P. 1
BOYA

BOYA

|Views: 375|Likes:
Yayınlayan: spider2008

More info:

Published by: spider2008 on Apr 09, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

Boya El Kitabı İçindekiler 1.

K OROZ YO N U N BO Y AL AR İLE K O NTROL ALTINA ALI NM A SI
1.1. B OYALAR KOROZYONU NASIL GECİKTİRİ R ? 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. ASTAR BOYALAR ARAKAT BOYALAR SONKAT BOYALAR

2. BOY A U Y G UL AM A SI N D A Dİ K K AT EDİLECEK HU S U SL AR
2.1. GENEL HUSUSLAR 2.2. YÜZEY TEMİZLİĞİ 2.3. B OYANIN UYGULANMASI

3. ÜRÜ N KALİTE KO NTROL BELGESİ 4. G Ü VE NLİK BİLGİ F ORML ARI V E DÜZENLENMESİ ( M S D S) 5. BOY A U Y G UL AM A EKİ P M A NLARI VE SEÇİMİ
5.1. YARDIM CI EKİPMANLAR 5.1.1. KOMPRESÖRLER 5.1.2. HAVA FİLTRELERİ 5.1.3. HAVA HORTUMLARI 5.1.4. HAVA BASINCI AYARLAYICILARI 5.2. B OYA PÜSKÜRT ME EKİPMANLARI VE SEÇİMİ 5.2.1. PÜSKÜRTME YÖNTEMLERİ 5.2.1.1. HAVALI PÜSKÜRTME 5.2.1.1.1. BOYA TABANCALARI 5.2.1.1.1.1. BESLEME ÇEŞİTLERİNE GÖRE HAVALI BOYA

HAVALI BOYA TABANCASININ YAPISI KULLANILABİLMESİ

5.2.1.1.1.2. BOYA TABANCASININ DOĞRU İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5.2.1.1.1.3. BOYA ATIMI

5.2.1.1.1.4. HAVALI BOYA TABANCASININ HATALI ATIŞ ŞEKİLLERİ VE NEDENLERİ 5.2.1.1.1.5. KONTROLÜ BOYA TABANCASININ VERİMLİ ÇALIŞMASININ

5.2.1.2. BASINÇLI TANK KULLANILARAK PÜSKÜRTME 5.2.1.2.1. 5.2.1.2.1.1. 5.2.1.2.1.2. ASSISTED) POMPALI PÜSKÜRTME HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIRLESS) HAVA TAKVİYELİ HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIR-

5.2.2. UYGULAMA EKİPMANLARININ VERİM VE HIZLARINA GÖRE SEÇİMİ

Boya El Kitabı İçindekiler 6. BOY A K U S URLARI , NE DENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
6.1. İĞNE DELİKÇİKLE Rİ – KAYNAMA 6.2. PORTAKALLANMA 6.3. SÜTLENME 6.4. KIRIŞMA VE KALKMA 6.5. AKMA VE SARKMA 6.6. B OYADAN VE ÇEVREDEN GELEN TOZ VE PİSLİK 6.7. KURU PÜSKÜRT ME VE TOZUMA 6.8. B OYANIN BAT MASI 6.9. KABAR CIKLANMA 6.10. PASLANMA 6.11. Ç ATLAMA 6.12. PARLAKLIK KAYBI 6.13. ZAYIF YAPIŞMA 6.14. NEM KABAR CIKLARI 6.15. İPLİKLENME

7. RÖTUŞ İ ŞLEMLERİ
7.1. R ÖTUŞ YAPMA ORTAMININ KOŞULLARI 7.2. R ÖTUŞ İÇİN GEREKLİ BOYAMA EKİPMANININ HAZIRLANMASI 7.3. R ÖTUŞ YAPILACAK YÜZEYİN HAZIRL ANMASI 7.4. R ÖTUŞ İŞLEMİ İÇİN KULLANILACAK B OYANIN HAZIRLANMASI 7.5. B OYANIN YÜZEYE TATBİKİ 7.6. UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 7.7. UYGULAMANIN TAMAMLANMASI

1. K OROZ YO N U N BO Y AL AR İLE K O NTROL ALTINA ALI NM A SI
1.1. B OYALAR KOROZYONU NASIL GECİKTİRİ R ? Korozyonun geciktirilmesi için elektro kimyasal tepkimelerin yavaşlatılması gerekir. Antikorozif boyalar bu tepkimeleri çeşitli şekillerde kontrol ederler. Antikorozif Boyalar, 1) 2) Su ve oksijenin metal yüzeye ulaşmasını önlerler. İçinde kullanılan korozyon önleyici pigmentler, korozyon hızını yavaşlatır veya durdururlar.

Bu pigmentler; • Demir yüzeyi pasifize ederler. • Alkali özelliktedirler. 3) Galvanik etki ile korozyonu geciktirirler. Demirden daha aktif metal tozları (çinko, kurşun, alüminyum) pigment olarak kullanılabilir. Metal ile elektriksel temasa girerler ve demire göre katodik nitelikte olacaklarından korozyonu yavaşlatırlar. 4) Anot – katot arasında elektrik akımını keserek veya yavaşlatarak korozyon hızını azaltırlar. Antikorozif boyaların kuru filmlerinin elektrik direnci yüksektir. Sonuç olarak, korozyonu önleyebilmek için iyi bir antikorozif boya seçilmelidir. Bu boya astar, arakat, sonkat, vernik olabilir. Beklenileni sağlaması için aşağıdaki özellikleri içeren boyaların üretici firmadan istenmesi gereklidir; • Metal yüzeye yapışması çok iyi olmalıdır. • Korozyonu yavaşlatıcı antikorozif pigmentleri yeterli miktarda içermelidir. • İstenilen kuru film kalınlığını verebilmeli ve işlenebilirliği iyi olmalıdır. • Geçirgenliği az olmalıdır. • İçinde bulunduğu çevre /ortam koşullarından etkilenmemelidir. • Küf önleyici, makro ve mikro organizmaların yapacağı zararı önleyiciler kullanılmalıdır. Koruyucu boya tiplerini genel olarak astar, arakat, sonkat boyalar olarak sınıflandırabiliriz. 1.1.1. ASTAR BOYALAR : Korozyon yavaşlatıcı, örtme ve görünüş özelliklerini (renk) sağlayıcı ve doldurma gücü yüksek boyalardır. Tek kat uygulamada kalın kuru film verebilirler. Metal yüzeye öncelikle astar uygulanır. 1.1.2. ARAKAT BOYALAR : Astar ile sonkat arasında ürünlerdir. Astarın ince kuru film bırakması durumunda arakat önerilir. Korozyonu yavaşlatıcı pigmentler içermelidir. Arakat boyaların, mutlaka astar ve üzerine uygulanacak sonkat boyaya uyuşma ile yapışma özellikleri olmalıdır. - Astar kuru filmi ince ise, - Antikorozif değilse, - Üzerine uygulanacak sonkat uygulandığı astara yapışmıyorsa, - Korozyon için istenilen toplam kuru film elde edilemiyorsa arakat boyaların kullanılması gereklidir. 1.1.3. SONKAT BOYALAR : Dekoratif, belirli özellikleri verme yanında korozyon elemanlarını geçirmeme özelliğine sahip, kullanma ortamına uygun bağlayıcılar ile yapılan boyalardır. Mat, yarı mat ve parlak olarak üretilebilirler.

Sonkat boyalar aşağıdaki özellikleri içermelidir; - Kullanılan pigmentler güneş ışığına ve harici şartlara dayanmalıdır. - Astar boyaya veya kullanılacaksa arakata iyi yapışmalıdır. - Açık atmosferde kalacaksa ultraviole ışınlarına dayanmalıdır. - Tebeşirlenme olmamalı veya uzun sürede çok az olmalıdır.

1

üretim tarihi gibi bilgiler bulunmalıdır.2.2. uygun kimyasallar ile (deterjan. Raspa temizliğinden sonra yüzeydeki tozlar. . ürünleri ise yasal zorunluluk kapsamında olan TSE belgelerine sahip olmalıdır. Yüzey temizliği işlemleri tecrübeli personel ve uygun ekipman ile yapılmalıdır. Temizlenmiş kuru yüzeylere.2.Aşınma direnci çok az olmalıdır. yoğunluk. Bozulmuş yüzeyler kurutulmalı. kostik. 2.4. Çelik yüzeylerdeki yabancı maddeler (yağ. 2.2. kuru ve yüksek basınçlı hava veya emici pompalar kullanılarak uzaklaştırılmalıdır. 2. Ayrıca boyanın parlaklık. Temizleme ve boyama işleri arasında geçen sürede yüzey okside olur veya rutubetlenirse kesinlikle boya uygulaması yapılmamalıdır. uygun tane iriliğindeki silis kumu veya grit kullanılarak TS EN ISO 8501-1 1988'e göre Sa 2 1/2 mertebesinde raspa temizliği yapılmalıdır. kapatıcılık. 2 .3. viskozite gibi teknik özellikleri yer almalıdır. . Yüzey temizliği sırasında bağıl nem oranı tercihen %80' in altında olmalı. 2. BOY A U Y G UL AM A SI N D A Dİ K K AT EDİLECEK HU S U SL AR 2.1.4. çalışma ortamına üretici firmanın isim ve etiketini taşıyan orijinal ve kapalı ambalajıyla getirilmelidir. 2.Akma yapmamalı.2. organik çözücü vs. Uygulama sırasında gerekli iş güvenlik tedbirleri mutlaka alınmalıdır. çelik sıcaklığı çiğlenme noktasının mutlaka en az 3 °C üstünde olmalıdır.1. .2. raspa temizliğini takiben en geç 6 saat içerisinde yapılmalıdır.2.2.1. Kullanılacak kumun tane iriliği istenilen yüzey pürüzlülüğüne göre seçilmelidir. gres vb. 2. Diğer kirlilik yaratacak maddeler yüksek basınçlı tatlı su ile yıkanmalı ve kurutulmalıdır. Kullanılacak tüm astar ve boyaların Güvenl i k B i l g i For m lar ı (MSDS) boya üretici firma tarafından hazırlanıp boya kullanıcılarına iletilmelidir.5. 2.2.Parlaklığı kullanım yerine uygun olmalıdır.6. Astar katın uygulanması. kuru ve elenmiş.3.1.Kuru film bırakma özelliği.1. Boya üretici firma şartnamede istenilen kalite sistemine.3. Kullanılacak tüm astar ve boyalar. 2. parti numarası. o partiyi temsil eden ve boya üretici firmasının düzenlediği Ürün Onay Raporu ile birlikte temin edilmelidir. temiz.2.1.Su buharı geçirgenliği az olmalıdır. 2.5.1. 2. YÜZEY TEMİZLİĞİ 2.1. . Yüzey temizliği ve tüm boya uygulamaları sırasında ortam şartlarının ölçümleri de dahil olmak üzere bütün ölçümleri yapabilecek ekipmanlara ve yeterli teknik bilgiye sahip bir supervizörün sahada bulundurulması önerilir.1.) tamamen temizlenmelidir. .3. 2.8. ambalaj üzerindeki ürün kodu. . 2.2. hacimce katı miktarı optimum olmalıdır. her bir kumlama nozzle’u için nozzle çıkışında 7 atm (100 psi) basınç sağlayacak şekilde 9 m3/dakika yağsız ve kuru hava sağlamalıdır. tekrar temizlenmeli ve pürüzlendirilmelidir. Silis kumunun iletkenlik değeri 50 mikrosimens/cm’yi geçmemelidir. 2.). Ürün onay raporunda. 2.7.. B OYANIN UYGULANMASI 2. Kullanılacak hava kompresörleri. GENEL HUSUSLAR 2.Elastikiyet ve sertlik istenilene uygun olmalıdır. Temizliği tamamlanan yüzeylere zaman geçirmeden boya uygulanması yapılmalıdır. Kullanılacak boya.Örtme gücü iyi olmalıdır. yayılma düzgün olmalıdır.

Kestirme uygulaması yapılırken. ÜRÜ N KALİTE KO NTROL BELGESİ Fabrikamızda üretilen her parti ürün kalite kontrol servisinde belirlenmiş kalite standardına göre gerekli testlere tabi tutulur.4.3. 2. Bütün boya işleri. Bağıl nemin % 80' i aştığı durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır. Kestirme uygulamaları sadece fırça ile yapılmalıdır. 3 . Yağmur. sis sebebi ile veya çevre nispi rutubetinden ötürü metal yüzey üzerinde yoğunlaşma olması halinde boyanacak sathın ıslak olduğu durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır. Boyada oluşacak akıntılar minimumda tutulmalı ve önlenemeyenler tamir edilmelidir. damlama ve sarkmaları önleyecek şekilde uygulanmalıdır.8.5. non-explosive aydınlatma ve ekipman kullanımına özen gösterilmelidir.3. 2. Boya uygulaması tecrübeli personel ve uygun ekipman ile yapılmalıdır. akma.10. Boya işlerinin yapıldığı yerlerde yangın ve emniyet kurallarına uygun tedbirler eksiksiz olarak alınmalıdır. üst kat uygulama süresi içerisinde istenilen kalınlığa ulaştırılmalıdır. Kalınlık ölçümleri üst üste sürülen katların toplamına göre yapılmalıdır. Astar veya boyaya. Onaylanmış her parti ürün için Ürün Onay Raporu düzenlenir.3. Katılması gerektiği hallerde ise yalnız karıştırma işlemi sırasında önerilen tip ve miktar katılmalıdır. Tüm boyalı yüzeyler kaplama işi tamamlanana kadar temiz ve kuru tutulmalıdır. kaynak dikişleri keskin köşe ve kenarlar muhakkak boyanmalıdır. 3. 2. Kuru film kalınlığı yetersiz olan tüm bölgeler. Her kat boya kuru film kalınlığı boya sisteminde belirtilen kalınlıkta olmalıdır. Uygulama esnasında boya üreticisi firmasının teknik bülteninde belirtilen katlar arasında beklenmesi gereken minimum ve maksimum sürelere uyulmalıdır.3.9. Uygulama sırasında sarfiyatlar ve kayıplar kaydedilerek kontrol altına alınmalıdır. İki bileşenli boya uygulamalarında sertleştirici karıştırıldıktan sonra teknik bültenlerde belirtilen süre kadar beklenmeli.3. rulo. 2. Boya uygulaması başlamadan önce keskin köşe ve kenarlarda kestirme uygulamaları yapılmalıdır. son sütunu kontrol sonuçlarını içerir.6. 2.3. üretici tarafından önerilmemiş ise inceltici katılmamalıdır.3. olması gereken boya film kalınlıklarına uygunluğu ve tüketim düzenli olarak kontrol edilmelidir. 2. 2.3. İki bileşenli boya hazırlanırken boyanın karışım ömrü göz önüne alınarak kullanılacak miktarda boya karıştırılmalıdır.3. 2.3. Bu raporun birinci ve ikinci sütunu ürünün belirlenmiş kalite kriterlerini.2.3.7. Yeterli performansa ulaşan ürünler onaylanarak satışa sunulur. kar. 2. Boyama işinde kullanılan alet ve ekipmanlar yeterli temizlikte ve tam çalışır durumda olmalıdır. tuzlu ortam.11. Uygulamanın güvenlik içerisinde yapılması için havalandırma. boya uygulamasına daha sonra başlanılmalıdır. Uygulama fırça. airless (havasız tabanca) ile yapılmalıdır.2. dikkatli bir işçilikle. Yaş ve kuru film kalınlıklarının.

4 .

11.Yangınla Mücadele Tedbirleri.S” Güvenlik Bilgi Formları tüketiciye verilir. Güvenl i k B i l g i Form u aşağıdaki ana başlıklardan oluşur. Bu formun birinci kısmında ürün adı yer almaktadır. 9.Toksikolojik Bilgi. 2. 6. 10. yangın. Güvenlik Bilgi Formları’nın Düzenlenmesi’ne ilişkin usul ve esaslar tebliği gereğince Boya ve Boya yardımcı malzemelerinin Güvenlik Bilgi Formları düzenlenmesi ve tüketiciye ulaştırılması zorunlu kılınmıştır.D.Kararlılık ve Reaktivite. 11. İkinci kısım 16 maddeden oluşmakta ve üretici firmaya ait bilgi ile birlikte ürünün sağlık ve emniyet ile ilgili bilgilerini içermektedir. bu malzemenin taşınması. çevreye etkisi yönünden dikkat edilmesi gereken bilgileri içerir. Türkiye Cumhuriyeti’nde.03. Kanat Boya A. 13. 8. 11.1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nin 6. 3. alınacak tedbirleri planlayabilmeleri için satın aldıkları ürünlerin Güvenlik Bilgi Formlarını istemelerini öneriyoruz.4. sağlık.Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma. toksidite. olarak.Taşımacılık Bilgisi. tüketicilerimizin bilgilendirilmesi ve uygulamada daha bilinçli olması adına ürünlerimiz için Güvenlik Bilgi Formları düzenleyerek müşterilerimize ulaştırma gayreti içindeyiz. 15. 14.2001 tarih ve 24575 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren değişik 22’nci maddesi gereğince hazırlanıp 11.Bertaraf Bilgileri.Mevzuat Bilgisi. G Ü VE NLİK BİLGİ F ORML ARI V E DÜZENLENMESİ ( M S D S) Bütün gelişmiş dünya ülkelerinde kullanılan kimyasal maddeler üreticiden tüketiciye ulaştırılırken beraberinde “M. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları. işletmelerindeki riskleri bilmeleri. depolanması.Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı.Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler.Ekolojik Bilgi. 5.Tehlikelerin Tanıtımı.Ş. Bu yasal bir zorunluluktur.2002 tarih ve 24692 sayılı Resmi Gazete de yayımlanıp yürürlüğe giren. kullanılması ve imha edilmesine kadar geçen tüm süreçlerde teknik emniyet. 5 . 7.Kullanma ve Depolama.07.Diğer Bilgiler.Fiziksel ve Kimyasal Özellikler. 16.Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi.S.İlk Yardım Tedbirleri. 12. 1. 4. Tüketicilerimizin.

6 diisocyanate 3.R37.Koruyucu elbise kullanın. Ma dde /M üs ta hzar Adı ve K od u : Hazırlama Tarihi:22/09/2003 Kanat HB Alifatik Poliüretan Sonkat Boya 14020 Kanat HB Alifatik Poliüretan sertleştirici 64010 GBF Revizyon No/Tarihi:00 4 kısım w/w 1 kısım w/w TK-GBF-005 1. 6 .R66. 4.YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ Yan gın s ö n d ürme ma dde leri:Alkole dayanıklı köpük.karbondioksit ve karbonmonoksit gibi gazların yanında farklı gazlar açığa çıkar.sıcak tutulmalı ve dinlendirilmelidir. Te hli ke ler:Yanma sırasında kimyasal bozunma sonucu. Solunum sistemini ve cildi tahriş eder.24692 sayılı Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine ilişkin Usul ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır.Buharı solumayın.07.Bilinç kaybı tehlikesi doğarsa pozisyonu istenmelidir.R38 R10. Yan gınla m üca dele de k or u y uc u e k i p ma n :Komple koruyucu elbise giyin.gemi üretim çeliklerinde kullanılır.R42/43 Kanat HB Alifatik Poliüretan Sonkat Boya 14020 Kanat HB Alifatik Poliüretan sertleştirici 64010 Sonkat Boya Çelik konstrüksiyonlarda.karbondioksit.Solunum cihazı kullanın.Portatif solunum cihazı kullanın. Gözle Te mas ta:Derhal temiz suyla 5-10 dk yıkayın.Kusturmayın.Xi T Risk tanımları R20.Yutmaktan kaçının.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI M üs ta hzar Adı ve K od u : Ürü n G urub u : Ma dde /M ü s ta hzarın k u lla n ım yeri: Firmanın Ta n ıtımı: Acil Durum Te lefon u : 2.KANAT A. sis halinde su tavsiye edilir.Alev kaynaklarından uzak tutun.Göz kapaklarını açık tutarak tıbbi yardım isteyin. 02328789500 Yutulma s ı Halin de :Yutulması halinde derhal tıbbi yardıma başvurun. Şuursuz halde ise ağızdan hiçbir şey vermeyin.R38. Kanat Boya A.TEHLİKELERİN TANITIMI Bu madde/müstahzar 2001/58/EC Avrupa Birliği direktifine göre alevlenir. Solu nma s ı Halin de :Kişi temiz havaya çıkarılmalı.R36 R23.R67 R10. Ta vs i ye ler:Söndürme sırasında suyla yapılan müdahale ile taşınan atıkların kanalizasyona ve toprağa karışmasını önleyin.Jet halinde su kullanmayın. Çözücü tiner ve solvent kullanmayın.R36/37/38.İLK YARDIM ÖNLEMLERİ Belirtiler ve E t kileri:Olabilecek her türlü şüpheli durumda veya belirti görüldüğünde tıbbi müdahaleye başvurulmalıdır.R21. Cilt ile te mas ta:Kirlenmiş elbiseleri çıkartın.R36.5-15 15-35 15-30 Semboller Xn F.Ağzı suyla çalkalayın ve suyu azar azar yudumlayın 5.2001/58/EC) ile 11/03/2002 tarih . 6. zararlı ve tahriş edici olarak sınıflandırılır.Xi F.Xn F.KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER Kişisel ö n le mler:Gereksiz kişileri sahadan uzaklaştırın.R65 R10.R20.Ş.10-40 15-30 .Göze bulaşmasından kaçının.BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği (11.Göz ve deri temasından kaçının.1993 tarih ve 21634 sayılı) ve 67/548/EEC Avrupa Birliği direktifine göre sağlığa ve çevreye zararlı maddeler Bileşenler Alkylbenzen Xylene N-Butyl Acetate 1-Methoxy-2-Propyl Acetate HDI 1.kuru kimyevi toz.Ş. GÜVENLİK BİLGİ FOR MU 91/155/EC Avrupa Birliği direktifi ve onun düzeltmeleri (93/112/EC. korunmalı ve tıbbi yardım Cas-no 001330-20-7 123-86-4 108-65-6 822-06-0 EINECs-no 215-535-7 204-658-1 203-603-9 212-485-8 %w/w .Cildi su ve sabun ile yıkayın ya da uygun cilt temizleyicileri ile temizleyin.metal endüstrisinde.

Kanallara sızan kaçakları yerel idareye bildirin.uzun eldiven kullanın.25-1.28 gr/ml Çözünürlük suda:Çözünürlük yağda:Dağılım katsayısı:n-oktanol/suViskozite: Buhar yoğunluğu:Buharlaşma hızı:Diğer Bilgiler:Karışabilirlik:İletkenlik:Kendiliğinden alev alma sıcaklığı:10.Maruz Kalma Kon tr o lleri: Mesleki Maruz Kalma Kontrolleri: Solu n um Sis temini n K oru nma s ı:Yerel havalandırmanın uygun olmadığı yerlerde eğer eğer partikül konsantrasyonu veya çözücü buharı olması gerekli maruz kalma sınırının altında değilse uygun solunum koruyucu ekipman kullanılmalıdır.(Bak Madde 7) Sıcak cisim ve ateşten uzak tutunuz Kaçınılmas ı Gereken Ma teryaller: Oksitleyiciler. 1 .Çevresel ö n le mler:Suya. Müsaade Edilen Azami Konsantrasyon(MAK değeri) 435 mg/m3 710 mg/m3 270 mg/m3 270 mg/m3 120 mg/m3 7 .kuvvetli alkali ve asitlerden uzak tutunuz.Uygun havalandırma sağlayın.Kullanırken ambalaj kapaklarını kapalı tutun.Güvenlik ve Çevre Bilgileri PH: Kaynama noktası:Parlama Noktası:>32OC Alev alabilirlik:Patlayıcılık özelliği:Oksitlenme özellikleri:Buhar basıncı:Nispi Yoğunluk:1. Madde 7 ve 8'e uygun olarak emniyetli bir şekilde yoketmek üzere uygun kaba koyun. Dep olama:Direkt güneş ışığı.KARARLILIK VE REAKTİVİTE Kaçınılmas ı Gereken D uru mlar:Önerilen depolama koşullarında stabildir. Güvenli elektrikli aletler kullanın.Depoda kazara devrilen ambalajdan sızan ürünü.Ambalajda ve uıygulama ekipmanında topraklama ile statik elektrik bertaraf yöntemlerini kullanın.KULLANMA VE DEPOLAMA Kulla nma:Kullanılan yerde yeterli havalandırmayı sağlayın.toprak gibi malzemelerle bent oluşturarak suya ve toprağa karışmasını önleyin. 9. Gözün K orun ma s ı:Sıvı sıçramasına karşın koruyucu gözlük kullanın.toprağa ve kanalizasyona karışmasını önleyin. Te mizlik Metotları:Sıvı absorblayıcı kum. E li n K orun ma s ı:Deri ile teması halinde koruyucu nitril veya butil esaslı lastik.ısıtıcı ve alev kaynaklarından uzak tutun.Depolama sahasında sigara içmeyin.MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA 8 .Maruz Kalma L imit Değerleri: Madde: Xylene N-Butyl Acetate 1-Methoxy-2-Propyl Acetate HDI 1. 2 . Ürünün kullanıldığı yerde yemek ve içmek uygun değildir.Serin ve kuru yerde muhafaza edin.FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Genel Bilgiler Görünüş: sıvı Koku: Aromatik Önemli Sağlık.6 diisocyanate Alkyl benzen 8 . Kıvılcım çıkarmayan el aletleri kullanın. Cildi n K orun ma s ı:Pamuklu veya pamuklu/sentetik giysiler kullanın. 8.toprak) bent yaparak akmasını önleyin. uygun absorblayıcı maddelerle (kum. Te hli ke li B oz u n ma Ürü n leri:Bu konuyla ilgili herhangi bir veri yoktur. 7.Uzaklaştırma için Madde 13'e bakın.

R10:Alevlenir.Solvent bazlı atıklar biyolojik arıtma tesisine deşarj edilmemelidir. Xn:Zararlıdır.EKOLOJİK BİLGİ Bu ürün ile ilgili ekolojik bir test verisi yoktur.Ürünün kullanımındaki özel koşullar tedarikçinin kontrolü dışında olduğundan. R42/43:Solunduğunda ve cilt ile temasında alerji yapabilir.emniyet ve çevresel bakımlardan yol gösterir.Kanalizasyona ve su kanallarına karışmasına izin verilmemelidir. S3:Serin yerde muhafaza edin.TAŞIMA BİLGİSİ Nakliye Şe kli ADR (Karayolu) Detaylar Nakliye Adı:Yanıcı sıvı UN Numarası:1263 Paint Nakliye Adı: UN Numarası:1263 Paint Deniz kirleticiliği:Var 15. R65:Zararlı:Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.Kimyasal Madde Düzenlemelerinin bir gerekliliği olarak hazırlanmıştır.Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler günümüz milli mevzuatın oluşturduğu duruma dayanmakta olup.11. Te hli ke li Özellikler: F:Alevlenebilir. R36:Gözleri tahriş eder.BERTARAF BİLGİSİ Sıvı atıklar kanalizasyon ve su yollarına karışmasına izin verilmemelidir. Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler.3-05 MFAG tablo no:310 Ambalaj grubu:III 1/07/2003 tarih ve 21634 sayılı "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"ne ve 93/18/EC sayılı Avrupa Biriliği direktifine göre ürün aşağıda belirtildiği gibi etiketlenmelidir. S16:Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyin. R11:Kolay alevlenir. S23:Aerosollerini solumayın. S22:Tozlarını solumayın. 8 .tüketici konuyla ilgili mevzuatın gerektirdiklerini sağlamaktan sorumludur. R20:Solunması halinde sağlığa zararlıdır. R41:Ciddi göz hasarları tehlikesi R43:Cilt ile temasında alerji yapabilir.6 Diisocyanate içerir. S24:Cilt ile temasından sakının. R38:Cildi tahriş eder. 14.sağlık. 13. R66:Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.Ürün KISIM 1'de belirtilen amaçlar dışında kullanılmamalıdır. İçerik: Ris k D urumları: Alkylbenzen ve HDI 1. R21:Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. R20:Solunması halinde sağlığa zararlıdır. S9:Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.Atıklar ve kullanılmış ambalajlar "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"nin Y12 kategorisine uygun olarak bertaraf edilmelidir. R37:Solunum sistemini tahriş eder. Gü ve nlik Ta v s i ye leri: 16.Özel durumlar için teknik performans ve uygunluğu garanti edilmez.DİĞER BİLGİLER Bölüm 2'deki risklerin açıklanması: R10:Alevlenir. R67:Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. S37:Uygun koruyucu eldiven takın. R36:Gözleri tahriş eder. 12.TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Bu ürün ile ilgili zehirlilik bilgisi içeren bir veri yoktur.MEVZUAT BİLGİSİ Sınıf:3 IMDG (Deniz yo l u) Sınıf:3 EmS No: .

yağsız ve neminden arındırılmış (kuru) olmalıdır. KOMPRESÖRLER Kompresörler. Hava kompresörleri değişik yapıda olmalarına rağmen amaçları. Yardımcı Ekipmanlar ♣ Hava Üreteçleri –Kompresör ♣ Hava Şartlandırıcıları – Hava Filtreleri ♣ Hava Taşıyıcıları – Hortumlar ♣ Hava Basınç Ayarlayıcıları – Regülatörler 2. Bu filtre genel kullanım amaçlıdır. Kompresör seçimi yapılırken. Hava deposu altından tahliye edildiğinde bu durum gözlenebilir.5. HAVA FİLTRELERİ Kaliteli bir boya filminin elde edilebilmesi için. Hava kompresörü üzerinde kompresör üreticisinin yerleştirdiği bir filtre vardır. Hava ile beraber havada mevcut olan rutubet ve tozlar da emilir. Boya uygulayıcıları. Hava üreten. havayı şartlandıran ve taşıyan ekipmanlar da boya uygulama ekipmanlarının bir parçası olmaktadır.1. kompresör yağı. Bu sağlanamadığı durumda boya filmi yüzeyinde bozukluklar meydana gelir veya uygulama ekipmanı zarar görebilir. boya uygulama ekipmanlarına gelen hava. yüksek çalışma basınçları ve büyük hava debileri ile pistonlu kompresörlere göre daha verimlidirler. Boya Püskürtme Ekipmanları ♣ Havalı Püskürtme ♣ Basınçlı Tank Kullanılarak Püskürtme ♣ Pompalı Püskürtme 5. Buna göre aşağıdaki sıralamayı yapabiliriz. su ve tozlarla hava deposuna gider. rutubeti. hortumlar ve borulardaki hava kaybının karşılanması için gerekli olan hava miktarının toplamından % 26 daha fazla kapasiteli kompresör seçmelidir. Kompresörden çıkan hava. sıkıştırdığı havayı bir depo içine pompalayıp istenen basınç altında tutmaktır. ambalaj içinde bulunan boyanın boyanacak yüzeye istenen kalitede kaplama yapacak şekilde transfer edilmesidir.1.1. tozsuz. İki tip kompresör vardır. boya tabancasının ve boyahanede hava ile çalışan aletlerin hava ihtiyacını karşılamak için kullanılırlar.1. Sıkıştırma sırasında sıkıştırma oranına bağlı olarak rutubet su haline döner. Püskürtme metodu ile boya uygulandığında genellikle basınçlı hava kullanılması zorunludur. kendi tüketim ihtiyaçlarına ve bulundukları coğrafi bölgenin iklim koşullarına göre havayı önce soğutmak sureti ile şartlandıran. fırça gibi elemanlarla yapılsa da sanayide istenen kalitede yüzey elde edilebilmesi ve işin süratli yapılabilmesi ancak püskürtme metodu ile mümkündür. Hava kompresörü atmosferdeki havayı emerek sıkıştırır. YARDIM CI EKİPMANLAR 5.2. 1. Bu işlem rulo. 5. BOY A U Y G UL AM A EKİ P M A NLARI VE SEÇİMİ Boya uygulaması genel olarak. • Pistonlu Kompresör • Vidalı kompresör Vidalı kompresörler. yağı ve tozu tutan filtreleri 9 .

5. çaplı hortum kullanılması önerilir.) seçilmelidir. ♣ Uygulanacak boyanın viskozitesi. DIN CUP 4 ile 60-80 saniye için sadece III nolu yöntem seçilebilir. 9 mm çaplı hortumlar en fazla 8-10 metre uzunlukta kullanılmalıdır. HAVA BASINCI AYARLAYICILARI Kompresörde üretilip basınçlı hava tankında depolanan hava basıncı genel olarak 7-8 bar değerindedir. Boya viskozitesi yüksek ve kumlanmış bir yüzeyde 150-200 mikron kuru film kalınlığı isteniyorsa pompalı püskürtme (airless. I. Önerilen hortum iç çapı 9 mm. 5.1. B OYA PÜSKÜRT ME EKİPMANLARI VE SEÇİMİ Boya uygulama yöntemi ve ekipman seçerken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır. a.Pompalı püskürtme Örneğin. 10 metrenin üzerinde hortum uzunluğu ile çalışma gerektiğinde 13 mm. ♣ Uygulama kayıplarının oranı.Havalı püskürtme II. dir. ♣ Boyanan yüzeyde beklenen yüzey kalitesi (dekoratif görünüm). ♣ Uygulama yapılacak yüzeyin alan büyüklüğü ve uygulama yeri. uygulanan astar ve sonkat boyanın cinsine göre kullanılacak havanın basınç değerinin ayarlanması gerekir.3. HAVA HORTUMLARI Hava tabancaları.1. 5. DIN CUP 4 ile 40 saniye için II ve III nolu yöntemler c. Püskürtme yöntemleri üç ana başlık altında toplanabilir. boya tabancasının hareketini engellemeyecek kadar esnek. Tüketilecek boya miktarı 40-50 kg civarında ve düşük viskoziteli bir boya kullanılacaksa havalı püskürtme seçilebilir. uygulanacak boyanın viskozitesine bağlı olarak uygulama yöntemi aşağıdaki gibi seçilebilir. ♣ Uygulanacak boyanın tüketim miktarı. sonkat. yerde sürtünmesinden dolayı aşınmaya ve kullanılan hava basıncına dayanıklı olmalıdır. ♣ Boyanın yapısı ( astar. 10 . Bunun için basınçlı hava hattı üzerine regülatör mutlaka yerleştirilmelidir.4. Hortum uzunluğu artarsa hava basıncında düşme olur. Kullanılan uygulama ekipmanına. II ve III nolu yöntemler b. ♣ Uygulama hızı.Basınçlı tank kullanılarak püskürtme III. air-assisted vb. ♣ Uygulama sonrası istenen boya kuru film kalınlığı.temin ederek kompresörden çıkan hava hattına monte etmelidirler.). DIN CUP 4 ile 20 saniye için I.2. Yüksek parlaklık veya iyi kalitede metalik yüzey istendiğinde mutlaka havalı püskürtme tercih edilmelidir. metalik vs.

0 – 3. basınçta çıkmaktadır. boyahava karışımı 0.4 bar II.5 bar Hava Giriş Basıncı 11 . (%30. Uygulama uzaklığı 10-15 cm. 3.1. tabancadan çıkan hava ve boya karışımının basıncı ne kadar düşük ise yüzey kalitesi o oranda iyileşir.7 atm. yüzeye çarpar ve geri gelir. ye düşürülmüştür. dir. Tabancadan dışarı çıkan hava-boya karışımının basıncı boya filmi yüzeyinin kalitesini ve boya uygulama kayıplarını belirler. Uygulama uzaklığı 20-25 cm. Tabanca çıkışındaki basınç ne kadar yüksek olursa yüzeye çarpma sırasında boyanan yüzeyden geri gelen ve etrafa saçılan atomize ya da pulverize boya taneleri o kadar çok olur.2.5. Yüksek debi düşük basınç sistemi ile boya debisi artmış. Boya kabininde yapılan astar ve boya uygulamalarında.7 bar 3. I. yüzeye transfer edilen boya miktarı artar ve tabanca verimi o oranda yükselir. KONVANSİYONEL TİP TABANCALAR Tabancaya verilen hava yaklaşık olarak aynı basınçla tabancayı terk eder.2. Havalı tabancalarda hava ve boya tabancaya ayrı ayrı kanallardan gelip tabancada karışırlar. Hava-Boya Karışımı Çıkış Basıncı 3.1. Tabanca öngörülen şartlarda kullanıldığı takdirde verim %75-80’ lere ulaşmaktadır.5 .5 atm. Havalı boya tabancalarında Konvansiyonel. Bu karışım pulverize edilerek tabanca çıkışında bulunan hava başlığından dışarı atılır. Geliştirilmiş bu yeni tip tabancalar HVLP (High Volume Low Pressure) olarak adlandırılır.50 ). yüzeyden geriye gelen tanecik sayısı çok azalmış. tozuma düşük olduğu için filtrelerin çabuk kirlenmesini önlemektedir. HVLP TİP TABANCALAR Konvansiyonel tip boya tabancalarındaki uygunsuzlukları düzeltmek için tabancadan çıkan boya-hava karışım basıncı ve hızı düşürülmüştür. boya veya boya karışımlarını basınçlı hava ile pulverize edip istenen yüzeye aktaran ekipmanlardır. verimlilik ve boyanan yüzeyin kalitesi yükselmiştir.5 – 4 bar Hava Giriş Basıncı Hava-Boya Karışımı Çıkış Basıncı ~ 0. Bu sebeple yüzey kalitesi çok iyi değildir. HVLP ve Compliant olmak üzere üç farklı çalışma sistemi mevcuttur. Boya memesi üzerindeki delik sayısı artırılmıştır. Memeden püskürtülen yüksek basınçlı hava-boya karışımı. Boyama verimi düşüktür. Tabancaya hava 3-3. Yakın çalışma ve düşük basınçta yapılan atım tozumayı azaltmıştır. HAVALI PÜSKÜRTME Havalı boya tabancaları.1. PÜSKÜRTME YÖNTEMLERİ 5. basınçta girip. Bu olay bulut şeklinde görülür ve bulutlanma diye adlandırılabilir. Özet olarak.

Bu tip tabancalarda püskürtülecek boyanın viskozitesi en fazla Din Cup 4 ile 25 saniye olmalıdır. ♣ İş verimini yükseltir. 3-4 bar hava girişi ve ~ 0. ♣ Kayıpları azaltır.1. • • Alttan Hazneli Boya Tabancaları Üstten Kavanozlu Boya Tabancaları • ALTTAN HAZNELİ BOYA TABANCALARI Tabanca içinden geçmekte olan havanın vakum hücresinde meydana getirdiği düşük basıncın etkisi ile haznedeki sıvıyı tabanca memesine sürükleyip püskürtebilen tabancalardır. Hava hücresinden gelen hava ile karışarak tabancadan çıkar.. • ÜSTTEN KAVANOZLU BOYA TABANCALARI Bu tipteki tabancalarda boya kendi ağırlığı (yer çekimi kuvveti) ile tabancanın boya memesine gelir. 5.1. Bu tabancaların kavanozundaki üst kapak contasının deliği açık olmalıdır.7 bar çıkış basıncı ile ideal bir uygulama sağlamaktadır.2. Boyanın memeye akışı.1. BOYA BESLEME ÇEŞİTLERİNE GÖRE HAVALI BOYA TABANCALARI Boya besleme çeşitlerine göre 2 çeşit havalı boya tabanca tipi mevcuttur. Konvansiyonel Tabanca ile…………………. Uygulama sırasında haznenin üzerindeki delik açık tutulmalıdır. III. tabanca içinden geçen havadan bağımsızdır.7 m2 ii.♣ 1 litre boya ile aynı kuru film kalınlığı için. Yüksek boya debisi özelliği yoktur. i.11 m2 alan boyanabilir. Aksi halde boya hazneden yukarıya doğru hareket etmeyecek veya kesikli bir püskürtme oluşacaktır. ♣ Boya zayiatını düşürür. Aksi halde boya memeye doğru akmaz. HVLP tip tabanca ile yüzeye yakın çalışmak. 12 . Uygulama uzaklığı 10-15 cm arasıdır. COMPLIANT TİP TABANCALAR HVLP tip tabancanın düşük basınçlı çalışma özelliği korunarak uygulayıcıların istekleri dikkate alınarak geliştirilmiş bir modeldir. HVLP Tabanca ile……………………………. En az % 60 verimle çalışmayı garanti etmektedir.

PERDE AYARI BOYA DEBİSİ AYARI HAVA DEBİSİ AYARI HAVA GİRİŞİ TETİK VAKUM HÜCRESİ BOYA HAZNESİ BOYA GİRİŞİ ATOMİZE BÖLGESİ(NOZZLE) İĞNE BOYNUZ HAVA KANALLARI BOYA MEMESİ HAVA BAŞLIĞI Boya tabancasının en çok aşınan ve en önemli parçaları şunlardır: ♣ Hava başlığı ♣ Boya memesi ♣ Boya iğnesi 13 . 5.1. 6. 9. 13. 11. 7.1. HAVALI BOYA TABANCASININ YAPISI TABANCA GİRİŞLERİ VE AYARLAR 1.2. 8. 3. 10. 4. 12.5.1.1. 2.

konvansiyonel tabancalarda 20 . boya iğnesi 1.2. Boya uygulandıktan sonra tabancanın meme setinin sökülerek temizlenmesi gerekir..1. Aksi takdirde boya tabancasının tetiği verimli çalışmaz ve tabancadan boya düzgün çıkmaz.2.5 – 4.1. BOYA TABANCASININ DOĞRU KULLANILABİLMESİ İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Püskürtme yapılırken boya memesinin ve boya iğnesinin ömrünü uzatmak için tabancanın boya iğnesinin tam açık vaziyette kullanılması tavsiye edilir. Meme setinin paslanmaz çelikten yapılmış olanları tercih edilmelidir. 5. 3.B oya Memes i : Hava hücresinin hemen arkasında bulunan ve boyayı belirli miktarda basınçlı hava akımı içine sevk eden parçadır. BOYA ATIMI Boya tabancası kullanılırken yüzeye dik.1.25 cm. En uygun püskürtme basıncı HVLP boya tabancalarında 3.3. 2.5 mm.1. 5. Boya tabancası ile yüzey arasındaki mesafe HVLP tabancalarda 10-15 cm.0 bar olmalıdır. Boya tabancasının meme setini meydana getiren parçalar ve görevleri aşağıda verilmiştir 1-Hava Baş l ı ğ ı : Püskürtme tabancasının ön kısmında bulunan basınçlı havayı boya uygulanan yüzey üzerine sevk ederek atomize eden ve püskürtme şekli meydana getiren parçadır. Aksi halde tabancanın boya atışı düzgün olmaz.Bu üç parçanın hepsi meme seti olarak isimlendirilir. Fakat aslında hata tabancaya yeterli miktarda basınçlı hava gelmemesidir. Bu gibi durumlarda hatanın kullanılan boya tabancasında veya kullanılan boya malzemesinde olduğu düşünülür.3.1. Basınç kaybı nedeniyle düşük hava basıncı ile yapılan boya uygulamaları düzgün ve parlak olmaz.1.0 .3 mm. Bu nedenle tabancaya gelen havanın basıncı önemlidir. olarak kullanıldığı zaman tabancadan yeteri kadar verim alınamaz. Hava hücresi ve boya memesi 1. olmalıdır. Hava hücresi ve boya memesinin üzerindeki deliklerin açık olması ve boya iğnesinin düzgün olması gerekir. 14 . Daha yüksek ve daha düşük basınçta boya uygulandığı zaman boyanın yüzeyinin düzgünlüğünden renk tonuna kadar farklılıklar meydana gelir. püskürtme hareketi yüzeye paralel olmalıdır. boya memesine düzgün bir şekilde gelmesini sağlayan parçadır.2.5 bar.B oya İğnes i : Boya akımını açıp kapamaya yarayan ve boyanın. Boya iğnesinin ucunun düzgünlüğü çok önemlidir. Konvansiyonel tabancalarda 3. Çünkü paslanmaz çelik aşınmaya ve paslanmaya karşı daha dayanıklıdır.

dar-geniş ayarı tam açılır. Hava basıncı 4 bar’ a getirilir. · İnce bir malzemeyi de kalın meme çaplı boya tabancası ile uygulanmamalıdır. Tabancadan fazla malzeme çıkacağı için yayılma iyi olmaz ve akma olayı meydana gelir.1. Boya tabancasının yüzey üzerinde meydana getirdiği şekle göre tabancanın düzgün atıp atmadığı ve hata sebebi anlaşılır. Boya dik bir yüzey üzerine 15-20 cm mesafeden püskürtülerek tabanca kontrol edilir. Bu durumda boyanın akmaması için boya tabancasının hızlı hareket ettirilmesi gerekir. tetik ayarı.• • • • • • Boyama hareketi düzgün hareketlerle yapılmalıdır. boya yüzeye kuru düşer. Tabanca 45 derecelik bir eğim yaptığında boyanın %65'i kayıp olacaktır 5. Tabanca yüzeye çok yakın tutulursa yüzeyde fazla boya toplanır. Boya tabancası yüzeye eğik vaziyette tutularak püskürtme yapılmamalıdır. · Kalın bir malzemeyi ince meme çaplı bir tabanca ile uygulanmamalıdır. Tabancayı yüzey üzerinde sağa-sola hareket ettirirken yeni atılan boya katı bir evvelki katın HVLP tabancalarda %75. YANLIŞ UYGULAMA DOĞ R U UYGUL A M A Bilek esnek olmadığı takdirde tabanca kavisli hareket edecek ve yüzeyde değişik kalınlıklarda boya filmi oluşacaktır. konvansiyonel tabancalarda %50 üzerinden geçmelidir.4. NORMAL ATIM ŞEKLİ 15 .1. Boyama süresince tabanca yüzeye dik tutulmalıdır.1. Yüzeyde boya tozunun fazlalaşmasına sebep olur. HAVALI BOYA TABANCASININ HATALI ATIŞ ŞEKİLLERİ VE NEDENLERİ Boya işlemine başlamadan önce hava ayarı. Bu şekillerin açıklamaları aşağıdadır. Boya tabancası ile uygulanacak olan malzemenin kalınlığına göre uygun meme çapında boya tabancası kullanmak gerekir.2. Tabanca yüzeyden çok uzak tutulursa.

Malzemenin viskozitesi fazla. 3 .Hava basıncı çok fazla.Malzeme girişi yetersiz.Boya memesinin kirliliği. 4 .Deliklerin kısmen tıkanmış olması.Boya basıncı çok yüksek. 2 .Boya meme çapı çok büyük.Malzeme basıncı çok az. PÜSKÜRTME ORTADA ÇOK KUVVETLİ Nedenleri: 1 .PÜSKÜRTME ORTADA ÇOK ZAYIF Nedenleri: 1 . 3 . (basınçlı kaplar kullanıldığında) PÜSKÜRTME SAĞDA VE SOLDA ÇOK KUVVETLİ Nedenleri: 1 . 3 . 2 .Boya memesinin kirliliği.Hava başlığının kirliliği.Hava başlığının kirliliği. 2 . PÜSKÜRTME YUKARIDA VE AŞAĞIDA ÇOK KUVVETLİ Nedenleri: 1 . 16 .Deliklerin kısmen tıkanmış olması. 3 .Hava basıncı yeterli değil. 2 .

Boya akıntıları birim zamanda aynı mesafeyi kat ediyorsa tabanca verimli kabul edilir. Boya girişi tabancanın haznenin takıldığı kısımdan gerçekleşir.1. • Airless – Havasız Püskürtme • Air-Assisted – Hava Takviyeli Havasız Püskürtme 17 .1.2. 5. POMPALI PÜSKÜRTME Pompalı boya uygulamalarında elde edilecek yüzeyin dekoratifliğine göre 2 farklı yöntemle çalışan pompalı boya püskürtme ekipmanı mevcuttur.1. Aynı renkte ve büyük miktarlarda boya tüketimlerinde kullanılırlar.2. Oluşan elips şeklindeki boya lekesinden aşağıya süzülecek boya akıntıları takip edilir. Yüksek Verimli Boya Tabancası Düşük Verimli Boya Tabancası 5.1.1. Eğer boya akıntıları birim zamanda farklı mesafeler almış ise tabanca verimi düşüktür. Boya memesi yatay hale getirilir ve yüzeye dik olarak uygulama yapılır.5.1.1. BOYA TABANCASININ VERİMLİ ÇALIŞMASININ KONTROLÜ Tabanca perde ayarı tam olarak açılır.2. Bu uygulama tipi ile diğer uygulama tiplerine göre daha standart bir boya debisi elde edilir ve daha yüksek viskoziteli boya uygulamaları yapılabilir. BASINÇLI TANK KULLANILARAK PÜSKÜRTME Bu tip uygulamalarda püskürtülecek sıvı kapalı bir kapta üzerine basınç uygulanarak tabancaya gönderilir.1.1.

Çalışma prensibi ve kullandığı enerji türüne göre üç tipte airless pompa mevcuttur. Örneğin 33:1 oranındaki bir airless pompa için. Uygulama sırasında bulutlanmanın olmadığı nokta ideal uygulama mesafesidir. 400-450 bar boya püskürtme basıncı.40 cm) ve hızlı çalışmak gereklidir. Airless pompalar arasında en güçlü olan tiptir. ambalaj içindeki geniş viskozite ve yoğunluk aralığındaki (yüksek viskoziteli ürünler dahil) boya ve kaplama malzemelerini. HAVA TAHRİKLİ AIRLESS Bir kompresörden aldığı havayı kullanarak boya pompasını harekete geçirerek çalışmaktadırlar. ♣Birim zamanda yüzeye aktardığı ürün miktarı.2. Sıkıştırma oranlarına göre kullanılan hava basıncının 70-80 kat basınçla ürünü yüzeye püskürtme yeteneklerine sahiptirler.1. • Hava Tahrikli • Elektrik Motorlu • Benzin Motorlu I. Bu tip ekipmanlarda tabanca ile perde ayarı yapmak mümkün değildir.5. katı basınçla yüzeye püskürtebilmektedirler. ♣90 m. HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIRLESS) Airlessler.1. gibi üstün özellikleri nedeniyle ağır sanayide tercih edilmektedirler. Ekipman tabancaya gelen boyayı aynı basınç ile püskürtür. 18 .1. Kullanılan Hava Basıncı: 3 bar Uygulama Basıncı: 3 X 33 = 99 bar’dır. 41.’ ye kadar uzayabilen hortumları. Tabanca üstündeki memeyi değiştirerek farklı perde genişlikleri elde edilebilir. Uygulama mesafesi meme numarasına ve uygulama basıncına göre tespit edilir. ♣Düşük kayıp oranları. 80 vs.2. ♣Yüksek uygulama hızları. bir pompa yardımıyla ürüne hava karıştırmadan yüzeye aktarabilen boya uygulama ekipmanlarıdır. 45. Bunlar. Boya uygulamalarında yüzeyden uzak ( 30. Bu ekipmanlar. ♣Yüksek viskoziteli ürünleri uygulayabilme kolaylığı.68. Hava tahrikli tipler boyayı kullandığı hava basıncının 33. 12-14 lt/dk boya debisi ile çalışabilmektedirler.

250 bar basınç ve max. 19 . AIRLESS POMPALARDA MEME SEÇİMİ Püskürtülecek ürünün viskozitesi. Küçük çaplı meme kullanıldığı takdirde ürün sık sık memeyi tıkayacak ve uygulamayı aksatacaktır. Bu tip airless pompalar genellikle yol çizgi boyaları ve tekstüre boya uygulamalarında kullanılmaktadır. ELEKTRİK MOTORLU AIRLESS Boya pompasına hareket veren elektrikle çalışan bir motora sahiptir. BENZİN MOTORLU AIRLESS Benzin motoruyla pompaya hareket vererek çalışmaktadır. IV. Ancak taşıma kolaylığı ve elektrikle çalışması nedeniyle istenen her yere rahatlıkla taşınabilme ve kullanılabilme özelliğine sahiptir. • Boya Tipine Göre: Astar. Sonkat ürünlerin uygulanmasında tüm meme çeşitleri kullanılabilir.II. Düşük viskoziteli ürünlerde tüm çaplı memeler kullanılır ancak büyük çaplı meme ile uygulamalarında sarkma problemleri yaşanabilir. • Viskoziteye Göre: Yüksek viskozite değerine sahip ürünlerde büyük çaplı meme kullanılması memenin tıkanmaması ve pompanın rahat çalışabilmesi açısından uygun olacaktır. 5lt/dk debiye kadar çıkabilmektedir. Uygulama basıncı ve boya debisi bakımından en zayıf airless tipidir. mastik ya da solventsiz ürünler geniş çaplı meme kullanılarak uygulanmalıdır. tane boyutu ve en önemlisi uygulama yapılacak yüzeyin boyutları meme seçiminde önemli kriterlerdir. Pompa verimleri olarak airless tipleri arasında orta seviyede ekipmanlardandır. Pompanın verimi max. III.

015 inch= 0.038 cm = 0. Büyük boyutlara sahip yüzeylerde yapılacak uygulamalarda yüzeye göre çok küçük perdeli meme kullanılması işin süresini dolaysısıyla işin maliyetini artıracaktır. mm 50 100 150 300 400 500 600 700 800 Boyanacak Malzemeni n Genişliği.ω) meme çapının inch cinsinden gerçek değerinin 1000 ile çarpımıdır. 15→ 0. Aksi halde geniş perde yüzeyin kenarlarından taşıp büyük kayıplara neden olacaktır.38 mm Aşağıdaki tablo kullanılarak. 5 1 5 nolu meme için. Ayrıca 30-40 cm uygulama mesafesinden yaklaşık olarak perde genişliğini verir. Memenin oluşturduğu perdenin genişliği uygulama yapılan yüzeyin genişliğinden fazla olmamalıdır. υϖω I–İlk hane (υ)memenin oluşturduğu perdenin açısını verir. 5→50o perde açısı 5→25-30 cm perde genişliği (30-40 cm uygulama mesafesi için) Tablo 1 – Meme Numarasına Göre Perde Açısı ve Perde Genişliği Tablosu Meme No Perde Açı s ı 30-40 cm Uygulama Mesafes i nden Perde Geni ş l i ğ i 1xx 10o 5-10 cm 2xx 20o 10-15 cm 3xx 30o 15-20 cm 4xx 40o 20-25 cm 5xx 50o 25-30 cm 6xx 60o 30-35 cm 7xx 70o 35-40 cm 8xx 80o 40-45 cm 9xx 85o 45-50 cm II – İkinci ve üçüncü hane (ϖ.• Yüzeyin Boyutları: Meme seçiminde ürünün püskürtüleceği yüzeyin boyutu doğrudan kayıp ve uygulama hızını etkileyeceği için önemlidir. mm 315-317 415-417 515-517 615-617 715-717 815-817 Meme No 200 250 300 317-319 319-321 321-323 321-323 323-325 417-419 419-421 421-423 421-423 423-425 517-519 519-521 521-523 521-523 523-525 617-619 619-621 621-623 621-623 623-625 717-719 719-721 721-723 721-723 723-725 817-819 819-821 821-823 821-823 823-825 20 . yaş film kalınlıkları ve uygulama yapılacak alana göre kullanılabilecek meme seçilebilir. mikron Malzemeni n Genişliği. Tablo 2 – Meme Seçimi Tablosu Boyanacak Yaş Film Kalınlığı.

boyanın memeden çıktığı noktada hava boynuzları ile desteklenerek yönlendirilmesi sağlanır. UYGULAMA EKİPMANLARININ VERİM VE HIZLARINA GÖRE SEÇİMİ Püskürtme ekipmanlarını.2. aşağıda verilen uygulama hızı ve uygulama verimi grafiklerini kullanılarak seçmek doğru olacaktır.1.2.2.1. Atomize Bölgesi Hava Girişi Boya Girişi 5.2.5. Grafik 1 – Uygulama Yöntemlerine Göre Uygulama Verimi Grafik 2 – Uygulama Yöntemlerine Göre Uygulama Hızı 21 . HAVA TAKVİYELİ HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIR-ASSISTED) Çalışma prensipleri airlessler gibidir. Tek farkları. Bu uygulamada amaç.1. boyanın airless’ e göre daha fazla atomize edilip daha dekoratif bir görüntü elde etmektir.

• Uygulama basıncının çok düşük olması. 22 . • Bozukluğa neden olan kriterler ortadan kaldırılır. Düzel t i l mes i : Boya iyice sertleştikten sonra. • Uygulamanın çok kalın veya ince yaş film olarak yapılması. • Boyanacak metal yüzeyin sıcak olması. NE DENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ 6. BOY A K U S URLARI . yüzeyde portakal kabuğu görünümünde kuru film oluşmasıdır. • Boyanın çok kalın uygulanması ve sıcak ortamda boya uygulaması yapılması. • Önerilen tiner yerine kalitesiz ve yanlış tiner kullanılması. PORTAKALLANMA Yaş boya filminin iyi yayılamaması nedeniyle. Nedenleri : • Yanlış uygulama tekniği. • Eğer aşırı derecede portakallanma varsa 400 numara zımpara kağıdı ile yaş zımpara yapılır ve yeniden boyanır. 6. • Katlar arasındaki bekleme sürelerinin çok uzun tutulması. • Tabanca memesinin çok küçük olması. • Çok hızlı tip srtleştirici veya tiner kullanılması. Nedenleri : • Solventlerin kaynaması. • Portakallı yüzeye ince pasta çekilir ve cilalanır.1. • Uygulama viskozitesinin çok ince veya kalın olması. • Yeterli ön buharlaşma (Flash-off) ve katlar arasında yeterli bekleme süresinin verilmemesi. Düzel t i l mes i : • Zımparalanarak yüzey bozukluğu giderilir.2.6. Boya püskürtme tabancasının boyanacak yüzeye çok yakın veya uzak tutulması. kabarcıklanma yapan ve sonra uzaklaşamayan solventlerin kuru boya filmi üzerinde bıraktıkları küçük delikçiklerdir. İĞNE DELİKÇİKLE Rİ – KAYNAMA Yaş boya filminin kuruma sırasında içinde kalan. • Püskürtme kabininde hava cereyanı bulunması.

6. • Uygulama viskozitsinin çok yüksek veya çok düşük olması. • Hava basıncının düşük olması. AKMA VE SARKMA Dikey veya eğimli yüzeylerin boyanması sırasında yaş boyanın uygulandığı yüzeye tutunamayarak akması olayıdır. • Kabinde hava cereyanının fazla olması. aşırı hava akımı gibi. bir fırça ile düzeltilip tabancayla dikkatlice boya uygulanarak sorun halledilebilir. Unutulmaması gereken çok önemli bir nokta.5. • Kırışma çok fazla ise metale kadar boya sökülüp yeniden boyanmalıdır. • Püskürtmenin düzensiz hareketlerle yapılması. henüz alt katlar yaş iken çok çabuk kuruması. • Boyanın gelişini azaltmadan püskürtme fanı genişliğinin azaltılması. sonkatta görülen sütlenmenin alt katları da etkilediğidir. • Uygun olmayan ortamlarda boyama işleminin yapılması. • Püskürtme aparatının bozulması. Genellikle soğuk ve nemli havalarda meydana gelir. Boya filminde kalan nem daha sonra kabarcık oluşumuna ve katlar arasında yapışmanın zayıflamasına sebep olur. • Tabancanın çok yavaş hareket ettirilmesi. bu da atmosferdeki nemin boya filmi içinde yoğunlaşarak sütlenmeye yol açmasına neden olur. 23 . • Soğuk ve nemli havalarda çok çabuk buharlaşan tiner kullanılması. • Kötü kurutma koşulları. • Boyanın çok kalın uygulanması. 6. KIRIŞMA VE KALKMA Boyada bulunan çözücülerin daha önce uygulanan boya filmini etkileyerek çözmesi olayıdır.4. Nedenleri : • Sentetik hava kurumalı astar ve sonkatların birinci katının uygulanmasından sonra ikinci katı uygulamak için kritik süreyi aşarak uygulama için çok fazla gecikilmesi. yüksek nem. Nitroselüloz veya diğer tip boyalardaki çözücülerin çok çabuk uçması yüzeyin ani soğumasına. Nedenleri : • Tabancanın yüzeye çok yakın tutulması. • Kabinde yeterince hava dolaşımı ve ısının sağlanamaması. Düzel t i l mes i : • Kırışma ve kalkma az ise boya iyice kürlendikten sonra o bölgenin zımparalanarak yeniden boyanması gereklidir. SÜTLENME Yüzeyin boya uygulamasından sonra sütlü ve mat bir görünüm almasıdır. • Kabindeki hava akımının ve sıcaklığın normal olmaması. • Yanlış ve kalitesiz tiner veya çok yavaş buharlaşan tiner kullanılması. • İlk katın yüksek ısıda fırınlandıktan sonra üzerine ikinci katın uygulanması. • Sütlenme çok fazla ise boya filmi sertleştikten sonra yaş zımpara yapılıp yeniden boyanması gerekir. • Eski bir boya filmi üzerine iyice zımpara yapılmadan yeni bir katın atılması.) • Yüzeyin. Düzel t i l mes i : Eğer akan veya sarkan kısım henüz yaş ise.3. 6. Eğer boya filmi tamamen kurumuş ve sertleşmiş ise film 400 nolu zımpara kağıdı ile yaş zımparalanır ve tekrar boyanır. Nedenleri : • Kalitesiz ve uygun olmayan tiner kullanılması.(Örneğin düşük sıcaklık. Düzel t i l mes i : • Sütlenme az ise boya filmi iyice sertleştikten sonra yüzeyin cilalanarak sütlülüğün giderilmesi gerekir. • Sentetik bir boyanın iki selülozik kat arasında kalacak şekilde uygulanması.

elyaf ve iplikçikler birikmesi. B OYADAN VE ÇEVREDEN GELEN TOZ VE PİSLİK Boyama sırasında çevreden.6. hava tutulmaması. • Uygun olmayan tabanca seti kullanılması.6. • Zımpara tozlarının kabine girişine engel olunmaması.7. • Paslı ve kirli boya kapları kullanılması. Düzel t i l mes i : • Astarda bu sorun görülmüş ise film iyice sertleştikten sonra zımpara yapılıp giderilecektir. • Boyama işleminden önce bağlantı yerlerine. sonra cilalanarak sorun giderilebilir. • Viskozitenin çok düşük veya çok yüksek olması. • Sonkatlarda ince zımpara ile zımpara yapılıp. • Sıcak ve kuru havalarda çok çabuk buharlaşan tiner kullanılması. • Tabancanın yüzeyden çok çabuk geçmesi. Düzel t i l mes i : • Pislik çok az ve yüzeyde ise hafif zımpara yapılıp . boyadan veya bir başka boyadan gelen boya tozlarının boya filmi içine girerek boya filminin yüzey görüntüsünü bozmasıdır. • Püskürtme kabininde toz birikimine mani olunmaması ve biriken tozların temizlenmemesi • Kompresörden çıkan havanın filtre edilmemesi veya yetersiz filtre edilmesi. Örneğin yüksek kapasiteli kafayla küçük nozzle kullanılması. • Hava basıncının yüksek olması. Nedenleri : • Püskürtme kabinine gelen havanın filtre edilmemesi veya yetersiz filtre edilmesi. • Pislik fazla ve derinde ise zımpara yapılıp yeniden boyama işlemi yapılmalıdır. KURU PÜSKÜRT ME VE TOZUMA Boyanın yüzeye toz şeklinde düşmesi nedeni ile kuru filmde parlaklık ve yapışma kaybı şeklinde görülen yüzey problemidir. daha sonra cilalanarak sorun giderilebilir. • Uygun olmayan yanlış ve kalitesiz tiner kullanılması. • Operatörün elbisesinde toz. 24 . 6. • Püskürtme kabininde hava akımının ve hızının yüksek olması. oyuklara vs. Nedenleri : • Tabancanın yüzeyden çok uzakta tutulması.

Düzel t i l mes i : • Boya metale kadar sökülür. Nedenleri : • Boya işleminden önce iyi bir yüzey temizliği yapılmaması. Fakat diğer sonkatlarda film çok ince zımpara kağıdı ile zımparalanır ve tekrar boyanır. Düzel t i l mes i : • Sorunun görüldüğü derinliğe veya gerekiyorsa metale kadar zımpara yapılıp yüzeyin yeniden boyanması gereklidir. 25 . • Nem ve kimyasalların boya filmindeki çatlaklardan geçerek metale ulaşması pası oluşturur. PASLANMA Yüzey problemleri nedeni ile iyi korunamayan metallerde korozyon oluşumunun gözlenmesidir. Pastan etkilenmiş bölgeler metal parlaklığı elde edilene kadar iyice temizlenir. • Katlardan birinin veya hepsinin çok kalın katlar şeklinde uygulanması.8.9. Düzel t i l mes i : • Film nitroselüloz esaslı ise sorun vernik işlemi ile giderilebilir.6. fosforik asitli metal temizleyici uygulandıktan sonra pas oluşması. 6. • Boyanın çok kalın katlar halinde uygulanması. B OYANIN BAT MASI Genellikle metalik boyalarda kuruma ilerledikçe filmin parlaklığını kaybederek alttaki düzgün olmayan yüzeyi. Yüzeyde oluşan kabarcıklar zamanla patlayarak açılırlar. Nedenleri : • Katlar arasında yetersiz kuruma zamanı verilmesi.10. • Isının boyama işleminden hemen sonra uygulanması. silinmemiş ve kendiliğinden kurumuş su. • Isı kaynağının uygulanan boyaya göre çok sıcak veya çok yakın olması. Kraterler metale kadar inerler ve paslanmayı oluştururlar. • Yanlış ve kalitesiz tiner kullanılması. • Yüksek pigmentasyon içeren astarların her defasında iyice karıştırılarak uygulanmaması. astardaki zımpara izlerini ve metalin çizgilerini göstermesidir. • Astarın girintili-çıkıntılı yüzey verecek biçimde kuru atılması. Nedenleri : • Hava basıncının düşük olması. 6. • Çok kalın zımpara kullanılması ve bu izlere boyanın batması. KABAR CIKLANMA Boyama işleminden sonra yaş film içinde hapsolan havanın filmin çabuk kuruması halinde film içinde kalarak hava kabarcığı oluşturması olayıdır. • Katlar arasında yeterli ön buharlaşma süresi verilmemesi. • Boya işleminden önce yüzyde kalan parmak izleri.

özellikle macunlarda. ZAYIF YAPIŞMA Boya kuru filminin uygulandığı yüzeye tutunamayıp dış etkenlerin ve kuvvetlerin etkisiyle soyulması. • Metal yüzey hazırlanmasının (yağ alma. 6. • Yanlış veya kalitesiz tiner kullanılması. Parlaklık kaybı fazla ise önce pasta çekilir. • Zımparanın yeterince veya hiç yapılmamış olması. sabun. Nedenleri : • Nem kabarcıklarının oluşması nedeniyle yüzey pürüzlülüğünün artması ve yüzeyde farklı yansımalar oluşması. bir önceki katın iyice kurumasını beklemeden bir sonraki katın uygulanması. sonra cila yapılır. su gibi kompres havadan.13. üretimde kullanılan bazı malzemelerden gelebilecek yabancı maddelerin boyama işleminden önce iyi temizlenmemesi. • Yanlış ve kalitesiz tiner kullanılması. kabinden. Nedenleri : • Yüzey iyice temizlenmemiş ise çatlama meydana gelebilir. Ç ATLAMA Çatlama sonkatın altında daha önce oluşmuş ince çatlama ve kabarcıklanma gibi sorunların sonucunda oluşur. • Yüzey profilinin uygulanacak boya kuru film kalınlığına uygun ölçüde hazırlanmaması. gres. • Yanlış oranda tiner ve sertleştirici kullanılması. • Maskeleme işleminde kullanılan bantların boya kuruduktan sonra sökülmesi. 6. fosfatlama gibi) yeterince yapılmaması veya hiç yapılmaması. Düzel t i l mes i : Sorunlu bölgeler zımparalanır ve yeniden boyanır. • Parlaklığı ve kuruma hızını artırıcı bazı kimyasal maddelerin denenmeden boyada kullanılması. • Birbiri üstüne gelen katlar arasında yeterince kuruma süresi verilmemesi. Nedenleri : • Yüzeyde bulunabilecek mum. • Yanlış sertleştirici ve oranını kullanmak.11. 26 . • Metal yüzeyi veya sonkat için uygun olmayan astar kullanılması. • Yanlış katkı maddelerinin kullanılması. • Boya katlarının çok kalın uygulanması.6. Düzel t i l mes i : • Parlaklık kaybı az ise hafif bir pasta cila ile sorun giderilebilir. • Çok kalın tatbikatlarda.12. silikon. • Ön buharlaşma ve kurumayı hızlandırmak için yaş boyaya kompres hava üflenmesi. PARLAKLIK KAYBI Boyanın yüzeye uygulanmasından hemen veya bir süre sonra ortaya çıkan matlaşmadır. yüzeyden ayrılmasıdır. yağ. Eğer ince çatlama ve mikrokabarcıklar oluşmuş ise boya sökülerek yeniden boyanmalıdır.

Boyanın yapısının bozulduğunu veya uygun çözücü solvent ile çözülmediğini gösterir. Nedenleri : Düzel t i l mes i : • Uygun solvent kullanılmaması. İPLİKLENME Boya tabanca memesinden lif lif çıkmaktadır.15. • Boya üreticisi tarafından önerilen film kalınlığının sağlanması. Ancak boyada aşağıdaki sapmalardan herhangi biri mevcut ise. 27 . Yüzeylerin zımpara artıklarından tamamen temizlenmesi ve yeni bir kat atmadan önce yüzeyin tamamen kurutulması gerekmektedir. nem kabarcıklarının oluşma ihtimali kuvvetlidir. 6.Düzel t i l mes i : • Yapışma zayıf ise boyanın sökülerek yüzeyin yeniden boyanması gerekir. • Suda çözünen tuzların varlığı.(Pot-life) • Ambalaj içindeki boyanın depolanma ömrünün dolmuş olması. NEM KABAR CIKLARI Boya filmi içinde kalan nemin oluşturduğu film bozukluklarıdır. • Kurallarına uygun olarak çevreye zarar vermeden imha edilmesi. • Boya yapımcısının tavsiye ettiği ve nem kabarcıklarına karşı dirençli sistemlerin kullanılması. • Çok ince atılmış boya katları. • Üretici firma ile iletişime geçilerek çözümünün belirlenmesi. Bölgesel tamiratları önlemek açısından macun ve astar zımparasını çok dikkatli yaparak kat kalınlığının çok inceltilmemesine özen gösterilmelidir. Nemli havalarda boya katları arasına nüfuz eden nem. Düzel t i l mes i : • Birbirine yapışması dengeli sistem kullanılması.14. • Boyanın karıştırıldıktan sonra gereğinden fazla bekletilmesi. • 2 Komponentli boyalarda yanlış boya seçiminin yapılması. • Boya katlarının birbirinden farklı olması. Nedenleri : • Boya katları arasındaki yapışmanın ve ilk kat astarın metale yapışmasının yetersiz olması. kuru havalarda filmi hızla terkeder ve genellikle bu dönüşüm fazla bir zarar vermez. 6.

2. Astar hariç diğer arakat ve sonkat boyalarda yapılacak rötuş işlemlerinde ve kat üstü kat uygulamalarında yüzeyin zımpara ile pürüzlendirilerek uygulamaya geçilmesi şarttır. mevcut ise dijital bir tartı ile yoksa ölçü çubuğu kullanarak yapılmalıdır. Uygulamada. ambalajı açıldıktan sonra gerekirse mekanik karıştırıcı kullanılarak homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.) organik solventler ya da temizlik maddeleri ile temizlenip kurutulduktan sonra zımpara yapılmak sureti ile yüzey pürüzlendirilmelidir. kullanılacak tabanca çok iyi tanınmalı. 7. Rötuş işlemi sırasında kullanılacak ekipmanlar. Boyanın rötuşlama için uygulanacağı. tuzlu ortam ve sis gibi nedenler ile boyanacak yüzeyin ıslak olduğu durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır 7.2. gres vs. • Rulo uygulaması geniş ve düzgün yüzeylerde yapılmalıdır. 7. Rötuş yapılacak olan yüzeyde astar deforme olmamış.4. yüzeydeki toz. Rötuş yapılacak olan yüzeyde boya tamamen deforme olmuş. Boya ambalajı açılmadan önce alt. kir tatlı su ile yıkanıp diğer yabancı maddeler (yağ.3. gres vs. 7. sonkat deforme olmuş ise. Depodan teslim edilen boyanın raf ömrünün dolmamış olmasına dikkat edilmelidir. yüzey St-3 mertebesine kadar çanak fırça. 7. RÖTUŞ İ ŞLEMLERİ 7.3.3. 7.4.1. kar. Rötuş yapılacak olan yüzeyde astar + arakat deforme olmamış.5. Direkt güneş altında ve/veya rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.3. • Ortamdaki bağıl nemin metal yüzey üzerinde yoğuşması sebebi ile. • Fırça kullanılacak ise boyanacak yüzeyin büyüklüğüne uygun boyutta fırça seçilmeli. • Sonkat rötuşlaması için ise R u l o – Fırça – Haval ı Tabanca olarak seçilmelidir. 7.1.4. yağmur.2. 7.1. Kapalı ortamlarda yapılacak uygulamalarda havalandırmaya dikkat edilmelidir.3.2. Bu aralığının dışında bir sıcaklılıkta uygulama yapılmamalıdır. • Astar ve arakat rötuşlaması için Rulo – Fırça olarak seçilmelidir.1. • Boya-sertleştirici karışımları teknik bültenlerde belirtilen karışım oranlarında.2.3.üst edilerek.3. • Bağıl nemin %80’i aştığı durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır. 7. 7. arakat + sonkat deforme olmuş ise. • Ortam sıcaklığı +5 ile +35 °C arasında olmalıdır. R ÖTUŞ YAPMA ORTAMININ KOŞULLARI 7.1.4. Çift komponentli boyalar için: • Boya üreticisi firmanın belirlediği kodlardaki ürünler beraber kullanılmalıdır. metal yüzey açığa çıkmış ise ISO 8501-1 1998 standardına göre. veya.3.2. püskürtme yapılırken basınç 4-5 atmosfer arasında olmalıdır.1. Mekanik temizlik işleminden sonra yüzeydeki tozlar temiz ve kuru kompresör havası ile veya emici pompalar ile temizlenmelidir. • Karışım homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. yüzeydeki toz.2. Rötuş işlemi için yapılacak boya uygulamasında kullanılacak alet ve ekipmanlar temiz ve tam çalışır durumda olmalıdır. • Havalı tabanca kullanılacak ise. • Yüzey sıcaklığı havadaki su buharının yüzey üzerinde yoğuşmaması için çiğlenme noktasının (dew point) en az 3 °C üzerinde olmalıdır. R ÖTUŞ YAPILACAK YÜZEYİN HAZIRL ANMASI 7.2. üretici firmanın önerilerine uyulmalı. kir tatlı su ile yıkanıp diğer yabancı maddeler (yağ. tel fırça veya zımpara ile temizlenmelidir.1. R ÖTUŞ İŞLEMİ İÇİN KULLANILACAK B OYANIN HAZIRLANMASI 7. 7. R ÖTUŞ İÇİN GEREKLİ BOYAMA EKİPMANININ HAZIRLANMASI 7. 7.3. fırçanın kılları sert olmamalıdır. 28 .7.4.) organik solventler ya da temizlik maddeleri ile temizlenmelidir.

katlar arasında beklenmesi gereken minimum ve maksimum sürelere uyulmalıdır.7. boyanın karışım ömrü (pot-life) göz önüne alınarak kullanılacak miktarda boya sertleştiricisi ile karıştırılmalıdır.1. • Fırça ile yapılıyorsa. Uygulama esnasında boya üreticisi firmanın teknik bülteninde belirtilen. Yüzeyin ıslak olması durumunda. Uygulama. B OYANIN YÜZEYE TATBİKİ 7. yağmur ve direk güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.1. kapağı ve pimleri sıkıca kapatılarak depoya teslim edilmelidir. 7. boya uygulamasına daha sonra başlanmalıdır.6. uygulanacak yüzey ile 75°'lik açı yapacak şekilde tutularak fazla bastırmadan. üzerlerinde ve içlerinde boya artıkları kalmayacak ve bir daha ki uygulamaya hazır olacak şekilde temizlenmelidir.7. • R u l o ile yapılıyorsa. • Haval ı tabanca ile yapılıyorsa. Rüzgar hızının saatte 24 km' den fazla olması durumunda 7.7. Çevre veya boyanacak parça yüzeyinin. boya üreticisinin belirttiği sıcaklıklara göre düşük veya fazla olması durumunda. 7. 7. • Çift komponentli boyalar için tiner ve sertleştirici karıştırılmamış boya kalması durumunda. uygun ortamda bulundurulmalı.3. 29 . Uygulama bittikten sonra kullanılan uygulama ekipmanları. Bağıl nem oranının.6. UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR Aşağıdaki durumlarda uygulama yapılmamalıdır. kabarcık oluşmaması için çok hızlı ve bastırarak uygulama yapılmamalıdır. 7. boya üreticisinin uygulama için önerdiği değerden yüksek olması durumunda. • • • • 7.2. boya ve sertleştirici tam olarak karıştırıldıktan sonra tavsiye edilen miktarda ilave edilmelidir. Kullanılacak tiner. tabanca boyanacak yüzeye dik ve 25-40 cm mesafeden yüzeye paralel harekelerle yapılmalıdır.5.1.• • • Boya hazırlanırken.2. boya üreticisi firmanın belirttiği pot-life (yaşam ömrü) içerisinde kullanılmayacak ise imha edilmelidir.5. Uygulama sonrasında. fırça boya kutusuna yarıya kadar daldırılmalı. Boyanan parçalar tam kuruma gerçekleşinceye kadar.5. yüzeyden gereğinden fazla geçmeksizin uygulama yapılmalıdır. Sertleştirici karıştırıldıktan sonra teknik bültenlerde belirtilen süre kadar beklenmeli. 7. • Boya-sertleştirici karışımı kalması halinde. UYGULAMANIN TAMAMLANMASI 7.7.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->