P. 1
islamalimleri1

islamalimleri1

|Views: 681|Likes:

More info:

Published by: Emrah Emrullah Akgün on Apr 21, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2011

pdf

text

original

Sections

 • MUHAMMED “ALEYHİSSELÂM”
 • MEKKE DEVRİ
 • HZ. EBÛ BEKR-İ SlDDÎK
 • HZ. ÖMER-ÜL-FÂRÛK:
 • HZ. OSMAN-I ZİNNÛREYN:
 • HZ. ALİYYÜL MÜRTEZA:
 • HZ. ABDURRAHMAN BİN AVF (r.a.):
 • HZ. EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH:
 • HZ. SA’D BİN EBÎ VAKKAS:
 • HZ. SAÎD BİN ZEYD:
 • HZ. TALHA BİN UBEYDULLAH:
 • HZ. ZÜBEYR BİN AVVÂM:
 • HZ. HADÎCE-TÜL KÜBRÂ:
 • HZ. FATlMA-TÜZ ZEHRA:
 • HZ. HASAN BİN ALÎ:
 • HZ. HÜSEYİN BİN ALİ:
 • HZ. AİŞE-İ SIDDÎKA:
 • HZ. SEVDE BİNTİ ZEM’A:
 • HZ. HAFSA BİNTİ ÖMER:
 • HZ. ZEYNEB BİNTİ HUZEYME:
 • HZ. ÜMMÜ SELEME:
 • HZ. ZEYNEB BİNTİ CAHŞ:
 • HZ. CÜVEYRİYYE BİNTÜ’L-HÂRİS:
 • HZ. ÜMMÜ HABÎBE:
 • HZ. SAFİYYE BİNTİ HÜYEY:
 • HZ. MEYMÛNE BİNTİ HÂRİS:
 • HZ. MÂRİYE:
 • HZ. REYHÂNE:
 • ABBÂS BİN ABDULMUTTALİB (r.a):
 • ABBÂS BİN UBÂDE (r.a.):
 • ABDULLAH BİN ABBÂS (r.a.):
 • ABDULLAH BİN AMR BİN AS (r.a.):
 • ABDULLAH BİN ATÎK (r.a):
 • ABDULLAH BİN CAHŞ (r.a)
 • ABDULLAH BİN EBÛ BEKR-İ SIDDÎK
 • ABDULLAH BİN HANZALA (r.a.):
 • ABDULLAH BİN MES’ÛD (r.a.):
 • ABDULLAH BİN MUHAYRIZ:
 • ABDULLAH BİN ÖMER (r.a.):
 • ABDULLAH BİN REVÂHA (r.a.):
 • ABDULLAH BİN SELÂM (r.a.):
 • ABDULLAH BİN SÜHEYL (r.a.):
 • ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM (r.a.):
 • ABDULLAH BİN ZEYD (r.a.):
 • ABDULLAH BİN ZÜBEYR (r.a.):
 • ABÎDE BİN AMR (r.a.):
 • ADÎ BİN HÂTEM-İ TÂÎ (r.a.):
 • AHNEF (Dahhak) BİN KAYS (r.a.):
 • AKÎL BİN EBÎ TÂLİB (Ukayl) (r.a.):
 • ALKAMA BİN KAYS (r.a.):
 • ÂMİR BİN FÜHEYRE (r.a.):
 • AMMÂR BİN YÂSER (r.a.):
 • AMR BİN ÂS (r.a.):
 • ÂSIM BİN SÂBİT (r.a.):
 • BEŞÎR BİN SA’D EL-ENSÂRÎ (r.a.):
 • BERÂ BİN ÂZİB (r.a.):
 • BİLÂL-İ HABEŞÎ (r.a.):
 • BÜREYDE BİN HASİB (r.a.):
 • CÂBİR BİN ABDULLAH (r.a.):
 • CABİR BİN ZEYD (r.a.):
 • CA’FER-İ TAYYAR (r.a.):
 • CÜBEYR BİN NÜFEYR (r.a.):
 • DAHHAK BİN KAYS (Bkz. Ahmed bin Kays.)(r.a.):
 • DIHYE-İ KELBÎ (r.a.):
 • EBÜDDERDÂ (r.a.):
 • HZ. EBÛ DÜCÂNE (r.a.):
 • HZ. EBÛ EYYÛB-İ ENSÂRÎ:
 • EBÛ HUREYRE (r.a.):
 • EBÛ İDRİS HAVLÂNÎ (r.a.):
 • EBÛ KATÂDE (r.a.):
 • EBU’L-ESVED ED-DÜELÎ (r.a.):
 • EBÛ LÜBÂBE (r.a.):
 • EBÛ MÛSEL-EŞ’ARÎ (r.a.):
 • EBÛ MÜSLİM HAVLÂNÎ (r.a.):
 • EBÛ RÂFÎ (r.a.):
 • EBÛ TALHA El-ENSÂRÎ (Zeyd bin Sehl) (r.a.):
 • EBÛ ZER GIFÂRÎ (r.a.):
 • EBÛ SAÎD-İ HUDRÎ (r.a.):
 • EBÛ SELEME BİN ABDÜLESED (r.a.):
 • EBÛ SÜFYAN BİN HARB (r.a.):
 • ENES BİN MÂLİK (r.a.):
 • ERKAM BİN EBÎ’L-ERKAM (r.a.):
 • ES’AD BİN ZÜRÂRE (r.a.):
 • ESVED BİN YEZÎD NEHAÎ (r.a.):
 • FÂTIMA BİNTİ ESED (r.anhâ):
 • FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ (r.a.):
 • HABBÂB BİN ERET (r.a.):
 • HACCAC BİN ILÂT (r.a.):
 • HÂLİD BİN SAÎD BİN ÂS (r.a.):
 • HÂLİD BİN VELÎD (r.a.):
 • HAMZA BİN ABDÜLMUTTALİB (r.a.):
 • HANZALA BİN EBÎ ÂMİR (r.a.):
 • HÂRİCE BİN ZEYD (r.a.):
 • HASSAN BİN SÂBİT (r.a.):
 • HATÎB BİN EBÎ BELTEA (r.a.):
 • HÎFÂ HATUN (r.anhâ):
 • HİND BİNTİ UTBE (r.anhâ):
 • HUBEYB (HABÎB) BİN ADÎY (r.a.):
 • HUZEYFET’ÜBNÜ YEMÂN (r.a.):
 • KRİME BİN EBÎ CEHİL (r.a.)
 • KA’B BİN ZÜHEYR (r.a):
 • KA’B-ÜL-AHBÂR (r.a.):
 • KÂDI SÜREYH (r.a.):
 • KATÂDE BİN NU’MAN (r.a.):
 • MESRÛK BİN EL-ECDÂ (r.a.):
 • MİKDÂD BİN ESVED (veya AMR) (r.a.):
 • MUÂVİYE BİN EBÎ SÜFYÂN (r.a.):
 • MUAZ BİN CEBEL (r.a.):
 • MUGÎRE-TEBNİ ŞU’BE (r.a.):
 • MUHAMMED BİN HANEFİYYE (r.a.):
 • MUHAMMED BİN KA’B EL-KURAZÎ (r.a.):
 • MUHAMMED BİN MESLEME (r.a.):
 • MUS’AB BİN UMEYR (r.a.):
 • MUTARRİF BİN ABDULLAH (r.a.):
 • NEVFEL BİN HÂRİS (r.a.):
 • NUMAN BİN MUKARRİN (r.a.):
 • OSMAN BİN MAZ’ÛN (r.a.):
 • OSMAN BİN TALHA (r.a.):
 • REBÎ BİN HEYSEM (r.a.):
 • REFÎ’ BİN MİHRAN (r.a.):
 • RUMEYSA HATUN, (Bkz. Ümmü Süleym) (r.anha):
 • SÂBİT BİN KAYS (r.a.):
 • SA’D BİN MUAZ (r.a.):
 • SA’D BİN REBÎ’ (r.a.):
 • SA’D BİN UBADE (r.a.):
 • SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB (r.anha):
 • SA’ÎD BİN ÂMİR (r.a.):
 • SAÎD BİN CÜBEYR (r.a.):
 • SAÎD BİN MÜSEYYlB (r.a.):
 • SÂLİM MEVLA EBÛ HUZEYFE (r.a.):
 • SEHL BİN HANÎF (HUNEYF) (r.a.):
 • SEHL BİN SA’D (r.a.):
 • SELMÂN-İ FÂRİSÎ (r.a.):
 • SEVBAN (r.a.):
 • SÜHEYB-İ RÛMÎ (r.a.):
 • SÜMÂME BİN ÜSÂL (r.a.):
 • SÜMEYYE BİNTİ HABBAT (r.anha):
 • SÜRAKA BİN MÂLİK (r.a.):
 • TUFEYL BİN AMR ED-DEVSÎ (r.a.):
 • UBÂDE BİN SÂMİT (r.a.):
 • UKAYL BİN EBÎ TÂLİB (Bkz. Akîl bin Ebî Tâlib):
 • URVE BİN ZÜBEYR (r.a.):
 • ÜBEYY BİN KA’B (r.a.):
 • ÜMMÜ HÂNÎ (r.anha):
 • ÜMMÜ HIRAM (r.anha):
 • ÜMMÜ RÛMÂN (r.anha):
 • ÜMMÜ SÜLEYM (Rumeysâ) (r.anha):
 • ÜMMÜ ÜMARE (Nesîbe binti Ka’b) (r.anha):
 • ÜSÂME BİN ZEYD (r.a.):
 • VELÎD BİN VELÎD (r.a.):
 • VEYSEL KARANÎ:
 • ZAİDE BİN KUDÂME:
 • ZEYD BİN HÂRİSE (r.a.):
 • ZEYD BİN SÂBİT (r.a.):
 • ZEYNEL ÂBİDÎN (r.a.):

İSLÂM ÂLİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

HİCRİ BİRİNCİ ASIR
ÖNSÖZ İlmi arttıkça görüş açısı büyüyen ve bilgisi dışındaki konular hakkında hüküm vermekten kaçınan, bildiklerinin doğruluğunu devamlı tetkik eden büyük İslâm âlimleri adetâ unutuldu. “Alimin uykusu ibadettir.” “Kıyâmet günü, şehîdlerin kanını, âlimlerin mürekkebi ile tartarlar. Mürekkep ağır gelir.” “Alimler Peygamberlerin vârisleridir.” hadîs-i şerîfleri ile medh edilen binlerce İslâm âlimi ve eserleri kütüphane köşelerinin tozlu raflarına okunmamaya, öğrenilmemeye, hatırlanmamaya âdeta terk edilmiştir. İlim, âlimle beraber bulunursa herkes ondan istifade eder. Alimin olmadığı ve kitaplarının hakkıyla tetkik edilip öğrenilmediği yerde ilimden söz edilemez. Âlimin, dolayısıyla ilmin olmadığı milletlerde peşin hükümler, bâtıl i’tikâdlar, derme çatma bilgiler, hüküm sürer. Milletlerin günlük hayatlarında dînin, örf ve âdetlerin önemli bir yeri vardır. Dînî bilgiler Peygamber efendimizden itibaren hiç bozulmadan esas şekliyle hakîki İslâm âlimleri tarafından günümüze kadar nakledilmiştir. Millete istikamet veren bu bilgiler aslından uzaklaştırılıp hurafeler haline geldiği zaman sosyal hayatta büyük yaralar açılarak mâzi ile kopukluk meydana gelir. Bu duruma düşmemek için târihin derinliklerine kol atmış, cemiyete nizam, intizam ve huzur sağlamış ana kaynaklar bilinmeli, âlimler tanınmalı ve onlardan istifâde edilmelidir. Bindörtyüz seneden beri İslâmiyeti kabul eden milletlerde, bilhassa Türklerin kurdukları devletlerde onlara yön veren âlimler o kadar çok ki; hiçbir şeyden çekinmeyerek doğruyu ve hakkı söyleyen, savaş meydanlarında en güç zamanlarda kumandanlara, askerlere kuvvet ve azimle çarpışma şevki veren bu büyük insanlardır. Her birinin hayatında târih ve açılan her sayfada âb-ı hayat gibi ilim vardır. Peygamber efendimizden günümüze kadar bütün müslümanları kucaklayan, ilimleri ile amel eden, örnek olmuş âlimlerden bir kısmının hayatını tanıtmayı bir vazife bildik. Hicrî her asırda yaşıyan âlimlerden meşhûr olanlarının hayatını, ilmini, insanlara hak ve hakikati anlatan hikmetli sözlerini, menkıbelerini ihtisas sahibi geniş bir heyete hazırlattık. Her maddenin sonunda da o âlimin hayatına ait kaynaklar yazıldı. Başta mübârek Peygamber efendimiz olmak üzere, Eshâb-ı kirâmın ve onları takip eden İslâm âlimlerinin sözleri ve kitapları, ana kaynaklarımız olmuştur. Hiçbir milletin bu şekilde âlimlerle iç içe yaşayışı ve müşterek kültürleri yoktur. Sağlam karakterler, sağlam istikametler maziden güç alarak kazanılır. Alimin ve ilmin bulunduğu milletlerde unutulmaz târihî sanat eserleri de vardır. İlim ve sanat iç içedir. Bu bakımdan yüzyıllardır medeniyetler kurmuş Türk-İslâm devletlerinin bırakmış oldukları sanat eserlerini âlimlerin hayatları ile beraber resimleyeceğiz. En büyük hazinenin doğru bilgi olduğu düşünüldüğünde, bilginin kaynağı olan âlimlerin ehemmiyeti daha iyi anlaşılır. Bu bakımdan Hicrî asırlara göre âlimleri anlatan bu 18 ciltlik eserimizin müracaat kaynağı olacağı daha iyi anlaşılır. Okuyunca sizler de buna hak vereceksiniz. Bütün neşriyatımızda hedef mükemmel olanı takdim etmektir. En büyük yardımcımız Cenabı Haktır. Saygılarımızla

MUHAMMED “ALEYHİSSELÂM”
Allahü teâlânın bütün dünyâdaki insanlar arasında, her bakımdan, en üstün, en güzel, en şerefli olarak yarattığı ve bütün insanlara peygamber olarak seçip gönderdiği, son ve en üstün peygamber. Her şey O’nun hürmetine yaratıldı. O, Allahü teâlânın resûlü, son peygamberidir. Allahü teâlâ bütün peygamberlerine ismi ile hitap ettiği hâlde, O’na Habîbim (sevgilim) diyerek hitap etmiştir. Allahü teâlâ bir hadîs-i kudsîde: “Sen olmasaydın, sen olmasaydın, hiç bir şeyi yaratmazdım!” buyurdu. Bütün mahlûkatı O’nun şerefine yaratmıştır. Allahü teâlâ kullarına râzı olduğu yolu göstermek için çeşitli kavimlere -1-

zaman zaman peygamberler göndermiştir. Muhammed aleyhisselâmı ise son Peygamber olarak bütün insanlara ve cinlere gönderdi. Bunun için Peygamberimiz (s.a.v.) “Hatem-ül-enbiyâdır.” Her peygamber, kendi zamanında, kendi mekânında, kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed “aleyhisselâm” ise, her zamanda, her memlekette, yani dünyâ yaratıldığı günden, kıyâmet kopuncaya kadar, gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünü, en fazîletlisidir. Hiçbir kimse hiç bir bakımdan O’nun üstünde değildir. Allahü teâlâ her şeyden önce Muhammed “aleyhisselâm”ın nurunu yarattı. Eshâb-ı kirâmdan Abdullah bin Câbir (r.a.) (Yâ Resûlallah, Allahın her şeyden evvel yarattığı şey nedir, bana söyler misin?) deyince; Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Her şeyden evvel senin peygamberinin yani benim nurumu kendi nûrundan yarattı. O zaman ne Levh, ne kalem, ne Cennet, ne Cehennem, ne melek, ne sema (gökler) ne arz (yeryüzü), ne güneş, ne ay, ne insan, ne de cin vardı.” Âdem “aleyhisselâm” yaratılınca Arş-ı A’lâda nûr ile yazılmış, “Ahmed” ismini gördü. “Yâ Rabbi bu nûr nedir?” diye sorunca Allahü teâlâ “Bu, senin zürriyetinden bir peygamberin nurudur ki, onun ismi göklerde (Ahmed) ve yerlerde (Muhammed)’dir. Eğer O, olmasaydı, seni yaratmazdım.” buyurdu. Âdem (a.s.) yaratılınca alnına Muhammed aleyhisselâmın nuru kondu ve o nur, onun alnında parlamaya başladı. Âdem (a.s.)’dan itibaren babadan oğula intikâl ederek asıl sahibi Muhammed aleyhisselâma ulaştı. Muhammed aleyhisselâm hicretten 53 sene evvel Rebî’ül-evvel ayının onikinci Pazartesi gecesi, sabaha karşı, Mekke’de doğdu. Târihçiler, bugünün milâdî sene ile 571 senesinin Nisan ayının yirmisine rastladığını söylüyor. Doğmadan birkaç ay önce babası, altı yaşında iken de annesi vefât etti. Bu sebepten Peygamber efendimize Dürr-i Yetim (Yetimlerin incisi) lâkabı da verilmiştir. Sekiz yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib’in yanında kaldı. Sekiz yaşında iken dedesi de vefât edince, amcası Ebû Tâlib’in yanında kaldı. Yirmibeş yaşında iken Hadîce-tül-Kübrâ ile evlendi. Bu hanımından doğan ilk oğlunun adı Kâsım idi. Bundan dolayı Peygamberimize Ebü’l Kâsım (Kâsım’ın babası) da denildi. Araplarda böyle künye ile anılmak âdetti. Kırk yaşında iken, bütün insanlara ve cinne peygamber olduğu Allahü teâlâ tarafından bildirildi. Üç sene sonra herkesi îmâna çağırmağa başladı. Elli iki yaşında iken Mi’râc vuku buldu. Milâdın 622 yılında 53 yaşında olduğu hâlde, Mekke’den Medine’ye hicret etti. Yirmiyedi kerre muharebe yaptı. 11 (m. 632) senesinde Rebî’ül-evvel ayının onikinci Pazartesi günü öğleden evvel 63 yaşında iken vefât etti. SOYU Muhammed aleyhisselâmın nuru, Âdem aleyhisselâmdan itibaren temiz babalardan ve temiz analardan geçerek gelmiştir. Kur’ân-ı kerîmde Şu’arâ sûresi ikiyüzondokuzuncu (219) âyetinde, “Sen, ya’ni Senin nurun, hep secde edenlerden dolaştırılıp, sana ulaşmıştır.” buyurulmaktadır. Hadîs-i şerîfte de: “Allahü teâlâ insanları yarattı. Beni insanların en iyi kısmından vücûda getirdi. Sonra, bu kısımlarından en iyisini Arabistan’da yetiştirdi. Beni bunlardan vücûda getirdi. Sonra evlerden, ailelerden en iyisini seçip, beni bunlardan meydana getirdi. O hâlde, benim ruhum ve cesedim mahlûkların en iyisidir. Benim silsilem, ecdadım en iyi insanlardır.” buyuruldu. Yaratılan ilk insan olan Âdem aleyhisselâm, Muhammed aleyhisselâmın zerresini taşıdığı için alnında onun nuru parlıyordu. Bu zerre Hz. Havva’ya ondan da Şît aleyhisselâma ve böylece, temiz erkeklerden temiz kadınlara ve temiz kadınlardan temiz erkeklere geçti. Muhammed aleyhisselâmın nuru da, zerre ile birlikte alınlardan alınlara geçti. Melekler ne zaman Âdem aleyhisselâmın yüzüne baksalar alnında Muhammed aleyhisselâmın nurunu görürler ve ona salevât okurlardı. Yani: “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed” derlerdi. Âdem (a.s.) vefât edeceği zaman oğlu Şît aleyhisselâma dedi ki: (Yavrum! Bu alnında parlayan nur, son peygamber olan Muhammed aleyhisselâmın nurudur. Bu nuru, mü’min, temiz ve afif hanımlara teslim et ve oğluna da böyle vasiyyet et!). Muhammed aleyhisselâma gelinceye kadar, bütün babalar, oğullarına böyle vasiyyet etti. Hepsi bu vasiyyeti yerine getirip, en asil ve en kibar kızlar ile evlendiler. Nur, temiz alınlardan, temiz kadınlardan geçerek sahibine ulaştı. Resûlullahın (s.a.v.) dedelerinden birinin iki oğlu olsa, yahut bir kabile iki kola ayrılsa Muhammed aleyhisselâmın soyu, en şerefli ve hayırlı olan tarafta bulunurdu. Her asırda O’nun dedesi olan zât, yüzündeki nurdan belli olurdu. O’nun nurunu taşıyan seçilmiş bir soy vardı ki, her asırda bu soydan olan zâtın yüzü pek çok güzel ve nurlu olurdu. Bu nûr ile kardeşleri arasında belli olur, içinde bulunduğu kabile başka kabilelerden daha üstün, daha şerefli olurdu. Âdem (a.s.)’dan beri evlâttan evlâda geçerek gelen bu nûr İbrâhîm aleyhisselâma, ondan da oğlu İsmâil aleyhisselâma geçmiştir. Onun da alnında sabah yıldızı gibi parlayan nur, evlâtlarından Adnan’a, Ondan da (Me’âdd) ve (Nizâr) a intikal etmiştir. Nizâr doğunca babası Me’âdd, oğlunun alnındaki nuru görüp sevinmiş, büyük bir ziyafet vererek böyle oğul için, bu kadar ziyafet az bir şey dediği için oğlunun adı Nizâr (az birşey) kalmıştır. Bundan sonra da nûr oğuldan oğula intikal ederek asıl sahibi sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma ulaştı. Peygamberimizin (s.a.v.) soyu Adnan’a kada şöyledir: -2-

Muhammed Aleyhisselâm, Abdullah bin Abdülmuttalib, Abdülmuttalib (Şeybe), Hâşim (Amr), Abdü Menaf (Mugîre), Kuseyy (Zeyd) Kilâb, Mürre, Kâ’b, Lüveyy, Gâlib, Fihr, Mâlik, Nadr, Kinâne, Huzeyme, Mudrike (Âmir), İlyâs, Mudar, Nizâr, Me’âdd, Adnân. Peygamberimiz (s.a.v.) hadîs-i şerîfte şöyle buyurdu: “Ben, Abdullah, Abdülmuttalib, Hâşim, Abdü Menaf, Kuseyy, Kilâb, Mürre, Kâ’b, Lüveyy, Gâlib, Fihr, Mâlik, Nadr, Kinâne, Huzeyme, Müdrike, İlyâs, Mudar, Nizâr, Me’âdd, Adnan oğlu Muhammedim. Mensûb olduğum topluluk, ne zaman ikiye ayrılmış ise, Allah beni muhakkak onların en hayırlı olan tarafında bulundurmuştur. Ben câhiliyyet, ahlâksızlıklarından hiçbir şey bulaşmaksızın ana ve babamdan meydana geldim. Ben, Âdemden babama ve anneme gelinceye kadar, hep nikâhlı anne babadan meydana geldim. Ben ana ve baba itibariyle en hayırlınızım.” Başka bir hadîs-i şerîfte de, “Allahü teâlâ, İbrâhîmoğullarından İsmâil’i seçti. İsmâiloğullarından Kinâneoğullarını seçti. Kinâneoğullarından Kureyşi seçti. Kureyşten Hâşimoğullarını seçti. Hâşimoğullarından Abdülmuttaliboğullarını seçti. Abdülmuttaliboğullarından da beni seçti.” buyurdu. Peygamberimiz (s.a.v.) Kureyş kabilesinin Hâşimoğulları kolundandır. Babası Abdullah’dır. Abdullahın babası Abdülmuttalib, annesi de Fâtımâ binti Amr’dır. Peygamberimizin (s.a.v.) dedesi Abdülmuttalib, Mekke’nin hakimi ve Arapların şeref itibariyle en üstün kabilesi olan Kureyş kabilesine mensûbtu. Abdülmuttalib’in alnında Muhammed aleyhisselâmın nuru parladığından Kureyş kavmi onunla bereketlenirdi. Peygamberimizin (s.a.v.) dedesi Abdülmuttalib, oğulları arasında en çok Abdullah’ı severdi. Çünkü onun alnında Muhammed aleyhisselâmın nuru parlıyordu. Abdullah babası Adülmuttalib’e şöyle derdi: “Babacığım, her nereye gitsem belimden bir nûr çıkıyor. Sonra toplanıp, başımın üstünde bulut gibi duruyor. Tekrar gelip belime giriyor. Ne zaman bir yere otursam yer bana diyor ki: Ey Abdullah, sana selâm olsun. Muhammed’in (s.a.v.) nuru sende emanettir. Ne zaman bir kuru ağaç altına otursam, derhal yeşerip bana gölge oluyor. Kalkıp gidince de yine kuru oluyor. Ey babacığım bu hal nedir? Abdülmuttalib: Ey oğlum, sana müjdeler olsun ki, insanların ve cinlerin efendisi ve Peygamberi senin sulbünden gelse gerektir, demiştir. Abdullah’ın güzelliği Mısır’a kadar şöhret bulmuştu. Alnındaki nurdan dolayı iki yüze yakın kız, onunla evlenmek arzusu ile Mekke’ye gelmişti. Abdülmuttalib ise Onu her yönüyle ona denk olan bir kız ile evlendirmek istiyordu. Bunun için Benî Zühre kabilesinin büyüğü Vehb bin Abd-i Menaf’ın kızı Âmine’yi oğlu Abdullah’a istedi. Vehb’in kızı Âmine, hem güzellik, hem ahlâk, hem de neseb itibariyle Kureyş kızlarının en üstünü idi. Ayrıca soy bakımından Abdullah ile bir kaç batın yukarıda birleşmekte idi. Abdülmuttalib, Vehb’in kızını oğlu Abdullah’a isteyince Vehb şöyle dedi: (Ey amcam oğlu, biz bu teklifi sizden önce aldık. Âmine’nin annesi bir rüya gördü. Anlattığına göre evimize bir nûr girmiş aydınlığı yeri ve gökleri tutmuş. Ben de bu gece rüyamda dedemiz İbrâhîmi (a.s.) gördüm. Bana; “Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah’la kızın Âmine’nin nikâhlarını ben kıydım. Sen de onu kabul et” dedi. Bugün sabahtan beri bu rüyanın tesiri altındayım. Acaba ne zaman gelecekler, diye merak ediyordum.) Bu sözleri duyan Abdülmuttalib sevincinden (Allahü Ekber! Allahü Ekber!) diyerek tekbir getirdi. Nihayet oğlu Abdullah’ı Vehb’in kızı Âmine ile evlendirdi. Abdullah, Âmine ile evlenince alnında parlayan nur, Hz. Âmine’ye intikal etti. Abdullah’ın evlendiği geceye Türkiye’de ve birçok İslâm memleketlerinde bir asırdan beri Regâib kandili ismi verilmekte ise de bu yanlıştır. Regâib gecesi, Recep ayının ilk Cum’a gecesidir. Allahü teâlâ bu gecede, mü’min kullarına, ragîbetler, yani ihsanlar yapar. Bu gece yapılan ibadetlere kat kat sevab verilir. Muhammed aleyhisselâm’ın nuru ise Hz. Âmine’ye Cemâz-il-âhır ayında intikâl etmiştir. Cahiliyye devrinde ve İslâmiyetin ilk yıllarında, Arapların harbi harâm saydıkları aylarda, harb etmek istedikleri zaman ayların ismini ve sırasını değiştirmeleri, yani Cemâz-il-âhır ayına o sene Receb demeleri, Recep ayını bir ay ileri almaları, sebebiyle, halk içinde bu yanlışlık yayılmışsa da dinen ve ilmen bir kıymeti yoktur. Peygamberimizin (s.a.v.) nurunun Âmine validemize intikali şimdiki Cemâz-il-âhır ayındadır. Regâib gecesinde değildir. Hz. Âmine’nin, Muhammed aleyhisselâma hamile olduğu sırada Kureyş kabilesinde büyük bir darlık, kıtlık ve pahalılık olup, çok sıkıntı içerisinde idiler. Muhammed aleyhisselâmın ana rahmine düşmesiyle birlikte, onun hürmetine Allahü teâlâ Kureyş kabilesinin bağ ve bahçelerine, mahsullerine öyle bereket verdi ki, hepsi zengin oldular. Araplar o seneye (Senet-ül-feth ve’l ibtihâc) yani sevinç ve bolluk yılı dediler. Hz. Âmine hamile iken kocası Abdullah ticâret için Şam’a gitmişti. Dönüşünde hastalanıp Medine’ye geldiği sırada dayılarının yanında onsekiz yaşında iken vefât etti. Bu haber Mekke’de duyulunca çok büyük bir üzüntüye sebep oldu. Eshâb-ı kirâmdan Abdullah İbni Abbas (r.a.) şöyle bildirmiştir: “Peygamberimizin (s.a.v.) babası Abdullah, oğlu doğmadan önce vefât edince melekler, (Ey Rabbimiz, Resûlün yetim kaldı) dediler. Allahü teâlâ; Onun koruyucusu ve yardımcısı benim, buyurdu.” Muhammed aleyhisselâmın doğmasına iki ay kadar zaman varken Fil vak’ası meydana geldi, insanların her taraftan akın akın gelip Kâ’beyi ziyâret etmesine engel olmak isteyen Yemen valisi Ebrehe, -3-

Bizans İmparatorunun da yardımı ile San’a da büyük bir kilise yaptırdı. İnsanların bu kiliseyi ziyâret etmelerini istedi. Araplar ise eskiden beri Kâ’beyi ziyâret etmekte olup, Ebrehe’nin yaptırdığı kiliseye hiç itibar etmediler. Hatta hakaret gözüyle baktılar, içlerinden biri de o kiliseyi kirletti. Bu hâdiseye kızan Ebrehe, Kâ’beyi yıkmaya karar verdi ve bu maksatla büyük bir ordu hazırlayıp Mekke üzerine yürüdü. Ebrehe’nin ordusu Mekke’ye yaklaşınca, Kureyşin mallarını yağma etmeye başladı. Abdülmuttalib’e ait ikiyüz deveye de el koymuşlardı. Abdülmuttalib, Ebrehe’ye gidip develerini istedi. Ebrehe ben sizin mukaddes Kâ’benizi yıkmaya geldim. Sen onu korumak istemiyorsun da develerini mi istiyorsun? dedi. Abdülmuttalib; “Ben develerin sahibiyim. Kâ’benin sahibi Allah’tır. Onu O korur” dedi. Ebrehe bana karşı onu koruyacak yoktur dedi ve Abdülmuttalib’e develerini verip gönderdi. Sonra Kâ’beyi yıkmak için ordusunu harekete geçirdi. Ebrehe’nin ordusunun önünde yürütülen ve böylece zafere kavuşulacağına inanılan (Mahmut) adında bir fil vardı. Ebrehe, Kâ’beye saldırmaya başlayınca bu fil yere çöküp asla yürümedi. Yönü Yemen’e çevrilince koşarak geri dönüyordu. Böylece Mekke’ye yaklaşıp hücum etmek istediği halde hücum edemeyen Ebrehe’nin ordusu üzerine Allahü teâlâ Ebâbil (Dağ Kırlangıcı) denilen kuşlardan bir sürü gönderdi. Ebâbil kuşlarının her biri, biri ağzında ikisi de ayaklarında olmak üzere nohut veya mercimek büyüklüğünde üçer taş taşıyorlardı. Bu taşları Ebrehe’nin ordusu üzerine bıraktılar. Taşlar başlarından girip altlarından çıkıyordu. Taş isabet eden her asker, anında yere düşüp ölüyordu. Ebrehe kaçmak istedi. Taşlardan ona da isabet edip, kaçtıkça etleri parça parça dökülerek öldü. Bu husus Kur’ân-ı kerîmde Fil sûresinde bildirilmektedir. Böylece Kureyş kabilesi doğmak üzere olan Muhammed aleyhisselâmın hürmetine büyük bir düşmanın şerrinden kurtulmuştur. Muhammed aleyhisselâmın geleceği Adem aleyhisselâmdan itibaren her peygambere ve ümmetlerine müjdelene gelmiş ve doğması yaklaşınca birçok haberler ve müjdeler verilmiştir. Çeşitli hadîseler meydana gelmiştir. DOĞUMU Muhammed aleyhisselâm Hicret’ten 53 sene evvel Rebî’ül-evvel ayının onikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke’nin Hâşimoğulları mahallesinde, Safa Tepesi yakınında bir evde doğdu. Bu gün, miladî 571 yılına ve Nisan ayının yirmisine rastlamaktadır. O gün henüz güneş doğmadan Alem nûr ile doldu. Kâinatın serveri, Mahbûb-ı Rabbilâlemîn (Allahın sevgilisi) Muhammed aleyhisselâm doğmuştu. Peygamber efendimizin (s.a.v.) doğduğu geceye “Mevlid Gecesi” denir. Mevlid doğum zamanı demektir. Bu gece Kadir Gecesi’nden sonra en kıymetli gecedir. Bu gecede O, doğduğu için sevinenler affolunur. Bu gece Peygamberimizin (s.a.v.) doğduğu sırada görülen halleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevabtır. Peygamberimiz (s.a.v.) kendi de anlatırdı. Eshâb-ı kirâm da bu gece bir yere toplanırlar, okurlar ve anlatırlardı. Dünyanın her tarafındaki müslümanlar, her sene bu geceyi, Mevlid kandili olarak kutlamaktadır. Her yerde Mevlid kasîdeleri okunarak Resûlullah (s.a.v.) hatırlanılmaktadır. Her Peygamberin ümmeti, kendi peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, müslümanların bayramıdır. Neş’e ve sevinç günüdür. Peygamberimizin (s.a.v.) doğmasını annesi Hz. Âmine şöyle anlatıyor: (Doğum anı geldiğinde heybetli bir ses işittim. Ürpermeye başladım. Sonra beyaz bir kuş gördüm, gelip kanadı ile beni sığadı. O andan sonra bende korku ve ürperti kalmadı. O anda çok susamıştım. Hararetten yanıyordum. Yanımda süt gibi beyaz bir kâse şerbet gördüm. O şerbeti bana verdiler. Verilen şerbeti içtim. Baldan tatlı ve soğuk idi. İçer içmez susuzluğum gitti. Sonra büyük bir nûr gördüm, evim o kadar nûrlandı ki, o nurdan başka birşey görmüyordum. O sırada çok hatunlar gördüm. Boyları uzun, yüzleri güneş gibi parlıyordu. Etrafımı sarıp, bana hizmet eden bu hatunlar, Abdi Menâf kabilesinin kızlarına benzerlerdi. Yine o sırada beyaz, uzun ve gökden yere uzanmış ipek bir kumaş gördüm. Dediler ki, Onu insanların gözünden örtün. O anda bir grup kuşlar peyda oldu. Ağızları zümrütten, kanatları yakuttandı. Gümüş ibrikler tutarak havada duruyorlardı. Bana korku gelip terlemiştim, ter damlalarından misk kokusu yayılıyordu. O halde iken gözümden perdeyi kaldırdılar. Bütün yer yüzünü doğudan batıya kadar gördüm. Üç alem (bayrak) dikilmişti. Onların biri maşrıkta (doğuda), biri magribte (batıda) biri de Kâ’benin üstünde idi. Etrafımda çok sayıda melekler toplandı. Muhammed (s.a.v.) doğar doğmaz, mübârek başını secdeye koydu ve şehâdet parmağını kaldırdı ve âniden gökden bir parça beyaz bulut indi, onu kapladı. Bir ses işittim: (Ona magribden maşrıka kadar her yeri gezdirin. Tâ ki, cümle Alem onu ismiyle cismiyle ve sıfatıyla görsünler) diyordu. Sonra o bulut gözden kayboldu ve Muhammedi (s.a.v.) bir beyaz yünlü kumaş içinde sarılı gördüm. Yine o sırada üç kişi gördüm ki, yüzleri güneş gibi parlıyordu. Birinin elinde gümüşten bir ibrik, birinin elinde zümrütten bir leğen, birinin elinde de bir ipek vardı. İbrikten sanki misk damlıyordu. Muhammed’i (s.a.v.) o leğenin içine koydular. Mübârek başını ve ayağını yıkadılar ve ipeğe sardılar. Sonra mübârek başına güzel koku sürdüler, mübârek gözlerine sürme çektiler ve gözden kayboldular.) Muhammed aleyhisselâmın doğduğu sırada Hz. Âmine’nin yanında Abdurrahman bin Avf’ın annesi Şifa hatun, Osman bin Ebül-Âs’ın annesi Fâtıma hatun ve Peygamberimizin halası Safiye hatun vardı. -4-

Bunlar da gördükleri nuru ve diğer hadîseleri haber verdiler. Şifa hatun şöyle anlatıyor: (Ben, o gece Âmine’nin yanında yardımcı olarak bulunuyordum. Muhammed aleyhisselâm doğar doğmaz düâ ve niyaz ettiğini işittim. Gâibden (Yerhamüke Rabbüke) diye söylendi. Sonra bir nûr çıkıp o kadar ışık verdi ki, doğudan batıya kadar her yer göründü...) Bundan başka bir çok hadîseye şahit olan Şifa hatun: (Ne zaman ki, ona peygamberliği bildirildi; hiç tereddüt etmeden ilk îmân edenlerden biri de ben oldum.) demiştir. Safiye hatun da şöyle anlatmıştır: (Muhammed aleyhisselâm doğduğu sırada her tarafı bir nûr kapladı. Doğar doğmaz secde etti, mübârek başını kaldırıp açık bir dil ile (Lâ ilâhe illallah, innî resûlullah) dedi. O’nu yıkamak istediğimde biz onu yıkanmış olarak gönderdik denildi. Göbeği kesilmiş ve sünnet edilmiş olarak görüldü. O’nu kundağa sarmak istediğimde sırtında bir mühür gördüm, mühürün üzerinde “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” yazılı idi. Doğar doğmaz secde ettiği sırada hafif sesle birşeyler söylüyordu, kulağımı mübârek ağzına yaklaştırdım “Ümmetî, Ümmetî” (Ümmetim, ümmetim) diyordu. Peygamberimizin (s.a.v.) dedesi Abdülmuttalib, Muhammedin (s.a.v.) doğduğu sırada Kâ’bede Allah’a yalvarıp duâ etmekte iken müjde verdiler. Muhammed aleyhisselâmın doğduğu günde bir çok hâdiseler gören Abdülmuttalib böyle bir müjdeyi alınca çok sevinip onu görmeye gitti ve (Bu oğlumun şanı, şerefi çok yüce olacaktır) dedi. Abdülmuttalib torununu görmeye Âmine’nin evine gitti. Hz. Âmine olan hadîseleri anlattı. Üç gün kimsenin göremeyeceğini söyleyince Abdülmuttalib çok ısrar etti. Onun üzerine Âmine validemiz, falan yerdedir dedi. Abdülmuttalib gitti. Fakat evin önünde yalın kılıç bekleyen bir zat gördü. İçeri girmek isteyince, Abdülmuttalib’in üzerine yürüdü. Abdülmuttalibe “Geri dön hiç bir kimse üç günden önce göremez. Zira bütün melekler onu ziyâret edecek. Bu ise üç gün sürer” dedi. Abdülmuttalib bu hâli Kureyşe anlatmak istedi. Fakat dili tutuldu ve yedi gün hiç bir şey konuşamadı. Abdülmuttalib böylesine büyük bir mutluluğu kutlamak için doğumun yedinci gününde Mekke halkına üç gün ziyafet verdi. Ayrıca şehrin her mahallesinde develer keserek insan ve hayvanların istifade etmesi için bıraktı. Ziyafet sırasında çocuğa hangi ismi koydun diyenlere “MUHAMMED” ismini verdim dedi. Neden atalarından birinin ismini vermedin diyenlere: (Allah’ın ve insanların onu methetmelerini, övmelerini istediğim için) cevabını verdi. Annesi de O’na “AHMED” ismini koydu. Muhammed aleyhisselâm doğmadan önce ve doğduğu sırada; O’nun dünyâya teşrif etmesine alâmet olarak birçok hadîseler meydana gelmiştir. O zamanın meşhûr kimseleri daha Peygamberimiz (s.a.v.), doğmadan önce rüyalar görmüşlerdi. Bu rüyalarını kâhinlere ve zamanın meşhûr âlimlerine tâbir ettirdiklerinde hepsi de bu rüyalarının Muhammed aleyhisselâmın geleceğini gösterdiğini söylemişlerdir. Peygamberimizin (s.a.v.) dedesi Abdülmuttalib şöyle anlatmıştır: (Bir defasında uykuya dalmıştım. Bir rüya gördüm ve büyük ürpertiyle uyandım. Hemen bir kâhine gidip, rüyamı anlatıp, ta’bir ettirmek istedim. Yüzüme bakıp, ey Kureyşin reisi sana ne oldu. Yüzünde bambaşka bir hâl görülüyor. Yoksa mühim bir hadîse mi seni sarstı, dedi. Evet henüz hiç kimseye anlatmadığım dehşetli bir rüya gördüm, dedim. Sonra yanına oturup anlatmaya başladım. Bu gece uyurken bir rüya gördüm. Şöyle ki, çok büyük bir ağaç bir ucu semaya yükselmiş dalları doğuya ve batıya yayılmıştı. O ağaçtan öyle bir nûr saçılıyordu ki güneş yanında çok hafif kalır. Ba'zan gözüküyor, ba’zan gözden kayboluyordu. İnsanlar ona yönelmişti. Her an nuru artıyordu. Kureyş kabilesinden bir kısmı o ağacın dallarına tutunuyor, diğer bir kısmı da ağacı kesmeye çalışıyordu. Bir genç de onu kesmek isteyenlere mâni oluyordu. Öyle güzel yüzlü idi ki, şimdiye kadar öylesini görmedim. Üzerinden de etrafa hoş kokular yayılıyordu. Ben de o ağacın bir dalına tutunmak için elimi uzattım, fakat ulaşamadım, dedim. Ben rüyamı anlatıp bitirince kâhinin yüzü değişti. Benzi sarardı. Sonra dedi ki: Ondan senin nasîbin yok! Kimin nasîbi var? dedim. O ağacın dalına tutunur gördüklerin dedi. Senin sulbünden bir peygamber gelecek her tarafa mâlik olacak. İnsanlar Onun dinine girecekler dedi. Sonra yanımda bulunan oğlum Ebû Tâlib’e dönüp bu herhalde onun amcası olacak dedi. Ebû Tâlib bu hadîseyi, Muhammed aleyhisselâma peygamberlik bildirilince, “İşte o ağaç Ebul Kâsım, el-Emin Muhammed (s.a.v.)” diye anlatırdı... Muhammed aleyhisselâmın dünyâya geldiği gece bir yıldız doğdu. Bunu gören Yahudi âlimleri Muhammed aleyhisselâmın doğduğunu anlamışlardır. Eshâb-ı kirâmdan Hassan bin Sâbit (r.a.) anlatır. Ben sekiz yaşında idim. Bir sabah vakti Yahudinin biri hey yahudiler! diye çığlık atarak koşuyordu, Yahudiler ne var, ne yırtınıyorsun diyerek yanına toplanınca şöyle bağırıyordu: (Haberiniz olsun Ahmed’in yıldızı bu gece doğdu! Ahmed bu gece dünyâya geldi...) Muhammed aleyhisselâm doğduğu gece Kâ’be’de bulunan putlar yüzüstü yere yıkıldı. Urvetübni Zübeyr rivâyet eder: “Kureyşden bir cemaatin bir putu vardı. Yılda bir defa onu tavaf ederler, develer kesip şarap içerlerdi. Yine öyle bir günde putun yanına vardıklarında putu yüzüstü vere yıkılmış buldular. Kaldırdılar, yine kapandı. Bu hal üç defa tekrarlandı. Bunun üzerine etrafına iyice destek verip diktikleri sırada şöyle bir ses işitildi: (Bir kimse doğdu. Yer yüzünde her yer harekete geldi. Ne kadar put varsa -5-

hepsi yıkıldı. Kralların korkudan kalbleri titredi.) Bu hadîse tam Muhammed aleyhisselâmın doğduğu geceye rastlıyordu. Medayin şehrindeki İran Kisrâsının sarayının ondört kulesi (burcu) yıkıldı. O gece gürültüyle ve dehşetle uyanan Kisrâ ve halkı yine kendilerinden bazı ileri gelenlerin gördükleri korkunç rüyaları tâbir ettirdiklerinde bunun büyük bir şeye alâmet olduğunu anlamışlardı. Yine o gece Mecûsîlerin (ateşe tapanların) bin seneden beri yanmakta olan kocaman ateş yığınları aniden sönüverdi. O ateşin söndüğü târihi not ettiler, Kisrânın sarayından burçların yıkıldığı geceye isabet ediyordu. O zaman insanların mukaddes saydıkları Sâve Gölü yine o gece bir anda suyu çekilip, kuruyuverdi. Şam tarafında bin yıldan beri suyu akmayan ve kurumuş olan Semave nehri vadisi o gece su ile dolup taşarak akmaya başladı. Muhammed aleyhisselâmın doğduğu geceden itibaren şeytan artık Kureyş kâhinlerine hadîselerden haber veremez oldu. Kehânet sona erdi... Muhammed aleyhisselâmın doğduğu gece ve daha sonra o zamana kadar görülmemiş bu hadîselerden başka birçok hadîseler vuku bulmuş olup, son Peygamber Muhammed aleyhisselâmın doğduğuna işaret olmuştur. İSİMLERİ VE KÜNYELERİ Peygamberimizin (s.a.v.) en çok söylenilen ismi (MUHAMMED)’dir. Bu isim, Kur’ân-ı kerîmde Âl-i İmrân sûresi 144. âyette, Ahzab sûresi 40. âyette, Fetih sûresi 29. âyette, Muhammed sûresi 22. âyetinde olmak üzere dört defa geçmektedir. Saf sûresi 6. âyette ise Hz. Îsâ’nın ümmetine Ahmed ismiyle haber vermiş olduğu bildirilmektedir. Kur’ân-ı kerîmde (Muhammed) ve (Ahmed) isminden başka, Resûl, Nebî, Şâhid, Beşîr, Nezîr, Mübeşşir, Münzir, Dâî ilallah, Sırac-ı münir, Rauf, Rahim, Musaddık, Müzekkir, Müdessir, Abdullah, Kerîm, Hak, Mübin, Nûr, Hatemün-Nebîyyîn, Rahmet, Ni’met, Hâdi, Tâhâ, Yâsin... diye anılmıştır. Bundan başka yine bir kısmı Kur’ân-ı kerîmde ve bir kısmı da hadîs-i şerîflerde, bir kısmı da daha önceki peygamberlere gönderilen mukaddes kitaplarda geçmiştir. Daha önceki peygamberlere indirilmiş olan kitaplarda geçen isimlerinin çoğu, sıfat olup, mecazen isim sayılan kelimelerdendir. Bunlardan bazıları da şöyledir: Dahûk, Hamyata, Ahid, Baraklit, Mazmaz, Müşaffah, Münhamennâ, Muhtar, Rûhul-Hak, Mukîmüssünneh, Mukaddes, Hırz-ul-Ümmiyyîn, Mâlum... Peygamberimizin ismi İncil’de “Ahmed” (Baraklit). Tevrat’ta ise “Münhamennâ” olarak geçmiş olup, Süryanicede (Muhammed) ismi karşılığıdır. İncil’de Peygamberimizin geleceği müjdelenip (Paraclete) kelimesiyle de ifade edilmiştir ki, Ahmed ve Muhammed manasınadır. İncil tahrip edilince bu kelimeler de kasden değiştirilmiştir. Peygamberimizin (s.a.v.) hadîs-i şerîflerinde ise Mâhi, Haşir, Âkıb, Mukaffi, Nebîyyür-Rahme, Nebîyyüt-Tevbe, Nebîyy-ül-Melâhim, Kattâl, Mütevekkil, Fâtih, Hâtem, Mustafa, Ümmî, Kusem (Her hayrı kendinde toplayan) isimleri geçmektedir. Bir hadîs-i şerîfde Peygamberimiz (s.a.v.) “Bana mahsus beş isim vardır “Ben Muhammed’im. Ben Ahmed’im, Ben Mâhi’yim ki, Allah benimle küfrü yok eder. Ben, Hâşirim ki halk, kıyâmet günü benim izimce haşr olunacaktır. Ben, Âkıb’im ki benden sonra peygamber yoktur.” buyurdu. Peygamberimize (s.a.v.) Muhammed ve Ahmed ismi annesinin hamile iken gördüğü bir rüyada (Sen insanların en hayırlısına, bu ümmetin Efendisine hamilesin! Doğunca ona Muhammed, Ahmed ismini koy!) denildi. Dedesi Abdülmuttalib ve annesi tarafından bu isimler konuldu. Dedesine de rüyasında böyle bildirilmişti. Peygamberimizin (s.a.v.) Hz. Hatice’den doğan ve küçük yaşta vefât eden oğlu Kâsım’dan dolayı kendisine Ebû’I Kâsım künyesi verilmiştir. Yine peygamberliğinden önce ondaki doğruluk, itimat, emin, güvenilir olması gibi sayılamayacak kadar üstün meziyetlerinden dolayı Kureyş kabilesi ona “El-Emin” ismini vermişlerdir. Kur’ân-ı kerîmde Ahzab sûresi 56. âyetinde: “Gerçekten Allah ve melekleri, Peygambere salât ederler (Şeref ve şanını yüceltirler). Ey îmân edenler! Siz de ona salât edin (Allahümme salli alâ Muhammed, deyin) ve gönülden teslim olun.” buyurulmaktadır. Peygamberimizin (s.a.v.) ismini söyleyince, işitince, yazarken ve okurken ona salevât getirmek hürmete ve sevab kazanmaya sebep olmaktadır. Salevât getirmek “Aleyhisselâm”, “Sallallahü aleyhi ve sellem”, “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed”, “Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Resûlallah”, “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm.” “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmâîn.”, “Aleyhissalâtü vesselamü vettehiyye”, “Aleyhi ve alâ cemî’i minessalavâti etemmühâ ve -6-

minnettehiyyâti eymenühâ.” gibi duâları söylemekle olur. Bunlardan başka salevât getirmek için okunacak duâlar “Delâil ü hayrat” ve “Câliyet-ül-ekdâr” kitaplarında bildirilmektedir. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Vefâtımdan sonra, kim bana salât ü selâm gönderirse, Cebrâil aleyhisselâm bana der ki: - Yâ Resûlallah, ümmetinden falan kimsenin sana selâmı var! Cevap olarak derim ki: - Benden de ona selâm olsun! Allahü teâlânın rahmet ve bereketi onun üzerine olsun!” Peygamber efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki: “Cebrâil aleyhisselâm gelip: “Zelîl olsun, yanında Hazret-i Nebîyyi ekremin ism-i şerîfi söylendiğinde salevât getirmeyen, zelîl olsun!” dedi. Ben de âmin dedim.” “Bir kimse yazdığı bir şeyde, bana da salevât yazarsa, benim ismim o kitapta (yazılan yerde) kaldığı müddetçe, melekler onun için istiğfâr ederler.” İstiğfâr, günahların bağışlanmasını Allahü teâlâdan istemektir. “Yer yüzünde dolaşan (seyahat eden) melekler, ümmetimin selâmını tebliğ ederler.” “Ümmetimin salevâtı bana hediyedir. Benim ümmetime hediyem kıyâmet günü onlara şefâatimdir.” ÇOCUKLUĞU Peygamberimiz (s.a.v.) doğduktan sonra üç gün kadar annesi Hz. Âmine tarafından emzirildi. Sonra da Ebû Leheb’in cariyesi Süveybe Hatun bir müddet emzirdi. O zaman Mekke halkının çocuklarını bir süt annesine vermeleri âdetti. Mekke’nin havası çok sıcak olduğundan, çocukları havası iyi, suyu tatlı olan civar yerlerdeki yaylalara gönderirler, çocuklar bir müddet oralarda, verildikleri süt annelerinin yanında kalırdı. Her sene bu maksatla Mekke’ye birçok süt anaları gelir, birer çocuk alıp giderlerdi. Çocukları büyütüp teslim edince de çok ücret ve hediyeler alırlardı. Peygamberimizin (s.a.v.) doğduğu sene de yaylalarda yaşayan Benî Sa’d kabilesinden bir çok süt analar Mekke’ye geldi. Her biri emzirmek üzere birer çocuk almıştı. Benî Sa’d kabilesi Mekke civarındaki kabileler arasında şerefte, cömertlikte, mertlik ve tevâzuda ve Arapçayı düzgün konuşmakta meşhûrdu. Kureyş kabilesinin ileri gelenleri çocuklarını daha çok bu kabileye vermek isterlerdi. O sene Beni Sa’d kabilesinin yurdunda şiddetli bir kuraklık ve kıtlık olmuştu. Bu sebeble ücretle çocuk emzirip sıkıntılarını gidermek üzere her senekinden daha çok süt annesi Mekke’ye gelmişti. Bilhassa zengin ailelerin çocuklarını alıyorlardı. Gelen kadınların her biri birer çocuk almışlardı. Peygamberimiz (s.a.v.) yetim olduğu için fazla ücret alamama düşüncesiyle, ona talip olan çıkmamıştı. Gelen kadınlar içinde iffeti, temizliği, hilmi (yumuşaklık), hayası ve güzel ahlakıyla tanınmış Halime hatun adında bir kadın vardı. Binek hayvanları zayıf olduğu için diğerlerinden daha sonra Mekke’ye ulaşmışlardı. Kocası ile Mekke’de dolaşarak zengin ailelerin çocuklarının alınmış olduğunu görünce eli boş dönmemek için bir çocuk arıyorlardı. Nihayet görünüşü ile hürmet celbeden ve siması çok sevimli olan bir zat ile karşılaştılar, Bu zat Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib idi. Onunla torununu almak üzere anlaştılar; Abdülmuttalib, Halime hatunu Hz. Âmine’nin evine götürdü. Halime hatun şöyle anlatır: (Çocuğun başucuna vardığımda yünden beyaz bir kundağa sarılı, yeşil ipekten bir örtünün üstünde mışıl mışıl uyuyordu. Etrafa misk kokusu yayılıyordu. Hayret içinde kalıp bir anda ona öylesine ısındım ki, uyandırmaya bile gönlüm râzı olmadı. Elimi göğsüne koydum, uyandı ve bana bakıp öyle bir tebessüm etti ki, kendimden geçtim. Annesi böylesine güzel ve mübârek çocuğu bana vermez korkusuyla derhal yüzünü örtüp kucağıma aldım. Sağ mememi verdim emmeğe başladı. Sol mememi verdim emmedi. Abdülmuttalib, bana dedi ki: (Sana müjdeler olsun ki, hanımlar içinde senin gibi nimete kavuşan olmadı.) Âmine hatun da bana çocuğunu verdikten sonra; (Ey Halime, üç gün evvel bir nida işittim ki, “Senin oğluna süt verecek kadın Beni Sa’d kabilesinden Ebî Zeybe soyundandır) diyordu. Ben`de dedim ki; Ben, Benî Sa’d kabilesindenim ve babamın künyesi Ebî Zeybe’dir.) Halime hatun yine şöyle anlatmıştır: Âmine hatun bana daha nice vak’aları anlattı ve vasiyette bulundu. Ben de Mekke’ye gelmeden önce bir rüya görmüştüm. Rüyamda bana, (Ey Halime, Mekke’ye var, orada çok faydalanırsın. Sana bir nur, arkadaş olur. Bu rüyayı henüz kimseye anlatma, gizle!) denildi. Mekke’ye gelirken de sağımdan solumdan sesler duyardım ve bana gaibden (Sana müjdeler olsun ey Halime, o parlak nuru emzirmek sana nasîb olacak) diye seslenildi. Halime hatun şahit olduğu daha nice hadîseleri anlatmıştır. Hâlime hatun der ki: (Muhammed’i (s.a.v.) alıp Hz. Âmine’nin evinden ayrıldım. Kocamın yanına gelince kocam onun yüzüne bakıp kendinden geçti: (Ey Halime bu güne kadar böyle güzel yüz görmedim) dedi. Onu yanımıza alır almaz kavuştuğumuz bereketleri görünce de, (Ey Halime bilmiş ol ki, sen çok mübârek bir çocuk almışsın) dedi. Halime de (Vallahi, ben de zaten böyle dilerdim) dedi. -7-

Halime hatun, kocası ile birlikte Muhammed aleyhisselâmı büyütmek üzere Mekke’den alıp yola çıktıkları andan itibaren onun bereketine kavuşmaya başladılar. Çelimsiz ve hızlı gidemeyen merkebleri öylesine hızlı yürüyordu ki, beraber geldikleri kafile onlardan önce yola çıkıp çok uzaklaşmış olmasına rağmen kafileye yetişip onları geçip gitmişti. Benî Sa’d yurduna vardıktan sonra görülmemiş bir bolluğa ve berekete kavuştular. Sütü az olan hayvanları bol bol süt veriyor. Bunu gören komşuları hayret edip, bunun emzirmek için aldıkları çocuk sebebiyle olduğunu açıkça anlamışlardı. Kuraklık sebebiyle çok sıkıntıya düşünce yağmur duâsına çıktılar. Onu yanlarında götürüp duâ ederek onun hürmetine bol yağmura ve berekete kavuştular. Peygamberimiz (s.a.v.) süt annesi Halime hatunun sağ memesini emer, sol memesini emmezdi. Onu da süt kardeşi emerdi. İki aylık iken emekledi. Üç aylık olunca ayakta durur, dört aylık iken duvara tutunarak yürürdü. Beş aylık iken yürüdü, altı aylık iken çabuk yürümeye başladı. Yedi aylık iken her tarafa gider oldu. Sekiz aylık iken anlaşılacak şekilde, dokuz aylık iken gayet açık konuşmaya başladı. On aylık iken ok atmaya başladı. Halime hatun şöyle anlatmıştır: (İlk konuşmaya başladığında “Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber. Velhamdülillahi rabbil âlemin” dedi. O günden sonra (Bismillah) demeden hiç bir şeye elini uzatmazdı. Sol eliyle bir şey tutmazdı. Gece gündüz belli zamanlarda bevl ederdi. Yürümeye başladığında çocukların oynadıkları yerden uzak dururdu ve onlara (Biz, bunun için yaratılmadık) derdi. Her gün O’nu güneş ışığı gibi bir nûr kaplar ve yine açılırdı. İki yaşına girdiğinde gelişmiş gösterişli bir çocuk olmuştu. Üzerinde beyaz bir bulut daima onunla birlikte hareket eder, onu gölgelerdi. Bir gün Halime hatun farkında olmadan süt kardeşi Şeyma ile öğlenin yakıcı sıcağında kuzuların yanına gitmişti. Halime hatun, onu yanında göremeyince hemen arayıp buldu. Şeyma’ya niçin sıcakta dışarı çıktınız? dedi. Şeyma, anneciğim! Kardeşimin başı üzerinde bir bulut onu daima gölgeliyor, dedi. Süt kardeşleri ve hiç kimse ondan asla incinmemiştir. Halime hatun şöyle anlatmıştır: (Muhammed (s.a.v.) iki yaşına girince onu sütten kestim. Sonra Onu annesi Âmine hatuna vermek üzere kocamla Mekke’ye gittik. Fakat Onun öyle bereketlerine kavuştuk ki, ondan ayrılmak, mübârek yüzünü görmemek bize çok güç geliyordu. Onun hallerini annesine anlattım. Âmine hatun, “Benim oğlumun büyük şanı vardır” dedi. Ben: “Vallahi, bundan daha mübârek bir kimse görmedim.” dedim. Sonra, Âmine hatuna, bir çok bahaneler söyleyerek biraz daha yanımızda kalmasını istedim. Nihayet biraz daha yanımızda kalması için izin aldım. Tekrar yanımıza alıp kabilemize döndük. Onun bereketiyle malımız mülkümüz ve şanımız arttı. Her işimizde nimetlere kavuştuk.) Bir gün süt kardeşi Abdullah ile evlerinin yakınında bulunan kuzuların arasına gitmişlerdi. Süt kardeşi koşarak eve gelip, “Beyaz elbiseli iki kişi, Kureyşli kardeşimi yere yatırıp karnını yardılar, ellerini karnına soktular!” dedi. Halime hatun ile kocası Hâris, hemen süratle koşup yanına geldiler. Baktılar ki, rengi değişmiş, semaya bakıyor ve tebessüm ediyor. Sana ne oldu yavrucuğum? diye sorduklarında şöyle anlattı: (Yanıma beyaz elbiseli iki kişi geldi. Birinin elinde içi kar dolu bir tas vardı. Beni tutup, göğsümü yardılar. Kalbimi de çıkarıp yardılar. Ondan siyah bir kan pıhtısı çıkardılar. Göğsümü ve kalbimi o karla temizlediler ve kapatıp kayboldular), dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) üç yaşında iken olan bu hadîseye (Şakk-ı sadır=göğsünün yarılması) denir. (Bu husus Kur’ân-ı kerîmde inşirah sûresinin birinci âyetinde bildirilmektedir). Muhammed aleyhisselâma peygamberliği bildirildikten sonra Eshâb-ı kirâmdan bazıları: Yâ Resûlallah, bize kendinizden bahseder misiniz? deyince “Ben ceddim İbrâhîm’in duâsıyım. Kardeşim Îsâ’nın müjdesiyim! Annemin ise rü’yâsıyım. O bana hamile iken Şam saraylarını aydınlatan bir nurun kendisinden çıktığını görmüştü... Ben Sa’d bin Bekroğulları yanında emzirilip büyütüldüm. Bir gün süt kardeşim ile birlikte evimizin arkasında kuzuları otlatıyorduk. O sırada yanıma beyaz elbiseli iki kişi geldi. Birinin elinde içi karla dolu bir altın tas vardı. Beni tuttular, göğsümü yardılar, kalbimi de çıkarıp yardılar. Ondan siyah bir kan parçası çıkarıp bir yana attılar. Göğsümü ve kalbimi o karla temizlediler.” buyurdu. Halime hatun, dört yaşından sonra O’nu Mekke’ye götürüp annesine verdi. Dedesi Abdülmuttalib, Halime hatuna çok büyük hediyeler verip ihsanda bulundu. Halime hatun onu Mekke’ye bırakınca sanki canım ve gönlüm de onunla birlikte kaldı demiştir. Muhammed aleyhisselâm altı yaşına kadar da annesinin yanında büyüdü. Altı yaşında iken annesi Ümmî Eymen adındaki cariye ile birlikte akrabalarını ve babası Abdullah’ın mezarını ziyâret etmek için Medine’ye gittiler. Medine’de bir ay kaldılar. Bu sırada Muhammed aleyhisselâm Beni Neccar kuyusu denilen havuzda yüzmeyi öğrendi. Bu sırada Medine’deki bir yahudi bilgin ondaki nübüvvet alâmetlerini gürdü. Yanına yaklaşıp ismini sordu. “Ahmed”dir deyince, yahudi bilgin (Bu çocuk âhır zaman Peygamberi olacaktır!) diye bağırdı. Gene orada diğer yahudi âlimlerinden bazıları da ondaki peygamberlik alâmetini görmüşler ve peygamber olacağını anlamışlardır. Bunu birbirleriyle konuşup anlatmışlardır. Onların bu sözlerini duyan Ümmî Eymen durumu Hz. Âmine’ye haber verince, Hz. Âmine ona bir zarar gelmesinden çekinerek onu alıp, Mekke’ye dönmek üzere yola çıktı. Ebvâ denilen yere geldiklerinde Hz. -8-

İslâm âlimleri. Çocukları seven ve şefkat sahibi olan Abdülmuttalib. Orada defn edildi. sözlerinden ve hareketlerinden son derece hoşlanırdı. Sofrada onu yanına alır dizine oturtur. hatta aç. Bazen de ona ayrı sofra kurdururdu. O’nu dikkatle seyretmeye başladı. O’nun yanında kalmak istediğini söyledi. sabırlı. O elini uzatmadan yemeğe başlamaz. Sabahleyin bir yudum zemzem içerdi. saçlarının taranmış olduğunu görürlerdi. Ben de öleceğim.) (Yavrum. Bu çocuk senin neslinden midir?” dedi. (Onun çocukluğunda ne açlıktan. Kötülüklerden sakınan. Abdülmuttalib. rahib “Şimdi doğru söyledin” dedi. Benim nâmım kalır daim dillerde. bir yere gitmez ve (Sen çok hayırlısın. O’na iyi bakmasını önemle tenbih eder (Oğluma iyi bak! Ehl-i kitab. ölür yaşayan. Ona büyük bir sevgi ve şefkat gösterirdi. Abdülmuttalib. Ümmî Eymen demiştir ki. Peygamberimiz yanlarına gelmişti. bizi bereketli bir yağmur ile sevindir!) diyerek duâ etti. O’nu iyi koruyun!) dedi. Kâ’be’nin gölgesinde kendisine mahsus olan minderinde onunla beraber oturur. bir gün Kâ’be’nin yanında otururken. koşup amcası Ebû Tâlib’in kucağına oturdu. Abdülmuttalib vefâtı yaklaşınca oğullarını toplayıp Peygamberimize (s. Mekke’de vuku bulan ku-9- . tek farkım şudur: Seni ben doğurdum. şöyledir!” diyerek birer birer saymağa başladı. söylediklerini ve böylece bu ümmetten de olduklarını bildirmişlerdir. Muhammed aleyhissselâmı himayesine aldıktan sonra bolluğa ve berekete kavuştu. Tükenir çok olan.Âmine hastalandı. Bir defasında.v. okşar. Muhammed aleyhisselâm sekiz yaşına kadar da dedesinin yanında büyüdü. Duâsı kabul olundu ve bol yağmur yağdı. Başında duran oğlu Muhammed aleyhisselâma bakarak şu beyitleri söyledi: Eskir yeni olan.v. bu amcalarından hangisinin yanında kalmak istersin) deyince. Kelime-i şehâdeti işittiklerini. (Allahım. Bundan sonra da vefât etti. Kendisine yemek yedirmek istediğimizde “İstemem tokum” derdi. Necranlı rahib: “Biz kitaplarda okuduğumuza göre O’nun babasının sağ olmaması lâzım!” dedi. O’nun hakkında nice rüyalar görüp bir çok hadîselere şahit oldu. Yani mü’min idiler. yanına almadan uyumaz. ahlâkı dürüst. önce onun başlamasını isterdi. Necranlı bir rahib yanına gelip onunla konuşmaya başlamıştı.a. oraya gelen misafirleri ağırlardı. Babası daha O doğmadan. ne de susuzluktan şikâyet ettiğini görmedim. cahiliyye devrinin çirkin âdetlerinden uzak duran bir zat idi. Peygamberimiz sekiz yaşından sonra amcası Ebû Tâlib’in yanında kalmaya başladı ve O’nun himayesinde büyüdü.) dedesi Abdülmuttalib oğlu Ebû Tâlib’e bıraktı ve O’na iyi bakmasını önemle vasiyet etti. Onu daimâ öper. O budur. Hastalığı artıp sık sık kendinden geçiyordu. gördüğü bir rüya üzerine Muhammed aleyhisselâmın elinden tutup Ebû Kubeys dağına çıkıp. Dedesi Abdülmuttalib Mekke’de sevilen ve çeşitli işleri idare eden bir zat olup.” Abdülmuttalib uyurken ve odasında yalnızken. mert ve cömert idi. saygı gösterilen ve sözü dinlenilen bir zat idi. Bu sırada. mâni olmak isteyenlere (Bırakın oğlumu. Necranlı rahib. Peygamberimizi (s. sevilen. O zamanki şairler bu hadîseyi şiirler yazarak dile getirmişlerdir. haksızlığa engel olur. Biraz sonra vefât etti. heybetli. içim pek rahat. O da Peygamberimize (s. Ümmî Eymen. O’nun şanı yücedir!) derdi.v. sırtına. Sıfatları şöyle. annesi hamile iken ölmüştü) deyince. Sabahları uyandığında yüzünün pırıl pırıl parladığını. O’nu kendi çocuklarından çok sever. Sonra da yaklaşıp gözlerine. Abdülmuttalib oğlumdur! deyince. Mekke’de zulme. şerefim budur.a. Abdülmuttalib (O. Âmine vefât ettiğinde yirmi yaşında idi. bir kaç gün süren yolculuktan sonra Mekke’ye getirip dedesi Abdulmuttalib’in yanına bıraktı. Mekke’de kuraklık ve kıtlık olmuştu.) büyük bir sevgi ve şefkat gösterdi. Muhammed aleyhisselâmı bağrına basıp gece gündüz yanından ayırmadı. bu ümmetin peygamberi olacak diyorlar) dedi. oğlumun oğludur. Senin sevgin yaşar hep gönüllerde. bu çocuk hakkı için. çok mübâreksin!) derdi. Ramazan ayında Hira dağında inzivaya çekilmeyi âdet edinmişti. susuz kalan hayvanlara bile yiyecek verirdi. yemeğin en iyisini ve en lezzetlisini O’na yedirir ve O gelmeden sofraya oturmazdı. ayaklarına baktı ve heyecanla: “İşte. var mı genç kalan. Fakîrleri doyurur. Peygamberimizin (s.) dadısı Ümmî Eymen’e.a. Bir ara “Biz İsmâiloğullarından en son gelecek olan peygamberin sıfatlarının kitaplarda yazılı olduğunu okuduk. Bunun üzerine Abdülmuttaliboğullarına: (Kardeşinizin oğlu hakkında söylenileni işitin de. Gözümü kapadım.v. Allah’a ve ahirete inanırdı.a. Burası (Mekke) O’nun doğum yeridir. Muhammed aleyhisselâmı yanına alıp. onların İbrâhîm aleyhisselâmın dininde olduklarını ve Muhammed aleyhisselâm’a Peygamberliği bildirildikten sonra da onun ümmetinden olmaları için diriltilip. O zaman Mekke’de Ebû Tâlib de babası Abdülmuttalib gibi Kureyş’in ileri gelenlerinden. ondan başkasının yanına girmesine müsaade etmezdi. benim oğlum hakkında. Hz. Geride bıraktım hayırlı evlât. Muhammed aleyhisselâmın babası ve annesi İbrâhîm aleyhisselâmın dininde idi. Ebû Tâlib’in fazla malı yoktu ve ailesi de kalabalıktı.

raklık sebebiyle halk sıkıntıya düştüklerinde Ebû Tâlib O’nu Kâ’be’nin yanına götürüp duâ etti.) dönüp. Bahîra gelenlere dikkatle bakıp (Ey Kureyş topluluğu. Sonra Ebû Tâlib’e. (Doğru söyledin). Babası ne oldu deyince. O senin oğlun değildir. Rahib Bahîra’ya bu defa bir hâl olmuştu ve heyecanla irkilip yerinden fırlamıştı. incelemeye başladı. Ebû Tâlib oğlum deyince Bahîra (Kitaplarda bu çocuğun babasının sağ olmayacağı yazılı.v. Sakın bu çocuğu Şam’a götürme. Bulut gelmeyince kervanda davete gelmeyen olduğunu anladı. sakinliği. daha gençliği sırasında Mekke halkı arasında diğerlerinden farklı olarak çok sevilmiştir.) sırtını açmasını rica etti. Gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz buyurdu. dokuz veya oniki yaşında bulunduğu sırada yanında götürdü.. Bu seferde de nice harikulade halleri görüldü. Bunun hakkında çok ahd ve misak olmuştur. Sonra sırtını açıp nübüvvet mührünü de görünce Ebû Tâlib’e (Bu çocuk senin neslinden midir?) dedi.v. Bahîra’dan işittikleri şeylerden sonra. Nübüvvet mührünü öptü. Bu bulut Muhammed aleyhisselâmı gölgelemekteydi. (Ben şehâdet ederim ki sen Allahın Resûlüsün) dedi. Çünkü Kureyşliler geldiği halde bulut duruyordu. Bunun getireceği din bütün yeryüzüne yayılacaktır.a. Muhammed aleyhisselâmı daha da çok sevdi. Bahîra nübüvvet mührünü görünce kitaplarda okuduğu mühim alâmetlerden olduğunu anladı. içinizden yemeğe gelmeyen var mı?) diye sorunca. Kervan konaklayınca da Muhammed aleyhisselâmın altına oturduğu ağacın dallarının üzerine doğru eğildiğini de görerek iyice heyecanlanmıştı.). O da öldü deyince (doğru söyledin) diyen Bahîra. yumuşaklığı ve diğer üstün halleriyle sevilmişti. Bahîra’nın bu sözleri üzerine Şam’a gitmekten vazgeçti.. İnsanlar arasında fevkalade farklılığı ile herkes O’na hayran olmuştur. Peygamberimiz (s.v. Her sabah manastırın damına çıkıp kafilelerin geldiği yöne bakarak merakla bir şey beklerdi. Yemekten sonra hallerine işlerine dair bir çok sualler sordu. Ebû Tâlib. Gelir gelmez dikkatle ona bakmaya. O’nu hasetçi yahudilerden koru! Vallahi yahudiler bu çocuğu görüp. aralarında puta tapmak.a. Bahîra daha birçok sual sorup cevap aldı. Muhammed aleyhisselâm . faiz ve daha bir çok çirkin işler yaygınlaşmıştı. O’nun bereketiyle bol yağmur yağdı. Gözlerinden yaş boşandı. Kuraklıktan ve kıtlıktan kurtuldular. GENÇLİĞİ Her bakımdan insanların en üstünü olan Muhammed aleyhisselâm. Bahîra dedi ki: (Allahü teâlâ bütün peygamberlerden ve en son da Îsâ aleyhisselâmdan ümmetlerine âhir zaman peygamberinin geleceğini bildirmeleri üzerine söz almıştır) dedi. Bu manastırda “Bahîra” adında bir rahib kalmakta idi. Uyur musun. Sonra Peygamberimize (s. Ebû Tâlib.) dedi. Muhammed aleyhisselâm da cevap verdi. annesi ne oldu? dedi. Bahîra. Peygamberimize (s. mübârek bedenine bir zarar verirler. içki.) Bahîra’ya putların ismiyle yemin verme. Önceden yahudi âlimlerinden iken sonradan hıristiyan olan bu bilgili rahibin yanında elden ele geçerek saklanan bir kitap bulunmakta ve birçok şeyler ondan sorulmakta idi. Kureyş kervanı daha önceki yıllarda buradan defalarca gelip geçmesine rağmen hiç ilgilenmemişti. peygamberlerin sonuncusu olacak. dedi. Araplar koyu bir câhiliyyet devri yaşamakta olup. onyedi yaşına girmişti. Hemen bir sofra hazırlatıp. Güzel ahlâkı. Muhammed aleyhisselâmı da. acele ile bir de davetçi göndererek Kureyş kervanında bulunanların hepsini yemeğe davet etti. Ebû Tâlib. babası onun doğmasına yakın bir sırada öldü cevabını alan Bahîra. kumar. Peygamberimizin gençliği sırasında. Her haliyle fazîletler ve güzellikler sahibi müstesna bir insan olarak büyümekte olan Muhammed aleyhisselâm. benim fark ettiklerimi onlar da fark ederlerse O’na bir zarar vermeğe kalkışırlar. Kureyş kervanı uzaktan göründüğü sırada kervanın üstünde beyaz bir bulutun da onlarla birlikte akıp geldiğini görmüştü. bu sefer Allah adına yemin edip sormaya başladı. Bu sırada Yemen’e ticâret için giden amcası Zübeyr. Mallarını Busra’da ucuz fiyata satıp Mekke’ye döndü. Ömrü boyunca O’nu daima korudu ve her işinde O’na yardımcı oldu. Ebû Tâlib bir defasında Şam’a ticâret için giderken.10 - . Ebû Tâlib arzusunu yerine getir deyince. mübârek sırtını açtı. insanlara görülmemiş bir şekilde iyi davranması. Rahib Bahîra ısrarla onun da çağrılmasını isteyince gidip çağırdılar. Ebû Tâlib misak nedir? dedi. bir kişi var dediler. Bu. evet hiç kaybolmaz dedi. Mekke halkı. Bu sefer Ebû Tâlib (O benim kardeşimin oğludur. evet. Mekke’ye döndüklerinde O’nun bu halleri anlatıldı ve Kureyş kabilesi arasında (Bunun şanı pek yüce olacak) diye söylenmeye başlandı. ticâretinin bereketli olması için O’nu da yanında götürdü. Kureyş kervanında bulunanlar Muhammed aleyhisselâmı mallarının yanında beklemek üzere bırakıp rahib Bahîra’nın yanına gittiler. dedi. Ticâret kervanı uzun bir yolculuktan sonra Busra’da Hıristiyanlara mahsus bir manastırın yakınında konakladı. Ben onlardan nefret ederim. zina. bu çocuğun gözlerindeki kırmızılık devamlı mıdır? dedi. O’nda gördükleri şaşılacak derecedeki doğru sözlülük ve güvenilirlikten dolayı da O’na “El-emin=Güvenilir” dediler ve gençliğinde bu isimle meşhûr oldu. Sonra da ısrarla şöyle dedi: (Kardeşinin oğlunu hemen memleketine geri götür.a. putlar adına yemin verdi ve soracaklarıma cevap ver dedi.) dedi. Çünkü kardeşinin oğlunda büyük bir hâl vardır. Çünkü o. Bahîra gördüğü alâmetlerin ve aldığı cevapların hepsi için âhır zamanda gelecek olan peygamberin sıfatları hakkında bildiklerine tam uyduğunu gördü.

Manastırın yakınına gelip konan Kureyş kervanını seyreden rahib Nastura yakınında bulunan bir kuru ağacın altına birinin . Böylece geçimini sağlardı. Yolda yürüyemeyecek derecede yorulup kervandan geri kalan iki devenin ayaklarını eliyle sığamasından sonra. Muhammed aleyhisselâm yirmi yaşlarında bulunduğu sıralarda Mekke’de asayiş tamamen bozulmuştu. Eğer mallarımı satmak üzere götürürse ona başkalarına vereceğim ücretten daha fazlasını veririm dedi.) Amcası Ebû Tâlib’in de tavsiyesi üzerine Hz. develerin birden süratlenmesi gibi nice hallerini görünce. Bu hadîse üzerine Yemenli.a. Muhammed aleyhisselâmın amcası Ebû Tâlib de ticâretle uğraşıyordu. Ancak son peygamber olacak kimse oturacaktır) demiştir. Busra denilen yere vardıklarında. her kötülüklerinden dâimâ uzak dururdu. Muhammed aleyhisselâmın oturduğu ağacı göstererek (O ağacın altında oturan kimdir?) diye sordu. zulme mani olmaya ve haksızlığa uğramış olanların haklarını almaya karar verdiler ve bu maksatla bir adalet cemiyeti kurdular. Fakat putun yanına vardıklarında Muhammed aleyhisselâmın. merasim yapmak âdetleriydi. Muhammed aleyhisselâm yirmi yaşında iken Ebû Bekir (r.v. Yine böyle bir günde Peygamberimizin halaları O’nu da götürmek için çok zorladılar. Ebû Kubeys dağına çıkıp feryad ederek hakkının alınması için kabilelerden yardım istemişti. O zaman Kureyş müşrikleri. Bence o yeminleşme. Hatice’nin mallarını götürüp satmak üzere bu ticâret kafilesine katıldı. Bu ticâret seferi üç ay sürdü. Onlar da. Bu seferinde de Bahîra adlı rahibin bulunduğu manastırın yakınında konakladıklarında. zulmü önleyip. Putlar için kesilen kurbanların etlerinden hiç yemedi. Bütün Mekke halkı O’nun bu halini bilirler ve hayret ederlerdi. Mekkeliler öteden beri ticâretle uğraşarak geçimlerini sağlarlardı. Söyle bakalım sen ne gördün?) dediler.) bu iş için görüştü. Daha önce Fazl adında iki kişi ve Fudayl adında biri tarafından da böyle bir cemiyet kurulmuştu. Muhammed bin Abdullah bin Abdulmuttalib’dir cevâbını alan Bahîra (Vallahi O. birdenbire ortadan kaybolduğunu gördüler. Muhammed aleyhisselâma peygamberlik bildirildikten sonra Eshâb-ı kirâma anlatıp: “Abdullah bin Cedan’ın evinde yapılan yeminleşmede ben de bulundum. Muhammed aleyhisselâmı o günden sonra daha da çok sevmiştir. Muhammed aleyhisselâm yirmibeş yaşında bulunduğu sıralarda Mekke’de geçim sıkıntısının iyice artması üzerine Mekkeliler Şam’a gitmek üzere büyük bir ticâret kervanı hazırlamıştı. Îsâ aleyhisselâmdan sonra o ağaç altında kimse oturmadı. Bahîra. her senenin belli bir gününde toplanırlardı. Fakat bu iş için güvenilir bir kimse arıyordu.) ile Şam’a ticârete gitti. Bir defasında Eshâb-ı kirâma “Koyun gütmeyen hiç bir peygamber yoktur” buyurmuştu: (Yâ Resûlallah sen de güttün mü?) dediklerinde “Evet ben de güttüm” buyurdu. Bu toplantılarda.” Bu vakadan sonra da asla putların yanına yaklaşmadı ve diğer kötülüklerden de daima uzak durdu.v. Ben şöyle işittim ki. oradaki manastırın yakınında bu seferde de konaklamışlardı.a. Ebû Bekir. Bu sırada ticâret maksadıyla Mekke’ye gelen Yemenli bir tüccarın malları. Çocukluğunda ve gençliğinde kendine ait koyunları Ciyâd dağında ve civarında güderdi. Mekke’de bozulmuş olan asayişi yeniden kurdu. yabancı hiç kimseye zulüm ve haksızlık yapılmamasına. kırmızı tüylü develere (servete) sahip olmaktan daha sevimlidir. uzun boylu ve beyazlar giyinmiş biri peyda oldu. Peygamberimizin (s. Gördüğü birçok alâmetlerden O’nun son peygamber olacağını anlayıp söyleyen rahib Bahîra ölmüş. Muhammed aleyhisselâmın genç yaşta katıldığı ve kuruluşunda da çok tesirli olduğu bu cemiyete Hılf-ul-Fudul cemiyeti denildi. Şimdi de böyle bir meclise çağrılsam icâbet ederim. Kervanda bulunanlar yolculuk sırasında Muhammed aleyhisselâmın üzerinde O’nu gölgeleyen bir bulutun ve kuş şekline giren iki meleğin O’nunla birlikte sefer bitinceye kadar hareket ettiğini gördüler. Mekke’de üstün ahlâkı ve meziyetleri ile tanınan ve Tahire (çok temiz) lakabıyla anılan Hatice hatun da ticâret için mal göndermek istiyordu. Bunun üzerine Muhammed aleyhisselâm şöyle cevap verdi: “Ben bu putun yanına yaklaştığım zaman. sakın o puta el sürme! diye haykırdı. Bir taraftan da çok bozulmuş olan cemiyetten bu münasebetle de uzak dururdu. sende çok iyi hasletler ve meziyetler var. Yerli. Bu müjdeyi duyan Hz.) halası Atîke hatun önce peygamberimizle (s.11 - . O’nun yerine Nastura adında başka bir rahib geçmişti. Tesiri uzun müddet devam etti. Haklarını almak için müracaat edecek bir merci de bulamıyorlardı. Sana ne oldu? dediklerinde: “Bana bir fenalık gelmesinden korkuyorum” dedi.” Bana: “Yâ Muhammed! Geri çekil. Buvane adlı bir putun yanında kurbanlar kesip. Onların önceden kurdukları cemiyete izafeten bu isim verilmiştir. Bu cemiyet. Artık zulmün had safhaya ulaştığını dile getiren bu tip hadîseler üzerine. Âs bin Vâil adında bir Mekkeli tarafından zorla elinden alınıp gasp edilmişti. Hatice kölesi Meysere’yi de O’nun yanına yardımcı olarak vermişti.onların bu bozuk hallerinden son derece nefret eder.a. Bunun üzerine Peygamberimiz (s. can ve namus emniyeti kalmamıştı. Hatice işitmişti.” buyurdu. son peygamberdir.v. (Allah sana kötülük eriştirmez. Hz. Sonra O’nu benzi sararmış bir halde bulup. ticâret için ve Kâ’be’yi ziyâret maksadıyla gelen yabancılar haksızlığa ve zulme uğruyorlardı. Haşim ve Zühreoğulları ve diğer kabilelerin ileri gelenleri Abdullah bin Cedan’ın evinde toplandılar. O’nu son derece sevip şanının çok yüce olacağını anlamışlardı.a. Putlardan şiddetle nefret ettiği için asla yanlarına yaklaşmazdı. Bu işe büyük bir memnuniyet gösteren Hz. Ebû Bekir Bahîra’dan yiyecek birşeyler almaya gitmişti. Sonra da durumu Hz. Zulüm son derece yaygınlaşıp mal. Mekke’nin yerli halkı. Gitmekten şiddetle kaçınmasına rağmen halaları büyük bir ısrarla tutup götürdüler.

v. Hz. iffet ve edebi pek fazla bir hatun idi. şerefi. Ebû Bekir ile Şam’a ve 25 yaşında iken Hz. Nastura bildiği. O’nun dîni bütün âlemi doldurur. malı. Durumu anlayınca kasasını açıp. Hatice’den ikisi erkek. sebebini sordu. Bu zaman onun tam zamanıdır) dedi. Hz. Hz.a. Ticâret seferi sırasında vuku bulan harikulâde hallerin kölesi Meysere tarafından teker teker anlatılması üzerine. Hatice hatun daha önceden de rüyasında gökten ayın indiğini. Sen O’na en önce îmân eden olursun. Ebû Tâlib ve Varaka bin Nevfel tarafından takdim konuşmaları yapıldı. Hatice’nin mallarını satmak üzere Şam’a olmak üzere dört defa seyahate çıktı. Yüksek ahlâkı ve üstün vasıfları sebebiyle Kureyş arasında Tâhire (çok temiz). Erkek evlâtları küçük yaşta vefât ettikleri gibi. Böylece Hz.a. nesebi.a. Bunlar. Varaka bin Nevfel putlara tapmayan okumuş ve çok bilgili. Hüseyin ile devam etti. Bu rüyasını da Varaka bin Nevfel’e anlatmıştı. Hatice’nin evinde kuruldu. Ebû Bekir’in dükkânına gitti. yakınlarının araya girmesiyle evlenmeleri kararlaştırıldı. Nikâhı Varaka bin Nevfel kıydı. O da (Âhir zaman peygamberi vücuda gelmiştir.) kırk yaşında iken doğdu. Peygamberimiz (s. Mâriye’den de İbrâhîm adlı oğlu olmuştu. Zamanının emsalsiz bir kadını olan Hz. o da hayrete düşüp: (Bu söylediklerinden anlaşılıyor ki. Ümmü Gülsüm. evlilik hayatı boyunca Muhammed aleyhisselâma daima hizmet edip yardımcısı oldu.12 - .) diyerek hayranlığını açıklamıştır. Muhammed aleyhisselâmın Hz. Şimdi benden ne taleb ederse bol bol vereyim diye karar verdi. Muhammed aleyhisselâmın bu evliliği Hz. Peygamber efendimiz (s. Hz.) lâzım olduğu kadar alıp nikâh için gerekli hazırlığı yaptı. Peygamberliği sırasında evlendiği Hz. Muhammed aleyhisselâm hakkında işittiklerini ve gördüklerini Hatice hatuna bir bir anlattılar. Vallahi bu zat peygamber olacak bir kimsedir ki. Diğer zevcelerinden çocuğu olmadı.) bu sırada evlenecek kadar parası ve malı yoktu.a.) uzaktan görünce bu gelen benim samimi dostum ve çok sevdiğim arkadaşımdır.v. şahit olduğu hadîseler sebebiyle onu son derece takdir etmişti. cemâli.a. Hatice mallarını Şam tarafına götürüp Busra’da satan Muhammed aleyhisselâmın adaletini. Kureyş kabilesinin Esedoğulları kolundan kırk yaşında ve dul idi.. Hz. Muhammed aleyhisselâmı göstererek: (Îsâ aleyhisselâm’a İncil’i indiren Allah hakkı için bu zat son peygamber olacaktır. Fâtıma’dan başka bütün kızları da O’ndan önce vefât ettiler. Hz. Kureyş kabilesinin ileri gelenleri de nikâh şahidi olarak bulundular. O peygamber Kureyş kabilesinin Hâşimoğulları kolundan olacak. 17 yaşında iken amcası Zübeyr ile Yemen’e. Peygamberimizi (s.. Ne olaydı ben O’nun peygamber gönderilerek emr olunduğu zamana ulaşsaydım) dedi. Sen O’nun hanımı olursun. Muhammed aleyhisselâm 12 yaşında iken amcası Ebû Tâlib ile ticâret için Busra’ya kadar. Hatice’nin sevgisi ve itimadı daha da arttı. Bu maksadla Hz. Zeynep. Ebû Bekir’e gidip borç istemeyi düşündü. Fâtıma ve Abdullah (Tayyib)’dır. üstün ahlâkını ve hakkında duyduğu. Fâtıma Peygamberimiz (s. amcasının oğlu Varaka bin Nevfel’e gitti. Muhammed aleyhisselâm Busra pazarında Hatice hatunun mallarını satarken de O’nunla pazarlık yapan bir yahudi inanmadığı için (Lat ve Uzzâya (iki put ismi) yemin et ki inanayım) deyince Muhammed aleyhisselâmın “Ben o putlar adına asla yemin etmem! Onların yanından geçerken yüzümü başka tarafa çevirerek geçerim” cevabını alınca O’ndaki diğer alâmetleri de gören yahudi: (Söz senin sözündür.. Kâsım. Senin zamanında ona vahiy gelir. Hatice. Hz. Hatice. İslâmiyet geldikten sonra da “Hadîcet-ül-Kübra” ismiyle meşhûr olmuştu. duyduğu ve okuduğu alâmetlerin aynını görüp. Nikâh meclisi Hz. Hatice hatun mallarını satmak üzere teslim ettiği Muhammed aleyhisselâmın bereketiyle iyi kâr getirdiğini görerek çok memnun olmuştu.v.) demişti Hatice hatun bu defa kölesi Meysere’nin anlattığı şeyleri de Varaka bin Nevfel’e söyleyince. Hasan ve Hz. ilk zevcesi Hz. Ali ile evlenmişti. . koynuna girip koltuğundan çıkarak bütün âlemi aydınlattığını görmüştü. Bu hadîseden kısa bir süre sonra.v. şüphesiz Muhammed. Hatice hayatta iken başkası ile hiç evlenmemişti. kızlarının en büyüğü idi. yaşlı bir hıristiyan idi. aklı. En küçük kızı Fâtıma babasının en sevgilisiydi. 20 yaşında Hz.) yanına yaklaşınca üzüntülü görüp. Bunun onbeş senesi bi’setten önce on senesi bi’setten sonra idi. baktıkça da hayrete düşüyordu. Muhammed aleyhisselâm. Bu seyahatlerinden başka hiç bir yere seyahat yapmadı.v. Kervanda bulunan ve Hatice hatunun akrabası olan Zübeyr ve kölesi Meysere. bu Ümmetin peygamberi olacak. Muhammed aleyhisselâmın soyu Hz. Ebû Bekir dükkânının önünde oturuyordu. Fakat. buyur istediğin kadar al dedi. Bir elinde bulunan sahifede yazılı olanlara. Fâtıma da Muhammed aleyhisselâmdan altı ay sonra vefât etti. O zaman da samimi bir arkadaşı olan Hz. Zeynep. bir de Muhammed aleyhisselâmın yüzüne bakıyor. Fâtıma evlâdı.oturmasıyla birlikte yeşermesini görerek elinde bir kitap sahifesi ile koşup geldi. Hz. Ben zaten bu ümmetten bir peygamberin çıkacağını biliyor ve onu bekliyordum. Hatice’nin vefâtına kadar yirmibeş sene sürdü. Hatice ile evlendi. Kervanı karşıladığı sırada da Muhammed aleyhisselâmı gölgeleyen iki meleği görmüştü. Rukıyye. âlimlerimiz kitaplarda bunun vasfını bulmuşlardır. dördü kız olmak üzere altı çocuğu oldu. EVLENMESİ Muhammed aleyhisselâm yirmibeş yaşında iken ilk olarak Hz.. Peygamber efendimizin (s. ilmi. Kureyş kervanı ticâretini tamamlayıp Mekke’ye dönmüştü. dedi.

13 - . Ebû Bekir’in (r. sebebi nedir?) diye sordu.v. şerî’ati (İslâm dinini) bildirmek içindi. kabilenin reisi Hârisin kızı idi. hepsine cevap yetiştirmeğe vakit bulamıyordu. Hafsa (r. Ümmî Habîbe’nin dininin kuvvetini ve başına gelen çok acı hali işitti. yüzlerce esirin âzâd olmasına sebep oldu. Hz. orada zengin ve rahat oldu. Osman’ın ve bütün mü’minlerin anneleri oldu ve bunlar. İkinci misâl olarak. hediyye ve ihsanlarda bulundu. her üçü ve başkaları yanında iken. mübârek zevceleri yolu ile bildirdi. almadılar) gibi cevap verdi. düşüneyim. hatta herkese doğru söylememiz farz olduğundan. Bu suretle. bunu boşadı. Hicretin yedinci yılında nikâh yapılıp. Ebû Süfyân’ın ilerde müslüman olmakla şereflenmesini hazırlayan sebeplerden birisi oldu. yani kadınların örtünmeleri emir olunmadan önce. ziyafet verdi. az zamanda kendi öldü. derdi. Resûlullah (s. dinî.a. . sekiz sene onunla yaşadı. Mekke’deki Kureyşin o zamanki baş kumandanı Ebû Süfyân’ın kızı idi. oradaki müslümanlar da rahat etti. (Yâ Ömer. çok çetin muharebelerle uğraşıyordu ve Ebû Süfyân.anha) dinden çıkıp zengin olmağa cebr ve teşvik etti ise de. üç sene sonra da Medine’de evlendi.a.anha). bu nikâh. kadınlar kocalarının yanında bulunacakları için. fakîrlikten kurtulmak için. daha bereketli bir kadın görmedim. zekâsının. Mektuba çok hürmet edip.v. Hz. Bu mühim hizmeti kolaylaştırmak ve Hz.anha) Cüveyriyye’den daha hayırlı. Bir gün. herkesin düşüncesini.) ikinci defa olarak.a. esirlerini âzâd etti.) kızı Hafsa (r.a. Mekke’deki kâfirlerin. onları sevindirmek için. istifade ederlerdi. oturur.v. Gelip soranların çokluğundan. Nikâhımı yap! Sonra kendisini buraya gönder!) şeklinde talepte bulundu. Ticâreti. kendilerine nikâh edince.a.) o zamanlarda.a. bu müjde yanında pek küçük kalır. Ömer ve Hz. hep Hz. kızını bana ver!) buyurdu. Ömer’in (r.) aklının. Beni Mustalak kabilesinden alınan yüzlerce esir arasında. Fakat. Hz. bir bakışta anlardı. Müslümanlara çeşitli şeyler sorup. Hicab âyeti gelmeden.) halasının oğlu olan bu mel’ûn. oradaki müslümanları sarayına davet ederek. konuşmaları yasak edilince. Cennetde.) daha iyi birisine versem ister misin?). Eshâb-ı kirâmın (aleyhimürrıdvân) hepsi. Bu nikâh.a. Saib bin Abdullah ile ortaklık şeklinde yürütürdü. dinini dünyâya değişmişti. mübârek zevcesi Hz.v. Ömer şaşırdı. Ona. Ebû Bekir’e ve Hz.v. Ömer de. kadınlar da Resûlullaha gelip. Bu nikâh. (Evet. Cüveyriyye (r. Resûlullah (s. Çünkü. Kazançlarıyla misafirleri ağırlarlar. kadınlar da gelir. Görülüyor ki.) kızımı Ebû Bekir’e ve Osman’a (r. Kadınlara ait yüzlerce nazik bilgileri.a. Meselâ. Muhammed aleyhisselâm yine bu sıralarda Hz. yabancı kadınları kabul etmedi. kâfirlerin iftiralarının ne kadar yanlış ve çürük olduğunu bildirdiği gibi. Üçüncü bir misal. İmânı zayıf olan Ubeydullah bin Cahş. Hepsi. fakîrliğe ve ölüme râzı olacağını fakat Muhammed aleyhisselâmın dininden çıkmayacağını söyleyince. Âişe’den sonra. Bir şişedeki mürekkebin rengi kolay görüldüğü gibi.a.anha). Resûlullah (s. ihsanının ve merhametinin derecesini de göstermektedir. demişlerdi. ellibeş yaşında iken.a. Âişe’nin yükünü hafifletmek için lâzım olduğu kadar hanımı nikâh etti.a.). Ebû Bekir ve Hz. öğrenirlerdi.v. onu kölelikten âzâd etti. Bunu Haticet-ül-Kübra’nın vefâtından bir yıl sonra. Osman’a kızımı alır mısın dedikde. Resûlullahın (s. aldığı olgun cevaplara hayran kalarak imâna geldi. (Yâ Ömer! Kızını. (Yâ Resûlallah (s. Müslümanlara çok iyilik yaptı. Hatice’nin kölesi Zeydi himayesine alıp.a. bilmediklerini. Âişe. Necâşîye mektûb yazıp.a. bütün kadınların ondan sorması güç ve hatta imkânsız olurdu. Resûlullah (s. Ümm-i Habîbe. Onların. yâ Resûlallah!) dedi. Âişe (r. müslümanlara eziyet ve zararları dayanılamayacak bir dereceye geldikte. Resûlullahın (s. Hz.Resûlullah (s. müslüman kadınlarına. çok evlenmek yükünü de omuzlarına aldı. dünyânın bütün zevk ve nimetleri. Onun sayesinde. Hatice ile evlendikten sonra da Mekke’de ticâretle meşgul oldu. Ümm-i Habîbe.v. Bunu satın alıp âzâd ederek. Ebû Bekir’in ve Hz. kadınların yabancı erkeklerle oturmaları. Ebû Bekir’den ve Hz. papazlara aldanıp mürted olmuş. annemizin akrabasını cariye olarak.) ailesinin.v. Necâşî daha önce müslüman olmuştu. Cüveyriyye (r. imânının mükâfatına kavuşarak.) de. karısı Ümm-i Habîbeyi de (r. (oradaki Ümm-i Habîbe ile evleneceğim. Âişe (r.a. Hz. O zaman küçük yaşta bulunan Hz. Lüzum görürse sorardı. Osman’dan daha iyi kimse olmadığını biliyordu. hizmetçi olarak kullanmaktan haya ederiz dedi. Hz.) kızı. Habeş padişahı Necâşî Hıristiyan idi.) en çok sevdiği üç Eshâbının üzülmesini hiç istemediğinden. kureyş orduları ile. sefaletten ölmesini bekliyordu. Resûlullah (s. çoğu yaşlı idi. Aişe’den sorup öğrenmelerini emir eyledi. hicretin beş veya altıncı senesinde.a. Ömer. hemen buyurdu ki. siyasî sebeplerle veya merhamet ve ihsan ederek nikâh etti. Cennetin en yüksek derecesi ile müjdelenmiş oldu ki.) teklif ettim. Hicretin üçüncü yılında. ölünceye kadar. Muhammed aleyhisselâm Hz.v. Zevceleri bir olsaydı.)’ın çok evlenmesinin mühim bir sebebi de. biz.anha) bu hali her zaman söyleyerek öğünürdü. Hicâb âyeti gelip.anha) dul kalmıştı. Allahü teâlânın dinini tam olarak bildirmek için.). Eshâb-ı kirâmın bir kısmı Habeşistan’a hicret etmişti.anha) ile nikâhlanıp. Resûlullah (s. Resûlullah (s. Osman birbirlerine daha yakın ve daha sevgili oldular. bilmediklerini sorar. dinler. ona hizmetçi oldu ve Hz. dehasının. Diğerlerini. yetimlere ve fakîrlere yardım ederlerdi. Allahü teâlânın emri ile nikâh eylemişti.v. İslâmiyeti yok etmek için son gayreti ile çarpışıyordu. Bu suretle. Ali’yi de yanına alıp evladı gibi yetiştirmiştir. Hz. Resûlullah (s. Ebû Bekir’den ve Osman’dan (r. (Yâ Ömer! Seni üzüntülü görüyorum.a. Sürünerek.) birinin evine gitse. Hz. kadın. Bunların hepsi dul olup.v.v.

Bu hal altı ay devam etti. Dört beş gün süren bu anlaşmazlık sebebiyle neredeyse kan dökülecekti. O zaman melek Muhammed aleyhisselâmı tutup takatı kesilinceye kadar sıktı ve “Oku!” dedi. Nihayet kapıdan. “Oku!” dedi. çok kitap okumuş ve dinler hakkında bilgi sahibi olan Varaka bin Nevfel’e durumu anlattılar... Taşı konulacağı yere kadar kaldırttı.. Her kabileye bir bölümünü vererek duvarları yükselttiler. ben de Cibrîlim. Evinde bir müddet kalıp yanına biraz yiyecek alarak yine Hira Dağı’nda mağaraya gidip tefekkür ve ibadetle meşgul olurdu. Sonra Cebrâil aleyhisselâm karşısına geldi..) hem sesini duydu. Cebrâil’in (a. olacak olur.” cevabını verdi.. Bu halini gören Mekkeliler (Muhammed (s.” meâlindeki Alâk sûresinin ilk beş âyetini getirdi.) haber verdiği son peygambersin! Sana görünen melek. Varaka bin Nevfel Muhammed aleyhisselâmın anlattıklarını dinledikten sonra “Müjde yâ Muhammed! Allaha yemin ederim ki sen Îsâ’nın (a. Vahiy gelmesi yaklaşınca “Ya Muhammed” diye sesler işitirdi... Muhammed aleyhisselâma peygamberliğin bildirilmesi yaklaştığı bu sırada. Bundan sonra yalnızlığı sevip insanlardan uzaklaşarak Hira Dağında bir mağarada tefekküre dalardı. Hacer-ül-esved’i bir örtü üzerine koyup (Her kabileden bir kişi bir ucundan tutsun) dedi. Vay ona isyan ve muhalefet eden bedbahta! Yazıklar olsun ömürleri gaflet ile geçen Ümmetlere!. Muhammed aleyhisselâm kırk yaşında iken yine bir Ramazan ayında Hira Dağı’ndaki mağaraya çekilmiş ve tefekküre dalmıştı.. “Ben okumuş değilim” dedi. Hatice’ye anlattı. Cebrâil aleyhisselâm üçüncü defa tutup sıktı ve sonra bıraktı ve “Oku! Her şeyi yaratan Rabbinin ismiyle ki. Ne mutlu o kimseye ki. (İşte El-Emin onun hükmüne razıyız) dediler. Yine. gelmesi pek yakın oldu. Kus bin Sa’de bu meşhûr hutbesinin bir bölümünde şöyle demiştir: “Ey insanlar! Geliniz.) Rabbine âşık oldu) demişlerdi.. İkinci defa sıktı ve “Oku!” dedi. Hatice’ye anlatırdı. Her kabile böyle bir şerefe sahip olmak istediğinden aralarında gittikçe artan büyük bir anlaşmazlık çıktı.” diyordu. Durum Muhammed aleyhisselâma anlatılınca bir örtü istedi. yaşayan ölür. Bu işin büyük bir şeref olduğunu bilen kabileler Hacer-ül-esved taşını yerine koyma hususunda anlaşamadılar.a. Rüyasında ne görürse aynen çıkardı.) gelen .)’ın yaptığı temele kadar yıkıp yeniden yapmaya başlamıştı. O zaman yağmur ve seller sebebiyle Kâ’be’nin duvarları iyice yıpranmış. Sonra bu durumu sormak üzere Hz. Güzel huylu ve iyi ahlaklısın.s. o zamanın meşhûr edîblerinden Kus bin Sa’de. ona îmân edip de o dahi ona hidâyet eyleye. bekleyiniz. bir yangın sebebiyle de tahribata uğramıştı. Ukkaz panayırında deve üzerinde büyük bir kalabalığa karşı okuduğu hutbede onun geleceğini müjdelemişti. dinleyiniz. ibret alınız.. “Ben okumuş değilim” cevabını verdi. Ramazanın 17. insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İbraniceyi bilen. Muhammed aleyhisselâm da onunla beraber okudu. insanı pıhtılaşmış kandan yarattı! Oku! ki senin Rabbin kalemle yazı yazmayı öğreten. gece yarısından sonra kendisini adıyla çağıran bir ses işitti.s. Sonra da kendisi taşı kucaklayıp yerine koydu. Muhammed aleyhisselâm Peygamberlik vazifesinin mes’ûliyetini düşünerek büyük bir ürperti ve heyecanla Hira Dağı’ndaki mağaradan çıkıp aşağıya inmeye başladı. şu kapıdan ilk girecek zatı aranızda hakem yapın) diyerek Kâ’beye açılan Benî Şeybe kapısına işaret etti. Orada bulunanlar bu teklifi kabul ettiler ve Benî Şeybe kapısına bakarak ilk girecek ve işin en nazik anında bu işi halledecek kimseyi beklemeye başladılar. Bu hutbeyi dinleyenler arasında Muhammed aleyhisselâm da bulunmuştu. “Ben okumuş değilim. Senin bu ümmetin peygamberi olacağını umarım. Bu halini sadece Hz.. O. Pazartesi gecesi.. Hatice’nin amcasının oğlu Varaka bin Nevfel’e gittiler. yerde ibret alacak şeyler var. Dağın ortasına geldiği sırada bir ses duydu. her ağacın (Esselâmü Aleyke Yâ Resûlallah) dediğini işitiyordu. Sonra da yarım kalmış olan duvarları yaparak tamamladılar...” Muhammed aleyhisselâm otuzdokuz yaşında iken sadık rüyalar görmeye başladı. Evine dönünceye kadar yanından geçtiği her taşın. hem de kendisini gördü. senden evvel Musa’ya (a. Bu durum üzerine Kureyş kabilesi Kâ’beyi İbrâhîm (a. Hatice “Biliyorum ki sen doğru sözlüsün. Kâ’beyi tavaf ettikten sonra evine giderdi. Gölgesi başınızın üstüne geldi.” dedi. Bundan sonra evine gelip “Beni örtünüz” buyurarak ürpermesi geçinceye kadar bir miktar yattı.. Mekke’de çıkmak üzere olan büyük bir harbin böylece önlendiğini gören kabileler. Otuzsekiz yaşında iken de bir takım nurlar görmeye başladı.. Bazen Mekke’ye gelir. Cebrâil aleyhisselâm “Yâ Muhammed. Kulak veriniz iyi dinleyiniz? Gökte haber var.s. üstün ahlâkını son derece takdir ettikleri ve El-Emin (güvenilir) dedikleri Muhammed aleyhisselâmın geldiğini gördüler. İlk vahiy bu suretle başladı ve bütün cihanı aydınlatan İslâm güneşi doğdu. doğruluğunu. Sen Allahın Resûlüsün. Emanete riâyet edersin..Otuzbeş yaşında bulunduğu sırada Kâ’be hakemliği yaptı.14 - . ölen fena bulur. onun bu hareketinden çok memnun oldular.v. Ve Allahın gelecek olan bir peygamberi vardır ki. Biraz istirahat ettikten sonra gördüklerini Hz. Hz. Başını kaldırıp etrafa baktığı sırada ikinci defa bir ses işitti ve her tarafı birdenbire bir nûr kapladığını gördü.s. Bİ’SETİ (PEYGAMBERLİĞİ) Muhammed aleyhisselâm daha otuzyedi yaşında iken gaibden “Yâ Muhammed” diye nida olunduğunu duyardı. Bu sırada Abdulmuttalibin dayısı ve yaşlı bir zat olan Huzeyfe’nin (Ey Kureyş topluluğu! Anlaşamadığınız iş hakkında hüküm vermek üzere. Allahın indinde bir din.

Peygamberliğinin ilk üç yılında insanları gizlice İslâm’a davet etti.v. ancak vahiy olunur.” meâlindeki ilâhi emir gelince. 10 senesi de Medine’de geçti.” buyurulmaktadır (Ankebut-48). Hizmetine altmıştan ziyade yabancı elçi gelmiştir. Muhammed aleyhisselâm Mekkelileri açıktan açığa İslâm’a davet etmeye başladı. İnsanlar birer ikişer müsIüman oluyordu.” âyet-i kerîmesi nazil olunca. Muhammed aleyhisselâm “Ümmi” idi. Tevrat’ta ve İncil’de.Cebrâil’dir. Mübârek kalbi çarparak ve ürpererek evine dönüp “Beni örtünüz” dedi ve örtündü. bir kitap okumazdın. Ah! Ne olurdu! Genç olsaydım. yazı yazmamış. müşriklere aldırma.” meâlindeki ilk âyetlerini getirdi.) adındaki melek gelip bazı şeyler öğretti. hak din olan İslâm’ı kabul etmelerini söylüyordu. Hz. Abdurrahman bin Avf. İlk îmân eden Hz. Okur yazar olsaydın. Osman.v. eski dostu ve yakın arkadaşı Hz. Elbiseni de (daima) temiz tut. Muhammed aleyhisselâma ilk vahiy geldikten sonra üç sene vahiy gelmedi. Bu sırada Cebrâil aleyhisselâm Müddessir sûresinin “Ey. bir müddet kesilmesi ve sonra “Kalk insanları inzar (irşad) et. 22 sene 2 ay 22 gün süren bir müddet içerisinde vahyedilip tamamlandı. Azâb ile korkut” şeklinde emri ilâhinin gelmesi üzerine insanları îmân etmeye davete başladı. (Îmân etmezlerse âzâba uğrayacaklarını kendilerine haber ver). Kur’ân-ı kerîm âyetleri. üzüntüsünü yatıştırırdı. Zübeyr bin Avvam. bu âyette: “Sana emr olunan şeyi açıkla. başkalarından öğrendin diyebilirlerdi. Hatice oldu. Onları bu şekilde namaz kılarken gören Hz. Muhammed aleyhisselâm Cebrâil aleyhisselâmdan öğrendiği gibi abdest almayı ve kıldıkları iki rekât namazı Hz. Bundan sonra da onunla birlikte iki rekât namaz kıldı.15 - . Bu sırada henüz beş vakit namaz emredilmemişti. Rabbini tenzih et. Muhammed aleyhisselâmın doğru sözlü ve yüksek ahlâk sahibi olduğunu bildikleri halde.) üzüldükçe Cebrâil aleyhisselâm gözüküp “Ey Muhammed! Sen Allah’ın Peygamberisin!” der. Hz. Sadece sabah ve ikindide iki vakit namaz kılınıyordu. ondan yüz çevirdiler ve düşman kesildiler.s. Gelenler bu mu’cize karşısında şaşıp kalmışlardı. Başını kaldırıp baktığında Cebrâil aleyhisselâmı gördü. Cebrâil aleyhisselâm ilk vahyi getirdiği sıralarda Peygamberimize abdestin nasıl alınacağını öğretti. Talha bin Ubeydullah ilk müslüman olanlardır.a. Bi’setin dördüncü yılında Hicr sûresi 94. . Fakat vahiy getirmedi.. (elbisesine) bürünen Peygamber! Kalk da (kavmini Allahın âzâbı ile) korkut. Yazı yazmadın. Ali de müslüman oldu. Yani kitap okumamış. Ebû Bekir. îmân etmeyenler de önce ondan alâkalarını kesmediler. Hatice’ye de öğretti. kimseden bir ders görmemişti. Ona imam olup bu iki rekât namazı kıldırdı. Kur’ân sâde bir vahiydir.” (Necm-3-4) Muhammed aleyhisselâma ilk vahyin gelip. Muhammed aleyhisselâm. İlk sıralarda îmân edenler az oldu. İlk vahyin gelmesiyle Peygamberliği başlayan Muhammed aleyhisselâmın tebliğinin 13 senesi Mekke’de. Yunan ve Roma devirlerinde yazılmış kitaplarda bulunan bilgilerden. Hatice’den ve Hz. Bundan sonra artık Vahiy aralıksız devam etti. onları hak dine çağır. onları Ebû Tâlib’in evine çağırdı.a. Bu arada Mikâil (a. Önlerine bir kişiye yetecek kadar bir tabak yemek ve bir tas süt koydu. âyeti nazil olunup. İbadetlerini evlerinde yapıyorlar ve Kur’ân-ı kerîmin nazil olan âyetlerini gizlice okuyorlardı. İran ve Habeş hükümdarlarına ve diğer Arap padişahlarına mektûblar gönderdi. Yemekten sonra Muhammed aleyhisselâm. Bu sırada Peygamberimiz (s. seyahat etmemiş iken. Mekke’de doğup büyüyüp. Peygamberimiz (s. hadîselerden haber verdi. “O hevadan (kendi nefsinden) söylemiyor.. Âzâba sebep olan şeyleri terk etmekte sebat et. Seni Mekke’den çıkardıkları zamana yetişseydim de sana yardım etseydim!” dedi. baş ağrıtırcasına anlat. Hadîs-i şerîfde de: “Ben Ümmî Peygamber Muhammedim. Gelenler kırk kişi kadar olmasına rağmen o yemek ve süt Muhammed aleyhisselâmın mu’cizesi ile hepsini doyurdu ve hiç eksilmedi. Benden sonra peygamber yoktur. Allahü teâlâya ibâdet edilmesini emreden âyetler gelince bunları işiten Kureyş kavmi. Muhammed aleyhisselâm akrabasını dine davet etmek üzere Hz. Vahy olunan âyetleri açıkça okuyor ve herkese.” buyuruldu. MEKKE DEVRİ Muhammed aleyhisselâm vahyin bir müddet kesilmesinden sonra yine Hira Dağına çıkmıştı. İslâmiyeti bildirmek için. Bu ilk yıllarda müslümanların sayısı ancak otuza ulaşmıştı. Bu hususu Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde şöyle bildiriyor: “Sen bu kitap gelmeden önce. Ali’den sonra azatlı kölesi Zeyd bin Hârise. Ali’yi göndererek. belli kimseler arasında yetişip. yani “İlk Müslümanlar” denir. hicretin altıncı senesinde Rum. Önce kendisi besmele ile başlayıp gelen akrabasına buyurun dedi. Dağdan aşağı inerken bir ses duydu. Bir müddet sonra da: “Yakın akrabanı Allahın azâbı ile korkutarak. Hz. Hatice’den sonra müsIüman olan bu sekiz kişiye “Sâbıkûn-i İslâm”.) insanları İslâm’a davet işine başladığında gayet ihtiyatlı davranıp önce yakınlarını ve samimi dostlarını davet etti. Yine Kur’ân-ı kerîmde şöyle buyurulmaktadır. Sa’d bin Ebî Vakkas.

Ali ayağa kalkıp üçüncü defasında “Yâ Resûlallah. mîzânda ağır basan iki kelimeyi söylemeye davet ediyorum ki o da: “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlühû” yani Allahdan başka ilah olmadığına ve Muhammedin Onun kulu ve resûlü olduğuna şehâdet ederim demenizdir. öleceksiniz. Sizi Lâ ilâhe illallah vahdehû lâ şerike leh (Allah birdir. Muhammed aleyhisselâm bu umumi hitâbtan sonra. Vallahi siz. ona yardımcı ve koruyucuyuz!) dedi. Muhammed aleyhisselâm “Ey Kureyş kabileleri” hitabıyla konuşmaya başladı. (Evet inanırız. budur!) dedi. Araplar içinde. Abdulmuttalibin soyundan bir peygamberin geleceğini bildiriyorlar. Sizi bir olan ve ondan başka ilâh olmayan Allaha îmân etmeye davet ediyorum. her ne kadar bunların yaşça en küçüğü isem de sana ben yardımcı olurum!. Ebû Tâlib. yalnız Allaha mahsustur. üzerinize hücum etmek üzeredir desem bana inanır mısınız?” dedi. (Benimle sizin haliniz düşmanı görünce. bu sözler karşısında çirkin konuşmalarına devam edince. Yardımı ancak ondan isterim. Siz (Lâ ilâhe illallah) demedikçe ben size ne dünyâda bir faide ne de ahirette bir nasîb sağlayabilirim?” dedi. “Size asla yalan söylemiyorum ve doğruyu bildiriyorum. Arkadaşınız sizi bir sihirle büyüledi) diyerek sözlerine hakaretle devam etmesi üzerine davetliler dağıldılar. yerden aldığı taşı Muhammed aleyhisselâma attı. (Ey Muhammed-ül-emîn! Bizi buraya niçin topladın. Onlara şöyle hitâb etti:. Ey Kureyş topluluğu. Hayretle ve merak içinde beklemeye başladılar.) gibi daha birçok çirkin sözler söyledi.. başkaları onun elini tutup mani olmadan önce siz ona mani olun!.” emrine uyarak. Diğerlerinden o anda böyle bir muhalefet gelmedi. Fakat Ebû Leheb. Ali yine hepsini çağırmıştı. Senin yalan söylediğini hiç işitmedik!. Ebû Tâlib bu sözleri dinledikten sonra. Dinleyen kabileler arasından Ebû Leheb (Bizi buraya bunun için mi topladın?) diyerek. Onun eşi ve ortağı yoktur. Ebû Leheb hariç orada bulunan diğer amcaları ve akrabasının hepsi yumuşak konuştular.” dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. ailesine haber vermek üzere koşan ve düşmanın kendisinden önce ailesine ulaşıp zarar vermesinden korkarak Yâ Sabâhâh (Ey topluluklar) diye haykıran bir kimsenin haline benzer. Uykudan uyandığınız gibi de diriltileceksiniz ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Ebû Leheb.” diye başlayan “Tebbet” sûresi nâzil oldu. Eğer buna îmân ederseniz Cennete gideceksiniz. Bunun üzerine Muhammed aleyhisselâm Hz. benim size getirdiğim. Fakat eski dinimden ayrılmak hususunda nefsimi bana boyun eğer bulmadım. Zaten kurudu. Ona inanır.. Mekkelilerden bir kısmı îmân ile şerefleniyordu. (Ey Abdulmuttaliboğulları. Bunun üzerine kabileler merakla koşup orada toplandılar. Safa tepesi üzerine çıktı.” şeklinde sayarak: “Ben size önümüzdeki şiddetli azabın bildiricisiyim.. Herkes büyük bir dikkatle dinliyordu. Ebû Leheb’e (Ey kardeşim! Kardeşimin oğlunu ve Onun dinini yardımsız bırakmak sana yakışır mı? Vallahi bugün yaşayan âlimler. başlarını önlerine eğdiler.. Ebû Leheb’e kızarak (Ey korkak! Vallahi biz sağ oldukça... Amcası Ebû Leheb düşmanlık ederek. bütün Kureyş kabilelerinin ismini “Ey Hâşimoğulları! Ey Abd-i Menafoğulları! Ey Abdulmuttaliboğulları!. Muhammed aleyhisselâm yemekten sonra ayağa kalkıp: (Hamd. Onun bu sözleri üzerine Muhammed aleyhisselâmın halası. Yüksek ve gür bir seda ile: “Ey Kureyş topluluğu buraya geliniz. uykuya daldığınız gibi. Önceki gibi yine önlerine yemek kondu.) dedi. .. Bunlar da ya Cennette ebedi kalmak veya Cehennemde ebedi kalmaktır. Ondan başka ilâh yoktur) diyerek îmân etmeye davet ediyorum. Yine bir gün Allahü teâlânın “Emredildiğin şeyi. Hz..” “Allahü teâlâ sizi buna davet etmemi emretti. Aralarında konuşarak dağıldılar. onları çatlatırcasına bildir.) dediler. Muhammed aleyhisselâm insanların bu inkârcı tutumu karşısında onları daima imâna davet ediyordu. İşte O peygamber. O halde hanginiz benim bu davetimi kabul eder ve bu yolda yardımcım olur? “dedi.. dünyâ ve ahiretiniz için hayırlı olan şeyden (yani bu dinden) daha üstününü ve daha hayırlısını kavmine getirmiş bir kimse yoktur. Muhammed aleyhisselâma da: (Ey kardeşimin oğlu! İnsanları Rabbine imâna davet etmek istediğin zamanı bilelim. silâhlanıp seninle birlikte ortaya çıkarız!) dedi. (Biz bugünkü gibi bir sihir görmedik. (Sen emr olunduğun şeye devam et! Seni korumaktan geri durmayacağım.akrabalarını İslâm’a davet etmek için söze başlamak üzere idi. Şüphesiz bilir ve bildiririm ki Allahdan başka ilâh yoktur. ben size şu dağın ardında bir düşman ordusu var. Sonra Muhammed aleyhisselâm tekrar söze başlayıp “Ey Abdulmuttaliboğulları! Vallahi. İnsanlardan. toplanınız size mühim bir haberim var” diye seslendi. Ben Onun size ve bütün insanlığa gönderdiği Peygamberiyim. Diğerleri ise hayret içinde ve alaylı alaylı gülerek dağıldılar. Ben de onun kulu ve Resûlüyüm. Bu hadîseden kısa bir müddet sonra akrabasını tekrar davet etti. Ona dayanırım. âhiret azâbı ile ilk korkuttuğum kimseler sizlersiniz” dedi. O birdir. Ali’nin elinden tuttu. iyiliklerinizin karşılığında mükâfat. neyi haber vereceksin?) diye sordular.” dedi. çünkü sende şimdiye kadar doğruluktan başka birşey görmedik. Ben sizi dile kolay gelen. Allahü teâlâ bana: “En yakın akrabalarını âhıret azâbı ile korkut” emrini verdi.16 - . Muhammed aleyhisselâm bu sözlerini üç defa tekrarladı. Her söyleyişinde Hz. kötülüklerinizin karşılığında da ceza göreceksiniz. Kimseden ses çıkmadı. Ebû Leheb’in gösterdiği inkâr ve düşmanlık üzerine daha sonra “Ebû Leheb’in elleri kurusun.

Müşriklerden bu beş kişi önlerinden geçerken Cebrâil aleyhisselâm. Velîd bin . Kahrından başını evinin kapısına vura vura öldü. Kâ’be’ye de 360 put konulmuştu. Velîdin inciğine.17 - . Cahiliyye devrindeki Kâ’be duvarına asılan en meşhûr şiirlere “Muallakat-ı Seb’a (yedi askı)” denilmiştir. Müşriklerden bilhassa beş kişi. kuvvetliler zayıfları korkunç bir tahakkümle eziyordu. Zulme. hırsızlık. Muayyen zamanlarda panayırlar kurulur. O zaman Arabistan’da insanlar inanç bakımından bazı değişiklikler gösteriyordu. fakat insandan bir peygamberin geleceğini kabul etmiyordu. Muhammed aleyhisselâm insanlara ebedî se’âdeti bildirmek. İran. belâgatın ve fesahatin çok yaygınlaşarak zirveye ulaşmış olmasıydı. Mekke’nin dışında bir yerde merkebinden inince ayağına diken battı. Bunlardan sonra da ticârî ve diğer bütün münasebetleri kesme ve şiddet gösterme devresi başladı. Bunlar Allahü teâlâya inanır ve putlardan uzak dururlardı. Yıldızlara. Cahiliyye devri denilen bu zamanda Arabistan’da insanlar genellikle göçebe hayatı yaşıyorlardı ve kabilelere bölünmüşlerdi. Bu korkunç telâkki o dereceye çıkmıştı ki. azgınlık ve sapıklık içerisinde bulunmakta idi. Müşriklerin her birinin evinde bir put bulunurdu. Âlem öylesine kararmış ve zulmet öyle kesifleşmişti ki. Esved bin Yagvesin başına.) Kâ’benin yanında oturmakta iken. Mısır. O da. içtimai bir düzen de yoktu. ne kadar ilâç yaptılarsa da çare bulamadılar. iyilik ve adalet gibi güzel hasletler yok olmuş gibiydi. taşkınlık. Esved bin Muttalib. sonra hakaret şekline. edebiyatın.v. Hâris bin Kays da tuzlu balık yemişti. Âs bin Vâilin ayağının tabanına. kimseler de vardı. Bu beş müşrikten Âs bin Vâil bir gün merkebe binmişti. zina. küçük kız çocuklarını. Şiir ve hitâbet yarışmaları açılırdı. elleriyle yonttukları taştan ve tahtadan putlara zavallı insanlık “İlâh” diye secde ediyordu. coğrafî ve ticârî bakımdan mühim bir yer tutan Arabistan’da da durum diğer yerlerden farksızdı. tam bir cahiliyyet. kayıtsız davrandı. Esved bin Muttalib’in gözüne. yalan ve ahlâksızlık namına ne varsa alabildiğine yaygınlaşmıştı.. Bunlar ne yaptıklarını bilmeyen azgınlar haline gelmişti. Bir kısmı tamamen inançsız ve dünyâ hayatından başka birşey kabul etmiyordu. kadın elde basit bir mal gibi alınıp satılıyordu. Sonra açıkça düşmanlık göstermeye başladılar.a. ruhî. Bu hareketlerinden dolayı da en ufak bir vicdan azâbı duymuyorlardı. bütün insanlık âlemi dinî. Esved bin Abdi Yagves de Mekke’den çıkıp Bad-ı semûm denilen yere gitmişti. insanları açıkça İslâm’a davet etmesi emredildiği zaman.. zulüm. Evine gelip kapısını çalınca evindekiler onu tanıyamadılar ve içeri almadılar. İskenderiye. Esved bin Abdi Yagves ve Velîd bin Mugîre vardı. Öyle bir hararete tutuldu ki ne kadar su içtiyse kanmadı. Yine bu sırada dünyânın diğer yerlerinde olduğu gibi Arabistan’da da ahlâksızlık son haddine ulaşmıştı. merhamet. Su içe içe çatlayıp öldü. Çin ve benzerlerinde yaşayan insanlar inançsızlık veya bâtıl inançlar içinde çırpınıyordu. kumlar üzerinde açtıkları çukurlara diri diri yatırıp (Babacığım! Babacığım!) diyerek boyunlarına sarılmalarına ve acı acı feryat etmelerine hiç kulak asmadan üzerlerini toprakla kapatarak ölüme terk ediyorlardı. Korkunç bir cahiliyye devri yaşayan Araplar arasında dikkate değer bir husus vardı. kendilerinin îmân etmeye davet edilmesi üzerine ilk önce çoğu lakayt (ilgisiz). Birinci gelenlerin şiirleri veya hitâbeleri Kâ’be duvarına asılırdı. Cebrâil aleyhisselâm da gelmişti. Esved bin Muttalib Mekke’nin dışında bir ağaç altında otururken birdenbire gözleri kör oldu. sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmı çok üzmekte ve alay etmekte idiler. kumar. içki. Hindistan.) dedi. İbrâhîm’in bildirdiği din üzere olan ve “Hanifler” denilen. Güçlü bir şair hem kendisi hem de kabilesi için itibar sağlardı. onları dalâletten hidâyete kavuşturmak üzere peygamber olarak gönderildiği sırada cahiliyye devri yaşayan Mekke’liler.Muhammed aleyhisselâm bütün insanlara ve cinne peygamber olarak gönderilip. Bir kısmı ise Allaha ve âhıret gününe inanıyor. Bir kısmı da kız çocuklarının doğmasını bir felâket ve yüz karası sayıyorlardı. güçlünün güçsüze karşı kullandığı en amansız ve tüyleri ürpertici bir vasıta olarak başvuruluyor. daha sonra işkence safhasına girdi. O zaman dünyâ üzerinde göze çarpan belli başlı devletlerden Bizans. baskın ve yağmacılığı adeta kendileri için bir geçim vasıtası kabul etmişlerdi. ictimaî ve siyâsî bakımlardan yaygın bir karanlık. Bir kısmı da Allaha inanıyor âhirete inanmıyordu. Kur’ân-ı kerîm âyetleri nazil olmaya başlayınca ondaki eşsiz belâgatı gören nice kimseler de bu sebeple müslüman oldu. Diğer büyük bir kısmı da Allaha şirk koşup putlara tapıyordu. Âs bin Vâil. bunu büyük bir iftihar vesîlesi sayarlardı. Aralarında zulmün ve yağmacılığın yaygınlaştığı kabilelerden meydana gelen Arabistan’da siyâsi bir nizam. Mezopotamya. Bir defasında Peygamberimiz (s. Nihayet ayağı deve boynu gibi şişip (Muhammed’in Allah’ı beni öldürdü) diye feryat ede ede öldü. İnsanları sınıflara ayırmışlar. Yakında bunların her biri bir belâya mübtelâ olarak helâk olacaklardır. Bütün bunlardan başka Hz. Müşriklerin bu düşmanlıkları önce alay etme tarzında olup. Dikenin battığı yer şişti. Burada iken yüzü ve gövdesi simsiyah oldu. Netice itibariyle o zamanın insanları arasında şefkat. Bunlar arasında. insanlar her şeyin yaratıcısı olan Allaha îmân ve ibadet etmek yerine kâinatta cereyan eden hadîselere ve Allahü teâlânın yarattığı eşyaya tapıyorlardı. ateşe. Dünya üzerinde siyâsî. Hâris’in karnına birer işaret koydu ve (Yâ Muhammed! Allahü teâlâ bunların şerrinden seni halâs eyledi. Şaire ve şiire çok önem verirler. Cebrâil aleyhisselâm da başını tutup altına oturduğu ağaca çarparak helâk etti. Devamlı çekişme halinde bulunan bu kabileler.

Onun okuduğu ne kâhin fısıltısıdır. bir daha böyle yapmayalım derlerdi. Ebû Tâlib’in yeğenini her şeye rağmen koruyacağını ve asla yalnız bırakmayacağını anlayan müşrikler. Baldırı yara olup. önce alay etmeye başladılar. Bana bir kitap da indirdi. İlk müslüman olanlardan önce zayıf ve kimsesiz olanlara. bildirmekten vazgeçmem. İnsanları ebedî se’âdete kavuşturmak için ve rahmet olarak gönderilen Muhammed aleyhisselâm. îmân ederseniz Cennetle müjdele. Biz şiirin her çeşidini iyi biliriz. nefislerinin isteklerine. deli de değildir. işlerine son verileceğini görerek Muhammed aleyhisselâmın bildirdiklerini inkâr ettiler ve ona düşman kesildiler. Ben. sonra da hepsine ağır işkenceler yapmaya başladılar. Muhammed aleyhisselâmın okuduğu âyet-i kerîmeleri dinlemekten men ederlerdi.) müşriklere şöyle cevap verdi: “Sizin söylediğiniz. kapısına kan sürmeye. Bundan vazgeçsin ne isterse vereceğiz. üstünlük taslayarak ve diğer müşriklerin kendilerini ayıplamalarından çekinerek ve daha bir çok boş düşüncelere kapılarak îmân etmediler. İslâm nurunun günden güne yayılması üzerine iyice azgınlaşan müşrikler. içinizde şeref ve şan kazanmak. istediğini yap! Vallahi. inanmayın diyerek taşkınlık gösterirlerdi. Ya Allahü teâlâ bu dîni bütün cihana yayar. Güneşi sağ elime. Bütün bu bozuk. İleri gelenleri toplanıp Peygamberimizin (s.) dedi. Bir daha böyle yapmamak üzere yemin ederek ayrılırlar. Ancak nefislerine uyup. Mekke’de cahiliyye devri yaşamakta olan insanları açıkça İslâm’a çağırdı. Hükümdar olmak istiyorsan seni kendimize hükümdar yapalım. Bir kısmı da kendileri gibi aciz ve fâni insanların ayıplamalarından sakınarak îmân etmediler. onda böyle bir hal yoktur. çok kan kaybetti ve (Muhammedin Allah’ı beni öldürdü) diye feryat ederek öldü. Hakiki kurtuluşun Allahü teâlâya îmân etmekte olduğunu.Mugîre’nin ise baldırına bir okçu dükkânı önünde demir parçası battı. Yeter ki bu davandan vazgeç) dediler. size mallarınızı istemek. Sokaklarda. O şair de değildir. bundan da bir netice alamadıklarını görerek bizzat Muhammed aleyhisselâmı çağırıp şöyle dediler. sihirbaz diyelim şeklinde karar almak istediler. Menfaatleri sebebiyle putlara tapan ve İslâmiyetin.” dedi.a. Peygamberimiz (s. fakat bundan kendilerini alıkoyamazlardı. Daha her ne istiyorsan yapalım. Nefislerine. Fakat bütün bunlara rağmen müşriklerin ileri gelenleri çeşitli hilelerle ve zulümle insanların îmân etmesine mani oluyorlardı. Ancak ertesi gece gene birbirinden habersiz gidip bir köşeye saklanarak yine dinlerlerdi. şehvetlerine uyanlar. sihirbaz da değil! Biz sihirbazları gördük. O. ona engel olmanı istiyoruz. Üstelik başkalarına da mani oldular. Safa tepesinin doğusunda bulunan bu ev giriş çıkış için ve gelip gidenleri kontrol etmeye elverişli bir yerdi. Mekke halkını.a. müşrikler. verelim.) amcası Ebû Tâlib’e giderek (Ey Ebû Tâlib! Biz senden kardeşinin oğlunu susturmanı. ne de uydurma şeylerdir. nefse uymaktan.v. buna mani olmak için ilk defa başvurdukları şeylerin neticesiz kaldığını gördüler. müslümanlara işkence yapmaya başladılar.. zayıfları ezenler ve iyice azgınlaşmış olanlar karşı çıktılar.. artık alay etmekten de öteye.v. şeytana ve kendileri gibi sapık insanlara aldanarak se’âdetten mahrum kaldılar. kâhinleri gördük.a.. Sabah olup ortalık aydınlanmaya başlayınca. Biz Muhammed’de hiç bir yalan görmedik. O mecnun. Kendileri ise geceleri gizlice Muhammed aleyhisselâmın bulunduğu evin yanına gelerek bir köşeye saklanıp dinlerlerdi. Mekke’ye dışardan gelenlere İslâm’ı anlatırken. size Peygamber olarak gönderdi. Bütün bunlarla da insanların îmân etmelerine engel olamadıklarını bilakis İslâm’ın günden güne yayıldığını gören müşrikler her yola başvurdular. Ebû Tâlib. geçeceği yollara diken dökmeye başladılar. Muhammed aleyhisselâmın bildirdiklerine îmân etmeyen ve ona düşmanlık gösteren müşrikler. Dar bir sokak içinde.v. Peygamberimiz (s.v. Bir çok Mekkeli bu evde müslüman oldular.. Fakat Allah. vazifem biter veya bu yolda canımı fedâ ederim. Onun okudukları sihirbazların okuyup üfürmelerine ve düğümleyip bağlamalarına hiç benzemiyor). Bunun üzerine Muhammed aleyhisselâm “Ey amca! Şunu bil ki. Kâhinler doğru da. Bunların hiç birinin Muhammed aleyhisselâmda bulunmadığını yine kendileri itiraf ediyorlar ve Ona bir şeyler söylemek için toplandıklarında müşriklerden Velîd bin Mugîre şöyle diyordu: (Hayır o kâhin değildir. mecnun. Peygamberimiz (s. (Eğer sen mal toplamak istiyorsan sana istediğin kadar verelim. üzerinize hükümdar olmak için gelmedim. Deliliğin ne olduğunu biliriz. Onun okudukları bunlardan hiçbirine benzemez. Muhammed sihirbaz diye bağırdılar. peşinde dolaşıp yalan söylüyor. yalan da söyler. Bu sözleri dinleyen Ebû Tâlib. Biz. Ay’ı da sol elime verseler (her ne vaad ederlerse etsinler) ben asla bu dinden ve onu insanlara tebliğ etmekten. şair. zulümden haksızlıktan ve bütün çirkin işlerden uzaklaşmakla olacağını bildirince...18 - .) dediler. seni asla herhangi bir şeyden dolayı kimseye teslim etmeyeceğim. beni.) İslâmiyeti burada anlatıyor ve müslümanlar oraya toplanıyordu. haksızlık ve ahlâksızlıklarına kesinlikle son vereceğini gören. Muhammed aleyhisselâmın kapısının önüne pislik dökmeye. müşriklerin söylediklerini Muhammed aleyhisselâma nakletti.a. Ya onu bildirdiği şeylerden vazgeçirirsin veya iki taraftan birisi yok oluncaya kadar onunla da seninle de çarpışırız. Bir araya toplanıp Ona kâhin. şeylerin hiç birisi bende yoktur. birbirinden habersiz olarak gece Kur’ân-ı kerîmi dinlemeye geldiklerini gören müşriklerin ileri gelenleri birbirlerini ayıplarlar. Sabah olunca da birbirlerini görüp şaşırırlardı. zulümlerine. Müşriklerin zulüm ve baskıyı arttırması üzerine Muhammed aleyhisselâm Eshâb-ı kirâmdan Erkam bin Ebul Erkamın evini emniyetli bir yer olarak seçti.)’in boynuna sarılarak (işine devam et. Bir merkez olarak seçilen bu eve (Dâr’ül İslâm) adı verilmişti. deli.

) Medine’ye hicret edince onlar da Medine’ye geldiler. “Ey hükümdar! Biz cahil bir millettik. Yasîr (r.. Peygamberimize (s. Habeşistan’a hicret eden ilk kafilenin hükümdar Necâşî tarafından iyi karşılanması üzerine.a.v.)’ın hanımı Sümeyye hatundur.19 - . Ben de Rabbimin bana vahy ettiklerini size tebliğ ettim. Hamza’nın. Size tebliğ ettim. Hz. komşularla iyi geçinmeyi. Size öğüt de verdim. Daha yaklaşır yaklaşmaz.. Akrabamızla münasebeti keser.) çeşitli şeyler soruyorlar. Müşriklerin gönderdikleri kişiler Habeş hükümdarı Necaşî’nin yanına varıp Müslümanları kendilerine teslim etmesini istediler.yici.a. Habeşistan’a hicret eden müslümanlar orada yedi yıl kaldılar. bu defasında müslümanları muhasara altına almaya. kan dökmekten ve günahlardan sakınmayı emretti.. Oradan bir şey satın almak üzere çıkmak isteyene ve oraya yiyecek . O peygamber Allahü teâlâya imân etmeye ve ona ibadete çağırıyor. Şimdiye kadar taptığımız putları. Müslümanlar ise Şı’b-i Ebî Talib (Ebû Tâlib mahallesi) denilen yerde toplanmışlardı. Allahü teâlâ bize. 80’i erkek. Günden güne müslümanların sayısı arttıkça bunu engellemek için çeşitli yollar deneyen müşrikler. içecek hiç bir şey sokmuyorlardı. Yardımını ummaktayız. senin himayene geldik. Başları Ebû Cehil şöyle demişti: “Yarın kaldırabileceğim kadar kocaman bir taşı alıp. Ebû Cehil birkaç kere böyle yapmak istemişse de aynı durumla karşılaşmıştır. Bi’setin beşinci yılında Eshâb-ı kirâmdan 10’u erkek.. büyük bir korkuyla perişan bir halde geri kaçtı.” buyurdu. Diğer taraftan müslüman olanlara yaptıkları işkenceler görülmemiş bir vahşet halini almıştı. Doğru sözlü olmayı. Bu arada İslâmiyetin yayılmasına mani olmak için her yola başvuran müşrikler. dedi. Müşrikler bu mahalleye yiyecek. O secdeye kapandığı zaman başının üzerine bırakacağım. Onlara sebebini sordu.” İnkârlarında ısrar eden müşrikler bu teşebbüslerinden de netice alamayınca işi zulüm ve işkence safhasına döktüler. Bi’setin altıncı yılında Hz. başını yaraladıkları oluyordu. Hicret eden müslümanların peşinden adamlarını gönderdiler.” Diğer müşrikler de “Sen istediğini yap. komşularımıza kötülük yapardık. Putlara tapardık. Bunun için bize her çeşit işkenceyi yaparak zulmettiler. Muhammed aleyhisselâma kastetmeye karar verdiler. taşları terk etmemizi söylüyor. başta ticârî ve diğer münasebetleri tamamen kesmek üzere karar aldılar. Mûsâ da. Bundan başka müşriklerin Muhammed aleyhisselâma saldırdıkları ve bazan da mübârek yüzünü.” dedi. Cafer bin Ebû Tâlib şöyle cevap verdi. Onu reddederseniz Yüce Allah aramızda hükmü verinceye kadar tebliğ etmek. Tebliğ ettiği şeylere tâbi olduk. Ertesi günü beklediler ve Muhammed aleyhisselâm Kâ’beye gelerek namaza durup secdeye kapandığı sırada Ebû Cehil kocaman bir taşı alıp yanına yaklaştı. Her türlü kötülüğü işlerdik. zayıf olanlarımızı ezerdi.” Habeş hükümdarı Necâşî bunları dinledikten sonra kendini tutamayıp. dedi. Müşrikler bu hicrete hiç tahammül edemedi. ben onları size asla teslim etmem. dünyâda ve ahirette nasîbiniz ve se’âdetiniz olur.v.. İşte bu yüzden kavmimiz bize düşman kesildi. Size getirip tebliğ ettiğim şeyi alır kabul ederseniz o. HABEŞİSTAN’A HİCRET Peygamberimiz (s. isyanınızdan dolayı da azâbla korkutucu olmamı Allah bana emretti.. Sonra kendisi de müslüman oldu. Biz de yurdumuzu bırakarak.) ve Ebû Cehil tarafından karnına mızrak saplanarak şehîd edilen. 10’u kadından meydana gelen bu kafile de Habeşistan’a hicret etti. Fakat hicret edenler süratle uzaklaştıkları için engelleyemediler. Kuvvetli olanlarımız. Ona imân ettik. Necâşî Müslümanlara çok yardım etti. Müşrikler bu hicrete de mani olmak için harekete geçtiler.. Müslümanlara hiçbir şey satmamaya ve onlardan hiçbir şey satın almamaya yemin ettiler. Hz. Yapılan işkencelere dayanamayarak şehîd olan ilk müslüman Yasîr (r. Bunun üzerine Necâşî müslümanları çağırdı. Peygamberimiz müşriklerin baskı ve işkencelerine maruz kalan müslümanlardan ikinci bir kafileyi de Bi’setin yedinci yılında Habeşistan’a gönderdi. seni destekleyeceğiz” demişlerdi.v. Bu anlaşmalarını bir kâğıda da yazarak Kâ’be içine astılar. Biz de Onu tasdîk ettik.. Necâşî sebebini sorunca yalan söylediler. emanetleri yerine getirmeyi. Daha sonra Peygamber efendimiz (s.a. Îsâ da bunu bildirmiştir. Elleri taşı tutamaz oldu ve taş elinden yere düştü. aramızdan en üstün ve en emin ve en şerefli olan Muhammed aleyhisselâmı peygamber olarak gönderdi. akrabalık haklarını gözetmeyi.) ilk müslümanların ağır işkencelere ve zulüm altında zor duruma düşmeleri üzerine “Siz Habeş ülkesine gidiniz. bir kısmı ise düşmanlıkta ısrar ediyorlardı. Ömer’in müslüman olması üzerine müslümanların durumu kuvvetleniyor ve İslâmiyet günden güne yayılıyordu. sabretmek ve buna katlanmak benim vazifemdir. Allah sizi orada ferahlığa kavuşturur ve sizi yine toplar. nâzil olan âyetler okundukça aldıkları cevaplar ve gördükleri mu’cizeler karşısında şaşırıyorlardı. “Vallahi bu aynı kandilden fışkıran bir nurdur ki.a.. sonra da Hz. Bu ve buna benzer mu’cizeleri görenlerden bir kısmı îmân ediyor. Bu hali gören ve merakla seyreden müşrikler ne oldu sana dediklerinde Ebû Cehil: Bir benzerini görmediğim zapt edilmez bir arslan beni parçalamak üzere üstüme yürüdü. Sonra müşriklerin elçilerine dönüp. Bizi Allahü teâlâya ibadet etmekten vazgeçirmeye kalkıştılar. 5’i kadın olmak üzere 15 kişilik bir kafile Mekke’den ayrılarak Habeşistan’a hicret ettiler.a. hadi çekip gidiniz.

Peygamberimizi (s. Bu husus Peygamberimize (s.) ve müslümanlara karşı öncekinden daha şiddetli davranmaya başladılar. Bunlar daha önce Habeşistan’a hicret eden müslümanlardan İslâmiyet ile ilgili duydukları şeyleri bizzat mahallinde görmek ve araştırmak üzere Mekke’ye gelmişlerdi. Resûlullah: “O benim kardeşimdir. Üç sene süren bu hadîse üzerine ümitlenen müşrikler. Bu mahallede muhasara altına alınan müslümanlar ise dışardan fazla bir şey satın alamadıkları için şiddetli kıtlıkla karşı karşıya kalmışlardı. Bu zulüm ve kötü davranışınızdan vazgeçiniz. Bir bağ yanında istirahat edip. Muhammed aleyhisselâma ve müslümanlara yaptıkları tecavüzleri kat kat arttırdılar. Kâ’be yanında Peygamberimizle görüşen bu Hıristiyan kafilesi. Alay ettiler. Bu hallerini görerek kendilerine çeşitli hakarette bulunan Ebû Cehile ve diğer müşriklere asla aldırış etmediler (Bize yaptığımız cahilliği biz size yapamayız ve bize nasip olan hak dinden asla dönmeyiz) dediler. Peygamberimiz (s. İşkenceyi arttırıp işi azdırmışlardı.a. Müşriklerin müslümanlara uyguladıkları üç senelik ablukanın sona ermesinden sonra. Bu se’âdet ile şereflenen insanlar da kavuştukları büyük nimete şükrediyorlar. yaralarının kanlarını sildiler.v. o vefât edince. Kâ’be’ye gidip bakınız. Ebû Tâlib hayatta iken. Peygamberimiz (s. benim gibi Peygamber idi” buyurdu.v. Resûlullah: “Yunus aleyhisselâmın memleketinden imişsin” buyurdu.içecek satmak için gitmek isteyen hiçbir satıcıya fırsat vermiyorlardı. Bu nasıl sözdür?) dedi. Kimseden böyle söz duymadım. yorgun geri dönerken mübârek bacakları yaralandı.a. Muhammed aleyhisselâm bu durumu amcası Ebû Tatib’e bildirince. Çok sıcak bir saatte yorgun bir halde yol kenarında oturdular. Çocuklar taşa tuttular. O sahifede “Bismike Allahümme” ibaresi hariç diğer kısmını tamamen yiyip bitirdi. Zeyd’in başı kan içinde kaldı.v.v. Bu hadîse karşısında şaşıran müşrikler bazı ileri gelen kimselerin de böyle bir uygulamadan vaz geçtiklerini bildirmeleri üzerine Bi’setin onuncu yılında bundan tamamen vazgeçmek zorunda kaldılar.. Allahü teâlâ. MÎ’RÂC Mekke ehâlisi îmân etmiyor.) amcası Ebû Tâlib ve ondan birkaç gün sonra da hanımı Hz. Bu sebeple müslümanlar fazla bir şey satın alamıyorlardı. . sakalları gözyaşları ile ıslandı. Zeyd bin Hârise’yi alarak Taif’e gitti. müşriklerin hakaretleri ve işkenceleri karşısında asla yılmıyorlardı. (Yıllarca buralardayım. Tâif’den uzaklaştılar. İslâmın hızla yayıldığını görerek iyice çıldırmışlardı. Addâs: Sen Yunus’u nereden tanıyorsun? Onu. Üzümü getiren köle Addas Hıristiyan idi. Resûlullah çok üzüldü. dedi. üzüntülü. Peygamberimizin kendilerini İslâma davet etmesi üzerine büyük bir şevkle sevinç gözyaşları dökerek müslüman oldular. Ard arda vuku bulan bu ölüm hadîselerinden dolayı bu seneye Senet-ul-hüzün (Hüzün yılı) denildi.) ve Zeydi (r. Hatice vefât etti. Sorduktan her soruya verilen cevaplar karşısında son derece memnun kalıp. tüccarlardan fiyatlarını çok yüksek tutmalarını istiyorlardı. Tâif halkına bir ay nasîhat etti. Fakat düşmanlıklarını gün geçtikçe şiddetlendirip İslâmiyetin yayılmasına mani olmak için her türlü yola başvurdular. dedi. Sadece hac mevsiminde dışarı çıkabiliyorlar. akrabalarla münasebeti kesme ve iftira olarak yazılı diğer kısmı yiyip bitirmiştir. müşriklerin anlaşmalarını yazarak Kâ’be içine astıkları sahifeye bir güve kurdu musallat etti.) vahiyle bildirildi. Muhammed aleyhisselâmın mu’cizelerini ve müslümanların dinlerindeki sebatını gören nice gönüller İslâm nuru ile aydınlanıyordu. ancak Mekke’ye gelen tüccarlardan bir şey satın almak istediklerinde müşrikler. buralarda kimse bilmez.a. gerçekten bir güve kurdunun yiyip bitirdiğini gördüler.20 - . Müslümanlara çok sıkıntı veriyordu.v. Ancak bu da kâfi gelmemişti. sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm cahiliyye devrinin zulmetinde bunalan insanları kurtarmaya çalışıyor ve hakiki se’âdete kavuşturuyordu. Ebû Tâlib müşriklere gidip (Kardeşimin oğlunun bana haber verdiğine göre Allah sizin Kâ’be’de astığınız sahifeye bir kurt musallat etmiş ve (Allah) lâfzı hariç o sahifede zulüm. Yakınlarında bulunan bağın sahibi. Halbuki İslâmiyet süratle yayılıyor. Kur’ân âyetlerini dinlediler ve o kadar ağlaştılar ki.) dedi. Muhammed aleyhisselâmın peygamberliğinin onuncu yılında büyük oğlu Kâsım ve bir müddet sonra da diğer oğlu Abdullah küçük yaşta iken vefât ettiler. Yine Bi’setin onuncu yılında Peygamberimizin (s. Öyle ki bazıları yiyecek bulamadıkları için ağaç yapraklarını yiyerek açlıklarını gideriyordu. Habeşistan’dan yirmi kişi kadar Hıristiyan Ruhban Mekke’ye gelmişti. Hiç kimse îmân etmedi. Ümitsiz. Addâs: Nineveliyim. onun himayesinden çekinen müşrikler. Hicretden bir yıl önce. yuhaladılar.a. Bu vefât hadîselerine çok sevinen müşrikler.. O da. işkence yaptılar. Resûlullah: “Sen neredensin?” buyurdu. Kâ’be’ye gidip astıkları sahifeyi. Besmeleyi işitince şaşırdı. Rebîaoğullarından Utbe ve Şeybe adında zengin iki kardeşti. elliiki yaşında idi.a.) üzümü yerken besmele çekti. Küçük çocuklar açlıktan feryat ediyordu.) görüp.a. Müslümanlar içinde zengin olanlar sıkıntıya düşenlerin ihtiyacını karşılamak için bütün mallarını harcamışlardı. köleleri Addas ile iki salkım üzüm gönderdiler.

Karanlıkta Mekke’ye girdiler. af dilemeğe.v. adımı her yerde İşitirsin. size hizmetle şereflenmek. Gidilecek bir yer yoktu. bir anda Kudüs’de. Nusaybin cinlerinden bir grup oradan geçerken Peygamberimizin (s. Yalnız.) Sonra bir melek göstererek. bu tatlı sözlerin sahibi yalancı olmaz. o gün çok incinmişti. O cinnîler kavimlerine gidip bunu bildirince. Zemzem suyu ile yıkadı. kanı olmadığı için. Cebrâil (a. Kabul edersen. Resûlullah (s. şüphesiz ki. Dünyalık toplamak. Araplar için en şerefli vazife sayılırdı. Orada. Burak’ı oraya bağladı. O’nun nazik kalbinin yaralarını ben gidereceğim. Resûlullah. o zaman imân etmemişti.21 - . Git! Habîbimi getir! Cennetimi. onu düşmandan korumak. yazıları ve hareketleri ile O’nu incitenlere hazırladığım azapları görsün. iyilikler menbaı.a.v. aç. Gelen misafire ikrâm etmek. gidelim. tebessüm buyurdu: “Şimdi efendilerinin yanında kal!” Az zaman sonra. Birkaç ay Mekke’de çok sıkıntılı geçti. Ey peygamberlerin efendisi. dedi. Lütfen kalk.a. Mekke’ye yürüdüler. sabaha kadar onu gözeteyim dedi. bir kimse geldi. kulların îmâna gelmesi. Ümm-i Hânî: Senin gibi doğru sözlü. Kavmin hakkında ne dilersen ona emredebilirsin) dedi.) okuduğu Kur’ân âyetlerini duydular ve durup dinlediler. yâ Resûlallah. hiçbirşey düşünmüyor. O anda. Muhammed aleyhisselâm onlara “Kavminize varınca benim îmâna davetimi onlara da söyleyin. bir anda Resûlullah’ın yanına geldi. Sizinle birlikte gitmek. Kimdir o dedi. Hasır üzerine uzanıp uyuyuverdi.)’i hemen tanıdı ve (Ey Cebrâil kardeşim. Cebrâil (a. Sen Allah’ın Resûlüsün. Babasının kılıcını alıp. Şehvetlerini yapmak için her alçaklığı göze alıyorlar. Cehennemimi göster. evin etrafında dolaşmağa başladı. sözleri.v. cahillerin. Kalbini çıkardı.a. Peygamberimiz (s. Bir evdeki misafire zarar gelmesi. O’na inanmıyanlara. Benden başka. Her taraf düşman idi. Seni kendine davet ediyor. yalvarmak için bir yer bana yetişir” buyurdu. Uyandırmağa kıyamadı. Bunun Mekke’de düşmanları çok. Herkesin hakkını yiyorlar. Mescid-i Aksa’ya geldiler. üzüntülü idi. (Şu melek.) “Yiyecek. Müslüman oldu. Resûlullah’ı uyandırdı. Kâ’be yanına geldiler. Hatta öldürmek isteyenler var. Rabbine yalvarmağa. şerefli misafire can fedâ olsun. Allahü teâlânın dağları emrine verdiği melektir. Allahü teâlâ kavminin sana ne söylediklerini işitti. teşrif edeceğinizi önceden bildirseydiniz. Mübârek ayağının altını öptü. ahmakların size yapacağı saygısızlıklara hedef olmak. Bir müddet İstirahat edip.v. üstünlükler kaynağı olan şerefli peygamber! Rabbin sana selâm ediyor. içecek istemem. nazik kalbini çok incittim. başının üzerinde kendisini gölgeleyen bir bulutu ve biraz sonra da Cebrâil aleyhisselâmı gördü. dedi. bir hasır. mübârek vücudunuzu korumak için fedâ olmak istiyorum. işiten cinnîlerin hepsi îmân ettiler. Rabbimi gücendirdim mi? Bana acı haber mi getirdin?) buyurdu ve Rabbinin darılacağından çok korktu. Bu hadîseden sonra Mekke’ye yürüdüler. O zaman bana gel. kavuşturayım) dedi. Mışıl mışıl uyuyor gördü. dedi. se’âdete kavuşmaları için duâya başladı.). Şerefimi korumak için. soğuk dudakları. buyurdu.): Ey bütün yaratılmışların en üstünü! Ey Yaratanın sevgilisi.a. Sonra Peygamberimiz (s. yıllarca bu zalimlere.a. ev sahibi için büyük yüzkarası olurdu. Hiç iyi tarafları yok. O’na ve O’nu sevenlere hazırladığım nimetleri görsün. Herkesi aldatıyorlar. Rabbime ibadet etmek. Resûlullah. Muhammed aleyhisselâm Mekke’ye doğru gitmekte iken. misafir geldim.” buyurdu. Onlardan nefret ediyorum. Hiçbiri gözümde yok. leğen. Mübârek bedenini. Bu halde.) ile görüşüp müslüman oldular. Kalbi. Resûlullah’ı (s. Çok yorgun. birşeyler hazırlardım.s. Yine yerine koydu. Ümm-i Hânî. Cebrâil aleyhisselâma: Sevgili Peygamberimi çok üzdüm. Resûlullah (s. ibrik verdi. Yokta bir hata mı ettim.Addâs: Bu güzel yüzün. yine bana yalvarıyor. Sonra Cennetten gelen Burak adındaki beyaz hayvana binip. dedi.) “Amcan oğlu Muhammedim. Doğruca amcası Ebû Tâlib’in kızı Ümm-i Hânî’nin Ebû Tâlib mahallesinde bulunan evine geldi. O’nu ben teselli edeceğim. asil. emret. Dağlara müvekkil melek: Mekkenin iki tarafında bulunan Ebû Kubeys ve Kuaykın dağını göstererek (Yâ Muhammed! Eğer şu iki yalçın dağın Mekkeliler üzerine kapanıp birbirine kavuşmasını istersen.v. onları îmâna davet edin” buyurdu.s. Muhammed aleyhisselâm “Hayır! Ben insanlara rahmet olarak gönderildim. Abdest alıp. Göğsünü yardı. Ben inandım ki. Allahü teâlânın bu müşriklerin sulbünden îmân edecek. emin. dedi. Geçmiş peygamberlerden bazısının ruhları insan şeklinde orada . Cebrâil aleyhisselâm (Yâ Muhammed. Ümm-i Hânî. Ümm-i Hânî düşündü. Cebrâil (a. Bu sırada namaza durmuştu.) içeri alıp. Bu husus Kur’ân-ı kerîmde Cin sûresinde bildirilmektedir.) Tâif’den Mekke’ye döndüğü sırada Mekke’ye varmadan Nahle adındaki bir yerde bir müddet istirahat etti.s. bu yalancılara kölelik ediyorum.v. Cebrâil (a.” buyurdu. Şimdi yedirecek birşeyim yok. Allaha şirk koşmayacak bir nesil çıkarması için duâ ederim” buyurdu.a. Buyur. İnsan şeklinde idi.) kayayı parmağı ile deldi.s. Allahü teâlâ. Böyle vakitsiz niçin geldin.

) Resûlullah’ın mübârek adını işitince. dedi. ne kadar zaman sürer dediler.v. İbrâhîm (a. saygı ve itimâd gösterdiler.idi.a. Kudüs’e bir gecede gidip geldiğini söylüyor. Ümm-i Hânî’nin evine geldi. Böylece İslâmiyet günden güne yayılıyor: Müslüman olanlar çoğalıyordu. pencerelerini görüyor. anlaşılmayan. Diyecek şey bulamayıp dağıldılar.v. Yâ Muhammed (s. Namazdan sonra. öyledir yâ Resûlullah derdi.) Mi’râc gecesinde nice ilâhi hakikatler gösterildi ve beş vakit namaz bu gecede farz kılındı. Kâfirler bu söze sevindi. imam olmalarını sıra ile söyledi. iyi bilirsin.a. Yattığı yer henüz soğumamış. Mübârek yüzünü görmekle. Resûlullah (s. kervan Mekke’ye geldi. Mekke’den Kudüs’e gitmek gelmek.v. Cehennemi.a.). İşiten kâfirler alay etti.a. sayıyordum. hemen cevap veriyordum).). Bu adı almakla derecesi bir kat daha yükseldi. Resûlullah’ın yanına geldi. Canım sana fedâ olsun!) dedi. dediler. kaç penceresi var. Muhammed ne yaman büyücü imiş. Mescid-i Aksa’yı gözümün önüne getirdi.v. anlatılamıyan şekilde. hayasından karşısındakinin yüzüne bile bakmazdı. alay ederek ve Ebû Bekir’in de kendileri gibi düşüneceğini zannettiler.s. Mekke hac mevsiminde uzaktan.s. Dışarda dolaşan Ümm-i Hanî uyuklamış. iyice sapıtmış dediler. Ebû Bekir: İyi biliyorum. Müslüman olmağa niyetli olanlar da vazgeçti. Medine’deki Hazrec . özür dilediler. Ebû Bekir hemen giyinip.a.v. kalbleri alan. Bir anda gidip gelmiştir) deyip içeri girdi. Mi’râc Kur’ân-ı kerîmde İsra sûresinde ve Hadîs-i şerîflerde bildirilmektedir. Mü’minlerin kuvvetli imânına. Ebû Bekir’in sözleri kâfirleri şaşırttı.22 - . Peygamberimiz (s. imtihan etmeğe yeltendiler. Kâfirlerin düşmanlığını arttırdı. Sabah olunca.) edebinden. Allahü teâlânın dilediği yüksekliklere ulaştı. Muhammed aklını kaçırmış.a. Bir aydan fazla. Buyururdu ki.v. hizmetçi yapmakla şereflendirdi. Ebû Bekir’e sihir yapmış) diyorlardı. Kâ’be yanına gidip Miracını anlattı. Söyle bakalım. Ebû Bekir’e sevgi. imânı zayıf birkaç kişinin de kalbine kuvvet verdi. Peygamberimize (s.s. yakından gelenlerle dolup taşardı.a. leğendeki abdest suyunun hareketi durmamış idi. tecrübeli. Bu hâl mü’minlerin imânını kuvvetlendirdi. yanar. Her gökte bir büyük peygamberi gördü.v. onlarla görüştü.) o gün Ebû Bekir’e (Sıddîk) dedi. mağlup etmek için. yok olurum dedi.v. gibi şeyler sordular. cihetsiz. Cebrâil (a.) Sidre’de kaldı ve kıl kadar ilerlesem. anlayamayacağı nimetlere kavuşup. senin gibi büyük Peygambere.v.v. Onlara Kur’ân-ı kerîm okudu ve İslâma davet etti. Gülerek. hesaplı bir tüccar olduğunu biliyorlardı. O anda Cebrâil (a. Yolda. altıncı gökte bulunan büyük bir ağaçtır.) Bi’setin onuncu yılında hac mevsiminde Akabede Medine’den gelen altı kişiyle karşılaştı.) her sözüne hemen inanmalarına. Mescidin kaç kapısı. Birkaçı sevinerek Ebû Bekir’in evine geldi. ile uyanık iken çıktı. Çarşamba günü güneş batarken. Resûlullah (s. Peygamberimiz (s.s. Sorduklarını görmemiştim. Sen varken. Kudüs’e ve oradan Mekke-i Mükerreme’ye. Refref adındaki bir Cennet yaygısı üstünde olarak Kürsi.) Tâiften Mekke’ye döndükten sonra da müşriklerin şiddetle karşı çıkmalarına rağmen bütün güçlüklere ve sıkıntılara katlanarak insanları İslâma davet etti. yüksek sesle (Yâ Resûlallah! Miracınız mübârek olsun! Allahü teâlâya sonsuz şükürler ederim ki. develi yolcular gördüğünü söyledi. Sidret-ül-müntehâ. bunun akıllı. Çünkü.) Mi’râcı denir. yedi kat gökleri geçtiler. Mekke’ye gelen Arap kabilelerine İslâmı anlatır ve onları îmâna davet ederdi. Sorularına. Halbuki. inandım. Ebû Bekir (r. bir anda. birşeyden haberi olmamıştı. Akıllı.a. Resûlullah’ı mahcup. sıfatsız olarak Rabbi ile konuştu.a. Yâ Resûlallah! Senin her sözün doğrudur. artık iyice sapıttı diyerek. Hiçbir mahlûkun bilemeyeceği.) Kudüs’e gittim diyorsun. dedi. Kapıya çıkınca hemen sordular: Ey Ebû Bekir! Sen çok kere Kudüs’e gidip geldin.s. tecrübeli adamın sözü böyle olur. Cemaatle namaz için Âdem (a. Hazret-i Ebû Bekir. Müşrikler ise hep mani olmak için uğraşırlardı. Önlerine bakıp gidiyor ve (Vay canına. başkası imam olamaz. bizleri. sayısız şeyleri görüp. Fırtına eser gibi olduğunu bir devenin yıkıldığını söylediler. Arş ve Ruh alemlerini geçip. mescidten çıkıp bilinmeyen bir Miraç ile. O’nun çevresinde pervane gibi toplanmalarına dayanamadılar. Kervandaki bir deve ürktü.) peygamberlere. inşâallah Çarşamba günü gelirler buyurdu. Şüpheye düşen. (Eğer O söyledi ise inandım. Resûlullah (s.) bu mevsimde kurulan panayırlara gider. Habîbullahı ileri sürdü.v.s. Senin efendin. Resûlullah (s. Mekansız. Peygamberin (s. Hepsine cevap verirken. bir anda. bilinmeyen. Hicretten bir yıl önce Receb ayının 27’sinde Cuma gecesi vuku bulan bu mu’cizeye Peygamberimizin (s. yıkıldı. Nuh (a.).a.a. Büyük kalabalık arasında.a. AKABE BÎATLARI Peygamberimiz (s. zamansız.). Kudüs’ten Mekke’ye gelirken Kureyş’in kervanına rastladı. (Mescid-i Aksa’da etrafıma bakmamıştım.) Mi’râca ruh ve bedeni. ruhları çeken tatlı sözlerini işitmekle nimetlendirdi. Hiçbiri kabul etmedi. Cebrâil (a. Kâfirler neye uğradıklarını anlayamadı.) Cenneti. Kâfirler bu hâle çok kızdı.

Ebû Bekir de hicret için izin istedi. Resûlullah “Cennet var”. Bir gün Peygamberimiz (s. Resûlullah onlara “Allah’dan başka ilâh olmadığını. Medinelilerin yaptıkları bu bîat büyük bir önem taşıyordu.kabilesinden olan bu altı kişi Peygamberimizi dinledikten sonra hemen îmân ettiler. Ancak Müslümanlar da her fırsattan istifade ederek Medine’ye hicrete devam ettiler. Peygamberimize (s. Ali.). zinâdan. senin uğrunda ölürsek bize ne var?) diye sordular. hicret eden Mekkeliler’i (Muhacirler) çok iyi karşılayıp. Allaha ve Resûlüne itâat edeceklerine dair kesinlikle söz verdiler. Sekizyüz dirhem vererek hemen iki deve satın aldı. Allahü teâlâ bana da izin verir. Medine’ye ilk hicrette bulunan. Peygamberimiz bu bîat edenler içinden okuma yazma bilen 12 kişiyi temsilci olarak seçti. Resûlullahın elini tutarak bîat ettiler. Resûlullah’ın (s. Bu altı kişi ilk Medineli müslümanlardır. HİCRET Son Akabe bîatıyla Medine müslümanlar için rahat edecekleri ve sığınacakları bir yer olmuştu. Ümidim odur ki.” Böylece Hz. kadınları kocalarından ayırmaya. Beraber hicret ederiz. Peygamberimiz (s. Resûlullah’ın da hicret edip müslümanların başına geçeceği ihtimaliyle Mekkeli müşrikler telâşa kapıldılar. (Mi’râc ikinci Akabe bi’atından sonra vuku buldu.a. Allahü teâlâ onları size kardeş yaptı. bizi Muhammed aleyhisselâmın sevgisiyle ve ona İmân etmekle şereflendirdi. Peygamberimiz bu bîatlerde bulunanlara İslâmı anlatmak ve Kur’ân-ı kerîmi öğretmek üzere Eshâb-ı kirâmdan Mus’ab bin Umeyri muallim olarak onlarla birlikte Medine’ye gönderdi. Orada bulunan müşriklere yüksek sesle şunları söyledi: “İşte ben de dinimi korumak için Allah yolunda hicret ediyorum. Bunlar Medine’nin ileri gelenlerinden idi. Böyle ihtimal var mıdır? diye sordu. hicret etmek üzere yola çıkan müslümanlardan görebildiklerini yoldan çevirmeye. Resûlullah “Sabreyle. buyurunca.v. Ömer ve yanında yirmi kadar müslüman güpegündüz açıktan Medine’ye doğru yola çıktılar. İkinci Akabe bîatini duyan Mekkeli müşriklerin müslümanlara tutumları çok şiddetli ve pek tehlikeli bir hâl almıştı. gücü yettiklerini hapis etmeye ve çeşitli cefalar çektirmeye başladılar. Müslümanlar için Mekke’de kalmak tahammül edilemeyecek derecede güçleşmişti.) Bu seneden sonra yine hac mevsiminde Medine’den 73 erkek 2 kadın olmak üzere 75 kişi Akabede gece yarısı gizlice Peygamberimizle görüştüler.v.a.a. Yesribi (Medine’yi) size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt yaptı. Peygamberimiz (s. Hz. Bu hadîselere ilk Akabe bîatları denilmiştir. Hz. yanına oklarını Ve mızrağını alıp Kâ’beyi açıkça yedi defa tavaf etti.) diyerek sevinçlerini ve teslimiyetlerini ifade ettiler.v. Onları dinlerinden döndürmek için her türlü eziyeti yaptılar. O’nun korkusundan bu kafileye hiç kimse dokunamadı. Fakat bir iç harbin patlak vermesinden korktukları için öldürmeye cesaret edemediler.a. Bu sıralarda Medinedeki müslümanların sayısı kırka ulaşmıştı. Hz. Nihayet Mekke’de Hz. iki kara taşlık arasında hurmalık bir şehir olduğu bana gösterildi” buyurdu.v. hicret edenlere son derece ihtiyatlı ve tedbirli davranmalarını sıkı sıkı tenbih ediyordu. Resûlullah. kimseye iftira etmeyeceklerine. dinledik ve boyun eğdik.a.. benim onun Resûlü olduğuma îmân ederek dînin emirlerini yerine getireceğinize bana itâat edeceğinize hiç bir şeyden çekinmeden Allah yolunda Allah için hakkı söyleyeceğinize.” buyurdu. Bu temsilciler (Allaha hamd olsun ki.) durumlarını arz ederek.v. Mus’ab bin Ümeyrin üstün gayretleri ile Medine’de bulunan Evs ve Hazrec kabilelerinden hemen hemen müslüman olmayan kalmamıştı. Ebû Bekir: Anam babam sana fedâ olsun. fakîrler. çocuklarını yetim bırakmak. hırsızlıktan sakınacaklarına.) Medine’de İslâmın bu şekilde süratle yayıldığını haber alınca çok sevinip bu seneye (sevinç yılı) denildi. Allahın ve Resûlünün davetini kabul ettik. Peygamberimiz (s. Aralarında kuvvetli bir birlik meydana geldi. Bu arada Hz.) sevinçli bir halde Eshâb-ı kirâmın yanına gelip “Sizin hicret edeceğiniz yer bana bildirildi. hastalar. müşriklerden çok eziyet görmüş olan Ebû Seleme’dir. . “Evet vardır” buyurunca sevindi. Bunu seve seve kabul ettiklerini bildiren Medineliler (Ya Resûlallah. Ömer de bir gün kılıcını kuşandı.) izin vermesi ve tavsiye etmesi üzerine Müslümanlar Medine’ye peyderpey hicret etmeye başladılar. Allaha şirk koşmayacaklarına. Beklemeye başladı.) davetini kabul ederek müslüman oldular.v. kendi nefsinizi ve namusunuzu koruduğunuz gibi bana yardımcı olacağınıza söz veriyor musunuz?” buyurdu. Az zamanda İslâmiyet Medine’de yayıldı. anasını ağlatmak isteyen varsa önüme çıksın. Karısını dul.23 - . misafir ettiler.” buyurdu. Bu arada Hz. Mekke’den hicret için müsâade istediler. Diğer taraftan Medineliler (Ensâr). Oraya hicret ediniz” ve “Orada Müslüman kardeşlerinizle birleşin. Neden sonra işin farkına varan müşrikler. Daha sonra Eshâb-ı kirâmdan diğerleri de hicrete devam ettiler.a. kız çocuklarını öldürmeyeceklerine. Orası Yesrib (Medine)’dir.a. müşriklerin dikkatini çekmemek için küçük gruplar halinde yola çıkıyor.v. Bundan bir sene sonra Bi’setin onbirinci yılında yine hac mevsiminde 12 Medineli Peygamberimizin (s. mümkün olduğu kadar gizli hareket ediyorlardı. Müslümanlar. Ebû Bekir. Aradan bir müddet geçmişti. ihtiyarlar ve müşriklerin hapsettiği kimseler kaldı. Resûlullah da.) “Sizin hicret edeceğiniz yurdun.

Peygamberimiz (s.a. yâ Resûlallah!” dedi. Hemen Peygamberimiz yılanın soktuğu yere mübârek tükrüğünü sürdü ve Allahü teâlânın izniyle Hz.v. Resûlullah (s. Peygamberimiz (s.) üzerine saldırsın.24 - . Böylece kimin öldürdüğü belli olmaz. ihtiyar bir Necdli şeklinde müşriklerin yanına geldi. Ebû Bekir’i müşriklerin kötülüklerinden korudu. Ebû Bekir’in dizine koyarak bir miktar uyumuştu ki. bir kılavuz ile birlikte yola çıktılar.) ve Hz. Hz. canım yandı.Mühim işleri görüşmek için bir araya geldikleri Dârü’n-Nedve’de toplandılar. iz takip ederek Sevr dağındaki mağaranın önüne geldiklerinde. Ebû Bekir’in azadlı kölesi ve sürülerinin çobanı Âmir bin Füheyre ise geceleri süt getiriyor ve izleri yok ediyordu.) başını Hz. “Bu gece yatağımda yat uyu.) uykudan uyanıp. Bu durum karşısında Resûlullah (s. Sürâka kurtuldu ve Peygamber efendimizin (s. Mekke ve civarında tellâllar bağırtarak Peygamberimizi (s. Sabaha kadar evin çevresinde bekleyen müşrikler sabahleyin içerde Hz. Kılıç vurup kanını döksünler. Kureyşin reisi ve en azılı İslâm düşmanı olan Ebû Cehil: En doğru fikir şudur ki.a. Ebû Bekir iyileşti. Peygamber efendimizin (s. Şeytan. bu mucize ile Peygamberini ve O’nun arkadaşı Hz. Onun bu vaadini duyan ve mala tamah eden baza kimseler silâhlarını alıp atlarına atlayıp yola düştüler.a.v.v.v.) ve Ebû Bekir’i (r. bu sıkıntıdan kurtuluruz dedi. Şeyhi Necdi kılığında. her tarafı aramaya başladılar. Burada ilk Cum’a namazını kıldı ve ilk hutbeyi okudu. Peygamberimiz (s. Onlar bunun hazırlığı içindeyken Allahü teâlâ. Bu senenin Mayıs ayının 16 cı Cum’a gününe tesadüf eden Muharrem ayının birinci günü de müslümanların hicrî kameri yılının başlangıcı olması. babam sana fedâ olsun. ne yapacaklarını konuşmaya başladılar.a.a. İçeriye bakmadan geri döndüler.” buyurdu. Ebû Bekir’in evine gittiler orada da bulamadılar. her kabileden bir kuvvetli kimse seçelim.v.a. Mekke’de duyduklarını.a. “Yâ Ebâ Bekir! Seni ağlatan şey nedir?” diye sorunca.v. Rebiülevvelin 12. Konuşmalarını dinledi.v. Ali’yi kendi yatağında yatmasını ve bıraktığı emanetleri sahiplerine vermesini söyledi.v. Peygamber efendimizin saçtığı topraktan o gün kime isabet ettiyse daha sonra Bedir Savaşında öldürüldü. Sürâka’nın atının ayakları dizlerine kadar kuma gömüldü. En azılıları olan Ebû Cehil. Peygamber efendimize yaklaşınca Peygamber efendimiz (s. Bir saatlik mesafedeki Sevr dağında bulunan mağaranın önüne geldiler. Başka çare düşününüz” diyerek fikrini söyledi.a. Ebû Bekir’i Peygamberimiz teselli etdi ve Ona”Sen üzülme. Izdırapla gözlerinden yaş aktı. Ebû Bekir girdi.) emri ile geri döndü.v. Resûlullah’ın (s.a. Cebrâil (a.) tebessüm ederek duâ etti. Allahü teâlâ. Peygamberimiz (s.) ona bir nazar etti. bir yılan Hz. Eshâb-ı kirâm. Safer ayının yirmiyedinci Perşembe günü.) bulup getirenlere ve yerlerini bildireceklere 100 deve vaad ediyordu. Hz.a.) için endişelenen Hz. şu hırkamı da üzerine ört! Korkma sana hiç bir zarar gelmez.a. ufuklara bakarak günlerce beklemişlerdi. Zaruri olarak diyete râzı olurlar.) ve Hz.a. yılan ve akrep çıkmaması için. öğle vakti olmuştu. kendisini öldürmek için evini sarmış kâfirlerin üzerine bir avuç toprak saçtı ve evinden çıktı.v. Ali’yi görünce şaşırdılar.a. Açık kalan bir deliği de ayağı ile kapayıp Peygamber efendimizi içeri davet etti. Bunlardan biri de Sürâka idi.) izin alarak önce Hz. Çeşitli teklifler öne sürüldü. Bu gün müslümanların hicrî güneş yılının başlangıcı oldu.v.a.) içeri girmesinden sonra Allahü teâlâ’nın emriyle bir örümcek kapıya ağını ördü ve bir çift güvercin yuva yaparak yumurtladı. Çünkü O’nun öyle güler yüzü tatlı dili vardır ki. Şeyhi Necdi kılığında aralarına katılan Şeytan da bu fikri beğendi ve hararetle tasdîk etti. Müşriklerin hiçbiri onu göremedi. haber veriyor.v.). onlara “Sizin düşündüklerinizin hiçbiri O’na karşı çare değildir. Ömer’in hilâfeti zamanında söz birliği ile kabul edildi. Fakat anam.s.) ve Hz.a. Hz.v. bir örümceğin mağaranın ağzını örmüş ve bir güvercinin de yuva yapmış olduğunu gördüler. Rebiülevvelin birinci Pazartesi günü mağaradan ayrılarak Medine’ye doğru yola çıkan Resûlullah’ı (s.a. Ebû Bekir’in oğlu Abdullah. Ayaklarının ucuna baksalardı her ikisini de göreceklerdi. Cum’a günü Medine şehrine doğru yola çıktı. Hz. Mağarada Peygamber efendimiz (s. Allah bizimle beraberdir” buyurdu. Ebû Bekir’in delik üzerine koyduğu ayağını ısırdı. Hz.a. içeriyi dikkatlice gözden geçirdi. geceleyin mağaraya gelip. Hiçbiri beğenilmedi.) ve Hz.v. Gördüğü çok sayıdaki delikleri.a. Geceleyin Yâsin sûresinin ilk sekiz âyetini okuyarak. Mağara’ya Resûlullahtan (s. Ebû Bekir’i her yerde aramalarına rağmen bulamayan müşrikler âdeta çılgına dönmüşlerdi.) teşrifini büyük bir heyecan ile bekliyordu. Ebû Bekir de “Ayağımı birşey ısırdı. Peygamber efendimiz (s. ilk iş olarak Kubâ mescidini yaptı.) yatağında bulamayan müşrikler. Resûlullah’ı (s. Namazdan sonra her ikisi ve yanındakiler develerine bindi ve Medine’nin yolunu tuttular. Birkaç gün burada kalan Peygamberimiz (s.a. Her biri ellerinde kılıçları ile Muhammedin (s. Yollara düşüp.).) yollarına devam ederek milâdın 622 ci senesi Eylülünün yirminci ve Rebiülevvel’in sekizinci Pazartesi günü Medine yakınlarındaki Kubâ köyüne vardılar. Ona kavuşma şevkiyle yanıyorlardı.) gelerek müşriklerin kararını ve o gece yatağında yatmamasını bildirdi. Sürâka şaşkına dönüp af diledi ve kurtulması için duâ istedi. Ebû Bekir üç gün üç gece bu mağarada kaldı. Resûlüne hicret emri verdi.a. Ebû Bekir (r. Sürâka. Nihayet bir benzeri . gömleğini parçalayarak kapattı. Mekke’nin fethinden sonra müslüman olmuştur. her tedbiri bozar.v.v. Ebû Bekir yanlarına bir miktar yiyecek alarak. Sonra şeytan da söze karışıp.v. Rânûna vadisinden geçerken. Biz de O’nun diyetini verir.v.

şükretmek lâzım bu nimete! Ey bize gönderilen yüce Peygamber! İtâat etmemiz gereken bir emirle geldin bize!” Herkes Peygamberimize (s.v. Biraz yürüdükten sonra ikinci olarak başka bir yere çöktü. İlk zamanlarda Medine’de bir mescid olmadığı için Peygamberimizin (s. evlerine davet ediyorlardı.a.v.a. Benî Kureyza adında üç Yahudi kabilesi bulunuyordu. O gün sevinç sedaları Medine semalarına yükseldi. gerçek sevgi ve samimiyetin maddî menfaatle değil. Mâ de’allahü dâ Eyyühel-meb’ûsü fina.v. Yine bu arada Peygamberimiz (s.a. Her sene hac mevsiminde çevreden Kâ’bedeki putlara tapmak için gelen Arab kabilelerinden kazanç sağlayan müşrikler bu kazancın ellerinden kaçması endişesine kapıldılar.a. Mekke’den gelen müslümanlardan birini evine aldı.a. yâ Resûlallah (s.a. Bu da bu derecede açıkça Ensâr ve Muhâcirînin arasında görülmektedir. Resûl-i Ekrem efendimiz (s. İslâm dininin merkezi Mekke’den Medine’ye nakledilmiş oldu. inançlarından dolayı insanlara işkence yapan müşriklerin eza ve cefâ veren ellerinin uzanamayacağı Medine’de hürriyet ve emniyet havası içinde sakin.v.25 - .v. Şu mısraları yüksek sesle terennüm ettiler.v. burada geldi. Hicretten sonra Müslümanlığın kolayca ve süratle yayılması sağlanmış. Ensâr ve Muhâcirîn bu yeni İslâm merkezinde el ele vererek İslâm dininin kuvvetlenmesi için her fedâkârlığa katlanıyorlar. Müslümanlar bir devlet olmuşlardı. MEDİNE DEVRİ Peygamberimizin (s.) Hz. bu zâta misafir oldu. “Tale’al-bedrü aleynâ.v. Daha sonra Resûlullahın Medine’ye ilk geldikleri gün devesinin çöktüğü arsa satın alınarak oraya bir mescid. Medinede ve . Medine’deki kabileler arasındaki kin ve düşmanlık kalktı. Bunlara “Eshâb-ı Suffa” denildi. İslâmiyeti iyice öğrenirlerdi. Peygamberimiz (s. yeni çareler arıyorlardı. söylediklerini ezberler. Hicretten sonra Medine’de birleşen müslümanların karşısında. ci’te bil-emr-il-mutâ” “Veda yokuşundan ay doğdu üzerimize. Burası Peygamber efendimizin (s.v.)” diyerek.) dayıları olan Neccâroğullarından Ebû Eyyûb-i Ensârî (r. bütün ihtiyaçları burada.daha görülmemiş ve görülmeyecek mutluluğa kavuştular. ailesi olmayan yetmişden fazla fakîr müslüman da mescidin avlusunda yapılan sofada ikamet ettiler. Yine bu sene Peygamberimiz (s.) yanından ayrılmaz. Ayrıca Mekkeli müşriklerin Şam ticâret yolu da Medine yakınından geçiyordu. karşılandı. Medine’ye hicretin.a. tatlı bir hayat başlamıştı.a.) evinden mescidin bitişiğinde yapılan bu odalara taşındı (Bkz.) Medine’ye teşrif etti.) Medine-i münevvereye girdiği günden daha güzel ve neşeli bir gün görmedim buyurmuştur.v. malına ortak etti. Ebû Eyyub-i Ensârî).v. Eshâb-ı kirâmın meşhûrlarından Enes bin Mâlik hazretleri Resûlullahın (s. mülklerinden yer verdi ve her yardımı yaptı. Eshâb-ı kirâm sevinç gözyaşları döktü.) hazretlerinin evine en yakındı.v. Her Medineli müslüman.v. iş buldu. milâdî 622 senesinde Medine’ye Hicreti ile on sene süren Medine devri başladı.) “Bize buyurun. min seniyyât-ül-veda’ Vecebe’ş-şükrü aleynâ.) mallarını. Bunlar Peygamberinizin (s. Müslümanlar Medine’ye hicret ettikten sonra da müşrikler düşmanlıklarını devam ettirdiler.a. îmân ve inançla var olabileceğini buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz (s. Allah’a her duâ ettikde. Eski sıkıntılı ve korkulu günler arkada kalmış. Ebû Bekir’in kızı Hz.a.” buyurarak.v. Âişe ile evlendi.) bulunduğu her yerde cemaatla namaz kılınıyordu. Cihad emri. Ensâr (Medineli Müslümanlar) dîni için vatanını terk eden Muhâcir kardeşlerini barındırdı. Bu sırada Medine’de Yemen’den gelip yerleşmiş olan Evs ve Hazrec kabileleri ve Benî Kaynuka. Mekkeli müslümanların gelip Medine’de bulunan müslümanlarla her bakımdan yardımlaşmak üzere kardeşlik kurmaları ile Medine’nin havası değişmişti.a. İslâm târihinde büyük önemi vardır. Kadınlar ve çocuklar şiirler söylüyordu.) etrafında toplanarak ve İslâm dininin esaslarına uyarak yeni bir nizam ve mes’ûd bir hayat kuruyorlardı.) Bi’setin onüçüncü yılında 12 Rebî’ul-evvelde. Bu yolun da kapanmasından korkan müşrikler. Deve ilk defa iki yetime ait bir arsaya çöktü ve çok durmadan kalktı.a.a. Mekkeli müşrikler.) devesini serbest bıraktı. Evi. Nitekim Allahü teâlâ “Ancak mü’minler kardeştirler.a.a. Bu çeşit fedâkârlık ancak İslâm kardeşliğinde vardır.) kalmakta olduğu Eshâb-ı kirâmdan Ebû Eyyûbi Ensârî Hâlid bin Zeyd’in (r. Medine dışındaki yerlere İslâmiyyeti öğretmek üzere bunlardan muallimler gönderilirdi. Resûlullah için de bu mescide bitişik odalar yapıldı. Hicretin birinci yılında Medine’de mescid yapıldıktan sonra günde beş vakit ezan okunmaya başlandı. Resûlullah’ın (s. mülklerini Mekke’de bırakarak hicret eden müslümanlar ile Medineli müslümanlar arasında kardeşlik kurdu. Peygamberimiz. Beni Nadir. evlerinde misafir etti.

Başta Ebû Cehil olmak üzere müşriklerin ileri gelenleri öldürüldü. ancak Medine’ye dışardan yapılacak her türlü düşman saldırısına karşı müslümanlarla birlikte vatanlarını müdafaa edeceklerdi. Yahudilerle müslümanlar arasında bir anlaşmazlık çıkarsa. Bunun üzerine yapılan Benî Kaynuka gazasında yenilip teslim olan Yahudiler Medine’den çıkarıldı. Günden güne İslâmiyyet yeni vak’alarla yayıldı. Yahudi kabileleri ile de bir anlaşma yapıldı.26 - .v. Yine bir kısım ileri gelenleri olmak üzere 70’i esir alındı. Medine’de bütün işleri ve münâsebetleri belli bir tertibe koyup. Mekkelilerin Şam ticâret yolu kapatıldı. Müşriklerle yapılan bu ilk savaşta Müslümanlar ilk parlak zaferi kazandılar. Düşman hücum etmedikçe ve tecavüze uğramadıkça savaş yapmamak üzere hazırlanan bu keşif kollarına (seriyye) denir. Necd gazvesi. düşmanların durumunu kontrol etmek için de devriyeler tertipledi. Sa’d bin Ebî Vakkas’ın komuta ettiği seriyye olmak üzere üç seriyye hazırlanmıştı. 192 ve 193. Nihayet Allahü teâlânın önce müdafaa. Bu hadîse Mekke’den ve Medine’den bir çok kimsenin müslüman olmasına sebep oldu. başında bulunmadığı askerî harekâta da “Seriyye” adı verildi. Medine’de bulunan Evs ve Hazrec kabileleri arasındaki anlaşmazlıkları düzeltip onları birbirine dost yaptı. Hac sûresi 39. Hazret-i Ömer’in kızı Hafsa’yı kendi nikâhlarına aldılar. Hazret-i Osman ile evlendirdi. müslümanları güçlü bir duruma getirdi.ve çevresinde bulunan Yahudiler ve münafıklar olmak üzere üç çeşit düşmanları vardı. Peygamberimizle (s. âyetinde. Hamza’nın. Muhammed aleyhissselâm müşriklere önce İslâm’ı anlatarak ve nasîhat ederek imân etmelerini bildirdi. Böylesine mühim ve tehlikeli bir durum karşısında Peygamberimiz (s. Hicretin ikinci yılında Zilhicce ayında da Kurban kesmek ve bayram namazı kılmak vacip oldu. Münafıklarla birleşen Benî Kaynuka Yahudileri. Hazret-i Ali’nin oğlu. Bu bakımdan tehlike daha çok artmıştı. Ubeydetübni Hâris’in ve Hz. âyeti nazil olunca Müslümanların kıblesi Kâ’be oldu.v. Muhammed hin Mesleme Seriyyesi yapıldı.a.) bu esirlerin bir kısmını fidye karşılığı. UHUD SAVAŞI Bedir savaşında yenilen müşrikler bir yıl sonra da 3000 kişilik bir kuvvetle Medine üzerine yürüdüler. Bu anlaşmaya göre.a. Resûlullahın hakemliğini kabul edeceklerdi. düşmanla harbe izin verildi.) kızı Ümmü Gülsüm’ü. daha önce Kudüs’e karşı namaz kılınmakta iken Allahü teâlânın Kâ’be’ye yönelerek namaz kılmayı emretmesi ile kıble değişti. Muhtemel düşman saldırılarına karşı nöbet tutuluyordu. Kıblenin Kâ’be olmasından bir ay ve hicretten 18 ay sonra Şaban ayının 10. BEDİR SAVAŞI Muhammed aleyhisselâm Medine’ye hicret ettikten sonra. Cihada izin verilmesi Kur’ân-ı kerîmde Hicr sûresi 39-41 âyetlerinde. sonra da haktan kaçınanlara cihad emriyle savaş yaptı. Hicretin ikinci senesinde Ramazan ayında zekât vermek de farz oldu.a.) tarafından yeni tedbirler alındı. Peygamberimiz (s.a. Kıblenin değiştiğini. Medine’de bulunan Yahudileri endişelendirmişti. Hicretin ikinci yılı olaylarından müdafaa için cihada izin verilmesinin yanında bir diğer hadîse de. Yine imân etmeyip düşmanlık yapmalarına sabrederek. Hazret-i Hasan dünyâya geldi Şevval ayında Uhud gazvesi yapıldı. Yahudiler kendi dinlerinde serbest kalacak. Peygamberimiz (s. günü Bedir gazâsından bir ay önce oruç farz oldu. Hz.v. Müslümanlar ise artarak kuvvetlendi. Medine’de bulunan müslümanların ilk nüfus sayımı yapılıp binbeşyüz civarında bulunan müslümanlar için nüfus defteri tutuldu. Beş ile dörtyüz kişi arasında değişen bu seriyyeler Hz. Bu savaşlardan ilki olan Bedir Savaşında müşrikler ağır bir yenilgiye uğradı. Zeyd bin Hârise Seriyyesi. Bundan başka Mekke civarında bulunan diğer kabileler ile sulh antlaşması yaptı. Peygamberimiz müşriklerin bu saldırısına karşı 1000 kişilik bir ordu ile düşmanı Uhud dağında karşı. Hicretin üçüncü yılında meydana gelen başlıca hadîseler şunlardır: Sevik gazvesi. Diğer taraftan Mekkeli müşrikler ise Müslümanlar üzerine saldırmak için devamlı hazırlık yapıyorlar ve savaş için bahaneler arıyorlardı. âyetlerinde bildirilmektedir.v.) Medine’nin asayişini korumak. Yine bu sene Ramazan ayında teravih namazı kılınmaya başlandı ve sadaka-yı fıtr vermek vacip oldu.) yaptıkları vatandaşlık anlaşmasını bozarak harbe karar verdiler. Medine dışında Bedir denilen yerde Bedir Savaşı yapıldı. Peygamberimiz (s.v. Bu savaşta Müslümanların sayısı 313 kişi idi. onları daima îmân etmeye çağırdı. Medine devrinde yapılan gazâların sayısı yirmidir. Bekara sûresi 190. Bedir Savaşında Müslümanların galip gelmesi. Önce yalnız müdafaa etmek suretiyle izin verilmesi üzerine ilk gazâlar yapılmaya başlandı. Seriyyeler ise daha fazladır. Peygamberimizin bizzat idare ettiği savaşlara “Gazâ”. Nihayet miladî 624 ve hicretin ikinci yılında müşriklerin bin kişilik bir orduyla Medine’ye yürümeleri üzerine. okuma yazma bilenleri de Medineli 10 çocuğa okuma yazma öğretmek şartıyla serbest bıraktı.a. Kâ’be’ye yönelerek namaz kılınmasını emreden Bekara sûresi 144. Hicretin ikinci yılında cihada. Böylece İslâmiyet her geçen gün yayılıyor ve müslümanlar da kuvvetleniyordu.

Mısır. sonra da vefât etmişti. Bundan başka Muhâcir ve Ensâr’dan yetmiş sahâbî şehîd oldu. Gassan ve Yemame hükümdarlarına elçiler göndererek onları İslâma davet etti. Peygamberimiz (s. Reci denilen yere vardıklarında 200 kişilik bir düşman hücumuna uğrayan bu heyetten 8 kişi şehîd oldu. Ümm-i Seleme ile evlendi.v.v. Bundan sonra Kureyş sizin üzerinize gelemez” buyurdu.v. Hz. bu kabile Medine’den çıkarıldı. Bu hadîse de “Bir-i Mâûne faciası” adı ile bilinmektedir.v. Ümmî Seleme’nin kocası Uhud Savaşında yaralanmış. Hicretin yedinci senesinde. Bu yılda vuku bulan mühim hadîselerden biri de Hayber’in fethidir.) bu yılda Hz. Neticede teslim olan bu kabileye haklarında verilen hüküm uygulandı. Mısır valisi Peygamberimize (s. biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz (meleklerden) ordular göndermiştik.a.v. Daha önceden Peygamberimizle (s. her fırsatta saldırmaya hazırlanıyorlardı.) Medine’ye hicret etmesinden sonra antlaşma yaptığı Yahudi kabileleri daha sonra bu antlaşmayı bozarak Mekkeli müşriklerle birleşip müslümanlara ihânet etmeleri sebebiyle birer birer Medine’den çıkarılmışlardı.) bu düşmanlara karşı korunma ve savunma tedbirleri aldı. Habeş.) yaptıkları anlaşmayı bozarak müslümanları arkadan vurmaya kalkıştılar.a. mübârek yüzü kanadı ve mübârek dudağı yaralandı. Peygamberimiz (s.a.v.a. Bu yahudi kabilelerinden Beni Nadir kabilesi Hayber’e yerleşmişti.ladı. İran. Yine Necid şeyhi Ebû Bera’nın Medine’ye gelip kendilerini irşad için muallimler istemesi üzerine irşad için Eshâb-ı kirâmdan 70 kişilik bir heyet gönderilmişti. Onlar da gittikleri yerlerde İslâmiyeti anlatıyor.v. Peygamberimiz (s. HENDEK SAVAŞI Hicretin beşinci yılında Hendek Savaşı yapıldı.) Medine’nin etrafına geniş ve derin bir hendek kazdırıp üçbin kişilik bir ordu ile düşmana karşı durdu. Neticede kuvvetli bir fırtınaya ve şiddetli yağmura tutularak darmadağın olan düşman ordusu perişan bir halde paniğe kapılarak Mekke’ye döndü. Peygamberimizin (s.27 - . Hamza şehîd edildi.) mübârek dişi kırıldı. Yine bu yılda Peygamberimiz (s.a.a. İran Şahı ve Gassan Beyi ise elçilere hakaret ederek sert davrandılar.a.a. Mekkeli müşriklerin İslâmiyeti resmen bir devlet olarak tanımak zorunda kaldıkları Hudeybiye antlaşması da bu yılda yapıldı.) hediyeler gönderdi. Medine civarında bulunan iki kabile Peygamberimize (s.v.a. Bir müdafaa savaşı olan Uhud Savaşında Peygamberimizin (s. Hz.) Hendek Savaşından Medine’ye dönünce Eshâb-ı kirâma silahlarını çıkarmadan Hendek.v. Şarap (içki) içmeyi harâm kılan âyet-i kerîme de hicretin dördüncü yılında indi.) ihtiyar ve çocukları olan Hz. Bu hadîseye “Reci vakası” denir.a. Bu istek üzerine Eshâb-ı kirâmdan on kişi gönderildi. İslâmiyet Arap yarımadasında süratle yayılmaya başladı ve düşmanlar oldukça tesirsiz hale getirildi. Uhud Savaşından sonra hicretin dördüncü yılında Beni Nadir gazâsı yapıldı. Teyemmüm âyeti ve haccın farz olduğunu bildiren âyet de hicretin beşinci yılında nazil oldu.) elçi göndererek kendilerine İslâmiyeti öğretmek üzere muallim (öğretmen) istediler. Peygamberimiz (s.v. Bizans İmparatoru elçiye iyi muamele yaptı.a. Hicretin dördüncü yılında müşrikler. Eshâb-ı Suffa’dan olan bu irşad heyeti “Bir-i Mâûne” denilen yere vardıklarında. Bir ay süren kuşatmada Medine’de bulunan Benî Kureyza Yahudileri de Peygamberimizle (s.a.v.v.v. Münafıkların kendilerini destekleyeceklerini söylemeleri üzerine anlaşmayı yenilemeye yanaşmayan Beni Nadir kabilesi ile yapılan savaşta.) anlaşma yapan Yahudi kabilelerinden Beni Nadir kabilesi Uhud Savaşından sonra Peygamberimize (s. Medine’den çıkarılan Yahudiler ve münafıklar çok tehlikeli bir hal almışlar.a. Yemame Beyi ise boş ve mânâsız tekliflerde bulundu. Böylece müslümanların Medine’deki durumu daha da kuvvetlendi. Necidliler verdikleri teminata rağmen ihânet ederek üzerlerine gönderdikleri bir ordu tarafından yetmişini de şehîd ettiler.a. Müşriklerin Medine üzerine yaptıkları üçüncü ve son saldırı olan bu savaş. Bir taraftan da İslâmiyyeti yaymak için çevrede bulunan kabilelere Eshâb-ı kirâmdan heyetler gönderiyordu. Peygam. Bu hadîse Kur’ân-ı kerîmde Ahzab sûresi 9. âyetinde şöyle bildirilmektedir: “Ey îmân edenler! Allah’ın size olan nimetlerini hatırlayınız.v. insanları îmân etmeye davet ediyorlardı.v. Beni Nadir Yahudileri ve müşriklerin beraberce hazırladıkları onbin kişilik bir orduya karşı Peygamberimiz (s.a.) “Artık nöbet sizindir. Ümmü Seleme’yi kendisine nikâhlayarak zor durumdan kurtarıp himayesine aldı.) suikast yapmaya kalkışarak anlaşmayı bozdular. Peygamberimizin (s.) bütün insanlara Peygamber olarak gönderildiğini bildirmek ve İslâmiyeti her tarafa yaymak için Bizans.” Bu savaştan sonra Peygamberimiz (s. Hani ordular saldırmıştı da. Savaşı sırasında ihânet ederek müşrikler ile birleşip müslümanları arkadan vurmak isteyen Benî Kureyza Yahudileri üzerine hareket emri verdi.) bu daveti karşısında Habeş Hükümdarı müslüman oldu. Hicretin altıncı yılında Mekke dışındaki müşrikler ile Müreysi Gazası yapıldı.

Bunlardan biri de o zamanın en güçlü devletleri arasında yer alan Bizans’dı.v. Peygamberimiz (s. kendisi de 40 bin kişilik bir ordu toplayarak Medine üzerine yürümeye hazırlanmıştı. Bunlardan müşrikler ve yahudilerle yaptığı savaşlar neticesinde onları mağlup ederek düşmanlıklarına son verdi.v. başları Abdullah bin Übey’in ölmesi ile dağıldı ve müslümanlara karşı düşmanlık faaliyetleri sona erdi. çoğu müslüman oldu. Müşrikler buna yanaşmayınca Peygamberimiz (s.) Eshâb-ı kirâmdan ikibin kişi ile Mekke’ye gidip Kâ’be’yi tavaf etti.v. yahudiler ve münafıklar olmak üzere üç çeşit düşmanla karşılaştı.) Kureyşlilerden yapılan antlaşmaya uymalarını istedi. şerefi her tarafta duyuldu.v. Böylece Bizans’ın mukavemeti iyice kırılmış oldu ve İslâmiyetin şanı.) bu durumu haber alınca otuzbin kişilik bir ordu hazırladı. Bir sene sonra da Taifliler kendi istekleriyle müslüman oldular. Peygamberimiz (s. Bu sırada çevrede İslâm’ın yayılmasını engellemek isteyen devletler vardı.v.v. bir taraftan da İslâmiyeti kabul eden kabilelerin dînî ve idari işlerini yürütmek için çevreye memurlar ve valiler gönderiliyordu. İslâm ordusu Tebük’e geldiği sırada müslümanların bu hazırlığını işiten Bizanslılar savaşmaktan çekinip geri dönmüşlerdi. Bu yılın mühim bir hadîsesi de çevreden Medine’ye akın akın heyetlerin gelmesidir.v.) binaltıyüz kişilik bir ordu ile Hayber üzerine gitti ve bir hafta süren kuşatmadan sonra Hayber feth edildi. Hicretin dokuzuncu yılı İslâmiyet’in Arap yarımadasında büyük bir süratle yayıldığı bir yıl oldu. Bu savaştan geri çekilmek zorunda kalan Rumların müslümanlara karşı olan tutumu iyice kırıldı.) karşı çıkan Taifliler de hicretin dokuzuncu yılında Tebük seferinden sonra herkesten önce heyet göndererek müslüman oldular.v.v. Peygamberimiz (s. Peygamberimize (s.a.) gelen bu heyetler.a. “Temeli takva üzerine atıldı” buyurulan Kubâ mescidi karşısında Mescid-i Dırar’ı yapmalarıdır. Yine bu yılda Peygamberimiz (s.28 - . Heraklius. Mekkeliler üzerinde büyük bir tesir bırakan bu ziyâret üzerine bir çok meşhûr kimse müslüman oldu.a.v.) tarafından yıktırıldı Bu hadîseden iki ay sonra da münafıklar.a. Bu kafilede bulunan Eshâb-ı kirâm Hz. Böylece yahudi tehlikesi ve fitnesi ortadan kaldırıldı. âyetlerinin nazil olması üzerine Peygamberimiz (s.a. Şam’da bulaşıcı bir hastalık olan Tâûn (veba) salgını olduğunu duyunca Medine’ye döndü. âyetleri nazil olunca Peygamberimiz (s. Peygamberimiz (s. Hıristiyan Arapların ve diğer bir takım kabilelerin de desteğini alıp. Peygamberimiz (s.a.a.a. Bu münafıkların müslümanlara yaptıkları gizli düşmanlıklardan biri de. Bizans Kayseri Heraklius Mûte Savaşı’ndan beri Arap yarımadasını istilâ ederek İslâmiyetin yayılmasına son vermek istiyordu.v. Tevbe sûresi 107 ve 108. Peygamberimiz (s.a. O sene Hz. İslâm’ın beş şartından biri olan hac da hicretin dokuzuncu yılında farz kılındı.) gönderdiği bir elçinin şehîd edilmesi üzerine yapılan bu savaş.a.a.v. Peygamberimizin (s.)’in affına kavuşup. Âl-i İmrân sûresinin 96 ve 97.v. Yenilen bu düşman kabileler Taif’e sığınarak yeniden savaşa hazırlanmaya başladılar. Ebû Bekir’in .a.) 12 bin kişilik bir ordu ile üzerlerine gidip bu müttefik müşrik ordusunu mağlup etti. Peygamberimiz (s. Münafıklar ise düşmanlıklarına sinsice ve gizlice devam ediyorlardı.a. Yirmi yıldan beri müslümanlara amansız düşmanlık yapan müşriklerin de gücü tamamen kırıldı.) Medine’ye hicreti sırasında yaptırdığı.v. Arap yarımadasında puta tapıcılığın merkezi olan Mekke feth edildi.a. Münafıkların Kubâ mescidinin cemaatini bölmek gibi birçok bozuk ve nifak düşüncelerle yaptıkları bu mescit.v.a. Hicretten önce îmân etmemiş olan ve hicretin sekizinci yılında Taif muhasarası sırasında Peygamberimize (s. ya müslüman olmak için veya müslüman olduklarını bildirmek üzere yahut da kabul ettikleri İslâmiyet’in esaslarını öğrenmek için geliyorlardı.a. İslâm’ın ilk yıllarında Mekke’den Habeşistan’a hicret eden müslümanlar da bu yılda Medine’ye geldiler. Bu bakımdan bu yıla “Senet-ül-Vüfûd=Elçiler yılı denildi. daha iki yıl geçmeden antlaşmayı bozdular. Hicretin sekizinci yılında Mûte Savaşı yapıldı.v.) onbin kişilik bir kuvvet ile Mekke üzerine yürüdü. Kâ’be’deki putlar kırılıp Kâ’be putlardan temizlendi.) ordusuyla Tebük’te 20 gün kaldı.) ile on sene müddetle Hudeybiye antlaşmasını imzalayan Kureyşliler. MEKKENÎN FETHİ Hicretin sekizinci yılında vuku bulan hadîselerin başında Mekke’nin fethi yer alır. Bir taraftan bölük bölük insanlar Medine’ye gelip müslüman oluyor.berimiz (s. işlerini yürütmek üzere muallimler ve valiler gönderdi.) Tâif’i 20 gün kuşatma altında tuttuktan sonra muhasarayı kaldırdı. yüzbin kişilik Rum ordusuna karşı üçbin müslümanın çok büyük kahramanlıklar gösterdiği bir savaştı. Peygamberimiz müslüman olan bu kabilelere İslâmiyet’i öğretmek. Medine devrinde ise müşrikler. müslümanlar arasına fitne sokmak maksadıyla Peygamberimizin (s. Ebû Bekir’i üç yüz kişilik bir kafileye Hac emiri tayin etti. Böylece hicretin dokuzuncu yılında İslâm’ın belli başlı düşmanlarının karşı durma ve engelleme güçleri çok mühim bir derecede sona erdirildi.v. Sa’doğulları gibi bazı küçük kabileleri de yanlarına alarak 20 bin kişilik bir ordu ile harekete geçtiler.) bunu Eshâb-ı kirâma bildirdi.) Mekke devrinde müşrikler. Peygamberimiz (s. Bu hazırlıkta Eshâb-ı kirâm mallarını da vererek fiilen büyük bir fedâkârlık gösterdi. Mekke’nin fethinden sonra Hevazin ve Sakif kabileleri.a.

yılında yaptı. Bu âyetlerde muahede hakkındaki bazı hükümler bildirildi. Yine bu yılda Peygamberimiz (s.v. O zaman Araplar arasında yaygın olan bir geleneğe göre bir antlaşma yapılır veya yapılmış olan bir antlaşma bozulursa bunu bizzat yapan veya onun tayin ettiği bir akrabası tarafından ilân olunurdu. O günden sonra hiç bir müşrik Kâ’be’yi tavaf etmeye gelmedi ve hiç kimse çıplak olarak Kâ’be’yi tavaf etmedi. Hz. günü 40 bin kişilik bir kafile ile öğle namazından sonra Medine’den hareket etti. VEDA HACCI Hicretin onuncu senesinde Peygamber efendimiz (s.v.v.Her kimin Resûlullah (s. mallarınız. Önce karşı durdular ise de neticede bu kabile de müslüman oldu. Peygamberimiz (s. Sadece bazı Yahudi ve Hıristiyan kabileleri müslüman olmamıştı. bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise. Eshâb-ı kirâmdan üçyüz kişi ile birlikte Yemen’de bulunan Medlec kabilesini İslâm’a davet etmek için gönderildi. müslüman olmakla şereflenmek. Bu sırada “Berâe” sûresinin ilk âyetleri nazil oldu. Ali’yi de Mekke’ye gönderdi. belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemiyeceğim. günü Mekke’ye vardılar.a. Ali de kafileye yetişip Mekke’ye girdiler.) bu iş için Hz. Ali de.) 4.29 - . Ali yanlarındaki Eshâb-ı kirâm ile Medine’ye döndüler. . 3. bulunmayanlara bildirsin.v.) emri üzerine bu kabileyi üç gün üst üste İslâm’a davet etti. 10 gün süren yolculuktan sonra Zilhicce ayının 4. Bu hutbesinde: “Ey insanlar beni size Resûlullah (s. 100 tane de kurbanlık deve götürdü.a. ebedî se’âdete kavuşmak için birbirleriyle yarış ediyorlardı. müddeti bitinceye kadar muteber olacak.) Zilhicce’nin 8.v. günü Mina’ya.a. VEDA HUTBESİ Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum. Bundan sonra hiç bir müşrik için ahd ve himaye yoktur.v. Ali’yi Hac kafilesinin arkasından Mekke’ye gönderdi.a. Ali de Mina’da “Cemre-i Akabe” denilen yerde bir hutbe okudu. Ebû Bekir bir hutbe okudu. burada bulunup işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur. Peygamber efendimiz (s. diyerek söze başladı ve Berâe sûresinin ilk âyetlerini okudu. Olabilir ki bildirilen kimse. Ebû Bekir ve Hz.a.) gönderdi.a.a. Bundan sonra ben size dört şeyi bildirmeye memurum dedi. Arabistan’ın her tarafından insanlar Medine’ye geliyor.) ile antlaşması varsa. Bu Hıristiyanlardan bir kısmı daha sonra kendiliklerinden müslüman oldu. Hâlid bin Velîd (r.a. Peygamberimiz (s. Yemen’den ve diğer beldelerden hac yapmak üzere gelenlerin de katılmasıyla müslümanların sayısı 124 bine ulaştı. Eshâb-ı kirâm öğretilen esaslara göre hac yaptılar.v. günü (Arefe günü) Arafat’a gitti.) Veda haccını da hicretin 10.) Zilka’de ayının 25. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise. Bu dört hususu şöyle bildirdi: 1.Hiçbir kimse Kâ’be’yi çıplak tavaf etmeyecek (O zaman müşrikler Kâ’be’yi çıplak oldukları halde tavaf ederlerdi.v. Bu sene Hz.) hicretin onuncu yılında Hâlid bin Velîd’i dörtyüz mücâhid ile Yemen civarında bulunan Hâris bin Ka’boğullarını İslâm’a davet etmek üzere gönderdi. Bu hususlar bildirildikten sonra müşriklerden çoğu müslüman oldu.) hac için hazırlanıp. Medine’deki müslümanlara da hac için hazırlanmalarını emir buyurdu. Bunlar dışındakilere dört ay mühlet tanınmıştır. Hazırlıklar tamamlanınca Peygamberimiz (s.v.) bunu bildirmek üzere Hz. Hicretin onuncu yılında İslâmiyet bütün Arap yarımadasına yayıldı.) Necranlı Hıristiyanlar ile sulh anlaşması yaptı.) bu sene İslâmiyet’in yayıldığı bütün beldelere valiler ve zekât toplamak üzere görevliler (amil.Mü’minlerden başka hiç kimse Cennete giremez. Hz.a. Her türlü tecavüzden korunmuştur.) Resûlullahın (s.Bu seneden sonra hiç bir müşrik Kâ’be’ye yaklaşamayacak. Peygamberimiz (s. Eshâbım! Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hâl ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız.a. 2. Hac ibadetini anlattı. Hac ibadeti eda edilirken Hz.v.v.emirliğinde Mekke’ye gitti. canlarınız.v. bu şehriniz (Mekke) nasıl mübârek bir şehir ise. Bu haber üzerine binlerce müslüman Medine’de toplandı. O gün Eshâb-ı kirâm ile vedalaştı. Peygamberimiz (s. Arafat vadisinin ortasında öğleden sonra “Kusvâ” adındaki devesinin üstünde Veda Hutbesini okudu. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi burada bulunanlar.a. Hac farizası yerine getirildikten sonra Hz.a. Sai) gönderdi. İslâmiyet her tarafa hakim olmuştu. Artık Arabistan’da müslümanlara karşı duracak hiç bir kuvvet kalmamış. Sevgili Peygamberimiz (s. 9. Medine dışında bulunan müslümanlara da haber gönderdi.a. namuslarınız da öyle mukaddestir. Onlar da davete icâbet ederek müslüman oldular.

onların da sizin üzerinizde hakları vardır. “Bugün sizin dininizi kemâle erdirdim. Ebû Bekir ağlamaya başladı. Diğeri de Müseylemet-ülKezzab’dır. küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Allah yanında en kıymetliniz. Mâide sûresinin üçüncü âyeti. Bu. Siz kadınları. ne de zulme uğrayınız. Babanız da birdir.Eshâbım! Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. . meşru bir şekilde. Veda Haccından sonra Eshâb-ı kirâm geldikleri yerlere gidip. Eğer râzı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa. her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. “Şahid ol yâ Rab! Şahid ol yâ Rab! Şahid ol yâ Rab!” buyurdu.). onların. Ey mü’minler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi muhafaza ediniz! müslüman müslümanın kardeşidir ve böylece bütün müslümanlar kardeştir.30 - . sonra cemaat üzerine çevirip indirerek. onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz. dediler).a. aile mahremiyetinizi sizin hoşlanmadığınız hiç bir kimseye çiğnetmemeleridir.) Mekke’de 10 gün kalıp. Peygamberimizin (s. Eshâbım! Nefsinize (kendinize) de zulm etmeyiniz. ayağımın altındadır. topraktandır. Allah’ın gazabına. Ey Mü’minler! Size bir emanet bırakıyorum ki. Onun için ağlıyorum. Allah emaneti olarak aldınız. Onlar Allah’ın harâm kıldığını helâl. Resûlullahın (s. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz. Cenab-ı Hakkın helâl ve harâm kıldıklarının sayısına uydurmak için bunu yaparlar. Hiç şüphe yok ki. Ne zulmediniz.v. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. ilk kaldırdığım faiz de Abdulmuttalib’in oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir. Eshâb-ı kirâm ağlamasının sebebini sorunca (Bu âyet. Allah’ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Peygamberimiz (s. Ey İnsanlar! Rabbiniz birdir. Bir sene helâl olarak kabul ettikleri (bir ayı) öbür sene harâm olarak ilân ederler. Varise vasiyete lüzum yoktur. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız. Müseyleme de öldürüldü.) buyurdu.a. Ey insanlar! Allahü teâlâ her hak sahibine hakkını (Kur’an’da) vermiştir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız! Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Peygamberimizin (s.) mübârek şehâdet parmağını kaldırıp.v. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız. Eshâbım! Cahiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedî sûrette kaybetmiştir. takvası çok olanınızdır. zaman Allahü teâlâ’nın yarattığı gündeki şekil ve nizamına dönmüştür. ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Üstünlük ancak takva iledir. Kaldırdığım ilk kan dâvası Abdulmuttalib’in torunu (amcamoğlu) Rebîa’nın kan davasıdır.v. şüphesiz ki küfürde çok ileri gitmektir. bu gibi insanların ne tevbelerini. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz.) bu âyet-i kerîmeyi Eshâb-ı kirâma okuyunca.a. Hicretin onuncu yılında vuku bulan bir hadîse de Peygamberlik iddiasında bulunan yalancıların ortaya çıkmasıdır. onları hafifçe dövüp sakındırabilirsiniz. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. hepiniz Âdem’in çocuklarısınız.a.a. Üzerinize nimetimi tamamladım. başkasına helâl değildir. bu kaldırdığım şeyler dışında. Cahiliyyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. Fakat siz. Bunlardan birisi Yemen’de ortaya çıkan Esved-i Ansîdir. Bunun üzerine Resûl-i ekrem efendimiz (s. Zina eden için mahrumiyet vardır. ne de adalet ile şehâdetlerini kabul eder. yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankördür. Âdem ise. Bize vasiyet ve nasîhatte bulundun. ne diyeceksiniz! Eshâb-ı kirâm (Allah’ın dinini tebliğ ettin. Meğer ki. Peygamberimiz (s.v.) Veda Hutbesini okuduğu gün. meleklerin ve bütün müslümanların lânetine uğrasın! Cenab-ı Hak. gönül hoşluğu ile kendisi vermiş olsun.) vefâtının yakın olduğuna delâlet ediyor.a.v.a. Peygamberimiz (s.v.) vefâtından sonra Ebû Bekir (r. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Arabın arab olmayana bir üstünlüğü yoktur. Veda Haccını yaptı ve Veda Tavafı yaparak Medine’ye döndü. kâfirlerin kendisiyle dalâlete düşürüldükleri bir şeydir.v. O emanet Allah’ın kitabı Kur’ân-ı kerîmdir. Ey insanlar! Harb edebilmek için harâm ayların yerlerini değiştirmek. Resûlullahın bildirdiği ve emrettiği şeyleri oralarda anlattılar.a. Size din olarak İslâm dinini seçtim” meâlindeki âyet-i kerîme nazil oldu. Müseyleme üzerine Hâlid bin Velîd kumandasında bir ordu gönderdi.) emri üzerine Esved-i Ansî Yemen’deki müslümanlar tarafından evinde öldürüldü. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır. helâl kıldığını da harâm ederler. diye şehâdet ederiz. Vazifeni yerine getirdin. Hz.

” Vefâtından beş gün önce hastalığı biraz hafifledi ve mescide teşrîf edip.” buyurdu. . Eshâb-ı kirâm çok üzülüp ağlamaya başladı. Fâtıma’ya “Ağlama zira benim ehlimden bana ilk kavuşan sen olacaksın” buyurdu. ben de onunlayım. Bakî mezarlığında iken yanında bulunan Ebû Müveyhib’e dönerek: “Ey Ebû Müveyhib! Ben dünyâ hazineleri ile âhiret nimetlerini seçmede serbest bırakıldım. (Cemaat sizi bekliyor yâ Resûlallah!) denildi. ne de o zamandan kaçılır.a. Eshâbım! İlk muhacirlere de hürmet etmenizi vasiyyet ederim. Onlar sizi evlerinde misafir edip.a.) hicretin onbirinci yılında hastalanıp. size Ensâr hakkında hayırlı olmanızı vasiyyet ederim. Ebû Bekir.v.v. ben de Rabbime kavuşacağım. Bu hastalık 13 gün sürdü. Hastalığının ilk günlerinde ve ateşi düştüğü sıralarda mescide çıkıp Eshâbına namaz kıldırıyordu. Vefâtına üç gün kala bir yatsı vaktinde namaz için ezan okunmuştu. Ali ve Fazl bin Abbas kollarına girerek mescide teşrif etti. her hususta sizi nefslerine tercih ettiler. Fâtıma’yı çağırıp “Bana kendi vefâtım haber verildi. Resûlullah cemaate gitmek istedi.v. “Ey Eshâbım. Peygamberimiz (s. Peygamberimiz (s. Allah’ın iradesine karşı çıkanlar sonunda mağlup olurlar.) kızı Hz. Ebû Bekir üç gün cemaate namaz kıldırdı.a. tevbeleri daima kabul eder. Resûlullahın sözleriyle vefâtına işaret buyurduğunu anlayarak ağlamaya başladı. Herşey Allah’ın iradesine bağlıdır.) hastalığının arttığı günlerde Eshâb-ı kirâma yaptığı vasiyetlerden biri de şöyledir: “Müşrikleri Arabistan’dan çıkarınız. tesbih et! O’ndan af dile! Çünkü O. Ordu hareket etmek üzere iken Resûlullahın hastalığının artması üzerine hareket etmedi. Dünyada hiç kimse kalmaz. VEFÂTI Peygamberimiz (s. vefâtından kısa bir zaman önce müslümanlar için büyük bir tehlike olan Bizans üzerine gönderilmek üzere Üsame bin Zeyd komutasında bir ordu hazırladı. Resûlullah (s.” buyurdu. Ey Eshâbım! Allah kullarından birini dünyâ hayatıyla âhıret hayatını seçmekte serbest bıraktı. Sizinle buluşacağımız yer.31 - . Fakat bu kul âhıret hayatını seçti.” Daha önce Hz. Sonra minberden inip öğle namazını kıldırdı. Rabbime ve rahmetine bunları ödemiş olarak kavuşayım. Bu müddetin son 8 gününü Hz. Resûlullah (s. Bunun üzerine ağlamaya başlayan Hz.) vefât etmeden bir müddet önce Bakî mezarlığında ve Uhud’da bulunan müslümanların kabrini ziyâret ederek onlar için duâ ve istiğfâr etti. minbere çıkarak Eshâb-ı kirâma: “Ey Eshâbım.) bu emrini üç defa tekrarladı.v.a. Minberin alt basamağına durup Eshâb-ı kirâma son hutbesini okudu ve vasıyyetini yaparak şöyle buyurdu: “Ey Muhacirler. Ali’nin ve Fâzıl bin Abbas’ın kollarına girerek tekrar mescide teşrif etti.v. Biliniz ki.a. Benden sonra hak Ömer’le beraberdir. Vefât edeceği sene iki kere gelip Kur’ân-ı kerîmi iki defa baştan sona okudu. aranızdan ayrılmam yaklaştı. muhakkak aldanırlar. bilmiş olunuz ki.) her sene o zamana kadar nazil olan âyetleri okumak üzere de bir kere gelirdi. Resûlullah (s. Ebû Bekir’in halifeliğinin ilk günlerinde Bizans üzerine gidip parlak zaferler kazandı.Peygamberimiz (s. istersen Likaullah (Allah’a kavuşmak) hasıl olup Cennete gir dediler. istersen dünyâda bakî ol. Her iş Allah’ın izni ile olur.v.a.a. Sonra minberden inerek Hz. sonra Cennete git.) bu hutbeden sonra minberden indi ve Eshâbdan ayrılıp odasına çekildi. Minbere oturup hamd ve senâdan sonra.) söyleyin namazı kıldırsın” buyurdu. Allah’ın takdir buyurduğu zaman ne öne alınır. Aişe’nin odasında geçirdi. Bu ordu daha sonra Hz.) namazın kılınıp kalınmadığını sorunca. Muhakkak ki siz de Rabbinize kavuşacaksınız.v.” buyurdu. Ebû Bekir’den memnuniyetini belirttiği gibi bu hutbede de Hz.” buyurdu.a.” Hz. Bunun üzerine Peygamberimiz (s. Peygamberimiz (s. Bütün muhacirler birbirlerine hayırlı olsunlar. “Allah’ın yardımı ve Zafer günü gelip insanların Allah’ın dinine akın akın girdiklerini görünce. Cemaate gidecek takat bulamayınca “Ebû Bekir’e (r.) vefâtından önce Humma hastalığına tutuldu. Rabbini överek. günahlardan sakınsın. Kimin bende hakkı varsa benden istesin. Aişe’nin odasına döndü.a.v.” buyurdu. Namazdan sonra tekrar minbere çıkıp namazdan önce buyurduğunu tekrar etti. Hz. Peygamberimiz (s. Hastalığının ikinci günü Hz. Onlar benim has cemaatimdir. Cebrâil aleyhisselâm Peygamber Efendimize (s.a. Size gelen elçilere benim yaptığım gibi ikrâm ve ihsanda bulununuz. Her kim benimle Kevser Havzı kenarında buluşmak isterse elini ve dilini korusun.v.v.) Hz.a. hiç bir peygamber ümmeti içinde ebedi olarak yaşamadı. Allah’ın emrine uymak istemeyenler.a.v.v. Ömer’den memnuniyetini belirtti ve “Ömer benimledir.a.” ve “Mescide açılan kapılardan Ebû Bekir’inki hariç hepsini kapatınız.) Veda Haccında Mina’da bulunduğu sırada.) “Ağlama Ya Ebâ Bekir” buyurarak onu teselli etti ve “Bana her bakımdan en faydalı olanınız Ebû Bekir’dir.” meâlindeki en son nazil olan Nasr sûresi indiğinde Peygamberimiz (s. Benim yanımda sevgili olan benden hakkını istesin veya helâl etsin ki. Ben Likaullahı ve sonra Cenneti seçtim. Bunun üzerine Eshâbdan biri kalkıp üç dirhem alacağı olduğunu söyleyince hemen ödedi. Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın vefâtı da bu yılda oldu. Kevser Havzının başıdır.

) Hicretin onbirinci yılında (milâdî 632) Rebî’ul-evvel ayının 12’sinde Pazartesi günü öğleden evvel vefât etti. Ben bu dâr-ı dünyâdan ayrılırım.a. zimmetimde filan Yahudinin şu kadar malı vardır. Bu sırada Peygamberimizin (s. Eshâb-ı kirâm. Mescidde minbere çıkarak Eshâb-ı kirâma bir hutbe okudu. ebedidir. Eğer sen bizi men etmeseydin. yoksa dönüp gideyim) dedi. Allahü teâlâ sana müştakdır) dedi. Sonra selâm verip veda ederken (Ey Muhammed. Azrâil aleyhisselâm içeri girip selâm verdi ve sonra. yahut cihaddan. Hz.) buyurdu ve sonra Âl-i imrân sûresinin yüzkırkdördüncü “Muhammed (s. Benden sonra sana çok zarar gelir. Allahü teâlâ sana hiç kimseye verilmeyen çok şeyler ihsan etti.) de kendinden önce geçen Resûller gibi Resûldür.) 23 senelik Peygamberlik müddetinde son olarak hazırladığı Suriye tarafında Bizans üzerine gidecek olan orduya kumandan tayin ettiği Üsâme bin Zeyde hareket etmesini buyurdu. Şemsî seneye göre 61 yaşında idi. Böylece Resûl-i Ekrem efendimiz (s. Hz. Zira fâni âlemden ve mihnet yerinden kurtuluyor” buyurdu. Sonra şöyle dedi: “Her kim Muhammed’e (s. Cennetleri süslediler. Resûlullahın (s.) salât okudu. Allahü teâlânın emrini tutun ve itâat edin. Fâtıma’ya “Kızım bir miktar sabreyle. gözlerimizden pınarları akıtırdık. Ey Ahmed. Takva üzere olun.) hastalığı şiddetlendi. Âişe’ye vasiyyette ve nasîhatta bulundu. Sonra da mescide girdi. Yâ Resûlallah Melek-ül-Mevt kapıda beklemektedir.) vasiyyetini tamamladıktan sonra hâli değişti ve yatağına yatırdılar. bundan sonra vahiy için bir daha gelmem ve Hak teâlânın haberini yer yüzüne getirmem. Salât ü selâm okuyup. Şimdiye kadar kimseden izin istememiştir. İnsanlar dünyâyı istedikleri vakit sen ahireti seçesin” buyurdu. Ve (Eğer ihtiyarımız elimizde olsaydı canlarımızı yoluna fedâ ederdik. Sonra hanımlarına nasîhat buyurdu. bizi Rabbinin katında hatırla) dedi. Sonra ikinci defa birşeyler söyleyince Hz. Kıyâmet günü sen râzı oluncaya kadar ümmetini bağışlar. Fâtıma’ya vefât edeceğini söyleyince Hz. Sonra mübârek pazusunu öpüp ağladı.a. Teselli verip Allahü teâlâdan sabır vermesini diledi ve “Ey kızım. Benim maksudum ve matlubum sen idin yâ Resûlallah!) dedi. (Yâ Resûlallah Allahü teâlâ beni senin huzuruna gönderdi. Vefât ettiğinde Kamerî seneye göre 63. Bu. (Yâ Resûlallah. Rebî’ul-evvel ayının onikisinde Pazartesi günü öğleden evvel Cebrâil aleyhisselâm gelip (Yâ Resûlallah. Sonra dışarı çıktı. Kızı Hz. Asker hazırlamak için almıştım.32 - . Bu sırada ağlayıp gözyaşı döken Hz. Ebû Bekir mihrabdan çekilmek üzere iken Resûlullah eliyle yerinde durması için işaret edip oturduğu yerde Hz. Elbette zimmetimi kurtarırsın ve Kevser Havzı başına benimle görüşeceklerin birincisi sensin.v.” buyurdu. Sonra da “Sana müjde olsun ki bütün ehlimden önce sen bana kavuşursun” buyurdu. tasa) olmaz. Fâtıma’yı yanına çağırıp kulağına birşeyler söyledi. Allahü teâlâdan korkun. Hayy (diri) ve Bâkî’dir. Allahü teâlâya hamd ve sena etti ve Resûl-i Ekrem efendimize (s. Ey Fâtıma gelen her musîbete bir karşılık verilir” buyurdu. (Ah Sâfi) dedi. yahut öldürülürse.Peygamberimiz (s. benim ruhum kabz olacak.a. Zira Hamele-i Arş (melekler) senin ağlaman üzerine ağlaşırlar. Sonra başını kaldırıp. Sonra da Hz. ağlama. O gün hastalığı hafiflemişti. eski halinize dö.v.) vefât ettiği günün sabah namazı vaktinde mescide açılan odanın kapısındaki perdeyi kaldırdı. Fâtıma güldü.a. mübârek ruhunu kabz etti. Eğer O vefât eder.v.v. ölmez. Üsâme bin Zeyd huzuruna geldi.a. Resûlullahın vefâtı üzerine pek çok üzülüp gözyaşı döktüler.) “Ey Azrâil vazifeni yap” buyurması üzerine. mübârek alnından tekrar öpüp.) dedi.v. Çoğunun dili tutulup bir müddet konuşamaz oldular. Ebû Bekir Resûlullahın yanına girip mübârek yüzünden örtüyü kaldırarak mübârek alnından öptü. Ebû Bekir’e uyarak sabah namazını kıldı. Bir daha öpüp (Ah dost) dedi. Sakın onu ödemeyi unutma. Bir müddet mübârek gözlerini kapayıp sonra “Bundan sonra babana üzüntü ve gussa (keder. Eshâb-ı kirâmın Resûlullahı son görüşü oldu. Hz.a. Her kim Allahü teâlâya tapıyorsa O. Âişe’nin hücresine girip yattığı sırada. Sonra torunları Hz. Resûlullah (s. Resûlullah (s.v.a. Hz.) izin verdi.a.) Hz. sabır edesin. Ali’ye. Ali’yi yanına çağırıp mübârek başını Hz. Fâtıma ağladı.a. şöyle buyurdu: “Yâ Ali. Eshâbına bakıp onların namazda saf tutup durduklarını görünce sevinerek tebessüm etti. Sonra mescidden odasına geçti. Kevser Havzı Makam-ı Mahmud ve Şefâat-i Ümmet verdi.v. temiz ve ne güzeldir!) dedi. Resûl-i ekrem efendimiz (s.a. Hasan ve Hz.v.v. Senin emrinden dışarı çıkmamamı buyurdu. Resûl-i Ekrem efendimiz (s.a.v. Namazdan sonra Eshâb-ı kirâma dönüp: “Ey insanlar! Siz Allahü teâlânın hıfzındasınız ve sizi Allahü teâlâya emânet ettim. Huri ve Rıdvan donandı. Resûl-i Ekrem vefât edeceği sırada Hz. Cebrâil aleyhisselâm: (Ey Habîbullah.v.v. Fâtıma sevinip güldü. Bunun üzerine Hz. onlara şefkatle bakarak alınlarından öptü. Hz. Fâtıma ağlamaya başladı. Fâtıma’nın gözyaşını sildi. Hüseyin’i yanına alıp.) kızı Hz. Bundan sonra Peygamber efendimizin (s. Resûlullah (s. Ebû Bekir cemaate sabah namazını kıldırıyordu.) îmân etmişse bilsin ki Muhammed aleyhisselâm vefât etti. (Anam babam sana fedâ olsun! dirin ve ölün tayyib. (İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râci’ûn) diyesin.a.v. içeri girmeğe izin ister.) teşrifini fark eden Hz. Dilersen şerefli ruhunu kabz edip ulvi âleme yükselteyim. Bundan sonra da istemez.a.” buyurdu. siz dininizden. Ali’nin koluna dayayarak oturup.

Sonradan ikiye ayırır oldu. Resûlullah efendimiz (s. hiddetlenince kabarırdı. Hz. miskten ve çiçekten daha güzel kokardı. Ayak parmakları iriydi. Zengibar halkına zenci denir. kirpikleri uzundu. gönülleri alırdı ve ruhları kendine çekerdi. Mübârek yüzü bir miktar yuvarlaktı.) çok uzun boylu olmayıp. ondan uzun görünürdü. Mübârek gözleri büyük. Habeşistan halkı siyahtır. Mübârek sözleri gayet kolay anlaşılır.v. bakardı. orta yeri bir miktar yüksekti. Ön dişleri seyrekti.a. Mübârek saçını ve sakalını tararken aynaya bakardı. Peygamberimiz önüne bakarak. kelimeleri inci gibi dizilirdi. Peygamberimizin (s. hayatının tamamı bütün incelikleri ile çok geniş ve açık olarak İslâm âlimleri tarafından senetleri.a.” âyetini okudu. İmâm-ı Tirmizî’nin “Eş-Şemail’ür-Resûl” adlı eseri ve Kâdı İyâd’ın “Şifa-i şerîfi” İmâm-ı Beyhekî’nin ve İsfehanî’nin “Delâil’ül-Nübüvve” adlı kitapları meşhûrdur. Peygamberimizin mübârek kolları etli. Alnı açıktı. Bunlara habeş denir.a. Ümmetinin günâhlarını düşünüp ağlardı. Çünkü O’nun mübârek teri.v. Kahkaha ile gülmediği gibi. gülmesi gibi hafifti. göğsünün sesi işitilirdi. Ba’zan iyi anlaşılması için üç kere tekrar ederdi. Söz söylediği zaman. Omuz başının kemikleri iriydi. Bir yoldan geçtiği. Neşeli olduğu zaman yüzü ay gibi nurlanırdı. Arabistanlı olduğu için Arab denilmektedir. hem de kuvvetliydi. Bunları isbât eden yüzlerce hadîse kitaplarda yazılıdır. O. Allahü teâlânın korkusundan ve Kur’ân-ı kerîmi işitince ve ba’zen de namaz kılarken ağlardı. yaratılışta ondüleydi. kaşları kadardı.v. yüksek sesle de ağlamazdı. Bir kimse saymak istese. Avuçlarının içi genişti. İlk ânda acı haber üzerine çok şaşıran Hz. Başının büyüklüğü gayet normaldi. Ömer. oturanların hepsinden yukarı olurdu. dişleri arasından çıkan nûru. Peygamberimiz. Mübârek karnı geniş olup. dişleri arasından nûr saçılırdı.) gibi konuşulacakdır.) efendimiz. duvarlar üzerine Işık verirdi. Güzel huyların hepsi Resûlullah’ta .) Hilye-i se’âdeti şöyle. sıfatları. parmakları iriydi. Tebessüm ederek gülerdi. onunla evlenmek Âmine’ye nasip olmuştu. Mübârek sesi. Bunlar kendilerini Anadolu’da Arab diye tanıttıkları için siyah denmektedir. güzel kokusundan belli olurdu. gayet güzel ve sevimliydi. ayaklarının altı çok yüksek olmayıp yumuşaktı. Söz söylediği zaman. Sevindiği alnından belli olurdu.33 - . Arab.) Hilye-i se’âdetini bildiren en meşhûr kitaplar. Saç ve sakalını boyamazdı. Sevgili Peygamberimizin (s. Ebû Bekir’i dinleyince kendine geldi. lügatte güzel demektir. Sakalını bir tutam uzatırdı. kelimeler sayılmak mümkündü. Kolları. Hususi berberleri vardı. Oturduğu zaman omuzu. Bütün vücudunun kokusu miskten güzeldi. kısaltırdı.) vefât ettiği gün Eshâb-ı kirâm yapılan umûmi bir bi’atle Hz. Siyah değildi. azalarından ve seslerinden daha güzeldi. göğsü ile karnı beraberdi. Önünde olanları gördüğü gibi arkasında olanları da görürdü.) mübârek yüzü. ondan daha fasîh ve tatlı sözlü kimse görülmedi. Binlerce siyer kitabı arasında Peygamber efendimizin (s. kimsenin sesinin yetişemediği yere yetişirdi. Bu bilgiler bizzat Peygamberimizin kendi beyanları olan hadîs-i şerîflerinden ve Eshâbının bildirdiği haberlerden toplanmıştır. ayakları ve parmakları uzundu.a. kırmızı ile karışık beyaz benizli olup. Peygamber efendimiz güler yüzlüydü. vesikaları ile yazılmıştır. Nitekim babası Abdullah’ın güzelliği Mısır’a kadar şöhret bulmuştu ve alnındaki nurdan dolayı ikiyüze yakın kız evlenmek için Mekke’ye gelmişti. Mübârek burnu gayet güzel olup. Bunlar da siyahtır. Dişleri beyazdı. ba’zan da keser. Bıyıklarının uzunluğu ve şekli. Gülerken mübârek dişleri görünürdü. Ebû Bekir’i halife seçtiler.v. kısa da değildi Yanına uzun bir kimse gelse. Allahü teâlâya zarar vermez. Gözlerinde bir miktar kırmızılık vardı. Gündüz nasıl görürse gece de öyle görürdü. Bunlara (Siyer) kitapları denir. Hz. Arab idi.a.v. HİLYE-İ SEÂDET Sevgili Peygamberimiz. Allahü teâlâ’nın kulları arasında. Hadîs-i şerîflerden ve Eshâb-ı kirâmın bildirdiği haberlerde Sevgili Peygamberimizin (s. bildirilmektedir. Mübârek kaşları ince ve arası açıktı. Önceleri kâkül bırakırdı. İki kaşı arasında olan damar. Mısır halkı esmer.a. süratle yürürdü. İslâm ve sebatta şükredenlere muhakkak mükâfat verecektir. güzel huyları. kendine zarar eder. Cennette Muhammed (s. Göğsü genişti. Geceleri gözlerine sürme çekerdi. Fakat mübârek gözlerinden yaş akar. Muhammed aleyhisselâmın görünen bütün uzuvlarının şekli.necek misiniz? Böyle değişen. Saçları uzundu. Ağlaması da.v. Yana ve geriyi bakacağı zaman bütün bedeni ile dönüp. Resûlullah (s. Bıyığını kısaltırdı. Bu ise yanlıştır.v. Gözlerinin karası gayet siyahtı. bütün uzuvları ve sesi bütün insanların yüzlerinden. Mübârek ağzı küçük değildi. Bedeni hem yumuşak. misvakını ve tarağını yanından ayırmazdı. Saçlarını ba’zan uzatır. Güldüğü zaman. Mübârek saçları ve sakallarının kılı kıvırcık ve çok düz değil. Ebû Bekir Eshâb-i kirâmı ve Ehl-i beyti teselli etti.a. Fakat.

Ulemâ-i Rasihîn’in büyüklerinden olan Seyyid Abdülhakim-i Arvâsî hazretleri.” “Eğer Mısır’dakiler.) kalkıp yanıma geldi. Resûlullah’ın (s. benim seni sevindirmemden çoktur dedi. Resûlullahı (s. Ben de iplik eğiriyordum. onun yanaklarını görebilmek. Âişe idi. sizin bir sehvinize (yanılmanıza) değişirim” demişti.a.a.v. Bir keresinde de “Bütün iyiliklerimi. kasîde ve diğer eserler yazılmıştır. “Sana ne oldu ki. Fakat kalbi bunlarla meşgul değildi. Resûlullah (s. Müslüman olmayanlar. Hediye getirene karşılık olarak kat kat fazlasını verirdi. Peygamberimizin (s. (Ey benim muhabbet deryamın dalgıcı olan habibim) demektir. Ya’ni senin beni sevindirmen. Zekât malı almaz.a. Eshâbının işlerine yardım eder. Herkesin hediyesini kabul ederdi. Kur’ân-ı kerîmin mânâlarını. dile getirmektedirler. Peygamber Efendimizi (s. Resûlullahı (s. helâl ve harâmları. Resûlullah (s. Lemâ bezelû fî sevmi Yûsüfe min nakdin.a.v. başka hiçbir kimse Ebû Bekr-i Sıddîk (r. O’na aşık olmakta öyle ileri gitmiştir ki. Kendi için hiçbir şeyden intikam almamıştır.a. güç getiremezdi.a. Bana doğru bakıp.” diye arz etmişti. müctehid. Âişe söylemiştir: “Ve lev semi’ü fî mısre evsâfe haddihî.v. Zelihâyı (Yûsuf aleyhisselâma âşık oldu diyerek) kötüleyen kadınlar Resûlullah’ın (s. (Güzelliği dillere destan olan) Yûsuf aleyhisselâmın pazarlığında hiç para vermezlerdi.v. Bu deryanın ismini duyanlar.a. peygamberlik hallerinden.a. Mübârek ruhu.) mübârek nalınlarının kayışlarını çıkarıyordu. cenâzelerde bulunurdu. Levîmâ Zelîhâ lev reeyne cebînehû Le âserne bilkat’il külûbi alel eydi. Allah için intikam alırdı. her tarafa nûr saçıyordu. güzellik ve yüksekliklerini idrak ederek. Hazret-i Âişe’nin mübârek gözlerinin arasını öpmesi. çalışarak sonradan kazanmış değildi.a.) güzelliğini en iyi görüp anlayan ve anlatanlardan biri de zevcât-ı mutahhareden. Gördükleri fevkalâde ve hiçbir insanda görülmemiş üstünlükler karşısında acze düşmekle beraber. Hastaları ziyârete gider. Onun (Peygamber efendimizin) yanaklarının güzelliğini işitmiş olsalardı.v.) Kur’ân-ı kerîmde geçen isimlerinden biri de Kur’ân-ı kerîmin kalbi olan “Yâsin” sûresindeki “Yâsin” kelimesidir. Ter damlası. asla kimse yanında oturamaz. çocuklarını kucağına alırdı. Yani bütün mallarını.v. Arap şiirlerini ve hesap ilmini çok iyi bilirdi. için saklarlardı.v. fakat hediye alırdı.) nübüvvet nurunu görmekte. sözünü işitmeye takat.v. içine girip nasîbi kadar derine inenlerin hepsi.) metheden onbinlerce kitap.a. ediplerin. Gözlerimi kamaştırıyordu.) efendimiz günümüzde de bütün dünyâ milletlerinin.) güzellik ve üstünlüklerini ilimleri.v. akıllı. uzaktan görenler. ihlâsları ve O’na olan muhabbetleri kadar derece derece görmekte ve anlayabilmektedirler. Gayet belîğ ve fasîh konuşurdu. Halbuki kendisi hayasının çokluğundan mübârek gözleri ile kimsenin yüzüne bakmazdı.” buyurmuştur. Âişe âlim. Resûlullah efendimizi ansızın gören kimseyi korku kaplardı.) gibi olamamıştır. Gözlerimin arasını (alnını) öptü ve “Yâ Âişe! Allahü teâlâ sana iyilikler versin! Beni sevindirdiğin gibi. ilim adamlarının. Kendisi yumuşak davranmasaydı. zekî.) sadece idareciliği.v.a.) gelmektedir. içli gözyaş. siyaset ve fikir adamlarının. her baktığı yerde Resûlullah’ı görürdü.) severek. Akrabasına. Parlak alnından ter damlıyordu.) toplanmıştı.a. dedim.v.v.a. O’na peygamber gözüyle bakmadıkları için O’nu tanımaktan ve anlamaktan çok uzak kalmaktadırlar. Ebû Bekr-i Sıddîk (r. yanık feryatlar. askerî. devlet.) methetmekten aciz olduklarını beyan etmişlerdir. melekler âlemindeydi. Eshâbına ve hizmetçilerine tevazu ederek. Allahü teâlâ tarafından verilmiş olup. hiçbir zaman lanet etmemiş ve asla mübârek eli ile kimseyi döğmemiştir. böyle dalgın duruyorsun” buyurdu. Bir keresinde hâlini “Yâ Resûlallah! Nereye baksam sizi görüyorum.a. karşımdasınız. Bunları yazanlar içinde şöhretleri ve sanatları bütün dünyâyı ve asırları kaplamış olanları dahi. Yâ Resûlallah! Mübârek yüzündeki nurların parlaklığına ve mübârek alnındaki ter danelerinin saçtıkları ışıklara bakarak kendimden geçtim. Güzel huyları.34 - . Resûlullah’ın (s. O’nun cemâlini anlayarak gördüğü için aferin ve takdir olmaktadır. târihçi ve askerî şahsiyetlerin alâkasını çekmekte bunların her biri O’nu biraz inceledikten sonra hayranlık ve şaşkınlıklarını. dehası. “Yâsin”. Resûlullah’daki (s. ömürlerinin her safhasında Resûlullahın (s. Mübârek yüzüne baktım.a.(s. Ev içinde çok yumuşak ve güler yüzlüydü. Resûlullahı (s. Şaşakaldım. Hz.v. yakınına gelenler.) parlak alnını görselerdi ellerinin yerine kalblerini keserlerdi de acısını duymazlardı. sosyal ve diğer yönlerini görmekte. O’nun üstünlük.) metheden şu iki beyti Hz. edib idi.a. Bunların en başında Ebû Bekr-i Sıddîk (r.) her an.v.) varis olan yüksek İslâm âlimleri ise O’nu bütün güzellikleriyle görmüş ve aşık olmuşlardır.a. Bunlardan zahir âlimleri O’nun zâhiri vasıflarını.a. mü’minlerin annesi Hz. O. batın âlimleri de batınî güzelliklerini görebildikleri kadar dile getirmişlerdir. utanıyorum. yalnız bunlara bakarak O’nu tanımaya çalışmaktadırlar. seni sevindiremedim” buyurdu. Âişe buyuruyor ki “Bir gün Resûlullah (s. Ulema-i rasihîn denilen hem zahir ve hem de batın bilgilerinde üstad ve Peygamberimize (s.) aşkı ile yanıp tutuşmuşlar.v. iyi muamele de bulunurdu. Müslümanlar Peygamber efendimizin (s. Bir müslümanın ismini söyleyerek. Helada bile.a.v.” Gene Hz.

yumuşaklığı. dîne dil ve el uzatanlara karşı sert ve şiddetli idi. Fakat. tercümanım. kendisine güzel huylar verdiğini de saymakta. sevgili Peygamberine (s. Se’âdet tâcı giydirildi. edebli olması ve güzel huyları idi. Köleyi. inadçı insanlar arasında gelip. Kimseden birşey beklemezdi.). Deveyi bağlardı. Sözleri gayet tatlı olup gönülleri alır. torba içinde eve getirirdi. MUHAMMED ALEYHÎSSELÂMIN YÜKSEK AHLÂKI Allahü teâlâ. huzur isteyen. afvı. Ayakkabısının söküğünü dikerdi. hiçbir çirkinlik. Kendisi için kimseye gücenmediği hâlde. Çok kimselerin İslâm dinine girmesine. Misafirinim dememi saygısızlık sayarım. çok kolay olur. ben dağları aşarım. O’nun mübârek kalbini okşarken. kanlarını akıtdı. Allahü teâlâ ile sır. beyi. Herşey cihanda senin şerefine yaratıldı. Koyunun sütünü sâğardı. Abdullah İbni Abbâs’dan işittim: Bu âyet-i kerîmedeki (Huluk-ı azim) yani güzel huylar. Hâlbuki. insanlar ile de güzel huylu olmak demektir. uyuz bir köpek gibi. efendiyi. Huluk-ı azim demek. Muhammed aleyhisselâmın bin mu’cizesi göründü. büyük her müslümanı doğrudan doğruya Resûlullahın sevgisine götüren ehli sünnet âlimleri ve kitapları bu bereketlerin senetleridir. hayvana ot verirdi. Resûlullah (s. önce selâm verirdi.v. Güler yüzlü. Akşamdan sabaha ve sabahdan akşama yemek bırakmazdı. böyle şeylere alışık değildiler. Cömert idi. Aşağı gönüllü idi.a. hiçbir kusur görülmemişdir. ihsanı.a. onları yumuşaklığa ve itâ’ate getirdi. büyükle. alçak tabiatlı değildi. Çamaşırını yamardı. Kâ’be kavseyn tahtının sultânı sen.ları ve yakıcı mısralarla bu aşklarını dile getirmişlerdir. az olsa da.a. Heybetli idi. Mübârek başı hep önüne eğik idi. din düşmanlarına. israf etmez. hiçbir sözünde.a. zenginle. ben bir hiçim. Önüne konulan şeyi. Yani saygı ve korku hasıl ederdi. gizli şeyleri bulunmak. Hizmetçisi ile birlikte yerdi. sabrı. İyilik etmesini sever idi. ikrâmı. hafif. mübârek elini önce uzatırdı. Hiçbir hareketinde.) olan muhabbet ve aşkını dile getirdiği kasîdelerinden birinde şöyle yazmaktadır: Server-i âlem. Bunların içinde en büyük ve meşhûrlarından olan ve bu muhabbet deryasından büyük pay sahibi olan Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî hazretleri de Resûlullaha (s. Aklı o kadar çokdu ki. sana âşık olup da. Ayağın toprağı serpildi yüzüme sanırım. tatlı sözlü idi. Üzüntülü görünürdü. Hizmetçisi el değirmeni çekerken yorulunca ona yardım ederdi. O serverin sevgisi bir gönüle yerleşirse. faydasız yere birşey vermezdi. kaba değildi. ihsanları sayarak.35 - . Âyet-i kerîmede “Sen huluk-ı azim üzeresin” buyuruldu. Sana kavuşmak şevkîle. aşağı görmezdi. O’nun gibi olmalıdır. o ân olur beharım. bütün müslümanlara farz-ı ayndır. Küçük. çok güzel idare ederek ve cefâlarına sabrederek. Bu sevgi ile Allahü teâlânın habibine ikrâm ettiği sonsuz ve tarife sığmaz nimetlere ve bereketlere kavuşmakla şereflenilir. Bu sevgi. Güzel huylu idi. ey Câmi! Divânında şu yazılar.) verdiği iyilikleri. “Sen güzel huylu olarak yaratıldın” buyurmaktadır. oluyor. Resûlullahın (s. Kur’ân-ı kerîmin bildirdiği ahlâktır. Herkes Kâ’be’yi tavaf için geliyor Hicaz’a. dost düşman herkes de bunu söyledi. Fakat.v. İkrime (r. . Dili sarkmış. herkesi hayran bırakırdı. İslâmiyeti yaşamak. rü’yâda başıma. Söylerken gülmezdi. Çoğu dinlerini bırakıp müslüman oldu ve dîn-i İslâm yolunda babalarına ve oğullarına karşı harb etdi. Se’âdet. küçükle karşılaşınca. Evini süpürürdü. Güzel huyu. hiçbir işinde. Herkese acır idi. hiçbir zeman. Bunlarla müsâfeha etmek için. Rahmetin bana da yağsa. rûhları cezb ederdi. o kadar çokdu ki.) buyuruyor ki.) güzel ahlâkı sebep oldu. çatık kaşlı değildi. çağrılan yere giderdi.a. Senin ihsan denizinden bir damla arzularım. yanarım! Her nerede olsam. susuz kalmış. Nazik idi. yurtlarını fedâ edip. Ebû Sa’îd-i Hudrî hazretleri buyurdu ki.v. Resûlullah’ı sevmek.v. imânın ve İslâm’ın tadına doyulmaz zevkine ermek. Görenler ve işitenler seve seve müslüman olurdu. Bu kadar mucizelerinin en kıymetlisi. Fakat. sert. Fakîrle. Her kim olursa olsun. Dostunu öven âşıkların bülbülü. Arabistan yarımadasında. Fakat. Pazardan öte beri alıp. o güzel cemâlin ararım. Onun uğrunda mallarını. siyahı ve beyazı bir tutardı. iki cihanın efendisine tam uymaya sebep olur. Herkesle iyi geçinirdi.

yüzünü çevirmedikçe. Resûl aleyhisselâmın bir kere giydiği her şey. herkese iyilik etmek için. Hz. âlemlere rahmet. her birine mübârek parmağını sokar. Bundan anlaşılıyor ki. Önce habibine.a. binlerce arslanın. Onların yanından geçerken arkama baktım. yakasından öyle çekti ki. Resûl “aleyhisselâm” o kadar cömertlik yapıyor ki.) on sene hizmetçilik ettim. insanların azâb çekmesi için gönderilmedim.a.a. yeri kaldı.v. Câbir (r. kapıyı çaldılar. Mübârek sözlerinde tertîl ve tersîl vardı. mübârek yüzünü ondan çevirmezdi. Yahudi kapıyı açıp. A’mâ duâ ederek.v. Yarım dirhem ile bir şişe ve yarım dirhem ile de yağ satın al dedi. sıkıntıya düşecek ve namazı kaçırarak. Resûl “aleyhisselâm”. olan biteni anlatıp. Eve gelip. (Yâ Rabbi! Bu gömlek hürmetine. Mübârek arkasındaki antâriyi çıkarıp. gidecektim. sana “birşey yapmamasını söylerim” buyurdu. eve geç kaldığım için yahudinin beni döğeceğinden korkuyorum dedi. her müslümanın (Mâlâya’nî). Bunun.) diyor ki. O kimse. (Resûl aleyhisselâmdan birşey istenip de yok dediği işitilmedi). gömleksiz kalıp. Şunu niçin böyle yaptın.v. cenâze arkasında yürür.) Allahü teâlâ. parçaları da misk gibi güzel kokardı. Kızını Resûl aleyhisselâma gönderdi. Resûlullahı (s. Bir yahudinin hizmetcisiyim. Üzerinde bürd-i Necrânî vardı. Bir dirhem ile bir entari satın aldı. çoluk çocuğuma nafaka yapmak için sekiz dirhem gümüş ödünç almıştım. Resûl aleyhisselâmı Hayber gazasında gördüm. entariyi eline alınca. Resûl “aleyhisselâm”. Enes bin Mâlik buyuruyor ki. Yahudi. (Resûlullah (s.v. Resûl “aleyhisselâm”. Enes bin Mâlik diyor ki. Yani Yemen kumaşından bir palto vardı.) diyor ki. bir yere gönderdi. Yâ Resûlallah! Bu kızı senin şerefine âzâd ettim. Ben. Beni bir gün. Biz de her şeyimizi fakîrlere dağıtalım dediler.a. Yuları bir ip olan eşek üzerinde idi. “Korkma! Seninle birlikte gelir.) görünce şaşırıp kaldı. kâfirlerin yok olması için duâ buyurmasını söyledik. Geri kalan iki dirhem ile yiyecek almağa giderken gördü ki. namazdan sonra.a. bakire İslâm kızlarının hayalarından daha çoktu). Resûl aleyhisselâm oradan ayrıldı. eskiyip dağılsa bile. “Yâ Enes! Dediğim yere gittin mi?” buyurdu. misk gibi güzel koku duydu. Resûl aleyhisselâmın o anda başka elbisesi yokdu.a. bunu niçin yapmadın buyurmadı).) diyor ki.).) buyurdu ki. mübârek elini ondan ayırmazdı. bana kim bir gömlek verir diyordu. benim gözlerimi aç) dedi. hemen İsrâ sûresinin yirmidokuzuncu âyetini gönderdi.a. Bana.) arkamdan geliyordu. (Resûl “aleyhisselâm” ile birlikde gidiyordum. Resûl aleyhisselâmın elini tutup bir iş için götürseydi.a. Bunları alıp gidiyordum.a. (Ben. Şimdi ne yapacağımı şaşırdım dedi.a. (Resûlullah’ın (s. Eşeğe de binerdi.) buyuruyor ki. evine götür” buyurdu. üzülecek kadar da dağıtma! Sadakada ortalama davran buyurdu. Elimden düştü. o kimse elini çekmedikçe. kıza birşey yapmaması için şefâat buyurdu. Ebû Hüreyre (r. (Binlerce insanın baş tacı olan. Resûl “aleyhisselâm” sabah namazından çıkınca. İki gözü hemen açıldı. Enes bin Mâlik (r. la’net etmek için. (Resûlullaha (s. elbisesiz mescide gidemedi. Bir dirhem ile yiyecek satın almaya giderken. Resûl aleyhisselâmın mübârek elinden geldiğini anladı. (Bir gazada. Kış ve soğuk su olsa da.v. Lüzumlu olduğu zaman veya birşey sorulunca söylerdi).) buyuruyor ki.a. o kadına gönderdi. Ebû Sa’îd-i Hudrî (r. son dirhemini kıza verdi.a. bir a’mâ oturmuş Allah rızâsı için ve Cennet elbiselerine kavuşmak için. onun bu hâline güldü. Vallahi gitmem dedim. emrini yapmak için beklediği ey koca Peygamber! Bir hizmetçi kız için. Medine çocukları ve işçileri su dolu kablarını önüne getirirler. A’mâ.a. “Bununla şişe ve yağ al. Hem şişe.) diyor ki. Yani. faydasız şey söylememesi. Resûlullahın ayaklarına kapanıp. gönüllerini yapardı). birşey vermemezlik yapma buyurup. (Yâ Resûlallah (s. birlikte gider. Namaz vakti gelince. (Resûlullah (s. İslâmı öğret.a.) az konuşurdu.)! Bugün.a. Yine Enes (r. insanların huzura kavuşması için gönderildim” buyurdu. Yahudiye. Yine (Mesâbîh) de. (Resûl “aleyhisselâm” hastayı ziyârete gider. Mübârek parmağını içine sokmasını dilerlerdi. çağrılan yere giderdi.) dedim). Emrini yapmak için dışarı çıktım. Bir kimsenin yanında otururken iki diz üzerinde oturur.v.Enes bin Mâlik (r. niçin böyle ağlıyorsun) buyurdu. Resûl “aleyhisselâm” çarşıya çıkıp. iki dirhem ile bir entari satın aldı.) bir kimse ile müsâfeha edince. (Bir küçük kız. ona saygı olmak için mübârek bacağını dikip oturmazdı). Kendinize entari alınız) dedi. bu hâli işitince. Resûlullahın yanına gelip.36 - . Evet gidiyorum yâ Resûlallah (s. Enes bin Mâlik (r. (Resûlullah (s. Ona birşey verilmesi için emir buyurdu). bir hizmetçi kızın ağladığını gördü. Câbir bin Sümre (r. Resûl aleyhisselâmın ayaklarına kapandı. Arkadan bir köylü gelip. Çünkü. susması lâzımdır. sonra da. Allahü teâlâ. Bana bir kerre uf demedi. Ali (r.v. Bunun yarısını size vereyim. mescide cemaate gelemiyor. Eshâb-ı kirâm. müşkülünü hallederdi). Çocuklar sokakta oynuyordu. gayet açık ve metodlu konuşur ve kolay anlaşılırdı. iyilik için gönderdik) buyuruyor.) diyor ki. benim gibi bir miskînin kapısını şereflendirdin.v. Bana bir dirhem verdi. Huzurunda müslüman olayım) dedi. Fakat. hem de yağ gitti. Mübârek yüzü gülüyordu. Resûl . paltonun yakası mübârek boynunu çizdi. Namaz kılmak için örtünecek bir elbisem yok.v. Enbiyâ sûresinin yüzyedinci âyetinde (Seni. namazda örtünecek bir elbise gönder diye yalvardı. Bana imânı. (Kızım.) hayası.a.a. Kızcağız. Almış olduğu entariyi bu a’mâya verdi.) insanların en güzel huylusu idi. hasislik etme. Resûl aleyhisselâmın komşusu bir ihtiyar kadın vardı.a. O gün. Resûlullah (s.

2. dişlerini kırdıkları zaman.a. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakkı için. Çoluğuna çocuğuna anlattı. şefkati.Hastaları ziyâret eder. Çarşıdan satın aldığını eve kendisi götürürdü. cenâzelerde bulunurdu. melâheti. sövdüğü hiç görülmedi. etrafına kollarını sararak oturduğu da görülmüştür. Uhud gazasında kâfirler yanağını kanatıp. ulu ve şanlı Peygamberimiz gibi duâ etmeliyiz! RESÛL-İ EKREMİN GÜZEL AHLÂKINDAN VE ÂDETLERİNDEN BAZILARI 1. kefenlenmesinde yardım eder. arkasına bindirirdi. Bazan gülerken mübârek ön dişleri görünürdü. Her müslümanın bunları öğrenmesi ve bunlar gibi ahlâklanması lâzımdır. Hayvanlara su verir. Bana incindiğini.Kendisini kimseden üstün tutmazdı.v.Bazı kimselerin hizmetçileri gelip kendisini çağırdıklarında. görenler ayağa kalktılar. Dizlerini dikip. otururum” buyurdu.37 - . Diz çöküp otururdu. Diğeri. . Resûl aleyhisselâmın güzel huyları pek çoktur. sabrı. zekâsı.) güzel huylarının bereketi ile oldu. 10. 6. hamiyyeti. emâneti.a. “Cenâzesi olan var mı? Yardıma gidelim!” derdi. hizmet edenidir” buyururdu. sıhhat. hep Resûlullahın (s. koyunlarını kendi de sağar.Resûlullahın ilmi.Misafirlerine. Hayvan üzerinde giderken. Yâ Resûlallah! Sen istirahat buyur! Biz toplarız dediler. baş tarafa geçmezdi. Hasta yoksa. Gönül almak için. Onların işlerine yardım ederdi. Resûlullaha on sene hizmet ettim. Su kabını eliyle tutarak doymalarını beklerdi. hayır duâ eder. arkadaşlarından ayrılıp oturanı sevmez” buyurdu. onlarla elele verip yürürdü. “Başkalarının birbirlerine saygı duruşu yaptıkları gibi. eziyyetleri af ederdi. Kimseyi dövdüğü. yırtıklarını kendi de yamar. belâgati. fehmi. sert söylediğini hiç görmedim. şehirde ise. Bir başkası.Çok zaman diz çökerek otururdu. Yolculukta hayvanlarına yem verir. Fakat. giymekte ve her şeyde hizmetçilerini kendinden ayırmazdı. mehabeti. 12. 4. Allahü teâlâ. 9. Bunları bazan yalnız yapar. sizin gibi bir insanım. Evine girdi. fetâneti. Hiçbirine karşılık vermezdi.Her çağırana lebbeyk (efendim) diyerek cevâb verirdi. Bunlar. ben odun toplarım deyince. “Bir topluluğun en üstünü. ben pişiririm dedi. benim ona yaptığımdan çok idi.Söküklerini. Yorulunca. Elinde bastonu olarak. vera’ı.Eshâbının oturdukları yere gelince. Bindiği atın yüzünü ve gözünü silerdi. 11. Eshâbına hizmet eder. cemaate karşı oturup. sıkıntılardan kurtulmak ve o iki cihan efendisinin şefâatine kavuşmak nasîb olur. gayreti. Onun bana yaptığı hizmet. Yemekte. Dostundan ve düşmanından gördüğü zararları. Kalkıp odun toplamaya gitti. Cenâze olursa. bir gün sokağa çıktıkta. keremi. bazan tımar da ederdi. biri ben keserim dedi. bir koyun kebabı yapılacağı zaman. Herkes gibi yerim. Cenâze yoksa. tevâzû’u. “Yâ Rabbî! Bunları affet! Câhilliklerine bağışla” buyurmuştur. fesahati. ziyâretine giderdi. yıkanmasında. Böylece. sadâkati.Eshâbından birini üç gün görmese. Müslüman oldu. Bunun manâsı (Yâ Rabbî! Senden. Hepsi müslüman oldu. Kimsenin yanında ayaklarını uzatmazdı. bunu yapanlar için. hayası. iffeti. 13. hayvanlarına kendi de yem verirdi. insâfı. “Evet! Sizin her şeyi yapacağınızı biliyorum. 8. 3. kâfirlerin ve münafıkların hastalarını da ziyâret ederdi. hizmetçilerine yardım ederdi.Yolda karşılaştığı müslümana önce kendi selâm verirdi. Medine’nin âdetine uyarak. 5. iş görenlerden ayrılarak oturmak istemem. Gördüğü aralığa otururdu. namazını kıldırır. Her zaman hizmetinde bulunan Enes bin Mâlik diyor ki.) şu duâyı çok okurdu: (Allahümme innî es’elükessıhhate velâfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ erhamerrâhimîn). Bir yolculukta. 7. Sessizce tebessüm ederdi. Yolculuğa gitmiş ise. dünyâda ve ahirette felaketlerden. takvası bütün Peygamberlerden daha çoktu. “Hasta olan kardeşimiz var mı? Ziyâretine gidelim!” derdi. cömertliği. aklı. zühdü.Kahkaha ile güldüğü hiç görülmedi. bazan da. ikanı. Biz zavallılar da. kabrine kadar giderdi.“aleyhisselâm”. bunları bana ver!) demektir. ona müslümanlığı öğretti. tâbir edelim!” derdi. afiyet ve emânete hıyânet etmemek ve güzel ahlâk ve kaderden râzı olmak istiyorum.Şefkati pek çoktu. ben derisini yüzerim dedi. 14. irfanı. onu sorardı.v. Resûlullah da.Sabah namazlarını kıldırdıktan sonra. şecâ’ati. benim için ayağa kalkmayınız! Ben de. bir yaya görünce. “Rüya gören varsa anlatsın! Dinleyelim. Resûlullah efendimiz (s.

Rüzgâr esince. ceylân. sirke ile.Lüzumsuz ve faydasız birşey söylemezdi. Bazan sabah. kavunu. meyva ile. Nice katı kalbli kâfirler. İlk kapışmada. Sırtımın yere geleceği hatırımdan bile geçmemişti. Bir kaç defa oldu. Ekseriya süt veya hurma yerdi. Üçüncüde de sırtı yere gelince: Ben imân etmem. 29. bir yahudide rehin bırakılmış bulundu. Etin kol tarafını severdi. Herkes kolayca yanına gelip derdini söylerdi.Kalbinin kuvveti. üzümü ve hıyarı severdi. Elleri ile tutup ısırarak yerdi. ganimet toplamak için dağılıp. (Ya Rabbi! Bize incinip de. 34. Hep elenmemiş arpa unu ekmeğini yerdi. beğenmediğini yemez ve birşey söylemezdi. kendisine birşey bırakmazdı. 21.Kendisinden birşey istendikte yok dediği hiç işitilmedi. Ekmeği katıksız olarak veya hurma ile. Eve gelince (yiyecek var mı?) der. gömlek ve cübbe de giyerdi. Asla gerilemedi. bu ihsanlarını görerek imâna gelmişlerdir. 18. Kâfirler. kısa. ağlayan kimsenin içini çektiği gibi. beni yatırırsan. tavşan. Rigâne sırt üstü yıkıldı. (bazı kimseler. Bir kimsenin sözünü veya işini beğenmediği zaman. çok ağlardınız) der. et suyunu. yok denirse.Kâfirlerden Rigâne isminde bir çoban çok kuvvetli idi. bundan fakîrlere de sadaka verirdi. az söylerdi. Sağ eli ile yerdi. deve. 28.Heybetinden kimse yüzüne bakamazdı. Azâbını gönderme. (Ya Rabbi! bize hayırlı rüzgâr gönder!) derdi. Yemeğe besmele. Konuşmağa tebessüm ederek başlardı.Her Peygamber gibi. Fakat senin kuvvetinin çokluğunu pek beğendim diyerek sürüsünü Resûlullaha hediyye etti. Yanlışlık oldu. İkinci kapışmada yine yıkıldı.38 - . Beğendiğini yer. Kur’ân-ı kerîm okurken de böyle olurdu. dünyâ servetini istemedi. üzüntülü görünür.Çok cömert idi. 19. sütü. balı.Allahü teâlâ. 26. 22. kaymağı. on kuvvetli kişi deriyi etrafından çeker deri parçalanır. akşam yerdi. Doyuncaya kadar yediği görülmedi. Bunlar pamuktan.Dokuz zevcesine ve birkaç hizmetçisine bazan bir senelik arpa ve hurma ayırır. şecaati şaşılacak kadar çoktu. Konuştuğu kimsenin yüzüne bakmağa utanırdı. Vefât ettiği zaman. 32. Yüzlerle deve ve koyunlar bağışlar. hemen hücum ettiler.Bekçileri. derdini söylemeye başlardı. faydalı ve mânâsı açık olarak söylerdi. Kimseden şikâyet etmez. Sığır derisi üstünde ayakta durup. üç dört kimse ile kalmıştı. 30. yok ise sükût ederdi. balık ve pastırma etleri ve peynir de yerdi. Et suyu yiyen bir kadıncağızın oğluyum” derdi. 24.(İçinizde Allahü teâlâyı en iyi anlayan ve Ondan en çok korkan benim) derdi. Birisi gelip mübârek yüzüne bakınca terlerdi. Hediyyeyi kabul ederdi. 20. zâlim değilim. Lâzım olunca. Yemek yerken. 27. çorba ile veya zeytin yağına batırıp yerdi. Evde iki üç ay yemek pişmeyip. tatlıları. Var ise verir. tekrar güreşelim dedi. diz çöker.Hayası çoktu. okuyarak başlardı. kapıcıları yoktu. olmazdı. (Benim gördüğümü görseydiniz. öldürme. müslümanlar. ekmek yapılmayıp.Suyu yavaş yavaş.Yemekler arasında koyun etini. güreş edelim. acaba neden böyle yapıyorlar?) derdi. 23. Gök gürleyince. bir demir zırh ceketi. karpuzu. peştamal sarınır. İyi anlaşılması için ba’zan üç kere tekrar ederdi. Afiyet ihsan eyle!) derdi. sonunda (Elhamdülillah) der ve duâ ederdi.Yabancı ile ve tanıdıklarla ve çocuklarla ve ihtiyar kadınlarla ve mahrem kadınlarıyla latife. Namaza dururken. Resûlullah onlara karşı durup kaçırdı. yalnız hurma yediği aylar da olmuştur. 16. İki üç gün birşey yemediği de olurdu. 31. Rigâne yerinden hareket etmezdi. arkasından söylemezdi. (iste vereyim) buyurmuşken.Hep düşünceli. şaka yapardı. zekât malı ve sadaka almazdı. oruç tutardı. hurmayı. Huneyn gazasında. Kalın kumaştan ihram edilmiş dikilmemiş şeylerle örtünür. (Ya Rabbi! Bu bulutla bize azâb gönderme!) derdi. göğsünden ses işitilirdi. Tavuk. 25.Bir yemeği beğenmediği işitilmedi. 33. 17. bir şeye dayanmadan yerdi. “Sıkılma! Ben melik değilim. Seninle alay etmiştim.Günde bir kere yerdi. Ekseriya karşılığını verirdi. az güler. yünden veya kıldan do.15. imâna gelirim dedi. otuz kilo arpa için. Fakat bunlar Allahü teâlâyı bir an unutmasına sebep. Adamın korkusu gidip. Elenmiş buğday unu ekmeğini hiç yemedi. besmele ile başlayarak üç yudumda içer.Giymesi caiz olanlardan her bulduğunu giyerdi. kabağı. havada bulut görünce. Resûlullaha.Kimsenin ayıbını yüzüne vurmazdı.

dabağlanmış deriden idi. Dikilmiş elbise giydiği de olurdu. Allahü teâlâ.Allahü teâlâ bütün Peygamberlere emir etti ki. Allahü teâlâ. şeytanlar göke çıkamaz.) ismi de söylenirdi. 36. safâsı ile gamı giderdi. Sarığını takkesiz sarar. sonra sabah namazına kadar ibâdet yapardı. çok büyük alâmetler görülmüştür. tarak. 10. iğne. birdenbire gördüğü şeyleri hayra yorardı.Meleklerin hazret-i Âdeme karşı secde etmeleri için emir olunması. kâfurî ile buhurlanırdı.kunmuştu. Muhammed aleyhisselâm sizin zamanınızda Peygamber olursa. 43. Bunlara benzeyen vak’alar çoktur. yünden dokunmuş keçe veya kuru toprak üzerinde de yatardı. melekler tarafından sünnet edilmiştir. içi hurma iplikleri ile dolu.Ekseriya beyaz.Yatağı. İncilde ve Zeburda Muhammed aleyhisselâmın ve dört halifesinin ve eshâbından ve ümmetinden bazılarının isimleri bildirilmiş ve medh olunmuşlardır. 40. Hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. kırmızı. Cum’a ve bayramlarda ve yabancı elçiler geldikte ve cenk zamanlarında kıymetli gömlekler. 44. 38. Ekseriya beyaz. üstünlük demektir.Üzüldüğü zaman. bazan sarıksız ak fitilli takke giyerdi. 7. 2.Mümkün olduğu kadar her işini tek sayıda yapardı. Sağ yanına yatar. tahta. 47. 37. yeşil. 46. Sarığı çok büyük ve pek küçük olmayıp. 4.Mahlûklar içinde ilk olarak Muhammed aleyhisselâmın ruhu yaratılmıştır. iplik eksik olmazdı. sol tarafında Muhammed yazılı görülmüştür. ud ağacı.Muhammed aleyhisselâmın ismini söylemekten başka vazifesi olmayan melekler vardır. bazan yeşil giyerdi. . MUHAMMED ALEYHİSSELÂMIN FAZÎLETLERİ Muhammed aleyhisselâmın fazîletlerini bildiren yüzlerce kitap vardır. sürme kabı. ucunu bir karış kadar arkasına sarkıtırdı. Üstünlüklerinden sekseniki adedi aşağıda bildirilmiştir: 1.a.Ellerine.Adem aleyhisselâm zamanında namaz için okunan ezanda. mübârek ayaklarını baldırın yarısına kadar örterdi. sağ eliyle yapmayı severdi. onun ismini Arşa. 6.Tefe’ül ederdi. başına.Dünyaya gelince. kendinin Mahmûd isminden Muhammed kelimesini çıkararak Habîbine isim koymuştur.Tevratta.39 - . ilk gördüğü. 3. 42. Saçlarına özel olarak hazırlanmış. döşek. 12. 8. sol eliyle taharetlenirdi. alnında Muhammed aleyhisselâmın nuru bulunduğu için idi. üç buçuk metre kadar uzundu. sağ elini yanağı altına kor. düşünürdü. fazlasını kestirirdi. makas.Yatsıdan sonra gece yarısına kadar uyuyup. hazret-i Muhammedin (s. bazan siyah tülbent başına sarıp.Basra şehrine yakın bir nehirde tutulan balığın sağ tarafında Allah. 35. 41.Dünyaya geldiği zaman. 45. 5. kendi isimlerinden Raûf ve Rahîm isimlerini Habîbine de vermiştir. misvak. bazı sûreler okuyup uyurdu. 11. Bazan hasır. meleklerden haber çalamaz oldular.Arabistandaki âdete uyarak saçlarını kulaklarının yarısına kadar uzatır.Allahü teâlâ. yüzüne misk veya başka kokular sürer.Her gece gözlerine üç kerre sürme çekerdi. Yani. Cennetlere ve yedi kat göklere yazmıştır. Kollarını bileklerine kadar. eğer istesem.Her işinde sağdan başlamayı.Hindistânda yetişen bir gülün yapraklarında (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) yazılıdır.Dünyaya geleceği zaman. hemen namaza başlardı.Başkasını çekiştirenin sözünü asla dinlemezdi.v. Yalnız. kabul etmedi ve (Ya Âişe! Allaha yemin ederim ki. Allahü teâlâ her yerde altın ve gümüş yığınları yanımda bulundurur) buyurdu. Namazın lezzeti. Târih ve mevlid kitaplarında yazılıdır. güzel kokulu yağ sürerdi. İçi yünle dolmuş bir yatak getirdiklerinde. Fazîlet.Evinde ayna. Yolculukta bunları beraberinde götürürdü.Üzüntülü zamanlarında sakalını tutar. siyah da giyerdi. 39. ona îmân etmeleri için ümmetlerinize de emrediniz! 9. cübbeler.

yeryüzündeki bütün putlar.Taş üstüne basınca. 19. 33. Cennetten getirdikleri leğen içinde Cennet suyu ile kalbini yıkadılar. kabirde. sivri sinek ve başka böcekler konmazdı. 32. arkasından da görürdü. Allahü teâlâ ona her şeyi bildirmiştir. evi misk gibi kokardı.Çamaşırlarını ne kadar çok giyse. Oradan göklere ve Arşa götürüldü. Eshâbını önden yürütür. karanlıkta da görürdü.Her yürüdüğü zaman. Onu medhedecek kelime bulamadım demiştir. Onun ismini kendi isminin yanına koymuştur. tapınılan heykeller yüzüstü devrildiler. Onu kendisine sevgili. yüzüne. 30. Habîbullah olmasıdır.Teri gül gibi güzel kokardı. Allahü teâlâ. 15. O kız. arkamı meleklere bırakın derdi. 26. Allahü teâlânın Peygamberine bütün ilimleri. râzı oluncaya kadar. cisimleri ve aralarında olacak şeylerin hepsi kendisine bildirildi. Peygamberliği başlayıncaya kadar devam etti. yani kimseden birşey öğrenmemiş iken. 28. 14. namazdaki teşehhüdde. ikâmetde. Bütün Peygamberler de böyle idi. yer yarılıp bevl ve benzerleri toprak içinde kalırdı. düşmanlarına karşı yardım ve galebe ve ümmetine fetihler.Büyük bir mu’cizesi de. 39. 27. göğsünü kapadığı zaman Cennetten getirdiği mühür ile sırtını mühürlemişti. sıkıntılı zamanlarda.Hacamat kanından içenler oldu.Ömründe hiç esnemedi.Tükürüğü acı suları tatlı yaptı. Muhammed aleyhisselâmın ise.İnsanlarda bulunabilecek bütün iyi huyların hepsi ona ihsan olundu. (İbrâhîmi Halil yaptım ise.Gözleri uyurken. Kendisine acaip şeyler gösterildi. uzun kimselerin yanında iken.(Sana. birçok duâlarda. yeter deyinceye kadar) her dilediğini (vereceğim) âyeti. sol kürekteki deri üzerinde kalbi hizasında idi. Evi (güzel kokulu ev) adı ile meşhûr oldu. 29.Dünyaya geldiği zaman. başı hizasında bir bulut da birlikde hareket ederek gölge yapardı.Orta boylu olduğu halde.Her Peygamberin sağ eli üstünde nübüvvet mührü vardı. onlardan yüksek görünürdü. kızını evlendirirken.Kelime-i şehâdette. Mübârek parmağı ile işaret ettiği tarafa meyl ederdi. zaferler ve kıyâmette her türlü şefâat ve tecelliler ihsan edeceği. 36. 24. kalbi uyanık olurdu. Bir fakîr kimse. 20. dost yapmıştır.Çocuk iken. Bunun için. Küçük bir şişeye terinden koyup verdi. başına sürünce. seni kendime Habîb yapdım) buyurmuştur. Hastalara şifâ verdi. ezanda.Önünden gördüğü gibi. Âdem aleyhisselâma her şeyin ismi bildirildiği gibi. Allahü teâlâyı baş gözü ile gördü. melekler göğsünü yardı. Açıkta abdest bozduğu zaman. arkasından melekler gelirdi. 18.Üç yaşında iken ve kırk yaşında Peygamberliği bildirildiği vakit ve elliiki yaşında mi’râca götürülürken. Burak denilen Cennet hayvanı ile Mekke’den Kudüse götürüldü. 21. Cebrâil aleyhisselâm kalbini yıkayıp.40 - . (Cehennem ateşi onu yakmaz) buyurdu. bazı ibâdetlerde ve hutbelerde. Kum üstünde giderken hiç iz bırakmazdı. her melekten daha çok sevmiştir. mi’râca götürülmesidir. Mi’râc mu’cizesi başka hiçbir Peygambere verilmedi. Bebeklere süt gibi gıda oldu. açıklarda gezerken.13. Onu herkesden. kendisinden yardım istemişti. Bütün Peygamberler de böyle idi. bütün insanların aklından daha çoktur.Ümmetinin isimleri.Bedenine ve elbisesine sinek.İnsanlar ve melekler içinde en çok ilim Ona verildi. Bütün Peygamberler de böyle idi.Beşikte iken konuşmağa başladı. Bir ânda tekrar evine getirildi. 22. Onu medhetmeğe gücüm yetmeyeceğini anladım. Cennette ve her mahlûkun lisanında Allahü teâlâ.Aklı. 25. Bunu işitince. O ânda verecek şeyi yoktu. 31. 23. bütün üstünlükleri ahkâm-ı İslâmiyyeyi. Oradan etrafa güzel kokular yayılırdı. Ümmî olduğu halde.Güneş ve ay ışığında yürüyünce. gölgesi yere düşmezdi. taşta ayağının izi kalırdı. 35. 16.Beşiğini melekler sallardı. 34. mahşerde.Beşikte iken gökdeki ay ile konuşurdu. nasîhat yapmakta.Aydınlıkta gördüğü gibi. Bu hâl.Üstünlüklerinin en üstünü. 40. hiç kirlenmezlerdi. Ona her şeyin ismi ve ilmi bildirilmiştir. 17. Büyük şair Ömer İbnil Farıda (Resûlullahı niçin medhetmedin) dediklerinde. 38. 37.

kendine istediğini. Sana.Başka Peygamberler belli bir zamanda. yüzüne kimse bakamazdı. Aişe ile konuşmadan dışarı çıksa idi. Meleklerin de. İsrâfil aleyhisselâm gelip (Allahü teâlâ söylediğini işitti ve beni gönderdi.Bütün varlıklara rahmeti.Muhammed aleyhisselâm ma’sum idi. 44-Az kelimelerle çok şey anlatırdı. 55.Gece. İstersen her elini sürdüğün taş altın olsun. Onlardan daha üstün ve daha şereflidirler. üçüncüsü.(Ümmetimin dalâlet üzerinde bileşmemelerini Rabbimden diledim. 49. dininin dört temelini. uzaktan kendisine seslenmek. Bir gün Cebrâil aleyhisselâma (Allahü teâlâ. yok edilirlerdi. hadîs-i şerîflerde bildirilmiştir. Muhammed aleyhisselâma yapılan iftiralara ise. başka peygamberlerin ümmetlerinin sayıları toplamından daha çoktur. Ona îmân etmeyenlere dünyâda azâb yapılmadı. Onun (Cevâmi-ul-kelim) olduğunu göstermektedir. (Ameller niyyete göre değerlendirilir ve (Halâl meydandadır. saltanatı istememiş. mübârek kalbi hep Allahü teâlâ ile idi. harâm meydandadır. 53. Cebrâil de (Allah’ın büyüklüğü. Muhammed aleyhisselâm ise. âdâb ve ahlâk bilgilerinin temelidir. ilâhi tecellilerden ve nurlardan dolayı.) ve (Davacının şâhid göstermesi ve dâvâlının yemin etmesi lâzımdır) ve (Bir kimse. imânı kâmil olmaz). dördüncüsü de. 43. hiçbir günâh işlememiştir.Kendisini ismi ile çağırmak. kırk yaşından evvel ve sonra.Rütbeyi. Başka Peygamberlerin ümmetleri. Bu hâl hasâis-i peygamberidir. Benim rahmetimden sana da nasîb oldu mu?) dedi. kısaca bütün mahlûkların Peygamberi olduğunu bildiren âlimler de vardır. ey Peygamberim diyerek bildirmiştir. İslâm. cansızların da. gülerken. İstersen melik olarak Peygamberlik yap) dedi. evde iken. (Ey Âişe! Biraz benimle konuş da kendime geleyim) der. 52. her Peygamberi ismi ile bildirmiştir. Bu âyet geldiği zaman. husûmât. ey Resûlüm.Allahü teâlâ. Yüzbinden ziyâde hâdis-i şerîfi. fakîrliği dilemiştir. Allahü teâlâ cevap vererek. ikincisi.Müslümanların namazda otururken (Esselâmû aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi) okuyarak. “Allah beni çok güzel yetiştirdi” buyurdu. yanında yüksek sesle konuşmak. uykuda iken. nebatların da.Allahü teâlâ. faydası yayılmıştır. 54. Eshâbına farzı kıldırmak için mescide giderdi. Sabah namazının sünnetini evinde kılıp. . Cennete gideceklerin üçte ikisinin bu ümmetten olacağı. dünyâda azaplar yapılır. gündüz. Peygamberliği. Bir sabah Cebrâil aleyhisselâm ile konuşurken bu gece evimizde yiyecek bir lokmamız yoktu buyurdu. yolculukta iken. Hz. Âişe ile bir miktar konuştuktan sonra. Arabî lisanının her lehçesi ile konuşurdu. hayvanların da. Çeşitli yerlerden gelip soranlara onların lügati ile cevâb verirdi. ibâdet bilgilerinin. diğer Peygamberlere verilecek sevablardan kat kat ziyadedir. 41. O ânda. harbde iken. kâfirlerin iftiralarına kendileri cevap vermiştir. Bu dört hadîsten birincisi. (Ümmetimden birinin Cehennemde kalmasına râzı olmam) buyurdu. İşitenler hayran olurlardı. Dünyadaki vazifelerini yapabilmek için zevcesi Hz. 47. dehşeti karşısında sonumun nasıl olacağından korku içindeyim. Başka Peygamberlerin zamanındaki kâfirlere. Bazı âlimler dediler ki. ondan sonra Eshâbına nasîhat ve irşâd etmeğe giderdi. yalnız iken. uyanık iken. din kardeşi için de istemedikçe. yer yüzündeki bütün insanlara ve cinne kıyâmete kadar Peygamber olarak gönderilmiştir. 51. muamelât bilgilerinin. Mü’minlere faydası meydandadır. 42. 45. yâni adalet işlerinin ve siyâset bilgilerinin. Muhammed aleyhisseIâmın râzı olmasını istemiştir. kendilerini isimleri ile çağırırlardı.Gayet açık. 50. dört hadîsle bildirmiştir. 46. Kabul eyledi) hadîsi meşhûrdur. ağlarken.Başka Peygamberler. Bilerek ve bilmeyerek büyük ve küçük.ni vaad etmektedir. Bandan büyük rahmet olur mu?) dedi. Çirkin hiçbir hareketi görülmemiştir. çoklukta iken. zümrüt olsun. Kur’ân-ı kerîmde. Muhammed aleyhisselâmı ise. kolay anlaşılır olarak konuşurdu. bu müthiş korkudan kurtuldum. 48. Muhammed aleyhisselâm. Hz. Onun müdafaasını yapmıştır.Resûlullaha verilecek sevablar.41 - . benim âlemlere rahmet olduğumu bildirdi. yolda önüne geçmek harâm edilmiştir. Namazda başka bir Peygambere ve meleklere karşı söylemek caiz olmadı. gümüş olsun. Cebrâil aleyhiselâma bakarak. belli bir memlekette Peygamberlik yaptı. Muhammed aleyhisselâma selâm vermeleri emr olundu.Muhammed aleyhisselâmın ümmetinin sayısı. Âişe’nin yanına gelip. Resûlullah üç kere (Kul olarak Peygamberlik istiyorum) dedi. emin olduğumu bildiren âyeti getirince.

Hazret-i Muhammed aleyhisselâmın soyu ise. gökde Cebrâil (a.Allahü teâlâ. içeri girmek için izin istedi.Her insanın cinden bir arkadaşı vardır. 71. kızı Fâtıma’dandır.Muhammed aleyhisselâmdan sonra. zevcelerini başkalarının nikâhla almaları harâm edilmiş.Resûlullahın kızları. 69. başka Peygamberlerle ve meleklerle caiz değildir. 61. insanı aldatarak. Ebû Bekir ve Hz.56. Rabbin kimdir denildiği gibi. bu bakımdan mü’minlerin anneleri oldukları bildirilmiştir. 76.Kendisine Cebrâil aleyhisselâm yirmidörtbin kerre gelmiştir. 70. 62. 77. 66.Kabrinin içindeki toprak. Bütün Peygamberler de böyledir. beni incitmiş olur. Onlara düşman olmak.Eshâbının hepsini sevmek vâcibdir. 63. “Ehl-i beytime düşmanlık eden münafıktır” buyurmuştur. fakîrliğe sabretmişler. Kabri ile minber arası.Onun her sözü. bana düşman olmaktır. 74. “Allahı seven.Onu sevmek herkese farzdır. imânını almağa. yoluna.Kabirde.Allahü teâlâya Muhammed aleyhisselâm ile and vermek caiz olup. büyük yaşta vefât eden herkese kabrinde Muhammed aleyhisselâm sorulacaktır. yani kan ve nikâh bakımından olan akrabalığın kıyâmetde faydası yoktur.Herkesin soyu oğlundan ürer. şükür etmişler ve İslâmiyeti yaymakta çok hizmet etmişlerdir.Mübârek ruhunu almak için. Bu şeytan kâfirdir. dinine.). Allah sizi sever” demesi emir olundu. Beni inciten de. Resûl aleyhisselâm.Ümmetinin amelleri ve ibâdetleri her sabah ve akşam kendisine gösterilir. Muhammed aleyhisselâma. Onu sevmenin alâmeti. “Öldükten sonra beni ziyâret eden. kendisini incitene azap yapar” buyurdu. her işi doğrudur. namaz kılar. Bunlar.42 - . Mekke ve Medine şehirlerine (Haremeyn) denir. Kabrini hergün binlerce melek ziyâret eder.Onun ehl-i beytini sevmek vaciptir. . 65. Okuyana sevab verilir.Onun ismini taşıyan mü’minler Cehenneme girmeyecektir. Başka hiçbir Peygambere melek şeklinde görünmemiştir.Erkek.Nesep ve sebep bakımından.Cebrâil aleyhisselâmı melek şeklinde iki kere görmüştür.s. sünnetine ve ahlâkına uymakdır. Eshâbının hepsi de. Peygamberlerden başka. Her ictihâdı. 67. kendi arkadaşı olan cinnîyi imâna getirmiştir. dünyâ ve âhiret işlerinde. Ukaylin. “Benden sonra Eshâbıma düşmanlık etmeyiniz! Onları sevmek. zekât alması harâm olan akrabasıdır. bin rekât sevabı yazılır. 73. Şehirleri olan Mekke-i mükerreme ve sonra Medine-i münevvere.) ve yerde ise Hz.Muhammed aleyhisselâmın hadîs-i şerîflerini okumak ibâdettir. 72. 75. Alinin. Kabirde Kur’ân-ı kerîm okur. Cennet bahçesi gibi kıymetlidir. Allahü teâlâ tarafından doğrulanır. zevceleri ve dedesi Hâşimin soyundan olan mü’minlerdir ki. 57. zevceleri. Resûlullahın akrabası bundan müstesnadır. kabrine gelip haber verirler. Ömer’dir. dünyâ kadınlarının en üstünleridir. günah yaptırmağa çalışır. yer yüzünün en kıymetli yerleridir. beni sever” buyurmuştur. kadın. Başka Peygamberlerin zevceleri kendilerine ya zararlı olmuş veya fâidesiz olmuşlardır. Bunları yapanları da görür. 58. kendisine yardımcı olmuşlar. bilmediğimiz bir hayatla diridir.İsrâfil aleyhisselâm da Muhammed aleyhisselâma çok kerre gelmiştir.s. Başka Peygamberlerden en çok olarak Mûsâ aleyhisselâma. 68. her yerden ve Kâ’beden (ve Cennetlerden) daha efdaldir. Başka ibâdetler için de böyledir.Dünyanın her yerinde Resûlullaha salevât okuyan müslümanların selâmlarını işiten melekler. Bunlar. Mikâil (a. bütün insanların en üstünleridir. Mescid-i şerîfinde kılınan bir rekât namaza. Haremeynden birinde ölen bir mü’min. Allahı incitir. Peygamberin kimdir de denilecektir. Kur’ân-ı kerîmde “Bana uyarsanız. dörtyüz kerre gelmiştir. Ehl-i beyt. kıyâmet günü emin olarak diriltilir” buyurdu. vesvese vererek. günah işleyenlerin af olmaları için duâ eder. Onları inciten. Azrâil aleyhisselâm insan şeklinde geldi. 59. beni sevmektir. Muhammed aleyhisselâmın zevceleri ise. Cafer Tayyarın ve Abbâsın soyundan olanlardır. gökde iki ve yerde iki yardımcı yaratmıştır. 64. diri iken etmiş gibidir. 60. Allahü teâlâ. Başka Peygamberlere yalnız Cebrâil aleyhisselâm gelmiştir.

Bir âyetin benzerini söyleyememişlerdir. duâ edecek ve şefâati kabul olacaktır. yalnız tenhâ zamanlarda ziyâret etmeleri caizdir.) Allahın Peygamberi olduğunu açıklayan şâhidler sayılamayacak kadar çoktur. Elinde (Livaülhamd) denilen bayrak olacaktır. Bugüne kadar gelen bütün şairler. Bütün varlıklar. Kur’ân-ı kerîmin nazmında ve mânâsında âciz ve hayran kalmışlardır. insanlara faydalı ve zararlı olan şeylerin hepsi Kur’ân-ı kerîmde açıkça veya kapalı olarak bildirilmiştir. Kur’ân-ı kerîmdeki ilimlerden . Semavi kitapların hepsinde. Altıncısı. Nazmı Arab şairlerinin şiirlerine benzemiyor. Onun ümmetinden olmak istedikleri için.Altı yerde şefâat yapacaktır. “Sen olmasaydın. Burak üzerinde mahşer (toplantı) yerine gidecektir.Kabrini ziyâret etmek. Cennettekilere her nimet. İkinci kısımdaki mu’cizelerin üçbin kadar olduğu bildirilmiştir. İslâm düşmanlarından ve muattala. başlangıçlar denir. başka kelime arayanlar bulamamışlardır. lafzındaki ve mânâsındaki güzellik bozuluyor. Allahın varlığını. Her gittiği yeri nurlandıracaklardır. vefâtından sonra da. Onların mu’cizeleri de Muhammed aleyhisselâmın mu’cizelerinden sayılır. Muhammed aleyhisselâmın mu’cizeleri. Bunlardan meşhûr olan kırküç adedi aşağıdadır. Hepsi. 79. Allahü teâlâ. sıkıntıları giderdiği sayısız tecrübelerle anlaşılmıştır. Hattâ. Birincisi (Makâm-ı Mahmûd) denilen şefâati ile. Hazret-i Ali ve Hazret-i Hüseyin bu ilimlerden çoğunu bildiklerini haber vermişlerdir. Bütün ilimler ve tecrübe ile bulunamayacak güzel şeyler iyi ahlak ve insanlara üstünlük sağlayan meziyetler. birer özür bildirerek. dünyâ ve âhiret se’âdetine kavuşturacak iyilikler. Allahü teâlâ.v. erbabı anlayabilmektedir. korktuklarını söyleyecekler. Secde edip. Cennette olanların derecelerinin yükselmesine şefâat edecektir. vefâtından kıyâmete kadar olmuş ve olacak şeylerdir. bu sebepten ölenler bile görülmüştür. Dördüncüsü. Önce Âdem. Önce. bu dallardan gelecektir. 81. İncil ise. Hz. Üçüncüsü. Bunun için Kur’ân-ı kerîm okunan yere toplanıp dinlerler. çok kimseyi Cennete sokacaktır. usanmıyorlar. Yani. hep Onun mu’cizeleridir. Muhammedin peygamber olduğunu ve üstünlüğünü de göstermektedirler. Sonra. birliğini gösterdikleri gibi. Bunlardan birincilere.Diri iken olduğu gibi. Kapalı olanlarını. Fâtıma sıratdan geçerken (Herkes gözlerini kapasın! Muhammed aleyhisselâmın kızı geliyor) denecektir. yani Onun hatırı ve hürmeti için istiyenlerin duâsını Allahü teâlâ kabul eder. çok sıkılacaklardır. hepsi Onun nurundan yaratıldıkları için. Bütün tefsîrler. Ümmetinin Evliyâsında hâsıl olan kerâmetler. Burası Cennetin en yüksek derecesidir. Ona tâbi olanlarda.78. Nice azılı İslâm düşmanları Kur’ân-ı kerîmi dinlemekle. bozmaya ve benzerini söylemeye çalışanlar olmuş ise de. varlıkların başlangıcı ve sonu hakkında bilgiler. bu ni’meti habibinin (sevgili peygamberinin) Ümmetine ihsan etmiştir. Kur’ân-ı kerîmi okumak çok büyük bir ni’mettir. kerâmetler. en önce sırattan geçecekler ve Cennete gireceklerdir. Allahtan utandıklarını. Üzerinde Cennet elbisesi bulunacaktır. 80. Tevrat. MU’CİZELERİ Hz. İşitenler ve okuyanlar. Hz. melahide ve karamita denilen müslüman ismini taşıyan zındıklardan Kur’ân-ı kerîmi değiştirmeğe. İkincisi. Her biri. daha doğrusu. (irhâs) ya’nî. her zaman Ona tevessül edenlerin.” buyurdu. bir kelimesi çıkarılsa veya bir kelime eklense. şefâati. görerek veya görmeyip akıl ile anlaşılan mu’cizeler olmak üzere ikiye ayrılırlar.Resûlullahın Cennette bulunduğu makamın ismi (Vesîle)’dir. Melekler bu ni’metten mahrumdurlar. kadınlara da müstehabdır. bütün Peygamberler. saymak mümkün olmamıştır. zaman bakımından üçe ayrılmıştır: Birincisi mübârek ruhu yaratıldığından başlayarak Peygamberliğinin bildirildiği (bi’set) zamanına kadar olanlardır. kalbleri yumuşamış îmâna gelmişlerdir. sonra İbrâhîm ve Mûsâ ve Îsâ Peygamberlere gidip. Üçüncüsü. (Araf) denilen yerde bekliyenlerin Cennete gitmelerine şefâat edecektir.Muhammed aleyhisselâmın mu’cizelerinin en büyüğü Kur’ân-ı Kerîm’dir. hiçbiri arzularına kavuşamamıştır. İşitenlerin kalblerine dehşet ve korku çökenler. Çünkü. Muhammedin (s. Geçmişte olmuş ve gelecekte olacak nice gizli şeyleri haber vermektedir. Resûlullaha gelip yalvaracaklardır. sevabı ve günâhı müsavi olup. İ’cazı ve belâgatı insan sözüne benzemiyor. sınırlamak. 1. sonra Nuh. Peygamberler ve bütün insanlar bu bayrağın altında duracaktır. bütün insanları mahşerde beklemek azabından kurtaracaktır: İkincisi. Tevratta. azâb çekmesi lâzım olanları azaptan kurtaracaktır. 82. Zeburda ve İncilde bulunan ilimlerin ve esrarın hepsi Kur’ân-ı kerîmde bildirilmiştir. dünyânın her yerinde. insanlar tarafından her zaman değiştirilmiş ve yine değiştirilmektedir. Bir kelimesinin yerine koymak için. Beşincisi. tadına doyamıyorlar.Kıyâmet günü kabirden ilk önce Resûlullah kalkacaktır. Her biri de ayrıca. bin sene beklemekten. günahı çok olan mü’minleri. Bütün mu’cizeler o kadar çokdur ki. hesaba başlanması için şefâat etmelerini dileyeceklerdir. Başka kabirleri ise. Cennette bulunan herkese birer dal yetişecek olan (sidretülmüntehâ) ağacın kökü oradadır. Yorulsalar da. bi’setden vefâtına kadar olan zaman içindekilerdir. Onun izinde gidenlerde hâsıl olmaktadır. Onun ümmetinin hesabı görülecek.a. Okuması ve işitmesi. şefâat etmeyeceklerdir. edebiyatçılar. hiçbir şeyi yaratmazdım.43 - . Cehennemden çıkaracaktır.

(Ben kimim) dedi. Allahü teâlâ. bütün cemaat işittiler. Ebû Tâlib. hemen imâna geldi. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. onları doyurup geleyim dedi. akrabasının îmân etmelerini çok istiyordu.Câbir bin Abdullah bir koyun pişirdi. Muhammed aleyhisselâm herkesin ve hele tanıdıklarının. “Bu geyiği âzâd et!” buyurdu. Adam geyiğin ipini çözüp bıraktı.Amcası Ebû Tâlib ile bir çölde gidiyordu. 7. Adam. yâ Resûlallah! Duâ et. Bir ok verip. Resûlullah. Muhammed aleyhisselâm elli iki yaşında iken. 4. Rabbime yalvarıyorum. Cehennem ateşinden kendilerini koru” dedi. kabul edip. Kıyâmet günü. Sesi kesildi. gelmezsem Allah’ın azâbı benim üzerime olsun. bu direğe dayanırdı. Ağaç. Bir kova su istedi. Bu mu’cize.Tirmizî ve Nesâînin (Sünen) kitaplarında diyor ki. abdest alıp duâ etti. îmân eder misin?) dedi. Eshâbı ile yediler. Muhammed aleyhisselâm “Ey put. Kuyunun su ile dolduğunu gördüler. Yanında bir adam uyuyordu. suyun bulunduğu kap devamlı taşmıştır. mübârek ayaklarının ökçesini yere vurdu. yâ Resûlallah. “Yâ Rabb! Bu amcamı ve Ehl-i beytimi örttüğüm gibi. “Kuyuya atın” buyurdu. Yâ Rabbi! Bu yüce Peygamberi bana şefâatçi eyle! Onun hürmetine duâmı kabul et!” duâsını okumasını söyledi. mübârek ellerini üstüne koyup duâ etti.44 - . Şifâ buldu. Minberden inip direğe sarıldı. çok susadığını söyledi. uzaktaki bir ağacı çağırdı.Bir kadın. dinleyenler bütün ilimlerini ve sırlarını anlayacaklardır. onu ve evlâdını yanına oturtup. Bazan seksen. (Yâ Resûlallah) sesini işitti. 8. bazı gazalarında susuz kalındığı zaman. Mübârek elini sudan çıkarınca akması durmuştur. 10. îmân etmediler. bazan üçyüz. “Kusursuz bir abdest al! Sonra yâ Rabbî! Sana yalvarıyorum. Odundan ağlama seslerini. “Kemikleri kırmayınız” dedi.Muhammed aleyhisselâmın meşhûr mu’cizelerinin en büyüklerinden birisi de. (Muhammed bize sihir yaptı) dediler. söylemez (konuşmayan) bir çocuk getirdiler. Muhammed aleyhisselâm minbere çıkıp Kur’ân-ı kerîm okuyunca. Putun sahibi. 15. bu sudan iç!” buyurdu. Karşıdaki tepede iki yavrum var. sen de. Resûlullah.Birgün. bu avcı beni avladı. Saçları uzamaya başladı. Su çıktı. Mekke’de Kureyş kâfirlerinin elebaşıları yanına gelip (peygamber isen ayı ikiye ayır) dediler. senden istiyorum. (Put bana söylerse. 12. elini suya sokmuş. köklerini sürüyerek gelip selâm verip. 5. benim ayrılığımdan kıyâmete kadar ağlayacaktı” buyurdu. ben kimim?” deyince. . Ellerini kaldırıp duâ etti. Resûlullah. dedi. Geyiğe ne istediğini sordu. Bana hiçbir şey söylemedi.Bir gün amcası Abbâs’ın evine gidip.Eline aldığı çakıl taşlarının ve tuttuğu yemek parçalarının arı sesi gibi tesbih ettikleri çok görülmüştür. Beni salıver! Gidip. “Eğer sarılmasaydım. “Amcam. Biraz sonra geldi. bir emrin mi var dedi. 6. Adam.Hayber gazasında. Kemikleri toplayıp. Adam uyanıp. Bu duâyı müslümanlar. Sen Resûlullahsın dedi. ben buna elli senedir ibâdet ediyorum. Sevgili peygamberin Muhammed aleyhisselâmı araya koyarak. O tarafa bakıp. Resûl aleyhisselâm “Sözünü tutar mısın. gözlerim açılsın dedi. başka hiçbir Peygambere nasîb olmamıştır. diğer yarısı başka bir dağın üzerinde göründü. En çok sevdiğim peygamberim Hazret-i Muhammed! Seni vesîle ederek. yetmişbin kimsenin hepsi ve hayvanları bu sudan içmişler ve kullanmışlardır. 9. Sana nasıl söyler? dedi.Hudeybiye seferinde susuz bir kuyunun yanına kondular. Geyik (Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve enneke Resûlullah) dedi ve gitti. 2. 3.Muhammed aleyhisselâm. kendisinden mu’cize isteyenlere karşı. bağlı bir geyik gördü. her zaman okumuşlar ve dileklerine kavuşmuşlardır. bazan binbeşyüz. parmakları arasından su akarak. üzerlerini ihramı ile örterek. bir kel oğlunu getirdi. Allahü teâlâ koyunu diriltti. üç kerre. bunu kuyuya döktürdü.Hz.çok azını bildirmektedirler. 14. hayvandan yere inip “Susadın mı?” dedi. mübârek elleri ile başını sıvadı. Tebük Gazasında ise. Allah için söz veriyorum. 16. İçinden abdest alıp ve tükürüp.Birgün elinde put bulunan kimseye. gelir misin” dedi. (Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh) dedi. ben zehirliyim) sesi işitildi. ayı ikiye böldü. Muhammed bir çayırda giderken. Askerler susuzluktan şikâyet ettiler. 11. Minber yapılınca. O da.Medinede. (Sen Allah’ın peygamberisin) sesi işitildi. 13. mescidde dikili bir odun vardı. Hutbe okurken. Yarısı bir dağın. Resûlullah geyiği bıraktı. Duvarlardan üç kerre âmin sesi işitildi. önüne zehirlenmiş koyun kebabı koyduklarında (Yâ Resûlallah! Beni yeme. Ölünceye kadar konuştu. iki gözü âmâ (kör) bir kimse gelip.Resûlullaha. Kâfirler. gidip yerine dikildi. direğin yanına gitmedi. Hemen gözleri açıldı. ayın ikiye ayrılmasıdır. Evet dedikte. Sonra.

götür!” dedi. Gördüğün bal. tarlalarımız helâk oluyor. Ellerini kaldırıp. böyle söyledim. bulutlar toplandı. şiirlerinden birkaçını okuyunca.Eshâb-ı kirâmdan Ebû Hüreyre(r. Bunlara bereket verilmesi için duâ etmesini söyledim. Nâbiga yüz yaşına gelmişti. Hz. mülkleri çoğaldı.Kendi kızı Fâtıma. gemiler ile Kıbrıs adasına gidip harb ettiler. İslâm memleketleri bunun talebeleri ile doldu. hediye olarak bal gönderdi.) zamanına kadar hep yedim. 21. 19. Hiç eksilmedi. Yine minberde okurken o kimse. ölünceye kadar hiç açlık duymadı. Resûlullaha (s. Bu çocuk halifelerin babasıdır. Çocuğu getirdiklerinde. sonra yirmi sene de halifelik yaptı. hikmet sahibi eyle! Kur’ân-ı kerîmin bilgilerini kendisine ihsan eyle!” dedi. Bunların hepsi Abdullah bin Abbas’ın soyundan oldu. inci gibi dizilmiş dururdu.a. Hz. Ali diyor ki. bir kimse. mübârek tükürüğünden ağzına sürdü.Eshâbından çok kimseye hayır duâlar etmiş. Kadın gelerek. 25. hadîs ve fıkıh bilgilerinde zamanının” bir tanesi oldu.a.a.a. 28. 20.Bir kadın. Ömrünün sonunda. bana gelen şikâyetçilerden doğru olanı hemen anlar. ihsan ettin! Dördüncüsü olan günahlarımın affedilmesi acaba nasıl olacak deyince. Osman halife iken müslümanlar. imdadımıza yetiş dedi. yâ Rabbî! Habîbinin benim için yaptığı duâlardan üçünü kabul ettin. Gökte hiç bulut yokken.) beni Yemen’e kadı (hâkim) olarak göndermek istedi. Resûlullah (s. Hurmaların bulunduğu çantaları gece gündüz yanımdan ayırmayıp. 23.Medinede minberde hutbe okurken.Abdullah İbni Abbas’ın annesine bakıp.45 - .) birkaç hurma getirdim. hiç eksilmezdi” buyurdu.17. Doğduğu zaman bana getir!” dedi.Amcasının oğlu Abdullah bin Abbas’ın alnına mübârek elini koyup. Bereketli olmaları için duâ buyurdu. Bir gün yanılarak balı başka kaba koydular. “Yâ Rabbi! Bunun malını ve çocuklarını çok eyle. mahkemede hüküm vermesini bilmiyorum dedim. Allahü teâlânın kudreti ile. Hemen yağmur başladı. Ağaçları. hepsi kabul olunarak faydalarını görmüşlerdir. Oradan yiyerek bitirdiler. Ömrünü uzun eyle. Bulutlar açılıp. Yüzden ziyâde çocuğu oldu. duâ eyledi. hak üzere hüküm ederdim.” dedi. Muâviye’ye. Bunu Resûlullaha haber verdiler. “Gönderdiğim kabda kalsaydı. 24. yâ Resûlallah! Yağmurdan helâk olacağız deyince. Osman (r. bunu işitip.v. Onlar arasında Seffah. Mübârek elini göğsüme koyup. 26. “Ey açları doyuran Rabbim! Muhammed’in (s. bağları her sene meyve verdi. Hep doğru söylemek nasîb eyle!” buyurdu. o gazada bulunacağını haber verdi. Bir kaç gün devam etti. dünyâ durdukça yerlerdi. Balı kabul edip boş kabı geri gönderdi.Hz. Hz. canlandı. “Birgün ümmetimin üzerine hâkim olursan. Osman’ın şehîd olduğu gün zayi oldular. 27.v. Mehdî ve Îsâ aleyhisselâmla namaz kılan bir kimse bulunacaktır. Hz.) diyor ki. güneş göründü.Acem padişahı Kisrâ’nın ve Rum padişahı Kayser’in memleketlerinin müslümanların eline geçeceğini ve hazinelerinin Allah yolunda dağıtılacağını müjdeledi. Yüzon sene yaşadı. (Tercümân-ül-Kur’ân). Orada şehîd oldu. Hz. balı evine götürdü. 22. Allahü teâlânın hediyene verdiği berekettir” dedi.) Ben kadılık yapmasını. (Ya Resûlallah! Hediyemi niçin kabul etmediniz? Acaba günahım nedir?) dedi. “Senin hediyeni kabul ettik. Bundan sonra bütün ilimlerde ve bilhassa tefsîr. iyilik yapanlara mükâfat et! Kötülük edenleri de af eyle!” dedi. .a. Günâhlarını af eyle!” duâsını yaptı. Abbas.v. İsmini Abdullah koyup annesinin kucağına verdi.) kızı Fâtıma’yı aç bırakma!” dedi. Elini onun göğsüne koyup. Muâviye. kap bal ile dolu olarak geri geldi. 18. “Yâ Rabbi! Bunu dinde derin âlim yap. Peygamberimiz. Hz.Ümmetinden çok kimsenin denizden gazaya gideceklerini ve sahabeden olan Ümmî Hirâm ismindeki kadının. Sahâbe ve tâbi’în her şeyi bundan öğrenirdi. yâ Resûlallah! Susuzluktan çocuklarımız. Allah’a yemin ederim ki. Abbasîyye devletinin başına çok halifeler geldi. Dişleri ak ve berrak. Arablar arasında meşhûr olan “Allahü teâlâ dişlerini dökmesin!” duâsını söyledi. (Dördüncüsünü de kabul ettim. Yanımdakilere de yedirdim ve avuç doluları sadakalar verdim. Çocuğun babası olan Hz. “Halifelerin babasını al. Resûl aleyhisselâm tebessüm etti ve “Yâ Rabbi! Rahmetini başka kullarına da ihsan eyle!” dedi. (Bahr-ül-ilim) ve (Reîs-ül-Müfessirîn) isimleriyle meşhûr. “Senin bir oğlun olacak.Nâbiga ismindeki meşhûr şair.v. oldu. kulağına ezan ve ikâmet okuyup. Bu hanım da beraber idi. Fâtıma’nın hemen yüzü kanlandı. Kadın sevinerek. hayvanlarımız.a. Açlıktan benzi sararmıştı.Hizmetçilerinden Enes bin Mâlik’e. bir gün yanına geldi. “Yâ Rabbi! Bunun kalbine doğru şeyleri bildir. mübârek ellerini yüzüne sürmeden. Yâ Resûlallah! (s. Osman zamanında Şam’da yirmi sene valilik. Hatırını hoş tut!) sesini işitti. Zaman geçtikçe malları. gelip sorunca “Evet. Çoluk çocuğu ile aylarca yediler.

kâfirin göğsüne vurdu.) hayatta iken Hüsrev’i oğlu Şiruye hançerle parçaladı. “Onu Cennet melekleri defn ettiler ve ruhunu Cennete götürdüler.Kâ’be yanında namaz kılarken.) sorduklarında. Ağaçlar o gün meyve vermeye başladı. Ölünceye kadar. Af buyurup serbest bıraktı.) bir alâmet istedi. Resûlullah (s.a.a.) iki omuzunda birer yılan görerek taş elinden düştü ve kaçtı. Sonra kuş. Resûl aleyhisselâm bunu işitince çok üzüldü ve “Yâ Rabbî! Benim mektubumu parçaladığı gibi. yumurta. mesti yere bıraktı.a. Alçak Hüsrev mektubu parçaladı ve getiren elçiyi şehîd eyledi. Hüsrev’in nesli de. Bunu Resûlullaha (s. (s.v. bir gün namaz kılarken şeytan gelip namazını bozmak istedikte. Acem memleketinin hepsini müslümanlar fethedip. “Yâ Rabbi! Buna bir âyet ihsan eyle!” buyurdu.Sahâbeden Enes bin Mâlik’de Resûlullahın (s. hepsini . 39.v. O’nu melekler gök’e kaldırdılar. Hz. Duâsı kabul olup. yakalayıp ateşe atacaklardı. Bunu bir yerde yakalayıp.v. 36.) “Allah kurtarır” dedikte. senden daha hayırlı kimse yoktur diye yalvardı.v. Yıkılıp kılıç elinden düştü. Birkaç sene sonra 300 hurma ağacı ile binaltıyüz dirhem altın ödemek şartı ile âzâd edilmesine söz kesildi. Ebû Bekrin kölesi iken âzâd ettiği ve ilk îmân edenlerden Âmir bin Füheyre’yi süngülediklerinde. 35. Bunu sahibine götür dedi.) en büyük düşmanı idi. Sağ kolum hareket etmiyor diye yalan söyledi “Sağ elin artık hareket etmesin!” buyurdu. onu yakalayıp parçalayacaklardı” buyurdu. Ömer dikmişti. gözlerini açıp kapar ve yüzünü buruşturur. Resûlullaha (s. bununla yüzünü siler.Dost kabilesinin reîsi Tufeyl.v.v. bu gayet azdır. arkaya dönüp. Ebû Cehil. Hicrette Resûlullah. mübârek elleri ile yakaladı. kirlendiği zaman. mülkü de kalmadı. Bir gazada. “Allah’ın melekleri.a. Bunu yüzümde görenlerden bazısı.Hicretin üçüncü senesinde.a.Resûl aleyhisselâm.Resûl aleyhisselâm. Mekke’de îmâna gelmişti. bir gün abdest alıp.) gelip. Bunlar arasında Hz. kendi dinlerinden çıktığım için cezalandırıldığımı zannederler dedi. Resûl aleyhisselâm. Resûlullah.Acem padişahı Hüsrev Pervîze îmân etmesi için mektûb gönderdi. 32.” buyurdu.v.) haber verdiklerinde.a. 31. Bir adım atsaydım. Bunu müslümanlar işitip. Selmân. ayakkabı giyerken. Resûlullahın (s. Kabilesindekiler zamanla imâna geldiler. kâfirlerin gözü önünde. 40.Selmân-ı Fârisî. ateşe bırakırdı. kadar altını Selmân’a verdiler. insan şeklinde görünüp.) Habeş Padişahı Necâşî’ye ve Rum İmparatoru Herakliyus’a ve Şam’daki Valisi Hârise ve Umman Sultanı Semâme’ye mektûblar göndererek.Allahü teâlâ habîbini belâlardan korurdu. Mübârek ellerine alıp tekrar Selmân’a verdi. “Seni benden kim kurtarır?” dedi.Resûl aleyhisselâm. Medineli bir Yahudiye köle olarak sattılar. Îmâna gelip. Büyük bir taşı mübârek başına vurmak için kaldırdığında. ganimet alınan. elinde kılıçla gelip. Bugünden sonra.Hicretin yedinci senesinde Resûlullah.29. tam zamanıdır diyerek bıçakla üzerine yürümek isterken. Bu da hemen meyve verdi. Beni kurtaracak.a. mestlerinden birini giyip. Muhammed ile aramızda ateş dolu bir hendek gördüm. 30. Elindeki kamçının ucunda kandil gibi parladı. Yarısı da. Arkadaşları. 33. bir kuş geldi.v. çok kimselerin imâna gelmesine sebep oldu. önce silkelemek sünnet oldu. Çok korktum dedi. bunu çıkarıp mübârek elleri ile tekrar dikti.) bunu işitti. Kirler yanar mendil yanmaz. Resûl aleyhisselâm kılıcı eline alıp. sağ elini ağzına götüremez oldu. Medine’ye girerken karşılaştılar. Bu mesti kapıp havada silkti. 34. Birçok kimse beni bekliyorlardı. hemen geri dönüp kaçtı. Yarısı ile efendisine olan borcunu ödedi.Bir kimse.v. Resûlullah’ın arkasından gelerek.a. onun bu çirkin hâlini görünce. Resûlullah. Selmân’a kaldı. Resûlullaha (s. niçin korktun dediklerinde. Hemen îmâna geldi. Ömer halife iken. yine alçak Ebû Cehil. İçinden bir yılan düştü. Resûlullah (s. böylece alay ederdi.) mübârek yüzünü sildiği bir mendili vardı. Cebrâil ismindeki melek. 38. hak din aramak için. Enes.v.a. seni benden kim kurtarır? dedi. Mübârek elleri ile ikiyüz doksandokuz hurma ağacı dikti. (s. Binaltıyüz gram çekmez dedi. yüzü gözü oynak kaldı. Dâsür isminde bir pehlivan kâfir.46 - . 41. Tufeyl. 37. onun mülkünü parçala!” dedi. tertemiz olurdu. Kavmini imâna davet için Resûlullahtan (s. nûr yüzünden gitti. Birini Hz. çarşıda emr-i mâruf ve nehy-i münker ederken. “Kendini gösterdiğin şekilde kal” buyurdu. İran’dan çıkıp dünyâyı dolaşmaya başladı. Bir daha gelip namazı bozdurmıyacağına dair ondan söz alıp serbest bıraktı. yâ Rabbî! Bu alâmeti yüzümden giderip başka yerime koy. Resûl aleyhisselâm (Kattan) gazvesinde bir ağaç dibinde yalnız yatarken.(Bîr-i Maûne) denilen muharebede kâfirler verdikleri sözü bozarak yetmiş Sahâbeyi şehîd ettiler. nasîhat verirken. Bu ağaç meyve vermedi. hicretten önce. ikincisine elini uzatırken. Resûlullahın (s. Ölünceye kadar. iki kaşı arasında bir nûr parladı.a. Mervan’ın babası olan Hakem bin Âs ismindeki alçak.a. “Sağ el ile ye!” dedi. Tufeyl kabilesine gidince. sol eliyle yemek yiyordu.v.

gittikleri yerin dillerini bilmiyorlardı.) mübârek eli ile gözünü yerine koymuş olduğu zâtın torunu olduğunu bildirdi. o dilleri bilip. Kur’ân-ı kerîmde. Cenâb-ı Hak.a. birçok geceleri ibâdetle geçirmekten kat kat daha kıymetlidir. Meselâ. sünnetleri yapıp mekruhlardan kaçınmak lâzımdır Bunlardan sonra.a. meselâ çöpçüye benzer ki. bayram günü oruç tutmamak ve yiyip içmek. Bunların hepsine Cehennem azabını. cemaate bakıp. yetmişikinci âyetinde. Hepsi kâfirdir. (Kaylûle etmek) yani öğleden önce biraz yatmak âdet-i şerîfesi idi.Îyâs bin Seleme diyor ki. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın yolunu bildiren.a. sonra müslümanlığı iyice öğrenmek. dünyâda birkaç menfaatden ibaret kalır. Bunlar. Allahü teâlâ O’nu. Kur’ân-ı kerîmin gösterdiği yoldur. İslâmiyet’e uymayan şeylerin hiç birisini Hak teâlâ sevmez. Bir beyt okuyarak Resûlullahın (s. Ali’nin gözleri ağrıyordu. kazançlar pek çoktur. mardîsidir.). O hâlde. sizi sevmesini istiyorsanız bana tâbi’ olunuz! Allahü teâlâ bana tâbi’ olanları sever” buyuruyor.a. Ondan daha kuvvetli görürdü. hadîs-i şerîflerden murâd-ı peygamberiyi çıkaran bu büyük âlimlerdir. O’nun dininin emri ile fakîre verilen az bir şey ki. Bazan bir saatlik çalışmaları yüzbinlerce senenin kazancını hâsıl eder Bunun sebebi şudur ki. Böyle olduğunu kendi kitabının çok yerinde bildirmiştir. Nisâ sûresi. Bu inanışları ve dinleri kıymetsizdir. Halbuki. Bu gözü. daha iyi olurdu). İslâmiyet’e tâbi’ olanlar ise. İmrân sûresi otuzbirinci âyetinde: “Ey sevgili Peygamberim! Onlara de ki. daha sonra. O’nun dininde bulunmayıp senelerce tutulan oruçlardan daha kıymetlidir. diğerinden güzel oldu. Emîr-ül-Mü’mînîn Ömer (r. Resûlullah (s. Kur’ân-ı kerîmden murâd-ı ilâhiyi anlayan. ona hâşâ. kendisine itâat etmek olduğunu bildiriyor. yalnız Îsâ aleyhisselâma inanıp. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarında bildirdikleri gibi. Eğer bu çalışmalarına ücret hâsıl olursa. “Ey sevgili Peygamberim (s.) beni gönderip Hz. O’na itâat edilmiş olmaz.v.îmâna davet etti. güçlükle getirdim. Halife Ömer bin Abdülazîz’in yanına gelmişti. sonra farzları eda edip. Emîr-ül-Mü’mînîn buyurdu ki. O’nun Resûlüne (s. Ertesi sabah. Îsâ ile Muhammed. Bu yola (Dîn-i İslâm) denir. aleyhisselâma inanmayız. bir kimseyi göremeyince sordu. Elinden tutup. sabah namazını cemaatle kılsaydı. “Yâ Rabbi! Gözünü güzel eyle!” dedi.Uhud gazasında Ebû Katâde’nin bir gözü çıkıp yanağı üzerine düştü. Belki şimdi uyku bastırmıştır.v. Bunun pek kat’î ve kuvvetli olduğunu bildirmek için. Ücretleri de herkesten aşağıdır. beşeriyyete gönderiyorum. Allahü teâlânın kudreti ile.” diye bildirdi. bu iki itâati ayrı görenlerden şikâyet buyurarak “Kâfirler. bunun bir kaçının itibarı olsun. Çünkü. dünyâdaki bütün insanları se’âdete davet için gönderdi ve Sebe’ sûresi. Hayber gazasında. 43. dünyâdaki bütün insanlara ebedî se’âdeti müjdelemek ve bu se’âdet yolunu göstermek için. Muhammed aleyhisselâma itâat etmenin. O’na uymak için. lâtif cevahir ve kıymetli elmaslar ile meşgul olan mücevherciler gibidir. Ali yerinden sökerek. Eshâb dediler ki. çok acı azapları hazırladık. sıkıntı çekip ve mücâhede edip nefslerini körletiyor ise de. söylemeye başladılar. Hak teâlânın makbulüdür. Eshâb-ı kirâm kaleye girdiler.) itâat edilmedikçe. geceleri sabaha kadar ibâdet ediyor. yâ’ni O’na uymak. Hıristiyanlar ise. bir îmân ve i’tikâd edinmektir. harâmlardan kaçınmak. âyet-i kerîmede. Allahü teâlânın emirleri ile Peygamberlerinin emirlerini birbirinden ayırmak istiyor. Bunların işi az. (Keşki bütün gece uyuyup da. yirmisekizinci âyetinde. beğenmez. Sevilmeyen.) Seni. ikrâm ve ihsanda bulundu. İslâmiyete uygun yapmadıklarından kıymetsizdir ve hakirdir.” buyurdu.v. O’na uyan bir kimsenin. Çok zamandır açılamayan kapıyı Hz. O’nun gittiği yolda yürümektir. önce imân etmek. biz Mûsâ aleyhisselâma inanırız. Mübârek parmaklarına tükürüp. Meselâ. Bütün insanlara önce lazım olan şey. dağ kadar altın sadaka vermekten daha efdaldir. Mektupları götüren elçiler. Meselâ O’nun dîni emir ettiği için. çok beğenir. ona tâbi’ olmağa başlamak ve se’âdet kapısından içeri girmek demektir. Ali’yi istedi. kendi arzusu ile. yine Nisâ sûresinde. kendisine ziyâde. İmân etmek. buna zekât denir. Ali’nin gözlerine sürdü. Kıyâmetde . Allahü teâlânın oğlu diyor.” buyurdu ve bazı doğru düşünmeyenlerin. bu iki itâati birbirinden ayrı görmelerine meydan bırakmadı.a. MUHAMMED ALEYHİSSELÂMA TABİ’ OLMAK O’na tâbi’ olmak. Yahudiler diyor ki. Resûlullaha (s. Halife bu beytleri işitince. dünyânın hepsinin kıymet ve ehemmiyyeti nedir ki. yüzkırkdokuzuncu âyet-i kerîmede. Mübârek eli ile gözünü yerine koyup. Sancağı eline verip. İslâmiyetden sapıtmış olanlar. İslâmiyet’e uygun olan amel. “Elbette muhakkak böyledir. 42. anlayıp.47 - . Sen kimsin? dedi. mubahlarda da O’na uymağa çalışmalıdır. eğer Allahü teâlâyı seviyorsanız ve Allahü teâlâ’nın da. beğenilmeyen şeye sevab verilir mi? Belki cezaya sebep olur. gün ortasında bir parça uyuması. bir sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra. çöpçüler herkesden daha çok çalışır ve yorulur. Allahü teâlâ.v. Hayber kapısında döğüşmeye gönderdi.v. O’na uymaksızın.a. Ebû Katâde’nin torunlarından biri.) getirdiler. O’nun yolu.

İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe gibi bir zât bulunsaydı. Tâbi’ metbû’a o kadar benzer ki. (İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe Nu’mân bin Sâbit)’dir. Beşincisi.” Muhammed aleyhisselâma tâbi’ olmak (Ahkâm-ı İslâmiyye)’yi beğenip. eğer dünyâ ve âhiretin en kıymetli insanı olan. Allahü teâlânın çok sevdiklerine mahsustur ve lütf ile ele geçmez. Burada.v. Allahü teâlâdan. Âhirette ele girecekler ise sonsuzdur ve dünyâda iken kazanılır. Altıncısı. Yedinci derece.a. Bu derece.) mahbubiyyet ve ma’şûkıyyet kemâlâtına tâbi’ olmaktır ki. bunları öğrenmek ve yapmaktır. Yoksa. nefs de îmân ve itâat eder ve bütün ibâdetler. hâller ve bütün ilimler Resûlullah’ın (s. dünyâda kalır ve âhiretin harap olmasına sebep olur. âdet hâlini almıştır.v. tâbi’ olmaklık aradan kalkar. değiştirilmekten ve bozulmaktan koruyan. O’nun düşmanlarından uzak durmaktır. büyük peygamberler ve bu ümmetin pek az büyükleridir. iki zıd şeyin muhabbeti bir kalbde.a. İkincisi. yalnız kalbin imânını kabul etmektedir. aldırış etmeyenleri zelîl. hakir ve aşağı tutmaktır. Bu derece. yüksekliklere tâbi’ olmaktır. bu derecededir.v. beğenmeyenleri. Muhammed aleyhisselâma tam ve kusursuz tâbi’ olabilmek için. Yani. ancak ve yalnız. Evliyânın büyüklerinden Sehl bin Abdullah Tüsterî (rahmetullahı aleyh) diyor ki. sünnetleri bulup yapışmak ve bid’at deryasından kurtulmak. sevgililerinin divânesi olup. yarın başkasınındır.v. geçiren. Dünyada yapılan bütün iyilikler. bir arada yerleşemez. dünyâyı bid’at kaplamış.) tâbi’ olmak yedi derecedir: Birincisi. Hepsinin nefsleri imân etmiş. Bid’atler. muhabbet lâzımdır. ibâdetler gibi bütün hayırlı işler hakîkî ve kusursuz olmaktır. Cem’i zıddeyn muhaldir. Resûlullahın (s. bunlar yahudiliğe ve hıristiyanlığa dönmezdi. sanki Resûlullah (s. “Eğer Mûsâ ve Îsâ aleyhimesselâmın ümmetlerinde. (Ehl-i sünnet) âlimleridir. mutmainne olmuştur. onlara aykırı birşey yapamaz. âhirette işe yarar.a. Kur’ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin derin mânâlarını ve işaretlerini anlar.) bütün sözlerini ve âdetlerini yapmak ve kalbi kötü huylardan temizlemektir.v. O’nu beğenmeyenleri sevmemektir. Ehl-i sünnetin reisi ve kurucusu. birer istidrâcdan başka birşey olamaz. burada kalır. O’na tâbi’ olmak için îmân etmek ve Ahkâm-ı İslâmiyyeyi öğrenmek ve yapmak lâzımdır. Ancak.) bulunan hâllere. onu tam ve kusursuz sevmek lâzımdır. Tam ve olgun sevginin alâmeti de. bütün keşfler. üstün tuttuğu şeyleri ve âlimlerini. ilim ve ibâdet ile ele geçemez. Aykırı gidenlerle uyuşamaz. Allahü teâlânın Peygamberine tabi’ olmayanların yaptığı her iyilik. .48 - . seve seve yapmak ve O’nun emirlerini ve İslâmiyetin kıymet verdiği. Tasavvuf yolunda yürüyenler bu derecededir. hakîki ve kusursuz olur. Bu derecede olanlar. Bunların nefsleri îmân etmemiştir. her yapılan hayır. bütün. Bugün. Muhammed aleyhisselâma tâbi’ olarak geçirilirse. ya tasavvuf ve vilâyet yolundan ilerleyenlere veya bütün sünnetlere yapışarak bid’atlerin hepsinden kaçanlara nasîb olur. Bu rasîh ilimli âlimler. bunların gösterdiği yoldur. lütf ve ihsan ile gelir. imkân haricinde kalmıştır. zevklere ve kalbe doğan şeylere de tâbi’ olmaktır. Bu kemâlât. Resûlullaha (s.a.) mahsus kemalâta. Bugün. iyilik. herşey hiçtir. Böyle tâbi’ olmak. Bütün peygamberlerin eshâbı böyle idi. Allah’ın Peygamberinin ve O’nun Eshâbının yolunu kitaplara. O’na uymadıkça. salihlerini büyük bilip. Resûlullahda (s. kurtuluş umulur. Âşıklar. (Ulemâ-i râsihîn) denilen büyüklere mahsustur. tasavvufun (Vilâyet-i hâssa) dediği makamda ele geçer.a. Allahü teâlâ.kurtuluş yolu. Muhabbete müdâhene. Muhammed aleyhisselâma tâbi’ olmağa bağlıdır. Bugün senin ise. âhirette ele birşey geçmez. Dördüncüsü.a. sünnetler gayb olmuştur. dünyâ ve âhiretin efendisi olan. se’âdet-i ebediyye.a.v. aynı kaynaktan. Bunlar da. Bu birkaç günlük hayat. merhamet ederek. İki cihan se’âdetine kavuşmak. Bu dünyâ ni’metleri geçicidir ve aldatıcıdır. yani gevşeklik sığmaz. ahkâm-ı İslâmiyyeye inanarak. sonsuz necat. yalnız Muhammed aleyhisselâma tâbi’ olanlara mahsustur. hürmet etmektir ve O’nun dinini yaymağa uğraşmak demektir ve dinine uymak istemeyenleri. din ve sünnet olamaz. Yoksa O’na tâbi’ olmadıkça. Resûlullaha (s. Resûlullahın (s. herşeyi alır. Âhirette Cehennem’den kurtulmak. Bütün müslümanların ve âlimlerin ve zâhidlerin ve âbidlerin tâbi’ olması. Halbuki âdetler ne kadar yerleşmiş ve yayılmış olsalar ve ne kadar güzel görünseler de. insan vücudunun her zerresinin tâbi’ olmasıdır. iyilik şeklinde görünen. Üçüncüsü.v.) gibi.) yolunda bulunmak şartı ile. emirleri yapmakla beraber.

Muhkem olanlara uyunuz! Müteşabih olanlara inanınız.v. İlmi başkalarına faydalı olmayan. buna azâb eder. “Cehennemden kurtulan fırka.a.) bana buyurdu ki: “Benden sonra halîfe Ebû Bekir olacaktır.” “Namaz kılmayan elbette dinini yıkar. kendi görüşleri ile fetva vererek fitne çıkarırlar. Yolların en iyisi. Onları seven beni sevdiği için sever. isabet ederse buna on sevab verilir. bir harf. Bunlara inandık. bir sevab verilir.v. Hangisine uyarsanız. dördüncüsü Ramazan-ı şerîf ayında her gün oruç tutmak. Hatâ ederse. ancak bir fırkası kurtulmuştur. harâm. Benden sonra. Bunlardan yetmişikisi Cehenneme gidip.) dedi ki. onları kötü bilmeyiniz.” “Kıyâmete yakın ilim azalır.” “Allahü teâlâ size namazı. Resûlullaha (s.a. soy adı Ebû Hanîfe. Mekke-i mükerreme’ye giderek ömründe bir kere hac etmek. müteşabih ve misâller.a. Beni inciten de Allahü teâlâya eziyyet etmiş olur ki. Ebû Bekri.” Eshâb-ı kirâm bu fırkanın kimler olduğunu sorduk da. Kur’ân-ı kerîm yedi harf üzerine nazil oldu. yani kelime idi ve bir şeyi bildirirlerdi. Namaz kılan kimse dinini kuvvetlendirir. emir.49 - . PEYGAMBERİMİZİN (s.” “Âdem ve bütün peygamberler benimle öğündüğü gibi ben de ümmetim içinde. cehâlet artar ve ilmin azalması. Onları inciten beni incitendir.” “Namaz dinin direğidir. ondan sonra da sen (r.” “Bu ümmetin âlimleri iki türlü olacaktır. yetmişbir fırkaya ayrılmıştı. Osman’ı ve Ali’yi sevmeyi de farz eyledi. Eshâbım gökteki yıldızlar gibidir. zekâtı farz ettiği gibi. İnsanları doğru yoldan saptırırlar.” “Ümmetimin müctehidleri arasındaki ayrılık. Eshâbımın birbirinden ayrılıkları rahmettir. Resûlullah (s. Bid’atlerin hepsi dalâlettir. zekât vermek. benim ve Eshâbımın gittiği yolda gidenlerdir. bana düşmanlık etmiş olur. üçüncüsü senede bir kerre malın kırkda birini müslüman olan fakîrlere. onları yoldan çıkmaktan.v. Onlardan bir karşılık beklemeyeceklerdir. orucu. Allah’a ve meleklere ve kitâblara ve peygamberlere ve kıyâmet gününe ve hayrın şerrin Allah’ın takdiri ile.” “Önce inen kitâblar.O’na uymanın ufak bir zerresi bütün dünyâ nimetlerinden ve âhiret se’âdetlerinden kat kat üstündür.a. Ondan sonra Ömer. âlimlerin azalması ile olur. Yetmişbiri Cehenneme gitmiştir.” “Müslümanlık beş şey üzerine kurulmuştur: Birincisi. yalnız bir fırkası kurtulur. muhkem. ismi Nu’man olan bir kimse ile öğünürüm ki. sapıklıktır.) olacaksın.) uymak için müslümanların Ehl-i sünnetin dört hak mezhebinden birinde olmaları temel şarttır.” “Sözlerin en iyisi Allahü teâlânın kitabıdır. beşincisi. dilemesi ile olduklarına inanmakdır. cehâlet karanlığına düşmekten koruyacaktır. Onlara düşmanlık eden.” “Allahü teâlânın en üstün dediği kimse dinde fakîh olan kimsedir. Yedi şey bildirilmektedir: Zecr.” “İlim Çin’de de olsa alınız. Böyle olan insana denizdeki balıklar ve yeryüzündeki hayvanlar ve havadaki kuşlar duâ edeceklerdir. helâl.” “Eshâbımı incitmekte Allahü teâlâdan korkunuz. Allahü teâlâya ve Muhammed aleyhisselâmın O’nun Peygamberi olduğuna inanmak.) HADİS-İ ŞERÎFLERİNDEN BAZILARI “İmân. rahmet-i ilâhîdir. Hepsini Rabbimiz bildirmiştir.” “Allah’ın kitabında ve benim sünnnetimde bulamadıklarınızı Eshâbımın sözlerinden alınız.a. ondan sonra Osman. ilmini dünyâlık ele geçirmek için kullananlara kıyâmette Cehennem ateşinden yular vurulacaktır. Muhammed aleyhisselâmın gösterdiği yoldur. İkincisi. deyiniz. İnsanlık meziyeti ve şerefi O’na tâbi’ olmaktır.” Ali (r. hidâyete kavuşursunuz. Nâsâra da yetmişiki fırkaya ayrılmıştı.” “Bir müctehid âyet-i kerîmeden ve hadîs-i şerîften bir hüküm çıkarırken.” . Bunlardan helâli helâl biliniz! Haramı harâm biliniz! Emir edilenleri yapınız! Yasak edilenlerden sakınınız! Misâl ve kıssa olanlardan ibret alınız.” “Benî İsrâil. Bir zaman sonra benim ümmetim de yetmişüç kısma ayrılır. Câhil din adamları. İşlerin en kötüsü bu yolda yapılan değişikliklerdir. Ömer’i. her gün beş vakit namaz kılmak. Bunlardan yetmişi Cehenneme gidip. ümmetimin ışığı olacaktır. Birincileri ilimleri ile insanlara faydalı olacaktır.

” “Günâh işleyeni eliniz ile men ediniz. davetine gitmek ve aksırıp elhamdülillah diyene. birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. bilgisini müslümanlara duyursun. Siz de âhiret için yaratıldınız. Bu ise îmânın en aşağısıdır. bir şey öğrenmeyen. kalbiniz ile beğenmeyiniz. “Yabancı dil öğrenin. Bir iş için sebebine yapışmak ve sonra Allahü teâlânın yaratmasını beklemek lâzımdır. cenâzesinde bulunmak. Üçüncüsünde bir sanatta veya ticârette çalışıp helâl para kazanır.” “Müslümanın müslüman üzerinde beş hakkı vardır: Selâmına cevap vermek. biliyor musunuz?” buyurdu.” . başka ağaçları da Yemen’de öğrendiğiniz usül ile aşılayın. düşman şerrinden böyle kurtulursunuz. en faydalısı.” “Beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini biliniz: Ölmeden önce hayâtın kıymetini. Niyyetsiz amel kabul olmaz.” “Acele etmek şeytandandır. siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları Cehennemden korumalısınız. “ “Ticâret yapınız! Rızkın onda dokuzu ticârettedir. günâh yapınca hemen tevbe etmek. (Bizim bildiğimiz müflis. kimini dövmüştür. Tüccar sermayesini kurtaramadıkça kâr edemez.” “Mü’min tüccara benzer. kılmayıp kazası olan kimse. borcunu ödemek. cenâze hizmetlerini çabuk yapmak. hak sahiplerinin günâhları alınarak buna yüklenir. Âhirette ise Cennetten ve Cehennem ateşinden başka yer yoktur.” “Fitne veya bid’at yayıldığı ve Eshâbım kötülendiği zamanda hakkı bilen. Yüzünü ve saçlarını yabancı erkeklere göstermez. Bir arzun varsa Allahü teâlâ hazretlerinden iste! Allahü teâlânın âdeti ilâhiyyesi şöyle carî olmuştur ki. Buna kuvvetiniz yetmezse söz ile mâni olunuz. İkincisinde. malı olmayan kimsedir) dediler. Sonra Cehenneme atılır.” “Müslümanların en iyisi. Beş şey bundan müstesnadır. Dünya sıkıntılarına sabreder. Sünnete uygun olmazsa hiçbiri kabul olmaz. boş yere zahmet çekmiş olur.” “Yâ Ebâ Hüreyre! Allah’dan başka hiçbir şeye ümid bağlama! Allah’a tevekkül eyle. Fakat kimisine sövmüştür. oruçları ile ve zekâtları ile gelir.” “Birbirinize müslümanlığı öğretiniz. Hepsine bunun sevablarından verilir. Hangisi daha iyi hurma verirse.” “Müflis kimdir.” Hurma ağaçlarını nasıl aşılamalarının uygun olacağını soran Eshâb-ı kirâma. dünyâda âhireti kazanmanın kıymetini. Allahü teâlâya münacaat eder.” “Akıllı şu kimsedir ki. hastalıktan önce sıhhatin kıymetini. kazâsını kılmadan nafile kılarsa. anasını. “Tecrübe edin: Bir kısım ağaçları. Bu kimse kazasını ödemedikçe. mü’minin miracıdır. aldandı ziyan etti. kıyâmet günü namazları ile. Haklarını ödemeden önce sevabları biterse. her zaman o usûl ile yapın. öğretmez iseniz mes’ûl olacaksınız. Ramazan ayında oruç tutar. zevcesine karşı iyi ve faydalı olandır. fakîrlikten evvel zenginliğin kıymetini.” “Amelsiz söz kabul olmaz.“Namaz. “Ümmetimden müflis şu kimsedir ki. Allahü teâlâ onun namazlarını kabul etmez. parası. Allahü teâlâ en kötünüzü başınıza musallat eder ve duâlarınızı kabul etmez. zevcini. Hakkı.” “Beş şeyi yapan kadın Cehennemden kurtulur: Beş vakit namazını kılar. misafiri doyurmak.” “Yarın ölecekmiş gibi âhirete ve hiç ölmeyecekmiş gibi dünyâ işlerine çalışınız. Allahü teâlâ bu kimsenin farzlarını ve nafile ibâdetlerini kabul etmez. her şeyi bir sebep altında yaratır. Onlara müslümanlığı öğretmelisiniz. kiminin malını almıştır. Emr-i marufu bırakır iseniz. Tevekkül de bundan ibarettir. kiminin kanını akıtmıştır.” buyurmuştur. babalarınızın usûlü ile. yerhamükellâh diyerek cevap vermek. ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini. Bunu da yapamaz iseniz. yalvarır. hastasını yoklamak. babasını üzmez. Çoban sürüsünü koruduğu gibi.” “Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz.” “Dünya sizin için yaratıldı. müslümanlara duyurmayanlara Allahü teâlâ ve melekler ve bütün insanlar lanet eylesin. Kızını evlendirmek.50 - . Dördüncüsünde istirahat eder ve mubah olan şeylerle kendisini eğlendirip harâm şeyleri yapmaz ve onlara gitmez. Bunun gibi farzı.” “İki gün aynı hâlde bulunan” yani her gün ilerlemeyen. günü dörde ayırıp. yani doğru yolu bildiği hâlde.

” “Ey eshâbım! Siz öyle bir zamanda geldiniz ki. Cehenneme gidersiniz. bütün uzuvlar iyi olur.” “Bir kimse Allahü teâlâya kavuşmayı severse. Ahmaklık alâmeti.” “Şüphe edilen altını. insanların huzura kavuşması için gönderildim.” “Eshâbım hasta olmaz. insanları yaratırken.” “Zikrin en kıymetlisi (Lâ ilâhe illallah) demektir.” “Mü’min vekâr sahibi olur. iyi huy da hatâları eritir. insanları dertle. sakınmakla değişmez. ecellerini. iyi ahlâkı dünyâya yaymak için gönderildim.” “Allahü teâlâ harâm olan şeylerde size şifâ yaratmamıştır. yumuşak olur. Yalnız Allah’ın sevdiği kimseleri sever.” “Şefâatime inanmayan O’na kavuşamaz. zorluk çıkarmayınız. Cehennemden kurtulurlar.” “İbâdetlerini ihlâs ile yap. kimsesiz olarak başladı. Bana selâm verene ben de selâm veririm. bütün organlar kötü olur.” “Kader. kötü huy.” “İyi huyları tamamlamak.” .” “Din bilgisi iki kısımdır: Biri kalbde olan faydalı bilgilerdir. Garip olan müslümanlara müjdeler olsun. Bazısı belâ ateşinden hâlis olarak çıkar. onlar görülünce Allah hatırlanır. Bunu uyandırana Allah lâ’net eylesin!” “Üç kimse imânın tadını bulur: Allah’ı ve Resûlünü (s. birini yapmazsanız. insanların azâb çekmesi için gönderilmedim. Allah ismi ile olur. Allahü teâlânın emirlerinden onda dokuzunu yapıp.” “Baba hakkı için diyerek yemin etmeyiniz.a.” “Kolaylaştırınız.” “Günahına tevbe eden hiç günâh yapmamış gibidir.v. Allahü teâlâ da ona. İkincisi dil ile anlatılan zahir bilgileridir. Bu kalbdir.” “Aklın alâmeti nefse galip ve hâkim olmak ve öldükten sonra lâzım olanları hazırlamaktır. o belâ gelirken korur. Fakat kabul olan duâ. Ben herkese iyilik etmek için. belâ ile imtihan eder. İmâna kavuştuktan sonra kâfir olmaktan korkması.” “Evliyâ ol kimsedir ki. lâ’net etmek için. Bu iyi olursa. Bazısı da bozuk olarak çıkar.” “Sıcak su buzu erittiği gibi. Bir zaman gelecek ki.” “Fitne uykudadır. ömürlerini ve rızıklarını takdir etmiştir.” “Kişi sevdiği ile beraberdir.) herşeyden daha çok sever. ateşte yanmak korkusundan daha çok olur.” “Ben.” “Şirkten sakınınız. “ “Beni ziyâret için gelip.” “İnsanın dîni arkadaşının dîni gibidir. Sirke balı bozduğu gibi. tedbir ile. acıkmadıkça birşey yemez ve sofradan doymadan önce kalkar. kavuşmayı sever. başka bir iş yapmayarak yalnız ziyâret edene kıyâmette şefâat etmek bende hakkı olur.” “Allahı en iyi tanıyanınız ve O’ndan en çok korkanınız benim. nefse uyup Allah’tan af ve merhamet beklemektir.” “İnsanın bedeninde bir et parçası vardır. o zamanın mü’minleri emirlerin birini yapabilip. Bu dîni kuvvetlendirir. Yemin.” “Vatan sevgisi îmândandır. helâk olursunuz. Son zamanlarda başladığı gibi garip olarak geri döner. Bu kötü olursa.51 - .” “Cennet ana-babanın ayağı altındadır. dokuzunu bıraksalar. hayratı ve hasenatı yok eder.” “Her yüz senede bir müceddit gelir. Şirk karıncanın ayak sesinden daha gizlidir.” “Allahü teâlâ. ateşle muayene ettikleri gibi.” “İslâmiyet garip. O zamanda îmânı olanlara müjdeler olsun.“Sonra yaparım diyenler helâk oldu. İhlâs ile yapılan az amel kıyâmet günü sana yetişir. Allahü teâlâ. İslâm dîni hasta olmamak yolunu göstermiştir. Eshâbım temizliğe çok dikkat eder.

kazanacağına olan itimadı. zaferde bile gösterdiği sabır ve tevekkül. Îsâ Romalılara. kimsenin anlayamayacağı doğmaları yapmaya çalışıyor. Aksine herşeyden evvel sadeliği. O’nun hayatı. Ben şu kanaate vardım ki. Araplara yalnız bir tek Allah olduğunu. uğraşmaları. Rûhulkudüs gibi.v. Türkiye Târihi adlı eserinde Muhammed aleyhisselâm için şöyle diyor: “Hazret-i Muhammed bir yalancı peygamber miydi? O’nun eserlerini ve târihini inceledikten sonra bunu düşünemeyiz. Ben.” LAMARTİNE Dünyaca tanınmış büyük Fransız edibi ve devlet adamı. ölümünden sonra da devam eden şan ve şerefi. tam aksine büyük bir imâna sahip bulunduğunu gösterir.a. Îsâ’dan altı asır sonra Muhammed (s. Arapların yanına sokulan aryenler.a.” Müslüman olmayan bazı meşhûrların Hazret-i Muhammed (s.) ve İslâm dîni hakkındaki sözleri şöyledir: NAPOLEON Târihe dünyânın en büyük askerî dehalarından biri. O’nun ne babası ne de oğlu bulunmadığını.) onlara doğru yolu gösterdi. Arabistan tamamiyle putperest olmuştu. İslâm dininin Peygamberinin ve O’nun yakınında bulunanların nasıl hayat sürdüklerini bildiren kitapları okudum.v. sözlerini kabul ettirme hırsı.a. Bu kadar çok şey taşıyan. CARLYLE Dünyanın tanıdığı en büyük ilim adamlarından biri olan İskoçyalı Thomas Caryle diyor ki: Hazret-i Muhammed aleyhisselâm gelmeden evvel Arapların bulundukları yerlere kocaman bir ateş parçası sıçramış olsaydı kuru kum üzerinde kaybolup gidecek ve hiç iz bırakmayacaktı. . kitaplar bittiği zaman bunlardan daha fazla olmamasına üzüldüm. sanki bir barut fıçısına döndü. İsmâil. fırlatma gücü ile orantılıdır.) kendisinden evvel gelmiş olan İbrâhîm. Fakat Hazret-i Muhammed aleyhisselâm gelince bu kuru kum dolu çöl. Mûsâ kendi milletine. Medine’ye hicreti.v. şarkın sulh ve huzurunu tamamen bozuyorlardı. Allah’ın oğlu.” MAHATMA GANDHÎ Hindistan’ı İngiliz sömürgesi olmaktan kurtaran Hintli lider. yalanda da doğruluğun kudreti bulunmaz. hakîkî Îsâ dînini bozarak onlara Allah. (alçak gönüllülüğü) sözünü dâima tutması. puta tapan çoğunluğun hiddetlerine karşı koymak ataklığı. mantıkî olması ve peygamberinin büyük tevazuu. böyle birkaç Allah’a tapmanın puta tapmaktan kalan saçma bir âdet olduğunu anlattı. Delhi’den Granada’ya kadar bütün yerler birdenbire semâya yükselen alevler hâline geldi. sonsuz ibâdeti. Allahü teâlânın emirlerini büyük bilmek ve Allahü teâlânın mahluklarına acımaktır. Bir manevî ilhamın gücü de onun meydana getirdiği eser ile orantılıdır. yakınlarına ve müslüman olan herkese karşı sonsuz bağlığı yüzünden İslâm dîni birçok insanlar tarafından seve seve kabul edilmiştir. kılıç yüzünden olmamıştır. Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun varabileceği yer.“Müslümanlık. memleketininin hurafelerine ve putlarına kahramanca saldırıp onları parçalaması. İki yüzlülükte inandırma kuvveti yoktur. 13 sene Mekke’de buna dayanması. İslâmiyet’in çok süratle yayılması. Bu büyük zât sanki bir şimşekti. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlülüktür. Bunlar beni o kadar ilgilendirdi ki. durmadan yaptığı teşvikler ve verdiği vaazlar. aynı zamanda kıymetli bir devlet adamı olarak geçen Fransa İmparatoru Napoleon şöyle diyor: “Allah’ın varlığını ve birliğini. İslâm dinini ve Kur’ân-ı kerîmi inceledikten sonra şunları söylemiştir: “İslâm dîni yalancı bir din değildir. Onlar da İslâmiyet’i benim gibi seveceklerdir. O’ndan ateş alan parlayıcı maddeler hâline dönüştüler. ölümü. fakat Muhammed bütün eski dünyâya bildirdi. Bunun çok samimi ve çok inandırıcı olması gerekir. O’nun etrafındaki bütün insanlar. Mûsâ ve Îsâ’nın Allah’ını Araplara tanıttı. zaferleri O’nun hiçbir zaman bir yalancı peygamber olmadığını.52 - . Allah’la mukaddes konuşmaları. Muhammed (s. Hintlilerin bu dîni saygı ile incelemelerini isterim. hemşehrileri arasında türlü hâdiseler çıkartmak ve kendini adetâ kurban yerine koymak gibi hâllere tahammül etmesi. bu kadar uzaklara kadar yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devam eden bir “Fikir” (Yani İslâmiyet) yalan olamaz. en büyük felâket zamanında bile duyduğu insan üstü güvence. çok üstün düşman kuvvetleriyle yaptığı savaşlar. kendine saldırdıkları hâlde.” PROF.

bu sözde ümem. yeni doğmalar koyan ve yirmi büyük dünyâ İmparatorluğu ile bir büyük İslâm devleti kuran kişi: İşte Muhammed (s. .53 - . Vasfederiz âcizane. Denildi ki. peygamber. Belâ ile dolsa. İnci gibi. Mübârek yüzü. Başlarız. ona oldukça imkân. Gördükde. Âhıretde azâbdan kurtulur. cenkçi. hubbu hâsıl olsa. rûy-i zemin. Dünyâda.v.) budur! İnsanların büyüklüğü ölçmek için kullandıkları bütün mikyaslarla ölçülsün.Filozof. Beni görmeği etse arzu Kalbi. İttifak etdi. Gül gibi. yüzümü görmüş gibi. Cehennem olur. Haşreyler. ânı Hak. hilye-i Resûli. onu korkudan emin. Dahî. haşretmez çıplak. birinin eli. her işi.)” hükmü ile neticelendiğini de unutmamak gerekir. Ya’nî hüsnüme âşık olsa. Rabbim.v. en mükemmel insan kimdir. Severek yazsa.a. Hilye-i pâkimi. Dünyâda. hâlis ak idi. Resûlü görenlerle. yüzündeki teri. sevgimle olsa dolu. kolay olur. Rabb-i celle. görse biri. Cehennem cismine. Olur o. kırmızımtırak idi. Hilye-i Nebîyi. bu adam. gerek insan zihni vasıtasıyla ve gerekse kompüterlerle yapılsın daima “Hazret-i Muhammed’dir (s. Hastalık görmez. Günâh etmiş ise de. gibi araştırmalarında. dünyâda teni. Hakkın mülhak. Fahr-i âlem. insan düşüncelerini etkileyici. güç iken beyân. Eder Hak. benden sonra. ona harâm. Cenneti eder ikrâm. acaba O’ndan daha büyük bir şahıs var mıdır? Olamaz!” Bu arada son yıllarda Avrupa ve Amerikalı çeşitli araştırıcılar tarafından yapılan târih boyunca en büyük insan kimdir. Ağrı çekmez hiç. kanun koyucu. Hâtip. Olur gufranına. Sığınarak zülcelâle. olur harâm. Kırmızı beyazdı. bütün bedeni.a. ânı hem. Fahri âlem dedi. HİLYE-İ SE’ÂDET Eshâbına nasîhatdan sonra.

Ön dişleri. Ortası. İki kaşı arası. Dolu dâneleri gibi. Gülse idi. Mübârek yüzü. Edemez gören. etdikçe zuhur. Başa tâbi’ ederdi cesedi. mübârek yüzü. iki cihan serveri.Pek hoş eylerdi. Çok güzel idi. hem de parlakdı. güzel ve latifdi gözü. Nur saçardı hep. cism idi. güzel gözleri. Siyahı anın. Görünürdü ön dişleri. Yandan bakınca. O menba’ı sürür. bahr-i nûr. Bir idi. Bakmak arzu etseydi. ona. pek afif. Gümüş gibi görünürdü. Geniş. sevgili idi. Her tarafı. Mâlikle Ebû Hâle. gayetle. değildi ufak. Siyah kaşları mihrabı ânın. her zemân. Akı. Kuvve-i bâsıra-i Mustafavî. Kalbleri çekerdi. sanki inci sırası. Gece. az yuvarlakdı. O’nu tam ta’rif. çok latif. dâim sürmeli. herşeyin peygamberi. bir yere. gündüz gibi. Resûl-i ekrem. çekme ve latif. açık kaşlı idi. yüksekçe görünürdü. âyetle. güzel cevheri. söyledi. rûh-i mücessem desem. Resûl. olurdu kavi. Resûl. Derisi. kaplardı bir nur. Yaraşır. Bunu terk etmemişdi ebedi. berrak. Canlı cansız. Cism-i pâki de dönerdi bile. beyaz idi. mübârek burnu. Hilâl gibi. Dalgalanırdı sanki. dişlerinin arası. Seyrek idi. Hakka çok. Kıblesi idi.54 - . Terleyince. bütün cihanın. Meth eyledi Rabbi. . Parlardı. Hem. Güzel. Görünürdü gözü. ayan. yakınla uzak. hem sevimli idi.

çok ehl-i edeb. Gönüller aldı. bakmağa hicâb. Habîb-i Huda. mevzun.55 - . ilim hazinesi. dünyâda. göğsiyle. Mübârek sinesi. alnın. Gülmeğe. Dâim eyler idi. Severek. geniş idi. O güzel Nebî. yüce Mevlâya. Karnı. Yüzü benzerdi. O Güzeli. Mübârek sakalından. hep. böyle zevk yok. İlm-i ledün. Ak ve berrakdı. Gayet ak idi ve gayet berrak. Sanırdı görenler. hep o vech-i hasen. mübârek sinesi. leme’an. o sadr-ı şerîf?. Anın etmişdi. Dediler. Fahr-i cihan. Açılsaydı.İbni Abbâs der. pir-ü civan. on yedi kıl. Yassı kürekliydi. Resûl-i cenâb. Aşka olunca. Ağarmışdı ancak. Ne kıvırcıkdır. bileler. Bakılmazdı. ebedî. Eshâb içinden. Kahkaha etmedi derler. ona inmiş idi. Bir kerrecik görenler. açık. ne de uzun. . Fazla etli değildi. o sadr-ı kebir. Aşıkı oldu yüzbin sahâbî. Bilir elbet bunu. Boynunun nuru. Zâtı aynaydı. cenâb-ı Halık. mahall-i teşrif. tenevvüründen. eyler idi. rü’yâda. Her uzvu gibi idi. Başka olur mu. birdi dedi. Nâzik. yuvarlak aya. ederdi her ân. diyeler. Hem güzel yanakları. Nurlu idi. mahcûb idi. Ateş-i aşk-ı zât-ı ezeli. Hem hayasından O. iyi bil. yüzün ak. dînin senedi. bedr-i münlr. Feyz saçardı. Gerden-i pâk-i Resûl-i âfak. Odlara yakmışdı. Saçları arasında. istihyâ.

sarıya yakın. Her kemik iri. her uzvu ânın. göğsünde. O sultânın. Peygamber. ten-i bîmûyu. Elleri ayası. Çok mevzun idi. birine eğer. Sağ tarafına yakındı. letafet vardı. Sırtında idi. adamlar arasından.Sırtı ortası hem. der ehl-i nazar. kılcağızlar. dahi ânın. hoş kokusundan. kavi. Bir iki gün. iri kemikliydi Nebî. bütün cism-i latif. geçseydi aradan. Belli olurdu. Hallâk göstermişdi. Rengi. Taze gül gibi latif ve mahbûb. Çok hoş idi. Bir büyük ben idi. sanki gümüş levha. Dostu seyr etmek için. Kerem sahibi. Sureti. Selâm verseydi. İrice mühr-i nübüvvet vardı. Gümüş teninde. Mübârek a’zâsının her biri. o şerîf. etli idi. Geniş ve pâk idi. mübârek eller. karnında asla. Hattâ uzasaydı da. Hiçbir kıl. mühr-i şerîf. O kimse. ol pehlûyu. elbet. karaydı. nâzik mergûb. Anlatanlar. Kur’ân’ın. hikmetini. . Yokdu. Göz olmuşdu. Kemâl üzereydi. mühr-i nübüvvet. Nice medh edeyim. edenler ta’rif. Bildirdi bize.56 - . Etrâfına çevirmiş. nâzik teni. sanki hatlar. Dedi. O âlî nesebi. Billur gibiydi. Birbirine bitişik. bir aydan. Göğsü ortasından aşağı yalnız. Uygun yaratılmışdı hem. O kerâmetli. Âyetleri gibi. Güvercin yumurtası kadardı. merdâne idi. Tebessüm ederdi hep. devletli idi. sîreti şahaneydi. Ayakları altı.

hilâfsız. hem huyu.57 - . Zan eyleme ki. Orta boylu idi. Uzun boylu olandan O cevher. Bir zâtı ki. Yine yüksek görünürdü. bütün bedeni. dizilmişdi. hâle gibi. Dedi hep. ne de pek etli idi. murâd ede Huda. Boyu. Adl-ü dâd ile. izzetle. vasf-ı şerîfinde yine. şahmı. Bütün ömründe kalmışdı. Birbirinden. hem yüzü güzel. el ayası kadar. kâinatın sultânı. Mu’tedil. Etmiş. mübârek bedeninde. Ya’ni. sinn-i Nebevî. az eğilirdi. keza. Orta boylu iken. Gençlikde gibi. O Celîl. ay çevresinde. İ’tidâl üzere idi. rûh-ı Halil. esâsın bünyâd. Bir siyah hat. Tazelenirdi hep.Bir sıra kıl. Nebî. Nura gark olmuşdu. hem pek kuvvetli idi. Dâim önüne. Ne zaif. eğilirdi önüne. Bir yola gitseydi. İftihar eylerdi. Lâhmı. Ne kadar. O Sidre mekân. uzun olsa idi. ne ziyâdeydi. Görmedik böyle. bir yokuşdan iner gibi. Onun ile buldu nizâm. Hızlı yürür idi. pak teni. . Resûlullahı görse. ola pek yağlı. Deriz. Ansızın. mübârek a’zâ. ne dûn. Seyreden mu’cize-i kâmetini. o er. Yüksek idi. gül yüzlü güzel. gayetle. gonca gibi. şerefli idi. eğer bir kimse. dediler ehl-i derûn. İlerledikçe. Uzun kimseyle yürüseydi. Şanlı. medhedip hazretini. ol beden sarayın üstâd. Yürürken. Hoşdu. Hem dahi. olur elbet a’lâ. Yolda giderken. Peygamber. Ortalık. Her a’zâsı.

Nebî ile. herşey fedâ! 1) Tefsîr-i Taberî (Câmi-ül-beyan) 2) Tefsîr-i Kurtubî 3) Tefsîr-i Mazharî 4) Tefsîr-i Şeyhzâde (Beydavî hâşiyesi) 5) Tefsîr-i Kebîr (Mefatih-ül-gayb) 6) Tefsîr-i Ebus-Suûd 7) Tefsîr-i Hüseynî 8) Ahkam-ül-Kur’an (Cessâs) 9) Sahîh-i Buhârî 10) Sahîh-i Müslim 11) Sünen-i Ebî Dâvûd 12) Sünen-i Tirmizî 13) Sünen-i Nesâî 14) Sünen-i İbn-i Mâce 15) Muvatta 16) Müsned-i Ahmed İbn-i Hanbel 17) Hakim Müstedrek 18) Taberanî Mu’cem (Kebîr. Evsat. Yaratıldık hep. Yâ Resûlallah! gücüm yok medhine. senin hürmetine. müdâm. Hâsılı.Korku düşerdi. ol. Sana canım da fedâ. Resûlullahın. kalbine ânın. bî misl-ü bedel. söylese kelâm. ey Şâh-ı iklim-i vefâ. Yüksekliğinden. kabul etse Resûl. Hüsn-i ahlâkla.58 - . Sözlerindeki lezzet ile. Sohbet ederek. Hallâk-ı ezel. Hem de biri. Etmişdi Onu. Kul olurdu. Sagîr) 19) Beyhekî (Sünen) 20) Umdet-ül-kâri 21) Sîret-i İbn-i Hişâm 22) Ravd-ül-ünf (Süheylî) 23) Megâzî (Vakidî) 24) Tabakât-ı İbn-i Sa’d 25) Ensâb-ül-Eşrâf (Belezûrî) 26) Târîh-üt-Taberî (Târîh-ül-ümem vel-mülûk) 27) El-Kâmil fi’t-târîh (İbn-ül-Esir) 28) El-Vefâ bi ahvâl-i Mustafa 29) Hasâis-ül-Kübra (İmâm-ı Süyûtî) 30) İnsan-ul-uyun (İbrâhîm Halebî) 31) Siyer-i alam-ün-nubela 32) Siyer-i Halebî 33) Es-Sire (Zeyni Dahlan) 34) Huccetullahı al’el âlemîn (Yusuf Nebhanî) 35) Medaricûn nübüvve (Abdulhak-ı Dehlevî) 36) Mearicûn nübüvve (Altı parmak) 37) Mevahibu ledünniyye ve Zerkânî şerhi 38) Envar-ül-Muhammediyye 39) Şifa-i şerîf (Kâdı lyaz) 40) Delâil-ün-nübüvve (Ebû Nuaym) 41) Şemail’l-ür-Resûl (Tirmizî) 42) Delail’ün-nübüvve (Beyhekî) 43) Hamîs (Diyar-ı Bekrî) 44) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye 45) Eshâb-ı Kirâm 46) Delâil-ül-hayrat .

Yahud. Asıl adı Abdullah bin Ebû Kuhâfe bin Âmir bin Amr bin Ka’b bin Sa’d bin Teym bin Mürre’dir. İslâmiyeti kabul etmeden yirmi sene önce. hanımı Esma yıkadı. Büyük bir tüccardı. yahûdi âlimlerinden birisine koşup. her türlü sapıklıktan. müslümanlıkla şereflenen hür erkektir.a. hiç tereddüt etmeden İslâmiyeti kabul etmişti. Kâ’be-i muazzama’ya gelmiş ve sonra parça parça olmuş. Peygamber Efendimizden 2 yıl 3 ay küçüktür. Ebû Bekir. hurafelerden kaçınmış.). muhtaç olanları gözetirdi. Ebû Bekir’i (r.) îmân ettikten sonra O’nun ismini “Abdullah” olarak değiştirdi. Çünkü O’na karşı olan.) zihnini kurcalamaya devam etmiş.a. Fil vak’asından sonra m. Hz. Mekke evlerinden biri üzerine düşmüş. Herkesin ona sonsuz bir itimadı vardı.a.)’ın Resûlullah efendimize fevkalâde sadâkat ve sevgisi vardı. O’nun için bizzat kendisine “Sen Allahü teâlânın Cehennemden atîki (yâni azâd ettiği kimse)sin” ve “Cehennemden atîk olan (âzâd edilmiş kimse) görüp sevinmek isteyen kimse. Babasının adı Osman olup. O’nu tatmin etmemişti. bir rüya görmüştü: “Gökten dolunay inip. soy ve sopunda ayıp ve kusur sayılabilecek herhangi bir şey görülmediği için bu lâkabı vermişlerdir. Bütün malını. Âişe’nin babasıdır. 15 gün hasta olarak yattıktan sonra vefât etti. Ümmül-Hayr lakabıyla tanınmaktadır.47) Caliyet-ül-ektar 48) Mevlid-i şerîf risâlesi (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî) yazma 49) Mektûbât (İmam-ı Rabbânî) 50) İsbat-ün-nübüvve (İmâm-ı Rabbânî) 51) Kısas-ı Enbiyâ (Ahmed Cevdet Paşa) 52) Eşî’ât-ül-lemeât (Abdulhak-ı Dehlevî) 53) Ecdâd-ı Peygamberî (Seyyid Abdülhakîm Arvasî) yazma 54) Herkese Lâzım Olan Îmân 55) Kitab-ul-iber (İbni Haldun) 56) Rehber Ansiklopedisi cild-12. Peygamber efendimiz de. Ebû Bekir’e baksın” buyurması bunun bir alâmetidir. böyle bir şerefe nâil olmamıştır. çocuğun yaşayacak. Peygamber efendimizin kabrinin bulunduğu Hücre-i Se’âdete defn edildi. Ebû Bekir.) Aşere-i Mübeşşerenin yani Cennetle müjdelenen on sahabenin birincisidir. Şöyle ki. gençliğinde de Resûlullah’ın (s.v. Bundan dolayı bir zaman sonra ticâretlerinden birinde. Kuhâfe lakabıyla meşhûrdur.) heyecanla rüyadan uyanmış. Babası.) hemen evin kapısını kapamış sanki bu ay parçasının gitmesine mani olmuştu. çocukları ve torunları da müslümanlığı kabul etti. parçalardan her biri. Hilâfeti 2 sene 3 ay 10 gün sürdü. Ebû Bekir (r. Ebû Bekir’in (r. 38 yaşında müslüman olmakla şereflenen Hz. Ebû Bekir (r. Ebû Bekir’in (r. Peygamberimize (s. O âlim cevabında: “Bu karışık rüyalardan biridir. Müslüman olmadan evvel. Müslüman olmadan önce adı.) çok severdi. Oradakilerin hepsi bunu duydular.a. sevgisi ve bağlılığı kelimelerle tarif edilemiyecek kadar çoktur.a. Annesinin adı ise Selmâ binti Sahr’dır. Ebû Bekir. Eshâb-ı kirâmın ve insanların en üstünü. onun için tabir edilmez” demişti. Kâ’be’nin her yanında “Yâ Emetellah. sonra bu parçalar bir araya gelerek gök yüzüne yükselmişti. Ebû Bekir’e Resûl-i Ekrem (s.a. Cenâze namazını Hz.a. Abdüluzzâ veya Abdulkâ’be idi.v. Dürüst bir tüccardı. denildi. Ali’dir. kölelerden Zeyd bin Hârise ve çocuklardan Hz. Peygamberliğini bildirip müslüman olmasını teklif ettiği zaman. Bir rivâyette de. gammı ve hasreti sebep olmuştur. gök yüzüne yükselmemişti. seni pek sevindirecek Tevrat’da adı Sıddîk olarak bildirildi” nidası geldi.v. İslâmiyeti kabul etmesine kadar geçen 38 senelik hayatında asla içki kullanmamış.a. yolu rahib Bahîra’nın diyarına uğramıştı. ilk imâna gelen. Peygamber efendimizin kayınpederi. sh-235 HZ. iffetiyle ve güzel ahlâkı ile tanınmış bir kişiydi. Kavmi arasında sevilen ve saygı gösterilen birisi olup. Fakat bu rüya. Ebû Bekir. fakîrlere yardım eder. Hz. 573 yılında dünyâya gelmiştir. 634) yılında Cemaziyelâhir ayının yedisinde Pazartesi günü hastalandı. Peygamber efendimizin vefât ettiği gün halife seçildi. Hz. Bu sebeple de Atîk ismini verdiler. Vasiyeti üzerine. Kadınlardan ilk imâna gelen Hz. annesi kucağına alıp. Hz.a. hemen. Ebû Bekir doğduğu zaman. Ömer kıldırdı. Bahîra: “Sen neredensin?” . Hadiseyi gören Ebû Bekir (r. Hadîce. yahûdinin cevabı.) evine düşen parça ise. Gördüğü rüyasının tabirini Bahîra’dan istemiş ve şu cevabı almıştı. Vefâtına. Kâ’beye götürmüş ve yaşaması için “Allahım bu çocuğu ölümden Âzâd edip bana bağışla!” diye duâ eyleyince. Hz.).a.a.” Ebû Bekir (r. evini barkını Resûlullah’ın uğrunda harcadı. annesi.) arkadaşı idi. putlara tapmamış. Peygamberimizi görüp Eshâb-ı kirâmdan olmakla şereflendiler. rüyasını anlatmıştı. Ebû Bekir (r.) ayrıldığından duyduğu aşırı üzüntüsü.a. 63 yaşında iken hicretin 13 (m. Hz. sabah olunca. Eshâb-ı kirâmdan hiçbiri. sana müjdeler olsun ki. EBÛ BEKR-İ SlDDÎK Peygamberlerden sonra. Ebû Bekir’in annesi Ümmül Hayr-ı Selmâ’nın bir iki evladı olmuş ise de hiçbirisi yaşamamış olduğundan. Peygamberimizden (s.v.59 - . O’nun müslüman oluşu hakkında bildirilen haberler çeşitlidir.

): “İslâmiyete önce beni kabul eyle! Çünkü. ihtiyar: “Sen Kureyşten misin?” “Evet!” “Benî Temimden misin?” Evet!. Cevaplarında: “Bundan daha garip bir hâdise olur mu ki. buyurdular. Peygamber efendimiz.dedi.) “Ben Hak teâlânın peygamberiyim. Kureyşten ileri gelen kimseler. Ebû Bekir (r.) hemen Peygamber efendimize koşup. Muhammed’den (s.) şöyle söze başlamışlar: “Bir meşveret için. Karnını aç. Çok belâları giderir. Hak teâlânın rızâsına vâsıl olasın ve canını Cehennemden koruyasın” buyurdular. Yerin ve göğün yaratıcısı buna râzı olmaz. Ebû Bekir (r. karnı üzerinde bir siyah ben vardır. senin hakkında söylenilenler nedir?” demiş. peygamberliğini açıklayınca. bu işi kime açıklayabilirim” diye düşünmüştü.) nübüvvet sırrını O’na açmayı tasarlamıştı. itibar edilmez dedi.v.). Ebû Bekir’e (r.a. Sen O’nun iyi dostusun.a.v. Peygamber efendimize varmak için evden çıkıp.a. yolda karşılaşmışlar. beyaz benizli. O âlim karışık rüyadandır. O’nu bu zamana kadar sağ bırakmazdık.v. o rüyadır ki.a.): “Sen her işte öndersin. Ayrıca Ebû Bekir (r. göbeği üzerindeki siyah beni görünce. nice zorlukları kolaylığa çevirir. varıp kapıyı çalmış. “Vallahi o kimse sensin” deyip.” Ebû Bekir (r. oniki beyt okumuş. “Mekke halkındansın” deyince.a. Ebû Bekir (r. Peygamber efendimiz (s. sana geliyordum.) hitaben: “Ey Ebû Bekir! Seni Hüdâya ve Resûlüne davet ederim. Ebü’l Bühterî gibi.a. Resûl-i Ekrem (s. Bahîra: “Mekke’de bir peygamber ortaya çıkıp hidâyet nuru. Ebû Bekir. doğru görüşlü olduğu tecrübe edilmiştir. Genç olanı. Peygamber efendimiz: “Dün.v.) da şöyle düşünüyordu: “Baba ve dedelerimizin seçtiği din. Peygamber efendimiz hakkında bir kaç beyit söylemesini ondan istemiş. Zira. bu hâli arz edeyim.) buna çok sevinip. dün gece sabaha kadar bu fikirde idim. söyle?” “Kitaplarda okudum ki. Ebû Bekir’e bakıp: “Zannederim ki sen.” buyurarak. senin delilin nedir?” diye suâl etmişti.v. “Bu sırrı kime söyleyebilirim.): “Ben Yemen’de pek çok ihtiyar ve genç gör.) başkasına arz etmek lâyık değildir. Diğer bir rivâyette ise Hz. Mekke’de bir Peygamber gelir. Ebû Bekir (r.) “Evet. sen Allahü teâlânın resûlüsün ve senin peygamberliğin hakdır ve cihanı aydınlatan bir nurdur. Ebû Bekir (r.60 - .) “Söyle yâ Ebâ Bekir” buyurdular. Bu düşünceyi ise. iki kimse yardımcı olur. Hz. Ebû Bekir onlara hitaben: “Aranızda hiçbir hâdise oldu mu?” buyurmuş.) da kabul edip. Ebû Bekir (r. Zira.a. Yemen’de bulunan. “Bir alâmet daha kaldı.) da: “Ben de. vedalaşmak.” “Bundan maksadın nedir.a. için ihtiyarın huzuruna varmış. peygamberliklerine delilleri vardır. göreyim” dedi.a.a.a. Şeybe.a. vefâtından sonra da. o kimse sensin.) İslâmiyyeti anlattılar. Bunun için.) sabahlamış. Peygamber efendimiz (s. Bu ihtiyar Hz. olgun ve akıllı. ziyâret için O’na varayım. Ebû Bekir (r. O’na. bu işi sen hallet demişlerdi. Mekke’nin her yerine ulaşacak. Peygamber efendimiz böyle düşünürken. O’nu tasdîk edip müslüman olmuştu. O’nu ziyârete evine gelmişlerdi.) “O.) peygamberliğini açıklayıncaya kadar kimseye söylememişti. Ebû Bekir. Bunun üzerine Hz. Peygamber efendimiz (s.a. peygamberlik dâvası ediyor ve sizler. Ebû Tâlib’in yetimi.) bu cevaba çok hayret etmişti. Sonra Bahîra rahib doğru tabir etti.).) ile.” Nedir? diye sormuşlar “Karnını aç. işini bitirince.) Hadîce’nin (r.v. Ebû Bekir’in müslüman oluşu. şu şekilde de ifâde edilmiştir: Muhammed aleyhisselâma peygamberlik emri geldiğinde. Hz. Ebû Bekir (r. Peygamber efendimize peygamberlik gelmeden önce ticâret maksadıyla Yemen’e gitmişlerdi. Sana ve bütün Âdemoğullarına gönderildim. Ebû Cehil. Peygamber efendimiz (s. Ne dersin?” buyurdular.a. Şimdi ise bu sözü işittim” dedi. Ebû Bekir’e (r.a.v. herkesten önce îmân eyle!” Ebû Bekir (r.) çok akıllı ve doğruyu görüp seçebilmesiyle de meşhûrdu. oradan ayrılmış. Hatta rahib.a.) onlardan özür dileyerek.) cevabında: “Bu nübüvvetime delil. Ebû Bekir (r. Îmân getir ki. Ebû Bekir (r. mü’minlerin serdârı oldu.a. Peygamber efendimiz kendilerini karşılayınca: “Yâ Muhammed (s. bunun üzerine ihtiyar. Peygamber efendimiz (s.a. “Peygamberlerin.a.a. bâtıl dindensiniz diyor. Bugün sana geldim. O ne derse. akıllıca bir iş değildir. öyledir” demiş ve aralarında şu konuşma geçmişti. Ebû Bekir (r. sen hayatında O’nun veziri. Sabahleyin.v. “Şehâdet ederim ki.a.) da açmış.) bu rüyasını ve tabirlerini. Ebû Bekir “Kureyştenim” diye cevap verince. bir yahûdi âlimden tabirini istedin.” buyurmuştu. ince belli olup. Ebû Bekir’e bir çok vasiyetlerde bulunmuştu. Peygamber efendimizin (s.a. İslâm dinine davet ederim.a.a.v. Yemen’de gördüğün ihtiyarın hikâyesi delildir”.a. O’na şöyle demişti: “Çabuk. Şu anda vahy geldi. Ben endişede kaldım.a. Peygamber efendimiz (s. Resûlullah (s.a. Ukbe İbni Ebû Mu’ayt.a. Ebû Bekir (r. Peygamber efendimizin. diğeri ihtiyardır.) varmak ve bu sırrı O’na açmak maksadıyla evden çıkmıştı. baba ve dedeleriniz. yakın arkadaşlığı ve bu sebeple de O’na karşı pek fazla sevgisi vardı.).v. Seni. Bu seferlerinde. göreyim.)’da bunları ezberlemişti.a.anha) evinde olduğunu öğrenip.a. Zannederim ki. Yarın.v.v. halifesi olacaksın” deyince Ebû Bekir (r. (s.) buna delil nedir? deyince.a. bana bir melek görünüp. Ezd kabilesinden. Eğer hatırın olmasaydı. çok kitap okumuş ve ömrü üçyüzdoksan yıla ermiş bulunan bir ihtiyara rastlamıştı. Ebû Bekir (r. şimdi O’na ulaş. bir fikir sormak için yanınıza geliyordum” dedi. O ihtiyar kişi ise. Hak teâlâdan (Halkı dine davet eyle!) diye emir getirdi. Mûsâ aleyhisselâmın da Rabbi olan Allah hakkı için. Biri genç. birbirlerine karşı “Sözleşmeden birleştik” demişlerdi. Ebû Bekir’e (r. hiç uygun değildir. öyle amel edeyim!” Bu düşünce ile Ebû Bekir (r. O gece.a.a. Ebû Bekir (r.) seferden Mekke-i mükerreme’ye dönünce.a. hiçbir zarar ve fayda vermeye kadir olmayan bir heykele ibâdet etmek. önce sen söyle!” dediler.” diyerek.

Ebû Bekir gözlerini açtı ve “Resûlullah ne haldedir. Hayatında ilk defa duyduğu. bunu gördükleri halde aldırış etmediler. İşiten kâfirler. müslüman olunca. ne yemek yerim. beni bilinmez hâle getirmesinden başka bir üzüntüm yok! Bu yanımdaki de. Henüz açıkça tebliğ edilmek emri verilmemişti. yüksek bir sevinçle evine müslüman olarak dönmüştür. Ebû Bekir. ne haldedir?” diye sordu.a.a.” buyurulmuştur. Putlardan yüz çevirip.v. gözlerini açar açmaz.). demirli ayakkabılarını Ebû Bekir’in (r. Kâ’be yanına gidip Mekkelilere Mi’râcı anlattı. Ümm-ül-Hayr. bilinmez hale getirdi. kendisini tutamıyarak çığlık kopardı ve: “Sana bunu yapan bir kavim. Annesi. iyice sapıtmış. yavaş yavaş Resûlullah’ın yanına vardı.a. “Olur” deyince. Annesi: “Sen. Hz. birşey yer veya içer mi?” Hz. uzun bir süre kendine gelemedi. Hz. ne de bir şey içerim!” dedi. ne yapıyor?” dedi. biz de Utbe’yi gebertiriz!” dediler ve yine Hz.) duâsı kabul olunmuştu. elini bana ver deyip. hepsi bu yeni dinin müşriklere açıklanmasını arzuladıklarını bildirdiler. ezik bir sesle: “Resûlullah ne yapıyor? O. Resûlullah’ı ondan sor!” dedi. şimdi biraz bekle.) Safa tepesindeki evinde oturuyorlardı. Hemen geri dönüp Kâ’beye geldiler: “Eğer Ebû Bekir ölecek olursa. Ümmü Cemîl: “Hayattadır. Onun hakkında duâ buyurmanızı istirham ediyorum.) yüzüne çarpa çarpa yüzünü gözünü kanlar içinde bıraktı. Ümmü Cemîl: “Erkâm’ın evindedir. Yumruk ve tekmelerle ortalığı. Ebû Bekir. onların cezâsını bulmalarıdır. Ebû Bekir’in (r.” dedi. annesine ve Ümmü Cemîl’e dayanarak. Babası ve Benî Teym’liler. Abdurrahman bin Avf. Resûlullahı gidip görmedikçe. Hz. Eshâb-ı kirâmın ileri gelenlerinden ve Cennetle müjdelenenlerden olan Osman bin Affân. Annesi Ümm-ül-Hayr’a dediler ki: “Sor bakalım. alt üst ettiler. itiraz etmez hemen kabul ederdi. Ebû Bekir. yüzünü buruşturur.a. ne de bir gücü! Ev. ortalık tenhalaşınca.a.a. “Vallahi arkadaşın hakkında hiçbir bilgim yok!” dedi. O’nu ayıltmak için çok uğraştılar. hemen çok sevdiği arkadaşlarına gitti. Hz. tereddütle bakardı.61 - . Ebû Bekir’i böyle perişan bir vaziyette. Allah’tan dileğim. ne de Ebû Bekir hakkında bir bilgim var! İstersen seninle birlikte gidelim?” dedi. Umulur ki. Selmâ’nın müslüman olması için Allahü teâlâya yalvardı. Bunu söyler söylemez.a. kalkıp Ümmü Cemil’in yanına gitti ve: “Oğlum Ebû Bekir. Benî Teym kabilesine mensûb olan kişiler yetişip ayırmasaydılar öldürünceye kadar dövmeye devam edeceklerdi. Allahü teâlâya ve O’nun Peygamberi Muhammed aleyhisselâma inanmanın lâzım olduğunu anlatmaya başlayınca. Zübeyr bin Avvâm. Allahü teâlâ. Acaba ne haldedir?” Ümmü Cemil de: “Benim ne Muhammed (s. Ebû Bekir’in yanına gittiler. Tekrar “Şimdi o nerededir?” diye sordu. O sırada müşrikler de orada toplu halde bulunuyorlardı. senden Abdullah’ın oğlu Muhammed’i (s. Ebû Bekir. Ona: “Burada annen var. Ebû Bekir’i dininden vazgeçirmek için Kureyş müşriklerinin azılı pehlivanlarından Nevfel bin Adviye.v.a. yeni müslüman olanlardan birkaçı ile Erkam bin Erkam’ın (r. Ebû Bekir’i bir çarşafın içine koyarak evine götürdüler. Bu işe yetmeyiz” buyurdu ise de. Peygamber efendimiz ne söylerse. Kendi kabilesi olan Benî Teym. Ebû Bekir’in yanına geldiler. bir ipe bağlayıp işkence etmeye başladı. Ebû Bekir (r.) bu hali. Hz. alay etti.a.v. Ümmü Cemîl. Ümmü Cemil’e: “Resûlullah ne yapıyor. Hz.) bunu sana kim haber verdi. Ancak akşama doğru kendine gelebildi.düm” dedi. Utbe bin Rebîa. Kabilesinden olan kişiler bitkin ve perişan bir hale gelen Hz. Annesi Ümm-ül-Hayr. hakaret etmişlerdi” diyebilmişti. Müslüman . Hz.) cevabında: “O ihtiyar ki. muhakkak azgın ve taşkındır. Hz. Ebû Bekir de: “Ondan sana bir zarar gelmez. Ebû Bekir ayağa kalktı. Sa’d İbni Vakkâs. hali iyidir” dedi. Resûlullah’ın (s. Hatta herkesin itiraz ettiği meseleleri bile itirazsız kabullenirdi. dediler. Talha bin Ubeydullah. Mi’râc’tan dönüp sabah olunca. Hz. Bunun üzerine Peygamberimiz. deyince. Ebû Bekir (r. anam sana fedâ olsun! O azgın adamın. Ebû Bekir. Peygamber efendimizi çok üzdü. Başta Hz. müslüman olmaları için ikna etti. herkes uykuya dalsın!” dedi. beni dünyâya getiren annem Selmâ’dır. Ümmü Cemîl. yemin olsun ki. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah. kalktılar. Ebû Bekir: “Yâ Resûlallah! Babam. Onu senin hürmetine Cehennem ateşinden kurtarır” dedi. Peygamber efendimiz de: “Ey Ebû Bekir! Bizim sayımız henüz az. Sarılıp öptü. söylediğimi işitir” dedi. Ebû Ubeyde bin Cerrâh gibi yüksek şahsiyetler onun tavsiyesi ile müslüman olmuşlardır. Herkes uyuyup. Ebû Bekir: “Vallahi.” dedi. sana oniki beyit emânet verdi ve bana gönderdi” diyerek o beyitlerin hepsini okudu. sırrını yaymaz” deyince. Ebû Bekir’in ve arkadaşlarının arzularının çokluğundan onları kıramadı. Muhammed aklını kaçırmış. müşrikler hep birden Ebû Bekir’e ve arkadaşlarına saldırdılar.): “Hattâb’ın kızı Ümmü Cemil’e git. Hz. Böylece ilk müslümanlardan biri olmakla şereflendi. “Benden evvelki peygamberlere gelen melek haber verdi” buyurdular. ne haldedir? Ona da dil uzatmışlar. ne içersin?” diye sordu.) soruyor. Ve Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah” diyerek müslüman olmuştur. cevabında. Hz. yaralar ve bereler içinde görünce. Müslüman kardeşleriyle kucaklaştı.v. Annesi de hidâyete kavuşup müslümanlığı kabul etti. yüzümü gözümü yerlere sürtüp. Ebû Bekir’in yemeğe ve içmeğe ne isteği vardı. İslâmiyeti kabul eden Hz. Ebû Bekir’i fena halde tartaklayıp dövdüler. Nitekim bir hadîs-i şerîfte: “Her kime imânı arz ettiysem. tenhalaşınca annesi ona: “Ne yersin. Meselâ Peygamberimizin Mi’râc mucizesini kabul etmeleri böyle oldu. Peygamber efendimiz (s. Hz. Ancak Ebû Bekr-i Sıddîk (r.) imânı kabul etmekte hiç tereddüt ve duraklama etmedi. Hemen Mescid-i Haram’ın bir tarafına topluca oturdular. Ebû Bekir olmak üzere. Hz. Birgün Resûlullah efendimiz. Onları da.a. Resûlullah efendimiz. mübârek elini tutmuş.

“Yâ Resûlallah! Mi’râcınız mübârek olsun! Allâhü teâlâya sonsuz şükürler ederim ki. Hz.a. Melekler dedi ki: Yâ Muhammed Allahü teâlânın dilediği olur. oğlu Ebû Bekir’in halife olduğu günleri gördü. artık iyice sapıttı” diyerek. Biz onun ayağına giderdik” diye iltifat buyurdu. Ebû Bekir’e “Sıddîk” dedi. takva ve sadakat güneşi Hz.).a. Buna inanmıyan ya cahildir veya inatçıdır” Hz. Hz. yani Hz. Ondan sonra Ömer. Muhammed aleyhisselâmın ümmeti içinde hiçbir aileye nasip olmayan büyük bir şeref ve fazîlete erişti. İhlâs.) buyuruyor ki: “Beni. Kâfirler bu söze sevindiler. diğer bütün ümmetten üstün olduğu muhakkaktır.) halife olsun. üç vaktinde de Peygamberimiz (s. Ömer’in hilâfeti devrinde îmânlı olarak âhirete göç etti. İslâmın zuhurundan 21 yıl sonra Mekke şehri. Bunlardan ilk ikisinin. Ebû Bekir. Birkaçı sevinerek Ebû Bekir’in evine geldi. halifelikleri sırası gibidir. iki cihanın efendisi Muhammed aleyhisselâmın huzuruna getirdi. Canım sana fedâ olsun. Onların bu beraberliği. Hz. bir kısmında ordu kumandanlığı vazifesi kendisine verilmiştir.olmaya niyeti olanlar da vaz geçti. Çok şiddetli muharebelerde. babasının koluna girerek onu. Ebû Bekir olacaktır.a. Peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed aleyhisselâmdan sonra müslümanların halifesi.a. Hz. Yâ Resûlallah! Senin her sözün doğrudur.) dedi ki: Peygamber (s. Parlıyan yüzünü görmekle. Bir anda gidip gelmişdir” deyip içeri girdi. İftira edenleri dövdükleri gibi. Ebû Bekir (r. Uhud’da. Ali halife olmuşlardır. 10 (m. ondan sonra da Sen (r. Hz. Bu dördünün üstünlük sıraları. Diyecek şey bulamayıp dağıldılar.” dedi. Kapıya çıkınca hemen sordular: “Ey Ebû Bekir! Sen çok kerre Kudüs’e gittin geldin. Ebû Bekir babasının yanına gelerek: “Babacığım! Artık İslâm’ı kabul etme zamanı geldi. Ebû Bekir. Mekke’den Medine’ye hicrette de devam etti. Ebû Bekir ile Hz. İnandım. Hz. Şüpheye düşen. ikisi bir deveye binerek yolculuk ettiler.a. diğer ikisinden üstün olduğunu Eshâb-ı kirâmın ve Tâbiîn hazretlerinin hepsi söylemişlerdir. imânı zayıf birkaç kişinin de kalbine kuvvet verdi. Önlerine bakıp gidiyor ve “Vay canına.) buyurdu ki: “Allahü teâlâdan istedim ki. Ebû Kuhâfe. 631) senesinde Hac kafilesi başkanlığında görev yapmıştır. yeni müslümanların bîatini kabul ediyordu. Ömer’in (Şeyhaynın).). kâfirleri şaşırttı.a. Ebû Bekir’e (r. Mekke’den Kudüs’e gidip gelmek ne kadar zaman sürer” dediler. Ömer’in. Osman ve Hz.v. Ebû Bekir hemen giyinip. Ondan hiç ayrılmazdı. Ebû Kuhâfe’nin müslüman olmasıyla Hz. Resûlullahın yanına geldi.) son hastalıklarında üç gün imamlık görevinde bulunup.” Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri de (Gunyet-üt-Talîbîn) kitabında buyuruyor ki Peygamberimiz (s. Gülerek. kalbleri alan.v. benden sonra Ali (r. tecrübeli. onu döverim. bizleri. Ebû Bekir “Yâ Resûlallah! Babamın sizin ayağınıza gelmesi daha uygundur” dedi. ondan sonra Osman. Hendek’te müşriklere karşı büyük kahramanlıklar göstermiştir.a. Hz. Bir aydan fazla”. fedâkârlıktan geri kalmadı. Çünkü bir ailede dört kuşak müslümanlık ve sahabîlik tacını başlarına giymiş oldular. Ebû Kuhâfe’nin kabul etmesi üzerine.) olacaksın!” . Ebül-Hasen-i Eş’âri buyuruyor ki “Hz. 632) senesinde. Ebû Bekir ile Hz. Senden sonra halife. Hz. tecrübeli adamın sözü böyle olur. Mağâra’da üç gün kaldıktan sonra. senin gibi büyük Peygambere. Ebû Kuhâfe. dediler. Kâfirler neye uğradıklarını anlıyamadı.a. Ali (r. Ondan sonra da sırası ile Hz. Peygamberimizin vefâtı üzerine Eshâb-ı kirâmın sözbirliğiyle halife seçilmiştir. Bu sözbirliğini bütün din âlimleri haber vermektedir. Mekke halkı Hz. O’na mağara arkadaşı oldu.v.a. Haydi. Resûlullah’ın en yakın dostu idi. yani Peygamberimizin vekili ve müslümanların reisi. İyi bilirsin. Ebû Bekir: “İyi biliyorum. Ebû Bekir’e sevgi. onyedi vakit namaz kıldırmış. Ebû Bekir.a. Hz. Hz.) uyarak arkasında namaz kılmışlardır. Kudüs’e bir gecede gidip geldiğini söylüyor. Resûlullah efendimizle birlikte bütün harplerde bulunmuş. Hz. Hz. Akıllı. Resûlullahın mübârek adını işitince. Hiçbir hizmetten. Ebû Bekir ile Hz. Peygamber efendimizin (s. Peygamber efendimizin muhâfızlığını yapmış. dedi. Ebû Bekir.) o gün Hz. Ebû Bekir’in sözleri. Ömer. sancaktarlık görevini yürütmüştür. Tebük harbinde. Peygamber. gayet ihtiyardı ve gözleri de görmüyordu. Medine’ye varıncaya kadar Resûlullah’ın bütün hizmetini O gördü. Büyük kalabalık arasında yüksek sesle. inandım. Ebû Bekir’e sihir yapmış” diyorlardı. Bu adı almakla. Muhammed ne yaman büyücü imiş. Çünkü bunun akıllı. Medine’deki mescid yapılırken O’nunla beraber çalıştı. Ebû Bekr-i Sıddîkdır”. alay ederek ve Ebû Bekir’in de kendi kafalarında olduğuna sevinerek: “Senin efendin. Safa tepesine oturmuş.a. ruhları çeken tatlı sözlerini işitmekle nimetlendirdi. Ebû Bekir hicretin dokuzuncu (m. Abdülkâdir-ı Geylânî yine buyurdu ki: Ali (r. bir kat daha yükseldi.62 - . iftira etmiş olur. müslümanlar tarafından feth edildi. hesaplı bir tüccar olduğunu biliyorlardı.v.v. saygı ve güven gösterdiler. Ebû Bekir’in ailesi. Resûlullah (s. Efendimize karşı bedenini siper etmiştir. hizmetçi yapmakla şereflendirdi. Hz. Bedir’de. seni Resûlullah’ın yanına götüreyim dedi. Peygamberin huzuruna gelerek İslâm’ı kabul etmeye başladılar. “Eğer O söyledi ise. Ebû Bekr-i Sıddîk olmuştur.) bana dedi ki: “Benden sonra halife Hz. Peygamber onları görünce ayağa kalktı ve muhabbet dolu bir sesle: “Ey Ebû Bekir! İhtiyar babana niçin zahmet verdin? Onu buralara kadar yordun. Ömer’den üstün tutan.

Bu kadar kuvveti kendimizden uzak tutarsak halimiz ne olur! diyorlardı. Müslümanlar başsızlıktan. Allahü teâlâ hepinize iyilik versin. Ebû Ubeyde kumandasında Şam taraflarına. namaz kılalım.” dedi. Eshâb-ı kirâm arasında yayılınca herkesin aklı başından gitti. Basra’da otuzbin kişilik orduyu perişan etti.a. hiçbiriniz cihadı terk etmesin.a. “Ey Resûlün halifesi! Nereye gidiyorsun? Sana Resûlullahın Uhud muharebesinde söylediğini söylerim. Hâlid. Yermük’de 46. Kalkınız. Hz. Herkes. gece şiddetli bir çıkış yaparak. Yemen’deki ve başka yerlerdeki memurlar geri gelmeye. Halife. te’sîrli sözler söyleyerek nasîhat etti. Çünkü ondan başkasının hakkını alırım.) Irak tarafına gönderdi. abdest alıp. Ebû Bekir Pazartesi günü halife seçilince.a. Sizin zayıfınız. Müslümanlar kuvvetli olmasaydı. Yemâme’de. Hz. Huzâ’a kabilesini hidâyete getirdi. Çünkü. muharebe ve zaferlerle Suriye’ye geldi. Talha ve Sücâh ve Mâlik bin Nüveyre’yi perişan edip. sana bir hâl olur ise. Arfece ve İkrime. Resûlullah’ın (s.) Bahreyn’de çetin muharebeler yapıp mürtedleri dağıttı. Yalancılık hıyânettir. namaz kılar ve günahı için istiğfâr ederse. Fakat.) vefât ettiler. bir taraftan yahudi ve hıristiyanlar. Doğruluk emanettir.a. Eshâb-ı kirâm arasında Hz.a. Salı günü. Resûlullah efendimiz (s.a. Onun hakkını kurtarırım. Hîre’de yüzbin altın cizye aldı. Ali’yi tasdîk etti.) halifenin devesinin yularını tutup.000 İslâm askeri. Nisâ sûresi yüzdokuzuncu âyetinde: Biri günah işler veya kendine zulüm eder. Resûl-i Ekrem (s. Ebû Bekir. Hz. bu kadar kuvveti uzağa göndermezlerdi. Mekke. Mürtedlerin sayısı yanında müslümanlar pek az idi. Resûl-i Ekrem (s. Çünkü Allahü teâlâ.a. Eshâbı topladı. Bütün bu zaferler. Hz. Halife. Hz. onbir kabileye bölükler gönderdi. Hz. Resûlullah (s.a. Mescid-i şerîfe gelip. Ordu henüz Medine’den çıkmamıştı.) bu halinden korktuğu halde. Sonra asker toplayıp.a. Eğer iyilik yaparsam bana yardım ediniz. Hâlid bin Velîd’in ve Hz. Her tarafa birlikler gönderdi. Ali (r. Ali (r. Hz. Amr İbn-i Âs (r. İslâm askerleri birleşerek Ecnadin’de büyük Rum ordusunu yendiler.v. pişman olur. Her tarafı dehşet bürüdü.) vefât ettiği haberi. O’nun da bir insan olduğunu bildiren âyet-i kerîmeyi okuyup. Onbin mürted öldürdüler.a. bana doğru yolu gösteriniz. çeşitli muharebelerle. İslâmiyetten ayrılma tehlikesi birdenbire büyüdü.) ordusunu Şam’a göndereceğim” buyurup hemen gönderdi.v. sizin de bana itâat etmeniz lazım gelmez. Ben Allah’a ve Resûlüne itâat ettikçe.v. Cihadı terk edenler zelîl olur. İnşa Allahü teâlâ. Hâlid bin Velîd’i imdada gönderdi.v. siz de bana itâat ediniz. sizin en iyiniz değilim. Hamd ve senadan sonra: “Ey Müslümanlar! Sizin üzerinize halife ve emir oldum. Halife seçiminden sonra. İmdada gelen büyük ordudan yetmişbin kâfir öldürüldü. Muhacirler ve ensar (r. (r. Hepsini dağıttı. Eshâb-ı kirâmın arasına girdi. dediler. doğru yoldan saparsam. Eğer ben Allah’a ve Resûlüne âsi olur. Medine’de ordu toplayıp.Hz. Yemâme’de de büyük zafer kazandı.) bu kuvvetin Şam’a gönderilmemesini istiyorlardı. İkibine yakın müslüman şehîd oldu. Hz. Bunlardan Hz. Resûlullahın halifesi. “Resûlullah öldü” diyenin kellesini uçururum.v. Halkı sükûna ve huzura kavuşturdu. Minbere çıktı. yine bayrağını Resûl-i Ekrem’in (s.) Umman ve Bahreyn’de birleşip. İslâm düşmanları bu hareketi görüp korktular.a. kardeşi Yezîd’e yardımcı gönderdi. senden sonra düzen bulmaz” dedi. . Sonra. büyük şehirler aldı.) mübârek eliyle verdiği Üsâme’nin (r. sabaha kadar savaştı. Muâviye kumandasında. Derhal halife seçimi yapıldı. Hz. uzakdaki mürtedlerle muharebeye gitmek üzere devesine bindi.) da. Fena bir iş yaparsam. kurtlar gelip çoluk çocuğumuzu evden çekip götürmeye kalkışsalar. Âlâ bin Hadremi (r. Huzeyfe. bence zayıftır. Sonra Yezîd bin Ebû Süfyân’ı Şam’a yardımcı gönderdi. Hâlid bin Velîd’i de Irak’dan Şam’a gönderdi. birçok.a. Müseyleme’nin kırkbin askerine karşı gelemedi. Vallahi. Yirmibin mürted öldürdü. Ondan işittim ki. Fakat. İkrime’nin şaşılacak kahramanlıkları görüldü. Eshâb-ı kirâmın hepsi. mürtedleri bozdular. o günahı elbette af eder. Hâlid.a. bence çok kıymetlidir. Allahü teâlâya istiğfâr ederse Allahü teâlâyı çok merhametli ve af ve mağfiret edici bulur buyurmaktadır” dedi. Hz. Ömer kılıcı eline alıp. Üsâme’nin sefere gidip gitmemesi hakkında ihtilaf edilmişti. Hz.) doğru sözlüdür.a. askerin bir kısmını Müseynâ’ya bırakıp. Amr İbni Âs’ı (r.a. Ebû Bekir. Baş kumandan Hz. Kuvvetine güveneniniz ise. Halbuki. Yanındaki askerlerle birlikte.a. Onlara Resûlullah’ın da öleceğini. Üçbin müslüman şehîd oldu. “Kuvvetimiz olmadığını her tarafın boş olduğunu görerek. dağınıklıktan kurtarıldı. müslümanlar. Hürmüz kumandasındaki İran ordusunu bozdu. Yüzbinden ziyâde Rum askeri öldürüldü. İkrime emrindeki asker. Medine’ye dönmüştü. Medine ve Tâiften başka bütün Arabistan halkı İslâmiyetten ayrıldılar. Allahü teâlâ. zamân-ı seâdetteki gelişmeyi hiç değiştirmemeye ve Resûlullahın niyetlerini yerine getirmeye kararlı idi. Herakliyüs’ün 240 000 askeri ile uzun ve çetin savaşlar yapıp galip geldi. Hz. diğer tarafdan mürted ve münafıklar dine saldırıyorlardı. Müslümanlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Mürtedlerle (dinden ayrılanlar) muharebeyi göze aldı. üzüntüden ve Ömer’in (r. Hâlid bin Velîd’i (r. kara haberler getirmeğe başladılar.v. Medine’ye hücuma hazırlanan düşman üzerine.) da Filistin’e gönderdi. O gün sana (Kılıcını kınına sok! Ölümünle bizi yakma!) buyurmuştu.) buyuruyor ki: Ebû Bekir (r. sonra pişman olup. Halife. deyip ortaya çıktı.63 - .) “Günah işleyen biri. Bunun üzerine halife hazretleri Medine-i münevvere’ye döndü.) vefât edince. Bu muharebede İslâm kadınları da harp etti. cesaretini muhafaza ederek.a.) Üsâme’yi sekizbin kişilik bir kuvvetle Şam tarafına göndermişti. Sonra. Sonra. Mübârek eliyle Üsâme’ye bir de bayrak vermişlerdi.

Ebû Bekir’in en büyük hizmetlerinden biri de. Resûlullah (s. yerlerini sıraladı. Kur’ân-ı kerîm’den hüküm çıkarmak hususunda üstün bir kudret ve maharet sahibi idi. tamamını okudular. Kur’ân-ı kerîmi kitap halinde toplatması olmuştur.) çok feyizlere kavuşmuş.) en yükseklerinden olan Hz. Ebû Bekir’de mevcuttu. birçok hâfız şehîd olmuştu. Benden sonra peygamber gelmeyecektir. Huzeyfet-ülYemânî. Şam. Ömer bin Hattâb.a.a. İslâm devlet idaresinin temelleri sağlamlaşmış. Bağdâd. bu da.v. Bir meselede Eshâb-ı kirâm ile istişare ederken Hz. Her ilimde müracaat kaynağı olmuştur. Ebû Bekir. Kur’ân-ı kerîm’in tefsiri için lâzım olan bütün ilimler. Muhammed aleyhisselâm ahirete teşrif ettiği sene.) efendimiz dinler ve tekrar ederdi. Ebû Bekir’i sağına.) hicretin yirmibeşinci senesinde. görüşünü sorar. Ömer. Hz. Hz. Hz. Abdurrahman bin Avf. Bugün. Levh-ilMahfuz’daki sırasına göre okur.64 - . Hz.v. Resûlullah’ın her haline ve her işine pek yakından vâkıf bulunuyordu. Hz. hatta Cebrâil aleyhisselâm dahi.) verildi. Yanlarına gidip dinledi.) ve daha birçok Sahâbî hadîs-i şerîf rivâyet etmişlerdir. Kur’ân-ı kerîm’i tamamen ezberlemişti. Resûl-i Ekrem’in (s.) dün size bir şey anlatıyordu. başkaları da. Âyet-i kerîmelerin ve hadîs-i şerîflerin mânâ ve hakikatlarına hakkıyla muttali (öğrenmiş) idi. Otuzüçbin Sahâbî bu Mushaf’ın her harfinin. Hz. Hayatı boyunca Peygamber efendimizin yanından hiç ayrılmadı.) ezber bilenleri toplayıp ve yazılı olanları getirtip. Çünkü o daima. Onun devrinde.v. Ömer’in de teklifi ile Kur’ân-ı kerîm’in bir kitap halinde toplanması kararlaştırılıp.a. Böyle yüksek olduğu halde ve Arabiyi çok iyi bildiği halde. Kur’ân-ı kerîm’in mânâsına ve hakikatine ait bütün bilgileri bizzat O’ndan almıştır. Muhammed aleyhisselâm ve Eshâbından çoğu.) Ebû Bekir Sıddîk’a (r. “Ben Peygamberlerin sonuncusuyurn. Sûreler belli değildi. Bize de söyle. bütün Kur’ân-ı kerîm’i kâğıt üzerine yazdırdı.a. Ömer bir gün geçerken. Arap dilinin belâgatına da vâkıftı.a. Bazıları da bazı kısımları ezberlemiş. Zeyd bin Sâbit’in başkanlığındaki bir hey’ete. Ömer’i de soluna oturturdu. Resûlullah efendimizden bizzat işiterek rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerin bazıları şunlardır: “Misvak ağzı temizlemeğe. bu görev Zeyd bin Sâbit’e (r. Aliyyü’l-Mürtezâ. Böylece O. halife Medine’de vefât etti. Eshâb-ı kirâm ve Tâbiînin âlimleri.a. Resûlullahtan (s. birçok âyet-i kerîmelerin tefsîrini O’ndan alıp bildirmişlerdir. Ebû Bekir’in ilmi o kadar yüksekti ki.) görünce.) herkesin derecesine göre anlatıyordu. Osman bin Affân. Eshâb-ı kirâmın en çok ilim sahibi olanlarındandı. Gayet güzel konuşur. Basra. Mıshaf veya Mushaf denilen bir kitap meydana geldi. Hz.a.) vefâtından sonra hemen hilâfet işlerine başlaması ve meşguliyetinin çok olması ve her işittiğini rivâyet edecek kadar uzun yaşamamış olması sebebiyle rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerin sayısı azdır. Eshâb-ı kirâmın (r.) soruyordu. sonra da diğer Sahâbîlerin görüşlerine yer verirdi. Her işinde O’nun veziri oldu.anhüm.a. Hz. hep bu yedisinden yazılıp. Mekke ve Medine’ye gönderdi.a. Altı tane daha Mushaf yazdırıp. Çünkü Hz. Ebû Bekir’e anlatılan tefsîrini anlıyamadı. Hicrette O’nun yol arkadaşı idi.v. Ertesi gün. gördü ise de. Fakat.a. “Benden duyduklarınızı. birşey anlıyamadım” dedi. birçok kısımlarını yazmışlardı. Yermük savaşı yapılırken. “Dün Ebû Bekir (r. Yemen.v. Böylece. halife Ebû Bekir (r. Çünkü Resûlullah (s. Kur’ân-ı kerîm’in bir hükmü dışına çıkılmadığı gibi. iki kerre gelip. Cenab-ı Hakk’ın rızasına kavuşmağa vesîledir. dinden ayrılmak isteyenlere fırsat verilmemiştir.v. Kur’ân-ı kerîm’in mânâsını. bütün dünyâda bulunan mushaflar. Resûlullah (s. Peygamber efendimizin Hz. Bunların 142 adet olduğu kaynak eserlerde zikredilmektedir. Ebû Bekir seviyesinde anlattığı şeyleri anlayamazdı. sûreleri birbirinden ayırdı.a. Ebû Bekir’in kalbine akıttım” buyurmuştur.a.” “Allahü teâlâ’dan ömrünüzün başında ve sonunda afiyet ve yakîn isteyeniz. benden sonra Peygamber gelseydi. Ebû Bekir’in hadîs ilminde de üstün bir hizmeti olmuştur. o ana kadar inmiş olan Kur’ân-ı kerîm’i. Ömer’i (r. güzel idaresi ve bereketi ile oldu. Resûlullah Kur’ân-ı kerîm’in hepsinin tefsîrini Eshâbına bildirmiştir. din kardeşlerinize de anlatınız! Birbirinize duyurunuz!” buyururdu. tam yerinde olduğuna söz birliği ile karar verdi.) Kur’ân-ı kerîm’den anlayamadığı bir âyetin mânâsını sormuş. Kendisinden. Görülecek mesele hususunda. önce bu ikisinin reyini. Eshâb-ı kirâm. dehası. Çünkü Ebû Bekir’in yüksek derecesine göre anlatıyordu. Hz. Mürtedlerle yapılan bu harplerden Yemâme’de. Kur’ân-ı kerîm’in Hz. gelip dinlemeğe çekindiler. İslâmî ilimlerin bütün meselelerini bilirdi. Resûlullah ona anlatıyordu. Zeyd bin Sâbit (r. Eğer. öğrenelim” dediler. Cebrâil aleyhisselâm her sene bir kerre gelip. Ömer Peygamber olurdu” buyurdu. Resûlullahın (s. Sonra. Üçüncü halife Osman (r. Ömer (r. “Yâ Ömer. ondan çok daha yüksekti. Hz. Bahreyn. Abdullah İbni Abbas. Ömer. Nitekim Resûlullah efendimiz O’nun hakkında “Allahü teâlânın kalbime akıttıklarını. Abdullah İbni Ömer. çoğalmıştır.) birşey anlattığını gördü.a.a.v. Ebû Bekir’in derecesi. esrarını. Âhireti teşrif edeceği sene.halifenin cesareti. Aralarında bir nokta farkı bile yoktur.” “İmamlar (halîfeler) Kureyştendir. Mağarada beraber idiler.a. Muhammed aleyhisselâmdan sonra insanların en üstünü oldu. Bir saat dinledim. birçok meselede Resûlullah’ın nasıl hareket ettiğini Ebû Bekir’den (r.” . Peygamber (s.a.).) o kadar yüksek idi ki. Resûlullah’a sorardı. Yaşadığı zamanda Kureyş’in âlimi olarak tanınırdı. Abdullah İbni Mes’ûd.

Demek ki. Bir saat geçti.v. imâna gelmekte. Çünkü dîni kuvvetlendirmek ve Peygamberlerin efendisine yardım etmek için. Sonra Ebû Zer’i (r.) Neseb ilminde de yükselmişti. Temmuz ayının öğle sıcağında. Resûl-i Ekrem’in zamanında bile fetva verirdi. Bu kuruluşun en önemli görevi.a. Ebû Bekir (r. Ömer.a. senin mübârek yüzünü görmekle hafifliyor. zira bu ikisi Cennete götürür. Resûlullah (s. Allahü teâlâdan razıdır. kılıcını çekip. Ramazan-ı şerîfin onyedinci Cuma günü. nurlara iki yoldan kavuşmuştur. Hz.) diğer müslümanların en üstünü olmasının sebebi. Habîbine. “Önce imâna gelenlerden. özellikle Hz.a. Allahü teâlâ. Onların bıraktıkları sadakadır. Yedinci olarak Bilâl-i Habeşî’yi (r.” “Peygamberler miras bırakmazlar. Çünkü. hem Mekke’den gelen Muhacirlerden.) şerefini ve diğerlerinden üstün olduğunu göstermektedir. iki taraf hücum etmişti.v.a. Hadid sûresinin onuncu âyetinde: “Mekke-i Mükerreme’nin fethinden önce malını veren ve cihâd eden kimseye. Seninle kalbim kuvvetleniyor. Eshâb-ı kirâmın içinde “fukahâ-ı seb’a” adı ile meşhûr olan yedi büyük âlimden biri de Hz.a. yani düşmanlarla şiddetli mücadele etmek ve şânını. Ebû Bekir. Ebû Bekir Sıddîk’ın (r. Bu özellik Ebû Bekir’in (r. Resûlullah’tan sonra Allahü teâlâyı en iyi tanıyan ve en çok ibadet eden O’dur.a. Bu ümmet içinde. Tasavvuf. Hz.v. Bu sözleşmeye “Bi’at-ür-Rıdvân” denir.a.v. Eshâb-ı kirâmın en büyük fakîhlerindendi.” Ebû Bekr-i Sıddîk’ın (r. Arapların soylarına ait vak’aları (olaylar) en iyi bilendi. dînî hükümlerde icma’ın (birliğin) hâsıl olmasına çalışmaktı.a. ilmin gelişmesi temin ediliyordu (sağlanıyordu). onlara Cenneti hazırladı. her fazîlette öne geçenlerden. İslâmî ilimlerin her meselesini bilirdi (ve hükümlerinin hepsine hakkıyla vâkıftı).) sonra olma se’âdetinin sahibi.) de “Ağaç altında benimle sözleşenlerden hiçbiri Cehenneme girmez!” buyurdu. Aralarındaki kan davalarını halleder. muhlis mü’minlerdendi.a.) âzâd edince. malının çoğunu ve canını fedâ etmekte ve her türlü hizmette. hem de.anhüm) kumanda yerinde oturmuştu. Birisi nübüvvet yolu. üstünlükleri çoktur. hakkında Leyl sûresi onyedinci: “Takva sahibi olan Cehennem ateşinden uzaklaştırılacaktır” âyet-i kerîmesi indirildi.a. Hz. şerefini kaybetmekte. . “İftâ makamı” (fetva makamı) idi. Bunlar.a.) de dahildir. fetihden sonra malını dağıtan ve cihâd edenden daha büyük derece vardır.a. yardım eden Ensârdan. Ebû Bekir’e: “Sen benim havuz başında ve mağarada arkadaşımsın” buyurdu. Halini bildiği için.a. Cennette sonsuz kalacaklardır” buyuruldu. onun için indirilmiştir ve yine Tevbe sûresinin yüzüçüncü âyetinde. Resûlullah (s.v.) izinde bulunmak. İslâmiyetin zimmîlere (gayri müslim vatandaşlara) tanıdığı bütün haklar eksiksiz yerine getirilmekteydi. Ebû Zer. Sa’d ve Sa’îd’i (r. marifetlerin hepsi O’na da verilmişti. Eshâb-ı kirâmın hepsi. Resûlullah (s. Resûl-i Ekrem (s. Ebû Bekir’in fazîletleri.) yardımcı gönderdi.a. Allahü teâlâya bu yoldan kavuştular. “Yanımdan ayrılma ya Ebâ Bekir! Bedenime ve kalbime gelen her sıkıntı.“Doğruluğa ve iyiliğe dikkat edin. Resûlullah’ın kalbine akıtılan feyizlerin. öncelerin öncesi odur. Ömer’i (r.v.a. “Ağaç altında. cihad etmekte. zira bunlar Cehenneme götürür. Onlar da. Resûlullahın (s. tetkik ve tahkik edip). sâdık. Nitekim Resûlullah (s. O’nun gösterdiği yoldan ayrılmamaktır. O ise. Ebû Bekir Sıddîk’ı arkadaş etti.a. sıkıntının azalmadığını görerek. diğeri de vilâyet yoludur. Allahü teâlâ elbette râzıdır” müjdesine. Ebû Bekir Sıddîk’dır. Yalandan ve kötülükten sakının. Müslümanların sorularına cevap vermek suretiyle.) Ebû Bekir. Hicretten evvel altı köle âzâd etmiştir. Allahü teâlâ. bunlardan razıdır. başkalarının önünde bulunmasıdır. Ebû Bekr-i Sıddîk.). İslâm askeri sıkıntı çekiyordu. Bu hicret Allahü teâlânın izni ile idi. Kur’ân-ı kerîm’in. fıkhî (dini meseleleri araştırıp. Sonra.v.). hem de Medine’de bunları karşılayıp. Ebû Bekr-i Sıddîk (r.65 - . ruhunun kabz olunduğu yere (vefât ettikleri yere) defin olunurlar. sana söz veren mü’minlerden.) Resûlullah’dan (s. Feth sûresi onsekizinci âyetinde.) elinden tutup. nübüvvet yolunun bütün marifetlerine. bindörtyüz kişi idi. malını dağıtmakta. hadîs-i şerîflerin ve Eshâb-ı kirâm ile diğer din âlimlerinin haber vermesiyle anlaşılmıştır. Müslümanlar.v. Allahü teâlâ hepsine Cenneti va’d etti” âyet-i kerîmesi. hem onlara faydalı olunuyor. Fetvalarının adedi itibarıyla bunların mutavassıtlarındandı? Kendi hilafeti devrinde kurulan dîni müesseselerden (kuruluşlardan) biri de.) kâfirlerden mağarada saklanınca.a.) gönderdi. Resûlullah’tan gelen feyizlere. Ebû Bekir vasıtası ile kavuşmuşlardır.) gönderdi. İbni Ömer (r.” “Peygamberler. Hepsini sever. Bu ümmetin sonra gelen evliyâsı. Bedir Gazasında. Bunların her biri.) bildirdi. atını sürerken. gizli ve aleni herşeyine vâkıf olan sadece Ebû Bekir idi. Peygamberimizden (s. Hz. önde olanlardan ve iyilikte bunların izinde gidenlerden Allahü teâlâ razıdır. Allahü teâlâ. İnsanların yaratılışları ayrı ayrı olduğu için tasavvuf yolları da ayrılmıştır. Resûlullah’tan yayılan bütün ilimlere ve feyizlere ayna olmuştu. fıkıh ilminde üstün bir yeri vardır. başka akraba ve yakınlarını değil. tasavvuf ilminin bütün yüksek marifetlerine kavuşmuştu.a. O’nun hakemliğine ve kararlarına itirazları olmazdı. bu korkulu yerde onunla arkadaşlığı tercih etti. Ebû Bekir idi. sıddîk.” buyurdu. Sa’d ve Sa’îd ile (r.

) yüzüğü Sultân-ı enbiyâya teslim etti. “Çabuk git. “Allah için.) içeri girdi ve mübârek başını Ebû Bekir’in kucağına koyup uyudu. böyle emretmemişdi. benden utanmıyor musun?” buyurdu. yılanlar. çünkü Ebû Bekir benim ismim ile Habîbimin isminin ayrı olmasını uygun bulmadı. Hz. Ebû Bekir’in yarasına mübârek tükrüğünden sürdü.a. sonra Resûlullaha. Birçokları bu çağrıyı kabul etti. öne geçti. Resûlullahdan sonra O’nun türbesine defin olunmada da ikincisi oldu.) dördüncü gün sabah namazından sonra Eshâb-ı kirâma dönerek.) bir gümüş yüzük hediye getirmişlerdi Hz. müslüman olunca Allahü teâlânın rızası.) yüzüğe baktılar.v. Hz. Mağaraya varınca.a. sırdaşıma eziyyet etmeğe Allahü teâlâdan korkup. arkadaşına. Resûlullah (s. Bu hususta da ikinci oldu. (s. “Ebû Bekir Sıddîk üç gündür mescide gelmiyor. Bunda Hz. dedi.a. Bundan sonra giyecek elbisesi bile kalmamıştı. Ebû Bekir) ile mağaradaydılar” âyeti ile. Hz. Resûlullahın ikincisi kıldı. Acaba hasta mıdır. O . İçeriyi süpürüp temizledi.v. Bir cevap vermeden Cebrâil aleyhisselâm gelip. içeri girmesini söyledi. O’nun arkadaşı olduğunun açık delilidir. Böylece üç gün geçti.a. Resûlullah (s.) ile birlikte mağaraya gitti. sabredip. hep yanında bulundu. Ebû Bekir için son derece üstünlük vardır.” diyerek özür diledi. Fakat Sıddîk. Ebû Bekir’in. O’nun o mes’ûd gecesi ki.a. Yüzüğün üzerinde (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah. dediler. kuşlar. Resûlünün arkadaşı olarak. insanların. şeref ve fazîlet yönünden diğerlerinden üstündür.v. bu karanlık mağaraya sabahı. Ebû Bekir kuyumcudan alıp. Allahü teâlâ. Resûl-i Ekrem (s. Üzerine (Lâ ilâhe illallah) yazılsın. Ebû Bekir çok utandı. Allahü teâlâ onu. delikleri kapadı. her şeyini O’nun için fedâ etmiş ve her an fedâya hazır halde idi. içerde zararlı bir şey varsa. Habîbullahın aşkı için seksenbin altın fakîrlere sadaka verdi. Ebû Bekir. “Ey utanmaz yılan. “Yâ Atik. Kuyumcu Hz. Bu küstahlığa cesaret ettim. mahzun olma!” diyordu” buyuruyor. Namazları evinde kılardı. Hz. Sonra eski bir mutaf (keçi kılından dokunmuş elbise) eline geçti. Sağında solunda bir çok irili ufaklı delikler gördü. Ebû Bekir’in söylediği gibi yazdı. Onları da ayakları ile kapayıp.v.a. Hırkasını parçalayıp. Üçüncüleri Allahü teâlâ idi. terledi. Ebû Bekir yüzüğü alıp kuyumcuya götürdü.) ayağını çek buyurdular. Böylece imânda O’nun ikincisi oldu. malını. Hemen iyi oldu. Resûlullah (s. Hz. Halbuki fazla yazılmış hikmeti nedir? diye sordular. Ebû Bekir’e bu yüzüğün üstüne yalnız Lâ ilâhe illallah yazılması söylenmişti. Ayağımı çekersem çıkıp size zarar vereceğinden korkuyorum. Bu da Resûlullaha olan sevgisinin doğruluğunu. Kırkbin altını gizli. Bu yüzüğün üzerine “Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah” yaz.a. Habîbimin yüzüğüne Ebû Bekir ismini yaz. Ebû Bekir’in ismi geçince. hepsi âşıktır. Ayağını yılan soktu. Allahü teâlânın kendisiyle olduğu bir kimse ise. Sonra Ebû Bekir (r. Her savaşta Resûlullahın yanında idi. Resûlullah (s. Ebû Bekir’in kendi adının yazıldığından haberi yoktur.v. siz de güneşi getirdiniz. Bu mağarayı şereflendireceğinizi biliyordum. Cebrâil aleyhisselâm derhal yetişip. gidip hatırını soralım” buyurdular.). (ya’ni Hz. mübârek yüzünüzü görmeğe âşık olmuştur. Resûlullah insanları imâna davet etti. Ebû Bekir’i Kur’ân-ı kerîm’de bilhassa bildiriyor ve: “O vakit Peygamber. Sıddîk. karıncalar. Resûlullah uyanır korkusuyla. Yılan. Resûlullahı o kadar severdi ki. mübârek zâtınıza bir keder. Ebû Bekr-i Sıddîk îmân edenlerin birincisi oldu. bana gelsin. Fakat Allahü teâlânın ism-i şerîfi ile Resûl-i Ekrem’in ism-i şerîfinin ayrı olmasını uygun görmemişti. dedi. Ebû Bekir.” buyurdu. Ayağını çekince heybetli ve zehirli bir yılan çıktı. canını. hayvanlar.v. bu yüzüğü bir kuyumcuya götür.v. Habîbim üzülmesin buyurduğunu söyledi ve olanları anlattı. Hz. Hz. Hak teâlânın selâmını söyledikten sonra. Ebû Bekir Sıddîk) yazılı idi. çoğu zaman Resûlullahın yanında idi. Bunlar hep O’na en yakın olma delilleridir. Bedir’de de O’nun ikincisidir. Hz. Resûlullah hastalanınca. sizi görmeme mani olunca benden korku ve haya kalktı. Sonra Hz. hiç hareket etmedi. Onun için çok zamandan beri bu sıkıntılı mağarada gece gündüz demeyip yolunuzu bekliyordum. Resûlullaha (s.a.Hazerde ve seferde Resûlullahdan hiç ayrılmadı. bir gün ve gecelik ameli gibi olmasını isterdim. Bir iki delik kaldı. Ebû Bekir ayağım ile kapattığım delikten bir yılan ayağımı soktu. Ben de Habîbimin isminden Ebû Bekir’in ismini ayırmağı uygun görmedim” buyurdu. Arkasına giydi. Böylece davette de ikincisi oldu. Peygamberimize. büyüklerimizden yüksek vasıflarınızı dinlemiş. mutafı arkasına alırdı.66 - . Hz.) götürürken Hak teâlâ Cebrâil aleyhisselâma. Resûlullah (s. Ebû Bekir insanları Allah’a ve Resûlüne imâna çağırdı. bir elem gelmesin” dedi ve içeri girdi. cinnin Peygamberi. mübârek yüzük Hz.v. Hz. Hz. Ebû Bekir’e. Ömer şöyle dedi: “Ömrümdeki bütün amelimin Hz. yâ Resûlallah içeri girmeyin! Ben gireyim. Namaz vakitleri haricinde göğsüne kadar tandıra girer.v. ben yazdırdım. şüphesiz. O’nun yerine insanlara imam olup. “Ey Allahın Habîbi. kırkbini de aşikâre vermişti.a. Ebû Bekir’in elinde iken ve haberi yok iken yüzüğe Ebû Bekir ismini yazdı. Sana yalnız insanlar değil. Gözyaşı Resûlullahın mübârek yüzüne damlayınca: “Ne oldu yâ Ebâ Bekir?” buyurdu. Bazı âlimler.a. Resûlullah (s.) özürünü kabul etti. Tevbe sûresi kırkıncı: “Mekke kâfirleri onu Mekke’den çıkardıklarında ikinin ikincisi. Hattâ bu köleniz gözü yaşlı. benim mağara arkadaşıma.

“Onun kapısında nûr görüyorum.a.) geldi. Ebû Bekir’in mescide açılan kapısı hariç.) Ona. Yâ Resûlallah. kırkbini gizli. “İkinizin arasındaki fark. Resûlullahın (s. dedi. sonra Osman’dır (r.a.a. Ebû Bekir’e haber gidince. Resûl-i Ekrem’in huzuru ile şereflenmek için yola çıktı.” buyurdu. âlimler. dünyâ ile kendi katında olan arasında serbest bıraktı. Bu sefer de ben en fazla vereyim düşüncesiyle malımın yarısını götürdüm. bu zatı hangi şey ağlatıyor. Bilâl’e Ebû Bekir’i (r. Ebû Bekir’e karşı çıkıp musâfeha etti.v. Habîbine dost eyledi. bize de var mıdır?” buyurdu. Hz. Ebû Bekir’in imânı ağır gelir” buyuruldu.) O’na da. odasında yalnız başına ciğer kebabı yer. Eshâb-ı kirâmın hiçbirinin fazla elbisesi yoktu. kırkbini de aşikâre olarak seksenbin altın sadaka verdi.v. Resûlullah. onlarla birlikte Cennete girelim) diyecektir. dediler. Yâ Resûlallah gökteki bütün melekler böyle giydiler. Ali’den (r.) şöyle bildiriyor: Birgün Resûlullah (s. Resûlullah (s. Hz. Allahü teâlâ katında olanı seçti” buyurdu. Bir hadîs-i şerîfte: “Ebû Bekir’in imânı. “Kimde bir fazla elbise varsa versin! Hak teâlâ ona çok sevab verip. Resûlullah efendimiz. Hz.) bildirir: “Bu ümmetin Resûlullahdan sonra en üstünü Ebû Bekir. Hatırıma şu gelmişti: “Hak teâlâ Cenneti ve Cehennemi yarattı. dar bir yere geldiler. Ebû Bekir hepimizden fazla sadaka verirdi.a. Eshâb-ı kirâmın. Birgün haber verdiler. “Evine ne kadar mal bıraktın!” buyurdu. Ebûdderdâ (r.a. Hz. hemen kalkıp. birşey söylemeyip.a.)” sonra da kendisinin olduğunda ittifak vardır. Hutbelerinde: “Allahü teâlâ bir kulunu dünyâ ile kendi katında olan arasında serbest bıraktı. Ebû Bekir’in evine gitti. Ebû Bekir (r. Ebû Bekir Hak teâlânın rızası ve senin dinin uğruna. İbni Münzir. (Buyur! Hesapsız Cennete gir!) denilecektir. Hz. diğer bütün kapıları kapattırdı. Hiç bir şey bırakmadım dedi. Resûlullah Hz. Firdevs Cennetinde bana komşu yapacaktır. ben ciğer kebabı yemiyorum.v. Hz. Resûl-i ekrem Cebrâil aleyhisselâmı görünce rengi değişti. hesap var mıdır?” diye sordu. Hz. Ebû Bekr-i Sıddîk bizim en âlimimiz idi.” Diline hâkim olmak.) hutbe okuyordu. Neden bu şekilde giydiler diye sorunca. Hz.” buyurdu. Kulunu Allahü teâlâ. O esnada. “Bir daha böyle yaptığında. lüzumsuz hiçbir söz söylememek için mübârek ağzına taş koyardı. “Ey Ebû Bekir. Evde ne yapıyordun diye sordu. bizi hiç davet etmez” dediler. Birgün Eshâb-ı kirâm Resûlullaha. O sırada. cevaplarınız arasındaki fark kadardır.) hatasını anlayıp tevbe etti. Resûlullah (s. Ebû Bekir’e olan muhabbetleri daha çok arttı. Ebû Bekir’den şikâyet için gelip. Eğer ümmetimden dost edinseydim. Bunu işitince. Hz.67 - .) Hz. Birgün Resûlullah efendimiz.v. bunun nasıl olduğunu sorunca: “Hak teâlâ. ciğerim kebap oluyor” cevabını verdi. Hz.sırada Cebrâil aleyhisselâm siyah mutaf giymiş vaziyette geldi. Ebû Bekir’e bir elbise gönderilmesini emir buyurduğunu haber verdi.v. Ebû Bekir’in bir saat ibâdeti yetmiş yıllık ibâdet yerini tutar. “Ey Ömer evine ne kadar mal bıraktın!” buyurdu. Hak teâlâ sana selâm edip. Kendi kendime. dedi. bana haber verin. Ona. Ebûdderdâ önde. Hz. Eshâbı ile mescidde otururken. bana İslâm Dinini nasîb etti. “Yâ Ebâ Bekir. Hz. Hz. dedi. Hiç giyeceği kalmadığı için üç gündür mescide gelemedi. Yâ Resûlallah! Hak teâlâ sana selâm edip. Fakat İslâm kardeşliği ve muhabbeti vardır. Resûlullah. diye korktuğumdan. yanına oturttu. Resûl-i Ekrem.” buyurduğundan. Resûl-i Ekrem (s. Bunun kadar da evimde var dedim. Ebû Bekir ile Ebûdderdâ (r.v. karşıdan Resûl-i Ekrem parlak ay gibi göründü. Ebûdderda’ya hitaben: “Neden Ebû Bekir’in önünde yürüyorsun! Onun daha üstün olduğunu bilmiyor musun? Böyle gitmek edebe aykırı değil midir?” buyurdu. O da (Yâ Rabbî! Dünyâda beni sevenleri bana bağışla. dedi. Ey kardeşim Cebrâil bu ne haldir? diye sordular. Ebû Bekir bunu duyunca ağladı. sen ciğer kebabı yiyor muşsun. bu kadar nimetin şükrünü yapabilir miyim. sonra Ömer. beraber evine gidelim!” buyurdu. Her ikisini de dolduraca. karşılayıp. Ateş ve kebap yoktu. Ebû Bekir’e gönderdi. Ebû Bekir. Bütün Eshâb-ı kirâm da musâfeha edip. hepsi candan Hz.a.a. Sonunda bir Sahâbî başka birisinden bir elbise bulup. Resûlullah (s. “Yâ Resûlallah! Hz. Ebû Bekir o elbiseyi giyip. Mecbur olmadıkça asla dünyâ kelâmı söylemezdi. pişen kendi ciğerimdir.) çağırmasını emir buyurdu. Hz. Ebû Bekir’den başka hiç kimse Cebrâil aleyhisselâmdan vahiy işitmemiştir. Ömer anlatır: “Tebük gazasında.) eshâbına.a. Ebû Bekir’e duâ ettiler. Mi’râc gecesi Cebrâil aleyhisselâma: “Ümmetimin hepsine sual.) beraber bir yolda giderken. Ebû Bekir’i karşıdan görünce. O sırada benim de malım çok idi. Yâ Resûlallah! Hz. Resûl-i Ekrem’e. kokusunu duyarız. “Ebû Bekir’den başka herkese vardır. Resûl-i ekrem. Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Ebû Sa’îd-i Hudrî (r. hemen yola çıktı. Her zaman Hz.a. Ebû Bekir arkada yürürlerdi. Hz. Hz. Eshâb-ı kirâm arasında büyük yer verdi. o da Allahü teâlâ katında olanı seçti.) herkesin sadaka getirmesini emir buyurmuştu.” Hz. O da.a. bütün mü’minlerin imânları ile tartılsa.a.a. Cebrâil aleyhisselâm geldi. bu kendisinden sonra onun halifeliğine işarettir. Acaba kıyâmet gününde hâlim ne olur. Hz. Ebû Bekir’i karşılamanızı emir buyurdu. Henüz huzura varmadan Cebrâil aleyhisselâm gelip. Ebû Bekir’i edinirdim. ağlama! Arkadaşlığı ve malı bana Ebû Bekir’den daha bereketli olan yoktur.

Ebû Bekir. Yanındakileri göstererek: “Bunlar. sana. Herkes şaşırdı. Allah’dan korkun daha büyük oldu.a. Kızı olacağını zan ediyorum” buyurdu. Şöyle buyurdu: Gecenin sonuna doğru uyumuşum. inandım dedin. Hakikaten vefâtından sonra. Böylece hem Hak teâlânın takdiri yerine gelmiş. yalan söylemem. iki oğlan. sâdık. Muhammed aleyhisselâmın ayrılığı böyle zayıflattı” buyurdu. dedim. Hz. ihsanda. “Bunlar Cebrâil ve Mikâil’dir” buyurdular. kıyâmette ikrâmda bulunacak. Cevabında: “Beni. Hz.a. Ebû Bekir (r.a. dünyâda vezirlerin. dedi. Yüzüm gözyaşlarımdan ıslanmış. hesapsız Cennete girmektir.) ölüm hastalığında çocuklarını Hz.v. güzel huylarda. Kapı önünde durup: Yâ Ebâ Bekir! Sen. Kulağıma.68 - . ben yokladım dedi. uzun boylu. Hatta mescidde namaz kılanlar da. İkrâmda. Ben de seni özledim. hepimizinkinden çoktur.): “Bu kadar hasletlerin bulunduğu kimse. en yardımcı. Hz. Yâ Resûlallah. İki beyaz elbise giymişti. Ebû Bekir. evdekiler uyanmışlar. Hak teâlâ hazretleri. dert ortağı. harplerde. Artık müşavereye lüzum kalmamıştı. sen İslâm dinine kuvvet verdin. Medine’de herkes ağladı. Hz. Habîb-i Ekrem’in yanına defn ettiler.). Eshâb-ı kirâm nereye defn edelim diye tereddüde düştüler. Ömer: “Hz. herkesten daha cömert sen idin. Resûlullaha herkes yalancı derken sen. Hiçbir akıllı kimse de. “Yâ Ebâ Bekir. Hak teâlâdan. Hz. Hak teâlâya kavuşma zamanında kendisine iftira edilmesini istemez ve müslümanları aldatmayı uygun bulmaz” buyurdu. hayırlımızdır. Hz. Fakat ben Hak teâlânın dostuyum. parlamağa başladı. Resûl-i Ekrem bir gün: “Bu gün içinizde oruçlu olan var mıdır?” buyurunca. O’nun yanında idin. Dost edinseydim. “İçinizde kim. denilmiştir. Resûlullahın huzurunda. Cennette komşularındır. Sonra: “İçinizden kim. Ömer’i) halife seç!” buyurdular. anam babam sana fedâ olsun. Sonra gittiler. O sırada elbiseler yeşil olup. Uyandım. yerde halk arasında Sıddîk olduğunu haber verdiler” buyurdu. kötü işlere yapılan cezayı görmeden. mükâfatını verecektir. “Bu ümmet için âdil. büyüğümüz. Ebû Bekir. “Hanımım hâmiledir. hem de bütün insanlar Cehennem korkusundan kurtulmuş olurlar cevabını verdi. sen oldun. sen oldun. Ebû Bekir’i edinirdim. dedi. O elbiselerin eteklerini ben tutuyordum. ikincisi hangisidir? diye sordu. gayet güzel yüzlü. Orada bulunan Eshâb-ı kirâm. sırdaşı ve müşâviri idin. rızâsına uygun olmasını diledim. Sulhda. hayır duâ ettiler. Resûlullaha. Allahü teâlâ seni. iki yanında. vücudumu Cehennemi dolduracak kadar büyük yapmasını diledim. Birgün kızı Âişe-i Sıddîka hazretleri bu zayıflamanın sebebini sordu. Ebû Bekir.a. Hz. Resûl-i Ekrem’i rüyada gördüm.v. Sonradan bana söylediler. evdekiler baş ucumda ağlıyordu. bugün hasta yokladı?” buyurdu. O’na. her geçen gün biraz daha zayıflıyordu. Bana senin isminin gökte melekler arasında. arkadaşı. vefâtın zamanında yardımcıların. bugün bir fakîre yemek verdi?” buyurdu. yaşda.) bir hadîs-i şerîfte buyurdu ki: “Bize her nimet verene. Bakanların gözlerini alırdı. kavuşma zamanı yaklaştı” buyurdu. iki kız olarak ısmarladı. Hz. O’nun huzurunda. Câhiller dinden çıkarken. iyilik edene mükâfatını verdik. son hastalığında: “Halifeliği kime bırakacağım hususunda tekrar istihare ettim. Senin iyiliklerin. hanımının bir kızı oldu. benim bir kız kardeşim var. Ebû Bekir’in bu yüksek arzulu duâsını çok beğenip. Hz. Âişe anlatır: Babam vefât edince. Fakat Ebû Bekir’in iyiliğinin. Bana Ebû Bekir’in malının verdiği fayda gibi hiç kimsenin malının faydası olmadı. Eshâb-ı kirâm. daha kuvvetli. O’nun dininin koruyucusu idin. Resûl-i Ekrem’e hepimizden çok sevgilidir” buyurmuştur. Eshâb-ı kirâma anlattım.ğını diledi (takdir etti). sen idin. O’na. Resûlullah efendimiz (s. Resûlullahın vefâtından sonra. Uykuda o kadar ağlamışım ki. O’nun kulağı ve gözü gibi idin. Allahü teâlâ. Senin yakînin. Resûl-i Ekrem selâm verip musafeha etmekle beni şereflendirdi. ikrâmının karşılığını veremedik. ben oruçluyum. senin derecen en yüksek oldu. boyda. zamanın en temiz olan Fârûk’u (Hz. Söyleyeceklerini söyle dediler. Cennete girmekten maksat. hicretin onüçüncü yılında vefât edince. Her iyilikte ileridesin. Hak teâlâdan. Resûlullahın sevgilisi. bugün cenâzede bulundu?” buyurdu. Âişe’ye. O’na en yakın. Ebû Bekir. bu iki kişiyi tanıyamadım ve onlar gibi kimse de görmedim. ağlayarak geldi ve “Hilâfet bugün tamam oldu” buyurdu. hepimizin sohbetinden daha iyi idi. O’na en çok benzeyen. seni çok özledik. Uyandım. O halde uyumuşum. Hz. doğru söylüyorsun. Hz. Resûlullah ile sohbetin. Bilirsiniz. nûr elbiseli ve bakanlara neşe veren iki kimse vardı. Ebû Bekir. Ali (r. Kur’ân-ı kerîmde (sıdk) ismi ile şereflendirdi. hepimizin imânından daha saf oldu. Üzüntüm gitti. ben bulundum. Mübârek elini göğsüme koydu.a. Senin imânın.” Hz. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (s.) işitince. yâ Resûlallah dedim. Resûlullaha en şefkatli. muhakkak Cennete girer” buyurdu. Hz. Hayır sahiplerinin birincisi sensin. Sen. Önce İslâma gelen sensin. Herkesten zengin. yerde ve gökte herkesin rızasını kazanmış. Ebû Bekir. Âişe. “Dostu dosta kavuşturun” diye bir ses geldi. Yine: “İçinizden kim. Ebû Bekir (r. ben verdim cevabını verdi. bizim Seyyidimiz. ey Allah’ın Resûlünün halifesi! Senin doğruluğunda şüphemiz yoktur. işittik dediler. en sıkıntılı zamanlarında yardımcı oldun. Onlar da aynı sesi işittiklerini söylediler. çok mükâfat versin ki. O’nun ümmetinin halifesi.

boş şeylerle geçiren. Zira ben. ilk İslâm’a gelen ve en önce Resûlullah (s. kapılarını açacaktır. Vaktinde tohum ekmeyen ise. Mü’minlere şefkatli. siz kendinize bakınız. Ali’nin sözlerini dinledi.v. “ Bir defasında bilmeden şüpheli birşey yiyip hemen anlayınca zorla istifra edip. dinleyenin ve okuyanın kalbine tesir etmektedir. hüngür hüngür ağladı. haddi tecâvüz etmeyiniz. bilmeden yaptım. bozuk inançların kökünü kazıdın. Mübârek gözlerinden yaşlar aktı. meyvalı ağacı kesmeyiniz. Herkes dağılırken sen Muhammed Mustafa’nın (s. Münafıklara karşı çok sert ve ateşli idin. Her sözün. onların hepsini azâba uğratmasından korkulur” dedi. “Resûlullah bana. Gerici düşüncelerin. ma’mur yerleri tahrip etmeyiniz. çocuklara dokunmayınız. fakat onu yerine koymuyor.” “Müslümanlardan hiçbiri. Sen mü’minlere sığınak. Binekte iken devesinin yuları düşse. sen kükremiş arslan gibi ortaya çıktın. İslâm’ın hakkını herkes elden kaçırırken. kesilir. Hak dinin ağacını diktin. her buluşun doğru.” “Allahü teâlâdan. Muhacirler ve Ensâr arasında. dayanak ve gölge idin. Sen rüzgarların oynatamıyacağı bir dağ gibi idin. af edici baba idin. Sonunda hepsi. siz doğru yolda bulundukça. İslâm’ın ağır yükünü sen taşıdın. ihtiyacınızdan fazlasını almayınız!” . Verdiği elemleri kabul ettik. Resûl-ı Ekrem’den şöyle buyurduğunu işittim: “İnsanlar kötülüğü görüp mani olmadıkları zaman. insanlardan birşey isteme diye emretti” buyurdu. Buyurdu ki: “Takva akıllıca yapılan işlerin en güzelidir. Göklerde. senin derecen çok büyüktür. tarlaya tohum ekme vaktini kaçırmış olur. Çıkarabildiğim kadarını çıkardım. seni Muhammed aleyhisselâmın huzuruna kavuştursun! Bize. edîbi sen idin. Sonra: “Allahü teâlânın kaza ve kaderine râzı olduk.” “Ne söyleyeceğine ve ne zaman söyleyeceğine dikkat et!” Ordu kumandanlarını bir yere gönderdiği zaman. İslâm’dan sonra af ve afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. her işin temizdi. Gönlün herkesten kuvvetli. midesini boşalttı ve sonra şöyle duâ etti: “Allahım. Eshâbın az konuşanı ve en belîği. İslâma. senden ayrılık yarası çok derindir) buyurdu. Nasıl olsa gelecek.” Çok kerre dilini parmağıyla tutar ve: “Başıma gelen herşey bunun yüzündendir” derdi.a. bize senin vefâtından daha acı bir musîbet gelmedi. hasat zamanında pişman olur. başka mânâda kullanıyorsunuz. Verilen emâneti yerine getirmek en üstün doğruluk sayılır.ğı zaman. “Allah sevgisini hâlis olarak tadanı. müslümanlara kolaylaştırdın. Hıyânet olarak da.v.69 - . Eshâb-ı kirâmın hepsi. Sonunda şöyle buyurdu: “Ey kardeşim. Küfür ve mürtedlik ateşini söndürdün. verin demez. ilim idi. sen yerine getirdin.” “Ömrünü faydasız. Her işin sonunu. Beni bundan ve damarlarımda kalanlardan sorguya çekme!” Birine nasîhat veriyordu. Allah yanında büyüktür. senden sonra. O’nun her sözü. melekler arasında. Allahü teâlâ. Bir gün Eshâb-ı kirâma hitaben buyurdu ki: “Allahü teâlâ size dünyâyı fethettirecek. Ve çok ağladı. diğerini hakir görmesin! Zira müslümanların küçüğü. Hakka asî olmak ahmakça yapılan işlerin en çirkinidir. sen doğrulttun. Güçlükleri. mü’minlere karşı çok merhametli ve ince kalbli davransın!” Oğlu Abdurrahman’ı. bu sevgi. Sebebini sordular. deveyi çöktürür alırdı. Allah’ın dinini.a. Ali. dünyâyı istemekten alıkoyar ve bütün insanlardan uzaklaşır. Yine bir hutbesinde: Ey insanlar! Allahü teâlânın “Ey imân edenler. senden ayrılma acısı için sabırlar ve ecirler versin! Bizleri. kendisini. imâna sen kuvvet oldun. ihtiyarlara tecâvüz etmeyiniz. geri kalmışları İslâma sokarak aydınlatırdın. Allahü teâlânın. Yâ Ebâ Bekir! Resûlullahdan ayrılık acısından sonra. Hz. yoldan çıkanların size zararı olmaz” (Mâide sûresi 105) âyet-i celîlesini okuyorsunuz. sana yaptığım tavsiyeyi aklında tut ve kaybolmamasına dikkat et! Ölümü özüne sevdir. Siz. komşusu ile münâkaşa ederken gördü ve oğluna gücenerek: “Oğlum. en önde yalan gelir. sessizce. kıyâmet gününde cehennem ateşiden korumasını isteyen bir kimse. onlara: “Kadınları öldürmeyiniz. korkmayınız ve gıdadan başka bir maksatla koyun ve deve kesmeyiniz ve manastırlarına çekilmiş insanlara zarar vermeyiniz” diye emirler ve nasîhatler verdi. Yine Hz.) ile kıbleye karşı namaz kılan Ebû Bekir’dir” buyurdu. azmaktan. sapıtmaktan korusun” buyurdu. önceden görür. Bir hutbesinde buyurdu ki: “Ey insanlar! Allah’tan af ve afiyet isteyiniz.) yolunu tuttun. Sözün mertçe. komşu ile dedikodu yapma! Şu gördüğün insanlar dağılır gider ve sen yine komşunla başbaşa kalırsın” dedi. yakînin hepimizden sağlam idi. Çünkü mü’mine. doğruyu bildirmek idi. İşin doğruluk idi.

Daha önceleri bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz. Ey îmân edenler! Siz de o Yüce Peygamber’e salât ve selâm edin. O halde ey îmân edenler! Allah’a ve O’nun Resûlüne tam uyun! Allahü teâlâ: “Resûle uyan.” Yine bir hutbesinde buyurdu ki: Bütün hamd ve senalar Allahü teâlâya mahsustur. henüz erişemediğin ve mutlak surette sana ulaşacak olan ölümden sevimli bir şey senin için olamaz. Ömer’e şöyle tavsiye buyurdu: “Hak ağırdır. Allah sizin gönüllerinizi birbirinize ısındırdı. Bununla beraber Allah dilediğini bağışlayabilir.) O’nun kulu ve Peygamberidir. O tektir ve şeriki yoktur. dünyâda hayır ve kötülük olarak yaptığı her şeyi hazır bulacak ve isteyecek ki.v. Allah’tan korkun. Rabbinizin huzuruna mutlaka çıkarılacak ve küçük-büyük bütün davranışlarınızın karşılığını bulacaksınız. Kendinizi iyi tanıyın. Şunu bilin ki. sapıklık düşüklük. Önünüzde çözümü zorlaşan şeyleri Allah’ın ilmine havale edin. ona gönül verenler arasında haşr et! Bizleri onun havzından su içen bahtiyarlardan kıl! Allah’ım.v. aklının beyânı. sh-28 3) Câmi’u Kerâmât-il-Evliyâ cild-1. Allah’ın dürüst yürümeyi nasip ettiği kişi dosdoğru yol alır. doğru yola kavuşabilirsiniz.” “Kişinin kelâmı. sh-169 2) Hilyet-ül-Evliyâ cild-1. Çünkü Allahü teâlâ.) salât ve selâmların en seçkiniyle salât ve selâm et! Bizleri de o âlemlerin Efendisine salât ve selâm etmekle şereflendir. Allah size kendinden korkmanızı emreder. İşte. Allahü teâlâ hakikat dînini Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm ile azîz kıldı. Halbuki onu önlemeğe gücün yetmez. O bağışlayıcı ve affedicidir. Sizi oradan çıkaran O oldu. dilediğini alçaltır. Bilgisizlik karanlıklarına gömülmüş durumdaydılar. Eğer tavsiyeme uyarsan. O’na güvenirim. bunu yapan ise. helâk olmuştur. Bütün varağımla inanırım ki. Eğer yüz çevirirlerse ey Peygamberim. O. Dilediğini yüceltir. Hidayeti Allah’tan bekler. Putperestler beğenmeseler de bu böyledir. Ey îmân edenler! Size her işte.” (Tevbe 33). O’nun nimeti sayesinde sizler kardeş haline geldiniz. 1) Tabakât-ı İbni Sa’d cild-3. Dirilten de öldüren de O’dur. sürekli olarak O Yüce Peygamber’e salât ve selâm getirirler. O’na hamd eder. yarın yok olan bir varlığın kendini beğenmesi ne kadar anlamsız!. yücelt! Bizleri.” (Ahzâb. Bâtıl ise hafif ve aynı zamanda belâlı ve zararlıdır. Allah size işaretlerini böyle apaçık gösterir ki. size zor gelen durumlarda da hakikate sarılın. her şeye gücü yetendir.. Ve aynı zamanda faydalıdır.” (Al-i İmrân-30).” “Allahü teâlâya olan hâlis sevginin zevkine varan. oraya vardığınızda karşınıza çıksın. Ve unutmayın ki. O’nu bütün insanlığa bir rahmet ve bütün insanlık için bir dayanak ve delil olarak göndermiştir. sabah namazını kılan kimse. Ağır olduğu kadar da acıdır. yaradılış hikmetini saptırmış. Hoşunuza giden işler kadar. içinde yer alacakları ölüm ötesi için hazırlayın. O’nun dışında hiçbir güç. O’ndan yardım dilerim. hamd O’nadır. “Mahşer gününde herkes. Biz seni onların başına bekçi göndermedik. Sizden önce gelip geçenlerden de ibret alın. zira yüzüstü seni Cehenneme atar.” buyurmaktadır. 26 . onun saptırdığı ise ne bir dost. kötülüklerle arasında uzak bir mesafe bulunsun. bu onların bileceği bir şeydir.a. hiç ölmeyen diridir. Ey mü’minler. davetleri yalan ve sahte idi. yine toprağa dönecek olan bir varlığın kibirlenmesi de. O halde. ne de bir mürşid bulabilir. Ey insanlar! Çalışın ve nefislerinizi. olabilecekleri hallerin en kötüsü içindeydiler. O’ndan af niyaz eder. dünyâlıktan vazgeçer ve bütün insanlardan yüz çevirir. O’nun emir ve yasaklarına iyice kulak verin. 56) Allah’ım! Kulun ve Peygamberin Muhammed Mustafa’ya (s. sadece kendi noksanlarınızla meşgul olun.. sh-75 4) Târîh-i Hulefâ sh-3. (Nisa. fazîletinin tercümanıdır. Topraktan yaratılıp. Hak din diğer dinlere galip gelsin. şüphe ve körlükten O’na sığınırım. Bütün hayırlar O’nun elindedir. Ey insanlar! Büyüklenmekden sakının.“Bilmiş ol ki. Vasiyetime uymazsan da gaybda olan ölümden daha çok buğz ettiğin bir şey olmaz. ne bozabilir. Mülk ve saltanat O’nundur. Dinleri uydurma. sana boyun eğmemiz hususunda bize yardımcı ol! Bizleri düşmanlarımız karşısında muzaffer kıl!.. Öbür âleme geçmeden önce bir şey hazırlayın ki. O’na inanır. “Muhakkak Allah ve melekler. ne yapabilir. Yardım istenilecek tek kudret sahibi Allahü teâlâdır. doğru söz dışında hiçbir kelâm hayır ve yarar getirmez. Allah’a uymuş demektir. Yalan söyleyen. Allah’ın himayesindedir.a. Allah’ın hakkını küçümseme. “O’nu hak ve hakikat olan dîni tebliğ vazifesiyle göndermiştir ki. O gönderildiği zaman insanlar. her durumda Allahü teâlâdan korkmanızı nasîhat ederim.” Hz. Allah’tan başka ilâh yoktur. Allah kullarını çok esirgeyicidir. 80). ne demek oluyor? Bugün var. Bütün varlığımla inanırım ki.70 - . Muhammed Mustafa (s. Ve O.

Bu işi başarırsa. sende mi onlardan oldun? önce senin işini bitireyim) diye. O anlarda (Tâhâ) sûresi yeni gelmiş. İleri gelenleri toplandılar: (Muhammedin adamları çoğalıyor. sh-46 12) El-İstiâb cild-2.) peygamber olduğunun bildirildiği günün altıncı yılında. sh-160 11) Târîh-ul-ümem-i ve’l-mülûk cild-4. siz de O’nun sihrine aldanmışsınız). Ömer bin Hâttâb. sh-315 6) El-Al’âm cild-4. Babası Hâttâb Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden. bu kadar da altın veririm) dedi. pervane gibi dolaşıyor.v.v. Çok sevindiler.) soyu ile birleşir. dedi. cild-2. Kureyş ikiye bölünecek. Sonra kapıyı açtılar. Bunu yapana şu kadar deve. bu hiddetle nereye yâ Ömer?) dedi. O’nu öldürsen bile Abdulmuttaliboğullarının elinden yakanı nasıl kurtarabilirsin?) dedi.v. (Eğer inanmazsan. Nu’aym bin Abdullah’a rastladı. sh-1 16) Sahîh-i Müslim Fedâil-üs-Sahâbe 17) Tuhfe-i İsnâ Aşeriyye sh-28 18) Hucec-i katiyye sh-8 19) İkd-ül-ferîd. (Yâ Ömer! Beni bırak! Kardeşin Fâtıma ile. Eğere dokunmadan ata binerdi.) bir gün gördü ki Hz. (soy kütüğü) iyi bilirdi. Ömer’in Müslüman Olması: Bi’setin yani Resûlullaha (s. Kana boyandı ise de. (Yoksa. sh-696 9) Savâik-ul-Muhrika sh-9 10) El-Kâmil fi’t-târîh cild-2.v. bunu yazdırıp. Sa’îd ile Fâtıma. Hicaz bölgesinin o zaman en meşhûr ve en büyük panayırı olan Ukaz panayırında defalarca güreşte birinci oldu. (işittiğim doğru imiş.) “Yüksek söyle yâ Ömer işitemiyorum” buyururdu. kılınca sarıldı. cild-1.a. zevci Sa’îd bin Zeyde git ki. O’na birşey olmasın diye titreşiyorlar. (Ya Ömer! Güç bir işe gidiyorsun. (Yâ Ömer! Niçin Allah’dan utanmazsın? Âyetler ve mu’cizeler ile gönderdiği . gizli gizli bir şeyler konuşuyorlardı. annesi Hanteme bint-i Hişam Ebû Cehil’in kızkardeşi idi. O’na yaklaşmak çok zordur. kardeşine acıdı. cesur ve öfkeli olduğundan bunları düşünememişti. Hülefa-i Raşidinden ve Aşere-i mübeşşereden yani Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. din ayrılığı ortadan kalkacak. (Bu işi. sh-1 8) Kâmûs-ul-a’lâm cild-1. Dokuzuncu dedesi olan Ka’b’da soyu Peygamberimizin (s. sh-142 HZ. Babasının koyunlarını güderdi. Onu alkışladılar. Ebû Cehil (Muhammed’i öldürmekten başka çâre yoktur.71 - . Gençliğinde ata biner ve güreş yapardı. O da (Millet arasına ikilik sokan. yazıyı sakladılar. Hz. O gece Resûlullah (s. Aynı zamanda Kureyş’in sefiri yani elçisi idi.a. kardeşi kardeşe düşman eden Muhammed’i öldürmeğe gidiyorum) dedi. Kılıncını çekerek yola düştü. cesur ve çok kuvvetli idi.5) Tehzîb-üt-tehzîb cild-5. Sa’îd’i yakasından tutup. Böylece. İçeri girince (Ne okuyordunuz?) dedi. yere atdı. Fâtıma’nın canı yandı.v.a. Kızması artarak.) “Yâ Rabbî bu İslâm Dinini Ömer ile yahut Ebû Cehil ile kuvvetlendir” diyerek duâ etti. fakat Arapların âdeti olan kan davası hâsıl olacaktı. 15) Müsned-i Ahmed İbni Hanbel. bütün Hattâboğulları öldürülecekti. Fâtıma kurtarayım derken. sh-102 7) Tezkiret-ül-Huffâz cild-1. Kapıyı çok sert çaldı. Hicretten kırk sene önce Mekke’de doğdu. dedi. Habbâb bin Eret adındaki sahâbîyi evlerine getirmiş. Allahü teâlâya sığınarak. Yüzünden kan akmaya başladığını görünce. (Bu şiddet. O’nun bu sözlerine çok kızdı. Fakat Ömer bin Hâttâb çok kuvvetli. Resûlullahın amcası Hazret-i Hamza îmâna gelince. Ayrıca hitâbetinin üstünlüğü ve ata binmekteki mahareti ile meşhûr olmuştur. ikisi de müslüman oldu). kapıdan bunların sesini duydu. Kardeşini merak edip hemen evlerine gitti. Daha sonra ticâretle meşgul olmuş ve çeşitli memleketlere gitmiştir. îmân kuvveti.) duâsı üzerine Hz.a. Ömer ile Ebû Cehil bir yerde oturmuşlar. (Birşey yok) dediler. s-243 13) El-Îsâbe cild-2. İslâmdan önceki Mekke toplumunda doğup büyüyen Hz. okuyorlardı. Ömer müslüman olmakla şereflendi.a.v. O’nu. git sor! Anlarsın) dedi. Her biri birşey söyledi. müslümanlar çok kuvvetlendi. Ömer nesep ilmini. Edebinden. Sol elini sağ eli gibi iyi kullanırdı. ÖMER-ÜL-FÂRÛK: Hz Ebû Bekir’den sonra Eshâb-ı kirâmın en büyüğü ve Peygamberimizin ikinci halifesi. Peygamberimizin (s. Künyesi Ebû Hafs’dır. (Haydi Hâttâb oğlu! Görelim seni) dediler. onun yüzüne de öfkeli bir tokat indirdi.a. hayasından Resûlullahın huzurunda o kadar yavaş konuşurdu ki. Peygamberimiz (s. Bunu önlemeğe çare bulalım) dediler. Çok heybetli. Onların müslüman olduğuna inanmadı. Peygamberimiz (s. değil yalnız Ömer bin Hattâb. kılıç belinde. Ömer bin Hâttâb yerinden fırladı. Birbiri ile çarpışacaktı. Bu iş Kureyş kâfirlerine güç geldi. O’nun Eshâb’ı çevresinde. sh-341 14) Sahîh-i Buhârî Babül-hicre. kendisini harekete getirip. kızgın görünce. Hâttâb oğlundan başka yapacak yoktur) dedi. Habbâb’ı gizlediler.

güzel okuma bilirdi. Harem-i şerîfe gidelim. müslüman olmakla şereflendik. onun nurlu cemâlini görmekle. Resûlullah Hz. Dona kaldı.) söylediler. Ömer bu savaşta Kureyş’in kumandanlarından olan dayısı Âs bin Hâşim’i kendi eliyle öldürmüştür. Ömer bütün savaşlarda bulundu. Eshâb-ı kirâm Mekke’den Medine’ye gizli hicret ederken Hz. Ebû Cehil ile yâhud Ömer ile kuvvetlendir) buyurdu. Hiçbirinin.a.) teşrif etmekte olduğunu müjdeledi. O’nun kılıçla geldiği görüldü. Kardeşi (Evet. (Yâ Fâtıma! Bu bitmez tükenmez varlıklar. Hz. (Göklerde ve yer yüzünde ve bunların arasında ve toprağın altındaki şeyler hep O’nundur) âyetini okuyunca. Ömer de Utban İbni Mâlik ile kardeşlik kurmuştu. Hazret-i Ömer. Yumuşak sesle. o günden sonra dayısı Ebû Cehle ve kâfirlerin ileri gelenlerine meydan okudu. yüksek sesle tekbir aldı. Ömer’in kabilesinden sadece 12 kişi iştirak etmiştir. Medine’ye daha önce varıp Resûlullah’ın (s. Ömer. ruhlarını ferahlatıyorlardı.a. Hz.) daha önce Hz.” Böylece yanında 20 müslüman ile açıkça Medine’ye hicret etti. solunda Hz. Ömer’i buraya getirdiler. sevinçlerinden yüksek sesle tekbir getirdi. Ömer. Tâhâ sûresini okumağa başladı. Habbâb bu sözü işitince.a. Hicretten sonra Eshâb-ı kirâm arasında yapılan kardeşlikte Hz.) yanından ayrılmadı. Eshâb-ı kirâm. çocuklarını yetim bırakmak isteyen. Hz.a. Eshâb-ı kirâm. Hz. Başımızı kessen. sağında Hz. taşdan oymalı. Hamza. Cebrâil (a. bel bağlanmaz. bu gelişi beğenmedi. (Resûlullah nerede?) dedi. ne kadar doğru) dedi. süslü heykellerimiz var. Resûlullahın önünde diz çökdü.v. Bırakdılar. Hazret-i Ömer bunlara dönerek. ne duruyoruz? Haydi çıkalım. (O’ndan başkasına. yanından ayrılınız) buyurdu. O’na verdi. Kılıcını kuşandı. senin izinde gidenler yetişir. Ömer. Kureyşin ileri gelenleri. Müşriklerin safha safha ilerlettikleri düşmanlıkları ve işkenceleri karşısında dikilip kahramanca mücadele etti. Hergün biri nöbetleşe Resûlullahın huzurunda bulunur. Ömer Kardeşlerimiz ne kadardır?) dedi. “Sen abdest veya gusül abdesti almadıkça onu sana vermem” dedi.72 - . Hz. Karısını dul. Sonsuz lezzet. öyle ya! Şüphe mi var?) dedi. Herşey. Resûlullahın etrafını sardı.) yanında bulundu. yerinden kıpırdasın!) dedi. Kuba’ya yerleşip Peygamberimizi karşıladı.” meâlindeki Enfâl sûresi altmışdördüncü âyeti indi. yeryüzünde bir şeyi yok!) diyerek. Ömer müslüman olunca “Ey Peygamberim sana Allah ve mü’minlerden. Ömer’in korkusundan savaşa iştirak etmemiştir. mânâları ve üstünlükleri kalbini çok yumuşattı. zekî. Hepsi geriye çekilip dağıldılar. belâgatı. Açıkça okuyalım!) dedi. içeri gelsin!) buyurdu. Hz. Ömer’i tebessüm buyurarak karşıladı ve (Bırakınız. Resûlullah. O gün. Ömerin kalbindeki düşmanlığı sildi. ondan sonra Resûlullah. yerinden fırladı. hoş geldi. Biraz daha okudu. Hz. bundan dönmeyiz) dedi ve kelime-i şehâdeti okudu. Ömer rüyada ezan okunmasını görüp Peygamberimize (s. Muhammedîleri toplamış getiriyor dediler.a. tunçdan. Ömer. Ebû Cehil. Orada bulunan müşriklere yüksek sesle şunları söyledi: “İşte ben de dinimi korumak için Allah yolunda hicret ediyorum. (Beni bilen bilir. yolda olduğunu haber vermişti. ötekiler tetikte olarak içeri girdi. Ömer’in müslüman olması ile. iyilik ile geldi ise. Bilmeyen bilsin ki. şaşkınlığı arttı. Ömer’den müjde bekliyorlardı. cin fikirli olduğundan. Erkam’ın evinde Eshâbına nasîhat veriyordu. Yoksa o kılıncını çekmeden ben onun başını yere düşürürüm) derken. Hemen. Ebû Cehil. Kur’ân-ı kerîmin fesahati. Sevindiler. Ehl-i İslâm. Fâtıma. zevk ve neşe içinde halden hale dönüyorlardı. (Hakikaten. yere oturdu. Ömer’in îmân ettiğini. İleri varıp (Yâ Ömer! Bu ne?) dedi. biri solunda. tapılmaz. Ebû Bekir. Bu savaşa Hz. Kalbi. derin derin düşünceye daldı. Bedir ve Uhud savaşında devamlı Resûlullahın (s. Hz. anasını ağlatmak isteyen varsa önüme çıksın. (Hele şu okuduğunuz kitabı çıkarınız) dedi. tatlı tesirli sözlerini işitmekle kalblerini cilalıyor. Harem-i şerîfde saf olup. (Yâ Rabbi! Bu dinî.) bunu beğenip namaz vakitlerinde okunmasını emir buyurdu. Hamza’nın ve üç gün onra Hz. bu se’âdet sana nasip oldu) dedi. arkasında öteki Sahâbîler yürüyerek Harem-i şerîfe gittiler. İşte bu devlet. Hazret-i Ömer hiç aldırış etmeden (Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resûlullah) dedi. Resûl-i ekrem (s.v. kuvvetli olduğundan. gümüşten. Ondan sonra Kur’an sahifesini Fâtıma getirdi. Hicreti şöyle oldu. Bedir savaşına Kureyş’in bütün kabileleri iştirak ettiği halde. hep sizin tapdığınız Allahın mıdır?) dedi. Hazret-i Hamza (Ömer’den çekinecek ne var.) Safa tepesi yanında.v. Tekbîr getirdikten sonra. orada Hz.s. İlk olarak meydanda namaz kıldılar. (Öyle ise. Bu âyet-i kerîme ve bu duâ. Biri sağında. Resûlullah kabul buyurdu. Resûlullah (s.v. O zamana kadar gizli îmâna gelirlerdi. Ömer müslüman olduktan sonra hicrete kadar Resûlullah’ın (s. (Yâ Fâtıma! Bizim binbeşyüz kadar altundan. (Seninle kırk olduk) dediler. Hattâb oğlu Ömer’im. ancak (O’ndan beklenir.Peygambere inanmazsın? işte ben ve zevcim. Ömer abdest aldı. yanına oklarını ve mızrağını alıp Kâ’be’yi açıkça 7 defa tavaf etti. .v.v. müslümanlar kuvvetlendi. O da temiz kalb ile kelime-i şehâdeti söyledi. süpürdü. Resûlullahın sevgisi ile yanmağa başladı. Önde Hz. duyduklarını birbirine naklederlerdi. En güzel isimler O’nundur) âyetini düşündü. Benî Adîy kabilesi Hz. Hz. Ömer açıkça hicret etti. (Müjde yâ Ömer! Resûlullah Allahü teâlâya duâ ederek. Resûlullah (Yol verin. Eshâb-ı kirâm toplanmış. O da diğer müslümanlarla birlikte İslâmiyetin yayılmasında hizmet etti. ne diyeceğini şaşırdı. Ömer’i kolundan tutup (İmâna gel yâ Ömer!) buyurdu. Hz. Hz. Abdullah bin Zeyd bin Sa’Iebe ve Hz. sonra Hz. Ali.a. Heybetli. Karısını dul çocuklarını yetim bırakmak.

Ömer idi. Hz. Hz. Eshâb-ı kirâmın (r. yani mâliye vekili Hz. Ömer’i halife seçtiğini Eshâb-ı kirâma bildirip yazdırdığı vasiyyetini de okuyunca Eshâb-ı kirâm “Kabul ettik ve itâat ettik” dediler. Mısır. O zaman henüz toplanmamış sahifeler halinde bulunan Kur’ân-ı kerîm’in bir kitap haline getirilip iki kapak arasında toplanmasını ilk önce Hz. Ebû Bekir ile görüştükten sonra. vefâtına kadar O’nun hizmetinde bulundu. Bu hususta da adaletle hizmet etmiştir. geri kalanın gazilere taksim edilmesini istiyorlardı. Binaenaleyh müslümanların hukukunu gözetiniz.) Hz. Hendek savaşında hendeğin önemli bir yerini emrindeki askerlerle tutmuş. O’nu dinleyin.a. Mekke’nin fethinde de bulundu. Mekke’nin fethinden sonra yapılan Huneyn savaşına katıldı.a. Bölgeleri de vilâyet. Ömer hutbesini bitirince Eshâb-ı kirâm hep birden Cihad arzusuyla yanmaya başladı ve Irak taraflarına Cihada gittiler. Böylece Resûlullah’ın akrabası olmakla şereflendi. 10. 8. Hz. zorbalık yapmak için tayin etmedim.) hicreti başlangıç olan takvim kararlaştırıldı. Hicazlılar. hücum eden düşmana mâni olmuştur. Üsâme ordusunun Suriye’ye gönderilmesinde. Yeni feth edilen bölgelerde yerleşim merkezleri kurulup buralar imâr edildi. Yanılmışsam gaybı ancak Allah bilir. Ebû Bekir devrinin Beytül-mal emini.) halifesi Ebû Bekir’in dünyâdaki son günü. Ömer hicretin onüçüncü yılında halife oldu. Onlara dolgun maaş verirdi. Onları haksız yere methetmeyiniz ki. Sonra: “Bu Allah’ın Resûlünün (s.Uhud savaşında ise Resûlullah’ın yanından bir an dahi ayrılmamıştır. Siz hidâyete götüren rehber olacaksınız. kuvvetliler zayıfları ezmesinler. Bu bölgelerin en başta gelenleri Hicaz. Irak ve İran’ı İslâm Devleti’nin sınırları içine aldı..v. Hz.a. Önce besmele yazıldı. sizden sonra geleceklere bir şey kalmaz. Hicaz’ı.” dedi. Buraların idaresini verdiği valilerin. memur ve diğer görevlilerin seçiminde ve denetiminde son derece titiz davranırdı. Ömer’i halife tayin etti. Mısır. kadılarından ve diğer istihdam ettiği memurlarından mal beyannâmesi isterdi. Servet ve mal bir kaç kişinin arasında kalır. Valilerin aylık maaşı 1000 dinar idi. Valiler hakkında yapılan şikâyetleri tahkik ederdi. Basra. kasaba merkezlerine ayırdı. Kapılarınızı yüzlerine kapatmayınız ki. O da yazmağa başladı.v. su kanalları açılmıştı. Bu tahkikatı Muhammed bin Mesleme tarafından yaptırırdı. Dörtbin Câmi yapıldı. Hz. Yemen Nerân’ındaki Yahudileri Irak Necran’ına yerleştirdi ve onlara emân verdi. 9.v. suç ve zabıta işlerine bakan. Kur’ân-ı kerîm’de İslâm dinini öteki dinler üzerine üstün kılacağını va’d ettiğinden dinini yükseltecek ve dine yardım edenleri sevinçli kılacaktır. Hendek Savaş’ından sonra Peygamberimiz (s. Ömer ise. Hz.) vefâtından sonra Hz. Yollar. adlî teşkilâtlar. Hz. Allah’ın va’dini getireceği zamanlarda Muhacirler nerede? Allah’ın size miras bırakmak üzere va’d ettiği yerlere yürüyünüz. zulme duçar olmasınlar” diye nasîhat ederdi.” (Ben Ömer İbni Hattâb’ı halife seçtim. Zamanında 1036 büyük şehir zapt edildi. hanlar yapılıp. Bundan sonra araziyi eski sahiplerine . Hafsa ile evlendi. halkın birbiriyle olan günlük münasebetlerini düzenleyen teşkilâtlar kurdu. zillete duçar olmasınlar. Uhud’da müslümanları arkadan çevirmek isteyen müşrikleri geri püskürtmüş idi. irtidat (dinden dönme) olaylarının önlenmesinde büyük hizmetler yaptı. Ömer. köprüler inşaa edilip. Ancak hayvanlar için otlak arayacak bir yurttur.v. Bundan sonra da her işinde halifeye yardım edip. Tebük seferinde bütün malının yarısını orduya verdi. Ömer valilerinden. İlk defa para bastırdı. Halifeliği sırasında o zamanın iki büyük devleti olan Bizans ve Sâ’sâni İmparatorluklarının hâkimiyeti altında bulunan Suriye. Filistin. Yani Hicaz’ın korunması için seferler ederek kendilerine otlak aramaları gerekir. Mekke’de hacılar için. Hayberin fethinden sonra askerler arasında taksim edilen araziden kendine düşen kısmı vakfetti. şımarmasınlar. Beyt-ül-mal için ayrı bir yer ve yürütülmesini sağlayacak memurlar tayin edildi. On sene altı ay ve yedi gün dünyâda hiç görülmemiş bir adaletle halifelik yaptı. Ömer ilk defa Emîr-ül-Mü’minîn ismini aldı. Müslümanlar size uyacaktır. Devleti idâri bölgelere ayırdı. “Eğer araziyi taksim edersem.. Hz.73 - . Ebû Bekir vefâtına yakın. Ebû Bekir Kur’ân-ı kerîm âyetlerini kitap halinde bir araya toplattı. Kendisine bîat edildiği ilkgün hutbeye çıktı. Osman’ı çağırarak yaz buyurdu. Resûlullahın (s. Hz..a. Davalara bakması için mahkemeler. Kendinizi müslümanlardan üstün görmeyiniz ki. Kuzey Afrika’dan Türkistan’a Azerbaycan’dan Yemen’e kadar uzanan ve iki milyon kilometre kareden büyük olan İslâm Devleti’ni. O’na itâat edin! Hayrı araştırmada kusur etmedim. Sevâd arazisi feth edilince Eshâb-ı kirâm’la istişare etti. ahiretteki ilk gününün vasiyetidir. Tayin ettiği Valilere “Sizi insanlara tahakküm etmek. Horasan ve Kirman bölgeleri idi. kuyular açılmıştı. Yüce Allah. Allah’ın salih kulları nerede?” Hz. Veda Haccında da bulunan Hz. Hz. saltanat sürmek. Dörtbin kilise harap oldu.) ileri gelenlerini çağırıp görüştükten sonra. Ömer istemiştir. Ömer’dir. Yazılı muamelelerde karışıklığı önlemek için Peygamberimizin (s. Eğer sabır ve adalet eylerse beni tasdîk etmiş olur. kurduğu mükemmel müesseselerle gayet muntazam bir şekilde idare etti.a. Ebû Bekir’in halife seçilmesinde ilk bîat eden Hz. İran. Ebû Bekir’e devamlı yardımcı oldu. Haşr sûresi 7. satıcıları kontrol eden. Ben hayrı istedim. Ömer’in kızı Hz. Kûfe. Müslümanları dövmeyiniz ki. Her bir idâri bölgenin başına bir vali tayin etti. Bu ilk vakıflardan biri oldu. Ebû Bekir kendinden sonra Hz. Allahü teâlâ’ya hamd u senâ’dan sonra buyurdu ki: “Hicaz size yerleşilecek bir yer değildir. Bu hususta Hz. Hz. yollar boyunca misafirhaneler. Eshâb-ı kirâm’ın bazıları arazinin 1/5’i Beyt-ül-mâle ayrıldıktan sonra. Suriye El-Cezîre.) yazdırdı. âyetlerini delil getirerek. ancak bu şekilde tutabilirler. nahiye. Filistin.

Kalbini çalıştırıp hükümlerini Kur’ân’da. sizin gizli işlerinizden (yüz çevirmiş) beyyineler sebebi ile sizden mes’uliyeti kaldırmışdır. kendisiyle insanlar arasında işlerine kifâyet eder. Kazfden (Bir müslüman’a iftiradan dolayı) hakkında had cezası tatbik edilmiş olan. ya’nî onu korur. Hz. Kur’ân-ı kerîm ve Hadîs-i şerîflerin öğretilmesi için her tarafta okullar açılmış ve buralarda ders vermek üzere maaşlı muallimler tayin edilmişti. bunun ehli olmayan kimseler tarafından yapılması. Karşında. yeni kitlelere anlatılması için çok gayret sarf ederdi. yol bulduğun takdirde. pek mühim olup. insanların bilmedikleri meseleler. Hz. Bunlarda gizlilik açık olanlara tâbidir. Böyle bir müddet verilmesi. Abdullah İbn-i Abbas. bunları birbiriyle kıyâs et Bunlardan Hak teâlâya daha sevimli. Ya’nî insanların gizli şeylerini araştırıp ona göre hüküm vermekle mükellef değilsiniz. kalb ızdırabından ve müteezzî (üzülmekten) olmaktan hazer et-kaçın! Ya’nî muhakemeyi sabır ile. Ebû Mûsâ Eş’arîye yazdığı aşağıdaki mektûb hukuk usûlü bakımından şaheserdir. vak’a) hakkında sana baş vurulunca. hakkını alır. Osman. Bunların saklandığı yere de divan adı verilmiştir. Muâz bin Cebel. Her kim niyyetini kendisi ile Allahü teâlâ arasında hâlis kılarsa. için de pek açık bir esastır. Çünkü Allahü teâlâ. Dünyevi hükümler. ilmin yayılmasına. Übey İbni Ka’b. (çeken) mazarratı (zararları) def töhmeti bulunan veyahud yalan yere şâhidlikte bulundukları tecribe ile anlaşılan kimseler müstesna. muhtaç olduğu dîni. Yine Eshâb-ı kirâma maaş verilmesi için bir dereceleme yapıp her birinin derecesi divan denilen defterde tesbit edilmişti. Bir hâdise (olay. Fetva ve insanları irşâd vazifesi. Bu müddet içinde beyyinesini izhar ederse. isteği üzere da’vâlıya yemin tevcih edilir. hükümler hakkında. kalben kırık olmasınlar. kendisine sevâb vereceği ve ebedi mükâfat ihsan buyuracağı hak mevkilerinde kızmaktan. hükme rabt et (bağla) tenfiz eyle. Beyyine (delil) ve şahit getirme da’vâcıya yemin etmek de da’vâyı inkâr edene âittir. vereceği hükümden dolayı bir tehlûkeye ma’rûz kalmaz. meclisinde. hak uğrunda kendi aleyhine de olsa. Ömer. hukukî bilgileri müftülerden sorup Öğrenerek. Hz. Mahkeme usulünü tesbit etti. meselâ hâkim. Dünkü gün vermiş olduğun bir hüküm. fâide yerine zarar vereceğinden. doğruya daha benzer olanı ihtiyar eyle (seç). Bu haraç vergisinin miktarlarını tesbit etti. bir biri hakkında. Çünkü Hak teâlâ. teenni ile yürüt. Çünkü hak kadimdir. Sünnette bulamadığın mes’eleler hakkında güzelce imâl-i fikr et (düşün). sabırsızlıktan. (beyyinesini ikâme edecek kadar) bir müddet ver. beyyinelere göre hüküm yermektir. zahire. Da’vâcıya. Hak teâlâ ve tekaddes hazretlerinin. adalet huzurunda insanları eşit tut. Zeyd bin Sâbit. nefsine müracaatla. Diğerlerini etmez. bâtılda sebat etmekten hayırlıdır. Yine O’nun zamanında zımmîlerden alınan Cizye vergisinin miktarı daha sonraki asırlarda aynen tatbik edilmiştir. Ömer adli teşkilatın temellerini kurdu. Ancak harâmı halâl. Abdullah İbn-i Mes’ûd. . Uhrevî hükümlerde ise. insanlar arasında rüsvâ eder. zaif olanlar da adaletinden me’yûs. bir hak ikrar ve itiraf edilince. sonra bu gibi şeylerin benzerini bul. seni hakka dönmekten men etmesin. Yâni da’vâcı şahid bulamazsa. zevahir. (hükmü yerine getir). Herkes. daha yakın ve hakka. yahud velâ ve karabet sebebiyle (velilik veya akrabalık) kendisinde menfeati celb. Hz.74 - . Herhangi bir kimse. Abdurrahman bin Avf. bir husus ve samimiyetle insanlara karşı süslenecek olursa. Hakka dönmek. Ömer ona gerekli izni vermiştir. fakîr olanlara Beyt-ül-maldan un ve yiyecek verilmesi şeklinde nafaka bağlanmıştır. ya’nî kendisinde gerçekten bulunmıyan bir fazîletle. Ebû Hüreyre. Zamanında fetva verme vazifesini gören zâtlar. anla. ibâdetlerden. Muhakeme esnasında. ancak halisane olanları kabul eder. Tâ ki. ona göre hareketini tanzim edebilirdi. o hükmün. Ali. gizliler asıldır. hilafını Allahü teâlânın bildiği bir sıfatla. “Kaza Da’vâları hal ve değiştirmesi ve bozulması caiz olmıyan bir farizadır ve uyulması icâb eden bir sünnettir. Mısır valisi Âmr İbn-ül-Âs. Allahü teâlâ onu. görünene göredir. kendisinin müsaadesini kazanamayanları fetvadan men’ ederdi. mevki’ sahipleri senden tarafgirlik ümidine düşmesinler. haklılığa. halâli harâm kılacak bir sulh caiz değildir. Sizin yapacağınız şey. bunlardan başkasının şehâdetleri kabul olunur. mazeret hususunda pek belîğ ve şübhenin izâlesi. Ebüdderda gibi Eshâb-ı kirâmın büyükleri bulunuyordu. İslâm’ın adaletini bütün dünyâya tanıtan Hz. Cabir bin Abdullah. Hazret-i Ömer. edemezse aleyhine hüküm verilmesi icâb eder. malûmat elde edebilmeleri için müftüler tayin etmişti. Hak teâlâ onun. âdildirler. Yâ’ni ictihâdın değişerek evvelce vermiş olduğun bir hüküm de isabetsizliğine kani’ olursan. insanların eğitilmesine de büyük önem verir ve feth edilen yerlerde İslâmiyet’in yayılması. Hz. Bütün müslümanlar. Ömer müftüleri tayin eder. serâire tâbidir. Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayacak bir kanal açmak için teşebbüse geçmek üzere izin istediğinde. benzeri bir hâdise hakkında yeni ictihâdına göre hüküm vermekliğine mâni’ olmasın. iki tarafın sözlerini güzelce dinle.bıraktı ve haraç vergisi koydu. Çünkü infaz edilmiyecek olan hak bir sözün sadece söylenmesi fayda vermez. Ayrıca miskînlere. doğruluğa. Müslümanların arasında sulh yapılması caizdir.

İhtiyacı olduğu zaman borç alır. eline geçince öder. Allahü teâlâdan korkmanızı tavsiye ederim. Hz. sapıklığı kaldırdı. dedi. esnafın. O her şeye kadirdir. tedbirli ve adaletli hareket ederdi. adaleti. 645) yılının son ayında Ebû Lü’lü Firuz adında Yahudi bir köle tarafından namaz kılarken şehîd edildi. Hz.” Yine Kâdı Şüreyh’e yazdığı mektubda da şöyle buyurdu: “Hükümlerini Kur’ân-ı kerîm’e istinad ettir. hazînelerinden ihsan buyuracağı mükâfat hakkında ne düşünüyorsun? (Ya’nî bunun derecesi sonsuzdur. Hükmünde hak’dan ayrılma. Öğütlerimi iyi anlayınız. Buğz ve adavetten. sağ salim olarak ganimetle dönerdi. Kudüs’e giderken deveye kölesi ile nöbetleşe biniyordu.. Eslemî. Bu mesele Kâdı Şüreyh’e intikal etti. Hz.. Hz.” Hz. Zira böyle yapmamız. Beklemeye başladı. Ömer zamanında ilk defa nüfus sayımı yapıldı. safa ve rahatlık içinde yaşamasını temin etti. Hz. emrettiğim gibi kullanırsanız. Ömer’in bu sözüne râzı olmayıp. Adaletiyle de herkes tarafından takdir edilen Hz. Mescid-i Haram etrafına da duvar çektirdi. Kıymetini bilmez. günde iki dirhem vergi ödediğini söyleyince. Darbelerden biri karnına isabet etti. kalbine kibir gelmedi. doğru yol üzeredir. Ömer. İslâmiyete. kendi oğlu günah işleyince. Sonu üzüntü. Hz. ayrılık ve tefrikadan uzaklaştırdı. Ömer bir defasında at satın almak istemişti. şiddetli azâb ederim” Yine buyuruyor ki: “Allah’ın hidâyet ettiği kimse. dilediğini yapar. Ömer’e kastetmeyi plânladı. çok merhametli. Ömer’e gelip efendisinin kendinden aldığı verginin çok olduğunu iddia etti. Muhammed aleyhisselâm ile doğru yolu gösterdi. Akıllı olan dinini muhafaza eder. Çünkü çok hazırlıklı. Ebû Lü’lü Firuz olduğu söylenince (Allah’a şükürler olsun ki bir müslüman tarafından vurulmadım. zafer bulup. nimetin artmasına sebep olur. Ömer (Bu kazançlı mesleklere göre. Hz. senden alınan miktar fazla değildir) dedi. (m. Ömer’e arka arkaya altı darbe vurdu. o. pişmanlık olan iş yapmadı. Hz. Ömer evine kaldırıldıktan bir müddet sonra ayılıp (Katilim kimdir?) dedi. Hz. Hz. Ömer atı almaktan vazgeçerek sahibine iade etmek istedi. Firuz bir kişiyi daha yaralayıp kaçtı ve yakalanmadan önce intihar etti. Hz.v. kalın kumaşlardan elbise giyerdi. Ömer ona ne kadar vergi ödediğini ve ne iş yaptığını sordu. Allahü teâlâ. Hz. Kur’ân-ı kerîmde buyuruyor ki: “Nimetlerimin kıymetini bilir. Ey insanlar mallarınızın zekâtını veriniz. Kur’ân-ı kerîm’in emirlerine uyunuz. aşağı gönüllü olup. Her nereye asker gönderse. Bu da seni tatmin etmezse ictihâd et. askerleri üç kıtayı titreten İslâm halifesini görmeye gelenleri hayrette bırakmıştı. Ey müslümanlar. . Ölünceye kadar bütün İslâm âleminin Resûlullah’ın (s. kuru arpa ekmeği yer. sabah namazı vaktinde mescide girdi. bizi İslâm dîni ile şerefli kıldı. elinizden alır. O’nun zamanında posta teşkilâtı geliştirildi. O’nun zamanında sekizbin câmide Cum’a namazı kılınıyordu. büyüklenmedi. Beyt-ül-mala bakmağa memur etmişti. Bu köle Hz. Hz. Kâdı Şüreyh şu hükmü verdi. Diğer bir hizmeti de müslümanların artmasıyla küçük gelmeye başlayan Mescid-i Harâm’ı ve Mescid-i Nebevî’yi genişletip tamir ettirmesidir. Şehre girerken deveye binme sırası kölesine geldiği için devenin önünde yürüyordu. Kuvveti. Mübârek. Bizden dalâleti. Fakat atın sahibi râzı olmadı. “Şayet at sahibinin rızası ile tecrübe edildiyse sahibine iade edilebilir. Çocuklara maaş verildi.75 - . at da binici tarafından kazaya uğratılmıştı. Ömer Hicretin 23. Şayet orada istediğini bulamazsan hadîs-i şerîflere müracaat et. Geceleri bekçi koyup asayişin teminini ilk defa Hz. Mısır’dan Medine’ye deniz yoluyla ilk defa gıda maddeleri O’nun zamanında geldi. bunları beğenmezseniz. Firuz yerinden fırlayıp Hz. Satıcıların. Atı tecrübe etmek için bir biniciye vermiş. Allah’tan başka hiç bir mahluktan karşılık ve teşekkür beklemeyiniz. Ömer ile görüştüğü günden bir gün sonra elbisesi içine bir hançer saklayıp. Ona göre hareket et. Şaşırttığı kimse için de. asla doğru yolu gösterici bir yardımcı bulamazsın” (Kehf 17). kendisi Baki olan. Sîzlere kendisinden başka her şey fâni olan. Marangozluk ve demircilik yaptığını.a. Resûlullah’ın sünnetine yapışınız. O’na itâat eden evliyâsından olur. Eslemî’den. tüccarların müşterileri aldatmalarına mâni olmak için hisbe denilen belediye teşkilâtını kurdu. âbid.“Hak teâlânın dünyâda vereceği rızık ve rahmetinden. onları arttırırım. Zamanında çok fetihler oldu.” Hz. O’na isyan edenin ahireti yok olur. Ordusunun mağlup olduğu görülmemiştir. Kudüse geldiğinde orada bir hutbe okudu ve buyurdu ki: “Hamd ve sena Allahü teâlâ’ya mahsustur. Orada da istediğini bulamazsan icma-i ümmet’e göre hüküm ver. Ömer tatbik etti. Zira O’nda dertlere deva ve sevâb vardır. Ömer çok âdil. şöhreti O’nun yemesini içmesini değiştirmedi. Sa’îd olan başkasının nasîhat ve öğüdünü kabul eder. Ömer safları düzeltip tekbir alarak namaza durur durmaz. Hazret-i Ömer Beyt-ül-maldan birşeyler alıyor mu? diye sordular. böylece kalblerinizi ve nefislerinizi temizlersiniz.) dedi. fakîrlerle yaşar idi.) zamanındaki gibi huzur. Allahü teâlâ. Makam-ı İbrâhîm’i bugünkü yerine koydu. Bu şanı. Ömer öyle adaletli idi ki. bu büyük nimete hamd ediniz. mükâfatını Cenâb-ı Hak’dan bekle. Allahü teâlânın emri kadar had vurulmasını emretti. düşmanlık gösteren Firuz.” Bu sözüyle ehl-i sünnetin temel delillerini ortaya koymuş oluyordu. Ömer “Hak ve Adalet budur” buyurdu ve atın bedelini verdi. Aksi takdirde iade edilmez.

o saat. Resûlullah’ın söylemediği şeylerin hadîs diye nakledilmemesi için insanları korkutmuştur. Cennet ile müjdelenenlerden altı kişiyi seçti. “Ömer Cennet ehlinin ışığı ve İslâm’ın nurudur.Hz.v. Osman. O’nun ictihâdına uygun olarak nazil olmuştur.) Eshâbı olan bizlerden hiçbirimiz onu tanımıyorduk. kıyâmete kadar gelecek İslâm âlimlerini güç durumdan kurtarmıştır.) dedi. Ömer şehîd olunca Abdullah İbni Ömer. Peygamber efendimizden (s. Yaralandıktan yirmidört saat sonra vefât etti. Eshâb-ı kirâm’ın müşkillerini hallederdi. Dizlerini. Resûl-i ekrem (s. Ebû Bekr zamanında açıklanmamış meselelerin hepsini bir icmâya bağlamıştır. Ömer çeşitli Hadîs-i şerîflerle meth edildi. .s.) 573 hadîs-i şerîf nakletmiştir. sahibinin yanına defn edilmek için izin istiyor de!” buyurdu. Âişe’ye git ve O’na Ömer İbni Hattab’ın selâmını söyle. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Cebrâil (a. Fıkıh usûlünün birçok kaidelerini tesbit etmiş. Ömer bu haberi duyunca “Bu benim en büyük dileğimdi” buyurarak çok memnun oldu. mahzun etti. Hz. Elbisesi çok beyaz. heybetinden yüzüstü yere düşer. Mu’âviye buyurdu ki: “Ömer bin Hattab’ın bildirdiği hadîslere iyi sarılınız. Hz. Hz. yanında bulunmakla şereflenmek. Ali bildirmiştir. Çünkü O. Ömer’dir. hakkı Ömer’in diline ve kalbine yerleştirmiştir. Âişe’ye söyleyince.” Hz. Ebû Bekir’dir.a. Ömer îmân ettiği gün. Ömer zamanında icma edilen meselelerdir.a. Üzerinde toz toprak.) buyurdu ki.” Hadîs-i şerîfi yüksekliğini anlatmaya yetişir. canlara zevk ve safa veren cemâlini görmek nasîb olmuştu.a. o günden bu güne kadar söz birliği olmadı. Hz.v. O’nu metheden hadîs-i şerîflerden bir kısmı şunlardır: Hz. ter gibi yolculuk alâmetleri görünmüyordu.a.a. Ömer kendinden sonra halife olacak kimsenin tayini için Eshâb-ı kirâmdan.” dedi. Dört hak mezhebin hiç ihtilaf etmedikleri fıkıh ilmine dair bilgiler. görüp bildiğimiz kimselerden değildi.” “Allahü teâlâ. Cebrâil aleyhisselâm geldi ve “Melekler birbirlerine Ömer’in Müslüman olduğunu müjdelediler” dedi. Hz. O vakit.a.v. Hadîs-i şerîf rivâyetinde çok titiz davranırdı. Ömer’in bildirmediği meselelerde.a. Ömer İbni Hattab’ı gördüğü zaman. Ömer elbette peygamber olurdu. öyle kıymetli ve hiç ele geçmez bir gün idi. Ömer’in icmâ hususundaki bu gayreti. mü’minlerin emiri değilim. Ömer.v. Umre için Resûlullahtan izin isteyince Resûlullah “Yâ ahi! (Ey kardeşim) duânda bizi de unutma!” buyurdu. Resûlullah’a isnadı kuvvetli bir delil ile sabit olmayan hadîs-i şerîf ile amel etmezdi.v. Hz. fakat gönül hoşluğu ile orayı Ömer’e (r.a. öyle şerefli.) yanına defn edildi. Bunlarda hiçbir şüphe bırakmadı. Âişe “O yeri kendim için ayırmıştım. O gün. Benden sonra Peygamber gelmeyecektir. Peygamber efendimizin hadîs-i şerîflerine en iyi vâkıf olanlardan idi. Ömer.) ile beraber öldü). Ömer’i metheden hadîs-i şerîflerin çoğunu Hz. ruhlara gıda olan. müslümanlığı anlat dedi. üstünlüğünü ve kıymetini bildirmek için hakkında din âlimleri ve müslüman olmayan kimseler tarafından ciltlerle kitap yazıldı. Eshâb-ı kirâmdan birkaçımız Resûlullah (s. mübârek dizlerine yanaştırdı. Kur’ân-ı kerîm’in bir çok âyeti.” “Şeytan. Diğer bilgiler değildir. Hz. Ömer fıkıh ilmine çok büyük hizmet etmiştir. Abdullah bunu Hz. Hz.76 - . mü’minlerin emiri deme. Hz. Şehîd olduğunda 63 yaşında idi. ay doğar gibi. Peygamberimizin (s. Hz. saçları pek siyah idi. Tefsîr ilminde çok yüksek idî. Ellerini Resûl-i ekrem (s. Peygamberlerden sonra insanların en üstünü Hz. Yani. Her haliyle dost ve düşmanın hayran kaldığı adaleti dillere destan olan Hz. Sa’d İbni Ebî Vakkas ve Abdurrahman bin Avf (r. Zübeyr. Eğer benden sonra peygamber gelseydi. Ömer’in vefâtı Eshâb-ı kirâmı ve diğer müslümanları son derece üzdü. O’na Ömer. Ömer bütün ilimlerde Eshâb-ı kirâm’ın ileri gelenlerinden idi. ben bugün. Ömer. Hz.) bana gelip dedi ki “Ömer’in ölümü üzerine bütün İslâm âlemi ağlayacaktır. Ömer (r. kendisinden rivâyet edilen fetvaların adedi binlere ulaşmıştır. “İslâm’ın şartlarından birincisi Kelime-i şehâdet getirmek (Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh) demektir. Onun rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bir kısmı şöyledir: Öyle bir gün idi ki.) huzurunda oturdu. Peygamber efendimizin devrinde de kadılık yapardı. Bazılarının bu sözü anlamayarak durakladıklarını görünce (ilimden maksadım Allahü tââlâyı bilmektir.anhüm) idi.) sorarak yâ Resûlallah! Bana İslâmiyet’i. Ali. “Ben Peygamberlerin sonuncusuyum. Ali. Sahâbe-i kirâma dedi ki: (ilmin onda dokuzu.a. Bu sebeple Hz. bir zat yanımıza geldi. Hz.) efendimizin huzurunda ve hizmetinde bulunuyorduk. Resûlullahın (s. Ondan sonra Hz. Talha.v. Bu fetvaların 1000 kadarı fıkhın mühim meselelerinin temelini teşkil etmiştir. Bundan sonra oğlu Abdullah’a “Mü’minlerin annesi Hz.) veriyorum.v. Ömer. Fazîletini. O gün. Resûlullahın (s. Resûlullah’a (s. Resûlullahın sohbetinde. Resûlullah’ın sünnetlerini itina ile tesbite çalışmış.v. Bunlar (Hz. Hz. Kur’ân-ı kerîmin tefsîrini bizzat Resûlullah’tan dinlemiş ve öğrenmiştir.a.) efendimizin mübârek dizleri üzerine koydu. Osman. Hz.” “Şu dört kişiyi ancak münafık olan kimse sevmez: Ebû Bekir.

Osman huzuruna girip selâm vermişti. fakat duâlar kabul olmaz. “O (Cibrîl) Cebrâil idi.” “İnsanlara karşı büyüklük taslayanı (kibirleneni) Allah zelîl kılar. Her kimin de niyyeti âhıret olursa. hem soruyor. Bana buyurdu ki: “Yâ Ömer o soranın kim olduğunu biliyor musun?” Ben Allah ve Resûlü bilir. Çünkü. Kendilerini bekleyen bu kişinin kim olduğunu merak ettiler. (Üçüncüsü) malın zekâtını vermektir. kuşların rızkını verdiği gibi. Hutbe arasında “Dağa yaslan yâ Sariye. birbirlerine selâm vererek müsâfehalaşırsa. Hz. Biz dinleyiciler. sabaha kadar kervanın etrafında dolaşarak onlara herhangi bir zarar gelmemesi için bekledi. ellerinizi yıkayıp bir yere otursanız nasıl olur? dediler.” Hazret-i Ömer. Elçiyi çağırdılar. kimbilir Müslümanlara şefkati ve yardımı ne kadar çoktur. kayıplarını bir araya toplar ve en çok kaçınacağı şeyden onu uzaklaştırır. (Îmân. söndürdüğüm lamba Beyt-ül-malındır. (Doğru söyledin yâ Resûlallah) dedi. Allahü teâlâ zenginliği onun kalbine yerleştirir. Resûlullah (s. silmek mümkün olmadı. Bizans elçisi Medine-i münevvere’ye geldi Hazret-i Ömer ihtiyar bir kadının duvarını yaptırıyordu. Ömer acele mektûb yazıyordu. Ömer Medine’de Cuma hutbesi okuyordu. Eshâb-ı kirâmdan Abdurrahman bin Avf’ı (r. Sebebini araştırdı.(İslâm’ın ikinci şartı) vakit gelince namazı kılmaktır. Sonra iyileriniz duâ etmeğe yönelir. Sonra O zât gitti. Resûlullah buyurdu ki. (Üçüncüsü) Allahü teâlânın bildirdiği kitaplarına inanmaktır. Allahü teâlâ onun fahrini ve ihtiyaçlarını gözünün önüne getirir ve en sevdiği şeyden onu uzaklaştırır. Onlar sabah aç çıkar akşama tok olarak döner.a. (Beşincisi) Âhiret gününe inanmaktır.) da yanına alıp.v. Ben uzun bir müddet Resûlullah’ın (s. onu ise müsâfeha eden ikinci şahsadır. sizin de rızkınızı verirdi. Arkasını dağa verip bir cepheden düşman ile karşılaşmak suretiyle zafere ulaştı. Sariye işitip ordusunu dağa çekti. . onun Müslümanların halifesi olduğunu öğrenip kervanda bulunanlara giderek hâdiseyi anlattı. hakikatini ve mahiyetini bana bildir dedi. Ömer zamanında bir ticâret kervanı gelip Medine’nin yakınında konaklamıştı. Hz. Bizans İmparatorunun gözlerini kör eyledi. onun bu sözüne şaşdık.v. O’nun dîni gerçekten hak dindir. Hz.” buyurdu. Kabul buyurmadı. Bu sırada Hz. Ömer bu kervandan haberdar olup. dağa yaslan yâ Sariye” diye bağırdı. aralarına yüz rahmet iner. Hz.a. Bu zât yine sorarak yâ Resûlallah.a.77 - . Buraya gelsin buyurdu.). parmağı ile işaret edince. önce Allahü teâlâya inanmaktır” buyurdu. başka bir lâmba yakmasının sebebini sorunca. Hazret-i Ömer çamurlu mübârek iki parmağı ile işaret ederek. hem de verilen cevabın doğru olduğunu tasdîk ediyordu.. hayır ve şerlerin Allahü teâlâdan olduğuna inanmaktır. (Beşincisi) gücü yetenin. Hazret-i Ömer. Ömer’in huzuruna gidip hepsi Müslüman oldular.” O zât Resûlullahdan bu cevapları işitince. Parmakların çamuru gözlerinin üzerinde kaldı. onun iki gözünü çıkarırdım buyurdu. Çok yorgun oldukları için hepsi derin bir uykuya dalmıştı. dediler.) yanında kaldım. iki çamurlu parmak gelip. Osman lâmbayı söndürüp. Hz. “İki Müslüman karşılaştıklarında. Osman’ın selamına cevap verip konuşmaya başladıktan sonra. halifeliği zamanında Bizans İmparatoruna elçi gönderip dîne davet etti. Elçinin geldiğini haber verdiler. Daha sonra da Hz. îmânın ne olduğunu. (Dördüncüsü) Allahü teâlânın peygamberlerine inanmaktır. Sariye ordusu ile mağlup olmak üzere idi.” “Kimin niyeti dünyâlık olursa. başka bir lamba yaktı. Ömer’in ordusunun İran’ı fethettiği gece Hz. Ömer’in mescide girip namaz kıldırmasından sonra merakla bu zat kimdir diye soran kimse. Hz. Bir zaman sonra elçi dönünce İmparatorun gözlerinin kör olduğunu gördü. Sabaha karşı uzaklaşıp gittiklerini görünce içlerinden biri takibe başladı. Mektubu yazıp bitirince yanmakta olan lambayı söndürüp. Ömer’in bu hadîseyi görmesi ve sesini duyurması onun kerâmetlerinden biridir. (Îmânın altı temelinden ikincisi) Allahü teâlânın meleklerine inanmaktır. Kervanda bulunanlar ancak sabaha karşı bundan haberdar oldular. yahud Allahü teâlâ sizin kötülerinizi size musallat eder. (Dördüncüsü) Ramazan-ı şerîf ayında her gün oruç tutmaktır. dedim. İran’a gönderdiği orduya kumandan tayin ettiği Hz.” “Ya ma’rufu (iyiliği) emreder ve münkerden (kötülükten) nehyedersiniz. önce selâm verip müsâfehalaşana. eğer göndermeseydi. Sizlere dîninizi öğretmek için geldi” buyurdu. Bana ait değildir. Hz.” “Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse Cennete giremez” “Eğer siz hakkıyla Allah’a tevekkül etseydiniz. ömründe bir kere hac etmesidir. Arap padişahı bu mudur? Böyle olduğunu bilsem gelmezdim ve Bizans İmparatoru da beni göndermezdi dedi. Hazret-i Ömer ile geçen hadîseyi de anlatınca hepsi hayret ettiler.. (Altıncısı) kadere. Bunun doksanı. Efendim. Kervandakiler onun Müslüman olmayanlara yardımı böyle olursa. Hz.

” buyurdular. Hz. Ömer: “Tevbe ve istiğfâr etmeğe devam et. onların işini görmek için yazdığım mektûb bitti. evine dönüyordu.” dedi. sana çok şeyler vereceğim. Kadın: “Bu işi yaparsan. Hz. Çoban: “Hz. Ömer’in akıllara hayret veren tevazu ve adaleti karşısında mahcup olup. Ömer.Onu Müslümanların işini görmek için yakmıştım. Dünyâyı sevmeleri artar. “Yâ Emire’lmü’minin! Niçin siz zahmet çekiyorsunuz! Birine emir buyurun bağlasın. bir kocakarıya başvurdu. Ömer’in huzuruna vardıklarında halife İslâm ordusuna hiç bakmadı. Harbe gidenlerin evlerine adam gönderip. Ömer her selâm verişinde. Ömer dayanamadı. Kâfirler. Hz. Yâ Ömer! senin halifeliğin zamanında benim Eshâbım elbiselerini değiştirdiler sonra kalbleri değişti. Kiliseleri câmi. Kocakarı: “Bir koyun kaçırdım. Niçin manî olmadın? diye hitâb eder. Ömer Irak’a İslâm ordusunu gönderip. uzun müddet gencin arkasına düştüğü halde. Çocukları kaldırıp yedirdi. Bunun sebebi nedir?” diye sordu. Hz. bakmağa bile cesaret edemezdi. Hz. Ne yaptınız? diye sual bile sormadı. Sonra kadından özür diledi. Hz. Yol üzerinde bulunan kocakarının evinin önünden geçerken. Böylece Hz. azarlar diye korktum. fakîrlerin hakkıdır. İslâm askerini huzuruna çağırdı.” Onun için İran’ın süslü elbiselerini giydiğiniz zaman her biriniz gözüme bir belâ dikeni gibi göründünüz. Ömer: “Bunlar.” âyet-i kerîmesini okudu. Âteş yakıp yemek pişirdi. İslâm askeri karşısında bu kadar dayanamazdı. .” diyerek genci kuvvetle tuttu. puthâneleri mescid yaptılar. Eshâb-ı kirâm. Hz. Bu kadın. genci arkasında görürdü. yanına gitmezdi. Hz. Gidip bir miktar yağ ve bir çuval unu sırtına alıp. Kadın. O sırada bir kişi ağlayarak Hz. Aramızda birisi bir hatâ yapmış olmasın” buyurdu. Ömer: “Sizi. fakat genç râzı olmaz. tevbe ve istiğfâr etmeğe başladılar. Çobanlar ona: “Hz. bir çoban koyunların yanında dururken bir kurt koyuna saldırdı.” dedi. kendisini gence sevdiremedi. kısa zamanda Allahü teâlâ’nın yardımıyla zafer kazandılar.” buyurdu.” dedi. Biz burada aç-susuz kaldık. Ömer öğle sıcağında soyunup. zekât olarak Beyt-ül-mala alınan develeri bağlardı. Ömer. Ömer de bu genci sevmişti. hayır duâlar etti. bir kaç bin askeri harbe göndermişti. Hak teâlâ beni bunlara bakmağa memur etti. Hz. Hz. Yarın çocukları götürüp halifenin kapısına bırakacağım diyordu. genç yatsı namazını kılmış. Eshâb-ı güzinden birisi cesaret edip. Kocakarı evinde otururken. Halifenin bu muamelesi Eshâb-ı kirâm’a çok ağır geldi. Size iyi muamelede bulundum. Meğer İslâm ordusu. Ömer ile kılardı. gadaba geldi. Hz. Ömer’in irtihâl ettiğini (vefâtını) nereden bildin?” diye sordular.” dedi. hallerini sorması ve geceleri kendisinin şehri gezmesi adeti idi. endişe ettiğim tehlike ortadan kalktı.78 - . Abdullah’ın işaretiyle gidip elbiselerini değiştirdiler. Halife kocamı harbe gönderdi. Abdullah: “Babamın huzuruna bu elbiselerinizle mi çıktınız?” dedi. Hz. kapıyı kilitleyip gencin ayaklarına sarılarak yalvarmağa başladı: “Ne zamandan beri senin derdinle yanıyorum. İşlerini de kendim görmem iyi olur. Hz. bunun için de kendime ait olan lambayı yaktım buyurdu. Yarın kıyâmet gününde Resûlullah’a (s. Sizin aradığınız hata benim bu hatâmdır. Ömer bunları iyi karşılayıp her birinin ayrı ayrı hâlini. Ömer’in oğlu Abdullah’ı mescidde görüp halifenin onlara karşı alâkasızlığından şikâyet ettiler. Misvaksiz namaz kıldım. Zamanında kurt koyuna zarar vermeğe cesaret edemezdi. Hz. Hz. kadının evine getirdi. Genç bu feryadı duyunca. Bir genç. Birkaç gün sonra Allah korusun kalplerini değiştirirler.” diye feryâd etti. Hz. Şimdiye kadar sizin halinizi bilmiyordum.v. elbiselerinizi değiştirmiş görünce kendi kendime: “Eshâb-ı güzîn benim hayâtımda elbiselerini değiştirdiler. Kocakarı: “Seni bu gece o gençle bir araya getirirsem.) kavuşunca. İkinci görüşmemizde çok iyi karşıladınız. İran’ın süslü elbiselerinden giymişlerdi. Ömer zamanında Şam şehri civârında bir kal’a muhasara edildi. Ömer”in şehîd olduğunu anladım. bana ne ikrâmda bulunursun?” dedi. Bir gece şehri dolaşıyordu. Genç. Âhirette bunlar benden sorulacaktır. Hz. Ömer’in huzuruna vardılar.” (dedi ve ağladı. tutamıyorum. Hz. bana hiç vefâ etmiyorsun. Kadın genci çok övdüğü hâlde. Bir güzel kadın bu gence aşık olup. kocakarıdan feryadının sebebini sordu. Ömer’in şehîd olduğu gün. Ömer halifelik müddetince kendinden evvel hiç kimsenin yapamadığını ve sonra da kimsenin yapamayacağı şekilde adalet üzere hareket etmiştir. Şimdi kurdun koyuna saldırdığını gördüm. hemen bize bildirin diyerek ayrıldı. her zaman haber göndererek evine çağırtır. Ömer’in huzuruna geldi “Yâ Emirel-mü’minin! Bu gece teheccüde kalktığım zaman karanlık olduğu için misvakımı arayıp bulamadım. kalktı: “Yâ Emirel-mü’minin ilk görüşmemizde bize hiç iltifat etmediniz. beş vakit namazı Hz. yüzüne bakmadı. bana yardım et. İslâm askeri hayret edip.) Vah Hz. Fakat elhamdülillah elbiselerinizi değiştirince. Bir evin önünden geçerken. Şimdi seninle şahsi işim için konuşuyoruz. Hak teâlâ da yardım etsin. Çoban: “(Hemen feryâd ederek. “Kal’a henüz feth edilemedi. Ömer’in zamanında kurt koyuna değil saldırmak. Bir saat sonra kal’a fetholundu. Genç bu söze inanıp evden içeri girdi. Gence aşık olan kadın. kocakarı: “Bana yardım edene. ağlayan bir kadın sesi duydu. İhtiyacınız olursa. Sağ salim ve ganimetlerle döndüler.. Kadın. Sana ancak bu hileyi yaparak kavuştum.” buyurdu. Bu sefer Hz. Ömer.” dediler..) “İnnâ lillah ve innâ. hatırını sordu.a. Öğleye kadar kal’a feth edilmedi. yine kadına iltifat etmedi. Hz. Kulak verdi.

senin için bir kız buldum. Ömer’in heybetinden çok korkardı. Allahü teâlâdan korkanlardır. Bayram günü çocuklar. Hepsi bir yerde gizlenen gencin önünden geçtiler.” dedi. Fakat bu gadabı din için. Allahü teâlâ çocuğunun kalbine bir yolla teselli verip. gelecek`ayın maaşından bir miktar vermesini istedi. Ömer “Kızının bir sözü çok hoşuma gitti. her dosta bel bağlama. Ömer (O evi işaret etti. Resûl-i Ekrem’in “Ümmetimden.” diyordu.” dedi. Ömer’in oğlunun elbisesi eski idi. Genç: “Bu kadın bana bir kaç yıldır âşık olmuştu. onu sana alayım. Ömer’in huzuruna getirdiler. Ömer genci o halde görünce: “Yâ Rabbi! Bu gence hüsn-i zannım vardır. Kötü insanlarla düşüp kalkma. Hz.” buyurdu. âşık olan kadın ne yaptıklarını anlattı. işlerini Allah’dan korkanlara danış ve onlarla istişare et. Hz. Bu çirkin işi senin yapacağını zannetmiyordum. Gencin sırtını okşayarak hayır duâ etti. ellerini. Ömer burada yok ise. Acaba hasta mı oldu. Ömer. buyurdu. Beyt-ül-mâlın eminini çağırdı. yabancı kadınlardan muhafaza eden sıddîklar çıkacaktır” hadîs-i şerîfi bizim zamanımızda bu gence nasîb oldu. yoksa başka bir şey mi oldu diye düşünürken birtakım insanların arasında genci gördü. Rabbi bizi görür. Hz. Şehirdeki bütün kocakarıların dışarı çıkmaları emir edildi. Resûlünün hürmeti için beni bu zannımdan döndürme!” diye duâda bulundu. Kocakarı söyleyince. Abdülazîz’in oğlu Ömer bin Abdülazîz halife oldu. Emin olanlar. genci dövdü. bağlayarak. Kadın: “Bunu kalbimden dahi geçirmeğe cesaretim yoktu. Ömer (Kalkıp. yakın gel. Kız: “Emîr-üll-mü’minin süte su katmayınız buyurmamış mıydı?” dedi. Düşmanlarından uzaklaş. Hz. hayır duâ buyurdu. Hz. Genç. Kadın da oraya gelmiş. Kadın: “Bu gece kapımı kilitleyip yatarken. Herkes çocuklarına yeni elbiseler alıyordu. rüsvây olursun. Hz. hattâ başını birkaç yerden yarıp. Sonunda bir kocakarı hilesiyle beni evine çağırdı. yaptığını ikrar etti. (Sonra genci yanına çağırdı) “Senin hakkında iyi düşünürüm. yaşayacağınızı muhakkak biliyor musunuz ki. Dostunun sana düşen işini güzel bir şekilde gör ki. o genci görememişti. Ömer. (Ertesi günü kadının evine gitti. Hz. sana daha güzeli ile karşılıkta bulunsun. genişlikte süs ve zinetdirler. Genç: Âhirette rüsvây olacağıma burada olurum.” buyurdu. Hz. Dünyâ işlerinde gadaplanmaz. zayıflık göstermeksizin yumuşak ol.” dedi.79 - . Dürüst ve samimi arkadaşlar. Ömer’in oğlu. para için bu işi. buyurdu. Korkma. Çünkü onlara Allah tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar. onlardan kötülük öğrenirsin. Âsım’ın kızından Abdülazîz oldu. lüzumunda. hile yapan kocakarıyı tanıdı. Bir kadın: (Kızına evi içinde) “süte biraz su kat.” “Allah’a itâat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin. Onun için geldim. Buyurdu ki: “Sâdık arkadaşlar bulun ve onların arasında yaşayın. Bir gece Hz. ne almanız size yakışır. her biri safâyı kalb ile gittiler. Onun için sizi çağırdım. kardeşim Yûsuf aleyhisselâmın kendini Zeliha’dan sakladığı gibi. Ömer’in huzuruna götürdüler.” “Şiddet göstermeksizin kuvvetli. ancak emin olanları seç. Beyt-ül-mâl emininin sözünü beğendi. feryâd etmeğe başladı. Oğlunun ağlama sebebini anlattıktan sonra.” dedi. Hak teâlâ doğru kullarının yardımcısıdır. Genç. Onun zamanında da kurd kuzu ile gezerdi. söylediğine pişman olup. Bütün mahalle halkı evin etrafına toplandılar. hattâ yokluk daha kıymetli idi. oğluna şefkat edip acıyarak. İslâm gayreti içindi. Hz. Genci hiçbir yolla aldatamıyan kadın. Hz. sabah namazını kıldıktan sonra. Hz. Ömer.” dedi. mübârek kalbini dünyâya bağlamazdı. Hz.) Kızını oğluma ver. Beyt-ül-mâl emini: “Yâ Emirel-mü’minin. ağlayarak babasının yanına geldi. Kadın: “Emir burada yok. Güler yüz ve yumuşak söz bunu temin eder. Ondan sonraki hadîseleri de birer birer anlattı. ne de bizim vermemiz makûl olur.” “İyilik kolay bir şeydir. Ömer Medine-i Münevvere’de geziyordu.” dedi.) Allahü teâlâ’ya hamd olsun ki. Varlık onun yanında yoklukla bir. Genç: “Evet tanırım. Kız: “Hz. bu adam gelip bana tecavüz etmek istedj. Hz.” dedi. Ömer: “O kocakarıyı görünce tanır mısın?” buyurdu. Çok kere haber gönderdiği halde râzı olmamıştım. Hz.” buyurdu. Mahalle halkı içeri girip. O kızı oğlu Âsım’a aldı. mendili ile başının kanını silip bağladı. Hz. eski elbiseli olan halifenin çocuklarıyla alay etmeğe başladılar. gencin ellerini çözüp. feryadı ayyuka çıkıyordu. Kadın “Yâ bana yaklaş arzumu yerine getir veya feryâd eder bütün mahalle halkını buraya toplarım. hak etmediğiniz paradan istiyorsunuz?” dedi. Ömer halife iken bir bayram gelmişti. Ömer gadaba gelince vücudundaki kıllar dikilirdi. Onlara sırrını verme ifşa ederler.) Evine gelip oğluna.” . Hz. dedi.” buyurdu. Ömer’in heybetine dayanamayıp. Kocakarıyı Hz.genç yine kadının yüzüne bakmıyordu. Ömer “Allahü teâlâ’dan başka kimse bilemez. darlıkta yardımcı. “O zaman Yâ Halife! Yaşayacağınızı bilmedikten sonra.

“Âhiret işlerinde zarar etmektense. Orada giydiği eski elbiselerden dolayı söz edildiğini duyunca “Biz İslâmiyet ile izzet bulduk.” Hz. şerefi başka yerde aramayız. Allahü teâlâ kat kat sevab verir.” “Yemekten sonra misvak kullanmak iki hizmetçi kullanmaktan iyidir.” “Allahü teâlâ başkasına acımayana acımaz. aczini itiraf edip kulluğu bilmektir. hataya düşer.” Yolu bir mezbeleden geçse. Allahü teâlâ’nın huzurunda bulunuyor demektir.” “Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğim için darlık (fakîrlik) ve bolluk (zenginlik) günlerimin hiçbirine aldırış etmedim. orada durur ve: “İşte hırsla sarıldığımız dünyâ” derdi.” “Ahmakla arkadaşlık etmekten kaçın. kendini beğenmemektir. sh-266 6) El-Îsâbe cild-2. Amelleriniz tartılmadan önce tartınız. ahiretini başkasının dünyâsı için satandır.” “Tevbe’den maksad günahı bilip yapmamaktır.” “İnsanın elbisesini temiz kullanması şerefi icabıdır. bana senin yolunda şehîd olmayı nasîb et. affetmeyeni affetmez.” buyurdu.” “Mescidde oturan kimse.” “Tevazunun başı. bir müslüman ile yolda karşılaşırsan ilk önce selamı senin vermen.” “İstiğfâr her derde devadır. Bir şeyi çok yapan onunla tanınır. şaka ve mizah etmekten kaçınınız.” “Ramazan ayı çok hayırlı ve mübârek bir aydır.” “Tevbe edip de tevbesi kabul olunanlarla beraber bulunun. Gündüz tutulan oruca. Çünkü. Amel-i salihte bulunmaktan maksad.” “Bana ayıplarımı. onların kalbleri yumuşak olur. Çok konuşan çok yanılır. dünyâya ait işlerde zarar ediniz. Zira onlarla beraber bulunmak kalbi daha fazla yumuşatır. gece kılınan namaza bu ayda verilen sadakaya. Hayası azalan şüpheli şeylerden az kaçınır. sh-2 11) Tabakât-ül-huffâz sh-3 12) Hulâsat-ü tehzîb-il kemâl sh-239 13) Tabakât-ı Şirâzî sh-38 14) El-İber cild-1.” 1) Tefsîr-i Taberî. sh-579 10) Müsned-i Ahmed bin Hanbel cild-1. Hazret-i Ömer “Ya kıyâmet günü günahımı kim taşır” buyurdu.“Çok gülenin heybeti azalır. sh-58 8) Üsûd-ul-gâbe cild-4. Ev sahibine. ancak misafirlere hizmet düşer.” “İnsanların en cahili. “Amellerin efdali farzları yapıp harâmlardan kaçınmak ve Allah katında sâdık niyyetdir. bir mecliste en geride oturmaya râzı olman ve şöhretten uzak durmandır. sh-58 9) İzâlet-ül-hafâ cild-1. Böyle kimsenin hayâsı azalır.” “Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Mescidde namaz kılanlar Allahü teâlâ’nın misafirleridir. “Alay. sh-27 15) En-Nûcûm-üz-zâhire cild-1. ekseriya. sh-518 7) El-İstiâb cild-2. sana iyilik yapayım derken zararı dokunur. kusurlarımı söyleyen kimse Allahü teâlânın merhametine kavuşsun. Şüpheli şeylerden az kaçınanın kalbi ölür.” “ “Helâlin onda dokuzunu harâma düşmek korkusu ile terk ederdik..80 - . vakarını azaltır. sh-160 2) Tefsîr-i Kurtûbî cild-8. yetimlere sırtında un taşırdı. Peygamberinin şehrinde ölmeyi kısmet et. Şaka yapan eğlenceye alınır. izzeti.” “Dinini bilmeyen tüccar pazarımızda satış yapmasın. Böylesi sizin için daha hayırlıdır. Zira insanın şerefini kırar.” Dul kadınlara.” “Allahım.” “Tevbe edenlerle oturun. özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.” “Mescidler yer yüzünde Allahü teâlâ’nın evleridir. cild-10. Bu halini gören biri: Bırakın biz taşıyalım deyince. sh-78 . sh-170 3) Târîh-ul-hulefâ sh-101 4) Savaik-ül-muhrika sh-89 5) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-3. Ömer bir defasında Şam’a gitmişti. Şükürden maksad.

ne sen ondan önce bir hatun görmüş olursun. şehirde hiç duyulmadı. Ebû Bekir ile yakın arkadaş ve dost idi. Sen de icâbet eyle! (Kabul et) Ben bütün insanlara hidayet rehberi olarak gönderildim” Hz.) damadı.” Teyzem. ilk müslüman olanların beşincisidir. Hz. sh-49 22) El-Evâil sh-78/b 23) Kitab-ul-harâç (Yahyâ bin Âdem) sh-169 24) Sahîh-i Buhârî cild-4.” Teyzemin bu sözleri. O’na karşı gelenin başı kesilir.a. Halkı dine davet eder.v. Teyzemin söylediklerini O’na söyledim. sh-333 28) İnsân-ul-uyûn cild-1. Hz. O sırada “Ey uyuyanlar. böyle bir sır. Osman’ın soyu. Kendi fikrini bırak. Ömer maddesi 33) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-1056 34) Eshâb-ı Kirâm sh-383 35) Herkese Lâzım Olan İmân sh-1 HZ. Birbirimizden hiç ayrılmazdık. Hz. O da Hz. Sözlerim sebebiyle. O halde bu sözü açık söyle. Endişeye düştüm. Bir ara orada uyumuşduk.) İslâmiyeti anlattıktan sonra O’nu Resûlullah’ın (s.) huzuruna götürdü.a. sh-192 17) İbn-i Hişâm cild-1. mükemmel ve zarif bir cemiyet insanı idi.” Ben dedim ki: “Ey teyzem. Ebû Bekir. OSMAN-I ZİNNÛREYN: Eshâb-ı kirâm’ın en büyüklerinden ve Peygamberimizin (s. Ebû Bekir (r. sh-9 32) Miftâh-u Kunuz-üs-sünne. Kureyş kabilesinin Benî Ümeyye kolundandı. Osman Resûlullah’ın yüksek halleri ve güler yüzle söylediği sözler karşısında kendinden geçip. Zengin bir tüccar olup. Mekke’ye gelince de sizin Peygamber olarak gönderildiğinizi öğrendik. Osman da onun teşviki ile müslüman oldu. Abd-i Menafta Peygamberimizin (s. sh-242 25) Müslim. Osman. iki gün sonra hemen Ebû Bekir (r. Ebû Bekir gibi cahiliyet devrinin kötülüklerinden uzak durmuştur. sh-329 29) El-A’lâm cild-5. ne de o. Ebû Bekir (r. iş hususunda da görüşüp konuşurlardı. Bu meseleyi görüşmek üzere. Hak teâlâ seni Cennete misafirliğe davet eder.” Ben teyzemin bu sözüne hayret ettim. Hak teâlâ Osman’a Doğru yolu gösterdi. cild-2. üçüncü halifesi. büyük bir şevk ve teslimiyetle “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh” deyip müslüman oldu. 577 senesinde Mekke’de doğdu. teyzemin sözü gerçektir” dedim. Ona karşı içten bir sevgi duyar. Hz. Dünyada iken Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. sh-364. hidâyet verdi ona. 139 19) Kitab-ul-harâc sh-73 20) Kitâb-ul-emvâl sh-77 21) İbn-i Âbidîn cild-3. Hz. Bir gün onun evine varmıştım. Babası Affan olup. Güzel yüzlü ve zahide bir hatun olup. Yine bana dedi ki: “Bir peygamber geldi. O’na gökten vahy nazil oldu. Müslüman oluşunu kendisi şöyle anlatır: “Benim kâhin bir teyzem vardı.81 - .v. Osman’a (r.) ile.a. Sonra da daha önce Şam’a gittiği sırada gördüğü bir rüyayı şöyle anlattı: “Yâ Resûlallah! Biz Muan ile Zerka denilen yer arasında idik.) bana dedi ki: “Ya Osman! Sen akıllı bir kimsesin. Müslüman olmadan önce ticâret ile uğraşırdı. sh-364 18) El-Kâmil fi’t-târih cild-2. fedâil-üs-Sahâbe 26) Sünen-i Tirmizî cild-2. Peygamberimiz. bir büyük Peygamber kızı olsa gerektir. Hiç görmez ve işitmez ve bir şeye fayda ve zarar vermez olan bir kaç taş ilâhlığa nasıl lâyık olur?” Ben. Kabilesi arasında geniş bir çevresi ve büyük itibarı vardı.” diye nida eden bir ses işittik.16) Târîh-ul-Ümem-i ve’l-mülûk cild-3. sh-45 30) Hilyet-ül-evliyâ cild-1. Ahmed (s. Hz. İslâmiyet gelmeden önce Hz. Hz. Çok zaman geçmez ki.v. aramızda büyük bir dostluk vardı.a. sh-182 27) Târîh-ul-hamîs cild-1. müslüman olduğumu duyunca çok sevinip aşağıdaki şiiri okuyarak yanıma geldi. senden önce bir erkek görmüş olur.) Mekke’de zuhur etti.a. bana çok tesir etti. Hz. sh-38 31) Bedâi-üs-sanâi cild-7.a.) temiz nesebi ile birleşir.v.a. uy Resûlün fikrine. “Doğru söylüyorsun. Rukıyye’den Abdullah isminde bir oğlu olmuş ve bu sebeble Ebû Abdullah künyesi ile de tanınmıştır.” O zaman teyzem dedi ki: “Muhammed bin Abdullah’a peygamberlik geldi. sh-208. Bana dedi ki: “Sana bir hatun nasîb olacak ki. Ebû Bekir müslüman olduktan sonra. . Osman’a şöyle buyurdu: “Yâ Osman.)’in yanına gittim.a. O’nun dîni ile âlem nurlanır. Uyanın.

Yahudi kuyunun hepsini satmadı. Böylece dîni uğruna üç kere hicret etti. Peygamberimizin (s. bütün ihtiyaçlarını karşılayıp donattı. Osman’ın nöbetinde iki günlük sularını alır.a.a. Osman müslüman olduktan sonra. Bunun üzerine “Allahın mescidlerini ancak. Güzel yazar. Rukıyye’nin ağır hasta olması sebebiyle.) yanından ayrılmazdı. Bu ikinci hicretten sonra Mekke’ye dönüp. Peygamberimizin vefâtından sonra Hz. güzel konuşur ve çok kuvvetli bir hatîb idi.) iki kızıyla evlenme nimetine kavuşmuş olduğu için iki nûr sahibi manasına “Zinnûreyn” denilmiştir.) “Bizim mescidimizi bir zira’ olsun genişleten Cennete gider” buyurdu.v. Bu şûra Hz.v.a.v. Hz. Peygamberimizin (s. son olarak Medine’ye hicret etti. Abdullah adında bir oğlu olup. Hz. se’âdete kavuşması için Allah yolunda harcadı. diğer müslümanlar gibi o da çeşitli işkencelere uğradı. Hicretin dokuzuncu yılında Ümmü Gülsüm de vefât edince Peygamberimiz (s. Hz. Osman’dır. Osman Bedir Savaşı hariç bütün savaşlarda bulundu. Daima Kur’ân-ı kerîm okur. Böylece Resûlullahı (s.a.a. hanımı Hz. âhiret gününe inanan. bir gün Yahudinin olmak üzere yarısını satın aldı. Bedir Savaşına katılmasına izin verilmedi. Bütün malını İslâmiyetin yayılması.a. kendi kovasını müslümanların kovası ile beraber tutarsa.a. Zafer haberi geldiği gün hazret-i Rukıyye vefât etti. Osman’dır. Mescidi kırk zıra’ (20 metre) genişletti ve bütün masraflarını karşıladı. işimi bozdun” deyince Hz. Namazda bir rek’atte bütün Kur’ân-ı kerîmi okuyan dört kişiden biri de Hz. Hudeybiye andlaşmasında Mekke’ye elçi olarak gönderildi. Osman’ın Hz. Bu kuyu ise bir Yahudiye ait olup suyunu satardı. Peygamberimizin kızları Rukıyye ve Ümmü Gülsüm daha önce Ebû Leheb’in oğulları Utbe ve Uteybe ile nişanlanmışlardı. Osman müslüman olunca. Yahudinin işi böylece bozuldu. Bu bakımdan O’na Peygamberimizin (s. Peygamberimiz. Peygamberimiz (s. Osman’a nikâh edildi. hanımı Rukıyye (r.) sıkıntıya düşürmek istediler.v. ikinci yarısını sekizbin dirheme aldı.). Veda Haccı’nda da Resûlullah (s. . Ekseriyetle Peygamberimizin (s. Bedr Savaşı’ndan sonra vefât edince. Ömer’in şehîd edilmesinden sonra Hz.v. Böylece hicretin 24. Hz. Osman.): “Rume kuyusunu. Peygamberimizin (s.v. Hz. Hz.v. iki kızını nikâhladı ona. Ufukda mecz olan ayla güneş gibi oldu. Hz. Böylece Habeşistan’a ilk hicret eden Müslümanlardan biri de Hz. Hak dîni ile gönderilen. Hz.anha) ile Habeşistan’a hicret etti. Osman kuyuya varıp. kim satın alır. Oğulları da düşmanlık edip. Bir müddet sonra Mekke’ye dönüp. Osman tarafından yazılıp hazırlandı. Bunun üzerine Resûlullah (s. Habeşistan’a hicret etmeye izin verilince. O bütün işkencelere sabreder hep kelime-i şehâdet okurdu. Rukıyyeden. Yahudi. Bilhassa amcası tarafından çok işkence yapıldı. Osman ile evlendirdi. Resûlullah’ın kızlarını almaktan vazgeçtiler. insanların kurtulması.a. Ömer’in hâlife olmasını bildirdiği ahidnâme. Osman’a nikâh edildi.a. Hz. Çok okuduğu için iki mushaf elinde eskimiştir. Müslümanlar Hz. nöbetleşe bir gün kendisinin. Osman idi. Rume kuyusundan başka içecek su yoktu. Yahudinin nöbetinde kuyunun yanına uğramazdı. Bedir Savaşı yapıldığı sırada. Bunun üzerine vahiy gelerek Rukıyye Hz. hicretin dördüncü yılında altı yaşında vefât etti. Peygamberimizin kızı olan. Medine’ye hicret ettiği ilk günlerde şehirde su sıkıntısı çekiliyordu.” meâlindeki Tevbe sûresi onsekizinci âyeti nazil oldu. zekât veren ve yalnız Allahdan korkan kimseler tamir eder. “Yâ Resûlallah. Allaha.) kızı Rukıyye ile evlendi.a.Her sözü doğru olan. Ebû Leheb düşmanlık etmeye başladı. İşte hidâyet üzere bulunanlardan oldukları umulanlar bunlardır. onu ip ile belinden ağaca bağlayıp.): “Ya Osman bir kızım daha olsaydı. namaz kılan. Mescidi genişletme işini üzerime alıyorum” dedi. Hepsini sebil etti.v. (İlk yarısını onikibin dirheme almıştı. Osman’ı halife seçti. 644) senesinde Muharrem ayının birinci günü hilafet makamına geldi. Müslüman olduktan sonra. ikinci olarak tekrar Habeşistan’a hicret etti. Resûlullah (s. Sonra: “Yâ Osman. Allahın Resûlüne.v. Osman. Osman kuyunun diğer yarısını da aldı.) ile beraber bulundu.v. Eshâb-ı kirâm ona bîat ettiler. onu da sana verirdim” buyurdu. malım mülküm sana fedâ olsun.) vahiy kâtiblerinden idi. ondan çeşitli meseleler çıkarırdı. kızı Rukıyye’nin vefâtından sonra diğer kızı Ümmü Gülsüm’ü Hz. Müslüman olduğu için amcası. insanları müslüman olmaya davete başlayınca. her taraftan müslümanlar çoğalıp Medine’ye geliyordu.a. İslâmiyet yayılmaya başlayınca.82 - .) Hz. Yahudi ile pazarlık etti.v. Osman kendi nöbet gününde kuyuyu müslümanlara serbest bırakırdı. Ebû Bekir’in kendisinden sonra Hz. Cennetteki kovası bundan hayırlı olur. Osman da. Ayrıca bin altın da para yardımında bulundu. Kur’ân-ı kerîmi hıfzı (ezberi) çok kuvvetli idi.) mescidi dar gelmeye başlamıştı. Ayrıca Hud aleyhisselâmdan sonra ailesi ile birlikte ilk hicret edenlerden oldu.” buyurdular. Tebük seferinde onbin kişilik İslâm ordusunun. Rukıyye. müşrikler tarafından yapılan işkencelere uzun zaman tahammül edip. Ömer’in halifeliği sırasında seçtiği altı kişilik hususi şûra azalarından biri de Hz. nöbetinde suyu para ile satardı. yoruluncaya kadar kırbaç ile döverdi. Hz. yılında (m. Peygamberimizin diğer kızı Ümmü Gülsüm de Hz.

) karşısına çıktı. Selâm verdim. Ben de Resûl-i Ekrem’in yanında iftarı tercih ettim” dedi. önce Basra ve Kûfe’de gizli teşkilât kurdu. İstanbul surlarının önüne kadar götürülmüştü. Osman. Rûme kuyusundan başka içilecek tatlı su bulunmadığı için “Rûme kuyusunu kim satın alır. Emniyet ve huzur da böylece kendiliğinden meydana gelmişti. Resûl-i Ekrem “Seni susuz bıraktılar. Hz. İslâm memleketlerinin hepsinde dînî hükümler uygulandı ve İslâm dünyâsı çok genişledi. Yahudiler ve diğer İslâm düşmanları. Sahâbe-i kirâmın ve Tabi’în-i kirâmın hepisinin ictihâdları da böyle idi. Müslüman şekline giren münafıkların körüklemesi ile halifeye karşı çıkan isyan yüzünden. Mısır’da yıkıcı faaliyetlerini devam ettirmek üzere. Osman’ı çok takdir ettiler. Hayve.a. Osman: “Size Allah ve Resûlüne yemin verdirerek soruyorum. cahil ve başı boş Mısır kıbtilerini aldatarak bir çapulcu alayı topladı. âsiler ikna edilemedi. hilâfetden çekilmesini teklif etmişlerdir. kanallar açtırdı. Bilhassa halifeliğinin ilk yılları. Hatta. cesur idi. Ben de “Evet yâ Resûlallah” dedim. Onun tayin ettiği valileri. Hz. Cezayir. ziraat aletleri de temin ederek çalıştırır. Devrinde bir çok fetihler yapılmıştır. Kuyular kazdırıp. Hz. İran. altı nüsha daha yazdırıp. Horasan. Hicaz’daki ve Irak’daki bakımsız yerleri. Kafkasya İslâmın idaresi altına girerek. Osman selâmımı aldı. İslâm târihinde altın bir devir teşkil eden Ebû Bekir ve Ömer (r. fitne ve fesadı yaymak teşebbüsüne geçtiler.a. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem bana bir bardak su verdi ve ben de o suyu içtim.) hilâfeti zamanı olan on sene ile Osman’ın (r. Katif. çalışkanlıkta en seçme kimselerdi. hatta bir bardak .) devirlerinin bir devamıydı. Hasan ve Hüseyin ile Talha (r.a. Yine onun halifeliği sırasında Şam’da valilik yapan Hz. az sonra Hz. Osman (r. Kıbrıs adası ve kuzey Afrika’nın bir çok yerleri. Hiçbir felâket karşısında sarsılmamıştır. halifeye. İslâm sancağı. millete çok toprak kazandırarak ziraatı geliştirip. Her tarafa yerleştirdiği adamları ile temas halinde olup. Osman’ın evini kuşattılar. Kafkasya. Hanlar.83 - . Osman. tutunamayıp.) oniki senesinden ilk altısı. onu sevmekte ve emirlerini yapmakta.12 sene hilâfet makamında kalan Hz. Hz.)’ın hilâfetinin son altı senesi karışık ve gürültülü geçti. milyonları aşmıştı. Osman (r. Fizan. Osman’ı ziyâret etmek üzere yanına gittim. Kızıl deve veya eşek gibi iki adam Osman’ın (r. Mısır’a kaçtı. Zeyyad. Çin.) bana giydirdiği elbiseyi. Fitnenin ve fesadın en büyük kaynağı Mısır’da idi. kendisi gibi fitneci kimseleri etrafına topladı Ve faaliyete geçti. büyük İslâm merkezlerine göndermesidir. bütün Irak. Ebû Bekir’in bir araya toplattığı Kur’ân-ı kerîm nüshasından. doğuda Kâbil ve Belhe kadar genişletildi. Trablusgarb. Osman herkese lâyık olduğu vazifeyi verirdi.) evini saran adamların karşısına çıktı ve onlara “Sizi benim üzerime teşvik ve tahrik eden o iki kişiyi getirin göreyim” dedi. Kurduğu gizli teşkilâtla. Hz. fitnenin yayılması için her yola başvuruyordu. “Hindistan ve Sind. emirleri.) ise. San’â. Medine-i münevvere şehrini sarmağa kâdar ileri gidip. istersen iftarı bizim yanımızda yap” buyurdu.a. Bu bakımdan Ona Nâşir-ül-Kur’ân (Kur’ânın yayıcısı) denilmiştir. meyve bahçeleri yetiştirdi. Burada fitnenin ilk tohumlarını atıp. bunlara bağlı olarak gelişmişti. Yemenli bir Yahudi olan Abdullah İbni Sebe adındaki bir münafık yapıyordu. bağ yetiştirmeyen kimse kalmadı. elimle çıkarmam) buyurdu. Onun zamanında Medine’de tarla sürmeyen. Ticâret ve nakliyatta kolaylık da. Onun zamanında İslâm memleketleri batıda İspanya’ya kadar. Onun devrinde İslâm topraklarına katılmıştır. çeşitli ihtilaflar çıkararak. bol para verip onu satın alan ve millete vakf eden ben değil miyim? Şimdi siz ondan. Osman’ın hizmetlerinden biri de Hz. Fas. Hz. Hz. İslâm memleketinin bir parçası olmuş. misafirhaneler yapılmıştı. Fakat. Bu kadar genişlik ve çokluk sebebiyle fikirlerde ayrılık çoğalmış. Bahreyn. Arabistan’ın kuru toprakları onun zamanında en bereketli yerler gibi olmuştu. Hadremut. (Server-i âlemin (s. Resûl-i Ekrem Medine’ye geldiği vakit. Hindistan. Semerkand. Maverâünnehir. kendi kovasını müslümanların kovası ile beraber tutarsa.a. Muhasara. güvendiği kimselere ve yakınlarına verir. Daha sonra Medine’ye gelip. Cennetteki kovası bundan hayırlı olur. Muâviye komutasındaki ordu Kıbrıs adasını alarak Akdeniz’de önemli bir mevki elde etti. Bunun için halifeliği de başarılı geçmiştir. Asir.a. Aden. Hz. İslâmiyeti içerden yıkmak için faaliyete geçen Abdullah İbni Sebe. Merakeş. servet artıp iş hayatı canlandı. bütün Arabistan ve Afrika’nın büyük bir kısmı. Hatta soğukluğunu göğüsümde duyarcasına kandım. Ben de “Evet yâ Resûlallah” dedim. Âsîlerden onüçbin kişi. Bingazi. refah ve rahatlıkla geçerek. düşünüş tarzları. Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Abdullah bin Selâm hazretleri buyuruyor ki: “Muhasarada bulunan Hz. askerlikte ve memleketleri feth etmekte. Ömer’in (r.v. Hicretin otuzbeşinci senesinde Medine’ye gelerek. Osman. “Kardeşim bu gece rüyamda şu pencereden Resûl-i Ekrem’i gördüm bana “Osman seni muhasara ettiler öyle mi?” diye sordu. İslâm orduları denizde ve karada büyük zaferlere ulaştı. Feth edilen memleketlerin ahalisi de seve seve müslüman olmakla şereflendiklerinden İslâm nüfusu pek artmış. Buhara ve Türkistan.a. Tunus. sebeiyye fırkasını ortaya çıkardı. bağlar. Hz.” buyurduğu vakit. Buradaki fitne hareketini.) halifenin kapısında nöbet tuttular. Dimyat. Necd. öylemi?” diye tekrar sordular. Sonra Resûl-i Ekrem bana “İstersen seni onlara galip getirelim. Bu bereketi ve huzuru gören Eshâb-ı kirâm.a. Oturdum. orada bir takım fitne ve karıştırıcılık faaliyeti göstermek istedi ise de. idrâk şekilleri arasında ayrılık baş göstermişti. kırk gün devam etti. Hazenü’l-Kuşeyrî diyor ki: Abdullah bin Selâm. Mal.a. Osman’ın evinden ayrıldıktan sonra Osman (r.

Ben de Osman bin Affan ile iftihar ederim. komşu duvarından aşarak içeriye girdiler. Daha sonra âsiler.a. Osman’ı işaret ederek “O fitnede bu. Osman: “Allah ve İslâmiyet adına yemin verdirerek soruyorum: Resûl-i Ekrem.) İçeri girdi.a.v. dedi. delillerini gösterdi. Ömer gelip izin istedi. Osman gelip izin isteyince.) yakında meydana gelecek fitneleri zikir ediyordu.a. Ebû Bekir kapıya gelip izin istedi. Devlet hazînesi olan beyt-ül-mâlı da yağma ettiler. Hz. Hz. Osman’a çok saygı göster. Hz. bana kavuşasıya kadar sakın onu çıkarma” buyurulmuştur. Osman daima adaletli davrandı.) idi.a. Fitne hareketine birtakım ithamlarla başlayan âsilerin her türlü bozuk iddialarına. Hz.” buyurdu. Hz. şimdi siz benim mescidde namaz kılmama mâni oluyorsunuz” dedi. Kur’ân-ı kerîm okuyordu. Hz. Onlar: “Evet.) oruçlu olup.a. Osman’ın üzerine saldırıp şehîd ettiler. bütün müslümanlar Hz. Resûl-i Ekrem: “Cennette daha hayırlısını almak üzere falancanın arsasını kim alıp mescide ilâve eder?” buyurduğu vakit onu satın alıp mescide katan ben değil miyim? Böyle iken.” Yine buyurdu: “Bütün melekler benim ile iftihar . İslâm ülkesinde geniş üzüntüler uyandırdı. Zira senin üzerinde bir peygamber. İslâm düşmanları fitneyi çıkarmışlar. Habîb-i ekrem izin verdiler. Bu arada. Bunun üzerine Hz. Hadîs-i şerîflerde Hz. Abdullah bin Selâm diyor ki: “Hz. Hz.” buyurmuştur. Hz. mescid müslümanlara dar geldiği vakit.v. Hz. Hz.v.a. mazlum olarak katl edilir.) hadîs-i şerîfde: “Bütün peygamberler. Osman “Allahü Ekber” diye tekbir aldıktan sonra: “Kâ’be’nin Rabbi hakkı için şahid olun ki. Osman son olarak o esnada ne dedi?” diye sordu. Osman’ı şehîd ettiler. Osman hakkında buyuruldu ki “Her peygamberin Cennetde bir arkadaşı vardır. Eğer münafıklar onu soymak isterlerse.) ve onyedi kişi cenâze namazını kıldıktan sonra. Server-i âlem: “O fitne günü bu şahıs hidâyet üzere olacaktır. Dediler ki: Hz.” buyurdular: Kalkıp o şahsa baktım.” Resûlullah kızı Rukıyye’yi Osman’a verdikten bir zaman sonra kızına “Osman bin Affanı nasıl buldun” dedi. Osman: “Allah ve İslâmiyet adına size yemin verdiriyorum. Osman (r. Hz. yani topuğu ile dizi arası açık yatıyordu. Sonra Hz. Eğer o halde izin verseydim içeri girip söyleyeceğini anlatmazdı. ahlakı bana en çok benzeyen o’dur. Onlar: “Vallahi doğru söylüyorsun” dediler.a.anha) rivâyet edilen hadîs-i şerîfte “Yâ Osman! Allah sana (hilâfet denen) bir gömlek giydirecek. Eshâbım arasında.) şehîd olunca. Peygamberimizin (s. Onlar “Evet doğrudur” dediler. Fakat âsilerin maksadı karışıklık çıkarmak ve fitne yaymak olduğundan Hicret’in 35’nti yılında Hz. Bir rivâyette ise Resûlullah (s. “Evet” buyurdular. Hallerini değiştirmediler. hanımı Naile (r.) “Osman çok haya sahibi bir kimsedir. fitneyi yok etmek için büyük gayretler gösterdiler. doğrudur” dediler. Onlar: “Evet doğrudur. Yine hasen hadîs olarak İbni Ömer (r.) evinde mübârek baldırları. Osman’ın şehîd edildiği esnada yanında bulunanlara “Hz. Doğru yoldan asla sapmadılar. Müslümanların rahatı için büyük titizlik gösterdi. Çünkü. Sonra yine Hz. Osman bin Affan (r.84 - . Ona da izin verdiler ve mübârek baldırları açık olarak yattıkları vaziyette sohbet ediyorlardı.a.a. Osman’ın şehîd edilme haberi.” buyurmuştur.) evini soydular. Hayırlı.” Asiler. Bunun hikmeti nedir? Cevabında: “Meleklerin haya ettiği bir kimseden ben haya etmez meyim?” buyurdular. Resûlullah (s.anha)’nın da parmakları kesildi. Ali’yi halife seçtiler. Her tarafta büyük bir huzursuzluk ve hüzün başladı. Yine aynı hususta hasen hadîs olarak Âişe-i Sıddîka’dan (r. dağ sallanıp taşı yuvarlandığı ve Resûl-i Ekrem taşı ayağıyla itip: “Ey Şebirdağı dur.v. Osman o şekilde duâ etmeseydi. Resûl-i Ekrem oturdu ve örtündü.” dediler. hiç hareket etmediniz. Hz.a. Osman: “Allah ve İslâmiyet hakkı için size soruyorum: Darda olan İslâm ordusunu tamamiyle kendi servetimden techîz etmedim mi?” diye sordu. Osman (r. Osman “Yâ Rabbi Ümmet-i Muhammed arasındaki tefrikayı kaldır ve kendilerini birleştir” diye üç kere duâ etti.” buyurmadı mı? dedi.) rivâyeti ile Resûl-i Ekrem: Hz. O sırada kendini örtmüş bir kişi geçiyordu. kinlerini kusmuşlardı. Âişe buyuruyor ki: Resûlullah (s. ikna edici cevaplar verip. Osman’ın şehîd edildiği zamana kadar tam bir birlik içinde olan müslümanlar arasında bazı kimseler ayrılarak harici ve sebeiyye gibi fırkalara bölündüler. Osman şehîd olduğu zaman 82 yaşında bulunuyorlardı. Osman içeri girince doğrulup oturdunuz ve elbisenizi düzelttiniz. Baki mezarlığına defn ettiler. Osman zamanında çıkacak fitneyi zikr ettikten sonra Hz. Abdullah bin Selâm.acı sudan olsun beni men’ ediyorsunuz” dedi. Osman’ın (r. hayatlarında bir kimse ile iftihar etmiştir. Hepsi gittikten sonra Server-i âleme sordum: Babam Ebû Bekir (r. Ömer ve benimle Şebir dağında otururken. bir sıddîk ve iki şehîdden başka kimse yoktur. Rivâyet eden diyor ki: “O şahsı Resûl-i Ekrem’e göstererek “Yâ Resûlallah! Bu mudur?” dedim.v. Benim arkadaşım da Osman’dır.a. ben şehîdim” dedi. Ebû Bekir. Ömer içeri girince yine aynı vaziyette durdunuz. “Ey canım kızım. kıyâmete kadar müslümanlar bir araya gelemezdi. Medine-i Münevvereyi kana buladılar. iyi gördüm. Halifenin cenâzesi üç gün defn edilmedi Nihayet Zübeyr bin Avvâm (r.a. Bu hadîs-i şerîf sebebiyle Hz. Birgün Resûlullah (s. Osman muhasara edildiği zaman kendisi halifelikten çekilmemiştir.) bildirdiği ve Eshâb-ı kirâmın tabi olduğu doğru yoldan ayrılmayan müslümanlar ise. Âsiler Hz.

gizli. Yine buyurdu ki: “Biz Osman bin Affanı.a. Allahü teâlâ.) buyurdukları. Cehenemi hak etmiş yetmişbin kişi. Osman. Halîfe iken.) Resûlullah’ı (s. ahiret (azabın)’dan korkarak. Hz. Osman’a çok tesir`etti.” buyurdu. Herkes sevdiğinin yanına gitti.” diye düşünüp yiyecek bulmağa çalıştı.) vermiştir. “Osman’dan Allah’ın Resûlüne hediyyedir” dedi.” Resûlullah. Bu âyet-i kerîmede: “Yoksa. Osman bir defasında Resûlullahın evinde hiç yiyecek kalmadığını işitmişti. Hz. ona rahatlık ver. Sa’d bin Ebî Vakkas (r. Biz Muhacirlerden bir cemaat Resûlullahın huzurunda idik. Osman’ın davetine gelmeleri için haber vermekle vazifelendirdi. Bir hadîs-i şerîfde de.” buyurdu. Peygamberimizin mübârek adımlarını sayıyordu. Resûlullah (s. Yiyecek bitti. sonra ibadete kalkardı.v. Ömer. Gencin kulağı acıyıp şöyle dedi: “Efendim. Peygamberlere (aleyhimüsselâm) verdiği fazîletler ve güzel menâkıbdan bazılarını Hz. Resûl-i Ekrem de Hz. o. Ben de o günkü hesaptan korkuyorum.” buyurdu. böyle yaptığı için çekinmez sıkılmazdı. Ali ile Hz. Rabbinin rahmetini umarak gecenin saatlerinde secdeye kapanır.” Bu söz Hz. Peygamberimiz farkına varıp. Osman’ın kulağını çekti. kendisi de evde sirke ile zeytinyağı yerdi. Seyyid-i Kâinatın (s.a. sıkıntı kapladı. “Ey genç sen de. Gecenin bir kısmında uyur.) ile beraberdim. diğer hanımları arasında paylaştıracağını zannediyorum. Hz. Hak teâlâ bu fazîleti peygamberi İbrâhîm’e (a.a. Hz.) anlatır.a.a. bir miktar bal ve bir çuval un alıp.) bütün Eshâb-ı kirâma. Osman veya Ebû Bekir veya Ömer veya devamlı ita’at eden her mü’min için indirmiştir.) eve gelip durumu öğrenince “Yâ Rabbi! Osman’ın geçmiş gelecek. Davetten sonra bütün kölelerini âzâd etti. Abdullah bin Abbas. Hz. münafıklar mahzun oldular. Ali. İkincisi: Zühd ve Hicrettir. Hz. gecikmeden yerine gelince mü’minler sevindiler. Halifeliği sırasında adalet ile davranmaya çok dikkat ederdi.s.” dedi.” buyuruldu. Habîb-i Ekrem: “Herkes dostunun yanına varsın. Osman’ın menkıbelerinden bazıları şöyledir: Birgün Osman bin Affan (r. benim kulağımı çek ödeşelim. ağlardı. Server-i âlem hazretleri mübârek ellerini açıp: “Yâ Rabbi! Osman’a çok ecir ver” diyerek hayır duâ buyurdular. Ben de Osman bin Affan ile öğünürüm. Üçüncüsü: Cömertliktir.s.v. güneş batmadan rızk gönderecektir. Abdurrahman bin Avf. Osman bu sözünü işitince: “Resûl-i Ekrem’in her sözünün muhakkak.v. deveye binince kölesini de arkaya alır. Resûlullahın: “Ya Rabbi! Osman’ı kıyâmet gününün sıkıntılarından kurtar. Birincisi: Şehîd olmaktır. Resûl-i Ekrem’in bunu. “Osman’ın şefâati sayesinde. Zübeyr. Osman. Kabristana uğradığı zaman oturur. . Osman hakkında indirildiğini bildirmişlerdir. Osman’a buğz eden bir kimsenin cenâze namazını kılmamıştır. Bilâl-i Habeşî’yi (r. Osman’a da vermiştir. Bir yerde ondört deve yükü yiyecek buldu. kıyamda durur bir halde tâat ve ibadet eden kimse (gibi) midir? De ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak temiz akıl sahibleridir ki (bunlar) hakkıyla düşünür.) evine davet etti. O bizim birçok sıkıntımızı gidermiştir. doğru olması lazımdır. Bir gazâda Resûlullah (s.” Hz.a. Hak teâlâ Zümer sûresinin dokuzuncu âyet-i kerîmesini Hz. Allahü teâlânın halîli ve kerîm olan babamız İbrâhîm aleyhisselâma benzetiyoruz.ederler.” Buyurulmuştur. peygamberlerinden Zekeriyya ve Yahyâ’ya (a. Allahü teâlâ. haya sahibi idi.v. Gündüzleri de orucla geçirirdi. Resûl-i Ekrem bu hâle vakıf oldu. Âişe’nin evine götürdü. Hz. Osman: “Biraz daha çek” deyince genç: “Siz kıyâmet gününü düşünerek korktunuz. hesabsız Cennete girecektir. Hiç paylaştırmasın çünkü ben onlara da bunların aynısını gönderdim. Osman’ın düşmanlarının hasmıyım.” dedi. Peygamberimiz (s.) vermiştir. Hz. peygamberi Îsâ bin Meryem’e (a. Kendileri Hz. Genç.a.) vermiştir. Osman’ın evine doğru yola çıktılar.) da vardı.a. Öyle ki sakalı ıslanırdı.” buyurdu.a. Osman (r. herkesin birbirinden hakkını alacağı kıyâmet gününü düşününüz.) bir hadîs-i şerîfte: “Ben Allahü teâlânın huzurunda. Hz.s. aşikâr bütün günahlarını affet” diyerek duâ etti. Hak teâlâ. Hemen bir semiz koyun. “Sen dünyâda ve âhırette benim sevdiğimsin” buyurdu. Hz. Osman: “Eshâb-ı kirâm da gelsinler Yâ Resûlallah” dedi. sebebini sordu.” buyurduğunu bildirmiştir. Aramızda Ebû Bekir. Müfessirlerin çoğu bu âyet-i kerîmenin Hz.a. Fazla fiat ile alıp dokuz yükünü güneş batmadan Habîb-i Ekrem’in huzuruna getirdi: “Yâ Osman! Bunlar nedir?” diye sordular.” Abdullah bin Ömer’in bildirdiği hadîs-i şerîfte “Osman ümmetimin en hayırlısı ve en çok ikrâm edenidir. “Yâ Resûlallah! Her adımınıza bir köle âzâd olsun” dedi.) rivâyet ediyor. onlara karşıyım. Birgün bir gencin kulağını çekti. Muhtac olanlara bol bol yemek yedirir. Talha. Resûlullah: “Yalnız beni mi davet ediyorsun? buyurdular. “Allahü teâlâ size. Hz.a. İbni Mes’ûd (r.) cömert.85 - . Eshâb-ı kirâmdan Cabir (r. Osman’ı yanına aldı. Âişe’ye şöyle dedi: “Ey mü’minlerin annesi. Askeri üzüntü.v.

Çünkü anne ve babanızın sizde hakkı olduğu gibi. Kur’ân okumak fazîlet.s. Osman. Dellal dörtyüzdirhem istiyor dedi. Kalbi havf ve recâ.v. onlara uymak farz. Hz. Gel parasını verip alayım dedi. vasıyyetini almak farzdır. Bir defasında Medine’de kıtlık vardı. evladınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır. Dellalı çağırıp bu zırhın sahibi buna ne kadar para istiyor? diye sordu.” buyurdu. dedi. Osman’ın Şam’dan yüz deve yükü buğday kervanı gelmişti.) 146 hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Osman’ın huzuruna gidiyordu. Hz. Siz onun sözünü yanlış anladınız beraber gidelim” buyurdu. Osman sizden daha iyi alıcım var ve sizden daha fazla veren var. zırhı alıp parasını verdi. Ebû Bekir yanına gidip. Çünkü. Âdem ve Muhammed (a. Evine gittiler. Ali’nin zırhını tanıdı.” “Dört şey vardır ki. Nitekim Resûl-i Ekrem: “Mü’minin firasetinden kaçınınız. “Evet ey Resûlullahın halifesi.) bir gün Hz.)’a vermiştir.a. ona vereceğim dedi.) damadı olmakla şeref kazanmıştır ve Cennette onun arkadaşıdır. Huzura varınca Hz. Ebû Hüreyre (r.” “Adem oğlunun ancak üç şeyde hakkı vardır: Belini doğrultacak kadar yemekte. uzakta olduğu için duymayıp konuşana da bir günah vardır. dünyâyı terk edendir.v. Beşincisi: Haya etmek üstünlüğüdür. vahy inmez. Hz. Ali’ye gönderdi ve şöyle haber yolladı. onunla amel farz. Ali. gece yarısına kadar ibadet etmiş. o kimse zararlardan korunur.” “İnsanların en iyisi. Rabbini kendinden râzı edendir. Osman pazardan geçerken Hz. âlimler ve şehîdlerdir.” “Arifin alâmetlerindendir. “Bu zırh senden başkasına lâyık değildir. isteği günahları ve dünyâyı terk ve rıza üzerine olmaktır. Eshâb-ı kirâm satın almak için yanına gittiler. Peygamberimizden (s. Hz. Hz. Yüz deveyi de kesip fakîrlere yedirdi. dili hamd ve sena. fakat mü’minin firaseti doğrudur. Osman (r. İnsanların en iyisi Rabbine kavuşmadan önce. Hz.a..” . avret yerini örtecek kadar elbisede ve kendini saklayacak evde. Yolda bir kadına gözü ilişti ve baktı. Bu dörtyüz dirhemi de düğününe harca bizi ma’zur gör.” Ebû Hüreyre (r. Bundan sonra yüz deve yükü buğdayı Medine’de bulunan fakîrlere. gözü yaşlı ve hayâlı. dünyâ onu terk etmeden. Hz. Onlar bire yedi veriyor. hasta ziyâreti fazîlet. Buna karşılık duyduğu halde konuşana iki. içi farzdır: Sâlihlerle düşüp kalkmak fazîlet. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şunlardır: “Kıyâmet günü üç sınıf insan şefâat eder: Bunlar.a. mü’min Allah’ın nuru ile bakar” buyurmuştur. Kıtlık zamanında böyle yapması uygun olur mu? dediler. “O halde evladınıza ikrâm edin. kabir için hazırlanmak farz. “Resûlullah’dan sonra vahy iner mi?” diye sordu. bire yediyüz veriyor. Ebû Bekir bu işe çok sevinip. cevabında: Hayır. Sonra bu zırhın yanına dörtyüz dirhem para koyup Hz. yalnız sükût edene ise bir ecir vardır. Allahdan sevâb bekleyerek emr-i ma’rûf yapmada ve Allahın gadabından kaçınarak nehy-i münker etmede. Eshâb-ı kirâma bedava dağıttı.s.a. Osman’ın alnından öptü. Yâ Osman. Hak teâlâ ihtiyarlığı peygamberi Nuh (a. Osman’da toplamıştır. Hz.” Buyurdu ki: “Dünya için üzülmek kalbe zulmet.86 - . Hz. kabir ziyâreti fazîlet. Osman: “Sana ne oldu? Gözlerinizde zina eseri görüyorum..)’a vermiştir. Osman.Dördüncüsü: İhtiyarlıktır. O sırada Hz. Eshâb-ı kirâm senin bir sözüne üzülmüşler deyip durumu anlattı. içine girmeden önce kendi kabrini en güzel yapandır. sabah namazını cemaat ile kılan ise gecenin tamamını ibadet ile geçirmiş sayılır.) Resûlullahın (s.” “İbadetin tadını dört şeyde buldum: Allahın farz kıldıklarını yapmada. Hz. peygamberler. (Bismillâhillezî la yedurru maasmihi şey’ün fil ardı ve lâ fissemai ve hüvessemiulalîm). Ebû Bekir. Rabbine kavuşmadan önce. Rabbini kendinden râzı eden. yasaklarından sakınmada. Biz bu buğdayı bire yediyüz verip alana verdik” dedi. dışı fazîlet. Hak teâlâ bu üstünlükleri Hz.” “Ezan okunurken sükût edip dinleyene iki. onlardan iyi alıcı olan. Ebû Bekir’e bildirip bundan üzüldüklerini söylediler. âhıret için üzülmek ise kalbe nurdur. Fâtıma ile evleneceği zaman düğün masrafı yapmak üzere zırhını satılması için pazara göndermişti.” “Yatsı namazını (cemaatla) kılan.): Yâ Emir-el-Mü’minîn.” “Bir kul her gün sabah ve akşam şu duâyı üç defa okursa. Hak teâlâ hayayı Hz.a. fazlasının ise hesabı vardır.” “En hayırlınız Kur’ân-ı kerîmi öğrenen ve öğretendir. Eshâb-ı kirâm durumu Hz.

Allahü teâlâ onu Cehennemden korur. 18. 982. Müslüman olanların üçüncüsüdür. Bir künyesi de Peygamberimizin (s. sh-245 HZ. sıratı parlak şimşek gibi geçer. hesaba inanıp mal toplayana.): “Ey amca. Seni bu dîne davet ederim. O sıralarda Mekke’de bir kıtlık hüküm sürdüğünden Peygamber efendimiz (s. bedeni sağlam olur. daima meclislerinde bulunmuş. 26.): “Bu Allahü teâlânın dinidir. Lât ile Uzzâ isimli putları terk etmeni emrederim. 40 (m. Hicret’ten yirmiüç sene önce (m.” “Beş vakit namazı vaktinde devam üzere kılana dokuz şey ikrâm edilir. hiç bir vakit haddi aşmazdı. kardeşinin çoluk çocuğu çok olmakla masrafı da çoktur. sh-210 4) Târîh-ul-hamîs cild-2.a. 21. Peygamberimizin (s. 368 10) Savâik-ul-muhrika sh-104 11) Târîh-ül-hulefâ sh-138 12) Müsned-i Ahmed bin Hanbel cild-1. işlerin takdirle olduğunu bilip.v. 44. sh-254 5) Müslim. Hz.). Ali Cennetle müjdelenen on sahâbîden dördüncüsü ve Ehl-i beytin birincisidir. 306. Her birimiz bir oğlunu alalım”.v.a. kabul edilmeyen doğru görüş. sh-3124 7) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-43. sh-53 3) El-A’lâm cild-4.” diye cevap verdi. 58. melekler onu korur. sh-55 2) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-3.) iltifat buyurarak söylediği “Ebû Türâb”dır. Allahü teâlâ “Onlar için korku ve üzüntü yoktur” zümresine onu ilhak eyler.a. ALİYYÜL MÜRTEZA: Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden. 15. Hz. Küçük yaşta müslüman olmuş ve Nebîyy-i zi-Şân’ın yüksek nazarlarına. amel edilmeyen ilim. Resûl-i Ekrem’in ilmen. her türlü takdirlerin üstündedir.) amcası Ebû Tâlib’in oğludur. 660)’da şehîd edildi. Hz. Onu can kulağıyla dinlemiştir. Aile geçimindeki yükünü hafifletelim.a. muhabbetlerine mazhar olduğundan dolayı kendisinde harikulade meziyyetler tecelli edip durmuş. Cehenneme inanıp günah işleyene. teklifinde bulundu. fedâil-üs-sahâbe 6) Kâmûs-ül-a’lâm cild-4. 43. “Allah’ın arslanı!” diye tanınmıştı. sh-462 14) El-İstiâb cild-3. bana İslâmı arz eyle” diyerek müslüman oldu. Hadîce’nin beraber namaz kıldığını gördü.a. Çocuklar arasında ilk defa Muhammed aleyhisselâmın Peygamberliğini tasdîk edenlerdendir. 48. 579) senesinde Mekke’de doğdu.v. Ali. 665. Resûl-i Ekrem’in tâlim ve terbiyesinde yetişmiş. Hz. “Bu nedir?” diye sordu Resûl-i Ekrem (s. . 19. Resûlullahın huzuruna gelerek “Yâ Resûlallah.v. metaneti. dünyânın fani olduğunu bilip ona rağbet edene. Şecaati. Ona yardımcı olmak lâzımdır. 209. Allah onu sever.a. içinde âhiret yolculuğu için azık edinilmeyen uzun ömür. Ali. şeytanı düşman bilip. amcası Abbas’a (r. sh-57 13) El-Îsâbe cild-2. sh-451 9) Eshâb-ı Kirâm sh-9. 460. evine bereket iner.a. Ayrıca takdir-i ilâhiyyeye gösterdiği tam rızadan dolayı da “Mürteza” denilmiştir. Buna mukabil geliri azdır. Ali’nin babası Ebû Tâlib’in. ailesi kalabalıktı.) ile Hz. cesareti eşsizdi. 1055 8) Medâric-ün-nübüvve cild-2. Allahü teâlâ kalbini yumuşatır. Künyesi Eb’ül-Hüseyin’dir. 329.v. bir gün Resûlullah (s. ahlaken vârisi olmuştur. binilmeyen vasıta.v.a. Peygamberimizin (s. Ali ertesi sabah. O yüce irfan hazinesinin feyzinden kana kana içmiştir.87 - . On şey çok zayi olmuştur. Hiç puta tapmadan müslüman olduğu için “Kerremallahü vecheh”. Müslüman olması şöyle olmuştur: Daha on yaşında iken.) uğrunda gösterdiği fedâkârlık ve O’nu kendine tercih etmesi. infâk edilmeyen mal. Resûlullah ona “İslâma gelmezsen. dünyâyı isteyenin içindeki zühd ilmi. Allahü teâlâ birdir. Bu teklifin. Sual sorulmayan âlim.v.“Ölümü bilip gülene. Hz. geliri az. istediği olmayınca üzülene. Namazdan sonra. içinde namaz kılınmayan mescid. kahramanlığı ve çok cesur olmasından dolayı “Kerrâr” “Esedullah-il gâlib” lâkabları verilmiştir. Ali (r. çok fedâkâr idi. Hayatının sonuna kadar Hz.): “Önce bir babama danışayım.a.) damadı ve dördüncü halîfesidir. amcası Ebû Tâlib tarafından kabulü ile Hz.” dedi. sh-69 15) Buhârî fedâil-üs-sahâbe 16) İzâlet-ül-hafâ cild-1. Güzel ahlâkın canlı timsali idi. Allahü teâlâya inanıp dünyâ ile rahatlayana. Ali beş yaşından itibaren Resûlullah ile yaşamış.” 1) Hilyet-ül-evliyâ cild-1. Resûl’ün yanından hiçbir suretle ayrılmamış. 976. okunmayan mushaf. ortağı yoktur. 724. bu sırrı kimseye söyleme!” buyurdu. ona itâat edene çok şaşarım! Eğer gönüller manevî pisliklerden temiz olsaydı. Kur’ânın zevkine doyulmazdı. kullanılmayan silâh. Onun Resûl-i Ekrem (s. yüzünde salihler siması olur.

Ali “Bilmem” dedi. Hz. Hz. Yine bu savaşta Nevfel bin Huveylid ile karşılaştı.s.v. Hz. Bunun üzerine bütün kâfirler Resûl-i Ekrem’in evine hücum ettiler.Peygamber efendimiz. Resûlullah’ın (s. kâfirlere insan suretinde görünürdü. Kâfirler mel’ûna: “Ne biliyorsun?” dediler. Ali yükleri indirip bunların üzerine yürüdü. Ali’nin sözlerini Kureyş kâfirlerine söyleyince canları sıkıldı. Kum tepesinin üzerinde zırhlara bürünmüş müşriklerden birisi. Hz. Ali’nin korkusundan Eshâb-ı kirâmın hiçbirine eziyyet edemedi. “İnşâallahü teâlâ yarın Medine-i Münevvere’ye gidiyorum. bizzat sırtında taş ve toprak taşımıştır.)’da ayak ucunda oturup duâ ederlerdi.) şişmiş olan ayaklarından kanlar akar vaziyette. fedâkâr amca-zâdesini kucaklamış. böyle yaparız. Ali ile vuruşmaya başladı. Resûl-i Ekrem’in evlerindeki emânetleri yerine ulaştırmak için ve Mekke’de kalan Eshâb-ı kirâm üzerine vekili oluyordu. Resûlullah’ın saâdethâneleri Mekke’de olduğu müddetçe Hz. Mikâil (a. Sonra Hz. Mikdâd hazretleri. Göğsüne çıkıp imâna davet buyurdu. Hz. Hz. Resûl-i Ekrem bunların hepsini Hz. Ali’ye bir hatada bulunurlar. Ali’nin yolunu kestiler. Resûlullah’ın (s.” dediler. kendisine afiyeti için duâ buyurmuştu. Ali. nazik ayakları okşamış. Kâfirlerin her biri şöyle yaparız. Resûlullah’ın (s. Ali’ye gelmişti. Ali dönüp arkasına baktığı zaman. geceleri yaya olarak yürüdüğü bu yolculuğun sonunda Peygamberimizin huzuruna gidemiyecek bir halde idi.a. Hz. Derhâl cân-ı gönülden kabul edip Müslüman oldu. Resûlullah’a (s. Hamle sırası Hz. Hak teâlâ.)’a “Kafirler belki bir anda. Allah’ın arslanı Hz. Kılıcı parlatan “Al buda ben Abdülmuttalib’in oğlundan!” derken müşrikin kellesi. dediler. evi burada olduğu müddetçe bize düşmanlık etmez. Hz. Resûl-i Ekrem’in nerede olduğunu sordular. Hz. miğferiyle birlikte yere yuvarlandı. Hz. Ali’ye söyledi. Şeytan. seninle cenk ederiz. Yüksek sesle: “Vay! Muhammed kaçtı. Ali. Hz. şeytân dahil bütün kâfirlere bir uyku verdi. Kâfirler aramak için dışarıya çıktılar. Gündüzleri saklanıp. iki taraf da birbirine karışmıştı. Yolda.” dedi. Hatta Hz.a. Ali.a. Hz.) Kâ’be-i şerîfte devamlı oturdukları makama Hz. Ali’yi. Bütün emânetlerini sahiplerine teslim etti. “Geri dön. Hz. Hamza’yı gördü. Şeytan da aralarında idi. Ali’ye emânet etmişti. Ali. Hak teâlâ. İsrâfil (a. Kerbelâ’da canını fedâ edip şehîd olmuştur. O’na yaklaştı. Ali o esnada arkasında bir kılıcın parladığını ve şakıdığını görünce başını eğdi.v. Hz. Ertesi gün o kadar kâfirin arasında.” âyet-i celîlesinin nazil olduğu rivâyet edilir.s.v. “Resûl-i Ekrem’de kimin hakkı var ise. dedi. Hz. Sa’d bin Hayseme’yi şehîd etmişti. Resûlullahın bütün gazvelerinde bulunarak. müşrikin darbesini kalkanı ile karşıladı ve müşrikin kılıcı kalkana saplanıp kaldı.a. Bir zaman sonra Resûl-i Ekrem evinin. Hepsi başlarını eğip hiçbir şey söylemediler. Ali de orada kaldı. Uhud ve Hendek harbleri olmak üzere. Hz. Mescid-i Nebevî’nin inşaasında çok çalışmış. Ali Bedir savaşında birçok azılı müşriki öldürmüştür. Mel’ûn Şeytan: “Binlerce senedir uyku gözüme girmemişken. o zaman henüz îmân etmemiş olan Mikdâd bin Esved. Sizler behemehal Ali’nin yanına yetişin?’ buyurdu. Hz. Bu iki büyük melek. yarın inşâallah Resûl-i Ekrem’in evindeki eşyayı götüreceğim. Hz. Kureyş’den dört beş kişi atlı olarak Hz. Başta Bedir.” buyurdu. Ali. Ali’nin yanına geldiler. Medine-i Münevvere’ye getirilmesini emir buyurdu. Medine-i Münevvere’de. Hicret gecesi kâfirler. Kuba’da yetişmişti. buna mâni olmalıyız”. Hak teâlânın izniyle onlara galip geldi. Allah’ın rızâsı için nefsini fedâ eder.88 - . Hak teâlâ’dan hicret emrini aldığı zaman. Ali. Mekke-i Mükerreme’de kalan Eshâb-ı Güzin. Abbas bu sözleri Hz. gelsin benden alsın!” diye nida ettirdi. Bir zaman sonra (mel’ûn) Şeytan uyandı. Tekrar hâne-i se’âdetin mübârek yüklerini kaldırıp yola koyuldu. Ali kılıcı ile müşrikin göğsüne doğru çaldı. Hiçbir kâfir. Sabah oldu. Hüseyin uğrunda. Hz. mübârek iki eliyle. Hz. o hak yolunda binlerce meşakkate katlanmış olan narin. Herkes gelip nişanını söyleyerek emânetini aldı. Hz. Abbas’a yalvardılar. Mikâil ve İsrâfil (a. Kureyş kâfirlerinin toplandıkları yere gitti. Zırhını enlemesine biçince müşrik titredi ve sarsıldı. Hz.) yatağında gördüler. Ali’nin kanadı altına sığındılar. Mikdâd bin Esved’in (r. Hz. yoksa.) buyurdu ki: “Yâ Rabbi! Nevfel bin Huveylide karşı bana yardımcı ol! O’nun hakkından gel!” diye . Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden ve bahadırlarındandır. Hz. Ali oradan ayrılınca Ebû Cehil kalktı: “Ey Kureyş’in büyükleri! Muhammed. Hz.a. Abbas. dediler. Ali’yi görünce hâline acımış. bizzat kendisi teşrif etmiş. Ali’yi şehirden dışarı çıkarmayacaklarına karar aldılar. fevkalâde gayret ve kahramanlıklar göstermiştir. Akşama doğru.) saâdethânelerinin etrafını sarmışlardı.s. “Kardeşinin oğluna söyle Muhammed’in evini kaldırmasın. bu gece Muhammed’in yaptığı sihirle uyuyakalmışım” dedi. Daha savaşın başlarında mübârezede Velîd bin Ukbe’yi bir kılıç darbesiyle öldürdü.a. Ali’nin bu fedâkârlığı üzerine: “İnsanlardan öyleleri vardır ki. Resûl-i Ekrem efendimiz bunu haber alınca. Resûl-i Ekrem’in saâdethânesindeki eşyaları toplayıp yola koyuldu. Kararım kat’îdir.) Hz. Müşrik atından indi ve Hz. Ebû Bekir ile beraber evden çıktılar. Ali. yoksa aramız açılır”. Nevfel hakkında Peygamber efendimiz (s. Bir diyeceğiniz var mı? Ben burada iken söyleyin” buyurdu. Ali’nin başucunda. Ali’nin de Resûl-i Ekrem’in yatağında yatacağı. Yoluma çıkan olursa cenk ederim.v.) bir oğlu. Ali oturdu. Allahü teâlâ tarafından emredilmişti. Hz. Hz. Ali’nin karşısına çıktı. Hz. Bunlar uykuda iken Resûl-i Ekrem. Böylece Hz. sevgili. “Amcacığım. Ali. Ali hiçbir söz söyletmeden bir vuruşta yere yıktı.v.

Ali hemen geri dönüp Amr’ın başını kesti. başka ne istiyorsun?” dedi. Bu. Pek çok hadîs-i şerîflerde meth edilmiştir. Ali’nin bu sözü üzerine Amr. kılıcımı al. diyerek geriye dönmüş gelirken. Resûlullah (s. Başını. Hz. Amr bin Abdûd adlı müşriklerin en azılılarından biri.a. “Ben Allahü teâlânın yardımı ve Resûlünün duâsı ile senin başını kesmek isterim” buyurdu. Hz. Ali: “Biliyorsun ben Kureyşdenim.) tarafından Ehl-i beytin muhafazası için Medine’de bırakılmıştır.) efendimiz. Muharebenin iyice şiddetlendiği yirmiikinci gün. Ali hakkındaki iltifât-ı Nebevînin en yüksek bir nişanesiydi. Ali’nin gözleri ağrıyordu. bunun şerrinden kurtulmaları için duâ ediyorum” buyurdu. Ehl-i sünnetin gözbebeği. Bedir’de ayrıca Âs bin Sa’îd’i de katlederek. Ali bir fırsatını bulup. kerem. O’nunla evlendirmişti. Ali. merhamet ve diğer yüksek fazîletleri öğülmüştür.v. kılıcı ile boğazlamak üzereydi.a. “Biraz önce seni. Hz. insanlığın iyiliğini düşünerek yapardı. cömertlik. Fâtıma’yı. Amr’ın uyluğunu bir kılıç darbesiyle kopardı. “Ben O’yum ki: Anam bana Haydar (Arslan) adını takmıştır! Ben. Merhab’la karşı karşıya geldiğinde. Ali. Bu şiir Merhab’a o gece gördüğü rüyayı hatırlattı. Ali. kendi kopmuş bacağını Hz. geniş ölçüde ve çarçabuk tepeleyici bir er kişiyimdir” diye şiir söyleyerek Merhab’ın karşısına dikildi. Amr: “Bunu kabul etmiyorum. Savaşlarda düşmanlarının ölümüne bile acırdı. Merhab’ın başına inen kılıncın çıkardığı ses o kadar fazla idi ki.v.a. kızıştığı zamanlarda. Kureyş’den bir kişi senden iki şey istese birini yaparmışsın.v. Hz. Çok şefkatli ve merhametliydi. Amr’ın önüne vardı. kendi nefsim için öldüreceğimden korktum. o gün yahudilerin en namlı kişilerinden sekizini öldürmüştür. kerâmetler hazinesi ve evliyânın reisidir.a.v. Hz.) tekbir getirip: “Ali’nin Amr bin Abdûd ile bir kere karşılaşması.” buyurdu. Hz. adalet.” dedi. Çok cesurdu. “Allahü ekber” diye tekbir getirdi ve “Allahü teâlâ O’nun hakkında duâmı kabul etti” buyurdu. atından inip Hz. Ali de atından indi. Hz.duâ etmişti. Bir daha meydan okudu. Bedir savaşında müşriklerin başlarını ağaçlardan meyva düşürür gibi düşürüyordu. Resûl-i Ekrem efendimiz: “Yâ Rabbi! Ali’yi bana tekrar göstermedikçe beni öldürme!” diye duâ bu. heybetli görünüşlü arslanı gibiyimdir. Bunun üzerine öldürmekten vazgeçti. Ali şecaat ve kahramanlığı ile tanınmasına rağmen. Kılıcını kuşandı. Ömer ve Osman (r. kılıç. Ali.a. Ali. Bunun üzerine Hz. Hz. Ben” Hak teâlâ’dan sana yardım etmesi için. Hz.” dedi. onun bu savaşta kılıcıyla önce bacaklarını sonra kafasını kopardı. Ali: “İkinci isteğim bu iki kuvveti hallerine bırakıp. Tebük harbinde bulunmayıp. Son derece mütevazı.a. ordu başkomutanlığı yapmıştır. Resûlullah (s. cesaretle var.89 - . buyurdu. Bedir savaşına katıldığında 25 yaşında idi. Hz. ormanların. kâh kılıçla vurup yere sermişimdir” diyerek müslümanlardan er diledi. Hendek kenarlarına gelip meydana er istedi.v. Avını gözetliyerek giden bir arslan gibi. Hz. Ali’nin yüzüne tükürdü. yalnız Ebû Bekr. cesaret ve kahramanlığı denenmiş Merhab’ımdır.) Nevfeli öldürdüğünü haber verdi. Hz.v. Hz. Hiç olmazsa birini kabul et”. Sonra Peygamber efendimize (s. Amr “Bunu kabul ettim. Birçok harplerde Resûlullah (s. Birinci isteğim. niçin öldürmediğini sorunca.v. Buna rağmen çok cömert. Bir gün Eshâb-ı kirâmdan bir zümre gazâ için yola çıkmışlardı.a. uzun boyundan endişe etme. senin elinle Müslümanların. buyurdu. Amr “Evet öyle söz verdim” dedi. Amr. “Yâ Amr! Duydum ki sen Kâ’be’nin karşısında ahd etmişsin ki. Sizi. ikiye ayırdı.)ın başlarını keserim.) O’nu çağırtarak gözlerine üfledi ve şifa bulması için Allahü teâlâya duâ etti. kükreyerek geldikleri zaman aslanları bile kâh mızrakla. Nefsimin isteğine uymamak için vazgeçtim. Sevgili kerîmesi (kızı) Hz. Allah’ın birliğine ve Resûlünün Hz. kalkan olarak kullanmıştır. Artık işi bitti. Muhammed (s. huzuruna oturttu: “Yâ Ali! Benim atıma bin. Rüyasında kendisini bir arslanın parçaladığını görmüştü. Resûlullah (s. sancağı Hz. Ali. Ali’ye fırlattı. Hz. Ali sadece Uhud gazvesinde onaltı kılıç darbesi almıştı. dünyânın tadını almamışsın. Merhab’ın tepesine öyle bir kılıç indirdi ki. çok kerîmdi. Ali. Birbirlerine hamle ettiler. Hz. Ali’yi çağırdı. Mekke’i Mükerreme’ye gitmendir” buyurdu. Ali’ye doğru yürüdü. Yedi kere böyle oldu. Allah için öldürecektim.” buyurdu. Hayber karargâhında bulunan Ümm-i Seleme “Merhab’ın dişlerine kadar inen kılıcın sesini ben de işittim” demiştir. alçak gönüllü idi. Amr bin Abdûd’un önüne yiğitçe. Bu savaşta Hz. Hayber kalesinin fethinde.) olduğunu ikrâr ve tasdîk etmendir”. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem. yahudilerin meşhûr pehlivanı Merhab: “Hayber halkı iyi bilir ki: Ben. Senden iki şey isteyeceğim. Yemen savaşında. müslümanlara büyük hizmet etti. Yine hiçbir müslüman çıkmadı. Hakkında birkaç âyet-i kerîme nazil olmuş. Onun heybetinden. var gücü ile Hz. kalenin kapısını koparıp.) efendimiz. İbn-i Esir’in rivâyetine göre Hz. tepeden tırnağa kadar silâhlanmış. servet sahibi değildi. Ali’nin gözlerinde bir ağrı sızı kalmadı. ümmetimin kıyâmete kadar olan ibâdetinden hayırlıdır. ben senin başını kesmek istemem. gelip çatan harplerin tutuştuğu. Hz. Bu dinin emirlerindeki büyüklüğü anlayan müşrik hemen müslüman oldu. Ali atına bindi. Bu savaşta. Yedincide Resûlullah (s. O anda düşmanı. Hendek savaşında da müşriklerin en azılıları ile savaştı. Aliyyü’l-Murtazâ’yı (r. Peygamber efendimiz. Yüzüme tükürünce.a. her yaptığı işi. Hz.” dedi.) pek çok severdi. Altındaki düşman. Ali’ye vermiştir.a. Ben. Hz. Ali: “Ey ahmak! Benim başımı kesmeden onların başını nasıl kesersin?” buyurdu. Hz. Merhab’ın siperlendiği kalkanını ve demirden miğferini kesti. Bir harpte düşmanını altına almış. Ali de bunların arasında bulunuyordu. düşmanlarıyla döğüşürken onlara acır ve haddi tecavüz etmezdi. Müslümanlardan kimse Amr’ın davetini kabul etmedi. Amr: Yâ Ali! Sen henüz gençsin. Hz. Ali.

a. Bir gün Kur’ân-ı kerîm’in yanlış okunduğunu duymuş. bunlardan biridir. Arap lisânının ilk kaidelerini koyan zât da Hz. 15 hadîs-i şerîf Müslim’de tamamı da Ahmed bin Hanbel’in “Müsned” adlı kitabında vardır. benim Ehl-i beytim bunlardır. Peygamber efendimiz onu Yemen’e kadı olarak gönderdi. uğultu koptu. Hz. Ali’ye hitaben Resûl-i Ekrem efendimiz: “Yâ Ali.). fasîh konuşurdu. her namaz ve duâda yâd olunurlar. Hattâ bir gün hutbe irâd ederken cemâate hitaben: “Sorunuz! Bana ne sorar iseniz.a. ey ağaçlar! Allahın Resûlü size selâm ediyor. dağda mı. Hüseyin ve Ümmü Gülsüm (r. Resûl-i Ekrem (s. Abdullah bin Selâm (r.a. “Âl-i Nebî” namıyla. hepsi birden îmân ettiler. Ali’nin “Beni unuttunuz mu?” suâline Peygamberimiz “Sen. O zaman (Ey taşlar.a. Resûlullah (s. Kendisi 586 hadîs-i şerîf bildirmiştir. bunu bana Resûlullah haber vermiştir” diye mukabelede bulunmuştu. Yâ Rabbi. Hasan ve Hüseyin’i (r. gündüzde mi kırda mı. orada vücuduna bir kılıç ağzı isabet eder” demiş. müttekîleri severdi. Ali.90 - . fevkalâde belîğ. Resûlullah (s. Eshâb-ı kirâm tasdîk ederek “Evet yâ Resûlallah! Öylesin”. Bu hususta herkesin müracaat kapısı idi. Hâsılı Hz.a. sana ancak münafık olan buğz eder. Falan dağdaki tepeye geldiğin zaman üzerine çık. Ona yardım edene yardımcı ol. Resûl-i Ekrem (s.” diye buyurmuştu. Hz. Ali de. Ebü’l-Esved diyor ki: “Ben. Kur’ân-ı kerîm lisânına herkesten daha ziyâde âşinâ idi. İlmin menbaı. hem de Sahîh-i Müslimde vardır. bundan sonra ben asla iki kimse arasında hüküm vermekten şüpheye düşmedim. kıyâmete kadar her mü’min tarafından. Hacc-ı Ekberln. Hz.” buyurdular. o gündeki gibi böyle nefsine bir kötülük geleceğini haber veren bir muhârib görmedim. Bu sebepten. Hz. Ali oraya gidip selâmı tebliğ edince. Resûl-i Ekrem’den yayılan feyizlerin nurlarına en evvel kavuşmuş olan Hz.) O’nun ziyâretine gelmiş: “Yâ Ali. Allah’ın Resûlünün üzerine olsun” diye cevap verdiler. Hasan. hakikatlerine herkesten daha ziyâde vâkıftı. O tepede bulunanlar.v.v. Ali buyuruyor ki.) “Yâ Ali! Benim deveme binip Yemen’e git.” buyurmuştur. Bundan başka 9 hadîs-i şerîf Buhârî’de. Kitâbullah’dan bana sorunuz.)’den sonra Aliyyü’l-Murtazâ derecesinde belîğ hutbe tertip ve irâd eden bir zât görülmemiştir. Fâtıma ile evlenmiş ve Peygamber (s. Vallahi bir âyet yoktur ki. bunlardan kötülüğü kaldır ve hepsini temiz eyle!” buyurdukları bildirilmiştir. Ali’nin nezih ruhu idi. beşâret ve kerâmet sayılacak şeylerden almış olur.” diye duâ buyurdu. .v. Mübârek sözlerine devamla: “Yâ Rabbi! O’na düşmanlık edene düşmanlık et. sakalını okşamıştı. Ali. sabredilecek şeylerden delil. Bu şerefe nâil olamadığından dolayı me’yûs (üzüntülü) görünen Hz. Ali. şehâdet senin arkandadır. hiç birinde Hz. dediler. Hz. Ali. Kâdılık ahkâmını bilmem” dedi.) veda haccından dönerken “Gadîr-Hum” denilen yerde namaz kıldıktan sonra Eshâb-ı kirâma (r. onun rivâyeti tercih edilmiştir.v. kaynağı sayılırdı. bu hali görünce. Bunlardan 20 tanesi. Ali de: “Evet! Allaha yemin ederim ki. Ali ile Fâtıma. hakkında birçok rivâyet olup anlaşılması güç mes’elerde. Hz. Ehl-i beytten olması sebebiyle. Ali. diye söyle)” buyurdu.) Eshâb-ı kirâm arasında iki defa kardeşlik akd edilmesini buyurdukları halde.a. hem Sahîh-i Buhârî’de. diline doğruluk ver. Bir hadîs-i şerîfte de Aliyyü’l-Murtazâ’ya hitaben: “Seni ancak mü’min olan sever. Kur’ân-ı kerîm’in belâgatine. Hz. i’câzına. Hz. yakın değil miyim?” buyurdular. Ali’nin Kur’ân-ı kerîme büyük bir vukûfiyeti vardı. bunun üzerine Arap gramerinin ana hatlarını ortaya koyarak buna mâni olmuştu.yurdu. doğru söylerdi. bir başkası arasında akd buyurmayınca. Ali vahy kâtiblerindendi. Eshâb-ı kirâmın en büyük fıkıh âlimlerinden idi. Nerede olursa olsun hakkı. size cevâbını veririm.a. şu buyurduğun hal benim hakkımda tahakkuk edince o. Sonra Hz.) dönerek: “Ben mü’minlere nefslerinden daha sevgili. Ali’dir. Dindarları.” diye cevap vermiştir. Halkın seni karşıladıklarını göreceksin. Irak’a gitme. ben onun gecede mi..a. Onu aşağı tutanı zelîl et. Ali’nin elinden tutup: “Ben kimin efendisi isem. Hudeybiye anlaşmasını da o yazmıştı. âlîcenâbtı (cömertti). dünyâda ve ahirette benim kardeşimsin” buyurdu.a. nazil olduğunu bilmiyeyim!.v. Hz. Bu vazifeyi herkesten fazla muvaffakiyetle ifâ ederdi. doğruyu ona bildir!” buyurdular. Her nutku bir şaheserdir. Fâtıma’dan. Hz. Bunlar. Hz. kan ile boyandığı zaman nasıl sabır edecektin?” buyurarak mübârek elleriyle onun başını. fakîrlere yardım ederdi. Hz. “Yâ Resûlallah! Ben âlim değilim. Irak’a giderken. Hz.) mübârek abaları ile örterek: “İşte. Uhud harbinde Eshâb-ı kirâmdan bir çok kişi şehîd düşmüştü. Taşlar ve ağaçlar Resûl-i Ekrem’in selâmına: “Salât ve selâm.a. Mübârek elini göğsüne koyup: “Yâ Rabbi! Kalbine hidâyet. Peygamber efendimizin sünnetine herkesten daha fazla vâkıf idi. Ali de “Yâ Resûlallah. Resûlullah (s.) isimlerinde üç evlâdı olmuştur. onun efendisidir. Hz. “Kurban Bayramı” olduğuna dâir olan rivâyeti. Peygamberin mektûblarını da yazardı. Onu seveni sev. Ali ile. İşte bu Ehl-i beyt. Onun en büyük bir müfessir olduğunda kimse şüphe etmezdi.v.) efendimize damat olmuştur. yeryüzünde bir gürültü. Zamanının en kudretli hatîblerinden biri idi. korkarım ki. İslâmiyetin yayılmasında görülen hizmeti büyüktür. Halledilemeyen konular ona havale edilirdi.

Çok hadîs-i şerîf ile övüldü. yahudisi. halife seçilen Ebû Bekir’e (r. Ali suçluları hemen cezalandırmayınca. Kerîmesi Ümmü Gülsüm perde arkasından ağlamaya başlamıştı. ne görüyorsun?” diye sordum. hükümet idaresinde Hz. Ortalık kızıştı ve savaş başladı. O yıkayıp kefenledi. Hz. Kendi komiteci arkadaşlarıyla gizli toplantı yapıp. Ömer buyurdu ki: “Şayet Hz. Ali. ordusundan yedibin kişi ayrıldı. Elçi gönderip. Medine-i Münevvere’de. Hz. Hz. Techîz ve tekfîni. halife seçildi. teveccüh etmekte bulunduğun hâl. Kûfe’de kılıç darbesini aldıktan sonra huzuruna girdim. her işin emniyet ve istikamet dairesinde yapılmasını ister. Hz. Her tarafta askeri birer merkez vücuda getirdi. Ömer helâk olurdu. perişan etti. Karşı taraftan gelen sulh teklifini kabul edince. Aişe(r. Ali.anha) Basra’ya gittiler. ortalığın durulmasından sonra cezalandırılmasını ictihâd etmişlerdi. Hz. Medine’de kalmasını emretti. iri ve siyah gözlü. Sakalı sık idi. Hasan tarafından yapılmış ve namazı eda olunduktan sonra Kûfe’nin kabristanı sayılan Necef’e defn edilmiştir. Osman’ın şehîd olmasına sebep olan bütün bu fitnelerin başı olan İbni Sebe. gece karanlığında grubu ile birlikte Basralılar üzerine saldırdı. Muâviye. halifenin danışmanı ve hâkimliğini yaptı. Osman’ı korumak için gerekli tedbirleri almıştır. Hz. Sahâbîlerden bir kısmı. geceleyin gizlice iki taraftan birine saldırarak. Başını birşey ile sarmıştı. Abdullah İbni Sebe’ye. Abdullah bin Sebe. Hicretin kırkıncı yılının Ramazan-ı şerîf ayının onyedinci Cuma günü sabah namazına giderken İbni Mülcem adlı bir harici tarafından başına zehirli bir kılıçla vurularak yaralandı. diye buyuruyor. Hz. buğday benizli. Basra’ya bir vali tayin ederek oradan ayrıldı.a.91 - . halifenin emrini dinlemedi. Âişe ve Şam’da bulunan Hz. ona nasîb oldu. İslâm birliğini bozmaya çalışan ve Hz. Hz. karşı taraftan kırkbeşbin kişi şehîd oldu.) ile Âişe (r. Amr İbni zi-Mürr el-Hemadânî şöyle rivâyet ediyor: Hz. Ali’nin İslâmiyetin yayılmasındaki hizmeti büyüktür. müjde sana. Ömer’in yolunu tutmuştur. Ali olmasaydı. Hz. Hz. ona devlet işlerinde yardımcı oldu ve kadılık (hâkimlik) görevlerinde bulundu. Definden sonra. Hz. Hz. Ali. Basra’ya yola çıktı. Halife olmasında hiç bir itirâz olmadığından icmâ-ı ümmet ile hilâfet makamına geldi. iki taraftan onbin kişi şehîd düştüler. oğlu Hz. Güzel ahlâkın canlı bir timsali idi. Üç gün süren savaş sonunda.anha)’nın ictihâdında olan Basralılarla anlaştılar. Beyt-ül-mâlı muhafaza yolunda gerekli teşkilâtı kurdu. Ali: “Evet sizden ayrılmaktayım” dedi. onlarla anlaşmak üzere. Osman’ı şehîd edenlerin cezâlandırılması hususunda Eshâb-ı kirâm arasında üç ayrı ictihâd oldu. Sakalını muharebe zamanlarında sünnet olandan fazla uzatır ve omuzlarına kadar yayılırdı. halîfeye gözükmeden Basra’ya gitmeye. Ali: “Kızım sükut et! Eğer benim gördüklerimi görecek olsan ağlamazsın” dedi. İslâm devletinin merkezini de. “Cemel (Deve) vak’ası” olarak bilinen bu hâdisede Âişe-i Sıddîka (r. Bu son mübârek vazife. Birşey yok. Baktım. Her iki taraf. Hz. işte bu da Muhammed aleyhisselâm! Yâ Ali. iki tarafı muharebeye tutuşturmaya karar verdiler. Hatife. Bir daha Medine’ye dönmeyip. hilâfet işlerinde onun vezirliğini yaptı. Osman’ın şehîd olmasından evvel. İki gün sonra altmışüç yaşında iken. Zübeyr. orta boylu. Hz. iri yapılı idi. “Yâ Emir-el-Mü’mimîn. Bunlara “Hârici” denildi.) vefât edince. Muâviye’nin ordusu ile yüz günde doksan meydan muharebesi yaptı. Askerlerinden yirmibeşbin. Osman’ın şehâdetini duyunca da oğullarının yüzüne karşı: “Siz yaşarken onun şehîd düşmesine nasıl imkân bıraktınız?” diye büyük bir teessürle hitap etmiştir. gerek kendisi ve gerekse oğulları Hz. Ali hakkında söylenmiş hadîs-i şerîflerden ba’zıları: . anlaşma oldu diye rahatça uykuya varınca. dedim. beş sene süren hilafet zamanlarında sükun ve huzur bulamamış.a. Ömer’in halifeliğine de bîat edip. Kûfe’ye gitti. Hz. Hem ilim. Son zamanlarında saçı ve sakalı pamuk gibi beyaz olmuştu. Ali. yahudîler tarafından başlatılmış ve halîfenin şehîd edilmesine kadar varmıştı. Bunların üzerine yürüyüp.Peygamber efendimiz (s. Osman’ın da halifeliğine bîat edip. Hz. Hz. Hz.a.” Halifeliği devrinde zuhur eden fesatçılarla mücadelede bulunduğundan. şehîd oldu. Cemel vak’asından bir sene sonra Sıffîn denilen yerde Hz. tarafsız kalmayı. Ali bu vak’adan sonra. şu içinde bulunduğun halden daha hayırlıdır. Hatta Hz. Dedim ki: “Ey mü’minlerin emiri! Yarayı bana gösterir misin? Hemen sargıyı açtı. suçluların hemen cezalandırılmasını. Talha. Memurları murakabe eder. kendi askerleri arasında bulunan kardeşi Muhammed bin Ebî Bekir ile Medine’ye gönderdi. Ali’nin hilâfeti zamanında da devam etti. Ali ise. Buyurdu ki: “İşte bunlar melelekler ile nebîler cemâati. Allah korkusundan hemen her gün ağlardı.” Hz. Basra’ya yakın bir yerde ordugâh kurdular. hafif bir yaradan ibaret. halka karşı şefkat gösterirdi. Gece karanlığında kimse ne olduğunu anlayamadı. Yoksulları Beyt-ül-mâldan geçindirirdi. geniş göğüslü. Hz. mâni olmaya çalıştığı halde bir türlü önüne geçemediği elim şehâdet vak’ası üzerine Hicrî 35 yılının zilhicce ayında. bu hususta acele edilmemesini. adaletin tatbikinde dikkatli ve tedbirli hareket edilmesini ve başka bir fitneye sebep olmaması için. suçluların. Medine’den ayrılırken. Osman zamanında fitne. hem de amel bakımından en yüksek derecede olduğu halde. Kûfe olarak tesbit etti.v. uzun gerdanlı.anha) esir alınınca. Ali hürmet ve ikrâm edip. Talha ve Zübeyr (r.) bîat edip. güler yüzlü. Hz.

Cennet üç kimseye âşıktır. O da cevap verip. Selmân’a ve Ammâr’a.v. Resûlullah (s. Cenâb-ı Hak: “Yâ Muhammed (a. Resûlullah (s. Hz.a.” “Kadınların en iyisini.” “Ali. Ali: Ben senin önüne nasıl geçerim.” Hz. Olmayan helâk olur. Allahü teâlâ her peygamberin sülâlesini kendinden.) “İbrâhîm aleyhisselâmı görmek isteyen Ebû Bekir’in yüzüne baksın”. Onu çok severim. “Ümmetimden Ebû Bekir’den daha üstün bir kimsenin üzerine güneş doğmadı” buyurdu. “Ali onardandır. her hayırlı işte ileri olan. Hz. pişman olup. onun nafile namazlarını kabul etmez. Ali iyilerin rehberidir. Nuh aleyhisselâmın gemisi gibidir. buyurdu. Çünkü.s. Allahü teâlâ.a. Ömer. Ebû Bekir: -Sen.” “Ali’ye bakmak ibâdettir.) “Âdem aleyhisselâmın hilm sıfatını ve Yûsuf aleyhisselâmın güzel ahlâkını. İçeri gireceği sırada. Çünkü. Bu kimse kazasını ödemedikçe.a.v. kıyâmet günü benim yanımdadır. Ali: -Senin önünden geçemem çünkü. Ali: -Senin önünden giremem. Onu bütün mü’minler sever. herkesi geçen sensin.v. Ali bin Ebî Talib (r. Ali onlardandır ve Ebû Zer.) evine geldi. Resûl aleyhisselâm Hayber gazâsında.a. Nisâ sûresi 109. Hz. senin önüne nasıl geçebilirim ki. senin önüne geçemem! Resûl (a. Ebû Bekir: -Senin önüne geçemem. Ali onlardandır. . Allahü teâlâ o günahı elbette affeder. Ali’yi inciten beni incitmiş gibidir.v. Allahü teâlâyı görürken benimledir.a.” Bunlar kimlerdir? denildikte.a. gir dedi.a. her iyilikte önde olan.) da geldi. Ebû Bekir: -Senin önüne nasıl geçebilirim? Çünkü. Ali’ye. Ebû Bekir: (Geri çekilip) Yâ Ali! Sen buyur. kazasını kılmadan nafile kılarsa. Ona sıkıntı vermeye uğraşanın kendisi perişan olur. Ali: -Yâ Ebâ Bekir! Sen önce gir ki.) Hayber’de: “Yarın sancağı öyle bir kimseye veririm ki.” “Ben ilmin şehriyim. Allahü teâlâ’ya istiğfâr ederse. Cennette benimledir. Onlara tabi’ olan selâmet bulur. Ben de. Çünkü Resûlullah’tan işittim. “Ali.” “Kızım Fâtıma’yı Ali’ye vermeyi. aşağıdaki uzun konuşma oldu: Hz.) Ebû Bekir Sıddîktır” buyurdu. âhirette de benim kardeşimdir.” buyurdu.” “Münâfıkların kalbinde dört kimsenin muhabbeti toplanmaz: Ebû Bekir. Sırat üzerinde benimledir. benim sülâlemi de Ali’den yaratmıştır. âyetinde: (Biri günah işler veya kendine zulm eder. Hz. ben de ondanım. Cennette sabah yıldızı gibi parlar.“Allahü teâlâ bana dört kişiiyi sevmemi emretti. Rabbim bana emr eyledi. önce gir yâ Ali! Resûlullah’a daha yakın sensin. Allahü teâlâ’yı çok merhametli ve af ve mağfiret edici bulur) buyurmaktadır. sonra. Hz.) rivâyet ettiği bazı hadîs-i şerîfler şunlardır: “Günah işleyen biri pişman olur. Mikdat ve Selmân’dır.a. Ona yardım edene.” “Ali bendendir.) “Yâ Rabbi! Beni en çok seven ve Eshâbımın en iyisi kimdir?” dedi. aralarında.” “Ali. Ali: Ben senin önüne geçemem.92 - . abdest alıp namaz kılar ve günahı için istiğfâr ederse (bağışlanmasını dilerse). Havuz ve kevser yanında benimledir. Resûl aleyhisselâm “Cennetin kapıları üzerinde “Ebû Bekir Habîbullah” yazılıdır buyurdu.)” “İmânın alâmetleri vardır: Birinci alâmeti Ali’yi sevmektir. Ebû Bekir: Ben. Osman ve Ali (r. Ebû Bekir: Ben. o şehrin kapısı Ali’dir. Ben de onları seviyorum.a. boş yere zahmet çekmiş olur. Bir gün Ebû Bekir Sıddîk (r. bayrağı sana verip. Ali’nin (r. Hz. Hz. Hz. “Bu bayrak Melik-i Gâlibin Ali bin Ebî Tâlib’e hediyesidir.v.) Resûlullah’ın (s. Hz.v. Hz.) kızı Fâtımat-üz-Zehrâ’yı sana verdiği gün “Kadınların en iyisini. yardım edilir.” “Ehl-i beytim. dünyâda da.” “Üzerinde farz borcu olan kimse.s. görmek isteyen Ali Mürtezâ’ya baksın” buyurdu.” buyurdu.” Eshâb-ı kirâm birbirlerini çok severlerdi. Allahü teâlâ Onu sever.) Peygamberimizden (s.a. Resûlullah (s. Çünkü Resûlullah (s. Çünkü Allahü teâlâ. erkeklerin en iyisine verdim. erkeklerin en iyisine verdim” buyurdu.

(a. Ali’ye buyurdular ki: “Yâ Ali altıyüzbin koyun mu istersin. benim için alıp âzâd etti. Resûl aleyhisselâm: “Ben bir ağaca benzerim. buyurdu: Hz. Ebû Bekir Sıddîk’a ver.s.” Hz.” Hz. Cennette.v. Havz ve kevser yanında. her davayı hakkaniyetle hallederdi. Sonra Cebrâil (a. Sözün doğrusunu söyler.): Ben. Ebû Bekir’in bütün kusurlarını af etsin. Resûlullah efendimiz: . Resûl aleyhisselâm buyurdu ki: “Kıyâmet günü.” Hz. Çünkü. Ali bunun kapısıdır. Hicrette bana yardımcı oldu. yüzbinlerle lanet olsun!” buyurdu. Ali dedi ki: “Altıyüzbin nasî.” Hz. kendileri içeriden dinliyordu. Tekrar bir olacağız” buyurdu. Resûl aleyhisselâm buyurdu ki: “Allahü teâlâ. Biri.” Hz. Hz.) artık içeri girin! Cebrâil aleyhisselâm gelip dedi ki. Hz.a. Ali: -Senin önünden nasıl girebilirim? Çünkü. hiçbir vakit onu aldatamadı. Hz. Hz. birlikte Resûlullah’ın (s. Ali: -Senin önüne nasıl geçebilirim. yüzbinlerle rahmet etsin ve düşmanlarınıza da.” buyurdu.” buyurdu. kızı Âişe’yi bana verdi. senin düşmanlarına Kevser havzından su vermem.a. Bilâl-i Habeşî’yi. Fâtımatüz-Zehrâ’dır. Resûl aleyhisselâm buyurdu ki: “Kıyâmet günü. buyurdu. Peygamberlerin üstünü Muhammed’dir. Ebû Bekir: -Senin önüne geçemem! Çünkü Resûl aleyhisselâm buyurdu ki: “Kıyâmet günü. yerdeki ve yedi kat göklerdeki melekler sizi dinlemektedir. Allahü teâlâyı görürken. Şeytan. dilediğini Cehenneme göndersin der.a. ilim ve hikmetin feyyaz bir kaynağı idi. Biri.v.). Ali kardeşimin düşmanlarına şefâat etmem. dünyâ. bu hangi Peygamberdir? derler. Ali’nin sözünü kesip içeriden buyurdu ki: “Ey kardeşlerim Ebû Bekir ve Ali! (r. Ali: -Senin önüne geçemem! Çünkü. bir topraktanız. Ebû Bekir: -Senin önüne nasıl geçebilirim? Çünkü Resûl aleyhisselâm “Ben ilmin şehriyim. Resûl aleyhisselâm buyurdu ki: “Ali kıyâmet günü benim yanımdadır. ikinize de yüzbinlerle rahmet etsin. Allah’dan korkanların üstünü Ali’dir. ikinizi sevenlere de. gören gözüm ve bilen gönlüm yerindesin!” buyurdu. Resûl aleyhisselâm: “Yâ Ebâ Bekir! Sen benim. ne güzel babadır. Çünkü. Ebû Bekir’in imânı ağır gelir. Ali de dedi ki: “Yâ Resûlallah! Ben de Ebû Bekir kardeşimin düşmanlarına şefâat etmem ve başını kılıç ile bedeninden ayırırım. Ebû Bekir. Cennetin anahtarını getirir. Ebû Bekir Sıddîk dedi ki: “Yâ Resûlallah! Ben. Muâviye. Fâtıma bunun kökü. Ali. Dindar ve muttaki olanlara. Ebû Bekir. Ebû Bekir: -Senin önünden gidemem! Çünkü Resûl aleyhisselâm buyurdu ki: “Allahü teâlâ. Cenâb-ı Hak buyurur ki: Yâ Muhammed aleyhisselâm! Senin baban İbrâhîm Halil. istediğini Cennete.Hz.” Resûlullah’ın (s. düşünür. Bana verir.” buyurdu. Hz.). Hz. Ali: -Senin önüne geçemem! Çünkü. Ali son derece âlîcenâb bir insandı.a. Ebû Bekir: -Senin önünden giremem. Hz. ibadet eder ve ağlardı.” demiştir. Hasan ve Hüseyin. bu Ali bin Ebî Tâlib’tir buyurur. Peygamber efendimiz (s. benimledir. fukara ve muhtaç olanlara yardımı severdi. Hz. gecenin karanlığında mescidin mihrabına gelir.). Cennet Meleklerinin reisi olan Rıdvan adındaki Melek Cennete girer. gövdesi. Hz. Üçüncüsü. Cennete girin!” Hz.a. Ali: -Senin önünden nasıl yürüyebilirim? Çünkü Resûl aleyhisselâm “Ben sâdıklığın şehriyim. bütün mü’minlerin imânları yekûnu ile tartılsa. bunun kapısıdır. Senin kardeşin Ali bin Ebî Tâlib ne güzel kardeştir. Hepiniz. Ebû Bekir -Senin önünden gidemem! Çünkü. Yâ Muhammed! Cennetin ve Cehennemin anahtarlarını. Allahü teâlâ yanındaki kıymetinizi anlatamazsınız” ikisi bir birine sarılıp. kadınların üstünü. Ali Hakkında: “Hz. Hz. Ebû Bekir: -Senin önüne geçemem. benimledir. kapıda böyle konuşurlarken.) huzuruna girdiler. Görenler acaba.v. Ali de: Ben senin düşmanlarını sırat üzerinden geçirmem. Kendisi dünyâ ziynetlerinden ve şatafatlarından nefret eder.s. Çünkü Resûl aleyhisselâm “Ebû Bekir’in imânı. Ebû Bekir (r. Ali (r. Ali: -Senin önünden gidemem! Çünkü Resûl aleyhisselâm “Ben ve Ebû Bekir.) bu iki sevgilisi.) gelip.” buyurdu. Ali Cennet hayvanlarından birine binmiş olarak gelir. Resûl aleyhisselâm buyurdu ki: “Sekiz Cennetten şöyle ses gelir: Ey Ebû Bekir! Sevdiklerinle birlikte gel. ey Cennet! Senin dört köşeni. dört kimse ile bezerim. Allahü teâlâ. Kıyâmete kadar birbirinizi övseniz.93 - .a. meyvesidir.“Allahü teâlâ. yahut altıyüzbin altın mı veyahut altıyüzbin nasîhat mı istersin?” Hz. Çünkü. Çünkü O. Hz. Sırat üzerinde benimledir. Ali bir güzel ata bindirilir. Dördüncü köşesindeki de temizlerin üstünü Hasan ve Hüseyin’dir. Ali: -Senden önce giremem. benimledir. Hz.

tehlîl ve istiğfâr ettiler. bir cevâb veremediler.a. “Herkes nafilelerle meşgul olurken. Emîr’ül-Mü’minin: “Bayıltıcı ilâca ne lüzum var. Hz. Ali’nin Eshâbı korktular. Yani farzlardaki rükünleri. İbni Mülcem. Güneş geriye dönerek dağın üzerinde durdu. Herkes halka yaklaşmak için vâsıta ararken. ne yaparsınız?” buyurunca “Eshâb-ı kirâm başlarını aşağı indirdiler. Cerrâh da Emir Hazretlerinin mübârek ayağını yarıp demiri çıkardı. Hemen aşağı inip. Hz. Ali’ye “Yâ Ali! Sen birisine iyilik etsen. ihlâslı olmasına dikkat et!” Hz. dine uygun harca! 3.” dediler. . Ali namaza başladı. Server-i âlem: “Varın Ali’yi çağırın!” buyurdular. Cebrâil (a.v. dine uygun yaşa. Hz. Ali: “İyilik yaparım” dedi.) halîfesiyim” buyurdu. Emir’ül-Mü’minîn bu sözü işitince ağladı. Resûl-i -Ekrem: “Tekrar size kötülükte bulunursa. burada bir pınar vardır. namazını bitirince cerraha: “Demiri çıkardın mı?” buyurdu.) namaza durunca âlem altüst olsa haberi olmazdı. Ali (r. Hak teâlâ güneşi geriye getirdi. Güneş batıncaya kadar kaldıramadı.a. Hz.v. müstehabları ifâ et! 2. Namaz vakti geldi. Ali namazını kıldı. Herkes birbirinin ayıbını araştırırken. Âlimlerimizden de duyduk ki. Ne sebeple şimdi bizim dinimize girdin?” diye’sordu. dünyâyı imâr ederken. Ali imâ ile kıldım. Sonra: “Allahü teâlâ’ya hamd olsun ki. sen farzları ifâ et. İçtiler. Cerrâh: “Sana aklı gideren. Hz.” buyurdu. Ümmü Seleme. Herkes dünyâ ile meşgul olurken. bu kiliseyi. Ali için güneşi iki kere batarken geri çevirmiştir. Esma bint-i Ümeys. sen kendi ayıplarını ara.a. Râhib elini ver ki müslüman olayım dedi. Ali Sıffîn harbine giderken.) diyor ki: “Güneş ikinci defa batarken testere sesi gibi bir ses işitildi. Allahü teâlâya yaklaştıran sebep ve vâsıtaları ara! 6.a. Hz. Ali duâ buyurdu.) Allahın Resûlü olduğuna ve senin de Resûlün vârisi olduğuna şehâdet ederim dedi. altıyüzbin nasîhata uymuş olursun. Câbir bin Abdullahı’l-Ensârî ve Ebû Saîdi’lHudrî (r. Hz. Eshâb-ı kirâmdan birisi Hz. Bu hâdisenin geçtiği yerin yakınında bir kilise vardı. Peygamber efendimiz. Beraberindekilerin. Hz.v. Ali: “Hiç farkına varmadım. Eshâb-ı kirâm: “Yine iyilik ederiz” dediler.) namazını oturduğu yerde imâ ile kıldı. Râhib: “Ey Emir’ül-mü’minin. sen Allahü teâlâyı hatırla.a. bir kısmı ile kendileri ikindi namazını kıldılar. Resûl-i Ekrem’i rahatsız etmemek için yerinden kalkmadı. Ali.” Peygamber aleyhisselâm buyurdu ki: “Şu altı nasîhata uyarsan. Hz. sen ne yaparsın!” buyurdular. Ali gelmeden Eshâbına: “Ey Eshâbım! Siz birisine iyilik etseniz. Sultan-ı Kâinat efendimiz vahyin ağırlığından kurtulunca: “Yâ Ali! İkindi namazını kıldın mı?” diye sordular. huzurlarında Hz.” 1. Hz. Esma binti Umeys (r. bu taşı kaldıran için yapmışlardır. Ali’nin bu hâlini bildiği için. Herkes. dine uygun kazan. vâcibleri. halkın rızâsını gözetirken. Yarayı sardı. Kendi ayıplarınla meşgul ol! 4. Âli (r. bunun ağrısına tahammül edilemez” dedi. Yani din ile meşgul ol. namaz vakti gelsin. demir kısmı kemiğe işlemişti.94 - . Güneş tekrar yerine gitti. su bulamayınca. Ali’yi çağırmaya gitti.a. Ali (r. Ali (r. beni unutulmuşlardan değil. Hz.hat isterim. sen amelinin çok olmasına değil.) Hz. Ali (r. Hz. Ali’yi çok sevmelerinin sebebini sordular. Eshâb-ı kirâm: “Tekrar iyilik yaparız. Biz kitaplarımızda okuyoruz. O kilisenin rahibi bu hali oradan gördü. arzuma kavuştum ve yıllardır beklediğim şeyi buldum” dedi.” Resûlullah’tan (s. Bir kısmı da hayvanlarını sudan geçirmeğe uğraştı.) rivâyet ettiler.” dedi. 5. Habîb-i Ekrem. dedi. Bunlar ikindi namazını kılamadılar. yolda susayan askeri için.a. Tesbih. Güneş battı. Ali’nin dizine koydu. Birisi Resûlullah’ın (s. Cerrâh: “Evet çıkardım. sen Hakkın rızâsını gözet.) elini uzattı. bayıltan ilaç vermeli ki ancak o zaman demir çekilir. Resûl-i Ekrem. kitabında zikr edilenlerden eyledi?” buyurdu. biraz sabredin. O taşı Peygamber veya peygamber vârisi kaldırabilir. o size karşılık olarak kötülük yapsa ne yaparsınız?” buyurdular. Derler ki: Bir harbde mübârek ayağına ok gelmiş.a. İkindi namazı vakti idi. Cerrâha gösterdiler. Ali Bâbil’e giderken Fırat nehrinden geçmek icab etti. Namazını kılmayanlar selâm verinceye kadar güneş kaldı. Sonra korkunç bir ses çıkararak battı. Resûl-i Ekrem “O kimse yine size kötülük yaparsa ne yaparsınız?” buyurdular.a.) zaman-ı şerîflerinde idi.) vahy getirdi. Hz. Herkes çok amel işlerken. Sen Peygamber misin? diye sordu. o sana kötülük yapsa. aldılar götürdüler. namaza giderken şehîd etmeği tercih etmişti. Senin bu taşı kaldırdığını görünce. Hz. Üzerinde bir taş vardır. Allahü teâlâ. Habîbullah güneşe emir buyurdular. Ali olduğu halde evlerinde idiler. Muhammed’in (s. Rahib. Ali’nin huzuruna geldi. birçoklarının kaldıramadığı bir taşı tek başına kaldırdı. Bu yüzden okun demirini çekemediler. “Hayır ben son Peygamber Muhammed bin Abdullah’ın (s. sen dinini imâr et. Hz.) sonra Hz. Allahtan başkasının ibâdete hakkı olmadığına. namaza durunca çıkarın” buyurdu. Birgün Eshâb-ı kirâm Resûlullah’dan (s.v.a. Yoksa. zînetlendir. altından leziz su çıktı.) rahibe: “Sen bu yaşa kadar kendi dinini yaşamışsın. Resûl-i Ekrem vahyin ağırlığından mübârek başını Hz.a.v. Gözlerinin yaşından sakalı ıslandı. sünnetleri.a.) o taşı yine yerine koydu. Ali geldi.s. Hz.

Hz.) “Yâ Ali! Deveyi kimden alıp. Ali’ye duâ ettiler.” .” “İnsanlar arasında. Hikmetli.v.v. Babalarının ellerini boş görünce ağlamaya başladılar. Ali “Kaça veriyorsun?” buyurdu. nefsinin hevasına uymak ve uzun emelli olmak gelir. Hz. edendir. o bana hep kötülükte bulunsa yine ben ona iyilik yaparım” dedi.v. Fatimat-üzZehrâ (r.” “Allahü teâlâya yemin ederim ki. satın alan da. bir Müslümanın yakasına yapışmış. Bir de Hasan. bir müslümanı hapisten kurtarmışsın. Hak teâlâ bize kâfidir.” buyurdu. bir saat bile bekleyecek hâlde değilim” diyordu. Hz.a.” dedi.) mübârek yüzünü göreyim de. hepsini fakîrlere dağıtırdı. Bu elem ile dışarı çıktı. beni yalnız mü’min sever ve bana yalnız münafık buğz eder. Ali: “Olur veririm. “Altı akçedir” dediler.anhâ) Hz.v. Hz. Fâtıma’ya: “Verdiğin altı akçe ile bir müslümanı hapisten kurtardım. Ali’ye cömertlerin sultanı mânâsına. borçlu müslümanı sıkıntıdan kurtardı. Üçyüz akçeyi peşin alınca doğru çarşıya gitti. Ondan birşey isteyen köpeklerle dalaşmaya dayanıklı olmalı. Hz. Ali’den bu yiyecekleri nereden aldığını sordu. Hz.a.a. Ali “Şimdi param yoktur” dedi.v.) tesiri katı ve çabuk bir ilaç gibi olan mübârek ayaklarının tozuna yüz sürmeye gitti. Hz. Bir zaman Hz. Fâtıma: “Çok iyi yaptın. Biraz da meyve alırsın” dedi.” “Kul ümidini yalnız Rabbine bağlamalı ve yalnız günahları kendini korkutmalıdır. Ali. Resûlullah (s.” “Dünya bir cîfedir. Hz. Ali mes’eleyi anlattı. “Sultân-ül-Eshıyâ” buyurdular. Zira Resûlullah’ın (s. Hz. Hz. Fâtıma’ya: “Evde yiyecek bir şey var mı. Fâtıma evde bir şey olmadığını. Bunun için Hz. Yolda giderken bir kimsenin. Birincisi hak yoldan alıkor.” diye düşündü. elhamdülillah. iki oğlunun da ağladıklarını görünce gönlünde bir kırıklık hissetti. O şahıs “Yüz akçeye veririm”. Resûl-i Ekrem’in sohbetine gidiyorum” diyerek evden çıktı.a. Bir adama rastladı.v. bu sevgiye lâyık olduğunu gördük” dediler ve Hz. Hz. Hasan ve Hüseyin kapıya koştular. bir tanesi ertesi güne kalsın demez. Ali hepsinde: “Yine iyilik yaparım. Hz. Kalblere tesir eden kıymetli sözlerinden bazıları şunlardır: Buyurdu ki: “Kişi dili altında saklıdır. Ali “Evet satarım” buyurdu. Ali’ye: “Ey yiğit! Bu deveyi satıyorum. Babalarının getirdiği yiyecek ve meyveleri yemeğe koyuldular. Resûlullah’ın (s.a.) bir hadîs-i şerîfte: “Fakîrlikle öğünürüm” buyurdu. Meğer Resûl-i Ekrem (s. ibretlerle dolu sözleri çoktur.” dedi. Hz. Fâtıma’ya bir cevâb bulurum. Hz. dedi. O şahıs: “Sana veresiye veririm” dedi. Ali’yi çok sevmenizin sebebini anladık. onu çok sevendir.a. Ali “Allah ve Resûlü bilir. Borçlu adam. Hz. hataya devamı bırakmak. Hz. diyorsa da yakasına yapışan: “Hayır ben de sıkıntıdayım. Ali üzüntüsünü sezip. biraz gitmişti. alır mısın?” dedi. Yolda bir kimse gördü. Ali: (Kendi kendine) “Müslümanı bu sıkıntıdan kurturayım. Ali. çok acıktım” buyurdu. Bunun üzerine Eshâb-ı kirâm: “Yâ Resûlallah! Hz. bana birkaç gün daha müsâade et. Sonunda nasıl olsa Hz. kalbinde sürûr ve safa hâsıl olurdu.” dedi. Fâtıma kadınların seyyidesi. leştir. Ali “Kabul ettim. Resûlullah (s. Deve de Cennet develerinden idi” O müslümanı sıkıntıdan kurtardığın için Hak teâlâ dünyâda bire elli hasene (sevab) verdi. Ali bunların çekişmelerini görünce yanlarına vardı: “Münâkaşanız kaç para içindir?” buyurdu.” “İnsanın yaşlanıp Rabbini bildikten sonra ölmesi. İsrâfil aleyhisselâm idi. aldanmamaktır. Yemeklerini yiyip Allahü teâlâ’ya hamd ü sena ettikten sonra Hz. rastladı. Allah’ı en iyi bilen.” dedi.) işitince dünyâya hiç kıymet vermedi. Fâtıma’ya: “Ben. ya hakkımı ver veya yürü mahkemeye gidelim dediğini. Hz. Resûlullah’ın kızıdır. Çok fakîr oldu.95 - . hesapsız Cennete girmesinden daha hayırlıdır. Evine girince çocuklar sevindiler. “Bari gidip Resûlullah’ın (s.v. Sonra ilâve ederek “O kimseye ben iyilik yaptıkça. O şahıs da “Peki ben de kabul ettim. Konuşturunuz kıymetinden neler kaybettiğini anlarsınız.” “Takvâ.a. Elinde besili bir deve vardı. Fakat. Hz. bu üzüntüden kurtulayım” diye düşündü. Ali’ye: “Bu deveyi bana satar mısın?” dedi. Hüseyin meyve istemişlerdi. Ali altı akçeyi alıp çarşıya çıktı.). Yanındaki altı akçeyi vererek. Yolda Resûl-i Ekrem’e. mübârek hâtır-ı şerîfleri biraz mahzun oldu. Deveyi. Hz. Ali. Âhirette vereceğinin hesabını ise kendisinden başka kimse bilmez” buyurdu. Hz. kime sattın?” buyurdu. Ali deveyi almış. yalnız altı akçenin olduğunu söyleyerek: “Bu akçeler ile çarşıdan yiyecek al. bir şey demez. nasılsa Hz. Babalarının meyve getireceğini ümid ediyorlardı. yakasını bırakmadığını gördü. Hz. Yiyecek ve meyveler aldı. Ali bu hadîs-i şerîfi Habîb-i Ekrem’den (s. tam ta’zîm. O kimse: “Üçyüz akçeye bana verir misin?” dedi.) mübârek yüzüne bakan kimsenin her üzüntüsü gittiği gibi. diyerek eli boş eve döndü.” dedi. Ali ve Fâtıma’yı görmeğe geliyorlarmış. Hz. Meselâ bugün eline bin altın geçse. Hz. Resûl-i Ekrem.” diye cevap verdi. Deveyi o şahsa sattı. Fâtıma’ya ne söyliyeyim diye düşünceye daldı. Hz. küçükken ölüp. Resûl-i Ekrem: “Yâ Ali! Sana deveyi satan Cebrâil aleyhisselâm.Resûl-i Ekrem aynı soruyu yedi kere tekrarladı. Hz. İkincisi ise âhireti unutturur.” “Sizin için korktuğum şeylerin en başında. Ali’ye teslim etti. Bir gün Hz. yanında Eshâb-ı kirâm oldukları hâlde.

sh-26 18) Miftâh-un-necât sh-48 19) İzâlet-ül-hafâ cild-1. 100-101) sözlerini işitmiyor musunuz? Hadîs-i şerîfte de şöyle gelmiştir: “Bir kul. sh-46 13) En-nüûm-üz-zâhire. kişilerin arzularına uymadıkça da insanlarla sohbet etmek mümkün olmayacak. kıtâl ve zulümsüz hükümdarlık etmeğe yol bulunmayacak. edep gibi miras. Şiddeti de ni’meti de geçicidir. Se’âdet-i Ebediyye sh-984 21) Eshâb-ı Kirâm sh-311 22) Savâik-ul-Muhrikâ sh-115 . cild-1. sh-49 8) Tabakât-ü İbni sa’d cild-3. cildi-4.” “Her fenalıktan uzak kalmanın yolu. çılgınlık ve cimrilik etmeden zengin olmak mümkün olmayacak. sh-254 20) Tam İlmihâl. sh-30 12) El-İber cild-1. son sözü “Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah” oldu.” “Kendinize Allah yolunda kardeşler edininiz. cild-1.96 - . cild-1.” “Danışmadan (istişâre etmeden) doğruya ulaşılamaz. mukâbilinde teşekkür edene yapılan iyilikten mîzânda daha ağır basar. sh-166 5) Tezkiret-ül-Huffâz. Çünkü onlar dünya için de.” “Öksüzü ağlatmak zulümdür.” “Akıl gibi mal. müslümanlara yardım eden ve faydalı olandır. sh-133 4) Tarîh-ül-hülefâ. benim için bir köle azad etmekten daha sevimlidir. ilim gibi şeref olmaz. iyi huy gibi dost.” “Tembellik insanı vaktinden önce yıpratır. tefekküre götürmiyen Kur’ân-ı kerîm okumakta hayır yoktur. sen iyilik yap! Zira o. “Müslümanların hayırlısı. sh-10 6) Hulâsat ü Tezhib-il-Kemâl sh-232 7) Şecerât-üz-Zeheb cild-1. Bu zamana kim yetişecek olur da sohbet ve metânet gösterir ve kendisini korursa. Biri acele etmek. Sonra bunlar da gider ve artık kötüyü yasaklayan tek kimse bulunmaz. cild-1.” “İleride öyle zamanlar gelecek ki.” “Hayra niyet edince acele et ki. cild-1. Hayırlı olan.“Kalbler kablara benzer. Allahü teâlâ ona elli sıddîk sevâbı verir. cild-1. sh-135 16) Hilyet-ül-evliyâ cild-1.” “Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. sh-546 10) Tabakât-üş-Şirâzî sh-41 11) Tabakât-ül-Kurrâ li’z-Zeheb.” “Arkadaşlarımdan bir grup toplayıp kendilerine bir ziyafet vermem.” 1) Üsûd-ül-gâbe. sh-5 15) Ravzât-üs-safa cild-2.” Vefâtında.” “Öyle zamanlar gelecek ki münkeri inkâr edenlerin sayısı insanların onda birinden az olacaktır.” “İki şey aklı ve tedbiri bozar. ne de candan bir dost yok.” “Sizin hayırlılarınız. ahiret için de lâzımdır.” “Dünya hayatı kimseye bâki değildir. hayırla dolu olanıdır. sh-91 2) El-Îsâbe. fâsıka kızar ve Allah’ın yasaklarının hududu çiğnendiği zaman öfkelenirse. nefsin seni yenip de caydırmasın.” “İlimsiz yapılan ibâdette. sh-506 3) Târih-i Bağdâd. Allahü teâlâ da o kulunun lehine gadablanır. biri de olmayacak şeyi istemek. dili tutmaktır.” “İyilik bilmez birisi de olsa. ne şefâatçiler. sh-61 17) El-İstiâb cild-3.” “Her kim kötüyü yasaklar. anlayış vermiyen ilimde.” “Ahir zamanda bir mü’min. Allah yolunda yeni bir kardeş edindi mi.” (Şuarâ. sh-119 14) Tabakât-ül-huffâz. Cehennem ehlinin “Artık bizim için. günahına gerçekten çok tövbe edenlerdir. sh-11 9) Tabakât-ül-Kurrâ Libnü’l-Cezerî. cild-2. halk arasında adını unutturmadıkça rahat edemeyecektir. Allahü teâlâ da Cennette onun için bir derece ihdas eder.

O’na hayır duâ etti. anhüm) hazretlerinin anneleri ile birlikte müslüman olmuştu. bana o sorup tanımak istediğiniz Ebû Cehil’dir” dedim. Yedisi kız. Ebû Cehil Resûlullah’a sövermiş. Habeşistana hicret eden müslümanlarla beraber bu memlekete gitti. Resûlullahın sağlığında Allah yolunda çok mal harcadı. Süheyl. Saîd bin Rebîi ile kardeş yapmıştı. Hicretten 44 sene önce (m. kılıçlarına ne kadar kan bulaştığını ve ne derece derinlikte battığını anlamak için gençlerin kılıçlarını tetkik edip. ABDURRAHMAN BİN AVF (r.” dedi. Hameyd ve Zeyd’in annesi Ümmü Gülsüm’dür. Onlar da: “Hayır silmedik” diye cevap verdiler. Bu sırada gözlerim hiç bir tarafa takılmadan ben de Ebû Cehil’i görmüştüm. İslâma geldiğinde Peygamber efendimiz tarafından ismi değiştirilip “Abdurrahman” olmuştur.” Bu iki gençten diğeri de beni gözden geçirerek diğerinin söylediği gibi söyledi. Tebük harbinden dönüşte Peygamber efendimiz bir yere gitmişlerdi. kendi malından 400 dirhem (2 kg.a. Bunlardan İbrahim. Onlar da hemen kılıçlarına sarıldılar ve Ebû Cehil’i öldürünceye kadar kılıç darbesine tuttular. Osman. un ve çeşitli zahire yüklü yediyüz devesi ile Medine’ye girdiğinde Hz. Bedir’de kahramanlıkları çok oldu. Allah sana ve çoluk çocuğuna bereket ihsan etsin. ikincide 40 000 dirhem ve üçüncüde de 40 000 altın sadaka olarak Allah yolunda dağıttı. Üç kere malının yarısını verdi. Bedir harbinde bulunup da sağ kalanların her birine. Ömer. “Azîz kardeşim. Abdurrahman ile paylaşmak istemişti. Hz.a. Ebû Bekir. Ebû Bekir’in teşviki ile. Cennete diz üstü girer. Uhud savaşı esirlerinden 30 tanesini azad ettirdi ve her birine 1000 altın dağıttı. Resûlullah efendimizin. Âişe (r. Çok geçmeden Peygamber efendimizin Medine-i münevvereye hicretinden sonra Medine’ye gelerek Resûlullaha katıldı. yedinci dedesi Kilâb bin Mürre’de Resûlullah efendimiz ile birleşmektedir.v. gözden geçirdi. Hz.” Hz. cömert bir zât idi ki. Muhammed. Kureyş” askeri içinde hiç durmadan ileri geri dönüp duruyordu. Oğlu İbrâhîm.) “Kılıçlarınızı sildiniz mi?” deyince.a. “Abdurrahman bin Avf. Bunlardan biri “Ben öldürdüm” dedi. Soyu. öteye beriye telaşla giden şu şahıs. Bu iki gençten biri beni gözü ile süzdü sonra bana dönerek: “Ey amca! Ebû Cehil’i tanır mısın?” diye sordu.v. Abdurrahman’ın böyle söylediğini duyunca. Mekke’de iken ticâret yapardı. Ben de: “Evet tanırım” dedim ve “Ey kardeşimin oğlu. İbrahim. birinci defa 4000 dirhem. bir rivayette de Abdülka’be veya Abdülhâris olup. Bunlardan en kuvvetli ve vurucu olanı ile bulunmak istedim. Kardeşlerinden Esved ve Abdullah da müslüman olmakla şereflenmişlerdir. Peygamberimiz Hz. 580) yılında doğdu ve Hicretten 31 sene sonra (M. Talha ve Zübeyir (r. Babası Avf. Ebû Seleme.): Eshâb-ı Kirâmın büyüklerinden ve Cennetle müjdelenen on kişiden biri. Fakat Hz. Bedir harbinde şahit olduğu bir hadîseyi şöyle anlatıyor: “Bedir’de harp saflarında durup sağıma soluma baktığım zaman Ensâr’dan iki genç delikanlı gözüme ilişti. Resûlullah (s. Ayrıca 12 tane dişi kırıldı. malını çoğaltsın! Sen bana çarşının yolunu göster ben orada biraz alış veriş ile meşgul olup ihtiyaçlarımı karşılarım. Hz. Ben: “Gençler. Abdurrahman bin Avf (r. Abdurrahman bunu istememiş ve teşekkür ederek. Böylece vatanını terk ile hicrete mecbur oIdu. Allah’a yemin ederim ki onu bir görürsem. Ebû Cehil’i ne yapacaksın?” diye sordum. Bunun üzerine Resûlullah efendimiz. Abdurrahman bin Avf. develerin hepsini yükleriyle birlikte Allah yolunda dağıtacağını söz verip onu şahit tutmuştur.) Uhud’da iki müşrik öldürdü ve yirmibir yerinden yaralandı. Resûlullah (s.a.): “Ebû Cehil’i hanginiz öldürdü?” diye suâl etti. Hameyd. Hz. yirmibiri erkek olmak üzere yirmisekiz çocuğu olmuştur. İslâmiyetten önce adı Abd-i Amr. O. Sonra dönüp Resûlullah’ın huzuruna geldiler.” demişti. Tebük seferi için 500 at ve 500 yüklü deve verdi.v. O da “Bana haber verildiğine göre. Bir gencin heyecan halinde söylediği kat’i bu söze doğrusu hayret ettim. Ebû Seleme’nin annesi ise Tümadır’dır. Abdurrahman bin Avf bin Abd-i Avf bin Hars bin Zühre bin Kusey’dir.a. Muhammed. Hz. Ayağından aldığı bir yaradan hafif topal kaldı. Hz. 653) Medine’de vefât etti. civarında) altın para verilmesini vasiyet etti. Abdurrahman bin Avf. Cahiliye devrinde Gamisâ adındaki yerde Fâkih bin Mugîre ve Affan bin Ebi’l-Âs ile beraber Cüzeyme kabilesi tarafından katl edilmiştir.anha). Birçok defa evlenmiştir. O’nun tavsiyesine uyarak en önce îmân edenlerin beşincisidir. Buyurdu ki: “Taşa uzansam. İltifat ve tebrik ederek: “İkiniz öldürmüşsünüz” buyurdu. Misver’dir.” buyurduğunu bildirince. Peygamber efendimiz (s. O sıra Eshâb-ı kirâm. o taşın altında ya altına veya gümüşe rastladığımı görürüm. Abdurrahman bütün harplerde bulundu.) onu Medine’de Hz. Vasiyeti hemen yerine getirildi. Erkek çocuklarından bazılarının isimleri. sabah namazı geçiyor diye Abdurrahman bin Avf’ı imamete geçirdiler. Peygamber efendimiz döndüğü zaman ikinci rekâtte ona uydular ve namazın sonunda “Bir peygamber sâlih bir kimenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kabz olmaz” buyurarak Abdurrahman bin Avf’ın kıymetini ifâde ettiler. Zeyd. Kaynuka çarşısında ticâret yaparak kısa zamanda çok zengin olmuştu. Abdurrahman İslâmiyeti kabul edince diğer müslümanlar gibi eziyyet ve işkencelere maruz kaldı.HZ.97 - . Annesi Şifâ binti Avf’dır. Osman. . Resûlullah efendimizle görüşmek şerefine kavuşmuştur. Künyesi Ebû Muhammed’dir. Birgün buğday. Mus’ab. öldürünceye veya kendim ölünceye kadar asla ondan ayrılmayacağım. Saîd o kadar iyi kalbli. bütün mal ve servetini Hz. Ve hâdiseyi arz ettiler. Adı.

Dûmet-ül-Cendel’e giden orduya Resûlullah’ın emriyle kumandanlık yaptı: Birinci Halife Hz. Soruşturup. bunları soymasından korkuyorum. Gelip arkadaşlarına anlattı. Şam’a girmiyelim. Osman halife seçildi ve önce kendisi bîat etti. yolcuların. O gün develerin yem parasını ben vermiştim. kendi hakkından feragat ederek hakem oldu.) onun hakkında “Göktekiler ve yerdekiler katında. Birgün Hz. O da benden hayırlı idi. “Allahü teâlâ’nın kaderinden kaçmıyalım” dedi. Kazancım ise bin dirhem olmuştu. ayaklarını örtersek başı açık kalıyordu.a. Hepsi kâfirdir. Arkalarından gitti. İri yapılı. Yalnız dizlerindeki ipler kâr kalmıştı.a. Halife de: “Elhamdülillah. Mâlik bin Evs ve birçok âlim hadîs-i şerîf rivâyetinde bulunmuşlardır. kızkardeşinin oğlu Abdullah bin Âmir. O’nun en samimi müşavirlerinden idi. Sonra Abdurrahman bin Avf’ı (r. kendilerine bekçilik eden şahsın halife Ömer olduğunu öğrendi. Hz. kendisi hiç bir vakit dünyâsını dinine tercih etmemiş. o kadar müteessir olmuştu ki. sürüsünü hangisine gönderirse. Cennet için hazırlanan yok mudur? Kâ’be’nin Rabbine yemin olsun ki. Korkarım. Abdurrahman. Başını örttüğümüz zaman ayakları çıplak kalıyor. önündeki iftarını unutmuştu. Onun kalbi. Halife Ömer (r.98 - . Samda tâ’ûn (yani veba hastalığı) olduğu işitildi. Fakat bize sığınmışlar. beyaz tenli. Onu bir kumaş parçasına kefenledik. Allah yolunda malını dağıtmaktan zevk alırdı. Ne yazık ki. binlerce şehir almış olan. Hz. Fakat O.) evine gelip. bizim hayır ve hasenat devrimiz geçmiş olsun” demiş ve ağlamaya başlamıştı. Hepsi seve seve müslüman oldu. Abdullah İbn-i Abbâs.” Eshâb-ı kirâm: “Biz ona hazırlanmışız” dediler. Cennette üzüntü ve keder yoktur. Osman devrinde son derece sakin bir hayat yaşadı. Ebû Bekir devrinde Hz. 65 hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir.” “Bir kadın beş vakit namazını kılar.): “Bu büyük serveti nasıl kazandın?” dediler. Ramazan orucunu tutar.) Şam’a gidiyordu. Allah korkusu ile Resûl-i Ekrem’e muhabbetle. Âlicenaptı (cömertti).a.v. Hz. Roma ve İran ordularını perişan eden.) den işittim: “Vebâ olan yere girmeyiniz ve veba olan bir yerden başka bir yere gitmeyiniz. Abdarrahman. çok iyi ve çok temiz seciyeli bir insandı. Veba bulunan yerden dışarı çıkmanın yasak edilmesine sebep. dedi. bu merhamet ve şefkatini görerek İslâmiyetin hak din olduğunu anladılar.) çağırıp sen ne dersin? buyurunca Resûlullah (s. Eşyaları çoktur ve kıymetlidir. dedi. Kendisinden. Nimetleri devamlıdır. yakışıklı bir zat idi. Hiç bir müşteriyi boş çevirmedim. Allahü teâlânın takdiri ile göndermiş olur” buyurdu. 651) senesinde 75 yaşında iken vefât etti. Abdurrahman bin Avf’a bir yerde yemek ikrâm olunmuştu. bunları koruyalım” dedi. bol ve kemâle ermiş meyva yeridir. hayatta servet ve mal sahibi olmaya ehemmiyet vermemiş. Ancak Allah’ın fakîr kullarına verip. namusunu korur. şehri dolaşırken bunları gördü. Cennet’te tehlike diye birşey yoktur. Hamza da şehîd oldu. Abdurrahman. İbn-i Ömer.v. Yanında bulunanların bazısı. sen eminsin” buyurdu.” Eshâb-ı kirâm’ın büyüklerinden Abdurrahman bin Avf’a (r. Hz. Hz. rahmet ve şefkatle dolu idi. Hz. adaleti ile meşhûr. Bulunduğunuz yerde veba görüldüğü vakit kaçarcasına oradan uzaklaşmayınız. fazîlet ve kemâl sahibi. Yorgunluktan hemen uyudular. bu gibiler azdır. Hatta birgün bin deveyi sermayesine satmıştım. Abdurrahman yüksek ahlâk. Ebû Bekir O’na son derece hürmet eder ve her işte onunla istişare ederdi (danışırdı). Türlü türlü nimetlere kavuştuk. 31 (m. Hz. İçlerinden bir genç uyumamıştı. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem: “İnşaallah deyiniz” buyurdu ve cihadı anlattı. Hamid ve Ebû Seleme. Binaları kuvvetlidir. Hz. “Bir yerde veba hastalığının çıktığını duyduğunuz vakit oraya gitmeyiniz. Abdurrahman’ın kalbinde Allah korkusu o kadar yer etmişti ki. gece Medine’nin dışında kondu. Orada Huriler vardır. Abdurrahman bir hatırasını anlatmağa başladı: “Uhud günü. Halife de.” Hz. Sonra dünyâ bize açıldı. Cübeyr bin Mut’im ve oğulları İbrâhîm. Gel. Nitekim aşağıdaki vak’a Hz. Ömer vefât ederken halifeliğe aday olarak gösterdiği 6 kişiden biri de Abdurrahman bin Avf’dır. bu servet ile hayırlı amel işleyenler müstesna. Abdurrahman bin Avf’ın takvasını (haramlardan kaçışını) çok iyi göstermektedir. Bir ip bir dirhem gümüş değerinde idi.a. yine O’nun kaderine kaçalım. Abdurrahman bin Avf’ın (r. Hz. Irmakları devamlı akar. Sabaha kadar bekleyip sabah namazında mescide gittiler. Ömer’in halîfeliği zamanında bir ticâret kervanı gelip. Kendisi oruçlu idi. benim sözüm hadîs-i şerîfe uygun oldu” deyip Şam’a girmediler. Halife Ömer. Sonra o gün Hz. Resûlullah (s.” “Serveti çoğaltanlar helâk oldu. sağlam olanlar çıkın. tam müslüman olarak yaşamayı her şeyin üstünde tutmuştu.a. yüce halifenin. şehre girmiyelim. doğruluk ve iffetle. zevcine itâat ederse dilediği kapıdan Cennete girer. etrafa yayılan bir kokudur. Cabir bin Abdullah Enes bin Mâlik.a. Tam iftar edeceği zaman. oradan kaçmayınız” buyurmuştu. Buyurdu ki: “Çok az kâra da râzı oldum. Abdurrahman. “Allahü teâlânın kaderinden. Yabancıların. Birinizin bir çayırı ile. Cennet parlayan bir nur. “Bu gece bir kervan gelmiş. benden çok hayırlı olan Mus’ab bin Umeyr şehîd düştü. Bir kısmı da. Resûlullah’dan bizzat rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şunlardır: “Dikkat edin. bir çıplak kayalığı olsa.Hz.

helâk olurlar.v. Bundan endişe ediyorum” Hz. Benden sonra ne olursunuz. Resûl-i Ekrem’in en yakın Eshâbındandı. Âişe’nin (r. Resûlullaha şöyle dedi: “İbni Avf’e söyle. Bu secdeleri o kadar uzadı ki. Ebû Seleme ise ona şu cevabı vermişti: “Fakat Allah yolunda sarf olunan mal böyle değildir.” Dûmet-ül-cendel’e giden orduya. Abdurrahman bin Avf. Uhud muharebesinde Resûlullahı müdafaa için kendisini nasıl fedâya hazır olduğu. Ümmü Seleme’ye şu sözleri söylemişti: “Malın çokluğu helake sebep olur. Resûlullah’ın emriyle kumandanlık yaptı. cömertliği de o nisbette artmaya devam ediyordu. Resûlullahın huzuruna vardı ve: “Allaha karz-ı hasen (borç) ver! Bu sayede ayakların çözülür” emrini aldı. tehlikeden gücünüz yettiği kadar sakınınız. kendilerini takib ettim.” Resûlullah efendimiz: “Abdurrahman bin Avf. Hicretin altıncı yılında Şaban ayında gönderilmiştir. Hz. Berâe sûresi nazil olup Eshâb-ı kirâm sadaka ve hayrata teşvik olundukları zaman. Sizin geçiminizi üslenecek olanlar sabırda kâmil olan ve sıddîklığı huy edinenlerdir.) yola çıktılar. “Ben Abdurrahman’ım” dedim. “Bir şey mi oldu?” buyurdular. O’nun Resûl-i Ekrem’e muhabbeti. Ben de bu müjdeye karşı secde-yi şükrana kapandım. servetiyle birçok köleleri azad ettirmiş. “Resûlullah sabır ediciler ve sıddîklar” sözünden. şunu müjdeledi: “Yâ Muhammed! Kim ki. kendi kendime. sadaka verenler ve iyilik edenleri kastetmiştir. Çünkü takat getirilemeyen. hepsini onlara hediye etmişti.a) yanına çağırıp ona: “Hazırlan! Ben. Tâbiînin büyüklerinden olan Ebû Seleme’ye) teşekkür ve kadirşinaslık olarak: “Allahü teâlâ babanı Cennetteki Selsebil pınarlarından içirsin” diye duâ etti. Abdurrahman. Kendisine yaklaştım ve yanına oturdum.) mü’minlerin annesi olan Resûlullahın hanımlarına çok iyilik ve ikrâmda bulunurdu. Ne hoş sohbet bir zât idi. bunlar için binlerce dinar sarf etmişti. Resûl-i Ekrem (s. Abdurrahman son derece kerîm idi. salât ve selâm getirirse Cenâb-ı Hakkın mağfiret ve selâmına nâil olur” dedi. “Resûlullah efendimiz Abdurrahman bin Avf’ı (r. İçinde ekmek ve et vardı.” buyurdu. bulaştırmış olurlar. Dûmet-ül-cendel. dayanılamayan şeylerden uzaklaşmak Peygamberlerin âdetidir” buyurmaktadır. Hz. Çünkü sözün akışı. muharebede kâfir karşısından kaçmak gibi.a.99 - . Hz. Cennete emekliye emekliye girer” buyurdu. Sonra Hz. misafir ağırlasın. Biz sonumuzun hayırlı olup olmıyacağını bilmiyoruz. Resûlullahın âhirete teşriflerinden sonra O’nunla geçirdiği günleri hatırlayarak daima ağlar. Hz. geceleyin Dûmet-ülCendele hareket etmesini ve oranın halkını İslâmiyyete davet eylemesini Abdurrahman bin Avf’a emretti ve buyurdu ki: “Cenâb-ı Hak sana Dûmen’in fethini nasîb ederse. Hurmalık bir yere girdiler ve yere kapanarak secdeye vardılar. Ağladı. sana. Bize bir tepsi getirdi. Hz. Bunu duyduktan sonra hep korkardı.v. Hadîs-i şerîflerde buyuruluyor ki. (Abdurrahman bin Avf’ın oğlu olup. Acaba Resûl-i Ekrem’e bir hal mi oldu? diyerek büyük bir korku ile ilerledim. Sonra Cebrâîl aleyhisselâm geldi. insanlar size nasıl davranırlar. Aişe der ki. Dedi ki: “Resûlullah vefât etti. Abdurrahman malının yarısı olan 4 bin dirhemi hemen dağıtmış ve binlerce altınını hayır işlerine vakfeylemişti. Ali ise Resûlullahdan duydum.) buyurdu ki: “Cibrîl-i Emin geldi. Çünkü Abdurrahman bin Avf (r. seni bugün veya yarın sabah inşaallah. Ömer: “Abdurrahman müslümanların büyüklerinden biridir” buyurdu. “Sen kimsin” buyurdular. veba basilleri). Resûl-i Ekrem başlarını kaldırdılar. Onun için bir gün. fakat kendisi ve ehli arpa ekmeğinden bir defa olsun doyunca yemedi. Resûlullah hanımlarına: “Benden sonraki haliniz beni düşündürüyor. herkesin içine yerleşince. askerî birliğin başında göndereceğim” buyurdu. Abdullah bin Ömer der ki. aldığı yaralardan anlaşılmaktadır. “Veba hastalığı bulunan yerden kaçmak. Abdurrahman bin Avf. Hz. Hayır.a. Birgün bizi evine götürdü. Sabah namazını mescidde kıldıktan sonra Peygamberimiz. Vebalı yerde kirli hava. Ey Ebû Muhammed. büyük günahtır.ca. Hz. Âişe Ebû Seleme bin Abdurrahman’a. Bir bağını kırkbin altına satıp.” Muhyiddin-i A’rabî: “Belâlardan. Abdurrahman kendisi naklediyor: Peygamber Efendimiz (s. Abdurrahman bin Avf’a: “Göktekiler ve yerdekiler katında sen emînsin” buyurdu. O’nun serveti arttıkça.a. Hz. hastalara bakacak kimse kalmaz. seni ağlatan nedir? dedik. Hz. (yani mikroplu hava.” Nevfel bin İyas el-Hüzeli anlatır: Abdurrahman bin Avf bizimle oturuyordu. Hz. Aman Yâ Rabbî! dedim. ileri gelenlerinden birinin kızı ile . Hz. Tebük şehrinin yakınında olup büyük bir panayır ve ticâret merkezi idi. hanımlarının geçimi ile ilgili idi. Abdurrahman servet sahibi olmasının ona ahirette bir noksanlık vermemesini düşünüyordu. yâ Resûlallah secdeye kapandınız ve secdeniz o kadar uzadı ki size bir hal olmasından endişe ettim. O’nun yolunda fedâkârlığı bitip tükenmezdi. cömertti. O’nun sohbetinden mahrum olduktan sonra kendisi için dünyânın hiçbir kıymeti kalmadığını söylerdi. Fakîrleri doyursun! Kendisinden birşey isteyen muhtaçları boş çevirmesin! Bunları yaparsa içinde bulunduğu durumuna (yani zenginliğinin hakkını vermeğe) keffaret olur. kaçanlar hastalıktan kurtulamaz ve hastalığı başka yerlere götürmüş. Hz.anha) bildirdiğine göre. hizmeti.

” buyurdu (Mücâdele sûresi 22. Ömer Cennettedir. Abdurrahman bin Avf: “Yâ Resûlallah. sh-393 6) Metâli-ün-nücüm. merkezde bulunan Sevgili Peygamberimize yaklaştırmamak için bütün güçleri ile savaştılar. Peygamberimiz. Uhud’da Resûlullah’ın mübârek yanağına batan iki demir halkayı dişleri ile çekip çıkardı. Medine dışında. kardeşleri ve başka yakınları olsa da. halife Hz. cild-3. Ali Cennettedir. Dûmet-ül-Cendel’e gelince üç gün kaldı. Abdurrahman bin Avf.” Mekke’deyken kâfirlerin ezâ ve cefâlarının çoğalmasıyla Peygamber efendimizin izniyle Habeşistan’a hicret etti. Peygamber efendimizin kumanda ettiği bu gazaya melekler de katılmış. Ömer tarafından Şam ordularına başkumandan yapıldı. Bedir gazasında pederini öldürdü. Cürüfteki karargahlarında toplandılar. İmâna geldiğinde 31 yaşındaydı. Abdurrahman İbni Avf Cennettedir. O günden. babaları. büyük fıkıh âlimlerindendir. sh-416 5) El-İstiâb. cild-1. sh-239 7) Kâmûs-ul-a’lâm. Saad İbni Ebî Vakkas Cennettedir. Ebû Ubeyde “Yâ Allah” diyerek babasıyla mücadeleye başladı. Bir fırsatını bulup kılıcıyla babasının başını gövdesinden ayırıp.v. Peygamberimizin huzuruna getirdi. Peygamberimiz. “Ebû Bekir Cennettedir. Adaleti ile Rum halkını hayrette bıraktı. Osman Cennettedir. Böyle olan mü’minleri Cennete. O kâfirler ve münafıklar. konuşmamın sizinle olmasını istedim. Tümadır. Ebû Bekir’in vasıtasıyla imâna gelenlerin onuncusudur. Ve “Ey İbni Avf! İşte sarığını böyle sar!” buyurdu. sh-87 2) Herkese Lâzım Olan İmân sh-98 3) Üsûd-ül-gâbe. Sa’îd İbni Zeyd Cennettedir.100 - . Sarığın ucunu onun omuzunun ortasından sarkıttı. Abdurrahman bin Avf’ın oğlu Ebû Seleme’nin annesidir. Daha sonra Resûlullah efendimiz eline bir sancak vererek ve “Ey İbni Avf! Hepiniz Allah yolunda harp ediniz. Daha sonra birliğinin başında. müslüman oldu. “Ümmetin Emîni” lakabıyla övülen yüce Sahâbînin asıl ismi. mü’minlerin anaları. Bütün gazalarda bulundu. bunları sevmezler. Hz.a.a) babasıyla karşılaştı. Talha Cennettedir. Onlar “Biz kılıçtan başka bir şey vermeyiz” dediler. Hz. Cennet ile müjdelenen on sahabîden biri. 18 (m. Abdurrahman bin Avf Medine’den hareket edip. Eshâb-ı kirâm (r. İslâm için çarpışıyordu. Asbağ müslüman olduktan sonra kavminden çok kimseler de müslüman oldular. insan şekline girerek ellerindeki kılıç ile kâfirlerle çarpışıyordu. Kendisi Hıristiyan olup Dümet-ül-Cendel halkının kralı idi. Sevgili Peygamberimizin yanında bütün gazalarda bulundu. oğulları. Allahü teâlânın düşmanlarını sevmezler. Peygamber efendimizin şu hadîs-i şerîfleriyle şereflendi. Ebû Ubeyde ile Sa’d bin Ebî Vakkas hazretlerini ön safta çarpışanlara kumandan olarak seçti. Abdurrahman bin Avf. Ve Allahü teâlâ bu hâdise üzerine: “Allahü teâlâya ve kıyâmet gününe îmân edenler. kesik başı Hz. Bedir gazasında. okuyla. Peygamberimiz onu önüne oturtturup. pamuklu kalın bezden gelişi güzel bir bez sarmıştı. Çok kahraman idi. Daha sonra Asbağ bin Amr el-Kelbî. yeni zevcesi Tümadır’la Mekke’ye döndü.a. başına siyah.) babasıyla. sh-313 4) El-Îsâbe. vefâtına kadar malıyla. cild-4.) canlarını . sarığını eliyle çözüp tekrar sardı. Rumlar ile olan muharebelerde. Tümadır’la evlendi. 639) yılında 58 yaşında Kudüs ile Remle arasında tâ’undan vefât etti. durumu Peygamber efendimize mektûb yazarak bildirdi.a. Âyeti). Savaş bütün şiddetiyle. cild-1. cild-3. Peygamberimiz mektuba verdiği cevapta Asbağ’ın kızı Tümâdır’la evlenmesini yazdı. Yolculuk elbisem üzerimdedir” dedi. sh-3072 3) Müsned-i Ahmed bin Hanbel. Babası oğlunu öldürmek için saldırınca Hz. kılıcıyla çarpışıyordu. Kâfirleri. Hz. İslâmiyeti kabul etmekten kaçındılar.evlen!” Bu ordu yediyüz kişi idi. Bu yazıyı Râfi bin Mükeys’le Medine’ye gönderdi. Bunlar seher vakti. devam ederken Ebû Ubeyde (r. EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH: Sağ iken. Peygamberimiz bu hali görünce çok sevindi. Şamlıların seve seve îmân etmelerine sebep oldu. Halkı İslâmiyete davet etti. Hz. Peygamber efendimiz dahi düşmanı geriletecek şekilde yayıyla. cild-2. Sa’d bin Muaz ile kardeş yaptı.) onu Hz. 1) Tabakât-ı İbn-i Sa’d. Peygamber efendimizin aşkıyla yanan Ebû Ubeyde (r. Allah’a karşı küfür edenlerle çarpışınız!” buyurarak onu uğurladı. sh-190 10) Buhârî Fedâil-üs-sahabe 11) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-978 HZ. Ebû Ubeyde İbni’l Cerrâh Cennettedir. Ebû Seleme. Zübeyr Cennettedir. mevkisiyle ve canıyla İslâmiyeti yaymak için çalıştı. düşman saflarında babası da bulunuyordu. en son görüşmemin. senelerce nefer olarak savaşırken. Âmir bin Abdullah bin Cerrâh bin Kâ’b bin Dabbe bin Hars bin Fehr’dir. Addurrahman bin Avf’ın geri kaldığını görünce: “Arkadaşlarından niçin geri kaldın?” diye sordu. Ebû Ubeyde Uhud cenginde de büyük kahramanlık gösterdi. Bunun üzerine Abdurrahman bin Avf. Sonra Medine’ye hicret edince Peygamberimiz (s. cild-2. koyacağım.

Ebû Ubeyde (r.a. Eshâb-ı kirâm. Bu üç eshâbın hizmeti kıyâmete kadar unutulmayacaktır. Ebû Bekir vefât edince yerine geçen Halife Hz. Hâlid bin Velîd (r.a. Zübeyr gibi Eshâb-ı kirâm (r. uzun bir konuşma yaptı. O da müslümanların safında Bizanslılarla savaştı. düşman süvarileri saldırıya geçti ve Peygamber efendimize kadar sokuldular. Pek çok Eshâb-ı kirâm çarpışa çarpışa şehîd oldu. Ebû Bekir. kimin halife olacağını konuşuyorlar. Ve “Yâ Muhammed (s. Ömer konuştu sonra da Ebû Ubeyde (r. düşmanın hücûmu.a.) merkeze.) başkumandan tayin etti. Uzun ve Çetin savaşların neticesinde koca Rum ordusu yenilerek dağıldı. Umeyr. Hz. Uhud.) ve diğer Eshâb-ı kirâm “aleyhimürrıdvan” hazretleri Hz. İslâm ordusu 40 bin civarında idi. Zafer sevinciyle yerlerini terk eden Eshâb-ı kirâmın bulundukları yerden. Talha. Ebû Ubeyde’ye (r. zafer kazandığı her şehirde adamlarını bağırtarak Rumlara halife Ömer’in (r. Hz. Hepiniz ticâretenizde. Ebû Ubeyde. Peygamberin ileri geçirdiği kimsenin önüne kim geçebilir!” dediler. Ubeyde bin Cerrâh. Zafer müjdesi halifeye bildirildi. insanların da İslâmiyetle şereflenmeleri için gönderdi. Elini uzat! Ben seni halîfe seçtim” dedi ve ilk bîat Hz.v. Sonra Hz. düşmanı Peygamberimizin yanından uzaklaştırdılar. Ebû Ubeyde gözyaşlarını tutamıyordu. Hz.) için de “Bu ümmetin eminidir” buyururdu. (m. Ebû Ubeyde’yi (r. Bir karışıklık çıkabilir. Humus şehrini alınca da “Ey Rumlar! Allah’ın yardımı ile ve halifemiz Ömer’in (r. Hz. Üçü birdenbire meydana çıkınca.a. Resûlullah seni hepimizin önüne geçirdi.a. İbn-i Kamia denilen müşrik. Hâlid bin Velîd ve Hz. Hz.a. Benî Sa’îde Konağında toplandılar. Sulh ile Humus’u aldı. bu dine hizmet eden sizlerdiniz. 632) yılında Resûlullah (s. İşte böyle dar ve tehlikeli bir anda. Eshâb-ı kirâm emîn olarak kimin şerefleneceğini merak ediyorlardı. hidâyete gelip müslüman oldu. Ebû Ubeyde (r. Ebû Ubeyde (r. bunların ne söyleyeceğini bekliyordu.) Peygamber olduğunu kabul ettiler. Sevgili Peygamberimizin mübârek dişleri şehîd oldu. Halife bizden olmalıdır diyordu.) Peygamberimizi korumaya çalışıyorlardı. Eğer.) her yerde.a. Hz. Hz. Bizans ordusuna saldırıya geçildi.a. Ömer tarafından oldu. Vazifesini çok güzel yapmış dönüşünde hazineyi altınla doldurmuştu. Sa’d bin Ebî Vakkas. Ebû Bekir’i. Ebû Bekir. Hz. Hz. Hz. Savaş bütün hızıyla devam ederken Bizans generallerinden Yorgi. Ürdün ve Filistin’i feth etmek ve oradaki. Bunların içinde Hz. Ebû Bekir. Bütün Eshâb-ı kirâm kan ağlıyor ve devasız derdi çekiyordu. Ebû Ubeyde “Fıhl” mevkiinde 80 bin Rum ile çarpıştılar. Hâlid bin Velîd’in. çıkarırken iki ön dişi kırıldı. Hz. O anda. Bahreyn ile sulh yaptığında.v. Ebû Ubeyde. bizler. Resûlullah (s. birini seçiniz” diyecek.) vazifelendirdiler. oraya Hızır gibi yetiştiler. Sonra Hz. Halbuki Resûlullah (s. Hz. diğer kumandanları sağ ve sol kanatlara yerleştirdi.v. Hâlid bin Velîd’i gönderdi. Ebû Ubeyde (r. Düşman ordusu 240 bin.a.a. Ebû Ubeyde bu müjdeye kavuşunca sevincinden ağladı. Hz. sonra da Hz. miğferin demiri mübârek yanağına saplandı. Hendek. Bu zafer bütün Şam beldesinin fethine sebep oldu. 9 (m. Hz. 100 bin Rum öldürüldü. Hz. “Ümmetimin emini budur” diyerek beraber gönderdi. işinizde. Acele gelip bu işi hallediniz” dedi.a. onlardan cizye’yi almak üzere Ebû Übeyde’yi (r. Ebû Bekir. Çoğunun dili tutulup.) yardım için Hz. Düşman gerilemişti. Ebû Bekir’i halife seçtiler. Bu muharebede İslâm kadınları da harb etti.. Sakın işi önce bozan da sizler olmayasınız” dedi. Ebû Ubeyde’nin baş kumandan olarak yine fetihlere devam etmesini emr etti. Ömer “Yâ Ebâ Bekir.)! Senden razıyız ne istersen sana verelim. Şam.) miğferin demirini dişleriyle çekip. “Size şu iki zâtı aday yaptım. Hicrî 11. pek çok üzülüp gözyaşı döktüler. Ömer’i alır. Ebû Bekir Halife olunca Ebû Ubeyde’yi (r. sol yanına Hz. Ali. Belli bir kimseyi daha seçemediler.a. Ebû Ubeyde.a. “Gayet emin bir kimseyi sizinle gönderirim” buyurdu. Peygamberimiz de yemin edip.a.) “Kalk yâ Ebâ Ubeyde!” buyurdu. Hz. Hamza şehîdlerin serdarı olarak yanlarına yeğeni Abdullah bin Cahş ile aynı kabre defn edildiler. İslâm ordusunun önce galibiyeti.v. Resûlullah’a yardım ettik.) emirlerini bildirdi. Her ikisi de çekindiler: “Hz. Ömer ve Hz. sonra. İçerde Cenâze hazırlıklarını yaparlarken kapı vuruldu: “Ebû Bekir ve Ömer burada mı?” diye sorulunca “Evet buradayız” dediler. ibadetlerinizde . zafere yaklaşılmıştı. Sevgili Peygamberimiz. Mekke’nin fethinde de Peygamber efendimizin yanlarında bulundu.a.) “Ey Ensâr! Başlangıçta. Ürdün Ve Filistin’e giden kuvvetleri toplayıp onları “Yermük” de karşıladı. Humus. sağ yanına Hz. Rum Kayseri Herakliyüs’ün büyük ordularını perişan eden İslâm askerlerinin başkumandanı Ebû Ubeyde bin Cerrâh. Uzun konuşmalardan sonra Resûlullah’ın (s. vergilerimizi ona verelim!” dediler. sanki Resûlullah kalkmış oraya gelmiş gibi oldu. Halife Hz. 97 kadar şehîd verildi. Hamza. Herkes kendi kabilesinin reisini seçmeyi istiyor. Hz. Ömer ve Hz. Muhacirler bize sığındı.a. Hz. Onları da akşama kadar süren bir savaşta mağlub ettiler. bir müddet konuşamadılar. “Medineliler. Bizanslıların Suriye’yi kurtarmak için büyük bir Haçlı ordusu toplandığını öğrenince Şam. Resûlullah’ın mübârek başına kılıcını vurdu. daha sonra da Eshâb-ı kirâmın (r.) ordusuyla Humus’a hareket etti. Ömer ve Ebû Ubeyde hazretleri yetişmeseydi müslümanlar parçalanacaktı.) emrine uyarak bu şehri de aldık.) düşmanı kovalamasıyla neticelendi.) orduyu biner kişilik alaylara bölüp her birine alay kumandanı tayin etti. Herkes.a.a. Eshâb-ı kirâm tekrar toparlanıp kâfirlere saldırdı.) Rebî’ul-evvel ayının 12’sinde Pazartesi günü öğleden evvel vefât ettiler. Eshâbından bir emîn kimseyi bizimle beraber gönder. “Allah’ın kılıcı” lakabını duyarak. Hâyber gazalarında görülmemiş şekilde cenk etti. Müslümanlar arasında büyük bir ayrılık baş göstermek üzere idi.101 - . Ebû Bekir ile Hz.dişlerine takmışlar Peygamberimizin etrafında pervane olmuşlardı. Bu savaş.a. 630) senesinde Peygamberimizin huzuruna Necran’dan bir Hıristiyan heyeti geldi. ensardan biri kalkıp. Hz. Hz. Ömer. Hz. İslâm ordusunda ise 3 bin yiğit şehâdete kavuştu. Ebû Übeyde’yi gösterdi. Sonra Hz. Ebû Dücane.v.

) evinde bir şey görememiş. Haydi. “Geliyor efendim” diyerek gelmekte olan Hz. Kendisi Halebe geldi. Ömer. Büyük bir haçlı ordusu hazırladı. Buna karşılık. canınıza. tebaasına hep iyiliği ve birbirlerini sevmeyi emreden bu mübârek Ebû Ubeyde hazretlerine hakkınızı helâl edin ve duâ ediniz” buyurdu. Antakya da zaptedildi. Ebû Ubeyde (r. Birbirinize iyilik yapınız. Delul. Ebû Ubeyde’nin şahsına. her hakkınız gözetilecektir.) böylece. Kendi arzuları ile Rum ordularına karşı İslâm askerine casusluk yaptılar. Ömer. Ebû Ubeyde de bu salgına yakalandı. Herakliyus ile gazâ edecek olan kardeşlerime yardıma gidiyorum. Hz. Ebû Ubeyde’yi gösterdiler. Hz. Sa’d (Ka’ka)ı dörtbin mücâhidle yardıma gönderdi. sizi de koruyacağız. Dünyaya hiç meyletmeyen.) hazretleri cemaate bir hutbe okudu. bu karardan vaktinde haberdar olup. Ona: “Haydi senin evine gidelim” deyince Hz. selâmlaştılar. Ebû Ubeyde Şam’ın Cezîre ile irtibatını keserek Haçlı ordusunun üzerine yüklendi. İslâmiyetin adaleti. Hz.) halifeye durumu bildiren bir rapor gönderdi. Beyt-ül-mal emini Habîb bin Müslim’e teslim ettiler. Malınıza. Lazkiye. Size verdiğim sözde duramıyacağım.a.a. yalnız seni değiştiremedi” buyurmuştu. Ebû Ubeyde Ona bir zenbil getirerek bir kaç lokma çıkardığında Hz. daha temiz ve merhametli bir kimse görmedim. bugün siz öyle bir kimseyi kaybettiniz ki. Ali’yi vekil tayin ederek Kudüs’e geldi. Başkumandan Hz. durumu halifeye bildirerek nasıl hareket edeceğini sordu. Ebû Ubeyde Ona: “Buyurunuz yâ Emir-el-mü’minin” diyerek evine götürmüştü. senin burada yiyecek bir şeyin yok mu?” dediğinde. Kısa zamanda haçlı ordusunu perişan ederek büyük bir zafer daha kazandı. Ebû Ubeyde. Size hizmet etmemizi ve sizden cizye almamızı Allahü teâlâ emretmektedir” dedi. Ömer. Şimdi ise. Kudüslüler sulh yapmak istediklerini yalnız bu sulhda Hz.102 - .a. 18 (m. 18 (m. Burada “Yemin ederim ki. Hz. Onu karşılayanlara “Kardeşim Ebû Ubeyde nerede?” diye sordu. fazîletlerin timsali bir zâttı. Cennet ile müjdelenen iki sevgili. 639) senesinde Şam’da veba hastalığı salgın halde olup. bir kırba gibi şeylerden başka bir şey yok. ordusunu toplayarak Antakya’ya hareket etti. Ebû Ubeyde. sizi korumağı söz vermiştim. Ömer’in de bulunmasını yoksa sulh yapmıyacaklarını Ebû Ubeyde’ye (r. aynen size de tatbik edilecek. Ebû Ubeyde bu parayı aldıktan sonra onu hemen askerleri arasında taksim etmişti. “Kinnesrin”e Hz. Vasiyetinde: “Namazınızı kılınız. Askerlerine ve tebaasına çok şefkatli bir baba idi. bu parayı Ona götürecek elçiye “Dikkat et. Elçi. bütün memleketden asker toplayarak Antakya’ya hücuma hazırlandığı haberi alınınca. ırzınıza kimse dokunmıyacaktır. Sağlığında. cemaate namazı kıldır” diyerek gözlerini yummuş. Muaz bin Cebel (r. lütuf ve bereketini niyaz ederim. sizden cizye almıştım. Hepinize Allahü teâlânın selâmı ve rahmetini. Orucunuzu tutunuz. Hz. yâ Muaz (r. feth edilen yerlere. Ebû Ubeyde Kurs. Bir defa Hz. Hz. Şam’a gittiği zaman. Herakliyüs’ün. Ömer yerine Hz. Ömer ağlamıştı. Çoğu seve seve müslüman oldu. Ömer’den aldığım emir üzerine. halifemiz Hz. Ebû Ubeyde’nin (r. Maarra. İnsanların en akıllısı Allahü teâlânın emirlerini yerine getirenlerdir.) vekil etmişti. Sadakanızı veriniz. bu şefkatini görünce. çok müslümanın ölümüne sebep olmuştu. 639) senesinde 58 yaşında vefât etti. Menbic.a. dörtbin dirhem göndermiş. Haccınızı yapınız. dünyâ herkesi değiştirdi. Hz. Hz. Ondan daha dinine bağlı. Ebû Ubeyde hazretleri. Selemiye’yi zaptederek gidiyordu. Antaritus. Herakliyus ordularının her hareketini günü gününe haber alırdı. Bunun için hepiniz Beyt-ül-mala gelip.serbestsiniz. Sa’d’a emir gönderek Ebû Ubeydeye (r. Humus Rumları. Sen Emirsin. Hz. Fethettiği yerlere memurlar tayin ederek Kudüs’e geldi. İslâm kuvvetlerinin yerleştirilmesini emretti. Suriye şehirlerinin çoğunda da böyle oldu. Dünyaya aldanmayınız. geri dönünce hâdiseyi anlatmış.) bildirdiler. Zühd ve takva sahibi ve pek merhametli idi.a. Ebû Ubeyde bin Cerrâh. müslümanların bu adaletini. Antakya’yı muhasara etti. senelerden beri Rum İmparatorlarından çektikleri zulümlerden ve işkencelerden kurtuldukları için bayram yaptılar. Bu hizmetimize karşılık olmak üzere. Dışardan gelen düşmana karşı müslümanları koruduğumuz gibi. cizyelerinizi geri alınız. Allahü teâlânın emirlerinden dışarı çıkmazdı. öleceğini anlayınca orada hazır bulunanlara bir vasiyetinin olduğunu bildirdi. Ömer de “Hamd olsun ki müslümanlar arasında böyle insanlar var. Ona “Nerede senin eşyan? Burada bir keçe. bu parayı ne yapacak?” diye tenbih etmişti.a. Hz. Ömer sulhdan sonra Medine’ye döndüler. senede bir kere cizye vermenizi istiyoruz. Riabe’yi fethederek Fırat nehrine kadar ilerledi. Halebi fethederek. Âlimlere ve büyüklerinize itâat ediniz. cizyelerini seve seve getirip. şehirde memurlar bağırtıp: “Ey hıristiyanlar! Size hizmet etmeği.a. Ebû Ubeyde (r. Bu emri yerine getiren Hz. müslümanlardan hayvan zekatı ve uşr aldığımız gibi sizden de. Sevinçlerinden ağladılar. yerine Muaz bin Cebel’i (r. Halife. Ömer.” demişti. . Kudüslü’lerle sulh yapıldı. Hz. Sonra da “Ey kardeşim Ebû Ubeyde. Kudüs muhasara edildi. Banyas. Peygamber efendimizden aldığı bir emri yerine getirmek için. Hâlid bin Velîd’i gönderdi. Rum Kayseri Herakliyus kaybettiği toprakları geri almak için harekete geçti. Durum Halife Hz. isimleriniz ve verdikleriniz defterimizde yazılıdır” dedi. canını fedâdan çekinmezdi. Hz. Hıristiyanlar. Hz.) yardım etmesini bildirdi. Hz. Ömer’e arz edildi. Ömer.). Humus şehrindeki askerin de merkezdeki kuvvetlere katılmasına karar verildi. Hz.a. Peygamberimize muhabbeti pek ziyade idi. bakalım. İran’la harb etmekte olan Hz. Hz.

karşılamaya çıktılar. Dünyada iken Cennetle müjdelenen on sahabîden biridir. en metin kalbdir. Peygamber efendimize. Bir derecede ki.a.v. Hz.” Resûlullah (s. “Bu deniz muhlûkunun etinden yiyiniz. Nesebi hem baba tarafından. O da ayağa kalkınca: “İşte bu gördüğünüz sima. Hz. Yolun bir kısmında bulunduğumuz sıra azığımız tükendi. İsmi Sa’d. Bunlar Hz. Askerden bazıları o balık etinin pastırmasından bir parça Resûlullaha getirdi. Babası Mâlik bin Üheyb bin Abdi Menaf bin Zühre bin Kilâb-i Kureyşi’dir.” buyurdular. Onlar da “Şimdi” diye cevap verirler. Gördüğü bu rüyadan üç gün sonra Hz. Müslüman oluş hâdisesi şöyle rivâyet edilir. hem de anne tarafından Peygamber efendimizle (s. sh-196-385 5) Herkese Lâzım Olan İmân sh-99 6) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-3. künyesi Ebû İshâk’dır. Ebû Bekir’in kendisine İslâmiyeti anlatması üzerine.): “Şad olunuz ve sizi sevindirecek nimetleri (bundan böyle her zaman) umunuz! Vallahi (bundan sonra) sizin. Ebû Bekir’in önünden ilerlediğini görür. Ebû Ubeyde bize.) Bahreyn’e gönderdi.): Necran’dan gelen Hıristiyan kafilesinden. Ebû Ubeyde.a. Ebû Ubeyde bin Cerrâh. Ebû Ubeyde bin Cerrâhın hayatı Cihadı fî sebîlillah ile serhat boylarında geçtiği için pek fazla hadîs-i şerîf rivâyet edememiştir. Yalnız 14 hadîs-i şerîfin râvisidir. Resûlullah (s. kalbinde İslâmiyete karşı bir sevgi hasıl oldu. Ayın aydınlattığı yolu takip ederken aynı yolda Zeyd bin Hâris. sh-111 2) Sahîh-ül-Buhârî cild-7. Peygamberimiz de yedi. Peygamberimizin (s. Ali ve Hz. sh-172 3) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-1002 4) Müsnedi İmâm-ı Ahmed cild-1. Ebû Ubeyde’yi (r. SA’D BİN EBÎ VAKKAS: Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden ve İran’ı zapt eden ordunun kumandanı. hayatını hep İslâma hizmetle geçirmiş.a. bir de ne görelim? Deniz sahilinde kocaman bir balık bulunuyordu. Bunun üzerine Resûlullah (s. İlk müslüman olanların yedincisidir.) götürdü. Hz. Fakat sizin için korktuğum bir şey varsa o da sizden önce gelip geçen ümmetlerin önüne dünyâ nimetlerinin yayıldığı gibi sizin önünüze de yayılarak onların birbirlerine haset ettikleri ve nefsaniyet güttükleri gibi sizin de birbirlerinize düşmeniz ve onların helâk oldukları gibi sizin de mahvolup gitmenizdir. insanların ebedî seadete kavuşmaları için çırpınmıştır. Peygamber Efendimiz de: “Azîz Mücâhidler.” dedi. kalbleri. Câbir. Ebû Ubeyde’nin hayli dünyâlıkla geldiğini duydunuz. Ebû Bekir. yüzleri en güzel yüz.) der ki: “Kureyş halkının içinde üç kişi vardır ki. birdenbire her tarafı aydınlatan parlak bir ay doğar. Yanınızda varsa bize de yediriniz!” buyurdular. yiyiniz! Allahü teâlâ onu denizden rızıklanmanız için çıkarmıştır. Hz.a. bu toplanan erzak iki dağarcık hurmadan ibaretti.a. Biz de yedik Medine’ye dönüp Resûlullah efendimizin yanına geldiğimizde bu vakayı arz ettik. Emir tayin etti. Kabr-i Şerîfi Şam’dadır.v.a. Annesi. Hicret’ten 30 yıl önce Mekke’de doğdu. Getirilen erzakı bir araya topladı ki.v. Bunun üzerine Hz. Bu hurma ile Ebû Ubeyde (r. Hz.v. Ömer’in oğlu Abdullah (r. Cizye mallarını alarak Bahreyn’den Medine’ye gediği işitilince (ki. emin bir kimseyi bizimle gönderir misin? denilince.a. Resûlullah (s. Zühreoğullarından .a. Onyedi yaşında iken Hazret-i Ebû Bekir’in vasıtasıyla müslüman oldu. sh-409 7) El-A’lâm cild-3. Kendilerine “Siz ne zaman buraya geldiniz?” diye sorar.v. Ebû Bekir onu Peygamberimize (s. İslâm ümmetinin eminidir. Ebû Ubeyde’dir.a.a. akılları.) mücâhidlere yanlarında ne kadar erzak varsa getirmelerini emretti. o anda sabah namazı kılınıyordu). Sonra bu hurma da tükenince onun yokluğunun acısını tattık. Peygamber efendimiz de: “Kalk yâ Ebâ Ubeyde İbn-i Cerrâh!” buyurdu.v. Babasının adı Mâlik ve künyesi Ebû Vakkas’dır. der ki: “Biz yola çıktık. Ebû Ubeyde bin Cerrâhı. Osman ve Hz.) birleşir.).” Hz. Sonra deniz sahiline vardık. Bu sefere 300 Eshâb-ı kirâm katılmıştı. Bunlardan: Resûlullah Efendimiz (s. Nihayet bu da sona ermişti. gülümseyerek onlara: “Öyle sanıyorum ki siz.) sahil tarafına bir sefer düzenleyip Hz. 1) El-Îsâbe cild-4. Onu sevinçle karşılıyorsunuz!) buyurdu. Müslüman olmadan önce bir rüya görür.v.103 - . (Bunu deniz sahile atmıştı).a.Hz. fakîr olacağınızdan korkmam. Babasının adı yerine künyesi kullanılmaktadır. Onlar da: “Evet yâ Resûlallah” diye tasdîk ettiler. en selîm akıl. herkesin payına günde birer hurma düşüyordu. Rüyasında kendisi zifiri bir karanlığın içinde iken. Fil vak’asından 23. sh-100 HZ.) hergün azar azar vererek bizi geçindiriyordu. Bunun üzerine Ebû Ubeyde (r.) huzurunda îmân edip.a.v. müslüman oldu. sh-252 8) Hilyet-ül-evliyâ cild-1.) eshâbını bu halde görünce.

Peygamberimiz tarafından. Bunlardan biri kendisine verilmiş. Eshâb-ı kirâm ibâdetlerini serbestçe yapamıyorlardı. İslâmiyette. el-Harrar mevkiine gönderilen seriyyeye kumandanlık yapmıştır. Annesinin yiyip içmediğini ve bunda inat ettiğini görünce. Hudeybiye antlaşmasında bulunmuş.a. (s. Böylece Hazret-i Sa’d. Hazret-i Sa’d da çok eziyet çekmişti. Artık ister ye. Ali bildirmiştir.) sancağını taşımıştır. şöyle dedi: “Ey Anne.v. Mekke’de Ebû Düb denilen bir vadide namaz kılmakta idiler. Peygamberiniz “Seni buraya hangi şey getirdi” yâni buraya niçin geldin? buyurdu.v. birkaç müşrikle beraber yanlarına gelerek onların namazlarıyla alay etmeye ve kötülemeye başladılar. “Allah’ın. Hz. Hazret-i Âişe (r. müslümanların bayraktarlığını yapmıştır. imânındaki sebatını görünce şaşırdı. Savaşlarda çok kahramanlıklar gösterdi. Peygamberimizin (s. babam sana fedâ olsun!” diye duâ etmiş. Allahü teâlâ ve Resûlüne (s. Onu İslâm dininden döndürebilmek için çeşitli yollara müracaat etti. Ali. “Bu kimdir?” buyurdu. ister yeme.Hamne binti Ebû Süfyân’dır. Müşriklerin ileri gelenlerinden Ebû Süfyân. geceleyin Medine’ye dönüp geldiğinde “Ne olurdu. Uhud Harbinde de. Peygamberimiz ok atarken Ona. Hazret-i Sa’d: “İçimden bir ses Resûlullah yalnızdır. Hz. Bunun üzerine annesi asıl maksadını bildirmek için şöyle söyledi: “Yâ Sa’d! Vallahi. Yemeye ve içmeye tekrar başladı. annesinin isteğini kabul etmedi. 1000’den fazla ok attı. artık onlara (bu hususta) itâat etme! Dönüşünüz ancak banadır. Şecaatta (cesarette). Zübeyr bin Avvam ve Sa’d bin Ebî Vakkas hazretleriydi. Hazret-i Sa’d.anhâ) anlatır: Resûlullah (s.” “Allahım sana duâ ettiğinde Sa’d’ın duâsını kabul eyle” diye duâ etmiştir. hangi hallerde tâbi olmayacağını bildiren Ânkebût sûresi.a. din düşmanları ona bir sıkıntı ve eziyet verirler dedi. düşmana karşı şiddette en ileri Eshâb-ı kirâm arasında Hz. Bunu gören diğer müşrikler korkuya kapılıp kaçtılar. Ben de yaptığınızı (amellerinizin karşılığını) size vereceğim” buyurdu. çaresiz kaldı. Birden bir silâh sesi duyduk. Annesi oğlunun müslüman olduğunu duyunca çok sinirlenip.) hayatında “Anam. halife seçilince ilk bîat edenler arasında olmuştur. Bedir Harbinde. hakkında bilgi sahibi olmadığın (ilah tanımadığın) bir şeyi bana ortak koşmak için sana emrederlerse. Sa’d bin Ebî Vakkas” dedi.) bütün kalbiyle inanmış ve bağlanmış olduğundan bu îmân kuvveti üstün geldi. “Benim. Hz. Mekkeli müslümanların üç bayrağı bulunuyordu. Allah yolunda ilk ok atan Sahâbî olup.” O güne kadar annesinin her isteğine boyun eğmiş.a. Bunun üzerine birbirlerine girdiler. müslümanların sıkışık durumlarında büyük bir metanetle çarpışmış. düşman tarafında bulunan.v. (Ebû Süfyân. Sa’d bin Ebî Vakkas hazretleri ile annesi arasında geçen bu hâdiseden sonra Allahü teâlâ evladın anne ve babaya hangi hallerde tâbi olacağını. Bunun için O’nu korumağa ve hizmetine geldim.v. bir dediğini iki etmemişti. senin yüz canın olsa ve her birini İslâmiyeti bırakmam için versen.a. büyük kahramanlık göstermiş. büyük iltifatlara ve duâlara mazhar oldu. Ebû Bekir. Sa’d bin Ebî Vakkas hazretleri. Bununla beraber. Hazret-i Sa’d da “Evet” dedi. Eshâb-ı kirâm arasında en cesur ve kahraman olanlardandır. ilk yıllarında müslümanlar müşriklerden çok eza ve cefâ görüyorlardı. ana ve babasına iyilikte bulunmasını tavsiye ettik. sen Muhammed’in getirdiklerini inkâr etmedikçe.) Buvat Seferine katılmış. “At yâ Sa’d! Anam. . Ömer. bunun dışında hiçbir kimseye böyle duâ etmediğini Hz.104 - . düşmana karşı savaşmıştır. şahid olarak anlaşmayı imza etmiştir. sana hısım ve akraba ile ilgilenmeyi. “Biz insana.a. ben yine dînimden vaz geçmem. sekizinci âyet-i kerîmesini göndererek.) gazvelerin birinde. İslâmiyetin. müşriklerin en başta gelen kumandanı ve en azılı din düşmanlarından olan Sa’d bin el-As’ı öldürmüştür. her ok atışında “İlahî bu senin okundur. Hazret-i Sa’d ilk müslüman olan Sahâbîlerden birkaçı ile beraber. anne babaya daima iyilik etmeyi emrettiğini söyleyen sen değilmisin?” der.” Annesi Hazret-i Sa’d’ın dinine bağlılığını. ilk kâfir kanı döken Sahâbî oldu.v. Sen de bu yüzden anne katili olarak insanlarca ayıplanacaksın. Atışını doğrult. Peygamberimiz zamanında Hicaz’da. Hazret-i Sa’d bütün gazalarda ve bir çok seriyelerde bulundu. Uhud Harbinde. Hazret-i Sa’d ok atmakta çok maharetliydi. bu seferde Peygamberimizin (s. Oğlu Sa’d’ın kendisine karşı saygısını ve bağlılığını bildiğinden İslâm dîninden döndürebilmek için. okçuların (kemankeşlerin) reisiydi. Medine şehrinin emniyetinin sağlanmasında önemli görevlerde bulunmuş.a.) yanından hiç ayrılmayıp. Her attığı ok isabet ediyordu.v. bir çok birliklere de kumandanlık etmiştir. Sa’d bin Ebî Vakkas. Allah yolunda. o sırada henüz müslüman olmamıştı). Resûlullah efendimizle (s. sâlih bir kimse beni korumağı üzerine alsaydı!” buyurdu. korkarım ki. babam sana fedâ olsun” diye sadece Hazret-i Sa’d için duâ etmiş.” Bunun üzerine Resûlullah ona duâ etti ve uyudu. eline geçirdiği bir deve kemiğiyle bir müşriğin başını yardı. Peygamber efendimiz. ben açlık ve susuzluktan helâk oluncaya kadar ağzıma bir şey almayacağım.

Ömer’in getirilmesini istiyorlardı. Eshâb-ı kirâm verilen bu bir parça toprağın daha sonra İran toprağının tamamının verileceğine dair Allahü teâlânın bir müjdesi olduğuna inandılar. Kisra’nın yurdunun büyük bir kısmını ele geçirdik Ordu kumandanlarının çoğunu öldürdük. önce İran Ordusu komutanları öldürüldü. Bir kısmı da bunun çeşitli sebeplerle uygun olmayacağını. Ancak kullukla Allah katında karşılık bulur. İslâm askerleri.” dedi.Hazret-i Ömer zamanında. öğle namazından sonra ben dört tekbir alacağım. İslâm Ordusuna Sa’d bin Ebî Vakkas (r. bildirilen emirle düşmana hücum ettiler. Bu ordunun başına kimin geçirilmesi gerektiği yapılan şûrada görüşüldü. Dördüncü gün harp başladı. şeytana uyan bir kavme karşı bize zaferi ihsan etti. Bak Allah’ın Resûlü ne yapıyor idiyse sen de öyle yap ve sabrı elden bırakma. Fakat ölürken ki son durumları ve bu son nefeste ettikleri son sözleri bakımından birbirlerinden üstün olurlar. Mü’minlerin emiri Ömer-ül-Fârûk’a: “Allah’ın selâmı üzerine olsun. ya cizye verirsiniz veya cenge hazır olursunuz diye haber gönderdi. cümlenizi Kadisiye hendeğine gömmek için Rüstem’i göndermek üzereyim. O’nun habibi olan Muhammed aleyhisselâma salât ve selâm ederim. Ömer bu şekilde nasîhat ettikten sonra Sa’d bin Ebî Vakkas (r. kalanlar da esir edildi. Onun kullarıdır. İran Kisrası Yezd-i Cürd ile görüştüler. Sa’d bin Ebî Vakkas’ın (r. Harp başlamadan önce Hazret-i Sa’d askerlerine şöyle hitap etti: “Mevkilerinizde sebat ediniz. Kaçışmaya başladılar. Ayrıca İran Ordûsu’nun ön saflarına filler yerleştirilmişti. Arkadaşlarıyla beraber Hazret-i Sa’d’ın yanına döndüler ve “Yâ Sa’d müjde. İran Ordusu beraberinde getirdikleri fillerle karşılık verdiler. ilkinde siz de tekbir alırsınız. Hevazin bölgesine zekât toplamak için gönderilmişti. Hazret-i Sa’d. Bunun üzerine Hazret-i Ömer.a. Üçüncü tekbirde siz de tekbir alıp. Bu sırada İran taraflarındaki olaylar büyüyünce. siz de tekbir alır silâhlanırsınız. Allahü teâlâ bize ihsanı ile muamele etti. Allahü teâlâ. İslâm Ordusu ile İran Ordusu arasında oldu. Sa’d bin Ebî Vakkas’ı (r. 120 bin kişi olan İran Ordusu’nun 30 bini zırhlı ve birbirinden ayrılmaması için zincirle bağlı idiler. başka birisinin kumandanlığa getirilmesini istiyordu. İranlıların tamamına yakını öldürüldü. İranlıları İslâma davet ettiler. Sa’d bu askerlerle Medine’den çıktı. ya cizye verirsiniz veya harp edersiniz” diye şart ileri sürdüler. Atik nehri kıyısında ordugâh kurdu. İslâm Ordusu. İran Ordusuna da Rüstem kumanda ediyordu. Allahü teâlânın selâmı bütün müslümanların üzerine olsun. harbe hazır olursunuz. Bu savaşta melekler onların yüzlerine ve arkalarına vuruyorlardı.a.” dedi. Onlar üç gün içinde bunları kabul etmediler. İran topraklarında bulunan İslâm askerleri ile birleşerek meşhûr Kadisiye Meydan Muharebesi’ni kazandı. O’na: Ey Sa’d! Sana Resûlullahın dayısı ve eshâbı dediklerine bakıp da gururlanma.” . Bazıları bizzat bu ordunun başına kumandan olarak Halife Hz. Bundan sonra ne yapacağımız hususunda. En büyüğünüz kimse bunu yüklensin de reisinize götürsün ve biliniz ki. dördüncü tekbirde düşman üzerine hücum ediniz ve “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” deyiniz. Sa’d bin Ebî Vakkas bu fethi şu mektubla Halife-i Müslimîne bildirdi: Rahman ve Rahim olan Allahü teâlânın adıyla: Irak valisi Sa’d bin Ebî Vakkas’tan.) Medine’ye çağırarak. ikinci tekbirde. eşi benzeri olmayan Allahü teâlâya hamd eder. Yezd-i Cürd kaçtı. Bunun üzerine elçiler arasında bulunan Âsım bir Arar kalkıp toprağı yüklendi. Allahü teâlâ onların toprağını bize verdi” dediler. Kendisinden başka hak ma’bûd olmayan. hem de düşmana bir ders vermek için bir İslâm Ordusu hazırlandı. İran Ordusu da gelip.).a. dışarı çıktılar. “Ya müslüman olursunuz. Kızı. Allah ile kul arasında kulluktan başka bir bağ yoktur. onlar da. İran Kisrası buna sinirlenerek “Eğer benden önce elçi öldüren bir melik olsaydı. İlk gün şiddetli çarpışmalar oldu. Çünkü Allahü teâlâ îmân edenlerin yardımcısıdır. Ömer’in emriyle Sâsâni Devleti’nin başşehri ve İran Kisrası’nın bulunduğu Medayin şehrine hareket edildi. İslâm Ordusu ise 34 bin kişi idi. Kaçmaya çalışanların çoğu da nehre düşerek boğuldu. Bu harbde müslümanlar 2000 şehîd verdi. Sonraki günlerde İslâm Orduları uyguladıkları dahiyane taktiklerle İran Ordusu’nu bozguna uğrattılar. Harpden önce İran’ın başşehri Medayine elçiler gönderildi. “Bende sizin için başka şey yok. Hz. O’nu İslâm ordularına başkumandan tâyin etti. anlaşma ile işi halletmek istiyordu.105 - . askeri harp için coşturursunuz.)’ın emrine dörtbin asker verdi. İslâm Ordusu Medayin şehrine kolayca girerek burayı fethetti. ben ikincisi olup. Allah onların Rabbi. İran Ordusu’nun baş komutanı Rüstem de öldürülünce ordu dağıldı. sizi öldürürdüm” dedikten sonra bir miktar toprak getirtti. Îmân etmeyenlerin yardımcısı yoktur. Hz. Fırat nehrinin bir kolu olan Atik nehrinin Kadisiye denilen yerinde ordugâh kurdu. esir olarak ele geçirildi.) ismini duyan Eshâb-ı kirâmın hepsi ittifakla Hazret-i Ömer’e: “İşte aradığın kimseyi buldun” dediler. Allahü teâlâ kötülüğü ancak iyilik ile yok eder. Medayin şehrinde emirlerinizi bekliyorum. hem bu olayları önlemek.a. sevâb kazanırlar. Daha sonra Hz. Müslümanlar büyük bir zafer kazandılar. İslâm askerinin Medayine hareket ettiğini İran Kisrası Yezd-i Cürd duyunca korkudan şehri terk etti. Gözün görmediği meydanlarda at koşturmayı nasîb etti. Yine elçi göndererek kendilerine üç gün süre tanıdıklarını bu üç gün içinde ya müslüman olursunuz. Kadisiye Muharebesi. Bu sırada Sa’d bin Ebî Vakkas hazretlerinin Hevazinden mektubu geldi.

Lâkin onun malı müslümanlarındır. Ahnef bin Kays. merteben yükselir.v. Rezil bir hayata düşmekten. sözü. Kûfe şehrinin ilk valisi tayin edildi. Medine’ye yakın Akik denilen yerde hastalandı ve orada 65 (m. arazinin eski sahiplerinde kalmasına ve araziye haraç vergisi konulmasına karar verildi. Kisra’nın sarayları ve hazineleri müslümanların eline geçmişti. Umarım ki: Sen uzun zaman yaşayacaksın! Öyle ki. Veda Haccı’ndan sonra hastalandığında. Mal. Sa’d bin Ebî Vakkas hazretleri. bir takım kavimler faydalanacak. cesur.) her namazın ardından muhakkak şöyle duâ ederdi: “Allahım. Peygamber efendimiz de “Hayır! Sen bizden geri kalamazsın! Burada kalır da Sâlih ameller işlersen. Osman Mehdî Alkame bin Kays. Namazını Medine Valisi Mervan kıldırdı. Sa’d bin Ebî Vakkas (r. bir takımları da mahrum kalacak” dedi. ncu âyetlerini delil getirerek. o İslâm olmazdan önce elde etmişlerdir. elde ettikleri ganimetleri ve Allahü teâlânın fey olarak kendilerine ihsan ettiği malları kendileri arasında taksim etmeni istemişler. karşılaştığın kimseleri. Bunun üzerine iyileşti. Mus’ab. onlardan sonra geleceklere bir şey kalmaz. Hazret-i Sa’d. . 10. Zübeyr Cennettedir. Sa’d hazretleri hastalığı şiddetlendiğinden duâ almak için Peygamberimize “Yâ Resûlallah siz Medine’ye döneceksiniz de ben burada ölüp dostlarımdan geriye mi kalacağım?” dedi. Medine’de bulunan Eshâb-ı kirâm ile uzun uzun istişare etti. Bu kararı Hz. Cennetle müjdelenen on sahâbîden (aşere-i mübeşşereden) en son vefât edendir. orta boyda. hayvan ve eşya olarak insanların sana celbettikleri ganimetleri topla.) ve daha bir çokları hadîs-i şerîf rivâyet etmişlerdir. Hz. Benim mektubum sana ulaşınca meseleye nazar et ve eğil.a. Bildirmiş olduğu altı kişiden biri de Sa’d bin Ebî Vakkas hazretleriydi. Peygamber Efendimiz kendisini ziyârete gelmişti. Ben sana. Sa’d bin Ebî Vakkas’dan oğulları İbrâhîm.” Resûlullah (s. Talha Cennettedir. Ömer.a. özü doğru büyük bir zattı.a. onlar bütün müslümanların atiyyelerine dahil olsun: Çünkü. Sa’d bin Ebî Vakkas hazretleri. Peygamberimize annesi tarafından dayı olurdu. şifâ buldu. Resûlullah efendimiz (s.v. Mübârek cesedi Medine-i Münevvere’ye götürüldü. Hz.) bir köylü gelerek. korkaklıktan. Hazret-i Ömer’e durumu bildirdi.a. Bunun üzerine Hazret-i Ömer.v. Âmir.) Eshâb-ı kirâm arasında kardeşlik tesis ettikleri zaman. Orada. Müslümanlar için yapılması lâzım olan hak ve vecibeler onun için de tahakkuk etmiştir. İşte bu benim emrim ve sana yollanan ahdimdir.a.a.) yine bir hadîs-i şerîflerinde “Ebû Bekir Cennettedir. Hazret-i Ömer.” “Sizden kim hergün bin tane sevab kazanmak isterse 100 defa tesbihte bulunsun.). Sa’îd İbni Zeyd Cennettedir.a. Aliyi kendine seçerek “Yâ Ali! Sen benim dünyâda da âhirette de kardeşimsin” buyururdu. Bunun için Peygamberimiz ona “Bu benim dayımdır. benim söyleyebileceğim bir kelime öğret. Haşr sûresi 7. sadeliği severdi. esmer tenli. harpten önce İslâma davet etmeni emretmiştim. şehîd olmadan önce kendisinden sonra yerine geçecek halifeyi seçmek için altı kişilik bir şûra teşkil edilmesini vasiyet etmişti. Hazret-i Osman halife seçilince Hazret-i Ömer’in tavsiyesine uyarak. Muhammed. 9. Peygamber Efendimiz (s. ederse o da müslümanlardan bir ferttir. Hazret-i Sa’d. Şureyh bin Hâni (r.Hz.)’ın mektubunu aldı. Resûlullah’a (s. Sa’d İbn-i Ebî Vakkas Cennettedir. 675) yılında vefât etti. Onun da İslâmda bir hissesi (sehmi) vardır. Abdurrahman İbn-i Avf Cennettedir. 8. “Allah birdir. Eğer Sa’d. Ömer.v. elbette onunla derecen artar. Arazi ve nehirleri işleyicilerine bırak ki. eğer sen onları yani arazi ve nehirleri halen orada bulunanlara taksim edersen. Böyle yaparsa bin sevab kazandığı gibi. Onları müslümanlardan hazır bulunanlara bölüştür. dedi.106 - .v. Her kim harp ve hezimetten sonra İslâm davetine icâbet. Sa’d da Kûfe şehrini kurdu. Medayin şehrinin. Çok cömert olup. Vasiyetine uyularak Bedr Harbinde giymiş olduğu elbisesi ile defn edildi. Sa’d bin Ebî Vakkas hazretleri 270 hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Âişe-i Sıddîka. Medine’ye döndü. Hazret-i Sa’d-ı tekrar Kûfe valiliğine tayin etti. bildirdiğine göre. İbni Abbas. Ve “Ya Rab! Eshâbımın Mekke’den Medine’ye dönüşünü tamamla” diyerek duâ etti. Kadisiye Harbi ve Medayin’in fethinde büyük ganimet elde edilmiş. Böyle bir dayısı olan varsa bana göstersin” diyerek iltifatlarda bulunurdu.a. gaziler senden. Her kim muharebeden önce davetine icâbet eder de müslüman olursa.)’a bildirdi: Mektubunu aldık. Zira müslümanlar onun malını. Ömer şu mektubla Sa’d bin Ebî Vakkas (r. dünyânın ve kabrin imtihanından sana sığınıyorum. yeni bir şehir tesis edilmesini emretti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şunlardır: Resûlullah (s. havasının ve suyunun askerlere iyi gelmediğini anlayan Hazret-i Sa’d.” buyurdu. Hayatının sonlarına doğru. cimrilikten sana sığınıyorum. o kimse müslümanlardan bir fert sayılır. heybetli. senden. onun misli kadar günahını da Allahü teâlâ yok eder. halife seçilmezse ona bir vezirlik verilmesini de vasiyet etmişti.

gözleri görmez olmuştu. bunaklıktan.107 - . sh-483 5) Hilyet-ül-evliyâ cild-1.) vefât ettiği zaman. Düşmanlar da. Mekke halkı etrafına toplanıp. Bu halde iken Mekke’ye gelmişti. Bunlardan biri.) Peygamberimizin (s.) “Duâ kabul olmak için helâl lokma yiyin” buyurdu. ikincisi Hazret-i Osman’ın şehîd edildiği zaman. sh-32 . melekler ona akşama kadar duâ eder.O’ndan başka hiç bir ilâh yoktur ve O’nun ortağı da yoktur. sh-168 2) El-A’lâm cild-3. korkaklıktan.a. erzel-i ömür denilen ihtiyarlıktan. Ben de “Evet” dedikten sonra bir ara: “Amca senin duân makbul. Bunun için.)i ve din olarak İslâmiyeti seçip. sh-92 6) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-3. sen de.v. bir ara O’na yaklaştım ve kendimi tanıtmağa çalıştım.” (Yâ Rabbi! Cimrilikten.v. Sa’d gülümseyerek “Oğlum Allahü teâlânın benim hakkımdaki takdiri (gözümün görmemesi). Peygamber olarak Muhammed (s. her attığı ok isabet ettiğinden. Ömrünün sonlarına doğru. benim yanımda öylesin. ise. râzı oldum derse günahları bağışlanır.” Yine buyurdular ki: “Bir kimse gündüz hatim okursa. Gece okursa sabaha kadar duâ eder. çok korkarlardı. dünyâ fitnesinden yani deccâl’ın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. kendin için duâ etsen de gözlerin açılsa olmaz mı?” dedim.” Köylü: .) duâsını aldığından her duâsı kabul olurdu. tek ve ortağı olmayan Allahdan başka hiçbir ilâhın bulunmadığına. muhtaç olanlardan esirgerse. 583.Bunlar Rabbim içindir. sh-499 4) Tehzîb-ut-tehzîb cild-2. 926. benden sonra Peygamber gelmeyecektir. Resûl-i ekrem (s. sh-212 17) Umdet-ül-Kârî cild-4.a.” “Kur’ân-ı kerîm okurken ağlayın. bana duâ et deyince hepsine duâ ediyordu.a.): “Allahım beni bağışla ve koru. Beni tanıdı ve “Sen Mekke’nin en iyi okurlarından birisin” dedi. ibâdet yapmaya kudret ancak azîz ve hâkim olan Allahın yardımı iledir de. eğer ağlamazsanız. Resûl-i ekrem’in (s. müslümanlar O’nun duâsını almaya çalışırlardı. Günahtan kaçmaya kuvvet. Allah her şeyden yücedir. Ya kendim için ne söyleyeyim? dedi.” “Peygamber Efendimiz şöyle duâ edilmesini emrederdi: “Allahümme inni eûzü bike minel buhli ve eûzü bike minel cûbni ve eûzübike en urudde ila erzel-il-umrî ve eûzü bike min fitnet-id-dünyâ ya’ni fitnet-ed-deccâl ve eûzü bike min azâb-il-kabrî. daha güzeldir” buyurdu.” “Kişinin aile fertlerine harcadığı sadakadır. sh-60. sh-30 9) Müslim Bab-ı Fedâil-üs-sahâbe 10) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-550. Bütün hamdlerin hepsi Allah’a mahsusdur. Musa’nın yanında Hârûn nasıl idi. 992.a. Abdullah bin es-Sâib anlatır.a. Sa’d bin Ebî Vakkas hazretleri buyurdu ki: Hayatımda üç gün ağladım. gözümün görmesinden. sh-290 16) Sahîh-i Buhârî cild-4. Muhammed aleyhisselâmın O’nun kulu ve Resûlü olduğuna şehâdet ederim. sh-293 14) Fütûh-uI-Büldan sh-255 15) Üsüd-ül-gâbe cild-2.” “Yâ Ali.) “Müslümanın müslümanla üç günden fazla dargın durması helâl değildir. Rab olarak Allah’ı. Âlemlerin Rabbi olan Allahın şanı ne yücedir. Kişiye ailesine yedirdiği lokmadan muhakkak sevab verilir. üçüncüsü de Hakka sığınırken ağladım.a.” 1) Müsned-i Ahmed bin Hanbel cild-4. ağlamaya çalışın. sh-2570 13) Taberî cild-2. “Ben genç idim. cild-3.” Duâsının kabul edilmesi için duâ istendiğinde Peygamber Efendimiz (s. “Bana duâ et. Sa’d bin Ebî Vakkas (r.v. herkese duâ edip duruyorsun. sh-13ti 7) El-İsitâb cild-2. sh-87 3) Târîh-ül-hamîs cild-1. Yalnız şu fark var ki.v. de” buyurdu. 1059 11) Herkese Lâzım Olan İmân sh-98 12) Kâmûs-ul-A’lâm cild-1. Bana hidâyet ver ve rızıklandır. “Her kim ihtiyacından fazla bir suyu. sh-106 8) El-Îsâbe cild-2.v.” “Kim müezzinin okuduğu ezanı dinler de. Kıyâmet gününde Allahü teâlânın kerem ve ihsanına kavuşamaz.

). Hicret-i Nebevî’den sonra. Saîd’e Peygamber efendimiz (s. Künyesi Ebû Aver ve Ebû Sevir idi. yoksa bin ilâha (putlara) mı inanayım. tâbiînin büyüklerinden Ebû Osman Hindi. Resûlullah’ın (s. gösterişi hiç sevmezdi. işkence gördüler.a. Hz.) Muhahammed’in (s. bunu en iyi şekilde yerine getirirdi. Medine’de Baki Kabristanlığına Eshâb-ı kirâmın omuzları üstünde getirilip. Amr İbni Hâris.a. Dünya ve dünyâ nimetlerinden daha çok âhireti düşünürdü. Hz. Fih Muharebesi’nde piyade birliklerine kumanda etti. sh-94 2) Hilyet-ül-evliyâ. Talha bin Ubeydullah ile beraber Suriye tarafında araştırma ve oralardakilerin hâllerini inceleme vazifesiyle gönderildi. Saîd bin Zeyd hanımı Fâtıma ile birlikte hemen Müslüman oldu.) müslüman olunca Mekke’de. Hz. Kızkardeşi Âtike binti Amr.) İslâm Dîni’ni tebliğe başladığında ilk katılanlardan olup. ancak kendisine bir vazife verilirse. ilk inananların arasına girdi. Hz. techîz etti.a. Saîd. Cenâzesini Sa’d bin Ebî Vakkas (r.” “Kırmızı beyaz mantar (Kem’e) kudret helvası. 51 (m. Ganimetten pay ayrıldı.v.a. Hz.a. Saîd bin Zeyd (r. Şam’ın muhasarasına katılıp. Kız çocuklarının çoğunun ölümden kurtulmalarına sebep oldu. İbrâhîm (a. Duâsı kabul olanlardan idi.” cevabını verdi. dinini.a. Talha. 634)’de Ecnâdeyn muharebelerinde süvari kuvvetlerine.v. SAÎD BİN ZEYD: Aşare-i mübeşşereden. Ali. Sahâbe-i kirâm: “Yâ Resûlallah onuncusu kimdir?” diye sorunca Resûlullah (s. fesahati.” “Kim başkasına ait olan bir karış yeri haksız olarak. Saîd bin Zeyd. 644) zamanında 13 (m.HZ. Ubeyde bin Cerrâh. Saîd İbni Müseyyeb.a. Sa’d bin Vakkas (r. sh-95 . Bedir Gazâ’sında bulunmadıysa da. Annesi Fâtıma binti Ba’ce İbni Halef el-Huzariyyedir. Mekke’de su-i kast. 636)’da Yermük Muharebesine katıldı. düşmanlığı silindi.” 1) El-A’lâm. Ömer İbni Hattab’ın amcasıdır. O’na bîat etti.) bütün gazvelerine katıldı.) kendisine Müslüman olmasını söyleyince.a. Abdurrahman bin Avf. Suyu gözlere şifâdır. O’na Kûfe’de iktâ olarak bir miktar arazi verdi. Bu sebepledir ki. Talha. sustu. Dedesi Amr Hz. Zübeyr ve Abdurrahman bin Avf (r.v. Ebû Bekir halife olunca. Sa’d bin Ebî Vakkas Cennettedirler” (r.) namazını kıldırdı. Eshâb-ı kirâm’dan Abdullah bin Ömer. kanını. diğer Eshâb-ı kirâm gibi müşriklerden çok eziyet çekip. Bunun üzerine Ömer (r. işkence.v. Hadîs kitablarının en kıymetlisi olan Buharî ve Müslim bunu böylece bildirmektedir.v.a.) ile nesebi birleşir. Hz. Makam ve mevkiyi hiç düşünmez.a. zulüm ve tazyikler artınca Peygamber efendimizin (s. Ömer’in hem eniştesi hem de kayınbiraderidir.” der. belâgatı. Ebûttufeyl. nevindendir.a.) dinine girerek Haniflerden oldu. cild-1. Osman halîfe seçildiğinde O’na bîat etti. Ömer bin Hattab da Saîd bin Zeyd’in evinde okunan Kur’ân-ı kerîm’den kalbi yumuşayıp. Habbab bin Eret evlerine gelip. Nesebi Sa’îd bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl bin Rezâh bin Adivy bin Kâ’b bin Lüey idi.) müsaadesi ile Habeşistan’a hicret etti. putperestliğin şirk olduğunu. Kur’ân-ı kerîm okurdu.108 - . onlara kesilen kurbanların etinin yenemiyeceğini düşünürdü. kendi mülküne dahil ederse kıyâmet gününde arzın yedi katı halka gibi boynuna geçirilir.) emriyle Hz.v. Muhammed (s. Cennetle müjdelendiği hâdise ve hadîs-i şerîf “On kişi Cennettedir. 671) senesinde Medine’ye yakın yeşilliği bol ve güzel bir yer olan Akîk’te yetmiş yaşlarında vefât etti. Peygamber efendimizden kırksekiz hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Bunun için kendisini kırmaktan herkes çekinirdi. Zübeyr. tesiri altında kaldı. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları: “Kim malının yanında. Peygamberimiz bu dokuz kişiyi zikr edip.anhüm). cennettedir. şehrin fethinde bulundu.a.v. Ebû Süfyân’ın başkanlığındaki kervanın durumunu araştırdı. Bu vazifedeyken.v. onun kızkardeşi Fâtıma binti Hattab da kendisinin hanımı idi.) ile Abdullah bin Ömer kabre indirerek defn edildi.) O’nun oklarını attılar. Osman’ın şehâdetine çok üzüldü. Abdullah bin Ömer (r. onu Allah’a inanmaya teşvik ederdi. mânâları ve üstünlüklerine hayran kalıp. Allahü teâlâ’nın kendine verdiği ilham ile putlara tapan insanların haline şaşar. cild-3. Sâid bin Habîb der ki: Hz. ehlini. Sonra Medine’ye geldi. Saîd bin Zeyd hazretleri zamanını devamlı ibadetle geçirirdi. Ebû Bekir cennettedir. yani dünyâda iken Cennetle müjdelenen on sahâbî’den biri.) yıkayıp.a. Kur’ân-ı kerîm’i okuyup. korumak uğrunda öldürülürse o şehîddir. Ömer.v. Peygamber efendimiz (s. Sa’d. Bu sebeple kendine yeni bir din bulmak için Suriye taraflarına gidip Hz. Ömer hilâfeti (13/m.) yanına gidip îmân etmekle şereflendi. Osman.s. “Saîd bin Zeyd Cennettedir.anhüm)’ın Resûlullah katındaki yeri bir idi. Cihadı çok sever. Mekke’ye döndüğünde cahiliyye âdetlerinden olan kız çocuklarını diri diri toprağa gömenlerle mücadele etti. Ebû Bekir. Hz. Osman cennettedir ve Ali. Kays bin Ebû Hazım ve başkaları hâl ve sözlerinden rivâyet etmiştir. Kâ’b bin Lüey’de Peygamberimiz Muhammed (s. 634-23/m. 15 (m. Fâtıma binti Hattab’a. namazda arkasında idiler. Hz.a. Osman. Ömer. Ömer’in. Oğlu Sa’îde de sık sık “Bir Allah’a mı. İslâmiyetten önce Peygamberimizle görüşürdü. Saîd bin Zeyd hazretlerinin babası Zeyd bin Amr. Peygamber efendimizin (s. Muharebede onun önünde.

sh-306 5) Tabakât-ı İbn-i Sa’d. namazını kendi kıldırdı. Talha’yı Hz. Humne binti Cahş.a.v. kızları ise Ümmü İshâk. Orası O’nun zuhûr edeceği şehirdir. Kardeşi Osman da Hz. Resûlullah (s. Hz. Mes’ûd bin Hıraş. Ebû Kuhafe’nin oğlu da “Hz. Ondan müslüman olduğu cevabını alınca. Ebû Bekirin tavsiyesine uyarak. Mûsâ. Peygamberimiz (s. cild-3. Gencin peşi sıra çirkin sözler söyleyerek onu takib eden bir de kadın vardı. Şu’be ve Meryem’dir. Deve Harbinde Hz.a. sh-379 6) Tam İlmihâl. Talha’nın kalbine yer etti. Bir müddet sonra Es’âd bin Zürare’yi (r. Ebû Bekir ve Talha’ya (r. Ağlıyarak mübârek eli ile yüzünden toprağı sildi. O peygamberlerin sonuncusudur. Bu gencin annesidir dediler.) zuhur etti mi!” diye sordu. Ebû Bekir. Bunun üzerine Hz. Çok zengin olup bütün malını Allah yolunda dağıttı.a. Ebû Bekir’in yanına gitti. Fakat Talha (r. Künyesi Ebû Muhammed.a. Ebû Bekir’in kızı Ümmü Gülsüm ve Ûmmü Ebbân binti Utbe ile evlenmiş ve onu erkek. Nevfel bin Huveylid bin Adeviyye adamları ile birlikte Hz. Cennette komşularımdır” hadîs-i şerîfi” ile medh edildi. Talha bin Ubeydullah (r. Îsâ. Hz.v. Yakub. Rivâyet olunur ki. Hz. Temimoğulları da onlara sahip çıkmadı: Bu hâdiseden dolayı Hz. müslüman oldu. diye cevap verdiler. Talha (r. Soyu. Hz. İslâmdan dönmesi için günlerce aç ve susuz bırakılmıştır. Rahibin sözlerini Peygamber efendimize (s.a.a) bitişikler mânâsına gelen “karînân” dendi. Hz.s.) müslüman olduğu zaman Mekkeli müşriklerden pek çok eza ve cefa gördü. Kureyş müşrikleri Resûlullah ve müslümanları ortadan kaldırmak için güçlenmek ve para temin etmek maksadıyla Ebû Süfyân başkanlığında Suriye’ye (Şam’a) . Zekeriyyâ. ok ile şehîd oldu. Oradan acele ayrılıp Mekkeye geldi ve “olan biten bir şey var mı?” diye sordu. 131 4) Üsüd-ül-gâbe. Orada.109 - . Kendisi Harem-i şerîften çıkarılacak. Abdullahın oğlu Muhammed-ül-Emin peygamber olduğunu iddia etti. Hz. gördüğü bir hâdiseyi şöyle nakleder: Safa ile Merve arasında dolaşırken. Onun Kim olduğunu sordum.” dedi. Talha. Diğer gazalarda bulundu.) ile birleşir: Babası Ubeydullah. 390 8) El-İstiâb. dördü kız ondört çocuğu olmuştur. Bedir’den başka bütün gazalarda Peygamberimiz (s. Dönerken Medine’ye uğramıştı. taşlık ve çorak bir yere hicret edecektir. Talha’yı yakalayarak onları iple bağladılar ve işkence yaptılar. Evlerine hapsedilmiş. Bu seyahatlerinden birinde Şam yakınlarında Busra kasabasında bir panayıra gelmişti. Oğulları Muhammed. pek çok defalar Peygamberimizin medhine kavuşmuş ve Cennet ile müjdelenmiştir. Şam tarafında vazifeli idi. Bunun üzerine rahib. sh-2 9) El-Îsâbe.a. Hz.v. Beni öldürseniz de dînimden dönmem diye karşılık veriyordu. elleri boynuna bağlı ve kalabalık bir gurup tarafından takib edilen bir delikanlı gördüm. TALHA BİN UBEYDULLAH: İlk îmâna gelenlerden ve aşere-i mübeşşereden. Es’ad bin Zürare’nin (r. Übeyy bin Kâ’b ile kardeş yapmıştı.) babasının vefâtından evvel Hz. Sâlih olup. Ebû Bekir’le Medîne-i münevvereye hicret buyurduğu zaman Hz.v. Hz.).a. Ebû Bekire rahibin söylediklerini anlattı. cild-2.v. Talha vasıtasıyla îmân etmiş.a.3) Târîh-ul-ümem-i ve’l-mülûk. sh-46 HZ. İmrân. Etrafındakilere bu gencin suçunun ne olduğunu sorduğumda bana: Bu Talha bin Ubeydullah’tır. cild-2. cild-2. Bedir gazasında. Ebû Bekr-i Sıddîkın dedesinin kardeşidir. Talha.) peygamberliğini ilân ettiği zaman hayatta idi. Dedesi.v. Ebû Bekir vasıtasıyla îmân edenlerin beşincisidir. ile Zübeyr. Rahib: “Abdullah bin Abdülmuttalibin oğludur. Hicretten yirmidört yıl önce Mekke’de dünyâya geldi. Talha. Aişe.) bütün bu akıl almaz işkencelere göğüs geriyor.a.” dediler. Çok cesur idi. içlerinde Mekke’den gelen var mı?” diye seslendi. Bunun üzerine doğruca Hz. İslâmı tanımadan önce de ticâretle uğraştığı için sık sık Mekke dışına çıkardı. Hz. 1060 7) Eshâb-ı Kirâm. Peygamberin orada olduğunu öğrenince kervandaki mallarından vazgeçip Mekke’ye gitmedi Ve Medine’de kaldı. ben Mekkeliyim” dedi. Yahyâ. bu işkencelere o da tabi tutulmuştur. Hele namazlarını eda edecekleri zaman çektikleri sıkıntı ve kendilerine reva görülen işkence tahammülü mümkün olmayan cinstendi.) Mekke’ye gönderip ailesini Medine’ye getirtti. Ali buna çok üzüldü. sh-15. İsmâil. lâkabı Feyyaz ve Hayyir (Çok hayır işleyen)’dir. Hz. Bir rahib: “Panayıra gelenlere sorun. ona uydu. Hz. Bütün gazalarda Allahü teâlâ’nın dînine hizmet ve şehîdlik mertebesine ulaşmak için kahramanca savaşmış. Talha ticâret için Şam’a gitmişti. Talha: “Evet. Hz.) misafiri oldu.) ile beraber bulunmuştur. hurmalık. Hz. Rahibin sözleri Hz. Talha en yakın akrabaları dahil olmak üzere Mekke müşriklerinden de işkence gördü.a.) de anlattı ve Resûlullah tebessüm ettiler. Ebû Bekir ile Hz. Talha “Ahmed kimdir?” diye sordu. İslâmiyeti kabul etmiş müslüman olmuştur. Talha’nın ismi Talha bin Ubeydullah bin Osman bin Amr bin Kâ’b olup. Atalarının yolundan saptı. “Evet var. İshâk. cild-2. Sonra birlikte Resûlullah’a gidip.). “Talha.a. “Ahmed (a. Medine’de Muhacîrin ile Ensâr arasında kardeşlik tesis olunduğunda Peygamber efendimiz (s. altıncı babada Hz. Ali tarafında değil idi. İlk îmân edenlerin sekizincisidir. Ebû Bekir onuncu babada ise Resûlullah (s.

O müthiş günde müslümanlar ne olduğunu anlayamamışlar.) önünde çarpışa çarpışa can verdiler.a.a.v. Talha atıldı ise de Peygamberimiz yine “Senin gibi daha kim var” diye sordu. Bir kısım Eshâb da Peygamberimizin (s. Bedir’e katılmadılar.v. en yumuşak huylusu. Resûlullah (s.a. Resûlullah (s. Peygamberimizin (s.v.) “Şunları kim karşılar. O zât gitti müşriklerin üzerine bir aslan gibi atıldı.) yanında bulunan ensardan oniki sahâbî bu şekilde şehâdet şerbetini içtiler. askerî bir birlik gibi. Peygamberimiz “Şunlara kim karşı koyar” buyurdular.a.v. Birçok kâfiri Cehenneme gönderdi ise de sayıca çok olan müşrikler nihayet onu şehîd ettiler.a.)’in yanına bazı sahâbîler yetiştiler. Bana doğru geliniz. biz de ölünceye kadar kâfirlerle harb edip O’na hemen kavuşuruz diyorlardı. bazıları Resûlullah madem ki öldü.v. şecaat ve kahramanlıkta da en önde olduklarını isbât eden canlı misaller ortaya koyuyorlardı. “Ben” dedi.a. müşrikler yenildi.) Uhud geçidine koyduğu ve hiç bir surette ayrılmamalarını emir buyurdukları. Ali’ye vermişti. Talha. en tatlı sözlüsü olan Peygamberimiz (s. Peygamberimiz (s. Müslümanların şaşkınlık içinde bulunup dağıldıkları zaman Peygamberimiz (s.)’dan kıyâmetin kopmasına kadar gelmiş geçmiş ve gelecek olan insanların en üstünü. Gaza başlamış müşriklerin sancaktarları öldürülünce müşrik ordusu bozulmuş idi. Yine müşriklerden bir grup Peygamberimize doğru gelmeye başladı. Hz. Peygamber efendimizi (s. inandıkları.a. Müşrikler Peygamberimiz (s. Resûlullah (s. Peygamberimiz (s. gözlerin bir daha göremeyeceği kahramanlıklar gösteriyorlardı.) tarafından bildirilmiştir.a.) aynı şekilde onu da gönderdi. kim durdurur” buyurdular. Talha.v. Peygamberimiz (s.büyük bir kervan çıkardılar.a. Bu sırada Peygamberimiz (s. Bir kısmını öldürdü.)’dır. müşriklerin ordugâhına girip ganimet toplamağa başlamışlardı.) “Ey Allahın kulları.v. Canını Peygamber efendimizi korumak için tehlikeden tehlikeye attı.v. Talha “Ben” buyurdu ve gitti çarpışmaya başladı.) aynı şekilde sordu. Mus’ab suretinde bir melek sancağı almış. Eshâb-ı kirâm burada akıllara durgunluk verecek.) “Kim Allah yolunda vücûdunu bize verir.a.a. Peygamberimiz (s.v. Bu mübârek şehîd. Hz. Peygamberimiz ona “Haydi sen karşıla” buyurdu. Müşrik ordusu bunu fark edince Uhud Dağını dolaşarak geçide geldiler. Ensârdan bir zât “Ben” dedi. Resûlullahın yanından ayrılmamıştı. Yine Hz. Peygamberimiz “Gelen şu müşriklere kim karşı koyar” buyurdu. Bedir’den sonra İslâmın en büyük gazası.a. Âdem (a.v.) etrafında toplanmışlar canlarını siper edip Resûlullahı muhafaza etmeye çalışıyorlardı. Resûlullahın (s. Bu sebeple onlar Medine’den uzak kalıp Bedir gazâsından haberdar olmayıp. . Hz. Müşrikler Peygamberimizi (s.a.a.a. Bana doğru geliniz!” diyerek seslene seslene ancak otuz sahâbî toplayabilmişti.a.) ve onüç Sahâbîyi yok etmek için üzerlerine yürüdüler. hatta bazıları birbirlerine kılıç vurmuşlardı.a.v.) kastederek yine hücum ettiler.) müşrikler tarafından kuşatılmıştı.a. Resûlullahın yanında çarpışmak için dizildikleri zaman. en güzeli. Yine Ensârdan bir zât “Ben” dedi.v.v. O da şehîd oldu.) öldürüldü haberi Eshâb-ı kirâmı kalblerinden hançerlemişti.) burada şecaat ve kahramanlığın en güzel ve en üstün misalini gösteriyorlardı. Peygamberimiz “Senin gibi daha kim var” diye sordular.a. Peygamberimizin (s. Aynı şekilde çarpışa çarpışa şehâdet şerbetini içti.110 - . O zât da gitti.a.v. fedâ eder” buyurduğu sırada ensardan beş sahâbî sıçrayıp ayağa kalktılar. Ey Allahın kulları. îmân ettikleri Allahü teâlâya ve kendilerine vâd olunan sonsuz Cennet nimetlerine kavuştular. Burada bulunan muhacirlerden birisi Talha bin Ubeydullah (r. Resûlullahın (s.) Uhud gazasında bulunmuştu.v. Talha bin Ubeydullah’dan başka kimse kalmadı.v.a.a. Din-i İslâmda her türlü iyilik ve fazîlette ümmetin en önünde olan Eshâb-ı kirâm cihad.). düşmanın en şiddetli saldırıları karşısında Resûlullah’ın bir karış bile gerilediğini görmedim.) bu sancağı Hz. yedisi ensardan olmak üzere on dört Sahâbî de onunla birlikte sabır ve sebat gösterdiler. Mus’ab bin Umeyr şehîd olmuş sancak düşüyorken. Yanlarında otuz kırk kadar muhâfızları da vardı. hak din ve hak bir kitapla peygamber olarak gönderen Allahü teâlâya yemin ederim ki. diyerek bulundukları yerleri terk ettiler. anlaşılmamış herkes yeise düşmüştü. Bunların son şehîd olanı ondört yerinden yaralanmış yere düşünce Peygamberimiz “Onu bana yaklaştırınız. Ne olduğu.a. İşte Hz. Talha yine atıldı.) ellerinde şehâdet şerbetini içdi.a. Müşriklerden başka bir grup daha geldi. ganimetlerden de kendilerine hisse verilmiştir. Bedir’de bulunanlar gibi kendilerine sevab verildiği Peygamberimiz (s. Hatta müslümanlar.a. Peygamber (s. Gözleri yaşartan kahramanlıklar gösterdi.a.” İşte bu şiddetli günde yedisi muhacirlerden. Talha bin Ubeydullah bir an bile geri çekilmemiş.) önce keşif ve araştırma yapmak üzere Talha ve Saîd bin Zeyd (r.v.) Mus’ab bin Umeyr’ın taşıdığı sancağın altında idi. Hz.a. sebat etmekte yerinden ayrılmamakta idi. şehîd oldular.v.)’ı Medine dışına göndermişti. Ensârdan bir zât “Ben” dedi. Eshâbın en iyi okçularından elli kişinin büyük kısmı. Kendisini.v. Her fazîlet ve üstünlükleri kendisinde toplayan her bakımdan Hz. Peygamberimiz (s. Fakat gazâ ile vazifeli olarak Resûlullah (s.v. Hz.v.) “Haydi onları sen karşıla” buyurdular.) “Senin gibi daha kim var” diye sordu. Talha bin Ubeydullah hazretlerinin de içlerinde bulunduğu onüç sahâbî ile bir köşeye çekildiler.v. Resûlullah (s. Eshâb-ı kirâm.v.) görmüş ve O’nun halini şöyle haber vermişti: “Hz.) tarafından gönderildikleri için Bedir ehlinden sayılmışlar.v.v. Eshâb-ı kirâmın bazıları geri dönmek icâb ettiğini. “Ben” buyurdu. Hz.s.a.a. Hele harp meydanında Resûlullahın (s. Resûlullah (s. Mikdâd (r.) yanında Hz. Burada bulunan on kadar sahâbîyi şehîd ettiler ve müslümanları arkadan vurdular.” buyurmuşlardı. Resûlullah tıpkı. ölüm kalım Savaşı olan Uhud’da kahramanlık destanları yazmıştır.v. daha sonra Resûlullah (s.

) her yeri kılıç ve ok darbeleriyle delik deşik olmuş.v. at kuyruğunu iki bacağı arasına sokup çöktü. Hemen başını kaldırdı ve yüzüne su serpti. Ayılır ayılmaz ilk sorduğu soru “Resûlullah ne yapıyor” olmuştur. mescidin kapısından çıktım. Talha kan kaybı sebebiyle de bayılmıştı.” deyince Talha (r.a.) her taraftan kuşattılar.) bir zarar gelmemesi için en çok uğraşan en fazla canını hiçe sayanlardan idi. bir kısım ise şehîd olmayı bekliyor” (Ahzab 23) âyet-i kerîmesinde bekliyenlerin kim olduklarını merak ediyorlar fakat edeblerinden de bir türlü Resûlullaha (s. Müşriklerden çok keskin nişancı.a. Diğer bir kılıç darbesi ile Hz.)’e çaldı. Resûlullahın (s.v. Talha (r.a. bu muhabbet.v. Talha buyurdu ki: Eshâb-ı kirâm “Mü’minlerden öyle yiğitler vardır ki.a.) bir zarar gelir korkusundan tir tir titriyordu. “Resûlullah iyidir. Bu sırada müşriklerden Ebû Âmir tarafından müslümanları düşürmek için kazılmış çukura kadar gelinmişdi.) hücum etti ve kılıcını âlemlerin Efendisi Hz.v. Kılıç darbesiyle mübârek omuzları yaralandı.a. Ok elini parçaladı.v.v. insanların gözü önünde Cennete giderdi.a. Resûlullahın (s. Resûlullah yine cevap vermedi. Bedevî birine. her yerde Onu (s.) çukura düştü.a.v. Muhammed (s.a. Bedevî “Benim yâ Resûlallah! Buradayım” dedi.111 - . Uylukları kılıçla parçalanmış.a. Müşrikler hücum ettiler ve Resûlullahı (s. Talha bu halden sonra da bir hayli yara aldı. Talha (r. Talha bir an ayrılmamış idi. bir ata binmiş (Ben Ebû Zâtülyed’im.v.a. Peygamber (s.) öldürmeğe yemin etmiş idi.) üzerinde iki zırh vardı. Atılan oka elini tutması. yoksa solundan mı gelen taarruzlara karşı duracağımı bilemiyordum. solumda Talha bin Ubeydullah’dan başka bana yakın bir kimse bulunmadığını gördüm” buyurmuşlardır.a.v. Eshâb-ı kirâmdan birçoğu bazı anlar Resûlullah (s.” Başka bir rivâyette ise Talha’ya (r. Talha’nın.a. Hemen Resûlullahın mübârek ellerinden tutarak Talha bin Ubeydullah da doğrultarak Peygambe. Ebû Bekir onu baygın bir vaziyette buldu.) arıyordu. Hz.v.) ilk defa yetişen Hz. Yine “Uhud günü yer yüzünde sağımda Cebrâil. Eshâb-ı kirâm dağıldı.v. Hz. Ebû Bekir’e hemen Hz. Böylece sevgi ve bağlılığın en güzelini göstermiştir.a.a. Bana Muhammed’i gösteriniz) diye bağırarak Resûlullah’a (s.)’ın bütün vücûdunu mübârek elleriyle mesh ettiler ve ellerini açıp “Allahım ona şifâ ver.a. Muhammed Mustafa (s.a. Talha ayıldı. Uhud günü İbni Kâmia kâfiri Peygamberimizi (s.v. Beni sana O gönderdi. onlardan olmayanların verdiği Uhud Dağı kadar altın sadakadan daha kıymetli olmuştur. iki cihanın sultanı Hz.a.)’da mızrağını bu müşrikin göz bebeğine sapladı ve onu bağırtarak öldürdü. Müşriklerden Ebû Zâtülyed.a.a.v. attığını vuran bir okçu vardı.) başına doğru gelen bu oka başka hiç bir şekilde karşı koyamıyacağını anlayan Talha (r.a.) sordu.) şehîd olmayı bekleyenlerin kimler olduğunu sor. Bu hain Peygamberimize (s.) oraya teşrif ettiler. bu îmân olduğu için.) “Eğer Bismillah deseydin insanlar sana bakışırken. Talha’ya yardıma koşmasını emrettiler. parmakları çolak olmuş idi.) kalkan yapıp koruduğunu gördüm. İbni Kamia.v. Sonra ben. Resûlullah (s. Bu Mâlik bin Zübeyr idi.v. muhabbet ile yanan.) elini açarak oka karşı tuttu. Allah ile olan ahidlerine (harp meydanlarında sebat) gösterirler. Bedevî de bunu Resûlullaha (s. Sa’d bin Ebî Vakkas (r. Bunu gören Peygamberimiz (s.a.) soramıyorlardı.” Hz.a.a.) “Eğer (Talha oka elini beni korumak için tutarken) Bismillah deseydi. arkasından mı. Ona kuvvet ver” diye duâ buyurdular. Talha (r. sağından mı.v.) yanına gelen Hz. Onların bir kısmı ahdini yerine getirdi (şehîd oldu). candan çok ötelere yükselmiş bir aşkın.a.) önünden mi. Uhud’un bu anında vücûdunun her yeri heyecandan ve Resûlullaha (s. dediler.v. Peygamberimiz (s.) beni göstererek “İşte bu şehîd olmayı bekliyen kişilerdendir.)’ın yanından ayrıldıkları halde Hz.) onun önünü kesti.v. Resûlullaha böyle gönül verdikleri için Peygamberlerden sonra insanların en üstünü olmuşlar. O sağ olduktan sonra her musîbet hiçtir. İşte bu sırada âlemlerin efendisi. O Uhud günü Resûlullah’a (s. Sadece başında dört büyük kılıç yarası vardı. Ebû Bekir. Yaraları yetmişbeşi aştı.a. Resûlullaha (s.Talha bin Ubeydullah (r.a.a.” Buyurdu. miğferlerinin iki halkası mübârek yanaklarına battı. kemâle gelmiş bir imânın. Resûlullaha (s.a. Dirâr bin Hattab onun başına şiddetli iki kılıç darbesi indirmiş ve Hz.v. Talha (r. Küçükler ise vücûdunda sayılamıyacak kadar çokdu.a.” buyurmuşlardır.a.a.) biraz sonra sapa sağlam kalktı ve düşmanla yine harbetmeye başladı.” buyurmuştur.v. Elinin kemikleri kırıldı. melekler seni göklere yükseltirdi.v. Üzerimde yeşil elbise vardı.a.v.) nişan alıp bir ok attı.” buyurdu. Eshâb-ı kirâmda bu aşk.a. Bu haliyle dahi cihâda devam ediyordu. Hz.a.) beni görünce: “Şehîd olmayı bekliyenlerin kimler olduğunu soran kimse`nerede” diye sordu.) bu hali haber verdikten sonra: “Biz Resûlullahın (s.) buyurdu ki: “Gördüm ki. Mızrağını atın arka bacaklarına vurunca.v. Parmaklarının bütün sinirleri kesildi.a. anlatılamayan hakiki bir sevginin fiili olarak ortaya çıkmasıdır.v. O gün vücûdunda altmışaltı büyük yara açılmıştı. Bir önden gelenlere bir arkadan gelenlere koştum onları uzaklaştırdım. Peygamber (s. Hz. Bedevî tekrar sordu. Hz. Nihayet dağıldılar.) şehîd olmayı bekliyen kimselerdendi. Talha (r.v. Resûlullah cevap vermedi.) doğru geliyordu. Talha’yı hep O’nun etrafında dönerek çarpıştığını ve kendisini Resûlullaha (s.) “Allahü teâlâya sonsuz şükürler olsun. onun için onların verdiği bir avuç arpa sadaka. vücûdunda yaralanmayan ve kana bulunmayan bir yer kalmamış idi. Hz. Ali oldu.a. Başında da miğfer bulunuyordu. Resûlullaha (s.) yanına döndüğümüz zamanlar Hz. Talha bin Ubeydullah’ın (r. Peygamberimizin (s.

O zaman Resûlullah (s. pek çok ağladı.a. Ali de isyancıların Medine’ye hâkim olduklarını bir müddet sonra kendilerine bağlı bir ordu kurulduğu zaman isyancıların ve katillerin cezasının verileceğini beyan etti.v. Fakat bunu öğrenen Abdullah bin Sebe yahudisi ve ona tabi olan isyancılar gece her iki orduya da hücum ederek. Kayalıklara gelince Peygamberimiz (s. Ömer her hususta Onun reyine müracaat ederdi.v.anha) sözünde durmadı.) Talha bin Ubeydullah’ı bazı sahabîlerle Saveylim’in. Ömer’in bu ictihâdından başka şekilde ictihâd edenler oldu ise de Hz. Müslümanları Tebük seferinden geri çevirmek istiyorlardı.v. Talha kendi namzetliğinden feragat etti.a.) çukurdan çıkardılar. Fakat gayet zayıflamış ve üst üste iki zırh giymiş ve kendisine yetmişten ziyade kılıç vurulmuş olduğundan takat getiremedi. Hz. Talha ile istişare etmiş ve Hz. Talha O’nu korumak amacıyla Hz.a. Talha ve Zübeyr’in bulunduğu tarafta da Hz. Ali halife seçilince O’na bîat etti.) “Kim bir düşman öldürürse düşmanın nesi varsa öldürene aiddir.) tarafından verilmiştir. Hz. Âişe. Âişe validemizin yanına daha sonra Basra’ya gitti. Hz. Oğlu Muhammed şiddetli şekilde âsilere mukabelede bulundu. Ebû Bekir hastalandığında. Talha da onu cânı gönülden destekledi. Resûlullahı (s. Ebû Bekir’in halife seçildiğini görüp. Ebû Talha (r. Ömer’e bıraktım dersin)” buyurmuşlardır. çok.v. hemen ona bîat etmiştir. Her iki taraf anlaştılar. Uhud Harbi’nden Mekke’nin fethine kadar geçen süre içinde yapılan bütün gazvelere katılmıştır. diye tenbih buyurdu.a. (donatmak) için uğraşırken O da herkesle yarışırcasına bütün varını yoğunu sarf etmiştir. Ömer zamanında şûra meclisi üyesi idi.) haber verildi ki. Ömer’i uygun görmüş ve “Hz.) bir kayanın üzerine çıkmak istedi. Vefâtından yirmi yıl sonra kızı Âişe bir gece rüyasında Hz.) vermiştir. Talha’yı maktuller (ölenler) arasında görünce çok üzüldü. Ali harp meydanını gezerken Hz. Talha kuvvetli deliller ortaya koyunca.) Huneyn savaşında tam yirmi düşman askeri öldürmüştür. Osman âsiler tarafından muhasara edildiğinde.rimizi (s. ayağı kırıldı ve münafıkların. Âişe arabulucu olarak gelmişti.) taşın üzerine çıktı. Ömer’in vefât etmeden önce halife seçilmek üzere namzet gösterdiği altı zattan birisi de Talha bin Ubeydullah (r. Keşke yirmi yıl önce öleydim” buyurdu. Bunun üzerine Talha (r. tenha bir köşeye çekilip ağlamıştır.v. Hz. Ömer’in teklif ettiği şekilde kabul olundu. Sonra Hz. Hz.) vefâtından çok müteessir olup. Tebük gazvesinde herkes elinden gelen gayretle orduyu techîz etmek. Hz. Hz. Hz. Hz. Ali.v. Münafıklardan Dahhâk bin Halife evin arkasından atladı. Osman’ı şehîd edenlerin derhal cezalarının verilmesini ve kısas yapılmasını istedi. Osman devrinde. Hz.) sırtına alarak Uhud kayalığına taşıdı. fitnesi söndürüldü.a. Enes buyuruyor ki: “Huneyn savaşında Peygamber efendimiz (s. Ali ile karşılarındaki müslümanlar arasında kan dökülmemesi için Hz. Hz. Ebû Bekir’in hilâfeti zamanında da bütün savaşlara katılmıştır. Hz. İşte bundan dolayı Feyyaz lâkabını almıştır. Resûlullah’ın (s.v. Bir defasında şûra meclisinde fetholunan arazinin mücâhidler arasında taksim olunması veya olunmaması durumu görüşülüyordu. Huneyn’deki gayret hizmet ve kahramanlıklarından ve bilhassa cömertliğinden dolayı da Talhat-ül-Cûd lâkabı Resûlullah (s.a. Talha çok üzüldü. Ömer dağıtılmamasını istiyor ve arazinin yalnız Onu fetheden mücâhidlere ait olmayıp ondan sonra gelecek nesillere de ait olduğunu beyan buyurmuştu. Hz. Yüzündeki toprakları sildi ve “Ey Ebû Muhammed (Talha) semânın yıldızları altında seni toprağın üzerinde serilmiş olarak görmek bana pek ağır geldi.a. Uhud gazasının sonuna kadar da Resûlullah’dan (s. Hz. Hz.a. Casum mevkiindeki evine gitmelerini ve evi. Hz. Zübeyr gibi oğullarını gönderdi. Ali ordusuna Âişe (r. Hz. Bunun üzerine kızı Âişe çok üzüldü ve akrabalarından bazılarını alarak . Hz. Osman halife seçilince.a. (Cenâb-ı Hak sana müslümanların işini kime terk ettin) derse açık bir alınla ve müsterih olarak. Bu arada Hudeybiye’de biât-ı Rıdvan’da da bulunmuştur. Sonra Hz.a.v. Hz. Hz.112 - . yerine kimin halife olmasını Hz. beni buradan çıkar da başka yere defn et”.) ile birlikte Mekke’ye giden Hz.v. Âişe bu vaka esnasında bir deve üzerinde olduğundan bu vak’aya cemel vakası denildi. yahudi Saveylim’in evinde toplanmışlardı. Mekke’de haccı eda edip. Osman’a verdi.a.v.)’dır. mes’ele Hz. Veda hutbesini dinledikten sonra Medine’ye dönmüş ve bir müddet orada kalmıştır. Hz. Talha’nın namazını kendi kıldırdı.a.a. Kucağına aldı. Hz.v. Ali ve Hz. Talha burada şehîd oldu. Hz. Hz. Osman şehîd edilince Hz.a. (Hz.v. Talha işte bu Uhud günü Talhat-ül-Hayr (hayırlı Talha) lâkabı ile şereflendi ki ona bu lâkabı Resûlullah (s. Mekke’ye Hz. Hz. Mekke’nin fethinden sonra Huneyn gazvesinde düşmanın okları karşısında gerileyen ordu içinde sebat edenlerdendir. Talha. münafıklık eden bu hainlerin üzerine yıkıp yakmalarını emr buyurdu. Hz.a.a.) altına oturdu ve Resûlullah (s. Hz. Talha’yı gördü ve Ona “Yâ Aişe kabrimin bir tarafından sızan su bana eziyyet veriyor. Resûlullaha (s. münafıklar. Talha bu emri derhal yerine getirdi.) ayrılmadı. ilk 6 yıl sakin geçti ve sessiz bir hayat yaşandı. İslâm Hukuku’nda bu ictihâd esas kabul edildi.v. Talha. Talha buna çok üzüldü. reyini Hz. Hz. Ömer bu makama en çok lâyık olan zâttır. Bunun üzerine Peygamberimiz (s. Ganimete dahil değildir” buyurmuşlardı. Ali “sözünde durmadı” diye bağırarak fitne çıkardılar ve çok müslüman kanının dökülmesine sebep oldular. Hz. Resûlullah (s.) “Talha Resûlullaha yardım ettiği zaman cennet ona vacib oldu” buyurdular. beni kalbimden vurdu.

Resûlullah ona “Yâ Ebâ Bekir sen Allahü teâlânın Cehennemden âzâd ettiği kişisin” buyurdu. Onun emrini yapmak. Resûlullah’ın (s. başka Peygamberlerin ümmetlerinden daha üstündür. Talha. Sebebi sorulduğu zaman: “Onun ahlâkını bilirim. Bu muhabbeti aşk derecesinden de çok ötelerde idi. Talha. paraya ihtiyacı olanlara para verirdi. Ömer. Kalbi Allahü teâlâ’nın korkusuyla ve Resûlünün muhabbetiyle doluydu. bir arazisinin olduğunu ve isterse onu almasını. Ömer “radıyallahü anh”dır. Kendisinden bir şey beklendiğinde onu yerine getirmediği görülmemiştir. Sonra Talha bin Ubeydullah içeri girdi. Eshâb-ı kirâmdan bir çok zât Ümmî Ebân hatunla evlenmek için teklifte bulunmuşlardı. son derece sade giyinirdi. Hz. Resûlullah (s. Talha’nın bu bütün üstünlük ve fâziletlerden sadece kavuşmadığı Hulefa-i râşidîn derecesi olmuştur. Muhammed aleyhisselâmın ümmeti. Âişe anlatır: Ebû Bekir Sıddîk bir gün Resûlullahın (s. Hz. edeb ve fazîlet bakımından çok yüksek idi.s. Hz. Son derece sevimli idi.113 - . Ondan önce kimseye böyle Atik ismi vermemişti. yakışıklı bir zattı. Talha’ya gelerek akrabalık iddiasında bulunarak yardım istedi. Talha maşlahı adama iade ettirdi. Orta boylu. Kendisinin Hayber’de ve Irak’ta çok arazileri vardı.a. Ey insanlar ben Ömer. mallarını fedâ etmişdir. herşeyde Onun yardımcısı olmuşlardır. Tâlûtun askeri gibi üçyüzonüç kişi idi. Resûlullah (s. bunların da üstünü Ebû Bekr.v. Ebû Ubeyde bin Cerrâhdır. Talha: “Senin olsun.) ona “Ey Talha sen de şehîd olmayı bekleyenlerdensin” buyurdu. Bedr muharebesinde bulunanlardır ki. Talha’ya vermek isteyince Hz. Osman. O bu aşkının en güzel isbâtını Uhud ve diğer gazalarda göstermiştir. Günyet-üt Talibin (1322 Mısır Baskısı) seksendördüncü sahifesinde Abdülkadir Geylânî (k. Kendisinden istenildiğinde verir. Hz. Talha bin Ubeydullah hazretlerinin üstünlükleri ve fazîletleri pek çoktur.) buyuruyorlar ki: (Ehl-i sünnete göre.v. Fakat Hz. Talha. Osman. Hâlid bin Sa’îd’in rivâyet etmiş olduğu hadîs-i şerîfte Resûlullah (s. Talha bin Ubeydullah (r. Talha bu akrabalık bağının çok önemli olduğunu söyleyerek. Peygamberimiz (s.” buyurdu. Allahü teâlâ mübârek etsin! Birisi benden birşey umarsa onun umudunu boşa çıkarmaktan Allahü teâlâdan utanırım. üzerinde güzel bir maşlah (yünlü harmani) ile yolda giderken adamın biri maşlahını omuzlarından kaptı. Ebû Bekr. Hulefâ-i râşidîn. borçlularının borçlarını öderdi. Bunların otuzdördü erkek. Evine girerken güler yüzle girer. isterse satıp parasını vermeyi teklif etti. Osman’a satıp parasını Bedevî’ye verdi. Bunların da üstünü. Teymoğullarının bütün muhtaçları. ondan sonra Osman. Bunu onlara bildirin.a.) teklifte bulununca kabul etti. İsraf etmez ve israf edenleri sevmezdi. Bazen de çok güzel elbiseler giyerdi.a. Onun uğruna canlarını. Bunların da üstünü. Sa’d. Hz. kırkıncısı.v. Günlük geliri bin altın idi.) “Yeryüzünde Cennetlik bir kimse görmek isteyen Talha bin Ubeydullah’a baksın” buyurdu. Onun ahlâkının güzelliğine bir misâl olarak şu kıssa zikredilebilir. Adam utanarak Hz. Zübeyr bin Avvâm. Talha bunların dullarını evlendirir. Sa’d İbni Ebî Vakkâs.) yanına girmişti. diğer yerleri yeni defn edilmiş ve bir kılına dahi zarar gelmemiş olduğu halde buldular. Ey insanlar Allahü teâlâ . Sızan sudan dolayı vücûdunun bir tarafı hafif yeşillenmiş ise de. Zübeyr.v. Ayrıca Zü’l-usra gazvesinde savaşa katılanları tek başına doyurmuştur. O zaman kuyu satın almak ve vakfetmek büyük bir cömertlik idi. Zi’l-Karede gazvesinde mücâhidlerin susuz kalmaması için bir kuyu satın alıp onu mü’minlere vakfetmiş idi. Medine-i münevverede ise ziraatle meşgul olmuş ve büyük çiftlikler sahibi idi. onun yardımları altında idi. Bunların da üstünü. sonra Ömer. Bunu ona bildirin.a.a. Talha çok büyük bir zenginliğin içinde bulunmasına rağmen gayet az yer. Ali. ondan sonra Ali’dir). Bedevî parasını almayı isteyince. Bir gün Hz. biçarelere yardım eder. (Aşere-i mubesşere) ya’nî Cennete gidecekleri müjdelenen on kişidir. evinden çıkarken mütebessim olarak çıkar. Fakat O hiç birisini kabul etmedi. geniş göğüslü. Bir gün bir Bedevî. Hz. ilk müslüman olan kırk kişidir ki. Bunlar. Talha ile evlenmişti.) buyuruyor ki: “Ey insanlar ben Ebû Bekir’den razıyım. Bir kusur görünce affeder.) ile bi’at edip Onun için ölmeğe hâzır olduklarını söz veren kahramanlardır. Onun için harb etmiş. Hz.a. birinci vazifeleri olmuş.v. Başka bir kabre naklettiler. Medine’ye gelenler onun evinde misafir edilirdi.) vefâtından sonra Ümm-ül-mü’minîn olan ezvac-ı tâhîratın hizmetine koşmuşdu. bindörtyüz kişi idi. Bu Eshâbın da en üstünü Hudeybiyede. Hz.kabr-i şerîflerini açtılar. bunlar. Ona îmân ederek mübârek yüzünü görmekle şereflenen Eshâb-ı kirâmdır ki. Ali. Sa’îd ve Abdurrahman bin Avfdan razıyım. Talha araziyi Hz.” diye cevap vermiş ve Hz. Bunlar. altısı kadındır. Bunların da en üstünü. hepsi Ona tâbi’ olmuş. kendisine bir iyilik yapıldığı zaman teşekkür eder. Abdurrahman bin Avf.” Hz. Oradakiler maşlahı adamdan geri aldılar. Bu ümmetin de üstünü. fakîrlerin ihtiyaçlarını görür. Talha ticâretle meşgul olurdu. Bütün malını ve parasını emirlerine amade kılmıştı.v. ya’nî dört halife olup. Sa’îd bin Zeyd. Öksüzleri gözetir. israf ve aşırılığa kaçmadan iyi giyinirdi. Talha ahlâk.a.

Bunun üzerine. Talha ve Sa’d bin Ebî Vakkâs aynı yılda doğmuşlardır. Peygamber efendimiz O’nu görünce “Ey Zübeyr! Ne var?” diye sordular.v. Çok yaralandı. Deve Vak’asında Hz. “İşte oraya Habeş ülkesine gitseniz iyi olur. Dağ sarsılmaya. Bir gün. Nesebi. sh-269 6) El-Îsâbe cild-2. Ali. Eshâb-ı kirâm şehîd olunca yetimlerine vasî olur. İman ettiği zaman. sh-376 3) Buhârî fedâil-ül-Sahâbe 4) Müslim fedâil-üs-Sahâbe 5) Medâric-ün nübüvve cild-2. İbni Mende Talha bin Ubeydullah’dan haber veriyor: Talha bir gece Abdullah bin Amr bin Hirâm’ın kabrini ziyâret etti. aralarında Hz. amcası çok kızmıştı.v.a.v. Ey insanlar Eshâbım kayınpederlerim (Hz. Habeş hükümdarının yurdunda hiç kimse zulme uğramaz. hilâli görünce.) buyurdu ki: Resûlullah (s.) Sahâbîlerinin işkenceler altında kıvrandıklarını görünce. Mısır’ın fethinde de bulundu. Zübeyr bin Avvâm (r.a. sh-160 2) Sünen-i Tirmizî cild-1. Zübeyr bin Avvâm’ın da bulunduğu 15 kişilik ilk Muhâcir kafilesi. İman edenler arttıkça Mekke’de müşriklerin müslümanlara yaptıkları işkenceler çok şiddetlendi. yarın kıyâmet günü bağışlanmazlar. O ise “Asla küfre dönmem (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah) der. 36 (m.a. “Talha ve Zübeyr Cennette benim komşularımdır. bir hasıra sarar. Peygamberimizden(s.. “Siz.” diye buyurdu. bütün malını Allah için dağıtdı. Ey hilâl benim ve senin Rabbin Allahü teâlâdır.a.a. Habeşistan hükümdarı Necâşî. Hz. Gadâbını çeken şeylerden (haramlardan da) muhafaza eyle. O da “Seni yakaladılar. Âişe ile birlikde. . Dördüncü olarak imâna geldi. ona ve kılıcına duâ buyurdular.” Yine Talha (r.).a. 1) Müsned-i Ahmed bin Hanbel cild-1. Allahü teâlâ. Hadîce’nin erkek kardeşinin ve Resûlullah’ın (s. îmân ve İslâmımızın devamıyla geçirmemizi nasip eyle. sallanmaya başladı. 656) yılında.v.a. râzı olduğun ve sevdiğin işlerde.” buyurdu. sizi yine toplar!” buyurdu.Bedr ehlini ve Hudeybiye ehlini bağışladı. sizi belki orada ferahlığa kavuşturur!” buyurdu. Talha ve Zübeyr ile birlikte Hira dağının üzerinde bulunuyorlardı. Talha ve Hz. Bunun üzerine Peygamber efendimiz. Huveylid bin Esed bin Abduluzzâ bin Kusey torunudur. Safiyye’nin oğludur. müşriklere (puta tapanlara) duyurmadan Mekke’den ayrıldılar.a. Bütün gazalarda bulundu. Peygamberimiz (s. Eshâb-ı kirâm da (r. Orası doğruluk yurdudur. Zübeyr.” buyurmuşlardır.) Ebû Bekir.. Her gece ruhları bedenleri ile buluşur. Ali bunu işitince çok üzüldü.” Ebû Hureyre (r.a.) “Ben tevâzuyu severim.) yeni ayı. Cömertleri sever. şehîdlerin ruhlarını Cennete koyar. Osman ve Ali) Hakkında bana riâyet ediniz. bari yer yüzüne dağılın!.v.114 - .) “Sakin ol ey Hira. ZÜBEYR BİN AVVÂM: Sağlığında Cennet ile müjdelenen Eshâb-ı kirâmdan. Hz.” “Allahü teâlâ güzel ahlâkı sever kötü ahlâkı sevmez.v.a. Çünkü o haklar öyle haklardır ki. bir zarar yaptılar diye içime doğdu” dedi. altmışyedi yaşında şehîd edildi. Eshâb-ı kirâma sorduğu sorulara olgun cevaplar alınca müslüman oldu. öldürüldü!” diye vehimlendi ve hemen kalıcını sıyırıp. selâmet. gelen muhacirlere çok iyi davrandı. Peygamberimizin (s.a. Sabah olunca yine Cennette olurlar. İbn-i Cermuz tarafından.” “Allahü teâlâ cömerttir. Bunun üzerine Resûlullah (s. sh-219 8) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-3. Ömer. yapılan bütün işkencelere büyük bir sabır ve metanetle tahammül ederdi. Mekke’nin yukarı taraflarında bulunan. Yüce Allah. Eshâb-ı kirâmın büyüklerindendir. Hz. sh-87 10) Metâli-un nücûm cild-1.) yanına koşarak geldi. Rahat ve huzurlarını sağladı. Harbden çekilip namaz kılarken. iyilik. Peygamber efendimiz (s. Hz. Gelip Resûlullah’a söyledi: “O Abdullahdır. Ebû Bekir ve Ömer) ve damadlarım (Hz. Zengin olup. ateşe sokar çıkarır ve küfre dönmesini putlara tapmasını isterdi. Peygamber efendimiz (s.” Hadîs-i şerîflerini haber verdi. “Allahım bu ayı.) mübârek eliyle Habeş ülkesinin bulunduğu tarafa işaret ederek. Kabirden Kur’ân sesi işitti. senin üzerinde ancak bir peygamber yahut sıddîk yahut şehîdler bulunmaktadır. Ali.). sh-216 11) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-1075 HZ. Allahü teâlâ. Bu yüzden onu. Hiç biriniz onlardan hak taleb etmesin. Ebû Bekir’in damadı idi. onları beslerdi.v.v.) halası olan Hz. Allah yolunda kılıç sıyıranlardan ilki idi. Ali tarafında değildi.a. Osman. durup dururken “Redûlullah yaralandı.” Hadîs-i şerîfi için “Benim kulağım Resûlullahın mübârek ağızlarından kelimesi kelimesine bu hadîs-i şerîfi işitmiştir. sh-214 9) Hilyet-ül-evliyâ cild-1. sh-229 7) El-İstiâb cild-2. Namazını kendi kıldırdı. Kim Allah için tevazu ederse Allahü teâlâ onu yükseltir. Hz.): “Yâ Resûlallah! Nereye gidelim?” dediler.

Mekke’ye. ben çıkacaktım.v.v. Peygamber efendimiz. Peygamberimiz (s. Mekkeli müşrikler bu yenilgiyi unutamamış bir yıl sonra tekrar Medine’ye hareket etmişlerdir. Safiyye hatun hemen Uhud’a hareket etti.v. Düşman gerilemişti. Muharebe bitmişti. Yara o kadar derin bir iz bırakmıştı ki. Allahü teâlânın izniyle o kâfiri mağlup ederek sağ salim sarayına döndü.a. kılınclara vücutlarını siper ettiler. Zübeyr bin Avvâm. Ubeyde yıkılıp öldü.) yanına gelene kadar biz onun yanında güzel bir hayat sürdük. Medine’ye hicret ettiği zaman. Hz. Bunlardan biri boynunda idi. Necâşî. Zübeyr bilhassa üç kılıç darbesi almıştı. Zübeyr bin Avvâm’ı.115 - .a.” Savaş çok şiddetli geçiyordu. Sonra Eshâb-ı kirâm. Uhud gazâsı hicretin üçüncü senesinde vuku buldu. Savaş Nil nehrinin öbür tarafında oluyordu. Hz. geri durduğunu görünce. Hz.) ortalarına aldılar.) “Eğer.v.a.). Zübeyr bin Avvâm’ı. Hz. Uhud muharebesi başlarken. Her iki taraf bütün güçleriyle saldırıya geçti. neticede savaş tekrar müslümanların lehine döndü.a. Hicretten iki yıl sonra Mekke’li müşriklerle Bedir savaşı yapıldı. Hz. Deve üzerindeki bu mücâdele devam ederken.a. Mekke’li müşrikler 1000 kişi idi. Zübeyr bin Avvâm ve Mikdâd bin Esved. Bedir muharebesinde Hz. başına sarı bir sarık sararak meydana yürüdü. Bunun üzerine Zübeyr bin Avvâm (r. Mekke’den Medine’ye hicret edince biz de Habeşistan’dan hicret ettik. Hz. durmadan Allahü teâlâdan yardım diliyor ve O’na yalvarıyordu. Durum çok kritikdi.v. olan Kilâb’ı öldürdü ve 7 arkadaşı ile Peygamber efendimizin (s. müşriklerden (puta tapanlardan) deve üzerinde bir adam meydana çıktı. Necâşî zafere erişti ve Allahü teâlâ onun düşmanını helâk etti ve ona memleketinde kalmaya kudret verdi.) uzaktan göründü. kâfirin boğazına sarıldı.” Peygamber efendimiz (s. Mekkeli süvarileri karşılayıp.a. halkın çekindiğine. müslümanların yaşı en genç olanı idi. Pek çok Eshâb-ı kirâm çarpışa çarpışa şehîd oldu.) buyurdu ki: “Bedir günü ben müşriklerden Ubeyde bin Sâid’le karşılaştım. Eshâb-ı kirâm hemen toplandı. Zübeyr bin Avvâm. zafere yaklaşılmıştı. Üstüne çöküp boynunu kesti.) halini sordu. Ebû Dücane de bulunuyordu. gelen oklara. Teke tek mücadelelerden sonra savaş iki tarafın hücumuyla başladı. Vücudunda yaralanmadık bir yer kalmamıştı.a. Ümmü Seleme diyor ki. Resûlullah’ın (s.) yaralandı. Biz ise Allahü teâlâya. bozguna uğrattılar. Hz. Ali’yi görüp. Çarpışmak için er diledi.) yanında şehîd oluncaya kadar ayrılmamak üzere yemin ettiler.v.Hz. düşman süvarileri saldırıya geçti ve Peygamber efendimize kadar sokuldular. Eshâbdan bazıları: “Kim savaş cephesine gidip bize haber getirecek” deyince.a. onun karşısına çıkmasaydı. Peygamber efendimizin etrafında pervane gibi dönerek. Zübeyr ile Hz. biner süvariye denk tutulurdu. Uhud meydanına gelince. sen git” dediler. artık sana yer yüzünde hiç ibadet olunmaz” diyor. Ayağımı yanağına bastım olanca kuvvetimle mızrağımı çekip çıkardım.a. Bu savaşta müslümanlar 313 kişi. Hz. Zübeyr bin Avvâm o müşriki yere düşürdü.a. sağ kanada kumandan tayin etti ve “Melekler. Zübeyr bin Avvâm (r. Onların yanında hazır bulundu. oğlu Hz. Necâşî de onun. O “Ben Ebû Zât-ül-Kerîş’im. Zübeyr bin Avvâm’a bir su tulumu şişirdiler ve göğsüne astılar. Hz.v. içine parmağımı sokabiliyordum.a. Bunun üzerine Hz. Peygamber efendimiz “Onu yere düşür” buyurdu. Herkesin kendisinden çekindiğini. Şimdiye kadar onun gibi sevindiğimizi bilmiyorum.a. Hz.) bulundukları yerden. üzerine yürüdü. alâmetli ve nişanlıdırlar. Koşuyordu. Sonra Nil’in üzerinde yüzdü ve orduların karşılaştığı Nil’in öteki tarafına geçti. önce Resûlullahın (s. O.” Bedir muharebesi müslümanların galibiyetiyle neticelenip. O adamın.) başına sarı bir sarık sardı.” buyurdu. Hz. Çünkü o hükümdar olsaydı bize hayat hakkı tanımazdı. Zübeyr bin Avvâm ve arkadaşları. Elimdeki mızrağımı hemen onun gözüne sapladım. Zübeyr bin Avvâm “Ben giderim!” deyince “Peki. Biz durumun ne olacağını beklerken Zübeyr (r. Saltanatını elinden almak istedi. Bu muharebede fedâkârlık gösterenlerin en meşhûrları arasında Hz. Müşriklerin okçuları. gözlerinden başka bir yeri görünmüyor ve at üzerinde bulunuyordu. Eshâb-ı kirâm Peygamber efendimizi (s. dileğini üç kere tekrarladı. Fakat Hz. Mekkeli müşrikler Resûlullahı (s. Necâşî’ye üstün gelmesinden korkuyorduk ve çok üzüldük. Peygamber efendimizin vefâtı şayiası Medine’ye ulaşınca. müşriklerin sancaktarı. Zübeyr. Necâşî için düşmana galip gelmesi ve O’na memleketinde kalması için kudret vermesine duâ ettik. Ben Ebû Zât-ülKeriş’im” diye meydan okuyordu. Uhud’da iki ordu yine karşılaştı. Zübeyr’in Bedir harbi esnasında gösterdiği kahramanlık çok büyüktü. O elbisesiyle işaret ediyor ve şöyle sesleniyordu: Müjde. Ali “Hamd olsun iyidir” deyince ferahladı.) her yandan kuşattılar. “Biz Habeşistanda huzur içinde yaşarken Necâşî’nin üzerine Habeş’ten bir adam geldi. ya önüne düşüyor veya arkasından aşıp geçiyordu. Zübeyr bin Avvâm ve Mikdâd bin Esved. 70 müşrik öldürüldü. Peygamber efendimiz (s. siz de kendinize birer alâmet ve nişan yapınız!” buyurdular. Fakat mızrağımın iki tarafı eğilmişti. Çocukluktan beri büyük karınlı olduğu için kendisine (Ebû zât-ül-keriş=karın babası) denirdi. Hz. Safiyye “Bana .v. Peygamber efendimiz: “Allahım! Şu bir avuç İslâm cemaati helâk olursa. sakındığına bakıp. Zübeyr’i ve Hz. Zübeyr’in oğlu Urve der ki: “Hz. Necâşî’nin galip gelmesini istiyorduk. Zafer sevinciyle yerlerini terk eden sahabenin (r. O baştan ayağa kadar zırha bürünmüş. Peygamber efendimizi ok yağmuruna tutunca. Birden devenin üzerine sıçrayıp. 14 Eshâb-ı kirâm şehîd oldu. Ensâr’dan Ka’b bin Mâlik ile kardeş yaptı. Atılan oklar Peygamber efendimizin sağından solundan geçiyor.

Hz. başına yerleştirdikten sonra. serbest bırakınız. Safiyye.a. onları Medine’den çıkardılar. İnşaallah sabredip. Eshâb-ı kirâma (r.) Hayber savaşında da büyük kahramanlıklar gösterdi. Peygamber efendimiz (s. Gidip onların tutum ve davranışlarını öğrenip geldi. Medine korularındandır) .a. Bunun üzerine Resûlullah (s. Seleme’nin oğlu Amr ile nöbetleşe birbirimizin omuzuna çıkıyor ve muharebeyi seyrediyorduk.a. Peygamberimiz (s. Câbir bin Abdullah der ki: “Hendek günü iş ağırlaşınca Resûlullah (s. öğrenir gelirim” dedi. Yine Zübeyr bin Avvâm: “Ben.). Zübeyr bin Avvâm anlatır: “Annem yanında getirdiği iki hırkayı çıkarıp: “Bunları.) arkadan saldırarak anlaşmayı bozdular. harp tâlimleri ve manevraları yaparken gördüm. Resûl-i Ekrem’in bu beyanından bir kaç dakika sonra Hz. Hz. Peygamber efendimiz yolda münafıklardan Ebû Azzeel Cumehi’yi yakaladı. Zübeyr bin Avvâm’a: “Anneni geri çevir. Peygamberimiz de savaşdan sonra. Hz. Peygamberimiz (s. boynunu vur” o da boynunu vurdu.v. Yahudiler Hayber kalesine toplandılar. getiriniz! Kadını.) şöyle buyurdu: “Vallahi bundan sonra artık sen Mekke’de ellerini okşayıp Muhammed’e (a. Zübeyr ve Hz.v.) beni bırak.v. Hz. meşhûr yahudi Cengaveri Merhab kaleden çıkarak er diledi. gelip bunu bildirince. Zübeyr. Merhab’ın katlinden sonra O’nun oğlu Yasir. Hz. Ebû Bekir.) harbettiğini görüyordum. kardeşim Hamza için getirdim.v.v.v. Resûl-i Ekrem de “Hayır” buyurdu. Hz. bu musîbete Allah yolunda uğramış bulunuyor. Mekke’yi fethetmek için hazırlık yaptığını bildiren bir mektubun. Resûl-i Ekrem’e (s.116 - . üzerinden saçlarını bölükler halinde örerek mektubu gizledi ve Kureyşlilere teslim etmek üzere yola çıktı.). Hz. Hicretin 5.” Resûlullah da (s.a.) yaklaşıp “Yâ Resûlallah! Oğlum şehîd oluyor mu?” diye sordu.) iki kere hile ettim diyemiyeceksin. Ey Zübeyr. O. Peygamberimiz (s. Hz. Medine’de oturan Yahudiler.) Hendek savaşından sonra Hayber üzerine yürüdüler. Benî Kureyza Yahudilerinin tutum ve davranışlarını gözetlemek ve öğrenmek üzere. (m. Ayrıca. Peygamberimizin sağ olduğuna şükretti. Hz. Hz. Uhud’dan dönüşte. Medine ile Mekke arasında bir yer olup. yanında bir mektub bulunan hayvan üzerinde bir kadın bulacaksınız. öğrenir. Ali. Abdullah bin Cahş’ı da koydular. Mektubu ondan alınız ve bana.a. Zübeyr bin Avvâm (r. Hz.a.) Onları. Hz.a.) “Öyle ise bırak görsün” buyurdu. Hz.) onu Bedir’de esir etmişti. Resûlullah (s. Hamza’nın cesedinin yanına oturup sessizce ağlamaya başladı. baba-anne bir kardeşi olan.” Hz. Mekke’li müşrikler ile birleşerek Medine’ye kadar gelip Peygamber efendimize saldırdılar. Gidip onların tutum ve davranışlarını öğrenip geldi.v. “Bana karşı gelecek var mı?” diye bağırdı.) Hz. Zübeyr bin Avvâm (r. Peygamberimiz yaralı idi. Ve: “Yâ Resûlallah (s.v. Zübeyr bin Avvâm idi. Safiyye. Benim havârim Zübeyr’dir” buyurdu.a.) “Her peygamberin bir havarisi (samimi dostu) vardır. Bundan sonra Mekke’yi fethetmek için hazırlıklar yapıldı. Zübeyr bin Avvâm.a.v. Oğlunun bu hareketini seyreden Hz. kardeşinin cesedini görmesin” buyurdu. hemen atını sürerek onu karşıladı ve ikisi de şiddetli bir muharebeye tutuştular. Hendek savaşında da müşrikler bozguna uğradılar. Zübeyr’in oğlu Abdullah şöyle anlattı: “Biz çocuk idik ve savaş esnasında Peygamberimizin hanımlarının bulunduğu yerdeydik. Onu bunlara sarınız” dedi.) “Ben.a. müşriklerin geleceklerini haber alıp. boynunu vurunuz” buyurdu. Aynı kabre. Hamza’nın durumunu da görmek istiyordu. Peygamber efendimizin (s. Ali çıkarak Merhabı öldürdü. gider. Safiyye’nin gelmekte olduğunu görünce.v.) geri dönmenizi emrediyor” deyince.) “Bize. Onunla. Zübeyr. hasmının kellesini uçurdu.a. Sonra onu lütfederek öldürmemişti. gider.) “Bize.v. Peygamber efendimiz de sessizce ağladılar. Hamza’yı kefenlediler ve Hz.a. zaten ben kardeşimin cesedinin kesilip biçildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Zübeyr bin Avvâm kabre indirdiler.) “Anneciğim! Resûlullah (s. Hz.). gelirim” dedi. Medine’nin etrafına hendek kazdırdılar.v. 626) yılında yahudilerin fesadı ve devamlı tahrikleri ile bütün müşrik arablar. Ali ve Hz. Hz. Safiyye: “Eğer ona yapılanı bana göstermemek için geri döneceksem. Peygamber efendimizin gönderdiği kişilerin ilki Hz.a. orada.s. Hz. Ali. babasının intikamını almak için meydana çıkarak. katlanacağız” dedi. Benî Kureyza’nın tutum ve davranışını öğrenip gelebilecek bir kişi yok mu?” diye sordular. Peygamber efendimizi işaretle gösterdi. Mikdâd bin Esved’e “Acele gidiniz! Hah bahçesine vardığınızda. Biz Allah yolunda bundan daha beter olanlarına da razıyız. Ömer. bu mektubu.a. onun gibi şehîd olan. Benî Kureyza’nın tutum ve davranışını öğrenip gelebilecek bir kişi yok mu?” diye sordular Zübeyr bin Avvâm (r. Hz. Safîyye.v. (Hah. bir kadın vasıtası ile. Hz. gizlice Mekke’ye gönderildiğini Cebrâil aleyhisselâm haber verdi. Ben arkadaşımın omuzuna çıktıkça babam Zübeyr bin Avvâm’ın (r. hayvanlarını derleyip toparlıyorlardı.a. Yine işler ağırlaşınca Resûlullah (s. Hayberde. kalelerini tamir.a. Mektubu vermek istemezse.v. Sevabını Allahü teâlâ’dan bekliyeceğiz.onu göster” deyince. Hz.a.v.a. Peygamber efendimiz (s. O şöyle dedi: “Yâ Resûlallah (s.” Şeklinde arz etti. Neticede Hayber kalesi de alındı. Sâre adındaki bu kadın.a.a.

Hz.) emânet ederlerdi. inkâra devam ettiyse de. Esma binti Ebû Bekir idi. Ali tarafında olmayıp.). Hatîbe. Ali “Resûlullah (s. Zübeyr. Ondan. Zübeyr.) emrine vererek Mekke’nin Kudâ tarafından girmelerini emir buyurdular. Ali ve arkadaşlarının işi sıkı tuttuğunu anlayınca. Şehîd olduğunda 67 yaşında bulunuyordu. Zübeyr bin Avvâm.a. 36. Kadın yeminler ederek. Zekâtını zamanında ve muntazaman verirdi. Hz. Ali. Tebük seferine ve Veda Haccı’na iştirak etmiştir. Onun için yerinizde sıkı durunuz ayrılmayınız. Hz. Hz. Hz. Ondan da. yedi aylık muhasaradan sonra Fustat şehrini zabtetmeye muvaffak olmuştur. Hz. Hevazinliler onu gördüler. mallarından başka. Sonra İskenderiyye üzerine yürüyerek burasının da alınmasında büyük rol oynamıştır. Kadını emir gereğince serbest bıraktılar. babası ile Yermük muharebesine katıldığı en büyük oğlu olduğu ve Medine’de doğan ilk Muhâcir çocuğu olduğu için husûsî bir yeri vardı. Nihayet beşinci hanımı. Ömer’den dörtbin kişilik kuvvet istediğinde Hz. senin yanında mektub olduğunu söyledi. Rebab binti Uneyfdir. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden: “Birinizin ipi alıp odun yüklenerek satması ve Allah’ın onun yüzünü ak etmesi dilencilikten hayırlıdır.” Bunun üzerine Mâlik bin Avf şöyle dedi: “İşte o. Ali yüzünü çevirince kadın mektubu çıkardı. Kadın orada idi. Bu savaşta Hevazin kabilesi mağlup olarak geriye çekilmeye başladı. bu hareket esnasında Resûl-i Ekrem’in sancağını taşıyordu. İkinci hanımı. Hz. Zübeyr bin Avvâm (r. Talha da Hz. Zübeyr bin Avvâm. namaz kılarken İbn-i Cermuz tarafından şehîd edildi. Cehennemde azâb görecektir. Ondan da Ubeyde. Kadının eşyalarını aradılar. Ümm-ül-Hasen ve Aişe isimli çocukları doğmuştur. çocuklarını da Zübeyr bin Avvâm’a (r. Mekke’li müşrikler Mekke’yi harpsiz teslim ettiler. Haticet’-ül-Kübra. Sevde ve Hind isimlerindeki çocukları olmuştur. Sade giyinir.a. Peygamberimiz (s. Hz. O. Hz. Ali kadına: “Yanında götürmekte olduğun mektûb nerede?” diye sordu. Zübeyr bin Avvâm. Mektubu Peygamber efendimize getirdiler. Yetişip. Hz. zarif (kibar) bir kimse idi. gelenlere sordu: “Geriye bakın neler görüyorsunuz” Onlar da: “Uylukları uzunca bir süvari görüyoruz mızrağını omuzu üzerine koymuş ve başına bir kırmızı sarık bağlamıştır. Ümmü Gülsüm binti Ukke olup ondan yalnız Zeyneb isminde bir kızı olmuştur. Nitekim. Ya mektubu çıkarırsın veya tepene kılıcı indiririm” buyurdu. Mekke’nin fethinden sonra Huneyn vadisinde Hevazin müşrikleriyle savaşıldı. Ümmü Hâlid bin Saîd idi. Kadın: “Benim yanımda mektûb falan yok” dedi. Etrafındaki fakîrlerin hepsinin maişetini temin etmek hususunda büyük gayretler sarf etmiştir. Zübeyr bin Avvâm. Hâlid. Taif Muhasarasına.a. sade yemek yer ve zinet eşyasına iltifat etmezdi.) askerlerini Zî Tuva denilen yerde bölüklere ayırdı. uzun boylu. Zübeyr bin Avvâm’ın çocukları içinde Abdullah’ın. Bütün servetine ve zenginliğine rağmen. Hz. Ancak. beyaz tenli. Zübeyr’in vefâtına çok üzülmüş olup. Münzir. onlara saldırdı. durmadan at koşturarak Hah bahçesine vardılar. Zübeyr bin Avvâm kendisine emânet edilen şeyleri saklamak için ne yapacağını şaşırırdı. bir çok sahabe. hassasiyet gösterirdi. Urve. Borç para isteyene borç para verir. Cafer ve Hafsa isimlerindeki çocukları oldu.117 - . Ondan Mus’ab.a. (m. mektubu bulamayınca geri dönecek oldular.” Hz. silâhına hassasiyet gösterirdi. Bir kısmını Zübeyr bin Avvâm’ın (r.v. Ali’nin karşı tarafında bulundu.) bize. servetinin üçte birini ona bırakmıştı. Hz. Hz. son derece sade yaşardı. Ticâret ve ziraat ile meşgul olurdu. Medine etrafındaki arsalardan başka Basra. Emânete son derece riâyet eder.a. Medine’nin en zenginlerinden sayılırdı. Dördüncü hanımı ise. Mısır’ın kalbi olan Fustat şehrini zaptetmek için Amr İbn’il-Âs (r. Zeyneb binti Beşîr idi. Fetih hazırlıkları tamamlanınca Hicretin sekizinci senesinde Resûl-i Ekrem’in (s. Bu itibarla kılıcının kabzasını gümüşten yaptırmıştı. Ömer. oradan çıkartıp uzaklaştırıncaya kadar onlarla cenk etti. Mâlik.v. Ali ve arkadaşları.” “Bilmediğini hadîs olarak söyleyen. Mikdâd bin Esved. Kûfe ve Mısır’da da bir hayli emlâkı vardı. Âişe’nin ordusunda çarpıştı.v. Hz. İstediği kimseden birşey alsın veya almasın böyledir. Zübeyr bin Avvâm. Kabilenin ileri gelenlerinden Mâlik bin Avf gitti ve iki dağ arasında yüksek bir mevzide arkadaşlarına: “Durunuz ki zayıflarınız yürüsün ve geride kalanlar bize yetişsinler” dedi.). Zübeyr bin Avvam’dır (r. o iki dağ arasındaki tepelik yerin dibine vardı. cihâd’a gitmek isteyenleri Allah rızası için techîz ederdi (donatırdı). Mesleme bin Muhalled’dir. bunlar: Hz.) Hz. Hz.” . 656) târihinde yapılan Deve vak’asında Hz. Hz. Bu yüzden Hz. Ömer Ona dört kişi göndermiştir ki. İlk hanımı.a. Kadın: “Yüzünü başka tarafa çevir” dedi. Üçüncü hanımı. Sonra harbden çekilen Hz. Hezimete uğrayanlar gelip onlara kavuşuncaya kadar orada durdular. Zübeyr bin Avvâm beş defa evlendi ve bu evliliklerinden onsekiz çocuğu oldu.a.a.) kumandasında hareket eden binlerce Mücâhid Mekke’ye doğru ilerledi. Ubâde bin Sâmit ve Hz. Abdullah. Hamza ve Remle isimlerindeki çocukları olmuştur. Zübeyr bin Avvâm. Putlara yemin ederim ki elbette o size ulaşır. cenâze namazını bizzat kendisi kıldırdı.

sh-100 7) İzâlet-ül-hafâ cild-1. Babasının adı Hüveylîd. Resûlullah’a gayret ve teselli verirdi. Emânete riâyet edersin.. Hz. sh-2411 6) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-3.a.” diye tâbir edip. Abdullah vefât edince. Bu sefer esnasında Hz. Fedâil-üs-sahâbe HZ. bu halleri. Kevser süresi gelerek. Hadîce’ye Hz. Muhammed’in bu hallerini akrabası Zübeyr ve kölesi Meysere bir bir anlattılar.) ilk vahyi getirip. kervandan geri kalan iki devenin ayaklarını eliyle sığmasından sonra. Cahiliye devrinde lakabı Tâhire idi. mallarını satmak üzere teslim ettiği Hz.” deyince Hz. koynuna girip koltuğundan çıkarak bütün âlemi aydınlatması idi. sen doğru sözlüsün. Hadîce’nin sevgi ve itimadı daha da arttı. Ticâreti adamları veya ortaklık suretiyle yapardı. herkesten daha fazla ücret vermek vâ’dıyla O’nu Şam ticâret kafilesine kattı. Bu esnada kırk yaşında olup. Rukiyye. annesinin ki Fâtımadır. Bu zaman O’nun tam zamanıdır. yanına kölesi Meysere’yi de verdi. bunu ilk Hz. yolda yürüyemiyecek derecede yorulup. Hz. Hadîce’nin evlenmesini kararlaştırdılar. Hz. Bundan dolayı bu seneye üzüntü..) bildirdiklerine hiç tereddüt etmeden hemen îmân ederek inanan ilk hür kadın oldu. Hz. ilk îmân eden hür kadın.) Cebrâil (a. Hadîce’ye söyledi.a. Bütün malını. Hadîce altmışbeş yaşında Hicret’ten üç sene önce (m. Ben.anhâ) olan son çocuk Abdullah’tır. Kureyş kabilesinin ileri gelenleri de nikâh şahidi olarak bulundular. Kızlarının adları Zeynep. O’nun dîni bütün âlemi doldurur. Hz. İki taraftan elçiler Hz. “Biliyorum ki. O’nu bir kerre bile üzmedi. Muhammed’in şahsında harikulade haller görüldü. sh-275 8) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-1089. Muhammed (s.v. Seferden dönüşte Hz. kâtibleri ve köleleri vardı. Hacun mezarlığında defn edildi. Âs bin Vâil (Muhammed ebter oldu) yani soyu kesildi dedi. hallerini de hayretle şöyle anlattı: “Bu söylediklerinden anlaşılıyor ki. O peygamber Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundan olacak. Hadîce’nin evinde kuruldu. HADÎCE-TÜL KÜBRÂ: Peygamberimizin ilk hanımı. sh-132 5) Kâmûs-ul-a’lâm cild-4. Hadîce. Kâsım ve Abdullah’tı. Sen O’nun hanımı olursun. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir.v. Nikâhı Varaka bin Nevfel kıydı. sh-164 11) Sahîh-i Buhârî.. Nübüvvetten sonra doğup memede iken vefât etti. Hz. Busra Pazarı’nda Yahudi ile pazarlık esnasında Meysere’nin Peygamberlik vasıflarını teşhis etmesi halleri meydana geldi. bölgenin iyi tanınmış şâir ve bilginlerinden amcasıoğlu Varaka bin Nevfel’e anlattı. Muhammed’i gölgeleyen iki meleği bizzat görmesinden çok etkilendi. Fedâil-üs-sahâbe 12) Sahîh-i Müslim. alay ve eziyetlerine karşı.v. zaten bu ümmetten bir peygamber çıkacağını biliyor ve O’nu bekliyordum. Ebû Talib ve Varaka bin Nevfel tarafından takdim konuşmaları yapıldı. Busra’daki Manastır yanındaki kuru ağacın altına oturmasıyla yeşermesi ve rahib Nastura’nın yeminle Hz. Hz. putlara tapmayıp. sh-43 2) Hilyet-ül-evliyâ cild-1. devrin. Ümmü Gülsüm. Resûllullah’a (s. Seferde O’nu gölgeleyen bir bulutun ve kuş şekline giren iki meleğin devamlı üzerinde bulunması. Hadîce.) ile baba tarafından Kusay. Muhammed ise yirmibeş yaşında idi. . Muhammede (s. mü’minlerin annelerinden. dul idi.v.1) El-A’lâm cild-3. Kâfirlerin inatlıkları. anlatılanlar. Hz. develerin birden süratlenmesi. Hadîce’nin ilmi. Kâsım’dan dolayı Resûlullah’a (Ebül-Kâsım) denildi. Hz. Hadîce. Senin zamanında O’na vahiy gelir. 1090 9) Eshâb-ı Kirâm sh-416 10) Müsned-i Ahmed bin Hanbel cild-1. Nesebi Peygamber efendimiz (s. Muhammed’in son peygamber olduğunu müjdelemesi. Muhammed ile Hz. şerefi. Fâtıma. mülkünü O’nun uğruna fedâ etti. Ticâret ile uğraşan. Âs kâfirine Allahü teâlâ cevab verdi. Hz. Hadîce’nin vefâtına çok üzüldü. Memurları. Varaka bin Nevfel rüyayı “Âhir zaman peygamberi vücûda gelmiştir.118 - . malı. Senin bu ümmetin peygamberi olacağını umarım” dedi. Nübüvvetden önce Mekke’de dünyâya geldi! Onyedi aylık iken vefât etti. sh-172 4) Sıfat-üs-safve cild-1.) Hz. Nikâh meclisi Hz. sh-89 3) Târîh’-ül-hamîs cild-1. Muhammed’in. Hz. Muhammed’in bereketiyle iyi kâr etmesi ve bunlardan ziyade kervanı karşıladığı sırada Hz. keder yılı mânâsında “Senet-ül-Hüzn” denildi. Peygamber olduğunu bildirince. Hıristiyan olan. erkekleri ise. Tevrat ve İncil’i okumasını bilen... Daha önce gördüğü bir rüyası da gökten inen ayın. Nesebi Hadîce binti Hüveylid bin Esad bin Abd-ül-uzza bin Kusay bin Kilâb bin Mürre bin Ka’b bin Lüey bin Galib idi. Tayyib ve Tahir de denilir. Muhammed’in üstün ahlâk vasıflarını ve “emin” lakabına itimad ederek. Hadîce-tül-Kübra’dan (r. anne tarafından Lüey sulâlesiyle birleşmektedir. Sen O’na en önce îmân eden olursun.) yirmidört sene hiç incitmeden sadâkatle hizmet etti. Mûhammed’in (s. büyük tüccarlarındandı.a. Hadîce. Hadîce’nin Peygamber efendimizle olan bu evliliğinden dört kızı ve iki oğlu olmak üzere altı çocuğu oldu. şüphesiz Muhammed bu ümmetin peygamberi olacak. iffeti ve edebi pek fazla idi. Şam ticâret seferi üç ay sürdü.a. Güzel huylu ve iyi ahlâklısın.v. Kureyş kabilesinin kibar ve asil bir ailesine mensûbtur.s. 619) Ramazan ayı başında Mekke’de vefât eti.a.

sh-36. “Cenâb-ı Hak size daha iyisini verdi” dedi.” 1) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-8.a. Muhsin isminde üç oğlu ile iki kızı oldu.v. Âişe dayanamayıp. Hicretten 13 yıl evvel Mekke’de doğdu.v. Eline mal geçtiğinde. (Betül). İmâm-ı Hasan geldi Onu da bir yanına. Hadîce’ye göründü. Bütün malını Resûlullah’a bağışladı. Herkes bana yalancı dediği günlerde. düşmanlardan olma ihtimâlini hesaba katarak sormayıp.v. sh-281 3) El-İstiâb cild-4. müslümanlara ve insanlara çok şefkatliydi. Hz.v. Şunu da sana bildirmemi söyledi ki. Resûlullah (s. Hz.” buyurdu. 52 2) El-Îsâbe cild-4. Hz. Fâtıma’dan olan Hz. sh-279 4) Mevâhib-i ledünniyye cild-1. onları karşılar ve yanlarına oturturdu. Ehl-i Beyt’e buyuruyor ki “Allahü teâlâ sizlerden ricsi ya’ni her kusur ve kirleri gidermek istiyor ve sizi tam bir taharet ile temizlemek irâde ediyor. akıllı idi. Peygamberimiz başka bir kadınla evlenmedi. Fâtıma’nın Hasan. O bana yâr oldu. Peygamberimiz (s. Fâtıma annesi vefât ettiği zaman 10 yaşlarında idi. günü vefât etti. Ali yirmibeş. Aklı. Âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfler ile medh olundu. Hz. FATlMA-TÜZ ZEHRA: Resûlullah’ın (s. Hz. Fâtıma.v.) onu her zaman medh ederdi. Hatice binti Hüveylid ve Fâtıma binti Muhammed.) ilk zevcesidir (hanımıdır). Hz. evlâdına. Pederleri ve valideleri Fâtıma-tüz-Zehra ve hizmetçileri Fıdda. sh-302 7) Ed-Dürr-ül-mensûr sh-180 8) Târîh-ül-hamîs cild-1.) (Ehl-i Beyt. yine o saatde kapıya gelip (Allah için bir şey .” Peygamberimize vahiy gelmesinden sonra idi. Hadîce hakkında çok ve pek kıymetli bilgiler verir. Onu da yanına aldılar. Resûlullah’a (s. aramaktaydı.v. İmâm-ı Hasen ve İmâm-ı Hüseyin (r. Hicretin ikinci yılında Hz. o esnada kapılarına gelen yetimlere vererek yemek yemeden ikinci günün orucuna başladılar. menkıbe ve çeşitli kitaplar Hz.a. Hadîce O’na Peygamberimizi sormak istediyse de. O akşamın iftarlığını da. Cebrâil “Aleyhisselâm” idi. Annesi Hz. Peygamberimizden sonra altı ay daha yaşayıp onbirinci yılda Ramazan-ı Şerîf’in 3. Hadîce çok zengin ve âlim. bütün kadınların en üstünüdür. Fâtıma da onbeş yaşına gelmiş idi. En küçük kızları idi. Alî.119 - . O zaman Hz. Muhsin küçük yaşta vefât etti. Hadîce Resûlullah’ın (s.a. Bu mübârek insanlara Âl-i Âba ve Âl-i Resûl denir. Müşrik Araplar. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîm’de. Hicretten üç yıl önce. Peygamberimiz (s.) buyurdu ki: “Senin gördüğün ve beni sormak istediğin o zâtın kim olduğunu biliyor musun? O.a. zekâsı.a.a. Fâtıma-tüz-Zehra da geldi. Ev işlerini iyi bilip. târih. Çok temiz demişlerdir. Hadîce Resûlullah’ı (s. 214 5) Eshâb-ı Kirâm sh-229 6) El-A’lâm cild-2.v.a.) Hz.) “Hayır. Hadîce-tül Kübrâ’dan olan dört kızından en çok sevdiği. Herkes bana eziyet verirken. İmâm-ı Hüseyin geldi. onları unutmaz.a.” buyurdular. hâdiseyi O’na anlattı. Yüzü pek beyaz ve parlak olduğundan (Zehra) denildi. Onu da öbür tarafına alarak “İşte bunlar. Peygamberimiz yine onun ve diğer üstün hatunlar hakkında buyurdu: “Dört hatunun fazîletleri bütün dünyâ hatunlarının fazîletlerinden üstündür. Cebrâil (a. O’nun akrabalarını gördüğü zaman hemen ayağa kalkar.a.) pek düşmandılar. sh-301 9) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-1008 HZ. onu aramak için çıkmıştı. Hz. Mübârek paltosu altına aldılar.v. Üzüntülerimi giderdi. Peygamberimize (s.v. sh-14. geri eve döndü. Ne buyurursa itiraz etmeden kabul ederdi Bu her zaman böyle oldu. Meryem’den sonra. Yâ Resûlallah! Ehl-i Beyt kimlerdir? O esnada. soyu yalnız Hz. Peygamberimizi evde görünce. Hadîce. takvası (haramlardan kaçınması) ve güzel ahlâkı ile bütün insanlara çok güzel bir örnektir.v.) karşı çok hürmetkâr idi.a. hüsnü cemâli (güzelliği) zühdü (dünyâya düşkün olmaması). mükemmel iş görürdü.) vefâtından sonra güldüğü hiç görülmemiştir.). Hz. Hz.a.s. o bana inandı. Cennette senin için incilerden yapılmış bir bina hazırlanmıştır. Ali ile evlendirildi. altmışbeş yaşında Mekke’de vefât eti.a. Hasan ve Hüseyin’e (r.) Peygamberliği bildirildiği sene dünyâya teşrif etmişlerdir. Meryem binti İmrân. Firavn’ın îmân etmiş hanımı Asiye. hemen hediye göndererek. Resûl-i ekreme (s. ondan iyisi verilmedi.) bir insan kıyafetinde Hz.) devamlı koruyup. çocuklar iyi olunca üçü de hasta iken adadıkları orucu tuttular. Fâtıma.a. külfetli şeyler bulunmayacaktır. Hz. Hz. Yirmidört sene çok iyi hizmet etti.a. Peygamberimiz dışarıdayken. benim Ehl-i Beyt’imdir. Hüseyin. Resûlullah da (s. veya (Âl-i Aba) denir. unutmadığını hatırladığını belirtirdi.) bu hususta O’nun için “Hem çocuk annesi hem de ev işi tanzim eden hatun” buyurdu.) küçük iken hastalanmışlardır. Hasan ve Hüseyin’le devam etti. O’nun selâmını sana bildirmemi söyledi.v. iftar için hazırladıkları yemeği. Hadîce hayattayken. Hz. İlk imâna gelen hür kadındır. Peygamber efendimize.v. Hz. Zühd ve dünyâdan kesilmekte en ileri olduğu içindir ki. Hatta bir gün yine O’nu medh ederken. Resûlullah’ın (s.” Eshâb-ı kirâm sordular. Birinci gün. Tabii orada böyle üzüntülü. Resûlullah’ın (s. Hz.Siyer. İmâm-ı Ali geldi. sıkıntılı ve zahmetli.

Nikâhlanmaları: Fâtıma-üz-Zehra’nın (r. Eğer fakîrliği özür ederse.) “Kardeşim ve amcamoğlu Ali’dir” buyurdu. O gece de yemek yemeden. Ümmü Seleme’ye (r.a.a.a.a. Gelin varalım. Ebû Bekir (r. gelip kapıyı çaldı.) katında bir mertebedesin ki. Allahü teâlânın rızâsı için yedirdik. Hicretleri: Resûlullah (s. Sevde (r. Peygamberimiz (s. hanesine geldi Peygamberimiz (s.) Sa’d (r. İbni Mes’ûd (r. Var talep eyle dedi. O kadar ki. Resûlullah (s.120 - .a. Kapıyı açtım. Medine-i Münevvere’ye. annesi Hadîce-tül-Kübra (r.a. mübârek gözleri yaşla doldu.a.v.v.anha) herkes talep etti. O bedbahtlar gülüştüler.a. kim götürüp.) namazdan kalkınca üç kare “Yâ Rabbi! Kureyşi sana havale ediyorum” buyurdu.anhâ) gelip onu Resûl-i ekremin üzerinden kaldırdı. Allahü teâlâ.) Yâ Ali! her hayırlı işte sen öndersin ve Resûl-i ekrem (s.a. Muhammed (s.v. Ebû Cehil. Hazret-i Resûlullahın kızları Ümmü Gülsüm. Onu en iyi şekilde yetiştirip terbiye etti.) mescidde oturup dediler ki: (Hazret-i Fâtımayı.v. “Bunlar. O akşam dahi. Kimseye iltifat olunmadı) Hazret-i Sıddîk dedi ki: (Zannederim ki. (Yâ Ebâ Bekir ateşimi ziyâde ettin.) secdeye inince arkasına koyar) dedi.) devesini çözdü. Geri kalan helâk olur.a. hanımı Sevde. İbni Mes’ûd (r. hiç kimseye nasîb olmamıştır. Az kaldı.v. Karşılayıp hallerini suâl etti. Niçin talep etmezsin? Hz. Allahü teâlânın emriyle hicret ettikten sonra. Nikahları hicretin ikinci senesinde vâki oldu. Bunun üzerine âyeti kerîme geldi ve Allahü teâlâ buyurdu ki. üçüncü günün orucuna başladılar. ensârdan bir kimsenin hurmalığına su verir idi. Hz.a.v. Hiç kimseye iltifat olunmadı.).) secdeden kalkmadı. (Süratle kapıya gittim.a.) der ki.v.a.v. Fâtımayı getirmeleri için. âhirete imân ile gitmeğe. Zeyd bir Hârise ile Ebû Râfî’i Mekke’ye gönderdi.) zevcesi Ümmü Eymen’i ve oğlu Üsâme’yi (r.) buyurdu ki: “Kapıyı aç.a.) (Böyle söyleme.a.a.) bir hadîs-i şerîfde buyurdu ki: “Ehl-i beytim. selâmet bulur. Fâtıma-tüz-Zehra. Allahü teâlâ ve Resûlünün yanında dünyâ bir şey değildir.” Ümmü Seleme (r. Ümmü Seleme ve Selmân (r. Evlenme çağına eriştiğini müşahede ettiler.a. Onların içinde en ziyâde bedbaht Ukbe bin Ebî Muit. Buna fakîrlik mâni olamaz.anha) evinde idi. Sen kalk. Fâtıma bulûğ çağına erdikte Kureyşten çok kimseler istedi. Onları gördü. Server-i âlem (s. İmâm-ı Ali’yi ziyâret edelim. Bu meseleyi açalım.a. birşey beklemedik. Ben hareme girmeyince içeri girmedi.” Ehl-i beyti nebeviyi sevmek.v. Nuh aleyhisselâmın gemisi gibidir. bir şey istemeyiz dediler. sana nasîb olur. Birgün Hz. Ali (r.) kimdir ki hakkında böyle şehâdet edersin? Resûlullah (s.” Bir hadîs-i şerîfte de buyuruldu ki: “Kızım Fâtımayı. Ben uzaktan bakardım. yetim ve esirlere verdiler.a.a. bu çirkin işe girişip. Onlara tâbi olan. Biz bunları. gelen o kimsedir ki. Talep etmediği küçük olduğundandır. Bunun için Cenâb-ı Hak. sen hep hayır yaparsın. İmâm-ı Ali’ye nasip olur.) devesini alıp hurmalığa gitmiş. ayaklarından sürüyerek Bedir kuyusuna bıraktılar.v. Fâtıma (r. Üçü mescidden çıkıp. adaklarını yerine getirdiler. Bir rivâyette isimlerini söyleyip “Yâ Rabbi! Sana bırakıyorum” buyurdu. Onlar da onu severler. Zeyd ile Ebû Râfi Mekke’ye gittiler. onu Hâce-i âlem secdede iken üstüne koydu. Fâtıma’ya haber verdi.a. kapılarına gelen fakîri boş çevirmemek için. Fâtımayı (r. Resûlullah (s. İmâm-ı Ali (r. kendi adamlarıyla bir yerde oturuyorlardı. biz sana arkadaş olalım) dedi. Ebû Cehil. her Peygamberin sülâlesini kendinden. öyle zannediyoruz ki.anhâ) küçük yaşta iken. Ali’ye vermeği Rabbim bana emr eyledi. yüzüm üzere düşecektim. Ali’den gayri herkes istediler.verin!) diyen fakîr ve miskînlere verdiler.” Abdullah İbni Mes’ûd (r.) mübârek nazarları kerîmelerine ilişti. Resûl aleyhisselâm kimsenin sözüne iltifat etmeyip “Onun işi.v. Lâkin elimin darlığı buna mânidir) dedi.) der ki: Allah hakkı için onları Bedir günü gördüm. (Bu kan ile bulaşmış işkembeyi.) bunu işitince.anha) Resûlullah (s. Onlara 500 dirhem gümüş ile iki deve verdi. son nefeste selâmete kavuşmağa sebep olur.) der ki: Resûlullahın (s. Uzun ve sürekli olan kıyâmet gününden korktukları için.anha) Zeyd’in (r. Yalnız bir gün Kâ’be-i şerîf yanında namaz kılıyordu. Birgün Ebû Bekir.v. gülmekten birbirlerinin üzerine düştüler.a. Müşriklerin korkusundan yanına varamadım.v.a.a.) den halk buyurmuştur.) Ümmü Seleme’nin (r.anha) Yâ Resûlallah (s. Allahı ve Resûlünü (s.) sever.)’dan rivâyet olunmuştur ki: Hz. Ammar ve Velîd’i çok feci şekilde öldürüp Cehenneme gönderdiler. çok sevdikleri ve canlarının istediği yemekleri miskîn. hepsini katl edip. İmâm-ı Ali’nin evine gittiler. Resûlullahın (s. iftarlıklarını ona verdiler.a. Sonra girip: . Ömer ve Sa’d İbni Muaz (r.a.a.) bulûğ yaşına kadar yanından ayırmadı. onlara şerâb-ı tahûr içirdi. Nalınını giyip.) alıp beraber Medine’ye geldiler.) huzuruna girmişti.) (Yâ Ebû Bekir. benim sülâlemi ise.v.anha) vefât ettiği için. Sizden karşılık olarak bir teşekkür. Umeyye ve Amr’ı ise parça parça ettiler.) Kureyşe bedduâ ettiğini asla işitmedim. kızları Ümmü Gülsüm ve Hz.a. Nihayet bir kimse Hz. İmâm-ı Ali (r. O sırada bir kimse gelip ölmüş bir deve işkembesini oraya bıraktı. Fâtıma bir hizmet için Resûl-i ekremin (s. Ali (r. Hak teâlânın buyruğuna bağlıdır” buyurdu.v. Ebû Bekir (r. ona yardım edelim.a.

(Ya’ni dünyâya düşkün değildi. Onun da arkasından aynı şekilde Azrâil aleyhisselâm geldi. “Ey kardeşim Cebrâil! Hak teâlânın emri nedir. Derhal Cebrâil aleyhisselâm gelerek Hak teâlânın: “Habîbime selâmımı söyle. Deven bineğindir. Müjdeciler. Arş-ı A’zamın gölgesinde.a. Senin hizmetinle. Çünkü zahide idi.a.anha) müjde götürdüler.anha) talep edeyim. Cebrâil aleyhisselâm bir daha nâzil oldu. Habîbim de Eshâbı arasında nikâh etsin.” buyurdu.) buyurdu ki: “Yâ Ali! Öyle zannederim ki bir muradın var.a. çeşitli zinetlerle süslendi. hiç bir munisim ve dert ortağım yoktur. maksadını sordu.v. hiç merak etmesin.) Hak teâlâ sana selâm ediyor. Elinde bohça ile örtülmüş bir altın sini ve yanında bin Kerûbiyûn meleği vardı. Ali’ye zevceliğe verdim. dinliyenlerin aklını durdurdu. Hemen Cebrâil aleyhisselâm geldi. Muradım budur.v. Cehennem kapıları kapandı. Sinileri Server-i âlemin (s. Eshâb-ı kirâm toplanmış kimlerin vekil olacağını merak ediyorlardı.v.v.” dedi. annesi Hadîce-tül-Kübrâ’ya çok benzerdi. Bunlardan sonra Hâk teâlâ cemâlini arz buyurdu. Lâkin söylemeğe hicab edersin.v. Hak teâlâ yine emir buyurdu. Yâ Cebrâil sen de vekâletin hasebiyle kabul et” buyurdu.a. Bana aynen anlat” buyurdu.“Esselamû aleyke yâ Resûlallah ve berekâtüh” dedi. Ali’ye verdim. Resûlullah (s. Hazret-i Fâtıma “Babacığım. dörtbin akçe olsun. Yâ Resûlallah! Hak teâlâ bu sefer senin bizzat gidip Fâtıma’nın maksadının ne olduğunu öğrenmeni emir buyurdu.) “Ve aleykesselâm ve rahmetullahi ve berekâtüh” diye cevap buyurdu.a.a. düşüncesi geldi.) Ayrıca. Bana: “Yâ Cebrâil! Sen Arslanım Ali’nin vekili. kıyâmet günü sen.) kızının . Bu Cennet elbiselerini dünyâda giymeğe değmez.” Peygamberimizin mübârek kalblerine “Eğer “Fâtıma’nın annesi hayatta olsa idi. Şimdi ricam odur ki. babam Ebû Tâlib ve anam Fâtıma binti Esed beni senin hizmetine verip. Onlar ile de Eshâbına ziyafet versin.a.v. Fâtıma-tüz-Zehra (r.) bu müjdeyi işitince yine şükür secdesi etti. Diğer sinilerde.” buyurduğunu haber verdi” Resûlullah (s.) bunu duyunca bir daha şükür secdesi etti.v. bir de devem vardır.a. Hemen akabinde ta’zîm için bin Kerûbiyûn meleği ile bohça ile örtülü altın tepsi ile İsrâfil aleyhisselâm geldi. Hicâb etme. ol. Cennet kapıları açıldı. Orada nikâh oldu. Senden önce melek gelip.) Sana da Eshâbını toplayıp nikâh yapman emir buyuruldu. Maksûdun hasıl olur” İmâm-ı Ali (r. nikâhda bizzat kendisinin bulunmasını emir buyurdu.anhâ) dörtbin altına da râzı olmadı. Hazret-i Fâtıma’ya (r.a. Resûl-i ekrem (s. Kızı Fâtıma hazretlerine muhabbeti fazla idi.121 - . Her ne dilersen söyle. Hazretine mâlumdur ki. elbiselerini Cennetten temin edip.a. Senin bereketinle.) böyle deyince tebessüm etti ve buyurdu ki: “Hiç evlenmeğe lâzım olan nesnen var mıdır?” İmâm-ı Ali (r. “Dörtbin altın” emir olunduğunu haber verdi.a. Cebrâil aleyhisselâm Hak teâlânın huzuruna varıp.a. babamdan ve anamdan görmedim. senin ile Fâtıma arasında akd-i nikâh etti. Yedi kat yerde ve gökte olan bütün melekler. Fâtımaya giydirsin. şeref bulduk. Fâtıma’yı. Bir müddetten beri hatırımdadır ki. yakında mü’min ve sâdık bir kuluma vereceğim” buyurduğunu haber verdi. Hazret-i Ali’nin (r.v.” Ümmü Seleme (r. Tuba ağacının gölgesinde toplandılar.v.anha) der ki: “Resûlullah’a (s. Cennet kuşları da nağmeye başladılar. İmâm-ı Ali mahcup vaziyette başını aşağı eğip oturdu.anhâ) râzı olmadı. Yâ Resûlallah! (s.v.v. Arkasında Mikâil aleyhisselâm elinde üzeri bohça ile örtülü bir altın tepsi ve ta’zîm için bin Kerûbiyûn meleği ile geldi.” dedi. Ben de Fâtıma’nın vekili olayım.) bunları gördü. Resûlullah (s.) huzuruna koydular.” Hazret-i Fâtıma bunu kabul etmedi. Bir duraklama olmuştu. Resûlullah (s. Dörtyüz akça mehr ile nikâh yapıldı. Bunlar olduktan sonra. Cebrâil aleyhisselâm anlatmaya başladı: “Hak teâlâ emir buyurdu. Resûl-i Ekrem (s.): “Yâ Resûlallah! Benim halimi senden gayri kimse bilmez. Cennet elbiseleri vardır. küstahlığa cüret edip. Benim hayatımın sermayesi sensin.v.) Hak teâlâ sana selâm etti.v.) temiz kerîmesinin yanına vardı. “Ben Habîbimin kızı Fâtımayı.) yerine hiç kimsenin vekil olmamasını. Bir kılıcım. mü’minlerin günahkârlarından ne kadar kimseye şefâat edersen. Cebrâil aleyhisselâm tekrar geldi. ben de onların hanımlarına şefâat etmek istiyorum.a.” dedi.) baktım.) bu sözleri duyunca şükür secdesi etti. Fâtıma’yı (r. Gayri nesnem yoktur. bu siniler nedir?” diye sordu. Eshâb-ı kirâmın toplanmasını emir buyurdu. Bunları tekrar Cennete geri götür.a. Arş-ı A’zamda nikâh ettim.” dedi. Kerîmesi Fâtıma’nın bütün ihtiyaçlarını. Ey melekler! Siz de şâhid olun. Cennet ağaçlarının yapraklarını bir birine dokundurarak çıkardığı ses. Beni zahiren ve bâtınen terbiye ettin. Cebrâil aleyhisselâm: “Yâ Resûlallah (s. yanında yer gösterdi. Derhal Cebrâil aleyhisselâm geldi “Yâ Resûlallah (s.a. şimdi çeyizini hazırlamış idi. “Ey kardeşim Cebrâil! Nikâhın nasıl yapıldığını merak ediyorum. Fâtıma dörtyüz akçeye râzı olmuyorsa.a. âba ve ecdadımın tuttukları bâtıl yoldan halasla sırat-ı müstakim üzere olmama sebep oldun. tekrar geri döndü. Fâtıma-tüz-Zehra (r. Hak teâlâ semâvâtta. Cennet yemekleri vardır. Anlatılamıyan güzellikte esen tatlı bir rüzgârın. Resûlullah (s. Cebrâil aleyhisselâma: “Kızım benim hatırımı kırmaz. sana teslim eyledi. bana bu hâli haber verdi. Resûlullah (s. Resûl-i ekrem (s. Îmâm-ı Ali (r.a. Seninle cübbeye anlaşalım ve sana müjdeler olsun. Hazretinden gördüğüm ihsanı. “Yâ Resûlallah! Allahü teâlâ buyuruyor ki.v. Yine râzı olmadı.a.) buyurdu ki: “Kılıcın gazaya lâzımdır. Sinilerin birinde.) “Yâ Resûlallah! anam ve babam sana fedâ olsun.

parasını bana getir” buyurdu. Habîb-i Rabb-il-âlemine salevât getirdi.anhâ) rast geldiler. Ümmü Seleme (r. Hazret-i İmâm-ı Ali buyurdu ki. Eshâbın arasında bu akd-i tecdîd edip şahitler huzurunda akd-i nikâh edeyim. Sana müjdeler olsun ki. Zira bu hususta hâtûnların kelâmı (sözü) dinlenir. Ebû Bekir (r.a. Peygamber (s.a. Fâtıma (r.a. Hak teâlânın.a. Resûl aleyhisselâma getirdim. “Fâtıma’nın cehizi için sarf edersin. kardeşim Cebrâil (aleyhisselâm) gelip haber verdi. Buyurdu ki.v. O senedi çok iyi sakladı.) dedi ki: “Yâ Ali! Bu akd-i izdivâc ile mesrûr olduk. onu benden ayırmayıp. Hadîce’yi (r.a. Cümlesi mescidi şerîfte toplandılar. Resûlullah (s.) hanesine geldiler.a. bize bir endişe olmaz idi” dedi.v. İçi hurma lifiyle dolu bir yastık. cübbeyi ve parasını alıp. Hz.anhâ) söyledi.anhâ) zikr etti. Onun mehri benim cübbemdir. Dediler ki. Hak teâlâya hamd ve sena eyledi. Diğer ezvâc-ı tahirat Hazret-i Aişe’nin hanesine geldiler. sana söylerim” buyurdu.) arkamızdan yetişti.v.a.a.) “Evet şahit olun” buyurdu.anhâ)’nın âhirette günahkâr kadınlara şefâat edeceğine senet istediğini bildirdi” Cebrâil aleyhisselâm Hak teâlânın huzuruna varıp. Fâtıma’ya (r. “Sonra İmâm-ı Ali’ye dönüp: “Yâ Ali! Kalk.” Bir aydan sonra İmâm-ı Ali (r. Sizler de bu akde şâhid olun. âlemdeki hâtunların seyyidesidir. Fâtıma-tüz-Zehra (r. Kıyâmette bu yazıyı hüccet edip şefâat edeyim.) cariyesi Ümmü Eymen (r. Hak teâlâ. Parayı saydım. Bu hususta mecliste hiç konuşulmadı. onun da hesap günü şefâat edeceğini bildirdiğini söyledi.) minbere çıktı. Resûlullah (s. Etraftan Allahü teâlâ mübârek etsin dediler.v.a. Dîn-i İslâma çok yardım etti. Hz. Muhâcirîn ve Ensârı cem etmesini toplamasını emretti.)’ın kardeşi Ukayl (r. Hz. Hazret-i Peygamebere getirdi. Hücre kapısında Resûlullahın (s. Bilâl’e (r. Resûlullah (s.) o kâğıdı yine ipeğe sarıp. Allah hakkı için. Peygamber aleyhisselâm ricamı kabul etti. Hz. Amma bazen beni tenhâda görüp buyururlardı ki. ahırette şefâat edeceğini müjdeledi. Fâtıma’nın arzusunu kabul ettiğini.a.v. Hamd ve sena eyledikten sonra. Peygamberimizin (s. Fâtıma bu senedi vefâtına kadar sakladı. Üçyüzaltmış dirhem geldi.a. bu iki mes’ûd birbirine.) o cübbeyi dörtyüzseksen dirheme sattı. “Kıyâmet günü günahkâr mü’min kadınlara Fâtıma kulumu şefâatçi.” buyurdu. Nikahtan sonra.v. Ümmü Eymen dedi ki: “Bu husus için sizin gelmeniz lâzım değildir.v. Ebû Bekir’e verdi. İçi yün dolu bir döşek aldım. “Senin hâtûnun ne iyi hatundur. Ali kabul edip. Buyuruyorlar ki. Kaide-i hutbeyi yerine getir.) hitab edip. lâkin hicâb ederim.122 - . yakın olalar. tayin ettim.anhüm) beraber gönderdi “Taşınacak şey olursa siz taşıyın” buyurdu. Resûl-i ekrem.) “Şimdi var. Hadîce’ye müjde ver ki: Cennette Onun için zümrütten bir köşk yapılmıştır. (s.) elini tutup.a.anhâ) söze başlayıp.a. Ali. Ümmü Seleme de hoş koku aldı.) kızı Fâtıma’yı bana tezvîc etti. cübbeni sat. Durumu anlattı. hemen geri döndü. kabrime koyun. Elinde bir beyaz ipek vardı. Lütfen kabul eyle” dedi. Bu hüccet elinde bâki kalsın” yazılı idi.a. melâikeyi Beyt-i mamura cem’ edip buyurdu ki: “Fâtıma binti Muhammed’i Kulum Ali İbni Ebî Talib’e verdim ve akd ettim.) “Ey Ciğerparem! Cenâb-ı Hakka murâdını arz edeyim. Resûlullah (s. Görünce mübârek gözlerinden yaşlar aktı ve “Yâ Rabbi! En iyi kabları toprak çanak olan bu kullarına bereket ver” diye duâ eylediler. Ahvâli ona söylediler. Resûl aleyhisselâmın huzurundan gayet sürûr ile çıkıp mescide vardı. O. Ebû Bekir ve Ömer (r. “Eğer o hayatta olsaydı.a. Sonra Habîbullaha işaretle dedi ki: “Resûlullah (s. Fâtıma’nın (r. Geri kalan dirhemleri Ümmü Seleme (r.a.) Hz.v. Ali (r.” Eshâb-ı kirâm buyurdular ki: “Yâ Resûlallah! Bu şekilde tezvic buyurdunuz mu? Biz şâhid olalım mı? Peygamberimiz (s. Mübârek cemâli güneş gibi parlıyordu. Selmân ile Bilâl’i (r. Biz ezvac-ı tahirat ile ittifak edip.) ağladı ve buyurdu ki: “Hadîce gibi hâtûn hani? Halk beni tekzip ettikte.” İmâm-ı Ali (r. topraktan birkaç kap kacak aldım. biliniz ki.) odasına geldi Ali’ye (r.anhâ) bu hâli Ümmü Seleme’ye (r. Ben buna râzı oldum. Vasiyet etti ki. nikâha râzı oldu.) kalkıp.v. Benim şefâat edeceğimin delili nerede?” diye sordu. Ben de hicabımdan (utandığımdan) ağzımı açamadım.anhüm) Ne haber getirdin? diye suâl ettiler.a. Ali “Evet” dedi.) “Benim de muradım odur. Osman. Onlar da meclise gittiler. “Bunun üzerinden bir ay geçti.” Bana da emretmiş ki.a.) belîğ bir hutbe okudu.isteğini Cebrâil aleyhisselâma söyledi.a. Ümmü Eymen (r. Cebrâil aleyhisselâm Hak teâlânın huzuruna çıkıp geldi. Sana bunu hediye ettim.a.) İmâm-ı Ali’nin (r. biz henüz mescide varamadan.) cübbeyi aldı ve dedi ki. Dışarı çıkıp Cebrâil aleyhisselâma Fâtıma (r. Fâtıma’ya arzusunun kabul edilliğini.” Ukayl (r. Ayın ondördüne benzer idi.a.a. Osman’a hayır duâ eyledi.v. Peygamberimiz (s. Paradan bir miktar alıp.anhâ) bu senedi görünce.v.anhâ)’ya teslim ettim.anhâ) getirdi. Hz.v. tasdîk etti ve bütün malını benim yoluma sarf etti. Hz. Ali (r. size haber veririz. Ne ferman buyurursa.v.” buyurdu. “Yâ Ali! Bu cübbe benim oldu mu?” Hz.” .anhâ) cehizini o para ile gördüm.) der ki: Dışarı çıktım.anhâ): “Yâ Resûlallah! Senin âhirette şefâat edeceğine Kur’ân-ı kerîmin âyet-i kerîmeleri delildir.a. Hayatında Hak teâlâ bana emretti ki.)’in önüne geldi. Sonra Resûlullah (s.v. Peygamberimiz (s.a. Osman (r.a.) sevinip Hz. Resûlullah (s. Muhâcirîn ve Ensâra hitaben buyurdu ki: “Ey müslümanlar. Lâkin muradım odur ki. “Bu cübbeye sen benden daha lâyıksın.

) murâd eder ki. Resûlullah (s. Beni memnun edersiniz” dedi. Ali başını önüne eğip oturdu. bana bazı işlerimde yardımcı olur. Dışarısının hizmetini de Ali (r.) anlatıyor. Bir hadîs-i şerîfte: “Eğer Ali yaratılmasa idi. Resûlullah buyurdu ki: “Ey Fâtıma! Sana hizmetçiden daha iyi bir şey mi in’âm edeyim. bazı Kureyş hâtûnları bana “Senin erin fakîrdir” diyorlar. yağ ve yoğurdu karıştırıp bir çeşit yemek yaptı ve “Yâ Ali! var.a. gerdekten dört gün geçmiş idi. Fâtıma’yı (r. Hepsini davet etti ve içeri girip.)’ın bildirdiği hadîs-i şerîfte Resûlullah (s.” Bunları söyleyip. Hasan ve Hüseyin ipleri.) geldi mecliste olan hâtûnlar kalkıp gittiler.) emir buyurdu.) hanemize teşrif buyurduğu gün.a. onu zevcesi ile bir araya getiresin.v. “Yâ Resûlallah! Halk çoktur” dedi.v.” Bir âyet-i kerîme okudu ve “Bu sudan biraz iç.a.a. Ey kızcağızım. se’âdetle gittiler.) bir eliyle İmâm-ı Ali’yi ve bir eliyle Fâtıma’yı (r. “Öyle yaptım. Kıyâmette bin hasene (iyilik) bulursun. Yeryüzünü ona mehr kıldı. Resûlullah (s.a.v. Resûlullah (s.123 - .anhâ) dedi ki. Her ikisini Hak teâlâya ısmarladı.a. otuzüç herre (Allahü ekber) bir kerre de (Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerike leh.) davet etti. Bizimle sohbet eyledi.) mübârek yüzü ayın ondördünden daha parlak olduğu halde yanımıza geliyordu. Hz.anhâ)’nın cehizini tamam ettiler. Sana buğz ederek yeryüzünde yürüyen kimsenin. Fâtıma (r. Zinhar ona isyan eyleme ve emrine muhalefet etme. Fâtıma.v.v.anha) “Hizmetçiden iyisini ihsan eyle” dedi.) üzecek ve gadap verecek bir şey yapmadı. Lehülmülkü ve lehül hamdü ve nüve alâ külli şey’in kadir” söyle.” Tekrar “Su getir” buyurdu. Bilâl-i Habeşî (r. O iki cevheri birbirine kavuşturasın. Peygamberimiz (s.a.) buyurdu ki: “Hergün otuzüç kerre (Sübhanallah). Mîzân’da hasenatın ağır gelir. Ali’ye bir miktar para verip hurma ve yağ almasını söyledi. Deriden bir sofra istedi.a. Ona da Fâtıma’yı (r. Hz. İlmde en derinidir.a. Ali de Fâtıma’nın gönlünü. .” Sonra bana dedi ki: “Yâ Ali! Su getir. Öyle yaptı. Yine bir hadîs-i şerîfte “Yâ Ali! Allahü teâlâ sana. ikisini de Allahü teâlâya ısmarladı.a. İmâm-ı Ali (r. Bir miktar kalsın” dedi.) O gayet mahcubdur.anhâ) “Yâ Resûlallah (s.): “Onları onar onar içeri getir.v. Bu terazi ile dostlarımızın amelini tartarlar” buyurdu. Lâkin.): “Ben ilmin terazisiyim.anhâ) alıp evlerine götürdü. Alnından öptü. “Babam.anhâ) “Yâ Resûlallah! İçerinin hizmetini ben görürüm. Ali’yi da’vet etmesini emretti. bereket ile duâ eyledi ve çıkıp gitti.Ümmü Seleme (r. Fâtıma’ya münasip kimse bulunmazdı.a.a. Ey kızım! Allahü teâlâ Ehl-i beytten iki kimse ihtiyar etti. Hurma.a.) buyurdu ki: “Ey Ümmü Seleme! Ali bana bu sözü izhâr etmedi. Mübârek elini yeninden çıkardı. taam (yemek) yesinler” dedi. Bana bir câriye ihsan ederseniz.anhâ) da yaptı. erkek ve kadından yediyüz kimse yemek yemişler ve doymuşlar idi. Fâtıma. O benden bir parçadır.” Resûlullah (s. Biri baban ve biri helâlindir. Ali (r. Yoksa hizmetçi mi ihsan edeyim?” Fâtıma (r.): “Evet yâ Resûlallah! Anam ve babam sana fedâ olsun” dedi. kimi bulursan getir” dedi.a. evimizden çıkıp. Şimdi amcan oğlu Ali (r.anhâ) “Yâ Resûlallah! Hadîce’den zikr buyurdun. otuzüç kerre (Elhamdülillah). Babacığım. Hz.a. dünyâ senin nazarında hor ve aşağı olurdu. Hak teâlâ yerini Cennet eyledi. sen bilseydin. Ali’yi (r. Sonra beni dışarı gönderdi. Resûlullah (s. Kalan suyu başıma ve göğsüme serpti.” Ümmü Seleme (r. Onu hoş tut.v.anhâ) bağrına bastı. Sonra kalkıp gitmeğe azimet etmişti ki: Fâtıma (r.) server-i âlemi karşıladı. bütün kemal sıfatlar kendisinde mevcuttur. Fâtıma (r. Bir gün Resûlullah (s. Fâtıma’ya benden suâl eyledi. Hazret-i Ali buyurdu ki: “Resûlullahın (s.” dedi. İslâm’da büyüğüdür.a. Resûl-i Ekrem (s.anha)’nın velimesi tamam olup. Kabul etmedim. Eğer onu üzersen. Ali “beş dirhemle hurma dört dirhemle yağ aldım.): “Zevceni ister misin ya Ali?” buyurdu. İmâm-ı Ali dışarı çıktı.” buyurmuştur. Hesab ettiler. Hz. Yine su getirdim. Abdurrahman bin Avf (r. kefelerin asıldığı demiri ve benden sonra gelen halifeler orta demirdir. Abdullah İbni Abbas (r.a.a. Ali bu terazinin kefeleri. Fâtıma (r. bu yürümesi harâmdır” buyurdu.a. Resûlullah (s. Bütün yer ve gök hazine ve definelerini bana arz ettiler.a. Eğer benim bildiğimi. Hazret-i Fâtıma’ya da “Erin iyi erdir” dedi.v. Resûlullah (s. O cihetten izhâr etmez. Resûlullahın huzuruna getirdim.) kızına nasîhat ettikten sonra Ali’yi (r. Fâtıma’yı zevce yaptı. Fâtıma’ya (r.) görür.a. kıracak bir harekette bulunmadı. çok insanlar gördü.v.” dedi. Bana yaptığı gibi. Hazret-i Ali’ye teslim etti ve “Zevcen iyi zevcedir” buyurdu. Asla emrine muhalefet etmedi. beni üzmüş olursun” buyurdu.v.) Ümmü Eymen’e Hz. Hz. Allahü teâlânın hakkı için erin sahabenin evvelidir. Hepsi yüz kelimedir. Sonra mübârek eliyle kapının iki kanadını tutup.anhâ) ısmarladı. anam sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Bu ne nurdur?” dedi. “Yâ Ali! Fâtıma’nın hatırına riâyet eyle.v.) buyurdu ki: “Ey kızım! Senin baban ve helâlin fakîr değildir. Allahü teâlânın katında makbul olanı kabul ettim.v.” “Kalktım su getirdim.a.v.

“Yâ Rabbi! Kölem yok ki âzâd edeyim. Hz. Onları anlatmağa.a.a. dedi. Hak teâlâ O’na yemek verir”.anha): “Biz de davet edelim” dedi. Hz. O senetlerde “Resûlümü ve Ehl-i beytimi halis sevenler.) “Bu Cennet yemeklerindendir. Hz.” buyurdu. Bu gün Hz. Fâtıma-tüz-Zehra (r. hangi yemekleri veririz?” dedi. Ali bin Ebî Talib de Cennet develerinden birine biner. Allahü teâlâ. Ali’ye tezvic ettiği zaman. Saymakla bitmez. Resûlullah (s. Resûlullah (s. Fâtıma.a. Yâ Resûlullah! (s. Fâtıma: “O.v. susuz ve çıplak iken biz dört kişi binek üzerinde oluruz. Ali. anneleri Fâtıma binti Resûl (s. Sen onlara ihsan. Ali’yi üzüntülü gördü. benim Asbâ adındaki deveme biner.v. Fâtıma-tüz-Zehra’dır. “Allahü teâlâ ey Cennet! Senin dört köşeni. diye duâ etti. buyurdu. ikrâm et. Allahü teâlâ nurdan melekler yarattı. amcam oğlu ve damadım hakkında Rabbimden gelen müjdedir. Allahü teâlâ. Bu ümmetin günahkârlarından bir kısmının Cehennem ateşinden âzâd edilmesini istiyorum. Sonra: “Yâ Rabbi! Eğer iki torunum denizde iseler inâyet kayığın ile sahile ilet. Buyurdu ki: “Hasan ve Hüseyin’dir. Fâtıma. ni’metler ver!” diye duâ etti.v. Kanatları ile onları örterler. diyor ki: “Ey! Ehl-i beyt-i Resûl. Habîbin ve Eshâbı bu miskînîn evini şereflendirdiler. Hak teâlâ sana selâm söyledi ve “Fâtıma’nın evine gelen yüz erkek ve yüz kadından her birinin her adımına Cehennemden bir kişiyi azad etti” buyurduğunu haber verdi.) haber verin dediler. Bizim dostlarımız sayısınca senetler saçıldı.a.a. Ali ziyafetten çıkıp eve geldi Hz. Osman. Biri Allah’tan korkanların üstünü Ali’dir.v. hidâyet rehberin ile evine getir” diye duâ buyurdular.) davet etseydik. Cennetin sahibi olan Rıdvan adındaki meleğe Tuba ağacını sallamasını emir buyurdu. Allahü teâlâ onları muhafaza etmek için iki melek tayin etmiştir.) Onlar dünyâdakilerin büyüklerindendir. Resûl (aleyhisselâm) o bahçeye doğru yola. Hz. Hak teâlâ lütfederek tencereyi yemekle doldurdu. yoksa Eshâbımla beraber mi çağırıyor” buyurdu. medh etmeğe insan gücü yetişmez.” Sonra: “Baba ve anneleri bakımından insanların en üstününü haber vereyim mi?” buyurdular.a.) da evde yok ki gidip onları çağırsın.anha): “Yâ Rabbi! Biliyorsun.a. Hz. şimdi ne yapacağız?” dedi. Allahü teâlâ onları muhafaza eder” buyurdu. Cehennemden uzak olmuştur” diye yazılmıştır. Rıdvan salladı. Eshâb-ı kirâm ile beraber yediler. Onların kıymetleri ve büyüklükleri.a. Eshâb-ı kirâm: “Yâ Resûlallah! Buyurun dediler. dedi. Çünkü dedeleri. Hâlâ gelmediler. Hz.v.v. Anneleri bunlardan daha üstündür” buyurdu.124 - . nineleri Hadîce-tül-Kübrâ’dır.) rastladılar. Bir tenceresi vardı. sizi evine davet ediyor”. Kur’ân-ı .) rivâyet etmiştir: Resûlullah (s. Hz.): “Yalnız beni mi. Ali “Yâ Fâtıma! Biz de biraz zengin olup da.) Eshâb-ı ile kalkıp.a. Ben kendi bineğim olan Burak üzerine binerim. iki torununu da beraber götürdüğünü zannederek “Yâ Resûlallah! birini bana verin. “Yâ Fâtıma! Üzülme. Hasan ve Hüseyin’i melek ile beraber alarak eve dönerken. Enes bin Mâlik (r. Resûlullah (s. Uzun zaman geçti.. Her meleğe o senetlerden birer tane verdi.) meleği hissetmeyip. Fâtıma’yı. ancak âyet-i kerîme ile anlaşılmaktadır.v. Sâlih (aleyhisselâm) devesi üzerine biner.a.) huzurunda idim. Eğer sahrada iseler. İmâm-ı Şâfiî bunu çok güzel bildiriyor. Hz. Allahü teâlânın sevgilisidir.a. Resûlullahın huzuruna vardı: “Yâ Resûlallah! Kerîmeniz Fâtıma. İbni Abbâs (r.a.).) ziyafet vermişti: Hz. Hazret-i Fâtıma’nın evine teşrif ettiler.a.v.v. Resûlullah (s. Osman davet etti. Fâtıma-tüz-Zehra (r.): “Bu kardeşim. Resûlullaha (s. Üçüncüsü kadınların üstünü.) bildiriyor ki: Resûlullahın (s. Resûlullahı (s.) bir hadîs-i şerîfte buyurdular ki: “Kıyâmet günü halk aç. Ehl-i beyti nebevinin fazîlet ve kemalâtı pek çoktur. Eshâb-ı kirâma hitaben: “Size dede ve nine bakımından insanların en şereflilerinin kimler olduğunu haber vereyim mi?” buyurdu. Fâtıma odasına girip Hak teâlâya şükür secdesi etti. dedi. Ali (r. Ebû Eyyüb Ensârîye (r.a. Ebû Eyyûb (r. Üzülmeyin Neccâroğullarının bahçesinde emniyettedirler. koyuldular. Anneleri daha yüksektir.Resûlullah (s. sizi sevmeği.a. Ali: “Ey Habîbullahın kerîmesi! Ne ikrâm ederiz.) olan Hasan ve Hüseyin’dir” buyurdular. Hazret-i Ali: “Eshâb-ı kirâm da beraber buyursunlar” dedi. Onlara ikrâm edecek bir şeyim yok. ümmetinin günahkârları için münâcaat etti. Hemen Cebrâil (aleyhisselâm) geldi: “Yâ Resûlallah! Kızın Fâtıma.v. Dördüncü köşedeki de temizlerin üstünü Hasan ve Hüseyin’dir” buyurduğunu bildirmektedir. Ocağa koydu. Cebrâil aleyhisselâm geldi “Yâ Resûlallah! (s.v. Resûlullah: “Yâ Ebâ Eyyüb! Bunlar dünyâda mükerrem. Hz. Fâtıma ağlayarak geldi: “Babacığım! Hasan ve Hüseyin evden çıkmışlardı. Allahın peygamberi.) “Babaları Ali bin Ebî Talib. Cenabınızın yükünü hafifleteyim” dedi.a.v.a.” Ebû Bekr Sıddîk (r. Sebebini sordu.a. Hazret-i Fâtıma bu yemeği Resûlullahın huzuruna götürdü. dört kimse ile süslerim. Biri Peygamberlerin üstünü Muhammed’dir (aleyhisselâm). ukbâda muhteremdirler.

Allahü teâlâ size rahmet eylesin”.a.a.a. Hazret-i Ali bu cevâbı Resûlullaha (s.) buyurdu ki: “Bundan sonra babana üzüntü ve gussa olmaz. Peygamberimiz (s.a. bir miktar sabr eyle. Ali “Evet severim”. Eğer izin verirse. Hz. kulağına bir söz söyledi.a. Resûlullahın (s. Hz. “Yâ Ali! Allahü teâlâ seni benim üzerime dört haslet ile mükerrem kıldı” buyurdu. İçeri girmek müyesser değildir” dedi. Habibimden izin iste. Fâtıma’nın elini tutup. Hazır olanlar. demek istediler.) sevmen imândandır. kulakların işitmediği. hiç kimsenin hatırına gelmediği şeyi verir” buyurdu.v. O vakit Hz. Ağlama.a. Allahü teâlâdan sabır vermesini istediler ve “Ey kızım. “Yâ Ali! Hak teâlâ bir kuluna ikrâm etmek. Bana bak ve bir söz söyle” dedi. der ki: (Ey Fâtıma. Sonra mübârek gözlerini kapadı. Fâtıma. Hz. diyesin.anha) “Oğlum Hasan ve Hüseyin’i getir” buyurdular.): “O köylü değildir. Kurân-ı kerîmde sizleri selâmlıyor. Hz.v.) bana buyurdu ki: “Cebrâil aleyhisselâm her sene bana bir kerre Kur’ân-ı kerîmi arz ederdi. kabul etmedi. Fâtıma (r. Âişe (r.) Hz. izin vermezse geri dön” buyurdu. Azrâil aleyhisselâm. “Beni sever misin?” buyurdu.” Ben bundan ağladım. Hz. Resûl-i ekremin önüne oturdu. Ondan cevap gelmedi. Ey Fâtıma. “Babam.a. Sonra mübârek eliyle Hz. benim ruhum kabz olacak. Fâtıma’yı istedi. Bir zaman mübârek gözlerini açmadı. Resûlullah (s. Başka hiç bir sıkıntı görmez” buyurdu. anam sana fedâ olsun Yâ Resûlallah! Köle efendisinden mükerrem mufaddal olur mu?” dedi. dedi. Bütün Ehl-i beyt onun heybetinden korktular.a. Hz. Hz.) yüzünü mübârek yüzüne koydu. Melek-ül-mevt ve lezzetleri yıkıcıdır.a. Sonra birşey daha söyledi.): “Bu meyve ancak Peygamberlik ağacından alınmıştır. Resûlullahın (s. için ağlaşırlar” buyurdu. Bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Fâtıma benim bir cüzümdür. Azrâil aleyhisselâm köylü kıyafetinde hücre kapısında durup: “Esselâmü aleyküm yâ Ehle Beytinnübüvveti ve ma’denirrisâleti izin var mıdır içeri girmeğe.anha) Bu hâdiseyi bildirir. hem de sevinmek görmedik.) mübârek gözünü açıp: “Kızım.a. Üçüncüde.) diyor ki: Peygamberimiz (s. Kızının bu halini görünce Onu teselli etmek için “Babanın çekeceği sıkıntı. mübârek ruhunun kabz olunduğunu sandılar.) söyledi.” buyurdu. Resûlullah (s. Server-i âlem (s.) kulağına getirip Ey! babacığım dedi.a. Fâtıma (r. Hüseyin’in yüzünü mübârek sinesine koydu. Hz. Sonra bana: “Ehl-i beytimden en önce sen bana gelir. Ali ileri geçip. Enes bin Mâlik (r. Çok ağladı. Âişe.” Fâtıma ile konuşma tamâm olunca Hz.) Hz.a.” Ehl-i beyti sevmek her mü’mine farzdır.a. Hz.) İmâm-ı Ali’ye (r. yardımcılarından bin melek ile. Yine tekrar izin istedi. yani kıymetlisin!” Bir gün.v.125 - . Sevindi.a. dedi. beni incitir.kerîmde emr ediyor. senin ağlaman. Hz.” diyerek mersiyeler söyledi. “Hasan ve Hüseyin’i sever misin?” buyurdu. dedi. kavuşursun. Resûlullah (s. Fâtıma (r. Geldiklerinde. Resûlullah (s. onu üstün yapmak isterse.v. Titremeğe başladılar.v. onu kızdıran. dediler. bir anda hem üzülmek. Şerefiniz ne kadar büyüktür ki. Resûl-i ekrem (s.” buyurdular. Ali bir cevap veremiyeceğini söyledi.anha) ağladı. Âişe’yi çağırarak nasîhat ettiler.” buyurdu onun için sevindim” dedi. Teselli verip. Resûlullahı bu halde görünce o kadar ağlaştılar ki mecliste bulunanların yürekleri yandı.a.v. mübârek ağzını. Ali yine: “Evet severim” dedi. Babam şimdi haliyle meşguldür. Hemen Hz. Ali’yi çağırdı. Yani bu cevap senden değil Fâtıma (r. .) hastalığı şiddetlenince. Namazlarında size duâ etmeyenlerin namazlarının kabul olmaması. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.a. Allahü teâlâ. o sözler ne idi. Fâtıma’ya durumu anlatınca: “Bunda düşünecek ve üzülecek ne var? Hak teâlâyı ve Resûlünü (s.a. Habîb-i Ekrem: “Yâ Ali! Bu kadar sevgiyi bir kalbe nasıl sığdırıyorsun?” buyurdu. Hasan’ın (r. Bunun sebebi nedir?) Resûlullahın sırrını beyan etmek caiz değildir. Sonra.) ahirete gittikten sonra. Cevabında: “Resûlullah (s.” dedi. Ali de: “Evet” dedi. Resûlullah Onlara şefkatle baktı. Bir köylü kapıda durup izin ister.v.a. Uyanınca “Ne oluyor?” buyurdu. mübârek ruhunu kabzeyle. Hz. Beni sevmen nefsin içindir. Cebrâil aleyhisselâm kime gelir.v.anha)’dandır. geride bir yerde oturdu. Vahy kime getirilir? Yâ Rabbi! Benim canımı al da Resûlün ile olayım.) karşı buyurdu ki: “Fâtıma bana senden daha sevgilidir. ancak bu kadardır.a.v. ne kadar özür dilediysek. Resûlullah (s. gelen her musîbete bir karşılık verilir” buyurdu. Fâtıma. Resûlullah (s. Fâtıma âh! babacığım.” Ebû Hureyre (r. “Canım sana fedâ olsun. Hak teâlâ Azrâil aleyhisselâma “Git. Ali’ye: “Yâ Ali! Allahü teâlâ hazretlerini sever misin?” diye sordu. Bu sene iki kerre arz etti. (Yâni benden bir parçadır). Zira fani âlemden ve mihnet yerinden kurtuluyor.) vefât edince “Ey benim babam.anha) kapıya gelip “Allahü teâlâ senin gelişine ecirler versin.anha) bunu işitip: Vah Medine harâb oldun dedi. Hz. Gelince sinesine çekip. yüksek derecenizi gösteriyor. kıymetinizi. Hz. yâ Fâtıma cevap ver dedi. dedi. Fâtıma.v. mübârek göğsüne koydu. Hasan ve Hüseyin’i sevmen tabiatındandır.v. zira Hamele-i Arş.a.v.) kendinden geçmiş idi. Son nefeste îmân ile gitmeğe sebep olur. Alınlarını öptü.v. cevahirle süslü elbiseler giyip geldiler.v. Ali dizlerinin üzerine kalkıp başını toprağa koydu.v. Resûl-i ekrem. Resûlullahın vefâtı günü. Ali gelip. Anladığım ecelim yaklaşmıştır. Yine evvelki cevâbı verdi.v. Fâtıma’ya (r. Hz. O zaman Resûlullah (s.) anlatıyor: Resûlullahın (s.v. yüksek sesle izin istedi. Ta’zim ve tekrim etti.) yastığı kenarında oturur idi.) yüksek huzurlarında bulunuyorduk. Sen bana ondan daha azîzsin. Fâtıma’nın gözlerinin yaşını sildiler. o kuluna gözlerin görmediği. diye sordum.a.

1005 11) Sahîh-i Buhârî Fedâil-i Ehl-i Beyt 12) Sahîh-i Müslim Fedâil-i Ehl-i Beyt 13) Sevâik-ul-Muhrika sh-226 HZ. çok hoşuna gitti ve duâ etti. Hz. Vefâtında yirmidört yaşında idi.v. Başka kimse içeri girmesin diye vasiyet etti. Ali de bulunsun. Ali’nin evine geldiler. sh-373 4) Hilyet-ül-evliyâ cild-2. Resûlullahın (s.) kulağına ezan ve ikâmet okuyup. Gündüzleri oruç tutarak geceleri ibâdetle geçirmiştir. 975.v. mek.FÂTIMA-TÜZ ZEHRA’NIN VEFÂTI Hazret-i Fâtıma.) Ehl-i beytden birkaç kişi ile cenâze namazını kılıp. Başka haberlere göre. özür diledi. Hz. sh-269 6) Mektûbat-ı İmâm-ı Rabbâni cild-2. Esma yaparak gösterdi. Ramazan-ı şerîfin 3. O zaman kadınları tabuttan kefene sarılı olarak perdesiz çıkarmak âdet idi.” “Dikkat ediniz. Hz. HASAN BİN ALÎ: Resûlullahın torunu. öldükten sonra beni sen.” buyurdu. Ayrılık ateşi ile daima yanmış ve Resûlullah (s.a. Resûlullah (s. Anlayınca bize niçin haber vermedin? Namazını kılardık. Esma binti Ümeyr. Hz. 59 7) Müsned-i Ahmed bin Hanbel cild-6. Zira âlemleri rızıklandıran Cenâb-ı Hak insanların rızıklarını şafağın sökmesiyle güneşin doğması arasında dağıtır. “Hadîd. sh-39 5) Belezûri. (r. Hz. 625) senesinin Ramazan ayı ortasında doğdu. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîfler: Râvîler. diyerek üzüldüklerini bildirdiler.) vefât ettikten sonra hiç gülmemiştir. sh-594 10) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-58.a. 839. 469. bir kimsenin eli bulaşık olduğu halde yatıp sabah kalktığında o yüzden kendine bir bela ve rahatsızlık gelirse.) vefât ettikten sonra güldüğü hiç görülmemişti. Ali’nin oğlu olup. Medine’de 3 (m. Ehl-i beyt-i Nebî eteğine.v. vasiyeti yerine getirmek için böyle yapıldığını söyliyerek. sh-19 2) El-Îsâbe cild-4. 974. kalk Rabbinin rızkına hazırlan. Hizmetini görürdük. dikkat et.” buyurdular.a. İşte bunun için Hz. Abbas (r. gâfil olma.126 - . Bunlardan bazıları: “Kızım Fâtıma.anha) buyuruyor ki: “Habeşistan’da iken hurma dallarını çadır gibi ördüklerini görmüştüm” dedim.a. 924.v. Ali kendisini erkeklerin görmemesi için. Fâtıma “Bunu yanımda yap da göreyim” dedi. yıka.a. senin çocuklarına da azâb etmiyecektir.” “Kızım Fâtıma Allahü teâlâ şüphesiz sana azâp etmiyeceği gibi. kendisinden başkasına kabahat bulup kötülemesin. gece defn olunmasını vasiyet ettiğini. İslâm halifelerinin beşincisi.) kızı Fâtıma-tüz-Zehra annesidir. Resûlullah (s. ismini “Hasan” koydu. Vefât edeceğine yakın: “Ölünce beni erkekler arasına perdesiz çıkaracaklarını düşünerek çok utanıyorum” buyurmuştu. Künyesi Ebû Muhammed olup. âlemlerin Rabbi olan Allahü teâlâ Onun duâsını kabul buyurarak dileğini verir.a. 306. Vâkıa ve Rahman surelerini okumağa devam eden kimse yerde ve göklerde “Firdevs Cenneti yerlisi” diye anılır. Yedinci günü akîka olarak.” “Cuma gününde öyle bir saat vardır ki: Mü’min ve müslüman olan bir kimse tam o saatte Cenâb-ı Haktan bir şey dilerse. lâkabı Müctebâ’dır. Muhammed’in (s. 1) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-8. Hz. Fâtıma. bütün mü’min kadınların veya bu Muhammed ümmeti kadınlarının büyüğü olmana râzı değil misin?” “Ey benim kızcağızım. Son sözüm kelime-i tevhid ile ola! Eğer bu duâmı edersen red ya kabul! Sarıldım. Hz. sh-282 8) Şevâhid-ün-Nübüvve cild-7. İlâhi! Fâtıma evlâdı hatırına. Hazret-i Fâtıma’nın çok hadîs-i şerîf rivâyet ettiğini bildirmişlerdir. gece defn ettiler. Bir habere göre. sh-377 3) El-İstiâb cild-4.a. Ali cenâzesine kimseyi çağırmadı.v. ertesi gün Ebû Bekr-i Sıddîk. iki koç . Muhammed (s. Ehl-i beytin dördüncüsü. Oniki imamın da ikincisi. Ömer Fârûk ve bir çok sahâbî hasta ziyâreti için. Salı gecesi akşam ile yatsı arasında vefât etmiştir. sh-19 9) Medâric-ün-Nübüvve cild-2.) efendimizin verdiği müjde zamanını bekler olmuştur. Ensâb-ül-eşrâf cild-1.) vefâtından altı ay sonra.v.

v. Ebû Eyyûb-i Ensârî (r. aldanmak aklın ve malın noksan olmasıdır.) anlatır: “Hasan’ı gördüğümde hep gözlerim yaşlarla dolar.v. Peygamberimiz Hz. Bir kişinin münâcâtında. Babası Hz. Bunlar benim dünyâda öpüp. ağırlığınca gümüş sadaka verildi. Ne kadar çok versek yine azdır. büyüdü. Onu omuzlarına aldı. İlme çalışınız.127 - . 661) senesi Ramazan ayı sonunda halife oldu! Kendisine kırkbin kişi bîat etti. Sünnet ettirip. Fakat Ca’de binti Eş’as boşanmaktan çok korkup.” Sonra. yüzü Resûlullah (s.v. Hasan ile Hüseyin önünde oynuyorlardı. hilâfeti Hz. Hasan hilm (yumuşaklık) rızâ. 40 (m. Resûlullah’ın (s. sonra da annesi Hz. tepeden tırnağa kadar mal.a. Hilâfetin yedinci ayında Bağdâd yanında iki tarafın ordusu harbe hazır iken. “Allahım! Benim Ehl-i beytim bunlardır. ikindi namazını kıldıktan sonra yolda oynayan Hz. Ali’ye dönerek. O da mübârek sakalları ile oynardı. hep onun tarafını tutuyorsunuz. Birgün Abdullah bin Zübeyr ile yola çıkmıştı.” “Nasıl sevmem. Onlardan nefret edenleri sen de sevme!” Peygamberimiz (s. Hasan beyaz ve güzel yüzlü olup. Muâviye’nin oğlu Yezîd. Fâtıma-tüz-Zehra vefât edince yetim kaldı.v. âşık olurdu.a. Hz.a. “Ey Ehl-i Beytim! Allahü teâlâ sizlerden ricsi ya’ni her kusur ve kirleri gidermek istiyor ve sizi tam bir taharet ile temizlemek irade ediyor.v.kesti.) Hüseyin’e yardım ediyor” buyurdular. “Hayır. “Bu oğlum Seyyiddir. yazınız ve evlerinize götürünüz. fakat çok büyük şeref ve se’âdetti.v. Resûlullah’ın (s. Osman’ın evi sarıldığında imdadına gitti. ölüm hastalığındayken.) yanına defn edilmesi için Hz. “Biz. Resûlullahın huzurunda güreşiyorlardı. Hasan’ı çok sevip.v. Hüseyin O’nu Baki Kabristanı’na götürdü.a. Hz. Muâviye kendisinden sonra Hz.v. Hasan ile Hüseyin’i kast ederek buyurdular ki: “Allahım ben bu ikisini seviyorum.” Hz. “Bir günde. Kızına ve yeğenlerine şöyle nasîhat ederdi. Hz. Kûfe’deyken “Hasan’a kız vermeyiniz. Hasan’ı teşvik buyurdu. Bir ağaç hemen yeşerip. Hz. İki defa herşeyini Allah rızası için dağıttı. Hasan âlemlere rahmet olarak yaratılan. Hz.v. “Ali’ye değil de tıpkı Peygamber efendimiz’e benziyor” buyurunca. Hasan yirmibeş kerre yaya olarak Hacca gitti. Hasan’ı çok sever. Hasan sessizce duâ etti. Hasan küçük iken Resûlullah (s. Hz. Fâtıma ve Ali’yi (r. Zirâ bugünkü gibi hatırlıyorum.a. çok evlenir. Hasan. en fazla hadîs-i şerîf nakleden Ebû Hureyre (r. kin tuttu. Hz. Hz. Hüseyin. sabır ve kerem (cömertlik) sahibiydi Fitne çıkıp. Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden. ona şefkatle muamele ederdi. Hicaz. Hz. Medine.) Onu kucağına oturturdu. Allahü teâlâ O’nun vasıtasıyla iki tarafın arasını bulur” buyurması. Zira boşar” deyince Kûfeliler kızlarının Resûlullah’ın torununun nikâhıyla şereflenmeleri için. Allahü teâlâ’nın Resûlü (s. “Yâ Resûlallah! Sen bunları çok mu seviyorsun dedim. küçüğe yardımcı olmak daha uygun değil midir? deyince. Hz. dediler.a.” buyurdu. önce dedesi Hz.a. Hz. halife Hz. Muâviye’ye bîat etti. Hasan ve kardeşi Hz.)’ın yüzüne çok benzeyen yedi kişiden biridir. Hz. Ağaçlar kurumuştu. Mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü.a. süs eşyası içine koyacağım. İran. Ümid ederim ki. Hz. Resûlullahın torununun kabul olan duâsı ile Cenâb-ı Hak yaratmıştır. Ali’nin şehîd edilmesiyle. Hz.) terbiyesiyle yetiştirilip. Hasan’ı halef göstermesi üzerine Ca’de’ye. binlerce dirhem sadaka veriyorsunuz da.a. aceleyle evine gitti. Hasan. Resûlullah (s. “Seni ben alacağım. Kendilerine.) anlatır: “Birgün Resûlullahın (s. henüz akıl baliğ olmayan ve Resûlullaha bîat eden çocuklardandı. hakladığım iki reyhanımdır!” buyurdu. babasının Hz. Hasan için bu. Hüseyin. Hz.a.” haberini gönderdi.) huzuruna girmiştim. ucuz almaya çalışırlardı. Hasan. sihir değil. Hasan büyüktür.anhüm) örtü içine alıp. Namazını Saîd bin Âs kıldırdı. Muhammed (s.) torunu Hz.) üç kerre şöyle buyurdular.” buyururlardı.). “Yâ Rabbi! Bana onbin altın ihsan eyle” dediğini işitince. Mısır ve Şam ahalisi Hz. Abdullah bin Zübeyr “Ağaçta hurma olsaydı. Medine’de 49 (m. Resûlullaha bundan daha çok benzeyen kimse yoktu. Mekke ve Yemen ahalisi de bîat etti. boşanırdı. Ca’de aldandı. Hz.). Hz. Hz. 669) senesinde vefât etti. Sadaka vermeden edemezdi. 632) senesinde. Sen de bunları sev. Sen de sev.a. Ali’nin (r. Bundan sonra babası Hz. bir şey satın alırken niçin uzun pazarlık ederek yoruluyorsunuz?” dediklerinde “Verdiklerimizi Allah rızası için veriyoruz. Ali tebessüm etti. iyi olurdu” dedi. Resûlullah (s. Hz. Ebû Bekir.) Hz. Ezber zorunuza gidiyorsa. Resûlullah (s. Hasan soyundan gelenlere “Şerîf” denir. İster alıkoysun ister boşasın. Âişe’den izin istedi. Hz.v. Irak. Bu çok az kimseye nasip olan. Fakat. Onu sevenleri de sev!” Yine Hz. alış-verişte. Hz. O’na istediği kızı veririz. Hasan’ın halife olmasına karar verdi. saçını da kestirip. Hasan zehirlendi. Hz. Onbeş erkek ve sekiz kız evladı vardı.) terbiyesinde büyüdü. Muhammed’in (s.a. Sekiz yaşında 11 (m.) tarafından pek çok hadîs-i şerîf ile iltifata mazhar oldu. Horasan. Muâviyeye bıraktı. Hasan babası Hz. Hasan.” buyurdu. Fakat.a.a. Aldığı her kadın ise Hz. Muâviye ile anlaştıkdan sonra Medine-i Münevvere’ye geldi. Ahzâb sûresi otuzüçüncü âyet-i kerîmesini okuyup. hurma ile doldu. Hz. Aişe izin verdiyse de fitne korkusundan Mervan bin Hakem izin vermedi. Bir hurmalıkta dinlendiler.v. “Ben bunu çok seviyorum. Hüseyin ile her aldıklarında pazarlık eder. Hasan’ın hilâfetten çekilmesiyle müslüman kanı dökülmedi Hz. Hz. Kûfe. Basra. Ali.v. Fâtıma-tüz-Zehra babasına: Yâ Resûlallah! Hz.s. Adamın münâcâtında istediğini gönderdi. Medine-i Münevvere’de Baki Kabristanlığı’na defn edildi. Aldığı bir hediyeye değerinden fazla karşılık verirdi. Şam’dan zehir ile.) bir mucizesiydi. Orada bulunanlar bu sihirdir. Hasan’ın yanına gitti. Bir gün Hz. “Yâ Fâtıma! Cebrâil (a. müslüman kanı dökülmemesi için. Halbuki. Muhammed (s.” cevabını verdiler.) O’na işaret ederek.v.a.a.

Hüseyin. “İşte bunlar. Beraber mescidden çıktılar. İmâm-ı Ail geldi. 168 4) A’lâm-ün-nübelâ cild-3. kimseyi içeri sokmamasını emr etmişlerdi. Yâ Resûlallah! Ehl-i beyt kimlerdir? O esnada.” “Hasan ile Hüseyin Cennet gençlerinin büyüğüdürler. el-Kureyşi.v.a.a. gençlerin arasında en hayırlıları Hasan ile Hüseyin. Hüseyin adı. Hüseyin’in nesebi. 174 13) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-1011 HZ. cild-8. cild-3.a. Bu âyet-i kerîme ve ilgili hadîs-i şerîfler. buyuruyor ki: “Allahü teâlâ. Ömer. sh-104 10) El-Îsâbe cild-1. Hz. sh-194.a. el-Hâşimî’dir. Savâ’ık-ul-Muhrika sh-135 12) Muhtasar-ı tuhfe sh-193. Hicretin altıncı yılında (m. “Bir rüya gördüm. Ali’nin ikinci oğlu.a. Hz. “Güneş benim.) bunu şöyle açıkladı. Hz. Ümmü Hâris (r. Resûlullahın iki mübârek torununu sevmenin şart olduğunu belirtmektedir.a. Hüseyin doğduğu zaman.” Eshâb-ı kirâm bu hadîs-i şerîfin izahını isteyince Resûlullah (s. Üsâme bin Zeyd. Ali (r.a.v. sh-279 2) Üsûd-ül-gâbe cild-2. sh-66 6) Müsned-i Ahmed bin Hanbel cild-1.128 - . sh-8 3) El-İstiâb cild-3. Bir defasında da “Hüseyin benden.) her sabah namazını kıldıktan sonra mübârek yüzünü Eshâb-ı kirâma çevirirlerdi Üzüntülü kimseler yüzünü görseler mesrûr (sevinçli) olurlardı. Ebâ Abdullah’dır.yurdu ki: “İçinizden en hayırlısı Ali. Hz. Fâtıma da. Hz. Onu da kaybederse yıldıza başvursun. Eshâb-ı kirâm (aleyhimürrıdvan) nereye niçin gittiklerini anlıyamadılar. Ebû Bekir duramayıp. benim yanıma eklediler” dedim. yalnız dörtyüzyirmidörtbin melek geldi” dedi. Ali “İçerde” dedi. Osman ve bütün Eshâb-ı kirâma aynı şeyleri söyledi.v. sh-338. benim Ehl-i beytim” buyurdular. cild-4. Hz.a. Ali’ye meleklerin sayısını nasıl bildin? diye sordular. Ali’den Resûlullahın (s.a. Allahü teâlâ Hüseyin’i seveni sever” buyurmuştu. Ali’yi çağırdılar.a.) selâm verdiler. ya’ni her kusur ve kirleri gidermek istiyor ve sizi tam bir taharet ile temizlemek irâde ediyor. Bir müddet sonra Hz.a. ikisi Hz. sh-108 7) Târîh-ul-hâmis cild-1.) dışarı çıkıp. Fâtıma-tüz-Zehrâ da geldi.” 1) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-2. herkesin içeri girmesini emr ettiler.a. Ali. 331 11) İbni Hacer-i Mekkî. sh-19.v. Ali. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîm’de.a. 626) doğdu. sh-136. kızımın oğullarıdır. sizlerden ricsi.) tarafından verildi. Her biri bir dil ile konuşurlardı ve sayılarını bildirirlerdi” dedi.). ben Hüseyindenim. “İyi görmüşsün.anha) anlatır: “Bir gün Resûlullahın (s. Ali’ye kapıda durup.” diye seslenmişti.) sözünden taaccüb (hayret) edip durdu.v. Hz. Oniki imâmın üçüncüsü ve Ehl-i Beytin beşincisidir. Fâtıma’nın evine gittiler.) ve bütün Eshâb-ı kirâm.a. melekler tebrik etmek için gelmişlerdi. Sonra Ömer (r.” “Kim güneşi kaybederse aya başvursun.” Eshâb-ı kirâm sordular. Bir gün sabah namazından sonra yüzlerini döndürmeden Hz. Tekrar dönerler diye oturdular. Mübârek hırkâsının altına aldılar. “Allah’ın Resûlü meşguldür” dedi. Benim içeri girmememi sana emir etti mi? deyince “Hayır. Fâtıma’nın bir oğlu olacak ve senin yanında kalacakdır” buyurdular. Hz. ben onları seviyorum.v. ona Resûlullah efendimiz (.v. Bunun üzerine Resûlullah (s. Hz. “Melekler grup grup geliyorlardı. “Sizin vücûdunuzdan bir parça kesdiler.) sonra Osman (r. Ali’nin meleklerin sayısındaki sözü söylendi. “İzin verirsen ben de göreyim” dedi. Târîh-ul-hulefa sh-188-193 9) Sahîh-i Buhârî cild-2. Peygamberimiz Hz.) nerede olduğunu sordu. Onu da yanına aldılar.) torunu. 168 5) Târîhi’l-İslâm cild-3.). Ali’nin evine gittiler. bir gece Peygamber aleyhisselâmı gördüğünü ve onun: “Bunlar benim oğullarımdır. Hz.): “Allah aklını ziyade etsin yâ Ali” buyurdular. Hz. Onu da öbür tarafına alarak.) Hz.v. Babaları onlardan efdaldir.) gelen rivâyete göre: Resûlullah (s. İbni Abbas’dan (r. Önce Ebû Bekir (r.) sonra bütün Eshâb-ı kirâm içeri girdiler. Ay Ali’dir. Lakabı Seyyid ve Şehîddir. Ali’nin evine gitti. çok korkdum” diye arz ettiğimde “Ne gördün?” buyurdular. kulağına: “O Cennet çocuklarının efendisi (seyyidi)’dir. Onu da bir yanına. Künyesi.). Resûlullah efendimiz (s.a. sh-164. Hz. sh-9. yıldızdır. daha bir çok hadîs-i şerîflerle medh edildi. HÜSEYİN BİN ALİ: Resûlullahın (s. Ehl-i beyte. Hz.a.) huzuruna vardım. Hz. sh-470 8) Süyûtî.a. Hüseyin doğmuş.a. Hüseyin bin Ali bin Ebî Tâlib bin Abd’ül-Muttalib bin Haşim. Ebû Bekir (r. Resûlullah’a (s.v. Allahım.v. Hüseyin dünyâya geldi. Bir ara Resûlullah (s. İmâm-ı Hasan geldi.v. . Kadınların da en hayırlısı Fâtıma’dır. Ebû Bekir (r. sen de onları sev ve onları sevenleri de sev” dediğini rivâyet etmektedir. Kuzey kutbuna yakın olan o iki yıldız ise Hasan ile Hüseyin’dir. Resûlullah (s. İmâm-ı Hüseyin geldi.

Hâşimîlerdeniz” diyerek yola koyuldular. Sırası ile. Kadın selâmlarını aldı.) da ikibin dirhem gümüş ve dörtyüz koyun verdi.a. Kadına selâm verdiler.a. Bir gün Cebrâil (aleyhisselâm) Fahri âlem (s. Kadın olup biteni anlattı. Onların yanında dünyâ malı bulunmaz. Hz. Çok kerre sefere çıkar. Kadına: “hiç yiyeceğin var mı? diye sordular. Sonra “Allaha. Onlardan biri benim” dedi.) gönderdi. Kadın: “Keçiyi kesin yiyin” dedi. Atlarına bindiler. Hüseyin (r. göklerin tabakalarıdır” buyurdu. Hz.a. İmâm-ı Hasan ve Hüseyin ile Abdullah bin Ca’fer (r. yeryüzünün merkezinin süsüdür.v. Hak teâlâ yine beni gönderir. Resûlullah: “Beni insanlara Peygamber olarak gönderen Allahü teâlânın hakkı için Hüseyin bin Ali.). anneleri uyanmasın diye beşiklerini sallardım. tevekkül ettik” diyerek yoldan saptılar. İyi karşıladı.a.) gönderdi. yağmur ara verdi.a.v. Allahü teâlâya hamd ettiler. Biraz ilerlemişlerdi ki. Bu karı-kocanın yanlarına adam vererek. Hz.a. yâ Resûlallah! Göklere ve yere senden başka süs var mıdır? dedi. Bunlar imâmların yaptıkları ikrâmları söylediler.a. Ondan ziyâde süs. Ancak bu hâl. Hasan (r. Daha ileri giderler endişesiyle mâni oldum. Abdullah bin Ca’fer (r. en çok ben üzülürüm. Getirdiler. Cebrâil (aleyhisselâm). Kadın: “Allahü teâlâ rahîmdir. Kadına: “Beni tanıdın mı?” dedi. Birgün Resûlullah efendimiz.) torunlarının bu hareketini görünce hicâb edip. Keçiyi göremeyince ne oldu diye sordu. Fazla olmadığından Beyt-ül-mal emîninden bin dirhem gümüş ve ikiyüz koyun borç istedi. Fâtıma ve Sekîne. belki sıkıntı çekmişlerdir” dedi. Cebrâil aleyhisselâm gelip.).) kadını ve kocasını huzuruna çağırttı. Her biri birer çanak içtiler.) şeklinde gelirdi. Hemen kardeşinin yanına koşarak: “Dıhye (r. Hüseyin buyurdu ki: Birgün yüksek dedemin huzuruna varmıştım. bu ikisinden birini alacaktır. Resûlullahın mahcûb olduğunu görünce dedi ki: “Ya Resûlallah! Niçin sıkılıyorsunuz? Fâtıma (r. bundan sonra ilmini ve edebini babasının yanında tamamladı. Hava yağmurlu idi. Sahrada olduklarından yiyecek bir şey alınacak yerde olmayıp açlık ve susuzluktan iyice bunaldılar.129 - . Ellerini Cebrâil aleyhisselâmın koynuna soktular. “Evet” dediler.a. Hüseyin.)’dan biri Cebrâil aleyhisselâmı gördü. Kocası üzüldü. oğlum İbrâhîm’i ona fedâ ettim” buyururdu. Çok güzel yüzlü idi. oğlu İbrâhîm’i sol dizine aldı. Abdullah bin Cafer’e (r.) “Ey kardeşim Cebrâil! Şimdi bir şey yapmadılar. Koşup mescide girdiler.v. Her dönüşünde bunlara hediyye getirir.a. Bunların yanıma gelip. Bir keçim var. Ona doğru gittiler.anhüm) Medine-i Münevvere’ye giderlerken yiyecekleri kalmadı. onların üzüntüsüne tercih ediyorum buyurdular. çok sürmedi. Çünkü. Mezkûr karı-koca yediyüz koyun ve dörtbin dirhemi alıp sevinerek evlerine döndüler. ellerini koynunuza soktular” buyurdu. Eğer Hüseyin vefât ederse. Kendiniz sağın için” dedi. Ali Asgar.) zannedip.a.Hz. Cebrâil aleyhisselâm: . ellerini koynuma sokmalarında bir mahzur yoktur. Kadına “Medine-i Münevvereye geldiğinde muhakkak bize uğra.) hazretlerinin huzurunda bulunuyordu. Bâb-ı selâm önünden geçerken rastladılar.a.) devamlı ticâret için sefere gider gelirdi. Bir zaman sonra kadının kocası geldi. yanında bulunduğu kadar ikrâm etti. Üçü beraber yediler.) kesti pişirdi. Siyah bir çadır. Ubeyy bin Kâ’b da huzurunda idi. haydi gidelim” dedi. Hüseyin’in ilk çocukluğu Resûlullah efendimizin derin sevgi ve şefkati içinde geçti. Eshâbımdan Dıhye (r. Benim üzüntümü. Ali’nin ve Fâtıma’nın da canları yanar. Resûlullah efendimizin yanında idi. bin dirhem gümüş ve yüz koyun borç istedi. “Bizi mazur görün” buyurdu.a. Bunların hepsini kadına bağışladı. bunların beşiklerini sallardım. Abdullah (r. ey göklerin ve yerin süsü!” diye hitâb etti. Hüseyin de bunları iyi karşılayıp. Daha sonra kadın.) isminde birisi vardır. bunlar ağlardı. Üç gün sonra oğulları İbrâhîm vefât etti.a. Bunlara çok ikrâm da bulundu: Yanında fazla bir şeyi olmadığından. Cebrâil (aleyhisselâm) çok defa Resûlullahın (s.a. mani olmak istedi.) dedemizin yanında oturuyor. Bana: “Merhaba. Bu üç zatın dünyâya rağbetleri olmadığını anladı. ovanın ortasında bir karartı gördüler. Resûlullah duâ buyurdu. Beyt-ülmâl emînine adam gönderip. Birgün Hz.” dedi. Sen birini seç dedi. Birisi sağdı. Biz seyyidlerdeniz. Cebrâil aleyhisselâmın dizlerine oturdular. kocası ile Medine-i Münevvereye birşeyler alıp satmak için gittiler. bir kadın vardı. Bir de keçini kesmiştik. Böyle güzel yiğitler gelip te. Resûlullah (s. onları misafir etmeden göndermek insafa sığmaz” dedi. Bize süt ikrâm etmiştin. Ubeyy bin Kâ’b hazretleri.v. kullarını aç bırakmaz. ey Ebû Abdullah. O zaman henüz küçük olan Hasan ve Hüseyin (r. Eğer İbrâhîm giderse. ağlamazlardı.a. Beş çocuğu oldu. Hikmet-i ilâhi Hz. içinde ise. “Keşke daha önce bana uğrasaydınız. Bazan da bunların anneleri namazdan sonra uyurken. benim canım yandığı gibi. Fâtıma (r.a. Hüseyin’i sağ dizine. Eshâb-ı kirâmdan Dıhye (r. Ali Ekber. Sonra kadına: “Başka yiyeceğin var mı? diye sordular. Hüseyin (r. Resûlullah (s. Şimdi ne yapacağız?” diyerek kadını azarladı. Sizi Dıhye (r.anha) teheccüd namazını kılarken Hak teâlâ beni gönderir.a.a. Hüseyin (r. Abdullah (r. Hasan’a.): “İki İmâm’a uğradınız mı?” buyurdu. Hak teâlâ. Hepsini kadına verip özür diledi. “Bir zamanlar senin evine üç kişi gelmiştik. Hüseyin’e (r. Resûlullahın yanına her gelişinde onu öper ve “Selâmet ve se’âdet o kimseye ki. Annesine gitmek istiyordu. Kadın: “Hayır” dedi. Ca’fer.) eve gidinceye kadar. Çocukların bu hareketini bana karşı edebsizlik saymayın.anha) rahatça namazını kılardı. “Biliyorsun o keçiden başka bir şeyimiz yok.a.) huzuruna Dıhye (r. Yanlarına adam verip.

Annesi Ümmü Ruman binti Âmir İbni Uveymir’dir. Hz. Irak valisi Ubeydullah bin Ziyâd’a emir gönderip. nasîhatlerini dinlemeyip. Sa’d İbni Ebî Vakkâs’ın oğlu Ömer’in kumandasında bir ordu gönderdi. Mübârek başı. İbni Ömer. Yaya olarak yirmibeş defa hacca gitti. Târîh cild-2.) yoldan geçen bir yahudinin cenâzesi için ayağa kalktı ve buyurdu ki: “Kokusu beni rahatsız etti. sh-242 12) Sahîh-i Müslim cild-7. Yezîd. Güreşmeye başlayınca. sh-82 10) El-Kâmil fi’t Târîh cild-4. Kûfe’ye sokma dedi.” Hz. Birgün Hz. Onun ismine izafeten de künye alırsın. Hazret-i Hüseyin ile ilgli olarak Peygamberimiz (s.)’ın kızıdır.) de “Sen yeğenin Abdullah bin Zübeyr’i kendine evlâd edinirsin. Kardeşi Muhammed bin Hanefiyye.” 1) El-İstiâb cild-1.v. Resûlullah (s. Hüseyin torunlardan bir torundur. Hüseyin de narı aldı.). sh-48 11) Müsned-i Ahmed bin Hanbel cild-4.” Hüseyin (r. imâm kabul etmeyip harp etti. 681) yılında Muharremin onuncu günü Kerbelâ’da şehîd etti.130 - .“Yâ Rabbi! Beni Habîbinin (s.” Yine İbnî Abbâs (r. İsmi Aişe binti Ebû Bekir’dir. Aişe yeğeni Abdullah bin Zübeyr’e izafeten Ebû Abdullah diye künyelendi. sh-18 3) Taberî. buyurdular. ben de Hüseyin’denim. Fâtıma. bir kırmızı nar eline geldi.) “İşte Cebrâil (aleyhisselâm) tut yâ Hüseyin! diyor”.v. Hüseyin’in yüzü. sh-348 6) Kısâs-ı Enbiya cüz-7.a. unvanı Ümm-ül-Mü’minindir. yetmişiki kişi ile Mekke’den Irak’a yola çıktı. “Ey Ehl-i beyt! O üzüm ve nardan bana da verir misiniz?” dedi.) anlatmıştır. Hasan üzümü. Hüseyin’i.” “Resûlullah (s. sh-378 2) Üsüd-ül-gâbe cild-2. sh-272 4) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-1015 5) Eshâb-ı Kirâm.) mâni oldular ise de. Buyurdular ki: “Cömerd efendi olur. 72’si de şehîd oluncaya kadar savaşa devam etti. AİŞE-İ SIDDÎKA: Peygamberimizin (s. Medine’ye geldi.a. .v.a.) derdi. Kûfeliler kendisini çağırıp halife yapmak istedi.a. Babası şehîd olunca. İbni Abbâs ve daha nice Eshâb-ı kirâm (r. Şam’dan bunu haber alınca. geri dönmesini bildirdi ise de. Peygambere bunu arz etmiş ve Peygamberimiz (s.a.a. Âişe’nin çocuğu yoktu. Bir gün Hz. cimri hor olur.v. sh-219 9) Ensâb-ül-eşrâf cild-4.” Bundan sonra Hz.a. İbni Ömer.) tut yâ Hasan (r.” “Genç olarak Cennete girenlerin seyyidi Hasan ve Hüseyin’dir. öbür âlemde daha iyisini bulur. Hüseyin’i seveni Allahü teâlâ sever. Peygamberimizden bizzat işiterek rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları: “Kişinin İslâmının güzelliği mâlâyaniyi terk etmesidir. hep babasının yanında idi. Muâviye’nin vefâtında Yezîd’e bi’at etmedi. Hz. Hicret’in 61 (m.) yüksek yaratılışlı torunları vermek istediğinde Cebrâil (aleyhisselâm) mâni oldu.” “Bahil (cimri) o kimsedir ki yanında ismim anıldığında bana salat ve selâm getirmez. Yani Ebû Bekir (r.a.v. Yanında bulunanlara da tekrar tekrar teslim olun denildi ise de.” “Hüseyin benden. Cebrâil (aleyhisselâm) ellerini Cennete saldı.v. sh-130 HZ.a. Bunun için Hz.a.a.a. Mübârek oğlu Zeynel’âbidin küçük olduğu için öldürülmedi. Kadınlar ve imâmın mübârek başı ile Şam’a gönderildi. sh-192 7) Refâkât-ı Hüseyn sh-3 8) Ikd-ül-ferîd cild-2. kendinden önce düşünen. Bir yeşil salkım üzüm. Hasan ile Hz.” “Hüseyin’i seveni Allahü teâlâ sever. Bu da. lâkabı Sıddîka. eline ne gelirse al. Hazret-i Fâtıma yâ Resûlallah! Yalnız Hasan’a mı diyorsun? Resûlullah (s. Hz. kendisi binmezdi.a. Bunun için künyesi de yoktu. Cennet meyvaları ona harâm iken hile ile yemek istedi. karanlık gecede etrafını aydınlatırdı. Mısır’da Karâfe kabristanında medfundur. Bu âlemde bir mü’min kardeşinin iyiliğini.v.v. Sinan bin Enes Nehaî. bunun kökü.`Resûlullah’ın (s. Hüseyin’i güreştirdiler.) yanında utandırma” diye duâ etti. Hz.) mübârek zevcelerinden. Hasan ve Hüseyin meyvesidir. Künyesi Ümmü Abdullah. elini Cennete sok. Beraberindekiler bineklere binse de.” diye hitap geldi. “Yâ Resûlallah! O dilenci şeytandır.) buyurdular ki: “Ben bir ağaca benzerim. Ali gövdesi. Bunları yerlerken bir dilenci geldi. Hz. Aişe üzülürdü. Araplarda künyeye çok ehemmiyet verilirdi. “Oturduğun yerde gözlerini kapa.

Çok akıllı. Allahü teâlâ devemize sükûnet verdi ve bizi kurtardı. birçok şeyleri ondan sorup öğrenirdi. Resûlullah “Mehirdir” buyurdu.) Allahü teâlânın korumasıyla kurtuldu. Kafileye Talha bin Ubeydullah (r. Allahü teâlânın emri ile olmasıdır.a. ölünceye kadar. Ben Mahfe’nin içindeydim. Ya’ni eğer rüya rahmani ise Allahü teâlâ müyesser kılsın demektir. Allahü teâlânın emri ile nikâh eylemişti. Cebrâil (a.a.anha) için birer oda yapıldı. Zeyd 500 dirhemle üç deve daha satın aldı. hanımı Ümmü Rumân ve beni ve kız kardeşim Esmâ’yı develere bindirerek göndermesini.) Peygamberimize yeşil bir ipek içinde Hz. Tirmizî’nin beyanına göre: Cebrâil (a. Aişe (r. ellibeş yaşında iken. Peygambere (s. Medine’yi şereflendirince azadlı kölesi Zeyd bin Hârise ile Ebû Râfi’i iki deve ve ihtiyaçları olabilecek şeyleri satın almak üzere 500 dirhem harçlıkla bize gönderdi. Fâtıma ile Hz. Vasiyyeti üzerine geceleyin Baki Kabristanına defn edildi. Hz. Âişe’nin suretini getirdi ve “Bu senin dünyâda ve âhirette hatunundur” buyurdu.131 - . Sonra. Ebû Bekir’den başka Eshâb odalarının mescide açılan kapılarını kapattırdı. Peygamberi (s. Ebû Bekir bir gün Resûlullaha “Yâ Resûlallah ehlinle evlenmekten seni alıkoyan nedir?” diye sordu. Bunu.) da katıldı. Aişe buyuruyor ki: “Devem kaçtı. Resûlullah (s.v. Salı günü Medine-i Münevvere’de vefât etti.) Hz. 614).a. Bunun üzerine Resûlullah Hz. Peygamberimizin Hz. Aişe o güne kadar sevincinden ağlayan hiç bir insan görmediğini söylemiştir. Ben Hz. Zeyneb hariç diğerleri ile kafile olarak yola çıktı.v. eyvah gelinciğim” diyerek çırpınıyordu. şeytan Necdli bir şeyh kılığında gelmiş. Arab âdeti üzere. Âişe’nin devesi kaçtı. sekiz sene onunla yaşadı. zekî. Âişe ile nikâhlarının vuku bulduğu Şevval ayı içerisinde evlendi. Annem de yanımdaydı.) bunu Hz. Hz. vazifelidir. Nihayet Medine’ye geldik. Peygamber hicretine müsaade buyurulduğu gün. Çoğunun kapısı mescide açılırdı. orta boylu insan boyundan bir karış fazla idi. Kubeyd mevkiinde Hz. Kerpiçden yapılmış olanı da vardı.v. annesi Ümmü Rumân ve Resûlullahın kerîmelerinden Hz. Resûlullah (s. Aişe buyuruyor ki: “Resûlullah Medine’ye hicret ettiği zaman bizi ve kızlarını geride Mekke’de bırakmıştı. Hz. Ebû Bekir’e Allahü teâlânın hicret için izin verdiğini ve Hz. Bir melek ipek kumaşa sarmış (Bu senin hatunundur) dedi. Abdülhak-ı Dehlevî. “Hz.v. Hâfızası pek kuvvetli olduğu için. Bu haber üzerine Hz.a.v. Aişe. Hz. Peygamberimiz: “Hayır ona kötü söyleme.) ikinci defa olarak. Hicret’ten sekiz sene önce Mekke-i Mükerreme’de doğdu. müşriklere Hz. Peygamberimiz (s.a. Öğrendiği ve ezberlediği bir şeyi katiyyen unutmazdı. Odalar. Hz. Âişe’nin odaları arasında kapı vardı.) hergün ya akşam ya sabah vakitlerinde Hz. Âişe. Ebû Bekir sevincinden ağladı. Ebû Bekir’in de kendisi ile beraber olacağını haber verdi. O. (Cezb-ül-kulûb) kitabında.) Hz. Eshâb-ı kirâm. Mekke’den gelen Resûlullahın ev halkı kendi odalarının önünde indi.v.) haber verdi ve hicretine Allahü teâlânın müsâde buyurduğunu bildirdi.) Hz. Hz.s. Bu hastalıktan ancak Resûlullah (s. Ebû Bekir’in evine uğraması âdet-i şerîfleri idi. Âişe validemiz buyuruyor ki: “Medine’ye hicret edip geldiğimiz zaman burası hastalığı bol olan bir yer idi. öğle vakti sıcakta hiç gelmediği bir saatte başını sarmış olduğu halde Hz. Hz. oğlu Abdullah bin Ebû Bekre mektûb yazarak emretti. Aişe ile evlenmelerinde en önemli husus nikâh akdinin Hz. Aişe validemiz küçük yaşta iken okuma-yazma öğrenmiş olup. fârisi olarak diyor ki. Ebû Bekir’in (r.) öldürmek üzere karar almışlardı. edibe ve afife ve sâliha idi. Üstleri kıldan keçe ile örtülü idi. Ben de yüzünü açtım ve “Eğer Allah tarafından ise Cenâb-ı Hak imza eylesin” dedim.) kızı. Hz.a. Kapılarında yalnız perde asılı idi. “Öğret.” buyurdu. Buhârî ve Müslim’in rivâyetlerinde ve Mevâhib-i Ledünniyye’de Peygamberimiz (s. Ebû Bekir’in evine geldi ve Hz.” O zaman Mescid-i Nebevî ve etrafındaki odalar yapılmıştı. Her bir hâdise üzerine hemen bir şiir söylemesi onun zekâsına bir delildir. çok zekî ve kabiliyetli idi. Âişe’ye “Sende gördüğüm nedir” diye sorunca Hz. Bütün Eshâb-ı kirâm hastalığa tutuldular. Hz. Hadîce-i kübrânın vefâtından bir yıl sonra. Ebû Bekir’in evinde bir müddet ikâmet buyurdular.a. Âişe’nin bildirdiğine göre: Peygamberimiz (s.) kıldırdı. Aişe.anha) ile evlendi.a. istersen sana bir duâ öğreteyim. Peygamberin arzusuyla değil. Annem “Eyvah kızcağızım. Aişe’ye şöyle buyurdu: “Seni üç gece rüyada gördüm. şark ve şimal taraflarında idi.v. Tavanlarının yüksekliği.” Hz. Odalar mescidin cenûb.a. (Mescid-i şerîf) yapılırken. (m.) vefâtından birkaç gün önce. (Müşrikler Dar’ün-Nedvede toplanmışlar.v. Mina mevkiinden Beyd’a denilen yere ulaştıkları zaman Hz. Âişe “Anam Babam sana fedâ olsun yâ Resûlallah hummadır. Ebû Bekir de Abdullah bin Ureykıt’ı iki üç deve ile onların yanına katıp. yâ . Hz. Peygamberi öldürmelerini tavsiye etmiş ve Hz. Ebû Bekir. Onu okuduğun zaman Allahü teâlâ onu senden giderir. Âişe de hastalandı. ihtiyaç oldukça bir oda yapılarak. Âyet-i kerîme ile medh edildi. hurma dalından idi. Âişe validemiz Hz.a. Hz.s. Ebû Bekir’in ev halkı ile birlikte indim. Yine Hz. Namazını Medine valisi olan Ebû Hureyre (r. Hz. Aişe ve Sevde (r.Hz. Allah onu kahretsin” dedi. 57 (m. Resûlullaha mehr parası gönderdi. adedleri dokuz oldu. 676) senesinin Ramazan ayının 17. âlime.a.

çarpışmayı istemiş ise de Resûlullah (s. Ona soruldu. onu sana bildirirdi” dedi. Annemden sormuş.Resûlallah” dedi. Arada bir uyurdu.) çağırıp.) bir gün evinde üzüntülü oturuyordu. Allahü teâlâ. Seher vakti göç sesleri işitildi. Medine’ye gelince. Hazret-i Ali de. Üsâme. Kanlı savaşdan sonra beşbin koyun ile onbin deve ve yediyüzden ziyade esir alındı.). Babamın evine gitmek için Resûlullah’dan izin istedim. Geri gittim. büyük hizmetler görmüştür. Âişe ile Ümmü Süleym bint-i Milhân’ı gördüm. Ebû Bekir. Hz. Bu gazada kendilerine yapılan iftira ile ilgili olarak Hz.a. Allahü teâlâ. İftira söylentileri her yere yayılmış. Beni çadırın içinde sanıp deveye yükletmişler. “Yâ Resûlallah! İyi biliyorum ki münafıklar yalan söylüyorlar. Sesimi duymuş. Sesden uyandım. .a. Çok ağladım. Oğlu Mistah’a la’net etti. Yerime gelince. Me’aric-ün-nübüvve de buyuruluyor ki: Resûlullah gazaya giderken. Benî Mustalık (veya Müreysi) gazasına da katılmıştı. Hz.v.a. Onları İbni Ebî Selûl kışkırtıyordu.) Safvânın arkadan gelmesini emr eylemişti. Âişe’ye iftira edenlerin Cehenneme gideceklerini bildirdi. Âişe ile Ümmü Seleme’yi de götürmüştü. Kırbaları boşaldıkça koşarak gidiyor doldurunca koşarak geliyor yine yaralılara su veriyorlardı. Ali ile Üsâmeyi (r. Aişe’yi. O gece. Hz. Hicret’in beşinci yılında (Müreysi) gazvesinde olmuştu. Gazadan dönüşde. Hz. Hz. kan durmayınca yünden hasır yakmış ve külünü âlemlere rahmet olarak gelen Peygamberimizin mübârek yüzüne basarak. kan içinde kalmıştı.132 - . Mistah’ın annesi ile ihtiyaç için dışarı çıkdım.a. Hz. zevceleri arasında kur’a çekerdi. Hazret-i Ömer’in bu sözü Resûlullahın hoşuna gitti. Bir murdar yere konup da. Önce münafıklara rastladık. Bu muharebeye (Beni mustalık) gazvesi de denir. yaralıların ağızlarına boşaltıyorlardı. Peygamber (s. cariyesi olan Büreyde’den sor!) dedi. Anneme sordum: “Yavrum hiç üzülme! Senin işin kolaydır.) diyor ki. dillerde dolaşan sözleri şimdi işitdi demiş. Ganimete kavuşmak için.v. Aradım. askerden uzaklaşmışdım. Çok zaman onun yanında bulundum. Bindim. Hz. sonra senin üstünü kirletmesin diye muhafaza ediyor.a. Gelip beni uykuda görünce. Onda hiçbir ayb görmedim. Hemen geldim. Resûlullahın mübârek yüzünü yıkamış. Birkaç kerre sordum. Devesini çökdürdü. Medine’ye yakın konmuşduk.v. Müslümanlardan Hassan bin Sâbit ve Mistah da onlara uymuşdu. Hatta bunu söyleyerek öğünürdü. Âişe validemiz. onu birlikte götürürdü. Bir gece. Resûlullah (s. hasta oldum.) gazalarına katılmış diğer Sahâbî hâtûnları gibi yaralıların tedavisi ve onların bakımıyla meşgul olmuş. buldum. Sordum. oturup bekledim. Resûlullah (s. Benim haberim yokdu. sabaha kadar uyumadım. Hz. Hangisinin adı çıkarsa. Onu görünce. Enes bin Mâlik (r. Ateşim yükseldi. izin verdi. bağırmış. Hz. “Allaha yemin ederim ki. “Yavrum sabret! Allahü teâlâdan ne âyet geleceğini bekleyelim” dedi. Meselâ Uhud günü Hz. Onu yanağından öptü: “Sevgili yavrucuğum nasılsın” diye halini sordu. Safvân yuları tuttu. Böyle sözler acaba Resûlullahın mübârek kulağına da gitmiş midir? Babam da duymuş mudur diye üzüldüm. Resûlullah (s. un ile hamur yapıp yerdi. Aklım gitti. Zaîf idim. Annem de. Ömer-ül-Fârûk hazretleri geldi. Âişe ile Hz. Abdest için. Âişe validemiz hasta yatarken babası Hz. Âişe buyururdu ki: (Bana karşı yapılan iftiranın yalan olduğu Allahü teâlâ tarafından bildirildi). askeri göremedim. Güzel olan ve zevci tarafından çok sevilen her kadın için böyle şeyler söylerler” dedi. Cephelerde eline kılıç alıp. Nur süresindeki onyedi âyeti göndererek.” Kadınların Uhud Savaşına katılmasına müsaade edilmesinin sebebi yaralıları tedavi için idi. Peygamber duâyı öğretince humma geçti. onun ne düşündüğünü sordu. mübârek yüzü müşriklerin attığı taşla yaralanıp. Gitmişler. Âişe validemiz de sırtında yiyecek ve içecek su taşıyarak Uhud’a gelmişti. Allahü teâlâ. pisliklerin en kötüsünden elbet saklar” dedi. Arkalarında kırbalarla koşa koşa su taşıyorlar. “Uhud gazasında müslümanlar bozulup.v.) askerin önüne Hz. senin üzerine sinek kondurmuyor. Hz. Hastalığım hemen arttı. çok sayıda münâfık da gelmişti. Âişe buyuruyor ki. Aklım başıma gelince evime geldim.v. (Kadınların örtünmesi için âyet gelmişti. Tepemden duman çıktı zannettim. (Deveye bin) dedi. Mübârek yüzü güldü. Hamne (r. Niçin söğersin? dedim. Babam da ağladı.) ise susuzlara su veriyordu. Âişe’ye iftira. Çadırla deveye bindirirlerdi. O zaman az yirdim. iftira sözlerini bana anlattı. Fakat.) yaralanmış. Hz. Ey Aişe! Onun ne söylediklerini işitmedin mi? dedi. Ümmü Seleme gitmişti. Şaşırdım. Hz. Sonra yanıma gelip. Resûlullah. Ne olduğunu öğrenmek istiyordum. Bu gazaya da Hz. Etekleri ayağına sarılarak düşdü.v. Çirkin şeyler söyleşdiler. Sıcak basınca. Âişe validemiz Medine’de Resûlullah’ın (s. Ömer’i koydu. Resûlullah.” Resûlullah (s. yüzümü örttüm.v. Beni bulamayınca ararlar diyerek. askere yetişdik. Allahü teâlâ sana yeryüzünü dar eylemedi. Uzaklaşarak. Uyumuşum. Ağızlarda dolaşanlar doğru olsaydı. Resûlullah beni eskisi gibi aramıyor. Söylemedi. bu gazaya bin kişi ile gitmişti.a.) buna müsâde buyurmamıştır. Bana bir çadır yapdılar.a. Babam başka odada Kur’ân-ı kerîm okuyordu. Koyun gelince. Âişe ve Ümmü Süleym kırba ile su taşıyorlar. Resûlullahın yanından dağıldıkları zaman. (Yeryüzünde kadın çok. Fâtıma validemiz. Ondört yaşında idim. Hz. kanı durdurmuştu. Gözlerimin yaşı dinmedi. Âişe’nin izzeti ve şerefinin yüksekliği bu âyet-i kerîmelerle de anlaşıldı.a. Sebebini anlıyamıyordum. onda bir ayb görmedim. (Yâ Resûlallah! Biz senin zevcenin yalnız iyi olduğunu biliriz) dedi. Gerdanlığımı bulamadım. “Bu işin sonu neye varacak?” dedi. Seni az bir pislikden saklıyan Allah.a. Düşdüm.a. hastalığımı da yoklamıyordu. Şaşırdım kaldım.

Ona da sordu. Resûlullah’a (s. Kıyâmete kadar her yerde. temiz olduğumu ne kadar söylesem. mü’minlerin kalblerindeki şübheler kalkdı. Gül ile kırmızı yüzünden. Hz. Âişenin temiz olduğunu bildiren âyet-i kerîmeler gelince. bu işte münafıklarla bir olunca. mübârek yüzünden örtüyü kaldırdı. dîni bizden daha bütün iken. Bir yemeni çarşaf ile üzerini örtdü. Sonra Resûlullah. benim için. Allahü teâlâ. senin gölgeni yere düşürmüyor. Size uyarak biz de çıkardık. Rabbimin beni temize çıkaracağını. Hepsi iftiradır. Fakîr idi. Allahü teâlâya hamd ü sena eyledi. Bunun üzerine. Senin pak olduğuna şâhid oldu” buyurdu. Sen cevâb ver. mübârek elleri ile sildi. Siz nemâz içinde iken mübârek na’lınızı çıkardınız. Ebû Bekr-i Sıddîk’în evine teşrif buyurdu. “Ey Âişe. bu sözler yalandır. Çünkü. Mübârek gölgenin bile pis bir yere düşmesini. (Bu sözü münafıkların yaydığından ve yalan olduğundan şübhem yoktur. Bana dönüp. Bu söz de. Münafıkların uydurmasıdır. Eğer onlara inanmış iseniz. Yalnız Yûsuf aleyhisselâmın dediğini derim ki. Eğer bir günâh hâsıl oldu ise. ben söze başladım. Vallahi başka diyeceğim yokdur. Sonra Hz. Onun için çıkardım” buyurmuşdunuz. vahy geldiğini anladı. Rabbim benim için âyet-i kerîme indirdi” dedim. Allahü teâlânın büyüklüğünü ve kendi aşağılığımı bildiğim için. “Ben şaşırdım kaldım.133 - . Mistah. Yastığı Resûlullahın mübârek başının altına koydu. günâhına tövbe edenlerin tevbesini kabul eder” buyurdu. Mübârek kalbin üzülmesin. Fakat. Dört kişiye seksen değnek vurdular. Hiç kimse bizim kadınlarımıza böyle birşey söyliyemezdi. “Vallahi bilmem ki.anha) diyor ki: O gün ben durmadan ağlıyordum. seni temize çıkardı. Allahü teâlâ biliyor ki. O zamandan beri yanıma hiç gelmemişti. inci gibi parlıyan terleri. Siz de. Yûsuf “aleyhisselâm” dedim. Bizim kavmimiz cahiliyet devrinde putperest idi. Resûlullaha karşı böyle şey yapmış olabilir mi? Biz böyle söylemedik. Şimdi elhamdülillah kalblerimiz İslâm nuru ile parladı. Hak teâlâ da. Ne söyliyeceğimi bilmiyorum. “Hâşâ yapmam” deyince. Hz. mübârek kulağınıza gelmiş olan lâfların hepsi yalandır. O da. Hz. Ebû Bekir. . Şehâdet kelimesini okudu.Sonra. Allah hakkı için doğru söylüyorum ki. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”. Allah hakkı için hep bekliyordum. Na’lında necaset bulaşığı olduğunu bana haber verdi. Babam bu hâli görünce. O da. Sonra anneme döndüm. Hz. Hz. o gölgeye basmasını önlüyor. Sen bana karşı böyle kötülük yapar mısın?” demiş. mübârek zevcenizin pak olduğunu elbette size bildirir” dedi. Size uymak için dedik. Onların söyledikleri şey için. Dedim ki: “Allahü teâlâya yemîn ederim ki. “Âişe için ağızlarda dolaşan sözlere ne dersin?” diyerek. oturduğu yerden daha kalkmamışdı ve kimse odadan dışarı çıkmamışdı. “vallahi kalkmam. tevbe istiğfâr eyle! Allahü teâlâ. Babama dönüp. Babam hemen “Kalk yâ kızım! Resûlullaha çabuk teşekkür et!” dedi. Ya’kûb “aleyhisselâm” diyeceğim yerde. âyet-i kerîme göndereceğini hiç ümîd etmiyordum. Resûlullah oturunca. Sen söyle” dedi. on âyet-i kerîme okudu. Hz Ebû Eyyûb Hâlidin zevcesi. “Cebrâil aleyhisselâm geldi. Sonra. Babam hemen kalkıp başımı öpdü. dedim. Allahü teâlâ. yakında senin doğru olduğunu bildirir. Resûlullâhı sevindirdi. Allahü teâlâdan yardım beklerim. Namaz içinde bile vahy ederek seni pislikden koruyan Allahü teâlâ. Hâlid de. bana inanmazsınız. senin için bana şöyle söylediler. Ensârdan bir hanım gelmiş o da ağlıyordu. Sonra yüzümü çevirip dayandım. Herkes bizim için böyle söylüyorlar. bunu da hemen haber verirdi. Hz. Ben. “Na’lınlarınızı niçin çıkardınız” dediniz. “sallallahü aleyhi ve sellem”. benim için âyet-i kerîme okunacağını aklıma sığdıramıyordum. mübârek kalbi ferahladı. Suçum yokdu. Mistâh. bu âyet-i kerîmeyi işitince.) ne cevap vereyim. yâhud habîs bir kişinin. Allahü teâlâdan başkasına şükr etmem! Çünkü. Annem ve babam yanımda oturuyorlardı. Hâlidin tam bu sözü gibi âyet-i kerîme göndermişdir.a. Bir ay geçmişti. Eğer sen. Hz. “Allahü teâlânın beni afv etmesini severim” dedi. Bu sözden de. Allahü teâlânın benim için âyet-i kerîme göndereceğini sanmıyordum. (Me’âric) kitabının yazısı temam oldu. Allahü teâlâ. ağlamakdan vazgeçdim. Resûlullah. Bu sözler büyük iftiradır” demiş. kendimden emindim. Âyet-i kerîmenin bereketi ile. dedikleri gibi değil isen. bu sözleri söyliyenlere “Kazf” haddi vurulmasını emr buyurdu. Nur sûresinin yirmiikinci âyetini gönderdi. kendime iftira etmiş olurum. Resûlullaha ne diyeyim?” dedi. hemen Eshâbını mescide topladı. onun geçinmesine yardım ederdi. Ben de.anhâ) hakkında bu âyet-i kerîme gelmeden önce. benim birşeyden haberim yokdur. Hemen Hz. Allahü teâlâ. Ansızın Resûlullah gelip selâm verdi. Mistah’a eskisi gibi yardım etdi. iftiradır. Ebû Bekir’in akrabası idi. mübârek zevcelerinize böyle pislik yapılmasına izin verir mi? Böyle birşey olsaydı. cevâb vermesini söyledim.v. vahy edip. Hâlid de “Âişe. Gülümsiyerek “Müjdeler olsun sana ey Âişe! Allahü teâlâ. ibâdet etmesini bilmezlerdi. Resûlullahın mübârek sesini işitince. İnsan heykellerine tapınırlar.” Şaşkınlığımdan. Evimiz İslâm ışığı ile aydınlandı. Vahy gelmesi bitince. Yanımda oturdu. Gelen âyet-i kerîmeleri okudu. Nur sûresinin onbirinci âyetinden başlıyarak. Birisi kadın idi ve Resûlullahın baldızı idi. Mübârek evine pislik sokmasını hoş görür mü?” dedi. ona yardım etmemeğe yemîn etdi. Hz. “Sabr etmek iyidir. Yapmadığım birşeye evet dersem. deriden bir yastık vardı. Âişe (r. Ali’yi çağırıp sordu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”. Ebû Bekir Sıddîk. Hâlidden sormuş. kalbimin temizliğini Peygamberine rü’yâda bildirir veya kalb-i şerîfine ilham eder diyordum. Oturanların hepsi. Hiç vahy inmemişdi. “Allah için. “Bu sözler yalandır. Hazret-i Osman’ı çağırdı. Âişe (r. Mübârek yüzünde vahy alâmetleri göründü. Yalnız günahsız olduğumu. Sizinle nemâz kılıyorduk.

bunu haber alınca. Hz. Âişe. çok çirkin şeyi söyliyenlere dünyâda ve âhiretde büyük azâb vardır” Bunlara had vuruldukdan sonra. Ona herkesden daha yakın ve daha sevgilisin. Âişe’nin sözlerini beğendiler. sizin Medîneye gitmeniz doğru olmaz. kan dökmemin önüne geçilemiyecekdir” dediler.) verdi. Bunun küfr olduğu sözbirliği ile bildirilmişdir. ondokuzuncu âyet-i kerîmede. Hatta bu hususta Hz. Âişe ve Safvân (r. Abbas ve Hz.) hastalığı arttı. Ömer bana çok iyilik etti. Osmanı söğüp. Şimdilik emin bir yere gidiniz işin sonunu bekleyiniz. “Bu iftirayı işitince. Hz. Âişe: “Resûlullahın vefâtından sonra Hz. ortalık düzelinceye ve halifeye kavuşuncaya kadar bizi himaye et! Sen Müslümanların annesisin ve Resûlullahın muhterem zevcesisin. Seni herkes saydığı için. Hz.a. ilk fırsatda. Hassan. Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Talha.) vefâtından sonra da Eshâb-ı kirâmın “aleyhimürrıdvan” Hz. Onikinci âyet-i kerîmede. meydânda bir yalan ve iftiradır demelidirler”. Hz. İslâm askerlerinin toplanma yerleri olan Irak ve Basra taraflarına gitmeği uygun gördüler. Eshâb-ı kirâm. bu haberi Hz. Halîfeyi de Basra’ya gitmeğe zorladılar. Diğer ezvâc-ı tahirât gelerek Resûlullahın hizmetine koyuldular. habîs adamlara lâyıkdır. halife olunca. Hz Ömer buraya defn edildi.134 - . Meymûne’ye uğradığı gündü. halîfeyi aranıza alıp eşkiyâ üzerine yürüyünüz. Abdullah bin Ebî Selûl hakîr. Hz.) bunda o derece ileri gitti ki. mü’min erkek ve kadınlar.) hilafetinin son zamanlarında Kûfe ve Mısır’da isyancılar Medine’ye yürüdüler ve Hz. Âişe validemize Ümm-ül-Mü’minin. Hz. Onlara çok acı azablar vereceğini bildirmektedir. İmâm-ı Hasen ve İmâm-ı Hüseyin ve Abdullah bin Ca’fer Tayyar ve Abdullah bin Abbâs gibi Sahâbîler. Âişe’nin odasına gitdi. Önce Ka’ka’ adında birini gönderip. Kur’ân-ı kerîmi inkâr etmek olur. Resûlullah ve Hz. fitneyi basdırıncaya kadar. Peygamberimiz de “Ey benim zevcelerim ma’zûr görün takatim yoktur ki evlerinizi dolaşayım. şerefiniz artdı. Onların yalanı meydâna çıkdığından. ölünceye kadar kör oldu. Hac etmek için Mekkeye gelmiş olan Hz. kazf cezasının iki katıdır. bana orada hizmet edersiniz. Ömer (r. Hz. Bu.a. bu sahâbîleri de şehîd etmeğe karar verdiler. Katiller. eşkıyaya yüz veriyor. bunun için de. Âişe buyurdu ki: Resûlullahın (s.Hz. Giderken mübârek ayakları yeri sürüyordu. Ali’nin omuzlarına dayanıp Hz. Ömer’e (r. Hz. Âişe validemizin göğsünde olduğu halde vefât etti. Onlar için afv. halîfeye acele etmemesini. İzin verirseniz Âişe’nin evine gideyim. Resûlullah (s. Bu odada 11 (m. Hz. eşkiyâ ağır basarak.” buyurmuşlardı. Hz. Sulh ve fitneyi önlemek istediklerini.a. Bizimle beraber bulun! Bize kuvvet ol!” diye yalvardılar. Ka’b bin Acre ve başkaları bu hâle çok üzüldüler’.a. Meymûne’nin evinde oldu. alçak demekdedir. sizin temiz olduğunuzu bildirdi: “O iftira edenlerden her biri için kazandıkları günâh kadar cezalar vardır. dünyâda ve âhiretde acı azablar vardır ve yirmialtıncı âyet-i kerîmede “Habîs söz söylemek. münafıkların sözüne aldanmamasını söylediler ise de. habîs kelâm yakışır” buyuruldu. 632) senesinde Rebî’ ûl evvel ayının onikinci Pazartesi günü Öğleden önce mübârek başı Hz. zâlimlere ders vermiş olursunuz! Bu iş şimdi kolay değildir. Gelip döşeğe yattı. onlarla birlikde Basra’ya hareket etdi.v. Hz. Âyet-i kerîme. Yâ Rabbi bundan böyle beni Onun ihsan ve iyilikleri için ayakta tutma” buyurdu. Eşkıya ise. Âişe’ye kötü demek. kabr-i şerîfi yanında kendisi için ayırmış olduğu yeri Hz. “Bu şakîler Medînede kaldıkça ve Emîrü’l-mü’minînin etrâfını sardıkça. (Hasâis-ul-habîb) kitabında diyor ki.anhüm) o alçakların söylediklerinden uzakdırlar. Vefât ettiği yere. Zübeyr. Alî’yi bu eşkıyanın elinden kurtarmak için uzakdan yardım ediniz.a. Halîfenin etrafını sarmış olan ve birçok işlere karışmakda olan katiller. Emir hazretlerini Basra’ya götürdüler. Mistah’ın eli çolak oldu. Resûlullahın (s. Âişe validemiz Resûlullahın. Hele. Büyük iftirayı icâd edip. Âişeye “Fitne kalkıp. Böylece kıyâmete kadar.a. Osman’ı şehîd etdiler. Taşkınlığa devam etdiler. Habîs adamlara. Âişe de.) ilk hastalığı Hz. kendi ailelerine iyi gözle bakmalı. katilleri arayıp kısas yapmak için gecikdirmeği uygun gördü. kötüleyenin kâfir olduğuna ve tevbesinin kabul olmıyacağına. “Halîfe. mü’minlerin annesi olarak hürmetleri. Âişeye anlatıp ona sığındılar. Allahü teâlâ. Nu’mân bin Beşîr. (Bu iftira sebebi ile çok sevâb kazandınız. Âişe için gelen onyedi âyet-i kerîmeden birincisinin tefsîrini (Mevâkib tefsîri) şöyle bildiriyor: “Âişe “radıyallahü anhâ” ya iftira edenler. Âişe’nin yanında bulunanların düşüncelerini sordu. Siz bu iftirayı kendiniz için kötülük sanmayın! Bu sizin için hayırlıdır. kendilerini haklı gösteren sözleri her tarafa yaymağa başladılar. bundan yüz buldu.v. mağfiret ve Cennetde ni’metler vardır.v. Osmanı. eşkiyâ sana yaklaşamaz. işkencelerini artdırıyorlar. Hz. önce katillerin ya. Burada Resûlullahın (s. Hz.a. Görülüyor ki. sizden birkaç kişidir. Eshâb-ı kirâmdan birinin annesine kötü diyenin cezası da. zelîl oldu. Hz. ikrâmları ve izzetleri çok fazla idi. Osman zamanında da dîn-i İslâmı öğretmekle meşgul oldu. sizin şânınız. “İşin sonunun böyle olacağını bilseydik. Onlar da şımararak düşmanlıklarını. Alîye başka türlü anlatdılar. eşkıyaya karşı korurduk” dediler. Osman (r. Âişe’ye iftira edenlere. Hz. Âişe’nin odasına defn edildi. O gün Resûlullahın Hz. Mü’minlerin kötü olarak anılmasını sevenlere. Hz. Bunlar da Mekke-i mükerremeye gitdiler. Abdullah İbni Abbâs hazretleri fetva vermiştir. Ali. Kısas yapılmadıkça ve zâlimlerin cezası verilmedikçe.v. Âişe validemiz Hz. Resûlullahın mübârek zevcelerinden birini (Kazf) edenin. Katilleri yakalayıp kısas yapmak kolay olur. müslimânların rahat etmesi için ve Resûlullahın Eshâbını korumak için.) Hz. Acele etmeyiniz” buyurdu.

Hz. Bilhassa.” Hz. Hz. Üç gün sonra birleşmek için anlaşdılar. Âişe’nindir: Ve lev semi’û ehl-ü Mısre evsâfe haddihî. Alim. Eshâb-ı kirâmdan ve Tâbiînden çok kimse. “Beni. Ali Hz. Baskına uğradık” diye bağırdılar. Hz. Âişe. Hz. Hâlbuki. Çünkü (Ali’yi sevmek imândandır) hadîs-i şerîfini. Hz. Resûhullah “sallallahü aleyhi ve sellem”.anha) Deve vak’asına çıkması.anha) ile de haber gönderdiler. Hz. sen sevmez misin?” buyurdu. Ümm-i Seleme’yi Resûlullaha gönderip (Eshâbına emr buyur. zevceleri arasında. Âişe’ye sordular ki. Çok fasîh ve belîğ konuşurdu. karşı tarafa saldırdılar. Resûlullah buyurdu ki. düzgün konuşanı görmedim. Bunu görünce. onun parlak alnını görselerdi ellerinin yerine kalblerini keserlerdi (de acısını duymazlardı). Safiyye. Ne vakt bir koyun kesip dağıtsa mutlaka bir parçasını da Hadîce’nin akrabasına yollardı. Âyet-i kerîme ile medh ve sena olundu. çok akıllı ve üstâd idi.anhâ)`buyurdu ki. Ya’ni. Hz. Âişe müctehid idi. “Evet. Mısırdakiler. Resûlullaha. Eshâb hakkında. Levîmâ Zelîhâ lev re eyne cebînehû. Âişe’nin (r. böylece sevgisini kazanmağa yarışırlardı. Ümm-i Seleme ve ötekiler idi. Âişeden işitdikleri hadîs-i şerîfleri haber vermişlerdir. yalnız Aişenin yanında iken geldi. Hz. bir defa (Allahü teâlâ. Lemâ bezelû fî sevmi Yûsufe min nakdin. Baskına uğradık” deyiniz. Bunun çâresini sordular. Âişe-i Sıddîka hazretlerinin fazîletleri. oraya getirsin!) dediklerinde. İkincisi. Ali’nin de annesi makamında olduğu. Birkaç gün evvel gönderdikleri ajanlar da. Sevde vardı. Âişe tarafında Hafsa. Fâtıma’yı severdi dedi.anhâ) gayret etdiğim gibi başkasına gıbta etmedim. Bunlar. Zevceler. hediyyelerini. Âişe’den daha fasîh. Her müslüman. hep onu söylüyorsun) dedim. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”. edîb. (Aişeyi) buyurdu. Âişe’nin evinde getirip. Hz. Hz. Eshâbı arasında ise.kalanması lâzım geldiğini söylediler. sanki Hadîce’den başka kadın vermedi mi. (Birgün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mübârek nalınlarının ka.” Eshâb-ı kirâm. sana. kadınlara mahsus hallere dair fıkhî hükümler kendisinden sorulurdu. Âlimlerin çoğuna göre. Eshâb-ı kirâma fetva verirdi. Ali’yi çok severdi. Urvetübni Zübeyr hazretleri buyuruyor ki “Kur’ân-ı kerîmin ma’nâlarını ve halâl ve harâmları ve Arab şiirlerini ve neseb ilmini Hz. hangi zevce yanında iseniz. Ali’yi. onu görmemişdim. Hadîs-i şerîfde (Dîninizin üçde birini Humeyrâdan öğreniniz!) buyuruldu. Ali şehîd edilince pek çok ağladı ve üzüldü. Bütün İslâm ilimlerinde çok büyük derecesi vardı. ölmüş olduğu hâlde. hepsini sevmeli övmelidir. benim sevdiğimi. onu sevdiğini ve herkesin de sevmesi lâzım geldiğini bildirdi. Son çaremiz bu gece halîfenin askerlerine hücum ediniz ve hemen halifeye gidip “Âişe’nin yanındakiler sözlerinde durmadı. Yûsuf aleyhisselâmın pazarlığında hiç para vermezlerdi. Resûlullahı medh eden şu iki beyt Hz. o büyüklerin hep iyiliklerini söyleyip. Deve vak’ası böyle patlak verdi. Fâtıma (r. tevbe ve afv diledi. Resûlullahın zevceleri arasında. harb etmek için olmayıp ıslâh etmek. hem de dinlerini öğrenecekleri bir müftî müctehide idi. Âişe buyuruyor ki. Buluşma saati yaklaşınca. Resûlullah en çok kimi severdi. iki grup idi. bu isteklerini uygun buldu. Âişe’ye izzet ve ikrâmda bulunmuş ve kendisini Medine-i Münevvere’ye göndermiştir. İctihâdı Hz. bütün mallarını. Bundan anlaşılıyor ki.135 - . Fakat zevceler. onun yanaklarını görebilmek için saklarlardı. Deve vak’ası sonunda Hz. Tirmüzî’de Mûsâ bin Talha diyor ki. Aişeyi çok sevdiği için. Ali’nin ictihâdına uymadı. Hz. Âişe’den daha çok bilen kimse görmedim. ona (Humeyrâ) derdi. Zelihâ’yı kötüliyen kadınlar. Kur’ân-ı kerîmde bildirilmektedir. Ebû Bekir’i sevdiğini bildirdi. Âişe’yi sev!” buyurdu. Ebû Bekir’i en çok severdi. Âişe haber vermiştir. Âişe hem mü’minlerin annesi. Cevâbında “O hâlde. Çünkü Hz. Her iki tarafdaki Müslümanlar sevindiler. Hz. o şöyle idi. Hz. Hadîceye (r. Âişe hakkında incitmeyiniz! Cebrâil “aleyhisselâm” bana. onun yanaklarının güzelliğini işitmiş olsalardı. Başkanları olan Abdullah bin Sebe’ yahûdisinin etrâfında toplandılar. böyle idi ve ondan çocuklarım oldu” buyurdu. Le âserne bilkat’il kulûbi alel eydi. fitneyi basdırmak içindi. Böylece harb başladı.” Ümm-i Seleme. Fâtıma’hın zevcini buyurdu. Erkeklerden en çok kimi severdi dediler. Halife. başka kadınlarım oldu. Bir süvari birliği ile de. sayılamıyacak kadar çokdur. Âişe mü’minlerin annesidir ve Resûlullahın zevcesidir. Hz. fıkh bilgilerinin dörtde birini Hz. Fâtıma’yı. onu çok severdi. karşı tarafdan imiş gibi “Halife sözünde durmadı. hiç caiz değildir. üstünlükleri. Resûlullaha en çok kimi seviyorsun denildikde. Seyyid Ahmed bin Ali Rıfâî buyuruyor ki “Eshâb-ı kirâm “aleyhimürrıdvân” arasında olan olaylar üzerine aşırı konuşmak fikir yürütmek. Çünkü onlar birbirlerini severlerdi. katiller haber aldı. Hz. Hediyye getirmek isteyen. Cevabında “Ey kızım. Erkeklerden kimi? dediler. Ya’ni en çok Hz. Fâtıma “Elbet severim” dedi. Âişe’nin şân ve şereflerinden birisi de Resûlullahın sevgilisi olmasıdır. onun adını çok söylüyordu. “Âişenin babasını” buyurdu. Şaşkına döndüler. Fakat. Hz. dilini tutmalı. Böylece. Hz. dediğine pişman olup. Âişe (r. Âişe haber verdi. Ehl-i beyti arasında. Aişe’yi. Çünkü. çocukları arasında Hz.

burayı şöyle açıklıyor (Resûlullah (s. Fıkıh ve ictihâdda. Hatta Resûlullahın akrabalarını da gözetir.a. bunlar. Âişe.” derdi. İslâm Dininde pek yüksek makam sahibi olup.) bazı zevcelerine. Parlak alnından ter damlıyordu. Sıddîka buyuruyor ki) diyerek söze başlardı. .a.) Resûlullahın vefâtından sonra Hz.a. onun için yanmaktadır! Tâbiînin büyüklerinden olan imâm-ı Mesrûk. ezvâc-ı tâhiratın hepsinden daha üstün olduğunu söyliyerek.“Resûlullah vefât ederken mübârek başları benim göğsümde idi.” 3. Ya’ni. O’nu (s. Âişe validemiz Resûlullahın rızasına kavuşmak için gecesini gündüzüne katardı. Hz.“Resûlullahın zevceleri içinde. Secdede. mübârek elleri ayaklarıma değince.) görünce. Çoğu zaman Hz.a.” 9. Ter damlası.a. Gözlerimin arasını öpdü ve “Yâ Aişe! Allahü teâlâ sana iyilikler versin! Beni sevindirdiğin gibi.a. hadîs ve fıkıh âlimlerince takdir ve sitayişle anılanların başında gelmektedir.a.” 8.a. Fıkıh ilminin kurucularındandır.v. benim seni sevindirmemden çokdur. benden başka koca görmeden Resûlullah ile evlenen olmamıştır. Hz. benim resmimi getirip gösterdi ve bu senin zevcendir dedi.anhâ) buyuruyor ki. ayaklarımı çekerdim.v. Hadimi merhum. (Tirmizî-Zühd) Resûl-i Ekrem (s. “Hiç bir zaman doyasıya yemedim” buyurdular ve ağladılar.a. Cebrâil aleyhisselâm.” 6.v.v. Teheccüd namazını hiç terk etmezlerdi. Peygamberle (s. öğünürdü: Bunlardan da bazıları şunlardır: 1.“Allahü teâlâ benim hakkımda Berâat âyetini nazil eyledi” 7. Hz.) zevceleri arasında benden başka hiçbirinin hem babası. seni sevindiremedim” buyurdu.).)’dır. Âişe’den gelen bir haberi bildirirken (Resûlullahın sevgilisi ve Ebû Bekir Sıddîkın kerîmesi olan Hz. Ahmed İbn-i Hanbel. Ben de iplik iğriyordum. keffâretler için. Abdullah İbn-i Abbâs (r. Beyt: Ne iyi o gözler ki. Ben yanında yatmış idim. güzele bakmakdadır.v. Bazan da (Allahü teâlânın ve göklerde olanların sevdiklerinin sevgilisi diyor ki) derdi. Ali.“Resûlullah benim evimde vefât buyurdu. Zeyd bin Sâbit (r.a.a. Resûlullahı severek onun cemâlini anlıyarak gördüğü için aferin ve takdir olmaktadır. Âişe’nin hadîslerini (253) sahife içinde toplamıştır.) kılarlardı. dedi. Kendisinden de Eshâb ve Tâbiîn’den birçokları hadîs-i şerîf nakletmişlerdir. Allahü teâlânın ni’metlerini sayar. israf edenleri sevmez” buyurdu. “Yâ Resûlallah! Mübârek yüzünüzdeki nurların parlaklığına ve mübârek alnınızdaki ter danelerinin saçdıkları ışıklara bakarak kendimden geçtim” dedim.) Âişe’nin (r. Hz. Âişe’nin mübârek gözlerinin arasını öpmesi. Dîni mes’elelerin hallinde. böyle dalgın duruyorsun” buyurdu. Hz. Gözlerimi kamaşdırıyordu. acıkmadan yediğini anlayarak böyle buyurmuşdu. (Fukahâ-i Seb’a) yedi fıkıh âlimi demektir ki.” Hz.“Resûlullah gece namazı kılıyordu. (Müsnet)’inde Hz. Resûlullah (s. senin beni sevindirmen. görüşü.” 4.). O devrin belli başlı âlimlerinden ve fukahâ-i seb’adan biridir. Âişe (r.anhâ) ikinci yemeği. Sahih hadîs kitapları Hz. Ömer. beni incitmeyiniz! Biliniz ki. 5. hem de annesi hicret etmiş değildir.v. günde iki kere yidirmek lâzım olduğu meydandadır. Âişe (r. Allahü teâlâ. 2.v.) ve Abdullah İbn-i Ömer (r. yalnız benim yanımda iken vahiy geldi. günde ikinci defa yemek yiyordum.) birazcık üzgün görse teselli etmek için elinden gelen her şeyi yapardı. Ne tâli’li o kalb ki. Âişe’nin fetvaları ile doludur. onlara karşı da her türlü iyiliği yapardı. Âişe’nin ilmini en ziyade neşreden hemşiresi Esma’nın oğlu Urve İbn-üz-Zübeyr ve birâder-zâdesi Kâsım bin Muhammed bin Ebû Bekir’dir. Âişe’ye yemek yiyip yemediğini sordular. Daima oruç tutarlardı. Şaşa kaldım. Mübârek yüzüne bakdım.“Benim odam Resûlullahın türbesi olmuştur. Bu hâl yalnız bana mahsûsdu (diyerek öğünürdü).anhâ) kendisinin. Bana doğru bakdı. önce Kur’ân-ı kerîm’e sonra hadîs-i şerîflere başvurur. onun yatağında iken bana vahy gelmekdedir” buyurmuşdu. “Sana ne oldu ki.yışlarını çakıyordu. keskin ve kuvvetli idi.136 - .“Ezvâc-ı Tâhirât içerisinde.“Resûlullah beni istemeden önce. Resûlullah kalkıp yanıma geldi. “Yâ Âişe! Yalnız mi’deni doyurmak sana her işden daha tatlı mı geliyor? Günde iki kere yimek de israfdandır.) efendimizden 2210 hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir.“Resûlullahın (s. her tarafa nûr saçıyordu. İbn-i Mes’ûd (r. Yoksa. Hz. “Âişe’yi üzerek. Resûlullah (s. daha sonra da nasslardan (âyet ve hadîs) çıkan ahkâma kıyas ederek ictihâd ederlerdi.

Benim ve diğer peygamberlerin şefâatlerine kavuşmadan.a. Onun vefâtında bütün müslümanlar ağladı.” “Ey Âişe bilmez misin.) hazretlerinin oğlu Ebû Selem: “Sünnet-i Resûlullahı Hz.Mü’minleri kendinden hoşnud etmeden. “Ey Âişe! Geceleri şu dört şeyi yapmadan uyuma!” 1. bana ve diğer peygamberlere salevât getirirsen. Aişe’ye sorardık. çünkü o. Çünkü O Ümm-ül-Mü’minîn idi.a.a. Âişe Eshâb içinde en çok fıkıh bilen.) ahlâkını sordular. Hz. Ebû Mûs’el Eş’arî (r. Hz. Kur’ân-ı kerîmi hatmetmiş. Bunlardan biri imâm Münâvî’nin Ebî Şeybe’den bildirdiği “Âişe cennetde de benim zevcemdir.” buyururdu. kabul et. isâbet-i rey bakımından en ileri gelen bir kimse idi” buyurmuştur. o iki işin en kolayını alırdı -günâh olmadıkça. Râmuz-ül-ehâdis’de kendisine hitaben buyurulduğu bildirilen. şehîdlerin derecesini bulur. Aişe (r. Âişe’den daha çok ilmi bulunan kimse yoktu” buyurmuştur.” Hz.) yatağı. Âişe’nin ilmi pek çoktu.Kur’ân-ı kerîm hatim etmeden. içi hurma lifi dolu deri idi” .Ey iki cihanın güneşi olan Efendim! Annem.” Urve bin Zübeyr: “Ne fıkıhda ne tıbda.Tâbiînden Mesrûk’a soruldu “Hz. sana birisi istemeden. Allahü teâlâ onun secde yerini yedi kat yerin sonuna kadar tertemiz kılar. yumuşak ol. Hz. kendilerine dedim ki: . Âişe’nin ilmi yine çok olurdu.) buyurdu ki: “Bizler (Eshâb-ı kirâm) müşkül bir mesele ile karşılaşınca gider Hz. Lehül mülkü velehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir) tesbihini okursan hac etmiş sayılırsın!” Tâbiînden gençler Hz. âyet-i kerîmelere vâkıf ve sebeb-i nüzûllerini bilen. “Her gün yirmi kerre ölümü düşünen kimse. zirâ Allahü teâlâ bir kuluna iyilik murâd ederse onlara rıfk (yumuşaklık) kapısını gösterir. şerrinden kaçarak insanların terk ettiği kimsedir. Hoş görmediğini kendisi de hoş görmez ve kaçınırdı. 2. şefâatımıza kavuşmuş. Her işte yumuşak davranılmasını sever. Âişe’den dahâ iyi bilen dinde tebahhur etmiş (derya gibi geniş ilme sâbib olmuş).v. müctehid. Buyurdu ki: “O’nun ahlâkı Kur’ân idi.” İmâm-ı Zührî: “Eğer zamanının bütün âlimleri ve Peygamberimizin diğer zevcelerinin ilmi. Âişe Ferâiz ilminden bir şeyler bilir miydi. önce mü’minlerin ve sonra da kendi affını dilersen. (Sübhânallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerike leh. ne şiirde Hz. mü’minleri kendinden hoşnud etmiş. Kur’ân-ı kerîmin hoş gördüğünü kabul edip râzı olurdu. Yalnız Allah’ın emri çiğnendiği zaman müstesna.” Hadîs-i şerîfleridir. 3. ferâiz ilminde mâhir olan bir kimseyi görmedim” buyurmuştur. Abdurrahman bin Avf (r. ondan herkesten çok uzaklaşırdı.137 - . kul secde ettiği zaman.) kendi nefsi için intikam almaya kalkışmamıştır. Ata bin Ebî Rebâh “Hz.v.a. birşey verirse.Hac etmeden!” Bunları söyledikten sonra namaza durdu. babam.anhâ) bir gün Resûlullah efendimize. edîb.v. Âişe (r.a.” “Ey Âişe.a. Hz.) iki şey arasında muhayyer kılındığı zaman.” Buyurdu ki: “Allaha yemin ederim ki. 4. Ben bunları bu kısa müddet içinde nasıl yapabilirim? Tebessüm ederek buyurdular ki: “Yâ Âişe! Ondan kolay ne var? Üç İhlâs-ı şerîfi ve bir Fatiha sûresini okursan. canım sana fedâ olsun. Bana dört şeyi yapmamı emrediyorsun. Âişe validemiz bütün İslâm ilimlerine vâkıf. Namazını bitirip de yanıma geldiğinde. Allah kullarına lütf ile muamele edicidir.” “Ey Âişe.” “Ey Âişe. Âişe’den ferâize ait şeyler sorar ve öğrenirlerdi. zühd ve verâ sahibi çok cömerd bir zevce-i Resûlullah idi.günah olduğu zaman. Hiç bir zaman Allah’ın Resûlü (s.anha) hakkında bir çok hadîs-i şerîfler vardır. “Şehîdlerin derecesine yükselen olur mu?” diye sorunca.v. Allahü teâlânın sana gönderdiği bir rızıktır. hadîs-i şerîflerden bazıları şunlardır: “Ey Âişe hiç hayâsız söz söylediğimi gördün mü? Kıyâmet gününde Allah katında en kötü insan. bir araya toplansa.” buyurmuşlardır. Âişe’ye geldiler ve Resûlullahın (s.” “Resûlullah (s.” “Resûlullahın (s. Eshâb-ı kirâmın ileri gelenlerinden bir çoğu gelir Hz.

gündüz orucundan alıkoymazdı. “Şi’r.a.anha)nın bildirdiği hadîs-i şerîfde. 10. bu sebeple Rableri onların kendisine dönüşlerini çok güzel bir şekilde yaptı. Resûlullah (s. Çok yağmur yağdı.) baldızına bakmadı. O.) karnı (hiçbir zaman) yemek ile doymamıştır.) bütün gece tek bir âyetle namaz kıldı. sh-359 6) El-İstiâb cild-4. 39.a. zararından kurtulmak için yanına yaklaşılmayan kimsedir” buyurdu. 76. İsteseydi Rabbinden yeryüzünün bütün hazinelerini. 70. İhtiyaç.a. vezn ve kâfiye. sh-43 2) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-8. “İnsanların en kötüsü.138 - . Medine’de kaht (kuraklık) oldu.anha) sebebini sordu. Âişe (r. sh-27 9) Şezerât-üz-zeheb cild-1. cild-5. Hz. dostlarıma kavuşmak ve onlara katılmaktır” buyurdu. Ömer’in haber verdiği hadîs-i şerîfde Resûlullah (s.anha) dedi ki: Bu sözlerinden bir ay sonra (fazla) kalmadı vefât etti (s. Odaya girince.a. Âişe’den (r. Resûlullahın yanına geldi.a. Resûlullah (s. bundan daha çetin olanına karşı tahammül gösterdiler.“Peygamberin (s. sevablarını arttırdı. Öyle yaptılar. And olsun ki. müslümanların başında bulunan bir münafık idi. “Kabilesinin en kötüsüdür” buyurdu.” buyurdu. “Resûlullah (s. yalvardılar.)’e Peygamberlikle birlikte şehîdlik derecesini de vermiş olduğu. insanların en üstünü olan Hz.a. O’nun bu durumu. Çünkü böyle bir hayat beni onlardan geri bırakır. Rablerine kavuştular.v. Ben refah bir hayat yaşamaktan haya ediyorum. “Yâ Rabbi! Beni. Hz. dünyâ benim neyime! Ulû’l azm’den olan peygamber kardeşlerim. sh-61 10) Tabakât-ül-Huffâz cild-1.)’e biri geldi.v. yerlerini erkeklere göstermemesi lâzımdır” buyurdu. onun yüzünden ve iki ellerinden başka. 1) Hilyet-ül-evliyâ cild-2. 59 15) Miftah u kunûz-üs-sünne.a. Ya’ni. Mübârek yüzünü çevirdi ve “Yâ Esma! Bir kadın. sh-501 12) Fâideli Bilgiler sh-68.v. sh-8 11) Üsüd-ül-gâbe. Gidince. Onu uzakdan görünce. 184.v. meyvelerini ve refah hayatını isterdi. Bab-19 19) Nesâî: Nikâh Bab-29 20) İbn-i Mâce: Nikâh Bab-13 . 47.v. Bab-32 18) Tirmüzî: Nikâh. Hz. iyisi iyi olan.anha) bildiriyor ki. 76. 153. 27. sh-58 3) El-A’lâm cild-3. 310 5) El-Îsâbe cild-4. çirkini çirkin olan sözdür” buyuruldu. O zehrin te’sîri ile ebher (aort) damarım şimdi çalışmıyacak hâle geldi. 202 13) Müsned-i Ahmed bin Hanbel cild-6. bir sözü çirkinleştirmez. Elimle karnını sıvazlardım ve derdim ki: “Canım sana fedâ olsun! Sana güç verecek şu dünyâdan bazı menfâatler (yiyecek ve içecekler) temin etsen olmaz mı?” “. sh-366 7) Medâric-ün-Nübüvve cild-2. Şi’ri çirkin yapan. (Beyân ve Şi’r) babında diyor ki. Hz. 69.v. Âişe’ye gelip. Âişe maddesi 16) Sahîh-i Müslim: Nikâh. Fakat o halleri ile yaşayışlarına devam ettiler. Arkasında ince elbise vardı. Âişe’ye “Dinde fırkalara ayrıldılar âyet-i kerîmesi bu ümmette meydana gelecek olan bid’at sahiplerini ve nefslerine uyanları haber veriyor. Hz. ma’nâsıdır. namaz kılacak yaşa geldiği zaman. Bu hususta hiç kimseye yakınmamıştır.) tenbellikden Allahü teâlâya sığınmış.” Allahü teâlânın.” Ebû Dâvud. (Eşî’ât-ül-leme’ât) da. sh-29 14) Sahîh-i Buharî Kitab-un-nikah Bab-38. 72 17) Ebû Dâvud: Nikâh. O’nun o halini gördüğüm zaman acırdım ve ağlardım.v.Ey Âişe. Resûlullahın türbesinin tavanını deliniz buyurdu.).a. sh-97 8) Tezkiret-ül-Huffaz cild-1. Muhammed (s. keselden koru!” diye duâ ettiğini. Âişe (r. Âişe (r. 22. Âişe (r. kardeşlerime. onun için zenginlikten daha iyi idi. “Hayberde yidiğim zehirli etin acısını duymaktayım. Âişe-i Sıddîka’nın haber vermiş olduğu şu hadîs-i şerîften anlaşılmaktadır. anha) ve Enes bin Mâlik (Buhârî) ve (Müslim) de bildirmişlerdir. Benim için en güzel ve sevimli şey.v. Resûlullah (s. 72. Hz. kız kardeşim Esma. 78. Kabr-i şerîf ıslandı. Bütün gece açlıktan kıvransa bile. gülerek karşılayıp iltifat eyledi. sh-240 4) Eshâb-ı Kirâm sh-9.) Hz. Derisinin rengi belli oluyordu. Müslümanları onun şerrinden korumak için müdârâ buyurdu.

Saçını başını yolmaya başladı. Hz. oradaki birçok müslümanın yarasını sarmış. Sekran (r. Hz.) son veda haccında bulunmuş.) şakalarıyla sevindirmiş ve duâsını almıştır. sanki kolu kanadı kırılmış gibiydi. Sevde. Kendisine gelen bütün hediyeleri fakîrlere verir. Sevde (r. Sekran’ın vefâtından önce şöyle bir rüya görmüştü: Rüyada Peygamberimiz (s. Bunun üzerine Peygamberimiz (s. Uhud Savaşına katılarak. Ömer’in halifeliğinin son yıllarına rastlamaktadır. Hz. Birçok kerre Peygamberimizi (s. Hz. el-Kureyşi. edebi ve terbiyesi. Bunlar dinî. çevresinde bulunan kardeşleri ve yeğenlerine çok tesir etmişti.a. Sevde. benim ölümümden sonra mutlaka evleneceksin” dedi. Sevde. “Yâ Resûlallah.).) bu rüyayı da dinledi ve şöyle dedi: “Ey Sevde (r. Hz.a.a. çevresi üzerinde çok büyük tesir yapmıştı.a.v.s)’ın Allahü teâlâ’dan getirdiği izinle olmuştur. O ise bunu sevinerek kabul etti.anha) bil ki.v. Sevde (r. Sekran’ın vefâtında 50 yaşlarında idi. artık benim ölümüm yaklaşmıştır. alçak gönüllülüğü. onlara su taşıyarak çok büyük hizmetler etmişti. Bir gün Peygamber efendimizin hanımları huzura toplanarak Ona sordular. Hz. Sevde’nin. Peygamberimizle (s. Hiçbir sahabenin üzülmesine ve kalbinin kırılmasına dayanamayan Peygamberimiz (s. Sekran’a anlattı. Hz.” Sevde (r. Doğum târihi kesin olarak bilinmeyen Hz.) Medine’ye hicretinden önce îmân ederek müslüman olmuşlardı.a.v. Sevde. Daha sonra Habeşistan’dan Mekke’ye döndüler. Peygamberimiz (s.a. Ben öyle inanıyorum ki.21) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-983 HZ. Peygamberimize (s. el-Âmiridir. Sekran Mekke’ye dönüşünden kısa bir müddet sonra vefât etti.a. Sevde de gördüğü bu rüyasını. Fakat Hz.) ile evleneceğine bir işarettir. Böylece üzüntüsü ve kederi gitmiş. Yakınlarının hepsi Peygamberimizin (s. akıllara durgunluk verecek halde idi.139 - . başıma ve yüzüme topraklar serptiğim zamanki kadar. bütün zorluklara rağmen İslâm Dîni’nden dönmemesi. Sekran’a anlatmıştı. kocası Sekran İbn-i Amr ile îmân ederek müslüman oldular.v.v. Annesinin ismi ise. babası Zem’a ile kardeşi Abdullah henüz İslâm Dîni’ni kabul etmemişlerdi.a. kocası Hz. Daha sonra bu yaptıklarından pişman olduğunu şöyle anlatmıştır: “Zem’a’nın kızı Sevde’nin Resûlullah’a nikâhlandığını duyunca.) yaşlı ve dul olan Hz.v. Sekran bu rüyadan bir kaç gün sonra vefât etti. gök yüzünden inen ay başının etrafında dönmüştü.) ile evlenmesini duyan kardeşi Abdullah bin Zem’a çok üzüldü. bu benim mutlaka öleceğime. Hz. hepsi Cebrâil (a. siyâsî veya merhamet ve ihsan ederek yapılan evlenmelerdir. Peygamberimiz (s. Sevde’ye evlilik teklif etti.a. Sevde binti Zem’a bin Kays bin Abdişems bin Abdivüdd bin Nasr bin Mâlik bin Hasel bin Âmir. eli açıklığı. Hz. amcasının oğlu Sekran İbn-i Âmir ile ilk evliliğini yapmıştı. bol sadaka dağıtmasıyla tanınırdı. Peygamber efendimiz evlenmelerinin hepsini. Sevde’nin îmân bütünlüğü. O’na karşı edeb ve terbiyesinde hiç kusur etmez.) karşı çok itâatkâr idi. sen gerçekten böyle bir rüya gördünse. mübârek ayaklarını Sevde’nin omuzuna koymuşlardı.v.a.anha) ile olan evlenme de böyledir. Sevde. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Bütün zevcelerimle evliliklerim ve kızlarımı evlendirmem. Sevde.a.a.) ile birlikte diğer hanımları gibi sırası geldiğinde savaşlara iştirak ederdi. bizim içimizden hangimiz size en önce kavuşacak dersiniz?” Bunun üzerine Peygamberimiz (s. senin de Hz.v.v. Çok şakacı ve latifeyi severdi. Nesebi (silsilesi). O’nun vefâtından sonra bir daha hac ve umreye gitmemiştir. Gerçekten de Hz. Her yerde O’nunla beraber olmayı ve O’na hizmetle şereflenmeyi canla başla isterdi. kocası Sekran ile birlikte ikinci Habeşistan hicretine katılarak oraya gitmişlerdi. Âişe’yi Allahü teâlânın emri ile nikâhlandıktan sonra yaptı. Sevde de.) üzerinde çok derin bir tesir bırakmıştı. Sevde kocasının vefâtı ile çok üzüldü. Onlara devamlı hareket ve sözleriyle İslâmiyetin üstünlük ve büyüklüğünü anlatırdı. onların sevinmesinden çok zevk duyardı. emirlerini titizlikle yerine getirirdi.anha). Sevde’nin vefâtı ise Hz. saçımı yolduğum. gülünç ve aşağı duruma düştüğümü hiç hatırlamıyorum” demiştir. O’nun İslâmiyetten aldığı güzel ahlâkı. Hz. kocası Hz.) dedi ki: “Ey Sevde.a. SEVDE BİNTİ ZEM’A: Peygamber efendimizin muhterem hanımlarından biri. “Vefâtımdan sonra bana ilk kavuşacak . Peygamber (s. Hz. Hz. kocası Hz.v.) müslümanların Habeşistan’a hicretine izin vermişlerdi.v. bu yolda başını ortaya koyması.a. Şemmûs bint-i Kays İbn-i Zeyd İbn-i Amr İbn-i Âmiriye’dir.anha) îmân edip müslüman olduğu zaman. O’nun imânındaki sadakati. Nitekim Sevde (r. Bu sırada Mekkeli müşriklerin müslümanlara yaptıkları eza ve cefâlar dayanılmaz. yaradılmışların en şereflisine eş olma se’âdeti gelmişti.v. Eline yüzüne üzüntüsünden toprak serpmişti. gördüğü bu güzel rüyasını da kocası Hz. Peygamberimiz (s.anha) birkaç gün sonra başka bir rüya daha gördü: Kendisini bir yastığa yaslanmış.) de. İslâmiyetin geldiği ilk yıllarda. Onların müslüman olmasına sebep olarak İslâmiyeti ilk kabul edenler safına sokmuştu. Rüyayı dinleyen Sekran (r.

anha).” Peygamber efendimiz (s. Ebû Bekir ve Osman (r.a. Allah’ın zikri ile çok konuşmak ise kalbi diriltir” buyurdu.) herkesin düşüncesini.a. Hafsa’ya hususi olarak kendisinden sonra.a.a. Resûlullah (s. Osman’ın hilâfetinde Kur’ân-ı kerîm’in çoğaltılması esnasında muhafaza ettiği nüshayı halifeye teslim etti. sh-145 2) Tabakât-ı İbni Sa’d cild-8. 665) senesi Şaban ayında Medine-i Münevvere’de vefât etti. Hz.a. Ebû Hureyre (r. “Peygamber efendimizin (s.140 - .a. hemen buyurdu ki: “Yâ. Altmış hadîs-i Şerîf bildirdi. her üçü ve başkaları yanında iken. haber verdi. Hamza bin Abdullah. Sâlim bin Abdullah. Hz. Abdurrahman bin Hâris talebeleri olup.) Hz. Hz. özü sözü bir idi. Müslim. düşüneyim. Hafsa’ya. Huneys ile ilk muhacirlerden olup.a. Uhud’da yaralanıp. Abdullah bin Ömer. Yine Hz. Âsım bin Ömer.v.a. Osman’a kızımı alır mısın dedikde.a. Peygamberimiz (s.anha) Hz. defn ettiler. Bakî Kabristanlığı’nda Abdullah bin Ömer.v.)ın işaretiyle tekrar nikâhına aldı. Bedir ve Uhud gazvelerine katılıp. Peygamberimizin (s.) nikâhıyla şereflendikten sonra dînî pek çok hususlara bizzat şâhid oldu. Peygamberimizden (s. kendisinden de Buhârî. Ancak. Ebû Bekir ve Hz. Ömer de. sh-52 3) Müsned-i Ahmed bin Hanbel cild-6 sh-429 HZ. Hz. Peygamberimizin (s. (Evet Yâ Resûlallah) dedi.) kızı olup.a. hattâ.v. Peygamber efendimizin (s.). HAFSA BİNTİ ÖMER: Resûlullah’ın mübârek hanımlarından. Hafsa âyet-i kerîme içinde geçip. Safiye binti Ebû Ubeyde. genç yaşında dul kalınca. gündüzleri oruç tutardı. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları: . Ömer hicretin üçüncü yılında.) kendisine hitaben.v.v. Tirmizî.v. Ömer’in hilâfetinde ise kendisine divandan onbin dirhem tahsisat bağlanarak geçindi. Resûlullah da (s. “Ey Hafsa! Şakın çok konuşma! Allah’ı anmadan çok konuşmak.) vefâtından sonra hanımlarının içinde en çok sadaka dağıtan ve cömert olan Hz. Cenâze namazını Mervan Âmil kıldırdı.v.) oturarak tesbih namazı (nafile) kıldığını görmedim. Ömer.a. Geceleri ibâdetle geçirir. Huneys bin Huzafe ile evlendi. Ümmü Mübeşşir. bilgili.s. sebebi nedir?” diye sordu. Âişe. Hz. Ömer bin Hattab’ın (r. Ebû Bekir’in toplatmış olduğu Kur’ân-ı kerîm’i muhafaza etmekle vazifelendirildi. Peygamberimizden (s. Hafsa.) daha iyi birisine versem ister misin?” Ömer şaşırdı. “Yâ Ömer! Seni üzüntülü görüyorum. annesinin ismi Zeyneb binti Mad’un’dur. az hadîs rivâyetinde bulunduğunu doğrulamaktadır.a. Hafsa.v. Hafsa.v. Cebrâil (a. Bir gün.a. Dîni vecibeleri hakkıyla yerine getirirdi.a. Hz. Babası şehit olurken. anlardı. Mekke’de müslüman oldu.v.) sabah namazı için kalktığında abdest aldıktan sonra evinde sabahın sünnetini kıldığını haber vererek hadîs kitaplarına geçirdi. vefâtından bir sene önce tesbih namazlarını oturarak kılmaya başladı” buyurdu. Ona. Hamza bin Abdullah kabre koyup.) kızımı Ebû Bekir’e ve Osman’a (r. kalbi öldürür. Lüzum görürse sorardı. Bu suretle. O’nun hakkında. Âişe ile ikisine “Allah’a tevbe ederseniz. Hafsa (r. Peygamber efendimizin (s.anha) rivâyet etmiştir. herkese doğru söylememiz farz olduğundan. Ebû Bekir’e ve Hz. “Hafsa tam mânâsıyle babasının kızıydı. Biset’ten beş sene önce doğdu. Hafsa’yı bir ara boşadıysa da. almadılar diye cevap verdi. Hârise bin Vehb.a. Ömer! Kızını.).) diğer hanımları ise yukarıdaki hadîs-i şerîfin mânâsını ancak o zaman anlayabilmişlerdi. Medine’de şehit oldu. babası Hz. Resûlullah (s. 45 (m. onları sevindirmek için.v. Hz. Hz. buyurdu. Yâ Resûlallah (s.v. Çok bilgili idi. hakkında hâdîs-i şerîf söylendi.a. Ebû Dâvud. Genç yaşta dul kaldı. kızını bana ver!” buyurdu.olan kolu uzun olanınızdır” buyurduğunu Sevde (r.) 60 hadîs-i şerîf rivâyet etmiş. Sevde’nin (r. Bunlar. önce Habeşistan’a.a. Ömer’in halifeliğinin son zamanlarında vefât etmesi de. Zeyneb binti Cahş vefât etti. Ebû Bekir’in ve Osman’ın ve bütün mü’minlerin anneleri oldu.) birbirlerine daha yakın ve daha sevgili oldular. Kâ’be’nin Kureyş tarafından yapıldığında.v. Hz. demişlerdi. Senenin çoğunu oruçlu geçirirdi. en çok sevdiği üç Eshâbının üzülmesini hiç istemediğinden. Çünkü Ebû Bekir’den ve Osman’dan (r. Hz. bir bakışta. kalbleriniz meyl eder” buyurdu.v.) daha yüksek ve daha iyi kimse olmadığını biliyordu. Beyt-ülmal’dan tahsisat ayrıldı. Peygamberimiz (s. sonra Medine’ye hicret etti. İslâmiyeti kabul edince. Huneys.a.a. 1) El-A’lâm cild-3. Bir şişedeki mürekkebin rengi kolay görüldüğü gibi. tabutunu bırakmadı. Ebû Bekir’den ve Osman’dan (r.a.) bizzat işiterek rivâyet ettiği hadîs-i şerîfler dört-beş taneyi geçmemektedir. “Yâ Ömer. Peygamberimiz vefât edince.) de cenâzeyi Bugayre’nin evinden kabristanlığa kadar sırtında taşıyıp. Ömer’in halife olacağını bildirdi. iradesi kuvvetli.) Hz.) teklif ettim. Nesâî ve İbn-i Mâce hadîs nakletmişlerdir. pek çok hususu rivâyet edip. ona hizmetçi oldu. Hz.

Elbisesini düzelttiler. Ömer ve Dürre isimlerinde dört çocuğu doğdu.” 1) El-İstiâb sh-734 2) Üsûd-ül-gâbe cild-5. Kendisine dörtyüz dirhem mehr verdi. Eline geçen mal ve parayı bekletmeden hemen sadaka olarak dağıtır.v. Resûlullah’ın (s.v. Peygamberimiz hayatta iken yalnız Hz. giyinmeye. Peygamber efendimiz (s. Zeyneb ile evlendi.a. Habeşistan’da Zeyneb.a. Lâkabı “Ümmül mesâkin”dir. onlara daima yemekler yedirip sadakalar verdiği için “Ümmül mesâkin” (Fakîrlerin annesi) lakabıyla tanınırdı. Hz. Sonra Hz. Zeynep binti Huzeyme bin Abdillah bin Amr bin Abdimenaf bin Hilâl bin Âmir bin Şa’saa el-Hilâliyye’dir. 1) El-Îsâbe cild-4. İsmi Hind’dir.a.) vefâtından sonra ise hanımları arasında ilk vefât eden Hz. Abdullah. 667) senesinde vefât etti. Durumunuzu değiştirmediniz. Hepsi gittikten sonra Resûlullah’a “Ey Allah’ın Resûlü.) nikâhı ile şereflendikten sekiz ay kadar kısa bir zaman sonra 4 (m. sh-81 6) El-Îsâbe cild-6. Zikr-i Hafsa 9) Zerkânî. abdeste. halasının oğlu Ebû Seleme bin Abdulesad ile evlendi. sağ eliyle içer. Bundan başka işlere soldan başlardı. Seleme.) elbisesini diz kapaklarının altına kadar sıvayıp istirahat ediyordu. Hz.a. 425 3) Sahîh-i Buhârî cild-2. sh-283 5) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-8. Peygamber efendimiz sağ eliyle yer. Kocasıyla beraber İslâmiyeti ilk kabul edenlerdendir. yoksul ve muhtaçlara çok merhamet ettiği ve şefkatli davrandığı.) Hz. Hafsa’dan sonra hicretin üçüncü senesi Ramazan ayında Hz. Mevâhib-i ledünniyye şerhi cild-3. Hallerini değiştirmediler. elbisenizi düzelttiniz” deyince. bulur ve onlara yardım ederdi. Osman (r.) geldi. İlk önce. Zeyneb binti Huzeyme.) Ramazan’da müezzin ezan okuyunca. Zeyneb önce Hz. Resûlullah’ın halası Ümeyme’nin oğlu idi.a. Zeyneb vefât ettiler. Sonra Hz. Mekke’deki kâfirlerin. Hz. sh-315 2) El-İstiâb cild-4.v. çok sadaka verirdi. sh-115 4) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-1089 HZ.a. Ona da izin verdiler ve hallerini değiştirmediler. Ebû Bekir. İslâmiyetten önceki devirde fakîr. Hz. Osman gelip izin isteyince Resûl-i Ekrem hemen toparlandı. Zeyneb. 626) senesi Rebiulâhir ayında otuz yaşlarında vefât etti. Hadîce ve Hz. Onlara da izin verdiler ve hallerini değiştirmediler. Ebû Bekir (r. sh-725. Resûlullah (s.a.a) gelip izin istedi. annesi Âtıke binti Âmir’dir.v. Künyesiyle meşhûrdur. Habîb-i Ekrem izin verdiler. Babası Ebû Umeyye Süheyl bin Mugîre bin Abdullah bin Ömer bin Mahzum.“Peygamber efendimiz (s. ÜMMÜ SELEME: Peygamberimizin mübârek hanımlarından.) gelip izin istedi. Abdullah bin Cahş ile evli idi.v. sh-50 8) Sünen-i Ebû Dâvûd. Hz. sh-314 3) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-8. Nesebi. Resûlullah “Meleklerin bile haya ettiği Osman’dan haya etmeyeyim mi?” buyurdu. yiyip içmeyi keser. O da Bedir Savaşı’nda şehîd oldu. bizzat fakîr ve düşkünleri arar. Daha sonra Hz. kâfirlerin müslümanlara zulümleri neticesinde Bisetin onbirinci senesinde .” “Peygamber efendimiz (s. ilk önce Tufeyl bin Hâris’in hanımı idi. Çok ibadet yapar. müslümanlara eziyet ve zararları dayanılmayacak bir hâl alınca. Peygamberimizin (s. Tufeyl boşayınca kardeşi Ubeyde bin Hâris ile evlendi.a. sh-721 10) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-1009 11) Eshâb-ı Kirâm sh-342 HZ. 768 4) Müsned-i Ahmed bin Hanbel cild-6. Diğer rivâyete göre.v. Ömer (r. almaya ve vermeye sağdan başlardı. Mekke’de Bi’setten onbeş sene kadar önce doğduğu tahmin edilmektedir. iki rekât namaz kılardı. Künyesi Ümmü Seleme’dir. Bir grup Eshâb-ı kirâm da gelip izin istedi.) yataklarına yattıkları zaman mübârek sağ ellerini başlarının altına koyar ve şöyle duâ ederdi: “Rabbi kınî azâbeke yevme teb’asü bâdeke” “Yâ Rabbi insanların ba’s olunacakları günde beni azabdan koru” (3 defa). Ömer ve diğer Eshâb-ı kirâm geldiler. ZEYNEB BİNTİ HUZEYME: Resûlullahın mübârek hanımlarından. Mü’minlerin annesi Hz. Medine’de 57 (m. sh-273 7) Hilyet-ül-evliyâ cild-2. Uhud Savaşı’nda şehit oldu. Habeşistan’a hicret etti.” “Birgün Resûl-i ekrem (s.a. Zeyneb binti Cahş’dır. Mekke’ye tekrar geldilerse de.141 - . sh-421.) namazını kıldırdıktan sonra Onu Medine’nin Baki Kabristanına defn etti.v.

Muhammed (s. Hamid bin Abdurrahman.” Yine “Allahım! Kalbimi temizlemeni ve edeb yerimi korumanı senden dilerim. Kendisi hizmetini yaptığı gibi. onu hor görmiyecek. Ümmü Seleme. Hind binti Hâris Feasiye. Ebû Seleme. dul kaldı. benden sonra gözleri bir şey görmez. Hz. Ebû Seleme ile Medine’ye geldi. Muhammed (s. buyurup. çocuklara çok şefkatliydi. Resûlullah (s.a. Çocuğunu da yanına alıp. Kendisinden çocukları Ömer. Ebû Seleme. diye sual buyurunca. ondan daha hayırlı. Allahü teâlânın kıskançlığı gidereceğini. Peygamber efendimizin en son vefât eden mübârek hanımıdır. Ebû Seleme’nin sevinçli geldiğin de “Resûlullahtan bir söz işittim. dünürcü Hâtib bin Ebî Beltaa’ya. Yolları tutulup. Her ayın ilk Pazartesi. Pek çok hâdiseye şahit olup. Kendisi cömerd olduğu gibi başkalarını da teşvik ederdi. Amcasıoğlu insafa gelip.” deyince. benden sonra evlen. kocası vefât eden Cennetlik bir kadın. Ebû Seleme Medine’ye gidince. Ebû Seleme’nin şehîdliğini haber verip. Eshâb-ı kirâm kadınlarının içinde fıkhı en iyi bilenlerdendi. Sa’d bin Müseyyib. Öğle namazını geciktirenlere. hakikaten sözünü tutup. bir bedel ihsan et” duâsını öğrenip.142 - . “İşittiğime göre. Uğranılan musîbetime karşılık daha hayırlısını bedel kıl! diye duâ edene. Hz. Hz. Ümmü Seleme ve Hz. Resûlallah da. Müşfik bir anne olup. Mihr ve cehiz olarak. “Yâ Rabbi! Beni ve onu afv eyle! Bana onun ardından. istediyse de. hadîs ilminde üstün olduğu gibi. Ebû Bekir sonra da Hz. Bunların da üçyüzyetmişsekizini rivâyetle müslümanlara intikâl ettirdi.) öğle namazını erken kılardı. iki hurma da olsa boş göndermezdi.v.a. çanak. Ebû Osman Ahdî. daha güzel. Ebû Seleme. çocuklarını ve şahid olarak velisinin bulunmadığını bildirdi. 667) senesinde vefât etti. Fakîrlerin ihtiyacını karşılayıp. sakal-ı şerîfi suya daldırır. Ebû Bekir bin Abdurrahman. Medine’ye kocasının yanına gitmesine müsaade ettiler. Süleymân bin Yaser hadîs-i şerîf rivâyet etti. Namazın fazîletlerine ve vaktine çok dikkat ederdi. Cennetlik kocası başkasıyla evlenmezse. Medine-i Münevvere’de Baki’ Kabristanlığına defn edildi.) ile nikâhlanmak nasip oldu. hayret etmesine rağmen emrini yerine getirdi. daha güzel bir bedel ihsan eyle!” diye ettiği duâ kabul olarak. Urve bin Zübeyr. Peygamber efendimize (s. gel seninle sözleşelim. Perşembe ve Cuma günlerinde oruç tutardı.) Hz.” Yine Peygamber efendimizin şöyle duâ ettiğini rivâyet etti: “Ey kalbleri hâlden hâle inkılâb ettiren! Kalbimizi senin dînin.) bir hadîs-i şerîfini de rivâyet etti: “Benim sahâbîlerim içinde öyle kimseler vardır ki.a. yeğeni Mus’ab bin Abdullah. tutamayacağını sorunca: “Ben sana itâat etmek.v. Resûl-i Ekrem (s.v. O halde. bir kâse su getirip. benden daha hayırlı. dağılıp gideceğini söyleyince. Hayreti ise.” Peygamber efendimize çok hürmetkâr olup. Peygamber efendimiz ile 4 (m. Uhud Gazvesi’nden sonra şehîd olunca. takva ve ibâdetle geçirdi. Ne sen. Ümmü Seleme. Zeyneb. Ebû Kesir. önce Hz. Ümmü Seleme. Kubeyse binti Durayb. Bu hususta Peygamberimizin (s.v. Hz. birer adet de su testisi. Ümmü Seleme kocasına. kendisi çocuklarına bakacağını bildirince. azadlı cariyesi Hayre ve oğlu Hasan. bunun mükafatını verir”. Yine Cennetlik kadın vefât edince.a. sen evlen”. .Medine’ye hicret etmek istediler. iki adet el değirmeni. hayırlının kim olduğudur. “Allahım! Ümmü Seleme’ye. Ebû Va’il. üzerine sabit kıl. Safine. gözü de görmez.) isteyince de. Ömer talip olup. harcayıp dağıtmasını tavsiye etti. Ümmü Seleme. Hayatını zühd. muhakkak. akrabalarına Ümmü Seleme’nin acı hâlini anlattı. Safiye binti Şeybe. müslümanlardan.a. Siz ise ikindiye bırakıyorsunuz” diyerek geç kılmamalarını tavsiye ederdi. “Zât-ı Se’âdetleri Hz. sözünü dinlemek için danıştım. Abdurrahman İbni Hâris. musîbete uğrayan bir kimse. Allahü teâlâ onu da Cennete hanımı ile beraber götürecek. Eshâb-ı kirâm’ın büyüklerinden Abdurrahman bin Avf çok miktarda mal ve servetinin biriktiğini.v. Abdullah bin Râfi’. benden sonra. senden sonra evleneyim. çok sevab olduğu cevabını aldı. kabul etmedi. deri yüzlü ve içi hurma lifi dolu bir yastık ile içi hurma lifi dolu bir döşek verdi. 626) senesinde Şevval ayının sonunda evlendi. kıskançlığını. ne de ben.v. kölelerinden Benhan. bir gün Resûlullahın huzuruna girmek için müsaade istedi. İddet müddeti bitince.a.” Bu cevap üzerine Ebû Seleme. ilk kocasından olan çocukları hakkında Resûlullaha. kardeşi Âmir. O kimsenin de sıkıntısı giderdi. Allah. Meymûne de oradaydı. Bereketlenmek niyyetiyle Peygamberimizin mübârek sakalından bir kaç teli gümüş kutuda saklardı. hadîs-i şerîf dinlemekle şereflendi. ömrünün sonuna kadar Resûlullah’a hizmet etmek şartıyla kölesini azat etti. Ümmü Seleme “Yâ Rabbi! Beni ve Ebû Seleme’yi afv eyle! Bana O’nun ardından. Medine’de 57 (m. İnsanlara merhametli. nikâh kıyıldı. nasıl duâ edeceğim. Ebû Seleme. İbni Hişam. Peygamber efendimizin Veda Haccı dahil vefâtına kadar yanında kaldı. Kadınların namahreme yani yabancılara görünmemesi hususunda da şu hadîs-i şerîfi nakletti: “İbn-i Ümmü Mektûm a’mâ (gözleri görmeyen) olup. Uhud Gazvesine katılıp yara aldı. İbni Sefîne.) hanımlarına: “Çekilin ve saklanın” buyurunca hanımları “Bu gelenin iki. musîbete uğradığı zaman “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciun” der ve sonra da “Yâ Rabbi! Uğradığım bu musîbetimde bana ecir ihsan et. “Bunlara gösterdiğim şefkat karşılığı ben ne kadar sevab elde edeceğim” diye sorunca. Medine yolunda da eziyet ile karşılaştılar. Ebtah’ta bir yıla yakın ağladı. buyurduğunu rivâyet etti. ondan daha hayırlı. o kimsenin yüzüne sürerdi. Eshâb-ı kirâm’dan birinin bir sıkıntısı olursa. Allahü teâlâ onu Cennette kocasıyla bir araya getirecek. Kûba’da kocasıyla buluştu. Resûlullah’a hürmetlerini arz ettikten sonra. onun her şeyi ile bereketlenmek isterdi. Ona sevindim. “Ben vefât edince. incitmiyecek bir koca nasip et!” diye duâ etti. başkasıyla evlenmezse. Niçin çekilelim?” diye sebebini sorunca: “O görmüyorsa siz de mi görmüyorsunuz?” cevabını aldıklarını nakletti. kocasından ve çocuklarından ayırdılar.

Kadınlarınız hakkında Allah’tan korkun. Zeyneb ilk îmân edenlerdendi. bir azadlı tarafından zevceliğe lâyık görülmemiş bir duruma düşmesini düşünüp.İsyandan kendisini alıkoyacak takva ve Allah korkusu. Zeyneb (r. evlâtlıkların zevceleriyle evlenme yasağını ortadan kaldırmak isteyerek.” 1) Kâmûs-ül-al’âm cild-1. sh-1069 2) Üsûd-ül-gâbe cild-5. Mekke’de Bi’setten yirmi sene önce doğup.” “Kendinize bedduâ etmeyin. sevincinden iki rekât namaz kılıp.) “Hayır!. annesi Resûlullah’ın halası Ümeyme’dir.a. Onları. Zira Melâike dediğinize “âmin” der. sh-86 7) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-1079. bazılarını inkâr edeceksiniz. Zeyneb’i nikâh etmek istedi. Zeyneb’in hakkını gözetemediğinden bir yıl sonra hicretin üçüncü senesinde ayrıldılar.) azadlı kölesi olan Zeyd bin Hârise’ye 2 (m. ancak hayırlı duâ edin.” “Bir kimse. sh-458 11) El-İstiâb cild-4. tam bir sene nafile ibadet etmiş sevabını alır veya Kadir gecesini ihya etmiş sayılır. Hz. o elbiseyi çıkarıncaya kadar.” “Kendisinden kocası râzı olduğu halde ölen her (müslüman) kadın Cennet’e girer.” “İleride bir takım âmirler başınıza gelecektir ki.v. Medine’de 20 (m. onun şerefini iade etmek. halasının kızının durumuna üzülüp. onlar sizin elinizde (bir nevi) hürriyetlerini kaybetmişlerdir. fakat kabul edip onlara uyanları Allah rahmetinden mahrum kılacaktır. Mekke’den Medine’ye hicret etti. ZEYNEB BİNTİ CAHŞ: Peygamber efendimizin mübârek hanımlarından. Eliniz altında bulunanlara güçlerinden fazla iş teklif etmeyin. Haramdan alıkoyacak takva. Bekârdı. 1012. Hz.Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları: “Namaz.” “Akşamın farzından sonra altı rekât namaz kılan kimse. ona nazar etmez. 3. Allah.143 - .” “Kuvvet ve bahadırlık güreşçilik değil. Künyesi Ümmü Hakem’di. bazı emirlerini kabul edecek.a. halk arasında hüsnü muamele ile yaşayacağı bir ahlâk. 308 4) Müsned-i Ahmed bin Hanbel cild-6. Denildi ki (Yâ Resûlallah) Onlarla harp etmeyelim mi? Resûlullah (s. anasından doğduğu gibi temiz olur. Resûlullah (s. Namaz kıldıkları sürece harb etmeyiniz. sefîhe uymaktan menedecek hilm.” “Bir kimse insanlar kendisine baksın diye tefahur (öğünmek) için giymek üzere bir elbise alırsa. Resûl aleyhisselâm.) Hz.Kötüye karşı susmasını bildirecek hilim.) ayrıldıktan sonra geçen bir kaç ay içinde. yumuşaklık. (Allahtan korkun onlara iyi muamelede bulunun). asıl kuvvet gadap ânında nefse hâkim olmaktır. 623) yılında nikâhlandı. Eğer onun zevceliği ile şereflenmemi takdir buyur.a. İsmi Zeyneb. 2. sevmiyenler selâmete erecek.v.anha) bunu işitince. Allah ile muahede ederek aldınız ve Allah adı ile onları kendinize helâl ettiniz. aynı zamanda bir cahiliyye âdeti olan. üzülüyordu. “Yâ Rabbi! Senin Resûlün beni istiyor. sh-454 HZ.” “İçinizde kim hilâl-i Zilhicceyi görüp de Kurban kesmek niyetinde bulunursa kurban kesinceye kadar vücudundaki saç ve kılları ile tırnakları kesmekten vazgeçsin. Hz. sh-289 5) İbn-i Hişâm cild-3 sh-644 6) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-8.” “Bir kimse “Allahümmağfirli ve lil mü’minîne vel mü’minat” derse her mü’min adedince sevab alır.” “Kendisinde üç haslet veya bunlardan biri bulunmayanın hiç bir ameline kıymet vermeyiniz: 1. Zeyd bin Hârise(r. İnkâr edenler beraat edecek. Burre Îmân etmediği için Cahş denildi.a.İnsanlarla geçim sağlayacak güzel huy. sh-218 10) El-Îsâbe cild-4. sh-885 3) Sahîh-i Buhârî cild-2. Zeyneb.” “Bir kimsede üç şeyden biri bulunmazsa ameli kıymet ifade etmez ve hesaba değmez. sh-306. Beni Esad kabilesinden Burre’nin kızı olup.. Zeyd’den (r. Mescid-i Aksa’dan hac veya umre niyetine ihrama girerse.. (namaza devam edin). 371 8) Eshâb-ı Kirâm sh-403 9) Mevâhib-i Ledünniyye cild-1. 640) yılında vefât etti.

) Hz. Ömer. Bütün davetliler yediği halde. Hz. ister sıla-i rahm olsun. kendi öz evlâdı hükmünü almaktadır. (r. ister takva ve sadâkat olsun. Hz. Âişe. Zeyneb’i kimin kabre koyabileceğini sordu. Resûlullah. Ümmü Seleme de. Resûlullahdan sonra. El işlerinde de mâhir idi. yüz kızartıcı. öyle yapıldı. Hak teâlâ. Peygamberimizin Serir’i üzerine konularak taşınmasını vasiyet ettiğinden. Sonra da elini kaldırarak. Ömer kıldırdı. Ömer. bundan sonra bana Ömer’in atiyyesini nasîb etme” buyurdu.a. Kur’ânın bazı ahkâmını indirmiştir” buyurdu. “Buna benden daha fazla ihtiyaç sahipleri vardır. “Yâ Ömer! Bu her türlü hayır ve bereketi sayesinde kazandığımız kız kardeşimizdir. adî ve alçak iftiralarla. sadakayı pekçok severdi. üzerini örtün” sonra kendisinin bir peçesini parçalayarak onu kese yaptı ve bu keselerle parayı akrabalarından muhtaç olanlara ve yetimlere dağıttı. evlâd edinilmiş.a. Sağlığında O’nu görmek. Zevcât-ı tâhirât (r. onun vefâtı üzerine.” Yine “Resûlullahın (s. Hz. Ahmed ise. Nebîsini onunla evlenmeye sevk eyleyip. Zeyneb binti Cahş’a rahmet eyleye. vak’a ve haberlere taban tabana zıd ve uydurma. Zeyneb’in nikâhını Allahü teâlâ yapdığı için.a. en önce vefât eden budur. Cenâze namazını Halife Hz. sh-313 4) El-İstiâb cild-4. Zeyneb’in düğün gecesi Peygamber efendimizin bir mucizesi daha görüldü. Eshâb-ı kirâm arasında hâlâ devam eden bir çok örf ve âdetlerin (gelenek görenek) ortadan kalkması sağlanmıştır. beni ona sen ver” diye duâ etti. oruç tutan ve ibâdetle vakit geçiren bir hatundu. Yetimler ve dullar hamisiz kaldılar. son Peygamberi vasıtasıyla amelen bu hususu değiştirmiş ve ortadan kaldırmıştır. Hür kimse ile köleyi aynı seviyede tutmuştur. Enes bin Mâlik’in (r.v. bulunan kimse. ihsanı. Hz. Ahmed bin Cahş ve Muhammed bin Talha kabre indirdiler. Hicretin yirminci yılında elliüç yaşında Medine’de vefât etti. bu piyesin sahnede oynatılacağını işitince. isterse cömertlik ve fedâkârlık olsun. Fransa ve İngiltere hükûmetlerine ültimatom vererek hemen önlemiş. Benî Hâşim ile aynı seviyeye getirmiştir. Aradaki imtiyazı ortadan silip atmıştır. Resûlullah (s.) ayrıca nikâh yapmadı.v. Hz. O zaman otuzsekiz yaşında idi. Hz. Sultan ikinci Abdülhamid Hân. bütün insanlığı. Abdullah bin Ubey. O’na duâ etti. yüksek makamlara sahip oldu. Hz. aşağılıklardan kurtarmışdır. Zeyneb. sh-101 2) Üsüd-ül-gâbe cild-5. Bunlar hep yakın akrabasıydı.) Ezvâc-ı Mutahherâtın her birine onikibin dirhem verirdi. Zeyneb. “O se’âdetli ve iyi hatun aramızdan gitti. sh-313 5) Târîh-i hamîs cild-1. Zeyneb. Na’şının. “Allahım. derdi.dun ise. Üsâme bin Zeyd. Âişe. kendisini okşayıcı mektub yazmıştır. O’nun hakkında “İster dînî muameleler olsun. Bunlardan biri. Hz. Bu ağıt yüreğimdeki ateşi soğutuyor. Nesilden nesile intikal eden bir menkıbede Hz. Bunu alır almaz hepsini sadaka eder. Hz. dağıtırdı. Zeyd gibi bir köleyi. Hakikaten dünyâda onun mertebesinde hiç bir hatun yoktu.a. Duâsının bereketiyle az yemek çoğaldı. büyük düşmanı papanın hoşuna gitmiş.a. yoksa kaldırdığım zamanda mı? anlıyamadım” buyurdular. Hz. kabrine de onlar girer. şiir düzerek bir tiyatro kitabı yazmıştır.144 - . iğrenç yazısı. Hakikaten o sene vefât etti. Ömer’den hediyye gelince. Tabutu Baki’ Kabristanlığına getirilirken kardeşi Ahmed bin Cahş âmâ haliyle ağlıyordu. Zeyneb bununla her an öğünür ve her kadını babası evlendirir. Çok hassastı. Hz. Onbir hadîs-i şerîf nakil etti. biz. Defn edileceği esnada Hz. Onu şuraya koyun. Kuvvetli bir edebiyatçıydı. Hz.) annesi Ümmü Süleym’in gönderdiği yemek hiç azalmadı. “Allahü teâlâya ve âhiret gününe îmân eden bir kadının zevcinden başka bir ölü için üç günden fazla yas tutması helâl değildir.a. Zeyneb’i çok medh ve sena ederdi. Hz.v. Hz. Zeyneb’in. Zeyneb’in tabutunu taşımak için kalabalık fazlalaşıyor” buyurdu. tabuttan uzaklaş! Cemâat seni sıkıştırmasın. Duâsı kabul olup. Müslümanların halifesi. cild-4. 564 . Lâkin kadını zevcine karşı dört ay on gün teessürünü ifâde eder. Hz. Sadaka ve ihsanı o kadar çoktur ki. İşlediği şeyleri ve eline geçen herşeyi akrabasına ve fakîrlere verirdi. Muhammed bin Abdullah bin Cahş. Zeyd bin Hârise ile nikâhlanıp evlenmesi ile. onu sana zevce eyledik” buyuruldu. sh-463. bana en önce kavuşacak olanı. onun hakkında istediğini yapdıktan sonra (yani Zeyneb’i boşadıktan sonra). Zeyneb’den daha iyi hiçbir hatun yoktur. Ahzâb sûresinin otuzyedinci âyet-i kerîmesi gelerek “Zeyd. Beni ise. Fransız’ların edebsiz şâiri Volter. târihlere. Cenâb-ı Hak. indirirler!” Cevâbı üzerine.v.” dedi. 464 3) El-Îsâbe. eli uzun olanıdır” Peygamber efendimizin (s. Zeyneb hakkında: “Zeyneb salih. kimlere helâl ise. Enes bin Mâlik. Meselâ önceleri halk zannederdi ki.anhünne) arasında. zat-ı se’âdetlerine yakınlık bakımından benimle boy ölçüşemez.” buyurdu.” 1) Tabakât İbn-i Sa’d cild-8. Hz. Resûlullahın (s.a. sh-563. Zeyneb’i zevceliğe kabul buyurmasını.) zevceleri içinde Zeyneb’den başka kimse. Zeyneb’in vefâtını şu hadîs-i şerîf ile haber verdi: “Zevcelerim arasında. Resûlullah’ın vefâtından sonra. halife Ömer (r.) pek çok iltifatına kavuşarak. Allahü teâlâ nikâhladı. Hz. kendisini aforoz etmiş olan.” buyurdu. Zevcâtı Tâhirâta. Edebiyat ve fikir adamına yakışmayan bu çirkin.) “Üçyüz kişi kadar yediği halde Peygamberimiz yemeği kaldır buyurmasıyla kabtaki yemeğin ortaya koyduğum zamanda mı çoktu. Ahmed’in ağlamasını işitince “Ey Ahmed.” ve tekrar “Allahü teâlâ.

) “Falan yerde sakladığın iki deveyi getir” buyurdu. Sâbit bin Kays’a düştü. Ebû Eyyûb’ün Cüveyriyye (r.a. Cüveyriyye binti Hâris bin Ebî Dırâr bir Hubeyd bin Cudeyme elMustalakî olduğu gibi bu silsilenin devamı olarak. Eshâb-ı kirâm (aleyhimürrıdvan).anha) “Hayır yâ Resûlallah” diye cevap verdi. siyâsî veya merhamet ve ihsan ederek yapılan evlenmelerdir.v. kendilerine nikâhladılar ve 400 dirhem mehir takdir ettiler. Hatta denildi ki: “Cüveyriyye (r. Cüveyriyye’den (r. 25.v. Ubeyd İbn-i Sibik hadîs-i şerîf nakletmişlerdir.anha) şöyle rivâyet etti: “Bir sabah câmide ibâdetle meşgul idim. evlenmelerinin hepsini Âişe (r. Resûlullah efendimiz (s.anha) Hz.” demiştir. anha)’dan bildirdiği hadîs-i şerîfte “Bir Cuma günü. Bu hal yüzlerce esirin âzâd olmasına vesîle oldu. 975.a. 1088.a. sırası geldiğinde zaman zaman muhtelif gazvelere iştirak etmiştir. şehir dışında sakladı. Tekrar “İstersen sana bir kaç kelime öğreteyim de bu kelimeleri söyleyesin ve hem senin nafile ibâdetlerin yerine geçe” buyurdular ve şu duâyı öğrettiler. Hârise kızını geri verdi. Peygamberimiz (s.s. Aynı zamanda çok ibâdet ederdi. İbn-i Abbas.) ile birlikte.) O’nunla evlendikten sonra. Resûlullah (s.anha) “Ben Cüveyriyye kadar kavmine hayrı dokunan kadın görmedim. Bunların içinde çok iyi cins olan iki deveye kıyamayıp. Cüveyriyye (r. bin Âmr İbni Rebîa bin Hârise bin Âmr el-Muzâiyye elMustalâkiyye’dir.v. Cüveyriyye oruçluydu. (r. 576) yılında Medine’de vefât etmiştir.145 - .a.anha)’nın yanına gelmişlerdi. bu duruma çok şaşırdı. sh-149.) develeri alıp.v.a.” Hicrî 56 (m. Cüveyriyye. 1089 HZ. Peygamber efendimiz.” Hz. Resûlullah bir haceti (ihtiyacı) için dışarı çıktılar. bu isimle anılmaya başlandı. sh-334. Muhammed aleyhisselâm). . Allah’tan başka tapılacak kulluk edilecek hak bir mabud. Cüveyriyye (r. Allahü teâlâya yemin ederim ki. Hicretin beşinci yılında (m.a. Cüveyriyye (r.a.)’ın Allahü teâlâdan getirdiği izinle olmuştur. Sübhanallahi ridâ nefsihî (3 defa). İbn-i Abbas (r. Hâris.a.v.). “Şehâdet ederim ki. Buyurdular ki: “Sen hep böyle mi yaparsın?” “Evet” dedim. Peygamber efendimiz. Kendisinden. CÜVEYRİYYE BİNTÜ’L-HÂRİS: Peygamber efendimizin muhterem hanımlarından biri. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Bütün zevcelerimle evliliklerim ve kızlarımı evlendirmem.anha) izzet-i îmân sahibi metanetli bir hatun idi.)’den bizzat işiterek rivâyet ettiği hadîs-i şerîfler yedi tanedir. Sâbit tarafından satılığa çıkarıldığında babası Hâris kızını almak için bir sürü deve getirdi.anha) ile olan evlenme de böyledir. (Bkz. 626) yapılan Benî Mustalak (veya Benî Müreysî) gazvesinde esir alınmıştı.6) Sahîh-i Buhârî cild-6. İslâm târihinde de. O gün Hz.a. Sübhanallahi midâde Kelimâtihî (3 defa). Resûlullah (s.a. Peygamber efendimiz O’na “Yarın oruç tutacak mısın?” diye sordular. Resûlullah (s. Peygamber efendimiz O’nun yanına geldiklerinde O’nu çok zikir yapar. Bunun üzerine Resûlullah “Öyle ise iftar et (orucunu boz)” buyurdular. Cüveyriyye (r.” Bu ciheti takdir eden Âişe (r.anha) nikâhladığını duyunca: “Biz Resûlullah’ın (s. kızı ve kabilesinden 600 kişi esir düşmüştü.v. “Sübhanallahi adede halkıhî (3 defa) Sübhanallahi zînete Arşihî (3 defa).v. 26 7) Sahîh-i Müslim cild-4. Cüveyriye. sh-122.anha)’nın mehri bütün Mustalak kabilesinin âzâd edilmesi oldu. Resûlullah’ın (s.) uğradığında Sübhanallah zikrini yapıyordum. Cüveyriyye. Esirlerin taksiminde Cüveyriyye (r. Resûlullah (s.anha) müslüman oldu. Nitekim Cüveyriyye (r.v.anha)’yı Allahü teâlânın emri ile nikâhladıktan sonra yaptı. baskı. Mervân bin Hakem tarafından namazı kılınıp. Cüveyriyye (r. annemizin akrabalarını hizmetçi olarak kullanmaktan haya ederiz” dediler.anha) “Hayır” diye cevap verdi. Bunlar dînî.anha) Resûlullah efendimiz babasından isteyip.) Cüveyriyye’yi (r. fakat. hepsi Cebrâil (a.v. Bakî’ Kabristanlığına defn edilmiştir. Böylece iki oğlu ve kabilesinden birçok insanla beraber müslüman oldu. ilâh yoktur ve sen Onun elçisisin. Tekrar “Dün oruçlu mu idin?” diye sordular. Yirmi yaşlarında müslüman olan Cüveyriyye’yi (r. öğle üzeri tekrar geldiler ve yine ben aynı zikir ile meşgul idim. Benî Mustalak kabilesi reisi Hâris bin Dırâr’ın kızıdır. Nesebi (silsilesi). Resûl-i Ekrem’in (s. kelime-i tevhid söyler bulurdu. ağabeyleri ve kabilesinden birçok insandan sonra. Hâris. Bu gazvede babası kaçarak canını kurtarmış. Hz.anha) bu hali söyliyerek her zaman öğünürdü. Berr olan ismini Cüveyriyye’ye çevirdi. İbn-i Ömer.) huzuruna geldiğinde. 152 8) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye 34. Allahtan başka kimsenin bundan haberi yok idi” dedi. Mustalakoğullarından yüzlerce kişi Cüveyriyye sayesinde esirlikten kurtulmuştur. diğer hanımları gibi. Babası.) ailesinin.

Necâşî. Babası Ebû Süfyân bin Harb bin Ümeyye. Mu’âviye’nin kız kardeşidir. Habeşistan’da doğup.) kadınlar ile sözleşmesinde Hz. kadınlar kocalarının yanında bulunacakları için. İsmi Remle’dir.a. babası Ebû Süfyân’ın kalbinin yumuşayıp. Peygamber efendimiz (s. bu müjde yanında pek küçük kalır. sh-358 4) Üsûd-ül-gâbe cild-5.a. sh-26 7) İbn-i Hişâm cild-4. ilk önce Resûlullah’ın halasının oğlu Ubeydullah bin Cahş ile evlendi. mücevherat. “Oradaki Ümmü Habîbe ile evleneceğim. Nikâhımı yap! Sonra kendisini buraya gönder.v. Mekke-i Mükerreme’nin feth edildiği gün Resûlullahın (s. 429 12) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-995 HZ. O.v. Peygamberimizin (s.146 - . Ümmü Habîbe de bulunup. Ümmü Habîbe. Medine’de 44 (m. Hz.) ile evlenmesi.” şeklinde talepte bulundu. Kocası Ubeydullah bin Cahş.v. sh-398 8) Kâmûs-ül-A’lâm cild-3.v. kapkara olduğunu gördü. Muhâcir ve müslümanları sarayına davet etti ve Resûlullah (s. sh-265 3) El-İstiâb cild-4. sh-1854 9) Mevahib-i Ledünniyye cild-1. bîat etti. Ümmü Habîbe. papasların propagandalarına aldanıp.a. Ebû Süfyân.) hanımı olan kızı Ümmü Habîbe’nin odasına girdiğinde. Ümmü Habîbe (r. Peygamberimizin (s.) ile Ümmü Habîbe’nin nikâhını kıydı. hemen hazırlıklara başladı.a. Zaten kocasının mürted olacağını rüyasında görmüştü. Ümmü Habîbe’yi boşayıp. Resûlullah’ın isteğini bildirdi.) hicretin yedinci senesinde mektûb yazıp. Ebû Süfyân kızından bu sözleri işitince. sh-420 5) El-Â’Iâm cild-2. İmân kuvvetine hayran kalıp. Kocasıyla İslâmiyeti kabul eden ilk müslümanlardandır. Necâşî. Mekke’deki kâfirlerin. ferah yaşadı. Cennette. Ümmü Habîbe (r.) bir gün evine geldiğinde Hz. Bu iş için o zaman henüz müslüman olmamış olan Ebû Süfyân’ı Medine’ye gönderdiler. ileride müslüman olmasını hazırlayan sebeplerdendir. Ümmü Habîbe’nin (r. annesi Hind’dir.v.anha) Resûlullah (s. .a.) çok severdi. Atlahü teâlâ kıyâmet günü O’na ateşten bir elbise giydirir. ölüme râzı olacağını. bütün dünyâya değişmeyeceğini bildirdi.a. 664) senesinde vefât etti.a. yüzükler ve bilezikler hediyye etti.a. sh-148 6) Sıfat-üs-safve cild-2. Dînini bıraktı. O’nun dînine bağlılığına hayret etti.a. sh-116 2) El-Îsâbe cild-4. Kocası dînini dünyâya değişince. fakîrlikten kurtularak. Rüyada. dünyânın bütün zevk ve nimetleri. Peygamberimizin her zaman oturduğu mindere oturmak üzere iken kızı Ümmü Habîbe “Sen bu mübârek yere oturmaya lâyık değilsin” diyerek oturmasına mâni oldu. sürünerek ölmesini bekledi. Cennetin en yüksek derecesi ile de müjdelenmiş oldu ki.anha)’dan bildirdiği hadîs-i şerîfte Peygamber efendimiz buyuruyorlar ki: “Erkeklerden kim ipek elbise giyerse. Muâviye kızkardeşi Ümmü Habîbe’nin kucağına başını koymuş yaslanır gördü ve hanımı Ümmü Habîbe’ye “Sen Muâviye’yi (kardeşini) çok mu seviyorsun” buyurdu. Ümmü Habîbe’nin dîninin kuvvetini ve başına gelen acı hâli işitti. Cariyesini gönderip. Ebû Süfyân daha sonra Mekke’nin fethinde müslüman oldu. Ümmü Habîbe. Mekkeli müşrikler Hudeybiye antlaşmasını bozduktan sonra endişeye kapılıp. kocası hıristiyan olduğunu söyleyip.” 1) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-8.) mektubuna çok hürmet edip. Ümmü Habîbe “Evet. O’nun sayesinde Habeşistan’daki müslümanlar da çok rahat etti. Mekke kâfirlerinin başkumandanı Ebû Süfyân ile mücadele ediyordu. Ümmü Habîbe’yi de İslâmiyetten çıkıp. Ubeydullah bin Cahş. “Sen de hıristiyan ol” dedi. haline çare aradı. fakat “Muhammed aleyhisselâmın dînini ve sevgisini. Rüyasının sabahı da tabir etmek için düşünürken. Habeşistan hükümdarı iki gümüş gerdanlık.anha) muhacirlerle Necâşî’nin temin ettiği iki gemiye binip Car Limanında indiler. müslümanlara eziyet ve zararları dayanılmayacak bir dereceye geldiğinde Habeşistan’a hicret etti. dünyâ malına kavuşmak için mürted oldu. zengin olmaya zorladı.anha). Resûlullah’ın nikâhına girmeyi kabul edince. fakîrliğe. sh 218 10) Envâr-ül-Muhammediyye sh-155 11) Müsned-i Ahmed bin Hanbel cild-4. ÜMMÜ HABÎBE: Resûlullah’ın mübârek hanımlarından. Peygamberimiz (s.v. sh-324. yâ Resûlallah” cevâbını verince “O’nu Allah ve Resûlü de çok seviyor” buyurdu.).v.Ümmü Osman’ın Cüveyriyye (r. Mektupda.anha) Peygamberimizi (s. Deveye binip Medine’ye geldi. Ümmü Habîbe (r. kocasının suratı gayet çirkinleşip. Müslüman olan Habeşistan hükümdarı Necâşî’ye Peygamberimiz (s. îmânın mükafatına kavuşarak orada zengin ve rahat oldu.v. anlaşmayı yenilemek istediler. Kendisi de. Bi’setten onyedi sene önce Mekke’de doğdu.v. Kızı Habîbe. Fakat kendisi içki âlemlerine dalıp az zaman sonra sarhoşken öldü. kendisi de bu isimle meşhûr oldu. Amr bin Ümeyye ile gönderdi.

Ömer.) hissesine düştü. “Sen beni memnun etmişsin. Resûlullah’ın nikâhıyla şereflendi. iki rek’at öğleden sonra. Bu rüyasını kocasına anlatınca. cild-2.) hilâfeti zamanında hastalandı.a. “Ben bunu işittikten sonra. Babası Ebû Süfyân bin Harb (r. 611) senesinde doğduğu tahmin edilmektedir. Babası Huyey bin Ahtab.anha) “Evet.) neslindendir.” “Hergün farzlardan başka oniki rek’at nafile (sünnet) kılan kimseler için Cennet’de bir ev inşaa edilir. Kinâne ile evliyken rüyasında. 586. Hz.v.) şu hadîs-i şerîfini de nakl etti: “İmân sahibi bir kadın için her hangi bir şekilde üç günden fazla matemli bulunmak caiz değildir. Safiyye’nin babası ve kocası öldürülüp. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları: Peygamber efendimiz (s. Bu hususta kendisine danışılırdı. cild-2.” Yine “Her kim her gün oniki rekât nafile namaz kılarsa. otuz hadîs-i şerîf rivâyet etti. Arabistan’daki bütün Yahudilerin başı sayılırdı.” hadîs-i şerîfini rivâyet ettikten sonra.Peygamberimizin (s. Medine-i Münevvere’de 44 (m.s.v. 96. sh-68. Ümmü Habîbe kardeşi Hz. Hadîs-i şerîflere çok dikkat ederdi. o kimse için Cennette bir ev hazırlanır.) Akife binti Süfyân. cild-6. Hak teâlâ da seni memnun kılsın. 664) senesinde yetmişüç yaşında vefât etti.a. 587 5) El-İstiâb. Îmân edince. “Sen ancak Hicaz’ın Meliki Muhammed’i istiyorsun” deyip. kavun ve hurma velime olarak verildi. Ancak emr-i ma’rûf. Ümmü Habîbe (r. Muhammed (s. Zeyneb binti Ümmü Seleme. “Adem oğlunun her sözü kendi aleyhinedir. Mu’âviye’nin (r. Hz. Hz.” Ümmü Habîbe’nin (r. neslinin üstünlüğü. “Her kim bir şey pişirecek olursa abdest alması iyidir. cild-2. sh-325.v. Sâlih Semman da (r.a. Kinâne. sh-75 6) Müsned-i Ahmed bin Hanbel. yeğeni Ebû Süfyân bin Sa’îd bin Mugayre. Ancak.v. 99 2) Sîret-i İbn-i Hişâm cild-1. şu hadîs-i şerîfi rivâyet etti. Gözü morardı.” Hz. nehy-i münker ve bir de Allahü teâlâyı zikretmek müstesnadır. bunun müddeti dört ay ve on gündür. Safiye binti Şeybe.) müezzin ezan okuduğu zaman.” buyurdu. kocası için. Ümmülmü’minîn yani müslümanların annesi oldu.) Safiyye’yi âzâd etdi.v. kâmil birisiydi. Hayber’in en meşhûr kalesi Şemmus Kalesi’nin kumandanı çok zengin Kinâne bin Hakîk ile evlendi. yüzüne bir tokat attı. kendisi de esir edildi. Sehba mevkiinde düğünü yapılıp. abdestli bulunmayı tavsiye edip. anne tarafından da Safiyye binti Berre binti Semvân idi. 1) Tabakât-ı İbn-i Sa’d.) vefâtından sonra Eshâb-ı kirâm Ümmü Habîbe’ye (r. Muâviye. Urve bin Zübeyr. Hz. Âişe bu söz üzerine duâ edip.a.” buyurdu. Eğer her ne suretle olursa olsun.a. iyi ve yeni elbise giymişti. Müslümanlar Hayber’i 7 (m.) vefât ettikten bir müddet sonra güzel kokular sürünüp. Sâlim bin Abdullah bin Cerrâh. Gözünün morarmasına . güzelliği iyi ahlâk ve namusluluğu ile herkesçe beğenilirdi. o namazları hep kıldım” buyurdu. 70. Afv eyle ve hayır duâ ile yâd edip benim için mağfiret talep et” deyince Hz. dört rek’at da akşamdan sonra kılınan sünnetlerdir.a. 671) senesinde altmış yaşında vefât etti. Peygamberimizden pek çok hâdiseye şehâdet edip. cild-8. dört rek’at öğleden evvel.anha) çağırtıp. Elbisesinde bir necaset bulunmadıkça namaz kılardı.a. Kabri Medine-i Münevvere’dedir. Bundan ayrılarak. Ümmü Habîbe’ye (r. kardeşi Mu’âviye bin Süfyân (r. Hz. “Benimle senin ve diğerlerinin aramızda münasebetler vardı. Aişe’yi (r. aramızda hatâen bir şey geçmiş ise senden afv etmeni isterim. Esirler bölüşülünce Safiyye de âlemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber efendimiz Muhammed’in (s. Etrafındakilere Peygamber efendimizin (s. Yeğeni Ebû Süfyân İbni Sa’îd’e. sh-327 8) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-1079 9) Eshâb-ı Kirâm sh-402 HZ. Hârûn bin İmrân (a.anha) çok hürmet gösterdi. dört rek’at ikindiden evvel. Abdullah bin Utbe bin Ebû Süyfân. Hasta yatağında Hz.a. Medine’de 50 (m.a. Ay’ın onun odasına düştüğünü görmüştü. Ümmü Habîbe çok fazıl. Hayber’de ilk önce meşhûr bir şâir ve kumandan olan Yahudi Sellâm bin Mişkem el-Kuradı ile nişanlandı.147 - . 629) senesinde feth etti. Safiyye binti Huyey İsrâiliye’nin.anha) kizı Habîbe binti Ubeydullah.) bu hadîs-i şerîfi rivâyet ettiler. SAFİYYE BİNTİ HÜYEY: Peygamber efendimizin hanımlarından. sh-316 4) El-Îsâbe. (Onlar) iki rek’at sabahtan evvel.anha) “Resûlullah gece seninle beraber uyuduğu elbiseyle namaz kılarmıydı?” diye sordu. Safiyye Hayber’de. Nesebi Safiyye binti Huyey bin Ahtab bin Âmir bin Ubeyd bin Kâ’b bin Hazra bin Ebî Habîb bin Nudayr bin Nahham bin Meyhum. Hayber’de (m. Baba tarafından Benî Nudayr ve anne tarafından da Yahudiler’in Beni Kureyza aşiretinin ileri gelenlerindendi. Annesi Berre’nin babası Semran Arabistan’da şecaat ve cesareti ile şöhretliydi. O’na geçimini sağlaması için yıllık maaş bağladı. ezanı bitinceye kadar tekrar ederdi. sh-365 3) Siyer-i a’lam-in-nübelâ cild-1. sh-584. 327 7) Sahîh-i Buhârî.

Hasan’ı gönderdi.) kendisine dünür olduğu haberini deve üzerinde iken alınca “Deve de. O da.148 - . Safiyye de geldiğinde. Hz. vasiyeti yerine getirildi. Mekke’de Benî Hilâl kabilesinden idi. Hz.a. Meymûne’yi Resûlullaha nikâhladı.v. Resûlullahın nikâhı ile şereflenerek son hanımı oldu. Hz. Meymûne. bindiği katıra Ester Nehai saldırınca. Hz.) dedi. Vefâtında bir evi kalmıştı.) Mekke’de umreyi tamamladıktan sonra Medine’ye dönerlerken Şerîf mevkiine gelince Hz. Osman dışarı çıkamıyordu. sh-86 2) Üsûd-ül-gâbe cild-4. İshâk İbn-i Abdullah. Abbas. Peygamber efendimiz’in (s. Hac mevsiminde taşralı kadınlar gelip. Zînet eşyası fazla olduğundan bunu Peygamber efendimizin hanımları arasında paylaştırdı. üzerindeki de Resûlullah’ındır (s. Hz.v. “Yâ Nebîyyallah! Keşke sizin bütün ağrılarınızı. Meymûne ilk önce cahiliyyet devrinde Mes’ûd bin Amr bin Umeyr es-Sekatî ile evlenmişti. selime ve ağır başlıydı. sh-546 4) Müsned-i Ahmed bin Hanbel cild-3. İsmi daha önce “Birre” iken Resûlullah (s. Bu işin gereğinin yapılmasını da ablası Ümmü’l Fadl’a. sh-337 5) El-İstiâb cild-4. Hakkında şu hâdise anlatılır. Resûlullah (s. 655) senesinde fitne çıkıp. Müslim İbn-i Safvan.v. Safiyye. 1) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-8.Resûlullah (s. Fedakârlık yapardı.a. Onu kendine hanımlığa alsan olmaz mı?” diye teklifte bulundu.) hanımlarından. “Bir gece rüyamda sanki ay gökten inip. Fakat. Ondan ayrılınca Ebû Rühm bin Abdiluzza ile nikâhlandı. Eline geçenleri dağıtırdı. “Nedir bu iz?” buyurunca. Hz.v. Kinane ve Yezîd İbn-i Mûteb ve başkaları Hz. MEYMÛNE BİNTİ HÂRİS: Peygamberimizin (s.) bağışladı.a. 53 (m. Ben sıla-i rahmi terk etmem. Hz. o metanetini bozmadı. Nesebi ise.v. Başkalarının yardımına da koşardı. Hz. Abbâs. “Ey Halk! Allah’tan korkunuz.) değiştirerek “Meymûne” yaptı. Böylece Hz. Abbâs’a. cariyesi O’nu şikâyet etti: “Safiyye’de daha hâlâ Yahudilik âdetleri var. Hz. Fakat.a. Safiyye’den hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. izi kaldı” diyerek rüyasını arz etti. Hz. Hatta geçerken kocasının cesedini de gördü. Hz. 35 (m. Yine anlatırlar.v. koynuma girmiş gördüydüm. Yahudilerin cesedlerinin bulunduğu yerden geçmek zorunda kalındı. Hz. halime. Yeğeni Mûseviydi. Hz. evine gitmek istedi. öğrenirlerdi. istifini bile bozmadı. Emlâkının üçte birini yeğenine. Künyesi Ümmülfadl. Osman’ın evine gelirken. o da kocası Hz.v. Bunun üzerine Peygamber efendimiz Ebû Rafı ile Ensâr’dan bir zatı Mekke’ye dünürlüğe gönderdi. Safiyye çok büyük üstün fazîletlerinin yanında ilim hazinesiydi.” Hz. Peygamberimizin yanına getirilirken. çağırarak.” Hz. İmâm-ı Zeynel Abidin. Hz. Bu husus Hz. Osman’ın evi sarılmıştı. Varisleri başka dinden olduğundan vefâtından sonra vasiyetinde mesele çıktı. akrabaları ve ahalisi esir edilmişti.a. Safiyye’nin vasiyetini yerine getiriniz. Kendisini Peygamber efendimize (s. daima fedâkârlıklarda bulunurdu. diyerek yüzüme bir tokat vurup.a. Kocam Kinâne’ye anlattım. Safiyye cariyesini çağırıp.” buyurunca. Yanına çok kimseler gelip. Safiyye akıllı. acılarınızı ben çekseydim” buyururdu. Cumartesi gününe hürmet edip. Sen şu üzerimize gelen Arap Melikinin hanımı olmaya göz dikmişsin.v. başına toprak attı. kendisine mesele danışırlardı. Yahudiler ile münasebetime gelince onlar benim akrabamdır.). Cuhfe’de bulunduğu sırada Hz. Ömer meseleyi öğrenmek için O’na sorunca buyurdu ki: “Hak teâlâ. “Bunları sana kim öğretti?” diye sorunca “Şeytan” cevabını aldı. Vaktini ibâdet ve zikir ile geçirirdi. Ömer’in hilâfeti zamanında.v. Peygamberimiz bundan sonra bir daha evlenmedi.a. Cariyyeye birşey demeyip onu âzâd etti.a.a.v. Burada düğün merasimi de yapıldı. Safiyye’nin yanında bulunan kadın bağırıp. Safiyye durumuna çok üzülüp. sh-490 3) Sahîh-i Müslim cild-1. Meymûne binti Hâris bin Hazn bin Büceyr bin el-Hezm bin Ruveybe bin Abdillah bin Hilâl bin Âmir bin Sa’saa el-Hilâliye’dir. Meymûne’nin nikâhlanmasında vekil oldu. Âişe’ye suâl edildi.) hastalığında bütün hanımları görmeye gelirlerdi. Meymûne. bıraktı. sh-346 7) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-1060 8) Eshâb-ı Kirâm sh-389 HZ. Resûlullah’ın (s. sh-337 6) El-Îsâbe cild-4. Yahudiler ile münâsebet kuruyor. İslâmiyetle şereflenince çok samimi bir müslüman oldu. .) karşı çok büyük muhabbeti vardı. annesinin ismi Hind binti Avf idi. bana Cumartesi yerine Cuma’yı inayet kıldıktan sonra Cumartesine hürmet göstermeme ne lüzum var. Resûlullah (s.v. Abbas: “Yâ Resûlallah! Meymûne binti Hâris dul kaldı. Çok yardımsever olup. 671)’de vefât etti. Bu da vefât edince dul kaldı. kendisine ilmî meseleler sorup. Abbâs ile buluşunca. Safiyye çok cömertti. Peygamberimizden (s. döndü. Hz.a. Peygamberimiz’e (s. Hz.) dörtyüz dirhem mehr alarak Hz. Hayber’i müslümanlar feth edip. kalanı da fakîrlere sadaka olarak tasadduku vasiyet etti.a.) Hicretin yedinci senesi Hayber’in fethinden sonra Zilka’de ayında umre niyyeti ile yola çıktı.

Hz. Hatîb bin Beltea (r. Cenâzesi kaldırılacağı zaman şöyle dedi.a.149 - .”. Bu mektûb ve elçilerden birisi de Mısır Mukavkıs’ı ismi ile adlandırılan Bizans’ın İskenderiye valisine yazılmıştı. Ailesi ile de vedalaşarak yola çıktı.v. müslüman olmaya davet ediyorum! Müslüman ol. Cenâze namazını yeğeni Hz.) mektubunu buradaki sarayda bulunan Mukavkıs’a takdim etti. Orada bulunan Hatîb bin Ebî Beltea. Abdurrahman bin Sâib. Peygamber efendimiz.a.” buyurdu.Kendisinden 46 hadîs-i şerîf veya başka bir rivâyete göre 76 hadîs-i şerîf rivâyet edilmiştir. Ubeydullah el-Hulânî. Meymûne 53 (m. İslâmiyete davet etmek için hükümdarlara ve valilere mektûblar yazıp hazırladı. hakkında hayırlı ve mübârek kılsın” diyerek duâ buyurdu. Dînî emir ve yasaklara da son derece dikkat ederdi.) bu duâyı aldıktan sonra mektubu Peygamberimizden (s. 671) senesinde Mekke’de hastalandı: “Beni Mekke’den çıkarınız! Çünkü Resûlullah benim Mekke’nin dışında vefât edeceğimi haber verdi. Allahü teâlâ onun borcunu öder.v. (s.) “Ben götürürüm!” dedi. Veda ederek evine gitti. Abdullah bin Şeddâd.a.v. sana ahirette sevab ve mükafatını iki kat versin! Şayet. Hazret-i Âişe onun hakkında: “Meymûne bizim hepimizden fazla Allahü teâlâdan korkan ve sıla-i rahmi (yakın akrabaları) gözeten bir hatun idi. 629) Medine’de vefât etti. sh-132 3) El-İstiâb cild-4.v. doğru yolu görüp tutanlara selâm olsun! Şimdi ben. hanımlarının da en son vefât edeni idi.anha). nesebi (silsilesi) ve doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir.. Abdullah bin Abbâs kıldırdı. İskenderiye’ye geçti. kurtuluşu bul da Allahü teâlâ.a. Bunlardan 7 tanesi Buhârî ve Müslimde. diğerleri de çeşitli hadîs ve fıkıh kitaplarında vardır.a.” buyururdu.anhüm) toplayarak: “Ey müslümanlar! Ey bütün ecr ve sevabların karşılığını Allahü teâlâdan bekliyenler. “Ey kitab ehli (olan Hıristiyan ve Yahudiler)! Bizimle sizin aranızda müsâvi (eşid ve ortak) bir kelimeye gelin şöyle ki: Allahü teâlâdan başkanına tapmıyalım. sh-411 2) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-8.) aldı. Resûlullah’a nikâhı yapılmış olduğu yerde vefât etti. imânının verdiği heyacanla hemen ayağa kalktı ve Peygamberimize (s. “Bu Resûlullah’ın hanımıdır.) son nikâhlısı olduğu gibi.. Mâriye (r.a. Peygamberimizin (s. Mukavkıs. diye devam eden Peygamberimizin (s. Allahü teâlâ. sh-366 5) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-1036 HZ. Peygamberimiz’in. Kur’ân-ı kerîmin Âl-i İmrân sûresinin altmışdördüncü (64) âyet-i kerîmesi ile son buluyordu: (Resûlüm). Mektupda şöyle buyuruyordu: Bismillahirrahmanirrahîm.) bu davranış ve cevabına çok sevinerek! “Ey Hatîb! Senin kabul ettiğin bu vazifeni. Mısırİskenderiye’nin hükümdarı Mukavkıs’tan hediye olarak gönderildiği için. ondan uzak durursan.) Mısır ve İskenderiye Meliki Mukavkıs’a! Hidayete kavuşan ve huzuru.v. 1) El-Îsâbe cild-4. O’na hiçbir şeyi . Bundan sonra en yakından en uzağa kadar olan komşu hükümdar ve kabile başkanlarına.v. Hz.) mektubu. Elçi olarak da Sahâbîden Hâtıb bin Ebî Beltea (r.) buyurdu ki: “Herkes iyi niyetle borçlanırsa.a. Cenâzeyi fazla sarsmayın ve edeble yola devam edin. Orada Mukavkıs’ı bulamayınca. Ömer’in halifeliğinin son yıllarında 16 (m.a. Peygamberimiz (s. Şu mektubu sevabı Allahü teâlâdan ödenmek üzere. dedi.a. Kendisini çıkardıkları zaman.a. MÂRİYE: Peygamber efendimizin cariyesi iken îmân eden kadın Sahâbî. Bazan borç alır ve hayır işlerine harcardı. Daha sonra Eshâb-ı kirâmı (r. Bakî’ Kabristanlığına defn edildi.) gönderilmişti. bunu nasıl ödeyeceğini sordukları zaman “Resûlullah (s. Peygamber efendimiz Hatîb bin Ebî Beltea’nın (r.v. Allahü teâlânın kulu ve Resûlü Muhammed’den (s.v.. Hazret-i Meymûne’den hadîs-i şerîf rivâyet eden zatlardan bazıları şunlardır: Hazret-i Abdullah bin Abbâs..) mektubunu saygı ile açtırdı ve okuttu. Bir ara çok borçlanmıştı.” O Resûlullah’ın (s. bütün Kıbtîlerin günahı senin boynuna olsun!.v.) Mekke’deki Kureyş müşrikleriyle Hudeybiye’de on yıl çarpışmamak üzere barış anlaşması imzaladı. sen bu davetimi kabul etmez. Mısır Mukavkısı.a. sh-404 4) Müsned-i Ahmed bin Hanbel cild-6. İskenderiye valisine hanginiz götürür?” diye Sahâbîlere sorunca. de ki. seni yüce İslâm Dînine. İslâmiyeti duyurmak ve tebliğ etmek üzere elçilerle mektûblar gönderdi.a. önce Mısır’a uğradı.

O’nu bulunduğu dünyâ üzerinden gök yüzüne yükselteceğine.a. Peygamberimiz (s.s. yerli yerince konuşuyorsun. Mukavkıs’ın Peygamberimize gönderdiği mektûb.v.) mektubunu alıp. Hediyeler. Hatîb bin Ebî Beltea (r. hayran kalıp hemen müslüman oldu.) elçisi. Peygamberimizin (s. Ama sesli ağlamaktan ve feryat etmekten ve cahiliye âdetlerinden men ederim. düldül isminde bir katır v. biz gerçek müslümanlarız. (o halde) şöyle deyin: “Şahid olun.) “Buyurunuz konuşalım” dedi.) Mâriye’den (r.a. Bakî kabristanlığına defn edildi. Medine dışında bulunan Avali isminde bir köyde.anhâ) Allahü teâlânın emri ile nikâhladıktan sonra yaptı. sen işi ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olansın. hemen bağrına bastı.” Mukavkıs. Kabrinin üzerini hafifçe açarak su döktü.v.) sünneti olarak Müslümanlar arasında bugün de devam etmektedir. Bu ise. Baş tarafına ise büyükçe bir taş koydu.a. siyasî veya merhamet ve ihsan ederek yapılan evlenmelerdir.).a.s. kendi doğup büyüdüğü öz yurdundan çıkarılıp. kalbimiz sızlıyor.) kavminin yok olması için Allahü teâlâya bedduâ etse olmaz mıydı?” deyince: Mukavkıs. “Senin bana mektubunu getirdiğin efendin Peygamber değil mi?” Hatîb bin Ebî Beltea (r.a.) ise O’nun bu davranışından ve îmân ederek müslüman oluşundan çok memnun oldu. söyliyecek söz bulamadı.) Allahü teâlânın Peygamberi olduğuna göre. o insanın elinde. O. Saçlarını okşamaya başladı. fakat nasîb olmadığı dereceye.): “Evet.a. güzel konuşmasına.v.v. Onun da kavmi. Bu sebeple de Peygamberimizin (s. Peygamberimize (s.a.) oğlu İbrâhîm. bütün müslümanların annesi olarak herkesin saygısını kazanmıştı. “Çok güzel konuştun.): “Yâ Resûlallah.v.150 - . fildişinden güzel bir kutu içine kendi eli ile koydu ve ağzını mühürleterek özel hizmetçisine koruması için teslim etti.v.a.a. Hatîb bin Ebî Beltea’ya şöyle dedi. süt anneye verildi.): “Hayırlı olsun. Allahü teâlânın kulu ve Resûlüdür” dedi.v. Peygamber efendimiz evlenmelerinin hepsini Âişe’yi (r. îmân etmesiyle yükselmiş. Mukavkıs. hepsi Cebrâil (a. Peygamberimiz (s.a. Bir müddet sustu.v.ortak koşmayalım. Mâriye’yi (r.. siz de mi ağlıyorsunuz” demesine karşılık Peygamberimiz (s.) bizzat Mukavkıs’tan gelen mektubu kendisi açtı ve okuttuktan sonra: “Kötü ve akılsız adam! Saltanatından vazgeçemedi.a. Oğlunun ruhunu teslim etmek üzere olduğunu görür görmez O’nu.v. Daha sonra Peygamberimizin (s.) konuştuktan sonra. Ama gayri ihtiyari gözyaşı dökülür ve mahzun olunur” buyurmuştur.v. üst baş yırtmadan.anhâ) ile olan evlenmeleri de böyledir. Allahü teâlâya karşı şirk koşmayacak durumda üzülmenin serbest olduğunun müslümanlara güzel bir şekilde izahı olmuştur. vefât edenler için bağırıp çağırmadan.a. Muhammed aleyhisselâm) Nitekim Câriye olan Mâriye (r. Birkaç dakika sonra İbrâhîm vefât edince: “Yâ İbrâhîm! Ölümüne çok üzüldük. “Benim anlamak ve sormak istediğim bazı konular var ne dersiniz?” deyince: Hatîb bin Ebî Beltea (r.a.) İbrâhîm adında bir oğlu dünyâya geldi.v.v. . Allahü teâlâ.a.s. Bunlar dîni.) “Ben sizi ağlamaktan menetmem.a. İsa (a. Peygamberimiz (s. elbise yapımında kullanılacak bir miktar Mısır kumaşı. başka bir yurda sığınma zorunda bırakılan kavmine niçin bedduâ da bulunmadı?” diye sorunca Hatîb (r.a. Koruduğu malı ve saltanatının hiçbirisi kendisinde kalmayacak” buyurdu. Peygamberimizin (s. Fakat Rabbimizi gücendirecek herhangi bir söz. Bu sırada gözlerinden damla damla yaşlar akıyordu.anhâ) Peygamberimizle (s. Peygamberimizin (s. (Bkz. Oğlu İbrâhîm’i ziyârete gitti. “Peki O. kendisini yakalayıp çarmıha asmak istedikleri zaman.) görür görmez Allahü teâlâya imân edip müslüman olmasıdır.a. Peygamber efendimiz sık sık bu köye oğlunu ziyârete gider O’nu şefkat ve merhametle severdi. öyle bir Peygamberse.a.) O’na Şu şekilde cevap verdi: “Sen Îsâ’nın (a. Buna O saygıyı ve şerefi kazandıran Peygamberimizi (s. Hadîs-i şerîfde buyuruldu ki: “Bütün zevcelerimle evliliklerim ve kızlarımı evlendirmem. “seni kutlarım” diyerek yanına çağırdı. gibi hediyelerle Medine’ye döndü.) tarafından kabul edildi.a.a.) bu halini gören yanındaki arkadaşı Abdurrahman bir Avf (r. iradesinde değildir. onun sohbetine.) aynı gün oğlu İbrâhîm’in cenâze namazını kendi kıldırdı.v.) Mukavkıs tarafından hediye olarak gönderilen Cariyelerden Mâriye (r. Fakat Mukavkıs müslüman olmadı. Bunlar Allahü teâlânın rızasına muhaliftir (uygun değildir). söylemeyiz” buyurdu.s. Mukavkıs. bu cevâbı alınca.” Mâriye (r. Bu durum hâlâ Peygamberimizin (s.a. Peygamberimizin (s.v. Hadîce’den sonra çocuğu olan ikinci hanımı olma şerefine de kavuşmuş oldu. Peygamberimizin (s.) okunan bu mektubundan sonra O’nun elçisi Hatîb bin Ebî Beltea’ya (r. Çünkü sen böyle vasıfları taşıyan birinin yanından geliyorsun!” dedi: Hatîb bin Ebî Beltea (r.a.a. alçak gönüllülüğüne.s.anhâ) da herkesin arzu ettiği.v.) ile Mukavkıs’ın arasında geçen bu güzel konuşmadan sonra Mukavkıs.)’ın Allahü teâlâdan getirdiği izinle olmuştur. Mâriye ve Sirîn isminde iki cariye. Peygamberimiz (s. Yine bir gün aynı köye. Gözlerimiz ağlıyor.a.) hanımları içinde Hz. Allahü teâlâyı bırakıp da birbirimizi Rab’lar edinmiyelim” Eğer kitap ehli bu kelimeden yüz çevirirlerse.anhâ) kendisine nikâhlıyarak diğer hanımları arasına kattı.) Allahü teâlânın Resûlü olduğuna inanırsın değil mi? İsa (a..v.

. Muhammed aleyhisselâm) Nitekim Reyhâne (r. sh-405 3) Hilyet-ül-evliyâ cild-2. Bunu gören herkes. Medînede bulunan Yahudilerin Beni’Kureyza kabilesindendir. Doğum târihi kesin olarak belli değildir.s.) önce 10. Peygamber efendimiz bu davranışından sonra Reyhâne’yi (r.anhâ). 626) senesinde Medine’nin dışında bulunan ve bir kaleye sığınan Beni Kureyza Yahudilerinin üzerine yürüdü. “Evet. 32 (m. O yıl îmân etti. Ben böyle münasip (uygun) görüyorum. sebep olmuştur. sh-212 5) El-İstiâb cild-4. mülkleri. Reyhâne (r.) daha sonra Reyhâne (r. Benî Kureyzâdan alınan savaş ganimetleri ve esirleri müslümanlar arasında İslâm dinine uygun bir şekilde taksim edildi. 631) Medine’de vefât etti. sh-70 4) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-8. Uzun boylu. Peygamberimiz bu hareket ve davranışıyla İslâm dinine girmek için zorlamak yoktur hükmünü bizzat kendileri tatbik etmişlerdir. Allahü teâlânın âyetlerinden ikisidir.anha) sakin. 1) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-8. Peygamber efendimiz Hendek Savaşı’ndan sonra 5 (m.anhâ) dilerse kendi dininde kalmak.anhâ) ile de olan evlenme böyledir. İçinde bulunan Yahudiler malları. sh-129 2) El-İstiâb cild-4. Mâriye (r. Kendisi için ve kardeşlerinin oğulları Ukayl ve Nevfel bin Hâris için para verip kurtuldular.anhâ) âzâd (hür serbest) ettiler. temiz karaktere sahip.a. hepsi Cebrâil’in (a. sıra esirlere gelmişti. Abdulmuttalibin en küçük oğludur.v. O zaman Yahûdilik dinine inanan Reyhâne’yi (r. (m. En son hicret eden budur.anhâ) da. evlenmelerinin hepsini Hz. Reyhâne (r. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Bütün zevcelerimle evliliklerim ve kızlarımı evlendirmem. Abbasî halifeleri Hz. (İbrâhîm’in defn edildiği gün) güneş tutulmuş her taraf kararmıştı.anhâ) da savaş esirleri arasında bulunuyordu. Peygamber efendimiz.151 - . kendisinden hadîs rivâyeti olmamıştır. Peygamberimiz (s. muhasara ve kuşatmadan sonra Müslümanların eline geçti.) arz etmişti. Müslümanların eline esir düştü. 637)’de vefât etmiştir. Ganimetler taksim edilip. Peygamber efendimizden üç yaş büyüktür. 310 3) El-Envâr-ül-Muhammediyye sh-158 ABBÂS BİN ABDULMUTTALİB (r.a. Bedir gazasında düşman askeri arasında idi.v.). 652)’de 88 yaşında vefât etti. sessiz ve kendi halinde olduğu için. Beni Kureyza Yahudilerinin bulunduğu kale. dilerse müslüman olmak hususunda serbest bırakmışlardı. Halife Hz.Yine aynı gün.) oğlu İbrâhîm’in ölümüne yormuştu. sh-309. Bunlar dînî.” dedi. yumuşak huylu bir hanımefendi idi. Bakî kabristanlığına defn edilmiştir. Hz. Kimsenin ölümünden dolayı tutulmazlar” buyurmuşlar ve bu olayın tabiî bir hâl olduğunu Eshâb-ı kirâma açıklamışlardı. Nesebi (silsilesi). bizzat Mehir vererek. sh-242 2) El-Îsâbe cild-4.anhâ) da Peygamber efendimizin hissesine düşmüştü. nikâhına aldılar. Abbas’ın soyundandır.anhâ) çok sakin.v.” Reyhâne (r.” Reyhâne (r. (Bkz.anhâ) de: “Ben kendi dinimde kalmak istiyorum diye Peygamberimize (s.anhâ)’ya şöyle buyurdular: “Sen Allahü teâlânın ve O’nun Resûlünün yolunu tutmak ister misin. Mâriye (r. sh-410 6) Envâr-ul-Muhammediyye 158 7) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-1020 HZ.v.a.) Allahü teâlâdan getirdiği izinle olmuştur. “Ay ve Güneş. beyaz ve güzel idi. Ayrı bir ev açarak hanımları arasına koydular. Mekke ve Huneyn gazalarında Resûlullahın yanında bulundu. Âişe’yi Allahü teâlânın emri ile nikâhladıktan sonra yaptı. Bunu duyan Resûl-i Ekrem efendimiz. Peygamber efendimizden önce vefât ettiği için naklettiği hadîs-i şerîf yoktur.a. Reyhâne binti Şem’ûn İbn-i Yezîd veya Reyhâne binti Zeyd İbn-i Amr İbn-i Hanefe bin Şem’ûn bin Yezîd’tir. Bakî’de medfundur.a): Peygamber efendimizin (s. REYHÂNE: Peygamber efendimizin cariyesi iken müslüman olan muhterem hanımlarından. Mâriye ve oğlu İbrâhîm’in hayatı. siyâsî veya merhamet ve ihsan ederek yapılan evlenmelerdir. Ömer’in halifeliğinin son yıllarında 16 (m. 1) Mevâhib-i Ledünniye cild-1. Peygamberimizin (s.a. çocukları ve kadınları ile birlikte ganimet olarak alındılar. müslümanların bir çok İslâmi konularda uyarılmasına.v. Kendilerini. en çok sevdiği amcalarından. Reyhâne (r. Peygamberimiz’den (s. Çünkü bunlar orada devamlı huzursuzluk kaynağı oluyorlardı.

bu sözümüzde sâdıkız” dediler ve Resûlullah efendimize (s. sonradan ayrılığa düşmeyiniz. Hz. Hz. Bunun. Mekke’den müşriklere ait haberleri Peygamber efendimize bildirip. yurdunda şerefiyle korunmuş halde yaşasın” dedi. size katılıp. insanların içinde en çok sevdiğim O’dur. Haccac doğruca Mekke’ye gelmiş müşriklere “Ey Arab kabileleri! Toplanın size mühim haberim var. kendin. isteyenlere kuyudan su çekip verirlerdi. Eğer. üzerine.a. annesinin vefâtından sonra dedesinin yanına yerleştiğinde. “Yâ Resûlallah. O bizim aramızda izzet ve şerefiyle korunmuş olarak yaşamaktadır. Abbâs’ı Mekke’de vazifelendirdi. Kureyşin ileri gelenlerinden ve reislerinden idi. Peygamber efendimiz İslâmiyyeti anlatmaya başlayınca Hz. Medineliler ise: “Biz. Bulununca da adağını annesinin yerine getirdiği çocukluğuna ait bilinen tek vak’adır. Hz. Müslüman olunca. yoksa vermezler. Hz. Kardeşlerinin içinde en zengini oydu. tesirli konuşmalar yaptı.) bizdendir. Bildiğiniz gibi. zenginsin” buyurdu. Peygamber efendimiz: “Allahü teâlâ haber verdi’’ buyurduğunda Hz. bîat etmek. Abbâs. Yok. Siz. Medine’den müslüman olmak için gelenler Akabe’de Peygamberimizle buluştular. Hayber Zaferi’nden sonra. Abbâs şaşırdı ve “Yemin ederim ki ben bu altınları hanımıma verirken yanımızda kimse yoktu. Ticâret icabı yaptığı seyahatlerin birisinde. Peygamber efendimiz ona: “Ey Abbâs. Müslüman olduktan sonra da bu vazifeyi devam ettirdi. Mescid-i Haram’ın tamiratı ve gelen hacılara su dağıtmak (Sıkaye) vazifesini yürütürdü. Abbâs. Peygamber efendimiz: “Yâ Abbâs! Ya o altınları niçin söylemiyorsun?” buyurunca. O da “Hangi altınları” dedi. Abbâs’a atası gibi davrandı ve onu babasının yarısı olarak kabul etti. Sen. O bütün bunlara rağmen.a. Peygamber efendimizin yanında bulunup. Mek. Abbâs: “Senin Allahü teâlânın Resûlü olduğuna ve doğru söylediğine şehâdet ederim” deyip kelime-i şehâdet getirdi. Çünkü sen.v. bütün Arab kabilelerinin birleşip üzerinize hücum ettiğinde. Nevfel bin Hâris için kurtulmalık akçesi ödeyiniz. Abbâs müslüman olduğunu hiç kimseye söylemedi. yeğenim hakkında verdikleri sözü yerine getirip onu korumak için ettikleri yemini işiten ve görensin. su kadarı Fadl içindir. annesi Kâ’be-i Muazzama örtüsünü değiştirmeyi nezretmişti.) malımız ve canımız pahasına koruyacağız. Sonra Hz. için gelen bu topluluğa şöyle hitâb etti. orada bulunanların müslüman olmalarını teşvik edici. şu kadarı Abdullah için. Abbâs: “Allahım! Sen onların. Mekkeye gidersem. Hz. Fakat senin işin görünüş itibariyle aleyhimizdedir. Bunları alıp size getirmek istiyorum.Peygamber efendimiz. “Senin müslümanlığını Allahü teâlâ bilir.” buyurdular. Eshâbı. yanımda ganimet olarak aldığınız 800 dirhemden başka servetim yok” deyince. 7 (m. beni tatmin edecek sağlam bir söz vermeniz lâzımdır. Onu düşmanlarından koruyabilecek misiniz? Bunu lâyıkıyla yapabilirseniz ne âlâ. Ümmül Fadl’a “Bu seferde başıma ne geleceğini bilemiyorum.152 - . Hz. Hz.) “Hani sen Mekke’den çıkacağın gün. Abbâs. Hz. Haccac bin İlâtüssülem. “Yâ Resûlallah. yüz çevirmiş. Peygamberimiz (s. gençlik devresinde. Kardeşimin oğlunu sana emanet ediyorum yâ Rabbi” diyerek duâ etti. Peygamber efendimiz.a. Eğer bir felâkete duçar olup da dönemezsen şu kadarı senindir. Mekke’den çıktıktan sonra O’nu yalnız bırakacaksanız. Hz. akrabalık şefkatinden dolayı Peygamber efendimize yardımda bulundu ve destek oldu. Hz. hanımın Hâris’in kızı Ümmül Fadl’a verdiğin altınlar! Onları verirken yanınızda sizden başka kimse yoktu. Kureyşliler beni zorla Bedir’e getirdiler” dedi. müslüman olduğumu da bilmemeleri lâzım. Çocukluğunda bir defa kaybolmuştu. Doğru söylüyorsun Allah sana elbette onun ecrini verir. Yemen’e giderken beraberinde Peygamber efendimizi götürdüğü rivâyet edilmiştir. 628) senesinde Peygamber efendimiz Hayber Yahudilerine karşı savaş ilân etti ve bu savaşın neticesinde müslümanlar galip geldiler.v. Peygamber efendimizin huzuruna gelip: “Yâ Resûlallah! Benim Mekke’de bazı kimselerde ve hanımımda mallarım var. Muhammed (s. ticâretle uğraştı ve çok zengin oldu. şimdiden bu işten vazgeçiniz ki. ben müslümanım. Abbâs Akabe bîatinde müslüman olmadığı halde. kardeşinin oğlu Ukayl bin Ebû Tâlib. onlara karşı koyacak kadar savaş gücüne sahipseniz bu işe karar veriniz. Uygun görür müsünüz?” deyince Peygamberimiz izin verdiler. O’nu O’na inanmıyan kimselerden koruduk. Hz. bulunması halinde. Mekke’ye gönderelim de Mekkeliler öldürsün) dedi. Bir mektubunda Peygamberimizin yanına gelmek istediğini bildirdiğinde Resûlullah efendimiz Ona ”Senin bulunduğun yerdeki cihadın daha güzel ve faydalıdır. Böyle olmakla beraber Peygamber efendimiz. Muhammedin. Biz. Abbâs da. şu kadarı Ubeydullah için. Eğer siz. Abbâs ile çocukluktan itibaren beraber büyümüşlerdir. herkesten. şu kadarı Kusem içindir” dediğin altınlar” buyurunca Hz. Hz. bir benzerini işitmediğiniz bir şekilde yenilgiye uğradı. esirlerle beraber Medineye getirilince. Allah’tan getirdiklerine inanıyor ve beraberinizde alıp götürmek istiyorsanız. Bunu işiten Mekkeliler çok sevindiler. O’nu tasdîk edip.v. Bedir savaşı sonunda Hz. Resûlullahı (s. Allahü teâlâya şükür olarak. Bunu nereden biliyorsunuz?” dedi. verdiğiniz sözde durup. sizinle beraber gitmeğe karar vermiş bulunmaktadır. Mekke’de bulunan müslümanlara yardımcı olurdu. Biz. Abbâs. “Ey Medineliler! Bu kardeşimin oğludur. Bu hususu aranızda iyice görüşüp konuşunuz. Sen kurtulmalık akçeni ödemen lâzımdır” buyurdu.) bîat ettiler. Abbâs muhalefet etmeyip.a.v. Abbâs ve kardeşleri hac mevsiminde zemzem kuyusu önünde dururlar. Ve Haccac’a alacaklarını hemen fazlasıyla verdiler. Bir de sizin hakkınızda uygun olmayan sözler söylemek icâb edecektir. Resûlullah. Muhammedi de esir ettiler ve dediler ki: (Muhammedi biz öldürmeyelim.

Hz. Eshâb-ı kirâm “Hayır duymadık” dediler. Allahü teâlâya yemin ederim ki. Resûlullah (s. Hz. yalnız Hz. İçindeki ganimet mallarını da Eshâbına paylaştırdı. hiç şüphesiz.). Peygamberimizin yanından ayrılmayıp geri dönmediler. . Abbas müşriklerin toplandığı yere varıp Hz. Defin işlerini bir an önce yapalım. Evine zor taşıdılar. Eshâb-ı kirâmın çoğu dağıldığında. Ali de yıkadı. mahzun oldular. Nihayet o da bizler gibi insandır” dedi.) “Ben vefât etmiyeceğim” diye bir sözünü duydunuz mu?” dedi. Hz. Onu. âyet 30-31) Ey insanlar! Şunu iyi biliniz ki. Hz. Ömer “yok” dedi. Ancak düşman ordusu.a. Abbâs.v. Abbâs kölesine “Haccac’a git. Hz.a. Hz. sen de Öleceksin. Abbâs Mekke’nin fethine dâir yapılan hazırlıkların son safhada olduğunu haber alınca.) vefât etmiştir. Mescidde ağlaşmaya başladılar. Ebû Bekir de buna benzer bir konuşma yaptı. Hz. Abbâs iri yapılı ve heybetli idi.) Hevazin kabilesinin arasına dalmasına mani olmaya çalıştılar.) vefât etti.. Süfyân bin Hâris de üzengisini tutup hızını kesmeğe ve Resûlullahın. Ebû Bekir ve bir kaç kahraman ölmeği göze alıp. Hz. Hiç kimsenin inanası gelmiyordu. Hz. Bunu işiten Eshâb-ı kirâm geri dönmek istedilerse de binek hayvanları öyle ürkmüşlerdi ki.v. Abbâs bu konuda Eshâb-ı kirâmla konuştular. O zaman. Hz.v. Peygamber efendimizin yanından ayrılmadı. bazı Eshâb hayvanlarını geri döndüremediler.v. Haccac’ın yaptığı hileyi söyledi ve “Kardeşimin oğlu Hayber’i fethetti.v. sola döndürdüler. Hz.153 - . fakat baygınlığı çok ağır” deyip mübârek yüzünü örterek dışarı çıkıp “Her kim. veda hutbelerinde. (m. Hz.. Ayıldığında. Bunu şimdilik kimseye söyleme. kapının açık tutulmasını emredip üzüntüsünü kâfirlere belli etmemeğe çalıştı. İslâm ordusu. Resûlullah öldü derse kılıcımla boynunu vururum” dedi. Faizin yasak olduğunu. Hz. Allahü teâlâ Onu. Hz. kabr-i şerîfine koymamıza da engel olmayınız. Resûlullah (s. kılıcını ve mızrağını alıp.) katırını düşmanın üzerine sürmek istedi. Ebû Bekir ve Hz. Kapının önünde biriken müslümanların da ciğerleri paralandı.Abbas’ın evine gelip: “Müjde. (s. Abbâs. Abbâs bu haberi işitince bayıldı.a. “Fetihden sonra hicret yoktur” hadîs-i şerîfi ile. Abbâs sevincinden Hz. Abbâs’dan bahsettiler. Müslümanlar tam oraya geldiklerinde. Haccac. Sonra.) ölümü tadmış bulunmaktadır: Allahü teâlâ O’na şöyle buyurdu: “Muhakkak. Haccac’ın alnından öpüp. Sâlih odaya girip kapıyı kapadılar.ke’de bulunan Hz. Peygamber efendimiz (s. Resûlullah (s. Ben Mekke’den çıktıktan üç gün sonra istediğine söyleyebilirsin” deyince Hz. kabrinin üzerindeki toprağı giderek yanımıza tekrar göndermekten aciz değildir.v. Resûlullah (s. Müslümanlar ne olduğunu anlıyamadılar. Ey Semüre ağacının altında Peygamberimize söz veren eshâb! Buraya toplanınız. on köle âzâd etti. vefât edince Eshâb-ı kirâmın (aleyhimürrıdvan) aklı başından gitti. Mekke’in fethinde Peygamber efendimizin yanında bulundu. Peygamber efendimizin. Abbâs’ın faizi olduğunu bildirdiler. Peygamber efendimiz. Hz. Ondan izin alarak buraya mallarımı almaya geldim. Bir an için karışıklık oldu. 10. Zırhını. bu hususta senin bildiğin bir şey var mıdır?” deyince. Allahü teâlânın dininin yok olacağına üzüldüğünden: “Yâ Abbâs! Sen onlara: “Ey Medineliler! Ey Semüre ağacının altında bîat eden sahâbîler!” diyerek seslen” buyurdu. O. Abbâs ve oğulları su döküp.a. Bunun üzerine Hz. Fethin öncesinde ve fetih sırasındaki üstün gayretleriyle başarıya ulaşıldı.a. sabah gün ışımadan çukur ve geniş bir vadiden aşağı iniyorlardı. Ömer. düşman etraftan saldırmaya başladılar.a. Abbâs. Ömer’e dönerek “Yâ Ömer. Peygamber efendimizi sağa. Acele bize gelsin” diye emretti. Hz. Bir kısmı da esir alındı. Hz. Peygamberimizin yanına getirip müslüman olmasına da sebeb oldu. ilk kaldırdığı faizin.v. onlar da öleceklerdir. 632) senesinde Resûlullah efendimiz (s.a. Yıkadıkça evin içine misk kokusu ve benzerini daha görmedikleri çok güzel bir koku yayıldı. amcası Hz. Peygamber efendimizin (s.v. Hz. Müslümanlar toparlandılar ve şiddetli. İslâmiyetin bütün hükümlerini tamamladıktan sonra aramızdan ayrıldı.a. Sonra üç parça kefen ile kefenledikten sonra. Ey Ebül-Fadl. Haccac Mekkeden çıktıkdan üç gün sonra Hz. en son hicret eden sahâbî Hz. Mekke’nin kan dökülmeden feth edilmesi için çok çalıştı.). Hz. hepiniz Rabbinizin huzurunda muhakemeye duruşacaksınız” (Zümer sûresi. Abbas. Peygamberimizin mübârek vücudu şerîflerinin huzuruna gelip. Hz. fetihden az bir zaman önce Medineye hicret etti.a. Ali.v. bir muharebeden sonra. Hz. daha önceden oraya gelmişti ve vadinin her iki yanında gizlenip pusu kurmuşlardı. Peygamber efendimizin ölmeyeceğini söyleyemez. sevince boğuldular. Resûlullah (s. Abbâs olup Ebû Süfyânı. Dağılmayınız” diye bütün gücüyle bağırdı.) Eshâbıyla Veda Haccına gittiler. Bağırdığı zaman sesi çok uzaklardan duyulduğu için O da “Ey Medineliler. Hz. Peygamber efendimiz. gömleği üzerinde olduğu halde yıkamağa başladılar. katırın dizginini. artık Mekke’de kalmasını lüzumlu bulmayıp. mübârek cenâzelerini yıkamak üzere Hz. Ehl-i Beyt ve Eshâbı kirâm. Abbâs mescide gidip: “Ey insanlar Resûlullahın (s. Müslümanlar da tasalı ve kaygılı halden çıkıp. Peygamber efendimizi. Yahudilerin elebaşlarının boynunu vurdurdu” deyince müşrikler şaşkına döndüler. Peygamber efendimizin vefât ettiğine kanaat getirdiler. Kardeşim Ömer’in dediği doğruysa. Hz. Hz. Abbâs “Hiç bir kimse. Abbâs. binek hayvanlarından kendilerini atmak zorunda kaldılar.) Hayber’de zafere kavuştu. Üsâme bin Zeyd ve Hz. düşman askerlerinin çoğu öldürüldü.a. Mekke’nin fethinden sonra yapılan Huneyn gazasında da. mübârek yüzüne bakıp: “Resûlullah bayılmış.v. Abbâs’ın oğulları Fadl ve Kusem.

v.) bir gün Hz. Hz. Abbâs’ın. Hz.. Abdurrahman. Peygamber efendimiz’den sonra. Artık senin günahlarının Alic’in (yürümekle dört gecede katedilen kumluk bir yer) kumlarının sayısı kadar da olsa. Avn ve Temâm’dır (r. Medine-i münevvere’de vefât etti. Ma’bed. duâsı bereketiyle yağmur yağdı ve toprak yeşillendi. “Yâ Resûlallah. Çok zengin olan Hz. Peygamber efendimiz (s. Medine’de kuraklık olunca. Ubeydullah. Mescidin hemen yanında Hz. Abbâs bin Abdulmuttalib (r. Hz. Her Cuma kılamazsan. Âbbâs’a “Yarın sabah (ki pazartesi günüdür) sen ve çocukların bana gelin. Öyle ki. 652) de. Peygamber efendimize yakınlığı ve fazîletlerinin çokluğundan dolayı herkes tarafından sevilir. bir gün Hz. Kusem.s. Fâtıma binti Cüneyd bin Amr ve Ümm-ül-Fadl Lübâbet-ül-Kübrâ isimlerinde iki hanımı bilinmektedir. ayda bir defa kıl. hiç günahları kalmasın. küçüğünü. Abbâs ise evini hediye olarak verdi. İslâm ordusunun techizi için çok yardım etti. Ömer. bunu on defa söylersin sonra secdeye varır. Bunların içinde Hz. Abbâs’a “Ey Abbas sana bir ihsanda bulunayım mı? Sana akrabalık hakkını ödeyip faydalı olayım mı?” buyurdular. 32 (m. Bunu her gün bir defa kılmağa gücün yeterse kıl” buyurdu. Hz. Birinci rekâttaki gibi dört rekâtı da kılarsın. Bu.anhüm). Tekrar secdeye vardığında on defa söylersin. Ümmü Gülsüm binti Abbâs bazı hadîs-i şerîfler rivâyet etmiştir. orada on defa söylersin. Uzun boylu. Dört rek’at namaz kılarsın.) kabul eden kimse imânın tadını tatmıştır. Abbâs. Ömer’in Medine’de kalmasının daha yerinde olduğu. Hz. Osman gibi büyük zâtlar. Mescid-i Nebevî’nin genişletilmesini istedi. 88 yaşında idi. ordunun başında bulunmak için cepheye gitmek istemişti. Ömer de bu fikri kabul etmişti. Hz.a. Hz. âzad eder ve böyle yapmayı çok severdi.” . Peygamber efendimiz kendisini çok severdi. Hz. oğullarını meydana gelecek afv et ve belâlardan koru. Ömer. Abdullah. Sonra secdeden başını kaldırıp oturduğun halde on defa daha söylersin. her Cuma bir defa kıl. Abbâs. büyüğünü. Ömer. Hz. gizlisini ve açığını bağışlasın. Peygamber efendimiz: “Ben. Rükûdan ayağa kalktığında. hürmetlerinden ve tevâzularından ayağa kalkarlardı. askeri idare etmek..154 - . Yâ Resûlallah” deyince. ayakta olduğun hâlde. çünkü misvak. Secdeden kalkıp oturduğunda on defa söylersin. Abbâs’ın kız çocukları içinde Hz. sakin ve sade bir hayat yaşadı. Resûlullah (s. Köleleri satın alıp. Allahü teâlâ seni bağışlar. Her rek’atda Fâtiha’dan sonra bir sûre okuyup ayakta iken onbeş defa (Sübhânallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber) dersin. Yetmiş köle âzâd ettiği meşhûrdur. Kesir.v. Sabah olunca beraberce Resûlulullah’ın (s. Fadl. Diğer Eshâb-ı kirâm da yapılacak işlerde kendisiyle istişare ederlerdi. Abbâs. Abbâs gelince. Abbâs’ın evi vardı. Allahü teâlâ. Peygamber efendimiz. Medineye yerleştikten sonra yapılan bütün muharebelerde ve hususen Bizans’a karşı gerçekleştirilen seferde. her rek’atta yetmişbeş. Hz. kasıtlısını ve kasıtsızını. sayılır hürmet edilir bir zât idi. kabr-i şerîfine koydular. onu istediğin zaman. Kızlarından başka on erkek evladı vardı.” “Misvak kullanın. Allahü teâlâ ile bizim aramızda vesîledir. lahd şekline getirildi. Hz. Sonra: “Ey Allahım Abbas’ı ve oğullarını mağfiret eyle ve bağışla. kendi abasını üzerimize örttü. yenisini ve eskisini. Yakın akrabayı ziyâret etmeğe.v. Bir muharebede Hz. “Hz. bunu hergün yapmağa kimin gücü yeter?” deyince Peygamber efendimiz de “Hergün kılmağa gücün yetmezse.a. sana bir şey öğreteyim ki. dört rekâtte üçyüz eder. Cenâze namazını Hz. size duâ edeceğim” buyurdu.vefât ettiği yere kabr-i şerîfi kazılıp. Hz. Kendisinin hususi yakınları olduğumuza ve hepimizin bir kişi gibi olduğumuza. Ömer. senin günahının evvelini ve âhirini.) huzuruna gittik. kumandan olarak başka birinin gitmesinin daha uygun olacağı şeklindeki fikrini beyan etmiş. Allahü teâlânın da rahmetini üzerimize eşit miktardaki yaymasına işaret olarak. Baki kabristanına defn edildi.a. Yâ Rabbi onu. Çok cömert idi. muhtaç olanlara yardım ederdi. Sonra ikinci rekâta kalkarsın. Abbâs da kabre girerek. Rükûya eğilince bunu on defa söylersin. beyaz benizli güzel bir zât idi. Peygamber olarak da Muhammed’i (a. Hz. ilimde çok yüksek idi. Ayda bir defa kılamazdan senede bir defa kıl Senede bir defa kılamazsan ömründe bir defa olsun kıl” buyurdu.a. Abbâs’ın duâ etmesini istedi.) ömrünün sonunda göremez oldu. Abbâs’a hisse ayırırdı. Hâris. Hz. Ömer. Hz. İkrâm ve ihsanları çok idi. Hz.” diye duâ etti. Bundan sonra Hz. Din olarak İslâm. Hz. Herkes kendisine imrenirdi. Osman kıldırdı. Hz. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şunlardır: “Rab olarak Allah. Osman’ın şehîd edilmesinden iki sene evvel. Oğulları. Abbas.” buyurdu. Hz. Abdullah bin Abbâs. Ömer. O da “Evet. onların haklarını yerine getirmeğe çok dikkat eder. Abbâs duâ edip.) efendimizi. Ömer bu evi satın almak istedi. ağzın temiz kalmasına ve Rabbimizin râzı olmasına sebebtir. fetihlerden elde edilen ganimetlerden.

): İkinci Akabe bîatında müslüman olmakla şereflenen Eshâb-ı kirâmdan. sh-271 5) El-Menhel-ül-Azb-ül-mevrûd cild-7. Peygamber efendimizin Peygamberliğini duyunca müslüman olmak için koşarak gelen ilk 12 kişiden biri olmakla şereflendi. Ubade bin Nadle bin Mâlik bin Aclan bin Zeyd bin Ganem bin Sâlim bin Avf bin Amr bin Avf bin Hazrec’dir. Abbas bin Ubâde (r. sh-271 13) Müsned-i Ahmed bin Hanbel cild-2. Hz. Mina’da bulunan kâfirlerin üzerine kılıçlarımızla eğilir. Mesâcid bab 187 11) El-İstiâb cild-8. sh-262 4) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-1 sh-221. Medine’den. çocuklarımızı öldürmemek. istediğin takdirde. Medineli olup Hazrec kabilesine mensûbtu. ikinci sene yanlarına altı arkadaş daha alıp. henüz bu şekilde hareket etmemiz emrolunmadı. mallarınıza bir zarar gelince. Medinelilerin Peygamber efendimize bîat ettiği sırada Akabe tepesinden bir ses: “Ey Mina’da konaklayanlar! Peygamber ile müslüman olan Medineliler sizlerle savaşmak üzere anlaştılar” diye bağırdı. Beni korumuştur.“Allah korkusundan mü’minin kalbi ürperdiği vakit.a.) şu hususlarda bizden söz aldı. ümmetimin başına geçecekler. hem sulh. (puta tapanlar) çok eza ve cefâ ediyorlardı. sh-207 14) Târîh-i Dimaşk cild-7. cild-3. O’nu tutunuz. Ondan hiçbir zaman ayrılmayız.. Ona eza eden bana eza etmiş olur. Hz. eğer böyle birşey yaparsanız dünyâda ve ahirette helâk olursunuz. Peygamber efendimiz memnun oldular.” “Bu Abdulmuttalib oğlu Abbâs’dır. bendendir. dünyânız ve ahiretiniz için hayırdır” deyince arkadaşları da: “Biz Peygamberimizi.” 1) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-970 2) Eshâb-ı Kirâm sh-279 3) El-A’lâm cild-3. sh-867 ABBÂS BİN UBÂDE (r. Mekke’de müslüman olanlara müşrikler. Peygamberimiz. O’na işkence yapmak için fırsat kolluyorlardı. benim vasim ve varisimdir. Peygamber efendimizi devamlı takip ediyorlar. biz bu ahdimizi yerine getirirsek bize ne vardır?” diye sual ettiler. Ben Abbâs’danım” “Abbâs.) Uhud gazasında şehîd olmuştur.v. nesebi. cesur ve kahramanlığıyla meşhûr olmuştur. Bunun üzerine “Siz Onu. “Cennet” buyurdular. bunu şimdiden yapınız. O zamanlar. hayırlı işlere muhalefet etmemek .” “Abbâsoğullarından melikler olacak. Gece olunca buluştular ve aralarında anlaştılar.a. Vallahi. seslenene de “Ey Allahü teâlânın düşmanı! İşimi bitirince senin hakkından gelirim. yakınlarımız öldürülse de yine tutarız. akraba ve yakınlarınız helâk olunca Peygamberimizi yalnız ve yardımsız bırakacaksanız. Vallahi bu.a. kim O’nunla konuşursa. iftira etmemek. Peygamberimizle gece Akabe’de görüşmek üzere söz aldılar. sh-94 12) El-Îsâbe cild-2. sh-602. Sonra Peygamber efendimize dönerek “Yâ Resûlallah. Bunu öğrenen Medineliler. hem de savaş zamanları için kabul edip O’na tâbi oluyorsunuz. sh-1398 9) Sünen-i Tirmizî Menâkıb bab 28 10) İbn-i Mâce Mukaddime bab 11. sh-32 7) Sahîh-i Buhârî İstiska bab 3 8) Sahîh-i Müslim cild-3. yarın sabah. Peygamber efendimizin sevgisini kazanmakla şereflenmiş. oniki kişi olarak Mekke’ye geldiler.) ayrılmamış. Bundan sonra sıra ile müsâfeha ederek bîat ettiler (Müslüman olarak itâat ettiler). ağacın yaprakları düşer gibi günahları dökülür.” “Abbâs. onların hepsini kılıçtan geçiririz” dedi. Doğum târihi ve kaç yaşında vefât ettiği bilinmeyen Abbas bin Ubâde (r. Eğer da’vet ettiği şeyde.155 - . fakat “Bize. dönmek yok. zina etmemek.a. Peygamberimiz (s.) Akabe’de bîat ettikten sonra Peygamberimizden (s. Abbas bin Ubâde. yemin ederim ki. bu ses için: “Bu Akabe’nin Şeytanıdır” dedikten sonra. Biat eden Medinelilere de “Siz hemen konak yerlerinize dönün” buyurdu.” “Abbâs.a. sh-206 6) Sünen-i Ebî Davûd cild-2.v. Allahü teâlâ dîni onlarla azîz ve hâkim kılacak. mallarımız ziyan olsa da. “Allahü teâlâ’ya hiç birşeyi ortak tutmamak. cild-2. 223. Mekke’de kalmıştır. Peygamberimize Hicret . Hz. Kureyşde en cömert ve akrabalık bağlarına en saygılı olandır. Şimdilik siz yerlerinize dönünüz” buyurdu. İsmi Abbas. Eğer. amcamdır.” Biz de hepsini kabul ettik. Birinci Akabe bîatında müslüman olan altı Medineli. mallarınızın gitmesine ve yakın akrabalarınızın öldürülmesine rağmen Peygamberimize vefâ etmeyi aklınız kesiyorsa. Abbas bin Ubâde: “Yâ Resûlallah.. yalan söylememek. Peygamber efendimizle yapılan anlaşmayı pekiştirmek için arkadaşlarına “Ey Hazrecliler! Peygamber efendimizi niçin kabul ettiğinizi biliyor musunuz?” deyince onlar da: “Evet” cevabını verdiler.” dediler. Peygamberimiz ise.” buyurdular. hırsızlık etmemek. Ölmek var. sh-226 15) Ensâb-ül-eşrâf cild-1.

bunların.) ile Medineye hareket ettiler. Bundan sonra Kur’ân-ı kerîmi tamamen ezberleyip.v. Medineliler Peygamberimizin (s. 1) Kâmûs-ul-A’lâm cild-4. Ebû Bekir (r. sh-551 ABDULLAH BİN ABBÂS (r. el-Haşîmî’dir. Hz. sh-3060 2) El-İstiâb cild-3. Peygamberimiz (s. Hazrec ile Hz.” “Ben. Teyzesi Meymûne binti Hâris (r. diyerek kasîdeler söylüyorlardı. Binbir meşakkat ile Medine yakınlarında Kuba’ya geldiler.156 - .) Mekkeden Hz.v. Medineli müslümanları birbirlerine kardeş yaptılar.) ezberini . Abdülmuttalib’in dayısı Neccâroğullarının yiğitleri de çevresinde olduğu halde Medine’ye girdiler.a. Abdullah İbn-i Abbas henüz küçük yaşta iken Peygamber efendimizi sık sık görüp. Bir defasında Peygamber efendimiz (s. Allahü teâlânın yolunda hakîki şehîd olduklarına kıyâmet gününde şahidlik edeceğim” buyurdular. Namaz kılmayı abdest almayı bizzat Peygamberimizden görerek öğrenmiştir.a.v. Aklı.” dediler. Yâ Resûlallah diyerek evlerine davet ediyorlardı.) damağına sürdü ve “Allahım onu dinde fakîh kıl ve kitabını ona öğret.izni gelince O da Medine’ye hicret etmiştir.) amcası Hz. Medine’ye hicret ettikten sonra Abdullah İbn-i Abbas ailesi ile birlikte hicretin sekizinci senesine kadar Mekke’de kalmıştır. 687) senesinde Taifte vefât etti.a. Uhud gazasında Hz. Abbas bin Ubâde hazretleri ve Sâlim bin Avfoğulları Kusvâ’ın önüne gerilerek: “Yâ Resûlallah! Bizim yanımızda kal! Sayıca çokluk.v. Hicretten bir kaç sene önce Mekke’de doğdu. cild-3.a. Mekke’nin fethinden sonra Medine’ye hicret etmiştir.v. Peygamberimiz (s. sh-220. Ebû Bekir arkasında ve dedesi Hz. Peygamberimize görülmemiş bir tezahüratta bulunuyor.a. Peygamber efendimizin uğrunda. düşmanlarına karşı seni koruyup savunacak kuvvet ve kudret bizde var.): Eshâb-ı kirâmın meşhûrlarından. 68 (m. Annesi Lübabet-ül-Kübrâ binti Hârisi Hilâliyye’dir. Bu duâ bereketiyle ilimde çok yüksek derecelere ulaştı. hadîs. Medine halkı. fıkh ilimlerinde ve diğer ilimlerde büyük âlimdir.a. “Allah Allah” nidalarıyla önlerine gelenle döğüşmeye başladılar.a. Daha küçük yaşta iken Peygamberimizin (s. nübüvvet kaynağından feyz almıştır. Dağılmayınız! Peygamberimizin etrafına geliniz! Eğer bizler.) mübârek elini Abdullah İbn-i Abbas’ın başına koyarak şöyle duâ etmiştir: “Allahım bütün ilim ve hikmeti bu başa ver. Hz.v. herkes: “Bize buyurun. 223.) vefât ettiği sırada Abdullah İbn-i Abbas 13 veya 15 yaşında bulunuyordu. Peygamber efendimiz (s. birlikte namaz kılmıştır. Babası Hz.) abdest suyunu hazırlamış. zekâsı.a. Eshâbımla birlikte ben de şehîd olup Uhud dağının bağrında gecelemeyi ne kadar isterdim.v.a. Mekke’nin fethinde açıklamıştır. sh-43.a. O’nu korumak için şehîd oluncaya kadar kahramanca çarpıştılar. Resûlullaha bir zarar gelmesine sebep olursak artık Rabbimizin katında bizim için ileri sürülecek bir mazeret bulunmaz!” diyerek iki arkadaşıyla ileri atıldılar.) onlara gülümsediler “Allahü teâlâ. ağzının suyundan parmağına alıp. Peygamberimizin mübârek dişinin şehîd olduğunu ve Eshâb-ı kirâmın (r. Onları te’vil ve tefsîr edebilsin. karşılamaya çıktılar.a. Bazı geceler de orada kalırdı.a.) zevcesi olduğu için bu sebeple de çok kerre Peygamberimizin evine gidip gelmiştir. Peygamberimiz (s.a. yolları kaplamış ve bayram sevinci yaşıyorlardı. Mekke’den gelen Muhacirlerle. Bütün Medine halkı. Allaha her duâ’da şükretmek bize vâcib oldu”. Tefsîr. sh-100 3) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-1. cild-2. Peygamberimiz.” buyurmuştur. Abbas bin Ubâde’yi de Hz. İsmi Abdullah bin Abbas bin Abdulmuttalib bin Haşim bin Abd-i Menaf el-Kureyşi.” Kusvâ adındaki develeri sağa sola baka baka ilerlerken. “Allahın insan oğluna ihsan ettiğin her ilim ve her hikmet bu güzel göğüste toplansın.a. mal ve silahça hazırlık. Übey bin Ka’b’a (r.v.) kucağına alıp. Annesi ilk müslüman olanlardandır. Peygamberimize karşı isyanımızın neticesidir. Bu sebeple kendisine “Ensârın Muhaciri” denilmiştir. Abbas’dır. Akşam üzeri onu.” Bir başka gün de mübârek elini onun göğsü üzerine koyup.anhâ) Resûlullahın (s. Kadınlar ve çocuklar hep bir ağızdan: “Bizim üzerimize Veda yokuşundan bir ay doğdu.) zamanında Kur’ân-ı kerîmin bir kısmını ezberlemişti. Peygamberimizin (s. koruyucuların yanında yer almaz da.a. Peygamberimiz (s.a. Peygamber efendimiz. Abdullah İbn-i Abbas doğduğunda babası onu Peygamberimize götürmüştür.) mübârek yüzünü görebilmek heyecanıyla.) ve Zeyd bin Sâbit’e (r.a. Peygamberimiz önde. Abbas önceden müslüman olduğu halde gizli tutup. Evs’i alarak dağılan Eshâb-ı kirâma şöyle bağırdı: “Ey kardeşlerim! Bu uğradığımız musîbet.v.anhüm) dağılmakta olduğunu görünce yanına Hz.v.) yanına giderdi. Devenin yularını başına dolayarak serbest bıraktılar. Babası Peygamberimizin (s. Kuba’da Cuma namazını kıldıktan sonra Kusva ismindeki devesine binerek Medine’ye doğru yola çıktılar. Bu sıralarda henüz 11-12 yaşlarında bulunuyordu.) Uhud’da şehîd olan Eshâb-ı kirâm için “Vallahi. Abbas bin Ubâde hazretleri. Abdullah İbn-i Abbas. onları size hayırlı ve mübârek kılsın! Devenin yolunu açınız! Nereye çökeceği Ona bildirilmiştir” buyurdular.v. Peygamberimiz de çok sevinçliydi. Abdullah İbn-i Abbas’ın (r.v.” diyerek duâ etti. Peygamberimiz (s. kanlar içinde şehîd olmuş buldular. çabuk kavrayışlılığı ile dikkati çekiyor ve seviliyordu. Osman bin Maz’ûn ile din kardeşi yaptılar.

İlim ve hikmet niyazında bulundu.Mücâhid bin Cebir tariki.v. Bu hac emirliğinden döndüğünde Hz. hutbeler okurdu. 7. İbn-i Mes’ûd (r.) onun hakkında “O Sultan-ül-Müfessirîn’dir” buyurdu. Fıkh ilminin temel direklerindendir. Ömer.a. Ömer’in ve Hz. Hz.) aldığı ilme.Dahhak tariki.a. sorardı. edebiyat. feyze ve marifete kavuştu.157 - . O sırada yapılan Afrika seferine katılmıştır. o da Sa’îd bin Cübeyr’den. Bu vasfından dolayı ona “Tercüman-ül-Kur’ân” lâkabı verilmiştir. Hz. Hz. Bunlardan en meşhûrları şunlardır: 1. her meseleyi açıklardı. sahihtir.Kays tariki. Osman devrinde de fetva vermeye devam etmiştir. Abdullah İbn-i Abbas’ın müstakil bir tefsîr kitabı yoktur. Bunlarda da bulamazsa kendi ictihâdıyla cevap verirdi. O da bunlara tatmin edinceye kadar izahat yaparak cevaplandırırdı.a. tahrir gibi mevzular işlenirdi. ilim öğrenmek üzere çok kimse onun etrafında toplanmıştır. Abdullah İbn-i Abbas’ın (r. Suâl sormak için gelenlerin çok kalabalık olması sebebiyle gelenleri ellişer kişilik grublar halinde yanına alıp meselelerine cevap verirdi. Tâbiînden Ebû Sâlih (r. Hiç bir meselede tereddüte düşmemiştir. İslâm âlimleri tefsîr kitaplarını onun rivâyetleriyle süslemişlerdir. Bu sebeple müşkillerini sormak üzere kendisine çok sayıda müracaat eden oluyordu. belli bir plân dahilinde idi. o da Abdullah İbn-i Abbas’dan (r. zekâsını. Abdullah İbn-i Abbas’ın (r.a.arz edip. Hz.a.a. Onun tefsîre dair rivâyetleri çeşitli yollarla nakledilmiştir. Kur’ân-ı kerîm âyetlerinin bir araya toplanmasında ve neşrinde çok. fıkıh ilimlerinden başka lisan.a. Hz. Ömer. 2. yakın. Fetvaları fıkıh ilminin en kuvvetli temellerinden olup.İkrime (Mevla İbn-i Abbas (r. Hadîs ilminde de derin bilgisi vardı. Din hususunda sorulan her soruya geniş cevap verir. Ömer’in o hususta verdikleri hükümleri araştırırdı. Hangi gün ne iş yapacağını önceden tesbit eder ve onlara aynen riâyet ederdi. Ali’nin halifeliği sırasında Basra valiliği yapmıştır. Abdullah İbn-i Abbas (r. Onun derslerinde tefsîr. Afrika’da hükümdarlık eden Cercis ile görüşmüştür. şiir. Bu seferde İslâm Ordusu adına kendisine elçilik vazifesi verilmiştir. hizmetleri olmuştur. Mekke’de yetişen fukaha onun vasıtasıyla yetişmiştir. Kur’ân-ı kerîmin tefsîri üzerinde ders verirken herkesi doyuracak şekilde izahlar yapardı. hadîs. Osman ve diğer Eshâb tarafından çok iltifat görmüştür. kendisine sorulan meseleleri çok isabetli bir şekilde cevaplandırmıştır.Ebû İshâk tariki. Onun hakkında “Bu Arapların mütebahhir (en derin) âlimidir” demişlerdir.) nakledile gelen rivâyetlerinden bir kısmını Furuzâbadi “Tenvir-ülMikyas Tefsîr-i İbn-i Abbas” adlı bir kitapta toplamıştır. Daha sonra Eshâb-ı kirâmın en üstünlerinin meclisinde bulunup.v. Onun Peygamberimizden (s. Abdullah İbn-i Abbas (r. Çünkü Resûlullah (s. Hz. dinletmiştir. Tefsîr.a. Çok meth edildiği zaman “Bana bu nimeti ihsan eden Allahü teâlâdır. Abdullah İbn-i Abbas. ilim öğrenmiştir. bilhassa Kur’ân-ı kerîm’in tefsîri ve âyet-i kerîmelerin izahında yüksek bir ilme sahipti. Ömrünün sonuna doğru Mekke’de yerleştiği sırada da uzaktan. (ilimde derya) ismi verilmiştir.Sa’îd İbn-i Zübeyr tariki.a. Ömer zor meselelerin ona sorulmasını ve alınan cevabın kendisine bildirilmesini istemiştir.v. fetva vermiştir.a.) Eshâb-ı kirâm arasında ilminin üstünlüğü ile tanınmıştır.) rivâyet etmiştir. 5. Bir âyet-i kerîmeyi anlayamayan veya bir müşkili olan kimse ona müracaat edip. 3.) yanında bulunup. Bütün bu mevzularda derin ilme sahipti. Hz. Kendisine havale edilen meselelere gayet açık ve isabetli cevaplar vermesiyle meşhûr olmuştur.) benim için duâ etti. 6. Böylece henüz daha gençlik çağında ilimde yüksek dereceye ulaşmıştır.” buyurmuştur. Müstakil derslerden başka namazlardan sonra va’z u nasîhat yapar. Osman’ın emriyle yerine hac emirliği yapmıştır.) Kur’ân-ı kerîm hakkındaki ilmini isteyen ve soranlara öğretirdi. Abdullah İbn-i Abbas. 4Ali bin Ebî Talha el-Hâşimî tariki. Peygamber efendimizden 1660 kadar hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. fıkıh ilimlerinde ayrıca şiir ve edebiyat gibi diğer mevzularda çok iyi bir şekilde yetişmiştir. bu zat Ata bin es-Saib’den. Garib-ülKur’ân hakkındaki izahları ona dayanmaktadır. hadîs.” demiştir. Tefsîre dair muhtelif rivâyetleri vardır. Ebû Bekir’in halifeliği sırasında ilim öğrenmekle meşgul oldu. Onu ilim meclisinde bulundurur.) bir ders halkası vardı. feyz almıştır. Osman’ın halifelikleri sırasında müftülük yapmış. Fetvaları ciltler dolduracak kadar çoktur.) “İbn-i Abbas’ın ilim meclisi ile bütün Kureyş iftihar etse değer. Bu tarik İmâm-ı Buhârî ve İmâm-ı Müslimin şartlarına uygun olup. Onun derslerinde her ilim okutulurdu. Hz.a. Abdullah İbn-i Abbas fıkıh ilminin en mühim bir kolu olan feraiz (mîrâs) hukuku ilminde yüksek derecede idi.) tariki. Bu iltifatlar karşısında asla hâlini değiştirmemiş hep tevazu göstermiştir. Daha sonra Mekke’ye yerleşmiştir. Cercis ve adamları onun aklını. Sorulan meselelere cevap verirken önce Kur’ân-ı kerîme bakar açıkça bulamazsa. Ya doğrudan ders alarak veya dolaylı olarak onun ilminden istifade etmişlerdir. Osman şehîd edilmişti. Hz. Hz. Çalışmaları son derece muntazam olup. Çünkü o daha küçük yaşta Peygamberimizin (s. Ebû Bekir’in ve sonra Hz. Yine bu sırada Eshâb-ı kirâmın büyüklerinin meclisinde bulunmuştur. fikri kuvvetini ve ilmini görerek şaşırmışlardır. Hz. daima ilme teşvik ederdi. Ömer’in sohbetlerine ve ilim meclisine devam edip. İlminin genişliğinden dolayı “Hibril Ümme (Ümmetin Âlimi) ve Bahr (deniz).

Abdullah bin Ma’bed. Dilimde ve kalbimde o nûr devam ediyor. İslâm devletinin sınırları genişleyince çeşitli beldelere seyahat yapmıştır.” Abdullah İbn-i Abbas (r. Allahü teâlâ. Dirilerin de ölülere hediyesi. Ebu’l Tufeyl.” “Ölünün mezardaki hali. meyyit de babasından. Beni de Allahü teâlâyı sevdiğiniz için seviniz. dünyânın hepsi kendisine verilmiş gibi sevinmekten daha çok sevinir. Hz. meşgûliyyet gelmeden rahatı ve ölüm gelmeden hayatı. yoksulluk gelmeden zenginliği. Sakalını kına ile boyardı. Abdullah bin Ömer. Çok ağlama sebebiyle yanaklarında gözyaşlarının bıraktığı izler görünürdü. Boğulmak üzere olan kimse. Abdullah İbn-i Abbas. Abbas’tan. Öğrenen ve hadîs-i şerîf rivâyet eden pekçok âlimden bir kısmı şunlardır: Kendi oğulları Muhammed bin Abdullah. Onun vefâtı müslümanları çok üzdü. Ömrünün sonuna doğru gözleri görmez olmuştu.” Peygamber efendimizden bizzat işiterek rivâyet ettiği bazı hadîs-i şerîfler şunlardır: “Kur’ân-ı kerîme saygı göstermek.” “Benim için gecenin az bir vaktini ilme ayırmak.” “Kızdığın zaman sükût et. Osman’dan.” “İnsanoğlunun iki vâdi dolusu altını olsa üçüncüsünü ister. Ebû Zer Gıfârî’den ve diğer bir çok sahâbîden hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir.) kıldırdı ve “Bu gün bu ümmetin en Rabbânî âlimi vefât etti” buyurdu. Hz. Karnını (ağzını) ancak bir avuç toprak doldurur. müjdeleyiniz. Şa’be bin Hakem. Bunun için şu beyti söylemişti: “Allah gözlerimden görme nurunu aldıysa. Abdullah İbn-i Abbas (r. Allahü teâlâ tevbe edenlerin tevbesini kabul eder. kendisini kurtaracak birini beklediği gibi. senesinde ömrünün son günlerinde 7-8 gün hasta yattıktan sonra vefât etti.” “İşitmek görmek gibi değildir. hastalık gelmeden sıhhati.a. Ali bin Abdullah. güzel beyaz yüzlü.dan çok kimse yanına gelerek onu ziyâret edip.” “Bid’at sahibi bid’at işlemekten vazgeçmedikçe Allahü teâlâ onun hiç bir ibadetini kabul etmez. Ali’den. kardeşlerinin oğulları Abdullah bin Ubeydullah. İhtiyarlık gelmeden gençliği.) çok âlim yetiştirmiştir. Sa’îd bin Müseyyeb ve diğer âlimler. Hz.a.” . Muaz bin Cebel’den. yâni harâm yiyenin namazını Allahü teâlâ kabul etmez. Hz.a. bütün geceyi ibadetle geçirmekten daha sevimlidir. Bunlar bozulursa insanlar da bozulur. Buralarda Arapça bilmeyen müslümanlara tercümanlar vasıtasıyla va’z ve nasîhatler yapmıştır.158 - .” “Kur’ân-ı kerîmi kendi arzusuna (görüşüne) göre tefsîr eden Cehennemdeki yerine hazırlansın.” “Sirkenin balı bozduğu gibi kötü ahlâk da ameli bozar. Abdullah İbn-i Abbas (r.) Peygamberimizden bizzat işiterek hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir.” “Tevbe ve istiğfâra devam eden kimseye Allahü teâlâ her sıkıntıdan bir kurtuluş ve her darlıktan bir genişlik verir ve ummadığı yerden kendisini rızıklandırır. Ali’nin oğlu Muhammed bin el-Hanifiyye (r. hicretin 68. E’ûzü okuyarak başlamakla olur ve Kur’ân-ı kerîm’in anahtarı besmeledir. Abdurrahman bin Avf’dan Hz. Bu iki sınıf âmirler ve âlimlerdir. Hz. Hz.a. azgın cezasını bulacaktır” ve “İçinde harâm olanın. Ömer’den. Ebû Bekir’den. anasından. Cenâze namazını Hz. Kendisine bir duâ gelince. kardeşinden arkadaşından gelecek bir duâyı gözler. Ondan ilim.” “Beş şeyden önce beş şeyi fırsat ve ganimet bil. iri vücutlu bir zât idi. annesinden.” “Allahü teâlâ’nın size verdiği sayısız ni’metler için Onu seviniz. Uzun boylu. derslerini dinlerlerdi. Ayrıca babası Hz. Ebû İmame bin Sehl. onlar için duâ ve istiğfâr etmektir. ölülere dağlar gibi çok rahmet verir. ganimet bil!” “Öğretiniz. güçleştirmeyiniz. Rivâyetleri Kütüb’üs-Sittede (altı hadîs kitabı) yer almaktadır. Merved bin Mahreme. imdad diye bağıran denize düşmüş kimseye benzer.” “Ümmetimden iki sınıf düzgün olursa bütün insanlar düzgün olur.) buyurdular ki: “Dağlar dahi birbirine karşı azsa. yaşayanların duâları sebebi ile.

Mekke.) misvak kullanmak hususunda bize öyle emirler verirdi ki. sh-295 ABDULLAH BİN AMR BİN AS (r. Abdullah bin Amr bin Âs bin Vâil bin Hâşim bin Sa’îd bin Sehm bin Amr bin Hâris bin Ka’b bin Lüey el Kureyşî’dir. geceleri lâmbayı söndürür. Ahmak ve âdi kimseler dili ile sana eziyyet ederler. sh-365 6) Eshâb-ı Kirâm sh-177 7) Tehzîb-üt-tehzîb cild-4.) efendimizden çok hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Gülmektesin. sen de ona o şekilde muamele et. Müslüman olmadan önce adı.” “Resûlullah (s. Bir hatalı işde başarı kazanır. babası Amr bin Âs’dan 12 yaş küçüktü. Filistin ve Mısır’da da denilmiştir. Ağlamaktan gözleri hastalanmış. Allahü teâlâ seni daima görmektedir. ömrünün sonuna doğru görmez olmuştu. Peygamberimiz zamanında . sh-95 2) Hilyet-ül-evliyâ. onu da afv et.a. fakîre ihânet eden mel’undur. Bunun üçyüz derece sevabı vardır. gündüzleri de oruç tutardı. Âs idi.a. cild-1. Ondan oğlu Muhammed dünyâya geldi. Bu halin. Ebû Muhammed veya Ebû Abdurrahman’dır.” “Kıyâmet günü Cennete ilk davet edilecek olanlar her halükârda Allahü teâlâya hamd edenlerdir. Yaklaşık 100 yaşında iken 65 (m. Bunun dokuzyüz derece fazîleti vardır.“İnsanlara hayrı öğretenler için. sh-330 4) El-İstiâb cild-2. Suçlu olarak yakalanıp ihsan ile mükâfât görenin ameli gibi amel et. Sen hatâdasın. sh-314 3) El-Îsâbe cild-2. Tâif. Hatta o kadar ki. İlk iki harbe. Bedir ve Uhud harbinden başka bütün harplerde Hz.v. İslâm binasının temeli de güzel ahlâktır. Sen af edilmeni istediğin hususlarda.” 1) El-A’lâm cild-4. Çünkü halim kalbinden sana buğz eder.” “Her binanın bir temeli vardır.a. bu hususta bir âyet nazil olacağını zannederdik. Bunun altıyüz derece sevabı vardır. Abdullah. ama başına neler geleceğini anlamıyorsun. Birincisi farzların yapılmasında güçlüklere sabretmek. 684) yılında Şam’da vefât etmiştir. Abdullah bin Amr (r. Halbuki bu üzüntün.a.. Annesi.” “Üzerine gerekmeyen ve sana faydası dokunmayan şeyler hakkında konuşma. bunlar eğerlenmiş ve binmek için bekletilen bir arab atından (en kıymetli şeyden) benim için daha sevimlidir. Künyesi. Üçüncüsü ilk sarsıntıda.) Abdullah İbn-i Abbas’ın (r.” “Ey çok günah işleyen! Yaptığın işin şerli sonucu seni bekliyor.” “Sabır üç çeşittir. Çok kere faydalı söz yerini bulmaz da kaybolur gider. İşleyeceğin bir yanlış işin fırsatını kaçırınca. Peygamberimizin yanında bulunmuştur.” “Zengine ikrâm edip. o hatâdan daha tehlikelidir. Peygamberimiz Abdullah olarak değiştirdi.a.).) kızı Umre (r. Bu sevinmen. Kur’ân-ı kerîm’in tamâmını ezberleyen hâfızlardandı. Ne halim (yumuşak) ne de sefîh. yaptığın hatâdan daha fenadır. onun ayrı bir yerde seni nasıl anmasını istersen. Bu görüş kalbini titretmez. sevinirsin. ahmak kimselerle mücadele etme. Resûlullah (s. Annesi. Kur’ân-ı kerîmi çok okurdu. İkincisi harâmlardan ve yasak edilen şeylerden sakınma hususunda sabır. üzüntü duyarsın. sh-141 11) İzâlet-ül-hafâ cild-1. sh-350 5) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-2.) şöyle buyurduğunu nakleder: “Beş hafif şey var ki. sen de onu öyle an.159 - .a. musîbetin ilk geldiği anda gösterilen sabırdır. Tanıdığın kimse yanından ayrıldığı zaman. Adı. ona verirdi. Gece sabahlara kadar namaz kılar.anha) idi.a. Ömrünün tamâmını ibâdet yapmakla geçirmişti.): Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Amr bin Âs’ın (r. daima ağlardı. sh-276 8) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-975 9) Kâmûs-ul-a’lâm cild-4. Abdullah bin Amr için göz ilâcı ve sürme yapar. ibâdet ve zühdü çok olan bir zâtdı.” Mücâhid bin Cebir (r. Babasından önce îmân etmekle şereflendi. Kardeşinin sana ne şekilde muamele yapmasını istersen. Eshâb-ı kirâm arasında büyük âlim. Vefât târihi ve yeri hakkında değişik rivâyetler bulunup. çünkü bu fuzûlî bir iştir.) oğlu. zararından da emin değilsin.a. sh-3103 10) Tezkiret-ül-Huffâz cild-1. yaptığın hatadan daha büyüktür. Râita binti Münebbih bin Haccâc bin Âmir bin Huzeyfe bin Sa’d bin Zehm’dir. emin olma. denizdeki balıklara varıncaya kadar herşey onun için Allahü teâlâdan mağfiret diler. Hanımı Peygamberimizin amcası oğlu. yaşının küçük olması sebebiyle katılamadı. Bu halin.v. Yerini bulmadıkça lüzumlu olan sözü de konuşma. günahların en büyüğüdür. Abdullah bin Abbâs’ın (r.

Ebû Abdurrahman el-Hablî. Son derece cömert olduğundan eline geçen herşeyi. Hz. büyük kahramanlıklar göstermiştir. benden daha çok ezberlemiştir. benden çok ezberleyen ve rivâyet eden olmamıştır. bazan da sevinçlilik halinde bulunup söz söylemektedir. Bunlardan birisi hakkında. Bunları birbirleriyle değiştirerek alış-veriş ediyoruz. Ebü’l Abbâs es-Saib bin Funûh. Fakat bunların hepsi müddetle mukayyettir. Amr bin Hâris ez-Zebidî şöyle bildiriyor: “Abdullah bin Amr ile karşılaştığımda Ona şöyle sordum: “Ey Ebû Muhammed! Biz öyle bir yerdeyiz ki. bizzat Resûlullah (s. bu muharebede ordu kumandanı idi. kızgınlık halinde.a. Abdurrahman bin Cübeyr.) arz etmişti.) hadîs-i şerîflerini. İbni Ebî Müleyka. Peygamberimizden birçok ilimleri öğrenmeye aşırı derecede meraklı idi. Halbuki Resûl-i Ekrem (s. O’na: “Sen Resûlullah’tan her şeyi yazıyorsun. bazı askerlerin bineksiz. Abdullah bin Hâris bin Nevfel.v. Ebü’l Hayr Mürsed bin Abdullah el-Yezenî. Ebû Umâme.a.a. Abdullah bin Amr’ın (r. birkaç inek karşılığında veriyoruz.) etrafında oturmuş. Enes bin Mâlik. Hadîs-i şerîf râvîlerinden (rivâyet edenler) Ebû Kubeyl. Ömer’den. Kendisine bir suâl sorulduğunda.) bana şöyle buyurdu: “Zekât olarak gelen erkek develer karşılığında. oğlu Muhammed bin Abdullah bin Amr bin Âs. ağzımdan hak (yani doğru. Tavûs Keysân. Allahü teâlâya yemin ederim ki.v. olarak tayin edilenler O’nun derslerine koşuyorlardı.160 - . Sehl İbn-i Hanîf.a. Abdullah bin Amr’ın katıldığı en mühim muharebelerden biri Yermük harbidir. istemediği halde Sıffîn harbinde de bulunmuştur. Ebû Seleme bin Abdurrahman. Ebû’d-Derdâ’dan. Kostantiniyye (İstanbul) ve Roma şehirlerinden hangisinin daha evvel feth edileceği soruldu.” dediler. Resûlullah efendimizin vefâtından sonra Hz. işittiklerini yazı ile kaydetmek hususunda tereddütte kalmış ve meseleyi Resûl-i Ekrem’e (s. dişi develer satın al ve askerlere binek temin et!” Ben de bir erkek deve karşılığında üç dişi deve satın alarak askerlerin gideceği yere gitmelerini temin ettim. onun harbe katılacak askerleri ta’lim ile harbe hazırlamak gibi mühim vazifeleri ifâ ettiği anlaşılmaktadır.v. Surâka bin Mâlik bin Ca’şem’den (r. bana şu cevabı verdi: “İyi ki. Mesrûk bin Ecdâ. Mücâhîd bin Cebr.a. Abdullah bin Amr.) buyurdu ki: “En önce Herakliyus’ün şehri olan Kostantiniyye (İstanbul) feth olunacaktır. Amr bin Üveys es-Sekafî. Kendisine. yazdığı bu mecmuayı çıkararak bakıp cevap verirdi. Kendisinden de. Hz. Âmir bin Şerâhil Şa’bî. Bir ineği bir müddet için. Abdullah bin Amr (r. Abdullah bin Rebâh el-Ensârî. idare mevkiinde vazife aldığı anlaşılmaktadır.a.a.) rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerin bazıları şunlardır: . açıklayıcı geniş bilgi bulunmamakla beraber. Katıldığı harpler hakkında.” Resûlullah’tan işittiği bütün hadîs-i şerîfleri. hemen dağıtır ve herkesi memnun ederdi.) bu muharebeye iştirak ederek. Bütün müslümanlar. 46. at ve kısrak alıyoruz. Ata bin Yesâr. gerçek) olandan başka bir şey çıkmamıştır. Humeyd bin Abdurrahman bin Avf. Orada.)’den işiterek hadîs-i şerîf rivâyet ettiği gibi. bağlıdır.anhüm) ve daha bir çok Eshâb-ı kirâmdan hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Resûlullah (s.v. bundan başka Hz.). 240 000 kişilik Bizans ordusuna karşı. Sâbit bin İyâd el-Ahnef.” Hz. Onu dinledikten sonra. Resûlullah efendimiz. Bunlarda dinî bir mahzur var mıdır?” Hz. şehre vali. buyurdular ki: “Yazmaya devam et! Çünkü.birçok gazalara ve seriyyelere süvari olarak katıldı. burada nakit para olarak hiçbir şey yoktur. hadîs-i şerîf yazıyorduk. Develerin askerlere kâfi gelmeyeceğini gördüm.a. Ebû Kebeşe es-Selûli. Amr bin Dînâr ve daha bir çok âlim hadîs-i şerîf rivâyetinde bulunmuştur. Abdullah bin Amr bin Âs. Bütün malımız. yanımda bulunan develere askerleri bindirerek bir tarafa i’zam etmemi (yollamamı-göndermemi) emir buyurmuştu. Peygamberimize müracaat ederek.a. O’nun naklettiği ilimlerden istifade etmiştir. Muâz bin Cebel’den.a.” Buna benzer birçok harplere iştirak edip. Yakûb İbn-i Âsım bin Urve bin Mes’ûd es-Sekafî. Sâlim bin Ebî’l Ca’d. Abdurrahman bin Avf’dan. Ben yazmamıştım” dedi. Ebû Zur’a bin Amr bin Cerîr. Hz. bu hususta şu rivâyeti nakletmektedir. Eshâb-ı kirâmdan en çok hadîs-i şerîf rivâyet eden Ebû Hüreyre(r. Hayseme bin Abdurrahman elCa’fi. yazıyordu. bir koyun karşılığında alıyoruz. Resûlullah’tan her işittiğini yazdığını gören Eshâb-ı kirâmın ileri gelenleri.a. Basra’dır.v. Abdullah bin Amr bin Âs.a. “Sahife-i Sâdıka” adı verilen bir mecmuada (kitapta) toplamıştır. yaya kaldıklarını söyledim.a. Babası ile birlikte. Deve karşılığında da. Urve bin Zübeyr.000 kişilik bir İslâm ordusu kısa zamanda zafer kazanmıştı. davarlarımızdan ibarettir.) efendimiz. Zir bin Hubeyş. Fakat Abdullah bin Amr. bizzat Resûlullah’dan işiterek aldığı hadîs-i şerîfler mevcuttur.v. Ebû’z-Zübeyr el-Mekkî. Abdullah bin Amr’ın ilminden en çok istifade eden muhitten biri de.v. Şam fatihi olan babası Amr bin Âs (r.a. Onun ilminin çokluğunu itiraf buyurarak: “Resûlullah’ın (s.) bazan gazab.). Abdullah bin Amr’ın (r. Bunun üzerine Hz.) yanında bulunuyorduk. Sa’îd bin Müseyyeb. Cübeyr bin Nüfeyr. Abdullah bin Amr bin Âs’ın (r. Abdullah.v. herkesten evvel. bana sordun. Çünkü o. bizzat Peygamber efendimizin mübârek ağızlarından işiterek çok ilim almıştır. Resûl-i Ekrem (s. Abdullah suâli dinledikten sonra bir sandık getirtmiş ve şu cevabı vermişti: “Bir gün Resûlullah’ın (s. Yahut bir deveyi. O’ndan işittiği her şeyi yazmak için izin istemiş ve aldığı müsâade üzerine pekçok hadîs-i şerîf yazmıştır.). birçok hadîs-i şerîfte. Bu eserinde. İkrime. Derken Resûl-i Ekrem’e şöyle soruldu: Kostantiniyye veya Roma şehirlerinden hangisi daha evvel feth edilecek? Resûlullah (s.

” “Kul hakkından başka şehîdin bütün günahları affolur.” Birisi Resûl-i Ekrem’e geldi ve “Sana bi’at için geldim. o namaz kıyâmet günü delil ve kurtuluş olur. bütün sene orucu demektir.” “Dünyada adaleti gözetenler. böyle davranmalarının mükafatı olarak inciden minber üzerinde otururlar. Geride ana ve babamı ağlar bıraktım. Resûl-i Ekrem sordu: “Senin ebeveynin (annen. misafirine ikrâm etsin.” “Cebrâil bana komşu haklarından o kadar çok bahsetti ki.” “Dört sıfata sahip olduktan sonra dünyâdan başka bir şey kazanamadığına ehemmiyet verme! Bunlar. İnsanları doğru yoldan saptırırlar. âlimlerin azalması ile olur. hayatta bulundukça her gün oruç tutmak ve her gece namaz kılmak üzere Allah’a yemin ederek nezirde (adakta) bulundu.” “Kalbinde kibrin zerresi bulunan. iki dargın kimsenin arasını bulmaktır.” buyurmuş ve bi’atını kabul etmemişti.” Abdullah bin Amr bin Âs (r. afif olmak.” “Bize karşı silah taşıyan bizden değildir. Hz.” “Mü’min. Cenâb-ı Hak ni’metlerinin kul üzerinde görülmesini ister.” “Allaha ve âhiret gününe îmân eden.a.” Resûl-i Ekrem ona “Geri dön. hanımının bir hakkı vardır.” Resûlullah’a “amellerin en efdali hangisidir” diye soruldu. bu hakların hepsini yerine getirerek. Allahü teâlâ merhamet eder. gözünün de bir hakkı vardır.a. Cennet’e girmek isteyen son nefeste kelime-i şehâdet söylesin ve kendisine yapılmasını arzu ettiği şeyleri başkasına yapsın. en sevgili olanınızın kim olduğunu haber vereyim mi? En iyi huylularınızdır. Birisi Resûl-i Ekrem’e gelip. hayrı söylesin. Allaha ve âhiret gününe îmân eden.v. Bunun üzerine Resûlullah (s.161 - . her ayda üç gün oruç tutmak sana kâfidir.” “Sizin kıyâmet günü bana en yakınınızın.“İlmin azalması. evlilikten de nasîbini almasını istemişti. insanların elinden ve dilinden emin oldukları kimsedir.” “Cemâatle namaz kılmak için yola çıkan kimsenin. Buyurdu ki: “Fakîrlere yemek yedirmek. attığı her adımda bir günahı silinir ve amel defterine bir sevab yazılır. oruç tutma! Gecenin bir kısmında uyu. komşunun da bir hakkı vardır. Çünkü şu bedeninin senin üzerinde hakkı vardır. “ “Cehennemden uzaklaşıp. tanıdığına ve tanımadığına selâm vermektir. güzel huylu olmak. Cahil din adamları. O’na devam etmeyenler kıyâmet günü perişan olurlar. Allaha ve âhiret gününe inanan. Resûlullah. mü’minlerin canları ve malları hususunda emin oldukları kimsedir. Binâenaleyh. yahut sussun. israfsız ve tekebbürsüz (kibirsiz) giyininiz. Her yapılan iyiliğe ve her hayır ve ibadete karşılık olarak on misli sevab ve mükâfat verileceğine göre. bir kısmında da namaz kıl.” “İnsanlara merhamet edene.v. emaneti muhafaza etmek. sözün doğrusunu söylemek. fazla tutma!” buyurdu. baban) hayatta mı?” Gelen adam: “Evet” dedi.” “Küçüğümüze acımayan.): “Böyle yapma! Bazı günlerde oruç tut. Babası Hz. içiniz. her ayın üç gün orucu.” buyurdu.) efendimize haber verdiklerinde. Hatta bu hâli sebebiyle. cihad için müsâade istemişti. Abdullah da: “Yâ Resûlallah! Ben bundan daha fazla ibâdet etmek için kendimde kuvvet buluyorum” dedi. Resûl-i Ekrem emretti: “Dön ve onlara bak. Cennete giremez. Zühd ve takvası çoktu.” “Müslüman. büyüğümüze hürmet etmeyen bizden değildir. Amr bin Âs.a. kıyâmette.” “Yiyiniz.) çok ibâdet yapardı. günlerce hanımının yanına varmadı. sadaka veriniz. Bütün hayatını ibâdet etmeye vakfetmişti. onları ağlattığın gibi güldür. “Öyle ise Dâvûd aleyhisselâmın orucu gibi oruç tut. kendi görüşleri ile fetva vererek fitne çıkarırlar. Onun bu halini Resûlullah (s. bazı günlerde iftar et. bu durumu Resûlullah’a arz ederek.” “Sadakanın en fazîletlisi. Ona: “Ey Abdullah! Her gün oruç tuttuğun bütün gece namaz kıldığın bana haber verilmedi mi sanırsın!” buyurdu. Resûlullah efendimiz cevabında buyurdu ki: “En makbul oruç.” “Namazı şartlarına uygun olarak kılanlara. O da: “Evet yâ Resûlallah! Öyledir” dedi. komşusuna hürmet etsin. O kadar ibâdet yapma arzusu vardı ki. kardeşim Dâvûd aleyhisselâmın oru. evlendiği zaman. komşunun komşuya mirasçı olacağını zannettim. O da: “Dâvûd peygamberin orucu ne kadardır?” diye sordu.

sh-233. O şahıs gelip.a. Resûlullah’ın bahşettiği müsaadeyi. Abdullah bin Amr bin Âs’ın (r. Abdullah’ın talebeleri. sesiniz kesilinceye kadar ağlar ve beliniz kırılıncaya kadar namaz kılardınız. İmâm-ı Müslim de 20 tanesini ayrı ayrı nakletmektedirler. 338 3) Tabakât-ül-Kübrâ cild-2. Bir gün birisi gelip Abdullah bin Amr’ı (r. O’na.” Kendisine. elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği kimsedir.): “Yâ Resûlallah! Müslümanın hangisi hayırlıdır?” diye sordum. onlara: “Bırakınız. eskisi gibi ibâdet yapmaya vücudunda kudret kalmayınca “Keşke. sh-64. Muhâcir de. Bir gün yer. Eğer hakikati bilseydiniz.v. Resûlullah’ın (s. Fakat bu hadîs-i şerîf mecmualarından birini okumak istediğimiz zaman. ağlamaklı bir halde bulunun.” “Müzevvirlik (ara bozuculuk) ve iki dostun arasını açmak. Hz. Resûlullah’tan duyup ezberlediği bir meseleyi söylemesini istedi.” “Aklınızın ermediği şeyleri terk ediniz. 234 2) Tehzîb-üt-tehzîb cild-5.” Kendisi şöyle bildiriyor: “Bir gün Resûl-i Ekrem’e (s.” 1) Üsûd-ül-gâbe cild-3. sh-261 8) El-Îsâbe cild-2.a. Aksi halde şeytanın oyuncağı olursun!” “Çok ağlayın! Ağlayamazsanız. son derece titizlik gösterirdi. sh-111 7) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-4. O’nun etrafında oturup ders dinlerken kimsenin kendilerini rahatsız etmelerini istemezlerdi. evlilik hayatında hanımına karşı vazifelerini eksiksiz yerine getirmesini emretti. Buyurdular ki: “Fakîrleri doyuran.” Hz.v. sh-158 10) Sahîh-i Buhârî Kitâb-ul-ilm sh-39 .) görmek ve O’nun yanına gitmek için safları yararak yürümeye başlamıştı. Buyurdular ki: “Çarşıya erken girip. Hz. Resûlullah (s. sh 494 4) Sîret-i İbn-i Hişâm cild-4. Şerlerin de en fenası yalan söz. Onu bütün dünyâya değişmem” derdi. cild-5. beyaz kuşların kursağında asılıdır. onu durdurmaya teşebbüs ettiklerinde. tanıyıp tanımadığı her müslümana iltifat eden. bir gün tutardı. Hz. “Arşın gölgesinde. Abdullah da. Resûlullah efendimizin şöyle buyurduğunu bildirdi: “Müslüman. sh-374. derslerine devam ederler ve O’ndan ayrılmazlardı. cild-4. Resûl-i Ekrem’in emrine uygun hareket etmiştir. Allahü teâlâya yemin vererek adak verdiği için ömrünün sonuna kadar böyle ibâdet yapmıştır.162 - . kötülüğü düşünmeyen kalb ve itâat eden hanımdır. ilimde ve fazîlette yüksek kimseler toplanıyordu. gelsin!” buyurdu. Kendisinden ilim öğrenmek için çok uzak yerlerden gelirlerdi. Allahü teâlânın yasak ettiği herşeyi terk eden kimsedir. Ona son derece itina gösterir ve bize: “Ben. Abdullah bin Amr (r. son çıkanlardan olma! Zira bu vakitler.a. Hz. sh-139 5) Tezkiret-ül-huffâz cild-1. mâni olmazdı. Ayrıca İmâm-ı Buhârî bunlardan 8 tanesini. yaşadığı müddetçe. çok ağlardınız.) mübârek ağızlarından işiterek topladığı hadîs-i şerîf mecmuasına. kabul etmiş olsaydım” demiştir. “Ölünce mü’minlerin ruhları nerededir?” diye sorulduğunda buyurdu ki.a. Bunlardan 17 tanesi. fena kalb ve itâat etmiyen hanımdır.” Birgün kendisine. İmâm-ı Ahmed bin Hanbel.) efendimiz.” “Bir kadının varlıklı zamanında kocasının yüzüne gülmesi. Allahü teâlânın gazabına sebep olur.a.cudur. Hadîs-i şerîf tahsili için. Cehennemlik olduğunun alâmetidir. sh-261. kendisini son derece severlerdi. Ders halkaları son derece genişti. Sahih-i Buhârî ve Sahih-i Müslim’de müşterek olarak nakledilmektedir. Abdullah bin Amr bin Âs’ın hikmetli sözleri çoktur. uzak ve yakın yerlerden gelenler. “Müsned”inde. sh-41 6) El-A’lâm cild-4. O’ndan çok hadîs-i şerîf rivâyet etmektedir. Eğer siz benim bildiğime vakıf olsaydınız.) rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerin sayısı 700 civarındadır. Buyurdu ki: “Hayrın en iyisi doğru söz. 482. Abdullah bin Amr.) ihtiyarlayıp da. Abdullah’ın talebeleri. bunu bizzat Resûl-i Ekrem’in mübârek ağzından işiterek topladım.” Bu konuda birkaç rivâyet bildirilmektedir.a. İmâm-ı Mücâhid diyor ki: “Abdullah bin Amr’ın elinde bulunan kitaplarından herhangi birine bakmak istesek. şeytanın çoğalıp yayıldığı zamanlardır. O’nun etrafında kurulan ilim meclisinde.” “Faydasız söz söylemeyiniz. fakat yokluğu zamanında ona hıyânette bulunması.v. sh-361 9) Müsned-i Ahmed bin Hanbel cild-2. cild-7. “Şerrin en fenası ve hayrın en iyisi hangisidir?” dediler. sh-337. Kâfirlerin ruhları da yedi kat yerin dibindedir.

Medine’nin ilk müslümanlarından olmakla şereflenen sahâbî.a. Halkın kaleye girmesi üzerine kapıcı. Bu durum karşısında Abdullah bin Atik (r. Mus’ab bin Umeyr’in tebliğ hizmetleri sebebiyle birçok kimse îmân etmişti. Arap kabilelerinin bir çoğunu kışkırtıp Hendek muharebesinin yapılmasına bu yahûdi reisi sebep olmuştu.) efendimizin aleyhine kışkırtırdı. Bunu. Her kapıyı açtıkça iç tarafından sürgülüyordum. Bunlar. Bu yahûdi reisi. hemen odadan dışarı çıktım.a. Öteden beri bunlara düşman olan yahûdilerin kini. Bu sohbet. dostları Ebû Râfi’nin yanından dağılıp yatınca. Bu defa adamı öldürdüğümü anladım ve hemen kapıları birer birer açmaya Başladım.a. sesin geldiği tarafa fırlayıp yaklaştım ve kılıcımla ilk vuruşu başardım. kapıyı kilitledi ve anahtarları bir direğe astı. canlarından ve mallarından daha çok seven ve bu uğurda hiçbir fedâkârlıktan geri durmayan Eshâb-ı kirâm. yahûdilerin reisi Ebû Râfi’nin öldürülmesini.) müslüman oluşu hakkında kaynaklarda geniş bilgi yer almamaktadır. Ebû Râfi’nin yanında. Çünkü öldürememiştim. Abdullah bin Atik’in (r. “Kim O? Ne istiyorsun?” diyerek cevap verdi. Cevabında: “Canı Cehenneme! Sen seslenmeden önce. Ailesi ile birlikte orada otururdu.v. Nihayet kapıya yaklaştı.ABDULLAH BİN ATÎK (r. birisi gelip beni oda içinde kılıçla yaraladı!” dedi.) efendimiz. Burada yere erdiğimi sanarak ayağımı attım. arkadaşlarına şu emri verdi: “Siz. kalenin en üst katında bulunan bir yerde olurdu. Abdullah bin Atik. Nihayet Ebû Râfi arkasına devrildi. Abdullah bin Atik idi. Ben de.v. 633) yılında Yemâme harbinde şehîd olmuştur. Gece sohbeti sona erip. Resûlullah (s. Mekke’de müşriklerin zulmünden kurtulmak için Peygamberimiz ve müslümanlar Medine’ye hicret etmişlerdi. Fakat yine öldüremedim. akşamdan sonra adamları toplanıp sohbet yaparlardı. 627) yılında Medine’nin müdafaası için yapılan Hendek harbine de katılmıştır. O karanlık bir oda içinde aile fertleri arasında yatmıştı. Sonra kılıcın keskin ucunu karnına bastım. yüksek sesle haykırdı. Hicretin 5. yâ Ebâ Râfi?” dedim.nci (m. iyice yaraladım. Abdullah bin Atik’i komutan tayin ederek. Adı Abdullah bin Atik bin Kays bin Esved bin Berâ bin Ka’b bin Ganem bin Seleme bin Hazrec-i Ensârî’dir.a. bu duruma çâre aramaya başladı. Odanın neresinde olduğunu kestiremedim. Köy halkı da deve. Fakat dehşet içinde kalmıştım. Onu öldürme teşebbüsünde bulunurdu. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. Resûlullah (s. yerinizde oturunuz! Ben.a. Abdullah bin Atîk. Hz. Azılı bir İslâm düşmanı olan Ebû Râfi’yi öldürmek için Resûlullahdan izin istediler. Anahtarları aldım. yalnız kadınlara ve çocuklarına dokunulmamasını emretti. hemen onun yanına çıktım. Bundan sonrasını Abdullah bin Atik (r.) efendimize düşmanlıkta çok ileri gidenlerden biri de. zengin bir tüccar olup. Abdullah bin Atik ve arkadaşları.163 - . Hemen ben de. Abdullah bin Enis.a): Peygamberimizin Medine’ye hicretinden önce İslâmiyeti kabul edip. İslâm düşmanlığı ile birleşmişti. şunun için düşünmüştüm ki. “Bu feryat nedir. Hicaz toprağında kendisinin müstahkem bir kalesi vardı. Bu vazife. Soyu ve kardeşi Cebr bin Atik hakkında başka rivâyetler de bildirilmektedir. hicretin altıncı yılı Ramazan ayında. Ebû Râfi. Bir çok kapıdan geçtim. Hicretin altıncı (m. Bu suretle Ebû Râfi’nin yattığı odaya kadar vardım. Meğer daha sona gelmemiş oldu. darbesi daha yapıştırdım. kalenin. Ebû Râfi yahûdisi. kapıyı kapamak istiyorum!” dedi. Bu sırada.nci (m. Resûlullaha düşmanlıkta çok ileri giden Ebû Râfi’nin öldürülmesi hizmetiydi. Bu suretle. Burada yaşayan Evs ve Hazrec kabilelerinin tamamı İslâmiyeti kabul etmişler. Resûlullahı. bu beş kişinin başına Hz. Bedir ve Uhud harplerinde Resûlullahın yanında birçok hizmetlerde bulunmuştur. Bu sefer ona bir kılıç. eğer Ebû Râfi’nin adamları beni fark ederlerse herifi öldürünceye kadar. Ebû Râfi’nin kalesine gideyim ve kale kapıcısına nezaketle yaklaşayım. Daha Peygamberimizin hicreti gerçekleşmeden müslüman olmakla şereflenenlerden biri de Hz. yahûdi reislerinden olup. Hazrec kabilesine mensûb beş kişiye Ebû Râfl’yi öldürmek görevi verildi. Esved bin Huzâi ve Mes’ûd bin Sinan hazretleriydi. Medine’de ilk müslüman Hz. Sonra paltosuna büründü. Resûlullahı sık sık rahatsız ettiği gibi müslümanları da daima tehdit eder. Ebû Râfi’nin kalesine yaklaştıklarında güneş yeni batmıştı.). Ensârdan beş kişi ile birlikte bir seriyyede bulundu. kapıcısı: “Ey Allah’ın kulu! Kaleye girmek istiyorsan hemen gir! Çünkü ben. Resûlullaha her hususta yardımcı olmuşlardı.v. kendisine tâbi olanları Resûlullah (s. Ebû Katâde. Es’ad bin Zürâre’nin ve Peygamberimiz tarafından oraya Kur’ân-ı kerîmi ve İslâmiyeti öğretmek için gönderilen Hz. Hicretin 12. koyun ve sığır gibi hayvanlarını mer’ada otlatıp yeni dönüyorlardı. Sanki bir ihtiyacını gideriyordu. Anlamak için: “Ey Ebû Râfi!” diye seslendim. hemen kaleye girdim ve merkeb ahırına saklandım.” Kale kapısına yürüdü.a. 628) yılında. Bu suretle kaleye girebileceğimi sanıyorum. malları ile Resûlullah’a düşmanlık yapanlara yardım ederdi. kendisinin komutanlığında.) kendisi şöyle anlatıyor: “Ben de. bana bu fırsatı bırakmazlardı. Hayber yahûdilerinin reisi olan Ebû Râfi’ Selâm bin Ebû Hukayk idi. Kısa bir müddet bekleyip tekrar odaya girdim ve sesimi değiştirerek. Hemen kalktım. Hz. oradan savuşup kale merdiveninin son basamağına varmıştım.

” buyurarak bir mektûb verdi. Nahle’de Kureyş müşriklerini. çok yakışıklı bir zât idi.v. Bu sırada yalancı peygamber Müseyleme. İlk müslüman olduğu yıllarda. Bu muhabbet uğrunda canını fedâdan çekinmemiş. Eshâb-ı kirâmdan dörtyüz elli kişi şehîd düştü.) ile kardeş oldu. Hz.v. Hz. Abdullah bin Atik de büyük kahramanlıklar gösterdi.a.ğumdan. Hz. Silahın da yanında bulunsun. Hz. Abdullah bin Atik memur edildi. Hz. bana: “Ayağını uzat!” buyurdu. açlığa ve susuzluğa en çok dayanan ve katlananınızdır” buyurmuştur. Eshâb-ı kirâmdan.164 - . Peygamber efendimiz. sh-102 2) El-Îsâbe cild-2. Nihayet bu büyük Sahâbî. Resûlullah efendimiz sabah namazını kıldırdıktan sonra evine döndü. Peygamberimizin hanımıdır. Haydi yürüyünüz. Bunun üzerine ben. Allahü teâlâ. Hz. hicretin 12 (m. Hz. 630)’yılında Mekke’nin fethine ve Huneyn harbine katıldı ve çok hizmeti görüldü. kalkanım da yanımda idi. Hâlid bin Velîd başkanlığında bir ordu.a. Abdullah bin Atik.” Yâ Resûlallah! Hangi tarafa gideyim?” diye sordum. Kılıcım. 3) Tabakât-ı İbn-i Sa’d. Durumu arz ettim. Kapıya kadar varıp orada oturdum ve kendi kendime. Eshâb-ı kirâm arasında lâkabı. Ayağımın kırıldığını duyunca. Yemame harbindeki kahramanlığı da dillere destandır. Ben daha önce kapının önüne gelmiş. ok ve çantam üzerimde. Abdullah bin Atik. bekliyordum. 631) Peygamber efendimiz (s. kâfirler kendisine her türlü eza ve cefâyı yapmışlardı. “Hicaz halkının taciri Ebû Râfi’nin öldüğünü bildiriyorum!. “Seni bu kişilerin üzerine kumandan tayin ettim. Peygamberimizin ayrılığına dayanamıyarak ağlamaya başladı. Onda buyurulana göre hareket et. sh-341. kuyuya yönel!” buyurdu. müslümanları rahatsız ediyordu. sh-91 ABDULLAH BİN CAHŞ (r. “El-Mücdü’fillah” yani “Allah yolunun fedâisi” idi. birinin kalenin surlarına çıkıp. Hz. 634) senesinde. savaşıyordu.) Ensârdan meydana gelen 150 kişilik bir birliği Hz. Artık müslümanları onlardan kurtarmak bir zaruret haline gelmişti. Tek Allah inancının yerleşmesinde ve putperestliğin ortadan kalkması hususunda da büyük hizmet etti. Abdullah bin Atik. Resûlullah (s. cild-2.” diye ilân ettiğini duydum. onların üzerine gitti. yayım. Peygamber efendimiz hicretin ikinci senesinde. Medine’ye hicret edince Âsım bin Sâbit (r. Hayber’in fethine katılarak. Ali’nin kumandasında Benî Tayy kabilesinin putlarını kırıp parçalayarak. dedim. Seni bir tarafa göndereceğim. Böylece müslümanları rahatsız ediyordu. Hz. Abdullah bin Atik’in. “Git. Sabah olunca mescide gittim. en çok arzu ettiği. Bunlar arasında Abdullah bin Atik de vardı. kendisi için “. “Necdiye yolunu tut. bu seriyyesinden sonra.a) Peygamber efendimizin (s. Yaralı iken. bu kavmi bu sapık âdet ve inançtan kurtarmak için vazifelendirdi. Rekiyeye.” buyurdu. Bu savaşta Hz. Şehîd olduğunda 40 yaşlarında idi. eza ve cefâ’lara katlanmıştır. Abdullah orta boylu. Resûlullah efendimizin şehîdler için verdiği müjdeleri duyarak hep şehîd olmaya can atmıştır. insanların İslâmiyetten ayrılma hareketini teşvik ve idare ediyordu. şehîdlik mertebesine kavuşmuş ve böylece ebedî se’âdete nâil olmuştur. Horozlar ötmeye başlayınca. Mekke’ye gidelim!” dedim. vücudundan kanlar fışkırırken kılıcını yere atmıyor. şunu öldürüp öldürmediğimi iyice anlayıncaya kadar bu gece kaleden çıkmam. Baldır kemiğim kırıldı.. Peygamber efendimizi pek ziyade severdi. Hicretin dokuzuncu senesinde (m.) ayağımı sıvazladı. Çünkü O. gözetlemek üzere ilk önce Ebû Ubeyde bin Cerrâh’ı (r.) İslâmiyeti heyecanla yaşayan zatlardandı.a. Resûlullah efendimizin uğrunda nice tehlikelere katlanmış ve en güzel kahramanlık örnekleri göstermiştir. Kırık tamamen iyileşti. ayağımı uzattım. burada da büyük yararlıklar gösterdi. Kızkardeşi Hz. iki gece yol aldıktan sonra mektubu aç. Ben de. Bütün gücü kuvveti kesilip dermanı kalmayıncaya kadar savaşmaya devam etti.) göndermek istemişti.a. Erkam’ın (r. Muhacirlerden benimle birlikte gidecek bir kaç kişi buldu. Sonra hicretin sekizinci (m. Hz. Bunun üzerine O’nu göndermekten vazgeçti. 1) El-A’lâm cild-4. Sonra yürüdüm. büyük gayret ve fedâkârlık göstererek kısa zamanda birliğin ihtiyaçlarını temin etti. Allahü teâlânın rızası uğrunda şehâdet şerbetini içmiştir. Nahle seferine memur edildiği . “Artık kurtulduk. Hz. Abdullah bin Cahş (r. Zeyneb. Abdullah bin Cahş der ki: O gün Resûlullah aleyhisselâm yatsı namazını kılınca beni yanına çağırdı: “Sabah vakti olur olmaz yanıma gel. Uhud harbinde en büyük kahramanlığı göstererek. Sanki hiç ağrı duymamış kimseye döndüm.a. Hz. Nihayet Resûlullah’ın huzuruna vardık. Ebû Bekir zamanında cereyan etti.a.) evine gelmeden önce kelime-i şehâdet getirerek ilk müslümanlardan olmak şerefine kavuştu.. Resûlullahın vefâtı haberi yayılır yayılmaz meydana gelen bu harp. artık arkadaşlarımın yanına döndüm ve onlara. Ebû Bekir’in vasıtasıyla. Hâlid bin Velîd ile Müseylemet-ül-Kezzâb kuvvetleri arasında şiddetli çarpışmalar oldu. Harplerde en önde kahramanca çarpışmıştır.a. müslüman olduktan sonra ömrünün tamamını İslâmiyete hizmette geçirmiştir. merdivenden düştüm.v. Ebû Ubeyde.) halası Ümeyme ile Cahş’ın oğlu. Hemen bir sargı ile bu kırığı sardım. Bu birliğin silâh ve techîzat temini için de. Hepsine de imânının verdiği güç ile mukabele etmiş. Ebû Râfi’yi öldürdü.

Kureyş kafilesine yaklaşarak onları İslâma davet ettiler. Muharebe bittikden sonra Hz. başına koydu. düşman saflarını tarumar ediyordu. Allahü teâlânın ve sevgili Resûlünün emrini yerine getireceğim” diyerek mektubu öpüp. sh-286 2) Tabakât-ı İbni Sa’d cild-2. Bu beşte bir hisse de ilk ayrılan beşte birdi. Ebû Bekir. Nereye istersen. ben “âmin” diyeyim. Abdullah bin Cahş’ı ve dayısı “Seyyid-üş-şühedâ” ya’nî “Şehîdlerin efendisi” Hz. Cihadın hakkını vereyim. Sa’d bin Ebî Vakkas hazretlerinin de bulunduğu küçük ordu ile Hicaza doğru yol aldılar ve Nahle’ye geldiler. Mekke’de doğduğu tahmin edilmesine rağmen. birisi atlı olduğu için ona yetişemediler. Bana şunları söyledi: “Şimdi burada sen duâ et.a. Resûl aleyhisselâmın emrini yerine getireceğim. Esma (r. Alınan esirler için Resûlullah efendimiz. Abdullah bin Cahş mektubu okuduktan sonra “Bizler Allahü teâlânın kullarıyız ve hep O’na döneceğiz. O oldu. Gâzi olarak. Abdullah bin Cahş. Abdullah bin Cahş’a danıştı. kılıçlarımızı çektik. Bundan sonra Bedir gazâsı oldu. Bu sırada bir Kureyş kafilesi geçti. İslâmda ilk tayin olunan “emir”. işittim ve itâat ettim. Ömer ve Hz. Ben de duâ edeyim. Kabul etmeyince çarpışma başladı. Ben kanlar içinde senin huzuruna geleyim. babası Ebû Bekr-i Sıddîk (r. Mektubta şunlar yazılıydı: “Bismillahirrahmanirrahîm. kulaklarını ne yaptın?” diye sorduğunda. ikimiz de önümüze geleni öldürüyorduk. müslümanların aldıkları ilk ganimetti. Hz.” Benim yaptığım bu duâya bütün kalbiyle “âmin” dedi. Çarpışma sonunda birisini öldürdüler. Bir yere gizlendiler. yerinde kullanamadım. Ben şöyle duâ ettim: “Allahım. sh-89 3) Hilyet-ül-evliyâ cild-1. Abdullah bin Cahş yiğitliğin sembolüydü.) ve Hz. Savaşın sonuna doğru Ebül-Hakem isminde bir müşrikin attığı oklarla arzu ettiği şehâdete kavuştu. Gelmezseniz ben tek başıma gidip. küçük yaşta müslüman oldu. savaşa devam ettik. O anda Sevgili Peygamberimiz O’na bir hurma dalı uzatarak. ilk defa “Emir-el-mü’minîn” sıfatı verildi. “Allah Allah!” diye çarpışırken kılıcı kırıldı. Sa’d bin Ebî Vakkas hazretleri. Sevr Mağarası’na geldiğinde habercilik vazifesini yaptı. Uhud harbinde Hz. şehîd olmak için derin bir iştiyakla hücumlarını tazeliyordu. Şehîd olunca kâfirler bu mübârek şehîdin cesedine hücum ederek burnunu. Sonra arkadaşlarına dönerek “Hanginiz şehîd olmayı istiyor ve özlüyorsa.). Hamza’yı aynı kabre defn ettik. O son derece bahadırâne harbediyor. babasının emir ve direktiflerini harfiyyen yerine getirirdi. Hepsini öldüreyim. seninle birlikte gitmeye zorlamayasın! Nahle vadisindeki Kureyşîleri. hiç birinizi zorlayıcı değilim. Düşmana hamle üstüne hamle ediyor. Hz. ben onlarla çok kusur işledim. elimden tuttu ve beni bir kayanın dibine çekti. savaşa devam etmesini buyurdu. Hepsini öldüreyim.” diye cevap verdiler. Hicretin üçüncü senesinde yapılan Uhud harbinde büyük kahramanlıklar gösterdi. Onların haberlerini bize bildiresin. Gönlüm böyle bir duâya “Amin” demek arzu etmiyordu. Babası Ebû Bekr-i Sıddîk (r. Allahü teâlâya. Peygamber efendimize ve sana itâat edicileriz. Arkadaşlarından hiçbirini. Sevgili Peygamberimin de bulunduğu bir savaşta. Fakat o istediği ve önceden söz verdiğim için mecburen “Amin” dedim. En sonunda bir tanesi de beni şehîd etsin. bu ganimet mallarının beşte birini Resûlullah efendimize ayırdı. Muhammed (s. dudaklarını. Develer yüklü idi. Senin huzuruna getirmeye utandım. Sonra benim dudaklarımı burnumu. sh-108 4) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediye sh-975 ABDULLAH BİN EBÛ BEKR-İ SIDDÎK Eshâb-ı kirâmdan.” 1) El-Îsâbe cild-2. geri döneyim. Kureyşîlerin kervanını gözetleyip ve denetleyesin.v. Allahü teâlânın ismi ve bereketiyle yürüyüp gidersin. “Biz. Arkadaşları hep birden. kulaklarımı kessin. Daha sonra.a. annesi Katile binti Abdiluzza’dır. Birdenbire yanıma sokuldu. Her tarafı kana boyandı.” dedi. cild-3. Sen bana “Abdullah. dudaklarını ve kulaklarını kestiler. Abdullah. İlk öldürülen müşrik ve alınan esirler de bu Nahle seferindeydi. Hz.165 - . târihi bilinmemektedir. Bu dal bir mu’cize olarak kılıç oldu ve önüne geleni kesmeye başladı. Bir çok düşmanı öldürdü. Hz.a. Allahım. ikisini esir aldılar. Sekiz veya oniki kişilik bir birlik ile iki gün sonra Melel mevkiine vardıklarında mektubu açtı.” Emir-el-mü’minîn Hz. toza toprağa bulandım da öyle geldim” diyeyim”. Gelmek istemeyen dönüp gidebilir. Bu ganimet. Allahü teâlânın bereketi üzere yürü. sen de “âmin” de! Ben de “Peki” dedim. ilk müslümanlardan. Sonra kendisi duâ etmeye başladı: “Allahım. benimle gelsin.anha) ile anne bir kardeştir.v. dedi. Hz. onların Peygamberimiz (s. sh-10.zaman. Zekî ve kabiliyetli bir genç olduğundan. bana zorlu kâfirler gönder kıyasıya onlarla vuruşayım.a. “Uhud’da savaşın çok şiddetli devam ettiği bir andı. Mücâhidler. Bu mektubu gözden geçirdiğin zaman Mekke ile Taif arasındaki Nahle vâdisine ininceye kadar. Onlarla kıyasıya vuruşayım. Gündüzleri Mekke’de Kureyşliler arasında bulunup. Oradan gelip geçen Kureyşîleri gözetlemeye başladılar. burnunu. bana çok kuvvetli ve çetin kâfirleri gönder. işittik. Abdullah bin Cahş ile arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı.) ile babasının Mekke’den Medine’ye hicretlerinde. Kâfirlerin bütün malı mücahitlere kaldı. Ebû Bekir .) davetiyle.

Ömer. tüyünü ben taktım. Birinci rekâtte hiç bir şey okumadı.v. 1) El-Îsâbe cild-2. Bu hizmeti.166 - .) bütün bunları Medine-i Münevvere’de Minber-i se’âdetinde başından sonuna kadar haber verdiğini rivâyet etti. Eshâbdan olup.a. Abdullah bin Ebî Bekir’i şehîd eden oktur. onun adını İslâm târihine geçirdi. teberrüken kendine kefen için saklamıştı. Huneyn’den kaçan Sakif ve Hevâzinliler’in toplanmalarına mani olmak için onların sığınıp. Babası da. Talha ve kardeşi Abdurrahman bin Ebû Bekir (r. Resûlullahın bu mucizesini haber vermesiyle rivâyeti kitaplara geçti. heyettekilere göstererek: “İçinizde bu oku tanıyanınız var mı?” diye sordu.) indirmişlerdir. Önce sekiz oğlunu birer birer muharebeye çıkarıp. haber verirdi. Mûte Harbi’nde. Kabrine ise Hazret-i Ömer.) .a. Abdullah bin Hanzala. Hanzala’ya sordum: “Ey Ebû Abdurrahman sen öldürülmedin mi?” “Evet. Abdullah. Ebû Bekir “Bu ok.) Uhud vak’ası gecesi evlenmiş. Resûlullah (s.hakkında söylediklerini.)’dan hadîs-i şerîf rivâyet etmişlerdir. Medine’ye yaralı olarak döndü. rüyet (görme) ve sohbete nâil olmuştur. Ben tekrar “Ya senin eshâbın arkadaşların? Onlara ne oldu?” diye sordum. Hz. Hz.) Peygamber efendimiz (s.anha) ile evliydi. Abbâs bin Sehl ve bir çok âlim de Abdullah bin Hanzala (r. Abdullah’ın ölümüne sebep olan ok.)’den. Abdullah bin Ebî Bekr-i Sıddîk (r. şehîd oluncaya kadar mücâdele etmiştir! Abdullah bin Hanzala Peygamberimiz (s. Senin elinle ona şehîdlik şerbetini içiren. Sonra peşpeşe iki (secde-i sehv) yaptı ve selâm verdi. Hz. sh-3037. meşhûrlarından. Sakif heyeti geldi. Ebû Bekir’in (r. senesinde Mekke’nin fethinde bulundu.) vefâtında yedi yaşında bulunup.a. Allah’ın himayesi geniştir” buyurdu. Ebû Süfyân” “Uykumdan uyandım.) hilâfetinin başlarında hicretin onbirinci senesinin Şevval ayında Taifte aldığı yaranın iyileşmemesi sebebiyle vefât etti. Geceyi orada geçirip.): Eshâb-ı kirâmın fazîletlilerinden. hayır ve bereket olsa idi. Bunun üzerine Hz. Kays bin Sa’d İbni İbâde Esma binti Zeyd bin El-Hattâb. ucunu ben sivrilttim. Ki sen bunu görüyorsun. Annesi Cemile binti Abdullah’tır. tan yeri ağarmadan Mekke’ye dönerdi.v. Muhasarada ok isabet edip. Hanzala (r. hicret-i Nebevî’den sonra Mekke’den Medine’ye geldi.a. Hâlid İbni Velîd’in kumandayı almasını ve Resûlullah’ın (s. Abdullah bin Hanzala için hayırlı olduğunu anladım” dedi. sonra kumandan olan Ca’fer İbni Ebî Talib’in sancağı almasını bunun da şehîd olmasıyla Abdullah İbni Revâha’nın kumandayı alıp onun da şehîd olmasıyla. İslâm Ordusu kumandanı Zeyd İbni Hârise’nin şehîd olmasını.) ile hicretin 8. “Onlar benim sancağım etrafındadırlar. Tâif şehîdlerinden sayılır.) ile âhıret kardeşi yaptı. saklandıkları Taif Kalesi’ni muhasara etti.a.v.” diye cevap verdi.a. Ebû Bekir’in yanındaydı. Abdullah bin Ebî Süfyân dedi ki: Ben babamı şöyle derken işittim: Abdullah bin Hanzala’yı şehîd edildikten sonra rüyada çok güzel bir şekilde gördüm.a. Abdullah bin Zübeyr’e bîat eden ehl-i Medine arasında meydana gelen Hara muharebesinde Zilhiccenin bitmesine üç gün kala Perşembe günü şehîd olmuştur. Onun vefâtından bir müddet sonra Hazret-i Ebû Bekir’e. Gördüğüm rüyanın Hz.a.a. onun eliyle seni öldürtmeyen Allah’a hamd olsun. Gasil-ül-melâike (öldüğünde melekler yıkamıştır) lakabıyla tanınmıştır. Namazı tamamladı. (Böylece secde-i sehv farzın tehir edilmesinde de yapıldığı açıkça anlaşılmış oldu. bunu atan da benim” dedi. Resûlullah efendimiz tekfîn olunurdu” deyip. ertesi gün Uhud’da şehîd olmuştur. Bir kaç hadîs-i şerîf bildirmiştir. 682) senesinde Yezîd bin Muâviye’nin askeriyle. Ömer bize akşam namazı kıldırdı.a. Atike binti Zeyd bin Amr (r. 3100 ABDULLAH BİN HANZALA (r. kılıcının kınını kırarak Yezîd’in askerlerinin içine dalmış. sh-283 2) Sahîh-i`Buhârî Kitab-ul-Cihâd 133 3) Sahîh-i Müslim Fedail-üs-sahâbe Hadîs No: 1 4) Kâmûs-ül-A’lâm cild-4. Abdullah bin Hanzala’dan rivâyetle diyor ki: Hz. Oku. Peygamber efendimizin (s. Ben burada serbest serbest dolaşıyor ve Cennet ni’metlerinden istediğimi yiyorum.v. Aclânoğullarının kardeşi Hazret-i Sa’d bin Ubeyd: “Bu oku ben yonttum. Sonra Resûlullahın tekfînine uygun görülmeyince.) için hazırlanan hulleyi (elbise) yedi altına satın almıştı. Damdan bin Cevs. Ruhunu teslim edeceği sırada “bunda. yaralandı. Resûlullah O’nu Âli bin Ebû Tâlib (r. fakat öldürülünce Rabbim beni karşıladı ve Cennetine koydu. Mekke’nin fethinden sonra Huneyn Gazvesi’ne katıldı. Hz. O sırada Hz. konuşmalarını akşam vakti Sevr Mağarası’na gelerek. Abdullah bin Ebû Bekr.” dedi. İkrime bin Ammâr.a.v. kendisine bunu kefen yaptırmadı. Cenâze namazını Hazret-i Ebû Bekir kıldırdı. ikinci ve üçüncü rekâtte bir fatiha ve bir sûre okudu. hepsi şehîd olduktan sonra. 63 (m. Abdullah bin Selâm ve Ka’b-ülAhbâr’dan hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir.a. İbn-i Ebî Müleyke.

) hiç üzgün . Eshâb-ı kirâm. İbni Hanzala. her zaman Peygamberimizin huzuruna hatta evine girmeye izin verilmiş. 1) Müsned-i Ahmed İbni Hanbel cild-4.” dediler. Koyunun memeleri derhal süt ile doldu.v.a. sh-99 7) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-710-975 ABDULLAH BİN MES’ÛD (r. İbni Mes’ûd (r. Eshâb-ı kirâm bir gün tenha bir yerde toplanmışdı.v. Kur’ân-ı kerîmi ve çok hadîs-i şerîf ezberledi. annesi Ümmü Abdullah olup. tekme ve tokatlarla yüzünü.a. ince ve zayıf bir bünyeye sahipti. Eshâb-ı kirâm buna çok üzüldüler “Zaten biz senin bu akıbete uğrayacağından korkmuştuk. Hazret-i Abdullah: Resûlullah (s. Şeytan. yara bere içerisinde eshâbın yanına döndü.a.) ın yanında bulunarak Kur’ân-ı kerîmi iyi öğrendiği gibi pek çok hadîs-i şerîf de dinlemiş ve ezberlemiştir.) Müsnedinde Abdullah bin Hanzala’dan şu hadîs-i şerîfi rivâyet etmiştir. “İbni Mes’ûd ve İbni Ümmi Abd” isimleriyle meşhûrdur.Süfyân bin Selîm’in rivâyetine göre iblis Abdullah bin Hanzala’ya göründü ve “Dinle sana birşey öğreteyim” dedi. “Biz onların sana bir zarar vermelerinden korkarız. Cennetle müjdelendi. Koyunun memeleri büzüldü. Resûlullah (s.a.. Müşrikler birbirlerine “Ümmü Abd’in oğlu ne söylüyor. Böylece altıncı olarak îmân etmiş ve Sâbikûn-el-evvelîn (ilk müslüman olanlardan) olmuştur.) buyurdu ki: “Bile bile bir dirhem gümüş kıymetinde faiz yemek.a.a. Fakat o tokat ve yumruklar altında okumaya devam etti. Mekke’de ilk defa ve açıkça herkesin önünde Kur’ân-ı kerîm okuyan Sahâbî Abdullah İbni Mes’ûd’dur. otuz zinadan daha çok günahtır. Resûlullah (s.v.a.v.v.v. Ebû Bekir içti.) “Ey genç.) ın yanına geldi. Peygamber efendimiz hiç yavrulamamış bir koyunun memesini mübârek elleri ile sıvazladı ve bir duâ okudu.a.” Bırakın gideyim. “Dinle de istersen alırsın istersen almazsın” dedi ve “Ey Hanzala’nın oğlu Allah’tan başkasından birşey isteme.a.a. imâm olmasını teklif ettiler.): Eshâb-ı kirâmın meşhûrlarından. sonra İbni Mes’ûd içti. Allahü teâlâ beni onlardan muhafaza eder” buyurdu. Ebû Bekir ile karşılaştı. Ebû Bekir derince bir toprak çanak getirdi. Bundan dolayı Ukbe bin Ebî Huayfın koyunlarını güderdi.a.).v. “Ben dinletirim!” buyurdu.a.)’in getirdiği şeyleri okuyor” diyerek üzerine yürüdüler. “Senden birşey öğrenmeye ihtiyacım yoktur.a.) gençliğinde fakîr idi. Sen kızdığın zaman ben sana hakim olurum. sh-65 3) Târîh-üt-Taberî cild-2.” diyerek Rahman sûresini okumaya başladı. sh-87 5) El-Îsâbe cild-2.).v. İbni Mes’ûd (r. “Yâ Muhammed o söylediğin sözden bana da öğretir misin?” dedi.).)’den başka şu Kureyş’e Kur’ân-ı kerîmi açıktan dinletebilen bir kimse olmadı.a. Babası Mes’ûd.) İbni Mes’ûd’un başını sıvazladı ve “Allahü teâlâ sana rahmet etsin.) in has müşaviri ve hizmetçisi olup. Sonra Peygamberimiz (s. Sen (hakkı) öğrenebilecek bir çocuksun” buyurdu.) ve Hz.a. Künyesi Ebû Abdurrahmân veya (Ebû Abdillah)’dır. gözü. sh-299 6) El-A’lâm cild-4. Müşrikler de orada toplanmış bulunuyorlardı. Biz öyle bir kimse istiyoruz ki icâb ettiği (gerektiği) zaman kendini müşriklerden koruyabilecek bir kavmi ve kabilesi bulunsun” dediler.v. İslâma gelenlerin altıncısıdır. Bir gün koyun güderken Peygamberimiz (s. Yumruk. sh-402 4) İbn-ül-Esir cild-4. İki kerre Habeşistan’a ve Medine’ye hicret etti. Hz. Olmadığı cevabını alınca. Makâm-ı İbrâhîm’e geldi.” dedi. O da misafirlerden birinin imâm olmasını istedi.167 - . “Vallahi Resûlullah (s. eshâbın seçilmişlerinden idi.a.): “Bir kimsenin kendi yatağında yatması. İbni Mes’ûd (r.” diye cevap verdi. içmemiz için sütün var mı?” diye sordular.a. hayvanına binmesi ve evinde imamlık etmesi evladır” buyurdu diye rivâyette bulundu. Sa’d bin Ubâde hazretlerinin oğlunun evine arkadaşlarıyla ziyârete gitmişti.) hemen orada müslüman oldu.. Ertesi gün kuşluk vakti.) “Çekil. Fakat Abdullah İbni Mes’ûd (r.” Diğer hadîs-i şerîf kitaplarında zikredilenlerinden: Abdullah bin Hanzala (r.) onun içerisine süt sağdı.v.v. Kısa boylu. Bundan sonra Abdullah bin Mes’ûd Resûlullah (s. Abdullah İbni Mes’ud (r. Abdullah İbni Mes’ûd (r. büzül” buyurdular.a. Namaz vakti gelince ev sahibine. Her zaman Resûlullah (s.a.a.a. Ahmed İbni Hanbel (r. Kızdığında nasıl bir hâl aldığına bir bak. Sizden kim gider de onlara açıktan Kur’ân-ı kerîm okuyup dinletebilir” dediler. hafif esmer. Genç iken îmân etti. Yüzü. her istediğini Allahü teâlâdan iste. sahâbiyyedir. eski halini aldı. sonra Hz. Abdullah bin Mes’ûd. sh-285 2) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-5. Peygamberimiz (s. Bütün gazalarda ve Yermük muharebesinde bulundu. gözünü her taraflarını morartarak belirsiz hale getirdiler. Nihayet korktuğumuz başına geldi. Kendisi içti. Herhalde Muhammed (s.) ayakta Besmele-i şerîfe çekti ve “Errahmânü allemel Kur’âne. Peygamberimiz (s. Peygamberimiz (s.v.

a. Resûlullah (s. Ömer Kûfe halkına yazdığı mektûbta. İbni Mes’ûd’u (r. gönderdim.v. Ömer zamanında yeniden başlayan fetihler ile İslâm mücâhidleri safına katılmış 15 (m. Eğer onu tanıyamazsanız dizindeki yara izine bakınız.a..a.a.a. Onun üzerine dikildi ve “Allahü teâlâya hamd olsun ki seni zelîl ve hakir kıldı.v. O’nu yaralı olarak buldu ve tanıdı.v. “Ne diye beni hor ve hakir edecek. Hicretin 20. gurur ve kibirinin ne dereceye çıkmış olduğunu gösterdi. müşriklere dinletmiştir.)’in kendisinin yalnız öleceğini ve bir kısım mü’minlerin gelip cenâzesini kaldıracaklarını haber verdiğini söyleyip. isterseniz yarın sabah. ictihâd buyurmuştur. sana bu kadarı yeter. Rebeze’de ikâmet etmişti. Müşrikler O’nu kızgın kumlara yatırmışlar.” buyurdu.) vefâtından sonra Resûlullah’ın firak (ayrılık) ve hicran acısından insanlardan uzaklaşmış ve inzivaya (yalnızlığa) çekilmiş idi. Abdullah İbni Mes’ûd (r.) önüne koydu.) katıldığı bütün gazalara katılmıştır. O zaman İranlılarla.v.) üzerine aldığı vazifeyi son derece liyâkat ve ehliyet ile ifâ etti.a. Ebû Cehil’in kılıcıyla. Abdullah bin Mes’ûd (r. İbni Mes’ûd (r.a.) Hz. Medine’yi terk etmiş. 636) senesinde Şam taraflarında bulunmuş.a. Türkistanlılarla ve Bizanslılarla çarpışan bütün İslâm askerlerinin her türlü ihtiyaçları Kûfe’den tedarik edilirdi.a. Peygamberimizin Medine-i münevvere’ye hicret etmesiyle O da Habeşistan’dan Medine-i münevvere’ye hicret etmiştir. Peygamberimize (s. “Yâ Resûlallah! Bu Allahü teâlânın düşmanı Ebû Cehil’in başıdır.a. sizi kendime tercih ettim” demiştir.a. Sonra kalkıp İbni Mes’ûd (r. Ebû Cehil.v.a.a. Aradılar bulamadılar. Ebû Zer (r. bu ümmetin firavun’u idi.” dedi. hanımına: “Sen kalk. İkimiz de gençtik. bilhassa Yermük gazasında harikulade cesaret göstererek harbin zaferle neticelenmesine çalışmıştır. Peygamberimiz (s.a.a.) gelip Ebû Cehil’i öldürdüklerini söylediler.a. 651) yılında Kûfe kadılığına tayin olundu.). Osman zamanında Hicaz’a döndü.) ailesinin bir ferdi zannederdi.) üzülmemesini.v. ne oldu? Kim gidip bir bakar” buyurarak ölüler arasında onun araştırılmasını emretti. Ağır hastalanmış vefâtı yaklaşmıştı. orada ikâmet etmiştir.). Hz. zekâsının.) kendi cüssesinden umulmayacak kahramanlık göstermiş ve Resûlullah’ın (s.a. Sakalından tutup çekti ve “Ey Allahın düşmanı Allahü teâlâ nihayet seni hor ve hakir etti mi?” dedi. Abdullah İbni Mes’ûd (r. miğferini. “Sen kavminin ulusunu öldürenlerin ilki değilsin.v. İbni Mes’ûd’u yanımda alıkoymayarak.) diğer Uhud. Sen bana bugün zafer ve galebenin hangi tarafta olduğunu haber ver” dedi. Hz. Fakat doğrusu senin beni öldürmen bana çok ağır geldi. Hiç olmazsa boynumu göğsüme yakın kes de başım heybetli görünsün” diyerek küfrünün. teşkilât kurmaktaki kuvvetini ve idarecilikteki istidadını ortaya koymuştur. Dizleri üzerine düştü. Biraz sonra Peygamberimiz (s. Hendek gibi gazvelerde Resûlullah (s. Peygamberimiz (s.) misafir olmuş. Kendisini Resûlullah’a (s. Mübârek hanımı diğer bir rivâyetle de kızı yanında ağlıyordu.nci (m. Ebû Zer (r. Bu kadılığı sırasında zuhur eden bir çok hadîselere fetva vermiş. Ey koyun çobanı. İbni Mes’ûd (r. kesti ve silahını. O azılı kâfirlere hoşlanmadıkları şeyi dinlettin” dediler. Siz onlara iktidâ edin (uyun) ve sözlerine itâat edin. Bu. Sıkışınca onu ittim. Eshâb-ı kirâm. Osman zamanında hem kadılık hem de beyt-ül-mâl eminliği (hazinedarlık) yaptı. Bunun üzerine Abdullah İbni Mes’ûd Ebû Cehil’i aramağa gitti.a. Ben ondan biraz büyükçe idim.168 - .a.a.a.a. Hz. Hz.) in izni ile iki defa Habeşistan’a hicret etti. Allah seni hor ve hakir etsin.a.a.) bütün bunların ihtiyaçlarını gayet güzel bir şekilde idare ve temin etmiş. İbni Mes’ûd (r.değildi.v. “Ben size Ammar İbn-i Yâser’i Emir (vali) ve Abdullah İbn-i Mes’ûd’u muallim ve vezir olarak. O’nun hakkında sözüm var. yola bak dediğimin doğru . Abdullah bin Mes’ûd evinin Mescid-i Nebî’ye çok yakın olması sebebiyle sık sık Resûlullah’ın (s.a. Ebû Cehil’in miğferini kafasından çıkarırken. ölürsen seni kefenleyecek bir şeyim de yok” dedi. “O Allah ki O’ndan başka ilâh yoktur” buyurdu. Bu cevap karşısında Ebû Zer (r. işkenceler yapmışlardır.) ile birlikte Ebû Cehil’in ölüsünün yanına kadar gitti. “Allah düşmanlarını ben bugünkü kadar zayıf görmedim. Dizlerinden birisi yaralandı ve bu yaranın izi dizinden kaybolmadı” buyurdu. Sen çıkılması pek sarp bir yere çıkmışsın. Ebû Cehil.” dedi.) niçin ağladığını sorduğunda. Peygamberimiz (s. “Zafer Allah ve Resûlünün tarafındadır. Muâz bin Afra ile Muâz bin Amr bin Cemûh yaralanmış olan Ebû Cehil’e kımıldamayacak bir hale gelinceye kadar kılıç vurdular. “Hayır. ey Allah düşmanı. Bir gün ben ve o Abdullah bin Cüdanın ziyafetinde idik.) adayan Hz. çünkü bir fâidem dokunmadıktan başka. Bunlar Eshâb-ı Bedir’dendir. “Ebû Cehil sen misin?” dedi. İbni Mes’ûd (r. Peygamberimizin (s. başını getirip Peygamberimiz (s.) “Acaba Ebû Cehil ne yaptı.) Ebû Cehil’in başını kendi kılıcıyla kesemeyince.) zahid (dünyâdan uzak) bir hayat yaşadığından Medine’de refah artınca. Fakat o bundan vazgeçmedi. daha sonra Mescid-i Nebevî’nin yanında kendisi için küçük bir ev yapılmış. “Arayınız. zırhını.) bundan sonra da defalarca Kur’ân-ı kerîm okumuş.) hizmetine ve sohbetine koşardı. Osman zamanının ikinci yarısında Kûfe’de fitne yayılınca vazifeden alındı.).) her gazada şehîd olmak gayretiyle harb eden eshâbdan idi. Bedir gazasında küfrü ve imânsızlığı Firavun’dan daha şiddetli olan Ebû Cehil’i öldürmüştür. Boynuna ayağını bastı.) ile birlikte bulundu. İbni Mes’ûd (r. “Ağlıyorum.a. Medine’de önce Muâz bin Cebel’e (r.v.v. Kalem sûresini ilk defa sesli olarak okuyan yine İbni Mes’ûd’dur.v. İbni Mes’ûd (r.v.a.a. onlara bir o kadar daha dinletebilirim” buyurdu. Orada hazine muhâfızlığı da yaptı. “Ey Ebû Cehil seni öldüreceğim” dedi.v.) tanımayan O’nu Resûlullahın (s.

“Sen muallim olacak bir gençsin” buyurmuştur.v.a. biz kabul olunmadığımız zaman o huzuruna kabul olunurdu” buyurmuştur. 70 sûreyi Resûlullahın mübârek ağızlarından işiterek ezberlemiştir. Abdullah bin Mes’ûd hadîs ilminde en büyük âlimlerdendi.” derdi. fıkıh ve tefsîr ilimlerinde de Eshâb-ı kirâm’ın ileri gelenlerindendi. Hamza.a. Hanefî mezhebinin temeli İbni Mes’ûd’a dayanır. “Kur’ân-ı kerîm’i. bir namazı hatm ile kılmağı yasaklamamaktadır. Çok namaz kılardı. Bildirdiği hadîslerin tamamı Ahmed bin Hanbel’in Müsned adlı kitabında 82 sahifede toplanmıştır. Bundan çok az bir zaman sonra 32 (m. Buyururdu ki: “Zâlimi seven kimse.) sual edenlerin. Bunlar bir Mushafa bakıyorlardı.a. Abdullah bin Mes’ûd. Ümmetimden Hazret-ı Ömer’in râzı olduğundan ben de razıyım. Resûlullah onu kendi tarafına davet etmiş.) zamanında ezberliyen bahtiyarlardandı. o da bu daveti büyük bir şevkle kabul etmişti.olduğunu göreceksin” dedi. Haftada bir defa Kur’ân-ı kerîmi hatmederdi.” Peygamber efendimizden bizzat işiterek bildirdiği hadîs-i şerîflerden bazıları şunlardır: “İktisâda riâyet eden fakîr olmaz.v.)’ın hanımı da gelenleri Ebû Zer’e (r.a. Resûlullah (s. Abdullah bin Mes’ûd. Resûl-i Ekrem Kur’ân-ı kerîm’i ondan dinlemeyi çok severdi.) İbni Mes’ûd’dan fazla vahyi bilen bir kimse bırakmadığına inanıyor musun?” dedi. Eğer Kitâbullah’ı benden daha iyi bilen bir kimsenin bulunduğu yeri haber alsam ve beni oraya rahibeler götürecek olsa. Sâlim.) idi. Bunun üzerine Ebû Mûsel Eş’âri: “Biz bulunmadığımız zaman o Resûlullah’ın yanında bulunur. O derece ki Resûl-i Ekrem’in Ehl-i Beyt’inden olduğu sanılırdı. Onu Resûlullah’ın yanında o kadar çok gördüm ki. O gün vefât etti.a.)’ın hanımı buna pek inanmadı. İbni Mes’ûd.) da kabre koymuştur. ma’nâsını anlıyamaz” buyuruldu.” “Allahü teâlâ doğruyu Hazret-i Ömer’in dili ve kalbi üzerine indirdi. Ubey bin Ka’b ve Muâz bin Cebel’den öğrenin!” buyururdu.) götürdü. A’meş gibi meşhûr kırâat imamlarının silsilesi İbni Mes’ûd’da son bulmaktadır. Kitâbullah’dan bir âyet yoktur ki.a. Osman kıldırmış. “Evet öyledir. “Halleri ne olacak! Her ümmetten şahid getireceğimiz. Abdullah bin Mes’ûd altmış yaşları civarında hastalandı. Adalete çok dikkat ederdi. Fakat kalkıp yola baktığında bir cemâatin geldiğini gördü.) görmüş. Halef.a. Birgün “Nisâ sûresini oku.v.” “Sa’îd olan kimse başkalarından nasîhat alandır. Techîz ve tekfîn işleri yapıldı. âyet-i kerîme olan.a.v. Cenâze namazını Hz. Fakat ben Kur’ân-ı kerîmi başkasından dinlemeyi severim” buyurdu. Abdullah bin Mes’ûd’u Kur’ân-ı kerîm öğretenlerin başında sayardı.) arkadaşlarından bazıları da bulunuyordu. Abdullah bin Zübeyr (r. Bunları yapan Abdullah İbni Mes’ûd (r.169 - . yine de kıyâmet günü Allahü teâlâ onu o zâlim ile beraber bulunduracaktır. Resûl-i Ekrem. Ebû Musel Eş’arî (r.a.a. Bizzat kendisi diyor ki: “Kendisinden başka hak ma’bûd olmayan Zât’a yemin ederim ki. Onu Resûlullah’ın ailesinden zannederdim. Ebû Zer (r. İbni Mes’ûd okumaya başladı. İbni Mes’ûd Kur’ân-ı kerîmi.a. Son derece misafirperverdi.a. Kimi aradıkları sorulunca da “Ebû Zer” dediler. Çünkü bulundukları yer pek ıssız idi.)ın hususi hizmetinden ve O’na yakınlığından meclisine müsâdesiz girerdi.” âyet-i kerîmesine gelince. meclislerinde sık sık bulunurdu. Resûlullahın huzurunda.): “Medine’de Resûlullah’ın hizmetinde en çok gördüğüm zattan biri İbni Mes’ûd idi. 41. Her emrini yerine getirirdi. “Ben nafile oruç tutunca namaza zayıf kalıyorum. Dinleyelim” buyurdu. Abdullah bin Mes’ûd. “Kur’ân-ı kerîmi üç günden önce hatm eden. Hac mevsimi ise zaten değildi... Ebû Zer hazretlerinin hanımının yanına gelip. Halbuki namaz benim için nafile oruçtan daha kıymetlidir. EbülAhves demiştir ki: “Bir gün Ebû Mûsel Eş’âri’nin evinde bulunuyorduk. Hadîs-i şerîf.” . ben onun. Resûlullah’ın mübârek gözlerinden yaşlar boşandı. kim hakkında ve nerede nazil olduğunu bilmiyeyim. Abdullah (r.) ve oğlu Abdullah techîz ve tekfîn etmişler ve bütün vasiyyetlerini yerine getirmişlerdir. Onlara hürmetinden çok güzel giyinirdi.v. Hadîs rivâyetinde çok büyük hassasiyet gösterirdi. Hadîs-i şerîfde. “Kur’ân-ı kerîm size indi. Ebû Zer (r. Âsım. Peygamber efendimiz. Kısâi. Resûlullah (s. Resûlullah (s. Resûlullahın eşyalarını taşırdı.a. Mecliste İbni Mes’ûd’un (r. Seni de onların üzerine şâhid getireceğimiz zaman. Kâ’be’de 70 yıl ibâdet etse. Cennet-ül-Baki kabristanında Osman bin Mazun (r.v. 652)’de vefât etti. mutlaka oraya çıkar giderim.a. hâline ve işine uygun bir zamanda hatm etmesini emr buyururdu.” buyurmuştur.) Onun için. Resûlullah (s.) “Resûlullah’ın (s. Resûlullahın sünnetine tamamen uyardı. Biz onu sizden okuduk ve sizden öğrendik” dedi.” Kûfe’de yaptığı vazifelerden biri de herkese dinini öğretmekti.a. İbni Mes’ûd. “Burada yalnız yaşayan bir zât tanıyor musun?” diye sordular. Rüyasında Peygamberimizi (s. Sesi çok güzel idi.

Eshâb-ı kirâmın (r. Allahü teâlâ. “Bunlar da. İbni Âbidin birinci cildin otuzbeşinci sahifesinde buyuruyor ki. Yalnız ölümün çaresi yoktur. iyi olur. beğendiği yerlerde harcar.” “Sıkıntısı olan kimse.” “Siz üç kişi olunca içinizden ikisi.” “Hayır eken büyük mahsul alır. Birgün hitab ederlerken “Dünyâda büyük fenalık şirret-i lisandır (kötü dilli olmak).170 - . Dünyâda ve âhirette necat (kurtuluş) bulayım” dedi.“Günâhlardan tevbe eden hiç günâh işlememiş gibidir. Bundan başka bunların 21’i yalnız Buhârî. Allahü teâlâ bir kimseye İslâm ilimlerini ihsan eder ve bu da her hareketini. Başka bir rivâyette: Resûl-i Ekrem’den 840 hadîs rivâyet etmiştir.” “Allahü teâlâ güzeldir. medh ve zemm. bir kimse Peygamberlere tabi’ olmadan.” “Cehennemde azâb yapan ondokuz melekten kurtulmak isteyen. yani bu bilgileri bir araya toplamış. öbür arkadaşları yanında gizlice konuşmamalıdır. Kendisi fevkalâde hâfiza kuvvetine ve aklî melekelere sahib idi. balık kılçığı gibi.” buyurdular. Sonra. hiç kurtulamayacağı fakîrlik ve doymak bilmeyen hırs. Bir gün kendisine: “Ey İbn-i Mes’ûd! Emr bil-mâ’rûf ve nehy ani’l-münker’e riâyet etmeyenler helâk olur” demişlerdi. Kalb vardır ki ikbâl şehvetine sahiptir. Mecnûn üzerine okunursa. muhakkak eğri yola sapar.a.” “Sen Cennet’te kuşlara bakarsın.” Şeyh Muhyid-în en-Nevevî hazretlerinin rivâyetlerine göre Abdullah İbn-i Mes’ûd 848 hadîs-i şerîf rivâyet eylemiştir. Buyurdular ki: “Hâmil-i Kur’ân-ı kerîm olanlar (hâfizlar) halim ve cesur olmalı ve daima mahzun bir halde bulunmalıdırlar. herkese lâzımdır.a. bilgisine uygun yapar. sevdiğine de sevmediğine de verir.) bize bir doğru çizgi çizdi ve “Bu insanı Allahü teâlânın rızâsına kavuşturan doğru yoldur” buyurdu. “Fıkıh bilgisi. Bekara sûresini başından dört âyet ve âyetel-kürsî ile sonraki iki âyeti ve bu sûrenin sonundaki üç âyeti okursa.” “Kâmil insan. Besmele okusun! Besmele. imânın hakikatına vâsıl olamaz. çok istiğfâr okusun.” “İki şeyden birine kavuşan insana gıbta etmek.” diye cevap verdi. Bunlara uygun olmıyanı kabul etme. sonu zarar ve ziyandır.v. O halde. yüksek ictihâd makamını elde etmiştir. evine şeytân girmez.” Bir gün.” “Allahü teâlâ dünyâyı. 120’sini Buhârî ile Müslim müştereken naklederler. kalbini ma’rûf ile doldurmayanlar helâk olur” cevabını vermişlerdir. beni öldürünüz!” “Bir kimse sabah ve akşam. doğru yolda yürümek isterse. Birini canın arzu edince hemen pişmiş ve kızarmış olarak önüne gelir.” “İnsana helaldan olan fakîrlik hali. 35’i de Sahîh-i Müslim’dedir. ekin hâline getirmiş ve bunun talebesinden olan İbrâhîm Nehai. Eğer eline bir şeyler geçerse istidracdır. “Şerâb içen kimse. Siz kalbleri şehvet zamanında iğtinâm eyleyin” buyurmuşlardır. Eshâb-ı kirâmın yükseklerinden ve en âlimlerinden idi. Şer eken nedamet biçer. İbn-i Mes’ûd Bedevîye “Allahü teâlâya asla şirk (ortak) koşma. bir Bedevî gelerek “Ey İbn-i Mes’ûd! Bana bir şey öğret ki. Abdullah İbni Mes’ûd “radıyallahü anh” olup.” “Dünyayı âhirete tercih eden kimseye Allahü teâlâ üç tane belâ verir Kalbinden hiç çıkmayan sıkıntı. birine çok mal verir. güzeli sever. O da “Hayır. Bir gün İbni Mes’ûd’a “Sizce hangi ilim makbuldür?” diye sual ettiler. Ya’ni. ikincisi. ondokuz harftir. Âhireti ise ancak sevdiğine verir.” “Kişi sevdiği ile beraberdir. bu hattın iki tarafına. yanında müsavi olandır. Kur’ân-ı kerîme Peygamberimizin Sünnetine uy. tevbesiz ölürse. Çünkü bu konuşma onu mahzun eder. harâmdan gelen zenginlikten hayırlı olmadıkça. Bu kimse de malını Allahü teâlânın râzı olduğu. şeytanların saptırdığı yollardır” buyurdu. buna imrenmek yerinde olur. bu ekini biçmiş. bütün menfaatlar onda toplanmış olsun.” “Her derdin bir dermanı vardır. eğik çizgiler çizip. ekmek gibi. Bunun talebesi Alkame bin Kays bu tohumu sulayarak. mezarını açınız! Yüzünü kıbleye karşı görürseniz. “Kur’ân ilmi ile Sünnet ilmini çok severim.) en fakîhi olup. Bu bilginin tohumunu eken.” “Bir gün Peygamber (s.

Yâ erhamerrâhimîn! Beni afv ve mağfiret et” . Bana emreyledin.” dedi. O zaman İsrâ sûresi yirmidokuzuncu âyetinde.a. bacakları ince idi.171 - . Resûlullah da şöyle demeye başladı: “İste. Orada mushafları ezbere yazdıran birisi var. cemaat her zaman olduğu gibi Resûlullahı beklediler. böyle birşeye ondan daha lâyık birinin kaldığını zannetmiyorum. “Bugün bende bunların hiçbiri yok” buyuruldukda. Abdullah İbn-i Mes’ûd hazretlerinin kız evlâdı çoktu. Ömer’in kızgınlığı geçip eski haline dönünce: “Vallahi. geceleri. Peygamber efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde: “İbn-i Mes’ûd’un sözüne. Cüssece küçük. Arafat’ta dururken. Ya’ni bu bilgileri öğrenip dünyâ ve âhiret se’âdetine kavuşmaktadırlar. Birkaçı evine bakıp gömleksiz olduğundan gelemediğini anladı.) hakkında: “İbn-i Mes’ûd. Hz.v.) hususî olarak yanına gelip. mîzânda hepinizden ağırdır” buyurdular. bilgisine sarılınız!” buyurmuştur. akşamdan sonra. ben de itâat ettim. Hammâd-ı Kûfî bin Süleymân. darlığa düçar olmaz. Bu. Gelmeyince merak ettiler. Böylece hazırlanan lokmaları insanlar yemektedir.a. Ebû Yûsuf. Vücudları çok zayıf. Hazret-i Osman’ın. Ben Cenâb-ı Peygamber (s.a. kendine kalmıyacak şekilde dağıtma!” buyuruldu. benzeri az görülen bir şekilde öfkelendi ve sordu: “Yazıklar olsun sana! Kim o?” O kimse: “Abdullah İbn-i Mes’ûd” diye cevap verdi.v. Hammâd da İbrâhîm Nehaî’den. vakt-i minnettir. mübârek arkasından gömleğini çıkarıp çocuğa verdi ve evinde gömleksiz kaldı. “Eğer ben bir kimseyi meşveret etmeksizin âmir tayin edecek olsa idim. Resûl-i Ekrem. Câbir ve Abdullah İbni Mes’ûd “radıyallahü anhümâ” buyuruyorlar ki “Bir oğlan Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimize gelip. Bir de baktık ki tanımadığımız birisi mescidde Kur’ân-ı kerîm okuyordu. “Kızlarınıza ne bıraktınız? Onların maişetleri (geçimleri) dardır. Çünkü O’nun hakkında yanlış bir şey söylemekten korkardı. Yani mezhebin reisi olan İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe. Vâkıa’ sûresini tilâvet ederse fakîrliğe. ihtiyatlı. rahmet-i ilâhiyyeyi isterim” buyurdular. Hz. Seher vaktinde şu duâyı okurlardı: “Ya Rabbi! Beni davet eyledin. Hazret-i Ömer’in yanına gelen bir kimse ona şöyle dedi. ilim doldurulmuş bir dağarcıktır” buyurmuştur. ağır ağır ve sözlerini düşünüp tartarak konuşurdu.a. “Ey mü’minlerin emiri! Ben Kûfe’den geldim.) den işittim ki: “Her kim.) İbn-i Mes’ûd (r.a.tır. gömleğini bana ver dedi. Daha sonra bize dönüp şöyle dedi: “Kim Kur’ân indiği andaki tazeliğiyle okumaktan hoşlanıyorsa. bunu harman yapmış ve bunun talebesi olan İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe öğütmüş.): “İbni Mes’ûd. ya’nî bu bilgileri kısımlara ayırmıştır. Eshâb-ı kirâmdan Abdullah İbni Mes’ûd’dan (r.” Demesiyle “Ben onlara Vâkıa’ sûresini öğrettim. bu da Alkama’dan.a. hamur yapmış ve İmâm-ı Muhammed pişirmişdir.” Hanefî mezhebindeki ahkâm-ı şer’iyye.v. ilim ve fazîletçe büyük olmak münasebetiyle Hazret-i Ömer (r. Hammâd’dan. Ömer.v. “Resûlullah (s.) onu dinlemeye başladı. Bilâl-i Habeşî ezan okuyunca.” cevabını vermiştir. Eshâb-ı kirâm’dan Ebû Musel-Eş’arî’nin (r. İbn-i Ümmü Abd (İbn-i Mes’ûd) gibi okusun.a. Alkama da Abdullah bin Mes’ûd’dan. Resûlullah (s. Hemen. Sonra hep birlikte dışarı çıkdık. bunları istedi. “Ey Habîbim! Malını. Konuşurken gayet yavaş. “Bir tabib getirelim mi?” deyince “Hacet yok.) başlayan yol ile meydana çıkarılmıştır. fıkıh ilmini. Diğer bir hadîs-i şerîflerinde ise. Şimdi sana ondan bahsedeceğim” deyip konuşmaya başladı. Hastalandıkları zaman Hazret-i Osman (r. istediğin sana verilecektir!” Abdullah İbn-i Mes’ûd hazretlerine Resûlullah sorulduğu zaman tir tir titrer ve ter içinde kalırdı. içinizde iken bana sormayın” dediğini Buhârî zikretmektedir.” Abdullah İbn-i Mes’ûd duâ etmek için oturunca.)’den almıştır. Cevaben: “Günahımdan şikâyet ediyorum. ba’zı lüzumlu şeyleri saydı ve “Annem beni sana gönderip.a. birgün eshâba hitaben: “Siz İbn-i Mes’ûd’un vücutça zayıf olduğuna bakmayın. beni hasta eden Tabîbdir” cevâbında bulunmuştur. Ebû Bekir’le müslümanların durumunu konuşuyordu.) bir gece Hz. bu da Resûl-i Ekrem (s. icâbet ettim. Ben de onların yanındaydım.a. Allahü teâlâya kavuşma halin yakın iken neden şikâyet ediyorsunuz ve ne isteğiniz vardır?” dedi. elbette İbn-i Mes’ûd’u tayin ederdim” buyurmuşlardır.

cild-1. anneciğim diye söylemesi müstesnadır. Medineliler İbn-i Ömer’in ilimdeki yüksek derecesi ile iftihar ederlerdi. nefislerinin arzuları peşinden koşmalarına çok üzülür ve bu şekilde onların hâlini şöyle açıklardı.) İsmâil bin İbrâhîm’den rivâyetle Reca’ bin Ebî Seleme diyor ki: İbni Muhayrız elbise almak için bir manifaturacının dükkânına girdi.) Hazret-i Osman’ın hilâfetine kadar Kûfe’de kalıp. Zamanındaki bazı kimseler bunu uygun görmezlerdi. Sâ’id-ül-Hudrî’den. sh-374-466 2) El-Îsâbe. cild-1. sh-43 9) Tabakât-ül-Kurrâ liz-Zehebî. Mekhûl eş-Şâmî.172 - .” İbni Muhayrız vefât ettiği zaman Reca’ bin Hayve şöyle dedi: “Allahü teâlâya yemin ederim ki İbni Muhayrız’ın yaşamasını. cild-3. “Sen bu zâtı tanıyor musun? Bu zât İbni Muhayrız’dır” dedi. O hadîs ilminde sika (sağlam. Kudüs’te yaşamış olup. sh-10-13 13) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye. onlara hürmetsizlik edilmesini istemezdi “Kim anne ve babasının önünde yürürse haklarına riâyet etmemiş olur. rivâyet etmiştir. Orada olan birisi manifaturacıya. kendini ziyâret etmeyeni ziyâret et” buyurdu. Bu hali de Eshâb-ı kirâmın aleyhimürrıdvân haline tam uygun idi ki onlar kendilerini tanıyıp Eshâb’dan oldukları için normal fiyatından çok tenzilât yapanlardan birşey satın almazlardı. Abdulazîz bin Abdülmelik. Buyurdu ki: “İpek elbise giymek suretiyle harâm işlemektense. İmâm-ı Evzâî selef içinde onu beş meşhûr âlimden biri saymış fazîletini zikretmiştir. Ebû Bekir bin Hafs ve diğer hadîs âlimleri hadîs-i şerîf rivâyet etmişlerdir. onu parmağınızla gösterir ve beğenmiyecekleri bir şey olduğu zaman da gizlerseniz. Abdülmelik bin Ebî Mahzûre. güvenilir) bir âlim olup. dinimizle değil” diyerek oradan ayrıldı. Bunu Allahü teâlâ . sh-5 12) Meşâhir-i Eshâb-ı Güzîn ve Terecim-i Ahvâl-i Fukahâ. insanların iki yüzlü olmasına. Ubâde bin Sâmit’ten.v. Allah korkusundan beti benzi sararmış bir halde. Abdullah bin Muhayrız’dan. sh-31 4) Hulâsat u Tezhîb-il Kemâl. sh-181 5) Şezerât-üz-zeheb. Bu üç haslet. Nasîhat istedim: “Eğer bu üç haslet sende bulunursa Allahü teâlâ bu hasletlerle sana iyilikler ihsan eder. sh-303 16) Fâideli Bilgiler. dinlemesini bil. İbni Muhayrız hemen kalktı ve “Biz paramızla bir şey almaya geldik.” İbni Muhayrız dedi ki: Peygamberimizin (s. O. Allahü teâlâ böyle olanları kıyâmet günü Cehenneme atar ve onu yalancı diye adlandırır. Ebû Sarme el-Ensârî’den. bulunduğu beldedeki insanlar için bir emân olarak sayıyordum. Hâlid bin Düreyk.) ile görüştüm. cild-1 sh-89 11) Tabakât-ül-huffâz.İbn-i Mes’ûd (r.” Hanımının dokuduğu elbiseleri giyerdi. 99 (m. Abdullah bin Muhayrız gibi âlimlere tabî olsun” demiştir. “Eğer sizler iyi güzel şeyleriniz olduğu zaman insanlara gösteriş yapar. Abdullah bin Muhayrız son derece sabırlı ve mütevazı bir zât idi. Kim anne ve babasını ismiyle veya lakabıyla çağırırsa edebsizlik etmiş olur. Ahmed bin Hanbel (r. öğünür. vücûdumun her yerinin Alaca (cilt hastalığı) olmasını daha çok severim. Tanındığı zaman oradan uzaklaşırdı. cild-2. 652) târihinde. Ümmü Derdâdan ve daha birçok âlimlerden hadîs-i şerîf dinleyip. sh-33 10) En-Nücûm-üz-Zâhire.) Eshâbından Fudale İbn-i Ubeyd (r. cild-1. Abdullah bin Sa’dî’den. Ebû Mahzûre’den.a. Reca bin Hayve. Künyesi Ebû Muhayrız el-Mekkî’dir. Muhammed bin Yahyâ. kendisinin dîn-i İslâmı yaşamadaki gayreti ve takvası için birşey verilmesini istemezdi. Arkadaşlarından Hâlid bin Düreyk Ona: “Sen hem zâhidlik yapıyorsun hem de bahillik (cimrilik). 32 (m. Biz de. İmâm-ı Evzâî. Bunun üzerine İbni Muhayrız: “Nefsimi temize çıkarmaktan Allahü teâlâya sığınırım” dedi. 717) senesinde vefât etti. Doğum târihi bilinmemektedir.a. Muâviye’den. Bundan sonra Mısır kumaşından yapılmış beyaz iki elbise aldırdı ve o ikisini giymeye başladı. O’nun da’veti üzerine Medine-i Münevvere’ye dönmüş. sh-38 6) Tabakât-ı İbn-i Sa’d. Baki’ mezarlığına defn olunmuştur. Rivâyetleri Kutüb-i sitte denilen meşhûr hadîs kitaplarında yer almıştır.a. 1) Müsned-i Ahmed İbn-i Hanbel cild-1.” Çünkü Allahü teâlânın sevgili kullarının bulunduğu yere toplu belâ gelmez. zamanında Şam âlimi olarak meşhûr olmuştur. Hz. sh-360 3) Târîh-i Bağdâd.a. Şam’da Abdullah bin Muhayrız ile iftihar ederdik demiştir. Ancak babacığım. sh-159 7) Tabakât-ül-Kurrâ (İbni’l-Cezerî) cild-1. “Ey Allahım benzim senin korkundan sararıp solmuş ve rengini kaybetmiş bir hale gelecek şekilde korkmayı nasip etmeni istiyorum” diye duâ eder ve ağlardı. Ancak anne ve babasının yolu üzerindeki eza ve cefâ veren bir şeyi almak için öne geçmesinde bir mahzur yoktur. Büsr bin Abdullah Hadramî. sh-458 8) Tabakât-üf-Şirâzî. fazîletleriyle meth edilmiştir. 60 yaşını geçmiş olduğu halde ebedi hayata kavuşmuştur. Anne babaya çok hürmet edilmesini emir ve tavsiye buyurur. bilmediğini öğren. “Tâbi olmak için bir âlim arayan. sh-49 ABDULLAH BİN MUHAYRIZ: Tâbiînden meşhûr hadîs âlimi. Ben bunu hiç uygun bulmuyorum” dedi. sh-975 14) Eshâb-ı Kirâm.

O kökü Cennette olan cömertlik ağacına yapışmış. Ömer’in oğlu olduğu. Mûsâ bin Ukbe diyor ki: İbni Muhayrız ile Remle’deki bir cenâzede beraber bulundum. cild-6. “Abdullah bin Ömer. bir yerde doğru olan ortaya çıkınca artık orada konuşmazdı. Pek çok hâdiseye şâhid olup. inceleyici ve dikkatliydi. Peygamber efendimize çok bağlıydı. Resûlullah (s. cild-5. İlk önce Hendek gazasında bulundu. dünyâya düşkün olmaması örnek durumdaydı. Bu dört zât bir mes’elede ittifak edince. Abdullah bin Abbâs. Hz. “Tâbiînden Mihrân (r. müslümanlar arasında olmaz. kâfirlere ve gayr-i müslim memleketine karşıdır. Kur’ân-ı kerîmin tefsîri hususunda sahabenin ileri gelenlerinden idi.) görmek. Onbeş tane evladı vardı. amelden çok daha fazla ihtiyacımız var. Horasan ve Taberistan seferlerine katıldı. Bir münker gördüğünüz zaman hemen hiç vakit kaybetmeden Allahü teâlâdân bu belânın ümmet-i Muhammed’den kaldırılmasını isteyiniz. Eshâb-ı kirâm içinde en fazla hadîs-i şerîf rivâyet edenlerden oldu. İkincisi ise yapmış olduğu iyilik ve ibâdetleri çok gizler kimseye belli etmezdi. iç hâdiselere karışmadı. Cihad. Bunlar namaz kılanın kelâmı. ahlâkı ile ahaklanmak isterdi. Lüzum olmadıkça hadîs-i şerîf rivâyet etmezdi. Muâviye’nin hilâfetinde Yezîd bin Muâviye ile Bizans seferine katıldı.v. O’nun (s. İslâm ülkesinde. Birincisi. Helala ve harâma ait hadîs-i şerîflerin çoğunu O bildirmiştir. çocuk yaşta müslüman oldu.173 - . Mekke-i Mükerreme’de hicretten ondört (m. Sıffîn muharebesinden sonra da hilâfeti söz konusu olup. Beraber namaz kılardı. İbâdet.a. aynı yerde 73 (m. Osman’ın şehâdetinden sonra.) daima taklid ederdi.Kur’ân-ı kerîmde haber vermektedir. Resûlullah (s. Künyesi Ebû Abdurrahman’dır.” buyururdu. Mûte ve Yermük gazâlarıyla Mısır ve Kuzey Afrika’nın fethinde bulundu. Hadîs ve fıkıh âlimleri arasında Abdullah bin Ömer.a. bu söyledikleri sözlerini hatırlarına getirirler. Medine-i Münevvere’ye hicret etti. 692) yılında vefât etti.a.) nerede namaz kılsa izini takip ederek oraya giderdi. “O’nu (s. Sünnet-i seniyeyi yerine getirmek için Resûlullah’ı (s. Seçilmemek şartıyla Şûra üyeliğinde bulundu. hadîs-i şerîf dinlemekle şereflendi. Babası İslâmiyetle şereflenince. Ancak fıkıh kitaplarında Abâdîle-i Abdullahlar .” Buyurdu ki: “Mescidde üç kelâm hariç her türlü kelâmı konuşmak caiz değildir.) ile diğer gazalara katıldı.) sonra hac mevsiminde ve diğer zamanlarda insanlara altmış sene fetva vermiştir. Hz.a. “Bir evden bir şehîd yeter” buyurdu. (Çünkü ilim unutuldu)” İbni Muhayrız yedi günde bir Kur’ân-ı kerîmi hatmederdi.” Birçok zühd ve verâ sahibi zât İbni Muhayrız hazretlerini görünce kendilerini onun yanında çok küçük görürlerdi. Kabri Muhasseb’dedir. Yaşı küçük olduğundan Bedir ve Uhud gazâlarına götürülmedi. “Abâdîle’nin kavli” denilir.a.) O’nun (r. sohbet ve gazalarda.a. ilmi hususiyetteki yüksek mertebesini ve muharebelerdeki kahramanlığı ileri sürülerek halife olması istendi. Fakat. hadîs ilminde en üstün olanlarından.) hakkında. Eshâb-ı fukahâdan olup.) daima takib ederdi. Veda Haccı’nda hep Resûlullah (s. İbni Muhayrız son derece vefâ sahibi olup.a. dördü kızdı. sohbetinde bulunmak.v. Devlet kadrosunda vazife almaktan uzak durdu. sh-68 3) Hilyet-ül-evliyâ. annesi Zeynep binti Ma’un-i Cümeyhî’dir.a. Huzur-u se’âdetinden ayrılmak istemezdi. Ali’ye bîat etti. sh-138 4) Şezerât-üz-zeheb. Buyurdu ki: “Hayırlı şeyler gördüğünüz zaman Allahü teâlâya hamd ediniz. Hz. 608) sene önce doğup. Haram ve şüphelilerden sakınması.a. Fetva verme hususunda pek ihtiyatlı hareket ederdi. zikredenin kelâmı. İşittiği hadîs-i şerîfleri yazardı. “Cihâd. İbni Muhayrız’da çok az kimselerde bulunan iki haslet vardı. sh-22 2) Tezkiret-ül-huffâz.v. O’na hizmet etme şerefine nâil olduğu ve fıtrâten üstün hâllere sahip olması sebebiyle bütün ilimlerde mâhir üstad idi.v. Allahü teâlânın beğendiği kadar çok cömert idi. Ne ölümü ne de. Her işte çok araştırıcı. cild-1. Eyyüb Sultan hazretleriyle İstanbul surları önünde Bizanslılar ile mücadele etti.v. Yine kabul etmedi. kendisine teklif edildi. Fakat bugün ilme.a. sh-116 ABDULLAH BİN ÖMER (r. hadîs rivâyeti hususunda İbn-i Ömer kadar dikkat edeni yoktu. içlerinden birisi vefât ettiği zaman müslümanlar “Bizleri İslâm dîni üzere öldüren Allahü teâlâya hamd olsun” derler.” Buyurdu ki: “Biz ameli ilimden daha efdal görürüz. tefsîr. Ömerü’l-Fârûk’un oğlu olup. Abdullah İbn-i Zübeyr ile Abdullah İbni Amr İbni’l-As’a “Abâdile-i erbaa” (dört Abdullah) unvanı verilmiştir. ilmi. dostlarını her işlerinde gözetir onlara yardım ederdi. Biat-ı Rıdvan’da babasından önce bîat ettiği rivâyet edilmektedir. İbni Muhayrız. “İbni Ömer’den daha fakîh kimse görmedim” buyurdu.) hakkında buyuruyor ki.) ile beraber bulundu.v. Abdullah bin Ömer.a.) O’nun (r. Allahü teâlânın dinini öğreten veya ondan birşey soranın kelâmı.v. insanların ahde vefâ göstermelerini isterdi ki kendisi buna son derece dikkat ederdi. Ehli sünnetin Mâlikî Mezhebinin imâmı İmâm-ı Mâlik (r. Müslümanların gözbebeği Hz.a. İlk imâna gelenlerdendir. Onbiri erkek. İslâm terbiyesiyle yetişti. Sonra bunu unuturlar. İmâm-ı Begâvî buyuruyor ki. cild-1. fetvaları çok kıymetlidir. Babası şehâdetinden önce kendisine veliahd olarak oğlunu göstermesini isteyenlere. Mücâhiddi. Resûlullah’ı (s. Kabul etmedi. Şöyle diyordu: “ Anladım ki.v. 1) Tehzîb-üt-tehzîb. Hz.a.) yolunda gitmek.): Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden ve fıkıh. Peygamberimizden (s.

Kızartıp önüne koydular. geri dönüp çarşı esnafına. “Sağa sola bakmak ve hareketler yapmak suretiyle namazlarını eksilten ve aksatan kişilerdir” cevabını verdi. “Kıyâmet gününde aksaklar diye çağırılacak kişiler vardır” dedi. o târihten itibaren gece namazına başladı.” “Bir şeyi fazla sevmeye başladı mı. Derhal evine gidip sordu “Abdullah bin Ömer’e (r. kendi binek hayvanının yem ihtiyacını veresiye satın almak mecburiyetinde kalıyor” dedi. İbni Abbâs ve İbni Ömer hazretleri kasd edilir. Azadlılarından olan İmâm-ı Nâfi efendisi ile ilgili olarak buyurdular ki: “Abdullah bin Ömer. “Her ne ihtiyacın varsa bana bildir”.” Dünya malına hiç gönül bağlamazdı. “Hz. ekseriya İbni Mes’ûd. Abdullah (r. alçak elden hayırlıdır!” buyurduklarını işittim. Nâfi.a. Abdullah’ın kendisi diyor ki: “Asr-ı se’âdette bir rüya görmüştüm.a. geri döndü ve helâl etmişdim. Ka’kaa bin Hakim’den rivâyet edildiğine göre. Hz. hayrı. Derken iki kişi beni tutup Cehenneme götürmek istediler.a. Çok cömert. Güya elimde ipekli bir kumaş parçası var ve ben Cennetden nereyi istiyorsam bu ipekli kumaş parçası sayesinde oraya uçuyorum. Cemaat. ruhunu teslim etmedi. Dostlarından imâm Meymûn bin Mihvan (r. Mutlaka misafir arar. hemen onu âzâd etmek âdeti idi.) oğlu Hâlid’in âzâd ettiği Ebû Gâlib diyor ki: “Abdullah bin Ömer (r. Derhal karşılarına bir melek çıktı. İyi ve güzel huylu olup. Eyyûb bin Vâil. Ve bana “Korkma!” dedi.)’ın canı balık istemişti. Hz.a. Çok aradı. Kaftanı ne yaptığını sorduk. “Aksaklar kimlerdir?” diye sorduklarında. Nalınlarını giyip oraya giderken. “Seni Allah rızası için âzâd ettim.) dün dörtbin dirhem para ile bir kaftan gelmemiş miydi?” Ev halkı. Abdullah bin Ömer (r. Yüksek elin ancak veren el. Abdullah’ın evindeki hayatı sorulduğunda şöyle anlattı: “Her namaz için abdest alır ve bunların arasında Kur’ân-ı kerîm okurdu. Ona şu cevabî mektubu gönderdi: Resûlullah’dan. Evinde bulunan eşyaların hepsine değer biçtim ve bütün bunların değerinin yüz dirhemi bulmadığını gördüm. gelmişti!” dediler. Mekke’ye giriş için ve Arafat’ta vakfe için de yıkanırdı. temizliği seven ve bu konuda titizlik gösteren bir sahâbîydi. kötülükten uzaktı. herkesi peşinden koşturan bir takım istek ve arzulara meyletmemiş olmasıdır. Abdullah’ın azâtlısıdır. bir ihtiyacı olana verirdi.) Mekke’ye geldiği zaman bize misafir olurdu. Abdullah. “Abdullah ne iyi insandır! Keşke geceleri de namaz kılsa!” buyurdular. Ev halkı: “Dünkü paradan yanında bir kuruş kalmadı. Abdullah.) devesi çalındı. misafiri bulunduğu veya Ramazan-ı şerîfte yerdi. alçak elin de ancak alan el olduğunu sanıyorum. Nâfi’e Hz. O’nu onbin dirheme satın aldıktan sonra. hâlis ibâdet etti” yazılı idi. Bedelini peşin ödeyecek parası yoktu” dedi. Hz. “Önce geçindirmekle yükümlü olduğun kişilere ver. Biri gelip deven şuradadır dedi. diye Abdullah bin Ömer’e mektûb yazmıştı. Mescide girip namaz kıldı.) anlatır: “Abdullah bin Ömer’i (r.)’ın akşam yemeklerini yalnız yediği hiç vâki değildir. o zamanın zenginlerinden Abdülazîz bin Hârûn. sadakayı. “Evet. Allahü teâlânın bana sevk ettiği bir nimeti de geri çevirmem. ertesi gün onun çarşıda binek hayvanına veresiye yem aldığını görünce. Hafsa benim bu rüyamı Resûlullah’a anlattı. hâlim ve selim idi. “Bugün onu gördüm.a. Senden herhangi bir isteğim yoktur. şaşırdı. onu Allah rızâsı için. Bir gece sabah .a. “Beğendiklerinizden çıkarıp vermedikçe zinhar iyilik mertebesine erişemezsiniz!” âyet-i celîlesiyle amel ederdi. Nâfi’den şöyle rivâyet ediliyor. Bu meyanda Allahü teâlânın.” “Abdullah bin Ömer (r.) bir gün dörtbin dirhem para ile kaftan getirilmişti. Ancak.a.” “Abdullah bin Ömer’le bir dostun evinde üç gün misafir kalınca bana “Kendi paramızdan harcamaya başla!” buyururdu. balığı o fakîre verdi. Bir gün Abdullah bin Ömer’in (r.174 - . Eve döndüğü zaman sırtında yoktu. bulurdu. Bunun üzerine beni bıraktılar. Kaftanı da dün omuzlarına alıp gitmişti. artık almam dedi. Hz. bir sohbetinde.denilince. Ömer’in oğlu Abdullah (r. bulamadı. Abdullah bin Ömer. Her işini ve her şeyini Allah için yapardı.a. Geceleri kalkar.) binlerce dirhemini fakîr fukaranın ihtiyacına sarf ediyor da.a. Dostlarından Eyyûb bin Vâil.) buyurdu ki: “Müslümanlıkla şereflendikten sonra en büyük sevinç ve neş’em. Tam bu sırada bir fakîr geldi ve Hz. Âdem bin Ali’den rivâyet edildiğine göre. Cenâb-ı Peygamber. Günde iki defa güzel koku sürünürdü. Bazan bir ay geçerdi de bir parça et yemezdi. bin kişi âzâd etmeyince. Geceleri çok namaz kılardı. yüksek el. köle azad etmesini çok severdi.a. Yüzüğünün taşında” Abede’l-lâhe lillah” “Allahü teâlâya Allah için. Binek hayvanı için yem satın alıyordu. Cuma namazına gitmeden önce mutlaka yıkanır ve güzel kokular sürünürdü. “Ey tacirler! Sizin haliniz nice olacaktır! İşte Hz. Elbiselerinin daima tertemiz ve kokusunun güzel olmasına dikkat ederdi. Hz.a. Köle ve cariyelerinden hangisini Allahü teâlâya ibâdet ederken görse.) ziyârete gitmiştim. teheccüd namazı kılardı.” Hz. ihram için. Kölelerinin böyle görünerek kendisini aldattıklarını söylediklerinde “hayır için aldanmaktan iyi şey var mıdır?” buyurduğu pek meşhûrdur. O’nun cömertliğine ve haline gıbta eden dostu. İbni Ömer’e (r. İyilik etmesini. Alana helâl olsun dedi. Abdullah bin Ömer’in (r. gönlümün. Ömer ve oğlu Abdullah’dan başka içimizde dünyâya meyli olmıyan kimse yoktur. Bir fakîre hediyye ettiğini söyledi” dediler.” buyurdu. Bayram namazları için de aynı şeyi yapardı.” Hz. Câbir bin Abdullah der ki: “Hz.

velilik mertebesini ancak bununla elde edebilirsin.” Bunun üzerine bana şu mukabelede bulundu. “Abdullah! Sabahladığın zaman akşam için kendini kaygılandırma ve akşamladığın zaman. bir yanımdan tutarak bana şöyle buyurdu: “Abdullah! Dünyada bir yabancı veya yolcu gibi ol ve kendini kabir halkından say!” Hadîs-i şerîfde buyuruldu ki.v.” buyurdu.” “Allahım Senden sıhhat.) de böyle yapmıştı” dedi.a. meyyit bunu tanır ve selâmına karşılık verir. insanoğlu Allah’dan başkasından korkmazsa Allahü teâlâ ona hiçbir şeyi musallat etmez” buyurdu.) gördü. istediğini giyin! İnsanları yanlış yola götüren israf ve tekebbürdür. sabah için kendini kaygılandırma! Sağlığında hastalığın ve hayatında ölümün için (tedbir) al.a. “Duâ şeklini de şöyle anlattı. “Kalkıp namaz kılmayacak mısın? Kur’ân’ın üçte birini okusan da olur!” Bu suâli üzerine.” Resûlullah (s. Kendisinden Abdullah İbni Abbas. Sa’îd bin Müseyyeb. ama yarın kurtulacaktır! Halk nazarında nice tatlı dilli.”. mübârek yüzünün karşısına kadar başka duâlarda omuzları hizasına kadar kaldırırdı. Yâni çok az yerdi. “Abdest alırken de israf olur mu?” dedik de. “Yâ Sa’d! Suyu niçin israf ediyorsun?” buyurdu. İbni Ömer (r. Hamza. Yanındakiler çekinerek yürümediler. tegannî ederek. Hz.) duâ ederken. Abdullah kötülüğe karşı iyilikle mukabele ederdi: Zeyd bin Eslem’den rivâyet edilmiştir: Bir kimse yolda Abdullah bin Ömer’e sövüp saymaya başladı. Abdullah evinin kapısına varıncaya kadar onu dinledikten sonra adama dönerek.. “Resûlullah (s. tâbiîn dahil pek çok âlim hadîs-i şerîf rivâyet etti. “İnsanların en akıllısı kimdir?” Peygamber efendimiz şöyle buyurdular: “Ölümü en çok hatırlayan ve gelmeden önce ona en iyi hazırlananlar. Abdullah kulaklarını parmakları ile kapadı. “Bu önemli bir ilâçtır! Sana Irak’tan getirdim” dedi. Bir gün de yolculukta önlerine bir arslan çıktı. Abdullah.v. “Abdul. Oradan hızla uzaklaştık.) abdest alırken. Mûsâ bin Sa’d ve diğer Eshâb-ı kirâm ile oğullarından Sâlim.a.a. halk katında densiz ve değersizdir. “Ney sesi daha işitiliyor mu?” dedi. Câbir bin Abdullah. Çünkü sen.) gülümsedi ve dostuna şu mukabelede bulundu: Hazmı kolaylaştırır mı? Ben hiç bir yemekten karnımı doyururcasına yemedim. “Hazmı kolaylaştırır” deyince.” “Sizden biriniz Cuma namazına gelecek olsa.a. “Bu ilâç neye kullanılır?” diye sordu. su kullanmak israf olur. seni çok seviyorum” deyince. Abdullah bin Ömer (r. yarın kıyâmet gününde kurtulamıyacaktır!” “İstediğini ye. Allah’ın sırrı.” “Kader.).” Abdullah İbni Ömer (r. seni hiç sevmiyorum. abdestde fazla. Benim hazım ilâcına ihtiyacım olacağını zannetmiyorum. Dostlarından birisi ona bir ilâç hediye ederek.) bunun için bir kabir yanından geçerken durup selâm verirdi.a.) aslanın yanına gidip. Hz. Yağmur duâsında mübârek ellerini.) ile beraber gidiyorduk. bu kısa zamanda Kur’ân’ın üçte birini okuyup yetiştiremem dedim.175 - .a.” “Canı gargaraya gelmedikçe kulun tevbesi kabul olur.namazı yaklaştığı zaman bana.). “Hayır işitilmiyor” dedim. Hadîs okuttu. kulağından tuttu ve onu yoldan kenara çektikten sonra: “Resûlullah’tan işittim.” Tâbiînin büyüklerinden azadlısı Nâfi’ buyurdu ki: “Abdullah bin Ömer (r. Abdullah bin Ömer (r. Resûlullah (s. “Allah için. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden ve Peygamberimizden gördüklerinin bazıları şunlardır: Sa’d bin Ebî Vakkâsı (r. şarkı söyler gibi okuyorsun” buyurdu. Hz. “Sabah yaklaştı. Birisi İbni Ömer hazretlerinin yanına gelip.” “Ancak iki kişiye gıbta edilir.v.a.a. “Resûlullah (s. o da bu serveti hak yolunda sarf etmiştir.v.” “Allahü teâlâya karşı sorumluluğunun şuuruna varan nice akıllı kişiler var ki.” Hz. tanıdığının kabri yanından geçerken selâm verirse.) Abdullah bin Ömer’e bir nasîhatinde buyuruyorlar ki: “Allah için sev. “İhlâs sûresi Kur’ân’ın üçte birine eşittir.” Bir genç ayağa kalktı ve “Yâ Resûlallah” dedi. yokluğu halinde bunu kabul edenden daha çok sevab kazanan değildir.” “Varlığı halinde veren kimse. mübârek ellerini kaldırırdı. Allah için bozul. Ney sesi işittik. Diğerine de ilim vermiş o da ilmiyle amel etmiş ve başkalarına da öğretmiştir. giyimli kuşamlı da vardır ki. işte en akıllıları onlardır!. “Büyük nehirde de olsa. Peygamber (s. Acıkmayınca da bir şey yemezdi. Allah’tan başka kimseden korkmazdı.a. gusül abdesti alsın. ezanı. O kimse. Allah için darıl. afiyet ve güzel ahlâk isterim.a. Namazı ve orucu çok olsa bile bu minval üzere olmayan kişi imânın tadını alamaz. “Ben ve kardeşim Âsım kimseye sövmeyiz” buyurdu.v. Bunlardan birine Allah servet vermiş. Ben de “Allah için. Allah için anlaş. ikibinaltıyüzotuz hadîs-i şerîf rivâyet etti. “Bir kimse. onu ifşâ etmeyin.” “Nasîhat olarak ölüm yeter. Nâfi diyor ki.. Parmaklarını kulaklarından ayırdı. temizlensin.

v.d. ikinci büyük Akabe bîatında müslüman oldu. “Yâ Resûlallah! Sana nasıl bîat edelim. çocuklarınızı ve kadınlarınızı koruduğunuz şeylerden beni de korumanızdır. mallarınızın zekâtını. unvanı Şâir-i Resûlullah’tır. Kebse binti Vakıd bin Amr bin Itnâbe’dir. cild-2.” “İnsanın mâhiyeti arkadaşından anlaşılır. Peygamber efendimiz: “Allahü teâlâ’dan başka ilâh olmadığına ve benim Resûlullah olduğuma şehâdet getirerek. cild-1. cild-3. sh-9 16) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-976 17) Eshâb-ı Kirâm. namazı kılmanız.a.” “Kendinden üsttekine hased.a. namazı kılacağınıza.” “Cenâb-ı Peygambere yaptığım bîati. kalbinle âhireti bul. sh-192 14) Nüket-ül-Himyân sh-183 15) Tabakât-ı huffâz. Peygamber efendimiz (s.” dedi.. Validesi. dokuzu sükût. cild-1.): “Allahü teâlâ’nın rızası ve Cennet var” buyurunca. sh-338 5) Târîh-i Bağdâd. sh-105 10) Tabakât-üş-Şirâzî. 592. Peygamber efendimiz (s. cild-2 sh-32. hiç bir kınayıcının kınamasından korkmaksızın. aşağıdakine tahakküm eden ehl-i ilim sayılmaz.a. sadakasını vereceğinize. sh-29 v.” Bunun üzerine. 191 20) El-İstiâb cild-2.v. Allah yolunda Allah için hakkı söyliyeceğinize. Fitne ve kargaşalığa taraftar olan kişiye de bîat etmedim.v. harâmdan kaçınmadıkça kabul olunmaz. Böyle söylediğini yüzden fazla gördüm. Evs ve Hazrec kabilelerinden gelenlere hitaben Kur’ân-ı kerîm okudu. sh-190.) kabri yanına gelir. Nesebi. “Esselâmü alennebiyy. Peygamber efendimiz: “Cennet var” buyurdu. 2) Sahîh-i Müslim.a. bugüne kadar bozmadım ve değiştirmedim. sh-381 ABDULLAH BİN REVÂHA (r.a. sh-171 6) Tezkiret-ül-huffâz. sh-17 7) Hülâsâtu Tehzîb-il-Kemâl. sh-191 18) Müsned-i Ahmed bin Hanbel. Allahü teâlâ’dan ve O’nun Resûlünden geleni kabul ettik. darlıkta da varlıkta da muhtaçlara yardımda bulunacağınıza. Medineliler. Abdullah’ın babasının ceddi ile annesinin ceddi birleşmektedir. Onlar her hususta kavimlerinin benim ya. orada bulunanlar Peygamber efendimize bîat ettiler.): Peygamber efendimizin. 3) Üsüd-ül-gâbe. iyiliği buyurup kötülüklerden sakındıracağınıza bîat etmeli. “ 1) Sahîh-i Buhârî. Abdullah bin Revâhâ. sh-175 8) Şezerât-üz-zeheb.): “İçinizden 12 kişi seçiniz. emirlerime tamamıyla boyun eğeceğinize. sh-83 13) En-Nücûm ü Zâhire cild-1. sh-181 9) Tabakâtü İbn-i Sa’d. Hz. “Yâ Resûlallah (s. Peygamberimiz (s.” “Kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız. neşeli ve neşesiz zamanlarınızda sözlerimi dinliyeceğinize.a. Hz. Onun hanedanı Hâris bin Hazrec’tir. cild-1. Hz. sh-49 11) Tabakât-ül-Kurrâ Libni’l-Cezerî.) Sana yaptığımız bu taahhüd karşısında bize ne var?” diye sordular. 113 19) İzâlet-ül-hafâ cild-2.): “Böyle yaptığımız zaman bize ne var?” diye sordu. cild-1.. esselâmü alâ Ebî Bekir. söz verelim” dediler.” “Hikmet ondur. Kendim için isteğim de: Allahü teâlâ’nın Resûlü olduğuma şehâdet etmeniz.) ikinci Akabe gecesinde. sh-340 4) El-Îsâbe. Abdullah bin Ömer hazretleri buyurdu ki: “Ey Ademoğlu! Bedeninle dünyâda ol.” Abdullah bin Revâhâ (r.a. şairlerden. sh-275. cild-1. Abdullah bin Revâhâ bin Sa’lebe bin İmrul Kays bin Amr bin İmr-ul-Kays el-Ekber bin Mâlik el-Asgar bin Sa’lebe bin Ka’b bin Hazrec bin Hâris bin Hazrec elEkber. İsmi Abdullah. Abdullah bin Revâhâ: “Biz. künyesi Ebû Muhammed. bana kesin söz vermelisiniz.v. kendinizi. Onları İslâm’a davet ve teşvik ettikten sonra buyurdu ki: “Yüce Rabbim için şartım: O’na hiç bir şeyi eş ortak koşmaksızın ibâdet etmeniz. cild-1. sh-437 12) El-İber.lah bin Ömer Resûlullah’ın (s. tekrar. zekâtı vermenizdir. Orada bulunanlar bu daveti kabul edip. eshâbı içinde çok sevdiği. v. cild-1. cild-3. esselâmü alâ Ebî” derdi.v. cild-4. biri de az konuşmaktır. Hiç bir müslümanı rahat döşeğinden uyandırmadım (rahatsız etmedim).d.176 - . Onlar da: “Râzı olduk ve kabul ettik” dediler.

her müslümana karşı bir kişi olmak üzere otuz kişi alarak yola çıktı. Hz. Kuaykıan dağına çıkmışlardı. yürekleri kin. Esir bin Zürâm da daveti kabul ederek. Abdullah bin Revâhâ ve Hz. vallahi gerçektir! İnşâallah. kılıçlarını kuşanmış bir şekilde.) elinde olduğu halde ve sadık arkadaşları da çevrelerinde.v.a. müslümanların aleyhinde tahriklere başlamıştı.a. Peygamber. Esir. teşvik edici.). Abdullah bin Revâhâ: “Evet. Peygamber efendimizi gözetlemek için Handeme. Pazar günü kuşluk vakti. temsil ettikleri topluluklara İslâm’ı anlattılar. onları da bîat’a hazırladılar. Abdullah bin Revâhâ 6 (m. onun bu halini gördükten sonra O’na. bilgili. Esir bin Zürâm geçmiş. Hz. Hz. Hârisoğullarına nakib tayin edildi. Sağ ve selâmettedir.) bu hareketten haberdâr olarak.a. Hz.v. Zeyd bin Hârise başka bir taraftan Medine’ye girdiler. “Ey Allah’ın düşmanı! Ne diye geriliyorsun?” dedi. Hz. Abdullah bin Revâhâ. Ki Allahü teâlâ. en hayırlı ölüm de. Abdullah bin Revâhâ. Bu temsilciler. İndiğini siz inkâr eylediğiniz zaman. Her hayır ve iyilik vardır O’nun dininde. Var esirler içinde. Gerçek Resûlullahdır. Hz. Ev ev dolaşıp zaferi bildiriyorlardı. Esir bin Zürâm’ın vücudunu kaldırmak lâzım geldiğini anlatmış. Kusvâ’nın yularını çekerek Peygamber efendimizin önlerinde yürümekte ve: Ey kâfirler çekilin.a. Hz. Hendek gazvesi sırasında Medine tarafına hendek kazılırken. Esir bin Zürâm. Hicretten sonra. Hazrecliler 9. Ey kâfirler! Kur’ân’ın. Esîr bin Zürâm’ın makamına vardıktan sonra. Abdullah da Esir bin Zürâm’ın bütün ahvalini uzun uzadıya tetkik ederek vaziyeti Peygamber efendimize (s. Medinelilerin ileri gelenlerinden. yürüyerek Mekke’ye girdiler. öldürüldü Bedir’de.v. Bu temsilciler. çalışmalarını hızlandırmıştır. size müjdelerim ki. Yahudilerin Reisi Ebû Rafî’nin katlinden sonra yahudilerin başına.v. müjdeci olarak Medine’ye gönderdi. Peygamber efendimizle Eshâbını seyretmek için Darünnedve’de sıralanmışlardı. Gatfan kabilesini. çok şöhretli kişiler.). çoluk çocuklar da. müslümanlar aleyhinde harekete geçirmek teşebbüslerinde bulunuyordu. Hz. onu Medine’ye davet etti. Allahü teâlâ’dan. Mikdâd bin Esved arasında kardeşlik tesis edildi. Abdullah bin Revâhâ’yı otuz kişinin başında Hayber tarafına göndermiş.nımda temsilcisi olsunlar. maiyetindeki otuz kişi ile birlikte hareket ederek.a. Abdullah bin Revâhâ bir taraftan. Hz. . Hz. onu bu işle vazifelendirmişti. Eshâb-ı kirâmı coşturmuş. Bu din için ölmekdir. Rebîa ve Haccâc’ın oğulları bittamâm. yarın Resûlullah da elleri bağlanmış bulunan esirlerle birlikte gelir. Ebû Cehil bin Hişâm diyerek yüksek sesle zaferi müjdeliyordu. yolda bir müddet ilerledikten sonra aklına bir takım şüpheler gelip. Akik mevkiine gelince ayrıldılar. bunun üzerine Hz. Peygamberin yolundan. Esir bin Zürâm ile maiyetindekilerin hepsi imha edildi. Mûsâ da İsrailoğularından 12 temsilci almıştı. Her sözüne inandım. akıllı ve okuryazar olanlardandı. Hayber’in fethinde. Hz.” buyurdu. Abdullah bin Revâhâ: Ey Ensâr cemâati. O’na gönderdi Kur’ân. kabul ettim şimdi ben. Allah’ın Peygamberi Müşrikler öldürüldü ve esir edildiler. Kusvâ adındaki devesinin üzerinde bulunduğu ve devenin yuları Hz. hicretin altıncı senesi Ramazanında. şüpheye düştüğünü söylediğinden iki taraf arasında şiddetli bir cenk başladı. Müşriklerin ileri gelenleri.) maiyetinde bulunmuş. Resûl-i Ekrem’in (s. Bedir muharebesi bitip zafer elde edilince. Abdullah bin Revâhâ.177 - . Abdullah bin Revâhâ da vardı. Hz.). Evsliler de 3 temsilci çıkardılar. Âsım bin Adiy: “Ey İbn-i Revâhâ! Söylediğin gerçek mi?” diye sordu. Peygamber efendimiz (s. kabul ettim yürekten. Abdullah bin Revâhâ’nın (r. daha sonra Hudeybiye andlaşmasının olduğu yıl yapılamıyan Umre haccını yapmak üzere Mekke’ye gitmişti. Abdullah bin Revâhâ. Hz. Abdullah.a. Abdullah bin Revâhâ. Esir bin Zürâm’ın yurduna doğru yürüdü. gelecektir!” buyurdu. Medine’ye gitmekten ise Hayber’e dönmenin daha iyi olduğunu zannederek gerilemeye başladı. 627) yılında Hudeybiye Musâlahasına katılarak bîat-ı Rıdvan’da bulundu. Bedir muharebesinde ve diğer muharebelerde bulunmuş. Peygamber efendimiz (s. hınç ve kıskançlıkla dolu olarak. şiirler söyliyerek. Hz. Abdullah bin Revâhâ (r. Resûlullah (s. Esir. kadın.) bildirmişti. Hazreclilerin temsilcileri arasında Hz. Mekkeli erkek.v. Hz. Bunun üzerine.a. Abdullah bin Revâhâ ile Zeyd bin Hârise’yi. Hz.

Hicretin sekizinci senesi Cemaziyelevvelinde.” diye söylemeye başladı.). Abdullah bin Revâhâ (r.): “Yâ Ömer! O’na mâni olma. değil dünyâ sevgisi Ve değildir vallahi.) biraz sonra Hz. Resûlullah okurken. Yoktur O’nun dininden. Ömer. başınızı gövdeden. Peygamber efendimiz (s. Medine’den yola çıkacakları sırada. Hz.a.) da: “Allahü teâlâdan yoktur başka bir ilâh. Hz. diyerek kâfirleri kötüleyici şiirler söylemekte ve devamla: Başlarım O Allah’ın. Ve yine başlarım ki. Onun mânâsına da. Resûl-i Ekrem (s. Kur’ân-ı kerîminde. Mûte gazâsı vuku buldu. “Ey İbn-i Revâhâ! Sen Resûlullah’ın (s.a.a. başka dîn-i hakîkî.v. Abdullah bin Revâhâ. inanmazsanız eğer. Abdullah bin Revâhâ: Ağlamamın sebebi. Zeyd bin Hârise’yi kumandan tayin ettim!Zeyd bin Hârise şehîd olursa. nasıl sabrederim ben.) elçisine hüsn-i kabul göstereceklerine elçiyi katletmişler. geçmesin cehennemden” İşittim bu âyeti.v. Hz. Va’dini gerçekleştiren O’dur! Bu kuluna yardım eden O’dur! Askerlerini güçlendiren O’dur! Toplanmış olan kabileleri. Peygamber efendimiz (s. darbeleri aniden Ve nasıl ayırdıksa.): “Cihâda çıkacak olan şu insanlara. Bunlar. Hâris bin Umeyr’in öldürüldüğü yere kadar gitmesini ve orada bulunanları İslâmiyyete davet etmesini. müslümanlar aralarında münasip birini seçsin ve onu kendilerine kumandan yapsın!” buyurdu. Allahü teâlâya yemin ederim ki. Bunun üzerine Eshâb-ı kirâm ağlamaya başladılar. kabul etmedikleri takdirde. ismiyle O Allah’ın.a.a. Uğurlamak üzere Veda yokuşuna kadar mücâhidlerle beraber gitti. müslümanlığı kabul ederlerse ne a’lâ.Nasıl indirdik ise. Hz.v. Ona “Ey Revâha’nın oğlu! Ne için ağlıyorsun?” diye sordular.v. Hz. Cafer bin Ebî Talib şehîd olursa. Peygamber efendimiz (s. Ey İbn-i Revâhâ devam et” buyurdu.) önünde ve Harem-i şerîfte nasıl şiir okuyabiliyorsun” deyince.v. bu Kureyş müşriklerine ok yağdırmakdan daha çabuk. . bozguna uğratan da yalnız O’dur! de!” buyurdu. Yoktur O’nun şeriki. müslümanlara karşı harp yapacaklarını ilân etmişlerdi. Rabbimiz bir âyette: “Muhakkak biliniz ki. özliyeceğim ben sizi.a. yerine Cafer bin Ebî Talib geçsin. mübârek ismiyle ki. Cehenneme uğrarsam. diye yine şiir okurdu. Peygamber efendimiz (s. Muhammed hem kulu ve hem Resûlüdür O’nun.a. beyaz bir sancak bağlayıp Hz.178 - .v. İner aynı şekilde başınıza darbeler. “Yâ Resûlallah! Keşki sağ kalsalar da kendilerinden istifâde etseydik” dediler.v. Ve O’dur kâfirleri. O’dur müslümanların.a. Müslümanlar da onun söylediği gibi söylediler. Peygamber efendimiz (s. ağladı. Zeyd bin Hârise’ye verdi. Eshâb-ı kirâm da oturdular. askerlerine güç veren. Abdullah bin Revâhâ’ya: “Allahü teâlâ’dan başka ilâh yoktur! Bir olan O’dur. Peygamber efendimiz.v. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (s.) 3000 kişiden müteşekkil bir kuvvet hazırlamış onu Zeyd bin Hârise’nin kumandasına vermişti.v. mağlub eden.a. O’nun sözleri. daha çok tesirlidir. yanındaki kumandan arkadaşlarıyla birlikte vedalaştıkları sırada. Asıl sebep şudur ki. Abdullah bin Revâhâ geçsin.a. lâ ilâhe illallah.) cevap vermeyip sustular. Resûl-i Ekrem’in (s. sizlerin içinizden Hiç bir kimse yoktur ki. Mücâhidler. Şöyle buyurmaktadır. Abdullah bin Revâhâ da şehîd olursa. Ömer sustu. dağıtan. Allahü teâlâ’nın yardımına güvenerek onlarla çarpışmasını tavsiye etti. mescidinde öğle namazını kıldırdıktan sonra oturdu.) Busra reisi olan Emîre bir mektûb göndererek O’nu İslâmiyyete davet etmişti.

v. Şam topraklarından Maan’a varınca. Peygamber efendimiz (s. geride ne malım var? Hiç umurumda değil. beni de devesinin terkisine bindirmişti. Hz.v. Seni Hak teâlâya bırakıp da gittiler. Peygamber efendimiz O’na: “Sen. bundan başka sefere. Abdullah bin Revâhâ (r. Behrâ. Ey Revâhâ’nın oğlu.” buyurdu. Abdullah bin Revâhâ’nın terbiyesi altında yetişmiş bir yetimdim. Abdullah bin Revâhâ Peygamber efendimizin yanına varıp vedalaştıktan sonra: “Yâ Resûlallah! Bana ezberliyeceğim ve aklımdan hiç çıkarmıyacağım bir şeyi emir ve tavsiye buyurur musunuz? dedi. Kendisi. Allah’ın sevgilisi. sâlihlerden olun!” diye duâ ettiler. Sonunda uzunca bir duâ yaptı ve bana (Ey çocuk) diye seslendi. Sonra Hz. dostların hayırlısı. Ben de. İslâm mücâhidleri. yollarına devam ederek. Kan revan yerde yatan. umduğuna ermende sana yardımcı olur” buyurdu. Eyvah! Arkada kaldı. Vâil. Peygamberimiz (s. en yakınların bile. sana ne zararı var? Allahü teâlâ. ben şehîd düşeceğim. Geceleyin inip iki rekât namaz kıldı. şehîd olmuş nihayet) diyerek duâ etti. Ordu gitmeğe hazırlandığı sırada. ağladım. ağaçlarla hurmalar” Kendisinden. bir takım kimseler bulacaksınız. Kayser Heraklius’un.v. kuyuya eğer beni. Hz.a. Zeyd bin Hârise . Abdullah bin Revâhâ.): “Allahü teâlâyı dâima zikr et. Kayn. Vallahi. Vücûdum baştan başa kan olsun darbelerden. mücâhidlerle vedalaşıp. “Yâ Resûlallah! Bana. Orada. orada konakladılar. geri dönmeyeceğim. Sahipsiz kalacaksın. bana şehîdlik nasîb ederse sen de. Oradan da dört konak. Ben herhalde evime. Selâmet orada kaldı. Artık düşünmüyorum.Dedi. rahata kavuşmuş olurum!” dedi. Kardeşlik bağlarını. Medine’ye dönerken. (Bu seferde inşaallah şehîdlik nasîb olacaktır!) dedi. Eyvah! Uzakta kaldı. ne süt emen bir çocuğu. bu harpte.a. hâdiselerinden kurtulmuş. sizi sevgili kulları zümresine ilhak etsin. ne bir ağaç yakacak veya kesecek. Umarım ki. namazları çoğalt!” buyurdu. durumu görüşmek üzere. yerine ulaşırsın. Onların başlarını kılıçla koparınız! Siz. başlarında şeytanların yuvalandıkları daha bir takım kimseler de bulacaksınız. geçti beni hız ile. kopararak geçtiler. Çünkü. O’nun şu beyitleri okuduğunu işittim: “Ey devem! Kumluktaki. orada secdeleri. Bekr ve Beliy Hıristiyan Araplarından yüzbin kişilik bir kuvvetin de gelip onlara katıldığını haber aldılar. Abdullah bin Revâhâ bana kamçısıyla dokunarak. Mûte seferine çıktığında. götürürsen ileri. Zeyd bin Erkam der ki: “Ben Hz. Allah’ı zikr. Cüzam. ne bir kadını. (Buyur!) dedim. dünyânın dertlerinden tasa ve üzüntülerinden. Maan’da iki gece kaldılar. nasîhatini arttırır mısınız? dedi.a. Onlara.179 - . Müslümanlar “Allahü teâlâ. O’ndan ayrılınca ben. Nâşıma uğrayanlar desinler (Ne se’âdet. Son konakta mü’minler. yarın Allah’a pek az secde edilen bir ülkeye varacaksın. hayvan üzerinde geri dönüp. Abdullah bin Revâhâ Peygamber efendimizi şu beytle selâmladı: Vedalaştım Nahil’de. İslâm Mücâhidleri. geceleyin biraz gidince. sakın onlara dokunmayınız! Onların dışında. “Haydi Allah’ın ismi ile gazâ ediniz.): Mağfiret diliyorum. “Ey yaramaz! Sana ne oluyor. ne de bir ev yıkacaksınız. ne yaşlanmış bir pîr-i fâni’yi öldürecek. az sonra ona göre. Hz. halktan ayrılmış kendilerini ibâdete vermiş. rahman olan Rabbimden. Hz. Peygamber efendimiz (s.a. Seniyyet’ül Vedâ’da mücâhidlerle vedalaştı. Rumlar’dan yüzbin askerle Belkâ topraklarından Maan’a gelip konduğunu ve Beliy kabilesinden Mâlik bin Zafile adında birinin kumandası altındâ Lahm. Çıkarmam artık seni.).). Allah’ın ve sizin Şam’da bulunan düşmanlarınızla çarpısınız! Orada nasrânîlerin kiliselerinde. bunları işitince. Allah’ın Resûlünden.

konuşmuyordu. yâ şehâdet yâ zafer. kâfirlerle hiç bir an. süvarice. Cafer bin Ebî Talib aldı. O’na. Abdullah bin Revâhâ’nın bu sözleri mücâhidleri cesaretlendirdi. Diğer mücâhidler ise. Allahü teâlânın. susuyor. Cafer şehîd oldu. bil ki iyi edersin.a. Rumlarla karşılaşmak için yola çıktık!” dedi. Rumlar’ın kendileri için pek çok asker toplamış olduklarını haber verip. Bu cenkte galip gelmek. Bu hususta söz ve görüş birliğine vardılar. Abdullah bin Revâhâ sancağı alınca. Yaptığını yaparsan. İslâm mücâhidleri. tereddüt edersiniz? Şehîd olmak kastiyle. yeşil ekinler üzerinde. Hz. doğru söylüyor” dediler ve yollarına devam ettiler. Abdullah bin Revâhâ: “Biz. şayet sen bu savaşta. Zâten böyle va’d etti. Dolayı savaşmadık. Onlar şehîd oldular. atına bindi. Hz. ona mızrağını sapladı ve Hz. diğer eline aldı. düşmanlar tarafından vurulup bir eli kesildi. Yâ kabul ettiririm. Bize. Hz. EbülYüsr Ka’b bin Umeyr sancağı alıp. Zırh gömleğini giydi.a. varsa eğer kaderde. atının üzerinde düşmanlara doğru ilerledi ve kendi kendine: Ey nefsim. bana boyun eğeceksin elbette.) Peygamber efendimizin sancağını eline aldı. haydi atıl ileri. “Vallahi Revâhâ’nın oğlu. Vücudu. kanları saçılıncaya kadar çarpışmaktan geri durmadı ve en sonunda şehîd oldu. yürüyün ileriye. Hak teâlâ vadinden. düşmanların ortalarına kadar dalmış bulunuyordu. Bedir günü vallahi. Hz. Hiç ölmiyecekmisin. Sonra bedbaht olursun. bize ihsan ettiği.(r. mücâhidlerin bu yoldaki görüşlerini sordu. şehîd kardeşimize” dedi. Hz. zorla sana. Şehîdlik varsa eğer.). bu hususta ne düşündüğünü sordu. Halklarını esir al. Zeyd bin Hârise. Hz. Bazıları: “Rumlarla karşılaşmaktan vazgeçip memleketlere akın yap. dönmez asla geriye. Bugün şehîd olurum. Abdullah bin Revâhâ: “Ey kavmim ne sebepten. Eğer öldürülmezsen. O sırada bir adam. Sancağı. Şu din kuvveti ile. Rumların mızrakları ile delik deşik edilip. pek azdı silâhımız. râzı olursun buna. . yemin ettim bu harpte. Sancağı elinde olduğu halde ilerledi. Kavuşuruz cennette. Hz. Medine’ye geri dön. sancağı koltuğunun altına kıstırdı.” dediler. O eli de kesilince. İki taraf. bunu ben. cenge gelmedik mi biz? Silâhça. Yâ sen kendiliğinden. Hz. Meşârif köyünde rastladıkları düşman askerleri yaklaşmaya başlayınca. ey nefsim durma geri. birbirleriyle amansızca çarpışmaya başladılar. Abdullah bin Revâhâ. Bu işin neticesi. vardı iki atımız. bizim kaderimizde. Düşman askerlerinin üzerine yürüdüler.” dediler. Çarpışırken. Cafer şehîd olunca. Gidiniz. çarpışınız. Cafer bin Ebî Talib ve Zeyd bin Hârise’nin. Sancağı Hz. Fakat. çokluk olduğumuzdan. ey nefsim söyle bana. ganimetler elde etmek için yola çıkmadık. Cafer. Ey mü’minler! Öyleyse. Abdullah bin Revâhâ’ya verdi. Uhud’da tek at ile. Mûte diye anılan köyün önüne çekildiler ve hemen savaş düzenine girdiler. Allah ve Peygamber de.180 - . Hz. acele asker göndermesini veya bu yolda yapmak istediği şeyi bize emretmesini istiyelim. muhakkak iyilik var. savaştık aslan gibi. “Resûlullah aleyhisselâma yazı yazıp düşmanımızın sayısını bildirelim. İslâm Ordusunun Başkumandanı Zeyd bin Hârise (r.

Bozguna uğrayan düşmana istedikleri gibi kılıç vurdular. Onların şehîd oldukları saatte. Orada koşup duruyor. onun şiirlerini beğenirdi ve bu şiirlerin düşmana ok atmadan daha tesirli olduğunu beyan ederdi. Nesebi Abdullah bin Selâm bin Hâris . hâl ve hatırını sorardı. Abdullah bin Revâhâ çarpıştıktan sonra dönüp atından indiği sırada. Peygamberimize ulaştırılınca.) sizde olan üzüntüyü gördüğümüzden beri duyduğumuz üzüntünün derecesini ancak Allahü teâlâ bilir” dediler.): Eshâb-ı kirâmdan. sh-15 7) El-Kâmil fi’t-târîh.a.) üç günden beri bir şey yememişti. cild-4. Hz. onları. Bu durumu görünce: “Sen hâlâ bu dünyâdasın. Abdullah bin Revâhâ’ya (r.a.) “Yâ Resûlallah (s. Elinde sancak olduğu halde düşmanlarla çarpıştı ve şehîd oldu ve Cennete girdi. müslümanların bulundukları köşede bir kargaşalık oldu. 159 4) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-992. Abdullah bin Revâhâ. Ensârın büyüklerinden. sh-107 ABDULLAH BİN SELÂM (r. Hz. kanayan bir parmak değil misin? Bu kazaya da Allah yolunda uğramış bulunuyorsun. Zeyd bin Hârise sancağı eline aldı. Abdullah bin Revâhâ’yı çok sever. 43 (m. Hâlid bin Velîd kumandası ve sancağı altında hücuma geçtiler ve düşmanı bozguna uğrattılar.v. hurma bahçelerimi Allah ve Resûlullah’a bıraktım” dedi. Abdullah bin Revâhâ. Nihayet şehîd edildi. Peygamber efendimiz de. Cennetlik olduğu hadîs-i şerîfte bildirildi. Kendisi “Vahiy kâtibiydi. 1088 5) Mevâhib-i Ledünniye. Peygamber efendimiz (s. Eshâbı (r. Çarpıştı ve nihayet o da şehîd oldu. Hz. “Bende gördüğünüz üzüntü.a. Onlar.diyerek hücuma geçti. Hz. sh-87 3) Üsüd-ül-gâbe. Şiirleri.” diyerek çekip kopardı. Abdullah bin Revâhâ çarpışırken parmağı yaralanınca atından yere atladı.a. “Cenâb-ı Hak.v.v.181 - . cild-3. Elinin yaralı parmağını ayağının altına koyup. O şimdi Cennete girdi.) “Abdullah” olarak değiştirdi. Sonra sancağı Cafer bin Ebî Talib aldı. Cafer’den sonra sancağı Abdullah bin Revâhâ aldı. Düşmanları. Etten bir defa ısırmıştı ki. 1009.) emirlerini ölüm pahasına da olsa yerine getirmekte eşine az rastlanırdı. dinine son derece bağlı. Cennette altından tahtlar üzerinde bana gösterildi. Bir ara düşman askerlerinden biri mızrağını Hz.v. hastalandığı zaman hemen ziyâretine gider. kölelerimi âzâd ettim. Hz.) nişan alarak fırlattı. Peygamber efendimiz (s. Peygamberimiz çok üzgündü.). hutbe okurken cemaate “oturunuz” buyurduğunda.) onun hakkında. Abdullah bin Revâha’ya rahmet eylesin. Abdullah bin Revâhâ (r. ancak. Hz. bunu ve de biraz güçlen” dedi. sh-234 8) Târîh-i Taberî. Yusuf (a. Peygamber efendimiz. Hz. Peygamberimizin sâdık arkadaşları. Hz. Çok arzu ettiği şehâdete kavuştu. Eshâb-ı kirâm (r. şehîd olarak Cennete girdi ve yakuttan iki kanat ile dilediği gibi uçup duruyor. Abdullah bin Revâhâ müslümanlarla düşman safları arasında yere düştü. görülmedik şekilde bozguna uğrattılar. Cennette karşılıklı tahtlar üzerinde oturmuş kardeşler olarak görünceye kadar devam etti. hutbe bitinceye kadar. cild-2. 1) Tabakât-ı İbn-i Sa’d. Allahü teâlâya ibâdet etmekte ve Peygamber efendimizin (s.” buyurdu. “Ey Nefs!” şehîdlikten seni çekindiren.” Şairlikteki kudreti herkes tarafından bilinir ve takdir edilirdi. Eshâb-ı kirâm tarafından hemen ezberlenerek ağızdan ağıza yayılırdı. o sırada. dünyâ malına ve rütbesine kıymet vermezdi. Dünyada yiyip-içmekle uğraşıyorsun” diyerek nefsini kınadı ve hemen elindeki eti bıraktı. Hz. “Sen. beni hüzün içinde bırakan şey. Bu hal. O. Onun bu hareketi.a. hiç kımıldamadan orada bekledi. cild-5. Hicretten sonra müslüman oldu. sh-128 2) Sahîh-i Buhârî. hemen istişare ederek aralarında Hz. Peygamber efendimizin mübârek gözlerinden yaşlar akarak. Müslüman oluşu ibretlidir.anhüm). Bir defasında. Kahramanca çarpıştı. Ve kendi kendine. Kılıcını sıyırıp tekrar savaşa girdi. mescidin dışında bir yerde bulunuyordu ve hemen olduğu yerde oturdu. Melâike onun meclisi ile iftihar ederlerdi” buyurdu.” Peygamber efendimiz.) soyundan ve Medine’deki Yahudi Benî Kaynuka kabilesinden idi.v. 663)’de Medine’de vefât etti. Hâlid bin Velîd der ki: “O gün benim elimde dokuz kılıç parçalandı. “Allahü teâlâya ve Resûlüne gösterdiğin itâatde Allahü teâlâ hırsını arttırsın” buyurdu. şehîd olduğu Mûte Savaşına kadar Peygamberimizin iştirak etmiş olduğu bütün savaşlarda bulunan Hz. Peygamberimiz. Hz.a. Peygamber efendimizin şâir ve hatîblerindendi. kârım filanca hatundan mahrum kalmaktan ileri geliyorsa. sh-157. cild-3. sakındıran hangi şeylerdir? Eğer.a. Elimde geniş yüzlü bir Yemen Palası’ndan başka bir şey kalmamıştı. Hz. cild-1 6) İbn-i Hişam.a. kendileri hakkındaki haber Medine’ye gelmeden önce aynı günde müslümanlara haber verdi. amcasının oğlu kendisine pişirilmiş et getirdi ve: “Al. Abdullah bin Revâhâ.a. Peygamber efendimiz Eshâbını mescidte topladı. Bedir’den başlıyarak. Hâlid bin Velîd’i kumandan seçtiler. onu üç talakla boşadım. Düşman ordularına saldırdı.s. cild-2. Cahiliyyet devrinde Husayn olan ismini Müslüman olunca Resûlullah (s. Eshâbımın şehîd olmaları idi. kumandanların şehîd edildiklerini.

Bu esnada Resûlullah (s.v. Abdullah bin Selâm îmân etmeden önce Yahudi âlimlerindendi. şehâdet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. “Selâmı aranızda yayınız. Bundan sonra devam ederek “Yâ Resûlallah! Yahudiler. Hiçbir şey O’nun dengi (ve benzeri) değildir. asılsız isnad ve iftiralar eden. Muhammed (s. Kendisi çok yaşlı bir kadındı. vallahi Mûsâ bin İmrân’ın kardeşidir ve O’nun gibi bir peygamberdir. Hz.v. Böylece Cennet’e selâmetle girersiniz. nasîhatler veriyordu. akla gelmeyen iftirada bulunur! Siz önce beni onlardan sorunuz!” dedim ve evin bir tarafına saklandım. Abdullah bin Selâm saklandığı yerden çıkıp: “Ey Yahudi topluluğu Allah’tan korkunuz! Size geleni kabul ediniz. Hz.s. O da: “Evet” deyince. O sırada Hz. Resûlullah toplanan insanlara İslâmiyeti anlatıyor. Ona dedim ki “Ey hala! O. Bunun üzerine Resûlullah (s.).v. insanı hayrete düşürecek kadar yalan söyleyen. Tevrat ve İncil’i iyi bilen Hz. Ab.a. Hemen “Allahü Ekber” diyerek tekbir getirdim: O anda halam Hâlide binti Hâris. Abdullah bin Selâm” buyurdu. Eğer sen benim seciye ve her hâlimi onlardan sorup öğrenmeden önce. Bunun üzerine Yahudiler. Tekbirimi işitince: “Allah seni umduğuna kavuşturmasın. hurma ağacının altında oturuyordu. yaş hurma toplarken. Bunun üzerine bana: “Ey kardeşimin oğlu! Yoksa o kıyâmete yakın gönderileceği bize bildirilen Peygamber midir?” dedi. Resûlullah Yahudilere “Birinci şehâdetiniz bize kâfidir. “Resûlullah geldi” denilince O’nu görmek için hemen halkın arasına karıştım.v.) Yahudilere: “Eğer o müslüman olduysa siz buna ne dersiniz?” diye sordu. Sen O’nun kulu ve Resûlüsün” diye kelime-i şehâdet getirerek müslüman oldu. Hz. alâmetleri ve yapacağı işleri bana anlattı ve “Eğer o.) Yahudilere “Aranızdaki Husayn bin Selâm nasıl bir adamdır?” diye sordu.) Mekke’de nübüvvetini ilân ettiğini işittiğim vakit onun sıfatlarını ismini ve geleceği vakti biliyordum. ikincisi ise lüzumsuzdur. Ben şehâdet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Hz.v. kötülük yapan. “O bizim en kötümüzdür ve en kötümüzün de oğludur! diyerek çeşitli kusurlar ve iftiralarda bulunarak. Abdullah’ı nübüvvet nuru ile tanıyıp: “Sen Medine âlimi İbni Selâm değil misin?” buyurdu.a. Abdullah bin Selâm sözüne devam ederek.) İhlâs sûresini indirdi: “De ki: O Allah birdir.182 - . Kendisi müslüman oluşunu şöyle anlatır: “Ben Tevrat’ı ve tefsîrini babamdan okumuş. Hârûn evlâdından gelecek olursa ona tabi olurum.” Abdullah bin Selâm bu âyet-i kerîmeleri işitince Peygamberimize hemen: “Evet yâ Resûlallah! Doğru söylüyorsun.” diyerek onu tasdîk etti. Burada Resûlullah’tan işittiğim ilk hadîs-i şerîf şudur.s. iftiracı bir millet olduğunu size haber vermemiş miydim? işte dediğim ortaya çıktı!” dedi. onlar benim müslüman olduğumu duyup öğrenirlerse. Ben “Husayn bin Selâm” dedim. muhakkak sizin yanınızda bana. seni hak ile gönderen Zâta yemin ederim ki. Nâdiroğullarından birisinin “Bugün. şu suâli sordu: “Ey Abdullah.) O’nun kulu ve resûlüdür. Allah için söyle! Tevrat’ta benim Vasıflarımı okuyup öğrenmedin mi?” Abdullah dedi ki: “Allah’ın sıfatları nelerdir söyler misiniz?” Bu suale karşılık Resûlullah (a. Beni bir titreme tuttu. Allah onu böyle bir şeyden korusun! diye karşılık verdiler. Hz. Arapların adamı geldi” diye bağırdığını duydum. “Evet” dedim. Onun dinindedir ve onun gönderildiği tevhid ile gönderilmiştir” dedim. insanlar uykuda iken namaz kılınız. Onun peşinden bir grup Yahudi ileri gelenleri içeri girdi.) Medine’ye gelişinden önce öldü. Bir gün âhir zamanda gelecek olan Peygamberin sıfatları.a. elinizdeki Tevrat’ta isminin ve sıfatlarının yazılı olduğunu gördüğünüz Allah’ın Resûlü budur.) biraz bekledi ve Cebrâil (a. zâlim bir millettir. “Resûlullah ismimi sordu. Yâ Resûlallah! Ben onların zâlim. öğrenmiştim.) Medine’ye hicret ettiği zaman halk etrafına toplandı. “Öyleyse haklısın” dedi.” buyurdu.v. Bir gün ben kendi hurma ağacımın üzerinde uğraşıp. Bu sebeple O’nu gözleyip duruyordum. aç kimseleri doyurunuz.v. Yine şehâdet ederim ki. Resûlullah (s. Abdullah bin Selâm: “Zâten korktuğum bu idi. Peygamberimiz: “Yaklaş” buyurarak.a. elini boşa çıkarsın? Vallahi sen Mûsâ bin İmrân’ın geleceğini işitmiş olsaydın bundan fazla sevinmezdin!” diyerek bana çıkıştı. Abdullah bin Selâm’ı kötülediler. O’nu görür görmez: “O’nun yüzü yalancı bir yüz olamaz!” dedim.Ebû Yûsuf el-İsrâilî el-Ensârî’dir. sıla-i rahm yapınız (yakın akrabaları ziyâret ediniz). yalancı.a. yoksa tabi olmam!” dedi ve Resûlullah’ın (s. Resûlullah’ın Medine yakınında Kubâ denilen yerdeki Amr bin Avfoğullarının evinde misafir olduğunu birinden öğreninceye kadar bu hâlimi yahudilerden saklayıp sustum. “Hayır.a. Resûlullah’ın (s. Yahudiler de “O bizim en yüksek âlimimiz ve en büyük âlimimizin de oğludur! İbni Selâm bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın da oğludur!” dediler. Yahudiler. bugünden sonra başka bir ismimin olmasını istemem” dedim.a. Abdullah bin Selâm. Allah’a yemin ederim siz de bilirsiniz ki O.” Diğer bir rivâyette Fahr-i âlem (s. Ben de “Evet.

kalb selâmeti..” (Al-i İmrân-113) “Allah’a ve âhiret gününe inanırlar. Eshâb-ı kirâm Resûlullah’ın bu müjdeli haberini kendisine bildirdiler ve hangi ameli ile bu dereceye kavuştuğunu sordular. Hz. bırakma!” diye tenbih edildi. Hadîs-i şerîf kitaplarından Buhârî ve Müslim’de bildirildiğine göre de Peygamberimiz Hz. O bahçenin bir tarafında demirden bir direk vardı. Biraz sonra Abdullah bin Selâm içeri girdi.” (Âl-i İmrân: 114) Abdullah bin Selâm’ın (r. Hz. atalarının dinini bırakmazlardı. Abdullah bin Selâm’ı İslâmiyet’ten vazgeçirmeye kalkıştılarsa da muvaffak olamadılar. yani kimseye karşı içimde kötülük beslememem ve boş sözleri terk etmemdir.a. Abdullah. Ailesini ve akrabalarını İslâmiyet’e davet etti. Ben de “Gücüm yetmez!” dedim. Çünkü O kendi milletine: “Hz. İşte onlar sâlihlerdendirler. senin adamın hükümdardır” diyerek. Kendisi ile birlikte Sa’lebe bin Sa’ye. Bana “Haydi bu direğe çık” denildi.v.v. Sen ölünceye kadar İslâm dîni üzerine yaşayacaksın (Cennetlik olacaksın!)” Yine başka bir rivâyette Muhammed bin Ka’b diyor ki.a. “Ben zayıf bir kimseyim. Fakat bazı Yahudi âlimleri: Muhammed’e yalnız bizim şerlilerimiz inandı. Üseyd bin Sa’ye. O kulp da çok sağlam olan (imân)’dır. Halası da dahil hepsi müslüman oldular. Abdullah bin Selâm’a baksın. Allahü teâlâ: “Kumların sayısını bilir misiniz?” Melekler de: “Hayır Ya Rabbi bilemeyiz dediler.. buyurdu” Melekler: “Yâ Rabbi! O ne kadar büyüktür?” diye sordular. Arştan büyük bir şey yarattın mı?” Allahü teâlâ: “Evet. Peygamber efendimiz onun hakkında: “Cennetlik bir adama bakmak kimin hoşuna giderse. Bunun üzerine direğin tâ tepesine kadar çıktım.s. Bana “Halkayı iyi tut. onlar gece vakitlerinde secdeye kapanarak Allah’ın âyetlerini okurlar. Kur’ân-ı kerîme dört elle sarıldı ve Peygamber efendimizi.183 - . Öyle oldu ki. Allahü teâlâ: . gölgesi gibi takip etmeye başladı. Peygamber (a. Böylece direğin kulpu elimde olarak uyandım. Eğer. Bunlardan arş ve akıl hakkındaki uzun hadîs-i şerîfin son kısmı şöyledir: . Abdullah bin Selâm’a indiği bildirilen âyet-i kerîme şudur: “Resûlullah’ı inkâr edenlere de ki! (siz halinizi) Düşündünüz mü? Eğer Kur’ân Allah tarafından gönderilmiş olup da siz küfrettiyseniz (inanmayıp inkâr ettiyseniz) ve İsrâiloğullarından bir şahit. Resûlullah’a (s. Melekler dediler ki: “Yâ Rabbi. Yukarısında da tutacak bir kulp.)imân ettiğine ve fazîletine Kur’ân-ı kerîmin iki âyet-i kerîmesinin şehâdet ettiğini müfessirler ifade etmektedirler. Abdullah bin Selâm’ın Cennete gireceğini müjdelemiştir.) rüyayı anlattım. Muhammedi (s. Kulpu tuttum. Abdullah bin Selâm (r. Bunun üzerine yanıma bir hizmetçi gelerek sırtımdaki elbisemi çıkardı. Abdullah bin Selâm (r. Her iki âyet-i kerîmede de Allahü teâlâ onu müşriklere karşı şahit göstermektedir.” Tefsîr âlimlerine göre “İsrâiloğullarından bir şahit âyetinde Abdullah bin Selâm’ın kastedildiği rivâyet edilmektedir. Ancak Aşere-i mübeşşere (Cennetle müjdelenen on kişi) arasında sayılmamıştır. Kur’ân-ı kerîmi benzerine (Tevrat’a) göre (bu da Allah kelâmıdır diye) şehâdet edip inandı da siz kibirlenmek istediyseniz (bu bir zulüm değil midir? Allah ise zâlimler topluluğuna asla hidâyet etmez. Bunun için kendisini sıkıştırmaya başladılar.”.a. Hz. iyiliği emrederler. Bunun üzerine inen âyet-i kerîmelerde şöyle buyuruldu: “Onların (Ehl-i kitabın) hepsi bir değildir. kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Musa’ya inen Tevrat’ı Allah kelâmı olarak kabul edip de Hz. Dedim ki: “Ey Allah’ın Resûlü rüyamda kendimi sanki bir bahçede gördüm.a. Bu direğin bir ucu yerde.) ve ona inen Kur’ân-ı kerîmi inkâr etmek zulümdür?” diyerek müslüman olmuştur.) anlattı: Hz. Bundan başka (beni kurtaracağından ümitli olduğum) bir amelim (işim) yoktur” dedi. Cennet ehlinden (Cennetliklerden) biridir” buyurdu.” dediler. Direk de İslâm dininin direği (tevhid)’dir.” buyurdu. aklı yarattım.a. dinledikten sonra buyurdular ki: “Gördüğün bahçe İslâm dinidir. Hatta Yahudi âlimlerden bazıları: “Araplar’dan peygamber çıkmaz. Esed bin Ubeyd ve bazı Yahudiler samimi olarak müslüman oldular. Müslüman olunca. hayır işlerinde de birbirleriyle yarış yaparlar. bir çember vardı. “Resûl-i ekrem bir defa: “Şu kapıdan ilk girecek olan. Benim en kuvvetli ümidim. O’nun îmân etmesi Yahudileri çok kızdırdı.) Peygamberimizden 25 adet hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. onlar hayırlılarımızdan olsalardı.a..) zamanında bir rüya görmüştüm ve Resûlullah’a arz etmiştim.dullah hemen evine döndü.) haber vermiştir. bir ucu gökte idi. Ehl-i kitabın içinde bir cemaat vardır ki. Bu durumu bize Aşere-i mübesşere’den olan Sa’d bin Ebî Vakkas (r.

O da: “Bura. bu gece rüyamda şu pencereden Resûl-i Ekrem’i gördüm bana: “Yâ Osman. kendisine isyan edenler evini kuşattıkları zaman. Hz..) ihtiyacın olur. Hırs ise nefisinin her şeyi istemesi.a. durumu bildirdi: “Bu halde benim ne yapmamı tavsiye edersin. Osman: “Niçin geldin ey Abdullah bin Selâm?” diye sordu. senin haklı olduğunu gösterir.a. Abdullah bin Selâm Yahudilere “Siz yalan söylüyorsunuz! Tevrat’ta recm âyeti vardır” dedi. O zaman Yahudiler: “Ey Muhammed! Abdullah bin Selâm doğru söyledi. bazısına bir vesk (bunlar eskiden kullanılan ölçülerdir) bazılarına da daha fazla verilmiştir buyurdu. Abdullah “Evet var ve bu işimi yaparlar. Bunun üzerine bana bir bardak su verdi ve içtim. senin fikrin nedir?” diye sordu. Kimine bir tane. Yahudilerden birisi elini recm âyetinin üzerine koyarak bundan önceki ve sonraki âyetleri okumaya başladı. Onlar hasta oldukları zaman.a. Osman.a.) buyuruyor ki: Medine’de bir takım Yahudi topluluğu Resûlullah’a (s. Ka’b: “Tama’ hırs ve ihtiyaç peşinden koşmaktır” dedi. ahlâk ve ilim ile kendini süsleyen Cennetlik insanlardan idi.. onlar senin bu kadar işini göremiyorlar mı?” diye sorduklarında Hz. Ebû Bekir devrinde mürtedlerle yapılan savaşlara katılmıştır. Hz.) hakikaten. Osman’ın yanına gidip selâm verdi. fakat ben kendimi tecrübe etmek istedim. kimine üç-dört tane. 18 (m.s. O da Hz. Bir gün Hz.) bu âyeti bizzat Resûlullah’a bildirerek onların yalanlarını ortaya çıkardı. Resûlullah (s.): “İlim benim vefâtımla kaybolmaz.“İşte aklın da büyüklüğünü bilemezsiniz. Abdullah Peygamber efendimizin (s.a. Hz. Hz. Ömer’den (r. Hz. seni sardılar.) gelerek. Tevrat’ta hakikaten recm âyeti vardır” dediler. Abdullah.” dedi. Abdullah bin Ömer (r. Muaz bin Cebel (r.a.a. Onlar “Biz zina edenleri herkese teşhir ederiz ve bunlar bir değnek ile de döğülürler. filan ve falandan yüz hadîs-i şerîf rivâyet etmekten senin için daha hayırlıdır. Nitekim başka bir hadîs-i şerîfte de: “Meyve veya herhangi bir şeyi kendi eliyle evine götüren.v. Hz. Abdullah bin Selâm ona: “Elini kaldır. Ben aklı kum taneleri gibi sınıflara ayırdım. Osman zamanında Medine’de kalmış. Bir defasında Yahudiler Tevrat’taki recm âyetini Resûlullah’tan (s. yaptığın ziyâreti Allah rızâsı için yapmazsın. Hz.” Hz. sen de onlara boyun eğersin. tesadüf ettiğin zaman kendilerine selâm verirsin. O. Abdullah (r.184 - .a. Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu işittim: “Kalbinde hardal tanesi kadar kibir (büyüklenme) bulunan kimse Cennete giremeyecektir” cevabını verdi. Abdullah bin Selâm’dan. dünyâ sevgisinden dolayı onların ziyâretlerine gider.) Veda Haccında bulunmuş.) ve Selmân-ı Fârisî’den (Başka bir rivâyete göre Ebüd-Derda’dan öğren” buyurdu. Abdullah bin Selâm’ın (r. Hz. Bu verdiğin selamı. Resûl-i Ekrem: “Seni susuz bıraktılar öyle mi?” diye sordu. çünkü Resûlullah (s. bazısına bir farak. istedikleri yerlere sürüklerler. nefsini kötü huylardan ve isteklerden tamamen temizleyip terbiye etmek için çalışırdı. Ben de: “Evet. Yine bir gün. Benden sonra ilmi şu dört kişiden öğren: Abdullah bin Mes’ûd’dan.).” dedi.v. kimine iki tane.a.v.v.a. Abdullah (r. kibirden uzaklaşmıştır” buyurmuştur. sakin ol! Bu. bunu kaybedeceğime üzülüyorum!” cevabını verince. senin de onun istediklerini yerine getirmendir. Karşılığında: “Ben dünyâ için ağlamıyorum.” Sonra Fudayl sözüne devam ederek “Bu benim sana anlattığım.) Resûlullah (a. Ben de iftarı Resûlullah’ın yanında yapmayı tercih ettim” dedi.) onun hakkında “O. Osman” o gece gördüğü rüyayı anlattı: “Kardeşim. Kendisi zengin olduğu halde bazen Medine çarşısında sırtında bir yük odunla dolaştığı görülürdü.a. Eğer bende kibir varsa ondan kurtulmak istiyorum.) hayattayken.a. öyle Yâ Resûlallah” dedim.) vefât edeceği sıralarda. Fakat Abdullah bin Selâm (r. kendisinin yanından ayrılmayıp sık sık sorular sorarak ilimde derinleşmesidir.) de “Siz recm cezası hakkında Tevrat’ta ne yazılmış olduğunu görüyorsunuz” diye sordu. başucunda ağlayan bir talebesine “Niye ağlıyorsun?” diye sormuştu. Sonra Hz. Abdullah’a haber göndererek. öyle mi?” diye sordu. Cennetlik olan on kişinin onuncusudur” buyurdu. onun müşavere heyeti (danışma kurulu) arasına girmişti. Ka’b’a şöyle bir soru sordu: Âlimler ilmi öğrenip zihinlerine yerleştirdikten sonra onu oradan söküp atan nedir? Hz. Bunun üzerine Tevrat’ı getirip açtılar.) saklamaya çalıştılar. Bunun üzerine Resûlullah da bunların (zina yapanların) recm edilmeleri (taşlanarak öldürülmeleri) hükmünü verdi. ilmi senden öğrenmekteydim. Ömer devrinde ise onun yanından ayrılmamıştır. Sonra bana: “İstersen seni onlara galip getirelim. onu bu halde görenler kendisine: “Çocukların ve hizmetçilerin var. Hz.” dediler. 639)’da Suriye taraflarında ortaya çıkan veba hastalığına yakalanan Eshâb-ı kirâmdan Muaz bin Cebel (r. Hz. Bir kimse de Fudayl’e “Ka’bın bu sözünü bana izah eder misin?” deyince Fudayl Tama’ insanın bir şeyi araması ve mukaddes değerlerini bu uğurda fedâ etmesi demektir. İhtiyacını yerine getirenler de seni burnundan yakalamış olurlar (Yani seni emirleri altına alırlar). isbat eder!” cevabını verdi.v. Hatta soğukluğunu göğsümde duyarcasına suya kandım. Acaba bu işi yapmak nefsime ağır gelecek mi? diye düşündüm. içlerinden bir erkek ile bir kadının zina ettiğini anlattılar ve “Bunlara hangi hükmü ve cezayı verirsiniz?” dediler. Hz. Ben de evet öyle dedim.a. Hazret-i Muaz’ bin Cebel’in böyle söylemesinin sebebi. O da elini kaldırınca recm âyeti göründü. istersen iftarı bizim yanımızda yap (yani istersen şehîd olarak yanıma gel) buyurdu. Bunun için de ona buna (kötü insanlara v.s. Eğer bu kimselere ihtiyaç göstermezsen senin için çok daha hayırlı olurdu. Osman’a “Sakin ol.

Bundan sonra Hz. savaşçı öldürülmüştür. Ne büyük se’âdetti. onun mübârek sohbetlerine. Öldürülen her halife için de otuzbeşbin savaşçı öldürülmüştür. Annesi. Arslanlar gibi. gün geçtikçe güçlenmekte ve durumları iyiye doğru gitmekteydi. Allah’a yemin ederim ki. müslümanlar kıyâmete kadar bir araya gelemezlerdi” buyurdu.) kavuşmak için bir müddet sabredecekti. Bu söz üzerine âsiler ayağa kalkarak “Yalan söylüyorsun. iç dünyâsında olup bitenleri.a. istemiyerek imânını gizlemişti. İslâmiyet’e dair bir belirti göremediğinden.a. kendisini dinlemediler. ruhlara hem gıda ve hem de şifa olan bir hava idi. çocukların babalarında hakları olduğu gibi. bu senin için hayırlı.) ve müslümanlarla beraberdi. Babası onda kendine göre anormal bir durum.a. Aslında. 12 (m. Kıyâmete kadar hayırla. babası tarafından. Şunu iyi bilin ki. Hz.anhüm) gibi o da kahramanca savaştı. sh-162 8) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-976 9) El-Îsâbe cild-2. Fahite binti Âmir. iki ordu birbirine girmişti. kötülüklerine mani olmasıdır” buyurdu. Abdullah bin Süheyl (r. müslümanların o se’âdet ve mutluluk dünyâsına nasıl kavuşacağının planlarını yapmaktaydı. Onun için bu ihtiyarı (Hz. O. Harb iyice kızışmıştı.” dediler. diğer Sahâbe-i kirâm (r. Hz. sh-451. ona “Benim senden istediğim. babası. artık onun hakkında. Şimdi başka bir hava teneffüs etmeğe başlamıştı.) artık yerinde duramıyordu.a. sh-382 ABDULLAH BİN SÜHEYL (r.a. m. işkence yapılmış. onların kirli ve insanlıktan uzak dünyâsından. sh-102 3) Sîret-i İbn-i Hişâm cild-2. sh-176 6) İnsân-ül-uyûn cild-2. onun şehâdeti esnasında yanında bulunanlara: “Hz.a. Abdullah bin Selâm (r. Mekke müşrikleri bunu bir türlü hazmedemiyorlar ve en kısa zamanda.v.): İlk müslüman olanlardan. Bu. Müşriklerin. onların karşısına çıktığın zaman Allahü teâlâ’dan senin sebebinle onları iyiliğe sevk edip. Allahü teâlâ’nın sevgilisinin yanında.) ikinci Habeşistan hicretine kadar müslümanlığını gizledi. Çaresiz kalarak babasının sözüne uymuş gibi göründü. Abdullah bin Selâm. Bu yüzden çok şiddetli eziyet ve sıkıntılara maruz kaldı. dışarı. müslümanları ve İslâmiyeti yok etmek istiyorlardı. Osman rüyasında Resûlullah’ı gördüğü gün şehîd oldu. duâ ile anılacakların arasına girmişti.) hicreti sırasında o. Günler böyle geçti.) ve müslümanların çoğunluğu Medine’de bir araya gelmişler. Bu. müslümanlardan birkaç misli fazla olan küfür ve şirk ordusu Bedir’e varmış. Peygamberimizin (s.). onlar için fena olur” dedi.) da: “Eğer Hz. Mübarezeler karşılıklı tek tek vuruşmalar bitmiş. babasına ve etrafındakilere asla hissettirmiyordu. müslümanlıktan vazgeçmeye zorlanmıştı. Bana kalırsa bunlar seni mutlaka şehîd edecekler. kendisini eli kesik ve felçli olarak huzuruna çıkarır. sh-320 10) El-İstiâb cild-2. fakat Abdullah bin Süheyl. ruhunda yaşadığı ve tattığı lezzeti.a.185 - .) fitnesini kaldır ve kendilerini birleştir” diye üç kere duâ etti. Yahudi” diye iki defa bağırdılar. Abdullah (r.v. Abdullah bin Süheyl günlerden beri hayali ile yaşadığı dünyânın içine girmişti.) için tam zamanı idi. Osman son olarak o esnada ne dedi?” diye sordu. bu ihtiyarın da sizde hakkı vardır” dedi. Habeşistan’dan dönüşünde.s. Osman (r. şirk ordusunun üzerine atıldı Sanki önceki Süheyl değildi.a.a. Süheyl bin Amr’dır. Künyesi Ebû Süheyl’dir. ruhu Resûlullah (s. Halbuki o.da şehit oluncaya kadar veya Allahü teâlâ seni kurtarıncaya kadar durmak için geldim. bütün techîzatını yerleştirmiş. onu kim öldürürse kıyâmet günü Allahü teâlâ. cild-3. Kimsenin onun durumundan haberi yoktu. Bu yüzden Bedir Muharebesine büyük bir intikam hırsıyla hazırlanmışlardı. 633) senesinde Yemâme’de şehîd oldu. Hz. . çaresiz olarak Mekke’de kalmıştı. müşriklerden çok çok uzaklarda bulunmaktaydı. Hazret-i Osman. şüphesi kalmamıştı.a. Resûlullah (s. Osman böyle duâ etmeseydi. Bu arada. sh-25 2) Sahîh-i Buhârî cild-4. Onlar da: “Hz. sh-252 5) Üsüd-ül-gâbe cild-3. sh-517 4) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-2. sh-108.v. Abdullah bin Süheyl (r. Konuşmasının sonunda şunları söyledi: “Târihte. Eğer şehîd ederlerse. 594 veya 596 senesinde Mekke’de doğdu.) öldürmekte acele etmeyiniz.v.a. cild-6.a.a. onunla yan yana cihad ediyordu. Abdullah bin Süheyl’ (r.) in işine yaramıştı. muharebeye hazır duruma gelmişti. Sonunda müşriklerin şirk ordusu kahr u perişan oldu. İslâm ordusu saflarına geçebilirdi. Abdullah bin Süheyl (r. hapsedilip. sh-146 7) İrşâd-us-sârî cild-6. babası kendisini zaman zaman kontrol ediyor. Şirk ve küfür ordusu arasında bulunmak istemiyordu ama. Bedeni müşrikler arasında ama. Sonra Habeşistan’a hicret eden kafileye o da iştirak etti. 1) Müsned-i Ahmed bin Hanbel cild-5. öldürülen her peygamber için yetmişbin asker. ümmet-i Muhammed’in (a. Abdullah bin Süheyl (r. Resûlullah’ın Cennet misali huzurlarına. Osman: “Allahım. Resûlullah’a (s. Mısırlı âsilere karşı onları ikna edici bir konuşma yaptı.) sanki başka âlemde yaşamakta.

Babasına bir emannâme verildi. Fakat. Ebû Bekir. yanına oturtur. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde bu anlaşmayı. Ümmü’l-Mü’minîn Hadîcetü’l-Kübrâ’nın (r. Hz. Peygamberimizin zamanında onüç defa Medine’de kalıp. hapsedilmişti. Abdullah bin Süheyl’in küçük kardeşi Ebû Cendel müslüman olmuştu. Mekke feth edilmiş öldürülecek olanların listesi yapılmıştı. “Beni kurtar! Yâ Resûlallah” demişti. Hudeybiye andlaşmasından iki sene sonra Abdullah bin Süheyl (r.a. Bütün taleblere rağmen. Süheyl bin Amr hazretlerinin oğlu Abdullah bin Süheyl. Hudeybiye anlaşması imzalanırken kendini Resûlullah’ın mübârek ayaklarının dibine atmış. Babasına dayanamamış. Fakat müşriklerin temsilcileri onun teslim edilmesi için ısrar etmişler. Mescide gelirken Hz.v. Lâkabı Ümm-i Mektûm’dur. Gözleri görmediği için . kurtulmuş bilâhare sağ sâlim Medine’ye dönmüştür. Bilâl.anha) da Hz. Meymûne (r. Hz. Peygamberimiz meşguliyetinden. birçok kimsenin irtidadına (dinden dönmesine) mani oldu. Resûlullah. Hatta O’na “Merhaba! Ey Rabbimin bana itab ve ikâzında bulunmasına sebep olan kişi!” diye iltifat edip.) Hz. Bunların arasında. Bu yüzden Mekke’de zincire vurulup. Resûlullahın huzûrundaydılar. Daha sonra.a. Fakat bu anlaşma sırasında gördüğü manzara. Ebû Cendel hazretleri de. müslümanların lehine netice vermiş. Başlangıcı müslümanların aleyhine gibi görünen Hudeybiye anlaşması daha sonra. Harblere katılıp. daha cevap vermeden Kur’ân-ı kerîm’in sekseninci sûresi olan Abese sûresinin ilk on âyet-i kerîmesi indi. Ancak bir yolunu bulup. Ömer yardım ederdi. babası Süheyl bin Amr müslüman oldu. Kureyş ve Mekke’nin ileri gelenleri.v.) insanlara dinimizin esaslarını anlatırken İbni Mektûm (r. O kadar ihlâslı bir mü’min oldu ki.v. Sabah namazında.) Bedir’den sonra Uhud ve Hendek gazalarına katılmış. İsmi önceden Husayn iken.anha) ve Hz. (r. Babasının öldürülmemesi için teşebbüste bulundu. Hane-i se’âdetine alıp. onun kalbine bir hançer gibi saplanmış. sh-406 2) Üsüd-ül-gâbe cild-3.): Eshâb-ı kirâmın ilk îmân edenlerinden.v. Peygamberimiz Veda Hutbesi’ni okurken. Ebû Cendel’in bu sırada söylediği sözler bütün müslümanların gözlerini yaşartmıştı. çok üzmüştü.) Mekke fethinde de bulundu. Resûlullah (s.a.a.a. Resûlullah (s.) Yemâme’de Cevas muharebesinde şehîd olmuştu. Hz. Sahâbelik şerefine nâil oldu.186 - . sh-381 ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM (r. Mücâhid olup. Hz. Resûlullah’ın (s. Mekke’de kâfirlerin zulüm ve eziyetleri dayanılmaz hâle gelmesi ve Medineli müslümanlara dîni esasları öğretmek için Medîne-i Münevvere’ye hicret etti. Âmâ olup.) ahirete teşrifleri sırasında konuşmaları ile. Annesi Ümm-i Mektûm Âtike binti Abdullah el-Muhzûmiyye’dir. daima gönlünü alırdı. Peygamber efendimiz “Abdullah” olarak değiştirdi. Resûlullah’ın ikinci müezzini ve Medine valisidir. Hudeybiye anlaşmasında da hazır bulunmuştur. gür sesiyle hutbeyi tekrarladı. müşrikler tekliflerinden vazgeçmedi. Feth-i Mübîn diye vasıflamıştır. kendisine çok iltifat edip. Kur’ân-ı kerîmin kırâatini öğretirdi.v.) taziyede bulunmuşlardı.) yanına geldi. Sohbet âşığıydı. halini hatırını sorardı. Abdullah’ın bu istirhamını kabul etti.Abdullah bin Süheyl (r. onunla sohbet ederdi. kaçmış. sesi çok gürdü.v. Bir defasında Resûlullah (s. Hatta Resûlullah (s. Abdullah bin Süheyl’in babası da vardı. Abdurrahman bin Ebî Leylâ.a. Ebû Bekir’in hilafetinde müezzinlik. Peygamberimiz “O görmüyorsa siz de görmüyor değilsiniz ya!” buyurdu.a. Resûlullah O’nun eve girmesine müsaade ettikten sonra hanımlarına: “Çekilin ve saklanın” buyurdu.) Peygamberimizin (s. Abdullah bin Şeddad.anha) dayısı Kays’ın oğludur. Ömer devrinde de İslâm ordusunda vazife aldı. cihadlara daima katılmak isterdi. Medine’de valilik ve imametle vazifelendirilmesi âmâ haliyle sefer ve muharebelere katılmasının güç olmasındandır.a.v. İsminin Amr olduğu da rivâyet edilir. istiyorlardı. Zevcât-ı tahirattan (Peygamberimizin mübârek hanımlarından) Ümm-i Seleme (r. gür sesiyle düşmanın moralini bozardı.) ezan okurdu. Bazı savaşlarda Peygamber efendimiz O’nu Medîne-i Münevvere’de vali olarak bırakırdı.a. önce Hz. Niçin çekilelim?” diye suâl edince. Mekke’de bi’setten önce doğdu. Abdullah bin Ümm-i Mektûm (r. Evi Mescid-i Nebevî’ye uzakta olmasına rağmen daima gelirdi. valilik ve imamlık yaptı. birçok sebeplerden dolayı. Kâfirler ile silahlı mücâdele başlayınca gazve ve seriyelerde vazife aldı. (r. Veda Haccı’na katıldı. 1) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-3. Resûlullah’ın (s.) hazretleri Kur’ân-ı kerîmi ezbere bilenlerdendi.) İslâmiyeti anlatmaya başladığı ilk zamanlarda îmân ile şereflenerek müslüman oldu. iltifatını arttırdı.a. oğlunun şehâdetinden dolayı. Resûlullah’ın huzuruna girmek için müsaade istedi.a. Çünkü. İlâhi emir üzerine Peygamberimiz daha fazla alâkalanıp. alâkalanmakta geç kaldı. Ama. sh-180 3) Müstedrek cild-3. babası Süheyl’e (r. Bir defasında yine Peygamber efendimizi ziyâret için evine gelmişti.a.) ve diğer müslümanlar da mahzun olmuştu.) buyurduklarını unutmamak için devamlı sohbetlerinde hadîs-i şerîf rivâyet ederdi.a. Âsım bin Rezin el-Esedi talebeleri arasındaydı. yoksa anlaşmayı yapmayacaklarını kesin bir dille beyan etmişlerdi.a.) bu anlaşmanın yapılmasını. İbni Ümm-i Mektûm. Hanımlar da “Bu adamın iki gözü de görmez.a.a. Durum Resûlullah’a arz edildi. sonra İbni Ümm-i Mektûm (r.

) îmân edip müslüman olmakla şereflenmiştir.) ile beraber Veda Haccı’nda bulundu. Kendisine sadece bir kısrak alıkoymuştu. ilk ezanı öğretilen kelimelerle okudu. Ezan okumak. Bilâl’ın söylediği kelimeleri aynen rüyasında gördüğünü arz etti. Resûlullah (s.a. Hz. Ümm-i Mektûm’un (r. Kimisi de namaz vakti ateş yakıp yukarı kaldıralım dedi. namaz vakitlerini bildirmek için. fakîrlere sadaka olarak dağıttı.a.v. Uhud harbinde şehîd olduğunu bildiren raviler var ise de.fiilen katılamamaktan çok üzülürdü. Hz. ezan sesini işitince koşa koşa Resûlullah efendimizin huzuruna geldi. 524 2) Sîret-i İbn-i Hişâm cild-1. Hicretin ikinci yılında (m. Abdullah bin Zeyd taşıyordu. hicretin 22 nci (m. sh-151. Abdullah bin Zeyd’in Muhammed adında bir oğlu olup. Nasârâ gibi Nâkûs. Hicretin birinci senesinde. Biraz durduktan sonra.a. Peygamberimiz zamanında doğdu.a. Ezan ile ilgili hadîs-i şerîf hakkında bildirilen rivâyetler değişik olmakla beraber hepsinde bildirilen hüküm aynı olmuştur. büyük kahramanlıklar göstermiştir. okusun!” Hz. Hz. Kimisi. Resûlullah (s. yani çan çalalım dedi. Bilâl de. vahiy ile de bildirilmiş oldu. Eshâb-ı kirâma sordu. aynı kelimeleri tekrar ederek sonuna doğru “Kad Kâmetis salâtü” cümlesini ilâve etti” Bunun üzerine. O. sh-523. Resûlullah (s.v. 234 8) İnsân-ül-uyûn cild-1. Abdullah’ın arazisi pek azdı. kendisi. Hz. mescid-i şerîfin yakınında bulunan yüksek bir dama çıkarak. hayvanlarını. 624) yapılan Bedir muharebesine iştirak etmiş ve diğer bütün harplere katılarak. . sıkıntı ve zaruret içinde yaşamayı tercih eder.v. katıldıklarında da gür sesiyle düşmanın moralini bozması. böylece ezan. 631) senesinde. Cenâze namazını halife Hz. her namaz vakti ezan okunması sünnet oldu. Kimisi. mallarını Allah yolunda harcardı. sh-304. Abdullah bin Zeyd (r.) ve Hz. Resûlullah. müslümanları sevindirip kâfirleri de k