P. 1
KONGRE KİTABI

KONGRE KİTABI

5.0

|Views: 1,743|Likes:
Yayınlayan: dsearya

More info:

Published by: dsearya on Mar 30, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2015

pdf

text

original

Sections

4. ULUSAL B TK BESLEME VE GÜBRE KONGRES

Bildiriler Kitabı

Editör

Prof. Dr. Sait GEZG N

Editör Yrd.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENG N

8-10 EK M 2008

KONYA

II

Kongre Başkanı : Prof. Dr. Sait GEZG N

S.Ü. Ziraat Fak. Toprak Böl. Kampüs/KONYA
Tlf: 0332.2232906
sgezgin@selcuk.edu.tr

Basım Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENG N

4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Sekreteri
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü,
Kampüs/KONYA
mzengin@selcuk.edu.tr

Kongre Organizasyonu :

www.erkamed.com.tr
0332 320 01 21

Grafik Uygulama:

www.iklimajans.com
0332 236 25 34

Basımevi:

0332 342 51 20
www.unimatofset.com.tr

Yayın Hakları: Bu kitaptaki bildirilerin yayın sorumlulukları yazarlarına
aittir. Yazar izni olmadan tamamen ya da kısmen
çoğaltılamaz.

III

SPONSORLAR

ORGAN ZE EDEN KURULUŞLAR

IV

V

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mustafa ÖNDER (S.Ü. Ziraat Fak. Dekanı)
Zir. Yük. Müh. Ali KARACA (TÜGEM Gen. Md.)
Dr. S. Ahmet BAĞCI (B. Dağdaş UTAE Md.)
Prof. Dr. Saim KARAKAPLAN (Toprak Böl. Bşk.)
Prof. Dr. Sait GEZG N (Kongre Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENG N (Kongre Sekreteri)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet HAMURCU (Kongre Sekreteri)
Tütün End. Müh. Mustafa ERDOĞAN (TÜGEM Gn. Md. Y.)
Zir.Yük. Müh. Melih EREN (TÜGEM Bitki Besl. Da. Bşk.)
Prof. Dr. Cevdet ŞEKER
Doç. Dr. Refik UYANÖZ
Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin ÖZAYTEK N
Zir. Yük. Müh. Zafer ARISOY (B. Dağdaş UTAEM)
Arş. Gör. Mustafa HARMANKAYA
Arş. Gör. Ümmühan KARACA
Arş. Gör. lknur GÜMÜŞ
Arş. Gör. Fatma GÖKMEN
Uzm. Dr. Emel KARAARSLAN
Uzm. Nesim DURSUN

KONGRE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Habil ÇOLAKOĞLU
Prof. Dr. Nuri GÜZEL
Prof. Dr. Burhan KACAR
Prof. Dr. dris KOVANCI
Prof. Dr. Nazmi ORUÇ
Prof. Dr. Lütfi ÖĞÜŞ
Prof. Dr. Turgut SAĞLAM
Prof. Dr. Yıldırım SEZEN
Prof. Dr. Mümtaz TURGUT TOPBAŞ
Prof. Dr. Sevim ZABUNOĞLU

VI

KONGRE B L M KURULU

Prof. Dr. Nejat AĞCA (Mustafa Kemal Üniversitesi)
Prof. Dr. Dilek ANAÇ (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Suphi ARSLAN (Mustafa Kemal Üniversitesi)
Prof. Dr. Hamit ATALAY (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Prof. Dr. zzet Z. ATALAY (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Orhan AYDEM R (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Haluk BAŞAR (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Fethi BAYRAKLI (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. A. Reşit BROH (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Prof. Dr. smail ÇAKMAK (Sabancı Üniversitesi)
Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Rıfat DER C (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. brahim ERDAL (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Nevin ERYÜCE (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Sait GEZG N (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Aydın GÜNEŞ (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüseyin HAKERLERLER (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Hayriye BR KÇ (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali NAL (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa KAPLAN (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan KAPTAN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Prof. Dr. lhan KARAÇAL (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Rüştü KARAMAN (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Prof. Dr. A. Vahap KATKAT (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Zülküf KAYA (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Rafet KILINÇ (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet KORKMAZ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Cihat KÜTÜK (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nilgün MORDOĞAN (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. N. Mücella MÜFTÜOĞLU(Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.)
Prof. Dr. Müzeyyen SEÇER (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Süleyman TABAN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Şefik TÜFENKÇ (Yüzüncüyıl Üniversitesi)
Prof. Dr. S. Rıfat YALÇIN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nesrin YILDIZ (Atatürk Üniversitesi)
(Sıralama soyada göre yapılmıştır)

VII

B LD R KONULARI

• Gübre Üretim ve Tüketimi

• Gübre Üretim Teknolojisi ve Gübre Tüketimi

• Bitki Besin Elementleri Belirleme Teknikleri

• Bitki Besin Elementleri-Bitki-Verim-Kalite lişkileri

• Kimyasal Gübreler ve Gübreleme

• Biyolojik Gübreler ve Gübreleme

• Organik Gübreler ve Gübreleme

• Gübreleme Teknikleri

• Toprak Verimliliği

• Kimyasal Gübreleme-Tuzluluk lişkileri

VIII

ÖNSÖZ

nsanlar var oldukça asla vazgeçemeyecekleri sektörlerin başında tarım
gelmektedir. Tarım sektöründe ise bitkisel üretim ana faaliyettir. Bitkisel üretimde
ekonomik ve kaliteli en yüksek verimin sağlanabilmesi için bitkilerin ihtiyacı olan besin
elementlerini yeterli düzeyde alması gerekir. Bu da verim ve kalitede ortalama %50
civarında artış sağlayan dengeli gübreleme ile mümkündür. Bu durum hem bitkisel
üretimle uğraşanların ve ülkenin ekonomik geliri hem de bitkileri gıda maddesi olarak
tüketen bütün insanların ve hayvanların yeterli ve sağlıklı belenip beslenmemeleri
açısından çok önemlidir. Ayrıca Gübreler ve Gübreleme ülke kaynaklarının kullanımı ve
çevre bakımından da çok önemlidir. Bu nedenlerle, araştırıcıların ve ilgililerin bir araya
gelerek bütün insanlığı çok yakından ilgilendiren Bitki Besleme, Gübreler ve Gübreleme
konularını bilimsel olarak incelemek, dünyada ve ülkemizde bu konulardaki son
gelişmeleri ortaya koymak ve tartışmak, bilgi alışverişinde bulunmak için uygun ortama
ihtiyaç vardır.

Bunun için Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin ev sahipliğinde, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Bahri Dağdaş
Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünün katılımlarıyla 8-10 Ekim 2008 tarihleri
arasında Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsündeki Süleyman Demirel
Kültür Merkezinde “4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi” düzenlenmiştir.

Bu kongrenin ilk üçü “Ulusal Gübre Kongresi” adıyla 25-29 Eylül 1978
(Ankara), 30 Eylül-4 Ekim 1991 (Ankara), 11-13 Ekim 2004 (Tokat) tarihlerinde
düzenlenmiştir. Dördüncü kongrenin adına kongrelerde sunulan bildiri konuları göz
önünde bulundurularak değişik üniversitelerde bu alanda çalışan öğretim üyelerinin
görüşleri de alınarak “Bitki Besleme” ilave edilmiş ve kongreye özgü olması dileğiyle
bir logo hazırlanmıştır.

Kongremizin düzenlenmesi için gerekli olan bütçenin çok büyük kısmı ana
sponsorumuz GÜBRETAŞ, kalan kısmı Gold sponsorlarımız KONYA ŞEKER A.Ş,
TETRA Teknolojik Sistemler Ltd. Şti. ve yan sponsorlarımız TÜB TAK, TERRA
Analiz ve Ölçüm Cihazları Tic. A.Ş, GÜRTARIM, DOĞER Kimya Tarım Ltd. Şti.,
EKMEKÇ OĞULLARI Grubu, EK Z Tohumculuk, Z RAAT BANKASI tarafından
sağlanmıştır.

Bu kongrede 7 adet çağrılı Bildiri, 66 adet Sözlü Bildiri ve 50 adet Poster Bildiri
sunulmuştur. Bu bildiriler titiz bir şekilde düzenlenerek Kongre Kitabında basılmıştır.
Kongre Kitabı; Çağrılı Bildiriler, Sözlü Bildiriler ve Poster Bildiriler olmak üzere üç
bölümden oluşmaktadır. Söz konusu bildirilerden Bilim Kurulunca uygun görülenler
hakemli S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisinde yayımlanacaktır. Ayrıca bütün bildiriler
Kongreye ait www.bitkibeslemevegubre.org ve S.Ü. Ziraat Fakültesi
(www.ziraat.selcuk.edu.tr) sitelerinde elektronik olarak yayımlanacaktır.

Kongrenin güzel bir şekilde düzenlenmesinde emeği geçen Düzenleme Kurulu
Üyelerine, Sponsorlara, Destekleyen Kuruluşlara, Organizasyon Firması ERKAMED’e,
Kongremize katılarak bildiri sunan değerli araştırmacılara ve katılımcılara teşekkür eder,
saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Sait GEZG N

Düzenleme Kurulu Bşk.
Düzenleme Kurulu A.

IX

ÖNSÖZ

Dünya nüfusunun hızla artmasına karşın tarım yapılabilir alanların aynı oranda
artmaması, hatta sabit kalması birim alandan daha fazla ürün almayı zorunlu kılmıştır.
Birim alandan daha fazla ürün almanın yolu ise gübre, tohum, ilaç, sulama,
mekanizasyon gibi üretim unsurlarını en iyi şekilde kullanmaktan geçmektedir. Kaliteli
ürün üretmenin bir yolu da ürünün ihtiyaç duyduğu ve topraktan yeteri kadar alamadığı
temel bitki besin maddelerinin toprağa kazandırılması ile mümkündür.

Tarımsal üretimin vazgeçilemez bir girdisini oluşturan makro ve mikro besin
elementlerini bünyesinde barındıran kimyevi gübreler ile ilgili yapılan araştırmalar,
gübre kullanımının bitkisel üretimde % 50’lere varan ürün artışı sağladığı tespit edilmiş
olup ilk defa 1960’lı yıllarda gübre ile tanışan Türk çiftçisi de bugün gübrenin tarımsal
üretimleri açısından vazgeçilmez olduğunu görmüştür.1960’lı Yıllarda sadece amonyum
sülfat, normal süper fosfat ve potasyum sülfat olmak üzere sadece üç çeşit gübre
kullanımı söz konusu iken, bugün tarımda kullanılan kimyevi gübre çeşitleri genelde 22
olup, özelde daha da çeşitlenmiştir.

Tarımsal üretimin artırılmasına yönelik çalışmalar sadece ekonomik gelişmeyi
değil çevre korumayı ve geliştirmeyi de amaçlamaktadır. Günümüzde sürdürülebilir
tarım, toprak ve su kaynaklarının korunması için doğru çeşit, miktar ve zamanda gübre
kullanımı büyük önem arz etmektedir. Doğru ve uygun gübre kullanımını sağlamak için
toprak ve bitki analizlerine dayalı uygulama yapılması gerekmektedir. Ülkemizde
tarımsal verimin ve bitkisel üretimin artması, bilinçli gübre tüketimine bağlıdır. Tarım
ve Köyişleri Bakanlığı olarak çiftçimizin bilinçli gübre kullanımını teşvik etmek için
2005 yılından itibaren toprak analizi yaptıran çiftçilerimiz desteklenmiş olup,
önümüzdeki yıllarda artan miktarda destekleme uygulamasına devam edilecektir.

Tarımın ülkemiz ekonomisindeki yeri ve kimyevi gübrelerin verim artışındaki
etkinliği dikkate alınarak 1970’li yılların başından itibaren gübrelerin kullanımı teşvik
edilmiş olup, kullanımını yaygınlaştırmak için Devletçe desteklenmiştir. 2001 yılında
son verilen gübre destekleme uygulamasına 2005 yılında uygulama şekli değiştirilerek
tekrar başlanılmış olup, 2007 ve 2008 yıllarında da uygulama devam etmiştir.

Kimyevi gübre destekleme uygulamaları, Bakanlığımızın, gübre konusundaki
çalışmalarının bir bölümünü oluşturmakta iken, Bakanlığımız; asli görevi olan çiftçilerin
AB standardına uygun kimyevi gübre kullanımını temin için etkin bir şekilde piyasa
denetimlerini sürdürmek, organik tarımda kullanılan mikrobiyal gübrelerin,
konvansiyonel tarımda da kimyasal gübrelere alternatif olarak kullanılmasının
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, toprak ve bitki sağlığını korumak üzere
eğitim çalışmalarını hızlandırmaya yönelmiştir.

Avrupa Birliğine tam üyeliğimizin gündemde olduğu bu günlerde,
Bakanlığımız; mevzuat çalışmalarına hız vererek, Gümrük Birliği çerçevesinde
imzalanan Türkiye-AB ortaklık konseyi kararı gereği Avrupa Birliği’nin EC
FERT L ZER yönetmelikleri Bakanlığımızca iki ayrı yönetmelik haline getirilerek,
“Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik” adı altında, ikinci
yönetmeliğimiz ise “Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği” adı altında Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik Avrupa Birliği
mevzuatına uyum kapsamında Bakanlığımızca yayımlanan ve uygulanan ilk mevzuattır.
Yayımlanan Yönetmelik ile birlikte kimyevi gübre normlarımız Avrupa Birliği normları
seviyesine yükseldiğinden, gübre üreten sanayicilerimizin ihraç ürünleri Avrupa
Birliğine üye ülkelerde sorunlarla karşılaşmadan rekabet edebilecek ortamı
yakalayacaklarına inancım tamdır.

X

Ayrıca, Dünyada standardı olmayan ve organik tarım ürünleri yetiştiriciliğinin
temel girdisini oluşturan organik gübrenin, üretimindeki, ithalatındaki ve ihracatındaki
mevzuat boşluğundan kaynaklanan sıkıntıları gidermek amacıyla Bakanlığımızca
hazırlanan Organik Gübre ve Toprak Düzenleyicilere Ait Yönetmelik 2004 yılında
yürürlüğe girmiş olup, sektörde meydana gelen gelişmelere paralel olarak müteakip
yıllarda Yönetmelik revize edilmiştir.

Dördüncüsü düzenlenmekte olan kongrenin Bakanlığımızın önümüzdeki
yıllardaki çalışmalarına ışık tutacağı inancımla, Ülkemiz tarımı ve çiftçisine önemli
katkılar sağlamasını temenni ediyorum.

Ali KARACA

Tarımsal Üretim ve Geliştirme

Genel Müdürü

XI

TAKD M

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de tarım, ülke ekonomisinde önemli
rol oynamaktadır. Bu önem, ekonomik gelişme süreci içerisinde yıldan yıla nisbi olarak
azalsa da, toplumun tarıma dayalı kırsal özellikleri nedeni ile önemini korumaya devam
etmektedir. Türkiye de tarım nisbi olarak daralırken, tarım kesiminin sorunları da aynı
oranda azalması beklenmektedir. Ancak bunun gerçekleşmediği gibi eskiden olmayan
bir yığın sorunla da Türk tarımı karşı karşıyadır.

Dünya’da bilim, teknoloji ve bilgi düzeyinin artması üretim kapasitesini de
artırmış, ancak bazı temel kaynaklar da tükenmeye başlamıştır. Nüfus artarken tarım
alanları daralmaktadır. Tarımda verimliliği artırmak için; tekniğine uygun olarak toprak
işlenmeli, ekilmeli, kaliteli tohumluk kullanılmalı, hastalık ve zararlılarla mücadele
edilmeli, sulanmalı ve en önemlisi bitkilerin beslenmesi gibi üretimi artırıcı yöntemleri,
bilimin ve teknolojinin ışığında uygulamak şarttır.

Bitkilerde insanlar ve hayvanlar gibi gelişimleri için beslenmek zorundadırlar.
Bitkiler besinlerini büyük bir kısmını kökleri vasıtasıyla topraktan alırlar. Toprakta
kültür bitkilerinin ihtiyacını karşılayacak miktarda besin maddesi yoksa gübreleme
vasıtasıyla toprağa bitki besin maddesi verilmesi gerekir. Şunu unutmamak gerekir ki
bitki yetiştiriciliğindeki kültürel işlemlerin tamamı bir bilgi ve teknoloji gerektirir. Bilgi
ve teknolojiyi iyi kullanabilirsek olumlu sonuçlarını görebileceğimiz gibi, bilgi ve
teknolojinin önemsenmediği durumlarda geri dönüşü çok zor olan olumsuz durumlarla
da karşılaşabiliriz.

Bitkisel üretimin en önemli bölümünü oluşturan bitki besleme ve gübrelemede
amaç; doğal bir kaynak olan ve tarımsal üretimin temel unsurunu oluşturan toprağın
korunmasını, sürdürülebilir tarım ve buna bağlı olarak sürdürülebilir kalkınma için
verimin artırılmasını sağlamaktır. Buna ilave olarak, Türkiye gibi köklü devlet gereğine
sahip olan ülkeler yalnız bugünü yaşamamalı, gelecek içinde strateji geliştirilmelidir.

Ülkemiz için çok önemli olan Bitki Besleme konusunda fakültemizin ev
sahipliğinde, ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkıları ile “4. Ulusal Bitki Besleme ve
Gübre Kongresi” düzenlenmiştir. Bu kongrenin düzenlenmesinde ve organizasyonunda
görev alan fakültemiz personeli ve başta kongre düzenleme kurulu başkanı sayın Prof.
Dr. Sait GEZG N olmak üzere maddi ve manevi katkı sağlayan tüm kurum ve
kuruluşlara, tebliğ göndererek kongreye iştirak eden çok kıymetli araştırmacılara
Fakültem adına teşekkür eder, saygılar sunarım

Prof. Dr. Mustafa ÖNDER

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı

XII

Ç NDEK LER

Sayfa No:

ÇAĞRILI B LD R LER

Kimyasal Gübre Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri
Mehmet KOCA………………………………………………………………...... 2

Gübre Tavsiyelerinde Toprak Analizleri; Sorunlar ve Çözüm Yolları
Burhan KACAR……………………………………………………………......... 6

Ülkemizde Kimyasal ve Organik Gübre Kullanımında Yapılan Yanlışlar
ve Düzeltme Yolları
Habil ÇOLAKOĞLU……………………………………………………………. 20

Gelecekte Bitki Besleme ve Gübreleme Alanlarında Olası Değişmeler
Rıfat DER C ……………………………………………………………………. 24

Topraklarda ve Bitkisel Gıdalarda Mikro Element Eksiklikleri
smail ÇAKMAK ……………………………………………………………….. 33

Organik Tarım ve Bitki Besleme
Dilek ANAÇ……………………………………………………………………... 40

Damla Sulamayla Gübreleme (Fertigasyon)
Mustafa KAPLAN……………………………………………….......................... 43

SÖZLÜ B LD R LER

Gübre Sektöründe Yasal Düzenlemeler
Yaşar ORHAN ………………………………………………………………….. 53

Gübre Üretim ve Tüketimi
Ayhan GÜNER …………………………………………………………………. 57

Çeşitli Azotlu Gübre Uygulamalarına Bağlı Olarak Bazı Büyük Toprak
Gruplarında Meydana Gelen Amonyak Şeklindeki Azot Kayıplarının
Belirlenmesi
Nizamettin ATAOĞLU Adem GÜNEŞ Sinan ATA Aslıhan ESR NGÜ
Metin TURAN ………………………………………………………………….. 63

Kireçli Topraklarda Azotlu Gübrelerden Amonyak Gazı Şeklindeki Azot
Kayıpları
Sait GEZG N Mehmet ZENG N……………………. ……………………….. 75

Bitkilerin Azot Kullanma Etkinliğini Artırmada Mevsim çi Azotlu Gübre
Yönetiminin Önemi
Cemal ÇEK Ç Erdinç SAVAŞLI Oğuz ÖNDER Ramis DAYIOĞLU
Fatma GÖKMEN Nesim DURSUN Sait GEZG N H. Müfit KALAYCI…… 83

Pirotik Asit Özütleme Yöntemi le Düşük Tenörlü Türkiye Fosfat
Kayalarından Diamonyum Fosfat Üretilebilirliğinin Araştırılması
Mehmet ÇÖTEL Haydar POLAT…………………………………………….. 92

Gübre Tüketiminde Kullanılan ve Önerilen Miktarlardaki Farkın Tespitinde
Biga (Çanakkale) Örneği
N. Mücellâ MÜFTÜOĞLU Abidin F DAN Musa UZUN Başak EGESEL
Tarık BORUCU………………………………………………………………….. 106

XIII

Çukurova’da Mısır Tarımında Hassas Tarım Teknikleri Kullanarak Değişken
Oranlı Gübre Uygulamaları
brahim H. GÜÇDEM R Ufuk TÜRKER Armağan KARABULUT
Mustafa USUL Mustafa BOZKURT Çetin ARCAK………………………... 116

Tokat Yöresi Bağlarında Gübre Kullanımında Etkili Sosyo-Ekonomik
Faktörlerin Analizi: Erbaa ve Niksar Örneği
M. Rüştü KARAMAN Sezer ŞAH N Gökalp GÖKTOLGA
Rüstem CANG ………………………………………………………………….. 126

Yalova Yöresinde Yetiştirilen ç Mekan Süs Bitkilerinin Beslenme
Durumlarının Yaprak Analizleri le ncelenmesi
Haluk BAŞAR Serhat GÜREL A. Vahap KATKAT……………………… 137

Gümüldür Büyük Alan Mevkiindeki Turunçgil Bahçelerinin Mikrobesin
Elementlerince Beslenme Durumunun Jeoistatistiksel Yöntemlerle
Belirlenmesi
Cenk Ceyhun KILIÇ Ali Rıza ONGUN Bülent OKUR Dilek ANAÇ......... 143

Çelikli Havzası Tarım Alanlarında Makro ve Mikro Besin Elementi
Kapsamlarının ve Gübre htiyaçlarının CBS Destekli Olarak Belirlenmesi
rfan OĞUZ Tekin SUSAM Ertuğrul KARAŞ Sabit ERŞAH N
Ö. Faruk NOYAN………………………………………………………………... 153

Spektroradyometre Verileri le Bitki Besin Elementi çeriğinin Tahmin
Edilebilirliği
Levent BAŞAY Ğ T Sebahattin ALBAYRAK Hüseyin ŞENOL
Hüseyin AKGÜL…….…………………………………………………………... 163

Aşağı Büyük Menderes Vadisi Topraklarında Yetişen 2. Ürün Mısırın
Beslenme Durumu, Gübre Uygulamaları ve Sorunları
Mehmet AYDIN Hüseyin BAŞAL Gökhan ŞEKER Özen MERKEN
Mustafa Ali KAPTAN …………………………………………………………. 174

Bitki Su Stresinin Belirlenmesi ve Su Kaynaklarının Yönetiminde Uzaktan
Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yaklaşımları
Şelay SAYDAM Mustafa SARI Namık Kemal SÖNMEZ Erdem TUNÇ... 184

Değişik Miktarlarda Uygulanan Azot ve Potasyumlu Gübrelemenin Yazlık
Ekmeklik Buğdayın Azot çeriği Üzerine Etkisi
Cengiz ÖZCAN S. Rıfat YALÇIN…………………………………………….. 197

Değişik Bileşimlerdeki Azotlu Gübrelerin ve Farklı Dozlarının Şeker
Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
Mustafa TURHAN Ahmet P ŞK N……………………………………………. 204

Harran Ovasında Mercimekten Sonra Ekilen II. Ürün Pamuk Tarımında
Toprak şlemesiz Sırta Ekim le Farklı Azot Düzeylerinin Pamuk Verimine
ve Kalitesine Etkileri
Nesibe Devrim ALMACA Halil POLAT Ahmet ALMACA
Mehtap SARAÇOĞLU Abdülkadir SÜRÜCÜ Ayşe Gülgün ÖKTEM..…… 214

Farklı Dozlarda Uygulanan Azotlu ve Potasyumlu Gübrelerin Antepfıstığı
Yapraklarının Besin Maddesi çerikleri Üzerine Etkisi
Saime SEFEROĞLU H. Güner SEFEROĞLU F. Ekmel TEK NTAŞ
Kadir KIZILKAYA……………………………………………………………… 224

Değişik Azot ve Çinko Dozlarının Buğdayda Büyüme ve Verim Üzerine Etkisi
Bülent TORUN Gönül TAŞDEM R ....……………………………………….. 234

XIV

Çukurova’da Yaygın Olarak Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde
Çinko Uygulamasının Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisinin
Saptanması
Hatun BARUT Tuğba SEMERC OĞLU……..………………………………. 247

Buğday Genotiplerinin Kükürt Alım Kapasitelerinin ve Bitkideki Kükürt
Dağılımının Belirlenmesi
Bülent TORUN Hüseyin YALÇIN Halil ERDEM Nuri DÖLEK
Pınar YARDIM ……………………………………………………….……….. 256

Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Gelişimi ve Mineral Madde
çeriğine Kükürtlü Gübrelemenin Etkisi
Figen ERASLAN Ali NAL Aydın GÜNEŞ Nuray Ç ÇEK
Mehmet ALPASLAN……………………………………………………………. 268

Farklı Bitkilerin Bor Gübrelemesine Tepkileri
Mehmet HAMURCU Sait GEZG N…………..……………………………… 278

M9 Anaçlı Granny Smith Elma Çeşidinde Farklı Azot Seviyelerinin Verim,
Kalite ve Bazı Makro ve Mikro Besin Elementlerinin Alımına Etkileri
Hüseyin AKGÜL Kadir UÇGUN……………………………………………… 283

Demir Uygulamasının Bodur ve Yarı Bodur Elma Anaçlarının Demir
Beslenmesine ve Mineral Element Konsantrasyonlarına Etkisi
brahim ERDAL Fatma YILDIRIM

Zeliha KÜÇÜKYUMUK
Adnan YILDIRIM………………………………………………………………. 294

Konya Ekolojisi Sulu Koşullarında Yetiştirilen Maltlık Arpada Farklı Azot
Dozlarının Verim ve Malt Kalite Kriterlerine Etkisi
Serpil GÜLTEK N M. Ali TOKGÖZ……...………………………………….. 299

Potasyum ve Magnezyumlu Gübrelemenin Şeker Pancarı Verimine Etkileri
Mehmet ZENG N Fatma GÖKMEN Sait GEZG N smail ÇAKMAK.….. 310

Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Farklı Azotlu Gübreleme Uygulamalarının,
Tane Dolum Süresi ve Tane Dolum Oranı le Verim ve Kalite Unsurlarına
Etkileri
Turhan KAHRAMAN Temel GENÇTAN……………..……………………... 319

Orta Anadolu Bölgesi Toprak ve Buğdaylarının Selenyum çerikleri
Mustafa HARMANKAYA Sait GEZG N smail ÇAKMAK.……………… 330

Bitki Besini Kobalt Elementi’nin Hayvan ve nsan Sağlığına Etkisi
Hanım HAL LOVA……………………………………………………………… 336

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Topraklarının Bitkiye Yarayışlı Bor
Bakımından Durumu
Ahmet KORKMAZ Havva S. ŞENDEM RC …………..……………………. 340

Bor Toksisitesinin Mısır Bitkilerinin Kuru Madde Birikimleri Üzerine Etkileri
Çetin PALTA Sait GEZG N Ufuk KARADAVUT…………..…………….. 351

Konya Yöresinde Yetiştirilen Akman-98 Bodur Kuru Fasulye Çeşidinin Verim
ve Besin Elementleri Alımı Üzerine Farklı Manganlı Gübrelerin Etkileri
Aynur ÖZBAHÇE Mehmet ZENG N Sait GEZG N Rıfat YALÇIN.....….. 359

Çukurova Bölgesi Yerfıstığı Ekim Alanlarında Rhizobiyal Potansiyelin
Belirlenmesi
Kemal DOĞAN Mustafa GÖK Gülçin UĞAN Ali COŞKAN…….……… 369

XV

Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri ve Gübre Uygulamalarının Buğday ve
Arpa Gelişimi ve Verimine Etkisi
Ramazan ÇAKMAKÇI Ümmügülsüm ERDOĞAN Metin TURAN
Taşkın ÖZTAŞ Medine GÜLLÜCE Fikrettin ŞAH N…….…………………. 379

Farklı Mikoriza Kültürü le Aşılamanın Mısır Bitkisinin Gelişmesi Üzerine
Etkisi
Refik UYANÖZ Emel KARAARSLAN Ümmühan ÇET N (KARACA)..… 389

Tıbbi-Aromatik Bitki şletme Atık Kompostlarının Topraktaki Mikrobiyal
Aktivite Üzerine Etkisi
Nur OKUR H. Hüsnü KAYIKÇIOĞLU Şafak CEYLAN
Ömer L. ELMACI …………………………………………………………..….. 400

Ankara li Topraklarında VA (Vesiküler Arbusküler) Mikoriza Cinslerinin
Tanımlanması
Songül DALCI ………………………………………………………………….. 409

Topraktan Uygulanan Farklı Miktarlardaki Azot ve Humik Asitin Fasulye
(Phaseolus vulgaris) Bitkisinin Ürün Miktarı le Azot Alımı ve Protein
çeriği Üzerine Etkisi
Sadık YET M S. Rıfat YALÇIN………………………………………………. 417

Elma Ağaçlarına Uygulanan Kompostun Toprak ve Bitkide Ağır Metal
Birikimine Etkileri
Fatma GÖKMEN Mehmet ZENG N

Yaşar ŞEKERC Sait GEZG N
smail ÇAKMAK………………………………………………………………... 428

Kekik, Kimyon şletme Artıklarının II. Ürün Buğday Beslenmesi, Verim ve
Kalitesi Üzerine Kalıntı Etkileri
Müzeyyen SEÇER Ömer Lütfü ELMACI Şafak CEYLAN
Hüseyin AKDEM R Fatma BÜYÜK………………………………………….. 442

Değişik Kompostların Organik Kırmızı Biber (Capsicum annuum L.)
Yetiştiriciliğinde Etkileri. II: Verim, Morfolojik Karakterler ve Potasyum
Sonuçları
Alev KIR Nilgün MORDOĞAN…………………………………………….. 455

Alkalin Topraklarda Humik Asit ve Çinko Uygulamalarının ki Farklı Nohut
(Cicer arietinum L.) Çeşidinin Tane Ve Gövdesindeki Bazı Besin Element
çeriklerine Etkisi
Hüsameddin ÜNSAL Şefik TÜFENKÇ Özlem Gürbüz KILIÇ……..……... 465

Tarımsal Artıkların Kompostlaştırılarak Bitki Beslemede Kullanılması
Halil POLAT Nesibe Devrim ALMACA Mehtap SARAÇOĞLU
Ahmet ALMACA Abdulkadir SÜRÜCÜ……………………………………... 476

Kekik, Kimyon şletme Artıklarının II. Ürün Buğday Vejetasyon Sürecinde
Toprak Özellikleri Üzerine Kalıntı Etkileri
Şafak CEYLAN Ömer Lütfü ELMACI Müzeyyen SEÇER
Hüseyin AKDEM R Sezin ÖZTAN…………………………………………… 485

Tıbbi - Aromatik Bitki şletme Katı Atıklarının, Toprak Özellikleri le Pamuk
Bitkisi Verim ve Kalitesine Etkileri
Ömer Lütfü ELMACI Müzeyyen SEÇER Şafak CEYLAN
Hüseyin AKDEM R ……………………………………………………………. 497

Zeolit Uygulamasının Topraktan Amonyum ve Nitrat Yıkanması Üzerine Etkisi
Cevdet ŞEKER lknur GÜMÜŞ…………..…………………………………... 509

XVI

Antalya Bölgesinde Biber Yetiştirilen Sera Topraklarının Verimlilik
Durumlarının ncelenmesi
Cevdet F. ÖZKAN Nuri ARI Ahmet E. ARPACIOĞLU
E. Işıl DEM RTAŞ Filiz Asri ÖKTÜREN D. Hilal ASLAN………..……… 515

Çanakkale-Biga lçesinde Serin klim Tahılları Yetiştirilen Toprakların
Alınabilir Çinko ve Bor Durumu
Ali SUNGUR Cafer TÜRKMEN Remzi LAY Dilek K LL
N. Mücellâ MÜFTÜOĞLU……………………………………………………… 524

Yalova Yöresinde Yetiştirilen Kivilerin Beslenme Durumlarının Toprak ve
Yaprak Analizleriyle Belirlenmesi
Erdinç UYSAL Serap SOYERG N……………………………………………. 532

Mersin lindeki Elma, Kayısı, Erik, Kiraz ve Şeftali Bahçelerinin Bazı
Toprak Özellikleri Bakımından Verimlilik Durumları
Hasan PINAR Rasim ARSLAN Mustafa B RCAN Atilla ATA…..……… 542

Samsun ve Ordu llerinde Kivi Yetiştirilen Toprakların Verimlilik Durumları
Osman ÖZDEM R Mehmet Arif ÖZYAZICI Betül BAYRAKLI
Gülen ÖZYAZICI……………………………………………………………….. 548

Isparta Yöresi Gül Bahçelerinin Verimlilik Durumlarının Değerlendirilmesi
Zeliha KÜÇÜKYUMUK brahim ERDAL…………………………………… 554

Toprak ve Su Kaynakları Ankara Araştırma Tarımsal Arazi Değerlendirme
Modeli (Tosa-Tadem) le Diyarbakır-Hevsel Bahçeleri Tarımsal Arazilerinin
Alternatif Kullanımlarının Belirlenmesi
Atilla GÜNTÜRK Hesna ÖZCAN Orhan DENG Z Yakup KÖŞKER…… 563

Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Arpa (Hordeum vulgare L. Conv.
Distichon) Çeşitlerinde Besin Elementi Alımına Etkisi
Ferit SÖNMEZ Fatih ÇIĞ Murat ERMAN Şefik TÜFENKÇ …………… 574

Elma Kara Lekesi Hastalığına (Venturia inaequalis (Cke.) Duyarlı ve Dayanıklı
Elma Çeşitlerinin Bitki Besin Maddesi çerikleri Yönünden Değerlendirmeleri
Suat KAYMAK Kadir UÇGUN………………………………………………. 582

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı Topraklarının Pestisit ve Potansiyel Toksik
Element (PTE) Kirliliği Potansiyeli
Yakup KÖŞKER Hesna ÖZCAN Atilla GÜNTÜRK……………………….. 590

Tokat Koşullarında Fertigasyon Yöntemi le Biber Bitkisine Uygulanacak
Azotlu Gübrenin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
Mustafa DEM R Sebahattin ÇEL K Faruk NOYAN ……………………….. 600

Sorgumda Yaprağın Gübrelenmesinin Tane Verimi ve Verim Komponentlerine
Olan Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Reza AM RN A Maryam SABER REZA E Shiva SAD GH FARD ………. 608

Gençlik Kısırlığı Döneminde Zeytinin (Olea europea L. Cv. Gemlik) Farklı
Su ve Gübre Miktarlarına Tepkileri
Sefer BOZKURT Coşkun DURGAÇ Berkant ÖDEM Ş
T. Hakan DEM RKESEN………………………………………………………... 616

Farklı Su Düzeyi ve Gübre Uygulamalarının Nova Mandarininde Meyve
Dökümü ve Çatlama Üzerine Etkileri
Senem TURHAN Berkant ÖDEM Ş T. Hakan DEM RKESEN……………. 625

XVII

Bazı Ticaret Gübrelerinde ve Farklı Ülkelerden thal Edilen Ham Fosfatlarda
Bulunan Radyonüklidler Üzerinde Araştırmalar
Bihter ÇOLAK ESETL L Gül Asiye AYÇIK brahim YOKAŞ
Rafet KILINÇ…………………………………………………………………… 635

Gübrelerden Kaynaklanan Tuzluluğun Domates ve Biber Bitkisinde Bazı
Fizyolojik Özellikler ve Mineral Beslenme Üzerine Etkisi
Figen ERASLAN Aydın GÜNEŞ Ali NAL Nuray Ç ÇEK
Mehmet ALPASLAN……………………………………………………………. 641

Antalya-Kumluca lçesinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Yıllara
Bağlı Olarak Tuz çeriklerinin ncelenmesi
Şule ORMAN Sahriye SÖNMEZ lker SÖNMEZ Sedat ÇITAK
Mustafa KAPLAN Yusuf YAZAR……………………………………………. 650

Farklı Bor Uygulama Koşullarında Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Bayrak
Yaprak Çinko ve Diğer Besin Elementi Konsantrasyonları Arasındaki Basit ve
Çoklu lişkilerin Değerlendirilmesi
Süleyman SOYLU Bayram SADE Ali TOPAL Sait GEZG N
Mehmet BABAOĞLU Necdet AKGÜN Nesim DURSUN…………………. 657

POSTER B LD R LER

Kireçli Topraklarda Yarayışlı Demir çeriğinin Belirlenmesinde
Kullanılabilecek Kimyasal Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Hakan ÇEL K Ali Vahap KATKAT………………………………………….. 669

Erzurum Ovası Topraklarının Fosfor ve Potasyum Durumunun Neubauer
Fide Yöntemi le Belirlenmesi
Nesrin YILDIZ Nuray B LG N……………………………………………….. 679

Bitki Besin Maddesi Eksiklikleri ve Bitkiler Üzerindeki Etkileri
Dürdane MART…………………………………………………………………..688

Makro Bitki Besin Elementlerinin Hastalıklarla lişkisi
Kadir UÇGUN Sait GEZG N………………………………………………….. 696

Çoruh Vadisinde Yabani Ahududu Rizosfer Topraklarında Heterotrof
Azot Fikseri Bakteri Çeşitliliği
Ramazan ÇAKMAKÇI

Ümmügülsüm ERDOĞAN Recep KOTAN
Belinda ORAL Figen DÖNMEZ …………………………………………….. 706

Antalya Bölgesinde Tarımsal Üretimde Kullanılan Fosforlu Gübrelerin Ağır
Metal (Cd, Pb, Cr, Co, Ni) çeriklerinin Belirlenmesi
E. Işıl DEM RTAŞ Ahmet E. ARPACIOĞLU Nuri ARI
Cevdet F. ÖZKAN Filiz ÖKTÜREN ASR D. Hilal ASLAN………………. 718

Mineral Gübreleme ve Kimyasal Uygulamaların Çevresel Etkisi
Kemal DOĞAN Necat AĞCA Mehmet YALÇIN Hatice DAĞHAN…… 723

Yüksek Humus çerikli Türkiye Göynük, Ilgın ve Elbistan Linyitleri
Üzerinde Kömürün Alkali Oksidasyon Denemeleri
Mehmet ÇÖTEL Nevzat DEREKÖY Ayşegül Y Ğ TLER…...…………… 731

Eskişehir’de Azotlu Gübre Tüketimi ve Dengeli Gübrelemenin Önemi
Zerrin ÇEL K Nurdilek ATILGAN…………………………………………… 740

XVIII

Xerochrept Bir Toprağa Uygulanan Çeşitli Fosforlu Gübrelerin Mısır
Bitkisinin Çinko ve Bazı Mikro Besin Elementleri Kapsamı Üzerine Etkisi
Aydın AD LOĞLU Neslihan MAZLUM……………………………………… 749

Püskürtme ve Emdirme Yoluyla Gübrelenen Kızılağaç, Salkım Söğüt ve
Fındık Sürgün Yapraklarındaki Azot, Su, Ham Lif ve Bazı Fenolik Madde
Oranlarındaki Değişim
Beran F R D N ………………………………………………………………….. 761

Hamfosfat ve Triple Süperfosfat Uygulamalarının Fındığın Verim ve Bazı
Bitki Besin Maddesi çerikleri Üzerine Etkisi
Ceyhan TARAKÇIOĞLU……………………………………………………….. 769

Bor Toksisitesinin Mısır Verimine Etkileri
Çetin PALTA Sait GEZG N Ufuk KARADAVUT………………………… 777

Bazı Azotlu Gübrelerin Patatesin Verim ve Kalitesine Etkileri
Fatma GÖKMEN Mehmet ZENG N Sait GEZG N smail ÇAKMAK…… 785

Çinko Gübrelemesinin Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Elma Çeşidinin Çinko
Beslenmesi le Bazı Besin Elementi çeriklerine Etkisi
brahim ERDAL Adnan YILDIRIM Fatma YILDIRIM
Zeliha KÜÇÜKYUMUK………………………………………………………… 799

Kükürtlü ve Kükürtsüz Koşullar Altında Artan Oranlarda Azot
Uygulamasının Buğdayda Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi
nci TOLAY Mine BAŞÇ FTÇ ………………………………………………. 804

Arıtma Çamuru Kaynaklı Ağır Metal Kirliliğini Önlemede Kireç Kullanımı
Mehmet Ali BOZKURT Sinan KOLDAŞ…………………………………….. 814

Farklı Gübre Kaynaklarının Ürün Verimi ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi
Ömer Faruk NOYAN rfan OĞUZ Sabit ERŞAH N………………..……… 822

Farklı Miktarlarda Uygulanan Bakır Sülfat (CuSO4.5H2O) ve Kükürt (S)
Uygulamalarının Toprak pH’sı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Sahriye SÖNMEZ Mustafa KAPLAN N.Kemal SONMEZ Harun KAYA.. 827

Zeytinyağı Fabrikası Atığı Karasuyun (Sıvı) Gübre Olarak Mandarinlere
Uygulanmasının Besin Maddesi çeriğine ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi
Saime SEFEROĞLU H. Güner SEFEROĞLU Mustafa Ali KAPTAN…… 834

Silajlık Mısırın Gelişme Dönemlerindeki Azot steği
Selma ÖZTEK N………………………………………………………………… 843

Çiftçi Koşullarında Uygulanan N, P, K Gübreleri le Pamuk Bitkisi
Tarafından Alınabilirliği Arasındaki lişki
Yaşar KASAP……………………………………………………………………. 851

Allüviyal Materyaller Üzerinde Oluşan Topraklarda Yetiştirilen Mısır
(Zea mays L.) Bitkisinin Verim ve Besin çeriği Üzerine Organik ve
Mineral Gübre Uygulamalarının Etkisi
Adem GÜNEŞ Metin TURAN Yıldırım SEZEN…………………………… 860

Kentsel Arıtma Çamuru ve Azot Uygulamalarının Kireçli Topraklarda
Arpa Bitkisinin Verimi ve Ağır Metal Kirliliğine Etkileri
Cafer TÜRKMEN Sevinç ARCAK…………………………………………… 871

Bitki Beslenmesi Bakımından Baklagiller ve Azot Fiksasyonu
Dürdane MART…………………………………………………………………. 886

XIX

Şlempenin Buğday ve Şekerpancarı Verimine ve Çevreye Etkileri
Gülser YALÇIN Aslan YURDAKUL…………………………………………. 897

Kompostlaştırılan Tarımsal Artıkların Şekerpancarı Verimi ve Polar Şeker
Oranı Üzerine Etkisi
Halil POLAT Gülser YALÇIN Ramazan YAVUZ.………………………… 903

Toprağa Şlempe Uygulamanın Toprak Özellikleri ve Ürün Verimi Üzerine
Olan Uzun Yıllık Etkilerinin Araştırılması
rfan OĞUZ Özlem AYDIN Kenan ÇAĞATAY Sabit ERŞAH N……….. 910

Çukurova Bölgesi Koşullarında Yapılan Bazı Organik Gübreleme
Uygulamaları
Kemal DOĞAN Mustafa GÖK Ali COŞKAN Esin GÜVERC N………… 916

Doğal Gübrede ki Farklı Uygulama Yönteminin Mısır Verimi Üzerine Etkisi
Mahmut POLAT Halil POLAT Serdar TOPRAK…….……………………. 924

Elbistan Linyitinden Üretilmiş Çeşitli Humatlar ve Organik Kökenli 8- 6-1- 8
Gübresinin Sera Şartlarında Mısır Bitkisinde Kök ve Gövde Gelişimine Etkisi
Mehmet ÇÖTEL

Mustafa USUL Nevzat DEREKÖY……………………… 928

Batı Akdeniz Seracılığı çin Organik Atıklar ve Kompost: Gatab Örneği
Mustafa KAPLAN lker SÖNMEZ Sahriye SÖNMEZ
Dilek Saadet URAS……………………………………………………………… 940

Zeytinde Konvansiyonel Gübreleme Programlarına Alternatif Olabilecek
Öneriler
Tülin PEKCAN Hatice Sevim TURAN Erol AYDOĞDU Habil
ÇOLAKOĞLU…………………………………………………………………... 950

Vermikompost, Değerli Bir Organik Gübre: Avantajları ve Uygulamaları
Yurdagül Ş MŞEK ERŞAH N………………………………………………….. 960

Çanakkale-Kumkale Ovası Topraklarında Yarayışlı Demirin Yersel ve
Zamansal Değişimi
Ali SUNGUR Hasan ÖZCAN ………………………………………………… 970

Arıtma Çamurlarının Tarımsal Alanlara Uygulanmasına lişkin Sınırlamalar
Barış Bülent AŞIK A. Vahap KATKAT………………………………………. 977

Antalya Yöresi Sera Topraklarının Verimlilik Durumları
Figen ERASLAN Ali NAL Aydın GÜNEŞ Nuray Ç ÇEK
Mehmet ALPASLAN……………………………………………………………. 988

Antalya Yöresinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Bazı Verimlilik
Özelliklerinin Belirlenmesi
Filiz ÖKTÜREN ASR Nuri ARI Ahmet E. ARPACIOĞLU
E. Işıl DEM RTAŞ D. Hilal ASLAN…………………………………………. 998

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı Topraklarının Verimlilik Potansiyelinin
Belirlenmesi
Hesna ÖZCAN Atilla GÜNTÜRK Oğuz BAŞKAN Yakup KÖŞKER…… 1006

Eğirdir-Boğazova Topraklarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
Kadir UÇGUN Cevdet ŞEKER………………………………………………... 1017

Trakya Bölgesinde Ayçiçeğinin Beslenme Durumunun Bitki Analizleri le
ncelenmesi
Mehmet Ali GÜRBÜZ…………………………………………………………... 1026

XX

Şanlıurfa li Harran lçesi Topraklarının Bitki Besin Elementi Kapsamları
Mehtap SARAÇOĞLU Meral TAŞ…………………………………………… 1036

Misli Ovası ve Çukurova Bölgelerinde Patates Üretim Alanlarının Mineral Beslenme
Düzeyinin Yumru ve Toprak Analizleriyle Belirlenmesi
Bülent TORUN Sadiye TOZ Faruk OZKUTLU Atilla YAZICI
Halil ERDEM Selim EKER Ayfer TORUN ……………………………….. 1046

Erzurum Ovası’nda Bulunan Bazı Büyük Toprak Gruplarının Fosfor Adsorpsiyonu
Üzerine Toprak Özelliklerinin Etkisi
Sinan ATA Metin TURAN Yıldırım SEZEN ..………………………………. 1057

Tokat-Kazova Koşullarında Saatlik Toprak Sıcaklıklarının Analizi Üzerine
Bir Çalışma
Tekin ÖZTEK N Selma ÖZTEK N rfan OĞUZ…………………………… 1068

Kentsel Atık Su le Sulanan Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indentata) Fide,
Yaprak ve Tanelerindeki Ağır Metal Miktarlarının Belirlenmesi
Abdullah ÖKTEM A. Gülgün ÖKTEM lhan KIZILGÖZ…………………. 1074

Farklı Bakım Şartlarında Yetiştirilen Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinin Beslenme
Düzeyinin Belirlenmesi
Hüseyin KARLIDAĞ Muharrem GÜLERYÜZ……………………………… 1084

Topraktan ve Yapraktan Farklı Demirli Gübre Uygulamalarının Elmada
Beslenme ve Kalite Parametrelerine Etkileri
Mehmet ZENG N Fatma GÖKMEN Sait GEZG N………………………… 1095

Topraktan ve Yapraktan Çinkolu Gübre Uygulamalarının Elma Yapraklarında
Makro ve Mikro Besin Elementleri le Klorofil çeriklerine Etkileri
Mehmet ZENG N Fatma GÖKMEN Sait GEZG N………………………… 1108

Farklı Kireç çerikli Topraklarda Yetiştirilen Asmaların Kök ve Sürgün
Gelişimi Üzerine Demir Uygulamalarının Etkisi
Gültekin ÖZDEM R Semih TANGOLAR……………………………….......... 1118

1

ÇAĞRILI B LD R LER

(Sayfa: 2-51)

2

K MYASAL GÜBRE SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->