OTURUM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI
2. OTURUM: 15 OCAK 2011 Saat:14.00

2

ALMANCA

A

DİKKAT: 1. Bu oturumda, 41 derse ait test soruları yer almaktadır. DERS ADI DİL ve ANLATIM – 3 TÜRK EDEBİYATI – 3 DİN KÜL. AHLAK BİL. – 1 DİN KÜL. AHLAK BİL. – 5 TARİH – 4 COĞRAFYA – 1 COĞRAFYA – 5 MATEMATİK – 4 FİZİK – 2 KİMYA – 1 KİMYA – 5 BİYOLOJİ – 4 FELSEFE – 1 MİLLÎ GÜVENLİK BİL. – 2 SAYFA 2 3 4 5 7 8 9 11 12 14 16 18 19 20 DERS ADI SOSYOLOJİ – 1 İŞ GÜVENLİĞİ – 1 GİRİŞİMCİLİK EKONOMİ – 1 GEOMETRİ – 3 SANAT TARİHİ – 2 FIKIH – 1 TÜRK EDEBİYATI – 6 FİZİK – 6 TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 DİL ve ANLATIM – 7 MATEMATİK – 7 BİYOLOJİ – 7 KARŞILAŞ. DİN. TAR. – 2 SAYFA 22 23 24 26 27 29 30 31 33 34 36 37 39 40 DERS ADI KELAM – 2 ANALİTİK GEOMETRİ – 2 İSLAM TARİHİ – 2 GEOMETRİ – 7 SEÇ. DİL ve ANLATIM – 3 SEÇ. TÜRK EDEBİYATI – 3 ALMANCA – 3 ALMANCA ALAN – 3 2. Y. DİL İNGİLİZCE – 1 2. Y. DİL FRANSIZCA – 1 ALMANCA – 6 ALMANCA ALAN – 6 SEÇMELİ ALMANCA – 3 SAYFA 41 43 44 46 47 48 50 51 52 53 53 54 56

2. Adaylar soru kitapçıklarını kontrol ederek baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvuracaklardır. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. 4. Her ders için 20 soru bulunmaktadır. Bu oturum için, toplam 150 dakikalık cevaplama süreniz vardır. Öğrencinin kaç dersi olursa olsun, isterse bu sürenin tamamını kullanabilir. 5. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. NOT: Almanca Alan – 3 ve Almanca Alan – 6 sorularını sadece, alanı Yabancı Dil olan adaylar cevaplayacaklardır. Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2. OTURUM
DİL ve ANLATIM – 3 1. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir konudur? A) Sanat C) Bale B) Heykel D) Resim 7. Aşağıdakilerden hangisi toplantı sonunda istenilen amaca ulaşıp ulaşılmadığını değerlendirirken sorulması gereken sorulardan biri değildir? A) Ortaya konulan sorun yeterince açıklığa kavuşturuldu mu? B) Konu ile ilintili kararlar alındı mı? C) Farklı örneklere yer verildi mi? D) Toplantı iyi yönetildi mi? 12. “Deniz turuncu bir ışıltı içinde akıyordu. Yumuşamış gibi duran fener; göğün yarısı turuncu, yarısı belirsiz bir maviyle kurşuninin arasında gidip gelen yumuşaklığına, bir baş parmağın hafif bir bastırmasıyla gömülmüştü.” Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? A) Alıntılardan B) Betimlemeden C) Sayısal verilerden D) Tanık göstermeden

2. Aşağıdakilerden hangisi “özet”i ifade eder? A) Konu B) Plan C) Not alma D) Ayrıntısız anlatım

8. Bir konunun dinleyiciler önünde söyleşi havası içerisinde tartışılmasına ne ad verilir? A) Panel C) Mülakat B) Sempozyum D) Sunum

3. Aşağıdakilerden hangisi panelin planı içinde yer almaz? A) Konuşmacılara sorulacak sorular B) Bilimsel geçerliliği saptamak C) Konuşmaları özetlemek D) Panelin yapılış nedeni

13. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapılırken yararlanılan araçlardan biri değildir? A) CD C) Mikrofon B) Bilgisayar D) Telefon

9. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapacak kişinin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir? A) Sunum yerini önceden görmesi B) Kullanacağı malzemeleri kendisinin kontrol etmesi C) Sunumdan önce prova yapması D) Teknik imkanları sınırlı ölçüde kullanması

4. Oscar Wilde’ın “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.” sözü aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamaktadır? A) Sunum C) Tartışma B) Nutuk D) Sempozyum

14. Yeşil pencerenden bir gül at bana, Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. (Ahmet Muhip Dıranas) Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir? A) Dostluk C) Anılar B) Aşk D) Endişe

10. Bir yazıda öne sürülen, ortaya konan sorunun, düşüncenin açıklandığı bölme ne ad verilir? A) Paragraf C) Gelişme B) Giriş D) Sonuç

5. Aşağıdakilerden hangisi tartışanların geçerli çözüm yolları bulabilmesi için uyması gereken kurallardan değildir? A) Tartışma konusu dışına çıkmamak B) Aynı konuda üst üste söz almaya uğraşmak C) Düşünceleri anlaşılır, açık ve kısa söylemek D) Gerçeği, uygun ve yararlı olanı bulmaya çalışmak

11. Aşağıdakilerden hangisinde konu sınırlandırılması yanlıştır? I.Aşama A) Sinema B) Spor C) Coğrafya D) Müzik II.Aşama III.Aşama

15. Bir metni oluşturan söz ve söz öbekleri arasındaki anlam ve mantık bağıntısına ne ad verilir? A) Duruluk C) Bağdaşlık B) Akıcılık D) Tutarlılık

Atıf Türk Yılmaz sineması filmleri Kış sporları Himalayalar Caz Kayak Karadeniz iklimi Klasik caz

16. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Toplantıda üç saat süreyle sunum yaptılar. B) Fıstık çamlarının altında piknik yaptık. C) Ahmet Ankara’ya salı günü geldi. D) Ona karlı bir kış günü rastladım.

6. Daha sonra hatırlanması için yazılan kısa yazılara ne ad verilir? A) Rapor C) Paragraf B) Küpür D) Not

2

2. OTURUM
17. “Sinekli Bakkal” adlı roman aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Halikarnas Balıkçısı B) Halide Edip Adıvar C) Cevdet Kudret D) Peyami Safa TÜRK EDEBİYATI – 3 1. Eski Türk destanlarının tarihsel sınıflandırması içinde başta gelen destan, aşağıdakilerden hangisidir? A) Şu Destanı B) Göç Destanı C) Bozkurt Destanı D) Yaradılış Destanı 6. Kar buz kamug erüşti Taglar suvı akıştı Kökşin bulıt örüşti Kayguk bolup egrişûr Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir? A) — a —b —a —b C) — a —a —a —b B) — a —a —a —a D) — a —b —b —a

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Diğer gömlek size daha çok yakıştı. B) Bu çalışmalar kişiyi iyi bir yazar yapabilir. C) Bilimkurgu kitaplarını nadiren, ara sıra okurum. D) Herkesin unutamadığı pek çok anısı vardır.

2. Günümüzde atasözleri olarak bilinen özlü sözlerin sözlü edebiyattaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sav C) Özdeyiş B) Koşuk D) Sagu

7. “Kolları Bağlı Odysseus”nun yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ceyhun Atuf Kansu B) Melih Cevdet Anday C) N.Y. Gençosmanoğlu D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

19. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin yanlış kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Sevinçten kulakları ağzına varmıştı. B) Beş saat süre ile susmuştu. C) Tarladaki zararlı otlar yolarak bir yere yığılmalıdır. D) Benimle ilgilenmiyor, ihmal ediyor.

3. İslamiyetten önceki dönemde ağıt, yas şiiri anlamına gelen şiir, aşağıdakilerden hangisidir? A) Destan C) Sav B) Mâni D) Sagu

8. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Aras Ören - Berlin Üçlemesi B) Gülten Akın - Seyran Destanı C) Cahit Külebi - Sakarya Meydan Savaşı D) Nazım Hikmet - Kurtuluş Savaşı Destanı

4. Orhun Yazıtları’ndan söz eden ilk kaynak, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kutadgu Bilig B) Tarih-i Cihanküşa C) Atabet’ül Hakayık D) Divanü Lugat’it - Türk

20. Bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği tartışma biçimidir. Salonda izleyiciler önünde yapılır. Konu önceden tespit edilir. Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi tercih edilir. Bu bilgiler aşağıdaki toplantı türlerinden hangisine aittir? A) Panel C) Forum B) Münazara D) Sempozyum

5. Kahramanların başından geçen olağanüstü olayları törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum eserlere ne ad verilir? A) Destan C) Sav B) Koşuk D) Roman

9. Yunan sitelerinin Troya şehrini ele geçirmek için giriştikleri savaşları, Troya’nın yıkılışından sonra yurduna dönmek için yola çıkan İthake kralının serüvenlerini anlatan destan, aşağıdakilerden hangisidir? A) Odysseus C) Şehname B) İlyada D) Gılgamış

10. Aşağıdakilerden hangisi edebî eser sayılmaz? A) Şiir C) Tiyatro B) Hikâye D) Bilimsel yazılar

3

Türkler 5 ve 9. Edebî değer taşıyan ilk yazılı Türk metinleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Destanlar B) Kutadgu Bilig C) Göktürk Yazıtları D) Atabetü’l Hakayık 18. Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtları’nı Arap harfleriyle ilk kez yayımlamıştır? A) Talat Tekin B) Necib Asım C) Muharrem Ergin D) Hüseyin Namık Orkun 20. Aşağıdaki kavramlardan hangisi tek tanrıcılığı ifade etmektedir? A) Agnostisizm B) Politeizm C) Gnostisizm D) Monoteizm 12. Agnostisizm. razı olmadığı işlerden uzak durması olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İbadet C) Tövbe B) Dua D) Namaz 16. AHLAK BİL. “Fahim Bey ve Biz” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Reşat Nuri Güntekin B) Yahya Kemal Beyatlı C) Abdülhak Şinasi Hisar D) Ahmet Hamdi Tanpınar 19. Deriden kesilmiş insan. Aşağıdakilerden hangisi Gnostisizm için söylenemez? A) Tanrı bilgisine sezgi ile ulaşılabileceği B) Kutsal kitapların görünenin dışında birtakım sırlar içerdiği C) Kutsal metinler üzerinde şifrelerin bulunduğu D) Tanrının varlığının bilinmez olduğu 14. — Dünyaya niçin geldim? — Yaratılmamdaki amaç nedir? — Ölümden sonra neolacak? 5. aşağıdaki kanaatlerden hangisini kabul etmez? A) Tanrı’nın varlığının bilinemeyeceğini B) Dinlerin vahiy kaynaklı olduğunu C) Tanrı’nın sıfatlarının kavranamayacağını D) Dinlerin Tanrı’dan gelmediğini 15. aşağıdakilerden hangisidir? A) Edebiyat tarihi B) Sanat tarihi C) Arkeoloji D) Tarih 6.2. Uygur alfabesinde kaç harf bulunmaktadır? A) 38 B) 29 C) 18 D) 14 Yukarıdaki kişi. yüzyıllar arası aşağıdaki alfabelerden hangisini kullanmamıştır? A) Latin C) Sogut B) Mani D) Uygur 4. Bir ulusun yüzyıllar içinde meydana getirdiği edebî eserleri inceleyerek geçirdiği dönemleri kronolojik bir sıra içinde ele alan bilim dalı. OTURUM 11. Allah’ın razı olduğu işleri yapması. Kişinin inancını davranışlarına yansıtması. Tarihte Türk sözcüğünün ilk kez geçtiği metin. aşağıdakilerden hangisidir? A) Dram C) Trajedi B) Karagöz D) Orta oyunu B) Ruhî D) Bedenî 7. İnanma ihtiyacı insanın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? A) Fizikî C) Maddî 2. – 1 1. aşağıdakilerden hangisidir? A) Divanü Lugat-it Türk B) Oğuz Kağan Destanı C) Göktürk Kitabeleri D) Alp Er Tunga Sagusu DİN KÜL. sorularının cevabını tam olarak aşağıdakilerin hangisinde bulmaktadır? A) Tarih C) Din B) Psikoloji D) Mantık 4 . eşya gibi birtakım figürlerin arkadan ışık verilerek bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanan gölge oyunu. bitki. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı dönemlerinden biridir? A) Millî Edebiyat B) Sözlü Edebiyat C) Türk Halk Edebiyatı D) Klasik Türk Edebiyatı 17. Aşağıdakilerden hangisi çok tanrıcılığı ifade etmek için kullanılan dinî ve felsefi bir terimdir? A) Agnostisizm B) Gnostisizm C) Politeizm D) Monoteizm 13. Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyetten sonraki Türk destanlarından biri değildir? A) Timur Destanı B) Köroğlu Destanı C) Cengiz Han Destanı D) Oğuz Kağan Destanı 3.

gücünü aşan konularda sorumlu değildir. yerine getirmek D) Bitirmek. – 5 1. Tecvit Kur’an-ı Kerim’in hangi yönüyle ilgilidir? A) Okunması C) Tefsiri B) Yazılması D) Meali 9. sağlam yapmak. Sevgili Peygamberimiz vefat edince onu aşağıdakilerden hangisi yıkamış ve kefenlemiştir? A) Hz. bir şeyi sonuna kadar götürmek 10.’’ Yukarıda tanımı verilen kavram. Kur’an-ı Kerim’de kader kavramı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilmiştir? A) Doğuştan gelen bedensel ve zihinsel engellilik B) Evrendeki ölçü. Peygamber’e gelmiş olan vahiylerin tümünün iki kapak arasında toplanmış hâline ne ad verilir? A) Kitap C) Nüsha B) Mushaf D) Hüsnühat 17. Ebu Bekir C) Hz. aşağıdakilerden hangisidir? A) Gusül abdesti B) Namaz abdesti C) Vucut temizliği D) Teyemmüm abdesti 19. hayız ve nifas gibi manevi kirlilikten kurtulmak için niyet ederek ağız ve burun içleri de dâhil hiçbir kuru yer kalmadan bütün vücudu yıkamaktır. en şereflisi anlamında kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanıkamil B) Eşrefimahlukat C) Ashab-ı Kehf D) Ashab-ı Kiram 15. üzücü olay C) Yaratmak.2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin annesidir? A) Hz. Ali B) Hz. İbadetin insanı temizlemesi/ arındırması tam olarak hangi anlama gelmektedir? A) İnsana temizlik alışkanlığı kazandırması B) İnsanın insanlarla ilişkilerini kuvvetlendirmesi C) İnsanı kötülüklerden. Hz. İslam’ın insan için yaratılmışların en üstünü. Âmine C) Hz. AHLAK BİL. B) İnsan inanç ve eylemlerinden bireysel olarak sorumludur. Hatice D) Hz. OTURUM 8. kötü duygu ve düşüncelerden uzaklaştırması D) İnsanı fiziki olarak güzelleştirmesi 16. Osman 3. ‘‘(Resûlüm) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek’’ (Abese suresi. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin amaçları arasında yer almaz? A) Allah ibadete layık olduğu için ibadet etmek B) Allah’ın emrini yerine getirmek için ibadet etmek C) Allah’ın rızasını kazanmak için ibadet etmek D) Dünya nimetlerini elde etmek için ibadet etmek 13. Peygamberimizin defnedildiği kabrin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cennetülbaki B) Cennetülmualla C) Ravzaimutahhara D) Müzdelife 18. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla ilgili kavramlar arasında yer almaz? A) Tecvit C) Mukabele B) Hatim D) Tefsir 2. ‘‘Cünüplük. hüküm B) Beklenmeyen durum. 12. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir? A) Furkan C) Fikir B) Zikir D) Kitap DİN KÜL. Aişe 20. Ömer D) Hz. D) İnsan. tedbirsizliği sonucu doğan olumsuzluklardan dolayı sorumlu tutulamaz. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘kaza’’ kavramının sözlük anlamlarından değildir? A) Emir. Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de nazil olan ayetlerde konu edinilmemiştir? A) Tevhit B) Meleklerin varlığı C) Kıyamet ve ahiret D) Miras konuları 5 . Halîme B) Hz. C) İnsan. uyum ve düzen C) Trafik ve iş kazaları sonucu oluşan sakatlık D) Ahlaka uygun davranışların toplumsal hayata olumlu katkıları 11. Sorumluluk konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İnsanın bireysel ve toplumsal sorumlulukları vardır. 3-4) Bu ayette temizlenme hangi anlamda kullanılmıştır? A) İslam’ı kabul etme B) İslam’ı inkâr etme C) Boy abdesti alma D) Namaz abdesti alma 14.

. Yukarıda anlatılan durum. Peygamberin hadislerinden yararlanılması C) Edebiyatımızda mevlit naat(na’t). rızkına helal yollardan ulaşmak için çalışmalıdır. Muhammed’in gül ile simgelenmesi (sembolize edilmesi) 13. Açık veya gizli bir tehlikeden inancını gizleyerek korunma (takiyye). 33) Bu ayette geçen ehlibeyt ifadesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? A) Hz. Cuma. Bu sayılanlar Hz. birlikte yaşama bilinci gelişir. toplum olma bilincini canlandırır. Aynı inanç etrafında birliktelik. ‘‘Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. Fatma D) Hz. ne mü’min ne de kâfirdir. onlara şefkat gösterirdi. . Bu durum. Muhammed (s. onlara yardım ederdi. ‘‘Büyük günah işleyen kimse. Rızık hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Helal veya haram rızka ulaşmakta bireyin bir rolü bulunmaz. hilye ve miraciye gibi edebi türler bulunması D) Hz.a.. Bu paragrafta ibadetlerin yararlarından hangisi örneklendirilmektedir? A) Toplumsal kaynaşmaya katkıda bulunma B) Bireyde güzel duygular oluşturma C) Kişide diğerkâmlık erdemini yerleştirme D) Bireyi kötülüklerden uzaklaştırma 10. Bu durumu ibadetlerin aşağıdaki yararlarından hangisine örnek gösterebiliriz? A) İnsanda güven duygusunu geliştirme B) Sosyal yardımlaşmayı teşvik etme C) Bireylerin birbiriyle kaynaşmalarına katkıda bulunma D) Kötülüklerden alıkoyma 11. İman ile küfür arasında bir yerdedir ve fasıktır.2. Ahmed ve Mahmud isimlerinin verilmesi B) İslam inancını anlamada Hz.’’ Bu görüş aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir? A) Haricilik mezhebine B) Şia mezhebine C) Mu’tezile mezhebine D) Maturidîlik mezhebine 14. 185) Bu ayette verilen mesaj aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha yakından ilgilidir? A) Ecel C) Tedbir B) Rızık D) Afet 8. Muhammed’in hangi insani yönüne örnek oluşturur? A) Merhametliliğine B) Güvenilirliğine C) Kolaylaştırıcılığına D) Hoşgörüsüne 12. aşağıdaki mezheplerin hangisinde bir ilke olarak yer almıştır? A) Haricilik C) Şiîlik B) Mutezile D) Eş’arîlik 6 . din anlayışındaki yorum farklılıklarının nedenlerinden hangisine örnek gösterilebilir? A) Kültürel sebepler B) Siyasi sebepler C) Coğrafi nedenler D) Dinî metinlerden kaynaklanan sebepler 7..Kimsesiz insanlarla ilgilenir. Hamza 5. Bireyler arasındaki kardeşlik ruhu kuvvetlenir. Mustafa. sorunlarını gidermeye çalışırdı.’’ (Âl-i İmrân suresi. bayram ve cenaze namazları gibi cemaatle yapılan ibadetlerle insanların. aynı dine inanan ancak farklı kültürel değerlere sahip topluluklarda farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasında rol oynamıştır. ‘‘Her canlı ölümü tadacaktır. D) Birey. Hasan B) Hz. gelenek ve göreneklerini de dinî inançlarıyla bütünleştirmek sûretiyle devam ettirmişlerdir. Gerçekleştirilmek istenen bir iş için maddi veya manevi tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra Allah’a güvenip sonucun hayırlı olmasını Allah’tan istemektir. Fetihler sonucu İslam diniyle yeni tanışan ve müslüman olan toplumlar eski kültürlerinden kopamamış. alkol ve sigara tüketimi belirgin bir şekilde azalıyor. 6. B) Rızkı Allah tarafından belirlenmeyen hiçbir canlı yoktur.Yaşlılara ve özürlülere iyi davranır. .Öksüz ve yetim çocukları gözetir. OTURUM 4. İstatistiklere göre ramazan ayında. Muhammed. suç işleme oranlarında büyük düşüş oluyor.’’ (Ahzâb suresi. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A) Kader C) Tevekkül B) Azim D) Salih amel 9. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Hz.v). Muhammed’e duyulan derin sevgi ve bağlılığın sonuçlarından değildir? A) Erkek çocuklara. C) Müslüman olsun veya olmasın her insanın rızkını Allah verir. Ali C) Hz. Hz.

Sabit’tir. C) İran ve Azerbaycan’da yaygın olup Türkiye’de de mensupları vardır. Osmanlı ailesinin en yaşlı ve olgun üyesinin tahta geçmesi kuralı.Yeniçeri Ocağının kaldırılması II. Ahmet D) II. 2. OTURUM 15. fiyatların tespitinde yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleyen görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Kethüda C) Ehl-i hibre B) Şeyh D) Yiğitbaşı 18. Aşağıdakilerden hangisi Caferilik mezhebini tanıtan bir bilgi değildir? A) Beş vakit namazı cem ederek (öğle ile ikindiyi akşam ile yatsıyı cem ederek) üç vakit olarak kılınabileceğini söyler. İlmiye sınıfını Divanıhümayûnda temsil eden görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Vezir B) Kaptanıderya C) Kadı asker D) Nişancı 9. Mahmut Döneminde yapılmıştır? A) Yalnız I C) I . sarayın hangi bölümüdür? A) Has Oda B) Hazine Odası C) Seferli Odası D) Arz Odası 8. 16. aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde getirilmiştir? A) I.Mekteb-i Harbiyyenin açılması Yukarıda verilen yeniliklerden hangileri II. Osmanlı Devleti’nde. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde bir yönetim birimi değildir? A) Eyalet C) Kaza B) Sancak D) Divan 10. Allah emretti ise fiil güzel. divan üyelerini ve yabancı elçileri kabul ettiği yer.2.III B) I . 4. Osman ? Şemadaki ‘‘?’’ bulunan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Caferîlik C) İmamiyye B) Maturidîlik D) Zeydîlik 7. Muhammed’den sonra insanların en faziletlisi ve ilk meşru (yasal) halifedir. Mehmet C) III. Hz. B) Ebu Yusuf ve Muhammed eşŞeybanî gibi büyük âlimler yetiştirmiştir.Nizamı Cedit Ordusunun kurulması IV.II D) I . D) Allah. Murat B) I. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorumları birleştiren kavramlardan biridir? A) Tevhit C) Kıyas B) İmamet D) Rey TARİH – 4 1.II .Posta servislerinin kurulması III. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda fethettiği topraklara Müslüman Türkleri yerleştirmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? A) Dikey hareketlilik B) Yatay hareketlilik C) Rol çatışması D) Kazanılmış statü 5. Osmanlı padişahlarının.II . 19. Ali. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı taşra yönetimindeki görevliler arasında yer almaz? A) Nişancı C) Beylerbeyi B) Muhtesip D) Sancak beyi 7 . kuluna gücünü aşan bir sorumluluk yükleyebilir.IV 20. İmam-ı Azam Ebu Hanife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Asıl adı Numan b. B) Büyük günah işleyen kimse dinden çıkmaz C) Hz. D) “el-Muvatta” adlı hadis kitabı en önemli eseridir. yasakladı ise kötüdür. I. B) Oniki imamın altıncısı olan Cafer es-Sadık’ın görüşlerini esas alır. Her loncada malların niteliği hakkında görüş bildiren. Aşağıdakilerden hangisi amelîfıkhî mezheplerdendir? A) Şiîlik C) Eş’arîlik B) Şafiîlik D) İmamiyye 6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunu oluşturan milletler arasında yer almaz? A) Slavlar C) Arnavutlar B) Germenler D) Boşnaklar 3. • Kadı • Müderris • Şeyhülislam • Müftü Yukarıda verilen devlet görevlileri Osmanlı toplumunda hangi sınıf içinde yer almaktadır? A) İlmiye C) Seyfiye B) Kalemiye D) Reaya 17. Aşağıdakilerden hangisi Maturidilerin benimsediği görüşlerdendir? A) Bir fiilin kendisinde iyilik ve güzellik yoktur. C) Fıkıhta içtihat (rey) ve kıyasa en çok baş vuran mezhebin kurucusudur. D) Osmanlı Devleti’nde resmi mezhep olarak kabul görmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un yiyecek ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulmuştur? A) İrâd-ı Cedid Hazinesi B) Hazine-i Hassa C) Tersane Hazinesi D) Zahire Hazinesi 7. C D B B) Rüzgar D) Yağış A K. Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti devlete ait olan topraklar aşağıdakileden hangisiyle isimlendirilmiştir? A) Öşrî toprak B) Mülk arazi C) Mirî arazi D) Haracî toprak 12..IV 3.IV B) II .. Aşağıdakilerden hangisi mirî arazi içerisinde yer almaz? A) Paşmaklık C) Mukataa B) Haraciye D) Yurtluk 18.K.2. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde sıcaklık dağılışını gösteren harita türüdür? A) İzohips Haritaları B) İzoyet Haritaları C) İzobar Haritaları D) İzoterm Haritaları 50m Yukarıdaki eş yükselti haritasında A ile gösterilen yerin yüksekliği kaç m’dir? A) 125 C) 200 B) 150 D) 300 8 . OTURUM 11.Kitab-ı Bahriye II. Osmanlı Devleti’nde ilk açılan banka aşağıdakilerden hangisidir? A) Bank-ı Osmanî B) Ziraat Bankası C) Bank-ı Dersaâdet D) Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası 20... Aşağıdakilerden hangisi atmosfer basıncının değişmesinde etkili olan bir faktör değildir? A) Yükselti C) Boylam B) Enlem D) Sıcaklık 15. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde kullanılan madenî paralardan biri değildir? A) Akçe C) Kırmızı B) Sikke-i hasene D) Kaime 5. bilim dili olarak da ....Arapça D) Arapça .Farsça E G... A COĞRAFYA – 1 1..K.Arapça B) Arapça . Duyun-ı Umumiye İdaresinin kuruluş sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı Devleti’nin dış borçlarının ödenmesini sağlamak B) Reayadan toplanan vergileri düzene koymak C) Devletin gelir ve giderlerini belirlemek D) Çiftçiye düşük faizli kredi vermek 2.N 13. Aşağıdakilerden hangisi buzulların oluşturduğu aşınım şekillerdendir? A) Lapya C) Falez B) Hörgüç Kaya D) Dev Kazanı 17..Seydi Ali Reis .Miratü’lmemalik Yukarıdaki yazar . kullanılmıştır.Pirî Reis .Türkçe C) Türkçe .. Osmanlı Devleti’nde resmî yazışma dili olarak .. Verilen cümledeki boşluklar aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır? A) Farsça .Evliya Çelebi . Aşağıdakilerden hangisi atmosferde miktarı değişebilen gazlardandır? A) Karbondioksit B) Asal gazlar C) Oksijen D) Azot 8. Aşağıdakilerden hangisi örfi vergilerden biridir? A) Avarız C) Haraç B) Öşr D) Cizye 19. Dünyanın kutuplardan basık ekvator çevresinde şişkince şekline verilen ad nedir? A) Elips C) Eksen B) Geoit D) Ekinoks 16.Cihannüma III. I. • Ahmet Karahisarî • Hafız Osman • Mustafa Rakım Efendi • Mustafa İzzet Efendi Osmanlı Döneminde yetişen yukarıdaki kişiler aşağıdaki sanat alanlarından hangisinde isim yapmışlardır? A) Minyatür sanatı B) Hat sanatı C) Cilt sanatı D) Seramik sanatı 6.....Seyahatname IV.N Şekle göre güneş ışınlarının en küçük açıyla geldiği nokta hangisidir? A) A noktası C) C noktası B) B noktası D) D noktası 14.. Aşağıdakilerden hangisi iklim elemanlarından değildir? A) Sıcaklık C) Dalga 4.III D) II .....eser eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I C) III ..Kâtip Çelebi .

Yeryüzünün şekillenmesinde en fazla etkili olan dış güç aşağıdakilerden hangisidir? A) Rüzgârlar B) Buzullar C) Akarsular D) Dalga ve akıntılar 16. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin görevlerinden biri değildir? A) Gecelerin çok soğuk gündüzlerin çok sıcak olmasını engeller. D) Biyoçeşitliliğin oluşmasında etkilidir. 17. Çevreyi kirletmeyen temiz ve tükenmez bir enerji kaynağı olmasına rağmen ülkemizde rüzgar gücüyle çalışan santraller yok denecek kadar azdır. OTURUM 9. B) Bitkilerin fotosentezi için gereklidir. C) Canlılar için yaşam kaynağıdır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yöre A) Divriği B) Guleman C) Kayseri D) Murgul Maden Demir Krom Bor Bakır Haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde deprem tehlikesi daha fazladır? A) I B) II C) III D) IV 20. B) Yeryüzünde güneş ışınlarının dengeli dağılışını sağlar. Aşağıdakilerden hangisi devirli rüzgarlardandır? A) Muson rüzgârları B) Alize rüzgârları C) Batı rüzgârları D) Kutup rüzgârları 2. Aşağıdakilerden hangisi biyosferi ifade eder? A) Su küre B) Taş küre C) Hava küre D) Canlılar küresi 5. 19. Yeryuvarlağının en üstünde yer alıp Sial ve Sima’dan oluşan katman aşağıdakilerden hangisidir? A) Manto B) İç çekirdek C) Dış çekirdek D) Yerkabuğu 3. 11. D) Kara ve denizlerin dağılışını sağlar. 1/500. Aşağıdakilerden hangisi hayvancılığın ekonomiye yaptığı katkılardan biri değildir? A) Erozyonu azaltır. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünün yararlarından değildir? A) Toprak oluşumu için kayaçların parçalanmasını sağlar. Karstik biriktirme şekillerinden Pamukkale travertenleri hangi ilimiz sınırları içinde yer alır? A) Aydın C) Manisa B) Denizli D) Muğla 15. • Buzul çağı yaşanmıştır. C) Yeraltı kaynaklarının (maden) çeşitliliğini sağlar. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İklimin uygun olmayışı B) Pahalı bir yatırım olması C) Enerjiye olan ihtiyacın azalması D) Yeryüzü şekillerinin uygun olmayışı 14. Bir kutuptan diğer kutba ulaşarak kutup noktalarını birleştiren yaylara ne ad verilir? A) Ekvator C) Paralel B) Meridyen D) Dönence COĞRAFYA – 5 1. • İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluşmuştur.2. Suyun bulutlardan katı veya sıvı halde yeryüzüne geri dönmesine ne denir? A) Yağış B) Terleme C) Buharlaşma D) Yüzey akışı 10. I III II IV 18.000 ölçekli bir haritada iki şehir arası 7 cm olarak gösteriliyorsa bu mesafe gerçekte kaç km’dir? A) 9 km C) 35 km B) 15 km D) 70 km 9 . Verilen bilgiler aşağıdaki hangi iklime aittir? A) Okyanussal B) Kutup C) Muson D) Çöl 4. • İnsanoğlu ortaya çıkmıştır. • Sıcaklık yıl boyunca 0 ºC altındadır. • Güneş ışınlarını yıl boyunca eğik alır. Yağış rejimine göre. B) Tarımsal üretime katkı sağlar. C) İş imkanlarını genişletir. aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde yaz ayları yağışlı kış ayları kurak geçmektedir? A) Kutup iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklimi D) Muson iklimi 13. D) Hayvansal gıda üretimini artırır. Yukarıda verilenler hangi jeolojik zamanda gerçekleşmiştir? A) Neozoik C) Paleozoik B) Mezozoik D) Prekambrien 12. • Buharlaşma ve nem azdır.

D) Küçükbaş hayvan sayısı sığır sayısından fazladır. C) Besici sayısı azalmaktadır. dikkatsizlik. Aşağıdakilerden hangisi bir akarsuyun hidroelektrik enerji potansiyelini etkilemez? A) Akarsuyun debisi B) Topoğrafik koşulları C) Akarsu yatağının eğimi D) Bitki örtüsü 18. 15. Türkiye’de sanayi kuruluşlarının dağılışında yüzey şekilleri ve ulaşım ağı etkilidir. Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkınların afete dönüşmesine neden olur? A) Mera ve orman alanlarının genişletilmesi B) Sel ve taşkın riski olan yerlerin yerleşime açılması C) Planlı altyapıya önem verilmesi D) Akarsu vadilerinin ıslah edilmesi 9. OTURUM 6.1 Yıl / miktar 2005 (milyon baş) 10. kaza 7. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerden aldıkları enerjiyi bünyelerine alarak yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için kullanan ve enerji akışını sağlayan bir canlıdır? A) Geyik C) Aslan B) Mantar D) Leopar 16. Hayvan cinsi Sığır Koyun Keçi Yıl / miktar 1995 (milyon baş) 11.5 25.8 33. • Danimarka • Norveç • Japonya Verilen ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa kıtasında bulunmaları B) Balıkçılıkta gelişmiş olmaları C) Avrupa Birliği’ne üye olmaları D) Zengin kömür yataklarının bulunması 17. Oxford şehrinin dünya çapında bir üne sahip olmasında hangi özelliği etkili olmuştur? A) Eğitim faaliyetleri B) Tarımsal özellikleri C) Yüksek teknolojisi D) Dini şehir olması 10 .2.4 9. Hereke (Kocaeli) aşağıdaki ürünlerden hangisiyle ün yapmıştır? A) Halı C) Konserve B) Şekerpancarı D) Tütün 13. Orman yangınlarının meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin payı daha fazladır? A) Kasten yakma B) Yıldırım düşmesi C) Bilinmeyen nedenler D) İhmal. Adana çevresi aşağıdaki bölge tiplerinden hangisi içinde yer alır? A) Dağlık bölge B) Düz ovalık bölge C) Maden bölgesi D) Serbest Ticaret Bölgesi 14. Anadolu’da çok sayıda medeniyet kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha az olmuştur? A) Coğrafi konumunun B) Yeryüzü şekillerinin C) Yeraltı zenginliklerinin D) İkliminin 8. Temel sanayi ham maddelerinden yoksun olmasına rağmen yüksek teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak sanayide gelişmiş ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Yunanistan B) Japonya C) Hindistan D) Brezilya Yukarıda verilen tabloya bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine kesinlikle ulaşılır? A) Hayvanların kesimi artmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu destekleyen bir örnek değildir? A) Samsun limanının Sinop limanından gelişmiş olması B) Sanayi kuruluşlarının Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşması C) Çukurova’da tarım alet ve makina üretiminin yaygın olması D) Doğu Anadolu’da büyük endüstri kuruluşlarının az olması 19.5 20. B) Küçükbaş hayvan besleyenlerin sayısı azalmıştır. Aşağıdaki endüstri dallarından hangisinin üretiminde hayvansal ham maddeden yararlanılmaz? A) Dokuma C) Konserve B) Konfeksiyon D) Seramik 11. Türkiye yıllık krom üretiminin yarısını ihraç etmektedir. Türkiye’de üretilen kromun dışarıda kolay alıcı bulması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A) Üretim teknolojisindeki gelişmişliğe B) Alıcı ülkelerin yakın olmasına C) Kullanım alanının çeşitliliğine D) Kolay işlenebilir olmasına 12. Aşağıdaki ülkelerden hangisi nüfus artışını destekleyen nüfus politikası uygulamaktadır? A) Çin C) Fransa B) Endonezya D) Hindistan 10.3 6.

+ . cot 123º trigonometrik değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) + . dir. + D) .b 2 2 sin 80º + sin 20º olduğuna göre. r 1 x 1 3r ve sin x = . m (A) . 30º 8 5 C A B X 2.1 D) a 2 sec a ifadesi aşağıdakiler2 1 + tan a den hangisine eşittir? A) tan a C) sin a B) cot a D) cos a 15. tan 37º. | BE | = | CE | olduğuna göre. tan 65º . OTURUM MATEMATİK – 4 1. + . cos 15º ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 B) 1 2 C) 1 4 D) 1 8 4. üçgenin alanı kaç santimetrekaredir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 X X göre.8 ise 2 17 tan x’in değeri kaçtır? A) . 1345º nin esas ölçüsü kaç derecedir? A) 85 C) 155 B) 99 D) 265 6.15 8 8 C) 15 B) . sin a + sin b = 2. tan (3x + 2) fonksiyonunun periyodu kaçtır? A) r 4 C) 2r 3 B) r 3 D) 3r 4 4 Şekildeki ABC üçgeninde % m (BAC) = 30º. cot 4r ’ün değeri kaçtır? 3 A) . + . 3 sin x . + . | AB | = 8 cm ve | AC | = 5 cm olduğuna göre. + ..2. sin 255º.3 B) .1 olduğuna göre. sin a + b . cos 2a = 2 cos a .4 cos x = 1 olduğuna 5 cos x + sin x 3 göre.8 15 15 D) 17 11.. tan 20º değeri kaçtır? A) 1 C) 2 2 B) 3 D) 3 3 16. tan a aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 1 3 B) 1 2 C) 2 3 D) 3 4 14. + . cotx değeri kaçtır? A) 4 13 C) 7 10 B) 8 17 D) 7 8 D) 2 3 11 . cos 315º. cos 40º ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 C) 2 B) 3 5. ABC üçgeninde m ( B) = 90º X = 0.1 ’dir. + . sin 15º.3 3 C) 3 D) 3 3 10. 2 cos 72º = 2a . Şekilde ABCD bir karedir. 6 olduğuna göre. cos d arcsin 1 n ifadesinin 2 değeri kaçtır? A) 1 2 C) 1 B) 3 2 D) 3 X 13.m ( B) işleminin sonucu kaçtır? A) 10º 49l 24m B) 11º 39l 24m C) 11º 49l 34m D) 10º 39l 24m 8.tan 20º ifadesinin 1 + tan 65º. cos a . sin A X tan A kaçtır? A) 3 5 B) 4 5 C) 3 4 D) 4 3 3. m (A) = 35º 44l 16m ve X m ( B) = 24º 54l 52m olduğuna 7. cos 36º nin a cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) a 2 C) 2a B) a . C) + . 9.. 12. B) . .

Buna göre perdede oluşan tam gölge ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? A) Saydam olmayan cisim 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. Buna göre O noktası etrafında oluşan aydınlanma kaç lüx’tür? (cos 60º= 1 .Işık kaynağı ile yüzey arasında uzaklık III. tan x = 1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) % x: x = r + kr / 4 r + kr B) % x: x = / 3 C) ( x: x = 3r + kr 2 4 D) ( x: x = 2r + kr 2 3 150 cd şiddetindeki ışık kaynağının O noktasına olan uzaklığı 50 cm’dir. 2. I. 12 sin 2x + sin 4x + sin 6x ifadecos 2x + cos 4x + cos 6x sinin değeri kaçtır? A) 1 3 C) 3 B) 1 D) 2 19. r C aralığındaki kökü 2 aşağıdakilerden hangisidir? A) r 12 C) r 4 B) r 6 r D) 3 2 3. B) Saydam olmayan cisim 1 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. Işığın yansıması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gelme açısı.Işık kaynağının şiddeti II.Işık ışınlarının yüzeye geliş açısı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) I . yansıma açısına eşittir. D) Noktasal ışık kaynağı 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür.III D) I . C) Gelen ışın.1 2m A) B) 2m 2 1 . cot 80º = m ise tan 20º nin m cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? m 2 1+m 2 C) m .II . D) Gelen ışının normalle yaptığı açı yüzey ile yaptığı açıya daima eşittir. Kaynaktan 80 cm uzağa ise bir perde yerleştiriliyor. yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemde bulunur. Bir yüzeyde oluşan aydınlanma için.2m D) 2m 2 1-m FİZİK – 2 1.2 = 0 denkleminin 90. I=150 cd 30° O 20. x = r olduğuna göre. 2 1 Tam Gölge Perde saydam olmayan cisim Noktasal ışık kaynağı. sin 60º= 3 ) 2 2 A) 600 C) 300 B) 300 3 D) 150 5. Saydam olmayan levhanın merkezinden geçen ışınlar perdeye dik olduğuna göre perde üzerinde oluşan tam gölgenin alanı kaç cm2 dir? A) 16 B) 32 C) 48 D) 64 6. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? A) Güneş C) Yıldızlar B) Ay D) Ateş böceği 4. 2 sin x + 3 sin x . saydam olmayan cisim ve perdeden oluşan sistem şekildeki gibidir. C) Perde 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür.III 12 . B) Işığın yüzeyle yaptığı açı ile gelme açısının toplamı 90°dir.2. 18.II C) II . Noktasal bir ışık kaynağından 20 cm uzağa bir kenar uzunluğu 2 cm olan kare şeklinde saydam olmayan levha konuluyor. OTURUM 17.III B) I .

L noktasındaki cismi kendisinden kaç cm uzaklıkta görür? (nhava=1) A) 96 B) 86 C) 76 D) 66 14. mavi n 3 = 3/2 L Kırıcılık indisleri farklı saydam ortamlara K noktasından yüzeyin normaline yakın doğrultuda bakan gözlemci.III K Hava n =1 Hava 1 Göz 10 cm 20 cm 40 cm 30 cm n = 5/4 n = 4/3 2 13. I II III A) Yalnız I C) I . kırmızı ve mavi fon kartonlarını kesen Naz. sınır açısından büyük açıyla geldiğinde. Işığın kırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken hızı azalır. sırasıyla beyaz. y.” Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki olaylardan hangisi tam yansımaya örnek olamaz? A) Yazın sıcak havada asfalt üzerinde su birikintisi varmış gibi görülmesi B) Çölde serap görülmesi C) Yağmur yağdığında gökkuşağı oluşması D) Su dolu havuzun dibindeki paranın olduğundan daha yakın görülmesi 12.II D) I . Bu olaya tam yansıma denir. G K 1 2 L 3 5 4 9. nz arasındaki ilişki nasıldır? A) nx > ny > nz B) ny > nx > nz C) ny > nz > nx D) nz > ny > nx 11. ny. “Işınlar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken. y ve z ortamlardaki ilerleyişi şekildeki gibidir. siyah. siyah D) Beyaz. C) Işık ışınları ortamları ayıran yüzeye dik geliyorsa normale yaklaşarak kırılır. OTURUM 7. siyah C) Kırmızı. B) Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken hızı azalır. kırmızı. sin 53º= 0. Işınların normalle yaptıkları açılar θ > α > β olduğuna göre x. bu kartonları sırasıyla hangi renkte görür? A) Kırmızı.2. siyah B) Beyaz. z ortamlarının ışığı kırma indisleri nx.II . kırmızı. az yoğun ortama geçemez ve geldiği ortama eşit açı ile geri döner. Kırmızı ışık ile aydınlattığı odasında. L ortamının kırıcılık indisi n L = 3 olduğuna göre K orta2 mının kırıcılık indisi nK kaçtır? (sin 37º= 0.8) A) 4 3 B) 9 8 C) 8 9 D) 3 5 Şekildeki gibi yerleştirilmiş K-L düzlem aynasına G noktasından bakan bir gözlemci hangi noktaların görüntüsünü görebilir? A) 1-2-3 C) 2-3-4 B) 1-2-5 D) 3-4-5 13 .III B) I . K I 53° normal L 37° I ışınının K ve L ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. İkizkenar dik üçgen şeklindeki tam yansımalı prizmalara gelen ışınlardan hangilerinin izlediği yol doğru çizilmiştir? normal Tek renkli bir I ışınının paralel yüzlü x. 8. x y z I α normal 10.6 . siyah. D) Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır.

B) Merceğin yapıldığı saydam maddenin cinsine bağlıdır.Karışım III. OTURUM 15. I 30° S Şekildeki çukur aynalara gelen ışınların yansımaları yukarıdakilerden hangilerinde doğru olarak çizilmiştir? II A) Merceğin eğrilik yarıçapları ile doğru orantılıdır. tuz gibi maddelerin suda çözünmesi. Şeker. Tümsek ayna önündeki bir mumun görüntüsünün yeri ve özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Görüntünün yeri A) B) C) D) Odakta Odakta Odak ile ayna arasında Odak ile ayna arasında Görüntünün özelliği Sanal Gerçek Sanal Gerçek A) Kütle B) Erime noktası C) Kaynama noktası D) Çözünürlük 2.2.II . 2 60° 17. C) Merceğin asal ekseninin uzunluğuna bağlıdır. 1 30° T α F I M α 19. 60° A) I .III D) I .Bileşik II. Kutu içerisindeki ayna α açısı kadar döndürüldüğünde ise 2 doğrultusunda yansıyor. maddelerin hangi özelliği ile ilgilidir? A) Ayırt edici C) Ortak B) Kimyasal D) Fiziksel 3.III 14 . Aynaya gelen S ışını 1 doğrultusunda yansıyor. Buna göre aynanın döndürülme açısı (α) kaç derecedir? A) 60 B) 45 C) 30 D) 15 T α α F B) M C) D) II α T F α 20.Element A) Yalnız II C) I .III Şekildeki S ışını I ve II düzlem aynalarında yansıdıktan sonra sistemi nasıl terkeder? A) 20° KİMYA – 1 1. Odak uzaklığı 40 cm olan ince kenarlı bir mercekten 120 cm uzaklıkta bulunan 10 cm boyundaki mumun görüntüsünün yeri ve boyu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yeri A) Odak ile merkez arasında Odak ile merkez arasında Merkezin dışında Merkezin dışında Boyu (cm) 5 20 5 20 S Düşey kesiti şekildeki gibi olan dikdörtgen kutunun içerisine düzlem bir ayna yerleştirilmiştir. Aşağıdaki özelliklerden hangisi madde miktarı azaldıkça azalır? B) 30° C) 45° D) 60° 18. Bir merceğin odak uzaklığı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? M III 16. Aşağıdakilerden hangileri saf madde değildir? I.II .III D) I .II C) II .III B) I .II B) I . D) Merceğin içinde bulunduğu saydam ortamın kırıcılık indisine bağlıdır.

M ve N katılarının belirtilen miktardaki suda ve sıcaklıklarda en çok çözünebilen miktarları verilmiştir. 13. 100 g su C) 20 g tuz. K: Katı .III x 0 25 60 Sıcaklık (°C) 25 ºC’ta doymuş Y çözeltisi 60 ºC'a kadar ısıtıldığında çözünen Y katısının kütlesinin sıcaklıkla değişimini gösteren grafik yukarıdaki gibidir. B) Y katısının 25 ºC'taki çözünürlüğü 60 ºC'taki nden büyüktür.’’ ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Çözünürlük B) Çözünen C) Çözünme D) Seyreltik 5. Ahmet ve Ayşe’nin elde ettikleri karışım türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Ahmet A) Heterojen B) Çözelti C) Çözelti D) Heterojen Ayşe Çözelti Çözelti Heterojen Heterojen 3x 8. 50 g su B) 20 g tuz. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Y katısının sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar.Öz kütle farkı ile ayırma II. çözücü ve ..Elektrik enerjisi ile ayrışma III. C) 25 ºC'ta çözelti 60 ºC'a ısıtıldığında 2x gram Y katısı çöker.. OTURUM 4.. Buna göre çizelgedeki maddelerden hangi ikisi aynı madde olabilir? A) K ve L C) K ve N B) K ve M D) L ve N 16.su B) Kum . D) Y katısının 60 ºC'taki çözeltisi doymuş çözeltidir... ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılabilir? A) Talaş . Ahmet: Su ile şekeri karıştırıyor ve şekerli su elde ediyor.sıvı heterojen karışım Yukarıda verilen K ve L karışımlarını bileşenlerine ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? K A) Kristallendirme B) Süzme C) Kristallendirme D) Elektriklenme L Süzme Elektriklenme Kristallendirme Süzme 7. Tuz ve su ile hazırlanan aşağıdaki çözeltilerden hangisi diğerlerine göre en derişiktir? A) 10 g tuz.su D) Alkol .şeker C) Zeytinyağı .. Madde Suyun miktarı (g) Çözünen madde miktarı (g) Sıcaklık ( ºC ) K L M N 50 100 150 50 30 30 90 10 40 50 40 50 10. ‘‘Çözelti. 100 g su Çizelgede K.sıvı homojen karışım L: Katı . Çözünen Y kütlesi (g) 12. I.2. olmak üzere iki bileşenden oluşur. 50 g su D) 30 g tuz. Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıstan etkilenmez? A) Nikel C) Demir B) Kobalt D) Kükürt 14.III B) Yalnız II D) I .su 11. X çözeltisinin 10 ºC'taki çözünürlüğü 80 g / 100 g sudur.. Aşağıdaki karışımlardan hangisi. Demir tozu Bakır tozu Şekildeki karışım hangi yöntemle bileşenlerine ayrılır? A) Çözünürlük farkı ile B) Mıknatıslanma ile C) Ayrımsal damıtma ile D) Elektrik enerjisi ile 6. 10 ºC'ta 360 gram doymuş X çözeltisi hazırlamak için kaç gram su gerekir? A) 200 C) 280 B) 260 D) 460 15. L. Ayşe: Su ile zeytinyağını karıştırıyor ve zeytinyağının suyun üzerinde kaldığını gözlemliyor. Aşağıdaki koşulların hangisi sağlandığında O2 gazının sudaki çözünme miktarı en fazla olur? A) Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç B) Yüksek sıcaklık ve düşük basınç C) Düşük sıcaklık ve yüksek basınç D) Düşük sıcaklık ve düşük basınç 9. • Kumlu su • Tuzlu su • Limonata • Zeytinyağlı su Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi heterojen bir karışımdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 15 .Hâl değiştirme sıcaklıkları farkı ile ayırma Yukarıdaki ayırma yöntemlerinden hangileri karışımların ayrılması için uygulanır? A) Yalnız I C) II .

01 C) 0. şeker ve kükürt tozlarından oluşan karışımı bileşenlerine ayırmak için aşağıda verilen işlemlerin hangi sırayla uygulanması gerekir? I. yavaş gerçekleşen tepkimelerde büyük zaman birimleri kullanılır.4 B) 0.02 D) 0.II KİMYA – 5 1. Bir kimyasal tepkimede giren maddelerden birinin derişimi artırıldığında tepkimenin hızı artar.4 M NOCl harcandığına göre Cl2 gazının ortalama oluşma hızı kaç M/dk.II .naftalin karışımı aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisiyle bileşenlerine ayrılır? (Naftalin suda çözünmez. Hız = k 7X A7Y A ve “k” sabiti 0.IV B) IV .TK grafiği şekildeki gibidir. Bir tepkimenin basamakları.) A) Ayrımsal damıtma ile B) Mıknatıslanma ile C) Özkütle farkı ile D) Çözünürlük farkı ile 2.’dır? A) 0. 2NOCl (g) " 2NO (g) + Cl 2 (g) tepkimesine göre bir kapta dakikada 0.II . C) Tepkime derecesi 2’dir.8 6.sıvı karışımları ayrımsal damıtma yöntemi ile bileşenlerine ayrılmaktadır.III C) I .Hız= k 7X A7Y A dir. 18.02 olduğuna göre X’in derişimi kaç mol/L’dir? A) 0.2. Aşağıdakilerden hangisi hem karışımlar hem de bileşikler için ortak özellik olabilir? A) Bileşenlerinde belirli bir oranın olması B) Erime noktalarının sabit olması C) Homojen olması D) Belirli formülleri olması A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 hız denklemi. D) Tepkime mekanizması 2 adımlıdır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kinetik enerjinin artması B) Taneciklerin çarpışma sayısının artması C) Taneciklerin daha hızlı hareket etmesi D) Tepkimenin aktifleşme enerjisinin azalması 3. Tuz . X + 2Y $ T + V (yavaş) V + Y $ K + T (hızlı) olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tepkime denklemi. OTURUM 17. Homojen sıvı .IV D) III .Suda çözme IV. Buna göre aşağıdakilerden hangisi için “saniye” zaman birimi uygundur? A) Tüpgazın yanması B) Demirin paslanması C) Odunun çürümesi D) Kömürün yanması 5.Mıknatıslanma III. Aşağıdakilerden hangisi heterojen dengeye örnektir? A) H 2 (g) + S (k) E H 2 S (g) B) 2Fe(suda+ Sn (suda)E 2Fe (suda+ Sn (suda) ) ) C) H 2 (g) + Cl 2 (g) E 2HCl (g) D) N 2 O 4(g) E 2NO 2 (g) +3 +2 +2 +4 16 . Demir. 50 mol/L ? 7X A mol/L 7Y A Hız mol/L s 1x10 -2 6x10 -6 20 A+B 10 0 C+D TK Grafiğe göre ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi kaç kJ’dür? 20. Hızlı gerçekleşen tepkimelerde küçük zaman birimleri.06 2X (g) + Y(g) " Z (g) tepkimesi için 4.I . X + 3Y $ K + 2T ’dir.III .2 D) 0.I . 2 B) Hız denklemi.1 C) 0.I .Süzme II. 19. Bu yöntemde maddelerin hangi ayırt edici özelliğinden yararlanılır? A) Erime noktası B) Kaynama noktası C) Çözünürlük D) Öz kütle PE (kJ) 7.03 B) 0. Tepkime hız sabiti olan “k”nın değerini aşağıdakilerden hangisi değiştirir? A) Konsantrasyon B) Temas yüzeyi C) Basınç D) Katalizör 8.IV . A + B " C + D tepkimesine ait PE .III .Buharlaştırma A) II .

Belirli sıcaklıkta 2X (g) + Y(g) E 2Z (g) tepkimesi dengededir. Kabın hacmi büyültülerek basınç düşürülüyor. Aynı sıcaklıkta AgCl için 11.10 rılıyor. Hangisinde çözünen maddenin mol sayısı en büyüktür? Bileşik A) CuBr B) BaCO3 C) CuI D) MgF2 KÇ 4x10-8 16x10-10 4x10-12 4x10-9 C) K d = 7Y2 A3 D) K d = 7X A 7Z A 4 1 Y2 A3 7 14. 12. Bir tepkimede katalizörün görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tepkimenin hızını arttırmak B) Girenlerin derişimlerini arttırmak C) Denge sabitinin değerini arttırmak D) Ürünlerin derişimlerini arttırmak 7Z A 2 2 18. Aşağıdakilerden hangisi bir katının çözünürlüğünü etkilemez? A) Çözücünün farklı olması B) Çözünen maddenin türü C) Çözünenin toz hâline getirilmesi D) Sıcaklığın değiştirilmesi 10. N 2 (g) + 3H 2 (g) E 2NH 3 (g) + 92.III B) I . ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II . III.8 C) 1. Belirli sıcaklıkta dengede olan + AgI (k) E Ag (suda) + I (suda) tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çözünürlük çarpımı bağıntısı K Ç = 7AgI A dır.6x10-10 dur. 25 ºC’ta 100 mL 2x10 1x10 -2 -2 M AgNO3 çözeltisi ile 100 mL M NaCl çözeltisi karıştı. Aşağıdakilerden hangisi sıvıgaz çözeltilere örnektir? A) Su . B) Dengeden önce K iyon 1 K Ç ’dir. D) Katının çözünme hızı çökelme hızına eşittir.2 B) 0.6 D) 4. 2 mol CaCO3 ile başlayan tepkime dengeye ulaştığında kapta kaç mol CaCO3 kalır? A) 0.Girenlerin mol sayısı artar. I. Çözünürlük çarpımı bağıntısı. 2 litrelik bir kapta. B) Denge durumunda iyonların derişimi artar.oksijen C) Su .2.İleri tepkime yavaşlar.iyot 20.II aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bir miktar AgCl katısı çöker.etil alkol D) Su . +a b -b a K Ç = 7X A 7Y A olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) XYb C) X a Yb B) X b Ya D) X a Y 17 . 2Z E X + 2Y K 1 = 1 X+VEZ K2 = 2 olduğuna göre Z + V E 2Y için denge sabiti kaçtır? A) 1 4 C) 2 B) 1 2 D) 4 19.Geri tepkime yavaşlar.tuz B) Su . 4X (k) + 3Y2 (g) E 2Z (k) tepkimesinin denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir? A) K d = B) K d = 3 4 7X A 7Y2 A 13.III D) I . CaCO 3 (k) E CaO (k) + CO 2 (g) tepkimesinin belli sıcaklıkta denge sabiti 0. 6 kJ tepkimesinde denge sabiti değerinin büyümesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Sıcaklığı azaltılmalı B) Hacmi arttırılmalı C) Basıncı arttırılmalı D) N2 veya H2 eklenmeli 17. + + - K Ç = 1. II. Buna göre.2 15. OTURUM 9. 6x10 olduğuna göre 16. C) Denge durumunda katının miktarı artar.2’dir. C) Çözeltide yalnız Ag ve Cl iyonları bulunur. Çözünürlük çarpımları verilen aşağıdaki bileşiklerle birer litre çözelti hazırlanıyor. D) Denge durumunda Ag iyonları derişimi 1.

II . Aşağıdakilerden hangisi dikotiledon bitkilerin özelliklerindendir? A) Genellikle otsu yapıdadırlar.III .LH II.FSH III. C) Bu tür üremede genetik çeşitlilik görülmez. 7. 8. insanın hangi hücrelerinde çekirdek bölünmesini gerçekleştirerek çoğalır? A) Tükürük bezi hücreleri B) Akciğer hücreleri C) Akyuvarlar D) Alyuvarlar 11.II C) I .Yağ II.II C) I .Döllenme A) I .II .Mayoz bölünme III. Aşağıdaki hormonlardan hangileri hem dişilerde hem de erkeklerde görülür? I.Gamet oluşumu II.III 13. C) Odun boruları ile soymuk boruları arasında kambiyum bulunur.Nişasta A) I . Aşağıdaki hormonlardan hangisi tohumu çimlenmesi için uyarır? A) Oksin C) Etilen B) Giberellin D) Absisik asit 5. menstrual döngünün hangi evresinde gerçekleşir? A) Folikül evresi B) Ovulasyon evresi C) Korpus luteum evresi D) Menstruasyon evresi 15. Tohumun çimlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? A) Uygun nem B) Uygun sıcaklık C) Uygun toprak D) Yeterli oksijen 9. Aşağıda eşeysiz üreme hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Canlı. D) Gövdede iletim demetleri dağınık bulunur. Aşağıdakilerden hangisi haploit kromozoma sahiptir? A) Zigot B) Yumurta C) Sperm ana hücresi D) Yumurtalık hücresi 14. Aşağıdakilerden hangileri eşeyli üremede görülür? I.III B) II . Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmasında aşağıdaki üreme şekillerinden hangisi etkilidir? A) Konjugasyon B) Partenogenez C) Oogami D) Bölünme 10. Sıtma hastalığı etkeni olan Plazmodyum. Folikül hücrelerinin çatlayarak sarı renkli lutein hücrelerine dönüşmesi.Protein III. Aşağıdakilerden hangisi yumurtalıkların görevlerinden değildir? A) Folikül keselerinde yumurta üretmek B) Yumurtanın döllenmesini sağlamak C) Yumurtayı fallop borusuna atmak D) Hormon üretmek 4. D) Yavru canlının genetik yapısı atası ile aynıdır. B) Yaprak damarları paraleldir. OTURUM BİYOLOJİ – 4 1. çiçeğin hangi kısmında oluşur? A) Anter C) Filament B) Tepecik D) Yumurtalık 12. Mantarlarda hangi eşeysiz üreme şekli görülür? A) Vejetatif üreme B) Tomurcuklanma C) Sporlanma D) Bölünme 6.III B) II .II . Endosperm içerisinde aşağıdaki besin maddelerinden hangileri bulunur? I.III D) I . başka canlıya gerek duymadan üremesini gerçekleştirir. Polen.III 3.2.Östrojen A) Yalnız III C) I . Aşağıdaki embriyonik örtülerden hangisi hem kurbağaların hem de sürüngenlerin döllenmiş yumurtalarında bulunur? A) Koryon B) Allantoyis C) Amniyon kesesi D) Vitellüs kesesi 16.Testosteron IV.II B) Yalnız IV D) I .III D) I . Zigotta mitoz bölünmeler sonucu meydana gelen hücrelere ne denir? A) Blastomer B) Morula C) Gastrula D) Segmentasyon 18 .IV 2. atasına göre çevre şartlarına daha dayanıklıdır. B) Yavru canlı.

IV 5. C) Felsefenin amacı olgular arasındaki değişmez ilişkileri ve doğal yasaları bulmaktır. doğa bilimleri grubunda yer alır.III B) I . 7. C) Varlık. Aşağıdaki canlıların hangisinde başkalaşım görülmez? A) Kelebek C) Kurbağa B) Yılan D) Sivrisinek 4. Buna göre herhangi bir konuda genel geçer bir yargıda bulunamayız. Felsefede konu ve kavramlar ele alınırken çelişkili yargılara. OTURUM 17.yasa 9. kendi içinde tutarsız görüşlere yer verilmez.yasa B) Özne . Bu açıklamada felsefenin aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkı sağladığı vurgulanmaktadır? A) Sanatın B) Demokrasinin C) Teknolojinin D) Doğa bilimlerinin 10. Aşağıdakilerden hangisi pozitivizm akımının savunduğu görüşlerden biri değildir? A) Bilim dışı her türlü spekülasyon reddedilmelidir. “Metafizik” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Sözcük anlamı “fizik ötesi”dir. Locke D) W. “insan herşeyin ölçüsüdür.Yaratıcılık II.IV C) I . tanrı.2. ruh gibi felsefenin ilk ve son sorunlarıyla ilgilenir. haftasında yapılan amniyosentez ile bebekte oluşabilecek hangi hastalık tespit edilmez? A) Down sendromu B) Spina bifida C) Hemofili D) Anemi 19. Aşağıdaki organlardan hangisi mezodermden oluşur? A) Böbrek C) Pankreas B) Akciğer D) Karaciğer 3. Hume B) J. James 2.Beyin IV. Bilginin oluşmasını sağlayan iki temel unsur hangisinde birlikte verilmiştir? A) Özne . eşitlik. Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarındandır? A) Doğruluk C) Güzel B) Kutsal D) İyi 11. • Amacı.Duyguya ve hayal gücüne dayanma III. I. 19 . Aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynağının akıl olduğunu savunan rasyonalist düşünürlerden biridir? A) Platon C) D. D) Doğa olayları doğa üstü güçlerle açıklanmalıdır. 20.” Protagoras bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? A) Doğru bilgiye ulaşmak mümkündür.II . B) Konuları duyu yoluyla algılanamayan problemlerden oluşur.Doğruya ulaşma amacında olma Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri sanat ve felsefenin ortak özelliklerindendir? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) II . Protagoras’a göre. Herkesin üzerinde uzlaşabileceği doğru ya da yanlış hiç bir şey yoktur. C) Akla dayanan bilgi doğru bilgidir.Epitel A) II . Gebeliğin 16. B) Dış dünya yalnızca duyu deneyi yoluyla bilinebilir. B) Doğru bilgiye ulaşmak imkânsızdır. • Bilginin kaynağı nedir? • Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür? • Bilgimiz kesin midir? Yukarıdaki sorulara cevap arayan felsefe dalı hangisidir? A) Epistemoloji B) Ontoloji C) Estetik D) Etik 18.Retina II.III FELSEFE – 1 1. Yukarıdaki açıklamada felsefenin hangi özelliği anlatılmaktadır? A) Akıl ve mantık ilkelerine uygun olması B) Yığılan bilgi olması C) Evrensel olması D) Öznel olması 8.Kan III. Yukarıda özellikleri belirtilen bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gündelik bilgi B) Dinî bilgi C) Teknik bilgi D) Felsefi bilgi 6.nesne C) Nesne . D) Deneye dayanan bilgi doğru bilgidir. özgürlük ve barış gibi evrensel değerlerin benimsenmesinde filozofların önemli katkıları vardır. Temel hak ve özgürlüklerin temellendirilmesinde.III . ürettiği aletlerle doğayı insan lehine çevirmek ve insanı daha iyi yaşatmaktır.III D) II .hayal gücü D) Hayal gücü . Aşağıda verilen yapıların hangilerinde rejenerasyon görülür? I. anayasaların oluşumunda. • Bilimsel bilginin uygulama alanı biçimindedir. D) Bilimsel bilginin.

yeni bir paradigmanın ise geçerli olmaya başladığı dönemdir. “Bilimsel üretimler kültürlerinden bağımsız olarak ele alınamaz.II B) Yalnız III D) II .” diyen bazı bilim adamları bu görüşleriyle klasik bilim anlayışının hangi görüşünü eleştirmişlerdir? A) Bilim.Varlığın varolup olmadığını sorgulamaz. III. • Cisimler. I. uzayda yer kaplayan.Bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirliktir.Bilimi anlamanın yolu.III I.Biyoloji II. III. D) Bilimin nesnel bir yapısı vardır. boyu ve derinliği olan bir nesnedir. D) Varlık hem madde hem de ideadır. yurt içinde demokratik olması.III D) I . Rene Descartes’e göre varlık nedir? A) Maddedir.Varlığı parçalamadan bir bütün olarak ele alır. I. T. 4. Bilimsel buluşlar. eni.2.” diye tanımladığı bilimsel gelişim aşaması hangisidir? A) Bilim öncesi dönem B) Olağan bilim dönemi C) Bunalımlar D) Devrim 18.II . aşağıdaki millî hedeflerimizden hangisi ile ilişkilendirebiliriz? A) Siyasî hedefler B) Askerî hedefler C) Ekonomik hedefler D) Sosyal ve kültürel hedefler 19. bilimin ürünü olan bilgiler yığınını incelemektir. yurt dışına karşı da bağımsız bir Türkiye profili çizmesi durumlarını. T. II. Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri felsefenin “varlık” konusundaki yaklaşımlarındandır? A) Yalnız I C) Yanlız III B) Yalnız II D) II . MİLLÎ GÜVENLİK BİL. Her çağın bilim insanı ürettiği bilimle ve kültürüyle bir bütündür. B) Varlık maddedir. Kuhn’a göre bilimin gelişim aşamaları vardır.Sosyoloji III. C) Oluştur. B) Bilim. İnsan zihninden bağımsız bir gerçekliğin varolduğunu savunan felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir? A) Nihilizm C) Realizm B) Taoculuk D) Septisizm 20 . • Ruh da bir cisimdir. 14. C) Varlık ideadır. B) Ruhtur.II C) II . OTURUM 12. yy’da felsefeden koparak ayrı bilim alanı hâline gelmişlerdir? A) I . D) Hem ruh hem de maddedir.Varlık.III B) I . İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki askerlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Er C) Astsubay B) Erbaş D) Askerî öğrenci 3. 20. Millî Güvenlik Kurulu. nesnel gerçekliği konu edinir. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel düşünüş biçiminin felsefeye uygulanmasını savunan görüştür? A) Siyaset felsefesi B) Bilimsel felsefe C) Bilgi felsefesi D) Varlık felsefesi 16. – 2 1. aşağıdakilerden hangisine danışmanlık etmek üzere oluşturulmuştur? A) Valiliklere B) Askerlik Şubelerine C) Bakanlar Kuruluna D) Sivil Savunma İl Müdürlüklerine 13. düşünceden bağımsız olarak yer kaplayan varlıklardır. Devletimizin.Psikoloji Yukarıdakilerden hangileri 19. Hobbes bu görüşleriyle varlık nedir sorusuna hangi yanıtı vermiştir? A) Varlık oluştur. • Gerçekte var olan yer kaplayan cisimlerdir. C) Bütün bilimler birbirleriyle ilişkilidir. Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri mantıkçı pozitivizm yaklaşımının öne sürdüğü görüşlerdendir? A) Yalnız I C) I . birikimsel olarak ilerler.III 2. II. içinden çıktığı kültürle ve bilim insanının yaşam öyküsüyle anlam kazanır. Aşağıdakilerden hangisi millî stratejinin unsurlarından biridir? A) Millî şuur B) Millî sanat C) Millî menfaat D) Millî eğitim 15.III 17.Bilim adamlarının psikolojik ve bilim adamları topluluğunun sosyolojik özellikleri bilimi anlamada önemli rol oynar. Kuhn’un “bir paradigmanın sona erdiği.

.III ..Radyasyon etkilerinden hangileri insan bedenleri üzerinde yanıklar meydana getirir? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) I .Jandarma Genel Komutanlığı V.Işık III.IV D) I .V 10..Deniz Kuvvetleri Komutanlığı IV. o ülke için aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Ülkede birlik ve beraberliğin sağlandığını B) Tüm ülkelerin dost ve müttefik olduğunu C) Millî bağımsızlığa yönelik dış tehdidi D) Çevreci örgütlerin kurulması gerektiğini 9. Aşağıda verilen subaylardan hangisine herhangi bir savaşta olağanüstü yararlık gösterdiği zaman “Büyük Amiral” rütbesi verilir? A) Tuğamiral C) Koramiral B) Tümamiral D) Oramiral 18. suç işlenmesini önlemek amacıyla yaptığı çalışmalardan biridir? A) Olay yeri incelemesi yapmak B) Trafik akışını denetlemek C) Suç ile ilgili delilleri toplamak D) Sanıkları mahkemeye sevk etmek 14.. C) Üç kıtayı birbirine bağlayan çok önemli bir konuma sahiptir. komiser yardımcısı olarak göreve atanırlar? A) Güvenlik Bilimleri Fakültesi B) Polis Meslek Yüksek Okulu C) Silahlı Kuvvetler Akademisi D) Polis Koleji 15..Kara Kuvvetleri Komutanlığı II. ülke savunması dışında iç güvenliğin sağlanması konusunda da görevleri vardır? A) I . I. OTURUM 5.” atasözünü aşağıdaki saygı çeşitlerinden hangisiyle ilişkilendirebiliriz? A) Öz saygı B) Millete saygı C) Devlete saygı D) Kanunlara saygı 12.2...Hava Kuvvetleri Komutanlığı III.Isı II. B) Dünyanın en uzun akarsularına sahiptir. Aşağıdaki okulların hangisinden mezun olan öğrenciler.V B) I .. I. Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir.III 8.Sahil Güvenlik Komutanlığı Yukarıda verilen Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı kuvvet komutanlıklarından hangilerinin. Atatürk’ün Millî Mücadele Döneminde yayınlağı “Tekâlif-i Milliye Emirleri”ni. Nükleer silahların... “Aslan yattığı yerden belli olur. Atatürk Döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki çalışmalardan hangisi medeniyetçilikten çok milliyetçilikle ilgilidir? A) Saltanatın kaldırılması B) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi C) Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması D) Türk Tarih Kurumunun kurulması 11. Uzman jandarma olabilmek için en az hangi eğitim düzeyinde olmak gereklidir? A) İlköğretim mezunu B) Lise mezunu C) Askerî lise mezunu D) Lisans mezunu 17. Türkiye’nin jeopolitik konumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bir Orta Doğu.II C) IV . Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin özel yasalarından biri değildir? A) 211 sayılı İç Hizmet Kanunu B) 926 sayılı Personel Kanunu C) 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 16.. Bir ülkedeki din ve mezhep ayrılıklarının başka bir devlet tarafından kışkırtılması. Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerden hangisiyle kara sınırı yoktur? A) Rusya C) Gürcistan B) Ermenistan D) Bulgaristan 21 . aşağıdaki seferberlik türlerinden hangisine örnek olarak gösterebiliriz? A) Personel Seferberliği B) Kısmî Seferberlik C) Topyekûn Seferberlik D) Silahlı Kuvvetler Seferberliği 6.” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Devrim B) Atatürkçülük C) Atatürk inkılapları D) Atatürk ilkeleri 19.II ... 13. Aşağıdakilerden hangisi polisin. D) Hazar ve Orta Asya doğal kaynaklarının batıya ulaştırılmasında doğal bir köprüdür. İçişleri Bakanlığının “Savunma Sekreterliği” görevini yürüten kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) Sivil Savunma Koleji B) Millî Güvenlik Kurulu C) Sahil Güvenlik Komutanlığı D) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 7. adı verilir. “Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak amacıyla Atatürk’ün ortaya koyduğu ilke ve yaptığı inkılaplara ..

2. OTURUM
20. Türkiye, Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda aşağıdaki tarihlerin hangisinde Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olmuştur? A) 01 Kasım 1993 B) 12 Eylül 1963 C) 09 Temmuz 1959 D) 24 Ekim 1945 4. Bilimsel bir çalışmada izlenmesi gereken aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir? A) Gözlem - Varsayım - Deneyleme - Genelleme B) Varsayım - Deneyleme - Gözlem - Genelleme C) Deneyleme - Gözlem - Genelleme - Varsayım D) Genelleme - Gözlem - Deneyleme - Varsayım 9. Aşağıdakilerden hangisi birincil toplumsal ilişkilerin özelliklerindendir? A) Yüzyüze, samimi ilişkilere dayalıdır. B) Kısa sürelidir. C) Yazılı kurallara dayalıdır. D) “Ben” bilinci ön plandadır.

SOSYOLOJİ – 1 1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin incelediği konulardan değildir? A) Toplumsal hareketlilik B) Toplumsal yapı C) Bireylerin psikolojik tutumları D) Toplumsal gruplar

5. Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerinden değildir? A) Evrensel olma B) Sistemli olma C) Genelleyici olma D) Öznel olma

10. • Her bireyin birden fazla statüsü olmasına rağmen, bunların arasındaki en baskın statüye denir. • Bir toplumda statülere verilen değere denir. Verilenlerin karşılığı olan kavramlar hangisinde birlikte yer almıştır? A) Verilmiş statü - Rol pekiştirmesi B) Anahtar statü - Toplumsal prestij C) Verilmiş statü - Toplumsal prestij D) Anahtar statü - Rol pekiştirmesi

2.

I- Yeri ve zamanı belli değişimlerdir. II- Sayılarla ifade edilir. III- Geneldir. IV- Soyuttur. Verilenlerden sosyal olgunun özelliklerinden olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) I - II C) III - IV B) II - III D) I - IV

6. “Sınırları belirlenmiş tek bir konu, kişi ya da sorunun derinlemesine incelenmesidir.” Tanımı verilen araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Anket B) Monografi C) Sosyometri D) İstatistik analizler

11. Aşağıdakilerden hangisi resmî normlardandır? A) Örfler B) Âdetler C) Gelenekler D) Hukuk kuralları

7. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal ilişkinin özelliklerinden değildir? A) Bireyler birbirinden haberdar olmalıdır. B) Belli bir zaman sürecinde devam eder. C) En az dört kişi arasında olmalıdır. D) Bireyler arasında etkileşimin olması gerekir.

12. Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal grup”un özelliklerinden değildir? A) Üyeleri arasında işbölümü vardır. B) Ortak değer, norm ve amaçları vardır. C) Aralarında karşılıklı bir ilişki bulunmayan insan birliktelikleridir. D) Grup içindeki her birey bir statüye sahiptir.

3. • Bireylerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve uyulması zorunlu olan yazılı kuralları ele alan bilim dalıdır. • Toplum yaşamında insanların ihtiyaç duyduğu türlü mal ve hizmetlerin nasıl üretildiğini, dağıtıldığını, bölüşüldüğünü ve tüketildiğini inceleyen bilimdir. Yukarıda tanımları verilen bilim dalları, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir? A) Hukuk - Ekonomi B) Sosyoloji - Siyaset bilimi C) Sosyoloji - Ekonomi D) Hukuk - Siyaset bilimi

8. Aşağıdakilerden hangisi, bir sosyal grubun diğer bir sosyal grupla olan ilişkisine örnek olur? A) Öğretmenin, sınıfta öğrencilerle ders yapması B) Bireyin, ailesiyle seyahat etmesi C) Bursaspor ile Trabzonspor’un maç yapması D) Ayşe’yle Fatma’nın arkadaş olması

13. Aynı fiziksel mekânı paylaşmayan, ancak ortak bir takım özellikleri olan topluluklardır. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Toplumsal rol B) Toplumsal kategori C) Toplumsal statü D) Toplumsal grup

22

2. OTURUM
14. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendi iradesi dışında katıldığı toplumsal gruplardandır? A) Aile B) Dernek C) Siyasi parti D) Arkadaş grubu 18. “Bireylerin toplum içinde hak ve ödevleri, yetki ve sorumlulukları göz önüne alınarak hiyerarşik olarak derecelendirilmesidir.” Tanımı verilen kavram hangisidir? A) Toplumsal yığın B) Toplumsal norm C) Toplumsal hareketlilik D) Toplumsal tabakalaşma 3. Aşağıdakilerden hangisi meslek eğitiminin amaçlarından biri değildir? A) Bireyi bir mesleğe hazırlamak B) Bireyin mesleki başarısını artırmak C) Bireyin bir meslek sahibi olmasını garantilemek D) Bireyin mesleğinde ilerlemesini sağlayacak bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak

15. Aşağıdakilerden hangisi rol pekiştirmesine örnek olur? A) Bir avukatın daha sonra savcı olması B) Bir polisin arkadaş toplantısında polis gibi davranması C) Yoksul bir köylü çocuğunun okuyarak vali olması D) Kendi çocuğunun öğretmeni olan annenin evde de çocuğuna öğretmen gibi davranması

19. Açık sınıf tabakalaşması, hangi toplumlarda görülür? A) Kast sisteminde B) Feodal toplumlarda C) Demokratik toplumlarda D) Loncalarda

4. Meslek hastalığı listesinde bulunmayan bir hastalığın, mesleksel kabul edilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir? A) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu B) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C) Avrupa Birliği İstatistik Ofisi D) Uluslararası Çalışma Örgütü

16. Köy ve kent toplumsal yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Köylerde nüfus yapısı homojen, kentlerde ise heterojendir. B) Köylerde mekanik dayanışma, kentlerde ise organik dayanışma vardır. C) Köylerde ikincil ilişkiler, kentlerde ise birincil ilişkiler hâkimdir. D) Köylerde ekonomi, tarım ve hayvancılığa, kentlerde ise sanayi, ticaret ve hizmete dayalıdır.

20. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıda yatay hareketliliğe örnektir? A) Bir esnafın ailesinden kalan mirasla marketler zinciri açması B) Bir işyeri sahibinin iflas ederek işçi olması C) Yurda dönüş yapan bir işçinin makine üreten işyeri açması D) Bir işçinin aynı şehirdeki bir fabrikadan ayrılıp başka bir fabrikada işe başlaması İŞ GÜVENLİĞİ – 1 1. İş yerinde işin yürütülmesi nedeni ile oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak için yapılan planlı çalışmalara ne denir? A) Üretim güvenliği B) Meslek hastalığı C) İş güvenliği D) İşçi sağlığı

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya deriyi tahriş etmeyen ancak, bakterilere karşı derinin direncini azaltan kimyasal tehdittir? A) Gaz yağı B) Sülfürik asit C) Mikroorganizmalar D) Elektromanyetik ışınlar

17.

I- Zengin bir hatıra mirasına sahip olma II- Birlikte yaşama ruhuna sahip olma III- Tarihsel mirası sahiplenip, bunu sürdürmede ortak iradeye sahip olma Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün millet anlayışında yer alır? A) I - II C) I - III B) II - III D) I - II - III

6. Endüstri işletmelerindeki iş makinelerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır? A) Yeşil C) Kırmızı B) Sarı D) Turuncu

7.

I- Işığın yeterli şiddette olması II- Işığın iyi yayılmış olması III- Gölge vermeyen bir aydınlatma olması Yukarıdakilerden hangileri iyi bir aydınlatma için gerekli unsurlardandır? A) Yalnız II C) I - III B) I - II D) I - II - III

2. Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığının bozulmasına neden olan fiziksel etmenlerdendir? A) Stres C) Parazit B) Zehir D) Radyasyon

23

2. OTURUM
8. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisinin üstünlüklerinden değildir? A) Kolayca depo edilebilir. B) Üretim ve iletimi kolaydır. C) Kullanımı kolay, verimliliği yüksektir. D) Diğer enerji türlerine kolayca dönüştürülebilir. 13. Madeni parçaların üzerine silindirik delikler açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Freze tezgahı B) Mekanik pres C) Matkap tezgahı D) Kaynak makinesi 18. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının iş gücüne ve ekonomiye verdiği görünmeyen zararlardandır? A) Kaza nedeniyle üretimde oluşan kalite bozukluğunun maliyeti B) Geçici ve sürekli iş görmezlik veya ölüm ödenekleri C) Çalışanlarda meydana gelen fiziki hasarlar D) İlk müdahale ve tedavi giderleri

9. Yapılarda çeşitli su akıtma yerlerinden gelen kirli suları şehir kanalizasyonuna ya da bunun olmadığı yerlerde süzme, çürütme çukurlarına ileten boru sistemine ne denir? A) Isıtma tesisatı B) Pis su tesisatı C) Temiz su tesisatı D) Havalandırma tesisatı

14. Yüksek yerlerde çalışırken düşmemek için kullanılan koruyucu araçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Güvenlik kemeri B) İş elbisesi C) Maske D) Baret

19. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının meydana gelmesine sebep olan çevresel nedenlerden biridir? A) Çalışanların eğitimsiz olması B) Çalışma ortamının gürültülü olması C) Kişinin yapısına uymayan bir işte çalışıyor olması D) Çalışanların dikkatsiz, dalgın ve tedbirsiz olması

10.

I- Gaz sobası II- Kat kaloriferi III- Elektrik sobası IV- Sıcak su kaloriferi Yukarıdakilerden hangileri merkezi ısıtma sistemlerindendir? A) I - II C) II - IV B) I - III D) III - IV

15. Hayvan üretimi ile ilgili işleri yapanlarda en sık görülen meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Panik atak C) Kanser B) Hepatit B D) Şarbon 20. 16. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına karşı korunmak için uygulanan tıbbi yaklaşımlardan değildir? A) Sağlık eğitimi B) İşe giriş muayenesi C) Aralıklı kontrol muayenesi D) Kişisel koruyucular kullanma

I- Benzer kazaları önlemek II- Kaza giderlerini saptamak III- Tazminat, iş kaybı vb. bilgileri elde etmek Yukarıdakilerden hangileri kaza raporu düzenlemenin başlıca amaçlarındandır? A) I - II C) II - III B) I - III D) I - II - III

11. Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinin kullanılması sırasında oluşan iş kazalarına karşı alınacak önlemlere göre yanlıştır? A) Yapılacak işe uygun el aleti seçmek B) El aletini yağlı, kaygan ve ıslak elle kullanmak C) Kullanılacak el aleti ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak D) El aletinin güvenlik koşullarına uyup uymadığını kontrol etmek

17. Aşağıdakilerden hangisi nikel ve bileşiklerinin kullanıldığı bir iş yerinde alınacak tedbirlerden değildir? A) İş yerini çok iyi havalandırmak B) Çalışanların kişisel temizlikleri için önlemler almak C) Kroma karşı alerjisi olanları işe almamak D) Çalışanlara iş elbisesi, eldiven, ayakkabı ve maske kullandırmak

GİRİŞİMCİLİK 1. İnsanın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri elde etmeye yönelik etkinliklere ne denir? A) İhtiyaç C) Üretim B) Ekonomi D) Tüketim

12. El aletlerinden pensenin kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıkıştırma - vurma B) Vurma - kesme C) Ölçme - markalama D) Kesme - sıkıştırma

2. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir? A) İhtiyaç C) Sermaye B) Tabiat D) Emek

24

İşletme kurma sürecinde. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerde olması gereken özelliklere göre yanlıştır? A) Buluşçuluk B) Kararlılık C) Riski göze alma D) Sorumluluk almama 12. Toplam kalite yönetiminin başlıca unsurlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Müşterinin gereksinim ve beğenileri belirleyicidir. 7.Telefon III. • Olabilecek riskleri üstlenir.Fiyatın belirlenmesi IV. I. Şirket alacaklılarına karşı.Dağıtım II. Kişi veya işletmelerin ihtiyaçlarını doğrudan doğruya karşılamak üzere. satış sürecinin hangi aşamasında gerçekleştirilir? A) Alıcıları belirleme B) Satışa hazırlık C) Satış görüşmesi ve sunuş D) Satış sonrası etkinlikler 25 .2. 18. B) Sürekli iyileştirme ve geliştirme benimsenir.IV C) I .V B) II .Kalite kontrol V. başka bir işlemden geçmeden kullanılan mallara ne ad verilir? A) Tüketim malı B) Ham madde C) Üretim gereci D) Üretim malı 14. İşletme kurma sürecinde. C) Sadece üst yönetimi kapsar. OTURUM 3.III .Ulaşım Yukarıdakilerden kaç tanesi hizmet sınıfına girer? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 19.III . • Bu faaliyetleriyle kâr amacı güder. Üretime gereksinim duyan kişi ve kuruluşların tespiti.Üretim III. sorumlulukları bakımından iki ortaklık şekli olan ticaret şirketi aşağıdakilerden hangisidir? A) Limited C) Komandit B) Kolektif D) Anonim 17.IV 13. Kamu işletmelerinin öncelikli hedefi aşağıdakilerden hangisidir? A) Özel sektör ile rekabet etmek B) Topluma hizmet etmek C) İhracat yapmak D) Kâr yapmak 4. Yönetimin planlamadan sonra gelen işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sevk ve idare B) Organizasyon C) Koordinasyon D) Denetim 16.V D) II . Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmesi değildir? A) TMO C) BOTAŞ B) TKİ D) TOFAŞ 6. kesin proje gerçekleştirildikten sonra hangi aşamaya geçilir? A) Açılış ve üretime geçiş B) Deneme üretimi C) Ön araştırmalar D) Ön proje 11. Büyük çaplı sermaye gerektiren projeler için iki ya da daha çok işletmenin geçici olarak bir araya gelmesi ile oluşan birleşmeye ne ad verilir? A) Kartel C) Holding B) Tröst D) Konsorsiyum 8.İletişim IV.Eğitim II. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sermaye mülkiyeti bakımından sınıflandırılması içinde yer alır? A) Özel işletmeler B) Ticari işletmeler C) Mal üreten işletmeler D) Hizmet üreten işletmeler 5. doğal afet ve çevre kirliliği konuları. Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Yöneticilere B) Girişimcilere C) İşletme çalışanlarına D) Kamu kurumlarına 10. D) En yüksek kalite üretilmeye çalışılır.Satışların artırılması faaliyetleri Yukarıdakilerden hangileri pazarlama etkinliklerindendir? A) I . Planlamanın ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Geçerli koşul ve varsayımların belirlenmesi B) En uygun seçeneğin belirlenmesi C) Seçeneklerin belirlenmesi D) Amaçların belirlenmesi 15. • Mal veya hizmet üretim faaliyetinde bulunur. Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik ihtiyaçlara örnek olur? A) Yemek yeme B) Spor yapma C) Saygı görüp takdir edilme D) Sosyal güvence altında olma I. hangi araştırmalar kapsamında değerlendirilir? A) Ekonomik C) Mali B) Yasal D) Teknik 9.

içmek gibi) karşılandıkça. Kanunla veya idari bir kararla oluşturulan tekele ne ad verilir? A) Fiili tekel C) Sınai tekel B) Yasal tekel D) Kamu tekeli 26 . düzeni ve ekonomik faaliyetleri yönlendiren önlemlere ne denir? A) Yönlendirici vasıtalar B) Ekonomi politikası C) Turizm politikası D) Teorik ekonomi 6. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki termik santrallerden biridir? A) Keban C) Hirfanlı B) Kovada D) Tunçbilek 9. 1927 yılında sanayi kuruluşlarını teşvik etmek ve korumak için hangi kanun çıkarıldı? A) Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu B) Türk Parasının Değerini Koruma Hakkında Kanun C) Gümrük Tarife Kanunu D) Teşvik-i Sanayi Kanunu 8.2. Devletin yatırımları destekleme önlemleri ekonomi politikasının hangi vasıtalarına örnek olur? A) Emredici vasıtalarına B) Yönlendirici vasıtalarına C) Nitelik belirleyen vasıtalarına D) Nicelik belirleyen vasıtalarına 7.b. eğitim v. Tamamı yurt içi kaynak olan hidroelektrik enerjinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Akarsu C) Petrol B) Kömür D) Doğal gaz 13. Hangi şirketler tahvil çıkararak piyasadan borç para toplayabilir? A) Komandit C) Limited B) Anonim D) Kolektif 3. sorunların artması C) Emek artışı ile üretimin artması D) İç ve dış göçlerin hızlanması EKONOMİ – 1 1. Fizyolojik bir ihtiyaç (yemek. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin duran varlıklarındandır? A) Mamül mallar B) Stoktaki mallar C) Ham maddeler D) Ulaşım araçları 2. Vadesi en az kaç yıl olan borçlar ‘‘Uzun vadeli borçlar’’ sınıfında yer alır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 14. Kooperatiflerin elde ettikleri olumlu gelir gider farkı (kâr) hangi ölçüye göre ortaklara dağıtılır? A) Ortakların kooperatifle yaptıkları alış veriş tutarına göre B) Ortakların kuruluş giderlerine katılmaları oranına göre C) Kuruluşta belirlenen kâr dağıtım ölçülerine göre D) Ortakların sermaye paylarına göre 4. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ekonomik anlamda emek değildir? A) Zevk için dağ sporu yapmak B) Taksi şoförlüğü yapmak C) Mobilya üretiminde çalışmak D) Turizm işletmesinde çalışmak 16. ihtiyacın karşılanmasından duyulan hoşlanma ve sağlanan faydanın gittikçe azalması olayını bilimsel olarak ilk defa hangi ekonomist açıklamıştır? A) Adam Smith B) David Ricardo C) Hermann Heinrich Gossen D) Jean Baptiste Say 10. Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumlu yönlerindendir? A) Doğal kaynakların hızla tüketilmesi B) Altyapı. Aşağıdakilerden hangisi reklamın olumsuz yönlerindendir? A) Ürünleri geliştirmesi B) Maliyeti yükseltmesi C) İstihdamı artırması D) Satışları artırması 5. konut. genelde ham madde kaynaklarına yakın yerlerde kurulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Pazar alanlarına yakın olmak B) Ulaştırma giderlerinde tasarruf sağlamak C) Devlet teşviklerinden yararlanmak D) Ucuz iş gücü imkânlarından yararlanmak 12. OTURUM 20. Toprak ve yeraltı zenginlikleri vasıtasıyla tarım ve sanayi üretiminin tümünü etkileyen üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sermaye C) Tabiat B) Emek D) Girişimci 15. Ekonomi alanında belirlenmiş hedeflere ulaşmak için ekonomik yapıyı. Aşağıdakilerden hangisi insan yaşamı için zorunlu olduğu hâlde ekonomik anlamda mal kabul edilmez? A) Hava C) Ekmek B) Altın D) Otomobil 11. Büyük miktarda ham madde kullanan fabrikaların.

6. M. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin ekonomik işlevlerinden biridir? A) Mal ve hizmetleri üretmek B) Kuruluş yerini seçmek C) Üretim faktörlerini birleştirmek D) Gerekli olan sermayeyi sağlamak 2. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A) Bir düzlem içinde bir doğruya. Ölçüsü _ 2x . LN .Ücret II. H 3 kümesine karşılık gelen noktalar kümesinin sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) -4 -2 -2 -4 2 4 2 4 5. C doğrusal olduğuna göre. OTURUM 17. . aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) L noktası. Üretim miktarına göre belirlenen ücrete ne denir? A) Reel ücret B) Ayni ücret C) Parça başına ücret D) Zamana göre ücret 4. + . MN . AB . 7AB A’nı . A = # x: x ! R ve . Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A) Doğrusal üç farklı nokta bir düzlem belirtir. olduğuna göre.2. dışındaki bir noktadan bu doğruya dik olan yalnız bir kesen çizilebilir. D) K noktası. ve .5 2 i ve B _ 5 2 i noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 0 C) 5 B) 2 D) 10 2 9.IV B) II . C) Bir düzlemin farklı iki doğrusu en çok bir noktada kesişir. B) Aykırı iki doğru aynı düzlemdedir. C) Kesişen iki doğru bir tek düzlem belirtir. K. AC . 7 ten bölen C noktası veriliyor. . CB .Faiz III.III D) I .III .Kâr Yukarıdakilerden hangileri millî geliri oluşturur? A) Yalnız I C) I . N noktaları doğrusaldır. = 3 oranında iç. K ile M arasındadır. Aşağıdakilerden hangisi rekabetin olumsuz yönlerinden biridir? A) Fiyatların düşmesine neden olması B) İşletmelerin gelişmesine katkı sağlaması C) Yeni üretim yöntemlerini geliştirmesi D) Bazen kalitenin düşmesine neden olması GEOMETRİ – 3 1. L. x + 1 . Herhangi üçü doğrusal olmayan 5 noktadan en çok kaç doğru geçer? A) 20 B) 15 C) 10 D) 5 10.= 12 cm olduğuna göre. I. + .Rant IV. Uç noktaları A d . D) Paralel iki doğru bir düzlem belirtir. A B C Şekilde A.=. B) M noktası.II . kaç santimetredir? A) 20 C) 32 B) 28 D) 40 20. L ile M arasındadır. . M ile N arasındadır. KM . 8. D) Aynı düzlemde hiç bir ortak noktası olmayan iki doğru birbirine paraleldir. 18. A _ . aşağıdakilerden hangisi zıt ışınlardır? A) 7AB B) 7BA C) 7CA D) 7AC ile 7AC ile 7BC ile 7BA ile 7BC 19.=. KL . C) N noktası.IV 3. LM . LM . x için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 15º 1 x 1 90º B) 30º 1 x 1 105º C) 90º 1 x 1 180º D) 60º 1 x 1 105º 27 . B) Bir doğru ile dışında alınan bir nokta bir tek düzlem belirtir.30º i olan açı geniş açı olduğuna göre. AC . K ile L arasındadır.1 n ve B d 5 n 4 12 olan 7AB A’nın orta noktası- nın koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 1 12 6 C) 1 4 D) 1 3 7. B.

2. % m _ EOG i kaç derecedir? A) 55 C) 65 B) 60 D) 70 28 . % dir. Ölçüsü 38º 23l 47m olan açının tümlerinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) 53º 37l 13m C) 51º 36l 13m B) 21º 36l 13m D) 22º 37l 13m 15. OTURUM 11. B doğrusal. % m _ BAC i = 56º + 2x ve % m _ ACD i = 2x olduğuna göre. Şekilde 7AB ' 7DE dir. 7OC % % AOD nın açıortayı ve 7OE DOF % nın açıortayıdır. % % m _ CBD i = 35º . m _ ABEi = 65º ve % m _ CDEi = 40º olduğuna göre. A ? B 15 ° 35° C 125° D E O D B C 12. m _ COEi kaç derecedir? A) 50 C) 70 B) 60 D) 80 ? E F 40° G Şekilde 7BC ' 7FG dir. % m _ AECi = 85º ve % m _ ECD i = 52º olduğuna göre. m _ FED i kaç derecedir? A) 65 C) 110 B) 70 D) 120 Şekilde AB ' CD ’dir. % m _ CAD i kaç derecedir? A) 35 C) 45 B) 40 D) 60 A 13. m _ HGB i = y ve x + y = 115º olduğuna göre. A F Şekilde 7AB ' 7CD \dir. x kaç derecedir? A) 15 C) 25 B) 20 D) 30 19. m _ BOFi = 40º % olduğuna göre. Bütünleyeninin ölçüsü tümleyeninin ölçüsünün 4 katı olan açının ölçüsü kaç derecedir? A) 30 C) 50 B) 40 D) 60 Şekilde 7PC = 7OA ve 7PD = 7OB % dir. % m _ BAC i = 15º ve % m _ ADEi = 125º olduğuna göre. P 18. O. m _ BOA i = 3x . % m _ BAEi kaç derecedir? A) 23 C) 38 B) 33 D) 85 D B 65° C 40° ? E Şekilde 7AB ' 7DE ’dir. C D E F F x E A ? H y G B A O 40° B 17. % m _ DEC i kaç derecedir? A) 25 C) 50 B) 40 D) 65 D 20. B A D E ? A ? 85° C 52° E B 16.25º ve % m _ DPC i = 35º olduğuna göre. B 35° 145° C D C O D Şekilde A. % m _ CDEi kaç derecedir? A) 84 C) 104 B) 96 D) 124 C Şekilde 7BA ' 7DF ’dir. 14. m _ BDEi = 145º % ve m _ EFG i = 40º olduğuna % göre. % % m _ AEFi = x .

D) Renkli camların bir kompozisyon oluşturacak biçimde yanyana yerleştirilmesi ve aralarının kurşun şeritlerle bağlanmasıyla elde edilen resim ya da bezeme türüdür. şehridir. İncil ve Mitoloji 13. İtalya’daki eğri kulesiyle ünlü Pisa Katedrali. Hakkında bilgi verilen sanat akımı.” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere.. adını Fransızcada “tahta at” anlamına gelen bir sözcükten almaktadır. hangi sanat tarzında yapılmıştır? A) Barok C) Roman B) Gotik D) Neoklasik 6. aşağıdakilerden hangisidir? A) İsa’nın doğumu B) İsa’nın çarmıha gerilmesi C) İsa’nın çarmıhtan indirilişi D) Ölü İsa’nın Meryem’in kucağında gösterilmesi 11. tahta.. Sözcük anlamı “izlenimcilik” olan sanat akımı. aşağıdaki akımlardan hangisinin en önemli temsilcisidir? A) Romantizm B) Empresyonizm C) Maniyerizm D) Neoklasisizm 17. Barok tarzda yapılmış olan Versay Sarayı. El Greco adlı sanatçı. C) Katedrallerin ön cephesinde. “Resimde manzara önemini kaybetmiş. • Horasların Yemini • Sabinlerin Kaçırılışı • Marat’ın Öldürülmesi Yukarıdaki tablo resimler hangi Neoklasisist sanatçıya aittir? A) Antonio Canova B) Tiziano C) Jacques Louis David D) Jean Dominique İngres 5. • 1916 yılında İsviçre’nin Zürih kentinde ortaya çıkan bu akım. kibrit kutuları. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fransa C) İtalya B) Almanya D) İngiltere 9. • Akımın en önemli temsilcisi Hans Arp’tır. • Aralarında hiçbir mantıksal ilişki bulunmayan gazete kâğıdı. • İtalya’da ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. 7.2. aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Leon Battista Alberti B) Filippo Brunelleschi C) Lorenzo Ghiberti D) Donato Bramante 12.. Bir resmin bünyesine uygun olarak yapıştırılan çeşitli kağıt parçaları ya da buna benzer gereçlerle yapılan esere verilen isim.... Rönesans Dönemi heykeltıraşları. Maniyerizm hangi dönemin ölçü ve simetri anlayışına karşı çıkmıştır? A) Gotik B) Barok C) Sürrealizm D) Rönesans 16. mermer. aşağıdakilerden hangisidir? A) Kolaj C) Portre B) Natürmort D) Non figüratif 14. oranlarındaki uyuma bağlıdır.” diyen bir sanatsever. OTURUM SANAT TARİHİ – 2 1. aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin özelliklerinden birini söylemektedir? A) Barok B) Rönesans C) Fütürizm D) Maniyerizm 4.. • Sözcük anlamı “yenide doğuş” tur. aşağıdaki sanat akımlarından hangisiyle ilgilidir? A) Maniyerizm B) Romantizm C) Rönesans D) Realizm 10. heykellerinin konularını daha çok aşağıdakilerin hangisinden seçmişlerdir? A) Tevrat B) İncil ve hayvanlar C) Mitoloji ve doğa D) Tevrat. bronz parçaları gibi gündelik eşyalar bir araya getirilerek sanat eserleri yapılmıştır. birden fazla mekân resme girmiştir.... Avrupa’da Gotik sanatına öncülük eden devlet. • Eski Yunan ve Roma sanatları yeniden ön plana çıkarılmıştır.. aşağıdaki şehirlerin hangisindedir? A) Roma C) Paris B) Padua D) Floransa 15. Donatello’ya ait olan Gattamelata Atlı Heykeli. Aşağıdaki bilgilerden hangisi vitrayla ilgilidir? A) Mimaride görülen Orta Çağ sanat akımıdır. B) İki duvar ya da ayağı birbirine bağlayan eğrisel biçimli taşıyıcı mimari ögedir. Verilen bilgiler. portalin üstünde yer alan daire biçimli bezeme ögesidir. “Yüksek Rönesans Döneminin en önemli sanat merkezi . Michelangelo (Mikelancelo)’ya ait olan “Pieta” adlı heykel çalışmasının konusu. aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Roma C) Moskova B) Paris D) İstanbul 3. aşağıdakilerden hangisidir? A) Realizm C) Metafizik B) Empresyonizm D) Kübizm 8.” sözü. aşağıdakilerden hangisidir? A) Pop Art C) Kübizm B) Dadaizm D) Soyut Resim 29 . “Bir eserin güzelliği. aşağıdaki ülkelerin hangisindedir? A) İtalya C) Almanya B) Fransa D) İspanya 2.

II Avrupa Asya Avrupa Amerika 4. 19. Peygamber dönemi B) Tebe-i Tabiîn dönemi C) Tabiîn dönemi D) Sahabe dönemi 5. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konularından Ukûbâtın karşılığıdır? A) Miras ve Vasiyet B) Suçlar ve Cezaları C) Akitler ve Sözleşmeler D) Evlenme ve Boşanma 7. 18. D) “El-Muvatta” adlı eserini Halife Mansur kanunlaştırmak istemişse de içtihat hürriyetine engel olur düşüncesiyle kabul etmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konuları arasında yer almaz? A) Muâmelât (Sosyal ilişkiler) B) Aile Hukuku (Münâkehât) C) İbadetler D) İnanç 30 . 17. Fakih kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? A) Müfessir C) Mukallid B) Müçtehid D) Mütekellim 11.II. Cebel’in Hz.. yüzyılın ikinci yarısında tüm .’yı etkisi altına alan bir sanat anlayışı ve tarzıdır. Muhammed’in sünnetiyle C) Bölge halkının örf-âdetiyle D) Kendi re’yim ve içtihadımla 19. Sabit D) Ebu Hureyre 6. âdet ve teamülleri dikkate alan ‘‘istihsan’’ prensibine başvurmuştur.. Re’y (Kûfe) ekolünün kurucusu olarak kabul edilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir? A) Abdullah b. “Neoklasisizm. OTURUM 18. Muhammed’e verdiği cevaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Allah’ın Kitabıyla B) Hz.I. Fıkıh kelimesinin Hz. aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Edward Munch B) James Ensor C) Van Gogh D) Pablo Picasso 10. Aşağıdakilerden hangisi İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin talebelerinden biri değildir? A) İmam-ı Evzaî B) İmam-ı Züfer C) İmam-ı Ebu Yusuf D) İmam-ı Muhammed 20. Muhammed. Kim bundan daha güzelini bulursa onu kabul ederiz’’ diyerek sorunlar üzerinde düşünmeyi teşvik etmiştir. Hz. Mezhepler hangi dönemde oluşmaya başlamıştır? A) Hz. Dünya Savaşı’nın sona ermesi C) Fransız Devrimi’nin gerçekleşmesi D) Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi 3. Muaz b.. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan fıkıh usulü ile ulaşılan bir ilkedir? A) Namazın farz oluşu B) Cuma namazının farz oluşu C) Emir kipinin zorunluluk ifade etmesi D) Cenaze namazının farz-ı kifaye oluşu 9. B) Örf.a. Muaz b..v)’in vefatından sonraki süreçte kazandığı ilk anlam aşağıdakilerden hangisidir? A) İbadetleri doğru ve eksiksiz yapabilme B) Dinin doğru biçimde anlaşılması C) Allah’a kulluk görevini bilinçli bir şekilde yapma D) İnsan haklarının neler olduğunu açıklama 8.2. yorumlarını nakletmek 2. C) ‘‘Bu benim elde edebildiğim en güzel sonuçtur. Aşağıdakilerden hangisi tefsir ilminin konusu değildir? A) Ayetlerin nüzül sebeplerini ortaya çıkarmak B) Ayetlerden yeni fıkhî hükümler ortaya çıkarmak C) Ayetlerin ihtiva ettiği anlamları geniş bir şekilde açıklamak D) Müfessirlerin ayetlerle ilgili. aşağıdakilerden hangisidir? A) I.” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan numaralandırılmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? I A) B) C) D) 16. Avrupa’da 1789 tarihinde gerçekleşen olay. Mesud B) Abdullah b. Dünya Savaşı’nın çıkması B) II. Muhammed (s. Ömer C) Zeyd b. Barok ve Rokoko akımlarına bir tepki olarak . Cebel’i Yemen’e vali olarak gönderirken ona ‘‘Gittiğin yerde ne ile hükmedeceksin?’’ diye sordu. FIKIH – 1 1. Ekspresyonizmin en tanınmış yapıtı olan “Çığlık” adlı tablo eser. Hanefi mezhebi ve Ebu Hanife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kendisine teklif edilen Bağdat baş kadılığını kabul etmemiştir.

’’ TÜRK EDEBİYATI – 6 1. Mesud C) Zeyd b. “daha önce varlığı bilinen bir durumun aksine delil bulunmadıkça varlığını koruduğuna hükmetmek” anlamına gelen. fakat geneldir: Tramvay biletçisi. terk edilmesi ise günah olmayan fiillerdir. Uyuşturucu imalatında kullanılan bitkilerin ve bitki tohumlarının üretiminin kontrol altında tutulması aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? A) İstishab B) Sedd-i Zerai C) İstihsan D) Mesalih-i Mürsele 5. Aşağıdakilerden hangisi müctehitte aranan şartlardan biri değildir? A) Kitab ve Sünnet’i iyi bilme B) Yaşadığı çağın gereklerini bilme ve içinde yaşadığı toplumu tanıma C) Sahabe döneminde yaşamış olma D) Delillerden hüküm çıkarabilecek yeteneğe sahib olma 4. Terim olarak. bir anlaşmayı tümüyle veya kısmen geçersiz kılan fiillerdir. Şehrin neresinde gezerseniz geziniz. Muhammed’in evcil eşeklerin etinin yenilmesini yasaklaması. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Beş Hececiler’’ adıyla anılan şairlerden biri değildir? A) Halit Fahri Ozansoy B) Orhan Seyfi Orhon C) Enis Behiç Koryürek D) Mehmet Akif Ersoy 13. İçkinin üç aşamada haram kılınması Kur’an’ın teşrîdeki hangi yöntemine örnek oluşturur? A) Teşrî’ C) Tedricilik B) Kolaylık D) Genişlik 14. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fecr-i Âti Dönemi B) Servet-i Fünun Dönemi C) Millî Edebiyat Dönemi D) Cumhuriyet Dönemi 16. Hz. OTURUM 12. Aşağıdakilerden hangisi sahabe döneminde fakihliğiyle öne çıkan sahabiler arasında yer almaz? A) Abdullah b. aşağıdakilerden hangisidir? A) Aşk-ı Memnu B) Yaprak Dökümü C) Eylül D) Handan 19. Revaha B) Abdullah b. Sabit D) Hz. garson. D) Bir ibadeti bozan. Peygamber’in vefatından sonra müctehid sahabiler bir sorunla karşılaştıklarında görüş birliği ile çözüm üretmeye çalışmışlardır.” B) ‘‘Eşyada asıl olan mübahlıktır. Yukarda izah edilen fıkıh kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A) ‘‘Zarar ve mukabele bizzarar yoktur. Sanık suçlu olduğu ispat edilene kadar suçsuzdur. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman. Hz. arabacısı. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fıkra B) Sohbet C) Gezi yazısı D) Makale 15. Bu içtihad çeşidine ne denir? A) Şûra İçtihadı B) İçtihad C) İçtihad Ehliyeti D) Müçtehid İçtihadı 3. Her insan günahsız. fıkhî hükümlerin kaynağı olması açısından sünnetin hangi işlevine örnek oluşturur? A) Teyit ediciliğine B) Açıklayıcılığına C) Kur’an’ın genel hükümlerini sınırlandırıcılığına D) Kur’an’ın değinmediği konularda yeni hüküm getiriciliğine 20. kazanılmış hakların korunmasını ifade eden fıkhî hüküm aşağıdakilerden hangisidir? A) İstihsan B) İstishab C) Sedd-i Zerai D) Mesalih-i Mürsele 2. Asık suratla sert bir muameleye burada hedef olmuş bir kimse görmedim ve hatta işitmedim. 18. etrafınızdaki yüzlerde gülümsemenin eksik olmaması sanki bir genel kuraldır.2. Bu metnin türü.’’ D) ‘‘Beraet-i zimmet asıldır. C) Farz ve vacib olmadığı hâlde Peygamberimizin yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği fiillerdir. Fıkhî kavramlardan Müfsid’in tarifi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? A) Yapılması hoş karşılanmayan fiillerdir. herkeste terbiye eseri görürsünüz. Ömer 17. suçsuz ve borçsuz olarak doğar.’’ C) ‘‘Şek ile yakîn zail olmaz. B) Yapılması iyi ve güzel olup sevab kazandıran. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait bir eser değildir? A) Yüksek Ölçekler B) Efruz Bey C) Yalnız Efe D) Kiralık Konak 31 . falan falan sınıflara mahsus değil. Viyana’da nezaket. Tanzimat edebiyatından sonraki edebiyat dönemi.

Ahmet Haşim aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir? A) Şiir B) Fıkra C) Gezi yazısı D) Tiyatro 32 . aşağıdakilerden hangisidir? A) Ömer Seyfettin B) Mehmet Akif Ersoy C) Reşat Nuri Güntekin D) Halide Edip Adıvar 7.Kızıl Elma B) Mehmet Akif Ersoy . halkın sorunlarını dile getirmek D) Genç yetenekleri. B) Dil ve anlatım süslü..Aziz İstanbul 20. aşağıdakilerden hangisidir? A) Batıcılık B) Türkçülük C) Osmanlıcılık D) İslâmcılık 14. Avrupa’nın biliminin. yazdığı manzum hikâyelerde yoksul insanların yaşamını gerçekçi bir görüşle aktarmıştır. D) Realist ve natüralist akımların etkisinde kalınmıştır. Bu parçada tanıtılan sanatçı. Türkçeyi aruza başarıyla uyguladı.2. aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Haşim B) Cenap Şahabettin C) Mehmet Emin Yurdakul D) Yahya Kemal Beyatlı 16.. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Edebiyatı Döneminin özelliklerinden biri değildir? A) Toplum gerçeklerine değinen eserler verilmiştir. yalın dil ve aruz ölçüsüyle şiirler yazdı.Rubâb-ı Şikeste D) Yahya Kemal . teknolojisinin yanında yaşama tarzının da Osmanlı halkı tarafından benimsenmesi gerektiğini öne süren görüş. Faruk Nafiz Çamlıbel’e ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır? A) Dinle Neyden B) Çoban Çeşmesi C) Yıldız Yağmuru D) Han Duvarları 15. ‘‘Avrupa Mektupları’’ aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Cenap Şahabettin B) Tevfik Fikret C) Mehmet Rauf D) Ahmet Haşim 8. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatı sanatçılarından biri değildir? A) Halide Edip Adıvar B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Hüseyin Cahit Yalçın 18. sanat anlayışını da ortaya koymaktadır.’’ diyen şair. Neo . edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek B) Dilin. edebiyatın ve diğer bilimlerin ilerlemesini sağlamak C) Millî kaynaklara yönelmek. Aruzu halkın konuşma diline başarıyla uygulamış. ‘‘1911’de Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisiyle . 11. sanatçıları bir araya getirmek. Aşağıdaki dergilerin hangisinde ‘‘Türkçülük’’ bir akım olarak ön plana çıkmamıştır? A) Genç Kalemler B) Türk Yurdu C) Yeni Mecmua D) Servet-i Fünun 9. Dönemi başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya dayalı edebî metindir? A) Edebî Tenkit B) Roman C) Gezi Yazısı D) Hatıra 12.klasik tarz adı verilen anlayışla. C) Roman ve hikâye türlerinde Batı tekniğine uygun örnekler verilmiştir.’’ cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A) Servet-i Fünun B) Tanzimat C) Millî Edebiyat D) Fecr-i Âti 13. Saf şiirin önemli temsilcileri arasında yer aldı. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro türünde yazılmamıştır? A) Canavar (Faruk Nafiz Çamlıbel) B) Aziz İstanbul (Yahya Kemal Beyatlı) C) Hançer (Reşat Nuri Güntekin) D) Kösem Sultan (Tahsin Nahit) 10. Bu paragrafta sözü edilen sanatçı. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Ahmet Haşim .Safahat C) Tevfik Fikret . Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti topluluğunun amaçlarından biri değildir? A) Kamuya açık toplantılar düzenleyerek halkı. toplumu aydınlatmak 17. sanatlı ve ağır bir nitelik kazanmıştır. her ne demişsem görüp de söylemişim. ‘‘Hayal ile yoktur benim alışverişim. OTURUM 6. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden biri değildir? A) Ömer Seyfettin B) Tevfik Fikret C) Ali Canip Yöntem D) Mehmet Emin Yurdakul 19.

Aşağıdakilerden hangisi elektrik yükü birimidir? A) Joule C) Metre B) Coulomb D) Volt 4.2.yük değişim grafiği görülmektedir. 9. Gerilim (potansiyel) ölçer.Seri bağlanır. Aşağıdakilerden hangisinde noktasal yük çiftlerinin oluşturdukları elektrik alanın kuvvet çizgileri doğru gösterilmiştir? A) E Şekildeki devrenin eşdeğer sığası kaç C’dir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 5. C) Seri bağlanır.V 2 q D) V 10. kürelerin ortak potankq siyeli kaç r olur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 V 2. Akım ölçer. OTURUM FİZİK – 6 1. Gerilim (potansiyel) ölçer. nır. Sığası 10-11 F olan bir kürenin yarıçapı kaç cm’dir? (k=9. VB – – + – + O 3m q = 10 C 2 -8 2m 2q q 0 V 2V 3V Elektrik Potansiyeli (V) Şekildeki yüklerin O noktasında oluşturdukları potansiyel kaç Volt’tur? (k=9. +3q r +q 3r 8. Elektrik Yükü (C) 3q q = 8.109 Nm2/C2) A) 1 B) 3 C) 6 D) 9 V B 6. 2C 2C 2C 6C + – Şekildeki iletken küreleri birleştiren tel üzerindeki anahtar kapatılırsa. E V +q A Şekildeki +q yükünü A noktasından B noktasına taşımak için yapılan iş (WAB) hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) WAB= q (VB . Voltmetre Paralel bağlanır.V C) V q B) q.VA) B) WAB= q (VA .VB) C) WAB= q (VA + VB) D) WAB= q . Gerilim Akım ölçer.10 C 1 -9 B) E C) + E D) + E – 3. D) Paralel bağSeri bağlanır. Bu grafiğe göre kürenin sığası hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) q. 7. Akım ölçer. Akım ölçer. Basit bir elektrik devresinde bulunan devre elemanlarından ampermetre ve voltmetre ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Ampermetre A) Seri bağlanır. 33 . lanır. Paralel bağlaGerilim (potan.109 Nm2/C2) A) 33 B) 44 C) 55 D) 66 Yukarıda yüklü bir kürenin potansiyel .10-3 F sığaya sahip bir kondansatör kaç V’luk potansiyel farkı altında 20J enerji depo edebilir? A) 50 C) 200 B) 100 D) 400 B) Paralel bağla.VA . 4. (potansiyel) ölçer. siyel) ölçer.nır. Aşağıdaki sembollerden hangisi kondansatör sembolüdür? A) C) B) D) 11.

Bu ütünün gücü kaç wattır? A) 800 C) 640 B) 720 D) 360 34 . Direnci 10 ohm olan bir elektrik ütüsünden 8 amperlik akım geçmektedir.III TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 1.II . A B 2. C) Akım şiddetini değiştirmek için kullanılır. Buna göre. Motorlu taşıt kullanabilmek için aşağıdaki belgelerden hangisine sahip olmak gereklidir? A) Lise diploması B) Sürücü belgesi C) Üniversite diploması D) Araç sahiplik belgesi 14. OTURUM 12. içdirenci 1 Ω olan bir akünün uçları arasına R=5 Ω’luk direnç ve zıt emk’sı f l = 6 V iç direnci 2 Ω olan motor şekildeki gibi bağlanmıştır. C-D uçları arasındaV ki potansiyele (VCD) oranı AB VCD kaçtır? A) 2 3 B) 1 C) 3 2 D) 2 ε 3. Motor çalışırken devreden geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 9 B) 6 C) 4 D) 3 20.2. dinamo gibi araçlara üreteç denir.5 D) 6 D ε İç dirençleri önemsiz. III.Pil ve akümülatörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler. Sürücü adayları aşağıda verilenlerin hangisinden sağlık muayenesine tabi tutulmaz? A) Kulak-burun-boğaz hastalıkları B) Ruh ve sinir hastalıkları C) Diş hastalıkları D) İç hastalıkları ε C ε ε ε Şekildeki devreden geçen akım şiddeti (i) kaç amperdir? A) 0.67 C) 3 B) 1. 2 ve 3 nolu yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirildiğinde tablo doğru olur? 1 A) B) C) D) R R V P 2 W V R V 3 P P P R 17.III B) I . C) H sınıfı sürücü belgesi alabilir. Bir iletken telin herhangi bir kesitinden 1 dakikada 90 Coulombluk yük geçiyor.Bir iletkende. Elektrik akımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II . 15. D) A1-A2 sınıfı sürücü belgesi alabilir.II D) I . B) Akım şiddetini ölçmek için kullanılır. B) B sınıfı sürücü belgesi alabilir. R = 20 i + – V= 30 Volt 18. 220 Voltluk elektrik kaynağına direnci 11 Ω olan bir elektrik ocağı bağlanıyor. Ω Yukarıdaki birim-sembol tablosuna göre 1. II. emk’leri 4 volt olan üç özdeş pil şekildeki gibi A-B ve C-D uçlarına bağlanıyor. elektrik alanı oluşturarak akım geçmesini sağlayan pil. hep aynı yönde akan akıma doğru akım denir. Nicelik Sembol Birim Direnç 1 Potansiyel fark V 2 Güç 3 Watt ε= 30 V Emk’sı f = 30 V .Bir iletkende. Elektrik akım devrelerinde kullanılan reosta’nın görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır? A) Potansiyel farkı ölçmek için kullanılır. I. A-B uçları arasındaki potansiyelin (VAB). Ocaktan geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 2420 C) 110 B) 1210 D) 20 r=1 + – 16.5 B) 3 C) 9 D) 15 13. telden geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 1. D) Direnci ölçmek için kullanılır. R=5 r' = 2 ε'= 6 V 19. Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi bulunanlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sürücü belgesi verilmez.

aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A) Kırık kontrolünün yapılması B) Kanamanın kontrol edilmesi C) Şok pozisyonunun verilmesi D) Hava yolu açıklığının sağlanması Buna göre. Kaza Sayısı (Yaralanmalı) 83.613 100. Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesi alacaklarda aranan şartlardandır? A) Hükümlü olmamak B) Lise mezunu olmak C) Meslek sahibi olmak D) Askerlik yapmış olmak 13. Kapalı yaralarda uygulanan soğuk uygulamanın amacı nedir? A) Vücut sıcaklığını düşürmek B) Enfeksiyon oluşumunu engellemek C) Kan damarlarının büzülmesini sağlamak D) Kan damarlarının genişlemesini sağlamak 35 . bacaklarını 30 cm.II C) II .Araçları kaza yerinden çekmek A) I . İlk yardım yapacak olan kişi. kazazedenin yakasını açmış. Trafik kazasını gören veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdür? I.1 .000 Araca Düşen Ölü Sayısı 41 36 17 12 15. kemerini gevşetmiş.525 5.2 . Kara yolunda her yıl araçların çarpması sonucu binlerce yaya yaralanıyor veya hayatını kaybediyor. yavaş akması B) Sızıntı şeklinde kanama olması C) Koyu kırmızı renkte kanın az basınçla devamlı akması D) Parlak açık kırmızı renkte kanın fışkırır tarzda akması 10. Trafik kazalarında olay yerine ışıklı işaret veya yansıtıcı koymanın amacı nedir? A) Yaralılarda oluşan kırık kemikleri sabitlemek B) Diğer sürücülerin dikkatini çekerek uyarmak C) Çok sayıda yaralının olduğunu bildirmek D) Yaralılardaki dış kanamayı durdurmak 6.788 51. Aşağıdaki tabloda 2005 yılına ait bazı ülkelerdeki trafik kazalarına ilişkin veriler bulunmaktadır.Kurs eğitimi 3.058 6.3 .1 8. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamalarına ait bir özelliktir? A) Yayılarak.3 D) 3 .II . Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasıdır? A) Park hâlindeki araçta yangın çıkması B) Yayanın banket dışında yürümesi C) Motosikletle yolcu taşınması D) Aracın yayaya çarpması 14.İlk yardım tedbirlerini almak II.III D) I . kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır.III B) I .534 Ölü Sayısı 4.2 . ? Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir? A) Önceden bilinmesi B) Doğal olaylardan olması C) Toplumsal düzeni koruması D) Önlemlere bağlı olarak azalması 5.1 B) 2 .Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek III. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede de aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle olması gerekir? A) Bilincin kaybolması B) Reflekslerin kaybolması C) Dolaşımın durması ve kalp atımlarının alınamaması D) Solunumun durması ve göğüs hareketlerinin olmaması 9.Yazılı sınav 2.3 C) 2 .III 7. Yayaların aşağıda verilen hangi özelliği bu kazaların sebeplerindendir? A) Kurallara uymaları B) Lise mezunu olmamaları C) Aceleci ve dikkatsiz olmaları D) Sürücü belgelerinin olmaması 12.Uygulama sınavı A) 1 . Motorlu taşıt sürücü adayları aşağıda verilenleri hangi sıra ile başarılı bir şekilde tamamladıklarında sürücü belgesi almaya hak kazanırlar? 1. İlk yardımcı yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A) Şokun engellenmesi B) Kanamanın durdurulması C) Zihinsel aktivitenin korunması D) Sindirim işlevinin rahat olması Ülke Türkiye Polonya Fransa Almanya 11. trafikteki araç sayısı ile oranlandığında en fazla ölüm hangi ülkede meydana gelmektedir? A) Almanya C) Fransa B) Polonya D) Türkiye 16.078 90.640 6. OTURUM 4.2.220 354.

Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli II.’’demiş. Fabllerin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sorunları tartışıp bir sonuca ulaşmak B) Bilim-teknik konularını açıklamak C) Karşıt görüşleri birleştirmek D) Ahlak dersi vermek 5.III DİL ve ANLATIM – 7 1. bütünüyle hayal ürünü. Sağlık kuruluşuna naklinin acil yardım ekibi ile yapılması zorunlu olan kırık vakaları aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayağında kırık olanlar B) Omurgasında kırık olanlar C) Çene ve yüzünde kırık olanlar D) Kaburga ve göğüs kemiğinde kırık olanlar 9. C) 19.Çıkık bölge askıya alınarak hastaneye ulaştırılmalı A) Yalnız I C) I . ‘‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’’ adlı romanın yazarı. Aşağıdakilerden hangisi kahramanlık hikâyesidir? A) Âşık Garip B) Tahir ile Zühre C) Kerem ile Aslı D) Köroğlu 11. Bir kimsenin yaşam öyküsünü kendisinin yazmasıyla oluşan eserlere ne ad verilir? A) Anı C) Monografi B) Otobiyografi D) Biyografi 7. 18. La Fontaine’den çeviri yaparak fabl türünün Türk edebiyatındaki başarılı örneklerini ortaya koymuştur? A) Orhan Veli Kanık B) Ferit Edgü C) Mehmet Kaplan D) Memduh Şevket Esendal 6. gördüğü ve incelediği yerlerden edindiği bilgi. Bir yazarın yazdığı.II . Masallarda olaylar önemlerine göre sıralanarak aktarılırken aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz? A) ‘‘-miş’’li geçmiş zaman B) Şimdiki zaman C) Geniş zamanın rivayeti D) Gelecek zaman 2.II C) II .Çıkık eklem yerine oturtulmalı III. Bir masal metni içerisinde aşağıdaki türlerin hangisine rastlanmaz? A) Efsane C) Fıkra B) Semai D) Dua 19. Aşağıdaki türlerden hangisi. aşağıdakilerden hangisidir? A) Sait Faik Abasıyanık B) Halide Edip Adıvar C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Peyami Safa 36 . Egzoz gazı zehirlenmelerinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A) Tansiyon yükselmesi B) Kandaki oksijen miktarının artması C) Kanın oksijen taşımasının engellenmesi D) Kana karbonmonoksit girişinin engellenmesi A) Yaşam öyküsü B) Fabl C) Eleştiri D) Hatıra 4. yy. aşağıdakilerden hangisidir? 8.2. tam bunu düşünürken kral sormuş: ‘‘Sen söyle bakalım.Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir? A) I . görgü ve izlenimleri yansıtan yazıya ne ad verilir? A) Fabl B) Halk hikâyesi C) Gezi yazısı D) Deneme 3.II . Aşağıdakilerden hangisi Çehov tarzı hikâyelerin özelliklerinden biridir? A) Olay örgüsünün önemi azaltılmıştır. D) Çok belirgin giriş. yy. gelişme ve sonuç bölümleri içerir. I. ‘‘Nasıl kokuyor bu saray?’’ Tilki özür dilemiş: ‘‘Üzerinize afiyet nezleyim.” Bu metnin türü. B) Okuyucunun hayal gücüne fazla bir şey bırakılmaz. 20. D) 20. yy. B) 18. nesirle söylenmiş.III 12.II D) I .III D) I . yy. Tilki. Aşağıdakilerden hangisi. C) Okuyucunun merak duygusu sürekli canlı tutulur.III B) I .Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması III.III B) I . OTURUM 17. Batı’da masallar üzerine ilk sistemli araştırmalar kaçıncı yüzyılda başlamıştır? A) 17.Merkezi sinir sistemi üzerine uyuşturucu etki II. gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa anlatıdır? A) Roman C) Masal B) Hatıra D) Öykü 10. Çıkık vakalarında ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? I.

2x C) 2x + 1 B) 3 . Batı edebiyatında.3 olduğuna göre. f _ x i = 3x . D) Seyircide acıma ve korku duyguları uyandırarak ruhu tutkulardan kurtarma amacı hedeflenir. D) Çok seslilik ve çoğulculuk önem kazanmıştır. aşağıdakilerden hangisidir? A) Seyirciyi sahneye yabancılaştırmak B) Kalıplaşmış gerçekleri savunmak C) Tabiatı anlatmak D) İnsanları güldürmek 15. ses taklidi.’’ ilkesinden hareket eder. aşağıdakilerden hangisidir? A) Montaj B) Bilinç akımı C) Leitmotiv D) Görece zaman anlayışı 2. Aşağıdakilerden hangisi meddah tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir? A) Hareketten çok.6 - 16. B) Meddah denilen tek bir oyuncu tarafından oynanır. f _ x i = 2 ise f _ 2x i ’in f _ x i cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? x-1 A) 2f _ x i 2 f _ xi C) 2 2 D) 4f _ x i 2 B) f _ x i 2 37 . Aşağıdakilerden hangisi tragedyanın özelliklerinden biri değildir? A) Kişiler. f _ 2 i değeri kaçtır? A) . Bu parçada tanıtılan çağdaş Batı romanı anlatım tekniği. R $ R ’ye f ve g fonksiyonları -1 için.1 i_ 2 i kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 19. bir davranış biçiminin ya da belli bir özelliğin roman boyunca sürekli biçimde yinelenmesidir.2x D) 2x . çoklukla halktan insanlardır.5 olduğuna 2x . _ fof i_ x i = 4x . Aşağıdakilerden hangisi. Aşağıdakilerden hangisi postmodernist romanların genel özelliklerinden biri değildir? A) ‘‘Sanat şahsi ve muhteremdir.( 3 2 2 C) R . 17.12 göre. D) Dekor olarak yeni dünya adı verilen bir paravana ile bir tezgâh ya da birkaç iskemle kullanılır. B) Erdeme ve ahlaka üstün değer verilir. jest ve mimiklere dayanır. Epik tiyatronun temel amacı. C) Farklı anlatım tekniklerine aynı metin içinde yer verilebilir. Aşağıdakilerden hangisi çift fonksiyondur? A) f _ x i = x + sin x B) h _ x i = x + x 4 3 3 2 C) g _ x i = 3x + 2x D) s _ x i = x + cos x 6.5 olduğuna göre.( 5 2 3 B) R .1 B) 3 C) 7 D)11 14. f fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? -1 20. g _ 4 i = 2 ve f _ 3 i = 4 ise _ fog . f _ x i ’in kuralı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 1 . B) Romanın uydurma ve kurmaca olduğunun altını çizer.# . f _ 3x . Toplumun gülünç ve aksak yanlarını gösteren komedyalara ne ad verilir? A) Karakter komedyası B) Töre komedyası C) Entrika komedyası D) Yergi komedyası 3.2. Batı romanında sık başvurulan bu anlatım tekniği bir alıntının.3 18. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının edebiyatımıza getirdiği yeniliklerden biri değildir? A) Yerli konulara önem verilmesi B) Sanatın bir tür oyun olarak görülmesi C) Romanlarda her kesimden halkın anlatılması D) Sözlü gelenek ürünü olan masal. MATEMATİK – 7 1.# 6 - D) R . C) Eser baştan sona kadar ciddi bir hava içinde geçer. Joyce B) Tolstoy C) Dostoyevski D) Moliere 4. destan ve halk hikâyelerinin yeniden canlandırılması 5. yazdığı tiyatrolarla ün yapmıştır? A) J.7 i = 4x . OTURUM 13. A) R . C) Dinleyicilerin toplandığı yerlerde yüksekçe bir yere çıkılarak sergilenir.

x ! 3 ise 18. f _ x i = * x .27 .1 x " -1 lim A) . .5 3 3 C) 2 3 B) . x 1-2 ] 5.5 x H 5 ise f_ xi = * 2 2x + 3 x 1 5 ise f _ .10 C) . lim x . -2 G x 1 3 A) f _ x i = [ ] 2 x .9 D) . xH3 \ Z x 1-2 ] .7.2x + 1.1 D) 11 10.1 17.5 değeri kaçtır? x"1 2 x .2 . lim d x + 2 n değeri aşağıdax"3 x + 1 kilerden hangisine eşittir? D) y A) 1 B) 2 C) e 2 D) e 4 2 0 x 11. f _ x i = 2x . lim 2 x değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? x"3 1 B) y A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 2 0 2 x 16.7x .7 2 Yukarıda grafiği verilen fonksiyon hangi x değeri için sürekli değildir? A) . x . y 4 3 y=f(x) 2 1 2 3 6 x 12. OTURUM 14. f: R $ R.3 . f _ x i =. cos _ 3x + 1 i değeri kaçtır? 2x .x + 5x değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) . a kaçtır? A) 3 B) 9 C) 18 D) 30 3 A) .8 B) . 3x . f _ x i =.k + 1 fonksiyonu x-5 sabit fonksiyon olduğuna göre.3 B) 1 C) 2 D) 6 38 . + . xH3 \ C) y 2 -2 0 x 2x . fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) y 2. x 1-2 ] B) f _ x i = [ 2x + 5.2 G x 1 3 ] 2x.2 G x 1 3 ] . lim sin 2x değeri aşağıdakilercos x x" r den hangisine eşittir? A) .2x + 1.8 C) 4 B) .2x .43 C) 43 B) 33 D) 63 15.2x.4 D) 8 19. .1 B) 0 C) 2 D) 3 2 2 0 2 x 8.3 5 2 D) 3 -3 -2 0 13. f: R $ R.5 i + f _ 5 i kaçtır? A) .4x .5 C) 8 B) . x + 2 . lim x + 5 .5. k kaçtır? A) .x . xH3 \ Z .5 2 C) 0 B) .5.2 G x 1 3 ] 2x + 1. lim x .8 değeri kaçtır? x+1 x ". . D) f _ x i = [ . x = 3 ise fonksiyonu R’de sürekli olduğuna göre. x 1-2 ] C) f _ x i = [ .5.1 2 D) 5 x"3 2 2 9. xH3 \ Z 5.3 a . x .1. fonksiyonunun parçalı fonksiyon biçiminde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Z .1 A) .

III D) I . ATP’nin hidrolizi ile ne elde edilir? A) Deoksiriboz şeker B) Guanin bazı C) Enerji D) Su 13.III .4.II C) II . Kas hücrelerinin enerji elde etmek için maddeleri kullanım sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Kreatin fosfat " ATP " Glikoz " Glikojen B) ATP " Glikoz " Kreatin fosfat " Glikojen C) Glikojen " Glikoz " Kreatin fosfat " ATP D) ATP " Kreatin fosfat " Glikoz " Glikojen 11.Amonyak II.III B) I .IV D) II . Hem fotosentezde hem de oksijenli solunumda görev alan ETS molekülü hangisidir? A) Sitokrom C) Oksijen B) Plastokinon D) Klorofil 14.5C’lu şeker II. Aşağıdakilerden hangisi endotermik reaksiyon değildir? A) Hareket. x .II . 4 A D) 7.Fosfat grubu Bir nükleotidin yapısında yukarıdakilerden hangileri bulunur? A) I .V B) I . 4 A C) 73. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde doğrudan kullanabildikleri enerji çeşidine ne denir? A) Işık enerjisi B) Isı enerjisi C) ATP enerjisi D) Nükleer enerji 7. OTURUM 20. ışık enerjisi ile ATP sentezlenmesine ne denir? A) Fotofosforilasyon B) Oksidatif fosforilasyon C) Karbon tutma reaksiyonları D) Substrat düzeyinde fosforilasyon 3.IV .2. yukarıdakilerden hangilerini okside ederek oluştururlar? A) I .1. kasılma B) Oksijenli solunum C) Aktif taşıma D) Sinirsel iletim 8.V BİYOLOJİ – 7 1.III . I. I. Oksijenli solunumun krebs çemberi ve elektron taşıma sisteminde.Laktik asit Kemosentetik ototrof canlılar..II . 5 A 6. fonksiyonunun sürekli olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? A) 7.3. Işık enerjisi ile fotosentezde suyun iyonize olarak ayrılmasına ne denir? A) Fotofosforilasyon B) Fosforilasyan C) Glikoliz D) Fotoliz 15.V C) II . Pürivik asitten etil alkolün oluştuğu reaksiyonda aşağıdaki moleküllerden hangisi açığa çıkmaz? A) CO 2 C) ATP B) NAD + 10. organik besin sentezi için gerekli olan kimyasal enerjiyi.Demir V.Azotlu organik baz III. Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde klorofil. f _ x i = 4 .5 A B) 7. .1 .Nitrit III.Karbondioksit IV. Pürivik asidin oksijenli ortamda CO 2 ve H 2 O\ya kadar parçalanması ökaryotik bir hücrenin hangi kısmında gerçekleşir? A) Kloroplastta B) Sitoplazmada C) Mitokondride D) Endoplazmik retikulumda 2. kloroplast içerisinde bulunmaz? A) Siyanobakteri B) Yeşil bitki C) Öglena D) Alg 12. Hücrede.III D) Etil alkol 39 . Fotosentezin ışık reaksiyonlarında. Aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızını etkileyen genetik faktörlerden biri değildir? A) Klorofil miktarı B) Stoma sayısı C) CO 2 yoğunluğu D) Sitoplazmanın su miktarı 4. Oksijenli solunum sonucunda aşağıdakilerden hangisinin miktarında artış olur? A) Oksijen B) Karbondioksit C) Enzim D) Glikoz 5. elektronların enerji düzeyi aşağıdakilerin hangisinde en yüksektir? A) Oksijende B) Sitokrom c’de C) Sitokrom a’da D) Koenzim Q’da 9.

DNA’daki genetik bilgiye uygun olarak RNA aracılığı ile protein sentezlenmesi olayına ne ad verilir? A) Sentral dogma B) Replikasyon C) Transkripsiyon D) Translasyon 3. Yahudilikte hac ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hac ibadeti. • Farklı bir çok İncil’in içerisinden dört tanesi sahih olarak seçilmiştir. Tek Tanrı inancı. İsa. Aşağıdaki incillerden hangileri “Sinoptik İnciller” arasında yer almaz? A) Matta C) Luka B) Markos D) Yuhanna 20. DNA’daki genetik bilgiye uygun olarak sentezlenen mRNA’daki üçlü baz dizisine ne denir? A) Kodon C) Ribozom B) Antikodon D) Aminoasit 7. B) Hz. B) İki özdeş DNA molekülü ortaya çıkar. Yahudilik. İbrahim B) Hz. 10. bu DNA zincirinde toplam kaç hidrojen bağı vardır? A) 25 B) 50 C) 65 D) 75 6. Hristiyanlık ve İslam dini hangi peygamberin dinî geleneğinin temsilcisidir? A) Hz. Baba’nın sağında oturmaktadır. İznik D) MS 728. C) Yahudilere göre “Elohim” ve “Yahova” Tanrı’nın özel isimlerinin başında gelir.2. • Bizans İmparatoru Konstantin tarafından düzenlenmiştir. Hristiyanlığın temel inanç esaslarının belirlendiği bu toplantının (Konsül) yeri ve zamanı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) MS 125. RNA’nın hücredeki asıl görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Oksijenli solunum B) Protein sentezi C) Boşaltım D) Sindirim KARŞILAŞ. D) Yahudiler Tanrı’ya Ha-şem ve Adonay diye seslenirler. Nuh C) Hz. C) DNA’dan RNA’ya aktarılan bilgi farklılaşır. D) Hz. en belirgin şekilde. B) Süleyman Mabedi’nin yıkılmasının ardından sembolik hâle gelmiştir. Yahudilik C) Yahudilik. D) DNA’nın çift ipliği tek ipliğe dönüşür. her şeyi yaratan ve hükmeden yüce bir varlıktır. Yakub D) Hz. B) Yahudilere göre Tanrı. Vatikan B) MS 652. OTURUM 16. DİN. İsa. 50 nükleotidli bir DNA zincirinde 10 tane A nükleotidi varsa. aşağıdaki dinlerden hangisi ile daha çok benzerlik gösterir? A) Hristiyanlık B) Hinduizm C) Yahudilik D) Budizm 4. 2. DNA’nın kendini yarı korunumlu eşlemesi sonucu ne oluşur? A) DNA’daki şifrelerde değişiklik olur. 8. Yahudilere göre Yazılı Kutsal Kitab’ın tefsiri kabul edilen sözlü kutsal kitapların adları nelerdir? A) Tevrat ve Tora B) Tanah ve Eski Ahit C) Nevim ve Ketuvim D) Talmud ve Mişna 19. aşağıdaki dinlerin hangisinde görülmektedir? A) İslam. C) Kudüsteki Ağlama Duvarı. Hristiyanlık D) İslam. İslam dininde yeme . Efes 5. – 2 1. C) Hz. • İsa’nın tanrılığını savunanların görüşleri kabul edilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi Yahudilerin Tanrı inancını doğru olarak yansıtmaz? A) Yahudilere göre Tanrı. İsa.içmeden ve cinsellikten uzak durarak tutulan oruç ibadeti. Hristiyanlara gönderilmiş bir peygamberdir. 40 . İsa. İshak 9. İstanbul C) MS 325. Aşağıda isimleri verilen dinlerin hangisinde peygamber inancı vardır? A) Budizm C) Zerdüştlük B) Hinduizm D) Şamanizm 18. ölümünün ardından üçüncü gün dirilmiştir. Hristiyanlık 17. Yahudilik. TAR. D) Yılda üç defa (üç bayramda) yapılması emderilmektedir. Bakire Meryem ve Kutsal Ruh’tan doğmuştur. günümüzde Yahudiler için zorunlu bir ibadettir. Hristiyan inanç sistemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hz. Yahudi hacılarının ibadet yeridir. Hristiyanlık B) İslam. tek tanrıyı temsil eden üç unsurdan oluşur.

Hristiyanlık C) Nanak’ın doğum günü . Hac ibadeti için Kudüs’e giden. B) Her iki mabette de din adamları olmadan ibadet edilemez. 1962 .’’ (A’râf suresi.Tebliğ B) Sıdk . ‘‘Rabb’imin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. “Dinler Arası Diyalog” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bir dinin mensuplarının kendi doğrularını başka dinlerin mensuplarına kabul ettirme çabası B) Farklı dinden insanların bir araya gelerek bilgi alışverişi yapmaları C) Farklı dinlerin yaşanan sorunlara birlikte çözüm arama çabası D) Başka dinlerden olanlara kişinin kendi dinini doğru bir biçimde tanıtması KELAM – 2 1. haftalık ibadetlerini topluca yerine getiren bir kişinin hangi dinin mensubu olduğu söylenebilir? A) Yahudilik B) Budistlik C) Hristiyanlık D) Hinduizm 16. B) Her müslümanın bütün peygamberlere iman etmesi farzdır.Manastır B) Paguda . C) Kur’an-ı Kerim’de bütün peygamberlerin isimleri açıkça zikredilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi nübüvvet kavramıyla doğrudan ilgili değildir? A) Haber verme B) Peygamberlik C) Risalet D) Doğruyu tasdik etme 13.Fetanet D) İsmet . 20. Müslümanlar ve Yahudilerin ibadet yerleri (mabetler) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Her iki mabette de resim ve heykel bulunmaz.Hakedeş D) Sinagog .Havra 19.Yahudilik B) Son yağlama . İslam inancına göre peygamberlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gönderilen her peygamber gönderildiği toplumun dili ile tebliğini yapmıştır. Yahudilik ve Hristiyanlık karışımı bir dinî hareket olarak Charles Taze Russel tarafından kurulan mesihçi ve misyoner karakterli dinî hareketin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Babtistler B) Yahova Şahitleri C) Evanjelik Hristiyanları D) Adventistler 12. Paskalya Bayramından önceki kırk gün oruç tutan. 14.Sihizm D) Buda’nın aydınlandığı gün Budizm 2.Fetanet 41 . aşağıdakilerden hangisidir? A) Noel C) Fısıh B) Paskalya D) Roş Haşona 18. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. Katolik Kilisesi. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Yom Kippur’un anlamı ve hangi dinin kutsal günü olduğu doğru olarak verilmiştir? A) Kefaret günü . OTURUM 11.1965 yılları arasında yaptıkları bir toplantıda dinler arası diyalogun gerekli olduğunu kararlaştıran Hristiyan mezhebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ortodokslar B) Protestanlar C) Yahova Şehitleri D) Katolikler 15.2. C) Her iki mabede de başı açık olarak girilmez.İsmet C) Emanet . D) Her iki mabette de mihrab vardır. Hristiyan dünyasında hâkimiyet kurmak gayesiyle hac ibadeti ile ilgili hangi kararı ilan etmiştir? A) Kudüs’ün hac merkezi olduğu B) Roma kentinin hac merkezi olduğu C) Hac ibadetinin zorunluluğunun askıya alındığı D) Hac ibadetinin her yıl aynı tarihte yapılmasının gerektiği 17.Stupa C) Aron . Kendilerini çoğunlukla “Mesih İnanlıları” bazen de “Müjdeciler” olarak tanıtan ve ülkemizde misyonerlik çalışmaları ile gündeme gelen Hristiyan grup aşağıdakilerden hangisidir? A) Yahova Şahitleri B) Evanjelik Hristiyanlar C) Adventist Hristiyanlar D) Mormonlar (Mormon Hristiyanları) 3. 68) Yukarıdaki ayette peygamberlerin ortak niteliklerinden hangi ikisine vurgu yapılmıştır? A) Emanet . D) Peygamberler Allah’ın seçilmiş kullarıdır. Hristiyanlıkta Hz. İsa’nın öldükten sonra dirilişi anısına kutlanan bayram. Yahudilerin ibadet yeri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Katedral .

canlılık. yaratılanlar arasında bir uyum gözetmesi D) Allah’ın. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İslam öncesi. bugün kendi hesabını kendin görecek durumdasın.14) Ayette kitaptan kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kader defteri B) Kur’an-ı Kerim C) Amel defteri D) Kaza defteri 15. fizikî ve sosyal kanunlara göre hareket etmektedir.2. pay. nübüvveti ve ahireti inkâr eden akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Deizm C) Ateizm B) Politeizm D) Agnostisizm 12. OTURUM 4. • Gerçeğin bilgisine ancak keşif ve ilham ile ulaşılabilir. Allah’ın koyduğu biyolojik. 16. nimet.. • İnsan. nübüvvet davasını ispat ve doğrulamak C) Doğa kanunlarının Allah’ın izniyle iptal edilebileceğini ispat etmek D) Peygamberin üstün ahlakı ile diğer insanlara örnek olduğunu göstermek 9. ‘‘Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. Mekke’li müşrikler hakkında söylenemez? A) ‘‘Allah’’. 6.Bir konuda karar verince (artık) Allah’a güven. D) Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır. Zebur ve İncil 14. B) İnsanın hayrı tercih etmesi ya da şerre yönelmesi kendi elindedir. ‘‘. Zira Allah. çalışkanlığı ve tedbirli davranmayı ilke edinmesi C) Allah’ın tüm evreni bir ölçü ve düzen içinde yaratması. yasaklar koyması B) İnsanın sorumluluklarını yerine getirmesi. zihinsel rahatlık. ‘‘Aziz’’ ve ‘‘Alim’’ olarak adlandırdıkları yüce bir tanrıya inanıyorlardı. ona güven duyanları sever. ‘‘Rızık’’ kavramının sözlükte taşıdığı anlamlar. ruhunda var olan üstün bir idrak ile yükselerek Tanrı ile bir olabilir. onları kabirlerinden çıkararak hayata döndürmesi” anlamına gelen kavram hangisidir? A) Mahşer C) Mizan B) Ba’s D) Sûr 10. Kitab-ı Mukaddes’te yer alan “Kutsal Kitaplar”ın tamamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? A) İncil ve Tevrat B) Tevrat ve Zebur C) Zebur ve İncil D) Tevrat. vahyi. sağ-salim olma C) Hayat. Yukarıda bazı görüşleri verilen akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Pozitivizm B) Agnostisizm C) Gnostisizm D) Deizm 8. Buna göre ayetteki kader kavramı nasıl açıklanabilir? A) Allah’ın insanı iyiye ve doğruya yönelten emirler. B) Kendilerini Allah’a yaklaştıracağına ve onun katında şefaatçi olacağına inandıkları putlara tapıyorlardı. Tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte onun ilim ve irade gibi sıfatlarını reddeden. 49) Bu ayette ‘‘bir ölçüye göre’’ ifadesi ‘‘kader’’ kavramıyla ifade edilmiştir. hangi seçenekte verilmiştir? A) Nasip.’’ (Âl-i İmrân suresi. • Görünenin ötesinde görünmeyen bir gerçeklik vardır. putları ilah olarak kabul ediyorlardı. “Şimdi oku kitabını. ruh D) Sorumluluk. şerri ise cezalandıracaktır. Hayır ve şer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam inancına göre yanlıştır? A) Allah hayrı mükâfatlandıracak. zamanı gelince bu takdire uygun olarak meydana gelmesi’’ olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Halk C) Kader B) Kaza D) Tekvin 42 . hikmet ve inayetini kabul etmeyen. C) Yüce bir tanrıya inanıyor ve onu Kâbe’nin Rabb’i olarak kabul ediyorlardı. İslam’a göre her şey. bilinçlilik. C) İnsanın hayır ve şerri işlemekte sorumluluğu yoktur. Mucizenin asıl amacı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) İnanmayanlara Allah’ın kudretini ve büyüklüğünü göstermek B) Peygamberlerin.” (İsrâ suresi. enerji. duyarlı davranma 7. toplumların gelecekte neler yaşacağını önceden belirlemesi 13. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu bu kanunlara verilen isimdir? A) Hukukullah B) Kelamullah C) Fazlullah D) Sünnetullah 11.’’ (Kamer suresi. onun evrendeki fiilini. afiyet. kıyamet gününde ölüleri yeniden diriltmesi. D) Allah inancını kabul etmiyorlar. İslam literatüründe ‘‘Allah’ın ahiret hayatını başlatmak üzere. ‘‘Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerin.. canlının faydalandığı şey B) Sağlık.159) Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi ön plana çıkmaktadır? A) Sabır C) Takva B) Tevekkül D) Kader 5.

2x + y + 4 = 0 2 2 2 y =1 D) x + 64 36 2 43 . Peygamberin bu tür onayları aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirilir? A) Kavlî Sünnet B) Fiili Sünnet C) Takrirî Sünnet D) Müekked Sünnet 5.-5) 18. Hz. 4 i noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) y = x+2 y = 2x + 4 y = x-2 y = 2x . • Fransız filozof Auguste Comte ile ortaya çıkan bir akımdır. Yukarıda bazı görüşleri verilen felsefî akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Deizm B) Agnostisizm C) Gnostisizm D) Pozitivizm 2. sahabilerin karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek için içtihatta bulunmalarını olumlu karşılamıştır.8 = 0 2 2 Yukarıda grafiği verilen elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x + 144 25 2 y =1 B) x + 144 169 2 y =1 C) x + 169 144 2 y =1 D) x + 169 25 2 2 2 2 y = 1 hiperbolünün 3.1 = 0 C) 2y . Peygamber. Agnostisizm’in temel ilkesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Mutlak hakikat aşkındır ve bütün evrenin iç ve özsel varlığıdır.2x .5) A' F'(-12. 4 i noktasından geçen hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x 12 9 2 y =1 B) x 3 12 2 y =1 C) x 3 48 2 y =1 D) x 9 64 2 2 2 2 8. • Fikren gelişen insanların bilimden başka bir şeye bağlanamayacağı ileri sürülür.0) 0 F(12. Asimptotlarından biri y = 4x olan ve A _ 2.4 = 0 B) 2x .0) A x B'(0. Denklemi 4x .1. insanlığın ilk dönemlerine ait bir olgu sayar.7 = 0 D) 3y . Aşağıdakilerden hangisi kelamcılık yönüyle ön plana çıkan ilim adamlarındandır? A) İzmirli İsmail Hakkı B) Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır C) Erzurumlu İbrahim Hakkı D) Bursalı İsmail Hakkı 4.3y = 24 olan hiperbolüne üzerindeki A _ 3. ANALİTİK GEOMETRİ – 2 1. OTURUM 17. D) Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu tartışmak anlamsızdır. y B(0.2 i noktasından çizilen teğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + y .4 = 0 B) 2y + 3x . x 64 36 odakları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 6 B) 8 C) 12 D) 20 2 2 7. varlığın ve âlemin ilk sebebidir.4 2 19. 4x + 3y = 16 elipsinin üzerindeki A _ . • Din inancını. 2 i noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3y + 2x . y = 8x parabolüne üzerindeki A _ 2. x = 8 cos i.y + 4 = 0 C) 2x + y + 4 = 0 D) .3x . • Duyularla algılanamayan ve deneyle ispat edilemeyen bilgiler reddedilir. 9x + 16y = 576 elipsinin büyük eksen uzunluğu kaç birimdir? A) 8 B) 9 C) 16 D) 18 2 2 6. . y = 6 sin i parametrik denklemleri ile verilen elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x + 36 64 2 y =1 B) x + 100 36 2 y =1 C) x + 100 64 2 2 2 20. C) Tanrı.2. B) Tanrı ve evren hakkında mutlak gerçek bilinemez. Hz.

yarıçapı 4 birim olan kürenin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) x + y + z .2x + y . 1 i ve B _ . m.m. 6 i noktasının orjine uzaklığı kaç birimdir? A) 6 B) 7 C) 9 D) 11 2. 3 5 18. .1 = 0 15. . 5 i vektörü ile aynı yönlü birim vektör aşağıdakilerden hangisidir? A) d 2 5 .4 = 0 B) 2x .y + 3z + 4 = 0 2 2 2 2 2 2 2 2 10. . Uzayda A _ 1. . OTURUM 20.1. m kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 44 . . 2 i ve B = _ 1.2 = = z+3 n 10 4 doğruları paralel olduğuna göre.1 i C) _ 5. Türkler.1.16x C) y = 2x 2 2 B) y = . Maveraünnehir Bölgesi’ndeki Türklerin çoğunluğu aşağıdaki Abbasi halifelerinden hangisinin döneminde Müslüman olmuşlardır? A) Harun Reşid B) Mutasım C) Mutemed D) Muktedi A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 14. 3.1. mx + _ m + 1 i y + z . A = _ 1. 2.z .6z .2. y = 2x + 1 doğrusu y = 4ax parabolüne teğet olduğuna göre. d 1: x + 1 = m y-1 = z+1. m + n kaçtır? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 13.2 i vektörüne dik olan düzlemin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + y + z . . . 2.2. Emevi halifesi Abdülmelik Döneminin Doğu İlleri Genel Valisi olan Haccac.1 = y + 2 = z + 1 doğrusu 2 3 4 üzerindedir? A) _ 1. Emeviler Döneminde Müslüman Arap ordularıyla savaşırlarken. Abbasiler Döneminde ise Arap ordularında görev yapmaya başlamışlardır. 3 i D) _ 7. A _ 4. .2. a aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2 12. 2 i vektörleri birbirine dik olduğuna göre. Merkezi _ 2. Bu değişikliğin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur? A) Devlet yönetim anlayışının değişmesi B) Abbasi halifelerinin Türklerle yakın ilişkiler kurması C) Irkçı ve saldırgan siyaset uygulamasının bırakılması D) Mevali anlayışının devam etmesi 11.8x D) y = 4x 2 2 İSLAM TARİHİ – 2 17.3z + 14 = 0 C) x + y + z .3.2 5 .3i noktaları veriliyor. b = _ 2 . . Müslim’i 705 yılında aşağıdaki yerlerden hangisine vali olarak atamıştır? A) Mısır B) Balkanlar C) Horasan D) Kuzey Afrika 3.4 = 0 2 2 2 16.2 i vektörleri arasındaki açının kosinüs değeri aşağıdakilerden hangisidir? 1 A) 3 14 C) 3 14 B) D) 1 14 4 14 B) 2 x + y + z + 4x + y . m kaçtır? 2. 3. 5 n 15 15 3 D) d 5 . 7 i B) _ 3.. .3z . 4. . 1 i noktasın- dan geçen B = _ 2. a = _ 1.4x + 2y .4. 5 n 15 15 5 y-2 d 2: x .2z .0) olan parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y = . Kuteybe b.4 5 . .9. . 7. 3 i.5 . 3 5 n 15 15 5 B) d 5 .1 = 0 düzlemi 2x + 4y + _ m + 1 i z + 2 = 0 düzlemine paralel olduğuna göre. 2. Doğrultmanı x = 4 ve köşesi O(0. 5 n 30 15 3 C) d 2 5 . 1 + m i . . Aşağıdaki noktalardan hangisi x .11 i 2 19.y . AB ’nün uzunluğu kaç birimdir? A) 9 C) 8 B) D) 65 5 1. .2 = 0 C) 2x + y + 2z + 6 = 0 D) x + 2y . A _ 2.2 = 0 D) x + y + z + 2x . A = _ 2.4 5 .

Dandanakan Savaşı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ). aşağıdakilerden hangisidir? A) Haçlı Seferleri B) Kavimler Göçü C) Moğol saldırıları D) Oğuz isyanı 10.Haraç III.2.Cizye II.Karahanlı 13. Ahiliğin kurucusu sayılan ve Ahi Evran olarak da tanınan kişi. OTURUM 4.Kudüs D) Mekke . Aşağıdaki Büyük Selçuklu hükümdarlarından hangisi 1055 yılında hilafet merkezi Bağdat’a girerek Büveyhoğullarının halife ve Abbasiler üzerindeki baskısına son vermiştir? A) Alp Arslan B) Tuğrul Bey C) Melikşah D) Mehmet Tapar 5. aşağıdaki Orta Asya ülkelerinden hangisinin en yüksek dağıdır? A) Türkmenistan B) Azerbaycan C) Özbekistan D) Kırgızistan 7.Bizans B) Timur . aşağıdaki devletlerden hangileri arasında meydana gelmiştir? A) Osmanlı . hangi yıl bağımsız Filistin Devleti’nin kuruluşunu ilan etmiştir? A) 1948 C) 1988 B) 1980 D) 1991 19. Masallarda Kaf Dağı olarak geçen Kopet Dağı. İslam kültüründe ‘‘Harameyn’’ adıyla da anılan şehirler. aşağıdaki ülkelerden hangisinin başkentidir? A) Tunus B) Türkmenistan C) Bulgaristan D) Arnavutluk 14. Muhammed Döneminde uygulama alanına konulmuştur? A) Yalnız I C) I .II .Edirne B) İstanbul . Tunus.Medine 12. Aşağıdakilerden hangisi İslam mimarisinin ürünlerinden biri olan ‘‘Hastane’’ için kullanılan isimlerden biri değildir? A) Bimarhane B) Ribat C) Darulafiye D) Darussıhha 11. aşağıdaki devletlerin hangisi döneminde gerçekleşmiştir? A) Büyük Selçuklu Devleti B) Karahanlı Devleti C) Abbasi Devleti D) Eyyubi Devleti 15. İnsanların davranışlarında hiçbir özgürlüğe sahip olmadıklarını savunan mezhep.Babür C) Büyük Selçuklu . Dünyanın ilk üniversitesi kabul edilen Nizamiye Medresesinin kuruluşu.Ganimetin beşte biri Yukarıda verilen devletin gelir kalemlerinden hangileri Hz. aşağıdaki dinî bilimlerden hangisinin amaçları arasındadır? A) Tefsir C) Fıkıh B) Kelam D) Hadis 18. Anadolu Selçuklularının başkentlerini İznik’ten Konya’ya taşımalarında etkili olan olay. I. Kur’an-ı Kerim ayetlerinden anlamı kapalı ya da anlaşılması güç olanları yorum yoluyla anlaşılabilir hâle getirmek. aşağıdakilerden hangisidir? A) Muhammed İkbal B) Yusuf bin Tafşin C) Hoca Ahmet Yesevi D) Şeyh Nasıruttin Mahmut 6. aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) İstanbul . Aşağıdakilerden hangisi Bektaşî ayinidir? A) Yoga C) Semah B) Semâ D) Paskalya 45 .II D) I . aşağıdakilerden hangisidir? A) Cebriye C) Caferiye B) Mutezile D) Selefiye 16.Şam C) Mekke .III 17.III B) I . aşağıdakilerden hangisidir? A) İbn Heysem B) el-Birunî C) Muhammed Fezari D) Hezarfen Ahmet Çelebi 20. Zaman ölçme aleti olan usturlabı icat eden Müslüman bilim insanı. Hindistan’da İslam dininin yerleşmesinde ve yayılmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin bir etkisi yoktur? A) Babür Devleti B) Gazne Devleti C) Altın Orda Devleti D) Delhi Türk Sultanlıkları 8.Gazne D) Gazne . Balkanların diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mezopotamya B) Kafkaslar C) Endülüs D) Rumeli 9.

PA . Bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç yüzüne ait köşegen uzunlukları 5 cm. AC . Kenar uzunlukları 3 cm ve 5 cm olan bir dikdörtgen uzun kenarı etrafında 360º döndürülüyor. İki ayrıtının uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeninin uzunluğu 29 cm olduğuna göre. 2 π yerine 3 alınız.= 10 cm dir. AB .) A) 144 C) 90 B) 120 D) 54 13. Taban alanı 144 cm2. Cisim köşegeninin uzunluğu 15 cm olan bir küpün alanı kaç santimetrekaredir? A) 75 C) 300 B) 150 D) 450 11. Bir kare dik piramidin taban ayrıtlarının uzunluğu 4 katına çıkartılırsa hacmi kaç katına çıkar? A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 4. Taban ayrıtının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 9 cm olan kare dik piramidin hacmi kaç santimetreküptür? F 8. .= 7 cm dir. D E C A) 75 B) 60 C) 45 D) 15 G A B 14. piramitin alanı kaç santimetrekaredir? A) 18 + 18 3 B) 36 + 9 3 C) 54 + 18 3 D) 72 + 9 3 B O A 30° Şekildeki eğik dairesel koninin taban yarıçapı 4 cm ve .= 5 cm ve . Tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı 60 cm olan küpün hacmi kaç santimetreküptür? A) 75 C) 125 B) 100 D) 150 12. F noktaları ile birleştirilerek piramit oluşturulmuştur. Bu koninin taban düzlemi ile yaptığı açı 30º olduğuna göre.= 4 cm. Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 6 cm ve cisim köşegeninin uzunluğu 14 cm olan dikdörtgenler prizmasının alanı kaç santimetrekaredir? A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 Şekildeki üçgen dik prizmanın ayrıtlarının uzunlukları . BC . P Şekildeki küpün C köşesi B. Prizmanın yüksekliği 8 cm olduğuna göre. cisim köşegeninin uzunluğu kaç santimetredir? A) 3 2 C) 8 B) 5 2 D) 10 6. Küpün bir ayrıtının uzunluğu 6 cm olduğuna göre. hacmi kaç santimetreküptür? ( sin 30º = 1 . Bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olan düzgün sekizyüzlünün alanı kaç santimetrekaredir? A) 4 3 C) 24 3 B) 8 3 D) 32 3 2. OTURUM GEOMETRİ – 7 1. Yüksekliği 2 6 cm olan düzgün dörtyüzlünün hacmi kaç santimetreküptür? A) 3 2 C) 18 2 B) 9 2 D) 27 2 7. D.2.) A) 60 B) 80 C) 120 D) 160 46 . yanal alanı kaç santimetrekaredir? A) 96 C) 140 B) 128 D) 160 10. 34 cm ve 41 cm olduğuna göre. Oluşan cismin alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız. D E F B A C 9. yan yüzlerinin alanları toplamı 240 cm2 olan kare dik piramidin hacmi kaç santimetreküptür? A) 384 C) 720 B) 432 D) 1152 3. üçüncü ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 5.

D) Duygularında içtenlik vardır. Buna göre. severek. Herhangi bir sorunu çözümlemek amacıyla ilgililerin bir araya gelmesine ne ad verilir? A) Toplantı C) Panel B) Sunum D) Tartışma 5. Yazılarında konu dışındaki hiçbir olaya. aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) İş bulamayınca zorunlu olarak köyüne döndü. OTURUM 15.) A) 108 C) 80 B) 96 D) 72 16. AB . C) Anlatımında birlik vardır. — Neymiş hümanizma? — Hümanizma. ana doğrusunun uzunluğu 10 cm olan eğik dairesel silindirin taban düzlemi ile yaptığı açının ölçüsü 60º dir. insanlığı insanlık yolunda daha ileri götürecek işler yapmasıdır. Kesit alanının taban alanına oranı 4 ve 9 koninin hacmi 54 cm3 olduğuna göre. DİL ve ANLATIM – 3 1.) A) 72 B) 80 C) 96 D) 144 4. Merkez açısı 135º. Bir dik koni tabana paralel bir düzlemle kesiliyor. 47 . O Şekildeki yarım kürenin alanı 144 cm2 olduğuna göre.) A) 180 3 C) 360 3 B) 240 3 D) 540 3 19. B) Duru bir anlatımı vardır.= 10 cm dir. bularak. Bu daire diliminin 7AB A ve 7AC A kenarları çakıştırılarak elde edilen koninin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. π yerine 3 2 alınız. 18. merkezden 4 cm uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. yarıçapı 4 cm olan küre diliminin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. açıklayıcı ve tamamlayıcı özellikler taşıyan kişinin anlatımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Anlatımında özgürdür. B) Neden sonra aklı başına gelmişti. Bu paragrafın anlatımında yazar.2. aşağıdakilerin hangisine başvurmuştur? A) Betimlemelere B) Alıntılara C) Bir hikâyeden yararlanmaya D) Soruyla giriş yapmaya 20. Yarıçapı 6 cm olan bir küre. bu silindirin hacmi kaç santimetreküptür? ( sin 60º = 3 . “Yazı yazmak tutku olunca yazılanı yayımlamak da ister istemez bir tutkuya dönüşüyor.) A) 864 C) 288 B) 438 D) 216 SEÇ. D) Gelir gelmez tutkuyla çalışmaya başladı. Oscar Wilde’ın “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım. düşünceye yer vermeyen ve anlatımında yer alan her ayrıntı konuyla ilgili.” cümlesindeki altı çizili ikilemenin cümleye kattığı anlam. tartışma türünün hangi özelliğini desteklemektedir? A) Sorunlara ortaklaşa çözüm bulma B) Karşıt görüşleri birleştirmeye çalışma C) Demokrasinin en önemli sonuçlarından biri olma D) Düşünceleri açık ve kısa olarak belirtme 6. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre sınırlandırılmış bir konudur? A) Tenis C) Edebiyat B) Resim D) Sinema 17. Aşağıdakilerden hangisi tartışanların uyması gereken kurallardan biri değildir? A) Tartışma konusu dışına çıkmamak B) Kendimizi övmemek ve başkalarını yermemek C) Aynı konuda üst üste söz almaya çalışmak D) Konuşanı ilgiyle dinlemek 7. BC .= 36 cm ve . 10 B A C Şekildeki A merkezli daire & diliminde . kesik koninin hacmi kaç santimetreküptür? A) 18 B) 24 C) 32 D) 38 2. Kesilen küre kapağının alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız. insanın kendisine örnek seçtiği bir insanda bütün insanlığı görerek.” sözü. C) Aradığı adresi bir türlü bulamıyordu. hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. Taban yarıçapı 6 cm.) A) 112 2 C) 64 B) 128 D) 32 2 3.

C) Akşama kadar hazırlanılıp yola çıktık. Bilgileri yenileyen. Merdivende ayak sesin Rıhtım taşında gölgen var. Aşağıdakilerin hangisi üçüncü kişi anlatımıyla yazılmıştır? A) Çocukların hiçbiri verilen yemeği yemiyordu. OTURUM 8.2. Kim bilir şimdi nerdesin? Senindir yine akşamlar. Aşağıdakilerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Bize gelmek ve kutlamak istiyor. D) Tartışma demokrasinin. Aşağıdakilerden hangisi yapılan toplantının istenilen amaca ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilirken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir? A) Bildiriler bilimsel miydi? B) Toplantı iyi yönetildi mi? C) Sorun yeterince açıklığa kavuşturuldu mu? D) Yazının sonuç bölümü nasıl olacak? 48 . gün aşırı teyzesine uğrardı. 20. bir çalışma sonucunu açıklayan. önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara ne ad verilir? A) Panel C) Tartışma B) Münazara D) Sunum 15. B) Tartışma ile sorunlara ortaklaşa çözüm yolu aranır. C) Laboratuvar ve anket sonuçlarını ifade eden konuşmalardır. B) Yalnız kalmak istediğimi söyleyerek dışarı çıktım. C) Dün akşam gün batımını büyük bir keyifle izledik. B) İki günde bir. özgür düşüncenin en önemli sonuçlarından biridir. 2. 16. pekiştiren. TÜRK EDEBİYATI – 3 1. çözüm yöntemidir. Aşağıdakilerden hangisi konunun başlıca ögelerinden biri değildir? A) Yazı Türü C) Görüş B) Görüş Açısı D) Özet SEÇ. Hun birliğinin dağılmasından sonra Altay tarafına göç eden Göktürklerin zorlu mücadelesini anlatan Türk destanı. 13. D) Küçükken en tatlı eğlencem resimli kitapların sayfalarını çevirmekti. 9. Aşağıdakilerden hangisi tartışma için söylenemez? A) Tartışma konferans gibi konuşma türü değil. D) Sonuçları merak ettiğini biliyordum. C) Herkesten böyle davranmasını bekleyemezsin. B) Bu yağmurdan sonra gökkuşağı çıkabilir. Bir metinde amacın.Gülten Akın C) Çakırın Destanı . D) Son eserini zor şartlarda kaleme aldığını belirtti. Aşağıdaki eser . Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur? A) Fakat dün birdenbire gökyüzü bulutlarla kaplandı. Konuşulanların tutanakla tespit edildiği toplantı türü. aşağıdakilerden hangisidir? A) Sunum C) Panel B) Tartışma D) Sempozyum 18. Yukarıdaki dörtlüğün teması nedir? A) Güven C) Özlem B) Umut D) Kıvanç 14. D) Hayalimizdeki büyülü evi bulmak için yola çıktık.Kaşgarlı Mahmut D) Berlin Üçlemesi . aşağıdakilerden hangisidir? A) Şu B) Köroğlu C) Ergenekon D) Oğuz Kağan 11. laboratuvar ve anket araştırmalarını sunan. yoğunlaştırılarak yargıya dönüştürülüp bir önerme biçiminde belirmesine ne ad verilir? A) Özet C) Görüş B) İleti D) İmla 10. Aşağıdakilerden hangisi tartışmayı yöneten başkanın görevlerinden biri değildir? A) Sadece uygun bulduğu kişilere söz vermek B) Ortaya çıkan düşünceleri oya sunmak ve rapor hazırlamak C) Tartışanların düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilecekleri bir ortam yaratmak D) Tartışmanın konu dışına çıkmasını önlemek 17. Aşağıdakilerin hangisinde doğrudan anlatım vardır? A) Arkadaşım bu filmin çok güzel olduğunu söyledi. hayatının zorluklar içinde geçtiğini söylemiş. Dildeki sözcüklerin nasıl yazılacağını belirleyen kuralların ve kullanımların tümüne ne ad verilir? A) Yazım C) Tutarlılık B) Noktalama D) Bağdaşıklık 19.Aras Ören 12. B) Beni yüksek sesle yanına çağırdı. C) Kitabında.yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Kurtuluş Savaşı Destanı Nazım Hikmet B) Seyran Destanı .

aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkü C) Destan B) Ağıt D) Koşma 49 . aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Cahit Külebi B) Nazım Hikmet C) Melih Cevdet Anday D) Fazıl Hüsnü Dağlarca 17.). C) Değişik çağlardaki kültür birikimini tanıtır. İslami Dönem Türk Edebiyatı hangi yüzyıllar arasında varlığını sürdürmüştür? A) 10. Bu metinde sözü edilen eser.19.10. “Koşuk”un bugünkü halk edebiyatındaki karşılığı.. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olamaz? A) Dinî hayat B) Dil anlayışı C) Kültürel farklılaşma D) Toplum psikolojisi 5. Savların en eski örneklerine aşağıdakilerin hangisinde rastlanmaktadır? A) Orhun Abideleri B) Divanü Lugat’it Türk C) Atabet’ül Hakayık D) Divan-ı Hikmet 10. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerinden biri değildir? A) On dört harf bulunur. 13. Edebiyat tarihi incelemelerinde ilk olarak bilimsel yöntemleri ortaya koymuş olan edebiyat tarihçisi.20. . yy. Göktürk Yazıtları aşağıdaki yüzyılların hangisinde yazılmıştır? A) 7. 18. 9. limanları ve hiç bilinmeyen eğlence yerlerini anlatır. Kurtuluş Savaşı üzerine yazılmış olan “Ateşten Gömlek” isimli roman. yy. D) Türkler 5 ve 9. yüzyıllar arası kullanmışlardır. hastaneleri. rasathaneyi. C) Kalın ünlüler ile ince ünlülerde farklı işaretler kullanılır. 8. D) Edebî eserlerle o eserleri oluşturanları sosyal çevresi ile beraber inceler. yy. C) 8. D) İran ve Arap edebiyatlarının etkileri bu yazıtlarda bariz bir şekilde hissedilir.2. yy. kahramanların başından geçen olağanüstü olayları törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan uzun manzum eserlere verilen addır. yy. yy. B) Yazıtların kazılı bulunduğu taşlar Orhun Irmağı’nın eski yatağına dikildikleri için Orhun Anıtları olarak da adlandırılmışlardır. Aşağıdakilerin hangisi edebiyat tarihi ile ilgili bir bilgi değildir? A) Bir sanat eseri olarak kabul edilir. 16. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fuat Köprülü B) Cevdet Kudret C) Agâh Sırrı Levent D) Yahya Kemal Beyatlı 11. . Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı bölümlerinden biri değildir? A) Tanzimat Edebiyatı B) Anonim Halk Edebiyatı C) Millî Edebiyat D) Fecr-i Âti Edebiyatı 4. yy. D) 5. yy. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Sagu C) Sav B) Destan D) Koşuk 15.20. C) 19. Yirmisekiz Mehmet Çelebi eserinde okulları. yüzyıl sonunda Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunmuştur. B) 19. aşağıdakilerden hangisidir? A) Seyahatname B) Fahim Bey ve Biz C) Fransa Sefaretnamesi D) Edebiyat Üzerine Makaleler 6. D) 10. . Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski destandır? A) Odysseia C) Gılgamış B) Yaratılış D) İlyada 12. anatomi yerlerini. OTURUM 3. B) Edebiyat türlerinin gelişimini gösterir. C) 9.. (. yy. aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından kaleme alınmıştır? A) Yaşar Nabi B) Ahmet Kabaklı C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Halide Edip Adıvar 7. yy. yy. Orhun Anıtları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Tarihsel bilgilerin yanında Türkçenin yabancı bir dile muhtaç olmadan her türlü duygu ve düşünceyi anlatacak kadar gelişmiş olduğunu gösterir. . yy. B) 8. Aşağıdakilerden hangisi yapma destan değildir? A) Kalevela C) İlyada B) Odysseia D) Manas 14. B) Sağdan sola ya da yukarıdan aşağı doğru yazılır. “Ölümsüz Ardında Gılgamış”.

2. B) Ich werde ins Theater gehen. Ay kopup hâlelendi Ak bulut yücelendi Üst üste kümelendi Saçılıp suyu inleşir...... Hangisi diğerlerinden farklıdır? A) der Stuhl B) die Cola C) die Zeitung D) das Bett 18. Er fährt .... Ich hatte Grippe und lag zwei Wochen ... A) aus / ja / heiße B) Ja / heiße / aus C) heiße / ja / aus D) heißen / aus / ja 10.... .. A) aufstehen B) liegen C) aufmachen D) wollen 13..... Kurallı bir cümle oluşturunuz! Meine Mutter / sich / hatte / 1 2 3 gekauft / das Auto 4 5 A) 1 / 3 / 2 / 5 / 4 B) 3 / 2 / 1 / 5 / 4 C) 3 / 2 / 4 / 5 / 1 D) 5 / 4 / 2 / 3 / 1 17. A) an B) auf C) von D) ins 12.. OTURUM 19..... dem Tisch.. Hans fährt ......... Ankara. A) aus C) über B) nach D) auf 14. Die Mutter von Petra kommt .. Hans. Bu dörtlüğün uyak düzeni... ..... A) einladen / im B) machen / im C) im / einladen D) Antworten / in 15. C) Petra fährt nach Köln... A) in B) ins C) um D) im 11. 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Plusquamperfekt cümledir? A) Ich habe das ßuch gelesen. A) dem auf C) auf dem B) über der D) in der 19.... Bett... dem Wohnzimmer.... ... An einem schönen Morgen bringt die Post ein grosses ..... Platzt. ∆: Guten Tag! Sprechen Sie Deutsch? ◊: ... Januar zwei Wochen Urlaub bekommen. Aşağıda verilen fiillerden hangisinin çekimi yanlıştır? Infınıtıv Präteritum ging war P..... A) em B) er C) en D) e 2........ Wie heißen Sie? ∆: Ich .... Kino. Walter bleibt morgens gern lange im Bett .... A) zu / zu C) zum / zur B) zum / zum D) zur / zum 16. A) in C) zur B) zu D) zum 8........ A) in das C) von das B) das in D) aus das 20. A) gehe C) fahrt B) fliegen D) ging A) nach für C) fünf nach B) vor fünf D) fünf vor 50 . drei...... Stuhl.. Ein bisschen. Freundin..... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. aşağıdakilerden hangisidir? A) —— a —— b —— a —— b C) —— a —— a —— a —— b B) —— a —— b —— b —— a D) —— a —— a —— b —— a 6. ∆: Was wirst du im Januar machen? ◊: Ich werde nach Deutschland .... Woher kommen Sie? ◊: Ich komme . Deutschland.... 1... D) Familie Walter hatte drei jahren in Deutschland gewohnt....... Çankaya liegt .. Ich werde ...... Ich sitze ......... Die Blume steht .... Arzt......... Zuerst stellt er den Apparat auf einen eben ....14... A) mit B) im C) ins D) bei 3.. Aşağıdakilerden hangisi Uygur destanları içinde yer almaz? A) Bozkurt B) Türeyiş C) Göç D) Mani Dininin Kabulü 9.... A) das Geschenk B) das Paket C) die Blume D) das Auto A) machen mach B) gehen C) sein D) kommen kam 4.... Bahnhof.. Ich möchte Dich nach Deutschland ............ ..... ∆: Wie spät ist es? ◊: Es ist . Ich gehe . ∆: Wohin gehen Sie? ◊: Sie gehen ........ 7....Perfekt gemach gegangen gewesen gekommen ALMANCA – 3 1 .

Manfred und Monika . Ich mache das Fenster . Deutschland. A) genau C) so B) wie D) als 5. Kurallı bir cümle oluşturunuz! Ich / heute / kann / ins Theater / 1 2 3 4 gehen.... A) gehen zu C) fliegt zu B) zu geht D) geht zu 2. .. A) e B) er C) en D) es A) fliegen aus B) ins gehen C) gehen ins D) aus fahren 9.. Peter und Petra . Knopf von rechts..... ∆: Wohin legst du das Buch? ◊: Ich lege das Buch .. Petra geht ...... Walter wählt dann mit dem groß ... Hans drückt nun auf den erst ... Deinen Brief...... 1. ∆: Woher kommst du? ◊: Ich komme ..... A) aufmachen B) spazieren gehen C) liegenbleiben D) zumachen 19..... Mein Vater ist größer .... A) auf den C) über der B) auf dem D) in das 16........ Aşağıdakilerden hangisi perfekt bir cümledir? A) Das Buch wird lesen. A) Ich werde ich laden B) Ich wird dich ladenein C) Ich werde dich einladen D) Ich werden dich laden 7.......... B) Ich will das Buch lesen.. Meine Mutter... 17.. .2. A) ins / mit C) um / zu B) mit / ins D) bei / mit 4.... OTURUM 20...... D) Petra kauft heute ein Auto... Hans kann gern im Bett .......... 13... Theater..... D) Es ist sonnig. Yandaki resme göre hava durumu ile ilgili uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) Es schneit. B) Es regnet....... ∆: Wohin fahrt du? ◊: Ich .. A) gehen in C) in gehen B) nach fahren D) fahre nach 10. .. ∆: Wo liegt die Lampe? ◊: Die Lampe liegt ... C) Hans ist nach Haus gegangen....... “Ich lade dich ein” präsens bir cümleyi futur yapınız... Bett . A) en B) es C) e D) er 6.... Aşağıdakilerden hangisi Plusquamperfekt bir cümledir? A) Walter hatte drei Jahren in Deutschland gewohnt.......14.. Tisch..... A) im / liegen C) liegt / ins B) liegen / im D) liegen / in 15.. ALMANCA ALAN – 3 1 .. Freunden. A) in der C) in das B) auf den D) über dem 14.......... Aşağıdaki fiillerden hangisinin çekimi yanlıştır? Infınıtıv Präteritum gehe kam machte war P.. A) zu C) aus B) ins D) nach 18. C) Es ist windig... Vielen Dank . 5 A) 5 / 4 / 2 / 3 / 1 B) 1 / 3 / 2 / 4 / 5 C) 5 / 4 / 1 / 2 / 3 D) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Güneş 8. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz..... A) auf B) vor C) zu D) um 11.... B) Er ist jetzt zu Hause.. Am Morgen bleibt er lange ..... Peter ... Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? A) der Sonntag B) der Montag C) der Nacht D) der Mittwoch 51 . A) für / geht B) für / kommen C) kommen / für D) für / kommt 3.... denn es ist hier ziemlich warm. Du kannst mit dem Flugzeug ..... Tisch. Schalter sein Programm.. Theater... Köln.. C) Ich werde das Buch lesen D) Ich habe das Buch gelesen....Perfekt gegehen gekommen gemacht gewesen A) gehen B) kommen C) machen D) sein 12.. 20...

... there is a bicycle shop .... OTURUM 2........20.. house or ... of bread on the table.. Gülay is a dentist. Jackson .....France D) American . B: It’s the nineteenth of July. I am Susie... ... A: Where is he from? B: He is from . we haven’t got a car...... A) There is B) There isn’t C) There are D) There aren’t 10........... A) isn’t C) is B) aren’t D) are 13.. .......2. We have got a bicycle ............ sister Nuray is a doctor. ... A) with C) about B) next D) but 11. A: Is there a bicycle shop in Long street? B: Yes......Italian B) English .. My name is Rick.... John and Andy are doctors... B: Hello..... four seasons in a year... Y......... Fatma : Is your brother a student? Cem : No. A: ............. A) have got C) has got B) haven’t got D) hasn’t got 52 ... books are these? B: They are Carol’s books... They .......... . house? A) your / her C) you / her B) you / she D) your / she 12......... A: Hello.. ... . A) under C) near B) on D) in 2.. the table.... A: ..... A) next to B) on the left C) on the right D) between 18. A) waiter C) teacher B) actor D) policeman 3.. . Mrs.America 15........ policemen. DİL İNGİLİZCE – 1 1 ........... . The cat is . Jack’s ....... a car.. Ozan : Are . A) loaf C) jar B) cup D) bottle 16.. They are kites.. of Ankara. Sinop is in the .......England C) French .. A) expensive C) favourite B) strong D) different 20... It is red... A) What is the next month? B) What’s the date today? C) What’s the first day of the week? D) What is the last month of the year? 6.... A) what is it like? B) how much is it? C) what time is it? D) where is it? 19.. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.. 1.. A) Italy .. A) that C) this B) those D) their 5..... Is this .... is your favourite food? A) What C) Who B) Where D) How 9... A) south C) east B) west D) north 17............ There is a .... the hospital and the bank................... balloons? Berk : No.......... ...... A: Excuse me. A) His C) He B) She D) Her 14. A) What C) Who B) Where D) Whose 4..... He is ... day of the week is Sunday.. sport is basketball... B: It’s three o’clock.............. he isn’t a student? He is an .. A) The second B) The last C) The first D) The third 8. A) Where are you from? B) What are you? C) What is your name? D) Where is your brother? 7...

. A: . D) Je veux pas déménager dans ce quartier. ‘‘Je veux déménager dans ce quartier... 19.. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.... marchons trois kilomètres par jour...... A) I’ / Ie / Ia C) Ia / Ie / I’ B) Ie / I’ / Ia D) Ie / Ia / I’ 17............ école....... amie tous les jours? A) ma B) ta C) sa D) ton 18........ ... Mon père porte un chapeau ...... A) das B) der C) die D) den 2.. Stéphanie et Paul adorent . Henri à 18 ans et il est étudiant..... aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Comment s’appelle la fille de Marc? A) Sylvie C) André B) Sandrine D) Henri 2.... La sœur de Henri à ..... Aşağıda verilen (masculinféminin) eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? A) Russe ... .. Das Kind. D) Je suis turc. Fieber hat...... Sa sœur Sylvie à 22 ans et elle est secrétaire........ soruları. B) J’habite en Turquie.... fille/Alice/une/est/jeune 1 2 3 4 5 Kurallı bir cümle oluşturunuz.. Henri et Sylvie..... .. . livre est sur la table. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.. A) leurs C) votre B) notre D) son 4. J’aime bien ...... A) célibataire C) infirmière B) marié D) secrétaire 9..13. . C’est la famille Dupont... B) Je veux que vous déménager dans ce quartier... Toutes les élèves de la classe sont ... C) Je vis en Turquie.... A) Mes C) Mon B) Ma D) Mais 15. 1.... A) IIs C) Nous B) Vous D) Elles ALMANCA – 6 7......15 .? B: Je suis mécanicien... IIs ont deux enfants. A: Quelle est votre nationalité? B: .. A) Quelle est votre voiture B) Où habitez-vous C) Quelle est votre prénom D) Quelle est votre profession 13. Ich habe keine lust.... .... A) souriant C) souriante B) souriantes D) souriants 5.... ins Theater ... 12. 1. Elle est infirmière...... A) ma voiture B) mon ami C) ma maison D) mon vélo 14 .... sport et ........ A) vieux C) beau B) vieille D) gros 1 ..... .. A) 18 ans C) 16 ans B) 22 ans D) 2 enfants 53 .. ‘‘Elle a 71 ans. Tu téléphones à . télévision...2.. trente huit ans. A) zu wollen C) um gehen B) zu gehen D) ins gehen 8......... chiens.....’’cümlesinde altı çizili sayının yazılışı hangisidir? A) soixante et un B) soixante et onze C) quatre-vingt-un D) quatre-vingt-onze 20................ muss zum Arzt.....Anglaise 3...... A) 3/5/1/2/4 C) 4/3/5/1/2 B) 3/1/4/5/2 D) 2/4/3/5/1 11......Chinois D) Anglais ... Marc est ...... femme.. DİL FRANSIZCA – 1 1 .. A) nièce C) neveu B) tante D) oncle 6....Russe B) Français .... A) grise C) noir B) bleue D) verte 16.. C) Je ne veux pas déménager dans ce quartier..... .. Leur cousin André a 16 ans et il habite à Paris.. 14........... A) J’habite chez un turc. A) ai B) es C) est D) au 10.... Marc est le mari de Sandrine.........14.....16. C’était une . OTURUM 2.. Y.. Le frère de mon père est mon .... A: Qui est-ce? B: C’est ...Française C) Chinois .’’cümlesinin olumsuz (négative) hâli hangisidir? A) Je ne veux que vous déménager dans ce quartier. J’ ...

.. ich dich sofort anrufen... .... A) den B) der C) das D) die 17. Ich . Wenn ich ein Telefon hätte.. spricht gut Deutsch..... ... A) würden / bauen B) würde / bauen C) bauen / würden D) würdest / bauen 9.. D) Zengin olmadığımdan otomobil alamadım.. 1. Man müsste hier vor allem mehr Autostrassen .20....... A) Da haben Sie recht! B) Das ist nicht richtig....... .. ich ein Park . aus der Turkei kommt.... Der Roman ist .... ich nach İzmir......... D) Das ist falsch...15.. ist Sportlehrer. Die junge Mutter...... ..... Fieber hat. A) der B) das C) die D) um 5.. muß zum Arzt. ...... Hans / trotzt / geht / 1 2 3 des Regens /spazieren 4 5 A) 1 / 3 / 2 / 4 / 5 B) 5 / 4 / 3 / 1 / 2 C) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 D) 4 / 5 / 2 / 1 / 3 4. A) Da haben sie recht B) Das ist richtig............2. C) Fakir olsaydım..... Die Frau. Man / hier / müsste / bauen / 1 2 3 4 einen Kindergarten 5 A) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 B) 5 / 4 / 3 / 2 / 1 C) 3 / 4 / 5 / 1 / 2 D) 1 / 3 / 2 / 5 / 4 20. Man müsste mehr Strassen . dir gern ein Buch gekauft! A) hättest C) hätte B) wären D) wäre 13... ... hier wohnt.... . Obwohl es regnet...... A) den B) der C) das D) dem 11. otomobil almazdım. .. 14. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz... Hans ins park spazieren... Hangi sözcük anlam bakımından farklıdır? A) fleissig C) fahren B) groß D) kalt ALMANCA ALAN – 6 1 .... 19. A) können C) fahrt B) geht D) bauen 4...... Hangisi diğerlerine göre farklıdır? A) Türkischer Döner B) Holländischer Käse C) Frisches Landbrot D) Französischer Wein 18....... A) riefe / an B) an / riefe C) komme / an D) an / rufen 3.... ich dich sofort ... (Olumlu) ◊: Natürlich! . (Olumsuz) ◊: .. .. Wenn ich Bürgermeister wäre.. ∆: Man müsste vor allem sehr Parkplätze bauen.. 15....... OTURUM 3. Das Kind. A) führen C) führe B) gingen D) führt 19 . C) Das ist nicht richtig....... A) gehe / gehen B) würde / fliegen C) würden / fahrt D) würdest / fahren 6..... Dieser Park ...... C) Ich weiß noch nicht.. .... würde ich ein Auto kaufen” cümlesinin Türkçe karşılığı hangisidir? A) Zengin olsam bir araba alırdım. . ∆: Wenn ich Bürgermeister wäre........ D) Das meine ich auch.. Aşağıda verilen Almanca sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir? A) der Bürgermeister: Belediye Başkanı B) Erfolgt haben: Başarısız olmak C) Schwimmen: Yüzmek D) der Schriftsteller: Yazar 16.. ! A) müssen C) gehen B) bauen D) können 8.... würde ich eine Schule bauen..... A) würde C) würdet B) würdest D) würden 54 . A) fliegt C) werden B) geht D) fahren 7. 10... ........ A) wäre C) wären B) würden D) hätte 2. Wenn ich das Geld hätte. Wenn ich ein Telefon hätte... B) Zengin olmuş olsaydım bir otomobil satın almak isterdim...... einem Weltberühmten Schrifteller geschrieben worden............ sorularda kurallı bir cümle oluşturunuz. ..... Wenn ich Zeit hätte...... ich nach Deutschland .... “Wenn ich reich wäre.. viele Vorteile und Nachteile.. A) aus B) um C) zu D) von 12..

. ∆: Was würden Sie tun? (Bürgermeister) ◊: Wenn ich Bürgermeister wäre........ ... Ich habe keine Lust........ Wenn ich zeit hätte. C) Ich habe Lust. D) Wenn ich Geld hätte... . D) Ich habe die Lust.... Wir . ...... ∆: Bist du alleine gefahren? ◊: Ich ... .. zu gehen. ich die Wasserleitung ...... B) Wenn ich Zeit hätte..... führen ich nach Köln. A) würde / schwimmen B) würden / schwimmen C) schwimmen / würde D) schwimmen / würden 7. ... A) gehen zu C) fliegen zu B) zu gehen D) fahren zu 16... ins Kino zu gehen..Kino ... Was meinen Sie? ∆ : Wenn ich Bürgermeister wäre........ ∆: Sehr gut! A) baut C) einrichten B) repariert D) renoviert 17.ins Theater A) Ich habe die Lust.. Kurallı bir cümle oluşturunuz! Wenn / ich / Bürgermeister / 1 2 3 wäre / bauen / Kinderplätze / 4 5 6 würde / ich 7 8 A) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 7 B) 3 / 2 / 1 / 4 / 8 / 7 / 6 / 5 C) 6 / 5 / 4 / 7 / 8 / 1 / 2 / 3 D) 1 / 2 / 3 / 4 / 7 / 8 / 6 / 5 55 . 20. ich nach Deutschland .... .. ins Kino ..habe ...... A) würde / fliegen B) gehen / würden C) würden / gehen D) kann / würden 10.... ... doch mit die gefahren! A) wäre C) hätte B) ist D) war 11..... ! ◊ : Ich weiß nicht recht.... Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) fahren C) besser B) schlafen D) tanzen 19..... Karışık olarak verilmiş kelimelerden kurallı ve düzgün bir cümle aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ıch . Ich danke..... ◊ : Das wäre gut! A) bauen / repariert B) bauen / bauen C) repariert / bauen D) reparieren / baut 12.. Manfred... A) Lieber / Danken B) Lieber / Vielen Dank C) Vielen Dank / liebe D) Liebe / Lieber 14... Wenn ich reich wäre...... wir ins Kino oder ins Theater ....... würde ich eine Schule .. OTURUM 5... Manfred ... A) gehen / würde B) würde / gehen C) würden / gehen D) gehen / würden 9... gestern den ganzen Abend Zeitung .. Köln‘e uçmak isterdim.. gehe ich nach Köln..2. A) lesen / soll B) sollen / fahren C) soll / lesen D) sollen / lesen 15. Wir hätten eine schöne Zeit zusammen. ..... ins Kino oder ins Theater zu gehen..“ cümlesinin Almanca karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Wenn ich reich wäre.......... . ∆ : Man müsste hier vor allem mehr Autostrassen ... . A) reparieren / bauen B) würden / reparieren C) reparieren / würde D) würde / reparieren 13...... ins Theater zu gehen. 8.... „Zengin olmuş olsaydım.. .. ...... B) Ich habe die Lust.. man müsste hier mehr Buslinien ........ C) Wenn ich reich habe. A) würde / fliegen B) fliegen / würde C) fahren / würde D) würdest / gehen 6......... ich Jeden Tag schwimmen ...oder ... für Deinen netten Brief. ∆: Hier fahren zu wenig Busse! ◊: Sie haben recht..... Hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Französischer Wein B) Hamburger C) Türkischer Döner D) Frisches Landbrot 18.. ginge ich nach Köln. gern an Deinen Besuch Frankfurt zurück. segeln und ... .ins .... ......dile Lust zu gehen . Wenn wir Geld hätten.... würde ich nach Köln fliegen... ......

... Ich werde ........ A) -en B) -er C) -em D) -es 10..... Jetzt leuchtet die rot ... Ich habe heute mit meinem Chef .. der Tür........... Ankara... nach Köln..... und mit dir zusammen eine Reise machen..... Peter und Petra .. A) gehen C) geht B) fährt D) fliegen 19. “Warm” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) klein C) kalt B) gern D) gut 6...... liegen... A) sonnig C) regnet B) schneit D) windig 17. Januar zwei Wochen Urlaub bekommen.....2. A) von C) ins B) aus D) zum 8..16. lieb .. Peter steht .... Lampe am Apparat...... A) ins C) von B) nach D) aus 3.. dem Tisch. Dame....... ∆: Danke schön! A) lesen C) lernen B) spielt D) spielen D) für 11... ∆: Vielen Dank! A) auf C) an B) vom D) über A) Es ist fünf vor drei....... CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 1... Bahnhof.. ∆: Wo ist die Blume? ◊: Die Blume ist . A) -er B) -en C) -e D) -es 7.. Deutschland . A) gelesen B) gesprochen C) geschreiben D) gekocht TEST BİTTİ..... Hangisi anlam yönünden diğerlerinden farklıdır? A) der Winter B) der Dienstag C) der Montag D) der Mittwoch 20. Deinen Brief...... A) fahren C) fliege B) gehen D) fliegen 15....... Mit dem neu .... Aşağıda verilen sözcük grubundan hangisi diğerlerinden farklıdır? A) der Bus C) das Auto B) der Wagen D) das Hotel 16.... den 20 Juni 2008 Vielen Dank ........ 56 .... .. Gerät lernt man alles im Schlaf.. B) Es ist fünf nach drei. Lieber Peter........ ∆: Wie ist das Wetter? (Güneşli) ◊: Das Wetter ist ....... Wir geben volle Garantie .... Das Flugzeug fliegt . Am Morgen bleibt er lange ....... A) für / im C) auf / ins B) im / für D) ins / auf 14........ C) Es ist zehn nach vier..... A) ins Bett C) über Bett B) Bett im D) im Bett 12. 7 Monate.. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. Wie spät ist es? 2. nach Deutschland... D) Es ist viertel nach fünf.. ∆: Was macht Peter? ◊: Peter ..... Fußball. ∆: Was wirst du im April machen? ◊: Ich ........ A) einladen / nach B) von / macht C) laden ein / nach D) nach / einladen 9...... OTURUM SEÇMELİ ALMANCA – 3 1 .......... Lieber Hans. Ich möchte dich . 18. A) von B) aus C) vor D) ins 13.. A) -er B) -e C) -es D) -en 4. A) auf B) ins C) im 5.. er wird bestimmt Urlaub gehen... Monika fährt ... Deutschland...

6. 3. 18. 18. 3. 8. 7. 20. 7. 20. 10. 16. A D B C B D C A D C C B D B D A B C A A 1. 4. 7. 6. 17. 12. 14. 8. 14. 16. 19. 6. 13. 2. 17. 13. 2. 15. 8. 15. 15. 15. 13. 12. 12. 5. D A A C C D B B D A B A C D C B D C B A . 14. 18. 14. 8. 19. D A D B A C B C A D B C C A B D D A B C 1. 9. 11. 19. 19. 12. 17. 19. 4. B D C D A D A B C B C B A D C D A D C B 1. 4. 14. 11. 13. 19. 8. 15. 16. 3. 15. 6. 10. 20. 2. 2. 5. 16. 13. 5. 3. 11. 17. 8. 4. 20. 18. AHLAK BİL. 12. 4. 12. 5. 20. 16. 11. 19. 9. 9. 10. 7. 9. 2. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI DİL ve ANLATIM – 3 DİN KÜL. 16. 3. 2. 11. 11. 5. 13. 15. 17. A C A C B D C D B D A B C C A D C A B B TÜRK EDEBİYATI – 3 DİN KÜL. 10. 17. 2. 14. 20. 6. 9. 4. 6. 10. 20. 12. – 5 COĞRAFYA – 1 MATEMATİK – 4 1. 12. 8. 13. 18. 4. 11. 7. 20.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 18. 8. 3. 10. 10. AHLAK BİL. 18. 6. 4. B D C A C B A C B C D D A C B A A D B D 1. 14. 13. 2. 6. 3. 10. 9. 3. 15. B B C A A C A D A B D A C C B B D D B A 1. B C D C D B A D B C C A B A C B D A D A 1. 5. 16. 17. 18. – 1 TARİH – 4 COĞRAFYA – 5 1. 7. 7. 7. 19. 17. 16. 9. 11. 9. 5. 5. DÖNEM SINAVI 2. 14.

10. 20. 4. 9. 20. 14. 4. 9. 15. 15. 8. 5. 3. 8. 9. 16. 2. 6. 3. 2. 5. 6. 12. 2. 11. 13. 15. 11. 14. 17. 20. 16. 13. 3. 3. 7. 19. 13. 15. 17. 9. 15. 7. 3. 11. 19. 14. 5. 13. 18. 9. 6. 20. 7. 18. 18. 2. C B D B A D A D B C D C C B D A A D B A 1. 9. 16. 20. 4. 15. 14. 19. 2. 18. 10. 6. 5. 3. 16. 19. 4. 13. 18. 14. 12. 16. 18. 4. B D C A D D B A B D C B A C D B A C A C 1. 4. A B C D C B C A D C B A A C B D B D C A 1. 16. C D C A A B D A B C B D C A D D C A B D . 18.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 7. 5. 3. 12. 14. 13. 4. 19. 12. 12. B C D A A B A B A A D B D C D D A B C D 1. 14. 11. 2. 8. 17. 11. C C A A D B C C A B D C B A A C D D C D KİMYA – 1 BİYOLOJİ – 4 MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ – 2 İŞ GÜVENLİĞİ – 1 1. 14. 11. 12. 20. 19. 7. 19. 5. 7. 16. 8. 10. 17. 2. 10. 8. 9. 17. 16. 20. 20. 5. A D A B C C B A A C B D D B A C A D B C 1. 11. 17. 6. 10. 19. 8. 18. 8. 11. 2. 12. 5. 6. 13. 8. 6. 10. 17. C B C A C D B D B A C D A B D A B C A D 1. 13. 6. 9. DÖNEM SINAVI 2. 4. 10. 15. 3. 10. 7. 12. 7. 17. 15. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI FİZİK – 2 KİMYA – 5 FELSEFE – 1 SOSYOLOJİ – 1 1.

4. 2. 6. 20. 13. 5. 4. 2. 4. 15. 6. 20. 16. 16. B B D C A B A D C A C D C B A B D A D C 1. 12. 11. 15. 14. 15. 12. 12. 11. 19. 7. 7. 19. 18. 2. 9. 16. 14. 17. 10. 8. 2. 20. 18. 8. 8. 3. 7. 15. 13. 12. 10. 3. 17. 16. 20. 9. 19. 14. 19. 7. 20. 13. 6. 15. 5. B D B B C D C C A A B A C D D B D B A C 1. 2. 4. 13. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI GİRİŞİMCİLİK GEOMETRİ – 3 FIKIH – 1 FİZİK – 6 1. 3. 13. 9. A B A D C A B D A D C D B C B A C B D C 1. 5. 6. 19. 16. 17. 14. 18. 5. B C A B A D D C B A D D C D A C C B C A .15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 2. 19. 11. 4. 6. 7. 2. 13. 4. 15. 19. 16. 14. 3. 9. 16. 17. 8. 18. 2. 16. 20. 10. 6. 12. 18. 9. 19. 14. 17. 8. 14. 12. 9. 11. C A D B B D A C A D B C D B A C D C A B 1. 5. 20. 7. 15. 10. 18. 17. B C A A D A B C D D A D B B C D B C A C EKONOMİ – 1 SANAT TARİHİ – 2 TÜRK EDEBİYATI – 6 TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 1. 18. 3. 5. 6. 10. 17. 8. 13. 5. 15. 3. 12. 4. 12. DÖNEM SINAVI 2. 18. 8. 5. 4. 14. 11. 6. C D A C D A D B D C C B A B D A B C C A 1. 13. 10. 10. 11. 3. 7. 11. 11. 20. 17. D C C B D A B C A C D C A B A B A D B D 1. 7. 10. 9. 3. 8. 9.

9. B C B D A C D C B D A C A C D B A B A D 1. 10. D C A B D B C B C D A C B D A C B D A C 1. 7. 5. 16. 2. TAR. 13. C B C A C D A A C D B C D B D B C A B A 1. 8. 11. 5. 6. 18. 14. 13. 15. 15. 2. 19. 9. 2. 7. 9. 5. 12. – 2 ANALİTİK GEOMETRİ – 2 GEOMETRİ – 7 1. 6. 2. 12. 4. 18. 4. 10. 8. 16. 14. 3. 14. 10. 12. 4. 10. 2. 11. 8. 2. 18. 3. 5. 19. C D D C A D A D B A B B C D B B A C A C 1. 12. 12. 7. 11. DÖNEM SINAVI 2. 9. C A A B B C D D C A C B A B D A A D B B 1. 12. 9. 8. 9. 19. 14. 15. 18. 11. 13. 16. 5. 7. 10. 9. D C B B A D C D C A C A C A C B D C A A MATEMATİK – 7 KARŞILAŞ. 20. 20. 11. 4. 3. 8. 8. 6. 10. 6.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 19. 19. 3. A C B A B D C C D A C D A B D C D B A B . 16. 16. 18. 2. 17. 13. 6. 20. 7. 13. 3. 6. 4. 10. 18. 8. 20. 7. 5. 3. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI DİL ve ANLATIM – 7 BİYOLOJİ – 7 KELAM – 2 İSLAM TARİHİ – 2 1. 18. 12. 14. 12. 20. 15. 5. 19. 3. 6. 8. 17. 13. 11. C B C A B A D D A A D B B C B A C D C D 1. 13. 13. 17. 20. 6. 7. 15. 9. 14. 18. 17. 17. 5. 15. DİN. 15. 3. 16. 15. 4. 16. 14. 11. 14. 7. 16. 4. 11. 17. 17. 20. 17. 19. 10. 19. 20. 4. 2.

6. 9.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 8. 16. 2. 16. 14. 16. 12. 11. 9. 19. 2. 12. 16. 15. 13. 11. 9. 3. 3. 14. 5. 20. 16. 11. 8. 2. 7. 6. 10. 19. DİL İNGİLİZCE – 1 ALMANCA – 6 1. 12. 18. 19. 10. 3. 20. 7. – 1 ALMANCA ALAN – 6 1. 5. 3. 9. 11. 17. 6. 18. 10. 4. 15. 8. 11. 14. 14. 4. 11. 14. C B A C D A A C D A C B D A C D B A D A 1. 4. 20. 8. 14. 7. 4. 18. 12. 17. 17. 10. 20. 15. 6. 18. 2. 3. 13. 8. 13. 2. 18. 18. 20. 9. TÜRK EDEBİYATI – 3 ALMANCA ALAN – 3 2. C C D A D A A A B A C B B D B C C D C A 1. 13. 7. 19. 5. 13. 11. Y. 10. 12. 7. 2. 15. 17. 15. 17. 16. 5. 19. 14. 18. 12. 3. B A D C A B A B C D B C B C B D A C D A . A B C D A A C A A D C A D D B B D C B D 1. 16. 5. A D A B D C B C C A D D B A B B D C B C 1. 12. 9. 20. 5. 13. 20. 14. 18. Y. 8. 13. 13. 6. 7. 10. A B D C B C B B D D A C A C B C D B D A SEÇ. 12. 17. 2. 15. DİL ve ANLATIM – 3 ALMANCA – 3 2. DİL FRANSIZCA. 10. 8. 4. 4. 17. 6. 4. 10. 2. 5. 7. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI SEÇ. 8. 11. 6. 19. 7. 19. 19. 4. 5. 15. A D A B D C B C C A D D B A B B D C B C 1. 20. 17. 9. DÖNEM SINAVI 2. 3. 6. 15. 3. 16. 9. C D B C B A D A B C D B B C D A B A D C 1.

OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI SEÇ. 17. ALMANCA – 3 1.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 10. 6. 14. 19. 11. 8. 4. D B A D B C A D A B D C D C B A B D A C . 7. 15. 13. 5. 18. 9. 2. DÖNEM SINAVI 2. 20. 16. 12. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful