OTURUM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI
2. OTURUM: 15 OCAK 2011 Saat:14.00

2

ALMANCA

A

DİKKAT: 1. Bu oturumda, 41 derse ait test soruları yer almaktadır. DERS ADI DİL ve ANLATIM – 3 TÜRK EDEBİYATI – 3 DİN KÜL. AHLAK BİL. – 1 DİN KÜL. AHLAK BİL. – 5 TARİH – 4 COĞRAFYA – 1 COĞRAFYA – 5 MATEMATİK – 4 FİZİK – 2 KİMYA – 1 KİMYA – 5 BİYOLOJİ – 4 FELSEFE – 1 MİLLÎ GÜVENLİK BİL. – 2 SAYFA 2 3 4 5 7 8 9 11 12 14 16 18 19 20 DERS ADI SOSYOLOJİ – 1 İŞ GÜVENLİĞİ – 1 GİRİŞİMCİLİK EKONOMİ – 1 GEOMETRİ – 3 SANAT TARİHİ – 2 FIKIH – 1 TÜRK EDEBİYATI – 6 FİZİK – 6 TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 DİL ve ANLATIM – 7 MATEMATİK – 7 BİYOLOJİ – 7 KARŞILAŞ. DİN. TAR. – 2 SAYFA 22 23 24 26 27 29 30 31 33 34 36 37 39 40 DERS ADI KELAM – 2 ANALİTİK GEOMETRİ – 2 İSLAM TARİHİ – 2 GEOMETRİ – 7 SEÇ. DİL ve ANLATIM – 3 SEÇ. TÜRK EDEBİYATI – 3 ALMANCA – 3 ALMANCA ALAN – 3 2. Y. DİL İNGİLİZCE – 1 2. Y. DİL FRANSIZCA – 1 ALMANCA – 6 ALMANCA ALAN – 6 SEÇMELİ ALMANCA – 3 SAYFA 41 43 44 46 47 48 50 51 52 53 53 54 56

2. Adaylar soru kitapçıklarını kontrol ederek baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvuracaklardır. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. 4. Her ders için 20 soru bulunmaktadır. Bu oturum için, toplam 150 dakikalık cevaplama süreniz vardır. Öğrencinin kaç dersi olursa olsun, isterse bu sürenin tamamını kullanabilir. 5. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. NOT: Almanca Alan – 3 ve Almanca Alan – 6 sorularını sadece, alanı Yabancı Dil olan adaylar cevaplayacaklardır. Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2. OTURUM
DİL ve ANLATIM – 3 1. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir konudur? A) Sanat C) Bale B) Heykel D) Resim 7. Aşağıdakilerden hangisi toplantı sonunda istenilen amaca ulaşıp ulaşılmadığını değerlendirirken sorulması gereken sorulardan biri değildir? A) Ortaya konulan sorun yeterince açıklığa kavuşturuldu mu? B) Konu ile ilintili kararlar alındı mı? C) Farklı örneklere yer verildi mi? D) Toplantı iyi yönetildi mi? 12. “Deniz turuncu bir ışıltı içinde akıyordu. Yumuşamış gibi duran fener; göğün yarısı turuncu, yarısı belirsiz bir maviyle kurşuninin arasında gidip gelen yumuşaklığına, bir baş parmağın hafif bir bastırmasıyla gömülmüştü.” Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? A) Alıntılardan B) Betimlemeden C) Sayısal verilerden D) Tanık göstermeden

2. Aşağıdakilerden hangisi “özet”i ifade eder? A) Konu B) Plan C) Not alma D) Ayrıntısız anlatım

8. Bir konunun dinleyiciler önünde söyleşi havası içerisinde tartışılmasına ne ad verilir? A) Panel C) Mülakat B) Sempozyum D) Sunum

3. Aşağıdakilerden hangisi panelin planı içinde yer almaz? A) Konuşmacılara sorulacak sorular B) Bilimsel geçerliliği saptamak C) Konuşmaları özetlemek D) Panelin yapılış nedeni

13. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapılırken yararlanılan araçlardan biri değildir? A) CD C) Mikrofon B) Bilgisayar D) Telefon

9. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapacak kişinin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir? A) Sunum yerini önceden görmesi B) Kullanacağı malzemeleri kendisinin kontrol etmesi C) Sunumdan önce prova yapması D) Teknik imkanları sınırlı ölçüde kullanması

4. Oscar Wilde’ın “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.” sözü aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamaktadır? A) Sunum C) Tartışma B) Nutuk D) Sempozyum

14. Yeşil pencerenden bir gül at bana, Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. (Ahmet Muhip Dıranas) Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir? A) Dostluk C) Anılar B) Aşk D) Endişe

10. Bir yazıda öne sürülen, ortaya konan sorunun, düşüncenin açıklandığı bölme ne ad verilir? A) Paragraf C) Gelişme B) Giriş D) Sonuç

5. Aşağıdakilerden hangisi tartışanların geçerli çözüm yolları bulabilmesi için uyması gereken kurallardan değildir? A) Tartışma konusu dışına çıkmamak B) Aynı konuda üst üste söz almaya uğraşmak C) Düşünceleri anlaşılır, açık ve kısa söylemek D) Gerçeği, uygun ve yararlı olanı bulmaya çalışmak

11. Aşağıdakilerden hangisinde konu sınırlandırılması yanlıştır? I.Aşama A) Sinema B) Spor C) Coğrafya D) Müzik II.Aşama III.Aşama

15. Bir metni oluşturan söz ve söz öbekleri arasındaki anlam ve mantık bağıntısına ne ad verilir? A) Duruluk C) Bağdaşlık B) Akıcılık D) Tutarlılık

Atıf Türk Yılmaz sineması filmleri Kış sporları Himalayalar Caz Kayak Karadeniz iklimi Klasik caz

16. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Toplantıda üç saat süreyle sunum yaptılar. B) Fıstık çamlarının altında piknik yaptık. C) Ahmet Ankara’ya salı günü geldi. D) Ona karlı bir kış günü rastladım.

6. Daha sonra hatırlanması için yazılan kısa yazılara ne ad verilir? A) Rapor C) Paragraf B) Küpür D) Not

2

2. OTURUM
17. “Sinekli Bakkal” adlı roman aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Halikarnas Balıkçısı B) Halide Edip Adıvar C) Cevdet Kudret D) Peyami Safa TÜRK EDEBİYATI – 3 1. Eski Türk destanlarının tarihsel sınıflandırması içinde başta gelen destan, aşağıdakilerden hangisidir? A) Şu Destanı B) Göç Destanı C) Bozkurt Destanı D) Yaradılış Destanı 6. Kar buz kamug erüşti Taglar suvı akıştı Kökşin bulıt örüşti Kayguk bolup egrişûr Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir? A) — a —b —a —b C) — a —a —a —b B) — a —a —a —a D) — a —b —b —a

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Diğer gömlek size daha çok yakıştı. B) Bu çalışmalar kişiyi iyi bir yazar yapabilir. C) Bilimkurgu kitaplarını nadiren, ara sıra okurum. D) Herkesin unutamadığı pek çok anısı vardır.

2. Günümüzde atasözleri olarak bilinen özlü sözlerin sözlü edebiyattaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sav C) Özdeyiş B) Koşuk D) Sagu

7. “Kolları Bağlı Odysseus”nun yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ceyhun Atuf Kansu B) Melih Cevdet Anday C) N.Y. Gençosmanoğlu D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

19. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin yanlış kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Sevinçten kulakları ağzına varmıştı. B) Beş saat süre ile susmuştu. C) Tarladaki zararlı otlar yolarak bir yere yığılmalıdır. D) Benimle ilgilenmiyor, ihmal ediyor.

3. İslamiyetten önceki dönemde ağıt, yas şiiri anlamına gelen şiir, aşağıdakilerden hangisidir? A) Destan C) Sav B) Mâni D) Sagu

8. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Aras Ören - Berlin Üçlemesi B) Gülten Akın - Seyran Destanı C) Cahit Külebi - Sakarya Meydan Savaşı D) Nazım Hikmet - Kurtuluş Savaşı Destanı

4. Orhun Yazıtları’ndan söz eden ilk kaynak, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kutadgu Bilig B) Tarih-i Cihanküşa C) Atabet’ül Hakayık D) Divanü Lugat’it - Türk

20. Bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği tartışma biçimidir. Salonda izleyiciler önünde yapılır. Konu önceden tespit edilir. Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi tercih edilir. Bu bilgiler aşağıdaki toplantı türlerinden hangisine aittir? A) Panel C) Forum B) Münazara D) Sempozyum

5. Kahramanların başından geçen olağanüstü olayları törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum eserlere ne ad verilir? A) Destan C) Sav B) Koşuk D) Roman

9. Yunan sitelerinin Troya şehrini ele geçirmek için giriştikleri savaşları, Troya’nın yıkılışından sonra yurduna dönmek için yola çıkan İthake kralının serüvenlerini anlatan destan, aşağıdakilerden hangisidir? A) Odysseus C) Şehname B) İlyada D) Gılgamış

10. Aşağıdakilerden hangisi edebî eser sayılmaz? A) Şiir C) Tiyatro B) Hikâye D) Bilimsel yazılar

3

aşağıdakilerden hangisidir? A) Edebiyat tarihi B) Sanat tarihi C) Arkeoloji D) Tarih 6. Aşağıdakilerden hangisi Gnostisizm için söylenemez? A) Tanrı bilgisine sezgi ile ulaşılabileceği B) Kutsal kitapların görünenin dışında birtakım sırlar içerdiği C) Kutsal metinler üzerinde şifrelerin bulunduğu D) Tanrının varlığının bilinmez olduğu 14. aşağıdaki kanaatlerden hangisini kabul etmez? A) Tanrı’nın varlığının bilinemeyeceğini B) Dinlerin vahiy kaynaklı olduğunu C) Tanrı’nın sıfatlarının kavranamayacağını D) Dinlerin Tanrı’dan gelmediğini 15. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı dönemlerinden biridir? A) Millî Edebiyat B) Sözlü Edebiyat C) Türk Halk Edebiyatı D) Klasik Türk Edebiyatı 17. eşya gibi birtakım figürlerin arkadan ışık verilerek bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanan gölge oyunu. Tarihte Türk sözcüğünün ilk kez geçtiği metin. aşağıdakilerden hangisidir? A) Divanü Lugat-it Türk B) Oğuz Kağan Destanı C) Göktürk Kitabeleri D) Alp Er Tunga Sagusu DİN KÜL. aşağıdakilerden hangisidir? A) Dram C) Trajedi B) Karagöz D) Orta oyunu B) Ruhî D) Bedenî 7. – 1 1. AHLAK BİL. OTURUM 11. Türkler 5 ve 9. Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtları’nı Arap harfleriyle ilk kez yayımlamıştır? A) Talat Tekin B) Necib Asım C) Muharrem Ergin D) Hüseyin Namık Orkun 20. bitki. Agnostisizm. Kişinin inancını davranışlarına yansıtması. “Fahim Bey ve Biz” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Reşat Nuri Güntekin B) Yahya Kemal Beyatlı C) Abdülhak Şinasi Hisar D) Ahmet Hamdi Tanpınar 19. — Dünyaya niçin geldim? — Yaratılmamdaki amaç nedir? — Ölümden sonra neolacak? 5. Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyetten sonraki Türk destanlarından biri değildir? A) Timur Destanı B) Köroğlu Destanı C) Cengiz Han Destanı D) Oğuz Kağan Destanı 3. Aşağıdaki kavramlardan hangisi tek tanrıcılığı ifade etmektedir? A) Agnostisizm B) Politeizm C) Gnostisizm D) Monoteizm 12. Uygur alfabesinde kaç harf bulunmaktadır? A) 38 B) 29 C) 18 D) 14 Yukarıdaki kişi. razı olmadığı işlerden uzak durması olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İbadet C) Tövbe B) Dua D) Namaz 16. Bir ulusun yüzyıllar içinde meydana getirdiği edebî eserleri inceleyerek geçirdiği dönemleri kronolojik bir sıra içinde ele alan bilim dalı.2. yüzyıllar arası aşağıdaki alfabelerden hangisini kullanmamıştır? A) Latin C) Sogut B) Mani D) Uygur 4. sorularının cevabını tam olarak aşağıdakilerin hangisinde bulmaktadır? A) Tarih C) Din B) Psikoloji D) Mantık 4 . İnanma ihtiyacı insanın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? A) Fizikî C) Maddî 2. Aşağıdakilerden hangisi çok tanrıcılığı ifade etmek için kullanılan dinî ve felsefi bir terimdir? A) Agnostisizm B) Gnostisizm C) Politeizm D) Monoteizm 13. Allah’ın razı olduğu işleri yapması. Deriden kesilmiş insan. Edebî değer taşıyan ilk yazılı Türk metinleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Destanlar B) Kutadgu Bilig C) Göktürk Yazıtları D) Atabetü’l Hakayık 18.

Ebu Bekir C) Hz. en şereflisi anlamında kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanıkamil B) Eşrefimahlukat C) Ashab-ı Kehf D) Ashab-ı Kiram 15. üzücü olay C) Yaratmak.’’ Yukarıda tanımı verilen kavram. B) İnsan inanç ve eylemlerinden bireysel olarak sorumludur. Aişe 20. D) İnsan. Sevgili Peygamberimiz vefat edince onu aşağıdakilerden hangisi yıkamış ve kefenlemiştir? A) Hz. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin annesidir? A) Hz. uyum ve düzen C) Trafik ve iş kazaları sonucu oluşan sakatlık D) Ahlaka uygun davranışların toplumsal hayata olumlu katkıları 11. AHLAK BİL. Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de nazil olan ayetlerde konu edinilmemiştir? A) Tevhit B) Meleklerin varlığı C) Kıyamet ve ahiret D) Miras konuları 5 . Âmine C) Hz. – 5 1. İslam’ın insan için yaratılmışların en üstünü. C) İnsan. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin amaçları arasında yer almaz? A) Allah ibadete layık olduğu için ibadet etmek B) Allah’ın emrini yerine getirmek için ibadet etmek C) Allah’ın rızasını kazanmak için ibadet etmek D) Dünya nimetlerini elde etmek için ibadet etmek 13. 3-4) Bu ayette temizlenme hangi anlamda kullanılmıştır? A) İslam’ı kabul etme B) İslam’ı inkâr etme C) Boy abdesti alma D) Namaz abdesti alma 14. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir? A) Furkan C) Fikir B) Zikir D) Kitap DİN KÜL. Ömer D) Hz. bir şeyi sonuna kadar götürmek 10. İbadetin insanı temizlemesi/ arındırması tam olarak hangi anlama gelmektedir? A) İnsana temizlik alışkanlığı kazandırması B) İnsanın insanlarla ilişkilerini kuvvetlendirmesi C) İnsanı kötülüklerden. Peygamber’e gelmiş olan vahiylerin tümünün iki kapak arasında toplanmış hâline ne ad verilir? A) Kitap C) Nüsha B) Mushaf D) Hüsnühat 17. Kur’an-ı Kerim’de kader kavramı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilmiştir? A) Doğuştan gelen bedensel ve zihinsel engellilik B) Evrendeki ölçü. yerine getirmek D) Bitirmek. 12. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla ilgili kavramlar arasında yer almaz? A) Tecvit C) Mukabele B) Hatim D) Tefsir 2.2. Hatice D) Hz. kötü duygu ve düşüncelerden uzaklaştırması D) İnsanı fiziki olarak güzelleştirmesi 16. aşağıdakilerden hangisidir? A) Gusül abdesti B) Namaz abdesti C) Vucut temizliği D) Teyemmüm abdesti 19. hayız ve nifas gibi manevi kirlilikten kurtulmak için niyet ederek ağız ve burun içleri de dâhil hiçbir kuru yer kalmadan bütün vücudu yıkamaktır. Tecvit Kur’an-ı Kerim’in hangi yönüyle ilgilidir? A) Okunması C) Tefsiri B) Yazılması D) Meali 9. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘kaza’’ kavramının sözlük anlamlarından değildir? A) Emir. ‘‘(Resûlüm) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek’’ (Abese suresi. OTURUM 8. Halîme B) Hz. gücünü aşan konularda sorumlu değildir. Peygamberimizin defnedildiği kabrin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cennetülbaki B) Cennetülmualla C) Ravzaimutahhara D) Müzdelife 18. Hz. ‘‘Cünüplük. sağlam yapmak. Sorumluluk konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İnsanın bireysel ve toplumsal sorumlulukları vardır. tedbirsizliği sonucu doğan olumsuzluklardan dolayı sorumlu tutulamaz. Ali B) Hz. hüküm B) Beklenmeyen durum. Osman 3.

alkol ve sigara tüketimi belirgin bir şekilde azalıyor. . ‘‘Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. Peygamberin hadislerinden yararlanılması C) Edebiyatımızda mevlit naat(na’t). . birlikte yaşama bilinci gelişir. Bu sayılanlar Hz. Fatma D) Hz. D) Birey.a. rızkına helal yollardan ulaşmak için çalışmalıdır. Muhammed’in gül ile simgelenmesi (sembolize edilmesi) 13. İman ile küfür arasında bir yerdedir ve fasıktır. 185) Bu ayette verilen mesaj aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha yakından ilgilidir? A) Ecel C) Tedbir B) Rızık D) Afet 8. Muhammed’e duyulan derin sevgi ve bağlılığın sonuçlarından değildir? A) Erkek çocuklara. Mustafa.2. toplum olma bilincini canlandırır. sorunlarını gidermeye çalışırdı.’’ (Âl-i İmrân suresi. ‘‘Her canlı ölümü tadacaktır. bayram ve cenaze namazları gibi cemaatle yapılan ibadetlerle insanların. ne mü’min ne de kâfirdir. 33) Bu ayette geçen ehlibeyt ifadesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? A) Hz. Gerçekleştirilmek istenen bir iş için maddi veya manevi tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra Allah’a güvenip sonucun hayırlı olmasını Allah’tan istemektir. Hz. Bu durum. aşağıdaki mezheplerin hangisinde bir ilke olarak yer almıştır? A) Haricilik C) Şiîlik B) Mutezile D) Eş’arîlik 6 . Muhammed. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Hz.v). .Yaşlılara ve özürlülere iyi davranır. hilye ve miraciye gibi edebi türler bulunması D) Hz. Bireyler arasındaki kardeşlik ruhu kuvvetlenir.Öksüz ve yetim çocukları gözetir. Açık veya gizli bir tehlikeden inancını gizleyerek korunma (takiyye). Yukarıda anlatılan durum. din anlayışındaki yorum farklılıklarının nedenlerinden hangisine örnek gösterilebilir? A) Kültürel sebepler B) Siyasi sebepler C) Coğrafi nedenler D) Dinî metinlerden kaynaklanan sebepler 7. onlara şefkat gösterirdi. Bu paragrafta ibadetlerin yararlarından hangisi örneklendirilmektedir? A) Toplumsal kaynaşmaya katkıda bulunma B) Bireyde güzel duygular oluşturma C) Kişide diğerkâmlık erdemini yerleştirme D) Bireyi kötülüklerden uzaklaştırma 10.’’ Bu görüş aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir? A) Haricilik mezhebine B) Şia mezhebine C) Mu’tezile mezhebine D) Maturidîlik mezhebine 14. İstatistiklere göre ramazan ayında. onlara yardım ederdi. aynı dine inanan ancak farklı kültürel değerlere sahip topluluklarda farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasında rol oynamıştır.Kimsesiz insanlarla ilgilenir. Muhammed’in hangi insani yönüne örnek oluşturur? A) Merhametliliğine B) Güvenilirliğine C) Kolaylaştırıcılığına D) Hoşgörüsüne 12. Ahmed ve Mahmud isimlerinin verilmesi B) İslam inancını anlamada Hz. gelenek ve göreneklerini de dinî inançlarıyla bütünleştirmek sûretiyle devam ettirmişlerdir. suç işleme oranlarında büyük düşüş oluyor. 6. Rızık hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Helal veya haram rızka ulaşmakta bireyin bir rolü bulunmaz. Hamza 5. B) Rızkı Allah tarafından belirlenmeyen hiçbir canlı yoktur. OTURUM 4. Muhammed (s. Hasan B) Hz. Ali C) Hz. ‘‘Büyük günah işleyen kimse. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A) Kader C) Tevekkül B) Azim D) Salih amel 9.’’ (Ahzâb suresi. Cuma. Fetihler sonucu İslam diniyle yeni tanışan ve müslüman olan toplumlar eski kültürlerinden kopamamış... Aynı inanç etrafında birliktelik. Bu durumu ibadetlerin aşağıdaki yararlarından hangisine örnek gösterebiliriz? A) İnsanda güven duygusunu geliştirme B) Sosyal yardımlaşmayı teşvik etme C) Bireylerin birbiriyle kaynaşmalarına katkıda bulunma D) Kötülüklerden alıkoyma 11. C) Müslüman olsun veya olmasın her insanın rızkını Allah verir.

Mekteb-i Harbiyyenin açılması Yukarıda verilen yeniliklerden hangileri II. Osmanlı padişahlarının. yasakladı ise kötüdür. Osmanlı Devleti’nde. D) Osmanlı Devleti’nde resmi mezhep olarak kabul görmüştür. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorumları birleştiren kavramlardan biridir? A) Tevhit C) Kıyas B) İmamet D) Rey TARİH – 4 1. Aşağıdakilerden hangisi amelîfıkhî mezheplerdendir? A) Şiîlik C) Eş’arîlik B) Şafiîlik D) İmamiyye 6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde bir yönetim birimi değildir? A) Eyalet C) Kaza B) Sancak D) Divan 10. İlmiye sınıfını Divanıhümayûnda temsil eden görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Vezir B) Kaptanıderya C) Kadı asker D) Nişancı 9. Mahmut Döneminde yapılmıştır? A) Yalnız I C) I . Muhammed’den sonra insanların en faziletlisi ve ilk meşru (yasal) halifedir. 4. Her loncada malların niteliği hakkında görüş bildiren. I. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda fethettiği topraklara Müslüman Türkleri yerleştirmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? A) Dikey hareketlilik B) Yatay hareketlilik C) Rol çatışması D) Kazanılmış statü 5.IV 20. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunu oluşturan milletler arasında yer almaz? A) Slavlar C) Arnavutlar B) Germenler D) Boşnaklar 3.II . Osman ? Şemadaki ‘‘?’’ bulunan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Caferîlik C) İmamiyye B) Maturidîlik D) Zeydîlik 7.II D) I . Sabit’tir. Hz. sarayın hangi bölümüdür? A) Has Oda B) Hazine Odası C) Seferli Odası D) Arz Odası 8. C) Fıkıhta içtihat (rey) ve kıyasa en çok baş vuran mezhebin kurucusudur.II . fiyatların tespitinde yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleyen görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Kethüda C) Ehl-i hibre B) Şeyh D) Yiğitbaşı 18. 16. 2. OTURUM 15. • Kadı • Müderris • Şeyhülislam • Müftü Yukarıda verilen devlet görevlileri Osmanlı toplumunda hangi sınıf içinde yer almaktadır? A) İlmiye C) Seyfiye B) Kalemiye D) Reaya 17. Allah emretti ise fiil güzel.Nizamı Cedit Ordusunun kurulması IV. divan üyelerini ve yabancı elçileri kabul ettiği yer. Aşağıdakilerden hangisi Caferilik mezhebini tanıtan bir bilgi değildir? A) Beş vakit namazı cem ederek (öğle ile ikindiyi akşam ile yatsıyı cem ederek) üç vakit olarak kılınabileceğini söyler. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı taşra yönetimindeki görevliler arasında yer almaz? A) Nişancı C) Beylerbeyi B) Muhtesip D) Sancak beyi 7 . B) Ebu Yusuf ve Muhammed eşŞeybanî gibi büyük âlimler yetiştirmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Asıl adı Numan b. aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde getirilmiştir? A) I. B) Büyük günah işleyen kimse dinden çıkmaz C) Hz. 19. Ahmet D) II. B) Oniki imamın altıncısı olan Cafer es-Sadık’ın görüşlerini esas alır. C) İran ve Azerbaycan’da yaygın olup Türkiye’de de mensupları vardır.Yeniçeri Ocağının kaldırılması II. Ali. Osmanlı ailesinin en yaşlı ve olgun üyesinin tahta geçmesi kuralı. D) “el-Muvatta” adlı hadis kitabı en önemli eseridir. kuluna gücünü aşan bir sorumluluk yükleyebilir. Murat B) I.III B) I .2. Aşağıdakilerden hangisi Maturidilerin benimsediği görüşlerdendir? A) Bir fiilin kendisinde iyilik ve güzellik yoktur. Mehmet C) III. D) Allah.Posta servislerinin kurulması III.

Kitab-ı Bahriye II. Aşağıdakilerden hangisi iklim elemanlarından değildir? A) Sıcaklık C) Dalga 4. Verilen cümledeki boşluklar aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır? A) Farsça .N 13.Evliya Çelebi .Türkçe C) Türkçe . Duyun-ı Umumiye İdaresinin kuruluş sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı Devleti’nin dış borçlarının ödenmesini sağlamak B) Reayadan toplanan vergileri düzene koymak C) Devletin gelir ve giderlerini belirlemek D) Çiftçiye düşük faizli kredi vermek 2... kullanılmıştır.K.Farsça E G. Dünyanın kutuplardan basık ekvator çevresinde şişkince şekline verilen ad nedir? A) Elips C) Eksen B) Geoit D) Ekinoks 16. Aşağıdakilerden hangisi örfi vergilerden biridir? A) Avarız C) Haraç B) Öşr D) Cizye 19... OTURUM 11. Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti devlete ait olan topraklar aşağıdakileden hangisiyle isimlendirilmiştir? A) Öşrî toprak B) Mülk arazi C) Mirî arazi D) Haracî toprak 12.2.. Aşağıdakilerden hangisi atmosferde miktarı değişebilen gazlardandır? A) Karbondioksit B) Asal gazlar C) Oksijen D) Azot 8..IV 3. I.K..Arapça B) Arapça .IV B) II .Pirî Reis . • Ahmet Karahisarî • Hafız Osman • Mustafa Rakım Efendi • Mustafa İzzet Efendi Osmanlı Döneminde yetişen yukarıdaki kişiler aşağıdaki sanat alanlarından hangisinde isim yapmışlardır? A) Minyatür sanatı B) Hat sanatı C) Cilt sanatı D) Seramik sanatı 6..Seyahatname IV.. Osmanlı Devleti’nde resmî yazışma dili olarak .... Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un yiyecek ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulmuştur? A) İrâd-ı Cedid Hazinesi B) Hazine-i Hassa C) Tersane Hazinesi D) Zahire Hazinesi 7. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde sıcaklık dağılışını gösteren harita türüdür? A) İzohips Haritaları B) İzoyet Haritaları C) İzobar Haritaları D) İzoterm Haritaları 50m Yukarıdaki eş yükselti haritasında A ile gösterilen yerin yüksekliği kaç m’dir? A) 125 C) 200 B) 150 D) 300 8 .Cihannüma III. Aşağıdakilerden hangisi atmosfer basıncının değişmesinde etkili olan bir faktör değildir? A) Yükselti C) Boylam B) Enlem D) Sıcaklık 15..Seydi Ali Reis ..III D) II .Miratü’lmemalik Yukarıdaki yazar . C D B B) Rüzgar D) Yağış A K..Kâtip Çelebi . Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde kullanılan madenî paralardan biri değildir? A) Akçe C) Kırmızı B) Sikke-i hasene D) Kaime 5... bilim dili olarak da . Aşağıdakilerden hangisi buzulların oluşturduğu aşınım şekillerdendir? A) Lapya C) Falez B) Hörgüç Kaya D) Dev Kazanı 17. A COĞRAFYA – 1 1..Arapça D) Arapça .eser eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I C) III ...N Şekle göre güneş ışınlarının en küçük açıyla geldiği nokta hangisidir? A) A noktası C) C noktası B) B noktası D) D noktası 14. Aşağıdakilerden hangisi mirî arazi içerisinde yer almaz? A) Paşmaklık C) Mukataa B) Haraciye D) Yurtluk 18. Osmanlı Devleti’nde ilk açılan banka aşağıdakilerden hangisidir? A) Bank-ı Osmanî B) Ziraat Bankası C) Bank-ı Dersaâdet D) Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası 20....

D) Kara ve denizlerin dağılışını sağlar. Aşağıdakilerden hangisi devirli rüzgarlardandır? A) Muson rüzgârları B) Alize rüzgârları C) Batı rüzgârları D) Kutup rüzgârları 2. C) İş imkanlarını genişletir. C) Canlılar için yaşam kaynağıdır. B) Tarımsal üretime katkı sağlar. aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde yaz ayları yağışlı kış ayları kurak geçmektedir? A) Kutup iklimi B) Akdeniz iklimi C) Karasal iklimi D) Muson iklimi 13. 17. 19. Karstik biriktirme şekillerinden Pamukkale travertenleri hangi ilimiz sınırları içinde yer alır? A) Aydın C) Manisa B) Denizli D) Muğla 15. 11. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünün yararlarından değildir? A) Toprak oluşumu için kayaçların parçalanmasını sağlar. Suyun bulutlardan katı veya sıvı halde yeryüzüne geri dönmesine ne denir? A) Yağış B) Terleme C) Buharlaşma D) Yüzey akışı 10. D) Biyoçeşitliliğin oluşmasında etkilidir.000 ölçekli bir haritada iki şehir arası 7 cm olarak gösteriliyorsa bu mesafe gerçekte kaç km’dir? A) 9 km C) 35 km B) 15 km D) 70 km 9 . D) Hayvansal gıda üretimini artırır. 1/500. Aşağıdakilerden hangisi hayvancılığın ekonomiye yaptığı katkılardan biri değildir? A) Erozyonu azaltır. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin görevlerinden biri değildir? A) Gecelerin çok soğuk gündüzlerin çok sıcak olmasını engeller. • İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluşmuştur. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yöre A) Divriği B) Guleman C) Kayseri D) Murgul Maden Demir Krom Bor Bakır Haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde deprem tehlikesi daha fazladır? A) I B) II C) III D) IV 20. • Sıcaklık yıl boyunca 0 ºC altındadır. OTURUM 9. Çevreyi kirletmeyen temiz ve tükenmez bir enerji kaynağı olmasına rağmen ülkemizde rüzgar gücüyle çalışan santraller yok denecek kadar azdır. C) Yeraltı kaynaklarının (maden) çeşitliliğini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi biyosferi ifade eder? A) Su küre B) Taş küre C) Hava küre D) Canlılar küresi 5. Yukarıda verilenler hangi jeolojik zamanda gerçekleşmiştir? A) Neozoik C) Paleozoik B) Mezozoik D) Prekambrien 12.2. I III II IV 18. • İnsanoğlu ortaya çıkmıştır. Yeryüzünün şekillenmesinde en fazla etkili olan dış güç aşağıdakilerden hangisidir? A) Rüzgârlar B) Buzullar C) Akarsular D) Dalga ve akıntılar 16. • Buharlaşma ve nem azdır. B) Yeryüzünde güneş ışınlarının dengeli dağılışını sağlar. • Buzul çağı yaşanmıştır. Verilen bilgiler aşağıdaki hangi iklime aittir? A) Okyanussal B) Kutup C) Muson D) Çöl 4. • Güneş ışınlarını yıl boyunca eğik alır. Yeryuvarlağının en üstünde yer alıp Sial ve Sima’dan oluşan katman aşağıdakilerden hangisidir? A) Manto B) İç çekirdek C) Dış çekirdek D) Yerkabuğu 3. Bir kutuptan diğer kutba ulaşarak kutup noktalarını birleştiren yaylara ne ad verilir? A) Ekvator C) Paralel B) Meridyen D) Dönence COĞRAFYA – 5 1. Yağış rejimine göre. B) Bitkilerin fotosentezi için gereklidir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İklimin uygun olmayışı B) Pahalı bir yatırım olması C) Enerjiye olan ihtiyacın azalması D) Yeryüzü şekillerinin uygun olmayışı 14.

Anadolu’da çok sayıda medeniyet kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha az olmuştur? A) Coğrafi konumunun B) Yeryüzü şekillerinin C) Yeraltı zenginliklerinin D) İkliminin 8. Türkiye yıllık krom üretiminin yarısını ihraç etmektedir. kaza 7. Hayvan cinsi Sığır Koyun Keçi Yıl / miktar 1995 (milyon baş) 11. Türkiye’de üretilen kromun dışarıda kolay alıcı bulması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A) Üretim teknolojisindeki gelişmişliğe B) Alıcı ülkelerin yakın olmasına C) Kullanım alanının çeşitliliğine D) Kolay işlenebilir olmasına 12. Orman yangınlarının meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin payı daha fazladır? A) Kasten yakma B) Yıldırım düşmesi C) Bilinmeyen nedenler D) İhmal.8 33. Adana çevresi aşağıdaki bölge tiplerinden hangisi içinde yer alır? A) Dağlık bölge B) Düz ovalık bölge C) Maden bölgesi D) Serbest Ticaret Bölgesi 14. OTURUM 6. dikkatsizlik. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerden aldıkları enerjiyi bünyelerine alarak yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için kullanan ve enerji akışını sağlayan bir canlıdır? A) Geyik C) Aslan B) Mantar D) Leopar 16. 15.5 20. Aşağıdaki ülkelerden hangisi nüfus artışını destekleyen nüfus politikası uygulamaktadır? A) Çin C) Fransa B) Endonezya D) Hindistan 10. Temel sanayi ham maddelerinden yoksun olmasına rağmen yüksek teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak sanayide gelişmiş ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Yunanistan B) Japonya C) Hindistan D) Brezilya Yukarıda verilen tabloya bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine kesinlikle ulaşılır? A) Hayvanların kesimi artmaktadır. Aşağıdaki endüstri dallarından hangisinin üretiminde hayvansal ham maddeden yararlanılmaz? A) Dokuma C) Konserve B) Konfeksiyon D) Seramik 11. Aşağıdakilerden hangisi bir akarsuyun hidroelektrik enerji potansiyelini etkilemez? A) Akarsuyun debisi B) Topoğrafik koşulları C) Akarsu yatağının eğimi D) Bitki örtüsü 18.1 Yıl / miktar 2005 (milyon baş) 10. C) Besici sayısı azalmaktadır. D) Küçükbaş hayvan sayısı sığır sayısından fazladır. Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkınların afete dönüşmesine neden olur? A) Mera ve orman alanlarının genişletilmesi B) Sel ve taşkın riski olan yerlerin yerleşime açılması C) Planlı altyapıya önem verilmesi D) Akarsu vadilerinin ıslah edilmesi 9.3 6. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu destekleyen bir örnek değildir? A) Samsun limanının Sinop limanından gelişmiş olması B) Sanayi kuruluşlarının Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşması C) Çukurova’da tarım alet ve makina üretiminin yaygın olması D) Doğu Anadolu’da büyük endüstri kuruluşlarının az olması 19. • Danimarka • Norveç • Japonya Verilen ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa kıtasında bulunmaları B) Balıkçılıkta gelişmiş olmaları C) Avrupa Birliği’ne üye olmaları D) Zengin kömür yataklarının bulunması 17. B) Küçükbaş hayvan besleyenlerin sayısı azalmıştır.4 9. Türkiye’de sanayi kuruluşlarının dağılışında yüzey şekilleri ve ulaşım ağı etkilidir. Oxford şehrinin dünya çapında bir üne sahip olmasında hangi özelliği etkili olmuştur? A) Eğitim faaliyetleri B) Tarımsal özellikleri C) Yüksek teknolojisi D) Dini şehir olması 10 . Hereke (Kocaeli) aşağıdaki ürünlerden hangisiyle ün yapmıştır? A) Halı C) Konserve B) Şekerpancarı D) Tütün 13.2.5 25.

cotx değeri kaçtır? A) 4 13 C) 7 10 B) 8 17 D) 7 8 D) 2 3 11 . sin A X tan A kaçtır? A) 3 5 B) 4 5 C) 3 4 D) 4 3 3. r 1 x 1 3r ve sin x = . 6 olduğuna göre. m (A) = 35º 44l 16m ve X m ( B) = 24º 54l 52m olduğuna 7.1 ’dir. cos 40º ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 C) 2 B) 3 5. cos 2a = 2 cos a . 2 cos 72º = 2a . 12.tan 20º ifadesinin 1 + tan 65º. + . tan a aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 1 3 B) 1 2 C) 2 3 D) 3 4 14.2. C) + . 30º 8 5 C A B X 2. tan 20º değeri kaçtır? A) 1 C) 2 2 B) 3 D) 3 3 16. + D) . OTURUM MATEMATİK – 4 1. dir..1 D) a 2 sec a ifadesi aşağıdakiler2 1 + tan a den hangisine eşittir? A) tan a C) sin a B) cot a D) cos a 15. üçgenin alanı kaç santimetrekaredir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 X X göre. ABC üçgeninde m ( B) = 90º X = 0. 9. cos a .8 15 15 D) 17 11. + . tan (3x + 2) fonksiyonunun periyodu kaçtır? A) r 4 C) 2r 3 B) r 3 D) 3r 4 4 Şekildeki ABC üçgeninde % m (BAC) = 30º.b 2 2 sin 80º + sin 20º olduğuna göre. sin 15º. m (A) .3 3 C) 3 D) 3 3 10.8 ise 2 17 tan x’in değeri kaçtır? A) ..4 cos x = 1 olduğuna 5 cos x + sin x 3 göre. | BE | = | CE | olduğuna göre. sin a + sin b = 2. cos 315º. tan 65º . 1345º nin esas ölçüsü kaç derecedir? A) 85 C) 155 B) 99 D) 265 6.m ( B) işleminin sonucu kaçtır? A) 10º 49l 24m B) 11º 39l 24m C) 11º 49l 34m D) 10º 39l 24m 8. cos 15º ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 B) 1 2 C) 1 4 D) 1 8 4.15 8 8 C) 15 B) . + . . + .. sin a + b . cot 4r ’ün değeri kaçtır? 3 A) . B) . + . Şekilde ABCD bir karedir. + . cos 36º nin a cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) a 2 C) 2a B) a . cos d arcsin 1 n ifadesinin 2 değeri kaçtır? A) 1 2 C) 1 B) 3 2 D) 3 X 13. + . 3 sin x .1 olduğuna göre. | AB | = 8 cm ve | AC | = 5 cm olduğuna göre. sin 255º. cot 123º trigonometrik değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) + .3 B) . tan 37º.

Işık kaynağı ile yüzey arasında uzaklık III. B) Saydam olmayan cisim 1 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. C) Perde 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. D) Gelen ışının normalle yaptığı açı yüzey ile yaptığı açıya daima eşittir.III B) I . 18. 12 sin 2x + sin 4x + sin 6x ifadecos 2x + cos 4x + cos 6x sinin değeri kaçtır? A) 1 3 C) 3 B) 1 D) 2 19. sin 60º= 3 ) 2 2 A) 600 C) 300 B) 300 3 D) 150 5.III D) I . saydam olmayan cisim ve perdeden oluşan sistem şekildeki gibidir. Buna göre perdede oluşan tam gölge ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? A) Saydam olmayan cisim 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür. cot 80º = m ise tan 20º nin m cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? m 2 1+m 2 C) m . I=150 cd 30° O 20. OTURUM 17. Buna göre O noktası etrafında oluşan aydınlanma kaç lüx’tür? (cos 60º= 1 .1 2m A) B) 2m 2 1 .2m D) 2m 2 1-m FİZİK – 2 1. yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemde bulunur. Saydam olmayan levhanın merkezinden geçen ışınlar perdeye dik olduğuna göre perde üzerinde oluşan tam gölgenin alanı kaç cm2 dir? A) 16 B) 32 C) 48 D) 64 6. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? A) Güneş C) Yıldızlar B) Ay D) Ateş böceği 4. 2 sin x + 3 sin x . Kaynaktan 80 cm uzağa ise bir perde yerleştiriliyor. 2 1 Tam Gölge Perde saydam olmayan cisim Noktasal ışık kaynağı. yansıma açısına eşittir.II .Işık kaynağının şiddeti II.Işık ışınlarının yüzeye geliş açısı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) I . B) Işığın yüzeyle yaptığı açı ile gelme açısının toplamı 90°dir. D) Noktasal ışık kaynağı 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür.2. r C aralığındaki kökü 2 aşağıdakilerden hangisidir? A) r 12 C) r 4 B) r 6 r D) 3 2 3. Işığın yansıması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gelme açısı. 2.2 = 0 denkleminin 90. x = r olduğuna göre. Bir yüzeyde oluşan aydınlanma için.III 12 . tan x = 1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) % x: x = r + kr / 4 r + kr B) % x: x = / 3 C) ( x: x = 3r + kr 2 4 D) ( x: x = 2r + kr 2 3 150 cd şiddetindeki ışık kaynağının O noktasına olan uzaklığı 50 cm’dir. C) Gelen ışın. I.II C) II . Noktasal bir ışık kaynağından 20 cm uzağa bir kenar uzunluğu 2 cm olan kare şeklinde saydam olmayan levha konuluyor.

sınır açısından büyük açıyla geldiğinde.II . az yoğun ortama geçemez ve geldiği ortama eşit açı ile geri döner. siyah D) Beyaz. Kırmızı ışık ile aydınlattığı odasında. siyah. ny. siyah B) Beyaz. kırmızı ve mavi fon kartonlarını kesen Naz. 8. Bu olaya tam yansıma denir. y. sin 53º= 0. z ortamlarının ışığı kırma indisleri nx. G K 1 2 L 3 5 4 9. y ve z ortamlardaki ilerleyişi şekildeki gibidir. siyah C) Kırmızı. Işınların normalle yaptıkları açılar θ > α > β olduğuna göre x. sırasıyla beyaz.6 . B) Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken hızı azalır. K I 53° normal L 37° I ışınının K ve L ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. C) Işık ışınları ortamları ayıran yüzeye dik geliyorsa normale yaklaşarak kırılır. bu kartonları sırasıyla hangi renkte görür? A) Kırmızı. L noktasındaki cismi kendisinden kaç cm uzaklıkta görür? (nhava=1) A) 96 B) 86 C) 76 D) 66 14.2. nz arasındaki ilişki nasıldır? A) nx > ny > nz B) ny > nx > nz C) ny > nz > nx D) nz > ny > nx 11. mavi n 3 = 3/2 L Kırıcılık indisleri farklı saydam ortamlara K noktasından yüzeyin normaline yakın doğrultuda bakan gözlemci. siyah. L ortamının kırıcılık indisi n L = 3 olduğuna göre K orta2 mının kırıcılık indisi nK kaçtır? (sin 37º= 0.8) A) 4 3 B) 9 8 C) 8 9 D) 3 5 Şekildeki gibi yerleştirilmiş K-L düzlem aynasına G noktasından bakan bir gözlemci hangi noktaların görüntüsünü görebilir? A) 1-2-3 C) 2-3-4 B) 1-2-5 D) 3-4-5 13 .” Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki olaylardan hangisi tam yansımaya örnek olamaz? A) Yazın sıcak havada asfalt üzerinde su birikintisi varmış gibi görülmesi B) Çölde serap görülmesi C) Yağmur yağdığında gökkuşağı oluşması D) Su dolu havuzun dibindeki paranın olduğundan daha yakın görülmesi 12. İkizkenar dik üçgen şeklindeki tam yansımalı prizmalara gelen ışınlardan hangilerinin izlediği yol doğru çizilmiştir? normal Tek renkli bir I ışınının paralel yüzlü x. Işığın kırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken hızı azalır. OTURUM 7. “Işınlar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken. kırmızı.III K Hava n =1 Hava 1 Göz 10 cm 20 cm 40 cm 30 cm n = 5/4 n = 4/3 2 13. D) Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır. kırmızı. x y z I α normal 10.III B) I . I II III A) Yalnız I C) I .II D) I .

Bileşik II. C) Merceğin asal ekseninin uzunluğuna bağlıdır.III 14 . 2 60° 17. Bir merceğin odak uzaklığı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? M III 16. D) Merceğin içinde bulunduğu saydam ortamın kırıcılık indisine bağlıdır. Şeker. Aşağıdaki özelliklerden hangisi madde miktarı azaldıkça azalır? B) 30° C) 45° D) 60° 18. Aşağıdakilerden hangileri saf madde değildir? I. Kutu içerisindeki ayna α açısı kadar döndürüldüğünde ise 2 doğrultusunda yansıyor. maddelerin hangi özelliği ile ilgilidir? A) Ayırt edici C) Ortak B) Kimyasal D) Fiziksel 3. Odak uzaklığı 40 cm olan ince kenarlı bir mercekten 120 cm uzaklıkta bulunan 10 cm boyundaki mumun görüntüsünün yeri ve boyu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yeri A) Odak ile merkez arasında Odak ile merkez arasında Merkezin dışında Merkezin dışında Boyu (cm) 5 20 5 20 S Düşey kesiti şekildeki gibi olan dikdörtgen kutunun içerisine düzlem bir ayna yerleştirilmiştir.II . Buna göre aynanın döndürülme açısı (α) kaç derecedir? A) 60 B) 45 C) 30 D) 15 T α α F B) M C) D) II α T F α 20. OTURUM 15.II C) II .III D) I . tuz gibi maddelerin suda çözünmesi.III Şekildeki S ışını I ve II düzlem aynalarında yansıdıktan sonra sistemi nasıl terkeder? A) 20° KİMYA – 1 1.III B) I .II B) I .2.II . 1 30° T α F I M α 19. Aynaya gelen S ışını 1 doğrultusunda yansıyor. B) Merceğin yapıldığı saydam maddenin cinsine bağlıdır. I 30° S Şekildeki çukur aynalara gelen ışınların yansımaları yukarıdakilerden hangilerinde doğru olarak çizilmiştir? II A) Merceğin eğrilik yarıçapları ile doğru orantılıdır.Karışım III.Element A) Yalnız II C) I .III D) I . 60° A) I . Tümsek ayna önündeki bir mumun görüntüsünün yeri ve özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Görüntünün yeri A) B) C) D) Odakta Odakta Odak ile ayna arasında Odak ile ayna arasında Görüntünün özelliği Sanal Gerçek Sanal Gerçek A) Kütle B) Erime noktası C) Kaynama noktası D) Çözünürlük 2.

Öz kütle farkı ile ayırma II.su D) Alkol . Tuz ve su ile hazırlanan aşağıdaki çözeltilerden hangisi diğerlerine göre en derişiktir? A) 10 g tuz. X çözeltisinin 10 ºC'taki çözünürlüğü 80 g / 100 g sudur. Ayşe: Su ile zeytinyağını karıştırıyor ve zeytinyağının suyun üzerinde kaldığını gözlemliyor.. I. C) 25 ºC'ta çözelti 60 ºC'a ısıtıldığında 2x gram Y katısı çöker.su B) Kum . OTURUM 4. 10 ºC'ta 360 gram doymuş X çözeltisi hazırlamak için kaç gram su gerekir? A) 200 C) 280 B) 260 D) 460 15.. B) Y katısının 25 ºC'taki çözünürlüğü 60 ºC'taki nden büyüktür.III B) Yalnız II D) I . Ahmet ve Ayşe’nin elde ettikleri karışım türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Ahmet A) Heterojen B) Çözelti C) Çözelti D) Heterojen Ayşe Çözelti Çözelti Heterojen Heterojen 3x 8. 100 g su C) 20 g tuz. 100 g su Çizelgede K. ‘‘Çözelti.. ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılabilir? A) Talaş .sıvı heterojen karışım Yukarıda verilen K ve L karışımlarını bileşenlerine ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? K A) Kristallendirme B) Süzme C) Kristallendirme D) Elektriklenme L Süzme Elektriklenme Kristallendirme Süzme 7. Aşağıdaki karışımlardan hangisi. 50 g su D) 30 g tuz. olmak üzere iki bileşenden oluşur.Hâl değiştirme sıcaklıkları farkı ile ayırma Yukarıdaki ayırma yöntemlerinden hangileri karışımların ayrılması için uygulanır? A) Yalnız I C) II . Buna göre çizelgedeki maddelerden hangi ikisi aynı madde olabilir? A) K ve L C) K ve N B) K ve M D) L ve N 16. Ahmet: Su ile şekeri karıştırıyor ve şekerli su elde ediyor.sıvı homojen karışım L: Katı .2. • Kumlu su • Tuzlu su • Limonata • Zeytinyağlı su Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi heterojen bir karışımdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 15 . K: Katı .şeker C) Zeytinyağı . 13. Demir tozu Bakır tozu Şekildeki karışım hangi yöntemle bileşenlerine ayrılır? A) Çözünürlük farkı ile B) Mıknatıslanma ile C) Ayrımsal damıtma ile D) Elektrik enerjisi ile 6. Madde Suyun miktarı (g) Çözünen madde miktarı (g) Sıcaklık ( ºC ) K L M N 50 100 150 50 30 30 90 10 40 50 40 50 10. D) Y katısının 60 ºC'taki çözeltisi doymuş çözeltidir. L..’’ ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Çözünürlük B) Çözünen C) Çözünme D) Seyreltik 5. Aşağıdaki koşulların hangisi sağlandığında O2 gazının sudaki çözünme miktarı en fazla olur? A) Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç B) Yüksek sıcaklık ve düşük basınç C) Düşük sıcaklık ve yüksek basınç D) Düşük sıcaklık ve düşük basınç 9.su 11. Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıstan etkilenmez? A) Nikel C) Demir B) Kobalt D) Kükürt 14.Elektrik enerjisi ile ayrışma III.. Çözünen Y kütlesi (g) 12. M ve N katılarının belirtilen miktardaki suda ve sıcaklıklarda en çok çözünebilen miktarları verilmiştir. çözücü ve .. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Y katısının sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar. 50 g su B) 20 g tuz..III x 0 25 60 Sıcaklık (°C) 25 ºC’ta doymuş Y çözeltisi 60 ºC'a kadar ısıtıldığında çözünen Y katısının kütlesinin sıcaklıkla değişimini gösteren grafik yukarıdaki gibidir.

OTURUM 17.IV . Bu yöntemde maddelerin hangi ayırt edici özelliğinden yararlanılır? A) Erime noktası B) Kaynama noktası C) Çözünürlük D) Öz kütle PE (kJ) 7. X + 2Y $ T + V (yavaş) V + Y $ K + T (hızlı) olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tepkime denklemi.I .I . C) Tepkime derecesi 2’dir.III .sıvı karışımları ayrımsal damıtma yöntemi ile bileşenlerine ayrılmaktadır.II .2. Demir. Homojen sıvı .II KİMYA – 5 1.01 C) 0.Süzme II. Bir tepkimenin basamakları.) A) Ayrımsal damıtma ile B) Mıknatıslanma ile C) Özkütle farkı ile D) Çözünürlük farkı ile 2. Buna göre aşağıdakilerden hangisi için “saniye” zaman birimi uygundur? A) Tüpgazın yanması B) Demirin paslanması C) Odunun çürümesi D) Kömürün yanması 5. D) Tepkime mekanizması 2 adımlıdır. 18. A + B " C + D tepkimesine ait PE . Aşağıdakilerden hangisi hem karışımlar hem de bileşikler için ortak özellik olabilir? A) Bileşenlerinde belirli bir oranın olması B) Erime noktalarının sabit olması C) Homojen olması D) Belirli formülleri olması A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 hız denklemi.2 D) 0.Suda çözme IV.4 B) 0.06 2X (g) + Y(g) " Z (g) tepkimesi için 4.’dır? A) 0. Tepkime hız sabiti olan “k”nın değerini aşağıdakilerden hangisi değiştirir? A) Konsantrasyon B) Temas yüzeyi C) Basınç D) Katalizör 8.02 olduğuna göre X’in derişimi kaç mol/L’dir? A) 0. yavaş gerçekleşen tepkimelerde büyük zaman birimleri kullanılır.IV B) IV .8 6.I .II . 50 mol/L ? 7X A mol/L 7Y A Hız mol/L s 1x10 -2 6x10 -6 20 A+B 10 0 C+D TK Grafiğe göre ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi kaç kJ’dür? 20. Hızlı gerçekleşen tepkimelerde küçük zaman birimleri.IV D) III .4 M NOCl harcandığına göre Cl2 gazının ortalama oluşma hızı kaç M/dk. 2 B) Hız denklemi.1 C) 0. Aşağıdakilerden hangisi heterojen dengeye örnektir? A) H 2 (g) + S (k) E H 2 S (g) B) 2Fe(suda+ Sn (suda)E 2Fe (suda+ Sn (suda) ) ) C) H 2 (g) + Cl 2 (g) E 2HCl (g) D) N 2 O 4(g) E 2NO 2 (g) +3 +2 +2 +4 16 .naftalin karışımı aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisiyle bileşenlerine ayrılır? (Naftalin suda çözünmez.Hız= k 7X A7Y A dir.III . Bir kimyasal tepkimede giren maddelerden birinin derişimi artırıldığında tepkimenin hızı artar. X + 3Y $ K + 2T ’dir.TK grafiği şekildeki gibidir. 19. 2NOCl (g) " 2NO (g) + Cl 2 (g) tepkimesine göre bir kapta dakikada 0.02 D) 0.03 B) 0. Hız = k 7X A7Y A ve “k” sabiti 0.Mıknatıslanma III.Buharlaştırma A) II . Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kinetik enerjinin artması B) Taneciklerin çarpışma sayısının artması C) Taneciklerin daha hızlı hareket etmesi D) Tepkimenin aktifleşme enerjisinin azalması 3. Tuz . şeker ve kükürt tozlarından oluşan karışımı bileşenlerine ayırmak için aşağıda verilen işlemlerin hangi sırayla uygulanması gerekir? I.III C) I .

Hangisinde çözünen maddenin mol sayısı en büyüktür? Bileşik A) CuBr B) BaCO3 C) CuI D) MgF2 KÇ 4x10-8 16x10-10 4x10-12 4x10-9 C) K d = 7Y2 A3 D) K d = 7X A 7Z A 4 1 Y2 A3 7 14. Belirli sıcaklıkta dengede olan + AgI (k) E Ag (suda) + I (suda) tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çözünürlük çarpımı bağıntısı K Ç = 7AgI A dır.10 rılıyor. 2Z E X + 2Y K 1 = 1 X+VEZ K2 = 2 olduğuna göre Z + V E 2Y için denge sabiti kaçtır? A) 1 4 C) 2 B) 1 2 D) 4 19.II aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bir miktar AgCl katısı çöker.2 B) 0.8 C) 1.III D) I . Belirli sıcaklıkta 2X (g) + Y(g) E 2Z (g) tepkimesi dengededir.iyot 20. 2 litrelik bir kapta. Buna göre. C) Denge durumunda katının miktarı artar. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II . D) Denge durumunda Ag iyonları derişimi 1. III. 4X (k) + 3Y2 (g) E 2Z (k) tepkimesinin denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir? A) K d = B) K d = 3 4 7X A 7Y2 A 13.2’dir. 25 ºC’ta 100 mL 2x10 1x10 -2 -2 M AgNO3 çözeltisi ile 100 mL M NaCl çözeltisi karıştı. Aşağıdakilerden hangisi bir katının çözünürlüğünü etkilemez? A) Çözücünün farklı olması B) Çözünen maddenin türü C) Çözünenin toz hâline getirilmesi D) Sıcaklığın değiştirilmesi 10. B) Dengeden önce K iyon 1 K Ç ’dir. D) Katının çözünme hızı çökelme hızına eşittir.oksijen C) Su . II. B) Denge durumunda iyonların derişimi artar.III B) I .2 15. 6 kJ tepkimesinde denge sabiti değerinin büyümesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Sıcaklığı azaltılmalı B) Hacmi arttırılmalı C) Basıncı arttırılmalı D) N2 veya H2 eklenmeli 17. Kabın hacmi büyültülerek basınç düşürülüyor. Çözünürlük çarpımı bağıntısı.Girenlerin mol sayısı artar. N 2 (g) + 3H 2 (g) E 2NH 3 (g) + 92.Geri tepkime yavaşlar.2.6x10-10 dur. Aynı sıcaklıkta AgCl için 11. 12. +a b -b a K Ç = 7X A 7Y A olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) XYb C) X a Yb B) X b Ya D) X a Y 17 . CaCO 3 (k) E CaO (k) + CO 2 (g) tepkimesinin belli sıcaklıkta denge sabiti 0.etil alkol D) Su . Çözünürlük çarpımları verilen aşağıdaki bileşiklerle birer litre çözelti hazırlanıyor.İleri tepkime yavaşlar.tuz B) Su . C) Çözeltide yalnız Ag ve Cl iyonları bulunur. + + - K Ç = 1. OTURUM 9.6 D) 4. 6x10 olduğuna göre 16. I. Bir tepkimede katalizörün görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tepkimenin hızını arttırmak B) Girenlerin derişimlerini arttırmak C) Denge sabitinin değerini arttırmak D) Ürünlerin derişimlerini arttırmak 7Z A 2 2 18. 2 mol CaCO3 ile başlayan tepkime dengeye ulaştığında kapta kaç mol CaCO3 kalır? A) 0. Aşağıdakilerden hangisi sıvıgaz çözeltilere örnektir? A) Su .

III B) II .Döllenme A) I . B) Yaprak damarları paraleldir. D) Yavru canlının genetik yapısı atası ile aynıdır. insanın hangi hücrelerinde çekirdek bölünmesini gerçekleştirerek çoğalır? A) Tükürük bezi hücreleri B) Akciğer hücreleri C) Akyuvarlar D) Alyuvarlar 11.Testosteron IV. Aşağıdakilerden hangisi yumurtalıkların görevlerinden değildir? A) Folikül keselerinde yumurta üretmek B) Yumurtanın döllenmesini sağlamak C) Yumurtayı fallop borusuna atmak D) Hormon üretmek 4. çiçeğin hangi kısmında oluşur? A) Anter C) Filament B) Tepecik D) Yumurtalık 12. atasına göre çevre şartlarına daha dayanıklıdır.III D) I . Zigotta mitoz bölünmeler sonucu meydana gelen hücrelere ne denir? A) Blastomer B) Morula C) Gastrula D) Segmentasyon 18 .III .III 3. Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmasında aşağıdaki üreme şekillerinden hangisi etkilidir? A) Konjugasyon B) Partenogenez C) Oogami D) Bölünme 10. menstrual döngünün hangi evresinde gerçekleşir? A) Folikül evresi B) Ovulasyon evresi C) Korpus luteum evresi D) Menstruasyon evresi 15.III B) II . Polen. C) Odun boruları ile soymuk boruları arasında kambiyum bulunur. D) Gövdede iletim demetleri dağınık bulunur.Protein III. Tohumun çimlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? A) Uygun nem B) Uygun sıcaklık C) Uygun toprak D) Yeterli oksijen 9. Aşağıdakilerden hangisi dikotiledon bitkilerin özelliklerindendir? A) Genellikle otsu yapıdadırlar.LH II. başka canlıya gerek duymadan üremesini gerçekleştirir. Endosperm içerisinde aşağıdaki besin maddelerinden hangileri bulunur? I.III 13.Nişasta A) I .II C) I .Gamet oluşumu II. Aşağıdaki embriyonik örtülerden hangisi hem kurbağaların hem de sürüngenlerin döllenmiş yumurtalarında bulunur? A) Koryon B) Allantoyis C) Amniyon kesesi D) Vitellüs kesesi 16. Aşağıdaki hormonlardan hangisi tohumu çimlenmesi için uyarır? A) Oksin C) Etilen B) Giberellin D) Absisik asit 5.II . OTURUM BİYOLOJİ – 4 1. Aşağıda eşeysiz üreme hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Canlı. Folikül hücrelerinin çatlayarak sarı renkli lutein hücrelerine dönüşmesi.2.IV 2. Aşağıdakilerden hangileri eşeyli üremede görülür? I.Östrojen A) Yalnız III C) I .III D) I .Yağ II.II .II C) I .II B) Yalnız IV D) I . 8. 7. C) Bu tür üremede genetik çeşitlilik görülmez.Mayoz bölünme III.FSH III. Sıtma hastalığı etkeni olan Plazmodyum. Aşağıdaki hormonlardan hangileri hem dişilerde hem de erkeklerde görülür? I. Mantarlarda hangi eşeysiz üreme şekli görülür? A) Vejetatif üreme B) Tomurcuklanma C) Sporlanma D) Bölünme 6. Aşağıdakilerden hangisi haploit kromozoma sahiptir? A) Zigot B) Yumurta C) Sperm ana hücresi D) Yumurtalık hücresi 14.II . B) Yavru canlı.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarındandır? A) Doğruluk C) Güzel B) Kutsal D) İyi 11. Yukarıda özellikleri belirtilen bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gündelik bilgi B) Dinî bilgi C) Teknik bilgi D) Felsefi bilgi 6.2. “Metafizik” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Sözcük anlamı “fizik ötesi”dir.IV 5.IV C) I . Bu açıklamada felsefenin aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkı sağladığı vurgulanmaktadır? A) Sanatın B) Demokrasinin C) Teknolojinin D) Doğa bilimlerinin 10.II . C) Akla dayanan bilgi doğru bilgidir.Yaratıcılık II.Epitel A) II . “insan herşeyin ölçüsüdür. James 2. D) Bilimsel bilginin.Doğruya ulaşma amacında olma Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri sanat ve felsefenin ortak özelliklerindendir? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) II . B) Dış dünya yalnızca duyu deneyi yoluyla bilinebilir. D) Doğa olayları doğa üstü güçlerle açıklanmalıdır. Aşağıdaki organlardan hangisi mezodermden oluşur? A) Böbrek C) Pankreas B) Akciğer D) Karaciğer 3. B) Konuları duyu yoluyla algılanamayan problemlerden oluşur. tanrı. ruh gibi felsefenin ilk ve son sorunlarıyla ilgilenir. I. Gebeliğin 16. kendi içinde tutarsız görüşlere yer verilmez.Beyin IV.” Protagoras bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? A) Doğru bilgiye ulaşmak mümkündür. B) Doğru bilgiye ulaşmak imkânsızdır. Hume B) J. Aşağıda verilen yapıların hangilerinde rejenerasyon görülür? I. ürettiği aletlerle doğayı insan lehine çevirmek ve insanı daha iyi yaşatmaktır.Retina II. Locke D) W. haftasında yapılan amniyosentez ile bebekte oluşabilecek hangi hastalık tespit edilmez? A) Down sendromu B) Spina bifida C) Hemofili D) Anemi 19. 7. • Amacı.hayal gücü D) Hayal gücü .III FELSEFE – 1 1.Duyguya ve hayal gücüne dayanma III. Aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynağının akıl olduğunu savunan rasyonalist düşünürlerden biridir? A) Platon C) D.nesne C) Nesne . D) Deneye dayanan bilgi doğru bilgidir. Bilginin oluşmasını sağlayan iki temel unsur hangisinde birlikte verilmiştir? A) Özne .yasa B) Özne . C) Felsefenin amacı olgular arasındaki değişmez ilişkileri ve doğal yasaları bulmaktır. özgürlük ve barış gibi evrensel değerlerin benimsenmesinde filozofların önemli katkıları vardır. doğa bilimleri grubunda yer alır. • Bilimsel bilginin uygulama alanı biçimindedir. Felsefede konu ve kavramlar ele alınırken çelişkili yargılara. Temel hak ve özgürlüklerin temellendirilmesinde. • Bilginin kaynağı nedir? • Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür? • Bilgimiz kesin midir? Yukarıdaki sorulara cevap arayan felsefe dalı hangisidir? A) Epistemoloji B) Ontoloji C) Estetik D) Etik 18. 20. eşitlik. 19 . Protagoras’a göre.Kan III.III B) I . Aşağıdaki canlıların hangisinde başkalaşım görülmez? A) Kelebek C) Kurbağa B) Yılan D) Sivrisinek 4. Yukarıdaki açıklamada felsefenin hangi özelliği anlatılmaktadır? A) Akıl ve mantık ilkelerine uygun olması B) Yığılan bilgi olması C) Evrensel olması D) Öznel olması 8.yasa 9. anayasaların oluşumunda. Buna göre herhangi bir konuda genel geçer bir yargıda bulunamayız. Aşağıdakilerden hangisi pozitivizm akımının savunduğu görüşlerden biri değildir? A) Bilim dışı her türlü spekülasyon reddedilmelidir. Herkesin üzerinde uzlaşabileceği doğru ya da yanlış hiç bir şey yoktur. C) Varlık. OTURUM 17.III .III D) II .

boyu ve derinliği olan bir nesnedir. Rene Descartes’e göre varlık nedir? A) Maddedir. birikimsel olarak ilerler. yurt içinde demokratik olması. Kuhn’a göre bilimin gelişim aşamaları vardır.Varlığı parçalamadan bir bütün olarak ele alır.III B) I . III.2.Psikoloji Yukarıdakilerden hangileri 19. – 2 1. Her çağın bilim insanı ürettiği bilimle ve kültürüyle bir bütündür. D) Bilimin nesnel bir yapısı vardır. C) Varlık ideadır.III D) I .III I.Biyoloji II. aşağıdakilerden hangisine danışmanlık etmek üzere oluşturulmuştur? A) Valiliklere B) Askerlik Şubelerine C) Bakanlar Kuruluna D) Sivil Savunma İl Müdürlüklerine 13. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel düşünüş biçiminin felsefeye uygulanmasını savunan görüştür? A) Siyaset felsefesi B) Bilimsel felsefe C) Bilgi felsefesi D) Varlık felsefesi 16. Aşağıdakilerden hangisi millî stratejinin unsurlarından biridir? A) Millî şuur B) Millî sanat C) Millî menfaat D) Millî eğitim 15.” diyen bazı bilim adamları bu görüşleriyle klasik bilim anlayışının hangi görüşünü eleştirmişlerdir? A) Bilim. nesnel gerçekliği konu edinir. Kuhn’un “bir paradigmanın sona erdiği. eni.Bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirliktir.III 17. yeni bir paradigmanın ise geçerli olmaya başladığı dönemdir. B) Bilim. Devletimizin.Bilim adamlarının psikolojik ve bilim adamları topluluğunun sosyolojik özellikleri bilimi anlamada önemli rol oynar. yy’da felsefeden koparak ayrı bilim alanı hâline gelmişlerdir? A) I . uzayda yer kaplayan. D) Hem ruh hem de maddedir. düşünceden bağımsız olarak yer kaplayan varlıklardır. I. yurt dışına karşı da bağımsız bir Türkiye profili çizmesi durumlarını. II. Hobbes bu görüşleriyle varlık nedir sorusuna hangi yanıtı vermiştir? A) Varlık oluştur. B) Ruhtur.Varlığın varolup olmadığını sorgulamaz. Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri mantıkçı pozitivizm yaklaşımının öne sürdüğü görüşlerdendir? A) Yalnız I C) I . bilimin ürünü olan bilgiler yığınını incelemektir.Sosyoloji III.Varlık. OTURUM 12. içinden çıktığı kültürle ve bilim insanının yaşam öyküsüyle anlam kazanır. T. MİLLÎ GÜVENLİK BİL. Bilimsel buluşlar.II . 14. • Cisimler. III. C) Oluştur. I. 4. aşağıdaki millî hedeflerimizden hangisi ile ilişkilendirebiliriz? A) Siyasî hedefler B) Askerî hedefler C) Ekonomik hedefler D) Sosyal ve kültürel hedefler 19. 20. II.III 2.II B) Yalnız III D) II . C) Bütün bilimler birbirleriyle ilişkilidir. D) Varlık hem madde hem de ideadır. Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri felsefenin “varlık” konusundaki yaklaşımlarındandır? A) Yalnız I C) Yanlız III B) Yalnız II D) II . T. İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki askerlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Er C) Astsubay B) Erbaş D) Askerî öğrenci 3. Millî Güvenlik Kurulu. • Ruh da bir cisimdir. “Bilimsel üretimler kültürlerinden bağımsız olarak ele alınamaz.” diye tanımladığı bilimsel gelişim aşaması hangisidir? A) Bilim öncesi dönem B) Olağan bilim dönemi C) Bunalımlar D) Devrim 18. • Gerçekte var olan yer kaplayan cisimlerdir. İnsan zihninden bağımsız bir gerçekliğin varolduğunu savunan felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir? A) Nihilizm C) Realizm B) Taoculuk D) Septisizm 20 .Bilimi anlamanın yolu.II C) II . B) Varlık maddedir.

I. “Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak amacıyla Atatürk’ün ortaya koyduğu ilke ve yaptığı inkılaplara .IV D) I . Aşağıdaki okulların hangisinden mezun olan öğrenciler.... suç işlenmesini önlemek amacıyla yaptığı çalışmalardan biridir? A) Olay yeri incelemesi yapmak B) Trafik akışını denetlemek C) Suç ile ilgili delilleri toplamak D) Sanıkları mahkemeye sevk etmek 14.Hava Kuvvetleri Komutanlığı III.V B) I .Kara Kuvvetleri Komutanlığı II. I.2.. adı verilir. Aşağıda verilen subaylardan hangisine herhangi bir savaşta olağanüstü yararlık gösterdiği zaman “Büyük Amiral” rütbesi verilir? A) Tuğamiral C) Koramiral B) Tümamiral D) Oramiral 18. aşağıdaki seferberlik türlerinden hangisine örnek olarak gösterebiliriz? A) Personel Seferberliği B) Kısmî Seferberlik C) Topyekûn Seferberlik D) Silahlı Kuvvetler Seferberliği 6.Jandarma Genel Komutanlığı V.” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Devrim B) Atatürkçülük C) Atatürk inkılapları D) Atatürk ilkeleri 19.Sahil Güvenlik Komutanlığı Yukarıda verilen Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı kuvvet komutanlıklarından hangilerinin. D) Hazar ve Orta Asya doğal kaynaklarının batıya ulaştırılmasında doğal bir köprüdür..Işık III.II .V 10.II C) IV . B) Dünyanın en uzun akarsularına sahiptir..III 8. o ülke için aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Ülkede birlik ve beraberliğin sağlandığını B) Tüm ülkelerin dost ve müttefik olduğunu C) Millî bağımsızlığa yönelik dış tehdidi D) Çevreci örgütlerin kurulması gerektiğini 9. Atatürk Döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki çalışmalardan hangisi medeniyetçilikten çok milliyetçilikle ilgilidir? A) Saltanatın kaldırılması B) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi C) Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması D) Türk Tarih Kurumunun kurulması 11. C) Üç kıtayı birbirine bağlayan çok önemli bir konuma sahiptir.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı IV. Türkiye’nin jeopolitik konumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bir Orta Doğu. Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerden hangisiyle kara sınırı yoktur? A) Rusya C) Gürcistan B) Ermenistan D) Bulgaristan 21 . “Aslan yattığı yerden belli olur.III . Uzman jandarma olabilmek için en az hangi eğitim düzeyinde olmak gereklidir? A) İlköğretim mezunu B) Lise mezunu C) Askerî lise mezunu D) Lisans mezunu 17. İçişleri Bakanlığının “Savunma Sekreterliği” görevini yürüten kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) Sivil Savunma Koleji B) Millî Güvenlik Kurulu C) Sahil Güvenlik Komutanlığı D) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 7... OTURUM 5. Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin özel yasalarından biri değildir? A) 211 sayılı İç Hizmet Kanunu B) 926 sayılı Personel Kanunu C) 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 16. Bir ülkedeki din ve mezhep ayrılıklarının başka bir devlet tarafından kışkırtılması. ülke savunması dışında iç güvenliğin sağlanması konusunda da görevleri vardır? A) I .Radyasyon etkilerinden hangileri insan bedenleri üzerinde yanıklar meydana getirir? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) I . Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir. Aşağıdakilerden hangisi polisin.... Nükleer silahların.” atasözünü aşağıdaki saygı çeşitlerinden hangisiyle ilişkilendirebiliriz? A) Öz saygı B) Millete saygı C) Devlete saygı D) Kanunlara saygı 12.Isı II. Atatürk’ün Millî Mücadele Döneminde yayınlağı “Tekâlif-i Milliye Emirleri”ni. komiser yardımcısı olarak göreve atanırlar? A) Güvenlik Bilimleri Fakültesi B) Polis Meslek Yüksek Okulu C) Silahlı Kuvvetler Akademisi D) Polis Koleji 15... 13..

2. OTURUM
20. Türkiye, Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda aşağıdaki tarihlerin hangisinde Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olmuştur? A) 01 Kasım 1993 B) 12 Eylül 1963 C) 09 Temmuz 1959 D) 24 Ekim 1945 4. Bilimsel bir çalışmada izlenmesi gereken aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir? A) Gözlem - Varsayım - Deneyleme - Genelleme B) Varsayım - Deneyleme - Gözlem - Genelleme C) Deneyleme - Gözlem - Genelleme - Varsayım D) Genelleme - Gözlem - Deneyleme - Varsayım 9. Aşağıdakilerden hangisi birincil toplumsal ilişkilerin özelliklerindendir? A) Yüzyüze, samimi ilişkilere dayalıdır. B) Kısa sürelidir. C) Yazılı kurallara dayalıdır. D) “Ben” bilinci ön plandadır.

SOSYOLOJİ – 1 1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin incelediği konulardan değildir? A) Toplumsal hareketlilik B) Toplumsal yapı C) Bireylerin psikolojik tutumları D) Toplumsal gruplar

5. Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerinden değildir? A) Evrensel olma B) Sistemli olma C) Genelleyici olma D) Öznel olma

10. • Her bireyin birden fazla statüsü olmasına rağmen, bunların arasındaki en baskın statüye denir. • Bir toplumda statülere verilen değere denir. Verilenlerin karşılığı olan kavramlar hangisinde birlikte yer almıştır? A) Verilmiş statü - Rol pekiştirmesi B) Anahtar statü - Toplumsal prestij C) Verilmiş statü - Toplumsal prestij D) Anahtar statü - Rol pekiştirmesi

2.

I- Yeri ve zamanı belli değişimlerdir. II- Sayılarla ifade edilir. III- Geneldir. IV- Soyuttur. Verilenlerden sosyal olgunun özelliklerinden olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) I - II C) III - IV B) II - III D) I - IV

6. “Sınırları belirlenmiş tek bir konu, kişi ya da sorunun derinlemesine incelenmesidir.” Tanımı verilen araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Anket B) Monografi C) Sosyometri D) İstatistik analizler

11. Aşağıdakilerden hangisi resmî normlardandır? A) Örfler B) Âdetler C) Gelenekler D) Hukuk kuralları

7. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal ilişkinin özelliklerinden değildir? A) Bireyler birbirinden haberdar olmalıdır. B) Belli bir zaman sürecinde devam eder. C) En az dört kişi arasında olmalıdır. D) Bireyler arasında etkileşimin olması gerekir.

12. Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal grup”un özelliklerinden değildir? A) Üyeleri arasında işbölümü vardır. B) Ortak değer, norm ve amaçları vardır. C) Aralarında karşılıklı bir ilişki bulunmayan insan birliktelikleridir. D) Grup içindeki her birey bir statüye sahiptir.

3. • Bireylerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve uyulması zorunlu olan yazılı kuralları ele alan bilim dalıdır. • Toplum yaşamında insanların ihtiyaç duyduğu türlü mal ve hizmetlerin nasıl üretildiğini, dağıtıldığını, bölüşüldüğünü ve tüketildiğini inceleyen bilimdir. Yukarıda tanımları verilen bilim dalları, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir? A) Hukuk - Ekonomi B) Sosyoloji - Siyaset bilimi C) Sosyoloji - Ekonomi D) Hukuk - Siyaset bilimi

8. Aşağıdakilerden hangisi, bir sosyal grubun diğer bir sosyal grupla olan ilişkisine örnek olur? A) Öğretmenin, sınıfta öğrencilerle ders yapması B) Bireyin, ailesiyle seyahat etmesi C) Bursaspor ile Trabzonspor’un maç yapması D) Ayşe’yle Fatma’nın arkadaş olması

13. Aynı fiziksel mekânı paylaşmayan, ancak ortak bir takım özellikleri olan topluluklardır. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Toplumsal rol B) Toplumsal kategori C) Toplumsal statü D) Toplumsal grup

22

2. OTURUM
14. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendi iradesi dışında katıldığı toplumsal gruplardandır? A) Aile B) Dernek C) Siyasi parti D) Arkadaş grubu 18. “Bireylerin toplum içinde hak ve ödevleri, yetki ve sorumlulukları göz önüne alınarak hiyerarşik olarak derecelendirilmesidir.” Tanımı verilen kavram hangisidir? A) Toplumsal yığın B) Toplumsal norm C) Toplumsal hareketlilik D) Toplumsal tabakalaşma 3. Aşağıdakilerden hangisi meslek eğitiminin amaçlarından biri değildir? A) Bireyi bir mesleğe hazırlamak B) Bireyin mesleki başarısını artırmak C) Bireyin bir meslek sahibi olmasını garantilemek D) Bireyin mesleğinde ilerlemesini sağlayacak bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak

15. Aşağıdakilerden hangisi rol pekiştirmesine örnek olur? A) Bir avukatın daha sonra savcı olması B) Bir polisin arkadaş toplantısında polis gibi davranması C) Yoksul bir köylü çocuğunun okuyarak vali olması D) Kendi çocuğunun öğretmeni olan annenin evde de çocuğuna öğretmen gibi davranması

19. Açık sınıf tabakalaşması, hangi toplumlarda görülür? A) Kast sisteminde B) Feodal toplumlarda C) Demokratik toplumlarda D) Loncalarda

4. Meslek hastalığı listesinde bulunmayan bir hastalığın, mesleksel kabul edilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir? A) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu B) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C) Avrupa Birliği İstatistik Ofisi D) Uluslararası Çalışma Örgütü

16. Köy ve kent toplumsal yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Köylerde nüfus yapısı homojen, kentlerde ise heterojendir. B) Köylerde mekanik dayanışma, kentlerde ise organik dayanışma vardır. C) Köylerde ikincil ilişkiler, kentlerde ise birincil ilişkiler hâkimdir. D) Köylerde ekonomi, tarım ve hayvancılığa, kentlerde ise sanayi, ticaret ve hizmete dayalıdır.

20. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıda yatay hareketliliğe örnektir? A) Bir esnafın ailesinden kalan mirasla marketler zinciri açması B) Bir işyeri sahibinin iflas ederek işçi olması C) Yurda dönüş yapan bir işçinin makine üreten işyeri açması D) Bir işçinin aynı şehirdeki bir fabrikadan ayrılıp başka bir fabrikada işe başlaması İŞ GÜVENLİĞİ – 1 1. İş yerinde işin yürütülmesi nedeni ile oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak için yapılan planlı çalışmalara ne denir? A) Üretim güvenliği B) Meslek hastalığı C) İş güvenliği D) İşçi sağlığı

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya deriyi tahriş etmeyen ancak, bakterilere karşı derinin direncini azaltan kimyasal tehdittir? A) Gaz yağı B) Sülfürik asit C) Mikroorganizmalar D) Elektromanyetik ışınlar

17.

I- Zengin bir hatıra mirasına sahip olma II- Birlikte yaşama ruhuna sahip olma III- Tarihsel mirası sahiplenip, bunu sürdürmede ortak iradeye sahip olma Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün millet anlayışında yer alır? A) I - II C) I - III B) II - III D) I - II - III

6. Endüstri işletmelerindeki iş makinelerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır? A) Yeşil C) Kırmızı B) Sarı D) Turuncu

7.

I- Işığın yeterli şiddette olması II- Işığın iyi yayılmış olması III- Gölge vermeyen bir aydınlatma olması Yukarıdakilerden hangileri iyi bir aydınlatma için gerekli unsurlardandır? A) Yalnız II C) I - III B) I - II D) I - II - III

2. Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığının bozulmasına neden olan fiziksel etmenlerdendir? A) Stres C) Parazit B) Zehir D) Radyasyon

23

2. OTURUM
8. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisinin üstünlüklerinden değildir? A) Kolayca depo edilebilir. B) Üretim ve iletimi kolaydır. C) Kullanımı kolay, verimliliği yüksektir. D) Diğer enerji türlerine kolayca dönüştürülebilir. 13. Madeni parçaların üzerine silindirik delikler açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Freze tezgahı B) Mekanik pres C) Matkap tezgahı D) Kaynak makinesi 18. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının iş gücüne ve ekonomiye verdiği görünmeyen zararlardandır? A) Kaza nedeniyle üretimde oluşan kalite bozukluğunun maliyeti B) Geçici ve sürekli iş görmezlik veya ölüm ödenekleri C) Çalışanlarda meydana gelen fiziki hasarlar D) İlk müdahale ve tedavi giderleri

9. Yapılarda çeşitli su akıtma yerlerinden gelen kirli suları şehir kanalizasyonuna ya da bunun olmadığı yerlerde süzme, çürütme çukurlarına ileten boru sistemine ne denir? A) Isıtma tesisatı B) Pis su tesisatı C) Temiz su tesisatı D) Havalandırma tesisatı

14. Yüksek yerlerde çalışırken düşmemek için kullanılan koruyucu araçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Güvenlik kemeri B) İş elbisesi C) Maske D) Baret

19. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının meydana gelmesine sebep olan çevresel nedenlerden biridir? A) Çalışanların eğitimsiz olması B) Çalışma ortamının gürültülü olması C) Kişinin yapısına uymayan bir işte çalışıyor olması D) Çalışanların dikkatsiz, dalgın ve tedbirsiz olması

10.

I- Gaz sobası II- Kat kaloriferi III- Elektrik sobası IV- Sıcak su kaloriferi Yukarıdakilerden hangileri merkezi ısıtma sistemlerindendir? A) I - II C) II - IV B) I - III D) III - IV

15. Hayvan üretimi ile ilgili işleri yapanlarda en sık görülen meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Panik atak C) Kanser B) Hepatit B D) Şarbon 20. 16. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına karşı korunmak için uygulanan tıbbi yaklaşımlardan değildir? A) Sağlık eğitimi B) İşe giriş muayenesi C) Aralıklı kontrol muayenesi D) Kişisel koruyucular kullanma

I- Benzer kazaları önlemek II- Kaza giderlerini saptamak III- Tazminat, iş kaybı vb. bilgileri elde etmek Yukarıdakilerden hangileri kaza raporu düzenlemenin başlıca amaçlarındandır? A) I - II C) II - III B) I - III D) I - II - III

11. Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinin kullanılması sırasında oluşan iş kazalarına karşı alınacak önlemlere göre yanlıştır? A) Yapılacak işe uygun el aleti seçmek B) El aletini yağlı, kaygan ve ıslak elle kullanmak C) Kullanılacak el aleti ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak D) El aletinin güvenlik koşullarına uyup uymadığını kontrol etmek

17. Aşağıdakilerden hangisi nikel ve bileşiklerinin kullanıldığı bir iş yerinde alınacak tedbirlerden değildir? A) İş yerini çok iyi havalandırmak B) Çalışanların kişisel temizlikleri için önlemler almak C) Kroma karşı alerjisi olanları işe almamak D) Çalışanlara iş elbisesi, eldiven, ayakkabı ve maske kullandırmak

GİRİŞİMCİLİK 1. İnsanın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri elde etmeye yönelik etkinliklere ne denir? A) İhtiyaç C) Üretim B) Ekonomi D) Tüketim

12. El aletlerinden pensenin kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıkıştırma - vurma B) Vurma - kesme C) Ölçme - markalama D) Kesme - sıkıştırma

2. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir? A) İhtiyaç C) Sermaye B) Tabiat D) Emek

24

D) En yüksek kalite üretilmeye çalışılır. Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik ihtiyaçlara örnek olur? A) Yemek yeme B) Spor yapma C) Saygı görüp takdir edilme D) Sosyal güvence altında olma I.V B) II . Büyük çaplı sermaye gerektiren projeler için iki ya da daha çok işletmenin geçici olarak bir araya gelmesi ile oluşan birleşmeye ne ad verilir? A) Kartel C) Holding B) Tröst D) Konsorsiyum 8. • Bu faaliyetleriyle kâr amacı güder. Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmesi değildir? A) TMO C) BOTAŞ B) TKİ D) TOFAŞ 6. • Olabilecek riskleri üstlenir. OTURUM 3. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerde olması gereken özelliklere göre yanlıştır? A) Buluşçuluk B) Kararlılık C) Riski göze alma D) Sorumluluk almama 12. İşletme kurma sürecinde. Planlamanın ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Geçerli koşul ve varsayımların belirlenmesi B) En uygun seçeneğin belirlenmesi C) Seçeneklerin belirlenmesi D) Amaçların belirlenmesi 15. İşletme kurma sürecinde. Kişi veya işletmelerin ihtiyaçlarını doğrudan doğruya karşılamak üzere. hangi araştırmalar kapsamında değerlendirilir? A) Ekonomik C) Mali B) Yasal D) Teknik 9. Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Yöneticilere B) Girişimcilere C) İşletme çalışanlarına D) Kamu kurumlarına 10.III .Eğitim II.III . Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sermaye mülkiyeti bakımından sınıflandırılması içinde yer alır? A) Özel işletmeler B) Ticari işletmeler C) Mal üreten işletmeler D) Hizmet üreten işletmeler 5.2.Dağıtım II.Fiyatın belirlenmesi IV. Yönetimin planlamadan sonra gelen işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sevk ve idare B) Organizasyon C) Koordinasyon D) Denetim 16. 18. Üretime gereksinim duyan kişi ve kuruluşların tespiti. sorumlulukları bakımından iki ortaklık şekli olan ticaret şirketi aşağıdakilerden hangisidir? A) Limited C) Komandit B) Kolektif D) Anonim 17. I. kesin proje gerçekleştirildikten sonra hangi aşamaya geçilir? A) Açılış ve üretime geçiş B) Deneme üretimi C) Ön araştırmalar D) Ön proje 11. doğal afet ve çevre kirliliği konuları.Satışların artırılması faaliyetleri Yukarıdakilerden hangileri pazarlama etkinliklerindendir? A) I .IV C) I . Kamu işletmelerinin öncelikli hedefi aşağıdakilerden hangisidir? A) Özel sektör ile rekabet etmek B) Topluma hizmet etmek C) İhracat yapmak D) Kâr yapmak 4.Ulaşım Yukarıdakilerden kaç tanesi hizmet sınıfına girer? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 19. B) Sürekli iyileştirme ve geliştirme benimsenir. C) Sadece üst yönetimi kapsar. • Mal veya hizmet üretim faaliyetinde bulunur. başka bir işlemden geçmeden kullanılan mallara ne ad verilir? A) Tüketim malı B) Ham madde C) Üretim gereci D) Üretim malı 14. Şirket alacaklılarına karşı. 7. satış sürecinin hangi aşamasında gerçekleştirilir? A) Alıcıları belirleme B) Satışa hazırlık C) Satış görüşmesi ve sunuş D) Satış sonrası etkinlikler 25 .İletişim IV. Toplam kalite yönetiminin başlıca unsurlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Müşterinin gereksinim ve beğenileri belirleyicidir.Kalite kontrol V.Üretim III.IV 13.V D) II .Telefon III.

Devletin yatırımları destekleme önlemleri ekonomi politikasının hangi vasıtalarına örnek olur? A) Emredici vasıtalarına B) Yönlendirici vasıtalarına C) Nitelik belirleyen vasıtalarına D) Nicelik belirleyen vasıtalarına 7. içmek gibi) karşılandıkça. Toprak ve yeraltı zenginlikleri vasıtasıyla tarım ve sanayi üretiminin tümünü etkileyen üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sermaye C) Tabiat B) Emek D) Girişimci 15. 1927 yılında sanayi kuruluşlarını teşvik etmek ve korumak için hangi kanun çıkarıldı? A) Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu B) Türk Parasının Değerini Koruma Hakkında Kanun C) Gümrük Tarife Kanunu D) Teşvik-i Sanayi Kanunu 8. Kooperatiflerin elde ettikleri olumlu gelir gider farkı (kâr) hangi ölçüye göre ortaklara dağıtılır? A) Ortakların kooperatifle yaptıkları alış veriş tutarına göre B) Ortakların kuruluş giderlerine katılmaları oranına göre C) Kuruluşta belirlenen kâr dağıtım ölçülerine göre D) Ortakların sermaye paylarına göre 4. düzeni ve ekonomik faaliyetleri yönlendiren önlemlere ne denir? A) Yönlendirici vasıtalar B) Ekonomi politikası C) Turizm politikası D) Teorik ekonomi 6. Aşağıdakilerden hangisi reklamın olumsuz yönlerindendir? A) Ürünleri geliştirmesi B) Maliyeti yükseltmesi C) İstihdamı artırması D) Satışları artırması 5. Tamamı yurt içi kaynak olan hidroelektrik enerjinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Akarsu C) Petrol B) Kömür D) Doğal gaz 13. konut. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin duran varlıklarındandır? A) Mamül mallar B) Stoktaki mallar C) Ham maddeler D) Ulaşım araçları 2. eğitim v. OTURUM 20. genelde ham madde kaynaklarına yakın yerlerde kurulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Pazar alanlarına yakın olmak B) Ulaştırma giderlerinde tasarruf sağlamak C) Devlet teşviklerinden yararlanmak D) Ucuz iş gücü imkânlarından yararlanmak 12. ihtiyacın karşılanmasından duyulan hoşlanma ve sağlanan faydanın gittikçe azalması olayını bilimsel olarak ilk defa hangi ekonomist açıklamıştır? A) Adam Smith B) David Ricardo C) Hermann Heinrich Gossen D) Jean Baptiste Say 10. Aşağıdakilerden hangisi insan yaşamı için zorunlu olduğu hâlde ekonomik anlamda mal kabul edilmez? A) Hava C) Ekmek B) Altın D) Otomobil 11. Hangi şirketler tahvil çıkararak piyasadan borç para toplayabilir? A) Komandit C) Limited B) Anonim D) Kolektif 3. Kanunla veya idari bir kararla oluşturulan tekele ne ad verilir? A) Fiili tekel C) Sınai tekel B) Yasal tekel D) Kamu tekeli 26 . Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumlu yönlerindendir? A) Doğal kaynakların hızla tüketilmesi B) Altyapı. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki termik santrallerden biridir? A) Keban C) Hirfanlı B) Kovada D) Tunçbilek 9. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ekonomik anlamda emek değildir? A) Zevk için dağ sporu yapmak B) Taksi şoförlüğü yapmak C) Mobilya üretiminde çalışmak D) Turizm işletmesinde çalışmak 16. Fizyolojik bir ihtiyaç (yemek.2. sorunların artması C) Emek artışı ile üretimin artması D) İç ve dış göçlerin hızlanması EKONOMİ – 1 1. Büyük miktarda ham madde kullanan fabrikaların. Vadesi en az kaç yıl olan borçlar ‘‘Uzun vadeli borçlar’’ sınıfında yer alır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 14. Ekonomi alanında belirlenmiş hedeflere ulaşmak için ekonomik yapıyı.b.

L. 18. Üretim miktarına göre belirlenen ücrete ne denir? A) Reel ücret B) Ayni ücret C) Parça başına ücret D) Zamana göre ücret 4. B. KL . kaç santimetredir? A) 20 C) 32 B) 28 D) 40 20. C) Kesişen iki doğru bir tek düzlem belirtir. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A) Doğrusal üç farklı nokta bir düzlem belirtir. M. Aşağıdakilerden hangisi rekabetin olumsuz yönlerinden biridir? A) Fiyatların düşmesine neden olması B) İşletmelerin gelişmesine katkı sağlaması C) Yeni üretim yöntemlerini geliştirmesi D) Bazen kalitenin düşmesine neden olması GEOMETRİ – 3 1. 6.Rant IV. AB . D) Aynı düzlemde hiç bir ortak noktası olmayan iki doğru birbirine paraleldir. A = # x: x ! R ve .2. + . AC . C doğrusal olduğuna göre.III . LM .=.=. LM . Herhangi üçü doğrusal olmayan 5 noktadan en çok kaç doğru geçer? A) 20 B) 15 C) 10 D) 5 10.II . x için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 15º 1 x 1 90º B) 30º 1 x 1 105º C) 90º 1 x 1 180º D) 60º 1 x 1 105º 27 . M ile N arasındadır.Faiz III. OTURUM 17. olduğuna göre. MN . Ölçüsü _ 2x . L ile M arasındadır. LN . . H 3 kümesine karşılık gelen noktalar kümesinin sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) -4 -2 -2 -4 2 4 2 4 5.IV 3. = 3 oranında iç. aşağıdakilerden hangisi zıt ışınlardır? A) 7AB B) 7BA C) 7CA D) 7AC ile 7AC ile 7BC ile 7BA ile 7BC 19. . C) Bir düzlemin farklı iki doğrusu en çok bir noktada kesişir. Uç noktaları A d . . B) Bir doğru ile dışında alınan bir nokta bir tek düzlem belirtir.Kâr Yukarıdakilerden hangileri millî geliri oluşturur? A) Yalnız I C) I . C) N noktası. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A) Bir düzlem içinde bir doğruya. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin ekonomik işlevlerinden biridir? A) Mal ve hizmetleri üretmek B) Kuruluş yerini seçmek C) Üretim faktörlerini birleştirmek D) Gerekli olan sermayeyi sağlamak 2. x + 1 . + . 8.IV B) II . ve . D) Paralel iki doğru bir düzlem belirtir. CB .Ücret II.III D) I . I. dışındaki bir noktadan bu doğruya dik olan yalnız bir kesen çizilebilir. K ile M arasındadır.5 2 i ve B _ 5 2 i noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 0 C) 5 B) 2 D) 10 2 9. B) Aykırı iki doğru aynı düzlemdedir.1 n ve B d 5 n 4 12 olan 7AB A’nın orta noktası- nın koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 1 12 6 C) 1 4 D) 1 3 7. A _ . AC . K ile L arasındadır. aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) L noktası. N noktaları doğrusaldır. D) K noktası. A B C Şekilde A.= 12 cm olduğuna göre.30º i olan açı geniş açı olduğuna göre. K. KM . B) M noktası. 7AB A’nı . 7 ten bölen C noktası veriliyor.

% % m _ AEFi = x . Şekilde 7AB ' 7DE dir. % m _ CAD i kaç derecedir? A) 35 C) 45 B) 40 D) 60 A 13. C D E F F x E A ? H y G B A O 40° B 17. m _ HGB i = y ve x + y = 115º olduğuna göre. x kaç derecedir? A) 15 C) 25 B) 20 D) 30 19. m _ COEi kaç derecedir? A) 50 C) 70 B) 60 D) 80 ? E F 40° G Şekilde 7BC ' 7FG dir. m _ BOA i = 3x . 14. % m _ BAC i = 56º + 2x ve % m _ ACD i = 2x olduğuna göre. % m _ AECi = 85º ve % m _ ECD i = 52º olduğuna göre. m _ ABEi = 65º ve % m _ CDEi = 40º olduğuna göre. B 35° 145° C D C O D Şekilde A. Ölçüsü 38º 23l 47m olan açının tümlerinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) 53º 37l 13m C) 51º 36l 13m B) 21º 36l 13m D) 22º 37l 13m 15. % m _ DEC i kaç derecedir? A) 25 C) 50 B) 40 D) 65 D 20. % m _ CDEi kaç derecedir? A) 84 C) 104 B) 96 D) 124 C Şekilde 7BA ' 7DF ’dir. B doğrusal. % dir.25º ve % m _ DPC i = 35º olduğuna göre. m _ BDEi = 145º % ve m _ EFG i = 40º olduğuna % göre. Bütünleyeninin ölçüsü tümleyeninin ölçüsünün 4 katı olan açının ölçüsü kaç derecedir? A) 30 C) 50 B) 40 D) 60 Şekilde 7PC = 7OA ve 7PD = 7OB % dir. % m _ EOG i kaç derecedir? A) 55 C) 65 B) 60 D) 70 28 . O. 7OC % % AOD nın açıortayı ve 7OE DOF % nın açıortayıdır. OTURUM 11. m _ BOFi = 40º % olduğuna göre. P 18. B A D E ? A ? 85° C 52° E B 16. % m _ BAEi kaç derecedir? A) 23 C) 38 B) 33 D) 85 D B 65° C 40° ? E Şekilde 7AB ' 7DE ’dir.2. % m _ BAC i = 15º ve % m _ ADEi = 125º olduğuna göre. m _ FED i kaç derecedir? A) 65 C) 110 B) 70 D) 120 Şekilde AB ' CD ’dir. % % m _ CBD i = 35º . A ? B 15 ° 35° C 125° D E O D B C 12. A F Şekilde 7AB ' 7CD \dir.

adını Fransızcada “tahta at” anlamına gelen bir sözcükten almaktadır. portalin üstünde yer alan daire biçimli bezeme ögesidir. B) İki duvar ya da ayağı birbirine bağlayan eğrisel biçimli taşıyıcı mimari ögedir.. • Horasların Yemini • Sabinlerin Kaçırılışı • Marat’ın Öldürülmesi Yukarıdaki tablo resimler hangi Neoklasisist sanatçıya aittir? A) Antonio Canova B) Tiziano C) Jacques Louis David D) Jean Dominique İngres 5. İncil ve Mitoloji 13. • Eski Yunan ve Roma sanatları yeniden ön plana çıkarılmıştır. Avrupa’da Gotik sanatına öncülük eden devlet.. • 1916 yılında İsviçre’nin Zürih kentinde ortaya çıkan bu akım. Barok tarzda yapılmış olan Versay Sarayı. aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Roma C) Moskova B) Paris D) İstanbul 3.. aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin özelliklerinden birini söylemektedir? A) Barok B) Rönesans C) Fütürizm D) Maniyerizm 4.” diyen bir sanatsever. • Aralarında hiçbir mantıksal ilişki bulunmayan gazete kâğıdı.. 7.” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere. kibrit kutuları. Bir resmin bünyesine uygun olarak yapıştırılan çeşitli kağıt parçaları ya da buna benzer gereçlerle yapılan esere verilen isim. aşağıdakilerden hangisidir? A) Realizm C) Metafizik B) Empresyonizm D) Kübizm 8. • Akımın en önemli temsilcisi Hans Arp’tır.. • İtalya’da ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. “Bir eserin güzelliği. bronz parçaları gibi gündelik eşyalar bir araya getirilerek sanat eserleri yapılmıştır.. aşağıdaki akımlardan hangisinin en önemli temsilcisidir? A) Romantizm B) Empresyonizm C) Maniyerizm D) Neoklasisizm 17. mermer. Sözcük anlamı “izlenimcilik” olan sanat akımı.2.. hangi sanat tarzında yapılmıştır? A) Barok C) Roman B) Gotik D) Neoklasik 6. “Resimde manzara önemini kaybetmiş. birden fazla mekân resme girmiştir. aşağıdakilerden hangisidir? A) Kolaj C) Portre B) Natürmort D) Non figüratif 14. aşağıdakilerden hangisidir? A) İsa’nın doğumu B) İsa’nın çarmıha gerilmesi C) İsa’nın çarmıhtan indirilişi D) Ölü İsa’nın Meryem’in kucağında gösterilmesi 11.. El Greco adlı sanatçı.. Donatello’ya ait olan Gattamelata Atlı Heykeli.. • Sözcük anlamı “yenide doğuş” tur. Aşağıdaki bilgilerden hangisi vitrayla ilgilidir? A) Mimaride görülen Orta Çağ sanat akımıdır. tahta. Rönesans Dönemi heykeltıraşları. OTURUM SANAT TARİHİ – 2 1. aşağıdaki ülkelerin hangisindedir? A) İtalya C) Almanya B) Fransa D) İspanya 2. aşağıdakilerden hangisidir? A) Pop Art C) Kübizm B) Dadaizm D) Soyut Resim 29 . “Yüksek Rönesans Döneminin en önemli sanat merkezi .” sözü. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fransa C) İtalya B) Almanya D) İngiltere 9. aşağıdaki sanat akımlarından hangisiyle ilgilidir? A) Maniyerizm B) Romantizm C) Rönesans D) Realizm 10. D) Renkli camların bir kompozisyon oluşturacak biçimde yanyana yerleştirilmesi ve aralarının kurşun şeritlerle bağlanmasıyla elde edilen resim ya da bezeme türüdür. Maniyerizm hangi dönemin ölçü ve simetri anlayışına karşı çıkmıştır? A) Gotik B) Barok C) Sürrealizm D) Rönesans 16. heykellerinin konularını daha çok aşağıdakilerin hangisinden seçmişlerdir? A) Tevrat B) İncil ve hayvanlar C) Mitoloji ve doğa D) Tevrat.. Verilen bilgiler. C) Katedrallerin ön cephesinde. aşağıdaki şehirlerin hangisindedir? A) Roma C) Paris B) Padua D) Floransa 15. şehridir. Hakkında bilgi verilen sanat akımı. Michelangelo (Mikelancelo)’ya ait olan “Pieta” adlı heykel çalışmasının konusu. aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Leon Battista Alberti B) Filippo Brunelleschi C) Lorenzo Ghiberti D) Donato Bramante 12. İtalya’daki eğri kulesiyle ünlü Pisa Katedrali. oranlarındaki uyuma bağlıdır.

Fakih kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? A) Müfessir C) Mukallid B) Müçtehid D) Mütekellim 11. II Avrupa Asya Avrupa Amerika 4. B) Örf. 17. Kim bundan daha güzelini bulursa onu kabul ederiz’’ diyerek sorunlar üzerinde düşünmeyi teşvik etmiştir. Hanefi mezhebi ve Ebu Hanife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kendisine teklif edilen Bağdat baş kadılığını kabul etmemiştir. Hz. Aşağıdakilerden hangisi tefsir ilminin konusu değildir? A) Ayetlerin nüzül sebeplerini ortaya çıkarmak B) Ayetlerden yeni fıkhî hükümler ortaya çıkarmak C) Ayetlerin ihtiva ettiği anlamları geniş bir şekilde açıklamak D) Müfessirlerin ayetlerle ilgili. Muhammed. “Neoklasisizm.a. Mesud B) Abdullah b.v)’in vefatından sonraki süreçte kazandığı ilk anlam aşağıdakilerden hangisidir? A) İbadetleri doğru ve eksiksiz yapabilme B) Dinin doğru biçimde anlaşılması C) Allah’a kulluk görevini bilinçli bir şekilde yapma D) İnsan haklarının neler olduğunu açıklama 8. Sabit D) Ebu Hureyre 6. OTURUM 18.. Cebel’in Hz. Muhammed (s. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konuları arasında yer almaz? A) Muâmelât (Sosyal ilişkiler) B) Aile Hukuku (Münâkehât) C) İbadetler D) İnanç 30 . âdet ve teamülleri dikkate alan ‘‘istihsan’’ prensibine başvurmuştur.. yüzyılın ikinci yarısında tüm . Aşağıdakilerden hangisi İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin talebelerinden biri değildir? A) İmam-ı Evzaî B) İmam-ı Züfer C) İmam-ı Ebu Yusuf D) İmam-ı Muhammed 20. Avrupa’da 1789 tarihinde gerçekleşen olay. Fıkıh kelimesinin Hz.. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konularından Ukûbâtın karşılığıdır? A) Miras ve Vasiyet B) Suçlar ve Cezaları C) Akitler ve Sözleşmeler D) Evlenme ve Boşanma 7. Muaz b. Ömer C) Zeyd b. C) ‘‘Bu benim elde edebildiğim en güzel sonuçtur. Peygamber dönemi B) Tebe-i Tabiîn dönemi C) Tabiîn dönemi D) Sahabe dönemi 5. Mezhepler hangi dönemde oluşmaya başlamıştır? A) Hz.I. Dünya Savaşı’nın sona ermesi C) Fransız Devrimi’nin gerçekleşmesi D) Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi 3. Ekspresyonizmin en tanınmış yapıtı olan “Çığlık” adlı tablo eser. Barok ve Rokoko akımlarına bir tepki olarak . Muhammed’in sünnetiyle C) Bölge halkının örf-âdetiyle D) Kendi re’yim ve içtihadımla 19.2. Muhammed’e verdiği cevaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Allah’ın Kitabıyla B) Hz.II. 18. Dünya Savaşı’nın çıkması B) II. 19. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan fıkıh usulü ile ulaşılan bir ilkedir? A) Namazın farz oluşu B) Cuma namazının farz oluşu C) Emir kipinin zorunluluk ifade etmesi D) Cenaze namazının farz-ı kifaye oluşu 9. aşağıdakilerden hangisidir? A) I.” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan numaralandırılmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? I A) B) C) D) 16. Muaz b. yorumlarını nakletmek 2.’yı etkisi altına alan bir sanat anlayışı ve tarzıdır. FIKIH – 1 1. aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Edward Munch B) James Ensor C) Van Gogh D) Pablo Picasso 10. Cebel’i Yemen’e vali olarak gönderirken ona ‘‘Gittiğin yerde ne ile hükmedeceksin?’’ diye sordu.. Re’y (Kûfe) ekolünün kurucusu olarak kabul edilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir? A) Abdullah b. D) “El-Muvatta” adlı eserini Halife Mansur kanunlaştırmak istemişse de içtihat hürriyetine engel olur düşüncesiyle kabul etmemiştir.

Viyana’da nezaket. Şehrin neresinde gezerseniz geziniz. İçkinin üç aşamada haram kılınması Kur’an’ın teşrîdeki hangi yöntemine örnek oluşturur? A) Teşrî’ C) Tedricilik B) Kolaylık D) Genişlik 14.’’ C) ‘‘Şek ile yakîn zail olmaz. Yukarda izah edilen fıkıh kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A) ‘‘Zarar ve mukabele bizzarar yoktur. arabacısı. etrafınızdaki yüzlerde gülümsemenin eksik olmaması sanki bir genel kuraldır. aşağıdakilerden hangisidir? A) Aşk-ı Memnu B) Yaprak Dökümü C) Eylül D) Handan 19.2.’’ D) ‘‘Beraet-i zimmet asıldır. Muhammed’in evcil eşeklerin etinin yenilmesini yasaklaması.” B) ‘‘Eşyada asıl olan mübahlıktır. Tanzimat edebiyatından sonraki edebiyat dönemi. OTURUM 12. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman. kazanılmış hakların korunmasını ifade eden fıkhî hüküm aşağıdakilerden hangisidir? A) İstihsan B) İstishab C) Sedd-i Zerai D) Mesalih-i Mürsele 2. Mesud C) Zeyd b. Bu içtihad çeşidine ne denir? A) Şûra İçtihadı B) İçtihad C) İçtihad Ehliyeti D) Müçtehid İçtihadı 3. suçsuz ve borçsuz olarak doğar. fakat geneldir: Tramvay biletçisi. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Beş Hececiler’’ adıyla anılan şairlerden biri değildir? A) Halit Fahri Ozansoy B) Orhan Seyfi Orhon C) Enis Behiç Koryürek D) Mehmet Akif Ersoy 13. Fıkhî kavramlardan Müfsid’in tarifi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? A) Yapılması hoş karşılanmayan fiillerdir. “daha önce varlığı bilinen bir durumun aksine delil bulunmadıkça varlığını koruduğuna hükmetmek” anlamına gelen. Peygamber’in vefatından sonra müctehid sahabiler bir sorunla karşılaştıklarında görüş birliği ile çözüm üretmeye çalışmışlardır. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fıkra B) Sohbet C) Gezi yazısı D) Makale 15. Bu metnin türü. Asık suratla sert bir muameleye burada hedef olmuş bir kimse görmedim ve hatta işitmedim. Ömer 17. Hz. terk edilmesi ise günah olmayan fiillerdir. Terim olarak. fıkhî hükümlerin kaynağı olması açısından sünnetin hangi işlevine örnek oluşturur? A) Teyit ediciliğine B) Açıklayıcılığına C) Kur’an’ın genel hükümlerini sınırlandırıcılığına D) Kur’an’ın değinmediği konularda yeni hüküm getiriciliğine 20. Uyuşturucu imalatında kullanılan bitkilerin ve bitki tohumlarının üretiminin kontrol altında tutulması aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? A) İstishab B) Sedd-i Zerai C) İstihsan D) Mesalih-i Mürsele 5. herkeste terbiye eseri görürsünüz. falan falan sınıflara mahsus değil. C) Farz ve vacib olmadığı hâlde Peygamberimizin yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği fiillerdir. D) Bir ibadeti bozan. Sanık suçlu olduğu ispat edilene kadar suçsuzdur. Aşağıdakilerden hangisi müctehitte aranan şartlardan biri değildir? A) Kitab ve Sünnet’i iyi bilme B) Yaşadığı çağın gereklerini bilme ve içinde yaşadığı toplumu tanıma C) Sahabe döneminde yaşamış olma D) Delillerden hüküm çıkarabilecek yeteneğe sahib olma 4. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fecr-i Âti Dönemi B) Servet-i Fünun Dönemi C) Millî Edebiyat Dönemi D) Cumhuriyet Dönemi 16. 18. Revaha B) Abdullah b. B) Yapılması iyi ve güzel olup sevab kazandıran. Her insan günahsız. bir anlaşmayı tümüyle veya kısmen geçersiz kılan fiillerdir. Aşağıdakilerden hangisi sahabe döneminde fakihliğiyle öne çıkan sahabiler arasında yer almaz? A) Abdullah b.’’ TÜRK EDEBİYATI – 6 1. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait bir eser değildir? A) Yüksek Ölçekler B) Efruz Bey C) Yalnız Efe D) Kiralık Konak 31 . garson. Sabit D) Hz. Hz.

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya dayalı edebî metindir? A) Edebî Tenkit B) Roman C) Gezi Yazısı D) Hatıra 12. yalın dil ve aruz ölçüsüyle şiirler yazdı. D) Realist ve natüralist akımların etkisinde kalınmıştır.’’ cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A) Servet-i Fünun B) Tanzimat C) Millî Edebiyat D) Fecr-i Âti 13. C) Roman ve hikâye türlerinde Batı tekniğine uygun örnekler verilmiştir.’’ diyen şair. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Edebiyatı Döneminin özelliklerinden biri değildir? A) Toplum gerçeklerine değinen eserler verilmiştir. yazdığı manzum hikâyelerde yoksul insanların yaşamını gerçekçi bir görüşle aktarmıştır. teknolojisinin yanında yaşama tarzının da Osmanlı halkı tarafından benimsenmesi gerektiğini öne süren görüş. Ahmet Haşim aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir? A) Şiir B) Fıkra C) Gezi yazısı D) Tiyatro 32 . 11. Bu parçada tanıtılan sanatçı. ‘‘1911’de Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisiyle . Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti topluluğunun amaçlarından biri değildir? A) Kamuya açık toplantılar düzenleyerek halkı. aşağıdakilerden hangisidir? A) Batıcılık B) Türkçülük C) Osmanlıcılık D) İslâmcılık 14. edebiyatın ve diğer bilimlerin ilerlemesini sağlamak C) Millî kaynaklara yönelmek.klasik tarz adı verilen anlayışla.Safahat C) Tevfik Fikret . toplumu aydınlatmak 17.. her ne demişsem görüp de söylemişim. sanatçıları bir araya getirmek. B) Dil ve anlatım süslü.2. Dönemi başlamıştır. Aruzu halkın konuşma diline başarıyla uygulamış.Kızıl Elma B) Mehmet Akif Ersoy . Aşağıdaki dergilerin hangisinde ‘‘Türkçülük’’ bir akım olarak ön plana çıkmamıştır? A) Genç Kalemler B) Türk Yurdu C) Yeni Mecmua D) Servet-i Fünun 9. sanat anlayışını da ortaya koymaktadır. Bu paragrafta sözü edilen sanatçı.. halkın sorunlarını dile getirmek D) Genç yetenekleri. Türkçeyi aruza başarıyla uyguladı. Avrupa’nın biliminin. aşağıdakilerden hangisidir? A) Ömer Seyfettin B) Mehmet Akif Ersoy C) Reşat Nuri Güntekin D) Halide Edip Adıvar 7. sanatlı ve ağır bir nitelik kazanmıştır. Saf şiirin önemli temsilcileri arasında yer aldı. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatı sanatçılarından biri değildir? A) Halide Edip Adıvar B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Hüseyin Cahit Yalçın 18. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Ahmet Haşim .Rubâb-ı Şikeste D) Yahya Kemal . Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden biri değildir? A) Ömer Seyfettin B) Tevfik Fikret C) Ali Canip Yöntem D) Mehmet Emin Yurdakul 19. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro türünde yazılmamıştır? A) Canavar (Faruk Nafiz Çamlıbel) B) Aziz İstanbul (Yahya Kemal Beyatlı) C) Hançer (Reşat Nuri Güntekin) D) Kösem Sultan (Tahsin Nahit) 10.Aziz İstanbul 20. aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Haşim B) Cenap Şahabettin C) Mehmet Emin Yurdakul D) Yahya Kemal Beyatlı 16. ‘‘Avrupa Mektupları’’ aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Cenap Şahabettin B) Tevfik Fikret C) Mehmet Rauf D) Ahmet Haşim 8. Faruk Nafiz Çamlıbel’e ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır? A) Dinle Neyden B) Çoban Çeşmesi C) Yıldız Yağmuru D) Han Duvarları 15. Neo . edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek B) Dilin. ‘‘Hayal ile yoktur benim alışverişim. OTURUM 6.

Akım ölçer. Paralel bağlaGerilim (potan.10-3 F sığaya sahip bir kondansatör kaç V’luk potansiyel farkı altında 20J enerji depo edebilir? A) 50 C) 200 B) 100 D) 400 B) Paralel bağla. D) Paralel bağSeri bağlanır.Seri bağlanır.2.nır.V 2 q D) V 10.VA) B) WAB= q (VA .109 Nm2/C2) A) 33 B) 44 C) 55 D) 66 Yukarıda yüklü bir kürenin potansiyel .109 Nm2/C2) A) 1 B) 3 C) 6 D) 9 V B 6. Sığası 10-11 F olan bir kürenin yarıçapı kaç cm’dir? (k=9. OTURUM FİZİK – 6 1. (potansiyel) ölçer.VB) C) WAB= q (VA + VB) D) WAB= q . VB – – + – + O 3m q = 10 C 2 -8 2m 2q q 0 V 2V 3V Elektrik Potansiyeli (V) Şekildeki yüklerin O noktasında oluşturdukları potansiyel kaç Volt’tur? (k=9. Akım ölçer. Aşağıdakilerden hangisinde noktasal yük çiftlerinin oluşturdukları elektrik alanın kuvvet çizgileri doğru gösterilmiştir? A) E Şekildeki devrenin eşdeğer sığası kaç C’dir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 5. siyel) ölçer. 9. Basit bir elektrik devresinde bulunan devre elemanlarından ampermetre ve voltmetre ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Ampermetre A) Seri bağlanır. lanır. Bu grafiğe göre kürenin sığası hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) q. Elektrik Yükü (C) 3q q = 8. Gerilim (potansiyel) ölçer. Aşağıdakilerden hangisi elektrik yükü birimidir? A) Joule C) Metre B) Coulomb D) Volt 4. Voltmetre Paralel bağlanır. 33 . Gerilim (potansiyel) ölçer.V C) V q B) q. C) Seri bağlanır.yük değişim grafiği görülmektedir. E V +q A Şekildeki +q yükünü A noktasından B noktasına taşımak için yapılan iş (WAB) hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) WAB= q (VB . Gerilim Akım ölçer. nır.10 C 1 -9 B) E C) + E D) + E – 3. Akım ölçer. 4. 7.VA . +3q r +q 3r 8. Aşağıdaki sembollerden hangisi kondansatör sembolüdür? A) C) B) D) 11. kürelerin ortak potankq siyeli kaç r olur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 V 2. 2C 2C 2C 6C + – Şekildeki iletken küreleri birleştiren tel üzerindeki anahtar kapatılırsa.

A-B uçları arasındaki potansiyelin (VAB). Ocaktan geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 2420 C) 110 B) 1210 D) 20 r=1 + – 16. R = 20 i + – V= 30 Volt 18.II .II D) I . hep aynı yönde akan akıma doğru akım denir. III. elektrik alanı oluşturarak akım geçmesini sağlayan pil. içdirenci 1 Ω olan bir akünün uçları arasına R=5 Ω’luk direnç ve zıt emk’sı f l = 6 V iç direnci 2 Ω olan motor şekildeki gibi bağlanmıştır. Motorlu taşıt kullanabilmek için aşağıdaki belgelerden hangisine sahip olmak gereklidir? A) Lise diploması B) Sürücü belgesi C) Üniversite diploması D) Araç sahiplik belgesi 14.Bir iletkende. B) B sınıfı sürücü belgesi alabilir.5 B) 3 C) 9 D) 15 13. dinamo gibi araçlara üreteç denir. D) A1-A2 sınıfı sürücü belgesi alabilir. A B 2. C-D uçları arasındaV ki potansiyele (VCD) oranı AB VCD kaçtır? A) 2 3 B) 1 C) 3 2 D) 2 ε 3. I. D) Direnci ölçmek için kullanılır. 220 Voltluk elektrik kaynağına direnci 11 Ω olan bir elektrik ocağı bağlanıyor. Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi bulunanlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sürücü belgesi verilmez.67 C) 3 B) 1.2. 2 ve 3 nolu yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirildiğinde tablo doğru olur? 1 A) B) C) D) R R V P 2 W V R V 3 P P P R 17. OTURUM 12. emk’leri 4 volt olan üç özdeş pil şekildeki gibi A-B ve C-D uçlarına bağlanıyor.5 D) 6 D ε İç dirençleri önemsiz. Motor çalışırken devreden geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 9 B) 6 C) 4 D) 3 20. 15. Direnci 10 ohm olan bir elektrik ütüsünden 8 amperlik akım geçmektedir. C) Akım şiddetini değiştirmek için kullanılır. B) Akım şiddetini ölçmek için kullanılır.Bir iletkende. Elektrik akım devrelerinde kullanılan reosta’nın görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır? A) Potansiyel farkı ölçmek için kullanılır. Sürücü adayları aşağıda verilenlerin hangisinden sağlık muayenesine tabi tutulmaz? A) Kulak-burun-boğaz hastalıkları B) Ruh ve sinir hastalıkları C) Diş hastalıkları D) İç hastalıkları ε C ε ε ε Şekildeki devreden geçen akım şiddeti (i) kaç amperdir? A) 0. Buna göre. Elektrik akımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II .Pil ve akümülatörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler. telden geçen akım şiddeti kaç Amperdir? A) 1. C) H sınıfı sürücü belgesi alabilir. Nicelik Sembol Birim Direnç 1 Potansiyel fark V 2 Güç 3 Watt ε= 30 V Emk’sı f = 30 V .III B) I . R=5 r' = 2 ε'= 6 V 19.III TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 1. Bu ütünün gücü kaç wattır? A) 800 C) 640 B) 720 D) 360 34 . Bir iletken telin herhangi bir kesitinden 1 dakikada 90 Coulombluk yük geçiyor. Ω Yukarıdaki birim-sembol tablosuna göre 1. II.

Uygulama sınavı A) 1 . Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesi alacaklarda aranan şartlardandır? A) Hükümlü olmamak B) Lise mezunu olmak C) Meslek sahibi olmak D) Askerlik yapmış olmak 13.2. bacaklarını 30 cm.1 B) 2 .2 . Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamalarına ait bir özelliktir? A) Yayılarak.000 Araca Düşen Ölü Sayısı 41 36 17 12 15. trafikteki araç sayısı ile oranlandığında en fazla ölüm hangi ülkede meydana gelmektedir? A) Almanya C) Fransa B) Polonya D) Türkiye 16.1 8.İlk yardım tedbirlerini almak II.078 90. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede de aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle olması gerekir? A) Bilincin kaybolması B) Reflekslerin kaybolması C) Dolaşımın durması ve kalp atımlarının alınamaması D) Solunumun durması ve göğüs hareketlerinin olmaması 9. İlk yardım yapacak olan kişi.3 D) 3 . yavaş akması B) Sızıntı şeklinde kanama olması C) Koyu kırmızı renkte kanın az basınçla devamlı akması D) Parlak açık kırmızı renkte kanın fışkırır tarzda akması 10.2 .III B) I . Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir? A) Önceden bilinmesi B) Doğal olaylardan olması C) Toplumsal düzeni koruması D) Önlemlere bağlı olarak azalması 5. Yayaların aşağıda verilen hangi özelliği bu kazaların sebeplerindendir? A) Kurallara uymaları B) Lise mezunu olmamaları C) Aceleci ve dikkatsiz olmaları D) Sürücü belgelerinin olmaması 12. kazazedenin yakasını açmış.613 100. Motorlu taşıt sürücü adayları aşağıda verilenleri hangi sıra ile başarılı bir şekilde tamamladıklarında sürücü belgesi almaya hak kazanırlar? 1.788 51. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasıdır? A) Park hâlindeki araçta yangın çıkması B) Yayanın banket dışında yürümesi C) Motosikletle yolcu taşınması D) Aracın yayaya çarpması 14.220 354.3 C) 2 . Kapalı yaralarda uygulanan soğuk uygulamanın amacı nedir? A) Vücut sıcaklığını düşürmek B) Enfeksiyon oluşumunu engellemek C) Kan damarlarının büzülmesini sağlamak D) Kan damarlarının genişlemesini sağlamak 35 .III D) I . kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır.525 5. Trafik kazasını gören veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdür? I. Aşağıdaki tabloda 2005 yılına ait bazı ülkelerdeki trafik kazalarına ilişkin veriler bulunmaktadır.534 Ölü Sayısı 4.Yazılı sınav 2.Kurs eğitimi 3.640 6.III 7. Kara yolunda her yıl araçların çarpması sonucu binlerce yaya yaralanıyor veya hayatını kaybediyor. OTURUM 4.1 . Kaza Sayısı (Yaralanmalı) 83. Trafik kazalarında olay yerine ışıklı işaret veya yansıtıcı koymanın amacı nedir? A) Yaralılarda oluşan kırık kemikleri sabitlemek B) Diğer sürücülerin dikkatini çekerek uyarmak C) Çok sayıda yaralının olduğunu bildirmek D) Yaralılardaki dış kanamayı durdurmak 6.3 .II . kemerini gevşetmiş. İlk yardımcı yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A) Şokun engellenmesi B) Kanamanın durdurulması C) Zihinsel aktivitenin korunması D) Sindirim işlevinin rahat olması Ülke Türkiye Polonya Fransa Almanya 11. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A) Kırık kontrolünün yapılması B) Kanamanın kontrol edilmesi C) Şok pozisyonunun verilmesi D) Hava yolu açıklığının sağlanması Buna göre.II C) II .Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek III.Araçları kaza yerinden çekmek A) I .058 6. ? Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1.

III B) I . gelişme ve sonuç bölümleri içerir. Egzoz gazı zehirlenmelerinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A) Tansiyon yükselmesi B) Kandaki oksijen miktarının artması C) Kanın oksijen taşımasının engellenmesi D) Kana karbonmonoksit girişinin engellenmesi A) Yaşam öyküsü B) Fabl C) Eleştiri D) Hatıra 4. B) Okuyucunun hayal gücüne fazla bir şey bırakılmaz.2. Masallarda olaylar önemlerine göre sıralanarak aktarılırken aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz? A) ‘‘-miş’’li geçmiş zaman B) Şimdiki zaman C) Geniş zamanın rivayeti D) Gelecek zaman 2. OTURUM 17. ‘‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’’ adlı romanın yazarı. Tilki. ‘‘Nasıl kokuyor bu saray?’’ Tilki özür dilemiş: ‘‘Üzerinize afiyet nezleyim. Bir yazarın yazdığı. Fabllerin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sorunları tartışıp bir sonuca ulaşmak B) Bilim-teknik konularını açıklamak C) Karşıt görüşleri birleştirmek D) Ahlak dersi vermek 5. bütünüyle hayal ürünü. yy.II C) II .III D) I . nesirle söylenmiş.II . B) 18. gördüğü ve incelediği yerlerden edindiği bilgi.Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir? A) I .Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli II.Çıkık eklem yerine oturtulmalı III.II . D) 20. I. Aşağıdaki türlerden hangisi. aşağıdakilerden hangisidir? A) Sait Faik Abasıyanık B) Halide Edip Adıvar C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Peyami Safa 36 .Çıkık bölge askıya alınarak hastaneye ulaştırılmalı A) Yalnız I C) I . aşağıdakilerden hangisidir? 8. C) 19. La Fontaine’den çeviri yaparak fabl türünün Türk edebiyatındaki başarılı örneklerini ortaya koymuştur? A) Orhan Veli Kanık B) Ferit Edgü C) Mehmet Kaplan D) Memduh Şevket Esendal 6. Aşağıdakilerden hangisi kahramanlık hikâyesidir? A) Âşık Garip B) Tahir ile Zühre C) Kerem ile Aslı D) Köroğlu 11.” Bu metnin türü. Sağlık kuruluşuna naklinin acil yardım ekibi ile yapılması zorunlu olan kırık vakaları aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayağında kırık olanlar B) Omurgasında kırık olanlar C) Çene ve yüzünde kırık olanlar D) Kaburga ve göğüs kemiğinde kırık olanlar 9.III DİL ve ANLATIM – 7 1. D) Çok belirgin giriş. gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa anlatıdır? A) Roman C) Masal B) Hatıra D) Öykü 10. yy.II D) I . C) Okuyucunun merak duygusu sürekli canlı tutulur. Çıkık vakalarında ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? I. Aşağıdakilerden hangisi. yy.III B) I . Bir masal metni içerisinde aşağıdaki türlerin hangisine rastlanmaz? A) Efsane C) Fıkra B) Semai D) Dua 19. 20. Batı’da masallar üzerine ilk sistemli araştırmalar kaçıncı yüzyılda başlamıştır? A) 17. yy.Merkezi sinir sistemi üzerine uyuşturucu etki II.Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması III. Aşağıdakilerden hangisi Çehov tarzı hikâyelerin özelliklerinden biridir? A) Olay örgüsünün önemi azaltılmıştır. 18.III 12.’’demiş. tam bunu düşünürken kral sormuş: ‘‘Sen söyle bakalım. görgü ve izlenimleri yansıtan yazıya ne ad verilir? A) Fabl B) Halk hikâyesi C) Gezi yazısı D) Deneme 3. Bir kimsenin yaşam öyküsünü kendisinin yazmasıyla oluşan eserlere ne ad verilir? A) Anı C) Monografi B) Otobiyografi D) Biyografi 7.

A) R .( 3 2 2 C) R . D) Çok seslilik ve çoğulculuk önem kazanmıştır. aşağıdakilerden hangisidir? A) Montaj B) Bilinç akımı C) Leitmotiv D) Görece zaman anlayışı 2. _ fof i_ x i = 4x . Aşağıdakilerden hangisi. çoklukla halktan insanlardır.3 olduğuna göre. f _ x i = 2 ise f _ 2x i ’in f _ x i cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? x-1 A) 2f _ x i 2 f _ xi C) 2 2 D) 4f _ x i 2 B) f _ x i 2 37 . f _ 2 i değeri kaçtır? A) .# 6 - D) R . Bu parçada tanıtılan çağdaş Batı romanı anlatım tekniği.2x D) 2x . D) Seyircide acıma ve korku duyguları uyandırarak ruhu tutkulardan kurtarma amacı hedeflenir. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının edebiyatımıza getirdiği yeniliklerden biri değildir? A) Yerli konulara önem verilmesi B) Sanatın bir tür oyun olarak görülmesi C) Romanlarda her kesimden halkın anlatılması D) Sözlü gelenek ürünü olan masal. B) Erdeme ve ahlaka üstün değer verilir.1 B) 3 C) 7 D)11 14. Aşağıdakilerden hangisi postmodernist romanların genel özelliklerinden biri değildir? A) ‘‘Sanat şahsi ve muhteremdir.2.6 - 16. f _ x i = 3x . f fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? -1 20. yazdığı tiyatrolarla ün yapmıştır? A) J. f _ x i ’in kuralı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 1 . C) Dinleyicilerin toplandığı yerlerde yüksekçe bir yere çıkılarak sergilenir.12 göre.5 olduğuna 2x . C) Farklı anlatım tekniklerine aynı metin içinde yer verilebilir. destan ve halk hikâyelerinin yeniden canlandırılması 5. Aşağıdakilerden hangisi tragedyanın özelliklerinden biri değildir? A) Kişiler. 17.( 5 2 3 B) R . C) Eser baştan sona kadar ciddi bir hava içinde geçer.3 18. f _ 3x . B) Romanın uydurma ve kurmaca olduğunun altını çizer. Joyce B) Tolstoy C) Dostoyevski D) Moliere 4. Epik tiyatronun temel amacı.# . OTURUM 13. ses taklidi.7 i = 4x . D) Dekor olarak yeni dünya adı verilen bir paravana ile bir tezgâh ya da birkaç iskemle kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi çift fonksiyondur? A) f _ x i = x + sin x B) h _ x i = x + x 4 3 3 2 C) g _ x i = 3x + 2x D) s _ x i = x + cos x 6.5 olduğuna göre. Batı romanında sık başvurulan bu anlatım tekniği bir alıntının. Toplumun gülünç ve aksak yanlarını gösteren komedyalara ne ad verilir? A) Karakter komedyası B) Töre komedyası C) Entrika komedyası D) Yergi komedyası 3. MATEMATİK – 7 1. Batı edebiyatında.2x C) 2x + 1 B) 3 . jest ve mimiklere dayanır. bir davranış biçiminin ya da belli bir özelliğin roman boyunca sürekli biçimde yinelenmesidir.’’ ilkesinden hareket eder. Aşağıdakilerden hangisi meddah tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir? A) Hareketten çok. R $ R ’ye f ve g fonksiyonları -1 için. aşağıdakilerden hangisidir? A) Seyirciyi sahneye yabancılaştırmak B) Kalıplaşmış gerçekleri savunmak C) Tabiatı anlatmak D) İnsanları güldürmek 15.1 i_ 2 i kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 19. B) Meddah denilen tek bir oyuncu tarafından oynanır. g _ 4 i = 2 ve f _ 3 i = 4 ise _ fog .

lim d x + 2 n değeri aşağıdax"3 x + 1 kilerden hangisine eşittir? D) y A) 1 B) 2 C) e 2 D) e 4 2 0 x 11. f: R $ R. y 4 3 y=f(x) 2 1 2 3 6 x 12.1.1 2 D) 5 x"3 2 2 9. . x 1-2 ] 5.5.2 . . lim x + 5 .1 B) 0 C) 2 D) 3 2 2 0 2 x 8.5 i + f _ 5 i kaçtır? A) .5 x H 5 ise f_ xi = * 2 2x + 3 x 1 5 ise f _ . x + 2 .5 değeri kaçtır? x"1 2 x .5. x ! 3 ise 18.4x .3 a . f _ x i = * x .2 G x 1 3 ] 2x + 1.10 C) .5 2 C) 0 B) .1 A) .2 G x 1 3 ] .7x . xH3 \ Z .5.5 3 3 C) 2 3 B) . 3x .3 5 2 D) 3 -3 -2 0 13. cos _ 3x + 1 i değeri kaçtır? 2x .7.8 C) 4 B) . fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) y 2. fonksiyonunun parçalı fonksiyon biçiminde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Z . f _ x i =.43 C) 43 B) 33 D) 63 15.5 C) 8 B) .8 B) . D) f _ x i = [ . x 1-2 ] B) f _ x i = [ 2x + 5. lim sin 2x değeri aşağıdakilercos x x" r den hangisine eşittir? A) .2x + 1. .27 .x + 5x değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) .2x.2 G x 1 3 ] 2x.9 D) . a kaçtır? A) 3 B) 9 C) 18 D) 30 3 A) . lim 2 x değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? x"3 1 B) y A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 2 0 2 x 16. x 1-2 ] C) f _ x i = [ . xH3 \ Z x 1-2 ] .4 D) 8 19. f _ x i =.x . f _ x i = 2x .7 2 Yukarıda grafiği verilen fonksiyon hangi x değeri için sürekli değildir? A) .3 .1 17.8 değeri kaçtır? x+1 x ".2x + 1. xH3 \ Z 5.1 D) 11 10. -2 G x 1 3 A) f _ x i = [ ] 2 x .3 B) 1 C) 2 D) 6 38 . xH3 \ C) y 2 -2 0 x 2x .2x . OTURUM 14. + . lim x . x . lim x . f: R $ R.k + 1 fonksiyonu x-5 sabit fonksiyon olduğuna göre. x = 3 ise fonksiyonu R’de sürekli olduğuna göre. x . k kaçtır? A) .1 x " -1 lim A) .

V BİYOLOJİ – 7 1. Hem fotosentezde hem de oksijenli solunumda görev alan ETS molekülü hangisidir? A) Sitokrom C) Oksijen B) Plastokinon D) Klorofil 14. organik besin sentezi için gerekli olan kimyasal enerjiyi.III D) Etil alkol 39 .IV .Amonyak II. Aşağıdakilerden hangisi endotermik reaksiyon değildir? A) Hareket. elektronların enerji düzeyi aşağıdakilerin hangisinde en yüksektir? A) Oksijende B) Sitokrom c’de C) Sitokrom a’da D) Koenzim Q’da 9.III B) I . I. Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde klorofil.Laktik asit Kemosentetik ototrof canlılar.5C’lu şeker II. kasılma B) Oksijenli solunum C) Aktif taşıma D) Sinirsel iletim 8. OTURUM 20.Azotlu organik baz III.IV D) II .II .III D) I . Işık enerjisi ile fotosentezde suyun iyonize olarak ayrılmasına ne denir? A) Fotofosforilasyon B) Fosforilasyan C) Glikoliz D) Fotoliz 15. Kas hücrelerinin enerji elde etmek için maddeleri kullanım sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Kreatin fosfat " ATP " Glikoz " Glikojen B) ATP " Glikoz " Kreatin fosfat " Glikojen C) Glikojen " Glikoz " Kreatin fosfat " ATP D) ATP " Kreatin fosfat " Glikoz " Glikojen 11.III ..V C) II .V B) I .Demir V. I. Fotosentezin ışık reaksiyonlarında.II C) II . ışık enerjisi ile ATP sentezlenmesine ne denir? A) Fotofosforilasyon B) Oksidatif fosforilasyon C) Karbon tutma reaksiyonları D) Substrat düzeyinde fosforilasyon 3.2. 5 A 6. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde doğrudan kullanabildikleri enerji çeşidine ne denir? A) Işık enerjisi B) Isı enerjisi C) ATP enerjisi D) Nükleer enerji 7. 4 A C) 73.1.Fosfat grubu Bir nükleotidin yapısında yukarıdakilerden hangileri bulunur? A) I .4. Hücrede.3. Aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızını etkileyen genetik faktörlerden biri değildir? A) Klorofil miktarı B) Stoma sayısı C) CO 2 yoğunluğu D) Sitoplazmanın su miktarı 4. kloroplast içerisinde bulunmaz? A) Siyanobakteri B) Yeşil bitki C) Öglena D) Alg 12. yukarıdakilerden hangilerini okside ederek oluştururlar? A) I .III . Pürivik asidin oksijenli ortamda CO 2 ve H 2 O\ya kadar parçalanması ökaryotik bir hücrenin hangi kısmında gerçekleşir? A) Kloroplastta B) Sitoplazmada C) Mitokondride D) Endoplazmik retikulumda 2.5 A B) 7. f _ x i = 4 .II . . x .1 . Oksijenli solunum sonucunda aşağıdakilerden hangisinin miktarında artış olur? A) Oksijen B) Karbondioksit C) Enzim D) Glikoz 5. 4 A D) 7.Karbondioksit IV. ATP’nin hidrolizi ile ne elde edilir? A) Deoksiriboz şeker B) Guanin bazı C) Enerji D) Su 13.Nitrit III. Oksijenli solunumun krebs çemberi ve elektron taşıma sisteminde. Pürivik asitten etil alkolün oluştuğu reaksiyonda aşağıdaki moleküllerden hangisi açığa çıkmaz? A) CO 2 C) ATP B) NAD + 10. fonksiyonunun sürekli olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? A) 7.

D) Yılda üç defa (üç bayramda) yapılması emderilmektedir. DNA’daki genetik bilgiye uygun olarak sentezlenen mRNA’daki üçlü baz dizisine ne denir? A) Kodon C) Ribozom B) Antikodon D) Aminoasit 7. Hristiyanlık 17. İznik D) MS 728. Aşağıda isimleri verilen dinlerin hangisinde peygamber inancı vardır? A) Budizm C) Zerdüştlük B) Hinduizm D) Şamanizm 18. • Bizans İmparatoru Konstantin tarafından düzenlenmiştir. İsa. Yakub D) Hz. DİN. C) Kudüsteki Ağlama Duvarı.2. B) İki özdeş DNA molekülü ortaya çıkar.içmeden ve cinsellikten uzak durarak tutulan oruç ibadeti. en belirgin şekilde. Hristiyanlık ve İslam dini hangi peygamberin dinî geleneğinin temsilcisidir? A) Hz. İslam dininde yeme . OTURUM 16. D) Hz. Yahudilik C) Yahudilik. B) Yahudilere göre Tanrı. ölümünün ardından üçüncü gün dirilmiştir. • Farklı bir çok İncil’in içerisinden dört tanesi sahih olarak seçilmiştir. C) Yahudilere göre “Elohim” ve “Yahova” Tanrı’nın özel isimlerinin başında gelir. her şeyi yaratan ve hükmeden yüce bir varlıktır. aşağıdaki dinlerin hangisinde görülmektedir? A) İslam. 40 . aşağıdaki dinlerden hangisi ile daha çok benzerlik gösterir? A) Hristiyanlık B) Hinduizm C) Yahudilik D) Budizm 4. günümüzde Yahudiler için zorunlu bir ibadettir. İstanbul C) MS 325. Nuh C) Hz. DNA’daki genetik bilgiye uygun olarak RNA aracılığı ile protein sentezlenmesi olayına ne ad verilir? A) Sentral dogma B) Replikasyon C) Transkripsiyon D) Translasyon 3. Hristiyanlığın temel inanç esaslarının belirlendiği bu toplantının (Konsül) yeri ve zamanı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) MS 125. Yahudilere göre Yazılı Kutsal Kitab’ın tefsiri kabul edilen sözlü kutsal kitapların adları nelerdir? A) Tevrat ve Tora B) Tanah ve Eski Ahit C) Nevim ve Ketuvim D) Talmud ve Mişna 19. Hristiyanlık D) İslam. İsa. Efes 5. Aşağıdaki incillerden hangileri “Sinoptik İnciller” arasında yer almaz? A) Matta C) Luka B) Markos D) Yuhanna 20. Hristiyanlık B) İslam. 50 nükleotidli bir DNA zincirinde 10 tane A nükleotidi varsa. Yahudilik. Hristiyanlara gönderilmiş bir peygamberdir. bu DNA zincirinde toplam kaç hidrojen bağı vardır? A) 25 B) 50 C) 65 D) 75 6. B) Süleyman Mabedi’nin yıkılmasının ardından sembolik hâle gelmiştir. D) DNA’nın çift ipliği tek ipliğe dönüşür. İshak 9. 10. Baba’nın sağında oturmaktadır. Vatikan B) MS 652. Yahudilikte hac ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hac ibadeti. – 2 1. TAR. İsa. • İsa’nın tanrılığını savunanların görüşleri kabul edilmiştir. Yahudilik. Hristiyan inanç sistemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hz. 8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi Yahudilerin Tanrı inancını doğru olarak yansıtmaz? A) Yahudilere göre Tanrı. İbrahim B) Hz. DNA’nın kendini yarı korunumlu eşlemesi sonucu ne oluşur? A) DNA’daki şifrelerde değişiklik olur. D) Yahudiler Tanrı’ya Ha-şem ve Adonay diye seslenirler. 2. tek tanrıyı temsil eden üç unsurdan oluşur. Yahudi hacılarının ibadet yeridir. C) DNA’dan RNA’ya aktarılan bilgi farklılaşır. Bakire Meryem ve Kutsal Ruh’tan doğmuştur. Tek Tanrı inancı. B) Hz. C) Hz. RNA’nın hücredeki asıl görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Oksijenli solunum B) Protein sentezi C) Boşaltım D) Sindirim KARŞILAŞ. İsa.

20. Yahudilik ve Hristiyanlık karışımı bir dinî hareket olarak Charles Taze Russel tarafından kurulan mesihçi ve misyoner karakterli dinî hareketin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Babtistler B) Yahova Şahitleri C) Evanjelik Hristiyanları D) Adventistler 12. D) Peygamberler Allah’ın seçilmiş kullarıdır. Hac ibadeti için Kudüs’e giden. B) Her müslümanın bütün peygamberlere iman etmesi farzdır. Yahudilerin ibadet yeri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Katedral .Yahudilik B) Son yağlama . aşağıdakilerden hangisidir? A) Noel C) Fısıh B) Paskalya D) Roş Haşona 18. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Yom Kippur’un anlamı ve hangi dinin kutsal günü olduğu doğru olarak verilmiştir? A) Kefaret günü . D) Her iki mabette de mihrab vardır. Hristiyanlıkta Hz. ‘‘Rabb’imin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. “Dinler Arası Diyalog” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bir dinin mensuplarının kendi doğrularını başka dinlerin mensuplarına kabul ettirme çabası B) Farklı dinden insanların bir araya gelerek bilgi alışverişi yapmaları C) Farklı dinlerin yaşanan sorunlara birlikte çözüm arama çabası D) Başka dinlerden olanlara kişinin kendi dinini doğru bir biçimde tanıtması KELAM – 2 1.Fetanet D) İsmet .İsmet C) Emanet .Hristiyanlık C) Nanak’ın doğum günü .’’ (A’râf suresi. Katolik Kilisesi. C) Her iki mabede de başı açık olarak girilmez. 14. Kendilerini çoğunlukla “Mesih İnanlıları” bazen de “Müjdeciler” olarak tanıtan ve ülkemizde misyonerlik çalışmaları ile gündeme gelen Hristiyan grup aşağıdakilerden hangisidir? A) Yahova Şahitleri B) Evanjelik Hristiyanlar C) Adventist Hristiyanlar D) Mormonlar (Mormon Hristiyanları) 3.Sihizm D) Buda’nın aydınlandığı gün Budizm 2. B) Her iki mabette de din adamları olmadan ibadet edilemez.1965 yılları arasında yaptıkları bir toplantıda dinler arası diyalogun gerekli olduğunu kararlaştıran Hristiyan mezhebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ortodokslar B) Protestanlar C) Yahova Şehitleri D) Katolikler 15. 1962 .Fetanet 41 .Havra 19.Manastır B) Paguda . 68) Yukarıdaki ayette peygamberlerin ortak niteliklerinden hangi ikisine vurgu yapılmıştır? A) Emanet . haftalık ibadetlerini topluca yerine getiren bir kişinin hangi dinin mensubu olduğu söylenebilir? A) Yahudilik B) Budistlik C) Hristiyanlık D) Hinduizm 16.Hakedeş D) Sinagog . Aşağıdakilerden hangisi nübüvvet kavramıyla doğrudan ilgili değildir? A) Haber verme B) Peygamberlik C) Risalet D) Doğruyu tasdik etme 13.2. Hristiyan dünyasında hâkimiyet kurmak gayesiyle hac ibadeti ile ilgili hangi kararı ilan etmiştir? A) Kudüs’ün hac merkezi olduğu B) Roma kentinin hac merkezi olduğu C) Hac ibadetinin zorunluluğunun askıya alındığı D) Hac ibadetinin her yıl aynı tarihte yapılmasının gerektiği 17. Müslümanlar ve Yahudilerin ibadet yerleri (mabetler) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Her iki mabette de resim ve heykel bulunmaz. Paskalya Bayramından önceki kırk gün oruç tutan. İslam inancına göre peygamberlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gönderilen her peygamber gönderildiği toplumun dili ile tebliğini yapmıştır.Stupa C) Aron . C) Kur’an-ı Kerim’de bütün peygamberlerin isimleri açıkça zikredilmiştir. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. OTURUM 11.Tebliğ B) Sıdk . İsa’nın öldükten sonra dirilişi anısına kutlanan bayram.

bugün kendi hesabını kendin görecek durumdasın. duyarlı davranma 7.’’ (Âl-i İmrân suresi. vahyi. D) Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır. D) Allah inancını kabul etmiyorlar. kıyamet gününde ölüleri yeniden diriltmesi.” (İsrâ suresi.2. Yukarıda bazı görüşleri verilen akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Pozitivizm B) Agnostisizm C) Gnostisizm D) Deizm 8. hangi seçenekte verilmiştir? A) Nasip.Bir konuda karar verince (artık) Allah’a güven. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İslam öncesi. zihinsel rahatlık. zamanı gelince bu takdire uygun olarak meydana gelmesi’’ olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Halk C) Kader B) Kaza D) Tekvin 42 .. toplumların gelecekte neler yaşacağını önceden belirlemesi 13. • İnsan. yasaklar koyması B) İnsanın sorumluluklarını yerine getirmesi. • Görünenin ötesinde görünmeyen bir gerçeklik vardır. çalışkanlığı ve tedbirli davranmayı ilke edinmesi C) Allah’ın tüm evreni bir ölçü ve düzen içinde yaratması. B) İnsanın hayrı tercih etmesi ya da şerre yönelmesi kendi elindedir. “Şimdi oku kitabını. İslam literatüründe ‘‘Allah’ın ahiret hayatını başlatmak üzere. C) İnsanın hayır ve şerri işlemekte sorumluluğu yoktur. onun evrendeki fiilini. Buna göre ayetteki kader kavramı nasıl açıklanabilir? A) Allah’ın insanı iyiye ve doğruya yönelten emirler. şerri ise cezalandıracaktır. nübüvvet davasını ispat ve doğrulamak C) Doğa kanunlarının Allah’ın izniyle iptal edilebileceğini ispat etmek D) Peygamberin üstün ahlakı ile diğer insanlara örnek olduğunu göstermek 9. Allah’ın koyduğu biyolojik. Mekke’li müşrikler hakkında söylenemez? A) ‘‘Allah’’. ‘‘Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerin. canlılık. putları ilah olarak kabul ediyorlardı. Kitab-ı Mukaddes’te yer alan “Kutsal Kitaplar”ın tamamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? A) İncil ve Tevrat B) Tevrat ve Zebur C) Zebur ve İncil D) Tevrat. bilinçlilik. afiyet. ona güven duyanları sever. sağ-salim olma C) Hayat. ‘‘Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. fizikî ve sosyal kanunlara göre hareket etmektedir. ruhunda var olan üstün bir idrak ile yükselerek Tanrı ile bir olabilir. İslam’a göre her şey. canlının faydalandığı şey B) Sağlık. C) Yüce bir tanrıya inanıyor ve onu Kâbe’nin Rabb’i olarak kabul ediyorlardı.14) Ayette kitaptan kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kader defteri B) Kur’an-ı Kerim C) Amel defteri D) Kaza defteri 15. nimet. Zebur ve İncil 14. ‘‘Aziz’’ ve ‘‘Alim’’ olarak adlandırdıkları yüce bir tanrıya inanıyorlardı. ‘‘. OTURUM 4. Mucizenin asıl amacı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) İnanmayanlara Allah’ın kudretini ve büyüklüğünü göstermek B) Peygamberlerin. onları kabirlerinden çıkararak hayata döndürmesi” anlamına gelen kavram hangisidir? A) Mahşer C) Mizan B) Ba’s D) Sûr 10.’’ (Kamer suresi. hikmet ve inayetini kabul etmeyen. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu bu kanunlara verilen isimdir? A) Hukukullah B) Kelamullah C) Fazlullah D) Sünnetullah 11. yaratılanlar arasında bir uyum gözetmesi D) Allah’ın. nübüvveti ve ahireti inkâr eden akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Deizm C) Ateizm B) Politeizm D) Agnostisizm 12.. ruh D) Sorumluluk. 16. • Gerçeğin bilgisine ancak keşif ve ilham ile ulaşılabilir. pay. 49) Bu ayette ‘‘bir ölçüye göre’’ ifadesi ‘‘kader’’ kavramıyla ifade edilmiştir.159) Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi ön plana çıkmaktadır? A) Sabır C) Takva B) Tevekkül D) Kader 5. ‘‘Rızık’’ kavramının sözlükte taşıdığı anlamlar. enerji. 6. B) Kendilerini Allah’a yaklaştıracağına ve onun katında şefaatçi olacağına inandıkları putlara tapıyorlardı. Zira Allah. Hayır ve şer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam inancına göre yanlıştır? A) Allah hayrı mükâfatlandıracak. Tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte onun ilim ve irade gibi sıfatlarını reddeden.

3x .2x . Asimptotlarından biri y = 4x olan ve A _ 2.2. insanlığın ilk dönemlerine ait bir olgu sayar.y + 4 = 0 C) 2x + y + 4 = 0 D) .8 = 0 2 2 Yukarıda grafiği verilen elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x + 144 25 2 y =1 B) x + 144 169 2 y =1 C) x + 169 144 2 y =1 D) x + 169 25 2 2 2 2 y = 1 hiperbolünün 3. y = 8x parabolüne üzerindeki A _ 2. D) Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu tartışmak anlamsızdır. • Duyularla algılanamayan ve deneyle ispat edilemeyen bilgiler reddedilir. 9x + 16y = 576 elipsinin büyük eksen uzunluğu kaç birimdir? A) 8 B) 9 C) 16 D) 18 2 2 6.1 = 0 C) 2y . 4 i noktasından geçen hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x 12 9 2 y =1 B) x 3 12 2 y =1 C) x 3 48 2 y =1 D) x 9 64 2 2 2 2 8. y B(0. sahabilerin karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek için içtihatta bulunmalarını olumlu karşılamıştır. OTURUM 17. 4 i noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) y = x+2 y = 2x + 4 y = x-2 y = 2x . 4x + 3y = 16 elipsinin üzerindeki A _ . Hz.7 = 0 D) 3y . • Fransız filozof Auguste Comte ile ortaya çıkan bir akımdır. Agnostisizm’in temel ilkesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Mutlak hakikat aşkındır ve bütün evrenin iç ve özsel varlığıdır. Aşağıdakilerden hangisi kelamcılık yönüyle ön plana çıkan ilim adamlarındandır? A) İzmirli İsmail Hakkı B) Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır C) Erzurumlu İbrahim Hakkı D) Bursalı İsmail Hakkı 4.-5) 18. C) Tanrı. y = 6 sin i parametrik denklemleri ile verilen elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 y =1 A) x + 36 64 2 y =1 B) x + 100 36 2 y =1 C) x + 100 64 2 2 2 20. . Denklemi 4x . x 64 36 odakları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 6 B) 8 C) 12 D) 20 2 2 7.4 = 0 B) 2x . Peygamberin bu tür onayları aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirilir? A) Kavlî Sünnet B) Fiili Sünnet C) Takrirî Sünnet D) Müekked Sünnet 5.2x + y + 4 = 0 2 2 2 y =1 D) x + 64 36 2 43 .2 i noktasından çizilen teğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + y . • Din inancını. B) Tanrı ve evren hakkında mutlak gerçek bilinemez. x = 8 cos i.3y = 24 olan hiperbolüne üzerindeki A _ 3.4 2 19. Hz.1.0) A x B'(0.5) A' F'(-12. 2 i noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3y + 2x . ANALİTİK GEOMETRİ – 2 1. Peygamber. • Fikren gelişen insanların bilimden başka bir şeye bağlanamayacağı ileri sürülür.0) 0 F(12. Yukarıda bazı görüşleri verilen felsefî akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Deizm B) Agnostisizm C) Gnostisizm D) Pozitivizm 2. varlığın ve âlemin ilk sebebidir.4 = 0 B) 2y + 3x .

5 n 15 15 5 y-2 d 2: x .3i noktaları veriliyor.2. 1 i ve B _ .1 = 0 15. . . Abbasiler Döneminde ise Arap ordularında görev yapmaya başlamışlardır.3z + 14 = 0 C) x + y + z . AB ’nün uzunluğu kaç birimdir? A) 9 C) 8 B) D) 65 5 1. 3 5 18.4 = 0 2 2 2 16. .1 = y + 2 = z + 1 doğrusu 2 3 4 üzerindedir? A) _ 1.2.9. A = _ 1. . 5 i vektörü ile aynı yönlü birim vektör aşağıdakilerden hangisidir? A) d 2 5 . 7. .5 . m. 2 i vektörleri birbirine dik olduğuna göre. . 1 i noktasın- dan geçen B = _ 2. Emeviler Döneminde Müslüman Arap ordularıyla savaşırlarken. 6 i noktasının orjine uzaklığı kaç birimdir? A) 6 B) 7 C) 9 D) 11 2.. .1.4x + 2y . 2.4 = 0 B) 2x . 3 5 n 15 15 5 B) d 5 . . y = 2x + 1 doğrusu y = 4ax parabolüne teğet olduğuna göre. 5 n 15 15 3 D) d 5 . a aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2 12. b = _ 2 . m kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 44 .8x D) y = 4x 2 2 İSLAM TARİHİ – 2 17.4 5 . 7 i B) _ 3.4 5 .6z . . OTURUM 20. Doğrultmanı x = 4 ve köşesi O(0.2 = 0 C) 2x + y + 2z + 6 = 0 D) x + 2y . m + n kaçtır? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 13.2z .2 i vektörleri arasındaki açının kosinüs değeri aşağıdakilerden hangisidir? 1 A) 3 14 C) 3 14 B) D) 1 14 4 14 B) 2 x + y + z + 4x + y . . yarıçapı 4 birim olan kürenin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) x + y + z .2x + y .0) olan parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y = .1. 2 i ve B = _ 1.2 i vektörüne dik olan düzlemin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + y + z . 3. Emevi halifesi Abdülmelik Döneminin Doğu İlleri Genel Valisi olan Haccac. .y . 3 i.2.11 i 2 19.2 = 0 D) x + y + z + 2x . Maveraünnehir Bölgesi’ndeki Türklerin çoğunluğu aşağıdaki Abbasi halifelerinden hangisinin döneminde Müslüman olmuşlardır? A) Harun Reşid B) Mutasım C) Mutemed D) Muktedi A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 14.16x C) y = 2x 2 2 B) y = . Aşağıdaki noktalardan hangisi x . . .2 5 .1. Türkler.3z . Müslim’i 705 yılında aşağıdaki yerlerden hangisine vali olarak atamıştır? A) Mısır B) Balkanlar C) Horasan D) Kuzey Afrika 3. d 1: x + 1 = m y-1 = z+1. 2. a = _ 1. Bu değişikliğin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur? A) Devlet yönetim anlayışının değişmesi B) Abbasi halifelerinin Türklerle yakın ilişkiler kurması C) Irkçı ve saldırgan siyaset uygulamasının bırakılması D) Mevali anlayışının devam etmesi 11. 4. A _ 2.3.2 = = z+3 n 10 4 doğruları paralel olduğuna göre. 3. .4. A = _ 2. 3 i D) _ 7. 1 + m i . 2.1 i C) _ 5. Kuteybe b. mx + _ m + 1 i y + z .z .y + 3z + 4 = 0 2 2 2 2 2 2 2 2 10. 5 n 30 15 3 C) d 2 5 . A _ 4. Uzayda A _ 1. m kaçtır? 2.m. Merkezi _ 2.1 = 0 düzlemi 2x + 4y + _ m + 1 i z + 2 = 0 düzlemine paralel olduğuna göre. .

aşağıdaki devletlerden hangileri arasında meydana gelmiştir? A) Osmanlı .II D) I . Hindistan’da İslam dininin yerleşmesinde ve yayılmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin bir etkisi yoktur? A) Babür Devleti B) Gazne Devleti C) Altın Orda Devleti D) Delhi Türk Sultanlıkları 8. Dandanakan Savaşı.Medine 12.Ganimetin beşte biri Yukarıda verilen devletin gelir kalemlerinden hangileri Hz.Gazne D) Gazne . Masallarda Kaf Dağı olarak geçen Kopet Dağı.Cizye II.Bizans B) Timur . OTURUM 4. Anadolu Selçuklularının başkentlerini İznik’ten Konya’ya taşımalarında etkili olan olay.2. Aşağıdakilerden hangisi Bektaşî ayinidir? A) Yoga C) Semah B) Semâ D) Paskalya 45 .Kudüs D) Mekke .III B) I .Edirne B) İstanbul . Aşağıdaki Büyük Selçuklu hükümdarlarından hangisi 1055 yılında hilafet merkezi Bağdat’a girerek Büveyhoğullarının halife ve Abbasiler üzerindeki baskısına son vermiştir? A) Alp Arslan B) Tuğrul Bey C) Melikşah D) Mehmet Tapar 5. Tunus. Dünyanın ilk üniversitesi kabul edilen Nizamiye Medresesinin kuruluşu. hangi yıl bağımsız Filistin Devleti’nin kuruluşunu ilan etmiştir? A) 1948 C) 1988 B) 1980 D) 1991 19. aşağıdakilerden hangisidir? A) Muhammed İkbal B) Yusuf bin Tafşin C) Hoca Ahmet Yesevi D) Şeyh Nasıruttin Mahmut 6.Karahanlı 13. Balkanların diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mezopotamya B) Kafkaslar C) Endülüs D) Rumeli 9. aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) İstanbul . Zaman ölçme aleti olan usturlabı icat eden Müslüman bilim insanı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ). aşağıdaki ülkelerden hangisinin başkentidir? A) Tunus B) Türkmenistan C) Bulgaristan D) Arnavutluk 14. Kur’an-ı Kerim ayetlerinden anlamı kapalı ya da anlaşılması güç olanları yorum yoluyla anlaşılabilir hâle getirmek. İslam kültüründe ‘‘Harameyn’’ adıyla da anılan şehirler. aşağıdaki devletlerin hangisi döneminde gerçekleşmiştir? A) Büyük Selçuklu Devleti B) Karahanlı Devleti C) Abbasi Devleti D) Eyyubi Devleti 15.III 17. Ahiliğin kurucusu sayılan ve Ahi Evran olarak da tanınan kişi. Aşağıdakilerden hangisi İslam mimarisinin ürünlerinden biri olan ‘‘Hastane’’ için kullanılan isimlerden biri değildir? A) Bimarhane B) Ribat C) Darulafiye D) Darussıhha 11.Haraç III.Şam C) Mekke .II . aşağıdakilerden hangisidir? A) İbn Heysem B) el-Birunî C) Muhammed Fezari D) Hezarfen Ahmet Çelebi 20. aşağıdakilerden hangisidir? A) Haçlı Seferleri B) Kavimler Göçü C) Moğol saldırıları D) Oğuz isyanı 10. Muhammed Döneminde uygulama alanına konulmuştur? A) Yalnız I C) I . aşağıdaki dinî bilimlerden hangisinin amaçları arasındadır? A) Tefsir C) Fıkıh B) Kelam D) Hadis 18. İnsanların davranışlarında hiçbir özgürlüğe sahip olmadıklarını savunan mezhep. I.Babür C) Büyük Selçuklu . aşağıdaki Orta Asya ülkelerinden hangisinin en yüksek dağıdır? A) Türkmenistan B) Azerbaycan C) Özbekistan D) Kırgızistan 7. aşağıdakilerden hangisidir? A) Cebriye C) Caferiye B) Mutezile D) Selefiye 16.

üçüncü ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 5. D.= 5 cm ve . Bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç yüzüne ait köşegen uzunlukları 5 cm. Bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olan düzgün sekizyüzlünün alanı kaç santimetrekaredir? A) 4 3 C) 24 3 B) 8 3 D) 32 3 2.) A) 60 B) 80 C) 120 D) 160 46 . Kenar uzunlukları 3 cm ve 5 cm olan bir dikdörtgen uzun kenarı etrafında 360º döndürülüyor. Küpün bir ayrıtının uzunluğu 6 cm olduğuna göre. Prizmanın yüksekliği 8 cm olduğuna göre. D E F B A C 9. AC . yan yüzlerinin alanları toplamı 240 cm2 olan kare dik piramidin hacmi kaç santimetreküptür? A) 384 C) 720 B) 432 D) 1152 3. Tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı 60 cm olan küpün hacmi kaç santimetreküptür? A) 75 C) 125 B) 100 D) 150 12. Bu koninin taban düzlemi ile yaptığı açı 30º olduğuna göre. P Şekildeki küpün C köşesi B. İki ayrıtının uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeninin uzunluğu 29 cm olduğuna göre. cisim köşegeninin uzunluğu kaç santimetredir? A) 3 2 C) 8 B) 5 2 D) 10 6. AB . yanal alanı kaç santimetrekaredir? A) 96 C) 140 B) 128 D) 160 10. 2 π yerine 3 alınız.= 7 cm dir.= 10 cm dir. piramitin alanı kaç santimetrekaredir? A) 18 + 18 3 B) 36 + 9 3 C) 54 + 18 3 D) 72 + 9 3 B O A 30° Şekildeki eğik dairesel koninin taban yarıçapı 4 cm ve . Taban ayrıtının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 9 cm olan kare dik piramidin hacmi kaç santimetreküptür? F 8. PA .2. Bir kare dik piramidin taban ayrıtlarının uzunluğu 4 katına çıkartılırsa hacmi kaç katına çıkar? A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 4. BC . Oluşan cismin alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız. D E C A) 75 B) 60 C) 45 D) 15 G A B 14. 34 cm ve 41 cm olduğuna göre. Yüksekliği 2 6 cm olan düzgün dörtyüzlünün hacmi kaç santimetreküptür? A) 3 2 C) 18 2 B) 9 2 D) 27 2 7. Taban alanı 144 cm2. OTURUM GEOMETRİ – 7 1. Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 6 cm ve cisim köşegeninin uzunluğu 14 cm olan dikdörtgenler prizmasının alanı kaç santimetrekaredir? A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 Şekildeki üçgen dik prizmanın ayrıtlarının uzunlukları .) A) 144 C) 90 B) 120 D) 54 13. hacmi kaç santimetreküptür? ( sin 30º = 1 . Cisim köşegeninin uzunluğu 15 cm olan bir küpün alanı kaç santimetrekaredir? A) 75 C) 300 B) 150 D) 450 11.= 4 cm. F noktaları ile birleştirilerek piramit oluşturulmuştur. .

Bir dik koni tabana paralel bir düzlemle kesiliyor. Yazılarında konu dışındaki hiçbir olaya. D) Gelir gelmez tutkuyla çalışmaya başladı. ana doğrusunun uzunluğu 10 cm olan eğik dairesel silindirin taban düzlemi ile yaptığı açının ölçüsü 60º dir. AB . Kesit alanının taban alanına oranı 4 ve 9 koninin hacmi 54 cm3 olduğuna göre. — Neymiş hümanizma? — Hümanizma. Oscar Wilde’ın “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım. O Şekildeki yarım kürenin alanı 144 cm2 olduğuna göre. 47 .) A) 108 C) 80 B) 96 D) 72 16. aşağıdakilerin hangisine başvurmuştur? A) Betimlemelere B) Alıntılara C) Bir hikâyeden yararlanmaya D) Soruyla giriş yapmaya 20. merkezden 4 cm uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız.2. Bu daire diliminin 7AB A ve 7AC A kenarları çakıştırılarak elde edilen koninin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. Yarıçapı 6 cm olan bir küre. insanın kendisine örnek seçtiği bir insanda bütün insanlığı görerek. BC . bularak. düşünceye yer vermeyen ve anlatımında yer alan her ayrıntı konuyla ilgili. Kesilen küre kapağının alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız. insanlığı insanlık yolunda daha ileri götürecek işler yapmasıdır. yarıçapı 4 cm olan küre diliminin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız. Buna göre.) A) 72 B) 80 C) 96 D) 144 4. DİL ve ANLATIM – 3 1.” cümlesindeki altı çizili ikilemenin cümleye kattığı anlam. C) Aradığı adresi bir türlü bulamıyordu. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre sınırlandırılmış bir konudur? A) Tenis C) Edebiyat B) Resim D) Sinema 17.= 36 cm ve . B) Duru bir anlatımı vardır. severek. tartışma türünün hangi özelliğini desteklemektedir? A) Sorunlara ortaklaşa çözüm bulma B) Karşıt görüşleri birleştirmeye çalışma C) Demokrasinin en önemli sonuçlarından biri olma D) Düşünceleri açık ve kısa olarak belirtme 6. aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) İş bulamayınca zorunlu olarak köyüne döndü. B) Neden sonra aklı başına gelmişti. Aşağıdakilerden hangisi tartışanların uyması gereken kurallardan biri değildir? A) Tartışma konusu dışına çıkmamak B) Kendimizi övmemek ve başkalarını yermemek C) Aynı konuda üst üste söz almaya çalışmak D) Konuşanı ilgiyle dinlemek 7. “Yazı yazmak tutku olunca yazılanı yayımlamak da ister istemez bir tutkuya dönüşüyor.) A) 112 2 C) 64 B) 128 D) 32 2 3. Herhangi bir sorunu çözümlemek amacıyla ilgililerin bir araya gelmesine ne ad verilir? A) Toplantı C) Panel B) Sunum D) Tartışma 5. π yerine 3 2 alınız. Taban yarıçapı 6 cm.= 10 cm dir.) A) 864 C) 288 B) 438 D) 216 SEÇ. Merkez açısı 135º. OTURUM 15. D) Duygularında içtenlik vardır. C) Anlatımında birlik vardır. açıklayıcı ve tamamlayıcı özellikler taşıyan kişinin anlatımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Anlatımında özgürdür. 18.) A) 180 3 C) 360 3 B) 240 3 D) 540 3 19. 10 B A C Şekildeki A merkezli daire & diliminde . bu silindirin hacmi kaç santimetreküptür? ( sin 60º = 3 . Bu paragrafın anlatımında yazar.” sözü. kesik koninin hacmi kaç santimetreküptür? A) 18 B) 24 C) 32 D) 38 2.

B) Beni yüksek sesle yanına çağırdı. Bilgileri yenileyen. gün aşırı teyzesine uğrardı. aşağıdakilerden hangisidir? A) Sunum C) Panel B) Tartışma D) Sempozyum 18. Dildeki sözcüklerin nasıl yazılacağını belirleyen kuralların ve kullanımların tümüne ne ad verilir? A) Yazım C) Tutarlılık B) Noktalama D) Bağdaşıklık 19. Aşağıdakilerden hangisi konunun başlıca ögelerinden biri değildir? A) Yazı Türü C) Görüş B) Görüş Açısı D) Özet SEÇ. Aşağıdaki eser . Aşağıdakilerden hangisi yapılan toplantının istenilen amaca ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilirken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir? A) Bildiriler bilimsel miydi? B) Toplantı iyi yönetildi mi? C) Sorun yeterince açıklığa kavuşturuldu mu? D) Yazının sonuç bölümü nasıl olacak? 48 . Hun birliğinin dağılmasından sonra Altay tarafına göç eden Göktürklerin zorlu mücadelesini anlatan Türk destanı. B) Bu yağmurdan sonra gökkuşağı çıkabilir. TÜRK EDEBİYATI – 3 1. D) Son eserini zor şartlarda kaleme aldığını belirtti. 13. Kim bilir şimdi nerdesin? Senindir yine akşamlar. Merdivende ayak sesin Rıhtım taşında gölgen var. C) Kitabında. Aşağıdakilerden hangisi tartışma için söylenemez? A) Tartışma konferans gibi konuşma türü değil. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur? A) Fakat dün birdenbire gökyüzü bulutlarla kaplandı. laboratuvar ve anket araştırmalarını sunan. Aşağıdakilerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Bize gelmek ve kutlamak istiyor. 2. özgür düşüncenin en önemli sonuçlarından biridir.Gülten Akın C) Çakırın Destanı . C) Laboratuvar ve anket sonuçlarını ifade eden konuşmalardır. çözüm yöntemidir. OTURUM 8. B) İki günde bir. 20. pekiştiren. Aşağıdakilerden hangisi tartışmayı yöneten başkanın görevlerinden biri değildir? A) Sadece uygun bulduğu kişilere söz vermek B) Ortaya çıkan düşünceleri oya sunmak ve rapor hazırlamak C) Tartışanların düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilecekleri bir ortam yaratmak D) Tartışmanın konu dışına çıkmasını önlemek 17. D) Küçükken en tatlı eğlencem resimli kitapların sayfalarını çevirmekti. Bir metinde amacın. 9. D) Hayalimizdeki büyülü evi bulmak için yola çıktık. hayatının zorluklar içinde geçtiğini söylemiş. bir çalışma sonucunu açıklayan. B) Tartışma ile sorunlara ortaklaşa çözüm yolu aranır. Konuşulanların tutanakla tespit edildiği toplantı türü. Aşağıdakilerin hangisi üçüncü kişi anlatımıyla yazılmıştır? A) Çocukların hiçbiri verilen yemeği yemiyordu. C) Dün akşam gün batımını büyük bir keyifle izledik. Yukarıdaki dörtlüğün teması nedir? A) Güven C) Özlem B) Umut D) Kıvanç 14. 16. aşağıdakilerden hangisidir? A) Şu B) Köroğlu C) Ergenekon D) Oğuz Kağan 11. C) Herkesten böyle davranmasını bekleyemezsin. önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara ne ad verilir? A) Panel C) Tartışma B) Münazara D) Sunum 15. B) Yalnız kalmak istediğimi söyleyerek dışarı çıktım.yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Kurtuluş Savaşı Destanı Nazım Hikmet B) Seyran Destanı .2. Aşağıdakilerin hangisinde doğrudan anlatım vardır? A) Arkadaşım bu filmin çok güzel olduğunu söyledi. D) Tartışma demokrasinin. yoğunlaştırılarak yargıya dönüştürülüp bir önerme biçiminde belirmesine ne ad verilir? A) Özet C) Görüş B) İleti D) İmla 10.Kaşgarlı Mahmut D) Berlin Üçlemesi . D) Sonuçları merak ettiğini biliyordum. C) Akşama kadar hazırlanılıp yola çıktık.Aras Ören 12.

. . anatomi yerlerini.2. yy. yy. Aşağıdakilerden hangisi yapma destan değildir? A) Kalevela C) İlyada B) Odysseia D) Manas 14. D) 10. D) Edebî eserlerle o eserleri oluşturanları sosyal çevresi ile beraber inceler. aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Cahit Külebi B) Nazım Hikmet C) Melih Cevdet Anday D) Fazıl Hüsnü Dağlarca 17. B) Yazıtların kazılı bulunduğu taşlar Orhun Irmağı’nın eski yatağına dikildikleri için Orhun Anıtları olarak da adlandırılmışlardır. yüzyıllar arası kullanmışlardır.19. (. yy. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olamaz? A) Dinî hayat B) Dil anlayışı C) Kültürel farklılaşma D) Toplum psikolojisi 5. Bu metinde sözü edilen eser. C) 8. yy. aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkü C) Destan B) Ağıt D) Koşma 49 . yy. OTURUM 3. aşağıdakilerden hangisidir? A) Seyahatname B) Fahim Bey ve Biz C) Fransa Sefaretnamesi D) Edebiyat Üzerine Makaleler 6. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Sagu C) Sav B) Destan D) Koşuk 15. yy. 13. B) 8.. Aşağıdakilerin hangisi edebiyat tarihi ile ilgili bir bilgi değildir? A) Bir sanat eseri olarak kabul edilir. 16. Savların en eski örneklerine aşağıdakilerin hangisinde rastlanmaktadır? A) Orhun Abideleri B) Divanü Lugat’it Türk C) Atabet’ül Hakayık D) Divan-ı Hikmet 10. C) Değişik çağlardaki kültür birikimini tanıtır. İslami Dönem Türk Edebiyatı hangi yüzyıllar arasında varlığını sürdürmüştür? A) 10. D) 5. 18. aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından kaleme alınmıştır? A) Yaşar Nabi B) Ahmet Kabaklı C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Halide Edip Adıvar 7. rasathaneyi.. C) 19. Göktürk Yazıtları aşağıdaki yüzyılların hangisinde yazılmıştır? A) 7. 9. 8. B) Sağdan sola ya da yukarıdan aşağı doğru yazılır.10. C) Kalın ünlüler ile ince ünlülerde farklı işaretler kullanılır. limanları ve hiç bilinmeyen eğlence yerlerini anlatır. D) Türkler 5 ve 9. yy. yy. Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı bölümlerinden biri değildir? A) Tanzimat Edebiyatı B) Anonim Halk Edebiyatı C) Millî Edebiyat D) Fecr-i Âti Edebiyatı 4. Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski destandır? A) Odysseia C) Gılgamış B) Yaratılış D) İlyada 12. yy. “Ölümsüz Ardında Gılgamış”. Kurtuluş Savaşı üzerine yazılmış olan “Ateşten Gömlek” isimli roman. yüzyıl sonunda Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunmuştur. hastaneleri. Edebiyat tarihi incelemelerinde ilk olarak bilimsel yöntemleri ortaya koymuş olan edebiyat tarihçisi. D) İran ve Arap edebiyatlarının etkileri bu yazıtlarda bariz bir şekilde hissedilir.20. yy. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerinden biri değildir? A) On dört harf bulunur. Orhun Anıtları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Tarihsel bilgilerin yanında Türkçenin yabancı bir dile muhtaç olmadan her türlü duygu ve düşünceyi anlatacak kadar gelişmiş olduğunu gösterir. yy. yy. “Koşuk”un bugünkü halk edebiyatındaki karşılığı. . . B) Edebiyat türlerinin gelişimini gösterir. B) 19. Yirmisekiz Mehmet Çelebi eserinde okulları. C) 9.).20. kahramanların başından geçen olağanüstü olayları törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan uzun manzum eserlere verilen addır. aşağıdakilerden hangisidir? A) Fuat Köprülü B) Cevdet Kudret C) Agâh Sırrı Levent D) Yahya Kemal Beyatlı 11.

..... Die Mutter von Petra kommt . A) mit B) im C) ins D) bei 3.. A) das Geschenk B) das Paket C) die Blume D) das Auto A) machen mach B) gehen C) sein D) kommen kam 4... ∆: Was wirst du im Januar machen? ◊: Ich werde nach Deutschland ..... Ein bisschen. dem Wohnzimmer... Kurallı bir cümle oluşturunuz! Meine Mutter / sich / hatte / 1 2 3 gekauft / das Auto 4 5 A) 1 / 3 / 2 / 5 / 4 B) 3 / 2 / 1 / 5 / 4 C) 3 / 2 / 4 / 5 / 1 D) 5 / 4 / 2 / 3 / 1 17.......2. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz..... ∆: Guten Tag! Sprechen Sie Deutsch? ◊: .. Ay kopup hâlelendi Ak bulut yücelendi Üst üste kümelendi Saçılıp suyu inleşir.Perfekt gemach gegangen gewesen gekommen ALMANCA – 3 1 . Kino. 7. A) em B) er C) en D) e 2...... Aşağıdaki cümlelerden hangisi Plusquamperfekt cümledir? A) Ich habe das ßuch gelesen.... Stuhl. B) Ich werde ins Theater gehen.. dem Tisch........... A) aus C) über B) nach D) auf 14.. Aşağıda verilen fiillerden hangisinin çekimi yanlıştır? Infınıtıv Präteritum ging war P.... Freundin... Woher kommen Sie? ◊: Ich komme .. Hangisi diğerlerinden farklıdır? A) der Stuhl B) die Cola C) die Zeitung D) das Bett 18. Zuerst stellt er den Apparat auf einen eben ..... A) in das C) von das B) das in D) aus das 20... A) in C) zur B) zu D) zum 8. A) einladen / im B) machen / im C) im / einladen D) Antworten / in 15.. ............... Wie heißen Sie? ∆: Ich ... .. Hans fährt .. . .. An einem schönen Morgen bringt die Post ein grosses ..... Bu dörtlüğün uyak düzeni. Ich sitze .... A) an B) auf C) von D) ins 12...... A) zu / zu C) zum / zur B) zum / zum D) zur / zum 16....... Bett. Ich werde . Er fährt . aşağıdakilerden hangisidir? A) —— a —— b —— a —— b C) —— a —— a —— a —— b B) —— a —— b —— b —— a D) —— a —— a —— b —— a 6.... D) Familie Walter hatte drei jahren in Deutschland gewohnt.. Arzt..... A) in B) ins C) um D) im 11... A) aufstehen B) liegen C) aufmachen D) wollen 13..... Ich hatte Grippe und lag zwei Wochen ...... Walter bleibt morgens gern lange im Bett . C) Petra fährt nach Köln..14.. A) aus / ja / heiße B) Ja / heiße / aus C) heiße / ja / aus D) heißen / aus / ja 10. OTURUM 19. Ich möchte Dich nach Deutschland . Januar zwei Wochen Urlaub bekommen............ Ankara.... drei... Deutschland... A) gehe C) fahrt B) fliegen D) ging A) nach für C) fünf nach B) vor fünf D) fünf vor 50 . 1...... Bahnhof. Platzt. A) dem auf C) auf dem B) über der D) in der 19......... Aşağıdakilerden hangisi Uygur destanları içinde yer almaz? A) Bozkurt B) Türeyiş C) Göç D) Mani Dininin Kabulü 9. Ich gehe .. ∆: Wohin gehen Sie? ◊: Sie gehen ... Die Blume steht .... Hans....... 5.... Çankaya liegt ...... ∆: Wie spät ist es? ◊: Es ist ..

. Vielen Dank . B) Er ist jetzt zu Hause.. D) Es ist sonnig. D) Petra kauft heute ein Auto...... B) Ich will das Buch lesen. . Mein Vater ist größer .... “Ich lade dich ein” präsens bir cümleyi futur yapınız...... B) Es regnet. 13. A) gehen in C) in gehen B) nach fahren D) fahre nach 10.. Theater. OTURUM 20. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.. 20.. 1.... Hans kann gern im Bett . A) Ich werde ich laden B) Ich wird dich ladenein C) Ich werde dich einladen D) Ich werden dich laden 7... A) für / geht B) für / kommen C) kommen / für D) für / kommt 3.. 5 A) 5 / 4 / 2 / 3 / 1 B) 1 / 3 / 2 / 4 / 5 C) 5 / 4 / 1 / 2 / 3 D) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Güneş 8.. Du kannst mit dem Flugzeug .... Theater.... Deutschland. denn es ist hier ziemlich warm............ A) zu C) aus B) ins D) nach 18.... Aşağıdakilerden hangisi Plusquamperfekt bir cümledir? A) Walter hatte drei Jahren in Deutschland gewohnt. Aşağıdaki fiillerden hangisinin çekimi yanlıştır? Infınıtıv Präteritum gehe kam machte war P.... A) genau C) so B) wie D) als 5.... Tisch. Deinen Brief.. ......... Kurallı bir cümle oluşturunuz! Ich / heute / kann / ins Theater / 1 2 3 4 gehen.... Tisch. Bett . C) Ich werde das Buch lesen D) Ich habe das Buch gelesen.....14.Perfekt gegehen gekommen gemacht gewesen A) gehen B) kommen C) machen D) sein 12.. ∆: Wohin fahrt du? ◊: Ich ..... A) en B) es C) e D) er 6. A) in der C) in das B) auf den D) über dem 14... Yandaki resme göre hava durumu ile ilgili uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) Es schneit.. Köln. ............... Peter und Petra ... Petra geht .... Ich mache das Fenster .......... Am Morgen bleibt er lange .. Knopf von rechts. Aşağıdakilerden hangisi perfekt bir cümledir? A) Das Buch wird lesen. 17...... ∆: Wo liegt die Lampe? ◊: Die Lampe liegt .......... A) aufmachen B) spazieren gehen C) liegenbleiben D) zumachen 19.. Peter .. C) Es ist windig........ ∆: Woher kommst du? ◊: Ich komme ......2. C) Hans ist nach Haus gegangen.. ALMANCA ALAN – 3 1 . ∆: Wohin legst du das Buch? ◊: Ich lege das Buch . Freunden... A) ins / mit C) um / zu B) mit / ins D) bei / mit 4.... Meine Mutter...... A) im / liegen C) liegt / ins B) liegen / im D) liegen / in 15....... Walter wählt dann mit dem groß ... A) e B) er C) en D) es A) fliegen aus B) ins gehen C) gehen ins D) aus fahren 9. Manfred und Monika ... A) auf B) vor C) zu D) um 11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? A) der Sonntag B) der Montag C) der Nacht D) der Mittwoch 51 .. Schalter sein Programm.. A) auf den C) über der B) auf dem D) in das 16. A) gehen zu C) fliegt zu B) zu geht D) geht zu 2. Hans drückt nun auf den erst ...

... Is this .. A) Italy . A) waiter C) teacher B) actor D) policeman 3..................... four seasons in a year........... house? A) your / her C) you / her B) you / she D) your / she 12.... he isn’t a student? He is an ........ .... A) under C) near B) on D) in 2........... house or .... Jack’s . the table. A) have got C) has got B) haven’t got D) hasn’t got 52 ... there is a bicycle shop .. OTURUM 2....... Mrs... A: Hello... 1.France D) American .. There is a . sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz... balloons? Berk : No...... .......... of bread on the table.... A) with C) about B) next D) but 11... B: Hello... books are these? B: They are Carol’s books..... A) There is B) There isn’t C) There are D) There aren’t 10.. A) Where are you from? B) What are you? C) What is your name? D) Where is your brother? 7.................... ... Gülay is a dentist.. It is red...... is your favourite food? A) What C) Who B) Where D) How 9......... We have got a bicycle . John and Andy are doctors.. .20.......... a car. A) What is the next month? B) What’s the date today? C) What’s the first day of the week? D) What is the last month of the year? 6.. B: It’s three o’clock.. A) south C) east B) west D) north 17. . B: It’s the nineteenth of July............ policemen.............England C) French .2.... A) what is it like? B) how much is it? C) what time is it? D) where is it? 19............... .... A) loaf C) jar B) cup D) bottle 16.. we haven’t got a car.. A: Where is he from? B: He is from . A) His C) He B) She D) Her 14. A) expensive C) favourite B) strong D) different 20.. A: Excuse me... DİL İNGİLİZCE – 1 1 .. .....America 15.... Jackson .... My name is Rick....... the hospital and the bank.. A: .... ... I am Susie. A: Is there a bicycle shop in Long street? B: Yes...... A) next to B) on the left C) on the right D) between 18. A) What C) Who B) Where D) Whose 4. Ozan : Are ...... They . of Ankara. sport is basketball. day of the week is Sunday.. A) that C) this B) those D) their 5.Italian B) English .. . sister Nuray is a doctor. He is .. Y...... Fatma : Is your brother a student? Cem : No.. A: .. They are kites.. Sinop is in the . The cat is . A) isn’t C) is B) aren’t D) are 13........... A) The second B) The last C) The first D) The third 8....

. DİL FRANSIZCA – 1 1 .. A) zu wollen C) um gehen B) zu gehen D) ins gehen 8............2.... 12.. A) I’ / Ie / Ia C) Ia / Ie / I’ B) Ie / I’ / Ia D) Ie / Ia / I’ 17.’’cümlesinin olumsuz (négative) hâli hangisidir? A) Je ne veux que vous déménager dans ce quartier. école....... A) das B) der C) die D) den 2..... La sœur de Henri à . A: Quelle est votre nationalité? B: ... A) vieux C) beau B) vieille D) gros 1 ....... A) Mes C) Mon B) Ma D) Mais 15. A: Qui est-ce? B: C’est ....... Aşağıda verilen (masculinféminin) eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? A) Russe .. ‘‘Elle a 71 ans.14.... ......... muss zum Arzt........... ..... Fieber hat....... trente huit ans. 19.. B) J’habite en Turquie.. 14..... IIs ont deux enfants. OTURUM 2..... J’aime bien .. Das Kind... A) J’habite chez un turc. 1... livre est sur la table...........Anglaise 3. ........ ‘‘Je veux déménager dans ce quartier.. Elle est infirmière........Chinois D) Anglais ... D) Je veux pas déménager dans ce quartier.. A) souriant C) souriante B) souriantes D) souriants 5. 1.. C) Je vis en Turquie... . J’ ............15 . Marc est le mari de Sandrine.................... A) Quelle est votre voiture B) Où habitez-vous C) Quelle est votre prénom D) Quelle est votre profession 13. amie tous les jours? A) ma B) ta C) sa D) ton 18. A) ma voiture B) mon ami C) ma maison D) mon vélo 14 . A) ai B) es C) est D) au 10.... soruları.13. sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. femme... Henri et Sylvie. Stéphanie et Paul adorent ..... Toutes les élèves de la classe sont . D) Je suis turc. marchons trois kilomètres par jour.... Le frère de mon père est mon .. A) célibataire C) infirmière B) marié D) secrétaire 9..16. C’est la famille Dupont.... ins Theater .... ... A) leurs C) votre B) notre D) son 4. A) IIs C) Nous B) Vous D) Elles ALMANCA – 6 7. C’était une ..Française C) Chinois .. C) Je ne veux pas déménager dans ce quartier...... Comment s’appelle la fille de Marc? A) Sylvie C) André B) Sandrine D) Henri 2..... A) 3/5/1/2/4 C) 4/3/5/1/2 B) 3/1/4/5/2 D) 2/4/3/5/1 11.... Y.......? B: Je suis mécanicien....... A) grise C) noir B) bleue D) verte 16... fille/Alice/une/est/jeune 1 2 3 4 5 Kurallı bir cümle oluşturunuz.......... A: ..’’cümlesinde altı çizili sayının yazılışı hangisidir? A) soixante et un B) soixante et onze C) quatre-vingt-un D) quatre-vingt-onze 20. Ich habe keine lust.. Tu téléphones à . Sa sœur Sylvie à 22 ans et elle est secrétaire.. A) nièce C) neveu B) tante D) oncle 6..... chiens.. Leur cousin André a 16 ans et il habite à Paris. Mon père porte un chapeau ... .. . télévision.. aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız...... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. Marc est . B) Je veux que vous déménager dans ce quartier... Henri à 18 ans et il est étudiant.. A) 18 ans C) 16 ans B) 22 ans D) 2 enfants 53 ... sport et . ..Russe B) Français ........

ich nach Deutschland ..... Wenn ich ein Telefon hätte.... C) Fakir olsaydım..... Hangisi diğerlerine göre farklıdır? A) Türkischer Döner B) Holländischer Käse C) Frisches Landbrot D) Französischer Wein 18. 14... .... sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz..15. (Olumsuz) ◊: . A) den B) der C) das D) dem 11... 19... einem Weltberühmten Schrifteller geschrieben worden..... A) der B) das C) die D) um 5.......... . A) würden / bauen B) würde / bauen C) bauen / würden D) würdest / bauen 9. A) aus B) um C) zu D) von 12.. ... ist Sportlehrer. A) können C) fahrt B) geht D) bauen 4.......... Wenn ich Bürgermeister wäre.. B) Zengin olmuş olsaydım bir otomobil satın almak isterdim... Fieber hat.... spricht gut Deutsch... ...... dir gern ein Buch gekauft! A) hättest C) hätte B) wären D) wäre 13.... Aşağıda verilen Almanca sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir? A) der Bürgermeister: Belediye Başkanı B) Erfolgt haben: Başarısız olmak C) Schwimmen: Yüzmek D) der Schriftsteller: Yazar 16.. hier wohnt. ... sorularda kurallı bir cümle oluşturunuz............. Die Frau.. Man / hier / müsste / bauen / 1 2 3 4 einen Kindergarten 5 A) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 B) 5 / 4 / 3 / 2 / 1 C) 3 / 4 / 5 / 1 / 2 D) 1 / 3 / 2 / 5 / 4 20... 1. Obwohl es regnet..... ∆: Wenn ich Bürgermeister wäre... A) Da haben sie recht B) Das ist richtig.... Der Roman ist . D) Das ist falsch.. muß zum Arzt. aus der Turkei kommt... würde ich eine Schule bauen. D) Das meine ich auch....... A) führen C) führe B) gingen D) führt 19 .. A) riefe / an B) an / riefe C) komme / an D) an / rufen 3. ! A) müssen C) gehen B) bauen D) können 8. A) wäre C) wären B) würden D) hätte 2.... . Wenn ich Zeit hätte... ............ ich ein Park .. A) gehe / gehen B) würde / fliegen C) würden / fahrt D) würdest / fahren 6.. Man müsste hier vor allem mehr Autostrassen .... OTURUM 3. “Wenn ich reich wäre.... Hangi sözcük anlam bakımından farklıdır? A) fleissig C) fahren B) groß D) kalt ALMANCA ALAN – 6 1 .. würde ich ein Auto kaufen” cümlesinin Türkçe karşılığı hangisidir? A) Zengin olsam bir araba alırdım.... ich dich sofort . viele Vorteile und Nachteile.... Wenn ich das Geld hätte. A) Da haben Sie recht! B) Das ist nicht richtig....... . ....... Hans ins park spazieren.... Die junge Mutter....2.... ich nach İzmir.. A) den B) der C) das D) die 17.. . .. Ich . C) Ich weiß noch nicht. Hans / trotzt / geht / 1 2 3 des Regens /spazieren 4 5 A) 1 / 3 / 2 / 4 / 5 B) 5 / 4 / 3 / 1 / 2 C) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 D) 4 / 5 / 2 / 1 / 3 4. Das Kind...... Wenn ich ein Telefon hätte..... 15.... . ∆: Man müsste vor allem sehr Parkplätze bauen. C) Das ist nicht richtig... Man müsste mehr Strassen ... A) würde C) würdet B) würdest D) würden 54 . D) Zengin olmadığımdan otomobil alamadım. Dieser Park . otomobil almazdım.. ...20.. 10. ich dich sofort anrufen..................... A) fliegt C) werden B) geht D) fahren 7...... (Olumlu) ◊: Natürlich! .

... Kurallı bir cümle oluşturunuz! Wenn / ich / Bürgermeister / 1 2 3 wäre / bauen / Kinderplätze / 4 5 6 würde / ich 7 8 A) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 7 B) 3 / 2 / 1 / 4 / 8 / 7 / 6 / 5 C) 6 / 5 / 4 / 7 / 8 / 1 / 2 / 3 D) 1 / 2 / 3 / 4 / 7 / 8 / 6 / 5 55 .... gern an Deinen Besuch Frankfurt zurück.... für Deinen netten Brief..... Karışık olarak verilmiş kelimelerden kurallı ve düzgün bir cümle aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ıch . Hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Französischer Wein B) Hamburger C) Türkischer Döner D) Frisches Landbrot 18... segeln und . Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) fahren C) besser B) schlafen D) tanzen 19..... ich Jeden Tag schwimmen ...... . Manfred... . würde ich nach Köln fliegen... C) Wenn ich reich habe. .. ins Kino zu gehen...... A) gehen zu C) fliegen zu B) zu gehen D) fahren zu 16. ich die Wasserleitung .. . Manfred .... ◊ : Das wäre gut! A) bauen / repariert B) bauen / bauen C) repariert / bauen D) reparieren / baut 12... A) gehen / würde B) würde / gehen C) würden / gehen D) gehen / würden 9. ins Theater zu gehen...... Wir ...... gehe ich nach Köln... .. A) würde / schwimmen B) würden / schwimmen C) schwimmen / würde D) schwimmen / würden 7... führen ich nach Köln... Köln‘e uçmak isterdim.oder ..........2...... A) würde / fliegen B) gehen / würden C) würden / gehen D) kann / würden 10... Wir hätten eine schöne Zeit zusammen. gestern den ganzen Abend Zeitung .. Ich habe keine Lust.. Wenn wir Geld hätten.. OTURUM 5.. ∆ : Man müsste hier vor allem mehr Autostrassen .. B) Wenn ich Zeit hätte.... ich nach Deutschland . .. ins Kino .. . A) lesen / soll B) sollen / fahren C) soll / lesen D) sollen / lesen 15...... ins Kino oder ins Theater zu gehen.........ins ... A) reparieren / bauen B) würden / reparieren C) reparieren / würde D) würde / reparieren 13........... .... zu gehen. A) Lieber / Danken B) Lieber / Vielen Dank C) Vielen Dank / liebe D) Liebe / Lieber 14..... ∆: Was würden Sie tun? (Bürgermeister) ◊: Wenn ich Bürgermeister wäre..Kino ..... Ich danke.“ cümlesinin Almanca karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Wenn ich reich wäre......... . . ∆: Sehr gut! A) baut C) einrichten B) repariert D) renoviert 17..... wir ins Kino oder ins Theater .. D) Ich habe die Lust... würde ich eine Schule .. Wenn ich zeit hätte.. D) Wenn ich Geld hätte. ∆: Bist du alleine gefahren? ◊: Ich .. „Zengin olmuş olsaydım.... 20.ins Theater A) Ich habe die Lust...... ginge ich nach Köln...habe . 8. . C) Ich habe Lust........ .... .....dile Lust zu gehen . ∆: Hier fahren zu wenig Busse! ◊: Sie haben recht. Was meinen Sie? ∆ : Wenn ich Bürgermeister wäre......... .. doch mit die gefahren! A) wäre C) hätte B) ist D) war 11... ! ◊ : Ich weiß nicht recht.. man müsste hier mehr Buslinien ......... Wenn ich reich wäre..... . B) Ich habe die Lust. A) würde / fliegen B) fliegen / würde C) fahren / würde D) würdest / gehen 6.

. ∆: Wie ist das Wetter? (Güneşli) ◊: Das Wetter ist .. Aşağıda verilen sözcük grubundan hangisi diğerlerinden farklıdır? A) der Bus C) das Auto B) der Wagen D) das Hotel 16...... Jetzt leuchtet die rot .2... Ich möchte dich .... A) von B) aus C) vor D) ins 13........ sorularda boş bırakılan yere uygun olan kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz... 56 .. liegen.. A) -er B) -en C) -e D) -es 7... nach Deutschland. dem Tisch.. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. ∆: Vielen Dank! A) auf C) an B) vom D) über A) Es ist fünf vor drei..... Wie spät ist es? 2.. ∆: Danke schön! A) lesen C) lernen B) spielt D) spielen D) für 11.... 1... nach Köln. A) einladen / nach B) von / macht C) laden ein / nach D) nach / einladen 9.. A) von C) ins B) aus D) zum 8.. Januar zwei Wochen Urlaub bekommen. Dame. und mit dir zusammen eine Reise machen. er wird bestimmt Urlaub gehen. Lampe am Apparat. Lieber Peter........... Ich habe heute mit meinem Chef ........ Peter und Petra ... ................ lieb ........... Bahnhof... der Tür. Wir geben volle Garantie .. Deinen Brief. A) fahren C) fliege B) gehen D) fliegen 15. Das Flugzeug fliegt . Fußball.....16...... C) Es ist zehn nach vier........ den 20 Juni 2008 Vielen Dank .......... Ankara. Deutschland...... B) Es ist fünf nach drei..... A) für / im C) auf / ins B) im / für D) ins / auf 14.... A) gehen C) geht B) fährt D) fliegen 19.. A) ins C) von B) nach D) aus 3.. OTURUM SEÇMELİ ALMANCA – 3 1 . Ich werde . Lieber Hans. ∆: Wo ist die Blume? ◊: Die Blume ist ... Monika fährt ......... Mit dem neu ... A) auf B) ins C) im 5...... Peter steht . Deutschland .. “Warm” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) klein C) kalt B) gern D) gut 6....... D) Es ist viertel nach fünf.. A) gelesen B) gesprochen C) geschreiben D) gekocht TEST BİTTİ. A) sonnig C) regnet B) schneit D) windig 17. ∆: Was wirst du im April machen? ◊: Ich .. Gerät lernt man alles im Schlaf.. A) -er B) -e C) -es D) -en 4..... Hangisi anlam yönünden diğerlerinden farklıdır? A) der Winter B) der Dienstag C) der Montag D) der Mittwoch 20......... ∆: Was macht Peter? ◊: Peter .... 7 Monate... 18.... A) -en B) -er C) -em D) -es 10.. Am Morgen bleibt er lange ...... A) ins Bett C) über Bett B) Bett im D) im Bett 12.....

2. 11. 3. 17. 8. 13. 14. 7. 12. 7. 17. 16. 17. 4. 20. 5. 9. 7. 15. 17. 6. 19. 4. 15. – 1 TARİH – 4 COĞRAFYA – 5 1. 2. 14. 10. 14. DÖNEM SINAVI 2. 2. 9. 4. 8. 13. 5. 12. 17. 3. 7. 6. 13. 4. 3. 15. 18. 19.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 19. 19. 3. 14. 8. 10. 17. 15. 3. 16. 8. 4. 9. 10. 14. 12. 11. 3. 4. 14. 20. 10. 7. 7. 15. A C A C B D C D B D A B C C A D C A B B TÜRK EDEBİYATI – 3 DİN KÜL. 16. 9. 8. 11. 2. 20. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI DİL ve ANLATIM – 3 DİN KÜL. 9. 12. 8. B C D C D B A D B C C A B A C B D A D A 1. 10. 14. 5. 4. 11. 15. 12. AHLAK BİL. B B C A A C A D A B D A C C B B D D B A 1. 16. 15. D A A C C D B B D A B A C D C B D C B A . 7. 20. 10. 17. 5. 18. 8. 11. 6. B D C D A D A B C B C B A D C D A D C B 1. 2. 11. 19. 16. 18. B D C A C B A C B C D D A C B A A D B D 1. 5. 13. 18. 12. 3. 12. 6. 13. 18. 15. – 5 COĞRAFYA – 1 MATEMATİK – 4 1. 19. 20. 5. 13. 5. 5. 17. 9. A D B C B D C A D C C B D B D A B C A A 1. 9. AHLAK BİL. 13. 4. D A D B A C B C A D B C C A B D D A B C 1. 16. 11. 18. 20. 2. 2. 13. 2. 6. 6. 10. 19. 20. 14. 16. 19. 6. 18. 7. 11. 8. 10. 9. 16. 6. 12. 18. 20. 3.

4. 20. 11. 16. 4. 7. 12. 8. 10. 14. 20. 12. 2. 5. 15.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 7. A D A B C C B A A C B D D B A C A D B C 1. 7. 20. 9. 18. 20. 19. 9. 15. 2. 4. 15. 15. 17. 15. 6. 19. 14. 12. 7. 11. 17. 11. 8. 5. 5. 6. 18. 16. 5. 13. 2. 14. C D C A A B D A B C B D C A D D C A B D . 8. 10. 15. 4. 11. 3. 4. 3. 18. 17. 17. 17. 8. 6. 14. B C D A A B A B A A D B D C D D A B C D 1. 6. 5. B D C A D D B A B D C B A C D B A C A C 1. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI FİZİK – 2 KİMYA – 5 FELSEFE – 1 SOSYOLOJİ – 1 1. 3. 15. 20. 16. 17. 3. 3. 13. 12. 6. 4. 11. 11. 5. 7. 13. 20. 2. 2. 3. 8. 14. 10. 17. 20. 16. 2. 9. 16. 15. 5. 16. 7. 18. 6. 13. 13. 16. 9. 3. 10. 9. 14. 9. C B C A C D B D B A C D A B D A B C A D 1. 18. 4. 10. 13. 13. 2. 5. A B C D C B C A D C B A A C B D B D C A 1. 19. 13. 12. 19. 7. 20. 17. C B D B A D A D B C D C C B D A A D B A 1. 18. 3. 9. 8. 12. 4. 8. 14. 10. 19. 2. 7. 19. 11. DÖNEM SINAVI 2. 9. 6. 16. 10. 10. 18. 19. 6. 12. 12. C C A A D B C C A B D C B A A C D D C D KİMYA – 1 BİYOLOJİ – 4 MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ – 2 İŞ GÜVENLİĞİ – 1 1. 14. 19. 8. 18. 11.

4. 13. 8. 18. 10. 13. 4. 11. 16. 8. B C A A D A B C D D A D B B C D B C A C EKONOMİ – 1 SANAT TARİHİ – 2 TÜRK EDEBİYATI – 6 TRAFİK ve İLK YARDIM – 2 1. 14. 10. 20. 19. 16. 12. C A D B B D A C A D B C D B A C D C A B 1. 19. 2. 12. 11. 20. 2. 9. 19. 4. 14. 10. 13. 2. C D A C D A D B D C C B A B D A B C C A 1. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI GİRİŞİMCİLİK GEOMETRİ – 3 FIKIH – 1 FİZİK – 6 1. 17. 7. 18. 15. 16. 5. 13. 2. 11. 2. 6. 4. 6. 12. 6. A B A D C A B D A D C D B C B A C B D C 1. 7. 15. 15. 18. 15. 17. 19. 10. 18. 3. 2. 4. 5. 6. 11. 14. 3. 16. 9. 5. 6. 9. 17. 2. 17. 13. 20. 3. 15. 11. 18. 17. DÖNEM SINAVI 2. 11. 3. 20. 19. 7. 18. 12. 17. B B D C A B A D C A C D C B A B D A D C 1. 4. 4. 12. 9. 9. 18. 19. 16. 3. 19. 20. 14. D C C B D A B C A C D C A B A B A D B D 1. 14. 9. 4. 6. 7. 3. 8. 7. 6. 8. 14. 8. B D B B C D C C A A B A C D D B D B A C 1. 20. 13. 14. 5. 6.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 5. 10. 14. 7. 7. 12. 11. 10. 5. 9. 15. 13. 8. 10. B C A B A D D C B A D D C D A C C B C A . 5. 15. 13. 15. 19. 20. 2. 17. 5. 7. 16. 10. 3. 20. 3. 18. 8. 17. 11. 12. 8. 16. 16. 9. 12.

16. 9. 19. 14. 18. 14. 9. 17. 6. 16. 14. C B C A B A D D A A D B B C B A C D C D 1. 10.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 18. 15. 13. 6. 5. 10. 7. 13. 20. 18. 14. DÖNEM SINAVI 2. 12. C D D C A D A D B A B B C D B B A C A C 1. 5. 11. 18. 8. 8. 19. 15. 17. 3. 16. C A A B B C D D C A C B A B D A A D B B 1. 9. 3. 6. 13. 13. 5. 12. 5. 9. 7. 8. 17. 5. 16. 20. 19. 17. 11. 18. 7. 14. 14. 12. 7. 10. 6. 11. 12. 12. 11. 11. 14. 7. 8. 16. 11. 11. 4. 6. 2. 20. 15. 3. 16. 20. 14. 3. 3. 2. 15. 4. 9. 10. 15. 7. 11. 20. 5. 5. 10. 8. 2. 4. 19. 2. DİN. 16. TAR. 20. B C B D A C D C B D A C A C D B A B A D 1. 15. 3. 2. 13. 2. 13. 3. 5. D C B B A D C D C A C A C A C B D C A A MATEMATİK – 7 KARŞILAŞ. 4. 8. 10. 20. 4. 18. 13. 6. 8. 15. 10. 2. 18. 20. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI DİL ve ANLATIM – 7 BİYOLOJİ – 7 KELAM – 2 İSLAM TARİHİ – 2 1. 4. 4. 17. 8. 2. 19. 6. 12. – 2 ANALİTİK GEOMETRİ – 2 GEOMETRİ – 7 1. C B C A C D A A C D B C D B D B C A B A 1. 13. 3. 7. 16. D C A B D B C B C D A C B D A C B D A C 1. 17. 9. 12. 17. 12. 6. 9. 19. 19. A C B A B D C C D A C D A B D C D B A B . 17. 7. 19. 15. 10. 18. 4. 9.

15. 7. 16. 13. 14. 9. 8. 8. 3. C D B C B A D A B C D B B C D A B A D C 1. 4. TÜRK EDEBİYATI – 3 ALMANCA ALAN – 3 2. 2. – 1 ALMANCA ALAN – 6 1. DİL İNGİLİZCE – 1 ALMANCA – 6 1. 7. 18. 14.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 14. 10. 17. 13. 15. DİL ve ANLATIM – 3 ALMANCA – 3 2. 9. 4. Y. 13. 12. 18. A D A B D C B C C A D D B A B B D C B C 1. 17. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI SEÇ. 5. 19. 14. 15. 9. 11. 10. 5. 12. A B C D A A C A A D C A D D B B D C B D 1. 6. 5. 8. 13. 17. 5. 6. 3. 15. A D A B D C B C C A D D B A B B D C B C 1. 5. 3. 10. 14. 9. 11. 17. 16. 16. 20. 18. 10. 19. 8. 9. 15. 12. 14. Y. C C D A D A A A B A C B B D B C C D C A 1. 16. 4. 6. 9. 6. 5. 6. C B A C D A A C D A C B D A C D B A D A 1. 4. 16. 20. 8. 20. 11. 15. 12. 3. 17. 14. 2. 4. 18. 2. 18. 20. 15. DÖNEM SINAVI 2. 12. 4. 3. 19. 3. 10. 13. 17. 7. 17. 13. 4. 19. 2. 11. 7. 6. 20. 20. 13. 3. 10. 8. 12. 19. 6. 18. 3. 2. 20. 9. 2. 11. 10. 5. 11. 10. 7. 5. 9. 16. 14. 18. 8. 20. 11. 7. 2. 4. 13. 12. 7. 19. 7. 18. B A D C A B A B C D B C B C B D A C D A . A B D C B C B B D D A C A C B C D B D A SEÇ. 8. 6. 12. 11. 19. 15. DİL FRANSIZCA. 16. 19. 2. 16. 17.

D B A D B C A D A B D C D C B A B D A C . 14. 19. 15. 17. DÖNEM SINAVI 2. 13. 18. 10. OTURUM ALMANCA (A) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI SEÇ. 3. 6. ALMANCA – 3 1.15 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 1. 2. 4. 11. 7. 5. 8. 12. 9. 20. 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful