P. 1
ögretım ilke ve yontemlerı

ögretım ilke ve yontemlerı

|Views: 7,893|Likes:
Yayınlayan: golden32

More info:

Published by: golden32 on Mar 27, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2014

pdf

text

original

ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ GARANTİLİ MODÜLER SET

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KONU ANLATIMI, KONU TARAMA TESTLERİ, DENEME SINAVLARI VE SON SEKİZ YILIN KONULARA GÖRE YERLEŞTİRİLMİŞ ÇIKMIŞ SORULARI

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
Sayfa TAKDİM ....................................................................................................................................... i KİM NE DEDİ? ........................................................................................................................... ii PUSULA ..................................................................................................................................... iii ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ........................................................................................ 1
ÖĞRETİM İLKELERİ VE STRATEJİLERİ ...................................................................................................5
1. ÖĞRETİM İLKELERİ .............................................................................................................................................. 7 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Öğrenciye / Çocuğa Görelik (Düzeye Uygunluk) .................................................................................... 7 Aktivite (Etkin Katılım) .............................................................................................................................. 8 Yaşama Yakınlık (Aktüalite) ....................................................................................................................... 9 Somuttan Soyuta ...................................................................................................................................... 10 Bilinenden Bilinmeyene ........................................................................................................................... 10 Yakından Uzağa ........................................................................................................................................ 11 Ekonomiklik .............................................................................................................................................. 11 Açıklık (Ayanilik) ....................................................................................................................................... 11 Bütünlük .................................................................................................................................................... 12 Sosyallik (Otoriteye İtaat ve Özgürlük) ................................................................................................... 12 Bilgi ve Becerinin Güvence Altına Alınması .......................................................................................... 12

TEST 1 .......................................................................................................................................................15 ÇIKMIŞ SORULAR ....................................................................................................................................18

ÖĞRETİMDE STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİK İLİŞKİSİ ....................................................... 23
1. ÖĞRETİM STRATEJİLERİ ................................................................................................................................... 24 1.1 1.2 1.3 Sunuş Stratejisi (Sunuş Yoluyla Öğretme Yaklaşımı) ........................................................................... 24 Buluş/Keşfetme Stratejisi (Buluş/Keşfetme Yoluyla Öğretme Yaklaşımı) ........................................... 26 Araştırma-İnceleme Stratejisi (Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretme Yaklaşımı)............................... 27

TEST 2 .......................................................................................................................................................29 ÇIKMIŞ SORULAR ....................................................................................................................................32 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ..........................................................................................................................39
1. ANLATIM (SUNU) YÖNTEMİ ............................................................................................................................... 39 Kullanımı .............................................................................................................................................................. 40 Anlatım Yöntemi Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ................................................................. 40 Özellikleri ..................................................................................................................................................... 40 vii

İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI

Yararları Sınırlılıkları 2.

..................................................................................................................................................... 40 ..................................................................................................................................................... 40

TARTIŞMA YÖNTEMİ ........................................................................................................................................... 41 Kullanımı ............................................................................................................................................................ 41 Etkili Tartışmaların Planlanması ve Uygulanması Konusunda Alınacak Önlemler ....................................... 41 Özellikleri ........................................................................................................................................................... 42 Yararları ........................................................................................................................................................... 42 Sınırlılıkları ........................................................................................................................................................... 42 Tartışma Çeşitleri (Tartışma Teknikleri) ............................................................................................................. 42 Bütün Sınıfla Yapılan Tartışmalar (Büyük Grup Tartışması) ........................................................................... 43 Küçük Grup Tartışma Teknikleri ..................................................................................................................... 43 • • • • • • • • • • • • • Münazara ..................................................................................................................................... 43 Sempozyum ................................................................................................................................ 44 Panel ............................................................................................................................................ 45 Zıt Panel ....................................................................................................................................... 45 Kollegyum .................................................................................................................................... 45 Forum ........................................................................................................................................... 45 Açık Oturum ................................................................................................................................. 45 Beyin (Buluş) Fırtınası.................................................................................................................. 46 Çember ........................................................................................................................................ 46 Kısa Süreli Tartışma Grupları (Vızıltı Grupları) ............................................................................ 46 Fikir Taraması .............................................................................................................................. 46 Seminer ........................................................................................................................................ 46 Workshop (Çalıştay Yöntemi) ...................................................................................................... 46

3.

ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ ..................................................................................................................................... 48 Kullanımı Yararları ........................................................................................................................................................... 48 ........................................................................................................................................................... 50 Özellikleri ........................................................................................................................................................... 49 Sınırlılıkları ........................................................................................................................................................... 50

4.

GÖSTERİP (ÖRNEĞİNİ GÖSTEREREK) YAPTIRMA YÖNTEMİ ........................................................................ 53 Kullanımı Yararları ........................................................................................................................................................... 53 ........................................................................................................................................................... 54 Özellikleri ........................................................................................................................................................... 54 Sınırlılıkları ........................................................................................................................................................... 54

5.

PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ ............................................................................................................................. 55 Problem Çözme Aşamaları ................................................................................................................................. 55 Kullanımı Yararları ........................................................................................................................................................... 56 ........................................................................................................................................................... 57 Özellikleri ........................................................................................................................................................... 57 Sınırlılıkları ........................................................................................................................................................... 57 viii

....................................................................................................... 106 Beceri Geliştirme Çalışmaları............................................................................................................................................................................... 65 Sınırlılıkları .................... 63 Sınırlılıkları ..............................................................................79 1............ ......................................................................................................................................................................................... 9................................................. BİREYSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ ......................................................................................................................................................................................................... 3.................................................................... 65 TEST 3 .................................................................................................................................................. 95 MİKRO ÖĞRETİM................................................................................................................................................................. 4....................................................................................... 99 11............................................................................................................................. 62 Özellikleri ............................ 96 10......................... 106 Planlı Grup Çalışmaları .............................................................................................................................................................................................. BEYİN FIRTINASI ............................................................... 89 ROL (OYNAMA) YAPMA ........................................................... İSTASYON............................................. GÖRÜŞ GELİŞTİRME ........................................ 91 DRAMA ............................... 83 Listeleme ............................................................... 62 Proje Yönteminde İzlenecek Adımlar....................................................................................................................................................... 106 Dönüşümlü Günlük Çalışmalar ................................................................................................................ 62 Kullanımı .... 104 15...... 106 ix ................................. 63 7............ 85 GÖSTERİ (GÖSTERİM/DEMONSTRASYON) .....................................................................................................................................................72 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ ................................................................................................................................................................. 5..................................................................................................................................................................................................................................................... 83 Fikir taraması .......................................................................... 101 13..................................................................... 100 12.............................................................................. SOKRAT TARTIŞMASI .............................................. 79 Serbest çağrışım .............. 103 14...................................................................................................................................................... 65 ............................................................................................................................... DENEY ve LABAROTUVAR ...................................................................................................................................................................... 92 BENZETİM (SİMÜLASYON/BENZETİŞİM) ...............................................................................................................................................................67 ÇIKMIŞ SORULAR ...................................... BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ...................................................................................................................................... 83 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME............ ALTI AYAKKABILI UYGULAMA... 83 2........................................................................................................ PROJE YÖNTEMİ ................................. 104 16......................................................... 87 SORU-CEVAP ....... 6........... 62 Yararları ........................................................................................................... 65 Kullanımı Yararları ........................................................................................................................................................................... EĞİTSEL OYUNLAR ................. 7..................................................................................................................................................................................................................... KONUŞMA HALKASI ...... 65 Özellikleri ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 94 Analoji (Analog) ...................................................................................................................İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI 6.............................................. 8.................................

................................................................................................ 150 Bedensel / Kinetik Zeka ...................................................................................................... 4................................................................................................................................................................. YAPILANDIRMACILIK (KURMACILIK / İNŞACILIK / OLUŞTURMACILIK / CONSTRUCTİVİSM) .................................... 146 ÇOKLU ZEKA ...................................................131 1............................................................................................................................................................................................................................................................ 135 Zamandan ve Ortamdan Bağımsızlık ..................................... 135 Öğretim Etkinliklerinin Çeşitliliği ....... 131 PROGRAMLI ÖĞRENME/ÖĞRETİM ......................................................................................................................................................................................107 ÇIKMIŞ SORULAR ..................................................................................................................................................................................................................................................................127 ÖĞRENME–ÖĞRETME MODELLERİ–YAKLAŞIMLARI ......................................................................................................................................................... 2........ 150 Müziksel / Ritmik Zeka ................................................................................................................. 151 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM SİSTEMİ (KELLER PLANI) ................İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI Düzey Geliştirme Çalışmaları .............................................................................. ............................................................................................................................... 135 4...................................................................................... 7......................................................................................................................................................................................... 149 Görsel-Uzamsal (Mekansal) Zeka ................................................................... 152 x ...................................................................... 134 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM ................ 151 Öze Dönük / İçsel Zeka .................................................... 119 GÖZLEM ............................................ 141 ANLAMLI ÖĞRENME.............. 5..................................... 121 SERGİ ..................................... 3....................................... 5....... 149 Mantıksal / Matematiksel Zeka ...................... 106 Akran Grupları Tekniği ......................................................................................................................................... 2.....................................................................................................................119 1.................................................................................................................. 135 Öğrenci Performansının İzlenebilmesi .......................................................................... 135 Katılımcı Öğrenme (Etkin Katılım)................................... 120 GÖRÜŞME ................................................................................................................................................................................. 6............................................................................................................................................. 122 TEST 5 ........................................................................................................ 135 Bilgisayar Destekli Öğretimin Yararları ......................................... 106 TEST 4 ................. 3......................................................................................................................................112 SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ ......................................................... 151 Kişilerarası / Sosyal Zeka ............................................................................. GEZİ .......125 ÇIKMIŞ SORULAR ............................................................................................................................................................................................................. 120 ÖDEV ........................................ 137 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME / ÖĞRETİM............................................................................................................... 151 Doğa Zekası 8............................................................................................................................................................................. TAM ÖĞRENME ............................................................................................................................................................... 148 Sözel / Dilsel Zeka ............................................................................................................. 135 Öğrenme Hızı ..

...................................................................................... CARROLL’UN OKULDA ÖĞRENME MODELİ .. 157 15.............................207 1..... 198 Göze ve Kulağa Hitap Eden Araçlar ................................................ GLASER’İN TEMEL ÖĞRETME MODELİ .........................191 ÇIKMIŞ SORULAR ....................................................................................................................................................... 154 11............................................................ ÖĞRETİM ARAÇLARININ YARARLARI .................................................................................................................................................. 198 Göze Hitap Eden Araçlar ....................................... 207 SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 153 10. 155 14...................................................................................................... 3..................................................................................................................................203 SINIF YÖNETİMİ .....................................................................161 ÇIKMIŞ SORULAR ................................................................................................................................................................................................................................................ 207 ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM .................................................................................................. 197 Öğretim Materyali ...................................................................................................................................193 ÖĞRETİM ARAÇ–GEREÇLERİ ..... DUNN’IN ÖĞRENME STİLİ MODELİ .... GREGORC’UN ÖĞRENME STİLİ (GREGORC’UN KAYNAŞTIRMA YETENEĞİ) MODELİ ...................................... 199 ARAÇ-GEREÇLERİN ÖĞRENME SÜRECİNDEKİ ÖNEMİ ....................................................................................... 5................................................................................................................................................ 197 Eğitim Ortamı ................... 159 TEST 6 ..................................................................... GELENEKSEL YAKLAŞIM......................................... 158 16................................................................................. GENEL TANIMLAR ..... 155 13......................................................................................................................................................................................................................................... 199 3........................................................................................................................................................... 199 EDGAR DALE’NİN YAŞANTI KONİSİ......................... 208 xi ...................................................................... 197 Öğretim Gereci .......................... 198 Kitaplar ve Teksirler ....................187 TEST 7 .......................................................................................................... ARAÇ VE GEREÇLERİN TÜRLERİ ............. 199 TEST 8 ................................................................................................................................................ 197 Öğretim Aracı ..............................................................İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI 9............................................................... YAŞANTISAL ÖĞRENME/YAŞANTI TEMELLİ ÖĞRENME .............................201 ÇIKMIŞ SORULAR ............................................... 2..............................................................197 1...................................................................................................................................................... MODEL ALARAK ÖĞRENME ....................................................................................... 197 2.........................................................172 ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ......................................................................... GAGNE’NİN ÖĞRENME MODELİ ...................................................... 4............................................................................................................................... 198 Kulağa Hitap Eden Araçlar ....................... 155 12.................................... SLAVİN’İN ETKİLİ ÖĞRETİM MODELİ..................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................... 208 4............................. 208 • Öğretmenin Sınıf İçi Kuralları Belirlerken Dikkat Etmesi Gereken Noktalar ...................................................................................... 217 TEST 9 .................................................................................... 217 5............................................................ 209 • İletişim Süreci ................................... 212 4........2 Etkili Öğrenme ve Verimli Ders Çalışmanın Yararları .................. SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER ..........1 Verimli Ders Çalışabilmek İçin Yapılması Gerekenler .........................................................................................................................230 KAYNAKLAR ........................................... 212 5............................................................................................................................................... 217 5.............................................................................................................................................240 SÖZLÜK ..1 Öğretmen-Öğrenci Değişkeni .........................................................................................................241 xii ...............................................................................219 ÇIKMIŞ SORULAR ............................224 DENEME TESTİ ............................................................2 Ortam ..............................................İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI 4......................................................................................... 210 4................................3 İstenmeyen Davranışlar ............................................................ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA ......................................................................................................................................................................................................................................................238 KURAMCILAR .................................................................................................................................................................................................................

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1 .

teknik ve yaklaşımların özellikleri ve kullanıldığı durumlar birbirine benzemekte. sadece öğretim yöntem ve teknikleri değil. notlar. yöntem ve tekniklere yer verilmiştir. Yalnızca sınavda değil. Mevcut öğretim yılında mutlu olabilmek için kitabı satır satır okuyun ve en az 15 kişiye önerin. Bu konulara ek olarak KPSS için sürpriz sayılabilecek konulara da değinilmiştir. Kitapta. Elinizdeki bu kitapta konular ayırt edici özellikleriyle işlenmiş ve birbiriyle karşılaştırmalı anlatımlar. Öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili bu kitapta. strateji. Özellikle strateji..YAZAR PENCERESİ Bir gün bu kitap elinize geçerse. öğretmen nitelikleri. yaklaşımları. Bu hicivli anlatımdaki güven ve başarı adına verilen garanti. özellikle alan uzmanlarının en çok bildiği ve literatürde en çok işlenen yaklaşım. Elinizdeki bu kitaba ne kadar güvendiğimizi biraz hicivli bir biçimde ifade etmeye çalıştık. eğitim programının dört temel ögesinden biri olan öğrenme öğretme sürecinin yani eğitim durumlarının kapsamında yer alan tüm konulara yer verilmiştir. İhtiyaç Yayıncılık Eğitim Bilimleri Öğretim Yöntem ve Teknikleri Dersi Zümre Üyeleri 2 . sorularda ayırt edilmesi güç olmaktadır. Eğer ki kitabı okumazsanız.. araç-gereçleri. sınıf yönetimi konuları bu kitapta işlenmiştir. yaşamınız boyunca kötü bir şansla bütünleşmeye mahkûm olursunuz. başarıya ulaşacağınızın ve önünüze gelen herkese bunu tavsiye edeceğinizin garantisini veriyoruz. Oluşturduğumuz bu zinciri kırarsanız. ilkeleri. özellikle karikatür ve tablolarda vurgulanmış kısımları titizlikle incelemenizi tavsiye ederiz. kitabımızın daha önceki yıllardaki başarısı ve okuyucularımız tarafından beğenilmesi ile ilgilidir. modelleri. başarıyı yakaladığınızda da çok şaşıracaksınız. tez zamanda büyük bir şansa sahip olacak. kitap yeniden gözden geçirilmiş ve genişletilmiştir. tablolar ve sınıflamalar kullanılmıştır. Sevgili Arkadaşlar. öğretmenlik yaşamınız için de yararlı olacağına inandığımız bu kitapta. yöntem. Özellikle 2008 KPSS‛de karşılaşılan ve sınav için sürpriz sayılabilecek kavramlara benzer konular işlenmiş. elinize aldığınız kitabı 15 kişiye önerin ve sonucu görün. Diğer bir söyleyişle. Başarı dileklerimizle. “Ben böyle şeylere inanmam!” diyorsanız kitabı okuduğunuzda beğeneceğinizin. yaşamınızın en önemli döneminde problemler çıkacak ve “Evet lanetleneceksiniz!” Söz konusu başarı zincirinin bir halkası olmuşsanız bunu sürdürmek istiyorsanız “15 kişiye bu kitabı önerin!” gibi bir toteme inanıyorsanız. Bu dersten her yıl yaklaşık 30 soru çıkmaktadır. öğretim stratejileri.

YÖNTEM VE TEKNİK İLİŞKİSİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Sunuş Stratejisi (Sunuş Yoluyla Öğretme Yaklaşımı) Buluş/Keşfetme Stratejisi (Buluş/Keşfetme Yoluyla Öğretme Yaklaşımı) Araştırma-İnceleme Stratejisi (Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretme Yaklaşımı) ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ANLATIM (SUNU) TARTIŞMA Tartışma Çeşitleri (Panel.) ÖRNEK OLAY GÖSTERİP YAPTIRMA PROBLEM ÇÖZME PROJE BİREYSEL ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ BEYİN FIRTINASI GÖRÜŞ GELİŞTİRME ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME GÖSTERİ (GÖSTERİM/DEMONSTRASYON) SORU-CEVAP ROL (OYNAMA) YAPMA DRAMA BENZETİM (SİMÜLASYON) MİKRO ÖĞRETİM SOKRAT TARTIŞMASI İSTASYON EĞİTSEL OYUNLAR KONUŞMA HALKASI DENEY ALTI AYAKKABILI UYGULAMALI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ GEZİ GÖZLEM GÖRÜŞME ÖDEV SERGİ 2001 1 2002 2003 2 2004 2 2005 3 2006 3 2007 1 2008 1 2 1 1 4 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 . sempozyum vb.KPSS SORULARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ÖĞRETİM İLKELERİ (Hazırbulunuşluk/düzeye uygunluk.) ÖĞRETİMDE STRATEJİ. yaşama yakınlık vb. etkin katılım.

) Ortam İstenmeyen Davranışlar VERİMLİ DERS ÇALIŞMA Verimli Ders Çalışabilmek İçin Yapılması Gerekenler Etkili Öğrenme ve Verimli Ders Çalışmanın Yararları TOPLAM 30 3 3 1 1 2 2002 3 1 2003 2 1 2004 1 1 2005 1 1 2006 1 2007 1 2008 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 3 3 1 3 2 3 1 1 1 2 2 1 2 22 28 21 24 17 23 25 4 . iletişim vb.KPSS SORULARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI 2001 ÖĞRENME/ÖĞRETME MODELLERİ TAM ÖĞRENME PROGRAMLI ÖĞRENME ÇOKLU ZEKA BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM SİSTEMİ (KELLER PLANI) BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM YAPILANDIRMACILIK (OLUŞTURMACILIK-KURMACILIK) İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME GAGNE’NİN ÖĞRENME MODELİ ANLAMLI ÖĞRENME MODELİ CARROLL’UN OKULDA ÖĞRENME MODELİ GLASER’İN TEMEL ÖĞRETME MODELİ MODEL ALARAK ÖĞRENME YAŞANTISAL ÖĞRENME/YAŞANTI TEMELLİ ÖĞRENME DUNN’IN ÖĞRENME STİLİ MODELİ GREGORC’UN ÖĞRENME SİTİLİ (GREGORC’UN KAYNAŞTIRMA YETENEĞİ) ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ Ders Kitaplarının Özellikleri SINIF YÖNETİMİ KAVRAMI Geleneksel Yaklaşım Çağdaş Yaklaşım Sınıf Yönetimi Modelleri Sınıf Yönetimini Etkileyen Değişkenler Öğretmen-Öğrenci Değişkeni (Kural belirleme.

6 Yakından Uzağa 1. ÖĞRETİM İLKELERİ 1.ÖĞRETİM İLKELERİ BÖLÜM İÇERİĞİ 1.5 Bilinenden Bilinmeyene 1.1 Öğrenciye / Çocuğa Görelik (Düzeye Uygunluk) 1.4 Somuttan Soyuta 1.11 Bilgi ve Becerinin Güvence Altına Alınması 5 .10 Sosyallik (Otoriteye İtaat ve Özgürlük) 1.7 Ekonomiklik 1.9 Bütünlük 1.2 Aktivite (Etkin Katılım) 1.8 Açıklık (Ayanilik) 1.3 Yaşama Yakınlık (Aktüalite) 1.

“çocuğa uygunluk (düzeye uygunluk)” veya öğretimi “bireyselleştirme” olarak da açıklanabilir. Öğretimi “yıllık sınıflar sistemi” üzerine kurduğumuzda. Öğretim İlke ve Yöntemleri. ilgi ve eğilimlerinin. kalıcı öğrenmeler gerçekleştirdiği için önemlidir. çalışma istek ve gayretinin farklı olduğu varsayımıyla öğretimin bireyselleştirilmesi de bu ilke kapsamında değerlendirilmelidir. ortak özellikler de taşısa her öğrencinin yeteneklerinin. Bu sıralananların öğretmen tarafından uygun biçimde planlanması ve uygulanması bu dersin içeriğini oluşturur. öğretim programı kapsamında yer alan öğrenme-öğretme sürecindeki öğretim ilkeleri. kullanılırken öğretim ilkeleri rehber niteliği taşır ve öğretim ilkelerine göre öğretim gerçekleşir. Eğitimdeki yeni anlayışlar dikkate alındığında öğrencinin etkin kılınması. Ama bu benim düzeyime uygun değil ki. 1. geleneksel eğitim anlayışına göre bir yaş grubundaki öğrencilerin aynı gelişim seviyesinde bulunacakla1 Ergün. stratejileri. 1. Özet olarak. ilgi ve çalışma temposuna göre ilerlemiş olur. öğrencinin katılımı ile hazırlanan ve uygulanan öğretim etkinlikleri ile gerçekleşir. sınıfın ortalama seviyesine göre düzenlenir anlayışı gelenekseldir ve çağdaş yaklaşımlarda tercih edilmez. Öğrenciler aynı yaş grubunda da olsa. Bunların hepsi bugün okunup bitecek. araç gereçleri. A.1 Öğrenciye/Çocuğa Görelik (Düzeye Uygunluk) Öğrenciye görelik (düzeye uygunluk) öğretimde öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarının. her öğrenciyi kendi düzeyinin üzerine çıkarmaya çalışmak. yetenek. Ortalama seviyenin altındaki ve üstündeki öğrencilerin dersin dışında kalma tehlikesi vardır. Etkili ve etkin öğrenme. bu içeriğin öğrenme-öğretme sürecinde/eğitim durumlarında öğretim etkinlikleri aracılığıyla öğretmen tarafından sunulmasında. İstanbul: Kaya Matbaacılık. Bu nedenle her öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi dikkate alınmalıdır. psikolojik ve fizyolojik özelliklerinin ve düzeyinin dikkate alınmasıdır. (1997). değerlendirilmesinde dikkate alınması gerekir.ÖĞRETİM İLKELERİ Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 2 soru çıkmaktadır. ve Özdaş. zaten her şey bu ilkeye göre düzenlenecektir. Düzeye uygunluk ilkesi. rı. teknikleri. Hangi öğretim kademesinde olursa olsun öğrencinin gelişimine ve hazırbulunuşluk düzeyine uygun. yaklaşımları ve sınıf yönetimi konularını içeren bir derstir. Çünkü çağdaş yaklaşımlara göre her öğrenci farklıdır ve bu farklılıklar dikkate alınmalıdır. M. 7 . yöntemi ve tekniği seçilirken. öğrenci düzeyinin dikkate alınması ile gerçekleşir. Bütün öğrencileri eşit şekilde geliştirmeye çalışırsak. Öğrenciye görelik ilkesinde psikolojinin önemli katkıları görülmektedir. öğrencilerin düzeyine uygun. Öğretim stratejisi. Bu nedenle bu konular sırasıyla işlenecektir. normalin altındaki ve üstündeki öğrenciler ihmal edilmiş sayılabilir. benzer ruhsal özellikler gösterecekleri varsayımına dayanır. yöntemleri. ÖĞRETİM İLKELERİ1 Öğretim ilkelerinin. Ders. Öğretimde bireysel farklılıklar dikkate alınır ve her öğrencinin bireysel öğrenme hızı (Skinner’ın programlı öğrenme modeli) göz önünde tutulursa öğretim zenginleştirilmiş ve her öğrenci kendi zeka. zekasının. hedeflere göre seçilen içeriğin düzenlenmesinde. Bu da öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyinin göz önünde tutulması ile gerçekleşir. Öğrenciye görelik yani düzeye uygunluk ilkesi de bu açıdan önemli görülmelidir. aynı zamanda yaparak yaşayarak öğrenebilmesi için etkin katılımını sağlayan etkinlikler sunulmalıdır. Bu ilke. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Öğretim yöntem ve teknikleri dersi. Bu öğretim ilkeleri aşağıda açıklanmıştır.

Sence dersi yapmalı mıyım. görevini yerine getirdiği için huzurlu hissetmiş ve öğrencisinin de memnun kaldığını söylemesini bekleyerek sormuş: “Dersi nasıl buldun ?” Çobanın oğlu biraz duraksadıktan sonra cevap vermiş: “Size daha önce de söyledim öğretmenim. Bir öğrenci ne kadar çok duyu organı ile öğrenme-öğretme sürecine katılırsa öğrenmeler o kadar etkili ve kalıcı olur. yapmamalı mıyım?” Çoban‛ın oğlu cevap vermiş: “Öğretmenim ben sıradan.ÖĞRETİM İLKELERİ 2003 KPSS SORU. Üç saatin üzerinde konuşmuş. ilgi ve yetenekleri dikkate alınmalıdır.” Her öğrencinin kapasitesi. ama elimdeki tüm yemi ona verip hayvanı çatlatmazdım.. Özellikle psikolojide yapılan deneylerin etkisiyle öğrencinin aktif öğrenmesinin daha etkili olduğu görüşü ortaya çıkınca. Artık verilen 8 . Yine de ahıra girip biri dışında bütün ineklerimin kaçtığını görseydim onu beslerdim. bu konulardan pek anlamam. Öğrenci düzeyine uygunluk ilkesinin sınıf içinde etkili bir biçimde uygulanması için aşağıdakiler- Bir öğretmen ders yapacağı sınıfa girmiş..” der. ben basit bir insanım. Fakat ahıra girseydim ve ğını görseydim yine de onu beslerdim. yeti.2 Aktivite (Etkin Katılım) Öğrencinin öğrenme-öğretme sürecine katılımını vurgulamaktadır. Öğretmen bu durum karşısında dersi işleyip işlememekte tereddüt etmiş ve çobanın oğluna sormuş: “Sınıfta bir tek sen varsın. yaparak yaşayarak öğrenme yoluyla gerçekleşir.. Bloom (Tam öğrenme) ve Skinner (Programlı öğrenme) gibi eğitimciler ortaya attıkları öğrenme-öğretme yaklaşımlarında. Dersten sonra kendisini. CEVAP: C uygunluk/çocuğa görelik ilkesi hazırbulunuşluk düzeyinin göz önünde tutulması ile ger- 1. net ve anlaşılır bir biçimde sunulması Öğrencilerin hazırbulunuşluk durumunun dikkate alınması Öğrenciler arası etkileşimin artması Grupla çalışma tekniklerinin uygulanması bütün ineklerimin kaçıp bir tanesinin kaldı- ÇÖZÜM. basit bir insanım. Bir kızılderili atasözü “Anlatırsan. Ön sırada oturan çobanın oğlunun dışında sınıfta kimse yokmuş. unutabilirim. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k den hangisine öncelik verilmelidir? A) B) C) D) E) Öğretmenin öğretim sürecinin dışında kalması İçeriğin açık. gösterirsen anımsayabilirim. Bu nedenle de en kalıcı öğrenmeler. bu konulardan pek anlamam. öğrencinin ilgisini daha fazla çekeceği gibi öğrenmelerin etkililiğini de artırır..” Çoban‛ın oğlunun bu cevabını duyan öğretmen derse başlamış. Düzeye çekleşir. öğrenirim. Bu düzeye uygunluk ilkesinin gereğidir. katılımcı demokrasi ve rekabete dayalı liberal ekonomi şartlarının da etkisiyle öğretimde aktiflik/etkinlik ilkesinin önemi de artmıştır. Öğrencinin katılımı ile hazırlanan ve uygulanan öğretim etkinlikleri. öğretim sürecinin kalitesi ve uygun koşulların sağlanması noktasında etkin katılımı önemli görmüşlerdir. beni işin içine katarsan asla unutmam.

Diğer bir söyleyişle kullanılabilir bilginin öğrenciye verilmesi hem yaşama yakınlık ilkesiyle hem de yansıtıcı düşünmeyle doğrudan ilgilidir. Aşağıdakilerden hangisi bu öğrencinin durumunu en iyi açıklamaktadır? A) B) C) D) E) Sınıfta edinilen bilgilerin günlük yaşama taşınamaması Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin düzeyine uygun olmaması Öğrencinin sayısal becerilerinin yetersiz olması Sınıf içi etkinliklerde öğrenci farklılıklarının dikkate alınmaması Sınıf ortamının öğrenmeyi destekleyici bir şekilde düzenlenmemesi Yaşama yakınlık. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k seçilmelidir. sonuç ve genellemelere varan. Öğretim. hazırbulunuşluk düzeyine uygun olması gerekir. görüşlerini ifade eden öğrenci anlayışına bırakmıştır. sorgulayan.. O halde okuldaki öğretim de yaşama yakın ve yaşamın doğrudan kendisi olmalıdır. yaşamdaki gerçeklerle ilgili. Öğretim sürecinde. Öğretim etkinliklerinin öğrencinin dikkatini çekebilmesi için öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına. bilinenden bilinmeyene ve yakından uzağa gibi aşamalılık ilkelerinin ve açıklık ilkesinin de temelini oluşturur. yaşamdan kopuk olmamalı. öğrencinin günlük yaşamda kullanabileceği ve yararlanabileceği türden olmalıdır... İçerikte ve öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciye verilen bilgilerin öğrencinin günlük yaşamda kullanabileceği ve yararlanabileceği türden olması yaşama yakınlık ilkesi ile ilgilidir. aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? A) Yaşama yakınlık C) Düzeye uygunluk E) Açıklık B) Sadelik D) Bütünlük 1. Öğretim süresince kullanılan dil. somuttan soyuta. gerçek yaşama yakın olmalıdır. etkin katılım ilkesinin dikkate alınması ve uygulanması ile gerçekleştirilebilir. CEVAP: A 2006 KPSS SORU. eğitim yaşama hazırlıktan öte yaşamın bizzat kendisidir.. Bu anlayış. Bu aynı zamanda soyut konuların somutlaştırılmasını sağlayacaktır. inceleyen. İçerik ve etkinliklerdeki örnekler yaşamın içinden lan sosyal ortam vs. Bu görüşte. Sınıfta matematik problemlerini çözmede başarılı olan bir öğrenci bakkaldan yaptığı alışverişlerde para üstünü hesaplamada güçlük çekmektedir. araştıran. 9 .3 Yaşama Yakınlık (Aktüalite) İçerikte ve öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciye verilen bilgiler. bireyin gereksinim duyacağı yararlı ve kullanılabilir bilgilerin öğretilmesi önemli bir yer tutar. öğretimde yaşamda kullanılabilir ve yararlanılabilir bilgilere yer verilmesi ile gerçekleşir. bağlantılar kuran. John Dewey’e göre.ÖĞRETİM İLKELERİ bilgiyi depolayan öğrenci anlayışı yerini. oluşturu- ÇÖZÜM.. Yaşama yakınlık ilkesi.. 2004 KPSS SORU. öğrencinin yaşamla bağlantısını koparmayan yakın çevresiyle ilgili bir öğrenme yaşantısı sunmalıdır.

elle tutulandan.  Açık ve anlaşılır bir dil kullanma. ihtiyaç ve her türlü düzeyinin dikkate alınmasıdır.  Gerçek bilginin birey tarafından bilinmesi gerekliliği ve bilginin bilimselliğinin dikkate alınmasıdır. En uygun zaman. 14 . kendi kendini yönetme. Yakından Uzağa  Öğrencinin yakın çevresinden başlayarak uzak çevresine doğru ilerlemedir.gereçlerle öğretimi daha açık hale getirmedir.ÖĞRETİM İLKELERİ ÖĞRETİM İLKELERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRETİM İLKESİ Düzeye Uygunluk (Öğrenciye Görelik) BELİRGİN ÖZELLİĞİ  Öğrencinin ilgi. Yaşama Yakınlık (Aktüalite) Somuttan Soyuta Bilinenden Bilinmeyene  Öğretimde ve içerikte günlük hayatta kullanılabilir ve yararlanılabilir bilgilere yer vermedir.  Öğrencilerin daha önceki bilgi ve becerilerinden yola çıkarak bilinmeyenlerin öğretiminin kolaylaştırılmasıdır. (mahalleden köye. hür kararlar verme mutluluğunu ve sorumluluğunu kazandırarak onu sosyalleştirmedir. örnekler ve araç .  Öğrenciye kendi kararlarını verebilme. köyden kente) Ekonomiklik Açıklık (Ayanilik) Bütünlük Sosyallik (Otoriteye İtaat ve Özgürlük) Bilgi ve Becerinin Güvence Altına Alınması  Bir taşla iki kuş vurma.  Değişmeyen evrensel gerçeklerin öğretimine verilen önemdir. Katılım artıkça kalıcılık artar. görülmeyene ve soyut olana doğru öğretimin yapılmasıdır. ortam ve etkinlik ile en çok kazanıma ulaşmadır. kritik durumlarda özgür kalabilme.  Öğrencinin öğrenme çabası içerisine sokulmasıdır. Aktivite (Etkin Katılım)  Öğrencinin öğretim sürecine olabildiğince çok duyu organı ile dahil edilmesidir.  Gözle görülenden.  Öğrenciyi hem fiziksel hem ruhsal tüm özellikleri ile bir arada ele almadır.  Çağdaş anlamıyla bireysel farkların dikkate alınmasını ve öğretimin bireyselleştirilmesini sağlar.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu uygulamayı açıklamaktadır? A) Somuttan soyuta C) Anında düzeltme E) Ekonomiklik B) Bilinenden bilinmeyen D) Bütünlük A) Bireyin kendi kendini yönetebilmesini amaçlar. gezegenler konusunu işlerken irili İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k ufaklı küreleri kullanarak ders işlemiş ve daha sonra gezegenlerin güneş sisteminde bu şekilde dizildiklerini söyleyerek öğretimi daha etkili hale getirmiştir. Aynı yaş grubundaki öğrencilerinin ilgi. Bu açıklama. aşağıdaki hangi öğretim ilkesinin önemini vurgulamaktadır? A) Küçük adımlar C) Düzeye uygunluk E) Açıklık 5. istek ve ihtiyaçları. daha az davranışı ölçmüştür. Bu öğretmenin göz ardı ettiği ilke aşağıdakilerden hangisidir? A) Ekonomiklik C) Yaşama yakınlık E) Etkin katılım B) Yakından uzağa D) Sosyallik . C) Kurallara uymayı öğrenme vardır. Bu açıklamada aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi üzerinde durulmuştur? A) Açıklık C) Başarı E) Bireysel hız B) Kullanılabilir bilgi D) Bütünlük ÖĞRETİM İLKELERİ 1. Bir öğretmen. E) Sadece bireyin değil bilgilerin bütünlüğünü de savunur. Bir fen ve teknoloji öğretmeni derste dokuları işlerken mikroskop ile incelenmesi için soğan zarı getirmiş ve öğrencilerin tek tek mikroskoptan zarı incelemesini istemiştir. sınav zamanı öğrencilere yazdırmıştır. Bu nedenle bireyler. B) Yakından uzağa D) Yaşama yakınlık Sosyallik ilkesine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2. Öğrenmenin kalıcı olması ve öğrencinin daha fazla duyu organını işe koşmak için yapılan bu girişim. D) Kritik durumlarda bile kendi kararlarını verme gücü kazandırır. aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi ile açıklanabilir? A) Kullanılabilir bilgi C) Bütünlük E) Düzeye uygunluk 15 B) Yakından uzağa D) Etkin katılım 6. Sınav yapmak isteyen bir tarih öğretmeni soruları önceden hazırlamamış. içsel yönleri göz önünde bulundurularak bir arada ele alınmalı ve disiplinler ilişkilendirilmelidir. zeka düzeyleri ve yetenekleri farklı olabilmektedir.Test 1 ÖĞRETİM İLKELERİ 4. Böylelikle daha iyi sorularla daha fazla davranış ölçebilecekken. Ayrıca öğrencilerin bazı kademelerde dersleri ayrı ayrı öğrenebilmesi ve kavraması güç olabilir. Etkili bir eğitim için bu durumun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. B) Eğitimin önemli amaçlarından biridir. Öğretim etkinlikleri düzenlenirken öğrencilerin tüm özellikleri dikkate alınmalıdır. 3.

III.Test 1 ÖĞRETİM İLKELERİ 13. aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini ihlal etmiştir? A) Bütünlük B) Açıklık C) Ekonomik D) Bilinenden bilinmeyene E) Yakından uzağa 17. Yeni bilgiler eski bilgilerin içerisine yerleştirilerek öğrenilebilir. İçerik. matematik dersinde üçgenin alanının nasıl hesaplanacağını “Bir müsellesin mesaha-i sathıyesi. teknik ve stratejileri seçilirken öğrenci hazır bulunuşluğunu önemseyen bir öğretmenin göz önünde bulundurması gereken en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir? A) Sosyallik C) Bütünlük E) Düzeye uygunluk B) Ekonomiklik D) Ölçülebilirlik Test 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 C A D D E A C D 17 A C E A C C D B 17 E . 14. Yukarıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangileri bilinenden bilinmeyene ilkesini açıklamaktadır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I. kaidesiyle irtifaının hasıl-ı darbının nısfına müsavidir. Öğrencilerin daha önceki tecrübeleri dikkate alınır. Daha sonra öğrencilerinden fotoğraf çekme becerisini sergilemesini istemiştir. Ancak öğrencilerin sadece işleyerek öğrenmesine hizmet edildiğinde bu konuda başarısız olduğu görülmüştür. Fatih Öğretmen aşağıdaki ilkelerden hangisine aykırı davranmıştır? A) Basitten karmaşığa B) Somuttan soyuta C) Yakından uzağa D) Bilinenden bilinmeyene E) Geçmişten günümüze 15. yıllık plan hazırlarken ilk hafta ülkeler coğrafyası daha sonra bölgeler coğrafyasını ele almıştır. Öğretim yöntem. Coğrafya öğretmeni Fatih. Özcan Öğretmen. fotoğraf çekme konusunu anlatarak işlemiş herhangi bir uygulama yaptırmamıştır. kitaplar ve sorular açık bir dil ile anlaşılır olmalıdır. Bir öğretmen. II. II ve III C) Yalnız III 16. I.” diyerek açıklamıştır. Öğretmen bu açıklama doğrultusunda hangi ilkeyi ihmal etmiştir? A) Ekonomiklik C) Etkin katılım E) Bütünlük B) Sosyallik D) Yaşama yakınlık İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Özcan Öğretmen.

D) Bilginin teorik temellerine inilmelidir.ÇIKMIŞ SORULAR ÖĞRETİM İLKELERİ 4. 3. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu ilkeyi uyguladığının bir göstergesidir? A) İhtiyaç duyulan bilgi ve becerileri öğretmesi B) İçeriğe ayırdığı süreyi azaltması C) Kendisinin öğretim sürecinin merkezinde yer alması D) İçeriğin eksiksiz ezberlenmesine önem vermesi E) Sınıf içinde bireysel çalışmayı özendirmesi 2003 KPSS 18 Öğretim sürecinde. tartışmalı ve bilgiyi geçmiş yaşantılarıyla ilişkilendirmelidir. Yukarıdaki açıklama aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A) Öğretmen. Öğrenci düzeyine uygunluk ilkesinin sınıf içinde etkili bir biçimde uygulanması için aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmelidir? A) Öğretmenin öğretim sürecinin dışında kalması B) İçeriğin açık. bireyin gereksinim duyacağı yararlı ve kullanılabilir bilgilerin öğretilmesi önemli bir yer tutar. okumalı. B) Öğrencilerin olgu ve olayları çok yönlü olarak değerlendirmesi sağlanmalıdır. net ve anlaşılır bir biçimde sunulması C) Öğrencilerin hazırbulunuşluk durumunun dikkate alınması D) Öğrenciler arası etkileşimin artması E) Grupla çalışma tekniklerinin uygulanması 2003 KPSS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 5. Bu görüş. konuşmalı. yazmalı. E) Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesi sağlanmalıdır. öğrencileri içeriğe yönlendirmelidir. İlköğretimin ilk yıllarında. aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A) Düzeye uygunluk C) Yaşama yakınlık E) Açıklık 2004 KPSS B) Sadelik D) Bütünlük . C) Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi dikkate alınmalıdır. 2003 KPSS ÇIKMIŞ SORULAR 1. bir derste gerçekleştirilecek öğretme-öğrenme etkinliklerinin sıra ve düzeni belirlenirken aşağıdakilerden hangisinin göz önünde tutulması doğru olmaz? A) Bugünden geçmişe doğru gitme B) Soyut kavramlara öncelik verme C) Bütünden parçaya ve sonra tekrar bütüne gitme D) Yakın çevreden uzağa doğru gitme E) Basitten karmaşığa doğru ilerleme 2002 KPSS 2. Öğrenci. öğretim sürecine aktif olarak katılmalı. Sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken yaşama yakınlık ilkesi üzerinde önemle durulmalı ve etkinlikler bu doğrultuda uygulanmalıdır.

Sınıfta matematik problemlerini çözmede başarılı olan bir öğrenci bakkaldan yaptığı alışverişlerde para üstünü hesaplamada güçlük çekmektedir. bu dersin içeriğinin düzenlenmesinde hangi ilkeye aykırı davranmıştır? A) Somuttan soyuta B) Basitten karmaşığa C) Günümüzden geçmişe D) Bütünden parçaya E) Yakından uzağa 2006 KPSS Test I 1 B 2 C 3 A 4 E 5 C 6 D 7 E 15. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k – – yaptıkları deneyle ne öğrendiklerini ayrıntılı “hücre” konusunda öğrendiklerini küçük grupolarak yazmalarını. Öğretmen yaptığı bu etkinlikle aşağıdakilerden hangisinde belirtilen eğitsel katkıyı en çok sağlayabilir? A) Öğrencilerin ders boyunca meşgul olmalarını sağlama B) Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirme C) Öğrencilerin derse olan ilgilerini ve katılımlarını artırma D) Farklı değerlendirme yöntemlerinden faydalanma E) Farklı öğretim stratejilerinden yararlanma 2008 KPSS 8 D 9 B 10 A 11 B 12 A 13 E 14 E 15 C 20 . Aşağıdakilerden hangisi bu öğrencinin durumunu en iyi açıklamaktadır? A) Sınıfta edinilen bilgilerin günlük yaşama taşınamaması B) Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin düzeyine uygun olmaması C) Öğrencinin sayısal becerilerinin yetersiz olması D) Sınıf içi etkinliklerde öğrenci farklılıklarının dikkate alınmaması E) Sınıf ortamının öğrenmeyi destekleyici bir şekil de düzenlenmemesi 2006 KPSS 13. fen ve teknoloji dersinde “hücre” konusunu öğrencilerin grupça yaptıkları deneylerle işlemektedir. Çocuğun içinde yaşadığı çevre çocuğun öğrenme sürecini etkiler. larda tartışarak grup görüşünü sınıfa sunmalarını istemiştir. İlimiz. öğrenme sürecinde etkin olarak işe koşulmalıdır.ÇIKMIŞ SORULAR 11. öğrencileri postaneye götürüp haberleşme türlerini uygulamalı olarak göstermesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevreyi tanıtmak B) Somut yaşantılar sağlamak C) İş birliğini geliştirmek D) Sınıf ortamından farklı yerde ders işlemek E) Öğrenci katılımını sağlamak 2006 KPSS 14. Yukarıdaki ifade öğretim ve öğrenme yöntemlerinin hangi ilkesiyle doğrudan ilişkilidir? A) Basitten karmaşığa C) Ekonomiklik E) Yakından uzağa 2007 KPSS B) Somuttan soyuta D) Açıklık 12. Bir öğretmen planladığı bazı etkinliklerle öğretim sürecini zenginleştirme çabası göstermekte. Bu öğretmen deney sonrası öğrencilerden. İletişim konusunda “haberleşme” üzerinde duran bir öğretmenin. İlçemiz” ile ilgili çalışmalar yaptıran bir öğretmen. “Çevremizi Tanıyalım” konusunda sırayla “Bölgemiz. Öğretim stratejileri belirlenirken bu çevreye dikkat edilmeli ve çevre. Yurdumuz.

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 1. YÖNTEM VE TEKNİK İLİŞKİSİ 1.2 Buluş/Keşfetme Stratejisi (Buluş/Keşfetme Yoluyla Öğretme Yaklaşımı) 1.1 Sunuş Stratejisi (Sunuş Yoluyla Öğretme Yaklaşımı) 1.3 Araştırma-İnceleme Stratejisi (Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretme Yaklaşımı) İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 21 .ÖĞRETİM STRATEJİLERİ BÖLÜM İÇERİĞİ ÖĞRETİMDE STRATEJİ.

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ HEDEF-STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK İLİŞKİSİ Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 2 soru çıkmaktadır. Beyin Fırtınası.. Bu yol ile en fazla kavrama düzeyindeki davranışlar kazandırılabilir. Strateji Yöntem Teknik ÖĞRETİMDE STRATEJİ. CEVAP: B 23 . O halde en geniş kapsamlı genel yol stratejidir. öğretim. Sunuş yoluyla öğretim bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılması için uygundur. Sentez ise üst düzey bir hedeftir.. Öğretim Tekniği: Hedefe ulaşmak için seçilen yöntemi uygulamaya koyma biçimi ya da hedefe ulaşmak için seçilen yöntemin uygulanmasında başvurulan yardımcı yollardır. hedefe ulaşmak için seçilen kısa ve düzenli yolları yani yöntemi. Öğrenme-öğretme süreci (eğitim durumları). strateji ve yöntem de tekniği kapsar. YÖNTEM VE TEKNİK İLİŞKİSİ 2004 KPSS SORU. Aşağıdakilerin hangisinde verilen hedef düzeyi için.. karşısında belirtilen öğretim yaklaşımının verimli bir yol olması beklenmez? Hedef Düzeyi A) Kavrama B) Sentez C) Bilgi D) Uygulama E) Analiz Öğretim Yaklaşımı Bilgisayar destekli öğretim Sunuş yoluyla öğretim Bireysel çalışma yoluyla öğretim Proje temelli öğretim Buluş yoluyla öğretim ÇÖZÜM.. strateji. Öğretim stratejisi. Eğitim programlarında hedefler eğitim durumlarında kullanılacak olan öğretme-öğrenme yaklaşımlarını belirler. Sunuş yoluyla öğretim ile üst düzey davranışlar kazandırılamaz. Soru Cevap Kavrama Buluş Tartışma Örnek Olay Bireysel Çalışma Soru Cevap Beyin Fırtınası ve Diğer Tartışma Çeşitleri Benzetim Drama Rol Yapma Deney İkili Çalışma ve Grup Çalışması Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme Araştırma Gösterip Yaptırma Problem Çözme Proje Öğretim Stratejisi: Hedefe ulaşmak için seçilen en genel yol ya da yollar bütünüdür. Öğretim stratejileri ile yöntem ve tekniklerinin kullanımı eğitim. ders programlarında ve öğretim planlarında belirtilen hedef ve hedef davranışlara göre farklılık gösterir. Bilgi Hedef (Bilişsel Alan) Strateji Sunuş Yöntem Anlatım (Sunu) Teknik Gösteri. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Öğretim Yöntemi: Hedefe ulaşmak için seçilen en kısa yol ya da düzenli yoldur. yöntem ve teknikler ile araç gereçlerin uygun bileşenleri ile düzenlenir.

Daha sonra bunları örneklerle açık hale getirir ve konunun ayrıntılarını anlatır. ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Öğretim stratejileri. (2003). seçilecek stratejinin türünü belirlemede kaynaklık eder. Hedeflerin özelliklerine uygun olarak öğretmen. öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi olarak tanımlamıştır. temel ilke ve kavramların önce verilmesi gibi vurgular sunuş yoluyla öğretimin anahtar kelimeleri ve ipuçlarıdır. bilinenden bilinmeyene.. Öğretmen. İlgili kaynaklar incelendiğinde zaman zaman yöntem. Burcu Öğretmen Türkçe dersinde “eylem” konusunu anlatırken önce genel bilgileri aktarmış. CEVAP: A Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımının planlanışı üç aşamada gerçekleştirilir: 1. daha sonra ayrıntılı bilgilerin üzerinde durulduğu öğretim yolu sunuş yoluyla öğretimdir. Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. öğretim hedeflerine ulaşılmasını kolaylaştırmada kullanılır. yöntemi. teknik ve strateji kavramlarının birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir. basitten karmaşığa doğru) çok dikkatli bir biçimde düzenlenmeli ve öğrenci tarafından alınması kolay hale getirilmelidir. öğretimi planlarken belirlediği hedeflere uygun öğretim stratejilerini de seçer. 3. Örnekler seçilir ve hazırlanır. araştırma ve inceleme yoluyla öğretme stratejileri olarak gruplandırılmaktadır. Soruda genelden özele doğru bir gidişten de söz edilmektedir ki bu tümdengelimin kullanıldığı sunuş yoluyla öğretimi işaret etmektedir. sunuş yoluyla öğretme. Açıklamanın gerektiği her durumda kullanılır. Ö. konuyla ilgili genel ilke ve kavramları anlatmış. Öğretme stratejileri. Burcu Öğretmen aşağıdaki öğretme yollarından veya yöntemlerinden hangisini kullanmıştır? A) B) C) D) E) İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Sunuş yoluyla Buluş yoluyla Araştırma yoluyla Probleme dayalı İş birliğine dayalı ÇÖZÜM. Stratejiler. somuttan soyuta..ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 1. Tüm bilgilerin öğretmen tarafından aktarılmasıyla kavram ve genellemelerin öğretildiği bir öğretme yoludur. Bütünden parçaya (genelden özele) doğru bilgi sunumu olduğundan tümdengelim kullanılır. Bu. 2. öğrencilerin bağımsız çalışmalarını isteyebileceği gibi sınıfı küçük gruplara ayırabilir ya da bütün sınıfın katılımını sağlayan etkinlikler planlayabilir. Bu nedenle bu soyut konuların örneklerle. 24 . Örnekler hedef ve içeriğe uygun olmalıdır. Soruda verilen aktarma. araç gereçlerin ve kavram haritalarının kullanımıyla somutlaştırılması önemli bir yer tutar. Sunuş yoluyla öğretimde öğretmen temel kavram. genelden özele. Bu yollardan bazıları öğretmen merkezli. konuyla ilgili genel ilke ve kavramların anlatıldığı... Öğrencinin etkin katılımı söz konusu olmadığından için öğretmenin öğrencinin dikkatini sürekli kontrol altında tutmak için yoğun bir etkileşime geçmesi yararlıdır. sonuç ve genellemeleri önce aktarır ve açıklar. Bilgiler aşamalılık ilkelerine göre (yakından uzağa. 2 Demirel. 2007 KPSS SORU. öğrenme hedeflerine ulaşmak üzere belirlenen konunun sunulması için izlenen yollar bütünü veya hedefe ulaşmak için seçilen genel yoldur. öğrencilerin güdülenmesini sağlayacaktır. daha çok olgu ve genellemelerin öğretimine uygundur. Hedefler. bazıları öğrenci merkezlidir. İşlenecek konu belirlenir. tekniği. hedefe ulaşmak için izlenen en kısa yol ya da bir konuyu öğrenmek için seçilen düzenli yol olarak. Ankara: Pegem A Yayıncılık. daha sonra ayrıntılı bilgilerin üzerinde durmuştur.1 Sunuş Stratejisi (Sunuş Yoluyla Öğretme Yaklaşımı) Ausubel tarafından ortaya atılmıştır. ilke. Öğrenciden beklenen davranış belirlenir. Demirel2. 1. anlatma. buluş yoluyla öğretme. Uygulanışında önce öğrenci hedeften haberdar edilir ve konunun önemi vurgulanır. Önce genel bilgilerin aktarıldığı.

2.1. Örneklerle destekli bilgi sunumu 3. yöntem. veri toplama ve değerlendirme. Öğrenilen bilgiler yeni durumlara transfer edilebilir. 3. 7. Zaman alıcıdır. öğrencinin yönlendima. (Tümevarım). Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmede etkilidir. Aşamalılık ilkesi ile ders sunumu (yakından uzağa. öğretmen rehberdir. derinlemesine inceler. Problem çözme ve eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerileri kazandırır ve bunları uygulama olanağı tanır.ÖĞRETİM STRATEJİLERİ SUNUŞ YOLUYLA (Ausubel) Anahtar Kelimeler: ÖĞRETİM STRATEJİLERİ BULUŞ YOLUYLA (Bruner) Anahtar Kelimeler: ARAŞTIRMA YOLUYLA (Dewey) Anahtar Kelimeler: Bilimsel yaklaşım. problemin çözüm seçeneklerini belirleme. getirme problem çözme. 2. yaparak yaşayarak öğrenme için öğrenmeyi öğrenme. 3. öğrenci tüm bilgilere ulaşır. hedef dışı etkinliklerde öğrenciyi uyarır. Bilgi hazır olarak verilmez. Temel Özellikleri: 1. yeniden bulma (keşfetme). Öğrenciyle yoğun etkileşim (öğren. aktarım. denenceler. Tümevarım yolu izlenir. 4. 28 . Öğrenciler basit bilgilerle yetinmez. Zaman alıcıdır. Önbilgileri öğretmen verir. Bilimsel araştırma yaklaşımındaki aşamalar izlenir (problem belirleme. Temel Özellikleri: ci dikkati ve katılımı için) 2. çözüme götürücü örnekler verir. anlatım. 5.Etkin öğrenci. bilimsel tutum. bilinenden bilinmeyene. genelden özele) 4. Genelden özele bilgi aktarılır (Tümdengelim). 5. Öğrenci problemi çözmeye çalışır (Tü. genellemelere ve sonuçlara ulaşma). araştırma. Öğrenci kavram ve genellemelere kendi ulaşır. somuttan soyuta. Genelden özele bilgi sunumu (tümdengelim yolu) 5. inceler mevarım). Tümevarım yolu izlenir. Bilgilerin tümünü öğretmen verir. basitten karmaşığa. inceleme. sonuçöneriler). öğren- 8. 4. Öğretmen. problem çözme Bilgi sunumu. öğretmenin ön bilgiler vermesi Temel Özellikleri: cinin araştırıp bulması hedeflenir (öğrenci etkindir). konuları anlamlı yapı bütünlüğüne rilmesi. 1. Öğretmen bilgi vermez. problemi tanımlama. farklı kaynaklar önerir. açıkla. bilimsel yöntem. 6. Tümüyle öğrenci etkin. Kavram haritaları önemli bir yer tutar. Öğrencinin problem çözme yeteneğine dayanır (Problem çözme aşamaları: Problemin farkına varma. bulgular-yorum.Öğrenci araştırır. öğretime dikkati çekecek bir problemle başlar.

Öğrenciden beklenen davranış belirlenir. E) Hedefe ulaşmak için seçilen en genel yoldur. II. C) Hedefe ulaşmak için seçilen en kısa yoldur. Öğrenci tanımı yapar ve ilişkiyi kurar. IV. IV. Bu sıralananlardan hangisi ya da hangileri buluş yoluyla öğretim yaklaşımının özelliklerindendir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II. ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 1. A) Bruner tarafından ortaya atılmıştır. III ve V B) I ve IV E) III. D) İşlenecek konular sınıfta anlatım yöntemi ile işlenir. I. 2. Genelden özele doğru bilgi sunumu olduğundan tümdengelim kullanılır. 29 III. Aşağıdaki tanımlardan hangisi öğretim stratejisine aittir? A) Ulaşılmak istenen noktadır. Öğrencinin etkin katılımı esastır. kavramlara ve genellemelere ulaşır. İşlenecek konu belirlenir. Daha sonra öğrenci problemle ilgili verileri toplar. analiz eder. Zaman alıcıdır.Test 2 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 4. Hedef ve içeriğe uygun örnekler seçilir ve hazırlanır. C) Bu stratejinin başında öğretmen ön bilgi. ön bilgi ve örnek verir. D) Öğretim yöntemini uygulamaya koyma biçimidir. Aşağıdakilerden hangisi araştırma inceleme yaklaşımının özelliklerinden birisidir? 3. III. E) Öğrencinin problem çözme becerisini kullanarak bilimsel yöntemi kulllanmasını gerektiren bir yoldur. B) Stratejiye başlamadan önce öğrenciden bekleneni başta öğretmen yapar. Tümdengelim yolu izlenir. V. Tüm bilgiler öğretmen taraİ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k fından açıklanır. Bu sıralananlardan hangileri sunuş yoluyla öğretimin aşamaları arasında yer alır? A) I ve II D) II. IV ve V C) II ve III 5. soyutlamalara. Tüm bilgiler öğretmen tarafından verilir. kaynak ve örnekler verir. Öğretmen probleme ilişkin kaynak önerir. Bilgiler aşamalılık ilkelerine göre düzenlenir. I. Öğrenci farklı örnekler bulur. III ve IV C) I ve III . Açıklanan öğretim yaklaşımı veya yönetimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sunuş C) Buluş E) Benzetim B) Araştırma inceleme D) Problem çözme Sözü edilen öğretim yaklaşımını aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Sunuş yoluyla B) Buluş yoluyla C) Probleme dayalı D) Araştırma inceleme yoluyla E) Örnek olay yoluyla 6. II. B) Öğrenciye kazandırılmak istenen özelliklerdir. Öğretim bir problemle başlar.

Öğrenci kavram ve genellemere devam eder.Test 2 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 13. ulaşır. analiz etme. öğrenci yeni örneklerle tanımlar. tüm bilgilere öğrenci Yukarıda belirtilen özellikler sırayla hangi yaklaşıma aittir? I A) B) C) D) E) Araştırma Buluş Araştırma Sunuş Buluş II Buluş Araştırma Sunuş Buluş Sunuş III Sunuş Sunuş Buluş Araştırma Araştırma Test 2 E 1 A 2 D 3 D 4 B 5 E 6 C 31 7 C 8 E 9 10 D 11 B 12 B 13 E 14 A 15 D 16 E . Paragrafta işlenişi hakkında bilgi verilen öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sunuş yoluyla öğretim B) Bireysel öğrenme C) İş birliğine dayalı öğretim D) Tam öğrenme E) Buluş yoluyla öğretim 15. Öğretmen bilgi vermez. Açıklamanın gerektirdiği her durumda kullanılır. birinci örnekle bağ kurar. Bilgilerin tümünü öğretmen verir. Sözü edilen öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Gösterim C) Araştırma E) Tam öğrenme B) Soru cevap D) Sunuş İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 16. Soyut konuların anlatımı için en uygun stratejidir. öğrenci tanımlar. Bilgi toplama. II. problem çözme gibi etkinliklerin tümünü öğrenciden isteyen bir öğretmenin aşağıdaki öğretim yaklaşımlarından hangisini kullanması en uygundur? A) Araştırma inceleme yoluyla öğretim B) Tam öğrenme C) Buluş yoluyla öğrenme D) Tartışma yoluyla öğrenme E) Programlı öğretim III. Öğretmen ek örnekler sunar. Öğrenci örnekleri karşılaştırır ve duruma ters düşen örnekleri belirler. Öğretmen örneği sunar. Önbilgileri öğretmen verir. Öğretmen ek örnekler verir ve olumsuz örnekler sunar. 14. I. değerlendirme.

C) Cevap verebilmeleri için öğrencilere zaman tanınabilir.) Evet Yasemin sen cevaplayabilir misin? Yasemin: Taban uzunluğu ile yükseklik çarpılır.) Evet Çiğdem. sen tahtada gösterebilir misin? Çiğdem tahtada aşağıdaki işlemi yapar. D) Her öğrencinin. kağıttan paralelkenar kesip bunun üzerinde çalışması sağlanabilir. Bu örnekte öğretmen aşağıdaki önerilerden hangisini yapsaydı kalıcı olmayan daha az etkili öğrenmeler olurdu? A) Paralelkenarın alanının nasıl bulunacağı öğrencilere önceden söylenebilir. 2001 KMS Öğretmen: Bu dikdörtgenin alanını nasıl buluruz? Hatırlayın (Bir süre bekler. – 3. paralelkenarın alanı ile ilgili olarak öğretmen ve öğrenciler arasında şöyle bir etkileşim gözleniyor: Öğretmen: Kim tahtaya paralelkenar çizmek ister? (bir süre bekler). İlköğretim matematik dersinde. h a a h 3.ÇIKMIŞ SORULAR ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 1. Öğretmen: Demek ki paralelkenarın alanını taban uzunluğu ile yüksekliği çarparak bulabiliriz. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 2. Öğretmen öğretim sürecinde aşağıdakilerden hangisine yer vermemiştir? A) Kavramlar arasında ilişki kurma ÇIKMIŞ SORULAR 1. Öğretmen: Paralelkenarın alanı taban uzunluğu ile yüksekliğin çarpımına eşittir. B) Varılacak noktayı söyleme C) Öğrenciye düşünme süresi verme D) Öğrenci katılımını sağlama E) Öğrenciyi sorularla yönlendirme 2001 KMS Yukarıdaki ders uygulaması içerisindeki öğretmen en çok hangi öğretim yoluna yer vermiştir? A) Sunuş yoluyla öğretim B) Sınıf tartışması C) Buluş yoluyla öğretim D) Problem çözme E) Örnek olay 2001 KMS Öğretmen: Kenar uzunluklarını isimlendirir misiniz? (Bir süre bekler. SORULARI AŞAĞIDAKİ ÖRNEK ÖĞRETİM ETKİNLİĞİNE GÖRE YANITLAYINIZ. Kemal sen kalkar mısın? Kemal: (Kemal çizer) Çizdim öğretmenim. Öğretmen: Bu paralelkenarı dikdörtgene çevirebilir misin? Nasıl çevirebiliriz? (Bir süre bekler) Evet Kübra sen cevap verebilir misin? Kübra: Sol taraftaki üçgeni sağ tarafa taşırız. E) Her sorunun sınıftaki gönüllü öğrenciler tarafından ayrı ayrı yanıtlanması istenebilir. B) Öğrencilerin tahtaya gelmesi yerine oturdukları yerden konuşmaları istenebilir. 32 .

yanıt yöntemi yerine sunuş ya da başka bir yöntemle dersi sürdürmesi C) Öğrencilerin derse hazırlanmadan gelmelerinin nedenlerini araştırması D) Öğrencilere gelecek ders konuyu çalışıp gelmelerini. dersinin belli bir bölümünü soru – yanıt yöntemini kullanarak işlemektedir. buluş yoluyla öğrenme yönteminden yararlanmaya çalışan bir öğretmenin. Hatice Öğretmen aşağıdaki öğretme yollarından veya yöntemlerinden hangisini kullanmıştır? A) Sunuş yoluyla B) Buluş yoluyla C) Araştırma yoluyla D) Probleme dayalı E) İş birliğine dayalı 2007 KPSS 17. Bu durumda. Bir öğretmen. kendilerinin sunuş yapacaklarını söylemesi E) Konuyu öğrencilerin çeşitli kaynaklardan araştırmalarını istemesi 2008 KPSS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 7 E 35 8 A 9 C 16. Soruları sorduğunda bütün çabalarına karşın öğrencilerden yanıt alamamış ya da yanlış yanıtlar almıştır. daha sonra ayrıntılı bilgilerin üzerinde durmuştur. öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlaması için yapması gereken davranışlardan biri olamaz? A) Sınıf içi etkinliklere katılan öğrencilerin olumlu davranışlarını pekiştirmek B) Öğrencilerin derse katılımlarını sağlayan öğretim yöntem ve teknikleri kullanmak C) Sınıf içi etkinlikler esnasında öğrencilerin arasında dolaşarak onlara yardımcı olmak D) Yanlış yapan öğrencilere doğru cevapları aktarmak E) Sözlü ve sözsüz uyaranlarla öğrencilerin derse katılımlarını sağlamak 2007 KPSS Çıkmış Sorular 1 B 2 C 3 A 4 B 5 D 6 C 10 C 11 B 12 D 13 D 14 B 15 16 17 A D B . Hatice Öğretmen Türkçe dersinde “eylem” konusunu anlatırken önce genel bilgileri aktarmış. öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması eğitsel olarak doğrudur? A) Öğrencilere ders içinde zaman vermesi ve konuyu kitaptan okumalarını istemesi B) Soru . Aşağıdakilerden hangisi.ÇIKMIŞ SORULAR 15. konuyla ilgili genel ilke ve kavramları anlatmış.

GÖSTERİP (ÖRNEĞİNİ GÖSTEREREK) YAPTIRMA Kullanımı Özellikleri Yararları Sınırlılıkları 37 .ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ BÖLÜM İÇERİĞİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1. ÖRNEK OLAY Kullanımı Özellikleri Yararları Sınırlılıkları 4. TARTIŞMA Kullanımı Özellikleri Yararları Sınırlılıkları Etkili Tartışmaların Planlanması ve Uygulanması Konusunda Alınacak Önlemler Tartışma Çeşitleri (Tartışma Teknikleri) Bütün Sınıfla Yapılan Tartışmalar (Büyük Grup Tartışması) Küçük Grup Tartışma Teknikleri • Münazara • Sempozyum • Panel • Zıt Panel • Kollegyum • Forum • Açık Oturum • Beyin (Buluş) Fırtınası • Çember • Kısa Süreli Tartışma Grupları (Vızıltı Grupları) • Fikir Taraması • Seminer • Workshop (Çalıştay Yöntemi) 3. ANLATIM (SUNU) Kullanımı Anlatım Yöntemi Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Özellikleri Yararları Sınırlılıkları 2.

BİREYSEL ÇALIŞMA Kullanımı Özellikleri Yararları Sınırlılıkları 38 .ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ BÖLÜM İÇERİĞİ 5. PROJE Kullanımı Özellikleri Proje Yönteminde İzlenecek Adımlar Yararları Sınırlılıkları 7. PROBLEM ÇÖZME Problem Çözme Aşamaları Kullanımı Özellikleri Yararları Sınırlılıkları 6.

hedefe ulaşmak ve bir konuyu öğretmek için izlenen en kısa yoldur.ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 2 soru çıkmaktadır. J. K. Öğretmenin tamamen etkin ve merkezde olduğu bu yöntemde öğrenci adına bir katılım yoktur. ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Öğretim yöntemi. . Bir derste uygulanacak öğretim stratejilerine ve yöntemlerine karar verirken. Her öğrencinin aynı yöntemle öğrenmesi mümkün olmadığı gibi her yöntem her öğrencinin ilgisini çekmeyebilir. P. dersin yapılacağı ortam ve bu ortamda bulunan olanaklar. İng. Ross. En uygun öğretim yolu ile hedefe ulaşılabilir. ANLATIM: Öğretmen anlatır. yararları ve sınırlılıkları dikkate alınmalıdır. tüm konuların öğretilmesinde ve farklı alan ve düzeylerdeki tüm hedeflere ulaşmada tek bir yöntemle başarılı olamaz. Öğrenci dinleyici ve seyircidir yani öğretim sürecinde pasiftir. Öğretmenler öğrenme-öğretme sürecinde farklı etkinliklere ve yöntemlere yer vermelidir. Psentice Holl. (1994). G. M. yöntem 39 Anlatım yönteminde. L. 140-142 4 Cole. S. Hall of Australia Pty Ltd. Öğrenciler öğretmenin sunduklarını not alabilir. Başka bir ifadeyle hedefe ulaşmak için ve bir konuyu öğretmek için seçilen düzenli yoldur. Ayrıca tek bir yöntemle bütün konuların öğretimi de mümkün değildir. Bilgilerin kısa sürede gruba sunulmasını sağlayan anlatım yönteminde. Second Edition. Farklı öğretim yolunun seçilmesini gerektiren ve etkileyen başlıca nedenler şunlardır:  Hedef  Konu  Öğrenci İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k bilgisi konusundaki niteliklerden birisi de öğretim yön- 1. Teaching Principles and Practice. dersin hedefleri ile birlikte öğretim yolunun kullanıldığı durumları. yukarıda sıralananlar kadar etkili olmasa da. Yani öğretmenin farklı yöntemleri kullanmasını gerektiren nedenler vardır. bilgi ve ilkeleri sözel olarak sunması ile gerçekleşen bir yöntemdir. Öğretmende bulunması gereken meslek temlerini etkili olarak kullanabilmesidir. Böyle bir durumda öğretmen. yöntemi ve tekniğinin seçiminde. G. öğrenciler ise pasiftir. farklı strateji.Massion. öğretmenin yönteme yatkınlığı öğretim yöntem. ve tekniklerden yararlanmalıdır. öğrenciler dinler. (1998) Designing Effective İnstcustion. Öğretenden öğrenene doğru tek yönlü aktarım söz konusudur. R. Öğretim stratejisi. öğrencilerin öğrenme isteklerinin yönlendirilmesi yerine yeni öğrencinin öğrenme güdüsünün devamı öğretmenin yaptığı açıklamalarla sağlanabilir.. S. Öğretim hedeflerine. Öğretmen tüm öğrencilere.. teknik ve stratejisinin seçimini etkiler. ve Chan. 3 Kamp . Farklı düzeylerdeki hedef davranışların öğrenciye kazandırılması için farklı öğretim yolları uygundur. ANLATIM (SUNU)3-4 Öğretmenin olgu. uygun öğretim yolları seçilerek ulaşılabilir. E. dersin süresi. öğretmen öğretimin merkezinde yer alır. özellikleri.

iki cümleyi geçmeyecek şekilde görüşlerini açıklar.  Dersin herhangi bir noktasında.  Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki kişiler tarafından izleyiciler önünde tartışılmasıdır.  Dinleyici grubun uzman gruba soru sorması.  Konuyla ilgili soru sorulur ve her öğrenci bir. Konu bilimsel nitelikli olmak zorundadır.  Sempozyum. tartışarak problemlere çözüm ürettikleri veya ortak kararlar aldıkları bir tekniktir.ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ TARTIŞMA TEKNİKLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ TARTIŞMA TEKNİĞİ EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ Münazara  İki grup vardır. öğrencilerin ilgisini çekme amacıyla uygulanır. İlgi çekici bir konuyu kendi aralarında dinleyici karşısında tartışırlar. Amaçları “Düşünceyi yanlış da olsa savunmak ve kazanmaktır.  Küçük gruplar konuyu kendi aralarında tartıştıktan sonra diğer gruplarla birlikte tartışma yapılır. yeni fikirleri ortaya çıkarma.  Değerlendirme ve sınırlama olmaksızın. diğeri uzmanların oluşturduğu cevap veren gruptur. hazırlıklı öğrenci tarafından sınıftaki diğer öğrencilere sunulması ile gerçekleşir.  Küçük bir grubun. akademik bir konuyu. Bir sonraki öğrenci aynı soruyla ilgili görüşlerini açıklar.  Açık oturumun amacı bir sonuca ulaşmak değil. bilgilendirmektir. ciddi bir ön hazırlığı gerektirir. Panel  Konunun bilimsel olmasına gerek yoktur. sınıfa canlılık getirmek için herhangi bir konuda öğrencilerin fikirlerinin alındığı kısa süreli bir etkinliktir.  Bilimsel bir düşünceyi.  Yaratıcılık ve hayal gücü kullanılır. 3-5 kişiden oluşur. Orijinal fikirler ortaya çıkarılmaya çalışılır. bir soruna mümkün olduğunca çok sayıda çözüm yolları elde etmeyi amaçlar.”  Grup. bir tezi savunmak konferansın en belirgin amacıdır.  Belli bir alanda her oturumda uzman 3-5 konuşmacının katıldığı grup tartışması tekniğidir. Oyun tarzı öğretim tekniğidir. bunlardan biri soru soran.  Gruplardaki kişi sayısı ve tartışma süresine göre grup isimlendirilir. gözden geçirme. belli bir yerde kısa bir sürede toplanarak belli konular üzerinde çalışarak. İki grup vardır. dinleyicileri bilgilendirmek için yaptıkları konuşmalardır. bir konunun ayrıntılarının. uzmanların bu soruları yanıtlamasıyla gerçekleşen bir tekniktir.  Konu tekrarı. orijinal bir görüşü anlatmak. konuşmalar konferans havasında geçer.  Bilim ve sanat konularında uzman kimselerin.  Dersin başında ve sonunda kullanılır.  Soru soran ve cevap verenler olmak üzere sınıf ikiye ayrılır. Daha çok küçük araştırma ve ödevleri içerir. Çember  Öğrenciler sınıfın ortasında çember biçiminde sıralanır. kendi görüşlerini açıklayabilirler.  Ulusal ve uluslararası düzeyde katılımcılarla gerçekleştirilir. Forum Kollegyum Zıt Panel Sempozyum Beyin Fırtınası Açık Oturum Vızıltı Konferans Seminer Brifing Fikir Taraması Workshop 47 .  Panele benzer.  Günlük yaşamda astın üste bilgi vermesiyle gerçekleşen brifing.  Öğrencilerin yapmış olduğu bilimsel çalışmaları dinleyiciler karşısında sunmalarıdır.  Panelden farklı olarak dinleyiciler panelistlere doğrudan sorular sorabilirler.

sentez ve değerlendirme düzeyindeki (üst düzey) davranışların kazandırılmasında  Bir problemin çözümünde. bir araç gerecin çalıştırılmasını gösterme ve açıklama öğretmen merkezli. genelleme ve sentez yapmada  Araştırma yoluyla öğretimde ve üst düzey davranışların kazandırılmasında  Bir konunun öğretiminde doğrudan bir uygulama olarak değil ancak bu öğretime destek amacıyla PROJE  Bireysel ve grupla öğrenmeye ve okul ile gerçek hayat arasında bağ kurulmasına önem verildiğinde  Disiplinler arası çalışmalarda  Süreç boyunca çalışmalar önemli görüldüğünde  İşlemin uygulanmasını. analiz.  Daha çok devinişsel (psikomotor) becerilerin kazandırılmasında etkilidir.  Görüşlerin incelenmesini ve önce öğretilenlerle ilgi kurmayı sağlar.  Sınıf içinde ve dışında yürütülür.  Öğrenci merkezlidir.  Öğrenci merkezlidir. öğrencinin ilgi. iş birliği içinde çalışma ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirir.  Dinleme alışkanlığı kazandırır. PROBLEM ÖRNEK OLAY 66 .  Öğrenciler bireysel ya da gruplar halinde kendi ilgi ve isteklerine göre konu seçerler. sentez ve değerlendirme gücü kazandırır.  Analiz.  Öğrencilerin bir konu üzerinde kendi düşüncelerini söylemesi ve yorum yapmasını sağlar.  Öğrencilere dinleme alışkanlığı kazandırır. alıştırma ve uygulama yapma işlemi öğrenci merkezlidir. not alma becerilerini geliştirir.  Araştırma.  Öğrenciler öğrenme durumlarını kendilerine göre ayarlar. bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama.  Öğrencilere geçmiş yaşantılarından örnekler vermesi için imkan sağlar.  Bir problemi çözmeyi.  Öğretmenin rehberliğinde serbest çalışmalar yapılır. analiz edip sonuca ulaşmayı öğretir.  Öğrenciler.ÖĞRETİM YÖNTEMLERi ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ YÖNTEM ANLATIM (SUNU/ANLATMA)  Derse giriş yaparken  Konuyla ilgili bilgiyi aktarırken  Bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılmasında  Soyut konuların işlenmesinde  Yeni bir konuya giriş yaparken  Dersin bitiminde özetleme yaparken  Ders ya da konuya ilgi çekmek isterken  Öğrenciler küçük grup ya da bireysel etkinliklere başlamadan önce ortak altyapı ve temel bilgileri sunarken  Buluş yoluyla öğretim stratejisinin kullanımında  Kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında  Bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmede TARTIŞMA  İyi anlaşılmayan noktaları açıklamada  Verilen bilgileri pekiştirmede  Daha çok bir konunun kavranması aşamasında  Karşılıklı olarak görüşler ortaya konurken  Bir problemin çözüm yollarını ararken ve değerlendirme çalışmaları yaparken  Daha çok buluş yoluyla öğretme yaklaşımında ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında  Gerçek hayatta karşılaşılan bir olay. KULLANIMI  Daha çok sunuş yoluyla öğretim stratejisinde ÖZELLİKLERİ  Öğretmen merkezlidir.  Öğretim. bildiklerini ve kavradıklarını gerçek bir durumda uygulama şansı bulurlar.  Öğrencide ilgi ve güdülenmeyi artırır.  Daha kalıcı izli öğrenmeler gerçekleşir.  Yaparak yaşayarak öğrenme temellidir. ihtiyaç ve yeteneklerine uygun olarak gerçekleşir. durum ya da konunun içindeki problemlerin sınıf ortamında tartışılarak çözülmesi yoluyla öğrenimin sağlanması önemli görüldüğünde  Öğrencilere bir konuyu ya da beceriyi kazandırırken  Bir konuda uygulama yaptırırken GÖSTERİP YAPTIRMA  Daha çok uygulama düzeyindeki davranışların ve psikomotor becerilerin kazandırılmasında  Öğrenciye ne yapılacağını söylemenin yetersiz kaldığı ayrıca nasıl yapılacağını da göstermenin gerekli olduğu durumlarda  Bir işlemin uygulanmasını.  Araştırma yoluyla öğretime uygun durumlarda BİREYSEL ÇALIŞMA  Bilişsel alanın uygulama.  Problem çözme sürecini ve bilimsel yöntemi kullanarak konular üzerinde çalışılır. yaparak ve yaşayarak öğrenir.  Öğretmen-öğrenci etkileşimi söz konusudur.  Aynı anda çok sayıda kişiye bilgi aktarır. analiz ve sentez basamaklarındaki davranışların kazandırılmasında  Öğrenci kendi başına bir konuyu öğrenmek istediğinde veya kendi başına çalışma yapmak istediğinde  Bireyin konuyu yaparak yaşayarak öğrenmesinde  Öğrenci merkezlidir.  Öğrencilere kısa zamanda çok bilgi verir. sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırırken  Bir konuya ilişkin bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gerekli uygulamaların yapılması aşamasında  Araştırma yoluyla ve buluş yoluyla öğretim yaklaşımlarında ÇÖZME  Bilişsel alanın uygulama.  Bilimsel yöntemi kullanmayı öğretir ve bilimsel tutumu kazandırır.  Dinleyenler konuyla ilgili organize görüş kazanır.  Öğrenci.

D) Öğrenciye çok kolay bir etkinlik vermiştir. Öğrencilerin bir konu üzerinde düşüncelerini söylemelerini ve yorum yapmalarını sağlar. E) Öğrencilerin dikkatini toplayamamıştır. Dilek Öğretmen’in yaptığı hata aşağıdakilerden hangisidir? A) Konuyu iyi anlatmamıştır. Bir öğretmen daha önceden belirlediği bir ders saatinde öğrencilerine bir motorun hangi aşamalarla çalıştığını anlatmış sonra motoru kendisi çalıştırmış daha sonra da öğrencilerin çalıştırmasını sağ- 3. C) İletişimini sağlıklı kuramamıştır. üçüncü oturumda matematik. beşinci oturumda sosyal bilgiler dersleri ele alınmış. Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim görevlisi olan Dilek Öğretmen. 2005 yılında uygulamaya konulan yeni İlköğretim programının tanıtımı için yapılan bir etkinlikte birinci oturumda genel sunulara yer verilmiş. İyi uygulanması durumunda orta ve daha alt 5. İyi planlanmalı ve sorular dikkatli seçilmelidir. her oturumda o konunun uzmanları dinleyicilere bilgi vermişlerdir. Öğrencilerde eleştirel düşünme becerilerini geliştidüzeye sahip öğrenciler derse katılabilir. ikinci oturumda hayat bilgisi. ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1. Öğretmenin uyguladığı öğretim yöntemi/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Proje yöntemi C) Örnek olay E) Gösterip yaptırma B) Bireysel çalışma D) Problem çözme .Test 3 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 4. Bu etkinlik aşağıda verilen yöntem ya da tekniklerden hangisine örnek gösterilebilir? A) Anlatım C) Kollegyum E) Beyin fırtınası B) Gösterip yaptırma D) Sempozyum 6. Sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanmak isteyen bir öğretmenin kullanabileceği en uygun öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Soru cevap C) Problem çözme E) Örnek olay B) Anlatım D) Tartışma 2. dördüncü oturumda fen ve teknoloji . Paragrafta sözü edilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Problem çözme C) Tartışma E) Proje B) Gösterip yaptırma D) Anlatım İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k rebilir. Öğretim yöntemi seçilirken ilk olarak göz önünde bulundurulması gereken nokta aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğretmen C) Aile E) Fiziksel koşullar 67 B) Öğrenci D) Sosyal durum lamıştır. B) Öğrencilerin hazırbulunuşluklarını göz ardı etmiştir. okulun Heykel Bölümü’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerden heykel yapmalarını istemiş ancak öğrencilerin bu konuda çok başarısız olduklarını görmüştür.

yeterli olmadığını hazırbulunuşluk düzeylerinin çok düşük olduğunu görmüştür. C) Ortam gerilebilir. Kısmen işlenmiş. E) Öğrenci pasiftir.Proje D) Sunuş . ancak tam anlamıyla açıklığa kavuşmamış konuların işlenmesi için en uygun öğretim yöntemidir.Test 3 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 28.Anlatım C) Buluş .Problem çözme İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 29. B) Hedeften sapma gözlenebilir. problem çözme yönteminin en belirgin sınırlılıklarından birisidir? A) Dönüt olmadığı için yanlış öğrenmeler engellenemez. D) İlgi ve dikkat kısa sürede dağılabilir. Hüsnü Öğretmen’in bu durumda kullanabileceği en etkili öğretim stratejisi ve öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Buluş .Anlatım E) Sunuş .Deney B) Araştırma-inceleme . Aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerinden hangisi öğrencinin üst düzey davranışları ve becerileri kazanması açısından diğerlerine göre daha az etkilidir? A) Proje B) Örnek olay C) Tartışma D) Araştırma yoluyla öğretim E) Problem çözme 31. 30. öğrencilerin ön bilgi ve becerilerinin. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi. İlköğretim birinci kademede yeni derse giren Hüsnü Öğretmen. Sözü edilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Proje C) Anlatım E) Tartışma B) Problem çözme D) Bireysel çalışma 1 Test 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B 17 C 18 B 19 B 20 D 21 E 22 D 23 A 24 B 25 C 26 D 27 A B A D C E D 71 E E C B E 28 B 13 B 29 C 14 E 30 D 15 B 31 E 16 C .

C) Sempozyum E) Panel Bir öğretmen vatandaşlık dersinde “İnsan Haklarını Engelleyen Unsurlar” konusunu işlerken sınıfı dörderli ya da beşerli gruplara ayırmış ve bu unsurlardan birini inceleyerek bu sorunların çözümü için öneriler getirmelerini istemiştir. gazete. pano gibi çalışmalar yapma yoluna gidebileceklerini söylemiş. çalışmaları hem bireysel hem de grubun ortak çalışmalarına bakarak değerlendirebileceğini belirtmiştir. Öğrencilerinin sınıf ortamında bildikleri konular üzerinde kısa konuşmalar yapmasını isteyen öğretmenin ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Söz dağarcığını zenginleştirmek B) Tartışma kurallarını öğretmek C) Yaşantıların paylaşılmasını sağlamak D) Sözlü anlatım becerisini geliştirmek E) Öğrencilerin heyecanla baş edebilmesini sağlamak 2001 KMS 5. öğrencilerin öğretmeöğrenme sürecine etkin katılımını sağlayamaz? A) Soru-yanıt yöntemi B) Rol oynama yöntemi C) Problem çözme yöntemi D) Buluş yöntemi E) Anlatım yöntemi 2001 KMS 72 6. aşağıdaki yöntemlerden hangisini uzun süre kullanırsa.ÇIKMIŞ SORULAR ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 4. 2. Bu öğretmenin kullandığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gösteri yöntemi B) Problem çözme yöntemi C) Soru-yanıt yöntemi D) Proje yöntemi E) Örnek olay yöntemi 2001 KMS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k öğrencilerle birlikte probleme çözüm yolları bulma- drama. bir başkan ve beş konuşmacıdan oluşan bir ekip oluşturarak konunun farklı yönlerine önceden hazırlanılıp sınıfta tartışmalarını istemiştir. seçtikleri unsurları ve çözüm önerilerini kazandırırken sergi. Sosyal sorunları sınıf ortamına getirerek bu sorunlara çözüm yolları arayan bir öğretmen. aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisinin en etkili olması beklenir? A) Anlatım B) Örneğini göstererek yaptırma C) Örnek olay incelemesi D) Soru-cevap E) Küçük grup tartışması 2002 KPSS . Psikomotor (devinişsel) becerilerin öğretilmesinde. Öğretmen. Gruplara. Öğretmenin kullandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Brifing B) Kollegyum D) Çember tartışma 2001 KMS ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir öğretmen gerçek yaşamda karşılaşılan problemleri sınıf ortamına getirip tartışma ortamı açarak ya çalışmaktadır. Öğretmen aşağıdaki hangi öğretme yaklaşımını kullanmaktadır? A) Gözlem yoluyla öğrenme B) Proje temelli öğrenme C) Yaratıcı drama D) Benzetim yoluyla öğrenme E) Yansıtıcı düşünme 2001 KMS 3.

ÇIKMIŞ SORULAR

27. Bir öğretmen, dersinin belli bir bölümünü soru yanıt yöntemini kullanarak işlemektedir. Soruları sorduğunda bütün çabalarına karşın öğrencilerden yanıt alamamış ya da yanlış yanıtlar almıştır. Bu durumda, öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması eğitsel olarak doğrudur? A) Öğrencilere ders içinde zaman vermesi ve konuyu kitaptan okumalarını istemesi B) Soru - yanıt yöntemi yerine sunuş ya da başka bir yöntemle dersi sürdürmesi C) Öğrencilerin derse hazırlanmadan gelmelerinin nedenlerini araştırması D) Öğrencilere gelecek ders konuyu çalışıp gelmelerini, kendilerinin sunuş yapacaklarını söylemesi E) Konuyu öğrencilerin çeşitli kaynaklardan araştırmalarını istemesi 2008 KPSS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k

29. Örnek olay yöntemi ya da tekniği, yaşanmış, yaşanma olasılığı bulunan, sorun niteliği taşıyan olaylara öğrenci katılımıyla çözüm yolları üretme temeline dayanır. Öğrencilerin eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey beceriler geliştirmelerini kolaylaştırır. Bu açıklama çerçevesinde; öğrencilere sunulacak örnek olayın taşıması gereken en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğretmenin yaşadığı bir sorun olması B) Öğrencilere sorunla ilgili gözlem yapma olanağı sunması C) Öğrencilerin örnek olaydaki sorunu çözebilmeleri için kaynaklara ulaşmalarına olanak tanıması D) Öğretmenin öğrencilerle ve öğrencilerin birbirleriyle etkileşimine olanak tanıması E) Farklı çözümler önerilecek türden bir sorun olması 2008 KPSS 30. Belirli bir sorunun ya da durumun olası nedenlerini belirlemek için kullanılan, çalışma grubunun sorunun içeriğine odaklanmasını sağlayan ve ayrıntılı bir neden - sonuç ilişkisi çıkarmayı hedefleyen bir uygulamadır. Uygulama yapılmadan önce sorun ifadesi bir kutucuğun içerisine yazılır. Sorunun temel nedenleri de yazıldıktan sonra her biri için “Bu neden oluştu?” sorusu sorulur ve yanıtlar ana nedenlerin alt nedenleri olarak yapılandırılır. Yukarıda açıklanan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A) Neden - sonuç ilişkisi kurma B) Balık kılçığı diyagramı C) Güç alanı analizi D) Adım adım sorun çözme E) Sorunu dallarına ayırma 2008 KPSS

28. Öğrenci merkezli bir yöntemdir. Öğrencilerde iş birliği, yaratıcılık, başlanmış bir işe katkı getirme ya da işi bitirme, katılımdan keyif alma, kurallara uyma, iletişim becerisi geliştirme, özel yetenekleri ortaya çıkarma ve üretme özelliklerini geliştirir. Çekingen öğrencilerin sürece aktif olarak katılmalarını sağlar. Özellikleri sıralanan bu yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) İstasyon B) Rol oynama C) Yaratıcı drama D) Kaynak kişiden yararlanma E) Görüş geliştirme 2008 KPSS

Çıkmış Sorular

1 D

2 E

3 E

4 E

5 B

6 B

7 E

8 E

9 B

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 E D E C C C E B D B B E B E E D D B A E B

76

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ BÖLÜM İÇERİĞİ

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 1. BEYİN FIRTINASI Serbest Çağrışım Fikir Taraması Listeleme 2. GÖRÜŞ GELİŞTİRME 3. ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME 4. GÖSTERİ (GÖSTERİM/DEMONSTRASYON) 5. SORU-CEVAP 6. ROL (OYNAMA) YAPMA 7. DRAMA 8. BENZETİM (SİMÜLASYON/BENZETİŞİM) Analoji 9. MİKRO ÖĞRETİM 10. EĞİTSEL OYUN 11. DENEY VE LABAROTUVAR 12. İSTASYON 13. KONUŞMA HALKASI 14. SOKRAT TARTIŞMASI Sokrat Semineri 15. ALTI AYAKKABILI UYGULAMA 16. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Dönüşümlü Günlük Çalışmalar Planlı Grup Çalışmaları Beceri Geliştirme Çalışmaları Düzey Geliştirme Çalışmaları Akran Grupları Tekniği

77

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 2-3 soru çıkmaktadır.

2008 KPPS
SORU...
Öğrencilerinin yaratıcılığını ve problem çözme becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmen, öğretim sürecinde aşağıdaki uygulamalardan hangisine özellikle yer vermelidir? A) Çok farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri “anlatım” yöntemiyle aktarma B) Öğrencilere iyi yapılandırılmış, sınırları iyi belirlenmiş “ödevler” verme C) Dersin konusuna uygun “benzetim” yöntemini kullanma D) Uygun fırsatlar yaratarak sık sık “beyin fırtınası” tekniğini uygulama E) İçinde çelişkiler olan konuları “görüş geliştirme” ve “münazara” yöntemlerini uygulayarak tartıştırma

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
Öğretim tekniği, öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da öğretim hedeflerine ulaşmak için seçilen yöntemin uygulanmasında başvurulan yardımcı yol olarak da isimlendirilen öğretim teknikleri aşağıda işlenmiştir. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 79 olarak tanımlanabilir. Zaman zaman öğretim yöntemi

1. BEYİN FIRTINASI30
Beyin fırtınası bir sorun çözme yolu ve bir tartışma çeşididir. Bu teknik, katılımcıların hayal güçlerini ve buna dayalı olan yaratıcılıklarını kullanmayı gerektirir. Beyin fırtınası bir cümleyle özetlenecek olursa; bireylerin yaratıcı düşüncelerini harekete geçirerek çok sayıda fikri, bir grup insandan kısa sürede toplamaktır.

ÇÖZÜM...
Öğrencilerinin yaratıcılığını ve problem çözme becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmen, öğretim sürecinde beyin fırtınası uygulamasına öncelik vermelidir. Hem problem çözme hem de hayal gücüne dayalı yaratıcı düşünme becerisi ifadeleri bir arada kullanıldığında ilk akla gelmesi gereken yöntem ya da teknik beyin fırtınasıdır. Çünkü o bir problem çözme yoludur. O bir tartışma çeşididir. O hayal gücünü ve yaratıcılığı geliştiren bir tekniktir. Beyin fırtınası, bir probleme yaratıcı çözümler bulmak ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmek amacıyla, rahat bir ortamda, görüşlerin toplanmasıdır. Bu nedenle, öğrencilerinin yaratıcılığını ve problem çözme becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmen uygun fırsatlar yaratarak sık sık “beyin fırtınası” tekniğini uygulamalıdır. CEVAP: D

30

Demirel, Ö. (2003). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Beyin fırtınası bir sorun çözme yolu olduğu için. Bu özellikler beyin fırtınasının ayırt edici özellikleridir. “Nasıl bir okul düşlerdiniz?” sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir. Eğer bu yapılırsa yaratıcı görüşlerin söylenmesi engellenecektir. Beyin fırtınasının belirgin özellikleri vardır. Fikirler söylendiği sırada eleştirme. 60 kişilik gruplarda bile başarılı bir beyin fırtınası yapabilir ifadesi yer alır.. Öğretmen. değerlendirilmeli ve sonuç çıkarılmalı. görüşler toplanırken yönlendirme ve değerlendirme yapılmamalıdır. Serbest.ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Kullanımı Beyin fırtınası yapılacak çalışma grubunun 6 kişiden az. kısa sürede çok sayıda hayal gücüne dayalı yaratıcı görüş üreterek yaratıcılığı geliştirmesidir. CEVAP: C 80 ÇÖZÜM. Başlıca Aşamaları 1. 12 kişiden çok olmaması beklenir diyen kaynaklarda iyi bir beyin fırtınası yöneticisi. aşağıdaki yöntem veya tekniklerin hangisinden yararlanmaktadır? A) B) C) D) E) Yaratıcı drama Örnek olay incelemesi Beyin fırtınası Problem çözme Soru cevap 2001 KMS SORU.. Belgin Öğretmen.. Sonuca ulaşılıp ulaşılmadığına göre tartışmalara devam edilip edilmeyeceğine karar verilmelidir. öğrencilerin birbirinin söylediklerinden etkilenerek çağrışım yaparak fikir üretmesi (ampul yakma). kısa sürede çok sayıda fikir üretmek ve yaratıcılığı geliştirmektir. 3. çözüm İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k bulmak için yapılması gereken bir aşamadır. 4. öğrencilerin birbirlerinin söylediklerinden çağrışım yaparak buldukları çok sayıda fikri tahtaya listeler ve dersine bu şekilde devam eder. hayal gücüne dayalı özgün ve yaratıcı fikirlerin serbest ve rahat bir ortamda söylenmesi. Beyin fırtınasının amacı ya da sorunun ne olduğu belirlenmeli ve görülebilecek bir yere yazılmalı. sorunlara çözüm getirmek. öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister. çözüme götürücü alternatiflerin çok olması önemlidir.. Esnek olarak belirlenen süre bitince söylenenler analiz edilmeli. Yani öğretmen iyi bir yönetici ise kalabalık sınıflarda da kullanılabilir. Belgin Öğretmen öğrencilerinden.. bir tartışma ve sorun çözme yolu oluşu. değerlendirme ve yönlendirme yapılmamalıdır. CEVAP: B . 2006 KPSS SORU. bu fikirlerin sayısının olabildiğince çok olması ve tahtaya yazılması beyin fırtınasının ayırt edici özellikleridir. Görüşlerin toplanması tamamlandığında değerlendirme yapılmalıdır. bu süre içinde herkesin görüş üretmesi ve görüşlerin tahtaya yazılması sağlanmalı. Bir problemin çözümünde kullanılması. Değerlendirme. Bunlar. Süre sınırı belirlenmeli (bu süre esnek olmalı).. Açıklanan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Grupla öğretim B) Beyin fırtınası C) Güdümlü tartışma D) Gösteri (demonstrasyon) E) Problem çözme ÇÖZÜM.. 2. Katılımcıların yaratıcı fikirler üretmelerini engellememek için kesinlikle oturumlara izleyici ya da konuk alınmamalı ve süreç herhangi bir kayıt cihazına kaydedilmemeli.. Amacı. neşeli ve rahat (hayal gücüne dayalı yaratıcı görüşlerin üretilebileceği) bir ortam oluşturulması ve olabildiğince çok fikir üretilmesi önemlidir.

öğrencilerin kendi düşüncelerini değiştirebilmelerini ve başkalarının görüşlerine saygıyı sağlamak için yapılmıştır. yönlendirme ve değerlendirme yapılmamalıdır.Soru cevap C) Beyin fırtınası . D) Deney .Test 4 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 4. Sözü edilen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Beyin fırtınası E) Soru cevap B) Görüş geliştirme 5. Bu etkinlik. Bu öğretim tekniğinin uygulanması sürecinde katılımcıların yaratıcı fikirler üretmesini engellememek için oturuma kesinlikle izleyici ya da konuk alınmamalı. bu düşünceye ne düzeyde katıldıklarını belirlemek üzere öğrencilere teker teker söz vererek görüşlerini almıştır. Aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisinde anlatım yönteminden daha fazla yararlanılır? A) Beyin frtınası C) Gösteri E) Konuşma halkası B) Görüş geliştirme D) İstasyon ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 1.Benzetim Öğrencilerinin etkili ve dikkatli dinleme yeteneklerini. Bir öğretmen dersinde öğrencilerine dönerek sizce nükleer santrallerin sayısı arttırılmalı mı? şeklinde bir soru yöneltmiş. Öğretmenin kullandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Gösteri C) Görüş geliştirme E) Soru cevap 107 B) Benzetim D) Eğitsel oyun 7.Soru cevap C) Altı şapkalı düşünme D) Gösteri 2. öz güvenlerini. Öğrencilerin psikomotor becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmenin kullanabileceği en doğru yöntem ya da teknikler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) Benzetim – Gösterip yaptırma B) Mikro öğretim . B) Öğretim yöntemini uygulamaya koyma biçimidir. C) Benzetim E) Beyin fırtınası Benzetim tekniğinin uygulanmasında dikkat edilecek en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrenciyi güdülemek B) Öğrenciye yaşamı öğretmek C) Öğrencinin anlatım gücünü geliştirmek D) Öğrenciyi eleştirel düşünmeye sevk etmek E) Gerçeğine uygun ortam oluşturmak . yaratıcılıklarını. D) Hedefe ulaşmak için kullanılan soru ve araçtır.Soru cevap E) 6. E) Dersin başında verilen ipuçlarıdır. tartışma kayıt cihazına kaydedilmemeli. C) Hedefe ulaşmak için seçilen en kısa yoldur. Soru cevap . dile hakim olma ve sosyalleşme becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmenin kullanabileceği en etkili öğretim yöntemi veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Mikro öğretim B) Drama D) Deney 3. Öğretim tekniği için kullanılacak en doğru taİ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k nım aşağıdakilerden hangisidir? A) Hedefe ulaşmak için seçilen en genel yoldur.

Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğretim yaklaşımında kullanılan öğretim yöntem veya teknikleri arasında yer alır? C) Benzetim E) Soru cevap 32. Aşağıdaki öğretim tekniklerinden hangisinde kalıcılık ve etkin öğrenme diğerlerine göre daha fazladır? A) Beyin fırtınası B) Görüş geliştirme D) Gösterim 28. proje D) Proje. Yetişkinlerle rahat iletişim kuramayan çekingen öğrencilerin. Yapay bir malzeme üzerinde yaraya dikiş atılmasını öğreten uzman doktor Yakup Bey gösterip yaptırma yönteminden çok zaman aldığı gerekçesiyle vazgeçmiştir. Ancak öğrenci soruya yanlış cevap vermiştir. Aşağıdakilerden hangisinde Ali öğretmen bu aşamadan sonra yapması gereken davranış B) Tartışma D) Örnek olay 27. sosyal becerilerinin geliştirilmesinde öğrenme hızı ortalamanın altında olan öğrencilerin öğretiminde ve rehber olan öğrencinin öğrenmelerinin kalıcılığının sağlanmasında kullanılır. tartışma A) İstasyon C) Konuşma halkası E) Drama B) Deney D) Beyin fırtınası tişim becerilerin gelişmesine en az katkı sağlar? Test 4 1 A 17 C 2 B 18 A 3 C 19 E 4 C 20 C 5 A 21 D 6 B 22 E 7 E 23 B 8 A 24 D 9 C 25 A 10 E 26 B 11 E 27 D 12 D 28 E 13 B 29 A 14 E 30 C 15 A 31 C 16 B 32 B 111 . soru cevap. gösterim. bir süre beklemiş ve daha sonra istekli öğrencilerden birine söz hakkı vermiştir. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Doktor Yakup’un bu durumda kullanabileceği alternatif öğretim yöntemi ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Deney C) Beyin fırtınası E) Görüş geliştirme B) Drama D) Gösteri doğru olarak verilmiştir? A) Öğrenciye yeni bir soru sormalı B) Öğrenciyi sert bir şekilde ikaz etmeli C) Öğrenciye ipucu vermeli D) Soruyu başka bir öğrenciye sormalı E) Öğrenciyi sınıftan atmalı 31. örnek olay B) Proje. Paragrafta sözü edilen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireysel çalışma C) Benzetim E) Deney B) Akran grupları D) Drama 29. Bir durumu gerçekmiş gibi ele alıp. Aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisi ileA) Anlatım. anlatım E) Örnek olay. üzerinde eğitici çalışmalar yapılmasına imkan tanıyan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Benzetim C) Gösteri E) Görüş geliştirme 30. anlatım C) Beyin fırtınası. anlatım. beyin fırtınası.Test 4 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 26. Ali öğretmen öğrencilerine soru sormuş.

hangi amaca hizmet eder? A) Konuya ilgi çekme B) Hazıroluşu sağlama C) Konuya dikkat çekme D) Öğrenmeye güdüleme E) Güvenliği sağlama 2001 KMS 3. Bu teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Rol yapma C) Beyin fırtınası E) Soru-cevap B) Problem çözme D) Tartışma 2003 KPSS 2. Aşağıdakilerden hangisi beyin fırtınası tekniğinin başarıyla uygulanmasını engeller? A) Düşüncelerde niceliğe önem verilmesi ÇIKMIŞ SORULAR 1. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Laboratuvarda deney yapacak bir öğretmenin. Öğretmen yetiştirmede kullanılan bu teknikte öğretmen adaylarının sınıfta sunduğu dersler videoya kaydedilir.ÇIKMIŞ SORULAR ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 4. Öğretme-öğrenme sürecinde. Yaratıcı düşünmeyi geliştirmeye ve alternatif üretmeye yöneliktir. Amacı. dönüt elde edilir ve bu yolla istenilen davranışların kazanımı sağlanır. B) Düşüncelerin ifadesinde bireylerin yönlendirilmesi. görüşlerin düzenlenmesi C) Düşüncelerin üretilmesine ve geliştirilmesine önem verilmesi D) Özendirici bir ortam oluşturularak katılımcıların serbest konuşabilmelerinin sağlanması E) Düşüncelerin ifadesi sırasında eleştirilerin önlenmesi. kısa sürede çok sayıda fikir üretmek ve yaratıcılığı geliştirmektir. Açıklanan teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Grupla öğretim B) Rol yapma (drama) C) İşbirliğine dayalı öğretim D) Mikro öğretim E) Bireysel öğretim 2002 KPSS 112 7. Açıklanan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Grupla öğretim B) Beyin fırtınası C) Güdümlü tartışma D) Gösteri (demonstrasyon) E) Problem çözme 2001 KMS 5. deneye başlamadan önce öğrencileri ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarması aşağıdaki Aşağıdakilerden hangisi gösteri (demonstrasyon) tekniğinin faydalarından biridir? A) Göze ve kulağa seslenerek ilgi çekmesi B) Her türlü konuyu sunmayı kolaylaştırması C) Kalabalık sınıflarda kolay uygulanması D) Sürenin dikkat düzeyine göre ayarlanabilmesi E) Ön hazırlık gerektirmemesi 2003 KPSS . sorunlara çözüm getirmek. Bu kayıtlar tüm sınıfın katılımıyla gözden geçirilir. eleştirme ve değerlendirme olmaksızın bir konu üzerindeki düşüncelerin dile getirilmesi esasına dayanır. değerlendirmenin sonraya bırakılması 2002 KPSS Sınıf içi öğretim etkinliklerinde gösteri (demonstrasyon) tekniğinden yararlanmayı düşünen öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmalıdır? A) Gösteri için gerekli sürenin bir ders saatine sığıp sığmayacağını B) Tekniğin öğrenci seviyesine uygun olup olmadığını C) Gösterinin öğrencilerin ilgisini çekip çekmeyeceğini D) Öğrencilerin gösteriyi nasıl izleyeceklerini E) Gerekli araç-gereçlerin nereden sağlanacağını 2003 KPSS 6.

yanılma ve uygulama 2008 KPSS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Çıkmış Sorular 1 B 2 E 3 D 4 B 5 B 6 C 7 A 8 C 9 E 10 D 11 A 12 C 13 D 14 C 15 C 16 B 17 D 18 B 19 D 20 E 21 D 22 E 23 B 24 D 25 B 116 . ortamın gerçeği temsil etmesi. ürünün ve sürecin değerlendirilmesi başarıyla uygulanmasında önemlidir. düzeltme ve pekiştireç vermesi. Yukarıda özellikleri anlatılan bu yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Rol oynama B) Eğitsel oyun C) Gösterip yaptırma D) Benzetim E) Deneme . Öğrencinin ilk denemeyi gerçek ortamda yapması halinde riskler olduğunda ve öğrenciye temel becerileri kazandırmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. öğrencilerin kendilerini ifade etmelerinin yanı sıra sahip oldukları bilgi ve yaşantıları üzerine hayal ettikleri dünyayı oluşturmalarına olanak sağlayan. Başlıca amacı öğrencilerin olmayan yeni bir şey üretmelerini geliştirmek olan. Öğretmenin anında dönüt. bilgileri daha çok oyunla öğrenmelerine olanak veren öğretim yöntemi ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Örnek olay C) Grupla öğrenme B) Yaratıcı drama D) İşbirlikli öğrenme 2008 KPSS 25. öğretim alanında belirlenmiş olan kazanımların (hedeflerin) yanı sıra öğrencilerinde aşağıdaki özelliklerin ya da yetilerin öncelikle hangisinin gelişmesini kolaylaştırmış olur? A) Ezber B) Empati C) Yaratıcılık 2008 KPSS D) Tartışma E) Taklit E) Öykü temelli öğrenme 24. Öğretim sürecinde “konuşma halkası” ve “rol oynama” yöntemlerini kullanan bir öğretmen.ÇIKMIŞ SORULAR 23.

GEZİ 2. GÖZLEM 3. ÖDEV 5. SERGİ 117 .SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ BÖLÜM İÇERİĞİ SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 1. GÖRÜŞME 4.

sıyla gezi yapılacak yer belirlenir. Amaç. SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ69 Sınıf dışında öğrenme sağlayan etkinlikler. gözlem. Eğitsel gezi. bireysel olarak bu tür etkinliklerde bulunabilecekleri gibi küçük gruplar halinde de çalışabilirler ya da ilgililer sınıf ortamına da getirilebilir. görüşme. yerlere yapılabilir. Geziler. bilgileri gerçek kaynağından elde etmede kullanılır. atölye. toplama sosyalleşmeyi sağlayan etkinliklerdir. otel. görüşme ve gözlemler. sergi. Öğrenciler. Maliyetli ve masraflıdır. öğrencilerde istenmeyen davranışlar oluşmasına neden olabilir. Eğitsel gezi öğrencilere var olan olayları. Sınıfta işlenen konuları öğrenciler için daha anlamlı ve keyifli hale getirmek için kullanılır.SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 1 soru çıkmaktadır. müze.  Geziden sonra. ödev ve sergi olmak üzere beş başlıkta ele alınmıştır.  Öğrencilerle birlikte (hedefe ve belirlenen yere göre) gezi planı hazırlanmalıdır. plana göre yapılmalıdır. Bilen. sergiler. Gezi. göl. 197-219 . İşlenen konunun gerçek durumu ile görülmesine olanak tanır. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k lumdaki bir sorunla ilgili araştırma yapma. Görerek ve yaşayarak öğrenme temellidir. plana göre gerçekleştirilir ve sınıfta tartışılarak gezi değerlendirilir. M. tarihi yerler. yapılan etkinlikler ve sonuçlar gezinin amaçları doğrultusunda sınıfta tartışılmalıdır. İlk elden somut yaşantılar sağlar. Ortam değişikliği gerektirir. yer ve izne göre gezi planı öğrencilerle hazırlanır. Sınıf dışı öğretim teknikleri öğrencilere önemli deneyimler kazandırabilir.  Gezi yapılacak yer. Yararları    Öğrencinin etkin katılımını sağladığı için kalıcı öğrenmeler gerçekleşebilir. süreçleri gerçek ortamda gözlemleme olanağını sağlar. bu hedef davranışlara göre önceden belirlenmelidir. yayla vb. Kullanımı Öğrencileri gerçek durumlarla yüz yüze getirmede.  İzinler alınmalı. GEZİ Sınıfta işlenen konularla ilgili olarak yapılan planlı ziyaretlerdir. amaç ve yere göre izin alınır. 1. gezi yapılacak yerde sorulacak sorular önceden belirlenmelidir. (2006).  Gezi. uygulamayı ve değerlendirmeyi gerektirir. Öğrencinin sosyalleşmesini sağlayan bu tür topluma katılım etkinlikleri öğrencilerin gerçek dünyayı öğrenmesine de katkı sağlar. Bu tekniğin kullanımında dikkat edilecek noktalar aşağıda sıralanmıştır. Plana uymak zordur. fabrika. baraj. Dikkat edilecek noktalar:  Öğrenciye kazandırılacak davranışlar öğrencilerle birlikte belirlenmelidir. Ankara: Anı Yayıncılık. Planda Uygulamaya Öğretim. Öğrencilerle birlikte planlamayı. dere. Sınıf dışı öğretim teknikleri. İyi planlanmamış eğitsel geziler. Sınıfta işlenen konuların anlamlı hale gelmesini sağlar. proje hazır- Özellikleri      Öğrenci merkezlidir. Öğrencinin ilgisini çektiği için öğrenme güdüsünün artmasına katkı sağlar. Öğrencilerle birlikte gezinin amacı belirlenir daha sonra sıra69  Sınırlılıkları    119 İzin gerektirdiği için yasal sorumluluk gerektirir. gezi. öğrencinin sosyalleşmesi ve topluma katılımını sağlar.

Gözlemci. İşiterek ve söyleyerek öğrenme temellidir. Bu teknik öğrencinin uzmanlarla dışarıda görüşmesiyle gerçekleşeceği gibi. Görerek ve inceleyerek öğrenme temellidir. Öğrencilere gözlenecek durum ya da olay ile ilgili önceden bilgi verilmelidir. İlk uygulamalarda etkili bir sonuç alınamayabilir. 120 Sınırlılıkları  İletişim becerileri yüksek öğrencilerin dışındaki öğrencilerin katılımını sağlamak zordur. Doğrudan bilgi edinmeye olanak tanır. Gözlem. Doğrudan bilgi edinme olanağı sağlar. . Öğrencilere olaylara derinlemesine bakmayı öğretir. Sınırlılıkları    İyi bir hazırlık gerektirir. Farklı öğrenciler aynı durum ya da olayı gözlemeli. Gözlem tekniği. Bilgiyi yapılandırmada temel beceriler kazandırır. Öğrencilere çok sık uygulama olanağı tanımak güçtür.  Özellikleri     Öğrenci merkezlidir. GÖRÜŞME Sınıfta işlenen konularla ilgili kişilerden sözel iletişim yoluyla doğrudan bilgi edinmek amacıyla kullanılır. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Sınıfta işlenen konularla ilgili bilgileri genellikle uzmanlardan elde ederek sözel iletişim yoluyla öğrenmeyi sağlar.SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 2. GÖZLEM Yararları    Öğrencilere bilgiyi elde etme ve yorumlama becerisi kazandırır. sınıfa uzman getirerek de gerçekleşebilir. böyle bir durum söz konusu olursa gözlem gizli gerçekleştirilmelidir. öğrencilere inceleme olanağı tanırken gözlem yapılan konuyu kavramayı da sağlar. ilişki kurma. sınıfta işlenen ya da işlenecek olan bir olay ya da durumla ilgili doğrudan bilgi edinmek istendiğinde kullanılır. Farklı meslekleri tanıma olanağı da sağlar. gözlemi yaparken doğal ortamı bozmamalı. insanların bir plan dahilinde izlenmesi ile gerçekleşen bir tekniktir. sonuçlar karşılaştırılmalıdır. Gözleme başlamadan önce hedefler önceden belirlenmelidir. Özellikleri     Öğrenci merkezlidir. Görüşme tekniğinde amaçlar (hedefler) doğrultusunda sorulacak sorular ve bir zaman sınırı belirlenmelidir. Gerçek yaşamdaki olayların. Kullanımı Kullanımı Gözlem tekniği. kendine güven becerilerini geliştirir. Dikkat edilecek noktalar:  Sistematik ve bir formatı (gözlem formu veya fişi) olmalıdır. Gözlem sonuçları vakit kaybetmeden kaydedilmelidir. nesnelerin. Gözlem tekniği kullanılırken dikkat edilecek noktalar aşağıda sıralanmıştır. Deneyim kazandırır.   Yararları    Bilişsel ve duyuşsal özellikler kazandırır. bireysel ya da grupla uygulanabilir. 3. Sınıfa uzman getirilerek gerçekleşen görüşme tekniğine kaynak kişiden yararlanma ismi de verilir. Farklı kişilerle ilişki kurmayı gerektirir. İletişim.

genişletme. Görüşleri. düşünme ve doğru karar verme becerilerini geliştirmek. problem çözme becerisi ve yaparak yaşarak öğrenme sağlamak. Öğrenme-öğretme sürecindeki etkinlikleri paylaşmayı. kişisel ve birlikte (grupla) çalışma becerilerini geliştirmek. eleştirel düşünme ve tartışma becerileri kazandırmak. yaratıcılığı ve problem çözme becerilerini geliştirmek. İçeriği öğretmek. Bir konuya ilişkin bilgileri beceriye dönüştürmek. Öğrenilen bilgileri pekiştirmek. Düşünmeye ve konuşmaya yöneltmek. karşılıklı etkileşim sürecini başlatmak. Yaratıcılığı geliştirmek. Hayal gücünü. verilen bilgileri pekiştirmek ve demokratik tutum kazandırmak. İnceleme olanağı saylayarak doğrudan bilgi edinmeyi öğretmek. derse hazırlık ve değerlendirmeyi sağlamak. Öğrencinin kendi öğrenme stiline uygun ortamda öğrenmesini sağlamak. Düşünme ve konuşma alışkanlığı kazandırmak. Bireyselleştirilmiş Bireysel farklardan kaynaklanan eksiklikleri gidermek ve öğrenciye bireysel sorumluluk kazandırmak. Üst düzey bilişsel beceriler kazandırmak. özellikle öğretmen adaylarına hizmet öncesi eğitimde uygulama yapma olanağı sağlamak. öğretim Gezi Gözlem Görüşme Ödev Sergi Gerçek ortamda öğrenmeyi sağlamak. Eleştirel düşünmeyi. kendini ifade etme. Konunun içindeki problemlerin tartışılarak çözülmesi yoluyla öğrenme. psikomotor beceriler kazandırmak ve yaparak yaşayarak öğrenme sağlamak. büyük gruplara kısa sürede çok bilgi aktarmak ve uygulamaları göstermek. Deneyim kazandırmak. Yarım bırakılan bir işi tamamlamak. iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak. görüşlerini değiştirebilme becerilerini kazandırmak. organize etmeyi. eksikleri belirlemek. tamamlama. Görerek de öğrenmeye olanak tanıyarak daha kalıcı öğrenmeler sağlamak. başka görüşlere saygıyı. öğrencilerin hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak öğrenmelerini sağlamak. grupla çalışmayı öğretmek ve estetik özellikler kazandırmak. Disiplinler arası çalışma becerisi. ortak altyapı oluşturmak ve öğretimde ekonomiklik sağlamak. Empati. duygularla düşünceleri ayırt etme becerilerini kazandırmak. farklı yönleri görme. bir ürün oraya çıkarmayı öğretmek. Sözel iletişim yoluyla kişilerden bilgi toplamayı öğretmek. etkinlik zenginliği sağlamak. Bilimsel bir gerçeği kanıtlamak veya öğrencilere göstermek. duyguları anlamaya yardımcı olmak ve empati duygusunu geliştirmek. eleştirel ve yansıtıcı düşünme becerileri geliştirmek. Gerçeğinin tehlikeli veya imkansız olduğu durumlarda yapay ortamlar düzenleyerek öğrenciye deneyim kazandırmak ve öğrenmeyi soyutluktan kurtarmak.SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN TEMEL AMAÇLARI Anlatım Tartışma Örnek olay Gösterip yaptırma Problem çözme Proje Bireysel çalışma Beyin fırtınası Görüş geliştirme Altı şapkalı düşünme Gösteri Soru – Cevap Rol oynama Drama Benzetim Mikro öğretim Eğitsel oyun Deney İstasyon Konuşma halkası Sokrat tartışması Sokrat semineri Altı ayakkabılı uygulama Organize görüş kazandırmak. pekiştirme. 123 . önceden yapılan işleri ileri götürmek. üst düzey zihinsel beceriler ve bilimsel tutum kazandırmak. iletişim. bu bilgilerin rahat ve neşeli bir ortamda tekrarını sağlamak ve sınıf içi çalışmaları monotonluktan kurtararak daha ilgi çekici hale getirmek. bir ürünü ortaya koymayı. Tekrar. problem çözme becerisi kazandırmak ve öğrenilen bilgilerin günlük yaşama aktarılmasını sağlamak. Öğrencilerin eski bilgilerini kullanarak yeni bilgilere ulaşmasını sağlamak. çevreye karşı duyarlılık kazandırmak ve sosyalleşmeyi sağlamak. ikna yeteneğini geliştirmek. farklı görüşlere saygı gösterme. Sistematik düşünme. Uygulama becerisi ve analitik düşünme yeteneği kazandırmak. katılımı sağlamak. bilimsel süreci öğretmek.

II. kendini kontrol etme duygusunu geliştirir. III. Sınıf dışı öğretim tekniklerinden “ödev”in verilme amacı aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır? A) Öğrenciyi derse iyi hazırlamak B) Öğrenciye sorumluluk bilincini kazandırmak C) Derste öğretilemeyen konuları yetiştirmek D) Bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırmak E) Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmek Ödev verirken öğretmenin bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. Yapılacak etkinliklere öğrencilerin katılımı öğrenmenin kalıcılığını artırır. 5. Bu teknikte durum ya da olay ile ilgili önceden bilgi verilir. Öğrenciye kazandırılacak davranışlar öğrencilerle birlikte belirlenmelidir. Plana göre uygulanarak gerçekleştirilmeli ve sonrasında sınıfta tartışılarak değerlendirme yapılmalıdır. E) Bir rapor ile sonuçlanmalıdır. sınıf dışı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Gezi D) Görüşme B) Ödev E) Sergi 125 C) Gözlem 8. gezi yapılacak yerde sorulacak sorular önceden belirlenmelidir. yapılan etkinlikler ve sonuçlar gezinin amaçları doğrultusunda sınıfta tartışılmalıdır. I. Bu tekniğe başlamadan önce hedefler belirlenir. B) Gezi plana göre yapılmalıdır. B) Öğrencinin hobilerine dayanmalıdır. Bu durumu. Paragrafta sözü edilen. Bu açıklamaya göre. 2. C) Derste öğrenciler pekiştirilmelidir. Hedefe ve gidilecek yere göre plan hazırlanmalıdır. 4. 3. Kaynak kişiden yararlanma olarak da nitelendirilen sınıf dışı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Gözlem D) Görüşme B) Gezi E) Sergi C) Anket C) Ödev İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Öğrencilerine grup bilinci ve grupla çalışma alışkanlığı kazandırmak isteyen bir öğretmenin kullanabileceği en etkili sınıf dışı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Gözlem C) Görüşme E) Sergi B) Bireysel çalışma D) Gezi 7. olayı ya da kişiyi izleyerek bilgi toplanılır ve öğrenme gerçekleştirilir. Özellikleri verilen sınıf dışı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Sosyal Etknilik C) Gezi E) Gözlem B) Ödev D) Görüşme . Öğrencinin yaratıcılığını. Ayrıca konuların tekrarını sağlar. D) Ödevler bireysel verilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır? A) Eğitsel değer taşımalıdır.Test 5 SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 1. D) Gezi yapılacak yer. E) Geziden sonra. Aşamaları sıralan sınıf dışı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Soru-cevap D) Sergi B) Gezi E) Görüşme 6. C) İzinler alınmalı. gezi tekniğinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir? A) Gezi planı ve kazandırılacak davranışlar öğrencilerle birlikte belirlenmelidir. görev yapma bilincini. hedef davranışlara göre önceden belirlenmelidir.

ev ödevlerinin en çok hangi amaçla kullanıldığı görülmektedir? A) Öğretmenin bireysel başarıları değerlendirmesinin kolaylaştırılması B) Öğrencinin evdeki zamanını boşa geçirmemesinin sağlanması C) Öğrencilerin yardımlaşma duygularının geliştirilmesi D) Okulda kazanılan bilgi. beceri ve davranışların pekiştirilmesi E) Öğrenmelere aile bireylerinin katkılarının sağlanması 2003 KPSS ÇIKMIŞ SORULAR 1. Öğrencilere verilen proje ve ev ödevlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin hazırbulunuşluklarını yükseltmek B) Konuların tekrarını sağlamak C) Öğrencilere boş zamanlarını değerlendirme alışkanlığı kazandırmak D) Öğrencilere bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırmak E) Konuların günlük yaşamla bütünleşmesini sağlamak 2002 KPSS Çıkmış Sorular 1 C 2 B 3 D 4 D 127 . Aşağıdakilerden hangisi eğitsel gezilerin temel amacıdır? A) Öğrenciler arasında yardımlaşmayı geliştirmek B) Boş zamanları değerlendirmek C) İlk elden somut yaşantılar sağlamak D) Öğrencilerin hazır oluş düzeyini yükseltmek E) Öğrencileri sınıf ortamının monotonluğundan kurtarmak 2001 KMS 2.ÇIKMIŞ SORULAR SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 4. Son yıllarda uygulamalara bakıldığında. Öğrencilere ödev verirken öğretmenin dikkat gisidir? A) Bireysel olarak yapılabilmesi B) Eğitsel değer taşıması C) Uzun zaman almaması D) Konusunun yakın çevreyle bağlantılı olması E) Bilgi toplamayı gerektirmesi 2001 KMS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k edeceği en önemli nokta aşağıdakilerden han- 3.

ÖĞRENME-ÖĞRETME MODELLERİ-YAKLAŞIMLARI-STİLLERİ BÖLÜM İÇERİĞİ ÖĞRENME–ÖĞRETME MODELLERİ–YAKLAŞIMLARI-STİLLERİ 1.5 Bedensel / Kinetik Zeka 7. YAŞANTISAL ÖĞRENME/YAŞANTI TEMELLİ ÖĞRENME 15. TAM ÖĞRENME 2.7 Öze Dönük / İçsel Zeka 7.1 Sözel / Dilsel Zeka 7. YAPILANDIRMACILIK (KURMACILIK / İNŞACILIK / OLUŞTURMACILIK / CONSTRUCTİVİSM) 5.8 Doğa Zekası 8. MODEL ALARAK ÖĞRENME 14. GAGNE’NİN ÖĞRENME MODELİ 10. SLAVİN’İN ETKİLİ ÖĞRETİM MODELİ 13. GREGORC’UN ÖĞRENME STİLİ (GREGORC’UN KAYNAŞTIRMA YETENEĞİ) MODELİ 129 .3 Görsel-Uzamsal (Mekansal) Zeka 7. ANLAMLI ÖĞRENME 7. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 3.1 Bilgisayar Destekli Öğretimin Yararları Öğrenme Hızı Katılımcı Öğrenme (Etkin Katılım) Öğretim Etkinliklerinin Çeşitliliği Öğrenci Performansının İzlenebilmesi Zamandan ve Ortamdan Bağımsızlık 4. İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME / ÖĞRETİM 6.6 Kişilerarası / Sosyal Zeka 7. DUNN’IN ÖĞRENME STİLİ MODELİ 16. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM SİSTEMİ (KELLER PLANI) 9. GLASER’İN TEMEL ÖĞRETME MODELİ 12. PROGRAMLI ÖĞRENME/ÖĞRETİM 3.2 Mantıksal / Matematiksel Zeka 7. ÇOKLU ZEKA 7. CARROLL’UN OKULDA ÖĞRENME MODELİ 11.4 Müziksel / Ritmik Zeka 7.

düzeltme kullanılıp etkin katılımın sağlandığı nitelikli bir öğretim hizmeti sunulmuş ise istenen öğrenme ürünlerine ulaşılabilir. – bilişsel ve duyuşsal giriş özellikleri istenen düzeyde ise – ipucu. yeterlik) Bilişsel alan düzeyi. kendi ile ilgili tutumları göndermeler)  Pekiştireç Öğrenme Ürünleri ba- ÖĞRENME–ÖĞRETME MODELLERİ–YAKLAŞIMLARI 1. öğrenme stilleri Duyuşsal giriş özellikleri (ilgi. akademik Derse karşı ilgi. (2003). katılım. onların hazırbulunuşluk düzeylerine uygun olan öğretim hizmetinin sağlanmasına ve onlara ihtiyaçları kadar zaman tanınmasına bağlıdır. öğrenci niteliklerinin istenen düzeyde olmasına ve öğretim hizmetlerinin niteliğinin yüksek olmasına bağlıdır. pekiştireç. 131 . öğrencilerin tamamı tarafından yaklaşımı tam öğrenmedir. öğretmene karşı tutum. Yani. öğretmene karşı tutum. öğrenme hızı. pekiştireç. 70 Bloom. Bu gerçekleştiğinde öğretim hedefleri doğrultusundaki öğrenme düzeyleri birbirine yaklaşır ve sınıftaki tüm öğrenciler başarılı olabilir. işin başında olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise herhangi bir kişinin öğrenebileceği her şeyi herkes okulda öğrenebilir71. Ö. kendi ile ilgili tutumları  Öğretim hizmetlerinin niteliği: Kaliteli öğretim için ipucu. dönüt-düzeltme değişkenleri  Öğrenme ürünleri: Bilişsel başarı. 71 Demirel. B. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k okulda öğrenebileceğini savunan öğrenme-öğretme  İpucu (işaret ve  Bilişsel şarı (pe. (Alt limit %70) Tam öğrenme modeline göre. TAM ÖĞRENME70 Bilgilerin tamamının. Konuların küçük birimlere ayrılarak aşamalı öğretimi söz konusudur. (Çev. tutum. dönüt.benlik)  Düzeltme (dönütün genişletilmiş hali)  Öğrenci katılımı (etkin katılım) Tam öğrenmeye göre. istek. okula karşı tutum. D. Özçelik). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Bloom tarafından ortaya atılan tam öğrenme modeli. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Eksik kalan ve öğrenilmeyen konular ilgili gruba ek öğretim yapılır. beceri. okula karşı tutum. Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Tam öğrenmede istenen öğrenme ürünlerine ulaşmak. (1995). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. A.  Öğrenci niteliği: Bilişsel giriş davranışları ve duyuşsal giriş özellikleri olarak iki başlıkta incelenir. ● ● Bilişsel giriş davranışları: Bilişsel alan düzeyi. Tam Öğrenmenin Temel Dayanağı Bir sınıftaki öğrencilerin başarılı olmaları. Öğrenme hızı  Değişen dukiştirme aracı) yuşsal ceriler dirim/aydınlatıcı yankı)  Dönüt (geri bil- özel- likler ve be Öğrenme çeşidi ve düzeyi hazırbulunuş. değişen duyuşsal özellikler ve beceriler Tam Öğrenme Modelinin Değişkenleri Öğretim Hizmetinin Öğrenci Nitelikleri Niteliği (Kaliteli Öğretim) Bilişsel giriş davranışları (bilgi. luk düzeyi. okuldaki başarıyı %90’a çıkaran bir öğretim sürecini gerektirir.ÖĞRENME-ÖĞRETME MODELLERİ-YAKLAŞIMLARI-STİLLERİ Değişkenleri Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 7-8 soru çıkmaktadır. bir birim öğrenme gerçekleşmeden bir diğerine geçilmez. hazırbulunuşluk düzeyi. öğrenme stilleri Duyuşsal giriş özellikleri: Derse karşı ilgi. S.

Turnuvalar yapılır. Ayrılıp Birleşme 1. Heterojen grup oluşturulur. Öğrenme ünitesi incelenir. Sonuçlar bireysel 6. Heterojen gruplar oluşturulur. 3. Puana göre başarı Tartışma Grubu 1. tartışmasına açılır 5. konuyu öğretir. Kaynaklardan yararlanılır. 5.) Neden üzgünsün bugün? Puanın mı düşük? Hayır A aldım. sırasıyla öğrenciler 6. 2. 3. Tartışma konusu seçilir. 4. Grup değerlendirilir ve gruptaki her bir öğrenci aynı notu alır. Her küçük grup bir diğerine araştırdığı Birlikte Öğrenme 1. 3. 4. 2. Hangi grup çalışmasının yapılacağı belirlenir. Takım-OyunTurnuva 1. 3. İŞBİRLİĞİNE DAYALI / İŞBİRLİKLİ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Öğrenci TimleriBaşarı Grupları 1. Öğrenme ünitesi gruba verilir.ÖĞRENME-ÖĞRETME MODELLERİ-YAKLAŞIMLARI-STİLLERİ İşbirlikli öğrenmenin öğrenme-öğretme sürecinde uygulanması aşağıdaki işbirlikli öğretim tekniklerinin kullanılmasıyla mümkündür. Grubumdaki bir arkadaşım öğrenememiş. Böylelikle güçlü yönler üst düzeye getirilir. Konular parçalanarak küçük gruplara dağıtılır. (En çok bu işbirlikli teknik sözel iletişimi geliştirir. 4. 2. Her bir grup üyesinin ilgi duyduğu konu üzerinde çalışması sağlanır. Heterojen gruplar oluşturulur. 5. 145 . 4. 2. 2. Heterojen gruplar oluşturulur. ve grup değerlendirilir. Bireysel başarılara göre grupların aldığı puanlar hesaplanır ve ödüllendirme yapılır.) çalışmalara göre değerlendirilir (Bireysel başarı grubun başarısını etkilemektir. İşbirlikli öğrenmeye ters. Her öğrenci turnuvaya grubu temsilen katılır. 3. Ancak benim grubumdaki arkadaşım zayıf aldı. Grup çalışması sınıf sıralanır. ben öğrenmişim neye yarar. Grup raporu hazırlanır. Böylelikle paylaşma ve arkadaşlık duyguları gelişir. Grup üyeleri topladığı bilgileri ve materyali diğer grup üyeleri ile paylaşır. Heterojen gruplar oluşturulur. Grupların içinde daha küçük gruplar oluşturulur. Her öğrenciye test verilir. 4. En çok puan alan grup turnuvayı kazanır.

Küçük grupların oluşturulması temeline dayanır. okulda öğrenilebilir. Bilgi ve öğrenme YAŞANTISAL ÖĞRENME KOLB arasındaki ilişki önemlidir. Tüm bilgiler uygun bir zamanda. daha çok grupla çalışıp serbest etkinliklerle ortaya koymasıdır. Bireysel ve benmerkezci anlayış yerine ekip ruhu ve olumlu bağlılık grup dinamiğini ön plana çıkarır. yaşantıya dayalı bir süreç olarak gerçekleşir. öğretim yolu ve değerlendirmedir. Homojen gruplar oluşturulur ve farklara göre öğretim yapılır. İyi bir öğretim hizmeti ve grupla öğretim temel alınır. BRUNER. MODEL ALARAK ÖĞRENME Taklit ve gözleme dayalı daha çok informal öğrenmeler gerçekleşir. SLAVİN. Dört aşaması. Bireysel farklara hizmet ederek bireyi kazanmaktır. KELLY. Araştırma ve soruşturma gerektirir. DEUTSCH. Birincil kaynaklar önemlidir. Öğrencilerin kendi düşünme biçimi ve deneyimleri ile yeni ve öznel bir bilgi oluşturmasıdır. SHARAN. Zeka ve algılama yeteneği önemlidir. giriş davranışları. yansıtıcı gözlem. Algılama somut ve soyut olarak ikiye ayrılır. GözBANDURA lem yaparak yeni bilişsel beceriler öğrenilebilir. sosyal ve psikolojik olmak üzere beş temel etmenden oluşur. kendi seçtikleri konuları. fiziksel. İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME ANLAMLI ÖĞRENME ÇOKLU ZEKA BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM SİSTEMİ GAGNE’NİN ÖĞRENME MODELİ OKULDA ÖĞRENME TEMEL ÖĞRETİM 160 . Öğrenme zihinde de gerçekleşir o nedenle iç faktörler. (Bir kişinin öğrenebildiğini herkes öğrenebilir. Bireydeki güçler ve iç öğrenme üzerinde durur. Bireysel farkların dikkate alınması. Öğretimin niteliği. ÖğDUNN renme biçimleri iç ve dış etmenleri içeren çevresel. VYGOTSKY. Yeni bilgilerin eski bilgi sistemine yerleştirilerek bilgilerin ön koşul öğrenmeleri dikkate alarak öğretilmesidir. Öğretim yolunun doğru seçimi önemlidir. hedef. deneyimler. AUSUBEL LEWİN. DEWEY. Grup başarısı için bireysel sorumluluk ve bireysel başarı gereklidir. yeni değerler ve inançlar kazanılabilir. DEWEY. Öğrenme. ÖĞRENME STİLİ MODELİ ÖĞRENME STİLİ (KAYNAŞTIRMA YETENEĞİ) MODELİ GREGORC Bireyin iç dinamiklerine-yeteneğine etki eden dış faktörlere önemlidir. Öğrencilerin. fırsat ve sebat önemli değişkenleridir. Nasıl öğrenildiği ve süreç değerlendirme önemlidir. Bu zeka boyutları uygun etkinlikler ve çevresel uyarıcılar ile gelişir. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM PROBLEME DAYALI ÖĞRENME PROJE TABANLI ÖĞRENME YAPILANDIRMACILIK Bireysel farklara teknolojik olanaklarla hizmet edilmesidir. Kaliteli öğretim.ÖĞRENME-ÖĞRETME MODELLERİ-YAKLAŞIMLARI-STİLLERİ ÖĞRENME-ÖĞRETME YAKLAŞIMLARININ SAVUNUCULARI VE BELİRGİN ÖZELLİKLERİ YAKLAŞIMLAR KİMİNLE ANILIR? BELİRGİN ÖZELLİKLERİ Uygun koşullar sağlandığında bilgilerin tamamı okulda ve öğrencilerin taTAM ÖĞRENME BLOOM mamı tarafından öğrenebilir. deneyim ve problem çözme önemlidir. öğrenme düzeyi olumlu etkilenir. Üst düzey beceriler ve davranışlar kazandırılır. yetenek. hatanın düzeltme ile giderilmesi. VYGOTSKY. güdülenme ve zaman değişkenleri uygun düzenlenirse. Öğretimi fiziksel mekana bağlılıktan kurtarabilir. BANDURA. THELEN VİCO. baPROGRAMLI ÖĞRENME SKİNNER SKİNNER’IN İLKELERİNE DAYANIR DEWEY DEWEY. öğrencinin sürece dahil edilmesi ve konuların küçük birimlere bölünüp parça parça öğretilmesidir.) İstenilen öğrenme ürünleri öğretim hizmetinin ve öğrencinin niteliğine bağlıdır. duygusal. soyut kavramsallaştırma ve aktif yaşantı olmak üzere dört öğrenme biçimi bulunduğunu vurgular. Somut yaşantı. ETKİLİ ÖĞRETİM SLAVİN öğretim düzeyini uygun hale getirme. KAGAN AUSUBEL GARDNER KELLER GAGNE CARROLL GLASER şarının tattırılması ve pekiştirilmesi. KLİPATRİCK. bilimsel yöntem ve süreç öğrenilir. Her birey az-çok her zeka boyutu (potansiyelleri) ile dünyaya gelir.

I. Dersinde hatayı en aza indirgemeyi amaçlayan bir öğretmen. IV. farklılık gösterir. Yukarıda sıralanan seçeneklerden hangisi ya da hangileri probleme dayalı öğrenmenin özelliklerindendir? . programlı öğretim ilkelerinden hangisini kullanırsa amacına daha kolay ulaşır? A) Anında düzeltme C) Küçük adımlar E) Başarı 161 B) Bireysel hız D) Etkin katılım A) Yalnız I D) II ve IV B) Yalnız II E) I ve II C) I ve III için öğrenciye deneyim kazandırır.Test 6 ÖĞRENME-ÖĞRETME MODELLERİ-YAKLAŞIMLARI-STİLLERİ ÖĞRETME-ÖĞRENME MODELLERİ/YAKLAŞIMLARI 1. Tüm bilgilerin okulda öğrenebileceğini savunur. önemli görülür ve her öğrencinin ihtiyaç duyduğu zaman. Bu modelle öğrenme için gerekli zaman. Bilgilerin tümdengelime göre öğrenciye sunulması önemlidir. Özeti sunulan öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Keller planı B) Carroll’un okulda öğrenme modeli C) Çoklu zeka D) Anlamlı öğrenme E) Glaser’in temel öğrenme modeli 5. Teknolojik imkanları gelişmiş okullarda kullanılır. ihtiyaç duyduğunda tekrar etme şansına sahiptir. II. Aktif öğrenme süreçlerinde yaşantıları kolaylaştıran bir yapısı vardır. İşin başında olumlu öğrenme koşulları sağlanmışsa herhangi bir kişinin öğrenebileceği bir şeyi herkesin öğrenebileceğini savunan öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yapılandırmacı öğrenme B) Anlamlı öğrenme C) Tam öğrenme D) Programlı öğrenme E) Bilgisayar destekli öğrenme 6. Tüm bilgilerin okulda öğrenilebilmesi için kaliteli öğretim hizmetlerinin gerekliliği üzerinde durulur. İlköğretimde öğretmenlik yapan Ali Bey bir sınıfta öğrenme düzeyleri sınıfa göre oldukça düşük öğrencileri tespit etmiştir. III. Yaşamda karşılaşılabilecek sorunların çözümü 3. Bu öğretim yaklaşımı veya yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) İşbirliğine dayalı öğrenme B) Anlamlı öğrenme C) Bilgisayar destekli öğretim D) Tam öğrenme E) Temel öğretim 4. Öğrenci kendi öğrenme hızına uygun olarak konuyu öğrenme. Bu öğrencilerin eksiklerini gidermek isteyen Ali İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Bey’in kullanabileceği en uygun öğretme modeli/yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Soru cevap B) Programlı öğrenme C) Keller plânı D) Glasser’in temel öğretme modeli E) Carroll’un okulda öğrenme modeli 2.

B) Sosyal becerileri geliştirmede zayıf olduğundan öğretimi bireyselleştirir. Bir öğretmen. eksiklerine göre her gün bir grupta çalışması 66.Test 6 ÖĞRENME-ÖĞRETME MODELLERİ-YAKLAŞIMLARI-STİLLERİ 65. diğer derslerle de bağlantılı bir problemli senaryoyu öğrenciyi merkeze alarak küçük gruplar halinde işlemek isterse kullanacağı en etkili öğrenme/öğretme modeli aşağıdakilerden hangisi olur? A) Proje tabanlı öğrenme B) Programlı öğrenme C) İşbirlikli öğrenme D) Anlamlı öğrenme E) Tam öğrenme 67. işbirlikli öğrenmenin kullanılmasını gerekli kılan nedenlerden biri olamaz? A) Öğrencide kaygı düzeyini düşürür. İşbirlikli öğrenme gruplarının heterojen olmasının ne anlama geldiği aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır? A) Farklı özelliklerdeki öğrencilerin aynı gruplarda olması B) Aynı özelliklere sahip öğrencilerin bir arada çalışması C) Öğrencilerin öğretmenlerle grup oluşturması D) Akran gruplarının oluşturulması E) Öğrencilerin. E) Öğrenciye kendi bilgisini ortaya koyması için cesaret verir. Aşağıdakilerden hangisi. Test 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 C C A B C D D A B A E C B D E E E B E C C A D 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 B E A D D B C A D D E D C A B E D C C A E B B 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A E E C E A E C A B B D A E E A C B A B A 171 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k . D) Öğrencilerin okul ve öğrenme ile ilgili tutumlarını olumlu yönde etkiler. C) Öğrencileri motive eder.

drama. kavramla ilişkili olan bütün çağrışımları kullanmaktadır. Gruplara. çalışmaları hem bireysel hem de grubun ortak çalışmalarına bakarak değerlendirebileceğini belirtmiştir. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemez? A) Bireysel ayrılıkların göz önünde tutulması B) İşbirliğinden çok. nelerden yararlanabileceğine ilişkin örnekler vermesi C) Tüm ölçütlerin öğretmen tarafından belirlenmesi D) Öğrencilerin seçimlerini dikkate alması E) Bireysel katkıya ve ortak ürüne bakacağını belirtmesi 2001 KMS 1. seçtikleri unsurları ve çözüm önerilerini kazandırırken sergi. Bir öğretmen vatandaşlık dersinde “İnsan Haklarını Engelleyen Unsurlar” konusunu işlerken sınıfı dört ya da beşerli gruplara ayırmış ve bu unsurlardan birini inceleyerek bu sorunların çözümü için öneriler getirmesini istemiştir. rekabete önem verilmesi C) Öğrencilerin bağımlı davranmaya özendirilmesi D) Pasif ve sessiz bir sınıf topluluğunun oluşturulması E) Öğrencilerin ilgi ve beklentilerinin dikkate alınmaması 2001 KMS 2.ÇIKMIŞ SORULAR ÖĞRETME-ÖĞRENME MODELLERİ/YAKLAŞIMLARI ÇIKMIŞ SORULAR 3. Bu öğretmen bu amacına aşağıdakilerden hangisiyle kolaylıkla ulaşabilir? A) Kavramların farklı dillerde karşılığını bulmak B) Kavram ağı oluşturmak C) Kavramları örnek olan ve olmayan olay. gazete. Sınıfta öğrencilere bilgiler kolaylıkla öğrenebilecek basamaklara bölünür ve basitten karmaşığa doğru öğrenmeler sağlanır. durum veya nesneleri bulmak D) Kavramların tanımlarını yazmak E) Kavramların somutluk ve soyutluk derecesini incelemek 2001 KMS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 4. Öğretmen aşağıdaki hangi öğretme yaklaşımını kullanmaktadır? A) Gözlem yoluyla öğrenme B) Proje temelli öğrenme C) Yaratıcı drama D) Benzetim yoluyla öğrenme E) Yansıtıcı düşünme 2001 KMS 172 5. pano gibi çalışmalar yapma yoluna gidebileceklerini söylemiş. Bir kavramı derinlemesine incelemek isteyen bir öğretmen. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin aktif katılımını özendirme gücü açısından en zayıf öğretmen davranışıdır? A) Ülkenin hangi yönleriyle tanıtılacağını gruba bırakması B) Sunuşta. Bunu dikkate alan bir öğretmen aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulamaya çalışmaktadır? A) Grupla öğretim C) Küçük adımlar E) Bireysel hız 2001 KMS B) Etkin katılım D) Beyin fırtınası .

Öğrenme gerçekleştiğinde pekiştireç vermeli dir. 2005’te uygulamaya konulan ilköğretim programlarının dayandığı belirtilen yapılandırmacı (oluşturmacı) öğrenme yaklaşımı için aşağıdaki60. Canlılarla ilgili kitapları okumayı seven. Sınıfında kavram haritası çalışması yaptıran bir öğretmen. Farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanmaya çaba göstermelidir. Öğrencilerin kavrayabilmeleri için konuları tekrar tekrar anlatmalıdır. öğretim araçlarından ve kitaplardan öğrendikleri bilgileri gerektiği zaman ve kendilerinden istendiğinde bir düzen içinde sunmalıdır. bu kuramın gereği olarak aşağıdakilerden hangisini yapmaya özen göstermelidir? A) B) C) D) E) Dersi sunuş biçimine öğrencilerin alışması için çaba göstermelidir. Bilginin nasıl yapılandırılacağını ve nasıl kullanılacağını. bilgileri yapılandırarak sistematik bir biçimde öğrenciye sunmalıdır. Öğrenciler. aşağıda belirtilenlerin hangisini öncelikle hedeflemiş olabilir? A) B) C) D) E) Öğrenmelerin anlamlı ve kalıcı hâle gelmesini Farklı öğrenme yollarını kullanmayı Öğretilen bilgilerin tekrar edilmesini Öğrencilerin öğrenme güçlüklerini belirlemeyi Öğrencilerin şema çizme becerilerini geliştirmeyi 2008 KPSS 62. geliştirilir ve sentezlenir. ders kitapları ve öğretmen kılavuzları ayrıntılı olarak anlatmalıdır. 2008 KPSS E) D) İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k lerden hangisi doğrudur? A) B) Öğretmen.ÇIKMIŞ SORULAR 59. önceden öğrendikleri bilgileri zaman zaman tekrar edip hatırlamaları önemlidir. hazırbulunuşluk düzeylerine göre bir araya getirilerek gruplanmalıdır. C) Öğrencilerin. Öğrenciler. 2008 KPSS Çıkmış Sorular 1 B 22 C 43 B 2 B 23 A 44 D 3 C 24 B 45 B 4 A 25 B 46 D 5 C 26 D 47 E 6 A 27 D 48 D 7 B 28 D 49 A 8 B 29 A 50 A 9 A 30 B 51 C 10 C 31 B 52 E 11 E 32 D 53 D 12 E 33 C 54 D 13 B 34 C 55 E 14 A 35 D 56 C 15 B 36 C 57 B 16 D 37 E 58 B 17 C 38 B 59 A 18 A 39 D 60 D 19 B 40 E 61 A 20 B 41 E 62 E 21 E 42 B 183 . Bilişsel etkinlikler içinde öğrenilen yeni bilgiler eski öğrenilenlerle birlikte yorumlanır. ders çalışırken yalnız olmayı tercih eden ve açık hava ortamlarında yapılan yürüyüşlerden hoşlanan bireyin çoklu zeka kuramına göre hangi zeka alanlarının daha baskın olduğu söylenebilir? A) B) C) D) E) Öze dönük ve doğacı Doğacı ve mantıksal Mantıksal ve sözel Sözel ve öze dönük Öze dönük ve müziksel 2008 KPSS 61. oyun oynarken. öğretmenden. Çoklu zeka kuramının ortaya koyduğu bilgileri dikkate alarak mesleğini sürdüren bir öğretmen.

ÖZEL ALAN BİLGİSİ 2.ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ BÖLÜM İÇERİĞİ ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ 2005 PROGRAMLARI VE ÖĞRETMEN 1. GENEL KÜLTÜR 185 . MESLEK BİLGİSİ (PEDAGOJİK FORMASYON / EĞİTME – ÖĞRETME BİLGİSİ) 3.

etkili bir öğretici olmaları.org/dataoecd/58/59/33918026. bilgiyi depolayan ve onu öğrenciye sunan kaynak olmaktan çok. sosyal etkileşimlerine. öğretme-öğrenme süreci.pisa. kendi konu alanı ile bilgileri çok iyi bilmeleri. artık tek kaynak olarak görül- . teknolojik gelişmeler. tüm teknolojik kolaylıklara karşın.88 Öğrenci gereksinimlerini tanılayan ve karşılayan. Öğretmenlerin niteliklerinin ve öğretmen sayısının yetersiz olması. öğrenmeyi öğrenen bireyleri yetiştirmektir. sorun çözen ve sorun çözmeyi öğreten. cinsel eğitimlerine. ulusal ve evrensel değerleri benimseyerek öğrencilerine de benimseten. programlarda belirlenen amaçları sergileyen. öğrencilerinin öğrenmelerini kolaylaştırıcı olmaları. özelliklere sahip olmayan bir öğretmen. toplumla iç içe olan okullar memektedir.pdf adresinden 13 Aralık 2004 tarihinde erişilmiştir. grup çalışmalarını organize etmeleri beklenmektedir. Öğretmenden beklenen. kültürel eğitimlerine dikkat etmek zorundadır. bireysel farklara hizmet eden. “The Learning Environment and the Organisation of Schooling.meb. Çağdaş öğretmen. davranışlarının ve öğrencilerle etkileşimlerinin öğrenmeyi doğrudan etkilediği belirlenmiştir. öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmektir. Bu sıralananlar. her bireyin gereksinimlerini dikkate alarak. objektif. yeni yönelimler ve yaklaşımlar öğretmende bulunması gereken nitelikleri/yeterlikleri değiştirmiştir. ulusal ve evrensel değerleri benimseyen ve sorunlara çözüm üreten. yüreklendirici. görüşüne başvurulan yöneticilere göre. öğrenci performansının düşmesinin nedeni olarak gösterilmektedir89. hoşgörülü. Learning for Tomorrow’s World First Results from PISA 2003.ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ ortamında artan sorumluluklarından yalnızca birkaçıdır.tr/yet/ adresinden 25 Nisan 2005 tarihinde erişilmiştir. sabırlı ve sevecen bir yaklaşım benimsemelidir. Bu gelişmelere paralel olarak bireyin. Okulun işlevi ile birlikte. Bu anlayışla. Daha önceki dönemlerde öğretmen bilgiye sahip olan ve onu aktaran kişi olarak görülmekteyken.gov. birey bir yol göstericiye çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır.” Web: http://www. Yüksek MEB (2005). her bireyin gereksinimlerini dikkate alarak. topluma yararlı olabilmesi için kazanması gereken davranışlar katlanarak artmakta. öğretmenin öğretim 187 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k önemli olmasına karşın. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Temel Eğitime Destek Projesi Öğretmen Eğitimi Bileşeni Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından 2003 yılında 40 ülkede öğrenim gören 15 yaşındaki 250 bin öğrenci ile yapılan Uluslararası Öğrenci Performansı Değerlendirme Programı (PISA/Programme for International Student Assessment) araştırmasında. Öğretimin niteliği öğretmenin niteliği ile ilişkilidir. Öğretmenler öğrencilerin yalnızca bilişsel becerilerinin gelişimini yani bilgilerinin yayılmasını sağlamak durumunda değildir. ulusal ve evrensel değerleri benimseyen ve sorunlara çözüm üreten.oecd. öğretmenin sınıf içerisindeki rolünü de değiştirmiştir. Ülke kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğu görülen öğretmenlerin temel görevi. öğrenciye kazandırılması beklenen nitelikler. 89 OECD (Organısatıon for Economıc Cooperatıon and Development) (2004). Ülke kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğu görünen öğretmenlerin temel görevi. çağın gerektirdiği sorumlulukları yerine getiremez. Okulların ve eğitim birimlerinin önemli sorunlarından biri öğretmenin niteliği. öğrenciyi bilgiye yönlendiren kişi olmasıdır. diğeri ise öğretimin niteliğidir. öğretmenlerin tutumlarının. Nitelikli insanların yetiştirilmesi ve bilginin insanlara ulaşması için. davranışlarıyla öğrenciye model olmalı. Öğretmenler öğretme etkinliklerine ve öğrencilerin psikolojik dengelerine. 88 ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ Eğitimdeki değişiklikler. programlarda belirlenen amaçları davranışlarında sergileyen. Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 1 soru çıkmaktadır. öğretmenlerin görev ve sorumlulukları da değişmiştir. öğretmenin sahip olması gereken yeterlilikler ve öğretmenin öğretim ortamında olması gereken etkililiği ve sorumluluğu daha da artmaktadır. Öğretmenlerin. öğretim programlarının amaçlarını öğrenci davranışlarına dönüştüren ve öğrenciye öğrenmeyi öğreten vb. Web: http://oyegm.

Ülkenin nüfus artış hızı ve kalkınma hedefleri dikkate alınarak yeterli sayıda öğretmen yetiştirme planlanabilir. Her ne kadar bu kavramlar arasında anlam yönünden farklılıklar varsa da çoğu zaman birbirinin yerine kullanılmakta ve ismi ne olursa olsun öğretmenin donanımlı olup olmadığı ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. özelliklere ve yeteneklere önem veren bir anlayışla hazırlandığı vurgulanmaktadır. programların yenileştirilmesiyle ilgili çalışmalarda dünyadaki gelişmeleri dikkate almak ve AB normlarını gözden geçirmek ilkelerinin benimsendiğini belirtmiştir. – Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimi. AB standartlarının dikkate alınması ve öğrenci merkezli öğretim olarak özetlenmiştir. toplumun ve konu alanının gereksinimlerine göre hazırlanmalıdır. Program hazırlama çalışmaları ile yapılan değişiklikler. artık bilgi ezberleyen değil. 2005 Programları ve Öğretmen Eğitim programları bireyin. çoklu zeka kuramını ve işbirliğine dayalı öğrenmeyi temel alan. Öğretmen yeterlilikleri. Programlar gereksinimlere göre hazırlanıp. Türkiye’de uy188 gulanan önceki programların ekonomiye. sekiz yıllık kesintisiz eğitime uygunluk. Uygulanmakta olan öğretmen eğitimi programları. – Öğretmenlerin göreve başlama koşulları. Nitelikli öğretmen yetiştirmenin ilk adımı ise gereksinim duyulan öğretmenin yeterliliklerini belirlemektir. Öğretmen yeterlilikleri belirlenirken öğretmen niteliklerini etkileyen unsurlar da incelenmelidir. çağdaş İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k . Öğretmen niteliğini etkileyen unsurlar aşağıda sıralanmıştır: – Öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci seçimi. Programlarda değişiklik yapılmasına neden gereksinim duyulduğu ile ilgili açıklamalara bakıldığında. Öğretimi gerçekleştiren öğretmen. – Öğretmenlerin çalışma ve yaşam koşulları öğretmenin niteliğini etkileyen unsurlardır. demokrasiye ve bilgi-iletişim teknolojilerindeki gelişmelere yeterince duyarlı olmadığı. İyi donanımlı öğretmenlerin yetiştirilmesi için öğretmen yeterliliğini etkileyen bütün unsurların dikkate alınması gerektiği öngörülmekte ve öğretmen yetiştirme politikalarının bunlara göre tasarlanması önerilmektedir. gereksinim ve beklentilerine uygun ve onların öğretim sürecine etkin katılımını hedefleyen bir programı uygulayacak öğretmenlerin çağdaş öğretmende olması gereken birtakım yeterliliklere sahip olması gerekir. – Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi. MEB tarafından 2004-2005 öğretim yılında deneme uygulaması gerçekleştirilen. Bu programın. – Öğrenciyi merkeze alan. davranışçı kurama dayanan programdan iş birliğine dayalı ve yapılandırmacı yaklaşıma yer verilen programa geçiş. Görevdeki öğretmene ya da o öğretmenin yeterliliklerine göre programlar hazırlanmaz. Yeni programlar ile. öncelikle iyi bir eğitim planlamasını gerektirir. Öğretmen eğitimi programları. Çünkü programların sürekli olarak geliştirilmesi söz konusudur. 2005-2006 öğretim yılında ülke çapında uygulamaya konan ilköğretim programlarının başarısını. öğretmenlik standartları gibi farklı kavramlarla ifade edilmektedir. İstenen yeterliliklerde öğretmen yetiştirme.ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ düzeyde öğrenci başarısının anahtarı iyi öğretimdir. Bu anlayışla hazırlanan bir programın öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecinde etkin olmasına ve kendini ifade etmesine olanak tanıyacağı düşünülmektedir. Programı uygulamaya koyacak öğretmenler hizmet içi eğitim programları yoluyla yeterli hale getirilir. Öğrencilerin ilgi. – Yapılandırmacılığı. AB vizyonu ve uluslararası standartlara uyma isteği gerekçe olarak gösterilmiştir. literatürde öğretmen niteliği. bilgi üreten insanlar yetiştirmek için çağdaş yaklaşımlar izlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. – Bireysel farklılıklara. 2005 ilköğretim programında. öğretmen kalitesi. uluslararası eğitim araştırmalarının sonuçlarının Türkiye Eğitim Sistemi açısından olumsuz bir tablo çizdiği de değişiklik için diğer gerekçeler olarak ifade edilmektedir. öğrenci etkinliğine dayanan çağdaş yaklaşımların benimsendiği söylenebilir. geliştirilir. geleneksel yaklaşımlarla çağdaş insan yetiştirilemeyeceği. eğitim sürecinin önemli bir ögesidir. Şüphesiz öğretmen eğitimi programları. zaman içinde geliştirilecek programlara uyum sağlayabilecek temel becerilerle ve bilgiye ulaşma yollarını kullanabilme yeterliliğine sahip öğretmenler yetiştirebilmelidir. sistemde hizmet veren öğretmenlerin programı uygulayabilecek yeterliliklere sahip olma düzeyleri doğrudan doğruya etkileyecektir. mezunların hizmet vereceği öğretim düzeyinin programı ile birebir paralel olmak durumunda değildir. değişime direnç göstermeyen. Program değişikliğine gidildiği dönemdeki Talim Terbiye Kurulu Başkanı Selçuk (2004). dünyadaki gelişmeler.

aşağıdakilerden hangisi öğretmenin üstlendiği rollerden biri olamaz? A) Taraf olma B) Bilgi kaynaklığı C) Araştırma uzmanlığı D) Toplumsal davranış becerileri E) Danışmanlık Konularına hakim bir öğretmenin aşağıdaki hangi alanda yeterli olduğunu söyleyebiliriz? A) Özel alan bilgisi C) Genel yetenek E) Genel kültür B) Meslek bilgisi D) Pedagojik formasyon 3. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin görev ve sorumlulukları arasında yer alamaz? A) Öğrenciye yeni davranışlar kazandırmakla yükümlüdür. D) Öğretimini sürdüreceği ders alanı hakkında alan bilgisi almak zorundadır. E) Pedagojik formasyona sahip olmalıdır. Öğretmenin içeriği etkili bir biçimde sunmak. Aşağıdaki öğretmenlerden hangisinin genel kültür ile ilgili yeterliliğe sahip olduğu söylenebilir? A) Türkçeyi iyi kullanan bir Türkçe öğretmeni B) Dili çok iyi kullanan matematik öğretmeni C) Alanında uzmanlaşmış bir tarih öğretmeni D) Öğrencilere iyi bir rehber olan psikolojik danışman E) Özel alan bilgisi üst düzeyde bir coğrafya öğretmeni . Alanı ne olursa olsun bir öğretmenin genel kültür bilgisinin üst düzeyde olması gerekir. Bir fen bilgisi öğretmeninin deneyleri çok açıklayıcı bir biçimde yapabilmesi ve deneyin ilgili olduğu konuya ilişkin bilgilere sahip olması öğretmenin aşağıdaki hangi yeterlilik alanında iyi olduğunu gösterir? A) Meslek bilgisi C) Konu alanı bilgisi E) Pedagojik formasyon B) Özel alan bilgisi D) Genel yetenek A) Dersin başında konuyu özetleme B) Öğrencilere sürekli soru sorma C) Sorulan sorulara hemen cevap verme D) Öğrencilerin aralarında dolaşma E) Öğrenci katılımını sağlama 5. zaman ve koşullara göre değişiklik gösterir.Test 7 ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ 4. B) Toplum yapısını ve kültürel değerleri bilmek zorundadır. Bu açıklamaya göre. Öğretmene yüklenen roller. kültür. öğrencinin sürekli dikkatini derste tutmak ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için kullanabileceği en etkili yol aşağıdakilerden hangisidir? ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ 1. Bu rollerden İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k biri de çatışma ve davranış yönetimidir. 2. C) Bilgi ve ölçüt aramaksızın her olayı eleştirmek durumundadır. 191 6. toplum.

III. 8. D) Dersi etkili biçimde işlemiş ve bitirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi nitelikli çağdaş öğretmen tanımıyla bağdaşmaz? A) Geniş bir genel kültür bilgisine sahip olmalıdır. alan bilgisine ve meslek bilgisine sahip olmalıdır. Test 1 7 B 2 A 3 C 4 E 5 A 6 B 7 E 8 C 9 D 10 11 12 13 C E D A 192 . arabuluculuk gibi görevler üstlenmesi C) Bireysel farklılıklara önem vermesi D) Ön yargılı ve öznel olması E) Zamanı etkili biçimde kullanması 9. D) Kendi alanındaki değişmeleri takip etmelidir. III ve IV 13. B) Etkili bir öğretici olmalıdır. 12. E) Her insan bu işi yapabilir. C) Plansız ve programsız öğretim yapmalıdır. C) Eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim işlerinden sorumludur. II. D) Öğretmenlik bir meslektir. I. II ve IV E) II ve IV 10. B) Diğer öğrencileri dolaylı olarak cezalandırmıştır. E) Dersi dinlemeyen öğrencilerin başka derslerde aynı davranışta bulunmaması için iyi bir yol kullanmıştır. öğrenmelerini kolaylaştırıcı olmalıdır. sorgulayan ve araştıran bireyler olmaya özendirir. Öğrencileri eleştirel. öğrencilerinin sorunlarını çok iyi anlaması ve çözümlerinde öğrencilerine yardımcı olabilmesi aşağıdaki hangi yeterlilik alanına sahip olduğunu gösterir? A) Meslek bilgisi B) Pedagojik formasyon C) Değerler bilgisi D) Genel yetenek E) Özel alan bilgisi 11. B) Girişimcidir. Rehber öğretmen Hüsnü Bey’in. Bu durumu en iyi açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Dersi birkaç öğrenciye odaklayıp dersi monotonlaştırmış ve uygun olmayan bir davranış sergilemiştir.ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ Test 7 7. İyi bir genel kültüre. Her bireyin aynı özelliklere sahip olduğu düşüncesine önem verir. Matematik öğretmeni Ceyda Hanım dersini dikkatle dinleyen birkaç öğrencisine odaklanmış ve dersi bu şekilde bitirmiştir. E) İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Öğrencileri güdüleyici. Öncelikle öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alır. C) Diğer öğrencileri görmezden gelerek davranışı söndüreceğini düşünmüş ve sonunda başarılı bir davranış gerçekleşmiştir. IV. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi öğretmenlik mesleği için söylenemez? A) Toplumsal davranış becerilerine sahiptir. Bu sıralananlardan hangisinin ya da hangilerinin çağdaş bir öğretmende olması gerekir? A) Yalnız I C) I. Öğretmende olması gereken pedagojik formasyon yeterliliğini anlamca ve içerik olarak karşılayan diğer kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Özel alan bilgisi C) Meslek bilgisi E) Konu alanı bilgisi B) Genel kültür D) Değerler bilgisi B) Yalnız II D) I. Çağdaş bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olmaz? A) Farklı yöntem ve teknikler uygulaması B) Toplumda yöneticilik.

öğretmenin rolünde nasıl bir değişime neden olmaktadır? A) Edinmesi gereken bilgi ve beceri düzeyi artmaktadır. D) Öğrencilerine ayırdığı zaman azalmaktadır. öğretmenlik meslek bilgisi ve özel yetenek C) Genel kültür.aile iş birliğine katkı 2002 KPSS 2. 2005 KPSS . alan bilgisi ve eğitim felsefesi D) Genel kültür. Öğretmenin bu çabası hangi açıdan gelişmesini sağlar? A) Eğitim felsefesi B) Alan bilgisi D) Mesleki yeterlik C) İletişim kurma E) Eğitim psikolojisi 2001 KMS 4. Öğretim sürecinde bilgi ve iletişim teknolojisinden artık daha fazla yararlanılmaktadır. Bir öğretmen. öğretmenlik yeterliliği ile ilişkisi en azdır? A) Özel yaşamdaki tercihler B) Öğrencilerle iletişim C) Meslektaşlarla ilişkiler D) Okul ve sınıftaki davranışlar E) Okul . alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi B) Genel kültür. Bu gelişmeler.ÇIKMIŞ SORULAR ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ 3. öğretmenlik meslek bilgisi ve psikoloji bilgisi 2001 KMS ÇIKMIŞ SORULAR 1. Öğretmenin mesleki yeterliğe sahip olması aşağıdaki hangi açıdan daha fazla önem taşımaktadır? A) Öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmanın artması B) Okullardaki ders sayısı ve çeşidinin artırılması C) Okul ile aile arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi D) Öğretim etkinliklerinin niteliğinin artırılması E) Eğitim amaçlarının ihtiyaca daha uygun hale getirilmesi 2001 KMS 193 5. C) Sınıf yönetimi kolaylaşmaktadır. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Aşağıdakilerden hangisinin. öğretmenlik meslek bilgisi ve yabancı dil E) Alan bilgisi. B) Eğitim sürecindeki rolü ve önemi azalmaktadır. E) Öğrencilerle etkileşimi artırmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinde Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre öğretmenlik formasyonunu oluşturan üç temel boyut birlikte verilmiştir? A) Genel kültür. öğretme-öğrenme ortamındaki öğretim uygulamalarını sürekli sorgulamakta ve bu uygulamalarla sonuçları arasındaki ilişkileri kendi amaçları açısından değerlendirmekte ve kendisine geri bildirimler elde etmektedir.

teneffüste oyuna dalıp derse geç kalan öğrenciler sınıfa girerken kapıda durup hafifçe enselerinden iteklemektedir. zorbalıkla mücadele eden ve aynı zamanda disiplinli E) Öğrencilere doğruları anlatan ve yanlışları kar şısında küçük cezalar verilmesi gerektiğine inan 7.ÇIKMIŞ SORULAR 6. öğretmenlerini değerlendirmelerini istemeleri E) Alıştıkları öğretim yöntemlerine bağlı kalmaları 2006 KPSS 8. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A) Açık fikirli ve esnek olma B) Sevecen ve esprili olma C) Değerlendirme sürecinde öznel olma D) Cesaretlendirici olma E) Hoşgörülü ve sabırlı olma 2007 KPSS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 2008 KPSS Çıkmış Sorular 1 C 2 D 3 A 4 A 5 A 6 E 7 C 8 C 194 . Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin kendilerini mesleki açıdan geliştirmelerine olanak sağlayan etkinliklerden biri değildir? A) Dersleriyle ilgili öz değerlendirme yapmaları B) Alanlarıyla ilgili yayınları izlemeleri C) Meslektaşlarıyla sınıfiçi problemlere çözüm aramaları D) Öğrencilerden. Bu öğretmenle ilgili olarak özellikle aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde doğru olur? A) Öğrencilerle sağlıklı iletişim kuran ve aynı zamanda ilkelerine bağlı B) Zaman ve sorumluluklar konusunda titiz ve bu konuda öğrencilerine model C) Tutumları ile davranışları çelişkili D) Şiddet konusuna duyarlı. Öğrencileri arasında gözlemlediği zorbalık davranışları karşısında öğrencilere bu yaptıklarının ne kadar yanlış ve zararlı olduğunu açıklayan bir öğretmen.

3 İstenmeyen Davranışlar 5.SINIF YÖNETİMİ BÖLÜM İÇERİĞİ SINIF YÖNETİMİ 1.1 Verimli Ders Çalışabilmek İçin Yapılması Gerekenler 5. SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER 4. VERİMLİ DERS ÇALIŞMA 5.1 Öğretmen-Öğrenci Değişkeni • Öğretmenin Sınıf İçi Kuralları Belirlerken Dikkat Etmesi Gereken Noktalar • İletişim Süreci 4. GELENEKSEL YAKLAŞIM 2. ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM 3. SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ 4.2 Ortam 4.2 Etkili Öğrenme ve Verimli Ders Çalışmanın Yararları 205 .

İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. mekan. öğrencilerin öğrenmelerini sağlayacak bir sınıf ortamının oluşturulması olarak özetlenebilir. 1. öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasında eş güdüm sağlayarak. zihinsel ve düşünsel gelişimlerine hizmet eden bir yak- 92 Başar. teknikleri. teknoloji. sınıf ortamı ve iletişim gibi konuların uygun bir biçimde organize edilmesiyle ilgili bir kavramdır. etkinlikler. Sınıf içi kurallar katıdır ve genelde öğretmen tarafından belirlenir. Sınıf Yönetimi. zaman. Öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmak için.. 2004 KPSS SORU. programların uygulanabileceği sınıf ortamının yaratılması. zamanın etkili kullanılması. (1999). Böylelikle öğretme-öğrenme süreci etkili ve verimli hale getirilmiş olur. Geleneksel yaklaşımdaki otoriter anlayış yerini etkileşime bırakmıştır. Bu nedenle sınıf yönetiminin temel amacı etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak ve sonucunda etkili öğrenmeyi sağlamaktır. etkili bir sınıf içi iletişim oluşturarak öğrenme öğretme sürecinin daha etkili hale getirilmesi öğretmenin sınıf yönetimi becerileri ile doğrudan ilgilidir. Böylelikle öğretme-öğrenme süreci etkili ve verimli hale gelecektir. araç gereçleri. H. Sınıfta düzeni sağlayarak. öğrenmeye elverişli bir ortam ve düzenin sağlanması ve bu düzenin sürdürülmesi olarak özetlenir. eğitim programı ve öğretim planı. Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin temel işlevlerinden biridir? A) B) C) D) E) Derse ayrılan zamanın daha çoğunu öğretime harcamak Öğrenme sürecini daha etkili ve verimli hâle getirmek Sınıf içinde düzenli bir ortam oluşturmak Beklenen türden davranışların pekiştirilmesini sağlamak İyi çalışma alışkanlığına sahip öğrencilerin haksızlığa uğramasını engellemek İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k SINIF YÖNETİMİ92 Sınıf yönetimi. Bu yaklaşımın en önemli sınırlılığı öğrencide meydana gelecek davranış bozukluluklarıdır. ÇÖZÜM. Sınıf yönetimi.. Esnek ve katılımcı bir şekilde yapılandırılmıştır. öğretim stratejileri. öğrenmeye elverişli bir ortam ve düzenin sağlanması ve bu düzenin sürdürülmesidir. öğrencide davranış geliştirme ve düzenlemenin yapılması sınıf yönetimi ile ilgilidir. sınıf içi ilişkilerin düzenlenmesi. 2. yöntemi ve tekniği. Bu bağlamda sınıf yönetimi. 207 . Öğrencinin duygusal.SINIF YÖNETİMİ Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 3-4 soru çıkmaktadır. ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM Merkezde öğrenci vardır. GELENEKSEL YAKLAŞIM Merkezde öğretmen vardır.. Sınıf yönetimi. öğretim stratejisi. öğretim yöntem ve teknikleri dersi kapsamında yer alan. CEVAP: B Sınıf yönetimi yaklaşımları geleneksel ve çağdaş olarak iki başlık altında incelenebilir.. Bunun nedeni ise kendini ifade edemeyen bireylerin davranış bozukluğu göstermesi gerçeğidir. İletişim öğretmenden öğrenciye doğrudur. yöntemleri. fiziki ortamın iyi düzenlenmesi.

sınıfta sürekli Tepkisel uyumsuz davranışlar gösteren öğrenciye her defasında sözlü uyarıda bulunulur.. istenmeyen davranışın görülme sıklığında düşme ve yok olma durumu söz konusu olabilir. Öğretmenin ve öğrencinin yanı sıra. Örneğin. Çağdaş sınıf yönetimi anlayışında öğretmen davranışlarıyla model olur. Benimsenen ve kullanılan modele göre sınıftaki öğretmen davranışları ve öğrencilerle olan iletişim farklılık gösterir. SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER En önemli iki değişken öğretmen ve öğrenci davranışlarıdır. SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ Sınıf yönetiminde birtakım modeller benimsenir ve kullanılır. Kopya çekmesi olası ve yan yana oturan iki öğrencinin arasına Önleyici (Önlemsel) çanta koyan ya da öğrencilerin yerlerini değiştiren bir öğretmen önlemsel modele uygun bir yöntemi sergilemektedir. zihinsel ve toplumsal gelişim düzeylerinin dikkate alınması gerekir.SINIF YÖNETİMİ laşımdır. Böylelikle de bireylerin kendi planladığı etkinliklere katılma. Öğretmen bu davranışların yerleşmesi için tutarlı davranışlar (önce kendisi) sergilemeli. Öğrencilerin Bütünsel (Sistem) gelişim özellikleri dikkate alınarak. Buna bağlı olarak da tepkisel modele ihtiyaç olmayacaktır. esnek olmalı ve kurallara uymalıdır. yakın ve uzak çevre. Geleceği kestirmeye. Öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alarak uygulamaların gerçekleştirilmesini esas alır. tepki gösterilmesi gereken yerde tepki göstermeyi gerektirir. Bu öğretmenle ilgili olarak özellikle aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde doğru olur? A) B) C) D) E) Öğrencilerle sağlıklı iletişim kuran ve aynı zamanda ilkelerine bağlı Zaman ve sorumluluklar konusunda titiz ve bu konuda öğrencilerine model Tutumları ile davranışları çelişkili Şiddet konusuna duyarlı. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k İstenmeyen davranışın ortaya çıkmamaönemli görülür. okul. istenen davranışa karşı övgü söz konusudur. ortam.. Gelişimsel duygusal. sı için istenen davranışların pekiştirilmesi Geleneksel 4. 3. kendi koyduğu kurallara uyma eğiliminden dolayı daha fazla verim elde edilir. program. yöntemler. Bir Çağdaş 2008 KPSS SORU. Diğer bir söyleyişde öğretmen öğrencileri için iyi bir model olmalıdır. sınıftaki davranışları ve bunların yönetimini etkilemektedir. İstenmeyen davranışın ortadan kalkması için ceza verilir. zorbalıkla mücadele eden ve aynı zamanda disiplinli Öğrencilere doğruları anlatan ve yanlışları karşısında küçük cezalar verilmesi gerektiğine inanan uygulamaya geçmeden önce öğrencilerin hazır hale getirilmesi önemlidir. önlem alınması gereken yerde önlem almayı. aile. Öğrencileri arasında gözlemlediği zorbalık davranışları karşısında öğrencilere bu yaptıklarının ne kadar yanlış ve zararlı olduğunu açıklayan bir öğretmen. Sınıfta yapılacak etkinlikler. istenmeyen davranışı ve sonucu meydana gelmeden önlemeye yönelimdir. 208 . İstenmeyen davranışa karşı tepki. tenefüste oyuna dalıp derse geç kalan öğrenciler sınıfa girerken kapıda durup hafifçe enselerinden iteklemektedir. uyulması gereken kurallar demokratik olarak tüm sınıfın katılımıyla belirlenir. Sınıf yönetimini etkileyen tüm ögelerin birlikte ele alınmasını öngörür.1 Öğretmen-Öğrenci Değişkeni Öğretmen sınıf içinde geleceğe ilişkin davranış tiplemesini ve öğrencilerden beklentisini başlangıçtan itibaren kararlılıkla ortaya koymalıdır. Bu modelde öğrencilerin fiziksel. 4. Model iyi çalışırsa.

Sözü edilen durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin derse katılımını sağlamak B) Derse karşı ilgilerini sağlamak C) Öğrenciyi sosyalleştirmek D) Öğrencilerin kurallara uymasını sağlamak E) Sorumluluk kazandırmak 3. 6. E) Öğretim programlı biçimde gerçekleştirilmek üzere yapılandırılmıştır. C) Karışık ve ağdalı ifadeler içermelidir. C) Merkezde öğretmen vardır. Çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımını geleneksel yaklaşımdan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencinin bilişsel gelişimine hizmet eder. 5. E) Katı kurallara sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş sınıf yönetimi anlayışının bir özelliğidir? A) İletişim öğretmenden öğrenciye doğrudur. E) Öğretim sürecinin sonunda belirlenmelidir. B) Kurallar olumsuz ifadelerle belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi sınıf kuralları belirlenirken uyulması gereken prensiplerden biridir? A) Kural ifadeleri olumlu olmalıdır. D) Kurallar belirlenirken öğrencilerin görüşleri alınır.Test 9 SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİ VE VERİMLİ DERS ÇALIŞMA 4. D) Kurallar belirlenirken velilere danışılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimini etkileyen değişkenlerden biri olamaz? A) Yöntem ve teknikler B) Öğrenci özellikleri C) Program D) Yakın ve uzak çevre E) Coğrafi koşullar . görüşleri alınır. Sınıftaki disiplin sorunları ile karşılaşmak istemeyen bir öğretmenin öğretim sürecinin başında yapacağı en doğru iş aşağıdakilerden hangisidir? 1. B) Öğrenci merkezlidir. B) Öğretmenin ideolojisine uygun olmalıdır. C) Öğretmen modeldir. D) Kurallar. Sınıf yönetiminde kurallar belirlenirken öğrencilerin katılımı sağlanır. 219 7. sürecin başında belirlenir. A) Öğrencilerle birlikte kural belirlemek B) Velilerle görüşmek C) Rehberlik servisinden yararlanmak D) Disiplin kuruluna gitmek E) Kullanılan yöntem-teknikleri değiştirmek Sınıf yönetimini iletişim süreci açısından etkileyen en önemli iki değişken aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrenci özellikleri ve sınıfın fiziksel koşulları B) Öğrenci ve öğretmen C) Öğretmen ve veli İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k D) Öğrenci ve veli E) Öğretmen ve okul idaresi 2.

B) Öz güven duyguları gelişmiştir. D) Çalışkan öğrencilere daha çok zaman ayrılmalıdır. Öğrencilerin davranışlarını değiştirmek amacıyla. 28. Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminde başarılı bir öğretmen davranışı değildir? A) Öğrenmek ve öğretmekten haz duyar. 29. uygun kanallarla. Her bir öğrenciyi. D) Duygusal ve düşünsel özelliğe sahiptir. her türlü mesajın. B) Öğretmenler sınıf ortamında öğrencinin davranışını değiştirmek için ceza kullanmalıdır. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 30. Aşağıdakilerden hangisi sınıfta davranış bozuklukları ve disiplin sorunları ile başedebilmek için gidilen en uygun yol olur? A) Çocuklar davranışlarını kontrol etmek için dışsal güdülenmeye bel bağlamalıdır. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A) Sınıf yönetimi C) Dönüt E) Eğitim iletişimi 1 Test 9 2 3 4 5 6 7 8 Bu açıklamada vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireysel etkinlik B) Farkındalık C) Grup çalışması D) Açık ve hızlı ifadede bulunmak E) 9 B) Kanal D) Kaynak kişi Etkin dinlenme 10 11 12 13 14 15 B 16 A 17 D 18 A 19 B 20 D 21 E 22 C 23 A 24 B 25 D 26 E 27 E 28 C 29 C 30 B A D E A B E 223 C A B D E E C C . sosyal becerilerini geliştirmeye yönlendiren bir anlayıştır. E) Öğrencilerin doğru davranışları pekiştirilmeli. E) Çevresindeki insanlara değer verir. C) Öğrenciler beklenmeyen başarılarından dolayı suçlanmalıdır. C) İçine kapanıktır ve az konuşur. yanlışları düzeltirken benlik saygılarına zarar vermemeye özen gösterilmelidir.Test 9 SINIF YÖNETİMİ 27. birbirlerine iletilme süreci olarak özetleyebiliriz.

ÇIKMIŞ SORULAR SINIF YÖNTEMİ VE VERİMLİ DERS ÇALIŞMA 4. okul başarısı düşük bir öğrenciye aşağıdakilerden hangisini yapmaması gerekir? A) B) C) D) E) Yanlışlarını cezalandırması Gayret göstermeye teşvik etmesi Başarılarını takdir etmesi Hoşgörülü olması Sabırlı olması 2001 KMS 1. Öğrencilerin güven duygularını olumsuz yönde etkileyebilecek olan öğretmen davranışı aşağıdakilerden hangisidir? Yakın arkadaş olan iki öğrencisinin birbirine darıldıklarını fark eden sınıf öğretmenin izleyeceği en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin. darılmalarına yol açan olayla ilgili duygularını uygun bir dille ifade etmelerine yardımcı olmak B) Durumu okul idaresine bildirmek C) Bu öğrencilerin ikisine de yakın olan başka bir öğrenciden onları barıştırmasını istemek D) Öğrencilere. diğerlerini görmezlikten gelme 2001 KMS 224 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 6. sınıf içinde olumsuz davranışlarıyla dikkat çekmek isteyen bir öğrencinin bu davranışlarını değiştirmek için kullanılabilecek yaklaşımlardan biri değildir? A) B) C) D) E) Öğrencinin olumlu özelliklerini desteklemek Öğrenciyi izleyerek anlamaya çalışmak Öğrenciye sınıf içinde sorumluluk vermek Öğrencinin bu davranışlarından utanmasını sağlamak Öğrenciye önemli olduğunu hissettirmek 2001 KMS 5. Bu öğretmenin yapması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Rehberlik servisine göndermek Okul idaresine haber vermek Çözüm yollarını araştırmak Problemi saptamak Öğrenci velisini çağırmak 2001 KMS 2. A) Öğrencilerin yanlış cevaplarına hoşgörüsüz davranmak B) İlkeli ve kararlı davranmak C) Sınıf içinde gerginlik yaratmaktan kaçınmak D) Öğrencilerin kişiliğine saygı göstermek E) Öğrenciler arasında ayrım yapmamak 2001 KMS 3. Öğretmen sınıfta parmak kaldırmadan söz alan öğrencilerini bu alışkanlıktan vazgeçirmek istemektedir. ÇIKMIŞ SORULAR Bir öğretmenin. Aşağıdakilerden hangisi. barışmazlarsa bu durumu disiplin kuruluna bildireceğini söylemek E) Öğrencileri derhal rehberlik servisine göndererek sorunun çözülmesini istemek 2001 KMS . Bir öğretmen sınıf içinde bir problemle karşılaşır. Öğretmenin izleyebileceği en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir? A) Parmak kaldırmadan söz alan öğrencilere ceza vermek B) Parmak kaldırmadan söz alan öğrencileri uyarma C) Parmak kaldırmadan söz alan öğrencileri derse almayacağını söyleme D) Parmak kaldırarak söz alınması gerektiği kuralını hatırlatma E) Parmak kaldırarak söz isteyen öğrencilere söz verme.

İletişim sürecinde öğretmen baskın olmalıdır. III. V. zorbalıkla mücadele eden ve aynı zamanda disiplinli E) Öğrencilere doğruları anlatan ve yanlışları karşısında küçük cezalar verilmesi gerektiğine inanan İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 2008 KPSS 35. Yukarıdakilerden hangileri öğretmen . kısa göz bağıntı sı olumlu ileti verir. Uzun göz bağıntısı olumsuz. 36. III. III. III. Türk Millî Eğitim ilkelerinden “demokrasi eğitimi” doğrultusunda öğrencilerinde demokratik davranışlar geliştirmeyi benimseyen öğretmen. VI E) II. VI.öğrenci ileti şiminde doğru ifadelerdir? A) I. V 2008 KPSS C) II. Sağlıklı iletişim için öğrencinin gözlerine uzun süre bakmak gerekir. Öğrencileri arasında gözlemlediği zorbalık davranışları karşısında öğrencilere bu yaptıklarının ne kadar yanlış ve zararlı olduğunu açıklayan bir öğretmen. VI B) I. Öğrenciden gözünü kaçıran öğretmen iletişim kuramaz. Öğretmen öğrenciye doğrudan değil. aşağıda verilen özelliklerden hangisine sahip olduğunda öğrencilerinde bu ilkenin gereklerine uygun yeterlilikler geliştirme olasılığı en fazla olur? A) Kuralcı olma C) Yeterli olma E) Profesyonel olma 2008 KPSS B) Duyarlı olma D) Model olma 1 Çıkmış Sorular 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 D 19 A 20 E 21 A 22 D 23 A 24 A 25 B 26 C 27 C 28 E 29 D 30 A 31 C 32 C 33 D 34 B 35 B 36 E C C B E B E D 229 D A A B A D A C D C . V D) Şiddet konusuna duyarlı. tenefüste oyuna dalıp derse geç kalan öğrenciler sınıfa girerken kapıda durup hafifçe enselerinden iteklemektedir. IV. V. IV. VI D) II. Göz bağıntısı kuran öğretmene öğrenci daha iyi yanıt verir. göz ucuyla bakmaktadır. I.ÇIKMIŞ SORULAR 34. Bu öğretmenle ilgili olarak özellikle aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde doğru olur? A) Öğrencilerle sağlıklı iletişim kuran ve aynı zamanda ilkelerine bağlı B) Zaman ve sorumluluklar konusunda titiz ve bu konuda öğrencilerine model C) Tutumları ile davranışları çelişkili II.

D) Problem çözme becerilerini geliştirir. öğrencilerin küçük gruplar oluşturulmasını sağlamış. öğrenme-öğretme etkinliklerine öğrencilerin gruplar halinde katılmasını istemiştir. Beyin fırtınası tekniğine ilişkin aşağıdakilerden A) Mikro öğretim B) Benzetim C) Beyin fırtınası D) Bireyselleştirilmiş öğretim E) Programlı öğretim 6.DENEME TESTİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 4. Öğretme-öğrenme etkinliklerinin planlanması sürecinde strateji. E) Bireysel çalışma alışkanlığı kazandırır. Her birinin kendi içinde yararı ve sınırlılıkları vardır. yöntem ve tekniklerin belirlenmesinde bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Ali Öğretmen. Bir öğretmen konuların tekrarını sağlarken öğrencilerine. Sonunda da grup başarısını değerlendirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi dikkat edilmesi gereken bu noktalardan biri olamaz? A) Dersin hedefleri B) Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi C) Okulun sosyal özellikleri ve fiziksel koşulları D) Öğretmenin yönteme yatkınlığı E) Velilerin öğrenim durumu DENEME TESTİ 1. Hedeflere ulaşmayı sağlayan yolların bütünüdür. sorumluluk bilinci kazandırmak ve öğrencilerinde kendine güven duygusunu güçlendirmek istemektedir. Bu öğretmene önerilebilecek en uygun öğretim yöntemi ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Benzetim D) Görüşme B) Gözlem E) Ev ödevi 230 C) Gezi Ali Öğretmen’in kullandığı öğrenme/öğretme modeli ya da yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Probleme dayalı öğrenme B) Programlı öğrenme C) İşbirlikli öğrenme D) Beyin temelli öğrenme E) Çoklu zeka kuramı . C) Demokratik tutumları geliştirir. özel sektör ve kamu kurumlarında hizmet içi eğitim çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisi ile doğrudan ilgilidir? A) Öğretim stratejisi C) Ders planı E) Öğrenme biçimi B) Öğretim ortamı D) Öğretim aracı 5. 3. B) Dersi zevkli ve canlı hale getirir. Paragrafta kullanım alanları belirtilen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? hangisi yanlıştır? A) Duyguların ifade edilmesi kolaylaştırır. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 2. Bu teknik öğretimin nasıl yapılacağı konusunda aday öğretmenleri yetiştirmek için öğretmen yetiştiren kurumlarda. Bazıları öğrencilerin etkin olmasını gerçekleştirirken bazıları öğretmenin merkezde olması ile uygulanır.

Bir öğretmen.Bilgisayar destekli öğretim E) Keller planı .Anlamlı öğrenme C) Proje tabanlı öğrenme . teşhis etmeli ve sorunun nedenini saptamalı D) Sorunlu öğrenciye gerekli açıklamayı yaptıktan sonra soru yönlendirmeli E) Sorunlu öğrenciyi doğrudan bir etkinlikle baş başa bırakmalı 48. sözel iletişim becerileri kazanmalarını ve bunun yanı sıra demokratik bir tutum sergilemelerini istemektedir.DENEME TESTİ 45. Gerekli zaman ve uygun olanaklar sağlandığı zaman her öğrencinin okulda öğrenebileceğini savunan öğrenme/öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Carrol’un okulda öğrenme B) Glasser’in temel öğretme C) Bireyselleştirilmiş öğretim D) Programlı öğretim E) Anlamlı öğrenme 49. öğrencilerinin eski bilgileri ile yeni bilgileri arasında ilişki kurmalarını. Sınıf içinde bir sorunla karşılaşan öğretmenin öncelikle yapması gereken iş aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? A) Kuralları hatırlatmalı B) Aileden yardım istemeli C) Sorunu tanımalı. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Bu öğretmen için önerilebilecek en uygun öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tartışma C) Proje E) Problem çözme B) Anlatım D) Gösterim A) Tam öğrenme . Bu öğretmenin kullanabileceği en uygun öğrenme/öğretme modeli yaklaşımı ya da kuramı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anlamlı öğrenme B) Tam öğrenme C) Okulda öğrenme D) Çoklu zekaya dayalı öğretim E) Sunuş yoluyla öğretim 20 21 22 23 24 25 C A D C B A 45 46 47 48 49 50 C A C A C D Deneme Testi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 A E E E A C B B A E C C D D B A C E E 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 E C D B B D C E B B E A C D D A B A D 237 . Sözü edilen öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Glasser temel öğretme modeli B) Gagne’nin öğrenme modeli C) Bireyselleştirilmiş öğretim D) Carrol’un okulda öğrenme modeli E) Mikro öğretim koşullarla ve etkinliklerle geliştirilebileceğini savunmaktadır. Homojen gruplar veya sınıflar oluşturulabilir ve bireylerin farklılıkları temel alınır. bu potansiyellerin uygun çevresel 47. Bir öğretmen.Probleme dayalı öğrenme D) Anlamlı öğrenme . her bireyin az çok tüm potansiyellere sahip olduğunu. Aşağıdaki öğrenme/öğretme model/yaklaşımlarından hangi ikisinde öğretmenin rehber oluşu 46.Tam öğrenme vurgulanmaktadır? 50.Anlamlı öğrenme B) Probleme dayalı öğrenme .

Şahin. (2008). F. F. (1993). Elma Net (2001).mycoted.. M. İstanbul: ALFA Basım Yayım Dağıtım. (1993). (1998). Alkan.). (2005). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. D. (1992). S. (Çev. Kırdan. 197-209. Koç. (1999). S. Yayıncılık Eacute. Ankara: Pegem Yayıncılık. M. A. İ. L. ve diğerleri. S. Tuzcular. B. Ö. P. Ç. ve Esteve. B. Eğitimde Program Geliştirme. (1999). G.. ve Özdaş. C. (1995). F. Yeni Yöntem ve Teknikler. No: 168.KAYNAKLAR Alkan.09. Ö. O.net. Öğretmenliğimi Geliştiriyorum. Ellenwood. (1984). Çilenti.com/Free_Association. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.2008) Ergün. İ. (1997). M. Demirel. Çoklu Zeka.com/bilgisayar/345/bilgisayar-destekli-egitim-bde. ve Karacaoğlu. Hall of Australia Pty Ltd.Web: http://www.” Cumhuriyetin 75. (2002). N. Aktif Öğrenme. Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. M. Tok. (07. (1997). D. 52(2).Ş.. T. Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı. Aşılıoğlu. H. (2000). Inc. E. (Editör). “The transformation of the teachers’ role at the end of the twentieth century: New challenges for the future. Ankara: Anı Yayıncılık Aydın. C. (1999). S.elma.N. edu. Öğretim İlke ve Yöntemleri. ve Chan. İ..html Bloom.. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. D.ptt Başar. A. Allyn and Bacon Cole. Burden. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Ankara: Sim Matbaası.. Ankara: Gül Yayınevi. Z. H. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. (2004)... H. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği (Çev.meb. P.gov. Ankara Üniversitesi Basımevi Alıcıgüzel. Ankara: Pegem A Yayıncılık. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Aydoğan. Genç. İlkokul Öğretmenlerinin Öğretmenlik Tutumları ile Benlik Kavramları Arasındaki İlişki. Ö..tubitak. E. Demirel. L. Akgün. Teaching Principles and Practice. 53-62.. 12. İlköğretim Programlarının Öğretmen Yeterlilikleri Açısından Değerlendirilmesi. Ankara: Anı Yayıncılık Bilgisayar Destekli Eğitim. Eğitim Teknolojisinin Temel Bir Öğesi Olarak Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi. K. (2007). M. 13. (1994). (2008).. (1999). Ö. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.tr Erdoğan. Lapp. Gözütok.tr/Egitek Haber/s89/yazarlar/Ahmet. Y. Cohen. (2002). Teaching and Learning. (2000). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. (2007).09. İlköğretimde Rehberlik. New York: Macmillan Publishing Co. Bender. (2007). D. Ö. Sınıf Yönetimi. Bilen. Aydoğdu. M. Bacanlı. E. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.. Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretme Sanatı. New York: Simultaneously Published Çelik. S. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi. Ünver. (1994). M. Tok. M. (1996) A Guide to Teaching Practice. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu (Kayseri). E. Eğitimde Program Geliştirme. ve Morrison. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. T.htm (14. L. Özçelik. A. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Ortamları. Doğanay. (2006). (1979). (1995).tr/etkinlikler/yontem/bs. Plandan Uygulamaya Öğretim.. A. J. M. 17-40.. Ö. F. Manion. Öğretim İlke ve Yöntemleri. Web: http://www. İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Savaş. Ankara: Pegem A Yayıncılık. (2000). Arslan. D. Gürkan. (1975).R.tr/metod01. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. D. Ankara: Kardeş Kitap ve Yayınevi. Hesapçıoğlu. De Bone. Öğretmenlerin Demokratik Tutumları. A.bilgisayaransiklopedisi. Çağdaş Okulda Eğitim ve Öğretim. Web: http://www.. Ankara: Siyasal Yayıncılık. Ö. Sarı. Free Association. Program Geliştirmede Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. (2003). Demirel. İstanbul: Kafya Matbaacılık. C.egitim. Demirel.aku. (2008) Öğretim İlke ve Yöntemleri Ankara: Nobel Yayınları 238 KAYNAKLAR . Demirhan. John. http://uretim. B. (2001). Karataş Coşkun.. Methods for Effective Teaching. Sayı: 189. Milli Eğitimde Avrupa Birliği Vizyonunda Müfredat Değişikliği. ve Byrd. H. Web: http://vizyon2023. Web: www. Gözütok. (Editör). İngilizce Öğretiminde Araç-Gereç ve Kılavuz Kitap Kullanılmasının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi ile İlgili Deneysel Bir Araştırma.) İstanbul: Remzi Kitabevi Demirel. (1999). Ankara: Pagem A.htm Ertürk. G. Öğretmenlerin Sınıf Yönetimindeki Yeterlilikleri. Gözütok. Ö. Bakır.(1972).gov. Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Gündüz. D.” Educational Review. Öğretim İlke ve Yöntemleri. Anahtar Dergisi. Genel Öğretim Yöntemleri. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. K. Korkmaz. “Öğretmen Nitelikleri.2008) Gözütok. C. K. Yılında Öğretmen Yetiştirme.

Sixth edition. A.2008) 239 . Problem Çözme. Caldwell (Ed. M. Ankara: Gazi Kitabevi. ve MacKinno. (2008) Web: www. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme.Şti. Cilt 14 S:1 441-449 Taşpınar. J. Allyn and Bacon.. 27. McMillan. L. S. (2001). Web: http://www. Yılmaz H. G.osym. Number 2. Savoire.08.meb.08. Öğretim İlke ve Yöntemleri.2008) Şahin. (2001) Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (2007). (2007).edu/academic/cte/sourcebook/feedback. Ankara: Üner Yayınları. Eğitimde Rehberlik Hizmetleri.M.P. (Çev.com/content/view/37/28/ Wikipedia. Karabıyık (1997). (2000). Journal on Excellence in College Teaching.08. (2000). Models of Teaching. Web: http://www. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.2008) Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. A Model of Effective Instruction. J. (1997) “Introduction to Case Study” The Qualitative Report.tr/yet/ adresinden 25 Nisan 2005 tarihinde erişilmiştir. Verimli Ders Çalışma.htm (08.com/genclik/0452/0452. H. M. MBA. Library of Congress Catalohing-in . B. Öğretim İlke ve Yöntemleri Ankara: Üniversite Kitabevi Tekışık. Web: http://www. Ankara: Anı Yayıncılık Slavin. Dünyada ve Türkiye’de Bilgisayar Destekli Öğretim. ve Demirel.H.oecd..gov. V. The Free Encyclopedia. Konya: Çizgi Kitabevi Web: http://www. (2005).osym. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Temel Eğitime Destek Si Öğretmen Eğitimi Bileşeni Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Taslağı.09. (1989). OECD (Organısatıon for Economıc Cooperatıon and Development) (2004). S. Kneeland.(2000).tr ve ftp://dokuman. Weil. Sayı 157 Web (2005. İng. USA: Web Education. Vol. Second Edition. ve Anderson.. W.Publication Data McNamara. (T.htm (08.org/ (05. The Learning Environment and the Organisation of Schooling. E.verimlicalisma.html (08. Küçükahmet.net/_images/pdfs/modeleffect. 174-180 Küçükahmet. C. J. Authenticity Consulting. (2007). Oxford. Koç. PhD.asp (06.KAYNAKLAR Kamp .org/dataoecd/58/59/33918026. Educational Leadership.gov. Öğrenme Öğretme Süreci. Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı.html (01. İlköğretim Okulu Programı. “Davranışçılıktan Yapılandırmacılığa: Eğitimde Yeni Bir Paradigma”.edu/ssss/QR/QR3-2/tellis1. Yeşilyaprak. 1-6 Senemoğlu. (2000). S. R. (2002).09. ve Sünbül. 24. S. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB].nova. Ankara: Anı Yayınıcılık. Classroom Assesment. Badon. “Kolb Öğrenme Stili Modeli”. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Nisan 25): http://oyegm. (2003). H. ve Broude. (1998) Designing Effective İnstcustion. N. 1-10 McCarthy. Milli Eğitim Dergisi. “Active Larning Techniques Versus Traditional Teaching Stlyles: Two Experiments from History and Political Science.org/evaluatn/casestdy. G. LLC. Web: http://www.” Innovative Higher Education. Öğretmen Yeterlilikleri. (1987). (2000). ve diğer. Öğrencilerin Çalışma Alışkanlıkları ve Tutumları-Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma.pdf adresinden 13 Aralık 2004 tarihinde erişilmiştir. M. ve Calhoun..2008) Peker. USA: Association for Supervisinon&Curriculum Dev. Ankara: Pegem Yayıncılık. Çukurova Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Dergisi. (2005)“ Aktif Öğretim Yöntemlerinden Beyin Fırtınası Yöntemi ve Uygulaması”. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.2008) Uşun.E. ve E. (1995). J. Designs for Learning. (2004). Ü. “Problem-Based Learning As Classroom Solution”. Web: http://oyegm. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No: 153 Levine. E. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.tr/yet/ Saban. Ankara: Gazi Kitabevi. (2000). C.09. Sınıf Yönetimi. Learning for Tomorrow’s World First Results from PISA 2003. S. Basics of Developing Case Studies.09. N. M.meb. M. OH: National Staff Development Council Major. Volume 3. ÖSYM. A. L. M.).managementhelp. In S. Ç. “Issues in Problem-Based Learning”. Staff development: A handbook of effective practices. Milli Eğitimle İlgili Kanunlar.Massion.successforall. (1994).net/makaleasp?id=3432&baslik=ogrenme_stilleri&i=coklu_zeka Web: http://www. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]..Y). Nurdan Kalaycı). ve Hughes. Web: www. Ross.2008) Vural. L. A.wikipedia. Web: www. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd.4. R. (2000).utexas. M.egitim.tr/ (08. Web: www. Copyright 1997-2008.gov.onlinefizik. No.gov. S. Class Opinion Poll..4.donusumkonagi. V. Sönmez. Psentice Holl. Tellis. Sönmez. H. NFS Sourcebook. pisa.2008) Joyce. (2008). Kuramdan Uygulamaya. B.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->