P. 1
sosyal psikoloji

sosyal psikoloji

|Views: 481|Likes:

More info:

Published by: Janset Kırmızıgül on Apr 21, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2011

pdf

text

original

ÜNİTE

12

Sosyal Psikoloji

Amaçlar
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sosyal psikolojinin içerdiği alanı bilecek, Bireyler arasındaki ilişkileri etkileyen birey içi süreçleri bilecek, Tutum ve tutum değişmesini anlayacak, Kişilerarası çekiciliği bilecek, Bireylerin üye oldukları grupların onların davranışlarını nasıl etkilediğini bilecek, Grup içinde liderliğin özelliklerini bilecek, Kitle iletişim araçlarının davranışı nasıl etkilediğini kavrayacaksınız.

İçindekiler
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sosyal Psikoloji Bireyler Arasındaki İlişkileri Etkileyen Birey-İçi Süreçler Tutum ve Tutum Değişmesi Kişilerarası Bir Süreç Olarak Çekicilik Grupların Etkileri Kitle İletişim Araçlarının Tutumlara Etkileri Özet Değerlendirme Soruları Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

Öneriler

Bu ünite, sosyal psikoloji konusunda bir özet yapmaktadır. Sosyal psikoloji dersinde öğretilen konuların yaklaşık yalnızca yarısını içermektedir. Daha geniş bilgi edinmeniz için kaynakçada bulunan yazarların kitaplarını inceleyiniz. Konular, günlük yaşantımızda sıkça rastladığımız türdendir. Bakalım bizim davranışlarımız başkalarının davranışlarını nasıl etkiliyor. Bunu siz de düşününüz.

sözsüz davranışlardan ve giyiniş tarzlarından kaynaklanır. herkesin bu konuda kendi yaşantıları yoluyla çok şey bilmesidir. Atfetme süreci sosyal psikolojinin temel kavramlarından biridir. Bir tiyatro oyununu sıkıcı bulmamıza rağmen iki arkadaşımız çok beğendiyse. tanıdığı günlük yaşamın davranışlarıdır. Birbirlerini ne kadar sevecekleri. Şimdi atfetme kuramına göz atalım. İnsanlar başkalarının kişilikleri hakkında yargıda bulunmak. aynı zamanda temel belirleyicisidirler. İki kişi karşılaştığında. bu izlenimlere bağlıdır. nasıl davranacakları. 2. davranış. ? Sosyal psikoloji nedir? Sosyal psikoloji bir bireyin davranış. başkalarının davranış duygu ve düşüncelerinden nasıl etkilenmekte olduğunu gösteren bazı örnekler vermek istiyoruz. biz de o yönde fikir açıklayabiliriz. karşılıklı olarak izlenim oluştururlar. . Bu davranış ve görünümlere dayanarak bu bireylere özellikler atfedilir.1. SOSYAL PSİKOLOJİ Sosyal psikolojinin çok ilginç ve aynı zamanda sorunlu yönlerinden biri. tahminler yapabilmek için izlenimler oluştururlarken o anda var olan bilgi ve ipuçlarından yararlanırlar. 2. duygu ve düşüncelerimizin. Sosyal psikolojinin konuları hepimizin bildiği. Karşılaşma sayısı arttıkça ilişkilerin tümünü etkileyen daha tam ve zengin izlenimler edinirler. Şimdi. İlk izlenimler toplumsal etkileşimin yalnızca başlangıcı değil. duygu ve düşüncelerinin diğer kimselerin davranış ve özelliklerinden nasıl etkilendiğini ya da belirlendiğini inceleyen bir bilim dalıdır. Diğer İnsanlarla İlgili İzlenimlerimiz Nasıl Oluşur? Bir fotoğrafta bulunan ya da caddeden geçen birisine şöyle bir göz atmak bile bize o kişinin nasıl bir insan olduğuna ilişkin bir fikir verebilir. Bir sabun reklamını izledikten sonra pekala sabunumuzu değiştirebiliriz. bir araya gelip gelmeyecekleri.206 - . BİREYLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ETKİLEYEN BİREY-İÇİ SÜREÇLER Diğer kişilerle karşılaştığımız zaman bilinçli ve bilinçsiz olarak onlar hakkında izlenimler oluştururuz.1. Kişilerin bireyler üzerindeki izlenimleri sözlü.

Kişisel özellikler sonucu oluşan davranışlar. ? Atfetme kuramının temel fikri nedir? Bu kuram. Kelley bireylerin davranışlarının altında yatan nedenlerle ilgili olarak karar verirken üç ayrı çeşit bilgiden yararlanıldığını belirtmiştir. Tutarlılık: Bir kimsenin davranışı hakkında karar verirken. Kelley (1976) bireylerin çok nedenli görünen durumlarla karşılaştıklarında yaptıkları yüklemeleri açıklayan bir araştırma yapmıştır. heyecanlarına ve tutumlarına ilişkin bir yargı oluşturabilmeye gereksinim duyarız. Atfetme (Yükleme) Kuramı Fritz Heider bu kuramın kavramlarını ortaya atan ilk psikologlardan biridir. bu davranışın her gün rastlanan olağan davranış mı. çevremizdekilere ilişkin kararlı ve tutarlı bir görüş için gereklidir.2. Eğer insanların nasıl davranacaklarını kestiremezsek bizi çevreleyen dünyaya ilişkin görüşümüz rastlantısal.207 - . Çevremizde olup bitecekleri kestirebilmek ve kontrol edebilmek için. o kişinin ne kadar tutarlı davrandığı kanısında yargıya varmamız gerekir. Örneğin. Bireylerin nasıl davranacaklarını kestirebilmek için onların kişiliklerine. insanların davranışlarının altında yatan nedenleri anlama isteğini vurgular.çevre koşulları sonucu oluşan davranışlar da çevresel koşullara dayalı yükleme süreçlerini ortaya çıkarır. Heider'e göre. Bu güdülerden herbirini doyurmanın gereklerinden biri nasıl davranacaklarını kestirebilme yeteneğidir. çıkan davranış ayırt edicidir. öğretmen bütün sınıftaki çocuklara mı gülümsüyor. Bu bilgiler. Başka insanların davranışları hakkında kestirmeler yapmak. ■ Görüş Birliği Tutarlılık Ayırt edicilik şeklinde sınıflandırılmıştır. yoksa ender görülen davranışlardan biri mi olduğu konusunda görüş birliğine varmaktır. Bir çok durumlarda çıkarsa ayırt ediciliğin düşük olduğu söylenir. bütün insanlarda iki temel güdü vardır. Biz hem kendimizin hem de başkalarının tutarlılıklarını gözlemeye çalışırız. Ayırt Edicilik: Yalnız belirli bir durumda. tutarsız ve düzensiz olur. güdülerine. Bir bireyin davranışı. şaşırtıcı. ya o kişiye ait özelliklerinden ya da o bireyin içinde bulunduğu çevresel koşullardan kaynaklanır. başka insanların kişisel eğilimlerine ilişkin her türden yargıda bulunmaya gereksinimimiz vardır. Bunlar çevremizdeki dünyaya ilişkin tutarlı parçaları birbirine uyuşan bir görüş oluşturma ve çevremizi kontrol etme güdüleridir. Şimdi bunları kısaca inceleyelim: ■ ■ Görüş Birliği: Bir kimsenin davranışıyla ilgili karar verirken ilk baktığımız şey. Tutarlı davranışlar benzer durumlarda tekrar tekrar ortaya çıkar. yoksa yalnızca size mi? . kişisel özelliğe dayalı yükleme süreçlerini.2.

ortamsal etkenlerle birlikte etki eder. karmaşıklık. duygusal ve davranışsal biçimleri içerirler. elimizden kaydığını belirtiriz. Tutum davranışa tek başına ve doğrudan değil. iş bilmiyor. belirli bir tutumun ne zaman davranışa dönüşüp ne zaman dönüşmeyeceğini anlamamıza yardımcı olur.3. Temel Yükleme Hatası Başkalarının davranışlarının nedenleri hakkında karar verme özelliklerinden en belirgin olanı Ross (1977) temel yükleme hatası olarak tanımlar.208 - . kararlarımız daha yüzeysel bilgilere dayanır. Belirli bir davranışın görülmesi o davranışın altında yatan tutumun . Örneğin. kendisi ve başkası hakkında yaptığı yüklemeler arasında oluşan farkın iki kaynağı vardır. Ortamsal engel kavramı. TUTUM VE TUTUM DEĞİŞMESİ ? Tutum nedir? Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. diğer tutumlarla ilişki. ■ Bu özelliklerin gücü kendi aralarında ve tutumdan tutuma farklılık gösterir. tutumlar şiddet derecesi. sakar deriz. Bunun dışında. Tutum Ortam-Alışkanlık-Beklenti Davranış İlişkisi (Kağıtçıbaşı. Bilişsel. birimler arası tutarlılık ve tutumlar arası tutarlılık gibi özelliklere sahiptir.2. Kendimiz hakkında oldukça geniş bilgiye sahip olduğumuz için belirli bir durum hakkında daha sağlıklı karar veririz. 1977) Beklenti 3. hizmetçi bulaşık yıkarken tabağı kırdığında amma beceriksiz. Ama kendimiz tabağı kırdığımızda yanlışlıkla düştüğünü. Kişinin. (Smith 1968) Tutumların temelinde iki önemli özellik yatar: ■ Uzun sürelidirler. Başkalarının davranışlarını dıştan gözlediğimiz için. duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir. Tutum Alışkanlık Davranış Ortamsal Etkenler Şekil 1.

bireyin sürekli düşünme araştırma ve değişmesinin temelinde yatan ana güdüdür. İkinci farklılıkla ilgili olarak. ? "Bilişsel Çelişki Kuramı" nedir? Dinleyicinin ilgilendiği konularda etkin olabilmek için iyi hazırlanarak. Bu tür tutum değişmesi ilk olarak tanınmış psikolog Festinger tarafından Bilişsel Çelişki Kuramı olarak ileri sürülmüştür. ortam engelinin gücü arasındaki etkileşimin bir sonucu olup aynı zamanda alışkanlık ve beklenti gibi etkenlerin de etkisindedir. o zaman tartışmanın her iki yönünü vermekte yarar vardır. Tartışmanın her iki yönünü veren kişiyi dinleyiciler daha dürüst bir kişi olarak algılar. Çelişki durumunun varlığı. Bu bilişsel çelişki. bilişsel yönün zaman içinde davranışa uyacak biçimde değiştiğini biliriz. Bunun için de çevremizi ve diğer kimseleri nasıl etkilediğimizin pek farkında olmayız. Festinger. bireyin sahip olduğu bir inanç. Uzmanlık ve güvenilirlik gibi etmenler beraberce bir kişinin inanılırlığını belirler. İnanılır kaynaklar daha kolaylıkla tutum değişmesine yol açar.güç derecesiyle. böylece konuşmanın inanılırlığı artar. Dinleyiciler. bilgi ya da tutum arasında çelişki yaratır. dinleyicilere tartışmanın yalnız bir yönünü vermek daha etkin olur. Birinci farklılıkla ilgili olarak kişinin benlik bilincini destekleme ve koruma eğilimini hesaba katmalıyız. istenilen bir davranışsa o davranışın bizde olan iyi özelliklerden kaynaklandığı düşünülür. . başkalarına yardım etmek gibi beğenilen. tutarlı ve ayrıntılı bir konuşma yapmak gerekir. kendimizi dıştan gözlememiz olanaksızdır. Tutum Değişmesi Tutum değişmesini etkileyen bazı etmenler vardır. Bu nedenle çevreyi. uyuşan bilgilerin sayısına ve önemine oranı olarak ele alır. İnanılırlığa ek olarak tartışılan konunun hem lehte hem de aleyhte görüşlerini vermek de önemlidir. bu iki inanç. Eğer davranış olumsuz istenmeyen bir davranışsa o zaman içinde bulunduğumuz koşullarla o olumsuz davranışı açıklarız. Çelişki giderildikten sonra bilişsel uyum oluşur ve bireyin o konudaki gerginliği ortadan kalkar ve huzura kavuşur. Konuşmacının tutumuna yakın bir tutum içinde iseler. bilgi ya da tutumun tersini gerektirirse. bilgi ya da tutum yine o bireyin sahip olduğu bir başka inanç.209 - . söz konusu çelişen bilgilerin sayısının ve öneminin. 3.1. Fakat çevrenin bizi nasıl etkilediğini iç yaşantımızdan ve algılarımızdan biliriz. bireyin bundan kurtulmaya çaba sarfetmesi için yeterli bir güdüdür. olumsuz davranışımızın temelinde yatan esas neden olarak gösteririz. herhangi bir durumda bireyin tecrübe ettiği bilişsel çelişkiyi. Belirli bir davranış. konuşmacının temel tutumundan farklı bir tutum içinde iseler. Bu kurama göre. Tutumun davranışsal yönü değiştirilirse.

Benzerlik Bireyler kendilerine benzer kişileri peşinen severler. sorumluluklar taşımasını. ya iç dünyalarında veya ilişkilerinde değişiklikler yaparak. bu fikir farklılığı ilişkilerinizde bir dengesizlik yaratacaktır. 4. dengeli ilişkilere doğru bir gelişme gösterir. yalnız ben- . k-d-o üçlüsünde her üç ilişki de olumluysa ya da ilişkilerin ikisi olumsuz biri olumluysa. +++ +-++--Dengesiz Durum Dengeli Durum (Kağıtçıbaşı 1977. bu durumda ilişkiniz dengelidir.210 - . aynı erkekler gibi çok iyi yerlere geldiği konusuda arkadaşınızla anlaşamıyorsanız. siz kadınların da artık ev dışına çıkmasını. Arkadaşlık ilişkileri üzeride benzerliğin etkisi yaygın ve önemlidir. KİŞİLER ARASI BİR SÜREÇ OLARAK ÇEKİCİLİK Kişiler arasında yer alan süreçlerden biri kişiler arasında çekiciliktir. eğer bir çocuk bulunduğu ortamdan hoşnutsa o anda çevresinde bulunan bireylerle yakınlaşma hisseder. Bir arkadaşınız. Heider'e göre bireyler ilişkilerinde uyum ve denge aradıklarından zaman içinde. 4. Kişiler Arası Çekiciliğin Öğrenme Kuramıyla Açıklanması Klasik koşullanma kuramları kişiler arası çekiciliğin açıklanmasında kullanılmıştır.1. Bu yaklaşımlardan ilki bilişsel denge ikincisi de öğrenme kuramıdır. arkadaşınız da bunun tam tersini savunuyorsa.4. sosyoloji hocasının iyi bir insan olduğunu düşünüyor ve siz de bu düşünceye katılıyorsanız. bir kişinin (k). Heider. Önce denge kuramı açısından kişiler arası çekiciliği inceleyelim. s. Çekiciliğin Psikolojik Denge Kuramıyla Açıklanması Heider kişilerarası çekiciliği denge kuramıyla açıklamıştır.2.) Şimdi bu durumu örneklerle anlatalım. bir diğer kişi (d) ve bir tutum objesi (o) ile ilişkilerini incelemiştir. Kişisel çekiciliğin altında yatan etmenleri şöyle sıralayabiliriz: 4. k'nin zihninde denge durumu var demektir. Ayrıca bireylerin birbirlerinden hoşlanmalarının temelinde.732.1. Kadınların. Buna örnek verecek olursak.2. Sosyal psikologlar çekiciliği birbirinden farklı yaklaşımlarla açıklar. İki ilişki de olumlu ise olumlu yani çekicilik sözkonusudur. özgür olmalarını ve erkek-kadın arasında ayrım yapılmamasını.

ekonomik. etkileşimden ortaya çıkacak aşinalıktan dolayı beğenme ve hoşlanmadır. Araştırmacılar sık sık görme ve beraber olmanın hoşlanmaya yol açacağını söylemişlerdir. Genel olarak bedensel güzellik eş seçimini belirlemede önemli rol oynamaktadır. Yanyana oturanların birbirleriyle yakın olması son derece doğaldır. aynı işyerinde çalışan bireylerle daha yakın oluruz. bireyi odak noktası olarak ele aldık.2.3. . Şimdi de bireyin grupla olan ilişkisinden bahsedeceğiz. Çünkü bireyler tek başına yaşayamaz. çalışamaz. klüp. Her zaman bize yakın oturan. siyasal parti. yaşamımız üzerinde önemli etkilere sahip olan grupların üyesiyiz. Reklamlarda güzel ve çekici bireyleri zengin. aşina olduğumuz kimselerin daha hoş ve çekici olduğunu görürüz. öğrenemezler. aynı sınıfta bulunan. 4. arkadaş çevresi. Bu yakınlık zaman içeriside aşinalığa yol açar ve sonuç olarak da bu kimseler daha hoş ve çekici bulunur. iki kişi arasındaki etkileşimin içeriği değil. Mekan İçinde Yakınlık Mekan içinde yakınlık kimlerle arkadaş olunup kimlerle ilişki kurulacağını büyük ölçüde etkiler. dinsel ve mesleki gruba üyedir.2.zerlik değil.4. psikolojik açıdan da hoş ve çekici bulma eğilimimiz kuvvetlenir. GRUPLARIN ETKİLERİ ? Gruplar bireyi nasıl etkiler? Şimdiye kadar. Burada önemli olan. örgüt. Bedensel Güzellik Sevgi ya da çekiciliği etkileyen diğer bir güçlü etmen de bedensel güzelliktir. 4. destekleyici bir ilişki içinde olmaları da yatar. Aşinalık Bizce bilinen. rahat ve huzurlu bir çağrışımla görürüz. aynı zamanda birbirlerini tamamlayıcı.2. Hepimiz. Bu nedenle bedensel güzellik diğer olumlu özelliklerle çağrışım haline gelir ve böyle olumlu özelliklerle çağrışım içinde bulunan bir kişiyi. Grupların bireyi nasıl etkilediğini biraz daha ayrıntılı olarak inceleyelim. 5.2. birden fazla aile. Bir toplumda birçok kişi.211 - . 4.

212 - . 5. tek bir kimseye kıyasla daha etkili olur. başka kuruluşlardan değil. Sosyal etkileşimi açıklamak için de üç temel ilke geliştirir. Liderlik özelliklerine sahip bir kimse.1. Sosyal Faktörün Kuvveti Yüksek mevkilerde bulunan çok sayıda kimse.2. Grup ve gerçekleştirmek istenen amaç değiştikçe. bu kuram. bu etkiler aşağıdaki özelliklere göre açıklanabilir. etkileri daha da artar. Grup içindeki liderlik gruba ve işe bağlı olarak bir çok etmenin etkileşimi sonucu oluşur.3.5. Grup içinde bulunan kişilerin özellikleri. Ortamın özellikleri söz konusu değildir. gerçeği anlamak biçiminde bireye yarar sağlar. özdeşleşme. grup ve kişi arasındaki ilişkileri açıklar. İtaat ve özdeşleşmede normatif. Laten'e göre. Sosyal Faktörün Kişinin Yaşamında Zaman ve Mekan Bakımından Yakın Olması Bireyi etkileyen her bir kimsenin kendine özgü kişisel etkisi. bireylerin lider olabilme olasılıkları da değişir. Sayı arttıkça. İtaat başkaları tarafından kabul edilmek. Bunlar itaat.1. Uymama davranışı da normatif sosyal etki ya da bilgisel sosyal etki içerebilir.1.3. becerileri. Uyma Davranışı Uyma davranışı üç farklı sürece bağlıdır. benimseme de. her bir birey üzerine düşen sosyal etkide azalma görülür. o anda kaç kişinin bireyi etkilemekte olduğuna bağlıdır. Bunun yanında kişisel liderlik modeli vardır. 5. Çeşitli özellikler bireyi lider yapar.1.2. nasıl bir gruba girerse girsin. sizin çalıştığınız kuruluştan iseler. Sosyal Etki Kuramı Laten'e aittir. 5. iletişim davranışları kimin lider olacağını belirler. özdeşleşme ve benimsemedir. Grup İçinde Liderlik Bireyler liderlik özellikleriyle doğmazlar. Bir çok sosyal faktör bireyi etkilediğinde. 5. . değer verilen kişi ya da gruba benzeme. Bu kimseler. bilgi. 5. benimsemede bilgisel sosyal etki sözkonusudur. Sosyal Faktörün Etkilediği Kişi Sayısı Aynı sosyal etkiye maruz kalan kişilerin sayısı arttıkça.1. Sosyal Etki Kuramı Bu konuda en çok tartışılan konu Sosyal Etki Kuramıdır. liderdir. her bireyin kişisel etkisi azalır. Bunun yanında ortamsal etkenlerin de gruba uyma davranışını etkilediği vurgulanmıştır.

Kişisel liderlik modeline tam ters düşen ortamsal liderlik modeli de vardır. Uyma davranışında üç farklı süreç olduğunu gördük. Bunlar itaat. duygusal. ilişkileri kuvvetlendirir ve grup üyelerinin birbirlerine tutkunluğunu arttırarak. sohbet ve bilgi açısından bireyin günlük yaşamını etkiler. Kişisel çekiciliğin altında benzerlik. . Kişiler arasında yer alan süreçlerden biri kişiler arası çekiciliktir. Lider ortamın özellik ve ihtiyaçlarına göre ortaya çıkar. sosyal etki kuramı ve liderlik konuları incelendi. kişinin özelliğinde ararız. Bu görüşe göre lideri ortam yaratır. Yükleme süreci. Bunlar öğrenme ve bilişsel denge kuramlardır. 6. Grup içi ve gruplar arası ilişkilerle ilgili olarak. Kişiler arası çekiciliği farklı yaklaşımlar açıklar. Bu araçlar. çocuğun toplumsallaşmasında önemli rol oynar. davranışın temelinde yatan nedenleri anlamaya yöneliktir. Bu modelde kişiler arası ilişkilere önem veren lider. diğer insanlarla ilgili düşünce. günlük sohbetlerin konusu olmuştur. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ TUTUMLARA ETKİLERİ Kitle iletişim araçları toplumun günlük yaşamının bir parçası haline gelmiştir. Gazeteler siyasal olayların oluşmasında televizyon ve radyolardan daha önemli rol oynar. Liderin kişisel özelliklerine önem veren bir etkileşim modeli Fiedler'in modelidir. Tutumlar. işlerin daha iyi yürümesini sağlar. Bu ilerlemenin sonucu olarak. Yükleme süreci. Tutumlar uzun süreli bilişsel. bireyin içinde yer alan ve o bireyin diğer bireyler hakkında bir izlenim oluşturmasını etkileyen temel bir psikolojik durumdur.213 - . davranışsal biçimleri içerir. ayırtedicilik davranışları sözkonusudur. bireyin. Radyolar müzik. Televizyon gibi radyo da haber kaynağı olarak en sık kullanılan kitle iletişim aracıdır. Özet Sosyal Psikoloji. Sosyal etki kuramına göre. özdeşleşme ve benimsemedir. bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. haber. bedensel güzellik. duygu ve davranışlarını inceler. Televizyondaki diziler. bir çok sosyal faktörün bireyi etkilediğini vurguladık. Bireylerin davranışlarının altında yatan nedenlerle ilgili karar verirken görüş birliği. lider daha saygınlık kazanır ve etkinliğini arttırır. mekan içinde yakınlık ve aşinalık vardır. Genellikle davranışın altında yatan nedeni. duygu ve davranışlarının düzenli bir biçimde oluşturan eğilimlerdir. tutarlılık. reklamlar. Kitle iletişim araçlarının tutumlarımızı ve davranışlarımızı da etkilediğini vurgulamak gerekiyor. Gazeteler de kendi görüşleri yönünden kendi okuyucu kitlesini etkiler.

1993. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi atfetme kuramını ilk defa ortaya atmıştır? A) Adler C) Kelley E) John B) Heider D) Davis 3. 1. İnsanlar ve İnsanlar. 1992.s. 2. New York. Doğan. Baron. L. İmge Kitabevi Yayınları. Çiğdem. E) Bireyin duygu ve düşüncelerini inceler. Brooks Cole. İnsan ve Davranışı. Academic Press. Social Psychology. Cevapladığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz. Social Psychology in the Seventies. D) Bireyin sosyal yönünü inceler.R. California. Penrod.Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların cevaplarını bulunuz. New York. D. Social Psychology. Goldstein H. 3. B) Bireyin davranışlarını inceler. Social Psychology. 1987. Cüceloğlu. Steven. "Ortamsal Liderlik" modeline göre lideri yaratan etmen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kendisi C) Ailesi E) Ortam B) Yakın çevresi D) Toplum 4. Bryle. duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilime ne ad verilir? A) Güdü C) Tutum E) Düşünce B) Davranış D) Tutum değişikliği Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Daha geniş bilgi edinmek isterseniz. Remzi Kitabevi. Kağıtçıbaşı. Sosyal Psikolojiye Giriş. New Jersey. Sosyal psikolojinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireyin davranış duygu ve düşüncelerinin diğer kimselerin davranış ya da özelliklerinden nasıl etkilendiğini inceler.214 - . yazarın da yararlandığı aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz. Sosyal Psikoloji. İstanbul. Dönmez. 1982. A. Psikolojinin Temel Kavramları. Englewood Cliff. C) Bireyin ruhsal davranışlarını inceler. Jeffrey. Ankara.Baskı. 1977. Prentice Hall. Wrightsman. 1972. 1980. . Ali. Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. Cem Ofset Yayınları.

13 D. 4 E. 3 E. 12 E. 5 E. 3 D. 4 C. 4 C. 3 B. 10 A. 6 A. 3 B. 7 D Ünite 5 1 B. 5 B. 4 E. 2 E. 2 D. 8 A Ünite 2 1 C. 6 A. 7 B Ünite 6 1 D. 9 C. 7A Ünite 3 1 A.215 - . 2 D. 5 E. 14 C. 4 E. 6 A Ünite 4 1 D. .Cevap Anahtarı Ünite 1 1 A. 6 B. 3. 3 D. 7 C. 6 A. 11 B.C 4 E. 4 A. 2 D. 5 A. 2 A. 6 A. 6A Ünite 7 1 A. 15 A 5 D. 5 D. 5 C. 7 A. 2 A. 3 E. 8 B. 2 E.

3 E.216 - . 3 A. 3 A. 4. 2 B. 7 B. 3 E. 5B Ünite 12 1 A. 2 A. 2 A. 6 C Ünite 10 1 E. 10 A Ünite 9 1 E. 5 C. 9 A Ünite 11 1 B. 4 E.Ünite 8 1 A. 4 C. 5 D. 8 D. 4 C. 8 E. 9 B. C . 2 B. 3 E. 4 B. 7 D. 6 E. 6 D. 5 D. 2 A.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->