P. 1
ögretım ilke ve yontemlerı

ögretım ilke ve yontemlerı

|Views: 7,897|Likes:
Yayınlayan: golden32

More info:

Published by: golden32 on Mar 27, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2014

pdf

text

original

ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ GARANTİLİ MODÜLER SET

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KONU ANLATIMI, KONU TARAMA TESTLERİ, DENEME SINAVLARI VE SON SEKİZ YILIN KONULARA GÖRE YERLEŞTİRİLMİŞ ÇIKMIŞ SORULARI

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
Sayfa TAKDİM ....................................................................................................................................... i KİM NE DEDİ? ........................................................................................................................... ii PUSULA ..................................................................................................................................... iii ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ........................................................................................ 1
ÖĞRETİM İLKELERİ VE STRATEJİLERİ ...................................................................................................5
1. ÖĞRETİM İLKELERİ .............................................................................................................................................. 7 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Öğrenciye / Çocuğa Görelik (Düzeye Uygunluk) .................................................................................... 7 Aktivite (Etkin Katılım) .............................................................................................................................. 8 Yaşama Yakınlık (Aktüalite) ....................................................................................................................... 9 Somuttan Soyuta ...................................................................................................................................... 10 Bilinenden Bilinmeyene ........................................................................................................................... 10 Yakından Uzağa ........................................................................................................................................ 11 Ekonomiklik .............................................................................................................................................. 11 Açıklık (Ayanilik) ....................................................................................................................................... 11 Bütünlük .................................................................................................................................................... 12 Sosyallik (Otoriteye İtaat ve Özgürlük) ................................................................................................... 12 Bilgi ve Becerinin Güvence Altına Alınması .......................................................................................... 12

TEST 1 .......................................................................................................................................................15 ÇIKMIŞ SORULAR ....................................................................................................................................18

ÖĞRETİMDE STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİK İLİŞKİSİ ....................................................... 23
1. ÖĞRETİM STRATEJİLERİ ................................................................................................................................... 24 1.1 1.2 1.3 Sunuş Stratejisi (Sunuş Yoluyla Öğretme Yaklaşımı) ........................................................................... 24 Buluş/Keşfetme Stratejisi (Buluş/Keşfetme Yoluyla Öğretme Yaklaşımı) ........................................... 26 Araştırma-İnceleme Stratejisi (Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretme Yaklaşımı)............................... 27

TEST 2 .......................................................................................................................................................29 ÇIKMIŞ SORULAR ....................................................................................................................................32 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ..........................................................................................................................39
1. ANLATIM (SUNU) YÖNTEMİ ............................................................................................................................... 39 Kullanımı .............................................................................................................................................................. 40 Anlatım Yöntemi Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ................................................................. 40 Özellikleri ..................................................................................................................................................... 40 vii

İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI

Yararları Sınırlılıkları 2.

..................................................................................................................................................... 40 ..................................................................................................................................................... 40

TARTIŞMA YÖNTEMİ ........................................................................................................................................... 41 Kullanımı ............................................................................................................................................................ 41 Etkili Tartışmaların Planlanması ve Uygulanması Konusunda Alınacak Önlemler ....................................... 41 Özellikleri ........................................................................................................................................................... 42 Yararları ........................................................................................................................................................... 42 Sınırlılıkları ........................................................................................................................................................... 42 Tartışma Çeşitleri (Tartışma Teknikleri) ............................................................................................................. 42 Bütün Sınıfla Yapılan Tartışmalar (Büyük Grup Tartışması) ........................................................................... 43 Küçük Grup Tartışma Teknikleri ..................................................................................................................... 43 • • • • • • • • • • • • • Münazara ..................................................................................................................................... 43 Sempozyum ................................................................................................................................ 44 Panel ............................................................................................................................................ 45 Zıt Panel ....................................................................................................................................... 45 Kollegyum .................................................................................................................................... 45 Forum ........................................................................................................................................... 45 Açık Oturum ................................................................................................................................. 45 Beyin (Buluş) Fırtınası.................................................................................................................. 46 Çember ........................................................................................................................................ 46 Kısa Süreli Tartışma Grupları (Vızıltı Grupları) ............................................................................ 46 Fikir Taraması .............................................................................................................................. 46 Seminer ........................................................................................................................................ 46 Workshop (Çalıştay Yöntemi) ...................................................................................................... 46

3.

ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ ..................................................................................................................................... 48 Kullanımı Yararları ........................................................................................................................................................... 48 ........................................................................................................................................................... 50 Özellikleri ........................................................................................................................................................... 49 Sınırlılıkları ........................................................................................................................................................... 50

4.

GÖSTERİP (ÖRNEĞİNİ GÖSTEREREK) YAPTIRMA YÖNTEMİ ........................................................................ 53 Kullanımı Yararları ........................................................................................................................................................... 53 ........................................................................................................................................................... 54 Özellikleri ........................................................................................................................................................... 54 Sınırlılıkları ........................................................................................................................................................... 54

5.

PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ ............................................................................................................................. 55 Problem Çözme Aşamaları ................................................................................................................................. 55 Kullanımı Yararları ........................................................................................................................................................... 56 ........................................................................................................................................................... 57 Özellikleri ........................................................................................................................................................... 57 Sınırlılıkları ........................................................................................................................................................... 57 viii

................................................................ 65 Kullanımı Yararları ................................................................................................................................................................................................................................................................. 83 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 103 14.........................................................................................................72 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ ............ 65 TEST 3 ................. 62 Proje Yönteminde İzlenecek Adımlar...................................................................................... 62 Yararları ................... 100 12.......................................... 63 Sınırlılıkları ..................................... 104 15.......................................................................................................................................................... KONUŞMA HALKASI .................................. EĞİTSEL OYUNLAR ................................................................................................................................................................................. 8..................................................................................................... 101 13........................................... ............................................................. 9............................................................79 1....................................... 92 BENZETİM (SİMÜLASYON/BENZETİŞİM) .............................. 99 11.................................................................................................................................................................................. 91 DRAMA ................................... 106 ix ............................................................................................................................................................................................................................. 106 Beceri Geliştirme Çalışmaları............................. 85 GÖSTERİ (GÖSTERİM/DEMONSTRASYON) ........................................................................................................................................... SOKRAT TARTIŞMASI ............................................................................................. 65 Özellikleri ..................................................................................................................................................................................................................................... 83 2................................................................................. 7......................67 ÇIKMIŞ SORULAR ........................... 79 Serbest çağrışım ............... 3... 94 Analoji (Analog) ........................................ 106 Planlı Grup Çalışmaları ...................... 5....... 65 ................................... 83 Listeleme . 89 ROL (OYNAMA) YAPMA ........................ DENEY ve LABAROTUVAR .......................................................... 87 SORU-CEVAP ......................................... 106 Dönüşümlü Günlük Çalışmalar ........................................................................................................................................................................................................................................ 104 16................................................................................................... 62 Özellikleri ............................... 62 Kullanımı ............... 4............................................................................ BEYİN FIRTINASI .......................................................................................................................... 83 Fikir taraması ..................................................................... 65 Sınırlılıkları ............... PROJE YÖNTEMİ ............................................................................ 96 10..................................................................................................... GÖRÜŞ GELİŞTİRME ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ALTI AYAKKABILI UYGULAMA...................... BİREYSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ ............................................................................................................................................. 63 7........................................................................ İSTASYON.......................... 95 MİKRO ÖĞRETİM......................................................... BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6...........................................................................................................................................İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI 6.............................

..................................................127 ÖĞRENME–ÖĞRETME MODELLERİ–YAKLAŞIMLARI ...................................................... 146 ÇOKLU ZEKA ................................ 135 4............................................................................................................................................İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI Düzey Geliştirme Çalışmaları ........................................................................ 135 Öğrenme Hızı ........................................................................................................................................... 135 Öğrenci Performansının İzlenebilmesi ..................................... 121 SERGİ .............. 6....................................................................................... 2...........................................112 SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ ...................................................................................... 151 Öze Dönük / İçsel Zeka ..................................................................................................................................................................... 106 TEST 4 .......................................................................................................................................................... 119 GÖZLEM ............ 135 Katılımcı Öğrenme (Etkin Katılım)........................................................................................................................................................................................................ TAM ÖĞRENME ....................................................................................................................................................... 3................................................................... 151 Kişilerarası / Sosyal Zeka ... 5...................................................................................................................................................................................... 135 Bilgisayar Destekli Öğretimin Yararları ......... 120 GÖRÜŞME ................................................... 148 Sözel / Dilsel Zeka ................................................. 2.................................................................... YAPILANDIRMACILIK (KURMACILIK / İNŞACILIK / OLUŞTURMACILIK / CONSTRUCTİVİSM) ...................................................................................... 151 Doğa Zekası 8........................................................................... 120 ÖDEV .....................125 ÇIKMIŞ SORULAR .......................................................................................... 150 Müziksel / Ritmik Zeka ............................................................ 149 Mantıksal / Matematiksel Zeka ..................................................................................................................................................................................................................................... 131 PROGRAMLI ÖĞRENME/ÖĞRETİM ............ 151 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM SİSTEMİ (KELLER PLANI) ..................................131 1........................................................................................................................................................ 135 Zamandan ve Ortamdan Bağımsızlık ..........119 1.......................................................................................................................................................................................................... 152 x ..................................... 137 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME / ÖĞRETİM.............................................................................................................................................................. 141 ANLAMLI ÖĞRENME...................... 5.............................................................................................................. 3..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................107 ÇIKMIŞ SORULAR ................................................................................................................. 106 Akran Grupları Tekniği ........... GEZİ ....... 122 TEST 5 ............................................................................... 135 Öğretim Etkinliklerinin Çeşitliliği ......................... 149 Görsel-Uzamsal (Mekansal) Zeka ...... 4................................ 134 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM ........................................................................................................................... 7............................................................................................ ........................................................................................................................................................... 150 Bedensel / Kinetik Zeka ................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................... 199 EDGAR DALE’NİN YAŞANTI KONİSİ....................................... 199 3.............................................................................................................................. 198 Kitaplar ve Teksirler ....................................................................................................................................................... ARAÇ VE GEREÇLERİN TÜRLERİ .............................................................................................. 154 11.............................................................................................................................................................................................193 ÖĞRETİM ARAÇ–GEREÇLERİ ......................................................................................................................................................................... 199 TEST 8 ........................... 198 Kulağa Hitap Eden Araçlar .. 3........................................................................... 155 14................................ GELENEKSEL YAKLAŞIM.........................................................................................................................................................................191 ÇIKMIŞ SORULAR ..............................................................................................................................172 ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ.......................................................................197 1....................................... 207 SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ..... 159 TEST 6 ...........................İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI 9.......................................................................................... 199 ARAÇ-GEREÇLERİN ÖĞRENME SÜRECİNDEKİ ÖNEMİ ................................. 158 16............................................................................................................................................. CARROLL’UN OKULDA ÖĞRENME MODELİ .......................... 197 Öğretim Gereci ........................................................................................ DUNN’IN ÖĞRENME STİLİ MODELİ ..................................................................................................................... GLASER’İN TEMEL ÖĞRETME MODELİ ........................................................207 1.......................................................................................................................................................................................................................................................... GAGNE’NİN ÖĞRENME MODELİ ................ 198 Göze Hitap Eden Araçlar ..................................203 SINIF YÖNETİMİ .................... 208 xi ...... 197 2............................................................................................... GREGORC’UN ÖĞRENME STİLİ (GREGORC’UN KAYNAŞTIRMA YETENEĞİ) MODELİ ....................................... 153 10.................................... MODEL ALARAK ÖĞRENME ..........................................................................................................................................................187 TEST 7 .................... 197 Eğitim Ortamı ................. GENEL TANIMLAR ............................................................................................................................................. 155 13................................................................... 4...... ÖĞRETİM ARAÇLARININ YARARLARI ......................................................................................................................................... 197 Öğretim Materyali ................................................................................................................................................................................................................... 207 ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM .................................. SLAVİN’İN ETKİLİ ÖĞRETİM MODELİ................................... 2.......................................................... YAŞANTISAL ÖĞRENME/YAŞANTI TEMELLİ ÖĞRENME ... 157 15.................................................................................................................................................................................................................... 155 12.......................................................................................201 ÇIKMIŞ SORULAR ........................................... 5.................................................................. 197 Öğretim Aracı .........................161 ÇIKMIŞ SORULAR ..................................................................... 198 Göze ve Kulağa Hitap Eden Araçlar ................

.........................................1 Verimli Ders Çalışabilmek İçin Yapılması Gerekenler ..............................................................................................................................................................3 İstenmeyen Davranışlar ..........................2 Etkili Öğrenme ve Verimli Ders Çalışmanın Yararları ...........................................................................................İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI 4..... SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER ...................................................... 212 4.......................................................................................................................... 208 4....................................................... 212 5......................................................................................................................................230 KAYNAKLAR ............................................................................ 217 TEST 9 ............................................................................................................................................................................................1 Öğretmen-Öğrenci Değişkeni ......................................................... 209 • İletişim Süreci ..................................................................................................................... 210 4..............................................................241 xii ............................ 208 • Öğretmenin Sınıf İçi Kuralları Belirlerken Dikkat Etmesi Gereken Noktalar ............ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA ........2 Ortam ................................................................................ 217 5...............................238 KURAMCILAR .............................................................................................. 217 5..............................................................................................................................................................240 SÖZLÜK ................................224 DENEME TESTİ .............................................................................................................................219 ÇIKMIŞ SORULAR ......................................

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1 .

Mevcut öğretim yılında mutlu olabilmek için kitabı satır satır okuyun ve en az 15 kişiye önerin. Diğer bir söyleyişle. Sevgili Arkadaşlar. yöntem. Oluşturduğumuz bu zinciri kırarsanız. tez zamanda büyük bir şansa sahip olacak. Bu konulara ek olarak KPSS için sürpriz sayılabilecek konulara da değinilmiştir. notlar.. yaklaşımları. “Ben böyle şeylere inanmam!” diyorsanız kitabı okuduğunuzda beğeneceğinizin. Öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili bu kitapta. strateji. Bu hicivli anlatımdaki güven ve başarı adına verilen garanti. araç-gereçleri. yöntem ve tekniklere yer verilmiştir. öğretim stratejileri. öğretmenlik yaşamınız için de yararlı olacağına inandığımız bu kitapta. başarıya ulaşacağınızın ve önünüze gelen herkese bunu tavsiye edeceğinizin garantisini veriyoruz. İhtiyaç Yayıncılık Eğitim Bilimleri Öğretim Yöntem ve Teknikleri Dersi Zümre Üyeleri 2 . ilkeleri. Elinizdeki bu kitapta konular ayırt edici özellikleriyle işlenmiş ve birbiriyle karşılaştırmalı anlatımlar. yaşamınız boyunca kötü bir şansla bütünleşmeye mahkûm olursunuz. Eğer ki kitabı okumazsanız. modelleri. Başarı dileklerimizle. Özellikle 2008 KPSS‛de karşılaşılan ve sınav için sürpriz sayılabilecek kavramlara benzer konular işlenmiş. eğitim programının dört temel ögesinden biri olan öğrenme öğretme sürecinin yani eğitim durumlarının kapsamında yer alan tüm konulara yer verilmiştir. kitabımızın daha önceki yıllardaki başarısı ve okuyucularımız tarafından beğenilmesi ile ilgilidir. Kitapta. tablolar ve sınıflamalar kullanılmıştır. öğretmen nitelikleri. teknik ve yaklaşımların özellikleri ve kullanıldığı durumlar birbirine benzemekte. sorularda ayırt edilmesi güç olmaktadır. Elinizdeki bu kitaba ne kadar güvendiğimizi biraz hicivli bir biçimde ifade etmeye çalıştık. sınıf yönetimi konuları bu kitapta işlenmiştir. Özellikle strateji. sadece öğretim yöntem ve teknikleri değil. Yalnızca sınavda değil. Bu dersten her yıl yaklaşık 30 soru çıkmaktadır. elinize aldığınız kitabı 15 kişiye önerin ve sonucu görün. yaşamınızın en önemli döneminde problemler çıkacak ve “Evet lanetleneceksiniz!” Söz konusu başarı zincirinin bir halkası olmuşsanız bunu sürdürmek istiyorsanız “15 kişiye bu kitabı önerin!” gibi bir toteme inanıyorsanız.YAZAR PENCERESİ Bir gün bu kitap elinize geçerse. özellikle alan uzmanlarının en çok bildiği ve literatürde en çok işlenen yaklaşım. özellikle karikatür ve tablolarda vurgulanmış kısımları titizlikle incelemenizi tavsiye ederiz. kitap yeniden gözden geçirilmiş ve genişletilmiştir. başarıyı yakaladığınızda da çok şaşıracaksınız..

yaşama yakınlık vb. etkin katılım. sempozyum vb. YÖNTEM VE TEKNİK İLİŞKİSİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Sunuş Stratejisi (Sunuş Yoluyla Öğretme Yaklaşımı) Buluş/Keşfetme Stratejisi (Buluş/Keşfetme Yoluyla Öğretme Yaklaşımı) Araştırma-İnceleme Stratejisi (Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretme Yaklaşımı) ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ANLATIM (SUNU) TARTIŞMA Tartışma Çeşitleri (Panel.) ÖĞRETİMDE STRATEJİ.KPSS SORULARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ÖĞRETİM İLKELERİ (Hazırbulunuşluk/düzeye uygunluk.) ÖRNEK OLAY GÖSTERİP YAPTIRMA PROBLEM ÇÖZME PROJE BİREYSEL ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ BEYİN FIRTINASI GÖRÜŞ GELİŞTİRME ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME GÖSTERİ (GÖSTERİM/DEMONSTRASYON) SORU-CEVAP ROL (OYNAMA) YAPMA DRAMA BENZETİM (SİMÜLASYON) MİKRO ÖĞRETİM SOKRAT TARTIŞMASI İSTASYON EĞİTSEL OYUNLAR KONUŞMA HALKASI DENEY ALTI AYAKKABILI UYGULAMALI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ GEZİ GÖZLEM GÖRÜŞME ÖDEV SERGİ 2001 1 2002 2003 2 2004 2 2005 3 2006 3 2007 1 2008 1 2 1 1 4 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 .

KPSS SORULARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI 2001 ÖĞRENME/ÖĞRETME MODELLERİ TAM ÖĞRENME PROGRAMLI ÖĞRENME ÇOKLU ZEKA BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM SİSTEMİ (KELLER PLANI) BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM YAPILANDIRMACILIK (OLUŞTURMACILIK-KURMACILIK) İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME GAGNE’NİN ÖĞRENME MODELİ ANLAMLI ÖĞRENME MODELİ CARROLL’UN OKULDA ÖĞRENME MODELİ GLASER’İN TEMEL ÖĞRETME MODELİ MODEL ALARAK ÖĞRENME YAŞANTISAL ÖĞRENME/YAŞANTI TEMELLİ ÖĞRENME DUNN’IN ÖĞRENME STİLİ MODELİ GREGORC’UN ÖĞRENME SİTİLİ (GREGORC’UN KAYNAŞTIRMA YETENEĞİ) ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ Ders Kitaplarının Özellikleri SINIF YÖNETİMİ KAVRAMI Geleneksel Yaklaşım Çağdaş Yaklaşım Sınıf Yönetimi Modelleri Sınıf Yönetimini Etkileyen Değişkenler Öğretmen-Öğrenci Değişkeni (Kural belirleme. iletişim vb.) Ortam İstenmeyen Davranışlar VERİMLİ DERS ÇALIŞMA Verimli Ders Çalışabilmek İçin Yapılması Gerekenler Etkili Öğrenme ve Verimli Ders Çalışmanın Yararları TOPLAM 30 3 3 1 1 2 2002 3 1 2003 2 1 2004 1 1 2005 1 1 2006 1 2007 1 2008 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 3 3 1 3 2 3 1 1 1 2 2 1 2 22 28 21 24 17 23 25 4 .

ÖĞRETİM İLKELERİ 1.3 Yaşama Yakınlık (Aktüalite) 1.7 Ekonomiklik 1.9 Bütünlük 1.6 Yakından Uzağa 1.ÖĞRETİM İLKELERİ BÖLÜM İÇERİĞİ 1.11 Bilgi ve Becerinin Güvence Altına Alınması 5 .5 Bilinenden Bilinmeyene 1.1 Öğrenciye / Çocuğa Görelik (Düzeye Uygunluk) 1.8 Açıklık (Ayanilik) 1.10 Sosyallik (Otoriteye İtaat ve Özgürlük) 1.4 Somuttan Soyuta 1.2 Aktivite (Etkin Katılım) 1.

Ama bu benim düzeyime uygun değil ki. ortak özellikler de taşısa her öğrencinin yeteneklerinin. Düzeye uygunluk ilkesi. Bu nedenle bu konular sırasıyla işlenecektir. 7 . ilgi ve eğilimlerinin. zekasının. değerlendirilmesinde dikkate alınması gerekir. yetenek. ÖĞRETİM İLKELERİ1 Öğretim ilkelerinin. teknikleri.ÖĞRETİM İLKELERİ Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 2 soru çıkmaktadır. Eğitimdeki yeni anlayışlar dikkate alındığında öğrencinin etkin kılınması. psikolojik ve fizyolojik özelliklerinin ve düzeyinin dikkate alınmasıdır. araç gereçleri. yöntemi ve tekniği seçilirken. aynı zamanda yaparak yaşayarak öğrenebilmesi için etkin katılımını sağlayan etkinlikler sunulmalıdır. öğrenci düzeyinin dikkate alınması ile gerçekleşir. 1. Öğrenciye görelik ilkesinde psikolojinin önemli katkıları görülmektedir. Ortalama seviyenin altındaki ve üstündeki öğrencilerin dersin dışında kalma tehlikesi vardır. Hangi öğretim kademesinde olursa olsun öğrencinin gelişimine ve hazırbulunuşluk düzeyine uygun. rı. kullanılırken öğretim ilkeleri rehber niteliği taşır ve öğretim ilkelerine göre öğretim gerçekleşir. ilgi ve çalışma temposuna göre ilerlemiş olur. öğretim programı kapsamında yer alan öğrenme-öğretme sürecindeki öğretim ilkeleri. (1997). Bu sıralananların öğretmen tarafından uygun biçimde planlanması ve uygulanması bu dersin içeriğini oluşturur.1 Öğrenciye/Çocuğa Görelik (Düzeye Uygunluk) Öğrenciye görelik (düzeye uygunluk) öğretimde öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarının. Bu da öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyinin göz önünde tutulması ile gerçekleşir. benzer ruhsal özellikler gösterecekleri varsayımına dayanır. Öğretim İlke ve Yöntemleri. Bu ilke. Öğretim stratejisi. Öğretimde bireysel farklılıklar dikkate alınır ve her öğrencinin bireysel öğrenme hızı (Skinner’ın programlı öğrenme modeli) göz önünde tutulursa öğretim zenginleştirilmiş ve her öğrenci kendi zeka. zaten her şey bu ilkeye göre düzenlenecektir. Etkili ve etkin öğrenme. kalıcı öğrenmeler gerçekleştirdiği için önemlidir. öğrencinin katılımı ile hazırlanan ve uygulanan öğretim etkinlikleri ile gerçekleşir. Bunların hepsi bugün okunup bitecek. Öğrenciler aynı yaş grubunda da olsa. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Öğretim yöntem ve teknikleri dersi. yaklaşımları ve sınıf yönetimi konularını içeren bir derstir. M. İstanbul: Kaya Matbaacılık. Bütün öğrencileri eşit şekilde geliştirmeye çalışırsak. hedeflere göre seçilen içeriğin düzenlenmesinde. ve Özdaş. A. öğrencilerin düzeyine uygun. her öğrenciyi kendi düzeyinin üzerine çıkarmaya çalışmak. sınıfın ortalama seviyesine göre düzenlenir anlayışı gelenekseldir ve çağdaş yaklaşımlarda tercih edilmez. Özet olarak. Öğretimi “yıllık sınıflar sistemi” üzerine kurduğumuzda. çalışma istek ve gayretinin farklı olduğu varsayımıyla öğretimin bireyselleştirilmesi de bu ilke kapsamında değerlendirilmelidir. 1. stratejileri. geleneksel eğitim anlayışına göre bir yaş grubundaki öğrencilerin aynı gelişim seviyesinde bulunacakla1 Ergün. Bu öğretim ilkeleri aşağıda açıklanmıştır. yöntemleri. normalin altındaki ve üstündeki öğrenciler ihmal edilmiş sayılabilir. bu içeriğin öğrenme-öğretme sürecinde/eğitim durumlarında öğretim etkinlikleri aracılığıyla öğretmen tarafından sunulmasında. Öğrenciye görelik yani düzeye uygunluk ilkesi de bu açıdan önemli görülmelidir. “çocuğa uygunluk (düzeye uygunluk)” veya öğretimi “bireyselleştirme” olarak da açıklanabilir. Bu nedenle her öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi dikkate alınmalıdır. Ders. Çünkü çağdaş yaklaşımlara göre her öğrenci farklıdır ve bu farklılıklar dikkate alınmalıdır.

Artık verilen 8 . bu konulardan pek anlamam. görevini yerine getirdiği için huzurlu hissetmiş ve öğrencisinin de memnun kaldığını söylemesini bekleyerek sormuş: “Dersi nasıl buldun ?” Çobanın oğlu biraz duraksadıktan sonra cevap vermiş: “Size daha önce de söyledim öğretmenim. Öğrenci düzeyine uygunluk ilkesinin sınıf içinde etkili bir biçimde uygulanması için aşağıdakiler- Bir öğretmen ders yapacağı sınıfa girmiş. Fakat ahıra girseydim ve ğını görseydim yine de onu beslerdim. Ön sırada oturan çobanın oğlunun dışında sınıfta kimse yokmuş. katılımcı demokrasi ve rekabete dayalı liberal ekonomi şartlarının da etkisiyle öğretimde aktiflik/etkinlik ilkesinin önemi de artmıştır.. öğrenirim. unutabilirim.. yaparak yaşayarak öğrenme yoluyla gerçekleşir. CEVAP: C uygunluk/çocuğa görelik ilkesi hazırbulunuşluk düzeyinin göz önünde tutulması ile ger- 1.. bu konulardan pek anlamam. Bu nedenle de en kalıcı öğrenmeler. Dersten sonra kendisini. basit bir insanım. Sence dersi yapmalı mıyım. Özellikle psikolojide yapılan deneylerin etkisiyle öğrencinin aktif öğrenmesinin daha etkili olduğu görüşü ortaya çıkınca. net ve anlaşılır bir biçimde sunulması Öğrencilerin hazırbulunuşluk durumunun dikkate alınması Öğrenciler arası etkileşimin artması Grupla çalışma tekniklerinin uygulanması bütün ineklerimin kaçıp bir tanesinin kaldı- ÇÖZÜM. Bir öğrenci ne kadar çok duyu organı ile öğrenme-öğretme sürecine katılırsa öğrenmeler o kadar etkili ve kalıcı olur.. gösterirsen anımsayabilirim. öğrencinin ilgisini daha fazla çekeceği gibi öğrenmelerin etkililiğini de artırır. Öğrencinin katılımı ile hazırlanan ve uygulanan öğretim etkinlikleri. ilgi ve yetenekleri dikkate alınmalıdır. Yine de ahıra girip biri dışında bütün ineklerimin kaçtığını görseydim onu beslerdim.” Her öğrencinin kapasitesi. Düzeye çekleşir. öğretim sürecinin kalitesi ve uygun koşulların sağlanması noktasında etkin katılımı önemli görmüşlerdir.” der. Bir kızılderili atasözü “Anlatırsan. Bloom (Tam öğrenme) ve Skinner (Programlı öğrenme) gibi eğitimciler ortaya attıkları öğrenme-öğretme yaklaşımlarında.ÖĞRETİM İLKELERİ 2003 KPSS SORU. ama elimdeki tüm yemi ona verip hayvanı çatlatmazdım. Üç saatin üzerinde konuşmuş. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k den hangisine öncelik verilmelidir? A) B) C) D) E) Öğretmenin öğretim sürecinin dışında kalması İçeriğin açık.” Çoban‛ın oğlunun bu cevabını duyan öğretmen derse başlamış.2 Aktivite (Etkin Katılım) Öğrencinin öğrenme-öğretme sürecine katılımını vurgulamaktadır. yapmamalı mıyım?” Çoban‛ın oğlu cevap vermiş: “Öğretmenim ben sıradan. ben basit bir insanım. Öğretmen bu durum karşısında dersi işleyip işlememekte tereddüt etmiş ve çobanın oğluna sormuş: “Sınıfta bir tek sen varsın. beni işin içine katarsan asla unutmam. Bu düzeye uygunluk ilkesinin gereğidir. yeti.

Bu anlayış. aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? A) Yaşama yakınlık C) Düzeye uygunluk E) Açıklık B) Sadelik D) Bütünlük 1.. araştıran. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k seçilmelidir. öğrencinin yaşamla bağlantısını koparmayan yakın çevresiyle ilgili bir öğrenme yaşantısı sunmalıdır. Bu görüşte. 9 . bireyin gereksinim duyacağı yararlı ve kullanılabilir bilgilerin öğretilmesi önemli bir yer tutar. hazırbulunuşluk düzeyine uygun olması gerekir.. O halde okuldaki öğretim de yaşama yakın ve yaşamın doğrudan kendisi olmalıdır. Diğer bir söyleyişle kullanılabilir bilginin öğrenciye verilmesi hem yaşama yakınlık ilkesiyle hem de yansıtıcı düşünmeyle doğrudan ilgilidir. Bu aynı zamanda soyut konuların somutlaştırılmasını sağlayacaktır. Öğretim süresince kullanılan dil. görüşlerini ifade eden öğrenci anlayışına bırakmıştır. yaşamdan kopuk olmamalı. gerçek yaşama yakın olmalıdır. John Dewey’e göre. 2004 KPSS SORU. Sınıfta matematik problemlerini çözmede başarılı olan bir öğrenci bakkaldan yaptığı alışverişlerde para üstünü hesaplamada güçlük çekmektedir. Öğretim. eğitim yaşama hazırlıktan öte yaşamın bizzat kendisidir. İçerik ve etkinliklerdeki örnekler yaşamın içinden lan sosyal ortam vs. bilinenden bilinmeyene ve yakından uzağa gibi aşamalılık ilkelerinin ve açıklık ilkesinin de temelini oluşturur. öğretimde yaşamda kullanılabilir ve yararlanılabilir bilgilere yer verilmesi ile gerçekleşir. bağlantılar kuran. etkin katılım ilkesinin dikkate alınması ve uygulanması ile gerçekleştirilebilir. inceleyen.3 Yaşama Yakınlık (Aktüalite) İçerikte ve öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciye verilen bilgiler. yaşamdaki gerçeklerle ilgili... somuttan soyuta.. sonuç ve genellemelere varan.. oluşturu- ÇÖZÜM. CEVAP: A 2006 KPSS SORU. öğrencinin günlük yaşamda kullanabileceği ve yararlanabileceği türden olmalıdır. Öğretim sürecinde.ÖĞRETİM İLKELERİ bilgiyi depolayan öğrenci anlayışı yerini. Aşağıdakilerden hangisi bu öğrencinin durumunu en iyi açıklamaktadır? A) B) C) D) E) Sınıfta edinilen bilgilerin günlük yaşama taşınamaması Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin düzeyine uygun olmaması Öğrencinin sayısal becerilerinin yetersiz olması Sınıf içi etkinliklerde öğrenci farklılıklarının dikkate alınmaması Sınıf ortamının öğrenmeyi destekleyici bir şekilde düzenlenmemesi Yaşama yakınlık. sorgulayan. İçerikte ve öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciye verilen bilgilerin öğrencinin günlük yaşamda kullanabileceği ve yararlanabileceği türden olması yaşama yakınlık ilkesi ile ilgilidir. Öğretim etkinliklerinin öğrencinin dikkatini çekebilmesi için öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına. Yaşama yakınlık ilkesi.

 Gerçek bilginin birey tarafından bilinmesi gerekliliği ve bilginin bilimselliğinin dikkate alınmasıdır.gereçlerle öğretimi daha açık hale getirmedir. En uygun zaman. (mahalleden köye.  Çağdaş anlamıyla bireysel farkların dikkate alınmasını ve öğretimin bireyselleştirilmesini sağlar.  Değişmeyen evrensel gerçeklerin öğretimine verilen önemdir. örnekler ve araç . Aktivite (Etkin Katılım)  Öğrencinin öğretim sürecine olabildiğince çok duyu organı ile dahil edilmesidir.  Öğrencilerin daha önceki bilgi ve becerilerinden yola çıkarak bilinmeyenlerin öğretiminin kolaylaştırılmasıdır. Yaşama Yakınlık (Aktüalite) Somuttan Soyuta Bilinenden Bilinmeyene  Öğretimde ve içerikte günlük hayatta kullanılabilir ve yararlanılabilir bilgilere yer vermedir. köyden kente) Ekonomiklik Açıklık (Ayanilik) Bütünlük Sosyallik (Otoriteye İtaat ve Özgürlük) Bilgi ve Becerinin Güvence Altına Alınması  Bir taşla iki kuş vurma. hür kararlar verme mutluluğunu ve sorumluluğunu kazandırarak onu sosyalleştirmedir.  Gözle görülenden. kendi kendini yönetme.  Öğrenciyi hem fiziksel hem ruhsal tüm özellikleri ile bir arada ele almadır.  Öğrencinin öğrenme çabası içerisine sokulmasıdır. görülmeyene ve soyut olana doğru öğretimin yapılmasıdır.ÖĞRETİM İLKELERİ ÖĞRETİM İLKELERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRETİM İLKESİ Düzeye Uygunluk (Öğrenciye Görelik) BELİRGİN ÖZELLİĞİ  Öğrencinin ilgi. Katılım artıkça kalıcılık artar. elle tutulandan. ihtiyaç ve her türlü düzeyinin dikkate alınmasıdır. kritik durumlarda özgür kalabilme. Yakından Uzağa  Öğrencinin yakın çevresinden başlayarak uzak çevresine doğru ilerlemedir.  Açık ve anlaşılır bir dil kullanma.  Öğrenciye kendi kararlarını verebilme. ortam ve etkinlik ile en çok kazanıma ulaşmadır. 14 .

Bu nedenle bireyler. B) Eğitimin önemli amaçlarından biridir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu uygulamayı açıklamaktadır? A) Somuttan soyuta C) Anında düzeltme E) Ekonomiklik B) Bilinenden bilinmeyen D) Bütünlük A) Bireyin kendi kendini yönetebilmesini amaçlar. E) Sadece bireyin değil bilgilerin bütünlüğünü de savunur. sınav zamanı öğrencilere yazdırmıştır.Test 1 ÖĞRETİM İLKELERİ 4. Sınav yapmak isteyen bir tarih öğretmeni soruları önceden hazırlamamış. Bu açıklama. D) Kritik durumlarda bile kendi kararlarını verme gücü kazandırır. Bu öğretmenin göz ardı ettiği ilke aşağıdakilerden hangisidir? A) Ekonomiklik C) Yaşama yakınlık E) Etkin katılım B) Yakından uzağa D) Sosyallik . Ayrıca öğrencilerin bazı kademelerde dersleri ayrı ayrı öğrenebilmesi ve kavraması güç olabilir. Bir fen ve teknoloji öğretmeni derste dokuları işlerken mikroskop ile incelenmesi için soğan zarı getirmiş ve öğrencilerin tek tek mikroskoptan zarı incelemesini istemiştir. aşağıdaki hangi öğretim ilkesinin önemini vurgulamaktadır? A) Küçük adımlar C) Düzeye uygunluk E) Açıklık 5. B) Yakından uzağa D) Yaşama yakınlık Sosyallik ilkesine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2. Böylelikle daha iyi sorularla daha fazla davranış ölçebilecekken. Etkili bir eğitim için bu durumun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. istek ve ihtiyaçları. içsel yönleri göz önünde bulundurularak bir arada ele alınmalı ve disiplinler ilişkilendirilmelidir. 3. Öğretim etkinlikleri düzenlenirken öğrencilerin tüm özellikleri dikkate alınmalıdır. aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi ile açıklanabilir? A) Kullanılabilir bilgi C) Bütünlük E) Düzeye uygunluk 15 B) Yakından uzağa D) Etkin katılım 6. Aynı yaş grubundaki öğrencilerinin ilgi. Bir öğretmen. zeka düzeyleri ve yetenekleri farklı olabilmektedir. Bu açıklamada aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi üzerinde durulmuştur? A) Açıklık C) Başarı E) Bireysel hız B) Kullanılabilir bilgi D) Bütünlük ÖĞRETİM İLKELERİ 1. daha az davranışı ölçmüştür. gezegenler konusunu işlerken irili İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k ufaklı küreleri kullanarak ders işlemiş ve daha sonra gezegenlerin güneş sisteminde bu şekilde dizildiklerini söyleyerek öğretimi daha etkili hale getirmiştir. C) Kurallara uymayı öğrenme vardır. Öğrenmenin kalıcı olması ve öğrencinin daha fazla duyu organını işe koşmak için yapılan bu girişim.

Ancak öğrencilerin sadece işleyerek öğrenmesine hizmet edildiğinde bu konuda başarısız olduğu görülmüştür. Öğretim yöntem. Fatih Öğretmen aşağıdaki ilkelerden hangisine aykırı davranmıştır? A) Basitten karmaşığa B) Somuttan soyuta C) Yakından uzağa D) Bilinenden bilinmeyene E) Geçmişten günümüze 15. yıllık plan hazırlarken ilk hafta ülkeler coğrafyası daha sonra bölgeler coğrafyasını ele almıştır. III. I. fotoğraf çekme konusunu anlatarak işlemiş herhangi bir uygulama yaptırmamıştır. Yeni bilgiler eski bilgilerin içerisine yerleştirilerek öğrenilebilir. Bir öğretmen. Öğrencilerin daha önceki tecrübeleri dikkate alınır. Öğretmen bu açıklama doğrultusunda hangi ilkeyi ihmal etmiştir? A) Ekonomiklik C) Etkin katılım E) Bütünlük B) Sosyallik D) Yaşama yakınlık İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Özcan Öğretmen. II ve III C) Yalnız III 16. 14.” diyerek açıklamıştır.Test 1 ÖĞRETİM İLKELERİ 13. matematik dersinde üçgenin alanının nasıl hesaplanacağını “Bir müsellesin mesaha-i sathıyesi. Yukarıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangileri bilinenden bilinmeyene ilkesini açıklamaktadır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I. aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini ihlal etmiştir? A) Bütünlük B) Açıklık C) Ekonomik D) Bilinenden bilinmeyene E) Yakından uzağa 17. Özcan Öğretmen. II. Coğrafya öğretmeni Fatih. teknik ve stratejileri seçilirken öğrenci hazır bulunuşluğunu önemseyen bir öğretmenin göz önünde bulundurması gereken en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir? A) Sosyallik C) Bütünlük E) Düzeye uygunluk B) Ekonomiklik D) Ölçülebilirlik Test 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 C A D D E A C D 17 A C E A C C D B 17 E . Daha sonra öğrencilerinden fotoğraf çekme becerisini sergilemesini istemiştir. kaidesiyle irtifaının hasıl-ı darbının nısfına müsavidir. İçerik. kitaplar ve sorular açık bir dil ile anlaşılır olmalıdır.

E) Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesi sağlanmalıdır. Öğrenci. net ve anlaşılır bir biçimde sunulması C) Öğrencilerin hazırbulunuşluk durumunun dikkate alınması D) Öğrenciler arası etkileşimin artması E) Grupla çalışma tekniklerinin uygulanması 2003 KPSS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 5. okumalı. Sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken yaşama yakınlık ilkesi üzerinde önemle durulmalı ve etkinlikler bu doğrultuda uygulanmalıdır. bireyin gereksinim duyacağı yararlı ve kullanılabilir bilgilerin öğretilmesi önemli bir yer tutar. İlköğretimin ilk yıllarında.ÇIKMIŞ SORULAR ÖĞRETİM İLKELERİ 4. Öğrenci düzeyine uygunluk ilkesinin sınıf içinde etkili bir biçimde uygulanması için aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmelidir? A) Öğretmenin öğretim sürecinin dışında kalması B) İçeriğin açık. konuşmalı. C) Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi dikkate alınmalıdır. D) Bilginin teorik temellerine inilmelidir. aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A) Düzeye uygunluk C) Yaşama yakınlık E) Açıklık 2004 KPSS B) Sadelik D) Bütünlük . 3. B) Öğrencilerin olgu ve olayları çok yönlü olarak değerlendirmesi sağlanmalıdır. Yukarıdaki açıklama aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A) Öğretmen. bir derste gerçekleştirilecek öğretme-öğrenme etkinliklerinin sıra ve düzeni belirlenirken aşağıdakilerden hangisinin göz önünde tutulması doğru olmaz? A) Bugünden geçmişe doğru gitme B) Soyut kavramlara öncelik verme C) Bütünden parçaya ve sonra tekrar bütüne gitme D) Yakın çevreden uzağa doğru gitme E) Basitten karmaşığa doğru ilerleme 2002 KPSS 2. öğrencileri içeriğe yönlendirmelidir. öğretim sürecine aktif olarak katılmalı. Bu görüş. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu ilkeyi uyguladığının bir göstergesidir? A) İhtiyaç duyulan bilgi ve becerileri öğretmesi B) İçeriğe ayırdığı süreyi azaltması C) Kendisinin öğretim sürecinin merkezinde yer alması D) İçeriğin eksiksiz ezberlenmesine önem vermesi E) Sınıf içinde bireysel çalışmayı özendirmesi 2003 KPSS 18 Öğretim sürecinde. yazmalı. 2003 KPSS ÇIKMIŞ SORULAR 1. tartışmalı ve bilgiyi geçmiş yaşantılarıyla ilişkilendirmelidir.

öğrencileri postaneye götürüp haberleşme türlerini uygulamalı olarak göstermesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevreyi tanıtmak B) Somut yaşantılar sağlamak C) İş birliğini geliştirmek D) Sınıf ortamından farklı yerde ders işlemek E) Öğrenci katılımını sağlamak 2006 KPSS 14. Bir öğretmen planladığı bazı etkinliklerle öğretim sürecini zenginleştirme çabası göstermekte. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k – – yaptıkları deneyle ne öğrendiklerini ayrıntılı “hücre” konusunda öğrendiklerini küçük grupolarak yazmalarını.ÇIKMIŞ SORULAR 11. İletişim konusunda “haberleşme” üzerinde duran bir öğretmenin. İlçemiz” ile ilgili çalışmalar yaptıran bir öğretmen. Yukarıdaki ifade öğretim ve öğrenme yöntemlerinin hangi ilkesiyle doğrudan ilişkilidir? A) Basitten karmaşığa C) Ekonomiklik E) Yakından uzağa 2007 KPSS B) Somuttan soyuta D) Açıklık 12. öğrenme sürecinde etkin olarak işe koşulmalıdır. larda tartışarak grup görüşünü sınıfa sunmalarını istemiştir. bu dersin içeriğinin düzenlenmesinde hangi ilkeye aykırı davranmıştır? A) Somuttan soyuta B) Basitten karmaşığa C) Günümüzden geçmişe D) Bütünden parçaya E) Yakından uzağa 2006 KPSS Test I 1 B 2 C 3 A 4 E 5 C 6 D 7 E 15. Öğretmen yaptığı bu etkinlikle aşağıdakilerden hangisinde belirtilen eğitsel katkıyı en çok sağlayabilir? A) Öğrencilerin ders boyunca meşgul olmalarını sağlama B) Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirme C) Öğrencilerin derse olan ilgilerini ve katılımlarını artırma D) Farklı değerlendirme yöntemlerinden faydalanma E) Farklı öğretim stratejilerinden yararlanma 2008 KPSS 8 D 9 B 10 A 11 B 12 A 13 E 14 E 15 C 20 . “Çevremizi Tanıyalım” konusunda sırayla “Bölgemiz. İlimiz. Sınıfta matematik problemlerini çözmede başarılı olan bir öğrenci bakkaldan yaptığı alışverişlerde para üstünü hesaplamada güçlük çekmektedir. fen ve teknoloji dersinde “hücre” konusunu öğrencilerin grupça yaptıkları deneylerle işlemektedir. Çocuğun içinde yaşadığı çevre çocuğun öğrenme sürecini etkiler. Aşağıdakilerden hangisi bu öğrencinin durumunu en iyi açıklamaktadır? A) Sınıfta edinilen bilgilerin günlük yaşama taşınamaması B) Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin düzeyine uygun olmaması C) Öğrencinin sayısal becerilerinin yetersiz olması D) Sınıf içi etkinliklerde öğrenci farklılıklarının dikkate alınmaması E) Sınıf ortamının öğrenmeyi destekleyici bir şekil de düzenlenmemesi 2006 KPSS 13. Bu öğretmen deney sonrası öğrencilerden. Öğretim stratejileri belirlenirken bu çevreye dikkat edilmeli ve çevre. Yurdumuz.

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ BÖLÜM İÇERİĞİ ÖĞRETİMDE STRATEJİ.1 Sunuş Stratejisi (Sunuş Yoluyla Öğretme Yaklaşımı) 1.2 Buluş/Keşfetme Stratejisi (Buluş/Keşfetme Yoluyla Öğretme Yaklaşımı) 1. YÖNTEM VE TEKNİK İLİŞKİSİ 1. ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 1.3 Araştırma-İnceleme Stratejisi (Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretme Yaklaşımı) İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 21 .

Aşağıdakilerin hangisinde verilen hedef düzeyi için.. strateji ve yöntem de tekniği kapsar. CEVAP: B 23 . Beyin Fırtınası. Öğrenme-öğretme süreci (eğitim durumları). YÖNTEM VE TEKNİK İLİŞKİSİ 2004 KPSS SORU. Soru Cevap Kavrama Buluş Tartışma Örnek Olay Bireysel Çalışma Soru Cevap Beyin Fırtınası ve Diğer Tartışma Çeşitleri Benzetim Drama Rol Yapma Deney İkili Çalışma ve Grup Çalışması Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme Araştırma Gösterip Yaptırma Problem Çözme Proje Öğretim Stratejisi: Hedefe ulaşmak için seçilen en genel yol ya da yollar bütünüdür. Öğretim Tekniği: Hedefe ulaşmak için seçilen yöntemi uygulamaya koyma biçimi ya da hedefe ulaşmak için seçilen yöntemin uygulanmasında başvurulan yardımcı yollardır. Strateji Yöntem Teknik ÖĞRETİMDE STRATEJİ.ÖĞRETİM STRATEJİLERİ HEDEF-STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK İLİŞKİSİ Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 2 soru çıkmaktadır. Bilgi Hedef (Bilişsel Alan) Strateji Sunuş Yöntem Anlatım (Sunu) Teknik Gösteri. ders programlarında ve öğretim planlarında belirtilen hedef ve hedef davranışlara göre farklılık gösterir. öğretim.. Sunuş yoluyla öğretim bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılması için uygundur. strateji. hedefe ulaşmak için seçilen kısa ve düzenli yolları yani yöntemi. Öğretim stratejileri ile yöntem ve tekniklerinin kullanımı eğitim. Öğretim stratejisi. Bu yol ile en fazla kavrama düzeyindeki davranışlar kazandırılabilir.. karşısında belirtilen öğretim yaklaşımının verimli bir yol olması beklenmez? Hedef Düzeyi A) Kavrama B) Sentez C) Bilgi D) Uygulama E) Analiz Öğretim Yaklaşımı Bilgisayar destekli öğretim Sunuş yoluyla öğretim Bireysel çalışma yoluyla öğretim Proje temelli öğretim Buluş yoluyla öğretim ÇÖZÜM. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Öğretim Yöntemi: Hedefe ulaşmak için seçilen en kısa yol ya da düzenli yoldur. Sunuş yoluyla öğretim ile üst düzey davranışlar kazandırılamaz.. Eğitim programlarında hedefler eğitim durumlarında kullanılacak olan öğretme-öğrenme yaklaşımlarını belirler. Sentez ise üst düzey bir hedeftir. O halde en geniş kapsamlı genel yol stratejidir. yöntem ve teknikler ile araç gereçlerin uygun bileşenleri ile düzenlenir.

somuttan soyuta.. 2. sunuş yoluyla öğretme. Öğrenciden beklenen davranış belirlenir. Ö. öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi olarak tanımlamıştır. konuyla ilgili genel ilke ve kavramların anlatıldığı.. sonuç ve genellemeleri önce aktarır ve açıklar.ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 1.1 Sunuş Stratejisi (Sunuş Yoluyla Öğretme Yaklaşımı) Ausubel tarafından ortaya atılmıştır. Burcu Öğretmen Türkçe dersinde “eylem” konusunu anlatırken önce genel bilgileri aktarmış. 24 . Bütünden parçaya (genelden özele) doğru bilgi sunumu olduğundan tümdengelim kullanılır. araştırma ve inceleme yoluyla öğretme stratejileri olarak gruplandırılmaktadır. Daha sonra bunları örneklerle açık hale getirir ve konunun ayrıntılarını anlatır.. anlatma. daha sonra ayrıntılı bilgilerin üzerinde durmuştur. daha çok olgu ve genellemelerin öğretimine uygundur. Öğretme stratejileri. bilinenden bilinmeyene. Bu yollardan bazıları öğretmen merkezli. öğretim hedeflerine ulaşılmasını kolaylaştırmada kullanılır. (2003). temel ilke ve kavramların önce verilmesi gibi vurgular sunuş yoluyla öğretimin anahtar kelimeleri ve ipuçlarıdır. öğretimi planlarken belirlediği hedeflere uygun öğretim stratejilerini de seçer. Örnekler hedef ve içeriğe uygun olmalıdır. seçilecek stratejinin türünü belirlemede kaynaklık eder. Stratejiler. İlgili kaynaklar incelendiğinde zaman zaman yöntem. öğrenme hedeflerine ulaşmak üzere belirlenen konunun sunulması için izlenen yollar bütünü veya hedefe ulaşmak için seçilen genel yoldur. daha sonra ayrıntılı bilgilerin üzerinde durulduğu öğretim yolu sunuş yoluyla öğretimdir. 2007 KPSS SORU. genelden özele. Tüm bilgilerin öğretmen tarafından aktarılmasıyla kavram ve genellemelerin öğretildiği bir öğretme yoludur. 3. Hedeflerin özelliklerine uygun olarak öğretmen. Öğrencinin etkin katılımı söz konusu olmadığından için öğretmenin öğrencinin dikkatini sürekli kontrol altında tutmak için yoğun bir etkileşime geçmesi yararlıdır. Uygulanışında önce öğrenci hedeften haberdar edilir ve konunun önemi vurgulanır. Öğretmen. öğrencilerin bağımsız çalışmalarını isteyebileceği gibi sınıfı küçük gruplara ayırabilir ya da bütün sınıfın katılımını sağlayan etkinlikler planlayabilir. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Soruda genelden özele doğru bir gidişten de söz edilmektedir ki bu tümdengelimin kullanıldığı sunuş yoluyla öğretimi işaret etmektedir. hedefe ulaşmak için izlenen en kısa yol ya da bir konuyu öğrenmek için seçilen düzenli yol olarak.. CEVAP: A Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımının planlanışı üç aşamada gerçekleştirilir: 1. Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. öğrencilerin güdülenmesini sağlayacaktır. Demirel2. ilke. Bu nedenle bu soyut konuların örneklerle. ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Öğretim stratejileri. 2 Demirel. İşlenecek konu belirlenir. basitten karmaşığa doğru) çok dikkatli bir biçimde düzenlenmeli ve öğrenci tarafından alınması kolay hale getirilmelidir. buluş yoluyla öğretme. araç gereçlerin ve kavram haritalarının kullanımıyla somutlaştırılması önemli bir yer tutar. teknik ve strateji kavramlarının birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Bilgiler aşamalılık ilkelerine göre (yakından uzağa. Burcu Öğretmen aşağıdaki öğretme yollarından veya yöntemlerinden hangisini kullanmıştır? A) B) C) D) E) İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Sunuş yoluyla Buluş yoluyla Araştırma yoluyla Probleme dayalı İş birliğine dayalı ÇÖZÜM. Sunuş yoluyla öğretimde öğretmen temel kavram. Bu. 1. Hedefler. tekniği. Açıklamanın gerektiği her durumda kullanılır. Örnekler seçilir ve hazırlanır. Önce genel bilgilerin aktarıldığı. konuyla ilgili genel ilke ve kavramları anlatmış. Soruda verilen aktarma. yöntemi. bazıları öğrenci merkezlidir.

3. sonuçöneriler). (Tümevarım).Öğrenci araştırır. 2. 1.ÖĞRETİM STRATEJİLERİ SUNUŞ YOLUYLA (Ausubel) Anahtar Kelimeler: ÖĞRETİM STRATEJİLERİ BULUŞ YOLUYLA (Bruner) Anahtar Kelimeler: ARAŞTIRMA YOLUYLA (Dewey) Anahtar Kelimeler: Bilimsel yaklaşım. inceleme. Zaman alıcıdır. Genelden özele bilgi aktarılır (Tümdengelim). açıkla. bilimsel tutum. çözüme götürücü örnekler verir. yaparak yaşayarak öğrenme için öğrenmeyi öğrenme. problemi tanımlama. öğretmenin ön bilgiler vermesi Temel Özellikleri: cinin araştırıp bulması hedeflenir (öğrenci etkindir). Bilgilerin tümünü öğretmen verir. Kavram haritaları önemli bir yer tutar. Zaman alıcıdır. inceler mevarım).1. Önbilgileri öğretmen verir. Öğrenciler basit bilgilerle yetinmez. Öğrencinin problem çözme yeteneğine dayanır (Problem çözme aşamaları: Problemin farkına varma. öğrencinin yönlendima. anlatım. Öğrenci problemi çözmeye çalışır (Tü. somuttan soyuta. hedef dışı etkinliklerde öğrenciyi uyarır. problem çözme Bilgi sunumu. 2. bulgular-yorum. Tümüyle öğrenci etkin. 28 . 5. Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmede etkilidir. basitten karmaşığa. 4. öğren- 8. öğretime dikkati çekecek bir problemle başlar. Örneklerle destekli bilgi sunumu 3. aktarım. 7. farklı kaynaklar önerir. yeniden bulma (keşfetme). 6. Öğrenci kavram ve genellemelere kendi ulaşır. Genelden özele bilgi sunumu (tümdengelim yolu) 5. bilinenden bilinmeyene. Aşamalılık ilkesi ile ders sunumu (yakından uzağa. denenceler. derinlemesine inceler. genellemelere ve sonuçlara ulaşma). Tümevarım yolu izlenir. Öğretmen. problemin çözüm seçeneklerini belirleme. araştırma. Öğrenilen bilgiler yeni durumlara transfer edilebilir. Bilgi hazır olarak verilmez. bilimsel yöntem. Problem çözme ve eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerileri kazandırır ve bunları uygulama olanağı tanır. Temel Özellikleri: ci dikkati ve katılımı için) 2. Öğrenciyle yoğun etkileşim (öğren. 5. genelden özele) 4. Temel Özellikleri: 1. 3.Etkin öğrenci. 4. konuları anlamlı yapı bütünlüğüne rilmesi. öğretmen rehberdir. getirme problem çözme. Bilimsel araştırma yaklaşımındaki aşamalar izlenir (problem belirleme. veri toplama ve değerlendirme. öğrenci tüm bilgilere ulaşır. Öğretmen bilgi vermez. Tümevarım yolu izlenir. yöntem.

V. kaynak ve örnekler verir. Zaman alıcıdır. I. B) Stratejiye başlamadan önce öğrenciden bekleneni başta öğretmen yapar. III. E) Öğrencinin problem çözme becerisini kullanarak bilimsel yöntemi kulllanmasını gerektiren bir yoldur. III ve IV C) I ve III . analiz eder. kavramlara ve genellemelere ulaşır. ön bilgi ve örnek verir. B) Öğrenciye kazandırılmak istenen özelliklerdir. Aşağıdaki tanımlardan hangisi öğretim stratejisine aittir? A) Ulaşılmak istenen noktadır. Öğretim bir problemle başlar. Bu sıralananlardan hangileri sunuş yoluyla öğretimin aşamaları arasında yer alır? A) I ve II D) II. 29 III. Tüm bilgiler öğretmen taraİ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k fından açıklanır. Tümdengelim yolu izlenir. C) Bu stratejinin başında öğretmen ön bilgi. II. D) İşlenecek konular sınıfta anlatım yöntemi ile işlenir. İşlenecek konu belirlenir. IV. A) Bruner tarafından ortaya atılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi araştırma inceleme yaklaşımının özelliklerinden birisidir? 3. II. III ve V B) I ve IV E) III.Test 2 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 4. Hedef ve içeriğe uygun örnekler seçilir ve hazırlanır. E) Hedefe ulaşmak için seçilen en genel yoldur. IV. soyutlamalara. Öğretmen probleme ilişkin kaynak önerir. D) Öğretim yöntemini uygulamaya koyma biçimidir. IV ve V C) II ve III 5. C) Hedefe ulaşmak için seçilen en kısa yoldur. Genelden özele doğru bilgi sunumu olduğundan tümdengelim kullanılır. I. Öğrencinin etkin katılımı esastır. Tüm bilgiler öğretmen tarafından verilir. Bilgiler aşamalılık ilkelerine göre düzenlenir. Açıklanan öğretim yaklaşımı veya yönetimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sunuş C) Buluş E) Benzetim B) Araştırma inceleme D) Problem çözme Sözü edilen öğretim yaklaşımını aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Sunuş yoluyla B) Buluş yoluyla C) Probleme dayalı D) Araştırma inceleme yoluyla E) Örnek olay yoluyla 6. 2. Öğrenciden beklenen davranış belirlenir. Bu sıralananlardan hangisi ya da hangileri buluş yoluyla öğretim yaklaşımının özelliklerindendir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II. Öğrenci farklı örnekler bulur. Öğrenci tanımı yapar ve ilişkiyi kurar. Daha sonra öğrenci problemle ilgili verileri toplar. ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 1.

Öğretmen bilgi vermez. analiz etme. I. Soyut konuların anlatımı için en uygun stratejidir. Önbilgileri öğretmen verir. Açıklamanın gerektirdiği her durumda kullanılır. ulaşır. öğrenci yeni örneklerle tanımlar. Bilgi toplama. Öğrenci örnekleri karşılaştırır ve duruma ters düşen örnekleri belirler. Öğretmen ek örnekler verir ve olumsuz örnekler sunar. Öğrenci kavram ve genellemere devam eder. Sözü edilen öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Gösterim C) Araştırma E) Tam öğrenme B) Soru cevap D) Sunuş İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 16. Öğretmen ek örnekler sunar. II. problem çözme gibi etkinliklerin tümünü öğrenciden isteyen bir öğretmenin aşağıdaki öğretim yaklaşımlarından hangisini kullanması en uygundur? A) Araştırma inceleme yoluyla öğretim B) Tam öğrenme C) Buluş yoluyla öğrenme D) Tartışma yoluyla öğrenme E) Programlı öğretim III. öğrenci tanımlar. Bilgilerin tümünü öğretmen verir. Paragrafta işlenişi hakkında bilgi verilen öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sunuş yoluyla öğretim B) Bireysel öğrenme C) İş birliğine dayalı öğretim D) Tam öğrenme E) Buluş yoluyla öğretim 15. 14. Öğretmen örneği sunar.Test 2 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 13. tüm bilgilere öğrenci Yukarıda belirtilen özellikler sırayla hangi yaklaşıma aittir? I A) B) C) D) E) Araştırma Buluş Araştırma Sunuş Buluş II Buluş Araştırma Sunuş Buluş Sunuş III Sunuş Sunuş Buluş Araştırma Araştırma Test 2 E 1 A 2 D 3 D 4 B 5 E 6 C 31 7 C 8 E 9 10 D 11 B 12 B 13 E 14 A 15 D 16 E . birinci örnekle bağ kurar. değerlendirme.

h a a h 3. Öğretmen öğretim sürecinde aşağıdakilerden hangisine yer vermemiştir? A) Kavramlar arasında ilişki kurma ÇIKMIŞ SORULAR 1. Öğretmen: Demek ki paralelkenarın alanını taban uzunluğu ile yüksekliği çarparak bulabiliriz.ÇIKMIŞ SORULAR ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 1. Öğretmen: Paralelkenarın alanı taban uzunluğu ile yüksekliğin çarpımına eşittir. 32 . sen tahtada gösterebilir misin? Çiğdem tahtada aşağıdaki işlemi yapar. 2001 KMS Öğretmen: Bu dikdörtgenin alanını nasıl buluruz? Hatırlayın (Bir süre bekler. Kemal sen kalkar mısın? Kemal: (Kemal çizer) Çizdim öğretmenim. – 3. E) Her sorunun sınıftaki gönüllü öğrenciler tarafından ayrı ayrı yanıtlanması istenebilir.) Evet Çiğdem. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 2. B) Varılacak noktayı söyleme C) Öğrenciye düşünme süresi verme D) Öğrenci katılımını sağlama E) Öğrenciyi sorularla yönlendirme 2001 KMS Yukarıdaki ders uygulaması içerisindeki öğretmen en çok hangi öğretim yoluna yer vermiştir? A) Sunuş yoluyla öğretim B) Sınıf tartışması C) Buluş yoluyla öğretim D) Problem çözme E) Örnek olay 2001 KMS Öğretmen: Kenar uzunluklarını isimlendirir misiniz? (Bir süre bekler. Öğretmen: Bu paralelkenarı dikdörtgene çevirebilir misin? Nasıl çevirebiliriz? (Bir süre bekler) Evet Kübra sen cevap verebilir misin? Kübra: Sol taraftaki üçgeni sağ tarafa taşırız. B) Öğrencilerin tahtaya gelmesi yerine oturdukları yerden konuşmaları istenebilir. paralelkenarın alanı ile ilgili olarak öğretmen ve öğrenciler arasında şöyle bir etkileşim gözleniyor: Öğretmen: Kim tahtaya paralelkenar çizmek ister? (bir süre bekler). C) Cevap verebilmeleri için öğrencilere zaman tanınabilir.) Evet Yasemin sen cevaplayabilir misin? Yasemin: Taban uzunluğu ile yükseklik çarpılır. İlköğretim matematik dersinde. D) Her öğrencinin. Bu örnekte öğretmen aşağıdaki önerilerden hangisini yapsaydı kalıcı olmayan daha az etkili öğrenmeler olurdu? A) Paralelkenarın alanının nasıl bulunacağı öğrencilere önceden söylenebilir. kağıttan paralelkenar kesip bunun üzerinde çalışması sağlanabilir. SORULARI AŞAĞIDAKİ ÖRNEK ÖĞRETİM ETKİNLİĞİNE GÖRE YANITLAYINIZ.

dersinin belli bir bölümünü soru – yanıt yöntemini kullanarak işlemektedir. Bir öğretmen. Hatice Öğretmen Türkçe dersinde “eylem” konusunu anlatırken önce genel bilgileri aktarmış. kendilerinin sunuş yapacaklarını söylemesi E) Konuyu öğrencilerin çeşitli kaynaklardan araştırmalarını istemesi 2008 KPSS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 7 E 35 8 A 9 C 16. öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması eğitsel olarak doğrudur? A) Öğrencilere ders içinde zaman vermesi ve konuyu kitaptan okumalarını istemesi B) Soru . Aşağıdakilerden hangisi. Soruları sorduğunda bütün çabalarına karşın öğrencilerden yanıt alamamış ya da yanlış yanıtlar almıştır. daha sonra ayrıntılı bilgilerin üzerinde durmuştur.yanıt yöntemi yerine sunuş ya da başka bir yöntemle dersi sürdürmesi C) Öğrencilerin derse hazırlanmadan gelmelerinin nedenlerini araştırması D) Öğrencilere gelecek ders konuyu çalışıp gelmelerini. konuyla ilgili genel ilke ve kavramları anlatmış. buluş yoluyla öğrenme yönteminden yararlanmaya çalışan bir öğretmenin.ÇIKMIŞ SORULAR 15. Hatice Öğretmen aşağıdaki öğretme yollarından veya yöntemlerinden hangisini kullanmıştır? A) Sunuş yoluyla B) Buluş yoluyla C) Araştırma yoluyla D) Probleme dayalı E) İş birliğine dayalı 2007 KPSS 17. Bu durumda. öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlaması için yapması gereken davranışlardan biri olamaz? A) Sınıf içi etkinliklere katılan öğrencilerin olumlu davranışlarını pekiştirmek B) Öğrencilerin derse katılımlarını sağlayan öğretim yöntem ve teknikleri kullanmak C) Sınıf içi etkinlikler esnasında öğrencilerin arasında dolaşarak onlara yardımcı olmak D) Yanlış yapan öğrencilere doğru cevapları aktarmak E) Sözlü ve sözsüz uyaranlarla öğrencilerin derse katılımlarını sağlamak 2007 KPSS Çıkmış Sorular 1 B 2 C 3 A 4 B 5 D 6 C 10 C 11 B 12 D 13 D 14 B 15 16 17 A D B .

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ BÖLÜM İÇERİĞİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1. GÖSTERİP (ÖRNEĞİNİ GÖSTEREREK) YAPTIRMA Kullanımı Özellikleri Yararları Sınırlılıkları 37 . ÖRNEK OLAY Kullanımı Özellikleri Yararları Sınırlılıkları 4. TARTIŞMA Kullanımı Özellikleri Yararları Sınırlılıkları Etkili Tartışmaların Planlanması ve Uygulanması Konusunda Alınacak Önlemler Tartışma Çeşitleri (Tartışma Teknikleri) Bütün Sınıfla Yapılan Tartışmalar (Büyük Grup Tartışması) Küçük Grup Tartışma Teknikleri • Münazara • Sempozyum • Panel • Zıt Panel • Kollegyum • Forum • Açık Oturum • Beyin (Buluş) Fırtınası • Çember • Kısa Süreli Tartışma Grupları (Vızıltı Grupları) • Fikir Taraması • Seminer • Workshop (Çalıştay Yöntemi) 3. ANLATIM (SUNU) Kullanımı Anlatım Yöntemi Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Özellikleri Yararları Sınırlılıkları 2.

PROBLEM ÇÖZME Problem Çözme Aşamaları Kullanımı Özellikleri Yararları Sınırlılıkları 6. PROJE Kullanımı Özellikleri Proje Yönteminde İzlenecek Adımlar Yararları Sınırlılıkları 7. BİREYSEL ÇALIŞMA Kullanımı Özellikleri Yararları Sınırlılıkları 38 .ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ BÖLÜM İÇERİĞİ 5.

Öğrenci dinleyici ve seyircidir yani öğretim sürecinde pasiftir. (1994). yararları ve sınırlılıkları dikkate alınmalıdır. G. R. dersin süresi. dersin hedefleri ile birlikte öğretim yolunun kullanıldığı durumları. Başka bir ifadeyle hedefe ulaşmak için ve bir konuyu öğretmek için seçilen düzenli yoldur. Psentice Holl. M. öğrencilerin öğrenme isteklerinin yönlendirilmesi yerine yeni öğrencinin öğrenme güdüsünün devamı öğretmenin yaptığı açıklamalarla sağlanabilir. öğrenciler dinler. Öğretmenler öğrenme-öğretme sürecinde farklı etkinliklere ve yöntemlere yer vermelidir. 140-142 4 Cole. İng. teknik ve stratejisinin seçimini etkiler. Hall of Australia Pty Ltd.Massion. Bilgilerin kısa sürede gruba sunulmasını sağlayan anlatım yönteminde. Ross. En uygun öğretim yolu ile hedefe ulaşılabilir. Öğretmende bulunması gereken meslek temlerini etkili olarak kullanabilmesidir. ve tekniklerden yararlanmalıdır. Teaching Principles and Practice. Second Edition. öğretmenin yönteme yatkınlığı öğretim yöntem. tüm konuların öğretilmesinde ve farklı alan ve düzeylerdeki tüm hedeflere ulaşmada tek bir yöntemle başarılı olamaz. G. . özellikleri. dersin yapılacağı ortam ve bu ortamda bulunan olanaklar. Öğretim stratejisi. öğretmen öğretimin merkezinde yer alır. Ayrıca tek bir yöntemle bütün konuların öğretimi de mümkün değildir. L. (1998) Designing Effective İnstcustion. Öğretim hedeflerine. Öğretenden öğrenene doğru tek yönlü aktarım söz konusudur. Böyle bir durumda öğretmen. 3 Kamp . Bir derste uygulanacak öğretim stratejilerine ve yöntemlerine karar verirken.ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 2 soru çıkmaktadır. Öğrenciler öğretmenin sunduklarını not alabilir. ANLATIM (SUNU)3-4 Öğretmenin olgu.. J. öğrenciler ise pasiftir. Öğretmen tüm öğrencilere. E. Öğretmenin tamamen etkin ve merkezde olduğu bu yöntemde öğrenci adına bir katılım yoktur. S. ANLATIM: Öğretmen anlatır.. Farklı düzeylerdeki hedef davranışların öğrenciye kazandırılması için farklı öğretim yolları uygundur. yöntem 39 Anlatım yönteminde. S. bilgi ve ilkeleri sözel olarak sunması ile gerçekleşen bir yöntemdir. P. K. yukarıda sıralananlar kadar etkili olmasa da. hedefe ulaşmak ve bir konuyu öğretmek için izlenen en kısa yoldur. Yani öğretmenin farklı yöntemleri kullanmasını gerektiren nedenler vardır. uygun öğretim yolları seçilerek ulaşılabilir. Her öğrencinin aynı yöntemle öğrenmesi mümkün olmadığı gibi her yöntem her öğrencinin ilgisini çekmeyebilir. Farklı öğretim yolunun seçilmesini gerektiren ve etkileyen başlıca nedenler şunlardır:  Hedef  Konu  Öğrenci İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k bilgisi konusundaki niteliklerden birisi de öğretim yön- 1. ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Öğretim yöntemi. farklı strateji. yöntemi ve tekniğinin seçiminde. ve Chan.

öğrencilerin ilgisini çekme amacıyla uygulanır. Forum Kollegyum Zıt Panel Sempozyum Beyin Fırtınası Açık Oturum Vızıltı Konferans Seminer Brifing Fikir Taraması Workshop 47 .ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ TARTIŞMA TEKNİKLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ TARTIŞMA TEKNİĞİ EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ Münazara  İki grup vardır.  Belli bir alanda her oturumda uzman 3-5 konuşmacının katıldığı grup tartışması tekniğidir.  Bilimsel bir düşünceyi.  Günlük yaşamda astın üste bilgi vermesiyle gerçekleşen brifing. bir soruna mümkün olduğunca çok sayıda çözüm yolları elde etmeyi amaçlar.  Küçük gruplar konuyu kendi aralarında tartıştıktan sonra diğer gruplarla birlikte tartışma yapılır. Amaçları “Düşünceyi yanlış da olsa savunmak ve kazanmaktır.  Panelden farklı olarak dinleyiciler panelistlere doğrudan sorular sorabilirler. orijinal bir görüşü anlatmak.  Ulusal ve uluslararası düzeyde katılımcılarla gerçekleştirilir. 3-5 kişiden oluşur.  Panele benzer. ciddi bir ön hazırlığı gerektirir. sınıfa canlılık getirmek için herhangi bir konuda öğrencilerin fikirlerinin alındığı kısa süreli bir etkinliktir. uzmanların bu soruları yanıtlamasıyla gerçekleşen bir tekniktir.  Sempozyum. kendi görüşlerini açıklayabilirler.iki cümleyi geçmeyecek şekilde görüşlerini açıklar. Panel  Konunun bilimsel olmasına gerek yoktur. İki grup vardır.  Soru soran ve cevap verenler olmak üzere sınıf ikiye ayrılır.  Konuyla ilgili soru sorulur ve her öğrenci bir.  Değerlendirme ve sınırlama olmaksızın. Daha çok küçük araştırma ve ödevleri içerir. İlgi çekici bir konuyu kendi aralarında dinleyici karşısında tartışırlar. bir konunun ayrıntılarının. bilgilendirmektir.  Küçük bir grubun.  Açık oturumun amacı bir sonuca ulaşmak değil. bir tezi savunmak konferansın en belirgin amacıdır.  Dersin başında ve sonunda kullanılır.  Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki kişiler tarafından izleyiciler önünde tartışılmasıdır.  Yaratıcılık ve hayal gücü kullanılır. Çember  Öğrenciler sınıfın ortasında çember biçiminde sıralanır. tartışarak problemlere çözüm ürettikleri veya ortak kararlar aldıkları bir tekniktir. Orijinal fikirler ortaya çıkarılmaya çalışılır.  Gruplardaki kişi sayısı ve tartışma süresine göre grup isimlendirilir. bunlardan biri soru soran. akademik bir konuyu. dinleyicileri bilgilendirmek için yaptıkları konuşmalardır. Bir sonraki öğrenci aynı soruyla ilgili görüşlerini açıklar. yeni fikirleri ortaya çıkarma. hazırlıklı öğrenci tarafından sınıftaki diğer öğrencilere sunulması ile gerçekleşir. konuşmalar konferans havasında geçer.  Konu tekrarı.”  Grup.  Dersin herhangi bir noktasında. diğeri uzmanların oluşturduğu cevap veren gruptur. Oyun tarzı öğretim tekniğidir.  Öğrencilerin yapmış olduğu bilimsel çalışmaları dinleyiciler karşısında sunmalarıdır. gözden geçirme. Konu bilimsel nitelikli olmak zorundadır.  Bilim ve sanat konularında uzman kimselerin. belli bir yerde kısa bir sürede toplanarak belli konular üzerinde çalışarak.  Dinleyici grubun uzman gruba soru sorması.

analiz.  Problem çözme sürecini ve bilimsel yöntemi kullanarak konular üzerinde çalışılır.  Öğrenci.  Öğrenciler bireysel ya da gruplar halinde kendi ilgi ve isteklerine göre konu seçerler.  Sınıf içinde ve dışında yürütülür. sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırırken  Bir konuya ilişkin bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gerekli uygulamaların yapılması aşamasında  Araştırma yoluyla ve buluş yoluyla öğretim yaklaşımlarında ÇÖZME  Bilişsel alanın uygulama.  Daha çok devinişsel (psikomotor) becerilerin kazandırılmasında etkilidir.  Görüşlerin incelenmesini ve önce öğretilenlerle ilgi kurmayı sağlar.  Dinleyenler konuyla ilgili organize görüş kazanır.  Araştırma yoluyla öğretime uygun durumlarda BİREYSEL ÇALIŞMA  Bilişsel alanın uygulama. not alma becerilerini geliştirir. yaparak ve yaşayarak öğrenir.  Öğrencilere kısa zamanda çok bilgi verir. PROBLEM ÖRNEK OLAY 66 . öğrencinin ilgi.  Dinleme alışkanlığı kazandırır.ÖĞRETİM YÖNTEMLERi ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ YÖNTEM ANLATIM (SUNU/ANLATMA)  Derse giriş yaparken  Konuyla ilgili bilgiyi aktarırken  Bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılmasında  Soyut konuların işlenmesinde  Yeni bir konuya giriş yaparken  Dersin bitiminde özetleme yaparken  Ders ya da konuya ilgi çekmek isterken  Öğrenciler küçük grup ya da bireysel etkinliklere başlamadan önce ortak altyapı ve temel bilgileri sunarken  Buluş yoluyla öğretim stratejisinin kullanımında  Kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında  Bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmede TARTIŞMA  İyi anlaşılmayan noktaları açıklamada  Verilen bilgileri pekiştirmede  Daha çok bir konunun kavranması aşamasında  Karşılıklı olarak görüşler ortaya konurken  Bir problemin çözüm yollarını ararken ve değerlendirme çalışmaları yaparken  Daha çok buluş yoluyla öğretme yaklaşımında ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında  Gerçek hayatta karşılaşılan bir olay.  Öğrencide ilgi ve güdülenmeyi artırır. alıştırma ve uygulama yapma işlemi öğrenci merkezlidir.  Öğrencilere geçmiş yaşantılarından örnekler vermesi için imkan sağlar. bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama. analiz ve sentez basamaklarındaki davranışların kazandırılmasında  Öğrenci kendi başına bir konuyu öğrenmek istediğinde veya kendi başına çalışma yapmak istediğinde  Bireyin konuyu yaparak yaşayarak öğrenmesinde  Öğrenci merkezlidir. durum ya da konunun içindeki problemlerin sınıf ortamında tartışılarak çözülmesi yoluyla öğrenimin sağlanması önemli görüldüğünde  Öğrencilere bir konuyu ya da beceriyi kazandırırken  Bir konuda uygulama yaptırırken GÖSTERİP YAPTIRMA  Daha çok uygulama düzeyindeki davranışların ve psikomotor becerilerin kazandırılmasında  Öğrenciye ne yapılacağını söylemenin yetersiz kaldığı ayrıca nasıl yapılacağını da göstermenin gerekli olduğu durumlarda  Bir işlemin uygulanmasını.  Bir problemi çözmeyi.  Bilimsel yöntemi kullanmayı öğretir ve bilimsel tutumu kazandırır.  Öğretmenin rehberliğinde serbest çalışmalar yapılır.  Aynı anda çok sayıda kişiye bilgi aktarır.  Öğretim.  Öğrencilere dinleme alışkanlığı kazandırır.  Öğrenci merkezlidir. analiz edip sonuca ulaşmayı öğretir.  Analiz.  Öğrenciler öğrenme durumlarını kendilerine göre ayarlar. ihtiyaç ve yeteneklerine uygun olarak gerçekleşir. genelleme ve sentez yapmada  Araştırma yoluyla öğretimde ve üst düzey davranışların kazandırılmasında  Bir konunun öğretiminde doğrudan bir uygulama olarak değil ancak bu öğretime destek amacıyla PROJE  Bireysel ve grupla öğrenmeye ve okul ile gerçek hayat arasında bağ kurulmasına önem verildiğinde  Disiplinler arası çalışmalarda  Süreç boyunca çalışmalar önemli görüldüğünde  İşlemin uygulanmasını.  Araştırma.  Öğrencilerin bir konu üzerinde kendi düşüncelerini söylemesi ve yorum yapmasını sağlar.  Yaparak yaşayarak öğrenme temellidir.  Öğrenci merkezlidir.  Öğretmen-öğrenci etkileşimi söz konusudur.  Öğrenciler. bildiklerini ve kavradıklarını gerçek bir durumda uygulama şansı bulurlar. iş birliği içinde çalışma ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. bir araç gerecin çalıştırılmasını gösterme ve açıklama öğretmen merkezli. sentez ve değerlendirme gücü kazandırır.  Daha kalıcı izli öğrenmeler gerçekleşir. sentez ve değerlendirme düzeyindeki (üst düzey) davranışların kazandırılmasında  Bir problemin çözümünde. KULLANIMI  Daha çok sunuş yoluyla öğretim stratejisinde ÖZELLİKLERİ  Öğretmen merkezlidir.

Öğrencilerde eleştirel düşünme becerilerini geliştidüzeye sahip öğrenciler derse katılabilir. İyi uygulanması durumunda orta ve daha alt 5. Öğrencilerin bir konu üzerinde düşüncelerini söylemelerini ve yorum yapmalarını sağlar. Öğretim yöntemi seçilirken ilk olarak göz önünde bulundurulması gereken nokta aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğretmen C) Aile E) Fiziksel koşullar 67 B) Öğrenci D) Sosyal durum lamıştır. Paragrafta sözü edilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Problem çözme C) Tartışma E) Proje B) Gösterip yaptırma D) Anlatım İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k rebilir. her oturumda o konunun uzmanları dinleyicilere bilgi vermişlerdir. Sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanmak isteyen bir öğretmenin kullanabileceği en uygun öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Soru cevap C) Problem çözme E) Örnek olay B) Anlatım D) Tartışma 2. D) Öğrenciye çok kolay bir etkinlik vermiştir. E) Öğrencilerin dikkatini toplayamamıştır. 2005 yılında uygulamaya konulan yeni İlköğretim programının tanıtımı için yapılan bir etkinlikte birinci oturumda genel sunulara yer verilmiş. Öğretmenin uyguladığı öğretim yöntemi/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Proje yöntemi C) Örnek olay E) Gösterip yaptırma B) Bireysel çalışma D) Problem çözme .Test 3 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 4. Bir öğretmen daha önceden belirlediği bir ders saatinde öğrencilerine bir motorun hangi aşamalarla çalıştığını anlatmış sonra motoru kendisi çalıştırmış daha sonra da öğrencilerin çalıştırmasını sağ- 3. Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim görevlisi olan Dilek Öğretmen. C) İletişimini sağlıklı kuramamıştır. okulun Heykel Bölümü’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerden heykel yapmalarını istemiş ancak öğrencilerin bu konuda çok başarısız olduklarını görmüştür. İyi planlanmalı ve sorular dikkatli seçilmelidir. beşinci oturumda sosyal bilgiler dersleri ele alınmış. Bu etkinlik aşağıda verilen yöntem ya da tekniklerden hangisine örnek gösterilebilir? A) Anlatım C) Kollegyum E) Beyin fırtınası B) Gösterip yaptırma D) Sempozyum 6. üçüncü oturumda matematik. ikinci oturumda hayat bilgisi. dördüncü oturumda fen ve teknoloji . Dilek Öğretmen’in yaptığı hata aşağıdakilerden hangisidir? A) Konuyu iyi anlatmamıştır. ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1. B) Öğrencilerin hazırbulunuşluklarını göz ardı etmiştir.

öğrencilerin ön bilgi ve becerilerinin. Hüsnü Öğretmen’in bu durumda kullanabileceği en etkili öğretim stratejisi ve öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Buluş . ancak tam anlamıyla açıklığa kavuşmamış konuların işlenmesi için en uygun öğretim yöntemidir. Aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerinden hangisi öğrencinin üst düzey davranışları ve becerileri kazanması açısından diğerlerine göre daha az etkilidir? A) Proje B) Örnek olay C) Tartışma D) Araştırma yoluyla öğretim E) Problem çözme 31. 30. C) Ortam gerilebilir.Problem çözme İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 29. İlköğretim birinci kademede yeni derse giren Hüsnü Öğretmen.Deney B) Araştırma-inceleme . E) Öğrenci pasiftir. Sözü edilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Proje C) Anlatım E) Tartışma B) Problem çözme D) Bireysel çalışma 1 Test 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B 17 C 18 B 19 B 20 D 21 E 22 D 23 A 24 B 25 C 26 D 27 A B A D C E D 71 E E C B E 28 B 13 B 29 C 14 E 30 D 15 B 31 E 16 C . B) Hedeften sapma gözlenebilir.Test 3 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 28.Anlatım E) Sunuş .Proje D) Sunuş . yeterli olmadığını hazırbulunuşluk düzeylerinin çok düşük olduğunu görmüştür. Kısmen işlenmiş. D) İlgi ve dikkat kısa sürede dağılabilir. problem çözme yönteminin en belirgin sınırlılıklarından birisidir? A) Dönüt olmadığı için yanlış öğrenmeler engellenemez. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi.Anlatım C) Buluş .

aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisinin en etkili olması beklenir? A) Anlatım B) Örneğini göstererek yaptırma C) Örnek olay incelemesi D) Soru-cevap E) Küçük grup tartışması 2002 KPSS . bir başkan ve beş konuşmacıdan oluşan bir ekip oluşturarak konunun farklı yönlerine önceden hazırlanılıp sınıfta tartışmalarını istemiştir. pano gibi çalışmalar yapma yoluna gidebileceklerini söylemiş. öğrencilerin öğretmeöğrenme sürecine etkin katılımını sağlayamaz? A) Soru-yanıt yöntemi B) Rol oynama yöntemi C) Problem çözme yöntemi D) Buluş yöntemi E) Anlatım yöntemi 2001 KMS 72 6. Öğretmen aşağıdaki hangi öğretme yaklaşımını kullanmaktadır? A) Gözlem yoluyla öğrenme B) Proje temelli öğrenme C) Yaratıcı drama D) Benzetim yoluyla öğrenme E) Yansıtıcı düşünme 2001 KMS 3. Bu öğretmenin kullandığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gösteri yöntemi B) Problem çözme yöntemi C) Soru-yanıt yöntemi D) Proje yöntemi E) Örnek olay yöntemi 2001 KMS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k öğrencilerle birlikte probleme çözüm yolları bulma- drama. aşağıdaki yöntemlerden hangisini uzun süre kullanırsa. 2. seçtikleri unsurları ve çözüm önerilerini kazandırırken sergi. çalışmaları hem bireysel hem de grubun ortak çalışmalarına bakarak değerlendirebileceğini belirtmiştir. Öğretmen. Öğrencilerinin sınıf ortamında bildikleri konular üzerinde kısa konuşmalar yapmasını isteyen öğretmenin ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Söz dağarcığını zenginleştirmek B) Tartışma kurallarını öğretmek C) Yaşantıların paylaşılmasını sağlamak D) Sözlü anlatım becerisini geliştirmek E) Öğrencilerin heyecanla baş edebilmesini sağlamak 2001 KMS 5. Gruplara.ÇIKMIŞ SORULAR ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 4. Sosyal sorunları sınıf ortamına getirerek bu sorunlara çözüm yolları arayan bir öğretmen. Öğretmenin kullandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Brifing B) Kollegyum D) Çember tartışma 2001 KMS ÇIKMIŞ SORULAR 1. C) Sempozyum E) Panel Bir öğretmen vatandaşlık dersinde “İnsan Haklarını Engelleyen Unsurlar” konusunu işlerken sınıfı dörderli ya da beşerli gruplara ayırmış ve bu unsurlardan birini inceleyerek bu sorunların çözümü için öneriler getirmelerini istemiştir. gazete. Psikomotor (devinişsel) becerilerin öğretilmesinde. Bir öğretmen gerçek yaşamda karşılaşılan problemleri sınıf ortamına getirip tartışma ortamı açarak ya çalışmaktadır.

ÇIKMIŞ SORULAR

27. Bir öğretmen, dersinin belli bir bölümünü soru yanıt yöntemini kullanarak işlemektedir. Soruları sorduğunda bütün çabalarına karşın öğrencilerden yanıt alamamış ya da yanlış yanıtlar almıştır. Bu durumda, öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması eğitsel olarak doğrudur? A) Öğrencilere ders içinde zaman vermesi ve konuyu kitaptan okumalarını istemesi B) Soru - yanıt yöntemi yerine sunuş ya da başka bir yöntemle dersi sürdürmesi C) Öğrencilerin derse hazırlanmadan gelmelerinin nedenlerini araştırması D) Öğrencilere gelecek ders konuyu çalışıp gelmelerini, kendilerinin sunuş yapacaklarını söylemesi E) Konuyu öğrencilerin çeşitli kaynaklardan araştırmalarını istemesi 2008 KPSS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k

29. Örnek olay yöntemi ya da tekniği, yaşanmış, yaşanma olasılığı bulunan, sorun niteliği taşıyan olaylara öğrenci katılımıyla çözüm yolları üretme temeline dayanır. Öğrencilerin eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey beceriler geliştirmelerini kolaylaştırır. Bu açıklama çerçevesinde; öğrencilere sunulacak örnek olayın taşıması gereken en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğretmenin yaşadığı bir sorun olması B) Öğrencilere sorunla ilgili gözlem yapma olanağı sunması C) Öğrencilerin örnek olaydaki sorunu çözebilmeleri için kaynaklara ulaşmalarına olanak tanıması D) Öğretmenin öğrencilerle ve öğrencilerin birbirleriyle etkileşimine olanak tanıması E) Farklı çözümler önerilecek türden bir sorun olması 2008 KPSS 30. Belirli bir sorunun ya da durumun olası nedenlerini belirlemek için kullanılan, çalışma grubunun sorunun içeriğine odaklanmasını sağlayan ve ayrıntılı bir neden - sonuç ilişkisi çıkarmayı hedefleyen bir uygulamadır. Uygulama yapılmadan önce sorun ifadesi bir kutucuğun içerisine yazılır. Sorunun temel nedenleri de yazıldıktan sonra her biri için “Bu neden oluştu?” sorusu sorulur ve yanıtlar ana nedenlerin alt nedenleri olarak yapılandırılır. Yukarıda açıklanan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A) Neden - sonuç ilişkisi kurma B) Balık kılçığı diyagramı C) Güç alanı analizi D) Adım adım sorun çözme E) Sorunu dallarına ayırma 2008 KPSS

28. Öğrenci merkezli bir yöntemdir. Öğrencilerde iş birliği, yaratıcılık, başlanmış bir işe katkı getirme ya da işi bitirme, katılımdan keyif alma, kurallara uyma, iletişim becerisi geliştirme, özel yetenekleri ortaya çıkarma ve üretme özelliklerini geliştirir. Çekingen öğrencilerin sürece aktif olarak katılmalarını sağlar. Özellikleri sıralanan bu yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) İstasyon B) Rol oynama C) Yaratıcı drama D) Kaynak kişiden yararlanma E) Görüş geliştirme 2008 KPSS

Çıkmış Sorular

1 D

2 E

3 E

4 E

5 B

6 B

7 E

8 E

9 B

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 E D E C C C E B D B B E B E E D D B A E B

76

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ BÖLÜM İÇERİĞİ

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 1. BEYİN FIRTINASI Serbest Çağrışım Fikir Taraması Listeleme 2. GÖRÜŞ GELİŞTİRME 3. ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME 4. GÖSTERİ (GÖSTERİM/DEMONSTRASYON) 5. SORU-CEVAP 6. ROL (OYNAMA) YAPMA 7. DRAMA 8. BENZETİM (SİMÜLASYON/BENZETİŞİM) Analoji 9. MİKRO ÖĞRETİM 10. EĞİTSEL OYUN 11. DENEY VE LABAROTUVAR 12. İSTASYON 13. KONUŞMA HALKASI 14. SOKRAT TARTIŞMASI Sokrat Semineri 15. ALTI AYAKKABILI UYGULAMA 16. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Dönüşümlü Günlük Çalışmalar Planlı Grup Çalışmaları Beceri Geliştirme Çalışmaları Düzey Geliştirme Çalışmaları Akran Grupları Tekniği

77

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 2-3 soru çıkmaktadır.

2008 KPPS
SORU...
Öğrencilerinin yaratıcılığını ve problem çözme becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmen, öğretim sürecinde aşağıdaki uygulamalardan hangisine özellikle yer vermelidir? A) Çok farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri “anlatım” yöntemiyle aktarma B) Öğrencilere iyi yapılandırılmış, sınırları iyi belirlenmiş “ödevler” verme C) Dersin konusuna uygun “benzetim” yöntemini kullanma D) Uygun fırsatlar yaratarak sık sık “beyin fırtınası” tekniğini uygulama E) İçinde çelişkiler olan konuları “görüş geliştirme” ve “münazara” yöntemlerini uygulayarak tartıştırma

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Öğretim tekniği, öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da öğretim hedeflerine ulaşmak için seçilen yöntemin uygulanmasında başvurulan yardımcı yol olarak da isimlendirilen öğretim teknikleri aşağıda işlenmiştir. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 79 olarak tanımlanabilir. Zaman zaman öğretim yöntemi

1. BEYİN FIRTINASI30
Beyin fırtınası bir sorun çözme yolu ve bir tartışma çeşididir. Bu teknik, katılımcıların hayal güçlerini ve buna dayalı olan yaratıcılıklarını kullanmayı gerektirir. Beyin fırtınası bir cümleyle özetlenecek olursa; bireylerin yaratıcı düşüncelerini harekete geçirerek çok sayıda fikri, bir grup insandan kısa sürede toplamaktır.

ÇÖZÜM...
Öğrencilerinin yaratıcılığını ve problem çözme becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmen, öğretim sürecinde beyin fırtınası uygulamasına öncelik vermelidir. Hem problem çözme hem de hayal gücüne dayalı yaratıcı düşünme becerisi ifadeleri bir arada kullanıldığında ilk akla gelmesi gereken yöntem ya da teknik beyin fırtınasıdır. Çünkü o bir problem çözme yoludur. O bir tartışma çeşididir. O hayal gücünü ve yaratıcılığı geliştiren bir tekniktir. Beyin fırtınası, bir probleme yaratıcı çözümler bulmak ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmek amacıyla, rahat bir ortamda, görüşlerin toplanmasıdır. Bu nedenle, öğrencilerinin yaratıcılığını ve problem çözme becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmen uygun fırsatlar yaratarak sık sık “beyin fırtınası” tekniğini uygulamalıdır. CEVAP: D

30

Demirel, Ö. (2003). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Değerlendirme. sorunlara çözüm getirmek. değerlendirme ve yönlendirme yapılmamalıdır. bir tartışma ve sorun çözme yolu oluşu. kısa sürede çok sayıda fikir üretmek ve yaratıcılığı geliştirmektir. aşağıdaki yöntem veya tekniklerin hangisinden yararlanmaktadır? A) B) C) D) E) Yaratıcı drama Örnek olay incelemesi Beyin fırtınası Problem çözme Soru cevap 2001 KMS SORU. 60 kişilik gruplarda bile başarılı bir beyin fırtınası yapabilir ifadesi yer alır. 3.. Bu özellikler beyin fırtınasının ayırt edici özellikleridir.. Beyin fırtınasının amacı ya da sorunun ne olduğu belirlenmeli ve görülebilecek bir yere yazılmalı. bu süre içinde herkesin görüş üretmesi ve görüşlerin tahtaya yazılması sağlanmalı. Fikirler söylendiği sırada eleştirme. Katılımcıların yaratıcı fikirler üretmelerini engellememek için kesinlikle oturumlara izleyici ya da konuk alınmamalı ve süreç herhangi bir kayıt cihazına kaydedilmemeli. Serbest. CEVAP: C 80 ÇÖZÜM. Yani öğretmen iyi bir yönetici ise kalabalık sınıflarda da kullanılabilir. Bir problemin çözümünde kullanılması.. öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister. bu fikirlerin sayısının olabildiğince çok olması ve tahtaya yazılması beyin fırtınasının ayırt edici özellikleridir. Amacı. Belgin Öğretmen öğrencilerinden. Sonuca ulaşılıp ulaşılmadığına göre tartışmalara devam edilip edilmeyeceğine karar verilmelidir.. neşeli ve rahat (hayal gücüne dayalı yaratıcı görüşlerin üretilebileceği) bir ortam oluşturulması ve olabildiğince çok fikir üretilmesi önemlidir. Süre sınırı belirlenmeli (bu süre esnek olmalı).. çözüm İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k bulmak için yapılması gereken bir aşamadır.ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Kullanımı Beyin fırtınası yapılacak çalışma grubunun 6 kişiden az. öğrencilerin birbirlerinin söylediklerinden çağrışım yaparak buldukları çok sayıda fikri tahtaya listeler ve dersine bu şekilde devam eder. Belgin Öğretmen. “Nasıl bir okul düşlerdiniz?” sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir. hayal gücüne dayalı özgün ve yaratıcı fikirlerin serbest ve rahat bir ortamda söylenmesi.. Beyin fırtınasının belirgin özellikleri vardır. çözüme götürücü alternatiflerin çok olması önemlidir. Eğer bu yapılırsa yaratıcı görüşlerin söylenmesi engellenecektir. CEVAP: B . 12 kişiden çok olmaması beklenir diyen kaynaklarda iyi bir beyin fırtınası yöneticisi. değerlendirilmeli ve sonuç çıkarılmalı.. 2. Esnek olarak belirlenen süre bitince söylenenler analiz edilmeli. Görüşlerin toplanması tamamlandığında değerlendirme yapılmalıdır. Beyin fırtınası bir sorun çözme yolu olduğu için. 2006 KPSS SORU. Açıklanan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Grupla öğretim B) Beyin fırtınası C) Güdümlü tartışma D) Gösteri (demonstrasyon) E) Problem çözme ÇÖZÜM. Öğretmen. görüşler toplanırken yönlendirme ve değerlendirme yapılmamalıdır. öğrencilerin birbirinin söylediklerinden etkilenerek çağrışım yaparak fikir üretmesi (ampul yakma). Bunlar. Başlıca Aşamaları 1. 4.. kısa sürede çok sayıda hayal gücüne dayalı yaratıcı görüş üreterek yaratıcılığı geliştirmesidir.

Öğretim tekniği için kullanılacak en doğru taİ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k nım aşağıdakilerden hangisidir? A) Hedefe ulaşmak için seçilen en genel yoldur. tartışma kayıt cihazına kaydedilmemeli. C) Benzetim E) Beyin fırtınası Benzetim tekniğinin uygulanmasında dikkat edilecek en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrenciyi güdülemek B) Öğrenciye yaşamı öğretmek C) Öğrencinin anlatım gücünü geliştirmek D) Öğrenciyi eleştirel düşünmeye sevk etmek E) Gerçeğine uygun ortam oluşturmak . Öğretmenin kullandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Gösteri C) Görüş geliştirme E) Soru cevap 107 B) Benzetim D) Eğitsel oyun 7. dile hakim olma ve sosyalleşme becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmenin kullanabileceği en etkili öğretim yöntemi veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Mikro öğretim B) Drama D) Deney 3.Soru cevap C) Beyin fırtınası . öğrencilerin kendi düşüncelerini değiştirebilmelerini ve başkalarının görüşlerine saygıyı sağlamak için yapılmıştır. bu düşünceye ne düzeyde katıldıklarını belirlemek üzere öğrencilere teker teker söz vererek görüşlerini almıştır. D) Hedefe ulaşmak için kullanılan soru ve araçtır. Sözü edilen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Beyin fırtınası E) Soru cevap B) Görüş geliştirme 5. Aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisinde anlatım yönteminden daha fazla yararlanılır? A) Beyin frtınası C) Gösteri E) Konuşma halkası B) Görüş geliştirme D) İstasyon ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 1. E) Dersin başında verilen ipuçlarıdır. yaratıcılıklarını.Soru cevap C) Altı şapkalı düşünme D) Gösteri 2. D) Deney .Soru cevap E) 6. Öğrencilerin psikomotor becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmenin kullanabileceği en doğru yöntem ya da teknikler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) Benzetim – Gösterip yaptırma B) Mikro öğretim . Soru cevap . öz güvenlerini. C) Hedefe ulaşmak için seçilen en kısa yoldur. B) Öğretim yöntemini uygulamaya koyma biçimidir. yönlendirme ve değerlendirme yapılmamalıdır. Bu etkinlik.Benzetim Öğrencilerinin etkili ve dikkatli dinleme yeteneklerini. Bu öğretim tekniğinin uygulanması sürecinde katılımcıların yaratıcı fikirler üretmesini engellememek için oturuma kesinlikle izleyici ya da konuk alınmamalı. Bir öğretmen dersinde öğrencilerine dönerek sizce nükleer santrallerin sayısı arttırılmalı mı? şeklinde bir soru yöneltmiş.Test 4 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 4.

Yetişkinlerle rahat iletişim kuramayan çekingen öğrencilerin. anlatım. Bir durumu gerçekmiş gibi ele alıp. tartışma A) İstasyon C) Konuşma halkası E) Drama B) Deney D) Beyin fırtınası tişim becerilerin gelişmesine en az katkı sağlar? Test 4 1 A 17 C 2 B 18 A 3 C 19 E 4 C 20 C 5 A 21 D 6 B 22 E 7 E 23 B 8 A 24 D 9 C 25 A 10 E 26 B 11 E 27 D 12 D 28 E 13 B 29 A 14 E 30 C 15 A 31 C 16 B 32 B 111 .Test 4 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 26. Aşağıdakilerden hangisinde Ali öğretmen bu aşamadan sonra yapması gereken davranış B) Tartışma D) Örnek olay 27. Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğretim yaklaşımında kullanılan öğretim yöntem veya teknikleri arasında yer alır? C) Benzetim E) Soru cevap 32. sosyal becerilerinin geliştirilmesinde öğrenme hızı ortalamanın altında olan öğrencilerin öğretiminde ve rehber olan öğrencinin öğrenmelerinin kalıcılığının sağlanmasında kullanılır. anlatım C) Beyin fırtınası. beyin fırtınası. örnek olay B) Proje. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Doktor Yakup’un bu durumda kullanabileceği alternatif öğretim yöntemi ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Deney C) Beyin fırtınası E) Görüş geliştirme B) Drama D) Gösteri doğru olarak verilmiştir? A) Öğrenciye yeni bir soru sormalı B) Öğrenciyi sert bir şekilde ikaz etmeli C) Öğrenciye ipucu vermeli D) Soruyu başka bir öğrenciye sormalı E) Öğrenciyi sınıftan atmalı 31. Yapay bir malzeme üzerinde yaraya dikiş atılmasını öğreten uzman doktor Yakup Bey gösterip yaptırma yönteminden çok zaman aldığı gerekçesiyle vazgeçmiştir. proje D) Proje. Aşağıdaki öğretim tekniklerinden hangisinde kalıcılık ve etkin öğrenme diğerlerine göre daha fazladır? A) Beyin fırtınası B) Görüş geliştirme D) Gösterim 28. Ancak öğrenci soruya yanlış cevap vermiştir. gösterim. Paragrafta sözü edilen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireysel çalışma C) Benzetim E) Deney B) Akran grupları D) Drama 29. bir süre beklemiş ve daha sonra istekli öğrencilerden birine söz hakkı vermiştir. üzerinde eğitici çalışmalar yapılmasına imkan tanıyan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Benzetim C) Gösteri E) Görüş geliştirme 30. Ali öğretmen öğrencilerine soru sormuş. Aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisi ileA) Anlatım. anlatım E) Örnek olay. soru cevap.

Amacı. değerlendirmenin sonraya bırakılması 2002 KPSS Sınıf içi öğretim etkinliklerinde gösteri (demonstrasyon) tekniğinden yararlanmayı düşünen öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmalıdır? A) Gösteri için gerekli sürenin bir ders saatine sığıp sığmayacağını B) Tekniğin öğrenci seviyesine uygun olup olmadığını C) Gösterinin öğrencilerin ilgisini çekip çekmeyeceğini D) Öğrencilerin gösteriyi nasıl izleyeceklerini E) Gerekli araç-gereçlerin nereden sağlanacağını 2003 KPSS 6. hangi amaca hizmet eder? A) Konuya ilgi çekme B) Hazıroluşu sağlama C) Konuya dikkat çekme D) Öğrenmeye güdüleme E) Güvenliği sağlama 2001 KMS 3. dönüt elde edilir ve bu yolla istenilen davranışların kazanımı sağlanır. Öğretme-öğrenme sürecinde. sorunlara çözüm getirmek. kısa sürede çok sayıda fikir üretmek ve yaratıcılığı geliştirmektir. Yaratıcı düşünmeyi geliştirmeye ve alternatif üretmeye yöneliktir. Açıklanan teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Grupla öğretim B) Rol yapma (drama) C) İşbirliğine dayalı öğretim D) Mikro öğretim E) Bireysel öğretim 2002 KPSS 112 7. Bu teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Rol yapma C) Beyin fırtınası E) Soru-cevap B) Problem çözme D) Tartışma 2003 KPSS 2.ÇIKMIŞ SORULAR ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 4. Açıklanan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Grupla öğretim B) Beyin fırtınası C) Güdümlü tartışma D) Gösteri (demonstrasyon) E) Problem çözme 2001 KMS 5. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Laboratuvarda deney yapacak bir öğretmenin. eleştirme ve değerlendirme olmaksızın bir konu üzerindeki düşüncelerin dile getirilmesi esasına dayanır. Aşağıdakilerden hangisi beyin fırtınası tekniğinin başarıyla uygulanmasını engeller? A) Düşüncelerde niceliğe önem verilmesi ÇIKMIŞ SORULAR 1. deneye başlamadan önce öğrencileri ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarması aşağıdaki Aşağıdakilerden hangisi gösteri (demonstrasyon) tekniğinin faydalarından biridir? A) Göze ve kulağa seslenerek ilgi çekmesi B) Her türlü konuyu sunmayı kolaylaştırması C) Kalabalık sınıflarda kolay uygulanması D) Sürenin dikkat düzeyine göre ayarlanabilmesi E) Ön hazırlık gerektirmemesi 2003 KPSS . Öğretmen yetiştirmede kullanılan bu teknikte öğretmen adaylarının sınıfta sunduğu dersler videoya kaydedilir. görüşlerin düzenlenmesi C) Düşüncelerin üretilmesine ve geliştirilmesine önem verilmesi D) Özendirici bir ortam oluşturularak katılımcıların serbest konuşabilmelerinin sağlanması E) Düşüncelerin ifadesi sırasında eleştirilerin önlenmesi. B) Düşüncelerin ifadesinde bireylerin yönlendirilmesi. Bu kayıtlar tüm sınıfın katılımıyla gözden geçirilir.

düzeltme ve pekiştireç vermesi. ürünün ve sürecin değerlendirilmesi başarıyla uygulanmasında önemlidir. öğretim alanında belirlenmiş olan kazanımların (hedeflerin) yanı sıra öğrencilerinde aşağıdaki özelliklerin ya da yetilerin öncelikle hangisinin gelişmesini kolaylaştırmış olur? A) Ezber B) Empati C) Yaratıcılık 2008 KPSS D) Tartışma E) Taklit E) Öykü temelli öğrenme 24. Öğretim sürecinde “konuşma halkası” ve “rol oynama” yöntemlerini kullanan bir öğretmen. bilgileri daha çok oyunla öğrenmelerine olanak veren öğretim yöntemi ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Örnek olay C) Grupla öğrenme B) Yaratıcı drama D) İşbirlikli öğrenme 2008 KPSS 25.yanılma ve uygulama 2008 KPSS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Çıkmış Sorular 1 B 2 E 3 D 4 B 5 B 6 C 7 A 8 C 9 E 10 D 11 A 12 C 13 D 14 C 15 C 16 B 17 D 18 B 19 D 20 E 21 D 22 E 23 B 24 D 25 B 116 . Öğrencinin ilk denemeyi gerçek ortamda yapması halinde riskler olduğunda ve öğrenciye temel becerileri kazandırmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Öğretmenin anında dönüt. ortamın gerçeği temsil etmesi. Başlıca amacı öğrencilerin olmayan yeni bir şey üretmelerini geliştirmek olan.ÇIKMIŞ SORULAR 23. öğrencilerin kendilerini ifade etmelerinin yanı sıra sahip oldukları bilgi ve yaşantıları üzerine hayal ettikleri dünyayı oluşturmalarına olanak sağlayan. Yukarıda özellikleri anlatılan bu yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Rol oynama B) Eğitsel oyun C) Gösterip yaptırma D) Benzetim E) Deneme .

SERGİ 117 . ÖDEV 5. GEZİ 2. GÖRÜŞME 4. GÖZLEM 3.SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ BÖLÜM İÇERİĞİ SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 1.

plana göre gerçekleştirilir ve sınıfta tartışılarak gezi değerlendirilir. M. GEZİ Sınıfta işlenen konularla ilgili olarak yapılan planlı ziyaretlerdir. bilgileri gerçek kaynağından elde etmede kullanılır. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k lumdaki bir sorunla ilgili araştırma yapma. Eğitsel gezi. İşlenen konunun gerçek durumu ile görülmesine olanak tanır.  İzinler alınmalı. 197-219 . bireysel olarak bu tür etkinliklerde bulunabilecekleri gibi küçük gruplar halinde de çalışabilirler ya da ilgililer sınıf ortamına da getirilebilir. uygulamayı ve değerlendirmeyi gerektirir. Plana uymak zordur. yer ve izne göre gezi planı öğrencilerle hazırlanır. SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ69 Sınıf dışında öğrenme sağlayan etkinlikler. Geziler. Yararları    Öğrencinin etkin katılımını sağladığı için kalıcı öğrenmeler gerçekleşebilir. Öğrencilerle birlikte planlamayı. yerlere yapılabilir. sergiler.  Gezi. Gezi. (2006). Kullanımı Öğrencileri gerçek durumlarla yüz yüze getirmede. atölye. otel. Sınıf dışı öğretim teknikleri öğrencilere önemli deneyimler kazandırabilir. Öğrenciler. süreçleri gerçek ortamda gözlemleme olanağını sağlar. plana göre yapılmalıdır. bu hedef davranışlara göre önceden belirlenmelidir. gözlem. Planda Uygulamaya Öğretim. sergi. Öğrencilerle birlikte gezinin amacı belirlenir daha sonra sıra69  Sınırlılıkları    119 İzin gerektirdiği için yasal sorumluluk gerektirir. Ortam değişikliği gerektirir. fabrika. 1. dere. baraj. öğrencinin sosyalleşmesi ve topluma katılımını sağlar. Sınıfta işlenen konuları öğrenciler için daha anlamlı ve keyifli hale getirmek için kullanılır. tarihi yerler. toplama sosyalleşmeyi sağlayan etkinliklerdir. Bilen. gezi yapılacak yerde sorulacak sorular önceden belirlenmelidir. Bu tekniğin kullanımında dikkat edilecek noktalar aşağıda sıralanmıştır. ödev ve sergi olmak üzere beş başlıkta ele alınmıştır. Dikkat edilecek noktalar:  Öğrenciye kazandırılacak davranışlar öğrencilerle birlikte belirlenmelidir. müze. Maliyetli ve masraflıdır. Ankara: Anı Yayıncılık.SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 1 soru çıkmaktadır. yayla vb. sıyla gezi yapılacak yer belirlenir. Görerek ve yaşayarak öğrenme temellidir. amaç ve yere göre izin alınır. Öğrencinin ilgisini çektiği için öğrenme güdüsünün artmasına katkı sağlar. öğrencilerde istenmeyen davranışlar oluşmasına neden olabilir. görüşme ve gözlemler. Öğrencinin sosyalleşmesini sağlayan bu tür topluma katılım etkinlikleri öğrencilerin gerçek dünyayı öğrenmesine de katkı sağlar. İlk elden somut yaşantılar sağlar.  Öğrencilerle birlikte (hedefe ve belirlenen yere göre) gezi planı hazırlanmalıdır. İyi planlanmamış eğitsel geziler. görüşme. Eğitsel gezi öğrencilere var olan olayları.  Geziden sonra. gezi. Amaç.  Gezi yapılacak yer. Sınıfta işlenen konuların anlamlı hale gelmesini sağlar. yapılan etkinlikler ve sonuçlar gezinin amaçları doğrultusunda sınıfta tartışılmalıdır. göl. Sınıf dışı öğretim teknikleri. proje hazır- Özellikleri      Öğrenci merkezlidir.

GÖRÜŞME Sınıfta işlenen konularla ilgili kişilerden sözel iletişim yoluyla doğrudan bilgi edinmek amacıyla kullanılır.SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 2. öğrencilere inceleme olanağı tanırken gözlem yapılan konuyu kavramayı da sağlar. Gözlem tekniği kullanılırken dikkat edilecek noktalar aşağıda sıralanmıştır. Deneyim kazandırır. insanların bir plan dahilinde izlenmesi ile gerçekleşen bir tekniktir. ilişki kurma.   Yararları    Bilişsel ve duyuşsal özellikler kazandırır. bireysel ya da grupla uygulanabilir. kendine güven becerilerini geliştirir. Gözlem tekniği. Gözlemci. sınıfa uzman getirerek de gerçekleşebilir. 120 Sınırlılıkları  İletişim becerileri yüksek öğrencilerin dışındaki öğrencilerin katılımını sağlamak zordur. Görüşme tekniğinde amaçlar (hedefler) doğrultusunda sorulacak sorular ve bir zaman sınırı belirlenmelidir. Bu teknik öğrencinin uzmanlarla dışarıda görüşmesiyle gerçekleşeceği gibi. Sınırlılıkları    İyi bir hazırlık gerektirir. 3. Doğrudan bilgi edinmeye olanak tanır. böyle bir durum söz konusu olursa gözlem gizli gerçekleştirilmelidir.  Özellikleri     Öğrenci merkezlidir. Dikkat edilecek noktalar:  Sistematik ve bir formatı (gözlem formu veya fişi) olmalıdır. İletişim. Gözlem sonuçları vakit kaybetmeden kaydedilmelidir. GÖZLEM Yararları    Öğrencilere bilgiyi elde etme ve yorumlama becerisi kazandırır. İlk uygulamalarda etkili bir sonuç alınamayabilir. Öğrencilere gözlenecek durum ya da olay ile ilgili önceden bilgi verilmelidir. . Gerçek yaşamdaki olayların. Farklı meslekleri tanıma olanağı da sağlar. nesnelerin. Sınıfa uzman getirilerek gerçekleşen görüşme tekniğine kaynak kişiden yararlanma ismi de verilir. Görerek ve inceleyerek öğrenme temellidir. Farklı öğrenciler aynı durum ya da olayı gözlemeli. Gözlem. gözlemi yaparken doğal ortamı bozmamalı. Öğrencilere olaylara derinlemesine bakmayı öğretir. Gözleme başlamadan önce hedefler önceden belirlenmelidir. Kullanımı Kullanımı Gözlem tekniği. Öğrencilere çok sık uygulama olanağı tanımak güçtür. Bilgiyi yapılandırmada temel beceriler kazandırır. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Sınıfta işlenen konularla ilgili bilgileri genellikle uzmanlardan elde ederek sözel iletişim yoluyla öğrenmeyi sağlar. Farklı kişilerle ilişki kurmayı gerektirir. Özellikleri     Öğrenci merkezlidir. İşiterek ve söyleyerek öğrenme temellidir. Doğrudan bilgi edinme olanağı sağlar. sınıfta işlenen ya da işlenecek olan bir olay ya da durumla ilgili doğrudan bilgi edinmek istendiğinde kullanılır. sonuçlar karşılaştırılmalıdır.

Bireyselleştirilmiş Bireysel farklardan kaynaklanan eksiklikleri gidermek ve öğrenciye bireysel sorumluluk kazandırmak. katılımı sağlamak. Görerek de öğrenmeye olanak tanıyarak daha kalıcı öğrenmeler sağlamak. duyguları anlamaya yardımcı olmak ve empati duygusunu geliştirmek. problem çözme becerisi kazandırmak ve öğrenilen bilgilerin günlük yaşama aktarılmasını sağlamak. önceden yapılan işleri ileri götürmek. Bilimsel bir gerçeği kanıtlamak veya öğrencilere göstermek. grupla çalışmayı öğretmek ve estetik özellikler kazandırmak.SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN TEMEL AMAÇLARI Anlatım Tartışma Örnek olay Gösterip yaptırma Problem çözme Proje Bireysel çalışma Beyin fırtınası Görüş geliştirme Altı şapkalı düşünme Gösteri Soru – Cevap Rol oynama Drama Benzetim Mikro öğretim Eğitsel oyun Deney İstasyon Konuşma halkası Sokrat tartışması Sokrat semineri Altı ayakkabılı uygulama Organize görüş kazandırmak. Üst düzey bilişsel beceriler kazandırmak. düşünme ve doğru karar verme becerilerini geliştirmek. tamamlama. çevreye karşı duyarlılık kazandırmak ve sosyalleşmeyi sağlamak. Öğrencinin kendi öğrenme stiline uygun ortamda öğrenmesini sağlamak. iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak. kişisel ve birlikte (grupla) çalışma becerilerini geliştirmek. öğretim Gezi Gözlem Görüşme Ödev Sergi Gerçek ortamda öğrenmeyi sağlamak. farklı görüşlere saygı gösterme. öğrencilerin hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak öğrenmelerini sağlamak. Deneyim kazandırmak. başka görüşlere saygıyı. problem çözme becerisi ve yaparak yaşarak öğrenme sağlamak. bir ürünü ortaya koymayı. karşılıklı etkileşim sürecini başlatmak. duygularla düşünceleri ayırt etme becerilerini kazandırmak. genişletme. Hayal gücünü. psikomotor beceriler kazandırmak ve yaparak yaşayarak öğrenme sağlamak. etkinlik zenginliği sağlamak. İnceleme olanağı saylayarak doğrudan bilgi edinmeyi öğretmek. iletişim. kendini ifade etme. Bir konuya ilişkin bilgileri beceriye dönüştürmek. bu bilgilerin rahat ve neşeli bir ortamda tekrarını sağlamak ve sınıf içi çalışmaları monotonluktan kurtararak daha ilgi çekici hale getirmek. Öğrencilerin eski bilgilerini kullanarak yeni bilgilere ulaşmasını sağlamak. büyük gruplara kısa sürede çok bilgi aktarmak ve uygulamaları göstermek. verilen bilgileri pekiştirmek ve demokratik tutum kazandırmak. eleştirel düşünme ve tartışma becerileri kazandırmak. Gerçeğinin tehlikeli veya imkansız olduğu durumlarda yapay ortamlar düzenleyerek öğrenciye deneyim kazandırmak ve öğrenmeyi soyutluktan kurtarmak. Konunun içindeki problemlerin tartışılarak çözülmesi yoluyla öğrenme. Düşünmeye ve konuşmaya yöneltmek. Eleştirel düşünmeyi. farklı yönleri görme. üst düzey zihinsel beceriler ve bilimsel tutum kazandırmak. eksikleri belirlemek. Düşünme ve konuşma alışkanlığı kazandırmak. özellikle öğretmen adaylarına hizmet öncesi eğitimde uygulama yapma olanağı sağlamak. 123 . Sistematik düşünme. Öğrenme-öğretme sürecindeki etkinlikleri paylaşmayı. Disiplinler arası çalışma becerisi. ikna yeteneğini geliştirmek. Yarım bırakılan bir işi tamamlamak. İçeriği öğretmek. bir ürün oraya çıkarmayı öğretmek. Yaratıcılığı geliştirmek. Görüşleri. bilimsel süreci öğretmek. eleştirel ve yansıtıcı düşünme becerileri geliştirmek. derse hazırlık ve değerlendirmeyi sağlamak. organize etmeyi. Sözel iletişim yoluyla kişilerden bilgi toplamayı öğretmek. Empati. Öğrenilen bilgileri pekiştirmek. Uygulama becerisi ve analitik düşünme yeteneği kazandırmak. görüşlerini değiştirebilme becerilerini kazandırmak. ortak altyapı oluşturmak ve öğretimde ekonomiklik sağlamak. pekiştirme. yaratıcılığı ve problem çözme becerilerini geliştirmek. Tekrar.

Kaynak kişiden yararlanma olarak da nitelendirilen sınıf dışı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Gözlem D) Görüşme B) Gezi E) Sergi C) Anket C) Ödev İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Öğrencilerine grup bilinci ve grupla çalışma alışkanlığı kazandırmak isteyen bir öğretmenin kullanabileceği en etkili sınıf dışı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Gözlem C) Görüşme E) Sergi B) Bireysel çalışma D) Gezi 7. gezi tekniğinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir? A) Gezi planı ve kazandırılacak davranışlar öğrencilerle birlikte belirlenmelidir.Test 5 SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 1. II. Öğrencinin yaratıcılığını. Yapılacak etkinliklere öğrencilerin katılımı öğrenmenin kalıcılığını artırır. Özellikleri verilen sınıf dışı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Sosyal Etknilik C) Gezi E) Gözlem B) Ödev D) Görüşme . Hedefe ve gidilecek yere göre plan hazırlanmalıdır. B) Gezi plana göre yapılmalıdır. E) Bir rapor ile sonuçlanmalıdır. 3. 5. Sınıf dışı öğretim tekniklerinden “ödev”in verilme amacı aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır? A) Öğrenciyi derse iyi hazırlamak B) Öğrenciye sorumluluk bilincini kazandırmak C) Derste öğretilemeyen konuları yetiştirmek D) Bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırmak E) Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmek Ödev verirken öğretmenin bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. 2. B) Öğrencinin hobilerine dayanmalıdır. C) İzinler alınmalı. hedef davranışlara göre önceden belirlenmelidir. Plana göre uygulanarak gerçekleştirilmeli ve sonrasında sınıfta tartışılarak değerlendirme yapılmalıdır. Öğrenciye kazandırılacak davranışlar öğrencilerle birlikte belirlenmelidir. D) Gezi yapılacak yer. sınıf dışı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Gezi D) Görüşme B) Ödev E) Sergi 125 C) Gözlem 8. olayı ya da kişiyi izleyerek bilgi toplanılır ve öğrenme gerçekleştirilir. görev yapma bilincini. Bu tekniğe başlamadan önce hedefler belirlenir. III. yapılan etkinlikler ve sonuçlar gezinin amaçları doğrultusunda sınıfta tartışılmalıdır. Bu teknikte durum ya da olay ile ilgili önceden bilgi verilir. C) Derste öğrenciler pekiştirilmelidir. D) Ödevler bireysel verilmelidir. I. Paragrafta sözü edilen. Aşamaları sıralan sınıf dışı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Soru-cevap D) Sergi B) Gezi E) Görüşme 6. 4. Aşağıdakilerden hangisi dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır? A) Eğitsel değer taşımalıdır. kendini kontrol etme duygusunu geliştirir. Bu durumu. E) Geziden sonra. Bu açıklamaya göre. Ayrıca konuların tekrarını sağlar. gezi yapılacak yerde sorulacak sorular önceden belirlenmelidir.

ev ödevlerinin en çok hangi amaçla kullanıldığı görülmektedir? A) Öğretmenin bireysel başarıları değerlendirmesinin kolaylaştırılması B) Öğrencinin evdeki zamanını boşa geçirmemesinin sağlanması C) Öğrencilerin yardımlaşma duygularının geliştirilmesi D) Okulda kazanılan bilgi. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel gezilerin temel amacıdır? A) Öğrenciler arasında yardımlaşmayı geliştirmek B) Boş zamanları değerlendirmek C) İlk elden somut yaşantılar sağlamak D) Öğrencilerin hazır oluş düzeyini yükseltmek E) Öğrencileri sınıf ortamının monotonluğundan kurtarmak 2001 KMS 2. beceri ve davranışların pekiştirilmesi E) Öğrenmelere aile bireylerinin katkılarının sağlanması 2003 KPSS ÇIKMIŞ SORULAR 1. Öğrencilere verilen proje ve ev ödevlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin hazırbulunuşluklarını yükseltmek B) Konuların tekrarını sağlamak C) Öğrencilere boş zamanlarını değerlendirme alışkanlığı kazandırmak D) Öğrencilere bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırmak E) Konuların günlük yaşamla bütünleşmesini sağlamak 2002 KPSS Çıkmış Sorular 1 C 2 B 3 D 4 D 127 .ÇIKMIŞ SORULAR SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 4. Son yıllarda uygulamalara bakıldığında. Öğrencilere ödev verirken öğretmenin dikkat gisidir? A) Bireysel olarak yapılabilmesi B) Eğitsel değer taşıması C) Uzun zaman almaması D) Konusunun yakın çevreyle bağlantılı olması E) Bilgi toplamayı gerektirmesi 2001 KMS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k edeceği en önemli nokta aşağıdakilerden han- 3.

7 Öze Dönük / İçsel Zeka 7. CARROLL’UN OKULDA ÖĞRENME MODELİ 11. DUNN’IN ÖĞRENME STİLİ MODELİ 16. YAPILANDIRMACILIK (KURMACILIK / İNŞACILIK / OLUŞTURMACILIK / CONSTRUCTİVİSM) 5.6 Kişilerarası / Sosyal Zeka 7. YAŞANTISAL ÖĞRENME/YAŞANTI TEMELLİ ÖĞRENME 15. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM SİSTEMİ (KELLER PLANI) 9. TAM ÖĞRENME 2.2 Mantıksal / Matematiksel Zeka 7. ÇOKLU ZEKA 7. İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME / ÖĞRETİM 6. SLAVİN’İN ETKİLİ ÖĞRETİM MODELİ 13.4 Müziksel / Ritmik Zeka 7.1 Sözel / Dilsel Zeka 7.5 Bedensel / Kinetik Zeka 7. PROGRAMLI ÖĞRENME/ÖĞRETİM 3. MODEL ALARAK ÖĞRENME 14. GLASER’İN TEMEL ÖĞRETME MODELİ 12. ANLAMLI ÖĞRENME 7.1 Bilgisayar Destekli Öğretimin Yararları Öğrenme Hızı Katılımcı Öğrenme (Etkin Katılım) Öğretim Etkinliklerinin Çeşitliliği Öğrenci Performansının İzlenebilmesi Zamandan ve Ortamdan Bağımsızlık 4. GAGNE’NİN ÖĞRENME MODELİ 10.ÖĞRENME-ÖĞRETME MODELLERİ-YAKLAŞIMLARI-STİLLERİ BÖLÜM İÇERİĞİ ÖĞRENME–ÖĞRETME MODELLERİ–YAKLAŞIMLARI-STİLLERİ 1.3 Görsel-Uzamsal (Mekansal) Zeka 7.8 Doğa Zekası 8. GREGORC’UN ÖĞRENME STİLİ (GREGORC’UN KAYNAŞTIRMA YETENEĞİ) MODELİ 129 . BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 3.

bir birim öğrenme gerçekleşmeden bir diğerine geçilmez. kendi ile ilgili tutumları  Öğretim hizmetlerinin niteliği: Kaliteli öğretim için ipucu. (Çev. düzeltme kullanılıp etkin katılımın sağlandığı nitelikli bir öğretim hizmeti sunulmuş ise istenen öğrenme ürünlerine ulaşılabilir. dönüt. onların hazırbulunuşluk düzeylerine uygun olan öğretim hizmetinin sağlanmasına ve onlara ihtiyaçları kadar zaman tanınmasına bağlıdır. katılım.ÖĞRENME-ÖĞRETME MODELLERİ-YAKLAŞIMLARI-STİLLERİ Değişkenleri Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 7-8 soru çıkmaktadır. 131 . okuldaki başarıyı %90’a çıkaran bir öğretim sürecini gerektirir. okula karşı tutum. TAM ÖĞRENME70 Bilgilerin tamamının. istek. dönüt-düzeltme değişkenleri  Öğrenme ürünleri: Bilişsel başarı. (1995). öğretmene karşı tutum. Eksik kalan ve öğrenilmeyen konular ilgili gruba ek öğretim yapılır. 70 Bloom.  Öğrenci niteliği: Bilişsel giriş davranışları ve duyuşsal giriş özellikleri olarak iki başlıkta incelenir. (2003). okula karşı tutum. – bilişsel ve duyuşsal giriş özellikleri istenen düzeyde ise – ipucu. 71 Demirel. Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. pekiştireç. öğretmene karşı tutum. Ankara: Pegem A Yayıncılık. pekiştireç. kendi ile ilgili tutumları göndermeler)  Pekiştireç Öğrenme Ürünleri ba- ÖĞRENME–ÖĞRETME MODELLERİ–YAKLAŞIMLARI 1. ● ● Bilişsel giriş davranışları: Bilişsel alan düzeyi. D. İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. işin başında olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise herhangi bir kişinin öğrenebileceği her şeyi herkes okulda öğrenebilir71. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. B. (Alt limit %70) Tam öğrenme modeline göre. akademik Derse karşı ilgi. Tam Öğrenmenin Temel Dayanağı Bir sınıftaki öğrencilerin başarılı olmaları. tutum.benlik)  Düzeltme (dönütün genişletilmiş hali)  Öğrenci katılımı (etkin katılım) Tam öğrenmeye göre. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k okulda öğrenebileceğini savunan öğrenme-öğretme  İpucu (işaret ve  Bilişsel şarı (pe. Konuların küçük birimlere ayrılarak aşamalı öğretimi söz konusudur. luk düzeyi. Öğrenme hızı  Değişen dukiştirme aracı) yuşsal ceriler dirim/aydınlatıcı yankı)  Dönüt (geri bil- özel- likler ve be Öğrenme çeşidi ve düzeyi hazırbulunuş. Tam öğrenmede istenen öğrenme ürünlerine ulaşmak. öğrenme stilleri Duyuşsal giriş özellikleri: Derse karşı ilgi. değişen duyuşsal özellikler ve beceriler Tam Öğrenme Modelinin Değişkenleri Öğretim Hizmetinin Öğrenci Nitelikleri Niteliği (Kaliteli Öğretim) Bilişsel giriş davranışları (bilgi. öğrencilerin tamamı tarafından yaklaşımı tam öğrenmedir. Bloom tarafından ortaya atılan tam öğrenme modeli. öğrenme stilleri Duyuşsal giriş özellikleri (ilgi. A. Bu gerçekleştiğinde öğretim hedefleri doğrultusundaki öğrenme düzeyleri birbirine yaklaşır ve sınıftaki tüm öğrenciler başarılı olabilir. hazırbulunuşluk düzeyi. S. beceri. Yani. öğrenci niteliklerinin istenen düzeyde olmasına ve öğretim hizmetlerinin niteliğinin yüksek olmasına bağlıdır. Ö. yeterlik) Bilişsel alan düzeyi. öğrenme hızı. Özçelik).

Her öğrenciye test verilir. 4. Hangi grup çalışmasının yapılacağı belirlenir. Her küçük grup bir diğerine araştırdığı Birlikte Öğrenme 1. 3. 5. Heterojen gruplar oluşturulur. 4. 4. 3. tartışmasına açılır 5. (En çok bu işbirlikli teknik sözel iletişimi geliştirir. 2.) Neden üzgünsün bugün? Puanın mı düşük? Hayır A aldım. Grubumdaki bir arkadaşım öğrenememiş.) çalışmalara göre değerlendirilir (Bireysel başarı grubun başarısını etkilemektir. Konular parçalanarak küçük gruplara dağıtılır. Takım-OyunTurnuva 1. Heterojen gruplar oluşturulur. Sonuçlar bireysel 6. 2. Ayrılıp Birleşme 1. Puana göre başarı Tartışma Grubu 1. konuyu öğretir. 2. Her öğrenci turnuvaya grubu temsilen katılır. 4. İşbirlikli öğrenmeye ters. İŞBİRLİĞİNE DAYALI / İŞBİRLİKLİ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Öğrenci TimleriBaşarı Grupları 1. 145 . Bireysel başarılara göre grupların aldığı puanlar hesaplanır ve ödüllendirme yapılır. Heterojen gruplar oluşturulur. 3. Grupların içinde daha küçük gruplar oluşturulur. Kaynaklardan yararlanılır. sırasıyla öğrenciler 6. Böylelikle paylaşma ve arkadaşlık duyguları gelişir. 3. Heterojen gruplar oluşturulur. Grup raporu hazırlanır. Grup çalışması sınıf sıralanır. ve grup değerlendirilir. Grup değerlendirilir ve gruptaki her bir öğrenci aynı notu alır. Öğrenme ünitesi incelenir.ÖĞRENME-ÖĞRETME MODELLERİ-YAKLAŞIMLARI-STİLLERİ İşbirlikli öğrenmenin öğrenme-öğretme sürecinde uygulanması aşağıdaki işbirlikli öğretim tekniklerinin kullanılmasıyla mümkündür. Böylelikle güçlü yönler üst düzeye getirilir. Öğrenme ünitesi gruba verilir. 5. 3. ben öğrenmişim neye yarar. Ancak benim grubumdaki arkadaşım zayıf aldı. 2. En çok puan alan grup turnuvayı kazanır. Turnuvalar yapılır. 2. Tartışma konusu seçilir. Her bir grup üyesinin ilgi duyduğu konu üzerinde çalışması sağlanır. Grup üyeleri topladığı bilgileri ve materyali diğer grup üyeleri ile paylaşır. Heterojen grup oluşturulur. 4.

Öğretim yolunun doğru seçimi önemlidir. Yeni bilgilerin eski bilgi sistemine yerleştirilerek bilgilerin ön koşul öğrenmeleri dikkate alarak öğretilmesidir. VYGOTSKY. Bu zeka boyutları uygun etkinlikler ve çevresel uyarıcılar ile gelişir. DEUTSCH. Zeka ve algılama yeteneği önemlidir. Birincil kaynaklar önemlidir. Homojen gruplar oluşturulur ve farklara göre öğretim yapılır. KAGAN AUSUBEL GARDNER KELLER GAGNE CARROLL GLASER şarının tattırılması ve pekiştirilmesi. yeni değerler ve inançlar kazanılabilir. güdülenme ve zaman değişkenleri uygun düzenlenirse. Dört aşaması. hedef. Tüm bilgiler uygun bir zamanda. (Bir kişinin öğrenebildiğini herkes öğrenebilir. KLİPATRİCK. MODEL ALARAK ÖĞRENME Taklit ve gözleme dayalı daha çok informal öğrenmeler gerçekleşir. Kaliteli öğretim. duygusal. öğrenme düzeyi olumlu etkilenir. SLAVİN. İyi bir öğretim hizmeti ve grupla öğretim temel alınır. sosyal ve psikolojik olmak üzere beş temel etmenden oluşur. DEWEY. Bilgi ve öğrenme YAŞANTISAL ÖĞRENME KOLB arasındaki ilişki önemlidir. THELEN VİCO. Üst düzey beceriler ve davranışlar kazandırılır. Bireysel ve benmerkezci anlayış yerine ekip ruhu ve olumlu bağlılık grup dinamiğini ön plana çıkarır. Küçük grupların oluşturulması temeline dayanır. Grup başarısı için bireysel sorumluluk ve bireysel başarı gereklidir. Araştırma ve soruşturma gerektirir. daha çok grupla çalışıp serbest etkinliklerle ortaya koymasıdır. Öğrenme zihinde de gerçekleşir o nedenle iç faktörler. Öğretimi fiziksel mekana bağlılıktan kurtarabilir. yetenek. Öğrencilerin kendi düşünme biçimi ve deneyimleri ile yeni ve öznel bir bilgi oluşturmasıdır. Nasıl öğrenildiği ve süreç değerlendirme önemlidir. hatanın düzeltme ile giderilmesi. BRUNER. İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME ANLAMLI ÖĞRENME ÇOKLU ZEKA BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM SİSTEMİ GAGNE’NİN ÖĞRENME MODELİ OKULDA ÖĞRENME TEMEL ÖĞRETİM 160 . DEWEY. okulda öğrenilebilir. AUSUBEL LEWİN. KELLY. GözBANDURA lem yaparak yeni bilişsel beceriler öğrenilebilir. ÖĞRENME STİLİ MODELİ ÖĞRENME STİLİ (KAYNAŞTIRMA YETENEĞİ) MODELİ GREGORC Bireyin iç dinamiklerine-yeteneğine etki eden dış faktörlere önemlidir. ÖğDUNN renme biçimleri iç ve dış etmenleri içeren çevresel. SHARAN. Her birey az-çok her zeka boyutu (potansiyelleri) ile dünyaya gelir. baPROGRAMLI ÖĞRENME SKİNNER SKİNNER’IN İLKELERİNE DAYANIR DEWEY DEWEY. öğretim yolu ve değerlendirmedir. VYGOTSKY. giriş davranışları. Öğretimin niteliği. yaşantıya dayalı bir süreç olarak gerçekleşir. ETKİLİ ÖĞRETİM SLAVİN öğretim düzeyini uygun hale getirme. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM PROBLEME DAYALI ÖĞRENME PROJE TABANLI ÖĞRENME YAPILANDIRMACILIK Bireysel farklara teknolojik olanaklarla hizmet edilmesidir. Öğrenme. öğrencinin sürece dahil edilmesi ve konuların küçük birimlere bölünüp parça parça öğretilmesidir. Bireysel farkların dikkate alınması. deneyim ve problem çözme önemlidir. deneyimler. yansıtıcı gözlem. fırsat ve sebat önemli değişkenleridir.) İstenilen öğrenme ürünleri öğretim hizmetinin ve öğrencinin niteliğine bağlıdır. Somut yaşantı. bilimsel yöntem ve süreç öğrenilir. kendi seçtikleri konuları. Bireydeki güçler ve iç öğrenme üzerinde durur. Öğrencilerin. fiziksel. soyut kavramsallaştırma ve aktif yaşantı olmak üzere dört öğrenme biçimi bulunduğunu vurgular.ÖĞRENME-ÖĞRETME MODELLERİ-YAKLAŞIMLARI-STİLLERİ ÖĞRENME-ÖĞRETME YAKLAŞIMLARININ SAVUNUCULARI VE BELİRGİN ÖZELLİKLERİ YAKLAŞIMLAR KİMİNLE ANILIR? BELİRGİN ÖZELLİKLERİ Uygun koşullar sağlandığında bilgilerin tamamı okulda ve öğrencilerin taTAM ÖĞRENME BLOOM mamı tarafından öğrenebilir. BANDURA. Bireysel farklara hizmet ederek bireyi kazanmaktır. Algılama somut ve soyut olarak ikiye ayrılır.

IV. farklılık gösterir. Bu öğretim yaklaşımı veya yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) İşbirliğine dayalı öğrenme B) Anlamlı öğrenme C) Bilgisayar destekli öğretim D) Tam öğrenme E) Temel öğretim 4. önemli görülür ve her öğrencinin ihtiyaç duyduğu zaman. ihtiyaç duyduğunda tekrar etme şansına sahiptir. Yukarıda sıralanan seçeneklerden hangisi ya da hangileri probleme dayalı öğrenmenin özelliklerindendir? . Tüm bilgilerin okulda öğrenebileceğini savunur. Bilgilerin tümdengelime göre öğrenciye sunulması önemlidir. Bu öğrencilerin eksiklerini gidermek isteyen Ali İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Bey’in kullanabileceği en uygun öğretme modeli/yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Soru cevap B) Programlı öğrenme C) Keller plânı D) Glasser’in temel öğretme modeli E) Carroll’un okulda öğrenme modeli 2. Bu modelle öğrenme için gerekli zaman. Tüm bilgilerin okulda öğrenilebilmesi için kaliteli öğretim hizmetlerinin gerekliliği üzerinde durulur. Dersinde hatayı en aza indirgemeyi amaçlayan bir öğretmen. İşin başında olumlu öğrenme koşulları sağlanmışsa herhangi bir kişinin öğrenebileceği bir şeyi herkesin öğrenebileceğini savunan öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yapılandırmacı öğrenme B) Anlamlı öğrenme C) Tam öğrenme D) Programlı öğrenme E) Bilgisayar destekli öğrenme 6. II. programlı öğretim ilkelerinden hangisini kullanırsa amacına daha kolay ulaşır? A) Anında düzeltme C) Küçük adımlar E) Başarı 161 B) Bireysel hız D) Etkin katılım A) Yalnız I D) II ve IV B) Yalnız II E) I ve II C) I ve III için öğrenciye deneyim kazandırır. I. İlköğretimde öğretmenlik yapan Ali Bey bir sınıfta öğrenme düzeyleri sınıfa göre oldukça düşük öğrencileri tespit etmiştir. Yaşamda karşılaşılabilecek sorunların çözümü 3. III. Teknolojik imkanları gelişmiş okullarda kullanılır.Test 6 ÖĞRENME-ÖĞRETME MODELLERİ-YAKLAŞIMLARI-STİLLERİ ÖĞRETME-ÖĞRENME MODELLERİ/YAKLAŞIMLARI 1. Özeti sunulan öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Keller planı B) Carroll’un okulda öğrenme modeli C) Çoklu zeka D) Anlamlı öğrenme E) Glaser’in temel öğrenme modeli 5. Aktif öğrenme süreçlerinde yaşantıları kolaylaştıran bir yapısı vardır. Öğrenci kendi öğrenme hızına uygun olarak konuyu öğrenme.

eksiklerine göre her gün bir grupta çalışması 66. Test 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 C C A B C D D A B A E C B D E E E B E C C A D 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 B E A D D B C A D D E D C A B E D C C A E B B 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A E E C E A E C A B B D A E E A C B A B A 171 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k . Bir öğretmen. diğer derslerle de bağlantılı bir problemli senaryoyu öğrenciyi merkeze alarak küçük gruplar halinde işlemek isterse kullanacağı en etkili öğrenme/öğretme modeli aşağıdakilerden hangisi olur? A) Proje tabanlı öğrenme B) Programlı öğrenme C) İşbirlikli öğrenme D) Anlamlı öğrenme E) Tam öğrenme 67. C) Öğrencileri motive eder. D) Öğrencilerin okul ve öğrenme ile ilgili tutumlarını olumlu yönde etkiler.Test 6 ÖĞRENME-ÖĞRETME MODELLERİ-YAKLAŞIMLARI-STİLLERİ 65. İşbirlikli öğrenme gruplarının heterojen olmasının ne anlama geldiği aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır? A) Farklı özelliklerdeki öğrencilerin aynı gruplarda olması B) Aynı özelliklere sahip öğrencilerin bir arada çalışması C) Öğrencilerin öğretmenlerle grup oluşturması D) Akran gruplarının oluşturulması E) Öğrencilerin. E) Öğrenciye kendi bilgisini ortaya koyması için cesaret verir. Aşağıdakilerden hangisi. işbirlikli öğrenmenin kullanılmasını gerekli kılan nedenlerden biri olamaz? A) Öğrencide kaygı düzeyini düşürür. B) Sosyal becerileri geliştirmede zayıf olduğundan öğretimi bireyselleştirir.

Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin aktif katılımını özendirme gücü açısından en zayıf öğretmen davranışıdır? A) Ülkenin hangi yönleriyle tanıtılacağını gruba bırakması B) Sunuşta. seçtikleri unsurları ve çözüm önerilerini kazandırırken sergi. gazete. kavramla ilişkili olan bütün çağrışımları kullanmaktadır. Bu öğretmen bu amacına aşağıdakilerden hangisiyle kolaylıkla ulaşabilir? A) Kavramların farklı dillerde karşılığını bulmak B) Kavram ağı oluşturmak C) Kavramları örnek olan ve olmayan olay.ÇIKMIŞ SORULAR ÖĞRETME-ÖĞRENME MODELLERİ/YAKLAŞIMLARI ÇIKMIŞ SORULAR 3. Sınıfta öğrencilere bilgiler kolaylıkla öğrenebilecek basamaklara bölünür ve basitten karmaşığa doğru öğrenmeler sağlanır. çalışmaları hem bireysel hem de grubun ortak çalışmalarına bakarak değerlendirebileceğini belirtmiştir. nelerden yararlanabileceğine ilişkin örnekler vermesi C) Tüm ölçütlerin öğretmen tarafından belirlenmesi D) Öğrencilerin seçimlerini dikkate alması E) Bireysel katkıya ve ortak ürüne bakacağını belirtmesi 2001 KMS 1. rekabete önem verilmesi C) Öğrencilerin bağımlı davranmaya özendirilmesi D) Pasif ve sessiz bir sınıf topluluğunun oluşturulması E) Öğrencilerin ilgi ve beklentilerinin dikkate alınmaması 2001 KMS 2. Bunu dikkate alan bir öğretmen aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulamaya çalışmaktadır? A) Grupla öğretim C) Küçük adımlar E) Bireysel hız 2001 KMS B) Etkin katılım D) Beyin fırtınası . Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemez? A) Bireysel ayrılıkların göz önünde tutulması B) İşbirliğinden çok. Bir kavramı derinlemesine incelemek isteyen bir öğretmen. Öğretmen aşağıdaki hangi öğretme yaklaşımını kullanmaktadır? A) Gözlem yoluyla öğrenme B) Proje temelli öğrenme C) Yaratıcı drama D) Benzetim yoluyla öğrenme E) Yansıtıcı düşünme 2001 KMS 172 5. Bir öğretmen vatandaşlık dersinde “İnsan Haklarını Engelleyen Unsurlar” konusunu işlerken sınıfı dört ya da beşerli gruplara ayırmış ve bu unsurlardan birini inceleyerek bu sorunların çözümü için öneriler getirmesini istemiştir. drama. Gruplara. durum veya nesneleri bulmak D) Kavramların tanımlarını yazmak E) Kavramların somutluk ve soyutluk derecesini incelemek 2001 KMS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 4. pano gibi çalışmalar yapma yoluna gidebileceklerini söylemiş.

2008 KPSS E) D) İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k lerden hangisi doğrudur? A) B) Öğretmen. bilgileri yapılandırarak sistematik bir biçimde öğrenciye sunmalıdır. Çoklu zeka kuramının ortaya koyduğu bilgileri dikkate alarak mesleğini sürdüren bir öğretmen. ders kitapları ve öğretmen kılavuzları ayrıntılı olarak anlatmalıdır. Öğrenciler.ÇIKMIŞ SORULAR 59. ders çalışırken yalnız olmayı tercih eden ve açık hava ortamlarında yapılan yürüyüşlerden hoşlanan bireyin çoklu zeka kuramına göre hangi zeka alanlarının daha baskın olduğu söylenebilir? A) B) C) D) E) Öze dönük ve doğacı Doğacı ve mantıksal Mantıksal ve sözel Sözel ve öze dönük Öze dönük ve müziksel 2008 KPSS 61. öğretmenden. C) Öğrencilerin. Farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanmaya çaba göstermelidir. Bilginin nasıl yapılandırılacağını ve nasıl kullanılacağını. geliştirilir ve sentezlenir. oyun oynarken. Bilişsel etkinlikler içinde öğrenilen yeni bilgiler eski öğrenilenlerle birlikte yorumlanır. 2008 KPSS Çıkmış Sorular 1 B 22 C 43 B 2 B 23 A 44 D 3 C 24 B 45 B 4 A 25 B 46 D 5 C 26 D 47 E 6 A 27 D 48 D 7 B 28 D 49 A 8 B 29 A 50 A 9 A 30 B 51 C 10 C 31 B 52 E 11 E 32 D 53 D 12 E 33 C 54 D 13 B 34 C 55 E 14 A 35 D 56 C 15 B 36 C 57 B 16 D 37 E 58 B 17 C 38 B 59 A 18 A 39 D 60 D 19 B 40 E 61 A 20 B 41 E 62 E 21 E 42 B 183 . Öğrencilerin kavrayabilmeleri için konuları tekrar tekrar anlatmalıdır. Öğrenciler. aşağıda belirtilenlerin hangisini öncelikle hedeflemiş olabilir? A) B) C) D) E) Öğrenmelerin anlamlı ve kalıcı hâle gelmesini Farklı öğrenme yollarını kullanmayı Öğretilen bilgilerin tekrar edilmesini Öğrencilerin öğrenme güçlüklerini belirlemeyi Öğrencilerin şema çizme becerilerini geliştirmeyi 2008 KPSS 62. Sınıfında kavram haritası çalışması yaptıran bir öğretmen. 2005’te uygulamaya konulan ilköğretim programlarının dayandığı belirtilen yapılandırmacı (oluşturmacı) öğrenme yaklaşımı için aşağıdaki60. öğretim araçlarından ve kitaplardan öğrendikleri bilgileri gerektiği zaman ve kendilerinden istendiğinde bir düzen içinde sunmalıdır. Öğrenme gerçekleştiğinde pekiştireç vermeli dir. Canlılarla ilgili kitapları okumayı seven. önceden öğrendikleri bilgileri zaman zaman tekrar edip hatırlamaları önemlidir. bu kuramın gereği olarak aşağıdakilerden hangisini yapmaya özen göstermelidir? A) B) C) D) E) Dersi sunuş biçimine öğrencilerin alışması için çaba göstermelidir. hazırbulunuşluk düzeylerine göre bir araya getirilerek gruplanmalıdır.

MESLEK BİLGİSİ (PEDAGOJİK FORMASYON / EĞİTME – ÖĞRETME BİLGİSİ) 3. GENEL KÜLTÜR 185 . ÖZEL ALAN BİLGİSİ 2.ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ BÖLÜM İÇERİĞİ ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ 2005 PROGRAMLARI VE ÖĞRETMEN 1.

ulusal ve evrensel değerleri benimseyerek öğrencilerine de benimseten. öğretmenin öğretim 187 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k önemli olmasına karşın. çağın gerektirdiği sorumlulukları yerine getiremez. öğrenciyi bilgiye yönlendiren kişi olmasıdır. programlarda belirlenen amaçları davranışlarında sergileyen. Öğretmenler öğretme etkinliklerine ve öğrencilerin psikolojik dengelerine. sorun çözen ve sorun çözmeyi öğreten. Öğretimin niteliği öğretmenin niteliği ile ilişkilidir.meb. Okulların ve eğitim birimlerinin önemli sorunlarından biri öğretmenin niteliği. Ülke kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğu görünen öğretmenlerin temel görevi. Öğretmenlerin niteliklerinin ve öğretmen sayısının yetersiz olması. Yüksek MEB (2005). öğrenciye kazandırılması beklenen nitelikler. Nitelikli insanların yetiştirilmesi ve bilginin insanlara ulaşması için. öğretmenin sahip olması gereken yeterlilikler ve öğretmenin öğretim ortamında olması gereken etkililiği ve sorumluluğu daha da artmaktadır. sosyal etkileşimlerine. Öğretmenler öğrencilerin yalnızca bilişsel becerilerinin gelişimini yani bilgilerinin yayılmasını sağlamak durumunda değildir. programlarda belirlenen amaçları sergileyen. öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmektir.org/dataoecd/58/59/33918026. ulusal ve evrensel değerleri benimseyen ve sorunlara çözüm üreten. sabırlı ve sevecen bir yaklaşım benimsemelidir. bireysel farklara hizmet eden. Okulun işlevi ile birlikte. grup çalışmalarını organize etmeleri beklenmektedir. öğretme-öğrenme süreci.tr/yet/ adresinden 25 Nisan 2005 tarihinde erişilmiştir. hoşgörülü. kültürel eğitimlerine dikkat etmek zorundadır. Learning for Tomorrow’s World First Results from PISA 2003. Bu anlayışla.pdf adresinden 13 Aralık 2004 tarihinde erişilmiştir. her bireyin gereksinimlerini dikkate alarak. davranışlarıyla öğrenciye model olmalı.pisa. öğretmenin sınıf içerisindeki rolünü de değiştirmiştir. artık tek kaynak olarak görül- . yeni yönelimler ve yaklaşımlar öğretmende bulunması gereken nitelikleri/yeterlikleri değiştirmiştir. “The Learning Environment and the Organisation of Schooling. topluma yararlı olabilmesi için kazanması gereken davranışlar katlanarak artmakta. 88 ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ Eğitimdeki değişiklikler.gov.” Web: http://www. teknolojik gelişmeler. bilgiyi depolayan ve onu öğrenciye sunan kaynak olmaktan çok. Ülke kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğu görülen öğretmenlerin temel görevi. özelliklere sahip olmayan bir öğretmen. öğretmenlerin tutumlarının. diğeri ise öğretimin niteliğidir. Öğretmenden beklenen. Bu gelişmelere paralel olarak bireyin. öğrenmeyi öğrenen bireyleri yetiştirmektir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından 2003 yılında 40 ülkede öğrenim gören 15 yaşındaki 250 bin öğrenci ile yapılan Uluslararası Öğrenci Performansı Değerlendirme Programı (PISA/Programme for International Student Assessment) araştırmasında. ulusal ve evrensel değerleri benimseyen ve sorunlara çözüm üreten. Çağdaş öğretmen. Bu sıralananlar. tüm teknolojik kolaylıklara karşın. objektif. 89 OECD (Organısatıon for Economıc Cooperatıon and Development) (2004). öğrenci performansının düşmesinin nedeni olarak gösterilmektedir89. Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 1 soru çıkmaktadır. birey bir yol göstericiye çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır. toplumla iç içe olan okullar memektedir. Öğretmenlerin. cinsel eğitimlerine.88 Öğrenci gereksinimlerini tanılayan ve karşılayan. görüşüne başvurulan yöneticilere göre. öğretmenlerin görev ve sorumlulukları da değişmiştir. etkili bir öğretici olmaları.oecd. öğretim programlarının amaçlarını öğrenci davranışlarına dönüştüren ve öğrenciye öğrenmeyi öğreten vb. Daha önceki dönemlerde öğretmen bilgiye sahip olan ve onu aktaran kişi olarak görülmekteyken. öğrencilerinin öğrenmelerini kolaylaştırıcı olmaları. kendi konu alanı ile bilgileri çok iyi bilmeleri. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Temel Eğitime Destek Projesi Öğretmen Eğitimi Bileşeni Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri. her bireyin gereksinimlerini dikkate alarak. davranışlarının ve öğrencilerle etkileşimlerinin öğrenmeyi doğrudan etkilediği belirlenmiştir.ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ ortamında artan sorumluluklarından yalnızca birkaçıdır. yüreklendirici. Web: http://oyegm.

Şüphesiz öğretmen eğitimi programları. – Öğretmenlerin göreve başlama koşulları. 2005-2006 öğretim yılında ülke çapında uygulamaya konan ilköğretim programlarının başarısını. Uygulanmakta olan öğretmen eğitimi programları. Türkiye’de uy188 gulanan önceki programların ekonomiye. bilgi üreten insanlar yetiştirmek için çağdaş yaklaşımlar izlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. AB vizyonu ve uluslararası standartlara uyma isteği gerekçe olarak gösterilmiştir. çoklu zeka kuramını ve işbirliğine dayalı öğrenmeyi temel alan. öğretmen kalitesi. davranışçı kurama dayanan programdan iş birliğine dayalı ve yapılandırmacı yaklaşıma yer verilen programa geçiş. mezunların hizmet vereceği öğretim düzeyinin programı ile birebir paralel olmak durumunda değildir. değişime direnç göstermeyen. Bu programın. Ülkenin nüfus artış hızı ve kalkınma hedefleri dikkate alınarak yeterli sayıda öğretmen yetiştirme planlanabilir. İstenen yeterliliklerde öğretmen yetiştirme. Öğretmen yeterlilikleri belirlenirken öğretmen niteliklerini etkileyen unsurlar da incelenmelidir. Nitelikli öğretmen yetiştirmenin ilk adımı ise gereksinim duyulan öğretmenin yeterliliklerini belirlemektir. artık bilgi ezberleyen değil.ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ düzeyde öğrenci başarısının anahtarı iyi öğretimdir. Öğretmen eğitimi programları. gereksinim ve beklentilerine uygun ve onların öğretim sürecine etkin katılımını hedefleyen bir programı uygulayacak öğretmenlerin çağdaş öğretmende olması gereken birtakım yeterliliklere sahip olması gerekir. öncelikle iyi bir eğitim planlamasını gerektirir. Programlarda değişiklik yapılmasına neden gereksinim duyulduğu ile ilgili açıklamalara bakıldığında. uluslararası eğitim araştırmalarının sonuçlarının Türkiye Eğitim Sistemi açısından olumsuz bir tablo çizdiği de değişiklik için diğer gerekçeler olarak ifade edilmektedir. Bu anlayışla hazırlanan bir programın öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecinde etkin olmasına ve kendini ifade etmesine olanak tanıyacağı düşünülmektedir. AB standartlarının dikkate alınması ve öğrenci merkezli öğretim olarak özetlenmiştir. geliştirilir. literatürde öğretmen niteliği. – Yapılandırmacılığı. – Bireysel farklılıklara. Program hazırlama çalışmaları ile yapılan değişiklikler. Öğrencilerin ilgi. öğretmenlik standartları gibi farklı kavramlarla ifade edilmektedir. çağdaş İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k . Çünkü programların sürekli olarak geliştirilmesi söz konusudur. Öğretmen niteliğini etkileyen unsurlar aşağıda sıralanmıştır: – Öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci seçimi. İyi donanımlı öğretmenlerin yetiştirilmesi için öğretmen yeterliliğini etkileyen bütün unsurların dikkate alınması gerektiği öngörülmekte ve öğretmen yetiştirme politikalarının bunlara göre tasarlanması önerilmektedir. dünyadaki gelişmeler. sekiz yıllık kesintisiz eğitime uygunluk. Program değişikliğine gidildiği dönemdeki Talim Terbiye Kurulu Başkanı Selçuk (2004). sistemde hizmet veren öğretmenlerin programı uygulayabilecek yeterliliklere sahip olma düzeyleri doğrudan doğruya etkileyecektir. Programı uygulamaya koyacak öğretmenler hizmet içi eğitim programları yoluyla yeterli hale getirilir. geleneksel yaklaşımlarla çağdaş insan yetiştirilemeyeceği. Öğretimi gerçekleştiren öğretmen. zaman içinde geliştirilecek programlara uyum sağlayabilecek temel becerilerle ve bilgiye ulaşma yollarını kullanabilme yeterliliğine sahip öğretmenler yetiştirebilmelidir. – Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi. programların yenileştirilmesiyle ilgili çalışmalarda dünyadaki gelişmeleri dikkate almak ve AB normlarını gözden geçirmek ilkelerinin benimsendiğini belirtmiştir. Yeni programlar ile. Her ne kadar bu kavramlar arasında anlam yönünden farklılıklar varsa da çoğu zaman birbirinin yerine kullanılmakta ve ismi ne olursa olsun öğretmenin donanımlı olup olmadığı ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. MEB tarafından 2004-2005 öğretim yılında deneme uygulaması gerçekleştirilen. – Öğrenciyi merkeze alan. – Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimi. öğrenci etkinliğine dayanan çağdaş yaklaşımların benimsendiği söylenebilir. Programlar gereksinimlere göre hazırlanıp. – Öğretmenlerin çalışma ve yaşam koşulları öğretmenin niteliğini etkileyen unsurlardır. Görevdeki öğretmene ya da o öğretmenin yeterliliklerine göre programlar hazırlanmaz. özelliklere ve yeteneklere önem veren bir anlayışla hazırlandığı vurgulanmaktadır. 2005 ilköğretim programında. demokrasiye ve bilgi-iletişim teknolojilerindeki gelişmelere yeterince duyarlı olmadığı. Öğretmen yeterlilikleri. 2005 Programları ve Öğretmen Eğitim programları bireyin. eğitim sürecinin önemli bir ögesidir. toplumun ve konu alanının gereksinimlerine göre hazırlanmalıdır.

D) Öğretimini sürdüreceği ders alanı hakkında alan bilgisi almak zorundadır. Öğretmenin içeriği etkili bir biçimde sunmak. Alanı ne olursa olsun bir öğretmenin genel kültür bilgisinin üst düzeyde olması gerekir. öğrencinin sürekli dikkatini derste tutmak ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için kullanabileceği en etkili yol aşağıdakilerden hangisidir? ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ 1. Bu açıklamaya göre. 191 6. zaman ve koşullara göre değişiklik gösterir. Bu rollerden İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k biri de çatışma ve davranış yönetimidir. kültür. Bir fen bilgisi öğretmeninin deneyleri çok açıklayıcı bir biçimde yapabilmesi ve deneyin ilgili olduğu konuya ilişkin bilgilere sahip olması öğretmenin aşağıdaki hangi yeterlilik alanında iyi olduğunu gösterir? A) Meslek bilgisi C) Konu alanı bilgisi E) Pedagojik formasyon B) Özel alan bilgisi D) Genel yetenek A) Dersin başında konuyu özetleme B) Öğrencilere sürekli soru sorma C) Sorulan sorulara hemen cevap verme D) Öğrencilerin aralarında dolaşma E) Öğrenci katılımını sağlama 5. B) Toplum yapısını ve kültürel değerleri bilmek zorundadır. aşağıdakilerden hangisi öğretmenin üstlendiği rollerden biri olamaz? A) Taraf olma B) Bilgi kaynaklığı C) Araştırma uzmanlığı D) Toplumsal davranış becerileri E) Danışmanlık Konularına hakim bir öğretmenin aşağıdaki hangi alanda yeterli olduğunu söyleyebiliriz? A) Özel alan bilgisi C) Genel yetenek E) Genel kültür B) Meslek bilgisi D) Pedagojik formasyon 3. Öğretmene yüklenen roller. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin görev ve sorumlulukları arasında yer alamaz? A) Öğrenciye yeni davranışlar kazandırmakla yükümlüdür.Test 7 ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ 4. C) Bilgi ve ölçüt aramaksızın her olayı eleştirmek durumundadır. E) Pedagojik formasyona sahip olmalıdır. 2. Aşağıdaki öğretmenlerden hangisinin genel kültür ile ilgili yeterliliğe sahip olduğu söylenebilir? A) Türkçeyi iyi kullanan bir Türkçe öğretmeni B) Dili çok iyi kullanan matematik öğretmeni C) Alanında uzmanlaşmış bir tarih öğretmeni D) Öğrencilere iyi bir rehber olan psikolojik danışman E) Özel alan bilgisi üst düzeyde bir coğrafya öğretmeni . toplum.

D) Dersi etkili biçimde işlemiş ve bitirmiştir. B) Diğer öğrencileri dolaylı olarak cezalandırmıştır. II ve IV E) II ve IV 10. II. İyi bir genel kültüre. B) Etkili bir öğretici olmalıdır. Test 1 7 B 2 A 3 C 4 E 5 A 6 B 7 E 8 C 9 D 10 11 12 13 C E D A 192 . III. C) Diğer öğrencileri görmezden gelerek davranışı söndüreceğini düşünmüş ve sonunda başarılı bir davranış gerçekleşmiştir. Matematik öğretmeni Ceyda Hanım dersini dikkatle dinleyen birkaç öğrencisine odaklanmış ve dersi bu şekilde bitirmiştir. Öğrencileri eleştirel. C) Eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim işlerinden sorumludur. 8. D) Kendi alanındaki değişmeleri takip etmelidir. E) İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Öğrencileri güdüleyici. Öncelikle öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alır. E) Her insan bu işi yapabilir. E) Dersi dinlemeyen öğrencilerin başka derslerde aynı davranışta bulunmaması için iyi bir yol kullanmıştır. Rehber öğretmen Hüsnü Bey’in. D) Öğretmenlik bir meslektir. Çağdaş bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olmaz? A) Farklı yöntem ve teknikler uygulaması B) Toplumda yöneticilik. C) Plansız ve programsız öğretim yapmalıdır. Öğretmende olması gereken pedagojik formasyon yeterliliğini anlamca ve içerik olarak karşılayan diğer kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Özel alan bilgisi C) Meslek bilgisi E) Konu alanı bilgisi B) Genel kültür D) Değerler bilgisi B) Yalnız II D) I. Bu sıralananlardan hangisinin ya da hangilerinin çağdaş bir öğretmende olması gerekir? A) Yalnız I C) I. öğrencilerinin sorunlarını çok iyi anlaması ve çözümlerinde öğrencilerine yardımcı olabilmesi aşağıdaki hangi yeterlilik alanına sahip olduğunu gösterir? A) Meslek bilgisi B) Pedagojik formasyon C) Değerler bilgisi D) Genel yetenek E) Özel alan bilgisi 11. III ve IV 13. Her bireyin aynı özelliklere sahip olduğu düşüncesine önem verir. sorgulayan ve araştıran bireyler olmaya özendirir. alan bilgisine ve meslek bilgisine sahip olmalıdır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi öğretmenlik mesleği için söylenemez? A) Toplumsal davranış becerilerine sahiptir. arabuluculuk gibi görevler üstlenmesi C) Bireysel farklılıklara önem vermesi D) Ön yargılı ve öznel olması E) Zamanı etkili biçimde kullanması 9. Aşağıdakilerden hangisi nitelikli çağdaş öğretmen tanımıyla bağdaşmaz? A) Geniş bir genel kültür bilgisine sahip olmalıdır.ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ Test 7 7. öğrenmelerini kolaylaştırıcı olmalıdır. 12. IV. Bu durumu en iyi açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Dersi birkaç öğrenciye odaklayıp dersi monotonlaştırmış ve uygun olmayan bir davranış sergilemiştir. B) Girişimcidir. I.

öğretmenin rolünde nasıl bir değişime neden olmaktadır? A) Edinmesi gereken bilgi ve beceri düzeyi artmaktadır. öğretmenlik yeterliliği ile ilişkisi en azdır? A) Özel yaşamdaki tercihler B) Öğrencilerle iletişim C) Meslektaşlarla ilişkiler D) Okul ve sınıftaki davranışlar E) Okul . Öğretim sürecinde bilgi ve iletişim teknolojisinden artık daha fazla yararlanılmaktadır. öğretmenlik meslek bilgisi ve yabancı dil E) Alan bilgisi. alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi B) Genel kültür. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Aşağıdakilerden hangisinin. Bir öğretmen. E) Öğrencilerle etkileşimi artırmaktadır. öğretmenlik meslek bilgisi ve psikoloji bilgisi 2001 KMS ÇIKMIŞ SORULAR 1. C) Sınıf yönetimi kolaylaşmaktadır.ÇIKMIŞ SORULAR ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ 3. B) Eğitim sürecindeki rolü ve önemi azalmaktadır. alan bilgisi ve eğitim felsefesi D) Genel kültür. Öğretmenin mesleki yeterliğe sahip olması aşağıdaki hangi açıdan daha fazla önem taşımaktadır? A) Öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmanın artması B) Okullardaki ders sayısı ve çeşidinin artırılması C) Okul ile aile arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi D) Öğretim etkinliklerinin niteliğinin artırılması E) Eğitim amaçlarının ihtiyaca daha uygun hale getirilmesi 2001 KMS 193 5. Öğretmenin bu çabası hangi açıdan gelişmesini sağlar? A) Eğitim felsefesi B) Alan bilgisi D) Mesleki yeterlik C) İletişim kurma E) Eğitim psikolojisi 2001 KMS 4. öğretmenlik meslek bilgisi ve özel yetenek C) Genel kültür. Bu gelişmeler.aile iş birliğine katkı 2002 KPSS 2. Aşağıdakilerden hangisinde Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre öğretmenlik formasyonunu oluşturan üç temel boyut birlikte verilmiştir? A) Genel kültür. öğretme-öğrenme ortamındaki öğretim uygulamalarını sürekli sorgulamakta ve bu uygulamalarla sonuçları arasındaki ilişkileri kendi amaçları açısından değerlendirmekte ve kendisine geri bildirimler elde etmektedir. 2005 KPSS . D) Öğrencilerine ayırdığı zaman azalmaktadır.

öğretmenlerini değerlendirmelerini istemeleri E) Alıştıkları öğretim yöntemlerine bağlı kalmaları 2006 KPSS 8.ÇIKMIŞ SORULAR 6. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A) Açık fikirli ve esnek olma B) Sevecen ve esprili olma C) Değerlendirme sürecinde öznel olma D) Cesaretlendirici olma E) Hoşgörülü ve sabırlı olma 2007 KPSS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 2008 KPSS Çıkmış Sorular 1 C 2 D 3 A 4 A 5 A 6 E 7 C 8 C 194 . Bu öğretmenle ilgili olarak özellikle aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde doğru olur? A) Öğrencilerle sağlıklı iletişim kuran ve aynı zamanda ilkelerine bağlı B) Zaman ve sorumluluklar konusunda titiz ve bu konuda öğrencilerine model C) Tutumları ile davranışları çelişkili D) Şiddet konusuna duyarlı. Öğrencileri arasında gözlemlediği zorbalık davranışları karşısında öğrencilere bu yaptıklarının ne kadar yanlış ve zararlı olduğunu açıklayan bir öğretmen. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin kendilerini mesleki açıdan geliştirmelerine olanak sağlayan etkinliklerden biri değildir? A) Dersleriyle ilgili öz değerlendirme yapmaları B) Alanlarıyla ilgili yayınları izlemeleri C) Meslektaşlarıyla sınıfiçi problemlere çözüm aramaları D) Öğrencilerden. teneffüste oyuna dalıp derse geç kalan öğrenciler sınıfa girerken kapıda durup hafifçe enselerinden iteklemektedir. zorbalıkla mücadele eden ve aynı zamanda disiplinli E) Öğrencilere doğruları anlatan ve yanlışları kar şısında küçük cezalar verilmesi gerektiğine inan 7.

ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM 3.2 Ortam 4.3 İstenmeyen Davranışlar 5. VERİMLİ DERS ÇALIŞMA 5.1 Verimli Ders Çalışabilmek İçin Yapılması Gerekenler 5. SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ 4. SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER 4.1 Öğretmen-Öğrenci Değişkeni • Öğretmenin Sınıf İçi Kuralları Belirlerken Dikkat Etmesi Gereken Noktalar • İletişim Süreci 4.2 Etkili Öğrenme ve Verimli Ders Çalışmanın Yararları 205 .SINIF YÖNETİMİ BÖLÜM İÇERİĞİ SINIF YÖNETİMİ 1. GELENEKSEL YAKLAŞIM 2.

SINIF YÖNETİMİ Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 3-4 soru çıkmaktadır. yöntemi ve tekniği. Geleneksel yaklaşımdaki otoriter anlayış yerini etkileşime bırakmıştır. Esnek ve katılımcı bir şekilde yapılandırılmıştır. Bu bağlamda sınıf yönetimi. GELENEKSEL YAKLAŞIM Merkezde öğretmen vardır. öğretim stratejisi. Öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmak için. 1. zihinsel ve düşünsel gelişimlerine hizmet eden bir yak- 92 Başar. Sınıf Yönetimi. etkili bir sınıf içi iletişim oluşturarak öğrenme öğretme sürecinin daha etkili hale getirilmesi öğretmenin sınıf yönetimi becerileri ile doğrudan ilgilidir. öğrencilerin öğrenmelerini sağlayacak bir sınıf ortamının oluşturulması olarak özetlenebilir. Sınıf yönetimi.. Sınıf yönetimi. fiziki ortamın iyi düzenlenmesi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Öğrencinin duygusal.. zamanın etkili kullanılması. sınıf içi ilişkilerin düzenlenmesi. öğretim stratejileri. Bu yaklaşımın en önemli sınırlılığı öğrencide meydana gelecek davranış bozukluluklarıdır. 2004 KPSS SORU. Böylelikle öğretme-öğrenme süreci etkili ve verimli hale getirilmiş olur. eğitim programı ve öğretim planı. İletişim öğretmenden öğrenciye doğrudur. H. öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasında eş güdüm sağlayarak. Sınıf içi kurallar katıdır ve genelde öğretmen tarafından belirlenir. öğrenmeye elverişli bir ortam ve düzenin sağlanması ve bu düzenin sürdürülmesi olarak özetlenir. programların uygulanabileceği sınıf ortamının yaratılması. öğrenmeye elverişli bir ortam ve düzenin sağlanması ve bu düzenin sürdürülmesidir. öğretim yöntem ve teknikleri dersi kapsamında yer alan. Bunun nedeni ise kendini ifade edemeyen bireylerin davranış bozukluğu göstermesi gerçeğidir. Bu nedenle sınıf yönetiminin temel amacı etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak ve sonucunda etkili öğrenmeyi sağlamaktır. etkinlikler.. öğrencide davranış geliştirme ve düzenlemenin yapılması sınıf yönetimi ile ilgilidir. 2.. yöntemleri. (1999). araç gereçleri. teknoloji. mekan. ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM Merkezde öğrenci vardır. Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin temel işlevlerinden biridir? A) B) C) D) E) Derse ayrılan zamanın daha çoğunu öğretime harcamak Öğrenme sürecini daha etkili ve verimli hâle getirmek Sınıf içinde düzenli bir ortam oluşturmak Beklenen türden davranışların pekiştirilmesini sağlamak İyi çalışma alışkanlığına sahip öğrencilerin haksızlığa uğramasını engellemek İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k SINIF YÖNETİMİ92 Sınıf yönetimi. ÇÖZÜM. 207 . sınıf ortamı ve iletişim gibi konuların uygun bir biçimde organize edilmesiyle ilgili bir kavramdır. zaman. Böylelikle öğretme-öğrenme süreci etkili ve verimli hale gelecektir. Sınıfta düzeni sağlayarak. CEVAP: B Sınıf yönetimi yaklaşımları geleneksel ve çağdaş olarak iki başlık altında incelenebilir. teknikleri.

önlem alınması gereken yerde önlem almayı.. Çağdaş sınıf yönetimi anlayışında öğretmen davranışlarıyla model olur. İstenmeyen davranışın ortadan kalkması için ceza verilir. Bu modelde öğrencilerin fiziksel. Öğrencilerin Bütünsel (Sistem) gelişim özellikleri dikkate alınarak. kendi koyduğu kurallara uyma eğiliminden dolayı daha fazla verim elde edilir. okul. istenmeyen davranışı ve sonucu meydana gelmeden önlemeye yönelimdir. yöntemler. Benimsenen ve kullanılan modele göre sınıftaki öğretmen davranışları ve öğrencilerle olan iletişim farklılık gösterir. tenefüste oyuna dalıp derse geç kalan öğrenciler sınıfa girerken kapıda durup hafifçe enselerinden iteklemektedir. Gelişimsel duygusal. Sınıfta yapılacak etkinlikler. yakın ve uzak çevre. Geleceği kestirmeye. 3. Örneğin. uyulması gereken kurallar demokratik olarak tüm sınıfın katılımıyla belirlenir. 4. sı için istenen davranışların pekiştirilmesi Geleneksel 4. Bu öğretmenle ilgili olarak özellikle aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde doğru olur? A) B) C) D) E) Öğrencilerle sağlıklı iletişim kuran ve aynı zamanda ilkelerine bağlı Zaman ve sorumluluklar konusunda titiz ve bu konuda öğrencilerine model Tutumları ile davranışları çelişkili Şiddet konusuna duyarlı. Buna bağlı olarak da tepkisel modele ihtiyaç olmayacaktır. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k İstenmeyen davranışın ortaya çıkmamaönemli görülür. Model iyi çalışırsa. sınıftaki davranışları ve bunların yönetimini etkilemektedir. ortam. Diğer bir söyleyişde öğretmen öğrencileri için iyi bir model olmalıdır. Öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alarak uygulamaların gerçekleştirilmesini esas alır. tepki gösterilmesi gereken yerde tepki göstermeyi gerektirir. istenen davranışa karşı övgü söz konusudur. SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER En önemli iki değişken öğretmen ve öğrenci davranışlarıdır. aile. Öğretmen bu davranışların yerleşmesi için tutarlı davranışlar (önce kendisi) sergilemeli.SINIF YÖNETİMİ laşımdır. zorbalıkla mücadele eden ve aynı zamanda disiplinli Öğrencilere doğruları anlatan ve yanlışları karşısında küçük cezalar verilmesi gerektiğine inanan uygulamaya geçmeden önce öğrencilerin hazır hale getirilmesi önemlidir. İstenmeyen davranışa karşı tepki.1 Öğretmen-Öğrenci Değişkeni Öğretmen sınıf içinde geleceğe ilişkin davranış tiplemesini ve öğrencilerden beklentisini başlangıçtan itibaren kararlılıkla ortaya koymalıdır. Böylelikle de bireylerin kendi planladığı etkinliklere katılma.. esnek olmalı ve kurallara uymalıdır. Kopya çekmesi olası ve yan yana oturan iki öğrencinin arasına Önleyici (Önlemsel) çanta koyan ya da öğrencilerin yerlerini değiştiren bir öğretmen önlemsel modele uygun bir yöntemi sergilemektedir. Sınıf yönetimini etkileyen tüm ögelerin birlikte ele alınmasını öngörür. Bir Çağdaş 2008 KPSS SORU. Öğrencileri arasında gözlemlediği zorbalık davranışları karşısında öğrencilere bu yaptıklarının ne kadar yanlış ve zararlı olduğunu açıklayan bir öğretmen. program. istenmeyen davranışın görülme sıklığında düşme ve yok olma durumu söz konusu olabilir. zihinsel ve toplumsal gelişim düzeylerinin dikkate alınması gerekir. 208 . sınıfta sürekli Tepkisel uyumsuz davranışlar gösteren öğrenciye her defasında sözlü uyarıda bulunulur. Öğretmenin ve öğrencinin yanı sıra. SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ Sınıf yönetiminde birtakım modeller benimsenir ve kullanılır.

D) Kurallar belirlenirken velilere danışılmalıdır. C) Karışık ve ağdalı ifadeler içermelidir. Çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımını geleneksel yaklaşımdan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencinin bilişsel gelişimine hizmet eder. C) Öğretmen modeldir. C) Merkezde öğretmen vardır. B) Öğrenci merkezlidir. B) Kurallar olumsuz ifadelerle belirlenir. sürecin başında belirlenir. 6. Sözü edilen durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin derse katılımını sağlamak B) Derse karşı ilgilerini sağlamak C) Öğrenciyi sosyalleştirmek D) Öğrencilerin kurallara uymasını sağlamak E) Sorumluluk kazandırmak 3. 219 7. B) Öğretmenin ideolojisine uygun olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimini etkileyen değişkenlerden biri olamaz? A) Yöntem ve teknikler B) Öğrenci özellikleri C) Program D) Yakın ve uzak çevre E) Coğrafi koşullar . görüşleri alınır. E) Katı kurallara sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş sınıf yönetimi anlayışının bir özelliğidir? A) İletişim öğretmenden öğrenciye doğrudur. A) Öğrencilerle birlikte kural belirlemek B) Velilerle görüşmek C) Rehberlik servisinden yararlanmak D) Disiplin kuruluna gitmek E) Kullanılan yöntem-teknikleri değiştirmek Sınıf yönetimini iletişim süreci açısından etkileyen en önemli iki değişken aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrenci özellikleri ve sınıfın fiziksel koşulları B) Öğrenci ve öğretmen C) Öğretmen ve veli İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k D) Öğrenci ve veli E) Öğretmen ve okul idaresi 2. D) Kurallar belirlenirken öğrencilerin görüşleri alınır. E) Öğretim sürecinin sonunda belirlenmelidir. Sınıftaki disiplin sorunları ile karşılaşmak istemeyen bir öğretmenin öğretim sürecinin başında yapacağı en doğru iş aşağıdakilerden hangisidir? 1. D) Kurallar.Test 9 SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİ VE VERİMLİ DERS ÇALIŞMA 4. Sınıf yönetiminde kurallar belirlenirken öğrencilerin katılımı sağlanır. Aşağıdakilerden hangisi sınıf kuralları belirlenirken uyulması gereken prensiplerden biridir? A) Kural ifadeleri olumlu olmalıdır. 5. E) Öğretim programlı biçimde gerçekleştirilmek üzere yapılandırılmıştır.

her türlü mesajın. B) Öz güven duyguları gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi sınıfta davranış bozuklukları ve disiplin sorunları ile başedebilmek için gidilen en uygun yol olur? A) Çocuklar davranışlarını kontrol etmek için dışsal güdülenmeye bel bağlamalıdır. 28. 29. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 30. E) Öğrencilerin doğru davranışları pekiştirilmeli. C) Öğrenciler beklenmeyen başarılarından dolayı suçlanmalıdır. sosyal becerilerini geliştirmeye yönlendiren bir anlayıştır. D) Çalışkan öğrencilere daha çok zaman ayrılmalıdır. E) Çevresindeki insanlara değer verir. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A) Sınıf yönetimi C) Dönüt E) Eğitim iletişimi 1 Test 9 2 3 4 5 6 7 8 Bu açıklamada vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireysel etkinlik B) Farkındalık C) Grup çalışması D) Açık ve hızlı ifadede bulunmak E) 9 B) Kanal D) Kaynak kişi Etkin dinlenme 10 11 12 13 14 15 B 16 A 17 D 18 A 19 B 20 D 21 E 22 C 23 A 24 B 25 D 26 E 27 E 28 C 29 C 30 B A D E A B E 223 C A B D E E C C . D) Duygusal ve düşünsel özelliğe sahiptir. C) İçine kapanıktır ve az konuşur. uygun kanallarla.Test 9 SINIF YÖNETİMİ 27. Her bir öğrenciyi. Öğrencilerin davranışlarını değiştirmek amacıyla. birbirlerine iletilme süreci olarak özetleyebiliriz. yanlışları düzeltirken benlik saygılarına zarar vermemeye özen gösterilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminde başarılı bir öğretmen davranışı değildir? A) Öğrenmek ve öğretmekten haz duyar. B) Öğretmenler sınıf ortamında öğrencinin davranışını değiştirmek için ceza kullanmalıdır.

Bu öğretmenin yapması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Rehberlik servisine göndermek Okul idaresine haber vermek Çözüm yollarını araştırmak Problemi saptamak Öğrenci velisini çağırmak 2001 KMS 2. A) Öğrencilerin yanlış cevaplarına hoşgörüsüz davranmak B) İlkeli ve kararlı davranmak C) Sınıf içinde gerginlik yaratmaktan kaçınmak D) Öğrencilerin kişiliğine saygı göstermek E) Öğrenciler arasında ayrım yapmamak 2001 KMS 3. Öğretmen sınıfta parmak kaldırmadan söz alan öğrencilerini bu alışkanlıktan vazgeçirmek istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi. Bir öğretmen sınıf içinde bir problemle karşılaşır. ÇIKMIŞ SORULAR Bir öğretmenin. Öğrencilerin güven duygularını olumsuz yönde etkileyebilecek olan öğretmen davranışı aşağıdakilerden hangisidir? Yakın arkadaş olan iki öğrencisinin birbirine darıldıklarını fark eden sınıf öğretmenin izleyeceği en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin. okul başarısı düşük bir öğrenciye aşağıdakilerden hangisini yapmaması gerekir? A) B) C) D) E) Yanlışlarını cezalandırması Gayret göstermeye teşvik etmesi Başarılarını takdir etmesi Hoşgörülü olması Sabırlı olması 2001 KMS 1. Öğretmenin izleyebileceği en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir? A) Parmak kaldırmadan söz alan öğrencilere ceza vermek B) Parmak kaldırmadan söz alan öğrencileri uyarma C) Parmak kaldırmadan söz alan öğrencileri derse almayacağını söyleme D) Parmak kaldırarak söz alınması gerektiği kuralını hatırlatma E) Parmak kaldırarak söz isteyen öğrencilere söz verme. diğerlerini görmezlikten gelme 2001 KMS 224 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 6. barışmazlarsa bu durumu disiplin kuruluna bildireceğini söylemek E) Öğrencileri derhal rehberlik servisine göndererek sorunun çözülmesini istemek 2001 KMS . darılmalarına yol açan olayla ilgili duygularını uygun bir dille ifade etmelerine yardımcı olmak B) Durumu okul idaresine bildirmek C) Bu öğrencilerin ikisine de yakın olan başka bir öğrenciden onları barıştırmasını istemek D) Öğrencilere. sınıf içinde olumsuz davranışlarıyla dikkat çekmek isteyen bir öğrencinin bu davranışlarını değiştirmek için kullanılabilecek yaklaşımlardan biri değildir? A) B) C) D) E) Öğrencinin olumlu özelliklerini desteklemek Öğrenciyi izleyerek anlamaya çalışmak Öğrenciye sınıf içinde sorumluluk vermek Öğrencinin bu davranışlarından utanmasını sağlamak Öğrenciye önemli olduğunu hissettirmek 2001 KMS 5.ÇIKMIŞ SORULAR SINIF YÖNTEMİ VE VERİMLİ DERS ÇALIŞMA 4.

III.öğrenci ileti şiminde doğru ifadelerdir? A) I. VI B) I. III. zorbalıkla mücadele eden ve aynı zamanda disiplinli E) Öğrencilere doğruları anlatan ve yanlışları karşısında küçük cezalar verilmesi gerektiğine inanan İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 2008 KPSS 35. IV. Göz bağıntısı kuran öğretmene öğrenci daha iyi yanıt verir. aşağıda verilen özelliklerden hangisine sahip olduğunda öğrencilerinde bu ilkenin gereklerine uygun yeterlilikler geliştirme olasılığı en fazla olur? A) Kuralcı olma C) Yeterli olma E) Profesyonel olma 2008 KPSS B) Duyarlı olma D) Model olma 1 Çıkmış Sorular 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 D 19 A 20 E 21 A 22 D 23 A 24 A 25 B 26 C 27 C 28 E 29 D 30 A 31 C 32 C 33 D 34 B 35 B 36 E C C B E B E D 229 D A A B A D A C D C . 36. tenefüste oyuna dalıp derse geç kalan öğrenciler sınıfa girerken kapıda durup hafifçe enselerinden iteklemektedir. İletişim sürecinde öğretmen baskın olmalıdır. I. VI D) II.ÇIKMIŞ SORULAR 34. IV. Öğrenciden gözünü kaçıran öğretmen iletişim kuramaz. Türk Millî Eğitim ilkelerinden “demokrasi eğitimi” doğrultusunda öğrencilerinde demokratik davranışlar geliştirmeyi benimseyen öğretmen. VI E) II. III. Öğretmen öğrenciye doğrudan değil. Sağlıklı iletişim için öğrencinin gözlerine uzun süre bakmak gerekir. kısa göz bağıntı sı olumlu ileti verir. Bu öğretmenle ilgili olarak özellikle aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde doğru olur? A) Öğrencilerle sağlıklı iletişim kuran ve aynı zamanda ilkelerine bağlı B) Zaman ve sorumluluklar konusunda titiz ve bu konuda öğrencilerine model C) Tutumları ile davranışları çelişkili II. V. VI. V D) Şiddet konusuna duyarlı. göz ucuyla bakmaktadır. Öğrencileri arasında gözlemlediği zorbalık davranışları karşısında öğrencilere bu yaptıklarının ne kadar yanlış ve zararlı olduğunu açıklayan bir öğretmen. III. Uzun göz bağıntısı olumsuz. Yukarıdakilerden hangileri öğretmen . V 2008 KPSS C) II. V.

Bu öğretmene önerilebilecek en uygun öğretim yöntemi ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Benzetim D) Görüşme B) Gözlem E) Ev ödevi 230 C) Gezi Ali Öğretmen’in kullandığı öğrenme/öğretme modeli ya da yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Probleme dayalı öğrenme B) Programlı öğrenme C) İşbirlikli öğrenme D) Beyin temelli öğrenme E) Çoklu zeka kuramı . öğrencilerin küçük gruplar oluşturulmasını sağlamış. Bu açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisi ile doğrudan ilgilidir? A) Öğretim stratejisi C) Ders planı E) Öğrenme biçimi B) Öğretim ortamı D) Öğretim aracı 5.DENEME TESTİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 4. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 2. C) Demokratik tutumları geliştirir. özel sektör ve kamu kurumlarında hizmet içi eğitim çalışmalarında kullanılmaktadır. Beyin fırtınası tekniğine ilişkin aşağıdakilerden A) Mikro öğretim B) Benzetim C) Beyin fırtınası D) Bireyselleştirilmiş öğretim E) Programlı öğretim 6. Ali Öğretmen. Sonunda da grup başarısını değerlendirmiştir. Hedeflere ulaşmayı sağlayan yolların bütünüdür. Öğretme-öğrenme etkinliklerinin planlanması sürecinde strateji. Aşağıdakilerden hangisi dikkat edilmesi gereken bu noktalardan biri olamaz? A) Dersin hedefleri B) Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi C) Okulun sosyal özellikleri ve fiziksel koşulları D) Öğretmenin yönteme yatkınlığı E) Velilerin öğrenim durumu DENEME TESTİ 1. Paragrafta kullanım alanları belirtilen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? hangisi yanlıştır? A) Duyguların ifade edilmesi kolaylaştırır. öğrenme-öğretme etkinliklerine öğrencilerin gruplar halinde katılmasını istemiştir. sorumluluk bilinci kazandırmak ve öğrencilerinde kendine güven duygusunu güçlendirmek istemektedir. Bir öğretmen konuların tekrarını sağlarken öğrencilerine. Her birinin kendi içinde yararı ve sınırlılıkları vardır. 3. B) Dersi zevkli ve canlı hale getirir. E) Bireysel çalışma alışkanlığı kazandırır. Bu teknik öğretimin nasıl yapılacağı konusunda aday öğretmenleri yetiştirmek için öğretmen yetiştiren kurumlarda. D) Problem çözme becerilerini geliştirir. yöntem ve tekniklerin belirlenmesinde bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Bazıları öğrencilerin etkin olmasını gerçekleştirirken bazıları öğretmenin merkezde olması ile uygulanır.

Bir öğretmen.Bilgisayar destekli öğretim E) Keller planı . her bireyin az çok tüm potansiyellere sahip olduğunu. bu potansiyellerin uygun çevresel 47. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Bu öğretmen için önerilebilecek en uygun öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tartışma C) Proje E) Problem çözme B) Anlatım D) Gösterim A) Tam öğrenme . Bu öğretmenin kullanabileceği en uygun öğrenme/öğretme modeli yaklaşımı ya da kuramı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anlamlı öğrenme B) Tam öğrenme C) Okulda öğrenme D) Çoklu zekaya dayalı öğretim E) Sunuş yoluyla öğretim 20 21 22 23 24 25 C A D C B A 45 46 47 48 49 50 C A C A C D Deneme Testi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 A E E E A C B B A E C C D D B A C E E 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 E C D B B D C E B B E A C D D A B A D 237 . Homojen gruplar veya sınıflar oluşturulabilir ve bireylerin farklılıkları temel alınır. Bir öğretmen. öğrencilerinin eski bilgileri ile yeni bilgileri arasında ilişki kurmalarını. teşhis etmeli ve sorunun nedenini saptamalı D) Sorunlu öğrenciye gerekli açıklamayı yaptıktan sonra soru yönlendirmeli E) Sorunlu öğrenciyi doğrudan bir etkinlikle baş başa bırakmalı 48.Anlamlı öğrenme C) Proje tabanlı öğrenme .DENEME TESTİ 45. Gerekli zaman ve uygun olanaklar sağlandığı zaman her öğrencinin okulda öğrenebileceğini savunan öğrenme/öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Carrol’un okulda öğrenme B) Glasser’in temel öğretme C) Bireyselleştirilmiş öğretim D) Programlı öğretim E) Anlamlı öğrenme 49. Aşağıdaki öğrenme/öğretme model/yaklaşımlarından hangi ikisinde öğretmenin rehber oluşu 46.Anlamlı öğrenme B) Probleme dayalı öğrenme . sözel iletişim becerileri kazanmalarını ve bunun yanı sıra demokratik bir tutum sergilemelerini istemektedir.Tam öğrenme vurgulanmaktadır? 50.Probleme dayalı öğrenme D) Anlamlı öğrenme . Sözü edilen öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Glasser temel öğretme modeli B) Gagne’nin öğrenme modeli C) Bireyselleştirilmiş öğretim D) Carrol’un okulda öğrenme modeli E) Mikro öğretim koşullarla ve etkinliklerle geliştirilebileceğini savunmaktadır. Sınıf içinde bir sorunla karşılaşan öğretmenin öncelikle yapması gereken iş aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? A) Kuralları hatırlatmalı B) Aileden yardım istemeli C) Sorunu tanımalı.

İstanbul: Kafya Matbaacılık. ve diğerleri. G. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Web: http://www. İlkokul Öğretmenlerinin Öğretmenlik Tutumları ile Benlik Kavramları Arasındaki İlişki. İ. Demirel. Ö. Ö. Tuzcular. edu. H. Sarı. H. D. M. Manion. (1994).09. Özçelik. Ankara: Anı Yayıncılık Aydın. (2007). (07. ve Chan. Çağdaş Okulda Eğitim ve Öğretim. C. Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretme Sanatı.egitim. Çilenti. Ö.meb. M.” Educational Review. F. Yayıncılık Eacute. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. (1999). (2004).. De Bone. L.net. Aydoğdu. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. (1993). (2002).) İstanbul: Remzi Kitabevi Demirel.Web: http://www. M. ve Morrison. İ. E. New York: Macmillan Publishing Co. Ankara: Pegem Yayıncılık. Ankara: Siyasal Yayıncılık.tr/etkinlikler/yontem/bs. (1993). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ö. “The transformation of the teachers’ role at the end of the twentieth century: New challenges for the future. (1997). M. S. C. “Öğretmen Nitelikleri. (2007). Anahtar Dergisi. S. (Editör). Free Association.. (1996) A Guide to Teaching Practice. Ankara: Pagem A. Aktif Öğrenme. (2000). L.htm Ertürk. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. D. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği (Çev.. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Eğitimde Program Geliştirme. Arslan. Methods for Effective Teaching. P. B. T. M. Koç. D. (Çev. İlköğretimde Rehberlik. Aydoğan. Aşılıoğlu. A. S. D. Hesapçıoğlu. F. J. Çoklu Zeka.. A. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi. B. New York: Simultaneously Published Çelik. Ünver. Hall of Australia Pty Ltd. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. D. K. Doğanay. Allyn and Bacon Cole. (1999). E. B. Gözütok. Ankara: Gül Yayınevi. L. Öğretim İlke ve Yöntemleri. (2008) Öğretim İlke ve Yöntemleri Ankara: Nobel Yayınları 238 KAYNAKLAR . Bender. Web: http://vizyon2023. Demirhan.. Z. (1992).Ş. D. Y.tubitak. (2006). Ankara: Türk Demokrasi Vakfı. H. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Ankara: Sim Matbaası. (2000).mycoted.. (2008). E. G. M. Ö. (2007). Korkmaz. (1979). N. (1995). Ellenwood. K. O.html Bloom. A. M. (1994). (Editör). (2008). Ö. Milli Eğitimde Avrupa Birliği Vizyonunda Müfredat Değişikliği. Burden. 197-209. Yeni Yöntem ve Teknikler. (1975). ve Byrd. (2002). http://uretim. Demirel. C. Genel Öğretim Yöntemleri. (1998).com/bilgisayar/345/bilgisayar-destekli-egitim-bde. Tok.tr/Egitek Haber/s89/yazarlar/Ahmet. No: 168.(1972).gov. Alkan. Ankara: Kardeş Kitap ve Yayınevi. Lapp. Genç.gov. (2005). İ. K. Eğitim Ortamları. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu (Kayseri). Ankara: Ekinoks Yayıncılık. Ç. İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Inc. Teaching and Learning.09. C. 13. Öğretmenlerin Demokratik Tutumları. Program Geliştirmede Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Tok. Eğitimde Program Geliştirme.com/Free_Association.aku.” Cumhuriyetin 75. Öğretmenliğimi Geliştiriyorum. A. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 12. ve Karacaoğlu. E.. F. 17-40.elma. (2001). (1984).. Yılında Öğretmen Yetiştirme.2008) Gözütok. İlköğretim Programlarının Öğretmen Yeterlilikleri Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Basımevi Alıcıgüzel. Gürkan. (1999). Gözütok. D.. Sınıf Yönetimi. Plandan Uygulamaya Öğretim. P. Eğitim Teknolojisinin Temel Bir Öğesi Olarak Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi. M. T. Elma Net (2001).KAYNAKLAR Alkan. (1999). İstanbul: ALFA Basım Yayım Dağıtım. Demirel. (2000). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimindeki Yeterlilikleri. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ö. Cohen. John. Web: http://www. Gündüz. Öğretim İlke ve Yöntemleri. M. Teaching Principles and Practice.. S. ve Esteve. H.htm (14. Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. (1995).. A.2008) Ergün.tr Erdoğan. 52(2). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Savaş. 53-62. Öğretim İlke ve Yöntemleri. Demirel. Bakır. İngilizce Öğretiminde Araç-Gereç ve Kılavuz Kitap Kullanılmasının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi ile İlgili Deneysel Bir Araştırma. (2003). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim..R.). Ankara: Anı Yayıncılık Bilgisayar Destekli Eğitim. Sayı: 189. Bacanlı.. Şahin.tr/metod01. Karataş Coşkun. Akgün. Ankara: Pegem A Yayıncılık.. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırdan.ptt Başar. Web: www.N.. F.. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Gözütok. (1997). Ö. (1999). Bilen.bilgisayaransiklopedisi. ve Özdaş. S.

In S. OH: National Staff Development Council Major.tr/ (08. Problem Çözme. Koç. V.meb. J.E.edu/ssss/QR/QR3-2/tellis1. Konya: Çizgi Kitabevi Web: http://www. Copyright 1997-2008. A Model of Effective Instruction.egitim.Publication Data McNamara. Milli Eğitimle İlgili Kanunlar. Kneeland. Volume 3. Web: http://oyegm.. Nurdan Kalaycı).osym.2008) Uşun. (2005)“ Aktif Öğretim Yöntemlerinden Beyin Fırtınası Yöntemi ve Uygulaması”. M. M. PhD. L. Yeşilyaprak. “Issues in Problem-Based Learning”. (1994). OECD (Organısatıon for Economıc Cooperatıon and Development) (2004). Models of Teaching. Web: http://www. (2003). İng. Psentice Holl. Allyn and Bacon. pisa.2008) Joyce. H. C. Class Opinion Poll. Ü.nova.gov. ve Anderson. Ankara: Anı Yayınıcılık. Web: www. Web: http://www. Ankara: Anı Yayıncılık Slavin. Basics of Developing Case Studies.donusumkonagi. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Temel Eğitime Destek Si Öğretmen Eğitimi Bileşeni Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Taslağı. Küçükahmet. Ankara: Üner Yayınları. Ross. No. Milli Eğitim Dergisi.2008) Şahin.2008) Vural.). Staff development: A handbook of effective practices.09. L. C. Çukurova Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Dergisi. A. 174-180 Küçükahmet.08. S.KAYNAKLAR Kamp . Öğretim İlke ve Yöntemleri Ankara: Üniversite Kitabevi Tekışık. 24. (Çev.org/dataoecd/58/59/33918026.gov.M.09. S. “Active Larning Techniques Versus Traditional Teaching Stlyles: Two Experiments from History and Political Science.. (1995). M. Caldwell (Ed.2008) Peker. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No: 153 Levine. (2000). Sınıf Yönetimi. H. Öğretim İlke ve Yöntemleri.08. E. LLC. Authenticity Consulting. (2008) Web: www. (T. 1-6 Senemoğlu. (2000). N. Web: http://www. (2007). Cilt 14 S:1 441-449 Taşpınar. M. (2007). ve E. W.htm (08. Karabıyık (1997). A. “Kolb Öğrenme Stili Modeli”. Web: www.net/_images/pdfs/modeleffect. (2001). J.P. (2004). ve Calhoun. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. S. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Badon.edu/academic/cte/sourcebook/feedback. Number 2. N.meb. L. Web: www. The Free Encyclopedia. E. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. ÖSYM. Verimli Ders Çalışma.. Yılmaz H. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd.(2000). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri.org/evaluatn/casestdy.onlinefizik.html (08. M.. M.utexas.tr/yet/ Saban. Journal on Excellence in College Teaching.asp (06. A.Y). R.” Innovative Higher Education.4. USA: Web Education. ve Broude. Nisan 25): http://oyegm. Designs for Learning. (2008). S.html (01. “Problem-Based Learning As Classroom Solution”. Weil. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. USA: Association for Supervisinon&Curriculum Dev. Ankara: Gazi Kitabevi. McMillan. Savoire.08. 27.H. Ç. G. Tellis. MBA.oecd. Ankara: Pegem Yayıncılık. J. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.gov. Web: http://www. (2000). G. (1997) “Introduction to Case Study” The Qualitative Report. Kuramdan Uygulamaya. (2001) Gelişim Öğrenme ve Öğretim. İlköğretim Okulu Programı. ve Sünbül. Öğrenme Öğretme Süreci. Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Öğretmen Yeterlilikleri.verimlicalisma.Massion. 1-10 McCarthy.pdf adresinden 13 Aralık 2004 tarihinde erişilmiştir. (1987). B. Dünyada ve Türkiye’de Bilgisayar Destekli Öğretim. Öğrencilerin Çalışma Alışkanlıkları ve Tutumları-Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma.managementhelp. Second Edition. Sixth edition. Sönmez. J. ve diğer. Sayı 157 Web (2005.4. S.Şti. (2005). Vol. (2007). ve Hughes. (2000).com/content/view/37/28/ Wikipedia. S.successforall. Learning for Tomorrow’s World First Results from PISA 2003. Library of Congress Catalohing-in .org/ (05. The Learning Environment and the Organisation of Schooling. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB].osym. V. NFS Sourcebook. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. (2002). Ankara: Gazi Kitabevi. ve MacKinno. Oxford.2008) 239 . (2000)..htm (08.09.2008) Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. ve Demirel. M. (1989).. Educational Leadership.tr ve ftp://dokuman. Classroom Assesment.net/makaleasp?id=3432&baslik=ogrenme_stilleri&i=coklu_zeka Web: http://www. B.wikipedia. R. “Davranışçılıktan Yapılandırmacılığa: Eğitimde Yeni Bir Paradigma”. H.tr/yet/ adresinden 25 Nisan 2005 tarihinde erişilmiştir.09. (2000). Sönmez. (1998) Designing Effective İnstcustion.com/genclik/0452/0452.gov.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->