P. 1
motor

motor

|Views: 670|Likes:
Yayınlayan: Ibrahim Genç

More info:

Published by: Ibrahim Genç on Mar 31, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

1.

BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR
 Bir fazlı yardımcı sargılı motorlar  Üniversal motorlar  Yardımcı Kutuplu (Gölge Kutuplu) motorlar.

1.1. Bir fazlı yardımcı sargılı motorlar 1.1.1. Bir Fazlı Yardımcı Sargılı Motorların Yapıları
çok kullanılan tipidir.

Bir fazlı endüksiyon motorlarının en Stator, rotor, gövde ve kapaklardan oluşur.

Stator: İnce silisli sacların iç yüzeylerine presle oluklar açılıp paketlenmesiyle meydana gelmiştir. Stator oluklarına 90° faz farklı olarak ana sargı ve yardımcı sargılar yerleştirilmiştir. Ana sargı, kalın telden fazla sarımlı olarak sarılmış ve stator oluklarının 2/3’ünü kaplar. Stator oluklarının geri kalan 1/3’üne de ince telden az sarımlı olarak sarılmış olan yardımcı sargı yerleştirilmiştir. Yardımcı sargının görevi: Bir fazlı asenkron motorlarda yalnız bir sargı ile döner alan elde edilmez. Bu nedenle ana sargının dışında yardımcı sargıya ihtiyaç vardır. Ana sargı ile yardımcı sargı, birbirine paralel bağlanır. 90° açı farklı oluklara yerleştirilirler. Bu sargılara bir fazlı gerilim uygulandığında sargılara uygulanan gerilim, aynı fazlı olduğundan oluşan manyetik alanlar da aynı fazlıdır. Bu nedenle iki sargı, döner alan meydana getirmez. Motorun kendiliğinden yol alabilmesi için motorun ana sargısına dik olan ikinci bir yardımcı sargı statora yerleştirilir. Yardımcı sargı akımı ile ana sargı akımı arasında suni bir faz farkı oluşturulur. Böylece iki fazlı bir sistem oluşturularak bir döner alan oluşturulur. Ana sargı ile yardımcı sargı akımları arasındaki 90°’ye yakın faz farkı üç yöntemle oluşturulabilir. Yardımcı sargı devresine seri olarak: 1 - Omik direnç 2 - Kapasitör 3 - Endüktans bobini bağlanabilir. Rotor: Bir fazlı asenkron makinelerin rotoru, genel olarak sincap kafesi biçiminde kısa devre çubuklarından oluşur. Bu çubuklar genellikle alüminyumdan yapılmıştır. Çubuk yerine sargı da kullanılabilir. Gövde ve Kapaklar: Küçük güçlü motorlarda gövde, düz yüzeyli; orta güçlü motorlarda ise ısıyı havaya aktarmak amacıyla gövde, çıkıntılı

yüzeyli olarak yapılır. Kapaklar gövdeye saplamalarla Kapaklardaki oyuklar rulmanlar aracılığıyla rotora taşınır

monte

edilir.

Resim 1.1: Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorlarının yapısı

1.1.2.

Bir Fazlı Yardımcı Sargılı Motorların Çalışması

Yalnız ana sargısı olan bir motora bir fazlı EMK uygulandığında ana sargıdan geçen akım, düzgün bir döner alan meydana getirmez. Yardımcı sargıların motorların kısa devreli rotorlarının dönebilmesi için, stator sargılardan geçen akımların düzgün bir döner alan meydana getirmesi gerekir. Yalnız ana sargı ile döner alan oluşmayacağı için yardımcı bir sargıya ihtiyaç vardır. Her iki sargıda da faz farkı yok ise yine bir döner alan oluşması söz konusu değildir. Şekil 1.1'de görüldüğü gibi rotor oluklarına 90° faz farklı olarak iki faz bobini yerleştirdiğimizde iki kutuplu, iki fazlı en basit sargı elde edilmiş olur.

Şekil 1.1: İki fazlı alternatif akımın değişim eğrileri ve iki fazlı döner alan oluşumu Stator sargılarına iki fazlı alternatif akımı uyguladığımızda: Şekil 1. 1. a: 1 numaralı bobinden akım geçmektedir. II numaralı bobinde ise akımın değeri sıfırdır. Statorda yönü sağdan sola doğru olan bir alan meydana gelir. Şekil 1. 1. b: Her iki bobinden de pozitif yönde akım geçmekte ve bu anda manyetik alan, bu akımlara uyarak şekil 1. 1. a'ya göre sağa doğru kaymaktadır. Şekil 1. 1-c: (90° de) I faz sıfır, II faz (+) maksimum değerdedir ve alan yönü aşağıdan yukarı doğru olur. Şekil 1. 1. d: (180° de) II faz sıfır, I faz (-) maksimum değerdedir ve alan yönü soldan sağa doğru olur. Şekil 1. 1. e: (270° de) I faz sıfır, II faz (-) değerdedir ve alan yönü yukarıdan aşağıya doğru olur. maksimum

Şekil 1.1’de gördüğümüz gibi; stator alanı, alternatif akımın alanına uyarak dönmektedir. Bu bakımdan bu alana iki fazlı döner alan adı verilir. Sonuç olarak iki alternatif akımlar düzgün fazlı stator sargılarından geçen iki fazlı bir döner alan meydana getirir. Bu, üç fazlı

alternatif akımın üç fazlı stator sargılarından geçince meydana getirdiği döner alana benzer. Statorun ortasındaki sincap kafesi (kısa devreli) rotor döner alanın etkisi ile dönmeye başlar. Döner alan rotorun kısa devre çubuklarını keserek çubuklarda EMK'ler indükler. Kısa devre çubuklardan indükleme akımları geçer ve rotorda manyetik alan meydana gelir. Rotor kutupları, stator döner alanın kutupları tarafından çekilir ve rotor, döner alanın yönünde dönmeye başlar. Not: Yalnız ana sargısı bulunan bir fazlı motorun yol alabilmesi için ilk hareketin verilmesi gerekir.

1.1.3. Ayırma Nedenleri

Yardımcı

Sargıyı

Devreden

Motorun ilk kalkınması anında yardımcı sargı, ana sargının manyetik alanını destekleyecek yöndedir. Fakat rotor devri, normal devrine yaklaştıkça bu kez yardımcı sargı hem ana sargı hem de rotor sargısı üzerinde ters etki yapar. Motorun normal çalışmasını engellemesi nedeniyle yardımcı sargı devreden çıkartılır. Eğer motor, normal devrine ulaştığı hâlde yardımcı sargı devreden çıkartılmazsa, ince kesitli yardımcı sargıdan fazla akım geçeceğinden sargılar ısınır ve bir süre sonra da yanar. Yardımcı sargıyı devreden çıkarma yöntemleri şunlardır.

 Yardımcı Sargıyı Merkezkaç Anahtarı İle Devreden Çıkarma
Motor kalkınırken yardımcı sargıyı devrede tutan, motor normal devrin %75’ine ulaştığında devreden çıkaran bir anahtardır. Merkezkaç kuvvet özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. İki kısımdan meydana gelen santrifüj anahtarın duran kısmı kapak içerisine, hareketli kısmı ise rotor miline monte edilir. Duran kısımda bulunan iki kontak, motor alışmazken kapalı durumdadır ve yardımcı sargıyı devreye sokar. Motor normal devrinin %75’ine ulaştığında ise hareketli kısım, merkezkaç kuvvetin etkisi ile dışarı doğru çekilerek kontak üzerindeki basıncı kaldırır. Bu sırada kontak açılarak yardımcı sargı devreden çıkar. Motor durduğunda ise bir yay vasıtası ile tekrar eski konumuna gelerek kontağı kapatır. Şekil 1. 2'de merkezkaç anahtarın resmi, şekil 1.3'te ise yapısı verilmiştir.

Elimizi mandaldan çektiğimizde yardımcı sargı devresindeki kontak açılacağından yardımcı sargı devre dışı kalır. Yardımcı sargı devrede iken motor yol alır. Bu şalter.3: Merkezkaç (santrifüj) anahtarın çalışması (motor dururken ve çalışırken)  Yardımcı sargının yol devreden çıkarılması verme paket şalteri ile Start konumunda bir fazlı motorun ana ve yardımcı sargısı paralel bağlanır.Şekil 1. kullanılırken .2: Rotor milindeki merkezkaç anahtarın görünüşü Şekil 1.

 Paket şalter şunlardır: ile yol vermenin bazı sakıncaları · Paket şalter bulunan devrede enerji kesildiğinde devre. Manyetik röle motorun dışında olduğu için bozulduğunda değiştirilmesi kolaydır. Ana sargıya seri bağlı olan röle bobininden geçen bu akım rölenin hareketli kontağını yardımcı . Yol verme anında yalnız ana sargı devreye girdiğinde motor dönemez ve fazla akım çekmek zorunda kalır.dikkat edilecek husus. · Yardıma sargıyı devreden çıkarma zamanı kişinin insiyatifinde olduğundan ideal bir çalışma gerçekleşmez. · Paket şalter ile birden fazla yerde kumanda yapılamaz.  Yardımcı Sargının Manyetik (Yol Verme) Röle ile Devreden Çıkarılması Kapalı tip soğutma cihazlarında merkezkaç anahtarın tamiri için kompresörün açılması gerekir.4: Manyetik röle ve motora bağlanması Motor dururken manyetik röle kontakları açıktır. şekil 1. mandal çevrilerek start konumuna girildiğinde elin mandaldan hemen çekilip şalterin (1) konumuna getirilmesidir. · Paket şalter devrelerine motor koruma röleleri bağlanamaz.4'te görüldüğü gibi manyetik röle ile yapılabilir. Bu yerlerde yardımcı sargının devreden ayrılması işlemi. kapalı kalacağından enerji tekrar geldiğinde alıcılar kontrolsüz çalışır. Şekil 1.

Motor yol aldıktan sonra röle bobinin akımı azalacağından. İşte bu sırada rotor döner. pot üzerindeki gerilimin düşmesine yol açar. Şekil 1.sargının bağlı olduğu sabit kontakla birleştiriniz. Ayarlı direncin geriliminin yükselmesi. triyakın geytinin tetiklenmesine neden olarak yardımcı sargıdan akım geçmesini sağlar. 5: Triyaklı yol verme düzeni  Triyaklı Devreyle Çıkarılması Yardımcı Sargının Devreden Devreye A. Akımın yükselmesi. Ana sargının çektiği akım normal düzeyine iner. triyakı kesime sokar ve yardımcı sargı devreden çıkar. Bundan sonra motor yalnız ana sargı ile çalışmasına devam eder. Ancak motorun rotoru dönemez. P'nin geriliminin düşmesi. Rotor dönmeyince ana sargının çektiği akım yükselir. Ana sargının akımının normal düzeye inmesi.C. uygulanınca ilk önce ana sargıdan akım geçer. . ana sargıya seri bağlı durumdaki ayarlı direnç (P) üzerinde oluşan gerilimi yükseltir. Böylece yardımcı sargı devreye girer. hareketli kontak sabit kontaklardan ayrılarak yardımcı sargıyı devreden çıkarır.

kurutucu. buzdolabı.6: Merkezkaç anahtarlı yardımcı sargılı motor Şekil 1. brülör. çamaşır makinesi.1. ana sargının gücüne yakın değerde seçilir.6’da yardımcı sargılı bir fazlı asenkron motorun yol alma sırasındaki ana sargı (esas sargı) veya yardımcı sargı çalıştırıldığında momentin düşük olduğu ve esas sargı ile yardımcı sargının beraber çalıştırıldığında ise momentin yüksek olduğu görülecektir. genel olarak 0. Kullanıldığı Yerler: Bu motorlar.Not: Devrede ana sargıya seri bağlı olarak kullanılan ayarlı direncin gücü. küçük uygulamalar bu motorun başlıca kullanım alanlarıdır.33 HP aralığında güç momenti gerektiren çok sık başlatma-durdurma gerektirmeyen ve yol alma momenti düşük olan yüklerde kullanılır. 1.4.05 – 0. aspiratör.  Yardımcı Sargılı ve Kalkış Kondansatörlü Bir Fazlı Motorlar . Bu yöntem uygulamada yaygın değildir. pompa vb. El aletleri. Yardımcı Sargılı Motorların Çeşitleri  Yardımcı Sargılı Bir Fazlı Motorlar Şekil 1.

Şekil 1. Şekil 1. Kullanıldığı Yerler: Bu motorlar. Yardımcı sargının devreden çıkmasıyla moment bir miktar düşerek kararlı duruma geçer. Kalkınma süresince ana ve yardımcı sargı birlikte çok yüksek başlama momenti üretir. yardımcı sargıdan geçen akım kondansatörün etkisi ile gerilimden ileride olur. büyük vantilatörler.5 KW aralığındaki güç değerlerinde imal edilir. yeterli hıza ulaştıktan sonra merkezkaç anahtarı açılarak yardımcı sargı ve kondansatör devre dışı bırakılır. Bu tip motorlar. Motor.7’de prensip şeması verilen yardımcı sargılı ve kalkış kondansatörlü 1 Fazlı Asenkron motorun bağlantı şeması görülmektedir. yüksek başlama momenti gerektiren uygulamalarda tercih edilir ve 120 W ile 7. .7: Yardımcı sargılı ve kalkış kondansatörlü bir fazlı asenkron motorun prensip şeması Bir fazlı yardımcı sargılı motorun kondansatörlü olanıdır. Bu aşamadan sonra sadece ana sargı. bir fazlı yardımcı sargılı motorun yardımcı sargısına bir kondansatörün seri bağlanmasıyla oluşur. pompalar ve yüksek ataletli yükler başlıca kullanım alanlarıdır. moment üretmeye devam eder. Kompresörler. Yardımcı sargıya bir kondansatör seri olarak bağlanırsa.

 Yardımcı Sargılı . Bu motorlarda santrifüj anahtar yoktur. Yardımcı Sargılı ve Daimi Kondansatörlü Bir Fazlı Motorlar Şekil 1. çok düzgün ve sessiz çalışır. Daimi kondansatörlü motor. Kullanıldığı Yerler: Bu motorlar yüksek başlama momenti gerektiren uygulamalarda tercih edilir ve 120 W ile 3 KW aralığındaki güç değerlerinde imal edilir.Kalkış ve Daimi Kondansatörlü Bir Fazlı Motorlar . büyük vantilatörler. Kompresörler. İlk kalkınma momenti. Genellikle vantilatör. Santrifüj anahtarın olamamasından dolayı daha az bakıma ihtiyaç gösterir.8’de prensip şeması verilen yardımcı sargılı ve daimi kondansatörlü bir fazlı asenkron motorun şekli görülmektedir. tam yük momenti civarındadır. aspiratör. brülörlerde ve sessiz çalışmanın arzu edildiği yerlerde bu motorlar kullanılır. Burada kullanılan kondansatör hem alma momentini biraz yükseltir hem de çalışma anında güç kat sayısını l’ e yaklaştırır.8: Yardımcı sargılı ve daimi kondansatörlü bir fazlı asenkron motorun prensip şeması Şekil 1. pompalar ve yüksek ataletli yükler başlıca kullanım alanlarıdır.

Bu sargıların herhangi birinin uçlarının yer değiştirmesiyle stator alanının dönüş yönü ters çevrilir. stüdyo. 9'da prensip şeması verilen yardımcı sargılı-kalkış ve daimi kondansatörlü bir fazlı asenkron motorun senkron hız-moment karakteristiğinde sadece devamlı kondansatörlü çalıştırıldığında momentin düşük olduğu ve yol alma kondansatörü ile beraber çalıştırıldığında ise kalkış momentinin yüksek olduğu görülür. Sonuç olarak da rotorun dönüş yönü değiştirilir. Kalkınma momentleri düşüktür ve güç kat sayısı yüksektir. 10'da yardımcı sargılı motorlarda yardımcı sargı uçlarını değiştirerek devir yönünün değiştirilmesi görülmektedir. Şekil 1. Bu motorun en önemli özelliği sessiz çalışmasıdır.5.1.Şekil 1. Devir Yönünün Değiştirilmesi Motorun dönüş yönünü değiştirmek için ana veya yardımcı sargıdan herhangi birinin uçları yer değiştirilir. 1.9: Yardımcı sargılıkalkış ve daimi kondansatörlü bir fazlı asenkron prensip şeması Şekil 1. Kullanıldığı Yerler: Hastane. normal yük momentinin yüksek olduğu yerlerde kullanılır. devre dışı kaldıktan sonra moment düşmektedir. Bu motorlar. . Ayrıca kalkış kondansatörü.001 HP ile 0. Dolayısıyla merkezkaç anahtarı kullanılmaz. Bu tip motorlarda yardımcı sargı ve ona seri bağlı kondansatör. fabrikaların sessiz çalışılması gereken bölümleri gibi sessiz çalışmanın gerekli olduğu uygulamalarda bu motor tercih edilir. özel amaçlı yerlerde kalkınma momentinin düşük.75 HP aralığındaki güçlerde üretilir. 0. motorun çalıştığı süre içerisinde sürekli devrede kalır.

6. kutup sayılarına ve şebeke frekansına bağlıdır. Bu nedenle sargı uçları. kompresör.1.10: Yardımcı sargılı motorların devir yönünün değiştirilmesi Aspiratör. Ancak Md = KxU2 formülünden de görüleceği gibi motorun momenti gerilimin karesi ile doğru orantılıdır. Bir Fazlı Motorlarda Devir Ayarı Yardımcı sargılı motorların devir sayıları. Ayrıca gerilimi değiştirerek devir ayarı yapılabilir. motorun devir yönünü değiştirmek için şekil 1. vantilatör. stator içinde bağlanarak dışarıya üç uç çıkartılır.Şekil 1. Uçlardan ikisi ana sargı. küçük çamaşır makinesi gibi motorlar. Gerilim azaltılırsa . diğeri ise yardımcı sargı ucudur ve bu uç.11: Devir yönü değiştirme 1. santrifüj anahtara bağlanır. daima bir yönde dönerler.11'deki gibi devir yönü değiştirme şalteri kullanılır. Devamlı sağa ve sola çalışan tezgâhlarda. Devir yönü sık sık değiştirilen motorlarda ise klemens tablosuna dört uç çıkartılır. Şekil 1.

Döndürme momentinin azalması. Bir fazlı motorlar.moment de azalır. Bu nedenle bu tür devir ayarı kullanılmamaktadır. motorun devrinin düşmesine. Bunun için üç fazlı asenkron motorlarda olduğu gibi. Momentin düşmesinde uygulamalarda bu yöntem kullanılabilir.  Frekans Değiştirici ile Bir Fazlı Motorun Devir Ayarı Bir fazlı motorlar 0 ile 650 Hz arasındaki frekanslarda çalıştırılarak geniş aralıklı bir devir ayarı imkânı vardır. statora 4 kutuplu ana ve yardımcı sargılar yerleştirildikten sonra. kaymanın büyümesine neden olur.6. sakınca olmayan Yardımcı sargılı motorların boştaki devir sayıları ile tam yük altındaki devir sayıları %2. uygulanan gerilimin karesine bağlı olarak azalacaktır. bu motorların da devirleri sabittir. Ancak yaklaşık olarak düşen gerilimin karesi İle motorun devrilme ve kalkış momenti düşer.1. 5 ile %5 arasında değişir. Yardımcı Sargılı Motorlarda Devir Ayarı  Ön Dirençlerle Devir Sargısının Değiştirilmesi: Çok küçük güçteki bit fazlı motorlarda bazen statora seri bağlanan dirençle devir sayısı yapılır. 1. Böylece İki değişik devir elde edilir.1. Kaymanın .  Uygulanan Gerilimin Düşürülmesi: Yük altında çalışan bir yardımcı sargılı motora uygulanan gerilim düşürülürse motorun döndürme momenti. küçük güçlü olarak yapıldıklarından devir ayarı problemi üç fazlı olan motorlara göre daha az olmasına rağmen frekans değiştirici ile bir fazlı motor devir ayarı masraflıdır. 2 kutuplu ana ve yardımcı sargılar yerleştirilir. Örneğin.  Kutup Sayısının Değiştirilmesi İki devirli yardımcı sargılı motor elde edebilmek için iki ayrı ana sargıya ve iki ayrı yardımcı sargıya ihtiyaç vardır. Bu nedenle bir fazlı motorlarda frekans değiştirici ile devir ayarı kullanılmamaktadır.

üfleyici. Yardımcı sargılı motor çeşitlerine göre kullanım alanları şunlardır  Yardımcı sargılı motorların kullanım alanları: Aspiratörler. pompa. En büyük yardımcı sargılı motor 1. buzdolabı. rotordaki bakır kayıplarının artmasına sebep olduğu hâlde.6. 1.1. çamaşır makinesi gibi yol alması zor olan yerler.2: Aspiratör ve üfleyici motorları  Yardımcı sargılı ve kakış kondansatörlü motorların kullanım alanları: Kompresör. Bir fazlı motorlar içinde en büyük güçlü olarak bu motorlar yapılır. küçük motorlarda bu kayıp ihmal edilebilir (rotor bakır kaybı önemsenmeyecek bir değerdedir). Resim. vinç.2 Hp gücündedir.artması. Yardımcı Sargılı Motorların Kullanma Alanları Yardımcı sargılı motorların çok geniş bir kullanma alanı vardır.1. Bu da motorun devrinin düşmesine neden olur. 5 . . bulaşık makinesi gibi düşük veya orta dereceli yol alma momenti gereken yerler.

3 Klima ve buzdolaplarında kullanılan kompresör motoru  Yardımcı sargılı ve daimi kondansatörlü motorların kullanım alanları: Aspiratör. pompa gibi az gürültülü yerler. .  Kalkış ve daimi kondansatörlü motorların kullanım alanları: Kompresör.Resim. üfleyici gibi az gürültü ve yüksek moment gerekli yerler.1. üfleyici. pompa.

4: Buzdolabı kompresör motoru ve motor devre şemaları 1. .Resim 1. statoru çıkıntılı kutuplu yapılarak kutup sargılan sarılması ve rotorunda aynen endüvide olduğu gibi sargıların bulunması nedeniyle doğru akım seri motorlarına benzer.2 Üniversal (Seri) Motorların Yapısı ve Çalışma Prensibi Üniversal motorlar.

/Dak.Şekil:181'de prensip şeması görülen üniversal motora bir fazlı alternatif gerilim uygulandığında. Bu sırada iki ucundan yataklanan endüvi döner. Boştaki devir sayıları 11000 . kutup ve endüvi sargılarından alternatif akım geçer.A. kutup ve endüvi sargılarındaki reaktif gerilim düşümü endüviye uygulanan gerilimi azalttığından. kutup ve endüvi sargılarında düşen gerilimlerin artması. kutup sargılarında manyetik alan meydana getirir. gibi oldukça yüksektir. devir sayısının düşmesine sebep olur. Üniversal motorların diğer motorlardan farkı devirleridir.  Motorun yük akımı arttıkça. Geçen bu A. "İçerisinden akım geçen bir iletken. manyetik alan içerisine sokulduğunda alanın dışına doğru itilir" prensibine göre iletkenler kutupların dışına itilir. Kutuplarda meydana gelen alan içerisinde bulunan endüvi iletkenlerinin içerisinden akım geçince.15000 18000-20000 Dev. devir sayısının düşmesine sebep olur . Bunun yanısıra. endüvi reaksiyonunun hava aralığındaki manyetik akıyı azaltması nedeniyle devir sayısının yükselmesine sebep olur.  Motorun yük akımı arttıkça.  Motor yük akımı arttıkça.

Ayrıca. Bunun dışında devir sayıları. kahve değirmenlerinde. daha çok elektrik süpürgelerinde. motora uygulanan gerilimi değiştirerek ayarlanır.Kullanıldığı Yerler: Devir sayılarının yüksek olması nedeniyle üniversal motorlar. Böylece manyetik alanın yönü değişeceğinden. dikiş makinaları. üniversal motorlann kutup veya endüvi sargısında birisinin uçları değiştirildiğinde o sargıdan geçen akımın yönü değişir. . motor devir yönü değişmis olur. mikserlerde. saç kurutma makinaları ve traş makinalarında kullanılır.

Kutbun diğer 2/3'lük kısmına ise kutup sargısı sarılmıştır (Şekil: 183).1. Yardımcı Kutup veya Gölge Kutup denir. . ile beslendiği bu motorlarda rotor. uygulandığında bobinden geçen sinüsoidal akım. Bu nedenle bu tip motorlarda moment. sıfırdan maksimum değere doğru arttıkça değişken bir manyetik akı meydana getirir. Üç fazlı motorlardaki gibi döner alan prensibine göre çalışan bu motorlarda döner alan statorun çevresinde dönmeyip. makinalarındaki gibi kutup ayakları vardır ve kutbun bir ucundan 1/3 uzaklıkta bulunan yarık içerisine uçları kısadevre edilen bakır halka geçirilmiştir. A.A. Kutup ayaklan üzerinde açılan ve yarıkla ayrılan kısma yerleştirilen bakır halkaya. Kutup sargılarına bir fazlı A. D.3 Yardımcı Kutuplu (Gölge Kutuplu) Motorların Yapısı ve Çalışma Asenkron Prensibi: Daha çok küçük güçlü olarak yapılan ve sessiz çalışmaları nedeniyle tercih edilen bu motorların yapımları kolay ve ucuzdur.A. Bu değişkin manyetik alan içerisinde kalan bakır halka üzerinde bir gerilim endüklenir ve kısadevre edildiğinden. aynen üç fazlı asenkron motorlarda olduğu gibi sincap kafeslidir. kutupların bir ucundan diğer ucuna doğru kayar. Kutup sargılarının bir fazlı A. her an değişir.

Bu motorlarda bir de fırça düzeneği vardır. Repülsiyon motorlarda da. motora uygulanan gerilim bazı yöntemlerle değiştirilerek yapılır. Repülsiyon motorların stator sargılarına alternatif gerilim uygulandığında sargılarda. A. Bu . kendisini meydana getiren manyetik alanın yönüne zıt yönde bir manyetik alan meydana getirir. 1. bir fazlı asenkron motorlarda olduğu gibi kapaklar. Yardımcı kutuplu motorların olumsuz yönleri: 1. Bu motorlarda devir sayısı ayarı.üzerinden kısadevre akımı geçer. Döner alana benzeyen bu manyetik alan.Yapıları basittir. Dolayısıyla yardımcı kutup üzerinde alan zayıflaması olur ve kutup sargısının meydana getirdiği alan. yönü ve şiddeti her an değişen bir manyetik alan meydana gelir. Yukarıda anlatıldığı gibi bir fazlı yardımcı kutuplu motorlarda manyetik alan. el tipi olarak sarılmıştır.Aşırı yüklerde dururlar. yataklar. stator içerisinde ters çevrilir. Eğer fırçalar mil üzerine monte edilmişse fırçalar kollektöre alın kısmından basar. merkezkaç düzeneği bulunur. kısadevre akımı. Bir fazlı yardımcı kutuplu asenkron motorlar daima aynı yönde dönerler. yardımcı kutba doğru kayar. ana kutuptan yardımcı kutba doğru devamlı olarak kayma gösterir.Çok sessiz çalışırlar.4 Repülsiyon Motorların Yapısı ve Çalışma Prensibi: Bu motorların statorları. 2. 2. rotorun dönmesini sağlar. Yardımcı kutuplu motorların olumlu yönleri: 1. yalnızca ana sargısı bulunan bir fazlı asenkron motorun statoruna benzer. A makinasının endüvisi gibi kollektöre üstten basar. Devir yönünü değiştirmek için rotor. 3. Rotorları ise doğru akım makinasının endüvisi gibi olup sargı uçları kollektör dilimlerine irtibatlandırılmıştır.A yön değiştirdiğinde bu kez kutupların ismi değişir (N iken S olur) ve yine alanın kayma yönü aynı kalır. 3.Maliyetleri ucuzdur. Sargılar.Verimleri düşüktür. Lenz Kanununa göre. Fırçalar kapak üzerine monte edilmişse D.Kalkınma momentleri düşüktür.

hava aralığının az olduğu kısımda manyetik akının geçişine gösterilen direnç küçüktür. Böylece rotor üzerinde oluşan manyetik alan kutupları ile stator manyetik alan kutuplarının birbirini itmesi ve çekmesi nedeniyle döndürme momenti meydana gelir ve rotor döner. Repülsiyon motorların fırçaları kısa devre edilmiştir. Bu nedenle rotor dönmez. Ancak. Bu nedenle endüvi sargılarından kısa devre akımları geçerek manyetik alan oluşturur . Böylece hava aralığının fazla olduğu kısımda manyetik akının geçişine gösterilen direnç büyük. diğer yarısından ters yönde alcım geçer. gölge kutuplu motorlara benzerler. Fırçalan kutup ekseninin bir tarafına doğru a açısı kadar kaydırdığımızda sargılardan ve fırçalardan akım geçişi olur. Repülsiyon motorlarda fırçalar sağa doğru kaydırılırsa motor sağa.Eğer fırçalar kutup eksenine konulmuşsa sargıların yarısından bir yönde.5 Relüktans motorların yapısı ve çalışma prensibi Relüktans motorlar. Dolayısıyla meydana gelen toplam manyetik alan sıfır olduğundan gerilim indüklenmez ve fırçalardan akım geçmez.değişken alanın içerisinde kalan endüvi sargılarında ise bir gerilim indüklenir. 1. fırça sola kaydırılırsa motor sola doğru döner. . bakır halka yerine şekil:185'de görüldüğü gibi kutup ayaklarının bir kısmındaki hava boşluğu artırılmıştır.

küçük manyetik direnç (Relüktans) gösterilen hava aralığının az olduğu kısımda yoğunlaşır. Devir yönü ise sabittir. Kayan bu alan. Ancak rotor. Bu sırada stator bobininde meydana gelen manyetik alan. statora ters takılarak değiştirilebilir. manyetik direnç anlamına geldiği için Relüktans motor denilir. büyük hava aralığı olan kısımdan küçük hava aralığı olan kısma doğrudur. Gösterilen büyük değerdeki manyetik direnç (Relüktans) nedeniyle manyetik akı geçişi.İşte bu tip motorlara. 1. Küçük ebatlı yapılan bu motorların kalkınma momentleri küçük olduğundan kullanım alanları azdır. Stator bobinine alternatif gerilim uyguladığında bakır halkalardan dolayı rotor dönmeye başlar.Relüktans senkron motorlar.6 Küçük Senkron Motorların Yapısı Ve Çalışma Prensibi: Küçük senkron motorlar. uygulanan gerilim değeri değiştirilerek ayarlanır. isminden de anlaşılacağı gibi çok küçük güçlerde ve iki tipte yapılırlar: 1-Histerezis senkron motorlar. Rotorun dönüş yönü. 2. Rotor ise histerezis kaybının büyük olması için disk seklindeki çelik saclardan yapılmıştır. yardımcı kutuplu motorların statoru gibidir ve kutuplara bakır halkalar yerleştirilmiştir. Bu motorlarda devir sayısı. rotordan manyetik akılar geçirdiğinden . kısadevre çubuklu rotoru da etkileyerek dönmesini sağlar. Histerezis senkron motorların statoru. Yani kutup yüzeyinde bir taraftan diğer tarafa doğru alan kayması meydana gelir.

. 3 ile 10 W güçlerinde yapılırlar. Küçük senkron motorlar.  Döner bilezik-rotorlu motor (sargılı rotorlu motor)  Kısa devre-rotorlu motorlar (sincap kafes motorlar) Asenkron motorlar ister bilezikli ister sincap kafesli olsun statorları ile bunun taşıdığı stator sargıları genellikle aynı özellikte yapılır. Bu farklar rotorların çeşitli yapılarda olmasından ileri gelmektedir.rotorda. çubuklardan oluşan sincap kafesi biçiminde bir sargıdır. zaman saatlerinde ve otomatik kumanda sistemlerinde kullanılır. Bilezikli motorlarda ise rotorda . Devir sayıları sabit olduğundan Zaman rölelerinde. Relüktans senkron motorlarda stator çok kutuplu olarak demir saçtan. rotor ise daimi mıknatıstan çıkıntılı kutuplu olarak yapılmıştır.S kutuplan meydana getirir. ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç fazlı akım ile çalışan asenkron motorlar kendi aralarında farklı türlere ayrılır. Yıldız noktası içeride izole olarak bırakılır. senkron hızla döner. Böylece rotor. Sincap kafesli motorların rotor sargısı. Dış devreye hiçbir uç çıkarılmamıştır. senkron hızla döner. yalıtılmış 3 fazlı yıldız bağlı bir alternatif akım sargısı vardır ve bu sargının uçları bilezik-fırça sistemi ile makine dışına alınmıştır. büyük histerezis kaybından dolay) N . Rotorun daimi mıknatıslı olması ve rotor ile stator arasındaki değişik hava aralığı nedeni ile döndürme momenti meydana gelir ve rotor. Stator bobinine alternatif gerilim uygulandığında meydana gelen manyetik alandan dolayı kutuplaşma olur. 2.

Rotorun üç fazlı sargısının giriş uçları bu bileziklere bağlanır. 20 kW gücün üstündeki motorlarda genellikle fırça kaldırma sustaları vardır.alma momenti düşmektedir. Üç fazlı rotor sargısı yıldız olarak bağlanır ve yıldız noktası dışarıya çıkarılmaz. Dirençler yerine bobinlerin yol verme devresinde kullanılması daha büyük sorunlar getirir. Mil üzerine bağlı ve milden yalıtılmış üç bilezik . kömür fırçalar üzerinden rotor akımı geçerken. Çünkü bobin üzerinde endüktans nedeni ile oluşan faz farkı motordaki faz farkını büyültmekte ve bunun sonucu yol . Fırçalar bilezikler üzerinde çoğunlukla sürekli olarak temas halindedir. Bilezikler üzerinde sabit duran fırçalar yardımıyla rotor sargı sistemine. Ayrıca rotora . dış kaynaktan genliği yada frekansı değiştirilebilen gerilim uygulanabilir. Yol-verme dirençlerinin üzerinden geçen akım nedeni ısı kayıplarının ortaya çıkması istenmeyen bir oluşumdur.1 Döner Bilezik-Rotorlu Motor (Sargılı Rotorlu Motor) Bilezikli asenkron motorların rotorlarında genellikle üç fazlı sargılar bulunur. Rotor bileziklerine yol alma direnci bağlanarak. Çok yüksek devirler sonucu döner bilezikler arası dolarak kısadevreler ortaya çıkar. Döner bilezik rotorlu-motorlarda. tristörler veya diğer uygun düzenekler yardımıyla frekansı ve genliği ayarlanabilen bir gerilim uygulanarak hız ve güç kontrolü yapılabilir. Bu nedenle sakıncalarına rağmen dirençlerin kullanılması zorunlu olmaktadır Bir asenkron motor yüklendiğinde. Sargılar yalıtılarak rotor oluklarına yerleştirilir. rotorun devir sayısında düşme görülür. yol alma akımı sınırlanır ve yol alma momenti büyütülür.2. ns = döner alan devir sayısı (1/dak) f = Besleme gerilimin fekenası p = çift kutup sayısı ( kutup sayısı /2) . rotor ile birlikte döner. Döner alanın devir sayısına göre rotor devir sayısının düşmesi sürçme ya da kayma olarak anılır. Kayma formüllerde döner alan devir sayısının yüzdesi (%) halinde verilir ve kullanılır. güç kayıpları oluşur. Bu gibi durumlarda fırça kaldırma sustaları çalışarak fırçaları döner bileziklerden ayırır. Ayrıca kömür fırçalar ve döner bilezikler devamlı aşınır.

Rotor frekansını hesaplayınız. bu motorlar.60/p=50. / dak. ns= fs.2 Kısa devre-rotorlu motorlar (sincap kafes motorlar) . Ayrıca devir sayıları ayarlanabildiğinden ayarlı makine tezgahlarında sık sık kullanılmaktadır. Döner bilezik-rotorunun ilk döndürme momenti çok büyük olduğundan.s = kayma (%) ns = döner alan devir sayısı (1/dak) n = rotor devir sayısı (1/dak) Örnek: 50 Hz’de çalışan bir altı kutuplu asenkron makina dakikada 950 devir yapmaktadır.60/3=1000 dev. büyük vinçler gibi çok kuvvetli yükler altında devamlı çalışacak makinaların kuvvet üreten kesimlerinde bu motorlardan yararlanılmaktadır.5/100=2.5 Hz Uygulamalar : Döner bilezik-rotorlu motorlarının ilk akım çekişleri anma akımlarından çok büyük olmadığından. 2. ns/100= 50. S=( ns – n).100/ ns =(1000 – 950). örneğin.100/1000= %5 fr=fs. Kaymasını bulunuz. büyük su pompaları taş kırma makineleri ve büyük takım tezgahları gibi yüksek güç gereksinen makinelerin işletmesinde kullanılır.

Normal çalışma koşulları altında . Alttaki kafes işletme kafesi.Kısa devre-rotorlu motorlar üç fazlı motorların en önemlilerinden olup kısadevre . Bu çubuklar her iki ucundan kısadevre bilezikleriyle elektriksel olarak kısadevre edilmiştir. bunların alan çizgileri daha çok demir üzerinden . sincap kafes çubuk iletkenleri çoğu kez eğik yapılır. rotor çubuklarında endüklenen gerilim 10 voltun altındadır.rotorlarına sincap kafesi deyimi yakıştırılmıştır. Her bir çubuğun manyetik alanı hem kendisine hem de komşu çubuğa etkiyerek çubuk dirençlerinin. Motor milinde oluşacak titreşim momentlerini azaltmak için. Ülkemizde bir benzetme nedeni ile kafes . Bir tür kendinden yol-verme dirençli olan bu rotorlarda ilk devre bağlama anında akım çekişi küçük ve yol alma momenti büyük olmaktadır. Üzerinden akım geçiren çubuklar çevresinde manyetik alanlar oluşur. Sac paketi .yükselmesine neden olur (Skin efekti ve Proximity efekti). İşletme kafesinin çubukları altta bulunduğundan. rotor sargılarını taşır ve manyetik yoldan endüklenen momenti mile iletir. Kısadevre-rotorlu motorlar işletme anında bilezikleri kısadevre edilmiş döner bilezik-rotorlu motorlarla hemen hemen aynı özellikleri gösterir. hem de yol-verme kafesinin çubukları üzerinden alternatif akımlar geçer. Bu nedenle . Motor yüksek devire ulaştığında rotor direnci kendiliğinden küçülür ve yüklenmeler karşısında devir sayısı değişikliklerini büyük ölçüde önler. Buna karşın rotor saç paketi oluklarında sargılar yerine alüminyum ya da bakırdan yuvarlak veya kanatçık şeklinde çubuklar bulunur. Bunun sonucu motor daha yumuşak yol alır. üstteki kafes yol-verme kafesi olarak anılmaktadır. İlk devre bağlama anında hem işletme kafesinin. rotor çubukları rotor sac paketinden yalıtılmaz.çekirdekli motorlar ve kafes-rotorlu motorlar olarak da anılmaktadır.rotorlu motorlarda olduğu gibi yapılmıştır. Skin efektli rotorların saç paketi üzerinde alt alta iki sincap kafesi bulunur. Bazı kafes-rotorlu motorların rotorları ilk devre bağlama anında yüksek bir etkin direnç ve motor yüksek devire geldikten sonra küçük bir etkin direnç gösterir. Bu motorların statoru döner bilezik . Kısadevre rotorunun yol alma momenti daha küçük ve yol alma akımı çekişi daha büyüktür. Bu tür otomatik direnç ayarlı bir rotor Skin efekti prensibine göre çalışır ve bunlara bu nedenle Skin efektli rotor da denir.

Daha hafif ve ucuz olan kafes-rotorlu motorlar çok az bir bakıma gereksinim duyarlar ve fırçaları olmadığından kıvılcım. rotor frekansı düşer ve skin efekti akım frekansı ile doğru orantılı olduğundan çubukların direnci küçülür.geçmekte ve manyetik akının büyük olmasından dolayı dirençleri büyük olmaktadır. Rotor devir sayısı arttıkça. yani parazit . Bu nedenle bunlarda akı kaçakları büyük. oluk kesitlerinin. yani bir deyimle hava aralıklarının oldukça büyük olmasıdır. güç faktörü ve verimi küçük olmaktadır. Bunların en büyük sakıncalı tarafı. Skin-efektli rotorların yol alma momentleri (MA) büyük ve yol alma akımları küçüktür.

Bu üstünlüklerinden dolayı döner bilezik rotorlu motorlara göre daha çok tercih edilirler. kaldırma düzenlerinde ve tarım. . özel tasarlanmış alternatif akım sargısı yerleştirilir. makinalarında yararlanılmaktadır.rotorlu motorlardan. Kafes . örneğin: iş makinalarında. Asenkron makinenin statoruna. elektriksel olarak birbirinden 120'şer derece ötelenmiş.oluşturmazlar.

motoru akım devresine bağlamak. Bu dirençler motor akım devresine bir şalter ya da kontaktör üzerinden seri sokularak ilk akım çekişinin çok büyük olması önlenir. Komuta etmek için şalterler ve yol . Yol .komuta olmak üzere iki şekilde yapılırlar. Döner Bilezik-Rotorlu Motorlar İçin Yol Vericiler: Bu tür yol-vericiler “el-komutalı” ve “otomatik.vericiler gibi bir takım komuta organlarına gereksinme vardır. 2. Şalterler komuta organı olarak kullanıldığı takdirde motorun direkt olarak akım şebekesine bağlanması olanaklıdır.1 Döner Bilezik-Rotorlu Motorlar İçin Yol Vericiler . Ancak bilindiği gibi. yani komuta etmek gereklidir.verici aygıtlar kullanılarak motorlar akım şebekesine bir kaç basamakta bağlanır. Asenkron makinenin çalışması için mutlaka döner alana ihtiyaç vardır. 120'şer derece ötelenmiş 3 fazlı alternatif akım uygulandığında. motorların ilk bağlanma anında akım çekişleri çok yüksek olmaktadır. 2. Bunlar içinde bir dizi direnç bulunur.vericilerin yapısı son derece basittir.3 Aenkron Motorların Devreye Bağlanması Bir motoru sükunet durumundan işler duruma getirmek için.Bu sargıya. Bu nedenle yol . stator sacında döner bir alan oluşur.3.

gerek çalışma yerleri gerekse santraller için elverişli değildir. Motor belirli bir devir sayısına çıktıktan sonra santrifüj kaplin aracılığı ile iş makinesi bağlanır.2 Kısa Devre Rotorlu Motorlara Yol Verme Şekilleri  Direk yol verme: Kısa devre rotorlu motorların kalkınma anındaki yol alma momentleri düşük. motor yüksüz olarak yol alır. yol almasını sağlamak için.3. freze gibi iş tezgahlarında. ilk anda talaş verilmediğinden. Asenkron motorlara direk yol vermede motorun yüksüz. Böylece motora boşta yol verilmiş olur.Rotor içinden çok kuvvetli akımlar geçtiğinden. Bu durum. yol alma akımları ise büyük değerdedir. motor miline santrifüj kaplin konabilir. Büyük güçlü kısa devre rotorlu motorlara yol vermede bazı özel koşulların yerine getirilmesi gerekir. yol-verici ile motor arasındaki kablolar olabildiği kadar kısa ve yeterli kesitlerde olmalıdır. Torna. Çünkü rotor akımı stator akımından daha yüksektir. . Fakat bir asansör veya vinç motoru yüklü olarak yol almak zorundadır. 2. matkap. Çoğu zaman yol-verici kablosunun motor kablosundan daha büyük kesitli olması gerekir.

).  Oto transformatörü ile yol verme: . Dirençle veya reaktörle yol vermede temel ilke gerilimin bir kısmının yol verme direncinde veya reaktöründe düşürmek geriye kalanını motora uygulamaktır. aydınlatma devreleri. elektronik devreleri.  Direnç veya reaktörle yol verme: Motorları düşük gerilimle başlatmada kullanılan yöntemlerden biri de dirençle veya reaktörle yol vermedir.a Direk yol verme Şekil 2-1. Aşağıdaki durumlarda yol alma akımını sınırlamak gerekir: → Güç sisteminin kapasitesi tam gerilimle yol verme için yeterli değilse. daha geç yol almakta ve uzun süre devreden yüksek akım çekmektedir. Şekil 2-1-b’ de ise santrifüj kaplinle yol almada. → Tam gerilimli yol verme şebekede önemli arızalara neden olacaksa (Örneğin. Fakat hemen normal devrine eriştiği için yol alma akımı düşer.Şekil 2-1. motor boşta yol aldığından. çok kısa bir süre için fazla akım çeker. çok sayıda motorun eşzamanlı yol alması ya da motorun kaynaktan uzak olması şebekedeki dalgalanmalardan etkilenebilir.b Kaplinle yol verme Şekil 2-1-a ’da iş makinesine direk bağlanmış bir motor. Böylece devreden uzun süre yüksek akım çekilmemiş olur.

Bu . Bu yol vericiler yol alma süresi uzun olan makinalar için uygundur.  Yıldız-üçgen yol verme: Asenkron motorların üçgen çalıştırılması: Bilindiği gibi asenkron motorun statorunda sarım tekniğine uygun olarak üç adet sargı yerleştirilmiştir.Bu tip yol vericilerde motorun yol verme gerilimini düşürmek için motorla besleme hatları arasında oto transformatörleri kullanılır. Yol verme transformatörleri endüktif yüklerdir ve bu nedenle güç katsayısını etkilerler.

bağıntıda görüldüğü gibi bir asenkron motor yıldız çalıştığında üçgen bağlantıda çekeceği akımın 1/3’ ü (üçte biri ) kadar akım çeker. Yıldız bağlantı akımı ile üçgen bağlantı akımına oranlarsak. Motor sargısına uygulanan gerilim 0.sargılar 120o faz farkı yaratacak şekilde yerleştirilmiştir. şekilde görüldüğü gibi motorun her sargısına şebeke gerilimi (Uh) uygulanacağından motorun her bir sargısı şebeke geriliminde çalışacak şekilde hesaplanır ve sarılır. motorun her bir sargısına gerilimi uygulanır. Aynı motor sargılarıyıldız bağlandığında. motor üçgen bağlandığında şebekeden I I = akımı çeken motor yıldız bağlantıda akımı çeker.58 Uh ise her sargıdan geçen akım olur. O halde. Bu motorların üçgen çalışabilmesi için. . Üçgen çalışan bir motorun sargılarında Uh gerilimi tatbik edilirse sargıdan geçen akım.

3.2. Bu iki kontaktör mekanik olarak birbirine bağlı olup ileri dönüş yapan kontaktör kapalıyken diğer kontaktör açık devre durumundadır. Böylece faz karşılaşması dolayısıyla da kısa devrenin oluşması önlenmiş olur. Asenkron motorlarda stator’e alternatif akımın uygulanması ile döner bir manyetik alan oluşmakta bu manyetik alan . ÜÇ FAZ AC SENKRON MOTORLAR Senkron motorların çalışma prensibi asenkron(indüksiyon) motorlarından farklıdır.4 Üç Fazlı Asenkron Motorların Devir Yönünün Değiştirilmesi: Mekanik Kilitleme: Mekanik kilitlemeden amaç ileri ve geri çalışan bir asenkron motorun devir yönünü değiştiren iki kontaktörün aynı anda çalışmasının mekanik olarak önleme esasına dayanır. Kontaktörlerin aynı anda çalışmasının önlenmesi mekaniği kilitleme yönteminden başka. butonlar ve yardımcı kontaklarla da sağlanır.

Örneğin senkron motor önce asenkron motor olarak çalıştırılıp daha sonra rotor kutuplarına dc gerilim uygulandığında rotor kutupları ile döner alan kutupları birbiri ile kilitlenerek senkronize çalışmaya başlar Kullanılabilecek diğer bazı yöntemleri de şöyle sıralayabiliriz: • Yardımcı bir döndürme makinesı ile senkronize çalışmayı başlatmak • Şebeke ile senkronize ederek çalışmayı başlatmak .Fakat asenkron motorların çalışma prensiplerini anlatırken belirttiğimiz gibi rotorun devir sayısı daima döner alanın devir sayısından küçük olmak zorunda idi.Senkron motorları harekete geçirmenin farklı yöntemleri vardır.Bu sebeple rotora dışarıdan yardımcı bir kuvvetle hareket verildiği anda rotorun dc gerilim verilen kutupları ile ac gerilim verilen statorun oluşturduğu kutuplar birbiri ile kilitlenir ve senkronize bir dönme işlemi başlar.Başlangıç anında duran bir motor hep durur dönen bir rotor ise hep döner.Bu itme çekme sonucu rotor başlangıç pozisyonu ne ise o durumda kalır.Stator’e uygulanan 3 fazlı akım bu sargılarda bir döner alan oluşturur ancak statörün döner alan kutupları ile rotorun sabit kutupları rotorun ataletinden dolayı kilitlenemez ve bu sebeple motor dönmez.Doğru akım yön değiştiren bir akım olmadığından kutuplar çalışma süresince özelliklerini aynen korurlar.rotordaki iletken çubukları indükleyerek ikinci bir manyetik alanın oluşmasına sebep olmakta ve bu iki manyetik alanın etkisi ile rotor döner manyetik alanla aynı yönde dönmekte idi. Senkron motorların çalışma prensibi ise rotorun devir sayısı ile döner manyetik alanın devir sayısının birbiri ile senkronize olması temeline dayanır. Sonuç olarak senkronize motorlarda asenkron motorlarda meydana gelen rotor devri ve döner manyetik alan arasındaki kayma olmaz.N kutbu olan daima N kutbu S kutbu olanda daima S kutbu olarak kalır. Rotor ve statör kutupları birbirleri ile zıt kutuplar karşılıklı geldiklerinde birbirlerini iterler aynı kutuplar karşılıklı geldiklerinde ise birbirlerini çekerler. Bu senkronizasyon şu şekilde sağlanır: Senkron motorlarda da asenkron motorlarda olduğu gibi stator’e 3 fazlı alternatif akım uygulanarak döner manyetik alan oluşturulur fakat asenkron motorlardan farklı olarak bu kez rotordaki kutuplara doğru akım uygulanır.

Bu durumda rotor çarkı yük açısı kadar döner alandan. kendi yüksüz haldeki durumundan geri kalır .• Uyartım dinamosu ile çalışmayı başlatmak Senkron motorlar yol aldıktan sonra döner alanın devir sayısında dönüşüne devam eder. yani. Motor yüklendiği zaman. rotor çarkının kutupları ile döner alanın kutupları arasındaki mesafe büyür.

Şekil 1-43’de ise sabit mıknatıslı doğru akım motorlarının iç yapısı ve parçaları verilmiştir. Şekil 1-42’ de elektromıknatıslı doğru akım motorlarının iç yapısı ve parçaları. örneğin: yüksek fırınlardaki kompresörlerin ve büyük pompaların döndürülmesinde kullanılırlar. Bu en büyük döndürme momenti devrilme momenti olarak da anılır. dönüş yönüne göre önde duran kutup. kutup çarkını itecektir. . 4. döndürme momenti o değin büyük olur.Endüvi 3 . bu tür motorlar tekstil makinalarında kullanılmaktadır. Doğru akım motorlarının yapısı. kutup çarkını çekecek. döndürme momenti en büyük değerine ulaşır. Çift kutuplu bir makinede yük açısı 90 derece iken.Kollektör 4 . Doğru akım uyarıları olmayan üç fazlı senkron motorlarda bir devamlı mıknatıs rotoru bulunur.Endüktör 2 . DOĞRU AKIM MOTORLARI Genel Yapıları: Doğru akım motorları endüktörün yapısına bağlı olarak elektromıknatıslı ve sabit mıknatıslı olmak üzere iki şekilde imal edilirler.Yataklar ve diğerleri olarak incelenecektir.Fırçalar 5 . 1 .Yük açısı ne denli büyük olursa. Bu ikisi arasında endüktör haricinde yapı bakımından aynı özellikleri gösterirler. Doğru akım uyarılı ve üç fazlı akımla çalıştırılan senkron motorlar. Statorun iki kutbu arasında rotor kutup çarkının karşılaşacağı kuvvet çok büyüktür. Çünkü. buna karşın geride duran kutup.

Endüktör (Kutup): Doğru akım motorlarında manyetik alanın meydana geldiği kısımdır. Endüktöre kutup da denilmektedir. Kutup uzunluğu yaklaşık olarak endüvi .

30. 8 veya daha çok kutuplu olur. Çok küçük doğru akım motorlarında kutuplar (tabii mıknatıslı) sabit mıknatıslıdır. Doğru akım motorlarında kutup sayısı alternatif akım makinelerinde olduğu gibi hız.mıknatıslardan da yapılabilir.70 mm arasında değişen dinamo saclarından yapılır. 4. Endüktörler tabii mıknatıslarla yapıldığı gibi. Şekil 1-45’de 4 ve 2 kutuplu doğru akım motorlarının kesitleri görülmektedir. Fakat genellikle elektromıknatıs kutuplar kullanılmaktadır. çapına) ve devir sayısına göre 2.uzunluğuna eşittir. Dinamo sacları istenen şekil ve ölçüde preslerle kesildikten sonra tavlanır . Burada kutup sayısı makinenin gücüne ve devir sayısına göre değişir. Şekil l-44’de kutup ve sargısı görülmektedir. Endüvi. indüklenen gerilim ve akımın frekansına bağlı değildir.0. bu sargıların enerjilendirilmesiyle mıknatıslık özelliği kazandırılmış elektro. 6. kalınlığı 0. kutuplara sargılar sarılarak. makinenin gücüne (büyüklüğüne. Endüktör. Endüvi: Gerilim indüklenen ve iletkenleri taşıyan kısma endüvi denir.

Şekil 1-46’da endüvi-kolektör. Yalıtma işleminde kağıt. Kollektör. Kollektör dilimleri ile bunlara temas eden fırçalar bağlama elemanlarını teşkil ederler. Kollektör dilimleri. lak kullanılır ve oksit tabakası oluşturulur. Kollektör: Doğru akım motorlarında endüviye uygulanacak gerilimin iletilmesini kollektörler sağlar. Fırçalar: Doğru akım motorlarında dış devredeki akımı endüviye iletebilmek için fırçalar kullanılır. Bu nedenle kollektör dilimleri özenle yapılır ve dilimler arası gerilim farkı 15 voltu geçmeyecek şekilde ayarlanır.5-1.mil görülmektedir. Fırçalar makinenin akım şiddeti ve gerilimine göre sert.ve birer yüzeyleri yalıtılır. Bakır dilimleri arasına 0. Bu kalınlık kolektörün çapına ve komşu dilimler arasındaki gerilim farkına göre değişir. doğru akım motorlarının en önemli ve en çok arıza yapan parçasıdır. haddeden geçirilmiş sert bakırdan pres edilerek yapılır.5 mm kalınlığında mika veya mikanit yalıtkan konur (Şekil 1-48). Doğru akım makinelerinde aşınma ve iyi komütasyon elde etmek için saf bakır fırça kullanılmaz. orta sert ve yumuşak karbon veya karbon .

(Şekil 1-52) . Sol el kuvvet çizgileri avuç içinden gidecek ve bitişik dört parmak iletkenden geçen akımın yönünü gösterecek şekilde tutulursa.K indüklenir ve bu E.alaşımından yapılır. Çalışma Prensibi: 1-İçinden akım geçen bir iletkenin manyetik alan içerisindeki durumu ve sol el kuralı: Manyetik alan içinde hareket eden bir iletken üzerinde E. Fırçalar dik ve yatay olarak yapılırlar. iletkenin içinden geçen akımın ve manyetik alanın yönüne bağlıdır. sol el kuralı ile bulunur. Yani.M.M. Manyetik alan içindeki iletkenin itilme yönü. baş parmak iletkenin hareket yönünü göstermektedir. Çok küçük güçlü motorlarda fırçalar kapak üzerine açılmış ve yalıtılmış yuvalara konulur. Şekil l-49’da fırça çeşitlerinden dik ve yatay fırçalar ayrıca küçük güçlü makinede fırça montajı gösterilmiştir. Sol el.İletkenin hareket yönü.K. Şimdi bu durumun tersini inceleyelim. dört parmak birbirine birleştirilerek açılır. Genel olarak küçük güçteki (10 kW’a kadar ) doğru akım motorlarında bütün fırça çeşitleri ile iyi çalışabilir. manyetik alan içinde bulunan bir iletkenden akım geçerse tel manytik alan dışına itilir. Mümkün olduğu kadar bir motorda aynı cins fırçalar kullanılmalı ve fırça boyları da eşit olmalıdır. Büyük güçlü motorlarda ise fırça yuvaları sac veya dökümden yapılmış olup fırça tutucularına monte edilir. den dolayı devreden bir akım geçer.

M. Endüviye uygulanan gerilime ters yönde oluşan bu E. Manyetik alanın etkisiyle endüvi sola doğru hareket eder.M. Endüvide indüklenen zıt E. endüviye uygulanan gerilime (U) göre ters yönde olduğundan.K.’nin yönleri birbirine terstir (Şekil 1-54b).’ne zıt E.M.K. S kutbunun üstündeki iletkenlerde diğer yönde akım geçer.M.M.K. U geriliminin endüviden geçirmek istediği akımı .K denir.K. indüklenir.M. Manyetik alan içinde dönen ve iletkenleri kuvvet çizgileri tarafından kesilen endüvi üzerinde E.: Şekil 1-54a’da görüldüğü gibi doğru akım motoruna gerilim uyguladığımızda endüvinin N kutbunun altındaki iletkenlerde pozitif yönde akım geçerken.Zıt E. dolayısıyla endüviye uygulanan U gerilimi ile endüvide indüklenen E.K. Endüviden geçen akımla.

K.Ra dır. Devir sayısının düşmesi. Örneğin makinenin yükünde meydana gelecek bir artma devir sayısını düşürür.Ø. makinenin yüküne göre akımı ayarlamaktadır. Yani endüviden geçen akım. makinenin yüküne göre geçen akımı ayarlayacak ayrı bir düzeneğe gerek yoktur.Ø. Makinenin yükü azalacak olursa.n formülüne göre zıt E.K. Doğru akım motorlarında bu işi zıt E. .M.M.n veya Eb = U-Ia . Zıt E.M. yapar. Türbünün devir sayısında hafif bir düşme olacak ve makineye buhar gönderen valf regülatör aracılığı ile daha fazla açılarak buhar miktarını arttıracaktır. makinenin gücünü arttırır.K.M. iki gerilimin farkından dolayı geçen akımdır.’nın Görevi: Zıt E. Örneğin buhar türbününde yükün arttığını düşünelim. Artan buhar.’in azalmasına neden olacaktır. Buhar türbinleri gibi makinelerde gerekli buhar özel düzeneklerle ayar edilir.K. Eb=K. Eb=K. valf kapanarak makineye giden buhar miktarını azaltır ve makinenin verdiği güç azalmış olur. doğru akım makinelerinde. Doğru akım motorlarında ise.azaltmak ister.

K.1 Doğru Akım Motorları Çeşitleri ve Bağlantı Şekilleri 4. d.’i hesaplayınız.K. yüksek verim ve uzun ömürlü olması bu motoru yaygın olarak . Yaygın olarak kullanılan kaynak gerilimi 24 volttur.1 Fırçasız Doğru Akım Motorları Bu motorlarda elektrik gücü iletimi.1 ohm. Motor. Motorun tam yükte endüviden geçen akımı hesaplayınız. c.1.M. Hassas hız kontrolü. Motorun yarı yükte endüvisinde indüklenen zıt E. b.M. uyartım devresi direnci 50 ohmdur. Motorun tam yük ve yarı yükte a.Örnek:110 V. yüksek hızlara ulaşabilir.’i hesaplayınız. 4. Motorun tam yükte endüvisinde indüklenen zıt E. fırça ve kolektör yerine elektronik anahtarlar ile sağlanır. Böylece ark olayı önlenmiş olur. Motorun yarı yükte endüviden geçen akımı hesaplayınız. Kaynak gerilimleri düşüktür. 40 A'lik bir şönt motorunun endüvi direnci 0.

su-hava-kimyasal pompalar. büyük havalandırma sistemlerinde. yazıcılar ve teyp sürücüleri gibi birçok kullanım alanına sahiptir. moment ve devir yönü kontrol edilebilir. ekstradan yarı iletken malzeme ve sensörler gerektirmesidir.kullanılır hâle getirmektedir. tarayıcılar. Büro aletleri. optik tarayıcılarda ve tıp aletlerinde de kullanılır. Uygun sürücüler yardımıyla hız. . hız ve moment gibi faktörler dikkate alındığında alternatif akım motorlarına göre üstünlükler gösterir. Böylece motorun maliyeti artmaktadır. Kullanıldığı yerler: Günümüzde elektronikteki ilerlemelere paralel olarak bu motorların kullanım alanı oldukça artmıştır. Verim. fan ve üfleyiciler. En önemli dezavantajı. Ayrıca iş makinelerinde. fotokopi makineleri. Küçük boyutlarda üretilebilir.

Ø. . Motor boşta çalışırken de devir sayısı normal değerdedir. Motorun üreteceği moment.n formülüne göre manyetik akı arttığında devir sayısı da düşecektir. Vantilatör. tehlikeli bir şekilde yükselebilir. Motor. endüvi akımıyla doğru orantılı olarak artar. gemi pervaneleri.1. Seri Motorlar Uyartım sargısı endüvi sargısının birbirine seri olarak bağlandığı doğru akım motoru çeşididir. Kullanıldığı yerler: Yüksek kalkınma momenti ve sabit devir sayısı istenen uygulamalarda kullanılır. yük ile çok fazla değişmez. Bu yüzden seri motor boşta çalıştırılmamalıdır. Seri motorun yol alma momenti oldukça yüksektir. kâğıt fabrikaları. matbaa makineleri ve asansörler bu motorun kullanım alanlarındandır.3. kaynak gerilimi veya endüvi akımı ile kontrol edilebilir.2. Motorun maksimum verimde çalışması için motorun sabit kayıplarının endüvi kayıplarına eşit olması gerekir. Motorun devir sayısı. Şönt Motorlar Uyartım sargısının endüvi sargısına paralel olarak bağlandığı doğru akım motorlarıdır. dokuma tezgâhları.4. aspiratör ve tulumbalar. yüklendikçe devir sayısı hızla düşer. 1. yük akımının aynı zamanda uyartım akımı olmasıdır. Şönt motorun devir sayısı. Yol alma anındaki momentleri düşüktür. Akım arttığında manyetik akı Ø’ de artacaktır ve E=K. Motor boşta çalıştığında Ø değeri oldukça küçük bir değer alır. 4. Dolayısıyla devir sayısı. Bunun nedeni.

vinç ve asansör gibi ağır işlerde kullanılır. küçük de olsa bir akım çeker ve bir Ø manyetik akısı oluşur. troleybüs. yüklendikçe artarken eklemeli kompunt motorda yüklendikçe devir sayısı azalır. Kompunt motor. Buna karşın ters kompunt motorda yol alma momenti düşüktür. Bu nedenle seri motorun kullanıldığı yerlerde . kalkınma momentinin çok yüksek olması istenen tren. Kullanıldığı yerler: Eklemeli kompunt motorlar. Çünkü motorda bulunan şönt sargı. Kompunt Motorlar Seri ve şönt motorun karışımından oluşan bir motor çeşididir. Eklemeli kompunt motorda yol alma momenti oldukça yüksektir. tramvay.Kullanıldığı yerler: Seri motor.4. başlangıçta n gibi bir devir sayısına sahiptir. Ters kompunt motorda devir sayısı. seri motora benzer bir özellik gösterir. 4.1. Bağlantı şekillerine göre ters kompunt ve eklemeli kompunt gibi çeşitleri vardır.

Örnekler: . Ters kompunt motorlar ise fazla yol alma momenti istemeyen. televizyon anten yönlendiricilerinde. asansör ve hadde makinelerinde yaygın olarak kullanılır.kullanılabilmektedir. dokuma tezgâhlarında ve buna benzer uygulamalarda kullanılır. fakat yük ile devir sayısının değişmemesi gereken sinema makinelerinde. Özellikle vinç.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->