P. 1
BORULU ISITMAXXXXX

BORULU ISITMAXXXXX

|Views: 1,096|Likes:
Yayınlayan: Enver Yiğit

More info:

Published by: Enver Yiğit on Mar 07, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1. GİRİŞ
 • Şekil 1.1. Isı borusunun şematik çalışma sistemi
 • 1.1. Kaynama ile Isı Transferi
 • 1.2. Isı Borularında Kullanılan Akışkanlar
 • 1.3. Isı Borusuna Konulacak Akışkan Miktarı
 • 1.4. Fitiller
 • 1.5. Isı Borularında Kullanılan Malzemeler
 • 1.6. Isı Borularının Çalışmasını Sınırlayan Limitler
 • 1.6.1. Kılcal Limit
 • 1.6.2. Viskoz Limit
 • 1.6.3. Ses Limiti
 • 1.6.4. Köpürme Limiti
 • 1.6.5. Kaynama Limiti
 • 1.7. Termosifonlardaki Limitler
 • 1.8. Termosifonlarda Maksimum Isı Akısı
 • 2. KAYNAK BİLGİSİ
 • 3. MATERYAL VE YÖNTEM
 • 3.1. Isı Borusunda Kullanılacak İş Akışkanı Seçimi
 • 3.2. Isı Borusu Malzemesinin Seçimi
 • 3.3. Isı Borusuna Konulacak Akışkan Miktarı
 • 3.4. Isı Borusu Üretim Aşamaları
 • 3.5. Isı Borusu ile İlgili Deneysel Çalışma
 • Şekil 3.3. Isı borusu için deney düzeneğinin şematik olarak görünüşü
 • 3.6. IBIGK Sistemi ile İlgili Deneysel Çalışma
 • Şekil 3.6. IBIGK sisteminin evaporatör ve kondenser bölgeleri
 • Şekil 3.9. Deney düzeneğinin görünümü
 • 3.7. IBIGK Sisteminin Termodinamik Analizi
 • 3.8. IBIGK Sisteminin Ekonomik Analizi
 • 4. ARAŞTIRMA BULGULARI
 • 4.1. Isı Borusunun Deneysel Sonuçları
 • 4.1.1. Yüzey Sıcaklıklarının Değişimi
 • Şekil 4.31. Bütün sonuçlar için ısı akısı ile ısı transfer katsayısının değişimi
 • 4.1.3. Deneysel Sonuçlarının İstatistiksel Analizi
 • Şekil 4.38. Hesaplanan ısı akısının deneysel sonuçlarla karşılaştırılması
 • Şekil 4.39. Isı taşınım katsayısının çalışma (doyma) sıcaklığı ile değişimi
 • 4.1.4. Isı Borusunun Rejime Girişi
 • 4.2.1. IBIGK Sistemindeki Basınç Kaybı
 • 4.2.2. Gaz ve Su Tarafları Etkinlikleri
 • 4.2.3. IBIGK Sisteminde Sıcaklık Dağılımı
 • 4.2.4. IBIGK Sisteminin Ekserji Analizi Sonuçları
 • 4.2.5. IBIGK Sisteminin Ekonomik Analiz Sonuçları
 • 5. SONUÇ VE TARTIŞMA
 • 6. KAYNAKLAR
 • ÖZGEÇMİŞ

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ISITMA SİSTEMLERİNDEN ISI GERİ KAZANIMINDA ISI BORULARININ UYGULANABİLİRLİĞİ, EKSERJİ VE EKONOMİK ANALİZİ

Ahmet ÖZSOY

Danışman Prof. Dr. Mustafa ACAR

DOKTORA TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ISPARTA 2005

ISITMA SİSTEMLERİNDEN ISI GERİ KAZANIMINDA ISI BORULARININ UYGULANABİLİRLİĞİ, EKSERJİ VE EKONOMİK ANALİZİ Ahmet ÖZSOY Doktora Tezi MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ISPARTA 2005

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ISITMA SİSTEMLERİNDEN ISI GERİ KAZANIMINDA ISI BORULARININ UYGULANABİLİRLİĞİ, EKSERJİ VE EKONOMİK ANALİZİ

AHMET ÖZSOY

DOKTORA TEZİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ISPARTA 2005

.... Isı Borularında Kullanılan Akışkanlar .3........................................................................................................................ ABSTRACT.................... KAYNAK BİLGİSİ .2............................................................................................................... MATERYAL VE YÖNTEM ........................ 3.................................................................6..................................................................... i iii iv v vi viii xiii 1 5 7 9 10 11 12 12 13 13 14 14 15 18 19 32 33 36 36 37 37 43 ............... Termosifonlardaki Limitler............................................5.............................................4......................................................................... TEŞEKKÜR....................................................................... 1.... IBIGK Sistemi İle İlgili Deneysel Çalışma.........................................1................ Isı Borusuna Konulacak Akışkan Miktarı. 3... 1....... 1..................................................2.....................................3..........6........................................................ Kılcal Limit ..7....................... 1...... ŞEKİLLER DİZİNİ . GİRİŞ ........................................ 1............................... Ses Limiti ......... Isı Borusuna Konulacak Akışkan Miktarı... Isı Borusu Üretim Aşamaları ....................... 1.. 1..........................................................................4.............................................8.......... 1......... Fitiller..... Isı Borusu ile İlgili Deneysel Çalışma ............ Isı Borularının Çalışmasını Sınırlayan Limitler..........................5......1............................. 3..................................... 2.....................6........................................................................................6......................................... Viskoz Limit ................................ 3...................................................................................................................... Isı Borusunda Kullanılacak İş Akışkanı Seçimi............................................. Termosifonlarda Maksimum Isı Akısı ............. 1............................................. 1.................. 1............................................................................................. 1..6............ Isı Borusu Malzemesinin Seçimi .......3...................... 1............................................... SİMGELER DİZİNİ ..4......................................................... ÖZET ............ 3........................6...1........ ÇİZELGELER DİZİNİ ............ Köpürme Limiti........................................................................... Isı Borularında Kullanılan Malzemeler.................................5........................................................... 1............................2....................... Kaynama ile Isı Transferi................................................................I İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER ............... Kaynama Limiti .. 3..........................6........................... 3....................................

................................................................ IBIGK Sisteminin Termodinamik Analizi .............................. 4....... 109 .....3...1............5...................................... 4...... 5.......................................................2............ 3.......... ARAŞTIRMA BULGULARI .............1.............. Deneysel Sonuçların İstatistiksel Analizi................................................................................................. IBIGK Sisteminde Sıcaklık Dağılımı .............1........... IBIGK Sisteminin Deneysel Sonuçları ..................................... 4.....2. Yüzey Sıcaklıklarının Değişimi ................... SONUÇ VE TARTIŞMA ................4. Uygulanan Isı Yükü ve Eğim Açısı ile Değişimi..2................ 50 52 55 55 55 68 75 78 80 81 82 86 89 91 93 6................................................. IBIGK Sisteminin Ekserji Analizi Sonuçları ...1......... 4............ 4............................ 4...........3....... 4...........................7....................2.................................. Gaz ve Su Tarafları Etkinlikleri ......................... Isı Borusunun Rejime Girişi....... IBIGK Sisteminin Ekonomik Analizi ...........II 3............ Isı Akısı ve Isı Transfer Katsayısının............................................2...................... IBIGK Sistemindeki Basınç Kaybı .......................................8..........2...........1....................... IBIGK Sisteminin Ekonomik Analiz Sonuçları..2......................................1. KAYNAKLAR .......... 4.................1.. 100 ÖZGEÇMİŞ .2............ 4...... 4... Isı Borusunun Deneysel Sonuçları ..................................... 4....................................................................................4.......................... 4................................................

su debisi ve sıra sayısına göre değişimini veren eşitlikler türetilmiştir. IBIGK sistemi. Isı değiştirici karşıt akışlı tiptedir. Isı borulu ısı değiştirici . Farklı eğim açılarında ve soğutma suyu debilerinde. toplam 16 ısı borusundan oluşmuştur. Bu çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. İki fazlı kapalı termosifon. Çalışmadan elde edilen deneysel verilerin istatistiki analizi. Ayrıca bu çalışma. Analiz sonucunda. Yapılan deneyler sonucunda. Yapılan analizler sonucunda. IBIGK sistemlerinin baca gazından suya ısı geri kazanımında başarı ile kullanılabileceği görülmüştür. ısı borusu yüzeyindeki belirli noktalardaki sıcaklık dağılımı ve ısı akısı deneysel olarak incelenmiştir. ANAHTAR KELİMELER: Isı borusu. yerçekimi destekli. ısı borusunun kondenser kısmında dolaşan akışkan miktarının artması ile toplam ısı transfer katsayısının da arttığı görülmüştür. Ekserji ve Ekonomik Analizi) Isı boruları. eğim açısı. su sıcaklığı. düz sıralı olup. farklı güçlerde çalıştırılmıştır. SPSS programıyla yapılmıştır. Isı geri kazanım ünitesinin evaporatör bölgesi kanatlı olarak dizayn edilmiştir. Bu sistemlerin daha yaygın olarak kullanılmasıyla ekonomik yararlarının yanı sıra çevre kirliliğinin azaltılmasına da olumlu katkısı olacaktır. Aynı şekilde kondenser bölgesindeki su debisinin artışı ile de etkinliğin yükseldiği görülmüştür. bu değişkenlerle arasındaki ilişkiyi veren eşitlikler türetilmiştir. farklı baca hızı ve sıcaklıklarında çalıştırılmıştır. Bu çalışmada. ısı taşıma cihazlarıdır. Üretimi yapılan ısı geri kazanım sistemi. su debisi ve sıcaklığına bağlı olarak değiştiği tespit edilmiştir. sıra sayısı ve baca hızının artmasıyla basınç kaybının arttığı gözlemlenmiştir. baca gazı hızı. Baca gazlarından suya ısı geri kazanım sağlamak amacıyla. toplam ısı transfer katsayısı ve ısı akısının. ısı borulu ısı geri kazanım sistemi. Termosifon. ısı borularıyla çeşitli sistemlerden atılan baca gazından ısı geri kazanımı amaçlanmıştır.III ÖZET (Isıtma Sistemlerinden Isı Geri Kazanımında Isı Borularının Uygulanabilirliği. mevcut literatür eksikliğinin giderilmesine de bir katkı sağlayacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde iş akışkanı olarak su kullanan. genellikle bir gaz ortamdan bir başka gaz ortama ısı transferi sağlayan sistemlerde yaygın olarak kullanılır. baca gazı sıcaklığı. tasarımlanıp üretimi gerçekleştirilmiştir. Isı akısı ve ısı transfer katsayısının. Aynı şekilde. tasarımı ve üretimi gerçekleştirilen bakır-su ısı borusu. Gaz ortamdan sıvı ortama ısı aktarımında ise bu sistemlerin kullanımı yaygın değildir. gaz-su tipi IBIGK sistemi deneysel olarak incelenmiştir. Isı borulu ısı geri kazanım sistemi. Bu konu ile ilgili literatür de sınırlı sayıdadır. Gaz ve su tarafları etkinliklerinin. İlk bölümde. evaporatör kısmına uygulanan ısı yükünün artmasıyla da ısı transfer katsayısının arttığı görülmüştür. Sonuç olarak. Isı geri kazanımı. oldukça yüksek ısıl iletkenliği olan iki fazlı. Isı borulu ısı değiştiriciler. Deneysel çalışmadan elde edilen verilerin analizi yine SPSS programı ile yapılmıştır. doyma sıcaklığı.

heat pipe heat exchangers are used to transfer heat energy from one gas stream to another one. it is shown that heat pipe heat recovery systems can be used for the gas to water heat exchangers successfully. pressure drop on the gas stream increases with the increasing number of rows and increasing flue gas velocity. saturated temperature. Experimental results were studied statistically with SPSS computer program. water flow rate and water inlet temperature. Heat pipe heat recovery system is produced and tested at various flue gas temperature and velocity. KEY WORDS: Heat pipe. Thermosyphon. not only air pollution is decreased but also energy saving is provided. Generally. Heat pipe heat exchanger . Similarly. The evaporator of heat recovery system is designed as extended plate surface. Temperature distributions on the different locations of heat pipe surface and heat flux are investigated with various slope angles and cooling water flow rate. This work consists of two main parts. flue gas velocity. These pipes are designed as in line bundle geometry. overall heat transfer coefficient is increased with increasing condenser cooling water flow rate. which is applied to evaporator of the heat pipe. water flow rate and number of rows. The effectiveness of evaporator and condenser parts of heat pipe heat recovery system are tested at the various flue gas temperature. Exergy and Economic Analysis) Heat pipes are two-phase heat transfer devices those have extremely high effective thermal conductivity. It is assumed that this work can be used as a reference study and provides a contribution to the rare number of studies in this category. gas to water heat exchanger using thermosyphon heat pipes were designed.IV ABSTRACT (Applicability of Heat Pipes for Heat Recovery from Heating Systems. Two-phase closed thermosyphon. For this purpose an experimental study was implemented using heat pipe heat recovery system from gas to water. In result. Similarly it is also increased with increasing heat load. The heat exchanger is counter-flow type. effectiveness also increases with the increasing water flow rate. In the first part. Heat recovery. This system has 16 pipes. In overall conclusion. The aim of this work is to investigate heat energy recovery from flue gas with heat pipes. The literatures about heat recovery from gas to water stream are very limited. In the second part of this work. It is concluded that overall heat transfer coefficient and heat flow vary with slope angle. An empirical equation is derived from experimental results using SPSS computer program. When this kind of systems are widely used in the industry. An empirical equation is obtained from those mentioned variables. Experimental results are studied statistically by using SPSS computer program. copper-water heat pipe is designed. water inlet temperature. Heat pipe heat recovery system. constructed and tested under medium temperature operation conditions. produced and tested at the various heat loads. using water as the working fluid. In the result of this analysis.

Sayın Doç. Sayın Makina Teknikeri Cengiz KAZMACI ve Makina Teknikeri Mümin ULUSOY. Sayın Prof. tez danışmanı olarak. deney düzeneğinin hazırlanmasında yardımcı olmuşlardır. atölye çalışmalarında yardımcı olmuşlardır. tezin anlatım dilinin düzeltilmesinde yardımcı olmuştur. Ömer KARABIYIK ve Arş. tez çalışması süresince anlayışlı davranışlarından dolayı.Dr. Abdullah ÖZSOY. Arş. bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı.V TEŞEKKÜR Yazar. Erkan DİKMEN.Dr.Dr. aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder.Doç. çalışmanın sonuca ulaştırılmasında ve karşılaşılan güçlüklerin aşılmasında yön gösterici olmuştur. . Yazar. eşi ve çocuklarına da ayrıca teşekkür eder. bu günlere ulaşmasında çok emeği olan babasına ve merhum annesine.Gör. Arif Emre ÖZGÜR. Mustafa ACAR. SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. Sayın Yrd. bu çalışmayı SDÜBAP-626 nolu proje kapsamında finansal olarak desteklemiştir.Gör.

K cp d g Hu h hfg Ku k L m Me n P Pf Pr Q & q Alan (m2) Baca kaybı (%) Özgül ısı kapasitesi (kj/kgK) Çap (m) Yerçekimi ivmesi (m/s2) Alt ısıl değer (kj/kg) Entalpi (kj/kg) Buharlaşma gizli ısısı (kj/kg) Kutataladze sayısı Isı iletim katsayısı (W/mK) uzunluk (m). Hava miktarı (Nm3/kg) Kütlesel debi (kg/s) Merit sayısı Isı değiştiricisi sıra sayısı (adet) Basınç (bar) Priming faktör-Sıvı taşıma faktörü Prandtl sayısı Isı yükü (W) Isı akısı (W/m2) Gaz sabiti Yarıçap (m) Reynolds sayısı Entropi (kj/kgK) Sıcaklık (K) Toplam ısı transfer katsayısı (W/m2K) Hız (m/s). Hacim (m3) Isı borusu şarj oranı (%) Özgül hacim (Nm3/kg) Ekserji (kj/kg) Isı taşınım katsayısı (W/m2K) R r Re s T U V V+ & V Ψ α .VI SİMGELER DİZİNİ A B.

VII є λ µ Isı değiştirici etkinliği Hava fazlalık katsayısı Dinamik viskozite (Ns/m2) Yoğunluk (kg/m3) Yüzey gerilmesi (N/m) Eğim açısı (°) ρ σ ϕ Alt indisler a b c ç e g l s v w max min sıcak soğuk Adyabatik baca kondenser çevre ortamı evaporatör gaz sıvı doyma buhar duvar. çeper maksimum minimum sıcak akışkan soğuk akışkan .

............................... ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları... IBIGK sisteminin evaporatör ve kondenser bölgeleri ... 58 Şekil 4... 200 W ısı yükünde............ 57 Şekil 4......................... Çeşitli eğim açılarında ısı borusunun taşıyabileceği maksimum ısı akısı . 47 Şekil 3.... 58 Şekil 4.................. 4 Şekil 3......... ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları............................ 56 Şekil 4............................. 200 W ısı yükü ve 90o eğim açısında.8........................................7............ 49 Şekil 3........................... 59 Şekil 4.............. IBIGK ünitesinde ölçüm yapılan noktalar ......................................... 40 Şekil 3...... 55 Şekil 4.. 200 W ısı yükü ve 75o eğim açısında.......... 200 W ısı yükü ve 45o eğim açısında........................... Yatay konumda....9............3................VIII ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa Şekil 1....... 33 Şekil 3.......... 42 Şekil 3...... 200 W ısı yükü ve 30o eğim açısında... Isı borusu üzerindeki ölçüm noktaları..... ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları... 57 Şekil 4.......... Isı borusunun şematik çalışma sistemi............ 47 Şekil 3.... Deney düzeneğinin görünümü .........................6..3. 45 Şekil 3.......................1.....6......... 200 W ısı yükü ve 60o eğim açısında....8........................................................................... Isı borusu için deney düzeneğinin şematik olarak görünüşü ........... ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları............ Deney düzeneğinin şematik olarak görünüşü .................... ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları.....................7............10........ Isı borularının vakuma alınmasında kullanılan vakum pompası ......... 50 Şekil 4...1.......... Sıra sayısı ile ısı değiştiriciden elde edilebilecek maksimum etkinliğin değişimi............................ ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları.....................1........................................4......... Isı borusu üzerinde sıcaklık ölçme elemanlarının yerleri ......... 200 W ısı yükü ve 15o eğim açısında...... 46 Şekil 3...... 35 Şekil 3..........5........... Çeşitli akışkanlar için Priming faktörün sıcaklıkla değişimi . Isı borusu içerisindeki akışkanın Termodinamik çevrimi .. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları. 59 .. 44 Şekil 3............11.......... 40 Şekil 3...................4....2.............................. Çeşitli iş akışkanları için Merit sayısının sıcaklıkla değişimi........................12...........2.5...

........ 1400 W ısı yükü ve 90o eğim açısında.............................................11...... 2100 W ısı yükü ve 90o eğim açısında.. 3000 W ısı yükü ve 60o eğim açısında........ 3000 W ısı yükü ve 30o eğim açısında.......... 60 Şekil 4......... 64 Şekil 4.... 60 Şekil 4....... 500 W ısı yükü ve 60o eğim açısında......... ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları........... 62 Şekil 4...... 500 W ısı yükü ve 30o eğim açısında. 1400 W ısı yükü ve 30o eğim açısında...... ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları........... 900 W ısı yükü ve 60o eğim açısında.............. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları...................14...18...................................24.....20.............. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları.................. 64 Şekil 4....... 500 W ısı yükü ve 90o eğim açısında......................... ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları.................... 68 ........... ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları................ ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları...... ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları.......... 65 Şekil 4.... ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları.....................10........... 900 W ısı yükü ve 90o eğim açısında... ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları........ 63 Şekil 4............ ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları.................15...... 62 Şekil 4..................... 2100 W ısı yükü ve 30o eğim açısında...........................................IX Şekil 4....16............13............23..................... ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları................... ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları....... ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları.... 900 W ısı yükü ve 30o eğim açısında...... 63 Şekil 4.... Ölçülen iç sıcaklık ile yüzey sıcaklıklarından hesaplanan iç sıcaklığın karşılaştırılması... 61 Şekil 4........ 65 Şekil 4.... ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları...... 66 Şekil 4..9................... 2100 W ısı yükü ve 60o eğim açısında..................... 67 Şekil 4............................. 1400 W ısı yükü ve 60o eğim açısında......................................... 66 Şekil 4.......12................... 3000 w ısı yükü ve 90o eğim açısında................................21............................................17.....22......19............................... 61 Şekil 4......

.................41..... Bütün sonuçlar için ısı akısı ile ısı transferi katsayısının değişimi...... sı borusu iç sıcaklığı ile yüzey ısı akısının değişimi .................... ısı borusunun kondenser bölgesi ısı transfer katsayısının eğim açısı ile değişimi ....26.... Kondenser kısmında dolaşan su debisinin 40 l/h olduğu durumda... 40 l/h su debisi ve 45° eğimde çalıştırılması durumunda rejime girişi.......................... ısı borusunun kondenser bölgesi ısı akısının eğim açısı ile değişimi ................... Isı borusunun 900 W ısı yükü.................... ısı borusunun kondenser bölgesi ısı transfer katsayısının eğim açısı ile değişimi ........ 71 Şekil 4.... 73 Şekil 4. 73 Şekil 4............. 79 .......................................30....28. 40 l/h su debisi ve 45° eğimde çalıştırılması durumunda rejime girişi........35................................................... 71 Şekil 4.................... 10 l/h su debisinde.. Hesaplanan ısı akısının deneysel sonuçlarla karşılaştırılması ..................40...... Isı borusunun 1400 W ısı yükü...........33. 25 l/h su debisinde...27............................................................... Bütün sonuçlar için. 40 l/h su debisinde......... 74 Şekil 4....................X Şekil 4................. Hesaplanan ısı transferi katsayısının deneysel sonuçlarla karşılaştırılması . ısı transfer katsayısının iç sıcaklıkla değişimi .................... Isı taşınım katsayısının çalışma sıcaklığı (doyma) ile değişimi...... 69 Şekil 4....................... 72 Şekil 4. 74 Şekil 4..... 40 l/h su debisinde.... 79 Şekil 4............................................ ısı borusu iç sıcaklığı ile ısı transferi katsayısının çeşitli debilerdeki değişimi .31.............38.... Bütün sonuçlar için........... ısı borusunun kondenser bölgesi ısı transfer katsayısının eğim açısı ile değişimi ................. 77 Şekil 4...36..39. 69 Şekil 4.. ısı borusu iç sıcaklığı ile yüzey ısı akısının çeşitli debilerdeki değişimi. 70 Şekil 4....................32.................34..... ısı borusunun kondenser bölgesi ısı akısının eğim açısı ile değişimi .................37.. ısı borusu iç sıcaklığı ile toplam ısı transfer katsayısının değişimi....... 76 Şekil 4................... Bütün sonuçlar için........................................ ısı borusunun kondenser bölgesi ısı akısının eğim açısı ile değişimi ...................................... 70 Şekil 4............ 75 Şekil 4........ 78 Şekil 4................ 10 l/h su debisinde..25..........29... 25 l/h su debisinde................... Bütün sonuçlar için......

.......... Tsu=20 oC ve msu=0.........065 kg/s için) .............. Kondenser bölgesi için 225 °C baca sıcaklığında sıra sayısı ile etkinliğin değişimi (Tsu=20 oC ve msu=0..48..065 kg/s için) .. 85 Şekil 4.XI Şekil 4.................42................49..............065 kg/s için) .......50. 87 Şekil 4.......... 84 Şekil 4.. Isı borulu ısı geri kazanım sisteminin neden olduğu basınç kaybı . IBIGK sisteminin kondenser bölgesinin çeşitli kademelerinde ölçülen sıcaklıklar (msu=0........ 83 Şekil 4.....065 kg/s için).......44.......... Tsu= 20 oC ve msu=0..43........065 kg/s........... IBIGK sisteminin kondenser bölgesi etkinliğinin sıra sayısı ile değişimi (Tbaca=150 oC.065 kg/s ve Tsu=20 oC için)... 82 Şekil 4.. evaporatör bölgesinin.... kondenser bölgesinin................56.....065 kg/s.......... Tbaca=150 °C ve Tsu=20 oC için)........... Tbaca=250 °C ve Tsu=20 oC için)......... Isı borusunun 2100 W ısı yükü........................ 81 Şekil 4......... IBIGK sisteminin evaporatör bölgesinin çeşitli kademelerinde ölçülen sıcaklıklar ve ileriye doğru tahmin (msu=0..51............ IBIGK sistemi.. 89 .... IBIGK sisteminin evaporatör bölgesinin çeşitli kademelerinde ölçülen sıcaklıklar (msu=0......... 84 Şekil 4.................................. IBIGK sisteminin kondenser bölgesi-su tarafı etkinliği (msu=0................... IBIGK sistemin......065 kg/s için) ................................................46. 88 Şekil 4.. 85 Şekil 4.. 82 Şekil 4....................... 88 Şekil 4.....065 kg/s................ 80 Şekil 4........... IBIGK sistemi evaporatör bölgesindeki entropi üretimi-birim kütle için (Tsu= 20 oc ve msu= 0...........................55......... 83 Şekil 4.....45.......... 40 l/h su debisi ve 45° eğimde çalıştırılması durumunda rejime girişi.54...52.... farklı debi ve baca sıcaklıklarındaki etkinliği...............................065 kg/s....... Tbaca=150 °C ve Tsu=20 oC için) .............53....... IBIGK sisteminin kondenser bölgesinin çeşitli kademelerinde ölçülen sıcaklıklar ve ileriye doğru (msu=0............... Tbaca=250 °C ve Tsu=20 oC için)... farklı debi ve baca sıcaklıklarındaki etkinliği..............065 kg/s ve Tsu=20 oC için)...................... IBIGK sisteminin evaporatör bölgesi etkinliğinin sıra sayısı ile değişimi (Tbaca=150 oC.. 87 Şekil 4...47............ IBIGK sisteminin evaporatör bölgesi-gaz tarafı etkinliği (msu=0........ Evaporatör bölgesi için 225 °C baca sıcaklığında sıra sayısı ile etkinliğin değişimi (Tsu=20 oC ve msu=0.......

89 Şekil 4........... 92 ................065 kg/s için)........XII Şekil 4..... IBIGK sisteminin toplam entropi üretimi ..59.logaritmik çizim (Tsu=20 oC ve msu= 0.................................065 kg/s için) .. IBIGK ünitesinin kullanılmasıyla kazan veriminde sağlanan artış .........13 kg/s için) ...... 91 Şekil 4...........58....61..........................57...... IBIGK sisteminin toplam entropi üretimi (Tsu=20 oC ve msu= 0.................. Baca çıkış sıcaklığı ile baca kaybının değişimi ........... 90 Şekil 4........ IBIGK sistemi evaporatör bölgesindeki birim kütle için entropi üretimi (Tsu=20 oC ve msu= 0............................... 90 Şekil 4..........60......

................2................1...3.......................................... Çizelge 4....... Çizelge 2........... Isı borulu ısı geri kazanım sisteminin neden olduğu basınç kaybı………………………………………………………..............................XIII ÇİZELGELER DİZİNİ Sayfa Çizelge 1. Çizelge 1.... Çizelge 1........................... Kazanların baca gazı sıcaklıklarının kullanım yerlerine göre değişimi ...5..............1.......................... Farklı tiplerdeki ısı değiştiricilerin karşılaştırılması ..... Isı borularında kullanılan bazı akışkanlar ........1.......4............................................................. Çizelge 1.... Kazan verimlerinin tiplerine göre değişimi .......... Bazı akışkanlar ile malzemelerin uyumluluğu.. 81 5 8 12 27 3 3 .......................... Isı borularında sıvının evaporatöre dönüşünde uygulanan kuvvete göre tanımlama.. Çizelge 1..........

Isı borusu. yerçekimi destekli bir ısı borusudur. uzay araçlarındaki kullanımdan (Mo. Isı taşıyan pek çok sistem vardır. Ancak ısı enerjisinin bir ortamdan başka bir ortama aktarılmasında en önemli konu taşıma işleminin. Isı boruları da ısı taşıyan sistemlerden biridir. büyük miktarlardaki ısının çok küçük kesit alanları ile taşınabilmesi ve bu taşıma işleminde ek bir güce gereksinim duyulmamasıdır. Günümüzde ısı borularının kullanım alanı çok geniştir.1 1. 1944 yılında Gaugler ve 1962’de Trefethen tarafından yapılan çalışmalarla atılmıştır. Faghri. Kullanım yelpazesinde bilgisayar CPU’larının soğutulmasından nükleer santrallere (Doughty ve Pruess. Grover tarafından 1964 yılında ve Gaugler tarafından 1966 yılında. ısıyı alan ve veren bölgeler arasında çok küçük sıcaklık farkının yeterli olması ve farklı sıcaklık aralıklarında çalıştırılabilmesi gibi üstünlükleri de vardır. düzlemsel. silindirik. bazı durumlarda da atık ısının geri kazanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. en az güç harcanarak ve en verimli şekilde taşınmasıdır. faz dönüşümü ile sağlanmaktadır. nükleer santrallerin soğutulması. değişik büyüklüklerde. sabit veya esnek şekillerde. Ayrıca tasarım ve üretim kolaylığı. bacalardaki atık ısının geri kazanılması gibi pek çok yerde ısının taşınmasına. 1994. Perkins tarafından bulunan ve onun adıyla “Perkins tübü” olarak adlandırılan sistemdir (Peterson. 2000) elektronik uygulamalarına . 1995). dönel veya kullanım yerine ve amacına uygun olarak çok değişik şekillerde üretilebilir. 1995). Isı borularının diğer konvansiyonel ısı taşıma sistemlerine göre en önemli üstünlüğü. sanayideki gelişmeler pek çok sistemdeki ısının bir başka ortama taşınması veya bu ısının atılmasını gerektirmektedir. GİRİŞ Teknolojinin ilerlemesi ve bununla bağlantılı olarak. 1990). Bu cihaz ilk defa onsekizinci yüzyıl ortalarında (1836) İngiltere’de yapılmış. Los Alamos laboratuarlarında (USA) yapılan çalışmalarla tanınmış ve “Isı Borusu” adı Grover tarafından verilmiştir (Chi. Isı borusunun ilk ortaya çıkışı. Elektronik cihazların soğutulması. Isı borusunun temelleri. Buradaki ısı transferi. Faghri. bir ısı taşıma cihazı olarak çok geniş sıcaklık aralığında. 1976. fitilsiz. otoyol ve köprülerde buzlanmanın önlenmesi.

2 (Sauciuc vd. 2000) otoyollara (Faghri. baca gazlarından suya ısı geri kazanım sağlamak amacıyla. çeşitli proseslerin kontrolünden güneş enerjisi uygulamalarına (Kalogirou.1. 2003. Bu çalışmada. kazan verimini artıracak ve yakıt tüketiminde de bir ekonomi sağlayacaktır. 1995.’de verilmiştir. literatürde çok az bulunan gaz-su tipi ısı borulu ısı geri kazanım sistemi seçilmiştir. 1994. üretimi yapılan sistem üzerinden elde edilen deneysel sonuçlar irdelenmiştir. Gaz ortamdan sıvı ortama ısı aktarımı için. 1995). Ayrıca çevreye atılan kirleticilerin de azalması nedeniyle hava kirliliğinin azaltılması yönünde olumlu bir katkı sağlanmış olacaktır. Çalışma sonucunda buhar kazanı ve merkezi ısıtma sistemi gibi sistemlerden atılan baca gazı atık ısısından ısı borulu sistemlerle gazdan suya (kazan besleme suyu. Zhang ve Zhuang. Çalışmada ilk önce tek bir ısı borusu üretilip. 2004). (1996) tarafından yapılan deneysel çalışma ile Azad ve Moztarzadeh (1985) tarafından yapılan teorik çalışma bilinen .. çeşitli işletme koşullarındaki davranışı incelenmiştir. bir gaz ortamından bir başka gaz ortamına ısı aktaran sistemlerde kullanılmıştır. Isı borularının uygulamaları ile ilgili ısı değiştiricilerin kullanılması. Ayrıca sistemin ekserji analizi yapılarak sistemin ekonomik yönü ortaya konulmuştur.’de ve ortalama kazan verimleri de Çizelge 1. Baca gazı sıcaklığının düşürülmesi. 2000). iklimlendirme tesislerinden (Noie-Baghban ve Majideian. 1998. 1993) kadar pek çok uygulama alanında yer bulabilmektedir (Dunn ve Reay. petrol boru hatlarından sıcaklık ölçme sistemlerine (Marcarino. Kazanların kullanım yerlerine göre baca gazı sıcaklıkları Çizelge 1. 1998. Delil. Vasiliev. dönüş suyu veya kullanım suyuna) ısı geri kazanımı amaçlanmıştır.2. Isı Borulu Isı Geri Kazanım (IBIGK) sistemleri ile ilgili çalışmalar literatürde hemen hemen hiç yoktur. çoğunlukla gazgaz sistemi olarak bilinen. Daha sonra baca gazlarından suya ısı geri kazanımı sağlayan IBIGK sistemi tasarımlanıp. Faghri. 2005). buhar kazanı baca gazı atık ısısından enerji geri kazanımı amacıyla Terdtoon ve arkadaşları nadir örneklerdir. 2003) veya tıbbi uygulamalara (Hamilton ve Hu. 1994. Bu konu ile ilgili olarak. Peterson.

Yerçekimi kuvvetleri ile birlikte fitil kullanımı da . osmotik. Kazanların baca gazı sıcaklıklarının kullanım yerlerine göre değişimi (Bilgiç. yoğuşturucu (kondenser) bölgesinde hazne cidarı nispeten soğuk olacağından bu bölgede yoğuşma başlar. 2002) Konutlarda Klasik kazanlar (Sıvı veya gaz yakıt) Düşük sıcaklık kazanları (gaz yakıt) Buhar kazanları Kızgın yağ kazanları Endüstride Dizel motoru eksozu Gaz türbini eksozu Tav fırınları Cam eritme fırınları 200–250 °C 80–180 °C 250–350 °C 350–400 °C 540–600 °C 600 °C 600–900 °C 700–900 °C Çizelge 1. Sistemden ısı çekilmesi nedeniyle. içerisinde bir miktar çalışma sıvısı bulunan ve havası alınmış kapalı bir hazneden ibarettir.1. Hazne cidarına. merkezkaç. iki fazlı. Çalışma sırasında buharlaştırıcı (evaporatör) bölgesindeki ısı. manyetik vs kuvvetler kullanılmaktadır. Temel olarak bir ısı borusu. çalışma sıvısının bir kısmını buharlaştırmakta ve kısa zamanda haznenin içi saf buharla doymuş hale getirmektedir. Yoğuşmuş akışkanı tekrar evaporatöre geri getirmek için yerçekimi kuvveti veya kılcal.2. kapalı ve yüksek ısı iletebilme özelliğine sahip bir ısı transfer cihazıdır. Kazan verimlerinin tiplerine göre değişimi (Eral. yerçekimi kuvvetlerini temelde esas alan yöntemdir.3 Çizelge 1. Yoğuşan sıvı zerrecikleri tekrar evaporatöre dönmekte ve çevrim tamamlanmaktadır. En çok kullanılan yöntem. çalışma sıvısının akışını düzenlemek amacıyla uygun bir fitil yerleştirilebilir. 2001) Kazan tipi Klasik kazan Düşük sıcaklık kazanı Yoğuşmalı kazan Üst ısıl değere göre verim < % 80 % 80 – 89 % 90 – 98 Alt ısıl değere göre verim < % 89 % 89 – 93 % 99 – 109 Isı borusu.

sıcak ortamdan ısının çekildiği evaporatör bölgesi. orta ve yüksek sıcaklık). Bununla birlikte. Isı boruları. kondenserde gizli ısısını vererek gaz fazından sıvı fazına dönüşen akışkan. Şekilde görüldüğü gibi ısı borusu üç temel bölümden oluşmaktadır.4 yaygındır. Yerçekiminin olmadığı durumlarda (uzayda) kılcal kuvvetlerden yararlanılır (Dunn ve Reay.1'de temel olarak bir ısı borusunun şematik gösterimi verilmiştir. 1995).) olmak üzere çok değişik şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Isı borusunun şematik çalışma sistemi Şekil 1. Bunlar. mikro ısı borusu. Yoğuşan sıvının evaporatöre dönüşünde . Peterson. 1994.1. çekilen ısıyı düşük sıcaklıktaki ortama aktaran kondenser bölgesi ve ısı alışverişinin olmadığı adyabatik bölgedir. Ama ısı veren ve alan ortamlar olarak evaporatör ve kondenser bölgeleri mutlaka bulunmalıdır. ısı borularında gözenekli bir yapıya sahip olan fitil yardımıyla. Kondenser Adyabatik Bölge Evaporatör Şekil 1.) ve fonksiyonuna göre (dönel ısı borusu. Bütün ısı borularında adyabatik bölgenin olması zorunlu değildir. fitil yapısına göre (arter-damar. 1994. ısı iletimi ayarlanabilir ısı borusu ve termal diyot vs. termosifonlarda ise yerçekimi kuvvetiyle evaporatöre geri sevk edilir. Faghri. çalışma sıcaklıklarına göre (düşük. kompozit vs. Sözü edilen bu gözenekli yapı ayrı bir malzemeden örülmüş veya dokunmuş olabileceği gibi toz metalurjisi ile üretilmiş gözenekli bir yapı da olabilmektedir.

Kaynama ile ısı transferi olayı incelendiğinde.’de verilmiştir (Peterson. Isı borularında sıvının evaporatöre dönüşünde uygulanan kuvvete göre tanımlama Uygulanan Kuvvet Cihazın Adı Yerçekimi kuvveti Kapiler (kılcal) kuvvet Merkezcil kuvvet Elektrostatik kuvvet Magnetik kuvvet Osmotik kuvvetler 1. belli bir kritik Termosifon Standart ısı borusu Dönel ısı borusu Elektrohidrodinamik ısı borusu Magnetohidrodinamik ısı borusu Osmotik ısı borusu . akışkanın doyma sıcaklığının biraz üzerindedir. birim yüzeyden gerçekleşen ısı transferi miktarı da artmaktadır. Bu kaynama türünde akışkan sıcaklığı.5 uygulanan kuvvete göre ısı borusunun tanımlanması Çizelge. hareket halindeki akışkana zorlanmış taşınımla ısı transferi sonucunda habbecik oluşması şeklinde de olabilir. 1999). bir akışkanın sıvı fazından gaz fazına. Yüzey ile akışkan arasında önce doğal taşınımla. havuz kaynaması da denilir. doymuş kaynama şeklinde gerçekleşmektedir. 1995). Genellikle akışkan sıcaklığı ile doyma sıcaklığı aynı olarak kabul edilmektedir (Faghri. Faz dönüşümü kaynama ile meydana gelir.3. durgun sıvı içerisinde doğal taşınımla ısı transferi sonucu katı yüzeyde buhar taneciklerinin (habbecik) oluşması şeklinde olabileceği gibi. Çizelge 1. Kaynama ile Isı Transferi Isı borularının çalışması.1. daha sonra çekirdek kaynaması ile ısı transferi meydana gelmektedir. katı yüzey sıcaklığı ile akışkanın doyma sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkının artması sonucu. Kaynama aşırı soğuk (subcooled) kaynama ve doymuş (saturated) kaynama olarak da sınıflandırılabilmektedir (Yüncü ve Kakaç. 1994). daha sonrada gaz fazından tekrar sıvı fazına dönüşmesi ve bu esnada ısı alışverişi yapıldığı esasına dayanmaktadır.1. Kaynama.3. Sıcaklık farkının daha fazla artırılması sonucunda. Isı borularının çalışmasında ortaya çıkan kaynama. Doğal taşınımlı kaynamaya.

Prln doymuş sıvının Prandtl sayısını. C p l doymuş sıvının özgül ısısını. Bu ısı akısına karşılık gelen sıcaklık farkı da “Kritik sıcaklık farkı” olarak tanımlanmaktadır. çekirdek kaynaması bölgesindeki ısı akısının hesaplanması için Rohsenow bağıntısı kullanılabilir (Yüncü ve Kakaç.2) Kaynama eğrisi üzerindeki kritik ısı akısı sınırı. Burada.1) eşitliği yerine (1.6 noktanın üzerine çıkıldığında. µl akışkanın dinamik viskozitesini. Bu nedenle kritik ısı akısının (maksimum ısı akısı) hesaplanabilmesi için çeşitli eşitlikler geliştirilmiştir. Sözü edilen bu kritik noktaya karşılık gelen ısı akısı. Ts ise doyma sıcaklığını ifade etmektedir. ⎡ g(ρ − ρ v ) ⎤ & q = µ l h fg ⎢ l ⎥ σ ⎣ ⎦ 12 ⎡ C p l (Tw − Ts )⎤ ⎢ n ⎥ ⎢ C s l h f g Prl ⎥ ⎦ ⎣ 3 (1.149 h fg ρ v [σ g (ρ l − ρ v )] (1. h fg buharlaşma gizli ısısını. ρl ve ρ v sıvı ve buhar yoğunluklarını. 1999). transfer edilen ısı miktarının artması gerekirken azaldığı görülmektedir (Yüncü ve Kakaç. C s l ve n deneysel birer sabittir. Rohsenow bağıntısı. “Maksimum ısı akısı” olarak adlandırılır. Züber tarafından geliştirilen (1. . 1/ 4 & q = 0. Aynı bölge için (1. Tw ısı borusu çeperindeki. kaynama tanecikli (habbecikli) kaynamadan film kaynamaya geçer.1) şeklinde verilmektedir. 1999).2) eşitliğinin de kullanılabileceği ifade edilmektedir (Tunç. Film kaynamada ısıtıcı yüzey sıcaklığı çok yüksek olacağından o bölgede ısıtıcının yanması söz konusudur. 1999). mühendislikte önemli bir noktadır. Akışkana kritik ısı akısından daha fazla ısı verilmesi durumunda. σ yüzey gerilmesini.3) eşitliği pratikte yaygın olarak kullanılır (Yüncü ve Kakaç. Kritik noktaya gelmeden önceki bölge olan. 2000).

Düşük sıcaklıklarda. metanol. yoğuşma. hidrojen. sezyum.2. soğuk yüzey ıslaksa. 1995).3) Soğuk yüzeyin şartlarına bağlı olarak yoğuşma iki türlü oluşur. Isı borularında meydana gelen yoğuşma. düşük sıcaklık uygulamaları kriyojenik. (2000) tarafından yapılan çalışmada ise. neon. sodyum. orta sıcaklıklarda. yüzey üzerinde film şeklinde bir yoğuşma gerçekleşir. freon. lityum ve gümüş gibi sıvı metaller kullanılmaktadır. (1994) tarafından yapılan bir çalışmada etanol-su karışımı denenmişlerdir. Çizelge 1. oksijen ve metan gibi gazlar. TEG-su karışımının. İkinci türde ise. Gaz depolamalı ısı iletimi ayarlanabilen ısı borularında ikili (binary) akışkan uygulaması buna örnek olarak verilebilir. yüksek sıcaklıklarda ise cıva. bazı durumlarda daha verimli olabilmektedirler. 1999). tek akışkan yerine farklı karışımların kullanıldığı sistemler de incelenmiştir. Kiatsiriroat vd. Bazı akışkanların belirli oranlarda karıştırılması ile hazırlanan akışkanlar. soğuk yüzey yüzeyinin. Isı boruları uygulamalarında. 1. su gibi akışkanlar kullanılırken. neptalan. Isı Borularında Kullanılan Akışkanlar Isı borusu içerisinde çalışma şartlarına bağlı olarak çok değişik akışkanlar kullanılabilmektedir. ıslanmasını önleyen bir madde ile kaplanması durumunda.4. tolun.7 & q max ⎡ σ g (ρ l − ρ v ) ⎤ π h fg ρ v ⎢ = ⎥ 24 ρ2 v ⎦ ⎣ 14 ⎛ ρl + ρg ⎜ ⎜ ρ l ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 12 (1. (Yüncü ve Kakaç. 1995). film yoğuşması şeklinde gerçekleşir (Faghri. azot. 1976).’de ısı borularında kullanılan bazı akışkanlar ve bu akışkanların çalışma sıcaklık aralıkları verilmiştir (Faghri. damlacıklı yoğuşma şeklinde oluşmaktadır. Isı boruları için. potasyum. amonyak. Birincisi. yüksek sıcaklık uygulamaları ise sıvı metal ısı boruları tanımlaması yapılmaktadır. Kadoguchi vd. termosifon tipi ısı borularında etanol-su karışımı ile Trietilenglikol (TEG)-su karışımının iş akışkanı olarak kullanılabilirliği incelenmiştir. termosifonun . (Chi.

1 296.0 233–360 Freon 11 162.1 373. daha fazla ısı transferi sağlayabilme özelliğine sahiptir.2 630.4 273–393 Metanol 175. Çizelge 1.8 263–373 Aseton 180.8 233–393 Pentan 143.1 527. Havanın ön ısıtılması amacıyla kullanılan ısı borulu ısı geri kazanım sisteminde deneysel olarak incelenmiştir.9 184. Bu aralıkta taşma limiti nedeniyle su kullanılamamaktadır.4 91–150 Etan 89.5 273–403 Heptan 182..1 282.1 523–923 Potasyum 336.0 423–668 Cıva 234.29 84–116 Metan 90.6 111.9 213–373 Freon 21 138.7 323–473 Naptalen 353.5 273–423 Su 273. K Kaynama noktası. iş akışkanı olarak Dowtherm akışkanı kullanılmaktadır.6 150–240 Freon 22 113.1 232. K İş Akışkanı (1 atm basınçta) (1 atm basınçta) Helyum 1.5 239.5 320. (2002) tarafından yapılmıştır.2 193–297 Amonyak 195. TEG veya Dowtherm kullanıldığı durumlarla karşılaştırıldığında.1 337.4 490.8 283–403 Flutec PP2 223. İş akışkanı olarak TEG-su karışımının kullanılması.8 20.0 408–478 Dowtherm 285.0 1151 873–1473 Gümüş 1234 2485 2073–2573 .1 283–433 Etanol 158.21 2–4 Hidrojen 13.8 çalışması esnasında taşma limitini artırması nedeniyle maksimum ısı akısını artırdığı görülmüştür. Benzer bir çalışma Nuntaphan vd.1 383.2 253–393 Freon 113 239. K Kullanım Aralığı.7 354.9 87.1 349.38 14–31 Argon 83. Isı borularında kullanılan bazı akışkanlar (Faghri 1995) Erime Noktası. Normal çalışma koşullarında 300-400 oC sıcaklık aralığında.0 329.1 309.1 303–473 Tolun 178.0 4.5 371.4 1032 773–1273 Sodyum 371.4.

Çünkü ısı boruları.. 1995). Gereğinden fazla akışkan konulması durumunda ise özellikle yerçekimi destekli ısı borularında karşılaşılan taşma limiti ile karşılaşılır.vd. Fitilli ısı borularında bu olay fitilin kuruması olarak ifade edilir.Yüksek buhar yoğunluğuna sahip olmalıdır... 1995)’da % 18-22’si olarak önermişlerdir. .. Bu durumda evaporatör kısmında sıvı kalmayacağı için sistemin çalışması kesintiye uğrar.3. termosifon ısı değiştiricilerinde maksimum performansın % 40 dolum oranında (şarj oranı) sağlandığı bildirmişlerdir (Lamfon vd. Bu durum. sıvıya ısı iletiminde aşırı ısıtma gereksinimini azaltmaktadır. Kamiya vd.9 Çalışma şartlarına uygun akışkan seçilmesi önemli olmakla birlikte ideal bir akışkanda aranılan özellikler şu şekilde sıralanabilir (McDonald. 1994). ısı borusuna konulacak akışkan miktarı toplam hacmin % 15-20’si oranında olabileceği bildirilmiştir. Optimum akışkan miktarını Lee ve Bedrossian (1978) toplam hacmin % 15’i olarak. Isı Borusuna Konulacak Akışkan Miktarı Isı borusu içerisine konulacak akışkan miktarının tespiti çok önemlidir. . Termosifon tipi ısı borularında. .Akışkan ile fitil veya yüzey arasında yüksek temas açısı olmalıdır. 1996): . Feldman ve Srinivassan (Lin vd.Buharlaşma gizli ısısı yüksek olmalıdır..4) eşitliği önerilmiştir. Faghri (1995) tarafından da termosifonlarda iş akışkanı şarj miktarını bulabilmek için (1. sistemin çalışması sürecinde akışkanın tamamı buharlaşıp haznenin içerisini doldurur. Bezrodny ve Alekseyenko ise evaporatör hacminin % 50’sinden fazla miktarda akışkan konulabileceğini bildirmişlerdir (Lin vd. Isı borusu yüzeyi de aşırı ısınıp zarar görebilir. Eğer gereğinden az akışkan konulursa. ve Negishi vd. buharlaşma ve yoğuşmada üzerlerine aldıkları gizli ısıyı taşıdıkları için bu değerin fazlalığı verimi artırır. 1. Buhar yoğunluğunun yüksekliği sistem boyutlarının küçülmesini sağlar..

termosifonlarda yerçekimi kuvveti ile gerçekleşmektedir. 1995). Le . Isı borularında. hazne içerisine yerleştirilen fitilin kılcallığı ile sağlanmaktadır. Bu fitiller bakır. yerçekimsiz ortamlarda ve mikro ısı boru uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. fitil veya fitil görevini yapacak özel kanallar.Sıvı-buhar ara yüzeyi ve ısı borusu iç yüzeyi arasında iyi bir ısı akışı sağlayabilmesi şeklinde sıralanabilir. düzlemsel ısı borusu uygulamalarında bakır tozunun kullanılması Leong ve Liu (1997) tarafından incelenmiştir. Fitil malzemesinden beklenen özellikler şunlardır: . Öte yandan.10 2 ⎡4 ⎤ ⎡ 3 Q µ (πd ) ⎤ V = ⎢ (L c + L e ) L a ⎥ ⎢ 2 l ⎥ ⎣5 ⎦ ⎢ ρ l g h fg ⎥ ⎣ ⎦ 1/ 3 (1. Eğer yerçekimsiz ortamda kullanılan bir ısı borusu ise (örneğin uzayda kullanılan ısı borusu). küçük ısı yüklerinde yatay konumda kullanıldığı uygulama ise Kadoguchi vd.Gerekli kılcal pompalama basıncının sağlanması için sıvı-buhar ara yüzeyinde gözeneklerin oluşmasına imkan vermesi. Fitiller Isı boruları içerisinde. pirinç ve paslanmaz çelik tellerden örülerek yapılabilirler.4.Yoğuşan iş akışkanının geri dönüşü için gerekli akış kesitini sağlaması. Bu kılcallık çeşitli tellerden örülmüş fitiller olabileceği gibi ısı borusu içerisine açılan yivler yardımıyla da sağlanabilmektedir (Dunn ve Reay. 1. (1997) tarafından araştırılmıştır. sıvının taşınması. Lc ve La sırasıyla evaporatör. kondenser bölgesinde yoğuşan akışkanın evaporatör bölgesine taşınması. Bazı durumlarda da toz metalurjisi ile gözenekli olarak üretilen malzemeler de (Sinterlenmiş malzemeler) kullanılmaktadır (Faghri. kondenser ve adyabatik bölge uzunlukları ve d ise ısı borusu çapını ifade etmektedir. . ısı borusu iç yüzeyine açılan kılcal . Bu anlamda. 1994). Örülmüş paslanmaz çelik tellerden (50 Mesh) oluşan fitillerin. Q ısı borusunun evaporatör bölgesinden uygulanan ısı yükü. .4) Burada.

kondenser bölgesinde ısı transfer edilen yüzeyin azalmasına neden olurlar. . Isı Borularında Kullanılan Malzemeler Isı borularında bakır. 1995) şu şekilde sıralanabilir: . . .Buhar ile sıvı ara yüzeyinde oluşan taşınmayı azaltmak. Eğer çalışma sürecinde gaz üretimi olmuşsa. Isı borularında kullanılan bazı malzemeler yüksek sıcaklıkta iş akışkanı ile reaksiyona girerek gaz üretimi yaparlar. Bu malzemelerin. alüminyum. çelik. . yoğuşmayan gazlar ısı borusunun üst bölgesinde toplanıp bloke ederek.’de ısı borularında yaygın olarak kullanılan bazı akışkanlar ile ısı borusu malzemelerinin uyumlulukları verilmiştir. Termosifonlarda fitil kullanılmasının nedenleri (Faghri. Fitil kullanılmasının toplam ısı transferi katsayısını artırdığı bildirilmiştir.11 kanalların kullanımı şeklindeki uygulama ile ilgili çalışma da Stephan ve Buse (1992 ve Passos ve Reinaldo (2000) tarafından yapılmıştır. Bu tür uygulamalarda fitil kullanılması zorunluluğu yoktur.Eğimli termosifonlarda sıvının dairesel olarak ısı borusu yüzeyine dağılımına yardımcı olmak.5.Evaporatörde çekirdek kaynamasını kolaylaştırmak. Yerçekimi destekli ısı borularında akışkanın kondenserden evaporatöre akışı yerçekimi kuvvetiyle sağlanmaktadır. Malzeme seçiminde en önemli konu akışkan ile uyumluluğu. fitil olarak pamuktan yapılmış lamba fitilinin kullanılması Said ve Bilal (1999) tarafından deneysel olarak incelenmiştir. seramik vs gibi malzemeler kullanılabilir. Çizelge 1.5. çalışma şartlarına bağlı olarak iş akışkanı ile uyumlu olarak çalışabilmeleri istenir. 1. yani çalışma esnasında gaz üretiminin olmamasıdır. Yerçekimi destekli ısı borularında. Ancak bazı uygulamalarda fitil kullanılmasının yararlı olacağı bildirilmiştir.Kondenser kısmında yoğuşmayla olan ısı transferini artırmak.

sıcaklığa.5. GÜY: Yüksek sıcaklıklarda gaz üretimi. (1997). Isı Borularının Çalışmasını Sınırlayan Limitler Isı borusu tasarımındaki en önemli konu. Sözü edilen bu limit. Bu limitlerin her biri fitil yapısına. Peterson ve Bage (1991) ve Kim ve Peterson (1994) tarafından yapılan araştırmalar. Bu kılcal basıncın ısı borusu içerisindeki basınç kayıplarından daha büyük olması gerekir. viskoz. ses. Bu limitler. evaporatörden kondensere. Isı borusu içerisine yerleştirilen fitil. El-Genk ve Saber (1997).12 Çizelge 1. Isı borusu birkaç W’tan birkaç KW’a kadar ısı taşıyabilecek şekilde tasarımlanabilir. gözenek yapısı ve akışkanın yüzey gerilmesi ile bağıntılı olarak. iş akışkanına. Hashimoto ve Kaminogo (2002). kılcal pompalama.6.6. 1. ısı borusunda yoğuşan sıvının. GÜB: Bütün sıcaklıklarda gaz üretimi. bu konuda yapılan çalışmalara örnek olarak verilebilir. . 1976. ısı borusunun konumuna ve boyutlarına bağlıdır. köpürme ve kaynama limitleri olarak sıralanmaktadır. fitilde oluşan kılcallıkla taşınmasında karşılaşılan bir limittir. Güngör. Ancak ısı borularının da taşıyabilecekleri bir ısı yükü sınırı vardır. UO: Uygun olabilir. UD: Uygun değil. ÖL: Literatüre göre önerilebilir. ısı borusunun transfer edebileceği ısı miktarıdır. 1. Isı borularının çalışmalarını kısıtlayan bu faktörlerle ilgili olarak çok sayıda çalışma yapılmıştır.1. Shatto vd. Bazı akışkanlar ile malzemelerin uyumluluğu (Chi. 1995) Malzeme Bakır Alüminyum Paslanmaz Çelik Nikel Çalışma Akışkanı Su ÖG GÜB GÜY UO Aseton ÖG ÖL UO UO Amonyak UD ÖG ÖG ÖG Metanol ÖG UD GÜY ÖL ÖG: Geçmiş uygulamalara göre önerilebilir. Ong ve Haider-E-Alalhi (1999). kılcal basınç oluşturur. kılcal pompalama limiti olarak da bilinir. Kılcal Limit Kılcal limit.

Ses Limiti (1. ∆Pv < 0. basınç çok düşerse. buhar akışında baskın olmaktadır. daha fazla ısı taşıyamayacağı için bu nokta ses . buharın boğazdan geçişinde. tam boğaz kısımdaki hız. ∆Pkılcal >∆Pl + ∆Pv + ∆Pg (1.6.3. ∆Pv: Buharın evaporatörden kondensere dönmesi için gerekli olan basınç farkı. Bu noktadan sonra evaporatör bölgesinden verilen ısı artırılsa bile ısı borusu. ∆Pg: Yerçekimi kuvvetine bağlı olarak ortaya çıkan basınç düşümüdür. akışkanın viskoz kuvvetleri. borudaki toplam basınç düşümünden büyük olması gerekir.13 Isı borusu içerisindeki basınç düşümü üç farklı şekilde meydana gelir. Bu sorunla karşılaşmamak için. Viskoz Limit Düşük sıcaklıktaki çalışmalarda.2. buharın geçtiği bölgenin gerisinde kalan bölgede. Eğer kılcal pompalama basıncı küçükse fitilin buharlaştırıcı bölgesi kuru olacaktır. sıfıra eşit. Bu ortamdaki akış.6) eşitliğinde gösterildiği gibi 0. Bunlar. ısı borusu içerisindeki toplam basınç düşümünün buhar basıncına oranına bakılır.6. ses sınırına ulaşır.1 Pv 1. 1. Bu durumla sadece ısı borusunun ilk çalışmaya başlamasında karşılaşılır. ∆Pl: Sıvının kondenserden evaporatöre dönmesi için gerekli basınç farkı. Sonuçta kondenserden evaporatöre dönen akışkan miktarı verilen ısıyı taşıyamayacaktır. Akışta bir boğulma meydana gelir. Bu akış esnasında.6) Isı borusu içerisinde evaporatörden kondensere doğru buharın akışı düz bir borudaki akıştan farklıdır.1’den küçük olması yeterlidir (Dunn ve Reay 1994). sıfırdan büyük veya küçük olabilir. daralıp genişleyen bir boğazdaki akışa benzer. Bu değer.5) Isı borusundaki maksimum kılcal pompalama basıncının. Bu oranın (1.

Chi. 12 Q s . burada ısı akışına karşı bir . Ses sınırına bağlı ısı yükü için. Eğer ısı aktarılan yüzeylerde buhar tabakası birikirse.7) eşitliği önerilmiştir. Köpürme limiti Weber sayısı 1’e eşit olduğu zaman (We=1) oluşur (Saatçi vd. Eğer sıvı zerreciklerinden kopartılıp kondensere taşınan sıvı taneciği miktar artarsa. 1986). Köpürme sınırını veren eşitlik (1. Kaynama Limiti Isı borusunda ısı taşınımı. 1976) tarafından (1. Bu olay evaporatör kısmının fazla ısınmasından ve kondensere sıvı taneciklerinin çarpmasıyla ortaya çıkan seslerden anlaşılabilir. Bu olayın nedeni kesme kuvvetlerinin fazla olmasıdır. max ⎡ Cp R T ⎤ = A v ρ o h fg ⎢ ν ν o ⎥ ⎣ 2 (Cp ν + 1) ⎦ (1.4. akışkanın buharlaşıp yoğuşması ile gerçekleşmektedir.6. 1. 12 Q e .l ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (1.6.7) Burada Av buhar kesit alanını. ısı borusundaki akış yavaşlar ve durur.. Ses sınırı yüksek sıcaklıklı ısı borularında karşılaşılan bir sınırdır. buhar-sıvı ara yüzeyi için hidrolik çapı ifade etmektedir. 1.l terimi.5. max ⎛ σρ = A ν h fg ⎜ ν ⎜ 2r ⎝ h . sıvı taneciklerini fitil yüzeyinden koparıp tekrar kondensere doğru taşır. Köpürme Limiti Isı borusu içerisinde zıt yönlerde akmakta olan buhar ve sıvı akışkanlarından buharın hızı yeterince büyükse.8) Burada rh . 1976). ρ o ve To durma noktasındaki yoğunluk ve sıcaklığı tanımlamaktadır.8) bağıntısı ile verilmiştir (Chi.14 sınırı olarak tanımlanır.

radyal ısı akısı ile oluşan bir yüksek sıcaklık limitidir. Bu olayların anlaşılabilmesi için bazı boyutsuz sayılar kullanılır. Termosifonlardaki Limitler Termosifon içerisinde iki önemli olay meydana gelmektedir.9) Burada. Weber sayısı. Kaynama limiti. kaynama limiti olarak tanımlanır. 2001).9) bağıntısı ile verilmiştir. Bond sayısı. 1.15 direnç meydana gelir. Froude sayısı ve Kutateladze sayısı’dır.10) . O bölgede aşırı bir sıcaklık artışı meydana gelir. Pc kılcal basıncı. Bu çözüm için önerilen en uygun fitil. Kutateladze sayısı. Bu sınır. ri ve rv boru iç yarıçapını ve buhar akış yarıçapını göstermektedir. ρv V 2d σ We = (1. max = ( ) (1. Kaynama sınırını veren eşitlik (Chi. fitil yüzey alanını büyütmek gerekir. Bu boyutsuz sayılar. ke evaporatör iletkenliğini. Bunu önlemek için ısı borusu iç yüzeyinde (fitil ile yüzey arasında) buhar birikmesine neden olabilecek seviyede sisteme ısı verilmemelidir.10) eşitliği ile hesaplanabilir (Incropera ve DeWitt. Bu limitin sınır değerini daha büyük değerlere çekebilmek için. Weber sayısı. toz metalden sinterlenerek üretilen fitillerin kullanılmasıdır. ısı akısının kritik ısı akısına oranı olarak tanımlanır. atalet kuvvetlerinin yüzey gerilme kuvvetlerine oranı olarak tanımlanır ve (1. sıvı-buhar fazlarının karşılıklı akışı ve kaynama olayıdır. 1976) (1. Bunlar. 2 π L e k e Tν h fg ρ ν ln ri r ν ⎛ 2σ ⎞ ⎜ ⎜ r − Pc ⎟ ⎟ ⎝ ν ⎠ Q b . Bu direnç nedeniyle yüzeyden ısı aktarımı yavaşlar.7.

köpürme limiti. İşte sıvı dönüşünün durduğu anda taşma limitine ulaşılmış olur.5 (1. Buhar ve sıvı akışkanların karşılıklı bağıl hızı artırıldığında. çalışma basıncı (veya akışkanın doyma sıcaklığı)dır. kaynama limiti ve gayzer etkisidir. evaporatör uzunluğunun kondenser uzunluğuna oranı. Eğer bağıl hız biraz daha artırılırsa. 1995).11) eşitliğinden bulunur. viskoz kayma gerilme kuvvetleri. sıvının kondenserden evaporatöre dönüşünü yavaşlatır. Bunlar.11) Termosifonlardaki ısı transferi de pek çok etmenden etkilenir. ısı borusu geometrisi. Bütün bu faktörler termosifonun çalışmasında etkilidir. kayma kuvvetleri nedeniyle küçük taneciklerin koparılıp tekrar kondensere doğru taşınmasına da köpürme limiti adı verilir. doğal olarak buhar hızı artacağı için ısıl akışkan şartları kararsız hale gelir. akışkan tipi. Bu esnada ısıl akışkan şartları kararlı haldedir. taşma limiti. fazla akışkan şarj edilmesi durumunda da gayzer kaynaması önemli bir sınırdır (Lin vd. ısı akısı. Termosifonlardaki taşma limit için Faghri (1995) tarafından (1. d boru çapını.16 Buradaki V akış hızını. Eğer evaporatör bölgesinden ısı verilmeye devam edilirse. gerilmesini ifade etmektedir. akışkan miktarı.12) eşitliği önerilmiştir. Kondenserden evaporatöre doğru akışı duran sıvıdan. ρ v buhar yoğunluğunu ve σ ’da yüzey Bond sayısı yerçekimi ve yüzey kuvvetlerinin oranı olarak tanımlanır (Faghri 1995) ve (1. sıvının kondensere dönüşü tamamen durur. genellikle sıvı ve buharın karşılıklı akışı nedeniyle meydana gelir. Termosifonlardaki köpürme ve taşma. Sıvı şarjının az olduğu durumlarda taşma ve köpürme limiti.. . Termosifon tipi ısı borularında karşılaşılan limitler. Termosifonun çalışması esnasında bu etmenlere bağlı olarak ısı borularındaki ısı limitlerinden farklı limitlerle karşılaşılabilir. ⎡ g(ρ − ρ v ) ⎤ Bo = d i ⎢ l ⎥ σ ⎣ ⎦ 0.

17

Q max = K h fg A [g σ (ρ l − ρ v )]

0 , 25

−0 , 25 v

+ ρ l−0, 25

)

−2

(1.12)

Burada A, termosifonun kesit alanını göstermektedir. K katsayısı da (1.13) eşitliği ile ve bu eşitlikteki Bo sayısı (1.11)’de verilen eşitlikle hesaplanabilir.
0 ,14

⎛ρ K =⎜ l ⎜ρ ⎝ v

⎞ ⎟ ⎟ ⎠

tanh 2 Bo 0, 25

(1.13)

Isı borusundaki akışkan miktarı toplam hacmin % 40’ından fazla ve ısı borusu iç basıncıda 104 Paskaldan büyükse kaynama ve köpürme limiti baskın olmaktadır (Golobic ve Gaspersic, 1997). Köpürme limiti evaporatörden kondensere giden buharın kondenserden evaporatöre dönen sıvı zerreciklerini koparıp sürüklemesi ile, yani sıvı ve buharın zıt yönlerde akışı nedeniyle oluşur. Eğer termosifon içerisinde bu iki fazın karşılaşması önlenirse bu limiti ortaya çıkaran şartlar ortadan kaldırılmış olur. Khalid vd., (1991) ve Khalid ve Witwit (2000), ısı borusunun adyabatik bölgesine sıvı ve buhar fazlarının birbirleri ile temasını önlemek için ince metal bir bariyer kullanılmasını önermişlerdir. Endüstriyel termosifonlu ısı değiştiricilerinde, ısı borusu boyunca üniform sıcaklık dağılımını sağlamak için, akışkan miktarı gereğinden bir miktar fazla konulur. Bu ısı değiştiricilerin ilk çalıştırılmalarında, evaporatör bölgesinde uygulanan ısı yükü yetersizdir. Kararlı durumdaki havuz kaynaması için gerekli ısı yükü verilemediği için, sıvı havuzunun sıcaklığı kararlı duruma gelinceye kadar artar. İşte tam bu noktada, sıvı havuzunda oluşan buhar kabarcığı hızlıca büyür ve büyüklüğü boru çapına ulaşır. Kabarcık daha da büyür ve kondenser kapağına doğru taşınır. Bu şekilde oluşan büyük buhar kabarcıkları arka arkaya, dalgalar halinde taşınıp kondenser üst kapağına çarpar. Bu hızlı akışkan transferi, ısı transferinde dalgalanma ve ses oluşumuna neden olur. Bu olaya Gayzer borusu boyunca yüzeyde ölçülen kaynaması veya patlaması adı periyodik dalgalanmalar verilmektedir (Casarosa vd., 1983). Gayzer patlaması olayının incelenmesinde, ısı sıcaklıklardaki gözlenmektedir. Bu esnada büyük buhar kabarcıklarının kondenser üst kapağına

18

çarpması ile ortaya çıkan sesler, su veya buhar çekicinin çıkardığı seslere benzerdir (Khalid ve Witwit 2000). 1.8. Termosifonlarda Maksimum Isı Akısı Termosifonlarda taşınabilecek maksimum ısı akısını saptayabilmek için çok çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Golobic ve Gaspersic, 1997; Imura vd., 1983; Monde vd., 1997, Mitsutake vd., 1997). Bunlardan sadece birisi olan, çok sayıdaki deneysel veriyi kullanarak Golobic ve Gaspersic (1997) tarafından türetilmiş olan eşitlik (1.14) aşağıda verilmiştir. & q 14 h fg ρ1 2 [g σ (ρ l − ρ ν ) ] ν

Ku =

(1.14)

& q = 0,131 x 1 1 − exp − x 2 (d e l e ) cos 1,8 ϕ − 55 o

{

[

(

) ]}

0 ,8

(1.15)

Buradaki x1 ve x2 terimleri (1.16) ve (1.17) eşitliklerinden bulunabilir.
Tc1 3 Pc11 12 g 1 4 τ exp 2,576 − 11,423 τ + 1,146 ω + 21,610 τ 2 − 3,519 τ ω 2 14 M + 5,337 τ 2 ω 2 − 28,440 τ 3 − 22,224 τ 3 ω

x1 =

(

)

(1.16)

x2 =

1 [ (0,484 τ − 1,036 ) ω − 0,984 τ + 1,076]

(1.17)

Buradaki τ ise (1.18) eşitliğinden bulunabilir.
τ = 1− T Tc

(1.18)

Bu çalışmada, üretimi yapılan ısı borusunun taşıyabileceği maksimum ısı akısı, Golobic ve Gaspersic tarafından türetilen (1.15) eşitliğinden yararlanılarak hesaplanmıştır.

19

2. KAYNAK BİLGİSİ Gazdan suya ısı aktaran ısı borulu sistemler literatürde çok nadir olarak yer almaktadır. Buhar kazanı baca gazlarının atık ısısından enerji geri kazanımı amacıyla yapılan bir çalışmada (Terdtoon vd., 1996), gaz-su tipi ısı borulu bir ısı geri kazanım ünitesi imal edilmiştir. Yapılan deneysel çalışmada baca gazı atık ısısı ile buhar kazanına alınan besleme suyunun ön ısıtılması yapılmıştır. Gaz tarafındaki akışın Re sayısının artması ile verimliliğin azaldığı, basınç kayıplarının ise arttığı görülmüştür. Yapılan çalışmada, ısı değiştirici ısıl verimliliği % 58 ve ısı değiştiricinin neden olduğu basınç kaybının 15 Pa olduğu belirlenmiştir. Azad ve Moztarzadeh (1985), gazdan suya ısı transferi sağlayan eş eksenli ısı borulu ısı geri kazanım sistemlerini teorik olarak çalışmışlardır. Yaptıkları çalışmada Ce/Cc oranının, değişik sıra sayıları için ısı değiştirici verimliliğine etkisi ile sıra sayısı ve akış hızının değişimi ile ısı borulu ısı değiştiricideki basınç düşümünün değişimi incelenmiştir. Literatürde fazla bulunmayan değişik bir uygulama olarak, sudan havaya ısı aktarımında yerçekimi destekli ısı borulu ısı değiştiricilerin kullanılması Azad vd. (1985) tarafından teorik olarak incelenmiştir. Bu çalışmada güneş enerjili tarımsal bir kurutucu için, ısı borulu ısı değiştirici kullanılmıştır. Güneş kolektöründen ısınarak çıkan su, ısı değiştiricisinin evaporatör kısmına gelmekte ve burada ısı borusu tarafından alınan ısı, kondenser kısmında ısıtılacak havaya aktarılmaktadır. Kondenser bölgesinde ısı aktarımını kolaylaştırmak amacıyla kanatlı borular kullanılmıştır. Evaporatör kısmında ise kanat kullanılmamıştır. Ayrıca ısı geri kazanımı sağlamak amacıyla, kurutucudan çıkan nemli hava, güneş enerjili su ısıtıcısı ile ısıtılan kuru çevre havasının ön ısıtılması için kullanılmaktadır. Bu uygulama ile, ısı geri kazanım sisteminin kullanılmadığı duruma göre, toplam verimlilikte % 40’lık bir artışın olduğu bildirilmiştir. Bağıl Reynolds sayısının (Re*=Ree/Rec) artması ile toplam verimliliğin azaldığı bildirilmiştir.

birim uzunluktaki kanat sayısı. ünitenin monte edilmesinden önce % 83 iken. buhar kazanı. kanat sayısının 315’den 551’e çıkartılması ile verimliliğin % 44.3 mm’den 0. Yapılan çalışmada. Bunlar.75’ten % 52. ısı borulu sistemin verimliliği % 56 olarak bulunmuştur. ısı değiştiricisi verimliliğinin değişimi incelenmiştir.2’lik bir tasarruf sağlandığı ifade edilmiştir. Üçüncü uygulamada ise bir tekstil fabrikasındaki kurutucuda ısı borulu sistem denenmiş.6 olarak hesaplanmıştır. soğuk ve sıcak akışkanların ısıl kapasite oranının Ce/Cc=1. daimi plakalı bakır boru ve çelik tüplerden yapılmıştır.2’ye yükseldiği gözlemlenmiştir. yaptıkları üç farklı uygulamayı özetlemişlerdir. Sun ve Shyu (1997).5 olması durumunda. Bakır ısı borusunun.4 mm’ye çıkarılması ile verimlilikte dikkate değer miktarda (% 47. Aynı konfigürasyonda.6’dan % 48. Verimlilik birim uzunluktaki kanat sayısının artması ile artmaktadır. evaporatör ve kondenser uzunluklarının değişimine bağlı olarak. çelik ısı borusuna oranla yaklaşık % 10 daha iyi performans gösterdiği bildirilmiştir. ısı boruları arasındaki mesafe. Ce/Cc oranının artması ile verimliliğin arttığı ifade edilmiştir. endüstriyel uygulamalarda ısı borulu ısı değiştiricilerin kullanımı konusunda. Dube ve arkadaşları (1996) tarafından. Buhar kazanının atık baca gazı ile yakma havasının ön ısıtılması. Yapılan hesaplamalarda. İş akışkanı olarak su kullanılmış olup.25’e) bir artış gözlenmemiştir. Orijinal kazan verimi. uygulama yapıldıktan sonra % 86. Yapılan ikinci uygulamada yüksek fırın için ısı borulu ısı geri kazanı ünitesi kurulmuş.20 Azad ve Geoola (1984) tarafından yapılan çalışmada. yerçekimi destekli ısı borulu ısı geri kazanım sistemleri için teorik bir yaklaşımda bulunmuşlardır. . kanat kalınlığının 0. Hızın 2 m/s den 6 m/s’ye artırılması ile ısı değiştiricisi verimliliğinin azalmakta olduğu görülmüştür. Isı değiştiricisi. fırın ve kurutucudur. kanat kalınlığı. evaporatör kısmının % 60’ı oranında akışkan şarjı yapılmıştır. havadan havaya ısı transferi sağlayan ısı borulu ısı değiştiricileri imal edilip test edilmiştir. yakma havasının ön ısıtılması bu sistemle sağlanmıştır. ısı borulu ısı geri kazanım sistemi ile sağlanmış ve yakıttan % 4. Kondenser kısmında hava hızı 2–6 m/s aralığındadır.

21 Azad ve Aliahmad (1989). gaz-gaz tipi fitilsiz ısı borulu ısı değiştiricisindeki basınç kaybını saptamak için analitik bir model üzerinde çalışmışlardır. Çalışmada. soğuk ve sıcak akışkanların Reynolds sayılarının oranı ile evaporatör ve kondenser boylarının oranının. imalat ve test çalışmalarını rapor etmişlerdir. toplam 750 mm uzunluğunda bakır ve çelik ısı boruları kullanılmıştır. ısı değiştiricideki sıra sayısının ve akış hızının artması. boru üzerindeki kanatçık aralığının ve borular arası mesafenin azalması ile basınç düşüşünün arttığı bildirilmiştir. . ısıl güç istasyonlarındaki atık ısısından ısı geri kazanımı için klasik / konvansiyonel sistemler yerine ısı borulu ısı geri kazanım sistemlerinin kullanılması durumundaki ısıl verimlilikteki değişimi incelemişlerdir. Çalışmalarında. ısı değiştiricilerinde ısı borusu veya termosifon kullanılması halindeki çalışma karakteristiklerini incelemişlerdir. bir ısı borusunun performans testlerinden hareketle boru demetinin konvektif ısı transferi katsayısını hesaplamak için bir metot geliştirmişlerdir. Ree ve Rec’nin çeşitli değerleri için Ce/Cc’ye bağlı olarak değişimi verilmiştir. Azad ve arkadaşları (1985) tarafından yapılan çalışmada. Çeşitli kanat tipleri ve akışkan kullanıldığı durumlardaki verimlilikler incelenmiştir. Ce=Cc için minimum olduğu bildirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda. (1995). ısı değiştiricisi sıralarındaki ısı dağılımı evaporatör ve kondenser kısımları için incelenmiş ve sayısal bir örnekle açıklanmıştır. Verimliliğin. Lee ve Bedrossian (1978). dairesel kanatlı ısı borulu ısı geri kazanım sistemlerinde. Bilgisayar programı yardımıyla sonlu farklar metodunu kullanarak. Huang ve Tsuei (1985)’nin yaptıkları çalışmada. ısı borulu ısı değiştiricisinin ısıl performansını hesaplamışlardır. Verimliliğin. Lukitobudi vd. Niro ve Beretta (1992). toplam ısı transferine etkisi incelenmiştir. fırınlarda orta sıcaklıklarda (300 oC’in altındaki sıcaklıklarda) kullanılacak olan ısı borulu ısı geri kazanım sistemlerinin dizayn.

Bu metotla iterasyona ihtiyaç duyulmadan sıcak ve soğuk akışkanların sıcaklık dağılımının tahmin edilebileceği bildirilmiştir. evaporatör ve kondenser arasında oluşan sıcaklık farkı verilmiştir. Yaptıkları çalışmada farklı akışkanlar kullanılarak. düşük sıcaklıklar için ısı borulu ısı değiştiriciler incelenmiştir. Tan ve Liu (1990) tarafından ε-NTU metodunu kullanarak. diğer durumlarda ise optimum pozisyon belirlenmelidir. yeni sistemlerin değerlendirilmesinde ve özellikle diğer klasik sistemlerle karşılaştırılmasında. klasik hesaplama metotları yerine uzman sistemlerin kullanıldığı bilgisayar destekli çalışmaların daha iyi sonuç verebileceğini bildirmişlerdir. daha önceden yapılan çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Qadeer ve Johnson (1996). . Ayrıca toplam ısı borusu sayısı ile verimlilik arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan çalışma ile evaporatör ve kondenser yüzey sıcaklıkları ile akışkan sıcaklıklarının tahmin edilmesi üzerinde durmuşlardır.22 Isı borulu ısı değiştiricilerde evaporatör ve kondenser kısımlarını birbirinden ayıran ara bölmenin yerinin optimum olarak belirlenmesi için bir çalışma Tan ve arkadaşları (1991) tarafından yapılmıştır Bu çalışmaya göre ayrım plakasının mutlaka ortada olması zorunlu değildir. Ayrım plakasının yeri sıcak ve soğuk akışkanların bağıl akış oranlarına bağlıdır. 15–30 mm arasındaki ısı borusu çapları için yapılan incelemede boru çapının artması ile ısı değiştirici verimliliğinde az bir miktar artma olduğu bildirilmiştir. Stulc ve arkadaşları (1987) tarafından yapılan çalışmada. atık ısı geri kazanımında kullanılan ısı borulu ısı değiştiriciler için bir simülasyon programı üzerinde çalışmışlardır. Yapılan simülasyon programı ile bulunan sonuçlar. Khoshravan ve Sharifi (1999).2 kW’dan 4 kW’a kadar artırılması durumunda. 25 mm çapında ve 2 m uzunluğundaki bir ısı borusundan transfer edilen ısının 0. Eğer akış her iki taraftaki hızlar birbirine yakınsa ayırıcı plaka ortada olmalı. ısı borulu ısı değiştiricilerin performansının belirlenmesi üzerinde çalışmışlardır.

kışın ise ısıtma amacıyla çalıştırılacak sistemin eğim açısında yataydan toplam 12o’lik bir değişiklikle bir taraftan diğer tarafa ısı transferinin sağlanabileceği gösterilmiştir.23 Söylemez (2003). Beckert ve Herwig tarafından R–22 kullanılarak yapılan deneylerde. transfer edilen ısıda önemli derecede bir azalma olduğu görülmüştür. Örnek olarak yapılan sayısal çalışmada. Bu çalışmaya göre. Akışkanın ısı borusu içerisindeki akışında minimum entropi üretimini sağlamak için evaporatör kısmı olabildiğince kısa. ısı borulu ısı değiştiricilerin termoekonomik optimizasyonu üzerine bir çalışma yapmıştır. eğim açısının transfer edilen ısı akısına bir etkisinin olmadığı Güngör (1995) ve Beckert ve Herwig (1996) tarafından bildirilmiştir. İklimlendirme sistemlerinde kullanılan ısı geri kazanımı amaçlı ısı borulu ısı değiştiricilerin çalışmasında. eğim açısının ısı transferine olan etkisi ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda. Ancak ısı borularının yatayla yaptığı açı 6o’ye getirildiğinde. yatayla yaklaşık olarak 7o’ lik açı değerine ulaşılıncaya kadar evaporatör bölgesinden kondenser bölgesine transfer edilen ısıda fazla bir değişme olmadığı gözlenmiştir. bu değerden sonra net kazancın hızla düştüğü tespit edilmiştir. Isı borusu içerisindeki buhar sıcaklığındaki artışın entropi üretimini artırdığı ve sonuçta ikinci kanun veriminin azalmasına neden olduğu bildirilmiştir. Khalkhali vd. minimum entropi üretimini sağlamaktadır. Özet olarak. net kazancın ısı değiştirici verimliliğinin artması ile arttığı ve yaklaşık % 80’lik bir değerde maksimuma ulaştığı. konvansiyonel ısı borulu sistemlerdeki entropi üretimi ile ilgili bir çalışma yapmıştır. (1999). -6o pozisyonunda kışın dışarıdan alınan taze havanın . kondenser olarak çalışan kısım ise evaporatöre dönüşmüş olacaktır. optimum yoğuşturucu ortamı. fitil kesitinin ise olabildiğince büyük olması gerekir. eğim açısının değiştirilmesi ile iklimlendirme sistemlerinde. Buradan hareketle iklimlendirme sistemlerinden ısı geri kazanım için çok küçük eğim açısı değişiklikleriyle sistemin çalışabileceği bildirilmiştir. Yazın soğutma. Çalışmasında P1-P2 metodu ile ε-NTU metodu birlikte kullanılmıştır. Böyle bir uygulama ile önceden evaporatör olarak çalışan kısım kondensere. Bu çalışmada termodinamiğin ikinci yasasına göre entropi üretiminin olabildiğince az olması için üzerinde durulması gereken konulara açıklık getirmişlerdir.

70’in altında tutabilmek için. iklimlendirme sistemlerinde nem alma ve kurutma için ısı borularının kullanılabilirliği FLOTHERM programı ile sayısal olarak incelenmiştir.24 ısıtılması.% 32.7 oranında bir artış olduğu gözlenmiştir. Ayrıca. Yapılan deneysel çalışmalarda termosifonların kullanımı ile. .70’in üzerinde olduğu durumlarda ek ısıtıcıya ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir. Bağıl nemi 0. sağlanabilecektir. +6o pozisyonunda ise yazın taze havanın soğutulması. Yapılan çalışma sonucunda ısı borularının eğiminin artması ile verimliliğin arttığı görülmüştür. tropikal iklimlerde HVAC sistemlerinde kullanılan ısı borulu ısı değiştiricilerin toplam verimliliği üzerinde bir simülasyon çalışması yapılmıştır. soğutma kapasitesinde % 27 . üretim maliyeti ve iklimlendirme sisteminin boyutlarının büyümesi gibi olumsuz taraflarının olduğu ifade edilmiştir. termosifon tipi ısı borulu ısı değiştiricilerin bu sistemlerde kullanılabilirliği Wu vd. Yau ve Tucker (2003) tarafından. Ancak bağıl nemin 0. Enerji maliyetini azaltmak için. konvansiyonel ısıtma-soğutma elemanları kullanılarak bağıl nemi kontrol etmek için önemli miktarda enerji kullanılmaktadır. Bu sitemlerde. (1997) tarafından incelenmiştir. Yapılan simülasyon çalışmasının özellikle endüstriyel uygulamalar için uygun olduğu bildirilmiştir. ısı borulu ısı değiştiricilerin kondenserinin konvansiyonel ısıtıcı yerine kullanılabileceği görülmüştür. Lin ve arkadaşları (2005) tarafından yapılan bir araştırmada. Böylece enerji ekonomisi sağlanabilmesinin yanında çevresel etkilerin de azaltılabileceği ifade edilmiştir. en iyi verimliliğin alınabilmesi için evaporatör ve kondenser bölgelerindeki hızların eşit olmaması gerektiği bildirilmektedir. İklimlendirme sistemlerinde bağıl nemin kontrolü iç hava kalitesinin sağlanması önemlidir. Ayrıca sisteme eklenen ısı borulu ısı değiştiricinin sistemin basınç kayıplarını artırdığı.

20 mm çapında 310 mm uzunluğunda çelik ısı boruları kullanılmıştır. Bu uygulama ile atık gazdan % 70–93 arasında geri kazanım sağlandığı bildirilmiştir.25 HVAC sistemlerinde ısı borulu sistemlerin kullanılabileceğini. metanol ve aseton kullanıldığı durumlar incelenmiştir. (1998. Bu çalışmada. büyük bir otobüsün ısıtılması amacıyla. Akışkanların ısı taşıma katsayısı (Merit sayısı) ve devreye girebilme/çalışmaya başlama sayıları dikkate alınarak 50 oC çalışma koşulu için en uygun akışkanın metanol olduğu bildirilmiştir. Bezrodnyi ve arkadaşları (1990) tarafından ısı borulu sistemlerin. sistemden ısı borusu yardımıyla geri kazanılan ısı. Otomobillerin eksoz gazından yararlanarak ısıtılması ile ilgili olarak Yang vd. (2003) tarafından yapılan çalışmada. 1999) ve Lamfon vd. sistemin kendisini bir yıllık bir dönemde geri ödeyebileceği Mathur (1996) tarafından ifade edilmiştir. atık ısı boyleri olarak baca sıcaklığı çok yüksek olan sistemlerde (örneğin ergitme fırınlarında) ısı geri kazanımı amacıyla kullanıldığı bir çalışma yapılmış ve başarı ile uygulanmıştır. Isı borularında iş akışkanı . yanma havası olarak gönderilmiştir. gaz türbinlerinde baca gazının atık ısısından çevrimsel ısı borulu (loop heat pipe) bir sistem yardımıyla enerji geri kazanımı için bir düzeneğin tasarım ve üretimini gerçekleştirmişlerdir. bu kullanımla enerjiden yapılan tasarrufla. Bu tür baca gazlarının korozif olması ve çok miktarda toz içermesi nedeniyle çalışmada oluşabilecek sorunlara dikkat edilmesi gerektiğini özellikle bildirilmiştir. Noie-Baghban ve Majideian (2000) tarafından yapılan deneysel bir çalışmada. Habeebullah vd. modifiye edilmiş ticari suamonyak kullanan absorpsiyonlu soğutucuda kullanılmıştır. Soğutucudan elde edilen soğuk su ile fan-coil tipi soğutma tünelinden sağlanan hava soğutulup gaz türbinine. (1998). Sistemde akışkan olarak su. Hastanelerdeki ameliyathanelerde kullanılan klima sistemlerindeki atık enerjiden ısı geri kazanım için. Verimin düşük olmasının nedeninin boruların kanatsız olması ve borular arası mesafenin çok olmasından kaynaklandığı bildirilmiştir. ısı borulu ısı geri kazanım sistemi ile % 16’lık ısıl verim elde edilmiştir.

(1986) tarafında incelenmiştir. kademelerin ayrı ayrı değiştirilebilmesi. .26 olarak su kullanılmış olup. Isı borulu sistem için Huang ve Tsuei (1985)’nin yaptığı çalışma referans olarak alınmıştır. Plakalı ısı değiştiricinin toplam ısı transferi katsayısı. Isı borulu sistemin verimi % 58 (+/. Isı geri kazanımı uygulamalarında.% 7). aynı zamanda basınç düşümü de ısı borulu sisteme nazaran daha az olmuştur. Hsieh vd. İki sistemin karşılaştırılmasında bu durum dikkate alınmamıştır. Azad vd. yüksek verimli bir dönel ısı tekerleği ile ısı borulu ısı geri kazanım ünitesi karşılaştırılmıştır. Ancak karşılaştırma için alınan Huang ve Tsuei’nin çalışmasındaki ısı boruları kanatsız olarak yapılmıştır. Çok kademeli ısı geri kazanım ünitesi kullanılması durumunda. taşıma kolaylığı ve gerektiğinde sisteme ek ünite ilave edilebilmesi gibi avantajlarının olduğu ifade edilmiştir. Hsieh (1987) çapraz olarak düzenlenmiş ısı borulu ısı değiştiricilerde transfer edilen ısı ile klasik karşıt akışlı ısı değiştiricilerde transfer edilen ısıyı karşılaştırmış ve genelleştirilmiş bir ifade türetmiştir. ısı tekerinin verimi ise % 73. sistem verimi. Plakalı ısı değiştiricisinin sadece toplam ısı transferi katsayısı yüksek olmayıp. Ticari binalarda kullanılan hava-hava tipi ısı değiştirici testlerindeki ölçme kararsızlıklarının analizleri için Johnson (1998) tarafından yapılan bir çalışmada. bir ısı değiştirici gurubu yerine çok kademeli ısı geri kazanım ünitesinin kullanılması konusu. ısı borulu sistemin katsayısından % 200– 250 daha yüksek olduğu bildirilmiştir. tek kademeli sisteme oranla daha düşük olmaktadır. atık ısı geri kazanım sistemlerinde kullanılan. Ancak bu uygulamanın kolay temizlenebilme. kompakt ısı değiştiricileriyle ısı borulu ısı değiştiricilerini incelemişlerdir.% 12) olarak bulunmuştur. Bu çalışmada plakalı ısı değiştiricilerle ısı borulu ısı değiştiriciler karşılaştırılmıştır. (1988).5 (+/. eksoz gazından alınan ısı enerjisi kalorifer tesisatında dolaşan suya aktarılarak otobüsün ısıtılması sağlanmıştır.

1’de verilmiştir. Çizelge 2. ısı borulu ısı değiştiricilerin ısıl performansı ve basınç düşümü. Termosifon tipi ısı borularında iş akışkanı olarak suyun kullanılabildiği sıcaklık aralığı 50–300 oC’dır. saf su ile karşılaştırıldığında çok daha azdır. Ancak bu akışkanın kullanılması durumunda. bu sıcaklık aralığı için. Literatürde. ısı borulu sistemlerle ısı tekeri ve plakalı ısı değiştiricileri. kompaktlık ve ısı transfer-basınç düşümü oranı yönleriyle karşılaştırmıştır. düz sıralı ısı borulu ısı değiştiricilerinde. karşıt akışlı düzenlemelerde transfer edilen ısı miktarı çok daha fazla olduğu için. Sonuçta zikzaklı boru düzenlemesinin daha yüksek basınç düşümüne neden olduğu bildirilmiştir. Basınç düşümü paralel ve karşıt akımlı düzenlemelerde benzer olmasına rağmen. Bu sıcaklıkta iş akışkanı olarak saf su kullanıldığında köpürme limiti nedeniyle kritik ısı akısına ulaşılmaktadır. sistemden transfer edilen ısı akısı.Bu karşılaştırmanın sonuçları Çizelge 2. verimlilik. boruların düz ve zikzaklı düzenlendiği durumlar için sayısal olarak incelenmiştir. Bazı durumlarda atık baca gazı sıcaklığı (örneğin seramik fırınlarında) 300 oC’in üzerinde olabilmektedir. Nuntaphan vd. iş akışkanı olarak su yerine Dowtherm önerilmektedir. (2002) tarafından yapılan bir çalışma ile 300 oC’in üzerindeki sıcaklıklarda kullanılan . atık ısı geri kazanım sistemlerinde bu düzenleme önerilmektedir. dolgunluk olarak en yüksek olan sistemin olduğu ve yapılan ısı transferi ile ısı değiştiricide oluşan basınç kaybının az olduğu görülmektedir.1. Farklı tiplerdeki ısı değiştiricilerin karşılaştırılması (Faghri. Yine Hsieh ve Huang (1990) tarafından yapılan bir diğer çalışmada. 1995) Isı Değiştirici Tipi Parametre Isı tekeri Plakalı tip Isı borulu tip Verimlilik (%) 80 65 60 Kompaktlık (W/m3oC) Isı Transferi-Basınç düşüm oranı (W/m3K)/(N/m2) 5400 115 4140 20 7200 20 Hsieh ve Huang (1988) tarafından yapılan çalışmada. paralel ve karşıt akışlı sistemlerin ısıl performansı ve sistemde oluşan basınç düşümü incelenmiştir. Bu karşılaştırmaya göre ısı borulu sistemlerin verimlerinin bir miktar düşük olduğu.27 Faghri (1995).

hava . Karşıt akışlı durumda ise.. 375 oC > T > 350 oC sıcaklık aralığında bazı sıralarda Dowtherm ve bazı sıralarda su kullanılmasının ısı transferini önemli ölçüde iyileştireceği (% 15–99 oranında) bildirilmiştir. 2002) incelenmiştir. Düşük sıcaklıklar için (125 oC > T > 75 oC) ısı değiştiricisinin bazı sıralarındaki termosifonlarda amonyak ve geri kalan sıralarında ise su kullanılması durumunda. oluşan manyetik alanın elektrotlar çevresinde ve dolayısıyla termosifonlar etrafında meydana getirdiği manyetik alan etkisidir. iki akışkan kullanılması simülasyon programı yardımıyla sayısal olarak incelenmiştir. Paralel akışlı bir ısı değiştiricide. Yapılan simülasyon çalışması ile paralel ve karşıt akışlı. veya TEG-su karışımı kullanılması gerektiği tespit edilmiştir. Uygun oranlardaki karışımın iş akışkanı olarak belirtilen yüksek sıcaklıklarda Dowtherm yerine kullanılması ile termosifonların verimliliğinde bir iyileşme gözlenmiştir.28 termosifonlarda. ısı değiştiricinin bütün sıralarında sıcaklık dağılımı hemen hemen aynı olduğu için karışım oranının bütün sıralarda aynı olması gerektiği ifade edilmiştir. Isı değiştiricisinin bazı sıralarında farklı akışkan kullanılması özellikle yüksek sıcaklık uygulamaları için önerilmektedir. Termosifonun kondenser kısmına. paralel akışta bütün sıcaklıklarda. Uygulanan EHD nedeniyle ısı değiştiricinin ısı transferi katsayısında artış sağlanmıştır. Oluşan manyetik alan. iki akışkanlı uygulama önerilmemektedir. Bununla birlikte. hem de düşük sıcaklıklar için paralel ve karşıt akışlı uygulamalarda. akışkan olarak Dowtherm yerine Trietilenglikol (TEG) ve su karışımının kullanılması önerilmiş. saf TEG. Gazdan gaza ısı transferi sağlayan termosifon tipi ısı değiştiricilrde. Nuntaphan ve arkadaşları (2001) tarafından hem yüksek. küçük Reynolds sayılarında. son sıralarda ise su oranının fazla olması önerilmektedir. kritik ısı akısı sınırının daha yüksek bir değere yükseldiği görülmüştür. ısı borulu ısı değiştiricilerinde hangi sıralarda saf su. Katsayıdaki bu artmanın nedeni. karşıt akışlı düzenleme için ısı transferi performansında az miktarda iyileşme olduğu bildirilmiştir. borular arasına elektrotlar yerleştirilerek yüksek voltajla elektrohidrodinamik etki (EHD) uygulanmıştır. sisteme elektrik alanı uygulanması durumundaki değişimi (Wangnipparnto vd. hava tarafındaki ısı transferi performansının. ilk sıralardaki ısı borularında TEG-su karışımında TEG oranının fazla olması.

5 kV’un üzerine çıkarılması durumunda da kıvılcım atlaması meydana geldiği bildirilmiştir. Çalışmada R–22 akışkanını için kaynamanın başlamasında gerekli olan sıcaklık farkının 1–1. Sistemin çalışması esnasında. ısı borularının evaporatör kısımlarında korozyon oluşmaktadır. Rohsenow bağıntısına göre 4 kW/m2 olarak bulunmuştur. Verimdeki bu düşüşün nedeninin. elektrotlara 17. ısı değiştiricinin ısı transferi katsayısında yaklaşık % 15’lik bir artış gözlenmiştir. Terdtoon ve arkadaşları (2000). çok küçük sıcaklık farkı ile çalışan iklimlendirme tesislerindeki gaz-gaz tipi ısı borulu ısı geri kazanım sistemlerindeki histerisis (kararsızlık-dalgalanma) incelenmiştir. Bu sıcaklık farkının oluşturulması için ihtiyaç duyulan ısı akısı da. Yapılan deneylerde hava akımının küçük Reynolds sayıları için (Re=58). (1991)’nin yaptığı bir çalışmada. Bu problemin çözümü için yazarlar tarafından bir tetikleme düzeneği önerilmiştir. Deneylerde en fazla korozyonun alüminyum borularda oluştuğu görülmüştür. bakır ve çelik borulardan yapılmış ısı borularında denenmiştir. ısı borusu yüzeyi ile iş akışkanı sıcaklıkları arasındaki farkın (∆Te) çok az olması durumunda. Ancak voltajın 17. Uygulanan voltaj 15. Çalışmada. Korozyon nedeniyle oluşan birikintiler. Yapılan tetikleme ile düşük sıcaklık farklılıklarında da sistemin verimliliğinde önemli bir artış sağlandığı bildirilmiştir. 12V elektrik kullanarak ısı borsunun evaporatör kısmına elektrik enerjisi verilmiş ve kaynamanın ilk başlaması kolaylaştırılmıştır. Bacadan ısı geri kazanımında. ısı iletimine bir direnç oluştururlar. Çalışma sonucunda. ısı borusu içindeki kaynamanın başlaması için gerekli olan enerjinin yetersiz olmasından kaynaklandığı bildirilmiştir. Re sayısı 230’a yükseltildiğinde katsayıdaki artış % 10’lara düşmektedir. verimde bir azalma meydana gelmektedir. bu boyalar alüminyum.29 akımı ile ters yönlü olduğundan EHD etkisinin yararı ancak Re sayısının çok küçük değerlerinde olmaktadır.5 kV’un altında olduğu durumlarda ısı transferindeki artış önemsiz olmaktadır. korozyonu önlemek için gerekli olan optimum .5 kV’luk bir gerilim uygulandığında.5 o C olduğu bildirilmiştir. Wadowski vd. Isı borularının çalışmaları esnasında korozyondan etkilenmelerini önlemek amacıyla bazı çalışmalar yapılmıştır. ekonomizerlerde kullanılan termosifonlarda korozyonu önlemek için üç farklı boya kullanmışlardır.

ısı borulu ısı değiştiricilerdeki konfigürasyonunu belirleyen parametrelerin (kanat yüksekliği. Atık ısıdan geri kazanımı için.) veren matematiksel ifadeleri çıkarmışlardır. hava. karşıt akışlı. bir kabuk tabakası ile kaplanmasının uygun olacağını bildirmişlerdir. Akyurt ve Al-Rabghi (1999)’nin yaptıkları çalışmada da çelik ısı borularında yoğuşmayan gaz üretiminin önlenmesi için iş akışkanı olarak NaCr solüsyonu-su karışımının kullanılmasının uygun olduğunu 15000 saat süren test çalışması sonucuna dayanarak bildirmişlerdir. ısı borusu içerisinin ısıl işlemle. ısıl korozyondan korunmak için 20 ppm Na2HPO4’ün çalışma akışkanı olan su içerisine ilave edilmesinin çok iyi sonuçlar verdiği bildirilmiştir. Terdtoon ve arkadaşları (2001) tarafından yapılan çalışmada.30 boya kalınlığı verilmiştir. Yang vd. (2003). Atık ısı geri kazanımında en uygun ısı borusu malzemesinin bakır olduğu. bakır ve düşük karbonlu çelikler için ısıl iletkenlikleri sıcaklığa bağlı olarak veren matematiksel ifadeleri türetmişlerdir.ısı borularını tavlama ve iş akışkanı içerisine çeşitli inhibitörlerin katılması denenmiştir. 250 ve 350 oC ortam sıcaklıklarında 4000 saatlik bir çalışma süreci sonunda değerlendirme yapılmıştır. kalınlığı ve kanat aralığı ile boru çapı ve sayısı) seçimi ile ilgili matematiksel bir çalışma Swanson (1989) tarafından yapılmıştır. ısı borusundaki yoğuşmayan gaz üretimini araştırmışlardır. dinamik viskozite. Lamfon ve arkadaşları (1994)’nın yaptıkları çalışmada. otomobil motorlarının eksoz gazı ile ısı borularıyla ısıtılması için yaptıkları çalışmada. Çalışmada bakır. .Yüksek sıcaklık ısı borularındaki korozyon sorunu ile ilgili olarak Tu ve arkadaşları (1999) tarafından da benzer bir çalışma yapılmıştır. Gaz üretimini önlemek amacıyla. baca gazı ve su-amonyak karışımının bazı fiziksel özelliklerini (özgül ısı. Ayrıca bu çevrimde kullanılan pirinç. amonyak. 150. plakalı. ısı borulu ısı geri kazanım sistemindeki su. çelik ve alüminyum ısı boruları kullanılmıştır. ısıl iletkenlik. yüzey gerilme vs. ısı borusu iç yüzeyinde oluşan korozyonu önlemek için.

51mm çapındaki ısı borularından toplam 1914 adet kullanıldığı bildirilmiştir. . Baca gazlarından havanın ısıtılması için üretilen. Buradaki çalışmalar geniş bir yelpazede olmasına karşın. Ukrayna. ısı borularının endüstriyel uygulamaları konularında yapılmış olan çalışmalar özetlenmiştir. Akyurt vd. Belarus ve Moldova’da. (1993) tarafından yapılan literatür taramasında da. konu ile ilgili önemli çalışmaların yapıldığı bildirilmiştir. Isı geri kazanım ünitesinin neden olduğu basınç kaybının 580 Pa ve geri kazanılan ısı enerjisinin de 43. termosifonlar ile tüm çeşitlerinin çalışma şekilleri anlatılıp kısa bir özet verilmiştir. Faghri (1996)’nin yaptığı çalışmada genel olarak ısı borularının çalışması. 297. özellikle yerçekimi destekli ısı boruları ve termosifonlarla ilgili olarak yapılmış çalışmalar hakkında genel bilgi verilmiştir.31 Vasiliev (1998. karşıt akışlı. Baca gazı sıcaklığı ısı borulu ısı değiştiricide. 2005) tarafından yapılan literatür taramasında. Zhang ve Zhuang (2003) ile Tongze ve Zengqi (1989)’ nin yaptıkları çalışmalarda Çin’de ısı borusu teknolojileri. (1996) Avustralya ve Yeni Zelanda’da. endüstriyel alanda ısı geri kazanımına yönelik olan çalışmalar dikkate değerdir.7 oC’den 171.8 oC’den 228. ısı boruları ile ilgili olarak 1990 ile 1995 yılları arasında Amerikalılar tarafından yapılan. özellikle Rusya.1 GJ/h (11. gaz-gaz tipi ısı borulu ısı geri kazanım ünitesinde. Isı borularının uzunluğu 6 m’dir.7 oC’e kadar ısıtılmıştır. Saucıuc vd. Suzuki ve Nishio (2001)’da Japonlar tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bir yayın listesi vermiştir.970 kW) olduğu bildirilmiştir. Zhang ve Zhuang’un yapmış oldukları çalışmada verilen bir örnek fiziksel ölçüleri açısından dikkat çekicidir. Reid ve Merrigan (2005). Delil (1998) Hollanda Ulusal Uzay Laboratuarında ve Lee (2001)’de Kore’de ısı boruları ve uygulamaları ile ilgili yapılmış olan çalışmaları özetlemişlerdir.2 o C’e düşürülmüş ve yanma havası 54. eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ısı boruları ve ısı geri kazanımı ile ilgili çalışmalar özetlenmiş. limitler. atık ısı geri kazanım sistemlerinde kullanılan ısı boruları genel olarak incelenmiş.

baca sıcaklığı 385–520 oC olarak ölçülmüştür. Motorin kullanan kat kaloriferlerinde 215 oC baca sıcaklığı. MATERYAL VE YÖNTEM Bu çalışmada ısıtma sistemlerinden ısı geri kazanımı amacıyla ısı borularının kullanılabilirliği araştırılmıştır. Çalışmada. Çeşitli sistemlerde kullanılan buhar kazanları. Fanlı çalışan kömürlü merkezi kalorifer kazanlarında ise baca sıcaklığı 210–650 oC arasında ölçülmüştür. yakıt olarak katı (kömür). Ancak kömürlü sistemlerde IBIGK sistemi içerisinde oluşabilecek kurumlanma nedeniyle kullanılmasında zorluklarla karşılaşılabilecektir.32 3. sıvı (fuel-oil) veya gaz (LNG veya LPG) yakıt kullanan merkezi ısıtma sistemlerinin baca gazlarının duyulur ısısından yararlanmak amacıyla IBIGK sistemleri üzerinde çalışılmıştır. yanma odasına ihtiyaçtan fazla miktarda yakıt yüklendiği ve kömürün ısıl değerinin de yüksek olması nedeniyle yanma odasındaki yüksek sıcaklığı kazanın alamamasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. konutlarda da kullanılmasının yararlı olacağını göstermektedir. fuel-oil kullanan başka bir kazanda ise 220 oC baca sıcaklığı ölçülmüştür. ısı geri kazanım sistemlerinin sıvı ve gaz yakıt kullanan sanayi tipi kazanların yanında. fanlı çalışan kazanlarda. Stokerli çalışan bir kazanda 215 oC baca sıcaklığı ölçülmüştür. Yapılan baca ölçümleri sonucu şu sonuçlar bulunmuştur: Kat kaloriferli olarak kullanılan kömürlü. merkezi ısıtma kazanları gibi kazanlardan atmosfere atılan atık ısıdan geri kazanım amaçlanmıştır. Kullanılacak sistemle baca kaybının azaltılması. Yapılan ölçümlerden elde edilen sonuçlar. Çalışmaya başlamadan önce. Ayrıca duman borularında kazanın imalatında bulunan türbülatörlerin kullanılmaması ve kazan yakma sisteminin yanlış uygulanması nedeniyle çok yüksek baca sıcaklıklarının oluştuğu düşünülmektedir. . Baca sıcaklığının çok yüksek olduğu durumlarda fanın yanma odasına çok miktarda hava gönderdiği (baca hızının çok yüksek olduğu). dolayısıyla da kazan veriminin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Isparta’da kullanılan çeşitli büyüklüklerde ve çeşitli yakıtlar kullanan kazanların baca sıcaklıkları ölçülmüştür.

00E+08 3. hızları ve soğutma suyu debilerindeki performansı deneysel olarak belirlenmiştir.00E+08 2. yerçekimi destekli tek bir ısı borusu (termosifon) imal edilip bu ısı borusunun çeşitli ısı yüklerindeki ve eğim açılarındaki performansı gözlenmiştir. Bu çalışmada baca gazlarında suya ısı aktarımı sağlanacağı için baca sıcaklığı ve ısının aktarılacağı su sıcaklığı dikkate alındığında ısı borusundaki iç sıcaklığın 40 ile 120 oC arasında olacağı beklenmektedir. Etanol ve Aseton’un kullanılabileceği ilk öngörüdür.00E+08 0. Ayrıca kondenser bölgesindeki soğutucu akışkan debisinin sistem performansına etkisi incelenmiştir.33 Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır.4. üretimi gerçekleştirilmiştir.1.1.00E+08 5. Çeşitli iş akışkanları için Merit sayısının sıcaklıkla değişimi .00E+08 Merit sayısı 4.00E+00 40 60 80 Çalışma sıcaklığı (°C) 100 120 Su Etanol Metanol Aseton Freon-11 Şekil 3. İkinci bölümde ise baca gazlarından suya ısı geri kazanım sağlayan bir IBIGK sistemi tasarımlanıp.00E+08 1. Çizelge 1. Birinci bölümde. Isı Borusunda Kullanılacak İş Akışkanı Seçimi Isı borularında kullanılacak akışkan seçiminde ilk önce dikkate alınacak konu çalışma sıcaklığıdır. Sistemin çeşitli baca sıcaklıkları. 6. incelendiğinde ısı geri kazanım sistemimizin çalışma sıcaklık aralığında (40–120 °C arasında) Su. 3. Freon-11 Metanol.

Bu ölçüt. Bu çalışmada.2. Isı borularında kullanılacak akışkanlar için Me sayısı (3. Freondan sonra gelen akışkan ise su’dur. yüzey gerilmesi ve viskozitesini de dikkate alma zorunluluğu vardır. 1994).2) Farklı akışkanlar için bu faktörün değişimi Şekil 3. buhar yoğunluğunun ve buharlaşma gizli ısısının yüksek olması. Herhangi bir akışkan için Merit sayısının yüksek olması. ısı borusunda iş akışkanı olarak kullanılmasının daha uygun olduğunu gösterir. Aynı zamanda akışkanın yoğunluğu. . Diğer akışkanlar ise benzer bir davranış sergilemektedirler.1) eşitliğinden hesaplanabilir (Peterson. incelendiğinde bizim çalışma şartlarımıza en uygun akışkanın su olduğu açıkça görülebilmektedir. Burada kullanılacak olan su. 2000). Saf su.34 Akışkan seçiminde sadece sıcaklık aralığına bakmak yeterli olmamaktadır. sıvı yoğunluğuna oranı olarak tanımlanır (Dunn ve Reay. çok ucuz olması gibi nedenlerden dolayı orta sıcaklıklarda çalıştırılacak ısı boruları için çok uygun bir akışkandır. zehirleyici olmaması. Şekil 3. saf sudur.1’de görülmektedir. Pf = σ sıvı ρsıvı (3.2.1) Merit sayısına sıvı taşıma faktörü de denilmektedir (Tunç. ilk çalıştırılmasında ısı borusunun devreye girmesinin hızlı olması istenir. Bu şekil incelendiğinde sistemin ilk çalıştırılmasında incelenen akışkanlardan en önce devreye girecek olan ısı borusunun freon kullanılan sistemler olduğu görülür. Isı borularında kullanılan akışkanların seçiminde ilk devreye girme kolaylığı da bir ölçüttür. de verilmiştir.1. ve Şekil 3. Isı borulu sistemin. ısı borusu içerisinde kullanılabilecek bazı iş akışkanları için Merit sayısının sıcaklıkla değişimi Şekil 3. ρ l σ l h fg µl Me = (3. literatürde Priming faktör (Pf) olarak adlandırılır ve yüzey gerilmesinin. 1994). buharlaşma gizli ısısı. Bu özelliklerin tamamını içeren Merit sayısı tanımlanmıştır.

00E-04 Priming faktör. Tanecik kaynamasının oluşabilmesi için gerekli aşırı ısıtma miktarı Noie-Baghban ve Majideian (2000) tarafında (3. 1.00E-05 0.00E+00 40 60 80 Çalışma sıcaklığı (°C) 100 120 Su Etanol Metanol Aseton Freon-11 Şekil 3.20E-04 1.3) Burada δ ısıl tabaka kalınlığı olup 0. 8.35 Suyun kullanıldığı sistemlerde ilk devreye girmesinde özellikle düşük sıcaklıklarda zorlukla karşılaşılabileceği de göz ardı edilmemelidir. İş akışkanı olarak su kullanılması durumunda.3) eşitliği verilmiştir.06 σ l Tv ρ v h fg δ ∆T = (3.2.40E-04 1.00E-05 4. 3. ısı borusunun 45 °C çalışma sıcaklığında ihtiyaç duyduğu aşırı ısıtma miktarının 20 °C olduğu bildirilmiştir.15 mm olarak alınabilir (Noie-Baghban ve Majideian. Düşük sıcaklıklarda ilk devreye girmede gerekli aşırı ısıtma miktarı artmaktadır.00E-05 2. 2000).00E-05 6. Çeşitli akışkanlar için Priming faktörün sıcaklıkla değişimi .

iç basıncı taşıyabilecek şekilde olmalıdır. Lamfon vd. ısı borusu içerisine evaporatör hacminin % 50’si oranında akışkan konulması uygun görülmüştür. Lin vd. Literatüre göre.3. Isı borusu et kalınlığı ve kapak kalınlıkları.36 3. 3. 1976. su ile uyumlu olarak çalışabilecek bir başka malzemede 347 paslanmaz çeliktir (Faghri. Yapılan incelemeler sonucunda iş akışkanı ile kullanılabilecek en uygun ısı borusu malzemesinin bu çalışma için bakır olduğuna karar verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle bu çalışmada. fazla bir sorun teşkil etmeyecektir. ısı borusunun orta sıcaklıklarda çalışması nedeniyle. . 1995. veya evaporatör hacminin % 40-50’si oranında akışkan koyulabileceği bildirilmiştir (Lee ve Bedrossian 1978. Bu da yaklaşık iç çapın %10’u oranında olabileceği Rajesh ve Ravindran (1997) tarafından bildirilmiştir. Isı Borusu Malzemesinin Seçimi Çizelge 1.’ün incelenmesiyle daha önceden iş akışkanı olarak kullanılmasına karar verilen su ile en uyumlu malzemenin bakır olduğu görülür.1995). iç basınç atmosfer basıncının çok fazla üzerine çıkmayacaktır. 1994). Ancak özel bir çelik türü olan bu malzemenin bulunması ülkemiz koşullarında çok zordur. Bu çalışmada. Bu nedenle ısı borusunun tasarımında mukavemet. Literatüre göre toplam hacmin % 15-22’si oranında..4. Güngör. paslanmaz çelik kullanılması durumunda da yüksek sıcaklıklarda gaz üretiminin olacağı bildirilmektedir (Chi.2.. Isı borusu malzemesi olarak alüminyum seçilmesi durumunda bütün sıcaklıklarda gaz üretiminin olacağı. Isı Borusuna Konulacak Akışkan Miktarı Isı borusu içerisine şarj edilecek akışkan miktarı daha önceden birinci bölümde açıklandığı gibi çeşitli limitler nedeniyle önemli olmaktadır. Literatürde verilen farklı akışkan miktarları yaklaşık olarak aynı miktarlara karşılık gelmektedir. 1995).

toplam 80 cm uzunluğundadır. hazırlanıp yerleştirilmesi. 3.Eğer kullanılacak ise fitil malzemesinin seçimi.Uçların kapatılması (kaynak işlemleri). (1993).Isı borularının test edilmesi gibi işlemler sırasıyla uygulanır. Öncelikle ısı borusu içi yabancı maddelerden uygun şekilde temizlenmiştir. ısı borusu ve ısı borusu gurubunun imalatı gerçekleştirilirken. vakumlama ve akışkan doldurma ağzının bırakılması. boru içi temizlenip iş akışkanı olan saf su ile yıkanmıştır.1976. Akyurt vd.4.37 3. kesimi. Temizleme işleminden sonra vakum pompası ile 160 mmHg (tor) basınca kadar vakum edilmiştir.2 mm et kalınlığında bakır boru kullanılmıştır. . .Doldurma işlemlerinin her bir akışkan için tasarlanan miktarda akışkan ile gerçekleştirilmesi. adyabatik bölge ise 10 cm olmak üzere. . temizlenmesi. Böyle bir vakum pompası temin edilemediği için eldeki mevcut imkanlarla ancak 160 tor’a kadar . . . Isı Borusu ile İlgili Deneysel Çalışma Tek ısı borusu ile ilgili deneysel çalışmada 22 mm çapındaki ve 1. Isı borusunda iş akışkanı olarak saf su kullanılmıştır. Isı borusunun evaporatör ve kondenser bölgeleri 35 cm. 1994) verilen işlem sırası takip edilmiştir. Çok hassas vakum olan 10-4 tor’a kadar inilebilmesi için özel difüzyon tipi vakum pompalarına ihtiyaç duyulmaktadır. .5.Vakuma alma işleminin her bir ısı borusu için uygulanması. Isı borusu içerisinin yoğuşmayan gazlardan temizlenmesi için 10-4 tor basınca kadar vakum edilmelidir. Isı Borusu Üretim Aşamaları Bu çalışmada. Isı borusunun üretilmesi aşamalarında. Bu temizleme işleminde %10 asit içeren su ile. . literatürde (Chi. akışkan ve malzeme seçiminden sonra Chi (1976) ve Dunn ve Reay (1994) tarafından önerilen aşağıdaki işlem sırası takip edilmiştir.Boruların hazırlanması. Dunn ve Reay.Her işlem basamağında gerekli temizleme işlemlerinin yapılması.

Şarj işlemi. Ayrıca ısı borusu içindeki buhar sıcaklığını ölçmek amacıyla 1 adet. ısı borusu içine literatüre uygun şekilde yaklaşık evaporatör bölümünün % 50’si oranında saf su şarjı yapılmıştır. Kondenser bölgesi. seramik boncuklar kullanılmıştır. 1 l/h bölüntülü debimetre ile ölçülmüştür. Sıcaklıkları okumak için Advantech PCL 818 HG ana kart ve ısıl çift bağlantıları içinde PCLD 8115 . Burada kullanılan vakum pompası soğutma sistemlerine akışkan şarjında yaygın olarak kullanılan paletli tip vakum pompasıdır Bu işlemden sonra. Isı borusunun evaporatör bölgesine elektrikli ısıtıcılarla ısı enerjisi verilmiş. Isı borusu üzerindeki sıcaklıklar K tipi ısıl çiftlerden gelen sinyalleri alan bir elektronik kart yardımıyla bilgisayardan sıcaklık olarak okunmuştur. Isı borusu yüzeyindeki sıcaklık dağılımını görmek için evaporatör ve kondenser bölgelerine 4’er adet. Krohne marka VA40V7R tipi. üzerlerinden boruya sıkı bir şekilde kelepçelenmişlerdir. özel olarak bu iş için yaptırılan 4. Kondenser bölgesinde dolaşan su debisi. verilen ısının miktarı. 35 mm çapındaki bir boru ile oluşturulmuş ve ısıyı çekmek için şebeke suyu kullanılmıştır. Evaporatör bölgesi üzerine sarılan elektrikli direnç tellerinin bakır boru ile temas ederek kısa devre yapmasını önlemek amacıyla. Sisteme varyak trafo ile verilen elektrik enerjisini ölçmek amacıyla uygun şekilde bir Voltmetre ve Ampermetre bağlanmıştır.5 kVA’lık bir Varyak trafo (ayarlı trafo) ile ayarlanmıştır. kondenser bölgesine giren ve burada ısınıp çıkan soğutma suyu sıcaklığını ölçmek içinde birer adet ısıl çift kullanılmıştır.38 inilebilmiştir. Isıl çiftlerin yüzeydeki sıcaklığı iyi bir şekilde algılayabilmeleri için yüzeye yapıştırılıp. Kullanılan ısıl çiftler ısıtıcı olarak kullanılan dirençlerin yüksek yüzey sıcaklığından etkilenmemesi için mineral izoleli olarak seçilmiştir. Isı borusu içindeki basıncı ölçmek için basınç manometresi kullanılmıştır. adyabatik bölgeye ise 1 adet K tipi ısıl çift yerleştirilmiştir. ısı borusu içerisine vakumlama işleminden sonra ısı borusu içerisine tekrar gaz sızmasını önlemek amacıyla Peterson (1994) ve Faghri (1995) tarafından önerilen şarj düzeneğine benzer olarak hazırlanan özel bir düzenekle yapılmıştır.

Ana karttan alınan sinyalleri. . İkinci parametre olan evaporatör bölgesine uygulanan ısı yükü 200. Yapılan deneylerden alınan ölçüm sonuçlarına göre ısı borusu üzerindeki sıcaklık dağılımının çalışma şartlarına göre değişimi ve kondenser bölgesi için toplam ısı transferi katsayısının değişimi gözlenmiştir. 25. Kondenser bölgesinde dolaşan su debisi ise 10–40 l/h arası 5 l/h aralıklarda (10. son olarak üzeri alüminyum folyo ile kaplı olan 10 cm kalınlığındaki cam yünü ile yalıtılmıştır. Eğim açısı. ısı borusunun eğim açısı.’de verilmiştir. 35 ve 40 l/h) debilerde deneyler yapılmıştır.4. Isı borusu dış yüzeyinden ortama olan ısı kayıplarını önlemek amacıyla evaporatör kısmı taş yünü ile kondenser kısmı ise camyünü ile yalıtılmıştır. evaporatör bölgesinde uygulana ısı yükü ve kondenser bölgesinden geçen su debisidir. ısı borusunun yer düzlemi ile paralel olduğu durum (yatay pozisyon) 0 ile 90° arasında 15’er derece aralıklarla ayarlanmıştır. Deney düzeneğinin şematik olarak görünüşü Şekil 3. sıcaklığa dönüştürmek için özel bir yazılım programı kullanılmıştır.’te de. 15. Ayrıca ısı borusu içerisindeki basıncın gözlenebilmesi amacıyla.’te şematik olarak ısı borusu deney düzeneği ve Şekil 3.39 elektronik kartı kullanılmıştır. Bu sebeple evaporatör bölgesinde ek yalıtım malzemeleri kullanılmasına gereksinim duyulmuştur. Bu amaçla ısıtıcılar üzeri önce örülmüş asbest ile sarılmıştır. uygun bir basınç göstergesi kullanılmıştır.3. Toplam ısı transferi katsayısının hesaplanmasında (3. Bunlar. 900.4) eşitliği kullanılmıştır. Daha sonra metal bir kılıf içerisine konulan 5 cm kalınlığındaki perlit ile yalıtım kuvvetlendirilip. 30. Deneysel çalışmada üç parametre değiştirilmiştir. Yapılan deneylerde özellikle evaporatör kısmında oluşan yüksek sıcaklıklar kullanılan yalıtım malzemesine (ısıtıcı direnç yüzey sıcaklığının yaklaşık 800 oC olarak ölçülmüştür) zarar vermiştir. Şekil 3. 20. 1400. ısı borusu üzerine ısıl çiftlerin yerleştirilmiş haldeki durumu görülmektedir. 500. 2100 ve 3000 W uygulanmıştır.3.

4.818 HG Kart Sabit seviye su deposu Debimetr Veri kaydedici Varyak Trafo Elektrikli ısıtıcı Şekil 3. Isı borusu için deney düzeneğinin şematik olarak görünüşü Şekil 3.40 PCL. Isı borusu üzerinde sıcaklık ölçme elemanlarının yerleri .3.

Bu eşitlikteki A.e L e + Tw . ısı borusunun kondenser kısmından transfer edilen ısının.5) eşitliğinden hesaplanır. Tw . bu bölgelerin uzunlukları dikkate alınarak alınan ortalamaları ile buhar sıcaklığı tahmin edilebilmektedir (Huang ve Tsuei. Q ise. (3. Kondenser bölgesi sıcaklığı olarak. Q = m C p ∆Tsu (3.41 U= Q A ∆T (3. buradaki A’nın ısı borusunun kesit alanına karşılık geleceğine dikkat edilmelidir.6) eşitliği ile verilen yüzey ısı akısı için yazılan eşitlik kullanılmakla birlikte. Kondenser bölgesi için yüzey ısı akısı ise (3. Radyal ısı akısı için (3. bu bölgeye giren ve çıkan su sıcaklığının ortalaması alınmıştır. Buhar sıcaklığı. ısı borusu kesit alanına oranı şeklinde tanımlanabilir.c L c Le + Lc Tv = (3.4) Burada ∆T . kondenser bölgesi yüzey alanını göstermektedir.5) Buradaki m kondenserde dolaşan soğutma suyu debisi ve ∆T su ise kondensere giren ve çıkan su sıcaklıklarının farkından bulunur.7) eşitliği ile bulunabilir. Isı boruları ile ilgili çalışmalarda eğer ısı borusunun iç sıcaklığı bilinemiyorsa evaporatör ve kondenser yüzey sıcaklıklarından. yüzey sıcaklıklarından (3. 1985).6) eşitliği ile hesaplanabilir. ısı borusu iç sıcaklığı ile kondenser bölgesindeki su sıcaklığı arasındaki farktır. ısı borusunun kondenser bölgesinden çekilen ısı olup.7) . Q A & q= (3.6) Isı borusu için radyal ısı akısı.

Çeşitli eğim açılarında ısı borusunun taşıyabileceği maksimum ısı akısı . Q/A Te − Tc α= (3.9) & Burada α ısı taşınım katsayısı.943 Pv0 .8) eşitliği ile bulunur. Le ve Lc’de sırasıyla evaporatör ve kondenser uzunluklarını göstermektedir. & α = 0. 41 (3. P ısı borusu içerisindeki doyma basıncı ve q ısı akısı olarak verilmiştir.’nin deneysel sonuçlarından ısı taşınım katsayısı için (3. Lin vd. Lin vd. 2 200 150 100 50 0 0 15 30 45 60 75 90 Eğim açısı 50 °C 65 °C 80 °C 95 °C Şekil 3.18 q 2 / 3 V + ( ) −0 . Lin vd.e ve Tw.9) eşitliğini türetip önermişlerdir.c sırasıyla kondenser ve evaporatör bölgeleri için ortalama yüzey sıcaklıkları. 250 Max. (1995)’ne göre ısı borusundaki ısı taşınım katsayısı α’nın bulunması için evaporatör kısmı ısı akısı ile evaporatör ve kondenser bölgeleri yüzey sıcaklıklarının ortalamasından yararlanmıştır. V+ ısı borusunun şarj oranıdır.ısı akısı (kW/m ).42 Burada Tw.’ne göre ısı taşınım katsayısı.5.

43 Deneysel amaçlı olarak üretilen ısı borusunun maksimum taşıyabileceği ısı akısı Golobic ve Gaspersic (1997) tarafından türetilen (1. 3. IBIGK Sistemi ile İlgili Deneysel Çalışma Isı borulu ısı geri kazanım sisteminde toplam 16 borudan oluşan bir ısı borusu demeti kullanılmıştır. 65 o C. Evaporatör ve kondenser kısımları boru çapları aynıdır. Evaporatör .5 mm levp = 145 mm lkon = 100 mm tkanat = 0. yukarıda sözü edilen sıcaklıklar için hesaplanarak Şekil 3. Borular düz sıralı olarak döşenmiştir. Isı boruları yerçekimi destekli olarak çalışacaklarından fitil kullanılmamıştır. Boru et kalınlığı: Dış çap: İç çap: Evaporatör uzunluğu: Kondenser uzunluğu: Kanat kalınlığı: Kanatlar arası mesafe: t = 0. Şekil 3. kanatsız olan kısım ise kondenser bölgesidir.75 mm D = 16.5. Isı değiştiricide kondenser kısmı yukarıda.6’da IBIGK sisteminin evaporatör ve kondenser bölgeleri görünmektedir. Burada kanatlı kısım evaporatör bölgesi.4 mm x = 10 mm Adyabatik bölge uzunluğu: lady = 5 mm Evaporatör bölgesinde baca gazı akış kesiti 145*165 mm’dir Evaporatör kısmında paslanmaz çelik kanat vardır. farklı eğim açıları ve çalışma sıcaklıkları için hesaplanarak Şekil 3.5) eşitliğinden.0 mm d =14.’te verilmiştir. Boru eksenleri arasında enine ve boyuna aralıklar eşit olup 45 mm’dir. Kondenser kısmında ise kullanılmamıştır.5.’de grafik olarak gösterilmiştir. Hesaplamalar. ısı borusunun 50 oC. 80 oC ve 95 oC iç sıcaklıklarında çalışacağı kabulü ile yapılmıştır.15) eşitliği ile.6. Isı borusunun taşıyabileceği maksimum ısı akısı (1. Isı değiştiricisinde kullanılan ısı boruları ile ilgili fiziksel büyüklükleri aşağıda verilmiştir. evaporatör kısmı aşağıda olacak şekilde 90o eğim açısı ile konumlandırılmıştır.

ısı borulu ısı değiştiricilerinde karşıt akışlı sistemlerin. şarj işleminden sonra pinç-of pensesi ile ezilip kaynaklanan boru uzantıları görülmektedir. Kondenser bölgesinde. Bu yönlendirme plakaları Şekil 3. içerideki vakumun kaynak işlemi sırasında azalmaması için farklı iki yerden yapılmıştır. paralel akışlı sistemlere oranla (hem çapraz hem de düz sıralı durumlar için) daha verimli olmaktadır (Hsieh.6.7’de görülmektedir. 1990). ısı borularından suya olan ısı transferini artırmak için borular arasına yönlendirme plakaları yerleştirilmiştir. IBIGK sisteminin evaporatör ve kondenser bölgeleri Isı transferi ve basınç düşümü dikkate alındığında. Ancak ısı geri kazanım sisteminin neden olacağı basınç kaybı ve kazanlardaki baca gazından geri kazanım sağlanacağı ve bu nedenle oluşabilecek kirlilikler dikkate alınarak.44 kısmının alt kısmında akışkan şarjının yapıldığı. 1988. Isı borularının düzenlenmesinde çapraz veya düz sıralı düzenlemeler yapılabilmektedir. ısı borularının düz sıralı olarak düzenlemesi yapılmıştır. Şekil 3. Ezme işlemi. ve Huang. Bu çalışmada da IBIGK sistemi karşıt akışlı olarak düzenlenmiştir. .

5. Her bir ısı borusunun içi vakum pompası ile yoğuşmayan gazlardan arındırmak için 160 tor’a kadar vakumlanıp. Sıcaklık. T T T P Su çıkışı Su girişi V Gaz çıkışı Gaz girişi P T T T T T T Su çıkışı Su girişi Şekil 3. Deneylerde baca gazı yerine sıcak hava kullanılmıştır.45 Bu çalışmada da. 1. devri ayarlanabilen bir fan yardımıyla 1. basınç. Kondenser kısmındaki soğutma suyu debisi 0. IBIGK ünitesinde ölçüm yapılan noktalar (T. 2. V. elektrikli ısıtıcılarla ve ayarlı bir trafo ile istenilen değerlere ayarlanmıştır.5 3. ısı borularının içi literatüre uygun olarak % 10 oranında asit içeren asitli su ile temizlenip iş akışkanı ile yıkanmıştır. 3. soğuyarak kazana geri dönen akışkan sıcaklığı olarak seçilmiştir. P. Hız ölçüm noktaları) .7. evaporatör bölgesi hacminin % 50’si oranında çalışma akışkanı olarak saf su konulmuştur.5 ve 4 m/s hızlarında istenilen değerlere ayarlanmıştır. 2. 200. 150. 225 ve 250 oC sıcaklıklarında. 20 oC su sıcaklığı şebeke suyu sıcaklığı ve 33 oC ise herhangi bir sistemde ısısını verip.065 kg/s ve 0. Hava sıcaklığı 125. Baca gazı hızı. 175. Soğutma suyu sıcaklığı 20 oC ve 33 oC değerlerinde çalışılmıştır. Şarj işleminden sonra ısı borusu içerisindeki vakum seviyesi değişmeden özel sıkıştırma pensesi (pinç-of) ile ezilip oksi-asetilen kaynağı ile kapatılmıştır.13 kg/s debilerinde sabit olarak tutulmuştur.

’de de fotoğraf olarak görülmektedir. Isı değiştiricisinin kondenser kısmında ısıyı alan suyun sirkülasyonu küçük bir pompa ile sağlanmış ve su debisi de debimetre ile ölçülmüştür. Deney düzeneğinin şematik olarak görünüşü .’de şematik olarak ve Şekil 3. Şekil 3. Isıl çiftlerden gelen sinyallerin sıcaklık olarak okunması.8.46 Deneysel çalışmada IBIGK sisteminde yapılan ölçmeler için. ölçüm noktalarının konumu Şekil 3. Bu ölçümlerin yapılmasında.7. Almemo 5990-2 tipi. çok kanallı veri kaydedici ile sağlanmıştır. Baca gazı hızı ile ısı değiştiricisinin neden olduğu basınç kaybı da ayrıca ölçülmüştür. evaporatör ve kondenser bölgelerindeki çeşitli noktalardan K tipi ısıl çiftlerle sıcaklık ölçümleri yapılmıştır.’de verilmiştir. Şekil 3.9. Testo 454 veri kaydedici uygun propları ile birlikte kullanılmıştır.8. IBIGK ünitesinde. Deney düzeneği.

Deney düzeneğinin görünümü Şekil 3.9.47 Şekil 3. Isı borularının vakuma alınmasında kullanılan vakum pompası .10.

13) m sicak c p .10) Isı değiştiricisinin kondenser bölgesi için etkinlik.soguk =1 (3. εe = C gaz . 2 ) C min .14) . C min = (m C p ) min (3.1 ) (3. Burada.1 ) εc = C min .48 IBIGK ünitesinin neden olduğu basınç kaybı ısı değiştirici öncesi ve sonrasındaki basınç farkı uygun bir cihazla ölçülerek saptanmıştır.1 − Tsu . 1985). 2 − Tsu . IBIGK sistemlerinde sıcak ve soğuk akışkanların kütlesel debileri ve ısı kapasiteleri birbirine eşit ise. Isı değiştiricisi etkinliği evaporatör ve kondenser bölgeleri için (3. sıcak ve soğuk akışkanlardan hangisinin değeri en küçükse o değer alınacağını ifade etmektedir. C su .1 ) (3. Isı değiştiricisinin evaporatör bölgesi için etkinlik.(Tgaz. 1 indisi girişi.11) Ve burada Cmin.(Tgaz .11) eşitlikleri ile ayrı ayrı hesaplanabilir (Azad vd.12) Cmin.(Tgaz .1 − Tsu .1 − Tgaz . ε sicak = ε soguk (3.10) ve (3.sicak m soguk c p . sıcak ve soğuk akışkan taraflarının etkinlikleri de birbirine eşit olur. 2 indisi ise çıkışı göstermektedir.(Tsu .

49

Çok sıralı IBIGK sistemlerinde elde edilebilecek maksimum etkinlik, n değiştiricideki sıra sayısını göstermek üzere Niro ve Baretta (1992) tarafından; n n +1

ε max =

(3.15)

olduğu bildirilmiştir. Bu durumda sıcak ve soğuk akışkanları için;

m sicak c sicak = m soguk c soguk

(3.16)

olduğu dikkatlerden kaçırılmamalıdır. Bu koşullarda sıra sayısı ile, ısı değiştiriciden elde edilebilecek maksimum etkinliğin değişimi Şekil 3.11’da görülmektedir.

1 Maksimum Verimlilik 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Sıra Sayısı

Şekil 3.11. Sıra sayısı ile ısı değiştiriciden elde edilebilecek maksimum etkinliğin değişimi. Eşitlik 3,15’den yararlanarak çizilen Şekil 3.10.’dan açıkça görüldüğü gibi evaporatör ve kondenser bölgelerinden akan akışkanların ısıl kapasiteleri birbirine eşit olduğunda, çok sıralı sistemlerde, 8–10 sıra uygun sıra sayısı olarak alınabilir. Bu durumdaki verimlilik, yaklaşık % 90’dır. Sıra sayısını daha fazla yapılması,

50

sistemin maliyetini artmasına neden olacak, ancak verimlilikteki artışta dikkate değer bir artma gözlenemeyecektir.
3.7. IBIGK Sisteminin Termodinamik Analizi

Isı borusu içerisindeki buhar akışının termodinamik çevrimi Şekil 3.12.’de T-s diyagramı olarak görülmektedir (Khalkhali vd., 1999). Çalışmanın basitleştirilebilmesi için aşağıdaki kabuller yapılmıştır: Isı borusu kararlı durumda çalışmaktadır. Buhar akışı oldukça küçük Reynolds sayısı ile akmaktadır. İhmal edilebilir derecede sıcaklık artışı olmaktadır Taşıma bölgesinde buharlaşma ve yoğuşma olmamaktadır. yani ısı borusu içi doymuş haldedir.

Şekil. 3.12. Isı borusu içerisindeki akışkanın Termodinamik çevrimi (Khalkhali, 1999) Şekil 3.12.’de verilen diyagramdaki, (1–2) bölgesi evaporatörden kondensere buhar akışının olduğu bölgedir. (2–3) bölgesi kondenserden ısı atılması, (3–4) bölgesi

51

kondenserden evaporatöre akışkanın taşınması ve (4–1) bölgesi de evaporatördeki buharlaşmayı göstermektedir. Çeşitli sistemlerde ekserji kaybına neden olan durumlar; sürtünme kayıpları, sıcaklık farkından dolayı oluşan ısı transferi, genleşme veya sıkıştırma vb. olaylarıdır. Saf bir maddenin ekserjisi aşağıdaki gibi yazılabilir (Çengel ve Boles 1996). V2 + gz 2

ψ = (h − h 0 ) − T0 (s − s 0 ) +

(3.17)

Bu eşitlikteki, (

V2 ) kinetik enerji ve ( gz ) potansiyel enerji terimleri ihmal edilirse; 2 (3.18)

Ψ = (h − h o ) − To (s − s o )

eşitliği elde edilir. Bu eşitlikteki ho ve so terimleri akışkanın çevre sıcaklığındaki entalpi ve entropisini, To ise çevre sıcaklığını ifade etmektedir. IBIGK sistemi termodinamik olarak, sürekli akışlı açık bir sistemdir. Bu sistemlerde akışkanın kontrol hacminde sürekli bir akışı vardır. Akışkanın özellikleri, kontrol hacmi içinde bir noktadan diğerine farklılıklar gösterebilir. Fakat verilen bir noktada zamanla değişmez (Çengel ve Boles, 1996). Isı geri kazanım sisteminin her bölümü ayrı bir kontrol elemanı olarak kabul edilip tersinmezlik veya ekserji kaybı aşağıda verildiği gibi yazılabilir.

⎤ ⎡ ⎛ T ⎞ ⎛ T ⎞ & & ∆Ψ = ∑ m g Ψg − ∑ m ç Ψç − ⎢∑ Q ⎜1 − o ⎟ − ∑ Q ⎜1 − o ⎟ + ∑ W ⎥ T ⎠g T ⎠ç ⎝ ⎝ ⎥ ⎢ ⎦ ⎣

(3.19)

Isı borulu ısı geri kazanım sisteminin ekserji analizi yapılırken aşağıdaki kabuller yapılmıştır:

Ekonomik yararlarının yanında çevreye olan . İkincisi ise IBIGK sisteminden ısı çeken su kısmıdır.21) ηıı = (3.22) eşitliğinden hesaplanabilmektedir. sistemin kurulması ile ne gibi yararlarının olduğuna bakılır. ∆Ψgaz = (h 1 − h 2 ) + T0 (s 2 − s1 ) (3. IBIGK Sisteminin Ekonomik Analizi IBIGK sistemi ekonomik yönden incelenirken.Sistem elemanlarındaki. ikincisi ise kondenser bölgesini kapsamaktadır. .22) 3. Sistemin ekserji analizini yapabilmek için sistem iki kısımda ele alınmıştır.Sistem ile çevre arasındaki ısı alışverişi ihmal edilmiştir. Evaporatör kısmında (baca gazı tarafında) üretilen entropi. Kondenser kısmında (su tarafında) üretilen entropi ise. m su ∆Ψsu m gaz ∆Ψgaz (3. Sistemin Termodinamiğin II.52 .8. basınç ve hız kayıpları ihmal edilmiştir. ∆Ψsu = (h 4 − h 3 ) + T0 (s 3 − s 4 ) eşitliğinden bulunabilir. Bunlardan ilki sistemin evaporatör bölgesini. yasasına göre verimi ise (3. boru ve kanallardaki sürtünmeler. Bunlardan birincisi IBIGK sistemine ısı veren baca kısmıdır.20) eşitliğinden bulunur.

26) eşitliğinden (sıvı yakıtlar için) bulunabilir (Eker.25) eşitliğinden.g sırasıyla baca gazı özgül hacmini (Nm3/kg) ve özgül ısısını (kcal/Nm3). Buradaki baca gazı özgül hacmi ise (3. Vg ve c p .26) .min = Hu − 3.K = 100 (3.23) eşitliği ile bulunabilir (Özkan.24) Eşitliğinden bulunabilir. Vg.24) eşitliğinden bulunabilir (Eker. Herhangi bir kazandaki baca kaybı (3.38 1000 L min = (3. Bu yarar.25) 1. min + (λ − 1) L min (3. Buradaki λ kazanda kullanılan yakıt için hava fazlalık & katsayısı.238 Hu − 1. & Vg c p . dolaylı yönden ekonomiye bir katkısının olacağı muhakkaktır. & & Vg =Vg. Hu ise kullanılan yakıtın alt ısıl değerini (kcal/kg) ifade etmektedir.23) & Burada. 1975). Bu sistemin herhangi bir kazan çıkışına eklenmesi ile birlikte baca gazı sıcaklığında bir azalma meydana gelecektir. min teorik baca gazı miktarıdır. 1975). belki doğrudan ekonomik olarak dikkate alınmasa dahi.77 1000 (3.548 & Vg . Vg. 1.53 kirleticilikte de bir azalma oluşacaktır.min ise (3. Lmin ise yanma için gerekli teorik hava & miktarı olup (3. 1984). Bu azalma sonucunda da kazan önceden yerine getirmekte olduğu fonksiyonunda hiçbir azalma olmadan yakıt sarfiyatında bir tasarruf sağlanmış olacaktır.g (Tb − Tç ) Hu B. Tb ve Tç baca gazı ve çevre sıcaklıklarını.

Buradan da sistemin çalışma süresi dikkate alınarak. . sağlanan enerji tasarrufu miktarı hesaplanabilecektir.54 Bu eşitlikler yardımıyla.23) eşitliğinden. IBIGK sisteminin herhangi bir sisteme monte edilmeden önceki ve sonraki baca kayıpları (3. kazan veriminde sağlanacak ek verim hesaplanabilir.

(8). .1. .Evaporatör bölgesi üzerindeki ölçüm noktaları: (1). ARAŞTIRMA BULGULARI 4. Şekil 4. 2100 ve 3000 W ısı yüklerinde deneyler yapılmıştır. 1400.Su giriş ve çıkış sıcaklıkları (11) ve (12) noktalarından ölçülmüştür. 15. 35 ve 40 l/h aralıklarında ayarlanarak. ısı borusunun evaporatör kısmına 2003000 W arası ısı verilerek yapılmıştır.1. 0° eğim açısında sadece 200 W ısı yükü uygulanarak. 20. 15o ile 90° arasındaki eğim açılarında ise 200. . (9) noktalarıdır. 75 ve 90 derece eğim açılarında çalıştırılmıştır. 30.1. 15. 30.55 4. 4. Kondenser kısmında sistemden ısıyı çeken suyun debisi 10. Yapılan çalışmada. 60. . 25. (4) noktaları.Isı borusu iç sıcaklığı (10) noktasından ölçülmüştür.Adyabatik bölgedeki ölçüm noktası: (5) noktası. 45.Kondenser bölgesi üzerindeki ölçüm noktaları: (6). Isı Borusunun Deneysel Sonuçları Tek ısı borusu ile yapılan deneysel çalışmalar. Isı borusu 0. Yüzey Sıcaklıklarının Değişimi Isı borusu üzerindeki ölçüm noktaları Şekil 4. Sıcaklık diyagramlarındaki 1 noktası evaporatör bölgesi başlangıcındaki ve 9 noktası kondenser bölgesindeki en uç ölçüm noktasını göstermektedir.’de görülmektedir. 25. (3). Isı borusu üzerindeki ölçüm noktaları .1. Ölçüm noktaları: .1. 900. 500. (2). sıcaklık dağılımı gözlenmiştir. (7).

ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları Şekil 4.2. kondenseri terk eden su sıcaklığı da artmıştır.2. Diyagramlardan görüldüğü gibi. evaporatör bölgesindeki sıcaklık dağılımı 0° eğim açısı hariç olmak üzere yaklaşık birbirine yakın değerlerde ölçülmüştür (Şekil 4. Yatay konumda. Çünkü ısı borusu yatay konumda olduğu için evaporatör bölgesinin özellikle ilk kısımlarından kondensere yeteri kadar ısı transfer edilemediğinden 1 noktasında yüzey sıcaklığı diğer noktalara oranla çok fazla olarak ölçülmüştür. ısı borusunun evaporatör bölgesine 200W ısı yükü uygulandığı durumda. kondenser bölgesi yüzey sıcaklığı da göreceli olarak artmıştır. ile Şekil 4. Bu nedenle.8. Burada verilen diyagramlar eğim açısının 0 ile 90° aralığında 15° aralıklarla yapılan deneylerden alınan sonuçlardır. arasındaki şekillerde. Isı borusunun 15–90° eğimleri arasındaki çalışmalarda şekillerden de görüleceği gibi. Yatay konumda yani 0° eğim açısındaki çalışmada evaporatör bölgesi yüzey sıcaklığı özellikle 1 noktasında diğer ölçüm noktalarına oranla çok daha fazla ölçülmüştür.56 110 90 Sıcaklık (C°) 70 50 40 l/h 35 l/h 30 l/h 25 l/h 20 l/h 15 l/h 10 l/h 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları Şekil 4. Soğutma suyunun debisinin azalmasıyla. .2). 200 W ısı yükünde. ısı borusu üzerindeki çeşitli noktalardan ölçülen sıcaklık değerleri görülmektedir.

ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları 70 60 Sıcaklık (°C) 50 40 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları 40 l/h 35 l/h 30 l/h 25 l/h 20 l/h 15 l/h 10 l/h Şekil 4. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları .57 evaporatör ve kondenser bölgelerindeki sıcaklıklar yaklaşık birbirlerine yakın değerlerde bulunmuştur.4.3. 200 W ısı yükü ve 30o eğim açısında. 70 60 Sıcaklık (°C) 50 40 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları 40 l/h 35 l/h 30 l/h 25 l/h 20 l/h 15 l/h 10 l/h Şekil 4. 200 W ısı yükü ve 15o eğim açısında.

ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları . 200 W ısı yükü ve 45o eğim açısında. ısı borusu üzerindeki çeşitli noktalarda ölçülen sıcaklıklar görülmektedir. Şekil 4. 200 W ısı yükü ve 60o eğim açısında.3.5.6.4. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları 70 60 Sıcaklık (°C) 50 40 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları 40 l/h 35 l/h 30 l/h 25 l/h 20 l/h 15 l/h 10 l/h Şekil 4. 70 60 Sıcaklık (°C) 50 40 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları 40 l/h 35 l/h 30 l/h 25 l/h 20 l/h 15 l/h 10 l/h Şekil 4.’te 200 W ısı yükünde 15 derecelik eğim açısında.58 Şekil 4.’te de 200 W ısı yükü ve 30° eğim açısında.

ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları .7.6.8. ve Şekil 4.’da 200 W ısı yükünde 45 ve 60 derecelik eğim açılarında çalıştırılan ısı borusunun yüzey sıcaklıkları görülmektedir. 200 W ısı yükü ve 90o eğim açısında.5. 70 60 Sıcaklık (°C) 50 40 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları 40 l/h 35 l/h 30 l/h 25 l/h 20 l/h 15 l/h 10 l/h Şekil 4. diğer debilerdeki çalışmalara oranla çok daha yüksek değerlerde olduğu görülmektedir.59 Şekil 4. 200 W ısı yükü ve 75o eğim açısında. Bu diyagramlarda da su debisinin özellikle 10 l/h olduğu durumlarda yüzey sıcaklıklarının. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları 70 60 Sıcaklık (°C) 50 40 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları 40 l/h 35 l/h 30 l/h 25 l/h 20 l/h 15 l/h 10 l/h Şekil 4.

60 Şekil 4.10. 500 W ısı yükü ve 30o eğim açısında.’de 200 W ısı yükünde 75° eğim açısında. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları 110 40 l/h 35 l/h 30 l/h 25 l/h 20 l/h 15 l/h 10 l/h 90 Sıcaklık (°C) 70 50 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları Şekil 4. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları .9.’de de yine 200 W ısı yükü ve 90° eğim açısında ısı borusu üzerindeki sıcaklık dağılımı görülmektedir. 500 W ısı yükü ve 60o eğim açısında. Şekil 4.8.7. 90 80 Sıcaklık ( C) 70 60 50 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları o 40 l/h 35 l/h 30 l/h 25 l/h 20 l/h 15 l/h 10 l/h Şekil 4.

61 Şekil 4. 900 W ısı yükü ve 30o eğim açısında. 500 W ısı yükü ve 90o eğim açısında. ve Şekil 4.’da ısı borusuna 500 W ısı yükü uygulandığı durumda 30° ve 60° eğim açılarındaki çalışmalarda ölçülen sıcaklıklar verilmiştir. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları 120 40 l/h 35 l/h 30 l/h 25 l/h 20 l/h 15 l/h 10 l/h 100 Sıcaklık (°C) 80 60 40 0 2 4 6 8 10 Ölçüm noktaları Şekil 4. 120 40 l/h 35 l/h 30 l/h 25 l/h 20 l/h 15 l/h 10 l/h 100 Sıcaklık (°C) 80 60 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları Şekil 4. diğer soğutma suyu debilerine oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları .10.11.9.12. Burada yine 10 l/h debide yüzey sıcaklıklarının.

900 W ısı yükü ve 90o eğim açısında. adyabatik ve kondenser yüzeylerinde ölçülen sıcaklıkların 200 ve 500 W’lık çalışmalara oranla birbirlerine daha çok yaklaştığı görülmektedir.’de 500 W ısı yükü ve 90° eğim açısındaki ve Şekil 4. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları .11.13. 120 40 l/h 35 l/h 30 l/h 25 l/h 20 l/h 15 l/h 10 l/h 100 Sıcaklık (° C) 80 60 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları Şekil 4. 900 W ısı yükü ve 60o eğim açısında.’de ise 900 W ısı yükünde 30° eğim açısındaki çalışma sonuçları verilmiştir.14.62 Şekil 4.12. Bu diyagramlarda ısı borusu üzerindeki sıcaklık dağılımının evaporatör. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları 120 100 Sıcaklık (°C) 80 60 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları 40 l/h 35 l/h 30 l/h 25 l/h 20 l/h 15 l/h 10 l/h Şekil 4.

1400 W ısı yükü ve 60o eğim açısında. 130 Sıcaklık (°C) 110 90 40 l/h 35 l/h 30 l/h 25 l/h 20 l/h 15 l/h 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları Şekil 4.63 Şekil 4. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları 130 Sıcaklşık (°C) 110 90 40 l/h 35 l/h 30 l/h 25 l/h 20 l/h 15 l/h 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları Şekil 4. ve Şekil 4.13.15. 1400 W ısı yükü ve 30o eğim açısında.’te 900 W ısı yükünde 60° ve 90° eğim açılarındaki yüzey sıcaklıkları görülmektedir.14. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları .16.

’da 1400 W ısı yükü uygulandığı durumda 30° ve 60° eğim açılarındaki çalışmalarda ölçülen yüzey sıcaklıklarının dağılımı verilmiştir.18. Evaporatör bölgesinden uygulanan ısı yükü arttıkça. ısı borusu üzerinden ölçülen yüzey sıcaklıklarının da arttığı gözlemlenmektedir. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları .17.16. ve Şekil 4.15. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları 140 Sıcaklık (°C) 120 100 40 l/h 35 l/h 30 l/h 25 l/h 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları Şekil 4. 1400 W ısı yükü ve 90o eğim açısında. 130 Sıcaklık (°C) 110 90 40 l/h 35 l/h 30 l/h 25 l/h 20 l/h 15 l/h 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları Şekil 4.64 Şekil 4. 2100 W ısı yükü ve 30o eğim açısında.

’de ise 2100 W ısı yükü ve 30° eğim açısında ölçülen yüzey sıcaklıkları görülmektedir. Şekil 4.’de ısı borusuna 1400 W ısı yükü uygulandığı durumda 90° eğimdeki çalışmada ölçülen yüzey sıcaklıkları verilmiştir. Evaporatör bölgesinde uygulana ısı yükü arttıkça kondenser bölgesindeki sıcaklıklarında arttığı görülmektedir.18. 2100 W ısı yükü ve 60o eğim açısında. Soğutma suyu sıcaklığı çıkışta 100 oC seviyelerine geldiği ve kaynama oluştuğu için 10. 150 Sıcaklık (°C) 130 110 40 l/h 35 l/h 30 l/h 25 l/h 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları Şekil 4.65 Şekil 4. 15. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları 150 Sıcaklık (°C) 130 40 l/h 35 l/h 30 l/h 110 25 l/h 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları Şekil 4. 2100 W ısı yükü ve 90o eğim açısında.17. 20 l/h debilerinde deneyler yapılamamıştır.19. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları .20.

150 Sıcaklık (°C) 130 40 l/h 35 l/h 110 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları Şekil 4. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları 160 Sıcaklık (°C) 140 40 l/h 35 l/h 120 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları Şekil 4.’de 3000 W ısı yükünde 30° ve 60° eğim açılarındaki yüzey sıcaklıkları görülmektedir.19. 3000 W ısı yükü ve 30o eğim açısında. ve Şekil 4.66 Şekil 4. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları .21. 3000 W ısı yükü ve 60o eğim açısında.’de ısı borusuna 2100 W ısı yükü uygulandığı durumda 60° 90° eğimlerdeki yüzey sıcaklıkları verilmiştir.20.. Şekil 4.22.21.22. ve Şekil 4.

3000 W ısı yükünde soğutma suyu sıcaklığı kondenser çıkışında kaynamaya başladığı için sadece 35 ve 40 l/h soğutma suyu debilerinde deneyler yapılabilmiştir. . Ancak 90 °C’den sonraki değerlerde bir miktar sapma olduğu gözlenmektedir.7) eşitliği ile hesaplanabileceğini bildirmiştir. ısı borusunun çeşitli noktalarında ölçülen yüzey sıcaklıkları Huang ve Tsuei (1985).’te verilmiştir.67 Şekil 4.24.23.’te 3000 W ısı yükü ve 90° eğim açısındaki yüzey sıcaklıkları verilmiştir. Şekilden de görülebildiği gibi hesaplanan değerlerle ölçülen değerle birbirlerine çok yakındır.23. ısı borularında iç sıcaklığın evaporatör ve kondenser bölgeleri yüzey sıcaklıklarının ağırlıklı aritmetik ortalamasına eşit olduğunu ve ısı borusu iç sıcaklığının (doyma sıcaklığı) (3. 3000 W ısı yükü ve 90o eğim açısında. Bu çalışmada yapılan deneylerde hem ısı borusu yüzey sıcaklıkları hem de iç sıcaklık ölçüldüğü için Huang ve Tsuei’nin önerdiği eşitlikle karşılaştırılarak diyagram halinde Şekil 4. 160 Sıcaklık (°C) 140 40 l/h 35 l/h 120 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ölçüm noktaları Şekil 4. Bu ölçümlerde farklı debilerdeki ölçüm sıcaklıklarının aynı noktalar için birbirine çok yakın değerlerde olduğu görülmektedir.

ve Şekil 4. 25 l/h ve 10 l/h değerleri için çeşitli ısı yüklerinde kondenser bölgesindeki ısı akısının değişimi görülmektedir. . doğal olarak kondenser bölgesinden çekilen ısı akısı da artmaktadır.68 140 R2 = 0. Eğim açısının değişmesinin ısı akısı değişimine olan belirgin bir etkisi gözlenmemiştir.6) eşitliği yardımıyla hesaplanmıştır.24. Isı akısı (3. 100 80 60 40 40 60 80 100 120 140 Ölçülen sıcaklık (°C) Şekil 4.27. Şekil 4.1.25.. Isı Akısı ve Isı Transfer Katsayısının Uygulanan Isı Yükü ve Eğim Açısı ile Değişimi Çalışmanın bu bölümünde ısı borusunun eğim açısı ve evaporatör bölgesinde uygulana ısı yükü ile kondenser bölgesi ısı akısının ve kondenser bölgesi için toplam ısı transfer katsayısının değişimi incelenmiştir.2. Evaporatör bölgesinden uygulanan ısı yükünün artması ile.992 120 Hesaplanan sıcaklık (°C). Şekil 4.26.’de sırasıyla soğutma suyu debisinin 40 l/h. Ölçülen iç sıcaklık ile yüzey sıcaklıklarından hesaplanan iç sıcaklığın karşılaştırılması 4.

26.25.0E+05 8. ısı borusunun kondenser bölgesi ısı akısının eğim açısı ile değişimi .5E+05 1. 25 l/h su debisinde.0E+00 0 15 30 45 60 75 90 Eğim açısı 200 W 500 W 900 W 1400 W 2100 W Isı akısı (W/m ) 2 Şekil 4.0E+04 6. ısı borusunun kondenser bölgesi ısı akısının eğim açısı ile değişimi 1.0E+04 2.0E+00 0 15 30 45 60 75 90 Eğim açısı 200 W 500 W 900 W 1400 W 2100 W 3000 W Şekil 4.0E+04 6.0E+04 4.0E+04 3.0E+04 0.0E+04 0. 40 l/h su debisinde.69 1.2E+05 Isı akısı (W/m ) 2 9.

Toplam ısı transferi katsayısı (3. ve Şekil 4. ısı borusunun kondenser bölgesi ısı transfer katsayısının eğim açısı ile değişimi Şekil 4.27. Şekil 4.0E+04 Isı akısı (W/m ) 3.28.0E+04 200 W 500 W 900 W 2 2. 40 l/h su debisinde. ısı borusunun kondenser bölgesi ısı akısının eğim açısı ile değişimi 2500 Isı transferi katsayısı (W/m K) 2000 1500 1000 500 0 0 15 30 45 60 75 90 Eğim Açısı 200 W 500 W 900 W 1400 W 2100 W 3000 W Şekil 4.0E+00 0 15 30 45 60 75 90 Eğim açısı Şekil 4.0E+04 1..’da ısı borusuna uygulanan 200 ile 3000 W arası ısı yüklerinde çeşitli eğim açıları için kondenser bölgesi toplam ısı transferi katsayısının değişimi verilmiştir.70 4.30.19) ve (3.29. 10 l/h su debisinde.28.0E+04 0.20) 2 .

71 eşitliklerinden deneysel veriler kullanılarak hesaplanmıştır. 1750 Isı transferi katsayısı (W/m K) 1500 1250 1000 750 500 250 0 15 30 45 60 75 90 Eğim açısı 200 W 500 W 900 W 1400 W 2100 W Şekil 4. Eğim açısı ile ısı transfer katsayısının değişimi arasında da anlamlı bir ilişki kurulamamıştır. ısı borusunun kondenser bölgesi ısı transfer katsayısının eğim açısı ile değişimi .30. 10 l/h su debisinde. 25 l/h su debisinde.29. Yine burada da ısı akısında olduğu gibi uygulanan ısı yükü ile kondenser bölgesi için toplam ısı transferi katsayısının arttığı görülmektedir. ısı borusunun kondenser bölgesi ısı transfer katsayısının eğim açısı ile değişimi 2 2 1000 Isı transferi katsayısı (W/m K) 800 600 200 W 500 W 900 W 400 200 0 15 30 45 60 75 90 Eğim açısı Şekil 4.

kondenser bölgesinden ısı çeken soğutma suyunun. Bu diyagramda 0-90° arasında çalışılan bütün eğim açıları.30.9835 Isı transferi katsayısı (W/m K) 2000 1500 1000 500 0 0.0E+04 6.581 şeklinde bulunmuştur. 10 l/h’lik su debisi ile çalışmanın. 2100 ve 3000 W ısı yüklerine karşılık gelmektedir.0E+04 1. 1400. diğer ısı yüklerinde kaynaması (100 °C’in üzerine çıkılması) nedeniyle sadece bu yüklerde deneylerin yapılmasından kaynaklanmaktadır.0E+05 1.1) .1) eşitliği ile verilmiştir. Diyagramdaki yığılmalar uygulanan ısı yüklerinden 200. 2500 R2 = 0.2E+05 1.72 Şekil 4. (4.0E+04 4.9835 olarak hesaplanmıştır.0E+00 2.’de ısı borusu ile yapılan bütün deney sonuçlarını kapsayacak şekilde ısı borusunun kondenser kısmı için yüzey ısı akısı ile toplam ısı transferi katsayısının değişimi verilmiştir.9921 q 0. 500 ve 900 W ısı yüklerinin bulunmasının nedeni.31. Bu ilişkide R2 = 0. 500. 900.31. Bütün sonuçlar için ısı akısı ile ısı transfer katsayısının değişimi Şekil 4. & U = 1. Kondenser bölgesi için ısı akısı ile toplam ısı transferi katsayısı arasında bir ilişki gözlenmektedir. 2003000 W arasındaki bütün ısı yükleri ve 10-40 l/h arasındaki bütün soğutma suyu debileri herhangi bir ayrım yapılmadan tamamı alınmıştır.’da sadece 200.4E+05 Isı akısı (W/m2) 2 Şekil 4.0E+04 8. Bu ilişki (4.

9045 2000 1500 1000 500 0 40 60 80 100 120 140 İç sıcaklık (°C) 2 2 Şekil 4.’te bütün sonuçları kapsayacak şekilde ısı borusu iç sıcaklığı ile kondenser bölgesi toplam ısı transferi katsayısının değişimi görülmektedir. Bütün sonuçlar için.’de kondenserde dolaşan su debisinin 40 l/h olduğu durum için ısı borusu iç sıcaklığı (doyma sıcaklığı) ile toplam ısı transferi katsayısının değişimi görülmektedir. Şekil 4.33. 2500 Isı transferi katsayısı (W/mK) R = 0.33. Kondenser kısmında dolaşan su debisinin 40 l/h olduğu durumda.32.73 Şekil 4.32. ısı transfer katsayısının iç sıcaklıkla değişimi 2500 Isı transfer katsayısı (W/m K) R2 = 0.8802 2000 1500 1000 500 0 40 60 80 100 120 140 İç sıcaklık (°C) 2 Şekil 4. ısı borusu iç sıcaklığı ile toplam ısı transfer katsayısının değişimi .

34.’te ısı borusu iç sıcaklığı ile ısı akısının soğutma suyu debisinin değişmesi ile olan ilişkisi incelenmiştir.0E+00 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 İç sıcaklık (°C) Şekil 4.0E+04 0.0E+05 8.0E+04 6.2E+05 Isı akısı (W/m ) 2 40 l/h 30 l/h 20 l/h 10 l/h 1.8969 1.74 1.0E+04 6. Bütün sonuçlar için. Bütün sonuçlar için.0E+04 0. Şekil 4. ısı borusu iç sıcaklığı ile yüzey ısı akısının çeşitli debilerdeki değişimi Şekil 4.2E+05 Isı akısı (W/m ) 2 R2 = 0.35.0E+00 40 60 80 100 120 140 İç sıcaklık (°C) Şekil 4.4E+05 1.0E+04 2.4E+05 1.0E+05 8.35.0E+04 4.0E+04 4. Doyma sıcaklığı arttıkça ısı akısı da artmaktadır.’te bütün deney sonuçlarını kapsayacak şekilde ısı borusu iç sıcaklığı ile ısı akısı arasındaki ilişki verilmiştir. ısı borusu iç sıcaklığı ile yüzey ısı akısının değişimi 1. Kondenserde dolaşan su debisinin artması ile kondenserden ısının daha kolay çekildiği ve dolayısıyla ısı transferi katsayısının da .34.0E+04 2.

iç sıcaklık.75 bir miktar arttığı görülmektedir.2) . Bütün sonuçlar için.356 ϕ −0.36.113 Tiç. Deneysel Sonuçlarının İstatistiksel Analizi Yapılan çalışma sonucu elde edilen deneysel veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiştir. 2500 Isı transferi katsayısı (W/m K) 40 l/h 2000 1500 1000 500 0 40 60 80 İç sıcaklık (°C) 100 120 30 l/h 20 l/h 10 l/h 2 Şekil 4. Tgiriş} 1 −0 .629296 m0. Bu programda ısı borusu kondenser bölgesi ısı transferi katsayısı bağımlı değişken ve ısı borusu eğim açısı. ϕ .3. & U =1. Burada da soğutma suyunun debisi arttıkça ısı transferi katsayısının göreceli olarak arttığı görülmektedir. ısı borusu iç sıcaklığı ile ısı transfer katsayısının çeşitli debilerdeki değişimi 4. Tiç.36. kondenser kısmında dolaşan su debisi ve suyun giriş sıcaklığı bağımsız değişken kabul edilerek aralarındaki ilişki.1.’da yine ısı borusu iç sıcaklığı ile kondenser bölgesi ısı transfer katsayısının değişimi incelenmiştir. & U= f{ m .2)’de verildiği gibi bulunmuştur.685 Tgiriş574 (4. Yapılan deneylerden elde edilen yaklaşık 2500 veri bu istatistik programında işlenmiştir. Şekil 4. (4.

ϕ .3) & Eşitlik (4. 086 Tiç2.37. Tgiriş} −1. Tgiriş. Bu hesaplamada R2=0. Tiç.9542 2000 U-Hesaplanan 1500 1000 500 0 0 500 1000 1500 2000 2500 U-Deneysel 2 Şekil 4.2) eşitliğinde bulunan değerlerle deneysel verilere yaklaşımda R2=0.126621 m 0. Tiç.3’te verildiği gibi) bulunmuştur. Hesaplanan ısı transfer katsayısının deneysel sonuçlarla karşılaştırılması Yine deneysel verilerin SPSS istatistik programı ile analiz edilmesi sonucunda ısı akısının çalışma parametreleri ile olan ilişkisi (eşitlik 4. 2500 R = 0. SPSS istatistik programı ile bulunan eşitlikle hesaplanan değerlerle deneysel sonuçların karşılaştırılması Şekil 4.954 olarak bulunmuştur.989 Tgiriş248 (4. İstatistik . 488 ϕ −0. & & q = f{ m . kondensere giren soğutma suyu sıcaklığını ve ϕ ’da ısı borusunun eğim açısını ifade etmektedir.37.3) yardımıyla m . ısı borusunun kondenser kısmında dolaşan soğutma suyu debisini (l/h). ϕ . & & q = 1. Bu eşitlikte & m .76 Toplam ısı transferi katsayısının bulunmasında çıkartılan (4. Tiç ve Tgiriş’e bağlı olarak yüzeyden olan ısı akısı hesaplanabilmektedir.988 olarak bulunmuştur. ısı borusu iç sıcaklığını.’de görülmektedir.

SPSS programı ile analizi sonucunda.00E+00 3.’de verilmiştir.00E+04 6.00E+04 6.918 P 0.00E+04 3.38.3) eşitliğinden bulunan değerlerle gerçek değerlerin karşılaştırılması Şekil 4.8) eşitliğinden elde edilen ısı taşınım katsayısının (α). Deneysel verilerden yararlanarak (3. (4. P ısı borusu içerisindeki doyma basıncını & (bar) ve q ısı akısını (W/m2) göstermektedir.118577 q 0. Te ortalama evaporatör bölgesi yüzey sıcaklığı ve Tc ortalama kondenser bölgesi yüzey sıcaklığıdır. ısı akısına ve ısı borusu iç basınca (doyma basıncına) bağlı olarak değişimi için (4.20E+05 q-Hesaplanan 9.8) yardımı ile ısı borusu için ısı taşınım katsayısı hesaplanabilmektedir. 1.9882 1.07941 (4.38.00E+00 0.50E+05 R2 = 0.77 programı ile deneysel verilerden türetilen (4. & α = f { q . Eşitlikteki Q/A oranı kondenser bölgesi için ısı akısı.4) eşitliği türetilmiştir. Aşağıdaki Şekil . Hesaplanan ısı akısının deneysel sonuçlarla karşılaştırılması Eşitlik (3.20E+05 1.4) eşitliği ile bulunan sonuçların deneysel sonuçlara yaklaşımında R2=0.4) Burada α ısı taşınım katsayısını (W/m2K).50E+05 q-Deneysel Şekil 4.00E+04 9.892 olarak hesaplanmıştır. P} & α = 0.00E+04 1.00E+04 0.

5000 4000 3000 2000 1000 0 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Doyma sıcaklığı Deneysel veriler Türetilen eşitlik (4.(1995) tarafından türetilen (3.’da deneysel sonuçlardan bulunan değerlerle.39.41. Bu çalışmalarda ısı borusu eğim açısı 45° ve kondenserden dolaşan soğutma suyu debisi 40 l/h’dir.4) eşitliğinin eğrisi üst üste çakışmış durumdadır. Isı Borusunun Rejime Girişi Şekil 4.’de ısı borusunun sırasıyla 900 W. Şekil 4.40.4) eşitliğinden elde edilen sonuçlar ve Lin vd. Şekilde Deneysel verilerin eğrisi ile deneysel verilerden türetilen (4. (1995) Şekil 4. 8000 7000 6000 Isı taşınımkatsayısı..42. Isı taşınım katsayısının çalışma (doyma) sıcaklığı ile değişimi 4. 1400 W ve 2100 W ısı yüklerinde çalıştırılmalarında zamana bağlı olarak toplam ısı transferi katsayısının değişimi görülmektedir.1. Rejime girmelerinde evaporatör bölgesinden uygulanan .4.4) Lin vd. Her üç ısı yükünde de ısı borusunun yaklaşık olarak ortalama 15 dakikalık bir süreçte rejime girdiği ve kararlı hale geldiği görülmektedir. SPSS programı ile deney sonuçlarından türetilen (4.39. ve Şekil 4.78 4.9) eşitliği kullanılarak elde edilen sonuçlar birlikte karşılaştırılmıştır.

41.79 yükün 900 W’dan 1400 ve 2100 W’a artırılması ile rejime girme sürelerinde önemli bir farklılık gözlenmemiştir. Isı borusunun 1400 W ısı yükü. Isı borusunun 900 W ısı yükü. 40 l/h su debisi ve 45° eğimde çalıştırılması durumunda rejime girişi . 40 l/h su debisi ve 45° eğimde çalıştırılması durumunda rejime girişi 1400 Isı transferi katsayısı (W/m K) 1200 1000 800 600 400 200 0 2 0 5 10 15 20 25 30 35 Zaman (dakika) Şekil 4.40. 900 Isı transferi katsayısı (W/m2K) 800 700 600 500 400 300 0 5 10 15 20 25 30 35 Zaman (Dakika) Şekil 4.

. ısı borularının çalışması durup tekrar çalışmaya başladığında. Isı boruları rejime girdikten sonra kesikli çalışma nedeniyle. 40 l/h su debisi ve 45° eğimde çalıştırılması durumunda rejime girişi Isı borularının rejime girmesi. Bu nedenle ısı borularının kesikli çalışmalardaki kullanımda. bu süre zarfında ısı boruları tam kapasite ile çalışamayacaktır. Sistem devreye girdiğinde ısı borusu rejime girinceye kadar belirli bir süre geçeceği için. IBIGK sisteminin kullanıldığı sistem (örneğin kazan).80 1400 Isı transferi katsayısı (W/m /K) 1200 1000 800 600 400 200 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Zaman (Dakika) 2 Şekil 4. rejime girmeleri belirli bir zaman alacaktır.42. Bu tür çalışmalarda bu konuya daha çok dikkat etmek gerekir. özellikle kesikli çalışmalarda önemli olmaktadır. sistemden beklenen yarar yeteri kadar sağlanamayacaktır. sistem (örneğin kazan) tekrar durma moduna geçip daha sonra tekrar çalıştığında. akışkan seçiminde ısı borularının devreye girmeleri ve rejime ulaşmaları çok daha fazla önem kazanmaktadır. eğer kesikli çalışıyorsa ve ısı borularının rejime girme süresi uzunsa. Isı borusunun 2100 W ısı yükü.

43.81 4.5 5 5. Çizelge 4.065 kg/s ve 0.13 kg/s değerlerinde ayarlanmıştır. Isı geri kazanım sisteminin neden olduğu basınç kaybının.0 3.5 m/s aralıklarla ve 125 ile 250 oC arasında 25 oC aralıklardaki baca sıcaklıklarında çalıştırılmıştır. Kondenser kısmında ısı alan akışkan olan su debisi 0. 4.43.0 4. Isı borulu ısı geri kazanım sisteminin neden olduğu basınç kaybı . baca hızının artması ile doğru olarak arttığı Şekil 4. IBIGK Sistemindeki Basınç Kaybı IBIGK ünitesinin neden olduğu basınç kaybı çeşitli baca hızlarında ölçülerek Çizelge 4. Isı borulu ısı geri kazanım sisteminin neden olduğu basınç kaybı Baca Gazı Hızı (m/s) 5.1.5 4. Kondenserde dolaşan su sıcaklığı 20 (±1) oC ve 33 (±1) oC sıcaklıklarında sabit olarak deneyler yapılmıştır.5 Basınç Kaybı (Pa) 27 22 16 11 30 Basınç kaybı (Paskal).2.1.2.’de verilmiştir.1.’den de görülebilmektedir.5 4 4.5 Baca hızı (m/s) Şekil 4. 25 20 15 10 5 3 3. IBIGK Sisteminin Deneysel Sonuçları Üretimi yapılan IBIGK ünitesi 1 ile 4 m/s aralığındaki baca hızlarında 0.

150 °C 175 °C 200 °C 225 °C 250 °C 0.5 Baca hızı (m/s) Şekil 4.5 Baca hızı (m/s) 3 3.4 125 °C 0.065 kg/s ve Tsu=20 oC için) 0. Gaz ve Su Tarafları Etkinlikleri IBIGK sisteminin evaporatör ve kondenser bölgeleri için etkinliğin değişimi görülmektedir. etkinliğin hesaplanmasında baca gazı kütlesel debisi paydada olduğu için sonuca ters orantılı olarak etkimektedir.5 2 2.5 4 4.2 0. Bacadaki hızın artması ile baca gazı kütlesel debisi artmaktadır. IBIGK sisteminin evaporatör bölgesi-gaz tarafı etkinliği (msu=0. 0.5 3 3.1 125 °C 0 0.5 1 1.2 0.11) eşitliklerinde.1 0 0. Her iki durumda da etkinliğin baca hızı ile değişimi ters orantılıdır.45.3 Etkinlik .5 4 4. IBIGK sisteminin kondenser bölgesi-su tarafı etkinliği (msu=0. Baca gazı hızı arttıkça evaporatör ve kondenser etkinlikleri azalmaktadır.10) ve (3. (3.2. 0.5 2 2.5 1 1.3 Etkinlik .065 kg/s ve Tsu=20 oC için) .44.2.82 4.5 150 °C 175 °C 200 °C 225 °C 250 °C Şekil 4.

’da IBIGK sisteminin evaporatör bölgesi ve Şekil 4. Soğutma suyu debisinin artması ile etkinlikte de bir artış olmaktadır.5 2 2.5 2 2. farklı sıcaklıklarındaki etkinliği Etkinlik debi ve baca 0.13 kg/s 125 °C m=0.83 0.065 kg/s 125 °C m=0. kondenser bölgesinin. Sistemde . IBIGK sistemi.13 kg/s 150 °C m=0.5 m=0.47. IBIGK sistemin.1 0 0.5 1 m=0.5 3 Baca hızı (m/s) 3. farklı debi ve baca sıcaklıklarındaki etkinliği Şekil 4.5 4 4.5 0.1 0 0.5 Şekil 4.4 0.4 0.065 kg/s 150 °C Etkinlik 1.3 0.065 kg/s 150 °C Şekil 4.5 Baca hızı (m/s) 3 3.5 0.3 0.47.5 1 1.13 kg/s 150 °C m=0.46.065 kg/s 125 °C m=0.46. evaporatör bölgesinin.’de kondenser bölgesi için farklı soğutma suyu debilerindeki etkinliğin değişimi görülmektedir.13 kg/s 125 °C m=0.2 0.2 0.5 4 4.

5 m/s 1. IBIGK sisteminin kondenser bölgesi etkinliğinin sıra sayısı ile değişimi (Tbaca=150 oC.2 0.5 m/s Şekil 4.5 m/s 1.05 0 1 2 Sıra sayısı 3 4 4 m/s 2 m/s 3.35 0.48.3 0. ısı taşınım katsayısı ve sonuçta da transfer edilen ısı artmaktadır.5 m/s 3 m/s 1 m/s 2.5 m/s 3 m/s 1 m/s 2.49. IBIGK sisteminin evaporatör bölgesi etkinliğinin sıra sayısı ile değişimi (Tbaca=150 oC. 0. Tsu= 20 oC ve msu=0.84 dolaşan suyun Reynolds sayısı arttığı için.2 0.05 0 1 2 Sıra sayısı 3 4 4 m/s 2 m/s 3.15 0.065 kg/s için) .25 0.1 0.5 m/s Şekil 4.4 0.25 Etkinlik 0.065 kg/s için) 0.3 Etkinlik 0.1 0.35 0. Tsu=20 oC ve msu=0.15 0.

0. 1 ve 1. ve Şekil 4.50.5 m/s 2 m/s 1. Şekil 4.4 0.’de 225 oC baca sıcaklığı için evaporatör ve kondenser bölgelerindeki etkinliğin sıra sayısı ile değişimi verilmiştir.2 0. Evaporatör bölgesi için 225 °C baca sıcaklığında sıra sayısı ile etkinliğin değişimi (Tsu=20 oC ve msu=0. Şekil 4.’da ise kondenser bölgesi için sıra sayısı ile etkinliğin değişimi görülmektedir.065 kg/s için) .50.85 Şekil 4.5 m/s 3 m/s 2.’de IBIGK sisteminin evaporatör bölgesi için etkinliğin sıra sayısı ile değişimi 150 °C baca sıcaklığı için görülmektedir.49.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Sıra sayısı Şekil 4.4 4 m/s 3.065 kg/s için) 4 m/s 3.3 Etkinlik 0.5 m/s 0.5 m/s 3 m/s 2.2 0.5 m/s 0.48.5 m/s 2 m/s 1.51.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Sıra sayısı Şekil 4. Kondenser bölgesi için 225 °C baca sıcaklığında sıra sayısı ile etkinliğin değişimi (Tsu=20 oC ve msu=0.5 m/s baca gazı hızlarındaki etkinliğin diğer hızlara göre daha fazla olduğu görülmektedir.51.3 Etkinlik 0.

86

Isı geri kazanım sisteminin gaz ve su tarafları için deneysel verilerden hareketle etkinliklerinin baca sıcaklığı (Tbaca), baca hızı (Vbaca), soğutma suyu sıcaklığı (Tsu), soğutma suyu debisi (msu) ve sıra sayısına (n) bağlı olarak değişimi SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir.

ε gaz = f{Tbaca, Vbaca, Tsu, msu, n}

0 , 273 −0 , − 0 ε gaz = 0,068391 Tbaca Vbaca58 Tsu0,141 m su, 227 n 0, 783

(4.5)

Baca gazı tarafı için deneysel verilerden türetilen eşitlik için R2=0,878 olarak bulunmuştur.

ε su = f{Tbaca, Vbaca, Tsu, msu, n}
0 ,109 −0 , 0 0 ε su = 0,119399 Tbaca Vbaca825 Tsu,0514 m su,333 n 0,895

(4.6)

Isı geri kazanım sisteminin su tarafı için yapılan analizle türetilen eşitlik için R2=0,933 olarak bulunmuştur. Çıkartılan bu iki eşitliğin geçerliliği 4 sıra içindir.
4.2.3. IBIGK Sisteminde Sıcaklık Dağılımı

Aşağıdaki şekillerde ısı geri kazanım sitemindeki sıcaklık dağılımları her kademe için ayrı ayrı ölçülen değerler verilmiştir. Şekillerdeki ölçüm noktaları; - 1 noktası; IBIGK sistemine giren baca gazı giriş sıcaklığını, - 2 noktası; 1. sıra çıkışı, 2. sıra girişini, - 3 noktası; 2. sıra çıkışı, 3. sıra girişini, - 4 noktası; 3. sıra çıkışı, 4. sıra girişini, - 5 noktası; sistemi terk eden baca gazı sıcaklığını göstermektedir.

87

Şekil 4.52. ve Şekil 4.53.’te 150 oC baca sıcaklığı için, IBIGK sisteminin her kademesindeki sıcaklık değişimleri baca gazı ve su tarafları için ayrı ayrı verilmiştir. Evaporatör bölgesindeki gaz sıcaklığının düşüşü ve kondenser bölgesinde su sıcaklığının artışı açıkça görünmektedir.

160

150 Sıcaklık (°C)

140

130 4 m/s 120 1 2 3 Ölçüm noktaları 4 5 3,5 m/s 3 m/s 2,5 m/s 2 m/s 1,5 m/s

Şekil 4.52. IBIGK sisteminin evaporatör bölgesinin çeşitli kademelerinde ölçülen sıcaklıklar (msu=0,065 kg/s, Tbaca=150 °C ve Tsu=20 oC için)

26 24 Sıcaklık (°C) 22 20
4 m/s 3,5 m/s 3 m/s 2,5 m/s 2 m/s 1,5 m/s 1 m/s

18 1 2 3 Ölçüm noktaları 4 5

Şekil 4.53. IBIGK sisteminin kondenser bölgesinin çeşitli kademelerinde ölçülen sıcaklıklar (msu=0,065 kg/s, Tbaca=150 °C ve Tsu=20 oC için)

88

Şekil 4.54. ve Şekil 4.55.’te IBIGK sisteminin 250 oC baca sıcaklığında çalıştırılması durumunda evaporatör ve kondenser bölgelerinin her bir kademesindeki sıcaklık artışı/azalışı gösterilmiştir. Evaporatör bölgesinde sıcaklık azalması, kondenser bölgesinde sıcaklık artışı açıkça görünmektedir.

275
3,5 m/s 3 m/s 2,5 m/s 2 m/s 1,5 m/s

250 Sıcaklık (°C) 225 200 175 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ölçüm noktaları

Şekil 4.54. IBIGK sisteminin evaporatör bölgesinin çeşitli kademelerinde ölçülen sıcaklıklar ve ileriye doğru tahmin (msu=0,065 kg/s, Tbaca=250 °C ve Tsu=20 oC için)

40

3,5 m/s
35 Sıcaklık (°C)

3 m/s

2,5 m/s

2 m/s

1,5 m/s

30

25

20 1 2 3 4 5 6 Ölçüm noktaları 7 8 9 10

Şekil 4.55. IBIGK sisteminin kondenser bölgesinin çeşitli kademelerinde ölçülen sıcaklıklar ve ileriye doğru tahmin (msu=0,065 kg/s, Tbaca=250 °C ve Tsu=20 oC için)

06 -0.04 -0. IBIGK sistemi evaporatör bölgesindeki entropi üretimi-birim kütle için (Tsu= 20 oC ve msu= 0.5 Süretim (kj/kgK) -0. Aynı zamanda baca hızının artması ile de birim kütle için entropi artışı söz konusudur.1 -0.56.4. Sıcaklıkla entropinin artması ile artmakta olduğu diyagramdan açıkça görülmektedir.2.12 -0.14 125 °C 150 °C 1.13 kg/s için) .08 -0.5 4 4.5 4 4.04 -0. Baca hızı (m/s) 2.02 1.5 2 2.02 Süretim (kj/kgK) -0.5 3 1 0 -0.57.065 kg/s için) Baca hızı (m/s) 1 0 -0.06 -0. IBIGK sistemi evaporatör bölgesindeki birim kütle için entropi üretimi (Tsu=20 oC ve msu= 0.89 4.5 2 3.5 Şekil 4. IBIGK Sisteminin Ekserji Analizi Sonuçları Şekil 4.08 -0.1 -0.12 125 °C 225°C 150 °C 250 °C 175 °C 200 °C Şekil 4.5 3 3.56.’da IBIGK sistemi evaporatör bölgesindeki entropi üretimi birim kütle için verilmiştir.

0005 0 1 1.Logaritmik çizim (Tsu=20 oC msu= 0.59.5 2 2. Baca hızı (m/s) 0.5 3 3.5 3 3.0035 Entropi üretimi (kJ/K).58 ve Şekil 4.002 0.5 0.5 4 4.065 kg/s için) . IBIGK sisteminin toplam entropi üretimi .58. Toplam entropi üretiminin 2 m/s hızlarında bir miktar daha fazla arttığı gözlenmiştir.001 150 °C 0. IBIGK sisteminin toplam entropi üretimi (Tsu=20 oC ve msu= 0.5 2 2.0001 175 °C 200 °C 225 °C 250 °C Şekil 4.001 0.5 4 4.0025 0.01 1.59. 0.90 Şekil 4.004 0. Baca sıcaklığının artmasıyla toplam entropi üretimi de artmaktadır.5 Baca hızı (m/s) 150 °C 175 °C 200 °C 225 °C 250 °C Şekil 4.003 0.0015 0.065 kg/s için) 0.’da IBIGK sisteminde üretilen toplam entropi üretimi diyagram halinde verilmiştir.1 1 Entropi üretimi (kJ/K) 0.

23) eşitliğinden hesaplanabilmektedir.’dan görüleceği gibi baca sıcaklığındaki her 21.60. IBIGK sisteminin monte edildiği bir kazanda da.15 olarak kabul edilmiştir (Özkan.91 4. kazanda alt ısıl değeri 10000 kcal/kg olan sıvı yakıt kullanıldığı ve hava fazlalık katsayısı da 1. Baca çıkış sıcaklığı ile baca kaybının değişimi Şekil 4.7 °C’lık sıcaklık düşmesi. baca gazından ısı geri kazanılması nedeniyle.60. baca kaybında. %1’lik bir azalmayı sağlayacaktır. IBIGK Sisteminin Ekonomik Analiz Sonuçları Kazanlardaki baca gazı kayıpları (3. Baca gazı sıcaklığında sağlanacak 100 °C’lık bir sıcaklık azalması ile.3 °C olarak 250 °C baca giriş sıcaklığı.5.60. Bu azalma yapılan deneylerde de görülmüştür. 1984).065 kg/s su debisi ve 33 °C su giriş sıcaklığında oluşmuştur. 1.’da verilmiştir. Yapılan hesaplamalarda.2. kazan veriminde de yaklaşık olarak % 5’lik bir . 0. Dış ortam sıcaklığı da 20 °C olarak alınmıştır.5 m/s baca hızı. Sağlanan en fazla sıcaklık düşümü 46. IBIGK sisteminin kazana montesi ile çeşitli baca sıcaklıklarında kazanlarda oluşacak baca kayıplarının değişimi (3. 14 12 Baca kaybı (%) 10 8 6 4 2 0 100 125 150 175 200 225 250 275 300 Baca sıcaklığı (°C) Şekil 4.23) eşitliğinden hesaplanarak Şekil 4. baca gazı sıcaklıkları azalmaktadır.

Bu da ekonomik olarak % 5 oranında yakıttan tasarruf anlamına gelmektedir. . baca kaybının % 10’lardan % 8’lere düştüğü ve bunun sonucunda kazan veriminde % 2’lik bir artışın sağlanabildiği görülmektedir. 12 10 8 6 4 2 0 100 Ünite yok Ünite var Kazan verim artışı 125 150 175 200 225 250 275 300 Baca sıcaklığı (°C) Şekil 4. 14 Baca kaybı ve Verim artışı (%). IBIGK ünitesinin kullanılmasıyla.61.61. IBIGK ünitesinin kullanılmasıyla kazan verimde sağlanan artış IBIGK sisteminin bir kazan çıkışına bağlanması durumunda baca kaybındaki azalma ve bu azalma sonucunda kazan verimindeki artış Şekil 4.92 artış sağlanacaktır.’de görülmektedir. Baca sıcaklığının 250 °C olduğu durumda.

farklı eğim açılarında ve soğutma suyu debilerinde deneysel olarak incelenmiştir. 15o ile 90° arasında çalışılan eğim açılarında transfer edilen ısı akısında dikkate değer bir değişimin olmadığı gözlenmiştir. ısı borusu yüzeyindeki sıcaklık dağılımı ve kondenserden transfer edilen ısı akısı. 206 deney sonucundan elde edilen 2500’den fazla veri analizlerde kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda. Çalışmanın ilk bölümünde tek bir ısı borusu. Isı borusunun evaporatör kısmına 200 ile 3000 W arasında farklı 6 grup ısı yükü uygulanmıştır. diğer eğim açılarına oranla daha az olduğu görülmüştür. Kondenser bölgesi için hesaplanan toplam ısı transfer katsayısı iç sıcaklıkla değişmekte olup.93 5. ısı transfer katsayısı 600–2000 W/m2oC arasında bulunmuştur. . Isı borusu iç sıcaklığı (doyma sıcaklığı) arttıkça toplam ısı transferi katsayısı da artmaktadır. Noie (2005) tarafından yapılan çalışmada. Isı borusundan yatay konumunda transfer edilen ısı miktarının az olması nedeniyle. Isı borusu ile ilgili çalışmada. ısı borusu eğim açısının sıfır derece olduğu konumda transfer edilen ısının. ısı transfer katsayısının değişimi 500–2000 W/m2oC arasında bulunmuştur. ısı borusunun 70–110 oC aralığındaki çalışma sıcaklığında. Çalışmanın birinci kısmında tasarımı ve üretimi gerçekleştirilen bakır-su ısı borusunun değişik güçlerde çalıştırılması süresince. Sonuçta yerçekimi destekli olarak çalışan fitilsiz ısı borularının yatay konumda çalıştırılmalarının uygun olmadığı görülmüştür. SONUÇ VE TARTIŞMA Bu çalışmada baca gazlarından suya ısı boruları ile ısı geri kazanım sağlamak amacıyla deneysel bir çalışma yapılmıştır. Kondenser bölgesinde ısıyı alan ortam olarak kullanılan su debisi için 10 ile 40 l/h arasında 7 farklı debi değerinde ve 200 W ısı yükü için 0o ile 90° aralığında 7 farklı eğim açısında. evaporatör ve kondenser yüzeyleri arasındaki sıcaklık farkının arttığı görülmüştür. ikinci bölümde IBIGK ünitesi farklı çalışma koşullarında teste tabi tutulmuştur. 500 ile 3000 W ısı yükleri içinde 6 farklı ısı yükünde deneyler yapılmıştır.

Negishi ve Sawada tarafından yapılan deneylerde. Yatayla yapacağı açı Beckert ve Herwig (1996)’e göre en az 6o olmalı ve kondenser bölgesi daima yukarıda olacak şekilde konumlandırılmalıdır. yatayla yaklaşık olarak 7o eğim kalıncaya kadar evaporatörden kondenser tarafına transfer edilen ısıda fazla bir değişme olmadığı gözlenmiştir. 15o’den sonraki eğim açılarında ısı akısında önemli bir değişimin olmadığı bildirilmiştir. (2000) tarafından yapılan çalışmada ise 40-60° arası eğim açılarında daha verimli olduğu bildirilmiştir. ısı borusundan transfer edilebilecek ısı miktarını çok etkilemediğinden. Kondenser kısmında dolaşan akışkan miktarının artması ile toplam ısı transferi katsayısı artmaktadır. Çalışmadaki deneysel verilerin SPSS programı ile istatistiksel analizi sonucunda. Negishi ve Sawada’nın yaptıkları çalışmada da. transfer edilen ısıda önemli derecede bir azalma olduğu görülmüştür. Aynı şekilde evaporatör kısmında uygulanan ısı yükünün artması. ısı transferi katsayısı ile önemli bir değişim göstermediği gözlenmiştir. Beckert ve Herwig (1996). Payakurak vd. kondenser bölgesindeki ısı transfer katsayısı ve ısı akısı ile. Eğim açısının 15–90° aralığında değişmesi. Beckert ve Herwig (1996) tarafından R–22 kullanılarak yapılan deneylerde. sıcak taraf 85 oC ve soğuk taraf ise 25 oC sıcaklıkta çalıştırıldığında toplam ısı transferi katsayısını 2400– 3000 W/m2K olarak bulunmuştur. Negishi ve Sawada (1983) ve Bedrossian (1978)’ın çalışmalarındakine benzer şekilde eğim açısının değişimi ile (0° hariç olmak üzere) ısı transferi katsayısında önemli bir değişimin olmadığı görülmüştür. Negishi ve Sawada (1983) tarafından yapılan çalışmada da bulunmuştur. Yinede ısı borusu yatay yada yataya çok yakın şekilde konumlandırılmamalıdır. Lee ve Bedrossian (1978) tarafından yapılan çalışmada da ısı borulu ısı değiştirici eğim açısının. çalışma parametreleri arasında bir ilişki olduğu tespit .94 Benzer sonuçlar. Ancak ısı borularının yatayla yaptığı açı 6o’ye getirildiğinde. ısı borusunun IBIGK sistemlerinin çalışma koşullarına göre konumlandırmada fazla bir sınırlamanın olmadığını göstermektedir. ısı transfer katsayısını da artırmaktadır. Bu çalışmada da. Noie (2005).

(1995) tarafından türetilen benzer eşitliğin karşılaştırılması sonucunda (Şekil 4. Bu eşitlikle bulunan değerlerle. yüzey sıcaklıklarından hareketle bulunan değerlerin de büyük doğrulukla kullanılabileceği . iç görülmüştür.95 edilmiştir. Bu eşitlikler yardımıyla ısı akısı ve ısı transfer katsayılarının değişimi. Lin vd. ısı borularında doyma sıcaklığının. Huang ve Tsuei (1985).74 W/cm2 olarak bulunmuştur.).5 W/cm2 radyal ısı akısı elde edilmiştir (Fagri.47-5.39. Burada radyal ısı akısının bir aralık arasındaki verilmesinin nedeni. İç sıcaklığın sıcaklığın ölçülmesi mümkün olmamışsa. kondenser bölgesindeki soğutma suyu debisinin. değişik çalışma koşulları için kolaylıkla bulunabilecektir. 1995). Isı borusu iç basıncı ve ısı akısına bağlı olarak ısı taşınım katsayısının değişimi. Bu çalışmada da toplam ısı transferi katsayısı ile ısı akısı arasında benzer bir ilişki kurulmuş (n=0. Bu çalışmadaki deneylerde ölçülen iç sıcaklık değerleri ile Huang ve Tsuei’nin yüzey sıcaklıklarından hareketle bulunan iç sıcaklık değerleri karşılaştırılmış ve birbirlerine çok yakın değerler elde edilmiştir.2) ve (4. Bu çalışmada literatüre benzer olarak yine 100 oC (±2 °C) çalışma sıcaklığında.4) eşitliği yardımıyla bulunabilir. sabit tek bir değerde değil. Bu ilişkiler (4. 10-40 l/h aralığında çalışılmasından kaynaklanmaktadır. Isı borularında. Eğer.1) eşitliği ile verilmiştir. yüzey ısı akısı ile ısı taşınım katsayısı arasında. Isı akısı arttıkça ısı transferi katsayısı da artmaktadır. Literatürde 100 oC sıcaklıkta çalıştırılmış bakır-su ısı borusunda 3. Isı borusu ısı akısı ile toplam ısı transferi katsayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. [ h ∝ qn ] şeklinde bir ilişkinin olduğu Ishibashi ve Nishikawa tarafından (Passa ve Reinaldo. birbirleriyle uyumlu olduğu görülmüştür. deneysel sonuçlardan türetilen (4.3) eşitlikleri ile verilmiştir. evaporatör ve kondenser bölgeleri yüzey sıcaklıklarının ağırlıklı aritmetik ortalamasına eşit olduğunu bildirmiştir.581) ve (4. aralarında bir miktar farklılık olmakla birlikte. radyal ısı akısı (3. 2000) bildirilmiştir. Buradaki n katsayısı 2/3 olarak verilmiştir. ısı boruları ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda.6) eşitliğinden 3.

Bu gözlemler. etkinliğin düşük çıkmasına sebep olmaktadır. Isı değiştirici etkinliği. fitilsiz olarak tasarımlanıp üretimi gerçekleştirilen 4 sırada toplam 16 boru bulunan. önerilen metodun kullanılabileceği bu çalışma ile de görülmüştür. Literatürde. evaporatör ve kondenser bölgelerinde değişmekle birlikte % 10–40 arasında bulunmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde yerçekimi destekli. Her üç uygulamada da. IBIGK sistemi 125-250 °C arasında farklı 6 baca sıcaklığında. Terdtoon vd. 1-4 m/s aralığında 7 baca gazı hızında çalıştırılmıştır. kanat-boru sıkı geçme işleminin yeteri oranda sağlanamaması nedeniyle. (1996) tarafından. 1400 W ve 2100 W gibi farklı üç ısı yükünde rejime girmesi incelenmiştir. Bu çalışmadaki etkinliğin az çıkmasının nedeni. Isı geri kazanım ünitesinin baca içerisinde çalışacak kısmı olan evaporatör bölgesi kanatlı olarak yapılmıştır. sıcak ve soğuk akışkan bölgeleri için ayrı ayrı değerlendirme yapılmıştır. ısı borusunun rejime ulaştığı görülmüştür. 40 l/h soğutma suyu debisi ve 45° eğim açısında yapılmıştır. ısı değiştirici sıra sayısının az olmasından kaynaklanmaktadır.. 7 sıralı ve toplam 78 borudan oluşan bir sistemde % 58 etkinlik elde edildiği bildirilmiştir. Bacadan çekilen atık ısının aktarıldığı bölge olan kondenser kısmında kanat kullanılmamıştır. % 16 olarak bulunmuştur. Noie-Baghban ve Majideian (2000) tarafından yapılan çalışmada. Ayrıca evaporatör bölgesindeki kanatların ısı borusuna kaynaklı olmaması. IBIGK sistemlerinin etkinliğinin % 50-60’lar seviyesinde olduğu bildirilmektedir. IBIGK sisteminin etkinliği incelenirken. Toplam olarak birbirinden farklı koşullarında 61 deney yapılmış ve deneylerden elde edilen yaklaşık 750 veri yapılan analizlerde kullanılmıştır. Kondenser bölgesindeki su sıcaklığı ve debisi farklı ikişer değerde deneyler yapılmıştır. yaklaşık olarak 15 dakikalık bir sürede. sıraları düz olarak düzenlenmiş IBIGK sistemi tasarımlanıp üretimi gerçekleştirilmiştir. . Isı borusunun evaporatör bölgesinden uygulanan 900 W. toplam 8 borudan oluşan sistemin etkinliği.96 ölçülemediği durumlarda.

5 -5 m/s baca hızında 11-27 Pa arasında değiştiği görülmüştür. tek ısı borusunda. Baca hızı azaldıkça etkinlik daima artmaktadır. Bu değişim bütün diyagramlarda gözlenmektedir. Yapılan ekserji analizinde birim kütle için entropi üretiminin baca sıcaklığının artması ile arttığı ilgili şekillerden görülebilir. IBIGK sisteminin her kademesindeki sıcaklık dağılımları gözlenmiştir. (1996)’nin çalışması ile benzerdir. Ayrıca baca hızı ile de entropi üretimi artmaktadır. ısı borusu toplam ısı transfer katsayısı ve bunun sonucu olarak da transfer edilen ısı da artmaktadır. Baca hızı ile etkinliğin ters orantılı olduğu Terdtoon vd. Soğutma suyunun debisinin artması ile etkinliğin de arttığı açıkça görülmektedir. IBIGK sisteminde üretilen toplam entropi üretiminin değişimi Şekil 4. Sıra sayısının belirli bir değerinden sonraki artış oranı çok azalmaktadır. IBIGK ünitesi için gaz ve su taraflarının etkinliklerinin. kondenser kısmında dolaşan su debisi arttıkça. Ancak bu artış doğrusal değildir.58 . Basınç kaybı baca hızı ile doğru orantılı olarak artmaktadır. baca gazı hızı.5) ve (4. Sıra sayısı arttıkça etkinlikte artmaktadır. baca gazı sıcaklığı. Bu durum IBIGK ünitesinde de açıkça gözlenmektedir. Sisteminin evaporatör ve kondenser bölgelerindeki etkinlik sıra sayısı ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Deneysel verilerin SPSS programı ile analizinden.13 kg/h’e artırılması ile sistemin etkinliği bütün hızlarda artmaktadır. Evaporatör bölgesine ait gaz sıcaklığındaki azalma ve kondenser bölgesine ait su sıcaklığındaki artma ısı geri kazanım sisteminin her kademesinde açıkça görülebilmektedir. su debisi ve sıra sayısına göre değişimini veren (4.6) eşitlikleri türetilmiştir.97 Çalışmanın ilk bölümünde. Bu sonuç Terdtoon vd. (1996). IBIGK ünitesinin neden olduğu basınç kaybı 3. (1996) ile Azad ve Moztarzadeh (1985)’in çalışmalarından da görülebilmektedir.065 kg/h den 0. Dube vd. Kondenser kısmında dolaşan su debisinin 0. su sıcaklığı.

Eğer kanatların ısı boruları ile olan teması daha iyi sağlanabilirse etkinlik daha da artacaktır.Baca gazlarının neden olacağı kirlilik ve kurum birikmesi mutlaka göz önüne alınmalıdır. .Boruların düzenlenmesinde düz sıralı yerine.IBIGK sisteminin etkinliği sıra sayısı ile artmaktadır. Fakat bu uygulamanın basınç kaybını da artıracağı göz önünde tutulmalıdır.Eğimli termosifonlarda sıvının dairesel olarak ısı borusu yüzeyine dağılımına yardımcı olacağı ve kondenserde yoğuşma ile olacak ısı transferini artıracağı için fitil kullanılması uygun olacaktır. Ancak bu artış doğrusal değildir.98 ve Şekil 4. . Sonuç olarak IBIGK sistemlerinin baca gazlarından suya ısı geri kazanımında kullanılması önerilebilir. kazan veriminde % 2’lik bir artış sağladığı görülmektedir. çapraz sıralı uygulama ısı değiştiricisi verimliliğini artıracaktır. Bu artış da yakıttan bu oranda ekonomi yapılması demektir. . Sun ve Shyu (1996) tarafından yapılan çalışmada yakıttan % 4. ancak katı yakıtlı sistemlerde kullanılması. Böyle bir uygulamada aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: . bu çalışma için 250 °C baca sıcaklığında. .Isı borularının gaz tarafında kullanılan kanatların borularla olan temasının yetersiz olması verimliliğin azalmasında önemli bir etkendir.59’da verilmiştir. Baca sıcaklığının artmasıyla toplam entropi üretimi de artmaktadır. . IBIGK sisteminin kazanlarda baca kayıplarının azaltılması amacıyla kullanıldığında. % 5’ler seviyesine çıkarılabilecektir. IBIGK sisteminin sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda kullanılması önerilebileceği.2’lik bir tasarruf sağlandığı bildirilmiştir. IBIGK ünitesindeki sıra sayısının artırılması ve yapılabilecek bazı iyileştirmelerle bu artış. aşırı kurum birikmesi olasılığı nedeniyle önerilmemektedir. Gerekli temizliğin sağlanabilmesi için uygun düzenek veya sistemin temizlenebilmesine olanak sağlayacak konstrüktif bir düzenleme yapılmalıdır.

akışkan seçimi ve sistemin devreye girip rejime ulaşması konularının ayrıca incelenmesi gerekir. . Isı üreten sistemlerin kesikli çalışmalarında IBIGK sistemlerin kullanılmasında.Baca gazı hızının olabildiğince düşük seçilmesi etkinliği azaltmakla birlikte endüstriyel uygulamaları da dikkate alarak 2-3 m/s baca gazı hızının uygun olacağı düşünülmektedir.99 .

Design of water-to-air gravity-assisted heat pipe heat exchanger. E.. Bezrodnyi.. Alp. Azad.Teknik Yayıncılık. Moztarzadeh. 10.2002. Azad. F. F.. E. A.. E. C.B. Al-Rabghi. 5. O. Moztarzadeh F. 5. Hemisphere Publishing Corporation. 1986. Effect of different arrangement on performance of heat pipe heat recovery system. 1989.Aust. 1993.. 99–105. ME18. Aliahmad... Beiruty.. 6. 2211-234. Intersociety Energy Conversion Engineering Proceedings. 3. Washington.M. Great Britain. 281-286. Heat Recovery Systems. A design procedure for gravity-assisted heat pipe heat exchanger. 217-224. Great Britain. M. Inclined air to air heat exchangers with heat pipes: Comparing experimental data with theoretical results. M. Mohammedieh. Heat Recovery Systems. 3. Tesisat. Ekonomizerler ve gaz yakan endüstri kazanlarında uygulamalar. Heat Recovery Systems. S.. 4.S. 561-570. 101-111. Al-Rabghi. K. Great Britain.. Thermal performance of heat pipe heat exchanger system. T. E. Bilgiç. O. Transaction of Mechanical Engineering. 3. Volkov. 89-99. 6. 2. Design of air to water co-axial heat pipe heat exchanger.W... V. H. Curtailing noncondensables in steel heat pipes using a NaCr solution. Latrofa. . E... 240s. J.100 6. 9.K. Heat Pipe Theory and Practice. Thermal performance of waste-heat recuperator with heat pipes for thermal power station. Heat Recovery Systems. 1985.. Ivanov. Heat Mass Transfer.... F. 1999. M. M.. Azad. 5. Herwig. Thermosiphon waste heat boilers for exhaust gases from furnaces in non-ferrous metallurgy.. Energy Conversion & Management. Azad.. IECEC-96 31st. Casarosa. Great Britain. F. E. S. Beckert. Chi. Heat Recovery Systems & CHP. Moztarzadeh. 84. 143-149. 6. Great Britain... Great Britain. F. 1990.. 2. E. Shelginski. IE. 1985..... 1985. The geyser effect in a two-phase thermosyphon. Azad. Bahar. 1983... Great Britain.. 40. Azad. USA. 180-184. Great Britain.. Heat pipes for waste-heat recovery. Y. Heat Recovery Systems. M. 2. 2. KAYNAKLAR Akyurt. Heat Recovery Systems & CHP. Najjar. 26. 933-941. 1441-1446.. Moztarzadeh. 1996. Akyurt. 275-280. Geoola F. 2. 1984. Int. 1976. Mohammedieh. M.. F.

. V. 1990. Elsevier Science Ltd.Gen. J. Eker. Modern yoğuşmalı kazanlarda kullanılan yanma kontrol sistemleri. Int. Heat pipe simulation: From promise to reality. Emel Matbaacılık. Pruess... 1996. M. A. Heat Mass Transfer 40. 1996. Great Britain. 6. Saber..9.. 1. P. Applied Thermal Engineering. Y. El-Kalay. two-phase flow thermosyphons.H. Y. V. 18.. 1-20.A. 273279. ME22. Faghri A.S. (Türkçesi: Taner Derbentli)..H.M. Najjar. 609-614. 1998. Buhar Üreteçleri-Kazanlar. A review of thermophysical research at the NLR Space division. Reay.H. Dunn. Experimental performance of a waste heat recovery and utilization system with a looped water-in-steel heat pipe.. 2147-2164.. 1994. Australia. Najjar. A. A. 1995. Akyurt. Y. Boles. 7.. 55-59. İzmir. 37. Mc Graw-Hill-Literatür Yayıncılık. Int. M.S.H. Saucıuc I. Heat Pipe Science and Technology. 275s. 1975. II..K. M.Therm. Doughty. Transaction of Mechanical Engineering. A. D. Güngör. 1995.. Delil. 917-924. 348 p.. 639-655. 2001... 33. Sıcak Su. M.. A. Proceedings of the 5th International Heat Pipe Symposium. Dube.. 1997. H. Heat Mass Transfer. K. Great Britain. İstanbul. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı.D.S. M..A. Akbarzadeh.. C... Davis.. Habeebullah. Fourth Edition. Heat Pipes. Mühendislik Yaklaşımıyla Temodinamik.Aust. Akyurt. .. A. 595-607.. IE. Great Britain. İklimlendirmede enerji geri kazanımında ısı borulu ısı değiştiriciler. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı. 1997. A.. Taylor and Francis.. Australia.. 1998. H.101 Çengel. 867s. İzmir. 1205-1222. J. Rev.. Design construction and testing of a thermosyphon heat exchanger for medium temperature heat recovery. 1996. Melbourne. Melbourne. El-Ghenk. 874p. Ankara.. Eral. Habeebullah. A similarity solution for two-phase fluid and heat flow near high-level nuclear waste packages emplaced in porous media... Flooding limit in closed. Proceedings of the 5th International Heat Pipe Symposium.. London. Faghri.H. M.

Isı ve Kütle Geçişinin Esasları (Çevirenler: T. Simonson. 3. Hashimoto. Yamamoto. Güngör. N. 26. F. Improvement in heat transfer performance by employing unique screen inserts in a horizontal heat pipe under small heat flux conditions. H. Genceli.H. 8. S. Applied Energy. Y. 4. D. B. O. Int.T. 2002. W. 960s... M.. A.P.. 128-140. Management.J. İstanbul.S. Kadoguchi. H. C. Great Britain. Heat transfer characteristics in a condenser of closed two-phase thermosyphon: effect of entrainment on heat transfer deterioration. Uralcan). Great Britain.S. Huang. Thermal performances of heat exchangers applicable to waste-heat recovery systems. 4. Int. 26.S.. 30.. An electronic cryoprobe for cryosurgery using heat pipes and thermoelectric coolers: a preliminary report. K. . 1988. D. 8. 1639-1650.. S.H.J. Han. 1993. Great Britain. Heat transfer characteristics in the heating section of a closed two-phase thermosiphon working with binary mixture. Hsieh. 357-368. 1988.102 Hamilton. 191-200. F.B. DeWitt.. Derbentli. Z. Johnson. T. ASHRAE Transaction. Özbalta.. 29. Kozai. J. Energy Convers. 528-540. A. 553-562. Heat Mass Transfer.P.. Heat Mass Transfer. Fukano. 1994.. 3. J. Hepbaşlı. A. 3. Y. 1181-1188. S. K. 31. Uncertainty analysis in the testing of air-to-air heat/energy exchangers installed in building. 343-354. S. Kadoguchi. Imura.. 17.. H.. Kaminaga.. 104. 1985. Literatür Yayınları.C. Incropera. C... Heat transfer. T. F. Emi. 8. 212-225. Int. Hsieh.. J. Heat Transfer-Japanese Research. Tsuei. Huang. 1997.. 2001. Great Britain... A method of analysis for heat pipe heat exchangers. 1990. A generalized correlation for thermal design data of heat-pipe heat exchangers. J. A. C.. Great Britain. Critical heat flux in a closed two-phase thermosyphon. 104-109. 2. Heat Recovery Systems & CHP. Heat Transfer-Japanese Research. D. Sasaguchi. Thermal performance and pressure drop of counterflow and parallel-flow heat-pipe heat exchangers with aligned tube rows.. 30. Liauh. 1983. J.. 23.. Hsieh. Comparisons of thermal performance and pressure drop of counterflow and parallel-flow heat-pipe heat exchangers with aligned/staggered tube rows..C. Parmaksızoğlu. İlken. Huang. Asian Research. Journal of Medical Engineering & Technology. 1987. 1758-1762. Tashiro. Özgüç. K. 1998. 28. Proceeding of the 1998 ASHRAE Winter Meeting Part 2.. 8.H.. Heat Mass Transfer. Hsieh. Hu.

A. 1999... 1997. Lamfon.M. Malaysia. 1/2. Al-Rabghi.. Khalid. 303-308. N. Improvement of gravity assisted wickless heat pipes. A. Abdul Majeed P. 2647-2660.. O. J. 2. Lee.. A. 39. Energy Convers.. Nuntaphan. Najjar.J. Characterization of sintered copper wicks used in heat pipes. J. Zuo.. Modeling and simulation of combined gas turbine engine and heat pipe system for waste heat recovery and utilization.P. Tiansuwan. K. Progress in Energy Combustion Science. 19. Experimental Heat Transfer. 1994.1027-1043. 1998... B. Abd-al Hussain T. International Journal of Energy Research. World Energy Congress. S.. Korea. Theoretical and physical interpretation of entrainment phenomenon in capillary-driven heat pipes using hydrodynamic instability theories. 1994. C.P. A.. 30. E. Liu. Faghri. Y. Khalkhali.. Lamfon... 18. Netherland. Leong. M..103 Kalogirou. 4.. Z.. 21. Akyurt.. Great Britain.H. Solar thermal collectors and applications.A. Kiatsiriroat. Khalid. 3. A. Computational simulation of the heat pipe heat exchangers to be used in waste heat recovery.. Y. 231-295. Kim.. Bedrossian. P. K.H.1-5.A. S. 633-642. Mngm. Chun. 1991.J. Lee K. Park. Y. . Joint Conference. 17. 141-148. Thermal Performance enhancement of thermosyphon heat pipe with binary working fluids. W. Sharifi..... 37.. J. Applied Thermal Engineering. 2004... 221-229.. N. Mgmt.H. KIER-Kyushu Univ.. Energy Convers.. Witwit. Journal of Porous Materials.S. Great Britain. Recent heat pipe R&D status in Korea. 1978. Entropy generation in a heat pipe system. T.J. Thermophysical relationships for waste heat recovery using looped heat pipes. Najjar..W. Khoshravan.H. 41. Heat Mass Transfer.C. Improved heat transport of heat pipes with an internal wall separating liquid and vapour streams. The characteristics of heat exchangers using heat pipes or thermosyphons. Rhi. Peterson. 137–152. M. 2000. Int. A. 31.S. G.H. Heat Mass Transfer. 13. 2000..J.1999.M.J. Akyurt.M. 81-86. Int. Energy Conversion & Management. 2041-2061. 2001. H.Y.

Critical heat flux in a two-phase thermosyphon: relationship between maximum falling liquid rate and instability on interface of falling liquid. Hendy. A. Experimental investigation of geyser boiling in an annular two-phase closed thermosyphon. 38. Broadbent. Negishi. 2005. Lin.. G. Noie... Monde. J.. Li. Y. Marcarino.M.R.W. Heat Mass Transfer. 1995.M.Y. R. J. 1996.104 Lin... Australia. T. 221.R..D. M. T.P.. 2000.. Gas-controlled heat-pipe for accurate temperature measurements. An analytical model for the design of wickless heatpipe heat exchangers. M. 5. 61-68.. Heat transfer characteristics of a two-phase closed thermosyphon.F. 1996. Applied Thermal Engineering. A. 103-108. McGlen. Journal of Thermophysics and Heat Transfer. 295-307.H.. I. 481-491.. Mathur. 2.. Int. 26. Johnson. Monde. 1997.. Using heat-pipe heat exchangers for reducing high energy costs of treating ventilation air. M.. Lukitobudi A. Int. 1. Mitsutake. Applied Thermal Engineering. A. ... 26. Ohadi. Heat Recovery Systems & CHP. Melbourne. J. L. McDonald. 495-506. Capillary pumped-loop thermal performance improvement with electrohydrodynamic technique. 127-133.. construction and testing of a thermosyphon heat exchanger for medium temperature heat recovery in bakeries. P. Wu. G. P. S. 2. 319-331.T.. M.. B. Tsay. 389-396. Design.. 2003. Hasan. Sawada. 25.L.. Heat transfer performance of an inclined two-phase closed thermosyphon. K.. 2005. Hataya. 372-384. 25. Dessiatoun. 1207-1213. Dominongez. 1992. Mo... Applied Thermal Engineering. 1996-IEEE.. Heat Mass Transfer. J.. ASME. T. S. Beretta. Numerical study of heat pipe application in heat recovery systems. HTD. 15. Akbarzadeh. 6. S. 1997.Z.. Great Britain. T. Lin.C. Merlone... Heat Transfer Japanese Research. 23. Y. Experimental study of critical heat flux in a two-phase concentric-tube thermosyphon. 1983. 26. Mitsutake. 1145-1152. W.W. Two phase thermosyphon run around loop heat exchangers Proceedings of the 5th International Heat Pipe Symposium. Heat Transfer Japanese Research. 1447-1452. 8. 1995. 5. Niro.V. P. 31st Intersociety Energy Conversion Engineering Conference Proceeding.. 14.

232s. 23.. Buhar Kazanları Isıl Hesaplar. B. 20. Majideian.. Peterson G. An introduction to heat pipes modeling... 2001.. P. Comun.P. Correlations to predict heat transfer characteristics of an inclined closed two-phase thermosyphon at normal operation conditions. 1996. 1984. J. 1997.S.A..R. 113. Tiansuwan... New York.. R. 22-28. Heat Mass Transfer.A. 1986. Experimental investigation on the hysteresis effect in vertical two-phase closed thermosyphons. Peterson. Journal of Energy Resources Technology. A system perspective approach for techno-economic evaluation of waste heat recovery devices such as heat pipe heat exchangers.F. B. 22.P. Wang..gov/heat_pipe/Main_Paper_5. Entrainment limitations in thermosyphons and heat pipes.. A. Ritthidech S.. Proceedings of the 5th International Heat Pipe Symposium. Terdtoon P. 679-684. 5.Ankara. http://www. testing.M. Md. Experimental performance of a heat pipe.. Rajesh V. S.P. 3. Australia. A.A. M. Khalifa A. 2000. 1991. John Wiley and Sons Inc.. M. 40. Passos.C..A. Applied Thermal Engineering. Applied Thermal Engineering.. Özkan. 399-408. .. Applied Energy.pdf Saatçi A. 24.. 19. and applications. Johnson.H. Waste heat recovery using heat pipe heat exchanger (HPHE) for surgery rooms in hospital... Applied Thermal Engineering. 35-44. Internal Comm. 26. Optimum heat pipe design: a nonlinear programming approach.. Merrigan. J. Performance improvement of thermosyphon heat exchangers by using two kinds of working fluids.. 61-71. 781-790. Kiatsiriroat T. G. Heat Transfer Engineering. 2000. 1999. Tiansuwan. Heat Mass Transfer.C. 371-380. S. 22.M. Int. 251-266. 356p. Bizim Büro Basımevi. Payakurak T. 2005. Temperature drops in heat pipes. applied Thermal Engineering. Experimental Thermal and Fluid Science.. 1999. Ravindran K. Haider-E-Alalhi. J.G. 20. R..S. G. Nuntaphan. 147-153. Ong. 1271-1282. Akash.K. Akyurt M. Bage.. 2000.... E.lanl. Enhancement of heat transport in thermosyphon air preheater at high temperature with binary working fluid: A case study of TEG-water. 2002. K. Reid. Said. Analysis of pool boiling within smooth and grooved tubes. Nuntaphan.. 323-332. 1994.. C. Qadeer.105 Noie-Baghban. Reinaldo. T. Melbourne.. Kiatsiriroat.

1996.. C.. M. Washington DC.Japanese works 1998.W. 1990. USA. V. Winter Meeting. 4. Proceedings of the 5th International Heat Pipe Symposium. Energy Conversion Management.. Mochizuki. 44. C. R.. Predicting the performance of a heat-pipe heat exchanger. Johnson. Proceedings of the 5th International Heat Pipe Symposium. Design and Technology of Heat Pipes for Cooling and Heat Exchange. I.A. 2000 IEEE. Nishio.. Waste heat recovery using heat pipe heat exchanger for industrial practices. 11.. 4.J. A. Great Britain. ASME.C. 1. Besly. 267-272. Australia. J. Swanson.G. Shatto.O. using the effectiveness-NTU method. Journal of Thermophysics and Heat Transfer.. 93-103. P. Melbourne. Australia.O.. 1991. Heat Mass Transfer. . 2. Shyu. 4. 1996.S. Heat Transfer-Soviet Research. 313-319. Great Britain. 1989.. Peterson. I. N.106 Saucıuc.. 1987. 1997.J. International Journal of Heat Mass Transfer... Heat pipe exchanger optimization. Y.. W. Groll. Heat Recovery Systems & CHP.. Matveev.N. J. Thermosyphon economiser for package boilers: A case study in northern Thailand. Söylemez.Y. Waste Heat Utilization. California. Soponpis. P. Heat pipe research in Australia and New Zealand. 1996.Y. Visualization study of flooding and entrainment in a closed two-phase thermosyphon. Melbourne... Stulc. J. Busse. Sun. 2509-2517..M. M. 376-379. 368s.. 27-32. 287-295..A. The design and testing of the super fiber heat pipes for electronics cooling applications. USA. 383-391.. Akbarzadeh. Silverstein. Tan. J.... Heat transfer bibliography . External parameter selection for countercurrent heat pipe heat exchangers. Int. 11. Australia.Y. J. Kiselev. C. 1992. 37-42. Suzuki. Stephan.. P. Mcguinness. On the thermoeconomical optimization of heat pipe heat exchanger HPHE for waste heat recovery. 19. D.. 44.. Sauciuc. S. P. Tan. T. 2997-3015. M.. Nguyen. 35. Proceedings of the 5th International Heat Pipe Symposium. Saito. Analysis of the heat transfer coefficient of grooved heat pipe evaporator walls. Mashiko.C. 25-30. Liu.. Wong. G. Heat Fluid Flow. Terdtoon.P..P. Sixteenth IEEE Semi-Therm Symposium. 579-582.. 2001. Liu. Melbourne. Int. Hemisphere Publishing Corporation. K. 1992. C. Y. 2000.. L. 2003. K.. Heat pipe-based heat exchangers for low-potential heat utilization. Chaitep S. 11.

Zhang. Corrosion and fouling of tubes used in a thermosyphon economiser: A case study of paint protection. İstanbul. Isı Transferi. 9. 11..L. 22. P. Terdtoon. 11. L. G. C. Jiracheewanun S. S.. Heat Recovery Systems & CHP. 18.. Wang. P. 499-512. 1991. Applied Thermal Engineering. J.. Tongze. Johnson. Krationg K.. P.. 6. 2005. Yang. Yuang. L. H. Wangnipparnto. 6.107 Terdtoon... S.a. Wadowski. T.. 23. Akbarzadeh. Great Britain Wadowski. A. State of the art on heat pipe technology in the former Soviet Union. M. A. X. 6977. Wu.T. 2003. 1989. Chaitep. 1998. Heat pipe research and development in China. Tunç.. Energy Conversion and Management.. 561-568. Tiansuwan. Applied Thermal Engineering. Great Britain. Lin. X. Applied Thermal Engineering. Waste heat recovery using heat pipe heat exchanger for heating automobile using exhaust gas.. 321s. Engineering Failure Analysis.. 1991. Johnson. 43.C... 2000.. 20. 7.. 2001. 1999.. 507-551.. 1997. Great Britain. Applied Thermal Engineering..L. 1.. Kiatsiriroat T... Heat Recovery Systems & CHP.. Corrosion failures of high temperature heat pipe. Yayın No:1. Characteristics of a gravityassisted heat pipe heat exchanger. P. Akbarzadeh. C. Heat Recovery Systems & CHP. Zhou. Heat Transfer Engineering. 25. 523-531. . Vasiliev. 17. 6.. A. 2000. Johnson. 363-370. Doğa Yayıncılık Teknik Kitaplar. Charoensawan P. Corrosion of tubes used in thermosyphon heat exchanger for waste heat recovery system: A case of internal surface. F.b. W...P. H. Heat pipes in modern heat exchangers.W. 1791-1800. 791-801. M. Tungkum. S. Hysteresis in thermosyphonbased heat exchangers and introduction of a novel triggering system for lowtemperature difference heat-recovery applications. Application of heat pipe heat exchangers to humidity control in air-conditioning systems. Vasiliev. Akbarzadeh. 367-372. Coykaen. 1-19... 18-27. 2002. Great Britain. Tu... P... Applied Thermal Engineering. Zengqi. Air side performance of thermosyphon heat exchanger in low reynolds number region: with and without electric field. T. S. 6.

Zhuang. 187202. 2003. Applied Thermal Engineering. Y. ... Energy Res. 2003.H.. 27. A. Zhang. The performance study of a wet six-row heat pipe heat exchanger operation in tropical buildings. Int. H.. J. 23. 1067-1083.S.. Research. development and industrial application of heat pipe technology in China.108 Yau. Tucker. J.

Lisesi : 1980 -1985 Akdeniz Üniv. Müh. Fak. Mak. Makina Eğitimi Bölümü . Anabilim Dalı Yüksek Lisans :1995 . Isparta 1986 – 1990 Makina Mühendisi. Isparta Müh. Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü. Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü. Adıyaman 1990 – 1991 Makina İkmal Şube Müdürü. Mak. Isparta 1996 – 2003 Uzman. Anabilim Dalı Yabancı Dil : İngilizce İş Deneyimi: 1985 – 1986 Makina Mühendisi.Gör. Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü.H. Bölümü :1998 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Mak. SDÜ. Teknik Eğitim Fakültesi. Müh. Adıyaman 1991 – 1996 Makina Mühendisi.1997 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Makina Eğitimi Bölümü 2003 – Öğr. SDÜ. Teknik Eğitim Fakültesi. Müh.109 ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler: Adı Soyadı : Ahmet ÖZSOY Doğum Yeri : Afyon Doğum Yılı : 1964 Medeni Hali : Evli Eğitim ve Akademik Durumu: Lise Lisans Doktora : 1973 -1980 Isparta İ. AYES Çelik Hasır Fabrikası..

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->