirilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi Yahudilerin Tanrı inancını doğru olarak yansıtmaz? A) Yahudilere göre Tanrı. Hristiyanlık 17. tek tanrıyı temsil eden üç unsurdan oluşur. B) İki özdeş DNA molekülü ortaya çıkar. RNA’nın hücredeki asıl görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Oksijenli solunum B) Protein sentezi C) Boşaltım D) Sindirim KARŞILAŞ. Yahudi hacılarının ibadet yeridir. Aşağıda isimleri verilen dinlerin hangisinde peygamber inancı vardır? A) Budizm C) Zerdüştlük B) Hinduizm D) Şamanizm 18. Hristiyanlık ve İslam dini hangi peygamberin dinî geleneğinin temsilcisidir? A) Hz. TAR. aşağıdaki dinlerden hangisi ile daha çok benzerlik gösterir? A) Hristiyanlık B) Hinduizm C) Yahudilik D) Budizm 4. Yahudilik. Hristiyanlara gönderilmiş bir peygamberdir. İshak 9. aşağıdaki dinlerin hangisinde görülmektedir? A) İslam. 40 . DNA’daki genetik bilgiye uygun olarak RNA aracılığı ile protein sentezlenmesi olayına ne ad verilir? A) Sentral dogma B) Replikasyon C) Transkripsiyon D) Translasyon 3. C) Hz. en belirgin şekilde. Nuh C) Hz. Hristiyanlığın temel inanç esaslarının belirlendiği bu toplantının (Konsül) yeri ve zamanı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) MS 125. Hristiyanlık D) İslam. İbrahim B) Hz. Yahudilik C) Yahudilik. C) Kudüsteki Ağlama Duvarı. – 2 1. DNA’nın kendini yarı korunumlu eşlemesi sonucu ne oluşur? A) DNA’daki şifrelerde değişiklik olur. İznik D) MS 728. Hristiyan inanç sistemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hz. İsa. DNA’daki genetik bilgiye uygun olarak sentezlenen mRNA’daki üçlü baz dizisine ne denir? A) Kodon C) Ribozom B) Antikodon D) Aminoasit 7. Yahudilikte hac ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hac ibadeti. İsa. C) DNA’dan RNA’ya aktarılan bilgi farklılaşır. 50 nükleotidli bir DNA zincirinde 10 tane A nükleotidi varsa. Efes 5. İstanbul C) MS 325. İsa. D) Hz. Yahudilere göre Yazılı Kutsal Kitab’ın tefsiri kabul edilen sözlü kutsal kitapların adları nelerdir? A) Tevrat ve Tora B) Tanah ve Eski Ahit C) Nevim ve Ketuvim D) Talmud ve Mişna 19.

Hristiyanlık C) Nanak’ın doğum günü . aşağıdakilerden hangisidir? A) Noel C) Fısıh B) Paskalya D) Roş Haşona 18. 20.İsmet C) Emanet . Paskalya Bayramından önceki kırk gün oruç tutan. haftalık ibadetlerini topluca yerine getiren bir kişinin hangi dinin mensubu olduğu söylenebilir? A) Yahudilik B) Budistlik C) Hristiyanlık D) Hinduizm 16.Sihizm D) Buda’nın aydınlandığı gün Budizm 2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Yom Kippur’un anlamı ve hangi dinin kutsal günü olduğu doğru olarak verilmiştir? A) Kefaret günü . İsa’nın öldükten sonra dirilişi anısına kutlanan bayram. Kendilerini çoğunlukla “Mesih İnanlıları” bazen de “Müjdeciler” olarak tanıtan ve ülkemizde misyonerlik çalışmaları ile gündeme gelen Hristiyan grup aşağıdakilerden hangisidir? A) Yahova Şahitleri B) Evanjelik Hristiyanlar C) Adventist Hristiyanlar D) Mormonlar (Mormon Hristiyanları) 3. B) Her müslümanın bütün peygamberlere iman etmesi farzdır.Stupa C) Aron .Fetanet D) İsmet .1965 yılları arasında yaptıkları bir toplantıda dinler arası diyalogun gerekli olduğunu kararlaştıran Hristiyan mezhebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ortodokslar B) Protestanlar C) Yahova Şehitleri D) Katolikler 15. Yahudilerin ibadet yeri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Katedral .Havra 19. “Dinler Arası Diyalog” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bir dinin mensuplarının kendi doğrularını başka dinlerin mensuplarına kabul ettirme çabası B) Farklı dinden insanların bir araya gelerek bilgi alışverişi yapmaları C) Farklı dinlerin yaşanan sorunlara birlikte çözüm arama çabası D) Başka dinlerden olanlara kişinin kendi dinini doğru bir biçimde tanıtması KELAM – 2 1. Hristiyanlıkta Hz.Yahudilik B) Son yağlama . Hristiyan dünyasında hâkimiyet kurmak gayesiyle hac ibadeti ile ilgili hangi kararı ilan etmiştir? A) Kudüs’ün hac merkezi olduğu B) Roma kentinin hac merkezi olduğu C) Hac ibadetinin zorunluluğunun askıya alındığı D) Hac ibadetinin her yıl aynı tarihte yapılmasının gerektiği 17. B) Her iki mabette de din adamları olmadan ibadet edilemez. D) Peygamberler Allah’ın seçilmiş kullarıdır.2. C) Her iki mabede de başı açık olarak girilmez.Manastır B) Paguda .’’ (A’râf suresi. Yahudilik ve Hristiyanlık karışımı bir dinî hareket olarak Charles Taze Russel tarafından kurulan mesihçi ve misyoner karakterli dinî hareketin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Babtistler B) Yahova Şahitleri C) Evanjelik Hristiyanları D) Adventistler 12. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. Aşağıdakilerden hangisi nübüvvet kavramıyla doğrudan ilgili değildir? A) Haber verme B) Peygamberlik C) Risalet D) Doğruyu tasdik etme 13.Fetanet 41 . ‘‘Rabb’imin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. Katolik Kilisesi. İslam inancına göre peygamberlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gönderilen her peygamber gönderildiği toplumun dili ile tebliğini yapmıştır. OTURUM 11. Müslümanlar ve Yahudilerin ibadet yerleri (mabetler) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Her iki mabette de resim ve heykel bulunmaz. 14. Hac ibadeti için Kudüs’e giden. 1962 . C) Kur’an-ı Kerim’de bütün peygamberlerin isimleri açıkça zikredilmiştir.Hakedeş D) Sinagog . 68) Yukarıdaki ayette peygamberlerin ortak niteliklerinden hangi ikisine vurgu yapılmıştır? A) Emanet .Tebliğ B) Sıdk . D) Her iki mabette de mihrab vardır.

toplumların gelecekte neler yaşacağını önceden belirlemesi 13. ‘‘Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. hikmet ve inayetini kabul etmeyen.. zamanı gelince bu takdire uygun olarak meydana gelmesi’’ olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Halk C) Kader B) Kaza D) Tekvin 42 . kıyamet gününde ölüleri yeniden diriltmesi. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu bu kanunlara verilen isimdir? A) Hukukullah B) Kelamullah C) Fazlullah D) Sünnetullah 11. zihinsel rahatlık. Tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte onun ilim ve irade gibi sıfatlarını reddeden. hangi seçenekte verilmiştir? A) Nasip. C) Yüce bir tanrıya inanıyor ve onu Kâbe’nin Rabb’i olarak kabul ediyorlardı. • İnsan. afiyet.14) Ayette kitaptan kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kader defteri B) Kur’an-ı Kerim C) Amel defteri D) Kaza defteri 15. vahyi. İslam literatüründe ‘‘Allah’ın ahiret hayatını başlatmak üzere. • Görünenin ötesinde görünmeyen bir gerçeklik vardır. çalışkanlığı ve tedbirli davranmayı ilke edinmesi C) Allah’ın tüm evreni bir ölçü ve düzen içinde yaratması. C) İnsanın hayır ve şerri işlemekte sorumluluğu yoktur. fizikî ve sosyal kanunlara göre hareket etmektedir. nübüvveti ve ahireti inkâr eden akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Deizm C) Ateizm B) Politeizm D) Agnostisizm 12. “Şimdi oku kitabını. pay. 6. Kitab-ı Mukaddes’te yer alan “Kutsal Kitaplar”ın tamamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? A) İncil ve Tevrat B) Tevrat ve Zebur C) Zebur ve İncil D) Tevrat. Hayır ve şer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam inancına göre yanlıştır? A) Allah hayrı mükâfatlandıracak. D) Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır. bilinçlilik. canlılık. 49) Bu ayette ‘‘bir ölçüye göre’’ ifadesi ‘‘kader’’ kavramıyla ifade edilmiştir. nübüvvet davasını ispat ve doğrulamak C) Doğa kanunlarının Allah’ın izniyle iptal edilebileceğini ispat etmek D) Peygamberin üstün ahlakı ile diğer insanlara örnek olduğunu göstermek 9.’’ (Kamer suresi. İslam’a göre her şey. OTURUM 4. B) Kendilerini Allah’a yaklaştıracağına ve onun katında şefaatçi olacağına inandıkları putlara tapıyorlardı. • Gerçeğin bilgisine ancak keşif ve ilham ile ulaşılabilir. ‘‘. yasaklar koyması B) İnsanın sorumluluklarını yerine getirmesi. ‘‘Rızık’’ kavramının sözlükte taşıdığı anlamlar. enerji. Zira Allah.’’ (Âl-i İmrân suresi.159) Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi ön plana çıkmaktadır? A) Sabır C) Takva B) Tevekkül D) Kader 5.2. B) İnsanın hayrı tercih etmesi ya da şerre yönelmesi kendi elindedir. ruh D) Sorumluluk. sağ-salim olma C) Hayat. Allah’ın koyduğu biyolojik.” (İsrâ suresi. Mekke’li müşrikler hakkında söylenemez? A) ‘‘Allah’’. duyarlı davranma 7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İslam öncesi. 16. ruhunda var olan üstün bir idrak ile yükselerek Tanrı ile bir olabilir. bugün kendi hesabını kendin görecek durumdasın. canlının faydalandığı şey B) Sağlık. putları ilah olarak kabul ediyorlardı. nimet. D) Allah inancını kabul etmiyorlar. ona güven duyanları sever.. Yukarıda bazı görüşleri verilen akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Pozitivizm B) Agnostisizm C) Gnostisizm D) Deizm 8.Bir konuda karar verince (artık) Allah’a güven. onları kabirlerinden çıkararak hayata döndürmesi” anlamına gelen kavram hangisidir? A) Mahşer C) Mizan B) Ba’s D) Sûr 10. ‘‘Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerin. onun evrendeki fiilini. Mucizenin asıl amacı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) İnanmayanlara Allah’ın kudretini ve büyüklüğünü göstermek B) Peygamberlerin. Zebur ve İncil 14. Buna göre ayetteki kader kavramı nasıl açıklanabilir? A) Allah’ın insanı iyiye ve doğruya yönelten emirler. yaratılanlar arasında bir uyum gözetmesi D) Allah’ın. ‘‘Aziz’’ ve ‘‘Alim’’ olarak adlandırdıkları yüce bir tanrıya inanıyorlardı. şerri ise cezalandıracaktır.

5) A' F'(-12. Peygamber. Denklemi 4x . y B(0. insanlığın ilk dönemlerine ait bir olgu sayar.0) A x B'(0.2.2x . x = 8 cos i. 4 i noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) y = x+2 y = 2x + 4 y = x-2 y = 2x . Hz.8 = 0 2 2 Yukarıda grafiği verilen elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x + 144 25 2 y =1 B) x + 144 169 2 y =1 C) x + 169 144 2 y =1 D) x + 169 25 2 2 2 2 y = 1 hiperbolünün 3.4 = 0 B) 2y + 3x .7 = 0 D) 3y . 4 i noktasından geçen hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x 12 9 2 y =1 B) x 3 12 2 y =1 C) x 3 48 2 y =1 D) x 9 64 2 2 2 2 8.y + 4 = 0 C) 2x + y + 4 = 0 D) . Aşağıdakilerden hangisi kelamcılık yönüyle ön plana çıkan ilim adamlarındandır? A) İzmirli İsmail Hakkı B) Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır C) Erzurumlu İbrahim Hakkı D) Bursalı İsmail Hakkı 4. Asimptotlarından biri y = 4x olan ve A _ 2. .3y = 24 olan hiperbolüne üzerindeki A _ 3. 4x + 3y = 16 elipsinin üzerindeki A _ .2 i noktasından çizilen teğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + y . 2 i noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3y + 2x . Hz.4 = 0 B) 2x .4 2 19.0) 0 F(12. y = 6 sin i parametrik denklemleri ile verilen elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x + 36 64 2 y =1 B) x + 100 36 2 y =1 C) x + 100 64 2 2 2 20. Peygamberin bu tür onayları aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirilir? A) Kavlî Sünnet B) Fiili Sünnet C) Takrirî Sünnet D) Müekked Sünnet 5. y = 8x parabolüne üzerindeki A _ 2. 9x + 16y = 576 elipsinin büyük eksen uzunluğu kaç birimdir? A) 8 B) 9 C) 16 D) 18 2 2 6.1 = 0 C) 2y . x 64 36 odakları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 6 B) 8 C) 12 D) 20 2 2 7.-5) 18. B) Tanrı ve evren hakkında mutlak gerçek bilinemez. varlığın ve âlemin ilk sebebidir. • Duyularla algılanamayan ve deneyle ispat edilemeyen bilgiler reddedilir. • Fikren gelişen insanların bilimden başka bir şeye bağlanamayacağı ileri sürülür. • Fransız filozof Auguste Comte ile ortaya çıkan bir akımdır. C) Tanrı. Yukarıda bazı görüşleri verilen felsefî akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Deizm B) Agnostisizm C) Gnostisizm D) Pozitivizm 2. ANALİTİK GEOMETRİ – 2 1.3x . Agnostisizm’in temel ilkesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Mutlak hakikat aşkındır ve bütün evrenin iç ve özsel varlığıdır. sahabilerin karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek için içtihatta bulunmalarını olumlu karşılamıştır.2x + y + 4 = 0 2 2 2 y =1 D) x + 64 36 2 43 .1. D) Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu tartışmak anlamsızdır. OTURUM 17. • Din inancını.

4. a aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2 12. A _ 4. . mx + _ m + 1 i y + z .1 = 0 düzlemi 2x + 4y + _ m + 1 i z + 2 = 0 düzlemine paralel olduğuna göre. A = _ 2. . 5 n 30 15 3 C) d 2 5 .2z . Abbasiler Döneminde ise Arap ordularında görev yapmaya başlamışlardır. A _ 2. 2.1 = 0 15..y . Müslim’i 705 yılında aşağıdaki yerlerden hangisine vali olarak atamıştır? A) Mısır B) Balkanlar C) Horasan D) Kuzey Afrika 3. . . . 5 n 15 15 3 D) d 5 . 3 5 n 15 15 5 B) d 5 .2 = 0 C) 2x + y + 2z + 6 = 0 D) x + 2y .2x + y . Bu değişikliğin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur? A) Devlet yönetim anlayışının değişmesi B) Abbasi halifelerinin Türklerle yakın ilişkiler kurması C) Irkçı ve saldırgan siyaset uygulamasının bırakılması D) Mevali anlayışının devam etmesi 11.4 5 .2 i vektörüne dik olan düzlemin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + y + z . 3.1 i C) _ 5. .11 i 2 19.8x D) y = 4x 2 2 İSLAM TARİHİ – 2 17.2 = = z+3 n 10 4 doğruları paralel olduğuna göre. 5 i vektörü ile aynı yönlü birim vektör aşağıdakilerden hangisidir? A) d 2 5 .1. 3 i D) _ 7. d 1: x + 1 = m y-1 = z+1. 1 i ve B _ .m. Merkezi _ 2. yarıçapı 4 birim olan kürenin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) x + y + z . b = _ 2 . Türkler. 2 i ve B = _ 1.2. 7. AB ’nün uzunluğu kaç birimdir? A) 9 C) 8 B) D) 65 5 1. 5 n 15 15 5 y-2 d 2: x . . .3i noktaları veriliyor. 2. .4. Maveraünnehir Bölgesi’ndeki Türklerin çoğunluğu aşağıdaki Abbasi halifelerinden hangisinin döneminde Müslüman olmuşlardır? A) Harun Reşid B) Mutasım C) Mutemed D) Muktedi A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 14.3z + 14 = 0 C) x + y + z .5 .2 i vektörleri arasındaki açının kosinüs değeri aşağıdakilerden hangisidir? 1 A) 3 14 C) 3 14 B) D) 1 14 4 14 B) 2 x + y + z + 4x + y .1.2 5 .4 5 . Uzayda A _ 1. m kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 44 . . . 3 5 18.z .4 = 0 B) 2x . . 7 i B) _ 3. 1 + m i . a = _ 1.4 = 0 2 2 2 16. 6 i noktasının orjine uzaklığı kaç birimdir? A) 6 B) 7 C) 9 D) 11 2.16x C) y = 2x 2 2 B) y = .3. .3z . 3 i. 2. OTURUM 20. m + n kaçtır? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 13. Emevi halifesi Abdülmelik Döneminin Doğu İlleri Genel Valisi olan Haccac.2 = 0 D) x + y + z + 2x . 2 i vektörleri birbirine dik olduğuna göre.0) olan parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y = . Kuteybe b.4x + 2y .2. m. y = 2x + 1 doğrusu y = 4ax parabolüne teğet olduğuna göre.6z . 3.9. .y + 3z + 4 = 0 2 2 2 2 2 2 2 2 10. 1 i noktasın- dan geçen B = _ 2.2. Aşağıdaki noktalardan hangisi x .1 = y + 2 = z + 1 doğrusu 2 3 4 üzerindedir? A) _ 1. Doğrultmanı x = 4 ve köşesi O(0. m kaçtır? 2. Emeviler Döneminde Müslüman Arap ordularıyla savaşırlarken.1. A = _ 1. .

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ). Dünyanın ilk üniversitesi kabul edilen Nizamiye Medresesinin kuruluşu.Babür C) Büyük Selçuklu .Kudüs D) Mekke .III B) I . Hindistan’da İslam dininin yerleşmesinde ve yayılmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin bir etkisi yoktur? A) Babür Devleti B) Gazne Devleti C) Altın Orda Devleti D) Delhi Türk Sultanlıkları 8. Kur’an-ı Kerim ayetlerinden anlamı kapalı ya da anlaşılması güç olanları yorum yoluyla anlaşılabilir hâle getirmek.Cizye II. Masallarda Kaf Dağı olarak geçen Kopet Dağı.Haraç III.III 17. Aşağıdakilerden hangisi Bektaşî ayinidir? A) Yoga C) Semah B) Semâ D) Paskalya 45 . Anadolu Selçuklularının başkentlerini İznik’ten Konya’ya taşımalarında etkili olan olay. İslam kültüründe ‘‘Harameyn’’ adıyla da anılan şehirler. OTURUM 4. Muhammed Döneminde uygulama alanına konulmuştur? A) Yalnız I C) I . Aşağıdaki Büyük Selçuklu hükümdarlarından hangisi 1055 yılında hilafet merkezi Bağdat’a girerek Büveyhoğullarının halife ve Abbasiler üzerindeki baskısına son vermiştir? A) Alp Arslan B) Tuğrul Bey C) Melikşah D) Mehmet Tapar 5. hangi yıl bağımsız Filistin Devleti’nin kuruluşunu ilan etmiştir? A) 1948 C) 1988 B) 1980 D) 1991 19. Dandanakan Savaşı. Aşağıdakilerden hangisi İslam mimarisinin ürünlerinden biri olan ‘‘Hastane’’ için kullanılan isimlerden biri değildir? A) Bimarhane B) Ribat C) Darulafiye D) Darussıhha 11. aşağıdakilerden hangisidir? A) Muhammed İkbal B) Yusuf bin Tafşin C) Hoca Ahmet Yesevi D) Şeyh Nasıruttin Mahmut 6. aşağıdakilerden hangisidir? A) Haçlı Seferleri B) Kavimler Göçü C) Moğol saldırıları D) Oğuz isyanı 10. aşağıdaki Orta Asya ülkelerinden hangisinin en yüksek dağıdır? A) Türkmenistan B) Azerbaycan C) Özbekistan D) Kırgızistan 7. Balkanların diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mezopotamya B) Kafkaslar C) Endülüs D) Rumeli 9.2. I. aşağıdakilerden hangisidir? A) İbn Heysem B) el-Birunî C) Muhammed Fezari D) Hezarfen Ahmet Çelebi 20. aşağıdaki ülkelerden hangisinin başkentidir? A) Tunus B) Türkmenistan C) Bulgaristan D) Arnavutluk 14.Ganimetin beşte biri Yukarıda verilen devletin gelir kalemlerinden hangileri Hz. İnsanların davranışlarında hiçbir özgürlüğe sahip olmadıklarını savunan mezhep.Edirne B) İstanbul . Ahiliğin kurucusu sayılan ve Ahi Evran olarak da tanınan kişi.Şam C) Mekke . Tunus. Zaman ölçme aleti olan usturlabı icat eden Müslüman bilim insanı.Karahanlı 13.II D) I .Gazne D) Gazne .II . aşağıdaki devletlerden hangileri arasında meydana gelmiştir? A) Osmanlı . aşağıdakilerden hangisidir? A) Cebriye C) Caferiye B) Mutezile D) Selefiye 16.Bizans B) Timur . aşağıdaki devletlerin hangisi döneminde gerçekleşmiştir? A) Büyük Selçuklu Devleti B) Karahanlı Devleti C) Abbasi Devleti D) Eyyubi Devleti 15.Medine 12. aşağıdaki dinî bilimlerden hangisinin amaçları arasındadır? A) Tefsir C) Fıkıh B) Kelam D) Hadis 18. aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) İstanbul .

2.= 7 cm dir. Taban ayrıtının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 9 cm olan kare dik piramidin hacmi kaç santimetreküptür? F 8. D E C A) 75 B) 60 C) 45 D) 15 G A B 14. cisim köşegeninin uzunluğu kaç santimetredir? A) 3 2 C) 8 B) 5 2 D) 10 6. P Şekildeki küpün C köşesi B. İki ayrıtının uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeninin uzunluğu 29 cm olduğuna göre. Bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olan düzgün sekizyüzlünün alanı kaç santimetrekaredir? A) 4 3 C) 24 3 B) 8 3 D) 32 3 2. Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 6 cm ve cisim köşegeninin uzunluğu 14 cm olan dikdörtgenler prizmasının alanı kaç santimetrekaredir? A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 Şekildeki üçgen dik prizmanın ayrıtlarının uzunlukları . Kenar uzunlukları 3 cm ve 5 cm olan bir dikdörtgen uzun kenarı etrafında 360º döndürülüyor. Oluşan cismin alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız. D. Prizmanın yüksekliği 8 cm olduğuna göre. Bu koninin taban düzlemi ile yaptığı açı 30º olduğuna göre. 34 cm ve 41 cm olduğuna göre. 2 π yerine 3 alınız.= 4 cm. Yüksekliği 2 6 cm olan düzgün dörtyüzlünün hacmi kaç santimetreküptür? A) 3 2 C) 18 2 B) 9 2 D) 27 2 7. Bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç yüzüne ait köşegen uzunlukları 5 cm. Küpün bir ayrıtının uzunluğu 6 cm olduğuna göre. yan yüzlerinin alanları toplamı 240 cm2 olan kare dik piramidin hacmi kaç santimetreküptür? A) 384 C) 720 B) 432 D) 1152 3. Tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı 60 cm olan küpün hacmi kaç santimetreküptür? A) 75 C) 125 B) 100 D) 150 12. Cisim köşegeninin uzunluğu 15 cm olan bir küpün alanı kaç santimetrekaredir? A) 75 C) 300 B) 150 D) 450 11. hacmi kaç santimetreküptür? ( sin 30º = 1 . F noktaları ile birleştirilerek piramit oluşturulmuştur. . D E F B A C 9. Bir kare dik piramidin taban ayrıtlarının uzunluğu 4 katına çıkartılırsa hacmi kaç katına çıkar? A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 4. AC . piramitin alanı kaç santimetrekaredir? A) 18 + 18 3 B) 36 + 9 3 C) 54 + 18 3 D) 72 + 9 3 B O A 30° Şekildeki eğik dairesel koninin taban yarıçapı 4 cm ve .= 5 cm ve . Taban alanı 144 cm2.) A) 144 C) 90 B) 120 D) 54 13. AB . OTURUM GEOMETRİ – 7 1. PA . yanal alanı kaç santimetrekaredir? A) 96 C) 140 B) 128 D) 160 10. BC .) A) 60 B) 80 C) 120 D) 160 46 .= 10 cm dir. üçüncü ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 5.

= 36 cm ve . merkezden 4 cm uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. “Yazı yazmak tutku olunca yazılanı yayımlamak da ister istemez bir tutkuya dönüşüyor. DİL ve ANLATIM – 3 1. 47 . D) Duygularında içtenlik vardır.) A) 864 C) 288 B) 438 D) 216 SEÇ. bularak. insanın kendisine örnek seçtiği bir insanda bütün insanlığı görerek. aşağıdakilerin hangisine başvurmuştur? A) Betimlemelere B) Alıntılara C) Bir hikâyeden yararlanmaya D) Soruyla giriş yapmaya 20. AB . — Neymiş hümanizma? — Hümanizma. D) Gelir gelmez tutkuyla çalışmaya başladı. OTURUM 15. bu silindirin hacmi kaç santimetreküptür? ( sin 60º = 3 .) A) 72 B) 80 C) 96 D) 144 4.” cümlesindeki altı çizili ikilemenin cümleye kattığı anlam. severek. π yerine 3 2 alınız. ana doğrusunun uzunluğu 10 cm olan eğik dairesel silindirin taban düzlemi ile yaptığı açının ölçüsü 60º dir. Kesilen küre kapağının alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız. 10 B A C Şekildeki A merkezli daire & diliminde . Buna göre. C) Aradığı adresi bir türlü bulamıyordu. düşünceye yer vermeyen ve anlatımında yer alan her ayrıntı konuyla ilgili.) A) 112 2 C) 64 B) 128 D) 32 2 3. BC .” sözü. Yazılarında konu dışındaki hiçbir olaya. tartışma türünün hangi özelliğini desteklemektedir? A) Sorunlara ortaklaşa çözüm bulma B) Karşıt görüşleri birleştirmeye çalışma C) Demokrasinin en önemli sonuçlarından biri olma D) Düşünceleri açık ve kısa olarak belirtme 6. B) Duru bir anlatımı vardır. B) Neden sonra aklı başına gelmişti.2. aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) İş bulamayınca zorunlu olarak köyüne döndü. Yarıçapı 6 cm olan bir küre. Bu daire diliminin 7AB A ve 7AC A kenarları çakıştırılarak elde edilen koninin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. O Şekildeki yarım kürenin alanı 144 cm2 olduğuna göre. Bu paragrafın anlatımında yazar. Merkez açısı 135º. Herhangi bir sorunu çözümlemek amacıyla ilgililerin bir araya gelmesine ne ad verilir? A) Toplantı C) Panel B) Sunum D) Tartışma 5. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre sınırlandırılmış bir konudur? A) Tenis C) Edebiyat B) Resim D) Sinema 17. insanlığı insanlık yolunda daha ileri götürecek işler yapmasıdır. yarıçapı 4 cm olan küre diliminin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. Oscar Wilde’ın “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım. Bir dik koni tabana paralel bir düzlemle kesiliyor. C) Anlatımında birlik vardır.= 10 cm dir.) A) 180 3 C) 360 3 B) 240 3 D) 540 3 19. 18. Taban yarıçapı 6 cm. Kesit alanının taban alanına oranı 4 ve 9 koninin hacmi 54 cm3 olduğuna göre. hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. kesik koninin hacmi kaç santimetreküptür? A) 18 B) 24 C) 32 D) 38 2.) A) 108 C) 80 B) 96 D) 72 16. açıklayıcı ve tamamlayıcı özellikler taşıyan kişinin anlatımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Anlatımında özgürdür. Aşağıdakilerden hangisi tartışanların uyması gereken kurallardan biri değildir? A) Tartışma konusu dışına çıkmamak B) Kendimizi övmemek ve başkalarını yermemek C) Aynı konuda üst üste söz almaya çalışmak D) Konuşanı ilgiyle dinlemek 7.

yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Kurtuluş Savaşı Destanı Nazım Hikmet B) Seyran Destanı . Hun birliğinin dağılmasından sonra Altay tarafına göç eden Göktürklerin zorlu mücadelesini anlatan Türk destanı. Bilgileri yenileyen. gün aşırı teyzesine uğrardı. yoğunlaştırılarak yargıya dönüştürülüp bir önerme biçiminde belirmesine ne ad verilir? A) Özet C) Görüş B) İleti D) İmla 10. pekiştiren. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur? A) Fakat dün birdenbire gökyüzü bulutlarla kaplandı. laboratuvar ve anket araştırmalarını sunan. C) Herkesten böyle davranmasını bekleyemezsin. aşağıdakilerden hangisidir? A) Şu B) Köroğlu C) Ergenekon D) Oğuz Kağan 11. Aşağıdakilerin hangisi üçüncü kişi anlatımıyla yazılmıştır? A) Çocukların hiçbiri verilen yemeği yemiyordu. B) İki günde bir. Bir metinde amacın. Kim bilir şimdi nerdesin? Senindir yine akşamlar. D) Tartışma demokrasinin. 20. Konuşulanların tutanakla tespit edildiği toplantı türü. B) Yalnız kalmak istediğimi söyleyerek dışarı çıktım. Aşağıdakilerden hangisi yapılan toplantının istenilen amaca ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilirken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir? A) Bildiriler bilimsel miydi? B) Toplantı iyi yönetildi mi? C) Sorun yeterince açıklığa kavuşturuldu mu? D) Yazının sonuç bölümü nasıl olacak? 48 . 9. Aşağıdakilerden hangisi tartışma için söylenemez? A) Tartışma konferans gibi konuşma türü değil. özgür düşüncenin en önemli sonuçlarından biridir. 13. D) Hayalimizdeki büyülü evi bulmak için yola çıktık. bir çalışma sonucunu açıklayan.Kaşgarlı Mahmut D) Berlin Üçlemesi . aşağıdakilerden hangisidir? A) Sunum C) Panel B) Tartışma D) Sempozyum 18. OTURUM 8. Aşağıdakilerin hangisinde doğrudan anlatım vardır? A) Arkadaşım bu filmin çok güzel olduğunu söyledi.Gülten Akın C) Çakırın Destanı . D) Küçükken en tatlı eğlencem resimli kitapların sayfalarını çevirmekti.2. D) Sonuçları merak ettiğini biliyordum. D) Son eserini zor şartlarda kaleme aldığını belirtti. C) Laboratuvar ve anket sonuçlarını ifade eden konuşmalardır. Aşağıdakilerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Bize gelmek ve kutlamak istiyor. hayatının zorluklar içinde geçtiğini söylemiş. 16. B) Tartışma ile sorunlara ortaklaşa çözüm yolu aranır. B) Beni yüksek sesle yanına çağırdı. Aşağıdakilerden hangisi konunun başlıca ögelerinden biri değildir? A) Yazı Türü C) Görüş B) Görüş Açısı D) Özet SEÇ. C) Kitabında. C) Dün akşam gün batımını büyük bir keyifle izledik. Merdivende ayak sesin Rıhtım taşında gölgen var. Aşağıdakilerden hangisi tartışmayı yöneten başkanın görevlerinden biri değildir? A) Sadece uygun bulduğu kişilere söz vermek B) Ortaya çıkan düşünceleri oya sunmak ve rapor hazırlamak C) Tartışanların düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilecekleri bir ortam yaratmak D) Tartışmanın konu dışına çıkmasını önlemek 17. çözüm yöntemidir. 2. Yukarıdaki dörtlüğün teması nedir? A) Güven C) Özlem B) Umut D) Kıvanç 14. C) Akşama kadar hazırlanılıp yola çıktık. önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara ne ad verilir? A) Panel C) Tartışma B) Münazara D) Sunum 15. Aşağıdaki eser . TÜRK EDEBİYATI – 3 1. B) Bu yağmurdan sonra gökkuşağı çıkabilir.Aras Ören 12. Dildeki sözcüklerin nasıl yazılacağını belirleyen kuralların ve kullanımların tümüne ne ad verilir? A) Yazım C) Tutarlılık B) Noktalama D) Bağdaşıklık 19.

16. aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından kaleme alınmıştır? A) Yaşar Nabi B) Ahmet Kabaklı C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Halide Edip Adıvar 7. aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkü C) Destan B) Ağıt D) Koşma 49 .). aşağıdakilerden hangisidir? A) Fuat Köprülü B) Cevdet Kudret C) Agâh Sırrı Levent D) Yahya Kemal Beyatlı 11. D) Edebî eserlerle o eserleri oluşturanları sosyal çevresi ile beraber inceler. . (. yüzyıllar arası kullanmışlardır. C) 8. limanları ve hiç bilinmeyen eğlence yerlerini anlatır. rasathaneyi.. hastaneleri. Bu metinde sözü edilen eser. . yy. yy. Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski destandır? A) Odysseia C) Gılgamış B) Yaratılış D) İlyada 12. D) 10. D) Türkler 5 ve 9. İslami Dönem Türk Edebiyatı hangi yüzyıllar arasında varlığını sürdürmüştür? A) 10. D) 5. yy.. Edebiyat tarihi incelemelerinde ilk olarak bilimsel yöntemleri ortaya koymuş olan edebiyat tarihçisi. C) Kalın ünlüler ile ince ünlülerde farklı işaretler kullanılır. B) Yazıtların kazılı bulunduğu taşlar Orhun Irmağı’nın eski yatağına dikildikleri için Orhun Anıtları olarak da adlandırılmışlardır. B) 8. Yirmisekiz Mehmet Çelebi eserinde okulları. Göktürk Yazıtları aşağıdaki yüzyılların hangisinde yazılmıştır? A) 7. B) Sağdan sola ya da yukarıdan aşağı doğru yazılır. Aşağıdakilerden hangisi yapma destan değildir? A) Kalevela C) İlyada B) Odysseia D) Manas 14. Savların en eski örneklerine aşağıdakilerin hangisinde rastlanmaktadır? A) Orhun Abideleri B) Divanü Lugat’it Türk C) Atabet’ül Hakayık D) Divan-ı Hikmet 10. C) 19. kahramanların başından geçen olağanüstü olayları törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan uzun manzum eserlere verilen addır. 8. anatomi yerlerini. Orhun Anıtları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Tarihsel bilgilerin yanında Türkçenin yabancı bir dile muhtaç olmadan her türlü duygu ve düşünceyi anlatacak kadar gelişmiş olduğunu gösterir. yy. B) Edebiyat türlerinin gelişimini gösterir. D) İran ve Arap edebiyatlarının etkileri bu yazıtlarda bariz bir şekilde hissedilir. Aşağıdakilerin hangisi edebiyat tarihi ile ilgili bir bilgi değildir? A) Bir sanat eseri olarak kabul edilir. “Koşuk”un bugünkü halk edebiyatındaki karşılığı. Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı bölümlerinden biri değildir? A) Tanzimat Edebiyatı B) Anonim Halk Edebiyatı C) Millî Edebiyat D) Fecr-i Âti Edebiyatı 4.20. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olamaz? A) Dinî hayat B) Dil anlayışı C) Kültürel farklılaşma D) Toplum psikolojisi 5. yy. yy. C) 9.19. 13. Kurtuluş Savaşı üzerine yazılmış olan “Ateşten Gömlek” isimli roman. yy. .10.2. aşağıdakilerden hangisidir? A) Seyahatname B) Fahim Bey ve Biz C) Fransa Sefaretnamesi D) Edebiyat Üzerine Makaleler 6. yy. OTURUM 3. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Sagu C) Sav B) Destan D) Koşuk 15. . C) Değişik çağlardaki kültür birikimini tanıtır.20. yy. 9. B) 19. yy. yy. “Ölümsüz Ardında Gılgamış”. 18. yüzyıl sonunda Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunmuştur. aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Cahit Külebi B) Nazım Hikmet C) Melih Cevdet Anday D) Fazıl Hüsnü Dağlarca 17. yy. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerinden biri değildir? A) On dört harf bulunur.

. Zuerst stellt er den Apparat auf einen eben . Ankara. Wie heißen Sie? ∆: Ich .. Ich sitze ... Aşağıda verilen fiillerden hangisinin çekimi yanlıştır? Infınıtıv Präteritum ging war P. Kino.. A) zu / zu C) zum / zur B) zum / zum D) zur / zum 16.. A) em B) er C) en D) e 2... ..........2..14. A) in das C) von das B) das in D) aus das 20.. Hans fährt .. Stuhl.....Perfekt gemach gegangen gewesen gekommen ALMANCA – 3 1 . An einem schönen Morgen bringt die Post ein grosses ..... ∆: Wie spät ist es? ◊: Es ist .... Hans... A) in B) ins C) um D) im 11... ... Deutschland.. aşağıdakilerden hangisidir? A) —— a —— b —— a —— b C) —— a —— a —— a —— b B) —— a —— b —— b —— a D) —— a —— a —— b —— a 6............... ...... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz...... Die Blume steht ...... C) Petra fährt nach Köln.. Platzt...... 1. Die Mutter von Petra kommt .. Ich gehe . dem Wohnzimmer. A) aufstehen B) liegen C) aufmachen D) wollen 13..... Aşağıdaki cümlelerden hangisi Plusquamperfekt cümledir? A) Ich habe das ßuch gelesen. D) Familie Walter hatte drei jahren in Deutschland gewohnt...... Ich hatte Grippe und lag zwei Wochen . A) aus / ja / heiße B) Ja / heiße / aus C) heiße / ja / aus D) heißen / aus / ja 10.... drei... 7........... Bu dörtlüğün uyak düzeni... Ein bisschen....... A) aus C) über B) nach D) auf 14...... A) in C) zur B) zu D) zum 8. A) gehe C) fahrt B) fliegen D) ging A) nach für C) fünf nach B) vor fünf D) fünf vor 50 .. Hangisi diğerlerinden farklıdır? A) der Stuhl B) die Cola C) die Zeitung D) das Bett 18. A) an B) auf C) von D) ins 12. ∆: Guten Tag! Sprechen Sie Deutsch? ◊: ..... B) Ich werde ins Theater gehen. . 5........... Ay kopup hâlelendi Ak bulut yücelendi Üst üste kümelendi Saçılıp suyu inleşir.. Arzt.. Aşağıdakilerden hangisi Uygur destanları içinde yer almaz? A) Bozkurt B) Türeyiş C) Göç D) Mani Dininin Kabulü 9. A) das Geschenk B) das Paket C) die Blume D) das Auto A) machen mach B) gehen C) sein D) kommen kam 4.................. Ich werde ...... Januar zwei Wochen Urlaub bekommen.. Woher kommen Sie? ◊: Ich komme . A) dem auf C) auf dem B) über der D) in der 19.... Bahnhof... Walter bleibt morgens gern lange im Bett .. ∆: Was wirst du im Januar machen? ◊: Ich werde nach Deutschland .. A) mit B) im C) ins D) bei 3. Er fährt .. Kurallı bir cümle oluşturunuz! Meine Mutter / sich / hatte / 1 2 3 gekauft / das Auto 4 5 A) 1 / 3 / 2 / 5 / 4 B) 3 / 2 / 1 / 5 / 4 C) 3 / 2 / 4 / 5 / 1 D) 5 / 4 / 2 / 3 / 1 17.. Çankaya liegt ... Freundin... dem Tisch. OTURUM 19. ∆: Wohin gehen Sie? ◊: Sie gehen .... A) einladen / im B) machen / im C) im / einladen D) Antworten / in 15. Ich möchte Dich nach Deutschland . Bett..

. denn es ist hier ziemlich warm.14. Theater..2. Walter wählt dann mit dem groß .. B) Es regnet. A) auf den C) über der B) auf dem D) in das 16....... 5 A) 5 / 4 / 2 / 3 / 1 B) 1 / 3 / 2 / 4 / 5 C) 5 / 4 / 1 / 2 / 3 D) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Güneş 8..... Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? A) der Sonntag B) der Montag C) der Nacht D) der Mittwoch 51 . ∆: Wohin fahrt du? ◊: Ich ........... Aşağıdakilerden hangisi Plusquamperfekt bir cümledir? A) Walter hatte drei Jahren in Deutschland gewohnt...... Knopf von rechts. A) e B) er C) en D) es A) fliegen aus B) ins gehen C) gehen ins D) aus fahren 9. Deinen Brief.. Vielen Dank ..... “Ich lade dich ein” präsens bir cümleyi futur yapınız. Peter .. Mein Vater ist größer .. A) Ich werde ich laden B) Ich wird dich ladenein C) Ich werde dich einladen D) Ich werden dich laden 7.... Hans drückt nun auf den erst ... C) Ich werde das Buch lesen D) Ich habe das Buch gelesen.. 13....... ∆: Woher kommst du? ◊: Ich komme ...... Tisch..... C) Es ist windig..Perfekt gegehen gekommen gemacht gewesen A) gehen B) kommen C) machen D) sein 12.. Köln.. Petra geht . ∆: Wo liegt die Lampe? ◊: Die Lampe liegt ...... Freunden..... A) für / geht B) für / kommen C) kommen / für D) für / kommt 3...... Kurallı bir cümle oluşturunuz! Ich / heute / kann / ins Theater / 1 2 3 4 gehen. Ich mache das Fenster . Hans kann gern im Bett . A) gehen in C) in gehen B) nach fahren D) fahre nach 10.. B) Er ist jetzt zu Hause.... Bett .. ........ Manfred und Monika .... 20.... ALMANCA ALAN – 3 1 . sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.... Aşağıdaki fiillerden hangisinin çekimi yanlıştır? Infınıtıv Präteritum gehe kam machte war P. Peter und Petra .. D) Petra kauft heute ein Auto.. B) Ich will das Buch lesen...... 1....... A) en B) es C) e D) er 6. Aşağıdakilerden hangisi perfekt bir cümledir? A) Das Buch wird lesen. ... ∆: Wohin legst du das Buch? ◊: Ich lege das Buch .. A) im / liegen C) liegt / ins B) liegen / im D) liegen / in 15. C) Hans ist nach Haus gegangen... Am Morgen bleibt er lange . Deutschland. A) auf B) vor C) zu D) um 11..... Schalter sein Programm. 17.... Meine Mutter. A) gehen zu C) fliegt zu B) zu geht D) geht zu 2.... ........ OTURUM 20.... D) Es ist sonnig.. A) in der C) in das B) auf den D) über dem 14. Theater... Yandaki resme göre hava durumu ile ilgili uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) Es schneit.... Du kannst mit dem Flugzeug .. A) genau C) so B) wie D) als 5..... A) aufmachen B) spazieren gehen C) liegenbleiben D) zumachen 19.... A) ins / mit C) um / zu B) mit / ins D) bei / mit 4.. Tisch........ A) zu C) aus B) ins D) nach 18....

............ the hospital and the bank. A) The second B) The last C) The first D) The third 8... A) have got C) has got B) haven’t got D) hasn’t got 52 . Sinop is in the ... is your favourite food? A) What C) Who B) Where D) How 9.. He is . .. A) Italy .... B: Hello.... A) isn’t C) is B) aren’t D) are 13. Y.........Italian B) English ... . day of the week is Sunday. A) next to B) on the left C) on the right D) between 18.. Jackson .. A: Where is he from? B: He is from .......... A) His C) He B) She D) Her 14...2...... A) that C) this B) those D) their 5....... A) expensive C) favourite B) strong D) different 20.......... ..... Gülay is a dentist.. B: It’s the nineteenth of July.. A) There is B) There isn’t C) There are D) There aren’t 10.. four seasons in a year..... A) what is it like? B) how much is it? C) what time is it? D) where is it? 19.... policemen........... house? A) your / her C) you / her B) you / she D) your / she 12... ... of Ankara..... a car............... A: .. My name is Rick...... It is red. .. Fatma : Is your brother a student? Cem : No.................... They . B: It’s three o’clock.. A) Where are you from? B) What are you? C) What is your name? D) Where is your brother? 7.... ...... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.. sister Nuray is a doctor... A) south C) east B) west D) north 17.......... A: Excuse me. John and Andy are doctors... DİL İNGİLİZCE – 1 1 ......... A: ... ... Jack’s ......France D) American ..... OTURUM 2..20. he isn’t a student? He is an ..... A) waiter C) teacher B) actor D) policeman 3..... we haven’t got a car... A) What is the next month? B) What’s the date today? C) What’s the first day of the week? D) What is the last month of the year? 6. Ozan : Are ........ A) loaf C) jar B) cup D) bottle 16.... ...... There is a .England C) French .. A) with C) about B) next D) but 11.. . We have got a bicycle ..... The cat is ......... house or ..... Mrs.... books are these? B: They are Carol’s books... They are kites... sport is basketball.. I am Susie... A: Is there a bicycle shop in Long street? B: Yes........ the table. of bread on the table..America 15..... balloons? Berk : No. 1. A) What C) Who B) Where D) Whose 4. A: Hello.... Is this .. there is a bicycle shop . A) under C) near B) on D) in 2..

. aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız................. .... Le frère de mon père est mon .. sport et .. ‘‘Je veux déménager dans ce quartier... A) célibataire C) infirmière B) marié D) secrétaire 9... A) nièce C) neveu B) tante D) oncle 6... C’est la famille Dupont. .. J’ . 14... télévision. C’était une .. Comment s’appelle la fille de Marc? A) Sylvie C) André B) Sandrine D) Henri 2...... muss zum Arzt.......Française C) Chinois .... D) Je suis turc.... soruları.... A) Quelle est votre voiture B) Où habitez-vous C) Quelle est votre prénom D) Quelle est votre profession 13..... J’aime bien .........16..... ... Henri à 18 ans et il est étudiant.. A: Qui est-ce? B: C’est . sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. .... ...... école... A) I’ / Ie / Ia C) Ia / Ie / I’ B) Ie / I’ / Ia D) Ie / Ia / I’ 17...13.. Henri et Sylvie.. A) 18 ans C) 16 ans B) 22 ans D) 2 enfants 53 ..... A) ma voiture B) mon ami C) ma maison D) mon vélo 14 ...........14.. 19...... trente huit ans... Tu téléphones à .. Toutes les élèves de la classe sont .. C) Je ne veux pas déménager dans ce quartier... Das Kind..? B: Je suis mécanicien. ‘‘Elle a 71 ans... Marc est ..... 1.... D) Je veux pas déménager dans ce quartier..... La sœur de Henri à . Elle est infirmière. A) zu wollen C) um gehen B) zu gehen D) ins gehen 8........ ins Theater . livre est sur la table. A) Mes C) Mon B) Ma D) Mais 15........ Aşağıda verilen (masculinféminin) eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? A) Russe .Chinois D) Anglais ...2.... A) J’habite chez un turc... Fieber hat.. Y..... femme....... A) souriant C) souriante B) souriantes D) souriants 5. Sa sœur Sylvie à 22 ans et elle est secrétaire...... IIs ont deux enfants.’’cümlesinde altı çizili sayının yazılışı hangisidir? A) soixante et un B) soixante et onze C) quatre-vingt-un D) quatre-vingt-onze 20. amie tous les jours? A) ma B) ta C) sa D) ton 18. A) leurs C) votre B) notre D) son 4... B) J’habite en Turquie. Stéphanie et Paul adorent . Leur cousin André a 16 ans et il habite à Paris.. . C) Je vis en Turquie. A) ai B) es C) est D) au 10......Russe B) Français .... A: Quelle est votre nationalité? B: ....’’cümlesinin olumsuz (négative) hâli hangisidir? A) Je ne veux que vous déménager dans ce quartier...... 1..... marchons trois kilomètres par jour.Anglaise 3. A) grise C) noir B) bleue D) verte 16... A) vieux C) beau B) vieille D) gros 1 ... chiens.. . Ich habe keine lust...... .. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz... OTURUM 2......... Mon père porte un chapeau ...15 .... A) 3/5/1/2/4 C) 4/3/5/1/2 B) 3/1/4/5/2 D) 2/4/3/5/1 11....... A) das B) der C) die D) den 2....... B) Je veux que vous déménager dans ce quartier... A) IIs C) Nous B) Vous D) Elles ALMANCA – 6 7. Marc est le mari de Sandrine.. DİL FRANSIZCA – 1 1 ........... A: .. 12. fille/Alice/une/est/jeune 1 2 3 4 5 Kurallı bir cümle oluşturunuz..

. 19. Wenn ich ein Telefon hätte.. Aşağıda verilen Almanca sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir? A) der Bürgermeister: Belediye Başkanı B) Erfolgt haben: Başarısız olmak C) Schwimmen: Yüzmek D) der Schriftsteller: Yazar 16.. Der Roman ist ... ist Sportlehrer............ viele Vorteile und Nachteile..... Obwohl es regnet.. C) Fakir olsaydım. A) fliegt C) werden B) geht D) fahren 7. “Wenn ich reich wäre.. ....... ich nach Deutschland . A) würde C) würdet B) würdest D) würden 54 .. dir gern ein Buch gekauft! A) hättest C) hätte B) wären D) wäre 13... ! A) müssen C) gehen B) bauen D) können 8... ∆: Man müsste vor allem sehr Parkplätze bauen.. hier wohnt.. .. 15...... ∆: Wenn ich Bürgermeister wäre.. würde ich eine Schule bauen... .. .20...... .. A) der B) das C) die D) um 5....... C) Ich weiß noch nicht...... Wenn ich Bürgermeister wäre. ich dich sofort ...... A) führen C) führe B) gingen D) führt 19 . (Olumlu) ◊: Natürlich! . A) können C) fahrt B) geht D) bauen 4. ich dich sofort anrufen.... Man / hier / müsste / bauen / 1 2 3 4 einen Kindergarten 5 A) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 B) 5 / 4 / 3 / 2 / 1 C) 3 / 4 / 5 / 1 / 2 D) 1 / 3 / 2 / 5 / 4 20. D) Das ist falsch....... A) gehe / gehen B) würde / fliegen C) würden / fahrt D) würdest / fahren 6... ich ein Park .. würde ich ein Auto kaufen” cümlesinin Türkçe karşılığı hangisidir? A) Zengin olsam bir araba alırdım... Wenn ich Zeit hätte... A) aus B) um C) zu D) von 12....... muß zum Arzt. . (Olumsuz) ◊: .. D) Zengin olmadığımdan otomobil alamadım... OTURUM 3.... Ich ... . 1... A) Da haben sie recht B) Das ist richtig. Die Frau.. A) den B) der C) das D) dem 11... A) Da haben Sie recht! B) Das ist nicht richtig...... .... ich nach İzmir. einem Weltberühmten Schrifteller geschrieben worden............ .. Wenn ich ein Telefon hätte...... A) würden / bauen B) würde / bauen C) bauen / würden D) würdest / bauen 9.......... ...... spricht gut Deutsch.. . 14... D) Das meine ich auch. ........ 10.. Man müsste hier vor allem mehr Autostrassen .. Hangisi diğerlerine göre farklıdır? A) Türkischer Döner B) Holländischer Käse C) Frisches Landbrot D) Französischer Wein 18.... Hans / trotzt / geht / 1 2 3 des Regens /spazieren 4 5 A) 1 / 3 / 2 / 4 / 5 B) 5 / 4 / 3 / 1 / 2 C) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 D) 4 / 5 / 2 / 1 / 3 4. A) den B) der C) das D) die 17.. C) Das ist nicht richtig. Die junge Mutter.. A) riefe / an B) an / riefe C) komme / an D) an / rufen 3.... Wenn ich das Geld hätte.. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz... Hans ins park spazieren.. Hangi sözcük anlam bakımından farklıdır? A) fleissig C) fahren B) groß D) kalt ALMANCA ALAN – 6 1 ......... A) wäre C) wären B) würden D) hätte 2.. Das Kind.... sorularda kurallı bir cümle oluşturunuz...... Fieber hat.. aus der Turkei kommt. B) Zengin olmuş olsaydım bir otomobil satın almak isterdim..... Man müsste mehr Strassen .....2. otomobil almazdım.. Dieser Park ..15....... .

.. ins Kino ....... Manfred.... „Zengin olmuş olsaydım. C) Wenn ich reich habe..... ∆ : Man müsste hier vor allem mehr Autostrassen .... Wir . würde ich eine Schule .... . Karışık olarak verilmiş kelimelerden kurallı ve düzgün bir cümle aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ıch .... ........ A) würde / fliegen B) gehen / würden C) würden / gehen D) kann / würden 10......... zu gehen... für Deinen netten Brief....... ich nach Deutschland .. D) Ich habe die Lust.. OTURUM 5.......habe ... .... man müsste hier mehr Buslinien ..... A) gehen / würde B) würde / gehen C) würden / gehen D) gehen / würden 9............ A) lesen / soll B) sollen / fahren C) soll / lesen D) sollen / lesen 15...... würde ich nach Köln fliegen... gestern den ganzen Abend Zeitung .. A) würde / schwimmen B) würden / schwimmen C) schwimmen / würde D) schwimmen / würden 7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) fahren C) besser B) schlafen D) tanzen 19.2. A) reparieren / bauen B) würden / reparieren C) reparieren / würde D) würde / reparieren 13.Kino . 8.. führen ich nach Köln... 20... A) gehen zu C) fliegen zu B) zu gehen D) fahren zu 16......... ∆: Was würden Sie tun? (Bürgermeister) ◊: Wenn ich Bürgermeister wäre.... gehe ich nach Köln.. Köln‘e uçmak isterdim.“ cümlesinin Almanca karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Wenn ich reich wäre. A) Lieber / Danken B) Lieber / Vielen Dank C) Vielen Dank / liebe D) Liebe / Lieber 14.. .. Wir hätten eine schöne Zeit zusammen.... Wenn wir Geld hätten. Hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Französischer Wein B) Hamburger C) Türkischer Döner D) Frisches Landbrot 18...... ∆: Hier fahren zu wenig Busse! ◊: Sie haben recht. wir ins Kino oder ins Theater . ......... ginge ich nach Köln... doch mit die gefahren! A) wäre C) hätte B) ist D) war 11... Kurallı bir cümle oluşturunuz! Wenn / ich / Bürgermeister / 1 2 3 wäre / bauen / Kinderplätze / 4 5 6 würde / ich 7 8 A) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 7 B) 3 / 2 / 1 / 4 / 8 / 7 / 6 / 5 C) 6 / 5 / 4 / 7 / 8 / 1 / 2 / 3 D) 1 / 2 / 3 / 4 / 7 / 8 / 6 / 5 55 . segeln und . ◊ : Das wäre gut! A) bauen / repariert B) bauen / bauen C) repariert / bauen D) reparieren / baut 12...ins Theater A) Ich habe die Lust...... .. ins Kino oder ins Theater zu gehen. ich die Wasserleitung ..oder .. Wenn ich reich wäre. ins Theater zu gehen... ... .. . A) würde / fliegen B) fliegen / würde C) fahren / würde D) würdest / gehen 6.. C) Ich habe Lust..ins . ich Jeden Tag schwimmen ..... .. D) Wenn ich Geld hätte. Was meinen Sie? ∆ : Wenn ich Bürgermeister wäre... ∆: Sehr gut! A) baut C) einrichten B) repariert D) renoviert 17... B) Ich habe die Lust........ ! ◊ : Ich weiß nicht recht.......dile Lust zu gehen .. Manfred . ins Kino zu gehen. gern an Deinen Besuch Frankfurt zurück.... ∆: Bist du alleine gefahren? ◊: Ich ..... ....... Ich habe keine Lust. Wenn ich zeit hätte. ........ . Ich danke... .... B) Wenn ich Zeit hätte.

dem Tisch....... Ich möchte dich ... A) ins C) von B) nach D) aus 3... den 20 Juni 2008 Vielen Dank .... lieb .... Jetzt leuchtet die rot ... Monika fährt ........ ∆: Was macht Peter? ◊: Peter .... Deinen Brief.. 7 Monate.................. nach Köln........ Ankara. Mit dem neu .... 56 .. A) gehen C) geht B) fährt D) fliegen 19. A) von B) aus C) vor D) ins 13.. Deutschland. A) -er B) -e C) -es D) -en 4... A) ins Bett C) über Bett B) Bett im D) im Bett 12.. D) Es ist viertel nach fünf.. ∆: Wo ist die Blume? ◊: Die Blume ist . A) gelesen B) gesprochen C) geschreiben D) gekocht TEST BİTTİ... A) von C) ins B) aus D) zum 8.2.. Hangisi anlam yönünden diğerlerinden farklıdır? A) der Winter B) der Dienstag C) der Montag D) der Mittwoch 20.... ∆: Was wirst du im April machen? ◊: Ich ... A) fahren C) fliege B) gehen D) fliegen 15. C) Es ist zehn nach vier. und mit dir zusammen eine Reise machen..... 18. Aşağıda verilen sözcük grubundan hangisi diğerlerinden farklıdır? A) der Bus C) das Auto B) der Wagen D) das Hotel 16... Lieber Peter.... liegen.. Bahnhof... ........ Am Morgen bleibt er lange ... Ich werde . Dame... A) sonnig C) regnet B) schneit D) windig 17............. ∆: Vielen Dank! A) auf C) an B) vom D) über A) Es ist fünf vor drei....... der Tür. A) auf B) ins C) im 5. “Warm” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) klein C) kalt B) gern D) gut 6. A) einladen / nach B) von / macht C) laden ein / nach D) nach / einladen 9. Deutschland . Wie spät ist es? 2..... OTURUM SEÇMELİ ALMANCA – 3 1 . Das Flugzeug fliegt . nach Deutschland.... CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ...... ∆: Wie ist das Wetter? (Güneşli) ◊: Das Wetter ist ..... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.... Peter und Petra ........ 1. ∆: Danke schön! A) lesen C) lernen B) spielt D) spielen D) für 11... er wird bestimmt Urlaub gehen... A) für / im C) auf / ins B) im / für D) ins / auf 14. B) Es ist fünf nach drei... Lieber Hans.. Lampe am Apparat........ Peter steht .... A) -en B) -er C) -em D) -es 10. Fußball.. A) -er B) -en C) -e D) -es 7.. Ich habe heute mit meinem Chef ... Januar zwei Wochen Urlaub bekommen.................... Gerät lernt man alles im Schlaf. Wir geben volle Garantie .....16.

2. 19. 5. – 5 COĞRAFYA – 1 MATEMATİK – 4 1. 18. 14. 8. 3. 18. B B C A A C A D A B D A C C B B D D B A 1. 5. 8. 9. 11. 13. 6. 2. 16. 6. 19. 8. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI DİL ve ANLATIM – 3 DİN KÜL. 15. 3. 6. 16. 2. 14. 18. 3. 7. 20. 15. 3. 16. 12. 13. 4. DÖNEM SINAVI 2. 7. 13. 6. 17. 8. 14. 14. 11. 17. 19. 16. – 1 TARİH – 4 COĞRAFYA – 5 1. 9. 14. 19. 14. 2. B D C D A D A B C B C B A D C D A D C B 1. 6. 2. 3. 12. 15. 11. 4. 16. 8. 12. 8. 20. 15. 15. 7. 2. 7. D A A C C D B B D A B A C D C B D C B A . 10. 18. 10. 19. 13. D A D B A C B C A D B C C A B D D A B C 1. 17. B D C A C B A C B C D D A C B A A D B D 1. 5. 16. 6. 6. 2. 4. AHLAK BİL. 5. 5. 5. 5. 4. 11. 9. 3. 19. 15. 20. 9. 9. 7. 6. 13. 13. 12. 20. 9. 18. 16. 11. 20. B C D C D B A D B C C A B A C B D A D A 1. 14. 8. 7. 4. 11. 18. 7. 12. 12. 13. 3. 4. 15. 12. 17. A C A C B D C D B D A B C C A D C A B B TÜRK EDEBİYATI – 3 DİN KÜL. 16. 10. 10. 4. 10. 17. 10. 2.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 10. 17. 5. 13. 19. AHLAK BİL. 19. 17. 11. 18. 20. 15. 18. 9. 14. 7. 10. 8. 4. 9. A D B C B D C A D C C B D B D A B C A A 1. 20. 12. 17. 20. 3. 11.

13. 2. 16. 15. 18. 4. 13. 19. 3. 20. 7. 12. 19. 5. 15. 3. 9. 16. 20. 4. 15. 7. 2. 7. 19. 9. 5. 12. C B C A C D B D B A C D A B D A B C A D 1. 17. 5. 15. 3. 6. 11. 11. B C D A A B A B A A D B D C D D A B C D 1. 15. 2. 3. 10. 14. 19. 4. 14. 19. 20. DÖNEM SINAVI 2. 6. 16. 13. 9. 17. 20. 19. 5. 18. C C A A D B C C A B D C B A A C D D C D KİMYA – 1 BİYOLOJİ – 4 MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ – 2 İŞ GÜVENLİĞİ – 1 1. 10.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 18. 4. 11. 10. 20. 9. 2. 20. 14. 2. A B C D C B C A D C B A A C B D B D C A 1. 7. 17. 6. 9. 12. 8. 7. 2. 11. 2. 4. 5. 10. 16. 10. 4. 12. 17. 9. 13. 15. 14. 14. 7. 12. 3. 13. 12. 8. 10. 16. 18. B D C A D D B A B D C B A C D B A C A C 1. 17. 6. 14. C B D B A D A D B C D C C B D A A D B A 1. 8. 15. 16. 7. 11. 13. 11. 4. 7. 14. 8. 3. 10. 10. 8. 8. 5. 19. A D A B C C B A A C B D D B A C A D B C 1. 16. 6. 2. 8. 17. 11. 17. 12. 6. 18. 14. 5. 15. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI FİZİK – 2 KİMYA – 5 FELSEFE – 1 SOSYOLOJİ – 1 1. 13. 20. 20. 16. 18. 18. 5. 9. 11. 17. 9. 3. 8. 12. C D C A A B D A B C B D C A D D C A B D . 6. 13. 3. 6. 4. 18. 19.

6. 4. 12. 18. 3. 7. A B A D C A B D A D C D B C B A C B D C 1. 14. 15. 16. 12. 6. C A D B B D A C A D B C D B A C D C A B 1. 18. 4. 2. 17. 16. 11. 11. 14. 9. 15. 3. 17. 19. 5. 14. B D B B C D C C A A B A C D D B D B A C 1. B C A B A D D C B A D D C D A C C B C A .15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 10. 17. 13. 9. 13. 7. 18. 4. 11. 19. 14. 13. 10. 10. 16. 17. 20. 4. 2. 12. 10. 11. 14. 11. 10. 19. 8. 13. 16. DÖNEM SINAVI 2. 16. 10. 9. 3. 19. 18. 17. 15. 3. 17. 5. 8. 2. 7. 5. 3. 3. 7. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI GİRİŞİMCİLİK GEOMETRİ – 3 FIKIH – 1 FİZİK – 6 1. 19. 12. 7. 20. 2. 9. 6. 12. 4. 18. 14. 19. 10. 11. 7. 5. 9. 20. 5. 18. 8. 3. 4. 20. 13. 19. 13. C D A C D A D B D C C B A B D A B C C A 1. 6. 6. 20. 11. 15. 13. 8. B C A A D A B C D D A D B B C D B C A C EKONOMİ – 1 SANAT TARİHİ – 2 TÜRK EDEBİYATI – 6 TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 1. 20. 12. 7. 18. 5. 5. 3. 18. 16. 13. 5. 16. 20. 2. 15. 14. 2. 12. 8. 15. 6. 10. 2. 14. D C C B D A B C A C D C A B A B A D B D 1. 4. 8. 7. 2. 15. B B D C A B A D C A C D C B A B D A D C 1. 11. 6. 20. 8. 9. 8. 17. 4. 19. 15. 17. 16. 6. 9. 12. 9.

15. 3. 19. 3. 10. 9. DÖNEM SINAVI 2. 4. 18. 18. 17. 20. 19. 5. 20. 13. 4. 6. 13. 11. 3. D C A B D B C B C D A C B D A C B D A C 1. 13. 5. 17. 15. 10. D C B B A D C D C A C A C A C B D C A A MATEMATİK – 7 KARŞILAŞ. 20. 15. 5. 16. 19. 2. 9. 14. 3. 14. 6. 15. 13. 20. 11. 3. 10. 16. A C B A B D C C D A C D A B D C D B A B . 20. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI DİL ve ANLATIM – 7 BİYOLOJİ – 7 KELAM – 2 İSLAM TARİHİ – 2 1. 19. 8. 18. 5. 14. 7. 17. 8. 4. 6. 8. 3. 12. 10. 5. 6. 11. 18. 6. 13. 14. C B C A B A D D A A D B B C B A C D C D 1. 16. 2. 5. 15. 6. 20. 20. DİN. 14. 2. 12. 12. 3. 15. 7. 12. TAR. 5. 18. 8. – 2 ANALİTİK GEOMETRİ – 2 GEOMETRİ – 7 1. 19. 11. 15. 6. 13. 17. 7. 9. 12. 17. C B C A C D A A C D B C D B D B C A B A 1. 12. 7. 2. 19. 8. 11. 18. 16. 10. 19. 8. 14. 4. 9. 11. 17. B C B D A C D C B D A C A C D B A B A D 1. 16. 16. 13. 9. 11. 8. 17. 7. 4. 4. 19. 15. 9. 2. 3. 2. 12. 9. C D D C A D A D B A B B C D B B A C A C 1. 17. 10. 16. 11. 7. 4. 12.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 5. 2. 10. 10. 6. C A A B B C D D C A C B A B D A A D B B 1. 8. 16. 7. 7. 2. 4. 14. 18. 9. 20. 14. 18. 13.

12. 11. 10. 12. 6. 11. 5. 14. 13. A D A B D C B C C A D D B A B B D C B C 1. 10. 8. 6. 8. 9. 8. 19. 9. 9. 17. A D A B D C B C C A D D B A B B D C B C 1. 6. 13. 10. 13. TÜRK EDEBİYATI – 3 ALMANCA ALAN – 3 2. A B D C B C B B D D A C A C B C D B D A SEÇ. 12. DÖNEM SINAVI 2. 18. DİL İNGİLİZCE – 1 ALMANCA – 6 1. 13. 15. 2. 2. 4. 6. 15. C B A C D A A C D A C B D A C D B A D A 1. 20. 13. 6. 8. 17. 14. 3. 2. 4. A B C D A A C A A D C A D D B B D C B D 1. 5. 15. 14. 10. 8. 17. 7. 2. 12. 17. C C D A D A A A B A C B B D B C C D C A 1. 18. 2. 12. 12. 13. 17. 17. 16. 20. 9. 16. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI SEÇ. 19. 3. 15. 15. 3. 4.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 14. Y. 5. 5. 10. 11. 20. Y. B A D C A B A B C D B C B C B D A C D A . 7. 7. 9. 14. 20. 14. 3. 18. 17. 9. 9. 2. 10. 16. 9. 8. 4. 20. 4. 19. 18. 20. 3. 16. 15. 4. 7. 16. 10. 14. 17. 3. 13. 6. 11. 7. 7. 5. 7. 5. 19. 11. 15. 4. 16. 18. 8. 5. 8. 2. 20. 12. C D B C B A D A B C D B B C D A B A D C 1. 5. 18. 4. 6. 20. 19. 11. – 1 ALMANCA ALAN – 6 1. 12. 11. DİL ve ANLATIM – 3 ALMANCA – 3 2. 15. 14. 16. 13. 2. 11. 16. 18. 10. 19. 19. 6. 3. 18. 7. 19. DİL FRANSIZCA. 3.

15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 9. 15. 12. D B A D B C A D A B D C D C B A B D A C . 6. 5. ALMANCA – 3 1. 10. 17. 18. 19. 4. 13. DÖNEM SINAVI 2. 8. 2. 11. 14. 7. 20. 3. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI SEÇ. 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful