P. 1
BOYA

BOYA

|Views: 380|Likes:
Yayınlayan: spider2008

More info:

Published by: spider2008 on Apr 09, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

Boya El Kitabı İçindekiler 1.

K OROZ YO N U N BO Y AL AR İLE K O NTROL ALTINA ALI NM A SI
1.1. B OYALAR KOROZYONU NASIL GECİKTİRİ R ? 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. ASTAR BOYALAR ARAKAT BOYALAR SONKAT BOYALAR

2. BOY A U Y G UL AM A SI N D A Dİ K K AT EDİLECEK HU S U SL AR
2.1. GENEL HUSUSLAR 2.2. YÜZEY TEMİZLİĞİ 2.3. B OYANIN UYGULANMASI

3. ÜRÜ N KALİTE KO NTROL BELGESİ 4. G Ü VE NLİK BİLGİ F ORML ARI V E DÜZENLENMESİ ( M S D S) 5. BOY A U Y G UL AM A EKİ P M A NLARI VE SEÇİMİ
5.1. YARDIM CI EKİPMANLAR 5.1.1. KOMPRESÖRLER 5.1.2. HAVA FİLTRELERİ 5.1.3. HAVA HORTUMLARI 5.1.4. HAVA BASINCI AYARLAYICILARI 5.2. B OYA PÜSKÜRT ME EKİPMANLARI VE SEÇİMİ 5.2.1. PÜSKÜRTME YÖNTEMLERİ 5.2.1.1. HAVALI PÜSKÜRTME 5.2.1.1.1. BOYA TABANCALARI 5.2.1.1.1.1. BESLEME ÇEŞİTLERİNE GÖRE HAVALI BOYA

HAVALI BOYA TABANCASININ YAPISI KULLANILABİLMESİ

5.2.1.1.1.2. BOYA TABANCASININ DOĞRU İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5.2.1.1.1.3. BOYA ATIMI

5.2.1.1.1.4. HAVALI BOYA TABANCASININ HATALI ATIŞ ŞEKİLLERİ VE NEDENLERİ 5.2.1.1.1.5. KONTROLÜ BOYA TABANCASININ VERİMLİ ÇALIŞMASININ

5.2.1.2. BASINÇLI TANK KULLANILARAK PÜSKÜRTME 5.2.1.2.1. 5.2.1.2.1.1. 5.2.1.2.1.2. ASSISTED) POMPALI PÜSKÜRTME HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIRLESS) HAVA TAKVİYELİ HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIR-

5.2.2. UYGULAMA EKİPMANLARININ VERİM VE HIZLARINA GÖRE SEÇİMİ

Boya El Kitabı İçindekiler 6. BOY A K U S URLARI , NE DENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
6.1. İĞNE DELİKÇİKLE Rİ – KAYNAMA 6.2. PORTAKALLANMA 6.3. SÜTLENME 6.4. KIRIŞMA VE KALKMA 6.5. AKMA VE SARKMA 6.6. B OYADAN VE ÇEVREDEN GELEN TOZ VE PİSLİK 6.7. KURU PÜSKÜRT ME VE TOZUMA 6.8. B OYANIN BAT MASI 6.9. KABAR CIKLANMA 6.10. PASLANMA 6.11. Ç ATLAMA 6.12. PARLAKLIK KAYBI 6.13. ZAYIF YAPIŞMA 6.14. NEM KABAR CIKLARI 6.15. İPLİKLENME

7. RÖTUŞ İ ŞLEMLERİ
7.1. R ÖTUŞ YAPMA ORTAMININ KOŞULLARI 7.2. R ÖTUŞ İÇİN GEREKLİ BOYAMA EKİPMANININ HAZIRLANMASI 7.3. R ÖTUŞ YAPILACAK YÜZEYİN HAZIRL ANMASI 7.4. R ÖTUŞ İŞLEMİ İÇİN KULLANILACAK B OYANIN HAZIRLANMASI 7.5. B OYANIN YÜZEYE TATBİKİ 7.6. UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 7.7. UYGULAMANIN TAMAMLANMASI

1. K OROZ YO N U N BO Y AL AR İLE K O NTROL ALTINA ALI NM A SI
1.1. B OYALAR KOROZYONU NASIL GECİKTİRİ R ? Korozyonun geciktirilmesi için elektro kimyasal tepkimelerin yavaşlatılması gerekir. Antikorozif boyalar bu tepkimeleri çeşitli şekillerde kontrol ederler. Antikorozif Boyalar, 1) 2) Su ve oksijenin metal yüzeye ulaşmasını önlerler. İçinde kullanılan korozyon önleyici pigmentler, korozyon hızını yavaşlatır veya durdururlar.

Bu pigmentler; • Demir yüzeyi pasifize ederler. • Alkali özelliktedirler. 3) Galvanik etki ile korozyonu geciktirirler. Demirden daha aktif metal tozları (çinko, kurşun, alüminyum) pigment olarak kullanılabilir. Metal ile elektriksel temasa girerler ve demire göre katodik nitelikte olacaklarından korozyonu yavaşlatırlar. 4) Anot – katot arasında elektrik akımını keserek veya yavaşlatarak korozyon hızını azaltırlar. Antikorozif boyaların kuru filmlerinin elektrik direnci yüksektir. Sonuç olarak, korozyonu önleyebilmek için iyi bir antikorozif boya seçilmelidir. Bu boya astar, arakat, sonkat, vernik olabilir. Beklenileni sağlaması için aşağıdaki özellikleri içeren boyaların üretici firmadan istenmesi gereklidir; • Metal yüzeye yapışması çok iyi olmalıdır. • Korozyonu yavaşlatıcı antikorozif pigmentleri yeterli miktarda içermelidir. • İstenilen kuru film kalınlığını verebilmeli ve işlenebilirliği iyi olmalıdır. • Geçirgenliği az olmalıdır. • İçinde bulunduğu çevre /ortam koşullarından etkilenmemelidir. • Küf önleyici, makro ve mikro organizmaların yapacağı zararı önleyiciler kullanılmalıdır. Koruyucu boya tiplerini genel olarak astar, arakat, sonkat boyalar olarak sınıflandırabiliriz. 1.1.1. ASTAR BOYALAR : Korozyon yavaşlatıcı, örtme ve görünüş özelliklerini (renk) sağlayıcı ve doldurma gücü yüksek boyalardır. Tek kat uygulamada kalın kuru film verebilirler. Metal yüzeye öncelikle astar uygulanır. 1.1.2. ARAKAT BOYALAR : Astar ile sonkat arasında ürünlerdir. Astarın ince kuru film bırakması durumunda arakat önerilir. Korozyonu yavaşlatıcı pigmentler içermelidir. Arakat boyaların, mutlaka astar ve üzerine uygulanacak sonkat boyaya uyuşma ile yapışma özellikleri olmalıdır. - Astar kuru filmi ince ise, - Antikorozif değilse, - Üzerine uygulanacak sonkat uygulandığı astara yapışmıyorsa, - Korozyon için istenilen toplam kuru film elde edilemiyorsa arakat boyaların kullanılması gereklidir. 1.1.3. SONKAT BOYALAR : Dekoratif, belirli özellikleri verme yanında korozyon elemanlarını geçirmeme özelliğine sahip, kullanma ortamına uygun bağlayıcılar ile yapılan boyalardır. Mat, yarı mat ve parlak olarak üretilebilirler.

Sonkat boyalar aşağıdaki özellikleri içermelidir; - Kullanılan pigmentler güneş ışığına ve harici şartlara dayanmalıdır. - Astar boyaya veya kullanılacaksa arakata iyi yapışmalıdır. - Açık atmosferde kalacaksa ultraviole ışınlarına dayanmalıdır. - Tebeşirlenme olmamalı veya uzun sürede çok az olmalıdır.

1

Su buharı geçirgenliği az olmalıdır.2. YÜZEY TEMİZLİĞİ 2.4. Bozulmuş yüzeyler kurutulmalı. o partiyi temsil eden ve boya üretici firmasının düzenlediği Ürün Onay Raporu ile birlikte temin edilmelidir.3. üretim tarihi gibi bilgiler bulunmalıdır. çelik sıcaklığı çiğlenme noktasının mutlaka en az 3 °C üstünde olmalıdır.Aşınma direnci çok az olmalıdır. Yüzey temizliği ve tüm boya uygulamaları sırasında ortam şartlarının ölçümleri de dahil olmak üzere bütün ölçümleri yapabilecek ekipmanlara ve yeterli teknik bilgiye sahip bir supervizörün sahada bulundurulması önerilir.1. Kullanılacak boya. 2.1.1. Yüzey temizliği sırasında bağıl nem oranı tercihen %80' in altında olmalı. raspa temizliğini takiben en geç 6 saat içerisinde yapılmalıdır.1. ürünleri ise yasal zorunluluk kapsamında olan TSE belgelerine sahip olmalıdır. kuru ve elenmiş. Temizliği tamamlanan yüzeylere zaman geçirmeden boya uygulanması yapılmalıdır.Örtme gücü iyi olmalıdır. yayılma düzgün olmalıdır. Kullanılacak hava kompresörleri. . B OYANIN UYGULANMASI 2.5.Kuru film bırakma özelliği. Kullanılacak kumun tane iriliği istenilen yüzey pürüzlülüğüne göre seçilmelidir. .1. kostik.Akma yapmamalı..2.1.1. ambalaj üzerindeki ürün kodu. Uygulama sırasında gerekli iş güvenlik tedbirleri mutlaka alınmalıdır. 2.2. Çelik yüzeylerdeki yabancı maddeler (yağ.2. uygun tane iriliğindeki silis kumu veya grit kullanılarak TS EN ISO 8501-1 1988'e göre Sa 2 1/2 mertebesinde raspa temizliği yapılmalıdır.3. 2. uygun kimyasallar ile (deterjan.1. Diğer kirlilik yaratacak maddeler yüksek basınçlı tatlı su ile yıkanmalı ve kurutulmalıdır. gres vb.2. . Kullanılacak tüm astar ve boyaların Güvenl i k B i l g i For m lar ı (MSDS) boya üretici firma tarafından hazırlanıp boya kullanıcılarına iletilmelidir. .2. Ürün onay raporunda. 2.2. Silis kumunun iletkenlik değeri 50 mikrosimens/cm’yi geçmemelidir. Yüzey temizliği işlemleri tecrübeli personel ve uygun ekipman ile yapılmalıdır. kapatıcılık. viskozite gibi teknik özellikleri yer almalıdır. 2. Temizlenmiş kuru yüzeylere.3. yoğunluk. temiz. 2. hacimce katı miktarı optimum olmalıdır. 2. Astar katın uygulanması. Ayrıca boyanın parlaklık. 2. Boya üretici firma şartnamede istenilen kalite sistemine. 2. tekrar temizlenmeli ve pürüzlendirilmelidir. Temizleme ve boyama işleri arasında geçen sürede yüzey okside olur veya rutubetlenirse kesinlikle boya uygulaması yapılmamalıdır.4.Parlaklığı kullanım yerine uygun olmalıdır. parti numarası. 2. 2. 2. kuru ve yüksek basınçlı hava veya emici pompalar kullanılarak uzaklaştırılmalıdır. BOY A U Y G UL AM A SI N D A Dİ K K AT EDİLECEK HU S U SL AR 2. . Raspa temizliğinden sonra yüzeydeki tozlar.8. GENEL HUSUSLAR 2. .1.2. her bir kumlama nozzle’u için nozzle çıkışında 7 atm (100 psi) basınç sağlayacak şekilde 9 m3/dakika yağsız ve kuru hava sağlamalıdır.2. 2.3.) tamamen temizlenmelidir. 2 . çalışma ortamına üretici firmanın isim ve etiketini taşıyan orijinal ve kapalı ambalajıyla getirilmelidir. Kullanılacak tüm astar ve boyalar.5.).2. 2. organik çözücü vs.6.7.Elastikiyet ve sertlik istenilene uygun olmalıdır.2.

Astar veya boyaya.9. 3. Kestirme uygulamaları sadece fırça ile yapılmalıdır. non-explosive aydınlatma ve ekipman kullanımına özen gösterilmelidir. Kalınlık ölçümleri üst üste sürülen katların toplamına göre yapılmalıdır. tuzlu ortam. Kuru film kalınlığı yetersiz olan tüm bölgeler. Her kat boya kuru film kalınlığı boya sisteminde belirtilen kalınlıkta olmalıdır. Boyama işinde kullanılan alet ve ekipmanlar yeterli temizlikte ve tam çalışır durumda olmalıdır. damlama ve sarkmaları önleyecek şekilde uygulanmalıdır.2. 2. Katılması gerektiği hallerde ise yalnız karıştırma işlemi sırasında önerilen tip ve miktar katılmalıdır.5. 2. akma.3.8. Uygulamanın güvenlik içerisinde yapılması için havalandırma. Yeterli performansa ulaşan ürünler onaylanarak satışa sunulur. Boya uygulaması başlamadan önce keskin köşe ve kenarlarda kestirme uygulamaları yapılmalıdır. dikkatli bir işçilikle. ÜRÜ N KALİTE KO NTROL BELGESİ Fabrikamızda üretilen her parti ürün kalite kontrol servisinde belirlenmiş kalite standardına göre gerekli testlere tabi tutulur.3. Uygulama sırasında sarfiyatlar ve kayıplar kaydedilerek kontrol altına alınmalıdır. 2. son sütunu kontrol sonuçlarını içerir. İki bileşenli boya uygulamalarında sertleştirici karıştırıldıktan sonra teknik bültenlerde belirtilen süre kadar beklenmeli. kaynak dikişleri keskin köşe ve kenarlar muhakkak boyanmalıdır. Bağıl nemin % 80' i aştığı durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır. Yağmur. Uygulama esnasında boya üreticisi firmasının teknik bülteninde belirtilen katlar arasında beklenmesi gereken minimum ve maksimum sürelere uyulmalıdır. 3 . kar. olması gereken boya film kalınlıklarına uygunluğu ve tüketim düzenli olarak kontrol edilmelidir.6. 2. boya uygulamasına daha sonra başlanılmalıdır. sis sebebi ile veya çevre nispi rutubetinden ötürü metal yüzey üzerinde yoğunlaşma olması halinde boyanacak sathın ıslak olduğu durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır.3.3. Uygulama fırça. Tüm boyalı yüzeyler kaplama işi tamamlanana kadar temiz ve kuru tutulmalıdır.10. Bu raporun birinci ve ikinci sütunu ürünün belirlenmiş kalite kriterlerini.2. Boyada oluşacak akıntılar minimumda tutulmalı ve önlenemeyenler tamir edilmelidir. Kestirme uygulaması yapılırken.3. 2.3. Onaylanmış her parti ürün için Ürün Onay Raporu düzenlenir. 2.3. rulo. üst kat uygulama süresi içerisinde istenilen kalınlığa ulaştırılmalıdır.3.7. Bütün boya işleri.3. 2. Boya işlerinin yapıldığı yerlerde yangın ve emniyet kurallarına uygun tedbirler eksiksiz olarak alınmalıdır. üretici tarafından önerilmemiş ise inceltici katılmamalıdır.4. airless (havasız tabanca) ile yapılmalıdır. Boya uygulaması tecrübeli personel ve uygun ekipman ile yapılmalıdır.3. İki bileşenli boya hazırlanırken boyanın karışım ömrü göz önüne alınarak kullanılacak miktarda boya karıştırılmalıdır. Yaş ve kuru film kalınlıklarının. 2. 2.3.11.

4 .

Yangınla Mücadele Tedbirleri. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları.4.Toksikolojik Bilgi. 14. kullanılması ve imha edilmesine kadar geçen tüm süreçlerde teknik emniyet. 15. Tüketicilerimizin.03.Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler. 8.11.Kullanma ve Depolama.D. yangın.Kararlılık ve Reaktivite. olarak.Tehlikelerin Tanıtımı. 13. tüketicilerimizin bilgilendirilmesi ve uygulamada daha bilinçli olması adına ürünlerimiz için Güvenlik Bilgi Formları düzenleyerek müşterilerimize ulaştırma gayreti içindeyiz. depolanması. bu malzemenin taşınması. 2. 1.Fiziksel ve Kimyasal Özellikler. 9. 11.İlk Yardım Tedbirleri.S. toksidite.1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nin 6.2001 tarih ve 24575 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren değişik 22’nci maddesi gereğince hazırlanıp 11. Bu formun birinci kısmında ürün adı yer almaktadır. alınacak tedbirleri planlayabilmeleri için satın aldıkları ürünlerin Güvenlik Bilgi Formlarını istemelerini öneriyoruz.Bertaraf Bilgileri. 7. Kanat Boya A.Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı. 3. 16.Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi. 12. 11. 4. 10. Güvenl i k B i l g i Form u aşağıdaki ana başlıklardan oluşur. Güvenlik Bilgi Formları’nın Düzenlenmesi’ne ilişkin usul ve esaslar tebliği gereğince Boya ve Boya yardımcı malzemelerinin Güvenlik Bilgi Formları düzenlenmesi ve tüketiciye ulaştırılması zorunlu kılınmıştır. İkinci kısım 16 maddeden oluşmakta ve üretici firmaya ait bilgi ile birlikte ürünün sağlık ve emniyet ile ilgili bilgilerini içermektedir.S” Güvenlik Bilgi Formları tüketiciye verilir.07. sağlık.Taşımacılık Bilgisi.Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma. işletmelerindeki riskleri bilmeleri.Mevzuat Bilgisi. 6. Türkiye Cumhuriyeti’nde. 5 . 5. çevreye etkisi yönünden dikkat edilmesi gereken bilgileri içerir.Ekolojik Bilgi.Diğer Bilgiler.2002 tarih ve 24692 sayılı Resmi Gazete de yayımlanıp yürürlüğe giren.Ş. G Ü VE NLİK BİLGİ F ORML ARI V E DÜZENLENMESİ ( M S D S) Bütün gelişmiş dünya ülkelerinde kullanılan kimyasal maddeler üreticiden tüketiciye ulaştırılırken beraberinde “M. Bu yasal bir zorunluluktur.

karbondioksit.karbondioksit ve karbonmonoksit gibi gazların yanında farklı gazlar açığa çıkar.Göz kapaklarını açık tutarak tıbbi yardım isteyin.Bilinç kaybı tehlikesi doğarsa pozisyonu istenmelidir.10-40 15-30 .TEHLİKELERİN TANITIMI Bu madde/müstahzar 2001/58/EC Avrupa Birliği direktifine göre alevlenir.Göz ve deri temasından kaçının.R66. Gözle Te mas ta:Derhal temiz suyla 5-10 dk yıkayın.1993 tarih ve 21634 sayılı) ve 67/548/EEC Avrupa Birliği direktifine göre sağlığa ve çevreye zararlı maddeler Bileşenler Alkylbenzen Xylene N-Butyl Acetate 1-Methoxy-2-Propyl Acetate HDI 1. 4. Çözücü tiner ve solvent kullanmayın.Ağzı suyla çalkalayın ve suyu azar azar yudumlayın 5. zararlı ve tahriş edici olarak sınıflandırılır.KANAT A.2001/58/EC) ile 11/03/2002 tarih . GÜVENLİK BİLGİ FOR MU 91/155/EC Avrupa Birliği direktifi ve onun düzeltmeleri (93/112/EC. 6. Ta vs i ye ler:Söndürme sırasında suyla yapılan müdahale ile taşınan atıkların kanalizasyona ve toprağa karışmasını önleyin. Solu nma s ı Halin de :Kişi temiz havaya çıkarılmalı.Xi T Risk tanımları R20.Koruyucu elbise kullanın. Kanat Boya A.07.BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği (11. korunmalı ve tıbbi yardım Cas-no 001330-20-7 123-86-4 108-65-6 822-06-0 EINECs-no 215-535-7 204-658-1 203-603-9 212-485-8 %w/w .MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI M üs ta hzar Adı ve K od u : Ürü n G urub u : Ma dde /M ü s ta hzarın k u lla n ım yeri: Firmanın Ta n ıtımı: Acil Durum Te lefon u : 2.R67 R10. Şuursuz halde ise ağızdan hiçbir şey vermeyin.R38.kuru kimyevi toz. Solunum sistemini ve cildi tahriş eder.R36 R23.YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ Yan gın s ö n d ürme ma dde leri:Alkole dayanıklı köpük. Ma dde /M üs ta hzar Adı ve K od u : Hazırlama Tarihi:22/09/2003 Kanat HB Alifatik Poliüretan Sonkat Boya 14020 Kanat HB Alifatik Poliüretan sertleştirici 64010 GBF Revizyon No/Tarihi:00 4 kısım w/w 1 kısım w/w TK-GBF-005 1.R20. Te hli ke ler:Yanma sırasında kimyasal bozunma sonucu.Jet halinde su kullanmayın.Ş.R38 R10.Göze bulaşmasından kaçının.gemi üretim çeliklerinde kullanılır.R36/37/38.Solunum cihazı kullanın.Alev kaynaklarından uzak tutun.R21.Xn F. Yan gınla m üca dele de k or u y uc u e k i p ma n :Komple koruyucu elbise giyin.İLK YARDIM ÖNLEMLERİ Belirtiler ve E t kileri:Olabilecek her türlü şüpheli durumda veya belirti görüldüğünde tıbbi müdahaleye başvurulmalıdır.metal endüstrisinde.R42/43 Kanat HB Alifatik Poliüretan Sonkat Boya 14020 Kanat HB Alifatik Poliüretan sertleştirici 64010 Sonkat Boya Çelik konstrüksiyonlarda. 02328789500 Yutulma s ı Halin de :Yutulması halinde derhal tıbbi yardıma başvurun.Yutmaktan kaçının.sıcak tutulmalı ve dinlendirilmelidir.Ş.Kusturmayın.R65 R10.Buharı solumayın.6 diisocyanate 3. 6 .KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER Kişisel ö n le mler:Gereksiz kişileri sahadan uzaklaştırın.R37. sis halinde su tavsiye edilir.5-15 15-35 15-30 Semboller Xn F.Cildi su ve sabun ile yıkayın ya da uygun cilt temizleyicileri ile temizleyin.R36.Portatif solunum cihazı kullanın.24692 sayılı Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine ilişkin Usul ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Cilt ile te mas ta:Kirlenmiş elbiseleri çıkartın.Xi F.

Serin ve kuru yerde muhafaza edin.toprağa ve kanalizasyona karışmasını önleyin. Kıvılcım çıkarmayan el aletleri kullanın. uygun absorblayıcı maddelerle (kum.Kanallara sızan kaçakları yerel idareye bildirin. Te mizlik Metotları:Sıvı absorblayıcı kum.Ambalajda ve uıygulama ekipmanında topraklama ile statik elektrik bertaraf yöntemlerini kullanın.Maruz Kalma L imit Değerleri: Madde: Xylene N-Butyl Acetate 1-Methoxy-2-Propyl Acetate HDI 1.Depolama sahasında sigara içmeyin.toprak) bent yaparak akmasını önleyin. Dep olama:Direkt güneş ışığı.KULLANMA VE DEPOLAMA Kulla nma:Kullanılan yerde yeterli havalandırmayı sağlayın.Güvenlik ve Çevre Bilgileri PH: Kaynama noktası:Parlama Noktası:>32OC Alev alabilirlik:Patlayıcılık özelliği:Oksitlenme özellikleri:Buhar basıncı:Nispi Yoğunluk:1. E li n K orun ma s ı:Deri ile teması halinde koruyucu nitril veya butil esaslı lastik.FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Genel Bilgiler Görünüş: sıvı Koku: Aromatik Önemli Sağlık.Maruz Kalma Kon tr o lleri: Mesleki Maruz Kalma Kontrolleri: Solu n um Sis temini n K oru nma s ı:Yerel havalandırmanın uygun olmadığı yerlerde eğer eğer partikül konsantrasyonu veya çözücü buharı olması gerekli maruz kalma sınırının altında değilse uygun solunum koruyucu ekipman kullanılmalıdır.Uygun havalandırma sağlayın.toprak gibi malzemelerle bent oluşturarak suya ve toprağa karışmasını önleyin.Depoda kazara devrilen ambalajdan sızan ürünü. Güvenli elektrikli aletler kullanın.25-1.ısıtıcı ve alev kaynaklarından uzak tutun.Uzaklaştırma için Madde 13'e bakın.Kullanırken ambalaj kapaklarını kapalı tutun. Gözün K orun ma s ı:Sıvı sıçramasına karşın koruyucu gözlük kullanın.MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA 8 . 1 . Müsaade Edilen Azami Konsantrasyon(MAK değeri) 435 mg/m3 710 mg/m3 270 mg/m3 270 mg/m3 120 mg/m3 7 .28 gr/ml Çözünürlük suda:Çözünürlük yağda:Dağılım katsayısı:n-oktanol/suViskozite: Buhar yoğunluğu:Buharlaşma hızı:Diğer Bilgiler:Karışabilirlik:İletkenlik:Kendiliğinden alev alma sıcaklığı:10.KARARLILIK VE REAKTİVİTE Kaçınılmas ı Gereken D uru mlar:Önerilen depolama koşullarında stabildir.kuvvetli alkali ve asitlerden uzak tutunuz. 2 . Madde 7 ve 8'e uygun olarak emniyetli bir şekilde yoketmek üzere uygun kaba koyun.uzun eldiven kullanın. 8. Te hli ke li B oz u n ma Ürü n leri:Bu konuyla ilgili herhangi bir veri yoktur.6 diisocyanate Alkyl benzen 8 . Ürünün kullanıldığı yerde yemek ve içmek uygun değildir.(Bak Madde 7) Sıcak cisim ve ateşten uzak tutunuz Kaçınılmas ı Gereken Ma teryaller: Oksitleyiciler.Çevresel ö n le mler:Suya. 7. Cildi n K orun ma s ı:Pamuklu veya pamuklu/sentetik giysiler kullanın. 9.

Özel durumlar için teknik performans ve uygunluğu garanti edilmez.6 Diisocyanate içerir.Atıklar ve kullanılmış ambalajlar "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"nin Y12 kategorisine uygun olarak bertaraf edilmelidir. R21:Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.sağlık. R66:Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.EKOLOJİK BİLGİ Bu ürün ile ilgili ekolojik bir test verisi yoktur. İçerik: Ris k D urumları: Alkylbenzen ve HDI 1. 8 .BERTARAF BİLGİSİ Sıvı atıklar kanalizasyon ve su yollarına karışmasına izin verilmemelidir. S24:Cilt ile temasından sakının. S9:Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.DİĞER BİLGİLER Bölüm 2'deki risklerin açıklanması: R10:Alevlenir. S22:Tozlarını solumayın.emniyet ve çevresel bakımlardan yol gösterir.TAŞIMA BİLGİSİ Nakliye Şe kli ADR (Karayolu) Detaylar Nakliye Adı:Yanıcı sıvı UN Numarası:1263 Paint Nakliye Adı: UN Numarası:1263 Paint Deniz kirleticiliği:Var 15. Xn:Zararlıdır.TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Bu ürün ile ilgili zehirlilik bilgisi içeren bir veri yoktur. R20:Solunması halinde sağlığa zararlıdır. R38:Cildi tahriş eder. S37:Uygun koruyucu eldiven takın.Ürün KISIM 1'de belirtilen amaçlar dışında kullanılmamalıdır. R10:Alevlenir. R20:Solunması halinde sağlığa zararlıdır. Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler. R36:Gözleri tahriş eder. 13. R11:Kolay alevlenir.MEVZUAT BİLGİSİ Sınıf:3 IMDG (Deniz yo l u) Sınıf:3 EmS No: . R67:Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. S16:Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyin. R41:Ciddi göz hasarları tehlikesi R43:Cilt ile temasında alerji yapabilir.tüketici konuyla ilgili mevzuatın gerektirdiklerini sağlamaktan sorumludur. Te hli ke li Özellikler: F:Alevlenebilir.11. S3:Serin yerde muhafaza edin. R37:Solunum sistemini tahriş eder. Gü ve nlik Ta v s i ye leri: 16.Kimyasal Madde Düzenlemelerinin bir gerekliliği olarak hazırlanmıştır. R36:Gözleri tahriş eder. 12. R42/43:Solunduğunda ve cilt ile temasında alerji yapabilir.Ürünün kullanımındaki özel koşullar tedarikçinin kontrolü dışında olduğundan. 14.Solvent bazlı atıklar biyolojik arıtma tesisine deşarj edilmemelidir.Kanalizasyona ve su kanallarına karışmasına izin verilmemelidir.3-05 MFAG tablo no:310 Ambalaj grubu:III 1/07/2003 tarih ve 21634 sayılı "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"ne ve 93/18/EC sayılı Avrupa Biriliği direktifine göre ürün aşağıda belirtildiği gibi etiketlenmelidir. R65:Zararlı:Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler günümüz milli mevzuatın oluşturduğu duruma dayanmakta olup. S23:Aerosollerini solumayın.

1. Yardımcı Ekipmanlar ♣ Hava Üreteçleri –Kompresör ♣ Hava Şartlandırıcıları – Hava Filtreleri ♣ Hava Taşıyıcıları – Hortumlar ♣ Hava Basınç Ayarlayıcıları – Regülatörler 2. Hava ile beraber havada mevcut olan rutubet ve tozlar da emilir. • Pistonlu Kompresör • Vidalı kompresör Vidalı kompresörler. Boya uygulayıcıları. 1.1. Bu filtre genel kullanım amaçlıdır. KOMPRESÖRLER Kompresörler. sıkıştırdığı havayı bir depo içine pompalayıp istenen basınç altında tutmaktır. ambalaj içinde bulunan boyanın boyanacak yüzeye istenen kalitede kaplama yapacak şekilde transfer edilmesidir. kompresör yağı. Buna göre aşağıdaki sıralamayı yapabiliriz. rutubeti. BOY A U Y G UL AM A EKİ P M A NLARI VE SEÇİMİ Boya uygulaması genel olarak. Hava kompresörü atmosferdeki havayı emerek sıkıştırır. Kompresörden çıkan hava. havayı şartlandıran ve taşıyan ekipmanlar da boya uygulama ekipmanlarının bir parçası olmaktadır. Sıkıştırma sırasında sıkıştırma oranına bağlı olarak rutubet su haline döner. boya tabancasının ve boyahanede hava ile çalışan aletlerin hava ihtiyacını karşılamak için kullanılırlar. fırça gibi elemanlarla yapılsa da sanayide istenen kalitede yüzey elde edilebilmesi ve işin süratli yapılabilmesi ancak püskürtme metodu ile mümkündür. HAVA FİLTRELERİ Kaliteli bir boya filminin elde edilebilmesi için. yağsız ve neminden arındırılmış (kuru) olmalıdır. tozsuz. kendi tüketim ihtiyaçlarına ve bulundukları coğrafi bölgenin iklim koşullarına göre havayı önce soğutmak sureti ile şartlandıran.2. boya uygulama ekipmanlarına gelen hava.1. yağı ve tozu tutan filtreleri 9 .1. Püskürtme metodu ile boya uygulandığında genellikle basınçlı hava kullanılması zorunludur. Boya Püskürtme Ekipmanları ♣ Havalı Püskürtme ♣ Basınçlı Tank Kullanılarak Püskürtme ♣ Pompalı Püskürtme 5. YARDIM CI EKİPMANLAR 5. Bu işlem rulo. Hava kompresörü üzerinde kompresör üreticisinin yerleştirdiği bir filtre vardır. Hava deposu altından tahliye edildiğinde bu durum gözlenebilir.5. su ve tozlarla hava deposuna gider. İki tip kompresör vardır. Hava üreten. Bu sağlanamadığı durumda boya filmi yüzeyinde bozukluklar meydana gelir veya uygulama ekipmanı zarar görebilir. 5. Hava kompresörleri değişik yapıda olmalarına rağmen amaçları. hortumlar ve borulardaki hava kaybının karşılanması için gerekli olan hava miktarının toplamından % 26 daha fazla kapasiteli kompresör seçmelidir. yüksek çalışma basınçları ve büyük hava debileri ile pistonlu kompresörlere göre daha verimlidirler. Kompresör seçimi yapılırken.

DIN CUP 4 ile 40 saniye için II ve III nolu yöntemler c. ♣ Uygulanacak boyanın viskozitesi. metalik vs. 5. ♣ Uygulanacak boyanın tüketim miktarı.4. a. Yüksek parlaklık veya iyi kalitede metalik yüzey istendiğinde mutlaka havalı püskürtme tercih edilmelidir. 5.Havalı püskürtme II. Kullanılan uygulama ekipmanına. ♣ Uygulama yapılacak yüzeyin alan büyüklüğü ve uygulama yeri. B OYA PÜSKÜRT ME EKİPMANLARI VE SEÇİMİ Boya uygulama yöntemi ve ekipman seçerken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır. Hortum uzunluğu artarsa hava basıncında düşme olur. 10 metrenin üzerinde hortum uzunluğu ile çalışma gerektiğinde 13 mm. uygulanacak boyanın viskozitesine bağlı olarak uygulama yöntemi aşağıdaki gibi seçilebilir.temin ederek kompresörden çıkan hava hattına monte etmelidirler. DIN CUP 4 ile 60-80 saniye için sadece III nolu yöntem seçilebilir. ♣ Boyanın yapısı ( astar. yerde sürtünmesinden dolayı aşınmaya ve kullanılan hava basıncına dayanıklı olmalıdır. 10 . ♣ Uygulama sonrası istenen boya kuru film kalınlığı.) seçilmelidir. ♣ Uygulama kayıplarının oranı. sonkat. Tüketilecek boya miktarı 40-50 kg civarında ve düşük viskoziteli bir boya kullanılacaksa havalı püskürtme seçilebilir. ♣ Uygulama hızı. uygulanan astar ve sonkat boyanın cinsine göre kullanılacak havanın basınç değerinin ayarlanması gerekir. 9 mm çaplı hortumlar en fazla 8-10 metre uzunlukta kullanılmalıdır.1. Bunun için basınçlı hava hattı üzerine regülatör mutlaka yerleştirilmelidir. dir.). I.2.3. HAVA BASINCI AYARLAYICILARI Kompresörde üretilip basınçlı hava tankında depolanan hava basıncı genel olarak 7-8 bar değerindedir.Basınçlı tank kullanılarak püskürtme III. Boya viskozitesi yüksek ve kumlanmış bir yüzeyde 150-200 mikron kuru film kalınlığı isteniyorsa pompalı püskürtme (airless. Püskürtme yöntemleri üç ana başlık altında toplanabilir. air-assisted vb. boya tabancasının hareketini engellemeyecek kadar esnek. 5. Önerilen hortum iç çapı 9 mm. ♣ Boyanan yüzeyde beklenen yüzey kalitesi (dekoratif görünüm). HAVA HORTUMLARI Hava tabancaları.Pompalı püskürtme Örneğin. II ve III nolu yöntemler b.1. çaplı hortum kullanılması önerilir. DIN CUP 4 ile 20 saniye için I.

Bu olay bulut şeklinde görülür ve bulutlanma diye adlandırılabilir. Tabanca çıkışındaki basınç ne kadar yüksek olursa yüzeye çarpma sırasında boyanan yüzeyden geri gelen ve etrafa saçılan atomize ya da pulverize boya taneleri o kadar çok olur.5. Özet olarak.2.0 – 3. Boya kabininde yapılan astar ve boya uygulamalarında. Geliştirilmiş bu yeni tip tabancalar HVLP (High Volume Low Pressure) olarak adlandırılır. basınçta çıkmaktadır. yüzeyden geriye gelen tanecik sayısı çok azalmış.1. HVLP ve Compliant olmak üzere üç farklı çalışma sistemi mevcuttur. Havalı boya tabancalarında Konvansiyonel. I. Boyama verimi düşüktür. HAVALI PÜSKÜRTME Havalı boya tabancaları.2. Memeden püskürtülen yüksek basınçlı hava-boya karışımı. ye düşürülmüştür. dir. tozuma düşük olduğu için filtrelerin çabuk kirlenmesini önlemektedir. (%30.5 – 4 bar Hava Giriş Basıncı Hava-Boya Karışımı Çıkış Basıncı ~ 0.4 bar II. Bu sebeple yüzey kalitesi çok iyi değildir. boya veya boya karışımlarını basınçlı hava ile pulverize edip istenen yüzeye aktaran ekipmanlardır. Uygulama uzaklığı 10-15 cm.5 .7 atm.50 ). tabancadan çıkan hava ve boya karışımının basıncı ne kadar düşük ise yüzey kalitesi o oranda iyileşir.1.1. KONVANSİYONEL TİP TABANCALAR Tabancaya verilen hava yaklaşık olarak aynı basınçla tabancayı terk eder. basınçta girip. Boya memesi üzerindeki delik sayısı artırılmıştır. HVLP TİP TABANCALAR Konvansiyonel tip boya tabancalarındaki uygunsuzlukları düzeltmek için tabancadan çıkan boya-hava karışım basıncı ve hızı düşürülmüştür. Tabanca öngörülen şartlarda kullanıldığı takdirde verim %75-80’ lere ulaşmaktadır. Uygulama uzaklığı 20-25 cm. yüzeye çarpar ve geri gelir. Yakın çalışma ve düşük basınçta yapılan atım tozumayı azaltmıştır. PÜSKÜRTME YÖNTEMLERİ 5.5 bar Hava Giriş Basıncı 11 .7 bar 3. verimlilik ve boyanan yüzeyin kalitesi yükselmiştir. boyahava karışımı 0. Tabancadan dışarı çıkan hava-boya karışımının basıncı boya filmi yüzeyinin kalitesini ve boya uygulama kayıplarını belirler. Hava-Boya Karışımı Çıkış Basıncı 3. Yüksek debi düşük basınç sistemi ile boya debisi artmış. yüzeye transfer edilen boya miktarı artar ve tabanca verimi o oranda yükselir. Havalı tabancalarda hava ve boya tabancaya ayrı ayrı kanallardan gelip tabancada karışırlar. 3. Bu karışım pulverize edilerek tabanca çıkışında bulunan hava başlığından dışarı atılır.5 atm. Tabancaya hava 3-3.

COMPLIANT TİP TABANCALAR HVLP tip tabancanın düşük basınçlı çalışma özelliği korunarak uygulayıcıların istekleri dikkate alınarak geliştirilmiş bir modeldir. Bu tip tabancalarda püskürtülecek boyanın viskozitesi en fazla Din Cup 4 ile 25 saniye olmalıdır. ♣ İş verimini yükseltir. ♣ Kayıpları azaltır.1. Konvansiyonel Tabanca ile…………………. • • Alttan Hazneli Boya Tabancaları Üstten Kavanozlu Boya Tabancaları • ALTTAN HAZNELİ BOYA TABANCALARI Tabanca içinden geçmekte olan havanın vakum hücresinde meydana getirdiği düşük basıncın etkisi ile haznedeki sıvıyı tabanca memesine sürükleyip püskürtebilen tabancalardır.11 m2 alan boyanabilir. ♣ Boya zayiatını düşürür. Uygulama uzaklığı 10-15 cm arasıdır.1. BOYA BESLEME ÇEŞİTLERİNE GÖRE HAVALI BOYA TABANCALARI Boya besleme çeşitlerine göre 2 çeşit havalı boya tabanca tipi mevcuttur. Hava hücresinden gelen hava ile karışarak tabancadan çıkar. Aksi halde boya hazneden yukarıya doğru hareket etmeyecek veya kesikli bir püskürtme oluşacaktır.7 m2 ii. Yüksek boya debisi özelliği yoktur. HVLP tip tabanca ile yüzeye yakın çalışmak. 3-4 bar hava girişi ve ~ 0. Boyanın memeye akışı. III.1. • ÜSTTEN KAVANOZLU BOYA TABANCALARI Bu tipteki tabancalarda boya kendi ağırlığı (yer çekimi kuvveti) ile tabancanın boya memesine gelir.2. i. Uygulama sırasında haznenin üzerindeki delik açık tutulmalıdır.. tabanca içinden geçen havadan bağımsızdır. Aksi halde boya memeye doğru akmaz. 5.7 bar çıkış basıncı ile ideal bir uygulama sağlamaktadır. Bu tabancaların kavanozundaki üst kapak contasının deliği açık olmalıdır. HVLP Tabanca ile……………………………. En az % 60 verimle çalışmayı garanti etmektedir. 12 .♣ 1 litre boya ile aynı kuru film kalınlığı için.

13. 12.1.5.1. 7. 5. 4. 9. 6. 11. 2. 3. 8.1. 10.1. PERDE AYARI BOYA DEBİSİ AYARI HAVA DEBİSİ AYARI HAVA GİRİŞİ TETİK VAKUM HÜCRESİ BOYA HAZNESİ BOYA GİRİŞİ ATOMİZE BÖLGESİ(NOZZLE) İĞNE BOYNUZ HAVA KANALLARI BOYA MEMESİ HAVA BAŞLIĞI Boya tabancasının en çok aşınan ve en önemli parçaları şunlardır: ♣ Hava başlığı ♣ Boya memesi ♣ Boya iğnesi 13 .2. HAVALI BOYA TABANCASININ YAPISI TABANCA GİRİŞLERİ VE AYARLAR 1.

2.1.Bu üç parçanın hepsi meme seti olarak isimlendirilir.3.5 mm. Aksi halde tabancanın boya atışı düzgün olmaz. konvansiyonel tabancalarda 20 . 5. Hava hücresi ve boya memesinin üzerindeki deliklerin açık olması ve boya iğnesinin düzgün olması gerekir. Bu nedenle tabancaya gelen havanın basıncı önemlidir. 5. Çünkü paslanmaz çelik aşınmaya ve paslanmaya karşı daha dayanıklıdır. BOYA TABANCASININ DOĞRU KULLANILABİLMESİ İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Püskürtme yapılırken boya memesinin ve boya iğnesinin ömrünü uzatmak için tabancanın boya iğnesinin tam açık vaziyette kullanılması tavsiye edilir. Boya tabancasının meme setini meydana getiren parçalar ve görevleri aşağıda verilmiştir 1-Hava Baş l ı ğ ı : Püskürtme tabancasının ön kısmında bulunan basınçlı havayı boya uygulanan yüzey üzerine sevk ederek atomize eden ve püskürtme şekli meydana getiren parçadır. Basınç kaybı nedeniyle düşük hava basıncı ile yapılan boya uygulamaları düzgün ve parlak olmaz.1. Konvansiyonel tabancalarda 3.1. Daha yüksek ve daha düşük basınçta boya uygulandığı zaman boyanın yüzeyinin düzgünlüğünden renk tonuna kadar farklılıklar meydana gelir.B oya İğnes i : Boya akımını açıp kapamaya yarayan ve boyanın.2. boya iğnesi 1. Aksi takdirde boya tabancasının tetiği verimli çalışmaz ve tabancadan boya düzgün çıkmaz.2. Boya tabancası ile yüzey arasındaki mesafe HVLP tabancalarda 10-15 cm. olmalıdır. boya memesine düzgün bir şekilde gelmesini sağlayan parçadır. 2. Boya uygulandıktan sonra tabancanın meme setinin sökülerek temizlenmesi gerekir.B oya Memes i : Hava hücresinin hemen arkasında bulunan ve boyayı belirli miktarda basınçlı hava akımı içine sevk eden parçadır..5 – 4. Hava hücresi ve boya memesi 1.25 cm. 3.1.0 . olarak kullanıldığı zaman tabancadan yeteri kadar verim alınamaz.1.3. Fakat aslında hata tabancaya yeterli miktarda basınçlı hava gelmemesidir.3 mm. Meme setinin paslanmaz çelikten yapılmış olanları tercih edilmelidir.0 bar olmalıdır. BOYA ATIMI Boya tabancası kullanılırken yüzeye dik. Bu gibi durumlarda hatanın kullanılan boya tabancasında veya kullanılan boya malzemesinde olduğu düşünülür. 14 . En uygun püskürtme basıncı HVLP boya tabancalarında 3.1.5 bar. püskürtme hareketi yüzeye paralel olmalıdır. Boya iğnesinin ucunun düzgünlüğü çok önemlidir.

Boya dik bir yüzey üzerine 15-20 cm mesafeden püskürtülerek tabanca kontrol edilir. Tabancayı yüzey üzerinde sağa-sola hareket ettirirken yeni atılan boya katı bir evvelki katın HVLP tabancalarda %75.1. Boya tabancası ile uygulanacak olan malzemenin kalınlığına göre uygun meme çapında boya tabancası kullanmak gerekir. Bu durumda boyanın akmaması için boya tabancasının hızlı hareket ettirilmesi gerekir. konvansiyonel tabancalarda %50 üzerinden geçmelidir. dar-geniş ayarı tam açılır. NORMAL ATIM ŞEKLİ 15 . Tabanca 45 derecelik bir eğim yaptığında boyanın %65'i kayıp olacaktır 5. · Kalın bir malzemeyi ince meme çaplı bir tabanca ile uygulanmamalıdır. Hava basıncı 4 bar’ a getirilir. Boya tabancası yüzeye eğik vaziyette tutularak püskürtme yapılmamalıdır. YANLIŞ UYGULAMA DOĞ R U UYGUL A M A Bilek esnek olmadığı takdirde tabanca kavisli hareket edecek ve yüzeyde değişik kalınlıklarda boya filmi oluşacaktır.2. Bu şekillerin açıklamaları aşağıdadır. Tabanca yüzeyden çok uzak tutulursa.• • • • • • Boyama hareketi düzgün hareketlerle yapılmalıdır. boya yüzeye kuru düşer.4. Boyama süresince tabanca yüzeye dik tutulmalıdır. Tabanca yüzeye çok yakın tutulursa yüzeyde fazla boya toplanır. Boya tabancasının yüzey üzerinde meydana getirdiği şekle göre tabancanın düzgün atıp atmadığı ve hata sebebi anlaşılır. tetik ayarı.1. HAVALI BOYA TABANCASININ HATALI ATIŞ ŞEKİLLERİ VE NEDENLERİ Boya işlemine başlamadan önce hava ayarı. · İnce bir malzemeyi de kalın meme çaplı boya tabancası ile uygulanmamalıdır. Yüzeyde boya tozunun fazlalaşmasına sebep olur. Tabancadan fazla malzeme çıkacağı için yayılma iyi olmaz ve akma olayı meydana gelir.1.

Deliklerin kısmen tıkanmış olması.Hava basıncı yeterli değil. 2 .Malzemenin viskozitesi fazla. 16 .Hava basıncı çok fazla. 3 .Boya basıncı çok yüksek. PÜSKÜRTME ORTADA ÇOK KUVVETLİ Nedenleri: 1 .Deliklerin kısmen tıkanmış olması.PÜSKÜRTME ORTADA ÇOK ZAYIF Nedenleri: 1 .Malzeme girişi yetersiz. 3 . 3 . 2 . (basınçlı kaplar kullanıldığında) PÜSKÜRTME SAĞDA VE SOLDA ÇOK KUVVETLİ Nedenleri: 1 . 4 .Malzeme basıncı çok az. 3 . 2 . PÜSKÜRTME YUKARIDA VE AŞAĞIDA ÇOK KUVVETLİ Nedenleri: 1 .Boya memesinin kirliliği.Hava başlığının kirliliği.Boya memesinin kirliliği.Hava başlığının kirliliği.Boya meme çapı çok büyük. 2 .

Yüksek Verimli Boya Tabancası Düşük Verimli Boya Tabancası 5.1.2.1. POMPALI PÜSKÜRTME Pompalı boya uygulamalarında elde edilecek yüzeyin dekoratifliğine göre 2 farklı yöntemle çalışan pompalı boya püskürtme ekipmanı mevcuttur.1. Boya memesi yatay hale getirilir ve yüzeye dik olarak uygulama yapılır. Oluşan elips şeklindeki boya lekesinden aşağıya süzülecek boya akıntıları takip edilir.1.2. 5. Aynı renkte ve büyük miktarlarda boya tüketimlerinde kullanılırlar.5. Boya akıntıları birim zamanda aynı mesafeyi kat ediyorsa tabanca verimli kabul edilir. BOYA TABANCASININ VERİMLİ ÇALIŞMASININ KONTROLÜ Tabanca perde ayarı tam olarak açılır. • Airless – Havasız Püskürtme • Air-Assisted – Hava Takviyeli Havasız Püskürtme 17 .1.1. BASINÇLI TANK KULLANILARAK PÜSKÜRTME Bu tip uygulamalarda püskürtülecek sıvı kapalı bir kapta üzerine basınç uygulanarak tabancaya gönderilir. Bu uygulama tipi ile diğer uygulama tiplerine göre daha standart bir boya debisi elde edilir ve daha yüksek viskoziteli boya uygulamaları yapılabilir. Boya girişi tabancanın haznenin takıldığı kısımdan gerçekleşir.1.2. Eğer boya akıntıları birim zamanda farklı mesafeler almış ise tabanca verimi düşüktür.1.1.

ambalaj içindeki geniş viskozite ve yoğunluk aralığındaki (yüksek viskoziteli ürünler dahil) boya ve kaplama malzemelerini.’ ye kadar uzayabilen hortumları. gibi üstün özellikleri nedeniyle ağır sanayide tercih edilmektedirler. Kullanılan Hava Basıncı: 3 bar Uygulama Basıncı: 3 X 33 = 99 bar’dır. 18 . ♣90 m. Airless pompalar arasında en güçlü olan tiptir. ♣Yüksek uygulama hızları.1. 45. Bu ekipmanlar. bir pompa yardımıyla ürüne hava karıştırmadan yüzeye aktarabilen boya uygulama ekipmanlarıdır. Bu tip ekipmanlarda tabanca ile perde ayarı yapmak mümkün değildir. 41. Ekipman tabancaya gelen boyayı aynı basınç ile püskürtür. Örneğin 33:1 oranındaki bir airless pompa için. Bunlar.68. Çalışma prensibi ve kullandığı enerji türüne göre üç tipte airless pompa mevcuttur.2. Boya uygulamalarında yüzeyden uzak ( 30. Uygulama mesafesi meme numarasına ve uygulama basıncına göre tespit edilir.1. Sıkıştırma oranlarına göre kullanılan hava basıncının 70-80 kat basınçla ürünü yüzeye püskürtme yeteneklerine sahiptirler. Tabanca üstündeki memeyi değiştirerek farklı perde genişlikleri elde edilebilir. • Hava Tahrikli • Elektrik Motorlu • Benzin Motorlu I.5. 80 vs. HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIRLESS) Airlessler. ♣Düşük kayıp oranları. ♣Birim zamanda yüzeye aktardığı ürün miktarı. 400-450 bar boya püskürtme basıncı. katı basınçla yüzeye püskürtebilmektedirler.1. ♣Yüksek viskoziteli ürünleri uygulayabilme kolaylığı.40 cm) ve hızlı çalışmak gereklidir.2. 12-14 lt/dk boya debisi ile çalışabilmektedirler. HAVA TAHRİKLİ AIRLESS Bir kompresörden aldığı havayı kullanarak boya pompasını harekete geçirerek çalışmaktadırlar. Hava tahrikli tipler boyayı kullandığı hava basıncının 33. Uygulama sırasında bulutlanmanın olmadığı nokta ideal uygulama mesafesidir.

19 . IV. Uygulama basıncı ve boya debisi bakımından en zayıf airless tipidir. ELEKTRİK MOTORLU AIRLESS Boya pompasına hareket veren elektrikle çalışan bir motora sahiptir. • Viskoziteye Göre: Yüksek viskozite değerine sahip ürünlerde büyük çaplı meme kullanılması memenin tıkanmaması ve pompanın rahat çalışabilmesi açısından uygun olacaktır. mastik ya da solventsiz ürünler geniş çaplı meme kullanılarak uygulanmalıdır. tane boyutu ve en önemlisi uygulama yapılacak yüzeyin boyutları meme seçiminde önemli kriterlerdir. Pompanın verimi max. III. Küçük çaplı meme kullanıldığı takdirde ürün sık sık memeyi tıkayacak ve uygulamayı aksatacaktır. 5lt/dk debiye kadar çıkabilmektedir. Ancak taşıma kolaylığı ve elektrikle çalışması nedeniyle istenen her yere rahatlıkla taşınabilme ve kullanılabilme özelliğine sahiptir. Sonkat ürünlerin uygulanmasında tüm meme çeşitleri kullanılabilir. Bu tip airless pompalar genellikle yol çizgi boyaları ve tekstüre boya uygulamalarında kullanılmaktadır.II. • Boya Tipine Göre: Astar. Pompa verimleri olarak airless tipleri arasında orta seviyede ekipmanlardandır. AIRLESS POMPALARDA MEME SEÇİMİ Püskürtülecek ürünün viskozitesi. BENZİN MOTORLU AIRLESS Benzin motoruyla pompaya hareket vererek çalışmaktadır. 250 bar basınç ve max. Düşük viskoziteli ürünlerde tüm çaplı memeler kullanılır ancak büyük çaplı meme ile uygulamalarında sarkma problemleri yaşanabilir.

yaş film kalınlıkları ve uygulama yapılacak alana göre kullanılabilecek meme seçilebilir.ω) meme çapının inch cinsinden gerçek değerinin 1000 ile çarpımıdır. Memenin oluşturduğu perdenin genişliği uygulama yapılan yüzeyin genişliğinden fazla olmamalıdır. 5 1 5 nolu meme için. υϖω I–İlk hane (υ)memenin oluşturduğu perdenin açısını verir. mm 315-317 415-417 515-517 615-617 715-717 815-817 Meme No 200 250 300 317-319 319-321 321-323 321-323 323-325 417-419 419-421 421-423 421-423 423-425 517-519 519-521 521-523 521-523 523-525 617-619 619-621 621-623 621-623 623-625 717-719 719-721 721-723 721-723 723-725 817-819 819-821 821-823 821-823 823-825 20 .038 cm = 0. 15→ 0. Büyük boyutlara sahip yüzeylerde yapılacak uygulamalarda yüzeye göre çok küçük perdeli meme kullanılması işin süresini dolaysısıyla işin maliyetini artıracaktır. mikron Malzemeni n Genişliği.015 inch= 0. Tablo 2 – Meme Seçimi Tablosu Boyanacak Yaş Film Kalınlığı. mm 50 100 150 300 400 500 600 700 800 Boyanacak Malzemeni n Genişliği.• Yüzeyin Boyutları: Meme seçiminde ürünün püskürtüleceği yüzeyin boyutu doğrudan kayıp ve uygulama hızını etkileyeceği için önemlidir. Ayrıca 30-40 cm uygulama mesafesinden yaklaşık olarak perde genişliğini verir. 5→50o perde açısı 5→25-30 cm perde genişliği (30-40 cm uygulama mesafesi için) Tablo 1 – Meme Numarasına Göre Perde Açısı ve Perde Genişliği Tablosu Meme No Perde Açı s ı 30-40 cm Uygulama Mesafes i nden Perde Geni ş l i ğ i 1xx 10o 5-10 cm 2xx 20o 10-15 cm 3xx 30o 15-20 cm 4xx 40o 20-25 cm 5xx 50o 25-30 cm 6xx 60o 30-35 cm 7xx 70o 35-40 cm 8xx 80o 40-45 cm 9xx 85o 45-50 cm II – İkinci ve üçüncü hane (ϖ.38 mm Aşağıdaki tablo kullanılarak. Aksi halde geniş perde yüzeyin kenarlarından taşıp büyük kayıplara neden olacaktır.

Bu uygulamada amaç. aşağıda verilen uygulama hızı ve uygulama verimi grafiklerini kullanılarak seçmek doğru olacaktır.2.1. Grafik 1 – Uygulama Yöntemlerine Göre Uygulama Verimi Grafik 2 – Uygulama Yöntemlerine Göre Uygulama Hızı 21 . boyanın memeden çıktığı noktada hava boynuzları ile desteklenerek yönlendirilmesi sağlanır. HAVA TAKVİYELİ HAVASIZ PÜSKÜRTME (AIR-ASSISTED) Çalışma prensipleri airlessler gibidir.1.1.2.2.2. Atomize Bölgesi Hava Girişi Boya Girişi 5. boyanın airless’ e göre daha fazla atomize edilip daha dekoratif bir görüntü elde etmektir. UYGULAMA EKİPMANLARININ VERİM VE HIZLARINA GÖRE SEÇİMİ Püskürtme ekipmanlarını. Tek farkları.5.

Nedenleri : • Solventlerin kaynaması. • Yeterli ön buharlaşma (Flash-off) ve katlar arasında yeterli bekleme süresinin verilmemesi. • Boyanacak metal yüzeyin sıcak olması.6.1. PORTAKALLANMA Yaş boya filminin iyi yayılamaması nedeniyle. • Uygulamanın çok kalın veya ince yaş film olarak yapılması. kabarcıklanma yapan ve sonra uzaklaşamayan solventlerin kuru boya filmi üzerinde bıraktıkları küçük delikçiklerdir. 6. • Püskürtme kabininde hava cereyanı bulunması. • Çok hızlı tip srtleştirici veya tiner kullanılması. BOY A K U S URLARI . • Uygulama viskozitesinin çok ince veya kalın olması. NE DENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ 6. • Portakallı yüzeye ince pasta çekilir ve cilalanır. Düzel t i l mes i : • Zımparalanarak yüzey bozukluğu giderilir. İĞNE DELİKÇİKLE Rİ – KAYNAMA Yaş boya filminin kuruma sırasında içinde kalan. • Boyanın çok kalın uygulanması ve sıcak ortamda boya uygulaması yapılması. Boya püskürtme tabancasının boyanacak yüzeye çok yakın veya uzak tutulması. Düzel t i l mes i : Boya iyice sertleştikten sonra. • Eğer aşırı derecede portakallanma varsa 400 numara zımpara kağıdı ile yaş zımpara yapılır ve yeniden boyanır. • Önerilen tiner yerine kalitesiz ve yanlış tiner kullanılması. 22 . yüzeyde portakal kabuğu görünümünde kuru film oluşmasıdır. • Uygulama basıncının çok düşük olması. • Katlar arasındaki bekleme sürelerinin çok uzun tutulması. Nedenleri : • Yanlış uygulama tekniği. • Tabanca memesinin çok küçük olması. • Bozukluğa neden olan kriterler ortadan kaldırılır.2.

• Kabinde hava cereyanının fazla olması. yüksek nem. 6. henüz alt katlar yaş iken çok çabuk kuruması. • Eski bir boya filmi üzerine iyice zımpara yapılmadan yeni bir katın atılması. • Kötü kurutma koşulları. bu da atmosferdeki nemin boya filmi içinde yoğunlaşarak sütlenmeye yol açmasına neden olur. • Boyanın çok kalın uygulanması. Unutulmaması gereken çok önemli bir nokta. 23 . • Tabancanın çok yavaş hareket ettirilmesi.(Örneğin düşük sıcaklık. Boya filminde kalan nem daha sonra kabarcık oluşumuna ve katlar arasında yapışmanın zayıflamasına sebep olur. bir fırça ile düzeltilip tabancayla dikkatlice boya uygulanarak sorun halledilebilir. • Kabinde yeterince hava dolaşımı ve ısının sağlanamaması.) • Yüzeyin. • Soğuk ve nemli havalarda çok çabuk buharlaşan tiner kullanılması. • Uygun olmayan ortamlarda boyama işleminin yapılması.5. Nedenleri : • Tabancanın yüzeye çok yakın tutulması. Düzel t i l mes i : • Sütlenme az ise boya filmi iyice sertleştikten sonra yüzeyin cilalanarak sütlülüğün giderilmesi gerekir. • Sentetik bir boyanın iki selülozik kat arasında kalacak şekilde uygulanması. Nedenleri : • Sentetik hava kurumalı astar ve sonkatların birinci katının uygulanmasından sonra ikinci katı uygulamak için kritik süreyi aşarak uygulama için çok fazla gecikilmesi. Düzel t i l mes i : Eğer akan veya sarkan kısım henüz yaş ise. • Püskürtme aparatının bozulması. • İlk katın yüksek ısıda fırınlandıktan sonra üzerine ikinci katın uygulanması. • Kabindeki hava akımının ve sıcaklığın normal olmaması. Düzel t i l mes i : • Kırışma ve kalkma az ise boya iyice kürlendikten sonra o bölgenin zımparalanarak yeniden boyanması gereklidir. Genellikle soğuk ve nemli havalarda meydana gelir. Nitroselüloz veya diğer tip boyalardaki çözücülerin çok çabuk uçması yüzeyin ani soğumasına. • Püskürtmenin düzensiz hareketlerle yapılması. aşırı hava akımı gibi. sonkatta görülen sütlenmenin alt katları da etkilediğidir. • Yanlış ve kalitesiz tiner veya çok yavaş buharlaşan tiner kullanılması. Eğer boya filmi tamamen kurumuş ve sertleşmiş ise film 400 nolu zımpara kağıdı ile yaş zımparalanır ve tekrar boyanır. 6.6.4. • Uygulama viskozitsinin çok yüksek veya çok düşük olması. SÜTLENME Yüzeyin boya uygulamasından sonra sütlü ve mat bir görünüm almasıdır. • Hava basıncının düşük olması. KIRIŞMA VE KALKMA Boyada bulunan çözücülerin daha önce uygulanan boya filmini etkileyerek çözmesi olayıdır. AKMA VE SARKMA Dikey veya eğimli yüzeylerin boyanması sırasında yaş boyanın uygulandığı yüzeye tutunamayarak akması olayıdır. • Boyanın gelişini azaltmadan püskürtme fanı genişliğinin azaltılması.3. • Sütlenme çok fazla ise boya filmi sertleştikten sonra yaş zımpara yapılıp yeniden boyanması gerekir. Nedenleri : • Kalitesiz ve uygun olmayan tiner kullanılması. • Kırışma çok fazla ise metale kadar boya sökülüp yeniden boyanmalıdır.

• Hava basıncının yüksek olması. • Viskozitenin çok düşük veya çok yüksek olması.6. • Pislik fazla ve derinde ise zımpara yapılıp yeniden boyama işlemi yapılmalıdır. boyadan veya bir başka boyadan gelen boya tozlarının boya filmi içine girerek boya filminin yüzey görüntüsünü bozmasıdır.6. KURU PÜSKÜRT ME VE TOZUMA Boyanın yüzeye toz şeklinde düşmesi nedeni ile kuru filmde parlaklık ve yapışma kaybı şeklinde görülen yüzey problemidir.7. Düzel t i l mes i : • Astarda bu sorun görülmüş ise film iyice sertleştikten sonra zımpara yapılıp giderilecektir. • Uygun olmayan tabanca seti kullanılması. elyaf ve iplikçikler birikmesi. • Operatörün elbisesinde toz. • Zımpara tozlarının kabine girişine engel olunmaması. • Paslı ve kirli boya kapları kullanılması. 24 . B OYADAN VE ÇEVREDEN GELEN TOZ VE PİSLİK Boyama sırasında çevreden. Düzel t i l mes i : • Pislik çok az ve yüzeyde ise hafif zımpara yapılıp . • Tabancanın yüzeyden çok çabuk geçmesi. • Sonkatlarda ince zımpara ile zımpara yapılıp. • Uygun olmayan yanlış ve kalitesiz tiner kullanılması. • Püskürtme kabininde toz birikimine mani olunmaması ve biriken tozların temizlenmemesi • Kompresörden çıkan havanın filtre edilmemesi veya yetersiz filtre edilmesi. • Sıcak ve kuru havalarda çok çabuk buharlaşan tiner kullanılması. Örneğin yüksek kapasiteli kafayla küçük nozzle kullanılması. hava tutulmaması. • Püskürtme kabininde hava akımının ve hızının yüksek olması. daha sonra cilalanarak sorun giderilebilir. oyuklara vs. • Boyama işleminden önce bağlantı yerlerine. Nedenleri : • Tabancanın yüzeyden çok uzakta tutulması. sonra cilalanarak sorun giderilebilir. 6. Nedenleri : • Püskürtme kabinine gelen havanın filtre edilmemesi veya yetersiz filtre edilmesi.

10. Nedenleri : • Boya işleminden önce iyi bir yüzey temizliği yapılmaması. Düzel t i l mes i : • Boya metale kadar sökülür. B OYANIN BAT MASI Genellikle metalik boyalarda kuruma ilerledikçe filmin parlaklığını kaybederek alttaki düzgün olmayan yüzeyi. KABAR CIKLANMA Boyama işleminden sonra yaş film içinde hapsolan havanın filmin çabuk kuruması halinde film içinde kalarak hava kabarcığı oluşturması olayıdır. • Yanlış ve kalitesiz tiner kullanılması. • Boya işleminden önce yüzyde kalan parmak izleri.9. silinmemiş ve kendiliğinden kurumuş su. astardaki zımpara izlerini ve metalin çizgilerini göstermesidir. Nedenleri : • Hava basıncının düşük olması. • Boyanın çok kalın katlar halinde uygulanması.8. Fakat diğer sonkatlarda film çok ince zımpara kağıdı ile zımparalanır ve tekrar boyanır. • Nem ve kimyasalların boya filmindeki çatlaklardan geçerek metale ulaşması pası oluşturur. • Çok kalın zımpara kullanılması ve bu izlere boyanın batması. Yüzeyde oluşan kabarcıklar zamanla patlayarak açılırlar.6. Pastan etkilenmiş bölgeler metal parlaklığı elde edilene kadar iyice temizlenir. PASLANMA Yüzey problemleri nedeni ile iyi korunamayan metallerde korozyon oluşumunun gözlenmesidir. Düzel t i l mes i : • Sorunun görüldüğü derinliğe veya gerekiyorsa metale kadar zımpara yapılıp yüzeyin yeniden boyanması gereklidir. Düzel t i l mes i : • Film nitroselüloz esaslı ise sorun vernik işlemi ile giderilebilir. • Katlar arasında yeterli ön buharlaşma süresi verilmemesi. Kraterler metale kadar inerler ve paslanmayı oluştururlar. fosforik asitli metal temizleyici uygulandıktan sonra pas oluşması. • Isı kaynağının uygulanan boyaya göre çok sıcak veya çok yakın olması. 6. Nedenleri : • Katlar arasında yetersiz kuruma zamanı verilmesi. • Astarın girintili-çıkıntılı yüzey verecek biçimde kuru atılması. • Katlardan birinin veya hepsinin çok kalın katlar şeklinde uygulanması. 6. • Yüksek pigmentasyon içeren astarların her defasında iyice karıştırılarak uygulanmaması. 25 . • Isının boyama işleminden hemen sonra uygulanması.

• Zımparanın yeterince veya hiç yapılmamış olması. Nedenleri : • Nem kabarcıklarının oluşması nedeniyle yüzey pürüzlülüğünün artması ve yüzeyde farklı yansımalar oluşması. yüzeyden ayrılmasıdır. Düzel t i l mes i : Sorunlu bölgeler zımparalanır ve yeniden boyanır.11. • Yanlış katkı maddelerinin kullanılması. 6. • Birbiri üstüne gelen katlar arasında yeterince kuruma süresi verilmemesi. • Yanlış veya kalitesiz tiner kullanılması. gres. • Maskeleme işleminde kullanılan bantların boya kuruduktan sonra sökülmesi. sabun. Parlaklık kaybı fazla ise önce pasta çekilir. • Ön buharlaşma ve kurumayı hızlandırmak için yaş boyaya kompres hava üflenmesi. sonra cila yapılır. fosfatlama gibi) yeterince yapılmaması veya hiç yapılmaması. Eğer ince çatlama ve mikrokabarcıklar oluşmuş ise boya sökülerek yeniden boyanmalıdır. • Yanlış sertleştirici ve oranını kullanmak. ZAYIF YAPIŞMA Boya kuru filminin uygulandığı yüzeye tutunamayıp dış etkenlerin ve kuvvetlerin etkisiyle soyulması.13. PARLAKLIK KAYBI Boyanın yüzeye uygulanmasından hemen veya bir süre sonra ortaya çıkan matlaşmadır. silikon. 26 . kabinden. • Metal yüzey hazırlanmasının (yağ alma. • Yüzey profilinin uygulanacak boya kuru film kalınlığına uygun ölçüde hazırlanmaması. Nedenleri : • Yüzey iyice temizlenmemiş ise çatlama meydana gelebilir. özellikle macunlarda. • Boya katlarının çok kalın uygulanması. • Yanlış oranda tiner ve sertleştirici kullanılması. yağ. • Parlaklığı ve kuruma hızını artırıcı bazı kimyasal maddelerin denenmeden boyada kullanılması. • Yanlış ve kalitesiz tiner kullanılması. 6. • Çok kalın tatbikatlarda. Nedenleri : • Yüzeyde bulunabilecek mum. üretimde kullanılan bazı malzemelerden gelebilecek yabancı maddelerin boyama işleminden önce iyi temizlenmemesi. Ç ATLAMA Çatlama sonkatın altında daha önce oluşmuş ince çatlama ve kabarcıklanma gibi sorunların sonucunda oluşur. su gibi kompres havadan.6.12. bir önceki katın iyice kurumasını beklemeden bir sonraki katın uygulanması. Düzel t i l mes i : • Parlaklık kaybı az ise hafif bir pasta cila ile sorun giderilebilir. • Metal yüzeyi veya sonkat için uygun olmayan astar kullanılması.

Düzel t i l mes i : • Yapışma zayıf ise boyanın sökülerek yüzeyin yeniden boyanması gerekir. Bölgesel tamiratları önlemek açısından macun ve astar zımparasını çok dikkatli yaparak kat kalınlığının çok inceltilmemesine özen gösterilmelidir. • Çok ince atılmış boya katları. İPLİKLENME Boya tabanca memesinden lif lif çıkmaktadır. Nedenleri : • Boya katları arasındaki yapışmanın ve ilk kat astarın metale yapışmasının yetersiz olması. • Üretici firma ile iletişime geçilerek çözümünün belirlenmesi. Boyanın yapısının bozulduğunu veya uygun çözücü solvent ile çözülmediğini gösterir.15. • Kurallarına uygun olarak çevreye zarar vermeden imha edilmesi. kuru havalarda filmi hızla terkeder ve genellikle bu dönüşüm fazla bir zarar vermez. Nemli havalarda boya katları arasına nüfuz eden nem. 6. nem kabarcıklarının oluşma ihtimali kuvvetlidir.(Pot-life) • Ambalaj içindeki boyanın depolanma ömrünün dolmuş olması. Nedenleri : Düzel t i l mes i : • Uygun solvent kullanılmaması. NEM KABAR CIKLARI Boya filmi içinde kalan nemin oluşturduğu film bozukluklarıdır. 6. • Boyanın karıştırıldıktan sonra gereğinden fazla bekletilmesi. • Boya katlarının birbirinden farklı olması. • Boya üreticisi tarafından önerilen film kalınlığının sağlanması. Ancak boyada aşağıdaki sapmalardan herhangi biri mevcut ise. 27 . • Boya yapımcısının tavsiye ettiği ve nem kabarcıklarına karşı dirençli sistemlerin kullanılması. Düzel t i l mes i : • Birbirine yapışması dengeli sistem kullanılması. • Suda çözünen tuzların varlığı. • 2 Komponentli boyalarda yanlış boya seçiminin yapılması.14. Yüzeylerin zımpara artıklarından tamamen temizlenmesi ve yeni bir kat atmadan önce yüzeyin tamamen kurutulması gerekmektedir.

kir tatlı su ile yıkanıp diğer yabancı maddeler (yağ.3. R ÖTUŞ İÇİN GEREKLİ BOYAMA EKİPMANININ HAZIRLANMASI 7. • Karışım homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Rötuş yapılacak olan yüzeyde astar + arakat deforme olmamış. gres vs.2. • Yüzey sıcaklığı havadaki su buharının yüzey üzerinde yoğuşmaması için çiğlenme noktasının (dew point) en az 3 °C üzerinde olmalıdır.1.2.1.4. Rötuş işlemi sırasında kullanılacak ekipmanlar. püskürtme yapılırken basınç 4-5 atmosfer arasında olmalıdır.3. R ÖTUŞ YAPILACAK YÜZEYİN HAZIRL ANMASI 7. Direkt güneş altında ve/veya rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. arakat + sonkat deforme olmuş ise. • Boya-sertleştirici karışımları teknik bültenlerde belirtilen karışım oranlarında. tel fırça veya zımpara ile temizlenmelidir.1. • Bağıl nemin %80’i aştığı durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır. RÖTUŞ İ ŞLEMLERİ 7. 7. 28 .2. Uygulamada. R ÖTUŞ İŞLEMİ İÇİN KULLANILACAK B OYANIN HAZIRLANMASI 7. • Havalı tabanca kullanılacak ise.2. Boya ambalajı açılmadan önce alt. • Ortamdaki bağıl nemin metal yüzey üzerinde yoğuşması sebebi ile.2. fırçanın kılları sert olmamalıdır. 7. Çift komponentli boyalar için: • Boya üreticisi firmanın belirlediği kodlardaki ürünler beraber kullanılmalıdır.4.3. • Rulo uygulaması geniş ve düzgün yüzeylerde yapılmalıdır. Depodan teslim edilen boyanın raf ömrünün dolmamış olmasına dikkat edilmelidir. ambalajı açıldıktan sonra gerekirse mekanik karıştırıcı kullanılarak homojen bir şekilde karıştırılmalıdır. • Astar ve arakat rötuşlaması için Rulo – Fırça olarak seçilmelidir.3.2.5.2. yüzey St-3 mertebesine kadar çanak fırça. 7. 7. Rötuş yapılacak olan yüzeyde boya tamamen deforme olmuş. Kapalı ortamlarda yapılacak uygulamalarda havalandırmaya dikkat edilmelidir. Rötuş yapılacak olan yüzeyde astar deforme olmamış. 7. kar. • Sonkat rötuşlaması için ise R u l o – Fırça – Haval ı Tabanca olarak seçilmelidir. 7. metal yüzey açığa çıkmış ise ISO 8501-1 1998 standardına göre.4.üst edilerek. yağmur.1.7. veya. yüzeydeki toz.3.3. Mekanik temizlik işleminden sonra yüzeydeki tozlar temiz ve kuru kompresör havası ile veya emici pompalar ile temizlenmelidir. 7.3. sonkat deforme olmuş ise. Boyanın rötuşlama için uygulanacağı. 7.2. mevcut ise dijital bir tartı ile yoksa ölçü çubuğu kullanarak yapılmalıdır. kir tatlı su ile yıkanıp diğer yabancı maddeler (yağ.1. yüzeydeki toz. gres vs.) organik solventler ya da temizlik maddeleri ile temizlenip kurutulduktan sonra zımpara yapılmak sureti ile yüzey pürüzlendirilmelidir.3. 7. Astar hariç diğer arakat ve sonkat boyalarda yapılacak rötuş işlemlerinde ve kat üstü kat uygulamalarında yüzeyin zımpara ile pürüzlendirilerek uygulamaya geçilmesi şarttır.) organik solventler ya da temizlik maddeleri ile temizlenmelidir.1.3. • Fırça kullanılacak ise boyanacak yüzeyin büyüklüğüne uygun boyutta fırça seçilmeli. üretici firmanın önerilerine uyulmalı. Bu aralığının dışında bir sıcaklılıkta uygulama yapılmamalıdır. tuzlu ortam ve sis gibi nedenler ile boyanacak yüzeyin ıslak olduğu durumlarda boya uygulaması yapılmamalıdır 7.1. 7.4.4. • Ortam sıcaklığı +5 ile +35 °C arasında olmalıdır. Rötuş işlemi için yapılacak boya uygulamasında kullanılacak alet ve ekipmanlar temiz ve tam çalışır durumda olmalıdır. R ÖTUŞ YAPMA ORTAMININ KOŞULLARI 7. kullanılacak tabanca çok iyi tanınmalı. 7.

boya uygulamasına daha sonra başlanmalıdır.5. Rüzgar hızının saatte 24 km' den fazla olması durumunda 7. 7. 7.5. Kullanılacak tiner. boya üreticisi firmanın belirttiği pot-life (yaşam ömrü) içerisinde kullanılmayacak ise imha edilmelidir.7.3.6. Bağıl nem oranının.7. tabanca boyanacak yüzeye dik ve 25-40 cm mesafeden yüzeye paralel harekelerle yapılmalıdır. kapağı ve pimleri sıkıca kapatılarak depoya teslim edilmelidir. katlar arasında beklenmesi gereken minimum ve maksimum sürelere uyulmalıdır. 7. uygulanacak yüzey ile 75°'lik açı yapacak şekilde tutularak fazla bastırmadan. UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR Aşağıdaki durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Sertleştirici karıştırıldıktan sonra teknik bültenlerde belirtilen süre kadar beklenmeli. Yüzeyin ıslak olması durumunda.1. 29 .5. • Haval ı tabanca ile yapılıyorsa. üzerlerinde ve içlerinde boya artıkları kalmayacak ve bir daha ki uygulamaya hazır olacak şekilde temizlenmelidir. boya üreticisinin belirttiği sıcaklıklara göre düşük veya fazla olması durumunda. Çevre veya boyanacak parça yüzeyinin. • Boya-sertleştirici karışımı kalması halinde. boyanın karışım ömrü (pot-life) göz önüne alınarak kullanılacak miktarda boya sertleştiricisi ile karıştırılmalıdır. uygun ortamda bulundurulmalı. • • • • 7.7. 7.1. • R u l o ile yapılıyorsa.2.• • • Boya hazırlanırken. yüzeyden gereğinden fazla geçmeksizin uygulama yapılmalıdır. • Çift komponentli boyalar için tiner ve sertleştirici karıştırılmamış boya kalması durumunda. Uygulama esnasında boya üreticisi firmanın teknik bülteninde belirtilen. Uygulama sonrasında.6. yağmur ve direk güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.2. fırça boya kutusuna yarıya kadar daldırılmalı. Uygulama. kabarcık oluşmaması için çok hızlı ve bastırarak uygulama yapılmamalıdır. Boyanan parçalar tam kuruma gerçekleşinceye kadar.1. boya ve sertleştirici tam olarak karıştırıldıktan sonra tavsiye edilen miktarda ilave edilmelidir.7. • Fırça ile yapılıyorsa. UYGULAMANIN TAMAMLANMASI 7. Uygulama bittikten sonra kullanılan uygulama ekipmanları. 7. boya üreticisinin uygulama için önerdiği değerden yüksek olması durumunda. B OYANIN YÜZEYE TATBİKİ 7.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->