SIMATIC S7-200 PLC

Sipariş
No

Malzeme Cinsi

Birim Fiyatı
Euro/Adet

SIMATIC S7-200 CPU

CPU 222

CPU 224

CPU 221
DC/DC/DC
4 Kbyte
6DI / 4DO
CPU 221
AC/DC/Röle
4 Kbyte
6DI / 4DO
CPU 222
DC/DC/DC
4 Kbyte
8DI / 6DO
CPU 222
AC/DC/Röle
4 Kbyte
8DI / 6DO
CPU 224
DC/DC/DC
8/12 Kbyte
14DI / 10DO
CPU 224
AC/DC/Röle
8/12 Kbyte
14DI / 10DO
* CPU 224XP DC/DC/DC
12/16 Kbyte
14DI / 10DO
* CPU 224XP AC/DC/Röle
12/16 Kbyte
14DI / 10DO
# CPU 224XPsi DC/DC/DC
12/16 Kbyte
14DI / 10DO
CPU 226
DC/DC/DC
16/24 Kbyte
24DI / 16DO
CPU 226
AC/DC/Röle
16/24 Kbyte
24DI / 16DO
* CPU 224XP Modellerinde 2 AI / 1AO cihaz üzerinde mevcuttur.
# CPU 224XPsi Modelinde transistör ç›k›ßlar› NPN (sink) tir.

6ES7 211-0AA23-0XB0
6ES7 211-0BA23-0XB0
6ES7 212-1AB23-0XB0
6ES7 212-1BB23-0XB0
6ES7 214-1AD23-0XB0
6ES7 214-1BD23-0XB0
6ES7 214-2AD23-0XB0
6ES7 214-2BD23-0XB0
6ES7 214-2AS23-0XB0
6ES7 216-2AD23-0XB0
6ES7 216-2BD23-0XB0

147.157.209.225.309.325.495.515.495.556.582.-

8DI
16DI
8DI

6ES7 221-1BF22-0XA0
6ES7 221-1BH22-0XA0
6ES7 221-1EF22-0XA0

80.117.148.-

4DO
4DO
8DO
8DO
8DO

6ES7 222-1BD22-0XA0
6ES7 222-1HD22-0XA0
6ES7 222-1BF22-0XA0
6ES7 222-1HF22-0XA0
6ES7 222-1EF22-0XA0

112.107.95.110.168.-

6ES7 223-1BF22-0XA0
6ES7 223-1HF22-0XA0
6ES7 223-1BH22-0XA0
6ES7 223-1PH22-0XA0
6ES7 223-1BL22-0XA0
6ES7 223-1PL22-0XA0
6ES7 223-1BM22-0XA0
6ES7 223-1PM22-0XA0

97.102.142.152.277.299.475.495.-

6ES7 231-OHC22-0XA0
6ES7 231-OHF22-0XA0
6ES7 235-OKD22-0XA0
6ES7 232-OHB22-0XA0
6ES7 232-OHD22-0XA0
6ES7 231-7PB22-0XA0
6ES7 231-7PC22-0XA0
6ES7 231-7PD22-0XA0
6ES7 231-7PF22-0XA0

178.250.236.194.280.242.380.242.380.-

SIMATIC S7-200 Dijital Giriş Modülleri
EM 221
EM 221
EM 221

24 VDC
24 VDC
120/230 AC VAC

SIMATIC S7-200 Dijital Çıkış Modülleri

CPU 224 XP

EM 222
EM 222
EM 222
EM 222
EM 222

24 VDC, 5A
Röle 10A
24 VDC, 0.75A
Röle 2A
120/230 VAC Triac

SIMATIC S7-200 Dijital Giriş / Çıkış Modülleri

CPU 226

EM 223
EM 223
EM 223
EM 223
EM 223
EM 223
EM 223
EM 223

24 VDC / 24 VDC, 0.75A
24 VDC / Röle, 2A
24 VDC, / 24 VDC, 0.75A
24 VDC / Röle, 2A
24 VDC, / 24 VDC, 0.75A
24 VDC / Röle, 2A
24 VDC / 24 VDC, 0.75
24 VDC / Röle, 2A

4DI / 4DO
4DI / 4DO
8DI / 8DO
8DI / 8D0
16DI / 16DO
16DI / 16DO
32DI / 32DO
32DI / 32DO

SIMATIC S7-200 Analog Giriş / Çıkış Modülleri

7

EM 231
**EM 231

EM 221

EM 235
EM 232
EM 232
EM 231
EM 231
EM 231
EM 231

0-10 V, 0-20 mA, 12 Bit
0-10 V, 0-20 mA, 12 Bit
0-10 V, 0-20 mA, 12 Bit
0-10 V, 0-20 mA, 12 Bit
0-10 V, 0-20 mA, 12 Bit
RTD (Pt100), 15+1 Bit
RTD (Pt100), 15+1 Bit
Termokupl, 15+1 Bit
Termokupl, 15+1 Bit

4AI
8AI
4AI / 1AO
2AO
4AO
2AI
4AI
4AI
8AI

** Yaln›zca I6 ve I7 0-10V veya 0-20 mA giriß olarak kullan›labilir, di¤er girißler 0-10V’tur

## SIMATIC S7-200 Eğitim Seti
İçerisindekiler:
CPU 222AC/DC/Röle, Micro/Win V4.0
kullan›m k›lavuzu, PC/PPI kablo (USB/RS485)
Dijital giriß simülatörü

6ES7 298-0AA20-0BA3

359.-

## E¤itim setlerinde indirim yap›lmamaktad›r.

7/13
BUROSSA OTOMASYON-BURSA TEL : 0 224 443 25 00 / FAKS : 0 224 441 63 00 / E-MAIL : satis@burossa.com

SIMATIC S7-200 PLC Malzeme Cinsi Sipariş No Birim Fiyatı Euro/Adet 6GK7 243-1EX00-0XE0 472. geri arama fonksiyonu (callback) Tek Eksen Aç›k Çevrim Pozisyonlama Modülü 200 kHZ 5V darbe ç›k›ß›. FTP haberleßmesi. OPC ba¤lant› seçene¤i Endüstriyel Ethernet IT S7 200’ün Endüstriyel Ethernet’e ba¤lant›s› için.- 6ES7 241-1AA22-0XA0 325. Micro/Win ile ethernet üzerinden program yükleme ve diyagnostik. Micro/Win kontrol paneli ile kolay devreye alma.- 6ES7 277-0AA22-0XA0 221. ayn› anda kullan›labilen MPI slave özelli¤i sayesinde operatör panellerle ve S7300-400 serisiyle ba¤lant› imkan› Modem Modülü Tak-çal›ßt›r.- 6ES7 253-1AA22-0XA0 395.- 6GK7 243-2AX01-0XA0 333.- SIMATIC S7-200 Haberleşme ve Fonksiyon Modülleri CP 243-1 CP 243-1 IT CP 243-2 EM 277 EM 241 EM 253 CPU 221 Endüstriyel Ethernet S7 200’ün Endüstriyel Ethernet’e ba¤lant›s› için. e-mail atma. referans noktas› arama. Micro/Win wizard ile PLCI/O’su gibi programlama imkan› Profibus DP Slave S7 200’ün Profibus DP’ye ba¤lant›s› için. CPU’lar aras› bilgi al›ßverißi (PPI/Modbus).1 AS-Interface spesifikasyonuna göre 62 AS-Interface Slave ba¤lant›s›. Web server fonksiyonu. ßifre korumal› uzaktan program yükleme ve diyagnostik. Micro/Win ile ethernet üzerinden program yükleme ve diyagnostik. profil tan›malama. referans girißi olarak darbe frekans› kabul eden step ve servo sürücüler ile kullan›labilir. modbus master slave haberleßmesi. OPC ba¤lant› seçene¤i AS-Interface Master V2. CPU 222 CPU 224 EM 277 EM 241 Genişletme Modülü CPU 226 Endüstriyel Ethernet/ Internet … … 7 DI/DO AI/AO … PPI / MPI Slave Freeport • PG / PC • Tekst Ekran • Operator Panel • Printer • Modem • Barkod Okuyucu • RS 232 / 485 Haberleflme PROCESS FIELD BUS MICROMASTER Sensoren Aktoren S7-300/400 LOGO! SIMATIC S7-200 Haberleşme Olanakları 7/14 BUROSSA OTOMASYON-BURSA TEL : 0 224 443 25 00 / FAKS : 0 224 441 63 00 / E-MAIL : satis@burossa.com . direkt mesafe birimiyle pozisyonlama.- 6GK7 243-1GX00-0XE0 653.

222 için) I/O Genißleme kablosu (max. paketi (SIWATOOL + S7-200 Kütüphanesi SIWATOOL Programlama kablosu Loadcell kablo ekran›n› (Shield) topraklamak için klemens 7MH4930 .com .556.- 6ES7 291-8BA20-0XA0 6ES7 291-8GF23-0XA0 6ES7 291-8GH23-0XA0 6ES7 297-1AA23-0XA0 6ES7 290-6AA20-0XA0 6ES7 901-3CB30-0XA0 6ES7 901-3DB30-0XA0 6ES7 298-8FA24-8BH0 30.1 (USS-Modbus) PC Access V1. Sayfa 8/8 Bkz..8CA 6ES5728-8MA11 Bkz. Sayfa 8/8 Bkz. Sayfa 8/8 Bkz. 2 s›ra) PPI Kablosu RS232/PPI Multimaster PPI Kablosu USB/PPI Multimaster Kullan›m K›lavuzu (‹ngilizce) SIMATIC S7-200 Yazılımları Micro/Win V4.3.295.0 Tek Lisans PC Access V1.23-0XB0’dan itibaren) SINAUT MD720-3 GSM/GPRS Modem Saat ve Pil (CPU 221.99.SIMATIC S7-200 PLC Sipariş No Malzeme Cinsi Birim Fiyatı Euro/Adet SIMATIC S7-200 Tartım Modülü SIWAREX MS Tart›m Modülü SIWAREX MS Konfg.445.0 Micro/Win V4. Sayfa 8/8 SIMATIC S7-200 GSM/GPRS Modem SIWAREX MS Tart›m Modülü SINAUT MD720-3 GSM/GPRS Modem ANT794-4MR Modem için anten SINAUT MICRO SC8 OPC Server 8 ba¤lant› için SINAUT MICRO SC64 OPC Server 64 ba¤lant› için SINAUT MICRO SC256 OPC Server 256 ba¤lant› için 6NH9720-3AA00 6NH9860-1AA00 6NH9910-0AA10-0AA3 6NH9910-0AA10-0AA6 6NH9910-0AA10-0AA8 368.139.0AA01 7MH4930 .37.1.- SIMATIC S7-200 Aksesuarları Pil EEPROM 64 Kb (CPU .0AK01 7MH4702 .900.135.23-0XB0’dan itibaren) EEPROM 256 Kb (CPU ..905.45.31.46.0 Upgrade Micro/Win Inst.37.119.3.- 6ES7 810-2CC03-0YX0 6ES7 810-2CC03-0YX3 6ES7 830-2BC00-0YX0 6ES7 840-2CC01-0YX0 6ES7 840-2CC01-0YX1 299.67. Library V1.0 Multi copy 15 lisans 7 Kontrol Merkezi S7-200 istasyonu SINAUT MD 720-3 modemli Internet S7-200 istasyonu SINAUT MD 720-3 modemli GSM/GPRS servis sağlayıcı S7-200 istasyonu SINAUT MD 720-3 modemli SIMATIC S7-200 istasyonlarının GPRS üzerinden kontrolü ve izlenmesi 7/15 BUROSSA OTOMASYON-BURSA TEL : 0 224 443 25 00 / FAKS : 0 224 441 63 00 / E-MAIL : satis@burossa.