P. 1
TEMEL_MATLAB__KULLANIMI

TEMEL_MATLAB__KULLANIMI

|Views: 5,234|Likes:
Yayınlayan: laydahayhay

More info:

Published by: laydahayhay on Apr 05, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2015

pdf

text

original

TEMEL MATLAB KULLANIMI

Komut Satırında Yazılmış Örneklerle

Şeref Öcal
Fizik Mühendisi 2007

İÇİNDEKİLER

Ø GİRİŞ. MATLAB Nedir, MATLAB ile Çalışmak, İfadeler, MATLAB Temel Yazım Notasyonu, MATLAB de Kullanılan Belli Başlı Komut İşaretleri, Komut Satırında Klavye Kısayolları (3–6) Ø BÖLÜM I. Aritmetik İşlemler, Radyan – Derece Dönüşümü, Logaritma, Karmaşık Sayılar, Yuvarlatma İşlemleri, Kalan Bulma, Temel İstatiksel İşlemler, Asal Çarpanlara Ayırma, Kesirli Gösterim, OBEB-OKEK, Faktöriyel (7–18) Ø BÖLÜM II. İntegral Hesapları, Türev, Limit (19–27) Ø BÖLÜM III. Vektörler, Matrisler, Polinomlar, Ara Değer Hesapları (28–61) Ø BÖLÜM IV. Grafik İşlemleri (İki Boyutlu Grafikler, Üç Boyutlu Grafikler) (62–96) Ø BÖLÜM V. Denklemler-Denklem Sistemlerinin Çözümü (Cebirsel Denklemler, Diferansiyel Denklemler) (97–115) Ø BÖLÜM VI. MATLAB de Programlama (Bir MATLAB Programının Anatomisi, Veri Giriş-Çıkışları Ve Hata Bildirimleri İçin Kullanılan Önemli Fonksiyonlar, Program Yazımında Sıkça Kullanılan Koşul Deyimleri, Programlamada Zamanlama, MATLAB Derleyicisi) (116–135) Ø KAYNAKLAR (136 – 138)

2

GİRİŞ
MATLAB Nedir? MATLAB adı, MATrix LABoratory (Matrix Laboratuarı) kelimelerinden gelir. MATLAB, ilk olarak Fortran Linpack ve Eispack projeleriyle geliştirilmiş ve bu programlara daha etkin ve kolay erişim sağlamak amacıyla 1970’lerin sonlarında yazılmıştır. MATLAB, matematik ve özellikle de matris esaslı matematik ortamında kullanılmak üzere hazırlanmış etkileşimli bir paket programlama dilidir. MATLAB ın ilk sürümleri FORTRAN dilinde, son sürümleri ise C dilinde yazılmıştır. FORTRAN ve C dili gibi yüksek seviyeden programlama dilleri ile yapılabilen hesaplamaların pekçoğunu MATLAB ile yapmak mümkündür. Buna karşılık MATLAB ın fonksiyon kütüphanesi sayesinde, FORTRAN ve diğer programlama dillerine göre MATLAB de daha az sayıda komutla çözüm üretmek mümkündür. Gerçekte MATLAB, M-dosyaları (M-files) olarak bilinen pekçok sayıda fonksiyon dosyalarından (alt-programlardan) ibarettir. M-dosyaları ASCII formatında olup okunabilirliği olan MATLAB programlama dili kodlarından oluşmuştur. Dolayısıyla M-dosyaları kütüphanesine, kullanıcı tarafından müdahale edilebilir. Ancak bu kodlara zorunlu kalmadıkça müdahale edilmemesi, kodların değiştirilmemesi gerekir. MATLAB temel bilimler ve mühendislik alanlarında sayısal hesaplama, veri çözümleri ve grafik işlemlerinde kullanılabilecek genel amaçlı bir program olmakla beraber, özel amaçlı modüler paketlere de sahiptir. CONTROL TOOLBOX, SIGNAL TOOLBOX gibi paket programlar CACSD (Bilgisayar destekli denetim sistemi tasarımı) paketler olup, bunlar denetim sistemlerinin tasarımında çok etkili araçlardır. Ayrıca WINDOWS ortamında çalışan SIMULINK, etkileşimli benzetim programlarının hazırlanması ve çalıştırılmasında büyük kolaylıklar sağlamaktadır. MATLAB ile Çalışmak * MATLAB, komut temelli bir programdır. Komut penceresinde (Command Window) >> şeklindeki prompt işaretinin bulunduğu satır, komut satırı olarak adlandırılır. Bu işaretin hemen yanında yanıp sönen I şeklindeki işaret, komut ve metin yazma cursor’u, yani imlecidir. Bu işaretin olduğu yerde klavyeden giriş yapılabilir ve enter tuşuna basılarak işlemler yürütülür. * MATLAB büyük ve küçük harf karakterlerini ayırt eden bir dildir. Buna göre, bir değişken TIME adı ile atanabilirken, diğer bir değişken time adı ile ve diğer başka bir değişken de Time adı ile atanabilir. Bu durumda bir karaktere birden fazla değer atamak mümkündür. * MATLAB de help < komut adı > ile istenilen yardıma ulaşılabilir. * Bir çalışma sırasında komut penceresi silinmek istenirse clc komutu kullanılır. clear komutu ise bellekte yer alan kullanıcı tarafından tanımlanmış tüm değişkenleri ve fonksiyonları siler. * save < dosya adı > komutuyla değişken kalıcı olarak saklanır; load < dosya adı > komutuyla değişken yürütülür; whos komutuyla değişkenler listelenir; clear < dosya adı > komutuyla saklanan değişken silinir. * Bilgisayarın sonsuz bir döngüye girdiği veya sonu gelmez gürünen veri görüntüleme ve yazdırma işlemleri gibi durumlarda komut icrasının kesilmesi gerekebilir. MATLAB ortamında bir komutun icrasını sona erdirmek için Ctrl+C tuşlarına aynı anda basmak gerekir. Bu durumda ^C iletisi karşımıza çıkar ve komut icrası kullanıcı tarafından sona erdirilmiş olur. 3

Metin dizgeleri (text string). B = cat(2.C{:}). A = [C{:}].alan ve A(i). 1x4 boyutunda bir vektördür.) işareti matrisin sütunlarını ayırır..'. şeklinde kullanılır. MATLAB TA Kullanılan Belli Başlı Komut İşaretleri .) veya en az bir ya da daha fazla boşluk olmalıdır. matris veya metinsel dizge (karakter dizisi) olabilir. Köşeli parantezler [ ] içindeki sayı grupları arasında noktalı virgül (. ./B matris işleminde C matris elemanları C(i. dizilerde elemanları satır vektörü yapar.) olmalıdır. d=2+5*i * nx1 veya 1xn dizisi bir vektör (vector) gösterir. skaler. … Süreklilik (Continuation): Satır sonundaki üç nokta . 4 . İfadeleri 4 ana grup altında inceleyebiliriz: * Sayılar (Numbers) * Değişkenler (Variables) * İşleçler (Operators) * Fonksiyonlar (Functions) MATLAB Temel Yazım Notasyonu (syntax) MATLAB de herşey bir dizi (array) olarak işleme konur. Noktalı virgül (.^ .325e1 hepsi aynı sayıyı ifade eder. Virgül (comma) veya Ayırıcı (separator): Virgül. 2.j) şeklinde bulunur./A veya . tek tırnaklar '…' arasında verilir. Bir dizi. 4. satırın bir alt satırdan devam etmesini sağlar. a=3 b=-20. Yapısal Alan (field) erişimi: A. matrisleri altindislerine ve fonksiyonlarda da argümanları ayırmak için kullanılır. 3. Ayrıca çok ifadeli satırlarda ifadeleri ve/veya komutları birbirinden ayırmak için de kullanılabilir. . işlemlerinde eleman-eleman işlem yapılır.25 veya . Örnek olarak.j)/B(i. * 1x1 dizisi skaler (scaler) veya metin dizgesi (string) gösterir.j) = A(i. 6] ifadesinde x. Dizi (array) işlemleri: . * nxm veya mxn dizisi bir matris (matrix) gösterir. Eğer A yapısal veri değil ise virgülle ayrılmış bir liste üretir. Ondalık Nokta: 325/100..İfadeler (expressıons) MATLAB diğer programlama dillerinde olduğu gibi bir giriş (input) olarak çeşitli matematiksel ve metinsel ifadeler sağlar.) veya en az bir ya da daha fazla boşluk kullanılabilir. Ebeveyn dizine geçiş gösterimi: Dizinler arasında ilk ana dizine geçiş yapmak için cd . Bir satıra sığmayan ifade veya verileri ekranda birebir izlemek için kullanılır. . Sayı gruplarını ayırmakta virgül (. Örneğin C=A..alan. x=[0.* .. A bir yapısal veri ise 'alan' adlı alanın içindekilere erişim gösterimidir.56 c=3e-4 e=' Bir tamsayı giriniz: ' gibi. vektör. Köşeli parantezler [ ]içindeki sayıların arasında virgül (. C= {1 2 3 4}. .

! Ünlem işareti: ! işaretini izleyen herhangi bir yazı.. Transpoze işlemi vektörlerde satır vektörünü sütun vektörüne veya sütun vekörünü satır vektörüne döndürür. [ ] Köşeli parantez (bracket): İster bir vektör ister bir matris olsun dizi oluşturmada kullanılır.. Yardım (Help) sistemi için çok gereklidir. ' Ali"nin Masası. Örneğin. >= ... çift tırnak tercih edilmelidir. > . ~ Mantıksal tamamlayıcı (complemet) NOT (değil) işlemcisi. Örneğin >> ! dir komutu varsayılan klasör içindekileri DOS işletim istemi formatında listeler. & Mantıksal AND (ve) işlemcisi.den küçük bağıntı işlemcisi. <= …den küçük veya eşittir bağıntı işlemcisi. : Üstüste iki nokta veya Colon (Sütun) operatörü: Ardışıl sayı gösterimlerinde ve matris indekslemesinde kullanılır. { } Süslü parantez ve altindeksleme: Özellikle yapı ve hücre veri tiplerinde kullanımı vardır. X. % Yüzde (percent) Açıklama (comment): Yüzde sembolü. Boşluk (blank) : Metin işlemlerinde veya ifadelerin arasında boşluk vermek için kullanılır. = Atama (assignment): Bildirimleri atamak için kullanılır. | Mantıksal OR (veya) işlemcisi. < .den büyük veya eşittir bağıntı işlemcisi. A'nın elemanlarını B'de saklar. ( ) Parantez ve altindeksleme: Matematikten bildiğimiz gibi bir işlem topluluğu gösterir. ' Transpoze (transpose): X'. ' ' Tek tırnak (quote): Tek tırnaklar arasındaki herhangi bir metin (text). Örneğin B = A. DOS işletim sisteminde yazılan bir komut gibi iş görür. Metin içinde kesme işaretini kullanmak istendiğinde ise. ASCII koduna sahip karakterli bileşenleri olan bir vektördür... >>!dir& komutu ise listeleme işlemini ayrı bir DOS penceresinde yapar. 5 . Noktalı virgül (semicolon): Matris satırlarının sonlarını göstermek için köşeli parantez içinde kullanılır. Örneğin 1:2:100 ifadesi 1'den 100'e kadar 2 artımlı sayı dizisi gösterir. = = Mantıksal eşittir bağıntı (relational) işlemcisi.. X matrisinin karmaşık eşlenik devriğidir (kompleks konjuge transpose).' ise eşlenik olmayan (non-conjugate) transpozesidir. Ayrıca bir ifade ve deyimin çıkışını yazdırmamak. yani ekranda görüntülenmesini önlemek için de kullanılır.' gibi.den büyük bağıntı işlemcisi. komut ve program işleyişini etkilemeyen açıklamalara başlamak için kullanılır.

Komut Satırında Klavye Kısayolları ¯ ¬ ® ctrl-® ctrl-¬ home end esc del Ctrl-P Bir önceki satırı çağırır (Recall previous line) Ctrl-N Bir sonraki satırı çağırır (Recall next line) Ctrl-B İmleç bir karakter sola hareket eder (Move back one character) Ctrl-F İmleç bir karakter sağa hareket eder (Move forward one character) Ctrl-R Bir kelime sağa hareket eder (Move right one word) Ctrl-L Bir kelime sola hareket eder (Move left one word) Ctrl-A Satırın basına gider (Move to beginning of line) Ctrl-E Satırın sonuna gider (Move to end of line) Ctrl-U Geçerli satırı iptal eder yani tamamen siler (Clear line) Ctrl-D Bir karakter sola doğru siler (Delete character at cursor) backspace Ctrl-H Imlecten satırın başına kadar olan kısmı siler (Delete character before cursor) Ctrl-K Imlecten satırın sonuna kadar olan kısmı siler (Delete to end of line) Şimdi. doğrudan komut satırında yazacağımız örneklerle MATLAB kullanımına başlayalım… 6 .

4179 x 1024 demektir.4179e+024 = 2. f=x^y a= 3 b= -1 c= 2 d= 0. d=x/y. b=x-y.4179e+024 >> % Bilimsel notasyonda e harfi 10 un kuvvetini temsil eder. y=2.5000 f= 1 >> % ÖRNEK 2 >> % İşlem sırasına dikkat edilmelidir.4142 c= 4096 d= 2. c=x*y. >> a=2^1/2. c=2^3^4. d=2^(3^4) a= 1 b= 1. b=2^(1/2).BÖLÜM I >> % ARİTMETİK İŞLEMLER >> % ÖRNEK 1 >> x=1. 7 . 2. a=x+y.

acosd. cosd. >> % ÖRNEK 4 >> % ln1. ln5.5) a= 0. x= 30. ln3/5 değerlerini bulalım. x= 0. atand.0000 >> % Açı değerlerini derece cinsinden kullanmak için trigonometrik fonksiyonların sonuna d ekleyebiliriz. >> a=log(1).0000 >> % LOGARİTMA >> % 10 tabanında logaritma: log10(x) >> % 2 tabanında logaritma: log2(x) >> % e tabanında doğal logaritma (lnx): log(x) >> % MATLAB de taban işlemleri 10.5 olan sinüs fonksiyonun açısını bulalım.9880 >> b=sin(30*pi/180). acotd… gibi. tand.5000 x= 30. cotd. >> x=asin(0.DERECE DÖNÜŞÜMÜ >> % ÖRNEK 3 >> a=sin(30).>> % RADYAN . b= 0.5) % Radyan cinsinden. ln2. e=log(3/5) 8 .5000 >> % Değeri 0. c=log(2). % Radyan cinsinden açı değeri. asind. ln10. x=asind(0. % Derece cinsinden açı değeri.5)*180/pi % Açı cinsinden. Diğer tabanlar için 10 tabanına dönüştürülerek bölme işlemi yapılır.5236 >> x=asin(0. >> % sind. d=log(5). b=log(10). >> a=sind(30). a= -0. 2 ve e tabanında tanımlanmıştır.

c=log10(2). >> a=log10(1). e=log10(3/5) a= 0 b= 1 c= 0.6990 e= -0.6931 d= 1. 2'yi.5108 >> % ÖRNEK 5 >> % log1. log10.2218 >> % ÖRNEK 6 >> % logaritma 2 tabanında 0'ı.6094 e= -0. 10'u ve 3/5'i bulalım. log2.a= 0 b= 2. b=log10(10). log5.3026 c= 0. d=log10(5).3010 d= 0. log3/5 değerlerini bulalım. 9 . 1'i.

exp(1). exp(0). a= -Inf b= 0 c= 1 d= 3. exp(3/5) ans = 0. >> % ÖRNEK 8 >> exp(-1).>> a=log2(0).7183 ans = 1. e=log2(3/5) Warning: Log of zero.7370 >> % ÖRNEK 7 >> % logaritma 3 tabanında 12'yi bulalım. 3 tabanı tanımlı olmadığı için 10 tabanı ile işlem yapacağız. >> a=log10(12)/log10(3) a= 2. exp(x).3219 e= -0. sqrt(x). >> % log312 = log1012 / log103 dür.2619 >> % >> % >> % >> % x üssü n e (e= 2. c=log2(2).3679 ans = 1 ans = 2. b=log2(1).8221 10 .71828) üssü x karekök x x in mutlak değeri x^n. abs(x) şeklindedir. d=log2(10).

sqrt(0). pi^e e= 2.>> % ÖRNEK 9 >> sqrt(-1). >> >> e=exp(1). e^10.1407 ans = 22. sqrt (3/5) ans = 0 + 1.7183 ans = 2. >> % e= exp(1) değişken ataması yapılabilir.71828 sayısı MATLAB de tanımlı değildir. sqrt(1).7746 >> % ÖRNEK 10 >> abs(-5).0000i ans = 0 ans = 1 ans = 0.2026e+004 ans = 23. abs(sqrt(3)-1) ans = 5 ans = 0. e^pi. e ile işlem yapabilmek için.7321 >> % ÖRNEK 11 >> % e= 2.4592 11 .

% Karmaşık sayının sanal kısmı. % karmaşık sayının modülü (mutlak değeri veya genliği).0000i >> real(y).0000 . ans = 3 >> % ÖRNEK 13 >> % >> % >> % >> % >> % Karmaşık sayıların kutupsal gösterimini bulabilmek için verilen sayının mutlak değerini ve faz açısını (derece cinsinden) bulmamız gerekir. Burada mutlak değer r=IyI=sqrt(a2+b2). % Karmaşık sayının eşleniği.0000 + 3.3. % Karmaşık sayının radyan cinsinden faz açısı. faz açısı Ѳ=arctan(b/a) dır.6056 >> angle(y).3099 >> conj(y). % Karmaşık sayının reel kısmı.0000i >> abs(y). % Karmaşık sayının derece cinsinden faz açısı. y=1+i sayısını kutupsal eşdeğerini bulalım. yani sqrt(a^2+b^2) ans = 3. y=a+bi = r(cosѲ + isinѲ) dır.9828 >> angle(y)*180/pi. ans = 2 >> imag(y). ans = 0. 12 . ans = 56. ans = 2.>> % KARMAŞIK SAYILAR >> % ÖRNEK 12 >> % y= 2 + 3i için >> y=2+3i y= 2.

% Mutlak değeri.4142 >> angle(y)*180/pi.4142(cos45 + isin45) olur. ceil.1) % ceil: artı sonsuza doğru en yakın tam sayıya yuvarlatma yapar.1) % fix: sıfıra doğru en yakın tamsayıya yuvarlatma yapar.0000i >> abs(y). ans = -6 >> floor(-6.0000 + 1. y= 1+i= 1.1) % round: en yakın tam sayıya yuvarlatma yapar. ans = -7 >> ceil(-6.1) % floor: eksi sonsuza doğru en yakın tam sayıya yuvarlatma yapar. ans = -6 >> round(-6. >> % ÖRNEK 14 >> fix(-6. >> % YUVARLATMA İŞLEMLERİ >> % Yuvarlatma işlemleri: fix. ans = 45 >> % Sonuç. floor. ans = -6 13 .>> y=1+i y= 1. ans = 1. % Derece cinsinden faz açısı. round fonksiyonları ile yapılır.

prod. ans = 11 14 .3400 >> length(d) % Veri sayısını bulur.5000 4. sort >> % ÖRNEK 16 >> % Bir deneyin sonuçlarını d değişkenine vektör olarak girip inceleyelim.5 1 0. mean. >> % 79 un 15 e bölümünden kalanı bulalım. sum.0000 0. ans = 0.>> % KALAN BULMA >> % ÖRNEK 15 >> % Kalan bulma işlemleri için mod(x.15) ans = 4 >> % TEMEL İSTATİKSEL İŞLEMLER >> % Temel istatiksel işlemler: max.5000 1. ans = 6. std.14 3.5] d= Columns 1 through 5 0.3100 Column 11 5. median.04 5 6.0000 6. harmmean. geomean.34 2. >> >> mod(79.3400 2.y) fonksiyonu kullanılır.31 5.5 4.5000 >> max(d) % En büyük değeri bulur. length.1400 Columns 6 through 10 3.5000 >> min(d) % En küçük değeri bulur.0400 5.5000 1. >> d=[0.5 1.0 3. min.0000 3.

ans = 2. ans = Columns 1 through 9 0.0000 1.5000 6.0000 Columns 10 through 11 5.>> sum(d) % Verileri toplar. 15 .4042e+003 >> std(d) % Formülüne göre standart sapmayı bulur.0946 >> harmmean(d) % Harmonik ortalamayı alır. ans = 2.2719 >> sort(d) % Verileri küçükten büyüğe doğru sıralar.5000 >> % ASAL ÇARPANLARA AYIRMA >> % ÖRNEK 17 >> % 187 nin asal çarpanlarını bulalım.3400 0. ans = 3.0000 3.3100 5. Bunun için factor fonksiyonunu kullanabiliriz.1272 >> mean(d) % Aritmetik ortalamayı alır.5000 3.0400 4. ans = 1.8300 >> prod(d) % Verileri çarpar.1400 2.5000 1.9845 >> geomean(d) % Geometrik ortalamayı alır. ans = 2. ans = 32.

ortak katların en küçüğü okek için lcm fonksiyonu >> % kullanılır.1250 >> format rat >> a a= 1/8 >> % OBEB-OKEK >> % ÖRNEK 19 >> % Ortak bölenlerin en büyüğü obeb için gcd fonksiyonu.24). Örneğin 30 ve 24 ün obeb ini ve okek ini bulalım. >> % n!=prod(1:n) şeklindedir. % Sonuçları kesirli gösterir. Varsayılana tekrar dönmek için >>format komutu yazılmalıdır.>> factor(187) % 187 nin asal çarpanlarını bulur.24) obeb30_24 = 6 okek30_24 = 120 >> % FAKTÖRİYEL >> % ÖRNEK 20 >> % Faktöriyel hesapları için prod fonksiyonu kullanılabilir. 16 . okek30_24=lcm(30. >> >> 12/96 ans = 0. ans = 11 17 >> % KESİRLİ GÖSTERİM >> % ÖRNEK 18 >>% 12/96 değerini hem ondalıklı hem de kesirli olarak ifade edelim. >> obeb30_24=gcd(30.

Hyperbolic cosecant. sind . result in degrees. acsch .Inverse hyperbolic secant.Cosecant of argument in degrees. asecd . result in degrees. atan2 .Inverse cosine.Secant. result in degrees. atanh .Hyperbolic cosine.Inverse tangent. asind .Cosine.Hyperbolic tangent.Inverse hyperbolic tangent.Hyperbolic secant. tan . acscd . >> help elfun Elementary math functions. sinh .>> % 15!/(9!-5!) ifadesinin sonucunu bulalım. cscd .Tangent. csch .Hyperbolic sine. asin . cosh .Cosine of argument in degrees. asinh . asec .Inverse cosine.Inverse hyperbolic cosine.Tangent of argument in degrees. result in degrees. sin . Trigonometric. tand .Inverse tangent. cosd . result in degrees.Inverse sine. 17 . sec .Cosecant. asech .Inverse cosecant.Sine of argument in degrees.Inverse sine.Sine. acosd . acosh .6048e+006 >> % NOT: MATLAB de temel (elemanter) matematiksel fonksiyonların listesi için >> % >>help elfun komutu kullanılır. tanh .Inverse hyperbolic cosecant. >> prod(1:15)/(prod(1:9)-prod(1:5)) ans = 3.Inverse secant.Inverse secant. atand .Inverse hyperbolic sine. secd . acos .Inverse cosecant.Four quadrant inverse tangent.Secant of argument in degrees. atan . cos . sech . csc . acsc .

coth . rem .Complex conjugate.Square root of number greater than or equal to zero. cotd .Natural logarithm of real number. reallog .Round towards zero.Absolute value. log .Round towards nearest integer. imag . log10 .Compute exp(x)-1 accurately. hypot . isreal .Complex real part. result in degrees.Round towards plus infinity. expm1 .Power that will error out on complex result.Inverse hyperbolic cotangent.Square root. real . conj .Inverse cotangent.Phase angle. log1p . pow2 .Natural logarithm. abs . mod .Base 2 logarithm and dissect floating point number. nthroot .Compute log(1+x) accurately. round .cot .Real n-th root of real numbers. exp .Signum. acot . floor .Round towards minus infinity. complex .Base 2 power and scale floating point number. nextpow2 . angle . log2 .Sort numbers into complex conjugate pairs.Complex imaginary part. realsqrt . 18 .Remainder after division. acoth . ceil . cplxpair . fix . acotd . sign .Exponential.Square root of sum of squares. realpow .Next higher power of 2.Hyperbolic cotangent. sqrt .Cotangent of argument in degrees. Complex.Inverse cotangent.True for real array.Construct complex data from real and imaginary parts.Cotangent. Rounding and remainder.Modulus (signed remainder after division). unwrap .Unwrap phase angle. Exponential.Common (base 10) logarithm.

>>% MATLAB de integral işlemleri.^2'. >>% quad fonksiyonu 10-6 hata ile f(x) fonksiyonunun a ile b arasındaki integraline yaklaşır. 1 ò 2 >> quad('x. >>% òe 1 2x dx integralini hesaplayalım. sayısal (nümerik) olarak quad fonksiyonu ile sonuç >>% belirsiz ise. simgesel olarak int fonksiyonu ile hesaplanabilir.2) ans = 2.8055 >>% ÖRNEK 3 p /2 >>% ò sin x cos xdx integralini hesaplayalım. sonuç belirli ise.b) şeklindedir.0.log(5)) ans = 8.BÖLÜM II >>% İNTEGRAL HESAPLARI >>% İntegral. (nokta) şeklinde kullanılır. a b >>% quad fonksiyonunun genel formatı q= quad(‘f(x)’. >>% ÖRNEK 1 >>% q= ò f (x)dx integrali için nümerik sonucu quad fonksiyonu ile bulabiliriz. bir fonksiyon grafiğinin altındaki alanı bulmak için kullanılan sayısal bir yöntemdir.1. >>% q= x 2 dx belirli integralinin sonucunu sayısal olarak quad fonksiyonu ile bulalım. >> quad('exp(2*x)'.pi/2) ans = 0.3333 >>% ÖRNEK 2 ln5 % Fonksiyonda değişkenler .1.5000 19 .a.*cos(x)'. 0 >> quad('sin(x).

*(x.^2+3). xmax. y )dxdy ise. >>% q=dblquad(‘f ‘.^2+1)'.2) ans = 0. 20 . >>% Burada daha yüksek dereceli bir yöntem olan quadv yi kullanmamız gerekir./(x+1).1) ??? Index exceeds matrix dimensions.^2+1)'.0. dblquad fonksiyonu kullanılır.>>% ÖRNEK 4 >>% ò ( x + 1) 1 2 1 2 dx integralini hesaplayalım.xmin.*(x. >> quadv('(2*x.^2+3))/((x.1667 >>% ÖRNEK 5 >>% 2 x( x 2 + 3) ò ( x 2 + 3)2 + 1 dx integralini hesaplayalım. ymax) şeklindedir. >> quad('1. 0 1 >> quad('(2*x.^2'.^2+3). Çünkü quad adaptif tekrarlı Simpson kuralını >>% (eğrisel alan toplamı yaklaşımı) kullanan düşük dereceli bir yöntemdir.^2+3))/((x.1. Error in ==> quad at 79 if ~isfinite(y(7)) >>% Görüldüğü gibi hata verdi. y max >>% dblquad fonksiyonunun genel formatı q= y min ò x max x min ò f ( x. ymin.1) ans = 0.0.2653 >>% ÖRNEK 6 >>% İki katlı integral hesabında ise.

q=int(f. >>% Aksi takdirde fonksiyonlar ve değişkenler tek tırnakların ' … ' arasında girilmelidir >>% MATLAB de simgesel integral alma fonksiyonu int dir.a.pi) ans = -9. >>syms değişken1 değişken2 … >>% Simgesel işlemlerde kullanılacak değişkenlerin >>% şeklinde önceden bildirilmesi gerekmektedir. >>% MATLAB simgesel işlemlerde “Symbolic Math Toolbox” ı kullanır.0.p >>% ò ò 0 2p p ( y sin x + x cos y ) dxdy integralini hesaplayalım.4 x + 20) dx integralini hesaplayalım. >>% ya da aynı sonuç aşağıdaki gösterimle de bulunabilir.'x') ans = -1/3*x^6-2*x^2+20*x >> syms x >> int(-2*x^5-4*x+20. a b f(x) fonksiyonunun x ‘e göre a’dan b’ ye belirli integralini alır. >>% int fonksiyonunun genel formatı q= >>% q=int(f. >>% ÖRNEK 7 >>% Simgesel integral hesaplamalarında sayısal (nümerik) sonuç yerine değişkene göre sonuç elde edilir.pi. >>% Kullanılacak fonksiyonlar >>help symbolic ile görülebilir. >>% NOT: Yukarıda verilen quad fonksiyonu yerine int fonksiyonu kullanılarak hem belirli >>% hem de belirsiz integral işlemleri yapmak mümkündür.8696 >>% NOT: Üç katlı integral hesabında ise.x) ans = -1/3*x^6-2*x^2+20*x 21 .b) şeklindedir. >> dblquad('y*sin(x)+x*cos(y)'. >>% ò ( -2 x 5 .x.a.x. benzer olarak triplequad fonksiyonu kullanılabilir.b) ò f (x)dx ise.2*pi. >> int('-2*x^5-4*x+20'.

cos xdx integralini hesaplayalım. cos((3 t + 1) x) .1) x) . >> syms x t >> int(x^2*exp(3*t*x). exp(3 t x) (9 t 2 x 2 .6 t x + 2) 1/27 ------------------------------------------t3 22 . sonucu sadeleştirir. sonucu daha anlaşılır gösterir.1/2 ---------------------3t+1 >>% ÖRNEK 9 cos((3 t .>>% ÖRNEK 8 >>% ò sin3tx.x) ans = 1/27/t^3*(9*t^2*x^2*exp(3*t*x)-6*t*x*exp(3*t*x)+2*exp(3*t*x)) >> simple(ans) ans = 1/27*exp(3*t*x)*(9*t^2*x^2-6*t*x+2)/t^3 >> pretty(ans) % simple(ans) fonksiyonu.x) ans = -1/2/(3*t+1)*cos((3*t+1)*x)-1/2/(3*t-1)*cos((3*t-1)*x) >> pretty(ans) % pretty(ans) fonksiyonu.1/2 --------------------3t-1 >>% x2e3tx dx ò integralini hesaplayalım. >> syms x t >> int(sin(3*t*x)*cos(x).

-inf.pi.pi) ans = -pi^2 >>% ÖRNEK 12 2 x( x 2 + 3) >>% ò 2 dx integralini quad v ve int fonksiyonları ile hesaplayalım. otherwise]) >> syms x a >> int(exp(-a*x^2). csgn(a) = 1]. >>% Önce içerideki sonra dışarıdaki integral işlemi uygulanır. 2 0 ( x + 3) + 1 >>% Sonuçları karşılaştıralım.y.>>% ÖRNEK 10 ¥ .2*pi).x.xmin. >>% ò ò 0 2p p ( y sin x + x cos y )dxdy integralini hesaplayalım. xmax). y )dxdy ise. >> int('exp(-a*x^2)'.x.-inf. >>% ya da aynı sonuç aşağıdaki gösterimle de bulunabilir. ymax) şeklindedir.y.ax ò e dx 2 >>% -¥ integralini hesaplayalım. int fonksiyonunun kullanımı daha kullanışlı gözükmektedir.inf) ans = PIECEWISE([1/a^(1/2)*pi^(1/2). 1 23 .[Inf.'x'. q=int(int(f. y max >>% q = p y min ò x max x min ò f ( x.inf) ans = 1/a^(1/2)*pi^(1/2) >>% ÖRNEK 11 >>% Çok katlı integrallerde iç içe int fonksiyonu kullanılabilir. >> syms x y >> int(int(y*sin(x)+x*cos(y).0.x.ymin.

0.t. >> syms t >> fturev3=diff(exp(t)*cos(3*t). >>% MATLAB de türev işlemleri simgesel mantık çerçevesinde çalışan diff fonksiyonu ile yapılır. dereceden >>% türevini alır. dereceden türevini alıp.b sbt) fonksiyonunun türevini alalım.x) f nin x e göre türevini. Pek çok fiziksel süreç (hız. x bağımsız değişkenine göre f(x) fonksiyonunun değişim oranı >>% olarak tanımlanır.3) fturev3 = -26*exp(t)*cos(3*t)+18*exp(t)*sin(3*t) >>% ya da aynı sonuç aşağıdaki gösterimle de bulunabilir.2653 >>% TÜREV >>% Bir f(x) fonksiyonunun türevi. >> syms x a b >> diff(5*x^3+a*x^2+b*x-14.2653 >> syms x >> int((2*x*(x^2+3))/((x^2+3)^2+1).1) ans = 1/2*log(17)-1/2*log(2)-1/2*log(5) >> sonuc=1/2*log(17)-1/2*log(2)-1/2*log(5) sonuc = 0.'x') ans = 15*x^2+2*a*x+b % Sayısal sonuç için 24 .x) ans = 15*x^2+2*a*x+b >>% ÖRNEK 14 >>% f(t)=et cos(3t) fonksiyonunun 3.x. t=-2 deki değerini bulalım.0.*(x.n) f nin x e göre n.1) ans = 0. >>% ÖRNEK 13 >>% f(x)= 5x3+ax2+bx-14 (a. ivme gibi) bir değişkenin değişim oranının ölçüsüdür.>> quadv('(2*x.^2+1)'.^2+3))/((x. daha genel olarak diff(f.x. >>% diff(f. >> diff('5*x^3+a*x^2+b*x-14'.^2+3).

x.-2) tdegeri = -2.x. 25 .3) fturev = 750/(1+5*cos(x))^4*sin(x)^3+150/(1+5*cos(x))^3*sin(x)*cos(x)-5/(1+5*cos(x))^2*sin(x) >> ezplot(fturev) % ezplot iki değişkenli bir fonksiyonun grafiğini çizer.'right') şeklinde hesaplanabilir.t.a. grafiğini çizdirelim. >> syms x >> fturev=diff(1/(1+5*cos(x)). Örnek 6) >>% LİMİT >>% MATLAB de limit alma işlemleri simgesel mantık çerçevesinde limit fonksiyonu ile yapılır.'left') >> % x®a + lim f ( x) için sonuç limit(f. >>% f(x)=1/1+5cosx fonksiyonunun 3.x. (Bkz: Bölüm IV.a) >> % lim f ( x) için sonuç limit(f.6979 >>% ÖRNEK 15 % Türev değerini subs fonksiyonu hasaplar: türevde t yerine -2 yazarak.a.x.>> tdegeri=subs(fturev3. >>% lim f ( x) x®a x ®a - için sonuç limit(f. dereceden türevini bulup.

b= lim .3 >> syms x >> limit((x-2)/(sqrt(4*x+1)-3). x ®0 x x ®0 . c=limit(1/x.inf) ans = 0 >>% ÖRNEK 18 >>% lim x®2 x-2 ifadesini hesaplayalım. >>% ya da aynı sonuç aşağıdaki gösterimle de bulunabilir. c= lim limitlerini hesaplayalım.'right') >> syms x a= NaN b= -Inf c= Inf >>% ÖRNEK 17 >>% lim( x 2e .x.x.x.0. b=limit(1/x.x.2) ans = 3/2 26 .0). >> limit('x^2*exp(-x)'. 4x + 1 .x x ®0 + x >>% Belirsiz limit durumunda sonuç.0.x ) x ®¥ ifadesini hesaplayalım.x. NaN (Not a Number)’a dönderilecektir. >> a=limit(1/x.'left').>>% ÖRNEK 16 >>% a= lim 1 1 1 .inf) ans = 0 >> syms x >> limit(x^2*exp(-x).x.

pi. >> limit(sin(3*x)^3/cos(3*x)^2.a 3 lim x ® a sin(3 x .>>% ÖRNEK 19 >>% sin 3 3x lim x ®p + cos 2 3 x ifadesini hesaplayalım.'right') >> syms x ans = 0 >>% ÖRNEK 20 >>% x3 . >> syms x a >> limit((x^3-a^3)/sin(3*x-3*a).a) ans = a^2 27 .3a ) ifadesini hesaplayalım.x.x.

elemanlar arası boşluk bırakarak. 1xn uzunluktaki diziye satır vektörü.BÖLÜM III >>% VEKTÖRLER >>% VEKTÖR GÖSTERİMLERİ >>% Vektör. rand. x= 1 2 3 4 5 28 >> x=linspace(1. Eşit aralıklı elemanlar kullanarak.5) . Ancak transpoze alınacağı zaman % % parantezle veya köşeli parantezle gösterim kullanılmalıdır. sütun notasyonu ‘ : ’ kullanarak ya da linspace veya >>% logspace komutlarıyla.) % % x=1:5 =[1:5]= (1:5) gösterimleri eşdeğerdir. c. b. iki nokta arası doğrusal olarak 100 eşit parçaya bölünür. son değer. kısaca tek boyutlu dizidir. x vektörünün gösterim >>% şekilleri aşağıdaki gibidir: >> x=[ 1 2 3 4 5 ] x= 1 2 3 4 5 % Köşeli parentez içinde. 3. mx1 uzunluktaki diziye ise sütun >>% vektörü denir. 5 elemanlı bir satır vektörüdür. MATLAB de vektörler üç temel yoldan oluşturulabilir: a. >> x=[ 1. n) fonksiyonu kullanarak. (n artış miktarı yazılmadığında varsayılan değer 1 dir. % % Burada n ilk değer ile son değer arasındaki nokta sayısıdır. Doğrudan köşeli parantez […] >>% kullanarak. 4. ones. >>% ÖRNEK 1 >>% x=[ 1 2 3 4 5 ] vektörü 1x5 uzunluğunda. x= 1 2 3 4 5 % Sütun notasyonu ilkdeğer : n : son değer % >> x=1:5 % kullanarak.5. 2. % % Eğer n değeri belirtilmezse. randn. x= 1 2 3 4 5 % linspace(ilk değer. 5 ] % Köşeli parentez içinde. elemanlar arası virgül kullanarak. zeros fonksiyonlarıyla.

son değer.4. iki nokta arasında logaritmik aralıklı bir vektör >> % üretir. 10ilk değer ile 10son değer arası logaritmik olarak eşit aralıklı 50 satır >> % vektörü oluşturulur.>> % NOT: logspace(ilk değer. % Köşeli parentez içinde alt alta yazımla. logaritmik ölçekte linspace fonksiyonunun rolünü >> % oynamaktadır. Eğer n değeri belirtilmezse.’ ayırarak. 29 . n) fonksiyonu ise.2. >>% Eğer x vektörü 5x1 uzunluğunda 5 elemanlı bir sütun vektörü olsaydı.5] x= 1 2 3 4 5 % Köşeli parentez içinde elemanları noktalı virgülle ’.3. x in gösterim şekilleri aşağıdaki >>% gibi olurdu: >> x= [ 1 2 3 4 5] x= 1 2 3 4 5 >> x=[1. Görüldüğü gibi logspace. linspace ve logspace fonksiyonları grafik çizimlerinde kolaylık sağlar.

>>% Deneme amaçlı bazı durumlar için rasgele sayılı vektörler üretmek gerekebilir. a ile b sayıları arasında düzenli dağılmış rasgele sayılardan oluşur. % sonra satır vektörünün transpozesini alarak (yani sütun vektörüne dönüştürerek). 30 . >>% rand fonksiyonunun genel sözbiçimi.n) şeklinde olup. >>% randn fonksiyonunun genel sözbiçimi ise. Bunun için rand veya >>% randn fonksiyonları kullanılır. f= a+(b-a)*rand(m. >>% Bu fonksiyonlar her çağırılışlarında farklı sayılar üretilecektir.>> x=1:5 x= 1 >> x' ans = 1 2 3 4 5 2 3 4 5 % Önce satır vektörünü oluşturup.n) şeklinde olup. Sadece rand >>% fonksiyonu kullanıldığında 0 ile 1 arasında rasgele sayılar üretilir. >>% Sadece randn fonksiyonu kullanıldığında ortalaması 0 ile standart sapması 1 olan Gauss dağılımından >>% rasgele sayılar üretilir. burada üretilen >>% mxn boyutundaki f vektörü. burada üretilen mxn >>% boyutundaki f vektörü. mu ortalama değerine ve sigma standart sapma değerine sahip bir >>% dağılımdan (Gauss dağılımından) normal rasgele sayılardan oluşur. f= mu + sigma*randn(m.

3279 2.3443 >> rand ans = 0.1465 31 .4115 Columns 6 through 7 4.(satır vektörü olsun) >> f=1+4*rand(1. ans = -1.6267 3.5947 0. a=-1 ile b=1 sayıları arasında rasgele 2 tane sayı üretelim.0394 >>% Benzer olarak.8381 >>% ÖRNEK 3 >>% mu=2 ve sigma=5 için 4 elemanlı bir satır vektörü üretelim.6411 4.5746 1.7) f= Columns 1 through 5 4.4384 % Sadece rand fonksiyonu 0–1 arasında rasgele sayılar üretir.2527 1.2316 2.>>% ÖRNEK 2 >>% a=1 ile b=5 sayıları arasında rasgele 7 tane sayı üretelim.1628 -6.6676 2. >> f=2+5*randn(1.(sütun vektörü olsun) >> f=-1+2*rand(2. >> randn % Sadece randn fonksiyonu kullanıldığında ortalaması 0 ile standart sapması 1 olan % % Gauss dağılımından rasgele sayılar üretilir.1) f= -0.4) f= -0.

32 .0000 -0. v vektörünün 5.8750 1. v vektörünün boyutunu verir.5000 0.1250 0 0.6250 0. v vektörü 1x17 uzunluğundadır.7500 -0. % v(5). >> v_dort=ones(1.7500 0.1250 0.4) v_dort = 1 1 1 1 >> f_dotr=zeros(1. zeros ile elemanları 0 dan oluşan vektörler üretilir.>>% ÖRNEK 4 >>% ones ile elemanları 1 den oluşan.125 artımlı bir vektör (dizi) üretip.3750 Columns 13 through 17 0. elemanı.8750 -0.2500 -0.3750 Columns 7 through 12 -0.5000 % size(v). bu vektörü inceleyelim.125:1 v= Columns 1 through 6 -1.2500 0. >> v=-1:.6250 -0.5000 -0.0000 >> size(v) ans = 1 17 >> v(5) ans = -0.4) f_dort = 0 0 0 0 >>% TEMEL VEKTÖR İŞLEMLERİ >>% ÖRNEK 5 >>% -1 ile 1 arasında 0.

terimi). 33 .9375 -0.8750 -0.7500 -0. terimi (yani baştan 15. 0.6250 0.5000 0.3750 0.5000 0.6250 -0.2500 0. -1.>> v(end-2) ans = 0.1250 0.0000 >> v(9:end) ans = % v vektörünün 9.7500 0.0000 -0.1250 -0.6250 Columns 7 through 9 0.5000 -1.8750 1.3750 % v vektörünün her bir elemanının 3 katının yarısının sütun vektörü şeklinde gösterimi.0000 >> (3*v/2)' ans = -1.3125 -1.5000 >> v(end-4:end) ans = % v vektörünün son 5 terimi.5625 -0.8750 1. teriminden son terimine kadar olan değerleri.7500 -0.7500 % v vektörünün sondan (son değer dahil) 3.7500 0. Columns 1 through 6 0 0. >> v(1:5) ans = % v vektörünün ilk 5 terimi.

>> c2=a*b' c2 = 28 % Satır vektörüyle sütun vektörünün çarpımı (iç çarpım=skaler çarpım-sonuç skalerdir). 34 .9375 1.3125 1.5625 0.3750 0.-0.7500 0. >> a=[1 -2 4 5].5000 >>% ÖRNEK 6 >>% iki vektör tanımlayıp işlemler yapalım.1875 0 0. >> b=[3 -1 2 3]. >> c1=a.1875 0.*b c= 3 2 8 15 % İki vektörün karşılıklı elemanlarının çarpımı (elemanter çarpım-sonuç vektördür).1250 1. >> t=(2*a)+(3*b) t= 11 -7 14 19 % Skaler sayılarla vektörlerin çarpımı ve oluşan yeni vektörlerin toplamı.

0.0000 2.0000 1.4278e+156 35 . carpim=prod(t.0000 -0. >>% ÖRNEK 7 >>% 1 den 100 e kadar tek sayıların kareleri toplamını ve çarpımını bulalım >> t=1:2:100. >> toplam=sum(t.3333 2.0000 >> % NOT: MATLAB de nokta işaretli işlemler.\b b2 = % b vektörünün her bir elemanı a vektörünün her bir elemanına bölünmüştür (sola bölme).^2) toplam = 166650 carpim = 7.6667 >> b2=a.5000 16. 3.0000 0./b b1 = % a vektörünün her bir elemanı b vektörünün her bir elemanına bölünmüştür (sağa bölme).^2). 1.5000 0.6000 >> u=a.5000 0.0000 125. 3 -6 12 2 -4 8 12 -4 15 -5 10 15 >> b1=a.>> c3=a' *b c3 = 3 -1 -6 2 % Sütun vektörüyle satır vektörünün çarpımı (dış çarpım-sonuç kare matristir). yani dot işlemleri eleman eleman (elemanter) işlem yapılacağını gösterir.^b u= % a vektörünün her bir elemanının b vektörü karşılığındaki üssü alınarak oluşan vektör.

paskal. >> size(s) ans = 1 38 >>% 38 tane sayı vardır >>% MATRİSLER >>% MATRİS GÖSTERİMLERİ >>% Matrisler mxn uzunlukta 2 boyutlu dizilerdir.>>% ÖRNEK 8 >>% 1 den 5 e kadar olan sayılar için sol sütunda sayı. 3.0000 2.0000 0. sağ sütunlarda sırasıyla sayıların tersi ve kareköklerini >>% gösterelim. randn gibi utility fonksiyonları >>% kullanarak. tersi=1.0000 0. >> sayi=1:5.4142 3.0000 1./sayi.5000 1. >> s=0:8:300. zeros. MATLAB de matrisler 3 temel yoldan oluşturulabilir: >>% 1. eye. 36 . Doğrudan köşeli parentez kullanarak. bulalım. karekoku=sqrt(sayi). >> goster=[sayi. hilbert ve buna benzer fonksiyonlar kullanarak. Özel matrisler.2361 >>% ÖRNEK 9 >>% 0 ile 300 arasında 8 ile tam bölünen kaç sayı vardır.2500 2.0000 5.2000 2.0000 1.0000 0.3333 1.0000 0. 2.7321 4. ones. karekoku]' goster = 1. tersi. rand.

37 . >> eye(3. 1 3 7 ] % Köşeli parentez içinde.3) ans = 1 0 0 0 1 0 0 0 1 >>% ones fonksiyonu bütün elemanları 1 lerden. 2 4 6. satırları noktalı virgülle ayırarak. elemanlar arasında boşluk(virgül de kullanılabilir) % bırakıp.n) fonksiyonu 1. Köşegeni 1 lerden diğer elemanları 0 lardan oluşan birim matris oluşturur. zeros fonksiyonu da bütün elemanları 0 lardan oluşan >>% matrisler üretir.>>% ÖRNEK 10 >>% a=[ 1 2 3. a= 1 2 1 2 4 3 3 6 7 >> a=[ 1 2 3 2 4 6 1 3 7] a= 1 2 1 2 4 3 3 6 7 >>% ÖRNEK 11 >>% eye(n.

>> ones(3,3) ans = 1 1 1 1 1 1 1 1 1

>> zeros(3,3) ans = 0 0 0 0 0 0 0 0 0

>>% ÖRNEK 12 >>% rand fonksiyonunun genel sözbiçimi, f= a+(b-a)*rand(m,n) şeklinde olup, burada üretilen mxn >>% boyutundaki f matrisi, a ile b sayıları arasında düzenli dağılmış rasgele sayılardan oluşur. Sadece rand >>% fonksiyonu kullanıldığında 0 ile 1 arasında rasgele sayılı matrisler üretilir. >>% randn fonksiyonu ile rasgele matris üretmek pek yaygın değildir. >>% a=-5 ile b=5 sayıları arasında, rasgele sayılı 2x4 boyutunda matrisler üretmek için; >>% f= -5 + 10*rand(2,4) f= 4.5013 1.0684 3.9130 -0.4353 -2.6886 -0.1402 2.6210 -4.8150

>>% 0 ile 1 arasında rasgele sayılı 3x2 boyutunda matrisler üretmek için; >>% rand(3,2) ans = 0.8214 0.7919 0.4447 0.9218 0.6154 0.7382

38

>>% ÖRNEK 13 >>% pascal(k) fonksiyonu k. sıraya kadar pascal üçgeninin elemanlarından oluşan kxk boyunda bir matris >>% oluşturur. >> pascal(4) ans = 1 1 1 1 1 2 3 1 3 1 4

6 10

4 10 20

>>% magic(k) fonksiyonu kxk boyunda 1 den k ya kadar sayılardan oluşan (k=2 hariç) eşit satır, sütun ve >>% köşegen toplamına sahip bir kare matris oluşturur.

>> magic(3) ans = 8 3 4 1 5 9 6 7 2

>>% hilb(k) fonksiyonu kxk boyunda her bir elemanı 1/(i+j-1) ile belirlenen ve hilbert matrisi olarak >>% adlandırılan bir kare matris oluşturur.

>> hilb(3) ans = 1.0000 0.5000 0.3333 0.5000 0.3333 0.2500 0.3333 0.2500 0.2000

39

>>% [X,Y]=mesgrid(x,y) fonksiyonu x ve y vektörlerini, X ve Y matrislerine dönüştürerek, özellikle 3 boyutlu >>% grafik çizimleri için bir veri ortamı hazırlar. >>% -2 ile 2 arasında 1 artımlı X ve Y matrislerini oluşturalım. >> [X,Y]=meshgrid(-2:2,-2:2) X= -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 Y= -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

>>% TEMEL MATRİS İŞLEMLERİ >>% ÖRNEK 14 >> A=[-2 3; 4 1], k=3 A= -2 4 k= 3 3 1 % A matrisi ve k skaler sayısını ele alalım.

>> A+k ans = 1 7 6 4

% A+k=k+A dır. A matrisinin her bir elemanı k sayısı ile toplanır.

40

>> A^k ans = -44 45 60 1 % A matrisi yan yana k kere çarpılır: A*A*A >> k^A ans = 11. >> A\k ??? Error using ==> mldivide % Boy uyuşmazlığı vardır.3440 25.3333 0.0000 1. 1 -2 >> A*k ans = -6 12 9 3 % A*k=k*A dır.5186 % k sayısı A matrisinin her bir elemanını üs olarak logaritmik işleme alır.0106 14.5080 19.3333 % A matrisinin her bir elemanı k sayısına bölünür.6667 1. Matrix dimensions must agree. >> A/k ans = -0. A matrisinin her bir elemanından k sayısı çıkarılır.>> A-k ans = -5 0 % A-k=-(k-A) dır. 41 . A matrisinin her bir elemanı ile k sayısı çarpılır.

^k ans = -8 27 64 1 % A.^k ¹ A^k dır.0000 1. üssü alınır.3333 0.^A ¹ k^A dır./k=A/k dır. A matrisinin her bir elemanının k. >> A.>> k/A % Boy uyuşmazlığı vardır.3333 0.0000 3.0000 81. >> k.0000 1. >> k\A ans = % A matrisinin her bir elemanı k sayısına bölünür. -0.6667 1.*k=k.1111 27. -0. Her k sayısı A matrisinin her bir elemanını üs olarak logaritmik işleme alır.3333 >> A./k ans = % A.^A ans = % k.*k ans = -6 12 9 3 % A.*A =A*k =k*A dır. A matrisinin her bir elemanı ile k sayısı çarpılır.0000 >> A. 0.6667 1. ??? Error using ==> mrdivide Matrix dimensions must agree.3333 42 . A matrisinin her bir elemanı k sayısına bölünür.

\k ¹ A\k dır. M=[4 5 6.\A=k\A dır.0000 1.\k ans = % A.7500 3.3333 0.0000 >> k. -1./A ans = % k.>> A.3333 >>% ÖRNEK 15 >>% Matris-matris işlemlerinde yapılacak işleme göre matrislerin boyları uyuşmalıdır. Aksi takdirde MATLAB hata >>% mesajı verir.0000 0.7500 3.\A % k. >> v*M ans = 18 24 30 43 . 0 1 2] v= 1 M= 4 7 0 5 8 1 6 9 2 2 3 % Bir vektörle bir matrisin çarpımı. Vektörlerin de aynı zamanda birer matris olduğunu unutmamak gerekir.0000 0. Her k sayısı A matrisinin her bir elemanına bölünür. Her k sayısı A matrisinin her bir elemanına bölünür. matrisin sütun sayısı 2. Sonuç bir vektördür.6667 1./A ¹ k/A dır. -1. Örneğin matris çarpma >>% kuralına göre 1.0000 >> k.5000 1. matrisin satır sayısına eşit olmalıdır.5000 1. 7 8 9. >> v=[1 2 3]. A matrisinin her bir elemanı k sayısına bölünür. ans = -0.

44 . rand(1.0000 3.0000 6.8333 5. Matrislerin karşılıklı elemanları kendi arasında çıkarılır.6083 1.4167 1.8132 0.0099 >> a+b ans = 2. zeros(1.0000 5.0000 1.2500 8.1389 8. >> a-b ans = 0 1.0000 4.0000 6.8249 8.7972 8. Matrislerin karşılıklı elemanları kendi arasında toplanır.1923 8.0000 0 0 0 2 5 8 3 6 9 0.0000 4.0000 5.0000 4. 4:6.1987 % a+b=b+a dır.>> a=[1:3.5962 4.0000 2.0000 6.3529 0. b=[ones(1.8611 7. >> a*b ans = 1.7885 % Matris çarpma kuralına göre işlem yapılır. 7:9].8013 % a-b=-(b-a) dır.2028 9.0000 1. a= 1 4 7 b= 1.3).0000 7.3).3)] % a ve b matrislerini alarak işlemler yapalım.2166 5.

Görüldüğü gibi. matris 2.>> b*a ans = % Matris çarpma kuralına göre işlem yapılır.4218 >> a/b % Sağa bölmede 1.3410 0 2. matrisin tersi ile çarpılır. a*b ¹ b*a dır.4276 -Inf 33.4276 -Inf 33. matrisin tersi ile çarpılır.8814 0 3. ans = NaN NaN NaN -Inf 33.4276 >> b/a % Sola bölmede 2.0000 0 2. ans = NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -Inf Inf >> a^b % MATLAB de matris üssü matris işlemleri tanımlı değildir. 12. matris 1. 45 . Warning: Matrix is singular to working precision. ??? Error using ==> mpower At least one operand must be scalar.0000 15.0000 18. Warning: Matrix is singular to working precision.

0000 Inf % Elemanter sağa bölme normal sağa bölmeden farklıdır. ans = 1.9722 1.>> a.^b ans = % Elemanter üs almada a matrisinin her bir elemanı.0000 1.2895 >> a.0000 Inf 2.7885 >> a.4545 45.5000 0. b matrisi karşılığındaki elemanı üs olarak alır.0000 Inf 50.3333 0 0 0 % Elemanter sola bölme normal sola bölmeden farklıdır.0000 1.*b ans = 1.0198 0.0000 2./b Warning: Divide by zero.*b=b. 0.0221 >> a.3993 39.6221 1. 3.0000 3.5475 46 .\b ans = 1.0000 2. Elemanter çarpım normal çarpımdan farklıdır.3103 1. 1.0000 0 0 0 % a.0000 1.0253 0.0000 1.*a dır.0000 3.5245 1.0000 0. 0.

0639 -0.0194 0.1889 -0. ans = 3 3 >> a' % a matrisinin transpozesi (devriği) dir. >> size(a) % a matrisinin boyutunu verir.0611 0. >> inv(a) % a matrisinin çarpma işlemine göre tersi (inversi) dir. % Sadece det ¹ 0 olan karesel matrislerin inversi vardır. Determinant alabilmek için matris kare olmalıdır.1028 47 .>>% ÖRNEK 16 >> a=magic(3) a= 8 3 4 1 5 9 6 7 2 % a matrisini alalım. ans = 0. Burada matrisin aynı indisli satır ve sütunları yer değiştirmiştir.1056 -0. ans = 8 1 6 3 5 7 4 9 2 >> det(a) ans = -360 % a matrisinin determinantıdır.0222 0.1472 -0.1444 0. a matrisi 3 satır ve 3 sütundan oluşan 3x3=9 elemanlı bir matristir.

8131 -0. % determinantı sıfırdan farklı olan en yüksek boyutlusunun buyutudur. >> [v. 4 >> diag(a.d]=eig(a) v= % a matrisinin.8131 48 .3416 0.4714 -0.5774 0. >> diag(a.5774 -0. ans = 3 a= 8 3 1 5 9 6 7 2 >> diag(a) ans = 8 5 2 % Ana köşegen elemanlarını verir.>> rank(a) % a matrisinin rankıdır.3416 -0.1) ans = 1 7 % Ana köşegenin üst kısmındaki elemanları verir.5774 0.4714 -0.-1) ans = 3 9 % Ana köşegenin alt kısmındaki elemanları verir. Yani. v özvektörlerini ve d özdeğerlerini verir. -0. a matrisinin tüm karesel alt matrislerinden.

elemana kadar olan elemanları. elemandan 9. elemandan 9. satırı.0000 0 0 >>% ÖRNEK 17 >> m=magic(5) m= 17 24 23 4 5 1 8 15 % m matrisini alıp inceleyelim.d= 15. 4 10 11 24 5 6 12 >> m(1:2:9) ans = 17 4 11 5 12 % m matrisinin 2 artımla 1. >> m(2. >> m(1:9) ans = 17 23 % m matrisinin 1. elemanı. 49 . :) ans = 23 5 7 14 16 % m matrisinin 2.8990 7 14 16 6 13 20 22 10 12 19 21 3 11 18 25 2 9 >> m(2) ans = 23 % m matrisinin 2. 0 4. elemana kadar olan elemanları.8990 0 0 0 -4.

11 18 25 2 >> m(:. sütun elemanı. satırlarından oluşan alt matrisi. 4. satır 3. 6 13 12 19 21 18 25 2 >> m(1. 3. sütunlarından oluşan alt matrisi. 3.>> m(2:4. :) ans = 23 4 5 7 14 16 % m matrisinin 2. sütunu. 2) ans = 24 5 6 12 18 % m matrisinin 2. m= 17 24 23 4 5 6 1 7 13 8 15 6 13 20 22 3 14 16 20 22 3 9 10 12 19 21 10 12 19 21 >> m(:. 4. 50 .3) ans = 1 % m matrisinin 1. 2:4) ans = 24 5 1 7 8 14 20 % m matrisinin 2.

satırları. 4. 7 14 16 >> [i. satırları ve 3. 5]) ans = 1 8 15 % m matrisinin 1. 2]. 3. j] sonuc = 3 1 5 4 1 3 4 5 % m matrisinin 5 den küçük elemanlarının konumlarını bulur. 2 9 10 12 19 11 18 25 >> m([1. 51 .2].>> m([1.[1:3]) ans = 17 24 23 4 5 6 1 7 13 % m matrisinin 1. 2. 2. >> sonuc=[i. sütunları. :) ans = 17 24 23 5 1 8 15 % m matrisinin 1. j]=find(m<5). m= 17 24 23 4 5 6 1 8 15 7 14 16 13 20 22 7 14 16 10 12 19 21 3 11 18 25 >> m(:. ve 2. 4. 5. sütunlarından oluşan alt matrisi. [3.

2. elemanını 5 yapar.:)=5 m= 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 % m matrisinin 1. 2. 3. m= 17 24 23 4 5 6 1 8 15 7 14 16 13 20 22 7 14 16 13 20 22 3 9 10 12 19 21 3 11 18 25 2 9 10 12 19 21 11 18 25 2 >> m(1:3)=5 m= 5 24 5 5 5 6 1 7 8 % m matrisinin 1. satırlarını 5 yapar. 3. 15 14 16 13 20 22 10 12 19 21 3 11 18 25 2 9 >> m(1:3. 5 5 5 10 12 19 21 3 11 18 25 2 9 52 . elemanlarını 5 yapar.>> m(1)=5 m= 5 24 23 4 5 6 1 8 15 % m matrisinin 1.

[2. m= 17 24 23 4 5 6 1 8 15 7 14 16 13 20 22 7 14 16 13 20 22 3 9 10 12 19 21 3 11 18 25 2 9 12 19 21 18 25 2 >> m(:. sütunu siler.>> m(:. sütunu siler. ve 4. 1)= [ ] m= 24 5 6 1 8 15 % m matrisinin 1. 4 13 22 10 19 11 25 3 9 >> c=[1:5] c= 1 2 3 4 5 % c vektörünü 6. >> ek_satir=[ m. satır olarak m matrisine ekler. 4])= [ ] m= 17 23 1 15 7 16 % m matrisinin 2. c ] ek_satir = 17 24 23 4 5 6 1 8 15 7 14 16 13 20 22 3 9 5 10 12 19 21 11 18 25 1 2 3 2 4 53 .

m= 17 24 1 8 15 1 2 3 4 5 23 4 5 6 7 14 16 13 20 22 6 13 10 12 19 21 3 11 18 25 2 9 10 12 19 21 11 18 25 2 >> sum(m) ans = 65 65 65 65 65 % m matrisinin her bir sütununun toplamını bulur. 54 . c' ] ek_sutun = 17 24 23 4 5 1 7 8 15 14 16 20 22 3 9 % c’ vektörünü 6. sütun olarak m matrisine ekler.>> ek_sutun=[ m. >> sum(diag(m)) ans = 65 % m matrisinin ana köşegen elemanlarının toplamını bulur. >> sum(m') ans = 65 65 65 65 65 % m matrisinin her bir satırının toplamını bulur.

z=-2 dir. >>% Çözüm x=-3.. ú ê . . a2 n ú ê x1 ú = ê b2 ú ê ..3. >>% Burada denklem sisteminin kökleri. >>% Görüldüğü bibi. 5. >>% >>% >>% 2y+4z=2 x+2y+2z=3 3x+4y+6z=-1 >>% Yukarıda verilen lineer denklem sisteminin çözüm kümesini bulalım.>>% ÖRNEK 18 a11 x1 + a12 x2 + ... >>% X=B/A matris denklemi XA=B çözümünü gösterir. 55 . 3 4 6]... -2)} şeklindedir. >>% X=A\B matris denklemi AX=B çözümünü gösterir. ú ê .0000 5. . amn û ë xn û ëbm û A X = B >>% n bilinmeyenli ve m tane denklemden oluşan lineer denklem sitemi ve onun matris biçimi verilmiştir. a1n ù é x1 ù é b1 ù êa úê ú ê ú ê 21 a22 .. + a1n xn = b1 …………………………………………… am1 x1 + am 2 x2 + . . Yani.... ú ê úê ú ê ú ë am1 am 2 . % Bilinmeyenleri içeren sütun vektörü. >> A=[0 2 4. >> X=inv(A)*B X= -3. y=5. + a1n xn = b1 a11 x1 + a12 x2 + .. AX=B dir. % Katsayılar matrisi.. >>% B ise.. X bilinmeyenler sütun vektörü. Burada A katsayılar matrisi.. Ç={(-3.-1]. + amn xn = bm é a11 a12 . sabitler sütun vektörüdür.0000 % Sabitler sütun vektörü. 1 2 2.. X=A\B=inv(A)*B den bulunabilir.. >> B=[2. çözüm kümesi.0000 -2.

aralarında >>% boşluk bırakılarak satır vektörü formatında ifade edilir. Q= 3 0 0 5 >> 2*P+5*Q % Skaler ile polinom çarpımı ve polinomların toplamı. >> P=[1 0 -2 1]. Dereceler farklı olsaydı toplama işlemi için. Katsayı vektörleri. dereceler eşitlenirdi. solve fonksiyonu ile de bulabiliriz.% % düşük dereceli polinoma sıfır katsayıları ilave edilerek.'x+2*y+2*z=3'. Q=[3 0 0 5] P= 1 0 -2 1 % Polinomların azalan üsse göre vektörel gösterimi.y. ans = 17 0 -4 27 56 .'3*x+4*y+6*z=-1') x= -3 y= 5 z= -2 >>% POLİNOMLAR >>% MATLAB de polinomlar vektörlerle gösterilir ve vektörün elemanları.>>% Çözümü başka bir yoldan. Sonuç. 17x3 .4x + 27 dir. Polinom katsayıları. köşeli parantezler arasında.z]=solve('2*y+4*z=2'. polinomda x in en büyük üssünden >>% başlayarak azalan sıradaki katsayılarıdır.% % Burada polinom dereceleri eşittir. >>% ÖRNEK 19 >>% P(x)=x3-2x+1 ve Q(x)=3x3 +5 polinomlarını alalım. >> [x.

57 .6x4 + 8x3 .K]=deconv(P. ans = 3 0 -6 8 0 -10 5 >> [B.0000 0. K ise kalanı gösterir.10x + 5 dir.K]=deconv(P. >> solve('x^3-2*x+1=0') ans = 1 1/2*5^(1/2)-1/2 -1/2-1/2*5^(1/2) % Polinomların köklerini bulmak için solve fonksiyonu da kullanılabilir.3333x. B= 0.Q) fonksiyonu kullanılır.Q) fonksiyonu kullanılır.>> conv(P.0. % Bölüm= 0. % Burada B bölüm.6180 1. % % Sonuç.Q) % Polinomların çarpmak için conv(P.0000 -0.6667 >> roots(P) ans = -1.6667 dir. kalan=-2x .3333 K= 0 0 -2. % % İkiden fazla polinomun çarpımı için conv fonksiyonunu tekrar tekrar kullanmak gerekir.Q) % Polinomların bölmek için [B. 3x6 .6180 % roots(P) fonksiyonu P polinomunun köklerini bulur.

>> P=[1 0 -2 1]. . 58 . Data interpolation. . interpft . >> diff('x^3-2*x+5'.1-D interpolation using FFT method. griddata .Piecewise cubic Hermite interpolating polynomial.1-D interpolation (table lookup). >>% NOT: Polinom fonksiyonlarına >>help polyfun >> help polyfun Interpolation and polynomials. 3x2 – 2 dir.'x') ans = 3*x^2-2 % diff fonksiyonu da P polinomunun x e göre türevini alır.3-D interpolation (table lookup). Sonuç. P= 1 0 -2 1 % Katsayılar vektörü.1 dir. .2-D interpolation (table lookup).N-D interpolation (table lookup). Sonuç. interp1q .>>poly([1 -1]) ans = 1 0 -1 % poly([1 -1]) kökleri 1 ve -1 olan polinomu bulur. >>% P(x)=x3-2x+1 polinomunun türevini iki ayrı yoldan bulalım. x2 .Data gridding and surface fitting. pchip interp1 komutu ile ulaşılabilir. interp2 interp3 interpn . >> polyder(P) ans = 3 0 -2 % polyder(P) fonksiyonu P polinomunun türevini alır. .Quick 1-D linear interpolation.

Delaunay triangulation.Data gridding and hyper-surface fitting for 3-dimensional data. . convhulln . 59 . voronoi .N-D Voronoi diagram. griddatan . dsearch . delaunay3 . spline ppval .Differentiate polynomial.griddata3 . tsearchn .N-D closest triangle search. residue polyfit polyder .Evaluate piecewise polynomial.N-D Delaunay tessellation.Voronoi diagram. inpolygon . delaunayn .3-D Delaunay tessellation. polyvalm .Area of polygon.Partial-fraction expansion (residues).Search Delaunay triangulation for nearest point.Search N-D Delaunay tessellation for nearest point.N-D convex hull. tsearch .Find polynomial roots. delaunay .Cubic spline interpolation. convhull . Geometric analysis.True for points inside polygonal region. polyarea .Convex hull.Closest triangle search. roots poly polyval .Evaluate polynomial. Polynomials.Rectangle intersection area. . voronoin .Evaluate polynomial with matrix argument.Data gridding and hyper-surface fitting (dimension >= 2).Fit polynomial to data.Convert roots to polynomial. rectint . Spline interpolation. . dsearchn . . .

Fourier dönüşümünü >>% kullanarak ara değer hesabı yapar. y=[10 :. >>% interp1 bir boyutlu.25 saniyedeki >>% 3500 devir/dakika ya karşılık gelen sıcaklık değerini hesaplayalım. Motor hızı (dev/dak) 2000 3000 4000 Sıcaklık (oC) 5000 6000 Zaman (s) 0 1 2 3 4 5 0 20 60 68 77 110 0 110 180 240 320 405 0 176 220 349 450 503 0 190 285 380 510 623 0 240 327 428 620 785 60 . . 8 : 10]. >>% interft ise. Ara değer hesaplarında veriler. bir boyutlu aradeğer hesabı yapar. Buna göre 3. >>% ARADEĞER HESAPLARI >>% interp fonksiyonu polinom tekniğini kullanarak.y.4568 % yi=intp1(x. Tabloda bir motorun belli >>% devirlerde ve belli zamanlarda silindir kafası sıcaklık değerleri gösterilmiştir.8 :19]. interp2 iki boyutlu. >>% ÖRNEK 20 >>% x ve y değerlerini içeren verilerden hareketle.45678 ara değerine karşılık >>% gelen yi değerini bulalım.Divide polynomials.Integrate polynomial analytically. . interp3 üç boyutlu interpn n boyutlu aradeğer fonksiyonlarıdır.45678) y= 14. interft fonksiyonu ise. y. artan ya da azalan >>% değerlerine göre sıralanmalıdır.Multiply polynomials. >> x=[1 :.xi) formatında bir boyutlu ara değer fonksiyonu. >>% Şimdi iki boyutlu ara değer hesabı için aşağıdaki tabloyu inceleyelim. 5.polyint conv deconv . veri tablosunda olmayan. xi=5. >> y=interp1(x.

3500.xi. 20 110 176 190 240 60 180 220 285 327 68 240 349 380 428 77 110 310 450 510 620 405 503 623 785].z.8750 61 .25) y= 315. % Zaman değerleri. % yi=interp2(x. % Motor hızları. >> y=[ 0 >> z=[ 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 ].3.y. >> y=interp2(x.y.>> x=[2000 3000 4000 5000 6000]. % Sıcaklık değerleri.zi) formatında iki boyutlu ara değer fonksiyonu.z.

y. π/15 artımla 0 £ x £ 4p aralığında çizdirelim. >> x=0: pi/15: 4*pi.BÖLÜM IV >>% GRAFİK İŞLEMLERİ >>% MATLAB da hemen her türlü grafiği çizdirmek mümkündür. ' çizgi türü ' ) şeklindedir. 62 . 'b+' ) % 'b+' blue + çizgi türünü ifade eder. >>% ÖRNEK 1 >>% y = e 4cos x fonksiyonunun grafiğini. >> y=exp(4*cos(x)). y. >> plot( x. >> plot(x. En temel grafik çizdirme fonksiyonu olan >>% plot fonksiyonunun genel hali: plot(x.y) >>% Aynı grafiği her bir veri noktası mavi + olacak şekilde çizdirelim.

>> title('y=exp(4cosx) in grafiği').>>% Şimdi title ile grafik başlığını. % grafik başlığı >> xlabel('x'). >> grid on % eksen isimleri % kılavuz çizgileri 63 . ylabel('y'). xlabel ve ylabel ile eksen isimlerini ve grid on ile de kılavuz >>% çizgilerini grafiğe ekleyelim.

y2=cosx eğrilerini aynı grafik üzerinde iki farklı >>% yoldan çizdirelim: >>% 1. >> x=-2*pi: pi/100: 2*pi. x-eksenine isim verir.Yol: hold on ve hold off fonksiyonlarını kullanarak.Yol: Tek bir plot fonksiyonunda sırasıyla değişkenleri yazarak. >>% Çoklu grafikler çizdirmemiz gerektiğinde ise. >>% 2. eğri uydurma. renk haritası ekleme. yani figür penceresinden yapmak da mümkündür. x. en basit olarak plot fonksiyonunu veya hold on. >>% Grafiğe bilgi eklemek için kullanılan komutlar ise şunlardır: title ('text') xlabel('text') ylabel('text') grid on grid off text(x. Örneğin. >> x=-2*pi: pi/100: 2*pi. girdiğiniz yazı mouse ile tıkladığınız yerde belirir. y2.'text') gtext('text') grafiğin üst tarafına başlık ekler. 'g' ) % İki fonksiyon eğrisini de aynı grafikte çizer. (x. y1. >>% >>% >>% >>% Grafiğe bilgi ekleme işlemlerini ve çizgi türlerini grafiği çizdirdikten sonra grafik ekranından. hold on fonksiyonu bir önceki grafiği dondurur ve >>% aynı düzlemde diğer grafiklerin çizilmesine izin verir. Ayrıca bütün diğer grafik işelemlerini de ( bakış açısını değiştirme. >> y2=cos(x). hold off >>% fonksiyonlarını kullanılabiliriz.y.>>% NOT: Çizgi türü kodları aşağıdaki tabloda verilmiştir. gibi) figür penceresinden kolayca yaptırabiliriz. 64 . klavuz çizgilerini kaldırır. >> plot( x. plot komutundan sonra istenilen sırayla kullanılabilir. >>% Bu komutlar. hold off fonksiyonu ile de dondurulan grafikler >>% tekrar serbest bırakılır. >> y1=sin(x). y-eksenine isim verir. data analizi vs. y1=sinx. y) kesişim noktasını adlandırır. >> y1=sin(x). 'r'. klavuz çizgileri ekler.

2. satır 2. grafiği çizer.2. >> subplot(2. >> plot( x.1) komutu ekranı dörde böler ve bunlardan birincisini aktif hale getirir. % Grafiği dondurur.1) >> plot(x. grafik .sin(x)) >> subplot(2. grafik % 1. >>% >>% >>% >>% >>% Ayrıca.2. y2. 'g' ) % 2. Mesela subplot(2. grafiği çizer. grafik 65 % 1.2) >> plot(x.n. ekranı m tane satır n tane sütundan oluşan p tane grafik ekranı haline getirir. aynı düzlem üzerinde ve aynı eksen takımını kullanarak (veya kullanmayarak). satır 1.cos(x)) >> subplot(2. 'r' ) % 1. >> x=linspace(-2*pi.p) şeklinde olup.>> plot( x.2*pi). Bunun için subplot fonksiyonu kullanılır.2. subplot komutu bir grafik ekranını bölmeye yarar. >> hold on >> y2=cos(x). satır 1. >>hold off % Grafikleri tekrar serbest bırakır. Şöyle bir tablo yararlı olabilir: >>% Şimdi bunu bir örnek üzerinde inceleyelim. Kullanımı subplot(m. y1.3) % 2. tek bir grafik penceresinde birden fazla grafiği grup halinde gösterebiliriz.

>> plot(x.01: 1. grafik >>% Aşağıda harmonik dalga grafikleri de benzer şekilde subplot komutuyla gösterilmiştir. % 1. satır 2. grafik >> t=0: 0. satır 1. >> subplot(3. 2). grafik >> w=y+z. >> z=sin(2*pi*10*t). 66 .2. 1). 1.4) >> plot(x. % 2.cot(x)) % 2. >> y=sin(2*pi*2*t). >> plot(t. satır 2. satır 3.y) >> title('Birinci Harmonik'). % 3. >> subplot(3.z) >> title('İkinci Harmonik'). >> plot(t.01: 1.tan(x)) >> subplot(2. 3). 1. grafik >> t=0: 0. >> subplot(3. 1.

>> plot(t.w) >> title('Harmonik Dalgaların Toplamı') 67 .

y) x ve y eksenlerini lineer olarak ölçeklendirir ve verilerin grafiğini çizer. x ve y nokta sayıları birbirine >>% eşit olmalıdır.) >>% Burada x’ler bağımsız değişken y’ler ise.y) fonksiyonları kullanılmaktadır. bağımlı değişkeni göstermektedir.y).>>% İKİ BOYUTLU GRAFİKLER >>% İki boyutlu (2D) grafik fonksiyonları: plot. (Tek değişkenli >>% fonksiyonların grafiklerini çizer. >>% ÖRNEK 2 >>% plot(x. >> x=[1 2 3 4 5]. x ve y eksenlerindeki değerlerin artım miktarlarının eşit aralıklı olduğu doğrusal grafikleri çizmekte kullanılır. >>grid on >>% ÖRNEK 3 >>% >>% >>% >>% >>% Görüldüğü gibi plot fonksiyonu. fplot dır. ezplot. >> plot(x. >>% Logaritmik grafikler genel olarak çok büyük veya çok değerli verileri anlaşılabilir bir ölçeğe uyarlar ya da >>% doğrusal olmayan verilere uygun bir çizim zemini sağlarlar. >> y=[25 0 20 5 15].y) >> title('Hız-Zaman Grafiği'). 68 . semilogx(x.y). Eşit eksen artım değerli olmayan logaritmik grafikleri çizmek için ise loglog(x. eksenler gözönüne alınarak ya tam logaritmik (loglog). Burada logaritmik grafikler. semilogy. semilogy(x. ylabel('hız(km/sa)'). loglog. semilogx. ya da yarı logaritmik (semilog) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. >> xlabel('zaman(da)'). plotyy.

y): x ekseninde 10 tabanlı logaritmik eksen kullanılır ve plot( log10(x). >> plot(n. >> n=[3 5 9 17 33 65]'.sn. x ekseni lineer. y ekseni ise lineer ölçeklidir. Her iki eksen de logaritmik ölçeklidir. y ) ile aynı >>% sonucu verir. >>% semilogy(x. y ekseni ise logaritmik ölçeklidir.45e-4]'. log10(y) ) >>% ile aynı sonucu verir.'r*') % Grafik gösterimi zayıf 69 .>>% loglog(x.51e-2 3. >>% Bir maddenin tanecik ayrışım eğrisini hem lineer hem de logaritmik ölçekte çizdirelim. log10(y) ) ile aynı >>% sonucu verir.y): x ve y eksenlerinde 10 tabanlı logaritmik eksen kullanılır ve plot( log10(x).96e-3 9.78e-4 2. >> sn=[2. x ekseni logaritmik. >>% semilogx(x.y): y ekseninde 10 tabanlı logaritmik eksen kullanılır ve plot( x.57e-1 6.46e-2 1.

yani semilogy(x. Bu nedenle grafikte.5 >> zaman=[ 6 10 17 25 32 ]. zaman değerlerindeki artma miktarından çok çok fazla olduğu görülür. 70 . >> gerilim=[ 498 162 23 9.>>loglog(n.sn. Zaman (dk) 6 10 17 25 32 Gerilim (volt) 498 162 23 9.y) fonksiyonunu kullanmak daha yerinde olur.6 1.5 ]. gerilim eksenini (y-ekseni) logaritmik olarak göstermek. Tablo incelendiğinde gerilim değerlerindeki azalma miktarının. kondansatörün uçları arasındaki gerilim değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.'r*') % Grafik gösterimi daha belirgin >>% ÖRNEK 4 >>% >>% >>% >>% Bir kondansatörün deşarj süresince kaydedilen.6 1.

x-ekseni lineerdir.>>plot(zaman. gerilim) % y-ekseni logaritmik. 71 . >>semilogy(zaman. gerilim) % x ve y eksenleri lineerdir.

>>% Örnek 4 deki grafikleri plotyy fonksiyonunuyla iki y-ekseni olan tek bir grafikte çizdirelim.y2) grafini çizecektir.'plot'.5 ]. gerilim. x2. Fonksiyonun genel yazım biçimi >>% şöyledir: plotyy(x1. >>% sağ y. Böyle iki tane >>% y-ekseni olan grafikleri çizdirmek için plotyy fonksiyonu kullanılır. zaman.*sin(x).eksenine de fun2(x2.1 :10. 'fun1'. >>x=1: . >> zaman=[ 6 10 17 25 32 ]. >> gerilim=[ 498 162 23 9.'fun2') Bu fonksiyon sol y-eksenine fun1(x1.'semilogy') >>% Şimdi iki ayrı fonksiyon için plotyy yi kullanalım. >> plotyy(zaman.*cos(x). y1.>>% ÖRNEK 5 >>% Bazı durumlarda verileri y-ekseninin hem sol hem de sağ tarafında ölçeklemek gerekebilir.6 1. >>y2=exp(x). y2. gerilim. x. y2) 72 . >>plotyy(x. y1. >>y1=exp(-x).y1) grafiğini.

2*pi ] aralığıdır. 73 . kabataslak bir fikir alabilmek için. ymax] ) şeklindedir. xmax]. Genel yazım >>% biçimleri: ezplot( ‘fun’. >> ezplot('sin(x)/1+x^2') %x-ekseninin varsayılan sınırları [ -2*pi.>>% ÖRNEK 6 >>% İki boyutlu iki değişkenli fonksiyonların grafiklerini. >>% y=sinx/1+x2 fonksiyonunun grafiğini çizdirelim. ezplot ya da >>% onunla hemen hemen aynı işleve sahip fplot fonksiyonlarıyla çizdirmek mümkündür. [ymin. [xmin.

2sin(t) : 0 ≤ t ≤ 20 } noktalar kümesiyle t ye bağlı parametrik olarak tanımlanmış grafiği. '2*sin(t)' ) 74 . >>% ezplot fonksiyonu ile çizdirelim. [-3. >> ezplot( 'x^2+y^2=4'.>>% ÖRNEK 6 >>% x2+ y2 = 4 denklemi ile tanımlanan eğriyi ezplot fonksiyonu ile çizdirelim. 3]. >> ezplot( '2*cos(t)' . [-3.3] ) >>% ÖRNEK 7 >>% f: { 2cos(t).

6*pi] ) 75 . >> ezplot( '(sin(t)/t)*cos(t)' .>>% ÖRNEK 8 >>% (x. r(Ѳ)=sin(x)/x (cochleoid) ile tanımlanan polar grafiği ezplot fonksiyonu ile >>% çizdirelim. '(sin(t)/t)*sin(t)'.r(Ѳ)sin(y) ). [-6*pi.y) = ( r(Ѳ)cos(x).

radyan olarak ρ (rho) değerlerine karşı. >> fplot ( '[x. [-1. >> t=0: pi/20: 2*pi. x^2. θ açısının bir fonksiyonu olarak bir cardioid mikrofonun kazancını gösterir. ρ) >>% fonksiyonu.5*(1+cos(t)). >>% y=x. polar(θ. >> r=2*0. y=x3. fplot ile parametrik ve polar >>% koordinatlarda grafikler çizilemez ancak fplot fonksiyonu aynı grafik üzerinde birden fazla grafiğin >>% çizilmesine ve eğrilere çizim sembolleri ve renk eklenmesine olanak tanır.5 için. >>% ÖRNEK 10 >>% Verileri kutupsal koordinatlarda (polar grafikler için) polar(θ. x^3. g=0. ρ) fonksiyonuyla çizdirebiliriz. y=x2. >>% Burada g mikrofon kazanç sabiti. >>% 2g(1+cos θ) denklemi. y=x4 grafiklerini fplot fonksiyonu ile çizdirelim. θ ise radyan cinsinden. r) 76 . θ (theta) açısının kutupsal koordinatlarını kullanarak >>% çizim yapar. x^4]'. >> polar(t. ses kaynağının yönüne bağlı olarak mikrofon kazancının polar grafiğini çizdirelim. mikrofon ekseni ile ses kaynağı arasındaki >>% açıdır. 1] ) % Fonksiyonlar vektör elemanları olarak girilmiştir.>>% ÖRNEK 9 >>% fplot fonksiyonu ezplot fonksiyonu ile hemen hemen aynı işlevi görür.

>>% ÖRNEK 11 >>% y=I sin2t.1. >> t=linspace(0.1) >> plot(t.200).r) 77 .r) >> subplot(2.2) >> polar(t.1. >> subplot(2.cos2t I grafiğini kartezyen ve polar kaoordinatlarda çizdirelim.2*pi.*cos(2*t)). >> r=abs(sin(2*t).

Polar coordinate plot. semilogy .Semi-log scale plot. plotyy . polar .Zoom in and out on a 2-D plot. Axis control.Log-log scale plot. loglog . 78 .>>% NOT: İki boyutlu grafikler ile ilgili bilgilere >>help graph2d komutuyla ulaşılabilir. axis zoom .Linear plot. semilogx . Elementary X-Y graphs. .Control axis scaling and appearance.Graphs with y tick labels on the left and right. plot .Semi-log scale plot. >> help graph2d Two dimensional graphs.

See also graph3d. Graph annotation.Rubberband box.Y-axis label.Printer defaults. xlabel .Axis box.Text annotation.Graph title. subplot . title . . print . orient . . .grid box rbbox hold axes . or save graph to M-file.Tools for editing and annotating plots.X-axis label. text gtext . Hardcopy and printing. .Print graph or Simulink system. ylabel . . plotedit . 79 .Set paper orientation. printopt .Hold current graph. specgraph.Grid lines.Create axes in arbitrary positions.Produces the TeX format from a character string. texlabel .Create axes in tiled positions.Place text with mouse.

y. zlabel('z-ekseni'). >>% Burada x. >> x=[10 20 30 40 ]. >> y=[10 20 30 40 ]. z nin aynı boyutlu vektörler olması gerekir. >> plot3(x. Temel olarak üç boyutlu çizgi. y. >> grid on 80 .y. >>xlabel('x-ekseni').z). >>% ÖRNEK 12 >>% plot3(x. >> z=[0 230 75 600]. >>title('Üç Boyutlu Bir Doğru Grafiği'). ağ ve yüzey grafiklerini inceleyelim.>>% ÜÇ BOYUTLU GRAFİKLER >>% Üç boyutlu (3D) grafikler temel olarak iki boyutlu (2D) grafiklere üçüncü boyut olan z-ekseninin >>% eklenmesiyle elde edilir. Aşağıdaki üç boyutlu çizgi grafikte olduğu gibi.z) üç boyutlu uzayda x. z elemanlarıyla oluşan noktalardan geçen bir çizgi grafiği oluşturur.y. ylabel('y-ekseni').

>> text(0. zlabel('z-ekseni').'Orijin'). >> grid on 81 .t. >> plot3(sin(t).'r').0.cos(t). >> t=0: pi/50: 10*pi.>>% ÖRNEK 13 >>% Benzer olarak üç boyutlu ilginç bir çizgi grafik olan heliks i plot3 fonksiyonu ile çizdirelim. >> xlabel('x-ekseni').0. ylabel('y-ekseni'). >> title('Heliks Grafiği').

y(t)=sint. 'sin(5*t)'. üç boyutlu ağ grafik çizmek için.>>% ÖRNEK 14 >>% Üç boyutta iki değişkenli çizgi grafikler için. 'sin(t)'. ylabel('y-ekseni'). % Matris elemanları olduğu için elemanter üs alma yapıldı. y_nok). >> mesh(x.y]=meshgrid(x_nok. >>title('z=x^2+y^2 Parabolünün Ağ Grafiği'). meshgrid ve >>% mesh fonksiyonları kullanılır.z). >>% Aynı grafik daha pratik olarak.y. >> [x. >> ezplot3 ( 'cos(t)'. >> z=x. % Izgara için oluşturulan matris.^2 . meshgrid ve mesh fonksiyonlarını kullanarak çizdirelim. ezmesh >>% fonksiyonuyla şöyle de çizdirilebilir: >> ezmesh( 'x. [-10: 5: 10] ) >> x_nok=[-10: 1: 10]. >> y_nok=[-10: 5: 10].^2+y. [-10: 1: 10]. [-pi pi] ) >>% ÖRNEK 15 >>% z=x2+y2 gibi üç boyutlu fonksiyonların yüzeyini gösterecek. zlabel('z-ekseni') 82 .^2+y. >>% z=x2+y2 üç boyutlu parabolünün ağ grafiğini.^2'. >>% xyz düzleminde { x(t)=cost. tıpkı iki boyutta olduğu gibi ezplot fonksiyonu kullanılır. z(t)=sin(5t) } ile tanımlanan çizgisel parametrik eğriyi –π ≤ t ≤ π >>% aralığında ezplot3 fonksiyonu ile çizdirelim. >> xlabel('x-ekseni'). Önce meshgrid fonksiyonu ile xy-düzleminde noktaların bir ızgarası >>% oluşturulur ve sonra mesh fonksiyonu ile yüzey çizdirilir.

>> x=[ 1 2 3 ]. >>% NOT: meshgrid fonksiyonu ile oluşturulan ızgaranın matris yapısı. y-ekseni yönünde 1 birim uzunluktaki >>% dikdörtgenlerden oluşan bir paraboldür.>>% Ortaya çıkan üç boyutlu ağ.y) X= 1 1 1 Y= -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 2 2 2 3 3 3 83 . >> [X. aşağıdaki örnekte incelenebilir. >> y=[-1 -2 -3 ]. x-ekseni yönünde 4 birim.Y]=meshgrid(x.

Dolayısıyla üç boyutlu ağ >>% grafiklerini üç boyutlu yüzey grafiği olarak çizdirmek mümkündür. zlabel('z-ekseni').[-pi: pi/50: pi].y.y.*sin(y)'.siny Fonksiyonunun Ağ Grafiği'). ezmesh >>% fonksiyonuyla şöyle de çizdirilebilir: >> ezmesh('5*cos(x).z) ile aynıdır.*sin(y).y]=meshgrid( -pi: pi/50: pi. >>% Daha önce ağ grafiği olarak çizdirdiğimiz. ylabel('y-ekseni'). >> z=5*cos(x).z) fonksiyonu >>% kullanılır. -pi: pi/50: pi ).>>% ÖRNEK 16 >>% z=5cosx.z) >>% fonksiyonu ile çizdirelim. 84 .π ile +π aralığında.siny fonksiyonunun grafiğini. π/50 artımlı olarak üç boyutlu düzlemde >>% mesh ve meshgrid fonksiyonlarıyla çizdirelim. Bunun için surf(x.y. surf(x. >>% Aynı grafik daha pratik olarak. >>% ÖRNEK 17 >>% Ağ grafiklerinin içi renkle doldurulduğunda yüzey grafikleri elde edilir. >> [x. >> xlabel('x-ekseni').[-pi: pi/50: pi]) >> title('z=5cosx. . >> mesh(z) % mesh(x. z=x2+y2 üç boyutlu parabolünün yüzey grafiğini.

ezsurf >>% fonksiyonuyla şöyle de çizdirilebilir: >> ezsurf( 'x. >> xlabel('x-ekseni'). % Izgara için oluşturulan matris. >>title('z=x^2+y^2 Parabolünün Yüzey Grafiği').^2 . >> z=x. % Matris elemanları olduğu için elemanter üs alma yapıldı. >> surf(x. >>% Aynı grafik daha pratik olarak.y. [-10: 5: 10] ) >> [x. zlabel('z-ekseni') >>% ÖRNEK 18 >>% f(x. y_nok). >> y_nok=[-10: 5: 10].^2+y. [-10: 1: 10].^2 '. ylabel('y-ekseni'). 85 .^2+y.>> x_nok=[-10: 1: 10].y]=meshgrid(x_nok.y)=xye –(x2+y2) fonksiyonunun -2 ≤x ≤2 ve 0≤ y≤ 2 aralıklarında üç boyutlu yüzey grafiğini surf >>% fonksiyonu ile çizdirelim.z).

>>% Denklem düzenlenirse.y2) olur.2:2].x2 . ylabel('y-ekseni').^2+Y.*Y.Z). 86 . >>% Aynı grafik daha pratik olarak.^2+Y. z=sqrt(9.2:2] ) >> xlabel('x-ekseni').^2)).*exp(-(X. >> y=(-2:.Y.2:2).2:2). [-2:. [-2:.*Y. >> Z=X. ezmesh >>% fonksiyonuyla şöyle de çizdirilebilir: >> ezmesh( 'X. zlabel('z-ekseni') >>% ÖRNEK 19 >>% x2 + y2 + z2 = 9 küresinin üst yarısının grafiğini ezsurf fonksiyonu ile çizdirelim.*exp(-(X. >> surf(X.>> x=(-2:.^2))'.

>> ezsurf('sqrt(9. ezsurf fonksiyonları >>% kullanılabilir. [-4 4]. mesh. Bunun için ağ grafiklerde ezmeshc.y) şeklindeki iki değişkenli fonksiyonlarda. >>% ÖRNEK 20 >>% >>% >>% >>% Bazen z=f(x. [-4 4] ) >>% NOT: Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi çizdirilen grafiklere figür ekranından renk haritası >>% eklemek ve figür ekranında grafiğin bakış açısını değiştirmek mümkündür.y^2)'. düzey eğrilerini de çizdirmek gerekebilir. surf gibi grafik >>% çizdirme fonksiyonlarının başına –ez ekinin getirildiği ezplot. >>% NOT: Hem iki boyutta hem de üç boyutta. ezmesh. yüzey grafiklerde ezsurfc fonksiyonları kullanılır. grafikleri doğrudan çizdirmek için plot. Sadece düzey eğrilerini göstermek istediğimizde ise. ezplot3.x^2 . ezcontour (ağ gösterimi için) ya da ezcontourf (yüzey gösterimi için) fonksiyonları yeterli olacaktır. 87 .

Sonra hemen altında >>% ezcontour fonksiyonuyla sadece düzey eğrilerini gösterelim. düzey eğrileriyle birlikte ezmesc fonksiyonuyla çizdirelim.2) >> ezcontour( 'y^2-x^2'.>>% z=y2 – x2 fonksiyonunu. [-3 3].1) >> ezmeshc( 'y^2-x^2'. [-3 3]. [-3 3] ) >> subplot(2.1.1. [-3 3] ) 88 . >> subplot(2.

® gibi sembolleri eklemek gerekebilir. text veya gtext kullanımlarında. b. ¥ . ylabel ve title adlandırmalarında ya da grafik üzerinde legend. Bunların MATLAB kod sistemindeki kullanımları aşağıdaki tabloda verilmiştir. hatta eksen centiklerinin adlandırılmasında a. l gibi Yunan karakterlerini ya da km2. w. MATLAB de bu işlemler yazı dizgeleri (text strings) olarak adlandırılır. £ .>>% >>% >>% >>% >>% NOT: Grafik çizimlerinde xlabel. Yunan Karakterleri ve Semboller Krakter \alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta \vartheta \iota \kappa \lambda \mu \nu \xi \pi \rho µ Sembol Krakter \upsilon \phi \chi \psi \omega \Gamma \Delta \Theta \Lambda \Xi \Pi \Sigma \Upsilon \Phi \Psi \Omega \forall Sembol Krakter \sim \leq \infty \clubsuit \diamondsuit \heartsuit \spadesuit \leftrightarrow \leftarrow \uparrow \rightarrow \downarrow \circ \pm \geq \propto \partial º ± Symbol ~ 89 .

´ | © 90 ...\sigma \varsigma \tau \equiv \Im \otimes \cap \supset \int \rfloor \lfloor \perp \wedge \rceil \vee \langle \exists \ni \cong \approx \Re \oplus \cup \subseteq \in \lceil \cdot \neg \times \surd \varpi \rangle · ¬ x \bullet \div \neq \aleph \wp \oslash \supseteq \subset \o \nabla \ldots \prime \0 \mid \copyright • ÷ .

Parantez içindeki karakterler ya da yazı altindis olarak gösterilir. v _{. Örneğin..}. v \sl{} .yazıtipi (oblique font...Parantez içindeki karakterler ya da yazı üstindis olarak gösterilir. ayrıca aşağıdaki özel değiştiriciler (stream modifier) ile kullanılabilir: v \bf{} . >> ylabel ('Hız katsayısı: K_o=10^{-12}') >>% komutu kullanılır. v \it{} . 91 . v \rm . >>% x ekseninde "-co1 ışıldamasına göre yarılanma değerleri " görünmesini >>% istersek. >> xlabel ('-\gamma{_0^1} ışıldamasına göre yarılanma değerleri ') komutu kullanılır. >>% Alt indis veya üst indislerde birden fazla karakter kullanılacak ise bu durumda { } şeklindeki süslü >>% parantez kullanılmalıdır. v ^{..Normal yazıtipine dönüş.>>% Tablo da verilen tüm karakterler. v \fontsize{fontsize} – FontUnits olarak yani punto olarak yazıtipi boyutunu belirler. >>% Genel kullanımda tabloda verilen yunan karakterlerini ve sembollerini üç şekilde ifade edebiliriz: >>% Eşitlik >>% Üst indis >>% Alt indis : : : b=3 için ‘\beta=3’ (equal) b3 için ‘\beta^3’ (subscript) b3 için ‘\beta_3’ (superscript) >>% Ayrıca bu gösterim mantığı m3 veya K12 gibi normal yazı işlemleri için de geçerlidir.İtalik yazıtipi (italics font). v \füntname{fontname} – Kullanılacak yazıtipi (font) ailesinin adını bülirler.}. >>% y ekseninde "Hız katsayısı: Ko=10-12 " görünmesini istersek.Koyu yazıtipi (bold font ). nadiren kullanılır).

Lighting. surfl .Set graphics defaults for gray-scale monitors.3-D mesh surface. shading . material . graymon .Lighting mode. surfnorm . Color control. colormap . . specular .Filled 3-D polygons. Elementary 3-D plots.Mesh hidden line removal mode. diffuse .Pseudocolor axis scaling.>>% NOT: Üç boyutlu grafiklerle ilgili bilgilere >>help graph3d komutuyla ulaşılabilir.Specular reflectance.Set color defaults.3-D shaded surface with lighting. brighten . colordef . hidden . lighting . >> help graph3d Three dimensional graphs.3-D colored surface.Brighten or darken color map.Color shading mode. .Material reflectance mode.Surface normals. plot3 mesh surf fill3 . 92 .Color look-up table.Diffuse reflectance. .Plot lines and points in 3-D space. caxis .

white.Shades of cyan and magenta color map.Black-red-yellow-white color map.Shades of blue and green color map. hsv hot gray bone copper pink white flag lines . and black color map. .Linear copper-tone color map. . . .Zoom in and out on a 2-D plot.Shades of green and yellow color map. . Transparency.Hue-saturation-value color map.Alternating red.Transparency (alpha) look-up table. blue.Color map with the line colors. . axis zoom . . alpha . . colorcube . . 93 .Variant of HSV.Shades of magenta and yellow color map.Color maps.Shades of red and yellow color map. .Windows colormap for 16 colors. .Gray-scale with tinge of blue color map. alphamap .Prism color map.Transparency (alpha) mode.Linear gray-scale color map. vga jet prism cool autumn spring winter summer . . . alim .Enhanced color-cube color map.Control axis scaling and appearance.Transparency (alpha) scaling Axis control.Pastel shades of pink color map. . .All white color map. .

. camva camup .Camera up vector. . daspect . 94 .Grid lines.Zoom camera.Create axes in arbitrary positions.Create axes in tiled positions.Camera target. High level camera control. view .Data aspect ratio.Camera view angle. camorbit . rotate3d .Interactively rotate view of 3-D plot.Camera projection.Axis box.Orbit camera. .Pan camera. xlim ylim zlim .Y limits. viewmtx . campos . camtarget .Dolly camera.Camera position. camzoom .Plot box aspect ratio. subplot . .View transformation matrix. camdolly .grid box hold axes .Hold current graph.Z limits.3-D graph viewpoint specification. Camera control. . camproj .X limits. campan . Viewpoint control. pbaspect . .

print . High level light control.0 file. . plotedit .Graph title.X-axis label. . cameratoolbar .Print graph or Simulink system.Text annotation.Move camera and target to view specified objects. . Graph annotation. printopt . camlookat . specgraph.Y-axis label. . title xlabel ylabel zlabel text gtext .Interactively manipulate camera.Creates or sets position of a light.Mouse placement of text. . camlight .camroll .Spherical position of a light. Hardcopy and printing.Set paper orientation.Save graphics to VRML 2.Z-axis label. orient vrml . lightangle . or save graph to M-file. 95 . See also graph2d.Experimental graph editing and annotation tools.Printer defaults.Roll camera. .

96 .>>% NOT: MATLAB deki grafik çeşitleri aşağıda özet olarak gösterilmiştir.

>> syms x >> solve(x^2-x-6. >>% ÖRNEK 1 >>% x2-x-6=0 denkleminin çözümünü bulalım.denk2.74720356628315882129201933741592 1.9210009404907231481170457094651 -1.…]=solve(denk1.8739449545046381201418339113910 1. x12-3x10+x7-120x2+67=0 denkleminin köklerini bulalım.BÖLÜM V >>% DENKLEMLER-DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ >>% CEBİRSEL DENKLEMLER >>% Cebirsel denklemlerin sembolik çözümünü solve fonksiyonu verir.3799412975372923656562133279358+.80004143504146966877333266198056*i -.x) ans = .…) şeklindedir.74577493701228339964228021354946 -1. solve fonksiyonunun genel hali: >>% syms x y z … >>% [x. >> syms x >> solve(x^12-3*x^10+x^7-120*x^2+67.2} olarak bulunur.x. Ç={3.4418562120833487079385352327090*i -1.z.4261986019933698713398249020469*i -.z.80004143504146966877333266198056*i 97 .50217039300299764820601368779329+1.79883587021658777179945832073383*i .y. >>% Benzer olarak.….3468332163973951506034599502807-.3468332163973951506034599502807+.51246479578529006009603072834460+1.y.denk3.x) ans = 3 -2 >>% Çözüm kümesi.

elde edilen sonucu dört haneli hale getirir.x.79883587021658777179945832073383*i >> double(ans) % double(ans) fonksiyonu. x= 5/3 y= -1/3 98 .4419i 0.7988i 0.5125 .1.1.y) % Denklemler sıfıra eşitlenerek işlem yapıldı.5022 .50217039300299764820601368779329-1.5125 + 1.0.9210 -1.4418562120833487079385352327090*i .8739 1.4262i 1.5022 + 1.3799 .-.3468 + 0.7472 1. ans = 0.4419i -1.y]=solve(x+2*y-1.0.8000i -0.8000i -0.51246479578529006009603072834460-1. >> syms x y >> [x.x-y-2.4262i -0.3799412975372923656562133279358-.7458 -1.3468 .7988i >>% ÖRNEK 2 >>% >>% >>% x+2y=1 x-y=2 denklem sisteminin çözüm kümesini bulalım.3799 + 0.4261986019933698713398249020469*i 1.

Ç={(1.(3. >> syms x y >> [x.y) x= 2.y]=solve('x^2+x*y+y=3'.1).'x^2-4*x+3=0'.x.>>% ÖRNEK 3 >>% >>% >>% x2+xy+y=3 x2-4x+3=0 denklem sisteminin çözüm kümesini bulalım.992000712861186211615062078174e-1 99 .'y') x= 1 3 y= 1 -3/2 y= 1 -3/2 >>% Yani çözüm kümesi.-3/2)} şeklindedir.y]=solve(sin(x+y)-exp(x)*y.y) x= 1 3 >>% ya da aynı sonuç aşağıdaki gösterimle de bulunabilir >> [x. >>% ÖRNEK 4 >>% >>% >>% sin(x+y)-ex y=0 x-y=2 denklem sisteminin çözüm kümesini bulalım.0992000712861186211615062078174 y= .x^2-4*x+3.x.y]=solve(x^2+x*y+y-3. >> syms x y >> [x.'x'.x-y-2.

>>% D harfi v bağımsız değişkenine göre türevi (yani d/dt yi) gösterir. >> fzero( 'cos(x)'. >>% Örneğin. >>% cosx fonksiyonunun 0 ile π arasındaki kökünü bulalım. D3y. >>% adi diferansiyel denklemlerin simgesel çözümü için dsolve fonksiyonu kullanılır.….9163 >>% NOT: MATLAB de ileri düzey nümerik analiz ve matematiksel işlemler için fonksiyon fonksiyonları >>% kullanılır.z]=solve(t*x+z*y-1. türevini ifade eder. >> syms x y t z >> [t.>>% ÖRNEK 5 >>% >>% >>% tx+zy-1=0 2tx-3zy+2=0 denklem sistemde x ve y parametre olmak üzere çözüm kümesini t ve z ye göre bulalım.5708 >>% Benzer olarak 2eX . Varsayılan bağımsız değişken t dir. >>% ÖRNEK 6 >>% fzero: Fonksiyon fonksiyonu.z) t= 1/5/x z= 4/5/y >>% Yani. >>% dsolve fonksiyonunun genel formatı: dsolve('denk1'. Gösterimden emin olmak için pretty fonksiyonu ile kontrol edilebilir.'şart1'. Ç={1/5x .…. y(x) ya da y(t) nin 3.…) şeklindedir. >>% DİFERANSİYEL DENKLEMLER >>% Doğrusal diferansiyel denklemlerin analitik çözümü mümkündür.'v'. tek değişkenli bir fonksiyonun sıfırını hesaplar. 100 . Bu amaçla.'denk2'.'şart2'.t. yani cosx=0 denklemini çözelim. >> fzero( '2*exp(x)-5' . [0 pi] ) ans = 1. 1 ) ans = 0. 4/5y} olacaktır. başlama değerini 1 alarak bulalım.5=0 denkleminin çözümünü. Ayrıntılı bilgi için >> help funfun komutu kullanılabilir.2*t*x-3*z*y+2.

a 2 y .'Dy(pi/a)=0'.>>% ÖRNEK 7 >>% dy = 1 + y 2 diferansiyel denkleminin çözümünü bulalım. 't') ans = C1*exp(1/2*(5^(1/2)-3)*t)+C2*exp(-1/2*(5^(1/2)+3)*t) >>% ÖRNEK 10 >>% y(1)=0 şartı altında xy’+y=2e2X birinci dereceden diferansiyel denklemin çözümünü bulalım. dt >>dsolve('Dy=1+y^2'. 't') ans = cos(a*t) >>% ÖRNEK 9 >>% d2y dy + 3 + y = 0 diferansiyel denkleminin çözümünü bulalım. 2 dt >> dsolve('D2y=-a^2*y'. >> dsolve('x*Dy+y=2*exp(2*x)'.'y(0)=1'. 2 dt dt >> dsolve('D2y+3*Dy+y=0'. y(0)=1.'y(1)=0'.'t') ans = tan(t+C1) >>% ÖRNEK 8 >>% d2y = .'x') ans = (exp(2*x)-exp(2))/x >> pretty(ans) exp(2 x) . y’(π/a)=0 diferansiyel denkleminin çözümünü bulalım.exp(2) -------------------------x 101 .

'Dy(0)=0'.'y(0)=0'.--. y’(0)=0 koşulları altında y”+6y’+13y=10sin5t >>% ikinci dereceden diferansiyel denklemin çözümünü bulalım.--.>>% ÖRNEK 11 >>% y(0)=-1/2 ve y’(0)=4 koşulları altında y”-4y=4x2 >>% ikinci dereceden diferansiyel denklemin çözümünü bulalım.cos(5 t) 174 87 87 87 >>% ÖRNEK 13 >>% y’(0)=0 koşulu altında (y’)2 + y2 =1 diferansiyel denklemin çözümünü bulalım.'Dy(0)=0'. >> dsolve('(Dy)^2+y^2=1'. >> dsolve('D2y+6*Dy+13*y=10*sin(5*t)'.'t') ans = -1 1 cos(t) -cos(t) >>% ÖRNEK 14 >>% y(0)=0 ve x(0)=1 koşulları altında d y d x = 3 y + 4x .exp(-3 t) cos(2 t) .'y(0)=-1/2'.exp(-3 t) sin(2 t) + --. = -4 y + 3 x dt dt 102 .sin(5 t) .'t') ans = 125/174*exp(-3*t)*sin(2*t)+25/87*exp(-3*t)*cos(2*t)-10/87*sin(5*t)-25/87*cos(5*t) >> pretty(ans) 125 25 10 25 --.'Dy(0)=4'.'x') ans = exp(2*x)-exp(-2*x)-1/2-x^2 >>% ÖRNEK 12 >>% y(0)=0. >> dsolve('D2y-4*y=4*x^2'.

>>% Burada [T.Y0) dır. >>% Tspan. ode113. Şimdi Dormand-Prince çiftini kullanan ve belirgin Runge-Kutta (4. y’=f(t. >>% Benzer biçimde. ode45 fonksiyonunu kullanarak bulalım. 2 dt dt >>% Van Der Pol denkleminin sayısal çözümünü.'Dx=-4*y+3*x'. >>% odefun.Tspan. ode23.y) ye karşılık gelen bir sütun vektörü üretir.'y(0)=0'.>>% diferansiyel denklem sisteminin çözümünü bulalım. ode23tb ” >>% gibi çok sayıda ode çözücü vardır. Eğer bir zaman adımında elde edilen >>% çözüm.1) + y = 0 >>% Literatürde sıkça karşımıza çıkan. >>% Bu fonksiyonlar başlangıç koşulları ile bir başlangıç zamanından başlayıp. MATLAB de ode (ordinary differential equations) >>% çözüm fonksiyonları. ode23s. analitik çözümleri bulunan yüksek dereceden çok sayıda diferansiyel denklem >>% takımının da sayısal çözümleri daha pratik olmaktadır. başlangıç zamanı. 103 . zaman aralığı boyunca adım >>% adım ilerleyerek her bir zaman adımında bir çözüm hesaplar. [T0 Tson] biçiminde tanımlanan integral etme zaman değerleri anlamına gelir. karşılamazsa fonksiyon >>% adım boyunu kısaltarak tekrar deneme yapar. T0 da başlangıç koşulları değerini içeren sütun vektörünü ifade eder.Y].Y]=ode45(odefun. >> [x. ode fonksiyonları sayısal integrasyon yolu ile çözümü sağlar (benzetim).'t') x= exp(3*t)*cos(4*t) y= exp(3*t)*sin(4*t) >>% Analitik çözümleri bulunmayan diferansiyel denklemlerin ise sayısal çözümleri mümkündür. >>% y0. m-dosyası şeklinde tanımlanmış difreransiyel denklemlerin sağ tarafını ifade eder. ode15s. >>% ÖRNEK 15 d2y dy + m ( y 2 .5) >>% yöntemine dayanan ode45 fonksiyonu ile diferansiyel denklem çözücülerinin genel formatını >>% inceleyelim: >>% [T.y]=dsolve('Dy=3*y+4*x'. >>% MATLAB de değişik yöntemler kullanan “ ode45. ode23t.'x(0)=1'. fonksiyonun hata tolerans ölçütünü karşılarsa bu başarılı bir adım sayılır. analitik çözüm içersin ya da içermesin bütün diferansiyel denklemlerin >>% çözümünde kullanılabilir.

0002 … 29.6381 29. örneğin m = 2 için y1 ve y2 nin geçerli değerlerine dönderecek bir m-dosyasını yazıp vdpmu.0000 104 .0001 0.0].0001 0. >>% vdpmu. >>y0=[1.y).y0) t= 0 0.9095 30. y(2)=0 başlangıç koşulları altında ve [0 30] zaman aralığında çözüm. mu*(1-y(1)^2)*y(2)-y(1)]. & y1 = y2 & y2 = m (1. >> [t. (Bkz: Bölüm VI) function dy = vdpmu(t.y]=ode45('vdpmu'.y’) = m y’(1-y2) – y dir.8190 29.m olarak kaydedilen bu dosya artık komut satırından çağırılabilecektir.y.tspan. dereceden diferansiyel denklem halinde ifade etmemiz >>% gerekir. >>% Burada seçeceğimiz y(1)=1.0002 0.m >>% olarak kaydedelim.1) + y = 0 ise. mu=2. denklemimizin son hali.y1 olur.>>% Önce denklemi yeniden düzenleyerek 1. 2 dt dt y’’=F(t. dy=[y(2).y12) y2 .7286 29. & >>% Burada y1 = y ve y2 = y biçiminde yeni değişkenler tanımlanırsa. >>% Şimdi. >>tspan=[0 30]. d2y dy + m ( y 2 .

2) biçiminde t zaman noktalarında çözümün 1. 1.6691 -0.4363 >>% t sütun vektörü t çözümün zaman noktası değerlerini ifade eder.y= 1.1) biçiminde t zaman noktalarında çözümün kendisi.1). grafik için belirlenen uygun >>% adımlardır.6304 -0.0002 … … 1. sütun y(:.0000 -0. 2.0001 1.0000 -0. türevidir. sütun >>% y(:.0001 1.0002 1. Bu zaman değerleri integral almada >>% kullanılan zaman adımları (gerektiğinde bu da ayarlanabilir) olmayıp.4060 1. y matrisinde ise.7426 -0. >> plot(t.0000 -0.4205 1.0000 -0.3800 1.y(:.7065 -0.'o') 105 .3926 1.0000 0 1.7776 -0.

0000 0. 3-Uygun ode fonksiyonu ile >> çözüme gidilir.0000 … 2.0e+003 * 0 0.y’) = m y’(1-y2) – y dir. >>% 3-) ode15s fonksiyonu ile çözümü bulup. y(2)=0 başlangıç koşulları altında. function dy = vdpmu(t.[1.y).[0 3000]. dy=[y(2). denklemimizin son hali. >>% ÖRNEK 16 >>% y(1)=1. & y1 = y2 & y2 = m (1.y1 >>% 2-) 1. dereceden diferansiyel denklem sistemini bir m-dosyasında saklayalım.y. olur. >> [t. 2. & >>% Burada y1 = y ve y2 = y biçiminde yeni değişkenler tanımlanırsa. [0 3000] zaman aralığında m = 1000 için van der Pol >>% denklemini çözelim. ode45 burada yetersiz kalacaktır. mu*(1-y(1)^2)*y(2)-y(1)]. mu=1000. 2 dt dt y’’=F(t. >>% d2y dy + m ( y 2 .y]=ode15s('vdpmu'.1) + y = 0 ise.y12) y2 .0000 0.>> NOT: Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi yüksek dereceden bir diferansiyel denklemin sayısal çözümü 3 >> adımda gerçekleşmektedir: 1. dereceden diferansiyel denklem takımı olacak şekilde >> düzenlenir. dereceden diferansiyel denklem takımına dönüştürelim. yerine ode15s kullanılmalıdır. sonuçlar yorumlanır.0]) t= 1. grafiğini çizdirelim. >>% 1-) 1. dereceden sistem bir m-dosyasında kodlanır.Verilen denklem 1.Hazırlanan 1.7982 106 .

0000 0.0000 y= 1.0010 -0.0010 -0.8696 3.0000 0.1).2.0000 0.0020 -0.0000 0.0019 -0.0018 -0.0010 -0.0000 … … 0.0e+003 * 0.8220 2.y(:.8458 2.0010 0 0.0000 >> plot(t.0000 0.0019 -0.0000 0.0020 -0.'o') 107 .

0002 0.9828 1. y’(0)=1. >> [t. y1’= y2 y2’= y3 y3’ = 3y3 + y2y1 olur. y2=y’. y3=y’’ değişken değişimi yapılırsa.y]=ode45('diffonk'.y(3).9657 0. >>% y1=y. function dy=diffonk(t.0001 0. başlangıç koşulları y(0)=0. >>% >>% >>% >>% 1.>>% ÖRNEK 17 >>% y’’’ . dy=[y(2).y’y = 0 biçiminde verilen bir diferansiyel denklemde.3y’’ .0002 … 0.9485 0.[0 1].dosyası.0000 108 .0001 0.3*y(3)+y(2)*y(1)].9313 0. Denklemin çözümünü bulalım.[0.y).dereceden denklem sisteminin m. -1]) t= 0 0. >>% y’’(0)=-1 olarak tanımlanmıştır. 1. >>% [0 1] aralığında çözüm.

6066 -17.0001 0.'*'.0002 0.9998 -1.t.türevi.9999 -1.5897 -4.7586 -5.5255 -0.0003 0.y(:.4404 >> plot(t.y(:.9915 -0.8015 -0.5132 -4.y(:.0002 0.6459 -0.2) çözümün 1.0002 0.2427 -19. 109 .0005 0.3110 -16.1) çözüm.türevidir.0000 0.t.0006 … … … -0.y= 0 1.9999 -1.2).1).0001 0.0297 -15. y(:.6714 -4.9998 -1.0000 -1.9170 -18.3) çözümün 2.4417 -4. y(:.3).'o') % y(:.

9367 1.0000 1.8000 1.8050 0.1818 110 ..y0.y).) instead.2. function dy= diffonk(x.0000 y= 0.y]=ode23('diffonk'. >> [x. > In funfun\private\odearguments at 41 In ode23 at 172 x= 0 0.8000 2.6000 1.pi/4) Warning: Obsolete syntax.>>% ÖRNEK 18 >>% y’ = 2cos2 (y) diferansiyel denklemini ode23 fonksiyonunu kullanarak çözelim..8593 0.1071 1.0..6000 0.tspan. dy= 2*x*(cos(y))^2.7854 0.2000 1.4000 0.4000 1. Use ode23(fun.2000 0.0232 1.

1)) >>% ÖRNEK 19 >>% >>% >>% >>% y1’= y2y3.y(:.2970 1. Y2’= .1.51y1y2. y1(0)=0 y1(0)=1 y1(0)=1 diferansiyel denklemini çözelim. Y3’= -0.3735 >> plot(x.y1y3. 111 .3393 1.2451 1.

4847 11.0000 1.-0.0002 1.0000 0.0000 y= 0 1.8712 12.0000 1.y]=ode45('rig'.9279 -0. >> [t.function dy=rig(t. 1.0001 1.y) dy=[y(2)*y(3).9763 -0.8974 -0.0001 1.0001 0.6136 11.4098 -0.0002 … 11.0000 0.8650 112 .0000 0.0002 1.0002 0.9102 0.6987 -0.0000 … … … -0.8539 0.0000 1.0001 0.7874 0.7424 11.0000 1.51*y(1)*y(2)].2936 -0.0000 0. 1]) t= 0 0.[0 12].5169 -0.7128 0.9548 -0.-y(1)*y(3).0000 1.9540 0.6135 -0.[0.

y(:.2).y(:. >>% >>% >>% 1. y’(0)=0 başlangıç koşulları altında ikinci dereceden diferansiyel denklemin sayısal çözümünü bulalım. y2=y’ değişken değişimi yapıldığında.13y1 + 10sin5t olur.') >>% ÖRNEK 20 >>% (Örnek 12 de analitik olarak çözdüğümüz) >>% y”+6y’+13y=10sin5t y(0)=0.'-.t. >>% y1=y. y1’= y2 y2’= -6y2 .y(:.'.3).1).'-'. function dy=diffonk(t.dereceden denklem sisteminin m. 113 .-6*y(2)-13*y(1)+10*sin(5*t)].'.>> plot(t.y).dosyası.t. dy=[y(2).

0767 … 0.>> [t.1135 -1.0748 -1.0575 0.[0 .0192 0.6603 0.9534 0.0014 0. 0]) t= 0 0.0004 0.0033 0.y]=ode45('diffonk'.0000 y= 0 0 0.6448 0.0339 0.6708 0.0383 0.0553 -1.0942 -1.9883 1.0001 0.1244 … … 0.1325 -1.[0 1].9650 0.6763 114 .6244 0.9767 0.0732 0.0088 0.

1)) 115 .>> plot(t.y(:.

.m olarak saklanır.outN) ise çıkış argümanlarını gösterir.188790204786391e+003 Farklı r yarıçap değerleri için alan ve hacimler kolayca hesaplanabilir. fonksiyon_adı ile çağrılır ve fonksiyon_adı.. v=4/3*pi*r^3. 2. %İstenen iki sayının karelerinin ortalamasını alır.in2. m-dosyasının ilk satırında olmalıdır. Böylece her seferinde klavyedan komutları tekrar tekrar girmeye gerek kalmaz... iki sayının karelerinin ortalamasını alan hesapla(a. m kelimesi MATLAB ın ilk harfinden gelir. r = 10 s = 1. % r yarıçapı ile verilen bir kürenin alan ve hacmini bulur. Fonksiyon (function) m dosyaları: Giriş olarak argümanlar kabul eder ve çıkış olarak bu argümanlara karşılık gelen çözümü üretir. r=10.m dosya adı ile varsayılan olarak work klasörüne kaydettiğimiz m dosyamız artık kullanıma hazırdır.c gibi. s=4*pi*r^2. function y=hesapla(a. Örnek.b) y=(a^2+b^2)/2. Fonksiyon.b) fonksiyonunu yazalım. m dosyaları (m-files) olarak adlandırılır ve genel olarak *.3) yazıp. M-dosyalarının iki türü vardır: 1. yani komut satırında yazıyor ve işletiyorduk (run).. Bu dosyalar. M ve N sıfır veya herhangi bir pozitif tamsayı olabilir.m şeklinde gösterilir.inM) giriş argümanlarını.out2. Örnek olarak. enter tuşuna basarsak sonuç aşağıdaki gibi ekrana gelir: 116 .. Bu format. yani fonksiyon tanım satırı. Komut satırında. .256637061435917e+003 v = 4. Düzyazı (script) m dosyaları: Bir dizi MATLAB deyimini otomatik olarak icra eder.inM) Şeklindedir.out2.. (in1. Programlama mantığı çerçevesinde artık kodlarımızı bir dosyaya yazıp bu dosya üzerinden çalıştıracağız.in2. Fonksiyonların genel yazım formatı: function [out1. ..BÖLÜM VI MATLAB de PROGRAMLAMA Daha önceki bölümlerde komutlarımızı interaktif modda.... örneğin hesapla(2..outN] = fonksiyon_adı (in1. (out1. hesapla... Tıpkı C++ dilindeki .

MATLAB büyük küçük harfleri ayırt eder. eski değişkenin değeri atanan yeni değişkenin değeri olur. Diğer bir deyişle maksimum değişken adı uzunluğu 63 karakter olmalıdır. MATLAB ı ilk açtığımızda work klasörü aktif. >> isvarname hesapla ans = 1 Bir MATLAB Programının Anatomisi 1. Adım: Program kodunu yazalım. yani büyük A ile küçük a ayrı ayrı değişkenlerdir. Bir değişkeni atamadan önce atamanın sağ tarafında bir değer olmalıdır. Yazdığımız MATLAB kodunu Ctrl+S tuş kombinasyonu veya File*Save komutu ile ya da save ikonuna tıklayarak. Adım: MATLAB ı çalıştıralım.>> hesapla(2. ancak MATLAB değişken adının ilk 63 karaterini dikkate alır. 4. Bu nedenle kolaylık olsun diye ilk başlarda m dosyalarımızı work klasörüne kaydedebiliriz. Eğer verilen ad geçerli ise 1. sonra herhangi bir harf. Örnek. gelen pencerede (m dosyaları için varsayılan çalışma klasörü olan work e) kaydedelim. Adım: Kodu kaydedelim. Bunun için MATLAB Editor/Debugger pencerisinde Run ikonuna tıklayarak veya F5 kısayol tuşuyla ya da komut penceresinde. 4. 2. Değişken uzunluğu herhangi bir uzunlukta olabilir.3) ans = 6. Komut satırında bir değişkene kesinlikle MATLAB ın kendi hazır m dosyalarının isimlerinden biri verilmemelidir. 2. m dosyalarını buraya kaydetmek ve yine bu klasörden çalıştırmak gerekebilir. değilse 0 değeri gösterilir. Burada herhangi bir metin (text) editöründe de (örneğin Not Defteri veya Word Programı gibi) MATLAB m dosya kodu yazabiliriz. yani geçerli klasör olarak ekrana gelir. Değişken adları bir harfle başlamalıdır. MATLAB ekranında File*New*M file komutuyla veya komut satırından edit komutunu yazıp Enter’a basarak ya da fareyle File-New-M-File ı seçerek etkileşimli m dosyası yazmak için Editor/Debugger ekranına geçelim. 3. rakam veya altçizginin kombinasyonu gelebilir. 3.5000 M-Dosyalarında değişken kullanımı: 1. kaydettiğimiz m file dosyasının adını ekrana yazıp. enter tuşuna basarak programımızı çalıştırabiliriz. 5. isvarname fonksiyonuyla kontrol edilebilir. Adım: Programı çalıştıralım. Ancak programın çeşitli aşamalarını test edebilmek ve hataları anında düzeltip yeni sonuçları görebilmek için MATLAB ın kendi editörünü kullanmak daha doğru olacaktır. İleriki aşamalarda ise bir konu başlığı altında ayrı bir klasör açıp. Daha önce kullanılan değişkenler whos komutu ile görüntülenebilir. 117 . Ayrıca bir değişkene verilen adın daha önce kullanılıp kullanılmadığı. Aksi takdirde MATLAB ın kendi m dosyası clear all komutu kullanılmadıkça işletilemez. Bir değişkenin üzerine başka bir değer atanırsa.

Tek tırnaklar arasındaki boşluk sayısının önemi yoktur. x bir karakter dizgesi ise metin olarak görüntülenir. disp('Uyarı: Tanımlanmamış sembol girdiniz!') disp(' ') x=[1 2 3 4 5]. geçerli çalışma ortamında değişkenler kullanarak işleme konacak herhangi bir ifade olabilir.Veri Giriş-Çıkışları Ve Hata Bildirimleri İçin Kullanılan Önemli Fonksiyonlar input fonksiyonu: input fonksiyonu kullanıcıdan bir veri girişi istendiğinde kullanılır. Genel sözdizimi: kullanıcı_girişi = input('prompt') kullanıcı_girişi = input('prompt'. Örnek. prompt. disp(x) komutu ise.num2str(x). Örnek. a=input('Bir sayı giriniz: Bir sayı giriniz: ') disp fonksiyonu: disp fonksiyonu genelde. input('prompt') kullanıcının klavyeden yapacağı bir giriş için bekler ve girilen değeri kullanıcı_girişine döndürür.']) İşlemin sonucu: 5 dir. yani genelde metinsel bir ifade gerektiğinde kullanılır. sayısal sonuçları aynı satırda gösterebilmek için. disp(x) Uyarı: Tanımlanmamış sembol girdiniz! 1 2 3 4 5 Veri çıkışlarında. bir dizi veya metni görüntüler.'s') ise bir değişken adı veya sayısal değerden ziyade girilen dizgeyi bir metin değişkeni olarak döndürür. s takısı giriş olarak bir karakter dizge girişi. 118 . x=5. program işleyişinde ya da veri girişi hata uygulamalarında metin dizgesel ifadeleri göstermek için kullanılır. Genel yazım formatı: disp('prompt') şeklindedir. disp(' ') komutu kendisinden önce ve sonra gelecek satır arasında bir satır boşluk sağlar. input('prompt'. Dizi görüntülemede dizinin adı yazılmaz ve boş bir dizi görüntülenmez. sayısal sonucu metne bağlayan num2str fonksiyonu disp fonksiyonu ile kullanılabilir. 's') şeklindedir. disp(['İşlemin sonucu: '.' dir. Örnek.

2007). fprintf('Islem sonucu %7. ondalık göstergesi olan noktanın sağındaki rakam sayısını ise sayı2 ifade eder.) şeklindedir. Genel yazım biçimi: fprintf('format' . 'format' stringinde belirtilen formatta A dizisi veya ek dizi argümanlarının elemanlarını gösterir. 119 . \n'. Burada yüzde işareti % sabittir ve mutlaka bulunmalıdır. Köşeli parantez içindeki kısımlar isteğe bağlıdır.A. Islem sonucu 2007. Sayı alanı ve kesinliği. denetim ve veri türü bilgisini daha doğrusu dönüşüm karakterlerini içerir. Burada liste. çıkışın sola hizalı olacağını. % -12. + işareti..2f bulunmustur. virgülle ayrılan değişken adlarını listeler. sayı1 ve sayı2 ile belirlenir. \n'..fprintf fonksiyonu: fprintf komutu.) şeklindedir.. . Bayrak (flag) olarak adlandırılan [-/+/0] gösteriminde – işareti. Komuttaki format stringinin genel formatı: % [ -/+/0 ] [sayı1. % işaretinden sonra yazılacak ifadelerin arasında boşluk bırakılmamalıdır.. Daha basit bir yazım biçimi ise. fprintf('format' . 2007).liste.00 bulunmustur. Kod. önünde sürekli + işaretinin olacağını ve 0 işareti de sayı alanında boş hanelerin 0’larla doldurulacağını gösterir. sayı2] Kod şeklindedir.5f İşaretleyici -zorunluDeğiştirici -isteğe bağlıAlan genişliği -isteğe bağlıTamlık -isteğe bağlıFormat tanımlayıcı -zorunlu- Karakter \n \r \b \t \f '' \\ %% Kaçış (Kontrol) Kodları Tanımı Yeni bir satıra başlar (return or Enter) Yeni satırın başı (linefeed) Carriage return Geriboşluk karakteri (backspace) Yatay sekme karakteri (Tab) Formfeed karakteri Apostrof karakteri (iki tek tırnak) Ters bölü karakteri (backslash) Yüzde işareti karakteri Belirteç %e %E %f %g %G %s %c %d Dönüşüm (Biçim) Kodları Tanımı Küçük harfle bilimsel notasyon Büyük harfle bilimsel notasyon Sabit nokta (ondalık) notasyon En kısa olmasına göre %e veya %f %g ile aynı ancak E kullanır karakter dizgesi tanımlar Tekil karakter İşaretli ondalık notasyon Örnekler: fprintf('Islem sonucu %d bulunmustur. Yazdırılacak rakamların minimum alan genişliğini sayı1. . formatlı program çıkışını ekranda göstermek için kulanılır. Islem sonucu 2007 bulunmustur.

Program Yazımında Sıkça Kullanılan Koşul Deyimleri (CONDITIONAL STATEMENTS) if (eğer) Deyimi: if deyimin genel formatı: if mantıksal ifade deyim end şeklindedir. Eğer mantıksal ifade doğru ise deyim de belirtilen işlem yapılır ve end ile işlem sona erdirilir. Örnek 1:
a=input('Bir sayı giriniz: ');

if a>0 disp('Pozitif bir sayı girdiniz.') end

Bir sayı giriniz: 4 Pozitif bir sayı girdiniz.

Örnek 2: Birden fazla if ifadesi ard arda kullanabilir. Burada, her if ifadesi end ile sonlandırılmalı, yani kaç tane if varsa o kadar da end olmalıdır.

a=input('Bir sayı giriniz:

');

if a>0 disp('Pozitif bir sayı girdiniz.') end if a==0 disp('İşaretsiz bir sayı girdiniz.') end if a<0 disp('Negatif bir sayı girdiniz.') end

Bir sayı giriniz: 4 Pozitif bir sayı girdiniz. Bir sayı giriniz: 0 İşaretsiz bir sayı girdiniz. Bir sayı giriniz: -5 Negatif bir sayı girdiniz.

120

else (başka) Deyimi: else deyiminin genel formatı:
if mantıksal ifade deyim takımı-1 else deyim takımı-2 end şeklindedir. Eğer mantıksal ifade doğru ise deyim takımı-1’de belirtilen, yanlış ise deyim takımı-2’de belirtilen işlem yapılır ve end ile işlem sona erdirilir. else deyim takımı-2 şeklindeki yazım da doğrudur, ancak else den sonra en az bir boşluk bırakılmalıdır. Örnek:
if a < 50 sonuc= 5*a else sonuc= 2*a end Bir a degeri giriniz: 9 sonuc = 45 Bir a degeri giriniz: 100 sonuc = 200 Bir a degeri giriniz: 50 sonuc = 100

elseif (eğer-başka) Deyimi: elseif deyiminin genel formatı: if mantıksal ifade-1 deyim takımı-1 elseif mantıksal ifade-2 deyim takımı-2 . . . elseif deyim takımı-n end

121

şeklindedir. Eğer mantıksal ifade-1 doğru ise deyim takımı-1’de belirtilen işlem gerçekleştirilir; değilse başka bir mantıksal ifade-2 verilir ve eğer bu ikinci şart doğru ise deyim takımı-2’de belirtilen işlem gerçekleştirilir ve bu durum deyim takımı-n e kadar böylece sürüp gider. Örnek 1:
a=input('Bir sayı giriniz: ');

if a>0 disp('Pozitif bir sayı girdiniz.') elseif a==0 disp('İşaretsiz bir sayı girdiniz.') elseif a<0 disp('Negatif bir sayı girdiniz.') end

Bir sayı giriniz: 9 Pozitif bir sayı girdiniz. Bir sayı giriniz: 0 İşaretsiz bir sayı girdiniz. Bir sayı giriniz: -7 Negatif bir sayı girdiniz.

Örnek 2:

ì x + y x ³ 0 ve y ³ 0 ï f (x) = íx +1/ y x ³ 0 ve y < 0 ï x. y x < 0 veya y < 0 î
clear all, close all, clc

fonksiyonu için, if-elseif-end yapısıyla bir program yazalım.

% x ve y fonksiyon girdi değişkenleri, % f ise, fonksiyonun aldığı değeri gösteren çıktı değişkenidir. x=input('x değerini giriniz: y=input('y değerini giriniz: if x>=0 & y>=0 f=x+y elseif x>=0 & y<0 f=x+1/y elseif x<0 | y<0 f=abs(x*y) end '); ');

122

x değerini giriniz: y değerini giriniz: f = 8.7500

9 -4

Örnek 3: if-elseif-else deyimlerini birlikte kullanarak basit bir hesap makinesi programı yazalım.

clear all; close all; clc; disp('bhm: basit hesap makinesi') disp('==========================') disp( ' ' ) a=input('İlk sayıyı giriniz: '); b=input('İkinci sayıyı giriniz: '); c=input('Yapacağınız işlemin sembolünü giriniz: if c=='+' sonuc=a+b elseif c=='-' sonuc=a-b elseif c=='*' sonuc=a*b elseif c=='/' if b==0 disp('Uyarı: Bölme işleminde bölen sayı sıfır olamaz!') else sonuc=a/b end elseif c=='^' sonuc=a^b else disp('Uyarı: Tanımlanmamış işlem sembolü girdiniz!') end

+, -, *, /, ^

===>

', 's');

bhm: basit hesap makinesi ========================== İlk sayıyı giriniz: 5 İkinci sayıyı giriniz: 9 Yapacağınız işlemin sembolünü giriniz: sonuc = 45

+, -, *, /, ^

===>

*

123

angle=input('Derece cinsinden bir açı değeri giriniz: '). 124 . açı değerleri 90 a bölünüp. Giriş ifadesi. Bölgede ve sinüsü pozitif') case 2 disp('III. 3 sayı durumlarıyla belirtilmiş oldu.switch-case-otherwise (değiştir-durum-aksi durum) Yapısı: switch-case-otherwise yapısı. Giriş ifadesi hiçbir case değerini karşılamıyorsa otherwise ile belirtilen deyim grubu yürütülür. Bölgede ve sinüsü pozitif') case 1 disp('II. switch fix(angle/90) case 0 disp('I. Örnek 1: Girilen bir açı değerinin hangi bölgede olduğunu ve sinüs değerinin işaretini bulmak için aşağıdaki kodu switch-case-otherwise yapısıyla yazalım. else ve elseif yapılarının kullanımına bir alternatif oluşturur. yukarıda gördüğümüz if. Bölgede ve sinüsü negatif') otherwise disp('0 ile 360 derece arasinda bir deger giriniz') end Derece cinsinden bir açı değeri giriniz: 275 IV. Bölgede ve sinüsü negatif Yazdığımız kodda. otherwise deyim grubu-n end şeklindedir. switch-case-otherwise yapısının genel formatı: switch giriş ifadesi (skaler veya karakter dizgesi) case ifadesi deyim grubu-1 case ifadesi deyim grubu-2 . sonuç fix fonksiyonu ile 0 a doğru en yakın tamsayıya yuvarlatıldı ve böylece analitik düzlemin bölgeleri 0. Burada her bir case değeri ayrı bir satırda olmalıdır. Bölgede ve sinüsü negatif') case 3 disp('IV. . . 2. her bir case değeri ile karşılaştırılır ve sonuç deyim gurubuyla verilir. 1. Aslında switch-case-otherwise ile yapılan herşey if yapılarıyla da yapılabilir ama switch-case-otherwise ile yazılan programlar daha okunabilir bir özelliğe sahiptir.

Bir for döngüsününnün genel formatı: for döngüdeğişkeni=ifade deyimler end şeklindedir. Her for döngüsü end ile kapatılmalıdır.90}. disp('Böyle bir yön yoktur. yani bir grup bilginin birkaç defa değerlendirilmesinde kullanılır. bir komut ifadesini ya da bir komut ifadesi grubunu önceden saptanan bir sayı kere yürütür. switch angle case {0. for (için) Döngüsü: for döngüsü. disp('Güney') case {-270.270}. for i=1:5 disp('MATLAB') end MATLAB MATLAB MATLAB MATLAB MATLAB Örnek 2: 1 den 5 e kadar sayıların karelerini ekrana farklı şekillerde yazdıralım. j artım miktarlı ilk değeri m.360}.Örnek 2: Girilen açı değeri ile yönü veren bir kod yazalım. Örnek 1: for döngüsünü kullanarak.180}. MATLAB yazısını ekranda 5 kez bastıralım. for i=1:5 x=i^2 end 125 .') end Bir açı değeri giriniz: 85 Böyle bir yön yoktur. disp('Batı') otherwise. disp('Kuzey') case {-180. son değeri n olan bir sayı aralığıdır. angle=input('Bir açı değeri giriniz: '). disp('Doğu') case {-90. Örneğin ifade döngüdeğişkeni=m:j:n şeklinde ise burada m:j:n.

for i=1:5 x=i^2.:)=i^2. 5 in karesini yazdırmak istersek.x = 1 x = 4 x = 9 x = 16 x = 25 Sadece son değerin. for i=1:5 x(:. end x x = 25 Matris endeksleme ile sonucu sütun şeklinde yazdıralım.i)=i^2. for i=1:5 x(i. end x x = 1 4 9 16 25 126 . end x x = 1 4 9 16 25 Matris endeksleme ile sonucu satır şeklinde yazdıralım.

t=0. end end disp(['1 den '.Vektör endeksleme ile sonucu satır şeklinde yazdıralım. end x x = 1 4 9 16 25 Örnek 3: 1 den n e kadar pozitif tek ve çift tamsayıların kareleri toplamlarını bulan bir kod yazalım. başlangıçları 0 alarak for döngüsüyle sonuca ulaştık.2)==1 ifadesi ile de tek sayıları (2 ile bölündüklerinde kalan 1 dir) belirledik.num2str(n).2)==1 t=t+i^2. 127 . for i=1:5 x(i)=i^2. clear all.mod(i.']) n pozitif tamsayı değerini giriniz: 100 1 den 100 e kadar çift tamsayıların kareleri toplamı: 171700 dir. Tek ve çift sayıların kareleri toplamı için. % 1 den n’e kadar pozitif tek ve çift tamsayıların % kareleri toplamını bulan program.2)==0 ifadesi ile çift sayıları (2 ile bölündüklerinde kalan 0 dır). elseif mod(i...' dir. ' dir.. Burada mod(i. 1 den 100 e kadar tek tamsayıların kareleri toplamı: 166650 dir.']) disp(['1 den '.num2str(n).. num2str(c). num2str(t). for i=1:n if mod(i..clc n=input('n pozitif tamsayı değerini giriniz: ').. ' e kadar tek tamsayıların kareleri toplamı: '.2)==0 c=c+i^2. c=0. ' e kadar çift tamsayıların kareleri toplamı: '.

Örnek 4: İç-içe for döngüsünü kullanarak çarpım taplosu kodu yazalım. Her while döngüsü end ile kapatılmalıdır./i^2. for j=1:10 fprintf(' %3. işlem Ctrl+C ile durdurulabilir.---') for i =1:10 fprintf(' %2.0f'. denetleyen deyim doğru (1) olduğu sürece bir ifadeyi veya ifade grubunu yürütür. Bir while döngüsünün genel formatı: while ifade deyimler end şeklindedir. % 1 den 10 a kadar sayıların karelerinin terslerini bulur.--.ylabel('karesinin tersi') 128 . end fprintf('\n'). clear all. i=i+1.--.--.--.--9 10 18 20 27 30 36 40 45 50 54 60 63 70 72 80 81 90 90 100 while (süresince-iken) Döngüsü: while döngüsü.--. i=1.--.--. clc disp(' disp(' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10') --.0f'.--. % Grafiğini çizer. end kt plot(kt) xlabel('sayı').i*j).i). while i<11 kt(i)=1. Eğer döngü sonsuz çevrime girerse. Örnek 1: 1 den 10 a kadar sayıların karelerinin terslerini bulan ve karelerinin terslerinin sayısına göre grafiğini çizen bir program yazalım. end 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 --1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 --2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 --3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 --4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 --5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 --6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 --7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 --8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 10 --.

027777777777778 0. clear all.kt = Columns 1 through 2 1.250000000000000 Örnek 2: n! hesabında n in hangi değeri için sonucun 1000 den küçük olacağını bulan bir kod yazalım. while prod(1:n)<1E3 n=n+1.015625000000000 0.000000000000000 Columns 3 through 4 0. clc n=1.020408163265306 Columns 9 through 10 0.062500000000000 0.012345679012346 0.010000000000000 0. close all.111111111111111 Columns 5 through 6 0. end sonuc=n-1 sonuc = 6 129 .040000000000000 Columns 7 through 8 0.

ortalamasını ve standart sapmayı veren bir program yazalım.023 5.sum(v).9 6 Girilen sayı adeti:5. işlemi bitirmek için enter a basmasını ve sonuçta kaç sayı girdiğini. %Sayıcı başlangıcı.std(v)) Bir Bir Bir Bir Bir Bir sayı sayı sayı sayı sayı sayı giriniz giriniz giriniz giriniz giriniz giriniz (İşlemi (İşlemi (İşlemi (İşlemi (İşlemi (İşlemi bitirmek bitirmek bitirmek bitirmek bitirmek bitirmek için için için için için için enter enter enter enter enter enter a a a a a a basınız): basınız): basınız): basınız): basınız): basınız): 5. data=input('Bir sayı giriniz (İşlemi bitirmek için enter a basınız): ').Ortalaması:5. vize ortalamaların %30 u + ödevin %20 si + final notunun %50 si şeklinde hesaplatalım ve harfsel karşılığını yazdıralım. ödev ve final notlarını giriniz. 130 .Ortalaması:%g. i=i+1..78 5 5.length(v). v(i)=data. i=1.5406. ii.489307 Örnek 4: Öğrenci notlarını girerek genel ortalamayı hesaplayan bir program yazalım. girdiği sayıların toplamını.. clc data=input('Bir sayı giriniz (İşlemi bitirmek için enter a basınız): '). end disp(' ') fprintf('Girilen sayı adeti:%g. soyadı ve numarasını giriniz. i. close all.Örnek 3: Kullanıcıdan istediği miktarda sayı girmesini.Standart sapma:%g\n'. iii. %Evet: Veri geldi. %Sayıcı artımı.Toplamı:27.Standart sapma:0.703.mean(v). onu v vektöründe sakla.vize. Genel ortalamayı. clear all. while ~isempty(data) %Veri var mı? Yoksa.Toplamı:%g. Öğrencinin adı. işlemi kes. .vize. Son olarak da başka bir öğrenci notu girilip girilmeyeceğini e/h (evet/hayır) şeklinde sorgulatalım. 1. 2. iv.

odev=input('Ödev notunu giriniz: '). ad=input('Öğrencinin adı ve soyadını giriniz: '. elseif (not>=60) & harf='D'. vize notunu giriniz: 87 2. disp(' ') %Not ortalamasının if (not>=90) harf='A'.2f .harf). %Giriş verileri.. (not<90) (not<80) (not<70) %Çıkış verileri fprintf('%s nolu %s. vize notunu giriniz: 83 Ödev notunu giriniz: 90 Final notunu giriniz: 95 97051207 nolu Sinan Bayram. Ortalama Notunuz:%7.Harfsel Karşılığı: A Başka bir öğrenciyi girmek ister misiniz [e/h]? 131 . clc. %Açık pencereleri kapat. disp('Genel not ortalamasını hesaplatan program') disp('=========================================') disp(' ') diger='e'. vize2=input('2.not. no. not=(mean(vize1. close all.Harfsel Karşılığı: %s\n'. no=input('Öğrencinin numarasını giriniz: '. %Bütün değişken değerlerini sil. Ortalama Notunuz: 91.clear all. vize notunu giriniz: ').ad. end Genel not ortalamasını hesaplatan program ========================================= Öğrencinin adı ve soyadını giriniz: Sinan Bayram Öğrencinin numarasını giriniz: 97051207 1. vize notunu giriniz: ').vize2))*(30/100)+odev*(20/100)+final*(50/100). while diger=='e' %Cevap evet 'e' ise. %Genel not ortalaması hesabı. disp(' ') %İşlemin devamının sorgulatılması. diger=input('Başka bir öğrenciyi girmek ister misiniz [e/h]?'.'s').'s'). döngü yürütülür.. final=input('Final notunu giriniz: '). elseif (not<60) harf='E'. elseif (not>=80) & harf='B'. %Komut penceresini temizle.'s').60 . vize1=input('1. elseif (not>=70) & harf='C'.. end harfsel karşılığı. % Daha başlangıçta bir kere döngüye girer.

5917 132 .9499 m = 92 n = 9.0000 0 Görüldüğü gibi eksi işaretli sayılar işleme konulmamıştır.0000 0. Örnek 2: for t=1:10 m=100-t^3 if m<0 break end n=sqrt(m) end m m = 99 n = 9.-2.2.0000 0. Örnek 1: t=[-5.1].3. end t t = Columns 1 through 7 -5.5. for/while döngülerinde verilen koşul sağlandığında o andaki işlemi orada keser.4.continue ve break Deyimleri: continue deyimi.-4.6021 -3.6990 -4.-3. for k=1:length(t) if t(k)<0 continue end t(k)= log10(t(k)).4771 -2.0000 0. break deyimi ise. for/while döngülerinde program akışını her ne olursa olsun bir sonraki çevrime geçirir.-1.0000 Columns 8 through 10 0.3010 -1.

toc. toc ise tic in kullanıldığı andan itibaren geçen süreyi yazdırır. bu işleme derleme. tic. tic./(sin(x)-cos(x)). kronometreyi başlatır.001:100.104800 seconds. toc fonksiyonu) Programlama işlemlerinde hesaplama ya da yürütme süresi kavramları dikkate alınmalıdır. C/C++ diline dönüştürülebilmektedir. y=(sin(x). Elapsed time is 0.m = 73 n = 8.) MATLAB de yazılmış (Türkçe karakter kullanılmamasına dikkat edilmelidir!) olan bir fonksiyon m-dosyasını ya da GUI uygulamasını derlemek için mcc ve mbuild adlı iki temel fonksiyon vardır.*cos(x)). MATLAB Derleyicisi (mcc) ile fonksiyon m-dosyaları veya grafik kullanıcı arayüzü (GUI) şeklindeki programlar. Bunun için help timefun komutu ile yardım alınabilir. tic. Programlamada Zamanlama (tic. x=0:0. 133 . derleme işini yapan programlara da derleyici (compiler ) denir.5440 m = 36 n = 6 m = -25 m = -25 Görüldüğü gibi yine eksi işaretli sayılar işleme konulmamıştır. MATLAB Derleyicisi (compiler) Bir programın çalışabilmesi için önce makine diline çevrilmesi gerekir. (Ve bu durumun tersi de mümkün olmaktadır. toc fonksiyonu bir işlemin ne kadar süre aldığını ölçmek için kronometre gibi kullanılır.

num2str(x1).' dir. Örnek: ax2+bx+c=0 şeklindeki 2. >> mbuild-setup "Please choose your compiler for building standalone MATLAB applications: Would you like mbuild to locate installed compilers [y]/n?" y yazıp enter a bastığımızda compiler seçeneği ile karşılaşırız.' kok2: '. % Kokleri sinama if D<0 disp('Denklemin iki kompleks koku vardir. Böylece MATLAB ın imkânlarını MATLAB yüklü olmayan başka bilgisayarlarda da kullanabiliriz.num2str(x1).num2str(x2). b=input ('b katsayisini giriniz: ').') disp(['kok1: '.num2str(x2). disp(' ') Katsayilar=[a b c] % Dikstriminant bulma D=b^2-4*a*c. Türkçe karakter kullanmadan fonksiyon m-dosyasını oluşturalım. doğrudan çalıştırılabilir bir programa nasıl dönüştüreceğimizi .' dir.sqrt(D) )/(2*a). Önce. Select a compiler: [1] Borland C++Builder version 6.num2str(x1).']) elseif D>=0 disp('Denklemin iki reel ayrik koku vardir. x2=( -b . c=input ('c katsayisini giriniz: ').') disp(['kok1: '.') disp(['kok1: '. fonksiyon adıyla aynı adlı idddkokleri.' dir.2 veya 0 girmemiz istenecek.']) end Programı yazıp. 134 .' kok2: '. derleyelim. yani derleyeceğimizi görelim.']) elseif D==0 disp('Denklemin iki esit koku vardir. derleyici konfigürasyonu için komut satırına mbuild –setup komutunu girelim.1 in D:\MATLAB71\sys\lcc [0] None Compiler [1] seçildiği varsayılırsa. % Kokleri bulma x1=( -b + sqrt(D) )/(2*a).Şimdi bir örnekle. dereceden denklemin köklerini bulan bir program yazıp. Burada 1.num2str(x2).' kok2: '.0 in D:\Program Files\Borland [2] Lcc C version 2.m olarak work klasörünekaydettikten sonra.exe uzantılı. dereceden denklem cozumu') disp(' ') %Katsayilari girme a=input ('a katsayisini giriniz (a katsayisi 0 olmamalidir!): '). function [x1.x2]=iddkokleri disp('ax^2+bx+c=0 seklindeki 2. MATLAB ortamında yazdığımız bir m-fonksiyon dosyasını C kodunda .4.

.dll”"DllRegisterServer in D:\MATLAB71\bin\win32\mwcommgr.exe haline dönüştürdüğümüz programımızı MATLAB den bağımsız olarak kullanabiliriz.bat Done .exe dosyasına dönüştürebiliriz.dll succeeded.bat From template:D:\MATLAB71\BIN\win32\mbuildopts\bcc56compp. Böylece işlemimiz sorunsuz tamamlanmış oldu.dll”" DllRegisterServer in D:\MATLAB71\bin\win32\mwcomutil. Try to update options file: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\MathWorks\MATLAB\R14SP3\compopts. y yazıp enter a basarak doğruluğunu onaylayalım. Derleyici konfigürasyonunu başarıyla tamladığımıza göre.m dosyasını iddkokleri. iddkokleri.m komutunu girerek. –> “”D:\MATLAB71\bin\win32\mwregsvr” “D:\MATLAB71\bin\win32\mwcomutil.0 Location: D:\Program Files\Borland Are these correct?([y]/n): y Doğrulama istenecek.dll succeeded –> “”D:\MATLAB71\bin\win32\mwregsvr” “D:\MATLAB71\bin\win32\mwcommgr. >> mcc-m iddkokleri iddkokleri.exe dosyası work klasöründe oluşturuldu. Artık . .Please verify your choices: Compiler: Borland C++Builder 6. 135 . komut satırında mcc-m iddkokleri.

com 2.HTM 8.mcs. http:// www.maine.ac. Hahn & Daniel T.ufl.html#MATLAB 6. ftp://ftp.dcs. http://www. http://www. http://www.cc. http://www.com/faq 5. Valentine.engin.math. http://www.rit.KAYNAKLAR 1. http://www.mathworks.mathworks. 2007 İnternet Kaynakları: 1.html 18.htm 15. MATLAB ile Mühendislik Sistemlerinin Analizi ve Çözümü.html 14.geosc. http://www.edu/~geiTy/MATLAB/masterOutline.dundee.edLi/~hennesse/geosc203_html/lutorial.html 11.edu/~trapp/wvuMATLAB.pdx. http://www-math.com/products/deinos/index.ttu.ca/spider/cavers/MATLABGuide/guide. 2000 3. Elsevier.com/products/gallery/gaiTies/index.utexas.edu/group/ctrn/ 13.edu/help/MATLAB-tutorial/ 7.Uk/software/index.html 9. 2004 4.me. http://www.html 17.utah. Papatya.umich.wvu.math.uwaterloo.html 10. http://www.ubc.edu/~tilbury/tutorials/MATLAB.eece. Brian D.mathworks.html 16.mathworks.shtml 2. http://www.edu/~ceng303/MATLAB/MatCont. http://www.mathworks.psu.ca/ec/scientific/MATLAB/MATLAB. İbrahim Yüksel. http://www.edu/mm/ 136 .com/pub/doc/MATLAB_frequently_asked_questions 4. http://www-personal. Aslan İnan.edu/~pnveme/MATLAB_Course/DEFAULT. http://www.edu/lab/ms/MATLAB/MATLAB. Essential MATLAB for Engineers and Scientists.edu/math/MATLAB/MATLAB.rice. http://www. http://www.cs.htm 12.engin.html 19.edu/~gilliam/m5399-MATLAB.umich.owlnet.csee. Vipas. http://www. MATLAB ve Programlama.shtml 3.math.

sr.html 25.math.math.edu/courses/ase366k/MATLAB_Tutorial. http://www-ccs. http://classes.html 39.html 35.gmu.edu/~malhadm/tutorial/software/MATLAB/ 38.edu/general/software/packages/MATLAB/MATLABprimer.html 44.edU/afs/. http://math. http://w3.math.htm 29.umd.mit.html 24.math. http://netec.msu. http://www.lance. http://www.html 33.edu/ACE491G/MATLABi. http://bass.edu/~erker/mallab/MATLAB. http://wings. http://www.edu/MATLAB 36.html 49.edu/help/MATLAB/faq. http://web.html 28. http://www.html 43.unh.edu/~umsfjdoc/MATLAB.athena/astaff/project/logos/olh/Math/MATLAB/MATLAB.vanderbilt.dir/mar97. http://www.htm 45. http://web.navy.uc. http://www. http://web. http://www.html 26.html 31. http://www.edu/enme/403/0201/MATLABl.msstate.html 32.html 40.edu/MATLAB/tutorial3.edu/help/tutorial/eel3135/MATLAB_tut.html 37.ece.uiuc.class.ufl. http://www.aces.edu/lance/mswindows/MATLAB_rcfcrcnce.edu/software/MATLAB/www/home. http://physics. http://www.edu/people/abbe/MATLAB/main.princeton.edu/answers/MATLAB/index.pdf 22.20.html 30.ae.edu:8888/esl30/lectures/lecture9/lecture9.edu/~kingjt/MATLAB_lnk.mit.mil/~mecheng/DESIGN/CAD/MATLAB/usna.colostate. http://www.mit.edu/people/mckelvey/envision. http://www.edu/~adnetec/CodEc/MATLAB.wustl. http://www. http://web.html 46.edu/Classes/ACE491g/MATLAB.ppt 34.edLi/~mmartin/work/MATLAB. http://www. http://web.egr.ag.ae.unh.usna.mit. http://wwwfp.ufl.amath.siu.edu/Resources/docs/MATLAB/primer35.vuse.ucsd.arizona.montana.htm 48.edu/~maejohns/mae305/MATLAB.edu/afs/athena.html 41.mit.uiuc.utexas.tutorial.edu/computing/sc/mat. http://www.edu/~statmath/math/MATLAB/ 23.edu/decs/facilities/software/MATLAB 42.edu/MATLAB/MATLAB.edu/~huber/MATLAB/ 50.math.html 21.html 47.math.washington.html 27.indiana.psc. http://www.stolaf.buffalo.edu/~mathadm/tutorial/software/MATLAB/ 137 . http://spicerack.gac.

php?topic=291.edu:2020/info/algebra 54.html 59.51. http://riceinfo.html 58.html 57.unh.ca/ew/saw/MATLAB 56.net/index.edu/~nsw/MATLAB.indiana. http://www.edu/~tickel/MATLAB/reference. http://www.chpc.html 53. http://lims. http://www.muhendisforum.mech. http://texas.rice.ufl. http://opal.edu/software/math/MATLABprimer.math.html 61.umd.glue.edu/~mathadm/tutorial/software/MATLAB/ 60.ufl.ttu.html 52.utah. http://ist.0 138 .doc/techdoc/ref/refix.edu/~gilliam/mlhtml_l/m4330_ml_l. http://www.edu/~statmath/smdoc/MATLAB.uwaterloo. http://www.math.edu/help/MATLAB-tutorial 55.math.math.edu/Computer/Documents/Classes/Unix/MATLAB/MATLAB. http://tortoise.nwu.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->