P. 1
edebiyat_bilgileri

edebiyat_bilgileri

|Views: 845|Likes:
Yayınlayan: kndemir

More info:

Published by: kndemir on Mar 04, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

Sections

 • TÜRK ŞİİR BİLGİSİ
 • TÜRK HALK EDEBİYATI
 • TANZİMAT EDEBİYATI
 • SERVET-İ FUNUN EDEBİYATI (1896–1901)
 • FECR-İ ATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI( 1908–1911)
 • FECR-İ ATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ SANATÇILARI
 • MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
 • MİLLİ EDEBİYATIN SANATÇILARI
 • CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ (1923–1940)
 • BEŞ HECECİLER
 • YEDİ MEŞALECİLER
 • GARİPÇİLER ( I. YENİCİLER )
 • MAVİCİLER
 • İKİNCİ YENİCİLER
 • CUMHURİYET DÖNEMİNİN ÖNEMLİ SANATÇILARI
 • TÜRKİYE DIŞINDAKİ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI
 • UYGUR TÜRK EDEBİYATI
 • IRAK TÜRK EDEBİYATI
 • ROMAN
 • HİKÂYE
 • DÜNYA EDEBİYATI

TÜRK ŞİİR BİLGİSİ

REDİF:
Mısra sonlarında görevleri ve anlamları aynı olan kelime veya ses(ler)in oluşturduğu bütünlüğe denir. Redifin olduğu her yerde kafiye vardır. Dilimizde genellikle redifler eklerden oluşur; ancak bazen sözcük halinde de redif olabilir. ( Altta ikinci örneğe bakınız) Akşam olur, kuşlar konar dallara Susamış yıldızlar iner göllere İnce güzeller dizilir yollara İçlerinde seni göremiyorum da--l---lara lara,lere rediftir. gö--l---lere yo--l ---lara “l” yarım kafiyedir.

Elimi beş yerinden, dağladı beş parmağın, Bağrımda yanmadık bir yer bırakmadan git Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın Görmemek istiyorsan, ardına bakmadan git!

“madan git” ler redif. “madan” zarf fiil “git” eylemdir.

KAFİYE ( UYAK ) ÇEŞİTLERİ
KAFİYE ( UYAK ) : Mısra sonlarında anlamları ve görevleri farklı olan ses benzerliklerine denir. 1 ) YARIM KAFİYE : Mısra sonlarında tek (bir) sesin benzerliğine dayanan kafiye çeşidine denir. Akşam olur, kuşlar konar dallara Susamış yıldızlar iner göllere İnce güzeller dizilir yollara İçlerinde seni göremiyorum “lara” redif. “l” yarım kafiye.

2 ) TAM KAFİYE: Mısra sonlarında bir sesli bir sessiz harfin benzerliğine dayanan kafiye çeşidine denir. Ne kaşadır ne gözedir Meylimiz güzel yüzedir Daima solmaz tazedir “dir” ler redif , “ze” ler tam kafiyedir. Bu bizim gülistanımız 3 ) ZENGİN KAFİYE: İkiden fazla sesin benzerliğine dayayan kafiyeye denir. Geçen dert değil ki aransın çare İşte gülen servi, susan minare 4) TUNÇ KAFİYE: Kafiyeyi oluşturan sözcüklerden birinin diğerinin içinde yer almasına denir. Tunç kafiye aslında zengin kafiyenin bir çeşididir. Gurbet âdemden kara, hasret ölümden acı Ne zaman tükenecek bu yollar arabacı 5) CİNASLI KAFİYE: Sesteş sözcüklerin oluşturduğu kafiye çeşidine denir. Niçin kondun a bülbül Kapımdaki asmaya Ben yârimden ayrılmam Götürseler asmaya. 1

KAFİYE ÖRGÜLERİ (ŞEMALARI)
Şiirlerde kafiyelerin sıralanışına (diziliş) göre ortaya çıkan şemaya denir. 1) DÜZ UYAK ÖRGÜSÜ Bu kafiye örgüsüne “mesnevi uyak “da denir. Divan edebiyatı için her beyit kendi arasında kafiyeli olursa (aa, bb, cc…)düz uyak olur. Halk edebiyatında ise dörtlüğün ilk üç mısrası kafiyeli ( aaab,cccb…)son mısra serbest olursa düz uyak olur. 2) SARMA UYAK ÖRGÜSÜ Bir dörtlüğün birinci ve dördüncü mısrası kendi arasında, ikinci ve üçüncü mısrası da kendi aralarında kafiyeli olursa sarma kafiye olur. Yani (abba) şeklindedir. 3) ÇAPRAZ KAFİYE ÖRGÜSÜ Bir dörtlüğün birinci ve üçüncü, ikinci ve dördüncü mısraları kendi aralarında kafiyeli olursa sarma kafiye olur.Yani (abab)şeklindedir. 4) MANİ TİPİ KAFİYE ÖRGÜSÜ Bir mısranın birinci,ikinci ve dördüncü mısraları kendi aralarında üçüncü mısra da serbest olursa mani tipi kafiye olur. Yani (aaxa) şeklindedir. 5) KOŞMA TİPİ KAFİYE ÖRGÜSÜ “abab, cccb,dddb” şeklinde oluşan kafiye örgüsüne denir. ALİTERASYON Söze güzellik ve ahenk katmak amacıyla belli seslerin sıkça tekrar edilmesine denir. Beni bende demen bende değülüm Bir ben vardır bende benden içe

TÜRK ŞİİRİNDE ÖLÇÜ
1) SERBEST ÖLÇÜ 2) HECE ÖLÇÜSÜ 3) ARUZ ÖLÇÜSÜ 1) SERBEST ÖLÇÜ Herhangi bir kurala ve ölçüye bağlı kalmadan yazılan şiirlere denir. Tanzimat’tan sonra görülmeye başlanmıştır. Özellikle Cumhuriyetin ilanından sonra Garipçiler bu ölçüyü çokça kullanmıştır. 2) ARUZ ÖLÇÜSÜ Arap edebiyatından İran’a oradan da Türk edebiyatına geçmiştir. Divan edebiyatı bu ölçü kullanılarak icra edilmiştir. Hecelerin uzunluğu- kısalığına (kapalı-açık) dayanan ölçüye denir. 3) HECE ÖLÇÜSÜ Türk’lerin milli ölçüsüdür. Bir şiirde mısraların hece sayılarının eşitliğime dayanan ölçüye denir. Edebiyatımızda 7’li, 8’li, 11’li, 14’lü heceler çokça kullanılmıştır. 2

ŞİİR TÜRLERİ (ÇEŞİTLERİ)
1 ) PASTORAL ŞİİR Köy, çoban, kır hayatının güzelliklerini, zorluklarını anlatan şiirlerdir. Edebiyatımızda Kemalettin Kamu’nun “Bingöl Çobanlarına” şiiri bu türe en güzel örnektir. Ayrıca Karacaoğlan, Faruk Nafiz de çok güzel örnekler sunmuşlardır. Akşam olur, kuşlar konar dallara Susamış yıldızlar iner göllere İnce güzeller dizilir yollara İçlerinde seni göremiyorum 2 ) EPİK ŞİİR Savaşları, kahramanlıkları işleyen şiirlerdir. Destanlar epik özellik taşırlar. Edebiyatımızda Köroğlu, Dadaloğlu bu türün başarılı örneklerini sunmuşlardır. Eğerleyin kır atımın ikisin Fethedeyim düşmanların hepisin Sabah namazında Bağdat kapısın Allah Allah deyip açtı Genç Osman. 3) LİRİK ŞİİR Duyguların coşkulu bir edayla işlendiği şiirlere denir. Çoğunlukla bireysel duygular işlenir.(Fuzuli, Nedim..) Ala göz üstüne hilal kaşlar Sırma gibi yanar yârin saçları Kirazdır dudağı, inci dişleri, Selvi Suna’m gibi gül fidan olmaz. 4) SATİRİK ŞİiR Bireylerin veya toplumun aksayan yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan şiirlere denir. Bu tarz şiirlerde bazen güldürü öğeleri de kullanılır Elin kapısında karavaş olan Burnu sümüklü gözü yaş olan Bayramdan bayrama traş olan Berbere gelir de dükkân beğenmez. 5 ) DİDAKTİK ŞİİR ( öğretici şiir) Herhangi bir konuda okura bilgi vermek amacıyla yazılan şiirlere denir. Bu şiirlerde amaç duygu değil akıldır.( M. Akif, N. Kemal, Tevfik Fikret) Az söz erin yüküdür, Çok söz hayvan yüküdür, Bilene bu söz yeter, Sen de güher var ise 6 ) DRAMATİK ŞİİR Hüzünsel bir duyguyu çeşitli yönleriyle konu edinen şiirlere denir. Çoğunlukla ağıt özelliği taşırlar. Civan da canına böyle kıyar mı? Hasta başın taş yastığa koyar mı? Ergen kıza beyaz bezler uyar mı? Al giy allı balam alların hani? 3

TÜRK EDEBİYATININ DEVİRLERİ 1) İSLAMİYETTEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI
a) Sözlü Edebiyat b) Yazılı Edebiyat 2) İSLAMİYETİN KABULÜNDEN SONRAKİ TÜRK EDEBİYATI a) Divan Edebiyatı b) Halk Edebiyatı  Anonim Türk Halk Edebiyatı  Dini –Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı  Âşık Tarzı Türk Halk Edebiyatı 3 ) BATI TESİRİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI a. Tanzimat Edebiyatı b. Servet-i Fünun Edebiyatı c. Fecr-i Ati Edebiyatı d. Milli Edebiyat e. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı f. Beş Hececiler g. Yedi Meşaleciler h. Garipçiler( Birinci Yeniciler) i. Maviciler j. İkinci Yeniciler k. Günümüz Türk Edebiyatı

1 ) İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI
Bilinmeyen bir tarihte başlamıştır. İslamiyet’in kabulüne kadar devam ede gelmiştir. Atlı- göçebe kültürünün izlerini taşımaktadır. Ölüm, yiğitlik, savaş, aşk konuları en çok işlenen konular olarak göze çarpmaktadır. İki koldan gelişmiştir. a) Sözlü Edebiyat Şaman , kam baksı ozan adı verilen sanatçılar tarafından icra edilmiştir. Bu sanatçılar “kopuz”adı verilen bir saz aleti kullanırlardı. Doğuşu her ne kadar dini törenlere dayansa da zamanla din dışı konular da gelişmiştir.  Hece ölçüsü kullanılmıştır.  Aşk doğa ölüm konuları sık işlenmiştir.  Anomin özellik taşımaktadır.  Yarım kafiye kullanılmıştır.  Koşuk , sav, sagu ,destan başlıca ürünleri sayılır. KOŞUK Kopuz eşliğinde “sığır” denilen sürek avlarında söylenen lirik şiirlerdir. Günümüzdeki “koşma”ların ilk versiyonu sayılırlar. Kafiye şeması “aaab,cccb,dddb”şeklindedir. SAGU Yuğ adı verilen ölü törenlerinde ölümün acısının hafifletmek amacıyla söylenen günümüz “ağıt”larının ilk versiyonuna denir. Hece ölçüsünün 7’li-8’li parçaları sıkça kullanılmıştır. UYARI: Bilinen en eski sagu :“Alp er Tunga”sagusudur.

4

FİNLANDİYA Mahabharata …………… HİNT Ramayana …………… HİNT Şant do Rölant………… FRANSIZ Nibelungen……………… ALMAN İgor ……………………… RUS Beovful ……………….  Şu Destanı: İskender ile Türkler arasındaki savaşların ve Hükümdar Şu’nun destanıdır. DESTAN Toplumu derinden etkileyen savaş. 1) DOĞAL DESTANLAR Gerçekte var olan herhangi bir olayın milletin dilinde yüzyıllar süren bir anlatımdan sonra bir ozan tarafından kaleme alınması sonucu oluşan destanlara denir. Akif) TÜRK DESTANLARININ ÖZELLİKLERİ      Çoğunlukla manzumdurlar (şiir şeklinde) Anonimdirler Oluştukları dönemlerin özelliklerini taşımaktadırlar. Hüsnü Dağlarca) Çanakkale Şehitlerine (M.SAV Atasözü demektir. Destanlar “Doğal-Yapay”olmak üzere ikiye ayrılır..nesir karışık)uzun hikâyelere denir. afet vb. Dünyadaki en önemli doğal destanlar Kalevala ………………. KIRGIZ aittir. Olağanüstü özellikleri çokça bulunmaktadır. BAŞLICA TÜRK DESTANLARI SAKA TÜRKLERİNİN DESTANLARI  Alp Er Tunga Destanı: Türk-İran savaşlarıyla Alp Er Tunga’nın yiğitliklerinin anlatıldığı destanlardır. İNGİLİZ İliada ………………… YUNAN Odyssa ………………. 5 . Atasözlerimiz ilk defa “Divan-ı Lugati’t Türk”kitabında bir araya getirilmiştir. olayların olağanüstülüklerle bezendirilerek anlatıldığı manzum (bazen nazım.. Çok sonra yazıya geçirilmişlerdir.SÜMER Oğuz Kağan ……………TÜRK Ergenekon ………………TÜRK Manas …………………. Yapay Destanlar: Kaybolmuş Cennet ( Milton) Kurtarılmış Kudüs ( Tasso) İlahi Komedya (Dante) Üç Şehitler Destanı ( F. kıtlık. 2) YAPAY DESTANLAR Herhangi bir olaydan yola çıkarak bir ozanın destan kurallarına riayet edip oluşturduğu şiirlere denir.. YUNAN Şehname ………………İRAN Gılgameş……………….

atasözleri. gelecek kuşakların ne yapmalarını anlatan bir nutuk (söylev)tur. UYGUR TÜRKLERİNİN DESTANLARI  Türeyiş Destanı: Uygur hakanının. Bilge Kağan.  Hakanlar Göktürkleri nasıl birleştirdiklerini.735 yıllarında dikilmişlerdir. üç kızını insanoğluyla evlendirmeyi uygun bulmayarak tanrıya. Kutsal taşı Çinlilere vermeleri üzerine. Karahan Devletinin hükümdarı Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet resmi din olarak kabul edilmiştir. Tarihi bilinen en eski yazıtımız(mezar taşı): Çoyren (687–692)dir.  1074 yılında bitirildiği düşünülüyor.  1900’ lü yılların başında Strahlanberk tarafından bulunmuş. Bu geçiş dönemine ait en önemli eserler şunlardır: a) Divan-ı Lügat’ it Türk. 6 . devleti nasıl idare ettiklerini.  720. 3) İSLAMİYETİN KABULÜNDEN SONRAKİ TÜRK EDEBİYATI Talas savaşından sonra Türkler kabileler halinde Müslüman olmaya başlamıştır.  Yollug Tigin adlı bir yazara yazdırmıştır.  Ebu’ l Kasım’ a sunulmuştur. Tarihimizin ve dilimizin ilk en önemli belgeleri Göktürk Yazıtlar(Orhun Kitabeleri)dir. Danimarkalı Thamson tarafından okunmuşlardır.( Türk Dilinin Sözlüğü) ( 1072–1074 )  Kaşgarlı Mahmut yazmıştır. deyimler kullanılmıştır.  Doğu Göktürklerine aittirler.HUN TÜRKLERİNİN DESTANLARI  Oğuz Kağan Destanı: Hun Hükümdarı Mete’nin yiğitliklerini.732.  Türkçenin ilk sözlüğüdür.  Taşların üç tarafı Göktürk alfabesiyle bir tarafı da Çince yazılmıştır.  Kitapta 7500 kelimenin Arapça karşılığı verilmiş olup ayrıca halk şiirleri. B ) YAZILI EDEBİYAT Türklerin GÖKTÜRK alfabesini kullanmasıyla başlayan dönemdir. Kültigin adına dikilmişlerdir.  Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır. ülkesini genişletip oğulları arasında nasıl bölüştürdüğünü anlatan destandır. dişi bir kurt tarafından kurtarılmasını. bir demir dağı erittikten sonra öçlerini alışlarını anlatan destandır. korunmasını ve Türklerin sözü edilen kurtla bu Türk’ten çoğaldığı anlatılır.  Türklere ait gelenek göreneklerden tarihten folklordan bahsettiği için bir ansiklopedi özelliği taşımaktadır.  Eserler şu an MOĞALİSTAN sınırları içindedir.  Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır.  Göç Destanı: Türklerin. Daha eskilere ait maalesef herhangi bir eserimiz yoktur.(942) B u tarihten sonra İslam’a dair eserler verilmeye başlanmıştır.  Öz Türkçe ile yazılmıştır. tanrı tarafından cezalandırılmaları kuraklığın başlaması nedeniyle de göç etmeleri anlatılır.  Aslında birer mezar taşı olarak tasarlanmışlardır. kızlarıyla evlenmesi ve Uygur Türklerinin bu evlenmeden çoğaldığı anlatılır. GÖKTÜRK DESTANI  Bozkurt Destanı: Savaşta yaralanan bir Türk’ün.  Vezir Tonyukuk.  Ergenekon Destanı: Bir yenilgi sonunda Ergenekon’a çekilen Türklerin orada çoğalıp.

adalet sembolleriyle verilmiştir. . TÜRK HALK EDEBİYATI         İslamiyet’ten günümüze kadar kesintisiz gelen bir edebiyattır. türkü. Hikâyelerin konuları. Türk edebiyatının ilk siyasetnamesidir. 12. Hece ölçüsü kullanılmıştır. Bu edebiyatı genellikle “aşık”adı verilen sazlarıyla yazdıklarını besteleyip köy köy dolaşan ozanlar icra etmiştir. aşk.  6645 beyitten müteşekkildir. deme gibi çeşitli nazım şekilleri vardır. Eserde geçen ‘’Dede Korkut’’meçhul bir halk ozanıdır. İlahi aşk kavramı ilk defa bu eserde kullanılmıştır. akıl saadet. semai. 15.  Eserde öğütler. yy da yazılmıştır. Temelinde sözlü bir gelenek vardır. “  Nazım ile nesir iç içedir.  Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır. destan. Halk içinde yetişmiş ozanları icra ettiği bir edebiyattır. Hikâyelerde oğuzların çevredeki boylar ile aralarındaki savaşlar ve kendi iç mücadeleleri yer alır. atasözü. şathiye. d) Atabet’ül Hakayık (Hakikatlerin Eşiği)     Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılmıştır. 12. Türklerin eski yaşam tarzları ile ilgili ayrıntılar yanında İslam dini ile ilgili özelliklerde vardır. boylar arasındaki savaştır.  Hakaniye lehçesi kullanılmıştır. Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır. ağıt. Yesevi tarikatının esasları ve dinin temel öğretileri anlatılmıştır.  Hakaniye (Doğu ) Türkçesi ile yazılmıştır.b) Kutatgu Biliğ (Mutluluk Veren Bilgi) (1069. Dolayısıyla aruz ve hece vezni birlikte kullanılmıştır. yy’da kaleme alınmıştır. bilmece. Eserde ahlakın önemi ve yolları üzerinde durulmuştur. her türlü duygularını işlemektedir. sevinçlerini.  Tapgaç Buğra Han’a sunulmuştur. Beyit ve dörtlükler bir arada kullanılmış. Halkın dertlerini. 12 hikâyeden oluşur.  Koşma. Hece ölçüsüyle halk dili kullanılmıştır. kahramanlık. 7 .  Kendi arasında : “Âşık Anonim. Olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar eserde iç içedir. devlet. varsağı. Dili sadedir.1070 )  1069–1070 tarihlerinde Yusuf HAS Hacip tarafından yazılmıştır.  Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği vurgulanmıştır. ilahi. yiğitlik gösterisi. devriye. c)       Divan-ı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. mani.Dini-Tasavvufi olmak üzere 3’e ayrılır.  Eserin yazarı belli değildir. KİTAB-I DEDE KORKUT         Destandan halk hikâyesine geçiş döneminin ürünüdür. yyda yazılmıştır. Dörtlük ve yarım kafiye esaslıdır.  Öğretici bir nitelik taşımaktadır.

semai. TAŞLAMA: Toplumun veya bireylerin aksayan yönlerini eleştiren koşmalara denir. 8 . Âşıklar şiirlerini bağlama adı verilen sazlarla köy köy dolaşıp söylemiştir. Dili sadedir. 4+4 şeklinde 8’li ölçüyle söylenir. Hece ölçüsü kullanılmıştır. Şairler şiirlerini “CÖNK” adı verilen defterde toplarlardı. türkü. varsağı destan gibi biçimleri mevcuttur. ayrılık konuları sıklıkla ilenmiştir. gurbet. “BRE. gurbet gibi geniş çerçeveli konuların işlendiği bir türdür. Kafiye düzeni koşma ile aynıdır. ağıt. AĞIT: Ölen kişinin arkasından duyulan acının ve onun iyiliklerinin işlendiği koşmadır. BEHEY. ölüm. En az 3 en fazla 6 kıtadan oluşur.baksı” adı verilen ozonlara bu dönemde “AŞIK”adı verilmiştir. En az 3 en fazla 5 dörtlüktür. 3–5 dörtlükten oluşur. Kafiye düzeni koşma ile aynıdır. kıtlık. koçaklama. 17.A)             ÂŞIK TARZI TÜRK HALK EDEBİYATI İslamiyet'ten önce başlamıştır. ayrılık. VARSAĞI               Toros Dağları ve Adana civarında yaşayan “VARSAK” boylarının söyledikleri türkülere denir. Aşk. Kafiye düzeni “abab. Eskiden “kam. mani. KOÇAKLAMA: Savaş. yüzyıldan sonra divan edebiyatından etkilenmeye başlamıştır. GÜZELLEME: İnsan ve doğa sevgisinin lirik bir edayla işlendiği koşmalara denir.cccb. HEY “ nidaları sıklıkla kullanılmıştır. taşlama”adlı türleri vardır. Kafiye düzeni koşma gibidir. KOŞMA           Aşk. Kendine özgü bir söylenişi vardır. SEMAİ Özel bir ezgiyle söylenen bir türdür. Halk edebiyatının en uzun nazım biçimidir. yiğitlik. Son dörtlükte şairin mahlası(adı) kullanılır. 11’li hece ölçüsüyle yazılır.  Dörtlük sayısında sınırlama yoktur. kahramanlık gibi konuları işleyen koşmalara denir. Koşma.dddb…”şeklindedir. 4 + 4 =8 ‘li ölçüyle yazılır. Ayaklanma. Koşmanın konularına göre “güzelleme. DESTAN 6+5 ‘li hece ölçüsüyle söylenir. savaş. Son dörtlükte şairin mahlası bulunur. Nazım birimi dörtlüktür. Coşkulu. lirik bir söylenişi vardır. hastalık gibi toplumsal konular işlendiği gibi bireysel konuların işlendiği destanlar da vardır. yarım kafiye kullanılmıştır. Dili sadedir.

hikmet gibi nazım şekilleri vardır. nefes. ATASÖZLERİ  Yüzyıllar süren tecrübeler sonunda ortaya çıkan özlü sözlerdir. Hemen her konuda söylenir. şathiye. bilmece. Sözlü ürünlerdir. Halkın yaşamından otaya çıkmıştır.11.8.  Güzel vakit geçirmek amacıyla çıkarıldıkları düşünülmektedir. Şairler genellikle dini eğitim almışlardır. Asıl mesaj üçüncü dizede verilir. Dil halkın kullandığı dil olmakla beraber Arapça-Farsça kelimelerde kullanılmıştır. nutuk. Bu eserlerde dönemin çarpıklıkları da işlenmiştir.  Kelimeleri değiştirilemezler. NİNNİ  Annelerin bebeklerini uyutmak amacıyla belli bir ezgi ile söylediği parçalardır. 4+3 şeklinde ölçüsü vardır. Bölgesel özellik ve ad değişikliğine uğrayabilir. ninni. C)         DİNİ-TASAVVUFİ (TEKKE) TÜRK HALK EDEBİYATI Hem hece hem de aruz ölçüsü kullanılmıştır. mani.  Çocukların psikolojisi üzerinde etkilidir  Manzum özelliktedirler. Hece ölçüsü kullanılmıştır.  Aynı konuda birbiriyle çelişen atasözleri olabilir. destan. MANİ      “aaxa” şeklinde kafiyelenir. Bu eserleri daha iyi anlayabilmek için belli bir dini bilgiye sahip olmak gerekir. TÜRKÜ Belli bir ezgiyle söylenir. İlk iki dizesi ayrık yani hazırlık özelliği taşımaktadır.          B) ANONİM TARZI TÜRK HALK EDEBİYATI Halkın ortak ürünüdür. 7. İlahi. Yüzyıllar süren gelişim gösterir. BİLMECE  Çoğunlukla cevabı içinde saklı bulunan ve düşünceyi geliştirmek amacıyla türetilen soru biçimlerine denir. çok sonraları birileri tarafından yazıya geçirilmişlerdir. Düz.  Manzum – mensur şekilleri vardır. Eserlerde genellikle Allah sevgisi işlenmiştir. halk hikâyeleri gibi nazım şekilleri vardır. Hem dörtlük hem beyit kullanılmıştır. Her konuda söylenebilir. İLAHİ 9 . devriye. Türkü. masal.14 ‘li ölçülerle söylenir. cinaslı ve artık mani gibi çeşitleri vardır.

 Birçok şair bu şiirlerden dolayı horlanmış hatta öldürülenler de olmuştur. “Malakat”adlı Arapça eseri ünlüdür. Tasavvufu. “Risalet’ün Nushiye (Nasihatlar Kitabı) ve Divan” adlı kitabı vardır. “Budala-name. Bektaşiler “Nefes” Mevleviler “Ayin” adını vermişlerdir. NUTUK  Tekkede tarikata yeni giren müritlere dinin ve tarikatın esaslarını aktarmak için yazılan şiirlere denir. zamanının halk dilini kullanmıştır. Alaylı. ŞATHİYE  Dinin bazı inceliklerini alay edermişçesine anlatan şiirlere denir. Hem hece hem de aruzla yazılan ilahiler vardır.  11’li hece ölçüsü ile yazılır.(Özellikle Yunus’tan) Hem hece hem de aruz veznini kullanmıştır. halkın anlayışıyla birleştirmiştir. Bektaşi tarikatına mensup olduğu için “nefes”leri ünlüdür. KAYGUSUZ ABDAL Kendisinden önceki şairlerden etkilenmiştir. yüzyılın önemli yeniçeri şairlerindendir. eleştirili şiirler yazmıştır. fikir adamıdır. insan sevgisiyle sadece bizim değil bütün dünyanın beğenisini kazanmış eşsiz bir şair. Orta Anadolu’da etkin olmuştur. İlahi aşkı ve insan sevgisini eserlerinde işlemiştir. Nazım biçimi olarak “ilahi”yi seçmiştir. Mugaalet-name”adlı eserleri vardır. İlahi’ye Aleviler “Deme”. Şiirlerinde dili oldukça sadedir. Edebi yazıları da vardır. Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.    Hecenin 7’li-11’li kalıbıyla belli bir ezgiyle söylenen coşkulu şiirlerdir. HACI BEKTAŞI VELİ Bektaşi tarikatının kurucusudur Büyük bir bilgindir. 10 . HALK EDEBİYATININ TEMSİLCİLERİ                      YUNUS EMRE Engin hoşgörüsü. PİR SULTAN ABDAL Halk edebiyatında lirik şiirin öncülerindendir. KAYIKÇI KUL MUSTAFA  17. Halk içinde çok sevildiği için isimsiz birçok şiir onun adında yayımlanmıştır. Allah’ın aşkı ve O’na kavuşma arzusu işlenir. Hem aruzu hem de hece veznini kullanmıştır. Dili oldukça sadedir. nükteli.

Halk edebiyatının ve son dönem edebiyatımızın usta şairlerindendir. Sergüzeşt-name”adlı kitapları vardır. GEVHERİ  İnce bir söyleyiş. Lirik koşmalarıyla tanınmıştır.  Saz şairi olarak ün kazanmıştır. Köroğlu adlı halk kahramanıyla aynı adı ve özellikleri taşıdığı için ikisi aynı kişi olarak anılmıştır. Gazel.  Din dışı konularda yazmıştır.  Divan’ı. ÂŞIK ÖMER  İyi bir eğitim almamasına karşın şairler arasında yeteneğiyle kendine en üstte yer edinmiştir. dinini görünüş için yaşayanlarını eleştirmiştir.  Anadolu’yu at sırtında gezip şiir söylemiştir. bunu şiirlerinde işlemiştir.  Divan şiirinden etkilenmemiştir.     ÂŞIK VEYSEL Çocuk yaşta kör olması ona derin bir duygu zenginliği vermiştir. Sultan Murat (II. murabbalar yazmıştır. Din dışı konularda şiirler yazmıştır. insan ve toprak sevgisini iliklerine kadar hisseden.  Varsağı .  Aruzu kullanmıştır.  Divan ‘ı taş baskıyla basılmıştır. Ancak hece ölçüsünde asıl karakterini bulmuştur. BAYBURTLU ZİHNİ  Divan edebiyatına çokça dalmaya çalışmıştır. DERTLİ  18.  Saz şairliğinin piri sayılır.  Hece ölçüsünü ustalıkla kullanmıştır. Sivas Şarkışla Sivri alan köyünde doğmuş ve yaşamıştır. yüzyılın sonlarında yaşamıştır.  Koşmaları oldukça sevilmiştir.) zamanında savaşlara katılmıştır.  Devrinin idarecilerini.  “Genç Osman” destanıyla tanınmıştır. DADALOĞLU  Toroslar bölgesinde yaşamış.  Devlet yönetiminin aşiretiyle olan mücadelesi üzerine söylediği: “ferman padişahınsa dağlar bizimdir”dizelerinin nakarat olarak kullanıldığı şiiri oldukça beğeni toplamıştır.  Hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. KARACAOĞLAN  Şiirlerini sade bir dille yazmıştır. Kahramanca şiirleriyle tanınmıştır. DİVAN EDEBİYATI ( KLASİK –ESKİ EDEBİYAT) 11 . Divan edebiyatından etkilenmiştir.  Kuvvetli lirik egemenliği hâkimdir şiirlerine.  Koşmaları ve taşlamaları oldukça ünlüdür.  Divan edebiyatında etkilendiği için mazmun ve yabancı sözcükleri çokça etkilenmiştir. semai ve destanları meşhurdur. isyanın şairidir. Koşma ve semaileriyle tanınmıştır. EMRAH     Erzurumludur. KÖROĞLU     Başkaldırının. derin bir bilgi içeren şiirleri halk arasında çok sevilmiştir. Yurt.  Türküler yazmıştır.

Kafiye düzeni gazelle aynıdır.             2 ) KASİDE Herhangi bir kişiyi ya da durumu övmek amacıyla yazılan şiirlerdir. tasavvuf konuları işlenmiştir  Kafiye hem göz hem de kulak için anlayışı hakimdir. BENTLERLE YAZILAN NAZIM ŞEKİLLERİ 12 .  Konu birliği yoktur. 3 ) MESNEVİ  Roman ve hikâyenin yerini tutan çoğunlukla uzun konuların işlendiği nazım biçimine denir.  Leyla-Mecnun mesnevisi en çok okunan olmuştur.  En güzel beyitine “beyt’ül gazel ya da şah beyit” denir  Kafiye şeması: “aa.  Her beyit kendi arasında kafiyeli olduğu için uzun yazılmaya imkân vermiştir. şarap gibi konuları işleyen nazım türüdür. tuyuğ. aşk.terci-i bent. En önemli kasideci NEFİ’dir. Farslardan etkilenmişlerdir.  Ayrıca “klasik-eski –zümre edebiyatı” da denilir  Bu edebiyatın özünde dinde tasavvuf vardır. mesnevi.  Beyit sınırı yoktur. İlk beyitine matla. UYARI: Bunların dışında uzun ve kısa mısraların ard arda sıralanmasıyla yazılan Müstezat.  Şairler şiirlerini “DİVAN” adını verdikleri bir kitapta topladıkları için bu edebiyatına “Divan Edebiyatı” denilmiştir. kadın övgü. ca da. günümüz manileri gibi kafiyeleşen kıt’alar da yazılmıştır. kadın.  Gazelin ilk beyitine “matla”son beyitine “makta” denir.ba. Kaside: nesip-girizgâh-methiye-tegazzül-fahriye-dua bölümlerinden oluşur.  “bentlerle”yazılanlar:rubai.  Dil çoğunlukla halkın anlayacağı tarzda değildir.  13..” şeklindedir. şarap.  Divan dışında beş mesnevinin toplandığı kitaba “hamse” denilir.  Zengin ve tam kafiye sıklıkla kullanılmıştır.  “En az beş en fazla on beş beyit” ten oluşur. Nazım biçimleri “beyitle” yazılanlar: Gazel. ahlak.. din. kahramanlık ve aşk konuları işlenmiştir.murabba BEYİTLERLE YAZILAN NAZIM ŞEKİLLERİ 1 ) GAZEL  Güzellik. Allah’ın birliğini anlatan kasidelere: TEVHİT Allah’a dua etmek için yazılanlara: MÜNACAAT Herhangi bir şahsı övmek için yazılanlara: METHİYE Peygamberleri övmek için yazılanlara: NAAT Birini eleştirmek için yazılanlara: HİCVİYE Ölen birinin arkasından yazılanlara MERSİYE kasidesi denir. yy dan dan itibaren şair ve yazarlar Fars.  Saraydan destek gördüğü için “saray edebiyatı” da denilmiştir  Ölçü olarak “aruz ölçüsü” kullanılmış. En 33 en fazla 99 beyitten oluşur. son beyitine makta. Bu etkileşimin en belirgin olduğu alanların başında edebiyat göze çarpmaktadır. şairin adının bulunduğu beyite taç beyit adı verilir.İslamiyet’in kabulünden sonra Türkler yaşamın her alanında Araplardan. efsaneler. Kıtalar aaxa şeklinde kafiyelenir. Her beyit başka bir konudan bahsedebilir.şarkı. kaside.  Çoğunlukla hikemi konular.terkib-i bent.  Arap ve Fars edebiyatı örnek alınmıştır.Arap etkisine girmeye başlamıştır.  Çoğunlukla aşk.  Araplarda Farslara onlardan da Türklere geçmiştir.

Divan şiirine bir yerlilik. NECATİ BEY         Divanı vardır. yyda yaşamıştır. MEVLANA  Mevlevi tarikatının kurucusudur.  Vatan hasreti ile ilgili şiirleri vardır. eleştiri konularında yazılır.  Mesnevi adlı yüz bin beyitlik eseri vardır  Divan-ı Kebir.  Felsefi konular işlenmektedir. felsefi.  Aruzun belli kalıplarıyla yazılır. yy. AHMEDİ 14. Mektubat adlı eserleri de vardır.1) TERKİB_İ BENT      5 ile 15 bent arasıda değişir uzunluğu. Ziya Paşa’nın terkib-i bendi meşhurdur 2) TERCİ_İ BENT  Terkibi-i bente benzer.( 15 ten fazla olan da var) Her bent 8–15 beyit arasında değişir. İran edebiyatının bütün özelliklerini edebiyatımıza katmaya çalışmıştır. İskendername Divan’ı”adlı eserleri vardır.  Bütün eserlerini Farsça yazmıştır.  13.  İran’da ÖMER HAYYAM. Din dışı konularda şiirler yazmıştır.  Yirmi bin beyitlik “Selçuk Şehnamesi”adlı kitabı vardır. Üçüncü mısrasına “miyan” denir. Didaktik. DİVAN EDEBİYATININ ŞAİR VE YAZARLARI HOCA DEHHANİ  Divan edebiyatının kurucusu kabul edilir. Eserlerinde sade bir dil kullanmıştır. Aşk kadın şarap konuları işlenmiştir. ŞEYHİ  15. bir ulusallık kazandırmaya çalışmıştır. 13 .yy. Nedim bu türün en önemli temsilciliğini yapmıştır.     5 ) ŞARKI Türklerin divan edebiyatına kattığı bir türdür. da tanınmış bir şairdir. “Cemşit u Hurşit. Gazel gibi kafiyelenir. 3 ) TUYUĞ  Divan edebiyatına Türklerin kattığı bir türdür.  Kadı Burhanettin’in tuyuğları meşhurdur 4 ) RUBAİ  Kafiyelenişi aaxa şeklindedir.  Felsefi ve hikemi derinliği olan konular işlenmiştir. Türk edebiyatında MEVLANA ‘nın rubaileri meşhurdur. Millileşme akımını savunmuştur. tasavvuf şairidir.

Divan’ı ve Kanuni Mersiyesi meşhurdur. Öldürüldüğü söylenir şiirleri yüzünden. yerdiğini yerin dibine geçirir.  Ona göre şair bilgisiz olamaz. Hadikat’üs Süeda.Hak”adlı eserleri vardır. Seciler ve söz sanatlarıyla doludur.  Platonik bir aşk anlayışı vardır.  Türkçenin musiki ve vezin kalıplarını içeren Mizanül Evzan adlı kitabı vardır.  Türkçe Divanı.  Harname. Şikâyetname adlı kitapları vardır. Mizan’ül.  Didaktik eserler yazmıştır. Sınırlaması yoktur. FUZULİ  Duygu. Ahenk ve kulak için kafiyeye çok düşkündür. Farsça Divanı.  Devrinin bozukluklarını bir eşekten yola çıkarak şikâyet ettiği meşhurdur.  Devlet adamlığı yapmıştır. Leyla ü Mecnun Mesnevisi. 16.  “Tazarru -name”adlı eseri oldukça meşhurdur. Bu kitap birçok yönüyle fabl özelliği taşımaktadır. “HARNAME”adlı kitabı ALİ ŞİR NEVAİ  Çağatay Türk edebiyatını en önemli temsilcisi sayılır  “Muhakemet’ül Lugateyn”adlı kitabıyla Türkçe-Farsçayı karşılaştırmış ve Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu söylemiştir. NEFİ Kasidenin Türk edebiyatındaki tartışmasız lideridir.yyda yaşamış en büyük şairdir. düşünüş ve edebiyat açısından Türk edebiyatının en büyük şairi sayılır. Hadisi Erbain. Arapça Divanı. Dili oldukça süslüdür.  Dili oldukça süslüdür. Övdüğünü göğe çıkarır.Kaza adlı eseri vardır.  “Şikâyetname” adlı eseri devrin bozukluklarını anlatan “hiciv”dalında ilk mektuptur. Hüsrev ü Şirin ve Divan adlı kitapları vardır.  Azeri Türkçesini kullanmıştır. 14 . Keşf’uz Zunün.yüzyılın nesir yazarıdır. Tasavvufi şiirleri ağırlıktadır.  Lirik şiirleri oldukça meşhurdur. BAKİ Şairlerin sultanı lakabıyla anılır(sultan’uş şuara) Kanuni’nin iltifatına çokça mazhar olmuştur.  İlk bibliyografya kitabımız (şairlerin hayatını almış) olan “Mecalisü’ün Nefais”adlı kitabı vardır. KÂTİP ÇELEBİ              “Cihan-numa. ilham olmadan şiir yazılmaz.  Kerbela da türbedarlık yaptığı söylenir. Şiir bir Allah lütfüdür. BAĞDATLI RUHİ  Toplumcu bir özelliğe sahiptir. “Sihamı.  SİNAN PAŞA  15.  “Hamse” (beş mesnevi) sahibidir. derin bir bilgiye sahiptir. Genellikle din dışı konularda şiir yazmıştır. Beng ü Bade.  Uçsuz bir hayal dünyasına.  Çağının dil inceliklerini eserlerinde yansıtmıştır.

Tanzimat birinci dönem sanatçıları(Şinasi.  Halk dilini. NABİ  Asıl adı Yusuf’tur.  Batılı anlamda ilk esereler bu dönemde verilmeye başlanmıştır. özgürlük gibi kavramlar ilk defa bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.  Farsça ve Türkçe Divanı. Kemal. Döneminin aksaklıklarını terki-i bentleriyle eleştirmiştir. Ziya Paşa.  Şiirde mahallileşme akımını başlatan ve yerleştiren şairdir.  Akıcı ve düzgün bir dili vardır. NEDİM  Lale Devri (18.  Tarikata girmesine rağmen din dışı şiirleri vardır. Divan edebiyatındaki “bölüm güzelliğine” karşın “konu bütünlüğüne. Hak. Hayrabat. “Hüsn ü Aşk” adlı mesnevisi meşhurdur. N.(Birinci-ikinci dönem) Yazı dilini halkın anlayacağı dile yakınlaştırmaya çalışmışlardır. adalet.  Tasavvufun etkisinde kalmayan tek şairdir. güzelliğine” önem vermişlerdir.  “Şarkı” nazım şeklini en ustaca kullanan şair olmuştur.  Hece vezniyle şiirleri de vardır. ŞEYH GALİP      Divan edebiyatının son büyük şairidir. 15 . Genel olarak dili süslü ve ağırdır. vatan kelimeleri b u dönemde ilk defa kullanılmaya başlanmıştır.  Didaktik – hikemi şiirin edebiyatımızdaki en iyi temsilcisi sayılır. halk söylemlerini eserlerinde kullanmıştır. inanışlarını şiirlerinde işlemiştir. özgürlük. Ahmet Mithat) ikinci dönem sanatçılarına göre daha halkçı olmuşlardır. Tiyatroyu halkı aydınlatma aracı olarak görmüşlerdir. yy) nin eğlencelerini eserlerinde en iyi yansıtan şairdir.  Oğlu için yazdığı “Hayriye”adlı kitabı meşhurdur. yy da yetişmiştir.  17.  Divan edebiyatının klasik söylemlerine(mazmun) yenilerini katmıştır.  Vatan millet. Tanzimat edebiyatı kendi arasında ikiye ayrılır. Batılı tarzda ilk eserler bu dönemde verilmeye başlanmıştır. BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI  Divan edebiyatını eleştirmelerine rağmen onun etkisinden kurtulamamışlardır.  “Seyahat-name” adlı eseri vardır. Toplumcu bir çizgi tutmaya çalışmışlardır. Yenileşme hareketlerine uygun şiirler yazmıştır. Sürname adlı kitapları vardır EVLİYA ÇELEBİ  Edebiyatımızın seyahat yazarlarının piridir. hak adalet.  İstanbul Türkçesi ile yazmıştır. Hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. TANZİMAT EDEBİYATI          Tanzimat Fermanının ilanından sonra bu edebiyatın tohumları serpilmeye başlamıştır.

Bu dönemin sanatçıları aynı zamanda devlet adamı sıfatı da taşıyorlardı. BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI SANATÇILARI         ŞİNASİ (1826–1871) Edebiyatımıza birçok yeniliğin yerleşmesini sağlamıştır. Tahrb-i Harabat (Ziya Paşa’ya karşı) İrfan Paşa’ya Mektup. Roman.Vefik Paşa) romantizm (N.     Toplumu bilinçlendirmek için edebiyatı bir araç olarak görmüşlerdir.I AHVAL Eserleri: Durub u Emsalı Osmaniyye (Osmanlı Atasözleri Kitabı) Tercüme i Manzume (Çeviriler) Müntehabat –ı Eşar(şiirleri) Divan-ı Şinasi Tasvir i Efkâr NAMIK KEMAL (1840–1888) Vatan şairimizdir.  Halk şiirinin ve dilinin gerçek edebiyatımız olduğunu belirten “Şiir ve İnşa”adlı makalesini yazmasına rağmen kendisi böyle davranmamıştır. modern hikâye.İNTİBAH Tiyatroları : Vatan yahut Silistre. Mithat) den etkilenmişlerdir. terci i bent’leri meşhurdur. Defter-i Amal.  Eserleri: Zafername. CEZMİ İlk edebi romanımız . İlk makaleyi yazdı: TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİ İlk özel gazetesi çıkardı: TERCÜMAN. 16     . Eş’ar-ı Ziya. Tiyatroları oldukça ses getirmiştir. ilk özel gazete. A. Halk için sanat görüşünü benimsemiştir. Evrak-ı Perişan ZİYA PAŞA (1825–1880)  İlk edebiyat tarihi taslağı sayılan “Harabat”eserini yazmıştır. Kemal. Asıl adı İbrahim’dir. İlk tiyatro. tiyatro.Celalettin Harzermşah Eleştiri eserleri: Renan Müdafenamesi. Klasizim(Şinasi. Osmanlı Tarihi.  Biçimce eski içerikçe yeni olmaya gayret göstermiştir.  Bir çok dizesi halk arasında atasözü gibi kullanılmıştır. A. Toplumcu bir sanat çizgisindedir. Tiyatroyu bir eğlence ve halkı bilinçlendirme aracı olarak görmüştür. Zavallı Çocuk. Takip Diğer eserleri: Kanije. gazete.  Eserleri: ilk tarihi romanımız. Büyük İslam Tarihi. anı bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır. ilk makale. Silistre Muhasarası. Harabat. Gülnihal. özgürlük kelimelerini edebiyatta ilk kullanan kişidir. ilk şiir çevirisi. İlk tiyatro eserimizi: ŞAİR EVLENMESİ ni yazdı. millet. eleştiri. Terci-i Bent AHMET MİTHAT EFENDİ (1844–1912)  Halk için roman geleneğini benimsemiştir. ilk noktalama işaretini kullanan kişidir. Kara Bela.  Halkın anlayacağı bir dilde ve onları ilgilendiren konularda eserler vermiştir. Dilin sadeleşmesi gerektiğini söylemişler ancak pek başarılı olamamışlardır bu konuda.  Terkib-i bent.  Romantizmin etkisindedir. Vatan. Terkib-i Bent.

Falatun Bey ve Rakım Efendi. Henüz On Yedi Yaşında. Bursa’da kendi adıyla tiyatro kurmuştur. Oğlunun erken ölümü onu bireysel ve hüzünlü eserler vermeye zorlamıştır. Görüşünü benimsemiştir. “Sanat sanat içindir ve kafiye kulak içindir”. AHMET VEFİK PAŞA (1829-1892)     Tiyatromuzun en büyük kilometre taşı sayılır. “Her güzel şiirin konusudur”diyerek şiirin konu zenginliğine katkı yapmıştır. Dil oldukça ağırlaştırılmıştır. İKİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATININ SANATÇILARI RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847. 17 . Yer Yüzünde Bir Melek. İlk romanımız olan: Taaşşuk –U Talat ve Fıtnat adlı eseri yazmıştır. Tiyatroları: Afife Anjelik.  Hasan Mellah. Halkın tiyatroyu sevmesi için özellikle Moliere’den çeviriler yapmıştır. Hüseyin Fellah. Zor Nikâh. Sanat. Dudu Kuşlar. Nağme-i Seher Talim-i Edebiyat adlı eseri onun edebiyata dair görüşleri içeren en önemli eseridir.1914)           İlk realist romanımız olan: ARABA SEVDASI’nı yazmıştır. Muallim Naci’nin Zemzeme’sine karşılık DEMDEME adlı kitabı yazmıştır. Çok Bilen Çok Yanılır. ABDULHAK HAMİT TARHAN ( 1852–1937)  Edebiyatımızın en bireysel şairlerindendir. Tiyatro eserleri oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır. ŞEMSETTİN SAMİ ( 1850–1904 )     Devrinin en büyük dil bilgini sayılmıştır. Muallim Naci ile uzun yıllar süren “eski-yeni”kavgasında yeniyi savunmuştur. Kadınlar Mektebi .  Romantizmden etkilenmiştir. Tevfik Fikret’in akıl hocasıdır. Vuslat Şiirleri: Zemzeme. Kamus u Türkî adlı sözlüğü yazmış. sanat içindir. görüşü benimsenmiştir. İKİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATININ ÖZELLİKLERİ      Bireysel konulara dönülmüştür. İlk hikâye örneklerimizden biri sayılan :”Letaif-i Rivayet”i yazmıştır.Şecere-i Türk eserlerinden bazılarıdır. Kamus u Fransevi ve Kamus-ı Alam’ı yazmıştır. İnfiali Aşk. Realizm ve natüralizm baskın akımlar olarak göze çarpar. Zoraki Tabip.

İkinci dönemin sanatçıları da tiyatroyu eğlence olarak görmüşler.yeni”kavgasına dayanan eleştiriler olmuştur. Finten. Batılı tarzda şiirler de yazmıştır. natüralizm’in öncülerinden sayılır. ancak onların tiyatroları oynanmak için değil okunmak için yazılmışlardır.  Makber. içli Kızlar. Liberte )  Romantizmin etkisinde. Eserleri: Ateşpare. Tanzimat ikinci dönemin sanatçıları birinci döneminkilere göre daha başarılı olmuştur.  N. Sabru Sebat. İlk dönemin sanatçıları tiyatroyu bir eğitim aracı olarak görmüşlerdir. Batılılaşma hareketinin asıl öncüsü olarak kabul gördüğü için kendisine “şairi azam”(büyük şair) lakabı verilmiştir. kötüler de cezalarını alırlar. Bunlar O’dur.yeni kavgasında eski’yi savunmuştur. Duygusal ve acıklı konular işlenmiştir. ölüm. Şerare (şiir) Demdeme. Ölü. Hacle. Yazarlar olaylara müdahalede bulunmuştur. aşk gibi temalar içeren eserler vermiştir. İlham-ı Vatan şiir kitaplarıdır. Muallim (eleştiri) Islahat-ı Edebiye (sözlük) NABİZADE NAZIM (1862–1893)  İlk köy romanımız kabul edilen: Karabibik’i yazmıştır.  Gözlem ve izlenimleriyle şiir yazmıştır.  Düşünen adamdan çok yapan adam özelliği taşımaktadır. metafizik konuları. Dili ağırdır . TANZİMAT EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ  Bu dönemde genellikle “eski.  İlk psikolojik roman denemesi sayılan: Zehra’yı yazmıştır. DÖNEMİN BAĞIMSIZLARI SAYILAN SANATÇILAR MUALLİM NACİ (1850–1893)     Recaizade Mahmut Ekrem’le eski. İyiler eserlerin sonunda mükâfat alırlar. Genellikle ya iyi ya da kötü özellik taşıyan tipler kullanılmıştır. TANZİMAT EDEBİYATINDA TİYATRO     Tiyatro ilk defa bu dönemde görülmeye başlanmıştır.  Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem arasındaki Demdeme-Zemzeme tartışması da bu dönemin önemli örneklerindendir.  Realizm. Füruzan.(Macera-yı Aşk.Kemal’in Ernest Renan’ı eleştiren Renan Müdafaanamesi bu dönemin önemli eserlerindendir. Eserlerde karakter oluşturulamamıştır.  Tiyatroları oynanmaya uygun değildir. TANZİMAT EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKÂYE       Bütün eserler teknik açıdan zayıftırlar. İlk tiyatro örneği Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir. 18 .ancak başarılıdır. Garam. SERVET-İ FUNUN EDEBİYATI (1896–1901) EDEBİYATI CEDİDE (YENİ EDEBİYAT)  Recaizade’nin önderliğinde Servet-i Funun Dergisi etrafında toplanan bazı gençler Tevfik Fikret’in derginin başına getirilmesiyle edebi bir topluluk özelliği kazanır. Nesteren.

Şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır. Eserleri: Rubab-ı ŞİKESTE. ancak papaz olur.(SİS şiiri) Mehmet Akif ile atışmışlardır.  Roman dalında Halit Ziya oldukça başarılı eserler vermiştir.  Batı’dan sone ve terza-rima gibi yeni nazım şekilleri ithal edilmiştir.  Aruz başarıyla ölçüsü kullanılmıştır. Füruzan… CENAP ŞAHABETTİN (1870–1934)      Sanat. Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamıştır.  Fransız edebiyatına aşırı bağlı kaldılar. Halit Ziya’nı katılımıyla genişler. MEHMET RAUF (1876–1931)  İlk psikolojik romanımız olan “EYLÜL”ü yazmıştır. sanat içindir ilkesine bağlı kaldılar. 19 . Bir Ölünün Defteri. Fen. bilim. Sonraları Cenap Şahabettin. Parnasizm akımından etkilenmiştir.)  Hep uzak ülkelere gitme hayaliyle yaşadılar.  Eserleri teknik açıdan kuvvetlidir. Kırık Hayatlar. Eserleri: Hac Yolunda. Konu bütünlüğüne önem verilmiştir. sanat içindir görüşünü benimsemiştir. Nesr-i Harp.  Realizm ve natüralizmi benimsemiştir. Türk edebiyatında ilk defa İstanbul’u eleştiren şair olmuştur.(Sadece T. Şaire göre “şiir kelimelerle resim yapma işidir”. Fikret “Şermin” adlı eserini hece ölçüsüyle yazmıştır.  Sanatlı bir söyleyişi. iyi bir gözlemciliği vardır. Şermin adlı eserinde hece ölçüsünü kullanmıştır. söz sanatları oldukça fazla kullanmıştır. bu yönüyle romancılığımızın üstadı sayılır.  Şiirde parnasizm ve sembolizmden etkilenmişlerdir. Mehmet Rauf. HALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1866–1945)  Birçok edebi türde eser vermesine rağmen asıl ününü romanlarda bulmuştur. Celal Şahin. Evrak-ı Eyyam. Halk arasında birçok dizesi atasözü gibi kullanılmaktadır. Hüseyin Cahit. Afak-ı Irak Tiryaki Sözler.  Şiirleri düz yazıya oldukça yakındır. Mai ve Siyah. Şermin. kelime oyunları bol. Tamat. Dilini süslemiş. SERVET-İ FUNUN EDEBİYATININ SANATÇILARI TEVFİK FİKRET(1867-1915)           Kendi akımının ve Türk edebiyatının en önemli şairlerindendir. Ali Ekrem. Servet-i Funun dan sonra her hangi bir topluluğa katılmamış. Nesr-i Sulh. Doksan Beşe Doğru. bazı sosyal şiirler yazmıştır.  Eserleri : Aşk-Memnu. Rubab-ın Cevabı. teknik onun kalemiyle şiirimize girmiştir. Tarih-i Kadim.  Sanat. Aşka Dair. Haluk’un Defteri. Romanlarında üst tabakanın hayat özelliklerini işlemesine rağmen hikâyelerinde sıradan insanları işlemiştir.Kâbus. Oğlu Amerika'ya okumak için gider.  Devlet yönetiminin baskıcılığını bahane ederek toplumsal konulara eğilmediler.  Nazım (şiir) nesre (düz yazı) yaklaştırılmıştır.

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR(1864–1944)         Realist-natüralist bir yazardır. Ahmet Haşim. Fazıl Ahmet.  Türk edebiyatında ilk kez bildiri yayınlayan edebi topluluktur. Gulyabani. Hemen her şey onun eserlerine konu olmuştur.  Aruz ölçüsü kullanılmıştır.  “Sanat şahsi ve muhteremdir” ilkesi savunulmuş.  Aruzu başarıyla kullanmıştır. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç. Şıpsevdi. İffet.  İslam birliği (ümmet bilinci) ni yerleştirmek için uğraşmıştır. Cemil Süleyman gibi birkaç şair ve yazarın oluşturduğu topluluktur.  Yetenekli sanatçıların bir araya getirilmesi gerektiği bildirildi. günlük konuşmalara çok sık başvurmuştur. mürebbiye takıntısını. Refik Halit. Toplum için sanat görüşündedir.  Fransız sembolistlerden etkilenmiştir.  Epik –lirik şiiri ustaca kullanmıştır. Mizaha. Eserleri: Şık. Faik Ali.  Şiirlerde aşk doğa ve kişisel konular işlenmiştir. Yabancı hayranlığı. Yakup Kadri. Anadolu yoktur.  Osmanlı toplumunun üzerine serpilen ölü toprağını kaldırmak için gecesini gündüzüne katan mücadeleci fikir adamıdır.  Sanat toplum için kullanmıştır. kadın dedikodularını eserlerinde sıkça işlemiştir. Bu değerlendirmek için bir araya gelen Tahsin Nihat.  Hayatı olduğun gibi edebiyata yansıtmıştır. Ona göre roman sokağın aynasıdır. SERVET-İ FUNUN DÖNEMİNİN BAĞIMSIZ İSİMLERİ MEHMET AKİF ERSOY(1873–1936)  Türk edebiyatının en meşhur şairidir. Ben Deli Miyim? Nimetşinas FECR-İ ATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI( 1908–1911)  Servet-i Funun’un dergisinin kapanmasından sonra II. Emin Bülent.  Halit Ziya’nın etkisinde kalmıştır.  Batının eserleri Türkçeye çevrilecek. Meşrutiyet’in ilanıyla ortaya çıkan özgür ortamda her hangi bir edebi topluluk yoktu.  Tek eseri “SAFAHAT”tır. 20 . Eserleri İstanbul merkezlidir. Çok fazla bir edebi kimliği yoktur. Mürebbiye.  Çok fazla bir etki bırakmadan dağılmışlardır.

 Roman ve hikâye teknik açıdan kuvvetlenmiştir. MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ  Osmanlıcılık fikrinin iflasından sonra artık Türkçülük akımı yükselen değer olmaya başlamıştır.FECR-İ ATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ SANATÇILARI AHMET HAŞİM(1884–1933)  Dış görünüşü düzgün olmadığı için genellikle akşam dışarı çıkmayı yeğlemiştir. Türk Yurdu.  Özellikle akşam güneşinin batışını. Ziya Gökalp gibi aydınlar Milli Edebiyatın oluşumunu başlatmışlardır.  Dil sade olmalıdır. Çocukluk anıları.  Şiirde hece ölçüsü kullanılmalı.  Edebiyat toplumun hizmetinde olmalı. Yeni Lisan adlı makalesi Milli Edebiyatın kanunlarının ilanı sayılır.”der.  Dili oldukça ağırdır. fikirde. işte milliyetçilik fikrini yerleştirmiştir. EMİN BÜLENT SERDAROĞLU(1886-1942)  Diğer Fecr-i Aticilere göre toplumsaldır. efsaneleri hikâyelerinde işlemiştir.  Şiir sözden çok musikiye yakındır. Anadolu’nun insanın hayat şartlarını hikâyelerini yansıtmıştır. Ali Canip Yöntem.  Milletin dertleri.Bahar ve Kelebekler… 21 .  Hece ölçüsünü hiç kullanmamış hep aruz ölçüsünü kullanmıştır.  Victor Hugo’ya karşı yazdığı “Kin” şiiri önemlidir.  Daha sonra İstanbul’da Türk Derneği. Eserleri: Bomba. Bize Göre.  Grup arkadaşlarına göre başarılı bir şairdir.  Şiir duyulmak için yazılır anlaşılmak için değildir. Bu psikoloji bütün hayatını etkilemiştir. ancak Türkçeye yerleşmiş kelimeler Türkçe gibi kullanılmaya devam edilmelidir. Guraphane-i Laklakan. İlk Düşen Ak.  1911’da Selanik’te çıkarılmaya başlanan “Genç Kalem”Dergisi etrafında bir araya gelen Ömer Seyfettin. Türk Ocağı dergileri yayınlanmıştır.  Batılı sembolistler gibi her şeyi sembollerle ifade etmiştir.  İstanbul Türkçesi esas kabul edilmelidir. Yalnız Efe . Piyale. Dilde. Frankfurt Seyahatnamesi. sevinçleri esas alınmalı.  Milli Edebiyatının genel özellik olarak.Efruz Bey.  Hep bilinmeyen bir yere “O Belde”ye gitmeyi arzulamıştır. günün şafağını anlatmaya çalışmıştır.  Eserleri Göl Saatleri. MİLLİ EDEBİYATIN SANATÇILARI ÖMER SEYFETTİN (1884–1920)        Türk edebiyatının en önemli hikâyecisidir.  Ahmet Haşim aslında bir empresyonisttir. Sade dil akımının öncüsüdür. Yüksek Ökçeler. Gizli Mabet.  Dildeki yabancı kelimeler atılmalı.

Yeşil Gece. doğu-batı çatışmasını.Sistematize etmiştir. Eserlerinde halk dilini kullanmıştır. Mustafa Kemal.Sodom ve Gomore. Miskinler Tekkesi 22 . Türk Sazı. Fazilet ve Adalet… YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU (1889–1974)  Edebiyatın her alanında eser vermiştir. Sinekli Bakkal.  Realist bir çizgide yaşamıştır. Türk milletini yükseltmektir” diyerek bu ifade doğrultusunda hareket etmiştir. Yaprak Dökümü. İsyan ve Dua.ZİYA GÖKALP (1876–1924)       Türk milliyetçiliğini esaslara bağlamıştır. sevinçlerini edebi eserlerinde sıkça kullanmıştır.  Anadolucu. Eserleri: Ateşten Gömlek. Hüküm Gecesi. Eski Hastalık. Tatarcık. MEHMET EMİN YURDAKUL (1869–1944)     Anadolu insanın yabancılara başkaldırısını çok güzel yansıtmıştır.  Esas ününü romancılık alanında bulmuştur.  Eserleri: Çalıkuşu. eski-yeni kavgasını işlemiştir. Gökyüzü. Ankara. Damga. Nur Baba. Kızıl Elma. Panorama HİKÂYELERİ: Milli Savaş Hikâyeleri. Bir Sürgün. Edebiyatın hemen her alanında eser vermiştir. Türkleşmek-İslamlaşmak -Muasırlaşmak. Kurtuluş Savaşı eserlerinde çokça yer edinmiştir. Türk Medeniyet Tarihi. Sosyal hayatı ve kurumlarımızı Batı’ya göre düzenlenmelidir. Tan Sesleri. Eserleri: Türkçe Şiirler. Rahmet DİĞER ESERLERİ: Erenlerin Bağından. Vurun Kahpeye. Ordunun Destanları. Sade ve yapmacıksız bir dil kullanmıştır. Zeyno’nun Oğlu… REŞAT NURİ GÜNTEKİN (1889–1958)     Anadolu’nun dertlerini. Yaban. Romanlarında aşk. “Çalıkuşu”romanı en ünlü eseridir. Zoraki Diplomat. Toplumcu sanat anlayışıyla milliyetçi çizgide eserler vermiştir. Vatan Yolundan.  Çoğunlukla içinde yaşadığı toplumun dertlerini eserlerinde işlemiştir. Mor Salkımlı Ev. “Türkçülük. Halkın dertlerini isteklerini yansıtmaya çalışmıştır. Zafer Yolunda.  Eserleri: ROMANLARI: Kiralık Konak. Dili çok başarılı değildir. Eserleri: Türkçülüğün Esasları.  Eserlerinde aydın-halk çatışmasını yansıtmıştır. Ateş Gecesi. Atatürkçü bir çizgide kalmıştır.Fecr-i Ati’nin dağılmasından sonra Milli Edebiyat içinde yer almıştır. Türkün Ateşle İmtihanı. Dudaktan Kalbe. Kızılcık Dalları.(aslında bir tiyatro eseri olarak yazılmıştır) Müfettişlik yaptığı için Anadolu’yu gezmiş ve onların sıkıntılarını. Turana Doğru. Dağa Çıkan Kurt. Romanlarında kuvvetli bir gözlem vardır. Anamım Kitabı HALİDE ADİP ADIVAR (1884–1964)        Edebiyatçılığının yanında bir asker gibi cephe gerisinde mücadele vermiştir.  Kuvvetli bir gözlem gücü vardır. inançlarını eserlerinde işlemiştir. Ey Türk Uyan. kadının psikolojisini. Acımak. Hece ölçüsü kullanılmıştır. sıkıntılarını. Malta Mektupları.

Şiirlerinin mükemmel olması için uğraş vermiştir. Kadınlar Tekkesi. Şimşek… gibi eserleri vardır. Eserleri. Serbest ölçü ve hece ölçüsü kullanılmıştır. Aziz İstanbul. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu. Yezidin Kızı. ancak iç gözlemde başarılı değildir. tıp. Canan. Eğil Dağlar.  Edebiyatımız İstanbul aydınlarının tekelinden kurtulmaya başlanmıştır.  Bu dönemden itibaren farklı edebi topluluklar ortaya çıkmaya başlamıştır. 23 . İstanbul’u.  Uluslar arası düzeyde sanatçı yetişmiştir. “OK” şiiri hariç bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.  Eserleri: Memleket Hikâyeleri. Şiir musikiden başka bir musiki”dir derdi. PEYAMİ SAFA (1899-1961)       Geçim derdiyle yazarlığa başlamıştır. Osmanlı’nın ihtişamlı zamanında gezmek. Sürgün. Çete. “Server Bedii” lakabıyla eser yazmıştır. ancak asıl ününü şiirde kazanmıştır. Harbiye. Bir ayağından sakat olduğu için bu psikolojiyi eserlerine yansıtmıştır. CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ (1923–1940)  Aruz ölçüsü bırakılmıştır. bu konuda oldukça titizdir. Edebiyatın hemen her alanında eser vermiştir. BU Bizim Hayat. İstanbul’un İçyüzü. Eserleri: Kendi Gök Kubbemiz. Rubailer ve Hayyam’ın Rubailerini Türkçe Söyleyiş. Edebiyat. Sözde Kızlar.  Dilde sadeleşme hareketi başarıya ulaşmış ve İstanbul Türkçesi esas alınmaya başlanmıştır. Parnasizmden etkilenmiştir.  Romanda ve hikâyede halk gerçekleri tamamen yerleşmiştir. Mahşer Bir Akşamdı. psikoloji alanında yeterli bir bilgin sayılır. Portreler. Karlı Dağdaki Ateş… YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)            Modern edebiyatımızın en büyük şairlerindendir. felsefe. Atilla. tabiat. Anadolu’dan aydın yetişmeye başlamıştır. ölüm. Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır. rintlik gibi konuları işlemiştir.REFİK HALİT KARAY (1888-1965)  Halk dilini eserlerinde oldukça başarılı olmuştur. Matmazel Noralya’nın Koltuğu.  Tiyatro ve deneme alanında büyük gelişmeler gösterilmiştir. Psikolojik çözümlemeleri çok başarılıdır. Batılı tarzda şiirimize düzen vermiştir.  Kuvvetli bir gözlemciliği vardır. Eski Şiirin Rüzgârıyla.

Cevdet Kudret. Heceyi geliştirmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Ziya Osman Saba.  Mısra kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmadılar yeni yeni biçimler aradılar. samimiyet ve daima yenilik” sloganıyla hareket etmişlerdir.  Nesir cümlesini şiire aktardılar ve düzyazıdaki söz dizimini şiirlerde de görülmesi beş hececiler de çok rastlanan bir özelliktir. Muammer Lütfi.  Şiirde memleket sevgisi. Kenan Hulusi Koray. GARİPÇİLER ( I.  Şiirde ölçü ve kafiye gereksizdir. Oktay Rıfat Horozcu. “Canlılık. Varlaine.  Şiirin basit olamayacağını zengin benzetmeli. Anadolu’yu yurtseverlik anlayışıyla anlatmayı düşünmüşlerdir.  Beş hececiler ilk şiirlerinde aruz veznini kullanmışlar daha sonra heceye geçmişlerdir. kahramanlıklar ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir. derin olması gerektiğini savunmuşlardır 24 . laf cambazlığına gerek yoktur. Mallerma gibi Fransız şairleri örnek almışlardır. içli.  Şiir fikirleri aşılamak işin kullanılmamalı. Yusuf Ziya Ortaç.BEŞ HECECİLER  Hecenin beş şairi adıyla da anılan bu sanatçılar milli edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde hece veznini kullanmışlardır.  Şiirde söz ustalığı. Orhan Seyfi Orhon (Kısaca FEHYO diye ezberleyebilirsiniz) YEDİ MEŞALECİLER       1928’de kurulmuştur.  1940 yılına kadar gelen bütün şiir anlayışına karşı çıkan Orhan Veli. Yaşar Nabi Nayır.  Şiirde anlam düz verilmeli. Ferit Edgü gibi sanatçıları oluşturduğu guruptur. Melih Cevdet Anday ortaklaşa “Garip” dergisini çıkarıp bu akımı başlatmışlardır. Halit Fahri Ozansoy. Vasfi Mahir Kocatürk. ancak pek başarılı olamamışlardır. MAVİCİLER  Atilla İlhan’ın 1955–1956 yıllarında çıkardığı derginin adı olan “MAVİ” nin etrafında toplanan Orhan Duru. yurdun güzellikleri.  Hece vezni ile serbest müstezat yazmayı da denediler.  Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir.  Beş hececiler şu sanatçılardan oluşmuştur: Faruk Nafiz Çamlıbel.  Beş hececiler şiire birinci dünya savaşı ve milli mücadele döneminde başlamışlardır. Bunlar: Sabri Esat Siyavuşgil. YENİCİLER )  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının belki de bütün Türk edebiyatının en farklı gurubu olarak edebiyat tarihinde yer almışlardır.  Şiirde önemli olan bütün güzelliğidir. Enis Behiç Koryürek.  Garip akımına tepki olarak çıkmıştır.  Her konu şiire girebilmeli  Her insan şiirin konusu olabilmeli.

Abdullah Efendi’nin Rüyası. Ece Ayhan. bilinçaltına inen bir duyarlılık göstermiştir. Psikolojik derinlik. Han Duvarları. Bir Ömür Böyle Geçti.  Anadolu’yu en güzel işleyen şiiri “Han Duvarları”dır.  Şiir diğer edebi türlerden kesin çizgilerle ayrılmalı. 19. Hikâye ve romanlarında şiirsel bir dil kullanmıştır. memleket güzelliği. Tatlı Sert.  Şiirin kendine göre bir dili olmalı. kadere boyun eğme. Akıncı Türküleri. Anadolu’yu işlenmemiş bir sanat olarak kabul edip ona yönelmiştir. 25 .  Sözcüklerin anlamı değil söylenişi önemlidir.  Eserleri: Huzur. Havada Bulut. Dinle Neyden.  Vatan sevgisi. Ülkü Tamer. Şarkın Sultanları. yoksul yaşamlara karşı utanç ve acıma.Asır Türk Edebiyatı. anılara düşkünlük. küçük mutluluklara yetinme ve ölüm gibi konuları işlemiştir. Elimle Seçtiklerim.  Cemal Süreyya. Şiirleri aşk. Yaşadığım Gibi. Günlük konuşma dilini. Şimdi Sevişme Vakti… FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898-1973)     Beş hececilerdendir. Çoban Çeşmesi. Kayıp Aranıyor. argoyu. Geçen Zaman. Çoğunlukla sıradan insanların hayatlarını eserlerinde işlemiştir.  Her şey insanla başlar insanla biter. CUMHURİYET DÖNEMİNİN ÖNEMLİ SANATÇILARI AHMET HAMDİ TANPINAR (1901-1962)     Hece ölçüsünü şiirimize en iyi uygulayan şairimizdir. vatan sevgisi üzerine kuruludur. Turgut Uyar.  Hece ölçüsünü kullanmakla birlikte 1940’tan sonra serbest şiir yazmaya başladı Şiir kitapları: Sebil ve Güvercinler. yaşamak Hırsı. Şahmerdan. Bu yönü diğer sanatçılarımıza örnek olmuştur. Çehov tarzı hikâyeciliğinin en usta temsilcisidir. Mahur Beste. Mahalle Kahvesi.Sezai KARAKOÇ bu akımın öncüleridir. Kendine özgü bir söyleyiş geliştirmiştir. Şiir dilimize yeni bir ses getirmiştir. Eserleri Sarnıç. Âlem Dağında Var Bir Yılan. Edip Cansever. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. şairin ona yüklediği anlamlardır.  Önemli olan kelimelerin anlamları değil.İKİNCİ YENİCİLER  1950’lerde “Garip” akımına tepki olarak çıkmıştır. ev ve aile sevgisi. Nefes Almak.  Şiirin düşürüldüğü basitliğe son vermek amacıyla ortaya çıkmıştır. İlk Göz Ağrısı… ZİYA OSMAN SABA(1910–1957)  Şiirlerinde çocukluk özlemi. İlhan Berk. Semaver. SAİT FAİK ABASIYANIK (1906-1954)      Türk hikâyeciliğinin temel taşlarındandır. Allah’a kulluk. Son Kuşlar. Beş Şehir.  Eserleri: Gönülden Gönüle. halk söyleyişini hikâyelerinde işlemiştir. geçmişe hasret gibi temalar işlenmiştir. Anadolu’yu şiirlerinde en iyi işleyen şairlerimizdendir.

Telgrafname. Aşk ve Avarelik Üzerine Şiirler. Mecazlı söyleyişi. şiirsel.  Şiirlerinde çoğunlukla egzotik sahnelere.  Hece ile yazdığı ilk şiirlerinde aşk duygularına yer vermekle beraber. Güzelleme.  Daha sonra ilk şiirlerindeki romantizmden sıyrılarak duygulardan çok aklın egemenliğine. Destan Gibisi… OKTAY RIFAT HOROZCU(1914–1988)  Garip akımının temsilcilerindendir. Perçemli Sokak adlı kitabıyla birlikte şiir anlayışında büyük değişiklik olmuş soyut şiire kaymıştır. özlü bir dil vardır. yeni bir hava içinde. Dilsiz ve Çıplak MELİH CEVDET ANDAY(1915)  Garip akımının temsilcilerindendir. güzel günlerin özlemine bırakır. roman ve tiyatro türlerinde eserler vardır 26 .  Denemeleri: Çevirileri. hüzün ve melankoli gibi bireysel duygulara. aruz veznini bırakıp heceye yönelmiştir. Şiirlerinde gündelik konuşmayı. Rahatı Kaçan Ağaç.  Şiir. yaşama biçimlerini kullandı.Mesut İnsan Fotoğrafhanesi ise öyküsüdür. Vazgeçemediğim. Denize Doğru Konuşma. Çevirilerde yapmıştır. roman.  Başlangıçta. gezi. İçerdekiler.  Şiire aruz vezniyle başlamıştır. Düz yazılarında ise yoğun bir düşünce. Nasrettin Hoca Hikâyeleri. La Fontaine’den Seçmeler. daha sonra kurtuluş savaşı yıllarında milli duyguları ve tarihi kahramanlıkları işleyen heyecan yüklü epik şiirler yazmıştır.  Söz oyunlarında arınmış yalın bir dil vardır. toplumcu sanat ilkesinden hareketle halk deyimi ve söyleyişlerinden masal ve tekerlemelerden faydalanarak başarılı taşlamalar. sosyal şiirler yazdı. İngiliz Edebiyatından Denemeler Tiyatroları: Komedya. aşk ve ölüm temalarına rastlanır.  Şiirleri: Garip. Gizli Emi ENİS BEHİÇ KORYÜREK(1891–1949)  İlk şiirlerini Servet-i Fünun etkisinde yazdı. HALİT FAHRİ OZANSOY(1891–1971)  Şiire aruzla başlamıştır. Karga İle Tilki. kapalı anlatımı. Aşk Merdiveni. Eserleri: Garip. tiyatro ve şiir yazmıştır. Garip akımının kurucusudur.  Fıkra. Karşı.  Son şiirlerinde öz ve biçim yoğunlaştırmalarıyla estetik planda yeni ve güçlü bir şiir estetiği yakalamıştır. Yanyana. Eski şiirimiz ile yeni şiirimizi tamamen birbirinden ayırmıştır. esprili. benzetmeleri şiirimizden atan kişidir. sıradan insanların hayat koşullarını.  Yaşayıp Ölmek. Aruza veda adlı şiiriyle. makale.       ORHAN VELİ KANIK (1914-1950) Edebiyatımızın en serbest şairidir.  Miras ve Güneşin Ölümü adlı şiir kitabı vardır.  Şiirlerinde konuşulan Türkçeyi başarıyla kullanmıştır.  Şiirlerinde toplumsal gerçekliği inceler. güçlü aşk şiirleri.

Peri Kızı İle Çoban. Şiirlerinde günlük hayatın çeşitli görünümlerini sade bir dille işlemiştir. Bazı şiirlerinde halk şiirinin şekillerini de kullanmıştır. Bir Rüzgâr Esti. ORHAN SEYFİ ORHON(1890–1972)      Şiire aruzla başlar daha sonra heceyle devam eder. Eserleri: Ayaşlı ve Kiracılar Miras. Aganta. balıkçıları hayatlarını eserlerinde işlemiştir. Köşebaşı. Bireysel duyguları işleyen. O Böyle İstemezdi. YUSUF ZİYA ORTAÇ(1896–1967)     Yusuf Ziya da diğerleri gibi şiire aruzla başlamış daha sonra heceye geçmiştir. Türkçenin incelikleri ustalıkla kullanmıştır. Hey Koca Yurt. Hikâyelerinde olağanüstü varlıklar ve olaylar yoktur.  Bodrum’u. Turgut Reis. Satılık Ev…      HALİKARNAS BALIKÇISI (1886-1974) (CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI )  “Denizi. Bir Pazar Günü. Gönülden Sesler. Eserleri: Şiirler. CAHİT SITKI TARANCI (1910-1956)      Eserlerinde “ölüm korkusu” hâkimdir. Toplumsal konuları kendi penceresinden yansıtmıştır. Heceye yeni şekiller katmıştır. ahenkli ve zarif şiirlerinde temiz duru bir Türkçe kullanmıştır. Mavi Sürgün.  Hece ölçüsünü kullanarak yeni bir şiir dili oluşturmaya çalışmıştır. deniz hayatını” edebiyatımıza tam anlamıyla yerleştiren yazardır. Günlük konuşmaları içtenlikle yansıtmıştır. Akından Akına. Ömrümde Sükût. Âşıklar Yolu adlı eserleri vardır. Efsaneler.  Eserleri: Ege Kıyıları. Hecenin gelişmesi için elinden geleni göstermiştir.Burinata. Fırtına ve Kar. Ziya’ya Mektup. Şiiri nesirden ayırmaya çalışmıştır. Deniz Gurbetçileri… AHMET MUHİP DIRANAS (1909-1982)  Bireyci şiiri estetik anlayışla özenle uygulamıştır.  Eserleri: Şiirler. Yanardağ. Köylü Temsilleri. Baykuş.Rüya adlı eserleri vardır. Şiirlerinde daha çok şahsi konuları işler. Ege efsanelerini. Düşten Güzel. Hayalet. Her gün gördüğümüz ancak önemsemediğimiz kişileri hikâyelerinde işlemiştir. Cenk Duyguları. AHMET KUTSİ TECER (1907-1967) Halkın ayağına giden şairdir. Sivas Halk Şairleri Bayramı.Burina. Hikâyelerinin konusunu genellikle gündelik hayattan seçer. Gölgeler Çıkmaz       MEMDUH ŞEVKET ESENDAL (1883-1952) Hikâyeciliğimizin önemli isimlerindendir. Merhaba Akdeniz. Anadolu’nun Sesi. 27 . Akbaba adlı mizah dergisini çıkarmıştır. O Beyaz Bir Kuştu adlı eserleri vardır. Eserleri: Otuz Beş Yaş. Çeşitli alanlarda eser vermiştir.

türkülerden yararlanarak.  Şiirlerinde. Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor (1946).Cilt. Eserleri:Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor Heykeltraş (1924). 3. Eserleri: Günlerin Getirdiği.  Ona göre şiir: “Allah’ı arama işidir”  Şiir Kitapları: Kaldırımlar. Zeytindağı. Bizim Akdeniz. Eserlerinde ısrarla devrik cümleler kullanmıştır. Teneke (1955) Orta Direk (1960) İnce Memed (1. BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911 -1975)  Milli konulara eğilmiştir.  Sağlam bir dil yapısı. felsefi derinlik. NECİP FAZIL KISAKÜREK (1905-1983)  Türk edebiyatının en büyük şairlerindendir. 2. insan sevgisini. 1969.Çankaya. Enikli Kapı (1964).  Çukurova’da çalışan işçilerin hayat şartlarını. doğa tutkusunu. Diyelim. ağaların köylülere zulümlerini ustaca ve realist bir yaklaşımla ele almıştır.  Halk folklorünü işlemeye çalışmıştır.  Eserleri içeride ve dışarıda çokça ödül almıştır. Rubaiyyat-ı Arif (1956).  Edebiyat öğretmenliği ve milletvekilliği yapmıştır.  Romanları. Ben ve Ötesi Oyun Kitapları: Tohum Künye. özgün bir anlatış gücüne sahip bir şairdir. masallardan. Günce Açarken. Resme Başlarken (1977) adlı kitaplarda toplandı. Bir Adam Yaratmak . Atatürk Ne İdi. Sözden Söze. yaşama sevincini. Yastığımın Rüyası (1930). Söz Arasında. Aşırı bir Batı taklitçiğini savunmuştur. Türkçenin sadeleşmesi için çok uğraşmıştır. toplumsal sorunları yansıttı.)  Türk romancılığının en usta kalemlerindendir. Delifişek (1975). düzgün hece yapısı. yaşama biçimlerini.Satırbaşı Diğer eserleri: Çöle İnen Nur ARİF NİHAT ASYA (1904–1974)  Edebiyatımızda bayrak şairi olarak tanınmıştır. Karalama Defteri.  Denizaşırı.  Aynı zamanda Cumhuriyet döneminin ünlü ressamlarındandır. 1984) Ağrı dağı efsanesi ( 1970) Kimsecik (1980) Binboğalar Efsanesi ( 1971 Ölmez Otu Üç Anadolu Efsanesi (1969) Çakırcalı Efe (1972) Yılanı 28 .Atatürk’ün Hatıraları.  Yazıları. Cilt. Baş Veren İnkılapçı. vatan ve bayrak aşkını işlemiştir. Gezerek Gördüklerim ( Seyahat yazıları) YAŞAR KEMAL (1923. Kubbe-i 28ardâ (1956) FALİH RIFKI ATAY (1894-1971)     Eserlerinde Atatürkçülük ön plandadır..  Aynı zamanda önemli bir fikir adamıdır. Cilt.NURULLAH ATAÇ (1898-1957)     Deneme alanında önemli eserler vermiştir.  Eserlerinde Türklüğü. Eserleri :Ateş ve Güneş. Türkçeyi ustalıkla kullanmıştır. Örümcek Ağı. Tezek (1975). Ayetler (1936). 1955. sağlam bir teknik.

Cemile. Yalnızlık Paylaşılmaz. Eserleri : Dünya gözüme Kaçtı. yaşadığı çağla. Cevdet Bey Ve oğulları .İbiş’in Rüyası. Tersine Dünya. Hanımın Çiftiği… ÖZDEMİR ASAF (1923-1981)     Şiirlerinde toplumla. Baba Evi.Hür Şehrin İnsanları. Can Şenliği. TRT roman ödülü almıştır.  Eserleri : Küçük Ağa. Kar ..  Eserleri : Eskici ve Oğulları.  Anadolu’nun deyişlerini yaşam koşullarını. Orta Anadolu’nun zorlu kış koşullarını eserlerinde çok içten ve güzel yansıtmıştır. Dili zengindir.  Anadolu insanının yaşam koşullarını.Korkunun Krallığı Yasak Sevişmek Tutuklunun Günlüğü… ABBAS SAYAR (1923–1999)  Cumhuriyet sonrası edebiyatımızın güçlü kalemlerindendir. Şiirlerinde toplumsal ve bireysel çelişkilerini “sen-ben” ikileminde yansıttı. Ekmek Kavgası. inançlarını. Sessiz Ev. Beyaz Kale.Öldürseler (1976) Höyükteki Nar Ağacı (1982) Demirciler Çarşısı Cinayeti(1974) Yusufçuk Yusuf (1975 Filler Sultanı İle Kırmızı Sakallı Topal Karınca (1977) Kuşlar da Gitti ( 1978) Allah’ın Askerleri (1978) Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana (1998 Kimsecik II (1985) Kale Kapısı (1986) Kanın Sesi (1991) Ağıt (1992  Hikâyeleri: Sarı Sıcak (1952) Bütün hikâyeleri (1967) ATİLLA İLHAN (1925-2006)      Toplumcu-mücadeleci görüşlerini bireysel romantizmle bütünleştirmiştir.  Diğer eserleri: Çelo.  Anadolu insanının kültürünü . Üç Kağıtçı. Sen Sen Sen. Kurtlar Sofrası. Yaraya Tuz Basmak. Firavun İmamı. Yorganımı Sıkı Sar. köylülerin . Çeşitli dallarda eserler vermiştir. tarihini işlemiştir. Yorgun Savaşçı. Romanları: Sokaktaki Adam . Küçük Ağa Ankara’da… 29 . Anılarda Yumak Yumak Noktalar 0RHAN PAMUK ( 1952. Devlet Ana. Elde Var Hüzün . Kara Kitap.  Eserlerinde köy insanı. Şiirleri: Duvar. kendisiyle hesaplaşma içindedir. gurbete çıkmış garibanların hayat şartlarını gözlemci bir tiple anlatmıştır.Dün Yağmur Yağacak (öykü) TARIK BUĞRA (1918 Önemli romancılarımızdandır.) Nobel edebiyat ödülü almış tek yazarımızdır. Osmancık. Köyün Kamburu… ORHAN KEMAL (1914-1970)  Sosyalist görüşleri ile ön plana çıkaran bir yazardır. KEMAL TAHİR (1910-1973)  Toplumcu yazarlarımızdandır.işçi sınıfının ezilmişliğini eserlerinden sıkça işlemiştir.  Eserleri: Esir Şehrin İnsanları.  En önemli eseri:”Yılkı Atı”dır. Eserleri : Benim Adım Kırmızı . Çiçekleri Yemeyin Özdemir Asafça (deneme). Ben Sana Mecburum.

Kıbrıslı Kazım (roman) Bütün Kapılar Kapandı (hikaye) BATI TRAKYA TÜRK EDEBİYATI ABDURRAHİM DEDE ESERLERİ: Rumeli’de Bırakılanlar. Tan Yeri.Otuz Yıllığım(anı) KIBRIS TÜRK EDEBİYATI OSMAN TÜRKAY ESERLERİ: Yedi Telli.İlhanlı Destanı (deneme) KIRGIZİSTAN TÜRK EDEBİYATI CENGİZ AYTMATOV ESERLERİ: 30 . Ötesi Düş Değil KAZAN TÜRK EDEBİYATI AYAS İSHAKİ ESERLERİ: Zindan . Anamın Kitabı. Namık Kemal Kıbrıs’ta .(şiir) İkinci Ses.TÜRKİYE DIŞINDAKİ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI AZERBAYCAN TÜRK EDEBİYATI BAHTİYAR VAHAPZADE ESERLERİ: Menim Dostlarım.Tatar’ın Kızı(roman) İki Aşık . Aylı Geceler. Lokman Hekim. Belke De Gaytardılar BULGARİSTAN TÜRK EDEBİYATI RECEP KÜPÇÜ ESERLERİ: Ötesi Var. Uyurgezer . Kanlı Kıbrıs.Bayrak Destanı (şiir). Türkçe Şiirinden Eserler CELİL MEHMET KULİZADE ESERLERİ: Ölüler. Divan. Feyletonlar. Azınlıklar Ezilmemeli (inceleme) Batı Trakya Türkleri.Ulug Muhammed. Kıyamet . Artık Adam(tiyatro) ŞEHRİYAR ESERLERİ: Heyder Baba’ya Selam. Çınar. Ulug Bayrem (hikaye) Mulla Bubay. Beethoven’dan Aydınlığa Uyanmak Avrupa Şiiri (şiir) ÖZKER YAŞIN ESERLERİ: Kıbrıs’tan Atatürk’e.Familye Saadeti.Deli Yığıncağı.Muallim (oyun) Anı Defteri . Yağıştan Sonra. Kıbrıs’ta Vuruşanlar.

Asya’da Komşularımız. Kerkük Havaları (araştırma) 31 . Uyanış . Koşuklarım AYBEK ESERLERİ: Tuygular (şiir) Kutluk Kaan . Cemile.HAMİT SÜLEYMEN ÇOLPAN ESERLERİ.Gün Olur Asra Bedel. O Topraklar Bizimdi. Gündoğdu. Dişi Kurdun Rüyaları… KIRIM TÜRK EDEBİYATI GASPARALI İSMAİL ESERLERİ: Kadıların Ülkesi. Onlar Da İnsanlar. Bir Tane Siyara. Dertlinin İnleyişi . üşüyen Sokak. Men Size Baryan . Fuhi Yama. CENGİZ DAĞCI ESERLERİ: Korkunç Yıllar. Kaysıların Olgunlaştığı Dönem. İki Bahadır. Selvi Boylum. Guşgı Galası IRAK TÜRK EDEBİYATI ATA TERZİBAŞI ESERLERİ: Kerkük Hoyrat ve Manileri . Selname-i türki. Toprak Ana. Kopar Zincirlerini Gülsarı. Yılların Sırrı . Tan Sırları. Arzı Kamber Masalı. Medeniyet-i İslamiye. Kerkük Şairleri . Genç Temuçin ÖZBEKİSTAN TÜRK EDEBİYATI A.Ulug Yol (roman) UYGUR TÜRK EDEBİYATI ZİYA SAMEDİ ESERLERİ: Boynu Kesik (müzikal) . Beyaz Gemi. Badem Dalına Asalı Bebekler. Mayımhan (roman) TÜRKMENİSTAN TÜRK EDEBİYATI ATA ATACANOĞLU ESERLERİ: Üçlerin Siyahatı . Aslan Kız . Balık . Nevai.

Sanatçı eserde kendini gizler. Rousseau. Konular işlenirken iyi. üslup kusursuz bir şekilde işlenmiştir. Temsilcileri J. Akla ve sağduyuya değer verirler. Bocan. yanlış gibi karşıtlıklardan yararlanırlar. Konular eski Yunan ve Latin edebiyatı yerine Hıristiyanlıktan tarihten ve günlük yaşamından alınır.  Özgürlük düşüncesini geliştirirler. Shakspeare bu dönemde eser verirler. 32 . A.yy’ın ikinci yarısında Fransa’da romantizme tepki olarak doğmuştur. zaman.Corneille. Tabiat önemlidir. Konularını eski Yunan ve Latin edebiyatından alırlar.  Konu gerçekten alınır. Gözlem ve tasvire önem verilir.(olay. J.yy bilim ve akılcılığını benimsemişlerdir. Daniel Defoe  Türk edebiyatında ise Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa ‘dır. Akıl yerine duygulara ve hayallere önem verirler. İnsandaki tabiata. Cervantes. Sanatçılar kendi eserlerinin kişiliklerini gizlemezler. insanların iç dünyasına saygı göstermek esastır. Schiller. Önemli olan konu değil konunun işleniş biçimidir Dil.Hamit Tarhan. Üç birlik kuralı terk edilir. George Sand  Türk edebiyatında ise Namık Kemal. Tabiatı Tanrı yaratmıştır düşüncesi kabul edilmiştir. Klasik edebiyatın kural ve şekilleri bırakılır. Victor Hugo. ROMANTİZM           Fransa’da 1830 yıllarında klasizme tepki olarak doğmuştur. kötü. KLASİSİZM            17. Montaigne. Tiyatroda üç birlik kuralına uyulur.EDEBİ AKIMLAR Avrupa’da edebi akımlar başlamadan önce. REALİZM  19. Kahramanları seçkin kişilerdir. Dante bu düşüncenin temsilcisidir. La Fontaine.  Petrarca. Voltaire. Goethe. yalın ve soyludur. A. Racine. Chateaubriand. Dil açık. RÖNESANSÇILAR:  Hem hümanizmin getirdiklerin hem de16. Sanat için sanat görüşünü savunurlar. Sanat toplum içindir görüşünü benimsemişlerdir. Olay ve kişiler yaşanan ve yaşayan kişilerin benzerleridir  Kişilerin ruhi davranışlarını etkileyen onların kişiliklerini çizen çevre ve ortamın tanıtılmasına önem verilir. La Bruyere. Sıradan insanlara eserlerinde yer vermezler. İnsanı sevip onu yüceltme.yy ortalarında Fransa’da ortaya çıkan edebiyat akımıdır.Mithat Efendi. mekân) Bu akımın en önemli temsilcileri: Moliere . doğru. iki önemli düşünce ve sanat anlayışı vardı: Hümanizm ve Rönesansçılık HÜMANİZM:     İnsana değer vermek esastır.

 İnsan kişiliğini anlatabilmek için soya çekim yasalarından ve toplum biliminden yararlandılar.  Bedenden ayrı bir ruh yoktur.  Yazar eserde kişiliğini gizler.yy’ın son çeyreğinde ortaya çıkmıştır. Nesneler değişerek anlatılabilir. R. Natüralistler. Hikâye ve Romanda uygulanır. Tevfik Fikret. Ernest Hemingvay. H. Dostoyevski. asrın ikinci yarısında Fransa’da ortaya çıkmıştır. Stendhal. gün doğumu. Anlatımda sözlerin sözlük anlamından bıkan sembolistler yaşatmaya çalışırlar.  Determinizme göre tabiat olaylarında aynı sebepler aynı sonucu doğurur. Halit Karay NATÜRALİZM  Determinizm anlayışını romana getiren bu akım 19. Nesneleri dış görünüşünü aktarmışlardır. Nabizade Nazım. Alphonse Daudet  Türk edebiyatında ise. Nabizade Nazım Yakup Kadri.  Toplum büyük bir laboratuar. Yahya Kemal SEMBOLİZM            19.  Eserlerinde hayatı bütün yönüyle anlatırlar. Gauthier. A. Sanat sanat içindir ilkesini savunmuştur. Romantizm’de bırakılan eski Yunan ve Latin kültürüne dönüşmüştür. Şiirde alaca karanlık üzüntü ve ay ışığı. A. sanatçı da bilgin sayıldı. Cahit Sıtkı Tarancı.  Dil her seviyedeki insanın anlayabileceği bir düzeyde tutulmuştur  Sanat toplum içindir anlayışı doğrultusunda eserler verilmiştir. Beşir Fuat PARNASİZM          Romantik şiir anlayışı ile Fransa da ortaya çıkmıştır. His ve hayale kapılmadan toplum gerçeklerini olduğu gibi yansıtır.  Romanlarda kahramanların portreleri ince ayrıntılarına kadar verilir. Francois Coppee Türk edebiyatında ise. Gustave Flubert. Steinbeck  Türk edebiyatında ise. Kelimelerin sıralayışı ve ahenk önemlidir. Şiirde anlam açıklığından kaçındılar.  Temsilcileri: Emile Zola. Nesneleri olduğu gibi anlatmak mümkün değildir. Cenap Sahabettin. Rahmi Gürpınar. P. Sanat için sanat anlayışına bağlılardır. Goncoutr Kardeşler. Ahmet Haşim. Dil herkesin anlayacağı seviyede değil oldukça ağırdır Temsilcileri: Baudelaire. Verlaine.  Gözlem ve tasvir önemlidir. insan deney konusu. Theodore Debanvaille. Şiir anlaşılmak için değil hissedilmek içindir. Sanat için sanat görüşünü savunurlar. Temsilcileri: Th. Determinizmi topluma ve insan uyguladılar. Temsilcileri: Honero De Balzac.     Betimlemeler yazarın gözüyle yapılmaz kahramanın gözüyle yapılır. Doğal güzelliğe ve dış görünüşe büyük önem verir. Kafiye ve Redife önem verilir. Rimbaud Türk edebiyatında ise. Şiirde musiki her şeyden önce musiki ilkesini savundular. Hamdi Tanpınar. Guy De Maupassent. gün batımı gibi belli belirsiz varlıklar görüntüleri yansıtırlar. biraz da Cenap Sahabettin 33 . Kelimeler seçilerek kullanılır. Tolstoy. Recaizade Mahmut.

Temsilcileri: Tristan Zara. Macera Roman: Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan romanlara denir. Karakter çözümlemeleri yapılır. adetlerini işleyen romanlara denir.Paul Sartre. Bu akıma var oluşçuluk da denir. İnsanı yönlendiren İçgüdü. Bilinçaltı rüyada ortaya çıkar. Temsilcileri: Marinetti ve Mayatovski Türk edebiyatında ise: Nazım Hikmet EGZİSTANSİYALİZM ( VAR OLUŞÇULUK)     Var olmayı her şeyden önce görenlerdir. bilinçaltıdır demişlerdir. İlhan Berk (II. Geçmişin sanat değerlerini bırakmalı ve yeni anlatım biçimleri bulmalı. İnsan bütünüyle özgür olmalıdır. Psikolojik Roman: Psikolojik derinlemeleri işleyen romanlara denir. A. L. başında Marinetti tarafından kurulmuştur. Cemal Süreyya. Şiir gelişimini güzel seçilmiş kâğıt üzerine dizilmesiyle yazılır. Dil ve estetik kurallarını yıkma.      Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır. Şahıs kadrosu geniştir. 20. Paul Elaud ROMAN  Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları.yy. Temsilcileri: Breton Aragon. İnsan kendi değerlerini kendi oluşturabileceğini bilmelidir.SÜRREALİZM (GERÇEK ÜSTÜCÜLÜK)        Kelime anlamı "gerçek üstüncülük" demek olan bu akım 1924’te Fransa’da çıkmıştır. Tezli Roman: Bir görüş veya düşünceyi savunan romanlara denir Polisiye Roman: Dedektif hikâyelerini anlatan romanlara denir. Orhan Veli ve arkadaşları. Zaman olarak geri dönüşler olur. Yeniciler) FÜTÜRİZM       Geleceği makineleştiren sanattır. Hipnotize edilmiş insanlara şiir söylettiler. geleneklerini. Sürrealistler Sigmund Freud’un etkisinde kalmışlardır. Simon de Beauvoir. Paul Eluard Türk edebiyatında ise. Töre Romanı: Toplumun yaşayış tarzını. Ana olay etrafında olaycıklar vardır. 34 .Camus DADAİZM     Kelimeleri rasgele kullanmak suretiyle oluşan şiirlere denir. yere. zamana ve şahsa bağlayarak anlatan uzun eserlere roman denir.Aragon. Temsilcileri: J. Tarihi Roman: Tarihi her hangi bir olayı işleyen romanlara denir. Romanlar çeşitli türlere ayrılır. Makinalaşma çalışmaları kutsallığı savunulmalıdır. Akıl ve mantık değersizdir.

 Anlatım yalın ve yoğundur.  Öne sürülen düşüncelerin kanıtlanma zorunluluğu vardır.        FIKRA Yazarın. nesnel bir nitelik taşır.  Gazete yazısıdır. Suut Kemal Yetkin. Hamdi Tanpınar. Eğiticilik esastır Her milletin masalları kendi örf ve adetlerini yansıtır. okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattığı yazı türüdür.  Düşünceleri kanıtlama zorunluluğu yoktur. İki tür hikâye görülür. kötüler cezalandırılır. desteklemek için yazılan yazılara makale denir. kötüler hep kötüdür. Her konuda deneme yazılabilir. 35 . Olaylar hayal ürünüdür. Türk edebiyatında Ömer Seyfettin’dir.  Dil günlük kullanılan dildir. A. DENEME  Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini. Türün ünlüleri.  Dil açık olmalı. Yer ve zaman belli değildir. Kahramanlar insanüstü nitelikler gösterir. günübirlik yazılardır. kendisiyle konuşuyormuş gibi bir hava hâkimdir. Samimi bir dil kullanılır. Ahmet Haşim. Yazar. Olay esastır.  a) Olay Hikâyesi: Maupassant tarzı da denir. Yazar. Ataç. kesin kurallara varmadan. özel bir görüşle. güzel bir üslupla. Selahattin Eyüboğlu.  Gazete ve dergilerde yayımlanır. Yazarın kesin bir sonuca varma zorunluluğu yoktur. Kişiler çoğu zaman hayatlarının belli bir anı içinde anlatılır. Tek bir olay vardır. N. Olaylar miş'li geçmiş zaman kullanılarak anlatılır. bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak. Olaydan çok insanın belli bir zaman dilimindeki durumu anlatılır. gündelik olayları. kanıtlamaya kalkmadan.HİKÂYE     Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olan olayları anlatan kısa olay veya durumlara denir. Nurullah Ataç "Deneme. Konunun sonunda iyiler ödüllendirilir. kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa. b) Durum Hikâyesi: Çehov tarzı da denir.  Her konuda makale yazılabilir. öne sürdüğü görüşleri ispatlamak zorunda değildir. Şahıs kadrosu romana göre dardır. ben ülkesidir" der. Türk edebiyatında Sait Faik Abasıyanık’tır MASAL          Olağanüstü olayların anlatıldığı sözlü bir edebiyat ürünüdür. İyiler hep iyi. MAKALE  Bir gerçeği açıklamak.

Anılar. okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılardır. özel gibi çeşitleri vardır.  Herkesi ilgilendiren konular seçilir. 36 . Eleştiride amaç okura ve yazara yol göstermektir. Olayı yaşayan kişi tarafından yazılır. samimilik. Şevket Rado. Ahmet Rasim H. izlenimlerin. Okuyucuyla sohbet ediyormuş havası hâkimdir. Geçmişteki olay üzerine yazılır. günü gününe yazılması ile oluşan türe günlük denir. Eleştirmenin kendi görüşlerine göre yaptığı eleştiriye öznel eleştiri denir Eleştirmenin herkesçe kabul gören ölçütlere göre yaptığı eleştiriye nesnel eleştiri denir. GÜNLÜK (GÜNCE)     Yaşanan olayların. İçten ve sevecendir. Falih Rıfkı. Yazar.  En tanınmış sohbetçiler.  Yazar. sorulu-cevaplı cümlelerle konuşuyormuş hissi verir. Ahmet Rasim.  İş. OTOBİYOGRAFİ  Bir kimsenin kendi hayatını kendisinin yazmasına denir. Peyami Safa. Eskiden bunlara: Ruzname denilirdi. sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılardır.  İçtenlik. Haşim. olayları kendi bakış açısından anlatır. yaşandığı dönem hakkında bilgi verir.  Cümleler çoğu zaman konuşmadaki gibi devriktir. Cahit Yalçın.  En tanınmış fıkracılar.  Divan edebiyatında şairleri anlatan bu eserlere. doğallık sohbetin özelliklerindendir. MEKTUP  Bir düşünce veya duygunun birilerine iletilmesi amacıyla yazılan özel yazılardır. SOHBET  Yazarın. "Tezkire" denirdi. tarih atılarak. ELEŞTİRİ      Her hangi bir konuyu veya eseri çeşitli yönleriyle değerlendiren yazılara denir. Eleştiri objektif olmalıdır. gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini. Atilla İlhan. HATIRA (ANI)      Bir kişini kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu olayları. Öznel bir anlatım esastır BİYOGRAFİ  Ünlü kişilerin hayatını anlatan yazı türüdür.

1-TRAJEDİ:            Seyirciye. Racine. okuyuculara orayı gezmiş havası vermeli.  Kişilerin her türlü davranışları sahnede gösterilir. erdemi anlatmak için yazılmış manzum eserlerdir.  Anlatan kişi doğru bilgi vermeli. Olaylar.  Manzum olarak yazılır. Bu olaylar haberciler tarafından sahnede aktarılır.  Her türlü söze şakaya yer verilir. Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden alır. Fransız. çirkin dahi olsa sahnede gösterildiği gibi kişiler hangi sınıf ve halktan olursa olsun dramda yer alır. Sophokles. Yunan-Aristoohanes. hayatın acıklı yönlerini göstermek.  Üç birlik kuralına uyulur. Corneille. 3-DRAM:      Hayatı olduğu gibi acıklı ve gülünç yönleriyle sahnede göstermek için yazılan tiyatro eseridir. tiyatro somuttur. Kaba sözlere yer verilmez. izleyenleri güldürmek ve düşündürmek amacıyla yazılmış tiyatro eseridir. Konusunu günlük yaşamdan ve tarihten alır. olay ) Oyunda korolara yer verilir. Fransız. tanrıçalar ve soylu kimselerdir. Kahramanları tanrılar.  Tiyatro eserleri. yaşanılan hayattan ve günlük olaylardan alır.  Konusunu.  Roman ve hikâye soyut olduğu halde.Moliere.GEZİ YAZISI  Gezilip görülen yerler hakkında yazılan yazılardır. Aiskhylos. Kusursuz bir üslubu vardır. ciddi bir hava içinde geçer. Euripides. Trajedi ve Komedi kaynaşmıştır. zaman. ahlak. seyircinin gözü önünde gerçekleştirilmez. konularına göre dram. sahnede oynanmak amacıyla yazılan edebi eserdir. 2-KOMEDİ:  İnsanların ve olayların gülünç yönlerini ortaya koymak. trajedi ve komedi gibi türlere ayrılır. Çirkin olaylar. Hayatı olduğu gibi yansıtır. Eser baştan sona kadar ağırbaşlı. Üç birlik kuralına uyulur.  Kişiler halktan ve yüksek zümreden her çeşit insan olabilir. sahne arkasında gerçekleştirilir. Eski Yunan.( Yer.  Türün yazarları. Ünlü trajedi yazarları. TİYATRO  Hayattaki olayları konu edinen. 37 .  Birbirini izleyen diyalog ve koro bölümlerinden oluşur. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.

AİSSPOS  Fabl türünün kurucusudur.  Bilge biridir. Bu kitapta Don Kişot adlı bir şahıs kendini şövalye zannedip uşağı Pança ile dünyadaki haksızlığı kaldırmak için yel değirmenlerine saldırır.  En önemli eseri: ÇILGIN ORLANDO’DUR. Sonradan serbest bırakılmıştır.  İlk büyük komedya şairidir  Eserleri: Kuşlar.  Eserleri: Yalvaran Kızlar. ARİSTOPHANES  Eserlerinde siyasetçileri aşırı bir biçimde eleştirmiştir. İTALYAN EDEBİYATI DANTE  Rönesans’ın fikir babalarındandır. HEREDOTOS (Tarih’te) SOKRATES(Felsefe’de EFLATUN (PLATON) Felsefe’de) ARİSTO (Felsefe’de) İSPANYOL EDEBİYATI     CERVANTES Osmanlı Devleti ile yapılan İnebahtı deniz savaşında esir olarak alınmıştır. Persler. AİSKHYLOS  Yunan geleneklerini ve ahlakını savunur. Şarkı. Eşek Arıları. Prometheyus SOPHOKLES  İnsanlar arası çatışmaları işlemiştir.  En önemli eseri: Tanrısal Komedya’dır. . Heleno.  Eserleri: İlyada.  En önemli eseri: DECAMERON’ DUR.Fenikeli Kadınlar. Bu eserle modern romanın kuruluşu başlamış oldu. İç Savaşlar.  Hikâyelerinde insanoğlunun tüm yaşam koşullarını işlemiştir.DÜNYA EDEBİYATI YUNAN EDEBİYATI HOMEROS  Destan türünde eser yazılır.  Eserleri: Kylops(dram). EURUPİDES. ARİOSTO  Rönesans’ın önemli yazarlarındandır. Elektra. Kosmosk SAPHO  Lirik aşk şiirler yazmıştır. Döndükten sonra “DON KİŞOT” romanını yazmıştır. BOCCACIO  Dünyada küçük hikâye türünün ilk örneklerini yazmıştır. TASSO  En önemli eseri: Kurtarılmış Kudüs’tür.  Eserleri: Düğün. Zincire Vurulmuş. Ancak onu göremedi. Odysseia HESİODOS  Didaktik eserler yazmıştır. 38 .  Eserleri: İşler ve günler.

En önemli eseri: DENEMELER’DİR CORNEILLE  Fransız tragedyasının babası sayılır. Bir Hayat. Vadideki Zambak’tır. Zorla Evlenme.  Tragedyaları ünlüdür. Hernani. Goriot Baba. Salambo. Kibarlık Budalası.     STENDAL  Süssüz bir dil kullanmıştır. Parma Manastırı FLAUBERT  Realizmin en önemli temsilcilerindendir  Kuvvetli bir üslubu vardır. VİCTOR HUGO  Dünyanın en büyük romancılarındandır.  En önemli eseri: Fabl’lar (masallar) dır dır.  En önemli eserleri: Tombalak. İnsanlık Komedyası adlı bir eserde bütün romanlarını toplamıştır. İphigenle. Güzel Dost. Notre Dame Kamburu. Kral Eğleniyor.  En önemli eserleri: Kırmızı ve Siyah. Kadınlar Mektebi. Özgür düşüncenin savunucusu olmuştur. Realizmin kurucularındandır.(Adları bir önceki maddede yazılır) MOLİERE  Dünyanın en önemli komedi yazarlarındandır. Cimri Hastalık Hastası. Toplumun her katmanından kişileri eserlerinde işlemiştir. En önemli romanları: Eugenie Grandet. Polyeucte en önemli eserleridir. Ölüm Gibi Kuvvetli. Ayışığı.FRANSIZ EDEBİYATI MONTAIGNE Deneme türünün babası sayılır. roman türlerinde eser vermiştir. Kocalar Mektep. Phedre en önemli eserleri sayılır.  Realist bir yazardır. LA FONTAİNE  Fabl türünün en önemli temsilcisidir.  İnsanın gülünç yönlerini ortaya koymaya çalışmışlardır. Cinna.  Şiir. RACINE  Klasisizm akımının öncülerindendir.  En önemli eserleri: Gülünç Kibarlar.  Le Cid.  En önemli eserleri: Madam Bovary. Kalbimiz 39 . Rönesans edebiyatının en önemli temsilcisidir. Bazılarını sonradan ayırmıştır.  Andromague.  En önemli eserleri: Sefiller. Horace. Sonbahar Yaprakları BALZAC      Dünyanın en büyük romancılarındandır. dram. Duygusal Eğitim MAUPASSANT  Hikâye dalında kendine ait bir tarz oluşturmuştur.

SWİFT  Toplum içindeki aksaklıkları işlemiştir.  En önemli eseri: Kaybolmuş Cennet’tir.  En önemli eserleri: Wilhem Tell. Dünya edebiyatının en önemli yazarlarındandır. ALMAN EDEBİYATI       GOETHE Şiir. Venedik Taciri.  En önemli eseri: Kötülük Çiçekleri adlı eserdir.  En önemli eserleri: Kafkas Esiri. Babalar ve Oğullar. TURGENYEV  Realist bir yazardır. Taşralı Kadın eserlerinden bazılarıdır. Maria Stuart ‘tır. Bahçesaray Çeşmesi’dir. RUS EDEBİYATI PUŞKİN  Romantizmin temsilcilerindendir. Eserlerinde nazım ve nesir karışık kullanılmıştır. roman dallarında eser vermiştir. İNGİLİZ EDEBİYATI      SHAKESPEARE Dünyanın en büyük tiyatro yazarlarındandır. Maça Kızı.  Çeşitli dallarda eser vermiştir.  En önemli eseri: Güliver’in Gezileri’dir. Lirik şiirler yazmıştır. Yanlışlıklar Komedyası. Vindsor’lu Şen Kadınlar komedilerinden bazılarıdır. Rudin. Roma Elejileri SCHİLLER  Romantizmin temsilcilerindendir. tiyatro. Yüzbaşının Kızı. Komedi ve dram türlerinde eser vermiştir. DANİEL DEFOE  Maceracı bir kimliğe sahiptir  En önemli eseri: Robinson Crusoe’dir. MİLTON  Tasvir ve ruh çözümlemelerini oldukça ustaca kullanmıştır.  Bir Avcının Notları.BOUDELAİRE  Şiirlerinde kusursuz bir biçim sunmuştur. En önemli eseri: Faust’tur. Romantizmin kurucularındandır. 40 . Macbeth. Othello. Çingeneler. Hamlet. Don Carlos. Kral Lear dramlarından biridir. Haydutlar. Ayrıca Genç Warter’in Istırapları. Romeo ve Jüliet.

 Savaş ve Barış.  Kuvvetli ve bilge bir üslubu vardır.     JOHN STEİNBECK İşçi haklarını savunmuştur. Eserlerindeki karakterler oldukça canlıdır. Eserleri: Bitmeyen Kavga.  Tasvir gücü oldukça gelişmiştir. Mor menekşe:’’Bana dokunma. Ölümden Sonra Dirilme. Mizahçıdır. Fareler ve İnsanlar İSKANDİNAV EDEBİYATI KANT HAMSUN  Genellikle kendi çevresini işlemiştir. EDEBİ SANATLAR İNTAK (KONUŞTURMA) SANATI     Cansız varlıkları ve insan dışındaki canlıları insan konuşturmaya intak denir.  Acayip ve Çapraşık Hikâyeler de hikâye kitabıdır. Ölü Bir Evden Hatıralar. EDGAR ALLAN POE  Şiirleri ünlü olmakla beraber hikâye de yazmıştır. 41 . ERNEST HEMİNGVAY  Modern Amerikan edebiyatının en önemli yazarlarındandır.İhtiyar Adam ve Deniz eserlerinden bazılarıdır. Tom Savyer’in Maceraları.  Nobel ödülü almıştır. Realist bir yazardır. TOLSTOY  Edebiyat dünyasının en usta kalemlerindendir. Yoksul insanların hayat koşullarını işlemiştir. Karamazov Kardeşler en tanınan eserleridir. Karanlığın Kudreti en önemli eserleridir.’’diye yalvarıyordu. Mississipi’de Yaşam Huclerbery’in Maceraları en önemli eserleridir. Victoria. Hacı Murat. Annabel Lee ve Çanlar şiir kitaplarıdır.DOSTOYEVSKİ     Dünyanın en büyük romancılarındandır. Not: İntak sanatının olduğu her yerde doğal olarak teşhis sanatı vardır. AMERİKAN EDEBİYATI MARK TWAİN     Çeşitli dallarda eser vermiştir.  Çanlar Kimin İçin Çalıyor? Silahlara Veda .  Kuzgun. İvan İliç’in Ölümü. Yaşayan Ölü. Suç ve Ceza. Dünya Nimeti en önemli eserleridir. Anna Karanina. Gazap Üzümleri.  Açlık. Derin bir insan sevgisi vardır. Budala. Minik kuş:’’Anne beni rüyalar ülkesine götür. Yukarı Mahalle.’’diye bağırdı. Nobel ödülü almıştır. Pan.

Tahir. Kinaye de mecaz anlam kastedilir . HÜSN-İ TALİL SANATI  Bir olgunun gerçek nedeni bilindiği halde onu başka bir nedenden oluyormuş gibi gösterme sanatıdır. Gösterilen neden güzel olmalıdır. … Tur Dağı’nda Musa ile çağırayım Mevla’m seni KİNAYE SANATI  Bir kelimeyi veya sözcük grubunu hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanmaya kinaye denir. temiz demektir. Ateşten kızaran bir gül ararda Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi Biz mutlu olalım diye her şey yeşile boyanmış TEVRİYE SANATI  Nükte yapmak için iki anlamı bulunan bir sözcüğün uzak anlamını kastederek kullanma sanatıdır. Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. . . Gerçek sebep inkâr edilerek yerine heyecan verecek bir neden gösterilir. Maliki mezhebine göre köpek temiz varlıktır. köpek demektir. Âlem sele gitti gözlerimin yaşından. Bende gördüm güneşin doğarken battığını MÜBALAĞA (ABARTMA) SANATI  Bir varlığın.) TECAHÜL-İ ARİF SANATI  Bir nükte yapmak için bildiği bir şeyi bilmezlikten gelmeye tecahül-i arif denir . Neden böyle düşman görünürsünüz.TEZAT SANATI  Aralarındaki bir ilgiden dolayı aynı konu ile ilgili karşıt kavramların ya da özelliklerin bir arada kullanılmasıdır. TELMİH SANATI  Bir mısrada veya cümlede geçmişte yaşanmış olan. Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken Bir uzak yıldıza benzedi güneş sen varken. Düşenin elinden tutmak gerekir Ali gözü açık bir çocuktur 42 . olayın ya da durumun olduğundan büyük ya da küçük gösterilmesine mübalağa denir. Ağlarım hatıra geldikçe gülüşlerimiz. Bir buse mi bir gül mü dedi gönlüm Bir nim tebessümle o afet gülüverdi. Bize Tahir Efendi kelp demiş İltifatı bu sözde zahirdir Maliki mezhebim benim zira İtikadımca kelp Tahir’dir (Kelp. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz? Geç fark ettim taşın sert olduğunu Su insanı boğar. ateş yakarmış. herkesçe bilinen bir olayı veya şahsı hatırlatmaya telmih denir.

bu ne büyük başarı. AKROSTİŞ SANATI Mısraların baş harflerinin birleşmesi sonucu anlamlı bir kelime veya isim çıkacak şekilde şiir yazmaktır. LEFF-Ü NEŞİR (TOPLAYIP DAĞITMA) SANATI  Birinci mısrada toplanan en az iki kavramın ikinci mısrada bir benzerinin söylenmesine denir. Düşük alan bir öğrenciye:’’Allah nazardan korusun. Bu sanat özellikle muhatabı ikna etmek maksadıyla yapılır ve kullanılan atasözü ve vecizeler Türkçenin yanı sıra Farsça veya Arapça da olabilir. gözümde yaştın Ne diye tutuştun. TENASÜP SANATI  Anlam bakımından aralarında ilgi bulunan iki veya daha fazla kelimenin bir arada (beyit-mısra. SECİ  Düz yazıda. Kalem böyle çalınmış yazıma Ne kışım benzer kışıma Ne yazım benzer yazıma Kısmetindir gezdiren yer yer seni Arşa çıksan da bu akıbet yer yer seni. pekiştirmek ya da daha etkili kılmak maksadıyla meşhur bir sözü ya da vecizeyi söyleme. kullanma sanatıdır. ALİTERASYON Mısra veya beyitte ahenk oluşturacak şekilde aynı sesin veya hecenin tekrarlanmasına denir. Gönlümde ateştin. Nedir bu zulüm.TARİZ (İRONİ) SANATI  Birini küçük düşürmek ve onunla alay etmek amacıyla sözün ya da kavramın gerçek ve mecaz anlamı dışında büsbütün tersini kastetmektedir. bu haksızlık. misal getirme) Yazılı ve sözlü anlatımda bilhassa şiirde ifade edilen düşünceyi ispat etmek. bu işkence. ne diye taştın.dörtlük) kullanılmasına denir. CİNAS SANATI  Mısra sonlarında sesteş sözcüklerle yapılan uyaklara cinas sanatı denir. kelimelerin kafiyeli olacak şekilde sıralanmasına denir Sarı saçlı sevgilim seni saat sekizde saray sinemasında bekliyorum. Nasıl ağlar hazan erince yapraklar İntizar ile bî-mecal sararıp düşerken Hayalî kaplar ufku geçen yazın Artık sade hatırası kalacaktır Leylâklarda müteessir solan İRSAL-İ MESEL ( Örnek. Kirpikleri uzundur yârin hayale sığmaz Meşhur bir meseldir “Mızrak çuvala sığmaz” Hevâî 43 .’’demek gibi.

Öğeleri şunlardır : 1.Benzetme yönü: cesaret 4. nitekim sanki sıfat (gül.Mesel: Örnek. teşbih edilen. 3. numune.Benzeyen (müşebbeh. bigi. gûnâ. Kendisine benzetilenle yapılana "açık istiare" kendisine benzeyenle yapılana "kapalı istiare" denir.Kendisine benzetilen: aslan 3. en fazla dört öğe bulunur. çeşitli yönlerden ilgi. Mızrak çuvala sığmaz. gûne. -vâr. -asa. meğerki misal. kendisini etkileyen bir olay veya varlık karşısında heyecanlanır. Durmuş zaman gibiydi geçmeyen zaman. tek. ilerlememek. benzetilen) : Birbirine benzetilen şeylerden nitelik bakımından güçsüz olanıdır. Teşbihte genellikle şu kelime ya da ekler benzetme edatı olarak kullanılır : Âdeta. (Ancak bu ortak nokta her zaman vurgulanarak zikredilmeyebilir. Zaten benzetme bu ortak noktayı belirtmek için yapılır.Benzetme edatı: gibi İSTİARE (İĞRETİLEME)  Teşbihin ana öğelerinden sadece kendisine benzeyen ya da kendisine benzetilenle yapılan teşbihe istiare denir. Aşağıdaki örnekte benzetme ögelerini topluca görebilmekteyiz. hayal dahi edilemez. benzer. bu heyecanını daha kuvvetli ve tesirli anlatabilmek için. mânend. nitekü. İstiare Açık İstiare Kapalı İstiare Benzeyen-Yok Benzeyen-Var Benzetilen-Var Benzetilen-Yok 44 .Kendisine Benzetilen : Birbirlerine benzetilen şeylerden nitelik bakımından daha üstün ve güçlü olanıdır. 1. benzerlik bulunan en az iki varlıktan zayıf olanı nitelik bakımından güçlü olana benzetme sanatıdır. TEŞBİH (BENZETME)  Anlama güç katmak için.Benzetme Yönü : benzeyen ve kendisine benzetilen arasındaki ortak noktadır.Kendisine benzetilen: durmuş saat 3. gûyiyâ. gûyâ. kimi. gibi. Şair. -veş vb.Benzetme Edatı : Benzeyen ve kendisine benzetilen arasında benzetme ilgisi kuran kelime veya ektir. misillü. andırır. 2. çü.Benzetme edatı: gibiydi Ali aslan gibi cesurdur. anlamlı ve dokunaklı etkili söz.Benzeyen-benzetilen: Ali 2. tıpkı.Benzetme yönü ( : durup geçmemek. o ruh hâlini okuyucuda daha iyi canlandırabilecek benzetmeler yapma yoluna gider ve bunun sonucunda da teşbih sanatı meydana gelmiş olur.Benzeyen (benzetilen) : zaman 2. aralarında gerçek ya da mecaz. Yahya Kemal 1. çün. benzer. Meşhur bir atasözü dür.sıfat). ahlâka yararlı hikâye darb-ı mesel: Atasözü Sevgilini kirpikleri öyle uzundur ki hayale bile sığmaz. durmuş 4. Teşbih sanatında en az iki.) 4. misl.

K.  Karadutum. nur tanem. EDEBİYATDA İLKLER 45 . İçmiş gibi geceyi bir yudumda. Göğün mağrur bakışlı bulutları. Ay suda bestelerken en güzel şarkısını Küreklerim de suya en derin şiiri yazdı.Benzetilen  Uludağ etekleri al ipekten bu akşam. TEŞHİS (KİŞİLEŞTİRME) SANATI  Cansız varlıklarla ve insan dışındaki canlılara insan özellikleri vermeye teşhis sanatı denir. çatal karam. bir tanem  Varsın rüzgâr bahçelerde gezsin  Ay zeytin ağaçlarından yere damlıyordu. Onun ölümüne gökyüzü ağladı. çingenem  Nar tanem. Bir ihlal uğruna Rab ne güneşler batırıyor.

İlk köy romanımız İlk tiyatro eserimiz: İlk yerli romanımız: Batı tekniğine uygun ilk romanımız İlk çeviri romanımız İlk psikolojik romanımız İlk realist romanımız İlk resmi Türkçe gazetemiz İlk yarı resmi gazetemiz İlk özel gazetemiz İlk pastoral şiirimiz İlk şiir çevirmeni İlk noktalama işaretini kullanan İlk makale yazan İlk Türk gazeteci Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro İlk bibliyografya İlk hatıra kitabı İlk hamse şairimiz İlk tezkiremiz İlk antolojimiz İlk atasözleri kitabımız İlk mizah dergimiz İlk hikaye kitabımız İlk fıkra yazarımız Türkçe yazılan ilk kitap İlk siyasetname kitabımız İlk mensur şiir yazan şairimiz Şiirde Türk kelimesini kullanan şair İlk makalemiz Mesnevi tarzında ilk eserimiz Dünyada ilk modern roman Bildiri yayınlayan ilk edebi topluluk İlk seyahatnamemiz İlk edebiyat tarihçimiz Batılı anlamda ilk edeb tarihçimiz Dünyada ilk hikayeci Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı İlk natüralist eserimiz Divan edebiyatının ilk mahallileşme temsilcisi İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi İlk sözlüğümüz Aruzla yazılan ilk eserimiz İlk didaktik şiir örnekleri Nabizade Nazım Şinasi Şemsettin Sami Halit Ziya Uşaklıgil Yusuf Kamil Paşa Mehmet Rauf R. Hamdi Tanpınar ŞİNASİ A . Mithat Efendi Ahmet Rasim Yusuf Has Hacip Yusuf Has Hacip Halit Ziya Uşaklıgil M. Hamdi Tanpınar Katip Çelebi Baburşah Ali Şir Nevai Ali Şir Nevai Ziya Paşa Şinasi Teodor Kasap(tarafından A. Mahmut Ekrem Takvim_i Vekayi Ceride-i Havadis Tercüman-ı Ahval A.Şinasi tarafından Sahra Eşber veya Sardanal Keşfu-z Zunun Baburname Mecalisü-n Nefais Harabat Durub-u Emsali Osmaniye Diyojen Letaif-i Rivayet Kutadgu Bilig Kutadgu Bilig Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi Kutadgu Bilig Don Kişot Miratü’l Memalik Dekamoran Vatan Yahut Silistre Sarf-ı Türki Zehra Divan-ı Lügati’t Türk Kutadgu bilig Kutadgu bilig .Halim Memduh Efendi Fuat Köprülü Baccacio Namık Kemal Süleyman Paşa Nabizade Nazım Nedim Kamusu’l Alam Kaşgarlı Mahmut Yusuf Has Hacip Yusuf Has Hacip 46 Karabibik Şair Evlenmesi 1859 Taaşşuk u Talat ve Fıtnat Aşk-ı Memnu Telemak (Fenelon’dan) 1859 Eylül Araba Sevdası Agah Efendi. Emin Yurdakul Şinasi Yusuf Has Hacip Cervantes Fecr-i Ati Seydi Ali Reis A.

47 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->