OTURUM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI
2. OTURUM: 15 OCAK 2011 Saat:14.00

2

ALMANCA

A

DİKKAT: 1. Bu oturumda, 41 derse ait test soruları yer almaktadır. DERS ADI DİL ve ANLATIM – 3 TÜRK EDEBİYATI – 3 DİN KÜL. AHLAK BİL. – 1 DİN KÜL. AHLAK BİL. – 5 TARİH – 4 COĞRAFYA – 1 COĞRAFYA – 5 MATEMATİK – 4 FİZİK – 2 KİMYA – 1 KİMYA – 5 BİYOLOJİ – 4 FELSEFE – 1 MİLLÎ GÜVENLİK BİL. – 2 SAYFA 2 3 4 5 7 8 9 11 12 14 16 18 19 20 DERS ADI SOSYOLOJİ – 1 İŞ GÜVENLİĞİ – 1 GİRİŞİMCİLİK EKONOMİ – 1 GEOMETRİ – 3 SANAT TARİHİ – 2 FIKIH – 1 TÜRK EDEBİYATI – 6 FİZİK – 6 TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 DİL ve ANLATIM – 7 MATEMATİK – 7 BİYOLOJİ – 7 KARŞILAŞ. DİN. TAR. – 2 SAYFA 22 23 24 26 27 29 30 31 33 34 36 37 39 40 DERS ADI KELAM – 2 ANALİTİK GEOMETRİ – 2 İSLAM TARİHİ – 2 GEOMETRİ – 7 SEÇ. DİL ve ANLATIM – 3 SEÇ. TÜRK EDEBİYATI – 3 ALMANCA – 3 ALMANCA ALAN – 3 2. Y. DİL İNGİLİZCE – 1 2. Y. DİL FRANSIZCA – 1 ALMANCA – 6 ALMANCA ALAN – 6 SEÇMELİ ALMANCA – 3 SAYFA 41 43 44 46 47 48 50 51 52 53 53 54 56

2. Adaylar soru kitapçıklarını kontrol ederek baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvuracaklardır. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. 4. Her ders için 20 soru bulunmaktadır. Bu oturum için, toplam 150 dakikalık cevaplama süreniz vardır. Öğrencinin kaç dersi olursa olsun, isterse bu sürenin tamamını kullanabilir. 5. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. NOT: Almanca Alan – 3 ve Almanca Alan – 6 sorularını sadece, alanı Yabancı Dil olan adaylar cevaplayacaklardır. Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2. OTURUM
DİL ve ANLATIM – 3 1. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir konudur? A) Sanat C) Bale B) Heykel D) Resim 7. Aşağıdakilerden hangisi toplantı sonunda istenilen amaca ulaşıp ulaşılmadığını değerlendirirken sorulması gereken sorulardan biri değildir? A) Ortaya konulan sorun yeterince açıklığa kavuşturuldu mu? B) Konu ile ilintili kararlar alındı mı? C) Farklı örneklere yer verildi mi? D) Toplantı iyi yönetildi mi? 12. “Deniz turuncu bir ışıltı içinde akıyordu. Yumuşamış gibi duran fener; göğün yarısı turuncu, yarısı belirsiz bir maviyle kurşuninin arasında gidip gelen yumuşaklığına, bir baş parmağın hafif bir bastırmasıyla gömülmüştü.” Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? A) Alıntılardan B) Betimlemeden C) Sayısal verilerden D) Tanık göstermeden

2. Aşağıdakilerden hangisi “özet”i ifade eder? A) Konu B) Plan C) Not alma D) Ayrıntısız anlatım

8. Bir konunun dinleyiciler önünde söyleşi havası içerisinde tartışılmasına ne ad verilir? A) Panel C) Mülakat B) Sempozyum D) Sunum

3. Aşağıdakilerden hangisi panelin planı içinde yer almaz? A) Konuşmacılara sorulacak sorular B) Bilimsel geçerliliği saptamak C) Konuşmaları özetlemek D) Panelin yapılış nedeni

13. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapılırken yararlanılan araçlardan biri değildir? A) CD C) Mikrofon B) Bilgisayar D) Telefon

9. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapacak kişinin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir? A) Sunum yerini önceden görmesi B) Kullanacağı malzemeleri kendisinin kontrol etmesi C) Sunumdan önce prova yapması D) Teknik imkanları sınırlı ölçüde kullanması

4. Oscar Wilde’ın “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.” sözü aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamaktadır? A) Sunum C) Tartışma B) Nutuk D) Sempozyum

14. Yeşil pencerenden bir gül at bana, Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. (Ahmet Muhip Dıranas) Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir? A) Dostluk C) Anılar B) Aşk D) Endişe

10. Bir yazıda öne sürülen, ortaya konan sorunun, düşüncenin açıklandığı bölme ne ad verilir? A) Paragraf C) Gelişme B) Giriş D) Sonuç

5. Aşağıdakilerden hangisi tartışanların geçerli çözüm yolları bulabilmesi için uyması gereken kurallardan değildir? A) Tartışma konusu dışına çıkmamak B) Aynı konuda üst üste söz almaya uğraşmak C) Düşünceleri anlaşılır, açık ve kısa söylemek D) Gerçeği, uygun ve yararlı olanı bulmaya çalışmak

11. Aşağıdakilerden hangisinde konu sınırlandırılması yanlıştır? I.Aşama A) Sinema B) Spor C) Coğrafya D) Müzik II.Aşama III.Aşama

15. Bir metni oluşturan söz ve söz öbekleri arasındaki anlam ve mantık bağıntısına ne ad verilir? A) Duruluk C) Bağdaşlık B) Akıcılık D) Tutarlılık

Atıf Türk Yılmaz sineması filmleri Kış sporları Himalayalar Caz Kayak Karadeniz iklimi Klasik caz

16. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Toplantıda üç saat süreyle sunum yaptılar. B) Fıstık çamlarının altında piknik yaptık. C) Ahmet Ankara’ya salı günü geldi. D) Ona karlı bir kış günü rastladım.

6. Daha sonra hatırlanması için yazılan kısa yazılara ne ad verilir? A) Rapor C) Paragraf B) Küpür D) Not

2

2. OTURUM
17. “Sinekli Bakkal” adlı roman aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Halikarnas Balıkçısı B) Halide Edip Adıvar C) Cevdet Kudret D) Peyami Safa TÜRK EDEBİYATI – 3 1. Eski Türk destanlarının tarihsel sınıflandırması içinde başta gelen destan, aşağıdakilerden hangisidir? A) Şu Destanı B) Göç Destanı C) Bozkurt Destanı D) Yaradılış Destanı 6. Kar buz kamug erüşti Taglar suvı akıştı Kökşin bulıt örüşti Kayguk bolup egrişûr Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir? A) — a —b —a —b C) — a —a —a —b B) — a —a —a —a D) — a —b —b —a

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Diğer gömlek size daha çok yakıştı. B) Bu çalışmalar kişiyi iyi bir yazar yapabilir. C) Bilimkurgu kitaplarını nadiren, ara sıra okurum. D) Herkesin unutamadığı pek çok anısı vardır.

2. Günümüzde atasözleri olarak bilinen özlü sözlerin sözlü edebiyattaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sav C) Özdeyiş B) Koşuk D) Sagu

7. “Kolları Bağlı Odysseus”nun yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ceyhun Atuf Kansu B) Melih Cevdet Anday C) N.Y. Gençosmanoğlu D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

19. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin yanlış kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Sevinçten kulakları ağzına varmıştı. B) Beş saat süre ile susmuştu. C) Tarladaki zararlı otlar yolarak bir yere yığılmalıdır. D) Benimle ilgilenmiyor, ihmal ediyor.

3. İslamiyetten önceki dönemde ağıt, yas şiiri anlamına gelen şiir, aşağıdakilerden hangisidir? A) Destan C) Sav B) Mâni D) Sagu

8. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Aras Ören - Berlin Üçlemesi B) Gülten Akın - Seyran Destanı C) Cahit Külebi - Sakarya Meydan Savaşı D) Nazım Hikmet - Kurtuluş Savaşı Destanı

4. Orhun Yazıtları’ndan söz eden ilk kaynak, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kutadgu Bilig B) Tarih-i Cihanküşa C) Atabet’ül Hakayık D) Divanü Lugat’it - Türk

20. Bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği tartışma biçimidir. Salonda izleyiciler önünde yapılır. Konu önceden tespit edilir. Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi tercih edilir. Bu bilgiler aşağıdaki toplantı türlerinden hangisine aittir? A) Panel C) Forum B) Münazara D) Sempozyum

5. Kahramanların başından geçen olağanüstü olayları törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum eserlere ne ad verilir? A) Destan C) Sav B) Koşuk D) Roman

9. Yunan sitelerinin Troya şehrini ele geçirmek için giriştikleri savaşları, Troya’nın yıkılışından sonra yurduna dönmek için yola çıkan İthake kralının serüvenlerini anlatan destan, aşağıdakilerden hangisidir? A) Odysseus C) Şehname B) İlyada D) Gılgamış

10. Aşağıdakilerden hangisi edebî eser sayılmaz? A) Şiir C) Tiyatro B) Hikâye D) Bilimsel yazılar

3

Bir ulusun yüzyıllar içinde meydana getirdiği edebî eserleri inceleyerek geçirdiği dönemleri kronolojik bir sıra içinde ele alan bilim dalı. Aşağıdakilerden hangisi çok tanrıcılığı ifade etmek için kullanılan dinî ve felsefi bir terimdir? A) Agnostisizm B) Gnostisizm C) Politeizm D) Monoteizm 13. İnanma ihtiyacı insanın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? A) Fizikî C) Maddî 2. “Fahim Bey ve Biz” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Reşat Nuri Güntekin B) Yahya Kemal Beyatlı C) Abdülhak Şinasi Hisar D) Ahmet Hamdi Tanpınar 19. OTURUM 11. eşya gibi birtakım figürlerin arkadan ışık verilerek bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanan gölge oyunu. aşağıdaki kanaatlerden hangisini kabul etmez? A) Tanrı’nın varlığının bilinemeyeceğini B) Dinlerin vahiy kaynaklı olduğunu C) Tanrı’nın sıfatlarının kavranamayacağını D) Dinlerin Tanrı’dan gelmediğini 15. Deriden kesilmiş insan.2. Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyetten sonraki Türk destanlarından biri değildir? A) Timur Destanı B) Köroğlu Destanı C) Cengiz Han Destanı D) Oğuz Kağan Destanı 3. Aşağıdakilerden hangisi Gnostisizm için söylenemez? A) Tanrı bilgisine sezgi ile ulaşılabileceği B) Kutsal kitapların görünenin dışında birtakım sırlar içerdiği C) Kutsal metinler üzerinde şifrelerin bulunduğu D) Tanrının varlığının bilinmez olduğu 14. AHLAK BİL. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı dönemlerinden biridir? A) Millî Edebiyat B) Sözlü Edebiyat C) Türk Halk Edebiyatı D) Klasik Türk Edebiyatı 17. Allah’ın razı olduğu işleri yapması. aşağıdakilerden hangisidir? A) Divanü Lugat-it Türk B) Oğuz Kağan Destanı C) Göktürk Kitabeleri D) Alp Er Tunga Sagusu DİN KÜL. aşağıdakilerden hangisidir? A) Edebiyat tarihi B) Sanat tarihi C) Arkeoloji D) Tarih 6. yüzyıllar arası aşağıdaki alfabelerden hangisini kullanmamıştır? A) Latin C) Sogut B) Mani D) Uygur 4. Tarihte Türk sözcüğünün ilk kez geçtiği metin. Agnostisizm. Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtları’nı Arap harfleriyle ilk kez yayımlamıştır? A) Talat Tekin B) Necib Asım C) Muharrem Ergin D) Hüseyin Namık Orkun 20. – 1 1. razı olmadığı işlerden uzak durması olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İbadet C) Tövbe B) Dua D) Namaz 16. Uygur alfabesinde kaç harf bulunmaktadır? A) 38 B) 29 C) 18 D) 14 Yukarıdaki kişi. aşağıdakilerden hangisidir? A) Dram C) Trajedi B) Karagöz D) Orta oyunu B) Ruhî D) Bedenî 7. bitki. — Dünyaya niçin geldim? — Yaratılmamdaki amaç nedir? — Ölümden sonra neolacak? 5. Türkler 5 ve 9. sorularının cevabını tam olarak aşağıdakilerin hangisinde bulmaktadır? A) Tarih C) Din B) Psikoloji D) Mantık 4 . Edebî değer taşıyan ilk yazılı Türk metinleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Destanlar B) Kutadgu Bilig C) Göktürk Yazıtları D) Atabetü’l Hakayık 18. Kişinin inancını davranışlarına yansıtması. Aşağıdaki kavramlardan hangisi tek tanrıcılığı ifade etmektedir? A) Agnostisizm B) Politeizm C) Gnostisizm D) Monoteizm 12.

12. Halîme B) Hz. yerine getirmek D) Bitirmek. 3-4) Bu ayette temizlenme hangi anlamda kullanılmıştır? A) İslam’ı kabul etme B) İslam’ı inkâr etme C) Boy abdesti alma D) Namaz abdesti alma 14. Osman 3. Peygamber’e gelmiş olan vahiylerin tümünün iki kapak arasında toplanmış hâline ne ad verilir? A) Kitap C) Nüsha B) Mushaf D) Hüsnühat 17. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘kaza’’ kavramının sözlük anlamlarından değildir? A) Emir. Tecvit Kur’an-ı Kerim’in hangi yönüyle ilgilidir? A) Okunması C) Tefsiri B) Yazılması D) Meali 9. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin amaçları arasında yer almaz? A) Allah ibadete layık olduğu için ibadet etmek B) Allah’ın emrini yerine getirmek için ibadet etmek C) Allah’ın rızasını kazanmak için ibadet etmek D) Dünya nimetlerini elde etmek için ibadet etmek 13. AHLAK BİL. bir şeyi sonuna kadar götürmek 10. İslam’ın insan için yaratılmışların en üstünü. Kur’an-ı Kerim’de kader kavramı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilmiştir? A) Doğuştan gelen bedensel ve zihinsel engellilik B) Evrendeki ölçü. Âmine C) Hz. Hatice D) Hz.2. Aişe 20. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir? A) Furkan C) Fikir B) Zikir D) Kitap DİN KÜL. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin annesidir? A) Hz. OTURUM 8. C) İnsan. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla ilgili kavramlar arasında yer almaz? A) Tecvit C) Mukabele B) Hatim D) Tefsir 2. – 5 1. Hz. B) İnsan inanç ve eylemlerinden bireysel olarak sorumludur. Ebu Bekir C) Hz. aşağıdakilerden hangisidir? A) Gusül abdesti B) Namaz abdesti C) Vucut temizliği D) Teyemmüm abdesti 19. sağlam yapmak. kötü duygu ve düşüncelerden uzaklaştırması D) İnsanı fiziki olarak güzelleştirmesi 16. ‘‘(Resûlüm) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek’’ (Abese suresi. gücünü aşan konularda sorumlu değildir. ‘‘Cünüplük. en şereflisi anlamında kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanıkamil B) Eşrefimahlukat C) Ashab-ı Kehf D) Ashab-ı Kiram 15. hüküm B) Beklenmeyen durum. Sevgili Peygamberimiz vefat edince onu aşağıdakilerden hangisi yıkamış ve kefenlemiştir? A) Hz. Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de nazil olan ayetlerde konu edinilmemiştir? A) Tevhit B) Meleklerin varlığı C) Kıyamet ve ahiret D) Miras konuları 5 . İbadetin insanı temizlemesi/ arındırması tam olarak hangi anlama gelmektedir? A) İnsana temizlik alışkanlığı kazandırması B) İnsanın insanlarla ilişkilerini kuvvetlendirmesi C) İnsanı kötülüklerden. hayız ve nifas gibi manevi kirlilikten kurtulmak için niyet ederek ağız ve burun içleri de dâhil hiçbir kuru yer kalmadan bütün vücudu yıkamaktır. Ali B) Hz. Ömer D) Hz. Peygamberimizin defnedildiği kabrin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cennetülbaki B) Cennetülmualla C) Ravzaimutahhara D) Müzdelife 18. D) İnsan. uyum ve düzen C) Trafik ve iş kazaları sonucu oluşan sakatlık D) Ahlaka uygun davranışların toplumsal hayata olumlu katkıları 11. tedbirsizliği sonucu doğan olumsuzluklardan dolayı sorumlu tutulamaz.’’ Yukarıda tanımı verilen kavram. Sorumluluk konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İnsanın bireysel ve toplumsal sorumlulukları vardır. üzücü olay C) Yaratmak.

İman ile küfür arasında bir yerdedir ve fasıktır. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A) Kader C) Tevekkül B) Azim D) Salih amel 9. ne mü’min ne de kâfirdir. 6. Gerçekleştirilmek istenen bir iş için maddi veya manevi tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra Allah’a güvenip sonucun hayırlı olmasını Allah’tan istemektir. 33) Bu ayette geçen ehlibeyt ifadesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? A) Hz. Cuma.Kimsesiz insanlarla ilgilenir. Aynı inanç etrafında birliktelik. onlara şefkat gösterirdi.. onlara yardım ederdi. Fetihler sonucu İslam diniyle yeni tanışan ve müslüman olan toplumlar eski kültürlerinden kopamamış. Bu sayılanlar Hz. gelenek ve göreneklerini de dinî inançlarıyla bütünleştirmek sûretiyle devam ettirmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Hz. Bireyler arasındaki kardeşlik ruhu kuvvetlenir.2. sorunlarını gidermeye çalışırdı. din anlayışındaki yorum farklılıklarının nedenlerinden hangisine örnek gösterilebilir? A) Kültürel sebepler B) Siyasi sebepler C) Coğrafi nedenler D) Dinî metinlerden kaynaklanan sebepler 7.a. Mustafa. aynı dine inanan ancak farklı kültürel değerlere sahip topluluklarda farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasında rol oynamıştır.’’ (Âl-i İmrân suresi. 185) Bu ayette verilen mesaj aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha yakından ilgilidir? A) Ecel C) Tedbir B) Rızık D) Afet 8. OTURUM 4. bayram ve cenaze namazları gibi cemaatle yapılan ibadetlerle insanların. Yukarıda anlatılan durum. Peygamberin hadislerinden yararlanılması C) Edebiyatımızda mevlit naat(na’t). Muhammed (s. Hamza 5. Bu paragrafta ibadetlerin yararlarından hangisi örneklendirilmektedir? A) Toplumsal kaynaşmaya katkıda bulunma B) Bireyde güzel duygular oluşturma C) Kişide diğerkâmlık erdemini yerleştirme D) Bireyi kötülüklerden uzaklaştırma 10. Muhammed.. Açık veya gizli bir tehlikeden inancını gizleyerek korunma (takiyye).Öksüz ve yetim çocukları gözetir. . B) Rızkı Allah tarafından belirlenmeyen hiçbir canlı yoktur. suç işleme oranlarında büyük düşüş oluyor. hilye ve miraciye gibi edebi türler bulunması D) Hz. Muhammed’in gül ile simgelenmesi (sembolize edilmesi) 13.’’ Bu görüş aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir? A) Haricilik mezhebine B) Şia mezhebine C) Mu’tezile mezhebine D) Maturidîlik mezhebine 14. ‘‘Büyük günah işleyen kimse. Hz.v). ‘‘Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. Hasan B) Hz. Rızık hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Helal veya haram rızka ulaşmakta bireyin bir rolü bulunmaz. aşağıdaki mezheplerin hangisinde bir ilke olarak yer almıştır? A) Haricilik C) Şiîlik B) Mutezile D) Eş’arîlik 6 . Ali C) Hz.Yaşlılara ve özürlülere iyi davranır. ‘‘Her canlı ölümü tadacaktır.’’ (Ahzâb suresi. Bu durum. İstatistiklere göre ramazan ayında. . Muhammed’e duyulan derin sevgi ve bağlılığın sonuçlarından değildir? A) Erkek çocuklara. toplum olma bilincini canlandırır. birlikte yaşama bilinci gelişir. Fatma D) Hz. Muhammed’in hangi insani yönüne örnek oluşturur? A) Merhametliliğine B) Güvenilirliğine C) Kolaylaştırıcılığına D) Hoşgörüsüne 12. Bu durumu ibadetlerin aşağıdaki yararlarından hangisine örnek gösterebiliriz? A) İnsanda güven duygusunu geliştirme B) Sosyal yardımlaşmayı teşvik etme C) Bireylerin birbiriyle kaynaşmalarına katkıda bulunma D) Kötülüklerden alıkoyma 11. Ahmed ve Mahmud isimlerinin verilmesi B) İslam inancını anlamada Hz. rızkına helal yollardan ulaşmak için çalışmalıdır. C) Müslüman olsun veya olmasın her insanın rızkını Allah verir. alkol ve sigara tüketimi belirgin bir şekilde azalıyor. . D) Birey.

II D) I . Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde bir yönetim birimi değildir? A) Eyalet C) Kaza B) Sancak D) Divan 10. D) Allah. I. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorumları birleştiren kavramlardan biridir? A) Tevhit C) Kıyas B) İmamet D) Rey TARİH – 4 1. Aşağıdakilerden hangisi amelîfıkhî mezheplerdendir? A) Şiîlik C) Eş’arîlik B) Şafiîlik D) İmamiyye 6. 4. divan üyelerini ve yabancı elçileri kabul ettiği yer. Osmanlı Devleti’nde. Osman ? Şemadaki ‘‘?’’ bulunan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Caferîlik C) İmamiyye B) Maturidîlik D) Zeydîlik 7. B) Oniki imamın altıncısı olan Cafer es-Sadık’ın görüşlerini esas alır. C) İran ve Azerbaycan’da yaygın olup Türkiye’de de mensupları vardır.III B) I .II . 16. B) Büyük günah işleyen kimse dinden çıkmaz C) Hz. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda fethettiği topraklara Müslüman Türkleri yerleştirmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? A) Dikey hareketlilik B) Yatay hareketlilik C) Rol çatışması D) Kazanılmış statü 5. Osmanlı ailesinin en yaşlı ve olgun üyesinin tahta geçmesi kuralı. OTURUM 15. Osmanlı padişahlarının.IV 20. Allah emretti ise fiil güzel. İlmiye sınıfını Divanıhümayûnda temsil eden görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Vezir B) Kaptanıderya C) Kadı asker D) Nişancı 9. Mehmet C) III. 2.Mekteb-i Harbiyyenin açılması Yukarıda verilen yeniliklerden hangileri II. D) “el-Muvatta” adlı hadis kitabı en önemli eseridir. İmam-ı Azam Ebu Hanife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Asıl adı Numan b. Mahmut Döneminde yapılmıştır? A) Yalnız I C) I . Hz. D) Osmanlı Devleti’nde resmi mezhep olarak kabul görmüştür. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunu oluşturan milletler arasında yer almaz? A) Slavlar C) Arnavutlar B) Germenler D) Boşnaklar 3. yasakladı ise kötüdür. B) Ebu Yusuf ve Muhammed eşŞeybanî gibi büyük âlimler yetiştirmiştir. 19. Her loncada malların niteliği hakkında görüş bildiren. Aşağıdakilerden hangisi Maturidilerin benimsediği görüşlerdendir? A) Bir fiilin kendisinde iyilik ve güzellik yoktur. Murat B) I. Ali.Yeniçeri Ocağının kaldırılması II. Ahmet D) II.Nizamı Cedit Ordusunun kurulması IV. sarayın hangi bölümüdür? A) Has Oda B) Hazine Odası C) Seferli Odası D) Arz Odası 8. C) Fıkıhta içtihat (rey) ve kıyasa en çok baş vuran mezhebin kurucusudur. Aşağıdakilerden hangisi Caferilik mezhebini tanıtan bir bilgi değildir? A) Beş vakit namazı cem ederek (öğle ile ikindiyi akşam ile yatsıyı cem ederek) üç vakit olarak kılınabileceğini söyler.2. Muhammed’den sonra insanların en faziletlisi ve ilk meşru (yasal) halifedir. • Kadı • Müderris • Şeyhülislam • Müftü Yukarıda verilen devlet görevlileri Osmanlı toplumunda hangi sınıf içinde yer almaktadır? A) İlmiye C) Seyfiye B) Kalemiye D) Reaya 17.II .Posta servislerinin kurulması III. fiyatların tespitinde yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleyen görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Kethüda C) Ehl-i hibre B) Şeyh D) Yiğitbaşı 18. aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde getirilmiştir? A) I. kuluna gücünü aşan bir sorumluluk yükleyebilir. Sabit’tir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı taşra yönetimindeki görevliler arasında yer almaz? A) Nişancı C) Beylerbeyi B) Muhtesip D) Sancak beyi 7 .

.2.Miratü’lmemalik Yukarıdaki yazar ... • Ahmet Karahisarî • Hafız Osman • Mustafa Rakım Efendi • Mustafa İzzet Efendi Osmanlı Döneminde yetişen yukarıdaki kişiler aşağıdaki sanat alanlarından hangisinde isim yapmışlardır? A) Minyatür sanatı B) Hat sanatı C) Cilt sanatı D) Seramik sanatı 6... OTURUM 11..K..N Şekle göre güneş ışınlarının en küçük açıyla geldiği nokta hangisidir? A) A noktası C) C noktası B) B noktası D) D noktası 14.. Aşağıdakilerden hangisi iklim elemanlarından değildir? A) Sıcaklık C) Dalga 4. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde sıcaklık dağılışını gösteren harita türüdür? A) İzohips Haritaları B) İzoyet Haritaları C) İzobar Haritaları D) İzoterm Haritaları 50m Yukarıdaki eş yükselti haritasında A ile gösterilen yerin yüksekliği kaç m’dir? A) 125 C) 200 B) 150 D) 300 8 .... Osmanlı Devleti’nde ilk açılan banka aşağıdakilerden hangisidir? A) Bank-ı Osmanî B) Ziraat Bankası C) Bank-ı Dersaâdet D) Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası 20.... C D B B) Rüzgar D) Yağış A K.Pirî Reis . I.. kullanılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde kullanılan madenî paralardan biri değildir? A) Akçe C) Kırmızı B) Sikke-i hasene D) Kaime 5..IV B) II .Türkçe C) Türkçe . Aşağıdakilerden hangisi atmosfer basıncının değişmesinde etkili olan bir faktör değildir? A) Yükselti C) Boylam B) Enlem D) Sıcaklık 15. bilim dili olarak da .eser eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I C) III .Arapça B) Arapça .Cihannüma III...Seyahatname IV. Aşağıdakilerden hangisi atmosferde miktarı değişebilen gazlardandır? A) Karbondioksit B) Asal gazlar C) Oksijen D) Azot 8. Osmanlı Devleti’nde resmî yazışma dili olarak .K.Evliya Çelebi . Aşağıdakilerden hangisi mirî arazi içerisinde yer almaz? A) Paşmaklık C) Mukataa B) Haraciye D) Yurtluk 18.Kâtip Çelebi .III D) II . Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti devlete ait olan topraklar aşağıdakileden hangisiyle isimlendirilmiştir? A) Öşrî toprak B) Mülk arazi C) Mirî arazi D) Haracî toprak 12. Verilen cümledeki boşluklar aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır? A) Farsça . Duyun-ı Umumiye İdaresinin kuruluş sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı Devleti’nin dış borçlarının ödenmesini sağlamak B) Reayadan toplanan vergileri düzene koymak C) Devletin gelir ve giderlerini belirlemek D) Çiftçiye düşük faizli kredi vermek 2.Kitab-ı Bahriye II.N 13.Seydi Ali Reis . Aşağıdakilerden hangisi buzulların oluşturduğu aşınım şekillerdendir? A) Lapya C) Falez B) Hörgüç Kaya D) Dev Kazanı 17. Dünyanın kutuplardan basık ekvator çevresinde şişkince şekline verilen ad nedir? A) Elips C) Eksen B) Geoit D) Ekinoks 16.Arapça D) Arapça .IV 3.Farsça E G... Aşağıdakilerden hangisi örfi vergilerden biridir? A) Avarız C) Haraç B) Öşr D) Cizye 19. A COĞRAFYA – 1 1.. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un yiyecek ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulmuştur? A) İrâd-ı Cedid Hazinesi B) Hazine-i Hassa C) Tersane Hazinesi D) Zahire Hazinesi 7...

19. C) Canlılar için yaşam kaynağıdır. • Buharlaşma ve nem azdır. Verilen bilgiler aşağıdaki hangi iklime aittir? A) Okyanussal B) Kutup C) Muson D) Çöl 4. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünün yararlarından değildir? A) Toprak oluşumu için kayaçların parçalanmasını sağlar. Yeryuvarlağının en üstünde yer alıp Sial ve Sima’dan oluşan katman aşağıdakilerden hangisidir? A) Manto B) İç çekirdek C) Dış çekirdek D) Yerkabuğu 3. 1/500. Aşağıdakilerden hangisi devirli rüzgarlardandır? A) Muson rüzgârları B) Alize rüzgârları C) Batı rüzgârları D) Kutup rüzgârları 2. 17. D) Kara ve denizlerin dağılışını sağlar. C) Yeraltı kaynaklarının (maden) çeşitliliğini sağlar. • Güneş ışınlarını yıl boyunca eğik alır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İklimin uygun olmayışı B) Pahalı bir yatırım olması C) Enerjiye olan ihtiyacın azalması D) Yeryüzü şekillerinin uygun olmayışı 14.000 ölçekli bir haritada iki şehir arası 7 cm olarak gösteriliyorsa bu mesafe gerçekte kaç km’dir? A) 9 km C) 35 km B) 15 km D) 70 km 9 . aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde yaz ayları yağışlı kış ayları kurak geçmektedir? A) Kutup iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklimi D) Muson iklimi 13. Çevreyi kirletmeyen temiz ve tükenmez bir enerji kaynağı olmasına rağmen ülkemizde rüzgar gücüyle çalışan santraller yok denecek kadar azdır. B) Yeryüzünde güneş ışınlarının dengeli dağılışını sağlar. D) Hayvansal gıda üretimini artırır. • İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluşmuştur. OTURUM 9. Yağış rejimine göre. Yukarıda verilenler hangi jeolojik zamanda gerçekleşmiştir? A) Neozoik C) Paleozoik B) Mezozoik D) Prekambrien 12. B) Bitkilerin fotosentezi için gereklidir. Karstik biriktirme şekillerinden Pamukkale travertenleri hangi ilimiz sınırları içinde yer alır? A) Aydın C) Manisa B) Denizli D) Muğla 15. • Sıcaklık yıl boyunca 0 ºC altındadır. 11. D) Biyoçeşitliliğin oluşmasında etkilidir.2. B) Tarımsal üretime katkı sağlar. • Buzul çağı yaşanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi biyosferi ifade eder? A) Su küre B) Taş küre C) Hava küre D) Canlılar küresi 5. C) İş imkanlarını genişletir. • İnsanoğlu ortaya çıkmıştır. Suyun bulutlardan katı veya sıvı halde yeryüzüne geri dönmesine ne denir? A) Yağış B) Terleme C) Buharlaşma D) Yüzey akışı 10. Aşağıdakilerden hangisi hayvancılığın ekonomiye yaptığı katkılardan biri değildir? A) Erozyonu azaltır. Yeryüzünün şekillenmesinde en fazla etkili olan dış güç aşağıdakilerden hangisidir? A) Rüzgârlar B) Buzullar C) Akarsular D) Dalga ve akıntılar 16. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin görevlerinden biri değildir? A) Gecelerin çok soğuk gündüzlerin çok sıcak olmasını engeller. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yöre A) Divriği B) Guleman C) Kayseri D) Murgul Maden Demir Krom Bor Bakır Haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde deprem tehlikesi daha fazladır? A) I B) II C) III D) IV 20. I III II IV 18. Bir kutuptan diğer kutba ulaşarak kutup noktalarını birleştiren yaylara ne ad verilir? A) Ekvator C) Paralel B) Meridyen D) Dönence COĞRAFYA – 5 1.

Türkiye’de üretilen kromun dışarıda kolay alıcı bulması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A) Üretim teknolojisindeki gelişmişliğe B) Alıcı ülkelerin yakın olmasına C) Kullanım alanının çeşitliliğine D) Kolay işlenebilir olmasına 12. Aşağıdakilerden hangisi bir akarsuyun hidroelektrik enerji potansiyelini etkilemez? A) Akarsuyun debisi B) Topoğrafik koşulları C) Akarsu yatağının eğimi D) Bitki örtüsü 18. C) Besici sayısı azalmaktadır. Türkiye yıllık krom üretiminin yarısını ihraç etmektedir.2.5 20. B) Küçükbaş hayvan besleyenlerin sayısı azalmıştır.8 33. 15. Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkınların afete dönüşmesine neden olur? A) Mera ve orman alanlarının genişletilmesi B) Sel ve taşkın riski olan yerlerin yerleşime açılması C) Planlı altyapıya önem verilmesi D) Akarsu vadilerinin ıslah edilmesi 9. OTURUM 6. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerden aldıkları enerjiyi bünyelerine alarak yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için kullanan ve enerji akışını sağlayan bir canlıdır? A) Geyik C) Aslan B) Mantar D) Leopar 16. Türkiye’de sanayi kuruluşlarının dağılışında yüzey şekilleri ve ulaşım ağı etkilidir. Hayvan cinsi Sığır Koyun Keçi Yıl / miktar 1995 (milyon baş) 11. Orman yangınlarının meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin payı daha fazladır? A) Kasten yakma B) Yıldırım düşmesi C) Bilinmeyen nedenler D) İhmal. Aşağıdaki endüstri dallarından hangisinin üretiminde hayvansal ham maddeden yararlanılmaz? A) Dokuma C) Konserve B) Konfeksiyon D) Seramik 11. Anadolu’da çok sayıda medeniyet kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha az olmuştur? A) Coğrafi konumunun B) Yeryüzü şekillerinin C) Yeraltı zenginliklerinin D) İkliminin 8.5 25. Adana çevresi aşağıdaki bölge tiplerinden hangisi içinde yer alır? A) Dağlık bölge B) Düz ovalık bölge C) Maden bölgesi D) Serbest Ticaret Bölgesi 14. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu destekleyen bir örnek değildir? A) Samsun limanının Sinop limanından gelişmiş olması B) Sanayi kuruluşlarının Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşması C) Çukurova’da tarım alet ve makina üretiminin yaygın olması D) Doğu Anadolu’da büyük endüstri kuruluşlarının az olması 19. Oxford şehrinin dünya çapında bir üne sahip olmasında hangi özelliği etkili olmuştur? A) Eğitim faaliyetleri B) Tarımsal özellikleri C) Yüksek teknolojisi D) Dini şehir olması 10 . D) Küçükbaş hayvan sayısı sığır sayısından fazladır. Aşağıdaki ülkelerden hangisi nüfus artışını destekleyen nüfus politikası uygulamaktadır? A) Çin C) Fransa B) Endonezya D) Hindistan 10. • Danimarka • Norveç • Japonya Verilen ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa kıtasında bulunmaları B) Balıkçılıkta gelişmiş olmaları C) Avrupa Birliği’ne üye olmaları D) Zengin kömür yataklarının bulunması 17.1 Yıl / miktar 2005 (milyon baş) 10. Hereke (Kocaeli) aşağıdaki ürünlerden hangisiyle ün yapmıştır? A) Halı C) Konserve B) Şekerpancarı D) Tütün 13.3 6. Temel sanayi ham maddelerinden yoksun olmasına rağmen yüksek teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak sanayide gelişmiş ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Yunanistan B) Japonya C) Hindistan D) Brezilya Yukarıda verilen tabloya bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine kesinlikle ulaşılır? A) Hayvanların kesimi artmaktadır.4 9. kaza 7. dikkatsizlik.

tan 20º değeri kaçtır? A) 1 C) 2 2 B) 3 D) 3 3 16. cos 15º ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 B) 1 2 C) 1 4 D) 1 8 4. 30º 8 5 C A B X 2. 3 sin x . sin a + b . ABC üçgeninde m ( B) = 90º X = 0. m (A) . cos 315º. | BE | = | CE | olduğuna göre. cos 40º ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 C) 2 B) 3 5.2.1 D) a 2 sec a ifadesi aşağıdakiler2 1 + tan a den hangisine eşittir? A) tan a C) sin a B) cot a D) cos a 15. 12. cos a . + . . cot 123º trigonometrik değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) + . tan a aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 1 3 B) 1 2 C) 2 3 D) 3 4 14. cotx değeri kaçtır? A) 4 13 C) 7 10 B) 8 17 D) 7 8 D) 2 3 11 .8 ise 2 17 tan x’in değeri kaçtır? A) . sin a + sin b = 2. 1345º nin esas ölçüsü kaç derecedir? A) 85 C) 155 B) 99 D) 265 6.b 2 2 sin 80º + sin 20º olduğuna göre. OTURUM MATEMATİK – 4 1. + D) . + .8 15 15 D) 17 11. + . 9. tan 37º. C) + .15 8 8 C) 15 B) . sin A X tan A kaçtır? A) 3 5 B) 4 5 C) 3 4 D) 4 3 3. + . sin 15º. sin 255º. dir. cos d arcsin 1 n ifadesinin 2 değeri kaçtır? A) 1 2 C) 1 B) 3 2 D) 3 X 13. B) .3 3 C) 3 D) 3 3 10.m ( B) işleminin sonucu kaçtır? A) 10º 49l 24m B) 11º 39l 24m C) 11º 49l 34m D) 10º 39l 24m 8. Şekilde ABCD bir karedir. | AB | = 8 cm ve | AC | = 5 cm olduğuna göre. tan (3x + 2) fonksiyonunun periyodu kaçtır? A) r 4 C) 2r 3 B) r 3 D) 3r 4 4 Şekildeki ABC üçgeninde % m (BAC) = 30º. cot 4r ’ün değeri kaçtır? 3 A) .. r 1 x 1 3r ve sin x = . 2 cos 72º = 2a . + .4 cos x = 1 olduğuna 5 cos x + sin x 3 göre.. cos 36º nin a cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) a 2 C) 2a B) a . 6 olduğuna göre. tan 65º .. cos 2a = 2 cos a . üçgenin alanı kaç santimetrekaredir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 X X göre.tan 20º ifadesinin 1 + tan 65º. + .3 B) . + .1 olduğuna göre. m (A) = 35º 44l 16m ve X m ( B) = 24º 54l 52m olduğuna 7.1 ’dir.

saydam olmayan cisim ve perdeden oluşan sistem şekildeki gibidir. Kaynaktan 80 cm uzağa ise bir perde yerleştiriliyor.Işık kaynağının şiddeti II. B) Işığın yüzeyle yaptığı açı ile gelme açısının toplamı 90°dir. 2 sin x + 3 sin x . 2. x = r olduğuna göre. 2 1 Tam Gölge Perde saydam olmayan cisim Noktasal ışık kaynağı.II . D) Noktasal ışık kaynağı 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür.Işık kaynağı ile yüzey arasında uzaklık III.2 = 0 denkleminin 90.III B) I .2.2m D) 2m 2 1-m FİZİK – 2 1. I=150 cd 30° O 20. Buna göre O noktası etrafında oluşan aydınlanma kaç lüx’tür? (cos 60º= 1 . Işığın yansıması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gelme açısı. yansıma açısına eşittir. I. sin 60º= 3 ) 2 2 A) 600 C) 300 B) 300 3 D) 150 5. Saydam olmayan levhanın merkezinden geçen ışınlar perdeye dik olduğuna göre perde üzerinde oluşan tam gölgenin alanı kaç cm2 dir? A) 16 B) 32 C) 48 D) 64 6.III 12 . 12 sin 2x + sin 4x + sin 6x ifadecos 2x + cos 4x + cos 6x sinin değeri kaçtır? A) 1 3 C) 3 B) 1 D) 2 19.1 2m A) B) 2m 2 1 . Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? A) Güneş C) Yıldızlar B) Ay D) Ateş böceği 4. B) Saydam olmayan cisim 1 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. Noktasal bir ışık kaynağından 20 cm uzağa bir kenar uzunluğu 2 cm olan kare şeklinde saydam olmayan levha konuluyor.II C) II . Bir yüzeyde oluşan aydınlanma için. C) Perde 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. 18. Buna göre perdede oluşan tam gölge ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? A) Saydam olmayan cisim 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür.III D) I . tan x = 1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) % x: x = r + kr / 4 r + kr B) % x: x = / 3 C) ( x: x = 3r + kr 2 4 D) ( x: x = 2r + kr 2 3 150 cd şiddetindeki ışık kaynağının O noktasına olan uzaklığı 50 cm’dir. r C aralığındaki kökü 2 aşağıdakilerden hangisidir? A) r 12 C) r 4 B) r 6 r D) 3 2 3. yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemde bulunur. C) Gelen ışın. cot 80º = m ise tan 20º nin m cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? m 2 1+m 2 C) m . D) Gelen ışının normalle yaptığı açı yüzey ile yaptığı açıya daima eşittir. OTURUM 17.Işık ışınlarının yüzeye geliş açısı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) I .

kırmızı. siyah D) Beyaz. siyah. siyah B) Beyaz. nz arasındaki ilişki nasıldır? A) nx > ny > nz B) ny > nx > nz C) ny > nz > nx D) nz > ny > nx 11.2. K I 53° normal L 37° I ışınının K ve L ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. sin 53º= 0. “Işınlar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken. kırmızı.” Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki olaylardan hangisi tam yansımaya örnek olamaz? A) Yazın sıcak havada asfalt üzerinde su birikintisi varmış gibi görülmesi B) Çölde serap görülmesi C) Yağmur yağdığında gökkuşağı oluşması D) Su dolu havuzun dibindeki paranın olduğundan daha yakın görülmesi 12. 8. mavi n 3 = 3/2 L Kırıcılık indisleri farklı saydam ortamlara K noktasından yüzeyin normaline yakın doğrultuda bakan gözlemci. C) Işık ışınları ortamları ayıran yüzeye dik geliyorsa normale yaklaşarak kırılır.III K Hava n =1 Hava 1 Göz 10 cm 20 cm 40 cm 30 cm n = 5/4 n = 4/3 2 13. y.II D) I . B) Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken hızı azalır. Işığın kırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken hızı azalır. Kırmızı ışık ile aydınlattığı odasında. ny. D) Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır. sırasıyla beyaz.6 . L noktasındaki cismi kendisinden kaç cm uzaklıkta görür? (nhava=1) A) 96 B) 86 C) 76 D) 66 14. Işınların normalle yaptıkları açılar θ > α > β olduğuna göre x. I II III A) Yalnız I C) I . z ortamlarının ışığı kırma indisleri nx.8) A) 4 3 B) 9 8 C) 8 9 D) 3 5 Şekildeki gibi yerleştirilmiş K-L düzlem aynasına G noktasından bakan bir gözlemci hangi noktaların görüntüsünü görebilir? A) 1-2-3 C) 2-3-4 B) 1-2-5 D) 3-4-5 13 . y ve z ortamlardaki ilerleyişi şekildeki gibidir. siyah C) Kırmızı. x y z I α normal 10. G K 1 2 L 3 5 4 9. bu kartonları sırasıyla hangi renkte görür? A) Kırmızı. siyah. Bu olaya tam yansıma denir. az yoğun ortama geçemez ve geldiği ortama eşit açı ile geri döner. İkizkenar dik üçgen şeklindeki tam yansımalı prizmalara gelen ışınlardan hangilerinin izlediği yol doğru çizilmiştir? normal Tek renkli bir I ışınının paralel yüzlü x.II . OTURUM 7. L ortamının kırıcılık indisi n L = 3 olduğuna göre K orta2 mının kırıcılık indisi nK kaçtır? (sin 37º= 0. sınır açısından büyük açıyla geldiğinde. kırmızı ve mavi fon kartonlarını kesen Naz.III B) I .

D) Merceğin içinde bulunduğu saydam ortamın kırıcılık indisine bağlıdır. Tümsek ayna önündeki bir mumun görüntüsünün yeri ve özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Görüntünün yeri A) B) C) D) Odakta Odakta Odak ile ayna arasında Odak ile ayna arasında Görüntünün özelliği Sanal Gerçek Sanal Gerçek A) Kütle B) Erime noktası C) Kaynama noktası D) Çözünürlük 2. B) Merceğin yapıldığı saydam maddenin cinsine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangileri saf madde değildir? I. Aşağıdaki özelliklerden hangisi madde miktarı azaldıkça azalır? B) 30° C) 45° D) 60° 18. Bir merceğin odak uzaklığı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? M III 16.Karışım III.III B) I . C) Merceğin asal ekseninin uzunluğuna bağlıdır. tuz gibi maddelerin suda çözünmesi.2.III Şekildeki S ışını I ve II düzlem aynalarında yansıdıktan sonra sistemi nasıl terkeder? A) 20° KİMYA – 1 1.III D) I .Element A) Yalnız II C) I . 1 30° T α F I M α 19. I 30° S Şekildeki çukur aynalara gelen ışınların yansımaları yukarıdakilerden hangilerinde doğru olarak çizilmiştir? II A) Merceğin eğrilik yarıçapları ile doğru orantılıdır. 2 60° 17.III D) I . Şeker. maddelerin hangi özelliği ile ilgilidir? A) Ayırt edici C) Ortak B) Kimyasal D) Fiziksel 3.II .II .III 14 . Kutu içerisindeki ayna α açısı kadar döndürüldüğünde ise 2 doğrultusunda yansıyor. OTURUM 15. Odak uzaklığı 40 cm olan ince kenarlı bir mercekten 120 cm uzaklıkta bulunan 10 cm boyundaki mumun görüntüsünün yeri ve boyu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yeri A) Odak ile merkez arasında Odak ile merkez arasında Merkezin dışında Merkezin dışında Boyu (cm) 5 20 5 20 S Düşey kesiti şekildeki gibi olan dikdörtgen kutunun içerisine düzlem bir ayna yerleştirilmiştir. 60° A) I .II B) I .II C) II .Bileşik II. Aynaya gelen S ışını 1 doğrultusunda yansıyor. Buna göre aynanın döndürülme açısı (α) kaç derecedir? A) 60 B) 45 C) 30 D) 15 T α α F B) M C) D) II α T F α 20.

ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılabilir? A) Talaş .. D) Y katısının 60 ºC'taki çözeltisi doymuş çözeltidir. olmak üzere iki bileşenden oluşur. Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıstan etkilenmez? A) Nikel C) Demir B) Kobalt D) Kükürt 14.. 100 g su Çizelgede K. L. çözücü ve . ‘‘Çözelti. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Y katısının sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar.. 50 g su D) 30 g tuz.2. Demir tozu Bakır tozu Şekildeki karışım hangi yöntemle bileşenlerine ayrılır? A) Çözünürlük farkı ile B) Mıknatıslanma ile C) Ayrımsal damıtma ile D) Elektrik enerjisi ile 6.sıvı heterojen karışım Yukarıda verilen K ve L karışımlarını bileşenlerine ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? K A) Kristallendirme B) Süzme C) Kristallendirme D) Elektriklenme L Süzme Elektriklenme Kristallendirme Süzme 7. Madde Suyun miktarı (g) Çözünen madde miktarı (g) Sıcaklık ( ºC ) K L M N 50 100 150 50 30 30 90 10 40 50 40 50 10. 13. Çözünen Y kütlesi (g) 12..Elektrik enerjisi ile ayrışma III. B) Y katısının 25 ºC'taki çözünürlüğü 60 ºC'taki nden büyüktür. X çözeltisinin 10 ºC'taki çözünürlüğü 80 g / 100 g sudur.şeker C) Zeytinyağı . 10 ºC'ta 360 gram doymuş X çözeltisi hazırlamak için kaç gram su gerekir? A) 200 C) 280 B) 260 D) 460 15.su B) Kum .. OTURUM 4.su D) Alkol ..’’ ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Çözünürlük B) Çözünen C) Çözünme D) Seyreltik 5. Ahmet ve Ayşe’nin elde ettikleri karışım türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Ahmet A) Heterojen B) Çözelti C) Çözelti D) Heterojen Ayşe Çözelti Çözelti Heterojen Heterojen 3x 8.Öz kütle farkı ile ayırma II.Hâl değiştirme sıcaklıkları farkı ile ayırma Yukarıdaki ayırma yöntemlerinden hangileri karışımların ayrılması için uygulanır? A) Yalnız I C) II . Ahmet: Su ile şekeri karıştırıyor ve şekerli su elde ediyor. 100 g su C) 20 g tuz.sıvı homojen karışım L: Katı . K: Katı .III x 0 25 60 Sıcaklık (°C) 25 ºC’ta doymuş Y çözeltisi 60 ºC'a kadar ısıtıldığında çözünen Y katısının kütlesinin sıcaklıkla değişimini gösteren grafik yukarıdaki gibidir. Buna göre çizelgedeki maddelerden hangi ikisi aynı madde olabilir? A) K ve L C) K ve N B) K ve M D) L ve N 16. I. C) 25 ºC'ta çözelti 60 ºC'a ısıtıldığında 2x gram Y katısı çöker. Aşağıdaki koşulların hangisi sağlandığında O2 gazının sudaki çözünme miktarı en fazla olur? A) Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç B) Yüksek sıcaklık ve düşük basınç C) Düşük sıcaklık ve yüksek basınç D) Düşük sıcaklık ve düşük basınç 9.. Ayşe: Su ile zeytinyağını karıştırıyor ve zeytinyağının suyun üzerinde kaldığını gözlemliyor. M ve N katılarının belirtilen miktardaki suda ve sıcaklıklarda en çok çözünebilen miktarları verilmiştir. Aşağıdaki karışımlardan hangisi. • Kumlu su • Tuzlu su • Limonata • Zeytinyağlı su Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi heterojen bir karışımdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 15 . Tuz ve su ile hazırlanan aşağıdaki çözeltilerden hangisi diğerlerine göre en derişiktir? A) 10 g tuz.III B) Yalnız II D) I .su 11. 50 g su B) 20 g tuz.

50 mol/L ? 7X A mol/L 7Y A Hız mol/L s 1x10 -2 6x10 -6 20 A+B 10 0 C+D TK Grafiğe göre ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi kaç kJ’dür? 20. 19.4 B) 0. Tuz .III .4 M NOCl harcandığına göre Cl2 gazının ortalama oluşma hızı kaç M/dk. Bir tepkimenin basamakları.sıvı karışımları ayrımsal damıtma yöntemi ile bileşenlerine ayrılmaktadır. Demir. C) Tepkime derecesi 2’dir.II .1 C) 0.Süzme II. Homojen sıvı .TK grafiği şekildeki gibidir.2 D) 0. Tepkime hız sabiti olan “k”nın değerini aşağıdakilerden hangisi değiştirir? A) Konsantrasyon B) Temas yüzeyi C) Basınç D) Katalizör 8. OTURUM 17.02 D) 0.2.Buharlaştırma A) II .IV B) IV . Bu yöntemde maddelerin hangi ayırt edici özelliğinden yararlanılır? A) Erime noktası B) Kaynama noktası C) Çözünürlük D) Öz kütle PE (kJ) 7. Buna göre aşağıdakilerden hangisi için “saniye” zaman birimi uygundur? A) Tüpgazın yanması B) Demirin paslanması C) Odunun çürümesi D) Kömürün yanması 5.’dır? A) 0. X + 3Y $ K + 2T ’dir.03 B) 0. 2NOCl (g) " 2NO (g) + Cl 2 (g) tepkimesine göre bir kapta dakikada 0. şeker ve kükürt tozlarından oluşan karışımı bileşenlerine ayırmak için aşağıda verilen işlemlerin hangi sırayla uygulanması gerekir? I.01 C) 0.8 6.III C) I . Hızlı gerçekleşen tepkimelerde küçük zaman birimleri.II .02 olduğuna göre X’in derişimi kaç mol/L’dir? A) 0.I .Mıknatıslanma III.I . X + 2Y $ T + V (yavaş) V + Y $ K + T (hızlı) olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tepkime denklemi.06 2X (g) + Y(g) " Z (g) tepkimesi için 4. yavaş gerçekleşen tepkimelerde büyük zaman birimleri kullanılır.naftalin karışımı aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisiyle bileşenlerine ayrılır? (Naftalin suda çözünmez. Aşağıdakilerden hangisi hem karışımlar hem de bileşikler için ortak özellik olabilir? A) Bileşenlerinde belirli bir oranın olması B) Erime noktalarının sabit olması C) Homojen olması D) Belirli formülleri olması A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 hız denklemi.Hız= k 7X A7Y A dir.I . Hız = k 7X A7Y A ve “k” sabiti 0. 2 B) Hız denklemi.IV . A + B " C + D tepkimesine ait PE . 18. D) Tepkime mekanizması 2 adımlıdır.II KİMYA – 5 1. Bir kimyasal tepkimede giren maddelerden birinin derişimi artırıldığında tepkimenin hızı artar. Aşağıdakilerden hangisi heterojen dengeye örnektir? A) H 2 (g) + S (k) E H 2 S (g) B) 2Fe(suda+ Sn (suda)E 2Fe (suda+ Sn (suda) ) ) C) H 2 (g) + Cl 2 (g) E 2HCl (g) D) N 2 O 4(g) E 2NO 2 (g) +3 +2 +2 +4 16 .III .) A) Ayrımsal damıtma ile B) Mıknatıslanma ile C) Özkütle farkı ile D) Çözünürlük farkı ile 2.Suda çözme IV. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kinetik enerjinin artması B) Taneciklerin çarpışma sayısının artması C) Taneciklerin daha hızlı hareket etmesi D) Tepkimenin aktifleşme enerjisinin azalması 3.IV D) III .

6 D) 4. 2Z E X + 2Y K 1 = 1 X+VEZ K2 = 2 olduğuna göre Z + V E 2Y için denge sabiti kaçtır? A) 1 4 C) 2 B) 1 2 D) 4 19.2 B) 0. OTURUM 9. Çözünürlük çarpımları verilen aşağıdaki bileşiklerle birer litre çözelti hazırlanıyor. CaCO 3 (k) E CaO (k) + CO 2 (g) tepkimesinin belli sıcaklıkta denge sabiti 0.III B) I . I. Buna göre.2. C) Çözeltide yalnız Ag ve Cl iyonları bulunur. 2 litrelik bir kapta.tuz B) Su . II.iyot 20. Belirli sıcaklıkta dengede olan + AgI (k) E Ag (suda) + I (suda) tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çözünürlük çarpımı bağıntısı K Ç = 7AgI A dır.6x10-10 dur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II . Çözünürlük çarpımı bağıntısı.2 15. 25 ºC’ta 100 mL 2x10 1x10 -2 -2 M AgNO3 çözeltisi ile 100 mL M NaCl çözeltisi karıştı.oksijen C) Su .2’dir. D) Denge durumunda Ag iyonları derişimi 1. N 2 (g) + 3H 2 (g) E 2NH 3 (g) + 92. 4X (k) + 3Y2 (g) E 2Z (k) tepkimesinin denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir? A) K d = B) K d = 3 4 7X A 7Y2 A 13. 2 mol CaCO3 ile başlayan tepkime dengeye ulaştığında kapta kaç mol CaCO3 kalır? A) 0. D) Katının çözünme hızı çökelme hızına eşittir.II aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bir miktar AgCl katısı çöker.etil alkol D) Su . C) Denge durumunda katının miktarı artar.Girenlerin mol sayısı artar.İleri tepkime yavaşlar. Kabın hacmi büyültülerek basınç düşürülüyor.III D) I . + + - K Ç = 1. +a b -b a K Ç = 7X A 7Y A olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) XYb C) X a Yb B) X b Ya D) X a Y 17 . III. Aşağıdakilerden hangisi sıvıgaz çözeltilere örnektir? A) Su .8 C) 1. 12. B) Dengeden önce K iyon 1 K Ç ’dir. Belirli sıcaklıkta 2X (g) + Y(g) E 2Z (g) tepkimesi dengededir. B) Denge durumunda iyonların derişimi artar. 6 kJ tepkimesinde denge sabiti değerinin büyümesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Sıcaklığı azaltılmalı B) Hacmi arttırılmalı C) Basıncı arttırılmalı D) N2 veya H2 eklenmeli 17. Aşağıdakilerden hangisi bir katının çözünürlüğünü etkilemez? A) Çözücünün farklı olması B) Çözünen maddenin türü C) Çözünenin toz hâline getirilmesi D) Sıcaklığın değiştirilmesi 10. Aynı sıcaklıkta AgCl için 11.10 rılıyor. Bir tepkimede katalizörün görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tepkimenin hızını arttırmak B) Girenlerin derişimlerini arttırmak C) Denge sabitinin değerini arttırmak D) Ürünlerin derişimlerini arttırmak 7Z A 2 2 18.Geri tepkime yavaşlar. 6x10 olduğuna göre 16. Hangisinde çözünen maddenin mol sayısı en büyüktür? Bileşik A) CuBr B) BaCO3 C) CuI D) MgF2 KÇ 4x10-8 16x10-10 4x10-12 4x10-9 C) K d = 7Y2 A3 D) K d = 7X A 7Z A 4 1 Y2 A3 7 14.

Endosperm içerisinde aşağıdaki besin maddelerinden hangileri bulunur? I.Östrojen A) Yalnız III C) I .II . Zigotta mitoz bölünmeler sonucu meydana gelen hücrelere ne denir? A) Blastomer B) Morula C) Gastrula D) Segmentasyon 18 .IV 2.Gamet oluşumu II. Folikül hücrelerinin çatlayarak sarı renkli lutein hücrelerine dönüşmesi.Protein III. Sıtma hastalığı etkeni olan Plazmodyum.II C) I . B) Yaprak damarları paraleldir. C) Bu tür üremede genetik çeşitlilik görülmez.Yağ II. çiçeğin hangi kısmında oluşur? A) Anter C) Filament B) Tepecik D) Yumurtalık 12.III .III D) I . insanın hangi hücrelerinde çekirdek bölünmesini gerçekleştirerek çoğalır? A) Tükürük bezi hücreleri B) Akciğer hücreleri C) Akyuvarlar D) Alyuvarlar 11. atasına göre çevre şartlarına daha dayanıklıdır.III 13. Aşağıdaki hormonlardan hangileri hem dişilerde hem de erkeklerde görülür? I.Döllenme A) I .II .FSH III. B) Yavru canlı.III 3. D) Yavru canlının genetik yapısı atası ile aynıdır. menstrual döngünün hangi evresinde gerçekleşir? A) Folikül evresi B) Ovulasyon evresi C) Korpus luteum evresi D) Menstruasyon evresi 15. başka canlıya gerek duymadan üremesini gerçekleştirir. 7.Nişasta A) I . Aşağıdakilerden hangisi dikotiledon bitkilerin özelliklerindendir? A) Genellikle otsu yapıdadırlar. OTURUM BİYOLOJİ – 4 1. Polen. Tohumun çimlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? A) Uygun nem B) Uygun sıcaklık C) Uygun toprak D) Yeterli oksijen 9. Aşağıda eşeysiz üreme hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Canlı.II .II B) Yalnız IV D) I .III B) II . C) Odun boruları ile soymuk boruları arasında kambiyum bulunur.2.LH II. Aşağıdakilerden hangisi yumurtalıkların görevlerinden değildir? A) Folikül keselerinde yumurta üretmek B) Yumurtanın döllenmesini sağlamak C) Yumurtayı fallop borusuna atmak D) Hormon üretmek 4. Aşağıdakilerden hangisi haploit kromozoma sahiptir? A) Zigot B) Yumurta C) Sperm ana hücresi D) Yumurtalık hücresi 14.Testosteron IV. Aşağıdaki hormonlardan hangisi tohumu çimlenmesi için uyarır? A) Oksin C) Etilen B) Giberellin D) Absisik asit 5.Mayoz bölünme III. Aşağıdaki embriyonik örtülerden hangisi hem kurbağaların hem de sürüngenlerin döllenmiş yumurtalarında bulunur? A) Koryon B) Allantoyis C) Amniyon kesesi D) Vitellüs kesesi 16. D) Gövdede iletim demetleri dağınık bulunur. Mantarlarda hangi eşeysiz üreme şekli görülür? A) Vejetatif üreme B) Tomurcuklanma C) Sporlanma D) Bölünme 6.III D) I . Aşağıdakilerden hangileri eşeyli üremede görülür? I. Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmasında aşağıdaki üreme şekillerinden hangisi etkilidir? A) Konjugasyon B) Partenogenez C) Oogami D) Bölünme 10.II C) I . 8.III B) II .

B) Dış dünya yalnızca duyu deneyi yoluyla bilinebilir. haftasında yapılan amniyosentez ile bebekte oluşabilecek hangi hastalık tespit edilmez? A) Down sendromu B) Spina bifida C) Hemofili D) Anemi 19.Yaratıcılık II.III B) I . Bilginin oluşmasını sağlayan iki temel unsur hangisinde birlikte verilmiştir? A) Özne . ruh gibi felsefenin ilk ve son sorunlarıyla ilgilenir. doğa bilimleri grubunda yer alır.” Protagoras bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? A) Doğru bilgiye ulaşmak mümkündür. eşitlik. Aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynağının akıl olduğunu savunan rasyonalist düşünürlerden biridir? A) Platon C) D. Yukarıdaki açıklamada felsefenin hangi özelliği anlatılmaktadır? A) Akıl ve mantık ilkelerine uygun olması B) Yığılan bilgi olması C) Evrensel olması D) Öznel olması 8. Aşağıda verilen yapıların hangilerinde rejenerasyon görülür? I. D) Deneye dayanan bilgi doğru bilgidir. • Bilimsel bilginin uygulama alanı biçimindedir. C) Felsefenin amacı olgular arasındaki değişmez ilişkileri ve doğal yasaları bulmaktır. kendi içinde tutarsız görüşlere yer verilmez. • Amacı.Retina II. B) Konuları duyu yoluyla algılanamayan problemlerden oluşur. C) Varlık. • Bilginin kaynağı nedir? • Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür? • Bilgimiz kesin midir? Yukarıdaki sorulara cevap arayan felsefe dalı hangisidir? A) Epistemoloji B) Ontoloji C) Estetik D) Etik 18. C) Akla dayanan bilgi doğru bilgidir. Herkesin üzerinde uzlaşabileceği doğru ya da yanlış hiç bir şey yoktur. Locke D) W. “insan herşeyin ölçüsüdür.nesne C) Nesne . Yukarıda özellikleri belirtilen bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gündelik bilgi B) Dinî bilgi C) Teknik bilgi D) Felsefi bilgi 6. 7. ürettiği aletlerle doğayı insan lehine çevirmek ve insanı daha iyi yaşatmaktır. Buna göre herhangi bir konuda genel geçer bir yargıda bulunamayız. anayasaların oluşumunda.2. özgürlük ve barış gibi evrensel değerlerin benimsenmesinde filozofların önemli katkıları vardır. D) Doğa olayları doğa üstü güçlerle açıklanmalıdır.IV C) I . “Metafizik” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Sözcük anlamı “fizik ötesi”dir.Epitel A) II . Temel hak ve özgürlüklerin temellendirilmesinde. B) Doğru bilgiye ulaşmak imkânsızdır.Beyin IV. Bu açıklamada felsefenin aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkı sağladığı vurgulanmaktadır? A) Sanatın B) Demokrasinin C) Teknolojinin D) Doğa bilimlerinin 10.II . Hume B) J.III . I.Duyguya ve hayal gücüne dayanma III. 20.III FELSEFE – 1 1.III D) II . Aşağıdaki organlardan hangisi mezodermden oluşur? A) Böbrek C) Pankreas B) Akciğer D) Karaciğer 3. 19 . Aşağıdaki canlıların hangisinde başkalaşım görülmez? A) Kelebek C) Kurbağa B) Yılan D) Sivrisinek 4.yasa 9. James 2. D) Bilimsel bilginin. tanrı.Doğruya ulaşma amacında olma Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri sanat ve felsefenin ortak özelliklerindendir? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) II . Protagoras’a göre.Kan III. Gebeliğin 16. Aşağıdakilerden hangisi pozitivizm akımının savunduğu görüşlerden biri değildir? A) Bilim dışı her türlü spekülasyon reddedilmelidir.yasa B) Özne . OTURUM 17.IV 5. Felsefede konu ve kavramlar ele alınırken çelişkili yargılara.hayal gücü D) Hayal gücü . Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarındandır? A) Doğruluk C) Güzel B) Kutsal D) İyi 11.

içinden çıktığı kültürle ve bilim insanının yaşam öyküsüyle anlam kazanır.III D) I . I. Devletimizin. D) Bilimin nesnel bir yapısı vardır. C) Oluştur. • Cisimler.” diye tanımladığı bilimsel gelişim aşaması hangisidir? A) Bilim öncesi dönem B) Olağan bilim dönemi C) Bunalımlar D) Devrim 18. birikimsel olarak ilerler.III B) I .Bilim adamlarının psikolojik ve bilim adamları topluluğunun sosyolojik özellikleri bilimi anlamada önemli rol oynar.Bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirliktir. eni. boyu ve derinliği olan bir nesnedir.Varlığı parçalamadan bir bütün olarak ele alır.III I. bilimin ürünü olan bilgiler yığınını incelemektir. T.Psikoloji Yukarıdakilerden hangileri 19. Kuhn’un “bir paradigmanın sona erdiği. Hobbes bu görüşleriyle varlık nedir sorusuna hangi yanıtı vermiştir? A) Varlık oluştur. İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki askerlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Er C) Astsubay B) Erbaş D) Askerî öğrenci 3. C) Bütün bilimler birbirleriyle ilişkilidir. OTURUM 12.II B) Yalnız III D) II . İnsan zihninden bağımsız bir gerçekliğin varolduğunu savunan felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir? A) Nihilizm C) Realizm B) Taoculuk D) Septisizm 20 . III. • Gerçekte var olan yer kaplayan cisimlerdir. D) Varlık hem madde hem de ideadır. • Ruh da bir cisimdir. Aşağıdakilerden hangisi millî stratejinin unsurlarından biridir? A) Millî şuur B) Millî sanat C) Millî menfaat D) Millî eğitim 15. Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri felsefenin “varlık” konusundaki yaklaşımlarındandır? A) Yalnız I C) Yanlız III B) Yalnız II D) II . MİLLÎ GÜVENLİK BİL.II . yurt içinde demokratik olması. B) Varlık maddedir. düşünceden bağımsız olarak yer kaplayan varlıklardır. aşağıdakilerden hangisine danışmanlık etmek üzere oluşturulmuştur? A) Valiliklere B) Askerlik Şubelerine C) Bakanlar Kuruluna D) Sivil Savunma İl Müdürlüklerine 13. – 2 1. Bilimsel buluşlar. 20. 4.” diyen bazı bilim adamları bu görüşleriyle klasik bilim anlayışının hangi görüşünü eleştirmişlerdir? A) Bilim. 14.Varlığın varolup olmadığını sorgulamaz. Kuhn’a göre bilimin gelişim aşamaları vardır. Her çağın bilim insanı ürettiği bilimle ve kültürüyle bir bütündür. B) Ruhtur. “Bilimsel üretimler kültürlerinden bağımsız olarak ele alınamaz. nesnel gerçekliği konu edinir. T.II C) II .Bilimi anlamanın yolu. II. I.Varlık. aşağıdaki millî hedeflerimizden hangisi ile ilişkilendirebiliriz? A) Siyasî hedefler B) Askerî hedefler C) Ekonomik hedefler D) Sosyal ve kültürel hedefler 19. D) Hem ruh hem de maddedir. C) Varlık ideadır.III 17. III.Sosyoloji III. Millî Güvenlik Kurulu.2. yeni bir paradigmanın ise geçerli olmaya başladığı dönemdir. uzayda yer kaplayan. B) Bilim. yy’da felsefeden koparak ayrı bilim alanı hâline gelmişlerdir? A) I . Aşağıdakilerden hangisi bilimsel düşünüş biçiminin felsefeye uygulanmasını savunan görüştür? A) Siyaset felsefesi B) Bilimsel felsefe C) Bilgi felsefesi D) Varlık felsefesi 16. yurt dışına karşı da bağımsız bir Türkiye profili çizmesi durumlarını.Biyoloji II. Rene Descartes’e göre varlık nedir? A) Maddedir. II. Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri mantıkçı pozitivizm yaklaşımının öne sürdüğü görüşlerdendir? A) Yalnız I C) I .III 2.

“Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak amacıyla Atatürk’ün ortaya koyduğu ilke ve yaptığı inkılaplara . komiser yardımcısı olarak göreve atanırlar? A) Güvenlik Bilimleri Fakültesi B) Polis Meslek Yüksek Okulu C) Silahlı Kuvvetler Akademisi D) Polis Koleji 15. OTURUM 5.III 8.” atasözünü aşağıdaki saygı çeşitlerinden hangisiyle ilişkilendirebiliriz? A) Öz saygı B) Millete saygı C) Devlete saygı D) Kanunlara saygı 12.Radyasyon etkilerinden hangileri insan bedenleri üzerinde yanıklar meydana getirir? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) I . aşağıdaki seferberlik türlerinden hangisine örnek olarak gösterebiliriz? A) Personel Seferberliği B) Kısmî Seferberlik C) Topyekûn Seferberlik D) Silahlı Kuvvetler Seferberliği 6.II . Bir ülkedeki din ve mezhep ayrılıklarının başka bir devlet tarafından kışkırtılması. 13.. Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin özel yasalarından biri değildir? A) 211 sayılı İç Hizmet Kanunu B) 926 sayılı Personel Kanunu C) 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 16..V 10.. Aşağıda verilen subaylardan hangisine herhangi bir savaşta olağanüstü yararlık gösterdiği zaman “Büyük Amiral” rütbesi verilir? A) Tuğamiral C) Koramiral B) Tümamiral D) Oramiral 18.Isı II.Işık III.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı IV. Türkiye’nin jeopolitik konumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bir Orta Doğu. Aşağıdaki okulların hangisinden mezun olan öğrenciler. B) Dünyanın en uzun akarsularına sahiptir.III .. suç işlenmesini önlemek amacıyla yaptığı çalışmalardan biridir? A) Olay yeri incelemesi yapmak B) Trafik akışını denetlemek C) Suç ile ilgili delilleri toplamak D) Sanıkları mahkemeye sevk etmek 14. D) Hazar ve Orta Asya doğal kaynaklarının batıya ulaştırılmasında doğal bir köprüdür.Jandarma Genel Komutanlığı V.Kara Kuvvetleri Komutanlığı II. Nükleer silahların. adı verilir. Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir. “Aslan yattığı yerden belli olur. Atatürk Döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki çalışmalardan hangisi medeniyetçilikten çok milliyetçilikle ilgilidir? A) Saltanatın kaldırılması B) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi C) Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması D) Türk Tarih Kurumunun kurulması 11. ülke savunması dışında iç güvenliğin sağlanması konusunda da görevleri vardır? A) I .. I.IV D) I ....II C) IV .Sahil Güvenlik Komutanlığı Yukarıda verilen Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı kuvvet komutanlıklarından hangilerinin... İçişleri Bakanlığının “Savunma Sekreterliği” görevini yürüten kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) Sivil Savunma Koleji B) Millî Güvenlik Kurulu C) Sahil Güvenlik Komutanlığı D) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 7.. Atatürk’ün Millî Mücadele Döneminde yayınlağı “Tekâlif-i Milliye Emirleri”ni.Hava Kuvvetleri Komutanlığı III. Uzman jandarma olabilmek için en az hangi eğitim düzeyinde olmak gereklidir? A) İlköğretim mezunu B) Lise mezunu C) Askerî lise mezunu D) Lisans mezunu 17.. C) Üç kıtayı birbirine bağlayan çok önemli bir konuma sahiptir. I. Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerden hangisiyle kara sınırı yoktur? A) Rusya C) Gürcistan B) Ermenistan D) Bulgaristan 21 .” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Devrim B) Atatürkçülük C) Atatürk inkılapları D) Atatürk ilkeleri 19.V B) I .. o ülke için aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Ülkede birlik ve beraberliğin sağlandığını B) Tüm ülkelerin dost ve müttefik olduğunu C) Millî bağımsızlığa yönelik dış tehdidi D) Çevreci örgütlerin kurulması gerektiğini 9.2.. Aşağıdakilerden hangisi polisin.

2. OTURUM
20. Türkiye, Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda aşağıdaki tarihlerin hangisinde Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olmuştur? A) 01 Kasım 1993 B) 12 Eylül 1963 C) 09 Temmuz 1959 D) 24 Ekim 1945 4. Bilimsel bir çalışmada izlenmesi gereken aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir? A) Gözlem - Varsayım - Deneyleme - Genelleme B) Varsayım - Deneyleme - Gözlem - Genelleme C) Deneyleme - Gözlem - Genelleme - Varsayım D) Genelleme - Gözlem - Deneyleme - Varsayım 9. Aşağıdakilerden hangisi birincil toplumsal ilişkilerin özelliklerindendir? A) Yüzyüze, samimi ilişkilere dayalıdır. B) Kısa sürelidir. C) Yazılı kurallara dayalıdır. D) “Ben” bilinci ön plandadır.

SOSYOLOJİ – 1 1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin incelediği konulardan değildir? A) Toplumsal hareketlilik B) Toplumsal yapı C) Bireylerin psikolojik tutumları D) Toplumsal gruplar

5. Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerinden değildir? A) Evrensel olma B) Sistemli olma C) Genelleyici olma D) Öznel olma

10. • Her bireyin birden fazla statüsü olmasına rağmen, bunların arasındaki en baskın statüye denir. • Bir toplumda statülere verilen değere denir. Verilenlerin karşılığı olan kavramlar hangisinde birlikte yer almıştır? A) Verilmiş statü - Rol pekiştirmesi B) Anahtar statü - Toplumsal prestij C) Verilmiş statü - Toplumsal prestij D) Anahtar statü - Rol pekiştirmesi

2.

I- Yeri ve zamanı belli değişimlerdir. II- Sayılarla ifade edilir. III- Geneldir. IV- Soyuttur. Verilenlerden sosyal olgunun özelliklerinden olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) I - II C) III - IV B) II - III D) I - IV

6. “Sınırları belirlenmiş tek bir konu, kişi ya da sorunun derinlemesine incelenmesidir.” Tanımı verilen araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Anket B) Monografi C) Sosyometri D) İstatistik analizler

11. Aşağıdakilerden hangisi resmî normlardandır? A) Örfler B) Âdetler C) Gelenekler D) Hukuk kuralları

7. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal ilişkinin özelliklerinden değildir? A) Bireyler birbirinden haberdar olmalıdır. B) Belli bir zaman sürecinde devam eder. C) En az dört kişi arasında olmalıdır. D) Bireyler arasında etkileşimin olması gerekir.

12. Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal grup”un özelliklerinden değildir? A) Üyeleri arasında işbölümü vardır. B) Ortak değer, norm ve amaçları vardır. C) Aralarında karşılıklı bir ilişki bulunmayan insan birliktelikleridir. D) Grup içindeki her birey bir statüye sahiptir.

3. • Bireylerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve uyulması zorunlu olan yazılı kuralları ele alan bilim dalıdır. • Toplum yaşamında insanların ihtiyaç duyduğu türlü mal ve hizmetlerin nasıl üretildiğini, dağıtıldığını, bölüşüldüğünü ve tüketildiğini inceleyen bilimdir. Yukarıda tanımları verilen bilim dalları, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir? A) Hukuk - Ekonomi B) Sosyoloji - Siyaset bilimi C) Sosyoloji - Ekonomi D) Hukuk - Siyaset bilimi

8. Aşağıdakilerden hangisi, bir sosyal grubun diğer bir sosyal grupla olan ilişkisine örnek olur? A) Öğretmenin, sınıfta öğrencilerle ders yapması B) Bireyin, ailesiyle seyahat etmesi C) Bursaspor ile Trabzonspor’un maç yapması D) Ayşe’yle Fatma’nın arkadaş olması

13. Aynı fiziksel mekânı paylaşmayan, ancak ortak bir takım özellikleri olan topluluklardır. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Toplumsal rol B) Toplumsal kategori C) Toplumsal statü D) Toplumsal grup

22

2. OTURUM
14. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendi iradesi dışında katıldığı toplumsal gruplardandır? A) Aile B) Dernek C) Siyasi parti D) Arkadaş grubu 18. “Bireylerin toplum içinde hak ve ödevleri, yetki ve sorumlulukları göz önüne alınarak hiyerarşik olarak derecelendirilmesidir.” Tanımı verilen kavram hangisidir? A) Toplumsal yığın B) Toplumsal norm C) Toplumsal hareketlilik D) Toplumsal tabakalaşma 3. Aşağıdakilerden hangisi meslek eğitiminin amaçlarından biri değildir? A) Bireyi bir mesleğe hazırlamak B) Bireyin mesleki başarısını artırmak C) Bireyin bir meslek sahibi olmasını garantilemek D) Bireyin mesleğinde ilerlemesini sağlayacak bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak

15. Aşağıdakilerden hangisi rol pekiştirmesine örnek olur? A) Bir avukatın daha sonra savcı olması B) Bir polisin arkadaş toplantısında polis gibi davranması C) Yoksul bir köylü çocuğunun okuyarak vali olması D) Kendi çocuğunun öğretmeni olan annenin evde de çocuğuna öğretmen gibi davranması

19. Açık sınıf tabakalaşması, hangi toplumlarda görülür? A) Kast sisteminde B) Feodal toplumlarda C) Demokratik toplumlarda D) Loncalarda

4. Meslek hastalığı listesinde bulunmayan bir hastalığın, mesleksel kabul edilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir? A) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu B) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C) Avrupa Birliği İstatistik Ofisi D) Uluslararası Çalışma Örgütü

16. Köy ve kent toplumsal yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Köylerde nüfus yapısı homojen, kentlerde ise heterojendir. B) Köylerde mekanik dayanışma, kentlerde ise organik dayanışma vardır. C) Köylerde ikincil ilişkiler, kentlerde ise birincil ilişkiler hâkimdir. D) Köylerde ekonomi, tarım ve hayvancılığa, kentlerde ise sanayi, ticaret ve hizmete dayalıdır.

20. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıda yatay hareketliliğe örnektir? A) Bir esnafın ailesinden kalan mirasla marketler zinciri açması B) Bir işyeri sahibinin iflas ederek işçi olması C) Yurda dönüş yapan bir işçinin makine üreten işyeri açması D) Bir işçinin aynı şehirdeki bir fabrikadan ayrılıp başka bir fabrikada işe başlaması İŞ GÜVENLİĞİ – 1 1. İş yerinde işin yürütülmesi nedeni ile oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak için yapılan planlı çalışmalara ne denir? A) Üretim güvenliği B) Meslek hastalığı C) İş güvenliği D) İşçi sağlığı

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya deriyi tahriş etmeyen ancak, bakterilere karşı derinin direncini azaltan kimyasal tehdittir? A) Gaz yağı B) Sülfürik asit C) Mikroorganizmalar D) Elektromanyetik ışınlar

17.

I- Zengin bir hatıra mirasına sahip olma II- Birlikte yaşama ruhuna sahip olma III- Tarihsel mirası sahiplenip, bunu sürdürmede ortak iradeye sahip olma Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün millet anlayışında yer alır? A) I - II C) I - III B) II - III D) I - II - III

6. Endüstri işletmelerindeki iş makinelerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır? A) Yeşil C) Kırmızı B) Sarı D) Turuncu

7.

I- Işığın yeterli şiddette olması II- Işığın iyi yayılmış olması III- Gölge vermeyen bir aydınlatma olması Yukarıdakilerden hangileri iyi bir aydınlatma için gerekli unsurlardandır? A) Yalnız II C) I - III B) I - II D) I - II - III

2. Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığının bozulmasına neden olan fiziksel etmenlerdendir? A) Stres C) Parazit B) Zehir D) Radyasyon

23

2. OTURUM
8. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisinin üstünlüklerinden değildir? A) Kolayca depo edilebilir. B) Üretim ve iletimi kolaydır. C) Kullanımı kolay, verimliliği yüksektir. D) Diğer enerji türlerine kolayca dönüştürülebilir. 13. Madeni parçaların üzerine silindirik delikler açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Freze tezgahı B) Mekanik pres C) Matkap tezgahı D) Kaynak makinesi 18. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının iş gücüne ve ekonomiye verdiği görünmeyen zararlardandır? A) Kaza nedeniyle üretimde oluşan kalite bozukluğunun maliyeti B) Geçici ve sürekli iş görmezlik veya ölüm ödenekleri C) Çalışanlarda meydana gelen fiziki hasarlar D) İlk müdahale ve tedavi giderleri

9. Yapılarda çeşitli su akıtma yerlerinden gelen kirli suları şehir kanalizasyonuna ya da bunun olmadığı yerlerde süzme, çürütme çukurlarına ileten boru sistemine ne denir? A) Isıtma tesisatı B) Pis su tesisatı C) Temiz su tesisatı D) Havalandırma tesisatı

14. Yüksek yerlerde çalışırken düşmemek için kullanılan koruyucu araçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Güvenlik kemeri B) İş elbisesi C) Maske D) Baret

19. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının meydana gelmesine sebep olan çevresel nedenlerden biridir? A) Çalışanların eğitimsiz olması B) Çalışma ortamının gürültülü olması C) Kişinin yapısına uymayan bir işte çalışıyor olması D) Çalışanların dikkatsiz, dalgın ve tedbirsiz olması

10.

I- Gaz sobası II- Kat kaloriferi III- Elektrik sobası IV- Sıcak su kaloriferi Yukarıdakilerden hangileri merkezi ısıtma sistemlerindendir? A) I - II C) II - IV B) I - III D) III - IV

15. Hayvan üretimi ile ilgili işleri yapanlarda en sık görülen meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Panik atak C) Kanser B) Hepatit B D) Şarbon 20. 16. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına karşı korunmak için uygulanan tıbbi yaklaşımlardan değildir? A) Sağlık eğitimi B) İşe giriş muayenesi C) Aralıklı kontrol muayenesi D) Kişisel koruyucular kullanma

I- Benzer kazaları önlemek II- Kaza giderlerini saptamak III- Tazminat, iş kaybı vb. bilgileri elde etmek Yukarıdakilerden hangileri kaza raporu düzenlemenin başlıca amaçlarındandır? A) I - II C) II - III B) I - III D) I - II - III

11. Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinin kullanılması sırasında oluşan iş kazalarına karşı alınacak önlemlere göre yanlıştır? A) Yapılacak işe uygun el aleti seçmek B) El aletini yağlı, kaygan ve ıslak elle kullanmak C) Kullanılacak el aleti ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak D) El aletinin güvenlik koşullarına uyup uymadığını kontrol etmek

17. Aşağıdakilerden hangisi nikel ve bileşiklerinin kullanıldığı bir iş yerinde alınacak tedbirlerden değildir? A) İş yerini çok iyi havalandırmak B) Çalışanların kişisel temizlikleri için önlemler almak C) Kroma karşı alerjisi olanları işe almamak D) Çalışanlara iş elbisesi, eldiven, ayakkabı ve maske kullandırmak

GİRİŞİMCİLİK 1. İnsanın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri elde etmeye yönelik etkinliklere ne denir? A) İhtiyaç C) Üretim B) Ekonomi D) Tüketim

12. El aletlerinden pensenin kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıkıştırma - vurma B) Vurma - kesme C) Ölçme - markalama D) Kesme - sıkıştırma

2. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir? A) İhtiyaç C) Sermaye B) Tabiat D) Emek

24

Fiyatın belirlenmesi IV. İşletme kurma sürecinde. Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik ihtiyaçlara örnek olur? A) Yemek yeme B) Spor yapma C) Saygı görüp takdir edilme D) Sosyal güvence altında olma I. Toplam kalite yönetiminin başlıca unsurlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Müşterinin gereksinim ve beğenileri belirleyicidir.Kalite kontrol V. B) Sürekli iyileştirme ve geliştirme benimsenir. Kamu işletmelerinin öncelikli hedefi aşağıdakilerden hangisidir? A) Özel sektör ile rekabet etmek B) Topluma hizmet etmek C) İhracat yapmak D) Kâr yapmak 4.2.İletişim IV. hangi araştırmalar kapsamında değerlendirilir? A) Ekonomik C) Mali B) Yasal D) Teknik 9.Ulaşım Yukarıdakilerden kaç tanesi hizmet sınıfına girer? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 19.Eğitim II. OTURUM 3. Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Yöneticilere B) Girişimcilere C) İşletme çalışanlarına D) Kamu kurumlarına 10.Telefon III.Satışların artırılması faaliyetleri Yukarıdakilerden hangileri pazarlama etkinliklerindendir? A) I . Yönetimin planlamadan sonra gelen işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sevk ve idare B) Organizasyon C) Koordinasyon D) Denetim 16. satış sürecinin hangi aşamasında gerçekleştirilir? A) Alıcıları belirleme B) Satışa hazırlık C) Satış görüşmesi ve sunuş D) Satış sonrası etkinlikler 25 .III . C) Sadece üst yönetimi kapsar. Büyük çaplı sermaye gerektiren projeler için iki ya da daha çok işletmenin geçici olarak bir araya gelmesi ile oluşan birleşmeye ne ad verilir? A) Kartel C) Holding B) Tröst D) Konsorsiyum 8.IV 13. • Olabilecek riskleri üstlenir. 18. kesin proje gerçekleştirildikten sonra hangi aşamaya geçilir? A) Açılış ve üretime geçiş B) Deneme üretimi C) Ön araştırmalar D) Ön proje 11. Planlamanın ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Geçerli koşul ve varsayımların belirlenmesi B) En uygun seçeneğin belirlenmesi C) Seçeneklerin belirlenmesi D) Amaçların belirlenmesi 15. sorumlulukları bakımından iki ortaklık şekli olan ticaret şirketi aşağıdakilerden hangisidir? A) Limited C) Komandit B) Kolektif D) Anonim 17. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerde olması gereken özelliklere göre yanlıştır? A) Buluşçuluk B) Kararlılık C) Riski göze alma D) Sorumluluk almama 12.IV C) I . I. Şirket alacaklılarına karşı. Üretime gereksinim duyan kişi ve kuruluşların tespiti. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sermaye mülkiyeti bakımından sınıflandırılması içinde yer alır? A) Özel işletmeler B) Ticari işletmeler C) Mal üreten işletmeler D) Hizmet üreten işletmeler 5.Üretim III. doğal afet ve çevre kirliliği konuları. Kişi veya işletmelerin ihtiyaçlarını doğrudan doğruya karşılamak üzere.III . • Bu faaliyetleriyle kâr amacı güder.V B) II . 7. Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmesi değildir? A) TMO C) BOTAŞ B) TKİ D) TOFAŞ 6. • Mal veya hizmet üretim faaliyetinde bulunur. İşletme kurma sürecinde. D) En yüksek kalite üretilmeye çalışılır.V D) II .Dağıtım II. başka bir işlemden geçmeden kullanılan mallara ne ad verilir? A) Tüketim malı B) Ham madde C) Üretim gereci D) Üretim malı 14.

Aşağıdakilerden hangisi insan yaşamı için zorunlu olduğu hâlde ekonomik anlamda mal kabul edilmez? A) Hava C) Ekmek B) Altın D) Otomobil 11. konut. Hangi şirketler tahvil çıkararak piyasadan borç para toplayabilir? A) Komandit C) Limited B) Anonim D) Kolektif 3. Aşağıdakilerden hangisi reklamın olumsuz yönlerindendir? A) Ürünleri geliştirmesi B) Maliyeti yükseltmesi C) İstihdamı artırması D) Satışları artırması 5.2. Kanunla veya idari bir kararla oluşturulan tekele ne ad verilir? A) Fiili tekel C) Sınai tekel B) Yasal tekel D) Kamu tekeli 26 . düzeni ve ekonomik faaliyetleri yönlendiren önlemlere ne denir? A) Yönlendirici vasıtalar B) Ekonomi politikası C) Turizm politikası D) Teorik ekonomi 6. Tamamı yurt içi kaynak olan hidroelektrik enerjinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Akarsu C) Petrol B) Kömür D) Doğal gaz 13. Büyük miktarda ham madde kullanan fabrikaların. ihtiyacın karşılanmasından duyulan hoşlanma ve sağlanan faydanın gittikçe azalması olayını bilimsel olarak ilk defa hangi ekonomist açıklamıştır? A) Adam Smith B) David Ricardo C) Hermann Heinrich Gossen D) Jean Baptiste Say 10. içmek gibi) karşılandıkça. Vadesi en az kaç yıl olan borçlar ‘‘Uzun vadeli borçlar’’ sınıfında yer alır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 14. Ekonomi alanında belirlenmiş hedeflere ulaşmak için ekonomik yapıyı. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ekonomik anlamda emek değildir? A) Zevk için dağ sporu yapmak B) Taksi şoförlüğü yapmak C) Mobilya üretiminde çalışmak D) Turizm işletmesinde çalışmak 16. 1927 yılında sanayi kuruluşlarını teşvik etmek ve korumak için hangi kanun çıkarıldı? A) Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu B) Türk Parasının Değerini Koruma Hakkında Kanun C) Gümrük Tarife Kanunu D) Teşvik-i Sanayi Kanunu 8. OTURUM 20. Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumlu yönlerindendir? A) Doğal kaynakların hızla tüketilmesi B) Altyapı. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin duran varlıklarındandır? A) Mamül mallar B) Stoktaki mallar C) Ham maddeler D) Ulaşım araçları 2. sorunların artması C) Emek artışı ile üretimin artması D) İç ve dış göçlerin hızlanması EKONOMİ – 1 1. Fizyolojik bir ihtiyaç (yemek. Toprak ve yeraltı zenginlikleri vasıtasıyla tarım ve sanayi üretiminin tümünü etkileyen üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sermaye C) Tabiat B) Emek D) Girişimci 15. Kooperatiflerin elde ettikleri olumlu gelir gider farkı (kâr) hangi ölçüye göre ortaklara dağıtılır? A) Ortakların kooperatifle yaptıkları alış veriş tutarına göre B) Ortakların kuruluş giderlerine katılmaları oranına göre C) Kuruluşta belirlenen kâr dağıtım ölçülerine göre D) Ortakların sermaye paylarına göre 4. eğitim v. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki termik santrallerden biridir? A) Keban C) Hirfanlı B) Kovada D) Tunçbilek 9.b. genelde ham madde kaynaklarına yakın yerlerde kurulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Pazar alanlarına yakın olmak B) Ulaştırma giderlerinde tasarruf sağlamak C) Devlet teşviklerinden yararlanmak D) Ucuz iş gücü imkânlarından yararlanmak 12. Devletin yatırımları destekleme önlemleri ekonomi politikasının hangi vasıtalarına örnek olur? A) Emredici vasıtalarına B) Yönlendirici vasıtalarına C) Nitelik belirleyen vasıtalarına D) Nicelik belirleyen vasıtalarına 7.

D) Aynı düzlemde hiç bir ortak noktası olmayan iki doğru birbirine paraleldir. OTURUM 17. Üretim miktarına göre belirlenen ücrete ne denir? A) Reel ücret B) Ayni ücret C) Parça başına ücret D) Zamana göre ücret 4. C) Bir düzlemin farklı iki doğrusu en çok bir noktada kesişir. Herhangi üçü doğrusal olmayan 5 noktadan en çok kaç doğru geçer? A) 20 B) 15 C) 10 D) 5 10. C doğrusal olduğuna göre. 6. M. + .IV 3.Faiz III. kaç santimetredir? A) 20 C) 32 B) 28 D) 40 20. I. LM . 8. LM . K. A = # x: x ! R ve . AB . = 3 oranında iç. D) K noktası. KL . LN . K ile L arasındadır. ve . aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) L noktası. Uç noktaları A d . AC . K ile M arasındadır.Rant IV.III D) I .= 12 cm olduğuna göre. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin ekonomik işlevlerinden biridir? A) Mal ve hizmetleri üretmek B) Kuruluş yerini seçmek C) Üretim faktörlerini birleştirmek D) Gerekli olan sermayeyi sağlamak 2. B) Aykırı iki doğru aynı düzlemdedir.2.5 2 i ve B _ 5 2 i noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 0 C) 5 B) 2 D) 10 2 9. C) Kesişen iki doğru bir tek düzlem belirtir. + . 7 ten bölen C noktası veriliyor.=.Kâr Yukarıdakilerden hangileri millî geliri oluşturur? A) Yalnız I C) I .Ücret II.IV B) II . D) Paralel iki doğru bir düzlem belirtir. . MN . B) M noktası. x + 1 .III . L. B) Bir doğru ile dışında alınan bir nokta bir tek düzlem belirtir. Ölçüsü _ 2x . x için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 15º 1 x 1 90º B) 30º 1 x 1 105º C) 90º 1 x 1 180º D) 60º 1 x 1 105º 27 . AC . A _ .30º i olan açı geniş açı olduğuna göre. . olduğuna göre. aşağıdakilerden hangisi zıt ışınlardır? A) 7AB B) 7BA C) 7CA D) 7AC ile 7AC ile 7BC ile 7BA ile 7BC 19. KM . . C) N noktası. 18. Aşağıdakilerden hangisi rekabetin olumsuz yönlerinden biridir? A) Fiyatların düşmesine neden olması B) İşletmelerin gelişmesine katkı sağlaması C) Yeni üretim yöntemlerini geliştirmesi D) Bazen kalitenin düşmesine neden olması GEOMETRİ – 3 1. N noktaları doğrusaldır.=. L ile M arasındadır. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A) Doğrusal üç farklı nokta bir düzlem belirtir. CB . H 3 kümesine karşılık gelen noktalar kümesinin sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) -4 -2 -2 -4 2 4 2 4 5. dışındaki bir noktadan bu doğruya dik olan yalnız bir kesen çizilebilir. 7AB A’nı .1 n ve B d 5 n 4 12 olan 7AB A’nın orta noktası- nın koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 1 12 6 C) 1 4 D) 1 3 7. M ile N arasındadır. A B C Şekilde A.II . Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A) Bir düzlem içinde bir doğruya. B.

Ölçüsü 38º 23l 47m olan açının tümlerinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) 53º 37l 13m C) 51º 36l 13m B) 21º 36l 13m D) 22º 37l 13m 15. % m _ AECi = 85º ve % m _ ECD i = 52º olduğuna göre. % m _ BAC i = 56º + 2x ve % m _ ACD i = 2x olduğuna göre. % m _ BAC i = 15º ve % m _ ADEi = 125º olduğuna göre. % m _ EOG i kaç derecedir? A) 55 C) 65 B) 60 D) 70 28 . % m _ BAEi kaç derecedir? A) 23 C) 38 B) 33 D) 85 D B 65° C 40° ? E Şekilde 7AB ' 7DE ’dir. OTURUM 11. m _ BOA i = 3x . % m _ CAD i kaç derecedir? A) 35 C) 45 B) 40 D) 60 A 13. % % m _ AEFi = x . C D E F F x E A ? H y G B A O 40° B 17.25º ve % m _ DPC i = 35º olduğuna göre. m _ HGB i = y ve x + y = 115º olduğuna göre. m _ BDEi = 145º % ve m _ EFG i = 40º olduğuna % göre.2. B A D E ? A ? 85° C 52° E B 16. A F Şekilde 7AB ' 7CD \dir. % % m _ CBD i = 35º . B 35° 145° C D C O D Şekilde A. % dir. 7OC % % AOD nın açıortayı ve 7OE DOF % nın açıortayıdır. m _ ABEi = 65º ve % m _ CDEi = 40º olduğuna göre. O. Şekilde 7AB ' 7DE dir. B doğrusal. m _ FED i kaç derecedir? A) 65 C) 110 B) 70 D) 120 Şekilde AB ' CD ’dir. A ? B 15 ° 35° C 125° D E O D B C 12. m _ COEi kaç derecedir? A) 50 C) 70 B) 60 D) 80 ? E F 40° G Şekilde 7BC ' 7FG dir. P 18. Bütünleyeninin ölçüsü tümleyeninin ölçüsünün 4 katı olan açının ölçüsü kaç derecedir? A) 30 C) 50 B) 40 D) 60 Şekilde 7PC = 7OA ve 7PD = 7OB % dir. % m _ DEC i kaç derecedir? A) 25 C) 50 B) 40 D) 65 D 20. x kaç derecedir? A) 15 C) 25 B) 20 D) 30 19. m _ BOFi = 40º % olduğuna göre. % m _ CDEi kaç derecedir? A) 84 C) 104 B) 96 D) 124 C Şekilde 7BA ' 7DF ’dir. 14.

İncil ve Mitoloji 13. Michelangelo (Mikelancelo)’ya ait olan “Pieta” adlı heykel çalışmasının konusu. • Akımın en önemli temsilcisi Hans Arp’tır. El Greco adlı sanatçı. Barok tarzda yapılmış olan Versay Sarayı. portalin üstünde yer alan daire biçimli bezeme ögesidir. aşağıdakilerden hangisidir? A) İsa’nın doğumu B) İsa’nın çarmıha gerilmesi C) İsa’nın çarmıhtan indirilişi D) Ölü İsa’nın Meryem’in kucağında gösterilmesi 11. aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin özelliklerinden birini söylemektedir? A) Barok B) Rönesans C) Fütürizm D) Maniyerizm 4. “Yüksek Rönesans Döneminin en önemli sanat merkezi .. • Sözcük anlamı “yenide doğuş” tur. hangi sanat tarzında yapılmıştır? A) Barok C) Roman B) Gotik D) Neoklasik 6. “Bir eserin güzelliği. aşağıdakilerden hangisidir? A) Kolaj C) Portre B) Natürmort D) Non figüratif 14. birden fazla mekân resme girmiştir. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fransa C) İtalya B) Almanya D) İngiltere 9. bronz parçaları gibi gündelik eşyalar bir araya getirilerek sanat eserleri yapılmıştır..” sözü..” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere.” diyen bir sanatsever. C) Katedrallerin ön cephesinde. Bir resmin bünyesine uygun olarak yapıştırılan çeşitli kağıt parçaları ya da buna benzer gereçlerle yapılan esere verilen isim. aşağıdaki şehirlerin hangisindedir? A) Roma C) Paris B) Padua D) Floransa 15. şehridir. mermer... OTURUM SANAT TARİHİ – 2 1... Aşağıdaki bilgilerden hangisi vitrayla ilgilidir? A) Mimaride görülen Orta Çağ sanat akımıdır. Verilen bilgiler. aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Roma C) Moskova B) Paris D) İstanbul 3. Avrupa’da Gotik sanatına öncülük eden devlet. aşağıdakilerden hangisidir? A) Realizm C) Metafizik B) Empresyonizm D) Kübizm 8. 7. Hakkında bilgi verilen sanat akımı. D) Renkli camların bir kompozisyon oluşturacak biçimde yanyana yerleştirilmesi ve aralarının kurşun şeritlerle bağlanmasıyla elde edilen resim ya da bezeme türüdür. kibrit kutuları. aşağıdaki akımlardan hangisinin en önemli temsilcisidir? A) Romantizm B) Empresyonizm C) Maniyerizm D) Neoklasisizm 17. • Horasların Yemini • Sabinlerin Kaçırılışı • Marat’ın Öldürülmesi Yukarıdaki tablo resimler hangi Neoklasisist sanatçıya aittir? A) Antonio Canova B) Tiziano C) Jacques Louis David D) Jean Dominique İngres 5.. heykellerinin konularını daha çok aşağıdakilerin hangisinden seçmişlerdir? A) Tevrat B) İncil ve hayvanlar C) Mitoloji ve doğa D) Tevrat. tahta. • Eski Yunan ve Roma sanatları yeniden ön plana çıkarılmıştır. • İtalya’da ortaya çıkmış bir sanat akımıdır.. • 1916 yılında İsviçre’nin Zürih kentinde ortaya çıkan bu akım. aşağıdaki ülkelerin hangisindedir? A) İtalya C) Almanya B) Fransa D) İspanya 2. aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Leon Battista Alberti B) Filippo Brunelleschi C) Lorenzo Ghiberti D) Donato Bramante 12. Rönesans Dönemi heykeltıraşları. Donatello’ya ait olan Gattamelata Atlı Heykeli. İtalya’daki eğri kulesiyle ünlü Pisa Katedrali. Maniyerizm hangi dönemin ölçü ve simetri anlayışına karşı çıkmıştır? A) Gotik B) Barok C) Sürrealizm D) Rönesans 16..2. • Aralarında hiçbir mantıksal ilişki bulunmayan gazete kâğıdı. adını Fransızcada “tahta at” anlamına gelen bir sözcükten almaktadır. B) İki duvar ya da ayağı birbirine bağlayan eğrisel biçimli taşıyıcı mimari ögedir. oranlarındaki uyuma bağlıdır. “Resimde manzara önemini kaybetmiş. Sözcük anlamı “izlenimcilik” olan sanat akımı. aşağıdakilerden hangisidir? A) Pop Art C) Kübizm B) Dadaizm D) Soyut Resim 29 . aşağıdaki sanat akımlarından hangisiyle ilgilidir? A) Maniyerizm B) Romantizm C) Rönesans D) Realizm 10..

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konuları arasında yer almaz? A) Muâmelât (Sosyal ilişkiler) B) Aile Hukuku (Münâkehât) C) İbadetler D) İnanç 30 . Avrupa’da 1789 tarihinde gerçekleşen olay. aşağıdakilerden hangisidir? A) I. Dünya Savaşı’nın sona ermesi C) Fransız Devrimi’nin gerçekleşmesi D) Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi 3. Muaz b. 18.. Ömer C) Zeyd b. 17. Mesud B) Abdullah b. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konularından Ukûbâtın karşılığıdır? A) Miras ve Vasiyet B) Suçlar ve Cezaları C) Akitler ve Sözleşmeler D) Evlenme ve Boşanma 7. D) “El-Muvatta” adlı eserini Halife Mansur kanunlaştırmak istemişse de içtihat hürriyetine engel olur düşüncesiyle kabul etmemiştir. Cebel’in Hz. Peygamber dönemi B) Tebe-i Tabiîn dönemi C) Tabiîn dönemi D) Sahabe dönemi 5.v)’in vefatından sonraki süreçte kazandığı ilk anlam aşağıdakilerden hangisidir? A) İbadetleri doğru ve eksiksiz yapabilme B) Dinin doğru biçimde anlaşılması C) Allah’a kulluk görevini bilinçli bir şekilde yapma D) İnsan haklarının neler olduğunu açıklama 8. Muhammed (s. Hanefi mezhebi ve Ebu Hanife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kendisine teklif edilen Bağdat baş kadılığını kabul etmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi tefsir ilminin konusu değildir? A) Ayetlerin nüzül sebeplerini ortaya çıkarmak B) Ayetlerden yeni fıkhî hükümler ortaya çıkarmak C) Ayetlerin ihtiva ettiği anlamları geniş bir şekilde açıklamak D) Müfessirlerin ayetlerle ilgili. Re’y (Kûfe) ekolünün kurucusu olarak kabul edilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir? A) Abdullah b..I. 19. Cebel’i Yemen’e vali olarak gönderirken ona ‘‘Gittiğin yerde ne ile hükmedeceksin?’’ diye sordu. B) Örf. “Neoklasisizm. Barok ve Rokoko akımlarına bir tepki olarak . aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Edward Munch B) James Ensor C) Van Gogh D) Pablo Picasso 10. OTURUM 18. C) ‘‘Bu benim elde edebildiğim en güzel sonuçtur.” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan numaralandırılmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? I A) B) C) D) 16. Ekspresyonizmin en tanınmış yapıtı olan “Çığlık” adlı tablo eser. FIKIH – 1 1. Fıkıh kelimesinin Hz. Dünya Savaşı’nın çıkması B) II. Muhammed. yorumlarını nakletmek 2. âdet ve teamülleri dikkate alan ‘‘istihsan’’ prensibine başvurmuştur.. Sabit D) Ebu Hureyre 6.a. Muhammed’in sünnetiyle C) Bölge halkının örf-âdetiyle D) Kendi re’yim ve içtihadımla 19. Hz.2.II.’yı etkisi altına alan bir sanat anlayışı ve tarzıdır. Fakih kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? A) Müfessir C) Mukallid B) Müçtehid D) Mütekellim 11. Aşağıdakilerden hangisi İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin talebelerinden biri değildir? A) İmam-ı Evzaî B) İmam-ı Züfer C) İmam-ı Ebu Yusuf D) İmam-ı Muhammed 20. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan fıkıh usulü ile ulaşılan bir ilkedir? A) Namazın farz oluşu B) Cuma namazının farz oluşu C) Emir kipinin zorunluluk ifade etmesi D) Cenaze namazının farz-ı kifaye oluşu 9. Muhammed’e verdiği cevaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Allah’ın Kitabıyla B) Hz. yüzyılın ikinci yarısında tüm . Muaz b.. Kim bundan daha güzelini bulursa onu kabul ederiz’’ diyerek sorunlar üzerinde düşünmeyi teşvik etmiştir. II Avrupa Asya Avrupa Amerika 4. Mezhepler hangi dönemde oluşmaya başlamıştır? A) Hz.

aşağıdakilerden hangisidir? A) Aşk-ı Memnu B) Yaprak Dökümü C) Eylül D) Handan 19. Uyuşturucu imalatında kullanılan bitkilerin ve bitki tohumlarının üretiminin kontrol altında tutulması aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? A) İstishab B) Sedd-i Zerai C) İstihsan D) Mesalih-i Mürsele 5. suçsuz ve borçsuz olarak doğar. 18. Yukarda izah edilen fıkıh kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A) ‘‘Zarar ve mukabele bizzarar yoktur. Hz. garson. Her insan günahsız. Tanzimat edebiyatından sonraki edebiyat dönemi. Aşağıdakilerden hangisi müctehitte aranan şartlardan biri değildir? A) Kitab ve Sünnet’i iyi bilme B) Yaşadığı çağın gereklerini bilme ve içinde yaşadığı toplumu tanıma C) Sahabe döneminde yaşamış olma D) Delillerden hüküm çıkarabilecek yeteneğe sahib olma 4. D) Bir ibadeti bozan. fıkhî hükümlerin kaynağı olması açısından sünnetin hangi işlevine örnek oluşturur? A) Teyit ediciliğine B) Açıklayıcılığına C) Kur’an’ın genel hükümlerini sınırlandırıcılığına D) Kur’an’ın değinmediği konularda yeni hüküm getiriciliğine 20. Asık suratla sert bir muameleye burada hedef olmuş bir kimse görmedim ve hatta işitmedim. Viyana’da nezaket. Sanık suçlu olduğu ispat edilene kadar suçsuzdur. fakat geneldir: Tramvay biletçisi. Mesud C) Zeyd b.’’ C) ‘‘Şek ile yakîn zail olmaz. Revaha B) Abdullah b.’’ D) ‘‘Beraet-i zimmet asıldır. falan falan sınıflara mahsus değil. etrafınızdaki yüzlerde gülümsemenin eksik olmaması sanki bir genel kuraldır. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fecr-i Âti Dönemi B) Servet-i Fünun Dönemi C) Millî Edebiyat Dönemi D) Cumhuriyet Dönemi 16. “daha önce varlığı bilinen bir durumun aksine delil bulunmadıkça varlığını koruduğuna hükmetmek” anlamına gelen. OTURUM 12. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Beş Hececiler’’ adıyla anılan şairlerden biri değildir? A) Halit Fahri Ozansoy B) Orhan Seyfi Orhon C) Enis Behiç Koryürek D) Mehmet Akif Ersoy 13. Terim olarak. terk edilmesi ise günah olmayan fiillerdir.2. İçkinin üç aşamada haram kılınması Kur’an’ın teşrîdeki hangi yöntemine örnek oluşturur? A) Teşrî’ C) Tedricilik B) Kolaylık D) Genişlik 14. Hz. kazanılmış hakların korunmasını ifade eden fıkhî hüküm aşağıdakilerden hangisidir? A) İstihsan B) İstishab C) Sedd-i Zerai D) Mesalih-i Mürsele 2. Bu metnin türü. Muhammed’in evcil eşeklerin etinin yenilmesini yasaklaması. B) Yapılması iyi ve güzel olup sevab kazandıran. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait bir eser değildir? A) Yüksek Ölçekler B) Efruz Bey C) Yalnız Efe D) Kiralık Konak 31 . aşağıdakilerden hangisidir? A) Fıkra B) Sohbet C) Gezi yazısı D) Makale 15.’’ TÜRK EDEBİYATI – 6 1. arabacısı. Fıkhî kavramlardan Müfsid’in tarifi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? A) Yapılması hoş karşılanmayan fiillerdir. herkeste terbiye eseri görürsünüz. C) Farz ve vacib olmadığı hâlde Peygamberimizin yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği fiillerdir. Sabit D) Hz.” B) ‘‘Eşyada asıl olan mübahlıktır. Bu içtihad çeşidine ne denir? A) Şûra İçtihadı B) İçtihad C) İçtihad Ehliyeti D) Müçtehid İçtihadı 3. Aşağıdakilerden hangisi sahabe döneminde fakihliğiyle öne çıkan sahabiler arasında yer almaz? A) Abdullah b. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman. Ömer 17. Peygamber’in vefatından sonra müctehid sahabiler bir sorunla karşılaştıklarında görüş birliği ile çözüm üretmeye çalışmışlardır. Şehrin neresinde gezerseniz geziniz. bir anlaşmayı tümüyle veya kısmen geçersiz kılan fiillerdir.

Ahmet Haşim aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir? A) Şiir B) Fıkra C) Gezi yazısı D) Tiyatro 32 . Aşağıdaki dergilerin hangisinde ‘‘Türkçülük’’ bir akım olarak ön plana çıkmamıştır? A) Genç Kalemler B) Türk Yurdu C) Yeni Mecmua D) Servet-i Fünun 9. aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Haşim B) Cenap Şahabettin C) Mehmet Emin Yurdakul D) Yahya Kemal Beyatlı 16. edebiyatın ve diğer bilimlerin ilerlemesini sağlamak C) Millî kaynaklara yönelmek. Avrupa’nın biliminin. 11. C) Roman ve hikâye türlerinde Batı tekniğine uygun örnekler verilmiştir. teknolojisinin yanında yaşama tarzının da Osmanlı halkı tarafından benimsenmesi gerektiğini öne süren görüş. Neo . Bu paragrafta sözü edilen sanatçı. ‘‘Hayal ile yoktur benim alışverişim. D) Realist ve natüralist akımların etkisinde kalınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya dayalı edebî metindir? A) Edebî Tenkit B) Roman C) Gezi Yazısı D) Hatıra 12. ‘‘Avrupa Mektupları’’ aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Cenap Şahabettin B) Tevfik Fikret C) Mehmet Rauf D) Ahmet Haşim 8. Türkçeyi aruza başarıyla uyguladı. B) Dil ve anlatım süslü. sanat anlayışını da ortaya koymaktadır. toplumu aydınlatmak 17.Safahat C) Tevfik Fikret .’’ diyen şair. OTURUM 6.. aşağıdakilerden hangisidir? A) Batıcılık B) Türkçülük C) Osmanlıcılık D) İslâmcılık 14.2. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatı sanatçılarından biri değildir? A) Halide Edip Adıvar B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Hüseyin Cahit Yalçın 18. aşağıdakilerden hangisidir? A) Ömer Seyfettin B) Mehmet Akif Ersoy C) Reşat Nuri Güntekin D) Halide Edip Adıvar 7.Rubâb-ı Şikeste D) Yahya Kemal . sanatlı ve ağır bir nitelik kazanmıştır. edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek B) Dilin.’’ cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A) Servet-i Fünun B) Tanzimat C) Millî Edebiyat D) Fecr-i Âti 13.Aziz İstanbul 20. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden biri değildir? A) Ömer Seyfettin B) Tevfik Fikret C) Ali Canip Yöntem D) Mehmet Emin Yurdakul 19. Aruzu halkın konuşma diline başarıyla uygulamış. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro türünde yazılmamıştır? A) Canavar (Faruk Nafiz Çamlıbel) B) Aziz İstanbul (Yahya Kemal Beyatlı) C) Hançer (Reşat Nuri Güntekin) D) Kösem Sultan (Tahsin Nahit) 10. Dönemi başlamıştır. Bu parçada tanıtılan sanatçı..Kızıl Elma B) Mehmet Akif Ersoy . Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Ahmet Haşim . yazdığı manzum hikâyelerde yoksul insanların yaşamını gerçekçi bir görüşle aktarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti topluluğunun amaçlarından biri değildir? A) Kamuya açık toplantılar düzenleyerek halkı. halkın sorunlarını dile getirmek D) Genç yetenekleri. sanatçıları bir araya getirmek. her ne demişsem görüp de söylemişim. Saf şiirin önemli temsilcileri arasında yer aldı. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Edebiyatı Döneminin özelliklerinden biri değildir? A) Toplum gerçeklerine değinen eserler verilmiştir. Faruk Nafiz Çamlıbel’e ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır? A) Dinle Neyden B) Çoban Çeşmesi C) Yıldız Yağmuru D) Han Duvarları 15.klasik tarz adı verilen anlayışla. yalın dil ve aruz ölçüsüyle şiirler yazdı. ‘‘1911’de Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisiyle .

10-3 F sığaya sahip bir kondansatör kaç V’luk potansiyel farkı altında 20J enerji depo edebilir? A) 50 C) 200 B) 100 D) 400 B) Paralel bağla.V 2 q D) V 10.nır. Aşağıdakilerden hangisinde noktasal yük çiftlerinin oluşturdukları elektrik alanın kuvvet çizgileri doğru gösterilmiştir? A) E Şekildeki devrenin eşdeğer sığası kaç C’dir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 5. siyel) ölçer. 4. kürelerin ortak potankq siyeli kaç r olur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 V 2. Voltmetre Paralel bağlanır. Sığası 10-11 F olan bir kürenin yarıçapı kaç cm’dir? (k=9. Akım ölçer. lanır. 33 . (potansiyel) ölçer. C) Seri bağlanır. Gerilim (potansiyel) ölçer. Bu grafiğe göre kürenin sığası hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) q. Akım ölçer. Gerilim Akım ölçer. Elektrik Yükü (C) 3q q = 8. 7.VA) B) WAB= q (VA .VA . Gerilim (potansiyel) ölçer. D) Paralel bağSeri bağlanır.VB) C) WAB= q (VA + VB) D) WAB= q . Basit bir elektrik devresinde bulunan devre elemanlarından ampermetre ve voltmetre ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Ampermetre A) Seri bağlanır.109 Nm2/C2) A) 1 B) 3 C) 6 D) 9 V B 6. Akım ölçer. Aşağıdaki sembollerden hangisi kondansatör sembolüdür? A) C) B) D) 11. +3q r +q 3r 8. nır.yük değişim grafiği görülmektedir.Seri bağlanır. Paralel bağlaGerilim (potan. E V +q A Şekildeki +q yükünü A noktasından B noktasına taşımak için yapılan iş (WAB) hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) WAB= q (VB .10 C 1 -9 B) E C) + E D) + E – 3. Aşağıdakilerden hangisi elektrik yükü birimidir? A) Joule C) Metre B) Coulomb D) Volt 4.2. OTURUM FİZİK – 6 1. 2C 2C 2C 6C + – Şekildeki iletken küreleri birleştiren tel üzerindeki anahtar kapatılırsa.109 Nm2/C2) A) 33 B) 44 C) 55 D) 66 Yukarıda yüklü bir kürenin potansiyel . VB – – + – + O 3m q = 10 C 2 -8 2m 2q q 0 V 2V 3V Elektrik Potansiyeli (V) Şekildeki yüklerin O noktasında oluşturdukları potansiyel kaç Volt’tur? (k=9. 9.V C) V q B) q.

Pil ve akümülatörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler. C) H sınıfı sürücü belgesi alabilir. B) B sınıfı sürücü belgesi alabilir. C) Akım şiddetini değiştirmek için kullanılır. Elektrik akımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II . D) Direnci ölçmek için kullanılır. elektrik alanı oluşturarak akım geçmesini sağlayan pil.Bir iletkende. Motorlu taşıt kullanabilmek için aşağıdaki belgelerden hangisine sahip olmak gereklidir? A) Lise diploması B) Sürücü belgesi C) Üniversite diploması D) Araç sahiplik belgesi 14. telden geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 1.II D) I . Motor çalışırken devreden geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 9 B) 6 C) 4 D) 3 20. hep aynı yönde akan akıma doğru akım denir. emk’leri 4 volt olan üç özdeş pil şekildeki gibi A-B ve C-D uçlarına bağlanıyor.5 B) 3 C) 9 D) 15 13. OTURUM 12.5 D) 6 D ε İç dirençleri önemsiz. B) Akım şiddetini ölçmek için kullanılır. Nicelik Sembol Birim Direnç 1 Potansiyel fark V 2 Güç 3 Watt ε= 30 V Emk’sı f = 30 V .III TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 1.III B) I . Ocaktan geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 2420 C) 110 B) 1210 D) 20 r=1 + – 16. 220 Voltluk elektrik kaynağına direnci 11 Ω olan bir elektrik ocağı bağlanıyor. Elektrik akım devrelerinde kullanılan reosta’nın görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır? A) Potansiyel farkı ölçmek için kullanılır. Direnci 10 ohm olan bir elektrik ütüsünden 8 amperlik akım geçmektedir. A-B uçları arasındaki potansiyelin (VAB).67 C) 3 B) 1.Bir iletkende.II . I. dinamo gibi araçlara üreteç denir. 2 ve 3 nolu yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirildiğinde tablo doğru olur? 1 A) B) C) D) R R V P 2 W V R V 3 P P P R 17. 15. D) A1-A2 sınıfı sürücü belgesi alabilir. Bir iletken telin herhangi bir kesitinden 1 dakikada 90 Coulombluk yük geçiyor. R = 20 i + – V= 30 Volt 18. Buna göre. Bu ütünün gücü kaç wattır? A) 800 C) 640 B) 720 D) 360 34 . Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi bulunanlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sürücü belgesi verilmez. Ω Yukarıdaki birim-sembol tablosuna göre 1. Sürücü adayları aşağıda verilenlerin hangisinden sağlık muayenesine tabi tutulmaz? A) Kulak-burun-boğaz hastalıkları B) Ruh ve sinir hastalıkları C) Diş hastalıkları D) İç hastalıkları ε C ε ε ε Şekildeki devreden geçen akım şiddeti (i) kaç amperdir? A) 0. A B 2. içdirenci 1 Ω olan bir akünün uçları arasına R=5 Ω’luk direnç ve zıt emk’sı f l = 6 V iç direnci 2 Ω olan motor şekildeki gibi bağlanmıştır. II. R=5 r' = 2 ε'= 6 V 19. C-D uçları arasındaV ki potansiyele (VCD) oranı AB VCD kaçtır? A) 2 3 B) 1 C) 3 2 D) 2 ε 3.2. III.

000 Araca Düşen Ölü Sayısı 41 36 17 12 15.Uygulama sınavı A) 1 .534 Ölü Sayısı 4. kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır. kazazedenin yakasını açmış.1 8.3 D) 3 . Trafik kazasını gören veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdür? I.078 90.2. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede de aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle olması gerekir? A) Bilincin kaybolması B) Reflekslerin kaybolması C) Dolaşımın durması ve kalp atımlarının alınamaması D) Solunumun durması ve göğüs hareketlerinin olmaması 9. Motorlu taşıt sürücü adayları aşağıda verilenleri hangi sıra ile başarılı bir şekilde tamamladıklarında sürücü belgesi almaya hak kazanırlar? 1.Yazılı sınav 2. kemerini gevşetmiş.1 .1 B) 2 .II C) II . Yayaların aşağıda verilen hangi özelliği bu kazaların sebeplerindendir? A) Kurallara uymaları B) Lise mezunu olmamaları C) Aceleci ve dikkatsiz olmaları D) Sürücü belgelerinin olmaması 12.613 100. yavaş akması B) Sızıntı şeklinde kanama olması C) Koyu kırmızı renkte kanın az basınçla devamlı akması D) Parlak açık kırmızı renkte kanın fışkırır tarzda akması 10. Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir? A) Önceden bilinmesi B) Doğal olaylardan olması C) Toplumsal düzeni koruması D) Önlemlere bağlı olarak azalması 5.058 6.2 . Aşağıdaki tabloda 2005 yılına ait bazı ülkelerdeki trafik kazalarına ilişkin veriler bulunmaktadır.III B) I .İlk yardım tedbirlerini almak II. bacaklarını 30 cm.640 6.525 5.III 7. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A) Kırık kontrolünün yapılması B) Kanamanın kontrol edilmesi C) Şok pozisyonunun verilmesi D) Hava yolu açıklığının sağlanması Buna göre. OTURUM 4. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasıdır? A) Park hâlindeki araçta yangın çıkması B) Yayanın banket dışında yürümesi C) Motosikletle yolcu taşınması D) Aracın yayaya çarpması 14.Araçları kaza yerinden çekmek A) I . Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesi alacaklarda aranan şartlardandır? A) Hükümlü olmamak B) Lise mezunu olmak C) Meslek sahibi olmak D) Askerlik yapmış olmak 13.III D) I .3 C) 2 . Kara yolunda her yıl araçların çarpması sonucu binlerce yaya yaralanıyor veya hayatını kaybediyor. Kaza Sayısı (Yaralanmalı) 83. İlk yardım yapacak olan kişi.2 . ? Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1.Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek III. İlk yardımcı yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A) Şokun engellenmesi B) Kanamanın durdurulması C) Zihinsel aktivitenin korunması D) Sindirim işlevinin rahat olması Ülke Türkiye Polonya Fransa Almanya 11.Kurs eğitimi 3.3 .788 51. trafikteki araç sayısı ile oranlandığında en fazla ölüm hangi ülkede meydana gelmektedir? A) Almanya C) Fransa B) Polonya D) Türkiye 16. Kapalı yaralarda uygulanan soğuk uygulamanın amacı nedir? A) Vücut sıcaklığını düşürmek B) Enfeksiyon oluşumunu engellemek C) Kan damarlarının büzülmesini sağlamak D) Kan damarlarının genişlemesini sağlamak 35 .220 354. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamalarına ait bir özelliktir? A) Yayılarak.II . Trafik kazalarında olay yerine ışıklı işaret veya yansıtıcı koymanın amacı nedir? A) Yaralılarda oluşan kırık kemikleri sabitlemek B) Diğer sürücülerin dikkatini çekerek uyarmak C) Çok sayıda yaralının olduğunu bildirmek D) Yaralılardaki dış kanamayı durdurmak 6.

gördüğü ve incelediği yerlerden edindiği bilgi. yy. Bir yazarın yazdığı.III B) I . gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa anlatıdır? A) Roman C) Masal B) Hatıra D) Öykü 10. yy.II . Bir masal metni içerisinde aşağıdaki türlerin hangisine rastlanmaz? A) Efsane C) Fıkra B) Semai D) Dua 19. ‘‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’’ adlı romanın yazarı.Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir? A) I . D) Çok belirgin giriş. B) 18. Masallarda olaylar önemlerine göre sıralanarak aktarılırken aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz? A) ‘‘-miş’’li geçmiş zaman B) Şimdiki zaman C) Geniş zamanın rivayeti D) Gelecek zaman 2.II .2. Aşağıdakilerden hangisi Çehov tarzı hikâyelerin özelliklerinden biridir? A) Olay örgüsünün önemi azaltılmıştır. OTURUM 17. 20. B) Okuyucunun hayal gücüne fazla bir şey bırakılmaz. görgü ve izlenimleri yansıtan yazıya ne ad verilir? A) Fabl B) Halk hikâyesi C) Gezi yazısı D) Deneme 3.Çıkık bölge askıya alınarak hastaneye ulaştırılmalı A) Yalnız I C) I . aşağıdakilerden hangisidir? A) Sait Faik Abasıyanık B) Halide Edip Adıvar C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Peyami Safa 36 . Çıkık vakalarında ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? I. Aşağıdakilerden hangisi. C) Okuyucunun merak duygusu sürekli canlı tutulur. Aşağıdakilerden hangisi kahramanlık hikâyesidir? A) Âşık Garip B) Tahir ile Zühre C) Kerem ile Aslı D) Köroğlu 11. Fabllerin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sorunları tartışıp bir sonuca ulaşmak B) Bilim-teknik konularını açıklamak C) Karşıt görüşleri birleştirmek D) Ahlak dersi vermek 5.’’demiş.III 12. bütünüyle hayal ürünü.III DİL ve ANLATIM – 7 1.Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli II.III B) I .” Bu metnin türü. I. D) 20. La Fontaine’den çeviri yaparak fabl türünün Türk edebiyatındaki başarılı örneklerini ortaya koymuştur? A) Orhan Veli Kanık B) Ferit Edgü C) Mehmet Kaplan D) Memduh Şevket Esendal 6. Aşağıdaki türlerden hangisi.Çıkık eklem yerine oturtulmalı III.III D) I .II D) I . nesirle söylenmiş. C) 19. Bir kimsenin yaşam öyküsünü kendisinin yazmasıyla oluşan eserlere ne ad verilir? A) Anı C) Monografi B) Otobiyografi D) Biyografi 7. Tilki.Merkezi sinir sistemi üzerine uyuşturucu etki II.II C) II . aşağıdakilerden hangisidir? 8.Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması III. Batı’da masallar üzerine ilk sistemli araştırmalar kaçıncı yüzyılda başlamıştır? A) 17. yy. 18. Egzoz gazı zehirlenmelerinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A) Tansiyon yükselmesi B) Kandaki oksijen miktarının artması C) Kanın oksijen taşımasının engellenmesi D) Kana karbonmonoksit girişinin engellenmesi A) Yaşam öyküsü B) Fabl C) Eleştiri D) Hatıra 4. yy. ‘‘Nasıl kokuyor bu saray?’’ Tilki özür dilemiş: ‘‘Üzerinize afiyet nezleyim. gelişme ve sonuç bölümleri içerir. Sağlık kuruluşuna naklinin acil yardım ekibi ile yapılması zorunlu olan kırık vakaları aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayağında kırık olanlar B) Omurgasında kırık olanlar C) Çene ve yüzünde kırık olanlar D) Kaburga ve göğüs kemiğinde kırık olanlar 9. tam bunu düşünürken kral sormuş: ‘‘Sen söyle bakalım.

6 - 16. _ fof i_ x i = 4x . Batı edebiyatında. B) Erdeme ve ahlaka üstün değer verilir. f _ 3x . C) Eser baştan sona kadar ciddi bir hava içinde geçer. f _ 2 i değeri kaçtır? A) .5 olduğuna göre.# 6 - D) R .12 göre. çoklukla halktan insanlardır. D) Seyircide acıma ve korku duyguları uyandırarak ruhu tutkulardan kurtarma amacı hedeflenir.1 i_ 2 i kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 19. B) Meddah denilen tek bir oyuncu tarafından oynanır. Aşağıdakilerden hangisi çift fonksiyondur? A) f _ x i = x + sin x B) h _ x i = x + x 4 3 3 2 C) g _ x i = 3x + 2x D) s _ x i = x + cos x 6. Joyce B) Tolstoy C) Dostoyevski D) Moliere 4. R $ R ’ye f ve g fonksiyonları -1 için. D) Dekor olarak yeni dünya adı verilen bir paravana ile bir tezgâh ya da birkaç iskemle kullanılır.2. bir davranış biçiminin ya da belli bir özelliğin roman boyunca sürekli biçimde yinelenmesidir.’’ ilkesinden hareket eder. C) Dinleyicilerin toplandığı yerlerde yüksekçe bir yere çıkılarak sergilenir. f _ x i ’in kuralı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 1 . destan ve halk hikâyelerinin yeniden canlandırılması 5. f _ x i = 3x . C) Farklı anlatım tekniklerine aynı metin içinde yer verilebilir.3 18.( 3 2 2 C) R . f _ x i = 2 ise f _ 2x i ’in f _ x i cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? x-1 A) 2f _ x i 2 f _ xi C) 2 2 D) 4f _ x i 2 B) f _ x i 2 37 . f fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? -1 20. aşağıdakilerden hangisidir? A) Montaj B) Bilinç akımı C) Leitmotiv D) Görece zaman anlayışı 2. Aşağıdakilerden hangisi postmodernist romanların genel özelliklerinden biri değildir? A) ‘‘Sanat şahsi ve muhteremdir.3 olduğuna göre. jest ve mimiklere dayanır. Aşağıdakilerden hangisi. Toplumun gülünç ve aksak yanlarını gösteren komedyalara ne ad verilir? A) Karakter komedyası B) Töre komedyası C) Entrika komedyası D) Yergi komedyası 3. D) Çok seslilik ve çoğulculuk önem kazanmıştır. Epik tiyatronun temel amacı. MATEMATİK – 7 1. A) R .1 B) 3 C) 7 D)11 14.2x C) 2x + 1 B) 3 . B) Romanın uydurma ve kurmaca olduğunun altını çizer. yazdığı tiyatrolarla ün yapmıştır? A) J.7 i = 4x . aşağıdakilerden hangisidir? A) Seyirciyi sahneye yabancılaştırmak B) Kalıplaşmış gerçekleri savunmak C) Tabiatı anlatmak D) İnsanları güldürmek 15.5 olduğuna 2x . Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının edebiyatımıza getirdiği yeniliklerden biri değildir? A) Yerli konulara önem verilmesi B) Sanatın bir tür oyun olarak görülmesi C) Romanlarda her kesimden halkın anlatılması D) Sözlü gelenek ürünü olan masal.( 5 2 3 B) R . Aşağıdakilerden hangisi tragedyanın özelliklerinden biri değildir? A) Kişiler. g _ 4 i = 2 ve f _ 3 i = 4 ise _ fog .2x D) 2x . ses taklidi.# . OTURUM 13. 17. Aşağıdakilerden hangisi meddah tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir? A) Hareketten çok. Bu parçada tanıtılan çağdaş Batı romanı anlatım tekniği. Batı romanında sık başvurulan bu anlatım tekniği bir alıntının.

x ! 3 ise 18.5 x H 5 ise f_ xi = * 2 2x + 3 x 1 5 ise f _ . .1 x " -1 lim A) . xH3 \ Z x 1-2 ] . lim 2 x değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? x"3 1 B) y A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 2 0 2 x 16.2x .5.7. f _ x i =. x 1-2 ] 5. f _ x i =.9 D) . f: R $ R.k + 1 fonksiyonu x-5 sabit fonksiyon olduğuna göre.2 G x 1 3 ] . x .7x .8 değeri kaçtır? x+1 x ".2x + 1. x 1-2 ] C) f _ x i = [ . lim x + 5 . D) f _ x i = [ . fonksiyonunun parçalı fonksiyon biçiminde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Z .8 B) . + . xH3 \ Z .1 2 D) 5 x"3 2 2 9.4x . xH3 \ C) y 2 -2 0 x 2x .3 B) 1 C) 2 D) 6 38 . f _ x i = 2x .5 3 3 C) 2 3 B) . y 4 3 y=f(x) 2 1 2 3 6 x 12.3 .27 .7 2 Yukarıda grafiği verilen fonksiyon hangi x değeri için sürekli değildir? A) .4 D) 8 19.2x + 1.8 C) 4 B) . lim x . xH3 \ Z 5. a kaçtır? A) 3 B) 9 C) 18 D) 30 3 A) . k kaçtır? A) .43 C) 43 B) 33 D) 63 15.5. x = 3 ise fonksiyonu R’de sürekli olduğuna göre. .2x.x + 5x değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) . 3x .x .1 A) . lim x . -2 G x 1 3 A) f _ x i = [ ] 2 x .2 G x 1 3 ] 2x + 1.5 i + f _ 5 i kaçtır? A) . f _ x i = * x . OTURUM 14.10 C) .3 5 2 D) 3 -3 -2 0 13.3 a . lim sin 2x değeri aşağıdakilercos x x" r den hangisine eşittir? A) .5 C) 8 B) .5 2 C) 0 B) . f: R $ R. x 1-2 ] B) f _ x i = [ 2x + 5. x + 2 . .1 17.1 B) 0 C) 2 D) 3 2 2 0 2 x 8. cos _ 3x + 1 i değeri kaçtır? 2x .2 G x 1 3 ] 2x. fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) y 2.2 .5 değeri kaçtır? x"1 2 x .1 D) 11 10. lim d x + 2 n değeri aşağıdax"3 x + 1 kilerden hangisine eşittir? D) y A) 1 B) 2 C) e 2 D) e 4 2 0 x 11.1.5. x .

II C) II . Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde doğrudan kullanabildikleri enerji çeşidine ne denir? A) Işık enerjisi B) Isı enerjisi C) ATP enerjisi D) Nükleer enerji 7.Karbondioksit IV.2. yukarıdakilerden hangilerini okside ederek oluştururlar? A) I .III D) I . Pürivik asidin oksijenli ortamda CO 2 ve H 2 O\ya kadar parçalanması ökaryotik bir hücrenin hangi kısmında gerçekleşir? A) Kloroplastta B) Sitoplazmada C) Mitokondride D) Endoplazmik retikulumda 2. Aşağıdakilerden hangisi endotermik reaksiyon değildir? A) Hareket.III .Amonyak II.V C) II . Kas hücrelerinin enerji elde etmek için maddeleri kullanım sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Kreatin fosfat " ATP " Glikoz " Glikojen B) ATP " Glikoz " Kreatin fosfat " Glikojen C) Glikojen " Glikoz " Kreatin fosfat " ATP D) ATP " Kreatin fosfat " Glikoz " Glikojen 11.5C’lu şeker II. 4 A D) 7.Fosfat grubu Bir nükleotidin yapısında yukarıdakilerden hangileri bulunur? A) I .Laktik asit Kemosentetik ototrof canlılar. ışık enerjisi ile ATP sentezlenmesine ne denir? A) Fotofosforilasyon B) Oksidatif fosforilasyon C) Karbon tutma reaksiyonları D) Substrat düzeyinde fosforilasyon 3. OTURUM 20.4.1. .IV .II . organik besin sentezi için gerekli olan kimyasal enerjiyi.V B) I . kloroplast içerisinde bulunmaz? A) Siyanobakteri B) Yeşil bitki C) Öglena D) Alg 12.Demir V. elektronların enerji düzeyi aşağıdakilerin hangisinde en yüksektir? A) Oksijende B) Sitokrom c’de C) Sitokrom a’da D) Koenzim Q’da 9.III B) I .Azotlu organik baz III. Fotosentezin ışık reaksiyonlarında.3.III D) Etil alkol 39 .. I. x .Nitrit III. f _ x i = 4 . Hem fotosentezde hem de oksijenli solunumda görev alan ETS molekülü hangisidir? A) Sitokrom C) Oksijen B) Plastokinon D) Klorofil 14.III .1 .5 A B) 7. 4 A C) 73. Oksijenli solunum sonucunda aşağıdakilerden hangisinin miktarında artış olur? A) Oksijen B) Karbondioksit C) Enzim D) Glikoz 5. I. ATP’nin hidrolizi ile ne elde edilir? A) Deoksiriboz şeker B) Guanin bazı C) Enerji D) Su 13. Pürivik asitten etil alkolün oluştuğu reaksiyonda aşağıdaki moleküllerden hangisi açığa çıkmaz? A) CO 2 C) ATP B) NAD + 10. Oksijenli solunumun krebs çemberi ve elektron taşıma sisteminde. kasılma B) Oksijenli solunum C) Aktif taşıma D) Sinirsel iletim 8.IV D) II . Hücrede. Işık enerjisi ile fotosentezde suyun iyonize olarak ayrılmasına ne denir? A) Fotofosforilasyon B) Fosforilasyan C) Glikoliz D) Fotoliz 15. fonksiyonunun sürekli olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? A) 7.II . 5 A 6.V BİYOLOJİ – 7 1. Aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızını etkileyen genetik faktörlerden biri değildir? A) Klorofil miktarı B) Stoma sayısı C) CO 2 yoğunluğu D) Sitoplazmanın su miktarı 4. Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde klorofil.

her şeyi yaratan ve hükmeden yüce bir varlıktır. İshak 9. aşağıdaki dinlerin hangisinde görülmektedir? A) İslam. Yahudilik. 50 nükleotidli bir DNA zincirinde 10 tane A nükleotidi varsa. Hristiyanlık B) İslam. C) Kudüsteki Ağlama Duvarı. 40 . • Farklı bir çok İncil’in içerisinden dört tanesi sahih olarak seçilmiştir. günümüzde Yahudiler için zorunlu bir ibadettir. B) Yahudilere göre Tanrı. – 2 1. İsa. İsa. Aşağıdaki incillerden hangileri “Sinoptik İnciller” arasında yer almaz? A) Matta C) Luka B) Markos D) Yuhanna 20. B) Süleyman Mabedi’nin yıkılmasının ardından sembolik hâle gelmiştir. TAR. D) DNA’nın çift ipliği tek ipliğe dönüşür. Yahudilikte hac ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hac ibadeti. D) Hz. Tek Tanrı inancı. D) Yılda üç defa (üç bayramda) yapılması emderilmektedir. ölümünün ardından üçüncü gün dirilmiştir. DNA’daki genetik bilgiye uygun olarak RNA aracılığı ile protein sentezlenmesi olayına ne ad verilir? A) Sentral dogma B) Replikasyon C) Transkripsiyon D) Translasyon 3. RNA’nın hücredeki asıl görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Oksijenli solunum B) Protein sentezi C) Boşaltım D) Sindirim KARŞILAŞ.2. Yahudi hacılarının ibadet yeridir. İsa. İslam dininde yeme . DİN. Yahudilik. aşağıdaki dinlerden hangisi ile daha çok benzerlik gösterir? A) Hristiyanlık B) Hinduizm C) Yahudilik D) Budizm 4. Hristiyan inanç sistemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hz. DNA’nın kendini yarı korunumlu eşlemesi sonucu ne oluşur? A) DNA’daki şifrelerde değişiklik olur. Hristiyanlık 17. B) Hz. B) İki özdeş DNA molekülü ortaya çıkar. İstanbul C) MS 325. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi Yahudilerin Tanrı inancını doğru olarak yansıtmaz? A) Yahudilere göre Tanrı. İsa. Hristiyanlığın temel inanç esaslarının belirlendiği bu toplantının (Konsül) yeri ve zamanı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) MS 125. Efes 5. 10. tek tanrıyı temsil eden üç unsurdan oluşur. en belirgin şekilde. İbrahim B) Hz. Baba’nın sağında oturmaktadır. Aşağıda isimleri verilen dinlerin hangisinde peygamber inancı vardır? A) Budizm C) Zerdüştlük B) Hinduizm D) Şamanizm 18. C) Hz. İznik D) MS 728. Yahudilere göre Yazılı Kutsal Kitab’ın tefsiri kabul edilen sözlü kutsal kitapların adları nelerdir? A) Tevrat ve Tora B) Tanah ve Eski Ahit C) Nevim ve Ketuvim D) Talmud ve Mişna 19. Bakire Meryem ve Kutsal Ruh’tan doğmuştur. 8. Hristiyanlık D) İslam. Yakub D) Hz. Vatikan B) MS 652. • Bizans İmparatoru Konstantin tarafından düzenlenmiştir. Yahudilik C) Yahudilik. Hristiyanlara gönderilmiş bir peygamberdir.içmeden ve cinsellikten uzak durarak tutulan oruç ibadeti. • İsa’nın tanrılığını savunanların görüşleri kabul edilmiştir. Nuh C) Hz. D) Yahudiler Tanrı’ya Ha-şem ve Adonay diye seslenirler. bu DNA zincirinde toplam kaç hidrojen bağı vardır? A) 25 B) 50 C) 65 D) 75 6. C) DNA’dan RNA’ya aktarılan bilgi farklılaşır. DNA’daki genetik bilgiye uygun olarak sentezlenen mRNA’daki üçlü baz dizisine ne denir? A) Kodon C) Ribozom B) Antikodon D) Aminoasit 7. OTURUM 16. Hristiyanlık ve İslam dini hangi peygamberin dinî geleneğinin temsilcisidir? A) Hz. 2. C) Yahudilere göre “Elohim” ve “Yahova” Tanrı’nın özel isimlerinin başında gelir.

Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. 20. B) Her iki mabette de din adamları olmadan ibadet edilemez. D) Peygamberler Allah’ın seçilmiş kullarıdır. 1962 .’’ (A’râf suresi. ‘‘Rabb’imin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. İsa’nın öldükten sonra dirilişi anısına kutlanan bayram.Sihizm D) Buda’nın aydınlandığı gün Budizm 2. C) Her iki mabede de başı açık olarak girilmez. Hac ibadeti için Kudüs’e giden.Hristiyanlık C) Nanak’ın doğum günü .Manastır B) Paguda . Yahudilerin ibadet yeri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Katedral . Hristiyanlıkta Hz.İsmet C) Emanet . B) Her müslümanın bütün peygamberlere iman etmesi farzdır. Kendilerini çoğunlukla “Mesih İnanlıları” bazen de “Müjdeciler” olarak tanıtan ve ülkemizde misyonerlik çalışmaları ile gündeme gelen Hristiyan grup aşağıdakilerden hangisidir? A) Yahova Şahitleri B) Evanjelik Hristiyanlar C) Adventist Hristiyanlar D) Mormonlar (Mormon Hristiyanları) 3. OTURUM 11. Müslümanlar ve Yahudilerin ibadet yerleri (mabetler) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Her iki mabette de resim ve heykel bulunmaz. Hristiyan dünyasında hâkimiyet kurmak gayesiyle hac ibadeti ile ilgili hangi kararı ilan etmiştir? A) Kudüs’ün hac merkezi olduğu B) Roma kentinin hac merkezi olduğu C) Hac ibadetinin zorunluluğunun askıya alındığı D) Hac ibadetinin her yıl aynı tarihte yapılmasının gerektiği 17. Yahudilik ve Hristiyanlık karışımı bir dinî hareket olarak Charles Taze Russel tarafından kurulan mesihçi ve misyoner karakterli dinî hareketin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Babtistler B) Yahova Şahitleri C) Evanjelik Hristiyanları D) Adventistler 12. “Dinler Arası Diyalog” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bir dinin mensuplarının kendi doğrularını başka dinlerin mensuplarına kabul ettirme çabası B) Farklı dinden insanların bir araya gelerek bilgi alışverişi yapmaları C) Farklı dinlerin yaşanan sorunlara birlikte çözüm arama çabası D) Başka dinlerden olanlara kişinin kendi dinini doğru bir biçimde tanıtması KELAM – 2 1. 68) Yukarıdaki ayette peygamberlerin ortak niteliklerinden hangi ikisine vurgu yapılmıştır? A) Emanet . Paskalya Bayramından önceki kırk gün oruç tutan. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Yom Kippur’un anlamı ve hangi dinin kutsal günü olduğu doğru olarak verilmiştir? A) Kefaret günü . Aşağıdakilerden hangisi nübüvvet kavramıyla doğrudan ilgili değildir? A) Haber verme B) Peygamberlik C) Risalet D) Doğruyu tasdik etme 13.1965 yılları arasında yaptıkları bir toplantıda dinler arası diyalogun gerekli olduğunu kararlaştıran Hristiyan mezhebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ortodokslar B) Protestanlar C) Yahova Şehitleri D) Katolikler 15.Tebliğ B) Sıdk .Fetanet D) İsmet .2. D) Her iki mabette de mihrab vardır.Fetanet 41 . İslam inancına göre peygamberlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gönderilen her peygamber gönderildiği toplumun dili ile tebliğini yapmıştır.Hakedeş D) Sinagog .Havra 19.Stupa C) Aron . aşağıdakilerden hangisidir? A) Noel C) Fısıh B) Paskalya D) Roş Haşona 18. 14. Katolik Kilisesi. haftalık ibadetlerini topluca yerine getiren bir kişinin hangi dinin mensubu olduğu söylenebilir? A) Yahudilik B) Budistlik C) Hristiyanlık D) Hinduizm 16.Yahudilik B) Son yağlama . C) Kur’an-ı Kerim’de bütün peygamberlerin isimleri açıkça zikredilmiştir.

Allah’ın koyduğu biyolojik. ‘‘Aziz’’ ve ‘‘Alim’’ olarak adlandırdıkları yüce bir tanrıya inanıyorlardı. zamanı gelince bu takdire uygun olarak meydana gelmesi’’ olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Halk C) Kader B) Kaza D) Tekvin 42 . enerji.’’ (Âl-i İmrân suresi. Zebur ve İncil 14. nübüvveti ve ahireti inkâr eden akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Deizm C) Ateizm B) Politeizm D) Agnostisizm 12. Kitab-ı Mukaddes’te yer alan “Kutsal Kitaplar”ın tamamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? A) İncil ve Tevrat B) Tevrat ve Zebur C) Zebur ve İncil D) Tevrat. ona güven duyanları sever. Tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte onun ilim ve irade gibi sıfatlarını reddeden. Hayır ve şer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam inancına göre yanlıştır? A) Allah hayrı mükâfatlandıracak. yaratılanlar arasında bir uyum gözetmesi D) Allah’ın. “Şimdi oku kitabını. toplumların gelecekte neler yaşacağını önceden belirlemesi 13.14) Ayette kitaptan kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kader defteri B) Kur’an-ı Kerim C) Amel defteri D) Kaza defteri 15. bugün kendi hesabını kendin görecek durumdasın.2. Yukarıda bazı görüşleri verilen akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Pozitivizm B) Agnostisizm C) Gnostisizm D) Deizm 8. çalışkanlığı ve tedbirli davranmayı ilke edinmesi C) Allah’ın tüm evreni bir ölçü ve düzen içinde yaratması.Bir konuda karar verince (artık) Allah’a güven.” (İsrâ suresi. hikmet ve inayetini kabul etmeyen. vahyi.. 49) Bu ayette ‘‘bir ölçüye göre’’ ifadesi ‘‘kader’’ kavramıyla ifade edilmiştir. OTURUM 4. onları kabirlerinden çıkararak hayata döndürmesi” anlamına gelen kavram hangisidir? A) Mahşer C) Mizan B) Ba’s D) Sûr 10. canlılık. ‘‘. bilinçlilik. şerri ise cezalandıracaktır. Mucizenin asıl amacı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) İnanmayanlara Allah’ın kudretini ve büyüklüğünü göstermek B) Peygamberlerin. fizikî ve sosyal kanunlara göre hareket etmektedir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İslam öncesi. C) İnsanın hayır ve şerri işlemekte sorumluluğu yoktur. D) Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır. İslam’a göre her şey. 16. ruhunda var olan üstün bir idrak ile yükselerek Tanrı ile bir olabilir.’’ (Kamer suresi. Zira Allah. kıyamet gününde ölüleri yeniden diriltmesi. ‘‘Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerin. onun evrendeki fiilini. nimet. • İnsan. Buna göre ayetteki kader kavramı nasıl açıklanabilir? A) Allah’ın insanı iyiye ve doğruya yönelten emirler. ruh D) Sorumluluk. hangi seçenekte verilmiştir? A) Nasip. 6. İslam literatüründe ‘‘Allah’ın ahiret hayatını başlatmak üzere.159) Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi ön plana çıkmaktadır? A) Sabır C) Takva B) Tevekkül D) Kader 5. nübüvvet davasını ispat ve doğrulamak C) Doğa kanunlarının Allah’ın izniyle iptal edilebileceğini ispat etmek D) Peygamberin üstün ahlakı ile diğer insanlara örnek olduğunu göstermek 9. putları ilah olarak kabul ediyorlardı. Mekke’li müşrikler hakkında söylenemez? A) ‘‘Allah’’. zihinsel rahatlık. ‘‘Rızık’’ kavramının sözlükte taşıdığı anlamlar. • Görünenin ötesinde görünmeyen bir gerçeklik vardır. C) Yüce bir tanrıya inanıyor ve onu Kâbe’nin Rabb’i olarak kabul ediyorlardı. D) Allah inancını kabul etmiyorlar. afiyet. sağ-salim olma C) Hayat. yasaklar koyması B) İnsanın sorumluluklarını yerine getirmesi. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu bu kanunlara verilen isimdir? A) Hukukullah B) Kelamullah C) Fazlullah D) Sünnetullah 11. B) İnsanın hayrı tercih etmesi ya da şerre yönelmesi kendi elindedir. • Gerçeğin bilgisine ancak keşif ve ilham ile ulaşılabilir. duyarlı davranma 7. B) Kendilerini Allah’a yaklaştıracağına ve onun katında şefaatçi olacağına inandıkları putlara tapıyorlardı. ‘‘Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. pay. canlının faydalandığı şey B) Sağlık..

Peygamber. Aşağıdakilerden hangisi kelamcılık yönüyle ön plana çıkan ilim adamlarındandır? A) İzmirli İsmail Hakkı B) Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır C) Erzurumlu İbrahim Hakkı D) Bursalı İsmail Hakkı 4.2x + y + 4 = 0 2 2 2 y =1 D) x + 64 36 2 43 . Denklemi 4x . x 64 36 odakları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 6 B) 8 C) 12 D) 20 2 2 7.0) A x B'(0.4 2 19. B) Tanrı ve evren hakkında mutlak gerçek bilinemez. • Duyularla algılanamayan ve deneyle ispat edilemeyen bilgiler reddedilir.3x .0) 0 F(12.4 = 0 B) 2x . D) Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu tartışmak anlamsızdır.8 = 0 2 2 Yukarıda grafiği verilen elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x + 144 25 2 y =1 B) x + 144 169 2 y =1 C) x + 169 144 2 y =1 D) x + 169 25 2 2 2 2 y = 1 hiperbolünün 3. Asimptotlarından biri y = 4x olan ve A _ 2. varlığın ve âlemin ilk sebebidir.2 i noktasından çizilen teğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + y . Agnostisizm’in temel ilkesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Mutlak hakikat aşkındır ve bütün evrenin iç ve özsel varlığıdır.5) A' F'(-12.7 = 0 D) 3y . x = 8 cos i. 9x + 16y = 576 elipsinin büyük eksen uzunluğu kaç birimdir? A) 8 B) 9 C) 16 D) 18 2 2 6.-5) 18. • Fikren gelişen insanların bilimden başka bir şeye bağlanamayacağı ileri sürülür. • Fransız filozof Auguste Comte ile ortaya çıkan bir akımdır. Hz. 4x + 3y = 16 elipsinin üzerindeki A _ .y + 4 = 0 C) 2x + y + 4 = 0 D) .2x . sahabilerin karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek için içtihatta bulunmalarını olumlu karşılamıştır. C) Tanrı. Yukarıda bazı görüşleri verilen felsefî akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Deizm B) Agnostisizm C) Gnostisizm D) Pozitivizm 2.2. y = 6 sin i parametrik denklemleri ile verilen elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x + 36 64 2 y =1 B) x + 100 36 2 y =1 C) x + 100 64 2 2 2 20. 4 i noktasından geçen hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x 12 9 2 y =1 B) x 3 12 2 y =1 C) x 3 48 2 y =1 D) x 9 64 2 2 2 2 8. . OTURUM 17. 2 i noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3y + 2x . y B(0. 4 i noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) y = x+2 y = 2x + 4 y = x-2 y = 2x .1 = 0 C) 2y . Peygamberin bu tür onayları aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirilir? A) Kavlî Sünnet B) Fiili Sünnet C) Takrirî Sünnet D) Müekked Sünnet 5. Hz.4 = 0 B) 2y + 3x . insanlığın ilk dönemlerine ait bir olgu sayar. ANALİTİK GEOMETRİ – 2 1.3y = 24 olan hiperbolüne üzerindeki A _ 3. y = 8x parabolüne üzerindeki A _ 2.1. • Din inancını.

Kuteybe b.m.2. Abbasiler Döneminde ise Arap ordularında görev yapmaya başlamışlardır. Emeviler Döneminde Müslüman Arap ordularıyla savaşırlarken.4. .6z . Aşağıdaki noktalardan hangisi x . 3 i. .2z . . . 1 + m i .3i noktaları veriliyor. m kaçtır? 2. 1 i ve B _ .11 i 2 19. Merkezi _ 2. . 5 n 15 15 5 y-2 d 2: x .2 i vektörüne dik olan düzlemin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + y + z . . mx + _ m + 1 i y + z .3z . m. .0) olan parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y = .4 5 .16x C) y = 2x 2 2 B) y = .4 = 0 B) 2x . Uzayda A _ 1. 3 5 n 15 15 5 B) d 5 . Emevi halifesi Abdülmelik Döneminin Doğu İlleri Genel Valisi olan Haccac.1. y = 2x + 1 doğrusu y = 4ax parabolüne teğet olduğuna göre. d 1: x + 1 = m y-1 = z+1. .1 = 0 düzlemi 2x + 4y + _ m + 1 i z + 2 = 0 düzlemine paralel olduğuna göre.y . 3. . 6 i noktasının orjine uzaklığı kaç birimdir? A) 6 B) 7 C) 9 D) 11 2.2. Maveraünnehir Bölgesi’ndeki Türklerin çoğunluğu aşağıdaki Abbasi halifelerinden hangisinin döneminde Müslüman olmuşlardır? A) Harun Reşid B) Mutasım C) Mutemed D) Muktedi A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 14. 3. 5 n 30 15 3 C) d 2 5 . 3 i D) _ 7. yarıçapı 4 birim olan kürenin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) x + y + z .4 = 0 2 2 2 16.1 = y + 2 = z + 1 doğrusu 2 3 4 üzerindedir? A) _ 1.5 . .1 = 0 15. AB ’nün uzunluğu kaç birimdir? A) 9 C) 8 B) D) 65 5 1. 2 i ve B = _ 1. 7.2. b = _ 2 . . A = _ 1. 5 n 15 15 3 D) d 5 . OTURUM 20.3z + 14 = 0 C) x + y + z .2 = 0 D) x + y + z + 2x .1. Bu değişikliğin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur? A) Devlet yönetim anlayışının değişmesi B) Abbasi halifelerinin Türklerle yakın ilişkiler kurması C) Irkçı ve saldırgan siyaset uygulamasının bırakılması D) Mevali anlayışının devam etmesi 11. . 1 i noktasın- dan geçen B = _ 2. 2. 2. a = _ 1.1 i C) _ 5.4 5 . . 2 i vektörleri birbirine dik olduğuna göre.2 = 0 C) 2x + y + 2z + 6 = 0 D) x + 2y .z .2 5 . 3 5 18. A _ 4. Müslim’i 705 yılında aşağıdaki yerlerden hangisine vali olarak atamıştır? A) Mısır B) Balkanlar C) Horasan D) Kuzey Afrika 3. Doğrultmanı x = 4 ve köşesi O(0. 4. 7 i B) _ 3. A = _ 2. A _ 2. Türkler. ..9.8x D) y = 4x 2 2 İSLAM TARİHİ – 2 17. a aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2 12.1. m kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 44 .4x + 2y .2 i vektörleri arasındaki açının kosinüs değeri aşağıdakilerden hangisidir? 1 A) 3 14 C) 3 14 B) D) 1 14 4 14 B) 2 x + y + z + 4x + y . 5 i vektörü ile aynı yönlü birim vektör aşağıdakilerden hangisidir? A) d 2 5 . m + n kaçtır? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 13.3. 2.y + 3z + 4 = 0 2 2 2 2 2 2 2 2 10. .2x + y .2 = = z+3 n 10 4 doğruları paralel olduğuna göre.

Masallarda Kaf Dağı olarak geçen Kopet Dağı.Şam C) Mekke . Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ). aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) İstanbul . I. OTURUM 4.Cizye II.Ganimetin beşte biri Yukarıda verilen devletin gelir kalemlerinden hangileri Hz. Balkanların diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mezopotamya B) Kafkaslar C) Endülüs D) Rumeli 9. aşağıdaki ülkelerden hangisinin başkentidir? A) Tunus B) Türkmenistan C) Bulgaristan D) Arnavutluk 14. Muhammed Döneminde uygulama alanına konulmuştur? A) Yalnız I C) I . aşağıdaki devletlerden hangileri arasında meydana gelmiştir? A) Osmanlı . Aşağıdaki Büyük Selçuklu hükümdarlarından hangisi 1055 yılında hilafet merkezi Bağdat’a girerek Büveyhoğullarının halife ve Abbasiler üzerindeki baskısına son vermiştir? A) Alp Arslan B) Tuğrul Bey C) Melikşah D) Mehmet Tapar 5.III B) I .Bizans B) Timur . Hindistan’da İslam dininin yerleşmesinde ve yayılmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin bir etkisi yoktur? A) Babür Devleti B) Gazne Devleti C) Altın Orda Devleti D) Delhi Türk Sultanlıkları 8.Kudüs D) Mekke .Edirne B) İstanbul . Tunus. aşağıdaki devletlerin hangisi döneminde gerçekleşmiştir? A) Büyük Selçuklu Devleti B) Karahanlı Devleti C) Abbasi Devleti D) Eyyubi Devleti 15. aşağıdakilerden hangisidir? A) Cebriye C) Caferiye B) Mutezile D) Selefiye 16. aşağıdakilerden hangisidir? A) Muhammed İkbal B) Yusuf bin Tafşin C) Hoca Ahmet Yesevi D) Şeyh Nasıruttin Mahmut 6. Dandanakan Savaşı. Aşağıdakilerden hangisi İslam mimarisinin ürünlerinden biri olan ‘‘Hastane’’ için kullanılan isimlerden biri değildir? A) Bimarhane B) Ribat C) Darulafiye D) Darussıhha 11. Kur’an-ı Kerim ayetlerinden anlamı kapalı ya da anlaşılması güç olanları yorum yoluyla anlaşılabilir hâle getirmek.Babür C) Büyük Selçuklu .II . Ahiliğin kurucusu sayılan ve Ahi Evran olarak da tanınan kişi. aşağıdaki dinî bilimlerden hangisinin amaçları arasındadır? A) Tefsir C) Fıkıh B) Kelam D) Hadis 18.II D) I . hangi yıl bağımsız Filistin Devleti’nin kuruluşunu ilan etmiştir? A) 1948 C) 1988 B) 1980 D) 1991 19. Aşağıdakilerden hangisi Bektaşî ayinidir? A) Yoga C) Semah B) Semâ D) Paskalya 45 . Anadolu Selçuklularının başkentlerini İznik’ten Konya’ya taşımalarında etkili olan olay.III 17. aşağıdakilerden hangisidir? A) Haçlı Seferleri B) Kavimler Göçü C) Moğol saldırıları D) Oğuz isyanı 10. İslam kültüründe ‘‘Harameyn’’ adıyla da anılan şehirler.Haraç III.Medine 12.Gazne D) Gazne . İnsanların davranışlarında hiçbir özgürlüğe sahip olmadıklarını savunan mezhep.Karahanlı 13.2. aşağıdaki Orta Asya ülkelerinden hangisinin en yüksek dağıdır? A) Türkmenistan B) Azerbaycan C) Özbekistan D) Kırgızistan 7. Dünyanın ilk üniversitesi kabul edilen Nizamiye Medresesinin kuruluşu. aşağıdakilerden hangisidir? A) İbn Heysem B) el-Birunî C) Muhammed Fezari D) Hezarfen Ahmet Çelebi 20. Zaman ölçme aleti olan usturlabı icat eden Müslüman bilim insanı.

) A) 60 B) 80 C) 120 D) 160 46 . AB . Prizmanın yüksekliği 8 cm olduğuna göre.= 5 cm ve . Tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı 60 cm olan küpün hacmi kaç santimetreküptür? A) 75 C) 125 B) 100 D) 150 12.= 7 cm dir. piramitin alanı kaç santimetrekaredir? A) 18 + 18 3 B) 36 + 9 3 C) 54 + 18 3 D) 72 + 9 3 B O A 30° Şekildeki eğik dairesel koninin taban yarıçapı 4 cm ve . AC . Yüksekliği 2 6 cm olan düzgün dörtyüzlünün hacmi kaç santimetreküptür? A) 3 2 C) 18 2 B) 9 2 D) 27 2 7. Bir kare dik piramidin taban ayrıtlarının uzunluğu 4 katına çıkartılırsa hacmi kaç katına çıkar? A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 4. hacmi kaç santimetreküptür? ( sin 30º = 1 . Oluşan cismin alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız. Cisim köşegeninin uzunluğu 15 cm olan bir küpün alanı kaç santimetrekaredir? A) 75 C) 300 B) 150 D) 450 11. PA .= 4 cm. Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 6 cm ve cisim köşegeninin uzunluğu 14 cm olan dikdörtgenler prizmasının alanı kaç santimetrekaredir? A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 Şekildeki üçgen dik prizmanın ayrıtlarının uzunlukları . P Şekildeki küpün C köşesi B. Küpün bir ayrıtının uzunluğu 6 cm olduğuna göre. İki ayrıtının uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeninin uzunluğu 29 cm olduğuna göre. yanal alanı kaç santimetrekaredir? A) 96 C) 140 B) 128 D) 160 10. 34 cm ve 41 cm olduğuna göre. D. yan yüzlerinin alanları toplamı 240 cm2 olan kare dik piramidin hacmi kaç santimetreküptür? A) 384 C) 720 B) 432 D) 1152 3. üçüncü ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 5. Taban alanı 144 cm2. .= 10 cm dir. 2 π yerine 3 alınız. Bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olan düzgün sekizyüzlünün alanı kaç santimetrekaredir? A) 4 3 C) 24 3 B) 8 3 D) 32 3 2. F noktaları ile birleştirilerek piramit oluşturulmuştur. cisim köşegeninin uzunluğu kaç santimetredir? A) 3 2 C) 8 B) 5 2 D) 10 6. D E C A) 75 B) 60 C) 45 D) 15 G A B 14.) A) 144 C) 90 B) 120 D) 54 13. Bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç yüzüne ait köşegen uzunlukları 5 cm. BC . Bu koninin taban düzlemi ile yaptığı açı 30º olduğuna göre. OTURUM GEOMETRİ – 7 1. D E F B A C 9. Kenar uzunlukları 3 cm ve 5 cm olan bir dikdörtgen uzun kenarı etrafında 360º döndürülüyor. Taban ayrıtının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 9 cm olan kare dik piramidin hacmi kaç santimetreküptür? F 8.2.

hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. — Neymiş hümanizma? — Hümanizma. O Şekildeki yarım kürenin alanı 144 cm2 olduğuna göre. Bu daire diliminin 7AB A ve 7AC A kenarları çakıştırılarak elde edilen koninin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. 47 . ana doğrusunun uzunluğu 10 cm olan eğik dairesel silindirin taban düzlemi ile yaptığı açının ölçüsü 60º dir. Merkez açısı 135º. aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) İş bulamayınca zorunlu olarak köyüne döndü. Yazılarında konu dışındaki hiçbir olaya. Herhangi bir sorunu çözümlemek amacıyla ilgililerin bir araya gelmesine ne ad verilir? A) Toplantı C) Panel B) Sunum D) Tartışma 5. insanlığı insanlık yolunda daha ileri götürecek işler yapmasıdır. Kesit alanının taban alanına oranı 4 ve 9 koninin hacmi 54 cm3 olduğuna göre. Yarıçapı 6 cm olan bir küre. BC . D) Duygularında içtenlik vardır. tartışma türünün hangi özelliğini desteklemektedir? A) Sorunlara ortaklaşa çözüm bulma B) Karşıt görüşleri birleştirmeye çalışma C) Demokrasinin en önemli sonuçlarından biri olma D) Düşünceleri açık ve kısa olarak belirtme 6. DİL ve ANLATIM – 3 1. π yerine 3 2 alınız. Aşağıdakilerden hangisi tartışanların uyması gereken kurallardan biri değildir? A) Tartışma konusu dışına çıkmamak B) Kendimizi övmemek ve başkalarını yermemek C) Aynı konuda üst üste söz almaya çalışmak D) Konuşanı ilgiyle dinlemek 7. düşünceye yer vermeyen ve anlatımında yer alan her ayrıntı konuyla ilgili. 18. severek. AB . C) Aradığı adresi bir türlü bulamıyordu.) A) 864 C) 288 B) 438 D) 216 SEÇ. B) Neden sonra aklı başına gelmişti. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre sınırlandırılmış bir konudur? A) Tenis C) Edebiyat B) Resim D) Sinema 17.) A) 72 B) 80 C) 96 D) 144 4. OTURUM 15. D) Gelir gelmez tutkuyla çalışmaya başladı. insanın kendisine örnek seçtiği bir insanda bütün insanlığı görerek. açıklayıcı ve tamamlayıcı özellikler taşıyan kişinin anlatımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Anlatımında özgürdür. kesik koninin hacmi kaç santimetreküptür? A) 18 B) 24 C) 32 D) 38 2.” sözü. Bir dik koni tabana paralel bir düzlemle kesiliyor. bu silindirin hacmi kaç santimetreküptür? ( sin 60º = 3 . Oscar Wilde’ın “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım. 10 B A C Şekildeki A merkezli daire & diliminde .” cümlesindeki altı çizili ikilemenin cümleye kattığı anlam.) A) 180 3 C) 360 3 B) 240 3 D) 540 3 19.2. B) Duru bir anlatımı vardır.= 36 cm ve . Bu paragrafın anlatımında yazar. Buna göre. C) Anlatımında birlik vardır. bularak. aşağıdakilerin hangisine başvurmuştur? A) Betimlemelere B) Alıntılara C) Bir hikâyeden yararlanmaya D) Soruyla giriş yapmaya 20. merkezden 4 cm uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. Kesilen küre kapağının alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız. Taban yarıçapı 6 cm. yarıçapı 4 cm olan küre diliminin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. “Yazı yazmak tutku olunca yazılanı yayımlamak da ister istemez bir tutkuya dönüşüyor.) A) 108 C) 80 B) 96 D) 72 16.= 10 cm dir.) A) 112 2 C) 64 B) 128 D) 32 2 3.

Konuşulanların tutanakla tespit edildiği toplantı türü. D) Son eserini zor şartlarda kaleme aldığını belirtti. Aşağıdakilerin hangisinde doğrudan anlatım vardır? A) Arkadaşım bu filmin çok güzel olduğunu söyledi. hayatının zorluklar içinde geçtiğini söylemiş. aşağıdakilerden hangisidir? A) Sunum C) Panel B) Tartışma D) Sempozyum 18. D) Küçükken en tatlı eğlencem resimli kitapların sayfalarını çevirmekti. B) Tartışma ile sorunlara ortaklaşa çözüm yolu aranır. TÜRK EDEBİYATI – 3 1. 20. 2. Bilgileri yenileyen. önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara ne ad verilir? A) Panel C) Tartışma B) Münazara D) Sunum 15. Aşağıdaki eser . D) Tartışma demokrasinin. D) Hayalimizdeki büyülü evi bulmak için yola çıktık.Gülten Akın C) Çakırın Destanı . C) Herkesten böyle davranmasını bekleyemezsin. 13. 9. C) Dün akşam gün batımını büyük bir keyifle izledik.2. D) Sonuçları merak ettiğini biliyordum. aşağıdakilerden hangisidir? A) Şu B) Köroğlu C) Ergenekon D) Oğuz Kağan 11. yoğunlaştırılarak yargıya dönüştürülüp bir önerme biçiminde belirmesine ne ad verilir? A) Özet C) Görüş B) İleti D) İmla 10. Merdivende ayak sesin Rıhtım taşında gölgen var. Aşağıdakilerden hangisi konunun başlıca ögelerinden biri değildir? A) Yazı Türü C) Görüş B) Görüş Açısı D) Özet SEÇ. çözüm yöntemidir. pekiştiren. Dildeki sözcüklerin nasıl yazılacağını belirleyen kuralların ve kullanımların tümüne ne ad verilir? A) Yazım C) Tutarlılık B) Noktalama D) Bağdaşıklık 19. B) Yalnız kalmak istediğimi söyleyerek dışarı çıktım. Aşağıdakilerden hangisi tartışma için söylenemez? A) Tartışma konferans gibi konuşma türü değil.Kaşgarlı Mahmut D) Berlin Üçlemesi .Aras Ören 12. 16. laboratuvar ve anket araştırmalarını sunan. B) Bu yağmurdan sonra gökkuşağı çıkabilir. C) Kitabında. Kim bilir şimdi nerdesin? Senindir yine akşamlar.yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Kurtuluş Savaşı Destanı Nazım Hikmet B) Seyran Destanı . özgür düşüncenin en önemli sonuçlarından biridir. Aşağıdakilerden hangisi tartışmayı yöneten başkanın görevlerinden biri değildir? A) Sadece uygun bulduğu kişilere söz vermek B) Ortaya çıkan düşünceleri oya sunmak ve rapor hazırlamak C) Tartışanların düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilecekleri bir ortam yaratmak D) Tartışmanın konu dışına çıkmasını önlemek 17. OTURUM 8. gün aşırı teyzesine uğrardı. C) Laboratuvar ve anket sonuçlarını ifade eden konuşmalardır. Hun birliğinin dağılmasından sonra Altay tarafına göç eden Göktürklerin zorlu mücadelesini anlatan Türk destanı. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur? A) Fakat dün birdenbire gökyüzü bulutlarla kaplandı. Aşağıdakilerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Bize gelmek ve kutlamak istiyor. bir çalışma sonucunu açıklayan. Aşağıdakilerin hangisi üçüncü kişi anlatımıyla yazılmıştır? A) Çocukların hiçbiri verilen yemeği yemiyordu. B) İki günde bir. B) Beni yüksek sesle yanına çağırdı. Aşağıdakilerden hangisi yapılan toplantının istenilen amaca ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilirken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir? A) Bildiriler bilimsel miydi? B) Toplantı iyi yönetildi mi? C) Sorun yeterince açıklığa kavuşturuldu mu? D) Yazının sonuç bölümü nasıl olacak? 48 . Yukarıdaki dörtlüğün teması nedir? A) Güven C) Özlem B) Umut D) Kıvanç 14. C) Akşama kadar hazırlanılıp yola çıktık. Bir metinde amacın.

B) Yazıtların kazılı bulunduğu taşlar Orhun Irmağı’nın eski yatağına dikildikleri için Orhun Anıtları olarak da adlandırılmışlardır. yy.20.. aşağıdakilerden hangisidir? A) Seyahatname B) Fahim Bey ve Biz C) Fransa Sefaretnamesi D) Edebiyat Üzerine Makaleler 6. C) 8. D) 10. anatomi yerlerini. yy. yy. aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkü C) Destan B) Ağıt D) Koşma 49 .20. “Ölümsüz Ardında Gılgamış”. rasathaneyi. . Edebiyat tarihi incelemelerinde ilk olarak bilimsel yöntemleri ortaya koymuş olan edebiyat tarihçisi. yüzyıl sonunda Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunmuştur. “Koşuk”un bugünkü halk edebiyatındaki karşılığı. Aşağıdakilerden hangisi yapma destan değildir? A) Kalevela C) İlyada B) Odysseia D) Manas 14. Bu metinde sözü edilen eser. Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski destandır? A) Odysseia C) Gılgamış B) Yaratılış D) İlyada 12. 13. aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Cahit Külebi B) Nazım Hikmet C) Melih Cevdet Anday D) Fazıl Hüsnü Dağlarca 17. OTURUM 3. yy. C) Değişik çağlardaki kültür birikimini tanıtır. .19. Aşağıdakilerin hangisi edebiyat tarihi ile ilgili bir bilgi değildir? A) Bir sanat eseri olarak kabul edilir. kahramanların başından geçen olağanüstü olayları törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan uzun manzum eserlere verilen addır. D) 5. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olamaz? A) Dinî hayat B) Dil anlayışı C) Kültürel farklılaşma D) Toplum psikolojisi 5. Savların en eski örneklerine aşağıdakilerin hangisinde rastlanmaktadır? A) Orhun Abideleri B) Divanü Lugat’it Türk C) Atabet’ül Hakayık D) Divan-ı Hikmet 10. B) Sağdan sola ya da yukarıdan aşağı doğru yazılır. Yirmisekiz Mehmet Çelebi eserinde okulları.. yy. B) 19. yy. yüzyıllar arası kullanmışlardır. yy. D) İran ve Arap edebiyatlarının etkileri bu yazıtlarda bariz bir şekilde hissedilir. yy. 8. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fuat Köprülü B) Cevdet Kudret C) Agâh Sırrı Levent D) Yahya Kemal Beyatlı 11. 16. 9. (. 18. . B) Edebiyat türlerinin gelişimini gösterir.10. . D) Edebî eserlerle o eserleri oluşturanları sosyal çevresi ile beraber inceler. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Sagu C) Sav B) Destan D) Koşuk 15. yy. aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından kaleme alınmıştır? A) Yaşar Nabi B) Ahmet Kabaklı C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Halide Edip Adıvar 7. yy.). C) 9. B) 8. Kurtuluş Savaşı üzerine yazılmış olan “Ateşten Gömlek” isimli roman. Orhun Anıtları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Tarihsel bilgilerin yanında Türkçenin yabancı bir dile muhtaç olmadan her türlü duygu ve düşünceyi anlatacak kadar gelişmiş olduğunu gösterir. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerinden biri değildir? A) On dört harf bulunur. limanları ve hiç bilinmeyen eğlence yerlerini anlatır.2. Göktürk Yazıtları aşağıdaki yüzyılların hangisinde yazılmıştır? A) 7. hastaneleri. Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı bölümlerinden biri değildir? A) Tanzimat Edebiyatı B) Anonim Halk Edebiyatı C) Millî Edebiyat D) Fecr-i Âti Edebiyatı 4. C) 19. yy. İslami Dönem Türk Edebiyatı hangi yüzyıllar arasında varlığını sürdürmüştür? A) 10. yy. C) Kalın ünlüler ile ince ünlülerde farklı işaretler kullanılır. D) Türkler 5 ve 9.

dem Tisch.. OTURUM 19...... An einem schönen Morgen bringt die Post ein grosses .14.. Ich gehe .... Aşağıdakilerden hangisi Uygur destanları içinde yer almaz? A) Bozkurt B) Türeyiş C) Göç D) Mani Dininin Kabulü 9.. Freundin. A) aus C) über B) nach D) auf 14. D) Familie Walter hatte drei jahren in Deutschland gewohnt.. Bahnhof.. Er fährt .. A) zu / zu C) zum / zur B) zum / zum D) zur / zum 16.... 5. Kino..... Platzt. ∆: Wie spät ist es? ◊: Es ist .... dem Wohnzimmer... drei........ Çankaya liegt . . Bett. A) aus / ja / heiße B) Ja / heiße / aus C) heiße / ja / aus D) heißen / aus / ja 10... . Deutschland.. A) mit B) im C) ins D) bei 3....... Ankara..... A) in B) ins C) um D) im 11.. A) in das C) von das B) das in D) aus das 20.. Bu dörtlüğün uyak düzeni.2... Hans.... 1. aşağıdakilerden hangisidir? A) —— a —— b —— a —— b C) —— a —— a —— a —— b B) —— a —— b —— b —— a D) —— a —— a —— b —— a 6.. 7... Ich hatte Grippe und lag zwei Wochen ........... Ich sitze .. Zuerst stellt er den Apparat auf einen eben ..............Perfekt gemach gegangen gewesen gekommen ALMANCA – 3 1 . ∆: Wohin gehen Sie? ◊: Sie gehen ... Ich möchte Dich nach Deutschland .. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Plusquamperfekt cümledir? A) Ich habe das ßuch gelesen... ∆: Guten Tag! Sprechen Sie Deutsch? ◊: ... A) dem auf C) auf dem B) über der D) in der 19..... A) gehe C) fahrt B) fliegen D) ging A) nach für C) fünf nach B) vor fünf D) fünf vor 50 .... B) Ich werde ins Theater gehen.. Stuhl........ A) an B) auf C) von D) ins 12. ∆: Was wirst du im Januar machen? ◊: Ich werde nach Deutschland .... Ein bisschen...... Januar zwei Wochen Urlaub bekommen... Wie heißen Sie? ∆: Ich .... Woher kommen Sie? ◊: Ich komme . Ay kopup hâlelendi Ak bulut yücelendi Üst üste kümelendi Saçılıp suyu inleşir. A) em B) er C) en D) e 2.... Aşağıda verilen fiillerden hangisinin çekimi yanlıştır? Infınıtıv Präteritum ging war P...... A) aufstehen B) liegen C) aufmachen D) wollen 13............ A) einladen / im B) machen / im C) im / einladen D) Antworten / in 15. Die Mutter von Petra kommt . sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.. A) in C) zur B) zu D) zum 8. Hans fährt ........ A) das Geschenk B) das Paket C) die Blume D) das Auto A) machen mach B) gehen C) sein D) kommen kam 4. Ich werde ... Arzt......... C) Petra fährt nach Köln.. Die Blume steht .... .... Hangisi diğerlerinden farklıdır? A) der Stuhl B) die Cola C) die Zeitung D) das Bett 18... Kurallı bir cümle oluşturunuz! Meine Mutter / sich / hatte / 1 2 3 gekauft / das Auto 4 5 A) 1 / 3 / 2 / 5 / 4 B) 3 / 2 / 1 / 5 / 4 C) 3 / 2 / 4 / 5 / 1 D) 5 / 4 / 2 / 3 / 1 17. ...... Walter bleibt morgens gern lange im Bett ...

. A) genau C) so B) wie D) als 5..... ∆: Wohin fahrt du? ◊: Ich .... Tisch..... Walter wählt dann mit dem groß ......... Theater.......... 5 A) 5 / 4 / 2 / 3 / 1 B) 1 / 3 / 2 / 4 / 5 C) 5 / 4 / 1 / 2 / 3 D) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Güneş 8..... ∆: Woher kommst du? ◊: Ich komme .. .. Bett . Kurallı bir cümle oluşturunuz! Ich / heute / kann / ins Theater / 1 2 3 4 gehen.. C) Hans ist nach Haus gegangen. 20. denn es ist hier ziemlich warm...... B) Ich will das Buch lesen. ∆: Wo liegt die Lampe? ◊: Die Lampe liegt .... A) auf B) vor C) zu D) um 11... C) Es ist windig. A) aufmachen B) spazieren gehen C) liegenbleiben D) zumachen 19... C) Ich werde das Buch lesen D) Ich habe das Buch gelesen.... A) zu C) aus B) ins D) nach 18...... ALMANCA ALAN – 3 1 ... Ich mache das Fenster .... Hans kann gern im Bett . Schalter sein Programm.. Theater. ........ Peter und Petra . Du kannst mit dem Flugzeug .. Aşağıdaki fiillerden hangisinin çekimi yanlıştır? Infınıtıv Präteritum gehe kam machte war P.2......... Vielen Dank .... D) Es ist sonnig. Hans drückt nun auf den erst . Freunden.... Peter . “Ich lade dich ein” präsens bir cümleyi futur yapınız.... Meine Mutter.. Knopf von rechts. A) im / liegen C) liegt / ins B) liegen / im D) liegen / in 15..... A) en B) es C) e D) er 6.. A) für / geht B) für / kommen C) kommen / für D) für / kommt 3.... A) Ich werde ich laden B) Ich wird dich ladenein C) Ich werde dich einladen D) Ich werden dich laden 7.. Köln.... A) gehen in C) in gehen B) nach fahren D) fahre nach 10.. Am Morgen bleibt er lange .. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? A) der Sonntag B) der Montag C) der Nacht D) der Mittwoch 51 ... B) Es regnet.. 17. Deutschland... Aşağıdakilerden hangisi perfekt bir cümledir? A) Das Buch wird lesen. A) ins / mit C) um / zu B) mit / ins D) bei / mit 4. D) Petra kauft heute ein Auto.. Yandaki resme göre hava durumu ile ilgili uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) Es schneit...... Tisch.. ..... ∆: Wohin legst du das Buch? ◊: Ich lege das Buch .. A) in der C) in das B) auf den D) über dem 14.... Petra geht . Mein Vater ist größer ...14......... 1. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.. OTURUM 20....... Aşağıdakilerden hangisi Plusquamperfekt bir cümledir? A) Walter hatte drei Jahren in Deutschland gewohnt.. 13.. B) Er ist jetzt zu Hause. A) e B) er C) en D) es A) fliegen aus B) ins gehen C) gehen ins D) aus fahren 9.... A) gehen zu C) fliegt zu B) zu geht D) geht zu 2..... Deinen Brief......Perfekt gegehen gekommen gemacht gewesen A) gehen B) kommen C) machen D) sein 12.. Manfred und Monika ... A) auf den C) über der B) auf dem D) in das 16..

. DİL İNGİLİZCE – 1 1 . A: .. he isn’t a student? He is an ..... Fatma : Is your brother a student? Cem : No... A) with C) about B) next D) but 11.. .. A) that C) this B) those D) their 5... Gülay is a dentist............ A) Italy .. A: Is there a bicycle shop in Long street? B: Yes........ house or .. A) His C) He B) She D) Her 14.......... of Ankara........... A) There is B) There isn’t C) There are D) There aren’t 10..2. . Is this ....... of bread on the table. It is red.. A) under C) near B) on D) in 2...... I am Susie. A: ..... Ozan : Are ............. My name is Rick.... sister Nuray is a doctor.Italian B) English .... is your favourite food? A) What C) Who B) Where D) How 9.. . day of the week is Sunday. The cat is ..... B: It’s three o’clock. OTURUM 2...... A) have got C) has got B) haven’t got D) hasn’t got 52 . we haven’t got a car.....America 15.............. There is a ..... A) What is the next month? B) What’s the date today? C) What’s the first day of the week? D) What is the last month of the year? 6.. the hospital and the bank.... A) what is it like? B) how much is it? C) what time is it? D) where is it? 19...... 1. ..... policemen.... A) waiter C) teacher B) actor D) policeman 3.......... We have got a bicycle ................ A) What C) Who B) Where D) Whose 4....France D) American .. A) next to B) on the left C) on the right D) between 18. there is a bicycle shop ...... A: Excuse me. .. John and Andy are doctors...... Jack’s .... A: Where is he from? B: He is from . Sinop is in the ..20.. .. A) isn’t C) is B) aren’t D) are 13. Y. A) expensive C) favourite B) strong D) different 20..... B: It’s the nineteenth of July....... A) Where are you from? B) What are you? C) What is your name? D) Where is your brother? 7... .... a car.... the table.... A) loaf C) jar B) cup D) bottle 16.. A: Hello..... He is ......... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz..... four seasons in a year. They are kites..England C) French .... house? A) your / her C) you / her B) you / she D) your / she 12. Jackson . B: Hello...... A) south C) east B) west D) north 17.. balloons? Berk : No.. sport is basketball...... books are these? B: They are Carol’s books. Mrs.... ...... They ........ .. A) The second B) The last C) The first D) The third 8.......

......... Le frère de mon père est mon ........... A: Qui est-ce? B: C’est .... IIs ont deux enfants. femme.Française C) Chinois .. A) 18 ans C) 16 ans B) 22 ans D) 2 enfants 53 .............. muss zum Arzt.... amie tous les jours? A) ma B) ta C) sa D) ton 18.. 1.. Tu téléphones à .... .... ... soruları. 19..14.. A) célibataire C) infirmière B) marié D) secrétaire 9.. C’était une ... école... A) vieux C) beau B) vieille D) gros 1 ... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz... sport et . ‘‘Elle a 71 ans....... Leur cousin André a 16 ans et il habite à Paris...13. ....’’cümlesinde altı çizili sayının yazılışı hangisidir? A) soixante et un B) soixante et onze C) quatre-vingt-un D) quatre-vingt-onze 20...... A) souriant C) souriante B) souriantes D) souriants 5....... ins Theater ..... Comment s’appelle la fille de Marc? A) Sylvie C) André B) Sandrine D) Henri 2.. 12..’’cümlesinin olumsuz (négative) hâli hangisidir? A) Je ne veux que vous déménager dans ce quartier...Chinois D) Anglais ...... marchons trois kilomètres par jour.. ... J’aime bien . A) nièce C) neveu B) tante D) oncle 6..... A) ma voiture B) mon ami C) ma maison D) mon vélo 14 ........ Sa sœur Sylvie à 22 ans et elle est secrétaire.? B: Je suis mécanicien... Henri et Sylvie...... A) Quelle est votre voiture B) Où habitez-vous C) Quelle est votre prénom D) Quelle est votre profession 13... 1. A) ai B) es C) est D) au 10. Fieber hat.. A) zu wollen C) um gehen B) zu gehen D) ins gehen 8..16.. A: ... A) I’ / Ie / Ia C) Ia / Ie / I’ B) Ie / I’ / Ia D) Ie / Ia / I’ 17..... A) leurs C) votre B) notre D) son 4.... C’est la famille Dupont. ...... A) Mes C) Mon B) Ma D) Mais 15... chiens.. Henri à 18 ans et il est étudiant. B) J’habite en Turquie.. Mon père porte un chapeau ..2. D) Je veux pas déménager dans ce quartier........... ....... fille/Alice/une/est/jeune 1 2 3 4 5 Kurallı bir cümle oluşturunuz.. Aşağıda verilen (masculinféminin) eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? A) Russe .... aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.... ... ........... OTURUM 2.... livre est sur la table...... A) das B) der C) die D) den 2... Stéphanie et Paul adorent .... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.. B) Je veux que vous déménager dans ce quartier. A) J’habite chez un turc.... trente huit ans. A) 3/5/1/2/4 C) 4/3/5/1/2 B) 3/1/4/5/2 D) 2/4/3/5/1 11....... télévision. A) IIs C) Nous B) Vous D) Elles ALMANCA – 6 7.. DİL FRANSIZCA – 1 1 . J’ .. A) grise C) noir B) bleue D) verte 16...... Y... Ich habe keine lust...15 ... C) Je vis en Turquie. Marc est .. A: Quelle est votre nationalité? B: .. Toutes les élèves de la classe sont . D) Je suis turc... Marc est le mari de Sandrine........Anglaise 3...... Das Kind. 14. La sœur de Henri à ..... Elle est infirmière.. ‘‘Je veux déménager dans ce quartier...Russe B) Français . C) Je ne veux pas déménager dans ce quartier.....

A) Da haben Sie recht! B) Das ist nicht richtig. A) gehe / gehen B) würde / fliegen C) würden / fahrt D) würdest / fahren 6.. Fieber hat....... ist Sportlehrer.. A) riefe / an B) an / riefe C) komme / an D) an / rufen 3..... A) würden / bauen B) würde / bauen C) bauen / würden D) würdest / bauen 9. 19...... ich dich sofort anrufen.. Wenn ich ein Telefon hätte. Hans ins park spazieren... sorularda kurallı bir cümle oluşturunuz..... Man müsste mehr Strassen .... würde ich ein Auto kaufen” cümlesinin Türkçe karşılığı hangisidir? A) Zengin olsam bir araba alırdım.. otomobil almazdım. C) Das ist nicht richtig. (Olumlu) ◊: Natürlich! . viele Vorteile und Nachteile...... einem Weltberühmten Schrifteller geschrieben worden...... Aşağıda verilen Almanca sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir? A) der Bürgermeister: Belediye Başkanı B) Erfolgt haben: Başarısız olmak C) Schwimmen: Yüzmek D) der Schriftsteller: Yazar 16.. Wenn ich Bürgermeister wäre. .. dir gern ein Buch gekauft! A) hättest C) hätte B) wären D) wäre 13.. ! A) müssen C) gehen B) bauen D) können 8.......... ich ein Park .. Obwohl es regnet..... .... ich dich sofort ..... Das Kind. würde ich eine Schule bauen.... (Olumsuz) ◊: ..... D) Zengin olmadığımdan otomobil alamadım..... Wenn ich Zeit hätte...... ....... . hier wohnt.2... A) den B) der C) das D) dem 11......15........ ich nach İzmir.. 15..... A) aus B) um C) zu D) von 12.. A) den B) der C) das D) die 17... C) Fakir olsaydım...... ..... .... ... Hangisi diğerlerine göre farklıdır? A) Türkischer Döner B) Holländischer Käse C) Frisches Landbrot D) Französischer Wein 18.... . muß zum Arzt... Dieser Park ... Man / hier / müsste / bauen / 1 2 3 4 einen Kindergarten 5 A) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 B) 5 / 4 / 3 / 2 / 1 C) 3 / 4 / 5 / 1 / 2 D) 1 / 3 / 2 / 5 / 4 20. . .. A) der B) das C) die D) um 5.. A) fliegt C) werden B) geht D) fahren 7. ∆: Wenn ich Bürgermeister wäre.......... ∆: Man müsste vor allem sehr Parkplätze bauen.......... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.. .. A) wäre C) wären B) würden D) hätte 2. A) würde C) würdet B) würdest D) würden 54 ...... “Wenn ich reich wäre... 1.. 10.. Die junge Mutter....... Die Frau.. Der Roman ist . A) führen C) führe B) gingen D) führt 19 .... .. Ich .... Man müsste hier vor allem mehr Autostrassen ..... ich nach Deutschland .. Wenn ich das Geld hätte.. B) Zengin olmuş olsaydım bir otomobil satın almak isterdim. Hangi sözcük anlam bakımından farklıdır? A) fleissig C) fahren B) groß D) kalt ALMANCA ALAN – 6 1 .. Wenn ich ein Telefon hätte.. aus der Turkei kommt. OTURUM 3. .. D) Das ist falsch... D) Das meine ich auch... 14....20.. A) Da haben sie recht B) Das ist richtig. A) können C) fahrt B) geht D) bauen 4......... C) Ich weiß noch nicht. Hans / trotzt / geht / 1 2 3 des Regens /spazieren 4 5 A) 1 / 3 / 2 / 4 / 5 B) 5 / 4 / 3 / 1 / 2 C) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 D) 4 / 5 / 2 / 1 / 3 4.. spricht gut Deutsch..

... ∆: Bist du alleine gefahren? ◊: Ich . Hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Französischer Wein B) Hamburger C) Türkischer Döner D) Frisches Landbrot 18.... gestern den ganzen Abend Zeitung . für Deinen netten Brief.. C) Wenn ich reich habe... Wenn wir Geld hätten..... ......“ cümlesinin Almanca karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Wenn ich reich wäre. ins Kino . C) Ich habe Lust.. 8.......... . . ....... B) Ich habe die Lust.... Ich habe keine Lust.... ........ ginge ich nach Köln. zu gehen.. . gern an Deinen Besuch Frankfurt zurück....... ins Theater zu gehen. A) würde / schwimmen B) würden / schwimmen C) schwimmen / würde D) schwimmen / würden 7.. ∆ : Man müsste hier vor allem mehr Autostrassen ..... .......... würde ich nach Köln fliegen.... . Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) fahren C) besser B) schlafen D) tanzen 19......... A) reparieren / bauen B) würden / reparieren C) reparieren / würde D) würde / reparieren 13.oder .... „Zengin olmuş olsaydım.... ! ◊ : Ich weiß nicht recht... 20..... ∆: Was würden Sie tun? (Bürgermeister) ◊: Wenn ich Bürgermeister wäre... A) gehen zu C) fliegen zu B) zu gehen D) fahren zu 16.... ins Kino zu gehen...... Wenn ich reich wäre. Wenn ich zeit hätte... . . ich Jeden Tag schwimmen .. Manfred. A) würde / fliegen B) gehen / würden C) würden / gehen D) kann / würden 10. OTURUM 5. . . führen ich nach Köln... ∆: Sehr gut! A) baut C) einrichten B) repariert D) renoviert 17.. ..... D) Wenn ich Geld hätte.dile Lust zu gehen ..ins . . ich nach Deutschland ....... A) lesen / soll B) sollen / fahren C) soll / lesen D) sollen / lesen 15. Karışık olarak verilmiş kelimelerden kurallı ve düzgün bir cümle aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ıch ........... Wir . A) Lieber / Danken B) Lieber / Vielen Dank C) Vielen Dank / liebe D) Liebe / Lieber 14... B) Wenn ich Zeit hätte..2.Kino .. doch mit die gefahren! A) wäre C) hätte B) ist D) war 11.. würde ich eine Schule .. ins Kino oder ins Theater zu gehen. ∆: Hier fahren zu wenig Busse! ◊: Sie haben recht.....ins Theater A) Ich habe die Lust..... man müsste hier mehr Buslinien .........habe .. ich die Wasserleitung ..... segeln und .. Kurallı bir cümle oluşturunuz! Wenn / ich / Bürgermeister / 1 2 3 wäre / bauen / Kinderplätze / 4 5 6 würde / ich 7 8 A) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 7 B) 3 / 2 / 1 / 4 / 8 / 7 / 6 / 5 C) 6 / 5 / 4 / 7 / 8 / 1 / 2 / 3 D) 1 / 2 / 3 / 4 / 7 / 8 / 6 / 5 55 . D) Ich habe die Lust.. .. ◊ : Das wäre gut! A) bauen / repariert B) bauen / bauen C) repariert / bauen D) reparieren / baut 12.. Was meinen Sie? ∆ : Wenn ich Bürgermeister wäre............. Köln‘e uçmak isterdim. Ich danke. wir ins Kino oder ins Theater . Wir hätten eine schöne Zeit zusammen.......... A) würde / fliegen B) fliegen / würde C) fahren / würde D) würdest / gehen 6.... A) gehen / würde B) würde / gehen C) würden / gehen D) gehen / würden 9. gehe ich nach Köln... Manfred ..

. Ich möchte dich .. A) -en B) -er C) -em D) -es 10.. Ankara... A) sonnig C) regnet B) schneit D) windig 17... “Warm” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) klein C) kalt B) gern D) gut 6.... A) ins C) von B) nach D) aus 3... ∆: Wie ist das Wetter? (Güneşli) ◊: Das Wetter ist ....... Fußball.... A) von C) ins B) aus D) zum 8.. der Tür....16.. ∆: Wo ist die Blume? ◊: Die Blume ist ..... Wie spät ist es? 2..... Wir geben volle Garantie ... CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.... nach Köln..... lieb . Deutschland........ Hangisi anlam yönünden diğerlerinden farklıdır? A) der Winter B) der Dienstag C) der Montag D) der Mittwoch 20....... Ich werde ... Lieber Peter... den 20 Juni 2008 Vielen Dank . Dame... Peter und Petra .. 1. Aşağıda verilen sözcük grubundan hangisi diğerlerinden farklıdır? A) der Bus C) das Auto B) der Wagen D) das Hotel 16.... A) einladen / nach B) von / macht C) laden ein / nach D) nach / einladen 9......... A) auf B) ins C) im 5....... A) für / im C) auf / ins B) im / für D) ins / auf 14...... Gerät lernt man alles im Schlaf....... D) Es ist viertel nach fünf.... Deinen Brief...2.... er wird bestimmt Urlaub gehen. Ich habe heute mit meinem Chef .. A) gelesen B) gesprochen C) geschreiben D) gekocht TEST BİTTİ........ dem Tisch.. B) Es ist fünf nach drei. Deutschland .. Januar zwei Wochen Urlaub bekommen....... C) Es ist zehn nach vier... Mit dem neu ..... nach Deutschland................ Lampe am Apparat. A) -er B) -e C) -es D) -en 4... liegen. A) gehen C) geht B) fährt D) fliegen 19. 18... Peter steht . .... Lieber Hans..... 7 Monate.. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. Am Morgen bleibt er lange ... 56 . ∆: Vielen Dank! A) auf C) an B) vom D) über A) Es ist fünf vor drei.. A) ins Bett C) über Bett B) Bett im D) im Bett 12...... ∆: Was macht Peter? ◊: Peter ... A) von B) aus C) vor D) ins 13.. A) fahren C) fliege B) gehen D) fliegen 15.. ∆: Was wirst du im April machen? ◊: Ich . Bahnhof. Monika fährt . Das Flugzeug fliegt ... Jetzt leuchtet die rot .............. OTURUM SEÇMELİ ALMANCA – 3 1 . ∆: Danke schön! A) lesen C) lernen B) spielt D) spielen D) für 11.... und mit dir zusammen eine Reise machen... A) -er B) -en C) -e D) -es 7..

10. 2. 17. D A A C C D B B D A B A C D C B D C B A . 5. 7. B B C A A C A D A B D A C C B B D D B A 1. 18. 2. 16. 14. DÖNEM SINAVI 2. 20. 11. 11. 10. 2. 11. 18. 5. 2. 11. 7. 13. 19. 13. 4. 11. 5. 17. 3. 8. 6. 4. 15. 17. 10. 15. B D C D A D A B C B C B A D C D A D C B 1. 5. 20.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI DİL ve ANLATIM – 3 DİN KÜL. 14. 16. 13. 17. 5. 13. 15. 17. 7. 20. 20. 10. 19. 17. 16. 12. 18. B D C A C B A C B C D D A C B A A D B D 1. 7. 19. 2. 16. 7. 18. 10. 12. 3. 11. 6. 10. 15. 13. 13. 20. 15. 15. 14. 9. 7. 8. 20. 4. 12. A C A C B D C D B D A B C C A D C A B B TÜRK EDEBİYATI – 3 DİN KÜL. 8. 13. A D B C B D C A D C C B D B D A B C A A 1. 5. 4. 9. 3. 4. 9. 3. 4. 10. 3. 4. 19. 6. 5. AHLAK BİL. 12. 8. 2. 18. 11. 13. 19. 6. 18. 3. 17. 12. 12. 16. 6. 14. 15. 7. D A D B A C B C A D B C C A B D D A B C 1. 18. AHLAK BİL. 2. 15. 14. B C D C D B A D B C C A B A C B D A D A 1. 5. 9. 8. 9. 17. 6. 14. – 5 COĞRAFYA – 1 MATEMATİK – 4 1. 20. 9. 9. 20. 6. 8. 2. 10. 4. 12. 19. 11. 14. 3. 8. 6. 7. 3. 8. 19. 16. 14. – 1 TARİH – 4 COĞRAFYA – 5 1. 16. 16. 19. 12. 18. 9.

13. 18. 12. 12. 9. 6. 6. 7. 8. 6. 15. 3. 10. 9. B C D A A B A B A A D B D C D D A B C D 1. A D A B C C B A A C B D D B A C A D B C 1. 11. 14. 10. 3. 15. 2. 14. 18. 9. 4.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 19. 20. 16. 2. 16. 20. 20. 6. 16. 12. 19. 18. 7. 17. 6. 7. C B D B A D A D B C D C C B D A A D B A 1. 11. 5. 3. 17. 13. 19. 11. 12. 13. 9. 10. 18. 5. 14. 7. 3. 13. 5. 17. 14. 8. 6. 20. C B C A C D B D B A C D A B D A B C A D 1. 9. 17. 10. 8. 12. 2. 4. 11. 4. 2. 5. 7. 14. 9. 2. 18. 11. 10. 16. 2. 14. 13. 8. 7. 6. 17. 13. 4. 8. 18. 6. 16. 3. 2. 17. 8. C D C A A B D A B C B D C A D D C A B D . 10. 11. 14. B D C A D D B A B D C B A C D B A C A C 1. DÖNEM SINAVI 2. 19. 4. 20. 19. 15. 13. 16. 15. 10. 3. 20. 4. 5. 18. 19. 8. 13. 10. 4. 20. 11. A B C D C B C A D C B A A C B D B D C A 1. 12. 3. 9. 16. 12. 14. 18. 11. 5. 19. 15. 17. 16. 20. 2. 15. 9. 15. 15. 12. 5. 5. 17. 3. 7. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI FİZİK – 2 KİMYA – 5 FELSEFE – 1 SOSYOLOJİ – 1 1. 7. C C A A D B C C A B D C B A A C D D C D KİMYA – 1 BİYOLOJİ – 4 MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ – 2 İŞ GÜVENLİĞİ – 1 1. 19. 8. 4.

OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI GİRİŞİMCİLİK GEOMETRİ – 3 FIKIH – 1 FİZİK – 6 1. 20. 20. 3. 17. 13. 14. 11. 12. 19. 13. 2. 13. 7. B B D C A B A D C A C D C B A B D A D C 1. 8. 14. 9. 8. 17. 4. 13. 6. 6. 8. 9. 5. 7. 16. 13. 3. 6. C D A C D A D B D C C B A B D A B C C A 1. 5. 12. 5. 15. 10. 6. 7. 12. 14. 12. 13. B D B B C D C C A A B A C D D B D B A C 1. 16. 3. 17. 17. 20. 10. 9. 15. 19. 5. 20. 19. 4. 15. 7. 17. 16. 19. 17. 16. 4. 11. 18. 3. 2. 19. 14. 5. 8. 6. 11. DÖNEM SINAVI 2. 3. 12. 5. 4. 11. 4. 10. 17. 10. 17. 19. 14. 15. 14. 6. 3. 18. 18. 2. 9. 10. 2. 8. 14. D C C B D A B C A C D C A B A B A D B D 1. 3. 14. 12. 19. 16. 6. 4. 15. 11. C A D B B D A C A D B C D B A C D C A B 1. 8. 9. 16. 10. 9. 11. 15. 4. 2. 18. 7. 9. 7. 12. 16. A B A D C A B D A D C D B C B A C B D C 1. B C A B A D D C B A D D C D A C C B C A . 9. 13. B C A A D A B C D D A D B B C D B C A C EKONOMİ – 1 SANAT TARİHİ – 2 TÜRK EDEBİYATI – 6 TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 1. 19. 10.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 5. 11. 4. 15. 18. 18. 10. 18. 13. 8. 12. 8. 20. 5. 7. 15. 20. 20. 2. 2. 11. 7. 2. 6. 20. 18. 3. 16.

11. 9. 15. 19. 18. 16. 10. 3. 8. 7. 12. 9. 13. 18. 7. 3. 10. 6. 11. 12. 11. 19. 4. 13. 8. 16. 14. 6. 16. 14. 2. D C B B A D C D C A C A C A C B D C A A MATEMATİK – 7 KARŞILAŞ. 20. 9. C A A B B C D D C A C B A B D A A D B B 1. 14. 17. 13. 17. 11. 3. 8. 13. 4. 18. 6. DİN. 18. 8. 4. 3. 11. 8. 12. TAR. 17. 15. 3. 7. 5. 17. 19. 7. 16. 10. 3. 14. 2. 13. 11. 15. 12. 11. 4. 4. 20. 3. 6. DÖNEM SINAVI 2. C B C A C D A A C D B C D B D B C A B A 1. 18. 19. 12. 2. C D D C A D A D B A B B C D B B A C A C 1. 15. 8. 10. 16. 6. 2. 14. 10. 12. 2. 5. 4. 13. 12. 5. 19. D C A B D B C B C D A C B D A C B D A C 1. 20. 17. 16. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI DİL ve ANLATIM – 7 BİYOLOJİ – 7 KELAM – 2 İSLAM TARİHİ – 2 1. 15. 19. 2. C B C A B A D D A A D B B C B A C D C D 1. 14. 20. 8. 5. 3. 16. 18. 17. 6. 16. 15. 5. 9. 20. 4. 9. 7. 13. 7. 4. 20. 19. 6. 2. 5. 10. 10. 18. B C B D A C D C B D A C A C D B A B A D 1. 20. 18. 11. 8. – 2 ANALİTİK GEOMETRİ – 2 GEOMETRİ – 7 1. 2. 12. 15. 6. 19. A C B A B D C C D A C D A B D C D B A B . 17. 9. 14. 13. 14. 7. 5. 15. 9. 17. 9. 20. 7.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 5. 10.

15. 10. Y. A D A B D C B C C A D D B A B B D C B C 1. 2. Y. 20. 15. C C D A D A A A B A C B B D B C C D C A 1. 19. 7. 6. 15. 9. – 1 ALMANCA ALAN – 6 1. 14. 11. 18. 19. 16. 16. 9. DİL FRANSIZCA. 2. 4. 13. 16. A B D C B C B B D D A C A C B C D B D A SEÇ. 6. 2. 17. 10. 18. 17. 20. 9. 12. 12. 19. 15. 15. 7. 10. 2. 2. 3. 13. 7. 19. 4. 12. 3. 7. 5. 3. 16. DÖNEM SINAVI 2. 18. 15. 2. 17. 6. 17. 13. 7. 5. 12. 14. 10. 3. C D B C B A D A B C D B B C D A B A D C 1. 9. 11. 14. 8. 2. 10.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 18. 3. 17. 20. TÜRK EDEBİYATI – 3 ALMANCA ALAN – 3 2. 3. 8. B A D C A B A B C D B C B C B D A C D A . 5. 8. 7. 8. 17. 11. 7. 2. 13. 9. 20. 13. 13. 6. 19. 14. 5. C B A C D A A C D A C B D A C D B A D A 1. 16. 3. 20. A D A B D C B C C A D D B A B B D C B C 1. 9. 4. 4. 10. 19. 17. 10. 18. 20. 5. 14. 6. 6. 9. 9. 5. 12. 14. 8. 11. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI SEÇ. 12. 11. 14. 16. 16. 11. 8. 5. 10. 19. 13. 18. 4. 4. 7. 19. 11. DİL ve ANLATIM – 3 ALMANCA – 3 2. 8. 15. 13. 8. 18. 4. 11. 12. 20. 12. 15. 5. 18. 4. 6. 14. 6. 17. 20. 3. DİL İNGİLİZCE – 1 ALMANCA – 6 1. 16. A B C D A A C A A D C A D D B B D C B D 1.

10. 12. 13. 5. 17. 19. 3. 20. 4.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 11. 15. 16. 8. ALMANCA – 3 1. 7. 9. D B A D B C A D A B D C D C B A B D A C . 18. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI SEÇ. DÖNEM SINAVI 2. 6. 2. 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful