P. 1
asmolen

asmolen

|Views: 327|Likes:
Yayınlayan: elroy000

More info:

Published by: elroy000 on Apr 03, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2014

pdf

text

original

Dişli (Nervürlü) ve

Asmolen Döşemeler
Birbirine paralel, aynı boyutlu, aynı donatılı, kesiti
(genişliği ve yüksekliği) normal kirişlere nazaran daha
küçük olan kirişçikler(diş) oldukça sık (40~70 cm)
yerleştirilir ve üzerine ince (5~7 cm) bir plak beraber
dökülerek dişli döşeme oluşturulur. Bir diğer adı
Nervürlü döşemedir.
İnce plağın görevi yükü dişlere aktarmaktır. Plak
üzerindeki yükler dişlere, dişlerden de dişleri taşıyan
kirişlere (ana taşıyıcı kirişler) aktarılmış olur.
Bu nedenle yükü plak değil, dişler taşır. Diş genişliği
genellikle 10~15 cm, yüksekliği 25-37 cm civarındadır.
Plağın alt kısmındaki dişler arası boş bırakılabilir veya
hafif bir dolgu malzemesi (asmolen) ile doldurulabilir.
Bu tür dolgulu döşemeye asmolen döşeme denir. Dolgu
malzemesi olarak boşluklu beton briket, boşluklu pişmiş
kil, gaz beton veya benzeri, bu amaç için özel olarak
üretilmiş, standart boyutlu hafif bloklar kullanılır.
Dolgu malzemesinin taşıyıcı özelliği yoktur. Sadece yük
olarak dikkate alınır, statik ve betonarme hesaplarda yok
varsayılır.
Asmolen döşeme alttan bakıldığında düzgün bir tavan
görünümü verir. Ayrıca ses ve ısı yalıtımı özelliği
vardır.
a
a
3
2
B
1
A
A
n
a


t
a
ş
ı
y
ı
c
ı
k
i
r
i
ş
İnce plak
d
i
ş
Dişli
döşeme
Asmolen
döşeme
A
s
m
o
l
e
n

(
d
o
l
g
u
)
a
-
a
plak
diş
plak
diş
kiriş
Dolgu yapılmaması durumunda kalıp masrafı, sıva ve işçilik yüksek olur.
Alttan bakıldığında dişler gözükür. Dolgu yapıldığında dişleri oluşturmak için
özel kalıba gerek kalmaz. Asmolenler (dolgu blokları) düz kalıp platformu
üzerine dişlerin yerleri boş kalacak şekilde dizilir. Dişlerin donatıları bu
boşluklara yerleştirilir. İnce plak için gerekli donatılar da yerleştirildikten
sonra beton dökülür.
Alt kalıp platformu söküldüğünde, dişler ve asmolenler düz bir tavan
görünümü oluşturur.
Dişler genellikle bir doğrultuda düzenlenir. Döşeme açıklığının çok büyük
olması ve/veya yüklerin çok ağır olduğu (kütüphane gibi) yerlerde iki
doğrultuda düzenlenebilir.
Altında duvar olmayan ana kirişlerin yüksekliği, sarkmaması için, diş
yüksekliğinde yapılır. Bu durumda yüksekliği az ve alışılmışın dışında geniş
ana kirişler oluşur. Bu kirişlere yastık kiriş de denilmektedir.
Diş donatıları
Yastık kiriş donatıları
Yastık kiriş donatıları
Bir doğrultuda asmolen döşeme (beton dökülmemiş)
İki doğrultuda dişli döşeme
Diş donatıları
Asmolen
Diş kalıbı
İnce plak
donatıları
İnce plak
donatıları
Foto: Hakan ORAKOĞLU
Normal kiriş
Yastık kiriş
Dişli ve asmolen döşeme örnekleri
İnce plak
diş
Dişli ve asmolen döşemelerde sınır değerler
Sınır değerler:
e ≤ 700 mm
b
w
≥ 100 mm
h ≥ L
net
/20 (tek açıklıklı basit mesnetli diş)
h ≥ L
net
/25 (sürekli diş)
h ≥ L
net
/10 (konsol diş)
t ≥ 0.1e
t ≥ 50 mm
t ≥ 70 mm(öneri)
•L
net
: diş serbest açıklığı (mesnet yüzünden-mesnet yüzüne mesafe)
•Uygulamada genellikle e=400 mm, b
w
=100 mm, t=70 mm, h=320
mm alınır.
İnce plak
diş
Dolgu (asmolen)
Genelde üretilen asmolen boyutları:
30 20 40
25 20 40
20 20 40
yükseklik derinlik e=genişlik
En çok
kullanılan
Plak dağıtma donatısı:
Plak için hesap yapılmaz, her iki doğrultuda minimum dağıtma donatısı konur.
Her iki doğrultuda; ρ
dağıtma
=A
sdağıtma
/(1000t) ≥0.0015 ve en az φ8/250, donatı aralığı en az 250 mm.
Diş boyuna donatıları:
Hesap tablalı kiriş gibi yapılır, ancak donatı çapı φ10 ve üstü olabilir. En az iki çubuk olmalı. Biri pilye olabilir. Çift donatılı hesap
yapılmaz. Açık etriye kullanılması durumunda montaj donatısı gerekmez. Kapalı etriye kullanılması durumunda 1φ10 montaj donatısı
konulmalıdır. Dişin kenar mesnetlerindeki üst donatı kenar açıklıkdaki donatının yarısından az olmamalıdır.
Diş enine donatısı(etriye):
Hesap kiriş gibi yapılır. Etriye aralığı en az 250 mm.
V
d
<V
cr
durumunda açık etriye kullanılabilir ve en az φ8/250.
V
d
≥ V
cr
durumunda kapalı etriye kullanılmalıdır. Etriye en az φ8/250 olmalı.
Plak dağıtma
donatısı, φ8/250
Plak dağıtma
donatısı, φ8/250
Diş enine donatısı (açık
etriye)
Diş enine donatısı
(kapalı etriye)
Açık etriyeli dişli döşeme
kapalı etriyeli dişli döşeme
Montaj donatısı
Diş boyuna donatıları
Bir doğrultuda dişli döşemelerde dağıtma dişi
Bir doğrultuda dişli döşemede L
net
diş açıklığı 4 metre ile 7 metre arasında ise dişlere dik doğrultuda bir adet, 7 metreden daha fazla ise iki
adet dağıtma dişi konur. Dağıtma dişleri için ayrıca hesap yapılmaz, taşıyıcı dişler ile aynı boyutta ve aynı donatılı yapılır.
Taşıyıcı diş
4 m <L
net
≤ ≤≤ ≤7 mdurumunda
L
net
>7 mdurumunda
Taşıyıcı diş
Dağıtma dişi
İnce plak
İnce plak
Dağıtma dişleri
Dişli ve asmolen döşeme yükü analizi
Dişli döşemenin sabit yükü; plak, kaplama, tesviye, sıva ve 1 m
2
deki dişlerin ağırlığından oluşur. Asmolen döşemede bunlara
ayrıca dolgu malzemesinin 1 m
2
deki ağırlığını da eklemek gerekir.
Dişli döşemede yükler:,
Plak = ...... kN/m
2
kaplama = ...... “
tesviye = ...... “
sıva = ...... “
Dişler = ...... “
___________________
Sabit : g = ...... “
Hareketli: q = ...... “
Tasarım yükü:
P
d
=1.4g + 1.6q = ...... “
Asmolen döşemede yükler:,
Plak = ...... kN/m
2
kaplama = ...... “
tesviye = ...... “
sıva = ...... “
Dişler = ...... “
Dolgu = ...... “
___________________
Sabit : g = ...... “
Hareketli: q = ...... “
Tasarım yükü:
P
d
=1.4g + 1.6q = ...... “
Bir doğrultuda dişli döşemelerde diş yükünün hesabı
Plak üzerindeki yayılı yükü dişler eşit olarak paylaşırlar. Çünkü dişler eşit aralıklı ve aynı boyutludurlar. Her diş tablalı bir kiriştir. Her
dişin gövde genişliği b
w
, tabla genişliği b
0
ve net açıkğı L
net
tir. Bir dişin taşıyacağı yük, tabla üzerindeki plak yüküdür. Plak yükü alana
yayılıdır (kN/m
2
) . Diş ise bir çubuk elemandır ve yükü çizgisel (kN/m) olmalıdır. Dişin düzgün yayılı çizgisel yükü, plak yükü ile tabla
genişliğinin çarpımıdır. Plak üzerindeki p
plak
(kN/m
2
) yükünden bir dişte oluşan p
diş
(kN/m) düzgün yayılı çizgisel yükü: P
diş
=P
plak
b
0
P
diş
=P
plak
b
0
P
plak
Bir dişin payına düşen yük Diş çizgisel yükü
Plak üzerindeki yük: P
plak
b
w
e e
b
w
t
b
w
b
0
=b
w
+e
e/2
e/2
h
Diş statik hesabı
1. Plak için herhangi bir statik hesap yapılmaz.
2. Dişler tablalı sürekli kiriş gibi çözülür.
Şekildeki N03 dişlerinin hepsinin de kesiti, açıklığı
ve yükü aynıdır. N03 dişlerinden sadece bir tanesi tek
açıklıklı basit kiriş olarak çözülür.
N01 ve N02 dişleri, açıklıkları L
1
ve L
2
olan iki
açıklıklı sürekli bir kiriş gibi çözülür.
İki komşu açıklıktan küçüğünün büyüğüne oranı 0.8
den büyük ise ve karakteristik hareketli yükün sabit
yüke oranı 2 den küçük ise, bu durumda TS500-2000,
Madde 11.2.2-sayfa 50 de verilen basit formüller
kullanılarak momentler hesaplanabilir.
Bu şartların sağlanmaması durumunda sürekli dişin
moment ve kesme kuvvetleri herhangi bir yöntem ile
(el hesapları için CROSS) dama yüklemesi yapılarak
belirlenmelidir.
Diş açıklıkları (şekilde L
1
ve L
2
açıklıkları) aksdan-
aksa ölçülür. N03
N101 N102
a) Basit formüller ile çözüm (TS500-2000, Madde 11.2.2-sayfa 50)
L
k1
, L
k2
,..., L
kn
diş açıklıkları birbirine eşit veya birbirine yakın ise TS500-2000 de verilen aşağıdaki basit formüller kullanılarak
diş tasarım momentleri belirlenebilir. Ancak aşağıdaki koşullar sağlanmak zorundadır:
Koşul 1: En az iki açıklık olmalı.
Koşul 2: Diş yükleri düzgün yayılı olmalı.
Koşul 3: Herhangi iki komşu dişin açıklıkları oranı 0.8 den büyük olmalı: L
küçük-komşu
/L
büyük-komşu
≥ ≥≥ ≥ 0.8
Koşul 4: Dişlerin her birinin karakteristik hareketli yükünün karakteristik sabit yüke oranı 2 den az olmalı: q
i
/g
i
< 2
Açıklık ve mesnet tasarım momentleri için TS500-2000 de verilen basit formüller aşağıda özetlenmiştir.
üç açıklıklı kiriş
Dört veya daha fazla
açıklıklı kiriş
İki açıklıklı kiriş
Mesnet momenti azaltması
Betonarme hesaplar
1. Plak için betonarme hesap yapılmaz. Minimum donatı konur.
2. Diş kesiti tablalı alınır. Boyuna ve enine donatılar
kirişlerdeki gibi hesaplanır. Kesme hesabında V
d
, mesnet
donatısı hesabında M
d
kullanılır.
d
V
M M M
d
∆ − =
Kesme
Moment
mesnet
diş
mesnet yüzü
mesnet aksı
Dişlerin oturduğu kirişler genellikle çok geniş olur. Bu nedenle moment
azaltması önemlidir. Diş açıklıkları aksdan-aksa alındığından, kuvvetler
mesnet aksında hesaplanmış olur. Betonarme hesaplarda mesnet
yüzündeki V
d
kesme kuvvetinin ve M
d
momentinin kullanılması gerekir
gerekir. eksendeki M momenti
V: mesnetteki kesme kuvveti
a: mesnet genişliği
∆M=V a/3 a≤2 h
h: diş yüksekliği
kadar azaltılarak mesnet yüzündeki M
d
momenti bulunur. a mesnet
genişliği 2h dan büyük ise a=2h alınır. Mesnet yüzündeki V
d
kesme
kuvveti ise kesme diyagramından hesaplanır.
25
50
620 cm 620
A C
K102 25/50
K103 50/32
K104 50/32
K105 25/50 K106 25/50
1
3
4
2
B
K101 25/50
25 25
32
N
1
0
3
(
1
0
/
3
2
)
N
1
0
2
(
1
0
/
3
2
)
N
1
0
1
(
1
0
/
3
2
)
7
ÖRNEK: Asmolen döşeme
Bir okulun +3.20 ve +6.40 m kotlarına ait
kalıp planı verilmiştir. N01, N02, N03
hacimleri sınıf olarak kullanılacaktır.
Malzeme :
C20/S220a (plak ve etriye)
C20/S420a (diş)
Kaplama: mozaik karo
Dolgu (asmolen): en hafif gaz beton blok
Duvar: dayanımı düşük gaz beton
iç duvarlar 10 cm
dış duvarlar 25 cm
Şantiye denetimi iyi.
a)Döşeme statik ve betonarme hesaplarını
yaparak gerekli çizimleri veriniz.
b)1-1, 3-3, A-A ve B-B akslarındaki kirişlerin
yüklerini hesaplayınız.
+3.20 ve +6.40 m kotları kalıp planı
B
o
ş
l
u
k
ÇÖZÜM:
Diş yüksekliği kontrol:
N101/N102 de: h=32 cm>(6.20-0.50)/25=23 cm
N103 de: h=32 cm>(6.20-0.50)/20=29 cm
Döşeme yükü:
Plak 0.07•25 = 1.75 kN/m
2
kaplama 0.025 • 22 = 0.55 “
tesviye 0.05 • 22 = 1.10 “
sıva 0.02 • 20 = 0.40 “
Diş 2 • 0.10 • 0.25 • 25 = 1.25 “
Dolgu 2 • 0.40 • 0.25 • 5 = 1.00 “
_________________________________
Sabit : g = 6.05 “
Hareketli: q = 3.50 “
Tasarım yükü:
P
dplak
=1.4 • 6.05+1.6 • 3.50 = 14.07 “
N101, N102, N103 dişleri yükü:
g
diş
= 0.50 •6.05 = 3.0 kN/m
q
diş
= 0.50 •3.50 = 1.8 “
P
ddiş
= 0.50 •14.07 = 7.0 “
Statik hesap:
N103 dişi:
21.7
-7.0•6.2
2
/24= -11.2
-11.2
-7.0•6.2
2
/8 = 33.6 kN•m
-7.0•6.2 /2= -21.7 kN
Not:
Kenar mesnetlerde minimum moment –P
ddiş
L
2
/24 alınmıştır.
N101/N102 dişleri:
L
küçük-komşu
/L
büyük-komşu
= 6.2/6.2=1.0>0.8, q
diş
/g
diş
=0.18/0.30=0.6<2 olduğundan TS500-2000, Madde 11.2.2-sayfa 50 de verilen basit
formüller kullanılarak momentler hesaplanabilir.
-11.2
N101 N102
-7.0•6.2
2
/24= -11.2
-7.0•6.2
2
/8= -33.6
7.0•6.2 /2+[-33.6-(-11.2)]/6.2= 18.1
-7.0•6.2 /2+[-33.6-(-11.2)]/6.2= -25.3 kN
25.3
-18.1
7.0•6.2
2
/11= 24.5 kN•m
24.5
Betonarme hesap:(M.R AYDIN tabloları)
f
cd
=13.33, f
ctd
=1.07, f
yd
=365.22, f
ywd
=191.30 N/mm
2
, ρ
b
=0.0160
min ρ=0.8•1.07/365.22=0.0023(açıklık)
min ρ=1.0•1.07/365.22=0.0029(mesnet)
max ρ=0.85•0.0160=0.0136
=0.02
N101/N102 dişleri:
A-B ve B-C açıklıkları:
M
d
=24.5 kN•m, d=320-20=300 mm, h
f
/d=7/30=0.23, b/b
0
=50/10=5
m=24.5 •10
6
/500/300
2
/13.33=0.041ω = 0.044
A
s
=0.044 •13.33 • 500 • 300/13.33=240 mm
2
Seç.: 1φ12+1φ12 (113+113 mm
2
)
Mont.: 1φ10 (79 mm
2
)
Kont.: ρ=226/100/300=0.0075 >min ρ=0.0023
< max ρ=0.0136
A ve C mesnetleri:
M
d
=11.2 kN•m, d=300 mm,
∆M=18.1•0.50/3=3.0 kN•m, M
d
=11.2-3.0=8.2 kN•m
A
s
=10
4
• 0.287 •8.2/300=78 mm
2
A
smev
=79+113=192 mm
2
A
sek
=78-192<0, gerekmez!
Kont.: A
süst
=192>A
saçıklık
/2=2 • 113/2=113 mm
2
(sadece kenar mesnetlerde!)
A
salt
=113 ≥ A
süst
/2=192/2=96 cm
2

ρ=192/100/300)=0.0064>min ρ=0.0029
< max ρ=0.0136
Kapalı erriye kullanılacak,
donatılar kesilecek,
her açıklığa ayrı konacak!
287 . 0 48 . 10
2 . 8
100
100
300
= → = =
s h
k k
B mesnedi:
M
d
=33.6 kN•m, d=300 mm,
∆M=25.3•0.50/3=4.2 kN•m, M
d
=33.6-4.2 = 29.4 kN •m
A
s
=10
4
• 0.322 •29.4/300=316 mm
2
A
smev
=2 • 79+ 2 • 113 =384 mm
2
A
sek
=316-384 <0, gerekmez!
Kont.: ρ=3184/100•300=0.0128 > min ρ=0.0029
< max ρ=0.0136
A
salt
=2 •113 >A
süst
/2=384/2=196 mm
2

Etriye hesabı:
V
d
/25.3=3.36/3.61V
d
=23.5 kN.
V
max
=0.22•13.33•100•300=88 kN.
V
cr
=0.65•1.07 •100 •300=21 kN
V
cr
<V
d
<V
max
olduğundan min etriye yetmez, etriye hesabı gerekir:
2 kollu φ8 etriye kullanılırsa, A
sw
=2•50=100 mm
2
A
sw
/s=V
d
/(f
ywd
•d), 100/s=23500/(191.30•300)s=244 mm
s ≤h/2 olmalı, s=160 mm.
Seç.: φ8/160 kapalı etriye! (V
d
>V
cr
olduğu için)
Kont.: ρ
w
=100/(100•160)=0.0063>min ρ
w
=0.3•(1.07/191.30)=0.0017
322 . 0 53 . 5
4 . 29
100
100
300
= → = =
s h
k k
N103 dişi:
A-B açıklığı:
M
d
=33.6 kN•m, d=30 cm, h
f
/d=7/30=0.23, b/b
0
=50/10=5
m=33.6•10
6
/500/300
2
/13.33=0.056ω = 0.061
A
s
=0.061 •13.33 • 500 • 300/365.22=334 mm
2
seç.: 1φ16+1φ16 (201+201 mm
2
)
Mont.: 1φ10 (79 mm
2
)
Kont.: ρ=2 • 201/100/300=0.0134 >min ρ=0.0023
< max ρ=0.0136
A ve B mesnetleri:
N103 dişinin mesnetlerindeki momenti M
d
=11.2 kN•m, N101 dişinin A mesnedindeki moment ile
aynıdır. Kesit de aynı olduğundan, gerekli donatı da aynı olmalıdır. Ek donatı gerekmez!
Etriye hesabı:
N103 dişindeki deki kesme kuvveti V=21.7 kN, N101-N102 dişlerindeki kesme kuvvetinden
(V=25.3 kN) küçüktür ve kiriş boyutları aynıdır. N101 ve N102 kirişlerinde min etriye
kullanıldığından N103 için de min etriye gerekecektir: φ8/160 kapalı etriye!
Plak dağıtma donatıları:
Min donatı konacaktır: φ8/25 (2.01 cm
2
)
Kont.: ρ
dağıtma
=A
sdağıtma
/(100t) =2.01/(100•7)=0.0029>min ρ
dağıtma
=0.0015
Çizimler:
•Plak dağıtma donatıları kalıp planı üzerine çizilir.
•Diş donatıları kirişlerdeki gibi çizilir.
500
70
6200 mm 6200
A C
K102 250/500
K105 250/500 K106 250/500
1
3
4
2
B
250 250
250
320
K104 500/320
N
1
0
3
(
1
0
0
/
3
2
0
)
b
o
ş
l
u
k
K103 500/320
K101 250/500
Ø8/250 L=
Ø8/250 L=
Ø8/250 L=
+3200 ve +6400 m kotları kalıp planı
3
2
0
7
0
2
5
0
3
2
0
7
0
2
5
0
K110/K111 (50/32): g q
Kiriş öz 0.50x(0.32-0.07)x25= 3.1 kN/m -
Duvar (3.20-0.32)x0.130= 3.7 “ -
N101 den (g) (6.20/2)x6.05= 18.8 “ -
N101 den (q) (6.20/2)x3.50= - “ 10.9 kN/m
N102 den (g) (6.20/2)x0.605= 18.8 “ -
N102 den (q) (6.20/2)x0.350= - “ 10.9 kN/m
-------------------------------------
g = 44.4 “ q = 21.8 “
K112 (50/32): g q
Kiriş öz 0.50x(0.32-0.07)x25= 3.1 kN/m -
Duvar (3.20-0.32)x2.45= 7.1 “ -
N103 den (g) (6.20/2)x6.05= 18.8 “ -
N103 den (q) (6.20/2)x0.350= - “ 10.9 kN/m
-------------------------------------
g = 29.0 “ q = 10.9 “
+3.20/+6.40 kotu kiriş yükleri:
Duvar yükü analizi:
Gaz beton(25 cm) 0.25
.
7 = 1.75 kN/m
2
Gaz beton(10 cm) 0.10
.
7 = 0.70 “
Dış sıva 0.02
.
20 = 0.40 “
İç sıva 0.015
.
20 = 0.30 “
Dış duvar 2.45 kN/m
2
İç duvar 1.30 kN/m
2
K101/K102 (25/50): g q
Kiriş öz 0.25x (0.50-0.07)x25= 2.7 kN/m -
Duvar (3.20-0.50)x2.45= 6.6 “ -
---------------------------------
g = 9.3 “ q = 0
K103 (50/32): g q
Kiriş öz 0.50x (0.32-0.07)x25= 3.1 kN/m -
Duvar (3.20-0.32)x1.30= 3.7 “ -
-------------------------
g = 6.8 “ q = 0
K104 (50/32): g q
Kiriş öz 0.50x(0.32-0.07)x25= 3.1 kN/m -
Duvar (3.20-0.32)x2.45= 7.1 “ -
----------------------------
g = 10.2 “ q = 0
K107/K108/ K109 (50/32): g q
Kiriş öz 0.50x(0.32-0.07)x25= 3.1 kN/m -
Duvar (3.20-0.32)x2.45= 7.1 “ -
N101(veya N103) den (g) (6.20/2)x6.05= 18.8 “ -
N101(veya N103) den (q) (6.20/2)x3.50= - 10.9 kN/m
-------------------------------------
g = 29.0 “ q = 10.9 “
Örnek (29.04.2002 sınavı )
12.5
415
4
47.5
12.5
12.5
600 cm
K101 25/50 K102 25/50
K103 60/32 K104 60/32
K105 60/32 K106 60/32
K107 60/32 K108 60/32
K110 25/50 K109 25/50
A C B
1
2
3
5
Spor salonu olarak kullanılacak bir yapının kiriş ve kolon kalıp planı
verilmiştir (ölçeksiz). Döşemeler asmolen yapılacaktır. Kenar
kirişlerde duvar vardır, iç kirişlerde yoktur.
•Asmolen döşemeyi ve kesitini çiziniz.
•Döşemenin statik ve betonarme hesaplarını yapınız.
•Gerekli çizimleri veriniz.
•K103, K111, K115 kirişlerinin yüklerini hesaplayınız.
Diğer veriler:
Malzeme: C20/S220a (plak)
C20/S420a(diş)
Duvarlar: 20 cm düşük dayanımlı gazbeton
Sıva : 2.5 cm iç ve dış duvarlarda
2 cm tavanda
Kaplama: 2 cm meşe parke
Asmolen dolgu: en hafif gazbeton
Kat yüksekliği: 3.5 m
Şantiye denetimi: iyi
Çözüm:
1.Adım: dişlerin hangi doğrultuda konulacağına karar verilir. x
veya y yönünde konulabilir.x yönünde diş serbest açıklığı büyük,
y yönünde küçük olur. Ancak birinde büyük açıklıklı ana taşıyıcı
kirişler, diğerinde kısa açıklıklı ana taşıyıcı kirişler yüklenmiş
olur. Şekildeki kalıp planında dişler y yönünde yerleştirilmiştir.
2.Adım: Plak kalınlığı, diş kesiti, dolgu genişliği seçilir.
Plak kalınlığı: 7 cm
Diş genişliği b
w
=10 cm
Diş yüksekliği h=32 cm>(500-42.5)/25=18.3 cm
Dolgu genişliği e=40 cm
3.Adım:Açıklıklara sığabilecek diş ve dolgu sayısı belirlenir.
Dolgu sayısı diş sayısının daima bir fazlası olmalıdır.
A-B açıklığında:
L
net
=600-12.5-47.5=540 cm
n b
w
+(n+1)e=L
net
10 n+40(n+1)=540n=10 adet diş, 11 adet dolgu
B-C açıklığında:
L
net
=415-12.5-12.5=390 cm
10 n+40(n+1)=390n=7 adet diş, 8 adet dolgu
4.Adım:Statik ve betonarme hesaplar yapılır. Burada statik ve
betonarme hesap adımları verilmemiştir.
5.Adım:Gerekli çizimler yapılır.
300
1 2
125
N102
K102
K104
K106
2Ø10
160
Ø8
3
300
5000 5000
1Ø12 L=
1Ø10 L=
a
a
1Ø10 L=
1Ø10 L=
1Ø12 L=
1Ø10 L=
4 5
1Ø10 L=
1Ø10 L=
N104 N106 N108
K108
K110
125
300
5000 5000
100
3
2
0
7
0
2
5
0
2Ø10
Etr. Ø8/160 L=
a-a
160 Ø8 160 Ø8
160
Ø8
2Ø10 1Ø10+1Ø12 1Ø10+1Ø12
1
5
300
1 2
125
N101
K101
K103
K105
2Ø10
160
Ø8
3
300
5000 5000
1Ø12 L=
1Ø10 L=
a
a
1Ø10 L=
1Ø10 L=
1Ø12 L=
1Ø10 L=
4 5
1Ø10 L=
1Ø10 L=
N103 N105 N107
K107
K109
125
300
5000 5000 100
3
2
0
7
0
2
5
0
2Ø10
Etr. Ø8/160 L=
a-a
160
Ø8 160 Ø8
160
Ø8
2Ø10 1Ø10+1Ø12 1Ø10+1Ø12
1
5
Dişli ve asmolen döşemelerin avantaj/dezavantajları
Avantajları:
• Büyük açıklıklı, ağır yük taşıyan döşeme yapılabilir (8~10 m)
• Asmolen döşeme düz bir davan görüntüsü sağlar.
• Asmolen döşemenin kalıp maliyeti düşüktür.
• Asmolen döşeme ısı ve ses yalıtımı sağlar.
• Döşemede boşluk oluşturmak kolaydır
• Döşeme üzerindeki tekil ve duvar yüklerini taşıtmak kolaydır.
• İç kuvvetlerin hesabı farklı ve karmaşık modeller gerektirmez.
• Kat kalıp planındaki dişlerin çoğunluğu için tek hesap yeterli olur.
Dezavantajları:
• Kat yüksekliği az olan yapılarda uygulanamaz.
• Asmolen kullanılmaması durumunda kalıp, sıva ve işçilik maliyeti çok yüksek olur.
• Döşeme yükü, dişleri taşıyan ana kirişlere aktarılır. Dişlere paralel ana kirişlere döşemeden yük aktarılmaz. Bu nedenle dişi
taşıyan ana kirişler taşımayanlara nazaran daha çok zorlanırlar.
• Depremde, dişler doğrultusunda döşeme rijit davranır, deprem yükleri aksdan-aksa aktarılır. Dişlere dik doğrultuda gelen
deprem kuvvetlerinin aktarılmasında dişlerin hiçbir katkısı olmaz, sadece ince plak (5~7 cm) bu görevi üstlenmek zorunda kalır.
• Altında duvar olmayan ana kiriş yükseklikleri de diş yüksekliğinde yapıldığından, yüksekliği az, genişliği çok fazla yastık
kirişler oluşur. Kiriş genişliği, yönetmelikler gereği, oturduğu kolon genişliği+kiriş yüksekliğini aşamayacağından yapısal
(konstrüktif) zorluklar ortaya çıkar. Yastık kirişli çerçevelerin depreme direnimi düşüktür.
• Yastık kirişli yapı süneklik düzeyi normal sistemsınıfına girer. Bu nedenle dişli ve asmolen döşemeler, ek tedbirler alınmadığı
taktirde, sadece 3. ve 4. derece deprem bölgelerindeki H
n
≤ ≤≤ ≤13 m(4 kat) olan yapılarda uygulanabilirler. Yapıda perdeler
kullanılarak bu sınır aşılabilir (Bak: Deprem Yönetmeliği - 1997, madde 6.5.3, sayfa 15).
Uygulamada dikkat edilmesi gereken bir nokta:
Asmolenler delikleri yatay konum alacak şekilde dizilirler.
Aksi durumda delikler alttan görünür ve sıva yapılamaz.
Asmolenin kirişe dayanan yüzündeki boşluğunun kapalı
olması gerekir. Kapatılmadığı takdirde kirişe dökülen beton
asmolen içine dolar. Döşeme ağırlaşır, hesaplanandan çok
beton kullanılmak zorunda kalınır.
Bazı firmalar, bu amaca yönelik, bir tarafı kapalı asmolenler
üretmektedirler. Temin edilememesi durumunda normal
asmolenlerin bir tarafı takta kalıp veya bir gün önce beton ile
kapatılabilir, ancak bu da işçiliği artırır.
Bu deliklerin kapatılması gerekirdi !

3

a

A

B

Dişli döşeme

Asmolen döşeme

Birbirine paralel, aynı boyutlu, aynı donatılı, kesiti (genişliği ve yüksekliği) normal kirişlere nazaran daha küçük olan kirişçikler(diş) oldukça sık (40~70 cm) yerleştirilir ve üzerine ince (5~7 cm) bir plak beraber dökülerek dişli döşeme oluşturulur. Bir diğer adı Nervürlü döşemedir. Đnce plağın görevi yükü dişlere aktarmaktır. Plak üzerindeki yükler dişlere, dişlerden de dişleri taşıyan kirişlere (ana taşıyıcı kirişler) aktarılmış olur. Bu nedenle yükü plak değil, dişler taşır. Diş genişliği genellikle 10~15 cm, yüksekliği 25-37 cm civarındadır.

2

a-a

plak diş plak
diş

Asmolen (dolgu)

Plağın alt kısmındaki dişler arası boş bırakılabilir veya hafif bir dolgu malzemesi (asmolen) ile doldurulabilir. Bu tür dolgulu döşemeye asmolen döşeme denir. Dolgu malzemesi olarak boşluklu beton briket, boşluklu pişmiş kil, gaz beton veya benzeri, bu amaç için özel olarak üretilmiş, standart boyutlu hafif bloklar kullanılır. Dolgu malzemesinin taşıyıcı özelliği yoktur. Sadece yük olarak dikkate alınır, statik ve betonarme hesaplarda yok varsayılır. Asmolen döşeme alttan bakıldığında düzgün bir tavan görünümü verir. Ayrıca ses ve ısı yalıtımı özelliği vardır.

1

diş

Ana taşıyıcı kiriş

a

kiriş Đnce plak

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->