P. 1
malzeme

malzeme

|Views: 556|Likes:
Yayınlayan: İbrahim Bal

More info:

Published by: İbrahim Bal on Mar 12, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2011

pdf

text

original

Malzeme Bilimine Giriş Özet Ders Notları Mustafa GÖKGÖZ Ahmet Yesevi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

1.1. Malzeme Nedir? Yararlı özellikleri nedeniyle uygulamalarda kullanılan cisimlere malzeme denir. Bu cisimler elementlerden oluşmuşlardır. Elementler ise kimyasal olarak daha fazla ayrılamayan basit maddeler olarak tanımlanabilir. Yani aynı atom numarasına sahip atomlardan meydana gelmişlerdir. Malzemeler tek bir elementten oluşabileceği gibi birden fazla elementten de oluşabilirler. 1.4. Malzemelerin Sınıflandırılması Metaller, Seramikler, Plastikler 1.4.1. Metaller Metalsel bağa sahip metallerde aynı ve benzer tür atomlar düzenli bir biçimde dizilerek kristal yapı oluştururlar; hacimsel atom yoğunlukları yüksektir, özgül ağırlıkları diğer sınıflara göre büyüktür. • Metaller serbest elektron içerdiklerinden ısıl ve elektriksel iletkenlikleri yüksektir ve opaktır • Işığı iyi yansıtırlar. • Metallerin elastisite modülleri ve mukavemetleri yüksektir, çoğunlukla sünektirler • Plastik şekil vermeye elverişlidirler. Ayrıca

Endüstride kullanılan metaller ve metal alaşımı türleri binlercedir. Her biri belirli amaçlar için geliştirilmiştir. Metaller demir esaslı ve demir dışı olarak gruplanırlar. Demir esaslı olanlarda demir ana elemandır ve karbon daima bir alaşım olarak bulunur. Demire karbon ilavesi ile çelik elde edilir. Demir dışı metallere en önemli örnekler alüminyum ve alaşımları ile bakır ve alaşımlarıdır. Demir dışı metaller, demir esaslı metallere göre hafiflik, korozyona dayanıklılık, yüksek ısıl ve elektriksel iletkenlik, güzel görünüş ve kolay işlenebilme özelliklerine sahiptir. Bununla beraber elastisite modülleri, dolayısı ile rijitlikleri düşüktür. Bir özellikleri de pahalı olmalarıdır. 1.4.2. Seramikler Seramikler metal ve metal olmayan elemanların oluşturduğu iyonsal bileşiklerdir. Sodyum, Magnezyum, Demir ve Alüminyum gibi elektronegatif elementlerde, Klor, Oksijen gibi iyonsal bağ kurarak NaCl, MgO, FeO, SiO2 gibi çok çeşitli türde seramik meydana getirirler. Özgül ağırlıkları metallerle plastikler arasındadır.

• •

Alaşımlandırma ile soğuk şekil verme Işıl işlem ile sertlik ve mukavemetleri artırılabilir.

• • •
• • • •

Seramikler plastik şekil değiştiremez, sert ve gevrek olurlar. Bazıları sertliklerinden dolayı aşındırıcı olarak kullanılmaya elverişlidir. Ergime sıcaklıkları yüksek, ısıl ve elektriksel iletkenlikleri düşüktür. Elektrikli ısıtıcılarda, fırınlarda yalıtım malzemesi olarak kullanılırlar. Bazıları saydamdır, ışığı kötü yansıtırlar. Çekme mukavemetleri düşük olmakla beraber çoğunlukla basınç mukavemetleri yüksektir. Dış etkilere karşı dayanıklıdırlar. Seramik bir malzemenin şekillendirilebilmesi için * o Malzemenin sıvı ve akışkan hale getirilmesi o Malzemenin ergime sıcaklığına yakın yüksek sıcaklıkta ısıtılması gerekir

1.4.3. Plastikler

Plastiklere ayrıca polimer, organik malzemeler veya reçineler de denir.
Plastik kelimesi isim olarak malzeme türünü belirtir, bir sıfat olarak kalıcı şekil değiştirebilen cisim anlamındadır.

Plastikler sınıfına giren malzemelerin bir kısmı doğal, bir kısmı ise sentetiktir.


İnsanlar tarafından metallerden çok daha önce kullanılmaya başlanan ahşap, deri, yün ve benzeri lifler birer doğal polimerdir. Bugün endüstride kullanılan plastiklerin büyük bir çoğunluğu sentetik polimerlerdir.

Plastikler çevre koşullarına ve asitlere karşı dayanıklıdırlar ve sudan etkilenmezler. Yangına dayanıklı olamamakla beraber yavaş yanarlar (selülozikler hariç). Çoğunlukla 80 °C üzerinde yumuşarlar ve bu sınırın üzerinde kullanılmaya elverişli değildirler. Özgül ağırlıkları düşüktür. Polimerlerin ısıl ve elektriksel iletkenlikleri çok düşüktür, yalıtım malzemesi olarak kullanılmaya elverişlidirler. Plastiklerin Mukavemetleri ve elastisite modülleri düşüktür. 1.5. Genel Tanımlar ve Kavramlar Metalürji Metallerin ve diğer malzemelerin üretilmesi, işlenmesi ve insanlığın faydasına sunulmasını kapsayan bilim dalı ve mühendisliğidir. Mineral Yerkabuğunu teşkil eden ve doğal olarak belli bir kimyasal bileşime sahip homojen maddeler. Cevher Ekonomik şekilde üretime yarayan minerallere cevher adı verilir. Her cevher bir mineraldir ama her mineral bir cevher olamaz. Bileşik İki veya daha fazla atomun elektronlarının ilişkisi sonucu bir arada bulunmasına bileşik denir. Kimyasal olarak ayrılabilirler. Karışım İki veya daha fazla maddenin mekanik etkiye bir arada bulunmasına denir. Fiziksel olarak birbirinden ayrılabilirler. Özgül Ağırlık Birim hacimdeki bir cismin ağırlığıdır. Cismin Özgül Ağırlığı=Birim hacim içinde bulunan atomların sayısı x atomun ağırlığı Ergime ve Buharlaşma Katılarda kuvvetli bağlar, sıvılarda zayıf bağlar egemendir.

Plastiğin birleşimindeki temel element karbondur.

Katı halden sıvı hale geçmeye ergime, katı halden haz fazına geçmeye buharlaşma denir. Isıl (Termal) Genleşme Malzemelerin ısıl genleşmesi ergime sıcaklığı ile ters yönde değişir. • Ergime sıcaklığı yüksek malzemelerde bağ enerjisi daha büyüktür. • Termal genleşme ise daha düşüktür. Mukavemet Bir malzemeyi koparmak için birim alana uygulanan kuvvettir. Mukavemetin kaynağı atomlar arası bağ kuvvetidir. Elastisite Modülü Bir malzemeden bir birim şekil değiştirme için uygulanacak gerilmedir.

• •

Katı halden sıvı hale geçerken kuvvetli bağlar koparlar. Sıvı halden katı hale geçerken zayıf bağlar koparlar.

Elektriksel İletkenlik Malzemelerde elektriksel iletkenlik, elektriksel alan etkisinde serbest elektron hareketleri ile sağlanır. Metallerde valans elektronlar serbest halde bulunduklarından kolaylıkla yüksek iletkenlik elde edilir. Isıl İletkenlik Isıl enerji, malzemelerde serbest elektron hareketi ve atomların ısıl titreşimleri iletilir. Optik Özellikler Metallerde ışık dalgası, serbest elektron bulutu tarafından yansıtıldığından geçemezler ve bu nedenle metaller saydam değildirler. Cisimlerde serbest elektron bulunmadığında ışık yansıtılmadığından kolayca geçebilir. Ancak içlerindeki katkı maddeleri ve içyapı kusurları saydamlığı azaltır, yarı saydam veya opak hale gelebilirler. 1.6. Malzemelerin İç Yapısı Malzemelerin özellikleri büyük ölçüde içyapılarına bağlıdır. İçyapıları atomlar arası bağ kuvvetleri etkisinde üç boyutlu uzayda dizilmeleri sonucu oluşurlar.

• •

Malzemenin elastisite modülü sıcaklıkla azalmaktadır. Malzemede serbest elektron yoksa iletken sayılmaz.

Atomlar arası bağlantıların oluşmasında ana etken elektron yapılarıdır. • Protonlar, pozitif yüklü Elektronlar negatif yüklü Nötronlar elektriksel bakımdan nötr taneciklerdir.

Maddenin en küçük yapı taşı olan atom, bir çekirdek ve etrafındaki elektronlardan meydana gelir. Çekirdek, proton ve nötronlardan oluşur.

Proton ve elektronların elektriksel yükleri birbirine eşit, fakat ters işaretlidir. Atomlar, proton ve elektron sayıları birbirine eşit olduğundan elektriksel bakımdan nötrdür. Bir atom çekirdeğini çevreleyen elektronlar, farklı enerji katlarında dönmektedirler. Malzemelerin özellikleri bağ türüne, bağ enerjisine ve atomların dizilişine büyük ölçüde bağlıdır. Atomlar arası bağ kuvveti atomları bir arada tutarak içyapıyı oluşturur ve bu uygulanan kuvvetlere karşı direnç gösterir (mukavemet), şekil değiştirmeyi ve kırılmayı önlemeye çalışırlar. Bağ kuvvetleri arttıkça malzemenin ergime sıcaklığı, elastisite modülü, mukavemeti artar ve ısıl genleşmesi düşük olur.

• •

1.6.2. Atomlar Arası Bağlar Atomlar, atomlar arası bağ kuvvetleri ile bir araya gelirler. Malzemenin en küçük yapı taşı olan atomları bağ kuvvetleri bir arada tutar. Atomların uzaydaki dizilişleri kristal ve amorf (düzensiz) yapı olmak üzere iki türlüdür. Metallerin tamamı, bazı seramikler ve plastikler kristal yapılıdır. Malzemelerin büyük bir kısmında atomlar rast gele dizilerek düzensiz amorf bir yapı oluştururlar. Gazlar, sıvılar ve katı olarak cam gibi maddeler amorf yapıya sahiptirler. • Kristal yapıda , atomlar üç boyutlu uzayda belirli bir düzene göre dizilirler. • Atomların diziliş düzenine hacim kafesi denir. • Hacim kafesini meydana getiren basit geometrik şekillerle birim hücre denir. • Birim hücrelerde atomların bulunduğu mevkilere kafes noktaları denir. Bir kristal yapıda, bütün kafes noktaları özdeştir. • Birim hücrenin (kafesin) Şekil 1.3 kenar uzunluğuna kafes parametresi (a) adı verilir. • Şekil 1.4' de Yüzey Merkezli Kübik (Y.M.K), • Şekil 1.5' de Hacim Merkezli Kübik' li (H.M.K) • Şekil 1.6' da Hegzagonal Sıkı Paket (H.S.P) kristal kafeslerine ait birim hücreler görülmektedir.

Metalik Bağlar Metal atomlarını bir arada tutan kuvvete metalik bağ denir. Metalik bağ, metal atomlarının en dış kabuğundaki valans elektronların metal atomundan ayrılarak oluşturdukları elektron bulutunun, elektronlarını vererek pozitif iyon haline gelmiş atomları çevreleyerek, bir harç gibi atomları bir arada tutması ile ortaya çıkar. Örnek: Cr, Ni, Al.

Polimer malzemede. ZnS 1. metal ile ametalin oluşturduğu metal bileşiğine seramik malzeme adı verilir.4. en dış kabuğundaki elektronları 8'e tamamlamak isteyen ametaller yeni elektronlar alarak negatif iyon oluştururlar. Van Der Walls Bağlar İkincil veya zayıf atomlar arası bağlar denen bu tür bağlar bütün cisimlerde bulunur. ancak moleküller arası zayıf bir bağ oluşur. Örnek Si. moleküller arasında zayıf bağlı ve molekül yapılı bir malzemelerdir. Ga.2. komşu atomlar arasında bir çift elektron ortaklığına dayanan bir bağdır. belli atomlar arasında olduğundan malzeme molekül (bir grup atomun oluşturduğu birim) yapısı gösterir. Bununla beraber bazı hallerde (lineer . molekül içi kuvvetli. Kovalent bağlı malzemede molekül içinde kuvvetli bir bağ. moleküller arası zayıf bağın etkisi ile aşağıdaki malzeme özellikleri ortaya çıkar. Kovalent bağ.İyonik Bağlar Metaller en dış kabuktaki valans elektronlarını vererek pozitif iyon. Kovalent Bağlar Molekül içerisinde kovalent bağlı olanlar. Enerjileri kuvvetli bağlarınkinin onda biri kadardır.6. As 1.3. Pozitif iyonlarla negatif iyonların birbirlerini kuvvetli bir çekim kuvveti ile çekerek meydana getirdiği bağa iyonik bağ.6. Ge. Bu ortaklık. MgF2. Bu nedenle onların yanında ihmal edilirler. Örnek: NaCl.

. Şekil 2. Birim hücre olarak adlandırılan bir prizmanın açılarına ve kenarlarına özel değerler verilerek aşağıdaki Tablo 2. Sıvı halde düzensiz biçimde dağılan atomlar katılaşırken belirli bir düzene göre dizilirler. Van der Walls bağlar "elektriksel kutuplaşma" (dipol) sonucu doğar. Bir kristal yapıyı tanımak için birim hücresini bilmek yeterlidir.1' de verilen 7 kristal türünün birim hücreleri elde edilir. yalnız Zn ve Mg hegzagonal kristal yapıya sahiptir. Şekil 1. BÖLÜM 2 KRİSTAL YAPILAR VE KUSURLAR Giriş: Kristal Yapılar Atomların üç boyutlu uzayda belirli bir düzene göre dizilmeleri sonucu oluşan yapıya kristal yapı denir. bu eksenlerin aralarındaki açılar α. Kristal Türleri En küçük düzenli yapı birimi olan birim hücre basit bir geometrik biçime sahiptir ve uzayı düzlemlerle eşit hacimlere bölerek elde edilir.1' de görüldüğü gibi x ekseni boyunca a. Geçici Kutuplaşma: Simetrik olmayan moleküllerde artı elektrik yük merkezi eksi elektrik yük merkezi ile çakışmaz. Sürekli Kutuplaşma: Simetrik olmayan moleküllerde artı elektrik yük merkezi eksi elektrik yük merkezi ile çakışmaz. Düzenli diziliş tekrarlı karaktere sahiptir. Dolayısıyla eksi yük merkezi biraz aşağıya kaymıştır. Geometri kuralları yardımı ile uzayın 7 farklı biçimde eşit hacimlere bölünebileceği kolayca gösterilebilir. y ekseni boyunca b ve z ekseni boyunca c aralıkları ile geçirilen düzlemlerin ayırdığı eşit hacimlerden birisi eğik genel prizma şeklindedir. ısıl işlemle oluşan martenzit fazı tetragonal yapıya sahiptir. bunları yan yana dizerek yapının tamamı elde edilir.1. Şekil 1. Düzenli diziliş atomlar düzeyinde olduğundan pek az cisimlerde dış görünüşü etkilerler. Bu durumda kutuplaşma iki şekilde oluşur. ß. 2. • • Metallerin büyük bir çoğunluğu kübik kristal yapıya. kuartz kristali ve tuz kristali gibi). Dolayısıyla eksi yük merkezi biraz aşağıya kaymıştır.polimerlerde olduğu gibi) atomlar veya moleküller arası ilişkiyi sağlayan tek etken olabilirler. • Gerçekten doğada 7 kristal türü veya kristal sistemi vardır. (kar taneleri. Örnek: inert gazlar ve organikler. Uzayda en genel halde bir eksen takımı seçilsin. Düzenli yapının en küçük hacimsel birimine birim hücre denir. γ olsun ve uzay bu eksenler boyunca eşit aralıklı paralel düzlemler geçirerek eşit hacimlere ayrılsın. Birim hücre toplam kristalin bütün geometrik özeliklerine sahiptir.10' da görüldüğü gibi simetrik olmayan su molekülünde oksijen bireysel haldekine göre daha fazla elektronla kuşatılmıştır. Bu durumda cismin davranışını bu tür zayıf bağlar belirler.10' da görüldüğü gibi simetrik olmayan su molekülünde oksijen bireysel haldekine göre daha fazla elektronla kuşatılmıştır. Herhangi bir doğrultu boyunca gidildiği zaman atomlar arası uzaklık ve atomların çevreleri birbirlerine özdeştir. Bütün metaller önemli sayıda seramikler ve bazı polimerler kristal yapıya sahiptirler. Çeliğin içinde Fe3C ortorombik.

Kütledeki toplam boşluk hacmi görünen hacme bölünürse boşluk oranı (porozite oranı) elde edilir. Buna göre (HMK) nın ortamsal dolgu faktörü. • Basit kübik • Hacim merkezli kübik • Yüzey merkezli kübik kafes oluşturulabilir. Buna doluluk oranı denir. Küpün merkezinde bulunan bir atomla birlikte birim hücredeki toplam atom sayısı 2 olur. • 14 tür kafes yapı olasılığı vardır. • Birim hücrenin boyutlarına kafes sabiti veya birim boyutu denir. ancak kararsız bir diziliş türü olduğundan doğada buna sahip bir cisim yoktur.2.a ve 2.2. Metalik kristal yapılar atomlar arası bağlar yöne bağlı değildir.b' de birim hücrenin kenarı a 'nın R cinsinden ifadesi verilmiştir. • • Atomların diziliş sıklığını ifade etmek için atomik dolgu faktörü (ADF) kullanılır. Kübik Kafes Yapılar: Geometrik yönden kübik kristale atomlar üç ayrı biçimde dizilebilir. sınırlama yoktur ve nispeten yoğun paketlenme ve dizilim vardır ve 3 ayrı basit kafes yapısında oluşurlar Burada yalnız kübik kafes yapılar ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 2. Atomun yarıçapı R olduğuna göre Şekil 2. Bu faktör atomların dolu küreler olduğu varsayılarak bulunan birim hücredeki atomların toplam hacmini birim hücre hacmine bölerek elde edilir. Basit kübik kafeste küpün her köşesinde bir atom vardır. Bir köşede bir birim hücreye ancak 1/8' lik bir dilim düşer.2. .2.2. Metallerin çoğunluğu yüzey merkezli ve bir kısmı da hacim merkezli kübik kafese sahiptirler. Gerçekte her köşedeki atom 8 komşu birim hücre arasında paylaşılmaktadır. Belirli bir kristal türüne atomları birden fazla biçimde dizme imkânı vardır. Kafes Yapıları Atomların kristal sistemlerindeki diziliş biçimi kafes yapıyı oluşturur.1. Bu durumda köşe atomlarının toplamı 8 X 1/8 = 1 ‘dir. Tanelerden oluşan bir kütlede dolgu faktörünü bulmak için tanelerin toplam hacmi kapladıkları görünen dış hacme bölünür. Hacim Merkezli Kübik Kafes (HMK) Küpün her köşesinde birer atom ve merkezinde de bir atom bulunur ve köşe atomları merkez atoma teğettir.

Bu şekilde bulunan özgül ağırlığın deneysel değerlere çok yakın oluşu diziliş modelinin gerçeğe uygunluğunun iyi bir kanıtıdır. • • Birim hücre kenarı: (aYMK)NaCl= (RNa+RCl) Birim hücre içinde 4 Na ve 4 Cl iyonu vardır. Metaller çoğunlukla (YMK)' e sahiptir (Cu. .2. atom sayısı =12 Yüzey merkezli kübik kafeste birim hücrenin köşelerinde birer ve yüzeylerin merkezinde de birer atom vardır. Al gibi).2. Yüzey Merkezli Kübik Kafes (YMK) Köşelerdeki ve yüzeylerin merkezindeki atomlar diyagonal boyunca birbirleriyle temas halindedirler. (YMK) 'nin (ADF)'ü (HMK)' dekinden daha büyüktür. (YMK)de ise 12 dir. Kristal yapılı cisimlerin özgül ağırlığını hesaplamak çok kolaydır. (ADF) hesaplanırsa 0.5' de verilmiştir. alt ve üst tabanda 2X1/2 = 1 ve içinde de 3 olmak üzere toplam 6 atom vardır. (YMK) ‘nin atomik dolgu (paketleme) faktörü. Bu şekilden kolayca görülebilir. birim hücre hacmi (V) ve Avogadro sayısı (NA) bölerek elde edilir. 2. (ADF) düşük olup bu tür kafese sahip eleman mevcut değildir. Yüzeylerdeki atomlar ise 2 ayrı hücre ile paylaşılırlar. İyonsal bileşikler de (YMK) türü kafes sistemine sahiptir.2. alt ve üstünde de üçer almak üzere 12 komşusu vardır. Basit hegzagonal kafeste birim hücre içinde atom yoktur.2. birim hücredeki atomların toplam ağırlığı (A). Gerçekte (HMK) de koordinasyon sayısı 8. Hegzagonal Kristaller Hegzagonal sık düzen kafesinin (HSD) birim hücresindeki atomların diziliş Şekil 2.4' te NaCl' in hücresi görülmektedir. yarısı da komşu birim hücreye ait olduğuna göre yüzeylerdeki toplam atom sayısı 6x1/2=3 tür.2. Birim hücrede biri köşelerde. Birim hücrenin kenarı Şekil 2.74 elde edilir ki bu (YMK) nin kine eşittir. Gerçekte her ikisinde de KS = 12' dir.1. Kusursuz bir kristalin yoğunluğu (teorik yoğunluk) birim hücredeki atomların sayısı (n). Böylece her hücrede 4 atom bulunmuş olur. Taban merkezindeki atomun aynı düzlemde 6. Fakat (HSD) ile aynı olup aralarındaki tek fark Hegzagonal kafes her 2 düzlemde bir tekrar ederken (YMK) yapı her 3 düzlemde bir tekrar eder. Köşelerde 12X1/6 = 2. Yüzey merkezlerindeki atomların yarısı göz önüne alınan birim hücreye. Şekil 2. Bu tür yapıda her köşedeki atom 8 ayrı hücre tarafından paylaşılır. c/a = 1.6333 tür. üçü yüzey merkezlerinde olmak üzere toplam 4 atom vardır. Buradan görüldüğü gibi (YMK) de atomlar daha sık dizilmişlerdir.3 de görüldüğü gibi a=4R/√2 dir. Koordinasyon numarası: Biri biriyle temas halinde olan en yakın komşu Metallerde ADF serbest elektronların sayısını azami halde tutmak için oldukça büyüktür.

Değişik doğrultularda ve değişik düzlemlerde farklı atomsal diziliş görülür. (Şekil 2. Örneğin (0.7) . Benzer şekilde aynı kimyasal bileşime sahip değişik kristal yapılı cisimlere polimorflar ve bu özelliğe de polimorfizm denir. Kafes yapıda herhangi bir doğrultuya paralel sonsuz sayıda doğru vardır. 910 °C üstünde (YMK). Bu doğrulara paralel olup orijinden başlayan ve bir sonraki birim hücre köşesinde sona eren doğrultu vektöründen yararlanılır.• Çeşitli türde kusur içeren gerçek kristalin deneyle bulunan yoğunluğu.x) doğrultusunun (1) doğrultu vektörünün bu eksen üzerindeki bileşeni a.2. Kristallerin özellikleri incelenirken bunları geometrik yönden belirlemek gerekir. Bu doğrultu vektörünün eksenler üzerindeki izdüşümleri kafes sabiti cinsinden ifade edilerek en küçük tam sayılar dizisi elde edilir. diğerleri üzerinde sıfırdır.6). [hkl] ile gösterilen bu tam sayılar dizisi o doğrultunun Miller Endisleri’dir. 2. 1400 °C in üstünde de (HMK) kristallidir (Şekil 2. teorik yoğunluktan biraz küçüktür 2. Bu amaçla aşağıda sözü edilecek Miller Endisleri kullanılır • • Malzeme özelliklerinin düzlemlere ve doğrultulara göre değişmesine ANİZOTROPİ denir. Polimorfizm (Allotropizm) • • Bunun en ilginç örneği demirdir. Kristal doğrultularını belirlemek için Miller Endisleri Kullanılır. Kristal Geometrisi Kristallerde atomların merkezlerini birleştiren doğrular uzatılacak olursa uzayda /kafes görünümünde bir yapı elde edilir. buna ANİZOTROPİ denir. Özellikle endüstride çeliklere uygulanan ısıl işlemler demirde 910°C da oluşan polimorfik dönüşme olayına dayanmaktadır. bundan dolayı buna kafes yapı denir. Bu nedenle özelikler düzlemlere ve doğrultulara göre değişir. Demir oda sıcaklığında (HMK).3. Aynı bileşimde iki molekül değişik atomsal dizilişe sahipse bunlara izomer denir. Kristal Doğrultuları (Yönleri) Kristallerin birçok özeliği kristal doğrultusuna bağlı olarak değişir. 2.4.2. Doğrultuları belirtmek için Miller Endisleri kullanılır. Ayrıca simetriklik nedeni ile bazı doğrultular ve düzlemler birbirleri ile eşdeğerdirler.2.

örneğin (5) doğrultusunun doğrultu vektörü bileşenleri a. 2a Miller endisleri [112] dir. 0 dır. a. [0Î0| ve [001] da bu aileye ait görünüyorsa da bunlar ilk üç doğrultunun özdeşleridir. 0. örneğin [100] ile [Î00] ayni doğrultuyu gösterirler. 0 dır. (100) düzlemi (100) düzleminin özdeşidir. <111> eş değer doğrultu ailesinde 6 farklı doğrultu ve 12 değişik yön. (0 I 0) ve (00 I) düzlemleri de bu aileye aittir. fakat yönleri zıttır. Bu bileşenler kafes sabitine bölünür.Şekil 2. a cinsinden 1. Atomlar arası uzaklık b' ye Burger vektörü de denilir. bu doğrultulara eşdeğer doğrultular denir. Birim hücrenin üst yüzeyinin ortasından geçen (4) doğrultu vektörünün bileşenleri a. Uygulamada b cm olarak verilir ve doğrusal atom yoğunluğu (atom sayısı/cm) ile belirtilir. Örneğin kübik kafeste <100> eşdeğer doğrultu ailesinin üyeleri [Î00]. Simetrik kristallerde eşdeğer düzlemler ailesi vardır. Bir kafes yapıda eşdeğer doğrultuların tümü bir eşdeğer doğrultular ailesi oluştururlar ve bu ailelerin Miller Endisleri <hkl> ile gösterilir. Doğrusal Atom Yoğunluğu Atomlar arası tekrarlı uzaklık doğrultuya bağlı olarak değişir. Bu sıklık birim boydaki atom sayısı ile belirtilir ve buna doğrusal atom yoğunluğu denir. Özellikle yüksek simetrikliğe sahip kübik sistemlerde önemli sayıda eşdeğer sistemler bulunur. -1. Eşdeğer düzlemler ailesi (hkl) ile gösterilir. [100]. bulunan 1.5. <111> aile sinde ise 4 farklı doğrultu ve 8 değişik yön bulunduğu kolaylıkla görülebilir. Bazı hesaplarda iki doğrultu arasındaki açıya gerek vardır. a cinsinden boyutsuz hale getirilirse Miller Endisleri [110] olur. Hacim köşegeni doğrultusuna aynı yöntem uygulanırsa bu doğrultunun Miller İndisi' nin [111] olduğu kolayca görülür. . Taban köşegeni (2)' nin doğrultu vektörünün bileşenleri a. Kafes yapı simetriklik özeliğine sahip olursa bazı farklı doğrultularda atomsal diziliş aynıdır. a. yani doğrultular aynı. [010] ve [00Î] dir. [h1k1l1] ile [h2k2l2] doğrultusu arasındaki α açısının kosinüsü: 2. 0 Miller endisleri de [1I0 ] olur. Ayrıca(I 00). 0 boyutsuz sayıları köşeli parantez içine konarak o doğrultunun Miller endisleri [100] elde edilir.7: Kristal doğrultularının Miller Endisleri ve düzlemleri. (010) ve (001) dir. fakat yönleri farklıdır. Bunları ayrıca belirtmeye gerek yoktur. {111} ailesinde ise 4 üye bulunduğu kolayca görülebilir. Eğer doğrultu vektörü eksi bölgede bileşen verirse (-) sayısı endisin üstüne konur. örneğin bir kübik kristalde {100} eşdeğer düzlemler ailesinin üyeleri: (100). . Atomların diziliş sıklığı özeliklere etkir. birim öteleme ile birbirlerine çakışırlar.a. {111} eşdeğer düzlemler ailesinde 6. Atomsal diziliş yönünden aynı olmakla beraber vektörel işlemlerde yön önemli olduğundan doğrultuların işaretlerine dikkat etmek gerekir.

8' de verilen düzlem eksenlerini orijinden başlayarak a.1) = 2. Örneğin.9 da (yz) düzlemi yeri ne buna paralel (1) no lu düzlem alınır. 2.1/2. ∞ ve ∞ ). Bu nedenle uygulamada bir sonraki düzlem referans düzlemi olarak alınır. bir (HMK) kristalinin (100) düzlemindeki atomsal yoğunluk aşağıdaki şekilde hesaplanır: Atom yarıçapı R olduğuna göre birim hücre nin kenarı: a = 4R / √3. 2. Göz önüne alınan düzlem orijinden geçiyorsa eksen üzerinde ayırdığı doğru parçaları sıfır olduğundan dik doğar. Sonra bu sayıların tersleri alınır. 1/2. Bu düzlemin (x.l1) düzleminin normali |h1. Kristal Düzlemleri Kristallerde atomlar düzlemler boyunca dizilirler. 1/1. 1/1 Bu sayılar uygun bir ortak çarpanla çarpılarak en küçük tam sayılar grubu elde edilir: 2 X (1. (111) düzlemininki ise [111] doğrultusudur. Şekil 2. Kafes yapıdaki bir düzlemi belirtmek için (h k l) şeklinde tam sayılardan oluşan Miller Endisleri kullanılır.k1. özellikler de doğal olarak kristal düzlemlerine bağlı olarak değişir.k1. z) de ayırdığı doğru parçaları nın uzunluğu: (a. Bu doğru kesitleri kafes sabiti a' ya göre boyutsuz hale getirilir: 1. Bu şekilde verilen bir düzlemin Miller Endisleri aşağıdaki yöntemle saptanır.l1| doğrultusudur. Gerçekte kafes yapıda birbirine paralel sonsuz sayıda düzlem vardır. (100) düzleminin normali |100| doğrultusu. 2a ve a mesafelerinde kesmektedir. Kristal geometrisinde genellikle atom merkezlerinden ve orta noktalardan geçen düzlemler ilginçtir. 1. Örneğin. Belirli bir alan içindeki atomların tam kesitlerinin kesirleri toplanıp alana bölünerek düzlemsel atom yoğunluğu bulunur.10' da görülen (100) düzleminin köşelerinde 1/4 atom dilimi vardır. Bir kübik kafesteki bazı ana kristal düzlemlerinin Miller Endislerini bulalım (Şekil 2. 1. a ya göre boyutsuzlaştırılırsa: . Bunlar bu düzlemin Miller Endisleri olup tırnak işareti içinde virgül koymadan verilir: (212).9). Uzayda bir düzlem eksen takımı üzerindeki arakesit noktaları İle belirtilir. y. Kristal düzlemleri üzerindeki diziliş sıklığı birim alandaki atom sayısı olarak tanımlanır ve buna düzlemsel atom yoğunluğu denir: Birim hücre içindeki düzlemlerle ilgili hesap yapılırken yalnız merkezleri düzlem üzerinde olan atomlar göz önüne alınır. 2.6. (h1. Atomların diziliş biçimi ve diziliş sıklığı üzerlerinde bulundukları düzlemlere. Bu düzlemin içindeki toplam atom sayısı: 4X 1/4 =1 Düzlemsel atom yoğunluğu: δ (100) = 1(atom)/a2(cm2) Bir kristal düzlemi ile o düzlemin normali aynı Miller Endislerine sahiptir. Şekil 2.Atomların diziliş sıklığı düzlemden düzleme değişir ve buda özellikleri önemli derece de etkiler. Bunları seçilen bir eksen takımındaki ilk birim hücre ile temsil etmek mümkündür. Şekil 2.

Çizgisel Kusurlar (Dislokasyonlar) Kristallerde en çok rastlanan çizgisel kusur türü dislokasyonlardır. Kenar dislokasyonu kristal içinde oluşan eksik bir düzlemin kenarı biçimindedir. Malzemelerin gerçek davranışını açıklayabilmek için bu kusurları yakından tanımak gerekir. (2) düzleminde ara kesitler: (a. -1 ve 0)' dır. Kristallerin içinde değişik boyutlu yabancı atomlar bulunabilir. Diğer yandan eğer sayıları çok artarsa aralarındaki girişim nedeni ile metallerin mukavemetini yükseltirler.1. • Kusur birkaç eksik veya yer değiştirmiş atomdan oluşursa noktasal kusur denir • Eğer kusur kristalde boydan boya bir çizgi boyunca uzanıyorsa buna çizgisel kusur (dislokasyon) denir. bazı kafes köşeleri boş (eksik atom). Metallerin plastik şekil değiştirmesi. Birim hücre içindeki (3) düzleminin Miller indisleri bulunmak istenirse orijinden geçmenin verdiği belirsizlik ile buna özdeş olan soldaki (3) düzlemi alınır. Bunlar da kenar ve vida dislokasyonu olmak üzere iki türlüdür. Tam sayı olduklarından çarpana gerek yoktur. Bu bölümde yalnız arı kristallerdeki kusurlar ele alınacak ve bunların yapısı tanıtılacaktır. bütün kristal düzlemlerinin ve doğrultularının kristal boyunca uzandığı varsayıldı. Sonuç olarak (3) düzleminin Miller Endisleri: (1 I 0). a. Diğer sonuncu kusur iki boyutlu olup kristallerin yüzeylerinde ve çok kristalli yapılarda kristal bireyleri (tane) arasındaki sınırlarda oluşur. gerçekte (3)'ün birim ötelenmesi (3')' ü verir.-1 ve ∞) bulunur. mukavemeti ve İletkenlikleri büyük ölçüde kristal yapı kusurlarına bağlıdır. Örneğin 1010 atomdan bir tanesi dahi yer değiştirmişse bazı özeliklerde belirgin değişiklik olabilir (iletkenlik gibi). ∞ ve ∞ ) elde edilir. 2.7. Bu tür kusur (özellikle metallere plastik şekil değiştirme (süneklik) yeteneği sağlar ve bu yetenek büyük ölçüde bunların varlığına bağlıdır.(1. Bu kusurların biçimi. 2. Tersleri (1.2. bazı atomlar yerinden kaymış ve bazı kristal düzlemleri yarım olabilir.12 de görülen eksik atom nedeni ile doğan boş kafes köşesidir ve ϑ simgesi ile belirtilir. Vida dislokasyonu ise kristalde kısmen kaymış bir bölgenin sınır çizgisi olarak belirir. Noktasal Kusurlar Şekil 2. çizgisel ve yüzeysel olmak üzere üç türe ayrılırlar.7. • Kristal kusurları noktasal. boyutu ve miktarı toplam kütleye göre çok azda olsa özelikleri büyük ölçüde etkirler. Bu yapılırken genellikle küp veya prizma şeklinde tek kristaller ele alındı ve kristal içinde bütün kafes köşelerinin aynı tür atomlar (arı metal) tarafından doldurulduğu.7. ∞ ) Bunun Miller Endislerinin (110) olacağı kolayca görülür. İyonsal cisimlerde zıt işaretli iyon çifti eksikliği (Schottky kusuru) veya yer değiştirmiş iyon (Frenkel kusuru) biçiminde de olabilirler. (3')' nin eksenler üzerinde ayırdığı doğruların boyu: a. Diğer bir bölümde yabancı atomların (alaşım elementleri) ve gerçek malzemelerin (katı ergiyik) oluşturduğu iç yapı değişiklikleri ele alınacaktır.0 ve 0 olur. . Bunlardan başka cisim tek yerine çok kristalli oluşabilir. Bunların tersleri 1. Gerçekte kusursuz kristal yoktur. Yukarıda sözü edilen tüm etkenler ve çok kristalli cisimlerde sınır bölgeleri kütlenin düzenli yapısını bozar ve kusurlu hale getirirler. Kristal Yapı Kusurları Şu ana kadar kusursuz kristallerin yapısı tanıtıldı. • Kristaldeki kusur boydan boya çizgi halinde uzanıyorsa bu türe DISLOKASYON denir. Boş kafes köşesinin varlığı mekanik özelikleri etkilemez fakat atomsal yayınımı kolaylaştırır. 2. a cinsinden boyutsuzlaştırılırsa: (1. -a ve ∞ dur. Bunlar ya katılaşma suresinde veya yüksek sıcaklıkta aşırı ısıl titreşimler etkisinde oluşurlar. O halde (1) düzlemi nin Miller endisleri: (100).

Uygulamalarda kullanılan malzemelerin önemli bir bölümü atomların düzensiz dizilişi sonucu oluşan amorf yapıya sahiptir. 2. Tane sınırlarının yüksek enerjiye sahip olmaları uygulamada önemli yararlar sağlar. hareket yetenekleri yüksektir ve düzensiz bir dizilişe sahiptirler.8. Taneler daha az etkilendiğinden yüzeyleri düzgünlüğünü korur. Sıvılar Sıvılarda atomlar veya moleküller arası bağlar zayıf olup kendi ağırlıkları etkisinde akarlar ve içinde bulundukları kabın şeklini alırlar. Kristal yapıların iki boyutlu kusur türlerinden bir diğeri de çok kristalli yapıda kristal bireyleri (tane) arasında kalan sınır bölgesidir (tane sınırı). Katılaşma ilerledikçe bu kristaller büyürler. Tane sınırlarında düzensizlik nedeni ile koordinasyon sayısı düşük olur. kütle bağ • Atomların seyrek ve düzensiz dizilmeleri sonucu oluşan yüksek enerjiye sahip bölgelere “tane sınırı” denir. bu nedenle de enerjileri daha yüksektir (Şekil 2.16.18).7. . böylece tane sınırları boyunca dağlama çukurları oluşur. Atomların seyrek dizilmeleri sonucu tane sınırları yüksek enerjiye sahip olurlar. birbirlerine değdikleri yerlerde büyümeleri durur ve sonunda bütün kütleyi doldururlar.1. İçerideki atomlar komşu atomlarla tamamen kuşatılmış olup düşük enerji konumundadırlar. 2. Metallerin iç yapılarını incelemek için yüzeyleri parlatılır. Yüzey atomlarının ise bir yanlarında komşu atomlar yoktur ve tarafından daha büyük bir kuvvetle çekilirler. • Bu şekilde metallerin iç yapısını inceleyen bilim dalına metalografi denir. Bir sıvı damlasının küresel bir biçim alarak daha düşük enerji seviyesine dolayısıyla daha kararlı bir yapıya sahip olma eğilimi yüzey enerjisinin varlığı için belirgin bir kanıttır. Tane sınırı denen bu bölgenin kalınlığı yaklaşık olarak 2-3 atomlar arası uzaklık kadardır.3.1. Yüzeysel Kusurlar ve Tane Sınırları Bir cismin yüzeyinde bulunan atomlar enerji yönünden içeridekilerden farklıdır. Amorf Yapılar Ve Camlar • Bütün gazlar ve sıvılar. eğer yüzeyden atom koparılmak istenirse bir miktar enerji vermek gerekir. plastiklerin çoğunluğu ve çok aşırı hızla soğumuş bazı metallerde kristallerin tersine atomlar rasgele düzensiz bir biçimde dağılmışlardır. örneğin taneler içinde 12 iken tane sınırında 10-11 kadardır.1. Bölüm 3-AMORF YAPILAR VE CAMLAR 3. Bu şekilde dağlanmış bir metal parçası yüzeyine metal mikroskobu ile bakıldığı zaman tane sınırları ağ şeklinde görülür (Şekil 2. Her amorf fazda yarı düzenli bir yapı ve kimyasal bileşim farklılıkları bulunabilir. Küçük kristal çekirdekleri aynı anda birçok noktada doğmaya başlarlar. Tane Sınırları Sıvı metallerde atomlar arası bağlar zayıftır.17 ve Şekil 2. Yüzeye atom eklenirse bir miktar enerji açığa çıkar. sonra uygun bir kimyasal ayıraçla dağlanır. Bu özelikten yararlanılarak gerektiği zaman iç yapının mikro yapı fotoğrafı çekilebilir. Kristal bireyleri arasında kalan atomlar komşu tanelerle uyum sağlayamazlar ve düzensiz bir bölge (amorf) oluştururlar. Ayıraç yüksek enerjili tane sınırlarından atomları daha kolay eriterek uzaklaştırır. 3. Yüzey enerjisi atomlar arası enerjisi ile ilgilidir. Yüzeydeki bu fazla enerjiye yüzey enerjisi denir.15). Katılaşma süresinde atomlar birbirlerine göre düzenli bir şekilde dizilerek kristal yapıyı oluştururlar.2.

Ergime için gerekli ısı ile ergime sıcaklığı arasında aynı yönde bir ilişki vardır. 3. Katı ergiyikte bir temel elementin (eriten) kafes yapısında yabancı atomlar (eriyen veya alaşım elementi) homojen olarak dağılmış durumda bulunurlar ve kafes yapısını değiştirmezler. bu nedenle bu tür cisimlerde faz sayısı yüksek olur. A metalinin B atomlarını ergitme yeteneği sınırlı ise ve B atomlarının miktarı bu sınırın üstünde ise katılaşma süresinde B atomlarının fazlası ikinci bir faz halinde ayrışır (Şekil 3. Fazlar Bir malzemede iç yapı yönünden farklı ve homojen olan kısımlarına faz denir. Bu şekilde ana metalin kafes yapısına sokulan bu tür kusurların sistemin enerjisini. Bu nedenle sıvıların özgül ağırlığı katı hale göre biraz düşüktür (su hariç). A metaline sıvı halde B metali katılarak elde edilen ergiyik katılaşmadan sonrada karışımını korursa tek fazlı bir ergiyik oluşur. Böyle karışımlara sıvı ergiyik denir. Genel olarak kristal yapılı cisimlerde atomlar belirli konumları almak zorunda olduklarından ergiyik oluşturma yetenekleri sınırlıdır. koordinasyon sayısı (KS) azalır mesela (YMK) kristalinde KS 12' den 10 veya 11' e düşer. Katı Ergiyikler Arı (saf) metaller bazı üstün özellikleri nedeni ile endüstride kullanılırlar. fakat farklı yapıları dolayısıyla fiziksel özellikleri farklıdır. Bakırın içine çinko katarak elde edilen pirinç alaşımının sertliği ve mukavemeti daha yüksektir. Bu şekilde birden fazla tür faz içeren sistemlere çok fazlı sistemler denir. kafes yapıda yabancı atom içeren cisimlere katı ergiyik denir. Amorf yapılı cisimlerde ise atomlar düzensiz dizildiklerinden karışım daha kolay olur ve aynı anda bulunan fazların sayısı oldukça azdır.* Yabancı atomların boyutu ana atomların boyutundan farklı olduğundan ya kafesi biraz genişletir veya biraz daraltırlar dolayısıyla çevrelerinde bir gerilme alanı oluştururlar. Diğer bir deyimle. örnek olarak su ve buz karışımı gösterilebilir. Ergime noktasına gelince belirli bir enerji (ergime ısısı) yutarak atomlar arası bağ kopar ve sıvı hale geçer. Her faz atomların homojen ve kendine özel olarak dizilmeleri sonucu oluşan belirli bir yapıya sahiptir. bu yapıdaki her tane birbirine özdeştir. yalnız kristal doğrultuları rasgele dağılmıştır. Örneğin bakır-çinko sisteminde bileşime bağlı olarak katı halde 5 değişik faz oluşabilir. ikinci faza da β fazı denir. düzenli yapı düzensiz olur. Ancak genellikle bunların mekanik özelikleri düşük olur. örneğin arı bakırın elektriksel iletkenliği yüksektir bu nedenle iletken tel üretimine elverişlidir. Camlar • • Atomlar birbirlerine bağlı fakat düzensiz yapılar oluştururlar. Bu karışımda su ve buz kimyasal yönden aynı olduğu halde yapılan ve özelikleri tamamen değişiktir. • Endüstride metalleri birbirleri ile karıştırarak alaşım üretme işlemi sıvı halde yapılır. Arı bir A metali katılaşınca çok kristalli (polikristalin) bir yapı oluşur.• Katı halde kristal yapıya sahip bir metal ısıtılırsa atomların ısıl titreşimleri artar. Bölüm 4-KATI ERGİYİKLER VE ALAŞIMLAR 4. Katılaşan sıvının camsı veya kristalli yapıya dönüşmesi olayını hacmin sıcaklıkla değişimini gösteren eğrilerin şekline bakarak açıklamak mümkündür. 3. . sıcaklık yeter düzeyde ise bazı atomlar bulundukları denge konumundan başka bir denge konumuna geçebilir (atomsal yayınım veya difüzyon). Sıvı haldeki düzensiz yapısını aynen koruyarak katılaşan cisimlere genellikle camlar denir Cama aşırı soğumuş sıvı da denir.1. Noktasal kusurların sayısı artan sıcaklıkla büyür. Birinci faza α. Farklı bileşimde olan cisimler sıvı halde kolayca birbirleri içinde atomlar veya moleküller mertebesinde karışarak ergiyik meydana getirir. dolayısıyla özelikleri değiştirmesi doğaldır.3. Bir cisim sıvı halden katı hale geçerken faz dönüşümü oluşur. Katı ergiyikte A metalinin kafesinde B metalinin atomları homojen olarak dağılmış durumda bulunur.4).2. • • • • Birden fazla tür elementin atomları sıvı halde kolaylıkla karışarak homojen bir yapı oluşturabilirler. Aynı tür karışım katı halde de varlığını korursa katı ergiyik elde edilir. ancak çok yumuşak ve düşük mukavemetlidir. Sertlik ve mukavemetlerini arttırmak amacı ile başka elemanlar katılır. Bir malzeme içinde mevcut değişik tür kimyasal bileşimi olur veya olmayabilir.

3. • Stoikiometrik bileşime sahip FeO de toplam atomların yarısı\ (a/o 50) Fe2+ diğer yarısı da O2-(a/o 50). Bileşiklerde Katı Eriyik Oluşumu Yer alan katı eriyiği metallerde olduğu gibi iyonsal bileşiklerde de oluşabilir. Bu ikinci fazda bir kısım ana faz atomlarını içeren değişik kafes yapılı bir katı ergiyik sistemi olabilir. Stoikiometrik olmayan demir oksitin yapısı oluşurken aşağıdaki bağıntı sağlanarak elektriksel yük dengesi korunur.2. Örneğin MgO deki bir kısım Mg2+ iyonlarının yerini Fe2+ iyonları alabilir.iyonlarının miktarı örneğin a/o 51-53 civarında ise gerisi demir iyonlarıdır. • Alaşım elementinin miktarı ergime sınırının üzerinde ise katılaşma ve soğuma süresinde fazla olan atomlar ana fazın yanında bir ikinci faz (intermetalikler) oluştururlar. Bu tür bileşiğe stoikiometrik olmayan bileşikler denir. Burada Fe iyonlarının sayısı O iyonlarının sayısından daha azdır.4'te gösterilmiştir. • Genel olarak metaller birbirlerini sınırlı oranda ergitebilirler. MgO te 1/1 (a/o 50). Buna örnek olarak kusurlu demir oksitin yapısı Şekil 4. .Yabancı atomların kafes yapıda bulunuş biçimine göre katı ergiyikler iki türe ayrılır: • • Yer alan katı ergiyikleri Arayer katı ergiyikleri Atom yarıçapları yakın ve elektron yapıları benzer olan elementler kafes yapıda birbirlerinin yerini kolaylıkla alarak yer alan katı ergiyiğini oluştururlar • Küçük atomlar kafes yapıdaki atomlar arası boşluğa yerleşerek arayer katı eriyiği oluşturabilirler. Alaşımların Bileşimi Uygulamada alaşımlar üretilirken kullanılacak metallerin miktarı tartarak ağırlık cinsinden ölçülür ve oluşan alaşımın bileşimi ağırlık yüzdesi olarak belirtilir. bu değişim faz diyagramları yardımı ile gösterilir. Ancak atomların kafes yapıyı dolduran parçacıklar olduğu düşünülürse miktarlarını atomsal yüzde olarak belirtmek fiziksel yönden daha anlamlı olur. İyonsal bir cisimde kararlılığın gereği olan net elektriksel yükün sıfır olması koşulu burada şu şekilde sağlanır: 3 adet Fe2+ İyonu 2 adet Fe3+ iyonu ile yer değiştirir ve bir adet boş kafes köşesi oluşur. Bileşiklerin büyük bir çoğunluğunda bileşiği oluşturan elemanların atomları tam sayılı sabit bir orantıya sahiptirler. 4. Diğer taraftan Ca2+ iyonunun yarıçapı oldukça büyük olduğundan Mg2+ iyonlarının yerini alamaz. A metalinin atomsal ağırlığı PA . bu nedenle Fe<1 O şeklinde gösterilir. B ninki PB olsun. H2O da 0 1/3 (a/o 33 . Hesaplarda kolaylık sağlamak için 100 gr alaşım göz önüne alınır. 100 gr alaşımda A1 gr A. Bu durumda O2. Bu sayılar aynı zamanda ağırlık yüzdelerini verir. Ağırlık yüzdesinden (%) atomsal yüzdeye (a/o) geçiş basit bir işlemle yapılabilir. B1 gr B metali bulunsun. Birden fazla element içeren malzeme sistemlerinde fazların türü ve fazların dönüşümü sıcaklığa ve bileşime bağlı olarak değişir. Ancak bazı özel hallerde bu bileşiğin kristal kafesinde bazı demir atomları eksik olabilir. 3Fe2+ > 2Fe3+ + ϒ Atomları belirli sabit bir oranda olan bileşiklere stoikiometrik bileşikler denir. Bu bileşiklerde farklı işaretli iyonların sayısı tam sayılı sabit bir orantı oluşturmaz. Bir iyonsal bileşikteki bir iyon iyonsal değeri aynı ve boyutları birbirine yakın başka bir tür iyonla yer değiştirebilir. • 4.1/3) gibi.

Isıl enerji vererek sıcaklık arttırıldığı zaman atomlar kendi denge konumlan çevresinde titreşmeğe başlarlar. * Birim sıcaklık artışının birim boyda oluşturduğu artışa da termal genleşme katsayısı denir. 5. Atomsal yayınım sonucu cismin yapısı ve bu nedenle de özelikleri değişir. lehim. Enerji çukurunun minimum olduğu konumda potansiyel enerjileri minimum. Kristallerde atomların diziliş sıklığı doğrultuya bağlı olduğundan (anizotropi özelliği) ısıl genleşme katsayısı da doğrultu ile değişir. . • • Isıl etki ile atomların kendi denge konumları çevresindeki küçük titreşim hareketleriyle bir denge konumundan diğerine atlayarak yaptıkları uzak mesafe hareketlerine difüzyon denir.1. • • • Bu gerçek. Titreşimin uç noktalarında ise kinetik enerjileri sıfır (hareket yönü değişir). * Yüksek enerji seviyesine sahip olan atom daime düşük enerji seviyesine sahip atoma göre daha kararsızdır. Bu hareketler iki farklı düzeyde oluşur. çökelme.  İkincisi ise yine aynı etki ile bir denge konumundan diğerine atlayarak yaptıkları uzak mesafe hareketleridir. Şekil 1. yeniden kristalleşme. Atom Hareketleri Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma. kinetik enerjileri ise maksimumdur. galvanizasyon gibi işlemler büyük ölçüde atomların kütle içinde hareketlerine bağlıdır. tabakalı yapıya sahip grafitte kolaylıkla gözlenebilir.1. tane büyümesi gibi olaylarla kaynak. sementasyon.1. Bu sonuncuya atomsal yayınım veya difüzyon denir. Atomlarda Titreşimler Mutlak sıfır sıcaklığında (0 K veya -273 °C) atomlar statik haldedir ve potansiyel enerjileri minimumdur. Atomlar arası bağ enerjisi çukurunun simetrik olmaması nedeni ile atomlar arası ortalama uzaklık artar ve buna termal genleşme denir.Bölüm 5-DİFÜZYON VE UYGULAMALARI 5.  Birincisi ısıl etki ile atomların kendi denge konumları çevresindeki küçük titreşim hareketleri.6 da görüldüğü gibi aralarındaki bağıl uzaklık sürekli değişir ve dolayısıyla sahip oldukları kinetik ve potansiyel enerjiler de değişir. Uygulamada çok rastlanan bu olayın temel ilkeleri bu bölümde ele alınacaktır. potansiyel enerjileri maksimum olur.

Katı yapı içinde yeterli düzeyde yüksek enerjiye sahip atomlar bir denge konumundan diğerine atlayarak atomsal yayınımı oluştururlar. Yayınım bir atomun bir enerji engelini aşması için gerekli enerjiye aktivasyon enerjisi (Q. Her iki konumda da atom denge halindedir. (2) konumunda içeren düşük enerjili yapı kararlı yapıdır. Böylece atom soldan sağa hareket ederken boş kafes köşesi de sağdan sola hareket etmiş olur. Halka yayınımı denen üçüncü yöntemin oluşma ihtimali düşük olmakla beraber oldukça ilginçtir. örneğin ısıtılırsa daima daha düşük enerji seviyesine sahip kararlı yapılar oluşturmaya doğru eğilim gösterirler.* Difüzyonun gerçekleşmesinde bir atomun bir enerji engelini aşması için gereken enerjiye aktivasyon enerjisi denir. Uygulamada belirli bir E* enerjisinden fazla enerjiye sahip atomların olası sayısı önemli olabilir.2 ve 5. Bu şekilde sürekli yer değiştiren boş kafes. sıcaklığında bazı atomların enerjisi sıfıra yakınken bazılarınınki ise çok yüksek olabilir ve çoğunluğunun ki ortalama E1 enerjisi civarındadır.1 de görülen enerji dağılım eğrisine göre bir T. Genelde yüksek ergime sıcaklığı olan ve bağları kuvvetli olan bor karbür. 5. Cisimlere yeterli imkan verilirse.) denir. Alaşımlarda ise konsantrasyon farklı olduğu zaman iç yapı değişikliği kolayca izlenebilir.3) ve oldukça yüksek enerji gerektirir.2 de görüldüğü gibi atom (1) den (2) ye geçerken aştığı enerji engeli * (2) den (1) e geçerken aştığı enerji engeli * den daha küçüktür. Yayınım arı metallerde de oluşur.3). Genellikle atomlar yüksek konsantrasyonlu bölgeden düşük konsantrasyonlu bölgeye doğru yayınarak birim hacimdeki sayılarında net bir fark oluştururlar. volfram ve alümina gibi bileşik ve elementlerde yayınma için gerekli enerji seviyesi daha yüksektir. Bu enerji engelleri bir atomsal yayınım sisteminin örnekleridir. Bu da şekildeki gibi eğrinin altında kalan taralı olanla gösterilir. örneğin ısıtılırsa daima daha düşük enerji seviyesine sahip kararlı yapılar oluşturmaya doğru eğilim gösterirler. Atomsal yayınım veya difüzyon denen bu olayda önce atomun çevresi ile bağları kopar. Atomların kütle içinde yayınımı üç yöntemle oluşur. (1) konumunda üzerine basınç etkiyen arayer atomunun E1 enerjisi. Benzer şekilde ara yer atomunu (1) konumunda içeren yüksek enerjili yapı yarı kararlı yapı. Birbirine değerek bir halka halinde bulunan atomlar aynı anda ve aynı yönde hareket ederek birbirlerinin yerini alabilirler. Bir kristal kafesinde varolan bir boş kafes köşesinin çevresindeki komşu atomların bu boş köşeye atlama ihtimalleri aynıdır (Şekil 5. Sıcaklık arttıkça yüksek enerjiye sahip atomların sayısı da artar.2 de bir atomun iki değişik konumu enerji yönünden göz önüne alınıyor. ancak yüksek enerjili (1) konumu düşük enerjili (2) konumuna göre yarı kararlı (yerel kararlı veya metastabil) konumdur. Eğer boş köşenin solundaki atom buraya atlarsa atlayan atomun ilk konumu boş kafes köşesi olur. köşesi kristalin yüzeyine kadar çıkabilir. Şekil 5. buna arayer yayınımı denir (Şekil 5.2 Enerji Konumları Şekil 5. Şekil 5. Sıcaklık artınca ortalama enerji de artar. • • Cisimlere yeterli imkan verilirse. Yayınımın oluşabilmesi için aktivasyon enerjisi enerji engeline eşit olmalıdır. Bir yayınım sistemi bir ana faz (eriten sistem veya matris) ile onun içinde hareket eden atomlardan (eriyen sistem) oluşur. sonra atomlar arası boşluklardan geçer ve yeni konumda tekrar çevresi ile bağ kurar.3. Endüstriyel işlemlerde bu eğilimden geniş ölçüde yararlanılır. aynı atom (2) konumundaki boş kafes köşesinde iken sahip olacağı E2 enerjisinden daha yüksektir. Bütün bunlar için gerekli aktivasyon enerjisi yayınım sisteminin bir özelliğidir ve deneysel olarak ölçülebilir. Gazlar için verilen bu enerji dağılımı katılar içinde geçerli sayılabilir. .Bir kütle içinde bulunan atomlar veya moleküller herhangi bir anda aynı enerjiye sahip değildirler. Endüstriyel işlemlerde bu eğilimden geniş ölçüde yararlanılır. Genellikle kristal kafes içindeki arayer atomları sıkışık durumda bulunurlar ve çevrelerinde bir gerilme alanı oluştururlar. 5. kal/mol. Birinci yöntem boş kafes köşesi yayınımı olup nispeten düşük bir enerjiyi gerektirir. Atomsal Yayınım (Difüzyon) Sıcaklık yükseldikçe atomların ısıl titreşimleri artar ve bir kısmı içinde bulunduğu yapıda bir konumdan diğer konuma atlayarak yer değiştirir. İkinci yöntem arayer atomunun kafeste mevcut atomlar arasından geçerek oluşturduğu harekettir.

Başlangıçta yüzeydeki bütün atomlar Ni' dir (siyah daireler). Atomlarda Yayınım Kuralları Bir yayınım sistemi genellikle bir anafaz (matris veya eriten sistem) ile o fazın yapısında hareket eden yabancı atomlardan (eriyen sistem) oluşur. yayınım sisteminin türüne ve yapısına bağlıdır. Yayınımın yönü dC/dx in işaretinin tersi yönünde olduğu için denkleme eksi işareti konmuştur. dolayısıyla atomlar arası bağı daha zayıf olan ortamda daha kolay yayınır.4' te Ni kaplanmış bir bakır kristali göz önüne alınıyor. Atomsal yayınım akışı J: Birinci yayınım kuralına göre atomsal yayınım akışı o noktadaki konsantrasyon gradyanı dC/dx ile orantılıdır. Yayınım sabitlerinin yayınım sisteminin türü ve yapısına bağlılığı aşağıdaki şekilde açıklanabilir: o o o o Küçük atomlar daha kolay yayınır. Belirli bir atom ergime sıcaklığı düşük. Fick Kuralı) Şekil 5. Atomsal dolgu faktörü düşük ortamlarda yayınım daha az enerji gerektirir. .4 te kristalin yüzeyinde x kadar derinlikte ve yüzeye paralel A cm2 alandan t saniye içinde N adet Ni atomunun geçtiği varsayılsın. Boltzmann D nin sıcaklığa bağlılığını aşağıdaki denklemle vermiştir. Sonsuz süre sonunda Ni. Şekil 5. D yayınım katsayısı sıcaklığa. Bu nedenle faz dönüşümleri ve korozyon olayları tane sınırlarında başlar ve daha hızlı oluşur. Nikel atomlarının C konsantrasyonu birim hacimde yer alan nikel atomunun sayısı olarak belirtilir (atom sayısı / cm3).4.4.5. Cu içinde homojen olarak yayılır (istatistiksel sonuç) ve C1 konsantrasyonu bütün kütle boyunca sabit olur. Birinci Yayınım Kuralı (1. Örneğin Cu kafesinde yayınan Ni atomları gibi. Burada Do (cm2/sn) yayınım sabiti. R gaz sabiti ve T Kelvin derecesi olarak sıcaklıktır. 5. Bu süreç sonunda Ni atomlarının C konsantrasyonunun kristalin yüzeyinden itibaren x derinliği ile değişimi azalan bir eğri seklinde olacaktır. Do ve Q yayınım sistemine bağlı sabitler olup deneysel yolla ölçülebilirler. Burada D ye yayınım katsayısı denir ve birimi (cm2/sn) dir. Düzensiz yapıya sahip ve atom sıklığı tanelere göre daha az olan tane sınırları boyunca yayınım daha kolay oluşur. Ara düzlemdeki konsantrasyon gradyanı dC/dx eksi işaretli olmasına karşın Ni atomlarının net yayınımı soldan sağa yani artı işaretli yöndedir. Q aktivasyon enerjisi (kal/mol). Yüksek sıcaklıkta bir süre sonra istatistiksel kurallara göre kesikli çizgi ile gösterilen ara yüzeyden yayınım sonucu soldan sağa geçen Ni atomları ile sağdan sola geçen Cu atomlarının sayısı eşittir.1.

Bu şekilde semente edilmiş çeliğe su verilirse içi yumuşak ve tok. zamanla konsantrasyon gradyanı azaldığından hız düşer ve tam homojen yapı için sonsuz süreye gerek vardır. Çeliğe şekil verdikten sonra sürtünmeye maruz kalacak yüzeylere sementasyon işlemi uygulayarak yüzeysel karbon oranı arttırılır.2. Diğer bir deyimle bir faz bir başka faza dönüşür. Bu diyagramlardan belirli bir malzeme sisteminde sıcaklık ve bileşime bağlı olarak oluşacak fazların türleri. Cisimlerde iç yapı oluşumunda en önemli etken enerjidir. Sistemler daima sahip oldukları enerjiyi azaltan konumlara doğru yönelerek daha kararlı hale gelme eğilimi gösterirler. Karbon atomlarının yayınması sonucu yüzeyde ince bir tabaka boyunca yüksek karbonlu bir yapı oluşur. 6. Sementasyon işleminde az karbonlu çelik aktif karbon atomları içeren bir ortamda yüksek sıcaklıkta bir süre ısıtılır.5. 5. sıvı ve gaz halinde bulunurlar. hatta iç yapılar da tahmin edilebilir. Bu değişkenler etkisinde doğacak fazların türlerini ve bunların özeliklerini bilmek uygulama yönünden çok önemlidir. ancak aşınma mukavemeti düşüktür. atomlar bulundukları konumdan başka bir konuma geçmeye zorlanırlar. Birden fazla tür atom içeren çok bileşenli sistemlerin dengesi oldukça karışıktır. Fazların dengesine etkiyen üç ana değişken bileşim. bileşimleri ve miktarları tayin edilebilir. Bu değişkenler yardımı ile faz dönüşümlerini kontrol ederek özellikleri ihtiyaca göre uyarlamak mümkündür. Sıcaklık ve basıncın yanında bileşim de iç yapı oluşumunu etkiler ve bunlar değiştiği zaman değişik tür fazlar meydana gelebilir. Endüstride malzeme üretiminde ve mekanik özelikleri değiştirmek için uygulanacak ısıl işlemlerde denge diyagramlardan büyük ölçüde yararlanılır. Fick Kuralı) Bu ikinci kurala göre konsantrasyonun zamanla değişme hızı dc/dt konsantrasyon gradyanın 2.1. sıcaklık ve basınçtır. böylece yüzey aşınmaya dayanıklı hale getirilir. Fizikte temel özelliklerden birisi enerjisi azalan bir cisimde kararlılığın artmasıdır. Bu şekilde faz dönüşümleri sonucu özellikler de değişir. Homojen olarak dizilmiş atomlar belirli faz meydana getirirler. Atomsal Yayınımın Oluştuğu Örnek Endüstriyel İşlemler  Sementasyon İşlemi Az karbonlu çelik yumuşak ve sünektir. diğer önemli bir kısmı ise ısıl titreşimleri arttırarak kinetik enerjiye dönüşür. Fazların Dengesi Bir cisim denge halinde bulunan bir fiziksel kütle olarak tanımlanır. örneğin motorların krank millerinin sürtünen yüzeyleri sementasyon işlemi ile sertleştirilir. türevi ile orantılıdır: (4) nolu denkleminin fiziksel anlamına göre yayınım olayı başlangıçta çok hızlıdır. Cisme verilen ısıl enerjinin bir kısmı ısıl genleşmeye sarf edilir. sıcaklık ve basınca bağlı olarak katı. Böylece amaca uygun özeliklere sahip malzeme üretimi sağlanabilir.4. Bölüm 6-FAZLAR VE DENGE DİYAGRAMLARI Bu bölümde de iç yapıların nasıl oluştuğu ve iç yapı oluşumuna hangi etkenlerin ne şekilde etkilediği ele alınacaktır. Arı cisimler tek bileşenli en basit yapılı sistemlerdir. dolayısıyla potansiyel enerji artar. atomlar başka bir denge konumuna geçerek değişik biçimde dizilir ve sonuçta yeni bir faz oluşur. işlenmesi kolaydır. İkinci Yayınım Kuralı (2.5. yüzeyi sert ve aşınmaya dayanıklı bir malzeme elde edilir. H=E+PV . Kütle halinde atomsal hareket sonucu iç yapı değişir ve yeni bir denge yapısı elde edilir. Ancak çevre koşulları değişirse mevcut denge bozulur. Bunun için gerekli bilgiler ancak denge diyagramları yardımı ile elde edilebilir. Bu kütle içinde homojen dağılmış atomlar bulundukları konumu sürekli korurlar.1. Bu amaçla endüstride çeşitli işlemler uygulanmaktadır. sonra su vererek sertleştirilir. Ancak koşullar değişirse denge bozulur. Bir cisim bağ kuvvetleri etkisinde denge halinde bulunan atomlar grubundan oluşur.

F=H-TS 6. Bu durumda bir cisme dQ ısıl enerjisi verildiği zaman dE iç enerji değişimi dH entalpi değişimine eşit olur. Sıfır Kelvin sıcaklığında atomlar statik haldedir ve entropi sıfırdır. aşağıdaki bağıntıdan elde edilir.B ve B . Bileşenlerin Sistem Dengesi Birden fazla tür bileşen veya eleman içeren sistemlerin dengesi daha karışıktır. Bir sistemin karışım oluşturma eğilimini belirleyen S entropisi sıcaklıkla çarpılarak karışım enerjisine dönüştürülür.1' de de görüldüğü gibi serbest enerji sıcaklıkla sürekli azalır. Entalpi iki kısımdan oluşur. H=F+TS • Buradaki F serbest enerjisi cisimlerin denge yapılarını belirlemede kullanılır. Gaz atomları veya molekülleri arasında etkileşme bulunmadığından farklı türdeki gazlar kolay karışır ve homojen bir yapı meydana gelir. Gaz karışımlarında durum böyledir. Sıvılarda atomlar arası bağ zayıftır.B karışımı kolayca oluşur ve denge halinde bulunur. Örneğin su buharlaşırken sıcaklık sabit kalır.1. biri F serbest enerjisi. Katılara göre daha kolay karışarak sıvı eriyik oluştururlar. Katı halde erime oranları genelde sınırlıdır.Bir cismin entalpisi (H) o cismin iç enerjisi (E) ile çevreye karşı yaptığı PV işinin toplamına eşittir. Laboratuar deneyleri genellikle sabit basınçta uygulandığından üçüncü etkenin sabit olduğu varsayılır. Buna göre entalpi.3. Entalpiye yaklaşık olarak cismin ısı içeriği de denir. şu şekilde olur. Bu durumda geriye iki değişken kalır. A ve B gibi iki eleman arasında karşılıklı etkileşme yoksa A .2 Fazlar Kuralı Gibbs tarafından geliştirilen fazlar kuralı belirli sistemdeki fazların denge halinde bulunması için gerekli koşulları belirler. Bir reaksiyon sonucu oluşan fazın kararlı olması için serbest enerji değişiminin eksi olması gerekir.2. Bileşim ve sıcaklığın değişmesiyle faz da değişebilir. Entalpi sıcaklıkla sürekli artar. Bir arada bulunan elemanların karşılıklı etkileşmeleri önemlidir. F serbest enerjisi faz dönüşümlerinde kararlı denge yapısının oluşmasında önemli rol oynar. F+D=B+1 • • • F Bir sistemdeki mevcut fazların sayısı D Fazların dengede kalması için bağımsız değişken sayısı B Bir sistemde mevcut bileşenlerin sayısı . Katı cisimler üzerindeki gözlemler genellikle sabit basınçta yapılır ve cisimdeki hacim değişimi ihmal edilir.B karışımları arasında bir ayrıcalık yoktur. Entalpinin Ve Serbest Enerjinin Sıcaklıkla Değişimi Şekil 6.1. 6. * Serbest enerji. Daima serbest enerjisi minimum olan yapılar kararlı olur. Isıl düzensizlik sıcaklıkla arttığından S entalpisi de yükselir. bu durumda A . diğeri de iç yapı düzensizlik derecesine bağlı karışım enerjisidir. A . 6.A. Bu nedenle değişik türde fazlar bir arada bulunabilir. H Entalpisi ise minimumdur ve serbest enerjiye eşittir.

yani sıcaklık sabit kalmak zorundadır. Aşağıda bu diyagramların elde edilişi ve kullanılışı ile ilgili bilgiler verilecektir. Bu değişmeler denge veya faz diyagramları ile gösterilir. Üç bileşenli sistemlerde İki bileşenin miktarı ve bir de sıcaklık olmak üzere üç değişken vardır ve bu nedenle üç boyutlu diyagramlar gereklidir. Değişik bileşimde bir seri alaşım hazırlanarak ergitilir. Denge Diyagramları • Bir malzeme sisteminde fazların bileşime ve sıcaklığa bağlı olarak değişimini gösteren diyagramlara denge diyagramları veya faz diyagramları denir. 1 ve 2 noktalarında fazların sayısı 1' dir ve bağımsız değişken sayısı D=1 olur. • • • • Aşırı hızlı soğuma uygulanırsa dönüşmeler gecikebilir. Bunlar ısıtılır. Bu sonuca göre bu bölgelerde sıcaklık değişse dahi tek faz varlığını korur. Basitleştirmek amacı ile en yaygın olan yalnız iki bileşenli sistemlerin faz diyagramları ele . Soğuma Diyagramları Denge diyagramlarını elde etmek için soğuma diyagramlarından yararlanılır. Saf metaller sabit sıcaklıkta katılaşırlar ve soğuma eğrileri Şekil 6. üzerine çizilen soğuma eğrileri Şekil 6. Saf metallerde katılaşma süresinde sıcaklığın sabit kalma zorunluluğu fazlar kuralı ile kanıtlanır. Dengesiz soğuma dışı oluşan fazlar yarı kararlıdır. Bir malzeme sisteminde fazlar ve faz dönüşümleri bileşim ve sıcaklığa bağlı olarak değişir.3. dolayısıyla F=2 dir. iki bileşenli veya elemanlı metallerde 2 olur. iç yapıları ve kararlılık bölgelerini saptamada ve çeşitli ısıl işlemlerde kullanılırlar. Katılaşmanın sürdüğü 2 bölgesinde iki faz vardır.Bağımsız değişkenlerden biri bileşim. ergime sıcaklığında sıvı ve katı. 2+D=l+l bağımsız değişken sayısı D=0 elde edilir. 6. yavaş dengeli soğuma uygulanırsa gene kararlı denge yapıları oluşur ve dönüşmeler denge diyagramında gösterilen bölgelerde meydana gelir. dolayısıyla F = 2 dir. diğer bir deyimle dengeli soğuma süresinde oluşan fazları ve faz dönüşüm sıcaklıklarını içerirler. Uygulamada büyük önemi olan bu diyagramlar malzeme üretiminde.2' da görüldüğü gibi basamaklı olur. katılaşma T1 .2' deki biçimde olurlar.T2 sıcaklık aralığında tamamlanır. Tc ergime sıcaklığı üstünde sıvı. Saf metallerde bileşen sayısı B 1. Buna göre katı eriyikler katılaşırken sıcaklık sabit kalmaz.2' de görülüyor. Sıcaklık-zaman eksenleri. A ve B metallerinden oluşan bir katı eriyik sisteminin soğuma diyagramı Şekil 6. Bileşimle sıcaklığın değişken olduğu iki bileşenli sistemlerin denge diyagramları iki boyutludur. diğeri de sıcaklık olabileceğine göre D en fazla 2 olabilir. Bu sonuca göre iki faz bir arada bulunduğu sürece bağımsız değişken yoktur. Bu değerler fazlar kuralı denklemine konursa. 6. hatta kısmen veya tamamen önlenebilir. Bu diyagramlar normal koşullarda zorlanmadan. Saf metal olduğundan bir bileşenlidir ve B=l' dir. sonra soğuma süresinde sıcaklığın zamanla değişimi ölçülür. altında ise yalnız katı faz bulunur. Bu durumda diyagramlardaki faz bölgeleri ve sınır eğrileri değişebilir. Eğrideki 2 noktasında sıvı ve katı olmak üzere iki faz vardır. Bileşen sayısı B=2 olduğundan fazlar kuralından bağımsız değişken sayısı D=1 elde edilir.4.

yatay eksen B atomlarıma ağırlık % si cinsinden bileşimini gösterir.1. Gerçekte burada açıklanacak temel ilkeler bütün sistemler için geçerlidir. Bu nedenle zaman eksenleri kaydırılarak bütün soğuma diyagramları Şekil 6.5. Şekil 6. Her bileşim için faz dönüşümlerinin oluştuğu sıcaklıklar soldaki soğuma diyagramlarından yataylar çizerek bu sıcaklık-bileşim diyagramında bileşim düşeyi üzerine taşınır.alınacaktır.5. Fazların Türü Bir alaşım sisteminde verilen bir alaşımda belirli bir sıcaklıkta denge halinde mevcut fazların türü belirlenebilir.3 (b) de görülen faz diyagramı birbirlerinin her sıcaklıkla sınırsız oranda eriten bir iki bileşenli sistemin denge diyagramıdır (Cu . 6. Likidüs denilen üst eğrinin üstünde yalnız sıvı faz. TA A metalinin ergime.4 de görüldüğü gibi. Faz Diyagramlarından Sağlanan Bilgiler • • • Fazların Türü Fazların bileşimi (Bağ çizgisi kuralı) Fazların miktarı (Levye kuralı) 6. A ve B metallerinden oluşan bir sistemde bileşimi % Bo olan bir alaşım. (1) noktasında yalnız sıvı (2) noktasında da sıvı ve katı ve (3) noktasında da yalnız katı faz içerir. Normal olarak soğuma süresinden çok bileşime bağlı olarak faz dönüşümlerinin oluştuğu sıcaklıklar önemlidir. .Ni sistemi gibi). Bu şekilde bir seri alaşım için elde edilen üst ve alt noktalar birleştirilirse bu sistemin faz diyagramı elde edilmiş olur. Faz diyagramları soğuma diyagramları yardımı ile elde edilirler. sonra bu alaşımların her biri için soğuma diyagramı deneysel yolla elde edilir.3 (a) da görüldüğü gibi bir sıcaklık-zaman eksen takımı üzerine çizilebilir Şekil 6.3 (b)' deki diyagramda düşey eksen sıcaklık. A ve B metallerinden oluşan ikili bileşenli bir sistemde A ve B değişik oranda karıştırılarak bir seri alaşım üretilir. diğer bir deyimle A ve B atomlarının yüzdelerinin toplamı 100 dür. Bir alaşımda B atomlarının yüzdesi verilmişse geri kalanı A atomlarıdır. solidüs denen alt eğrinin altında da yalnız katı faz ve bu ikisinin arasında da sıvı + katı faz bulunur. TB de B metalinin ergime sıcaklıklarıdır. Şekil 6.

Sıvı faz varlığını solidüs eğrisi üzerindeki b noktasına kadar sürdürür ve iki fazlı (a .3. bileşimine ulaşınca B atomlarınca doymuş hale gelir. İki fazlı bölgedeki fazların miktarları ise aşağıda açıklanan "levye kuralı" yardımı ile bulunur.b) bileşim aralığındaki katı fazın bileşimi daima % B2 olur. %B0 lık alaşımda (1) noktasındaki sıvı faz alaşımda (1) noktasındaki sıvı faz % B0. Bu şekilde uygulanan bu yönteme bağ çizgisi kuralı denir. Örnek olarak Şekil 6. Bu çizginin likidüs eğrisini kestiği noktanın bileşim ekseni üzerindeki değeri sıvı fazın bileşimini. (3) noktasında kail faz da %B0 bileşimindedir. Bu iki bilinmeyeni hesaplamak için iki denkleme gerek vardır. O halde (a . Aynı düşünce ile hareket edilirse T1 sıcaklığında katı faz en çok % A2 kadar A veya en az % B2 kadar B atomu içerebilir. (2)'den çizilen T1 yatayının sıcaklık eksenini kestiği c noktasında sıvı halde saf A metali vardır. İki fazlı bölgede çizilen sabit sıcaklık yatayının sınır eğrileri arasında kalan parçasına bağ çizgisi denir.2. Daha fazla B katılırsa sıvı fazın yanında katı faz oluşmaya başlar. Bunu açıklamak için %B0 alaşımı (2) noktasında ele alınıyor. A metaline bu sıcaklıkta B metali katılırsa sıvı eriyik oluşur. Yukarıda açıklandığı gibi İki fazlı bölgede herhangi bir (bileşim-sıcaklık) noktasında mevcut fazların bileşimini bulmak için bu bağ çizgisinden yararlanılır. solidüs eğrisini kestiği noktanınki de katı fazın bileşimini verir.5. Fazların Bileşimi (Bağ Çizgisi Kuralı) Tek fazlı bölgede mevcut fazın bileşimi göz önüne alınan alaşımın bileşimine eşdeğerdir. bileşimine sahip olur. alaşım ele alınsın.6.5. bunlarda Mevcut A atomlarının yüzdesi: %A0=%100B0 İki fazlı bölgede fazların bileşimi alaşımın bileşiminden farklıdır. .b) aralığında daima % B1.4 de gösterilen bileşiminde P0 gr. Fazların Miktarı (Levye Kuralı) Bir fazlı bölgede mevcut fazın miktarı alaşımın miktarına eşittir. 6. B nin miktarı arttırılırsa likidüs eğrisi üzerindeki a noktasına kadar yalnız sıvı faz bulunur ve a noktasında % B1. Bu alaşımın içinde T1 sıcaklığında (2) noktasında bulunan sıvı fazın ağırlığı PS ile katı fazın ağırlığı Pk nın hesaplanması isteniyor.

.

5. Birbirlerini Sınırlı Oranda Eriten Sistemler Şekil 6. Bu tür diyagrama sahip (Cu-Ni) sisteminde Cu' a Ni atomları % 0 dan başlayarak % 100 o kadar karıştırıldığında kafes yapı değişmeksizin Cu atomlarının yerini alır ve daima katı halde tek faz oluşur.6'de birbirlerini yüksek sıcaklıkta her oranda. Gerçekte endüstride kullanılan sistemler birbirlerini çoğunlukla sınırlı oranda eritirler. Genel olarak soğuma hızı dönüşme sıcaklığını etkileyemez ve dönüşmeler daima aynı sıcaklıkta oluşur. Temel Faz Dönüşümleri Bir malzeme sisteminin sıcaklığı değiştiği zaman atomların hareket yeteneği de değişir ve imkan tanındığı zaman genellikle düşük enerjili kararlı denge yapısı oluşturma eğilimi doğar. Bu sistemde I alaşımı sıvı halden başlayarak soğutulacak olursa önce katı eriyik oluşumu ile α fazı meydana gelir.3'de birbirlerini her sıcaklıkta sınırsız oranda eriten sistemlerin faz diyagramı verilmiştir. Şekil 6. fakat düşük sıcaklıkta sınırlı oranda eriten bir ikili sistemin faz diyagramı görülüyor.  Ötektik reaksiyonu: Birbirlerini sınırlı oranda eriten bazı sistemlerin belirli bileşimdeki alaşımları sabit sıcaklıkta katılaşır ve ötektik reaksiyonu sonucu sıvı faz aynı anda iki ayrı katı faza dönüşür.4. Bu tür dönüşümler üç türe ayrılabilir. altında sistem α ve β gibi iki fazın karışımından oluşur. Üstün mekanik özeliklere sahip ötektik yapılar uygulama yönünden çok önemlidir. Burada görülen eğriye çökelme veya ayrışma eğrisi denir. Katılaşma Dönüşümleri Bu tür faz dönüşümlerinde fazlardan biri sıvı olduğundan atomların hareket yeteneği yüksektir. Peritektik reaksiyon: • Katılaşma süresinde bir arada bulunan bir sıvı fazla bir katı fazın sabit sıcaklıkta başka bir katı faza dönüşmesine peritektik reaksiyon denir. 6.1.6. Sıcaklık T1' e düşünce β fazı B atomlarınca doymuş hale gelir ve B atomlarının fazlası ß fazı halinde çökelir ve bu sıcaklığın.6. Bu tür sistemlerde bazı ilginç temel faz dönüşümü reaksiyonları görülür. Çökelme eğrisi yükselip solidüs eğrisi ile kesişince birbirlerini her sıcaklıkta sınırlı oranda eriten iki bileşenli bir sistem elde edilir. Aşağıdaki bağıntı ile tanımlanan bu dönüşüm sonucu tek fazlı yapı oluştuğundan uygulama yönünden ilginç sayılmaz . Belirli fazlardan oluşan bir denge yapısından değişik fazlardan oluşan diğer bir denge yapısına geçiş olayına faz dönüşümü denir.6. Ötektik reaksiyonu aşağıdaki bağıntı ile tanımlanabilir: Bu tür reaksiyona sahip sistemlere ötektik sistemler denir.  Katı eriyik oluşumu: Sıvı eriyikten katı eriyik oluşumu Şekil 6. bu nedenle dönüşüm süresi çok kısadır. bu nedenle ileride ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 6. Bu dönüşümler katılaşma dönüşümleri ve katı hal dönüşümleri olmak üzere 2 grupta toplanabilir. Aynı anda oluşan iki katı faz çok ince ve sık yapı meydana getirir.3 de de görüldüğü gibi belirli bir sıcaklık aralığında tamamlanır ve sonuçta tek bir katı faz meydana gelir.

Bütün bu olayların tamamlanması için gerekli süre t ise bunun tersi R = l/t dönüşüm reaksiyon hızı olur.2. Bu şekilde oluşan polimorfik dönüşme aşağıda bağıntı ile de tanımlanabilir. tane boyutu küçük ve süre yeterli ise tane sınırlarında çökelmesi olanağı yüksek olur. Özellikle yeni faza ait sınırların oluşması oldukça büyük enerjiyi gerektirir. üç aşamada tamamlanır. Peritektoid Reaksiyon Bu reaksiyonda aşağıdaki bağıntıda görüldüğü gibi iki katı faz sabit sıcaklıkta diğer bir katı faza dönüşür: Sonuçta tek fazlı yapı oluştuğundan ilginç sayılmaz. Elde edilen yeni yarı kararlı yapı üstün özeliklere sahip olabilir. .6. Birinci aşamada atomların çevresi ile bağları kopar.2. Uygulamada bu olaydan geniş ölçüde yararlanılır (çeliklere su verme işlemi). 6.1. Polimorfik Dönüşme Bazı saf metallerde kafes yapı sabit sıcaklıkta diğer bir tür kafes yapısına dönüşür. Katı hal dönüşümleri dört türe ayrılabilir: Bu reaksiyon hızı dönüşümün oluştuğu sisteme ve sıcaklığa bağlıdır. Burada da aynı anda yan yana oluşan yeni fazlar çok sık ve ince bir yapı meydana getirirler. Ötektoid Reaksiyon Bu reaksiyon ötektik reaksiyona benzer.6. Eğer sıcaklık yüksek. ancak burada bir katı faz sabit sıcaklıkta aynı anda diğer iki ayrı katı faza dönüşür. 6. Aksi halde mevcut fazın kafes yapısı içinde kalarak tane içi çökelme meydana getirir. Bir dönüşme olayı atomsal yayınım sonucu oluşur ve bu.6.3. bu nedenle dönüşümlerin tamamlanması için belirli bir süreye gerek vardır. normal soğumadan beklenen kararlı denge yapısı yerine başka yarı kararlı denge yapısı oluşabilir.6. Ötektoid reaksiyon aşağıdaki bağıntı ile de tanımlanabilir: 6. Katı Hal Dönüşümleri Katı halde atomların hareket yetenekleri çok kısıtlıdır.2.2.6.2. • Eğer soğuma hızı R dönüşüm hızından fazla ise dönüşüm kısmen veya tamamen önlenebilir. Bu şekilde oluşan ötektoid yapı genellikle ötektik yapı gibi üstün mekanik özeliklere sahip olur. Katı hal dönüşümlerinin diğer bir özeliği de yeni doğan fazların mevcut ana faza göre belirli konumlar alması zorunluluğudur. ikinci aşamada hareket ederek daha düşük enerjili konumlara gelirler ve son aşamada da yeni fazı oluştururlar.

4. δ. Β.10' de görülen bir ötektik sistemin yapısı aşağıda ayrıntılı olarak ele alınacaktır.% B3 = % A3. A metalinin β da oda sıcaklığında erime sınırı. a alüminyumun kafes yapısına sahip ana faz. Sıvı hale geçinceye kadar düzenli yapıları varlığını korur.5. ve ε fazları meydana gelir.2.6. çökelme yeri ve büyüklüğü kontrol edilerek daha yararlı yapılar oluşturulabilir. Bunun nedeni böyle sistemlerde ana fazların yanında ara fazların ve intermetaliklerin oluşmasıdır.2. Birkaç iyonik bileşikten oluşan seramik malzemelerinde her bileşik bir bileşen rolünü oynar.1. Bu ara fazlar ana fazlar arasında bir bileşime sahiptirler ve yapıları.6. 6. ε da magnezyumun kafes yapısına sahip ikinci ana fazdır ve β ile δ ara fazlardır.% B4 = % A4.6. Seramiklerin Faz Diyagramları Seramikler genellikle metal ile metal olmayan elementlerin iyonik bileşiklerinden oluşurlar.6. 1 ötektoid ve 1 de peritektik reaksiyon bölgesi vardır. Uygulamada bu çökelen fazın miktarı. Bu şekilde hem ergime sıcaklığının düşürülmesi ve hem de üstün özelikli ince karışımın oluşması nedeniyle ötektik sistemler uygulamada özel bir önem taşırlar.7. % Be : ötektik bileşim Te : ötektik sıcaklık TA . Cu-Zn sisteminde 5 peritektik ve 1 ötektik.* 6. Çökelen fazın miktarı sıcaklık düştükçe artar.6. Ötektik Sistem Birbirlerini sınırlı oranda eriten bazı iki bileşenli sistemlerde bileşenler birbirlerinin ergime sıcaklıklarını düşürür ve en düşük ergime sıcaklığına sahip bileşimdeki alaşım ötektik reaksiyon sonucu katılaşır. • NOT: En düşük ergime sıcaklığına sahip alaşıma monotektik adı verilir. Faz diyagramı Şekil 6.TB : Sırasıyla A ve B metallerinin ergime sıcaklığı % B1 : Oda sıcaklığında B metalinin α fazında erime sının % B2 : B metalinin α fazında en yüksek erime sınırı % B3 : % 100 . Katı Eriyikten Çökelme Tek fazlı bir katı eriyik Şekil 6. Bölüm 7-FİZİKSEL ÖZELLİKLER 7. Malzemelerin Fiziksel Özellikleri Malzemelerin sahip oldukları özellikler dört ayrı grupta incelenebilir: • • Elektriksel Özellikler o İletkenlik o Yarı İletkenlik o Dielektrik o Manyetik Mekanik Özellikler .6' de görüldüğü gibi soğurken belirli bir sıcaklık düzeyinde doymuş hale gelebilir. iki bileşikten oluşan bir ikili sistemde sıcaklık ve bileşime bağlı olarak oluşan fazlar ve faz dönüşümleri faz diyagramları yardımı ile çok açık bir şekilde gösterilebilir.6. A nın β daki en yüksek erime sınırı % B4 : % 100 . Ana bileşikler aralarında ara katı eriyikler veya ara kompleks bileşikler de oluşturabilir. Örneğin Şekil 6. 6. İntermetalik Bileşiklerin Avantajları • • • Bileşenler sabit bir orana sahiptir. Ara Fazlar ve İntermetalikler Özellikle endüstriyel faz diyagramlarından birden fazla temel faz dönüşümü reaksiyonlarına rastlanır. Fe-C sisteminde ise 1 ötektik. Bu reaksiyon süresinde iki katı faz yan yana ince tabakalar halinde oluşarak ötektik yapıyı meydana getirir.12' de görülen Al Mg sisteminde üç ötektik. Alüminyum alaşımlarına uygulanan yaşlanma sertleşmesi işlemi bu gerçeğe dayanır.2. Bu doyma noktasında katı eriyikte bulunan yabancı atomların bir kısmı ayrışarak ikinci bir faz halinde çökelir. Örneğin Şekil 6.11' de görülen Al-Mg sisteminde saf Al dan başlayarak α .2. dolayısıyla özelikleri tamamen ana fazlardan farklıdır. Birbirlerine göre düzenli olarak dizilirler ve düzenli bir yapı oluştururlar.

Ancak bunlar elektriği iletmemelerine rağmen elektriksel alana tepki gösterirler. Bir iletkenin içinden geçen akıma karşı gösterdiği direnç R (ohm). 7. yarıiletkenlik ve yalıtkanlık (dielektrik) gibi önemli elektriksel özellikler cisimlerin elektron yapısına. neticede eksi kutuptan artı kutba doğru net bir sürüklenme görülür. Özellikle yarıiletkenler elektronik endüstrisinde çok geniş uygulama alanı bulmaktadır. Gerçekte manyetik. bunun sonucu yük birikimi. bu da elektrik akımını oluşturur. Genel olarak bir yönde taşıdıkları yük sayısı zıt yönde taşınana eşit olduğundan net bir yük iletimi oluşmaz. kesiti s (cm2) ile ters orantılıdır ve orantı katsayısına özgül direnç (ρ) denir.2' de görüldüğü gibi bir elektriksel alan uygulanınca artı elektroda doğru giden elektronlar hızlanır. piezoelektrik.• • o Şekil Değiştirme o Sertlik o Kırılma Termal Özellikler o Isıl Genleşme o Isıl İletkenlik Diğer Fiziksel Özellikler o Birim Ağırlık o Gözeneklilik o Geçirimlilik o Optik ve Akustik Özellikler İletkenlik. Yarıiletken malzemeler çok ilginç ve yararlı özelikleri nedeni ile elektronik endüstrisinde geniş uygulama alanına sahiptirler. Özgül direncin tersine σ. dolayısıyla serbest hareket edemezler. Yayınan iyonların taşıdığı yük ise iyonsallık derecesine bağlıdır. SO42. . Bu hareketleri duran dalga hareketi türündedir. özgül iletkenlik denir. Uygulamada cisimler özgül dirençlerine veya özgül iletkenliklerini göre üç gruba ayrılırlar • • • İletkenler : ρ < 10-4 (ohm-cm) Yarıiletkenler: 10-4 < ρ < 104 (ohm-cm) Yalıtkanlar : ρ > 104 (ohm-cm) Metallerde kütle içinde serbest elektronlar bulunduğundan iletkenler grubunu oluştururlar. 7. Bunların uygulamada ayrı yeri olduğundan dielektrik özellikler ayrı bir bölümde incelenecektir. Yalıtkanlar elektrik akımını iletmezler.2. örneğin Pb2+ nın yükü artı 2a. optik ve ısıl özelliklerde elektron yapıları ve elektron hareketleri ile yakından ilgili olduklarından bunları elektrik özellikler grubuna dahil etmek uygun olur.1.2. Özgül iletkenlik veya özgül direnç cismin 1 cm3 de bulunan yük taşıyıcı sayısı n ile orantılıdır. Ancak metale Şekil 7. genellikle komşu iletkenleri birbirinden ayırarak yalıtım amacı ile kullanılırlar. bağ türüne ve iç yapımına geniş ölçüde bağlıdır. 7. Elektriksel İletkenlik Cisimlerin elektrik akımını iletme yeteneğine iletkenlik denir. Uygulanan elektriksel alanın büyüklüğü E aşağıdaki şekilde tanımlanır. Bir bireysel elektronun taşıdığı birim yük q = 0.2. Metalik İletkenlik Metallerde valans elektronlar kütle içinde serbest halde rasgele hareket halindedirler. Bu nedenle bu malzemeler ileride ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Bu Özeliklerin başında elektriksel iletkenlik gelir. bu nedenle iletken sayılamazlar. Elektriksel Özellikler Malzemelerin elektriksel özelikleri elektron yapıları ve elektron hareketleri ile ilgilidir. iletken boyu l (cm) ile doğru. Elektriksel yük taşıyıcılardan elektronlar ile yayınan eksi yüklü iyonlar (anyon) eksi yük taşıyıcı.2.nin eksi 2q dür. Genel olarak bir yönde taşıdıkları yük sayısı zıt yönde taşınana eşit olduğundan net bir yük iletimi oluşmaz. Buna göre: Bu denklemden özgül direnç boyutunun (ohm-cm) olacağı görülür.16 X 10-18 kulondur. eksi elektroda doğru gidenler ise yavaşlar. Ancak gerçekte serbest elektronları bulunmayan yarıiletkenlere yeterli elektriksel alan ve sıcaklık uygulanırsa yararlı sayıda elektron aktive edilerek serbest hale getirilir ve iletkenlik sağlanabilir. Seramikler ve polimerler de elektronlar ana atomlara kuvvetle bağlıdırlar. elektron boşlukları ile yayınan artı yüklü iyonlar (katyon) artı yük taşıyıcılardır. ferroelektrik gibi önemli özelikler doğar.

7. Bu sayede elektronik aletleri çok kompakt ve basit hale getirilerek günlük yaşamda geniş uygulama alanı bulmuştur. Bireysel atomda elektronlar ancak kendi atomu etrafında yörünge hareketi yaparlar. Yalıtkanın dielektrik sabitinin vakumun dielektrik sabitine oranına k bağıl dielektrik sabit ve uygulamada kısaca yalıtkanın dielektrik sabiti denir.* 7. Yarıiletkenler Elektronik teknolojisinde çığır açan transistörler yarıiletken malzemelerden üretilirler. 7. Has yarıiletkenlere katılan bazı yabancı atomlar iletkenliği çok daha arttırabilir. Bu dalgaların yansımadan veya saptırılmadan yayılabileceği ortalama serbest hareket yolu.2. Aralarında vakum olan iki paralel elektroda V gerilimi uygulanınca elektrot plaklarında bir miktar elektriksel yük birikir (Şekil 7. ne kadar büyükse elektronların sürüklenme hızı o kadar yüksek olur. Bu tepki elektriksel yük birikimi. Aşağıda bu olaylar açıklanacaktır. E elektriksel alanı ile orantılıdır.1. * 7. v.san dir. Bir enerji düzeyi dolunca bundan sonra eklenen elektronlar bir üst enerji düzeyine geçerler. iletkenlik azalır. • Elektron fazlalığı içeren katkılı yarıiletkenlere eksi veya n-tipi.1' de görüldüğü gibi. fakat uygulanan elektriksel alana karşı tepki gösterirler. D=k0 V/d Elektrotlar arasındaki elektriksel alana vakum yerine bir yalıtkan cisim konursa elektrotlarda biriken elektriksel yük yoğunluğu artar. Biriken elektriksel yük yoğunluğu D elektron/cm2 olarak belirtilir.E=V/d (volt/cm) Elektronların alan etkisinde sürüklenme hızı. Dielektrik Malzemeler (yalıtkanlar) Yalıtkanlar elektrik akımını iletmezler. camlar ve seramikler uygulamada elektronik endüstrisinde geniş ölçüde kullanılırlar.4. Bir enerji düzeyinde en fazla iki elektron bulunur ve bunların da dönme yönleri zıttır. V=µ .2.3.2.2. Elektronlar iletken ortamda duran dalga hareketi ile yayılırlar. Ancak iç yapıda mevcut kusurlar. Enerji Bantları Bir bireysel atomu çevreleyen elektronlar belirli enerji düzeyine sahiptirler. ortalama serbest yol azalır ve sonuçta özgül direnç artar. Bunlar ancak 1954 yılından sonra geliştirilerek kısa sürede büyük boyutlu ve üretimi zor elektron tüplerinin yerini aldılar. Çok atomlu kütlelerde ise ana atomlara zayıf bağlı çok sayıda valans elektronlarının enerji düzeyleri üst üste dizilerek enerji bantları oluşturur. Uygulanan elektriksel alanın şiddeti V/d (Volt/cm) ise oluşan elektriksel yük yoğunluğu bu alanın şiddeti ile orantılıdır. piezo elektrik ve ferro elektrik gibi özeliklerin doğmasına neden olur. Bunun başlıca nedeni yalıtkanda oluşan elektriksel kutuplaşma ve mevcut kutupların yön değiştirmesidir. k dielektrik sabiti bütün yalıtkanlarda 1' den büyüktür.5). bu tür yarıiletkenlere de katkılı yarıiletkenler denir.2. yabancı atomlar ve ısıl titreşimler dalgaları saptırır. Tablo 7. . elektron eksikliği veya boşluğu içerenlere artı veya p-tipi yarıiletken denir. Aşağıdaki eşitlikte ko orantı katsayısına dielektrik sabit denir. Bu özeliklere sahip plastikler.2.2.E Burada µ elektriksel yük taşıyıcıların ortamdaki hareket yeteneğidir ve birimi cm2/V. Özgül Direnci Arttıran Etkenler • • • Sıcaklık Yabancı atomlar Plastik şekil değiştirmedir. Yarı iletkenler has yarıiletken (entrensek) ve katkılı yarıiletken (ekstrensek) olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Has yarıiletkenlik bazı arı malzemelerin kendi bünyelerinin özelliğidir.

İç yapı kusurları. • Ancak bireysel atomların manyetik kutupları paralel olacak şekilde yönlenirse kütlede net bir manyetik alan doğar. 7. Bu şekildeki bireysel atomların manyetik kutupları rasgele yönlenmişse kütlenin net alanı sıfır olur. Manyetik akı yoğunluğu B ise Weber m2 olarak ölçülür. 7. İçinden akım geçen bir iletken tel bobinin oluşturduğu manyetik alanın şiddeti H. dolayısıyla net manyetiklik yoktur. bunlar da diğer elektronlara çarparak bir elektron seli oluşturabilirler. * 7.1. • Bir malzemenin yalıtkanlık özelliğinin kaybolması olayına elektriksel göçme denir.3.2. Diyamanyetik cisimlerin manyetik geçirgenliği vakumdakinden ortalama 10-6 katı kadar daha azdır. Atomdaki bir enerji düzeyinde en fazla iki elektron bulunur. Manyetik Özellikler Cisimlerin manyetik özellikleri elektronların gerek kendi eksenleri etrafında dönmeleri ve gerekse atom çekirdeği çevresinde yörünge hareketi yapmaları sonucu oluşur. bobinin bir metresindeki sarım sayısı ile içinden geçen akımın çarpımına eşittir ve birimi (Amper X Sarım/m)' dir. Bunun sonucu olarak malzemenin yalıtkanlık özeliği kaybolur. Vakumda bu alanın doğurduğu manyetik akı yoğunluğu B. Manyetiklik Türleri Üç tür manyetiklik vardır: Diyamanyetik özellikle manyetik alana gösterilen tepki eksi yöndedir. Hareket eden her elektriksel yük bir manyetik alan oluşturur. boşluklar ve yüksek sıcaklık bu direnci azaltır. Manyetik Alan Manyetik alanın varlığı yaptığı etki ile belli olur. Buna elektriksel göçme denir. içine konan cismin türüne göre değişir ve manyetik geçirgenlikleri vakumdaki ηo dan farklı olur. bundan dolayı her elektron çok küçük bir mıknatıs sayılır.* Sıcaklık arttığı zaman iyonların ve moleküllerin hareket yeteneği artacağından kutuplaşma daha kolay olacağından dielektrik sabitler artar. Her yalıtkan bu göçmeye karşı belirli bir dielektrik dirence sahiptir. çatlaklar. Burada ηo ortamın manyetik geçirgenliğidir ve değeri vakumda 4p x 10-7 Henry/m dir. Bir atomun enerji bantları tam dolu ise çift sayıda elektronu vardır. Ortamda oluşan manyetik kuvvet çizgilerinin sayısı da manyetik akı yoğunluğunu belirtir. kimyasal bozulum. Manyetik alana gösterilen tepki.3.Yalıtkanların dayanabileceği elektriksel alan şiddeti sınırlıdır. η'nün ηo 'a oranı o ortamın vakuma göre bağıl manyetik geçirgenliğini verir. Eğer uygulanan gerilim kritik bir değeri aşarsa yalıtkanda. özellikle kusurlu bölgelerde mevcut elektronlar enerji aralığını atlayarak serbest hale geçer. Eğer bir atomda dolmamış enerji düzeyi varsa ve toplam elektron sayısı tekse bireysel atomda manyetik alan doğar ve bu alanın bir çift kutbu (dipol) vardır. kuvvet çizgilerin sıklığı vakuma göre daha azdır. aşağıdaki bağıntı ile tanımlanır. • • • Diyamanyetik Paramanyetik Ferromanyetik . bunlar da kendi eksenleri etrafında bağıl olarak ters yönde döndüklerinden birbirlerinin manyetik alanını yok ederler.3.

Fe-Ni alaşımları tavlanıp manyetik alanda soğutulursa çok kolay manyetiklik kazanır ve histerezis alanı daha da küçük olur. Sürekli mıknatıs üretiminde kullanılan sert manyetik malzemeler üç sınıfa ayrılır: Çelikler. Ferromanyetik özellikte ise manyetik alana karşı gösterilen tepki çok kuvvetlidir. Mekanik yönden de yumuşaktırlar. Paramanyetik elementler Al. Ag. Kuvvetli manyetiklik özeliğine sahip metaller ve bileşikler manyetik alanda gösterdikleri davranışa göre yumuşak ve sert manyetik malzemeler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. ya döküm veya toz metalürjisi yöntemi ile üretilirler.3. dolayısıyla bu tür malzemelerde değişken manyetik alanda enerji kaybı düşüktür. O2. kalıcı manyetiklik az. ve sert (veya sürekli) mıknatıslar olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. histerezis alanı küçüktür. Manyetiklik özeliğine göre mıknatıslar sert ve yumuşak olmak üzere iki türe ayrılırlar. Co. Yumuşak mıknatıslarda B. Bu malzeme toz halinde bulunur. ancak alternatif akımlar için elverişli değildir. ferromanyetik cisimler ise manyetik olan cisimler sayılır. kuvvet hatları vakuma göre biraz daha sıklaşır. şerit ve ince saç haline getirilerek bilgisayar ve manyetik amplifikatör transformatörlerinde kullanılır. Özellikle değişken akımlı uygulamada kullanılacak manyetik malzemelerde histerezis kaybının az ve içlerinde oluşacak girdap akımlarının küçük olması gerekir. Hc manyetik cismin koerzif kuvveti veya demanyetizasyona karşı direnci denir. yüksek sıcaklıkta basınç altında sinterleme ile kütle haline getirilerek biçim verilir. kalıcı manyetiklik zayıftır ve küçük bir Hc ters manyetik alanı ile dolayca kaybolur. Bd doyma noktasına erişmek için kuvvetli manyetik alana gerek vardır. histerezis eğrisinin alanı küçüktür. Ferromanyetik elementler: Fe. Yumuşak mıknatıslarda manyetik geçirgenlik yüksek. Zn. bir manyetik alan ile manyetik akı hızla artarak Bd doyma noktasına erişir. Yüksek frekanslı uygulamalar için Fe-Ni alaşımlar (permaloy ve supermalloy) daha elverişlidir. 106 Hz ten yüksek frekanslı uygulamalarda metal türü yumuşak alaşımlar mıknatıs yapmaya elverişli değildir. 7. Sert mıknatıslarda ise manyetik akıyı arttırmak zordur. 780 ° C nin üstünde (Curie sıcaklığı) demirin manyetiklik özelliği kaybolur. dan az) demir oksitli bileşiklerinden yapılmış ferrimanyetik türde yumuşak seramik mıknatıslar kullanılır. kalıcı manyetik akı yüksektir ve bunu yok etmek için büyük Hc manyetik alanına gerek vardır. • • • Diyamanyetik elementler: Cu. bunlarda girdap akımı kayıpları yüksektir. Paramanyetik cisimlerin manyetik geçirgenliği vakumdakinden ortalama 10-5 katı kadar daha büyüktür. Bunlar üretim süresinde yüksek sıcaklıkta kuvvetli manyetik alan uygulayarak mıknatıs haline getirilirler. FeSi alaşımları dikkatle haddeleme ve tavlamaya tabi tutularak <100> doğrultuları ana doğrultuya paralel yapılır ve bu şekilde manyetik geçirgenlik çok daha fazla artırılır. Ferromanyetik cisimlerin manyetik geçirgenliği vakumdakinin 103-105 daha fazladır. ancak taşlama ile şekil verilebilirler. Dinamo sacı bu tür FeSi alaşımdan yapılır. Manyetik Malzemeler Bunlar yumuşak (veya geçici) mıknatıslar. Demirin içinde % 2-5 Si katarak elektriksel direnç çok arttırılır ve ayrıca araları yalıtılmış çok ince saç halinde kullanılırsa girdap akımları düşük düzeye indirilir. . Bi. mıknatıs alaşımları ve oksit ve seramik türü mıknatıslar.3. hem de elektriksel dirençleri yüksektir ve yalıtkan sayılırlar. Bunların hem manyetik özelikleri iyi. Uygulamada diyamanyetik ve paramanyetik cisimler manyetik olmayan. Bu mıknatıslarda histerezis eğrisinin alanı büyük olduğundan değişken manyetik alan etkisinde enerji kaybı yüksektir ve çok ısınırlar. Bu kapalı eğrinin alanı bir çevrimde kaybolan enerjiyi verir ve bu enerji ısıya dönüşür. manyetik kuvvet çizgilerinin sayısı vakumdakine göre çok artar.Paramanyetik özellikte tepki artı yöndedir ve çok zayıf çekme oluşturur. Arı demir iyi bir yumuşak mıknatıs olabilir. (MnZn) Fe2O4 yumuşak seramik mıknatıs olarak TV ve FM alıcılarında yüksek frekanslı transformatör yapımına uygundur. Yüksek sıcaklık ve mekanik darbe manyetikliği azaltır. Sürekli mıknatısların yüksek kalıcı mıknatıslık ve yüksek koerzif kuvvet Hc ye sahip olmaları istenir. Sert mıknatıslar mekanik yönden de serttir. Ni. Bir çevrimde B manyetik akımın H manyetik alan şiddeti ile değişimini gösteren kapalı eğriye histerezis eğrisi denir. Bunların yerine çok küçük parçacıklardan oluşan (50 mµ. Pt.

Co) ve (Ag. 7. (Cu. Bunlar önce su verilerek sertleştirilir sonra yüksek elektromanyetik alan etkisinde manyetik hale getirilir. içeri giren ışık demeti yön değiştirir. ancak çok ince filim halinde (mikrondan az) kesilirse ışığı biraz geçirebilir. Bir silis camına (SiO2) Pb veya Ba katılırsa yoğunluk artar.4. Diğer taraftan cam gibi bazı yalıtkan (dielektrik) malzemelerin atomları geniş enerji aralığına sahip bulunduğundan ışık fotonları etkilenmeden geçebilir. Metallerin büyük çoğunluğu iyi yansıtır. hem de ikiye ayrılır. Dielektrik sabit frekansın fonksiyonu olduğundan ışığın bir katı içinde yayılma hızı da frekansa bağlı olur.4. Elementlerin atom sayısı arttıkça elektronlarının sayısı da çoğalır. Ni. dışarıya iki paralel demet halinde çıkar. Bu spektrumda her ışığın belirli dalga boyu vardır. Genel olarak hiç bir katı cisim üzerine düşen radyasyon dalgalarını ne tam olarak yansıtır nede tam olarak geçirir. Saydam ve prizmadan geçirilen beyaz ışık dalga boyları kırmızıdan mora doğru azalan bir renk tayfına ayrılır. kırılma indisi küçülür. Al) alaşımları gösterebilir. Kırılma indislerinin farkı çift kırılma ölçüsü olarak kullanılır. Asimetrik olan tetragonal ve hegzagonal kristallerde iki farklı kırılma indisi vardır. (Cu. Bunlara da saydam cisimler denir.* Işığın vakumdaki C hızının malzeme içindeki v hızına oranına o malzemenin n kırılma indisi denir.1. Opaklık Yansıtma Kırılma Yutma Renklilik Fotoiletkenlik Lüminesans • Kırılma indisi küçük olan malzemelerde ışığın yayılması kolaylaşır. Elektron bir üst enerji düzeyine geçerken belirli miktarda enerji yayar. Camda ve yüksek simetrikliğe sahip kübik kristallerde kırılma indisleri yöne bağlı değildir. Bu arada ortamdan geçerken yutulan dalga tayfta siyah bir şerit halinde görülür. Ni. Bazı frekanslarda iyi yansıtıcı olan bir cisim bazı frekanslarda ise iyi emici olabilir. 7. dolayısıyla ışığın yayılma hızı artar. Bu özellikler • • • • • • olarak sıralanabilir. Bu dalgalar da metalleri geçemezler. Işık dalgasının frekansı artarsa k dielektrik sabit azalır. . bu nedenle içeri giren ışık demeti hem yön değiştirir. Bu yolla oluşan radyasyon veya elektromanyetik dalgaların frekansı.silis camı 3000 Å e kadar ışınları. Buna çift kırılma (birefrenjans) olayı denir. bu tür atomları içeren kristallerde kırılma indisi de büyük olur. Yalıtkanlar ise türüne bağlı olarak dalgaları kısmen yansıtır ve kısmen de geçirir. Işığı geçirmeyen bu tür malzemelere opak denir. bu nedenle yoğunluk arttıkça kırılma indisleri de artar.3500 Å arasındadır. Optik Özellikler Işık elektromanyetik dalgalar halinde yayıldığından optik özeliklerle dielektrik özelikler yakından ilgilidir. boron . Diğer mıknatıs alaşımlarında genellikle demir yoktur veya varsa az miktardadır. fotonların sahip olduğu enerji ile orantılıdır ve orantı katsayısına Planck sayısı denir. Görünen ışık bölgesindeki elektromanyetik dalgaların boyu 7400. fakat ayrışmaz. Katkı maddelerini değiştirerek emilen dalga aralığı da değiştirilebilir. Saf silis camı (SiO2) görünen ışıkla dalga boyu 2000 A° e kadar olan ultraviyole ışınlarını. Bu enerjinin foton denen küçük parçacıkların dalga hareketi ile yayıldığı varsayılır. Co. Mn. Fe). örnek olarak (Al. Kırılma indisinin karesi. Kırılma İndisi • • Saydamlık. Endüstride geniş uygulama alanı olan lazerler ve güneş pilleri optik özeliklerden yararlanılarak geliştirilmiştir. dolayısıyla enerji de artar. dalgalarla kutup çiftleri arasında karşılıklı etkileşmeler nedeni ile dielektrik sabitler büyüktür. Fe).Mıknatıs üretimi için alaşımlı çelikler kullanılabilir. cisim ışığı yansıtır. Beyaz ışık değişik dalga boylu dalgalar spektrumundan oluşur. Frekansla dalga boyu ters yönde değiştiğinden frekans arttıkça dalga boyu küçülür. o cismin k dielektrik sabitine eşittir. Cisimlerin elektron yapıları ışık dalgaları arasındaki etkileşmeler optik özellikleri belirler. Bir de malzemelerin ışığı yansıtma özeliği vardır. bunun sonucu kırılma indisi de büyür. Ni. Katılarda elektromanyetik. Atomların çevresindeki elektronlar ancak belirli enerji düzeylerinde kararlı yörünge hareketi yaparlar. Mor uca yaklaştıkça frekanslar dolayısıyla enerjiler artar.

* .2. Bu şekilde geliştirilen fonon teorisi ile elektronların enerji bantları teorisi. Hafif ve çarpmaya dayanıklı olduklarından koruyucu gözlük ve emniyet perdeleri üretimine elverişlidirler. 7. Geri yansıyan dalgalar sürekli olarak fotonların sayısını arttırırlar. Termoelastik Titreşimler Atomların ısıl enerji etkisinde kendi denge konumları etrafındaki titreşimleri atomlararası bağ kuvvetleri nedeni ile cismin elastik özeliklerine bağlıdır. termal özellikleri tanıtmada ve bunların malzeme türüne göre değişimlerinin nedenini açıklamada önemli kolaylık sağlar. Bunlardan başka bazı özel sıcaklıklarda ergime veya buharlaşma gibi faz değişimleri de önemli miktarda ısı yutar.pencere camı ise (soda . Cr sarıyeşil. 7. boyutları kararlı ve tıraş edilerek işlenmeye elverişli olduğundan en üstün optik malzemedir. termal özellikleri tanıtmada ve bunların malzeme türüne göre değişimlerinin nedenini açıklamada önemli kolaylık sağlar. Optik camda görünen ışık geçirgenliği % 100' e yakındır. ferrik oksit katılırsa sarı renkli topaz elde edilir.3500 Å arasındadır. Ti sarı. Üzerine kaynar su dökülen camın çatlaması. Optik Malzemeler Uygulamada kullanılan optik malzemelerin en önemli özelliği ışık geçirgenliğidir. Bu şekilde geliştirilen fonon teorisi ile elektronların enerji bantları teorisi. Optik yönden izotrop ve saydam olan camsı polimerler kristalize olunca kırılma indisleri doğrultuya bağlı olarak değişir ve yarı saydam olurlar. Bu olayların nedenleri araştırılacak ve bağlı olduğu kurallar tanıtılacaktır.kireç camı) 3000 Å e kadar olan ışık dalgalarını geçirirler. Belirli elastik enerjiye sahip termo elastik dalgaların davranışı bir gaz içinde rasgele hareket eden atomların ve moleküllerin davranışına benzetilir. termal genleşme. genleşmesi kısıtlanmış bir elemanın sıcaklık etkisi ile çarpılması veya kırılması günlük yaşantıda görülen termal olaylardır. termal iletkenlik ve termoelektrik etki gibi uygulamada önemi olan termal özelikler ele alınacaktır. Bazı plastikler uygun kırılma indisine ve yüksek geçirgenliğe sahip olmakla beraber kolay çizilir. Saf Al2O3 kristali olan korondum saydam ve renksizdir. dolayısıyla bunlara termoelastik titreşimler denir. Ancak ucuz plastik mercekler kalıpla üretilebilir.5. 7. Co mavi ve Ni mor-kahverengi renk sağlar. bir kısmı da ısıl genleşme yolu ile potansiyel enerjiyi arttırmaya sarf edilir. Bunlar doğada bulunan değerli minerallerdir. Bundan esinlenerek termoelastik dalgaların belirli bir elastik enerji paketine sahip fonon denen parçacıkların davranışı ile temsil edilebileceği ileri sürülmüştür. Bu titreşimler atomlar arası bağlarla komşu atomlara iletilerek termoelastik dalga halinde ses hızı ile yayılır. içine katılan krom oksidin Cr2+ iyonları miktarına göre pembeden koyu kırmızıya dönen renk verir (yakut). boyutları kararsız ve hassas işlenmeleri zordur. Yukarıda belirtildiği gibi görünen ışık dalgaları 7400 . Bazı camlar ve polimerler gerilme etkisi altında optik yönden olur ve bifrefrenjen özeliği gösterirler. Bu nedenle endüstride ergitme ve kesme işlerinde. örneğin polistiren fotoelastisite de deneysel gerilme analizinde kullanılır. haberleşmede modülasyonla bilgi iletmede. topografyada uzaklık ölçme işlerinde ve fotoğrafçılıkta geniş ölçüde kullanılır. porselen kap yerine alüminyum kapla içilen çayın dudağı yakması. 10 mm kalınlıkta bir malzemeden geçen ışığın gelen ışığa göre yüzdesi geçirgenlik ölçüsü olarak kullanılır. Fe sarı-yeşil. Aynı elemanın atomlarından yayılan fotonların dalga boyu aynıdır. Bu şekilde elde edilen lazer ışınları dağılmadan toplu olarak uzak mesafeye yayılır ve kolaylıkla bir noktaya teksif edilerek yüksek enerji verebilir. Termal (Isıl) Özellikler Bu bölümde termal enerji ile ilgili özgül ısı. Koronduma titan oksit katılırsa mavi renkli safir. Belirli elastik enerjiye sahip termo elastik dalgaların davranışı bir gaz içinde rasgele hareket eden atomların ve moleküllerin davranışına benzetilir. silisyum yarı iletkeninde % 50 civarındadır. Bir cisimden emilmeden dışarı çekilen ışık dalgaları o cismin rengini belirler. metil metakrilatta % 90. Cam dış etkilere dayanıklı.1. Enerjileri çok yükselen aynı fazda yalın lazer ışınları yarı saydam uçtan dışarı çıkarak yayılırlar. • Atomlarda termoelastik dalgaların belirli bir elastik enerji paketine sahip olan parçacıklarına fonon denir.5. Çok ince arı cam lifleri üzerleri kaplanırsa ışığı çok az kayıpla 1 km' den daha fazla uzağa iletebilirler. tıpta ameliyatlarda. Haberleşme tekniğinde modüle edilmiş ışık dalgaları sinyal iletiminde kullanılırlar.4. Katı cisimlere verilen ısıl enerjinin bir kısmı atomik titreşimlerin ve serbest elektronların kinetik enerjisini arttırmaya. Mn mor. Genellikle iyonsal kristallere ve camlara geçiş (tranzisyon) ve nadir toprak metallerinin iyonları katılarak renklendirme sağlanır. Bu özeliğe sahip malzemeler fotoelastik malzemeler denir. Bundan esinlenerek termoelastik dalgaların belirli bir elastik enerji paketine sahip fonon denen parçacıkların davranışı ile temsil edilebileceği ileri sürülmüştür.

ses hızına eşittir ve yaklaşık olarak sıcaklıktan bağımsızdır. Dolayısıyla sayıları artan fonon dalgaları arasındaki girişimlerle kusurlar serbest yolu azaltır. Orantı katsayısı. Ancak sıcaklık yükseldiği zaman fononların sayısı artar ve kristal yapıda kusurlar doğar.5. Yüksek iletkenlerde (Cu ve Ag gibi) elektronların hem hızı hem de ortalama serbest yolu . pek azıda (yüzde birkaçı) elektronlara sarf edilir. Bir üçüncü tür ısı iletimi de elektromanyetik dalgaların taşıdığı enerjinin ışınım veya radyasyon yolu ile iletimidir. Fononların enerjisi aynı kalır. Aynı şekilde yüksek enerjili serbest elektronlar da dalga hareketi ile ısıl enerjiyi soğuk bölgedekilere iletirler. yapısına ve sıcaklığa bağlıdır. yabancı atomlar. Yansıma olmadan uzak mesafelere kadar yayılabilirler. iyonsal ve kovalan bağlı yalıtkanlarda ise yalnız fononların dalga hareketi ile iletilir. Bilindiği gibi güneş enerjisi yer yüzüne radyasyon yolu ile ulaşır. Cisimlerde içyapı veya faz dönüşümleri için belirli termal enerjilere gerek vardır. özgül ısıları yaklaşık olarak aynıdır ve gaz sabiti R' nin 3 katı kadardır. Isıl iletkenlik ortamın türüne. Yalnız özgül ısı C sıcaklıkla biraz artar. sıcaklıkla önce hızla artar sonra normal koşullarda pek değişmez. Ayrıca gerçek kristalde bulunan yabancı atomlar. ancak sayıları sıcaklıkla orantılı olarak artar. dolayısıyla ortalama serbest yol büyük olur. Birim ağırlıkta bir katının sıvı hale geçmesi için gerekli ergime ısısı sıvının gaz halinde geçmesi için gerekli buharlaşma ısısı birer ısıl özellik sayılır. elektriksel iletkenlik ve atomsal yayınım arasında benzerlik vardır. Fonon dalgalarının yayılma hızı. Böylece ısıl enerji sıcak bölgeden soğuk bölgeye doğru iletilmiş olur. Fononların ve serbest elektronların davranışı bir gaz içinde bulunan atomların ve moleküllerin davranışına benzetilir. ν hızı ise değişmez. ancak mutlak sıfıra yaklaşırken hızla azalarak sıfır olur. Isıl İletkenlik • Isı iletim mekanizmaları * o Kondüksiyon o Konveksiyon o Radyasyon Katı cisimlerden metallerde ısıl enerji fononların ve serbest elektronların dalga hareketi ile. Sonuç olarak bu tür malzemelerde ısıl iletkenlik sıcaklıkla sürekli olarak biraz artar. ya cismin ısıl veya termal iletkenliği denir ve birimi (kal/cm. dolayısıyla ortalama serbest yol çok küçüktür ve sıcaklıktan etkilenmez. 7. Gaz ve sıvı haldeki akışkanlarda ise ayrıca kendi içindeki atomların ve moleküllerin kütle halinde hareketi ile sağlanan konveksiyon yolu ile ısı iletimi vardır. Bütün bu etkenler göz önünde alınırsa genellikle kristallerde fononların sebep olduğu ısıl İletkenlik sıcaklık artışıyla azalır. Kusursuz kristaller 0° K de bir fonon dalgasının yayılması için ideal bir ortamdır. Özgül Isı Bir cismin birim ağırlığının 1 °C arttırmak için gerekli ısıl enerjiye ısıl kapasite veya ısınma ısısı denir. Genellikle. san °C) tır. yani sıcaklığın zamanla değişmediği haller için geçerlidir. boş kafes köşeleri. Buna kondüksiyon yolu ile ısı iletimi denir. Metallerde ısıl iletimini sağlayan ana etken serbest elektron hareketleridir. Sıvı katılaşırken açığa çıkan ısıda buharlaşma ısısına eşittir.2. Bir cismin içinden geçen ısıl enerji akışı q (kal/cm2. Özgül ısı C 0° K' de sıfırdır. Eksi işaret ısının sıcak bölgeden soğuk bölgeye doğru aktığını gösterir. Isıl kapasitenin suyun ısıl kapasitesine oranlanmış bağıl değerine de Özgül ısı (C) denir. Foton dalgaları boşlukta da yayıldığından iletici ortama gerek yoktur. Bir cisme verilen ısıl enerjinin büyük bir kısmı termoelastik titreşimlere veya fononlara. (R=1.5. k. Yukarıdaki bağıntı rejim hali. Elektromanyetik dalgaları oluşturan fotonlar cismin yüzüne çarpınca bir kısım enerjilerini cisme verirler. dislokasyonlar ve tane sınırları bu dalgaları yansıtır ve serbest hareket yolu azaltır. Cisimlerin özgül ısıları sıcaklıkla değişmez. &nu. Burada q birim alandan birim sürede geçen ısıl enerjiyi gösterir. dolayısıyla iç enerji de sıcaklıkla orantılı olarak yükselir. orantı katsayısı cismin özgül ısısıdır.987 kal/gr mal °C). Amorf yapılı cisimlerde düzensiz dizili atomlar fonon dalgalarını yansıtır. san) (veya enerjinin iletim hızı) rejim halinde sıcaklık gradyanı dT/dx (C/cm) ile orantılıdır. Sıcak bölgedeki yüksek enerjili fononlar termoelastik dalgalar halinde yayılır ve civarda soğuk bölgedeki fononlara çarparak bir kısım enerjilerini verir ve hareketlerini şiddetlendirir. fononların sağladığı katkı ise önemsizdir.3. cisimlerde termo elastik titreşimler benzerdir.7. Genellikle ısıl iletkenlik.

Isıl Yalıtkanlık En iyi yalıtkanlar yüksek boşluk oranlı veya gözenekli malzemelerdir. Çok düşük sıcaklıkta gözeneklerdeki gazlar (O2. Bununla beraber elektronların sağladığı ısıl iletkenlik fononların 10-100 kat daha fazla olacaktır. Genellikle atomlar arası bağları kuvvetli. amorf yapılı iseler biraz artar. fakat ısıl genleşmesi yüksek cam üzerine sıcak su dökülürse gevrek olan cam bu ani bölgesel hacim artışına ayak uyduramaz ve çatlar. En iyi yalıtkan ortam vakumdur. Bağ enerjisi eğrisinin asitmetriklik derecesi arttıkça ısıl genleşme de büyür. bundan dolayı ısıl genleşme katsayıları daha düşüktür. metallerinkine göre çok düşüktür. Isıl iletkenliği düşük. bu nedenle grafitten yapılmış refrakterler yüksek sıcaklıkta daha iyi sonuç verir. k küçük olur. 7. termal genleşme katsayısı düşük olursa termal şok direnci iyidir. 7. Sürekli kovalent bağlı termoset türden bakalitler de ısıl genleşme diğer polimerlere göre daha düşüktür. Bu tür malzemeler uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kaldıkları zaman sinterleme etkisi ilerler. bu nedenle termos şişelerinde iki cidar arasında vakum bulunur. özelikle yüksek sıcaklıkta çalışan fırınlarda bu tür boşluklu malzemeler veya sinterlenmiş seramik tozlarından yapılmış tuğlalar kullanılır. Bu nedenle yalıtım malzemelerinin çok sayıda küçük boşluklar içermesi tercih edilir. Hacimsel genleşme katsayısı α nın üç katıdır. İnce karbon tozlarında bu tür değişme olmaz.5. bu nedenle ısıl iletkenlikleri. Örneğin ostenitik çelikler pratik olarak bu bakımdan yalıtkan sayılırlar. Sıvı He ve Sıvı N kapları vakumla yalıtılır. Bir cismin ısıl iletkenliği büyük. K Isıl iletkenlik katsayısı E Elastisite Modülü α Isıl Genleşme Katsayısı σ ç Çekme Mukavemeti Bu bağıntıdan görülebileceği gibi düşük mukavemetli malzemelerin elastisite modülü de küçük olursa plastiklerde olduğu gibi. Buna neden atomlararası bağ enerjisi eğrisinin asitmetrik oluşu. Termal şok parametresi P. Tek kristalli metallerde ısıl iletkenlik anizotropi nedeni ile kristal doğrultusuna bağlıdır. Yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılan yalıtkan malzemelere refrakter malzemeler denir. Eğer bu tür termo plastiklerde kuvvetli çapraz bağ oluşur ve sayısı artarsa ısıl genleşme katsayıları azalır. soğuyunca büzülür. L boyundaki artış. Bu malzemeler kristal yapılı ise ısıl iletkenlikleri sıcaklıkla azalır. Yüksek alaşımların iletkenliği arı metallerden daha düşüktür ve ortalama 1/10' u civarındadır. Bu parametre aşağıdaki bağıntı ile tanımlanır. Isıl genleşme katsayısı birim sıcaklık değişmesinde birim boyda oluşan artma olarak tanımlanır. Özelikle moleküller arası zayıf bağlara sahip lineer polimerlerde. lyonik ve kovalent bağlı yalıtkanlarda ısıl enerji yalnız fonon dalgaları ile taşınır. Gözenekli plastikler düşük sıcaklıkta vakuma yakın yalıtkanlık sağlarlar.4. 7. buna termal şok denir. Termal Şok Kuvartz' ın (SiO2) ısıl genleşme katsayısı pencere camınkinin 15' de biri kadardır. bu nedenle ısıl şoka dayanır. ancak çok kristalliler izotrop sayıldığından bu özellik her doğrultuda aynıdır. dolayısıyla sıcaklıkla atomlararası uzaklığın artmasıdır. Eğer sıcaklık artarken faz dönüşümü oluşursa dönüşüm türüne göre ayrıca hacim ya artar veya azalabilir. dolayısıyla ısıl iletkenlik.5. Burada ΔT sıcaklık farkı. Termal Genleşme Bütün cisimler ısıtılınca genleşir. İçlerindeki yabancı atomlar hem fonon hem de elektron dalgalarını yansıtırlar. boşluklar azalır ve yoğunluk artarsa yalıtkanlık özelliği düşer.1. ısıl genleşme çok yüksektir. Gözenek çapı büyürse içinde doğacak hava akımı etkili olur ve iletkenliği biraz arttırır. α ise lineer ısıl genleşme katsayısıdır. • Ani sıcaklık değişimi ile gerçekleşen olaya termal şok denir.5.5.fononlarınkinden 10-100 kat daha fazladır. . Bu tür yalıtkanlar kriyojenlik (aşın düşük sıcaklık) uygulamalara elverişlidir. Gözenekler içinde hareketsiz havanın. iletkenliği çok küçüktür. termal şoka dayanması beklenir. dolayısıyla yüksek ergime sıcaklığına sahip olan cisimlerde bağ enerjisi çukuru daha derin ve simetrikliğe daha yakındır. ΔL. Uygulamada yan yana konan ve birlikte çalışacak olan farklı termal genleşmeye sahip elemanlar arasında doğacak termal gerilmelerin kritik değerler altında kalması gerekir ve bunun için uygun önlemler alınır. Soğuk şekil değiştirmenin oluşturduğu izotropi de ısıl iletkenliği etkiler. N) yoğuşunca geriye vakum kalır. malzemelerin ani sıcaklık değişmelerine çatlamadan dayanabilmelerini karşılaştırmaya yarar. bu nedenle ortalama serbest yol küçük.5.

• Mekanik Davranışın Temel Kavramları • Çekme Deneyi • Şekil değiştirme işi ve tokluk • Basınç Etkisi Altında Davranış • Kayma Gerilmeleri Etkisinde Davranış • Sertlik 8. Diğer taraftan malzemenin plastik şekil değiştirme yeteneğini temsil eden süneklik ile mukavemet ve sertlik gibi sınır gerilmelerle ilgili özellikler iç yapıya ve deney koşullarına büyük ölçüde bağlıdır. Mekanik özellikler değişik tür zorlamalar altında oluşan gerilme ve şekil değiştirmeleri ölçerek ve gözleyerek saptanır. Malzemelerin Mekanik Davranışı Bu başlık altında aşağıdaki konulara değineceğiz. Düşük gerilmeler altında şekil değiştirmeler elastik. örneğin bir çeliğin bileşimi aynı kaldığı halde ısıl işlemle sertlik ve mukavemeti 2-3 kat arttırılabilir.2.1. Bir cisme etki eden kuvvetler yerine parça boyutlarından bağımsız olarak zorlama şiddetini belirten gerilme esas alınarak. Yapı sistemlerinin mukavemet hesapların da bu özelliklerin iyi bilinmesine gerek vardır.250°C ta %1' e düşer.2. Ancak bu ayarlamalar doğal olarak sınırlıdır ve uygulayıcıların bu sınırları bilmesi gerekir. Elastisite modülü bu tür bir özelik olup atomlar arası bağlar tarafından belirlenir ve iç yapıya duyarlı değildir. yük artarsa bazı malzemelerde kalıcı veya plastik şekil değiştirme meydana gelir. Cisimler artan dış zorlamalar altında önce şekil değiştirir. bunun için iç yapı değişimlerini göz önüne almak gereklidir. uygulamada zorlamaya maruz kalacak malzemelerin en önemli özelliğini oluştururlar. nihayet yük bir sınırı aşarsa kırılma olur. Malzemelerde Mekanik Özellikler Mekanik özellikler. Bazı mekanik özellikler iç yapıya ve deney koşullarına bağlı değildir. Bu durumda parçanın kesiti A ise normal gerilme: Teğetsel veya kayma gerilmesi ise: 8. Bu etkenler ve uygulama yöntemleri iyi bilinirse iç yapıda gerekli değişiklikler yapılarak özellikler uygulama amacına uygun olarak ayarlanabilir. Şekil değiştirme sürecinde atomların nasıl davrandıklarını ve iç yapıda ne gibi değişikliklerin oluştuğunu bilmek gerekir. Mekanik Davranışın Temel Kavramları Cisimlerin uygulanan dış kuvvetlere karşı gösterdiği tepkiye mekanik davranış denir.1. Malzemelerin iç yapısında kalıcı değişim veya kırılma oluşturan herhangi bir gerilme sınırı mukavemet olarak tanımlanır. Bu davranışın biçimi mekanik özellikleri belirler. Elastik şekil değiştirmeye karşı direnç veya rijitlik malzemenin elastisite modülü ile belirlenir.Refrakter tuğlalar örülürken tuğlalar arasında bırakılan genleşme payı (derz) buna bir örnektir. Düşük yük altında şekil değiştirmeler elastik. sertlik ve mukavemet ise 2-3 kat artabilir. Bir malzemenin uygulanan dış kuvvetlere karşı gösterdiği davranış genellikle şekil değiştirme ve kırılma şeklinde kendini gösterir. 8.2. örneğin bir yapı çeliğinin sünekliği oda sıcaklığında %35 iken . sonra dayanımını yitirerek kırılır. Atomsal teoriler birçok olayları niteliksel yönden açıklamada yararlı olmakla beraber nicelik yönünden yetersizdir. Çekme Deneyi . Aradaki bu büyük farkı atomsal teoriler açıklayamaz. Mekanik özelliklerin kaynağı atomlar arası bağ kuvvetleri olmakla beraber iç yapıya ve çevre koşullarına büyük ölçüde bağlı olduklarından aralarında doğrudan bir bağ kurmak imkansızdır. Gerilme belirli bir sınırı aşarsa kalıcı yani plastik şekil değiştirme oluşur. Bir katı cismin uygulanan kuvvetlere karşı gösterdiği tepki mekanik davranış olarak tanımlanır. Sürekli artan kuvvet altında önce şekil değiştirme oluşur.2. birim alana etki eden kuvvet gerilme olarak tanımlanır. Bölüm 8-MEKANİK ÖZELLİKLER 8. İç yapıyı değiştiren etkenler özellikleri de değiştirir. Bütün bu süreçlerde her cismin kendine göre davranış biçimi vardır ve bu davranış biçimi mekanik özelikleri belirler. diğer bir deyimle tersinirdir. Bu çelik oda sıcaklığında %35 lik bir şekil değiştirme sonunda kırıldığı halde uygun bir işlemle iç yapısı değiştirilirse (su verme işlemi gibi) aynı koşullarda bu değer % 1-2' ye düşer. yani tersinirdir.

küçük olanlara fleksibl (kolay şekil alan.Io) / Io =Δl/Io Yükü kademe kademe arttırarak elde edilen gerilmelerle şekil değiştirmelerin değişimi Şekil 8.Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn bilgilerini saptamak ve malzemelerin özelliklere göre sınıflandırılmasını sağlamak amacı ile geniş çapta kullanılır. aynı esnada da numunenin uzaması kaydedilir. • Elastisite modülü • Elastik sınırı • Rezilyans • Akma gerilmesi • Çekme dayanımı • Tokluk • % uzama • % kesit daralması Çekme deneyine tabi tutulan numunenin yukarıda belirtilen özelliklerin sıhhatli bir şekilde ortaya çıkarılabilmesi için. Bir hidrolik çekme makinesinin konik çeneler arasına bağlanan deney çubuğu basınçlı yağ etkiyen bir piston yardımı çekilir. Oluşan toplam şekil değiştirmenin bir kısmı elastik olup yük boşaltılınca kaybolur bir kısmı ise kalıcıdır ve ekstansometre ibresi sıfıra dönmez. Şekil 8. alındığı malzemeyi tam olarak temsil edebilmesi şarttır. dolayısıyla kadran üzerinde okunabilir . Bu sınırın üstünde çok dar bölgede malzeme nonlineer elastik davranış görülür. Çekme deneyi genellikle yuvarlak veya dikdörtgen kesitli çubuklar üzerinde yapılır. Şekil değiştirme oranı (birim boydaki artış): ε = (l .2' de bir alüminyum alaşımı için gerilim-% uzama eğrisi görülmektedir. Çekme deneyi standartlara göre hazırlanmış deney numunesinin tek eksende. Deney sırasında. Kesit alanı: Ao= Πdo2 / 4 Bu yük altında ilk boyu Io olan kısımda oluşan uzama Δl dir. Çekme deneyi sonucunda numunenin temsil ettiği malzemeye ait aşağıdaki mekanik özellikler bulunabilir. * Elastisite modülü büyük malzemelere rijit (zor şekil değiştiren). Gerilmeler elastik sınır σe yi aşacak olursa kalıcı plastik şekil değiştirmeler oluşur.1' de çekme deneyinin yapılışı ve diyagramın çizilmesi gösterilmektedir. • • • • Bu orantı sabitine elastisite modülü veya Young Modülü (E) denir. Cisimlerin çoğunda düşük gerilmeler altında şekil değiştirmeler elastik. Örneğin metaller rijit.3a) N yükü etkisinde oluşan gerilme: σ= N/Ao . Bu bölgede yük artışı ile ekstansometre ibresinde önce bir artış yükün kaldırılmasıyla da ibre sıfıra döner. yani tersinirdir. yani gerilmelerle şekil değiştirmeler orantılıdır.3b deki diyagram halinde gösterilebilir. (Şekil 8. plastikler fleksibl malzeme sayılır. Gerilmeler orantı sınırı σp yi aşarsa Hooke kanunu geçerli olmaz. belirli bir hızla ve sabit sıcaklıkta koparılıncaya kadar çekilmesidir. Şekil 8. Gerilmelerle şekil değiştirmelerin orantılı olduğunu gösteren σ= Exε bağıntısına Hooke kanunu denir ve yalnız lineer elastik şekil değiştirmeler için geçerlidir. standart numuneye devamlı olarak artan bir çekme kuvveti uygulandığında. Ayrıca parçanın üstüne tespit edilen bir ekstansometre ile de uzamalar ölçülür. Yağ basıncından pistona etkiyen yük ölçülür. esnek) malzeme denir. Başlangıçta diyagram doğru şeklindedir.

Bu plastik bölgede yükleme ve boşaltma eğrisi de bir doğrudur ve diyagramın başlangıçtaki kısmına paraleldir. Buradan çıkan sonuca göre plastik bölgede de elastik şekil değiştirmeleri karekterize eden elastisite modülü aynıdır ve bunun için de Hooke kanunu geçerlidir. Elastik sınır için plastik bölgenin başlangıcı olarak akma sınırı alınır. (A, Akma sınırı veya akma mukavemeti % 0.2 plastik şekil değiştirme oluşturan gerilmedir. Bu tanımdan yararlanılarak akma sınırını bulmak için sürekli yükleme ile elde edilen ( σ-ε) diyagramının şekil değiştirme ekseni üzerinde % 0,2 noktası işaretlenir ve bu noktadan diyagramın doğrusal kısmına paralel çizilir. Bu paralelin eğriyi kestiği noktaya karşı gelen gerilme akma sınırıdır. Kuvvet arttırılmaya devam edilirse bir Nm maksimum kuvvetine ulaşınca artış durur, sonra azalmaya başlar ve bu anda çubuğun bir bölgesinde kesitin daraldığı, yani büzüldüğü görülür. Maksimum kuvvete kadar olan uzamalar üniformdur, silindir biçimindeki parça boyca artıp çapça daraldığı halde silindir biçiminde kalır. Büzülme başladıktan sonra yalnız bu bölgede ek uzamalar oluşur, kesit gittikçe daralır, diğer bölgelerde ise uzama olmaz dolayısıyla uzamalar üniform değildir. Büzülen bölgedeki uzamaları oluşturmak için daha az kuvvet gerektiğinden kuvvet ibresi düşmeye başlar ve sonunda Nk kopma kuvvetinde parça koparak ikiye bölünür. Çekme mukavemeti σç, çubuğun taşıyabileceği maksimum Nm kuvvetini ilk kesite bölerek elde edilir: σç = Nm/Ao Kopma mukavemeti (k , kopma anındaki Nk kuvvetini ilk kesit Ao' a bölerek elde edilir ( k = N k /A o Gerçek kopma mukavemeti (g k ise, kopma kuvveti Nk yi en dar kesit As, ye bölerek elde edilir. gk = Nk /As. Gerçek kopma mukavemeti σgk görünen kopma mukavemeti σk den çok daha büyüktür. Bir malzemenin plastik şekil değiştirme yeteneğine süneklik denir, Uygulamada işlenebilme yönünden önemli olan bu özelik çekme deneyinde kopma anında oluşan toplam plastik şekil değiştirme veya kopma uzama oranı ile belirtilir. Büzülme başlamadan önce oluşan şekil değiştirmeler üniformdur ve şekil değiştirme oranı ölçü boyu lo dan bağımsızdır. Ancak büzülme, başladıktan sonra uzamalar yalnız büzülme bölgesinde yerel olarak üniform olmayan bir biçimde artmaya devam eder ve bu bölge dışında durur. Uygulamada kolaylık amacı ile çubukların üzeri birer santim ara ile işaretlenir. Kopmadan sonra iki parça uç uca getirilir, lg ölçü boyuna karsı gelen çizgi sayısının yarısı kadar kopma bölgesinin solunda, yarısı kadarı da sağda sayılır, bu şekilde elde edilen iki sınır çizginin arası ölçülerek son boy ls bulunur. Çubuğun sünekliği εk aşağıdaki

bağıntıdan bulunur, Gerçek değerler şekil değiştirme süresinde cismin hacminin sabit kalması varsayımından yararlanılarak kolaylıkla bulunabilir. Gerçek gerilme: σg = N/A burada N, o anda uygulanan kuvvet, A gerçek kesittir. İlk hacim: Vo = Ao x lo, son hacim: V = A x l dir. lo çubuğun ilk boyu, l ölçme anındaki boyudur. Hacmin değişmemesi varsayımından V=Vo=Ao x lo = Axl Buradan: A = Ao x lo / l bu değer gerilme denklemlerinde yerine konursa σ =σ (1+ ε) elde edilir Toplam gerçek şekil değiştirme bu bağıntıyı entegre ederek elde edilir, εg =ln(1+ε) Gerçek, gerilme σp nin görünen σ gerilmesinden büyük, gerçek şekil değiştirme εg, nin ise görünen şekil değiştirme ε den daha küçük olduğu kolayca görülebilir. Deneyle bulunan görünen gerilme-şekil değiştirme eğrisinden hesapla nokta nokta gerçek gerilme-şekil değiştirme eğrisi elde edilir. şekil 8.3. de görüldüğü gibi bir A noktasındaki gerilme σ, şekil değiştirme ε den gerçek gerilme σg = σ (1 + e) bağıntısı hesaplanarak işaretlenirse A noktası düşey yönde B ye ötelenir. Gerçek şekil değiştirme εg = ln(l + e) bağıntısı ile bulunursa B noktası yatay yönde C ye ötelenir. Böylece görünen A noktasına karşı gelen C noktası bulunur. Bu yöntemle bulunan noktalar birleştirilirse gerçek gerilme şekil değiştirme eğrisi elde edilmiş olur. Uygulamada sistemler elastik bölgede çalıştırılır, dolayısıyla şekil değiştirmeler çok düşüktür ve çoğunlukla % 0,2 den azdır. Diğer taraftan proje mühendisleri hesaplarını şekil değiştirmemiş sistemlere göre yaptığından görünen gerilme şekil değiştirme eğrileri yeterli bilgi sağlar. Ayrıca görünen (σ - ε) eğrisini elde etmek oldukça kolaydır. Bununla beraber gerçek (σg - εg) eğrisinin malzeme mühendisleri için önemi büyüktür. Plastik şekil verme hesaplarında ve pekleşme özeliklerini saptamada bu eğriden yararlanılır. 8.2.3. Şekil Değiştirme İşi ve Tokluk

Bir cisimde belirli miktarda şekil değiştirme oluşturmak için gerekli iş hesaplanabilir. Şekil 8.4 de görülen çubuğun kuvvet (P) - uzama (Δl) diyagramı verilmiştir. Çubuğa P kuvvetinin uygulandığı ve Δl uzamasının oluştuğu varsayılır. Bu durumda çubuğun boyunu küçük δ1 kadar arttırmak için yapılacak iş (P - δ1) dikdörtgeninin taralı alanına eşittir:

Şekil 8.4: Şekil değiştirme işi ve tokluk. Burada P, δl aralığındaki ortalama kuvvettir. Bu bağıntıdan anlaşıldığı gibi bir cismin birim hacimde ε uzama oranı için oluşturulan şekil değiştirme enerjisi gerilme-şekil değiştirme (σ-ε eğrisi) alanının altında kalan alana eşittir.

Tokluk birim hacimdeki cismi kırmak için gerekli enerji olarak tanımlanır. *

Bu bağıntı bir cisimde plastik şekil değiştirme oluşturmaksızın depo edilebilecek maksimum elastik şekil değiştirme enerjisini verir. Bu malzeme özelliğine rezilyans denir, özellikle yay üretiminde kullanılacak malzemelerin yüksek rezilyansa sahip olmaları istenir. 8.2.3.1. Mukavemet Ve Tokluk Yönünden Değişik Tür Davranışlar Şekil 8.5' de tokluk ve mukavemet yönünden üç tipik malzeme davranışı görülmektedir. Birinci örnekte malzeme sünek davranış göstermesine rağmen tokluk ve mukavemeti düşüktür. İkinci örnekte hem tokluk hem de mukavemet yüksektir, malzeme büyük ölçüde enerji yutarak kırılır. Üçüncü örnekte ise mukavemet çok yüksek olmakla beraber tokluk düşüktür, malzeme çok az enerji ile gevrek türde kırılır. Az karbonlu çeliklerin mukavemeti, yüksek karbonlu çeliklere göre düşük olmasına karşılık tokluğu çok yüksektir. 8.2.3.2. Bazı Tipik Gerilme-Şekil Değiştirme Eğrileri

Çarpmaya maruz kalacak elemanların üretiminde, örneğin yol kenarlarındaki emniyet bariyerleri, araba tamponları gibi, yüksek mukavemetli çelik yerine düşük mukavemetli fakat yüksek tokluklu çelik tercih edilir. Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı gibi basit çekme deneyi ile elde edilen gerilme-şekil değiştirme diyagramları mekanik davranış yüzünden malzeme türleri hakkında çok yararlı bilgi sağlar. Bu diyagramlara bakarak malzemenin gevrek veya sünek olduğu saptanır. 8.2.4. Basınç Etkisi Altında Davranış Bir cismin yüzeyine etkiyen normal kuvvet bileşeni N (Şekil 8..6 b) dışarıdan içeriye doğru ise basınç gerilmeleri doğar. Metaller genellikle sünek cisimlerdir, basınç etkisinde de çekme etkisinde olduğu gibi elastisite modülü, orantılık sınırı elastik sınır ve akma sınırı vardır ve bunlar yaklaşık olarak çekmedeki değerlere eşittir. Basınç etkisinde kesit devamlı büyür, parça yassılaşır ve kuvvet uygulayan yüzeydeki sürtünme nedeni ile fıçı şeklini alır, gerilme sürekli artar, fakat ani kırılma görülmez (Şekil 8.7 a). Bu tür malzemelerde basınç deneyi yapmaya gerek yoktur. Taş, beton ve seramik gibi gevrek malzemeler basınç altında çok az şekil değiştirerek ya kayma veya yanal genişlemeden doğan çekme etkisi ile kırılırlar. Şekil 8.6 b' de görüldüğü gibi çekme ve basınç eğrileri birer doğru şeklindedir, fakat basınç mukavemeti çekme mukavemetinden çok daha büyüktür (ortalama 8 kat). Bu tür malzemelerde ise basınç deneyi zorunludur. 8.2.4.1 Basma Deneyi Basma deneyi işlem itibarı ile çekme deneyinin tamamen tersidir. Basma deneyi de çekme deneyi makinelerinde yapılır. Basma kuvvetlerinin uygulandığı malzemeler genellikle basma deneyi ile muayene edilir. Tatbikatta basma kuvvetlerinin uygulandığı yerlerde kullanılan malzemeler genellikle gevrek malzemelerdir. Gri dökme demir, yatak alaşımları gibi metalik ve tuğla, beton gibi metal dışı malzemelerin basma mukavemetleri, çekme mukavemetlerinden çok daha yüksek olduğundan, bu gibi malzemeler basma kuvvetlerinin uygulandığı yerlerde kullanılırlar ve basma deneyi ile muayene edilirler. Basma deneyi ile de malzemelerin mekanik özellikleri tespit edilebilir. Basma deneyi sırasında numunenin kesiti devamlı olarak arttığından, çekme deneyinde görülen «Boyun» teşekkülü problemi yoktur. Basma deneyi bilhassa gevrek ve yarı gevrek malzemelerin sünekliğini ölçmede çok faydalıdır, zira bu malzemelerin sünekliği çekme

çekme mukavemeti sertlik ile doğru orantılıdır. Küçük gerilmeler altında malzemeler gene lineer elastiktir. Şekil 8. tatbik edilen bir yük altında malzemeye batırıldığında malzeme üzerinde bir iz bırakacaktır. diğer bir deyimle şekil değiştirme mekanizması ele alınacaktır. Bu iki sertlik ölçme yöntemi yeterli duyarlık sağlayamadıklarından endüstride kullanma alanları çok sınırlıdır. konik veya küresel standart bir ucun malzemeye batırılmasına karşı malzemenin gösterdiği direnci ölçmekten ibarettir.8' de görülen kayma şekil değiştirmesi λ dik açıda meydana gelen değişmedir. Gerçekte iç yapılarla mekanik özelikler arasında çok yakın ilişki vardır. Bu yöntemde standart bir uçla oluşturulan çizginin genişliği ölçülerek değerlendirme yapılır. Bu malzemelerin çekmede % uzama ve % kesit daralması değerleri hemen hemen sıfırdır. Basma deneyinin diğer bir avantajı da çok küçük numunelerin bile kullanılabilmesidir. Sertlik ölçmeleri yapılırken kullanılan ölçme yöntemi ne olursa olsun. tan γ γ = Δl/h Kayma gerilmesi: t=T/Ao Deney yapılacak olursa kayma gerilmesi t ile kayma şekil değiştirmesi λ arasındaki bağıntı şekil 8. kolay işlenir.3.5. İç yapıyı değiştiren her etken özelikleri de değiştirir. Çok küçük kaymalar için. örneğin tavlı bir çelik yumuşaktır. özelliklerdeki bu önemli değişmeler ancak iç yapılardaki değişmeler göz önüne alınarak açıklanabilir. Malzemelerin Şekil Değiştirmesi Bu bölümde dış kuvvetler etkisinde malzemelerin nasıl şekil değiştirdiği. Sertlik izafi bir ölçü olup sürtünmeye. yalnız açılar değişir. bunlara makaslama veya kesme gerilmeleri de denir.6. bilhassa çok pahalı malzemelerle çalışıldığında veya çok az miktarda malzeme bulunduğu durumlarda çok faydalıdır.2. malzemenin plastik deformasyona karşı gösterdiği dirençtir. Genel deyimle malzemenin sertliği test de elde edilen izin büyüklüğü ile ters orantılıdır. numunelerin üzerinde birkaç ölçme yapılıp ortalamasının alınması gerekir. Örneğin çeliklerde. dolayısıyla. Sertlik Malzemeler üzerinde yapılan en genel deney. çizmeğe. sertliğinin ölçülmesidir. Bunun başlıca sebebi. Basma numunelerinde. Sertlik en ilkel çağlarda taşları birbirine sürterek ölçülmüştür. çabuk ve kolay sonuç veren bir deney türüdür. bir malzemenin sertliği ile diğer mekanik özellikleri arasında paralel bir ilişkinin bulunmasıdır. Bu avantaj. Uygulamada bu ilişkilerden yararlanarak çeşitli endüstriyel işlemler geliştirilmiştir.8b de görüldüğü gibi olur. Sertlik ölçme genellikle. Uzun süredir uygulanan diğer bir sertlik yöntemi ise cismin yüzeyine bir standart bilye düşürüp sıçrama yüksekliğini ölçmeye dayanan Shore sertliğidir.deneyi ile hassas olarak ölçülemez. t=Gy 8. çizilenden daha sert sayılır. yapılan basit sertlik ölçmesi neticesinde malzemenin mukavemeti hakkında bir fikir edinmek ve karşılaştırma yapmak mümkündür. Laboratuarlarda özel cihazlarla yapılan sertlik ölçümlerindeki değer. Yapılan sertlik ölçümlerindeki değerler birbirinden çok farklı ise. Fakat kare veya dikdörtgen kesitli numuneler de kullanılabilir. Uygun olarak seçilen sert uç. Diğer avantajı ise. Bugün halen minerallerin sertliğini ölçmede uygulanan Mohs sertliği bu yönteme dayanır. Kayma Gerilmeleri Etkisinde Davranış İkinci basit zorlama türü kayma gerilmeleridir. deneyin basit oluşu ve diğerlerine oranla numuneyi daha az tahrip etmesidir. uniform bir gerilme durumu elde edilmesi gayesiyle yuvarlak kesitli numuneler tercih edilir. Çizen cisim. . sonra su verme ile sertleştirilirse aşınma direnci çok artar. şekil değiştirirken atomların nasıl davrandığı ve iç yapıda ne tür değişmelerin oluştuğu. Endüstride en çok uygulanan. ancak çok aşınır. farklı değer ortalamaya dahil edilmeyip bu farkın mevcudiyeti mutlaka belirtilmelidir.2. Bu çeliğe yumuşak halde kolayca şekil verilir. Daha önce mekanik davranış incelenirken malzemelerin sürekli bir ortam olduğu varsayılmış ve iç yapı değişimleri göz önüne alınmıştı. 8. 8. Basit kayma etkisinde cismin ana boyutları değişmez. kesmeğe ve plastik deformasyona karşı direnç olarak tarif edilir. Bu işlemler yardımı ile özelikler uygulama amacına göre ayarlanabilir.

ikinci grupta zincir şeklinde moleküller arası bağlar zayıftır. Amorf yapılı cisimlerin şekil değiştirmeleri de kristal yapılılarda olduğu gibi iç yapıya ve iç yapı türüne büyük ölçüde bağlıdır. Yüksek sıcaklıkta bütün malzemeler. yük kalkınca atomlar ilk konumuna döner ve şekil değiştirme kaybolur. 8.1. süneklik düşük iken. yük kalkınca ilk konumlarına dönemezler. Davranışları yükleme hızına ve süresine bağlı cisimlere viskoelastik cisimler denir. oda sıcaklığında ise plastiklerin çoğu. Çekme yanal şekil değiştirmesi eksi işaretlidir. Bu cisimler içlerinde mevcut kuvvetli bağların dağılışına göre iki gruba ayrılırlar. Gerilme belirli bir sınırı aşacak olursa bir kısım atom kalıcı olarak yer değiştirir. Seramikler ve bazı polimerler buna örnek gösterilebilir. eksenel şekil değiştirme εx. Diğer taraftan amorf cisimler düzensiz bir atomsal yapıya sahip olduklarından kristallerde olduğu gibi geniş kapsamlı temel kurallar henüz geliştirilememiştir. Poisson oranı artı işaretli bir malzeme sabiti olduğundan denkleme (-) işareti konmuştur.1. Elastisite Modülü Çekme halinde σ gerilmesi ile oluşan εx şekil değiştirmesi arasındaki oran lineer elastik cisimlerde sabittir ve bu sabite E. Bu sürede uygulanan yükle oluşan şekil değiştirme ölçülür. kısa süreli deneyde mukavemet yüksek. 8. Birinci grupta kuvvetli bağlar sürekli bir uzay ağı oluşturur. bu tür deneye statik deney de denir. diğer malzemeler amorf yapılıdır. Mekanik deneyler genellikle oda sıcaklığında yavaş artan yük altında yapılır. Elastik şekil değiştirme direncini temsil eden elastisite modülü atomlar arası bağ kuvveti eğrisinin denge uzaklığındaki eğimi ile orantılıdır. Elastik şekil değiştirme kütle içinde homojen olarak yayılır.2. Bu şekilde oluşan plastik şekil değiştirme ve plastik deformasyon için kayma gerilmesinin belirli bir değere ulaşması zorunludur. Atomların birer yayla bağlı olduğu varsayılarak bu davranış açıklanabilir.Malzemeler iç yapılarına göre kristal yapılı ve amorf yapılı olmak üzere iki türe ayrılırlar. Poisson Oranı Aynı gerilme altında oluşan yanal şekil değiştirme εy .3. Bazı malzemelerde yükleme hızı sonucu etkiler. örneğin çeliklerde plastik şekil değiştirme ve su verme işlemleri ile elastisite modülü değişmez. Elâstik Şekil Değiştirme Bir cisme çekme gerilmeleri uygulanırsa atomlar arası uzaklık gerilme doğrultusunda artar. Basit kayma halinde lineer elastik cisimlerde kayma gerilmesi t ile kayma şekil değiştirmesi γ orantılıdır . Bu nedenle elastik davranışı belirleyen elastik sabitler iç yapıya karşı duyarlı değildirler. ile orantılı olup orantı sabitine Poisson oranı denir (Şekil 8.1.1. özellikle metallerde dislokasyonların toplu davranışları sonucu oluşan plastik şekil değiştirme oldukça karışık bir olaydır ve bu olay aşağıda ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Bu tür yer değiştirmelere atomlar arası bağlar karşı koyar ve cismin elastik şekil değiştirme özeliklerini belirler. Malzemeler genellikle küçük gerilmeler altında elastik davranış gösterir. Kristal yapılı cisimlerde plastik deformasyon kayma etkisinde hareket eden dislokasyonlar tarafından oluşturulur. 8. süneklik yüksek olabilir. elastisite modülü denir.3.3. % 300' den fazla şekil değiştiren kauçuk buna örnek olarak gösterilebilir. kuvvet etkisinde birbirleri üzerinde kolayca kayarlar. enine doğrultuda ise yanal ayarlamalar nedeni ile azalır. Şekil değiştirme iç yapıdan başka deney ve çevre koşullarına da bağlıdır. Buna göre uygulamada kullanılan en önemli malzemeler çoğunlukla kristal yapılı olduklarından bunların davranışları ile ilgili yoğun araştırmalar yapılmıştır. beton ve ahşap bu tür davranışa sahiptirler.11). Bu durumda şekil değiştirme çok kısıtlıdır. 5-10 dakika içinde parça kopartılır. uzun süreli deneyde mukavemet düşük. Metallerin hemen tümü ile polimerlerin ve seramiklerin bir kısmı kristal yapılı. fakat elastik sınır ve mukavemet 2-3 kat artabilir. Bunların şekil değiştirme mekanizmaları farklı olduğundan ayrı ayrı ele almak gerekir. genellikle % 1' in altındadır. Bu araştırmalar sonucu kristallerin şekil değiştirmesini açıklayan oldukça sağlam ve başarılı kurallar geliştirilmiştir.

Bu durumda cisme uygulanan basınç sonsuz dahi olsa hacim değişmez. Malzemelerin büyük bir çoğunluğunda n = 0. Buna kayma koşulu denir. Ancak kaymanın kısıtlandığı bazı özel hallerde görülen ikizlenme olayı da bir miktar plastik şekil değiştirme meydana getirir. hidrostatik gerilme hali hariç. 8. Ayrıca çok kristalli malzemelerde yüksek sıcaklıkta tane sınırı kayması ve gerilmeli yayınma da plastik şekil değiştirmeye katkıda bulunur. 8. Bu nedenle şekil değiştirme hesaplarında kauçuk için sıkıştırılamaz cisim varsayımı kullanılır. bağ kuvvetleri eğrisinin yeni denge mesafesinde eğimi azalır.4.2.3.* 8. Çok kristalli demir istatistiksel yönden izotrop sayıldığından ortalama elastisite modülü 2.0. Uygulamada kullanılan bazı malzemeler homojen olduğu halde yapıları dolayısıyla özellikleri doğrultuya bağlı olarak değişir.1. Atomların en sık dizili olduğu doğrultularda şekil değiştirme rijitliği dolayısıyla elastisite modülü en yüksektir. Basit çekme halinde maksimum kayma gerilmeleri kuvvet doğrultusu ile 45° açı yapan düzlemler boyunca etkir ve değerleri eksenel gerilmenin yarısına eşittir. Şekil değiştirmiş bir kristalin yüzeyi parlatılıp dağlanınca kayma düzlemlerinin kenarı olan kayma çizgileri şekil 8. Bu Özeliğe sahip cisme sıkıştırılamaz cisimdenir. Bu nedenle daima elde mevcut malzemelerin mukavemetini arttırma yolları aranmıştır. Şekil 8.3. Kayma Olayı Kristallerde kayma olayı incelenirken önce kusursuz bir tek kristal göz önüne alınacak.3. 8. Tek kristaller üzerinde yapılan deneylerde plastik sekil değiştirme sürecinde kristal düzlemleri boyunca yer yer kayma düzlemlerinin oluştuğu izlenmiştir. n = 1/2 olursa K yani hacim modülü sonsuz olur. Atomların en seyrek olduğu K= [100] doğrultusunda ise 1.1.48 civarındadır. Bir cisim ancak kayma gerilmesi etkisinde plastik şekil değiştirebilir. Mukavemet Arttırıcı İşlemler Uygulamada belirli bir yükü mümkün olduğu kadar az malzeme ile taşımak hem hafiflik ve hem de maliyet yönünden önemlidir.3 arasındadır. bunlara homojen anizotrop malzemeler denir (ahşap.3. Genellikle düşük sıcaklıkta rastlanan ikizlenme olayında kristalin bir kısmı bir düzlem boyunca makaslanarak ilk kafes yapıya göre ayna görüntüsüne dönüşür. Şekil 7. Bütün gerilme halleri. Yalnız kauçukta Poisson oranı 0. Birinci şekilde 4 yarım düzleminin altındaki dislokasyon çizgisi üzerinde bulunan a atomunun aşağıdaki b ve c atomları ile bağı diğer komşularına göre daha zayıftır. Basit çekme uygulanan bir metalin yüzeyinde akma sınırında gözlenen eğik kayma çizgileri bu gerçeğin açık bir kanıtıdır (Bkz. Kusursuz bir kristalde kayma başlatmak için gerekli gerilme atomlar arası bağ kuvvetlerine dayanarak aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.2 . kompozit malzemeleri gibi). daima kayma bileşeni meydana getirirler. Süreç ne olursa olsun plastik şekil değiştirmeden önce ve sonra kristal yapı genellikle kristalliğini korur.16). • Yüksek sıcaklıkta dislokasyonların hareketi kolaylaşır. Dislokasyonların Hareketleri Bir kenar dislokasyonunun x kayma gerilmesi etkisinde ne şekilde hareket ettiği şekil 8.Poisson oranı 1/2 den küçük olması gerektiğinden .1 x 105 N/mm2 olup doğrultudan bağımsızdır. Bir kristal düzlemi boyunca kaymanın başlaması için kayma doğrultusundaki kayma gerilmesi bileşenin o kayma sisteminin kayma direncine eşit olması gerekir. Kristal Yapılı Malzemelerin Plastik Şekil Değiştirmesi Kristal yapılı malzemelerde plastik şekil değiştirme büyük ölçüde dislokasyon hareketlerinden doğan kayma olayı sonucu oluşur. 2)Kristal doğrultuları: Kristaller homojen anizotrop cisimler olduklarından özellikleri kristal doğrultularına bağlı olarak değişir.26x105 N/mm2 dir. Elastisite Modülüne Etkiyen Etkenler 1)Sıcaklık: Sıcaklık yükselirse atomlar arası uzaklık artar. örneğin demirde atomlar [III] doğrultusunda en sık dizilidir ve elastisite modülü 2. . 8.8 de görüldüğü gibi.17' de görülüyor.2.8x 105 N/mm2 dır.5. dolayısıyla elastisite modülü küçülür.16' deki gibi açıkça görülür.

dolayısıyla özelliklere etkirler. Ayrıca çok kristalli yapılarda pekleşme daha şiddetli oluşur. büyüklüğüne.5.5. uygulanan mekanik şekil verme ve ısıl işlem yöntemlerine bağlıdır. dislokasyonların hareketi zorlaşır. uygulanan döküm. sinterleme. Tane Büyüklüğünü Değiştirme Metallerde tane büyüklüğü azaldıkça birim hacimdeki tane sınırı alanının arttığı. Soğuk Şekil Verme Metallerin plastik şekil değiştirme süresinde pekleştiği. tane büyüklüğünü ayarlama ve ısıl işlemler olarak dört grupta toplanabilir. Bileşimler. sistemi etkin hale gerek birbirleri ile etkileşirler. çökeltilerin türüne ve büyüklüğüne. 8.5. Mukavemet arttırıcı işlemler alaşımlandırma.24' de görüldüğü gibi sertlik ve mukavemetin yükseldiği sünekliğin ise azaldığı yukarda açıklanmıştır. Endüstride metallere uygulanan haddeleme. sünekliğin ise azaldığı görülür. dolayısıyla büyüme hızı yüksektir.25' de görüldüğü gibi tek magnezyum kristalinde (HSD) kayma kolay oluşur. fakat yayınım.02 mm. hızlı veya yavaş soğutma işlemleri tanelerin türüne. Bu etkenleri kontrol ederek özelikleri amaca uygun olarak ayarlama olanağı vardır. pekleşme yeteneği yoktur. yabancı fazların türüne ve dağılışına. Şekil 8. Alaşımlandırma Arı (saf) metaller genellikle yumuşak ve düşük mukavemetli olurlar ve kolay şekil değiştirirler. fakat süneklik azalır. sonra yeniden kristalleşme sıcaklığının üstünde ısıtılır. Metallerde katılaşma süresindeki soğuma hızı tane büyüklüğünü etkiler. fakat büyüme hızı düşüktür. 8. Tane büyüklüğünün metallerin mukavemetinde ne derece etkili olduğu bu örnekten açıkça görülmektedir. tel çekme ve burma şeklinde soğuk şekil verme işlemlerinde sarf edilen enerjinin % 90' ı ısı şeklinde yayılır geri kalanı elastik şekil değiştirme enerjisi halinde depo edilir. dolayısıyla sertlik ve mukavemet artar.Malzemelerde iç yapılarla mekanik özelikler arasında yakın bir ilişki bulunduğu daha önce belirtildi. bileşenlerin konsantrasyonuna. mukavemet haddeleme doğrultusunda artar. dolayısıyla sertlik ve mukavemetin arttığı. Bu özelikler kimyasal bileşime. fazların kararlı veya yan kararlı oluşuna.29 da görüldüğü gibi plastik şekil verme işlemleri anizotrop bir yapı oluşturur. Bu ince taneli yapı ısıtılmaya devam edilirse taneler büyüyerek kaba taneli yapıya dönüşür. Yavaş soğumada az sayıda fakat büyük taneler oluşur ve dolayısıyla kaba taneli yapı meydana gelir. haddelemeye dik doğrultu da biraz düşük olur. (YMK) kafese sahip bakırda başlangıçta pekleşme azdır daha sonra artar. Atomlar denge konumundan ayrıldığı ve iç yapı kusurları arttığı için sistemin enerjisi yükselir. Buna göre faz dönüşümü sıcaklığı üstündeki bir metalde hızlı soğuma sürecinde çekirdeklenme daha düşük sıcaklıklara kalacağı için tane sayısı çok fakat boyutları küçük olur ve sonuçta ince taneli yapı elde edilir. soğuk şekil verme. genellikle ısıl ve elektriksel iletkenlik azalır. .3. üretim yöntemine. Düşük sıcaklıkta ise sıcaklık gradyanı büyük olduğundan çekirdeklenme hızı yüksek. Başlangıçta çok sayıda küçük yeni kristaller oluşur. Bunlar aşağıda ele alınarak kısaca nasıl uygulandıkları ve mekanik özelikleri nasıl etkiledikleri açıklanacaktır. dolayısıyla şekil 8.1. Genellikle (HMK) kafes yapılı kristallerde kafes sürtünmesi yüksek olduğu gibi daha başlangıçta birden fazla kayma. 8. Diğer taraftan (HMK) kafesli Fe' de ise pekleşme yeteneği yüksek olduğu görülüyor. Tane büyüklüğünü ayarlamak için uygulanan diğer bir yöntemde metale önce soğuk şekil verilir. Tek kristalden oluşan demirin akma sınırı 28 N/mm2 olmasına karşın ortalama tane çapı 0.2. Pekleşme özeliği kafes yapı türüne bağlıdır. sıcak ve soğuk şekil verme. sertliği çok azalır. Arı metallere katılan alaşım elemanları özellikleri önemli ölçüde değiştirir. Şekil 8. dislokasyon hareketlerinin engellendiği. Yüksek sıcaklıkta oluşan yeni kristallerin çekirdeklenme hızı düşük. Bununla beraber ısıl ve elektriksel iletkenlikleri yüksek ve korozyona daha dayanıklı olduklarından önemli uygulama alanlarına sahiptirler. Yüksek sıcaklıktaki bir metal soğurken faz dönüşümü söz konusu değilse soğuma hızı tane büyüklüğünü etkilemez. olan çok kristalli normal bir demirin akmasının 200 N/mm2 düzeyindedir.

Bu yöntem birbirlerini sıcaklığa bağlı olarak sınırlı oranda eriten sistemlere uygulanır. dolayısıyla sertlik ve mukavemeti artar. Isıtılarak tavlanan metal eski plastikliğini tekrar kazanır. kalıcı şekil değiştirme izleri görülmez. Büyük ölçüde şekil verilecek parçalara ardışık tavlama ve şekil verme işlemleri uygulanır. • Tane büyümesi sonucu süneklik artar fakat sertlik ve mukavemet azalır. Bir metale Tr yeniden kristalleşme sıcaklığı altında plastik şekil verme işlemi uygulanırsa pekleşir. Uygulamada bir parçaya yırtmadan ve kırmadan plastik şekil verebilmek için bu sınırın bilinmesine gerek vardır. .4.6. elektriksel ve ısıl iletkenlikler azalır. Tane Büyümesi Tavlamanın başlangıcında aşırı şekil değiştirmiş bölgelerde yeni kristal çekirdekleri oluşur. Bu durumda soğuma süresinde faz dönüşümleri zorlayıcı etki bulunmaksızın kendiliğinden tamamlanır. 8. Soğuk ve Sıcak Şekil Verme İşlemleri Oluşan iç yapı değişikliği işlemden sonrada varlığını korur. Ancak kontrollü ısıtma ve soğutma işlemleri ile sağlanan aşırı koşullar altında (çok hızlı soğutma gibi) denge hali faz dönüşümleri kısmen veya tamamen önlenebilir. Isıl İşlemlerle Mukavemet Arttırma Metallerde dengeli soğuma süresinde oluşan yapılar kararlı olup belirli özeliklere sahiptirler. Soğuk haddeleme ve soğuk çekme bu sıcaklığın altında uygulanır. fakat sünekliği azalarak gevrekleşir.29' den görüldüğü gibi metal hadde merdaneleri arasından geçerken taneler uzar ve şekil değiştirir.6. kimyasal etkinlik artar ve korozyon dayanımı azalır. Bu bölgedeki şekil değiştirmeye veya uygulanan işleme soğuk şekil verme işlemi denir.* Yeniden kristalleşme sıcaklığı metalin ergime sıcaklığına uygulanan plastik şekil değiştirmenin büyüklüğüne ve tavlama süresine bağlıdır.5. Yeniden kristalleşmede atomsal yayınım oluştuğundan atomlar arası bağın yenilmesi gerekir. Genellikle bir metalin yeniden kristalleşme sıcaklığı Kelvin derecesi cinsinden ergime sıcaklığının yarısı veya üçte biri civarındadır. Bunun en tipik örneği alüminyum-bakır alaşımlarıdır.6. Yumuşatma Tavlaması ve Yeniden Kristalleşme Metallerde plastik şekil değiştirme yeteneği sınırlıdır. Bu koşullarda elde edilecek bazı denge dışı yarı kararlı fazlar üstün özeliklere sahip olabilirler. atomların hareket yeteneği yüksek olduğundan işlemden hemen sonra hızla yayınarak yuvarlak ve ince taneli bir yapı oluştururlar.Soğuk işleme sonucu kristal yapı kusurları arttığından yoğunluk biraz düşer. Ayrıca yayınma zamana bağlı bir olay olduğundan düşük sıcaklıkta uzun süre alır. Örneğin eksiz ve kaynaksız olması gereken bir basınçlı tüp disk şeklinde bir metalden kalıpta dövme yöntemi ile şekil verilirken birkaç defa yumuşatma tavlamasına tabi tutulur. 8. Bu konu aşağıda ayrıca ele alınacaktır. çökelme sertleşmesi ise aşağıda kısaca açıklanacaktır. Pekleşmiş metaller belirli bir sıcaklığın üzerinde ısıtılırsa yumuşarlar ve pekleşmenin etkileri kaybolur. 8. Başlangıçta ince taneli olan yapı uzun süre tavlanırsa tane büyümesi meydana gelir ve kaba taneli yapıya dönüşür.2. yüksek sıcaklıkta bu süre kısalır. Bu ikinci faz genellikle aşırı doymuş bir fazdan kontrollü çökeltme yöntemi ile elde edilir. Atomlar arası bağ kuvvetleri de ergime sıcaklığı ile ilgilidir.1. Denge diyagramları bileşim ve sıcaklığa bağlı olarak oluşan kararlı fazları ve faz dönüşüm sıcaklıklarını gösterirler. bunlar zamanla bütün kütleyi kaplar. dolayısıyla Tr düşük olur. Bu ilkelere dayanarak endüstride çeşitli ısıl işlemler geliştirilmiştir. Bir parçaya son şekli bir aşamada verilemezse işlem sırasında arada bir yumuşatma tavlaması uygulanır. Soğuk haddelenmiş bir çeliğin sıcak haddelenmiş çeliğe göre daha çabuk paslandığı görülür. Çeliklere uygulanan su verme işlemi ileride metaller konusunda ele alınacak. Bir ana faz içinde çok küçük parçacıklar halinde çökelmiş ikinci bir faz şekil değiştirmeyi çok kısıtlar. Eğer metale yeniden kristalleşme sıcaklığı üstünde plastik şekil verme işlemi uygulanırsa şekil 8. Çeliklere uygulanan su verme sertleşmesi ile bazı alüminyum alaşımlarına uygulanan çökelme veya yaşlanma sertleşmesi bunlara birer örnek olarak gösterilebilir. Büyük ölçüde plastik şekil değiştiren metalde enerji yüksek olduğundan yayınma daha erken başlar. sertliği ve mukavemeti artar. 8. Yeniden kristalleşme sıcaklığı üretim teknolojisinde çok önemlidir.

dolayısıyla kalıcı etkiler oluşur. Bölüm 8-MALZEMELERDE MEKANİK DAVRANIŞLAR 9. Ancak çok eksenli gerilme etkisinde kaymalar genellikle kısıtlandığı için akma oldukça karışık bir hal alır. Sünek malzemelerin yorulma kırılması da bir gevrek tür kırılmadır. Bu nedenle uygulamada boyut hesapları için kritik gerilme olarak akma mukavemeti seçilir. .1.2). Özelikle dökümle elde edilen büyük metal kütleleri kaba taneli ve düşük mukavemetli olur. • Bir cisme basit çekme uygulandığı zaman çekme doğrultusu ile 45° açı yapan düzlemler boyunca maksimum kayma gerilmeleri etkir. dolayısıyla akma başlar. Malzemelerde Mekanik Özellikler Akma mukavemeti veya sınırı bir malzemenin plastik şekil değiştirmeye karşı direncini belirler.1). Sıcak hadde ürünü metaller dökümle elde edilen metallere göre mekanik özellikler yönünden daha üstündürler. 9.1. Akma Olayının Pratikte Uygulanması Akma sınırından sonra iç yapıda kaymalar. Kırılma oluşum biçimine göre gevrek ve sünek olmak üzere iki türe ayrılır. Bu maksimum kayma gerilmesi çekme gerilmesinin yarısına eşittir. Bu nedenle henüz tam olarak anlaşılamamış ve kesin kurallar geliştirilememiştir. Gevrek malzeme elastik sınırın sonunda kırılır ve elastik sınırla çekme mukavemeti aynıdır.1. Gevrek kırılma çok çeşitli etkenlerin rol oynadığı karmaşık bir olaydır. Bu tür kırılmanın nereden ve ne zaman oluşacağı önceden kestirilemediği için çok tehlikelidir. nereden oluşabileceği önceden görülebildiği için gerekli önlemler alınarak herhangi bir zarar vermesi önlenir.2.Bu sıcaklık bölgesinde yapının şekil verme işlemine sıcak şekil verme işlemi denir. Yük taşıyıcı elemanlarda gerilmelerin hiç bir zaman akma sınırına ulaşmasına izin verilmez.2). Kırılma Malzemelerin dış kuvvetler etkisinde parçalara ayrılmasına kırılma denir. Maksimum kayma gerilmesi kritik bir değere erişince kayma. Gevrek kırılma plastik şekil değiştirme olmaksızın aniden meydana gelir ve çok az enerji yutar (Şekil 9. Geçmişte önemli kazalara ve büyük kayıplara yol açtığından üzerinde yoğun araştırmalar yapılmış ve halen de yapılmaktadır. Sıcaklık haddeleme ve sıcak dövme gibi. Yüzeyi parlatılmış bir yumuşak çelik numunesi üzerinde akma süresinde görülen eğik kayma çizgileri (Lüders çizgileri veya Lüders bantları) bu olay için açık bir kanıttır (Şekil 9. Sıcak haddeleme sonunda ince ve sık taneli bir yapı elde edilir. Akma olayı ancak kayma gerilmesi etkisinde oluşabilir. Bu durumda akmanın başlaması için gerilme bileşenlerinin belirli bir koşulu sağlaması gerekir. * ΖA 9. Bütün gevrek malzemelerde mukavemet hesaplarında kritik gerilme olarak çekme mukavemeti alınır. Sünek kırılma belirgin ölçüde plastik şekil değiştirme ve büzülmeden sonra oluşur ve oldukça büyük enerji yutar (Şekil 9. Basit çekme halinde akma mukavemeti σA ise kaymaların başladığı kayma gerilmesi = σA /2 olur. Basit çekme deneyi ile saptanan σA akma mukavemeti uygun bir emniyet katsayısına bölünerek emniyet gerilmesi elde edilir.

Sünek ve gevrek malzemelerde kırılma türlerinin değişimi mevcut koşullara bağlı olarak çatlak oluşması ve çatlak yayılmasındaki farklardan doğar. yüksek hızlı şekil değiştirmeler gevrek kırılma eğilimini arttırır. Hatta başlangıçta yapısında bu tür kusur içermeyen kristal yapılı cisimlerde de şekil değiştirme sırasında dislokasyon yığılması sonucu çatlak oluşabilir (Şekil 9.3). Genellikle bütün kırılma olayları önce çatlak oluşumu ve sonra çatlak yayılması sonucu oluşur. çatlak. boşluk. kaymayı kısıtlayan çok eksenli gerilmeler. Malzemelerde genellikle çentik. . Düşük sıcaklık.Sünek kırılmada ise yukarıda da belirtildiği gibi kritik gerilme olarak akma sınırı seçilir. sert parçacıklar gibi çeşitli kusurlar içerirler. parçanın geometrik biçimine. Kırılmanın türü malzemeden malzemeye değiştiği gibi çoğunlukla uygulanan gerilme halinde. sıcaklığa ve şekil değiştirme hızına bağlıdır. tekrarlı gerilmeler.

1. Gevrek Kırılma Gevrek kırılmada malzemeler dış kuvvetler etkisinde plastik şekil değiştirme oluşmaksızın iki veya daha fazla parçalara ayrılır. Çünkü çekme kuvvetleri etkisinde mevcut çatlak ve boşluklar. seramikler ve bazı polimerler genellikle gevrek davranış gösterirler. Burada E cismin elastisite modülüdür. yüzey hataları açılma veya büyüme etkisi göstererek malzemenin çekme mukavemetini azaltırken basma etkisi altında basma kuvvetleri çatlak ve boşlukları kapatmaya çalıştıklarından dolayı hem basma mukavemeti çekmeye göre yüksek olur hem de çekme gerilmesinde olduğu gibi gerilme yığılması oluşmayacağından kuvvetler çatlağın bir yüzünden diğer yüzüne iletilir.9. Aradaki bu büyük farkın malzemelerde mevcut kusurlardan ileri geldiği saptanmıştır. Daha önceki bölümlerde basınç etkisinde cisimlerin ya çekmeden veya kaymadan kırıldığı belirtilmişti. . Sünek cisimlerde ise kayma mukavemeti en düşüktür. Atomlar arası bağ kuvvetlerine göre hesaplanan bu mukavemet yaklaşık olarak σc = 0.4 (c)' de görüldüğü gibi basit burma uygulanan silindir biçimindeki gevrek malzeme çekme gerilmelerinin maksimum olduğu 45° lik düzlem boyunca kırılır.3. Şekil 9. dolayısıyla basit burmada kırılma.3) 9. Özel koşullar altında üretilen kusursuz numunelerin mukavemetleri teorik olarak tahmin edilen değerlere yakın olduğu görülmüştür (Tablo 8. Ancak bu kohezif veya teorik mukavemet gerçekte gözlenen mukavemetlerden bir kaç mertebe daha büyüktür. Gevrek Kırılma Türleri Genellikle gevrek malzemelerde ortalama olarak basınç mukavemeti çekme mukavemetinin 8 katıdır. Bu nedenle Şekil 9.3' de görüldüğü gibi ayrılma biçiminde olan bu tür kırılma için gerekli gerilme o cismin kohezif mukavemetine (σc) eşittir. (Şekil 9. Gevrek malzemelerin çekme mukavemeti kayma mukavemetinden daha küçüktür. Yüksek mukavemetli metaller.1xE dür. Gevrek malzemeler (cam ve seramikler gibi) çekmeye karşı zayıf olup basmaya karşı daha mukavemetlidirler.1).3. kayma gerilmelerinin maksimum olduğu eksene dik düzlem boyunca makaslanarak kırılır. Kusursuz bir malzemenin çekme etkininde kırılması atomlar arası bağ kuvvetlerinin kopması sonucu oluşur.

Bazen de sert fazın kendi içinde de çatlak doğabilir.5 de görüldüğü gibi büzülme bölgesinde eksenel σa gerilmesine ek olarak σy yanal çekme gerilmeleri meydana gelir. Tabla ile numune arasına yağ sürülür veya sürtünmesi düşük bir levha (teflon) konursa sürtünme etkileri azaltılır.9. Sünek Kırılma Sünek malzemelerde kırılma önemli ölçüde plastik şekil değiştirme ve büzülmeden sonra oluşur. Sünek malzemelerde çatlaklar genellikle iç yapıda bulunan oksit parçacıkları. Bütün kırılma olaylarında olduğu sünek kırılmada da önce çatlak doğar. Bazı hallerde sert uzun tel fırça şeklinde yükleme başlıkları da kullanılır. Kırılma yüzeyinin ortası taneli. Gevrek Malzemelerde Basınç Mukavemetine Etkiyen Etkenler Basınç makinesinin tablası ile deney numunesi arasındaki sürtünme kuvvetleri nedeni basit basınç gerilmeleri uygulamak mümkün değildir. Gevrek malzemelerde deney numunesini boyutu arttıkça basınç mukavemeti azalır. Ancak % 100 büzülmenin oluştuğu çok özel halde çatlak oluşumu görülmez. yavaş yüklemede düşük basınç mukavemeti elde edilir. çevresi parlak koni şeklindedir. Bu şekilde oluşan çatlaklar birleşerek dışarıya doğru yayılır. Bu şekilde kısıtlanmış basınç deneyi basit basınç haline göre daha yüksek mukavemet verir. büyüklüğü. Küp veya silindir biçiminde olan numunenin ortası basınç etkisinde yanal doğrultuda serbest genişlerken başlıklardaki sürtünme kuvvetleri genişlemeyi kısıtlar ve bu bölgede çok eksenli gerilme hali doğar (Yandaki şekil). yükleme hızı ve sıcaklık etki eder. Karşılıklı kırılma yüzeyleri koni-çanak biçimini alır. sonra bu çatlak yayılarak ani kırılma ile son bulur. yüzeye gelince 45° açı yapan düzlemler boyunca kayma kırılması şeklinde son bulur. .2. Beton gibi oda sıcaklığında sünme gösteren malzemelerde hızlı yüklemede yüksek. Ayrıca pekleşme ve plastik şekil değiştirmeyi kısıtlayan çok eksenli gerilme halleri de sünekliği azaltır. Bu fark büyük numunelerde kritik kusurların bulunma olasılığının artması ile açıklanabilir.4. Çatlak başlangıcına neden olan sert ve gevrek fazların miktarı çoğaldıkça gevrek kırılmaya doğru eğilimin artması doğaldır. Bu nedenle standartlar betonun basınç deneyinde gerilme hızının 7-10 kgf/cm2 arasında kalacak şekilde uygulanmasını önerirler. Bu çekme gerilmeleri sert parçacıklar çevresinde boşluk oluşturur. Hiç boşluk bulunmayan ve sert faz içermeyen sürekli yapıya sahip olan kristallerde dislokasyon yığılması sonucu çatlak doğabilir. Üniform kesitli bir çubukta büzülme başladıktan sonra Şekil 9. boşluklar veya sert fazlar çevresinde oluşmaya başlar. Bu boşluklar da birleşerek çatlağa dönüşür. 9.3. Basınç mukavemetine numunenin biçimi.

5.7) gevrek kırılma eğilimini arttırır. Sünek ve gevrek kırılma oluşumu esas itibariyle cismin kayma mukavemetine ve ayrılma mukavemetine bağlıdır. Doğrudan makinenin skalasında okunan kırma işi numunenin dolu kesitine bölünerek çarpma mukavemeti elde edilir. keskin uç yuvarlaşarak kütleşir. Genellikle kayma mukavemeti sıcaklığa önemli ölçüde bağlıdır. Bir çekiç darbesi ile gevrek biçimde parçalanan asfalt uzun sürede kendi ağırlığı ile dahi akar.1. Şekil değiştirme hızı az olursa atomlar veya moleküller hareketleri için yeterli zaman bulabilirler. Keskin çentik ucundaki yerel yüksek gerilme akma sınırına erişince plastik şekil değiştirme başlar. Kohezif mukavemetin ise sıcaklıkla değişimi önemsizdir.5.6' daki gibi T1 sıcaklığında sünek kırılma gösteren malzeme düşük T2 sıcaklığında kayma direnci arttığı için az bir plastik şekil değiştirmeden yerel aşırı gerilmeler kohezif mukavemete erişir ve gevrek tür kırılma oluşur. gevrek malzemelerde olduğu gibi aniden kırılarak tehlike doğurmaz. Şekil 9. Bunun tersi halde kayma mukavemeti kohezif mukavemetten küçük olunca önemli ölçüde plastik şekil değiştirmeden sonra sünek kırılma meydana gelir. Çarpma mukavemetinin boyutu: N cm/cm = N/cm dir. Sarkaç çekiç boşta iken ho yüksekliğine çıkar.Sünek malzemelerde çentik ve ani kesit daralması olan yerlerde meydana gelen gerilme yığılması gevrek malzemelerde olduğu gibi ani kırılma oluşturmaz.8 de görüldüğü gibi bir sarkaç çekiçten ibarettir. Uniform kesitli bir çubukta eksenel çekme gerilmesi σa akma sınırına erişince akma başlar. Süneklikten Gevrekliğe Geçiş Normal koşullarda sünek davranış gösteren bir malzeme özel koşullar altında gevrek kırılma eğilimi gösterebilir. ikinci kez önüne çarpma numunesi konursa onu kırıp geçerken bir miktar enerji vereceğinden daha düşük bir h yüksekliğine çıkar. Malzemelerde kaymayı kısıtlayan çok eksenli gerilme halleri (Şekil 9. Buna tipik bir örnek olarak asfaltın davranışı gösterilebilir. Bu amaçla geliştirilen Charpy çarpma makinesi şekil 9. Çarpma Deneyi Süneklikten gevrekliğe geçiş sıcaklığı en kolay ve en güvenilir şekilde çarpma deneyi ile saptanabilir. Bu sonucu doğuran ana etkenler sıcaklık. İki yükseklik arasındaki fark numuneyi kırmak için sarfedilen enerji ile orantılıdır. Bütün kesit plastik bölgeye girinceye kadar gerilmede önemli bir artış olmaz. Yüksek hızlı yüklemelerde ise gevrek kırılma eğilimi artar. Maksimum kayma gerilmesi teorisine göre en büyük ve en küçük asal gerilmeler arasındaki fark basit çekmedeki akma sınırına eşit olunca akma başlar. Böylece gerilme yığılması önemini kaybeder. şekil değiştirme hızı ve gerilme halidir.6). 9. 9. • Ayrılma mukavemeti kayma mukavemetinden küçük ise kırılma. Ayrılma mukavemetine bazen kohezif mukavemet de denir.* . bu nedenle sünek davranış görülür (Şekil 9. atomların en az olduğu kristal düzlemeleri boyunca atomlar arası bağların kopması sonucu ayrılma şeklinde oluşur ve gevrek türdedir.

Sünekliği yüksek malzemelerde eğme şeklinde uygulanan Charpy deneyinde kırılma oluşmaz. Çentikli çarpma deneyleri ile değişik malzemelerin çentik etkisine duyarlılığı saptanır. Bu büküm noktasına karşı gelen Tg sıcaklığı süneklikten gevrekliğe geçiş sıcaklığı olarak tanımlanır. Temperlenmiş camlarda çiziklerin derinliği basınç bölgesinde kaldıkça önemli sayılmazlar. Bu durumda deney parçasına çentik açılarak kırılma sağlanır. dolayısıyla geçiş sıcaklığı saptanabilir.* 9. buna yorulma denir. . Böylece dışarıda artık basınç içeride artık çekme gerilmeleri oluşur. Çarpma deneyi hem daha basit hem de daha yüksek geçiş sıcaklığı verdiğinden daha güvenilir yöndedir. 9. Basit karbonlu çeliklerde bu geçiş sıcaklığı yaklaşık -20°C civarındadır. Ancak Şekil 9. Yorulma Tekrarlı zorlamalar altında malzemenin mukavemeti azalarak çekme mukavemetinin çok altındaki gerilmeler kırılma oluşturabilir. altında.8 deki gibi bir büküm noktası vardır. Yapı elemanında çekme gerilmelerinin bulunduğu bölgeye donatı konur. Bu tür temperlenmiş camlara duracam da denir. Bu önlemlere aşağıda kısaca değinilecektir. Isıl işlemlerle cam yüzeyinde oluşturulan artık basınç gerilmeleri camın mukavemetini önemli ölçüde arttırır. Dış yüzey önce hızla soğuyarak sertleşir.8' de görüldüğü gibi çekme deneyi ile bulunan Tg' geçiş sıcaklığı çarpma deneyi ile bulunan Tg sıcaklığından daha düşüktür.6. Bu şekilde artık gerilmeler içeren cama temperlenmiş cam denir. Kırılma türü ile kırılma için sarfedilen enerji arasında bir ilişki bulunduğuna göre çekme deneyi ile de kırma işi ölçülür. Bu artık gerilmeler dış kuvvetler yok iken kendi aralarında denge halindedir. Daha sonra iç kısım soğuyarak büzülmeye çalışırken sertleşmiş olan dış kısım buna izin vermez. Bazı önlemler almak veya uygun işlemler uygulayarak bu tür malzemelere çok daha fazla yük taşıtılabilir. gevrek davranış görülür. sonra soğuk hava üfleyerek hızla soğutulur. Bu sıcaklığın üstünde sünek. Temperlenmiş Cam. • Sünekliği yüksek malzemelere çentik açılarak çarpma deneyi uygulanabilir. bu nedenle çok daha sık uygulanır. sıcak ve yumuşak olan iç kısım buna uyar. parça eğilerek mesnetler (dayanaklar) arasından geçer. eğri az bir eğimle sürekli artar. • • • Örneğin prizma şeklinde düz taş kiriş yerine taş kemer kullanılırsa taş çoğunlukla basınç gerilmeleri taşır Yapı elemanına çekme gerilmelerini minimumuma indirecek şekilde biçim vermek mümkündür. Alaşımlı çeliklerde ise böyle bir geçiş sıcaklığı yoktur. kapılarda ve benzer yerlerde güven yönünden geniş ölçüde kullanılırlar. Bu amaçla cam önce yumuşama noktasına yakın ısıtılır.7.Karbonlu çeliklerde çarpma mukavemetinin sıcaklıkla değişimini gösteren eğrilerin Şekil 9. Yorulma kırılması gevrek türde olduğundan nerede ve ne zaman oluşacağını önceden kestirmek olanaksızdır. Bunlar taşıtlarda. Gevrek Malzemelerde Mukavemet Arttırıcı Önlemler Gevrek malzemelerde çekme mukavemeti çok düşük olmakla beraber oldukça yüksek basınç mukavemetinden yararlanma olanağı vardır. Temperlenmiş camların mukavemeti normal camların üç katına yakındır. Bu cama eğme veya çekme gerilmeleri uygulanırsa yüzeydeki basınç gerilmelerini yeninceye kadar önemli büyüklükte yük taşır.

Yorulma Deneyi Yorulma deneyi ile bir malzemenin belirli bir tekrar sayısı için güvenle dayanabileceği gerilme sınırı saptanır. sert parçacık ve ani kesit değişmeleri civarındaki gerilmeler ortalama gerilmeden daha büyüktür. Bu gerilmeler etkisinde yerel plastik şekil değiştirme meydana gelir.7. Hatta çekme deneyinde büyük ölçüde plastik şekil değiştiren ve büzülerek kopan bir metal Şekil 9. 9. dolayısıyla gerilme yığılmalarına neden olurlar. Bunun için hazırlanan numunelere belirli büyüklükte tekrarlı gerilme uygulanır ve bu gerilme etkisinde kırılmanın oluştuğu N. Yorulma çatlakları genellikle yüzeyde başlar ve içeriye doğru yayılır. Yorulma kırılması yüzeyinin ilginç bir görünüşü vardır. çentik. - Parçanın yüzey işleme kalitesi Sıcaklık Çevrenin kimyasal etkisi (korozyon) Frekans Gerilme koşulları sabit kaldığı zaman yukarıdaki etkenlerin oluşturacağı sonuçlar ayrı ayrı saptanabilir. İç yapıda bulunan çatlak. Yorulmaya genellikle iç yapıda mevcut kusurlar civarında oluşan yerel gerilme yığılmaları neden olur. tekrar sayısı ölçülür. Yüzeyde çatlağın başladığı yorulma odağı ile onu çevreleyen midye kabuğunu andıran aynı merkezli eğriler ve bunların yanında taneli bir bölge görülür. • Yorulma deneyi bütün malzemelerde gevrek kırılma meydana getirir. Bu bantlar da yüzeyde çıkıntılar ve çöküntülerin doğmasına. Şekil 9. Yüzey işlemi kalitesi arttıkça yorulma mukavemeti artar. Yorulma bütün malzemelerde gevrek türde kırılma meydana getirir.* 9. Çatlak zamanla yavaş ilerlerken karşılıklı yüzeylerin sürekli birbirlerine sürtünmesi sonucu yorulma kırılması yüzeyi parlak görünür. bu yüzey de taneli görünüştedir. Yorulma olayının nasıl oluştuğu tam olarak açıklanamamış olmakla beraber bu konuda bilinenler aşağıda özetlenmiştir. boşluk. Bu mikroçatlaklar zamanla yayılarak ani yorulma kırılması meydana getirir.Geçmişte birçok kazalara neden olduğundan üzerinde yoğun çalışmalar yapılmış ve halen de yapılmaktadır.2. Bütün bu hallerde tekrarlı zorlamalar etkisinde oluşan tersinir olmayan plastik şekil değiştirme sonucu malzeme pekleşir.10' de görülen bu yorulma eğrilerine (S . Bununla beraber çok değişik etkenlerin rol oynadığı karışık bir olaydır.9 de görüldüğü gibi tekrarlı zorlanmalar altında belirgin olarak plastik şekil değiştirmesizin çatlar ve bu çatlak zamanla yayılarak ani kırılma ile sonuçlanır. gevrekliği artar ve sonunda mikroçatlaklar doğar. Yorulma Mukavemetine Etkiyen Etkenler Yorulma mukavemetine etkiyen başlıca etkenler aşağıdaki şekilde sıralanabilir. dolayısıyla henüz tam anlaşılamamıştır.7. ortalama gerilme çok eksenli gerilme Yorulma çatlağı çoğu zaman yüzeyde başlayıp içeriye doğru yayıldığından yüzey işleme kalitesinin önemi büyüktür.1. Bunların yanında ayrıca gerilme koşulları da yorulma mukavemetine etkir. Bundan dolayı yorulma olayı iç yapıya çok bağlıdır. . Değişik gerilme genlikleri ile bunlara karşı gelen N kırılma tekrar sayıları bir eğri halinde çizilir. Çatlak ilerleyip geri kalan dolu kesit normal yükü taşıyamaz hale gelince ani kırılma meydana gelir.N) veya Wöhler eğrileri denir. Diğer taraftan başlangıçta hiç bir bozukluk içermeyen yüzeyi parlatılmış üniform kesitli bir metalde elastik sınır altında da dislokasyonlar yerel olarak hareket ederek kayma bantları oluştururlar.

Dördüncüsü de hızı zamanla artıp kırılma ile sonuçlanan üçüncül sünme bölgesi Genellikle gerilme ile sıcaklık sünmeyi benzer şekilde arttırıcı yönde etkiler. ahşap ve betonda oda sıcaklığında da sünme oluşur. Metallerde sünme süresindeki davranışı belirleyen süreçlerden birini pekleşme. Kristal yapılı metallerde mutlak ergime sıcaklığının yarısından az sıcaklıklarda sünme ihmal edilebilir fakat bunun üstünde sıcaklıkla artarak önem kazanır. Üçüncül sünmede ise çeşitli faktörler etkilidir ki. etkin kesit azaldığından kısa sürede kopma oluşur. öteki ucuna bağlanan numunedeki şekil değiştirmeler bir ekstansometre yardımı ile ölçülür. Pekleşmede dislokasyonların hareketi. Çok eksenli gerilme hali yorulma mukavemetine etkir. uygulanan gerilme ve sıcaklık koşullarına bağlıdır. Değişken gerilme altında çevrenin kimyasal etkisi daha da hızlanır.1.1. Pekleşmenin nasıl oluştuğu daha önce açıklanmıştı. Normal koşullarda frekansın yorulma mukavemetine etkisi önemsizdir. Yüksek sıcaklıkta zorlamaya maruz elemanların boyut hesaplarında bu değerlerden yararlanılır (gaz türbinleri gibi). Sünme Sünme (bazı kaynaklarda sürünme de denir) bir malzemede sabit gerilme altında zamanla sürekli oluşan şekil değiştirme olarak tanımlanır. Hidrolik yorulma makineleri 50 Hz' i geçmediği halde elektromanyetik kuvvet uygulayan makinelerde bu değer 400 Hz' e kadar çıkartılabilmiştir. büzülmenin başlaması toparlanma hızını arttırır. bunların arasında tane sınırlarında çatlak oluşumu. çapraz kayma ve boş köşe difüzyonu ana etkenlerdir. • • • • Birincisi yük konur konmaz oluşan ani elastik uzama bölgesi.11' de gösterilmiştir. malzeme pekleşir. Ayrıca kesitin ani değiştiği yerlerde gerilme yığılması meydana gelir. Sıcaklık genellikle mukavemeti azaltıcı yönde etki ettiğinden yorulma mukavemetinin de azalması doğaldır. dolayısıyla yerel olarak tersinir olmayan plastik şekil değiştirmeler meydana gelir.3.7. Levye nin bir ucundaki kefeye P ağırlığı konur. Düşük gerilme veya düşük sıcaklıkta sünme hızı yavaş olup kırılma oluşmayabilir. Uygulamada korozyon yorulması önemli sorun yaratabilir. Eğer gerilme veya sıcaklık yüksek ise sünme hızı büyük olur ve kırılma meydana gelir. Bununla beraber polimerlerin çoğunda. zamanla mikro çatlaklar doğar ve zamanla yayılarak kırılma oluşturur.Yüzeydeki pürüzler çentik etkisi yaparak çatlak oluşumunu kolaylaştırır. Sünme deneyleri ile ölçülen sünme hızı ile kırılma süresinin gerilmeye ve sıcaklığa bağlılığı uygulama için çok önemlidir. Bu deneyler uzun süreli olduğundan en uygun deney teçhizatı Şekil 9. Bir cismin sünme şekil değiştirmesinin büyüklüğü ve hızı. Birincil sünmede pekleşme hızı yüksektir. Sabit hızlı ikincil sünmede pekleşme hızı ile toparlanma hızı eşittir. Sünme deneyleri sabit yük altında ve belirli bir sıcaklıkta yapılır.11' de görüldüğü gibi bir levye şeklindedir. dolayısıyla şekil değiştirme hızı zamanla azalır. Buralardaki maksimum gerilme ortalama gerilmenin çok üstünde olabilir. Sabit gerilme ve sabit sıcaklıkta şekil değiştirmenin zamanla değişim eğrileri Şekil 9.1. Parçanın mukavemetini azaltan bu tür gerilme yığılmalarını önlemek için kesit değişmelerine mümkün olduğu kadar büyük eğrilik yarıçapı verilir ve ani kesit daralmalarından kaçınılır. Bundan dolayı yorulma deneylerinde deney süresini kısaltmak için yüksek frekanslı gerilme uygulayan deney makineleri tercih edilir. Çok yüksek frekanslarda plastik şekil değiştirme için daha az zaman kaldığından genellikle yorulma mukavemeti biraz artar. 9. Özelikle değişken kesitli parçalarda çok eksenli gerilme hali doğar. İkincisi hızı zamanla azalan birincil sünme bölgesi. 9. Üçüncüsü hızı sabit ikincil sünme bölgesi. diğeri toparlanma veya yumuşamadır. Ayrıca korozif bir ortamda demirli alaşımların S-N diyagramlarının sürekli azaldığı ve asimptotik bir değere ulaşmadığı görülmüştür. dolayısıyla şekil değiştirme kısıtlanır. . Sünme genellikle yüksek sıcaklıkta sorun oluşturur.3. Toparlanmada ısıl enerji ile etkin hale gelmiş dislokasyon tırmanması. Yüksek sıcaklıkta boş köşe sayısı arttığından difüzyon yükselir toparlanma dolayısıyla pekleşmenin tersi olan yumuşama artar. Metallerde Sünme Metallerin sünme diyagramlarında genellikle dört bölge vardır.7.

Uzay ağı türü termoset plastiklerde sürekli kovalan bağ bulunduğundan zamana bağlı davranışları çok kısıtlıdır. ergime noktasına yakın bölgede bu akış çok daha belirgin olur. bu nedenle hemen hemen her sıcaklık düzeyinde sünme gösterirler. Viskoz akışta şekil değiştirme hızı uygulanan gerilmenin bir fonksiyonudur. Mekanik davranışlar Bir taşıyıcı sistemde dış kuvvetler etkisinde oluşacak gerilmelerin bilinmesine gerek vardır. viskozite azalır.7. Gevşeme zamana bağlı bir davranıştır. . Lineer viskoz akışta gerilme şekil değiştirme ile orantılıdır. Kristal olmayan anorganik ve organik camların (kristal olmayan polimerler) çoğu yüksek sıcaklıklarda lineer-viskoz davranış gösterirler. gevşeme oluşursa gazın kaçması önlenmez. dolayısıyla viskoz akış oluşabilir. * • Seramik bir malzemenin şekillendirilebilmesi için * o Malzemenin sıvı ve akışkan hale getirilmesi o Malzemenin ergime sıcaklığına yakın yüksek sıcaklıkta ısıtılması gerekir 9. Bu amaçla yapılacak gerilme analizlerinde denge denklemleriyle kinematik bağıntılar yanında ayrıca bünye denklemlerine de gerek vardır. Eğer yüksek sıcaklıkta çalışan civatada zamanla fazla. Yüksek sıcaklıkta sıvı halde kolaylıkla yer değiştiren ve yayınan atomlar sıcaklık azalınca hareket yetenekleri kısıtlanır.7.8. Bu durumda gerilme etkisinde sıcaklık seviyesine bağlı olarak bir miktar atomsal yayınım. dolayısıyla katı hale geçmiş sayılır.2. • Buradaki η' ye viskozite denir ve o cismin şekil değiştirmeye karşı direncini belirler.2 Gevşeme Sabit şekil değiştirme uygulanan bir malzemede gerilmenin zamanla azalmasına gerilme gevşemesi veya kısaca gevşeme denir. Motor silindirinde patlama olduğu zaman. bu nedenle polimerler ve seramiklere bu bölgede şekil verilir. aksi halde gerilmenin non lineer fonksiyonu ise nonlineer vizkoz cisim adını alır. plastik ve viskoelastik olmak üzere üçe ayrılır. Malzemelerin mekanik davranış türleri genellikle elastik. Bunlar sıvı haldeki amorf yapıyı koruyarak katılaştıklarından çoğu zaman aşırı soğumuş sıvı sayılırlar.• Sünme hızının bağlı olduğu faktörler* o Kırılma süresi o Gerilme o Sıcaklık 9. Sıcaklık azaldığı zaman basit elastik davranışla viskoz akışın karışımından oluşan bir davranışa sahip olurlar. birbirilerine göre sabit konumlar artar. Sıcaklık azaldıkça vizkozite artar ve şekil değiştirme güçleşir. Örneğin patlarlı motorların silindir kapağını sıkan civatalar üzerinde yeterli bir ön gerilmeye gerek vardır. Malzemelerin gerilme-şekil değiştirme bağıntılarını veren bu denklemler mekanik davranış türüne göre değişirler. Lineer polimerlerde zincir şeklindeki moleküller arası bağ zayıf türdendir. bu ön gerilme basınçlı sıcak gazların contadan dışarı kaçmasını önler. 9.3.1. Bazı uygulama alanlarında gevşeme olayının göz önüne alınması gerekir. Viskoz akış hızı gerilme ile orantılı ise lineer vizkoz cisim. Sünme ve Vizkozite Seramikler ve polimerler genellikle amorf yapılı olduklarından bu cisimlerde sünmenin oluşum biçimi kristal yapılılardan farklıdır.3. Sünme olayının oluştuğu bir malzemede gevşeme de oluşabilir. Uygulamada taşıyıcı sistemlerin güvenliği yönünden bu gerilmelerin mukavemet sınırları altında kalması istenir. bunun yerine bir belirli sıcaklık aralığında tamamlanır. Sıvı halde viskozite oldukça düşüktür. dolayısıyla büyük ölçüde viskoz şekil değiştirirler. Sıvılarda gerilme etkisinde viskoz akış meydana gelir. Seramiklerde katı halde atomlar arasında sürekli kuvvetli bağ vardır. Bu tür cisimlerde sıvı halden katı hale geçiş kristal yapılılarda olduğu gibi sabit bir sıcaklıkta oluşmaz. sıcaklık arttıkça zincirlerin bağıl hareketi kolaylaşır.

Uygulanan gerilmelerle oluşan şekil değiştirmeler orantılıdır. Pek azında mesela kauçuk gibi. bu davranış non lineer olabilir.8. ν" veya poisson oranı denir.* 9.1. Cisimlerin büyük bir çoğunluğu düşük gerilmeler altında lineer elastik davranış gösterirler. aşağıdaki şekilde olup buna hook kanunu denir. iç yapı değiştiğinden ve büyük ölçüde anizotropluk oluştuğundan plastik bölgede başarılı bir bünye denklemi geliştirmek mümkün olamamıştır. seramikler ve metaller yüksek sıcaklıklarda viskoelastik davranış gösterirler. Ayrıca sıcaklık ta bu tür davranışta önemli bir etkendir. Akma koşulları bölümünde bu konuya bir ölçüde değinilmiştir. 9. geçmişte aldığı değerlere bağlı değildir.13' de görüldüğü gibi akma sınırı üstünde gerilme uygulanınca ani elastik şekil değiştirme ve onu izleyen plastik şekil değiştirme kısa sürede oluşur zamanla değişme.8. . Elastik cisimlerde şekil değiştirme gerilmenin son değerine bağlıdır. Bunlara örnek olarak ahşap ve tabakalı yapılardan oluşan kompozit malzemeler gösterilebilir. Yanal doğrultudaki şekil değiştirme ile eksenel doğrultudaki şekil değiştirme orantılı olup buna "orantı sabiti. Plastiklerin çoğunluğu oda sıcaklığında. 3) Viskoelastik davranış Bu tür davranışı gösteren cisme sabit gerilme uygulanınca ani elastik uzama sonra onu izleyen zaman sürekli artan uzama görülür. gerilme sıfır yapılınca şekil değiştirme de sıfır olursa. Lineer ve Nonlineer Elastik Davranış Uygulamada kullanılan bazı tür malzemelerin yapısı doğrultuyu bağlı olarak değişebilir. diğer bir deyimle eş zamanlı olarak değişirse buna elastik davranış denir. yalnız gerilmenin geçmişte aldığı en büyük değerine bağlıdır. • En kolay sünme ve gevşeme gösteren malzeme plastik malzemedir.13' de görülen yükleme boşaltma programı uygulandığı zaman. 2) Plastik davranış Şekil 9. Viskoelastik davranışta yükleme hızının ve yükleme süresinin şekil değiştirmeye etkisi vardır.1) Elastik davranış Bir cisme şekil 9. yük kaldırılınca ani elastik toparlanmadan sonra geriye plastik şekil değiştirme kalır. Basit çekme halinde bünye denklemi. Plastik şekil değiştirme zamandan ve yükleme hızından bağımsızdır. Çekme etkisinde eksenel doğrultuda uzama olurken yanal doğrultuda daralma olur. Herhangi bir andaki şekil değiştirme gerilmenin geçmişte aldığı bütün değerlere bağlıdır. Yük kaldırılınca ani elastik toparlanma ve sonra hızı zamanla azalan gecikmiş toparlanma oluşur. Elastik Davranışın Bünye Denklemleri Lineer izotrop elastik bir cismin özelikleri her doğrultuda aynıdır. Gerilme sabit kalınca şekil değiştirme sabit kalır.2. • Bu şekilde özelikleri doğrultuya bağlı olan cisimlere anizotrop cisimler denir. şekil değiştirme gerilme ile aynı anda oluşur.

1. Gerçek cisimlerde bulunan boşluk türleri Şekil 10. Porozite oranı malzemenin birim ağırlığını. mukavemeti. Basit geometrik biçime sahip bir cismin boyutları ölçülerek. Birim Ağırlık ve Boşluk Genellikle seramikler sınıfına giren malzemelerde. korozyonunu. hesaplanabilir.Bölüm 10-DİĞER FİZİKSEL ÖZELLİKLER 10.kılcal boşluk. V görünen hacmi. Büyüklüklerine göre boşluklar aşağıdaki gibi sıralanabilirler: • Boşluk türleri : Açık boşluk. Boşlukların Sınıflandırılması Bir boşluğun büyüklüğü içine sığabilen en büyük kürenin çapı ile belirtilir. su emmeyi. aşınmasını. 10.2.1b de görüldüğü gibi V görünen hacmi. d dolu hacimle v boşluk hacminin toplamına eşittir . dona dayanıklılığı. kompozit malzemelerde ve hafif yapı malzemelerinde değişik tür ve büyüklükte boşluklar ve çatlaklar bulunur. ısı ve ses yalıtımını önemli derecede etkiler. Şekil 10. Açık ve kılcal boşluklar su emme ve geçirimlilik yönünden önemlidir. Bu boşluklara porozite veya boşluk ya da gözenek adı verilir. geçirimliliği. kapalı boşluk Bu boşlukların bazıları dışa açık. bazıları ise kapılıdır.2.1' de şematik olarak gösterilmiştir.

Numune etüvde kurutulur. Bu yöntem oldukça zordur. Aynı cismin özgül ağırlığı Po kuru ağırlığı d dolu hacmine bölerek elde edilir. .* Özgül ağırlığı ölçmek için boşluklu cisim öğütülerek ince toz haline getirilir. Hacimsel Su Emme Eğer numunenin biçimi düzgün değilse görünen hacmi Arşimet terazisi ile ölçülür.2. Emilen suyun ağırlığı P1 .2 de görülen Arşimet terazisi ile su içinde tartılarak P2 bulunur. Prizma veya silindir gibi basit geometrik biçime sahip malzeme numunesinin boyutları ölçülerek V görünen hacmi hesaplanır. sonra 74 mikron çaplı elekten elenir. Suya doyan numune çıkartılarak yüzeyi nemli bezle kurulanır ve havada tartılarak P1 ağırlığı bulunur. P1 . Aynı numune Şekil 10. Aşağıda bu deneye kısaca değinilecektir. suyun özgül ağırlığı bir olduğundan bu kuvvet cismin görünen hacmi V ye eşittir.10. • Elekten geçen kütlenin ağırlığı bulunur. eğer boşluk yoksa eşittir. Özgül Ağırlık ve Su Emme Ölçümü Yoğunluk veya birim hacmin ağırlığı veya kısaca birim ağırlık cismin Po kuru ağırlığını V görünen hacme bölerek elde edilir. • • Özgül ağırlık dolu hacme göre hesaplandığında daima birim ağırlıktan büyüktür. 10.P2 ye bölünerek hacimsel su emme oranı Sh elde edilir. Yukarıda anlatıldığı gibi numunenin önce kuru ağırlığı Po. Porozitenin uygulama yönünden önemli olan dışa açık kısmı su emme deneyi ile ölçülebilir. Po ağırlığı ölçülür.Po numunesi kuru ağırlığı Po a bölünerek ağırlık yönünden su emme oranı Sa elde edilir.2. * Ağırlık bu şekilde bulunan hacme bölünerek özgül ağırlık hesaplanır. Emilen suyun hacmi P1 .P2 ağırlık azalması suyun kaldırma kuvvetine eşittir. sonra aynı kütle içinde inert sıvı bulunan bir dereceli kaba (piknometre) konarak hacmi ölçülür. sonra tartılır. ortalama 48 saat süre ile kurutulur. sonra suya koyarak 48 saat beklenir.2.3. sonra suya doymuş halde havadaki ağırlığı P1 bulunur. Bir cismin kuru ağırlığını saptamak için önce etüvde 110 °C de ağırlığı sabit kalıncaya kadar.

Böylece tekrarlı donma ve çözülme çevrimleri sonucu malzeme yüzeyinde.3. Uygulamada kalınlığı 8-10 cm düzeyinde ince yapı elemanlarında su geçirimlilik katsayısı 10 7 -10 8 cm/sn den az ise malzeme geçirimsiz sayılır. Bu şekilde elde edilen hacimsel su emme oranı Sh` normal koşullarda elde edilen su emme oranı SK den daha büyüktür. Ancak yapılan gözlemlere göre doyma oranı % 80 den az ise ve geriye % 20 den fazla boşluk kalmışsa malzemenin dondan genellikle zarar görmeyeceği kabul edilir.2. geçirimlilik ve mukavemeti etkilediğinden bu iki büyüklüğü daha doğrusu boşluluğun bilinmesi gerekir. Belirli zaman aralıklarında yapılan ağırlık ölçmeleri ile emilen su miktarları bulunur. Bu nedenle kullanılacak boya ve sıva malzemelerinin su ve buhar geçirimlilikleri deneylerle saptanır.3 a). Uygulanan basınç p. Yapılan araştırmalara göre birim alandan emilen suyun hacminin karesinin t zamanı ile orantılı olduğu görülmüştür. Suyun yüzey gerilimi sabit olduğuna göre borunun çapı küçüldükçe su daha yükseğe emilir. Dış yüzeye bakan malzeme boşluklarında bulunan su 0 °C altında donar ve hacmi %10 artar. su tekrar donunca çatlak daha da büyür. Bir ucundan p basıncında su uygulanır. hacmi genişleyen buz çatlamalara neden olur. l boyu cm olarak k nın boyutu cm/sn olur. Eğer boşluklar tam dolmuşsa buzun genleşmesi için yer kalmaz. Doyma Oranı ve Uygulamaları Porozite su emme. ağırlık yönünden su emme oranı Sa birim ağırlık arasında bağıntı vardır. Bir taş yapılı malzemenin kılcallık özeliğini saptamak için Şekil 10. sonra suyun yüzüne değecek şekilde kaba yerleştirilir. 10. Rejim halinde 1 cm2 alandan 1 saniyede geçen q cm3 su birim boydaki basınç farkı ile orantılıdır (Darcy kuralı): Burada l numunenin kalınlığı veya akma yönüne paralel boyutu olduğuna göre p/l basınç gradyanı sayılır. Ancak bu oran yaklaşıktır. Yukarıda anlatılanları normal koşullardaki su emme deneyi ile dışarıya açık boşlukların ancak bir kısmı ölçülebilir. Ayrıca basınç olmaksızın doğal koşullarda kılcal etki nedeni ile boşluklu malzemelerde su geçirimliliği oluşabilir. diğer ucundan zamanla geçen su miktarı ölçülür. Bu koşullar altında yapılan su emme deneyi dışa açılan boşlukların hacmi hakkında daha gerçeğe yakın sonuç verir. Bu iki büyüklüğün oranına doyma oranı denir. Yukarıdaki bağıntı şu şekilde yapılabilir. Basınç uygulanan yöntemlerle su emme oranı daha da arttırılabilir. Kılcal Su Emme Kılcal su emme malzemenin suya değen yüzünden zamanla emilen su miktarı ile belirlenir. Uygulamada en sık rastlanan gaz halindeki akışkan su buharı.Hacimsel su emme oranı Sh. Örneğin genellikle yapılarda yağmur suyunun içeriye geçmemesi. . k ya geçirimlilik katsayısı denir. 10. buna karşılık su buharının içeriden dışarıya geçmesi istenir.3. Düşey boruda suyun yükselme miktarı suyun yüzey gerilimi ile doğru. Bir malzemenin su geçirimliliğini ölçmek için l boyundaki numune iki ucu açık bir silindirik kaba yerleştirilir. Buz eriyip su haline geldikten sonra çatlaklardan içeri girer. 10. Çok küçük çaplı boşluklar içinde kılcallık etkisi ile su yükselir. Bazen de suda kaynatılarak bu boşluklardaki havanın dışarı atılması sağlanır. boru çapı ile ters orantılıdır (Jurin Kuralı).4. kırılma ve dökülmeler görülür. Bu akışkanlara karşı malzemelerin geçirimliliği yapı mühendisliğinde önemli sorun sayılır.3' de görülen prizma şeklinde numunenin önce kuru ağırlığı tartılır. kapalı boşlukları içermez. Bu oran dışa açık boşlukların normal koşularda yüzde ne kadarının su ile dolabileceğini gösterir ve uygulamada seramik ve dış cephelerde kullanılan malzemelerin dona dayanıklılığını saptamada kullanılır. Basınçlı su geçirimliliği su depolarında ve barajlarda kullanılan malzemeler için önemlidir. Geçirimlilik Basınç altında akışkanların boşluklu malzemelerin içinden geçmesi doğaldır. Kılcal borular ve sıkışıp kalan hava kabarcıkları suyun içeri girmesini önler. Bunun için numunenin boşluklarındaki hava vakumla (20 mm Hg) boşaltılır. sonra basınçla su emdirilir (150 kgf/cm2). cm su sütunu.1. sıvı haldeki akışkan da sudur. (Şekil 10.

Çok iyi parlatılmış ve sertleştirilmiş yüzeylerde abrazif aşınma en düşük düzeydedir. bu durumda sistem kullanılamaz hale gelir. etkiyen etkenleri iyi bir şekilde belirlemenin aşınmayı en düşük düzeyde tutma yönünde çok yararlı olacağı açık bir gerçektir. Belirli dış buhar basıncı altında birim kalınlıktaki numunenin birim alanından birim zamanda geçen buharı hesaplanır ve bu büyüklük buhar geçirimliliğini saptamada kullanılır. Aşınma Türleri Malzeme kaybına neden olan dört tür aşınma vardır: Adhezif aşınma: Makine elemanlarında işleme kalitesi ne olursa olsun yüzeyler daima pürüzlü olur. boyalar. Karşılıklı iki yüzeyi arasında farklı buhar basıncı olan boşluklu malzemelerden buharın geçmesi beklenir. bu nedenle iki yüzey birbirine tam temas edemez. Abrazif Aşınma Abrazif aşınmada sert bir malzeme veya sert bir parçacık bir malzeme yüzeyinden kazıyarak veya çizerek parça kopartır. kısmen de kılcallık etkisi ile geçer. sert ve homojen olmayan metaller arasında adhezif aşınma eğilimi daha azdır. Bağıl nem % 50 den az ise buhar difüzyonla. • Yapılan araştırmalar özelikle yumuşak ve katı eriyik oluşturabilen homojen yapılı metallerde adhezyonun daha kolay oluştuğu. Şekil 10. Ostenitik ve ferritik paslanmaz çelikler. Adhezif aşınma denen bu tür aşınma en tahrip edici türdür. Buhar geçirimliliği basit bir deneyle yaklaşık olarak saptanabilir. titanyum ve gümüş şiddetle aşındığı halde dökme demir ile yüzeyleri çok sertleştirilmiş ve kromla kaplı çeliklerde aşınma daha azdır. Bunun için kullanılan silindirik kutu içine su buharını emen higroskopik özelikli CaCl2 konur. Bu katsayı buhar basıncı farkı ile non lineer olarak değişir. Endüstride üretim teknolojisinde bundan yararlanılır.3 mm derinlikte başladığı saptanmıştır. Abrazif aşınmada yumuşak parça tükenene kadar kararlı bir şekilde devam eder. * .4 de görüldüğü gibi çıkıntı noktalarındaki gerçek temas alanı görünen alana göre çok küçüktür. Kutu belirli zaman aralıklarında tartılarak emdiği rutubet miktarı bulunur. sürtünme koşullarına ve çevrenin kimyasal etkilerine bağlıdır. dolayısıyla aşınmanın daha şiddetli olduğunu göstermiştir. 10. Bu tür yüzey yorulmasını önlemek için yüzeylerin sertleştirilmesi ve iyi parlatılması gerekir. Biri birine değen yüzeylerde plastik şekil değiştirme dolayısıyla pekleşme oluşur ve malzeme gevrekleşir. Aşınmayı tamamen önlemek olanaksızdır. Yanal kuvvetlerin makaslama etkisi ile zayıf parçadan kopan malzeme yüksek mukavemetli parçaya transfer olur. İki yüzey arasına giren sert parçacıkların aşındırma etkisi ilginçtir. sonra silindir biçiminde hazırlanan numune kabın ağzına kapak gibi yerleştirilir ve çevresi parafinle tecrit edilir. Gevrekleşen malzeme üzerinden tekrarlı geçen kuvvet etkisi ile çatlar. Yük uygulandığı zaman bu temas noktalarındaki gerilmeler kolaylıkla akma sınırına erişir ve adheziyon etkisi ile yerel kaynamalar oluşur.4. q cm3 /cm2 ve t saniye olduğuna göre K nın birimi cm2/san dir. Adhezif aşınma kadar şiddetli olmaz ve sarma olayı beklenmez. örneğin taşlama ve parlatma işlemleri bu aşınma türüne dayanır. Metallerde bu çatlamanın yüzeyden 0. Aşınma.Burada K kılcallık veya geçirimlilik katsayısıdır. bitümlü tecritler ve değişik türde katkı maddeleri kullanılır. hatta aşırı halde değen yüzeylerle sarma olayı görülür. sonra sıcaklığı ve buhar basıncı sabit bir dolaba yerleştirilir. Sürtünen yüzeylerde oluşan korozyon ürünü sert parçacıklar halinde koparsa aşınma şiddetlenir. Korozyon Aşınması Korozif aşınmada mekanik etkenlerin yanında çevrenin kimyasal etkisi de olaya karışır. 10. Ancak bu olayı yakından tanımanın. Dış ortamdaki buhar basıncı etkisinde numuneden geçen su buharı sürekli olarak CaCl2 tarafından emilir. Ancak çok çeşitli etkenlerin rol aldığı bir olay olduğundan laboratuar koşullarından elde edilecek sonuçlara dayanarak uygulamadaki aşınma miktarını tahmin edecek bir bağıntı henüz geliştirilememiştir. Buhar geçirimliliği karışık bir olay olduğundan basit bir kural geliştirilememiştir. Bu sakıncaları önlemek için suyun girdiği yerlere zengin çimentolu sıvalar.4. Aşınma Aşınma sürtünen yüzeylerden malzeme kaybı olarak tanımlanır.1. Ancak belirli basınç farkı için bir ortalama buhar geçirimlilik katsayısı bulunabilir. Bu durumda kutunun ağırlığı ölçülür.2-0. miktarı malzemenin türüne. Diğer taraftan birbirlerinden farklı türde. sürtünen yüzeylerin biçimine. CaCl2 su buharını emdiğinden kutu içinde buhar basıncı sıfırdır. Yapılarda kılcallıkla su iletimi suların buharlaştığı yerlerde erittikleri tuzları bırakıp çiçeklenme yaparak sıvaları ve badanayı kirletmesi ve rutubet oluşturarak sağlık koşullarını bozması nedeni ile önemli sorunlar yaratır. Bu çatlaklar zamanla yayılarak yüzeyden pul şeklinde malzeme kopar. daha fazla ise kısmen difüzyon. Büyük ekonomik kayıplara neden olduğundan üzerinde yoğun araştırmalar yapılmıştır. Yüzey yorulması Yüzey yorulması birbiri üzerinde yuvarlanan parçalarda görülür.

* Kaymalı yataklarda aşınma çok daha önemlidir. Bu amaçla geliştirilmiş ve çok yaygın olarak kullanılan beyaz metal (85 Sn + 10 Sb + 5 Cu) böyle bir yapıya sahiptir. Ancak bu olayın temel ilkelerini bilmek korozyonu en düşük düzeyde tutmak için gerekli önlemleri belirlemede çok yararlı olmaktadır. Ahşap. Yataklar rulmanlı ve kaymalı olmak üzere iki türdür. Bunun üstüne malzeme türüne göre seçilen bir çift aşındırıcı disk belirli bir yükle bastırılır. Korozyon Çeşitleri Korozyon iki türe ayrılabilir. özelikle metallerde önemli olan bu olay oldukça karışıktır. Birim mesafede aşınan miktar aşınma direnci olarak tanımlanır. En iyi sonuç veren yatak alaşımları yumuşak bir ana faz (matris) ile içine dağılmış sert parçacıklarından oluşur. Mil ve yatak burcu arasında hız farkı yüksek ve temas yüzeyi büyüktür.5. METALLER VE ALAŞIMLARI 11. yuvarlanma veya kaymalı yuvarlanma şeklinde olur. Dönerek yük ileten bir mil bir yatakla sabit zemine tespit edilir. Diskler belirli bir kuvvetle bastırılır. Aşınma Deneyleri Aşınma çeşitli etkenleri içeren çok karışık bir olay olduğundan bugüne kadar aşınma direnci kesin olarak tanımlanamamıştır. Aşınmayı azaltmak için yüzeyi sertleştirilmiş ve parlatılmış mil ile özel yatak alaşımından yapılmış yatak burcu kullanılır. Büyük ekonomik kayıplara neden olan korozyonu tam önlemek imkansızdır. Ayrıca yumuşak matriste oluşan çukurcuklar yağ cebi vazifesini görür. Korozyon ve Önemi Korozyon. Al-Sn. Belirli bir süre sonunda oluşan kalınlık azalması ölçülerek aşınma miktarı elde edilir. mil ile tam temas edecek ve yerel basıncı azaltacak şekilde yumuşak matris içinde kolayca döner.6. Aşınma deneylerinde genellikle uygulamada aşınma oluşturan çalışma koşulları benzetilmeye çalışılır. çevrenin elektro kimyasal etkisi ile oluşan malzeme tahribi ve malzeme kaybı olarak tanımlanır. Diğer taraftan aşınma davranışını saptamak için değişik deney yöntemleri geliştirilmiş.10. Aşınma oluşturan hareketler kayma. Makine hareket edip basınçlı yağ gelinceye kadar bu ceplerde biriken yağ ilk yağlamayı sağlar. Burada numunelerin ağırlık azalmasından aşınma miktarı saptanır. Çevresel hızları farklı seçilerek istenen kayma oranı sağlanır. Bu amaçla geliştirilen aşınma test makinesinde dönen yatay bir tabla üzerine deney numunesi sabitlenir. Yağ emebilen gözenekli yatak alaşımları ile grafitli yatak alaşımları kullanma süresinde yağlama gerektirmez. Teflon. 11. • Rulmanlı yataklarda yuvarlanan bilye ve rulmanlarla yuvarlanma yüzeyleri çok sert ve parlatılmış olursa yağlama ile aşınma en düşük düzeye iner. . Ag-Pb. Seramik malzemelerde özellikle abrazif aşınma türü görülür. tekstil ürünleri ve benzeri malzemeler için özel aşındırıcı diskler kullanılır. Aşınma test makinesi bu tür aşınma deneyi için geliştirilmiştir. bronz gibi çeşitli alaşımlar yatak alaşımı • olarak kullanılır. Yatay tabla döndürülerek numunelerde belirli bir süre sonunda meydana gelen ağırlık azalması ölçülür. • Beyaz metalden başka Cu-Pb. 10. Bu tür malzeme numuneleri döner yatay bir tablo üzerine belirli bir yükle bastırılır ve araya standart aşındırıcı bir toz konur. Yatak Alaşımları Uygulamada aşınmanın en önemli olduğu yerler yataklardır. ancak düşük yükler altında ve düşük sıcaklıklarda kullanılabilirler. Ancak laboratuar deneyleri ile farklı türde malzemelerin aşınma dirençleri biri birine göre karşılaştırılabilir ve bir sıralama yapılabilir. fakat bunlardan elde edilecek sonuçlarla uygulamadaki aşınma dayanımını önceden kestirmek mümkün olamamıştır. Sert parçacıklar yükü taşır.2.1. * Bölüm 11-KOROZYON. Metallerin aşınma deneyinde birbirleri üzerinde kayarak yuvarlanan disk şeklinde numuneler kullanılır. kauçuk. İyi bir yatak alaşımının sürtünme katsayısı düşük olmalı aynı zamanda iyi yağlanabilmeli. naylon ve polietilen gibi plastikler yatak burcu üretimine elverişlidir. kağıt. Metalik malzeme içerisinde bulunduğu ortam tarafından korozyon vasıtasıyla tahribata uğrar ve bu olay halk arasında paslanma olarak tanınır. Belirli bir kuvvet etkisi altında belirli bir süre deneye tabi tutulan parçalarda aşınma miktarı ağırlık veya hacim azalması ile ölçülür.

Elektrokimyasal Korozyon Sıvı eriyikler içine daldırılan metaller aşağıdaki bağıntıda görüldüğü gibi iyonlaşır.1.• Uygulamada en sık karşılaşılan ve en fazla zarar veren korozyon türü Elektrokimyasal korozyondur. • Her metalin hidrojen elektroduna göre ölçülen bir elektrot potansiyeli vardır. * Bu şekilde galvanik çiftlerinde görülen korozyona elektrokimyasal veya galvanik korozyon denir. Demirin Korozyonu Demiri çevrede bulunan rutubet ve oksijenle birlikte galvanik eleman oluşturur ve sürekli olarak korozyona maruz kalır.2. Elektron kaybeden metalin iyonları eriyiğe geçerek korozyon oluşturur. .1. Elektron veren metal anot. Bu olay tersinir olup kısa sürede dengeye erişir. Benzer şekilde suda da iyonlaşma oluşur. elektron vererek korozyona uğrar. katot taraftaki ise korunur.1).1. Demir su ile temas edince aşağıdaki şekilde iyonlarına ayrılır. Su içindeki (OH) kökü ile Fe+3 iyonu birleşerek aşağıdaki şekilde demir hidroksit oluşturur.2. 11.* 11. Bunlar sıralanacak olursa yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi bir elektromotif kuvvet serisi elde edilir (Tablo 11. katot ise etkisiz kalır. Bu seri de anot taraftaki metal katot taraftakine göre anot reaksiyonuna maruz kalır. * Bir iletkenle birleştirilirlerse anottan çıkan elektronlar katoda geçer. • • • Aynı eriyik içine iki ayrı türde metal daldırılırsa aralarında bir gerilim doğar ve buna galvanik pil denir. Kimyasal bileşik şeklindeki korozyon ürünü kütleden ayrılır ve yenisi oluşursa tahribat sürekli olur. elektron alan metal ise katot olur. Her iki halde de görüldüğü gibi iyonlaşma kısa sürede denge haline gelerek durur. Burada ele alınan demirin korozyonu bu türdür.

2. Benzer şekilde soğuk burulmuş tor çeliği çubukları sıcak haddelenmiş çelik çubuklara göre daha hızlı korozyona uğrarlar. Konsantrasyon Pilleri Elektrolitin konsantrasyonu elektrot potansiyelini etkiler.3.2. Bileşim Pilleri İki farklı türde metal arasında bir galvanik elemanı oluşabilir. Ancak uygulamada bunu sağlamak çok güçtür.2. 11.3. Korozyona Karşı Korunma Elektrolitin bulunmadığı hallerde korozyon tamamen önlenebilir. hangisinin anot olacağı elektromotif kuvvet serisinden bulunabilir.2. Havadaki su buharının yoğuşarak yüzeylerde oluşturduğu su filmi bir elektrolit etkisi yapar.kökü ile birleşerek pas denen Fe(OH)3 meydana gelir (Şekil 11.1.1. Çivilerin uç ve baş kısımları gövdeden daha çabuk paslanır. Yandaki şekilde de kapalı olan yerlerde oksijen azdır. Buradan çıkarılan sonuca göre uygulamada iki ayrı tür metali temas halinde yan yana koymamak gerekir.2. Yandaki şekilde görüldüğü gibi eğilmiş çubuğun eğilme bölgesinde korozyon daha şiddetli oluşur. . * 11. düşük olduğu bölgeler anot reaksiyonu gösterir. Metal parçalar üzerine sürülecek yağ veya gres filmi korozyona karşı korur. 11. 11. Galvanik Pil Türleri Korozyona neden olan galvanik pil türleri • • • bileşim pilleri gerilme pilleri konsantrasyon pilleri olmak üzere üç pil türü vardır. ayrışarak dibe çöker. Demirin çevresinde su veya oksijenden biri eksik olursa demir sürekli paslanmaz. Bundan dolayı gerilme etkisindeki atomların elektrolit potansiyelleri daha büyüktür ve anot reaksiyonu gösterirler. aşağıdaki şekilde sürekli olarak (OH).2. Diğer taraftan rutubetli hava ile temas eden demir sürekli paslanır ve bir süre sonra yok olur.2.1. Eğer su içine havanın oksijeni girerse.2. • Böylece elektronu alınan Fe3+ iyonu (OH).1.2. Konsantrasyonun yüksek olduğu bölgeler katot. bu bölgeler oksijeni fazla olan açık bölgelere göre daha şiddetli paslanırlar.1. İki metalden hangisinin katot. Gerilme Pilleri Gerilme etkisinde atomlar en düşük enerjili denge konumundan ayrıldıklarından gerilmesiz bölgelere göre daha yüksek enerjiye sahiptirler.1).kökü bulunduğundan bu reaksiyon zayıf olur ve kısa sürede durur. Plastik bölgede eğilmiş veya burulmuş metallerde plastik bölgeler anot reaksiyonu gösterir. ancak su içinde çok az (OH). Korozyona karşı alınan önlemler dört grupta toplanabilir.Bu birleşik gevşek ve süngerimsi suda erimez. 11.kökü oluşur.

(HMK)' ye sahip demire ferrit. Demir . Ayrıca üretim sırasında döküme. Metaller demirli metaller ve demir olmayan metaller olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. Bütün bunlara karşılık diğer malzemelere göre dış etkilere (korozyona) genellikle daha az dayanıklı ve daha pahalıdırlar. (YMK)' ye sahip demire ise ostenit denir.Karbon (Fe-C) Denge Diyagramı Demir-karbon alaşımlarının denge diyagramını elde etmek için değişik bileşimde demir-karbon alaşımları oluşturarak bunların soğuma diyagramları saptanır. Bundan başka bu alaşımlar normal halde kolayca işlenip şekil verilir. Demirli metallerde ana eleman demir olup bunun yanında karbon daima bir alaşım elemanı olarak bulunur. plastik şekil vermeye. Uygulamada kullanılan metallerle bunların alaşımlarının türleri binlerin üzerinde olup her biri belirli amaçlar için geliştirilmiştir.5.5. bu nedenle bu sınıfa demir-karbon alaşımları denir. Demir-Karbon Alaşımları (Çelikler) Saf demir yumuşak ve düşük mukavemetlidir.1. sonra ısıl işlemle sertlikleri çok arttırılabilir. soğuk şekil verme ve ısıl işlem uygulayarak sertlik ve mukavemetleri çok arttırılabilir. kaynak.8 kadar karbon katılırsa mukavemeti 100 kgf/mm2 olur.11. 11. 910 °C' ta da (HMK) yapılı demirine dönüşür.4' de görüldüğü gibi demirin üç ayrı polimorfu vardır. keserek ve talaş kaldırarak işlemeye. Şekil 11. Metallerin elastisite modülleri diğer malzemelerinkinin (beton. içine karbon katılarak sertlik ve mukavemeti büyük ölçüde arttırılır. Sıvı halden katılaşırken (HMK)' li demiri oluşur. ahşap ve plastikler gibi) 20-50 katı. 1400°C' da bu yapı (YMK)' li demirine. Saf demirin çekme mukavemeti 30 kgf/mm2 civarında iken % 0. perçin ve vida ile birleştirmeye elverişlidirler. Arı halde yumuşak ve düşük mukavemeti olmakla beraber alaşımlandırma. plastikler ve seramikler olmak üzere üçe ayrılırlar. ayrıca soğuk işleme veya su verme işlemi ile bu mukavemet 180 kgf/mm2 ye kadar çıkartılabilir. Metaller üstün mekanik ve fiziksel özelikleri nedeni ile en çok kullanılan ve en önemli malzeme sınıfını oluştururlar. İlk önce arı demirin soğuma diyagramını ele alalım. mukavemetleri ise 5-20 katı kadardır.4. Endüstriyel Malzemeler Uygulamada kullanılan malzemeler metaller. 11. . Bütün bu üstün özelikleri nedeni ile demir-karbon alaşımları uygulamada en önemli malzeme grubunu oluştururlar.

sonra 727 °C ta ötektoid reaksiyonu sonucu bu katı eriyikten aynı anda ferrit ve sementit fazları oluşur. Demir içine % 6.8 C içeren alaşımda görülür. . Bir uçta arı demir olan ferrit fazı çok yumuşak ve düşük mukavemetli. Bu sistemde en ilginç iç yapı %0.5: Demir-karbon sisteminde denge diyagramı Demir-karbon alaşımlarında fazların C oranına ve sıcaklığa bağlı olarak değişimi Şekil 11.Şekil 11. Bu alaşım sıvı halden katılaşırken ostenit katı eriyiğine dönüşür. öteki uçta demir karbür fazı çok sert ve gevrektir. ve fazları yanında ayrıca bir de demir karbür (Fe3C) fazı bulunur ve buna sementit denir.1.67 oranında C katılırsa bütün kütle sementitten oluşur. ancak ikisinin ince karışımından oluşan çelikler hem yüksek mukavemete ve hem de yüksek tokluğa sahiptirler. Demir karbür bir bileşik olup ağırlık yönünden % 6.5.1. Demir-Karbon Sisteminden Denge Diyagramı Şekil 11.5 deki denge diyagramında gösterilmiştir.4: Demirin soğuma diyagramı ve polimorfları Demir-karbon sisteminde bu . 11.67 C içerir ve ortorombik kristal yapıya sahiptir.

Sıcaklık düştükçe çökelen sementitin kalınlığı artar. Soğuma Süresinde Oluşan İç Yapılar Oda sıcaklığında ferrit ve perlitten oluşan bir yapı elde edilir. AC sıcaklığında Ostenit katı eriyiği karbonca doymuş hale gelir ve C'un fazlası tane sınırlarında ağ şeklinde sementit fazı halinde çökelir. fakat bunların sık karışımından doğan perlit yüksek mukavemete ve yüksek tokluğa sahiptir.1 2. 11. Orta Karbonlu Çelikler : %0. 11.8).8C içerir ve bu sıcaklıkta perlite dönüşür. 1. Çeliklerin Sınıflandırılması Bu alaşımlar içerdikleri karbon oranına göre iki sınıfa ayrılırlar.1<C<%0.2.Ferrit ve sementitin yan yana ardışık sık tabakalar halinde dizilmesi sonucu oluşan bu yapı kırıldığı zaman parlak inci şeklinde görülür.5 3.2<C<%0. Yüksek Karbonlu Çelikler : %0. Si burada C' nun ayrışmasında katalizör etkisi yapar. bu metal kırıldığı zaman gri renkte görünür. Az Karbonlu Çelikler : %0. Demirler : C<%0. 727 °C ta geri kalan ostenit %0.6.6: % 0. Oda sıcaklığında ana kütlesi sementit ile bunun içinde dağılmış perlit adacıklarından oluşan bu metal çok sert ve gevrektir. Dökme Demirler : %2<C<%6.5<C<%2 4. Karbon ince uzun grafit levhaları halinde oluşur. % 0. sementit çok sert ve gevrektir.8 karbon içeren demir-karbon alaşımı 727°C da ostenitik yapıdan perlite dönüşümü % 0. Oda sıcaklığında perlit ile onu çevreleyen sürekli sementit ağından oluşan bir yapı elde edilir. kırılınca beyaz görünür.67 * Çıkmış Soru . bu nedenle buna beyaz dökme demir denir (Şekil 11. bu nedenle. ikinci halde soğuma hızı yavaş (kum kalıpta döküm) ve Si > % 1 ise kararsız Fe3C bileşiği ayrışır.8 C içerir.8-2 arasında C içeren alaşımlar soğurken önce ostenit katı eriyiğine dönüşür. Şekil 11.1<C<%2 Çelikler de dört alt sınıfa ayrılırlar. Birinci halde soğuma hızı yüksek (metal kalıpta döküm) ve Si < %1 ise diyagramda görülen fazlar elde edilir.3. bundan dolayı bu bölgede alaşımların çok sert ve gevrek olması doğaldır (Şekil 11.10).10).5. buna perlit denir. Ayrıca soğuma hızı ve Si içeriği oluşacak yapıyı etkiler.8'den az C içeren alaşımlar katılaşırken önce ostenit katı eriyiğine dönüşür.2 2. perlitik ve karışık bir döküm yapısı elde edilir (Şekil 11. Ferrit çok yumuşak ve düşük mukavemetli. Karbonun ayrışma derecesine göre ferritik. 11. Çelikler : 0. 727°C ta geri kalan % 0.1.5.1. A3 sıcaklığına gelince Ostenitten ferrit çökelir. Bu alaşım perlitik yapıya göre daha yumuşaktır. bu nedenle buna kır dökme denir. Dolayısıyla bu sıcaklıkta perlite dönüşür. Beyaz Dökme Demir ve Kır Dökme Demir C oranı % 2 den fazla olursa denge diyagramı iç yapı oluşumunu belirlemeye yetmez. 1.

büyük ölçüde plastik şekil değiştirmeden sonra kırılırlar ve yüksek tokluğa sahiptirler. 11.11. Ayrıca galvaniz (çinko banyosuna daldırma) veya emaye (seramik bir filmle kaplama) edilerek korozyona dayanıklılığı daha da arttırılır. genellikle gevrek davranış gösterirler. Genellikle galvanizli saçların ve boruların üretiminde kullanılırlar. Orta karbonlu çelikler genellikle daha yüksek mukavemetli olup su verme ile sertleştirilebilir. Demirler: Yüksek plastik işlenebilirlik özeliğine sahiptirler. yapılarda ve makine parçaları üretiminde kullanılırlar.9. Bu çelikler 700°C' de uzun süre tavlanırsa küresel karbür oluşur. fakat süneklik azalır. Sementit gevrek bir faz olduğundan % 1 C oranından sonra çekme mukavemetinde azalma olur.7. Dökme demirler: a) Beyaz dökme demir: . Çelik Üretimi 11. su verme ile sertleştirilemez. Çelikler: Az karbonlu çelikler genel amaçlar için kullanılan en ucuz çelik türüdür. Küreleştirme işlemi ile sertlik azalır ve şekil vermeden sonra su vererek sertleştirilir. genellikle takım ve kalıp üretimine elverişlidirler. Sünekliği yüksektir. ancak elastik sınırı arttırır. Karbon oranı arttıkça sementit miktarı yükselir Sertlik ve mukavemet artar. Karbon Oranının Çeliklerin Alaşımlarının Mekanik Özeliklerine Etkisi * Çıkmış Soru Değerlendirme • • • • • • Arı demir yumuşak ve düşük mukavemetlidir. Orta karbonlu çeliklerde akma basamağı görülmez ve oldukça sünektirler. kolay işlenir.8. 3. toklukları düşüktür. Yüksek karbonlu çelikler sert olup işlenmesi zordur. Ayrıca soğuk şekil verme ve su verme işlemleri elastisite modülünü değiştirmez. korozyona iyi dayanırlar. 2. Demir-karbon alaşımlarının gerilme şekil değiştirme diyagramlarının biçimi C oranına bağlıdır Az karbonlu çeliklerde belirgin akma basamağı vardır. Yüksek karbonlu çeliklerde ise mukavemet yüksek fakat süneklik az. Çeliklerin (Fe-C Alaşımı) Kullanım Alanları 1.

bileşimlerini belirtir ve uygulanacak deneyleri hakkında bilgi verir. talaş kaldırılarak kolay işlenir.14). mukavemetlerine ve kullanma amaçlarına göre sınıflara ayrılarak standartlaştırılmışlardır. Genellikle yüksek mukavemetli yapı çeliği ve makine parçaları üretiminde elverişlidirler. Genellikle aşınmaya dayanıklılık gerektiren yerlerde. 11. kalite basit karbonlu çelik olup çekme mukavemeti minimum 52 kgf/ mm2 dir. TS 708 beton çeliklerinin özeliklerini. örneğin Ni yalnız katı eriyik.10. Kır dökme demir dökümden önce yüksek sıcaklıkta kızdırılırsa grafit çok ince parçacıklar halinde ayrışır. Dökümden önce sıvı halde iken içine biraz magnezyum katılırsa grafit kürecikler halinde oluşur. küresel veya sfero döküm denen bu metalin sünekliği ve mukavemeti yüksektir (Şekil 11.2 C'lu) çelik çubuklardır ve çekme mukavemetleri en az 34 kgf/mm2 dir.13).1-0. Kolay dökülür. Si. 2 veya 3 sayıları çeliğin kalitesini belirtir. . Şekil verdikten sonra su verme ile sertlikleri çok arttırılabilir.11.Ana faz demir karbür olduğundan çok sert ve gevrektir. Beyaz dökme demir yüksek sıcaklıkta uzun süre tavlanırsa kararsız Fe3C bileşiği Fe ile küçük parçacıklar halinde grafite ayrışır (Şekil 11. Alaşım elemanları ayrıca çeliklerin sertleşme yeteneğini arttırmak ve özel amaçlı çelikleri üretmek için de katılır. % 20' den fazla Cr içeren yüksek sıcaklığa dayanıklı kalıp çelikleri bu sınıfa girerler. Örneğin. Bu elemanlar yapıda ya katı eriyik veya karbür şeklinde bulunurlar. Sünekliği ve mukavemeti yüksek olan temper dökme demir karışık şekilli parçaların seri halde üretimine elverişlidir (boru ekleme parçaları) ( b) Kır (sfero) dökme demir: İçinde serbest halde uzun grafit parçacıkları bulunduğundan çekme mukavemeti düşük ve gevrektir. 2. ÇI az karbonlu (% 0. örneğin bilyalı öğütme değirmenlerde. Bu şekilde elde edilen alaşımlı çeliklerin türü 2000' e yakındır. En çok kullanılan alaşım elemanları Cr ve Ni dir. St veya Fe harfleri bulunur. Bunlar türlerine. V gibi çeşitli elemanlar alaşımlı çelik üretiminde kullanılırlar. Metallerin Sınıflandırılması ve Standartları Endüstride.4C'lu) çubuklardır ve çekme mukavemetleri en az 50 kgf/mm2 dir. kayaları delmek için kullanılan ve aşınmaya ve darbeye karşı çalışan % 14 Mn' li çelikler. % 18 Cr . Cr çoğunlukla katı eriyik ve biraz karbür. %8 Ni' li paslanmaz çelik. Türk Standartları TS 649 Yapı Çeliklerinin. Bunlardan başka Mn. W. Çeliğe katılan her alaşım elemanının etkisi değişiktir. Ti çoğunlukla karbür oluşturur. fakat basınç mukavemeti yüksektir (Şekil 11. Bu nedenle endüstride geniş kullanma alanı vardır. demiryolu vagonu fren pabuçlarında ve kazı makinelerinde kullanılırlar. Birinci grup nervürsüzdür. Alaşımlı Çelikler Basit karbonlu çeliklerde C arttıkça sertlik ve mukavemet yükselir . mekanik özelikler iyileşir. Genel yapı çeliklerinin sınıfını belirten simgelerin başında Ç. örneğin TS 708 Beton Çelik Çubukları. fakat süneklik azalır ve gevrekleşir. 11. Alaşımlı çelikler alaşım elemanlarının miktarına göre az alaşımlı çelikler ve çok alaşımlı çelikler olmak üzere ikiye ayrılırlar: a) Az alaşımlı çelikler: Bunlarda alaşım elemanı %5' ten azdır. ancak dökme ile şekil verilebilir. Mukavemet belirten sayıdan sonra verilen 1. Mo. genellikle özel amaçlar için kullanılırlar. TS 708 de beton çelikleri iki gruba ayrılmıştır. titreşimi iyi söndürür ve en ucuz metaldir. Co. b) Yüksek alaşımlı çelikler: Bu çeliklerde alaşım elemanı %5 ten fazladır.13). TS 2162 Genel Yapı Çelikleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Türk Standartları Enstitüsü her sınıf için hazırladığı standartta ayrıntılı bilgiler vermiş ve bunları birer numara ile belirtmiştir.3 -0. birleşimlerine. Bunlardan sonra gelen sayı o çeliğin sahip olması gereken minimum mukavemeti kgf/mm2 veya N/mm2 olarak verir. yapılarda ve makine üretiminde kullanılan metallerin türleri 2000'in üstündedir. Sünekliği koruyarak mukavemeti arttırmak için alaşım elemanları katılır. Bu yöntemle elde edilen metale temper dökme demir denir. Örneğin yapı çeliği Ç 52-2. Ç II orta karbonlu (%0.

otomat çelikleri. yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler. miktarına ve mukavemetine göre tayin edilmiştir. Bunların simgeleri alaşım elemanlarının türüne.S. Beton IIIa çeliği orta karbonlu sıcak haddelenmiştir. beyaz dökme demir DDL simgesi ile gösterilir ve sonuna minimum mukavemet kgf/mm2 cinsinden eklenir. Bakır ve Bakır Alaşımları Arı bakır yumuşak. örneğin CuZn40 % 40 Zn içeren pirinci. ASM. özelikle dış ülkelerde görev yapan bir mühendisin yabancı kaynaklı bir ürüne ait simgenin ne tür bir alaşımı gösterdiğini bilmesi gerekebilir. Ohio. 11) Metals Handbook.12. Verlag Stahlschlüssel Wegst KG. 10 ve 11). yay çelikleri ve takım çelikleri gibi. 11. Beton IIIb çelik çubukları Ia çeliğinin soğuk burulması ile elde edilir. plastik işlenebilme özeliği yüksek ve korozyona dayanıklıdır. Yapılarda çatı kaplama malzemesi olarak kullanılır. 1967. yüksek elektriksel iletkenliği nedeni ile de iletken tel üretiminde çok kullanılan bir malzemedir.A. 1. 1974. Örneğin. CuSn2 ise % 2 Sn içeren bronzu gösterir. Alaşımlandırma ile mukavemeti çok arttırılabilir. D-7142 Marbach-Neckar. nervürler eksene paraleldir. Bununla beraber elastisite modülleri. Bunlar kullanma amacına göre sınıflara ayrılırlar. Sahip oldukları özellikleri nedeniyle bazı hallerde demir-karbon alaşımlarına tercih edilirler. . Makine parçaları üretiminde çeşitli basit karbonlu ve alaşımlı çelikler kullanılır. 11.13. III sınıfındakiler ise yüksek mukavemetli beton çelik çubukları sayılır. nervürler spiral şeklinde görülür ve çekme mukavemeti en az 50 kgf/mm2 dir. (Kaynaklar : Stahlschlüssel. Bu metallerin en önemli sakıncaları pahalı olmalarıdır. çekme mukavemeti en az 34 kgf/mm2 dir. çekme mukavemeti en az 50 kgf/mm2 dir. Yüksel termal iletkenliği nedeni ile ısıtma ve soğutma sistemleri üretiminde. Beton Ia çeliği az karbonlu. kazan çelikleri. Buna göre I sınıfındakiler düşük mukavemetli. paslanmaz çelikler. Endüstride kullanılan metallerin yaklaşık olarak % 80-85' i demir-karbon alaşımları. U. Demir olmayan metallerin simgesinde alaşımda bulunan elemanları ve miktarları belirtilir. Bileşim ve özelik bakımından aynı olan bir ürün değişik ülkede farklı simgelerle gösterilir. sertlik ve mukavemetleri daha düşüktür. Demir Dışı Metaller Demir olmayan metallerin bazı üstün özelikleri nedeni ile endüstride önemli uygulama alanları vardır.) Dünyada metal üreten her ülke ürünlerini kendi simgeleri ile anarlar. Metals Park. Bu konuda ayrıntılı bilgiler standartlardan. Propertlies and Selection of Metals.İkinci grup beton çelikleri nervürlü olup sınıf numarasının yanında a veya b harfleri vardır. Bu grupta bakır ve bakır alaşımları ile alüminyum ve alüminyum alaşımları burada kısaca ele alınacaktır. Çeşitli ülkelerin çelikler için kullandıkları simgeleri ve bunların karşılıklarını içeren 10 numaralı kaynak bu konuda yararlı olabilir. Almanya. sıcak haddelenmiştir. Vol. Dökme çelikler DÇ. sementasyon çelikleri. kataloglardan ve el kitaplarından sağlanabilir (Ref. % 15-20 kadarı demir olmayan metallerdir.

. Alaşımlandırma ile mukavemeti önemli derecede arttırılır. Bunlardan en önemli olan ikisi aşağıda kısaca tanıtılacaktır. Düralümin Piston Alaşımı Alüminyuma eloksal denen elektrokimyasal işlem uygulayarak korozyona dayanıklılığı daha da arttırılır. boyutların zamanla değişmemesi ve güzel görünüşü nedeni ile yapılarda doğrama malzemesi olarak kullanılır. Özgül ağırlığı düşük olduğundan (2. Mg. S. Kolay işlenebilme.Bakır alaşımları genellikle pirinçler ve bronzlar olmak üzere ikiye ayrılır. işlenmesi kolay ve korozyona dayanıklı. ısıl ve elektriksel iletkenliği yüksektir.7 gr/cm3) uçak ve benzeri hafif yapılar için çok elverişlidir.14. Alüminyuma Cu. Arı alüminyum büyük açıklıklı enerji hatlarında iletken tel olarak kullanılır. 11. Ni ve Mn gibi çeşitli alaşım elemanları katılarak belirli amaçlar için değişik türde alaşımlar üretilir. Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları Arı alüminyum yumuşak.

örneğin yumuşak olan bir orta karbonlu çeliğe kolayca şekil verilir. Bir Çeliğe Su Verebilmek İçin Gerekli Koşullar .15. • • Yumuşatma tavlaması ve normalizasyon Çeliklere uygulanan su verme sertleşmesi ve temperleme işlemleri 11. İç yapıları değiştirmek suretiyle sertlik. Metallerin Mekanik Özelliklerini Değiştirmek İçin Uygulanan İşlemler Metallerin mekanik özelikleri büyük ölçüde iç yapıya bağlıdır. Isıl İşlemler • Bunlar genellikle iki ayrı grupta incelenir.1. bileşimi. sonra su vererek çok sert hale getirilir ve aşınma direnci çok arttırılır.15. Metallere uygulama amacına en uygun özelliği sağlamak amacı ile uygulanan kontrollü ısıtma ve soğutma işlemlerine ısıl işlem denir.1. fazların türü ve dağılış biçimleridir.11.15.1. mukavemet ve süneklilik uygulama amacına göre ayarlanabilir. İç yapıda değiştirilmesi mümkün yapısal faktörler tanelerin büyüklüğü ve biçimi. İç yapıları değiştirmek için uygulanan işlemler • Alaşımlandırma • Soğuk şekil verme • Isıl İşlem 11.

Metallerde Kaynaklı Bileşimler Kaynak. Temperlemeden sonra bazıları çeliği suda soğutur.Bir çeliğe su verebilmek için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır: Martenzit çok sert ve gevrek olduğundan çarpma mukavemeti düşüktür. Kaynak sırasında metallerde görülen doğal ergime ve katılaşma faz dönüşümleri oluşur. sertlik biraz azalmakla beraber tokluk önemli ölçüde artar. bu nedenle ince taneli yapı meydana gelir. 11. Bu sakıncayı gidermek için su vermeden sonra 300-350 °C' ta bir süre ısıtılır. Bundan dolayı halk dilinde buna çifte su verme. Ergitme kaynağında birleştirilecek metal parçalarla dolgu olarak kullanılacak kaynak teli ergime sıcaklığına kadar ısıtır. . Kaynak sırasında sıvı hale gelen metaller birbirleri ile karışarak sürekli bir iç yapı oluştururlar. Basınç kaynağı ise genellikle demire uygulanır ve buna demirci kaynağı da denir. Kaynak bölgesinde ergimiş metal çevredeki soğuk ana kütle tarafından hızla soğutulur. Bu işleme temperleme denir. Kaynak sırasında oksitlenmeyi önlemek ve oluşacak cürufu uzaklaştırmak için özel örtü maddeleri (kaynak pastası ve dekapan) kullanmak gerektir. 800°C' un üstünde tavlanan demir parçalar üst üste konarak presle bastırılır veya dövülürse temas yüzeyi boyunca atomsal yayınım nedeni ile sürekli bir yapı oluşur ve iki parça birbirine kaynar. Bunun için gaz alevi (oksi-asetilen alevi) veya elektrik arkı kullanılır. Bu işlem süresinde artık gerilmeler giderilir. ayrıca temperleme sıcaklığı civarında çeliğin yüzeyi mor-mavi bir renk aldığından menevişleme de denir.16. metal parçalarına yüksek sıcaklıkta uygulanan birleştirme işlemidir. Ergitme kaynağı ve basınç kaynağı olmak üzere iki yöntem vardır.

O ve OH kökü olmak üzere dört değişik tür yapısal birey vardır. sert ve gevrek olurlar. Genellikle ısıl işlemle sertleştirilebilen yüksek mukavemetli çeliklerin kaynak bölgesinin mukavemeti ana kütleninkinden daha az olur. kaolen ve benzeri maddeleri yüksek sıcaklıkta pişirerek elde edilirler. ayrıca bazıları manyetik. kiremit. Bazılarında üç boyutlu uzayda düzenli (kristal). piezo elektrik ve yarıiletkenlik özelliklerine sahiptir. Bu nedenle soğuma hızının iç yapı oluşumuna etkisi büyüktür. Bazı seramiklerde polimorfizm özelliği görülür. Refrakter özelliğe sahip karbür ve nitrürlerde metalsel ve kovalan bağlar karışık haldedir.25' in altında C içeren çeliklerin kaynak kabiliyeti iyidir. bindirme bölgesi kısmen ve kademeli olarak kaynatılır. • Dökme demirin kaynağında beyaz dökme demir ve sakıncalı artık gerilmeler doğar. kaynaktan önce parçayı ısıtmak ve yavaş soğutmak suretiyle bu sakıncalar önlenir. Eğer cam çok yavaş soğutulursa kısmen kristalleşme görülür. Kaynak çevresinde sıcaklık farkları çok yüksek olduğundan özelikle kalınlıkları fazla ve değişik büyüklükte olan bileşimlerde önemli artık gerilmeleri doğar.1. bazıları da amorf yapılıdır. Bazı hallerde artık gerilmeleri giderici tavlama uygulanabilir. % 0. pişmiş toprak esaslı malzeme anlamına gelir. Genellikle yüksek sıcaklığa dayanıklı. bazılarında da yalnız bir zincir boyunca düzenli. büyük buhar kazanlarını 600°C civarında tavlayarak artık gerilmeleri gidermek zorunludur. Bazı seramiklerin kristal yapısı. Büyük yapılarda bu gerilmeler çatlamalara neden olabilir. bazılarında ise tamamen düzensiz (amorf) diziliş vardır. Örneğin. Kaynak süresinde yüksek sıcaklık nedeniyle ana metalde yapısal değişiklik oluşabilir. aşındırma tozları. Uygulamada çok kullanılan cam. TiC. dıştan gözlenebilir.1. Örneğin basit bir kil olan Al2Si2O5(OH)4'ün kristal yapısında Al. bazılarında bir düzlem boyunca. SiC. Bunlar çoğunlukla doğada kayaların dış etkilerle parçalanması sonucu meydana gelen kil. İyi yalıtkandırlar. ÇİMENTO VE KOMPOZİTLER 12.Soğuma hızı elektrik kaynağında daha hızlıdır.* . Seramiklerin yapısı karmaşık ve bağları kuvvetli olduğundan faz dönüşümleri oldukça yavaştır. Örneğin silika'nın (SiO2) düşük sıcaklıkta kuvartz. Sıvı halde amorf olan cam normal soğuma süresinde amorf yapıyı koruyarak katılaşır. orta sıcaklık ta tridimit ve yüksek sıcaklıkta kristobalit olmak üzere üç polimorfu vardır. Bu durumlarda artık gerilmeleri azaltacak önlemler almak gerekir. Yüksek silisyumlu kaynak çubuğu kullanmak. Seramikler Seramikler metal ve metal olmayan elemanlardan oluşan inorganik bileşiklerdir. çatlamalar oluşabilir. Seramiklerin Yapısı Seramik mineraller ve fazlar çoğunlukla metallerde olduğu gibi kristal yapılı. Çeliklerde kaynak sırasında FeO oluşur ve buda C tarafından redüklenerek CO gazları meydana gelir. BN ve ZrN gibi seramik bileşiklerin yapı ve özellikleri metallerle seramikler arasındadır. Bu bileşikler genellikle iyonsal bağa. Bindirme Kaynağı ve Alın Kaynağı Bu tür çeliklerde tüm kesiti yumuşatacak alın kaynağı yerine bindirme kaynağı uygulanır. Yapı bireylerinin dizilişi değişik biçimde olabilir. alüminatlar ve bunların yanında bir miktar metal oksitleri bulunur. Ancak seramik kristallerinde atomların dizilişi çok daha karışıktır. dolaysıyla yapıları çok kararlıdır. bu nedenle elektronik endüstrisinde geniş ölçüde kullanılırlar. C oranı arttıkça kaynak bölgesinde kalan bu CO gazı kabarcıkları kaynak kalitesini azaltır. tuğla. beton. Alüminyum ve bakır alaşımları da kaynakla birleştirilebilir.16. Bu değerin üstünde özel önlemler ve uygun elektrot kullanılarak bu sakınca önlenmeğe çalışılır.1. mikada olduğu gibi. Silikatlar yapı ve özellikleri Karbon miktarı arttıkça kaynak kabiliyeti azalır. Bunun için özel kaynak elektrodları ve uygun örtü malzemesi (dekapan) kullanılır. 12. Si3N4. genellikle daha homojen ve mukavemeti daha yüksek kaynak elde edilir.1. bazıları iyonsal bağla kovalan bağın karışımına sahiptirler. Si. nitekim mika belirli kristal düzlemleri boyunca ayrılarak kolayca kırılır. taş. Bölüm 12-SERAMİKLER. 11. Dökme demir parçalara pirinç kaynağı da uygulanabilir. Bu nedenle halk dilinde seramik. porselen ve refrakter malzemeler bu sınıfa girerler. Seramiklerin bileşiminde çoğunlukla değişik türde silikatlar. Soğuk burma ile sertleştirilmiş tor çeliklerde 600° C' un üstündeki sıcaklıklarda pekleşmenin oluşturduğu mukavemet artışı kaybolur.

Koordinasyon sayıları 4. Bu durumda zincir boyunca sürekli kovalan bağ.Bn. Şekil 12. Burada M bir iki değerli katyondur. Yüzey merkezli kübik kafesin köşelerinde ve yüzey merkezlerin de birer Cl iyonu. Bu grubun diğer bir ilginç örneği MFe2O3 bileşikleridir. AX türü kristaller: En basit seramik bileşiklerde eşit sayıda metalsel ve metalsel olmayan eleman vardır. Buna göre bir birim hücrede 4 Na ve 4 Cl atomu vardır. Yüzey merkezli kübik birim hücrenin köşelerinde Ba2+ iyonları yüzey merkezlerinde O2iyonları ve merkeze yakın bir yerde Ti4+ iyonu bulunur. Her ikisinin de kimyasal bileşimi SiO2 dir. cam ve porselen yapı malzemeleri temel bileşimleri silikatlardır. A türü atomlarla B türü atomlar arasında düzenli bir ilişki kurarlar. 12. Bu türün en ilginç örneği baryum titanattır (BaTiO3). Beton. köşelerinde birer oksijen atomu bulunur. Silikatlar Seramiklerin büyük bir çoğunluğu çeşitli türde silikatlar içerirler. Doğada bol miktarda bulunan silikatlar bazı üstün özellikleri nedeni ile geniş ölçüde seramik malzeme üretiminde kullanılırlar. Yukarıda açıklanan iç yapı oluşumları göz önüne alınacak olursa silikatların polimerler de olduğu gibi zincir ve uzay ağı türü yapılara sahip olduğu görülür. Diğer taraftan oksijen atomları bir değerli metal iyonları ile bağ kurarsa Şekil 12. kiremit.2 (a)' da oksijen atomlarının komşu dörtyüzlülerin Si atomları ile oluşturduğu sürekli kovalent bağ ağı görülüyor.2 (b)' deki gibi sürekli bir yapı elde edilir (Mg2SiO4 gibi).2 (c)' de görüldüğü zincir şeklinde bir silikat yapısı oluşur (Mg2SiO4 gibi). Bunların yapıları aşağıda kısaca tanıtılacaktır. Kristal yapı oluşumunda olduğu gibi katılaşma sabit sıcaklıkta oluşamaz ve katılaşırken ani hacim azalması görülmez. . Am. yan atomlarda iyonsal bağ bulunur.2. 6'lı koordinasyona sahip yüzlerce seramik bileşik vardır. tuğla. uzay ağı türü yapıya örnek kuvartz ve tabakalı yapıya örnek mika gösterilebilir.1.2: Silikatların oluşturduğu iç yapı türleri Silikat dörtyüzlüleri iki değerli metal iyonu ile bağ kurarsa Şekil 14.Xp türü kristaller: İkiden fazla tür eleman içeren bu çok elemanlı bileşiklerin yapısı çok daha karışıktır. bu nedenle pikap iğneleri üretiminde kullanılır. Bu yapısal benzerlikler nedeni ile seramiklere bazen inorganik polimerler de denir.. Bundan başka bazı silikatların tabakalı yapısı vardır. Am. bu nedenle elektrik elektronik endüstrisinde geniş ölçüde kullanılırlar. Birim hücrenin bir kenarı Cl iyonu ile Na iyonunun iyonsal çaplarının toplamına eşittir.1. CaF2 yüzey merkezli kübik. Ferrit türü seramikler denen bu malzemeler manyetik özelliğe sahiptir. Köşelerdeki O atomlarının valans kabuğunda bir boş enerji düzeyi vardır. Bu tür seramik mıknatıslar manyetiklik özelliğine sahip oldukları gibi elektriksel yalıtkandırlar. Soğuma süresinde hacmin sıcaklıkla değişimi yönünden polimerlerle camlar arasında bir benzerlik vardır. 6 veya 8 olabilir. kenar ortalarında da birer Na iyonu bulunur. MgO ve FeO te bu tür kristal yapıya sahiptir. Seramiklerde Kristal Yapılar Seramiklerde kristal yapılar aşağıda görüleceği gibi üç ayrı türe ayrılabilir. hegzagonal sık düzenli birim hücreye sahiptir. Ti4+ iyonunun asimetrik konumu nedeni ile piezo elektrik özelliğine sahip baryum titanat mekanik titreşimleri elektriksel büyüklüğe dönüştürür. Silikatlarda temel yapı bireyi SiO4 dörtyüzlüsüdür. Bu oksijen atomları ya komşu dörtyüzlünün Si atomu ile bir çift elektron paylaşarak veya bir metal atomundan bir elektron alarak valans elektronlarının sayısını sekize tamamlarlar ve böylece çok kararlı bir yapıya sahip olurlar. 12. Xp türü kristaller: Bu tür kristalleri oluşturan elemanların oranı 1/2 veya 2/3 şeklindedir. Bu dörtyüzlünün merkezinde bir silisyum atomu. Bu şekilde birbirleri ile bağlanan dörtyüzlüler uzayda düzensiz dizilirse amorf silis. Bunlara örnek olarak CaF2 ve Al2O3 gösterilebilir.1. eğer düzenli dizilirse kuvartz kristali oluşur. Şekil 12. Al2O3. Zincir türü yapıya örnek asbest lifleri. İç yapı türlerinin şekillerini görmek için başlıklara tıklayınız. Si ile O atomları arasındaki bağ kovalent türde olup çok kuvvetlidir.nedeni ile inorganik polimer sayılırlar.

Pişmiş Kil Ürünleri Killer kayaların dış etkilerle ufalanması sonucu oluşurlar. Yukarıda açıklandığı gibi silikat dörtyüzlülerinin ara oksijen atomları ile oluşturduğu sürekli bir kovalent bağ ağına sahiptirler. dolayısıyla kolay işlenir. . ergime sıcaklığı düşer (650-815°C) ve viskozite azalır. Çok sert ve gevrek olan camın saydam oluşu en yararlı özelliği sayılır. CaO camın suya ve kimyasal etkilere direncini arttırır. Cam genel anlamda ergimiş haldeki amorf yapısını koruyarak katılaşan inorganik malzeme olarak tanımlanabilir. alümina (Al2O3) ve sudur.3. Temel bileşenlerden silika (SiO2) 1720 °C da. yoğunluk artar. Sıcaklık yükseldikçe ergiyen kısmın miktarı artar. camlaşma derecesi yükselir. kolayca çatlar. b) Pişmiş kil ürünleri: Tuğla. kurşunlu cam. Silikaya % 6 alümina katılırsa ötektik reaksiyon oluşur. 12. Bununla beraber ergime sıcaklığı yüksek. Basınç mukavemeti çok yüksek. Boron Silikat Camı: Silika alkali metal oksitleri yerine boron oksit (B2O3) katılırsa camdaki kuvvetli kovalent bağlar sürekliliğini korur. Endüstride pyrex denen cam boron silikat camıdır. Burada başlıca dört tür camın yapısı ve genel özellikleri ele alınacaktır.1. Doğada çok değişik bileşimde ve özellikte kil vardır. alümina 2050 °C ta ergir. sertliğini yükseltir. sert gevrek ve yüksek mukavemetli bir malzemeye dönüşür.3. kimyasal etkilere ve yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. porselen ve refrakter malzemeler (ateş tuğlası). a) Camlar: Silikatlar en çok cam üretiminde kullanılır. ısıl genleşme katsayısı düşük olduğundan termal şoka iyi dayanır. Bu tür camın ısıl genleşme katsayısı çok düşüktür (pencere camının üçte biri kadar). Ergime başladıktan sonra soğutulursa cam yapısına sahip bir matris ile onun çevrelediği inert parçacıklardan oluşan bir yapı meydana gelir.2. Soda-Kireç Camı: Silikaya soda (Na2O) ve kireç (CaO) katılacak olursa Si-O bağlarının sürekliliği yer yer bozulur ve açık kalır. Laboratuar aletleri ve ateşe dayanıklı cam eşya üretiminde kullanılır. Kurutma çabuk olursa su hızla buharlaşır. Genel olarak amorf yapıya sahiptirler. dolayısıyla sıcaklığa dayanıklı cam eşya üretimine elverişlidir. Silikanın ergime sıcaklığı çok yüksek olduğu gibi (1710°C) yumuşak halde viskozitesi çok büyüktür. Optik endüstrisinde kullanılan flint cam bu türdendir. Cam Türlerinin Bileşimleri Ve Özellikleri Silis Camı: Silika (SiO2) en iyi cam oluşturan bir bileşiktir. bağı alkali bileşikleri ve % 20 kadar su içerir. Killerin içinde bulunan temel bileşenler silika (SiO2). fakat çekme mukavemeti çok düşüktür. ergime sıcaklığı 1550 °C'a düşer.12. boşluklar azalır. Kurşunlu Cam: Silikaya kireç yerine kurşun oksit (PbO) katılırsa elde edilen kurşunlu camın ışığı kırma ve yayma özelliği yüksek olur. Bu olaya camlaşma veya vitrifikasyon denir. Kilde ilk ergiyen bileşenler sıvı hale geçerek katı parçacıkların çevresini sararak boşlukları doldurmaya başlar. en sonunda bütün kütle hale geçerek tam camlaşma oluşur (1400°C civarında). Camlaşma derecesi arttıkça porozite azalır. 12.3. Yapılarda kullanılan tuğla ve kiremit kilin pişirilmesi sonucu elde edilir. kiremit. Kil içinde bulunan demir oksit ve alkali bileşikler ergime sıcaklığını daha da azaltarak 900 °C 'a kadar indirir. Ayrıca parlak ve pırıltılı bir görünüşte olduğundan halk dilinde kristal denen değerli cam eşya üretimine elverişlidir. Isıl genleşme katsayısı yüksek ve ısıl iletkenliği düşük olduğundan soda-kireç camı ısı şokuna dayanamaz.1. alkali ve toprak alkali bileşikleri bulunur. boronsilikat camı ve silis camıdır. geriye boşluklar bırakır ve mukavemet düşük olur. Bunlardan başka demir oksitler. Seramiklerin Sınıflandırılması Endüstride geniş kullanma alanına sahip seramikler iki gruba ayrılarak incelenebilirler. Yeşil renkte plastik kıvamda kil SiO2 ve Al2O3'ten başka demir oksitleri. Plastik kıvamdaki kile kolayca şekil verilerek önce kurutulur. Bu tür cam genellikle pencere camı ve ucuz cam eşya üretiminde kullanılır. Yüzlerce cam türü bulunmakla beraber en önemlileri: soda-kireç camı (pencere camı). bu nedenle işlenmesi zordur.

Elektriği iletmezler fakat elektrik alanına tepki gösterirler. dolayısıyla çekme etkisinde kolay kırılırlar. Kuvars kristali ve baryum titanat (BaTiO3) mekanik etkiyi elektriksel etkiye çevirirler. sonra kimyasal bileşimdeki suyun önemli bir kısmı uçar. Arı Al2O3 kristali (Karborandum) doğada elmastan sonra en sert cisimdir. Isıl işlemle yüzeyde artık basınç gerilmeleri oluşturarak çekmeye karşı mukavemetleri arttırılabilir. kalker taşı. Seramiklerde basınç mukavemeti ortalama olarak çekme mukavemetinin sekiz katıdır. Bu kütlede bağlayıcı madde olarak kullanılan çimento su ile karıştırılınca işlenebilir plastik bir kıvam alır.3. Mo. çentikler. SiC. Asidik tuğlalarında ana bileşen silika.5. alümina ve magnezyum oksit içeren killerde kullanılır. sıcaklık yükseldikçe siyaha döner. Refrakter Kilden veya diğer seramik oksitlerden (CaO. Yüksek dielektrik özelliğine sahip seramikler kondansatör üretiminde kullanılır. 12. bu durumda gözenekler azalır. Ayrıca bazıları çok sert olduklarından aşındırıcı malzeme (abrazif) olarak geniş ölçüde kullanılırlar. Diğer taraftan iç yapı kusurlarını azaltacak şekilde üretilen camın çekme mukavemeti çok yükselir. Klinker bir miktar alçı taşı katılarak değirmende öğütülür ve toz haline getirilir. Zımpara tozu çoğunlukla Al2O3 içerir. Fe. SiO2 ve Al2O3 ve ZrO2) üretilen refrakter malzemeler yüksek sıcaklığa dayanıklıdır ve iyi yalıtım sağlarlar. Tuğlanın rengi başlangıçta kırmızı olur. basınç uygulayarak boşlukluk azaltılır (buna sıvı faz sinterlemesi denir). kalkerde ise kireç (CaO) ve magnezya (MgO) bulunur. 12. Elektriksel alan etkisinde oluşan kutuplaşma nedeni ile yüzeylerinde büyük ölçüde elektron depo edilebilir. Yumuşama noktasına kadar ısıtılıp hızla soğutulmuş camın mukavemeti üç katına çıkabilir. Değişik büyüklükte kum. Beton Beton kum. mukavemet artar. çakıl ve kırma taştan oluşan agrega iskeleti çimento hamuru yardımı ile birbirlerine bağlanarak sağlam ve dayanıklı bir kütleye dönüşür. çizikler ve mikroçatlaklar gerilme yığılmasına neden olur. Kilin bileşiminde silis (SiO2). Bazı seramikler. Piezoelektrik denen bu özelliğe sahip seramikler elektronik endüstrisinde transdüser olarak kullanılır. örneğin çok ince cam liflerinde kusur çok azdır. ergiyen metal katı parçacıkların arasını doldurur. 12. plastik şekil değiştirmeksizin kırılırlar. Gevrek olduklarından iç yapı kusurları.. Seramik ve metal tozları karışımı metalin ergime sıcaklığına kadar ısıtılır. Uygun bir metalle sinterlenerek sert kütle haline getirirler. önce serbest su. bazik tuğlalarda magnezyum oksittir. Elektriksel özellikler Seramikler genellikle yalıtkan veya dielektrik malzemelerdir. Co. (Örnek: bot. Bunlar toz halinde elde edilirler. TiC ve WC bileşikleri de çok serttir. Döner fırında pişirilen kil-kalker karışımı klinkere dönüşür. 6Fe2O3) ve (MnZn) Fe3O4 bunlara örnek olarak gösterilebilirler. Bileşiminden anlaşılacağı gibi beton seramik türü malzeme sayılır ve yapılarda büyük ölçüde kullanılır. yarıiletkenlik özelliğine sahiptirler. Diğer taraftan manyetik özelliğe sahip seramikler yalıtkan olduklarından yüksek frekanslı uygulamalara elverişlidirler. MgO. dolayısıyla mukavemeti cam çubukların mukavemetinin yüz katı kadar olabilir. Çimento üretiminde kullanılan hammaddeler kil. Bu nedenle metalürji fırınlarında kullanılan refrakter tuğlası üretimine elverişlidirler. çakıl. çimento ve su karışımından oluşur. Cr. % 20 metal ve % 80 seramik içeren bu malzemelere sermetler ve uygulanan yönteme toz metallürjisi yöntemi denir. tekne ve su deposu yapımında ) Seramiklerin kaymaya karşı direnci çok yüksektir.4 Seramiklerin Özellikleri Mekanik Özellikler Seramikler genellikle çok sert ve gevrektirler. FeO ve NiO gibi.Kurumuş kil fırında pişirilir. . Fe3O4.3. ve Ni kullanılabilir. Basınç mukavemetleri çok yüksek olmakla beraber çekme mukavemetleri çok düşüktür. Baryum ferrit (BaO. Alümina oranı arttıkça ateşe dayanıklılık artar. Cam lifleri epoksi veya poliyesterle yapıştırılarak çok yüksek mukavemetli kompozit malzemeler elde edilir. sıcaklık yükseldikçe vitrifikasyon artar. az miktarda demir oksit ve alçı taşıdır. 800°C' ın üzerinde vitrifikasyon sonucu parçacıklar arasında bağlar oluşmaya başlar (buna sinterleme de denir) . alümina (Al2O3) ve demir oksit. kalıp içine yerleştirilir ve zamanla sertleşir. Uygulamada en çok kullanılan bağlayıcı madde çimentodur. Bunlara temperlenmiş cam veya duracam denir. Bağlayıcı madde olarak Al. Aşağıda çimentonun bileşimi ve su ile karıştırılıp hamur haline getirildikten sonra oluşan sertleşme olayı kısaca tanıtılacaktır. Bu amaçla yüksek oranda silika. Uygulamada kullanılan toz halindeki çimentonun da bulunan ana bileşenler aşağıdaki karmaşık bileşiklerdir.

Eğer bu oran düşükse işlenebilme azalır. örneğin kimyasal etkilere dayanıklılık. dolayısıyla daha dayanıklı bir malzeme oluşturur. 12.2SiO2 3H2O ve Ca(OH)2 bileşikleri oluşur. Bu yalnız çimento miktarını azaltmakla kalmaz. Bu oran genellikle ağırlık cinsinden 0. beton kolay işlenerek kalıbı doldurur. Çimentoların özellikleri bileşimlerine bağlıdır.4). Agregaların arasını dolduran bu sürekli faz zamanla griftleşerek kütleye mukavemet kazandırır. Dişler taraftan su-çimento oranı yüksekse akıcılık artar. Cam elyaflı poliyester levhalar. hatta binde bir mertebesinde katkı maddeleri katılır Örneğin betona katılan hava sürükleyici katkılar işlenebilirliği düzeltir. Bununla beraber katılan fazla su ve karışımda sürüklenen hava betonun gözenekliliğini arttırır 12.2.7 arasında bulunur.4 .5'da görüldüğü gibi. fakat. Bazı malzemelerde bu tür yapı üretim sırasında oluşabilir ve fazların karışımı mikroskopik düzeydedir. daha sonra azalması önemli ısıl büzülmelere. içeride tutulan hava kolaylıkla yok edilemez. Dikalsiyum silikatın sertleşmesi ise çok yavaş ilerler. çelik donatılı beton elemanlar.Çimento Oranı Özellikle su-çimento oranı betonun kalitesini etkiyen önemli bir etkendir. otomobil lastikleri ve sermetler bunlara birer örnektir. Bu duruma göre Şekil 12. fazla su zamanla buharlaşarak kılcal boşluklar meydana getirir ve gene mukavemet düşer. dolaysiyle çatlamalara neden olur. Tek başlarına mekanik özellikleri elverişli olmayan ferrit ve sementitin mikroskopik düzeyde homojen karışımından oluşan perlit yüksek mukavemete ve yüksek tokluğa sahiptir. Betona katılan su hidratların oluşmasında kullanıldığı gibi agreganın ıslanarak kaygan olmasını dolayısıyla iyi işlenebilmesini sağlar. İnşaat endüstrisinde en çok kullanılan çimento türü normal portland çimentosudur. Çimentonun Sertleşmesi Trikalsiyum silikat oldukça hızlı sertleşerek 30 günde alacağı son mukavemetin % 70 ine ulaşır.5. örneğin perlitik çelikte yumuşak ve düşük mukavemetli ferrit ile sert ve gevrek sementit yan yana ince tabakalar halinde dizilir. Beton Su . Beton Karışımları Beton karışımları hazırlanırken sıkı bir yapı elde etmek için agrega boyutlarının uygun bir şekilde dağılması gerekir (Şekil 12. Kompozitler birden çok fazlı yani çok fazlı malzeme sayılırlar. % 30 dikalsiyum silikat ve % 20 kadar diğer maddeler bulunur. geçirimsizlik ve ateşe dayanıklılık gibi. daha az geçirimli. Trikalsiyum silikat ve dikalsiyum silikatın hidratasyonları sonucunda 3CaO. Büyük beton kütlelerinde sertleşme süresinde sıcaklığın yükselmesi. Bunu önlemek için çimentodaki bileşenlerin miktarını uygun bir biçimde ayarlamak gerekir. 6H2O bileşiğine dönüşür ve bu olay süresinde önemli miktarda su açığa çıkar. Yapılarında sürekli bir ana faz ile onun içinde dağılmış pekiştirici bir donatı fazı bulunur.1. Ancak uygulamada kompozit malzeme . Bu çimento % 50 trikalsiyum silikat.1. Bunlar belirli özellik istenen yerlerde kullanılır.6. boşlukluluk artar ve mukavemet düşer. Kompozit Malzemeler Birbirlerinin zayıf yönünü düzelterek üstün özellikler elde etmek amacı ile bir araya getirilmiş değişik fazlardan oluşan malzeme sistemine kompozit malzeme denir. Hidratasyon olayları sonucu mikro kristalli bir jel yapısı oluşur. Al2O3.2. Trikalsiyum alüminat ise 3 CaO .5. doğal veya yapay traslı çimentolar ve alüminalı çimentolar üretilmektedir. Bunların dışında yüksek fırın cürufu çimentosu. 12. Betona değişik özellikler kazandırmak amacı ile çimento ağırlığının yüzde. ancak plastik veya daha kuru betonlara vibrasyon uygulanır. su-çimento oranı değişik sıkıştırma yöntemlerine göre optimum değerlere sahip olmalı. 12. dona dayanıklılığı arttırır.Çimento su ile karıştırılarak hamur haline getirildikten bir süre sonra hidratasyon (su ile reaksiyon) sonucu katılaşma ve sertleşme başlar.0. Ayrıca ilk mukavemeti yüksek hidratasyon ısısı düşük ve sülfata dayanıklı portland çimentosu türleri vardır. Akıcı betonlar şişlenerek veya kendiliğinden yerleşebilir.5. bunlar boşluklar oluştursa dahi boşluklar küçük ve bağımsız küreler şeklinde olduğundan sakınca yaratmazlar. 6 ay sonra son mukavemetin 2/3 üne erişir ve hidratasyon sırasında ısı açığa çıkar. inen agrega (kum) ile kalın agrega (çakıl veya kırma taş) oranı hacim cinsinden genellikle ortalama 1/2 seçilir.

Kompozitlerin Üretimleri ve Özellikleri En önemli kompozitler lifli olanlardır. . Uygulamada donatı malzemesi olarak kullanılan lifler çoğunlukla kuvvetli kovalan bağlara sahiptirler. özellikle cam lifleri ile pekiştirilmiş plastiklerden oluşan kompozitler çok geniş kullanma alanına sahiptirler. Taş ise sert ve gevrektir.2). Aynı amaçla kullanılan metal liflerin mukavemeti de soğuk çekme ile çok arttırılabilir. tanelilere göre daha yüksektir. Pekiştirici bileşenin türüne ve düzenlenme biçimine göre üç gruba ayrılabilirler: Taneli kompozitler. Lifli ve tabakalı kompozitlerin sağladığı özelliklerdeki artış.7.6). Gerçekte birçok malzeme lif hâlinde çok daha yüksek mukavemetli olurlar (Tablo 12. Uygulamada bunlara sermet denir. Taneli kompozitler için en önemli örnek betondur. Sert tanelerin sünek bir bağlayıcı madde ile birleştirilip aglomere haline getirilen kompozitlere diğer bir örnek asfalt yol kaplamalarıdır. Kompozitlere donatılı veya pekiştirilmiş malzemeler de denir. çatlayarak kolayca kırılabilir.olarak anılan sistemlerde bileşenler makroskopik düzeydedir ve bunlar sonradan bir araya getirilerek üstün özellikli bir kütleye dönüştürülmüştür. 12. kütle halinde fazla şekil değiştirmeden. viskoz ve düşük mukavemetlidir. Asfalt. Halbuki değişik boyutlu kırma taş ile asfaltın karışımından oluşan yol kaplama malzemesi hem sünek hem de yeter mukavemetlidir. Özellikle kıl (Whisker) halinde dislokasyon içermeyen cisimlerin mukavemeti normal boyuttakilerle oranla yaklaşık bin katı kadar daha fazladır. Tungsten karbür (WC) taneciklerinin Co metali ile yüksek sıcaklıkta basınç altında sinterlenmesi sonucu elde edilen seramik kompozit çok sert olup yüksek hızlı kesme takımı üretimine elverişlidir. lifli kompozitler ve tabakalı kompozitler (Şekil 12.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->