P. 1
ÇÖZELTİLER-1

ÇÖZELTİLER-1

|Views: 4,681|Likes:
Yayınlayan: Erdem Kurcan

More info:

Published by: Erdem Kurcan on Mar 21, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

Sections

 • GİRİŞ
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-1
 • 1. YÜZDE ÇÖZELTİ HAZIRLAMA
 • 1.1. Çözeltiler
 • 1.1.1. Çözünme
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–1
 • 1.1.2. Çözelti Türleri
 • 1.1.3. Çözelti Derişimleri
 • 1.1.4. Çözelti Hazırlama
 • 1.1.5. Balon Joje
 • 1.1.6. Refraktometre
 • UYGULAMA FAALİYETLERİ
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-2
 • 2. MOLAR ÇÖZELTİ HAZIRLAMA
 • 2.1. Molarite
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–2
 • MODÜL DEĞERLENDİRME
 • CEVAP ANAHTARLARI
 • KAYNAKÇA

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

KİMYA TEKNOLOJİSİ

ÇÖZELTİLER 1

ANKARA 2008

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

  

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ..................................................................................................... 3 1. YÜZDE ÇÖZELTİ HAZIRLAMA...................................................................................... 3 1.1. Çözeltiler....................................................................................................................... 3 1.1.1. Çözünme ................................................................................................................ 3 1.1.2. Çözelti Türleri........................................................................................................ 6 1.1.3. Çözelti Derişimleri............................................................................................... 12 1.1.4. Çözelti Hazırlama ................................................................................................ 18 1.1.5. Balon Joje ............................................................................................................ 19 1.1.6. Refraktometre ...................................................................................................... 24 UYGULAMA FAALİYETLERİ....................................................................................... 27 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 39 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 42 2. MOLAR ÇÖZELTİ HAZIRLAMA ................................................................................... 42 2.1. Molarite....................................................................................................................... 42 UYGULAMA FAALİYETLERİ....................................................................................... 49 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 55 MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 58 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 61 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 62

i

MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ii . Ortam Laboratuvar sınıf. işletme. bilgisayar ve donanımları. kütüphane. baget. kendi kendine veya grupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar. puar. tepegöz. 40/32 Çözelti hazırlamak Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak çözelti hazırlayabileceksiniz. pipet. refraktometre. Amaçlar 1. Katı ve sıvı maddelerden kurallarına uygun olarak.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 524KI0017 Kimya Teknolojisi Alan Ortak Çözeltiler 1 Öğrenciye. 2. internet ( bilgi teknolojileri ortamı ). mol sayısı.  Modülün içinde yer alan herhangi bir öğrenme faaliyetinden sonra. verilen ölçme araçları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  Modül sonunda öğretmeniniz tarafından teorik ve pratik performansınızı ölçme teknikleri uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirileceksiniz. çözünme olgusu çerçevesinde. kütlece % çözelti. piset. huni. internet bağlantısı Laboratuarda Hassas terazi. sınıf veya bölüm kitaplığı. kütle – hacim ilişkisinden yararlanarak % çözelti ve molar çözelti hazırlama becerisi kazandıracak olan öğrenme materyalidir. spatül. balon joje. Donanım Sınıfta Büyük ekran televizyon. beher. hacimce % çözelti ve kütlece – hacimce % çözelti hazırlayabileceksiniz. projeksiyon. ev. VCD veya DVD çalar. Katı ve sıvı maddelerden molar çözelti hazırlayabileceksiniz.

istihdam edilecek bir eleman olarak mesleki anlamda ihtiyaç duyulan türde ve oranda hazırlayabileceksiniz. Günümüzde. Mesleğinizin kimya sektörünün ihtiyacı olan bir parçasını tamamlamak ve alanında özgüveni gelişmiş.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. görevini titizlikle başaran ayrıca her türlü üretim sektöründe başarıyla çalışabilme becerisini kazandırmakla. geçerli olan bilimsel ve teknolojik gelişmeler. Kimya endüstrilerinin kullanım açısından olmazsa olmazı olan çözeltileri. Kimya Teknolojisi alanına yönelik eğitimin en önemli temel taşlarından birisi olan Çözeltiler 1 modülünü öğreneceksiniz. Bu modül ile problemlerin ifadesi ve çözümleriyle beraber bir kimyacı mantığı ile düşünerek temel laboratuvar becerisi kazanacaksınız. 1 . Laboratuvarda çözelti hazırlamanın ne derece hassasiyet gerektirdiğini ve ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. meslek yaşamınızda olumlu katkılarda bulunmak ana hedefimizdir. profesyonel laboratuvar uygulamalarıyla bütünleşerek sağlanmaktadır.

2 .

Çözeltiler Çözeltilerde bir veya birden fazla türde madde diğer madde türünün içinde homojen olarak dağılmıştır. hacimce % çözelti ve kütlece – hacimce % çözelti hazırlayabileceksiniz. 1: Çözünme 3 .ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Gerekli ortam sağlandığında katı ve sıvı maddelerden kuralına uygun olarak.1. 1.Bir bardak çaya attığımız şekere ne olur? Küçük bir şişede hapsolmuş parfüm sıkıldığında nasıl olur da kısa sürede odanın kokusunu değiştirir? Cevaplarını vermek için biraz düşündüğümüzde çözeltilerin yaşantımızın büyük bir kısmında var olduğunu farkederiz. Çözünme Bir maddenin bir başka madde içerisinde kimyasal özelliklerini kaybetmeden serbest moleküller veya iyonlar halinde homojen olarak dağılmasına “çözünme”. YÜZDE ÇÖZELTİ HAZIRLAMA 1. oluşan karışıma ise “çözelti” denir. ARAŞTIRMA    Çözünme kavramı hakkında araştırma yapınız.1. Şekil 1. Çözelti türlerini ve birbirleriyle ilişkilerini araştırınız. 1. Çözeltilerin günlük yaşamdaki önemini araştırınız. kütlece % çözelti. Şimdi bu kavramı bir kimyacı gözüyle bakarak bilimsel hesaplamalarla doğru olarak açıklayabileceğiz.1.

3: Sodyum klorürün suda çözünmesi NaCl (k) → Na+ (suda) + Clˉ (suda) 4 .1: CuSO4 tuzunun çözünmesi Örneğin. Şekil 1. katı haldeki yemek tuzu (NaCl) kristalinde güçlü çekim kuvvetleri vardır. Bileşenlerden miktarı çok olan dağılma ortamına “çözücü” miktarı az olan ve dağılan maddeye de “çözünen” denir. moleküller arasındaki çekim kuvveti ile çözünenin molekülleri arasındaki çekim kuvvetine dayanır. Oluşan elektriksel kuvvetler. katı bakır sülfatın suda dağılması olayı çözünme. bakır sülfat çözünen. Örneğin. Negatif yüklü klorür iyonları ( Clˉ ) da su molekülündeki pozitif yüklü hidrojen tarafından kuşatılır. Çözücü ve çözünenin birbiri içinde karışması ile gerçekleşen çözünme olayı.2: NaCl Molekülü Resim 1. Suya atılan NaCl kristalindeki sodyum iyonları ( Na+ ) su molekülündeki negatif yüklü oksijen tarafından kuşatılır. bakır sülfat çözeltisinde. Şekil 1. Na+ ve Clˉ iyonları arasındaki çekim kuvvetinden daha büyük olduğu için iyonlar kristalden ayrılarak su içinde homojen olarak dağılır. çözücü ve çözünen molekülleri arasındaki çekim kuvvetinden daha küçük olması gerekir. su ise çözücüdür. en az iki bileşeni vardır. Bir çözücünün bir maddeyi çözebilmesi için.Çözelti bir karışım olduğundan. çözücü ve çözünenin kendi molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerinin.

Aşağıdaki resimlerde çözücü.2: Katı kükürdün karbon sülfürde çözünmesi Sonuç olarak polar çözücüler polar maddeleri. Şekil 1.Şeker gibi molekül yapılı bileşikler su içinde çözündükleri zaman moleküller halinde dağılır. Bu iyonlarda çözücüye geçerek çözünür. Örneğin karbonsülfür. Çünkü polar çözücü molekülleri. Dolayısıyla çözelti oluşturur( Şekil 1. Örneğin. Resim 1. apolar çözücüler apolar maddeleri daha iyi ve kolay çözer ( benzer. C12H22O11 ( k) → C12H22O11 (suda) Şeker Şekerli su Çözelti oluşurken saf çözünen ve saf çözücü moleküllerinin kendi aralarındaki çekim kuvvetlerinin yerini. çözünene uygundur ve tam çözünme olmuştur. 5 .4: İyon-dipol çekim kuvvetleri Çözünme olayı çözücü ve çözünenin cinsine bağlıdır diyebiliriz. çözünen – çözücü çekim kuvvetleri alır. katı kükürt için sudan daha iyi bir çözücüdür. Çözünecek maddenin molekülleri arasında başlıca çekim kuvvetleri london kuvvetleri ise en iyi çözücü yine benzer kuvvetlerce bir arada tutulan çözücülerdir.4). çözünen maddedeki bağlar hidrojen bağları ise hidrojen bağları olan bir çözücüde çözünmesi daha muhtemeldir. benzeri çözer). bileşikteki zıt yüklü iyonları iyon – dipol çekim kuvvetleriyle çekerek iyonun etrafını çözücü molekülleri ile sarar. Yine iyonik bileşikler polar çözücülerde çok iyi çözünür.

4: Çözelti Aşağıdaki resimde ise çözücü çözünene uygun değildir ve tam bir çözünme olmamıştır. elektrik akımını iletmelerine göre ve bileşenlerin miktarlarına göre değişik açılardan sınıflandırılır. Aşırı Doymuş Çözelti Doymuş Çözelti Doymamış Çözelti 6 Bileşenlerin miktarlarına ve çözünürlüklerine göre de ayrıca sınıflandırılır.Resim 1. Çözücülerin fiziksel hal Çözücüsü Çözücüsü Çözücüsü durumuna göre öncelikle Katı olan Sıvı olan Gaz olan 3 ana grupta çözelti türü Çözeltiler Çözeltiler Çözeltiler vardır. Çözeltiler fiziksel hallerine göre.3: Çözünen madde Resim 1.2.5: Gümüşklorür +su 1. . Çözelti Türleri Bir çözelti en az iki bileşenden meydana gelir. Elektriği ileten ( Elektrolit ) Çözeltiler Elektriği İletmeyen ( Elektrolit olmayan ) çözeltiler Ayrıca bu çözeltiler elektrik akımını iletmelerine göre sınıflandırılır. Resim 1.1.

15 Sn. gaz oluşuna göre 3 türlü çözelti hazırlamak mümkündür. Pirinç ( 60 Cu. 7 . 16 Cr. 5 Zn ) birer alaşımdır. Katı çözeltiler iki ya da daha çok metalin eritilerek oluşturdukları homojen katı karışımlardır. çözücüsü katı olan çözeltinin fiziksel hali de katıdır. Çözen madde çözeltinin fiziksel halini belirler. Fakat gazlar içinde katı ve sıvılar daha zor çözündüğünden homojen bir çözelti oluşturması güçleşir. Çözücü katı ise. bileşenlerin fiziksel halleri göz önünde bulundurulduğunda çeşitli çözeltiler hazırlanabilir. Bunlara alaşım denir. gaz oluşuna göre 3 türlü. Tablo 1.1 de çözen ve çözünenin fiziksel durumuna göre meydana gelen çözeltiler görülmektedir.Derişik Çözelti Seyreltik Çözelti Şekil 1. Alaşımlarda bir metalin atomları diğer metalin kristal yapısı içine girerek homojen bir karışım oluşturur. Çözeltiler yukarıda belirtilen gruplandırmalar açısından değerlendirildiğinde her bir grubun kendi içinde sınıflara ayrıldığı görülür. 40 Zn ).5: Çözelti türleri Bileşenlerden birinin miktarının sabit tutulup diğerinin miktarının arttırılması veya azaltılması durumuna göre sınıflandırma da yapılır. Çözücü gaz olduğunda ise.1: Fiziksel durumuna göre çözelti türleri ÇÖZÜCÜNÜN HALİ ÇÖZÜNENİN HALİ Katı ÖRNEK Lehim (kurşunla kalayın çözünmesi) Amalgam (gümüşle civanın çözünmesi) Paladyumda hidrojen gazının çözünmesi Su içinde şekerin çözünmesi Suda alkolün çözünmesi Su içinde oksijenin çözünmesi Azot içinde iyot çözünmesi Azot içinde su çözünmesi ( Nemli hava ) Hava ( Azot içinde oksijenin çözünmesi ) Katı Sıvı Gaz Sıvı Gaz Katı Sıvı Gaz Katı Sıvı Gaz Tablo 1. Şekil 1. Örneğin paslanmaz çelik ( 76 Fe. çözünenin sıvı. Örneğin. 8 Ni ).5’de genel olarak gösterilen çözelti türlerinden fiziksel hale göre yapılan sınıflandırmada. katı. çözünenin sıvı. katı. Bronz ( 80 Cu. gazlar içinde gazlar kolay çözünür. çözücü sıvı ise.

Katı maddenin yüzeyi ne kadar büyükse ve çözücüyle temas ederse. Sıvı çözeltiler.Gaz çözeltiler ise iki veya daha çok gazın aynı kap içine konulduğunda homojen olarak karışmasıyla oluşur. Kimyasal reaksiyonların çoğu sıvı çözeltilerde yürüdüğünden. Çünkü su molekülleri polar yapıları nedeniyle birbirini bir ağ oluştururcasına çeker. Ayrıca katının toz haline getirilmesi ve çözücü içerisinde karıştırılması. Sıvı çözeltilerin günlük yaşamda da önemi ve tüketimi büyüktür. çözünmeyi kolaylaştırır ve hızlandırır. çözücüsü sıvı olan. Bunun nedeni karışan bu iki sıvının polar yapılarına dayanır.Karbon tetra klorür ise suyun bu yapısını bozamaz ve dolayısıyla çözünme gerçekleşmez.Bir sıvı içinde katı madde çözerken dışarıdan basınç uygulamak çözünmeye etki etmez. 6: Katıların toz haline getirilmesi Maddelerin çözünmeleri dışarıdan ısı alarak ya da dışarıya ısı vererek gerçekleşir. Sıvı içinde başka bir sıvının çözünmesiyle oluşan çözeltiler. kimyacılar için en önemli olanı sıvı çözeltilerdir. Sıvı çözücü içinde. Gazlarda ise bu durum tam tersidir ve gazların sıvıdaki çözünürlüğü sıcaklık artışı ile azalır. Örneğin hava bir gaz çözeltisidir. katı çözünürken çözünme katı maddenin dış yüzeyinde başlar. 8 . Bazıları ise hiç karışmaz. Resim 1. bazıları sınırlı karışabilir. Katının sıvı içerisinde çözünmesi esnasında sıcaklık artışı çözünmeyi artırır. sıvı ya da gaz olan çözeltilerdir. Örneğin polar olan etanol su molekülleri tarafından çekilerek suda çözünür (kolonya gibi). fakat polar olmayan karbon tetra klorür(CCI4) suda çözünmez. çözünme de o kadar kolay ve hızlı olur. sıvı-sıvı çözeltileri olarak nitelendirilir. çözüneni ise katı. Sıvıların bazıları birbiriyle her oranda karışabildikleri gibi.

Örneğin gazoz. Çözücüsü su olan çözeltilere kısaca sulu çözeltiler de denir. Genel olarak atomları arasında kovalent bağ bulunan yani molekül yapılı bileşikler suda çözündüğünde moleküler yapılarını korur ve molekül halde suda dağılır. Resim 1. yine kutuplu yapıdaki su molekülleri tarafından çekilerek yeterince çözünür. Fakat Hidrojen ( H2 ). Oksijen (O2 ) gibi kutupsuz yapıdaki gazların sudaki çözünmeleri oldukça zayıftır. 9 . Azot (N2 ) . 7: Etanolün (a) ve Karbon tetra klorürün (b) sudaki çözünmeleri Sıvı içinde gaz maddenin çözünmesi ile sıvı-gaz çözeltileri oluşur. Suda çözünen maddeler fiziksel hallerine ve kimyasal yapılarına bağlı olarak farklı davranışlar gösterir. içerisinde karbondioksit gazı içerir. Kutuplu yapıdaki hidrojen klorür ve amonyak gibi gaz bileşikler.(a) (b) Resim 1.8: Gazoz çözeltisi Gazların sıvılardaki çözünürlükleri de diğer çözeltide olduğu gibi maddelerin cinsine ve sıcaklığına bağlıdır. Ayrıca basıncında çözünmeyi arttırıcı etkisi vardır.

Pb+² nin sülfatları zayıf elektrolittir. 10 . çözeltisine ise elektrolit olmayan çözelti denir. Pb+² iyonların klorürleri Be+². NH4+. Çözeltide oluşan bu iyonlar elektrik akımını iletir. İyonlaşma yüzdesi düşük olanlar ise zayıf elektrolit olup. Sulu çözeltisi elektrik akımını ileten maddelere elektrolit madde. H+. Na+.6: Kovalent bağlı şeker molekülleri Buna karşılık NaCl (yemek tuzu) gibi iyon yapılı bileşikler suda çözündüklerinde iyonlarına ayrılır. sulu çözeltide Na+ ve Clˉ iyonları halinde bulunur. su içinde moleküller halinde bulunur. Alkol. şeker gibi moleküler halde çözünen maddelerde iyonlaşma olmadığından bu maddeler elektrik akımını iletmez. Etil alkol gibi moleküller halinde çözünmüş bu tür maddelere elektrolit olmayan madde. Şekil 1.. bunların sulu çözeltileri elektrik akımını az iletir. tuzlar gibi suda çözündüklerinde iyonlar oluştururlar. Ag+.c’yi inceleyiniz. çözeltisine ise elektrolit çözelti denir. Şekil 1. Cu+. a .7: İyonik bağlı NaCl iyonları Asitler ve bazlarda. Şekil 1. NO3ˉ gibi iyonların bileşikleri kuvvetli elektrolittir. Su içinde iyonlaşma yüzdesi yüksek olan maddeler kuvvetli elektrolittir ve bu maddelerin çözeltileri elektrik akımını iyi iletir. b ve. NaCl.8. K+.Örneğin şeker.Sr+².

0 % 2.b NaCl ( s ) → Na+ ( suda ) + Clˉ ( suda ) Lamba kuvvetli yanar Şekil 1.c 11 .8.0 oranında iyonlaşma Lamba zayıf yanar Şekil 1.8.C2H5OH ( s ) → C2H5OH ( suda ) Etil Alkol Etil Alkollü su Lamba yanmaz Şekil 1.a PbSO4 ( s ) + H2O → Pb+² ( suda ) + SO4ˉ² ( suda ) % 98.8.

100 g saf suda çözündürülmüştür. yani çözündürülmüş madde miktarının ne kadar olduğunu göstermek için kullanılan ifadelerdir. molalite.3. Yüzde Çözeltiler Yüzde kelimesi birkaç anlamı ifade etmektedir. diğerinin azaltılması veya arttırılmasıyla da ( seyreltik çözelti. 1.1. Çözeltiyi oluşturan bileşenlerden birinin ( çözücü veya çözünen ) miktarının sabit tutulup. molarite. çözündürülecek maddeden ne kadar alınması gerektiğini ve aynı zamanda kullanılan çözeltideki konsantrasyonun. çözeltinin bir başka açıdan türünü belirler ( Doymamış. hacimce yüzde ve hacim-kütlece yüzde olmak üzere üç şekilde ifade edilebilir. diğer adıyla konsantrasyon çözeltide ne kadar çözünenin bulunduğunu ifade eden terimdir. çözeltide ne kadar çözünenin bulunduğunu ifade etmek önemlidir. Örneğin % 10’ luk şeker çözeltisi denildiği zaman şu anlamlar çıkmaktadır. Çözelti Derişimleri Bir çözeltinin özelliği çözünen maddenin miktarına göre değiştiği için. C ile gösterilir.1. Bir başka deyişle çözelti hazırlanırken. 10 g şeker. Sıvı çözücüde çözünen maddenin miktarı. Kütlece yüzde. Doymuş. ppt ( binde bir ). 12 . 1. ppb (milyarda bir ) olarak farklı büyüklüklerde ifade edilir. Bir çözeltinin özelliği çözünme miktarına göre değişir. çözücü ve çözünenin miktarlarına bağlı olarak yüzde derişim. normalite. Çözeltinin 100 biriminde çözünen madde miktarına yüzde çözelti denir. ppm ( milyonda bir ). 10 g şeker. Bir çözeltinin birim hacminde çözünen madde miktarına derişim denir. Bu nedenle yüzde ifadesi kullanılırken mutlaka yapılan işin gerçek anlamı belirtilmelidir. Bu sınıflandırma türleri hakkında geniş bilgiyi çözelti 2 ve çözelti 3 modüllerinde bulacaksınız. Derişim. Çözünen madde miktarı Çözeltinin derişimi = ——————————— Çözelti miktarı Çözelti miktarı = Çözücü miktarı + Çözünen miktarı Derişim. Aşırı Doymuş çözelti ).3. 100 ml saf suda çözündürülmüştür.1. 10 g şeker çözündürülerek 100 ml’ ye tamamlanmıştır 10 g şeker. Ve % işaretiyle ile gösterilir. Genel bir tanımlamayla. derişik çözelti ) çözelti türleri sınıflandırılabilir. 90 g saf suda çözündürülmüş her ikisinin toplam ağırlığı 100 gramdır. mol kesri.Elektrolitlerin vücudumuzda çok önemli düzenleyici görevleri vardır.

m= ——————————————— X 100 Çözücünün kütlesi + Çözünenin kütlesi Çözünenin hacmi % v. Burada çözünenin ve çözeltinin miktarı ağırlık birimiyle ifade edilmelidir. Örneğin kütlece % 20’lik sodyum klorür çözeltisi demek 100 g sodyum klorür çözeltisinin içinde 20 g katı sodyum klorür var demektir. Kütlece Yüzde Çözeltiler 100 g çözeltide kaç g çözünen maddenin olduğunu gösterir. litre. olabilir. olabilir.Tablo 1. Burada çözünenin ve çözeltinin miktarları hacim birimiyle ifade edilmelidir. kilogram.3.3. Birim olarak gram.v ) = ————————————— X 100 Çözeltinin toplam hacmi 1. Hacimce – Kütlece Yüzde Çözeltiler 100 ml çözeltide kaç g maddenin çözündüğünü gösterir. Çözünenin kütlesi ( mÇ ) Kütlece yüzde ( % m.3. metreküp vb.m TANIMI Çözünen maddenin kütlesi %m. Birim olarak mililitre.3.2.1.m 1. Ya da 100 ton sodyum klorür çözeltisinin içinde 20 ton katı sodyum klorür var demektir. Ya da 100 lt alkol çözeltisinin içinde 20 lt saf alkol var demektir. Örneğin hacimce % 20’ lik alkol çözeltisi demek 100 ml alkol çözeltisinin içinde 20 ml saf alkol var demektir. Burada çözeltinin 13 .m ) = ——————————— x 100 Çözeltinin kütlesi ( mT ) Çözeltinin Kütlesi (mT ) = Çözünenin kütlesi (mÇ ) + Çözücünün kütlesi 1.m = ———————— X 100 Çözeltinin hacmi Hacimce Yüzde % v.1. Birim olarak mililitre.v = ———————X 100 Çözeltinin hacmi Çözücünün kütlesi % v.1.2: % Çözeltilerin formül tanımları ADI Kütlece Yüzde Gösterilişi % m. ton vb.2. olabilir. Çözünen maddenin hacmi Kütlece yüzde ( % v. metreküp vb.kütlece % 20’lik sodyum klorür çözeltisi demek 100 ml sodyum klorür çözeltisinin içinde 20 g sodyum klorür var demektir. Örneğin hacim . Hacimce Yüzde Çözeltiler 100 ml çözeltide kaç ml çözünen maddenin olduğunu gösterir. miligram. litre.v Hacim-Kütlece Yüzde % v.

I .miktarı hacim biriminden.%C ve bazı kaynak kitaplarda Y olarak ifade edilmektedir. Çözüm: Çözünen madde miktarı X % C = —————————— . % . Vereceğimiz örnek çözümlerde kaynak kitaplara uygunluk açısından ifadelerin hepsi kullanılacaktır. Çözüm : mT = 22 + 18 = 40 g Çözünen maddenin kütlesi %C = ——————————— .100 / 40 = % 45 Örnek : Kütlece % 25 tuz içeren çözeltide 10 gram tuz . Yol 18 % = ——— . 100 => X = 10 .100 mçözelti 40 – 10 = 30g 10 25 = ——— . 100 → 15 = ——— . 15. Örnek: 500 g % 15’ lik BaCl2 çözeltisi hazırlayabilmek için gerekli suyun kütlesini hesaplayınız. 100 Çözelti kütlesi % Derişim . kaç gram suda çözünmüştür? Çözüm : mçözünen % C = —————. Çözünen maddenin kütlesi Kütlece yüzde ( v.500 X= ————— = 75 g 100 Örnek : 22 g suda 18 g KNO3 çözünmesiyle oluşturulan çözeltinin kütlece yüzde derişimini bulunuz. 100 / 25 = 40 g X 14 . 100 40 = % 45 II. Yol 40 g 18 g 100 g Xg ———————————— X = 18 .100 Çözelti miktarı 500 500 – 75 = 425 g su gereklidir. çözünen maddenin miktarı ise ağırlık biriminden ifade edilmelidir.m ) = —————————————— X 100 Çözeltinin toplam hacmi şeklinde ifade edilir.

100 / 65 = 31 gramdır. 200 gram çözeltiye 40 g tuz ve 260 gram su eklenirse çözeltinin toplam kütlesi 500 g . → 180 g + 30X = 600 g → X = 14 g Örnek: Kütlece % 10’ luk 50 g şekerli suya 15 g şeker ekleniyor. Çözünen toplam tuz miktarı : 10+40 = 50 g’dır.200 /100 = %10 tuz vardır. d= m / v bağlantısından çözelti kütlesi hesaplanabilir. çözeltinin kütlesi de 50 + 15 = 65 g olur 65 g çözeltide 20 g şeker varsa 100 g çözeltide Xg ———————————————————————— X = 20 . Bu çözeltinin 200 ml’ sinde kaç gram H2SO4 bulunur? Çözüm: Çözeltinin kütlesi bilinseydi. 100 → 10 = m çözünen / 50 . Yeni çözelti yüzde kaç tuz içerir? Çözüm: m çözünen % = —————x100 m çözelti olur. 15 mçözünen 5 = ——— x 100 200 X = 5 . 500 gramlık çözeltide 50 gram tuz bulunursa çözeltinin % 10’u tuz demektir. Çözeltinin % 31 ‘ i şekerdir. Örnek: Kütlece % 10 H2SO4 içeren çözeltinin yoğunluğu 1. Örnek: Kütlece % 5‘lik 200 gram tuzlu suya 40 gr tuz ve 260 gram su ekleniyor. Çözeltinin kütlece yüzde kaçı şeker olur? Çözüm : m çözünen 10 = —————— . Bu çözelti için gerekli su miktarını bulunuz.35 g/cm³ ‘tür.Örnek : 6 g NaCl kullanılarak kütlece % 30’luk sulu çözelti hazırlanacaktır. 100 = 5 g şeker m çözelti % 10’ luk 50 g şekerli suda 5 g şeker ve 45 g su bulunur. 15 g şeker daha eklenmesi çözeltideki şeker miktarını 5 + 15 = 20 grama çıkarırken. çözünen madde miktarı hesaplanabilirdi. Çözüm : m tuz %C= —————————— x 100 m çözelti (mtuz + msu ) 6g 30= ———— . 100 6g+X değerler yerine konulduğunda.

35 . 100 x= 50 g Çözelti miktarı 200 + X 16 . 100 → 24 = ——————— . Yol 100 g çözeltide 10 g H2SO4 çözünmüşse 270 g çözeltide Xg ————————————————————————— X .d= m / v → 1. 100 II . 200 m = 270 g’dır. I . Bu hem çözünenin hem de çözeltinin kütlesini arttırır. 100 =10 . 100 = 270 10 x 270 m çözünen = ————— = 27 g’dır. 100 Çözelti kütlesi m çözünen → 10 = —————— . 270 → X = 2700 /100 = 27 g Örnek: 200 g % 5’ lik Na2SO4 çözeltisinin derişimini % 24’ e çıkarmak için çözeltide kaç gram daha Na2SO4 çözülmelidir? Çözüm: Başlangıçta çözünen Na2SO4 miktarı: Çözünen madde miktarı(mÇ) m çözünen Y= —————————— x 100 → 5 = ——————— x 100 Çözelti miktarı (mT) 200 m çözünen = 5 .Yol Çözünen maddenin kütlesi %C = ——————————— . mçözünen = 10 + X g mçözelti = 200 + X g Çözünen madde miktarı 10 + X Y= —————————— . 200 / 100 = 10 g Çözeltinin derişimini % 15’ e çıkarmak için çözeltide X g Na2SO4 çözdüğümüzü varsayalım.35 = m / 200 m = 1.

Bu durum çözeltilerin seyreltilmesi ve deriştirilmesi konularının yer aldığı çözelti 3 modülünde daha detaylı olarak açıklanacaktır. mNaOH Y= —————. C kabındaki çözeltinin yüzde derişimini bulunuz. Çözelti miktarı eklenen veya buharlaştırılan miktara göre hesaplanır. Sonuç olarak değişen değerler sadece çözeltinin hacmi ve yüzdesidir. Çözüm: A kabındaki çözünmüş NaOH miktarı bulunur. 10 g + 40 g NOT: Çözücü eklenmesi ya da çözücünün bir miktarının buharlaştırılması durumlarında çözeltinin yüzde derişimi değişir. m (Toplam NaOH) = 2 g + 24 g = 26 g formülde yerine konulursa C kabındaki çözelti miktarı bulunur. 100 mçözelti X 20 = —————. 26 g Y=——————. Böyle durumlarda çözünen madde miktarı aynen alınır. 100 40 XB = 24 g NaOH Çözünmüş toplam NaOH miktarı XA + XB’dir ve C kabına aktarılmıştır.Örnek: A ve B kaplarında miktarları kütlece yüzdeleri belirtilen NaOH çözeltileri C kabında karıştırılıyor. 17 . 100 10 XA = 2 g NaOH B kabındaki çözünmüş NaOH miktarı bulunur. 100 Y = 52 C kabındaki çözelti % 52 ‘ liktir. 100 mçözelti X 60 = —————. Çözücü eklemede ya da buharlaştırmada çözünen maddenin kütlesi sabittir. mNaOH Y= —————.

Hesaplanan miktar kadar çözünen madde bu kaba alınır ve çözücü ile (genellikle saf su ile) hacim tamamlanır. asitlere. Resim 1.4. Bu nedenle bu tür çözeltiler ölçü kabı adı verilen ve belli hacimleri ölçen kaplarda hazırlanır. 18 . basınca. Resim 1. Bu cam malzemeler değişik oranlarda mikro elementleri içeren silikatlardan yapılmışlardır. alkalilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklılık gösterir.1. Çünkü çözünen ve çözenin ağırlıkları toplam çözelti ağırlığını vermelidir.9: Terazi Eğer çözücü saf su ise. Yani çözünen ve çözen madde hesaplamaya göre tartılır ve karıştırılarak çözünme sağlanır. Bu nedenle çözelti hazırlandıktan sonra eğer ısınma olmuşsa oda sıcaklığına kadar soğutulması ve hacmin kontrolünün yapılması gerekir. Sıcaklık nedeniyle sıvı hacmindeki genleşme derişimi yani konsantrasyonu değiştirir. saf suyun yoğunluğu 1 g/cm3 olduğundan suyun ağırlığı hacmine eşittir ve ölçülü kapların kullanımı tercih edilir.10: Isıya dayanıklı cam malzemeler Cam malzemeler imal edildiği malzemenin içerdiği bileşiklere göre ısıya. Çözelti hazırlamanın en önemli dezavantajı sıcaklığa bağımlı oluşudur. Laboratuvarda en çok kullanılan malzemeler cam malzemelerdir. Çünkü çözeltilerde önemli olan çözeltinin son hacmidir. Çözelti Hazırlama Çözelti hazırlama özel bir dikkat gerektirir.1. Sadece kütlece % çözelti hazırlanırken çözen ve çözünenin kütleleri esas alındığından özel ölçülü kaplara ihtiyaç yoktur.

1. Balon Joje Balon jojeler laboratuvarda çözelti hazırlamak için kullanılan ölçülü balonlardır. Balonun çizgisine kadar sıvı doldurulduğunda. Aksi takdirde çözeltinin konsantrasyonunda hassasiyet elde edilemez. uzun boyunlu ve düz diplidir. Örneğin 100 ml’ lik bir çözelti hazırlanması isteniyorsa mutlaka 100 ml’ lik balon joje kullanılması gerekmektedir. Balon jojeler 5 ml ile 5000 ml arasında hacimlere uygun olarak imal edilir. Resim 1. balonun üzerinde yazan hacim alınmış olur (Genellikle 20 ºC için geçerlidir.12: Çeşitli hacimlerdeki balon jojeler Hazırlanacak çözeltinin hacmine uygun hacimdeki balon joje seçimi yapılır ve kullanılır. ).5.1. Resim 1. Bunların boyunları üzerinde halka biçiminde bir çizgi bulunur.11: Balon joje Balon jojelerin ağız kısmı genellikle şilifli olup ağzına uygun kapakları vardır. İnce. 19 .

Balon jojeler doldurulurken jojenin üzerindeki çizginin sıvı yüzeyinde meydana gelen yarım ay şeklindeki kıvrımın tam alt orta noktasına teğet geçmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde doğru hacim alınmış olmaz.

Şekil. 1.13.a: Balon joje hacim çizgisi

Şekil 1.13.b: Balon jojedeki sıvı hacim seviyesi

Balon jojelerde hazırlanan çözeltiler koyu renkli şişeye ( karanlık ) aktarılır. Üzeri etiketlenerek saklanır. Sıvı çözeltilerin saklanacağı şişeler ağızları dar ve vida kapaklı olmalıdır. Çözelti hazırlanırken bir işlem sırası takip edilmelidir. Öncelikle gerekli hesaplamalar yapılır. Çözelti miktarına göre balon joje seçimi yapılarak gerekli araçlar hazırlanır. Daha sonra hesaplama doğrultusunda kimyasal madde tartımı (madde sıvı ise pipet ile ölçüm) yapılır.

Resim 1.14: Madde tartımı

20

a

b Resim1.15: Çözelti hazırlama basamakları

c

Eğer su ile çözelti hazırlanıyorsa, bir miktar saf su balon jojeye aktarılır. Üzerine ölçülen kimyasal madde ilave edilir. Tekrar bir miktar saf su ilave edilir. Jojenin ağzı kapatılarak çalkalanır. Maddenin çözünmesi sağlanır. Saf su ile balon jojenin hacim çizgisine kadar tamamlanır. Maddenin tamamının çözünüp çözünmediği kontrol edilir. Balon joje düz bir zemine konur. Çözelti seviyesinin hacim çizgisine teğet olup olmadığı kontrol edilir. Çözeltinin derişimini ve kullanılan maddenin adını ifade eden etiket karanlık şişe üzerine yapıştırılır. Balon jojedeki çözelti bu şişeye aktarılır. Yüzde çözeltilerin gerçek anlamına uygun olarak hazırlanabilmesi için öncelikle hesaplamaların doğru olarak yapılması gerekir. Örnek : Kütlece % 5’ lik 500 g NaOH çözeltisi nasıl hazırlanır? Çözüm : Tanıma göre 100 g çözelti içinde 5 g katı NaOH bulunmaktadır. Yüzde derişim : % 5 Kütlece diye ifade edildiğinden, 500 g olarak formülde yerine konur. Çözünenin kütlesi % C = ————————— . 100 Çözeltinin kütlesi

Değerleri formülde yerine koyarsak: m çözünen % Y= -————— . 100 m çözelti m çözünen 5 = ————— . 100 500 21

m çözünen . 100 = 5 . 500 5 . 500 mçözünen = ————— = 25 g NaOH gereklidir. 100 O halde 500 g – 25 g = 475 g su gereklidir. Kullanılacak suyun yoğunluğu 1 g / ml olarak kabul edilirse, 475 g su içinde 25 g NaOH çözülür. Yüzde çözeltiler hazırlanırken çözeltisi hazırlanacak olan madde, kristal suyu içeren bir tuz ise, hesaplama yaparken kristal suyunu dikkate almamız gerekir. Örnek: Kütlece %25’lik 500 gram Fe(NO3)3 çözeltisini Fe(NO3)3 .9H2O tuzundan hazırlayalım. Çözüm: Burada çözünen gram olarak istenmektedir. Dolayısıyla tartılan madde içinde, gerekli olan maddeden ne kadar olduğunu bilmemiz gerekir. Fe(NO3)3 .9H2O ↓ ↓ 242 g 162 g Fe(NO3)3.9H2O= 404 g 500 gram çözelti için, m çözünen mç % = —————x100 25 = ——— x 100 mç = 25 .500 /100 = 125 g m çözelti 500 125 g Fe(NO3)3 gereklidir.Ancak bu maddeyi Fe(NO3)3 .9H2O tuzundan alacağımız için, 242 g Fe(NO3)3 404 g Fe(NO3)3 .9H2O da ise 125 g Fe(NO3)3 X ———————————————————— X = 125 x 404/242 = 208,68 g Fe(NO3)3 .9H2O tuzundan tartılması gerekir. 208,68 g Fe(NO3)3 .9H2O tuzundan tartılır, bir kaba aktarılır üzerine, 500 g - 208,68 =291,32 g saf su ilave edilir. Hacim-kütlece olarak aynı çözelti hazırlanması istenirse gerekli tuz miktarı hesaplanır, saf su miktarını hesaplamaya gerek duymadan 500 ml’lik balon jojeye tuz aktarılır üzeri balon jojenin hacim çizgisine kadar saf su ilave edilerek tamamlanır.

Örnek: İçinde hacimce % 40 alkol bulunan 1,5 l çözelti % 95’ lik alkolden nasıl hazırlanır?

22

23 . 40 Çözünen madde miktarı (ml)= ————— = 600 ml saf alkol gereklidir. 1.5 lt ( 1500 ml ) olacak şekilde tamamlanır. Çözünen miktarı (ml) % = ———————————— X 100 Çözelti miktarı(ml) Çözünen miktarı (ml) 40 = ————————————x 100 1500 1500 .500 ml’dir. 3000 10 : ——————. 100 Çözünen maddenin kütlesi (KCl) = ————— = 300 g 3000 100 300 g KCl tartılır ve toplam hacim 3000 ml olacak şekilde saf suda çözülür. Yani 1500 ml’ lik çözelti hacminin 632 ml’ si % 95’ lik alkoldür. 100 600 ml’ lik saf alkolü % 95 ‘lik olarak hazır bulunan alkolden kullanacağımız için gerekli miktarı hesaplamamız gereklidir.Çözüm: Tanıma göre 100 ml alkol çözeltisinde 40 ml saf alkol bulunması istenmektedir. Çözünenin kütlesi % : ———————————.5 litre : 1. O halde 1.5 litrelik alkol çözeltisi hazırlamak için. 600 %95 = ———————— . 100 => Çözelti miktarı : 600 . 100 / 95 = 632 ml Çözelti miktarı (ml) % 95’ lik alkolden 632 ml alınır ve saf su ile toplam hacim 1. Örnek: Hacim-kütlece % 10’luk 3 litre KCl çözeltisi nasıl hazırlanır? Çözüm: Tanıma göre çözeltinin 100 ml’ sinde 10 g katı KCl bulunması gerekmektedir.100 Çözeltinin toplam hacmi Çözünenin kütlesi 10 .

19 = 227 ml HCl gerekir. Özet olarak söylemek gerekirse.100 / 37 = 270 g HCl gereklidir. Hazırlanmış olan çözeltilerin içinde bulunan çözünmüş maddenin miktarı. erime noktası. 24 . 1. Asitlerden çözelti hazırlarken çok dikkatli çalışılmalıdır öncelikle az miktar suyu. Refraktometre ile ölçümlerde saflığından emin olunan maddenin kırma indisi ölçülür ve bulunan değer literatür verileriyle karşılaştırılır. 100 37 = ——————. Işık çok kırıcı ortama geçerken bu ortamda bulunan taneciklere çarpar. Bu işlem için refraktometre adı verilen aletler kullanılır. Çözünenin kütlesi % = ———————————. Refraktometre Bir çözeltinin içerisinde çözünmüş olan madde miktarının yüzdesi bilinmiyorsa maddenin kırılma indisi değerini bularak tespit etmek mümkündür. Çözelti miktarı % 37’lik HCl çözeltisinden 270 g aldığımızda içinde 100 g saf HCl var demektir. Kırılma indisi maddenin kaynama noktası. üstüne asidi ilave etmek daha sonra saf suyla tamamlamak gerekir. özel bir alet yardımıyla tespit edilebilir.1.Örnek: Hacim-kütlece % 10’ luk 1 litre HCl çözeltisi .19 = ——— v v = 270 / 1. 100 => Çözelti miktarı : 100 . Işığın elektriksel alanı ile maddenin elektronlarının etkileşmesi ışığın yayılmasını engeller. Üzerine 227 ml HCl ilave edilerek hacim saf suyla 1 litreye tamamlanır. Işığın farklı ortamlara geçerken yön değiştirmesine kırılma. kırma indisi bir araya getirilince madde daha kolay teşhis edilir. ışığın boşluktaki hızının madde içerisinde hızına oranına da kırılma indisi denir.6. Bu 100 g HCl ‘i % 37’ lik HCl’den sağlayacağız. yoğunluğu gibi fiziksel özelliklerinden birisidir.yoğunluğu 1.19 g/ml olan kütlece % 37’ lik derişik HCl’ den nasıl hazırlanır? Çözüm: Tanıma göre çözeltinin 1 litresinde 100 g saf HCl bulunmaktadır. bilinmeyen maddenin öteki fiziksel verileriyle. Eğer ışın hava yerine çok kırıcı bir ortama gönderilirse ışının hızı ve yönü değişir.100 Çözeltinin kütlesi Kütlece % 37’lik HCl den. HCl asidi sıvı olduğu için ve tartımı zor olduğundan gerekli asidin hacmini ölçerek alırsak: m d= —— v 270 1. Bir ışık ışını bir ortamdan başka bir ortama geçerken yönünde ve hızında değişiklikler olur. 1 l’lik Balon jojeye az miktarda saf su konur.

17: Abbe refraktometresinin prizmaları c) 25 . Çünkü cihaz çevre şartlarından çok etkilenir. Bunun için cihazın orta kısmındaki kilitleme düğmesi açılır ve prizmalar bir birinden ayrılır. İki prizma arasında son derece ince bir su tabakası kalır. Ölçme de bu tabakadan yararlanılır. a) b) Resim 1.). Ondan sonra orta kısmındaki kilitleme düğmesi açılarak yüzeyi buzlu prizma üzerine sıcaklığı 20 °C’de tutulan saf sudan bir damla konur. laboratuvarda kullanılan diğer cihazlara göre genelde daha ucuz ve daha uzun ömürlüdür. Aksi halde ölçmeler yanlış olur. Üstteki prizma alttakinin üstüne kapatılır. Bakımının iyi yapılması halinde cihaz. Prizmalar saf alkolle ıslatılmış yumuşak bir bezle temizlenir ve kurulanır (Temizlemede pamuk ve aseton kullanılmaz.Abbe refraktometresi bir laboratuvarda bulunması gereken önemli cihazlardan birisidir. Temizleme yapıldıktan sonra prizmalar tekrar eski haline getirilir. özellikle de prizmalarının çok temiz olması gerekir.16: Abbe refraktometresi Abbe refraktometresinin ölçüm yapabilecek duruma getirilmesi için çeşitli standartlar kullanılır ve su bunlardan birisidir. Cihazın suyla ayarlanması ve ölçüme hazır duruma getirilmesi aşağıdaki basamaklar takip edilerek yapılır: 1) Cihazın her tarafının. Resim1. Öteki cihazlarla çalışıldığında uzun zaman alacak bazı analizler bu cihazla çok kısa zamanda ve daha yüksek doğrulukla yapılabilir. 2) Cihazın varsa termostatı 20 °C ayarlanır. Bir süre bu sıcaklıkta çalıştırılır.

Cihazın aynası sağa sola çevrilerek okülerden bakan göze ışığın en fazla gelmesi sağlanır. Bu durumda skala üzerindeki kırma indisi 1. Cihaz ölçme yapmaya hazır duruma gelmiştir. 7) Kırma indisi tayin edilmek istenen sıvıdan veya çözeltiden bir damla alınarak cihazın alt prizmasına yerleştirilir ve su için yapılan işlemler tekrarlanır. Böylece daha iyi ölçme yapılır Şekil 1.3) Cihazın skalası yaklaşık 1. 6) Isıtma düğmesi kapatılır. yarısı aydınlık görünmeli ve bu iki yarım dairenin ayrılma sınırı keskin olmalıdır. okülerden bakan kimsenin gözüne bir dairenin yarısı siyah. Prizmalar bir birinden ayrılır. 4) Cihaz teleskopunun (uzun kısım) üstündeki dispersiyon düğmesi öyle ayarlanmalıdır ki.3325’e ayarlanır.18: Skalanın okunması 5) Okumanın yapıldığı teleskopun koluyla oynanarak aydınlık ve karanlık daireleri ayıran çizginin tam ortaya gelmesi sağlanır Bundan sonra oküler (gözün baktığı mercek) ayarlanarak net olarak görülmesi sağlanır. Bu sınır keskin değilse ve yarım daireler iç içe geçmiş durumdaysa. Her iki prizmanın yüzeyi yine saf alkolle ve yumuşak bezle silinip kurutulur.33 kırma indisine ayarlanır. aynanın yakınına beyaz bir kağıt konarak gelen ışık demeti diffüz hale getirilir. 26 . Cihazdan okunan değer bilinmeyenin indisidir.

27 .  Araç-gereçlerin temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz. yapınız.  Gerekli hesaplamaları doğru olarak  Yaptığınız hesaplamayı kontrol ediniz.  Kullanacağınız kimyasal maddenin etiket bilgilerini mutlaka okuyunuz.  Sonuca göre katı maddeyi tartınız.UYGULAMA FAALİYETLERİ UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA 1.  Tartım işlemine geçmeden önce terazinin kalibrasyonunu yapınız  Tartımdan önce mutlaka dara alınız.1 Bu uygulama ile kütlece yüzde çözelti hazırlayınız.  Çalışmaya özel dikkat edilecek hususları belirleyiniz.  Çözelti hacmine uygun cam malzeme seçimini yapınız. İşlem Basamakları Öneriler  Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.  Laboratuvar çalışma kurallarını gözden geçiriniz ve çözeltisi hazırlanacak maddeyi belirleyiniz.  Gerekli araç ve gereci tespit edip hazırlayınız.

 Tartılan çözücüyü katı madde üzerine ilave ediniz. maddeyi tarttığınız dara ve huninin iç çeperini yıkatarak aktarınız.  Karışımı çalkalayarak maddenin tamamen çözünmesini sağlayınız. çözücüyü.  Artık madde kalmaması için.  Tartılan maddeyi dışarı taşırmamak için temiz ve kuru huni kullanınız. Beherin darasını alarak tartımı yapınız.  Tartılan katı maddeyi kaba aktarınız.  Kullanacağınız çözücüyü hesaplanan miktara göre tartınız. 28 .

 Kullandığınız diğer malzemeleri temizleyerek bir sonraki çalışmaya hazır bırakınız.   Araç gereç ve ortamı temizleyiniz. Çözeltiyi aktardığınız şişenin üzerine çözeltinin yüzdesini ve adını belirten etiketi yapıştırınız.  Sonuçları işlem sırasına göre rapor halinde yazınız. 29 .  Çözeltiyi karanlık şişeye aktarınız ve etiketleyiniz. Raporunuzda çalışmaya has dikkat edilecek hususları belirtiniz.

2 Bu uygulama sonucunda hacim-kütlece yüzde çözelti hazırlayabileceksiniz.  Çözücü ilavesinin. geçmemesine dikkat ediniz.  Çözelti hacmine uygun balon joje seçimini yapınız ve ıslak olmamasına dikkat ediniz.  Çözeltisi hazırlanacak belirleyiniz.  Gerekli araç ve gereci tespit edip hazırlayınız.  Balon jojeye az miktarda çözücüyü aktarınız. 30 .  Gerekli hesaplamaları doğru olarak  Yaptığınız hesaplamayı kontrol ediniz.  Tartım işlemine geçmeden önce terazinin sıfır ayarını yapınız. yapınız. balon joje hacminin dörtte birlik kısmını.  Kullanacağınız kimyasal maddenin etiket bilgilerini mutlaka okuyunuz.UYGULAMA 1. kurallarını maddeyi  Laboratuvar çalışma gözden geçiriniz.  Sonuca göre katı maddeyi tartınız. İşlem Basamakları Öneriler  Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.  Kullanacağınız diğer gereçlerin temiz olduğundan emin olunuz.  Tartımdan önce mutlaka dara alınız.  Çalışmaya özel dikkat edilecek hususları belirleyiniz.

31 .  Hunide ve darada madde kalıntısı kalmaması için çözücüyle yıkayınız.  Hafif eğimle aşağı ve yukarı yönde hareketle çalkalayınız.  Balon jojenin hacim çizgisine kadar çözücü ilave ediniz ve tekrar çalkalayınız. Temiz ve kuru huni kullanırsanız.  Saf suyu koyarken piset ucu.  Hava kabarcığı olduysa biraz bekleyip sıvı seviyesini tekrar kontrol ediniz. ederek katı çözünmesini  Kapağından bastırınız dökmeden çalkalayınız. jojenin hacim çizgisini geçmemesine dikkat ediniz. maddeyi jojeye hatasız aktarırsınız. jojenin iç çeperine dokunmamalıdır.  Sıvı seviyesinin.  Baş parmağınızla kapağı. diğer parmak ve avuç içiyle de jojenin gövdesini kavrayınız. ve çözeltiyi  Gözle jojenin hacim çizgisiyle sıvı seviyesinin teğet olmasına dikkat ediniz.  Tartılan maddeyi dışarı taşırmadan balon jojeye aktarınız.  Tekrar çözücü ilave maddenin tamamen sağlayınız.  Jojenin ağzını kapatıp çalkalayarak maddenin çözünmesini sağlayınız.

 Çözelti hacminin doğruluğundan emin olduktan sonra.  Hazırladığınız çözeltiden damlalıkla numune alarak refraktometrenin prizmasına damlatınız. çözeltiyi hazırlayan kişinin ad ve soyadını etikete yazınız. derişimini.  Çözeltinin adını. karanlık şişeye aktarınız ve etiketleyiniz.  Refraktometrenin prizmasını temizleyiniz.  Etiketi şişe gövdesinin ortasına yapıştırınız. Çözeltiyi şişeye aktarırken mutlaka huni kullanınız.  Ölçümü dikkatli yapıp. doğru değeri okuyunuz.  Refraktometrenin bakınız. skalasına dikkatle 32 . hazırlanış tarihini.

 Hesaplayarak yaptığınız çözeltinin % derişimi ile refraktometre çalışması sonucu tespit ettiğiniz sonucu karşılaştırınız.  Sonuçları işlem sırasına göre rapor  Raporunuzda çalışmaya özgü dikkat halinde yazınız. 33 . gereç ve refraktometreyi  Kullandığınız diğer malzemeleri de temizleyiniz. temizleyerek bir sonraki çalışmaya hazır bırakınız. edilecek hususları belirtiniz. Çalışmanızın doğruluğunu belirleyiniz.  Refraktometreyi saf alkole batırılmış yumuşak bezle silmeye özen gösteriniz.  Araç.

 Gerekli hesaplamaları doğru olarak  Yaptığınız hesaplamayı kontrol ediniz.  Çözeltisi hazırlanacak belirleyiniz. yapınız.UYGULAMA 1.  Temiz araç-gereç kullanınız.  Pipetin temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz. maddeyi  Çözelti hacmine uygun balon joje seçimini yapınız ve ıslak olmamasına dikkat ediniz.  Sonuca göre pipet seçimi yaparak puara takınız.3 İşlem Basamakları Öneriler  Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 34 .  Gerekli araç ve gereci tespit edip hazırlayınız.  Kullanacağınız kimyasal maddenin etiket bilgilerini mutlaka okuyunuz. Bu uygulama sonucunda hacimce yüzde çözelti hazırlayabileceksiniz.

 Sıvı seviyesi pipet hacim çizgisine teğet olmalıdır.  Balon jojeye az miktarda çözücüyü aktarınız.  Pipetteki sıvı maddeyi.  Sıvı maddenin hacmini doğru olarak alınız. Çözücü ilavesinin.  Madde alımını yavaşça ve dikkatli okuyarak yapınız. 35 .  Madde alımını titizlikle yapınız. dışarı damlatmadan balon jojeye aktarınız. balon joje hacminin dörtte birlik kısmının geçmemesine dikkat ediniz.

 Eklenen sıvı balon jojenin boyun kısmına kadar olmalıdır.  Tekrar çözücü ilave ederek maddenin tamamen çözünmesini sağlayınız. Baş parmağınızla kapağı. diğer parmak ve avuç içiyle de balon jojenin gövdesini kavrayınız.  Isı çıkışı olduysa balon jojeyi çeşme altına tutarak soğutmaya çalışınız. 36 .  Isı çıkışı olduysa son sıcaklığın oda sıcaklığına gelmesini sağlayınız.  Balon jojenin ağzını kapatıp çalkalayarak maddenin çözünmesini sağlayınız.

 Balon jojenin alt kısmından kavrayarak çalkalayınız.  Balon jojenin hacim çizgisine kadar çözücüyle tamamlayarak çalkalayınız.  Ölçümü dikkatli yapıp. doğru değeri okuyunuz. Hava kabarcığı olmaması için. pisetin ağzı balon jojenin iç çeperine dokundurmadan çözücü aktarılmalıdır.  Sıvı seviyesiyle göz hizası aynı olmalıdır.  Kapağından bastırarak çözeltinin dökülmemesine dikkat ediniz.  Çözücüyü yavaş bir şekilde aktarınız. 37 .

 Sonuçları işlem sırasına göre rapor  Raporunuzda çalışmaya özgü dikkat halinde yazınız. Çözeltiyi şişeye aktarırken mutlaka huni kullanınız. edilecek hususları belirtiniz.  Çözelti hacminin doğruluğundan emin olduktan sonra. 38 .  Etiketi şişe gövdesinin ortasına yapıştırınız.  Kullandığınız diğer malzemeleri de  Araç gereç ve ortamı temizleyiniz. karanlık şişeye aktarınız ve etiketleyiniz. temizleyerek bir sonraki çalışmaya hazır bırakınız.

Tek çözünen içeriklerdir III. 5. 1. 3. 39 . Homojen karışımlardır II.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki sorularda uygun seçeneği işaretleyiniz. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde çözünme olmaz? A) Suya kolonya damlatılması B) Çaya şeker katılması C) Suya buz katılması D) Yağ lekelerinin benzinle temizlenmesi I. II ve III B) Yalnız I C) II ve III D) Yalnız III Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisi elektrik akımını en az iletir? A) KOH B) H2SO4 C) O2 D) NaCl I-Sıcaklığı yükseltmesi II-Katıyı toz haline getirmek III-Bir karıştırıcı ile karıştırmak Yukarıdakilerden hangileri bir katının hem çözünürlüğünü hem de çözünme hızını değiştirir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III 15 gram şekerin 60 gram suda çözünmesiyle oluşan çözeltide şeker yüzdesi kaçtır? A) 9 B) 15 C) 20 D) 25 2. 4. Elektrik akımını iletirler Yargılardan hangileri çözeltiler için her zaman doğrudur? A) I.

DEĞERLENDİRME Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız. A) 50 g B) 500 g C) 750 g D) 1000 g 400 g %10’luk Na2CO3 çözeltisinin değişimi %20’e çıkarmak için çözeltide kaç gram daha Na2CO3 çözülmelidir? A) 80 g B) 100 g C) 50 g D) 150 g 7. 40 . 10. 9. 8. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. A) 144 g B) 240 g C) 400 g D) 320 g 400 g %12’lik CaCl2 çözeltisinde 40 gr CaCl2 eklenmesiyle oluşan çözelti yüzde kaçlıktır? A) %20 B) %9 C) %22 D) %15 1250 gram %20’lik tuz çözeltisi hazırlamak için gerekli suyun kütlesini hesaplayınız.6. cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz. Kütlece %20’lik 800 g çözeltide kaç gram NaOH çözünmüştür? A) 160 g B) 200 g C) 120 g D) 140 g 360 g su kullanılarak hazırlanan %40’lık alkol çözeltisinde çözünen maddenin kütlesini bulunuz.

41 .UYGULAMALI TEST (YETERLİK ÖLÇME) 200 g kütlece % 5’lik şeker çözeltisi hazırlayarak aşağıda belirtilen uygulama faaliyetini gözlenecek davranışları dikkate alarak gerçekleştiriniz. Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 Huni 8 Piset 9 Saf su 10 Etiket 11 Laboratuar önlüğü 12 Spatül Hayır Değerlendirme Ölçütleri Evet Laboratuvar kıyafetinizi giydiniz mi? Gerekli hesaplamaları doğru olarak yaptınız mı? Dikkat edilmesi gereken hususları belirlediniz mi? Gerekli araç ve gereci hazırladınız mı? Uygun balon joje seçimini yaptınız mı? Kullanılan kimyasalın etiket bilgilerini okudunuz mu? Madde ölçümünü kuralına uygun olarak yaptınız mı? Balon jojeye ilk olarak az miktarda çözücü koydunuz mu? Çözünen maddeyi tamamen çözdünüz mü? Çözelti hacmini doğru olarak ayarladınız mı? Balon jojenin ölçü çizgisi ile sıvı seviyesini teğet olarak ayarladınız mı? Yapılan çözeltiyi etiketlediniz mi? Yaptığınız bütün işlemlerde laboratuvar çalışma kurallarına uygun davrandınız mı? İş güvenliği kurallarına riayet ettiniz mi? Yapılan işin raporunu hazırladınız mı? DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iş parçalarında anlamadığınız veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. Yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız öğretmeninize danışınız. Kullanılacak Araç ve Gereçler 1 Hassas terazi 2 Pipet 3 Balon joje 4 Katı kimyasal madde 5 Sıvı kimyasal madde 6 Puar Sıra Nu. Konuları arkadaşlarınızla tartışınız.

çözünmüş madde dozunun aşırı olması veya yetersiz olması istenmeyen birçok hayati sonuçlar doğurur. en çok kullanılan derişim birimlerinden biridir.1. Örneğin 1 molar NaOH çözeltisi . 42 . Tarımda ve tıpta kullanılan çözeltilerde. çözeltinin 1 litresinde 1 mol maddenin çözündüğü anlaşılır. Molarite bir litrelik çözeltideki çözünmüş maddenin mol cinsinden ifadesidir. Şekil 2. ARAŞTIRMA   Molar çözeltiler hakkında bilgi edininiz.1: Çeşitli molar çözeltiler Çözeltilerde belli bir hacim içerisinde ne kadar madde çözündüğünü bilmek önemlidir.1: Çözeltide çözünmüş moleküller Molar derişim. M ile gösterilir. Bu nedenle hangi maddeden ne kadar alındığının bilinmesi gerekir. Örneğin bir ilacın aşırı dozda kullanımı ölüme yol açabilir.1 litresinde 1 mol yani 40 gram çözünmüş NaOH içeren çözelti demektir. Mol kavramı ile molar çözeltiler arasındaki bağlantıları tespit ediniz. Molarite Resim 2. Kimyada bir çözeltinin içerdiği madde miktarının bilinmemesi yanlış ve tehlikeli sonuçlara neden olur. 1 M çözelti denilince. katı ve sıvı maddelerden molar çözelti hazırlayabileceksiniz. MOLAR ÇÖZELTİ HAZIRLAMA 2.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Gerekli ortam sağlandığında kurallarına uygun olarak. 2.

0.5 g ) Çözüm: m= 23. —— = ————— V V/1 MA V MA . n= m / MA yazılırsa n m / MA m 1 m M = ——— → ———— → —— . V (l) 0. V(l) M= m MA . Yol : m M= ——— MA. M= n (mol) V(l) yazılabilir.V(l) 23.5 g I.5 V= 500 ml = 0.4 g NaCl kullanılarak 500 ml çözelti hazırlanıyor.Yol: m n= —— → MA 23.8 mol / l 58.5 II.4 mol 58.5 .4 M = ————— = 0. Çözeltinin molar derişimi nedir? (NaCl=58.4 g MA= 58.5 l M= ? n 0.5 43 .8 mol/t Hacmin daima litre olmasına dikkat edilmelidir.4 M= —— → M = —— = 0. n= çözünen maddenin mol sayısı v= litre cinsinden çözeltinin hacmi M= molarite (mol / litre)’dir mol / litre terimi yerine "molar" terimi kullanılır Mol sayısı yerine. Örnek: 23.4 n = —— = 0.Molarite = Çözünenin mol sayısı Çözelti hacmi formül edildiğinde. V(l) bağıntısı elde edilir Problemde mol sayısı verilmeyip kütle verildiğinde bu bağıntıdan kolaylıkla çözüm yapılabilir.

Yol: m M= ——— MA.2 M NaOH çözeltisinde 8 g katı NaOH çözülüyor. Yeni çözeltide NaOH molar derişimi nedir? Çözüm: V= 400 ml = 0.08 mol 0.7 g NaCl kullanılarak 0.2 mol 58.2 = —— = 0.2 molar İlave m= 8 g MA=40 g Mson= ? I.448 X = ————— = 0.250l) Çözüm: NKA da 1 mol olan NH3 22.V(l) = 0.4 44 .5 g ) Çözüm: m= 11.7 g M=0.5 l = 500 ml 58.2 M = —— 0.4 M kaç ml çözelti hazırlanabilir? ( NaCl = 58.5 mol/l = 500 ml 11.448l 250cm3= 0.4 = —— V (L) V II.Yol: n M= —— V (l) n 0.4 n M= —— V (l) 0.5 g V(ml)= ? n 0.08 mol/l 0.25 Örnek: 400 ml 0.4 = ————— = 0.4 l M: 0.02 mol 22.Yol: m n= —— MA 11.5 .02 M = —— = 0.5 MA= 58.7 0.4 l NKA da x mol olan NH3 0.Örnek: 11.448 l ———————————————— 1 x 0.4 I.7 n = —— = 0. V(l) Örnek: NKA’ da hacmi 448 cm3 olan NH3 ( amonyak ) gazı ile 250 cm3 çözelti hazırlanıyor. Amonyağın molar derişimini bulunuz? (448 cm3= 0.

V(l) m Ms = ——— MA .4 Örnek: Kütlece % 36.08 + 0.= 36.5 X= ————— = 438 g HCl olmalıdır. 7 mol / l 40 .2 M = ———— = 0.5 mol/l Vml = ? Molar derişim 1 litredeki mol sayısı olduğuna göre HCl çözeltisinin 1 litresinde kaç mol HCl bulunduğu hesaplanmalıdır. 36.5 ) Çözüm: d=1.2 = 0.m 8 n= —— n = —— = 0.5 ‘luk HCl ‘ den kullanıldığına göre: 100 36.5 V= 400 ml = 0. 100 HCl ‘nin mol sayısı ise: m n= —— MA 438 n = —— = 12 mol 36.2 g 0. % 36.4 m = 3.28 M = ———— = 0.2 g/ml olan HCl’den 400 ml 0.(l) m 0.2 mol MA 40 Yeni çözeltide toplam mol sayısı 0.2 g/ml Y= 36.28 moldür.04 11.5 1200 X ———————————— 1200 . 0.2 = —— → 1000 m = 1200 g Çözeltide 1200 g HCl olmalıdır.5 M HCl çözeltisi hazırlamak için kaç ml kullanılmalıdır? ( HCl = 36.2 = ———— → 40 . Yol: m M= ——— MA.4 l M=0. 7 mol / l 0.5’luk ve özkütlesi 1.5 MA. 0. m d= —— V (ml) m 1. n Ms = —— V (lt) II.5 45 .

Molar çözeltiler belli hacimleri ölçen balon jojelerde hazırlanır.365 . n M= —— V 12 m = ——— = 12 molardır. 36.7 ml olmalıdır. 1 400 ml 0.3 = ——— = 16.5 = —— = 0. problemi çözerken kullanılan kısa formül ve orantılar tek bir bağıntıda toplanabilir.4 12 molarlık çözeltinin 0. V(l) V(ml) = ——————— %C. %C .5 . Molaritede en önemli nokta çözeltinin son hacmidir. MA . önce çözünecek madde miktarı hesaplanır. 0. 0. Resim 2. d .5 M HCl çözeltisi : n M= —— V n 0. V Hesaplamanın çok basamaklı çözümü olduğundan.2 7.2 mol HCl içerir.5 .Çözeltinin hacmi 1 litre ( Molarite olduğu için ) derişim.438 Yukarıda çözülen örnekler gibi istenilen çözeltinin hesaplamaları yapılır.2 mol HCI içermesi için hacmi: n M= —— V 0. 0.d Verilen bu bağıntıya göre aynı problem çözülürse: 0.2 12 = ——— = 16.2: Tartılmış katı madde 46 . 1. Hazırlanacak molar çözelti için. V(l) M .7 ml olarak bulunur.4 V(ml) = ——————— 0. V(ml) M = ——————— MA .

a b Resim 2. Resim 2. sıvı hacmindeki genleşme derişimi değiştirir. Daha sonra hacim çizgisine kadar çözücü ile tamamlanır. Hesaplanan miktarda madde ölçülerek balon jojeye aktarılır.3: Çözelti hazırlama basamakları c Üzerine tekrar çözücü ilave edilerek maddenin çözünmesi sağlanır. Molar çözeltilerin en önemli dezavantajı sıcaklığa bağımlı oluşudur çünkü sıcaklıkla. 47 . Bu nedenle çözelti hazırlama esnasında sıcaklık artışı oluşmuşsa. öncelikle çözünen maddenin gram olarak kütlesi molarite formülü yardımıyla hesaplanır.4: Molar çözeltilerde hacim kontrolü Katı maddelerden molar derişimi bilinen bir çözelti hazırlarken.Daha sonra çözeltinin hacmine uygun balon joje seçimi yapılır. Balon jojeye az miktarda çözücü konur. Eğer katı madde kristal suyu içeriyorsa molekül ağırlığı hesaplanırken kristal suları da hesaba katılmalıdır. oda sıcaklığına kadar soğutulması ve hacim kontrolünün tekrar yapılması gerekir.

Sıvı maddelerden molar değişimi bilinen bir çözelti hazırlanırken de çözünen madde mililitre olarak hesaplanması için kullanılan sıvı maddenin yoğunluğu ve yüzdesi bilinmelidir.5: Pipet seçimi ve puarın takılışı Çözelti için istenilen hacim pipet ve puar kullanılarak çok dikkatli bir şekilde istenilen hacim çekilmelidir. 48 . Resim 2. Kuvvetli asit çözeltileri hazırlanırken balon jojeye öncelikle su daha sonra yavaş yavaş asit eklenmelidir. Hazırlanan çözeltiler mutlaka karanlık şişelere aktarılmalıdır. Üzeri etiketlenerek stok çözelti olarak muhafaza edilmelidir. Aksi halde çözünme olayı. şiddetli ısı çıkışı olan bir reaksiyon olacağı için ani sıçrama ve patlama meydana gelerek kazalara neden olur.

 Gerekli hesaplamaları doğru olarak  Yaptığınız hesaplamayı kontrol ediniz.  Tartımdan önce mutlaka dara alınız. kuru ve temiz olmasına dikkat ediniz. 49 .  Kullanacağınız kimyasal maddenin etiket bilgilerini mutlaka okuyunuz. maddeyi  Çözeltisi hazırlanacak belirleyiniz.  Sonuca göre katı maddeyi tartınız.UYGULAMA FAALİYETLERİ UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA 2.  Tartım işlemine geçmeden önce terazinin sıfır ayarını yapınız. yapınız.  Gerekli araç ve gereci tespit edip hazırlayınız.  Çözelti hacmine uygun balon joje seçimini yaparak.1 İşlem Basamakları Öneriler  Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.

 Hunide ve darada madde kalıntısı kalmaması için çözücüyle yıkayınız.  Temiz ve kuru huni kullanırsanız. 50 .  Balon jojeye az miktarda çözücüyü aktarınız. Çözücü ilavesinin. balon joje hacminin dörtte birlik kısmının geçmemesine dikkat ediniz.  Sıvı seviyesi.  Tartılan maddeyi dışarı dökmeden balon jojeye aktarınız. jojenin iç çeperine dokundurarak yıkatınız.  Balon jojeye biraz daha çözücü ilave ediniz. maddeyi jojeye hatasız aktarırsınız. jojenin boyun kısmından aşağıda olmalıdır.  Çözücüyü koyarken piset ucunun.

 Araç.  Kullandığınız malzemeleri temizleyerek bir sonraki çalışmaya hazır bırakınız. ayıraç şişesine aktarınız ve etiketleyiniz.  Çözeltinin molaritesini ve adını etikete yazınız.  Çözeltiyi şişeye aktarırken mutlaka huni kullanınız. Tekrar çözücü ilave maddenin tamamen sağlayınız.  Etiketi şişe gövdesinin ortasına yapıştırınız. diğer parmak ve avuç içiyle de jojenin boyun gövdesini kavrayınız. 51 . hususları belirtiniz. balon jojenin hacim çizgisini geçmemesine dikkat ediniz. ederek katı çözünmesini  Baş parmağınızla kapağı.  Balon jojenin hacim çizgisine kadar çözücü ilave ediniz.  Sonuçları işlem sırasına göre rapor  Raporunuzda çalışmaya has dikkat edilecek halinde yazınız.  Sıvı seviyesinin.  Hafif eğimle aşağı ve yukarı yönde hareketle çalkalayınız.  Çözelti hacminin doğruluğundan emin olduktan sonra. gereç ve ortamı temizleyiniz.

 Pipetin temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz.  Kullanacağınız kimyasal maddenin etiket bilgilerini mutlaka okuyunuz.UYGULAMA 2. temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz.  Çözelti hacmine uygun balon joje seçimini yaparak.  Çözücü ilavesinin.  Sonuca göre pipet seçimi yaparak puara takınız.  Gerekli hesaplamaları doğru olarak  Yaptığınız hesaplamayı kontrol ediniz. yapınız.  Balon jojeye az miktarda çözücüyü aktarınız. 52 . maddeyi  Çözeltisi hazırlanacak belirleyiniz. balon joje hacminin dörtte birlik kısmını geçmemesine dikkat ediniz.  Gerekli araç ve gereci tespit edip hazırlayınız.2: İşlem Basamakları Öneriler  Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.

 Madde aktarımını kuralına uygun yapınız.  Başparmağınızla kapağı.  Pipetteki sıvı maddeyi.  Balon jojenin ağzını kapatıp çalkalayarak maddenin çözünmesini sağlayınız.  Eklenen sıvı balon jojenin boyun kısmına kadar olmalıdır.  Sıvı seviyesi pipet hacim çizgisine teğet olmalıdır.  Tekrar çözücü ilave ederek maddenin tamamen çözünmesini sağlayınız. dışarı damlatmadan balon jojeye aktarınız.  Pipeti dik tutunuz ve puarı doğru kullanınız. Madde alımını kuralına uygun yapınız. 53 .  Sıvı maddenin hacmini doğru olarak alınız. diğer parmak ve avuç içiyle de balon jojenin boynunu kavrayınız.

olduktan sonra ayıraç şişeye aktararak etiketleyiniz.  Piseti balon jojeye çözücüyü aktarınız. 54 . derişimini.  Çözelti hacminin doğruluğundan emin  Etiketi şişe gövdesinin ortasına yapıştırınız.  Çözeltinin adını.  Sonuçları işlem sırasına göre rapor  Raporunuzda çalışmaya özgü dikkat halinde yazınız.  Balon jojenin hacim çizgisine kadar çözücü ilave ediniz.  Çözeltiyi şişeye aktarırken mutlaka huni kullanınız. dokundurmadan  Kapağından bastırarak çözeltinin dökülmemesine dikkat ediniz.  Kullandığınız diğer malzemeleri de temizleyerek bir sonraki çalışmaya hazır bırakınız. Isı çıkışı olduysa balon jojeyi çeşme altına tutarak soğutmaya çalışınız.  Isı çıkışı olduysa son sıcaklığın oda sıcaklığına gelmesini sağlayınız. hazırlanış tarihini ve hazırlayanın ad-soyadını etikete yazınız.  Balon jojenin hacim çizgisine kadar çözücüyle tamamlayarak çalkalayınız.  Araç gereç ve ortamı temizleyiniz. edilecek hususları belirtiniz.

08 C ) 0.5 ) A ) 44 B ) 88 C ) 64 D ) 56 55 2.2 gram oksijen bulunduğuna göre x’in atom kütlesi kaçtır? (O : 16 H : 1 ) A)7 B ) 19 C ) 23 D ) 39 56 g C2H4 ile m gram NH3 bileşiklerindeki atom sayıları birbirine eşittir.5 litre 2 M HCI çözeltisinde kaç mol HCI çözünmüştür? (HCI :36. 1. 3. 4. 6. 5. . Buna göre m kaç gramdır? (H: 1 C: 12 N: 14 ) A) 51 B)14 C )28 D)7 1.5 ) A)3 B )5 C)2 D)4 300 ml 2.2 M AlCl3 çözeltisini hazırlamak için kaç gram madde tartılmalıdır? (Al : 27 Cl : 35.2 gramında 3.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki sorularda uygun seçeneği işaretleyiniz.05 B ) 0. 4 g NH4NO3 kaç moldür? (N: 14 H: 1 O: 16 ) A ) 0.06 D ) 0.03 0.8 D ) 78.2 B ) 50 C ) 52.4 XOH bileşiğinin 11.4 mol (NH4 )2 SO4 kaç gramdır? (N: 14 S: 32 O: 16 H: 1 ) A ) 47.

79 Yoğunluğu 1.01 % 10’luk gümüş nitrat çözeltisinin yoğunluğu 1.19 g/ml ve % 37’lik HCl den 250 ml .95 B ) 0.80 B ) 7. 56 .64 C ) 0. Çözeltideki NH3 ‘ın molaritesi nedir? A ) 0.22 8.’dir. A ) 8.1 D ) 0.4 C ) 2.3 B ) 0.3 M HCl çözeltisi hazırlamak için kaç ml gereklidir. 9.09 g/ml.5 C ) 0.7.73 D ) 6. cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz. 0. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.02x1021 NH3 molekülü suda çözünerek 100 mI çözelti hazırlanmıştır.82 D ) 0. DEĞERLENDİRME Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız. 6. Bu çözeltinin molaritesi nedir? (Ag : 108 O: 16 N : 14 ) A ) 0.

57 . Kullanılacak Araç ve Gereçler 1.Balon joje .Etiket 7. Pipet 2. Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. Yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız öğretmeninize danışınız.Laboratuvar önlüğü 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Değerlendirme Ölçütleri Laboratuvar kıyafetinizi giydiniz mi? Gerekli hesaplamaları doğru olarak yaptınız mı? Dikkat edilmesi gereken hususları belirlediniz mi? Gerekli araç ve gereci hazırladınız mı? Uygun balon joje seçimini yaptınız mı? Kullanılan kimyasalın etiket bilgilerini okudunuz mu? Madde ölçümünü kuralına uygun olarak yaptınız mı? Balon jojeye ilk olarak az miktarda çözücü koydunuz mu? Çözüneni maddeyi tamamen çözdünüz mü? Çözelti hacmini doğru olarak ayarladınız mı? Balon jojenin ölçü çizgisi ile sıvı seviyesini teğet olarak ayarladınız mı? Yapılan çözeltiyi etiketlediniz mi? Yaptığınız bütün işlemlerde laboratuvar çalışma kurallarına uygun davrandınız mı? İş güvenliği kurallarına riayet ettiniz mi? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iş parçalarında anlamadığınız veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz.Spatül Sıra Nu.Puar .UYGULAMALI TEST (YETERLİK ÖLÇME) 500 ml .Sıvı kimyasal madde 4. 2 M ‘lık NaOH çözeltisini gerekli hesaplamaları yaparak hazırlayınız.Hassas terazi. Huni 5. Katı kimyasal madde 3. Konuları arkadaşlarınızla tartışınız. Saf su 6.Piset .

8 XIO3 bileşiğinin 0. 58 . 4.6 C) 0. Na : 23.02 molünün kütlesi 3. O:16 ) A) 0.5 ) A) NH3 B) NaCl C) NaOH D) HNO3 Kütlece % 80 C2H5OH içeren ve özkütlesi 0.7 126 gram HNO3 içeren 5 litre çözelti kaç molardır? ( H:1. 6. Kütlece % 15’ lik 80 gram şeker çözeltisi hazırlamak için kaç gram şeker ve kaç gram su gerekir? A )12 g şeker/68 g su B) 15 g şeker/85 g su C) 22 g şeker/78 g su D)25 g şeker/75 g su 38.92 g/ml olan çözeltinin molar derişimini bulunuz? A) 6 B) 12 C) 16 D) 14 2.96 gramdır. Buna göre X elementinin atom kütlesi nedir? (I:127. O:16 ) A) 11 B) 23 C) 31 D) 39 Aşağıda verilen maddelerden eşit kütlelerde alınarak birer litre çözeltileri hazırlanıyor.2 D) 0. Hangi çözeltinin molar derişimi en büyüktür? ( H:1. Cl : 35.2 B) % 23.8 gram tuz çözülerek hazırlanan çözeltinin kütlece yüzdesi nedir? A) %25. N:14. O:16.4 B) 0. 5.2 gram suda 11.6 C) %28 D) %32. 1. 3. N:14.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki sorularda uygun seçeneği işaretleyiniz.

özkütlesi 1.7 D) 1 600 ml 2 M HNO3 çözeltisi hazırlamak için.5’ i HCl’ dir.2 g / ml olan HCl çözeltisinin kütlece % 36. Bu çözeltide HCl’ nin molar derişimi nedir? (HCl : 36.9 B) 0. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. A) 0.5 ) A) 3 B)12 C) 9 D) 18 8. 59 . DEĞERLENDİRME Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız.2 g / ml olan kütlece 12. 10.7. 1200 ml 0. H:1 ) A)32 B) 18 C) 25 D)40 Özkütlesi 1.6 gram HNO3 içeren kaç ml HNO3 çözeltisi gerekir? (HNO3 : 63 ) A) 300 B) 400 C) 600 D) 500 400 ml 1. cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz.6 C) 0.5 M Ca(NO3)2 çözeltisi hazırlamak için gerekli çözünen maddenin mol sayısını bulunuz. O:16. 9.5 molar NaOH çözeltisi hazırlamak için kütlece % 75 ‘ lik kaç gram NaOH çözeltisi gerekir? ( Na:23.

UYGULAMALI TEST (YETERLİK ÖLÇME) Yoğunluğu 1.1 M HCl çözeltisini gerekli hesaplamaları yaparak hazırlayınız. 60 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Değerlendirme Ölçütleri Laboratuvar kıyafetinizi giydiniz mi? Gerekli hesaplamaları doğru olarak yaptınız mı? Dikkat edilmesi gereken hususları belirlediniz mi? Gerekli araç ve gereci hazırladınız mı? Uygun balon joje seçimini yaptınız mı? Kullanılan kimyasalın etiket bilgilerini okudunuz mu? Madde ölçümünü kuralına uygun olarak yaptınız mı? Balon jojeye ilk olarak az miktarda çözücü koydunuz mu? Çözünen maddeyi tamamen çözdünüz mü? Çözelti hacmini doğru olarak ayarladınız mı? Balon jojenin ölçü çizgisi ile sıvı seviyesini teğet olarak ayarladınız mı? Yapılan çözeltiyi etiketlediniz mi? Yaptığınız bütün işlemlerde laboratuvar çalışma kurallarına uygun davrandınız mı? İş güvenliği kurallarına riayet ettiniz mi? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iş parçalarında anlamadığınız veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. Kullanılacak Araç ve Gereçler 1 Hassas terazi 2 Pipet. Yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız öğretmeninize danışınız. % 30’luk HCl’yi kullanarak 250 ml 0. Konuları arkadaşlarınızla tartışınız.15 olan . Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. Saf su 7 Etiket 8 Laboratuvar önlüğü 9 Spatül Sıra Nu. Huni 6 Piset. Balon joje 3 Katı kimyasal madde 4 Sıvı kimyasal madde 5 Puar.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B C A C A B A D C ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A C D A A B C B D MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B A B A C B D A B 61 .

Temel Kimya Cilt 2. Kimya 1. Ankara. www. Hazma YILMAZ).kimyaevi.tr/akademik/mdemir www. 2002 ARIK Ahmet. Fıtnat KÖSEOĞLU. 2002 KARACA Faruk.Esma KILIÇ . 2003.Temel Kimya Cilt 1. . Kimya 2. Nasuh ÜLKER .edu. Fıtnat KÖSEOĞLU. Rahim POLAT .aof.uk 62 . Oran Yayıncılık İzmir. Bilim Yayıncılık.edu. Oran Yayıncılık İzmir.1999 ATKINS Peter. Ankara.tr/kitap www.adu. Nasuh ÜLKER . Rahim POLAT .KAYNAKÇA KAYNAKÇA            ATKINS Peter. Loretta JONES (Çev. Loretta JONES (Çev.mustafaaltinisik.com/labmalzemeleri www. Paşa Yayıncılık.org.kimyaokulu. . Hazma YILMAZ).com www. Bilim Yayıncılık.bogamedikal. 1998 ARIK Ahmet. Lise 2 Kimya.Esma KILIÇ .com www. Ankara.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->