P. 1
sosyal psikoloji

sosyal psikoloji

|Views: 481|Likes:

More info:

Published by: Janset Kırmızıgül on Apr 21, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2011

pdf

text

original

ÜNİTE

12

Sosyal Psikoloji

Amaçlar
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sosyal psikolojinin içerdiği alanı bilecek, Bireyler arasındaki ilişkileri etkileyen birey içi süreçleri bilecek, Tutum ve tutum değişmesini anlayacak, Kişilerarası çekiciliği bilecek, Bireylerin üye oldukları grupların onların davranışlarını nasıl etkilediğini bilecek, Grup içinde liderliğin özelliklerini bilecek, Kitle iletişim araçlarının davranışı nasıl etkilediğini kavrayacaksınız.

İçindekiler
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sosyal Psikoloji Bireyler Arasındaki İlişkileri Etkileyen Birey-İçi Süreçler Tutum ve Tutum Değişmesi Kişilerarası Bir Süreç Olarak Çekicilik Grupların Etkileri Kitle İletişim Araçlarının Tutumlara Etkileri Özet Değerlendirme Soruları Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

Öneriler

Bu ünite, sosyal psikoloji konusunda bir özet yapmaktadır. Sosyal psikoloji dersinde öğretilen konuların yaklaşık yalnızca yarısını içermektedir. Daha geniş bilgi edinmeniz için kaynakçada bulunan yazarların kitaplarını inceleyiniz. Konular, günlük yaşantımızda sıkça rastladığımız türdendir. Bakalım bizim davranışlarımız başkalarının davranışlarını nasıl etkiliyor. Bunu siz de düşününüz.

Atfetme süreci sosyal psikolojinin temel kavramlarından biridir. bu izlenimlere bağlıdır. BİREYLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ETKİLEYEN BİREY-İÇİ SÜREÇLER Diğer kişilerle karşılaştığımız zaman bilinçli ve bilinçsiz olarak onlar hakkında izlenimler oluştururuz. 2. Şimdi. Kişilerin bireyler üzerindeki izlenimleri sözlü. Bu davranış ve görünümlere dayanarak bu bireylere özellikler atfedilir. davranış. nasıl davranacakları. Birbirlerini ne kadar sevecekleri. Şimdi atfetme kuramına göz atalım. SOSYAL PSİKOLOJİ Sosyal psikolojinin çok ilginç ve aynı zamanda sorunlu yönlerinden biri. 2. aynı zamanda temel belirleyicisidirler. sözsüz davranışlardan ve giyiniş tarzlarından kaynaklanır. Bir tiyatro oyununu sıkıcı bulmamıza rağmen iki arkadaşımız çok beğendiyse.1.206 - . Sosyal psikolojinin konuları hepimizin bildiği. başkalarının davranış duygu ve düşüncelerinden nasıl etkilenmekte olduğunu gösteren bazı örnekler vermek istiyoruz. tahminler yapabilmek için izlenimler oluştururlarken o anda var olan bilgi ve ipuçlarından yararlanırlar. ? Sosyal psikoloji nedir? Sosyal psikoloji bir bireyin davranış. karşılıklı olarak izlenim oluştururlar. İnsanlar başkalarının kişilikleri hakkında yargıda bulunmak. bir araya gelip gelmeyecekleri. tanıdığı günlük yaşamın davranışlarıdır. Karşılaşma sayısı arttıkça ilişkilerin tümünü etkileyen daha tam ve zengin izlenimler edinirler.1. Bir sabun reklamını izledikten sonra pekala sabunumuzu değiştirebiliriz. İki kişi karşılaştığında. duygu ve düşüncelerimizin. herkesin bu konuda kendi yaşantıları yoluyla çok şey bilmesidir. duygu ve düşüncelerinin diğer kimselerin davranış ve özelliklerinden nasıl etkilendiğini ya da belirlendiğini inceleyen bir bilim dalıdır. İlk izlenimler toplumsal etkileşimin yalnızca başlangıcı değil. biz de o yönde fikir açıklayabiliriz. . Diğer İnsanlarla İlgili İzlenimlerimiz Nasıl Oluşur? Bir fotoğrafta bulunan ya da caddeden geçen birisine şöyle bir göz atmak bile bize o kişinin nasıl bir insan olduğuna ilişkin bir fikir verebilir.

2. Tutarlı davranışlar benzer durumlarda tekrar tekrar ortaya çıkar. çevremizdekilere ilişkin kararlı ve tutarlı bir görüş için gereklidir. Bu bilgiler. çıkan davranış ayırt edicidir.207 - . yoksa ender görülen davranışlardan biri mi olduğu konusunda görüş birliğine varmaktır. Heider'e göre. tutarsız ve düzensiz olur. insanların davranışlarının altında yatan nedenleri anlama isteğini vurgular.2. Bir bireyin davranışı. Kelley (1976) bireylerin çok nedenli görünen durumlarla karşılaştıklarında yaptıkları yüklemeleri açıklayan bir araştırma yapmıştır. Başka insanların davranışları hakkında kestirmeler yapmak. Ayırt Edicilik: Yalnız belirli bir durumda. Örneğin. Tutarlılık: Bir kimsenin davranışı hakkında karar verirken. ■ Görüş Birliği Tutarlılık Ayırt edicilik şeklinde sınıflandırılmıştır. bu davranışın her gün rastlanan olağan davranış mı. kişisel özelliğe dayalı yükleme süreçlerini. şaşırtıcı. Atfetme (Yükleme) Kuramı Fritz Heider bu kuramın kavramlarını ortaya atan ilk psikologlardan biridir. Kişisel özellikler sonucu oluşan davranışlar. o kişinin ne kadar tutarlı davrandığı kanısında yargıya varmamız gerekir. Bu güdülerden herbirini doyurmanın gereklerinden biri nasıl davranacaklarını kestirebilme yeteneğidir. yoksa yalnızca size mi? . Çevremizde olup bitecekleri kestirebilmek ve kontrol edebilmek için. Bunlar çevremizdeki dünyaya ilişkin tutarlı parçaları birbirine uyuşan bir görüş oluşturma ve çevremizi kontrol etme güdüleridir. Bir çok durumlarda çıkarsa ayırt ediciliğin düşük olduğu söylenir. heyecanlarına ve tutumlarına ilişkin bir yargı oluşturabilmeye gereksinim duyarız. başka insanların kişisel eğilimlerine ilişkin her türden yargıda bulunmaya gereksinimimiz vardır. bütün insanlarda iki temel güdü vardır. öğretmen bütün sınıftaki çocuklara mı gülümsüyor. Bireylerin nasıl davranacaklarını kestirebilmek için onların kişiliklerine. Biz hem kendimizin hem de başkalarının tutarlılıklarını gözlemeye çalışırız.çevre koşulları sonucu oluşan davranışlar da çevresel koşullara dayalı yükleme süreçlerini ortaya çıkarır. güdülerine. Şimdi bunları kısaca inceleyelim: ■ ■ Görüş Birliği: Bir kimsenin davranışıyla ilgili karar verirken ilk baktığımız şey. ? Atfetme kuramının temel fikri nedir? Bu kuram. Eğer insanların nasıl davranacaklarını kestiremezsek bizi çevreleyen dünyaya ilişkin görüşümüz rastlantısal. ya o kişiye ait özelliklerinden ya da o bireyin içinde bulunduğu çevresel koşullardan kaynaklanır. Kelley bireylerin davranışlarının altında yatan nedenlerle ilgili olarak karar verirken üç ayrı çeşit bilgiden yararlanıldığını belirtmiştir.

Kendimiz hakkında oldukça geniş bilgiye sahip olduğumuz için belirli bir durum hakkında daha sağlıklı karar veririz. hizmetçi bulaşık yıkarken tabağı kırdığında amma beceriksiz. 1977) Beklenti 3.208 - . Tutum Ortam-Alışkanlık-Beklenti Davranış İlişkisi (Kağıtçıbaşı. duygusal ve davranışsal biçimleri içerirler. Temel Yükleme Hatası Başkalarının davranışlarının nedenleri hakkında karar verme özelliklerinden en belirgin olanı Ross (1977) temel yükleme hatası olarak tanımlar.2. ortamsal etkenlerle birlikte etki eder. Kişinin. kendisi ve başkası hakkında yaptığı yüklemeler arasında oluşan farkın iki kaynağı vardır. Tutum davranışa tek başına ve doğrudan değil. birimler arası tutarlılık ve tutumlar arası tutarlılık gibi özelliklere sahiptir. Bilişsel. TUTUM VE TUTUM DEĞİŞMESİ ? Tutum nedir? Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. belirli bir tutumun ne zaman davranışa dönüşüp ne zaman dönüşmeyeceğini anlamamıza yardımcı olur. karmaşıklık.3. Ortamsal engel kavramı. duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir. ■ Bu özelliklerin gücü kendi aralarında ve tutumdan tutuma farklılık gösterir. kararlarımız daha yüzeysel bilgilere dayanır. Tutum Alışkanlık Davranış Ortamsal Etkenler Şekil 1. Ama kendimiz tabağı kırdığımızda yanlışlıkla düştüğünü. Bunun dışında. tutumlar şiddet derecesi. Örneğin. (Smith 1968) Tutumların temelinde iki önemli özellik yatar: ■ Uzun sürelidirler. sakar deriz. Başkalarının davranışlarını dıştan gözlediğimiz için. diğer tutumlarla ilişki. elimizden kaydığını belirtiriz. Belirli bir davranışın görülmesi o davranışın altında yatan tutumun . iş bilmiyor.

Tutum Değişmesi Tutum değişmesini etkileyen bazı etmenler vardır.güç derecesiyle. Dinleyiciler. Uzmanlık ve güvenilirlik gibi etmenler beraberce bir kişinin inanılırlığını belirler. Belirli bir davranış. Çelişki durumunun varlığı. dinleyicilere tartışmanın yalnız bir yönünü vermek daha etkin olur. bilgi ya da tutum yine o bireyin sahip olduğu bir başka inanç. bireyin sahip olduğu bir inanç. Eğer davranış olumsuz istenmeyen bir davranışsa o zaman içinde bulunduğumuz koşullarla o olumsuz davranışı açıklarız. bireyin sürekli düşünme araştırma ve değişmesinin temelinde yatan ana güdüdür.1. konuşmacının temel tutumundan farklı bir tutum içinde iseler. İnanılır kaynaklar daha kolaylıkla tutum değişmesine yol açar. herhangi bir durumda bireyin tecrübe ettiği bilişsel çelişkiyi. başkalarına yardım etmek gibi beğenilen. İkinci farklılıkla ilgili olarak. Bu bilişsel çelişki. Bunun için de çevremizi ve diğer kimseleri nasıl etkilediğimizin pek farkında olmayız. Bu tür tutum değişmesi ilk olarak tanınmış psikolog Festinger tarafından Bilişsel Çelişki Kuramı olarak ileri sürülmüştür. bilgi ya da tutumun tersini gerektirirse. söz konusu çelişen bilgilerin sayısının ve öneminin. Bu kurama göre. istenilen bir davranışsa o davranışın bizde olan iyi özelliklerden kaynaklandığı düşünülür. Çelişki giderildikten sonra bilişsel uyum oluşur ve bireyin o konudaki gerginliği ortadan kalkar ve huzura kavuşur. ortam engelinin gücü arasındaki etkileşimin bir sonucu olup aynı zamanda alışkanlık ve beklenti gibi etkenlerin de etkisindedir. tutarlı ve ayrıntılı bir konuşma yapmak gerekir. kendimizi dıştan gözlememiz olanaksızdır. Festinger. bireyin bundan kurtulmaya çaba sarfetmesi için yeterli bir güdüdür. Birinci farklılıkla ilgili olarak kişinin benlik bilincini destekleme ve koruma eğilimini hesaba katmalıyız. Fakat çevrenin bizi nasıl etkilediğini iç yaşantımızdan ve algılarımızdan biliriz. 3. ? "Bilişsel Çelişki Kuramı" nedir? Dinleyicinin ilgilendiği konularda etkin olabilmek için iyi hazırlanarak. uyuşan bilgilerin sayısına ve önemine oranı olarak ele alır. o zaman tartışmanın her iki yönünü vermekte yarar vardır. böylece konuşmanın inanılırlığı artar. bu iki inanç. İnanılırlığa ek olarak tartışılan konunun hem lehte hem de aleyhte görüşlerini vermek de önemlidir. Bu nedenle çevreyi. Tutumun davranışsal yönü değiştirilirse. Konuşmacının tutumuna yakın bir tutum içinde iseler. bilişsel yönün zaman içinde davranışa uyacak biçimde değiştiğini biliriz. . olumsuz davranışımızın temelinde yatan esas neden olarak gösteririz.209 - . Tartışmanın her iki yönünü veren kişiyi dinleyiciler daha dürüst bir kişi olarak algılar. bilgi ya da tutum arasında çelişki yaratır.

Bu yaklaşımlardan ilki bilişsel denge ikincisi de öğrenme kuramıdır.210 - . özgür olmalarını ve erkek-kadın arasında ayrım yapılmamasını. Benzerlik Bireyler kendilerine benzer kişileri peşinen severler. Arkadaşlık ilişkileri üzeride benzerliğin etkisi yaygın ve önemlidir. s. bu fikir farklılığı ilişkilerinizde bir dengesizlik yaratacaktır.2. k-d-o üçlüsünde her üç ilişki de olumluysa ya da ilişkilerin ikisi olumsuz biri olumluysa. Önce denge kuramı açısından kişiler arası çekiciliği inceleyelim. Kadınların. Heider.2. KİŞİLER ARASI BİR SÜREÇ OLARAK ÇEKİCİLİK Kişiler arasında yer alan süreçlerden biri kişiler arasında çekiciliktir.4. +++ +-++--Dengesiz Durum Dengeli Durum (Kağıtçıbaşı 1977. yalnız ben- . ya iç dünyalarında veya ilişkilerinde değişiklikler yaparak. 4. eğer bir çocuk bulunduğu ortamdan hoşnutsa o anda çevresinde bulunan bireylerle yakınlaşma hisseder. Heider'e göre bireyler ilişkilerinde uyum ve denge aradıklarından zaman içinde. Sosyal psikologlar çekiciliği birbirinden farklı yaklaşımlarla açıklar. Kişisel çekiciliğin altında yatan etmenleri şöyle sıralayabiliriz: 4. aynı erkekler gibi çok iyi yerlere geldiği konusuda arkadaşınızla anlaşamıyorsanız. Ayrıca bireylerin birbirlerinden hoşlanmalarının temelinde. k'nin zihninde denge durumu var demektir. Bir arkadaşınız. bir kişinin (k). bir diğer kişi (d) ve bir tutum objesi (o) ile ilişkilerini incelemiştir. bu durumda ilişkiniz dengelidir.1.1. Kişiler Arası Çekiciliğin Öğrenme Kuramıyla Açıklanması Klasik koşullanma kuramları kişiler arası çekiciliğin açıklanmasında kullanılmıştır. dengeli ilişkilere doğru bir gelişme gösterir. sosyoloji hocasının iyi bir insan olduğunu düşünüyor ve siz de bu düşünceye katılıyorsanız. sorumluluklar taşımasını. 4. Çekiciliğin Psikolojik Denge Kuramıyla Açıklanması Heider kişilerarası çekiciliği denge kuramıyla açıklamıştır. Buna örnek verecek olursak. siz kadınların da artık ev dışına çıkmasını. arkadaşınız da bunun tam tersini savunuyorsa. İki ilişki de olumlu ise olumlu yani çekicilik sözkonusudur.) Şimdi bu durumu örneklerle anlatalım.732.

çalışamaz. Bedensel Güzellik Sevgi ya da çekiciliği etkileyen diğer bir güçlü etmen de bedensel güzelliktir. arkadaş çevresi. Yanyana oturanların birbirleriyle yakın olması son derece doğaldır. destekleyici bir ilişki içinde olmaları da yatar. Aşinalık Bizce bilinen. Bir toplumda birçok kişi.2. Hepimiz.2. klüp. birden fazla aile.4. Her zaman bize yakın oturan. aynı işyerinde çalışan bireylerle daha yakın oluruz. iki kişi arasındaki etkileşimin içeriği değil. aynı sınıfta bulunan. 4. Genel olarak bedensel güzellik eş seçimini belirlemede önemli rol oynamaktadır. Burada önemli olan.2.211 - . Bu yakınlık zaman içeriside aşinalığa yol açar ve sonuç olarak da bu kimseler daha hoş ve çekici bulunur. Grupların bireyi nasıl etkilediğini biraz daha ayrıntılı olarak inceleyelim. 4.2. Araştırmacılar sık sık görme ve beraber olmanın hoşlanmaya yol açacağını söylemişlerdir. dinsel ve mesleki gruba üyedir. Çünkü bireyler tek başına yaşayamaz. . etkileşimden ortaya çıkacak aşinalıktan dolayı beğenme ve hoşlanmadır. 4. psikolojik açıdan da hoş ve çekici bulma eğilimimiz kuvvetlenir. Şimdi de bireyin grupla olan ilişkisinden bahsedeceğiz. Bu nedenle bedensel güzellik diğer olumlu özelliklerle çağrışım haline gelir ve böyle olumlu özelliklerle çağrışım içinde bulunan bir kişiyi. Reklamlarda güzel ve çekici bireyleri zengin. 5. aşina olduğumuz kimselerin daha hoş ve çekici olduğunu görürüz. rahat ve huzurlu bir çağrışımla görürüz. yaşamımız üzerinde önemli etkilere sahip olan grupların üyesiyiz. aynı zamanda birbirlerini tamamlayıcı. Mekan İçinde Yakınlık Mekan içinde yakınlık kimlerle arkadaş olunup kimlerle ilişki kurulacağını büyük ölçüde etkiler. siyasal parti. öğrenemezler. örgüt. GRUPLARIN ETKİLERİ ? Gruplar bireyi nasıl etkiler? Şimdiye kadar. bireyi odak noktası olarak ele aldık. ekonomik.3.zerlik değil.

1. bu etkiler aşağıdaki özelliklere göre açıklanabilir. Liderlik özelliklerine sahip bir kimse.3. Bunlar itaat.2. gerçeği anlamak biçiminde bireye yarar sağlar. başka kuruluşlardan değil. İtaat başkaları tarafından kabul edilmek. 5. Uyma Davranışı Uyma davranışı üç farklı sürece bağlıdır. 5.1.2. Grup İçinde Liderlik Bireyler liderlik özellikleriyle doğmazlar.1. benimseme de. Grup içinde bulunan kişilerin özellikleri. grup ve kişi arasındaki ilişkileri açıklar. değer verilen kişi ya da gruba benzeme. bu kuram.1.1. Ortamın özellikleri söz konusu değildir. benimsemede bilgisel sosyal etki sözkonusudur. liderdir. iletişim davranışları kimin lider olacağını belirler. Sosyal etkileşimi açıklamak için de üç temel ilke geliştirir. Bir çok sosyal faktör bireyi etkilediğinde. Sosyal Faktörün Etkilediği Kişi Sayısı Aynı sosyal etkiye maruz kalan kişilerin sayısı arttıkça. bireylerin lider olabilme olasılıkları da değişir. Sosyal Etki Kuramı Laten'e aittir. Bunun yanında kişisel liderlik modeli vardır. Çeşitli özellikler bireyi lider yapar. sizin çalıştığınız kuruluştan iseler. 5. 5. Bu kimseler.212 - . etkileri daha da artar. bilgi.3. Sosyal Etki Kuramı Bu konuda en çok tartışılan konu Sosyal Etki Kuramıdır. İtaat ve özdeşleşmede normatif. Grup ve gerçekleştirmek istenen amaç değiştikçe. her bir birey üzerine düşen sosyal etkide azalma görülür. 5. Sosyal Faktörün Kişinin Yaşamında Zaman ve Mekan Bakımından Yakın Olması Bireyi etkileyen her bir kimsenin kendine özgü kişisel etkisi. Bunun yanında ortamsal etkenlerin de gruba uyma davranışını etkilediği vurgulanmıştır. tek bir kimseye kıyasla daha etkili olur. özdeşleşme ve benimsemedir. Grup içindeki liderlik gruba ve işe bağlı olarak bir çok etmenin etkileşimi sonucu oluşur.5. Sayı arttıkça. Laten'e göre. özdeşleşme. her bireyin kişisel etkisi azalır. Sosyal Faktörün Kuvveti Yüksek mevkilerde bulunan çok sayıda kimse. o anda kaç kişinin bireyi etkilemekte olduğuna bağlıdır. becerileri. . Uymama davranışı da normatif sosyal etki ya da bilgisel sosyal etki içerebilir. nasıl bir gruba girerse girsin.

Tutumlar uzun süreli bilişsel. kişinin özelliğinde ararız. özdeşleşme ve benimsemedir. sohbet ve bilgi açısından bireyin günlük yaşamını etkiler. mekan içinde yakınlık ve aşinalık vardır. Televizyondaki diziler. Kişiler arasında yer alan süreçlerden biri kişiler arası çekiciliktir. Bu araçlar. Gazeteler siyasal olayların oluşmasında televizyon ve radyolardan daha önemli rol oynar. davranışsal biçimleri içerir. Bu ilerlemenin sonucu olarak. Bu modelde kişiler arası ilişkilere önem veren lider. Grup içi ve gruplar arası ilişkilerle ilgili olarak. Uyma davranışında üç farklı süreç olduğunu gördük.213 - . ayırtedicilik davranışları sözkonusudur. bireyin. Liderin kişisel özelliklerine önem veren bir etkileşim modeli Fiedler'in modelidir. ilişkileri kuvvetlendirir ve grup üyelerinin birbirlerine tutkunluğunu arttırarak. Televizyon gibi radyo da haber kaynağı olarak en sık kullanılan kitle iletişim aracıdır. Bunlar itaat. Genellikle davranışın altında yatan nedeni. günlük sohbetlerin konusu olmuştur. çocuğun toplumsallaşmasında önemli rol oynar. haber. Sosyal etki kuramına göre. bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. . duygu ve davranışlarını inceler. duygu ve davranışlarının düzenli bir biçimde oluşturan eğilimlerdir. tutarlılık. duygusal. Gazeteler de kendi görüşleri yönünden kendi okuyucu kitlesini etkiler. Bireylerin davranışlarının altında yatan nedenlerle ilgili karar verirken görüş birliği. Bu görüşe göre lideri ortam yaratır. Kitle iletişim araçlarının tutumlarımızı ve davranışlarımızı da etkilediğini vurgulamak gerekiyor. Radyolar müzik.Kişisel liderlik modeline tam ters düşen ortamsal liderlik modeli de vardır. davranışın temelinde yatan nedenleri anlamaya yöneliktir. Yükleme süreci. Tutumlar. bedensel güzellik. Kişisel çekiciliğin altında benzerlik. bir çok sosyal faktörün bireyi etkilediğini vurguladık. işlerin daha iyi yürümesini sağlar. Yükleme süreci. Kişiler arası çekiciliği farklı yaklaşımlar açıklar. diğer insanlarla ilgili düşünce. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ TUTUMLARA ETKİLERİ Kitle iletişim araçları toplumun günlük yaşamının bir parçası haline gelmiştir. Lider ortamın özellik ve ihtiyaçlarına göre ortaya çıkar. 6. bireyin içinde yer alan ve o bireyin diğer bireyler hakkında bir izlenim oluşturmasını etkileyen temel bir psikolojik durumdur. reklamlar. sosyal etki kuramı ve liderlik konuları incelendi. Özet Sosyal Psikoloji. Bunlar öğrenme ve bilişsel denge kuramlardır. lider daha saygınlık kazanır ve etkinliğini arttırır.

. 1. İmge Kitabevi Yayınları. Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce. Doğan. Wrightsman. 2. Dönmez. 1977. İnsan ve Davranışı. Social Psychology. California. New York. C) Bireyin ruhsal davranışlarını inceler. New York. New Jersey.s. yazarın da yararlandığı aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz. E) Bireyin duygu ve düşüncelerini inceler. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi atfetme kuramını ilk defa ortaya atmıştır? A) Adler C) Kelley E) John B) Heider D) Davis 3. Englewood Cliff. İstanbul. Cem Ofset Yayınları. Cüceloğlu. Penrod. Ali.214 - . duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilime ne ad verilir? A) Güdü C) Tutum E) Düşünce B) Davranış D) Tutum değişikliği Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Daha geniş bilgi edinmek isterseniz. Sosyal Psikoloji. D. 1982. Goldstein H. Social Psychology. Academic Press. Ankara. Psikolojinin Temel Kavramları. Social Psychology in the Seventies. Baron. Prentice Hall. A. Steven. Sosyal Psikolojiye Giriş. 1987. 1980. Jeffrey. Sosyal psikolojinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireyin davranış duygu ve düşüncelerinin diğer kimselerin davranış ya da özelliklerinden nasıl etkilendiğini inceler. Kağıtçıbaşı. Çiğdem. Social Psychology. 3. Bryle. İnsanlar ve İnsanlar.R. B) Bireyin davranışlarını inceler.Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların cevaplarını bulunuz. Remzi Kitabevi. D) Bireyin sosyal yönünü inceler. 1993. 1992. Brooks Cole.Baskı. 1972. L. "Ortamsal Liderlik" modeline göre lideri yaratan etmen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kendisi C) Ailesi E) Ortam B) Yakın çevresi D) Toplum 4. Cevapladığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz.

5 C.Cevap Anahtarı Ünite 1 1 A. 5 E. 6 A. 4 E. 7 A. 11 B.215 - . 3. 3 E. 12 E. 13 D. 14 C. 6 A Ünite 4 1 D. 7 B Ünite 6 1 D. 4 E. 3 B. 2 A. 7 D Ünite 5 1 B. 8 B. 2 A.C 4 E. 6 A. 4 E. 9 C. 2 D. 4 C. 6 A. 3 D. 3 B. . 6 A. 2 E. 2 D. 5 E. 3 E. 5 B. 7 C. 10 A. 15 A 5 D. 3 D. 2 D. 6 B. 4 C. 2 E. 4 A. 5 D. 6A Ünite 7 1 A. 8 A Ünite 2 1 C. 7A Ünite 3 1 A. 5 A.

8 E. 4 C. 5B Ünite 12 1 A. 7 D. 3 E. 2 A.216 - . 2 B. 5 C. 4. 5 D. 9 B. 7 B. 3 E. 4 C. C . 6 D. 4 B. 3 A. 6 E. 2 A. 8 D. 9 A Ünite 11 1 B.Ünite 8 1 A. 4 E. 3 E. 5 D. 2 B. 2 A. 3 A. 6 C Ünite 10 1 E. 10 A Ünite 9 1 E.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->