P. 1
CELİK_KOLON+TEMEL

CELİK_KOLON+TEMEL

|Views: 418|Likes:
Yayınlayan: Oğuzhan üçler

More info:

Published by: Oğuzhan üçler on May 03, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2012

pdf

text

original

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞTERİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

ÇELİK TEMEL ÇİZİMLERİ

ANKARA 2007

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

 

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ..................................................................................................... 3 1. TEKİL TEMEL PLAN VE KESİTİ ÇİZİMİ ....................................................................... 3 1.1. Yönetmelik ve Şartnameler ........................................................................................... 3 1.1.1. İmar Yönetmeliği .................................................................................................... 3 1.1.2. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Şartnamesi............................................................. 3 1.2. Çelik Temel ................................................................................................................... 3 1.2.1. Tanımı ..................................................................................................................... 3 1.2.2. Çeşitleri ................................................................................................................... 4 1.3. Çelik Tekil Temel Planı Çizimi Kuralları...................................................................... 4 1.4. Temel Planı Çizimleri.................................................................................................... 5 1.4.1. Temel ...................................................................................................................... 5 1.4.2. Bağ Kirişleri............................................................................................................ 6 1.5. Temel Kesiti Çizimleri .................................................................................................. 7 1.5.1. Yuvalı Tekil Temel Kesitleri .................................................................................. 8 1.5.2. Ankrajlı Temel Kesitleri ......................................................................................... 8 1.6. Ölçülendirme ............................................................................................................... 10 1.6.1. İç Ölçülendirme..................................................................................................... 10 1.6.2. Dış Ölçülendirme .................................................................................................. 10 1.6.3. Kotlu Ölçülendirme............................................................................................... 11 1.7. Yazılar.......................................................................................................................... 12 1.7.1. 2’lik Yazı Şablonu ................................................................................................ 12 1.7.2. 3’lük Yazı Şablonu................................................................................................ 12 1.7.3. 5’lik Yazı Şablonu ................................................................................................ 12 1.8. Taramalar..................................................................................................................... 12 UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................... 14 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ..................................................................................... 16 PERFORMANS DEĞERLENDİRME............................................................................... 17 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 18 2. IZGARA TEMEL PLAN VE KESİTİ ÇİZİMİ.................................................................. 18 2.1. Izgara Temel Planı Çizimleri....................................................................................... 18 2.1.1. Kolon..................................................................................................................... 18 2.1.2. Temel Taban Levhası............................................................................................ 19 2.1.3. Bağlantı Korniyeri................................................................................................. 19 2.1.4. Bağ Kirişleri.......................................................................................................... 19 2.1.5. Temel ızgarası ....................................................................................................... 19 2.2. Çelik Izgara Temel Planı Çizimi Kuralları .................................................................. 20 2.3. Temel Kesiti Çizimleri ................................................................................................ 20 2.3.1. Pabuçlar................................................................................................................. 20 2.3.2. Bağ Kirişleri.......................................................................................................... 20 2.3.3. Taban Levhası ....................................................................................................... 20 2.3.4. Kolon..................................................................................................................... 21 2.4. Ölçülendirme ............................................................................................................... 22 2.4.1. İç Ölçülendirme..................................................................................................... 22 2.4.2. Dış Ölçülendirme .................................................................................................. 22

i

2.4.3. Kotlu Ölçülendirme............................................................................................... 23 2.5. Yazılar.......................................................................................................................... 23 2.5.1. 2’lik Yazı Şablonu ................................................................................................ 23 2.5.2. 3’lük yazı şablonu ................................................................................................. 23 2.5.3. 5’lik yazı şablonu .................................................................................................. 23 2.6. Taramalar..................................................................................................................... 23 UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................... 25 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ..................................................................................... 27 PERFORMANS DEĞERLENDİRME............................................................................... 28 ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ................................................................................................... 29 3. KAZIK TEMEL PLAN VE KESİTİ ÇİZİMİ .................................................................... 29 3.1. Kazık Temel Planı Çizimleri ....................................................................................... 29 3.2. Çelik Kazık Temel Planı Çizimi Kuralları .................................................................. 30 3.3. Temel Kesiti Çizimleri ................................................................................................ 30 3.3.1. Temel Profilini Çizmek......................................................................................... 30 3.3.2. Temeli Çizmek ...................................................................................................... 30 3.4. Ölçülendirme ............................................................................................................... 31 3.4.1. İç Ölçülendirme..................................................................................................... 31 3.4.2. Dış Ölçülendirme .................................................................................................. 32 3.4.3. Kotlu Ölçülendirme............................................................................................... 32 3.5. Yazılar.......................................................................................................................... 33 3.5.1. 2’lik Yazı Şablonu ................................................................................................ 33 3.5.1. 3’lük Yazı Şablonu................................................................................................ 33 3.5.1. 5’lik Yazı Şablonu ................................................................................................ 33 3.6. Taramalar..................................................................................................................... 33 UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................... 34 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ..................................................................................... 36 PERFORMANS DEĞERLENDİRME............................................................................... 37 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 40 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 41

ii

çizim kalemleri. çizim kâğıdı (eskiz. modül sonunda performans testi uygulayacak. gönye. aydınger vb. Temel kesiti çizimini yapabileceksiniz. Amaçlar Temel planı çizimini yapabileceksiniz.   EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Öğretmen. Modül içeriğinde yer alan faaliyetleri tamamladıktan sonra verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi. 582YIM209 İnşaat Teknolojisi Çelik Yapı Teknik Ressamlığı Çelik Temel Çizimleri Bu modül çelik yapı temellerinin çizimini yapma beceri.). Çizim masası. pergel. 40/32 Çelik Konstrüksiyon Çizimi modülünü başarmış olmak MODÜLÜN AMACI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME iii . temizlik araçları. tavır ve tutumların açıklandığı öğrenme materyalidir.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK Genel Amaç Okul için gerekli ortam. yapıştırma bandı. T cetveli veya paralel. beceri ve uygulamalarınızı değerlendireceksiniz. kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. okul dışı araştırma yapabileceği kuruluşlar belirtildiğinde temel plan ve kesit çizimlerini standartlara uygun olarak yapabileceksiniz.

iv .

insanlığın var oluşundan bu güne kadar devamlı olarak gelişen bir sektördür. mavi renklerle çizilen çizgiler ise temel kolonunu (yuvalı temel) göstermektedir. Bunlar sizlere birer modül olarak sunulmaktadır. gelişen teknoloji ve deprem olgusu sebebiyle tercih edilir hale gelmiş ve buna bağlı olarak da “Çelik Yapı Teknik Ressamlığı” dalı önem kazanmıştır. yapılış biçimleri. Bu amaçla Çelik Yapı Temelleri Çizimi modülünde. Hepimizin bildiği gibi inşaat alanı. Bu gelişmeye bağlı olarak artan bilgi birikimiyle birlikte her meslek dalında uzmanlaşma daha da artmaktadır. Bir çelik temeli size en iyi aşağıdaki şekil izah edebilir. Bu modüller ayrı ayrı alınıp hepsi tamamlandığında inşaat teknolojisi alanının bütününü teşkil edecektir. Çelik yapılar. İnşaat Teknolojisi alanında da artan bilgi birikimi ve teknoloji ile birlikte yeni dallar ortaya çıkmıştır. Günümüzde bilgi teknolojileri ve iletişim hızla gelişmektedir. yapı teknik ve kurallarına uygun olarak çelik yapı temellerinin çeşitleri. Eflatun renkler temel betonu ve bağ kirişlerini. plan ve kesitleri hakkında kısa ve öz bilgiler kazandırılarak bunlarla ilgili atölyenizde çizimlerinizi yapabileceksiniz. Üç boyutlu örnek temel görünümü 1 . Bunun yanında inşaat alanı kendi içinde birçok dala bölünmüştür. Günümüzde gelişen teknolojiler ve teknikler yardımıyla değişik yapı malzemeleri ortaya çıkartılmış ve toplumun ihtiyaçları karşılanmıştır.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci.

2 .

fabrika. Çelik temellerin genelinde betonarme ile çelik profiller birlikte kullanılır.ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Uygun ortam sağlandığında yönetmelik ve şartnameler göz önünde bulundurularak çelik yapı temelleriyle ilgi bilgi ve çizimini öğrenebileceksiniz.1. zemin emniyet gerilmesi yüksek (sağlam) zeminlerde uygulanan temel çeşididir. İmar Yönetmeliği Büyükşehir ve diğer belediyelerce hazırlanmış yönetmeliklerdir. Tanımı Yapı elemanlarının yüklerini alarak zemine ileten yapı elemanlarına temel denir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Şartnamesi Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik’te yapı yapım teknik kuralları ve uyulması gerekli hususlar açıklanmıştır. Çelik Temel 1. T2 vb.2. ARAŞTIRMA  Çevrenizde bulunan çelik konut. Çelik yapıların temelleri de betonarme yapılarda olduğu gibi genellikle betonarmeden yapılır. hangar. Çelik temel betonarmeye göre daha pahalı olup işçiliği zordur.1. 1. yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri ve TS 648.1. 1. Tekil temelin oluşturulması kolon tabanının düzenleniş durumuna göre iki şekilde yapılır. TEKİL TEMEL PLAN VE KESİTİ ÇİZİMİ 1. depo inşaatlarını gezerek çelik yapı elemanlarının yapılma şekillerini.1.1. Bu yapıların temellerini araştırınız. sağlamlık ve ekonomiklik de göz önünde bulundurularak çelikten yapılabilir. Temeller projelerde T harfi gösterilir. Ancak çok katlı yapıların temelleri. koşullarını ve nasıl yapıldıklarını araştırınız. TS 498. Bu bilgileri çizimlerinizle bütünleştiriniz. 3 .2. T1. Yönetmelik ve Şartnameler 1. 1. Tekil temel. çelik yapıların hesap ve yapım kurallarında çelik yapılar ile ilgili genel açıklamalar bulunmaktadır.2.

Çeşitleri a.2.1’de iki tip ankraj görülmektedir. Çizim ölçeğine uygun çizim kâğıdı masaya bağlanır. Temel boyutları belirlenir. Temel yuvalı yapılacaksa yuva boyutları belirlenir. Yuvalı tekil temeller: Tekil temellerde en basit temel şekli yuvalı temel şeklidir. Çizimde kullanılacak kalem çeşitleri belirlenir. Çizim araç ve gereçleri hazırlanır. Ankrajlı temel yapılacaksa ankraj konacak yerler belirlenir. Şekil 1.3. Ankraj çelikleri iki şekilde üretilir. baston bazen de çatal şeklinde olabilir. Çelik kolon yuvaya oturduktan sonra yanlardaki boşluklar beton ile doldurulur. kolon ile temel arasında bağlantıyı sağlayan çelikten yapılan elemandır. Çelik kolonun yükünü ileteceği temel yuvası 10–20 cm daha geniş olacak şekilde hazırlanır. tekil temel yüzeyine konacaksa bu durumda ankrajlı tekil temel yapılır. 4 . Ankrajlı temeller: Kolon. b. Ankraj. Çelik Tekil Temel Planı Çizimi Kuralları Çelik temel planını çizebilmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:         Zemin durumuna göre çizilecek temel çeşidi belirlenir. Temel ve kolona yerleştirilecek profil çeşidi belirlenir.1:Ankrajların görünümü 1. Bunlar civatalı. Şekil 1.2.1.

Şekil 1.  Akslara göre profilleri çiziniz.  Yuvalı temel yapılacaksa kolon kenarlarına 10–20 cm boşluk bırakınız (Şekil 1.2: Kolon kenarlarındaki boşlukların görünümü b.  Kolon altına taban levhası yerleştiriniz.3). Ankrajlı Temel Ankrajlı temelin yuvalı temele göre işçiliği zor olup daha masraflıdır.  Akslara göre profilleri çiziniz. Temel a. Temel Planı Çizimleri 1.4.4.1.3: Ankrajlı temel görünümü 5 . Yuvalı Tekil Temel Planı Çizimi Yuvalı tekil temeli çizebilmek için aşağıdaki yolu izleyiniz:  Zemin kat planında oluşturmuş olduğunuz akslardan faydalanarak aksları çiziniz  Temele ait çizgileri ölçülerine göre çiziniz. Kolon yanlarına korniyer bağlanır (Şekil 1. Bu tip temellerde kolonla temel arasına taban levhası yerleştirilir.  Temele ait çizgileri ölçülerine göre belirleyerek çiziniz.  Yuvalı temel çiziminde olduğu gibi zemin kat planında oluşturduğunuz akslardan faydalanarak aksları çiziniz. Şekil 1.1.2).

2. betonarme veya çelikten yapılırlar. 6 .Betonarme temel ile çelik temel arasındaki çizim farkları  Betonarme yapıdaki temelde tüm elemanlar betonarme olduğundan.4. Kolon betonarmeden yapılırsa Şekil 1. Özellikle çok katlı yapıların temellerinde aşırı yüklerin temeller arısında dağıtılıp toprağa iletilmesini sağlarlar.4’teki gibi olacaktır. Bağ Kirişleri Zemindeki oynamalar neticesinde temelde oluşabilecek çökme ve kaymaları engellemek amacıyla yapılan yapı elemanına bağ kirişi denir.6’da bağ kirişi ile temeller arasındaki bağlantı görülmektedir.4 :Betonarme temel görünümü Şekil 1. Şekil 1. En kesitten görünüm farklılıkları projede de farklılık gösterir. Betonarme veya çelik temel üzerine konacak çelik kolonların en kesitleri ise hesaplamalar sonucunda daha küçük çıkabilir. kolon boyutları yapılan statik hesaplar sonucunda daha büyük çıkar.5’teki gibi olacaktır.5 :Çelik temel görünümü 1. Bağ kirişleri. Temelde çelik kolon kullanılırsa (yuvalı) görüntü Şekil 1.    Şekil 1.

Temel Kesiti Çizimleri Yukarıda çizimi yapılan tekil temel planlarından faydalanarak kesitler şu şekilde çizilir:      Temel kesiti için çizim kâğıdını masaya bağlayınız.5. Çizimi. Paralel ve gönye yardımıyla kesit çizgisinin geçtiği (A-A veya B-B) yerleri boş çizim kâğıdına aktarınız. Çizgileri taşırken kesilen noktalardan taşımayı ihmal etmeyiniz. 7 . plan ve kesit olarak ayrı ayrı ölçerek kontrol ediniz.6 : Bağ kirişinin görünümü 1.Şekil 1. Kesiti alınacak temel planını çizim kâğıdınızın üst tarafına bağlayınız.

7: Temel kesitlerinin görünümü Şekil 1. Şekil 1.10’da ise bir yapıya ait tekil temelin A-A boy kesiti görülmektedir.7’de görülmektedir.2. Tekil temelin üç boyutlu görünümü de verilerek temelin uygulanış şekli daha anlaşılır hale getirilmiştir (Şekil 1.5. Temel boy kesitleri yatay ve düşey olarak iki yönde alınır.1.8: Temelin üç boyutlu ortamda görünümü 1. 8 .5.9’da görülmektedir. Şekil 1. Boy kesitte temel üzerine gelen kolonlar gösterilerek kotlar verilir ve çizgisel ölçülendirme yapılır.1. Ankrajlı Temel Kesitleri Yukarıda anlatılanlara göre yapılan temel kesit çizimi Şekil 1. Yuvalı Tekil Temel Kesitleri Yuvalı tekil temel kesitleri Şekil 1.8).

Şekil 1.9: Temel kesitinde ankrajların görünümü Şekil 1.11: Ankrajlı temelde temelin üç boyutta görünümü 9 .10 :Temel boy kesiti Tekil temelin üç boyutlu yakın plan görünümü Şekil 1.Şekil 1.11’de görülmektedir.

    Dolu ve boş yerler. Dış ölçülendirmelerde içeriden dışarıya doğru. Yapılan gereksiz her ölçülendirme projenin okunmasını güçleştirir. Dış ölçülendirme yaparken. Ölçülendirmelerde dikkat edilecek en önemli husus.  Ölçü yazılarını sınırlar arasına yazıp. ölçü oklarını yerleştiriniz.  Gerekli çizim araç ve gerecini hazırlayınız. Dış ölçülendirmede iki ölçü çizgisi arasındaki mesafeyi 8–10 mm alınız.  Paralel veya T cetvelini gönyesinde tutarak gönye ile çizim sınırlarını belirleyiniz. Akslar.6. Şekil 1. İç Ölçülendirme Çelik yapının iç bölümünün ölçülendirmesidir.2. İç ölçülendirme yaparken. gereksiz ölçülendirmenin yapılmamasıdır.6. çizime yarar yerine zarar vermeye başlar. Dış Ölçülendirme İç ölçülendirmede yapılan işlemler dış ölçülendirme için de geçerlidir.  İşiniz bittikten sonra çizim paftanızı temizleyiniz.6. Hareketli sınırlar. Toplam uzunluk ölçülendirilir. Ölçülendirme 1.1.12’de görülmektedir. 10 . Çizimlerinizde ölçü sınır çizgisini (/) kullanınız.   Ölçülendireceğiniz plan çizimini karşınıza alınız.12: İç ölçülendirme 1.1. Gönye ve paralel kullanarak nesne sınırlarını taşıyınız. Şekle ait iç ölçülendirme Şekil 1.

15). Şekle ait iç ölçülendirme Şekil 1.14: Planda kotlu ölçülendirme sembolü Kotlu ölçülendirme yapabilmek için her yükseklik sınırına aşağıdaki sembolü veya bu amaçla kullanılan diğer sembollerden birini çiziniz (Şekil 1.6. Uzantı çizgilerinin şekle olan mesafelerini 3 mm alınız. görünüş ve kesitlerde kullanılan bir ölçülendirme çeşididir. Şekil 1.    Ölçülendirmelerde şekle en yakın ölçü çizgisini 10 mm mesafede alınız.13’te görülmektedir. Şekil 1. Planlarda kullanılan kotlu ölçülendirme. Kotlu Ölçülendirme Kotlu ölçülendirme plan. Daha sonraki ölçülendirmeleri de 8 -10 mm mesafelerde alınız.3.15: Kesit ve görünüşlerde kotlu ölçülendirme görünümü 11 . Uzantı çizgilerinin ölçü çizgilerini geçme mesafelerini 3 mm alınız.13: İç ve dış ölçülendirme 1. Şekil 1. çemberin dört parçaya bölünmesiyle elde edilir ve ortadaki çizgi yazı yazmak için uzatılır (Şekil 1.14).

17).7.7.1. Taramalar  Betonarme taramasında 45°lik düz çizgi ve kesik çizgi kullanınız.3. kesilen yüzeyler ve kesit çizgilerinin çiziminde kullanılabilir. 1. Şekil 1. Şekil 1.16’da bir temel kesitinde kotlu ve çizgisel ölçülendirmenin yapılış şekli görülmektedir.  Beton dolgu taramasında serbest boyutlarda noktalar ve yuvarlaklar yapınız (Şekil 1. 1. 1. 2’lik Yazı Şablonu Ölçü çizgilerinin çizilmesinde ve yazıların yazılmasında kullanılacaktır.8.16 :Kotlu ve çizgisel ölçülendirme görünümü 1.7.2. 3’lük Yazı Şablonu Temel planı ayrıtlarının çizilmesinde kullanılacaktır.7.  Profil taramasında düz 45°lik çizgi kullanınız. 5’lik Yazı Şablonu Temel planı ayrıtları. Yazılar 1.Şekil 1.17 : Betonarme taraması 12 .

Şekil 1.18).Profil ve demirsiz beton taramasında aşağıdaki tarama desenlerinin kullanılması gerekir (Şekil 1.18: Profil ve demirsiz beton taraması 13 .

 Çizim yaparken güvenlik tedbirlerini  Dış ölçülendirmeleri yapınız.).  Atölyenizdeki görsel araçlardan en iyi  Kesit çizgilerini gösteriniz (A-A. bilgisayar.).  Kotlu ölçülendirmeleri yapınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER  Çelik proje çizimi ve uygulaması ile ilgili  İmar Yönetmeliği: İlgili belediyece yönetmelik ve şartname bilgilerini yayınlanmış yönetmelikler. Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik. B-B şekilde faydalanınız (projeksiyon.  Taramaları yapınız. alınız.  Çizim paftasını temizleyiniz. Şartnamesi: Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanmış olan Afet  Aksları çiziniz. 14 .  TS 498 Yapı Elemanlarının  Temelleri çiziniz.  Örnek çalışmaları dikkatle inceleyiniz. okuyunuz. vb. Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları’nda çelik yapılar ile ilgili genel açıklamalar.  İş önlüğünüzü giyiniz. Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri ve TS 648 Çelik  Bağ kirişlerini çiziniz.  Çiziminizi kontrol ediniz.  Temel kesitlerini çiziniz. Bu araçları kullanmasını öğreniniz.  Çizim kâğıdınızı masaya düzgün bir şekilde bağlayınız.  Çizim paftasını çinileyiniz.  Kolonları çiziniz.  Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız.  Temiz ve düzenli olunuz . tepegöz vb.  Bayındırlık ve İskân Bakanlığı  Çizim kâğıdınızı bağlayınız.  T cetveli ve gönyelerinizi temizleyiniz.  Kesit düzlemini çiziniz. Çizim yaparken bu çizim araçlarını düzgün tutunuz.  İç ölçülendirmeleri yapınız.

UYGULAMA SORULARI 1.21). Şekil 1.19). Aşağıdaki temel pabucunu ve profili çizerek ölçülendiriniz (Şekil 1. Aşağıda verilen tekil temeli ölçülendiriniz (Şekil 1.19 : I profillerinin görünümü 2.21 : Çizimi yapılacak temel detaylarının görünümü 15 .20 : I profilinin ölçülendirilmiş görünümü 3. Şekil 1.20). Şekil 1. Çizim ölçeği 1/10 alınacaktır (Şekil 1. Aşağıdaki betonarme temeller üzerine yanlarında verilen profilleri destek levhası koyarak kâğıdınıza çiziniz.

16 .5 C) 0. 3.2-0. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek değerlendiriniz. Tüm soruları doğru yanıtladıysanız diğer faaliyete geçiniz.5-0.3 B) 0.7 D) 0.7 2. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Tekil temellerin yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Temel zemininin zayıf olması B) Temel zemininin sulu olması C) Temel zemininin derinlerde olması D) Temel zemininin sağlam olması Yapılış amacına göre tekil temel çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 Tekil temellerde temel yuvasının genişliği aşağıdakilerden hangisidir? A) 5–10 B) 10–15 C) 10–20 D) 40–50 Kolon tekil temel yüzeyine oturacaksa kolonla temelin bağlantısını sağlayan demir aşağıdakilerden hangisidir? A) Perçin B) Ankraj C) Bulon D) Kaynak Çelik elemanların ölçülendirilmesinde kullanılan kalem uç kalınlığı aşağıdakilerden hangisidir? A) 0. 5. 4.4-0.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1.6-0.

değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı Gerçekleşme düzeyine göre evet-hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz.PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendiriniz. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyeceksiniz. KONTROL LİSTESİ Dersin adı Amaç Konu Çelik Proje Çizimi Öğrencinin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tekil temel plan ve kesiti çizimi yapmak Adı soyadı TEKİL TEMEL PLAN VE KESİTİ Sınıf Nu ÇİZİMİ Değerlendirme Kriterleri Plan çiziminde kullanılacak araç ve gereçleri hazırladınız mı? Çizimde kullanacağınız A4 kâğıdını hazırladınız mı? Kâğıdınızı düzgün bir şekilde masaya yapıştırdınız mı? Çizim araç ve gereçlerini temizlediniz mi? Çizim araç ve gereçleriniz kullanılabilecek durumda mı? Kurşun kalemlerinizin uçları çizim için gerekli kalınlıkta mı? Rapido kalemlerinizin mürekkebi var mı? Rapido kalemlerinizin temizliği yapıldı mı? Çizimlere ait ölçekleri biliyor musunuz? Kalem kalınlıklarını öğrenebildiniz mi? Çizim yaparken arkadaşlarınız veya öğretmenlerinizle diyalog içerisinde misiniz? Öğretmenin yardımına ihtiyaç olmadan çizimi yapabiliyor musunuz? Evet Hayır Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek eksiklerinizi tamamlayınız. Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. 17 .

Temelin oturacağı yüzey geniş ise. IZGARA TEMEL PLAN VE KESİTİ ÇİZİMİ 2. 2.1. İki çelik kolon birbirine yakın ise birleşik temel yapılır. Yapı elemanlarına ait bilgiler edininiz. yan yana getirilmiş profillerden meydana gelir.ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Uygun ortam sağlandığında yönetmelik ve şartnameler göz önünde bulundurularak ızgara temel planı bilgileri ve çizimini öğreneceksiniz. Izgara. bu değerler çelik profil üreticileri tarafından proje imalat şirketlerine ücretsiz olarak verilen tablolardan alınır. düzeltilmiş. ARAŞTIRMA  Çevrenizde bulunan konut inşaatlarını gezerek yapı elemanlarının nasıl yapıldığını ve yapılma koşullarını araştırınız.1. Kolon Izgara temelde kolon I veya U profillerden seçilir. beton dökülmüş ve yalıtımı yapılmış zemin üzerine oturtulur.1. Çelik profillerin su ve rutubetten korunması için etrafına koruyucu beton dökülür. Bu profiller. U veya I profilleri yan yana getirildikten sonra cıvata veya kaynakla birleştirilir. Kolonun temel üzerine oturacağı yere taban levhasının konması kolon ve temelin korunmasını ve yükün dağıtılması sağlayacaktır. Izgara Temel Planı Çizimleri Izgara temeller. 18 . Genellikle profillerin boyutları sabit olup. Bu bilgileri çizimlerinizle bütünleştiriniz.1). kolon altına normal I veya H (geniş başlı I) profili getirilerek ızgara şeklinde yapılır. 2. Şekil 2 . Aşağıda I ve U profillerin en kesitleri görülmektedir (Şekil 2.1: Izgara temelde kullanılacak profillerin görünümü Yukarıdaki şekillerden de görüldüğü gibi alttaki ölçüler kolon yüksekliklerini ifade etmektedir.

5.1. Temel Taban Levhası Kolonla temel arasına konulan metal levhadır.4. Temel ızgarası Temeli oluşturan I ve U profillerinden oluşan ızgaradır.2 :Eşit kollu L profili (korniyer) 2. 2. Aşağıda örnek bir temel planını görmektesiniz (Şekil 2.2. Bu levha konmasıyla kolon başının ezilmesi ve betonun zarar görmesi önlenmiş olur.3). Bağ Kirişleri Temeller arasında bağlantıyı oluşturan ve yük aktarımı yapan kirişlerdir.1. Şekil 2 . Bunlara köşebent de denir. Şekil 2 . Eşit kollularda korniyer en ve yükseklikleri eşittir (Şekil 2. 2.1. Bağlantı Korniyeri Bağlantı korniyerleri eşit ve çeşit kollu olmak üzere iki çeşittir.3.2.2).3 :Izgara temel planı 19 .1.

2. Temel planının ölçeğine uygun kâğıt seçiniz. Kazık temellerde bu elemanlar zeminin durumuna göre çelikten de yapılırlar. Temel üzerine ve içerisine konacak profil çeşit ve boyutlarını belirleyiniz.3.3. 2. 20 .2. Taban Levhası Temelin bağlandığı çelik levhadır. Bağ Kirişleri Temeller arasındaki bağlantıyı sağlayıp yük aktarımı yapan betonarme veya çelik elemanlardır. Bağlantı korniyeri çeşit ve boyutlarını belirleyiniz. Çelik Izgara Temel Planı Çizimi Kuralları       Temelin boyutlarını belirleyiniz. Temel Kesiti Çizimleri 2.3.2.2.3. Öncelikle temel pabucunu ölçeğinde çiziniz. Taban levhasını ve boyutlarını belirleyiniz. 2. Akslar arasındaki mesafeyi belirleyiniz.3. Pabuçlar Temelin üzerine oturduğu betonarme elemanlardır.1. Zeminin durumuna göre bağ kirişlerini oluşturunuz. Temel tavanına kolon taban levhasını ölçüsünde yerleştiriniz.

4’te örnek bir ızgara temel kesiti görülmektedir. Şekil 2. Kolonun zemine bağlantısı korniyerlerle sağlanır.4: Izgara temel kesiti 21 . Kolonu temele bağlantı levhaları yardımıyla bağlayınız. Şekil 2. Kolon Kolonlarda çelik profil olarak I veya H (geniş başlıklı I profili) profili kullanılır.2.4.3.

Şekil 2.6).1. Ölçü yazılarını yazınız (Şekil 2.4.4. Dış Ölçülendirme Kuralına uygun olarak ölçü çizgilerini çiziniz.2.5: Izgara temel planı iç ölçülendirmesi 2.4. Ölçü oklarını yerleştiriniz (Şekil 2. İç Ölçülendirme    Ölçülendirilecek yüzeyi T cetveli gönye yardımıyla sınırlarını belirleyerek yatay ve düşeyde sınırlandırınız.5). Ölçü yazılarını yazınız. Ölçülendirme 2. Şekil 2.6: Izgara temel planı iç ve dış ölçülendirmesi 22 . Ölçü oklarını yerleştiriniz.2.

7). 2. taramalar.3.2.9.2. 2.10.3.1. 3’lük yazı şablonu Ölçü yazıları.8: Izgara temelde profil taraması 23 . Yazılar 2. 2. Taramalar Profil ve beton taramaları uygun kalemle aşağıdaki çizgi tiplerinde taranır (Şekil 2. 2. Üzerine yükseklikleri yazınız (Şekil 2. 2.4. 5’lik yazı şablonu Kesilen sınır çizgileri yazılır.6. 2’lik Yazı Şablonu Ölçü çizgileri. 2. ölçü yazıları.5.5.5.8. Şekil 2. Şekil 2.11). Kotlu Ölçülendirme Kuralına uygun olarak kot sembollerini plan ve kesite göre çiziniz.5. kesilmeyen sınır çizgileri.7: Izgara temelde kotlu ölçülendirme 2.

10: Izgara temel en kesiti taraması Şekil 2.11: Izgara temel boy kesiti taraması 24 .9: Kesitte tarama Şekil 2.Şekil 2.

 Kesit çizgilerini gösteriniz (A-A.  Kotlu ölçülendirmeleri yapınız.  Bağlantı korniyerlerini çiziniz.  Dış ölçülendirmeleri yapınız.  Temiz ve düzenli olunuz.  Çizim kâğıdınızı bağlayınız.  Bağ kirişlerini çiziniz.  Kesit düzlemini çiziniz.  Çizim paftasını çinileyiniz.  Çizim paftasını temizleyiniz.  Temel ızgarasını çiziniz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İŞLEM BASAMAKLARI  Çelik proje çizimi ve uygulaması ile ilgili yönetmelik ve şartname bilgilerini okuyunuz.)  İç ölçülendirmeleri yapınız. Çizim yaparken bu çizim araçlarını düzgün tutunuz. tepegöz vb.  Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Şartnamesi: Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanmış olan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik. bilgisayar. Bu araçları kullanmasını öğreniniz.  Taramaları yapınız.  TS 498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri ve TS 648 Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları’nda çelik yapılar ile ilgili genel açıklamalar.  Aksları çiziniz.  Çizim yaparken güvenlik tedbirlerini alınız.  Temel taban levhasını çiziniz. B-B vb.  Örnek çalışmaları dikkatle inceleyiniz.  Çizim kâğıdınızı masaya düzgün bir şekilde bağlayınız.  T cetveli ve gönyelerinizi temizleyiniz.  Atölyenizdeki görsel araçlardan en iyi şekilde faydalanınız (projeksiyon.  Kolonları çiziniz.).  Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız.  İş önlüğünüzü giyiniz.  Çiziminizi kontrol ediniz. 25 .  Temel kesitlerini çiziniz. ÖNERİLER  İmar yönetmeliği: İlgili belediyece yayınlanmış yönetmelikler.

UYGULAMA SORULARI Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak aşağıda görünüşleri verilen cismin simetrik perspektifini teknik resim kuralları çerçevesinde A4 teknik resim kâğıdına çiziniz. Şekil 2. Şekil 2. 3. 4.13’te bir kolonun temele bağlantısı gösterılmektedir. 1.12 :H profilinin görünümü 2.12). Boyutları aşağıdaki resimde görülen H profili kullanılarak yapılan yüksekliği 1100 cm olan temeli 1/100 ölçeğinde çiziniz (Şekil 2. Şekil 2.13: Kolon ve taban levhası görünümü 26 . I profillerini kullanarak yüksekliği 1500 cm olan temeli 1/100 ölçeğinde çiziniz. H pofillerini kullanarak yüksekliği 2000 cm olan temeli 1/100 ölçeğinde çiziniz. Kâğıdınıza bu bağlantıyı 1/5 ölçeğinde çiziniz.

A) I profili B) H profili C) L profili D) Z profili İki çelik kolon birbirine yakınsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Kolonların altına ayrı ayrı temel yapılmalıdır. Tüm soruları doğru yanıtladıysanız diğer faaliyete geçiniz. D) Zemine beton dökülür öylece bırakılır. 27 . B) Kolonların altına birleşik temel yapılmalıdır. D) Profillerin etrafına beton dökülmelidir. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyeceksiniz. C) Zemin düzeltilip bırakılmalıdır. 1.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. B) Profillerin etrafı açıkta bırakılmalıdır. C) Zemin su içerisinde de olabilir. D) Zemine bir profil daha konmalıdır. Kolonun temel üzerine oturacağı yere aşağıdakilerden hangisi konmalıdır? A) Beton dökülmelidir. beton dökülmüş ve yalıtımı yapılmış olmalıdır. 5. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Izgara profillerin oturacağı zemin nasıl olmalıdır? A) Zemin düzeltilmiş. D) Kolon zemine kadar uzatılmalıdır. C) Kolon altlarına sadece beton dökülmelidir. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz. Izgara temele oturacak kolon kenarlarına aşağıdaki profillerden hangisi konulmalıdır. Beton profilleri su ve rutubetten korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha uygundur? A) Levhayla kapatılmalıdır. B) Taban levhası konmalıdır. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek değerlendiriniz. 3. C) Profil etrafı toprakla örtülmelidir. 4. B) Zeminin durumu dikkate alınmaz. 2.

KONTROL LİSTESİ Dersin adı Amaç Konu Çelik Proje Çizimi Öğrencinin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tekil temel plan ve kesiti çizimi yapmak Adı soyadı IZGARA TEMEL PLAN VE KESİTİ Sınıf Nu ÇİZİMİ Değerlendirme Ölçütleri Plan çiziminde kullanılacak araç ve gereçleri hazırladınız mı? Çizimde kullanacağınız kâğıt formatını hazırladınız mı? Kâğıdınızı düzgün bir şekilde masaya yapıştırdınız mı? Çizim araç ve gereçlerini temizlediniz mi? Masanız çizim yapmaya elverişli mi? Kurşun kalemlerinizin uçları çizim için gerekli kalınlıkta mı? Rapido kalemlerinizin mürekkebi var mı? Rapido kalemlerinizin temizliği yapıldı mı? Çizimlere ait ölçekleri biliyor musunuz? Kalem kalınlıklarını öğrenebildiniz mi? Arkadaşlarınızla diyalog içerisinde misiniz? Öğretmeninin yardımına ihtiyaç olmadan çizimi yapabiliyor musunuz? Neden ızgara temel yapılır hiç düşündünüz mü? Tanımını yapabiliyor musunuz? Ankraj hangi temellerde kullanılmaktadır? Biliyor musunuz? Temel çeşidini hangi özellik belirler biliyor musunuz? Evet Hayır Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek eksiklerinizi tamamlayınız.hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. 28 . hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı Gerçekleşme düzeyine göre evet .PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda değerlendiriniz.

Kazık temellerin üzerine çelikten veya betonarmeden temel ızgarası yapılır. silindir veya konik şekilli. KAZIK TEMEL PLAN VE KESİTİ ÇİZİMİ 3. Çelik kazıklar elle veya şahmerdan adı verilen makinelerle çakılır. Kazık Temel Planı Çizimleri Kazık Temel: Temel zemini sulu veya balçık şeklinde ise ve temel zemini derinlerde bulunuyorsa yapılan temel çeşidine kazık temel adı verilir.1. temeli oluşturan profillerin sudan zarar görmesini önlemek için bakırlı çelikle kullanılacak profil kaplanmalıdır. Şekil 3. Yapı elemanlarına ait bilgiler edininiz. Resim 3. Borular çakıldıktan sonra içleri beton ile doldurulur.1‘de fore kazıklı tünele ait çizim görülmektedir.1: Fore kazık çizimi Genellikle metro tünellerinin inşasında bu tip sistem kullanılır. Metro inşaatı boyunca fore kazıklı temel uygulaması gerçekleştirilmiştir. düz. Boru şeklinde olanlar. çekme veya vidalı yapılır. ARAŞTIRMA  Çevrenizde bulunan konut inşaatlarını gezerek yapı elemanlarının nasıl yapıldığını ve yapılma koşullarını araştırınız.ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ-3 AMAÇ Uygun ortam sağlandığında yönetmelik ve şartnameler göz önünde bulundurularak kazık temel planı bilgileri ve çizimini öğreneceksiniz. Şekil 3. Borular yerinde bırakılır. Kazık temellerde. Bu bilgileri çizimlerinizle bütünleştiriniz. 3. Temelin hemen yanında metro inşaatı bulunmaktadır.1’de görülen kazık temel ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Kongre ve İş Merkezi Binasına ait çalışmadır. Bu tip temellerde H veya borulu (fore kazık) profiller kullanılır. Boruların kolaylıkla çakılabilmesi için alt uçlarına özel hazırlanmış konik uçlar ve üst başlarına da başlıklar konmalıdır. 29 .

Temelin toplam yüksekliğini belirleyiniz. Kazıkların temel betonuna girmesi gereken mesafe kadar betonarme betonu üzerinde işaretleme yaparak kazıklarını gireceği yerleri belirleyiniz.1. Kazık yüksekliklerini belirleyiniz.1: Fore kazıklı temel uygulaması 3. Vidalı sistemde vidalı boruyu temele ortalayınız. Temelin genişliğini belirleyiniz. Boyutlarını belirleyiniz.3.3. 3. Temel Kesiti Çizimleri 3. Temelde kullanılacak kazık profil seçimini yapınız.Resim 3. Temel Profilini Çizmek           Temel zeminini çiziniz. 3. Borulu sistemde.3. Ölçülendirmeyi ve taramaları yapınız. Temeli Çizmek Temele ait olmasını istediğiniz yükseklik kadar temel yüksekliğini alınız.2. boruyu temel betonuna göre ortalayarak çiziniz. Çelik Kazık Temel Planı Çizimi Kuralları     Temelin boyutlarını belirleyiniz.2. 30 . 100 mm’lik H profilini temel betonuna göre ortalayarak çiziniz. Akslar arasındaki mesafeyi belirleyiniz. Temel planının ölçeğine uygun kâğıt seçiniz.

Şeikl 3.4. Boruyu ölçülendiriniz.3: Borulu (fore kazıklı) temel Şekil 3.3 ve Şekil 3. Betonarme elemanlarını ölçülendiriniz.4.4’te farklı kazıklı temel şekilleri görülmektedir. İç Ölçülendirme     Temel ve temeller arasındaki mesafeyi ölçülendiriniz.2. 31 . Şekil 3. Ölçülendirme 3.2: Fore kazık temel çalışması 3. Profili ölçülendiriniz.1. Ayrıca Resim 3.Şekil 3.4: Borulu kazıklı temel Resim 3.2’de farklı bir fore kazık uygulaması gösterilmiştir.2: H kazıklı temel Şekil 3.

6: Kazıklı temel ölçülendirmesi 3. Profili ölçülendiriniz.3.7). Dış Ölçülendirme      Temele ait yüzeyleri kurallara uygun şekilde ölçülendiriniz. Betonarme temeli ölçülendiriniz. 32 . Şekil 3. Betonarme yüksekliğini ölçülendiriniz. Kotlu Ölçülendirme     Zemini ölçülendiriniz.4. Şekil 3.2.3. Gerektiğinde tam ölçülendirme yapınız.5: Kazıklı temel ölçülendirmesi Şekil 3. Kazıkların betonarme içerisindeki mesafesini ölçülendiriniz (Şekil 3.5 ve Şekil 3. Boru çapını (yarıçapını) ölçülendiriniz. Kesilen yüzeylerdeki elemanları ölçülendiriniz.4.6’da temellerin ölçülendirilmeleri görülmektedir.

1. Şekil alt yazılarını yazınız.9’daki gibi yapılır.6.Şekil 3. 3. Yazılar 3. Şekil 3.1. 3. Taramalar   Kesitte kazıklı temel betonarme taraması 45 derecelik gönye ve T cetvelini kullanarak Şekil 3. Temel kesitinde boru ve H profilini taraması yine 45 derecelik gönye ve T cetvelini kullanarak Şekil 3.8’deki gibi yapılır. 3. 3’lük Yazı Şablonu Şekildeki yazıları bu kalemle yazınız.5.8: Betonarme taraması Şekil 3. 5’lik Yazı Şablonu Temel ve profile ait ayrıt resimlerini çiziniz.5.7: Kazıklı temelde kotlu ölçülendirme 3. 2’lik Yazı Şablonu Ölçülendirme çizgisi çizilmesi ve yazılarını bu kalemle yapınız.1.5.5.9: Borunun taranması 33 .

tepegöz vb. Çizim yaparken bu çizim araçlarını düzgün tutunuz. Kesit çizgilerini gösteriniz (A-A. Hakkında Yönetmelik.  Çizim kağıdınızı masaya düzgün bir şekilde bağlayınız.  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Şartnamesi :Bayındırlık ve İskan Çelik proje çizimi ve uygulaması ile ilgili Bakanlığınca hazırlanmış olan Afet yönetmelik ve şartname bilgilerini Bölgelerinde Yapılacak Yapılar okuyunuz. şekilde faydalanınız (projeksiyon. Hesap Değerleri ve TS 648 Çelik Kesit düzlemini çiziniz. kullanmasını öğreniniz.  T cetveli ve gönyenizi temizleyiniz. Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları’nda Temel kesitlerini çiziniz (kesit çizgisi çelik yapılar ile ilgili genel açıklamalar. Çizim kağıdınızı bağlayınız. Kotlu ölçülendirmeleri yapınız. Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Kolonları çiziniz. 34 . Çizim paftasını temizleyiniz. İç ölçülendirmeleri yapınız.  Örnek çalışmaları dikkatle inceleyiniz. alınız. Bu araçları Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız. temeli boyuna kesmelidir.).UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER                 İmar yönetmeliği :İlgili belediyece yayınlanmış yönetmelikler.  Atölyenizdeki görsel araçlardan en iyi Dış ölçülendirmeleri yapınız.  TS 498 Yapı Elemanlarının Aksları çiziniz. Çiziminizi kontrol ediniz.)  İş önlüğünüzü giyiniz.  Temiz ve düzenli olunuz.). B-B vb. bilgisayar. Taramaları yapınız.  Çizim yaparken güvenlik tedbirlerini Çizim paftasını çinileyiniz.

10: Çapı 120 cm olan boru görünümü (kazık) 3.11) doğrultusunda. I 340 destek çeliği (iksa çeliği) kullanılacaktır. Boyutları aşağıdaki resimde görülen boruyu kullanarak yüksekliği 1500 cm olan kazık temeli 1/100 ölçeğinde çiziniz (Şekil 3. Çizimi istenilen ölçekte yapınız. Çizime uygun hangi kağıt kullanılmalıdır? c. Fore kazıkları arası 150 cm’dir. b. 1. e. Şekil 3.10). Verilenler: a. Aşağıdaki tünel kalıpta verilenler (Şekil 3. d.UYGULAMA SORULARI Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Çizim ölçeği 1/500. 2. Şekil 3. Çizimde kazıkların çizim kalemi hangisidir? b.11: Fore kazık ve I profilinden çelik iksa görünümü 35 . Temel uzunluğu 5000 cm c. Temel genişliği 1000 cm. İstenenler: a. I 550’lik profilden yüksekliği 1100 cm olan kazık temeli 1/100 ölçeğinde çiziniz.

3. 1. 5. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Genellikle aşağıdakilerden hangisinin yapımında kazık temeller uygulanır? A) Konutlarda B) Yol yapımında C) Barajlarda D) Metro ve tünellerde Betonarme temel taramalarında kullanılan çizgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir ? A) Düz çizgi B) Kesik çizgi C) Düz çizgi ve kesik çizgi D) Noktalı çizgi Borulu temellerde borular aşağıdakilerden hangisi ile temele çakılır? A) Balyoz B) Şahmerdan C) Çekiç D) Vinç Kazık temelin yapılış sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Zemin sığ olması B) Zeminin sağlam olması C) Zeminin derinde ve sulu olması D) Zeminin toprak olması 2. 4. Tüm soruları doğru yanıtladıysanız modül değerlendirme ( performans testi ) testine geçiniz. 36 . B) I profillerinden meydana gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi kazık temeli en iyi şekilde tanımlar? A) H profillerinden meydana gelmiştir. D) Zemini sağlam olmayan yerlerde yapılır. C) Temele gelen yükleri derinde bulunan tabakalara iletir.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyebileceksiniz. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek değerlendiriniz. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz.

Kendinizi yeterli görüyorsanız modül değerlendirmeye geçiniz. KONTROL LİSTESİ Dersin Çelik Proje Çizimi Öğrencinin adı Kazık temel plan ve kesiti çizimini Amaç Adı soyadı yapmak KAZIK TEMEL PLAN VE KESİTİ Konu Sınıf Nu ÇİZİMİ Değerlendirme Ölçütleri 1 Çelik temelin tanımını yapabiliyor musunuz? 2 Tekil temelin tanımını yapabiliyor musunuz? Tekil temelin hangi tip zeminlerde yapıldığını biliyor 3 musunuz? 4 Tekil temelin kaç çeşit yapıldığını biliyor musunuz? Tekil temelde profil kenarında bırakılan boşluğun kaç cm 5 olduğunu biliyor musunuz? 6 Izgara temelin tanımını yapabilir misiniz? Izgara temelin hangi tip zeminlerde uygulandığını biliyor 7 musunuz? Izgara zeminlerde en çok hangi tip profiller kullanıldığını 8 biliyor musunuz? Tekil ve ızgara zeminlerde kolon altına konulan metalin adını 9 biliyor musunuz? 10 Izgara temel çeşitlerini biliyor musunuz? 11 Kazık temelin tanımını yapabilir misiniz? 12 Kazık temelin yapılma nedenini biliyor musunuz? 13 Kaç tip kazık temel vardır? Hepsini gördünüz mü? Fore kazığın tanımını biliyor musunuz? Nerelerde 14 kullanıldığını hatırlayabildiniz mi? Metro inşaatlarında hangi tip kazık temel kullanıldığını biliyor 15 musunuz? Evet Hayır Performans değerlendirmesi sonucunda eksik olduğunuz konuları yeniden tekrar ederek eksik bilgilerinizi tamamlayınız. 37 .PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıdaki performans testi ile modülle kazandığınız yeterliliği ölçebilirsiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME) Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. özelliklerini kısaca belirtebiliyor musunuz? Ankraj demirinin hangi durumlarda konulduğunu biliyor musunuz? Fore kazıklı temellerde kazıkların çakılmasını sağlayan aracı biliyor musunuz? Görünmeyen ayrıtlarda kullanacağınız çizgi çeşidini biliyor musunuz? Evet Hayır 38 . KONTROL LİSTESİ Dersin adı Amaç Konu Zaman ÇELİK PROJE ÇİZİM Çizim kurallarına uygun olarak çelik yapılara ait yapı temelleri çizim becerisinin ölçülmesi ÇELİK YAPI TEMELLERİ ÇİZİMİ Başlangıç saati Bitiş saati Toplam süre Öğrencinin Adı soyadı Sınıf Nu Değerlendirme Ölçütleri Temel çizmek üzere çizim kâğıdınızı ölçeğe uygun olarak seçtiniz mi? Çizim başlangıcında aksların yerini belirlediniz mi? Ne zaman ve hangi şartlarda hangi temelin seçileceğini biliyor musunuz? Temelde bağ kirişi konmasının nedenini biliyor musunuz? Kesit düzlemi çizmek neden önemlidir biliyor musunuz? Temel kesitlerini çizebiliyor musunuz? Kesit çizgilerini farklı kalınlıklarda çizdiniz mi? İç ölçülendirme yapabiliyor musunuz? Dış ölçülendirme yapabiliyor musunuz? Kotlu ölçülerinizi yaptınız mı? Plan ve kesitlerde kullanılan kot sembollerini biliyor musunuz? Temel çizgilerini çizdikten sonra bilgilerini yazdınız mı? Son olarak temeli kesit ve plan görüntüde taradınız mı? Tarama kalemini (kurşun ve rapido) seçebiliyor musunuz? Çinilemeyi kâğıda akıtmadan yapabiliyor musunuz? Çizim paftanız temiz mi? Çizim doğruluğunu kontrol ettiniz mi? Temel çeşitlerini sayıp.

Modülü tamamladınız. 39 . tebrik ederiz.Perçinlerde birleştirme araçlarını biliyor musunuz? Temel kolon altına konan çelik elemanı tanımlayıp görevini açıklar mısınız? Ölçek kavramını daha önceki modüllerden öğrendiniz mi? Ölçek çevirmelerini yapabiliyor musunuz? Piyasada çelik çizimi yapan büroları gördünüz mü? Çalışmaları sizi bu mesleği seçmede etkiledi mi? DEĞERLENDİRME Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 D A C B A ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 A C B B D ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 C D C B C Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz. 40 .

Türk Standartları. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası. Revak Mimarlık Mühendislik Şirketi Balgat – Ankara PROKON Mühendislik Müşavirlik Şirketi Balgat – Ankara AKMER Mimarlık Mühendislik İnşaat Ticaret LTD. Dr.K Basımevi. 2005. Y. Ankara. Çelik Yapı Ders Notları. Bina Bilgisi. KUTLU Şahin.Ankara       41 . Çelik Yapılar Temel Ders Kitabı. Türk Standartları Enstitüsü. Ankara. 1973. Kızılay . 498). OYMAEL Sabit. Ankara. Milli Eğitim Basımevi. 1982. PEHLİVAN Muslahattin. Milli Eğitim Basımevi. Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları (ST 648). 2001. Ankara.Ç. 2005. Çelik Yapı Ders Notları. Çelik Yapılar Sempozyumu Bildirisi Kitabı. Yapı Bilgisi III Temel Ders Kitabı. Ankara.ŞTİ.KAYNAKÇA KAYNAKÇA       Doç. Türk Standartları Enstitüsü. Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri (TS.H. Müh. Ankara. 2003.E. ERGEN Bahri. 1986. Çelik Yapı Elemanları. Yüksek Mim. 1987. Güven Kitabevi. İstanbul. Prof. 21–22 Nisan 2005. GÜNGÖR Yüksel. S. ARDAN Fahrettin. İstanbul. Türk Standartları. Bursa.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->