P. 1
ALİFATİK BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ-1

ALİFATİK BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ-1

|Views: 11,689|Likes:
Yayınlayan: Aslıhan Gökkurt

More info:

Published by: Aslıhan Gökkurt on Apr 16, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

Sections

 • GİRİŞ
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-1
 • 1. ALKANLAR (PARAFİNLER)
 • 1.1. Alkanların Adlandırılması
 • 1.1.1. Alkanlarda İzomeri
 • 1.1.2. İzomerlerin ve Karışık Moleküllülerin Adlandırılması
 • 1.1.3. Sikloalkanların Adlandırılması
 • 1.2. Alkanların Elde Ediliş Yöntemleri
 • 1.2.1. Wurtz (Vürtz) Sentezi
 • 1.2.2. Gignard Sentezi
 • 1.2.3. Kolbe Sentezi
 • 1.2.4. Organik Asit Tuzlarından
 • 1.2.5. Doymamış Hidrokarbonlardan
 • 1.2.6. Alkil Halojenürlerin İndirgenmesinden
 • 1.2.7. Fischer-Tropsch Yöntemi
 • 1.3. Alkanların Özellikleri
 • 1.3.1. Fiziksel Özellikleri
 • 1.3.2. Alkanların Kimyasal Özellikleri
 • 1.4. Petrolün Oluşumu ve Kullanıldığı Yerler
 • 1.5. Metan (CH4)
 • 1.5.1. Metanın Eldesi
 • 1.5.2. Metanın Türevleri
 • UYGULAMA FAALİYETİ
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-2
 • 2. ALKENLER (OLEFİNLER)
 • 2.1. Alkenlerin Adlandırılması
 • 2.1.1. Sikloalkenlerin Adlandırılması
 • 2.2. Alkenlerin Elde Ediliş Yöntemleri
 • 2.2.1. Monoalkollerden Su Çekilmesi (Dehidratasyon)
 • 2.2.2. Alkil Halojenürlerden Hidrohalojenür Çekilmesi (Dehidrohalojenasyon)
 • 2.2.3. Alkanların Eliminasyon (Ayrılma) Reaksiyonundan
 • 2.2.4. Komşulu Alkil Halojenürlerin Çinko Tozu ile Isıtılmasından
 • 2.2.5. Alkinlerin Hidrojen ile İndirgenmesinden
 • 2.3. Alkenlerin Özellikleri
 • 2.3.1. Fiziksel Özellikler
 • 2.3.2. Kimyasal Özellikler
 • 2.4. Etilen (CH2= CH2)
 • 2.4.1. Etilenin Eldesi
 • 2.4.2. Fiziksel Özellikleri
 • 2.5. Alkadienler
 • 2.5.1. Bütadien
 • 2.5.2. Doğal Kauçuk
 • 2.5.3. Yapay Kauçuklar
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-3
 • 3. ALKİNLER (ASETİLENLER)
 • 3.1. Genel Bilgi
 • 3.2. Adlandırılması
 • 3.2.1. Sikloalkinlerin Adlandırılması
 • 3.3. Elde Ediliş Yöntemleri
 • 3.3.1. 1,1 ve 1,2 Dihalojen Alkanlardan
 • 3.3.2. Komşulu Tetra Halojenürlerin Çinko ile Isıtılmasından
 • 3.3.3. Asetilenin Alkillenmesi Yoluyla
 • 3.3.4. Asidik Alkinlerin Katalitik Oksidasyonu Yoluyla
 • 3.4. Alkinlerin Özellikleri
 • 3.4.1. Fiziksel Özellikleri
 • 3.4.2. Kimyasal Özellikleri
 • 3.5. Asetilen (H2C = CH2)
 • 3.5.1. Asetilenin Eldesi
 • 3.5.2. Fiziksel Özellikleri
 • 3.5.3. Kimyasal Özellikleri
 • ÖĞRENME FAALİYETİ 4
 • 4. ALKOLLER
 • 4.1. Alkollerin Sınıflandırılması
 • 4.1.1. Monoalkoller
 • 4.1.2. Polialkoller (Polioller)
 • 4.2. Alkollerin Adlandırılması
 • 4.2.1. Özel Adlandırılması
 • 4.2.2. IUPAC Kuralına Göre Adlandırılması
 • 4.2.3. Karbinole Göre Türeterek Adlandırma
 • 4.3.Elde Ediliş Yöntemleri
 • 4.3.1. Karbonil Bileşiklerinin İndirgenmesinden
 • 4.3.2. Alkil Halojenürlerin Alkali Hidroksitlerle Hidrolizlenmesinden
 • 4.3.3. Alkenlere Kuvvetli Asitlerin Katalizörlüğünde Su Katılması Yoluyla
 • 4.3.4. Gignard Bileşiklerinden
 • 4.3.5. Alkil Halojenürlerin Gümüş Oksitle (Ag2O) Reaksiyonuyla
 • 4.3.6. Esterlerin NaOH veya KOH ile Hidrolizinden
 • 4.3.7. Organik Asitlerin Hidrojenle İndirgenmesinden
 • 4.4. Alkollerin Özellikleri
 • 4.4.1. Fiziksel Özellikleri
 • 4.4.2. Alkolün Kimyasal Özellikleri
 • 4.5. Metanol / Metil Alkol Karbinol (CH3OH)
 • 4.5.1. Metil Alkolün Teknikte Eldesi
 • 4.5.2. Kimyasal Özellikleri
 • 4.5.3. Kullanıldığı Yerler
 • 4.6. Etanol / Etil Alkol (C2H5OH)
 • 4.6.1. Etil Alkolün Eldesi
 • 4.6.2. Etil Alkolün Kullanıldığı Yerler
 • 4.7. Glikol / Etandiol (C2H4(OH)2)
 • 4.8. Gliserin / Gliserol / 1,2,3-Propan Triol (C3H5(OH)3)
 • 4.8.1. Gliserinin Eldesi
 • MODÜL DEĞERLENDİRME
 • CEVAP ANAHTARLARI
 • KAYNAKÇA

T.

C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

KİMYA TEKNOLOJİSİ

ALİFATİK BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ-1

ANKARA 2008

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

  

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... v GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ..................................................................................................... 3 1. ALKANLAR (PARAFİNLER ............................................................................................ 3 1.1. Alkanların Adlandırılması............................................................................................. 8 1.1.1. Alkanlarda İzomeri ................................................................................................ 8 1.1.2. İzomerlerin ve Karışık Moleküllülerin Adlandırılması ....................................... 11 1.1.3. Sikloalkanların Adlandırılması............................................................................ 14 1.2. Alkanların Elde Ediliş Yöntemleri.............................................................................. 16 1.2.1. Wurtz (Vürtz) Sentezi.......................................................................................... 16 1.2.2. Gignard Sentezi ................................................................................................... 17 1.2.3. Kolbe Sentezi....................................................................................................... 18 1.2.4. Organik Asit Tuzlarından .................................................................................... 19 1.2.5. Doymamış Hidrokarbonlardan ............................................................................ 20 1.2.6. Alkil Halojenürlerin İndirgenmesinden ............................................................... 20 1.2.7. Fischer-Tropsch Yöntemi .................................................................................... 21 1.3. Alkanların Özellikleri ................................................................................................. 21 1.3.1. Fiziksel Özellikleri............................................................................................... 21 1.3.2. Alkanların Kimyasal Özellikleri.......................................................................... 22 1.4. Petrolün Oluşumu ve Kullanıldığı Yerler ................................................................... 23 1.5. Metan (CH4)................................................................................................................ 27 1.5.1. Metanın Eldesi..................................................................................................... 29 1.5.2. Metanın Türevleri ................................................................................................ 30 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 31 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 35 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 38 2. ALKENLER (OLEFİNLER) ............................................................................................. 38 2.1. Alkenlerin Adlandırılması........................................................................................... 39 2.1.1. Sikloalkenlerin Adlandırılması............................................................................ 43 2.2. Alkenlerin Elde Ediliş Yöntemleri.............................................................................. 44 2.2.1. Monoalkollerden Su Çekilmesi (Dehidratasyon) ................................................ 44 2.2.2. Alkil Halojenürlerden Hidrohalojenür Çekilmesi (Dehidrohalojenasyon) .......... 45 2.2.3. Alkanların Eliminasyon (Ayrılma) Reaksiyonundan .......................................... 45 2.2.4. Komşulu Alkil Halojenürlerin Çinko Tozu ile Isıtılmasından............................. 46 2.2.5. Alkinlerin Hidrojen ile İndirgenmesinden........................................................... 46 2.3. Alkenlerin Özellikleri ................................................................................................. 46 2.3.1. Fiziksel Özellikler................................................................................................ 46 2.3.2. Kimyasal Özellikler ............................................................................................. 47 2.4. Etilen (CH2 = CH2)..................................................................................................... 57 2.4.1. Etilenin Eldesi...................................................................................................... 57 2.4.2. Fiziksel Özellikleri............................................................................................... 58 2.4.3. Kimyasal Özellikleri............................................................................................ 58 2.5. Alkadienler.................................................................................................................. 61 2.5.1. Bütadien............................................................................................................... 62 2.5.2. Doğal Kauçuk ...................................................................................................... 63

ii

........................................... 104 4................ 88 3.........3.............................. Adlandırılması......................... 111 4................................2................................. 113 4............................. 108 4..........................5...............3.................................................. Alkil Halojenürlerin Gümüş Oksitle (Ag2O) Reaksiyonuyla ..........................................................................................................................3..............................................3................................... 102 4........................................... 103 4..................5....................6..3..... Asetilenin Eldesi........... 75 3...............1 ve 1................4..........................1........................... Yapay Kauçuklar .......4............ Kullanıldığı Yerler.................................................5..........................2..........5.3....................... 80 3.............................. 106 4.......... 64 UYGULAMA FAALİYETİ ........ Kimyasal Özellikleri...................... 89 UYGULAMA FAALİYETİ ...................................................................2................ Elde Ediliş Yöntemleri............................................1............ Fiziksel Özellikleri................................. 111 4............... 75 3........................... 67 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ............... 79 3..................3........... 111 4.............. 118 4.......... Monoalkoller ..2................. 119 iii .......... Organik Asitlerin Hidrojenle İndirgenmesinden .......................2............................ 93 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ......1............................................ Alkollerin Özellikleri .............. Fiziksel Özellikleri............. 119 4.4............... 104 4................. ALKOLLER......1.....1............................................. Asidik Alkinlerin Katalitik Oksidasyonu Yoluyla..........................4.......................................................................... 77 3.........5.....................................3.............. Komşulu Tetra Halojenürlerin Çinko ile Isıtılmasından....... Kimyasal Özellikleri.. 77 3.............2.. Alkenlere Kuvvetli Asitlerin Katalizörlüğünde Su Katılması Yoluyla......................................................................... 110 4........................3..................................1...2.....3........................................................ 80 3..................2.............................................................................. 106 4. Fiziksel Özellikleri..................................2...........................................................3...2........7........................................................................ 88 3...........................................3.............................1........... Sikloalkinlerin Adlandırılması......................................... 109 4........................... Kimyasal Özellikleri.....5........3............................................. Metil Alkolün Teknikte Eldesi .. Alkinlerin Özellikleri .......................................... 101 4......5....4.. 80 3............................................................................ 111 4............... Genel Bilgi .................... 89 3....................................2.3........................................................ 101 4...................... Esterlerin NaOH veya KOH ile Hidrolizinden ...................5................................ 78 3............2....3..4...................................... Polialkoller (Polioller) ........................................................ 75 3......1............................. 119 4..................................................................................................................................................3........ Elde Ediliş Yöntemleri.................... 79 3......................................................................................................2 Dihalojen Alkanlardan .2... 109 4...............................................3.....5..2..............................1.......... 103 4. Alkollerin Adlandırılması ............................. 77 3......... Asetilenin Alkillenmesi Yoluyla .................. Etanol / Etil Alkol (C2H5OH) .................... Alkil Halojenürlerin Alkali Hidroksitlerle Hidrolizlenmesinden ...........................................................................1.........................3..............4........... Gignard Bileşiklerinden......................................................6...... IUPAC Kuralına Göre Adlandırılması ..................................................4..........................................1............................................................ 1.... 103 4....... 70 ÖĞRENME FAALİYETİ-3 .............. Alkollerin Sınıflandırılması ....5........1.................. Karbonil Bileşiklerinin İndirgenmesinden......... Alkolün Kimyasal Özellikleri........................ ALKİNLER (ASETİLENLER)............... 119 4............................. Özel Adlandırılması........................................................................ 97 ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ............ 102 4................................ Metanol / Metil Alkol Karbinol (CH3OH) . Karbinole Göre Türeterek Adlandırma...................................... 75 3...... Asetilen (H2C = CH2) .........1....2...........................3......................

........... Glikol / Etandiol (C2H4 (OH)2)...................................................................................7.................... 125 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .......................................................................... 130 MODÜL DEĞERLENDİRME ..............................2..................................................................................8.................4............ 123 UYGULAMA FAALİYETİ ................... 139 KAYNAKÇA . 120 4...................1............ 123 4.................................................. 121 4......... Gliserin / Gliserol / 1............... Gliserinin Eldesi ............... 121 4.................................................8........................... 133 CEVAP ANAHTARLARI ...............................................6.....1...........6...3-Propan Triol (C3H5 (OH)3) ........................................................................................ 142 iv ................................ Etil Alkolün Kullanıldığı Yerler.... Etil Alkolün Eldesi ...........................................................................................................2...............................................

verilen ölçme araçları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. atölye. Alkol elde edebileceksiniz. 2. ev. gaz toplama şişesi. beher. ayırma hunisi. 40/32 Organik Bileşiklerin Nitel Ve Nicel Analizi modülünü başarmış olmak Alifatik bileşiklerin özelliklerini incelemek. kuralına uygun olarak alifatik bileşiklerin özelliklerini inceleyebileceksiniz.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 524KI0159 Kimya Teknolojisi Lastik Üretimi Alifatik Bileşiklerin Özellikleri 1 Alkanlar. kıskaç. pipet. Alken elde edebileceksiniz. cam boru. laboratuvar. Modül sonunda. mezür. Amaçlar: Gerekli ortam sağlandığında. termometre. bunzen beki. bilgi teknolojileri ortamı (İnternet) vb. televizyon. Alkan elde edebileceksiniz. MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME v . alkenler. Donanım: Projeksiyon. kuralına uygun olarak. lastik tıpa. işletme. tel kafes. su banyosu. üç ayak. 4. bilgisayar. cam balon. kendi kendinize veya gupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar. Alkin elde edebileceksiniz. destek çubuğu. DVD çalar. Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında. plastik hortum. saat Modülün içinde yer alan herhangi bir öğrenme faaliyetinden sonra. Ortam: Sınıf. öğretmeniniz tarafından çeşitli ölçme teknikleri kullanarak değerlendirilecektir. kütüphane. deney tüpü. cam çubuk. alkinler ve alkoller ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. modül uygulaması ile kazandığnğz bilgi ve beceriler. teorik ve pratik performansınız. puar. 3. 1.

saklama kapları vs. Esasen. Üzerimize giydiğimiz kıyafetlerden (yağmurluk. yağ çözücüler vs. evlerimizin inşaatında ve yalıtımında kullanılan çeşitli yapı malzemelerine (hortum. kısacası modern insanın tüm yaşamsal alanlarının vazgeçilmezi hâline gelmiştir. işlenmezden önce sadece yakıt olarak kullanılabilen petrol.). bıçak. dolayısıyla bu bilimin pratik yaşantınız için ne denli önemli olduğunu kavrayacaksınız. İşte. zengin ürün yelpazesi ile neredeyse sınırsız bir çeşitlilik içinde yer almıştır. eldiven.). tabak. 1 . çizme vs. yalnızca ulaştırma endüstrisinin can damarını teşkil eden hayati bir unsur olmakla kalmayıp.GİRİŞ o GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. pet bardak. Hepimizin çok iyi bildiği meşhur bir bilmeceyi ve yanıtını hatırlayalım: “Çarşıdan aldım bir tane. hemen her gün kullandığımız temizlik malzemelerine (deterjanlar. Bu modülü başarı ile bitirdiğinizde. günümüz teknolojisinin de yardımıyla insanoğlunun günlük yaşantısında. İçinde yaşadığımız dünyadaki ihtiyaçlarımızın büyük bir kısmının bir tek kaynaktan karşılandığını keşfedeceksiniz. hatta milyonlarca çeşide dönüşebilen organik bir maddeyi tanıyalım: PETROL. Günlük kullanımlarınızdaki madde ve materyallerin aslında kimya ile ne kadar iç içe olduğu bilinciyle. Bugün için petrol. sokaklarımızın asfaltlanmasına kadar. hayata ve çevrenize daha farklı bir gözle bakmasını öğrenecek. eve geldim bin tane!” (Yanıt: Nar).) Mutfak gereçlerinden (plâstikten yapılmış tek kullanımlık çatal. tam da bu tanıma uyan ve aslında başlangıçta tek bir madde iken binlerce. PVC kapı ve pencere sistemleri. conta vs. plastik su ve elektrik tesisatı boruları.) Tıp dünyasının keşfi olan son derece değerli ilaç ve sağlık gereçlerinden kozmetik sektörü ürünlerine Verimi artırmak üzere tarım alanında başvurulan sentetik gübrelerden.

2 .

Organik bileşikleri oluşturan element sayısı sınırlı olmasına rağmen. sp2 ve sp hibritleşmeleriyle oluşturduğu bileşiklerin sayısı tüm elementlerin yaptıkları toplam bileşik sayısından daha fazla olduğundan organik kimyaya karbon kimyası da denilmektedir. N. organik bileşiklerin sayısı sınırsızdır. Evlerinizdeki mutfak tüplerinin etiket bilgilerini inceleyiniz. O. Organik bileşikleri oluşturan doğal ve beşeri kaynaklar elementinin sp3. ALKANLAR (PARAFİNLER) C elementinin H. Bunun sebebi.1. ARAŞTIRMA     Metan neden “bataklık gazı” olarak adlandırılmaktadır?Araştırınız. Benzindeki “oktan sayısı” ne anlama gelmektedir? Araştırınız. bu bileşikleri inceleyen kimyaya ise organik kimya adı verilir. 1.ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 RENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Gerekli ortam sağlandığında. S ve halojenlerle (X) yaptığı bileşiklere organik bileşikler. organik yayılım Resim 1. Benzin ve mazot bileşiminde hangi maddelerin bulunduğunu araştırınız. kuralına uygun olarak alkan elde edebileceksiniz. 6C 3 .

Eterler 3.Karbonun dört bağ yapması yanında.Yağlar 8.Alkenler 3.Alkoller 2.Benzenden türemiş bileşikler Sadece C ve H’den oluşan bileşiklere hidrokarbon denir.Karbonhidratlar 9.Alkadienler Hidrokarbonlardan Türemiş Bileşikler 1.Aldehitler 4.Esterler 7.Benzen 2.Halkalı yapılı fonksiyonlu gruplar Aromatikler 1. karbon atomlarının birbirine 1. açık ve yarı açık olmak üzere üç ayrı formül ile gösterilirler: 4 . yani izomerlik olayının görülmesi Organik bileşiklerde.Alkinler 4. 2.Ketonlar 5. kapalı.Organik asitler 6.Alkanlar 2. 3 bağ ile bağlanabilmesi H H    H–C–C–H  H– C=C–H   H–C≡C–H H H H H sp2 hibritleşmesi sp hibritleşmesi sp3 hibritleşmesi Bileşiği meydana getiren atomların uzayda çok çeşitli şekilde sıralanmaları.   C: 4 bağ –C–   O X(halojen) : 2 bağ : 1 bağ : 1 bağ O– X– H– N: 3 bağ N–  H ORGANİK MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI Açık (düz) Zincirli Bileşikler Halkalı Yapılı Bileşikler Hidrokarbonlar 1.Siklo hidrokarbonlar 2. Hidrokarbon bileşikleri.Azotlu bileşikler Siklo bileşikleri 1.

çeşitli atomların birbirlerine kovalent bağlanarak oluşmuş düz veya dallanmış zincir şeklinde iskelet içeren organik bileşikler ve bunların türevlerine alifatik bileşikler adı verilir. Alifatik hidrokarbonlar düz zincirli. CH3 – CH2 – CH3 Molekül yapılarında. dallanmış ya da halkalı olabilir. CH3 – CH2 – CH2 – CH3 Düz zincirli H 3C CH3 CH3 – CH – CH3  CH3 H 3C CH3 CH3 Dallanmış H H       H– C–C–H H– C–C–H H H Halkalı 5 .  Açık formül Atomların sayısının yanında bağ sayısının da gösterildiği formüldür. Kapalı formül C2H6 Bir molekülü oluşturan atomların sadece sayılarının gösterildiği formüldür. H H     H– C–C–H H H  Yarı Açık formül Açık formüldeki her karbonun kendi arasında kapalı yazıldığı formüldür. Bu hidrokarbonlar karbon iskeleti şeklinde de gösterilebilir.

n.581 0. 2.1. Bu yüzden alkan moleküllerinde ( C–C ) ve ( C–H ) bağlarının tamamı sigma bağıdır. CnH2n+1 = alkil kök = R –  Alkil kök serbest hâlde bulunmaz. Alkanlar artan karbon sayılarına göre sıralandığında.4 125. 4… gibi tamsayılardır. Çünkü bu tür hidrokarbon-lara daha fazla hidrojen atomu bağlanabilir.7 98. (°C) –162 –89 –42 –0.n. Bazı alkan bileşikleri ve fiziksel özellikleri  Alkan moleküllerinden bir hidrojen çıkarıldığında geriye kalan kısma alkil kök veya alkil radikal denir.1 Yoğunluk (g/mol) 0. 6 .730 İzomer Sayısı 1 1 1 2 3 5 9 18 35 75 Tablo 1.718 0.8 174.    Alifatik bir hidrokarbonda karbon atomları birbirine tek bağ ile bağlıysa (yani tüm karbon atomları sp3 hibritleşmesine uğradıysa) bu tür hidrokarbonlara daha fazla hidrojen bağlanamayacağından doymuş hidrokarbonlar adı verilir.1 68.626 0. Eğer karbon atomları arasında çift ya da üçlü bağ varsa (sp2 ya da sp hibritleşmesi) bu tür hidrokarbonlara doymamış hidrokarbonlar denir.5 36. Alkan moleküllerindeki her bir karbon atomu sp3 melez orbitalleri ile bağ yapar. Genel formülleri: CnH2n+2 Burada n = 1.656 0. Homolog sıra meydana getiren bileşikler yakın özellik gösterir   Karbon Sayısı (n ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kapalı Formülü CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 C10H22 Adı Metan Etan Propan Bütan Pentan Hekzan Heptan Oktan Nonan Dekan Mol Kütlesi (g/mol) 16 30 44 58 72 86 100 114 128 142 e.579 0.416 0.703 0. (°C) –183 –172 –187 –138 –130 –95 –91 –57 –54 –30 k. Formülleri arasında –CH2– kadar fark bulunan bileşiklerin oluşturduğu sıraya homolog sıra denir.684 0.7 150.546 0.birbirini izleyen iki alkan mole-külünün formülleri arasında –CH2– kadar fark olduğu görülür. 3.

    Alkil halojenür Alkol Eter Aldehit R – C = O  Organik asit  R–X R – OH R–O–R R–C=O  OH O  H R – C = O  Ester  R – C – R  Keton R  Alkil kökleri türedikleri alkanın sonundaki –an eki kaldırılıp yerine –il eki getirilerek adlandırılırlar. Alkanın adı Metan Etan Propan Bütan Pentan Hekzan Heptan Oktan Nonan Dekan Formülü CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 C10H22 Alkilin adı Metil Etil Propil Bütil Pentil Hekzil Heptil Oktil Nonil Dekil Formülü CH3 – C2H5 – C3H7 – C4H9 – C5H11 – C6H13 – C7H15 – C8H17 – C9H19 – C10H21 – Tablo 1. Alkil gubunun sonuna bazı gupların bağlanmasıyla diğer organik bileşikler elde edilir.2. Alkil Kökleri 7 .

İzomer bileşiklerin. söz konusu kurallar 1960’ta yayınlanmıştır. propan.1. Bu modülde. Alkanlarda İzomeri Kapalı formülleri aynı. bazı bileşik ve bileşik sınıfları bulunduğundan. n=5 n=6 n=7 n=8 n=9 n = 10 penta hekza hepta okta nona deka C5H12 = C6H14 = C7H16 = C8H18 = C9H20 = C10H22 = pentan hekzan heptan oktan nonan dekan 1.1.1. açık (yapı) formülleri farklı olan bileşiklere birbirinin izomeri bileşikler denir. Bu kurallara “Cenevre sistemine göre adlandırma” veya “IUPAC sistemine göre adlandırma” denilmektedir.    Molekül ağırlıkları ve % bileşimleri aynıdır. zaman içinde bu kurallara bir takım eklemeler ve değişikler yapma gereği doğmuş. Farklı fonksiyonlu izomer bileşiklerin kimyasal özellikleri de farklıdır.1. adlandırma kurallarının hepsine değil. etan. Fiziksel özellikleri farklıdır. Beş veya daha fazla karbonlu üyelerde karbon sayısının Latince karşılığının sonuna –an eki getirilerek adlandırma yapılır. bütan) özeldir.   Alkanların genel adlandırılmasında ilk dört üyenin adı (metan. temel bileşiklerde uygulanan kurallara yer verilecektir.  1892’de Cenevre’de bir araya gelen Uluslararası Kimyacılar Birliği bu meseleyi çözmek üzere organik kimyada düzenli adlandırmanın temelini atmıştır. O tarihten itibaren. 8 . bu ihtiyaçtan yola çıkarak Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimyacılar Birliği (IUPAC) 1957 senesindeki toplantısında 70 adlandırma kuralı benimsemiş. Alkanların Adlandırılması Sayıları milyonu aşan her bir organik bileşiğe özel ad vermek ve bunları akılda tutmak son derece güçtür.

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 CH3 – CH – CH3  n-bütan (normal bütan) izobütan (2-metilpropan) CH3 CH3  CH3 – C – CH2 – CH3  neohekzan (2.ön ekleri getirilir. Alkanların İlk Üç Üyesinin Molekül Modelleri ve Adları Bir alkan molekülü düz zincir halinde yazılmışsa n-alkan (normal alkan). ana zincirin ikinci karbonuna bir tane CH3–(metil) gubu bağlıysa izo-. 2-dimetilbütan)  CH3 İzomeri olan en küçük alkan bütandır. Çünkü.ön ekleriyle adlandırılırken moleküldeki toplam karbon atomu sayısı alkan adına karşılık gelir. CH3 – CH2 – CH2 – CH3 CH3  n-bütan CH3 – CH2 – CH2 n-bütan 9 . Bileşik izo.1.ya da neo. Metan Etan Propan Şekil 1.Alkanlarda ilk üç üyenin izomeri yoktur. kapalı formülleri aynı iki veya daha fazla bileşiğin birbiriyle izomer olabilmesi için alkil köklerinin karbon zincirinde baş ve sonda olmayan ara karbonlara bağlanması gerekir. ana zincirin ikinci karbonuna iki tane CH3– gubu bağlıysa neo.

7C n – pentan pentan k. 9.5C izobütan 2 – metilpropan k.n. 2 – dimetilpropan k.n.n. -11. Bütan ve pentanın izomerleri 10 . –0.3. Bütan ve pentanın izomerleri n – bütan bütan k.5C Tablo 1.n. 28C neopentan 2 .n.CH3  CH3 – CH – CH3 izobütan Resim 1.3.2. Bütan ve izobütanın molekül modelleri ve yapı formüller Tablo 1. 36C izopentan 2 – metilbütan k.

1. molekül simetrisi bozulmakta. Ancak bu artış. 4 … şeklinde numaralandırılır. CH3  CH3 – CH – (CH2)n – şeklinde olan alkile izo-alkil denir.hidrokarbon zincirinde düzenli olarak artan karbon sayısına bağlı olarak ardışık veya geometrik değildir. numaralandırmaya bu gupların yoğun olduğu taraftan başlanır. İzomerlerin ve Karışık Moleküllülerin Adlandırılması İzomerlerin ve daha karışık moleküllerin adlandırılmasında sistematik (IUPAC) adlandırma esas alınır.  Açıkta bulunan bağın bulunduğu karbonda hidrojen sayısı en az iki ise alkil primer. Bu zincirdeki C sayıları 1.Bütanın izomer sayısı iki iken. Düz zincir yapıda CH3 – (CH2)n – olan alkile. hiç hidrojen yoksa tersiyer (ter–alkil)dir. bunlardan alfabetik sıralamada daha önde olan gup ya da atoma en küçük numara verilir. 11 . Farklı alkil ya da fonksiyonel guplar zincirin iki ucuna eşit uzunlukta ise. Bu köklerin adlandırılması da Cenevre kurallarından faydalanılarak yapılır. Pentanın izomerlerinde olduğu gibi izomer moleküllerde dallanma arttıkça. 3. moleküller arası van der Waals kuvvetleri azalmakta ve kaynama noktaları düşmektedir.3). Bu durum hidrokarbon zincirinde karbon sayısı arttıkça izomer sayısının da artacağını gösterir.  Alkil köklerinin de izomerleri vardır. Bu işlem yapılırken özellikle şu noktalara dikkat edilir: Karbona bağlı farklı guplar varsa (dallanmışsa). n-bütil sec-bütil izo-bütil n bütil (primer ) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 –  sec bütil CH3 – CH2 – CH – CH3 izo bütil CH3 – CH – CH2 –   t-bütil CH3 – C – CH3  t-bütil CH3 1. Buna göre:     Öncelikle. moleküldeki en uzun karbon zinciri belirlenir. pentanda izomer sayısı üçtür. hidrojen sayısı bir ise alkil sekonder (sec–alkil).2. (Tablo 1. n-alkil. 2.

penta vB )) belirtilir ve adı eklenir.    Alkil kökünün bağlı olduğu karbon numarası yazılarak tire (–) çekilir ve gup. Alkil kökü adıyla bitişik olarak ana zincirin adı yazılır. tetra. tri. C2H5  7 CH3 – 6 CH2 –5 CH2 – 4 CH2 – 3 C – 2 CH2 – 1 CH3  3.  Bileşiğin adı: 5-etil-2. CH3 CH2 – 8CH3 Molekülde en uzun zincir ok yönündedir.6.6-trimetiloktan 12 . Bağlı guplar sağ tarafa yakın olduğu için numaralandırmaya sağdan başlanır.) konarak art arda yazılır. Ana zincire birkaç değişik alkil gubu bağlanmışsa bunlar küçükten büyüğe doğru veya alfabetik sıraya göre adlandırılır. Ana zincire bağlı alkil köklerine küçük numara verebilmek için karbonlar soldan sağa doğru numaralanmalıdır. Şimdi bu kuralları örnekler üzerinde uygulayalım: Örnek: Aşağıda açık formülü verilen bileşiği adlandıralım. bağlandıkları karbonların numaraları arasına virgül (. C2H5  CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – C – CH2 – CH3  C2H5 En uzun C zinciri yatay olup yedi karbonludur. Ana zincir sekiz karbonludur. Latince karşılıklarıyla (di. 3 – di C2H5 etil heptan C’lerin sayısı bağlı en uzun numarası gubun zincirin adı Örnek: CH3   1 C2H5  CH3   7 H – 2C – 3CH2 – 4CH2 – 5CH – 6C – CH3 bileşiğini adlandıralım. Alkil kökünün sayısı. atom veya alkilin adı yazılır. Alkil gubunun zincirde birkaç kez tekrarlanması durumunda.

CH3 Br  1 CH3    C – 2 C – 3 C – 4 CH – 5 C – 6 C – 7 C – 8 C – 9 CH3  CH3 C2H5 Farklı guplar bağlandıktan sonra geride kalan karbonlara. karbon zincirinin iki ucuna eşit uzunlukta bulunduğu için alfabetik sıralamaya göre numaralandırma yapılır. Dokuz karbonlu zincir yazılır ve uzun zincirin herhangi bir ucundan başlanarak karbon atomları numaralanır.2. “metil” kelimesinden önce geldiğinden. hidrojenler yerleştirilir. Bileşiğin sonundaki “nonan” kelimesi. dördüncü karbona bir tane metil gubunun. numaralandırmaya klorun bulunduğu taraftan başlanır. 1 İkinci karbona iki tane.   CH3 Cl Ana zincir beş karbonludur. Ana zincire bağlı CH3 – ve Cl.4-dimetilpentan Örnek: 3-brom-3-etil-2.4-trimetil nonan bileşiğinin açık formülünü yazalım. Üçüncü karbona bir brom ve yine üçüncü karbona bir etil gubunun bağlı olduğu anlaşılır.  C – 2C – 3C – 4C– 5C – 6C – 7C – 8C – 9C Bileşiğin adından ana zincirde. karbon atomunun dört bağ yapacağı şekilde. CH3 Br  1 CH3    CH3 – 2 C – 3 C – 4 CH – 5 CH2 – 6 CH2 – 7 CH2 – 8 CH2 – 9 CH3  CH3 C2H5 13 . ana zincirin dokuz karbonlu olduğunu gösterir. Alfabetik sıralamada “klor” kelimesi.Örnek: CH3  5 CH3 – 4 CH – 3 CH – 2 CH – 1 CH3 bileşiğini adlandıralım. Bileşiğin adı: 2-klor-3.

Çözüm CnH2n+2 = 58 nx12 + 2n x 1 + 2 x 1 = 58 14n = 56 n=4 Alkanın formülü: C4H10 (bütan)dur. Sikloalkanların ilki üç karbonludur. Bu bileşiklerde tüm karbonlar iki hidrojenli olup. İki uç birer hidrojen kaybederek birbirine bağlanacağından genel formülleri CnH2n’dir.3.Problem Mol kütlesi 58 g/mol olan bir alkan bileşiğinin formülü nedir? (H:1. Adlandırılırken. C:12 ) Alkanların genel formülü CnH2n+2’dir. CH2  CH2 CH2 sikloprapan  CH2 CH2  CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 siklobütan   CH2 siklopentan  14 . daha kısa olarak çokgen formülleri ile gösterilirler. 1. Sikloalkanların Adlandırılması      Açık zincirin iki tarafında bulunan karbonların birbirine bağlanması ile oluşan bileşiklerdir. açık zincirdeki adının başına siklo sözcüğü getirilir.1. Genel formülleri CnH2n+2’ye uymaz.

3-dimetil siklohekzan Cl Br 1-brom-3-klorsiklopentan Halkadan bir hidrojen çıkarılırsa sikloalkiller oluşur. siklopropil siklobütil siklopentil siklohekzil 15 .Halkadaki karbonlar eş değerdir. bunlar en küçük numarayı alacak şekilde daha önce belirtilen adlandırma kurallarına uyularak adlandırma yapılır. . Takılan maddenin adının sonuna sikloalkan adı yazılır. halkaya bir atom ya da gup bağlı ise numaralandırmaya gerek yoktur. CH2CH3 Cl etilsiklohekzan klorsiklopentan Eğer halkaya birden fazla atom ya da gup bağlı ise. CH3 1 2 6 Br 3 5 4 CH3 Cl 1-brom-2-klorsiklopentan 1. Bu nedenle.

4-trimetilpentan Alkanlarda karbon atomları sp3 hibriti oluşturduğundan bağ açılarının 109. Çünkü bu yöntemde en az iki alkil gubu birleşeceğinden. 2R – X + 2Na alkil halojenür Örnek: 2CH3 – I + 2Na metil iyodür CH3 – CH3 + 2NaI etan R – R + 2NaX alkan tuz (X: halojen) Wurtz senteziyle metan (CH4) elde edilemez.bütan Wurtz sentezinde iki farklı alkil halojenürün Na ile etkileşmesinden de alkan elde edilebilir. Bu nedenle siklopropan H2 ve Br2 ile.5o olması gerekir. CH3  1 CH3 – 2C – 3CH – 4CH – 5CH3   CH3 CH3 3-siklobütil-2. 16 .2. oluşan yan ürünler nedeniyle reaksiyonun verimi daha da düşecektir.2. Bir tür alkil halojenür kullanıldığı zaman saf alkan elde edilir . siklobütan H2 ile katılma reaksiyonu verir. oluşan alkanda karbon sayısı iki tane olur. Wurtz senteziyle çift karbonlu alkan elde edilecekse. elde edilecek alkanın karbon sayısının yarısı sayıda karbon içeren alkil halojenür kullanılmalıdır. alkil gupları metil (CH3) gupları olsa bile. Siklopropan ve siklobütanda bağ açıları 60 o ve 90 o olduğunda bu bileşikler kararsızdır. Ancak burada üç ürün meydana gelme ihtimali bulunduğundan oluşan alkan saf değildir.Örnek Aşağıda açık formülü verilen bileşiği adlandıralım. 1. Wurtz sentezi verimi düşük bir yöntem olduğundan. Wurtz (Vürtz) Sentezi Alkil halojenürlerin metalik sodyumla etkileşmesinden elde edilir.1.2. Alkanların Elde Ediliş Yöntemleri 1. Örnek: 2C2H5 – Cl + 2Na etil klorür C2H5 – C2H5 + 2NaCl n .

su ya da alkil halojenürlerle etkileşmesinden alkanlar elde edilir.MgX bileşiğine Gignard (ginyar) bileşiği denir.Örnek: Bu yöntemde farklı alkil halojenürler kullanarak n-pentan elde edelim: C2H5 – C2H5 bütan (yan ürün) C2H5 – C3H7 n – pentan + 2 NaBr C3H7 – C3H7 hekzan (yan ürün) C2H5 – Br + C3H7 – Br + 2Na etil bromür propil bromür İkiden fazla karbon içeren alkil halojenürlerde halojenin bağlı olduğu karbon atomunun bilinmesi gerekir.propil bromür) 2-brompropan (izopropil bromür) bileşiklerini sodyum ile etkileştirerek tepkime denklem-lerini yazalım ve oluşan ürünleri adlandıralım.2.3-dimetilbütan Oluşan bu iki madde birbirinin izomeridir. R–X alkil halojenür + kuru eter Mg R – MgX Gignard bileşiği Gignard bileşiğinin halojenli asitler. CH3–CH2–CH2–Br + 2Na + Br–CH2–H2–CH3 1-brompropan 1-brompropan CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3 + 2NaBr n-hekzan CH3  CH3  CH3 CH3     CH3 – CH – Br + 2Na + Br – HC – CH3 2-brompropan 2-brompropan CH3 – C – C – CH3 H H 2. Örnek: 1-brompropan (n . alkil magnezyum halojenürleri verir. 17 . Alkil halojenür susuz (kuru) eterli ortamda magnezyum metaliyle etkileştiğinde. 1. Gignard Sentezi R . Çünkü alkil gupları birbirlerine halojenin çıktığı karbon atomundan bağlanacağından farklı izomerler elde edilir.2.

alkil radikallerin birleşmesinden de alkanlar meydana gelir. Kolbe Sentezi Karboksilli asitlerin alkali hidroksitlerle reaksiyona girmesinden karboksilli asit tuzları meydana gelir.2. arkasından da karbondioksit kaybeder.R – MgX + HX asit R – MgX + H2O su R – MgX + Ŕ – X alkil halojenür Örnek C2H5 – Cl + etil klorür kuru eter R – H + MgX2 alkan R – H + Mg(OH)X alkan R – Ŕ + MgX2 alkan Mg C2H5 – MgCl etil magnezyum klorür C2H6 + MgCl2 etan C2H6 + Mg(OH)Cl etan C4H10 + MgCl2 bütan C2H5 – MgCl + HCl C2H5 – MgCl + H2O C2H5 – MgCl + C2H5 – Cl 1. R – COOH + NaOH karboksilli asit suda R – COONa + karboksilli asit sodyum tuzu R – COO– + Na+ karboksilat anyonu R – COO + e– R· + alkil radikali R–R alkan H2O R – COONa anot R – COO – dekarboksilasyon R – COO R· + R· CO2 18 . Böylece alkil radikal. Oluşan karboksilli asit tuzlarının elektrolizlenmesiyle anoda giden karboksilat anyonu önce elektron.3.

kuru ısıtma R – COONa + NaOH R – H + Na2CO3 19 .pentan elde edelim. CH3 – CH2 – COOH + NaOH Propanoik asit suda CH3 – CH2 – COONa + H2O sodyum propiyonat CH3 – CH2 – COO .Örnek Kolbe sentezine göre n . Organik Asit Tuzlarından Karboksilli asitlerin sodyum tuzları NaOH veya sulu kireç (NaOH + Ca(OH)2) ile kuru olarak ısıtılırsa alkanlar meydana gelir.+ Na + CH3 – CH2 – COO + e CH3 – CH2 – COONa anot CH3 – CH2 – COO– dekarboksilasyon CH3 – CH2 – COO CH3 – CH2 – CH2 – COOH + NaOH bütanoik asit suda CH3 – CH2· + CO2 etil radikali C H3 – CH2 – CH2 – COONa + H2O C H3 – CH2 – CH2 – COONa anot C H3 – CH2 – CH2 – COO– + Na C H3 – CH2 – CH2 – COO + e C H3 – CH2 – CH2· + CO2 propil radikali CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 n-pentan C H3 – CH2 – CH2 – COO– dekarboksilasyon C H3 – CH2 – CH2 – COO CH3 – CH2· + C H3 – CH2 – CH2· 1.4.2.

Çünkü katılma reaksiyonuna giren alken veya alkin molekülünde karbon sayısı en az ikidir. Ni) ısı R – CH = CH2 + H2 R – CH2 – CH3 + H2 R – C = C – R + 2H2 R – CH2 – CH2 – R Örnek: CH3 – CH = CH2 + H2 propen Örnek: CH3 – C ≡ C – CH3 + 2H2 dimetil asetilen Pt (Pd. İndirgen olarak Zn/HCl veya LiAlH4 (lityum alüminyum hidrür) kullanılabilir. Alkil Halojenürlerin İndirgenmesinden Alkil halojenürlerin indirgenmesiyle alkanlar elde edilebilir. Ni) ısı Pt (Pd. Doymamış Hidrokarbonlardan Doymamış hidrokarbonlara (alken ve alkinlere) Ni. Pt veya Pd katalizörlüğünde hidrojen katılmasıyla alkanlar oluşur. ısı R – Cl + Zn + HCl 4R – Cl + LiAlH4 R – H + ZnCl2 4R – H + LiCl + AlCl3 eter 20 .Örnek C H3 – COONa + NaOH Sodyum asetat kuru ısıtma CH4 + Na2CO3 Metan 1.2.2.5. Ni) ısı CH3 – CH2 – CH3 n-propan CH3 – CH2 – CH2 – CH3 n-bütan Bu yöntemle metan elde edilemez. 1.6. Ni) ısı Pt (Pd. Pt (Pd.

Sudan hafiftirler. Alkan molekülleri apolar olduğundan moleküller arası kuvvetler sadece van der Waals kuvvetleridir. Renksizdirler ve kendilerine özgü kokuları vardır. Alkanlar nötral maddeler olduklarından sülfürik asit ve sodyum hidroksit gibi kuvvetli asit ve bazlarda da çözünmezler. 21 . karbon tetra klorür gibi organik çözücülerde çözünürler. Fischer-Tropsch Yöntemi Karbonmonoksit gazı yüksek sıcaklık ve katalizörler yanında tepkimeye girer ve diğer bileşikler yanında alkanlar da oluşur. Alkanların Özellikleri 1. daha fazla karbonlular ise katıdır.3. Alkanlar eter. Molekül büyüdükçe van der Waals kuvvetleri artacağından erime ve kaynama noktaları yükselir.Örnek: C2H5 – Cl + Zn + HCl etil klorür Örnek: 4C2H5 – Cl + LiAlH4 etil klorür eter ısı C2H6 + ZnCl2 etan 4C2H6 + LiCl + AlCl3 etan 1. beş ile on beş karbonluya kadar olanlar sıvı. Fiziksel Özellikleri         İlk dört karbonlu alkanlar gaz. Alkanlar apolar moleküller olduklarından su ve benzeri polar çözücülerde çözün-mezler.1. Yapılarında ikili veya üçlü bağlar olmadığı için polimerleşmezler*.2. nCO + ( 2n + 1 ) H2 Örnek 2CO + 5H2 ısı ısı CnH2n+2 + nH2O C2H6 + 2H2O 1. kloroform.7.3.

1. Dallanmış moleküllerin daha çok simetrik olma hali bulunabileceğinden düzenli kristaller meydana getirebilirler ve erme noktası daha yüksek olur. 22 . Alkanların Kimyasal Özellikleri Alkanların bir adı da parafinlerdir. CH4 C2H6 C3H8 n – C5H12 i – C5H12 neo – C5H12 –162 –88 –42 36 28 9. Bunun sebebi molekül yapılarıyla açıklanabilir. Yukarıdaki örnekte düz zincirli (normal) hidrokarbonlarda sıvı alanının geniş (yani erime noktasıyla kaynama noktası arasndaki fark). aktif metal ve kuvvetli yükseltgenlerle tepkimeye girmezler. Bazı alkan bileşiklerinin fiziksel özellikleri K. moleküllerin yüzeyleri birbirine çok değer ve van der Waals kuvvetleri etkisini gösterir.4. Sübstitüsyon (yer değiştirme) reaksiyonu verirler.5 –183 –172 –187 –130 sıvı alanı geniş –160 20 sıvı alanı dar E.3. C – C ve C – H kovalent bağları çok güçlü bağlar olduğu için kolay tepkime vermezler. Latince’de “parafin” tembel. Düz zincirli moleküllerde. en çok dallanmış olan izomerde (neopentan) sıvı alanının dar olduğu görülür. (*) Moleküldeki ikili veya üçlü bağların açılarak birbirine katılması olayına polimerleşme adı verilir. Yüksek sıcaklıkta ve buhar fazında HNO3 ile etkileşir. Fakat dallanma arttıkça molekül yüzeylerinin birbirine değmesi azalır.Bu reaksiyonların yürümesi için katalizör olarak ışık ve ısı gerekir. Etkileşme verimi düşüktür. CH4 + HNO3 H2SO4 400˚C CH3 – NO2 + H2O nitro metan Alkanlar doymuş hidrokarbon olduklarından yani  bağı içermediklerinden katılma tepkimesi vermezler.Tablo: 1. Tepkimelere karşı ilgisizdirler.2. Bir moleküldeki bir atom yerine başka bir atom veya gubun geçmesine sübstitüsyon (yer değiştirme) denir. yerine başka atom ya da atom gubu bağlanabilir.n. Erime noktalarını etkileyen ise kristal halin düzenli bir yapıya sahip olmasıdır. Ancak H atomları koparılırsa. ilgisiz anlamlarına gelmektedir. Soğukta ve karanlıkta bu reaksiyon yürümez.n. derişik asit. Oda sıcaklığında su.

H2O ve fazla miktarda ısı açığa çıkar. Yine zaman içerisinde organik maddeler. Petrolün Oluşumu ve Kullanıldığı Yerler Alkan bileşikleri doğal biçimde petrol ve doğal gazda bulunur.R – H + Cl2 alkan ışık ve ısı R – Cl + HCl alkil halojenür CH3 – Cl + HCl metil klorür (klorometan) CH4 + Cl2 metan ışık ve ısı Oluşan metil klorürde. Reaksiyon sonunda CO2. Bu organik kalıntılar. ışık ve ısı Cl2. klorüre göre daha yavaş reaksiyona girer. 1. metilen klorür. Cl2. Jeolojik hareketler katmanların bir bölümünün yerkürenin derinliklerine gömülmesine neden olmuştur. 23 . Petrol ve doğal gazın kökeni ise milyonlarca yıl önce yaşamış olan bitkisel ve hayvansal canlıların (yani ölü organizmaların) kalıntılarına dayanmaktadır.4. Sübstitüsyon reaksiyonuna flor katıldığı zaman çok hızlı gerçekleşir ve reaksiyon kontrol altında tutulamaz. İyotla ise reaksiyon vermezler. ışık ve ısı -HCl Cl2. artan basınç ve sıcaklığın etkisiyle de tortullar kayaçlara. kloroform ve karbon tetra klorürün kaynama noktaları birbirinden farklı olduğu için karışımdan ayrılabilirler. Oksijen ile yanma tepkimesi verirler. üzerlerindeki çökeltilerin ağırlığı ve baskısıyla sıkışmış. karbona bağlı hidrojenler bulunduğundan. Brom. organik maddelerse petrole dönüşmüştür. ışık ve ısı CH3 – Cl metil klorür -HCl CH2 – Cl2 metilen klorür (diklor metan) CHCl3 -HCl kloroform (triklor metan) CCl4 karbon tetra klorür Oluşan metil klorür. Bu reaksiyon ekzotermiktir. katalizörün etkisiyle daha küçük karbonlu hidrokarbonlara parçalanır. sübstitüsyon reaksiyonu hidrojenler bitene kadar devam eder. değişik dış faktörlerin etkisiyle ince taneli tortullarla birlikte deniz tabanına çökmüş ve geçen çok uzun bir zaman diliminde katmanları oluşturmuştur. CnH2n+2 + 3n+1 2 O2 nCO2 + (n+1) H2O C2H6 + 7/2 O2 2CO2 + 3H2O Çok karbonlu alkanlar.

bütan ve benzerleri. asfalt. Bunlar bir araya gelerek. parafin gibi. Petrol sözcüğü (benzin. Petrol sözcüğünün kökeni. Petrol ve doğal gaz bu kaynak kayaçların gözeneklerinde. Haznedeki petrol ve doğal gaz. Öz kütlelerine bağlı olarak en üstte doğal gaz. Milyonlarca yıl içinde kaynak kayaçların gözeneklerindeki petrol ve doğal gaz basıncın daha düşük olduğu ortamlara göç etti. Bu haznelerde petrol. karbon ve hidrojenin uygun miktarlardaki bileşimleriyle meydana gelen çeşitli hidrokarbonlardır. bu maddenin. büyük bir kısmı ise daha ileri gitmelerini önleyen. aslında benzin. gazyağı. Bir kısmı yeryüzüne çıktı. ancak belli bir bileşeni yoktur. Petrol. Latince’de “taş” anlamına gelen “petra”yla. doğal hâlde bulunan ve yer altından çıkarılan ham petrol için kullanılmaktadır. geçirgen olmayan kayaçların altında birikti. Petrolü sünger gibi tutan hazne kayaçları. kendisi için bir “kapan” oluşturan gözeneksiz katmanların arasına hapsolmuştur. “yağ” anlamına gelen “oleum” sözcüklerine dayanıyor. Petrolün kaynağı. fuel oil gibi) belli bir yakıt değil. motorin.3. Metan. etan. 24 . parafin bazlı. kum taşı ve kireç taşı gibi geçirgen ve gözenekli kayaçların haznelerinde bulunur. propan. canlı organizmalar Petrole dönüşen organik maddeleri içeren bu kayaçlara kaynak kayaçlar adı verilir. altında petrol ve en altta da su bulunur. kerosen. Petrol kuyusundan gelen petrole “ham petrol” adı verilmesi de. farklı yoğunlukta hidrokarbonlardan oluşmasından kaynaklanmaktadır. doğal gaz ve su bir arada bulunur.Resim 1. Bu oluşumlara hazne adı verilir. belli hidrokarbonların farklı oranlarda karışımından oluşur. Bu haznelerdeki petrol sanıldığının aksine “göl” halinde değildir. asfalt bazlı gibi farklı petrol tiplerini oluştururlar. motor yağı. damlacıklar ve gaz kabarcıkları halinde bulunuyordu.

Elde edilen veriler değerlendirilerek petrol rezervuarına rastlanılması ve ekonomik olması hâlinde petrol sahasında üretim sondajları yapılmasına karar verilir. 25 . Laboratuvar incelemesine alınan ham petrol Ham petrol. koyu yeşil veya siyah renktedir. Arama sondajı Petrol sıvı hâlde iken genellikle kahverengi. çok çeşitli ürünler elde edilmek üzere rafinerilerde işlenmektedir.5. Resim 1.Belli bir yerde petrol bulunup bulunmadığı sondaj yoluyla anlaşılır.6. Resim 1. Sondaj kuyularından alınan kayaç numüneleri laboratuvarlara getirilerek incelenir.

C1–C4 (20˚C) sıvılaştırılmış gaz ayrışma kolonu C5–C9 (70˚C) kimyevi madde (nafta) C5–C10 (120˚C) otomobil yakıtı C10–C16 (170˚C) uçak yakıtı, parafin (karosen) C14–C206 (270˚C) dizel yakıt (mazot) ham petrol C20–C50 makine yağı, vazelin, cila C20–C70 (600˚C) gemi, fabrika, (fuel oil) kalorifer yakıtı > C70 asfalt ve çatı kaplama malzemeleri

Resim 1.6. Petrolden Rafinerizasyon Sonrası Elde Edilen Ürünler

TPAO (Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı), ülkemizin petrol ve doğal gaz gereksinimini karşılamak üzere yurtiçinde ve yurtdışında arama ve üretim etkinliklerini sürdüren ulusal çapta bir petrol şirketidir. TPAO, denizlerimizde henüz keşfedilmemiş hidrokarbon potansiyelini araştırmak ve ortaya çıkarabilmek amacıyla, son yıllarda Karadeniz’de yüksek teknolojiler kullanarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Resim 1.7. Denizde İnşa Edilmiş Bir Petrol Arama Platformu ve Bir Petrol Arama Gemisi

26

1.5. Metan (CH4)
    Alkanların ilk üyesidir. Petrol yataklarında, doğal gazda, taşkömürü yataklarında, bataklıklarda bulunur. Renksiz, kokusuz, tatsız ve suda çözünmeyen bir gazdır. Havadan hafiftir.

Resim 1. 8. Metanın üç boyutlu (3-D) molekül modelleri

Metanın hava ile %5-%15’lik karışımı patlayıcıdır. Bu karışım maden ocaklarında “gizu” denilen büyük patlamalara yol açar.

Resim 1. 9. Maden ocağı

Metan oksijenle soluk mavi renkli bir alevle yanar. CO2 + 2H2O

CH4 + 2O2

27

Resim 1. 10. Metan gazı alevi

Resim 1. 11. Metan gazı oluşumunu sağlayan çöplükler

Çöplükler yoluyla meydana gelen metan gazının büyük bir kısmı, dünyadaki çöp oranı en fazla olan gelişmiş ülkeler sebebiyle oluşmaktadır. Bu ortamlar, zengin organik maddeler içermesi ve anaerobik koşullar taşıması dolayısıyla metan oluşumu için idealdir. Metan gaz hidrat, metan (CH4) gazının yüksek basınç altında suyla birleşmesiyle oluşur. Gaz metan hidratın derin deniz/okyanus altında veya buzullar içinde bulunduğu ilk olarak Ruslarca tespit edilmiştir.

Resim 1. 12. Metan gaz hidratın donmuş stokları: buzdağları

28

Resim 1. uygun ortamda yakıldığında gaz ve su olarak ayrılır. Çıkarılması petrole oranla son derece zordur ve teknoloji henüz bunu başaracak düzeyde değildir. Doğal gaza eş değerdir ve yandıktan sonra doğal gaz ile aynı emisyonu yapar. Laboratuvarda Metan Eldesi  Alüminyum karbürün (Al4C3) su ve hidroklorik asitle reaksiyonundan Al4C3 + 12H2O 4Al (OH)3 + 3CH4 4Al (OH)3 + 12HCl Toplam: Al4C3 + 12HCl  4AlCl3 + 12H2O 4AlCl3 + 3CH4 Metan Sodyum asetatın (CH3COONa) sudlu kireç ile kızdırılmasından NaOH (CaO.5.Teknikte Metan Eldesi  Karbon üzerinden nikel katalizörlüğünde 1200˚C’de hidrojen geçirilmesinden Ni C(k) + 2H2 CH4 1200˚C 29 .5.1. Metanın Eldesi 1.Dünyadaki gaz hidrat rezervi. Deniz tabanından alınan numuneler yüzeye çıkarıldığında.1. sıcaklık ve basınç şartları değiştiğinden. ısı) CH3COONa Gignard bileşiğinden CH3MgCl + HCl CH4 + CO2 + Na2O CH4 + MgCl2 1. fosil yakıtların yaklaşık 2 katını oluşturmaktadır. bu rezervlerin ancak 10-15 yıl sonra kullanıma geçebileceğini tahmin etmektedirler. 13. Gaz hidrat.1. Doğal gazdan 6 kat daha az hacim kaplar. gaz hidrat da orijinal durumunu ve yapısını değiştirmektedir. Bilim adamları.2.1. Metan gaz hidratın gaz ve katı (donmuş) hali 1.5.

çözücü olarak özellikle bazı maddeleri ekstrakte etmek için kullanılır. aynı zamanda endüstride çok kullanılır. 30 . CO + 3H2 Ni 300˚C-400˚C CH4 + H2O 1.5. solunumu. eczacılıkta alkol ile karıştırılarak kullanılır. lokal anestezide. organik çözücü olarak kullanılır.Karbonmonoksit gazından Karbonmonoksit gazı üzerinden Nikel katalizörlüğünde 300˚C-400˚C’de hidrojen gazı geçirilirse metan oluşur. eterden daha az etkiler. püskürtme ile soğuk anestezi için kullanılır.2. Narkotik olarak kloroform. Karbontetra klorür (CCl4). Karbontetra klorürün belirli bir narkotik etkisi vardır. sarı pul şeklinde kristalleri ve karakteristik kokusuyla tanınır. fakat toksik etkisi kalp ve karaciğer bozukluklarına neden olabilmektedir. Kloroform (CHCl3). antiseptik etkilidir. fakat kronik zehirlenme sonucu karaciğer harabiyeti oluşturur. Bromoform (CHBr3). İyodoform (CHI3). Metilen klorür (CH2Cl2) de narkotik etkilidir. Metanın Türevleri Etil klorür (C2H5Cl). özellikle diş sağaltımında önemli narkotiktir. sütle birlikte boğmaca öksürüğüne karşı etkilidir.

UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları  Susuz sodyum asetatı (CH3COONA )3H2O) hazırlamak için üç mol su içeren sodyum asetatı.  Soğuması için uzun süre beklemeyiniz.  Sodyum asetatı sıcakken kapsülden alınız.  1 g kalsiyum hidroksit tartınız. Öneriler  İş önlüğünüzü giyerek çalışma masanızı düzenleyiniz.  Tartımı çabuk yapınız.  Erimiş tuzu soğumaya bırakınız.  Buhar çıkışına dikkat ediniz.  Erimiş tuzu tamamen soğutmayınız.  Tartım kurallarına uyunuz.  Tartım kurallarına uyunuz.  Fazla ısıtma yapmayınız. Kuru bir havanda toz hâline getiriniz. porselen kapsülde bunzen bekinde yavaşça ısıtınız. 31 .  4 g sodyum asetat tartınız.  Isıtma işlemini yaparken bekin hava ve gaz ayarını yapınız.  Hızlı ve dikkatli çalışınız.

 Tartımları yapılan sodyum asetat. sodyum hidroksit ve kalsiyum hidroksiti karıştırarak iyice eziniz.  Nem kapmaması için sodyum hidroksiti en son tartınız.  Daha sonra cam balona koyunuz. 2 g sodyum hidroksit tartınız.  Karışımın nem kapmaması için çok çabuk şekilde cam balona koyunuz. 32 .

 Cam balonu alttan bunzen bekiyle ısıtınız. 33 .  Gaz toplama kabını da tamamen suyla doldurarak cam borunun ucuna yerleştiriniz.  Balonun gaz kaçırmasını engelleyiniz. Resimdeki gibi. deney düzeneğini kurunuz ve kristalizuarı suyla doldurunuz.

 Gaz toplama kabının ağzına.  Yakma işlemini cam balonun çok yakınında yapmayınız.  Sonuçları rapor ediniz. 34 . ateş yaklaştırınız.  İşiniz bittikten sonra tüm malzemeleri yıkayıp yerlerine kaldırınız. alevin rengini gözlemleyiniz.  Gözlemlerinizi not etmeyi unutmayınız. içindeki gazı kaçırmadan.

Genel formülleri CnH2n+1 III.1 mol H2 katılır. I. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I 2.Yakılırsa 4 mol CO2 oluşur. Buna göre doymuş hidrokarbonun formülü aşağıdakilerden hangisidir? (H:1 . II.Birbirinin yapı izomeridirler. B ) I. C:12 O:16) A ) C4H10 B ) C3H8 C ) C2H6 D ) CH4 4. 1. III. II.Siklo bütandır.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki sorularda uygun seçeneği işaretleyiniz.4. IV. III ve IV D ) I.Bağların tamamı sigma bağıdır. A: İzopentan B: Neopentan Yukarıdaki a ve b maddelerine ilişkin: I.Kimyasal özellikleri aynıdır. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? A ) I ve II 3.2 molünü yakmak için 8. 5. III. Yukarıda verilen yargılardan hangisi ya da hangileri alkanların genel özelliklerindendir? A ) Yalnız II B ) I ve III C ) I ve II D ) I.5-metil hekzan bileşiğinin kapalı formülü aşağıdakilerden hangisidir? A ) C11H24 B ) C11H20 C ) C6H24 D ) C6H10 Bir doymuş hidrokarbonun 0. II ve III 35 .Molekülün yapısında sigma bağları bulunur.C atomları arasında sp3 hibritleşmesi vardır.A’daki van der Walls kuvveti daha küçüktür. I. H2C – CH2   H2C – CH2 Hidrokarbonun bir molü için. II ve III C ) II.96 L O2 gazı kullanılıyor. II. II ve IV B) Yalnız II C) I ve II D) I. II ve III 2-etil 3.

B ) Yalnız II C ) Yalnız III D ) II ve III Bir parafinin 0. Buna göre parafinin formülü aşağıdakilerden hangisidir? (H:1 . farklı bileşikler oluşturacak biçimde bağlanabilir? A ) Yalnız I 9. II.R – X + Na Yukarıdaki reaksiyonlardan hangisi ya da hangilerinden CH4 elde edilebilir? A ) Yalnız I B ) Yalnız III C ) I ve II D ) I. I.Dimetil propan Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine bir klor atomu.CH3 – MgCl + HCl II.8 g su buharı oluşuyor. C:12 O:16) A ) C5H12 B ) C4H10 C ) C3H6 D ) C2H6 Würtz sentezine göre aşağıdakilerden hangisi elde edilemez? A ) Metan B ) Etan C ) Propan D ) Bütan 10.H2C = CH2 + H2 III. DEĞERLENDİRME Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız. II ve III 7. 36 . cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz.6.1 molünün tam olarak yanmasıyla 10. I.Propan III.Metan. Pentan gazının ekzotermik bir reaksiyonla CO2 ve H2O’ ya dönüşmesi aşağıdaki reaksiyon çeşitlerinden hangisine aittir? A ) Sübstitüsyon B ) Katılma C ) Polimerleşme D ) Redoks 8. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.

Bunzen beki 9. Cevabı “Hayır” olan soruları öğretmeninize danışınız. içindeki gazı kaçırmadan aleve yaklaştırdınız mı? Alevin rengini gözlemlediniz mi? İşiniz bittikten sonra tüm malzemeleri yıkayıp yerlerine kaldırdınız mı? Sonuçları rapor ettiniz mi? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iş parçalarında anlamadığınız veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. Sodyum asetat 2. Lastik tıpa 5. Kalsiyum hidroksit 4.UYGULAMALI TEST Metan gazı oluşumu ile ilgili uygulama faaliyetini yaparak raporunuzu hazırlayınız.Kristaluzuar 16.Tel kafes 11.Kıskaç 10. Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 37 .Cam çubuk Değerlendirme Ölçütleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi? Susuz sodyum asetatı hazırladınız mı? 4 g Sodyum asetatı tarttınız mı? 1 g Kalsiyum hidroksiti tarttınız mı? 2 g sodyum hidroksiti tarttınız mı? Isıtma düzeneğini kurdunuz mu? Yanıklara karşı önlem aldınız mı? Bekin hava–gaz ayarını düzgün yaptınız mı? Gaz toplama kabında gaz çıkışını gözlemlediniz mi? Gaz toplama kabını.Destek çubuğu 14. Spatül 6. Yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız öğretmeninize danışınız.Beher 15. Çeşme suyu 8.Cam balon 13.Porselen kap 17. Gerekli malzemeler 1. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Konuları arkadaşlarınızla tartışınız. Sodyum hidroksit 3.Plastik hortum 12. Terazi 7.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Gerekli ortam sağlandığında. H δ π δH C=C H δ δ δH Sigma bağının (δ) bağ enerjisi 83 kcal/mol. PS ne anlama gelmektedir? Araştırınız. Karbonlar arasında çift bağ bulunduğundan karbon sayısı tek olamaz. (C = C) çift bağlarından biri sigma. ARAŞTIRMA  Günlük yaşantımızda kullandığımız plastik elyafların hangi ham maddelerden üretildiğini araştırınız. pi bağının (π) bağ enerjisi 62 kcal/mol’dür. ALKENLER (OLEFİNLER)     Genel formülleri: CnH2n Karbon atomları birbirine çift bağlarla (C = C) bağlanmıştır. kuralına uygun olarak alken elde edebileceksiniz.PP. İlk üyesi n = 2 olan etendir.  Plastik tek kullanımlık bardak. 2.tabak üzerindeki PE. 38 . diğeri pi bağıdır. Çift bağı oluşturan karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapmışlardır. Bu değerlerden pi bağının zayıf bir bağ olduğu anlaşılmaktadır.

( °C ) –169 –188 –185 –165 k. Karbon Sayısı (n) 2 3 4 5 Kapalı Formülü C2H4 C3H6 C4H8 C5H10 Adı Eten/Etilen Propen/propilen 1-Büten/1-Bütilen 1-Penten/1-Pentilen Yarı Açık Formülü CH2 = CH2 CH3 – CH = CH2 CH3 – CH2 – CH = CH2 CH3 – (CH2)2 – CH = CH2 e. 39 . Çift bağa yakın uçtan başlanarak numaralandırma yapılır. alkenlere ait reaksiyonlar. Bazı alken bileşikleri ve fiziksel özellikleri 2. Çift bağın bulunduğu en uzun karbon zinciri seçilir. Etilen ve propilenden sonra gelen alkenler zincir izomerliği gösterdiklerinden dolayı çift bağın yerini belirtmek gerekir. H CH3 – CH = CH2 H propen Propende çift bağın yanındaki karbonlarda hidrojen sayısı eşit olmadığı için asimetriktir. bu gupla ilgilidir. ( °C ) –105 –47 –6.H 120˚ ( C = C H Çift bağın her iki tarafında eşit hidrojen bulunduğu için simetriktir.1. l Alkenlerin fonksiyonel (işlevsel) gubu (–C = C–)’dir.n. l Alkenler de alkanlar gibi homolog sıra oluştururlar. aklanların sonundaki -an eki yerine -ilen eki getirilerek adlandırılır.1. Alkanların sonundaki -an eki kaldırılıp yerine -en eki getirilir. Alkenlerin Adlandırılması  Alkenler özel olarak adlandırmada. Alken C2H4 C3H6 C4H8 etilen propilen bütilen Alkan C2H6 etan C3H8 propan C4H10 bütan  IUPAC (Cenevre) kurallarına göre adlandırılması ise alkanlarınkine benzer.n.5 –30 Tablo 2. Yani.

Eğer molekülde birden fazla çift bağ varsa yerleri belirtilmeli ve -en so neki yerine.5-hekzatrien Alkenlerden bir hidrojen çıkarılmasıyla oluşan guplara alkenil denir. iki çift bağ varsa -dien. Alkenil köklerin de özel adları ve Cenevre kurallarına göre adları vardır.3-bütadien Örnek: 1 CH2 = 2 CH – 3 CH = 4 CH – 5 CH = 6 CH2 1. Çift bağın bulunduğu ilk karbonun numarası belirtilerek alkenin adı eklenir. Alkenil gupları adlandırılırken türediği alkenin adının sonuna -il eki getirilir. üç çift bağ varsa –trien son eki getirilir. Örnek: CH3  4 CH3 – 3 CH – 2 CH = 1 CH2 3-metil-1-büten Örnek: CH3  3 CH3 – 2 C = 1 CH2 2-metil propen Örnek: 1 CH3 – 2 C = 3 CH – 4 CH – 5 CH3   CH3 CH3 2.4-dimetil-2-penten   Çift bağ her iki uçtan eşit uzaklıkta ise diğer guplara küçük numaralar gelecek şekilde numaralama yapılır. alkanlarda olduğu gibi yeri ve türü belirtilir. IUPAC ÖZEL ADI  CH2 = CH2 CH3 – CH = CH2 CH3 – CH2 – CH = CH2 eten propen 1-büten CH2 = CH – CH3 – CH = CH – CH3 – CH2 – CH = CH – vinil allil krotil 40 .3. Örnek: 1 CH2 = 2 CH – 3 CH = 4 CH2 1.Ana zincirde dallanma ya da değişik guplar varsa.

l Alkenlerde de alkanlarda olduğu gibi zincir izomerliği vardır.
Örnek: Kapalı formülü C4H8 olan bütenin 3 zincir izomeri vardır. CH3 – CH2 – CH = CH2 CH3 – CH = CH – CH3 CH3

1-büten 2-büten

CH3 – C = CH2 

izo bütilen

Alkenlerde zincir izomerliğinden başka geometrik (cis-trans) izomerliği de vardır. Alkenlerde çift bağlı karbonlar ve buna bağlı guplar bir düzlem içerisinde bulunur. Bileşikteki çift bağ dönmeye engel olur. Geometrik izomeride, çift bağlı karbonlardan birisinde farklı iki atom veya gup bulunmalıdır (a, b gibi). Diğer karbonda da (a, b; a, d; veya b, d) gibi atom ya da guplar bulunmalıdır. Benzer olan atom veya guplar aynı tarafta bulunuyorlarsa bileşik cis izomeridir (Latincede cis, aynı taraf anlamındadır). Yine, benzer atom veya guplar farklı taraflarda bulunuyorlarsa bileşik trans izomeridir (Latincede trans, çapraz anlamındadır). a
 

a
 

a
 

b
 

a
 

a
 

a
 

d
 

a
 

d
 

C=C
b b cis

C=C
b a trans

C=C
b d cis

C=C
b a trans

C=C
b b cis

41

Örnek:

Cl C=C H Cl C=C H
Örnek:

Cl H H
trans-1,2-dikloreten cis-1,2-dikloreten k.n. = 60˚C

Hidrojenler aynı tarafta

Cl

k.n. = 48˚C

Hidrojenler farklı tarafta

H C=C C2H5 C2H5 C=C H

H CH3 H CH3
trans-2-penten k.n. = 35˚C cis-2-penten k.n. = 37˚C

Hidrojenler aynı tarafta

Hidrojenler farklı tarafta Çift bağ çevresindeki atom veya guplar serbest dönemeyeceğinden, cis ve trans izomerler kolaylıkla birbirine dönüşemez. Cis ve trans izomerler farklı bileşiklerdir.

Örnek: C2 H2 Cl2 formülüne sahip izomerleri yazarak adlandıralım. C2 H2 Cl2 bileşiğinin formülü CnH2n genel formülüne uymaktadır.

Cl C=C Cl
1,1-dikloreten

H H Cl C=C H 42

Cl H
cis-1,2-dikloreten

Cl C=C H
trans-1,2-dikloreten

H Cl

2.1.1. Sikloalkenlerin Adlandırılması
Olefin sınıfına ait halka yapılı bileşiklere sikloalken denir. Genel formülleri CnH2n-2’dir. Halkalı alkan adlarındaki -an eki kaldırılıp yerine -en eki getirilerek adlandırılır.

CH


CH2 CH2 CH CH2

siklopropen


CH CH2 CH CH CH2 CH

siklobüten


CH2

siklopenten

Halka üzerinde birden fazla çift bağ ya da başka guplar varsa, çift bağlara en küçük sayı gelecek şekilde numaralandırılır. Br
1 2 6

CH3
3 5 4

Br

CH3 1,3-dibrom siklohekzen 3,4-dimetil siklopenten 1,3-siklohekzadien

43

Der. H2SO4 R – CH2 – CH2 – OH monoalkol Örnek ısı R – CH = CH2 + H2O alken Der. alüminyum oksit (Al2O3). Halkalı ise bileşik sikloalkendir.1. Monoalkollerden Su Çekilmesi (Dehidratasyon) Derişik sülfürik asit (H2SO4).2.Problem C6Hx bileşiği halkalı yapıda olup. difosfor penta oksit (P2O5) gibi maddelerin katalizörlüğünde mono alkollerden su çekilirse alkenler elde edilir. CnH2n-2 : sikloalken n = 6 ise  X = 2n – 2 = 2x6–2 = 10 CH HC CH2  H2C CH2 CH2 siklohekzen  2. hidrokarbon alkendir. H2SO4 CH3 – CH2 – CH2 – OH propilalkol ısı CH3 – CH = CH2 + H2O propen 44 . yapısında bir tane pi bağı varsa X kaçtır? Çözüm Yapısında bir tane pi bağı olduğuna göre. Alkenlerin Elde Ediliş Yöntemleri 2.2.

R – CH2 – CH2 – X + KOH alkil halojenür Örnek CH3 – CH2 – Cl + KOH etil klorür Alkol ısı alkol ısı R – CH = CH2 + KX + H2O alken CH2 = CH2 + KCl + H2O eten 2.     H H –C– C– H A B C=C H + AB doymuş bileşik Örnek: alken Etan molekülü kızgın borudan geçirilirse iki hidrojen atomu ayrılarak eten oluşur.2.2.2. kızgın boru CH3 – CH3 etan ısı CH2 = CH2 + H2 eten Aynı şekilde alkanlardan 800˚C’de Al2O3 ile hidrojen ayrılırsa alken oluşur.3. kuvvetli bazların alkoldeki çözeltileriyle reaksiyona girdiğinde alkenler oluşur. Alkanların Eliminasyon (Ayrılma) Reaksiyonundan Moleküllerden bazı atom veya gupların ayrılmasıyla doymamış bileşik oluşmasına eliminasyon (ayrılma) reaksiyonları denir.2. Al2O3 R – CH2 – CH3 800˚C R – CH = CH2 + H2 Örnek: Al2O3 CH3 – CH2 – CH3 propan 800˚C CH3 – CH = CH2 + H2 propen 45 . Alkil Halojenürlerden Hidrohalojenür Çekilmesi (Dehidrohalojenasyon) Alkil halojenürler derişik.

Moleküldeki karbon atomlarının sayısı arttıkça erime noktası ve kaynama noktası artar. Homolog sırada 2.2. karbon sayısı daha fazla olanlar katıdır. Apolar madde olduklarından suda çözünmezler.3.1. petrol eteri gibi organik çözücülerde çözünürler.2. 5-15 karbon arası (15 dahil) olanlar sıvı. Alkenlerin Özellikleri 2. 46 . Benzen. Alken molekülleri arasında zayıf. R – CH – CH – R + Zn   ısı R – CH = CH – R + ZnBr2 Br Örnek Br CH3 – CH – CH – C2H5 + Zn   ısı CH3 – CH = CH – C2H5 + ZnBr2 2-penten Br Br 2.3-dibrom pentan 2.2. R – C ≡ C – H + H2 Örnek H – C ≡ C – H + H2 asetilen Pd/Silikajel 270˚C Pd/Silikajel R – CH = CH2 270˚C CH2 = CH2 etilen (eten) 2.3. Alkinlerin Hidrojen ile İndirgenmesinden Alkinlerin palladyum (Pd) ve silikajel katalizörlüğünde hidrojen ile indirgenmesinden alkenler elde edilir.4. alkanların fiziksel özelliklerine çok benzer. Komşulu Alkil Halojenürlerin Çinko Tozu ile Isıtılmasından Komşu karbonlarda birer halojen bulunduran alkanlar Zn metali ile ısıtılırsa alkenler oluşur. eter. 4 karbonlular gaz. Fiziksel Özellikler      Alkenlerin fiziksel özellikleri. kloroform. 3.5. van der Walls bağları vardır.

2.3.2. Kimyasal Özellikler
 Alkenlerde bulunan pi bağı, sigma bağına göre daha düşük enerjili olduğundan kimyasal reaksiyonlara yatkındırlar. Alkenler:

Katılma reaksiyonu, Yükseltgenme reaksiyonu, Sübstitüsyon reaksiyonu verirler.  Bunlardan katılma ve yükseltgenme çift bağlara bağlı olarak gerçekleşir. Sübstitüsyon reaksiyonunda ise çift bağlar etkilenmez.

2.3.2.1. Katılma Reaksiyonu
Moleküllerin karbonlar arasındaki çift bağlardan pi bağı açılarak bu bağa yeni atom veya atom gupları bağlanır. Bu tür reaksiyonlara katılma reaksiyonu adı verilir. Bir mol alkene bir mol H2 , X2 (halojen), HX (halojenli asit) ya da H2O (su) katılabilir. Eğer alkende iki tane çift bağ varsa (dien ise) 2 mol H2 veya X2 katılabilir.  Hidrojen katılması

Alkenlere platin, palladyum veya raney nikel (çok ince dağılmış nikel) katalizörlüğünde hidrojen katılırsa alkanlar oluşur. R – CH = CH2 + H2 alken Örnek CH3 – CH = CH2 + H2 propen
Pt, Pd ısı Pt, Pd, ısı veya raney Ni

R – CH2 – CH3 alkan

CH3 – CH2 – CH3 propan

Sıvı yağlardaki doymamış yağ asitleri hidrojenle doyurularak katı hâle getirilir.

Resim: 2.1. Sıvı yağın hidrojenlenmesiyle elde edilen margarin

47

Bir organik molekülün indirgenmesi moleküle hidrojen girmesi, yükseltgenmesi ise molekülden hidrojen çıkması anlamına gelir.

Halojen Katılması

Alkenlere Cl2 ve Br2 çok kolay katılır, iyot ise yeterince aktif değildir. Brom çözeltisi su, CCl4 (karbon tetra klorür) ya da CHCl3 (kloroform) gibi çözücülerle birlikte hazırlanarak doymamış gupların tanınmasında kullanılır. X R – CH = CH2 + X2 Örnek Br CH3 – CH = CH2 + Br2 propen kırmızı renkli
CCl4  

X

R – CH – CH2

Br

CH3 – CH – CH2 1,2-dibrom propan renksiz

Brom, alkenlerin ayıracıdır. Bir hidrokarbonun alkan ya da alken olduğu bromlu su ile anlaşılabilir. Hidrokarbon bromlu su ile karıştırıldığında bromun kırmızı rengi kayboluyorsa alken, kaybolmuyorsa alkandır.

Problem
He, CO2 ve C2H4 gazları karışımının normal koşullarda toplam hacmi 30 lt’dir. bu gaz karışımı; I. Önce NaOH çözeltisinden geçirilince hacmi 8,28 L azalıyor. II. Daha sonra bromlu sudan geçirilince 48 g Brom harcanıyor. Buna göre, karışımdaki helyumun hacmi nedir? (Br: 80)

Çözüm
Birinci işlem: Baz tarafından tutulan gaz CO2’dir.

Hacim 8,28 l azalıyorsa, CO2 gazı 8,28 lt’dir.
İkinci işlem: Bromlu su ile C2H4 reaksiyona girer.

48

nC2 H 4 
C2H4

48  0,3 mol 160
+ Br2 C2H4Br2 1 mol Br2 reaksiyona girerse, 0,3 mol Br2

Denkleme göre: 1 mol C2H4 ile X mol C2H4 X = 0,3 mol C2H4

0,3 mol C2H4 = 0,3 × 22,4 = 6,72 L He + CO2 + C2H4 = 30 L   8,28 L 6,72 L He = 30 – (8,28 + 6,72) = 30 – 15 He = 15 lt.

Problem
Bir alkenin 12,6 g’ı %24’lük 300 g bromlu suyun rengini tamamen gideriyor. Bu alkenin formülü ve adı nedir? (H: 1; C: 12; Br: 80)

Çözüm
Önce, 300 g bromlu su çözeltisindeki Brom miktarını bulalım. 24
× 300 = 72 g Br2

100 CnH2n 12.6 g + Br2 72 g 12,6 g CnH2n X g CnH2n X = 28 g CnH2n 72g.Br2 ile reaksiyona girerse 160 g.Br2 ile reaksiyona girer. CnH2nBr2

49

O: 16) 50 . R – CH = CH2 + H+XR – CH – CH3  X CH3 – CH = CH2 + HBr propen R – CH – CH3  Br 2-brom propan  H2O katılması Alkenler H2SO4 veya H3PO4 katalizörlüğünde su ile katılma reaksiyonu verirler. pozitif atom ya da atom gubunun çift bağa bağlı karbon atomlarından hidrojeni fazla olan karbona katılmasına Markownikoff kuralı denir. R – CH = CH2 + H2O H2SO4 R – CH – CH3 ısı  OH alkol Örnek CH3 – CH = CH2 + H2O H2SO4 CH3 – CH – CH3 ısı  OH izopropil alkol Problem 8. Polar molekuller (HX. Reaksiyon Markownikoff kuralına göre yürür. C: 12. H2O.4 g Propen gazına H2O katılmasıyla oluşan bileşik hangisidir ve yeni bileşiğin molekül ağırlığı kaç gamdır? (H: 1. Reaksiyon sonucunda monoalkoller oluşur. Suyun yapısında bulunan H+ iyonu.CnH2n 12n + 2n 14n n  = = = = 28 28 28 2  CnH2n = C2H4 (Eten) Halojen asit katılması Halojenli asitler Markownikoff (Markownikov) kuralına göre katılır. çift bağlı karbon atomlarından daha fazla hidrojen atomu bulunan karbona bağlanır. …) alkenlere katılırken.

Cl2 + H2 O ClOH + HCl 10˚C R – CH2 – CH = CH2 + Cl – OH R – CH2 – CH – CH2   OH Cl alken klor hidrin 51 . CH3 – CH = CH2 + H – OH CH3 – CH – CH3  OH izopropil alkol Denklemimize göre: CH3 – CH = CH2 : (12×3) + (6×1) = 42 g CH3 – CH – CH3 : (12×3) + (8×1) + 16 = 60 g OH 42 g Propenden 8. Katılmada Markownikoff kuralı geçerlidir. Markownikoff kuralına göre alkene katılır.4 g Propenden 60 g Alkol oluşursa X g Alkol oluşur. oluşan ürünlere alkil sülfürik asitler denir. X = 12 g alkol  Sülfürik asit katılması Sülfürik asit H+ ve HSO4.Çözüm Propene su katılması Markovnikoff kuralına göre gerçekleşir. HSO4karbon atomuna O ile bağlanır. R – CH = CH2 + H2 SO4 R – CH – CH3  OSO3H alkil sülfürik asit Alkil sülfürik asit soğukta kararlıdır seyreltik çözeltisi ısıtıldığında alkol ya da eterlere dönüşür. ClOH kararsız olduğundan reaksiyon ortamında oluşturulur. Suyun yapısındaki hidrojen çift bağ yanındaki karbonlardan hangisinin hidrojeni fazla ise o karbona bağlanır.iyonlarına ayrılır. alkenlere katılırken Cl+ ve OH.  ClOH (Hipokloröz Asit) Katılması Hipokloröz asit.e ayrılarak.

Burada radikal tutucu reaksiyon sonunda ortama ilave edilir. Polietilenin oluşumu: Etilen bir gazdır. 52 . monomerlerine göre e.  Polimerlerin.n. yüksek. Polimeri oluşturan en küçük birime monomer denir H  H   H   H   n C = C  –C – C– H H n H H monomer etilen (eten) polimer ürün polietilen (politen) Polimerin başlıca özellikleri şunlardır: Ana hidro karbonun özelliklerini göstermez. Bu özelliklerinden yararlanılarak günlük yaşantımızda dayanıklı madde yapımında kullanılır. kimyasal reaksiyonlara daha güç giren maddelerdir. daha dayanıklı.Örnek CH3 – CH2 – CH = CH2 + Cl – OH 10˚C CH3 – CH2 – CH – CH2   OH Cl bütilen klor hidrin (1-klor-2-hidroksi bütan)  Polimerleşme Moleküldeki ikili veya üçlü bağların açılarak birbirine katılması olayına polimerleşme. ve k. Polimerler. büyük moleküller olduğu için değme noktaları ve buna bağlı olarak van der Walls kuvvetleri de büyüktür. R    R  R  R  nCH = CH2 + nCH = CH2 R  nCH – CH2 + nCH – CH2 ˙ ˙ ˙ ˙ R  — CH – CH2 – CH – CH2 — A* n (A*) Radikal tutucu. oluşan ürüne polimer denir. Etilenin polimeri olan polietilen ise sert bir maddedir.n.

II. İkisi de polimerleşebilir. III. II. Bileşik dört karbonludur.lu karbonda bulunmaktadır. 1 CH2 = 2 CH – 3 CH2 – 4 CH3  C4H8 I. Kapalı formülleri aynı. Problem A = Siklo bütan B = 1 büten Yukarıdaki bileşiklere ilişkin: I. yani doymuş hidrokarbon olduğunu anlarız. Bütan sözcüğündeki -an ekinden. polimerleşme reaksiyonunu durdurur. Katılma tepkimesini. Yargılarından hangileri doğrudur? Çözüm A bileşiği için: Siklo. A ve B maddelerinin kapalı formülleri aynı. bunun alkan. 53 . halkalı yapıda olduğunu gösterir. Bileşik dört karbonludur. Nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonlarına.  C4H8 B bileşiği için: Büten sözcüğündeki -en ekinden bunun alken. Alkollerin Elde Edilişi başlığı altında yer verilmiştir. 1 nu. yapısında ikili (alken) ve üçlü (alkin) bağ bulunduran bileşikler verir. ancak açık formülleri farklıdır. Alkanlar ise vermez. İzomerdirler. açık formülleri ayrı maddeler izomerdir. Çift bağ da. yani doymamış bir hidrokarbon olduğu anlaşılır. İkisi de katılma tepkimesi verir.asit katalizörü CH2 = CH2 + H+ CH3–C+H2 CH2=CH2 CH3–CH2–CH2–C+H2 nCH2=CH2 CH3 – CH2 – (CH2 – CH2)n – CH2 – CH2 – CH2 – Nü* polietilen (politen) (Nü*) Burada Nü (Nükleofil).

 H2O2 Etkisi Alkenler H2O2 ile zayıf asitli ortamda (CH3COOH: asetik asit).III.  polimerleşme reaksiyonu verir. KMnO4 R1 – C = CH – R3  R1 – C = O + R3 – COOH  R2 R2 keton karboksilli asit 54 . Siklo bütan 1 – Büten  polimerleşme reaksiyonu vermez. çift bağın bağlı olduğu karbonda hidrojen varsa karboksilli asit. H+ R – CH = CH – R 90˚C R – CH – CH2 – R   OH OH -diol Örnek H2O2. Yapısında pi bağı bulunan bileşikler (alkenler ve alkinler) polimerleşme reaksiyonu verirler.2. Yükseltgenme (Oksidasyon) Reaksiyonu Alkenler H2O2 (hidrojen peroksit). O3 (ozon) gibi yükseltgenlerle reaksiyon verir.3. 2.2.3-dihidroksi bütan KMnO4 etkisi Permanganatla ortamın asidik ve bazik olmasına göre değişik yükseltgen ve ürünleri verirler. H2SO4.(permanganat). hidrojen yoksa keton oluşur. H2O2. Asidik ortam: Asitli ortamda kuvvetli yükseltgenlerle olan reaksiyon sonucunda çift bağlar kopar. H+ CH3 – CH = CH – CH3 2-Büten  CH3 – CH – CH2 – CH3 90˚C   OH OH 2. Yukarıdaki açıklamalara göre yalnız II doğrudur. MnO4. diol yani iki –OH kökü bulunduran alkol oluşturur.

2-etandiol Baeyer testi alkenlerin ayıracıdır. Ozonür. aldehit. Na2CO3 R – CH = CH2 0˚C R – CH – CH2   OH Örnek 3H – CH = CH2 + 2KMnO4 + 4H2O Na2CO3 0˚C OH 3H – CH – CH2 + 2MnO2+ 2KOH   kahverengi OH OH 1. Potas-yum permanganat ile sodyum karbonatın sulu çözeltisine Baeyer (Bayer) ayıracı denir. KMnO4 CH3 – C = CH – C2H5  CH3 – C = O + C2H5 – COOH  CH3 2-metil-2-penten CH3 aseton propanoik asit Bazik ortam: Soğukta seyreltik bazik ortamda KMnO4’ın rengini giderirler.Örnek H2SO4. KMnO4 . Ozon etkisi Ozon güçlü bir yükseltgendir. Hidrolizleme sonucunda beşli halka parçalanır. Düşük sıcaklıkta bile çift bağı parçalayarak ozonür bileşiğini oluşturur. reaksiyon ortamından ayımadan hemen su ile hidrolizlenir. keton ve hidrojen peroksit meydana gelir. O – O R – C = CH – R + O3  ozon R   R–C  CH – R R O ozonür 55 . kararsız ve patlayıcı bir madde olduğundan. Potasyum permanganatın mor rengi kaybolarak kahve renginde bir çökelek oluşur.

X = 6 L O2 3n 3n 56 2 2 . X L O2 harcanır.2 L alken için 1 L alken için 1.2 L O2 harcanırsa. CnH2n + 3n 2 O2 nCO2 + nH2O Δ H˚ = -2050 kj Δ H˚ = -2220 kj C3H6 + 9/2 O2 propen C3H8 + 5O2 propan 3CO2 + 3H2O 3CO2 + 4H2O Problem Gaz hâlindeki bir alkenin 0.2 litresini tamamen yakmak için aynı şartlarda 1.2 litre oksijen harcandığına göre bileşiğin formülü nedir? Çözüm Aynı şartlarda gazların hacimleri ile mol sayıları doğru orantılıdır.O – O  R–C  CH – R + H2O  R – C = O + R – CHO + H2O  R O R keton aldehit Yanma olayı da alkenlerin havanın oksijeni ile CO2 ve H2O verecek şekilde yükseltgenmesidir. Yanma sonucunda açığa çıkan ısı aynı sayıda karbon atomu içeren alkanlardan düşüktür. V  n CnH2n + 3n 2 O2 nCO2 + nH2O 0.

3.2. Buna.3. CH3 – CH = CH2 + Cl2 propilen 300˚C CH2 = CH2 – Cl + HCl allil klorür CH3 – CH = CH – CH3 + Br2 2-büten 300˚C CH3 – CH = CH – CH2 – Br + HBr krotil bromür 2. H2SO4 . Etilenin üç boyutlu (3-d) molekül modelleri 2.Reaksiyon denklemine göre 1 L alkeni yakmak için 3n litre O2 gerekir. Çift bağa komşu olan karbon üzerindeki hidrojen ile sübstitüsyon reaksiyonu verir. Sübstitüsyon Reaksiyonları 300˚C’de klor veya brom. Petrolün parçalanma ürünlerinde. =6 2 ise n = 6  CnH2n : C4H8 (Büten) 2.1. Etilenin Eldesi  Etil Alkolden su çekilmesi yoluyla Etil alkolden asitli ortamda su çekilecek olursa etilen elde edilir.4. Şekil 2.4. ısı CH3 – CH2 – OH etil alkol –H2O CH2 = CH2 etilen Tepkimenin mekanizması şu şekilde işlemektedir: H+ ısı 170˚C CH3 – CH2 – OH CH3 – CH2 – OH+2 CH3 – C+H2 etil alkol soğukta alkoksonyum –H2O –H+ katyonu CH2 = CH2 57 . Etilen (CH2 = CH2)   Alkenlerin ilk üyesidir. allil klorlaması veya allil bromlaması denir. alkenlerin çift bağına katılmaz. hava gazı ve doğal gazda bulunur.1. İyot ise bu reaksiyona katılmaz.

Renksizdir ve kendine has bir kokusu vardır. Organik çözücülerde iyi çözünür. Zn (ısı) CH2 – CH2   CH2 = CH2 + ZnBr2 Br Br 1. Etil Bromüre Potasyum Hidroksit Etkisi Yoluyla Etil bromüre derişik KOH etki etmesi durumunda etilen gazı oluşur. Derişik KOH CH3 – CH2 – Br etil bromür CH2 = CH2 + KBr –H2O  1.4.3.1.2.4.2-dibrom etanın çinko tozlarıyla reaksiyonundan etilen elde edilir.2-Dibrom Etanın Çinko Tozlarıyla Etkileşmesi Yoluyla 1. 2. Fiziksel Özellikleri    Etilen suda az çözünür. Katılma Reaksiyonları  Hidrojen Katılması CH2 = CH2 + H2 etilen Ni ısı CH3 – CH3 etan Halojen katılması CH2 = CH2 + Cl2 CCl4 CH – CH2   Cl Cl 1.4.3.2-dibrom etan 2.2-diklor etan 58 . Kimyasal Özellikleri 2.

n(CH2= CH) Cl (CH2– CH2)n   Cl 59 . çeşitli organik preparatların hazırlanmasında önemli bir çıkış maddesidir. asit katalizörü CH2 = CH2 + H+ CH3–C+H2 CH2=CH2 CH3–CH2–CH2–C+H2 nCH2=CH2 CH3 – CH2 – (CH2 – CH2)n – CH2 – CH2 – CH2 – Nü* polietilen (politen) Polivinil klorür (PVC) oluşumu vinil klorürün katalizörler yardımıyla pi bağı açılarak diğer vinil klorür molekülleri bu bağlara katılır. Halojenli hidrojen katılması CH2 = CH2 + HCl CH2 – CH3  Cl 1-klor etan Su katılması CH2 = CH2 + H2O  H2SO4 . ısı 120˚C CH3 – CH2 – OH etil alkol Asit (H2SO4) katılması HO – SO3H CH2 = CH2 CH2 – CH3  O – SO3H etil sülfürik asit  ClOH (hipo kloröz asit) katılması Cl2 + H2O ClOH + HCl Cl2 + H2O CH2 = CH2 10˚C CH2 – CH2   OH Cl etan klor hidrin  Etilenin polimerleşmesi Polimerleşme sanayinin temel maddelerinden biri olan etilen. izolatör haline getirilir. Oluşan polivinil klorür 150˚C’de kalıplanarak boru.

metana göre parlak alevle yanması karbon miktarının fazla olduğunun bir işaretidir.4.Teflondan yapılmış mutfak gereçleri 2.Resim 2.2. n(CF2=CF2) (CF2– CF2)n Şekil: 2.  H2O2 (hidrojen peroksit) ile yükseltgenme reaksiyonu H2O2 (H+) 90˚C  CH2 = CH2 CH2 – CH2  OH OH etan-1. C2H4 + 3O2 2CO2 + 2H2O ΔH˚ = -1411 kj Etanın.2-diol (etilen glikol) 60 .3.2. Teflonun molekül yapısı Resim:2.3.2 :Çeşitli PVC pencere ve borular Politetrafluoretilen (TEFLON) oluşumu tetraflüoretilenin peroksit katalizörleriyle polimerleşmesinden oluşur. Yükseltgenme Reaksiyonları  Oksijen ile yanması Etilen parlak bir alevle yanar.

5-hekzadien (izole dien) 1.4-siklohekzadien Tablo 2. molekülünde iki çift bağ bulunduran maddelere alkadien denir. Alkadienler Molekülünde birden fazla çift bağ bulunduran maddeler polien olarak adlandırılmaktadır.2: Bazı konjüge alkadienler ve bazı fiziksel özellikleri 61 . Alkadienler de kendi aralarında. CH2 = C = CH2 – CH3 1.3-bütadien (konjuge dien)  İzole dienler İki çift bağ arasında birden fazla tek bağ bulunan dienlerdir. CH2 = CH – CH2 – CH2 – CH = CH2 1. Bunlardan. CH2 = CH – CH = CH2 1.2-bütadien (kümüle dien)  Konjuge dienler İki çift bağ arasında bir tek bağ bulunan dienlerdir. çift bağlarının sıralanış durumu bakımından üç guba ayrılır:  Kümüle dienler Yapısında bulunan çift bağlar birbirini izliyorsa molekül kümüle diendir. KMnO4 (potasyum permanganat) ile yükseltgenme reaksiyonu KMnO4 (H+) CH2 = CH2 sıcakta CH3 – COOH asetik asit  Bayer ayıracı ile reaksiyonu KMnO4 .2-diol (etilen glikol) 2. Na2CO3 CH2 = CH2 0˚C CH2 – CH2   OH OH etan-1.5.

3 . 4 .n.katılma ürünü ve 1. Konjügedienler doymamış bileşik olduklarından katılma reaksiyonu verirler. Bütadien CH2 = CH – CH = CH2 Konjüge yapıya sahiptir.1. (°C) -136 44 -40 C5H8 42 -87 CH2 = CH – C = CH2 İzopren 2 Metil .1.1.2 .Adı C4H6 Büta Dien Açık Formülü CH2 = CH – CH = CH2 1. 2.1. H2SO4 +H2O CH3CHO(OH-) CH3 – C = O  H asetaldehit OH H   CH3 – CH – CH2 – C = O β-hidroksi bütanol 62 . başlangıç maddesi olarak kireç taşından elde edilebilir. 900˚C-1000˚C 3˚C. 3 Pentadien CH3  k.Bütadien 34 -149 Alkadienlerin en kararlı hali konjüge olanlarıdır.Pentadien CH3 H C=C Penta Dien H HC = CH2 Trans . (°C) 45 e. 2000˚C 2H2O CaCO3 –CO2 CaO –CO CaC2 Ca(OH)2 HC ≡ CH HgSO4. Katılma reaksiyonu sonucu iki tür ürün meydana gelir: (1.n.katılma ürünü) CH2 = CH – CH = CH2 + Br – Br CH2 – CH – CH = CH2 + CH2 – CH = CH –CH2     Br Br Br Br Bütadien.Bütadien CH3 HC = CH2 C=C H H Cis .5. 3 . 3 .

esnekliği ve dayanıklılığı artmıştır. biraz sıcakta ise yumuşak ve yapışkan bir özellik kazanır.5. tropik bölgelerde yetişen bazı bitki türlerinde bulunur.2. 14 bin kadar izopren molekülünden oluşur. kırılgan. Doğal Kauçuk Alkadienlerin polimerleşmesiyle meydana gelen polimerde çift bağlar bulunur. Biraz soğukta sert. Molekül ağırlığı 1 milyon kadardır. 63 . Isıtma işlemi sırasında kauçuğun çift bağları açılır ve açılan bu bağlara kükürt atomları yerleşir. lateksin içinde kollaidal hâlde dağılmış olarak bulunur. Kauçuk. Elde edilen bu sıvı ham kauçuktur.3-bütandiol 2. süt kıvamında lateks adı verilen beyaz sıvı alınır. Buna kauçuğun vulkanizasyonu adı verilir. İzoprenin doğal polimeri kauçuktur.3-bütadien OH OH 1. Kauçuk. gerinme direnci ve dayanıklılığı zayıftır. Bu bitkilerin kabuğu çizilerek. Resim 2. Vulkanize olmuş kauçuğun gerinme direnci.H2(Ni) CH3 – CH – CH2 – CH2   CH2 = CH – CH = CH2 –2H2O 1. Kauçuk ağacından elde edilen lateks (ham kauçuk) — CH2 – CH = C – CH2 —  CH3 n Kauçuğun elastikiyetini ve dayanıklılığını artırmak için kendi ağırlığının %3-4’ü kadar kükürtle 130-140˚C’de 1-4 saat kadar ısıtılır. Elastikiyet özelliği. 4.

2. 2.5.5.3. antimon-III sülfür (Sb2S3). Bunlar.CH3  CH3  — CH2 – C = CH – CH2 — S  — CH2 – C – CH – CH2 —   S n S   S  — CH2 – C = CH – CH2 — CH3 n — CH2 – C – CH – CH2 — CH3 n vulkanize olmuş kauçuk Vulkanizasyon işleminde kauçuğun %30-40’ı kadar kükürt katılırsa sert bir madde olan ebonit elde edilir. karbon (C) gibi maddelerdir. Bütadienin polimerleşmesiyle oluşan kauçuğa buna kauçuğu denir. Yapay Kauçuklar 2. 64 .5. Buna Kauçuğu İlk yapay kauçuk Almanya’da.1. Buna-S kauçuğu bütadien ve stirenin (C6H5–CH = CH2) kopolimerleşmesiyle elde edilir. çinko oksit (ZnO). Na CH3 CH3   — CH2 – C – C = CH2 – CH2 = C – C – CH2 — n buna Kauçuğu 2.3. Buna-S Kauçuğu Günümüz endüstrisinde kauçuk daha çok kopolimerleşme yoluyla elde edilmektedir. kurşun iki oksit (PbO). baryum sülfat (BaSO4). çinko sülfür (ZnS).3. 1. Dünya Savaşı sırasında 2. CH3 CH3   CH3 CH3   nCH2 = C – C = CH2 + nCH2 = C – C = CH2 CH3 CH3   CO2 . Kauçuk işlenirken içine bir takım renk ve dolgu maddeleri katılır. Doymamış gup bulunduran iki ayrı maddenin uygun katalizörlerle kendi aralarında birbirlerini doyurarak art arda bağlanmalarına kopolimerleşme denir.3-dimetil bütadienin polimerleştirilmesiyle lastiğe benzer bir kütle hâlinde edilmiştir. Ancak özellikleri iyi olmadığı için günümüzde üretimi yapılmamaktadır.

5. Buna-N Kauçuğu Bütadien ile akrilonitrilin kopolimerleşmesiyle elde edilir. Neopren Kauçuğu 2-klor-1. 2.5.3-bütadienin (klorpren) polimerleştirilmesi yoluyla elde edilir. CN nCH2 = CH – CH = CH2 + nCH2 = CH  CN  —CH2 – CH = CH – CH2 – CH – CH2— n buna-N Kauçuğu Bu kauçuk yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı olup. Hava oksitlenmesine.5.5.C6H5 nCH2 = CH – CH = CH2 + nCH = CH2  C6H5  —CH2 – CH = CH – CH2 – CH – CH2— n buna-S Kauçuğu 2. CH3  CH3 polimerleşme  nC = CH2  CH3 izobüten — C – CH2 —  n CH3 butil Kauçuğ 65 . 2.4. dolayısıyla daha pahalıdır. doğal kauçuğa en yakın sentetik kauçuktur. gerilme direnci son derece yüksektir. Butil Kauçuğu İzobütenin polimerleştirilmesi sonucunda elde edilir.3. Cl  Cl polimerleşme  nCH2 = CH – C = CH2 —CH2 – CH = C – CH2 — n neopren Kauçuğu Özellikleri.3.3.3. organik çözücü ve yağlara karşı daha dirençli olduğundan doğal kauçuktan daha üstün.

Hava oksitlenmesi ve gazların difüzlenmesine son derece dayanıklı olması sebebiyle otomotiv sanayinde iç lastik imalatında kullanılır.Polimerleşme sonunda bütün çift bağlar doyacağından. 5. Günlük yaşamda kullanılan butil kauçuğundan yapılmış çeşitli malzemeler 66 . Vulkanizasyon işlemiyle iyi nitelikli bir kauçuk elde etmek için %3 kadar izopren ya da bütadienle karıştırılıp kopolimerleşmesi sağlanır. vulkanizasyon yapılamaz. Resim 2.

etanol tartınız.  Çeker ocakta çalışınız.  Etanol ve sülfürik asit karışımı bulunan balona deney işlemi sırasında köpürmesini önlemek maksadıyla 5-7 g kadar kristal suyu alınmış alüminyum klorür ilave ediniz.  100 ml H2SO4 ölçerek mezüre koyunuz.  Balonu kristalizuarda soğutmayı unutmayınız. Balona 100 ml H2SO4 ekleyiniz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları  500 ml hacimli kuru bir balona 50 ml.  Alüminyum klorürü dikkatli ekleyiniz. 67 . Öneriler  İş önlüğünüzü giyerek çalışma masanızı düzenleyiniz.

 Tartılan NaOH’i havanda eziniz. havadan nem kapmaması için en son tartınız.  NaOH’in. 68 .  Hızlı çalışınız.  Ezilen NaOH’i balon jojeye ekleyiniz. 25 g NaOH tartarak balon jojeye koyunuz.  Dikkatli çalışınız.

 Hazırlanan %10’luk NaOH çözeltisini cam şişeye koyunuz.  Çıkan gazı yakınız.  Sıcaklığın 200˚C’yi geçmesini önleyiniz.  Düzeneği kurunuz ve balonu alttan ısıtınız. 69 .  İşlem esnasında etilen gazının kaçmasını önlemek üzere gerekirse tıpa çevresini macunla kapatınız.  Sonuçları rapor ediniz.  Alev rengine dikkat ediniz.  İşiniz bittikten sonra tüm malzemeleri yıkayıp yerlerine kaldırınız.  Gözlemlerinizi not etmeyi unutmayınız.  Sıcaklık 180˚C’ye geldiğinde etilen gazının oluştuğunu gözlemleyiniz.  Amacınızı. işlem basamaklarınızı. sonucunuzu içeren bir rapor hazırlayınız.

3.dimetil-2. 1.4-heptadien 1. H C = C Br C2H5 Cl C = C H H ¸ H ¸ H H–C–C–H H H C = C C2H5 H C = C Cl H H C2H5 Br III.3-heptadien Aşağıdakilerden hangisi sikloalken olabilir? A ) C4H8 B ) C4H10 C ) C6H10 D ) C6H14 3. CH3 CH3   H3C = C – C = C– CH3 bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 2.3. Cl Cl Yukarıdaki üç bileşik çiftinden hangilerindeki bileşikler birbirinin cis-trans izomeridir? A ) Yalnız I B ) Yalnız II C ) I ve III D ) II ve III 70 . I.3-pentadien 2. C2H5 C2H5 ¸ C2H5 H H – C – C – H H II. 1.4-pentadien 2.4.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki sorularda uygun seçeneği işaretleyiniz.dimetil-1.dimetil-1.3-dimetil-2.

2 L olan hidrojenle tepkimeye giriyor.Kimyasal özellikleri ifadelerinden hangisi ya da hangileri aynıdır? A ) Yalnız II B ) Yalnız III C ) I. III ve IV D ) I I. I. C: 12. CH3 – CH2 – CH2 – CH = CH2 + HBr reaksiyonu sonucu oluşan A bileşiğinin adı nedir? A ) pentil bromür hekzan B ) 2-brom pentan 7.Polimerleşme reaksiyonu verir.6 litresi bromlu sudan geçirildiğinde 32 g brom harcanmaktadır.Bromlu suyun rengini giderir.12 B ) 2.48 D ) 0. III.Cis-trans izomerisi vardır. buna göre alken kaç tane pi bağı içerir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 A C ) 1-brom pentan D ) 1-brom 6.4. Bir alkenin 0. Bütan ve siklo bütan bileşikleri için. CH4 ve C3H6 karışımının normal koşullarda 5. II. Cl C = C Cl H H Bileşiği için. ve II D ) I ve III 8. Buna göre karışımdaki CH4 kaç litredir? (H: 1. ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? A ) I ve III B ) I. III ve IV 71 . IV.24 C ) 4.Atom tür ve sayısı III. II ve III C ) I.Bileşiğin yapısında 4 tane sigma bağı vardır.Molekül yapısı II. Br: 80) A ) 1.56 5.25 molü normal koşullarda hacmi 11. I.

Kapalı formülü C5H12 olan bir bileşik bromlu su ile reaksiyona girmiyor. cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz. 72 .9.Bu bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir? A ) Alken B ) Sikloalken C ) Sikloalkan D ) Alkan DEĞERLENDİRME Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin bir molünü bir mol H2 doymuş hâle getirebilir? A ) CH3 – CH2 – CH3 H2C – CH2 B)  C) □ H2C – CH2 D ) 10.

Spatül 6.Cam boru 12. Saf su 10. etanol hazırladınız mı? 100 ml. Terazi 9.Tıpa 15.Termometre 11.Mezur Değerlendirme Ölçütleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi? 50 ml. Gerekli malzemeler 1. Cam balon 8. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Balon joje 7. Sodyum hidroksit 5. Etanol 2.Bek 13. Alüminyum klorür 4.UYGULAMALI TEST Etilen gazı oluşumu ile ilgili uygulama faaliyetini yaparak raporunuzu hazırlayınız. sülfürik asit 3. sülfürik asit ölçtünüz mü? Etanolün bulunduğu cam balonun içine sülfürik asidi koyarken soğutma suyunda soğuttunuz mu? %10’luk sodyum hidroksit çözeltisini hazırladınız mı? Etanol ve sülfürik asit bulunan balona deney sırasında köpürmeyi önlemek için kristal suyu alınmış alüminyum klorür ko Isıtma düzeneğini kurdunuz mu? Yanıklara karşı önlem aldınız mı? Bekin hava–gaz ayarını doğru biçimde yaptınız mı? Gaz toplama kabında gaz çıkışını gözlemlediniz mi? Gazı yaktınız mı? Alevin rengini gözlemlediniz mi? İşiniz bittikten sonra tüm malzemeleri yıkayıp yerlerine kaldırdınız mı? Sonuçları rapor ettiniz mi? Evet Hayır 73 . Cevabı “Hayır” olan soruları öğretmeninize danışınız.Üçayak 14.

DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iş parçalarında anlamadığınız veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. Yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız öğretmeninize danışınız. Konuları arkadaşlarınızla tartışınız. 74 . Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.

Alkinlerin fonksiyonel gubu (– C ≡ C –)’dir. Alkinler için etinin özel adı asetilenler olarak kullanılabilir. Alkinler de alkanlar ve alkenler gibi homolog sıra oluştururlar. ARAŞTIRMA  Kaynakçılıkta kullanılan asetilen gazı nasıl elde edilmektedir?  Elektrik izolasyon maddelerinde hangi plastikler kullanılmaktadır? Araştırınız. 3. kuralına uygun olarak alkin elde edebileceksiniz. Bağlardan biri sigma. diğer ikisi pi bağıdır.1. 75 . Adlandırılması  Alkinler aynı karbon sayılı alkanın adının sonundaki –an eki kaldırılıp yerine – in eki getirilmesiyle adlandırılır. Genel Bilgi l Genel formülleri: CnH2n-2 ‘ dir. Hangi çeşit giysilerimizde polimer ürünleri bulunmaktadır? Araştırınız. Bu nedenle asetilenin bağ açısı 180˚ dir.ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ-3 AMAÇ Gerekli ortam sağlandığında. l Karbon atomları birbirine üçlü bağlarla (C ≡ C) bağlanmıştır. ALKİNLER (ASETİLENLER) 3. İlk üyesi etin (asetilen)dir. H     δ 180˚ C π δ C δ 180˚ π H Üçlü bağı oluşturan karbon atomları sp hibritleşmesi yapmışlardır. 3.2.

5 –122 27 40 56 –23 8 –32 –106 –109 - Özel Adı Asetilen Metil asetilen Etil asetilen Dimetil asetilen Propil asetilen Metil etil asetilen İzopropil asetilen Yarı Açık Formülü CH ≡ CH CH3 – C ≡ CH CH3 – CH2 – C ≡ CH CH3 – C ≡ C – CH3 CH3 – CH2 – CH2 – C ≡ CH3 CH3 – CH2 – C2 ≡ C – CH3 CH3 – CH – C ≡ CH  CH3 Tablo 3. Örnek: CH3  H – 1 C ≡ 2 C – 3 CH – 4 CH3 3-metil-1-bütin Örnek: 1 CH3 – 2 C ≡ 3 C – 4 CH – 5 CH3  CH3 4-metil-2-pentin Asetilen ve türevleri biçiminde de adlandırılabilir.n. 76 . (°C) k. Bazı alkin bileşikleri ve fiziksel özellikleri  Dallanmış zincirli alkinlerin adlandırılmasında da IUPAC kuralları uygulanır. Üçlü bağı taşıyan en uzun karbon zinciri belirlenerek üçlü bağın yakın olduğu uçtan başlanarak karbon atomları numaralandırılır.n.1. Ana zincirde dallanma ya da değişik guplar varsa alkenlerde olduğu gibi yeri ve türü belirtilir. (°C) –84 –101. En uzun karbon zincirine sahip alkan adının sonundaki –an eki kaldırılarak yerine –in eki getirilir.Alkan CH3 – CH3 etan CH3 – CH2 – CH3 propan CH3 – CH2 – CH2 – CH3 bütan Karbon Sayısı (n) 2 3 4 Kapalı Formülü C2H2 C3H4 C4H6 IUPAC Adı Etin Propin 1-Bütin 2-Bütin 1-Pentin 5 C5H18 2-Pentin 3-Metil 1Bütin Alkin H–C≡ C–H CH3 – C ≡ CH CH3 – CH2 – C ≡ CH etin (asetilen) propin 1-bütin e.

2 dihalojen aklanların alkolde çözünmüş KOH veya NaNH2 (sodyum amit) ile eliminasyon reaksiyonlarından elde edilir. 1.1.2 Dihalojen Alkanlardan Alkinler. Genel formülü: CnH2n–4’dir. Elde Ediliş Yöntemleri 3.2. 77 . halka üzerinde yer alan üçlü bağlara en küçük sayı gelecek şekilde yapılır. 1 veya 1. 1.1 ve 1. CH2 C CH2 C C  siklopropin   CH2 C siklobütin  Numaralandırma.3. ana zincirde çift bağ karbonlarına yakın uçtan numaralandırma yapılır. Örnek 1 2 Cl 4 3 4-klor siklobutin 3. 5 CH3 – 4 C ≡ 3 C – 2 CH = 1 CH2 pent-1 en-3 in 3. Halkalı alkanların adlarındaki –an eki kaldırılıp yerine –in eki getirilir.1.3. Sikloalkinlerin Adlandırılması Asetilen sınıfı hidrokarbonlarının halkalı yapıda olan bileşiklerine sikloalkinler denir.Örnek: CH2 = CH – C ≡ CH3 vinil asetilen Yapısında hem C = C hem de C ≡ C varsa.

3-dibrom bütan –(2KBr + 2H2O) dimetil asetilen X   KOH (alkol).3. Komşulu Tetra Halojenürlerin Çinko ile Isıtılmasından Alkinler.H   X   KOH (alkol).2-dihalojenür Örnek: Br Br CH3–CH=CH–CH3+Br2 2-büten CCl4   KOH (alkol) ısı CH3–CH–CH–CH3 2. ısı R – C – C – R' NaNH2 R – C ≡ C – R' X H 1.2-tetrahalojenür 78 .3-dibrom bütan CH3–C≡C–CH3 dimetil asetilen 3. ısı R – C – C – R' NaNH2 R – C ≡ C – R' + 2KX + 2H2O H X 1. ısı –(2KCl + 2H2O) CH3 – CH2 – CHO propiyon aldehit CH3 – CH2 – C – H  CH3 – C ≡ CH propin Cl Br Br CH3–CH=CH–CH3+Br2 2-büten H     CCl4 KOH (alkol).1-dihalojenür Örnek: Cl 300˚C  KOH (alkol).2. ısı CH3–CH–CH–CH3 CH3–C≡C–CH3 2. X   X  ısı R–C– C–R  + 2 Zn R – C ≡ C – R + 2 ZnX2 X X 1. bitişik komşulu tetra halojenürlerin çinko tozu ile ısıtılmasından elde edilir.

Asidik Alkinlerin Katalitik Oksidasyonu Yoluyla Asidik alkinler katalizör yanında hava oksijeni ile yükseltgenirse iki üçlü bağ içeren simetrik dialkin elde edilir. O2 -H2 CH3 – C ≡ C – C ≡ C –CH3 2. dialkil asetilenür elde edilmek isteniyorsa monoalkil asetilenür alınarak aynı işlemler tekrar edilir.Örnek Br   Br   CH3 – C – C – CH3 + 2Zn Br Br 2.4-hekzadiin 79 . R–C≡ C–H Örnek: CH3 – C ≡ C – H NaNH2 -NH3 NaNH2 -NH3 R' – X R – C ≡ C– : Na+ -NaX R – C ≡ C – R' dialkil asetilenür CH3 – C ≡ C– : Na+ CH3–Br -NaBr CH3 – C ≡ C – CH3 dimetil asetilenür 3.3. Reaksiyon sonunda asetilenür tuzu meydana gelir. H – C ≡ C – H + NaNH2 asetilen H – C ≡ C– : Na+ + NH3 sodyum asetilenür Oluşan tuz alkil halojenürle etkileştirildiğinde anyona alkil bağlanır.3.3.4. 2CH3 – C ≡ C – H Cu2Cl. Asetilenin Alkillenmesi Yoluyla Asetilenin hidrojenleri (NaNH2) alınabilir. NH4Cl.2-3. H – C ≡ C– : Na+ + R – X alkil halojenür Örnek: H – C ≡ C– : Na+ + CH3 – X CH3 – C ≡ C – H + NaBr metil asetilen H – C ≡ C – R + X– monoalkil asetilen Eğer.3-tetrabrom bütan CH3 – C ≡ C – CH3 + 2ZnBr2 2-bütin (dimetil asetilen) 3.

Pd) hızlı     H2 (Raney Ni) (Pt. Fiziksel Özellikleri        Aynı karbon iskeletine sahip alkan ve alkenlerin fiziksel özellikleriyle benzerlik gösterir.2.3.2. Benzen. halojenler.4.4.1. Tuz oluşturma reaksiyonlarını gerçekleştirirler. Kimyasal Özellikleri Alkinler yapılarında bulunan üçlü bağdan dolayı kimyasal reaksiyonlara katılırlar.doymamış hidrokarbon olduklarından katılma reaksiyonu verirler.1.n. Pd) yavaş C = C H H cis-alken R – CH2 – CH2 – R' alkan 80 .4. ikinci basamakta alkan oluşur. E. ve k.4. Alkinlerin Özellikleri 3. Alkinlerin katılma reaksiyonunun hızı alkenlere göre daha yavaştır. aynı sayıda karbon atomu taşıyan alkan ve alkenlere göre daha yüksektir. Yoğunlukları sudan azdır. aseton. palladyum veya ince dağılmış nikel (raney nikel) ile katalitik hidrojenlenmesi. R R' R – C ≡ C – R' H2 (Raney Ni) veya (Pt. Alkinler. Yükseltgenme reaksiyonu. hidrohalojen asidi ve su katılmalıdır. Katılma Reaksiyonu Alkinler -alkenler gibi. 3. Birinci basamakta cis-alken. alkenlere göre daha hızlı olur.  Hidrojen Katılması Alkinlerin platin.n.n.       Katılma reaksiyonu.n. hidrohalojen asitleri ve su ile katılma reaksiyonu verirler. halojen. arasındaki fark) molekül büyüdükçe bu alan da genişler. Suda çözünmezler. Katılma reaksiyonu verirken yapılarındaki üçlü bağlardan ikisi pi bağı olduğundan tam doyurmak için bir mollerine karşılık ikişer mol hidrojen. ile k. Hidrojen. Karbon sayısı 1 ile 3 arasında olanlar gaz. diğerleri sıvıdır. 3. eter gibi organik çözücülerde çözünürler. Asetilenin sıvı alanı dar olduğu hâlde (e.

Örnek CH ≡ C – CH2 – CH = CH2 penta-1-en-4-in H2 (Ni) CH2 = CH – CH2 – CH = CH2 1.Örnek H H– C≡C– H H2 (Raney Ni) hızlı   H   H2 (Raney Ni) yavaş C = C H eten H CH3 – CH3 etan Aynı molekülde ikili ve üçlü bağ varsa.4-pentadien 81 . katalitik hidrojenlenmede önce üçlü bağa hidrojen katılır.

C2H4 X mol C2H2 Y mol + + H2 Y mol 2H2 2Y mol C2H6 C2H6 X+Y=8 X + 2Y = 14 Y (C2H2) = 6 mol ise X (C2H4) = 8 – 6 = 2 mol’dür.2-diklor alken R–C–C–H Cl Cl 1. Reaksiyonun ilk basamağı hızlı. doyurulması için 2 mol H2 gerekir. C2H4 gazının mol sayısına X. yani alken (=) olduğundan yapısında bir tane π doyurulması için 1 mol H2 gerekir. ikinci basamağı yavaş gerçekleşir.2-tetraklor alkan 82 .Problem 8 mol C2H4 ve C2H2 gaz karışımını tamamen doyurabilmek için 14 mol H2 harcandığına göre karışımın % kaçı C2H4’dır? Çözüm C2H4: Eten. Cl R – C ≡ C – H + Cl2 FeCl3 hızlı  Cl  Cl Cl Cl2 (FeCl3) yavaş     R–C = C–H 1. bağı bulunup.2. C2H2 gazının mol sayısına ise Y diyelim.1. yani alkin (≡) olduğundan yapısında iki tane π bağı bulunup. C2H2: Etin. 8 mol karışımın 100 mol karışımın X = %25 C2H4 2 molü C2H4 ise X molü C2H4  Halojen katılması Halojen katılmasında katalizör olarak susuz FeCl3 (Demir-III-Klorür) kullanılır.

Cl R – C ≡ C – H + HCl HgCl2 hızlı  Cl HCl (HgCl2) yavaş  R – C = CH2 2-klor alken R – C – CH3  Cl 2.5-dibrom-1-pentin  Halojenli asit katılması Alkinlere halojenli asitler HgCl2 katalizörlüğünde Markovnikoff kuralına uygun olarak katılır. -ol ise alkolun son ekini belirtir). halojen katılması öncelikle çift bağ olur.2-diklor alkan Örnek Cl HgCl2  Cl HCl (HgCl2) yavaş  CH3–CH2–C≡ CH+HCl 1-bütin hızlı CH3 –CH2 –C=CH2 2-klor-1-büten CH3–CH2–C–CH3  Cl 2. İlk reaksiyon hızlı ikincisi ise yavaştır.2-diklor -2-penten yavaş   Cl Cl 2.2. 83 .3. Katılmanın ilk basamağında enol oluşur (Çift bağın bağlı olduğu karbona -OH bağlı ise bu bileşiklere enol denir. -en çift bağı.3-tetraklor pentan Aynı molekülde ikili ve üçlü bağ varsa.2-diklor bütan  Su katılması (hidratasyon) Sülfürik asit ve civa .Örnek Cl Cl CH3–C≡C–CH2–CH3+Cl2 FeCl3 hızlı   Cl Cl Cl2 (FeCl3)   CH3–C=C–CH2–CH3 CH3–C–C–CH2–CH3 1. Br CH ≡ C – CH2 – CH = CH2 + Br2 penta-1-en-4-in FeCl3  Br  CH ≡ C – CH2 – CH – CH2 4. Alkinin yapısına bağlı olarak aldehit veya keton meydana gelir.II sülfatın (HgSO4) katalitik etkisiyle Markovnikoff kuralına uygun olarak alkinlere su katılır.

OH O HgSO4. Yükseltgenme Reaksiyonları Alkinler KMnO4.2. H2SO4  O ॥ CH3 – C ≡ CH + H2O propin CH3 – C = CH2 propen-2-ol CH3 – C – CH3 propanon (keton) 3. H2SO4  CH2 = CH etenol CH3 – C = O  H etanal (aldehit) Örnek: OH HgSO4. enoldeki – OH’ın hidrojeni keto bileşiğindeki karbona geçmiş ve çift bağların da yeri değişmiştir. Örnek: OH HC ≡ CH + H2O asetilen HgSO4. H2SO4 R – COOH + R' – COOH 84 .2. K2Cr2O7 (potasyum bikromat). Etkileşme sonucu asitler oluşur.4. H2SO4 R – C ≡ C – R' veya K2Cr2O7 .Karbonil gubu içeren bileşiklere(– C = O) keto denir. H2SO4  ॥ R – C ≡ CH + H2O alkin R – C = CH2 enol(kararsız) R – C – CH3 keto(kararlı) Molekülün temel iskeletinde büyük değişiklik olmadan hidrojen atomu yer değiştirdiğinde buna bağlı olarak ikili ve üçlü bağın da yeri değişirse.Buna tautomerlik denir. yeni oluşan bileşik ile eskisi arasında bir denge meydana gelir. Sülfürik asitli ortamda KMnO4 veya K2Cr2O7 etkisi Sülfirik asitli ortamda KMnO4 veya K2Cr2O7 gibi yükseltgenlerle üçlü bağın olduğu yerden etkileşir. O3 (ozon) ile yükseltgenme reaksiyonu verirler. KMnO4 . Yukarıdaki keto-enol tautomerliğinde.Enol ve keto bileşikleri denge halindedir.

Bu asidik hidrojenler gevşek olduğundan NaNH2 bazik ortamda bakır-I-klorür (Cu2Cl2). H– C≡C– H uç alkin R– C≡C– H uç alkin R– C≡C– R iç alkin HC ≡ CH ve R – C ≡ CH şeklindeki alkinlerin üçlü bağ karbonuna bağlı hidrojenleri asidik hidrojenlere sahiptir.2. Fakat bu asitlik özelliği HCl.3. H2SO4 CH3 – CH2–COOH + CH3 – COOH propan-oik asit asetik asit  Ozon etkisi Alkinlere ozon etkidiğinde. H2SO4 CH3 – CH2 – C ≡ C – CH3 2-pentin veya K2Cr2O7 . R – C ≡ C– : Na+ + H – OH R – C ≡ C – H + NaOH 85 .  NaNH2 ile reaksiyonu R – C ≡ C– : Na+ + NH3 alkil asetilenür sodyum tuzu R – C ≡ C – H + NaNH2 Oluşan alkil asetilenür tuzu suyla etkileşerek tekrar alkini oluşturur. yine karboksilli asitler oluşur. CnH2n-2 + Örnek yanma 3n-1 2 O2 nCO2 + (n-1) H2O CH3 – C ≡ C – H + 4O2 3CO2 + 2 H2O 3. CH3COOH gibi asitlerle karşılaştırılamayacak kadar küçüktür. gümüş nitrat (AgNO3) ile reaksiyona girerek bakır ve gümüş tuzlarını oluştururlar.4. R – C ≡ C – R' + O3 R – COOH + R' – COOH  Oksijen Etkisi Alkinler de diğer hidrokarbonlar gibi oksijenli ortamda yanarlar. Tuz Oluşturma Reaksiyonlarını Üçlü bağı oluşturan karbon atomlarında hidrojen bulunan alkinlere uç alkinler denir.Örnek KMnO4 .

4’er mol CO2 gazı oluşuyor. X ve Y bileşiklerinin formüllerini bulunuz. 2R – C ≡ C – H + Cu2Cl2 + 2NH3 Örnek 2CH3 – C ≡ C – H + Cu2Cl2 + 2NH3 2CH3 – C ≡ C– : Cu++ 2NH4Cl bakır propin 2R – C ≡ C– : Cu++ 2NH4Cl bakır-I-asetilenür (kiremit rengi) Problem I. Oluşan tuz kararsız olduğundan kurutulup ısıtılırsa veya çekiçle vurulursa patlar.2’şer molleri yandığında 0. 2 mol CO2 oluştuğuna göre. Y kesinlikle reaksiyon vermiyor. hidrokarbonların yapısında 2 tane C var demektir.X amonyaklı ortamda Cu2Cl2 çözeltisi ile reaksiyon verdiği hâlde. Buna göre.4 mol CO2 oluşursa X CO2 0. Çözüm CxHy + 2x+y O2 2 XCO2 + yH2O 0.2 mol CxHy’den 1 mol CxHy’den X = 2 mol CO2 oluşur.X ve Y hidrokarbonlarının 0.Örnek CH3 – C ≡ C – H + NaNH2 CH3 – C ≡ C– : Na+ + NH3 metil asetilenür sodyum tuzu CH3 – C ≡ C – H + NaOH metil asetilenür CH3 – C ≡ C– : Na+ + H – OH  Cu2Cl2 ile reaksiyonu Amonyaklı ile reaksiyona girdiğinde suda çözünmeyen tuz oluşturur. II. 86 .

R – C ≡ C – H + Ag(NH3)+2 Örnek CH3 – C ≡ C – H + Ag(NH3)+2 CH3 – C ≡ C– : Ag++ NH3+ NH4 gümüş asetilenür R – C ≡ C– : Ag++ NH3+ NH4 gümüş asetilenür (beyaz çökelek) U Y A R I !  Gümüş ve bakır asetilenür tuzları.X amonyaklı ortamda Cu2Cl2 çözeltisi ile reaksiyon verdiğine göre. patlayıcı olduğundan dolayı. HNO3 ile etkileştirilerek bozulmalıdır: R – C ≡ C– : Ag++ HNO3 R–C≡ C–H Cu2Cl2 ve AgCl reaksiyonları alkinlerin belirteci olarak kullanılır. Bu iki reaksiyon alkindeki üçlü bağın zincir sonunda olduğunu (yani alkinin uç alkin olduğunu) kanıtlar. alkindir. elde edildikten sonra çöp kutusu gibi yerlere rastgele atılmayıp. alkandır. X = C2H2 Y = C2H6  AgNO3 ile reaksiyonu Alkinler amonyaklı AgNO3 ile de Cu2Cl2 de olduğu gibi suda çözünmeyen kararsız tuz oluşturur. 87 . Y Cu2Cl2 çözeltisi ile reaksiyon vermediğine göre. Bu tuz da kurutulup ısıtılırsa patlayıcıdır.

Elementlerinden Elde Edilmesi Karbon ve hidrojenin etkileşmesinden asetilen elde edilebilir. kalsiyum karbür (karpit) elde edilir.5.2.1. karbonu (kok kömürünü) ana madde olarak kullanıp herhangi bir bileşiğin elde edilmesi yöntemidir. Asetilenin Eldesi 3.1. Asetilenin üç boyutlu (3-d) molekül modelleri 3.5.1. Total sentezin ilk basamak ürünü CaC2 (kalsiyum karbür).5.5. Karpitin suyla reaksiyonundan asetilen elde edilir. ikinci basamak ürünü C2H2 (asetilen)dir. Kalsiyum Karbonatın Isıtılması Yoluyla Kireç ve kok kömürü elektrik fırınında 3000˚C’da ısıtılırsa.1.3. Total sentezle elde edilir. Asetilen (H2C = CH2) Alkinlerin ilk üyesidir. Resim 3. elektrik arkı 2C + H2 HC ≡ CH 88 . 1. ısı CaCO3 CaO + 3C CaO + CO2 CaC2 + CO kalsiyum karbür C2H2 + Ca(OH)2 asetilen Δ / 3000˚C CaC2 + 2H2O hidroliz 3. Total sentez.

2-dibrom etan H – C ≡ C – H + 2KBr + 2H2O 3.5. Fiziksel Özellikleri    Asetilen suda az çözünür. Kimyasal Özellikleri 3.1.3. Metanın Yanması Yoluyla Metanın az oksijenli ortamda yanmasından asetilen oluşur. Δ / 1500˚C 6CH4 + O2 2HC ≡ CH + 2CO + 10H2O 3.3.2.1.2. Organik çözücülerde çok çözünür.2 Dihalojenür Etandan 1.1. Komşulu Tetra Halojenürlerin Zn Tozu ile Isıtılmasından Cl   Cl   H – C – C – H + 2Zn Cl Cl 1. 1 veya 1. 3.5. ısı H–C– C–H Br Br 1.5.4.1.1.5.5.3. Renksizdir.2-tetraklor etan ısı H – C ≡ C – H + 2ZnCl2 3. Bu özelliğinden yararlanılarak kaynakçılıkta kullanılır. 1.5.5.3. Oksijen ile Yanması Asetilen yandığında yüksek ısı verir. 2 dihalojenür alkanların alkolde çözünmüş KOH veya NaNH2 (sodyum amit) ile ısıtılmasından elde edilir.1 ve 1. H   H   KOH (alkol). C2H2 + 5/2O2 2CO2 + H2O ΔH = -1326 kj 89 .

2-diklor etilen yavaş H–C–C–H Cl Cl 1. H2SO4  CH2 = CH vinil alkol (kararsız) CH3 – C = O  H asetaldehit Asetaldehitin Mn+2 tuzlarının katalitik etkisiyle hava oksijeniyle yükseltgenmesinden asetik asit oluşur.3.Resim 3. CH3 – C = O + O2 (hava)  Mn+2 CH3 – C = O  H asetaldehit OH asetik asit 90 . Su Katılması (Hidratasyon) OH HC ≡ CH + H2O asetilen HgSO4.4. Hidrojen Katılması H H– C≡C– H H2 (Raney Ni) hızlı   H   H2 (Raney Ni) yavaş C = C H eten H CH3 – CH3 etan 3.5. Halojen Katılması Cl H – C ≡ C – H + Cl2 FeCl3 hızlı  Cl  Cl Cl Cl2 (FeCl3)     H–C = C–H 1.5.1.3.3. 2: Kaynakçılıkta kullanılan asetilen 3.2-tetraklor etan 3.3.2.5.2.

3. doymamış gup bulunduran iki ayrı maddenin birbirlerini doyurarak ardı ardına bağlanmalarıdır. H  H   H polimerleşme   H   n C = C  –C – C– H Cl n H Cl monomer vinil klorür polimer ürün PVC 3. Oluşan bu kopolimerler iplik haline getirilerek dokuma sanayinde kullanılır. Resim 3. 3.5.3. Asetilenin Dimerleşmesi Asetilen molekülünün başka bir asetilen molekülüne katılmasına dimerleşme denir.3. Dimerleşme sonunda vinil asetilen elde edilir.5.6. Bütadienin polimerleşme ürünlerinden bazıları (*) Kopolimerleşme.5. HCN (Hidrosiyanik Asit) Katılması H H– C≡C– H+H–C≡N Cu2Cl2. HCl (Klorlu Hidrojen Gazı) Katılması H – C ≡ C – H + HCl HgCl2 H2C = CHCl vinil klorür Oluşan vinil klorürün polimerleşmesi sonucunda polivinil klorür (PVC) oluşur. Oluşan vinil asetilen plastik sanayinin önemli bir maddesidir. bütadienle kopolimerleştiğinde* orlon ve akrilen oluşur. 91 .7.3. 3. 80˚C  H2C = C – C ≡ N vinil siyanür (akrilonitril) Akrilonitril.5.

Cu2Cl2 ile Reaksiyonu Amonyaklı bakır-I.3.klorür çözeltisinden asetilen gazı geçirilirse her iki uçtaki H’ler metallerle yer değiştirir.5.10. benzen elde edilir.5. Amonyaklı AgNO3 ile Reaksiyonu Asetilen alkinlerin ayıracı olan amonyaklı AgNO3 kompleksleriyle etkileşmesi sonucu her iki uçtaki H’ler metallerle yer değiştirir.9.3.H– C≡C– H+H– C≡C– H Cu2Cl2. tuğla kırmızısı renginde bakır asetilenür tuzu çöker. NH4Cl H – C ≡ C – CH = C – H2 vinil asetilen (dimer) 3.5.8.3. beyaz renkli gümüş asetilenür tuzu çöker. Asetilenin Trimerleşmesi Asetilen kızgın bir borudan geçirilirse trimerleşir. H – C ≡ C – H + Cu2Cl2 + 2NH3 Cu+ – C ≡ C– : Cu++ 2NH4Cl bakır asetilenür (kiremit rengi) 3. H–C≡C–H+Ag(NH3)+2NO3 Ag+–C– ≡ C– :Ag++ 2NH3 + 2NH4NO3 gümüş asetilenür (beyaz çökelek) 92 . H  C Δ (500˚C-600˚C) 3H – C ≡ C – H asetilen (monomer) H–C  C–H  H–C C  C–H H benzen (polimer) 3.

Öneriler  İş önlüğünüzü giyerek çalışma masanızı düzenleyiniz. 93 .  Güvenlik tedbirleri almayı unutmayınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları  10 g kalsiyum karbür (CaC2 / Karpit) tartınız.  Cam balonun içine konan karpit üzerine az miktarda kum ilave ediniz.  Cam balonun üzerine damıtma hunisini yerleştiriniz.

 Tuzlu su.  Kristaluzuar içine seyreltik bakır (II) sülfat (CuSO4) ve seyreltik H2SO4 koyunuz. Damıtma hunisinin içine 25 ml. reaksiyonun yavaş gerçekleşmesini sağlar. tuzlu su koyunuz. 94 .

Alevin rengini gözlemleyiniz. 95 . çabucak aleve yaklaştırınız. Damlatma hunisini yavaşça açarak reaksiyonun başlamasını sağlayınız. başka herhangi bir ısı kaynağının çevrede bulunmamasına dikkat ediniz.  Reaksiyon tamamlanınca gaz toplama kabını.  Asetilen gazı patlayıcı bir gaz olduğundan.  Asetilen gazının gaz toplama kabında biriktiğini gözlemleyiniz. içinden asetilen gazı kaçmayacak biçimde. gaz toplama kabını aleve yaklaştırırken.

 Gözlemlerinizi not etmeyi unutmayınız. Sonuçları rapor ediniz. işlem basamaklarınızı.  İşiniz bittikten sonra tüm malzemeleri yıkayıp yerlerine kaldırınız. sonucunuzu içeren bir rapor hazırlayınız.  Amacınızı. 96 .

III. Asetilen sınıfı bir hidrokarbonun bir molünün yanması için 7 mol oksijen kullanılıyor. Harcanan hidrojen 0.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki sorularda uygun seçeneği işaretleyiniz. Nikel katalizörlüğünde H2 ile doyurulduğunda 2.2 B ) 22.Alkenlere ve alkinlere eşit mol sayıda halojen katılır. C: 12.8 gam kalsiyum karbürden elde edilen asetileni tam yakmak için gereken havanın normal şartlarda hacmi kaç litredir? (C: 12. Eten ve etin gazlarından oluşan bir karışımın 0.05 B ) 0. 2. 1.Alkenler ve alkinler polimerleşme reaksiyonu verirler. Etilen ve asetilen gazları karışımının 20 g amonyaklı gümüş nitrat çözeltisinden geçirilince 48 g çökelek oluşuyor. Yukarıda verilen yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur? A ) Yalnız I B ) I ve II C ) I ve III D ) II ve III 3.3-diklor pentanın KOH ile reaksiyonundan aşağıdakilerden hangisi elde edilir? A ) 2-pentan B ) 2-pentin C ) 2. Ag: 108) A ) 26 B ) 37 C ) 50 D ) 74 7. C: 12) A ) C5H8 B ) C4H6 C ) C3H4 D ) C2H4 4.3 molü hidrojenle doyurularak etana dönüştürülüyor. 12. Karışımdaki asetilenin kütlece %’si nedir? (H: 1. Ca: 40) A ) 11.3-pentedien D ) 3-pentin 97 . HC ≡ C – CH2 – C (CH3)3 bileşiği için hangisi yanlıştır? A) B) C) D) 2.1 C ) 0.Alkenlerde sp2 . Bir mol yakıldığında 6 mol su oluşur.4-dimetil-1-pentin olarak adlandırılır.15 D ) 0. II.4 mol olduğuna göre karışımdaki eten kaç mol dür? (H: 1. Bu hidrokarbonun mol kütlesi kaç gamdır? (H: 1. Kapalı formülü C7H14’tür. alkinlerde sp hibritleşmesi vardır. 4. I.2 6.4 C ) 56 D ) 112 5.2-dimetil pentan bileşiğini verir. C: 12) A ) 0.

I.2-dibrom bütan 1.8. CH3 – C ≡ C – C (CH3)3 bileşiği için hangisi doğrudur? A) B) C) D) 1 molü yandığında 3 mol su oluşur.3. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.2-tetrabrom bütan 1.Propen II.2.1.Propin III.3-tetraklor bütan oluşur. 10. Amonyaklı Cu2Cl2 ile reaksiyona girer. Klor ile tepkimesinde 2.2-dibrom büten 2. cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz.2-tetrabrom büten 9.Siklopropen Yukarıda verilen bileşiklerden hangisi ya da hangilerinin genel formülü CnH2n-2 formülüne uymaktadır? A ) Yalnız II B ) I ve II C ) I ve III D ) II ve III DEĞERLENDİRME Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız.2. Siklo heptan ile izomerdir. 98 .2.1. 1-Bütinin yeterince brom ile reaksiyonundan aşağıdakilerden hangisi oluşur? A) B) C) D) 2.

Cam balon Değrelendirme Ölçütleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi? 250 ml.Gaz toplama şişesi 9. Seyreltik bakır(II) sülfat 3.Cam boru 12. Terazi 7. içindeki gazı kaçırmadan aleve yaklaştırdınız mı? Alevin rengini gözlemlediniz mi? İşiniz bittikten sonra tüm malzemeleri yıkayıp yerlerine kaldırdınız mı? Sonuçları rapor ettiniz mi? Evet Hayır 99 . Seyreltik sülfürik asit 4. Ayırma hunisi 8.Tıpa 11.lik cam balona ufak parçalar halinde CaC2 kum koydunuz mu ? Deney düzeneğini kurarak damlatma hunisine 25 ml. Kalsiyum karbür 2.UYGULAMALI TEST Asetilen gazı oluşumu ile ilgili uygulama faaliyetini yaparak raporunuzu hazırlayınız. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Cevabı “Hayır” olan soruları öğretmeninize danışınız. Spatül 6. Isıtma düzeneği 5. tuzlu su koydunuz mu? Çıkış borusunu gaz toplama kabının altına tam yerleştirdiniz mi? CaC2 üzerine damlatma hunisinden yavaş yavaş su damlattınız mı ? Isıtma düzeneğini kurdunuz mu? Yanıklara karşı önlem aldınız mı? Bekin hava–gaz ayarını düzgün yaptınız mı? Gaz toplama kabında gaz çıkışını gözlemlediniz mi? Gaz toplama kabını. Gerekli malzemeler 1.Kum 10.

Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iş parçalarında anlamadığınız veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. 100 . Konuları arkadaşlarınızla tartışınız. Yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız öğretmeninize danışınız.

•• O H3C  •• H 107˚ Fonksiyonel gubu –OH’dır.ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ 4 AMAÇ Gerekli ortam sağlandığında. Cδ+ – Oδ. ALKOLLER  Alkoller.  Kozmetik sektöründe hangi alkoller kullanılmaktadır? Araştırınız.–  Alkollerde oksijen atomu sp3 hibritleşmesi yapmıştır. alkanlardan bir hidrojen çıkarıp yerine hidroksil (–OH) gubu geçmesiyle oluşan organik bileşiklerdir. ARAŞTIRMA  Motorlu araçlarda antifiriz olarak kullanılan madde hangisidir? Araştırınız. 101 .5˚C’lik açı oluşturur. Bağlı olduğu C ve H atomları ile yaklaşık 109. R – OH -H R – H + OH  Suyun yapısındaki hidrojen yerine bir alkil kökünün bağlanmış şekliyle oluşan bileşikleri alkol şeklinde düşünebiliriz. R–OH şeklinde gösterilirler. kuralına uygun olarak alkol elde edebileceksiniz. 4. R – OH -H H – OH + R –  Genel formülleri:CnH2n+2O olup.

Alkollerin Sınıflandırılması Alkoller. R2   1˚ alkol R1 – CH – OH R1 – C – OH R3 2˚ alkol 3˚ alkol 102 . R – CH2 – OH –OH’lin bağlı olduğu karbonda iki tane alkil kökünün bulunduğu alkoldür. MONOALKOLLER (BİR DEĞERLİ ALKOLLER) Genel molekül ağırlıkları: 14n+18 ( n: karbon sayısı ) Birincil (Primer) Alkol İkincil (Sekonder) Alkol Üçüncül (Tersiyer) Alkol –OH’lin bağlı olduğu karbonda bir tane alkil kökünün bulunduğu alkoldür. 4. molekül yapılarında bulunan –OH sayısına göre Monoalkoller ve Polialkoller olmak üzere iki guba ayrılır. R2  –OH’lin bağlı olduğu karbonda üç tane alkil kökünün bulunduğu alkoldür. Monoalkoller   Moleküllerinde bir tane –OH gubu bulunduran alkollerdir. R–OH CnH2n+1OH CnH2n+2O şeklindedir.4.1. Genel gösterilişleri.1.1.  Örnek CH3 –OH Metanol Monoalkoller –OH gubunun bağlı bulunduğu karbondaki alkil sayısına göre üçe ayrılır.

Alkollerin Adlandırılması 4.2.4. Özel Adlandırılması Aynı karbon sayılı hidrokarbonun adının sonundaki -an eki yerine -il eki getirilir. Genel formülü: CnH2n(OH)2 Genel molekül ağırlığı: 14n + 34 Örnek CH2 – OH  CH2 – OH etandiol  Trioller (Üç Değerli Alkoller) Molekülünde üç tane –OH gubu bulunan alkole triol (trialkol) denir. Genel formülü: CnH2n-1(OH)3 Genel molekül ağırlığı: 14n + 50 Örnek CH2 – OH  CH2 – OH  CH2 – OH propantriol 4.1.2. Oluşan alkil köküne de alkol sözcüğü eklenir. Polialkoller (Polioller) Farklı karbon atomuna bağlı olmak şartıyla birden fazla –OH gubu bulunan alkollerdir:  Dioller (iki değerli alkoller) Molekülünde iki tane –OH gubu bulunan alkole diol (dialkol) denir. CH3 – OH metil alkol CH3 – CH2 – CH2 – OH n-propil alkol 103 .2.1.

2.2. CH3   C6H5  C6H5  C6H5 – C – OH CH3 dimetil fenil karbinol (2-fenil-2-hidroksi propan) C6H5 – CH – OH difenil karbinol C6H5 – C – OH  C6H5 trifenil karbinol 104 . CH3 – 3 CH2 – 2 CH – 1 CH2 – OH 2-metil-1–Bütanol Örnek: Cl  5 CH3  CH3  CH2 – 4 CH – 3 CH – 2 CH2 – 1 CH2 – OH 5-klor-3.4-dimetil-1-pentanol Yine. Karbinole Göre Türeterek Adlandırma Metil alkolün bir adı karbinol’dür. hidroksil önekinden yararlanılarak adlandırma yapılır.2. IUPAC Kuralına Göre Adlandırılması    Örnek: CH3  4 OH’ın bağlı bulunduğu en uzun karbon zinciri seçilir. çok dallanmış alkollerin adlandırılmasında kullanılır. IUPAC’a göre. Numaralandırma –OH’ın bağlı olduğu karbona en küçük numara gelecek şekilde yapılır. Örnek: 3 CH3 – 2 CH2 – 1 CH2 – OH 1-hidroksi propan Örnek: 4 CH3 – 3 CH2 – 2 CH – 1 CH3  OH 2-hidroksi bütan 4. Karbonlara bağlı atom veya atom gupları alfabetik sıralamaya göre yazılır.4.3. Aromatik alkollerle.

2-Dimetil-1propanol 2.1.2-Dimetil-1-Hidroksi propan Allil alkol Krotil alkol Benzil alkol Siklohekzil alkol 1-Propenol 2-Büten-1-ol Fenilmetanol Siklohekzanol 1-Hidroksi-2-propen 1-Hidroksi-2-büten Fenil hidroksi metan Hidroksi siklohekzan 105 .Tablo 4. Monoalkollerin özel ve IUPAC kurallarına göre adları Cenevre Kuralına Göre Adı …-ol son eki ile CnH2n+1 – OH CH3 – OH CH3 – CH2 – OH CH3 – CH2 – CH2 – OH CH3 – CH – OH  CH3 CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH CH3 – CH2 – CH – CH3  OH CH3 – CH – CH2 – OH  CH3 CH3  CH3 – C – OH  CH3 CH3 – (CH2)3 – CH2 – OH CH3 – CH2 – CH2 – CH – CH3  OH CH3  CH2 – CH – CH2 – CH2 – OH OH  CH3 – CH2 – C – CH3  CH3 CH3  CH3 – C – CH2 – OH  CH3 CH2 = CH – CH2 – OH CH3 – CH = CH – CH2 – OH C6H5 – CH2 – OH C6H11 – OH Alkil Alkol Metil alkol Etil alkol n-Propil alkol İzo-Propil alkol Alkanol Metanol Etanol 1-Propanol 2-Propanol Hidroksi Alkan Hidroksi metan Hidroksi etan 1 Hidroksi propan 2 Hidroksi propan n-Bütil alkol Sec-bütil alkol (2˚ Alkol) 1-Bütanol 2-Bütanol 1 Hidroksi bütan 2 Hidroksi bütan İzo-Bütil alkol 2-Metil-1-Propanol 2-Metil-1-Hidroksi propan Tert-Bütil alkol 2-Metil-2-Propanol 2-Metil-2-Hidroksi propan n-Pentil alkol (n amil alkol) Sec-amil alkol 1-Pentanol 1 Hidroksi pentan 2-Pentanol 2 Hidroksi pentan İzo-amil alkol 3-Metil-1-bütanol 3-Metil-1-Hidroksi bütan Tert-amil alkol 2-Metil-2-bütanol 2-Metil-2-Hidroksi bütan Neo-amil alkol 2.

2.3.3-triol 1.2.3.3-trihidroksi propan CH2 – CH2 – CH2 Polioller CH2 – CH – CH – CH – CH – CH2   OH OH  OH   OH OH  OH Özel Adı Alkanpoliol NumaraPolihidroksi Alkan 1. Karbonil Bileşiklerinin İndirgenmesinden Karbonil Bileşikleri olan aldehit ve ketonlar lityum alüminyum hidrür (LiAlH4).2.3.2-diol 1. sodyum bor hidrür (NaBH4) gibi indirgenler ve katalitik hidrojenlenme ile indirgendiklerinde alkolleri verirler. Elde Ediliş Yöntemleri 4.2-dihidroksi etan CH2 – CH2 OH  OH  Propilen glikol Propan-1.Trihidroksi Alkan Propan-1. R – CHO + H2 aldehit Örnek C2H5 – C = O + H2  LiAlH4 R – CH2 – OH primer alkol LiAlH4 C2H5 – CH2 – OH propanol H propanal 106 .2. Aldehitlerin bir kademe indirgenmesinden primer alkoller elde edilir.3.ı Cenevre Kuralına Göre Adı …-ol son eki ile Numara.5.6-hekzahidroksi hekzan mannitol Hekzan-1.4.4.5.Dihidroksi Alkan Dioller OH  OH  Özel Adı Glikol (Etilen glikol) Alkandiol Etan-1.2.1.2-dihidroksi propan CH3 – CH2 – CH2 Trioller OH  OH OH   Özel Adı Gliserin (Gliserol) Alkantriol Numara. Polialkollerin özel ve IUPAC kurallarına göre adlar 4.2-diol 1.6 hekzol Tablo 4.

bütanol C2H5 metil etil keton Aldehit ve ketonlar LiAlH4’ün dietil eterdeki çözeltisi ile karıştırıldığında lityum tetra – alkoksi alüminyum oluşur.Ketonların bir kademe indirgenmesinden sekonder alkoller oluşur. Pd ısı Katalizör ısı R – CH2 – OH primer alkol CH3 – CH2 – OH etanol R R Katalizör C = O + H2 ısı R CH – OH R sekonder alkol keton Örnek CH3 Pt. Pd veya Ni katalizörlüğünde alkollere dönüşür. Bu bileşik suyla hidrolizlendiğinde alkol oluşur. R – CHO + H2 aldehit Örnek CH3 – CHO + H2 asetaldehit Pt. 4H2O 4CH3–CH=O+Li+AlH-4 aset aldehit (CH3–CH2O)4Al-Li+ lityum tetra etoksi alüminyum CH3–CH2OH+Al(OH)3+LiOH etil alkol Karboniller Pt. R C = O + H2 R keton Örnek CH3 LiAlH4 R CH – OH R sekonder alkol C = O + H2 LiAlH4 CH3 CH – OH C2H5 2 . Pd C = O + H2 ısı CH3 CH – OH CH3 izopropil alkol (sekonder propanol) CH3 metil keton 107 .

25 x 50 nKOH =0. C2H5OH R – OH + NaCl CH3 – CH2 – CH2 – OH + KCl propil alkol Molekülden bir atom veya gubun ayrılarak bunların yerine başka bir atom veya gubun girmesine nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonları denir. Nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonu genel olarak şu şekilde gösterilir: : Nü + R – X R – Nü + : X Problem 1.42 gam CH3I(metil iyodür)ün 0.0125 mol CH3 – OH + KI  nKOH = M x V 108 . KOH) hidrolizlenirse alkoller oluşur.42 = 142 = 0. gelen gup da yine elektron çiftleriyle gelir. Alkil Halojenürlerin Alkali Hidroksitlerle Hidrolizlenmesinden Alkil halojenürlerin su-etil alkol karışımındaki (suda çözünmez) çözeltileri alkali hidroksitlerle (NaOH.3. C2H5OH H2O .01 mol n M= V nKOH =0. Elektron çiftiyle giren guplara nükleofil gup denir.25 M 50 ml.0125 mol CH3 – I + KOH 0.2.01 mol 0.lik KOH çözeltisi ile reaksiyonundan kaç gam metanol elde edilebilir? (H:1 . I:127 ) Çözüm Önce verilen maddelerin mol sayılarını bulalım. R – Cl + NaOH Örnek CH3 – CH2 – CH2 – Cl + KOH Propil klorür H2O . O:16 . Ayrılan gup elektron çiftleriyle gider. CH3I=124 + 3x1 + 127=142 g/mol m n CH3I = MA 1. C:12 .4.

KOH miktarı fazla olduğundan reaksiyon az olan CH3I’e göre gerçekleşir.4.3.3. sekonder.01 mol CH3I’den 32 g CH3OH oluşursa Xg. R–X alkil halojenür + kuru eter Mg R – MgX Gignard bileşiği (alkil mağnezyum halojenür) Bu gibi bileşiklere organometal bileşiği denir. tersiyer alkoller elde edilebilir.32 g CH3OH 4. Primer alkollerin elde edilmesi için gignard bileşiğinden formaldehit gazı geçirilir. Bileşiminde metal bulunan her bileşik organometal değildir. Metal atomu doğrudan karbon atomuna bağlıysa organometal bileşiğidir. X=0. CH2 = CH2 + H2O etilen H2SO4 CH3 – CH2 – OH etil alkol H2SO4 CH3 – CH = CH2 + H2O propilen CH3 – CH – CH3  OH izopropil alkol 4.3. Katılmada Markovnikoff kuralı geçerlidir. R – MgX + HCHO formaldehit Örnek CH3–MgCl+ HCHO metil magnezyum klorür asit R – CH2 OMgX katılma bileşiği asit R – CH2 – OH+ MgX2 birincil alkol CH3–CH2 OMgCl CH3–CH2–OH+MgCl2 etil alkol 109 . sodyum asetat (CH3COONa) organometal bileşiği değildir. Örneğin. Gignard Bileşiklerinden Gignard reaksiyonlarıyla primer. Çünkü sodyum atomu oksijen atomuna bağlıdır.CH3OH oluşur. H3PO4 gibi kuvvetli asitlerle su katıldığında alkoller elde edilir. 1 mol CH3I’den 0. Alkenlere Kuvvetli Asitlerin Katalizörlüğünde Su Katılması Yoluyla Alkenlere H2SO4 . Oluşan bileşik hidrolizlendiğinde birincil alkol elde edilir.

3.Sekonder alkoller elde edilmek istenirse gignard bileşiği herhangi bir aldehitle etkileştirilir. R H  R – MgX + R'CHO aldehit Örnek CH3 – CH2 – MgBr + CH3 – CHO asetaldehit asit  R' – CHOMgX R – C – OH  R' sekonder alkol CH3 – CH2 CH – OMgBr CH3 CH3 – CH2 CH3 – CH2 CH – OMgBr CH3 HBr CH – OH + MgBr2 CH3 sec – bütil alkol Tersiyer alkoller elde edilmek istenirse. 2R – X + Ag2O + H2O Örnek 2C2H5 – Cl + Ag2O + H2O 2C2H5 – OH + 2AgCl 2R – OH + 2AgX 110 . gignard bileşiği bir ketonla etkileştirilir. R1 R2 R1 – MgX + R3  R1 asit  C=O R2 – C – OMgX  R2 – C – OH  R3 keton Örnek CH3 CH3 CH3 – MgI + C2H5  R3 tersiyer alkol CH3 HI  C=O CH3 – C – OMgI  CH3 – C – OH -MgI2  C2H5 metil etil keton C2H5 1-etil-1-metil etanol 4.5. Alkil Halojenürlerin Gümüş Oksitle (Ag2O) Reaksiyonuyla Alkil halojenürün suda Ag2O ile reaksiyonundan alkoller elde edilir.

alkil köklerinin dallanmasıyla kaynama noktası düşer.3. R – C = O + 2H2  NaBH4 R – CH2 – OH + H2O  OH organik asit Örnek C2H5 – C = O + 2H2  OH primer alkol NaBH4 C2H5 – CH2 – OH + H2O propanol OH propanoik asit 4.6. Molekül ağırlığı arttıkça kaynama noktaları da artar.7. Alkollerin Özellikleri 4. van der Walls kuvvetleri küçülecektir.4. Birincil alkollerde.1.4. 111 . Fiziksel Özellikleri    C – O bağı polar olduğundan alkoller polar bileşiklerdir. Bunun sebebi dallanma arttıkça moleküllerin değme yüzeyleri azalacak. Organik Asitlerin Hidrojenle İndirgenmesinden Organik asitlerin iki kademe hidrojenle indirgenmesinden primer alkoller elde edilir.4. Esterlerin NaOH veya KOH ile Hidrolizinden R' – C = O + H2O  KOH Hidroliz R' – C = O + ROH  OR ester Örnek C2H5 – C = O + H2O  OH organik asit alkol KOH Hidroliz C2H5 – C = O + CH3OH  OCH3 metil propiyonat OH propanoik asit metanol 4.3.

en yüksek.dimetil propanol k.n.n. = 83˚C Karbon sayısı 12’ye (Dodekanol. = 138˚C CH3  CH3 – CH – CH2 – CH2 – OH 3 . karbon sayısı 12’den fazla olanlar katıdır. 2 .5˚C CH3 tert-bütil alkol k.pentanol k. Simetrik dallanma olan alkollerde bu kural geçerli değildir.n. = 117˚C CH3 – CH2 – CH – CH3  CH3  OH CH3 – C – OH  sec-bütil alkol 2˚ alkol k. = 132˚C CH3   CH3 – C – CH2 – OH CH3 2. Dallanma arttıkça e. = 113˚C Karbon sayıları eşit birincil alkollerin k. Bunun sebebi de yine dallanmaya bağlıdır.n. Karbon sayısı arttıkça e.n. 112 .n. üçüncül alkillerin ise en düşüktür. ikincil alkollerin bunlardan düşük. = 99. Örnek CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH n-bütil alkol 1˚ alkol k. da artar.Örnek CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – OH 1 .n. düşer.n.metil . e.1 – Bütanol k.n.n. = 24˚C) kadar olan alkoller oda sıcaklığında sıvı.

Alkolün Kimyasal Özellikleri Alkollerde fonksiyonlu gup –OH olduğundan kimyasal reaksiyonlar bu gup üzerinde meydana gelir. = -108˚C CH3 tert-bütil alkol e. Metanol.n:-23. Alkoller iki şekilde reaksiyon gerçekleştirebilir: Hidrojen ayrılması R – OH Hidroksil gubunun ayrılması R – OH Alkollerin ayrıca yükseltgenme reaksiyonları da vardır.n:78. C2H5–OH etil alkol k. alkol suda çözünür. R gubunun özelliklerini bastırır. Hidrojen bağları nedeniyle. Asosyasyon kimyasal bağ kadar güçlü olmayan bir birleşmedir. Böylece. molekül kütleleri aynı olan hidrokarbonlar ya da izomerleri olan eterlerden kaynama noktaları daha yüksektir. propanol suda her oranda çözünür. –OH gubunun (suyu seven) özellikleri. Bütanol ve sonra gelen alkollerin sudaki çözünürlüğü molekül büyüdükçe azalır. = -90˚C CH3 – CH – CH2 – CH3  CH3  OH CH3 – C – OH  izo-bütil alkol e.4.6˚C 4.n. bileşiğin suda çözünmesini artırır. dolayısıyla alkol suda çözünmez.n. Bu olay. Bütanol %8. 113 . Eğer R (suyu sevmeyen) büyükse. Alkol moleküllerinde birbiriyle zıt etki gösteren iki gup bulunur: R – OH hidrofob gup hidrofil gup (suyu sevmeyen) (suyu seven) Küçük moleküllü alkollerde. hidrofilik özellik ortaya çıkar. hekzanol %1 oranında suda çözünür.5˚C CH3– O– CH3 dimetil eter k. pentanol %2.n. hidrofob özellik –OH gubunun özelliklerini bastırır.2. = 25˚C R R O H H O H R O H H O H R O H H O H O H : Hidrojen Bağı Su ile başka bir molekül arasında hidrojen bağı meydana gelmesine hidrofil asosyasyon denir. etanol.Örnek CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH n-bütil alkol 1˚ alkol e.

O:16 . Bu alkolün yapısında 4 tane –OH gubu olduğuna göre K ile reaksiyonunda –OH’lardan çıkan H’ler yerine K girer ve oluşan potasyum alkolatın 1 molünde 4 mol K vardır. Hidrojenin Ayrılmasıyla Gerçekleşen Reaksiyonlar  Alkollerin alkali metallerle reaksiyonu Alkoller. 114 . Bu etkileşme alkali metallerle reaksiyona giren suyun etkileşmesinden daha yavaştır. R – OH + Na H – OH + Na Örnek CH3 – OH + Na yavaş yavaş R – O–Na+ + 1/2H2 NaOH + 1/2H2 çok hızlı CH3 – O: –Na+ + 1/2H2 sodyum metoksit (sodyum metilat) Alkoller Na.2.5 mol H2 gazı çıkarıyorsa mono alkol 1 mol H2 gazı çıkarıyorsa di alkol 1. iki tane – OH gubu varsa mol başına 1 mol H2. Bu alkolatın bir molünün yapısında kaç gam K bulunur? (H:1 .4. üç tane – OH gubu varsa mol başına 3/2 mol H2 gazı açığa çıkarırlar. C:12 . CH3 – CH2 – O: –Na+ + H2O CH3 – CH2 – OH + NaOH Problem Bir mol alkolün K ile tepkimesinden alkolat ve 2 mol H2 oluşmaktadır. K gibi alkali metallerle reaksiyona girdiklerinde yapılarında bir tane – OH gubu varsa mol başına 1/2 mol H2. Alkollerin R – O–Na+ metal tuzlarına alkolat (veya alkoksit) denir. K:39 ) Çözüm Bir alkolün 1 molü yeterli K ile: 0.4. Alkollerin alkali tuzları suyla hidrolizlenerek tekrar alkolleri oluşturur. alkali metaller ile reaksiyona girer.1.5 mol H2 gazı çıkarıyorsa tri alkol 2 mol H2 gazı çıkarıyorsa tetra alkol yapısındadır.

2 L H2 gazı oluştuğuna göre reaksiyona giren alkol mono alkoldür.2 L H2 1 mol alkolden 1 mol alkolat ve normal şartlarda 11.ise Xg X = 60 g.2 molü 1 molü 12 g. O:16 . O R – OH + R' – COCl OH R – C – O – R' + HCl 115 .  Alkollerdeki hidrojenin başka pozitif guplarla yer değiştirmesi Açil gubu (R – C+O) pozitif bir guptur. asit anhidritlerdir. C:12 . Etkin açil gubu veren bileşikler asit klorürler.24 L H2 açığa çıkıyorsa X L H2 X = 11.24 L H2 gazı ile birlikte 0. Mono alkol:14n+18 14n+18=60 60−14 n=  n=3 18 Alkol C3H7– OH’dür. 0. Na:23 ) Çözüm 0.2 mol alkolat oluştuğuna göre alkol kaç karbonludur? (H:1 .1 mol K 4 mol K 39 gam ise X gam X = 156 g Problem 12 gam alkol yeteri kadar Na ile reaksiyona girdiğinde 2.2 mol alkolat oluşurken 1 mol alkolat oluşurken 2.

 Alkollere tiyonil klorür (SOCl2) etkisi Alkoller tiyonil klorür ile etkileşerek alkil halojenürleri verir. Bu bileşiklere de anorganik esterler denir. Hidroksil Gubunun Ayrılmasıyla Gerçekleşen Reaksiyonlar Alkollerin –OH gubu etkin reaktiflerle etkileştiğinde atom veya atom gubuyla yer değiştirebilir.4. fosfor penta klorür (PCl5) ile reaksiyona girdiğinde –OH ile halojen yer değiştirir.2. CH3 – OH + HO – SO2 – OH sülfürik asit CH3 – O – SO2 – OH + HO – CH3 CH3 – O – SO2 – OH + H2O metil hidrojen sülfat CH3 – O – SO2 – O – CH3 + H2O dimetil sülfat 4. anorganik asitlerle de oluşur.Örnek: O C2H5 – OH + C6H5 – COCl etil alkol benzil klorür OH C2H5 – C – O – C6H5 + HCl etil benzoat (ester) Örnek: O CH3 – OH + metil alkol CH3 – CO O CH3 – CO asetanhidrit  CH3 – C – O – CH3 + CH3 – COOH metil asetat asetik asit Alkollerin organik asitler (veya türevleri) ile reaksiyonundan oluşan bileşiklere ester denir. R – OH + SOCl2 Örnek CH3–CH2–CH2 –CH2–OH+SOCl2 n-bütil alkol CH3–CH2–CH2–CH2–Cl+ SO2+HCl n-bütil klorür R – Cl + SO2 + HCl  Alkollere fosfor halojenür etkisi Alkoller. fosfor tri bromür (PBr3).2. SOCl2 sülfüröz asidin diklorüdür. Esterler. fosfor tri iyodür (PI3). 3R – OH + PI3 3R – I + H3PO3 116 .

MnO4) reaksiyona girdiklerinde karbonil bileşikleri meydana gelir. H2SO4 R – OH –H2O Örnek H2SO4 R–O–R eter 2C2H5 – OH –H2O C2H5 – O – C2H5 dietil eter  Alkollere LUCAS belirtecinin etkisi Alkoller. nem çekici maddelerle (H2SO4) reaksiyona girdiğinde bir mol su çekilirse eterler elde edilir. 117 . ikinci aşamada karboksilli asitler oluşur. R – OH + HCl Örnek C2H5 – OH + HCl etanol ZnCl2 ZnCl2 R – Cl + H2O C2H5 – Cl + H2O kloro etan  Alkollerin yükseltgenmesi Birincil ve ikincil alkoller. Lucas belirteci ile alkil halojenürleri oluşturur. 105 g derişik hidroklorik asitte ısıtılarak çözülmesiyle elde edilir. Birinci aşamada aldehit. asitli ortamda kuvvetli yükseltgenlerle (K 2Cr2O7 .Örnek C2H5 – OH + PI3 R – OH + PCl5 Örnek C3H7 – OH + PCl5 C3H7 – Cl + POCl3 + HCl C2H5 – I + H3PO3 R – Cl + POCl3 + HCl fosfor oksi klorür  Sülfürik asit etkisi Alkoller.  Birincil alkollerin yükseltgenme reaksiyonu Birincil alkoller. asitli potasyum permanganat ile reaksiyona girdiğinde yükseltgenme iki aşamada gerçekleşir. Lucas belirteci: 136 g susuz çinko klorürün. kuvvetli yükseltgenlerle kromik asit (asitli ortamda potasyum bikromat). Soğutulduktan sonra kullanılır.

1-dimetil-1-propanol 4. bu nedenle odun ruhu da denilmektedir. reaksiyon sonucunda keton oluşur. Ancak.1-dimetil-1-propen CH3 1. R  katalizör 350˚C R – CH2 – C – OH  R R – CH = C + H2O R R Örnek CH3  katalizör 350˚C CH3 – C H 2 – C – OH  CH3 CH3 – CH = C + H2O CH3 1.5. 1. Eskiden odunun kuru kuruya damıtılmasından elde edilirdi. K2Cr2O7 / H2SO4 CH3 – CH – OH  CH3 – C = O + H2O  CH3 izopropil alkol  CH3 aseton Üçüncül Alkollerin Yükseltgenme Reaksiyonu Üçüncül alkollerde. – OH gubunun bağlı olduğu karbonda bir H atomu bulunduğundan yükseltgenme tek aşamada olur. yüksek sıcaklıkta katalizör etkisiyle parçalanarak doymamış hidrokarbonları oluştururlar. – OH gubunun bağlı olduğu karbonda H atomu bulunmadığından yükseltgenmezler. Metanol / Metil Alkol Karbinol (CH3OH) Metanol endüstride en çok kullanılan alkollerden biridir. Şekil 4.K2Cr2O7 / H2SO4 K2Cr2O7 / H2SO4 CH3 – CH2 – OH  CH3 – CHO asetaldehit CH3 – COOH asetik asit İkincil alkollerin yükseltgenme reaksiyonu İkincil alkollerde. Metanolün üç boyutlu (3-d) molekül modelleri 118 .

5. Formaldehit eldesinde.n.  Ortam sıcaklığı 455˚C olduğunda herhangi bir etkiye ihtiyaç duymadan yanabilir.1. zehirli olmayan bir sıvıdır. Metanolün yükseltgenmesi üç aşamada olur: (O) (O) (O) CH3 – OH HCHO HCOOH CO2 + H2O 4.2. Etanol / Etil Alkol (C2H5OH)   Renksiz. dolayısıyla alkollü içkiden tam olarak ayırmak mümkün değildir. d = 0. CO2 + H2 Cr2O3 . Bu nedenle meyve gibi fazla pektin içeren hammaddelerden üretilen içkilerde.Metanol buharı havadan ağırdır. benzine karıştırmada kullanılır. vernik.n.3. ketonlar ve organik çözücülerin bir çoğu ile karışabilir. 4. Azeotropik karışım hâlindeki metanolü destilasyon reftikasyon teknikleriyle etil alkolden. Doğada ise metanol. Kolay alevlenebilen zehirleyici bir kimyasal madde olan metanol su. 64. Kullanıldığı Yerler   Teknikte boya. etil alkol ile azeotropik karışım oluşturmaktadır.  Alevi hemen hemen renksizdir. -97˚C. K. pektinin pektolitik enzimlerle parçalanması sonucu meydana gelir.5. hoş kokulu. Sanayide hammadde olarak kullanılan metanol.  K. ZnO CH3 – OH 400-500˚C 4. Metil Alkolün Teknikte Eldesi CO ve H2’den elde edilir katalizör olarak krom oksit ve çinko oksit karışımı kullanılır. Tam yanmaya uğradığında: CH3OH + 3/2 O2 CO2 + H2O oluşur.n. kömür vB ) veya atıkların hammadde olarak kullanıldığı proseslerde üretilmektedir. e. parlama noktası 11˚C dir. Kimyasal Özellikleri Alkollerin Kimyasal özellikleriyle aynıdır. 4.6.79 g/cm3 119 . = 78 ˚C .   Metanol.  Patlama limitleri havadaki hacimce oranı %6-36. doğalgaz. Metanol içermeyen tarımsal kökenli etil alkol üretmek mümkün değildir.5 dir. cila için çözgen olarak kullanılır. benzen.7˚C. = -114˚C .5. etil alkol. eter. D )n. melas ve hububattan üretilen içkilere oranla daha fazla metanol bulunmaktadır.

4. Nişastalı Maddelerden Alkol Eldesi Nişastalı maddeler ezilerek 140-150˚C de su buharı ile pişirilip hamur haline getirilir.1.2.5 Kcal.1. Fermentlerin etkinliğini artırmak için mayşe adı verilen bir karışım eklenir. Bu karışım az miktarda H2SO4 ve bir ton melas için 2 kg amonyum sülfat + 0.1. Alkolik Fermantasyon Bu yöntemin uygulandığı maddeler ikiye ayrılır: Nişastalı maddeler: Patates. melas (şeker fabrikalarında yan ürün olarak elde edilen.2 kg magnezyum sülfattan oluşur. 4. Fermantasyon bitiminde alkol damıtılarak ayrılır.6. Etanolün üç boyutlu (3-d) molekül modelleri  Suyla her oranda karışır.Şekil 4. 2.3.6. 120 . Etil Alkolün Eldesi Alkollerin genel elde ediliş yöntemleriyle aynıdır. şeker kamışı. fermantasyon C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 + 24. mısır. Ayrıca alkolik fermantasyonla da elde edilir.1. enzimin katalitik etkisiyle nişasta önce maltoza (C12H22O11) sonra glikoza (C6H12O6). Maya fermentleri sulu ortamda organik maddeleri daha küçük moleküllere parçalar. yulaf vB ) Şekerli maddeler: Şeker pancarı.1.6. glikoz da fermentlerin etkisiyle parçalanarak alkol ve karbondioksite dönüşür. Soğutulan hamura içinde azotlu diyastaz enzimi bulunan malt (filizlenmiş arpa ezmesi) katılır. meyveler. buğday. Fermantasyonda maya fermentleri kullanılır. 4. 4. Melastan Alkol Eldesi Melas içinde bulunan Ca+2 iyonlarının çökmesi için 40-50 tonluk demir tanklarda sulandırılarak bekletilir. Biyolojik katalizör denilen maya fermentleri bitkisel ve hayvansal organik bileşiklerdir.6. içinde %50-55 oranında şeker bulunan madde).

6.Mayşe 100-200˚C kadar ısıtılıp sterilize edilerek soğutulur. Etil Alkolün Kullanıldığı Yerler      Organik boyalarda çözücü olarak kullanılır. Alkollü içki üretiminde kullanılır. Bu çözeltinin mayalanmasıyla da etil alkol elde edilir. 4.n. 3. Laboratuarlarda ilaç. 4. Karpit ve Sülfit-Alkaliden Alkol Eldesi Karpitin suyla reaksiyonundan asetilen gazı elde edilir. Yakıt olarak motor yakıtına karıştırılır.7. CaC2 + H2O karpit Ca (OH)2 + H – C ≡ C – H asetilen Asetilen gazına civa bileşikleri ve sülfürik asidin katalitik etkisinde su katılarak asetaldehit elde edilir. 4. H – C ≡ C – H + H2O edilir.1. renklendirici ve diğer kötü kokulu maddeler katılarak “denatüre” edilir. 3-4 gün içinde fermantasyon gerçekleşir. k.6. D n.-115˚C.2.4. tentürdiyot. CH3 – CHO + H2O C2H5 – OH H2SO4 / HgSO4 CH3 – CHO Oluşan asetaldehitin nikel katalizörlüğünde hidrojenle indirgenmesinden etil alkol elde Sülfit-alkali çözeltisi içerisinde %1-3 oranında şeker bulunur. Soğutulan mayşeye tüpte üretilen maya katılır. esans ve kolonya yapımında kullanılır. 197˚C dir Şekil 4. Glikolün üç boyutlu (3-d) molekül modelleri 121 . Karışımın ayrımsal damıtılması ile %95-96 saflıkta azeotropik alkol elde edilir. Glikol / Etandiol (C2H4 (OH)2)   Diollerin ilk üyesidir. böylece içilmesi önlenmiş olur. Renkli ispirto yapımında içine metanol.

Etilenden çeşitli yöntemlerle elde edilir. OH OH   OH  OH  CH3 – CH – CH2 propilen glikol (propan-1.3-diol) Glikolün bazı reaktiflerle olan reaksiyonları aşağıdaki gibidir: H2SO4 HO – CH2 – CH2 – OH Na+ / NH3 H+2O – CH2 – CH2 – H+2O alkoksonyum katyonu Na+O– – CH2 – CH2 – ONa+ disodyum glikolat O O   HO – CH2 – CH2 – OH CH3COCl HO – CH2 – CH2 – OH (O) CH3 – C – O – CH2 – CH2 – O – C – CH3 glikolasetat HOOC – COOH okzalik asit KBr HO – CH2 – CH2 – OH 2CO2 + H2O HO – CH2 – CH2 – OH Br – CH2 – CH2 – Br 1. H ) + OH  1 2 (Ag ) +  O2(hava) 250˚C CH2 – CH2 etilen oksit CH2 – CH2 etilen glikol (etan-1.2 dibrom etan 122 . otomobil radyatörlerinde antifiriz olarak ve hidrolik fren sıvısında kullanılır. O CH2 = CH2 + OH (H2O. Propilen glikol ve trimetilen glikol de endüstride benzeri amaçlarla kullanılır.2-diol) Plastik sentezinde.2-diol) CH2 – CH2 – CH2 trimetilen glikol (propan-1.

1. 4. Metanol. Gliserin / Gliserol / 1.3-Propan Triol (C3H5 (OH)3)  Triollerin ilk üyesidir.1.1. Propilenden Eldesi Gliserin yapay olarak propilenden elde edilir: CH3  CH2 – Cl +  Cl2. Benzen ve eterde çözünmez. Şekil 4. H + CH – OH O  CH2 CH2 – OH 2.2. Sabun fabrikalarında yan ürün olarak elde edilir.3-epoksi-1-propanol gliserin 123 . Yağlardan Eldesi Gliserin. 400˚C  H2O.2.8. etanol ve suda her oranda çözünür.8.8.1. H CH CH –HCl  CH2 – OH  CH2 – OH  HOCl CaO. Gliserinin üç boyutlu (3-d) molekül modelleri     Renksiz ve tatlı bir sıvıdır. 4. R – COO – CH2 R – COO – CH + 3NaOH   CH2 – OH 3R – COO– : Na+ + CH – OH   R – COO – CH2 yağ CH2 – OH sabun gliserin 4. Gliserinin Eldesi 4.NaOH CH  CH – OH  CH2 propilen CH2 – OH  CH2 allil klorür CH2 allil alkol CH2 – Cl 1-klor-2.4. bitkisel ve hayvansal yağlarda bulunur.3-propandiol CH2 – OH  CH  H2O. Benzen ve eterde çözünmez.8.

124 . CH2 – OH  CH2 – O – NO2 H2SO4   CH – OH + 3HO – NO2  CH – O – NO2 + 3H2O CH2 – OH gliserin  nitrik asit CH2 – O – NO2 trinitro gliserin (TNG) TNG.Kieselgur denilen ve diatome kalıntısı olan ince gözenekli kuma emdirildiğinde dinamit elde edilir.  Dumanlı nitrik asit ve derişik sülfürik asit karışımı ile reaksiyona girdiğinde trinitro gliserin (TNG) oluşur. 45˚C’ nin üzerinde patlayıcı özelliğe sahiptir. Gliserin alkollerin genel özelliklerini gösterir.

125 .  Laboratuar güvenlik kurallarına uyunuz  10.5 gam derişik HCl alınız.  Temiz çalışınız.  Çeker ocakta çalışınız.6 g ZnCl2 (Çinko klorür) tartınız.  ml. cinsinden hesabını yapınız  Asitin bulunduğu şişe üzerindeki etiket bilgilerinden (yoğunluk ve yüzde) yararlanınız.  Asitlerle dikkatli çalışınız.  Mezürle ölçerek alınız.  Hazırladığınız Lucas belirtecini şişeye boşaltınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları  13. Öneriler  İş önlüğünüzü giyerek çalışma masanızı düzenleyiniz.

 Pipetle hazırladığınız belirteçten 5 ml. 126 .  Titiz çalışınız. Temiz deney tüpleri alarak sırasıyla numaralandırınız. Alınız.

primer bütil alkol alarak 1 nu. belirteç ve 0. belirteç ve 0.lu deney tüpüne koyunuz.lu deney tüpüne koyunuz.5 ml.5 ml.lu deney tüpüne koyunuz.hazırladığınız belirteçten ve 0.  5 ml.  5 ml.Sekonder bütil alkol alarak 2 nu. 127 . 5 ml.tersiyer bütil alkol alarak 3 nu.5 ml.

lu deney tüpünü 8-10 dakika bekleterek gözlemleyiniz.lu deney tüpünü gözlemleyiniz.  Laboratuar koşullarında (25˚C) içinde primer alkol bulunan 1 nu. 128 .  Gözlemlerinizi not etmeyi unutmayınız. Daha sonra ısıtma banyosunda ısıtınız.  Laboratuar koşullarında içinde sekonder alkol bulunan 2 nu.  Isıtma işlemini yaparken bekin hava ve gaz ayarını uygun şekilde yapınız.  Gözlemlerinizi not etmeyi unutmayınız.

işlem basamaklarınızı.  İşiniz bittikten sonra tüm malzemeleri yıkayıp yerlerine kaldırınız.lı deney tüpünü gözlemleyiniz. Su banyosunda ısıtılan içinde tersiyer alkol bulunan 3 nu. 129 .  Amacınızı.  Gözlemlerinizi not etmeyi unutmayınız. sonucunuzu içeren bir rapor hazırlayınız.  Sonuçları rapor ediniz.

Tersiyer alkoller yükseltgenmezler. B ) Yalnız II C ) I ve III D ) I ve II 0. 6. Na:23) A ) 58 B ) 75 C ) 92 D ) 91 I.8 g olan mono alkol kaç karbonludur? A) 4 B)3 C) 2 D) 1 Bir mol alkol ile yeterli miktarda potasyumdan 0.75 mol H2 ve 79 g.potasyum alkolat oluşuyor. III. 5. 1. CH3 – CH2– OH II.5 molü Na ile 0. C:12.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki sorularda uygun seçeneği işaretleyiniz.2 molü 14. II. CH2 – CH – CH2    OH OH OH Yukarıdaki bileşiklerden hangisi ya da hangileri Zn ile tepkime vermediği hâlde. Buna göre alkolün molekül kütlesi kaç gamdır? (H:1. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? A ) Yalnız II B ) I ve II C ) I ve III D ) II ve III 3.Sekonder alkoller iki derece yükseltgenirse keton oluşur. 130 .Buna göre alkolün formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? (H:1.4 litre hidrojen gazı açığa çıktığına göre bu alkol kaç değerlidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Bir alkolün 0.Primer alkoller bir derece yükseltgenirse aldehit oluşur. 4. K: 39) A ) C2H5OH B ) C3H6(OH)2 C ) C3H7OH D ) C2H4(OH )2 Bir alkolün 1 molü Na ile reaksiyona girdiğinde normal koşullarda 22. O:16. O:16. K ile tepkime verir? A ) Yalnız I 2.alkolat oluşuyor.5 mol H2 ve 84 g. CH3 – CH2– COOH III. C:12.

C) Aynı karbon sayılı eterlerle izomerdirler. III. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.Mg ile reaksiyon vermez. DEĞERLENDİRME Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız. Aşağıdakilerden hangisi sadece primer alkollerin özelliğidir? A) Yükseltgendiklerinde aldehitler oluşur. 131 . CH2 – CH2 – CH2   OH OH bileşiğine ilişkin: I-Bir molünün Na ile reaksiyonundan 1 mol H2 açığa çıkar. Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri yanlıştır? A ) Yalnız II 8. Propene asit katalizörlüğünde su katılırsa aşağıdakilerden hangisi oluşur? A ) 1-propanol B )2-propanol C ) propanal D ) propanon 10.7. cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz.Genel molekül ağırlığı 14n+78’ dir. B ) Yalnız III C ) I ve II D ) II ve III Aşağıda formülleri yazılan bileşiklerden hangisi bir sekonder alkoldür? A ) CH3–OH B ) CH3 ––CH2 ––OH OH  CH3 ––CH –CH3 C) D ) CH2 ––OH  CH2  OH 9. II. D) Potasyum ile reaksiyona girdiklerinde hidrojen gazı açığa çıkarırlar. B) Yükseltgendiklerinde ketonları oluşturur.

Gerekli malzemeler 1. Yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız öğretmeninize danışınız. Su banyosu 7. Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.lu deney tüpüne 5 ml.6 g ZnCl2 üzerine 10. Mezür 9.lı deney tüpünü gözlemlediniz mi? İşiniz bittikten sonra tüm malzemeleri yıkayıp yerlerine kaldırdınız mı? Sonuçları rapor ettiniz mi? DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iş parçalarında anlamadığınız veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. Etil alkol 3. sekonder bütil alkol koydunuz mu ? 3 nu.5 ml. Pipet 8.5 g der. belirteç ve 0. Tersiyer bütil akol 5. Sekonder bütil alkol 4. Deney tüpü 6.lu deney tüpüne 5 ml.lu deney tüpünü su banyosuna koydunuz mu ? Bekin hava–gaz ayarını düzgün yaptınız mı? Yanıklara karşı önlem aldınız mı? Su banyosunda ısıttığınız 1 nu. Cevabı “Hayır” olan soruları öğretmeninize danışınız. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. 132 . belirteç ve 0.HCl hazırlarken asit şişesi üzerindeki yoğunluk ve yüzde bilgilerini dikkate aldınız mı ? Tarttığınız 13. Lucas belirteci 2.lı deney tüpünü gözlemlediniz mi? Su banyosunda ısıttığınız 2 nu. tersiyer alkol koydunuz mu ? 1 nu. Konuları arkadaşlarınızla tartışınız.5 g HCl eklediniz mi? Üç adet deney tüpü alarak numaralandırdınız mı ? 1 nu.6 g ZnCl2 tarttınız mı? 10.lu deney tüpüne 5 ml.5 ml.5 ml.lı deney tüpünü gözlemlediniz mi? Su banyosunda ısıttığınız 3 nu. belirteç ve 0. Terazi Evet Hayır Değerlendirme Ölçütleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi? Lucas belirtecini hazırlamak için 13.UYGULAMALI TEST Alkollerin tepkime farklılıklarından yararlanarak tanınması ile ilgili uygulama faaliyetini yaparak raporunuzu hazırlayınız. etil alkol koydunuz mu ? 3 nu.

karışımdaki C2H6’nın kısmi basıncı kaç atmosferdir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 133 . Oluşan ürünlerin kimyasal formülünü ve okunuşlarını yazınız. Kalan karışım bromlu sudan geçirildiğinde gaz basıncı 4 atmosfere düşüyor. ORGANİK BİLEŞİKLERE UYGULANAN REAKSİYONLAR Organik Bileşik 1 Mol Cl2 katılması 1 Mol HBr katılması Amonyaklı AgNO3 katılması Amonyaklı Cu2Cl2 etkisi KMnO4 etkisi O2 ile yükseltgenme C3H4 C3H6 C3H8 2. Buna göre.MODÜL DEĞERLENDİRME o modül değerlendirme MODÜL DEĞERLENDİRME Aşağıdaki tabloda organik bileşikler ve bu bileşiklere etki eden maddeler yer almaktadır. II. I. Aynı sıcaklıkta karışım. C2H6 C2H4 C2H2 Kaptaki toplam gaz basıncı 8 atmosferdir. Etkileşmeyen maddelere ise(-) işareti koyunuz. Amonyaklı AgNO3 çözeltisinden geçirildiğinde basınç 7 atmosfere düşüyor.

Hidrokarbonlara ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Alkanlar katılma reaksiyonu vermezler. 134 . Buna göre. a b   C=C   c d Yukarıdaki organik bileşiğin cis-trans izomeri gösterebilmesi için I. c’den farklı olmalı II. 8.2 molü 0. C) Alkinlerin genel formülü C2H2n’dir.3. d’den ikisi aynı olmalı şartlarından hangisini ya da hangilerini sağlaması gerekir? A ) Yalnız I B ) I ve II C ) I ve III D ) II ve III 6.4 mol H2 katabilir? A ) Yalnız II B ) Yalnız III C ) I ve III D ) II ve III 4. c.CH3 – CH = CH – CH3 II. B) Alkanlar ve alkinler bromlu suyun rengini giderirler.Amonyaklı Cu2Cl2 ile reaksiyona katılırlar. aşağıdaki reaksiyon çeşitlerinden hangisine aittir? A ) Sübstitüsyon B ) Katılma C ) Yanma D ) Polimerleşme 0. yakılan hidrokarbon aşağıdaki sınıflardan hangisine aittir? A ) Asetilen B ) Olefin C ) Parafin D ) Monoalken 7. I.25 mol hidrokarbonun yanması sonucu normal şartlarda 5. III.b.CH2 = CH – CH = CH2 Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangilerinin 0. Yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangileri alken ve alkinlerin ortak özelliklerindendir? A ) Yalnız II B ) Yalnız IV C ) I ve II D ) II ve III 5.a. gün ışığı CH4 + Br2 CH3Br + HBr reaksiyonu.CH3 – C ≡ C – CH3 III. d ile aynı olmalı III.C’ler arasında sp hibritleşmesi vardır. II. I.Bromlu suyun rengini giderirler.a.6 L CO2 ve 9 g H2O elde ediliyor. b. D) Alkinler amonyaklı ortamda Cu2Cl2 ile reaksiyon verirler.

6 L H2 gazı açığa çıkmaktadır. Buna göre. 135 . Eşit hacimlerde C4H6 ve H2 reaksiyona sokuluyor. II. bileşikte 8 sigma 1 pi bağı vardır. bu alkol aşağıdakilerden hangisidir? A ) CH3 – CH2 – OH C ) CH3 – CH – OH  CH3 B ) CH3 – C (CH3)2 – OH D ) CH3 – CH2 – CH2 – OH 10. bileşiğin genel formülü CnH2n’dir. İfadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? A ) Yalnız II B ) Yalnız III C ) I ve III D ) II ve III 11. II. O:16) A ) 10 B ) 25 C ) 30 D ) 40 13. Bir alkolün bir molü.Sekonder alkoldür. I. Yukarıdaki verilen bilgilere göre. III. II.Bir derece yükseltgendiğinde keton oluşuyor. II ve III. 40 gam C3H8 ve C3H7 – OH karışımı Na ile reaksiyona sokulduğunda normal koşullarda 5. bileşiğin cis-trans izomeri vardır. bileşiğin 1 molü 2 mol Cl2 katar.CH3 – CH = CH – CH3 Yukarıdaki hidrokarbonlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) I.CH3 – CH = CH2 II.CH3 – CH = CH – CH2 = CH2 III. III. I.Yandığında 3 mol CO2 oluşuyor. Reaksiyon tamamlandığında bu iki gazdan hangisinde ve hacimce % kaç artma meydana gelir? A ) %75 H2 B ) %75 C4H6 C ) %25 H2 D ) %25 C4H6 Pentan-2-ol bileşiği için.Dialkoldür. C:12. I. karışımda C3H8’in kütlece yüzdesi kaçtır? (H:1. 12.9.Primer alkoldür.

Propen 15. Propen.14.KMnO4 indirgendir.2-propanol yükseltgeniyor. II ve III 136 . Dipropil eter Aseton. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A ) Yalnız I B ) I ve II C ) I ve III D ) I.1-propanolün 2 molünden 1 mol su çekiliyor. C2H5  CH3 – CH – CH2 – CH2 – CH2 – OH bileşiğinin adı nedir? A) B) C) D) 2-etil-5-pentanol 4-etil-1-pentanol 2-etil-2-metil-5-bütanol Heptanol 16. 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O Na2CO3 3CH2 – CH2 + 2MnO2+ 2KOH 0˚C   OH OH Denklemine göre.Bu reaksiyon. Yukarıdaki herbir reaksiyon sonucunda oluşan maddelerin sırayla adları nelerdir? A) B) C) D) Aseton. alkenleri tanımada kullanılır. Propen Asetaldehit.1-propanolün 1 molünden 1 mol su çekiliyor. Dipropil eter. I. Propen. III. karışımdaki C4H6’nın hacimce yüzdesi nedir? A ) 10 B ) 15 C ) 40 D ) 60 17. II. Dipropil eter. Buna göre. C4H6 ve C4H8 gazları karışımının 25 litresi yeterince hidrojen ile reaksiyona sokulduğunda 35 l hidrojen harcanıyor. I. Dipropil eter Asetaldehit.Etilen yükseltgenmiştir. II. III.

18. Sikloalken olabilir. C5H8 olan bir alifatik bileşik için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) B) C) D) Sikloalkan olabilir. 20. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi polimerleşme reaksiyonuna katılmaz? A) B) C) D) CH2 = CH – CH = CH2 CH3 – CH2 – C ≡ CH CH3 – CH = CH – CH3 CH3 – (CH2)2 – CH3 DEĞERLENDİRME Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz. 137 . İki tane pi bağı bulunabilir. Aşağıdakilerden hangisi halkalı alkenlerin genel formülüdür? A ) CnH2n B ) CnH2n-2 C ) CnH2n-4 D ) CnH2n+2 19. Bileşiğin yapısında iki çift bağ bulunabilir.

Tersiyer bütil alkol 4. 1. Konuları arkadaşlarınızla tartışınız. Gerekli malzemeler.6 g.5 g.Pipet 3. Mezur 9. Cevabı hayır olan soruları öğretmeninize danışınız. sekonder ve tersiyer alkol olduklarını kanıtlayınız. Der. etil alkol koydunuz mu? Oda sıcaklığında tersiyer bütil alkolün Lucas belirteciyle hemen reaksiyona girerek faz oluşturduğunu gözlemlediniz mi? Sec bütil alkol bulunan deney tüpünde 10 dakika sonra faz oluşturduğunu gözlemlediniz mi? Etil alkol bulunan deney tüpünün oda sıcaklığında faz oluşturmadığını gözlemlediniz mi? Isıtma düzeneği kurdunuz mu? Etil alkol bulunan deney tüpünü su banyosunda ısıttınız mı? Su banyosunda ısıtılan deney tüpünde.derişik HCl den Lucas belirtecini hazırladınız mı ? Tüplere sırası ile tersiyer bütil alkol. Hayır cevapları için öğretmeninize danışınız. 138 . ZnCl2 6. Ardından raporunuzu yazınız.PERFORMANS TESTİ Aşağıda verilen malzemeler ile reaksiyon oluşumunu sağlayarak alkollerin primer. Deney tüpü 5. faz oluştuğunu gözlemlediniz mi? Alkollerin faz oluşturmaları arasındaki farkları gözlemlediniz mi? İşi biten malzemeleri temizlediniz mi? DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iş parçalarında anlamadığınız veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz.ZnCl2 ve 10. Isıtma düzeneği 2. Sec bütil alkol 10. Beher Değrelendirme Ölçütleri Evet Hayır 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi? Temiz deney tüpleri aldınız mı? Tüpleri sırası ile numaralandırdınız mı? 13. sec bütil alkol. Etil alkol 8.HCl 7.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B B A D B A A B A A ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B C D A B C A A C D ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B B A C D A B C C D 139 .

2-dihidroksi propan CO2 ve H2O ▬ ▬ ▬ ▬ C3H8 karbondioksit ve su 140 .ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C A A B C A B C A B MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI ORGANİK BİLEŞİKLERE UYGULANAN REAKSİYONLAR Organik Bileşik 1 Mol Cl2 katılması CH = C – CH3 1 Mol HBr katılması CH = C – CH3  H  Br Amonyaklı AgNO3 katılması CH3 C – Ag gümüş propin Amonyaklı Cu2Cl2 etkisi CH3 C – Cu bakır propin KMnO4 etkisi HCOOH formik asit CH3COOH asetik asit CH3– CH2  Br 2-brom propan ▬ ▬ O2 ile yükseltgenme CO2 ve H2O karbondioksit ve su – C ≡ – C≡ C3H4  Cl  Cl 1.2-diklor propan Cl2 ile katılma reaksiyonu değil. yer değiştirme reaksiyonu verir. C3H7 – Cl Propil klorür 1.2-diklor propen CH3 CH2 2-brom propen –  Cl CH  Cl – CH3– CH3 CH – CH  OH –  OH CO2 ve H2O karbondioksit ve su C3H6 1.

 MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 1 Bkz. tablo 11 A 2 D 12 B 3 D 13 D 4 A 14 A 5 C 15 B 6 C 16 C 7 A 17 C 8 C 18 B 9 C 19 A 10 B 20 D 141 .

Organik Kimya ve Uygulaması. 1992.thinkquest.uk/56-1-1-08.cropsoil. Okan Yayınları.htm  http://www. Fuat ERTUĞRUL. ÖYS Kimya. Bayram. Milli Eğitim Basımevi. 1999. Ankara. İstanbul.html  http://www.uk/content/4/chemistry/petroleum/knowl/4/crude.3dchem..rbgkew.popularmechanics.org/04oct/00927/naturalgas2. 2006. ÇAKIR. Organik Kimya Laboratuvarı.htm  http://www.co.ghgonline.com/  http://www.uk/plants/rubber.com/bottler1. Hayrettin KOCABAŞ.140.egitek. Organik Kimya. Tayfun SÖZEREN. ÖSS Hazırlık Kimya.in  http://www. ÖKTEMER Atilla.ebay. ÇELİK Necdet.com/Teflon.artoftaste. 2005 KOMİSYON.1.TiC ) A )Ş.it/finestre_pvC )htm  http://www.sbportefinestre.html  http://www.KAYNAKÇA KAYNAKÇA           COMBA Cemalettin.haffenden.com/200x50-inner-tube-for-scooters-200-x-50-RazorBladez_W0QQitemZ7232621299QQcategoryZ11332QQcmdZViewItem 142 .tpao.com/science/extreme_machines/1280836.com/lofi-news-gas-hydrates-ruppel_3460.ugA )edu/courses/tropag/2004/PuertoViejo/PV09.oceansatlas. Paşa Yayıncılık.org. ÖSS 2000 Kimya.no/index.tr  http://www. Promat Basım Yayın A )Ş.aof. KARACA Faruk.htm  http://shiftingbaselines. 1998. OSS’ye Hazırlık – Okula Yardımcı Kimya-.edu.php?id=65. FEM Yayınları.tr/winter2005/bg-tr/alt/ogenciler.photoliB )noaA )gov/corps/corp1417.com/unatlas/-ATLAS-/chapter7. Ankara. İstanbul.org. Sürat Basım Reklamcılık ve Eğitim Araçları San. İNTERNET ADRESLERİ  http://www. ÖYS’ye Hazırlık -Organik Kimya-.html  http://www.ppt#4  http://www. KOMİSYON.com/molecules. Ankara. Bil Yayınları.org/blog/archives/2005_02. MEB Yayınları.schoolscience. 1988.html  http://www. Zafer Yayınları. YEMENİCİ Selami.meB )gov.html  http://pdA )physorg.gov. Ankara.tr  http://www.org/methanelandfill.0  http://www. Lise 3 Kimya. Başarı Yayınları.htm  http://www. İstanbul.html  www. Bilim ve Teknik (Mayıs Sayısı). Ankara.isotet. 2001.htm  http://cgi..0. TÜZÜN Celal. İsmail DEMİR.norlense.html  http://www.0.no/servlet/side?section=9400000&item=11827  http://www. KOMİSYON. 1999. Tübitak Yayınları.mustafaaltinisik.turkforum.asp?ID=200  http://tuberose.h tml  http://library. Nesil Matbaacılık. Nebahat KINAYOĞLU. 1995.

evrenselkozmetik.standardsoap.httpenvip.mynet.angyengineer.com/uzumler/gapes.co.com/katalogev.htm http://www.busytrade.uk/products.phpmemid=wuhuan&pCat= Basketball http://www.comproductCatVip.htm l http://www.hayyam.php?gape_id=3&gc=1 143 .      http://www.blogspot.comviewcategory=hayvanlar&pageNum=3 http://www.html http://www.httpe-kart.com2005_04_01_angyengineer_archive.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->