P. 1
arapca_tercume_teknikleri

arapca_tercume_teknikleri

|Views: 325|Likes:
Yayınlayan: Muhammed Doğan

More info:

Published by: Muhammed Doğan on Apr 24, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

1 SELÇUK EĞİTİM MERKEZİ TERCÜME TEKNİKLERİ DERSİ NOTLARI Hazırlayan: Hasan Özer-Ders Hocası Yazan: Kasım Küçüktosun

-XX/A Arapça Cümle Yapısı * Arapça cümlelerin gramer yönünden iki kısma ayrıldığını görürüz. 1-İsim Cümlesi 2-Fiil Cümlesi 1-İsim Cümlesi: * Arapça’da isim cümlesi en basit şekilde ifade edersek; isimle başlayan cümledir. ‫“ البيت كبير‬Ev güzeldir.” örneğinde olduğu gibi … * İsim cümlesini oluşturan iki temel unsur bulunmaktadır: Mübteda ve Haber * Mübteda genel olarak cümlenin başında yer alır. * Mübteda Türkçe’deki cümle yapısının öznesi durumundadır. * Mübteda isim olduğu gibi, işaret, şahıs vb. olabilir. ‫“ أنا معلم‬Ben öğretmenim.” ‫“ هذا خبز‬Bu ekmektir.” ‫“ هو ععالم‬O alimdir.” örnekleri gibi… * Mübteda genelde ma’rifedir. * Habere gelince genellikle isim cümlesinin sonunda gelir. * Haber, mübtedayı nicelik ve nitelik bakımından ifade eder. Türkçe’deki cümle yapısının yüklemi durumundadır. ‫“ القلم طويل‬Kalem uzundur.” ‫“ الطعالب زكعي‬Öğrenci zekidir.” Burada ‫ زكعي‬kelimesi ‫ الطالب‬kelimesinin ne ve nasıl olduğunu nitelemiştir. Yüklem vazifesi yapmıştır. * Mübteda, haber daima merfudurlar. * Haber müfret olduğu gibi, mürekkep te olabilir. Bir başka ifade ile haber tek bir kelimeden olduğu gibi birkaç kelimeden de oluşabilir. ‫ “ الرجل في الدار‬Adam evdedir.” ‫“ الستاذ دخل الصف‬Öğretmen sınıfa girdi.” * Haber isim cümlesi de, fiil cümlesi de olabilir. ‫“ الستاذ خرج من الصف‬Hoca sınıftan çıktı.” ‫“ التاجر أمواله كثيرة‬Tüccarın malları çoktur.” * İsim cümlesinde haber mübtedaya uymak zorundadır. Bu uyum müfret, tesniye ve cemiliktedir. * Haber ile sıfatı bir birine karıştırmamamız gerekir. Tercümelerde dikkat etmeliyiz. Sıfat tamlaması kuruluş bakımından isim cümlesine benzer. Ancak sıfat tamlamasında her iki unsurda marife veya her iki unsurda nekredir. ‫“ البيت كبير‬Ev büyüktür.” İsim cümlesidir.‫ البيت الكبير‬ve ‫“ بيت كبير‬Büyük ev” Sıfat tamlamasıdır. * Mübteda marifedir. Ancak istisnaları vardır. Mübtedanın nekre geldiği yerler: 1- Soru veya nefi edatından sonra gelirse; ‫“ هل رجل في الشارع ؟‬Caddede adam var mı?” 2- Nekre olduğu halde umum kastedilirse; ‫“ إنسان خير من بهيمة‬İnsan (Bütün insanlar) hayvandan üstündür. 3- İzafet durumunda; ‫“ باب المدرسة مفتوح‬Okulun kapısı açıktır.” 4- Mübteda, câr -mecrur veya zarftn sonra gelirse yine nekre gelir. ‫“ عندي علم به‬Onun hakkında bilgim var.” 5- Kendinden sonra gelen öğeye irab bakımından tesir etmekte ise mübteda nekre gelir. ‫“ معرفة بالخالق فضيلة‬Yaratıcıyı tanımak bir fazilettir.” ‫“ علعم بعالله خيعر‬Allah’ı bilmek hayırlıdır.” 6-Mübtedanın hususilik kazanması durumunda da mübteda nekre gelir. Bu da ya sıfatla olur: ‫“ حقٌ ي َضر خير من باطل ي َسر‬Zarar veren hak, sevindiren batıldan ّ ُ ّ ُ hayırlıdır.” Ya da izafetle olur: ‫“ زيادة خيرٍ خير‬Hayrın çoğu hayırlıdır.” ٌ

dir.” ‫“ أمام البيت شجرة‬Evin önünde ağaç vardır. izafet. 1-Önce Arapça cümlenin mübtedası alınır.Mübteda hasr kastedilince. Haberi de ‫ جاء‬ile ifade edilen fiil cümlesidir. 1.” 2. ‫“ خالد أبوه فاضل‬Halid’in babası faziletlidir.” ‫هذا أبو علي‬ “Bu Ali’nin babasıdır. Haberi fiil olan kompleks isim cümlelerine örnekler: ‫بعد ظهر اليوم‬ ‫إلى المدرسة‬ ‫جاء‬ ‫المدير‬ 2 3 4 5 1 1-Müdür. ‫“ أحمد ولد صغير‬Ahmet küçük bir çocuktur. Hemen peşinden gelen ‫ جدي عدة‬kelimesini de yüklem olarak yazarız. ‫“ السيارة جديدة‬Araba yenidir.” 4. tır) gibi isim kökenli. 3-Okul. ‫“ أحمد عندك‬Ahmet yanındadır.” Mürekkep (Kompleks) isim cümleleri tercüme örnekleri ً ‫مؤتمرا ً محفيا‬ ‫عقد‬ ‫رئيس الوزراء‬ Başbakan bir basın toplantısı düzenledi.2 * Haber mübtedadan sonra gelir.” 4.” * Haber cümle olarak gelir. ‫بعد ظهر اليوم‬ ‫إلى المدرسة‬ dır. . Bunlar sırayla alınır ve cümlenin tercümesi ‫ جاء‬ile bitirilir. 1. Türkçe’ye tercüme edilirken önce mübteda alınır. ve (cümle olmayan terkiplerden) şibh-i izafetten ve şibh-i fiillerden oluşur. a.İsim cümlesi olur. Bu durumda tercüme şöyle olur: “Müdür bugün öğleden sonra okula geldi.” َ ْ ْ 3.Şibh cümle olur. sıfat. özne olarak yazarız.Mübteda nekre olup haberi şibh cümle olursa. 5-geldi Bu cümlede ‫ المدير‬mübtedadır.” Özne Yüklem 2 1 1 2 Bu cümlede ‫ السيارة‬mübteda.Haberden sonra şahıs ismi olursa: ‫“ من أنت؟‬Sen kimsin?” ‫“ كيف أنت؟‬Sen nasılsın?” 3-Mübteda habere dönen bir zamir olursa. Sonra cümlenin son öğesine gidilir ve oradan ‫ جاء‬haber öğesine kadar olan kelimeler ki bunlar .” ‫“ المؤمنون في الجنعة‬Mü’minler ‫ع‬ cennettedir.Şart cümlesi olur.” I-İsim cümlesinin Arapça’dan Türkçe’ye tercüme teknikleri * Türkçe cümle yapısında Arapça isim cümlesi ile benzerlik arzeden cümle genellikle isim kökenli. yüklemle gelen cümledir.Mürekkep isim cümlelerinde tercüme * Bu tür cümleleri Türkçe’ye tercüme ederken takip edilecek metod kısaca şöyle olmalıdır. 2-Sonra Arapça cümlenin en sonundaki kelimeden mübtedaya kadar sağa doğru teker teker her öğe tercüme edilerek bitirilir. ‫“ الدنيا كروية‬Dünya yuvarlaktır. 2 3 1 1 2 3 . Bu ‫ع‬ cümleyi Türkçe’ye tercüme ederken önce mübtedayı ‫ السيارة‬alır. ‫“ المسلم يصدق دائما‬Müslüman daima doğru söyler. yüklemlere ek yapma zorunluluğu vardır. onun yeni olduğunu niteleyen ‫ جديعدة‬ise haberidir. Müfred isimden maksat. ‫“ في السيارة سائق‬Arabada bir şoför vardır. 4. * Haber müfred isim olur. 2-Bugün öğleden sonra. Bu tür cümleleri ‫ع‬ Türkçe’ye tercüme ederken cümlenin sonuna (dır. ‫“ ما عادل إل الله‬Ancak Allah adildir. Ancak bazı durumlarda haber mübtedadan önce gelir. 2 3 1 1 2 3 ‫علععى المسععاعدات‬ ‫ع‬ ‫أعععرب عععن شععكره‬ ‫ع‬ ‫الععوزير‬ Bakan yardımlarından dolayı şükranlarını belirtti.” 2. ‫“ في المدرسة ساكنها‬Şehirde oturanlar vardır.” Haber: Haber müfret olarak geldiği gibi cümle olarak ta gelebilir.Fiil cümlesi olur.…a. ‫“ الكريم إن تكرمه ي ُكرمك‬Cömert kimseye ikram edersen o da sana ْ ikram eder.Bu cümlede dikkatimizi çeken birkaç husus bulunmaktadır.

‫ حار‬Sonra da tercümeyi ‫الجو حار‬ şeklinde tamamlıyoruz. * İsim kökenli yüklemle gelen Türkçe kurallı basit cümle.3 a) Bunlardan ilki cümlenin haber konumundaki ‫( أعرب عن شكره‬Şükranlarını belirtti) ile ifade edilmiş harfi cerle müteaddi olan fiildir. 3 2 1 1 2 3 ‫القصيدة فهمها صعب‬ Kasidenin anlaşılması zordur. a) Haberi isim cümlesi olan kompleks isim cümlelerinin tercümesine örnekler ‫السلم خيره كثير‬ İslam’ın iyiliği çoktur. Bunun için ‫ ’على‬yı diğer doğrular arasında en doğrusudur. “sıcaktır” kelimesi de isim kökenli yüklemdir. . Onun dışında cümle içindeki kelimelerin Türkçe’ye tam karşılığı maharetle kazanılacaktır. ‫خالد أبوه قروي‬ Halid’in babası köylüdür.‫ الجو‬Sonra yüklemi alıyoruz. 1. onu Arapça’ya çeviririz. 3 2 1 1 2 3 * Türkçe cümle yapısında Arapça isim cümlesi ile benzerlik arz eden cümle genelde isim kökenli yüklemle gelen cümledir. 2. Not: İsim cümleleri tercüme edilirken kuralların uygulanması önemlidir. Bu durum fiil cümlesinde gelmiş olsa idi ‫ أعرب‬ile ‫ عن شكره‬arasına fail girmesi gerekecekti. b) İkinci husus ise ‫ على المسعاعدات‬kelimesindeki ‫ علعى‬harfi cerridir.Sonra cümlenin yüklemi alınır. bu cümlede “Hava” öznedir. ‫إلى البلد بعد إجراء المباحثات‬ ‫إن وزير الخارجية أحمد داود أوغلو قد وصل‬ 2 3 4 1 Dışişleri bakanı Ahmet Davudoğlu görüşmelerin yapılmasında sonra ülkeye döndü.Geri kalan cümle en sonundan özneye doğru (sağa doğru) teker teker tercüme edilir.” cümlesini ele alırsak. Türkçe’den Arapça’ya kompleks (mürekkep) cümlelerin tercüme teknikleri * Mürekkep cümlelere gelince durumun biraz farklı olduğunu görürüz. Sonra yüklem konumundaki “faydalı” lafzını Arapça’da ‫ مفي عد‬şeklinde çevirip ‫ الكتععاب مفيععد‬şeklinde tercümemizi ‫ع‬ tamamlıyoruz. Yalnız tercüme ederken Türkçe mantıkla tercüme etmemiz doğru olmaz. Önce özneyi alıyoruz. . Yani. Bu cümlenin öznesi “Kitap” Arapça’daki mübtedanın konumunda olup ‫ الكتاب‬olarak tercüme ediyoruz. . Son olarak ta haber yüklem yerine getirilir. c) Üçüncü husus ise ‫ على‬harfi cerrinin Türkçe’ye harfî tercümesi “üzerinde” şeklindedir.Önce Türkçe kelimedeki özne konumundaki kelimeyi alır. Bu tür Türkçe cümleleri Arapça’ya tercüme ederken takip edeceğimiz metod kısaca şöyledir. Yani her iki dilde de yüklem konumundaki (Türkçe’de yüklem Arapça’da haber) öğe cümlenin sonunda yer almaktadır. * “Hava sıcaktır. İkinci olarak haber cümlesinin mübtedası yazılır.” gibi Bu örnekte olduğu gibi Türkçe cümlelerin Arapça’ya tercümesi aynı Arapça’dan Türkçe’ye tercüme ederken takip ettiğimiz metottadır.Sonrada yüklem konumundaki kelimeyi Türkçe’ye çevirerek tercümemizi tamamlarız. 3. 1. Arapça’daki basit isim cümlesi yapısı ile benzerlik taşır. Bu gibi harfi cerle müteaddi olan fiiller isim cümlesile birlikte bulunur ve aralarına herhangi bir öğe almazlar. 3 2 1 1 2 3 -Bu tür cümleleri tercüme ederken.” cümlesini ele alalım. 2. Dolayısıyla bu cümledeki Türkçe kullanımı karşılığı “dolayı” ifadesini tercümemize uygun gördük.Önce Türkçe cümlenin öznesi alınır. Buradaki ‫ على‬kendinden önceki ‫ شكر‬fiilinin zorunlu olarak teaddi olduğu harfi cerdir. * “Kitap hayırlıdır. Türkçe mantıkla ‫ع‬ ‫ع‬ hareket etmiş olsaydık cümledeki ‫ المساعدات‬kelimesinin başına ‫ على‬yerine ‫ ل‬harfi cerri veya ‫ لجل‬edatı getirmemiz gerekirdi. * Arapça’da ‫البيت واسع‬ Türkçe’de “Ev geniştir. * Önce mübtedayı özne olarak yazarız.

2. ‫“ .” Bu cümlede ‫ عادة‬kelimesi muzari fiilin manasını geniş zamana çevirmiştir.sibak ilişkisi ile cümledeki bazı kelimelerden yararlanılarak ait oldukları zaman anlaşılabilir. Türkçe’deki geniş zaman. 1 3 2 1-Sigara 2 ‫ -التدخين‬zararlıdır 3 ‫ -مضر‬sağlığa ‫ للصحة‬Tercümemiz. ‫“ ما جاء‬gelmedi” ‫“ ما أكل‬yemedi” ‫“ ما ذهب‬gitmedi” ‫“ ما كتب‬yazmadı” gibi… * Dua kipi olarak gelmiş mazi fiillerde ise ‫ ل‬olumsuzluk (nefiy) edatı ile yapılır. .نغسل وجوهنا في الصباح‬Sabah yüzümüzü yıkarız. a) Mazi fiil: Malum ve meçhul diye ikiye ayrılır. Türkçe’deki di’li geçmiş zamanın karşılığıdır.‫قد‬ ‫ كان.4 Hasta bugün ilaçlarını geciktirdi. Basit ve mürekkep olmak üzere ikiye ayrılır. meful (tümleç)’ten oluşur.‫ “ تشترق الشمس فعي كعل يعوم‬Güneş her gün doğar. ‫ سافر والدي إلى الحج‬Babam hacca gitti.Yetkililer 2 ‫ -المسؤوليون‬döndü 3 ‫ -عادوا‬yurda 4 ‫ -إلى البلد‬görüşmelerden sonra ‫بعد‬ ‫المباحثات‬ Tercümemiz ‫ المسؤوليون عادوا إلى الى البلد بعد المباحثات‬veya ‫إن المسؤولين قد ع عادوا‬ ‫ع‬ ‫ إلى الى البلد بعد المباحثات‬şeklinde olabilir.Fiil cümlesi ve yapısı * Arapça’da fiil cümlesi. * Şimdi fiil cümlesinin yapısını oluşturan bu üç öğenin durumlarına bakalım. Mazi fiil Türkçe’deki geçmiş zamanın karşılığıdır. * Miş’li geçmiş zamanın ise Arapça’da tam karşılığı olmamakla birlikte mazi fiilin başına . قد كان‬getirilerek Miş’li geçmiş zaman manası verilebilir. muzari ve emir olmak üzere üç kısma ayrılırlar. Bir başka örnek verecek olursak. Sigara sağlığa zararlıdır. ‫“ أخرج من البيت عادة في الصباح الباكر‬Genelde sabah erken evden çıkarım. * Arapça’da mazi fiil. ‫للصحة التعدخين مضعر‬ ‫ع‬ ‫ع‬ şeklinde olur. bazen de gelecek zamanın karşılığıdır. Bilindiği gibi Türkçe’de. fiilin başına gelen ‫ ما‬olumsuzluk edatı ile gerçekleştirilir. Arapça isim cümlesinde haber konumundadır. Başına ‫ إن‬vurgu edatı uygunluğu bakımından daha yaygındır.1-Hasta 2 ‫ -المريض‬geciktirdi 3 ‫ -أخر‬ilaçlarını 4 ‫أدويته‬bugün ‫اليوم‬ 1 4 3 2 Tercümemiz:‫ المريض أخر أدويته اليوم‬şeklinde olur. 1.Miş’li geçmiş zaman bulunur. fail (özne). Diğer husus ise “döndü” diye ifade ettiğimiz yüklemin Arapça karşılığı ‫ عاد‬olup. ‫“ ل رحمه الله‬Allah rahmet etmesin” ‫“ ل قاتلهم الله‬Allah onların canını almasın” gibi… b) Muzari fiil: Muzari fiil. . Başka bir örnek: Yetkililer görüşmelerden sonra yurda döndü.” Bu cümleden alışılagelmiş günlük işlerimizin yapıldığı anlaşılmaktadır.Di’li geçmiş zaman ve 2. Her biri de faillerine bağlı olarak 14 kip üzerine çekilirler. * Burada dikkat edersek cümleyi iki şekilde Arapça’ya tercüme ettik. genel bir ifadeyle fiille başlayan cümledir. Sözün gelişinde siyak. * Bu tür cümleler genelde fiil (yüklem). 1 4 3 2 1. A-FİİL * Arapça’da fiiller mazi.” Bu cümlede yukarıdaki cümle ‫ع ع‬ ‫ع‬ çeşidinden alışılagelmiş olayları ifade etmektedir. ‫ قرأ التلميذ الدرس‬Öğrenci dersi okudu. ‫“ قاتلهم الله‬Allah onların canını alsın” gibi… ً * Mazi fiilin olumsuz şekli. Haberin mübtedaya uyma zorunluluğundan cemi şekliyle ‫ عادوا‬olarak tercüme ettik. şimdiki zaman. * Mazi fiiller Arapça’da bazen dua kipi olarak ta gelebilir: ‫“ رحم الله امرءا‬Allah o kişiye rahmet etsin”.

* Fiil faille müzekker ve müenneslik yönünden uyum içindedir. . Türkçe’de ismin çekim eki almamış yalın halidir.” B-FAİL * Fail.” .‫ “ كنت أستمع إلى الرديو عندما رن الجرس‬Zil çaldığında radyo dinliyordum.‫ “ كنت أجي ّد ُ اللغة النجليزية بطلقة‬Eskiden İngilizce’yi çok iyi bilirdim.‫“ يعقععد الزعيععم المععؤتمر الصععحفي فععي البرلمععان‬Lider parlamentoda basın toplantısı düzenliyor.” .5 .‫“ سأنتظرك في الموعد‬Seni randevulaştığımız vakitte bekleyeceğim. Sayı bakımından failde olduğu gibi mücerred/yalın haldedir.‫ “ يسرني أن ألقى هذه الرسالة‬Bu mektubu almak beni sevindirdi. .‫ “ كنت سأزورك في المكتب غير أنك لم تتصل ب عي هاتفي عا‬Seni büroda ziyaret edecektim ‫ع‬ ‫ع‬ fakat beni aramadın.” .” . Çekim eki almazlar.‫ “ طرقت الباب حتى كل متني‬Yorulana kadar kapıyı çaldım. Örnek: ‫“ س عتهدف ه عذه الحمل عة مكافح عة المخ عدرات‬Bu kampanya uyuşturucu maddelerle ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ّ mücadeleyi hedefleyecektir. .” * Fiil cümlesinin faili. fiil cümlesinin ikinci öğesidir.” * Yapmayı planlayıp ta herhangi bir sebeple yapamadığımız bir işi ifade için muzari fiilin başına ( ‫ س‬ve ‫ ) كان‬getirilerek gelecek zamanın hikayesine çeviririz. * Türkçe’deki edilgen fiil manasına gelir.” .” .‫“ يستخرج الزيت من أعملق الرض‬Petrol yer altı derinliklerinden çıkarılır.‫“ . Fail açık gelirse fiil daima müfrettir. yalın durumundadır.” . Fakat bu şart değil fiille failin arasına diğer unsurlar girebilir. a) Naibü fail (Sözde özne) * Naibü fail.” Bu cümlede ‫صباح غد‬ kelimesi geleceğe matuf olduğundan muzari fiilin manası gelecek zaman olarak tercüme edilir. Türkçe’de ise öznedir.‫ “ كنت سي َت َك ّن معن إجعادة اللغعة العربيعة لعو اسعترمرت مععي‬Benimle konuşmaya devam ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ُ ع‬ َ َ etseydin Arapça’yı güzel öğrenecektin.” َ . Türkçe’deki öznenin karşılığı olup tam ve malum fiillerin kendisine isnad edildiği isimlerdir. isim cümlesinin mübtedası konumundadır. .‫“ يسلم المدير يوم السبت القادم الجعوائز للمتعوفقين فعي الدراسعة‬Müdür derste başarılı ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ olanlara ödüllerini önümüzdeki Cumartesi günü verecek.‫ “ كان المدير سيكون في مكتبه لو ل عم يج عدث الح عادث‬Kaza meydana gelmeseydi müdür ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ofisinde olacaktı.‫ “ أشترك في الجتماع صباح غد‬Yarın sabah toplantıya katılacağım. cümlede sarih. * Failin cümle içindeki yeri genellikle fiilden sonradır.” * Muzari fiillerin başına ‫ كان‬gelirse geniş zaman veya şimdiki zamanın hikayesi durumunda döner.” . Mücerreddir.” .‫ “ فتح الستاذ الباب‬Öğretmen kapıyı açtı.” Bu cümlede ‫ الن‬kelimesi hal manasına gelmektedir.‫“ يععرن الهععاتف الن‬Şimdi telefon çalıyor. * Fiil naibü faille müzekkerlik-müenneslik yönünden uyum içerisindedir. * Fail. Olayın şu anda gerçekleştiğini ifade etmektedir.‫“ كان الستاذ يحضر لمدرسة في وقته قبل الحادث‬Kazadan önce öğretmen okula vaktinde gelirdi.” * Muzari fiiller mutlak gelecek zaman manası taşıdığı gibi önüne gelen ‫ س‬veya ‫ سوف‬ile de gelecek zaman ifade eder. müevvel ve zamir şeklinde olmak üzere üç kısımda görülür.” .إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المسجد‬Nereye gidiyorsun?” “Mescide gidiyorum. . . Zaman farklılığı yine sözün gelişinden veya cümle içindeki bazı edat ile siyaksibak’tan anlaşılır. cümlede failin yerine geçen ve onun vazifesini yapan öğedir.‫“ سوف ترسب إن لم تدرس بجد‬Ciddi çalışmayacak olursan başarısız olacaksın.

Bu bir şahıs olduğu gibi herhangi bir olayda olabilir. naibü fail alırlar. Bu kullanım daha çok basın Arapçası’nda yaygındır. 2. Sonra cümlenin son öğesine gidildi.” .‫ “ قضى‬geçirdi” * Görüldüğü gibi önce fail alındı. ‫“ مر بعائشة‬Aişe’ye uğranıldı. . * Bu tür cümleler basit fiil cümlesi olup Türkçe’ye tercüme ederken takip edeceğimiz metod şöyle olmalıdır. .” örneğinde olduğu gibi.” * Mastarlardan önce gelen ‫ تم‬yardımcı fiili gelirse o mastarın manasını edilgen (meçhul)’e çevirir.” .‫ “ ترس عل المسعاعدات غلعى أرمينيعا ععبر تركيعا‬Ermenistan’a ardımlar Türkiye üzerinden ‫ع‬ ‫ع ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ gönderiliyor.‫“ الختلسات المالية‬mali yolsuzluklar” 3.” ‫“ سافرت إلى الردن‬ Ürdün’e gittim. * Arapça’da mefuller Türkçe’ye ismin “i” veya “e” halleriyle tercüme edilebilirler.6 .Sonra cümlenin sonuna gidilir.1999 “ 1999 ‫ تمت محادثات الميزانية المالية لعام‬yılı mali bütçe görüşmeleri yapıldı.” Formüle göre böyle tercüme edilmesi gerekirken biz Türkçe’ye daha uygun olması açısından yukarıdaki şekilde tercüme ettik. * Naibü failler câr-mecrur olarak geldiği zaman müennes bile gelseler fiil müzekkerdir.‫ارتكب‬ “yaptı” .‫قبض الشرطة على بعض العمال والطلبة بتهمة تشكيل منظمة ارهابية‬ 2 3 1 4 “Polis bir terör örgütü kurma suçlamasıyla bazı işçi ve öğrencileri yakaladı.‫ “ إن مشععكلة قععبرص سععيتم حلهععا فععي أقععرب وقععت‬Kıbrıs meselesi en kısa zamanda çözülecektir. ‫“ قضى الطالب شهرين في المدرسة‬Öğrenci okulda iki ay geçirdi.” II. * Türkçe’de tümlecin karşılığıdır veya nesenin mukabilidir.” * İsmi meful ve ismi mensuplarda meçhul fiiller gibi amel ederler. Naibi faillerde aynı failde olduğu gibi fillerin önüne geçemezler.‫وزير الدولة المسؤول عن‬ ‫“ الرياضة‬Spordan sorumlu devlet bakanı” 2. . * Arapça fiil cümlesinin yapısı genelde Fiil + Fail + Meful sırası şeklindedir. .‫“ كتبت الواجب‬Ödevi yazdım. 1.‫“ تم التوقيع على التفاقية الثقافية بين رئاسة الشؤون الدينية التركية رآسة الفتاء بآزربيجان‬ Diyanet İşleri Başkanlığı ile Azerbaycan Müftülüğü arasında kültür anlaşması imzalandı.‫ “ أدت الشتبكات إلى مصرع عدد كبير من المواطنين‬Çatışmalar çok sayıda vatandaşın ölümüne yol açtı” 2 1 3 . soldan sağa bütün kelimeler tercüme edilerek fiil ile cümlenin tercümesi sona erer.” 1.Fiil cümlesinin Arapça’dan Türkçe’ye tercüme teknikleri * Fiil cümlesi basit ve mürekkep olmak üzere iki kısma ayrılır.” örneğinde olduğu gibi.. Oradan ‫ قضى‬fiiline kadar soldan sağa doğru bütün kelimeler tercüme edilerek tercüme tamamlanmış oldu. Fiilin yaptığı işten etkilenen lafızdır veya cümlede yapılan işin olayın tesir ettiği öğedir. Not: Harfi cerli naibi failler zarfı lağvdır.‫“ في المدرسة‬okulda” 3. ‫“ قرأ التلميذ الدرس‬Öğrenci dersi okudu. C. “İhsan namazını kıldı.‫“ الطالب‬öğrenci” 2.‫“ سسيشترك سبعة أحزاب سياسية في لنتخابات‬Seçimlere yedi siyasi parti katılacak” 2 1 3 “Yedi siyasi parti seçimlere katılacak.MEFULÜN BİH * Meful fiil cümlesinin üçüncü öğesidir. * Türkçe’de fiil kökenli yüklemle gelen cümle yapısında: Özne (Fail) + Tümleç (Meful) + Yüklem (Fiil) dizimi söz konusudur.” .” gibi.” ‫“ قرأت الكتاب‬Kitabı okudum.” 2 3 1 4 1.Önce fail alınır.‫ “ شهرين‬iki ay” 4.‫ارتكب وزير الدولة المسؤول عن الرياضة الختلسات المالية‬ 2 1 3 “ Spordan sorumlu devlet bakanı mali yolsuzluklar yaptı.

a) Yan cümleciği isim cümlesinden oluşan fiil cümlelerinin Türkçe’ye tercüme teknikleri * Fiil cümlelerinin Türkçe’ye tercümesinde takip edilecek yol ana hatlarıyla şöyledir.” Mürekkeb Fiil Cümlesi * Arapça’da kompleks (mürekkep) fiil cümleleri. . Sonra yan cümlenin faili konumundaki ‫ إن‬nin ismi ‫الدولة العربية‬ alırız.Son aşamada da cümlenin en sonundan başına kadar kalan kelimeler tercüme edilerek ana cümlenin fiili ile tercüme tamamlanır. Birincisi. isim cümlesinin haberi de fiil cümlesinin yüklemi durumundadır.‫“ الزعيم المصري‬Mısır lideri” 2.‫ “ إن الدولة العربية تشترك في المصالح القتصادية‬Arap ülkeleri ekonomik çıkarlarda birlik olmalıdır.” 4. önce ana cümlenin faili olan ‫ الزعيم المصري‬alırız. 1.ً ‫ “ قال الستاذ إن المتحان غدا‬Öğretmen imtihanın yarın olduğunu söyledi. Bunu örneklendirecek olursak.Bir başka örnek: ً ‫ “ قال الستاذ إنه سيوزع أوراق المتحان غدا‬Öğretmen imtihan kağıtlarını yarın dağıtacağını söyledi. fiil cümlesinin öznesi.” . * Daha öncede belirttiğimiz gibi isim cümlesinin ismi. * Yan cümlemiz isim cümlesi ise başına ‫ إن‬edatı alır ve cümledeki manayı vurgular. “Öğretmenin söylemesi”. Yan cümle ise ‫ إن‬ile başlayan isim ّ cümlesidir.Sonra yan cümlenin faili alınır. haberi ise ‫ سيوزع‬fiili ile başlayan fiil cümlesidir. içinde birden fazla yüklem bulunan cümlelerdir.Önce ana cümlenin faili alınır.” * Bu cümlede ‫ قال‬ile başlayan cümlemiz ana cümledir.” Sonuç olarak yan cümle isim cümlesinden oluşmuş. * Bu tür cümlelerde ana cümlenin dışında isim veya fiil cümlesinden oluşmuş yan cümle vardır.‫ “ حذر خبراء الرهاب والمخابرات الرأي العام‬Terör ve istihbarat uzmanları kamuoyunu uyardı.” 2 1 3 .‫ “ قال الزعيم المصري‬Mısır liderinin söyledi.‫طلبت قوات المن من المتظاهرين إيقاف المظاهرة‬ 2 3 1 4 “Güvenlik güçleri göstericilerden gösterinin durdurulmasını istedi. 1. fail alınmış gibi hareket ederiz.” * Bu cümlede ‫ قال‬ile başlayan cümlemiz ana cümle olup iki ayrı konu içermektedir. 3. a) Yan cümleciği isim cümlesi olan mürekkep fiil cümlesine örnekler .) 2.‫“ الدولة العربية‬Arap ülkeleri” 3. .” .‫“ قال‬dedi” .7 . * Yan cümlemiz fiil cümlesi ise başına ‫ أن‬edatı alır. Daha sonra da cümlenin sonundan başına doğru tercüme yaparız.” Tercümeye geçersek. ikincisi ise “Kağıtların yarın dağıtılacağıdır.‫تشتري القوات السلحة التركية الطائرات الناقلة الوقود في الجو‬ 2 3 1 4 “ Türk Silahlı Kuvvetleri havada yakıt ikmali yapan tanker uçakları satın alıyor. manasını mastara çevirir ya da ّ doğrudan mastar olarak gelir. (Fail gizli ise.‫تستهدف البيانات الخيرة للحكومة كسب تأيد الشعب‬ 2 1 3 “Hükümetin son açıklamaları halkın desteğini kazanmayı hedefliyor.‫تشترك في المصالح‬ ‫القتصادية‬ “ Ekomomik çıkarlarda birleşiyorlar.‫قال الزعيم المصري إن الدولة العربية تشترك في المصالح القتصادية‬ 3 2 1 4 Bu cümle iki ayrı konudan bahsetmektedir: 1.” 2.

” . * ‫ أن‬edatı mazinin başına gelirse olmuş olan bir olay veya bir gerçeği belirtir.” * ‫ أن‬edatı muzari fiilin başına gelirse olay meydana gelse de.” ‫“ سعأقرر أن أسعافر‬Gitmeye karar ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ vereceğim. Avusuturalya’nın yıllık çok miktarda et ihraç ettiğini belirtti.‫“ رئيس الوزراء للجمهورية التركية أردغان‬Türkiye Cumhuriyeti başbakanı Erdoğan” 2. * ‫ أن‬edatı genelde muzari fiilin başına gelir.‫“ أن بلده‬ülkesini” 3. Mazi fiilinde başına geldiği olur.” * Bu tür cümlelerin tercümesi esnasında ‫ إن‬edatına cümle içindeki konum gereği (…nı.” Mazi örneği ‫“ سلمت عليه بعد أن فتح الباب‬Kapıyı açtıktan sonra ona selam verdim.‫ “أعلم بأن عدد السكان المدينة حعوالي مليعونين‬Şehir nüfusunun yaklaşık iki milyon ‫ع‬ ‫ع‬ olduğunu biliyorum.” ‫ذكر الزعيم الروسي أن بلده يعتبر من الدولة الشراكية‬ 3 2 1 4 “Rus lider ülkesinin sosyalist ülkelerden sayıldığını belirtti.” ‫ “ أظن أن لستاذ سيؤجل موعد المتحان‬Öğretmen imtihanın tarihini düşünüyorum. Fiil ‫أن‬ den önce gelen fiilin zamanıdır.” 1. onun zamanını belirtmez.ً‫ذكرت الجرئد أن أستراليا تصدر كميات وفِرة‬ ّ ّ َ 3 2 1 4 “ Gazeteler.” 2 1 3 b) Yan cümleciği fiil cümlesinde oluşan mürekkep fiil cümlelerinin tercüme teknikleri * ‫“ أريد أن أشرب ماء باردا‬Soğuk su içmek istiyorum. gelmese de bir kimsenin gerçekleşmesini istediği mümkün olan bir olaya işaret eder.8 “Mısır lideri.” .‫قال وزير الداخلية إن التعليم المهن ِي في البلد يواجه معوبات كثيرة‬ ّ 3 2 1 4 “ İçişleri bakanı.” 2 1 3 .‫“ أعلن‬açıkladı” ‫قال رئيس الجامعة أن محلس الجامعة قد خصصت جوائز للطلب المتوفقين‬ 3 2 1 4 “Rektör.Bu cümlede ‫ أريد‬ile başlayan cümlemiz an cümledir.‫ “ الزعيم الروسعي‬Rus lider” 2. Arap ülkelerinin ekonomik çıkarlarda birleştiklerini söyledi. Başına geldiği fiilin manasını mastar manasına çevirir. Buna göre yukarıdaki tercümeyi şöyle yapabiliriz: “Mısır lideri. Örnekler: ‫“ قررت أن أسعافر‬Gitmeye karar verdim.” Muzari örneği .‫“ يعتعبر معن الدولعة الشعراكية‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ sosyalist ülkelerden sayıldığını” 4. Yan cümle ise ‫ أن‬edatı ile başlayan fiil cümlesidir.‫ستدخل في السوق لوربية المشتركة العام المقابل أعلن رئيس الوزراء للجمهورية التركية‬ ‫أردغان أن تركيا‬ 3 2 1 4 “Türkiye Cumhuriyeti başbakanı Erdoğan. * ‫ أن‬kendisinden sonra gelen fiili mastara dönüştürürken. ülkedeki meslek eğitiminin bir çok zorlukla karşı karşıya bulunduğunu söyledi. başarılı öğrenciler için ödüller tahsis ettiğini söyledi.” . Görüldüğü gibi ‫ أن‬edatı ‫ أشرب‬fiilini önce nasbetti.” 1. sonra da manasını mastar manasına çevirdi. Türkiye’nin gelecek yıl Avrupa ortak pazarına gireceğini açıkladı. üniversite kurulunun. Arap ülkeleri ekonomik çıkarlarda birleşir dedi. … nın) gibi mana ekleyerek doğrudan olmayan tercüme de yapılabilir.‫“ ستدخل في الس عوق لوربي عة المش عتركة الع عام المقاب عل‬Türkiye’nin ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ gelecek yıl Avrupa ortak pazarına gireceğini açıkladı. Örnekler: ‫“ يجب أن تبقى هنا‬Burada kalman gerekiyor.” 4.‫“ ذكر‬belirtti.” .‫أن‬ ‫“ تركيا‬Türkiye’nin” 3.

” . ‫ “ رأيت الطائرات العُمد ِية‬Helikopterleri gördüm.اتظر. I-Bilmek ‫ يقين‬ifade edenler: ‫وجد – رأى – علم – درى – تعلم‬ II-Sanmak ‫ الوجدان‬ifade edenler: ‫ظن – حسب – خال – زعم – عد – حجا – هب‬ III-Değişiklik ‫ اللتحويل‬ifade edenler: ‫جعل – صير – اتخذ – رد – ترك‬ ّ * Bilgi ve zan ifade eden fiillerin mefullerini Türkçe’ye genellikle Birinci meful “i” haliyle. da. hususunda. ye.9 * ‫ أن‬edatı genellikle gerçek belirtici ifadelere ihtiyaç göstermeyen arzu.اضط. bir mefulün sarih. Birinci mefule “nın”. korku. den. . İkinci mefule “olduğu” ekleri ilave edilerek tercüme etmekte mümkündür. ya.ً ‫“ ظن علي بكرا ً فاضل‬Ali. Aslı isim cümlesi olduğu halde başında ‫ أن‬varmış gibi.‫“ وجد الطبيب الدواء نافعا‬Doktor ilacı faydalı buldu.طلب. iki mefulün bih sarih. a) Bir mefulün bih sarih alan fiiller ve mefulün bihin tercümesi * Bir mefulün bih alan fiiller çoktur. * Müteaddi fiiller.Mübteda ile haberin başına gelerek onları iki meful yapan fiiller a) Efalü gulûb ‫ : أفعال القلوب‬Bunlar da üçe ayrılır.توقع. kin.أحب.رغب. sevgi.” * Fiil mefulünü doğrudan doğruya alıyorsa bu tür mefullere mefulün bih sarih denir.” * ‫ أن‬edatı ‫ ل‬edatının eklenmesi ile olumsuz yapılır. Bunlarda sözlüklerden öğrenilir. çoktur.” * Bu tür fiiller bazen iki değil de tek meful ile yetinirler.‫“ ظن الطلب الدرس سهلة‬Öğrenciler dersin kolay olduğunu zannettiler. mecburiyet gibi kalb fiillerinden sonra gelir. İkinci mefulü yalın hali ile tercüme ederiz.”. Bekir’i faziletli zannetti. . .أمر ب. Örnekler: ‫“ طععوت البنععت الثععوب‬Kız elbiseyi dürdü/katladı. beraber. Bu fiillerden bazıları: -‫أراد.” ‫“ كتب محمد رسالة‬Muhammed bir mektup yazdı. zaruret. . 1.” ّ ُ ‫“ سألت الستاذ‬Öğretmene sordum.” b) İki mefulün bih sarih alanlar: İkiye ayrılırlar.ile.استطاع.” * Doğrudan mefulün bih alan fiillere biz müteaddi ‫ المتعدي‬fiil diyoruz.” ‫“ لعب الولد القط‬Çocuklar kediyle oynadı.قدر على. Örnekler: ‫“ أكل علي الطعام‬Ali yemeğini yedi.ظن.خاف. “…e” bazen de yalın halde. nadir de olsa “de. kudret.Doğrudan iki mefulün bih sarih alanlar: ‫ أعطى – كسى – سقى‬vb. ً ‫“ كس عوت قميص عا‬Gömlek ‫ع‬ giydirdim.قسم‬ * ‫“ أتمنى أن تذهب وترجع بالسلمة‬Selametle gidip gelmeni dilerim. * Meful çeşitleri ve tercümeleri ‫( المفعول به‬Mefulün bih): Failin yaptığı işten etkilenen lafza mefulün bih denir.تمكن معن‬ ‫ع‬ ‫رجا. * Normal iki mefulün bih sarih alan fiillerin mefulün bih sarihleri Türkçe’ye : Birinci meful “e” haliyle. Bu durumda. ‫“ توكلت عل الله‬Allah’a tevekkül ettim. * Beş duyu fiilleri mefulün bihlerini genellikle harfi cersiz alır.أمل.” * Harfi cerli mefullere de mefulün bih gayri sarih denir. Bunları lüğat kitapları söyler. üç mefulün bih sarih alan fiiller diye üç kısımda incelenebilir. * Bilgi ve zan fiillerinden sonra daha çok ‫ أن‬gelir ‫ أن‬ve cümlesi iki meful yerine geçer. İkinci meful “i” haliyle çevrilir.” ‫قععال المتهععم إننععي بععرئ‬ “Zanlı/sanık ben suçsuzum dedi. hakkında” gibi eklerle tercüme edebiliriz.” 2. ً ‫ “ كسى العلم مصاحبه وقرا‬İlim ehline şahsiyet elbisesi giydirir.يجب‬ ‫يجدر.تمنى. dan. ‫“ أيدت القتراح‬Öneriyi destekledim. * Bir meful alan fiillerin mefulün bih sarihleri Türkçe’ye genellikle “….كره.طالب ب.حشي. ümit.” * Bu mefullerin ikinci bir tercüme şekli daha vardır.i”.

* Fiilin nevini belirtmek için geldiği zaman fiilin nasıl meydana geldiğini ve çeşidini bildirir. şüphesiz. sıfat ve izafet terkibi halinde gelir. * Çeşit ve sayı bildiren isimlerden de mefulü mutlak yapılır. .‫“ أخبر الموظعف المسعافرين القطعار متعأخرا‬Memur yolculara trenin gecikeceğini haber ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ verdi.” ‫“ أصغ إلى صوت العقل مرة‬Bir defacık aklının sesine kulak ver. cümle olmaz. gerçekten.‫ “ أعلمت الطغات الظلم وخيم‬Zalimlere zulmün tehlikeli olduğunu bildirdim. kıldı. * Tekid için gelen mefulü mutlak. tıpkı. sıfatı onun yerine geçer. Türkçe’ye “Kere.‫“ من علمني حرفا فقد صيرني عبدا‬Bana bir harf öğreten kimse beni köle yapar. Tesniye ve cemi de olabilir ve fiilin önüne de geçebilir. tam vb.” * Mefulün bihin harfi cerleri ‫ب – من – إلى – عن – على – ل – في‬ * Mefulün bih olan cümle ‫ أن‬ve ‫ أن‬ile başlarsa genellikle önlerine gelen harfi cer hazfedilir. bir halden bir hale çevirdi.‫“ جعل السلم المؤمنين إخوانا‬İslam mü’minleri kardeş yaptı. aslan gibi sıçrar. daima müfret gelir ve fiilden sonra gelir. * Üç meful bih sarih alan fiillerin ikinci ve üçüncü mefulleri isim cümlesidir. . . fiilin manasını kuvvetlendirmek.” * Nevini bildiren mefulü mutlak. Türkçe’ye “gibi. nevini ve adedini bildirmek için fiille aynı kökten gelen mastardır. ‫“ كم مرة أكلت؟‬Kaç defa yedin?” * Mefulü mutlak harfi cer almaz.” Bu cümle ‫ قد نام الولد‬demektir. fiilin manasını kuvvetlendirir ve Türkçe’ye: “Muhakkak.10 b) Tahvil (değiştirme) ‫ :أفعال التحويل‬Etti. çok iyice. . ‫“ أيّ تكلم تتكلم؟‬Nasıl konuşuyorsun?” * Bazen mefulü mutlaktır.شكرا – رويدا – سبحان لله – لبيك – جدا‬ * ‫ كيف‬soru ismi bazen mefulü mutlak olarak gelir. -cağı” ekleriyle tercüme edilirler. ‫“ قلت لك ألفا‬Sana bin defa söyledim. aynen. öyle. ُ . şekilde.” .‫ عبس وتولى أن جائه العمى‬Yani ‫ “ لن جاءه العمى‬Âma geldi diye yüzünü ekşitti ve arkasını çevirdi.” ‫( المفعول المطلق‬Mefulü mutlak): Mefulü mutlak.” * Semaî mefulü mutlaklar da vardır: ‫مثل ً – أيضا. değişik bir hale getirdi gibi manalara gelirler. * Bu fiiller şunlardır: ‫حدث – خبر – أخبر – نبأ – أنبأ – أعلم – أرى‬ ّ ّ *Bunlar Türkçe’ye tercüme edilirken. çok.‫“ يثبت النمر وثوب السد‬Kaplan. Üçüncü meful yalın halde. Birinci meful “e” haliyle. -eceği. öyleki” şeklinde tercüme edilir. mastar olur. O zaman failin yaptığı işin sayısını belirtir.” diye tercüme edilir.” c) Üç mefulün bih sarih alanlar. Bilgi ve zann fiilleri gibi iki mefulün bih sarih alırlar.‫“ نام الولد نوما‬Çocuk gerçekten uyudu. * Mefulü mutlak fiilin adedini bildirmek için gelir.” . şeklinde. ْ . ‫"قلت لك كثيرا "أى قول كثيرا‬ “Sana çok söyledim. * Tekid için gelen mefulü mutlak. Mefulü mutlakın fiili bazen hazfedilebilir. defa” diye çevrilir. ‫“ كيف نمت؟‬Nasıl uyudun?” ّ * ‫ أي‬soru ismi masdara muzaaf olduğunda mefulü mutlak olur. İkinci meful “i” bazen “nın”. * Bazen mefulü mutlak hazfedilir. bazen “olduğu.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->