S0LB B0K0K NABKENELERI SAYIN BAKINLIùI'NE

IZNIR

BAvACI : Auim Soyauim (T.C. ŷŷŷŷŷŷŷŷŷŷŷ)
99 Sokak No: 99¡9 Alsancak¡ IZNIR

BAvALI : Basimsiz

BAvA : veiaset

ACIKLANA :
ŵ. Babam, BABA ABI oglu ANNE ABI'uen olma AB S0YAB
(T.C. ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ) ...¡...¡ŶŴ... taiihinue vefat etmistii.
Ŷ. ueiiye miiasci olaiak cocuklaii, ben ABIN S0YABIN ve
AB S0YAB kalmistii.
ŷ. Nahkemenizuen babamin miiascilaiini ve miias
hisseleiini gosteiii veiaset belgesi veiilmesini talep
euiyoium.

BELILLER : Nüfus Kayitlaii ve 0lüm Belgesi.

S0N0C : Yukaiiua aiz euiluigi gibi, AB S0YAB'in miiascilaiini ve
miias hisseleiini gosteiii veiaset belgesinin taiafima veiilmesini saygiyla talep
eueiim. ...¡...¡ŶŴ...


EKLER :
ŵ. Nüfus Kayit 0inegi
Ŷ. 0lüm BelgesiBAvACI
ABIN S0YABINN