TEKNIK RESIM

Teknik resim, teknik elemanlar tarafindan bir insaatin veya herhangi bir
mekanizmanin biçim ve ölçülerini tasvir etmek için kullanilan grafik (çizgi) lisanidir.
Endüstride çalisan elemanlar, çalistiklari yere göre yeterli resim bilgisine
sahip olmalidir. Bir teknisyen, konstrüktör resmi hem iyi bilmeli hem de iyi ve dogru
çizmelidir.
Tezgah basinda çalisan isçi ise iyi resim çizmesi gerekmez. Ancak resmi
dogru okuyup anlamasi gerekir. Bunun için de Teknik resmin temel kurallarini
bilmelidir. Ancak Teknik resim diger bilgi alanlarina göre farklilik gösterir. Yani
sadece dinleyip, okumakla ögrenilmez.
Ögrendiklerini uygulayip bol pratik yapmadikça kavrayamaz. Yani güzel
çizmese de dogru çizecek bir seviyede olmalidir. Özellikle kroki resim son derece
önemlidir. Dolayisiyla, sadece resim okuma yeterli ve kalici olmaz. Bir miktar çizim
çalismalari yaparken, farkinda olmadan yavas yavas okuma pratigi gelisecektir.
TEKNIK RESMIN AMACI ve ÕNEMI
Bakis yönü (Dik izdüsüm)
Kalìnlìk 4
Malzeme
Íslenmis yüzeyler
(Çizme)
Görünüs
Ölçülendirme
Markalama
(Noktalama)
Çürütme ya da kesme
Delme (Ürün)
Ölçüsünde isleme
Meydana getirilecek is parçalari is sirasina göre model, döküm, tesviye, montaj ve
boya atölyesinde bir çok isçinin elinden geçecegi için, her isçinin o parça hakkinda genel bilgiye
sahip oldugu kadar teknik resmide çok iyi okuyabilmesi lazimdir.
TEKNIK RESMIN MESLEK DALLARI ILE ILGISI
Teknik bürolarda mühendisler tarafindan tasarlanan is konularinda, parçanin yapim
resmi dedigimiz, ölçülerini, yapilacagi malzemeyi, kaç adet yapilacagini ve isleme özelliklerini
belirten resimleri çizerek yapima geçilmek üzere atölyelere gönderilir. Resimler hazirlanirken
çesitli bölümlerde islenecegi düsünülerek, her isçinin anlayabilecegi veya parçayi gözünde
canlandirabilecegi nitelikte ve eksiksiz olmasina önem verilir.
@ESITLI MESLEK DALLARI ILE ILGILI RESIMLER
Lütfen korkmayiniz.
Göreceginiz resimler tipik
meslek resimleridir. Su
asamada dogal olarak
anlayamayabilirsiniz. Kursun
sonunda kendi bransinizla
ilgili olan resimleri okuyup ve
anlayabileceksiniz.
1.0
2(B)
5(R)
4(A)
1.1
3(S)
14(Z) 12(Y)
a
1
a
0
2.0
2(B)
5(R)
4(A)
2.1
3(S)
14(Z) 12(Y)
b
1
b
0
3(R) 1(P)
2(A)
a
0 2(A)
1(P) 3(R)
2(A)
3(R)
b
0
1(P)
2(A)
3(R)
a
1
1(P)
2(A)
3(R)
1(P)
b
1
3(R)
1(P)
2(A)
TEKNIK RESIM ALETLERI
Resimin temiz ve iyi çizilebilmesi için resim takimlarinin kaliteleri iyi olmali ve
bunlar daima temiz tutulmalidir. Alet isler el övünür. Ís yapan alet ne kadar iyi olursa ortaya
çikan is de o kadar iyi olur.
W Resim masasì: Üzerine kagit baglanarak çizim yapilan düzgün yüzeyli aletlerdir.
W Düz cetvel: Kagit üzerine ölçü
aktarmaya, bir yerden bir yere ölçü
tasimaya yararlar.
W T cetveli: Üzerinde milimetrik ölçü
bölüntülü, baslik kismi sabit veya
hareketli çok yönlü çalisma kabiliyetine
sahiptir.
W Egri cetvel ( Pistole ): Pergel ve cetvel
ile çizilemeyen düzgün olmayan egrilerin
çiziminde kullanilir.
W Gönyeler ( 30º ve 45º ): T cetveli
üzerinde kaydirarak çizgiler çizmeye,
ölçü tasimaya yararlar.
W Silgi: Çizimde yapilan hatalari silmek
için kullanilir
W Açì ölçer (Iletki): 0-180 ve 180-360
derece arasindaki açilarin ölçülmesinde
kullanilir.
W Sablonlar: Çember, yay ve yazi
sablonlari belli basli çesitlerindendir.
W Pergel: Çember ve yay çizilmesinde
kullanilir.
W Kalemler:Teknik resim çiziminde kullanilir. H
serisi sert uçlu, B serisi yumusak uçlu, HB serisi
orta yumusak uçlu kalemlerdir.

RESIM KAGITLARI
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A6
1189
8
4
1
orma A0 A1 A2
Ölçüler mm 841 x 1189 594 x 841 420 x 594
A3 A4 A5 A6
x 40 0 x 148 x 210 105 x 148
Genellikle A3 ve A4 kagitlarini kullaniriz. En çok bunlarin ölçülerini bilmemiz gerekir.
Dikey A4 = 210 x 297 Yatay A4 = 297 x 210
Dikey A3 = 297 x 420 Yatay A3 = 420 x 297
DÍKEY YATAY
TEKNIK RESIMDE KULLANILAN @IZGILER
Teknik resimde çizgi kalinliklari, çizilecek resmin büyüklügüne ve göze güzel
görünecek sekilde ayarlanir. Ayni ölçek ile çizilen bir parçanin, bütün görünüslerinde
kullanilan ayni tip çizgiler, ayni kalinligi muhafaza etmelidir.
0,5 @izgi Grubu
0,5 mm Sürekli kalin çizgi
Kalìnlìk @izgi Adì
0,25 mm Sürekli ince çizgi
0,25 mm Sürekli ince çizgi (Serbest)
0,25 mm Kesik ince çizgi
0,25 mm Noktali kesik ince çizgi
0,25 mm Noktali kesik ince çizgi, uçlari kalin
0,5 mm Noktali kesik kalin
Çesitli büyüklükteki resimlerde kullanilmak üzere çesitli çizgi gruplar halinde
standardize edilmistir. Bunlar 1,4 ÷ 1 ÷ 0,7 ÷ 0,5 ÷ 0,35 ÷ 0,25'dir. Biz A3 ve A4 kagidina
çizim yapacagimiz için 0,5 mm çizgi grubunu kullanacagiz.
TEKNIK RESIMDE KULLANILAN @IZGILER
Kagit büyüklügüne göre çizgi kalinligi kullanilmasi tavsiye edilir. A0
formatindaki büyük kagitlara çok ince ile çizim yapilirsa, kimi okuyucular okumakta
güçlük çekebilir. Bunun yerine kalin, okunmasi kolay, çizgi grubundan seçmek gerekir.
Biz A3 ve A4 kagidina çizim yapacagimiz için 0,5mm çizgi grubunu kullanacagiz.
0,5 @izgi Grubu
Sekillerde görünen kenarlar ve çevreler.
Kullanìldìgì yerler
Ölçü ve ölçü baglama çizgileri, taramalar
Kismi kesit veya görünüsleri sinirlayan çizgiler
Görünmeyen kenarlar ve çevreler
Simetrik cisimlerin eksenleri, delik daireleri
Kesit düzlemlerinin izleri
Özel islem yapilacak yüzeylerin belirtilmesinde
Bir sonraki sayfada gördügünüz parçanin çizgi kalinliklarina göre çizimini göreceksiniz.
Sürekli kalin
Sürekli ince
Kesik ince
Noktali kesik ince Noktali kesik ince, uçlari kalin
NI@IN FARKLI @IZGI KALINLIKLARI KULLANMAMIZ GEREKIR ?
DOGRU
ANLIS
GEOMETRIK @IZIMLER
Dogruyu iki ve ikinin katì sayìda bölmek: Pergel A B uzunlugunun yarisindan daha büyük
açilarak A ve B uçlarindan çapraz yaylar çizilir ve kesistirilir C ve D noktalari bulunur. C D
arasindan çizilen çizgi A B dogrusunu iki esit parçaya böler ve E noktasi bulunur. Ayni islem A E
dogru parçasi için yapilirsa ¼ bölmeler elde edilir.
A
C
E
D
F
G

Ínce çizgi
Kalin çizgi
1/2 1/4 1/4
GEOMETRIK @IZIMLER
Daire içine üçgen çizmek: Pergel dairenin yariçapi R kadar açilarak A noktasindan bir yay çizilir.
Yayin daireyi kestigi noktalar C ve D, tepe noktasi B ile birlestirilir.

Ínce çizgi
Kalin çizgi
A
C D
GEOMETRIK @IZIMLER
Daire içine altìgen çizmek: Pergel dairenin yariçapi R kadar açilarak A ve B noktasindan birer
yay çizilir, C D ve E noktalari bulunur. Yaylar ile daire çevresinin kesistigi noktalar A, B, C, D, E,
birlestirilir.

Kalin çizgi
A
E
C D
F
Ínce çizgi
IZDÜSÜM
Bir cismin bir düzlem üzerine düsürülen görüntüsüne, o cismin izdüsümü; bu
görüntüyü elde edebilme metoduna da izdüsüm metodu denir.
IZDÜSÜMMETOTLARI
Konik izdüsüm
Egik izdüsüm
3 Dik izdüsüm (Kullanacagìmìz izdüsüm)
Izdüsümün olmasi için; bakìs noktasì, ìsìnlar, cisim ve düzlem olmasi gerekir.
Konik izdüsüm: Bir noktadan çikan isinlar cismin çevre ve kenarlarindan
geçerek düzlem üzerinde büyüyerek görüntüyü meydana getirir. Bu izdüsüm tam
büyüklügü ve biçimi açiklamadigindan isçilik resimlerinde kullanilmaz, daha ziyade afis,
dekorasyon ve mimari çizimlerde kullanilir.
Bakìs noktasì
Cisim
Ìzdüsüm
Ìzdüsüm düzlemi
Egik izdüsüm: Bu metotta birbirine paralel olan isinlar, izdüsüm düzlemine egik
olarak gelirler. Cismin bir yüzü düzleme paralel olmakla beraber, isinlar düzleme 90º 'den
farkli bir açida geldiginden, izdüsüm düzlemi ile yaptigi açiya bagli olarak farkli görünüsler
meydana getirirler.
Bakìs noktalarì
Cisim
Ìzdüsüm
Ìzdüsüm düzlemi
3 Dik izdüsüm: Bu metotta izdüsüm isinlari birbirine paralel ve izdüsüm
düzlemine ise dik durumdadir.isinlar birbirine paralel ve düzleme dik geldiklerinden, cismin
durusu degismedikçe, düzlemle arasindaki mesafe ne kadar degisse, izdüsümde bir degisiklik
meydana gelmez. Bu nedenle düzlem üzerindeki izdüsüm de cismin ön yüzü ile ayni biçim ve
büyüklükte olur.
Bakìs noktalarì
Cisim
Ìzdüsüm
Ìzdüsüm düzlemi
ISOE ve ISOA IZDÜSÜM METODU
Ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde ISO-E izdüsüm metodu kullanilmaktadir. Ancak
ülkeler arasindaki teknolojik iliskiler içerisinde ISO-A izdüsüm metodunu da bilmek gerekir.
ISOA ( Iso America):Amerika ve Íngiltere'nin bagli oldugu ülkeler tarafindan kullanilmaktadir.
ISOE
ISOA
ISOE ( Iso Europa):Avrupa ve bizimde bagli oldugumuz ülkeler tarafindan kullanilmaktadir.
ISOE METODUNA GÕRE DÜZLEMLER
Temel izdüsüm düzlemleri uzayda birbirine dik kabul edilir. 3 düzlem vardir.
Yatay düzlem (üstten görünüs): Yere paralel olan düzleme denir.
Alin düzlem (önden görünüs): Yatay düzleme dik olan düzleme denir.
Profil düzlem (yandan görünüs): Alin ve yatay düzleme dik olan düzleme denir.
atay düzlem
Alìn düzlem
Profil düzlem
andan bakìs
Üstten bakìs
Õnden bakìs
ISOE METODUNA GÕRE Ü@ GÕRÜNÜSÜN ELDE EDILMESI
andan bakìs
Üstten bakìs
Õnden bakìs
ISOE METODUNA GÕRE Ü@ GÕRÜNÜSÜN ELDE EDILMESI
Õnden
görünüs
Üstten
görünüs
Üstten bakìs
andan bakìs
Õnden bakìs
ISOE METODUNA GÕRE Ü@ GÕRÜNÜSÜN ELDE EDILMESI
Diedr: Ízdüsüm düzleminin kapali haline diedr denir.
Epür: Ízdüsüm düzleminin açik haline epür denir. Biz çizimlerimizde epür konumunu
kullanacagiz.
Õnden
görünüs
andan
görünüs
Üstten
görünüs
Ü@ GÕRÜNÜSÜN EPÜR DÜZLEMINDE GÕSTERILMESI
ÕN
ISOE Metonu Göre Görünüs @ìkarmak.
ÕN

L
M

A
E
C
D
F
G
I
J
N
O
K
AN
ÜST
ISOE
Õnden
görünüs
andan
görünüs
Üstten
görünüs
ISOE Metonu Göre Görünüs @ìkarmak.
ÕN

L
M

A
E
C
D
F
G
I
J
N
O
K
AN
ÜST
ÕN AN
ÜST
A

C
D
F E
G

I J
J I
A
L M
K
N C
O N M
L
C
A J

I
D E
F
ISOE Metonu Göre Görünüs @ìkarmak.
AN
ÜST

A
E
C
D
F
G

I
J
M
L
N
O
K
ÕN
N
D E

J I
A
L M
K
C
O
N M
L
C
I
ÕN
AN
ÜST
K
M L
N
F
A J
O
ISOA Metonu Göre Görünüs @ìkarmak.
ÕN
AN
ÜST
Õnden
görünüs
andan
görünüs
Üstten
görünüs
ISOA

A
E
C
D
F
G

I
J
M
L
N
O
K
ISOA Metonu Göre Görünüs @ìkarmak.
ÕN
AN
ÜST

A
E
C
D
F
G

I
J
M
L
N
O
K
ÜST
O N M
L
C
A J
I
D E
F
ÕN AN
A

C
D
F E
I J
G

GÕRÜNÜS @IKARMA UGULAMALARI
ÕN
Asagida verilen parçanin ISO-E metoduna göre 3 görünüsünün çikarilmasi.
A

C
D
E
A
C
D E
AN
ÜST
ÕN
GÕRÜNÜS @IKARMA UGULAMALARI
ÕN
undan sonra yapacagimiz uygulamalarda ISOE metoduna göre çizimlerimizi
yapacagiz.Asagida verilen parçanin 3 görünüsünün çikarilmasi.
A

C
F
D
E
G

I
A
C
D
E
F
G

I
AN
ÜST
ÕN
GÕRÜNÜS @IKARMA UGULAMALARI
ÕN
A

AN
ÜST
ÕN
Asagida verilen parçanin 3 görünüsünün çikarilmasi.
A

C
D
C D
GÕRÜNÜS @IKARMA UGULAMALARI
ÕN
Asagida verilen parçanin 3 görünüsünün çikarilmasi.
A

C
F
D
E
G

I
A
C
D
E
F
G

I
J
J
AN
ÜST
ÕN
GÕRÜNÜS @IKARMA UGULAMALARI
ÕN
Asagida verilen parçanin 3 görünüsünün çikarilmasi.
A

C
F
D
E
G
A

C
D
E F G
AN
ÜST
ÕN
GÕRÜNÜS @IKARMA UGULAMALARI
ÕN
Asagida verilen parçanin 3 görünüsünün çikarilmasi.
A

C
F
D
E
G
I
J
K
A C D
E
F
G

I
J K
AN
ÜST
ÕN
GÕRÜNÜS @IKARMA UGULAMALARI
Tek görünüsle ifade edilen parçalar: Üzerinde girinti ve çikinti olmayan düz yüzeyli
( sac gibi ) parçalarin bir görünüsü çizilir. Kalinlik ölçüsü görünüsün üzerine yazilir.
Kalinlik 3
GÕRÜNÜS @IKARMA UGULAMALARI
Tek görünüsle ifade edilen parçalar
Kalinlik 5
GÕRÜNÜS @IKARMA UGULAMALARI
Tek görünüsle ifade edilen parçalar
Kalinlik 4
GÕRÜNÜS @IKARMA UGULAMALARI
Tek görünüsle ifade edilen parçalar
Kalinlik 4
GÕRÜNÜS @IKARMA UGULAMALARI
Tek görünüsle ifade edilen parçalar: Üzerinde girinti, çikinti olmayan simetrik
silindirik parçalar da tek görünüsle ifade edilebilir.
[

[

[

GÕRÜNÜS @IKARMA UGULAMALARI
Tek görünüsle ifade edilen parçalar: Üzerinde girinti, çikinti olmayan simetrik kare
parçalar da tek görünüsle ifade edilebilir.

GÕRÜNÜS @IKARMA UGULAMALARI
Numaralandirilmis model parçalarinin perspektifleri ile harflendirilmis görünüsleri verilmistir. Her parçanin
önden ve soldan görünüslerini bularak asagidaki çizelgeye görünüs harflerini yaziniz.
Perspektif Önden Görünüsler Yandan Görünüsler Üstten Görünüsler
P Õ Ü

P Õ Ü

P Õ Ü
3
P Õ Ü
4

3
4
A

C
D
E
F
G

I
J
K
L
GÕRÜNÜS @IKARMA UGULAMALARI
Numaralandirilmis model parçalarinin perspektifleri ile harflendirilmis görünüsleri verilmistir. Her parçanin
önden, soldan ve üstten görünüslerini bularak asagidaki çizelgeye görünüs harflerini yaziniz.
Perspektif
P Ö Y Ü
1
P Ö Y Ü
2
P Ö Y Ü
3

3
G
A

C
D
E
F

I
GÕRÜNÜS @IKARMA UGULAMALARI
'erilen perspektifler yardimiyla, noksan birakilmis görünüslerini tamamlayiniz.
GÕRÜNÜS @IKARMA UGULAMALARI
'erilen perspektifler yardimiyla, noksan birakilmis görünüslerini tamamlayiniz.
GÕRÜNÜS @IKARMA UGULAMALARI
Model parçalarin önden görünüsleri numaralandirilmis, yandan görünüsleri ise harflendirilerek verilmistir.
Numaralandirilmis her parçanin yandan görünüslerini bularak çizelgedeki yerlerine harflerini yaziniz.
3 4 5 6
A C D E F
1 2 3 4 5 6

A
N
D
A
N
Õ
N
D
E
N
GÕRÜNÜS @IKARMA UGULAMALARI
Model parçalarin önden görünüslerine göre yandan ve üstten görünüslerini bularak çizelgeye harflerini yaziniz.

3
4
G

A

C
D
E
F

3
4
ÖNDEN YANDAN ÜSTTEN
PERSPEKTIFLER
Perspektif: Bir cismin bir bakista, genel olarak üç yüzünün birden görünecek sekilde çizilen resimlerine denir.
PERSPEKTIF
Paralel perspektif Konik perspektif
Aksonometrik perspektif Egik perspektif
1:1
1
:
1
1:1
1
:
1
1
:
1
Izometrik Dimetrik Trimetrik
1
:
1
1
:
1
1
:
1
WBir kaçìs noktalì
WÌki kaçìs noktalì
WÜç kaçìs noktalì
Kavaliyer Kabinet Militer
PERSPEKTIF UGULAMALARI
Asagida görünüsleri verilmis olan parçanin izometrik perspektifini çiziniz.
PERSPEKTIF UGULAMALARI
Asagida görünüsleri verilmis olan parçanin izometrik perspektifini çiziniz.
PERSPEKTIF UGULAMALARI
Asagida görünüsleri verilmis olan parçanin izometrik perspektifini çiziniz.
PERSPEKTIF UGULAMALARI
Asagida görünüsleri verilmis olan parçanin kavaliyer perspektifini çiziniz.
PERSPEKTIF UGULAMALARI
Asagida görünüsleri verilmis olan parçanin kavaliyer perspektifini çiziniz.
PERSPEKTIF UGULAMALARI
Asagida görünüsleri verilmis olan parçanin kavaliyer perspektifini çiziniz.
PERSPEKTIF UGULAMALARI
Asagida görünüsleri verilmis olan parçanin dimetrik perspektifini çiziniz.
:
PERSPEKTIF UGULAMALARI
Asagida görünüsleri verilmis olan parçanin dimetrik perspektifini çiziniz.
:
PERSPEKTIF UGULAMALARI
Asagida görünüsleri verilmis olan parçanin dimetrik perspektifini çiziniz.
:
GÕRÜNÜS @IKARMA UGULAMALARI
Perspektifte görülen ve ince malzemeden yapilmis is parçasinin açinimi verilen açinimlardan hangisidir.
A
C
B
D C
Õlçülendirme: Çizilen resimlerin ölçülerle ifade edilmesi ve tanimlanmasina denir.
ÕL@ÜLENDIRME
Teknik resimde, çizilen resimlerin mutlak sekilde ölçülerde ifade edilmesi gerekir.
Resimlerde ölçülendirme yapilmadan ürünlerin üretiminde tam ve noksansiz yapilmasi
mümkün degildir.
Ölçü sinir çizgisi
Ölçü çizgisi
Ölçü oku
Ölçü rakami
75º egik (Norm) yazi
= 4 ÷ 5 mm
= 2 - 3 mm
=
8

÷
1
0

m
m
= 1 mm
= 3 mm
15°
Kalìnlìk ,5
ÜKME OLARI ESAPLARI
Bükülmüs sac parçalarinin büküm yerlerindeki iç yüzey kisalma, dis yüzeyinde uzama
meydana gelir. Uzama ve kisalmanin olmadigi bir eksen vardir. Bu eksene natural (Tarafsiz)
eksen denir. Açinimlar bu eksene göre yapilmaktadir.
K KATSAISI
R < 2 x T ise K=0,33 alinir.
R = 2 x T ile 2 x T ise K=0,4 alinir.
R > 2 x T ise K=0,5 alinir.
R = Bükme yariçapi
T = Sac kalinligi
K = K katsayisi
ÜKME OU FORMÜLÜ
BB = 6. X ( R + K X T) X ( A / 180)
BB = Bükme boyu
A = Büküm açisi
ÜKME OLARI ESAPLARI
K KATSAISI
R = 3
T = 3
ÜKME OU FORMÜLÜ
R ? 2 x T
3 ? 2 x 3
3 < 6 ise K=0,33 alinir.
BB = 6. X ( R + K X T) X ( A / 180)
BB = 3,14. X ( 3 + 0,33 X 3) X ( 90 / 180)
BB = 3,14. X ( 3 + 0,99) X 0,5
BB = 3,14. X 3,99 X 0,5
= 6,64 mm
TB = 6,264 + 9 + 21
T = 36,64 mm
TAM O
ÜKME OLARI ESAPLARI
K KATSAISI
R = 1,5
T = 1,5
ÜKME OU FORMÜLÜ
R ? 2 x T
1,5 ? 2 x 1,5
1,5 < 3 ise K=0,33 alinir.
BB = 6. X ( R + K X T) X ( A / 180)
BB = 3,14. X ( 1,5 + 0,33 X 1,5) X ( 90 / 180)
BB = 3,14. X ( 1,5 + 0, 495) X 0,5
BB = 3,14. X 1,995 X 0,5
= 3,3 mm
TB = 14 + 3,13 + 9 + 3,13 + 38 + 3,13 + 14
T = 84,3 mm
TAM O
ÜKME OLARI ESAPLARI
K KATSAISI
R = 1,5
T = 1,5
ÜKME OU FORMÜLÜ
R ? 2 x T
1,5 ? 2 x 1,5
1,5 < 3 ise K=0,33 alinir.
BB = 6. x ( R + K x T) x ( A / 180)
BB = 3,14. x ( 1,5 + 0,33 x 1,5) x ( 90 / 180)
BB = 3,14. x ( 1,5 + 0, 495) x 0,5
BB = 3,14. x 1,995 x 0,5
= 3,3 mm
T = 32+3,13+343+3,13+382+3,13+285,5+3,13+29
T = 084,0 mm
TAM O
29
ÜKME OLARI ESAPLARI
K KATSAISI
R = 3
T = 3
ÜKME OU FORMÜLÜ
R ? 2 x T
3 ? 2 x 3
3 < 6 ise K=0,33 alinir.
BB = 3,14 x ( R + 0,33 x T) x 0,5
BB = 3,14. x ( 3+ 0,33 x 3) x 0,5
BB = 3,14. x 3,99 x 0,5
= 6, mm
T = 324 + 6,27 + 448 + 6,27 + 324
T = 08,54 mm
TAM O
ÜKME OLARI ESAPLARI
K KATSAISI
R = 3
T = 3
ÜKME OU FORMÜLÜ
R ? 2 x T
3 ? 2 x 3
3 < 6 ise K=0,33 alinir.
BB = 3,14 x ( R + 0,33 x T) x 0,5
BB = 3,14. x ( 3+ 0,33 x 3) x 0,5
BB = 3,14. x 3,99 x 0,5
= 6, mm
T = 384 + 6,27 + 21 + 6,27 + 5
T = 4,54 mm
TAM O
KANAKLI IRLESTIRMELER
Kaynak: Kristalleri ayni veya birbirine yakin özellikteki metal veya plastik is
parçalarinda, ek yerlerinin ergitilmesi veya yaklasik ergime sicakliklarinda basinç yapmak
suretiyle iki parçaya ait kristallerin birlestirilmesine denir.
Kaynak yeri: Parçalarin kaynakla birlestirildigi kismidir. Kaynak yeri uzatma,
mukavemet arttirma vb. amaca göre çesitli sekillerde olabilir.
Kaynak dikisi: Kaynak yerinde parçalar kaynak dikisiyle birlestirilir. Kaynak
yerinin durumu ve kaynak dikisinin sekli malzeme veya kaynak metoduna göre çesitli
sekillerde yapilir.
KANAK METOTLARI
Basinç Esasli Kaynaklar Ergitme Esasli Kaynaklar Özel Kaynaklar
I Kaynagì
V Kaynagì
arìm V
Kaynagì
Kaynagì
arìm
Kaynagì
U Kaynagì
arìm U
Kaynagì
Sìrt Kaynagì
Egik Kaynak
Iç köse
kaynagì
KANAKLI IRLESTIRMELERDE ESAS SEMOLLER
Düz V Kaynagì
Dìs bükey V Kaynagì
Iç bükey köse kaynagì
üzeyi temizlenmis köse kaynagì
ARDIMCI SEMOL UGULAMA ÕRNEKLERI
;0,
;0,
;0,
KANAK SEMOLLERI UGULAMA ÕRNEKLERI
;0,
;0,
;0,
;0,
KANAKLI IRLESTIRMELERDE ESAS SEMOLLER
s: Ís parçasinin üst yüzeyinden alt yüzeyine kadar kaynagin en küçük ölçüsü
a: Íkizkenar dik üçgenin en büyük yüksekligi
z : ikizkenar üçgenin en uzun dik kenari
z 7
a 5
s6
KANAK ESAS ÕL@ÜLERI
l: Kaynak dikis uzunlugu
(e) : Kaynak araligi
n : Kaynak dikis sayisi z 4 n x I x (e)
z 4 3 x 15 x (10)
o : Çepeçevre kaynak
Bayrak yukarida
santiyede kaynak
yapilacak
Bayrak asagida
yerinde kaynak
yapilacak.
Elektrik ark kaynagì
Metal ark kaynagì
üzey kaynagì
3 Metal gaz altì kaynagì
3 Metal inertgaz
35 Metal aktivgaz
4 Volfram gazaltì kaynagì
4 Volfram intergaz kaynagì
Direnç kaynagì
Nokta kaynagì
4 Noktasal oksijn kaynagì
5 asìnç kaynagì
3 Gaz kaynagì
3 Oksi asetilen kaynagì
3 Oksi proban kaynagì
4 Sürtünme kaynagì
4 Ultrason kaynagì
Diger kaynaklar
5 Laser kaynagì
Lehim
Sert lehim
4 umusak lehim
/ / 3 / 4

1- Kaynak islemi (ISO 4063)
2- Degerlendirme gruplari (ISO 5817 ÷ 10042)
3- Kaynak pozisyonu (ISO 6917)
4- Ek malzemeler (ISO 544 ÷ 2560 ÷ 3581)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful