P. 1
2_OTURUM_ALMANCA

2_OTURUM_ALMANCA

|Views: 1,798|Likes:
Yayınlayan: Osman Kader Örs

More info:

Published by: Osman Kader Örs on May 07, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2012

pdf

text

original

Sections

 • DİL ve ANLATIM – 3
 • TÜRK EDEBİYATI – 3
 • DİN KÜL. AHLAK BİL. – 1
 • DİN KÜL. AHLAK BİL. – 5
 • TARİH – 4
 • COĞRAFYA – 1
 • COĞRAFYA – 5
 • MATEMATİK – 4
 • FİZİK – 2
 • KİMYA – 1
 • KİMYA – 5
 • BİYOLOJİ – 4
 • FELSEFE – 1
 • MİLLÎ GÜVENLİK BİL. – 2
 • SOSYOLOJİ – 1
 • İŞ GÜVENLİĞİ – 1
 • GİRİŞİMCİLİK
 • EKONOMİ – 1
 • GEOMETRİ – 3
 • SANAT TARİHİ – 2
 • FIKIH – 1
 • TÜRK EDEBİYATI – 6
 • FİZİK – 6
 • TRAFİK ve İLK YARDIM – 2
 • DİL ve ANLATIM – 7
 • MATEMATİK – 7
 • BİYOLOJİ – 7
 • KARŞILAŞ. DİN. TAR. – 2
 • KELAM – 2
 • ANALİTİK GEOMETRİ – 2
 • İSLAM TARİHİ – 2
 • GEOMETRİ – 7
 • SEÇ. DİL ve ANLATIM – 3
 • SEÇ. TÜRK EDEBİYATI – 3
 • ALMANCA – 3
 • ALMANCA ALAN – 3
 • ALMANCA – 6
 • ALMANCA ALAN – 6
 • SEÇMELİ ALMANCA – 3

OTURUM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI
2. OTURUM: 15 OCAK 2011 Saat:14.00

2

ALMANCA

A

DİKKAT: 1. Bu oturumda, 41 derse ait test soruları yer almaktadır. DERS ADI DİL ve ANLATIM – 3 TÜRK EDEBİYATI – 3 DİN KÜL. AHLAK BİL. – 1 DİN KÜL. AHLAK BİL. – 5 TARİH – 4 COĞRAFYA – 1 COĞRAFYA – 5 MATEMATİK – 4 FİZİK – 2 KİMYA – 1 KİMYA – 5 BİYOLOJİ – 4 FELSEFE – 1 MİLLÎ GÜVENLİK BİL. – 2 SAYFA 2 3 4 5 7 8 9 11 12 14 16 18 19 20 DERS ADI SOSYOLOJİ – 1 İŞ GÜVENLİĞİ – 1 GİRİŞİMCİLİK EKONOMİ – 1 GEOMETRİ – 3 SANAT TARİHİ – 2 FIKIH – 1 TÜRK EDEBİYATI – 6 FİZİK – 6 TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 DİL ve ANLATIM – 7 MATEMATİK – 7 BİYOLOJİ – 7 KARŞILAŞ. DİN. TAR. – 2 SAYFA 22 23 24 26 27 29 30 31 33 34 36 37 39 40 DERS ADI KELAM – 2 ANALİTİK GEOMETRİ – 2 İSLAM TARİHİ – 2 GEOMETRİ – 7 SEÇ. DİL ve ANLATIM – 3 SEÇ. TÜRK EDEBİYATI – 3 ALMANCA – 3 ALMANCA ALAN – 3 2. Y. DİL İNGİLİZCE – 1 2. Y. DİL FRANSIZCA – 1 ALMANCA – 6 ALMANCA ALAN – 6 SEÇMELİ ALMANCA – 3 SAYFA 41 43 44 46 47 48 50 51 52 53 53 54 56

2. Adaylar soru kitapçıklarını kontrol ederek baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvuracaklardır. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. 4. Her ders için 20 soru bulunmaktadır. Bu oturum için, toplam 150 dakikalık cevaplama süreniz vardır. Öğrencinin kaç dersi olursa olsun, isterse bu sürenin tamamını kullanabilir. 5. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. NOT: Almanca Alan – 3 ve Almanca Alan – 6 sorularını sadece, alanı Yabancı Dil olan adaylar cevaplayacaklardır. Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2. OTURUM
DİL ve ANLATIM – 3 1. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir konudur? A) Sanat C) Bale B) Heykel D) Resim 7. Aşağıdakilerden hangisi toplantı sonunda istenilen amaca ulaşıp ulaşılmadığını değerlendirirken sorulması gereken sorulardan biri değildir? A) Ortaya konulan sorun yeterince açıklığa kavuşturuldu mu? B) Konu ile ilintili kararlar alındı mı? C) Farklı örneklere yer verildi mi? D) Toplantı iyi yönetildi mi? 12. “Deniz turuncu bir ışıltı içinde akıyordu. Yumuşamış gibi duran fener; göğün yarısı turuncu, yarısı belirsiz bir maviyle kurşuninin arasında gidip gelen yumuşaklığına, bir baş parmağın hafif bir bastırmasıyla gömülmüştü.” Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? A) Alıntılardan B) Betimlemeden C) Sayısal verilerden D) Tanık göstermeden

2. Aşağıdakilerden hangisi “özet”i ifade eder? A) Konu B) Plan C) Not alma D) Ayrıntısız anlatım

8. Bir konunun dinleyiciler önünde söyleşi havası içerisinde tartışılmasına ne ad verilir? A) Panel C) Mülakat B) Sempozyum D) Sunum

3. Aşağıdakilerden hangisi panelin planı içinde yer almaz? A) Konuşmacılara sorulacak sorular B) Bilimsel geçerliliği saptamak C) Konuşmaları özetlemek D) Panelin yapılış nedeni

13. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapılırken yararlanılan araçlardan biri değildir? A) CD C) Mikrofon B) Bilgisayar D) Telefon

9. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapacak kişinin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir? A) Sunum yerini önceden görmesi B) Kullanacağı malzemeleri kendisinin kontrol etmesi C) Sunumdan önce prova yapması D) Teknik imkanları sınırlı ölçüde kullanması

4. Oscar Wilde’ın “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.” sözü aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamaktadır? A) Sunum C) Tartışma B) Nutuk D) Sempozyum

14. Yeşil pencerenden bir gül at bana, Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. (Ahmet Muhip Dıranas) Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir? A) Dostluk C) Anılar B) Aşk D) Endişe

10. Bir yazıda öne sürülen, ortaya konan sorunun, düşüncenin açıklandığı bölme ne ad verilir? A) Paragraf C) Gelişme B) Giriş D) Sonuç

5. Aşağıdakilerden hangisi tartışanların geçerli çözüm yolları bulabilmesi için uyması gereken kurallardan değildir? A) Tartışma konusu dışına çıkmamak B) Aynı konuda üst üste söz almaya uğraşmak C) Düşünceleri anlaşılır, açık ve kısa söylemek D) Gerçeği, uygun ve yararlı olanı bulmaya çalışmak

11. Aşağıdakilerden hangisinde konu sınırlandırılması yanlıştır? I.Aşama A) Sinema B) Spor C) Coğrafya D) Müzik II.Aşama III.Aşama

15. Bir metni oluşturan söz ve söz öbekleri arasındaki anlam ve mantık bağıntısına ne ad verilir? A) Duruluk C) Bağdaşlık B) Akıcılık D) Tutarlılık

Atıf Türk Yılmaz sineması filmleri Kış sporları Himalayalar Caz Kayak Karadeniz iklimi Klasik caz

16. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Toplantıda üç saat süreyle sunum yaptılar. B) Fıstık çamlarının altında piknik yaptık. C) Ahmet Ankara’ya salı günü geldi. D) Ona karlı bir kış günü rastladım.

6. Daha sonra hatırlanması için yazılan kısa yazılara ne ad verilir? A) Rapor C) Paragraf B) Küpür D) Not

2

2. OTURUM
17. “Sinekli Bakkal” adlı roman aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Halikarnas Balıkçısı B) Halide Edip Adıvar C) Cevdet Kudret D) Peyami Safa TÜRK EDEBİYATI – 3 1. Eski Türk destanlarının tarihsel sınıflandırması içinde başta gelen destan, aşağıdakilerden hangisidir? A) Şu Destanı B) Göç Destanı C) Bozkurt Destanı D) Yaradılış Destanı 6. Kar buz kamug erüşti Taglar suvı akıştı Kökşin bulıt örüşti Kayguk bolup egrişûr Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir? A) — a —b —a —b C) — a —a —a —b B) — a —a —a —a D) — a —b —b —a

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Diğer gömlek size daha çok yakıştı. B) Bu çalışmalar kişiyi iyi bir yazar yapabilir. C) Bilimkurgu kitaplarını nadiren, ara sıra okurum. D) Herkesin unutamadığı pek çok anısı vardır.

2. Günümüzde atasözleri olarak bilinen özlü sözlerin sözlü edebiyattaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sav C) Özdeyiş B) Koşuk D) Sagu

7. “Kolları Bağlı Odysseus”nun yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ceyhun Atuf Kansu B) Melih Cevdet Anday C) N.Y. Gençosmanoğlu D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

19. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin yanlış kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Sevinçten kulakları ağzına varmıştı. B) Beş saat süre ile susmuştu. C) Tarladaki zararlı otlar yolarak bir yere yığılmalıdır. D) Benimle ilgilenmiyor, ihmal ediyor.

3. İslamiyetten önceki dönemde ağıt, yas şiiri anlamına gelen şiir, aşağıdakilerden hangisidir? A) Destan C) Sav B) Mâni D) Sagu

8. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Aras Ören - Berlin Üçlemesi B) Gülten Akın - Seyran Destanı C) Cahit Külebi - Sakarya Meydan Savaşı D) Nazım Hikmet - Kurtuluş Savaşı Destanı

4. Orhun Yazıtları’ndan söz eden ilk kaynak, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kutadgu Bilig B) Tarih-i Cihanküşa C) Atabet’ül Hakayık D) Divanü Lugat’it - Türk

20. Bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği tartışma biçimidir. Salonda izleyiciler önünde yapılır. Konu önceden tespit edilir. Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi tercih edilir. Bu bilgiler aşağıdaki toplantı türlerinden hangisine aittir? A) Panel C) Forum B) Münazara D) Sempozyum

5. Kahramanların başından geçen olağanüstü olayları törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum eserlere ne ad verilir? A) Destan C) Sav B) Koşuk D) Roman

9. Yunan sitelerinin Troya şehrini ele geçirmek için giriştikleri savaşları, Troya’nın yıkılışından sonra yurduna dönmek için yola çıkan İthake kralının serüvenlerini anlatan destan, aşağıdakilerden hangisidir? A) Odysseus C) Şehname B) İlyada D) Gılgamış

10. Aşağıdakilerden hangisi edebî eser sayılmaz? A) Şiir C) Tiyatro B) Hikâye D) Bilimsel yazılar

3

Tarihte Türk sözcüğünün ilk kez geçtiği metin. eşya gibi birtakım figürlerin arkadan ışık verilerek bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanan gölge oyunu. Aşağıdakilerden hangisi Gnostisizm için söylenemez? A) Tanrı bilgisine sezgi ile ulaşılabileceği B) Kutsal kitapların görünenin dışında birtakım sırlar içerdiği C) Kutsal metinler üzerinde şifrelerin bulunduğu D) Tanrının varlığının bilinmez olduğu 14. sorularının cevabını tam olarak aşağıdakilerin hangisinde bulmaktadır? A) Tarih C) Din B) Psikoloji D) Mantık 4 . Kişinin inancını davranışlarına yansıtması. İnanma ihtiyacı insanın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? A) Fizikî C) Maddî 2. aşağıdaki kanaatlerden hangisini kabul etmez? A) Tanrı’nın varlığının bilinemeyeceğini B) Dinlerin vahiy kaynaklı olduğunu C) Tanrı’nın sıfatlarının kavranamayacağını D) Dinlerin Tanrı’dan gelmediğini 15. Türkler 5 ve 9. bitki. – 1 1. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı dönemlerinden biridir? A) Millî Edebiyat B) Sözlü Edebiyat C) Türk Halk Edebiyatı D) Klasik Türk Edebiyatı 17. Deriden kesilmiş insan. Agnostisizm. Allah’ın razı olduğu işleri yapması. Uygur alfabesinde kaç harf bulunmaktadır? A) 38 B) 29 C) 18 D) 14 Yukarıdaki kişi. Aşağıdaki kavramlardan hangisi tek tanrıcılığı ifade etmektedir? A) Agnostisizm B) Politeizm C) Gnostisizm D) Monoteizm 12. razı olmadığı işlerden uzak durması olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İbadet C) Tövbe B) Dua D) Namaz 16. Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyetten sonraki Türk destanlarından biri değildir? A) Timur Destanı B) Köroğlu Destanı C) Cengiz Han Destanı D) Oğuz Kağan Destanı 3. AHLAK BİL. aşağıdakilerden hangisidir? A) Dram C) Trajedi B) Karagöz D) Orta oyunu B) Ruhî D) Bedenî 7. yüzyıllar arası aşağıdaki alfabelerden hangisini kullanmamıştır? A) Latin C) Sogut B) Mani D) Uygur 4. “Fahim Bey ve Biz” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Reşat Nuri Güntekin B) Yahya Kemal Beyatlı C) Abdülhak Şinasi Hisar D) Ahmet Hamdi Tanpınar 19. — Dünyaya niçin geldim? — Yaratılmamdaki amaç nedir? — Ölümden sonra neolacak? 5.2. Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtları’nı Arap harfleriyle ilk kez yayımlamıştır? A) Talat Tekin B) Necib Asım C) Muharrem Ergin D) Hüseyin Namık Orkun 20. Aşağıdakilerden hangisi çok tanrıcılığı ifade etmek için kullanılan dinî ve felsefi bir terimdir? A) Agnostisizm B) Gnostisizm C) Politeizm D) Monoteizm 13. aşağıdakilerden hangisidir? A) Edebiyat tarihi B) Sanat tarihi C) Arkeoloji D) Tarih 6. Bir ulusun yüzyıllar içinde meydana getirdiği edebî eserleri inceleyerek geçirdiği dönemleri kronolojik bir sıra içinde ele alan bilim dalı. Edebî değer taşıyan ilk yazılı Türk metinleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Destanlar B) Kutadgu Bilig C) Göktürk Yazıtları D) Atabetü’l Hakayık 18. aşağıdakilerden hangisidir? A) Divanü Lugat-it Türk B) Oğuz Kağan Destanı C) Göktürk Kitabeleri D) Alp Er Tunga Sagusu DİN KÜL. OTURUM 11.

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin amaçları arasında yer almaz? A) Allah ibadete layık olduğu için ibadet etmek B) Allah’ın emrini yerine getirmek için ibadet etmek C) Allah’ın rızasını kazanmak için ibadet etmek D) Dünya nimetlerini elde etmek için ibadet etmek 13. Ali B) Hz. gücünü aşan konularda sorumlu değildir. OTURUM 8. Tecvit Kur’an-ı Kerim’in hangi yönüyle ilgilidir? A) Okunması C) Tefsiri B) Yazılması D) Meali 9. Peygamber’e gelmiş olan vahiylerin tümünün iki kapak arasında toplanmış hâline ne ad verilir? A) Kitap C) Nüsha B) Mushaf D) Hüsnühat 17. Sevgili Peygamberimiz vefat edince onu aşağıdakilerden hangisi yıkamış ve kefenlemiştir? A) Hz. ‘‘Cünüplük. tedbirsizliği sonucu doğan olumsuzluklardan dolayı sorumlu tutulamaz. Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de nazil olan ayetlerde konu edinilmemiştir? A) Tevhit B) Meleklerin varlığı C) Kıyamet ve ahiret D) Miras konuları 5 . Ebu Bekir C) Hz. C) İnsan. – 5 1.’’ Yukarıda tanımı verilen kavram. hayız ve nifas gibi manevi kirlilikten kurtulmak için niyet ederek ağız ve burun içleri de dâhil hiçbir kuru yer kalmadan bütün vücudu yıkamaktır. kötü duygu ve düşüncelerden uzaklaştırması D) İnsanı fiziki olarak güzelleştirmesi 16. D) İnsan. bir şeyi sonuna kadar götürmek 10. AHLAK BİL. ‘‘(Resûlüm) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek’’ (Abese suresi. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin annesidir? A) Hz. Halîme B) Hz. Ömer D) Hz. Aişe 20. Peygamberimizin defnedildiği kabrin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cennetülbaki B) Cennetülmualla C) Ravzaimutahhara D) Müzdelife 18. İbadetin insanı temizlemesi/ arındırması tam olarak hangi anlama gelmektedir? A) İnsana temizlik alışkanlığı kazandırması B) İnsanın insanlarla ilişkilerini kuvvetlendirmesi C) İnsanı kötülüklerden.2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla ilgili kavramlar arasında yer almaz? A) Tecvit C) Mukabele B) Hatim D) Tefsir 2. 3-4) Bu ayette temizlenme hangi anlamda kullanılmıştır? A) İslam’ı kabul etme B) İslam’ı inkâr etme C) Boy abdesti alma D) Namaz abdesti alma 14. Hatice D) Hz. Osman 3. hüküm B) Beklenmeyen durum. üzücü olay C) Yaratmak. Kur’an-ı Kerim’de kader kavramı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilmiştir? A) Doğuştan gelen bedensel ve zihinsel engellilik B) Evrendeki ölçü. Sorumluluk konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İnsanın bireysel ve toplumsal sorumlulukları vardır. B) İnsan inanç ve eylemlerinden bireysel olarak sorumludur. aşağıdakilerden hangisidir? A) Gusül abdesti B) Namaz abdesti C) Vucut temizliği D) Teyemmüm abdesti 19. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir? A) Furkan C) Fikir B) Zikir D) Kitap DİN KÜL. Hz. İslam’ın insan için yaratılmışların en üstünü. uyum ve düzen C) Trafik ve iş kazaları sonucu oluşan sakatlık D) Ahlaka uygun davranışların toplumsal hayata olumlu katkıları 11. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘kaza’’ kavramının sözlük anlamlarından değildir? A) Emir. Âmine C) Hz. yerine getirmek D) Bitirmek. sağlam yapmak. 12. en şereflisi anlamında kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanıkamil B) Eşrefimahlukat C) Ashab-ı Kehf D) Ashab-ı Kiram 15.

Gerçekleştirilmek istenen bir iş için maddi veya manevi tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra Allah’a güvenip sonucun hayırlı olmasını Allah’tan istemektir.. Rızık hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Helal veya haram rızka ulaşmakta bireyin bir rolü bulunmaz. Bu paragrafta ibadetlerin yararlarından hangisi örneklendirilmektedir? A) Toplumsal kaynaşmaya katkıda bulunma B) Bireyde güzel duygular oluşturma C) Kişide diğerkâmlık erdemini yerleştirme D) Bireyi kötülüklerden uzaklaştırma 10. onlara şefkat gösterirdi. Aynı inanç etrafında birliktelik. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A) Kader C) Tevekkül B) Azim D) Salih amel 9. Bu durumu ibadetlerin aşağıdaki yararlarından hangisine örnek gösterebiliriz? A) İnsanda güven duygusunu geliştirme B) Sosyal yardımlaşmayı teşvik etme C) Bireylerin birbiriyle kaynaşmalarına katkıda bulunma D) Kötülüklerden alıkoyma 11. din anlayışındaki yorum farklılıklarının nedenlerinden hangisine örnek gösterilebilir? A) Kültürel sebepler B) Siyasi sebepler C) Coğrafi nedenler D) Dinî metinlerden kaynaklanan sebepler 7. Hamza 5.v). ‘‘Her canlı ölümü tadacaktır. Cuma. . . ‘‘Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. 185) Bu ayette verilen mesaj aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha yakından ilgilidir? A) Ecel C) Tedbir B) Rızık D) Afet 8. gelenek ve göreneklerini de dinî inançlarıyla bütünleştirmek sûretiyle devam ettirmişlerdir. ‘‘Büyük günah işleyen kimse. İstatistiklere göre ramazan ayında. Muhammed’in gül ile simgelenmesi (sembolize edilmesi) 13. suç işleme oranlarında büyük düşüş oluyor. C) Müslüman olsun veya olmasın her insanın rızkını Allah verir. Muhammed’e duyulan derin sevgi ve bağlılığın sonuçlarından değildir? A) Erkek çocuklara. . OTURUM 4. aşağıdaki mezheplerin hangisinde bir ilke olarak yer almıştır? A) Haricilik C) Şiîlik B) Mutezile D) Eş’arîlik 6 . Hasan B) Hz. alkol ve sigara tüketimi belirgin bir şekilde azalıyor. D) Birey.’’ (Âl-i İmrân suresi. Yukarıda anlatılan durum. Bireyler arasındaki kardeşlik ruhu kuvvetlenir. Hz. toplum olma bilincini canlandırır. Ali C) Hz.Öksüz ve yetim çocukları gözetir. İman ile küfür arasında bir yerdedir ve fasıktır. Fatma D) Hz. bayram ve cenaze namazları gibi cemaatle yapılan ibadetlerle insanların. Muhammed (s. Ahmed ve Mahmud isimlerinin verilmesi B) İslam inancını anlamada Hz. 33) Bu ayette geçen ehlibeyt ifadesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? A) Hz. Fetihler sonucu İslam diniyle yeni tanışan ve müslüman olan toplumlar eski kültürlerinden kopamamış. hilye ve miraciye gibi edebi türler bulunması D) Hz. Bu durum. onlara yardım ederdi.’’ Bu görüş aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir? A) Haricilik mezhebine B) Şia mezhebine C) Mu’tezile mezhebine D) Maturidîlik mezhebine 14. aynı dine inanan ancak farklı kültürel değerlere sahip topluluklarda farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasında rol oynamıştır. Muhammed’in hangi insani yönüne örnek oluşturur? A) Merhametliliğine B) Güvenilirliğine C) Kolaylaştırıcılığına D) Hoşgörüsüne 12. Açık veya gizli bir tehlikeden inancını gizleyerek korunma (takiyye). ne mü’min ne de kâfirdir. Mustafa.a. birlikte yaşama bilinci gelişir. Peygamberin hadislerinden yararlanılması C) Edebiyatımızda mevlit naat(na’t). rızkına helal yollardan ulaşmak için çalışmalıdır. sorunlarını gidermeye çalışırdı.2. Muhammed. Bu sayılanlar Hz.Yaşlılara ve özürlülere iyi davranır.’’ (Ahzâb suresi. B) Rızkı Allah tarafından belirlenmeyen hiçbir canlı yoktur.. 6. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Hz.Kimsesiz insanlarla ilgilenir.

IV 20. D) Allah. OTURUM 15. B) Ebu Yusuf ve Muhammed eşŞeybanî gibi büyük âlimler yetiştirmiştir. D) Osmanlı Devleti’nde resmi mezhep olarak kabul görmüştür.III B) I . Osmanlı Devleti’nde. aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde getirilmiştir? A) I. Osman ? Şemadaki ‘‘?’’ bulunan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Caferîlik C) İmamiyye B) Maturidîlik D) Zeydîlik 7. kuluna gücünü aşan bir sorumluluk yükleyebilir. 19. 4. Osmanlı ailesinin en yaşlı ve olgun üyesinin tahta geçmesi kuralı. D) “el-Muvatta” adlı hadis kitabı en önemli eseridir. B) Büyük günah işleyen kimse dinden çıkmaz C) Hz.2. Mehmet C) III. İlmiye sınıfını Divanıhümayûnda temsil eden görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Vezir B) Kaptanıderya C) Kadı asker D) Nişancı 9. Ahmet D) II. C) İran ve Azerbaycan’da yaygın olup Türkiye’de de mensupları vardır. divan üyelerini ve yabancı elçileri kabul ettiği yer. I. Her loncada malların niteliği hakkında görüş bildiren. fiyatların tespitinde yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleyen görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Kethüda C) Ehl-i hibre B) Şeyh D) Yiğitbaşı 18. sarayın hangi bölümüdür? A) Has Oda B) Hazine Odası C) Seferli Odası D) Arz Odası 8. B) Oniki imamın altıncısı olan Cafer es-Sadık’ın görüşlerini esas alır.Posta servislerinin kurulması III. 16. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorumları birleştiren kavramlardan biridir? A) Tevhit C) Kıyas B) İmamet D) Rey TARİH – 4 1. Murat B) I. Ali. yasakladı ise kötüdür. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde bir yönetim birimi değildir? A) Eyalet C) Kaza B) Sancak D) Divan 10. Aşağıdakilerden hangisi Caferilik mezhebini tanıtan bir bilgi değildir? A) Beş vakit namazı cem ederek (öğle ile ikindiyi akşam ile yatsıyı cem ederek) üç vakit olarak kılınabileceğini söyler.II . Muhammed’den sonra insanların en faziletlisi ve ilk meşru (yasal) halifedir. • Kadı • Müderris • Şeyhülislam • Müftü Yukarıda verilen devlet görevlileri Osmanlı toplumunda hangi sınıf içinde yer almaktadır? A) İlmiye C) Seyfiye B) Kalemiye D) Reaya 17. Mahmut Döneminde yapılmıştır? A) Yalnız I C) I . Sabit’tir.II . Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı taşra yönetimindeki görevliler arasında yer almaz? A) Nişancı C) Beylerbeyi B) Muhtesip D) Sancak beyi 7 . 2. İmam-ı Azam Ebu Hanife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Asıl adı Numan b.II D) I . C) Fıkıhta içtihat (rey) ve kıyasa en çok baş vuran mezhebin kurucusudur.Mekteb-i Harbiyyenin açılması Yukarıda verilen yeniliklerden hangileri II.Nizamı Cedit Ordusunun kurulması IV. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunu oluşturan milletler arasında yer almaz? A) Slavlar C) Arnavutlar B) Germenler D) Boşnaklar 3. Aşağıdakilerden hangisi Maturidilerin benimsediği görüşlerdendir? A) Bir fiilin kendisinde iyilik ve güzellik yoktur. Hz. Osmanlı padişahlarının. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda fethettiği topraklara Müslüman Türkleri yerleştirmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? A) Dikey hareketlilik B) Yatay hareketlilik C) Rol çatışması D) Kazanılmış statü 5. Aşağıdakilerden hangisi amelîfıkhî mezheplerdendir? A) Şiîlik C) Eş’arîlik B) Şafiîlik D) İmamiyye 6. Allah emretti ise fiil güzel.Yeniçeri Ocağının kaldırılması II.

eser eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I C) III ... Verilen cümledeki boşluklar aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır? A) Farsça . bilim dili olarak da .Pirî Reis .Evliya Çelebi . Duyun-ı Umumiye İdaresinin kuruluş sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı Devleti’nin dış borçlarının ödenmesini sağlamak B) Reayadan toplanan vergileri düzene koymak C) Devletin gelir ve giderlerini belirlemek D) Çiftçiye düşük faizli kredi vermek 2...IV B) II ..K. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un yiyecek ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulmuştur? A) İrâd-ı Cedid Hazinesi B) Hazine-i Hassa C) Tersane Hazinesi D) Zahire Hazinesi 7.Seydi Ali Reis . Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde sıcaklık dağılışını gösteren harita türüdür? A) İzohips Haritaları B) İzoyet Haritaları C) İzobar Haritaları D) İzoterm Haritaları 50m Yukarıdaki eş yükselti haritasında A ile gösterilen yerin yüksekliği kaç m’dir? A) 125 C) 200 B) 150 D) 300 8 .Miratü’lmemalik Yukarıdaki yazar .IV 3. Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti devlete ait olan topraklar aşağıdakileden hangisiyle isimlendirilmiştir? A) Öşrî toprak B) Mülk arazi C) Mirî arazi D) Haracî toprak 12..Kâtip Çelebi . Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde kullanılan madenî paralardan biri değildir? A) Akçe C) Kırmızı B) Sikke-i hasene D) Kaime 5. • Ahmet Karahisarî • Hafız Osman • Mustafa Rakım Efendi • Mustafa İzzet Efendi Osmanlı Döneminde yetişen yukarıdaki kişiler aşağıdaki sanat alanlarından hangisinde isim yapmışlardır? A) Minyatür sanatı B) Hat sanatı C) Cilt sanatı D) Seramik sanatı 6. Aşağıdakilerden hangisi buzulların oluşturduğu aşınım şekillerdendir? A) Lapya C) Falez B) Hörgüç Kaya D) Dev Kazanı 17. Aşağıdakilerden hangisi atmosfer basıncının değişmesinde etkili olan bir faktör değildir? A) Yükselti C) Boylam B) Enlem D) Sıcaklık 15...N 13. Aşağıdakilerden hangisi mirî arazi içerisinde yer almaz? A) Paşmaklık C) Mukataa B) Haraciye D) Yurtluk 18.2.. Aşağıdakilerden hangisi iklim elemanlarından değildir? A) Sıcaklık C) Dalga 4.Arapça B) Arapça .Kitab-ı Bahriye II.Türkçe C) Türkçe .III D) II .. OTURUM 11....Seyahatname IV..K. Osmanlı Devleti’nde ilk açılan banka aşağıdakilerden hangisidir? A) Bank-ı Osmanî B) Ziraat Bankası C) Bank-ı Dersaâdet D) Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası 20.. Osmanlı Devleti’nde resmî yazışma dili olarak .Arapça D) Arapça .. Dünyanın kutuplardan basık ekvator çevresinde şişkince şekline verilen ad nedir? A) Elips C) Eksen B) Geoit D) Ekinoks 16.... Aşağıdakilerden hangisi atmosferde miktarı değişebilen gazlardandır? A) Karbondioksit B) Asal gazlar C) Oksijen D) Azot 8.. kullanılmıştır.Cihannüma III. A COĞRAFYA – 1 1. C D B B) Rüzgar D) Yağış A K..N Şekle göre güneş ışınlarının en küçük açıyla geldiği nokta hangisidir? A) A noktası C) C noktası B) B noktası D) D noktası 14.. Aşağıdakilerden hangisi örfi vergilerden biridir? A) Avarız C) Haraç B) Öşr D) Cizye 19.Farsça E G. I..

Verilen bilgiler aşağıdaki hangi iklime aittir? A) Okyanussal B) Kutup C) Muson D) Çöl 4. Karstik biriktirme şekillerinden Pamukkale travertenleri hangi ilimiz sınırları içinde yer alır? A) Aydın C) Manisa B) Denizli D) Muğla 15. Aşağıdakilerden hangisi hayvancılığın ekonomiye yaptığı katkılardan biri değildir? A) Erozyonu azaltır. Çevreyi kirletmeyen temiz ve tükenmez bir enerji kaynağı olmasına rağmen ülkemizde rüzgar gücüyle çalışan santraller yok denecek kadar azdır. I III II IV 18. 11. • Buzul çağı yaşanmıştır. • Güneş ışınlarını yıl boyunca eğik alır. Yeryuvarlağının en üstünde yer alıp Sial ve Sima’dan oluşan katman aşağıdakilerden hangisidir? A) Manto B) İç çekirdek C) Dış çekirdek D) Yerkabuğu 3. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin görevlerinden biri değildir? A) Gecelerin çok soğuk gündüzlerin çok sıcak olmasını engeller. • İnsanoğlu ortaya çıkmıştır. D) Biyoçeşitliliğin oluşmasında etkilidir. Yeryüzünün şekillenmesinde en fazla etkili olan dış güç aşağıdakilerden hangisidir? A) Rüzgârlar B) Buzullar C) Akarsular D) Dalga ve akıntılar 16. • Sıcaklık yıl boyunca 0 ºC altındadır. 17. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünün yararlarından değildir? A) Toprak oluşumu için kayaçların parçalanmasını sağlar. Suyun bulutlardan katı veya sıvı halde yeryüzüne geri dönmesine ne denir? A) Yağış B) Terleme C) Buharlaşma D) Yüzey akışı 10. aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde yaz ayları yağışlı kış ayları kurak geçmektedir? A) Kutup iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklimi D) Muson iklimi 13. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İklimin uygun olmayışı B) Pahalı bir yatırım olması C) Enerjiye olan ihtiyacın azalması D) Yeryüzü şekillerinin uygun olmayışı 14. 19. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yöre A) Divriği B) Guleman C) Kayseri D) Murgul Maden Demir Krom Bor Bakır Haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde deprem tehlikesi daha fazladır? A) I B) II C) III D) IV 20. C) Yeraltı kaynaklarının (maden) çeşitliliğini sağlar. Yukarıda verilenler hangi jeolojik zamanda gerçekleşmiştir? A) Neozoik C) Paleozoik B) Mezozoik D) Prekambrien 12. D) Hayvansal gıda üretimini artırır. C) İş imkanlarını genişletir. B) Tarımsal üretime katkı sağlar. OTURUM 9. 1/500. Yağış rejimine göre. Aşağıdakilerden hangisi biyosferi ifade eder? A) Su küre B) Taş küre C) Hava küre D) Canlılar küresi 5. B) Yeryüzünde güneş ışınlarının dengeli dağılışını sağlar.000 ölçekli bir haritada iki şehir arası 7 cm olarak gösteriliyorsa bu mesafe gerçekte kaç km’dir? A) 9 km C) 35 km B) 15 km D) 70 km 9 . D) Kara ve denizlerin dağılışını sağlar. Aşağıdakilerden hangisi devirli rüzgarlardandır? A) Muson rüzgârları B) Alize rüzgârları C) Batı rüzgârları D) Kutup rüzgârları 2. B) Bitkilerin fotosentezi için gereklidir. • Buharlaşma ve nem azdır. • İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluşmuştur. C) Canlılar için yaşam kaynağıdır. Bir kutuptan diğer kutba ulaşarak kutup noktalarını birleştiren yaylara ne ad verilir? A) Ekvator C) Paralel B) Meridyen D) Dönence COĞRAFYA – 5 1.2.

Temel sanayi ham maddelerinden yoksun olmasına rağmen yüksek teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak sanayide gelişmiş ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Yunanistan B) Japonya C) Hindistan D) Brezilya Yukarıda verilen tabloya bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine kesinlikle ulaşılır? A) Hayvanların kesimi artmaktadır. Oxford şehrinin dünya çapında bir üne sahip olmasında hangi özelliği etkili olmuştur? A) Eğitim faaliyetleri B) Tarımsal özellikleri C) Yüksek teknolojisi D) Dini şehir olması 10 . kaza 7. • Danimarka • Norveç • Japonya Verilen ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa kıtasında bulunmaları B) Balıkçılıkta gelişmiş olmaları C) Avrupa Birliği’ne üye olmaları D) Zengin kömür yataklarının bulunması 17. Aşağıdaki endüstri dallarından hangisinin üretiminde hayvansal ham maddeden yararlanılmaz? A) Dokuma C) Konserve B) Konfeksiyon D) Seramik 11. Aşağıdakilerden hangisi bir akarsuyun hidroelektrik enerji potansiyelini etkilemez? A) Akarsuyun debisi B) Topoğrafik koşulları C) Akarsu yatağının eğimi D) Bitki örtüsü 18.3 6. C) Besici sayısı azalmaktadır. dikkatsizlik. B) Küçükbaş hayvan besleyenlerin sayısı azalmıştır.8 33. Adana çevresi aşağıdaki bölge tiplerinden hangisi içinde yer alır? A) Dağlık bölge B) Düz ovalık bölge C) Maden bölgesi D) Serbest Ticaret Bölgesi 14.5 25. Hereke (Kocaeli) aşağıdaki ürünlerden hangisiyle ün yapmıştır? A) Halı C) Konserve B) Şekerpancarı D) Tütün 13. D) Küçükbaş hayvan sayısı sığır sayısından fazladır.4 9.2. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu destekleyen bir örnek değildir? A) Samsun limanının Sinop limanından gelişmiş olması B) Sanayi kuruluşlarının Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşması C) Çukurova’da tarım alet ve makina üretiminin yaygın olması D) Doğu Anadolu’da büyük endüstri kuruluşlarının az olması 19.5 20. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerden aldıkları enerjiyi bünyelerine alarak yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için kullanan ve enerji akışını sağlayan bir canlıdır? A) Geyik C) Aslan B) Mantar D) Leopar 16. Hayvan cinsi Sığır Koyun Keçi Yıl / miktar 1995 (milyon baş) 11. 15. Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkınların afete dönüşmesine neden olur? A) Mera ve orman alanlarının genişletilmesi B) Sel ve taşkın riski olan yerlerin yerleşime açılması C) Planlı altyapıya önem verilmesi D) Akarsu vadilerinin ıslah edilmesi 9. OTURUM 6. Türkiye’de üretilen kromun dışarıda kolay alıcı bulması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A) Üretim teknolojisindeki gelişmişliğe B) Alıcı ülkelerin yakın olmasına C) Kullanım alanının çeşitliliğine D) Kolay işlenebilir olmasına 12. Aşağıdaki ülkelerden hangisi nüfus artışını destekleyen nüfus politikası uygulamaktadır? A) Çin C) Fransa B) Endonezya D) Hindistan 10. Anadolu’da çok sayıda medeniyet kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha az olmuştur? A) Coğrafi konumunun B) Yeryüzü şekillerinin C) Yeraltı zenginliklerinin D) İkliminin 8. Orman yangınlarının meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin payı daha fazladır? A) Kasten yakma B) Yıldırım düşmesi C) Bilinmeyen nedenler D) İhmal. Türkiye’de sanayi kuruluşlarının dağılışında yüzey şekilleri ve ulaşım ağı etkilidir. Türkiye yıllık krom üretiminin yarısını ihraç etmektedir.1 Yıl / miktar 2005 (milyon baş) 10.

tan 20º ifadesinin 1 + tan 65º. + . cos 36º nin a cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) a 2 C) 2a B) a . tan 20º değeri kaçtır? A) 1 C) 2 2 B) 3 D) 3 3 16. + D) . sin a + sin b = 2.3 3 C) 3 D) 3 3 10. cot 123º trigonometrik değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) + . OTURUM MATEMATİK – 4 1. B) . Şekilde ABCD bir karedir.8 15 15 D) 17 11. cos 40º ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 C) 2 B) 3 5.2.b 2 2 sin 80º + sin 20º olduğuna göre. cos d arcsin 1 n ifadesinin 2 değeri kaçtır? A) 1 2 C) 1 B) 3 2 D) 3 X 13. + . tan a aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 1 3 B) 1 2 C) 2 3 D) 3 4 14. cos 2a = 2 cos a .m ( B) işleminin sonucu kaçtır? A) 10º 49l 24m B) 11º 39l 24m C) 11º 49l 34m D) 10º 39l 24m 8. tan 65º .3 B) . sin 255º. üçgenin alanı kaç santimetrekaredir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 X X göre. + . 1345º nin esas ölçüsü kaç derecedir? A) 85 C) 155 B) 99 D) 265 6.. 12.. tan 37º. dir. sin A X tan A kaçtır? A) 3 5 B) 4 5 C) 3 4 D) 4 3 3. 3 sin x . 6 olduğuna göre. m (A) = 35º 44l 16m ve X m ( B) = 24º 54l 52m olduğuna 7. | AB | = 8 cm ve | AC | = 5 cm olduğuna göre. ABC üçgeninde m ( B) = 90º X = 0.1 ’dir. + . . + . tan (3x + 2) fonksiyonunun periyodu kaçtır? A) r 4 C) 2r 3 B) r 3 D) 3r 4 4 Şekildeki ABC üçgeninde % m (BAC) = 30º.1 olduğuna göre.1 D) a 2 sec a ifadesi aşağıdakiler2 1 + tan a den hangisine eşittir? A) tan a C) sin a B) cot a D) cos a 15. 2 cos 72º = 2a . m (A) . + . cos 15º ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 B) 1 2 C) 1 4 D) 1 8 4. cos a .8 ise 2 17 tan x’in değeri kaçtır? A) . 9..15 8 8 C) 15 B) . | BE | = | CE | olduğuna göre. sin 15º.4 cos x = 1 olduğuna 5 cos x + sin x 3 göre. C) + . + . cot 4r ’ün değeri kaçtır? 3 A) . cotx değeri kaçtır? A) 4 13 C) 7 10 B) 8 17 D) 7 8 D) 2 3 11 . r 1 x 1 3r ve sin x = . sin a + b . cos 315º. 30º 8 5 C A B X 2.

II . 2.III D) I . 18. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? A) Güneş C) Yıldızlar B) Ay D) Ateş böceği 4. 2 sin x + 3 sin x . Noktasal bir ışık kaynağından 20 cm uzağa bir kenar uzunluğu 2 cm olan kare şeklinde saydam olmayan levha konuluyor. tan x = 1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) % x: x = r + kr / 4 r + kr B) % x: x = / 3 C) ( x: x = 3r + kr 2 4 D) ( x: x = 2r + kr 2 3 150 cd şiddetindeki ışık kaynağının O noktasına olan uzaklığı 50 cm’dir. 2 1 Tam Gölge Perde saydam olmayan cisim Noktasal ışık kaynağı. Bir yüzeyde oluşan aydınlanma için.II C) II . Işığın yansıması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gelme açısı. C) Gelen ışın. I. Buna göre O noktası etrafında oluşan aydınlanma kaç lüx’tür? (cos 60º= 1 . Saydam olmayan levhanın merkezinden geçen ışınlar perdeye dik olduğuna göre perde üzerinde oluşan tam gölgenin alanı kaç cm2 dir? A) 16 B) 32 C) 48 D) 64 6. Buna göre perdede oluşan tam gölge ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? A) Saydam olmayan cisim 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür.III 12 . D) Gelen ışının normalle yaptığı açı yüzey ile yaptığı açıya daima eşittir. B) Saydam olmayan cisim 1 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. D) Noktasal ışık kaynağı 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. B) Işığın yüzeyle yaptığı açı ile gelme açısının toplamı 90°dir. yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemde bulunur. OTURUM 17. C) Perde 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. sin 60º= 3 ) 2 2 A) 600 C) 300 B) 300 3 D) 150 5. r C aralığındaki kökü 2 aşağıdakilerden hangisidir? A) r 12 C) r 4 B) r 6 r D) 3 2 3. saydam olmayan cisim ve perdeden oluşan sistem şekildeki gibidir.2m D) 2m 2 1-m FİZİK – 2 1. cot 80º = m ise tan 20º nin m cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? m 2 1+m 2 C) m .2.1 2m A) B) 2m 2 1 .2 = 0 denkleminin 90. Kaynaktan 80 cm uzağa ise bir perde yerleştiriliyor.Işık ışınlarının yüzeye geliş açısı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) I .III B) I . 12 sin 2x + sin 4x + sin 6x ifadecos 2x + cos 4x + cos 6x sinin değeri kaçtır? A) 1 3 C) 3 B) 1 D) 2 19.Işık kaynağı ile yüzey arasında uzaklık III. yansıma açısına eşittir. x = r olduğuna göre. I=150 cd 30° O 20.Işık kaynağının şiddeti II.

kırmızı ve mavi fon kartonlarını kesen Naz.8) A) 4 3 B) 9 8 C) 8 9 D) 3 5 Şekildeki gibi yerleştirilmiş K-L düzlem aynasına G noktasından bakan bir gözlemci hangi noktaların görüntüsünü görebilir? A) 1-2-3 C) 2-3-4 B) 1-2-5 D) 3-4-5 13 . siyah.2. İkizkenar dik üçgen şeklindeki tam yansımalı prizmalara gelen ışınlardan hangilerinin izlediği yol doğru çizilmiştir? normal Tek renkli bir I ışınının paralel yüzlü x. 8. siyah B) Beyaz. G K 1 2 L 3 5 4 9. “Işınlar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken. z ortamlarının ışığı kırma indisleri nx. siyah C) Kırmızı. az yoğun ortama geçemez ve geldiği ortama eşit açı ile geri döner.6 . sırasıyla beyaz. x y z I α normal 10.” Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki olaylardan hangisi tam yansımaya örnek olamaz? A) Yazın sıcak havada asfalt üzerinde su birikintisi varmış gibi görülmesi B) Çölde serap görülmesi C) Yağmur yağdığında gökkuşağı oluşması D) Su dolu havuzun dibindeki paranın olduğundan daha yakın görülmesi 12. nz arasındaki ilişki nasıldır? A) nx > ny > nz B) ny > nx > nz C) ny > nz > nx D) nz > ny > nx 11. siyah D) Beyaz. L noktasındaki cismi kendisinden kaç cm uzaklıkta görür? (nhava=1) A) 96 B) 86 C) 76 D) 66 14. kırmızı.II . kırmızı. Kırmızı ışık ile aydınlattığı odasında. Işınların normalle yaptıkları açılar θ > α > β olduğuna göre x.III K Hava n =1 Hava 1 Göz 10 cm 20 cm 40 cm 30 cm n = 5/4 n = 4/3 2 13. sin 53º= 0.II D) I . Işığın kırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken hızı azalır. y ve z ortamlardaki ilerleyişi şekildeki gibidir. mavi n 3 = 3/2 L Kırıcılık indisleri farklı saydam ortamlara K noktasından yüzeyin normaline yakın doğrultuda bakan gözlemci. D) Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır. C) Işık ışınları ortamları ayıran yüzeye dik geliyorsa normale yaklaşarak kırılır. I II III A) Yalnız I C) I . siyah. bu kartonları sırasıyla hangi renkte görür? A) Kırmızı. sınır açısından büyük açıyla geldiğinde. OTURUM 7. Bu olaya tam yansıma denir. y. B) Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken hızı azalır. ny. L ortamının kırıcılık indisi n L = 3 olduğuna göre K orta2 mının kırıcılık indisi nK kaçtır? (sin 37º= 0.III B) I . K I 53° normal L 37° I ışınının K ve L ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir.

II C) II . 60° A) I . tuz gibi maddelerin suda çözünmesi. Aynaya gelen S ışını 1 doğrultusunda yansıyor. Tümsek ayna önündeki bir mumun görüntüsünün yeri ve özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Görüntünün yeri A) B) C) D) Odakta Odakta Odak ile ayna arasında Odak ile ayna arasında Görüntünün özelliği Sanal Gerçek Sanal Gerçek A) Kütle B) Erime noktası C) Kaynama noktası D) Çözünürlük 2.Element A) Yalnız II C) I . Bir merceğin odak uzaklığı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? M III 16. maddelerin hangi özelliği ile ilgilidir? A) Ayırt edici C) Ortak B) Kimyasal D) Fiziksel 3. C) Merceğin asal ekseninin uzunluğuna bağlıdır.III B) I . D) Merceğin içinde bulunduğu saydam ortamın kırıcılık indisine bağlıdır.III D) I .Karışım III. 2 60° 17. Kutu içerisindeki ayna α açısı kadar döndürüldüğünde ise 2 doğrultusunda yansıyor.III D) I . 1 30° T α F I M α 19.III 14 .Bileşik II. Odak uzaklığı 40 cm olan ince kenarlı bir mercekten 120 cm uzaklıkta bulunan 10 cm boyundaki mumun görüntüsünün yeri ve boyu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yeri A) Odak ile merkez arasında Odak ile merkez arasında Merkezin dışında Merkezin dışında Boyu (cm) 5 20 5 20 S Düşey kesiti şekildeki gibi olan dikdörtgen kutunun içerisine düzlem bir ayna yerleştirilmiştir. B) Merceğin yapıldığı saydam maddenin cinsine bağlıdır. Aşağıdaki özelliklerden hangisi madde miktarı azaldıkça azalır? B) 30° C) 45° D) 60° 18. OTURUM 15.II . Şeker.II B) I .2. Buna göre aynanın döndürülme açısı (α) kaç derecedir? A) 60 B) 45 C) 30 D) 15 T α α F B) M C) D) II α T F α 20. Aşağıdakilerden hangileri saf madde değildir? I.III Şekildeki S ışını I ve II düzlem aynalarında yansıdıktan sonra sistemi nasıl terkeder? A) 20° KİMYA – 1 1.II . I 30° S Şekildeki çukur aynalara gelen ışınların yansımaları yukarıdakilerden hangilerinde doğru olarak çizilmiştir? II A) Merceğin eğrilik yarıçapları ile doğru orantılıdır.

‘‘Çözelti.....’’ ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Çözünürlük B) Çözünen C) Çözünme D) Seyreltik 5. olmak üzere iki bileşenden oluşur. Madde Suyun miktarı (g) Çözünen madde miktarı (g) Sıcaklık ( ºC ) K L M N 50 100 150 50 30 30 90 10 40 50 40 50 10.sıvı heterojen karışım Yukarıda verilen K ve L karışımlarını bileşenlerine ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? K A) Kristallendirme B) Süzme C) Kristallendirme D) Elektriklenme L Süzme Elektriklenme Kristallendirme Süzme 7. Tuz ve su ile hazırlanan aşağıdaki çözeltilerden hangisi diğerlerine göre en derişiktir? A) 10 g tuz. Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıstan etkilenmez? A) Nikel C) Demir B) Kobalt D) Kükürt 14.. Aşağıdaki koşulların hangisi sağlandığında O2 gazının sudaki çözünme miktarı en fazla olur? A) Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç B) Yüksek sıcaklık ve düşük basınç C) Düşük sıcaklık ve yüksek basınç D) Düşük sıcaklık ve düşük basınç 9. 100 g su Çizelgede K. 13. Ahmet: Su ile şekeri karıştırıyor ve şekerli su elde ediyor.Hâl değiştirme sıcaklıkları farkı ile ayırma Yukarıdaki ayırma yöntemlerinden hangileri karışımların ayrılması için uygulanır? A) Yalnız I C) II .Öz kütle farkı ile ayırma II. K: Katı . • Kumlu su • Tuzlu su • Limonata • Zeytinyağlı su Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi heterojen bir karışımdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 15 . X çözeltisinin 10 ºC'taki çözünürlüğü 80 g / 100 g sudur. D) Y katısının 60 ºC'taki çözeltisi doymuş çözeltidir. C) 25 ºC'ta çözelti 60 ºC'a ısıtıldığında 2x gram Y katısı çöker.2. 10 ºC'ta 360 gram doymuş X çözeltisi hazırlamak için kaç gram su gerekir? A) 200 C) 280 B) 260 D) 460 15.. Ahmet ve Ayşe’nin elde ettikleri karışım türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Ahmet A) Heterojen B) Çözelti C) Çözelti D) Heterojen Ayşe Çözelti Çözelti Heterojen Heterojen 3x 8.su 11. çözücü ve .sıvı homojen karışım L: Katı . 50 g su B) 20 g tuz. ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılabilir? A) Talaş .III B) Yalnız II D) I .su D) Alkol .Elektrik enerjisi ile ayrışma III.III x 0 25 60 Sıcaklık (°C) 25 ºC’ta doymuş Y çözeltisi 60 ºC'a kadar ısıtıldığında çözünen Y katısının kütlesinin sıcaklıkla değişimini gösteren grafik yukarıdaki gibidir. B) Y katısının 25 ºC'taki çözünürlüğü 60 ºC'taki nden büyüktür. Buna göre çizelgedeki maddelerden hangi ikisi aynı madde olabilir? A) K ve L C) K ve N B) K ve M D) L ve N 16. Ayşe: Su ile zeytinyağını karıştırıyor ve zeytinyağının suyun üzerinde kaldığını gözlemliyor.şeker C) Zeytinyağı . Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Y katısının sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar. 100 g su C) 20 g tuz. Aşağıdaki karışımlardan hangisi. Demir tozu Bakır tozu Şekildeki karışım hangi yöntemle bileşenlerine ayrılır? A) Çözünürlük farkı ile B) Mıknatıslanma ile C) Ayrımsal damıtma ile D) Elektrik enerjisi ile 6.su B) Kum .. Çözünen Y kütlesi (g) 12. I. L. M ve N katılarının belirtilen miktardaki suda ve sıcaklıklarda en çok çözünebilen miktarları verilmiştir. OTURUM 4. 50 g su D) 30 g tuz.

2NOCl (g) " 2NO (g) + Cl 2 (g) tepkimesine göre bir kapta dakikada 0. Aşağıdakilerden hangisi hem karışımlar hem de bileşikler için ortak özellik olabilir? A) Bileşenlerinde belirli bir oranın olması B) Erime noktalarının sabit olması C) Homojen olması D) Belirli formülleri olması A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 hız denklemi.Mıknatıslanma III.01 C) 0. Buna göre aşağıdakilerden hangisi için “saniye” zaman birimi uygundur? A) Tüpgazın yanması B) Demirin paslanması C) Odunun çürümesi D) Kömürün yanması 5.IV D) III .Hız= k 7X A7Y A dir.02 D) 0.4 B) 0. Demir.1 C) 0. 19. Bu yöntemde maddelerin hangi ayırt edici özelliğinden yararlanılır? A) Erime noktası B) Kaynama noktası C) Çözünürlük D) Öz kütle PE (kJ) 7.IV .II KİMYA – 5 1. A + B " C + D tepkimesine ait PE .I . C) Tepkime derecesi 2’dir. Bir tepkimenin basamakları. 2 B) Hız denklemi.I .) A) Ayrımsal damıtma ile B) Mıknatıslanma ile C) Özkütle farkı ile D) Çözünürlük farkı ile 2. Hızlı gerçekleşen tepkimelerde küçük zaman birimleri.’dır? A) 0.2.Süzme II.06 2X (g) + Y(g) " Z (g) tepkimesi için 4. X + 3Y $ K + 2T ’dir. 50 mol/L ? 7X A mol/L 7Y A Hız mol/L s 1x10 -2 6x10 -6 20 A+B 10 0 C+D TK Grafiğe göre ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi kaç kJ’dür? 20.8 6.sıvı karışımları ayrımsal damıtma yöntemi ile bileşenlerine ayrılmaktadır. OTURUM 17. Homojen sıvı . Tuz .Buharlaştırma A) II .II .IV B) IV .03 B) 0.III . X + 2Y $ T + V (yavaş) V + Y $ K + T (hızlı) olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tepkime denklemi. Tepkime hız sabiti olan “k”nın değerini aşağıdakilerden hangisi değiştirir? A) Konsantrasyon B) Temas yüzeyi C) Basınç D) Katalizör 8.TK grafiği şekildeki gibidir.I . Hız = k 7X A7Y A ve “k” sabiti 0.2 D) 0. Bir kimyasal tepkimede giren maddelerden birinin derişimi artırıldığında tepkimenin hızı artar.Suda çözme IV. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kinetik enerjinin artması B) Taneciklerin çarpışma sayısının artması C) Taneciklerin daha hızlı hareket etmesi D) Tepkimenin aktifleşme enerjisinin azalması 3. 18.4 M NOCl harcandığına göre Cl2 gazının ortalama oluşma hızı kaç M/dk.naftalin karışımı aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisiyle bileşenlerine ayrılır? (Naftalin suda çözünmez. yavaş gerçekleşen tepkimelerde büyük zaman birimleri kullanılır.II .III C) I .III . şeker ve kükürt tozlarından oluşan karışımı bileşenlerine ayırmak için aşağıda verilen işlemlerin hangi sırayla uygulanması gerekir? I.02 olduğuna göre X’in derişimi kaç mol/L’dir? A) 0. Aşağıdakilerden hangisi heterojen dengeye örnektir? A) H 2 (g) + S (k) E H 2 S (g) B) 2Fe(suda+ Sn (suda)E 2Fe (suda+ Sn (suda) ) ) C) H 2 (g) + Cl 2 (g) E 2HCl (g) D) N 2 O 4(g) E 2NO 2 (g) +3 +2 +2 +4 16 . D) Tepkime mekanizması 2 adımlıdır.

2 litrelik bir kapta.etil alkol D) Su .oksijen C) Su . Çözünürlük çarpımı bağıntısı. Buna göre. + + - K Ç = 1.II aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bir miktar AgCl katısı çöker. D) Denge durumunda Ag iyonları derişimi 1.tuz B) Su . Kabın hacmi büyültülerek basınç düşürülüyor.Geri tepkime yavaşlar.III B) I .III D) I .2 15.Girenlerin mol sayısı artar. Belirli sıcaklıkta dengede olan + AgI (k) E Ag (suda) + I (suda) tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çözünürlük çarpımı bağıntısı K Ç = 7AgI A dır.2’dir. Belirli sıcaklıkta 2X (g) + Y(g) E 2Z (g) tepkimesi dengededir. II.10 rılıyor. 2Z E X + 2Y K 1 = 1 X+VEZ K2 = 2 olduğuna göre Z + V E 2Y için denge sabiti kaçtır? A) 1 4 C) 2 B) 1 2 D) 4 19. B) Dengeden önce K iyon 1 K Ç ’dir. I. OTURUM 9. 6 kJ tepkimesinde denge sabiti değerinin büyümesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Sıcaklığı azaltılmalı B) Hacmi arttırılmalı C) Basıncı arttırılmalı D) N2 veya H2 eklenmeli 17. D) Katının çözünme hızı çökelme hızına eşittir. CaCO 3 (k) E CaO (k) + CO 2 (g) tepkimesinin belli sıcaklıkta denge sabiti 0.iyot 20. III. 25 ºC’ta 100 mL 2x10 1x10 -2 -2 M AgNO3 çözeltisi ile 100 mL M NaCl çözeltisi karıştı. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II . N 2 (g) + 3H 2 (g) E 2NH 3 (g) + 92. Hangisinde çözünen maddenin mol sayısı en büyüktür? Bileşik A) CuBr B) BaCO3 C) CuI D) MgF2 KÇ 4x10-8 16x10-10 4x10-12 4x10-9 C) K d = 7Y2 A3 D) K d = 7X A 7Z A 4 1 Y2 A3 7 14.6 D) 4.2 B) 0.8 C) 1. Aynı sıcaklıkta AgCl için 11. B) Denge durumunda iyonların derişimi artar. 4X (k) + 3Y2 (g) E 2Z (k) tepkimesinin denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir? A) K d = B) K d = 3 4 7X A 7Y2 A 13. Aşağıdakilerden hangisi sıvıgaz çözeltilere örnektir? A) Su . C) Denge durumunda katının miktarı artar.İleri tepkime yavaşlar. 2 mol CaCO3 ile başlayan tepkime dengeye ulaştığında kapta kaç mol CaCO3 kalır? A) 0. 12.2. Çözünürlük çarpımları verilen aşağıdaki bileşiklerle birer litre çözelti hazırlanıyor. C) Çözeltide yalnız Ag ve Cl iyonları bulunur. 6x10 olduğuna göre 16. Bir tepkimede katalizörün görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tepkimenin hızını arttırmak B) Girenlerin derişimlerini arttırmak C) Denge sabitinin değerini arttırmak D) Ürünlerin derişimlerini arttırmak 7Z A 2 2 18.6x10-10 dur. +a b -b a K Ç = 7X A 7Y A olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) XYb C) X a Yb B) X b Ya D) X a Y 17 . Aşağıdakilerden hangisi bir katının çözünürlüğünü etkilemez? A) Çözücünün farklı olması B) Çözünen maddenin türü C) Çözünenin toz hâline getirilmesi D) Sıcaklığın değiştirilmesi 10.

FSH III. Aşağıdakilerden hangisi haploit kromozoma sahiptir? A) Zigot B) Yumurta C) Sperm ana hücresi D) Yumurtalık hücresi 14. atasına göre çevre şartlarına daha dayanıklıdır.III 3.Östrojen A) Yalnız III C) I . Tohumun çimlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? A) Uygun nem B) Uygun sıcaklık C) Uygun toprak D) Yeterli oksijen 9.IV 2.Mayoz bölünme III.LH II. Sıtma hastalığı etkeni olan Plazmodyum. 8.II C) I .III 13. Folikül hücrelerinin çatlayarak sarı renkli lutein hücrelerine dönüşmesi. Aşağıdaki hormonlardan hangileri hem dişilerde hem de erkeklerde görülür? I.Yağ II.Döllenme A) I .Testosteron IV.2. Aşağıdaki embriyonik örtülerden hangisi hem kurbağaların hem de sürüngenlerin döllenmiş yumurtalarında bulunur? A) Koryon B) Allantoyis C) Amniyon kesesi D) Vitellüs kesesi 16. Polen. insanın hangi hücrelerinde çekirdek bölünmesini gerçekleştirerek çoğalır? A) Tükürük bezi hücreleri B) Akciğer hücreleri C) Akyuvarlar D) Alyuvarlar 11. Aşağıdakilerden hangisi yumurtalıkların görevlerinden değildir? A) Folikül keselerinde yumurta üretmek B) Yumurtanın döllenmesini sağlamak C) Yumurtayı fallop borusuna atmak D) Hormon üretmek 4.II . Mantarlarda hangi eşeysiz üreme şekli görülür? A) Vejetatif üreme B) Tomurcuklanma C) Sporlanma D) Bölünme 6.III B) II .III . B) Yaprak damarları paraleldir. Aşağıdaki hormonlardan hangisi tohumu çimlenmesi için uyarır? A) Oksin C) Etilen B) Giberellin D) Absisik asit 5. çiçeğin hangi kısmında oluşur? A) Anter C) Filament B) Tepecik D) Yumurtalık 12.II B) Yalnız IV D) I .Protein III.III B) II . Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmasında aşağıdaki üreme şekillerinden hangisi etkilidir? A) Konjugasyon B) Partenogenez C) Oogami D) Bölünme 10. C) Odun boruları ile soymuk boruları arasında kambiyum bulunur.Gamet oluşumu II.II . OTURUM BİYOLOJİ – 4 1.III D) I . C) Bu tür üremede genetik çeşitlilik görülmez.II C) I . başka canlıya gerek duymadan üremesini gerçekleştirir. Endosperm içerisinde aşağıdaki besin maddelerinden hangileri bulunur? I. menstrual döngünün hangi evresinde gerçekleşir? A) Folikül evresi B) Ovulasyon evresi C) Korpus luteum evresi D) Menstruasyon evresi 15.III D) I .Nişasta A) I . Aşağıdakilerden hangileri eşeyli üremede görülür? I. D) Yavru canlının genetik yapısı atası ile aynıdır. Aşağıdakilerden hangisi dikotiledon bitkilerin özelliklerindendir? A) Genellikle otsu yapıdadırlar. 7. Aşağıda eşeysiz üreme hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Canlı.II . Zigotta mitoz bölünmeler sonucu meydana gelen hücrelere ne denir? A) Blastomer B) Morula C) Gastrula D) Segmentasyon 18 . B) Yavru canlı. D) Gövdede iletim demetleri dağınık bulunur.

II . “Metafizik” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Sözcük anlamı “fizik ötesi”dir. anayasaların oluşumunda. Yukarıdaki açıklamada felsefenin hangi özelliği anlatılmaktadır? A) Akıl ve mantık ilkelerine uygun olması B) Yığılan bilgi olması C) Evrensel olması D) Öznel olması 8.Kan III. • Bilginin kaynağı nedir? • Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür? • Bilgimiz kesin midir? Yukarıdaki sorulara cevap arayan felsefe dalı hangisidir? A) Epistemoloji B) Ontoloji C) Estetik D) Etik 18. Aşağıda verilen yapıların hangilerinde rejenerasyon görülür? I. • Amacı.Doğruya ulaşma amacında olma Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri sanat ve felsefenin ortak özelliklerindendir? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) II . B) Konuları duyu yoluyla algılanamayan problemlerden oluşur. Bu açıklamada felsefenin aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkı sağladığı vurgulanmaktadır? A) Sanatın B) Demokrasinin C) Teknolojinin D) Doğa bilimlerinin 10. Locke D) W.yasa 9.IV 5. James 2. I. OTURUM 17.Duyguya ve hayal gücüne dayanma III. doğa bilimleri grubunda yer alır. B) Doğru bilgiye ulaşmak imkânsızdır.III FELSEFE – 1 1. eşitlik. haftasında yapılan amniyosentez ile bebekte oluşabilecek hangi hastalık tespit edilmez? A) Down sendromu B) Spina bifida C) Hemofili D) Anemi 19. D) Bilimsel bilginin. ruh gibi felsefenin ilk ve son sorunlarıyla ilgilenir. Temel hak ve özgürlüklerin temellendirilmesinde. Protagoras’a göre. Aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynağının akıl olduğunu savunan rasyonalist düşünürlerden biridir? A) Platon C) D. B) Dış dünya yalnızca duyu deneyi yoluyla bilinebilir. • Bilimsel bilginin uygulama alanı biçimindedir. C) Akla dayanan bilgi doğru bilgidir. Yukarıda özellikleri belirtilen bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gündelik bilgi B) Dinî bilgi C) Teknik bilgi D) Felsefi bilgi 6. Aşağıdaki organlardan hangisi mezodermden oluşur? A) Böbrek C) Pankreas B) Akciğer D) Karaciğer 3.III . D) Doğa olayları doğa üstü güçlerle açıklanmalıdır. 20.2. Hume B) J. Felsefede konu ve kavramlar ele alınırken çelişkili yargılara. “insan herşeyin ölçüsüdür.III B) I . D) Deneye dayanan bilgi doğru bilgidir. Aşağıdakilerden hangisi pozitivizm akımının savunduğu görüşlerden biri değildir? A) Bilim dışı her türlü spekülasyon reddedilmelidir. tanrı. özgürlük ve barış gibi evrensel değerlerin benimsenmesinde filozofların önemli katkıları vardır. Herkesin üzerinde uzlaşabileceği doğru ya da yanlış hiç bir şey yoktur.IV C) I .III D) II . Bilginin oluşmasını sağlayan iki temel unsur hangisinde birlikte verilmiştir? A) Özne . 19 .Epitel A) II . kendi içinde tutarsız görüşlere yer verilmez. C) Varlık. 7.” Protagoras bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? A) Doğru bilgiye ulaşmak mümkündür.yasa B) Özne . Aşağıdaki canlıların hangisinde başkalaşım görülmez? A) Kelebek C) Kurbağa B) Yılan D) Sivrisinek 4. C) Felsefenin amacı olgular arasındaki değişmez ilişkileri ve doğal yasaları bulmaktır.hayal gücü D) Hayal gücü . ürettiği aletlerle doğayı insan lehine çevirmek ve insanı daha iyi yaşatmaktır. Gebeliğin 16.Yaratıcılık II.Retina II. Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarındandır? A) Doğruluk C) Güzel B) Kutsal D) İyi 11.Beyin IV. Buna göre herhangi bir konuda genel geçer bir yargıda bulunamayız.nesne C) Nesne .

” diyen bazı bilim adamları bu görüşleriyle klasik bilim anlayışının hangi görüşünü eleştirmişlerdir? A) Bilim.Psikoloji Yukarıdakilerden hangileri 19.Bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirliktir. D) Bilimin nesnel bir yapısı vardır. D) Varlık hem madde hem de ideadır.Bilim adamlarının psikolojik ve bilim adamları topluluğunun sosyolojik özellikleri bilimi anlamada önemli rol oynar. • Cisimler. eni. Rene Descartes’e göre varlık nedir? A) Maddedir. C) Bütün bilimler birbirleriyle ilişkilidir. yurt içinde demokratik olması.Sosyoloji III.III 17.Biyoloji II. 14. – 2 1. I. III.Varlık.II C) II . yeni bir paradigmanın ise geçerli olmaya başladığı dönemdir. III. Devletimizin. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel düşünüş biçiminin felsefeye uygulanmasını savunan görüştür? A) Siyaset felsefesi B) Bilimsel felsefe C) Bilgi felsefesi D) Varlık felsefesi 16. “Bilimsel üretimler kültürlerinden bağımsız olarak ele alınamaz. 4.III I. yurt dışına karşı da bağımsız bir Türkiye profili çizmesi durumlarını.II B) Yalnız III D) II . Bilimsel buluşlar. T.II . OTURUM 12. II. B) Bilim. boyu ve derinliği olan bir nesnedir. Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri felsefenin “varlık” konusundaki yaklaşımlarındandır? A) Yalnız I C) Yanlız III B) Yalnız II D) II . T.Bilimi anlamanın yolu. B) Varlık maddedir.Varlığı parçalamadan bir bütün olarak ele alır. uzayda yer kaplayan. Kuhn’un “bir paradigmanın sona erdiği.III D) I . Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri mantıkçı pozitivizm yaklaşımının öne sürdüğü görüşlerdendir? A) Yalnız I C) I . I. • Gerçekte var olan yer kaplayan cisimlerdir. İnsan zihninden bağımsız bir gerçekliğin varolduğunu savunan felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir? A) Nihilizm C) Realizm B) Taoculuk D) Septisizm 20 . birikimsel olarak ilerler. • Ruh da bir cisimdir. aşağıdaki millî hedeflerimizden hangisi ile ilişkilendirebiliriz? A) Siyasî hedefler B) Askerî hedefler C) Ekonomik hedefler D) Sosyal ve kültürel hedefler 19.III 2. İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki askerlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Er C) Astsubay B) Erbaş D) Askerî öğrenci 3. D) Hem ruh hem de maddedir. MİLLÎ GÜVENLİK BİL. C) Varlık ideadır. Millî Güvenlik Kurulu. aşağıdakilerden hangisine danışmanlık etmek üzere oluşturulmuştur? A) Valiliklere B) Askerlik Şubelerine C) Bakanlar Kuruluna D) Sivil Savunma İl Müdürlüklerine 13. B) Ruhtur. yy’da felsefeden koparak ayrı bilim alanı hâline gelmişlerdir? A) I .III B) I . nesnel gerçekliği konu edinir. II.” diye tanımladığı bilimsel gelişim aşaması hangisidir? A) Bilim öncesi dönem B) Olağan bilim dönemi C) Bunalımlar D) Devrim 18. içinden çıktığı kültürle ve bilim insanının yaşam öyküsüyle anlam kazanır. 20. düşünceden bağımsız olarak yer kaplayan varlıklardır. C) Oluştur. Hobbes bu görüşleriyle varlık nedir sorusuna hangi yanıtı vermiştir? A) Varlık oluştur.2. Aşağıdakilerden hangisi millî stratejinin unsurlarından biridir? A) Millî şuur B) Millî sanat C) Millî menfaat D) Millî eğitim 15. bilimin ürünü olan bilgiler yığınını incelemektir. Her çağın bilim insanı ürettiği bilimle ve kültürüyle bir bütündür.Varlığın varolup olmadığını sorgulamaz. Kuhn’a göre bilimin gelişim aşamaları vardır.

V B) I ..II . “Aslan yattığı yerden belli olur..Işık III. Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerden hangisiyle kara sınırı yoktur? A) Rusya C) Gürcistan B) Ermenistan D) Bulgaristan 21 .. Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin özel yasalarından biri değildir? A) 211 sayılı İç Hizmet Kanunu B) 926 sayılı Personel Kanunu C) 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 16. 13.Kara Kuvvetleri Komutanlığı II. Atatürk Döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki çalışmalardan hangisi medeniyetçilikten çok milliyetçilikle ilgilidir? A) Saltanatın kaldırılması B) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi C) Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması D) Türk Tarih Kurumunun kurulması 11.Hava Kuvvetleri Komutanlığı III..Radyasyon etkilerinden hangileri insan bedenleri üzerinde yanıklar meydana getirir? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) I .” atasözünü aşağıdaki saygı çeşitlerinden hangisiyle ilişkilendirebiliriz? A) Öz saygı B) Millete saygı C) Devlete saygı D) Kanunlara saygı 12. Atatürk’ün Millî Mücadele Döneminde yayınlağı “Tekâlif-i Milliye Emirleri”ni. “Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak amacıyla Atatürk’ün ortaya koyduğu ilke ve yaptığı inkılaplara ..V 10. OTURUM 5.. komiser yardımcısı olarak göreve atanırlar? A) Güvenlik Bilimleri Fakültesi B) Polis Meslek Yüksek Okulu C) Silahlı Kuvvetler Akademisi D) Polis Koleji 15.Sahil Güvenlik Komutanlığı Yukarıda verilen Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı kuvvet komutanlıklarından hangilerinin. D) Hazar ve Orta Asya doğal kaynaklarının batıya ulaştırılmasında doğal bir köprüdür. Aşağıda verilen subaylardan hangisine herhangi bir savaşta olağanüstü yararlık gösterdiği zaman “Büyük Amiral” rütbesi verilir? A) Tuğamiral C) Koramiral B) Tümamiral D) Oramiral 18. Bir ülkedeki din ve mezhep ayrılıklarının başka bir devlet tarafından kışkırtılması. Aşağıdakilerden hangisi polisin. B) Dünyanın en uzun akarsularına sahiptir. Nükleer silahların...II C) IV ..III 8.. adı verilir.. I.III .Jandarma Genel Komutanlığı V. Aşağıdaki okulların hangisinden mezun olan öğrenciler.” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Devrim B) Atatürkçülük C) Atatürk inkılapları D) Atatürk ilkeleri 19.IV D) I . Türkiye’nin jeopolitik konumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bir Orta Doğu.. Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir. Uzman jandarma olabilmek için en az hangi eğitim düzeyinde olmak gereklidir? A) İlköğretim mezunu B) Lise mezunu C) Askerî lise mezunu D) Lisans mezunu 17. ülke savunması dışında iç güvenliğin sağlanması konusunda da görevleri vardır? A) I . C) Üç kıtayı birbirine bağlayan çok önemli bir konuma sahiptir. I. suç işlenmesini önlemek amacıyla yaptığı çalışmalardan biridir? A) Olay yeri incelemesi yapmak B) Trafik akışını denetlemek C) Suç ile ilgili delilleri toplamak D) Sanıkları mahkemeye sevk etmek 14..Deniz Kuvvetleri Komutanlığı IV.Isı II. o ülke için aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Ülkede birlik ve beraberliğin sağlandığını B) Tüm ülkelerin dost ve müttefik olduğunu C) Millî bağımsızlığa yönelik dış tehdidi D) Çevreci örgütlerin kurulması gerektiğini 9. aşağıdaki seferberlik türlerinden hangisine örnek olarak gösterebiliriz? A) Personel Seferberliği B) Kısmî Seferberlik C) Topyekûn Seferberlik D) Silahlı Kuvvetler Seferberliği 6.2.. İçişleri Bakanlığının “Savunma Sekreterliği” görevini yürüten kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) Sivil Savunma Koleji B) Millî Güvenlik Kurulu C) Sahil Güvenlik Komutanlığı D) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 7.

2. OTURUM
20. Türkiye, Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda aşağıdaki tarihlerin hangisinde Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olmuştur? A) 01 Kasım 1993 B) 12 Eylül 1963 C) 09 Temmuz 1959 D) 24 Ekim 1945 4. Bilimsel bir çalışmada izlenmesi gereken aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir? A) Gözlem - Varsayım - Deneyleme - Genelleme B) Varsayım - Deneyleme - Gözlem - Genelleme C) Deneyleme - Gözlem - Genelleme - Varsayım D) Genelleme - Gözlem - Deneyleme - Varsayım 9. Aşağıdakilerden hangisi birincil toplumsal ilişkilerin özelliklerindendir? A) Yüzyüze, samimi ilişkilere dayalıdır. B) Kısa sürelidir. C) Yazılı kurallara dayalıdır. D) “Ben” bilinci ön plandadır.

SOSYOLOJİ – 1 1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin incelediği konulardan değildir? A) Toplumsal hareketlilik B) Toplumsal yapı C) Bireylerin psikolojik tutumları D) Toplumsal gruplar

5. Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerinden değildir? A) Evrensel olma B) Sistemli olma C) Genelleyici olma D) Öznel olma

10. • Her bireyin birden fazla statüsü olmasına rağmen, bunların arasındaki en baskın statüye denir. • Bir toplumda statülere verilen değere denir. Verilenlerin karşılığı olan kavramlar hangisinde birlikte yer almıştır? A) Verilmiş statü - Rol pekiştirmesi B) Anahtar statü - Toplumsal prestij C) Verilmiş statü - Toplumsal prestij D) Anahtar statü - Rol pekiştirmesi

2.

I- Yeri ve zamanı belli değişimlerdir. II- Sayılarla ifade edilir. III- Geneldir. IV- Soyuttur. Verilenlerden sosyal olgunun özelliklerinden olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) I - II C) III - IV B) II - III D) I - IV

6. “Sınırları belirlenmiş tek bir konu, kişi ya da sorunun derinlemesine incelenmesidir.” Tanımı verilen araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Anket B) Monografi C) Sosyometri D) İstatistik analizler

11. Aşağıdakilerden hangisi resmî normlardandır? A) Örfler B) Âdetler C) Gelenekler D) Hukuk kuralları

7. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal ilişkinin özelliklerinden değildir? A) Bireyler birbirinden haberdar olmalıdır. B) Belli bir zaman sürecinde devam eder. C) En az dört kişi arasında olmalıdır. D) Bireyler arasında etkileşimin olması gerekir.

12. Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal grup”un özelliklerinden değildir? A) Üyeleri arasında işbölümü vardır. B) Ortak değer, norm ve amaçları vardır. C) Aralarında karşılıklı bir ilişki bulunmayan insan birliktelikleridir. D) Grup içindeki her birey bir statüye sahiptir.

3. • Bireylerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve uyulması zorunlu olan yazılı kuralları ele alan bilim dalıdır. • Toplum yaşamında insanların ihtiyaç duyduğu türlü mal ve hizmetlerin nasıl üretildiğini, dağıtıldığını, bölüşüldüğünü ve tüketildiğini inceleyen bilimdir. Yukarıda tanımları verilen bilim dalları, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir? A) Hukuk - Ekonomi B) Sosyoloji - Siyaset bilimi C) Sosyoloji - Ekonomi D) Hukuk - Siyaset bilimi

8. Aşağıdakilerden hangisi, bir sosyal grubun diğer bir sosyal grupla olan ilişkisine örnek olur? A) Öğretmenin, sınıfta öğrencilerle ders yapması B) Bireyin, ailesiyle seyahat etmesi C) Bursaspor ile Trabzonspor’un maç yapması D) Ayşe’yle Fatma’nın arkadaş olması

13. Aynı fiziksel mekânı paylaşmayan, ancak ortak bir takım özellikleri olan topluluklardır. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Toplumsal rol B) Toplumsal kategori C) Toplumsal statü D) Toplumsal grup

22

2. OTURUM
14. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendi iradesi dışında katıldığı toplumsal gruplardandır? A) Aile B) Dernek C) Siyasi parti D) Arkadaş grubu 18. “Bireylerin toplum içinde hak ve ödevleri, yetki ve sorumlulukları göz önüne alınarak hiyerarşik olarak derecelendirilmesidir.” Tanımı verilen kavram hangisidir? A) Toplumsal yığın B) Toplumsal norm C) Toplumsal hareketlilik D) Toplumsal tabakalaşma 3. Aşağıdakilerden hangisi meslek eğitiminin amaçlarından biri değildir? A) Bireyi bir mesleğe hazırlamak B) Bireyin mesleki başarısını artırmak C) Bireyin bir meslek sahibi olmasını garantilemek D) Bireyin mesleğinde ilerlemesini sağlayacak bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak

15. Aşağıdakilerden hangisi rol pekiştirmesine örnek olur? A) Bir avukatın daha sonra savcı olması B) Bir polisin arkadaş toplantısında polis gibi davranması C) Yoksul bir köylü çocuğunun okuyarak vali olması D) Kendi çocuğunun öğretmeni olan annenin evde de çocuğuna öğretmen gibi davranması

19. Açık sınıf tabakalaşması, hangi toplumlarda görülür? A) Kast sisteminde B) Feodal toplumlarda C) Demokratik toplumlarda D) Loncalarda

4. Meslek hastalığı listesinde bulunmayan bir hastalığın, mesleksel kabul edilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir? A) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu B) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C) Avrupa Birliği İstatistik Ofisi D) Uluslararası Çalışma Örgütü

16. Köy ve kent toplumsal yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Köylerde nüfus yapısı homojen, kentlerde ise heterojendir. B) Köylerde mekanik dayanışma, kentlerde ise organik dayanışma vardır. C) Köylerde ikincil ilişkiler, kentlerde ise birincil ilişkiler hâkimdir. D) Köylerde ekonomi, tarım ve hayvancılığa, kentlerde ise sanayi, ticaret ve hizmete dayalıdır.

20. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıda yatay hareketliliğe örnektir? A) Bir esnafın ailesinden kalan mirasla marketler zinciri açması B) Bir işyeri sahibinin iflas ederek işçi olması C) Yurda dönüş yapan bir işçinin makine üreten işyeri açması D) Bir işçinin aynı şehirdeki bir fabrikadan ayrılıp başka bir fabrikada işe başlaması İŞ GÜVENLİĞİ – 1 1. İş yerinde işin yürütülmesi nedeni ile oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak için yapılan planlı çalışmalara ne denir? A) Üretim güvenliği B) Meslek hastalığı C) İş güvenliği D) İşçi sağlığı

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya deriyi tahriş etmeyen ancak, bakterilere karşı derinin direncini azaltan kimyasal tehdittir? A) Gaz yağı B) Sülfürik asit C) Mikroorganizmalar D) Elektromanyetik ışınlar

17.

I- Zengin bir hatıra mirasına sahip olma II- Birlikte yaşama ruhuna sahip olma III- Tarihsel mirası sahiplenip, bunu sürdürmede ortak iradeye sahip olma Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün millet anlayışında yer alır? A) I - II C) I - III B) II - III D) I - II - III

6. Endüstri işletmelerindeki iş makinelerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır? A) Yeşil C) Kırmızı B) Sarı D) Turuncu

7.

I- Işığın yeterli şiddette olması II- Işığın iyi yayılmış olması III- Gölge vermeyen bir aydınlatma olması Yukarıdakilerden hangileri iyi bir aydınlatma için gerekli unsurlardandır? A) Yalnız II C) I - III B) I - II D) I - II - III

2. Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığının bozulmasına neden olan fiziksel etmenlerdendir? A) Stres C) Parazit B) Zehir D) Radyasyon

23

2. OTURUM
8. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisinin üstünlüklerinden değildir? A) Kolayca depo edilebilir. B) Üretim ve iletimi kolaydır. C) Kullanımı kolay, verimliliği yüksektir. D) Diğer enerji türlerine kolayca dönüştürülebilir. 13. Madeni parçaların üzerine silindirik delikler açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Freze tezgahı B) Mekanik pres C) Matkap tezgahı D) Kaynak makinesi 18. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının iş gücüne ve ekonomiye verdiği görünmeyen zararlardandır? A) Kaza nedeniyle üretimde oluşan kalite bozukluğunun maliyeti B) Geçici ve sürekli iş görmezlik veya ölüm ödenekleri C) Çalışanlarda meydana gelen fiziki hasarlar D) İlk müdahale ve tedavi giderleri

9. Yapılarda çeşitli su akıtma yerlerinden gelen kirli suları şehir kanalizasyonuna ya da bunun olmadığı yerlerde süzme, çürütme çukurlarına ileten boru sistemine ne denir? A) Isıtma tesisatı B) Pis su tesisatı C) Temiz su tesisatı D) Havalandırma tesisatı

14. Yüksek yerlerde çalışırken düşmemek için kullanılan koruyucu araçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Güvenlik kemeri B) İş elbisesi C) Maske D) Baret

19. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının meydana gelmesine sebep olan çevresel nedenlerden biridir? A) Çalışanların eğitimsiz olması B) Çalışma ortamının gürültülü olması C) Kişinin yapısına uymayan bir işte çalışıyor olması D) Çalışanların dikkatsiz, dalgın ve tedbirsiz olması

10.

I- Gaz sobası II- Kat kaloriferi III- Elektrik sobası IV- Sıcak su kaloriferi Yukarıdakilerden hangileri merkezi ısıtma sistemlerindendir? A) I - II C) II - IV B) I - III D) III - IV

15. Hayvan üretimi ile ilgili işleri yapanlarda en sık görülen meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Panik atak C) Kanser B) Hepatit B D) Şarbon 20. 16. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına karşı korunmak için uygulanan tıbbi yaklaşımlardan değildir? A) Sağlık eğitimi B) İşe giriş muayenesi C) Aralıklı kontrol muayenesi D) Kişisel koruyucular kullanma

I- Benzer kazaları önlemek II- Kaza giderlerini saptamak III- Tazminat, iş kaybı vb. bilgileri elde etmek Yukarıdakilerden hangileri kaza raporu düzenlemenin başlıca amaçlarındandır? A) I - II C) II - III B) I - III D) I - II - III

11. Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinin kullanılması sırasında oluşan iş kazalarına karşı alınacak önlemlere göre yanlıştır? A) Yapılacak işe uygun el aleti seçmek B) El aletini yağlı, kaygan ve ıslak elle kullanmak C) Kullanılacak el aleti ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak D) El aletinin güvenlik koşullarına uyup uymadığını kontrol etmek

17. Aşağıdakilerden hangisi nikel ve bileşiklerinin kullanıldığı bir iş yerinde alınacak tedbirlerden değildir? A) İş yerini çok iyi havalandırmak B) Çalışanların kişisel temizlikleri için önlemler almak C) Kroma karşı alerjisi olanları işe almamak D) Çalışanlara iş elbisesi, eldiven, ayakkabı ve maske kullandırmak

GİRİŞİMCİLİK 1. İnsanın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri elde etmeye yönelik etkinliklere ne denir? A) İhtiyaç C) Üretim B) Ekonomi D) Tüketim

12. El aletlerinden pensenin kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıkıştırma - vurma B) Vurma - kesme C) Ölçme - markalama D) Kesme - sıkıştırma

2. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir? A) İhtiyaç C) Sermaye B) Tabiat D) Emek

24

Planlamanın ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Geçerli koşul ve varsayımların belirlenmesi B) En uygun seçeneğin belirlenmesi C) Seçeneklerin belirlenmesi D) Amaçların belirlenmesi 15. Kamu işletmelerinin öncelikli hedefi aşağıdakilerden hangisidir? A) Özel sektör ile rekabet etmek B) Topluma hizmet etmek C) İhracat yapmak D) Kâr yapmak 4. İşletme kurma sürecinde.İletişim IV.IV 13. • Bu faaliyetleriyle kâr amacı güder. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sermaye mülkiyeti bakımından sınıflandırılması içinde yer alır? A) Özel işletmeler B) Ticari işletmeler C) Mal üreten işletmeler D) Hizmet üreten işletmeler 5. 7. Büyük çaplı sermaye gerektiren projeler için iki ya da daha çok işletmenin geçici olarak bir araya gelmesi ile oluşan birleşmeye ne ad verilir? A) Kartel C) Holding B) Tröst D) Konsorsiyum 8.III .Eğitim II. 18. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerde olması gereken özelliklere göre yanlıştır? A) Buluşçuluk B) Kararlılık C) Riski göze alma D) Sorumluluk almama 12.Dağıtım II. Üretime gereksinim duyan kişi ve kuruluşların tespiti. D) En yüksek kalite üretilmeye çalışılır. Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Yöneticilere B) Girişimcilere C) İşletme çalışanlarına D) Kamu kurumlarına 10.2. C) Sadece üst yönetimi kapsar. sorumlulukları bakımından iki ortaklık şekli olan ticaret şirketi aşağıdakilerden hangisidir? A) Limited C) Komandit B) Kolektif D) Anonim 17. satış sürecinin hangi aşamasında gerçekleştirilir? A) Alıcıları belirleme B) Satışa hazırlık C) Satış görüşmesi ve sunuş D) Satış sonrası etkinlikler 25 . Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik ihtiyaçlara örnek olur? A) Yemek yeme B) Spor yapma C) Saygı görüp takdir edilme D) Sosyal güvence altında olma I. başka bir işlemden geçmeden kullanılan mallara ne ad verilir? A) Tüketim malı B) Ham madde C) Üretim gereci D) Üretim malı 14.Ulaşım Yukarıdakilerden kaç tanesi hizmet sınıfına girer? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 19. I.Satışların artırılması faaliyetleri Yukarıdakilerden hangileri pazarlama etkinliklerindendir? A) I .Üretim III. Kişi veya işletmelerin ihtiyaçlarını doğrudan doğruya karşılamak üzere.III . kesin proje gerçekleştirildikten sonra hangi aşamaya geçilir? A) Açılış ve üretime geçiş B) Deneme üretimi C) Ön araştırmalar D) Ön proje 11. OTURUM 3. Yönetimin planlamadan sonra gelen işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sevk ve idare B) Organizasyon C) Koordinasyon D) Denetim 16. hangi araştırmalar kapsamında değerlendirilir? A) Ekonomik C) Mali B) Yasal D) Teknik 9.Kalite kontrol V.Fiyatın belirlenmesi IV.V B) II .V D) II . Toplam kalite yönetiminin başlıca unsurlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Müşterinin gereksinim ve beğenileri belirleyicidir. doğal afet ve çevre kirliliği konuları. Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmesi değildir? A) TMO C) BOTAŞ B) TKİ D) TOFAŞ 6. • Olabilecek riskleri üstlenir. İşletme kurma sürecinde. B) Sürekli iyileştirme ve geliştirme benimsenir.IV C) I . • Mal veya hizmet üretim faaliyetinde bulunur.Telefon III. Şirket alacaklılarına karşı.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin duran varlıklarındandır? A) Mamül mallar B) Stoktaki mallar C) Ham maddeler D) Ulaşım araçları 2. genelde ham madde kaynaklarına yakın yerlerde kurulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Pazar alanlarına yakın olmak B) Ulaştırma giderlerinde tasarruf sağlamak C) Devlet teşviklerinden yararlanmak D) Ucuz iş gücü imkânlarından yararlanmak 12. Büyük miktarda ham madde kullanan fabrikaların. Aşağıdakilerden hangisi reklamın olumsuz yönlerindendir? A) Ürünleri geliştirmesi B) Maliyeti yükseltmesi C) İstihdamı artırması D) Satışları artırması 5.b. içmek gibi) karşılandıkça. düzeni ve ekonomik faaliyetleri yönlendiren önlemlere ne denir? A) Yönlendirici vasıtalar B) Ekonomi politikası C) Turizm politikası D) Teorik ekonomi 6. Fizyolojik bir ihtiyaç (yemek. ihtiyacın karşılanmasından duyulan hoşlanma ve sağlanan faydanın gittikçe azalması olayını bilimsel olarak ilk defa hangi ekonomist açıklamıştır? A) Adam Smith B) David Ricardo C) Hermann Heinrich Gossen D) Jean Baptiste Say 10. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki termik santrallerden biridir? A) Keban C) Hirfanlı B) Kovada D) Tunçbilek 9. eğitim v. Devletin yatırımları destekleme önlemleri ekonomi politikasının hangi vasıtalarına örnek olur? A) Emredici vasıtalarına B) Yönlendirici vasıtalarına C) Nitelik belirleyen vasıtalarına D) Nicelik belirleyen vasıtalarına 7. konut. Aşağıdakilerden hangisi insan yaşamı için zorunlu olduğu hâlde ekonomik anlamda mal kabul edilmez? A) Hava C) Ekmek B) Altın D) Otomobil 11. 1927 yılında sanayi kuruluşlarını teşvik etmek ve korumak için hangi kanun çıkarıldı? A) Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu B) Türk Parasının Değerini Koruma Hakkında Kanun C) Gümrük Tarife Kanunu D) Teşvik-i Sanayi Kanunu 8. Kooperatiflerin elde ettikleri olumlu gelir gider farkı (kâr) hangi ölçüye göre ortaklara dağıtılır? A) Ortakların kooperatifle yaptıkları alış veriş tutarına göre B) Ortakların kuruluş giderlerine katılmaları oranına göre C) Kuruluşta belirlenen kâr dağıtım ölçülerine göre D) Ortakların sermaye paylarına göre 4. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ekonomik anlamda emek değildir? A) Zevk için dağ sporu yapmak B) Taksi şoförlüğü yapmak C) Mobilya üretiminde çalışmak D) Turizm işletmesinde çalışmak 16. Vadesi en az kaç yıl olan borçlar ‘‘Uzun vadeli borçlar’’ sınıfında yer alır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 14. Ekonomi alanında belirlenmiş hedeflere ulaşmak için ekonomik yapıyı. sorunların artması C) Emek artışı ile üretimin artması D) İç ve dış göçlerin hızlanması EKONOMİ – 1 1.2. Toprak ve yeraltı zenginlikleri vasıtasıyla tarım ve sanayi üretiminin tümünü etkileyen üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sermaye C) Tabiat B) Emek D) Girişimci 15. Hangi şirketler tahvil çıkararak piyasadan borç para toplayabilir? A) Komandit C) Limited B) Anonim D) Kolektif 3. OTURUM 20. Tamamı yurt içi kaynak olan hidroelektrik enerjinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Akarsu C) Petrol B) Kömür D) Doğal gaz 13. Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumlu yönlerindendir? A) Doğal kaynakların hızla tüketilmesi B) Altyapı. Kanunla veya idari bir kararla oluşturulan tekele ne ad verilir? A) Fiili tekel C) Sınai tekel B) Yasal tekel D) Kamu tekeli 26 .

L. Ölçüsü _ 2x .Rant IV.Faiz III. Aşağıdakilerden hangisi rekabetin olumsuz yönlerinden biridir? A) Fiyatların düşmesine neden olması B) İşletmelerin gelişmesine katkı sağlaması C) Yeni üretim yöntemlerini geliştirmesi D) Bazen kalitenin düşmesine neden olması GEOMETRİ – 3 1. CB . = 3 oranında iç. olduğuna göre. 6.IV 3. A = # x: x ! R ve . K ile M arasındadır. Uç noktaları A d . Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A) Doğrusal üç farklı nokta bir düzlem belirtir. 7 ten bölen C noktası veriliyor.III . C) N noktası.=. L ile M arasındadır. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin ekonomik işlevlerinden biridir? A) Mal ve hizmetleri üretmek B) Kuruluş yerini seçmek C) Üretim faktörlerini birleştirmek D) Gerekli olan sermayeyi sağlamak 2. AB .Ücret II. B) M noktası. I. x için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 15º 1 x 1 90º B) 30º 1 x 1 105º C) 90º 1 x 1 180º D) 60º 1 x 1 105º 27 . KM . B. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A) Bir düzlem içinde bir doğruya. B) Bir doğru ile dışında alınan bir nokta bir tek düzlem belirtir. + . M. 8. OTURUM 17. kaç santimetredir? A) 20 C) 32 B) 28 D) 40 20. ve . 7AB A’nı . LM .Kâr Yukarıdakilerden hangileri millî geliri oluşturur? A) Yalnız I C) I . MN .2. aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) L noktası. aşağıdakilerden hangisi zıt ışınlardır? A) 7AB B) 7BA C) 7CA D) 7AC ile 7AC ile 7BC ile 7BA ile 7BC 19. Üretim miktarına göre belirlenen ücrete ne denir? A) Reel ücret B) Ayni ücret C) Parça başına ücret D) Zamana göre ücret 4.= 12 cm olduğuna göre. H 3 kümesine karşılık gelen noktalar kümesinin sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) -4 -2 -2 -4 2 4 2 4 5. K. D) Aynı düzlemde hiç bir ortak noktası olmayan iki doğru birbirine paraleldir. A B C Şekilde A.=.IV B) II . + . AC . C) Bir düzlemin farklı iki doğrusu en çok bir noktada kesişir. A _ . D) K noktası. LN . 18. x + 1 . B) Aykırı iki doğru aynı düzlemdedir. K ile L arasındadır. . LM .1 n ve B d 5 n 4 12 olan 7AB A’nın orta noktası- nın koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 1 12 6 C) 1 4 D) 1 3 7. dışındaki bir noktadan bu doğruya dik olan yalnız bir kesen çizilebilir.5 2 i ve B _ 5 2 i noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 0 C) 5 B) 2 D) 10 2 9. D) Paralel iki doğru bir düzlem belirtir. C) Kesişen iki doğru bir tek düzlem belirtir. . M ile N arasındadır. C doğrusal olduğuna göre. . KL . N noktaları doğrusaldır.II . AC .30º i olan açı geniş açı olduğuna göre. Herhangi üçü doğrusal olmayan 5 noktadan en çok kaç doğru geçer? A) 20 B) 15 C) 10 D) 5 10.III D) I .

x kaç derecedir? A) 15 C) 25 B) 20 D) 30 19. Bütünleyeninin ölçüsü tümleyeninin ölçüsünün 4 katı olan açının ölçüsü kaç derecedir? A) 30 C) 50 B) 40 D) 60 Şekilde 7PC = 7OA ve 7PD = 7OB % dir. m _ BOFi = 40º % olduğuna göre. m _ COEi kaç derecedir? A) 50 C) 70 B) 60 D) 80 ? E F 40° G Şekilde 7BC ' 7FG dir. C D E F F x E A ? H y G B A O 40° B 17. OTURUM 11. 14. P 18. m _ FED i kaç derecedir? A) 65 C) 110 B) 70 D) 120 Şekilde AB ' CD ’dir. B doğrusal. % m _ CAD i kaç derecedir? A) 35 C) 45 B) 40 D) 60 A 13. B A D E ? A ? 85° C 52° E B 16. % % m _ CBD i = 35º . m _ BDEi = 145º % ve m _ EFG i = 40º olduğuna % göre. B 35° 145° C D C O D Şekilde A. % m _ DEC i kaç derecedir? A) 25 C) 50 B) 40 D) 65 D 20. O. Ölçüsü 38º 23l 47m olan açının tümlerinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) 53º 37l 13m C) 51º 36l 13m B) 21º 36l 13m D) 22º 37l 13m 15. % m _ EOG i kaç derecedir? A) 55 C) 65 B) 60 D) 70 28 . % dir. % m _ BAC i = 15º ve % m _ ADEi = 125º olduğuna göre. A ? B 15 ° 35° C 125° D E O D B C 12. m _ HGB i = y ve x + y = 115º olduğuna göre. 7OC % % AOD nın açıortayı ve 7OE DOF % nın açıortayıdır. % % m _ AEFi = x . % m _ CDEi kaç derecedir? A) 84 C) 104 B) 96 D) 124 C Şekilde 7BA ' 7DF ’dir. % m _ BAEi kaç derecedir? A) 23 C) 38 B) 33 D) 85 D B 65° C 40° ? E Şekilde 7AB ' 7DE ’dir. m _ ABEi = 65º ve % m _ CDEi = 40º olduğuna göre.25º ve % m _ DPC i = 35º olduğuna göre. % m _ BAC i = 56º + 2x ve % m _ ACD i = 2x olduğuna göre. % m _ AECi = 85º ve % m _ ECD i = 52º olduğuna göre. m _ BOA i = 3x . Şekilde 7AB ' 7DE dir. A F Şekilde 7AB ' 7CD \dir.2.

aşağıdaki akımlardan hangisinin en önemli temsilcisidir? A) Romantizm B) Empresyonizm C) Maniyerizm D) Neoklasisizm 17. kibrit kutuları. • Horasların Yemini • Sabinlerin Kaçırılışı • Marat’ın Öldürülmesi Yukarıdaki tablo resimler hangi Neoklasisist sanatçıya aittir? A) Antonio Canova B) Tiziano C) Jacques Louis David D) Jean Dominique İngres 5. Hakkında bilgi verilen sanat akımı.. heykellerinin konularını daha çok aşağıdakilerin hangisinden seçmişlerdir? A) Tevrat B) İncil ve hayvanlar C) Mitoloji ve doğa D) Tevrat. tahta. aşağıdakilerden hangisidir? A) Kolaj C) Portre B) Natürmort D) Non figüratif 14. şehridir. aşağıdakilerden hangisidir? A) Pop Art C) Kübizm B) Dadaizm D) Soyut Resim 29 . • Akımın en önemli temsilcisi Hans Arp’tır. “Resimde manzara önemini kaybetmiş. aşağıdaki şehirlerin hangisindedir? A) Roma C) Paris B) Padua D) Floransa 15. aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Roma C) Moskova B) Paris D) İstanbul 3. • İtalya’da ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. D) Renkli camların bir kompozisyon oluşturacak biçimde yanyana yerleştirilmesi ve aralarının kurşun şeritlerle bağlanmasıyla elde edilen resim ya da bezeme türüdür. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fransa C) İtalya B) Almanya D) İngiltere 9. birden fazla mekân resme girmiştir. OTURUM SANAT TARİHİ – 2 1. İncil ve Mitoloji 13.. El Greco adlı sanatçı. • Aralarında hiçbir mantıksal ilişki bulunmayan gazete kâğıdı. portalin üstünde yer alan daire biçimli bezeme ögesidir. hangi sanat tarzında yapılmıştır? A) Barok C) Roman B) Gotik D) Neoklasik 6.. “Yüksek Rönesans Döneminin en önemli sanat merkezi .. C) Katedrallerin ön cephesinde.. aşağıdakilerden hangisidir? A) İsa’nın doğumu B) İsa’nın çarmıha gerilmesi C) İsa’nın çarmıhtan indirilişi D) Ölü İsa’nın Meryem’in kucağında gösterilmesi 11.” diyen bir sanatsever. oranlarındaki uyuma bağlıdır. Avrupa’da Gotik sanatına öncülük eden devlet. mermer. Donatello’ya ait olan Gattamelata Atlı Heykeli.. 7. aşağıdakilerden hangisidir? A) Realizm C) Metafizik B) Empresyonizm D) Kübizm 8.2. aşağıdaki sanat akımlarından hangisiyle ilgilidir? A) Maniyerizm B) Romantizm C) Rönesans D) Realizm 10. Sözcük anlamı “izlenimcilik” olan sanat akımı. • 1916 yılında İsviçre’nin Zürih kentinde ortaya çıkan bu akım. İtalya’daki eğri kulesiyle ünlü Pisa Katedrali... Aşağıdaki bilgilerden hangisi vitrayla ilgilidir? A) Mimaride görülen Orta Çağ sanat akımıdır. • Eski Yunan ve Roma sanatları yeniden ön plana çıkarılmıştır. bronz parçaları gibi gündelik eşyalar bir araya getirilerek sanat eserleri yapılmıştır. Maniyerizm hangi dönemin ölçü ve simetri anlayışına karşı çıkmıştır? A) Gotik B) Barok C) Sürrealizm D) Rönesans 16.” sözü. Michelangelo (Mikelancelo)’ya ait olan “Pieta” adlı heykel çalışmasının konusu. “Bir eserin güzelliği. Rönesans Dönemi heykeltıraşları. B) İki duvar ya da ayağı birbirine bağlayan eğrisel biçimli taşıyıcı mimari ögedir. adını Fransızcada “tahta at” anlamına gelen bir sözcükten almaktadır... aşağıdaki ülkelerin hangisindedir? A) İtalya C) Almanya B) Fransa D) İspanya 2. • Sözcük anlamı “yenide doğuş” tur.. Bir resmin bünyesine uygun olarak yapıştırılan çeşitli kağıt parçaları ya da buna benzer gereçlerle yapılan esere verilen isim. Verilen bilgiler. Barok tarzda yapılmış olan Versay Sarayı. aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Leon Battista Alberti B) Filippo Brunelleschi C) Lorenzo Ghiberti D) Donato Bramante 12. aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin özelliklerinden birini söylemektedir? A) Barok B) Rönesans C) Fütürizm D) Maniyerizm 4.” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere.

Sabit D) Ebu Hureyre 6.v)’in vefatından sonraki süreçte kazandığı ilk anlam aşağıdakilerden hangisidir? A) İbadetleri doğru ve eksiksiz yapabilme B) Dinin doğru biçimde anlaşılması C) Allah’a kulluk görevini bilinçli bir şekilde yapma D) İnsan haklarının neler olduğunu açıklama 8.I.’yı etkisi altına alan bir sanat anlayışı ve tarzıdır. II Avrupa Asya Avrupa Amerika 4. Muaz b. Dünya Savaşı’nın sona ermesi C) Fransız Devrimi’nin gerçekleşmesi D) Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi 3. yüzyılın ikinci yarısında tüm . Ömer C) Zeyd b. Hz. Hanefi mezhebi ve Ebu Hanife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kendisine teklif edilen Bağdat baş kadılığını kabul etmemiştir. Muhammed’e verdiği cevaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Allah’ın Kitabıyla B) Hz. aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Edward Munch B) James Ensor C) Van Gogh D) Pablo Picasso 10. OTURUM 18.. Mezhepler hangi dönemde oluşmaya başlamıştır? A) Hz. Ekspresyonizmin en tanınmış yapıtı olan “Çığlık” adlı tablo eser. Aşağıdakilerden hangisi tefsir ilminin konusu değildir? A) Ayetlerin nüzül sebeplerini ortaya çıkarmak B) Ayetlerden yeni fıkhî hükümler ortaya çıkarmak C) Ayetlerin ihtiva ettiği anlamları geniş bir şekilde açıklamak D) Müfessirlerin ayetlerle ilgili.II. Muaz b.” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan numaralandırılmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? I A) B) C) D) 16. “Neoklasisizm. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan fıkıh usulü ile ulaşılan bir ilkedir? A) Namazın farz oluşu B) Cuma namazının farz oluşu C) Emir kipinin zorunluluk ifade etmesi D) Cenaze namazının farz-ı kifaye oluşu 9. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konularından Ukûbâtın karşılığıdır? A) Miras ve Vasiyet B) Suçlar ve Cezaları C) Akitler ve Sözleşmeler D) Evlenme ve Boşanma 7.a. Avrupa’da 1789 tarihinde gerçekleşen olay. aşağıdakilerden hangisidir? A) I. Mesud B) Abdullah b. âdet ve teamülleri dikkate alan ‘‘istihsan’’ prensibine başvurmuştur. 19. FIKIH – 1 1. Muhammed.2. Dünya Savaşı’nın çıkması B) II. Kim bundan daha güzelini bulursa onu kabul ederiz’’ diyerek sorunlar üzerinde düşünmeyi teşvik etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin talebelerinden biri değildir? A) İmam-ı Evzaî B) İmam-ı Züfer C) İmam-ı Ebu Yusuf D) İmam-ı Muhammed 20. Fıkıh kelimesinin Hz.. yorumlarını nakletmek 2. Fakih kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? A) Müfessir C) Mukallid B) Müçtehid D) Mütekellim 11. Peygamber dönemi B) Tebe-i Tabiîn dönemi C) Tabiîn dönemi D) Sahabe dönemi 5. B) Örf. Muhammed (s... Cebel’i Yemen’e vali olarak gönderirken ona ‘‘Gittiğin yerde ne ile hükmedeceksin?’’ diye sordu. Muhammed’in sünnetiyle C) Bölge halkının örf-âdetiyle D) Kendi re’yim ve içtihadımla 19. Cebel’in Hz. C) ‘‘Bu benim elde edebildiğim en güzel sonuçtur. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konuları arasında yer almaz? A) Muâmelât (Sosyal ilişkiler) B) Aile Hukuku (Münâkehât) C) İbadetler D) İnanç 30 . 18. D) “El-Muvatta” adlı eserini Halife Mansur kanunlaştırmak istemişse de içtihat hürriyetine engel olur düşüncesiyle kabul etmemiştir. Re’y (Kûfe) ekolünün kurucusu olarak kabul edilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir? A) Abdullah b. Barok ve Rokoko akımlarına bir tepki olarak . 17.

herkeste terbiye eseri görürsünüz. Aşağıdakilerden hangisi sahabe döneminde fakihliğiyle öne çıkan sahabiler arasında yer almaz? A) Abdullah b. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fıkra B) Sohbet C) Gezi yazısı D) Makale 15. Bu metnin türü. suçsuz ve borçsuz olarak doğar. Tanzimat edebiyatından sonraki edebiyat dönemi. Revaha B) Abdullah b.” B) ‘‘Eşyada asıl olan mübahlıktır. aşağıdakilerden hangisidir? A) Aşk-ı Memnu B) Yaprak Dökümü C) Eylül D) Handan 19. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait bir eser değildir? A) Yüksek Ölçekler B) Efruz Bey C) Yalnız Efe D) Kiralık Konak 31 . Uyuşturucu imalatında kullanılan bitkilerin ve bitki tohumlarının üretiminin kontrol altında tutulması aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? A) İstishab B) Sedd-i Zerai C) İstihsan D) Mesalih-i Mürsele 5. Asık suratla sert bir muameleye burada hedef olmuş bir kimse görmedim ve hatta işitmedim. Ömer 17. Mesud C) Zeyd b. Peygamber’in vefatından sonra müctehid sahabiler bir sorunla karşılaştıklarında görüş birliği ile çözüm üretmeye çalışmışlardır. Terim olarak. fakat geneldir: Tramvay biletçisi. İçkinin üç aşamada haram kılınması Kur’an’ın teşrîdeki hangi yöntemine örnek oluşturur? A) Teşrî’ C) Tedricilik B) Kolaylık D) Genişlik 14. Fıkhî kavramlardan Müfsid’in tarifi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? A) Yapılması hoş karşılanmayan fiillerdir. “daha önce varlığı bilinen bir durumun aksine delil bulunmadıkça varlığını koruduğuna hükmetmek” anlamına gelen. terk edilmesi ise günah olmayan fiillerdir. Yukarda izah edilen fıkıh kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A) ‘‘Zarar ve mukabele bizzarar yoktur. OTURUM 12. C) Farz ve vacib olmadığı hâlde Peygamberimizin yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği fiillerdir. garson. arabacısı. 18. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Beş Hececiler’’ adıyla anılan şairlerden biri değildir? A) Halit Fahri Ozansoy B) Orhan Seyfi Orhon C) Enis Behiç Koryürek D) Mehmet Akif Ersoy 13. kazanılmış hakların korunmasını ifade eden fıkhî hüküm aşağıdakilerden hangisidir? A) İstihsan B) İstishab C) Sedd-i Zerai D) Mesalih-i Mürsele 2. D) Bir ibadeti bozan. Sanık suçlu olduğu ispat edilene kadar suçsuzdur. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman. Hz. B) Yapılması iyi ve güzel olup sevab kazandıran. falan falan sınıflara mahsus değil. fıkhî hükümlerin kaynağı olması açısından sünnetin hangi işlevine örnek oluşturur? A) Teyit ediciliğine B) Açıklayıcılığına C) Kur’an’ın genel hükümlerini sınırlandırıcılığına D) Kur’an’ın değinmediği konularda yeni hüküm getiriciliğine 20.’’ TÜRK EDEBİYATI – 6 1. Bu içtihad çeşidine ne denir? A) Şûra İçtihadı B) İçtihad C) İçtihad Ehliyeti D) Müçtehid İçtihadı 3. Şehrin neresinde gezerseniz geziniz. etrafınızdaki yüzlerde gülümsemenin eksik olmaması sanki bir genel kuraldır. Hz. Her insan günahsız. Muhammed’in evcil eşeklerin etinin yenilmesini yasaklaması. Sabit D) Hz.2. Aşağıdakilerden hangisi müctehitte aranan şartlardan biri değildir? A) Kitab ve Sünnet’i iyi bilme B) Yaşadığı çağın gereklerini bilme ve içinde yaşadığı toplumu tanıma C) Sahabe döneminde yaşamış olma D) Delillerden hüküm çıkarabilecek yeteneğe sahib olma 4. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fecr-i Âti Dönemi B) Servet-i Fünun Dönemi C) Millî Edebiyat Dönemi D) Cumhuriyet Dönemi 16.’’ D) ‘‘Beraet-i zimmet asıldır. Viyana’da nezaket. bir anlaşmayı tümüyle veya kısmen geçersiz kılan fiillerdir.’’ C) ‘‘Şek ile yakîn zail olmaz.

teknolojisinin yanında yaşama tarzının da Osmanlı halkı tarafından benimsenmesi gerektiğini öne süren görüş. Türkçeyi aruza başarıyla uyguladı.Aziz İstanbul 20. ‘‘1911’de Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisiyle . B) Dil ve anlatım süslü. OTURUM 6. aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Haşim B) Cenap Şahabettin C) Mehmet Emin Yurdakul D) Yahya Kemal Beyatlı 16. C) Roman ve hikâye türlerinde Batı tekniğine uygun örnekler verilmiştir. sanatçıları bir araya getirmek.klasik tarz adı verilen anlayışla.. sanatlı ve ağır bir nitelik kazanmıştır.Safahat C) Tevfik Fikret .’’ cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A) Servet-i Fünun B) Tanzimat C) Millî Edebiyat D) Fecr-i Âti 13. D) Realist ve natüralist akımların etkisinde kalınmıştır. Faruk Nafiz Çamlıbel’e ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır? A) Dinle Neyden B) Çoban Çeşmesi C) Yıldız Yağmuru D) Han Duvarları 15. Neo . sanat anlayışını da ortaya koymaktadır. Aşağıdaki dergilerin hangisinde ‘‘Türkçülük’’ bir akım olarak ön plana çıkmamıştır? A) Genç Kalemler B) Türk Yurdu C) Yeni Mecmua D) Servet-i Fünun 9.2.Rubâb-ı Şikeste D) Yahya Kemal . edebiyatın ve diğer bilimlerin ilerlemesini sağlamak C) Millî kaynaklara yönelmek. edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek B) Dilin. ‘‘Avrupa Mektupları’’ aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Cenap Şahabettin B) Tevfik Fikret C) Mehmet Rauf D) Ahmet Haşim 8. 11. ‘‘Hayal ile yoktur benim alışverişim. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro türünde yazılmamıştır? A) Canavar (Faruk Nafiz Çamlıbel) B) Aziz İstanbul (Yahya Kemal Beyatlı) C) Hançer (Reşat Nuri Güntekin) D) Kösem Sultan (Tahsin Nahit) 10.’’ diyen şair. aşağıdakilerden hangisidir? A) Ömer Seyfettin B) Mehmet Akif Ersoy C) Reşat Nuri Güntekin D) Halide Edip Adıvar 7. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti topluluğunun amaçlarından biri değildir? A) Kamuya açık toplantılar düzenleyerek halkı. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatı sanatçılarından biri değildir? A) Halide Edip Adıvar B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Hüseyin Cahit Yalçın 18. Avrupa’nın biliminin. Ahmet Haşim aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir? A) Şiir B) Fıkra C) Gezi yazısı D) Tiyatro 32 . Bu paragrafta sözü edilen sanatçı. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden biri değildir? A) Ömer Seyfettin B) Tevfik Fikret C) Ali Canip Yöntem D) Mehmet Emin Yurdakul 19.Kızıl Elma B) Mehmet Akif Ersoy . Saf şiirin önemli temsilcileri arasında yer aldı. aşağıdakilerden hangisidir? A) Batıcılık B) Türkçülük C) Osmanlıcılık D) İslâmcılık 14. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Edebiyatı Döneminin özelliklerinden biri değildir? A) Toplum gerçeklerine değinen eserler verilmiştir. halkın sorunlarını dile getirmek D) Genç yetenekleri. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Ahmet Haşim . Aruzu halkın konuşma diline başarıyla uygulamış. toplumu aydınlatmak 17. Dönemi başlamıştır.. yalın dil ve aruz ölçüsüyle şiirler yazdı. Bu parçada tanıtılan sanatçı. yazdığı manzum hikâyelerde yoksul insanların yaşamını gerçekçi bir görüşle aktarmıştır. her ne demişsem görüp de söylemişim. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya dayalı edebî metindir? A) Edebî Tenkit B) Roman C) Gezi Yazısı D) Hatıra 12.

Sığası 10-11 F olan bir kürenin yarıçapı kaç cm’dir? (k=9.10-3 F sığaya sahip bir kondansatör kaç V’luk potansiyel farkı altında 20J enerji depo edebilir? A) 50 C) 200 B) 100 D) 400 B) Paralel bağla. Akım ölçer. Bu grafiğe göre kürenin sığası hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) q. 33 . lanır. Elektrik Yükü (C) 3q q = 8. Gerilim (potansiyel) ölçer.VA . Aşağıdaki sembollerden hangisi kondansatör sembolüdür? A) C) B) D) 11. 4. 7. (potansiyel) ölçer. Akım ölçer.V C) V q B) q. Aşağıdakilerden hangisinde noktasal yük çiftlerinin oluşturdukları elektrik alanın kuvvet çizgileri doğru gösterilmiştir? A) E Şekildeki devrenin eşdeğer sığası kaç C’dir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 5. Aşağıdakilerden hangisi elektrik yükü birimidir? A) Joule C) Metre B) Coulomb D) Volt 4.nır.10 C 1 -9 B) E C) + E D) + E – 3. nır.yük değişim grafiği görülmektedir.109 Nm2/C2) A) 1 B) 3 C) 6 D) 9 V B 6. +3q r +q 3r 8. Gerilim Akım ölçer. Paralel bağlaGerilim (potan.V 2 q D) V 10. siyel) ölçer. E V +q A Şekildeki +q yükünü A noktasından B noktasına taşımak için yapılan iş (WAB) hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) WAB= q (VB . Basit bir elektrik devresinde bulunan devre elemanlarından ampermetre ve voltmetre ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Ampermetre A) Seri bağlanır. D) Paralel bağSeri bağlanır.VA) B) WAB= q (VA .109 Nm2/C2) A) 33 B) 44 C) 55 D) 66 Yukarıda yüklü bir kürenin potansiyel . kürelerin ortak potankq siyeli kaç r olur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 V 2. 2C 2C 2C 6C + – Şekildeki iletken küreleri birleştiren tel üzerindeki anahtar kapatılırsa. Voltmetre Paralel bağlanır. VB – – + – + O 3m q = 10 C 2 -8 2m 2q q 0 V 2V 3V Elektrik Potansiyeli (V) Şekildeki yüklerin O noktasında oluşturdukları potansiyel kaç Volt’tur? (k=9.VB) C) WAB= q (VA + VB) D) WAB= q . OTURUM FİZİK – 6 1. 9. Akım ölçer.Seri bağlanır.2. C) Seri bağlanır. Gerilim (potansiyel) ölçer.

Motorlu taşıt kullanabilmek için aşağıdaki belgelerden hangisine sahip olmak gereklidir? A) Lise diploması B) Sürücü belgesi C) Üniversite diploması D) Araç sahiplik belgesi 14.5 B) 3 C) 9 D) 15 13.2. Motor çalışırken devreden geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 9 B) 6 C) 4 D) 3 20. Ocaktan geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 2420 C) 110 B) 1210 D) 20 r=1 + – 16. B) Akım şiddetini ölçmek için kullanılır. 2 ve 3 nolu yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirildiğinde tablo doğru olur? 1 A) B) C) D) R R V P 2 W V R V 3 P P P R 17. 15. C) Akım şiddetini değiştirmek için kullanılır. elektrik alanı oluşturarak akım geçmesini sağlayan pil. Bir iletken telin herhangi bir kesitinden 1 dakikada 90 Coulombluk yük geçiyor.III TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 1. B) B sınıfı sürücü belgesi alabilir. 220 Voltluk elektrik kaynağına direnci 11 Ω olan bir elektrik ocağı bağlanıyor. A B 2. Nicelik Sembol Birim Direnç 1 Potansiyel fark V 2 Güç 3 Watt ε= 30 V Emk’sı f = 30 V . Direnci 10 ohm olan bir elektrik ütüsünden 8 amperlik akım geçmektedir. I.Bir iletkende. Sürücü adayları aşağıda verilenlerin hangisinden sağlık muayenesine tabi tutulmaz? A) Kulak-burun-boğaz hastalıkları B) Ruh ve sinir hastalıkları C) Diş hastalıkları D) İç hastalıkları ε C ε ε ε Şekildeki devreden geçen akım şiddeti (i) kaç amperdir? A) 0. Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi bulunanlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sürücü belgesi verilmez. Elektrik akım devrelerinde kullanılan reosta’nın görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır? A) Potansiyel farkı ölçmek için kullanılır. R=5 r' = 2 ε'= 6 V 19.Pil ve akümülatörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler.67 C) 3 B) 1. dinamo gibi araçlara üreteç denir. OTURUM 12. R = 20 i + – V= 30 Volt 18. D) A1-A2 sınıfı sürücü belgesi alabilir. Bu ütünün gücü kaç wattır? A) 800 C) 640 B) 720 D) 360 34 . emk’leri 4 volt olan üç özdeş pil şekildeki gibi A-B ve C-D uçlarına bağlanıyor. Buna göre. C-D uçları arasındaV ki potansiyele (VCD) oranı AB VCD kaçtır? A) 2 3 B) 1 C) 3 2 D) 2 ε 3. içdirenci 1 Ω olan bir akünün uçları arasına R=5 Ω’luk direnç ve zıt emk’sı f l = 6 V iç direnci 2 Ω olan motor şekildeki gibi bağlanmıştır. III.5 D) 6 D ε İç dirençleri önemsiz. Elektrik akımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II . II. Ω Yukarıdaki birim-sembol tablosuna göre 1. C) H sınıfı sürücü belgesi alabilir. hep aynı yönde akan akıma doğru akım denir. D) Direnci ölçmek için kullanılır.II D) I .II . A-B uçları arasındaki potansiyelin (VAB).III B) I .Bir iletkende. telden geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 1.

II C) II .000 Araca Düşen Ölü Sayısı 41 36 17 12 15. kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır.1 B) 2 . İlk yardım yapacak olan kişi. kemerini gevşetmiş. İlk yardımcı yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A) Şokun engellenmesi B) Kanamanın durdurulması C) Zihinsel aktivitenin korunması D) Sindirim işlevinin rahat olması Ülke Türkiye Polonya Fransa Almanya 11. Kaza Sayısı (Yaralanmalı) 83. yavaş akması B) Sızıntı şeklinde kanama olması C) Koyu kırmızı renkte kanın az basınçla devamlı akması D) Parlak açık kırmızı renkte kanın fışkırır tarzda akması 10.640 6. Kapalı yaralarda uygulanan soğuk uygulamanın amacı nedir? A) Vücut sıcaklığını düşürmek B) Enfeksiyon oluşumunu engellemek C) Kan damarlarının büzülmesini sağlamak D) Kan damarlarının genişlemesini sağlamak 35 . Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasıdır? A) Park hâlindeki araçta yangın çıkması B) Yayanın banket dışında yürümesi C) Motosikletle yolcu taşınması D) Aracın yayaya çarpması 14.3 D) 3 . aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A) Kırık kontrolünün yapılması B) Kanamanın kontrol edilmesi C) Şok pozisyonunun verilmesi D) Hava yolu açıklığının sağlanması Buna göre.Araçları kaza yerinden çekmek A) I . Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir? A) Önceden bilinmesi B) Doğal olaylardan olması C) Toplumsal düzeni koruması D) Önlemlere bağlı olarak azalması 5.2 .525 5.3 . Trafik kazalarında olay yerine ışıklı işaret veya yansıtıcı koymanın amacı nedir? A) Yaralılarda oluşan kırık kemikleri sabitlemek B) Diğer sürücülerin dikkatini çekerek uyarmak C) Çok sayıda yaralının olduğunu bildirmek D) Yaralılardaki dış kanamayı durdurmak 6.058 6.Kurs eğitimi 3. ? Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. bacaklarını 30 cm. Motorlu taşıt sürücü adayları aşağıda verilenleri hangi sıra ile başarılı bir şekilde tamamladıklarında sürücü belgesi almaya hak kazanırlar? 1.III B) I . OTURUM 4. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamalarına ait bir özelliktir? A) Yayılarak. Aşağıdaki tabloda 2005 yılına ait bazı ülkelerdeki trafik kazalarına ilişkin veriler bulunmaktadır.2. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede de aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle olması gerekir? A) Bilincin kaybolması B) Reflekslerin kaybolması C) Dolaşımın durması ve kalp atımlarının alınamaması D) Solunumun durması ve göğüs hareketlerinin olmaması 9.III D) I . Trafik kazasını gören veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdür? I.Uygulama sınavı A) 1 .220 354.III 7.İlk yardım tedbirlerini almak II. kazazedenin yakasını açmış.II .2 . Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesi alacaklarda aranan şartlardandır? A) Hükümlü olmamak B) Lise mezunu olmak C) Meslek sahibi olmak D) Askerlik yapmış olmak 13.788 51.3 C) 2 . trafikteki araç sayısı ile oranlandığında en fazla ölüm hangi ülkede meydana gelmektedir? A) Almanya C) Fransa B) Polonya D) Türkiye 16. Kara yolunda her yıl araçların çarpması sonucu binlerce yaya yaralanıyor veya hayatını kaybediyor.Yazılı sınav 2. Yayaların aşağıda verilen hangi özelliği bu kazaların sebeplerindendir? A) Kurallara uymaları B) Lise mezunu olmamaları C) Aceleci ve dikkatsiz olmaları D) Sürücü belgelerinin olmaması 12.078 90.1 8.1 .534 Ölü Sayısı 4.613 100.Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek III.

Batı’da masallar üzerine ilk sistemli araştırmalar kaçıncı yüzyılda başlamıştır? A) 17. Aşağıdaki türlerden hangisi.” Bu metnin türü. OTURUM 17. 20.Çıkık bölge askıya alınarak hastaneye ulaştırılmalı A) Yalnız I C) I . Aşağıdakilerden hangisi.Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli II. gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa anlatıdır? A) Roman C) Masal B) Hatıra D) Öykü 10. ‘‘Nasıl kokuyor bu saray?’’ Tilki özür dilemiş: ‘‘Üzerinize afiyet nezleyim. tam bunu düşünürken kral sormuş: ‘‘Sen söyle bakalım. Sağlık kuruluşuna naklinin acil yardım ekibi ile yapılması zorunlu olan kırık vakaları aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayağında kırık olanlar B) Omurgasında kırık olanlar C) Çene ve yüzünde kırık olanlar D) Kaburga ve göğüs kemiğinde kırık olanlar 9. Aşağıdakilerden hangisi Çehov tarzı hikâyelerin özelliklerinden biridir? A) Olay örgüsünün önemi azaltılmıştır. 18. görgü ve izlenimleri yansıtan yazıya ne ad verilir? A) Fabl B) Halk hikâyesi C) Gezi yazısı D) Deneme 3. I.’’demiş. Çıkık vakalarında ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? I.Çıkık eklem yerine oturtulmalı III. yy.III 12.II . gelişme ve sonuç bölümleri içerir.Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması III. Masallarda olaylar önemlerine göre sıralanarak aktarılırken aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz? A) ‘‘-miş’’li geçmiş zaman B) Şimdiki zaman C) Geniş zamanın rivayeti D) Gelecek zaman 2. D) Çok belirgin giriş. B) 18.Merkezi sinir sistemi üzerine uyuşturucu etki II. gördüğü ve incelediği yerlerden edindiği bilgi. Bir kimsenin yaşam öyküsünü kendisinin yazmasıyla oluşan eserlere ne ad verilir? A) Anı C) Monografi B) Otobiyografi D) Biyografi 7.II D) I .II .Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir? A) I .III D) I . D) 20. yy.III B) I .III DİL ve ANLATIM – 7 1. yy. Bir yazarın yazdığı. Fabllerin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sorunları tartışıp bir sonuca ulaşmak B) Bilim-teknik konularını açıklamak C) Karşıt görüşleri birleştirmek D) Ahlak dersi vermek 5. yy. bütünüyle hayal ürünü. aşağıdakilerden hangisidir? 8. C) Okuyucunun merak duygusu sürekli canlı tutulur. ‘‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’’ adlı romanın yazarı. Tilki. La Fontaine’den çeviri yaparak fabl türünün Türk edebiyatındaki başarılı örneklerini ortaya koymuştur? A) Orhan Veli Kanık B) Ferit Edgü C) Mehmet Kaplan D) Memduh Şevket Esendal 6. aşağıdakilerden hangisidir? A) Sait Faik Abasıyanık B) Halide Edip Adıvar C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Peyami Safa 36 . C) 19. Aşağıdakilerden hangisi kahramanlık hikâyesidir? A) Âşık Garip B) Tahir ile Zühre C) Kerem ile Aslı D) Köroğlu 11.II C) II . B) Okuyucunun hayal gücüne fazla bir şey bırakılmaz. Bir masal metni içerisinde aşağıdaki türlerin hangisine rastlanmaz? A) Efsane C) Fıkra B) Semai D) Dua 19.III B) I .2. nesirle söylenmiş. Egzoz gazı zehirlenmelerinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A) Tansiyon yükselmesi B) Kandaki oksijen miktarının artması C) Kanın oksijen taşımasının engellenmesi D) Kana karbonmonoksit girişinin engellenmesi A) Yaşam öyküsü B) Fabl C) Eleştiri D) Hatıra 4.

5 olduğuna 2x . C) Dinleyicilerin toplandığı yerlerde yüksekçe bir yere çıkılarak sergilenir. destan ve halk hikâyelerinin yeniden canlandırılması 5. B) Erdeme ve ahlaka üstün değer verilir. aşağıdakilerden hangisidir? A) Montaj B) Bilinç akımı C) Leitmotiv D) Görece zaman anlayışı 2. yazdığı tiyatrolarla ün yapmıştır? A) J. A) R .1 i_ 2 i kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 19. Aşağıdakilerden hangisi çift fonksiyondur? A) f _ x i = x + sin x B) h _ x i = x + x 4 3 3 2 C) g _ x i = 3x + 2x D) s _ x i = x + cos x 6.2x C) 2x + 1 B) 3 . ses taklidi. f _ x i = 2 ise f _ 2x i ’in f _ x i cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? x-1 A) 2f _ x i 2 f _ xi C) 2 2 D) 4f _ x i 2 B) f _ x i 2 37 . D) Çok seslilik ve çoğulculuk önem kazanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının edebiyatımıza getirdiği yeniliklerden biri değildir? A) Yerli konulara önem verilmesi B) Sanatın bir tür oyun olarak görülmesi C) Romanlarda her kesimden halkın anlatılması D) Sözlü gelenek ürünü olan masal. bir davranış biçiminin ya da belli bir özelliğin roman boyunca sürekli biçimde yinelenmesidir. C) Eser baştan sona kadar ciddi bir hava içinde geçer. B) Romanın uydurma ve kurmaca olduğunun altını çizer.7 i = 4x .1 B) 3 C) 7 D)11 14.( 5 2 3 B) R . çoklukla halktan insanlardır. Batı romanında sık başvurulan bu anlatım tekniği bir alıntının. C) Farklı anlatım tekniklerine aynı metin içinde yer verilebilir. f fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? -1 20. MATEMATİK – 7 1. 17. R $ R ’ye f ve g fonksiyonları -1 için.5 olduğuna göre. Aşağıdakilerden hangisi meddah tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir? A) Hareketten çok. B) Meddah denilen tek bir oyuncu tarafından oynanır.12 göre. D) Dekor olarak yeni dünya adı verilen bir paravana ile bir tezgâh ya da birkaç iskemle kullanılır. g _ 4 i = 2 ve f _ 3 i = 4 ise _ fog . OTURUM 13. _ fof i_ x i = 4x . f _ x i ’in kuralı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 1 . Bu parçada tanıtılan çağdaş Batı romanı anlatım tekniği. Aşağıdakilerden hangisi tragedyanın özelliklerinden biri değildir? A) Kişiler. Aşağıdakilerden hangisi. Joyce B) Tolstoy C) Dostoyevski D) Moliere 4. aşağıdakilerden hangisidir? A) Seyirciyi sahneye yabancılaştırmak B) Kalıplaşmış gerçekleri savunmak C) Tabiatı anlatmak D) İnsanları güldürmek 15.2.3 18.# . Toplumun gülünç ve aksak yanlarını gösteren komedyalara ne ad verilir? A) Karakter komedyası B) Töre komedyası C) Entrika komedyası D) Yergi komedyası 3. D) Seyircide acıma ve korku duyguları uyandırarak ruhu tutkulardan kurtarma amacı hedeflenir.6 - 16. Aşağıdakilerden hangisi postmodernist romanların genel özelliklerinden biri değildir? A) ‘‘Sanat şahsi ve muhteremdir.# 6 - D) R .2x D) 2x .( 3 2 2 C) R . f _ 2 i değeri kaçtır? A) . Epik tiyatronun temel amacı. f _ x i = 3x . f _ 3x .’’ ilkesinden hareket eder. Batı edebiyatında. jest ve mimiklere dayanır.3 olduğuna göre.

3 5 2 D) 3 -3 -2 0 13.5.7 2 Yukarıda grafiği verilen fonksiyon hangi x değeri için sürekli değildir? A) . y 4 3 y=f(x) 2 1 2 3 6 x 12. -2 G x 1 3 A) f _ x i = [ ] 2 x .1 A) .27 . x .8 değeri kaçtır? x+1 x ".x + 5x değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) . x ! 3 ise 18. f _ x i =.7. .1 2 D) 5 x"3 2 2 9. x 1-2 ] 5. cos _ 3x + 1 i değeri kaçtır? 2x . a kaçtır? A) 3 B) 9 C) 18 D) 30 3 A) .4 D) 8 19. .5.2x.2x + 1.7x .2x + 1.1 x " -1 lim A) . f: R $ R. lim x + 5 .2 .3 a .1 17. x 1-2 ] B) f _ x i = [ 2x + 5.8 B) .3 .2 G x 1 3 ] 2x + 1.1 D) 11 10.1 B) 0 C) 2 D) 3 2 2 0 2 x 8. xH3 \ C) y 2 -2 0 x 2x .2x .8 C) 4 B) . . fonksiyonunun parçalı fonksiyon biçiminde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Z . xH3 \ Z .k + 1 fonksiyonu x-5 sabit fonksiyon olduğuna göre. f: R $ R.x . f _ x i = 2x . x 1-2 ] C) f _ x i = [ . xH3 \ Z 5. lim x . D) f _ x i = [ . xH3 \ Z x 1-2 ] . x + 2 . k kaçtır? A) .5 değeri kaçtır? x"1 2 x .5 i + f _ 5 i kaçtır? A) . lim sin 2x değeri aşağıdakilercos x x" r den hangisine eşittir? A) .2 G x 1 3 ] . f _ x i =.9 D) . + . OTURUM 14.10 C) . x = 3 ise fonksiyonu R’de sürekli olduğuna göre.5 2 C) 0 B) .2 G x 1 3 ] 2x. fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) y 2.3 B) 1 C) 2 D) 6 38 . f _ x i = * x .5 x H 5 ise f_ xi = * 2 2x + 3 x 1 5 ise f _ .5 C) 8 B) . 3x .5 3 3 C) 2 3 B) . lim d x + 2 n değeri aşağıdax"3 x + 1 kilerden hangisine eşittir? D) y A) 1 B) 2 C) e 2 D) e 4 2 0 x 11.4x . lim x . x .5. lim 2 x değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? x"3 1 B) y A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 2 0 2 x 16.1.43 C) 43 B) 33 D) 63 15.

Nitrit III.III D) I .II .II .V C) II .. 4 A D) 7.Karbondioksit IV. Oksijenli solunum sonucunda aşağıdakilerden hangisinin miktarında artış olur? A) Oksijen B) Karbondioksit C) Enzim D) Glikoz 5. kasılma B) Oksijenli solunum C) Aktif taşıma D) Sinirsel iletim 8. .1.Amonyak II. ışık enerjisi ile ATP sentezlenmesine ne denir? A) Fotofosforilasyon B) Oksidatif fosforilasyon C) Karbon tutma reaksiyonları D) Substrat düzeyinde fosforilasyon 3. organik besin sentezi için gerekli olan kimyasal enerjiyi. yukarıdakilerden hangilerini okside ederek oluştururlar? A) I . ATP’nin hidrolizi ile ne elde edilir? A) Deoksiriboz şeker B) Guanin bazı C) Enerji D) Su 13.III .IV D) II . OTURUM 20. Oksijenli solunumun krebs çemberi ve elektron taşıma sisteminde. f _ x i = 4 . Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde doğrudan kullanabildikleri enerji çeşidine ne denir? A) Işık enerjisi B) Isı enerjisi C) ATP enerjisi D) Nükleer enerji 7.II C) II .V B) I .III B) I . 4 A C) 73.V BİYOLOJİ – 7 1. I.III D) Etil alkol 39 . Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde klorofil.1 .2. x . Pürivik asidin oksijenli ortamda CO 2 ve H 2 O\ya kadar parçalanması ökaryotik bir hücrenin hangi kısmında gerçekleşir? A) Kloroplastta B) Sitoplazmada C) Mitokondride D) Endoplazmik retikulumda 2. Işık enerjisi ile fotosentezde suyun iyonize olarak ayrılmasına ne denir? A) Fotofosforilasyon B) Fosforilasyan C) Glikoliz D) Fotoliz 15. 5 A 6.III . Hem fotosentezde hem de oksijenli solunumda görev alan ETS molekülü hangisidir? A) Sitokrom C) Oksijen B) Plastokinon D) Klorofil 14.3.5C’lu şeker II. Aşağıdakilerden hangisi endotermik reaksiyon değildir? A) Hareket. fonksiyonunun sürekli olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? A) 7. elektronların enerji düzeyi aşağıdakilerin hangisinde en yüksektir? A) Oksijende B) Sitokrom c’de C) Sitokrom a’da D) Koenzim Q’da 9. Fotosentezin ışık reaksiyonlarında. Hücrede.Laktik asit Kemosentetik ototrof canlılar.Azotlu organik baz III. Kas hücrelerinin enerji elde etmek için maddeleri kullanım sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Kreatin fosfat " ATP " Glikoz " Glikojen B) ATP " Glikoz " Kreatin fosfat " Glikojen C) Glikojen " Glikoz " Kreatin fosfat " ATP D) ATP " Kreatin fosfat " Glikoz " Glikojen 11. Pürivik asitten etil alkolün oluştuğu reaksiyonda aşağıdaki moleküllerden hangisi açığa çıkmaz? A) CO 2 C) ATP B) NAD + 10. I.4.IV .Demir V. Aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızını etkileyen genetik faktörlerden biri değildir? A) Klorofil miktarı B) Stoma sayısı C) CO 2 yoğunluğu D) Sitoplazmanın su miktarı 4.Fosfat grubu Bir nükleotidin yapısında yukarıdakilerden hangileri bulunur? A) I .5 A B) 7. kloroplast içerisinde bulunmaz? A) Siyanobakteri B) Yeşil bitki C) Öglena D) Alg 12.

Bakire Meryem ve Kutsal Ruh’tan doğmuştur. Hristiyanlık D) İslam. Hristiyanlığın temel inanç esaslarının belirlendiği bu toplantının (Konsül) yeri ve zamanı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) MS 125. C) Kudüsteki Ağlama Duvarı. Hristiyanlık ve İslam dini hangi peygamberin dinî geleneğinin temsilcisidir? A) Hz. D) DNA’nın çift ipliği tek ipliğe dönüşür.2. İsa. aşağıdaki dinlerin hangisinde görülmektedir? A) İslam. İstanbul C) MS 325.içmeden ve cinsellikten uzak durarak tutulan oruç ibadeti. İsa. İbrahim B) Hz. Vatikan B) MS 652. • Farklı bir çok İncil’in içerisinden dört tanesi sahih olarak seçilmiştir. Yahudilikte hac ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hac ibadeti. 10. DNA’nın kendini yarı korunumlu eşlemesi sonucu ne oluşur? A) DNA’daki şifrelerde değişiklik olur. TAR. DNA’daki genetik bilgiye uygun olarak sentezlenen mRNA’daki üçlü baz dizisine ne denir? A) Kodon C) Ribozom B) Antikodon D) Aminoasit 7. Yahudilik. D) Yahudiler Tanrı’ya Ha-şem ve Adonay diye seslenirler. B) Hz. • İsa’nın tanrılığını savunanların görüşleri kabul edilmiştir. C) Hz. ölümünün ardından üçüncü gün dirilmiştir. – 2 1. Baba’nın sağında oturmaktadır. B) Süleyman Mabedi’nin yıkılmasının ardından sembolik hâle gelmiştir. Yahudilik. DİN. günümüzde Yahudiler için zorunlu bir ibadettir. Efes 5. tek tanrıyı temsil eden üç unsurdan oluşur. Hristiyanlara gönderilmiş bir peygamberdir. Tek Tanrı inancı. Hristiyanlık 17. 8. 2. 50 nükleotidli bir DNA zincirinde 10 tane A nükleotidi varsa. İsa. Aşağıdaki incillerden hangileri “Sinoptik İnciller” arasında yer almaz? A) Matta C) Luka B) Markos D) Yuhanna 20. Yahudilik C) Yahudilik. İsa. • Bizans İmparatoru Konstantin tarafından düzenlenmiştir. İshak 9. Hristiyan inanç sistemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hz. Yahudilere göre Yazılı Kutsal Kitab’ın tefsiri kabul edilen sözlü kutsal kitapların adları nelerdir? A) Tevrat ve Tora B) Tanah ve Eski Ahit C) Nevim ve Ketuvim D) Talmud ve Mişna 19. aşağıdaki dinlerden hangisi ile daha çok benzerlik gösterir? A) Hristiyanlık B) Hinduizm C) Yahudilik D) Budizm 4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi Yahudilerin Tanrı inancını doğru olarak yansıtmaz? A) Yahudilere göre Tanrı. RNA’nın hücredeki asıl görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Oksijenli solunum B) Protein sentezi C) Boşaltım D) Sindirim KARŞILAŞ. DNA’daki genetik bilgiye uygun olarak RNA aracılığı ile protein sentezlenmesi olayına ne ad verilir? A) Sentral dogma B) Replikasyon C) Transkripsiyon D) Translasyon 3. Nuh C) Hz. Hristiyanlık B) İslam. D) Hz. B) İki özdeş DNA molekülü ortaya çıkar. her şeyi yaratan ve hükmeden yüce bir varlıktır. en belirgin şekilde. İslam dininde yeme . C) Yahudilere göre “Elohim” ve “Yahova” Tanrı’nın özel isimlerinin başında gelir. İznik D) MS 728. C) DNA’dan RNA’ya aktarılan bilgi farklılaşır. B) Yahudilere göre Tanrı. Yahudi hacılarının ibadet yeridir. Aşağıda isimleri verilen dinlerin hangisinde peygamber inancı vardır? A) Budizm C) Zerdüştlük B) Hinduizm D) Şamanizm 18. OTURUM 16. D) Yılda üç defa (üç bayramda) yapılması emderilmektedir. bu DNA zincirinde toplam kaç hidrojen bağı vardır? A) 25 B) 50 C) 65 D) 75 6. 40 . Yakub D) Hz.

1965 yılları arasında yaptıkları bir toplantıda dinler arası diyalogun gerekli olduğunu kararlaştıran Hristiyan mezhebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ortodokslar B) Protestanlar C) Yahova Şehitleri D) Katolikler 15.Sihizm D) Buda’nın aydınlandığı gün Budizm 2.Tebliğ B) Sıdk . 1962 . haftalık ibadetlerini topluca yerine getiren bir kişinin hangi dinin mensubu olduğu söylenebilir? A) Yahudilik B) Budistlik C) Hristiyanlık D) Hinduizm 16.Stupa C) Aron . Hristiyan dünyasında hâkimiyet kurmak gayesiyle hac ibadeti ile ilgili hangi kararı ilan etmiştir? A) Kudüs’ün hac merkezi olduğu B) Roma kentinin hac merkezi olduğu C) Hac ibadetinin zorunluluğunun askıya alındığı D) Hac ibadetinin her yıl aynı tarihte yapılmasının gerektiği 17. Müslümanlar ve Yahudilerin ibadet yerleri (mabetler) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Her iki mabette de resim ve heykel bulunmaz. 20.’’ (A’râf suresi. İslam inancına göre peygamberlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gönderilen her peygamber gönderildiği toplumun dili ile tebliğini yapmıştır. aşağıdakilerden hangisidir? A) Noel C) Fısıh B) Paskalya D) Roş Haşona 18. Kendilerini çoğunlukla “Mesih İnanlıları” bazen de “Müjdeciler” olarak tanıtan ve ülkemizde misyonerlik çalışmaları ile gündeme gelen Hristiyan grup aşağıdakilerden hangisidir? A) Yahova Şahitleri B) Evanjelik Hristiyanlar C) Adventist Hristiyanlar D) Mormonlar (Mormon Hristiyanları) 3. Yahudilik ve Hristiyanlık karışımı bir dinî hareket olarak Charles Taze Russel tarafından kurulan mesihçi ve misyoner karakterli dinî hareketin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Babtistler B) Yahova Şahitleri C) Evanjelik Hristiyanları D) Adventistler 12.Hakedeş D) Sinagog . Hristiyanlıkta Hz.Fetanet 41 . B) Her müslümanın bütün peygamberlere iman etmesi farzdır. D) Her iki mabette de mihrab vardır.Hristiyanlık C) Nanak’ın doğum günü . “Dinler Arası Diyalog” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bir dinin mensuplarının kendi doğrularını başka dinlerin mensuplarına kabul ettirme çabası B) Farklı dinden insanların bir araya gelerek bilgi alışverişi yapmaları C) Farklı dinlerin yaşanan sorunlara birlikte çözüm arama çabası D) Başka dinlerden olanlara kişinin kendi dinini doğru bir biçimde tanıtması KELAM – 2 1.Yahudilik B) Son yağlama . 14. 68) Yukarıdaki ayette peygamberlerin ortak niteliklerinden hangi ikisine vurgu yapılmıştır? A) Emanet . OTURUM 11. Yahudilerin ibadet yeri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Katedral . İsa’nın öldükten sonra dirilişi anısına kutlanan bayram. B) Her iki mabette de din adamları olmadan ibadet edilemez.İsmet C) Emanet .Havra 19. C) Kur’an-ı Kerim’de bütün peygamberlerin isimleri açıkça zikredilmiştir. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. Aşağıdakilerden hangisi nübüvvet kavramıyla doğrudan ilgili değildir? A) Haber verme B) Peygamberlik C) Risalet D) Doğruyu tasdik etme 13. ‘‘Rabb’imin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum.2. C) Her iki mabede de başı açık olarak girilmez.Fetanet D) İsmet .Manastır B) Paguda . Paskalya Bayramından önceki kırk gün oruç tutan. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Yom Kippur’un anlamı ve hangi dinin kutsal günü olduğu doğru olarak verilmiştir? A) Kefaret günü . D) Peygamberler Allah’ın seçilmiş kullarıdır. Katolik Kilisesi. Hac ibadeti için Kudüs’e giden.

canlılık.” (İsrâ suresi. onun evrendeki fiilini. nübüvvet davasını ispat ve doğrulamak C) Doğa kanunlarının Allah’ın izniyle iptal edilebileceğini ispat etmek D) Peygamberin üstün ahlakı ile diğer insanlara örnek olduğunu göstermek 9. nimet. ‘‘Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerin. çalışkanlığı ve tedbirli davranmayı ilke edinmesi C) Allah’ın tüm evreni bir ölçü ve düzen içinde yaratması. Kitab-ı Mukaddes’te yer alan “Kutsal Kitaplar”ın tamamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? A) İncil ve Tevrat B) Tevrat ve Zebur C) Zebur ve İncil D) Tevrat. ‘‘Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır.. kıyamet gününde ölüleri yeniden diriltmesi. • Gerçeğin bilgisine ancak keşif ve ilham ile ulaşılabilir.159) Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi ön plana çıkmaktadır? A) Sabır C) Takva B) Tevekkül D) Kader 5. Zebur ve İncil 14.14) Ayette kitaptan kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kader defteri B) Kur’an-ı Kerim C) Amel defteri D) Kaza defteri 15. D) Allah inancını kabul etmiyorlar. hangi seçenekte verilmiştir? A) Nasip. 6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İslam öncesi. sağ-salim olma C) Hayat. toplumların gelecekte neler yaşacağını önceden belirlemesi 13.’’ (Âl-i İmrân suresi. yaratılanlar arasında bir uyum gözetmesi D) Allah’ın. canlının faydalandığı şey B) Sağlık. İslam literatüründe ‘‘Allah’ın ahiret hayatını başlatmak üzere. • İnsan.2. Allah’ın koyduğu biyolojik. zamanı gelince bu takdire uygun olarak meydana gelmesi’’ olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Halk C) Kader B) Kaza D) Tekvin 42 . ‘‘Aziz’’ ve ‘‘Alim’’ olarak adlandırdıkları yüce bir tanrıya inanıyorlardı. vahyi. B) Kendilerini Allah’a yaklaştıracağına ve onun katında şefaatçi olacağına inandıkları putlara tapıyorlardı. Zira Allah. ‘‘Rızık’’ kavramının sözlükte taşıdığı anlamlar. C) Yüce bir tanrıya inanıyor ve onu Kâbe’nin Rabb’i olarak kabul ediyorlardı. bilinçlilik.Bir konuda karar verince (artık) Allah’a güven. Tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte onun ilim ve irade gibi sıfatlarını reddeden. yasaklar koyması B) İnsanın sorumluluklarını yerine getirmesi. bugün kendi hesabını kendin görecek durumdasın. nübüvveti ve ahireti inkâr eden akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Deizm C) Ateizm B) Politeizm D) Agnostisizm 12. OTURUM 4. ‘‘. Mucizenin asıl amacı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) İnanmayanlara Allah’ın kudretini ve büyüklüğünü göstermek B) Peygamberlerin. İslam’a göre her şey. putları ilah olarak kabul ediyorlardı. enerji. 49) Bu ayette ‘‘bir ölçüye göre’’ ifadesi ‘‘kader’’ kavramıyla ifade edilmiştir. ona güven duyanları sever. hikmet ve inayetini kabul etmeyen. Yukarıda bazı görüşleri verilen akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Pozitivizm B) Agnostisizm C) Gnostisizm D) Deizm 8. şerri ise cezalandıracaktır. ruhunda var olan üstün bir idrak ile yükselerek Tanrı ile bir olabilir. • Görünenin ötesinde görünmeyen bir gerçeklik vardır. duyarlı davranma 7. pay. “Şimdi oku kitabını.. fizikî ve sosyal kanunlara göre hareket etmektedir. B) İnsanın hayrı tercih etmesi ya da şerre yönelmesi kendi elindedir. D) Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır. afiyet. Mekke’li müşrikler hakkında söylenemez? A) ‘‘Allah’’.’’ (Kamer suresi. ruh D) Sorumluluk. Hayır ve şer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam inancına göre yanlıştır? A) Allah hayrı mükâfatlandıracak. 16. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu bu kanunlara verilen isimdir? A) Hukukullah B) Kelamullah C) Fazlullah D) Sünnetullah 11. Buna göre ayetteki kader kavramı nasıl açıklanabilir? A) Allah’ın insanı iyiye ve doğruya yönelten emirler. C) İnsanın hayır ve şerri işlemekte sorumluluğu yoktur. onları kabirlerinden çıkararak hayata döndürmesi” anlamına gelen kavram hangisidir? A) Mahşer C) Mizan B) Ba’s D) Sûr 10. zihinsel rahatlık.

Asimptotlarından biri y = 4x olan ve A _ 2. • Duyularla algılanamayan ve deneyle ispat edilemeyen bilgiler reddedilir. sahabilerin karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek için içtihatta bulunmalarını olumlu karşılamıştır. D) Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu tartışmak anlamsızdır.0) 0 F(12. • Din inancını. y = 6 sin i parametrik denklemleri ile verilen elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x + 36 64 2 y =1 B) x + 100 36 2 y =1 C) x + 100 64 2 2 2 20. varlığın ve âlemin ilk sebebidir.2x . 4 i noktasından geçen hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x 12 9 2 y =1 B) x 3 12 2 y =1 C) x 3 48 2 y =1 D) x 9 64 2 2 2 2 8.4 2 19. x = 8 cos i. y B(0. OTURUM 17.2.4 = 0 B) 2x .0) A x B'(0. Peygamberin bu tür onayları aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirilir? A) Kavlî Sünnet B) Fiili Sünnet C) Takrirî Sünnet D) Müekked Sünnet 5. • Fikren gelişen insanların bilimden başka bir şeye bağlanamayacağı ileri sürülür. insanlığın ilk dönemlerine ait bir olgu sayar. 4 i noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) y = x+2 y = 2x + 4 y = x-2 y = 2x . Hz.1 = 0 C) 2y . ANALİTİK GEOMETRİ – 2 1. Aşağıdakilerden hangisi kelamcılık yönüyle ön plana çıkan ilim adamlarındandır? A) İzmirli İsmail Hakkı B) Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır C) Erzurumlu İbrahim Hakkı D) Bursalı İsmail Hakkı 4. Agnostisizm’in temel ilkesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Mutlak hakikat aşkındır ve bütün evrenin iç ve özsel varlığıdır.3y = 24 olan hiperbolüne üzerindeki A _ 3.3x . C) Tanrı.4 = 0 B) 2y + 3x . .7 = 0 D) 3y .1. B) Tanrı ve evren hakkında mutlak gerçek bilinemez.2x + y + 4 = 0 2 2 2 y =1 D) x + 64 36 2 43 . Yukarıda bazı görüşleri verilen felsefî akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Deizm B) Agnostisizm C) Gnostisizm D) Pozitivizm 2. Hz.8 = 0 2 2 Yukarıda grafiği verilen elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x + 144 25 2 y =1 B) x + 144 169 2 y =1 C) x + 169 144 2 y =1 D) x + 169 25 2 2 2 2 y = 1 hiperbolünün 3. 9x + 16y = 576 elipsinin büyük eksen uzunluğu kaç birimdir? A) 8 B) 9 C) 16 D) 18 2 2 6.2 i noktasından çizilen teğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + y .-5) 18. y = 8x parabolüne üzerindeki A _ 2. Peygamber. x 64 36 odakları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 6 B) 8 C) 12 D) 20 2 2 7.y + 4 = 0 C) 2x + y + 4 = 0 D) . Denklemi 4x . 4x + 3y = 16 elipsinin üzerindeki A _ . • Fransız filozof Auguste Comte ile ortaya çıkan bir akımdır.5) A' F'(-12. 2 i noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3y + 2x .

y = 2x + 1 doğrusu y = 4ax parabolüne teğet olduğuna göre. . 4. 1 + m i .2 = 0 C) 2x + y + 2z + 6 = 0 D) x + 2y .3z + 14 = 0 C) x + y + z . Uzayda A _ 1. 3 i D) _ 7.4 = 0 B) 2x . 6 i noktasının orjine uzaklığı kaç birimdir? A) 6 B) 7 C) 9 D) 11 2.2 = 0 D) x + y + z + 2x .1.2 5 . .1.z .2z . Emeviler Döneminde Müslüman Arap ordularıyla savaşırlarken. . 3.4x + 2y . 5 n 15 15 5 y-2 d 2: x . m. A = _ 2. Abbasiler Döneminde ise Arap ordularında görev yapmaya başlamışlardır. A _ 4. 1 i ve B _ . Emevi halifesi Abdülmelik Döneminin Doğu İlleri Genel Valisi olan Haccac.16x C) y = 2x 2 2 B) y = . m kaçtır? 2.4 5 .2. 2. m + n kaçtır? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 13. .y .2. . 7 i B) _ 3. . 2. Kuteybe b.11 i 2 19.3z .1 = 0 15. Türkler.2x + y .5 . 7. . Maveraünnehir Bölgesi’ndeki Türklerin çoğunluğu aşağıdaki Abbasi halifelerinden hangisinin döneminde Müslüman olmuşlardır? A) Harun Reşid B) Mutasım C) Mutemed D) Muktedi A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 14. .2 = = z+3 n 10 4 doğruları paralel olduğuna göre. . a aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2 12. yarıçapı 4 birim olan kürenin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) x + y + z .2 i vektörüne dik olan düzlemin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + y + z . . Aşağıdaki noktalardan hangisi x .1 = y + 2 = z + 1 doğrusu 2 3 4 üzerindedir? A) _ 1. .4 = 0 2 2 2 16. A = _ 1. 3 i. AB ’nün uzunluğu kaç birimdir? A) 9 C) 8 B) D) 65 5 1. d 1: x + 1 = m y-1 = z+1.6z .4 5 .y + 3z + 4 = 0 2 2 2 2 2 2 2 2 10. OTURUM 20. m kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 44 .1 i C) _ 5. a = _ 1.1.2. 5 i vektörü ile aynı yönlü birim vektör aşağıdakilerden hangisidir? A) d 2 5 .3.8x D) y = 4x 2 2 İSLAM TARİHİ – 2 17.2 i vektörleri arasındaki açının kosinüs değeri aşağıdakilerden hangisidir? 1 A) 3 14 C) 3 14 B) D) 1 14 4 14 B) 2 x + y + z + 4x + y .1 = 0 düzlemi 2x + 4y + _ m + 1 i z + 2 = 0 düzlemine paralel olduğuna göre.. 1 i noktasın- dan geçen B = _ 2. A _ 2. 5 n 30 15 3 C) d 2 5 .m. Doğrultmanı x = 4 ve köşesi O(0. b = _ 2 . 2. . Merkezi _ 2. 2 i vektörleri birbirine dik olduğuna göre. . Bu değişikliğin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur? A) Devlet yönetim anlayışının değişmesi B) Abbasi halifelerinin Türklerle yakın ilişkiler kurması C) Irkçı ve saldırgan siyaset uygulamasının bırakılması D) Mevali anlayışının devam etmesi 11.9. . 5 n 15 15 3 D) d 5 . 3 5 18. mx + _ m + 1 i y + z . Müslim’i 705 yılında aşağıdaki yerlerden hangisine vali olarak atamıştır? A) Mısır B) Balkanlar C) Horasan D) Kuzey Afrika 3.4.0) olan parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y = . 2 i ve B = _ 1. . 3.3i noktaları veriliyor. 3 5 n 15 15 5 B) d 5 .

Tunus. Masallarda Kaf Dağı olarak geçen Kopet Dağı. aşağıdakilerden hangisidir? A) Cebriye C) Caferiye B) Mutezile D) Selefiye 16. hangi yıl bağımsız Filistin Devleti’nin kuruluşunu ilan etmiştir? A) 1948 C) 1988 B) 1980 D) 1991 19. Zaman ölçme aleti olan usturlabı icat eden Müslüman bilim insanı.Babür C) Büyük Selçuklu . Balkanların diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mezopotamya B) Kafkaslar C) Endülüs D) Rumeli 9.Edirne B) İstanbul .Karahanlı 13.2. Anadolu Selçuklularının başkentlerini İznik’ten Konya’ya taşımalarında etkili olan olay. Ahiliğin kurucusu sayılan ve Ahi Evran olarak da tanınan kişi.Kudüs D) Mekke . aşağıdaki ülkelerden hangisinin başkentidir? A) Tunus B) Türkmenistan C) Bulgaristan D) Arnavutluk 14. Dandanakan Savaşı. aşağıdaki Orta Asya ülkelerinden hangisinin en yüksek dağıdır? A) Türkmenistan B) Azerbaycan C) Özbekistan D) Kırgızistan 7. I.III 17. İnsanların davranışlarında hiçbir özgürlüğe sahip olmadıklarını savunan mezhep. İslam kültüründe ‘‘Harameyn’’ adıyla da anılan şehirler.III B) I . aşağıdakilerden hangisidir? A) Muhammed İkbal B) Yusuf bin Tafşin C) Hoca Ahmet Yesevi D) Şeyh Nasıruttin Mahmut 6.II D) I . Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ). aşağıdaki dinî bilimlerden hangisinin amaçları arasındadır? A) Tefsir C) Fıkıh B) Kelam D) Hadis 18. OTURUM 4. aşağıdakilerden hangisidir? A) İbn Heysem B) el-Birunî C) Muhammed Fezari D) Hezarfen Ahmet Çelebi 20. Aşağıdaki Büyük Selçuklu hükümdarlarından hangisi 1055 yılında hilafet merkezi Bağdat’a girerek Büveyhoğullarının halife ve Abbasiler üzerindeki baskısına son vermiştir? A) Alp Arslan B) Tuğrul Bey C) Melikşah D) Mehmet Tapar 5. aşağıdakilerden hangisidir? A) Haçlı Seferleri B) Kavimler Göçü C) Moğol saldırıları D) Oğuz isyanı 10. aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) İstanbul . Dünyanın ilk üniversitesi kabul edilen Nizamiye Medresesinin kuruluşu.Medine 12.Cizye II.Ganimetin beşte biri Yukarıda verilen devletin gelir kalemlerinden hangileri Hz. Muhammed Döneminde uygulama alanına konulmuştur? A) Yalnız I C) I . Aşağıdakilerden hangisi İslam mimarisinin ürünlerinden biri olan ‘‘Hastane’’ için kullanılan isimlerden biri değildir? A) Bimarhane B) Ribat C) Darulafiye D) Darussıhha 11.Şam C) Mekke .Gazne D) Gazne . aşağıdaki devletlerin hangisi döneminde gerçekleşmiştir? A) Büyük Selçuklu Devleti B) Karahanlı Devleti C) Abbasi Devleti D) Eyyubi Devleti 15.II .Haraç III. Hindistan’da İslam dininin yerleşmesinde ve yayılmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin bir etkisi yoktur? A) Babür Devleti B) Gazne Devleti C) Altın Orda Devleti D) Delhi Türk Sultanlıkları 8. aşağıdaki devletlerden hangileri arasında meydana gelmiştir? A) Osmanlı . Kur’an-ı Kerim ayetlerinden anlamı kapalı ya da anlaşılması güç olanları yorum yoluyla anlaşılabilir hâle getirmek. Aşağıdakilerden hangisi Bektaşî ayinidir? A) Yoga C) Semah B) Semâ D) Paskalya 45 .Bizans B) Timur .

34 cm ve 41 cm olduğuna göre. Tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı 60 cm olan küpün hacmi kaç santimetreküptür? A) 75 C) 125 B) 100 D) 150 12. Bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olan düzgün sekizyüzlünün alanı kaç santimetrekaredir? A) 4 3 C) 24 3 B) 8 3 D) 32 3 2. Kenar uzunlukları 3 cm ve 5 cm olan bir dikdörtgen uzun kenarı etrafında 360º döndürülüyor. D.= 10 cm dir. D E C A) 75 B) 60 C) 45 D) 15 G A B 14. Bu koninin taban düzlemi ile yaptığı açı 30º olduğuna göre. PA . . AC . Cisim köşegeninin uzunluğu 15 cm olan bir küpün alanı kaç santimetrekaredir? A) 75 C) 300 B) 150 D) 450 11.= 7 cm dir. yan yüzlerinin alanları toplamı 240 cm2 olan kare dik piramidin hacmi kaç santimetreküptür? A) 384 C) 720 B) 432 D) 1152 3. AB . Prizmanın yüksekliği 8 cm olduğuna göre.) A) 60 B) 80 C) 120 D) 160 46 .= 4 cm. cisim köşegeninin uzunluğu kaç santimetredir? A) 3 2 C) 8 B) 5 2 D) 10 6. F noktaları ile birleştirilerek piramit oluşturulmuştur. Taban ayrıtının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 9 cm olan kare dik piramidin hacmi kaç santimetreküptür? F 8. İki ayrıtının uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeninin uzunluğu 29 cm olduğuna göre. Yüksekliği 2 6 cm olan düzgün dörtyüzlünün hacmi kaç santimetreküptür? A) 3 2 C) 18 2 B) 9 2 D) 27 2 7. P Şekildeki küpün C köşesi B. Küpün bir ayrıtının uzunluğu 6 cm olduğuna göre. yanal alanı kaç santimetrekaredir? A) 96 C) 140 B) 128 D) 160 10. piramitin alanı kaç santimetrekaredir? A) 18 + 18 3 B) 36 + 9 3 C) 54 + 18 3 D) 72 + 9 3 B O A 30° Şekildeki eğik dairesel koninin taban yarıçapı 4 cm ve . BC . D E F B A C 9. Bir kare dik piramidin taban ayrıtlarının uzunluğu 4 katına çıkartılırsa hacmi kaç katına çıkar? A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 4. Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 6 cm ve cisim köşegeninin uzunluğu 14 cm olan dikdörtgenler prizmasının alanı kaç santimetrekaredir? A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 Şekildeki üçgen dik prizmanın ayrıtlarının uzunlukları .) A) 144 C) 90 B) 120 D) 54 13. 2 π yerine 3 alınız.2. hacmi kaç santimetreküptür? ( sin 30º = 1 . üçüncü ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 5. Oluşan cismin alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız. Bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç yüzüne ait köşegen uzunlukları 5 cm. Taban alanı 144 cm2.= 5 cm ve . OTURUM GEOMETRİ – 7 1.

C) Anlatımında birlik vardır. bu silindirin hacmi kaç santimetreküptür? ( sin 60º = 3 . 10 B A C Şekildeki A merkezli daire & diliminde .” sözü. “Yazı yazmak tutku olunca yazılanı yayımlamak da ister istemez bir tutkuya dönüşüyor. hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. Bir dik koni tabana paralel bir düzlemle kesiliyor. π yerine 3 2 alınız. düşünceye yer vermeyen ve anlatımında yer alan her ayrıntı konuyla ilgili.= 36 cm ve .) A) 864 C) 288 B) 438 D) 216 SEÇ. OTURUM 15. severek. bularak. AB . D) Gelir gelmez tutkuyla çalışmaya başladı. kesik koninin hacmi kaç santimetreküptür? A) 18 B) 24 C) 32 D) 38 2. C) Aradığı adresi bir türlü bulamıyordu. insanlığı insanlık yolunda daha ileri götürecek işler yapmasıdır. açıklayıcı ve tamamlayıcı özellikler taşıyan kişinin anlatımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Anlatımında özgürdür. ana doğrusunun uzunluğu 10 cm olan eğik dairesel silindirin taban düzlemi ile yaptığı açının ölçüsü 60º dir. — Neymiş hümanizma? — Hümanizma. aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) İş bulamayınca zorunlu olarak köyüne döndü. Kesit alanının taban alanına oranı 4 ve 9 koninin hacmi 54 cm3 olduğuna göre.) A) 108 C) 80 B) 96 D) 72 16. Merkez açısı 135º. merkezden 4 cm uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. BC . 18. Yazılarında konu dışındaki hiçbir olaya.) A) 180 3 C) 360 3 B) 240 3 D) 540 3 19. B) Duru bir anlatımı vardır.2. B) Neden sonra aklı başına gelmişti. Herhangi bir sorunu çözümlemek amacıyla ilgililerin bir araya gelmesine ne ad verilir? A) Toplantı C) Panel B) Sunum D) Tartışma 5. Yarıçapı 6 cm olan bir küre. Buna göre. DİL ve ANLATIM – 3 1. yarıçapı 4 cm olan küre diliminin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. Kesilen küre kapağının alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız. aşağıdakilerin hangisine başvurmuştur? A) Betimlemelere B) Alıntılara C) Bir hikâyeden yararlanmaya D) Soruyla giriş yapmaya 20.) A) 72 B) 80 C) 96 D) 144 4. Aşağıdakilerden hangisi tartışanların uyması gereken kurallardan biri değildir? A) Tartışma konusu dışına çıkmamak B) Kendimizi övmemek ve başkalarını yermemek C) Aynı konuda üst üste söz almaya çalışmak D) Konuşanı ilgiyle dinlemek 7.” cümlesindeki altı çizili ikilemenin cümleye kattığı anlam. insanın kendisine örnek seçtiği bir insanda bütün insanlığı görerek. 47 . tartışma türünün hangi özelliğini desteklemektedir? A) Sorunlara ortaklaşa çözüm bulma B) Karşıt görüşleri birleştirmeye çalışma C) Demokrasinin en önemli sonuçlarından biri olma D) Düşünceleri açık ve kısa olarak belirtme 6. Taban yarıçapı 6 cm.) A) 112 2 C) 64 B) 128 D) 32 2 3. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre sınırlandırılmış bir konudur? A) Tenis C) Edebiyat B) Resim D) Sinema 17. Bu daire diliminin 7AB A ve 7AC A kenarları çakıştırılarak elde edilen koninin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız.= 10 cm dir. Oscar Wilde’ın “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım. D) Duygularında içtenlik vardır. Bu paragrafın anlatımında yazar. O Şekildeki yarım kürenin alanı 144 cm2 olduğuna göre.

laboratuvar ve anket araştırmalarını sunan. C) Dün akşam gün batımını büyük bir keyifle izledik. aşağıdakilerden hangisidir? A) Sunum C) Panel B) Tartışma D) Sempozyum 18. B) Bu yağmurdan sonra gökkuşağı çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi yapılan toplantının istenilen amaca ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilirken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir? A) Bildiriler bilimsel miydi? B) Toplantı iyi yönetildi mi? C) Sorun yeterince açıklığa kavuşturuldu mu? D) Yazının sonuç bölümü nasıl olacak? 48 . 2. Dildeki sözcüklerin nasıl yazılacağını belirleyen kuralların ve kullanımların tümüne ne ad verilir? A) Yazım C) Tutarlılık B) Noktalama D) Bağdaşıklık 19. bir çalışma sonucunu açıklayan. Aşağıdaki eser . D) Hayalimizdeki büyülü evi bulmak için yola çıktık. B) Yalnız kalmak istediğimi söyleyerek dışarı çıktım. pekiştiren. aşağıdakilerden hangisidir? A) Şu B) Köroğlu C) Ergenekon D) Oğuz Kağan 11. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur? A) Fakat dün birdenbire gökyüzü bulutlarla kaplandı.Gülten Akın C) Çakırın Destanı . 9. B) İki günde bir. Aşağıdakilerden hangisi tartışmayı yöneten başkanın görevlerinden biri değildir? A) Sadece uygun bulduğu kişilere söz vermek B) Ortaya çıkan düşünceleri oya sunmak ve rapor hazırlamak C) Tartışanların düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilecekleri bir ortam yaratmak D) Tartışmanın konu dışına çıkmasını önlemek 17. Aşağıdakilerin hangisi üçüncü kişi anlatımıyla yazılmıştır? A) Çocukların hiçbiri verilen yemeği yemiyordu. Konuşulanların tutanakla tespit edildiği toplantı türü.Aras Ören 12. D) Tartışma demokrasinin. hayatının zorluklar içinde geçtiğini söylemiş. C) Kitabında. 13. Aşağıdakilerin hangisinde doğrudan anlatım vardır? A) Arkadaşım bu filmin çok güzel olduğunu söyledi. B) Tartışma ile sorunlara ortaklaşa çözüm yolu aranır. yoğunlaştırılarak yargıya dönüştürülüp bir önerme biçiminde belirmesine ne ad verilir? A) Özet C) Görüş B) İleti D) İmla 10. Aşağıdakilerden hangisi konunun başlıca ögelerinden biri değildir? A) Yazı Türü C) Görüş B) Görüş Açısı D) Özet SEÇ. Aşağıdakilerden hangisi tartışma için söylenemez? A) Tartışma konferans gibi konuşma türü değil.Kaşgarlı Mahmut D) Berlin Üçlemesi . Bilgileri yenileyen. özgür düşüncenin en önemli sonuçlarından biridir. önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara ne ad verilir? A) Panel C) Tartışma B) Münazara D) Sunum 15. B) Beni yüksek sesle yanına çağırdı. Yukarıdaki dörtlüğün teması nedir? A) Güven C) Özlem B) Umut D) Kıvanç 14. gün aşırı teyzesine uğrardı. C) Akşama kadar hazırlanılıp yola çıktık. D) Son eserini zor şartlarda kaleme aldığını belirtti.yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Kurtuluş Savaşı Destanı Nazım Hikmet B) Seyran Destanı . Kim bilir şimdi nerdesin? Senindir yine akşamlar.2. D) Sonuçları merak ettiğini biliyordum. çözüm yöntemidir. Hun birliğinin dağılmasından sonra Altay tarafına göç eden Göktürklerin zorlu mücadelesini anlatan Türk destanı. 20. D) Küçükken en tatlı eğlencem resimli kitapların sayfalarını çevirmekti. OTURUM 8. C) Herkesten böyle davranmasını bekleyemezsin. Aşağıdakilerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Bize gelmek ve kutlamak istiyor. C) Laboratuvar ve anket sonuçlarını ifade eden konuşmalardır. Merdivende ayak sesin Rıhtım taşında gölgen var. TÜRK EDEBİYATI – 3 1. 16. Bir metinde amacın.

Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski destandır? A) Odysseia C) Gılgamış B) Yaratılış D) İlyada 12. D) 5. yy. C) 8. Bu metinde sözü edilen eser. 13. yüzyıllar arası kullanmışlardır.. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olamaz? A) Dinî hayat B) Dil anlayışı C) Kültürel farklılaşma D) Toplum psikolojisi 5. yy. (. . C) 9. OTURUM 3. yy. 8.10. . B) 19. D) İran ve Arap edebiyatlarının etkileri bu yazıtlarda bariz bir şekilde hissedilir. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerinden biri değildir? A) On dört harf bulunur. B) Yazıtların kazılı bulunduğu taşlar Orhun Irmağı’nın eski yatağına dikildikleri için Orhun Anıtları olarak da adlandırılmışlardır.2. aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Cahit Külebi B) Nazım Hikmet C) Melih Cevdet Anday D) Fazıl Hüsnü Dağlarca 17. İslami Dönem Türk Edebiyatı hangi yüzyıllar arasında varlığını sürdürmüştür? A) 10.20. yy. Orhun Anıtları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Tarihsel bilgilerin yanında Türkçenin yabancı bir dile muhtaç olmadan her türlü duygu ve düşünceyi anlatacak kadar gelişmiş olduğunu gösterir. C) Kalın ünlüler ile ince ünlülerde farklı işaretler kullanılır. anatomi yerlerini. yüzyıl sonunda Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi yapma destan değildir? A) Kalevela C) İlyada B) Odysseia D) Manas 14. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fuat Köprülü B) Cevdet Kudret C) Agâh Sırrı Levent D) Yahya Kemal Beyatlı 11. D) 10.. aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkü C) Destan B) Ağıt D) Koşma 49 . yy. Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı bölümlerinden biri değildir? A) Tanzimat Edebiyatı B) Anonim Halk Edebiyatı C) Millî Edebiyat D) Fecr-i Âti Edebiyatı 4. C) 19.). C) Değişik çağlardaki kültür birikimini tanıtır. yy. Kurtuluş Savaşı üzerine yazılmış olan “Ateşten Gömlek” isimli roman.20. 9. rasathaneyi. yy. aşağıdakilerden hangisidir? A) Seyahatname B) Fahim Bey ve Biz C) Fransa Sefaretnamesi D) Edebiyat Üzerine Makaleler 6. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Sagu C) Sav B) Destan D) Koşuk 15. . “Koşuk”un bugünkü halk edebiyatındaki karşılığı. Göktürk Yazıtları aşağıdaki yüzyılların hangisinde yazılmıştır? A) 7. kahramanların başından geçen olağanüstü olayları törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan uzun manzum eserlere verilen addır. . Yirmisekiz Mehmet Çelebi eserinde okulları. B) Sağdan sola ya da yukarıdan aşağı doğru yazılır. 16. B) 8. D) Edebî eserlerle o eserleri oluşturanları sosyal çevresi ile beraber inceler. hastaneleri. yy. yy. 18. yy. yy. Aşağıdakilerin hangisi edebiyat tarihi ile ilgili bir bilgi değildir? A) Bir sanat eseri olarak kabul edilir. Savların en eski örneklerine aşağıdakilerin hangisinde rastlanmaktadır? A) Orhun Abideleri B) Divanü Lugat’it Türk C) Atabet’ül Hakayık D) Divan-ı Hikmet 10. Edebiyat tarihi incelemelerinde ilk olarak bilimsel yöntemleri ortaya koymuş olan edebiyat tarihçisi. D) Türkler 5 ve 9. B) Edebiyat türlerinin gelişimini gösterir. limanları ve hiç bilinmeyen eğlence yerlerini anlatır. “Ölümsüz Ardında Gılgamış”. aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından kaleme alınmıştır? A) Yaşar Nabi B) Ahmet Kabaklı C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Halide Edip Adıvar 7.19. yy.

Wie heißen Sie? ∆: Ich . Freundin.. 1.....14.. Zuerst stellt er den Apparat auf einen eben . . . A) das Geschenk B) das Paket C) die Blume D) das Auto A) machen mach B) gehen C) sein D) kommen kam 4. dem Tisch. A) zu / zu C) zum / zur B) zum / zum D) zur / zum 16....... A) dem auf C) auf dem B) über der D) in der 19. Die Blume steht ... Ein bisschen....... Januar zwei Wochen Urlaub bekommen. Hans fährt .2.. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.... An einem schönen Morgen bringt die Post ein grosses ... Kino. Ich gehe .. Aşağıdakilerden hangisi Uygur destanları içinde yer almaz? A) Bozkurt B) Türeyiş C) Göç D) Mani Dininin Kabulü 9.. aşağıdakilerden hangisidir? A) —— a —— b —— a —— b C) —— a —— a —— a —— b B) —— a —— b —— b —— a D) —— a —— a —— b —— a 6.. Stuhl... Bahnhof.... Kurallı bir cümle oluşturunuz! Meine Mutter / sich / hatte / 1 2 3 gekauft / das Auto 4 5 A) 1 / 3 / 2 / 5 / 4 B) 3 / 2 / 1 / 5 / 4 C) 3 / 2 / 4 / 5 / 1 D) 5 / 4 / 2 / 3 / 1 17..... C) Petra fährt nach Köln... Die Mutter von Petra kommt .... A) in das C) von das B) das in D) aus das 20...... ∆: Guten Tag! Sprechen Sie Deutsch? ◊: ... A) aufstehen B) liegen C) aufmachen D) wollen 13. 5..... A) mit B) im C) ins D) bei 3. A) gehe C) fahrt B) fliegen D) ging A) nach für C) fünf nach B) vor fünf D) fünf vor 50 .............. A) einladen / im B) machen / im C) im / einladen D) Antworten / in 15.. Arzt...... A) in B) ins C) um D) im 11. A) in C) zur B) zu D) zum 8............. ∆: Was wirst du im Januar machen? ◊: Ich werde nach Deutschland .. Aşağıda verilen fiillerden hangisinin çekimi yanlıştır? Infınıtıv Präteritum ging war P...... Ich hatte Grippe und lag zwei Wochen . ∆: Wohin gehen Sie? ◊: Sie gehen ......... Ich sitze .. Walter bleibt morgens gern lange im Bett ... Hangisi diğerlerinden farklıdır? A) der Stuhl B) die Cola C) die Zeitung D) das Bett 18........ Er fährt . A) an B) auf C) von D) ins 12... dem Wohnzimmer..... drei. Ich werde ...... Çankaya liegt . D) Familie Walter hatte drei jahren in Deutschland gewohnt. Hans.... Ay kopup hâlelendi Ak bulut yücelendi Üst üste kümelendi Saçılıp suyu inleşir.... B) Ich werde ins Theater gehen.... Ankara........ Aşağıdaki cümlelerden hangisi Plusquamperfekt cümledir? A) Ich habe das ßuch gelesen. Bett.Perfekt gemach gegangen gewesen gekommen ALMANCA – 3 1 . A) aus / ja / heiße B) Ja / heiße / aus C) heiße / ja / aus D) heißen / aus / ja 10... Deutschland. OTURUM 19.... Platzt.. Ich möchte Dich nach Deutschland . ...... A) aus C) über B) nach D) auf 14....... .... Woher kommen Sie? ◊: Ich komme ...... A) em B) er C) en D) e 2..... Bu dörtlüğün uyak düzeni.. 7... ∆: Wie spät ist es? ◊: Es ist .

.. ∆: Wo liegt die Lampe? ◊: Die Lampe liegt ... “Ich lade dich ein” präsens bir cümleyi futur yapınız... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. A) genau C) so B) wie D) als 5. 1. Manfred und Monika ..... A) gehen in C) in gehen B) nach fahren D) fahre nach 10.... Hans drückt nun auf den erst .... Knopf von rechts. Hans kann gern im Bett ... Am Morgen bleibt er lange ..... ∆: Wohin legst du das Buch? ◊: Ich lege das Buch .. C) Es ist windig... Aşağıdakilerden hangisi Plusquamperfekt bir cümledir? A) Walter hatte drei Jahren in Deutschland gewohnt. ...... Peter und Petra ... .... Köln...... Ich mache das Fenster . Tisch. ALMANCA ALAN – 3 1 .... Peter ....... Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? A) der Sonntag B) der Montag C) der Nacht D) der Mittwoch 51 .. . Du kannst mit dem Flugzeug .. B) Ich will das Buch lesen... Tisch... 20.... Yandaki resme göre hava durumu ile ilgili uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) Es schneit.. A) in der C) in das B) auf den D) über dem 14..2... OTURUM 20.. 17... B) Er ist jetzt zu Hause...... B) Es regnet.. Schalter sein Programm. Theater..... A) Ich werde ich laden B) Ich wird dich ladenein C) Ich werde dich einladen D) Ich werden dich laden 7....... A) für / geht B) für / kommen C) kommen / für D) für / kommt 3.. A) gehen zu C) fliegt zu B) zu geht D) geht zu 2.. Bett . A) en B) es C) e D) er 6. denn es ist hier ziemlich warm... 13... Vielen Dank .. Freunden......... Walter wählt dann mit dem groß . Kurallı bir cümle oluşturunuz! Ich / heute / kann / ins Theater / 1 2 3 4 gehen... C) Hans ist nach Haus gegangen.. ∆: Woher kommst du? ◊: Ich komme .....14... D) Petra kauft heute ein Auto. 5 A) 5 / 4 / 2 / 3 / 1 B) 1 / 3 / 2 / 4 / 5 C) 5 / 4 / 1 / 2 / 3 D) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Güneş 8........... Aşağıdaki fiillerden hangisinin çekimi yanlıştır? Infınıtıv Präteritum gehe kam machte war P. Deutschland. A) auf den C) über der B) auf dem D) in das 16.. Mein Vater ist größer . Aşağıdakilerden hangisi perfekt bir cümledir? A) Das Buch wird lesen. Deinen Brief............. ∆: Wohin fahrt du? ◊: Ich ... Meine Mutter....... Petra geht ..Perfekt gegehen gekommen gemacht gewesen A) gehen B) kommen C) machen D) sein 12. C) Ich werde das Buch lesen D) Ich habe das Buch gelesen........ Theater... A) e B) er C) en D) es A) fliegen aus B) ins gehen C) gehen ins D) aus fahren 9. A) zu C) aus B) ins D) nach 18.. A) aufmachen B) spazieren gehen C) liegenbleiben D) zumachen 19....... A) ins / mit C) um / zu B) mit / ins D) bei / mit 4. A) auf B) vor C) zu D) um 11. D) Es ist sonnig.. A) im / liegen C) liegt / ins B) liegen / im D) liegen / in 15....

.. A) have got C) has got B) haven’t got D) hasn’t got 52 ............. They are kites.... A) His C) He B) She D) Her 14.... 1..... A) The second B) The last C) The first D) The third 8. A) that C) this B) those D) their 5..... A) Italy . a car...............2... Jackson ........ OTURUM 2......... the hospital and the bank. A) south C) east B) west D) north 17............. There is a ......... DİL İNGİLİZCE – 1 1 .. he isn’t a student? He is an . A) loaf C) jar B) cup D) bottle 16............ A: Where is he from? B: He is from ....... The cat is .. is your favourite food? A) What C) Who B) Where D) How 9.. Gülay is a dentist... . . Jack’s . ..... of bread on the table......Italian B) English ... A) next to B) on the left C) on the right D) between 18.... ... Ozan : Are .. sport is basketball.. ....... .. A) what is it like? B) how much is it? C) what time is it? D) where is it? 19... A) under C) near B) on D) in 2... My name is Rick. books are these? B: They are Carol’s books........ A) What is the next month? B) What’s the date today? C) What’s the first day of the week? D) What is the last month of the year? 6.......... ... there is a bicycle shop ... balloons? Berk : No.. I am Susie...20..... We have got a bicycle ...........France D) American .... B: It’s three o’clock..... house? A) your / her C) you / her B) you / she D) your / she 12....... A: .. A) waiter C) teacher B) actor D) policeman 3.......... A: .. B: Hello.... Mrs.. John and Andy are doctors... sister Nuray is a doctor. A: Hello... Is this ..... A) There is B) There isn’t C) There are D) There aren’t 10. A) Where are you from? B) What are you? C) What is your name? D) Where is your brother? 7.. policemen...... It is red.. A) What C) Who B) Where D) Whose 4.. Fatma : Is your brother a student? Cem : No.... the table.. four seasons in a year..England C) French ....... They . Sinop is in the .. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz... ... .. A) expensive C) favourite B) strong D) different 20..... A) isn’t C) is B) aren’t D) are 13... of Ankara. B: It’s the nineteenth of July.. day of the week is Sunday. He is ..... A: Is there a bicycle shop in Long street? B: Yes. Y. A) with C) about B) next D) but 11.... A: Excuse me.America 15...... house or .. we haven’t got a car.......

A) 18 ans C) 16 ans B) 22 ans D) 2 enfants 53 . D) Je suis turc.... A) ma voiture B) mon ami C) ma maison D) mon vélo 14 ......15 . C’était une . A) das B) der C) die D) den 2.. aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.13. J’aime bien ..... Tu téléphones à .. J’ .. Aşağıda verilen (masculinféminin) eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? A) Russe .. A: Quelle est votre nationalité? B: ............16. Marc est ..... marchons trois kilomètres par jour.Anglaise 3...’’cümlesinde altı çizili sayının yazılışı hangisidir? A) soixante et un B) soixante et onze C) quatre-vingt-un D) quatre-vingt-onze 20.... école.. 14.................. A) Quelle est votre voiture B) Où habitez-vous C) Quelle est votre prénom D) Quelle est votre profession 13....... trente huit ans.. muss zum Arzt............. A) 3/5/1/2/4 C) 4/3/5/1/2 B) 3/1/4/5/2 D) 2/4/3/5/1 11. ..... soruları... . Toutes les élèves de la classe sont . Das Kind.. C) Je vis en Turquie....... Stéphanie et Paul adorent . 1..Française C) Chinois . IIs ont deux enfants.. Le frère de mon père est mon ... Marc est le mari de Sandrine.? B: Je suis mécanicien...14.. Fieber hat...... A) souriant C) souriante B) souriantes D) souriants 5.... télévision. sport et . Elle est infirmière.. ‘‘Elle a 71 ans..Russe B) Français .. B) Je veux que vous déménager dans ce quartier.. A) zu wollen C) um gehen B) zu gehen D) ins gehen 8........ Sa sœur Sylvie à 22 ans et elle est secrétaire.... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. Henri et Sylvie.... A) vieux C) beau B) vieille D) gros 1 . .... B) J’habite en Turquie.. .Chinois D) Anglais ...... femme. . chiens... C’est la famille Dupont.. 12..2. Ich habe keine lust. OTURUM 2.’’cümlesinin olumsuz (négative) hâli hangisidir? A) Je ne veux que vous déménager dans ce quartier........ A) grise C) noir B) bleue D) verte 16.. A) célibataire C) infirmière B) marié D) secrétaire 9...... ............. amie tous les jours? A) ma B) ta C) sa D) ton 18.. livre est sur la table....... .... A) I’ / Ie / Ia C) Ia / Ie / I’ B) Ie / I’ / Ia D) Ie / Ia / I’ 17.... A) IIs C) Nous B) Vous D) Elles ALMANCA – 6 7........ sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.... A) nièce C) neveu B) tante D) oncle 6.. D) Je veux pas déménager dans ce quartier... Mon père porte un chapeau ......... Comment s’appelle la fille de Marc? A) Sylvie C) André B) Sandrine D) Henri 2. ins Theater ........ A) J’habite chez un turc...... La sœur de Henri à .. DİL FRANSIZCA – 1 1 .. A: Qui est-ce? B: C’est .... 1.... fille/Alice/une/est/jeune 1 2 3 4 5 Kurallı bir cümle oluşturunuz..... A: .. Y.. Henri à 18 ans et il est étudiant......... A) Mes C) Mon B) Ma D) Mais 15. A) ai B) es C) est D) au 10........ .... Leur cousin André a 16 ans et il habite à Paris... C) Je ne veux pas déménager dans ce quartier.. 19. A) leurs C) votre B) notre D) son 4.. ‘‘Je veux déménager dans ce quartier.

D) Das ist falsch... Hans ins park spazieren... Die junge Mutter.... ist Sportlehrer. ich nach İzmir.... spricht gut Deutsch......................... (Olumsuz) ◊: ... Wenn ich ein Telefon hätte.... C) Das ist nicht richtig... “Wenn ich reich wäre...... . Wenn ich ein Telefon hätte.... Hans / trotzt / geht / 1 2 3 des Regens /spazieren 4 5 A) 1 / 3 / 2 / 4 / 5 B) 5 / 4 / 3 / 1 / 2 C) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 D) 4 / 5 / 2 / 1 / 3 4..... 15. Obwohl es regnet... C) Fakir olsaydım.... Man / hier / müsste / bauen / 1 2 3 4 einen Kindergarten 5 A) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 B) 5 / 4 / 3 / 2 / 1 C) 3 / 4 / 5 / 1 / 2 D) 1 / 3 / 2 / 5 / 4 20.... aus der Turkei kommt... Fieber hat.. 19... ich ein Park .. . sorularda kurallı bir cümle oluşturunuz. A) der B) das C) die D) um 5.. ∆: Man müsste vor allem sehr Parkplätze bauen......... ... ..... A) würde C) würdet B) würdest D) würden 54 ...... C) Ich weiß noch nicht... A) wäre C) wären B) würden D) hätte 2. A) gehe / gehen B) würde / fliegen C) würden / fahrt D) würdest / fahren 6...... A) würden / bauen B) würde / bauen C) bauen / würden D) würdest / bauen 9..... Man müsste mehr Strassen ...... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.. hier wohnt.... einem Weltberühmten Schrifteller geschrieben worden. Wenn ich Bürgermeister wäre.. Hangisi diğerlerine göre farklıdır? A) Türkischer Döner B) Holländischer Käse C) Frisches Landbrot D) Französischer Wein 18..... ..2. ∆: Wenn ich Bürgermeister wäre. ich dich sofort anrufen. . viele Vorteile und Nachteile... Man müsste hier vor allem mehr Autostrassen . Das Kind........ Dieser Park ... .15. B) Zengin olmuş olsaydım bir otomobil satın almak isterdim.. Hangi sözcük anlam bakımından farklıdır? A) fleissig C) fahren B) groß D) kalt ALMANCA ALAN – 6 1 .. 10..... A) führen C) führe B) gingen D) führt 19 . ich nach Deutschland .. Ich . . (Olumlu) ◊: Natürlich! .. . Der Roman ist ............ ich dich sofort ..... A) Da haben sie recht B) Das ist richtig.. würde ich ein Auto kaufen” cümlesinin Türkçe karşılığı hangisidir? A) Zengin olsam bir araba alırdım.. 14. D) Zengin olmadığımdan otomobil alamadım.. Wenn ich das Geld hätte.... Die Frau. . muß zum Arzt... 1..... Wenn ich Zeit hätte. A) Da haben Sie recht! B) Das ist nicht richtig......... A) fliegt C) werden B) geht D) fahren 7. A) den B) der C) das D) die 17. ! A) müssen C) gehen B) bauen D) können 8.. dir gern ein Buch gekauft! A) hättest C) hätte B) wären D) wäre 13.... .. A) können C) fahrt B) geht D) bauen 4..20...... D) Das meine ich auch.. A) aus B) um C) zu D) von 12... würde ich eine Schule bauen..... A) riefe / an B) an / riefe C) komme / an D) an / rufen 3.. .... Aşağıda verilen Almanca sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir? A) der Bürgermeister: Belediye Başkanı B) Erfolgt haben: Başarısız olmak C) Schwimmen: Yüzmek D) der Schriftsteller: Yazar 16... otomobil almazdım...... A) den B) der C) das D) dem 11.. .. OTURUM 3..

dile Lust zu gehen ........ man müsste hier mehr Buslinien ..... ins Kino zu gehen... Kurallı bir cümle oluşturunuz! Wenn / ich / Bürgermeister / 1 2 3 wäre / bauen / Kinderplätze / 4 5 6 würde / ich 7 8 A) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 7 B) 3 / 2 / 1 / 4 / 8 / 7 / 6 / 5 C) 6 / 5 / 4 / 7 / 8 / 1 / 2 / 3 D) 1 / 2 / 3 / 4 / 7 / 8 / 6 / 5 55 ..... . ich nach Deutschland . A) würde / fliegen B) gehen / würden C) würden / gehen D) kann / würden 10.. A) würde / schwimmen B) würden / schwimmen C) schwimmen / würde D) schwimmen / würden 7... A) Lieber / Danken B) Lieber / Vielen Dank C) Vielen Dank / liebe D) Liebe / Lieber 14...“ cümlesinin Almanca karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Wenn ich reich wäre......... ! ◊ : Ich weiß nicht recht.......... ◊ : Das wäre gut! A) bauen / repariert B) bauen / bauen C) repariert / bauen D) reparieren / baut 12.........oder .. Köln‘e uçmak isterdim....habe .. ∆: Bist du alleine gefahren? ◊: Ich .. Wenn wir Geld hätten......... Wenn ich zeit hätte..... ∆: Sehr gut! A) baut C) einrichten B) repariert D) renoviert 17... B) Wenn ich Zeit hätte. gehe ich nach Köln.... . Ich habe keine Lust. A) reparieren / bauen B) würden / reparieren C) reparieren / würde D) würde / reparieren 13. ∆: Was würden Sie tun? (Bürgermeister) ◊: Wenn ich Bürgermeister wäre.... führen ich nach Köln.. würde ich eine Schule .ins ....ins Theater A) Ich habe die Lust... Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) fahren C) besser B) schlafen D) tanzen 19. Wir .. ...... C) Wenn ich reich habe...... „Zengin olmuş olsaydım..2. .. Wir hätten eine schöne Zeit zusammen. Ich danke.... . .. . 8. A) gehen zu C) fliegen zu B) zu gehen D) fahren zu 16.. Was meinen Sie? ∆ : Wenn ich Bürgermeister wäre.. Manfred ... A) lesen / soll B) sollen / fahren C) soll / lesen D) sollen / lesen 15.. wir ins Kino oder ins Theater ....... doch mit die gefahren! A) wäre C) hätte B) ist D) war 11.. ins Kino .. ins Kino oder ins Theater zu gehen..... Hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Französischer Wein B) Hamburger C) Türkischer Döner D) Frisches Landbrot 18... Wenn ich reich wäre.. 20..... segeln und ...... ... zu gehen..... D) Wenn ich Geld hätte..... ...... D) Ich habe die Lust. A) würde / fliegen B) fliegen / würde C) fahren / würde D) würdest / gehen 6. B) Ich habe die Lust.. .... . . ∆ : Man müsste hier vor allem mehr Autostrassen ..... ins Theater zu gehen...... . C) Ich habe Lust..... gestern den ganzen Abend Zeitung .. .... A) gehen / würde B) würde / gehen C) würden / gehen D) gehen / würden 9.. ich Jeden Tag schwimmen . würde ich nach Köln fliegen....Kino ..... für Deinen netten Brief. ginge ich nach Köln.. ... Karışık olarak verilmiş kelimelerden kurallı ve düzgün bir cümle aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ıch . ich die Wasserleitung .. OTURUM 5.. ∆: Hier fahren zu wenig Busse! ◊: Sie haben recht..... gern an Deinen Besuch Frankfurt zurück.. Manfred........

.. ................... ∆: Wie ist das Wetter? (Güneşli) ◊: Das Wetter ist ......... Ich habe heute mit meinem Chef .... ∆: Was macht Peter? ◊: Peter .. A) ins Bett C) über Bett B) Bett im D) im Bett 12....... A) fahren C) fliege B) gehen D) fliegen 15...... CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. Lieber Hans.. Deutschland. ∆: Was wirst du im April machen? ◊: Ich ....... A) ins C) von B) nach D) aus 3.......... A) -er B) -en C) -e D) -es 7.. er wird bestimmt Urlaub gehen. Mit dem neu ...... A) -er B) -e C) -es D) -en 4.. ∆: Vielen Dank! A) auf C) an B) vom D) über A) Es ist fünf vor drei. A) von B) aus C) vor D) ins 13......... A) -en B) -er C) -em D) -es 10.. Ich werde .. Deinen Brief.... Deutschland . “Warm” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) klein C) kalt B) gern D) gut 6. Fußball. B) Es ist fünf nach drei. A) gehen C) geht B) fährt D) fliegen 19. den 20 Juni 2008 Vielen Dank ... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz...... nach Deutschland.. Aşağıda verilen sözcük grubundan hangisi diğerlerinden farklıdır? A) der Bus C) das Auto B) der Wagen D) das Hotel 16..16... 18........... Lampe am Apparat. Bahnhof.. dem Tisch.. Hangisi anlam yönünden diğerlerinden farklıdır? A) der Winter B) der Dienstag C) der Montag D) der Mittwoch 20... OTURUM SEÇMELİ ALMANCA – 3 1 .. Wir geben volle Garantie ......... Gerät lernt man alles im Schlaf.... Lieber Peter. A) für / im C) auf / ins B) im / für D) ins / auf 14.. Jetzt leuchtet die rot . lieb .. Peter steht . ∆: Danke schön! A) lesen C) lernen B) spielt D) spielen D) für 11. A) sonnig C) regnet B) schneit D) windig 17........ der Tür..2... Ich möchte dich .. Peter und Petra . A) gelesen B) gesprochen C) geschreiben D) gekocht TEST BİTTİ.... A) von C) ins B) aus D) zum 8..... ∆: Wo ist die Blume? ◊: Die Blume ist .. A) einladen / nach B) von / macht C) laden ein / nach D) nach / einladen 9.... 1. Januar zwei Wochen Urlaub bekommen.......... liegen....... nach Köln. D) Es ist viertel nach fünf... A) auf B) ins C) im 5.. Ankara...... Am Morgen bleibt er lange ... und mit dir zusammen eine Reise machen.... Dame..... Wie spät ist es? 2.... 56 . C) Es ist zehn nach vier... 7 Monate. Das Flugzeug fliegt .. Monika fährt ....

17. 3. 5. 4. 19. 18. 19. 11. 5. 17. 6. 15. 5. 10. 15. B D C D A D A B C B C B A D C D A D C B 1. 2. 13. B D C A C B A C B C D D A C B A A D B D 1. 18. 7. 10. 19. 11. 2. 6. 4. D A A C C D B B D A B A C D C B D C B A . 3. DÖNEM SINAVI 2. 12. 6. 12. 20. 4. 14. 8. 14. 7. 18. 17. 20. 18. 2. 2. 15. 4. 2. 14. 7. 8. 13. 8. 12. 9. 2. 20. 9. 20. 17. 19. 14. 12. 19. 6. 16. 17. 17. 14. 19. 18. 4. 7. 10. 5. – 1 TARİH – 4 COĞRAFYA – 5 1. B C D C D B A D B C C A B A C B D A D A 1. 11. 9. 3. 18. 3. 6. 13. 16. 20. 15. 3. 2. 11. 15. 20. 20. 5. 11. 9. 3. 7. 10. 18. 10. 4. 16. 9. D A D B A C B C A D B C C A B D D A B C 1. 10. 6. 13. 17. 19. 13. 14. 18. 7. 15. 11. 19. 8. 13. AHLAK BİL. 5. 4. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI DİL ve ANLATIM – 3 DİN KÜL. 8. 5. 14. 7. 12. 3. 12. 17. 9. A D B C B D C A D C C B D B D A B C A A 1. 7. 2. 13. 9. 14. 11. 10. 20. 8. 4. 15. B B C A A C A D A B D A C C B B D D B A 1. 5. 13. 6. A C A C B D C D B D A B C C A D C A B B TÜRK EDEBİYATI – 3 DİN KÜL. 3. 11. 16. 12. 16. 16. 6. – 5 COĞRAFYA – 1 MATEMATİK – 4 1.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 15. 9. 16. AHLAK BİL. 8. 12. 8. 16. 10.

10. 12. 11. 2. 11. 4. 3. 14. 14. 10. 9. 8. 3. 9. 11. 13. 4. 12. 19. 9. 18. 15. 2. 8. 6. 12. 10. 15. 5. 7. 17. 15. 11.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 14. 11. 16. 9. C D C A A B D A B C B D C A D D C A B D . C B C A C D B D B A C D A B D A B C A D 1. 3. 7. 20. 17. 6. 3. 14. 13. 11. 19. 5. C C A A D B C C A B D C B A A C D D C D KİMYA – 1 BİYOLOJİ – 4 MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ – 2 İŞ GÜVENLİĞİ – 1 1. 2. 12. 4. 18. 5. 3. 6. 16. 17. 19. 18. 8. C B D B A D A D B C D C C B D A A D B A 1. 19. 12. 9. 9. 13. 19. 20. 2. 11. 15. 20. 6. 12. 8. 14. 14. B C D A A B A B A A D B D C D D A B C D 1. 13. 5. 10. A D A B C C B A A C B D D B A C A D B C 1. 2. 18. B D C A D D B A B D C B A C D B A C A C 1. 8. 6. 2. 17. 19. 4. 19. 13. 7. 20. 2. 8. 9. 4. 20. 10. 13. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI FİZİK – 2 KİMYA – 5 FELSEFE – 1 SOSYOLOJİ – 1 1. 10. 14. 8. 13. 20. 16. 15. 14. 13. 3. 18. 16. 6. 15. 19. 3. 12. 18. 9. 10. 7. 5. 16. 17. 5. 18. 5. 7. 16. 17. 16. 16. 4. 12. 7. 11. 15. 3. 20. 4. 8. 7. 2. 6. 7. DÖNEM SINAVI 2. 4. 6. A B C D C B C A D C B A A C B D B D C A 1. 17. 5. 10. 17. 18. 15. 20.

7. 2. 5. DÖNEM SINAVI 2. 3. 16. 6. 10. B C A A D A B C D D A D B B C D B C A C EKONOMİ – 1 SANAT TARİHİ – 2 TÜRK EDEBİYATI – 6 TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 1. 11. 16. 16. 12. 5. 16. 15. 3. 4. 18. 9. 9. 17. 19. 2. 14. 5. 20. 16. 20. 8. 7. 16. 18. 15. 13. 8. 8. 16. 14. 7. 17. 5. 9. 2. 9. 7. 11. 8. 6. 17. 2. 12. C D A C D A D B D C C B A B D A B C C A 1. 6. 7. 5. 9. 13. 4. 12. 7. 14. 15. 8. 13. 4. 11. B C A B A D D C B A D D C D A C C B C A . 20. 4. 17. 7. 3. B D B B C D C C A A B A C D D B D B A C 1. 3. 18. 9. 9. 5. 19. 12. 16. 17. 12. 14. 2. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI GİRİŞİMCİLİK GEOMETRİ – 3 FIKIH – 1 FİZİK – 6 1. 20. 15. 17. 18. 11. 9. 5. 12. 20. 20. 17. 3. 10. 3. 4. D C C B D A B C A C D C A B A B A D B D 1. 8. 20. 10. 18. 7. 3. C A D B B D A C A D B C D B A C D C A B 1. 10. 11. 4. 5. 2. 17. 19. 13. 6. 19. 8. 4. 11. 4. 18. 14. 10. 10. 11. 15. 2. 12. 13. 13. A B A D C A B D A D C D B C B A C B D C 1. 13. 13. 18. B B D C A B A D C A C D C B A B D A D C 1. 20. 8. 11.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 19. 19. 6. 12. 3. 10. 14. 6. 15. 6. 6. 18. 19. 15. 14. 2. 15. 19. 14. 10.

5. DÖNEM SINAVI 2. 10. 5. 12. 15. 8. 9. 12. 18. 20. 2. 12. B C B D A C D C B D A C A C D B A B A D 1. 8. 4.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 6. 5. 4. 14. 2. 15. 3. 6. 10. 11. 19. 15. 16. 20. 16. 19. 14. 2. 20. 19. 7. 17. 3. D C A B D B C B C D A C B D A C B D A C 1. 9. 8. 13. 10. 11. 16. 9. 17. C D D C A D A D B A B B C D B B A C A C 1. 8. 20. 15. 14. 3. 2. 12. 7. – 2 ANALİTİK GEOMETRİ – 2 GEOMETRİ – 7 1. 7. 9. 14. 18. 18. 12. 16. 11. 2. 11. 13. 16. 19. C A A B B C D D C A C B A B D A A D B B 1. 7. 14. 9. 6. 11. 5. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI DİL ve ANLATIM – 7 BİYOLOJİ – 7 KELAM – 2 İSLAM TARİHİ – 2 1. 5. 20. 15. 8. 3. 13. 10. 9. 18. 6. 16. 3. 2. 14. 7. 3. C B C A C D A A C D B C D B D B C A B A 1. 16. 19. 19. 9. 11. 16. 18. 14. 18. 13. 10. 18. 4. 8. A C B A B D C C D A C D A B D C D B A B . 12. 9. 11. 5. DİN. 20. 6. 10. 13. 8. 20. 10. 3. D C B B A D C D C A C A C A C B D C A A MATEMATİK – 7 KARŞILAŞ. 4. 17. 7. 15. 4. 2. 15. 5. 2. 4. 12. 19. 17. 8. 17. 13. 3. 18. 11. 6. 4. 6. 7. 17. 10. 4. 6. 13. 20. 19. 5. TAR. 14. 17. 17. C B C A B A D D A A D B B C B A C D C D 1. 12. 7. 15. 13.

16. 5. 16. 16. 15. 14. 5. 20. 20. 13. 3. 2. 14. 3. 9. 6. 19. 18. C B A C D A A C D A C B D A C D B A D A 1. 8. 15. 14. 11. 12. 5. 9. 19. 6. 18. 12. 14. 6. 14. 11. 11. 10. 2. 16. 10. 14. 20. – 1 ALMANCA ALAN – 6 1. 2. 12. 9. 10. 4. A B C D A A C A A D C A D D B B D C B D 1. 7. 15. DÖNEM SINAVI 2. 18. 3. 16. 10. 19. 15. 2. C C D A D A A A B A C B B D B C C D C A 1. 20. 10. 4. 7. Y. 11. DİL İNGİLİZCE – 1 ALMANCA – 6 1. 10. 9. 8. 15. 16. A D A B D C B C C A D D B A B B D C B C 1. 15. 17. 9. 15. 18. 17. 8. 3. 11. 19. TÜRK EDEBİYATI – 3 ALMANCA ALAN – 3 2. 12. 18. 8. 6. 12. 4. 2. DİL ve ANLATIM – 3 ALMANCA – 3 2. 4. 6. 7. 13. 17. 6. 13. 10. 8. 13. B A D C A B A B C D B C B C B D A C D A . 12. 7. 11. 7. 2. 4. 12. A B D C B C B B D D A C A C B C D B D A SEÇ. 16. 16. 18. 5. 11. 17. 17. 4. 3. 13. 20. 17. A D A B D C B C C A D D B A B B D C B C 1. 4. 9. 4.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 2. 7. 5. DİL FRANSIZCA. 12. 6. 19. 9. 17. 17. 6. Y. 13. 11. 8. 13. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI SEÇ. 19. 20. 5. 13. 7. 5. 3. 19. 15. 14. 3. 14. 8. 10. 7. 3. 18. 20. 8. 5. 9. 19. 20. 18. 2. C D B C B A D A B C D B B C D A B A D C 1.

8. 13. 5. D B A D B C A D A B D C D C B A B D A C . OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI SEÇ. 15. 3. 19. 17. 14.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 6. DÖNEM SINAVI 2. 20. 11. 16. 4. ALMANCA – 3 1. 18. 7. 9. 2. 10. 12.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->