P. 1
PROBLEM TARAMA DEĞERLENDİRME

PROBLEM TARAMA DEĞERLENDİRME

|Views: 452|Likes:
Yayınlayan: inadiarikan

More info:

Published by: inadiarikan on Mar 02, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2011

pdf

text

original

Amaç Bu program, Öğrencilerimizin kendilerine uygulanan Problem Tarama Listesi L Takımı (Liseler İçin anket sorularına !

erdikleri yanıtları"
sını# genelinde !e kız $ erkek grupları içerisinde analiz etmek amacıyla %&cel ortamında 'azırlanmı(tır)
1-
2-
mutlaka giriniz) *a'a sonra yukarıdan a(ağıya doğru yanıtlanan madde numaralarını yukarıdan a(ağıya doru giriniz)
3-
bir kez tıklayınız) *a'a sonra sonuçları +na ,en-.den y/nlendirilerek alabilirsiniz)
0eni bir sını#ın değerlendirmesi için 0eni İ(lem butonunu tıklayınız)
4-
-zerine 'azırlanmı(tır) 0ani /ğrenci t-m maddeleri de i(areletmi(se, b-t-n madde numaraları alt alta yazılmalıdır)
Ana Menü üzerinde;
Toplam kitle -zerinde g/r-len en yoğun 12 madde sıralı listeleri g/rebilecek !e çıktı olarak alabileceksiniz)
!erdikleri yanıtların sıralı olarak geldiği listeyi g/receksiniz !e isterseniz yazdır komutuyla kağıda d/kebileceksiniz)
ko(uluyla (en #azla 32 madde yazabilirsiniz istediğiniz maddelerin listesini alabilirsiniz)
Yüksek
Renk
16 Bit Mehmet Ali OLG! " A#d$n %ara&as' Lisesi (else)e *+retmeni
Tel 4 (2567 331 56 12, 8a& 4 (2567 331 52 52 9ep 4 (2635 5:1 1; 52 %$,ail 4 olgunalim<'otmail)com
=/r-( !e değerli /nerilerinizi bekliyorum)

R
L

4

'
t
t
p
4
>
>
?
?
?
)
g
e
o
c
i
t
i
e
s
)
c
o
m
>
+
t
'
e
n
s
>
+
t
r
i
u
m
>
7
@
5
:
>
i
n
d
e
&
)
'
t
m
,tl-.ls dosyasını açtığınızda Makr/lar$ 0tkinle1tir seçeneği seçilmelidir)
A%BİL%B çalı(ma say#asında, /nce Y0!2 23L0M Butonunu tıklayınız sonra /ğrencinin /nce cinsiyetini
Bu ekranda #arenizin i(aretçisini A45%LAMA kutucuklarının -zerinde tutarsanız açıklayıcı metinler bulacaksınız)
6a7it Bil8i Giri1i !e Anket 9eri Giri1i butonlarını kullanarak !eri girebilirsiniz) Öğrencinin Cinsiyetini mutlaka giriniz)
9eri 8iri1ini tamamlad$+$n$zda :e#a :eriler üzerinde de+i1iklik #a,t$+$n$zda mutlaka aynı ekrandaki Sonuç Üret 7't/n'n'
Program, en fazla 40 Öğrencilik bir sını# için !e t-m maddeleri de (5@6 madde$; B/l-m i(aretleyebilecekleri !arsayımı
Genel *zet butonunu tıklarsanız " +nkete Catılım Dranlarını, B/l-mlerin 8rekans !e 0-zde Drtalamalarını, %rkek, Cız !e
Genel ;<küm butonunu tıklarsanız " +nkete katılan t-m /ğrencilerin kız, erkek !e toplam /lç-tleri kullanılarak maddelere
2ste+e Ba+l$ ;<küm butonunu tıklarsanız" d/k-m-n- almak istediğiniz madde numaralarını ilgili s-tuna girmeniz
6/r8' butonunu kullanarak " 'em madde 'em de b/l-m sorgusunda bulunabiliceksiniz)
Sayfalar üzerinde, ekrandaki butonları kulanarak gezininiz. Şu an işlemi başlatmak için A!A M0!=
A
!
A

M
0
!
=
A
!
A

M
0
!
=
Bu program, Öğrencilerimizin kendilerine uygulanan Problem Tarama Listesi L Takımı (Liseler İçin anket sorularına !erdikleri yanıtları"
sını# genelinde !e kız $ erkek grupları içerisinde analiz etmek amacıyla %&cel ortamında 'azırlanmı(tır)
mutlaka giriniz) *a'a sonra yukarıdan a(ağıya doğru yanıtlanan madde numaralarını yukarıdan a(ağıya doru giriniz)
-zerine 'azırlanmı(tır) 0ani /ğrenci t-m maddeleri de i(areletmi(se, b-t-n madde numaraları alt alta yazılmalıdır)
Toplam kitle -zerinde g/r-len en yoğun 12 madde sıralı listeleri g/rebilecek !e çıktı olarak alabileceksiniz)
!erdikleri yanıtların sıralı olarak geldiği listeyi g/receksiniz !e isterseniz yazdır komutuyla kağıda d/kebileceksiniz)
0kran Alan$
E22 & 722 Piksel
Mehmet Ali OLG! " A#d$n %ara&as' Lisesi (else)e *+retmeni
Tel 4 (2567 331 56 12, 8a& 4 (2567 331 52 52 9ep 4 (2635 5:1 1; 52 %$,ail 4 olgunalim<'otmail)com
=/r-( !e değerli /nerilerinizi bekliyorum)
Butonunu tıklayınız sonra /ğrencinin /nce cinsiyetini
kutucuklarının -zerinde tutarsanız açıklayıcı metinler bulacaksınız)
Öğrencinin Cinsiyetini mutlaka giriniz)
mutlaka aynı ekrandaki Sonuç Üret 7't/n'n'
bir sını# için !e t-m maddeleri de (5@6 madde$; B/l-m i(aretleyebilecekleri !arsayımı
butonunu tıklarsanız " +nkete Catılım Dranlarını, B/l-mlerin 8rekans !e 0-zde Drtalamalarını, %rkek, Cız !e
butonunu tıklarsanız " +nkete katılan t-m /ğrencilerin kız, erkek !e toplam /lç-tleri kullanılarak maddelere
butonunu tıklarsanız" d/k-m-n- almak istediğiniz madde numaralarını ilgili s-tuna girmeniz
A!A M0!= tıklayınız.
A
!
A

M
0
!
=
A
!
A

M
0
!
=
6AB2> B2LG2L0R G2R23 0%RA!5
Dkulun +dı FİLA+G +G+*DLH ÖIB%T,%G LİF%Fİ
Öğretim 0ılı 522:$5212
Fını#ın +dı 12$T,
Fını# Öğretmeninin +dı $ Foyadı THG9+0 DL9+0
+nketi Hygulayanın +dı $ Foyadı İBB+Jİ, G+*İ +BKC+G
+nketin Hygulandığı Tari' 1>6>5212
Cız Öğrenci Fayısı :
%rkek Öğrenci Fayısı ;
Toplam Öğrenci Fayısı 17
A!A
M0!=
A!A
M0!=
6AB2> B2LG2L0R G2R23 0%RA!5
FİLA+G +G+*DLH ÖIB%T,%G LİF%Fİ
522:$5212
12$T,
%IİTİ, ÖIB%Tİ, 0KLK
MA;;0 6ORG 0%RA!5 B*L=M OR>ALAMALAR5 6ORG 0%RA!5
Madde o ! 521 "#l$m o !
Madde 6/r' Metni B<lümün Genel 2çeri+i
Dkulumuz temiz değil)
0R%0% %5? >O@LAM 0R%0%
(R0%A!6 3 7 12 (R0%A!6 1)7E
Y=?;0 ABC 77)7; 122)22 E@)@@ Y=?;0 ABC 5;):3
Got 4 Forgulamak istediğiniz madde numarasını ilgili kutucuğa girip %nter tu(una basınız)
Öğrencilerin, 'emcinsleri !e kar(ı cinse kar(ı
d-(-ncelerini belirtir maddeler)
A!A
M0!=
A!A
M0!=
B*L=M OR>ALAMALAR5 6ORG 0%RA!5
6
B<lümün Genel 2çeri+i
%5? >O@LAM
1)2: 5);7
1E)13 5@)23
Got 4 Forgulamak istediğiniz madde numarasını ilgili kutucuğa girip %nter tu(una basınız)
Öğrencilerin, 'emcinsleri !e kar(ı cinse kar(ı
d-(-ncelerini belirtir maddeler)
0anlı( *eğer =irdinizL
PBDBL%, T+B+,+ L T+CK,K (LİF% !e *%G=İ DCHLL+B İMİG Aersiyon 4 1)2 $ %kim 5222
Fabitler
+nket
9
e
r i

G
i r i
1
i
; < k ü
m
=enel Özet
=enel */k-m
İsteğe Bağlı
*/k-m
B/l-mlerde
İlk Nç
M
a d d e

B
6
$
r
a
l
$

%rkek
Cız
Toplam
A ! A M 0 ! =
G

r

a

)

i

k

l

e

r
OLG! 0+itim D Yaz$l$m Eizmetleri
Mehmet Ali OLG!
>el - 21 F 441 2G 1H A%ara&as' Lisesi I AY;5!C Je, F HG42 2K1 1L 2H
OLG! 0+itim D Yaz$l$m Eizmetleri
Mehmet Ali OLG!
>el - 21 F 441 2G 1H A%ara&as' Lisesi I AY;5!C Je, F HG42 2K1 1L 2H
6 O R G
A ç
$
k
l
a
m
a
PBDBL%, T+B+,+ L T+CK,K (LİF% !e *%G=İ DCHLL+B İMİG Aersiyon 4 1)2 $ %kim 5222
M
a d d e

B
6
$
r
a
l
$

%rkek
Toplam
B <
l
ü
m

l
e r d e
8rekans
0-zde (O
G

r

a

)

i

k

l

e

r
OLG! 0+itim D Yaz$l$m Eizmetleri
Mehmet Ali OLG!
>el - 21 F 441 2G 1H A%ara&as' Lisesi I AY;5!C Je, F HG42 2K1 1L 2H
OLG! 0+itim D Yaz$l$m Eizmetleri
Mehmet Ali OLG!
>el - 21 F 441 2G 1H A%ara&as' Lisesi I AY;5!C Je, F HG42 2K1 1L 2H
@ROBL0M >ARAMA L26>062 26>0M0 BAML5 6O!4 ;*%=M 42?0LG062
Fını#ı 4 12$T, +nket Hygulama Tari'i 4 1>6>5212
(rekans Yüzde
0rkek %$z >/,lam 0rkek %$z >/,lam
1
5
@
3
6
7
;
E
:
12
11
15
1@
13
16
17
1;
1E
1:
52
51
55
5@
53
56
57
5;
5E
5:
@2
@1
@5
@@
@3
@6
@7
@;
@E
@:
32
@>5>5211
Fını# Öğretmeni
İBB+Jİ, G+*İ +BKC+G
6$ra
!/-
Madde
!/-
0%GİL%
0%GİL%
A!A
M0!=
A!A
M0!=
62L9A! A!A;OL *MR0>M0! L26062
2HHK-2H1H 0M2>2M *MR0>2M Y5L5
1H->M 6 5 ! 5 ( 5
@ROBL0M >ARAMA L26>062 6O!4 ;*%=M 42?0LG062
0rkek %$z
6$n$) *+ren&i 6a#$s$ ; :
Ankete %at$lan *+ren&i 6a#$s$ 7 7
Ankete %at$l$m Oran$ ABC E6);1 77)7;
B*L=ML0R2! (R0%A!6 :e Y=?;0 OR>ALAMALAR5
B*L=ML0R
(R0%A!6 Y=?;0
0rkek %$z >/,lam 0rkek %$z
1 2)E@ 1)2: 1):1 1@);; 1E)15
2 5)@1 5)@1 3)7@ @E)6E @E)6E
3 2)33 2)@E 2)E5 ;)57 7)31
4 1)22 1)@1 5)@1 17)7; 51)EE
G 1)7E 1)2: 5);7 5;):3 1E)13
6 1)1; 1);1 5)EE 1:)33 5E)3;
L 2)6@ 1)55 1);7 E)E: 52)@;
65RA !O- MA;;0 !O- MA;;0 6OR6
1 ;21 Mok sinirliyim)
5 521 Dkulumuz temiz değil)
@ @21 +ile içinde yeteri kadar se!ilmediğimi 'issediyorum)
3 621 Car(ı cinsle arkada(lık etmekten çekiniyorum)
6 721 ,eslek seçiminde g-çl-k çekiyor)
7 321 Ba(kaları ile ra'at ili(ki kuramıyorum)
; 126 ,idem ağrıyor !e bulanıyor)
E 526 Fını#ımız çok g-r-lt-l-)
: @13 +ilem beni bir an /nce e!lendirmek istiyor)
12 523 *ers araçlarımız yeterli değil)
65RA !O- MA;;0 !O- MA;;0 6OR6
1 521 Dkulumuz temiz değil)
5 @21 +ile içinde yeteri kadar se!ilmediğimi 'issediyorum)
@ 621 Car(ı cinsle arkada(lık etmekten çekiniyorum)
3 721 ,eslek seçiminde g-çl-k çekiyor)
6 ;21 Mok sinirliyim)
7 126 ,idem ağrıyor !e bulanıyor)
; 321 Ba(kaları ile ra'at ili(ki kuramıyorum)
E 12; Belim ağrıyor)
: 512 Dkul doktoru de!amlı okulda bulunmuyor !eya yok)
12 51: %! /de!leri çok ağır geliyor)
65RA !O- MA;;0 !O- MA;;0 6OR6
1 526 Fını#ımız çok g-r-lt-l-)
5 @13 +ilem beni bir an /nce e!lendirmek istiyor)
@ ;21 Mok sinirliyim)
3 521 Dkulumuz temiz değil)
6 @21 +ile içinde yeteri kadar se!ilmediğimi 'issediyorum)
7 621 Car(ı cinsle arkada(lık etmekten çekiniyorum)
; 721 ,eslek seçiminde g-çl-k çekiyor)
E 321 Ba(kaları ile ra'at ili(ki kuramıyorum)
: 126 ,idem ağrıyor !e bulanıyor)
12 523 *ers araçlarımız yeterli değil)
@>5>5211
İBB+Jİ, G+*İ +BKC+G
65!5( G0!0L2!;0 Y=?;0 YOM!LM 0! Y=%60% 2L% O! MA;;0
0R%0% *MR0!J2L0R;0 Y=?;0 YOM!LM 0! Y=%60% 2L% O! MA;;0
%5? *MR0!J2L0R;0 Y=?;0 YOM!LM 0! Y=%60% 2L% O! MA;;0
A!A
M0!=
A!A
M0!=
62L9A! A!A;OL *MR0>M0! L26062
2HHK-2H1H 0M2>2M *MR0>2M Y5L5
@ROBL0M >ARAMA L26>062 6O!4 ;*%=M 42?0LG062
>/,lam
17
15
;6)22
B*L=ML0R2! (R0%A!6 :e Y=?;0 OR>ALAMALAR5
Y=?;0
>/,lam
16):3
@E)6E
7)E3
1:)5;
5@)23
5@):7
13)7@
YA!5> 6AY565 Y=?;062 ABC
1 E)@@
12 E@)@@
1 E)@@
@ 56)22
; 6E)@@
5 17)7;
5 17)7;
1 E)@@
2 2)22
15 122)22
YA!5> 6AY565 Y=?;062 ABC
3 77)7;
1 17)7;
5 @@)@@
3 77)7;
1 17)7;
1 17)7;
1 17)7;
5 @@)@@
7 122)22
2 2)22
YA!5> 6AY565 Y=?;062 ABC
2 2)22
2 2)22
2 2)22
7 122)22
2 2)22
1 17)7;
@ 62)22
1 17)7;
1 17)7;
7 122)22
Y=?;0 YOM!LM 0! Y=%60% 2L% O! MA;;0
*MR0!J2L0R;0 Y=?;0 YOM!LM 0! Y=%60% 2L% O! MA;;0
*MR0!J2L0R;0 Y=?;0 YOM!LM 0! Y=%60% 2L% O! MA;;0
*+ren&iler 1 2 3 4 G 6 L N K 1H 11 12 13 14 1G 16 1L 1N 1K 2H 21 22 23 24 2G
9insiyeti % 0 % % % % 0 % 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H H
C11E %12@ C123 C11E C121 C123 %12@ C121 %523 %12E %12; %12@
C15@ %123 C11@ C521 C125 C126 %116 C123 %527 %11@ %116 %11E
C521 %126 C11; C523 C12@ C115 %11E C11E %512 %11; %521 %523
C523 %12; C11E C527 C123 C11E %521 C521 %515 %151 %525 %527
C527 %112 C521 C52; C112 C151 %523 C525 %517 %521 %523 %52:
C52; %115 C525 C512 C115 C15@ %527 C523 %551 %523 %527 %512
C52: %11@ C523 C511 C11@ C521 %52; C527 %555 %527 %52; %51@
C512 %117 C527 C515 C117 C523 %512 C512 %556 %52; %512 %516
C511 %521 C52E C51@ C11E C527 %515 C511 %557 %52E %515 %517
C515 %525 C52: C551 C521 C52; %555 C515 %55E %52: %517 %555
C51@ %523 C512 C555 C523 C512 %55@ C551 %533 %512 %55@ %55@
C516 %526 C511 C556 C527 C515 %556 C555 %53; %511 %5@2 %557
C517 %527 C515 C55; C52; C51@ %557 C55E %53: %515 %5@; %55E
C551 %52; C51@ C55E C512 C517 %55E C5@7 %@16 %51@ %531 %5@2
C555 %52: C551 C5@; C511 C51; %533 C531 %@17 %513 %533 %5@1
C556 %512 C555 C533 C515 C551 %53; C533 %321 %516 %536 %533
C557 %515 C556 C536 C51@ C555 %@2: C536 %325 %551 %53; %536
C55; %51@ C557 C53; C551 C556 %@16 C53; %323 %55@ %53E %53;
C55E %513 C55; C53E C555 C557 %@51 C53E %311 %553 %53: %@@@
C5@6 %516 C55E C53: C556 C55; %@55 C53: %313 %556 %562 %315
C5@7 %551 C5@7 C56@ C557 C55E %317 C@11 %621 %55; %565 %625
C5@: %555 C5@: C563 C55E C535 %621 C32; %625 %55E %@15 %62@
C53; %55@ C531 C321 C5@2 C533 %625 C317 %62E %5@2 %@@@ %623
C53: %553 C537 C323 C5@7 C536 %62@ C62@ %612 %5@@ %623 %627
C@17 %556 C53; C32; C531 C537 %623 C623 %615 %5@; %612 %612
C@@: %557 C53E C31@ C537 C53; %62; C626 %61E %531 %611 %611
C32; %55; C53: C62@ C53; C53: %62E C61: %721 %533 %617 %652
C32E %55E C32E C623 C53: C563 %611 C65@ %;2@ %536 %65: %65:
C311 %5@2 C317 C655 C563 C@51 %615 C653 %;23 %537 %6@3 %6@3
C315 %5@1 C6@1 C65: C@17 C@@1 %61E C6@2 %;26 %53; % %723
C313 %5@@ C71@ C6@1 C@51 C@@5 %65: C6@5 %;27 %53E % %727
C316 %5@7 C;2; C725 C@@1 C@@6 %6@3 C725 %;15 %53: % %
C317 %5@; C;12 C723 C@@5 C@@: %721 C723 %;@5 %563 % %
C62@ %533 C;15 C712 C@@6 C325 %72: C72E %;@3 %@21 % %
C623 %536 C;5; C715 C@@; C32; %71@ C71@ % %@2: % %
C626 %537 C;5: C71@ C@@: C312 %716 C71; % %@57 % %
C627 %53; C;@E C753 C317 C315 %71; C71E % %311 % %
C62; %53E C;32 C;15 C621 C317 %;26 C71: % %313 % %
C65@ %53: C C;@5 C62@ C62@ %;@5 C;2: % %625 % %
C6@2 %562 C C;@6 C623 C623 % C;11 % %62@ % %
C6@1 %561 C C C626 C65@ % C;15 % %623 % %
C6@5 %565 C C C65: C65E % C;1; % %62; % %
C6@3 %563 C C C6@2 C6@1 % C;@@ % %62E % %
C721 %@26 C C C6@1 C721 % C;@E % %65: % %
C725 %@@1 C C C6@3 C725 % C % %6@2 % %
C723 %@@5 C C C721 C726 % C % %6@1 % %
C727 %@@; C C C723 C727 % C % %6@3 % %
C72: %@@E C C C727 C72; % C % %721 % %
C712 %323 C C C72: C72: % C % %725 % %
C71@ %32: C C C712 C712 % C % %726 % %
C71: %312 C C C71@ C71@ % C % %72: % %
C;26 %311 C C C71E C717 % C % %712 % %
C;27 %315 C C C71: C71E % C % %71@ % %
C;12 %313 C C C753 C;2@ % C % %713 % %
C;11 %316 C C C;27 C;23 % C % %717 % %
C;15 %625 C C C;2: C;26 % C % %71E % %
C;1@ %623 C C C;12 C;27 % C % %;2@ % %
C;1E %626 C C C;57 C;12 % C % %;1@ % %
C;51 %627 C C C;5; C;15 % C % % % %
C;57 %62; C C C;5E C;1@ % C % % % %
C;5; %62E C C C;5: C;1; % C % % % %
C;5: %62: C C C;@1 C;57 % C % % % %
C;@5 %612 C C C;@5 C;5E % C % % % %
C;@@ %617 C C C;@@ C;5: % C % % % %
C;35 %61; C C C C;@1 % C % % % %
C;33 %61E C C C C;@@ % C % % % %
C %61: C C C C;31 % C % % % %
C %65: C C C C % C % % % %
C %6@2 C C C C % C % % % %
C %6@1 C C C C % C % % % %
C %6@@ C C C C % C % % % %
C %721 C C C C % C % % % %
C %725 C C C C % C % % % %
C %723 C C C C % C % % % %
C %72: C C C C % C % % % %
C %712 C C C C % C % % % %
C %71@ C C C C % C % % % %
C %716 C C C C % C % % % %
C %717 C C C C % C % % % %
C %71; C C C C % C % % % %
C %751 C C C C % C % % % %
C %755 C C C C % C % % % %
C %;21 C C C C % C % % % %
C %;2@ C C C C % C % % % %
C %;23 C C C C % C % % % %
C %;15 C C C C % C % % % %
C %;1@ C C C C % C % % % %
C %;17 C C C C % C % % % %
C %;1; C C C C % C % % % %
C %;51 C C C C % C % % % %
C %;5; C C C C % C % % % %
C %;5: C C C C % C % % % %
C %;@5 C C C C % C % % % %
C %;@6 C C C C % C % % % %
C %;@7 C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
C % C C C C % C % % % %
26 2L 2N 2K 3H 31 32 33 34 3G 36 3L 3N 3K 4H
H H H H H H H H H H H H H H H (R0%A!6 %rkek Cız
121 2 5
125 2 1
12@ @ 1
123 1 3
126 1 1
127 2 2
12; 5 2
12E 1 2
12: 2 2
112 1 1
111 2 2
115 1 5
11@ 5 5
113 2 2
116 5 2
117 1 1
11; 1 1
11E 5 7
11: 2 2
152 2 2
151 1 1
155 2 2
15@ 2 5
521 3 7
525 5 5
52@ 2 2
523 7 7
526 1 2
527 7 7
52; 3 3
52E 1 1
52: @ 5
512 7 7
511 1 6
515 6 7
51@ @ 6
513 5 2
516 @ 1
517 @ 5
51; 2 1
51E 2 2
51: 2 2
552 2 2
551 @ 7
555 3 7
55@ 6 2
553 5 2
556 3 6
557 3 3
55; 5 3
55E 6 7
55: 2 2
5@2 3 1
5@1 5 2
5@5 2 2
5@@ 5 2
5@3 2 2
5@6 2 1
5@7 1 3
5@; @ 1
5@E 2 2
5@: 2 5
532 2 2
531 5 @
535 2 1
53@ 2 2
533 7 @
536 3 @
537 5 @
53; 7 7
53E @ @
53: 3 7
562 5 2
561 1 2
565 5 2
56@ 2 1
563 5 @
@21 1 2
@25 2 2
@2@ 2 2
@23 2 2
@26 1 2
@27 2 2
@2; 2 2
@2E 2 2
@2: 5 2
@12 2 2
@11 2 1
@15 1 2
@1@ 2 2
@13 2 2
@16 5 2
@17 1 5
@1; 2 2
@1E 2 2
@1: 2 2
@52 2 2
@51 1 5
@55 1 2
@5@ 2 2
@53 2 2
@56 2 2
@57 1 2
@5; 2 2
@5E 2 2
@5: 2 2
@@2 2 2
@@1 1 5
@@5 1 5
@@@ 5 2
@@3 2 2
@@6 2 5
@@7 2 2
@@; 1 1
@@E 1 2
@@: 2 @
321 1 1
325 1 1
32@ 2 2
323 5 1
326 2 2
327 2 2
32; 2 3
32E 2 5
32: 1 2
312 1 1
311 @ 1
315 5 5
31@ 2 1
313 @ 1
316 1 1
317 1 6
621 5 1
625 6 2
62@ @ 6
623 6 6
626 1 @
627 5 1
62; @ 1
62E 3 2
62: 1 2
612 3 2
611 @ 2
615 5 2
61@ 2 2
613 2 2
616 2 2
617 5 2
61; 1 2
61E @ 2
61: 1 1
652 1 2
651 2 2
655 2 1
65@ 2 @
653 2 1
656 2 2
657 2 2
65; 2 2
65E 2 1
65: 6 5
6@2 5 @
6@1 5 6
6@5 2 5
6@@ 1 2
6@3 3 5
721 3 @
725 5 3
72@ 2 2
723 5 3
726 1 1
727 1 @
72; 2 1
72E 2 1
72: @ @
712 5 3
711 2 2
715 2 1
71@ @ 7
713 1 2
716 5 2
717 5 1
71; 5 1
71E 1 @
71: 2 @
752 2 2
751 1 2
755 1 2
75@ 2 2
753 2 5
;21 1 2
;25 2 2
;2@ @ 1
;23 5 1
;26 5 5
;27 1 @
;2; 2 1
;2E 2 2
;2: 2 5
;12 2 3
;11 2 5
;15 5 6
;1@ 5 5
;13 2 2
;16 2 2
;17 1 2
;1; 1 5
;1E 2 1
;1: 2 2
;52 2 2
;51 1 1
;55 2 2
;5@ 2 2
;53 2 2
;56 2 2
;57 2 @
;5; 1 @
;5E 2 5
;5: 1 3
;@2 2 2
;@1 2 5
;@5 @ @
;@@ 2 3
;@3 1 2
;@6 1 1
;@7 1 2
;@; 2 2
;@E 2 5
;@: 2 2
;32 2 1
;31 2 1
;35 2 1
;3@ 2 2
;33 2 1
;36 2 2
+GC%T% C+TKL+G
%BC%C CKP TDPL+,
7 7 15
Toplam Y=?;0 ABC %rkek Cız Toplam 6ORLAR
5 2)22 @@)@@ 17)7; Gözlerimden rahatsızım.
1 2)22 17)7; E)@@ Kulaklarımdan rahatsızım.
3 62)22 17)7; @@)@@ Sık sık nezle oluyorum.
6 17)7; 77)7; 31)7; Sık sık başım ağrıyor.
5 17)7; 17)7; 17)7; Midem ağrıyor ve bulanıyor.
2 2)22 2)22 2)22 Böbreklerimden rahatsızım.
5 @@)@@ 2)22 17)7; Belim ağrıyor.
1 17)7; 2)22 E)@@ Kalbim çarpıyor.
2 2)22 2)22 2)22 Başım dönyor! bay"ınlık "eçiriyorum! halsizim.
5 17)7; 17)7; 17)7; #işlerimden şikayetçiyim.
2 2)22 2)22 2)22 $omatizmam var.
@ 17)7; @@)@@ 56)22 %ştahsızım.
3 @@)@@ @@)@@ @@)@@ &ok zayı'ım.
2 2)22 2)22 2)22 &ok şişmanım.
5 @@)@@ 2)22 17)7; (zmde sivil)eler var.
5 17)7; 17)7; 17)7; Boyum çok uzun.
5 17)7; 17)7; 17)7; Boyum çok kısa.
E @@)@@ 122)22 77)7; %yi beslenemiyorum.
2 2)22 2)22 2)22 Sırtım ağrıyor.
2 2)22 2)22 2)22 *llerim titriyor.
5 17)7; 17)7; 17)7; Sık sık burnum kanıyor.
2 2)22 2)22 2)22 Sakallarım seyrek çıkıyor.
5 2)22 @@)@@ 17)7; +e'es darlığı var.
12 77)7; 122)22 E@)@@ ,kulumuz temiz değil.
3 @@)@@ @@)@@ @@)@@ ,kulumuz iyi ısınmıyor.
2 2)22 2)22 2)22 Sını'ımız çok kalabalık.
15 122)22 122)22 122)22 #ers araçlarımız yeterli değil.
1 17)7; 2)22 E)@@ Sını'ımız çok "rltl.
15 122)22 122)22 122)22 Spor tesisleri ve araçlarımız yetersiz! spor 'aaliyetleri az.
E 77)7; 77)7; 77)7; #eney -uy"ulama. ve "özlem yapılmıyor.
5 17)7; 17)7; 17)7; ,kulda disiplin çok sıkı.
6 62)22 @@)@@ 31)7; ,kulda kıya'etimize çok karışılıyor.
15 122)22 122)22 122)22 ,kul doktoru devamlı okulda bulunmuyor veya yok.
7 17)7; E@)@@ 62)22 ,kul kooperati'i yetersiz.
11 E@)@@ 122)22 :1)7; Sosyal 'aaliyetler yetersiz.
E 62)22 E@)@@ 77)7; Genel kltre önem verilmiyor.
5 @@)@@ 2)22 17)7; &i't öğretimden şikayetçiyim.
3 62)22 17)7; @@)@@ Kız/erkek ayrımı yapılıyor.
6 62)22 @@)@@ 31)7; (önetmeliğin her yıl değişmesinden şikayetçiyim.
1 2)22 17)7; E)@@ ,kul değiştiren öğren)ilere yakınlık "österilmiyor.
2 2)22 2)22 2)22 ,kul kitapları çok pahalı.
2 2)22 2)22 2)22 *v ödevleri çok ağır "eliyor.
2 2)22 2)22 2)22 0ğretmenlerimiz şiddete başvuruyor.
: 62)22 122)22 ;6)22 0ğren)ilerden "ereksiz yere para toplanıyor.
12 77)7; 122)22 E@)@@ #ers pro"ramları iyi ayarlanmıyor.
6 E@)@@ 2)22 31)7; 1insel ve bedensel "elişimle alakalı bil"iler verilmiyor.
5 @@)@@ 2)22 17)7; #ers konuları çok 'azla ağır "eliyor.
: 77)7; E@)@@ ;6)22 #ers kitapları yetersiz.
E 77)7; 77)7; 77)7; #ersler il"i çeki)i hale "etirilmiyor.
7 @@)@@ 77)7; 62)22 Bir "nde çok dersten yazılı oluyoruz.
11 E@)@@ 122)22 :1)7; Son dersler çok sıkı)ı.
2 2)22 2)22 2)22 2en derslerinde "çlk çekiyoruz.
6 77)7; 17)7; 31)7; (aban)ı dili başaramıyorum.
5 @@)@@ 2)22 17)7; (aban)ı dil öğretim yönteminden şikayetçiyim.
2 2)22 2)22 2)22 *debiyat kompozisyon derslerini başaramıyorum.
5 @@)@@ 2)22 17)7; #erslere çok çalıştığım halde başaramıyorum.
2 2)22 2)22 2)22 (azılı sınavlarda zaman sorulara "öre ayarlanmıyor.
1 2)22 17)7; E)@@ Sözlye kalkma olanağımız çok az.
6 17)7; 77)7; 31)7; Kopya çekenlere mani olunmuyor.
3 62)22 17)7; @@)@@ %lk ve orta okulda zayı' yetiştim.
2 2)22 2)22 2)22 0ğren)iler liseden ön)e branşlara ayrılmalı.
5 2)22 @@)@@ 17)7; 0ğren)iler lisede bir kolda derinleşmelidirler.
2 2)22 2)22 2)22 3şırı akımlar okula sokuluyor.
6 @@)@@ 62)22 31)7; Bu okuldan ne'ret ediyorum.
1 2)22 17)7; E)@@ 3kranlarımdan bir sını' "eriyim.
2 2)22 2)22 2)22 Bir işte çalıştığım için derslerime iyi hazırlanamıyorum.
: 122)22 62)22 ;6)22 ,kul idaresi anlayışsız.
; 77)7; 62)22 6E)@@ 0ğretmenlerimiz anlayışsız.
6 @@)@@ 62)22 31)7; 0ğretmenlerimiz bizimle yeterin)e il"ilenmiyor.
15 122)22 122)22 122)22 0ğretmenlerimizi bil"i bakımından yetersiz buluyorum.
7 62)22 62)22 62)22 0ğretmenlerimiz onur kırı)ı sözlerde ve hareketlerde bulunuyor.
12 77)7; 122)22 E@)@@ 0ğretmenlerimizin sık sık değişmesinden şikayetçiyim.
5 @@)@@ 2)22 17)7; 0ğretmenlerin notları çok kıt.
1 17)7; 2)22 E)@@ 0ğretmenler "ereğinden 'azla ders veriyor.
5 @@)@@ 2)22 17)7; 0ğretmenler birbirlerine etki ediyor.
1 2)22 17)7; E)@@ 0ğretmenler okulda siyasetten konuşuyorlar.
6 @@)@@ 62)22 31)7; 0ğretmenler bizim neden çalışmadığımızı araştırmıyor.
1 17)7; 2)22 E)@@ 3ile içinde yeteri kadar sevilmediğimi hissediyorum.
2 2)22 2)22 2)22 3ilemin 'azla baskısı beni sıkıyor.
2 2)22 2)22 2)22 3nnemle anlaşamıyorum.
2 2)22 2)22 2)22 Babamla anlaşamıyorum.
1 17)7; 2)22 E)@@ Babam çok otoriter.
2 2)22 2)22 2)22 3ilemin bana "veni yok.
2 2)22 2)22 2)22 3ilemi 'azla anlayışsız buluyorum.
2 2)22 2)22 2)22 3ileme "venim yok.
5 @@)@@ 2)22 17)7; 3ilemin il"isizliğine zlyorum.
2 2)22 2)22 2)22 3nne ve babamın 'azla il"isi beni sıkıyor.
1 2)22 17)7; E)@@ 3nne ve babamdan başka akrabalarım da işlerime çok karışıyor.
1 17)7; 2)22 E)@@ 3ilem bana çok az harçlık veriyor.
2 2)22 2)22 2)22 3ilem bana ev işleri yaptırıyor.
2 2)22 2)22 2)22 3ilem beni bir an ön)e evlendirmek istiyor.
5 @@)@@ 2)22 17)7; *vde istediğim huzuru bulamıyorum.
@ 17)7; @@)@@ 56)22 *vde derslerime yardım ede)ek kimsem yok.
2 2)22 2)22 2)22 3ilem kardeşler arasında ayrım yapıyor.
2 2)22 2)22 2)22 Kardeşlerimle "eçinemiyorum.
2 2)22 2)22 2)22 4ek ço)uk olduğuma zlyorum.
2 2)22 2)22 2)22 3ilemden dayak yiyorum.
@ 17)7; @@)@@ 56)22 3ilem çok kalabalık.
1 17)7; 2)22 E)@@ 3ilem eğlenmeme izin vermiyor.
2 2)22 2)22 2)22 3nne ve babam ders çalışmam için beni çok sıkıştırıyor.
2 2)22 2)22 2)22 3ilemin )ahilliği beni zyor.
2 2)22 2)22 2)22 3nnem yok.
1 17)7; 2)22 E)@@ Babam yok.
2 2)22 2)22 2)22 5vey annemle anlaşamıyorum.
2 2)22 2)22 2)22 5vey babamla anlaşamıyorum.
2 2)22 2)22 2)22 5vey kardeşlerimle anlaşamıyorum.
2 2)22 2)22 2)22 3nne ve babamın ayrı olmasına zlyorum.
@ 17)7; @@)@@ 56)22 *vimize çok sık misa'ir "eliyor! ders çalışamıyorum.
@ 17)7; @@)@@ 56)22 3iledeki hastalıklar beni çok zyor.
5 @@)@@ 2)22 17)7; 3ilem yeteri kadar )insel eğitim vermiyor.
2 2)22 2)22 2)22 3ilem istediğim mesleği seçmeme izin vermiyor.
5 2)22 @@)@@ 17)7; *vimiz çok dar6 ders çalışmak için ayrı bir odam yok.
2 2)22 2)22 2)22 *vimizin elektriği ve suyu yok.
5 17)7; 17)7; 17)7; 3ilem yoksul.
1 17)7; 2)22 E)@@ 3ilemin "eçimini sağlamak için dışarıda çalışıyorum.
@ 2)22 62)22 56)22 *vimiz okula çok uzak.
5 17)7; 17)7; 17)7; Başkaları ile rahat ilişki kuramıyorum.
5 17)7; 17)7; 17)7; &ekin"enim.
2 2)22 2)22 2)22 3lın"anım6 kurduğum arkadaşlıklar kısa sryor..
@ @@)@@ 17)7; 56)22 7imdiye kadar 'ikirlerime uy"un arkadaşa rastlayamadım.
2 2)22 2)22 2)22 4opluluk içerisinde nasıl hareket edile)eğini bilemiyorum.
2 2)22 2)22 2)22 Si"ara içmeyişimi arkadaşlarım iyi karşılamıyor.
3 2)22 77)7; @@)@@ Başkalarına "venemiyorum.
5 2)22 @@)@@ 17)7; (aşlılarla "ençlerin anlaşamamasına zlyorum.
1 17)7; 2)22 E)@@ 4oplulukta herkesin benimle il"ilenmesini istiyorum.
5 17)7; 17)7; 17)7; Başkalarına karşı daha da anlayışlı olamadığıma çok zlyorum.
3 62)22 17)7; @@)@@ 8erkesle iyi "eçinebilmek isterdim.
3 @@)@@ @@)@@ @@)@@ 0nderlik yeteneğimi "eliştirmek için ne yapmak "erektiğini bilmiyorum.
1 2)22 17)7; E)@@ Kendimi olduğumdan 'arklı "östermeme zlyorum.
3 62)22 17)7; @@)@@ %stemeden tatsız tartışmalara "iriyorum.
5 17)7; 17)7; 17)7; Başkalarının bana niçin kızdıklarını anlayamıyorum.
7 17)7; E@)@@ 62)22 Bazı arkadaşlarımın çıkar dşkn olmalarına zlyorum.
@ @@)@@ 17)7; 56)22 Karşı )insle arkadaşlık etmekten çekiniyorum.
6 E@)@@ 2)22 31)7; Kız arkadaşım yok.
E 62)22 E@)@@ 77)7; &evremizde kız/erkek arkadaşlığı iyi karşılanmıyorum.
12 E@)@@ E@)@@ E@)@@ Kız/erkek arkadaşlığını okul idaresi ve öğretmenlerimiz iyi karşılamıyor.
3 17)7; 62)22 @@)@@ Karşı )inse "venmiyorum.
@ @@)@@ 17)7; 56)22 Karşı )insle arkadaşlık etmek için vaktim yok.
3 62)22 17)7; @@)@@ Kızların çok kibirli olmalarından şikayetçiyim.
3 77)7; 2)22 @@)@@ Samimi bir kız arkadaşımın olmasını çok istiyorum.
1 17)7; 2)22 E)@@ Kız arkadaşlarla anlaşamıyorum.
3 77)7; 2)22 @@)@@ #aha çok kız arkadaşımın olmasını istiyorum.
@ 62)22 2)22 56)22 Kız denin)e aklıma )insiyet "eldiğinden kızlarla arkadaşlık edemiyorum.
5 @@)@@ 2)22 17)7; Kızlarla konuşmaktan utanıyorum.
2 2)22 2)22 2)22 Kızlarla arkadaşlık etmeyi sevmiyorum.
2 2)22 2)22 2)22 Kız arkadaşların yanında sıkıl"an oluşuma zlyorum.
2 2)22 2)22 2)22 *rkek 9isesi:nde olmam! bende kızlara karşı çekin"enlik yarattı.
5 @@)@@ 2)22 17)7; Maddi sıkıntıda olduğum için kızlarla arkadaşlık yapamıyorum.
1 17)7; 2)22 E)@@ #erslerimi ihmal ederim korkusuyla kızlarla arkadaşlık edemiyorum.
@ 62)22 2)22 56)22 8iç kız arkadaşım olmadı.
5 17)7; 17)7; 17)7; *rkek arkadaşlarımın beni yanlış anlamalarına zlyorum.
1 17)7; 2)22 E)@@ *rkeklerle arkadaşlık etmeyi sevmiyorum.
2 2)22 2)22 2)22 *rkek arkadaşların kaba davranışları beni zyor.
1 2)22 17)7; E)@@ *rkek arkadaşların imalı konuşmaları benim hoşuma "itmiyor.
@ 2)22 62)22 56)22 ;< yaşından ön)e arkadaşlık etmeyi sevmiyorum.
1 2)22 17)7; E)@@ &ok erkek arkadaşımın olmasını istemiyorum.
2 2)22 2)22 2)22 *rkek arkadaşlarla anlaşamıyorum.
2 2)22 2)22 2)22 *rkek arkadaşlarla beraberken çok sıkılıyorum.
2 2)22 2)22 2)22 Gzel olmadığım için erkek arkadaşım yok.
1 2)22 17)7; E)@@ Kız/erkek arkadaşlığını doğru bulmuyorum.
; E@)@@ @@)@@ 6E)@@ Karşı )insten arkadaşlarla serbest "ezemediğime zlyorum..
6 @@)@@ 62)22 31)7; Kız ve erkeklerle aynı dere)ede arkadaş olamıyorum.
; @@)@@ E@)@@ 6E)@@ 3rkadaşlıkta kız/erkek diye bir ayrım yapılmamalı.
5 2)22 @@)@@ 17)7; 3rkadaşlarımın sözlerinden çok etkileniyorum.
1 17)7; 2)22 E)@@ 1a'e! pastane! diskotek "ibi yerlerin serbest olmasını istemiyorum.
7 77)7; @@)@@ 62)22 Kız ve erkeklerin beraber)e eğlenebile)ekleri kulpler yok.
; 77)7; 62)22 6E)@@ Meslek seçiminde "çlk çekiyor.
7 @@)@@ 77)7; 62)22 Sıkıntı içinde yaşamak istemiyorum.
2 2)22 2)22 2)22 Gele)eğim konusunda ailemle anlaşamıyorum..
7 @@)@@ 77)7; 62)22 5lkemizde iş alanlarının dar olmasına zlyorum.
5 17)7; 17)7; 17)7; Gele)ek için karalı değilim.
3 17)7; 62)22 @@)@@ 8er "n artan okuma "çlğ! "ele)ek hakkındaki ideallerimi yıkıyor.
1 2)22 17)7; E)@@ Göre)eğim eğitime uy"un iş bulamaya)ağımdan korkuyorum.
1 2)22 17)7; E)@@ 5niversite olayları endişe veri)i.
7 62)22 62)22 62)22 5niversite "iriş sınavını kazanamamak korkusu içindeyim.
7 @@)@@ 77)7; 62)22 (ksek öğrenim yapmak istiyorum.
2 2)22 2)22 2)22 0ğrenimimi dış lkelerde srdrmek istiyorum.
1 2)22 17)7; E)@@ 3ilem st öğrenime devam etmemi istemiyor.
: 62)22 122)22 ;6)22 Gele)ekte iyi bir meslekte başarılı olmak istiyorum.
1 17)7; 2)22 E)@@ ,kulu bitirememe korkum var.
5 @@)@@ 2)22 17)7; Gele)ekte iyi! mutlu bir yuvamın olamaya)ağından korkuyorum.
@ @@)@@ 17)7; 56)22 9ise mezunlarının iş bulamamasına zlyorum.
@ @@)@@ 17)7; 56)22 Gele)ekte hayat arkadaşımı nasıl seçe)eğimi bilemiyorum.
3 17)7; 62)22 @@)@@ Kısa zamanda bir mesleğe atılmak istiyorum.
@ 2)22 62)22 56)22 Memur olmak istiyorum.
2 2)22 2)22 2)22 Serbest meslek sahibi olmak istiyorum.
1 17)7; 2)22 E)@@ Meşhur olmak istiyorum.
1 17)7; 2)22 E)@@ =en"in olmak istiyorum.
2 2)22 2)22 2)22 Siyasetle uğraşmak istiyorum.
5 2)22 @@)@@ 17)7; 4eknik alanda ilerlemek istiyorum.
1 17)7; 2)22 E)@@ &ok sinirliyim.
2 2)22 2)22 2)22 Kuruntu ve kaprisliyim.
3 62)22 17)7; @@)@@ Kendimi yalnız hissediyorum.
@ @@)@@ 17)7; 56)22 %çine kapanık bir insanım.
3 @@)@@ @@)@@ @@)@@ >tan"a)ım.
3 17)7; 62)22 @@)@@ &ok çabuk etki altında kalıyorum.
1 2)22 17)7; E)@@ %radem zayı'! kendimi kontrol edemiyorum.
2 2)22 2)22 2)22 (eni durumlara uyum sağlamakta "çlk çekiyorum.
5 2)22 @@)@@ 17)7; %natçıyım.
3 2)22 77)7; @@)@@ &abuk heye)anlanıyorum.
5 2)22 @@)@@ 17)7; Sıkıntı ve bunalım içindeyim.
; @@)@@ E@)@@ 6E)@@ &ok hayal kuruyorum.
3 @@)@@ @@)@@ @@)@@ (alnız kalmayı istiyorum.
2 2)22 2)22 2)22 (alnızken çok sıkılıyorum.
2 2)22 2)22 2)22 %nsanları sevmiyorum.
1 17)7; 2)22 E)@@ >yuyamıyorum.
@ 17)7; @@)@@ 56)22 $yalarımın etkisinde kalıyorum.
1 2)22 17)7; E)@@ &ok şphe)iyim.
2 2)22 2)22 2)22 Kız olduğuma çok zlyorum.
2 2)22 2)22 2)22 *rkek olduğuma çok zlyorum.
5 17)7; 17)7; 17)7; Sıkıldığım zaman kekeliyorum.
2 2)22 2)22 2)22 Kendimden ne'ret ediyorum.
2 2)22 2)22 2)22 Kendime "venim yok.
2 2)22 2)22 2)22 3şağılık duy"usuna kapılıyorum.
2 2)22 2)22 2)22 (aşamaktan hiç hoşlanmıyorum.
@ 2)22 62)22 56)22 3şırı dere)ede alçak "önllym.
3 17)7; 62)22 @@)@@ 2azla merhametliyim.
5 2)22 @@)@@ 17)7; 8er şeye çok zlyorum.
6 17)7; 77)7; 31)7; Başkalarını kırdığımda çok zlyorum.
2 2)22 2)22 2)22 Kendimi hiç beğenmiyorum.
5 2)22 @@)@@ 17)7; Soğukkanlı olamıyorum.
7 62)22 62)22 62)22 8islerimi karşımdakine tam olarak anlatamıyorum.
3 2)22 77)7; @@)@@ Girişken olmayı çok isterdim.
1 17)7; 2)22 E)@@ #nyayı bir tuha' "örmeye başladım6 akıl hastası olurum diye dşnyorum.
5 17)7; 17)7; 17)7; 3rkamdan alay ettikleri 'ikrine kapılıyorum.
1 17)7; 2)22 E)@@ Giriştiğim birçok şeyde başarısızlığa uğruyorum.
2 2)22 2)22 2)22 %çimden 'esatlık ve hile "eçiyor.
5 2)22 @@)@@ 17)7; &ok sık ağlarım6 sebebini bilmiyorum.
2 2)22 2)22 2)22 Kin)iyim.
1 2)22 17)7; E)@@ &ok sık ağlarım.
1 2)22 17)7; E)@@ 2azla çalışmaktan sıkılıyorum.
1 2)22 17)7; E)@@ Beni eleştirmelerine çok zlyorum.
2 2)22 2)22 2)22 %dealist oluşum "erçekleri "örmemi en"elliyor.
1 2)22 17)7; E)@@ (eteri kadar zeki değilim.
2 2)22 2)22 2)22 Sakat oluşuma zlyorum.
Gözlerimden rahatsızım.
Kulaklarımdan rahatsızım.
Sık sık nezle oluyorum.
Midem ağrıyor ve bulanıyor.
Böbreklerimden rahatsızım.
Başım dönyor! bay"ınlık "eçiriyorum! halsizim.
#işlerimden şikayetçiyim.
(zmde sivil)eler var.
Sık sık burnum kanıyor.
Sakallarım seyrek çıkıyor.
,kulumuz iyi ısınmıyor.
Sını'ımız çok kalabalık.
#ers araçlarımız yeterli değil.
Sını'ımız çok "rltl.
Spor tesisleri ve araçlarımız yetersiz! spor 'aaliyetleri az.
#eney -uy"ulama. ve "özlem yapılmıyor.
,kulda disiplin çok sıkı.
,kulda kıya'etimize çok karışılıyor.
,kul doktoru devamlı okulda bulunmuyor veya yok.
,kul kooperati'i yetersiz.
Sosyal 'aaliyetler yetersiz.
Genel kltre önem verilmiyor.
&i't öğretimden şikayetçiyim.
Kız/erkek ayrımı yapılıyor.
(önetmeliğin her yıl değişmesinden şikayetçiyim.
,kul değiştiren öğren)ilere yakınlık "österilmiyor.
,kul kitapları çok pahalı.
*v ödevleri çok ağır "eliyor.
0ğretmenlerimiz şiddete başvuruyor.
0ğren)ilerden "ereksiz yere para toplanıyor.
#ers pro"ramları iyi ayarlanmıyor.
1insel ve bedensel "elişimle alakalı bil"iler verilmiyor.
#ers konuları çok 'azla ağır "eliyor.
#ersler il"i çeki)i hale "etirilmiyor.
Bir "nde çok dersten yazılı oluyoruz.
2en derslerinde "çlk çekiyoruz.
(aban)ı dili başaramıyorum.
(aban)ı dil öğretim yönteminden şikayetçiyim.
*debiyat kompozisyon derslerini başaramıyorum.
#erslere çok çalıştığım halde başaramıyorum.
(azılı sınavlarda zaman sorulara "öre ayarlanmıyor.
Sözlye kalkma olanağımız çok az.
Kopya çekenlere mani olunmuyor.
%lk ve orta okulda zayı' yetiştim.
0ğren)iler liseden ön)e branşlara ayrılmalı.
0ğren)iler lisede bir kolda derinleşmelidirler.
3şırı akımlar okula sokuluyor.
Bu okuldan ne'ret ediyorum.
3kranlarımdan bir sını' "eriyim.
Bir işte çalıştığım için derslerime iyi hazırlanamıyorum.
0ğretmenlerimiz anlayışsız.
0ğretmenlerimiz bizimle yeterin)e il"ilenmiyor.
0ğretmenlerimizi bil"i bakımından yetersiz buluyorum.
0ğretmenlerimiz onur kırı)ı sözlerde ve hareketlerde bulunuyor.
0ğretmenlerimizin sık sık değişmesinden şikayetçiyim.
0ğretmenlerin notları çok kıt.
0ğretmenler "ereğinden 'azla ders veriyor.
0ğretmenler birbirlerine etki ediyor.
0ğretmenler okulda siyasetten konuşuyorlar.
0ğretmenler bizim neden çalışmadığımızı araştırmıyor.
3ile içinde yeteri kadar sevilmediğimi hissediyorum.
3ilemin 'azla baskısı beni sıkıyor.
3ilemi 'azla anlayışsız buluyorum.
3ilemin il"isizliğine zlyorum.
3nne ve babamın 'azla il"isi beni sıkıyor.
3nne ve babamdan başka akrabalarım da işlerime çok karışıyor.
3ilem bana çok az harçlık veriyor.
3ilem bana ev işleri yaptırıyor.
3ilem beni bir an ön)e evlendirmek istiyor.
*vde istediğim huzuru bulamıyorum.
*vde derslerime yardım ede)ek kimsem yok.
3ilem kardeşler arasında ayrım yapıyor.
Kardeşlerimle "eçinemiyorum.
4ek ço)uk olduğuma zlyorum.
3ilem eğlenmeme izin vermiyor.
3nne ve babam ders çalışmam için beni çok sıkıştırıyor.
3ilemin )ahilliği beni zyor.
5vey annemle anlaşamıyorum.
5vey babamla anlaşamıyorum.
5vey kardeşlerimle anlaşamıyorum.
3nne ve babamın ayrı olmasına zlyorum.
*vimize çok sık misa'ir "eliyor! ders çalışamıyorum.
3iledeki hastalıklar beni çok zyor.
3ilem yeteri kadar )insel eğitim vermiyor.
3ilem istediğim mesleği seçmeme izin vermiyor.
*vimiz çok dar6 ders çalışmak için ayrı bir odam yok.
*vimizin elektriği ve suyu yok.
3ilemin "eçimini sağlamak için dışarıda çalışıyorum.
Başkaları ile rahat ilişki kuramıyorum.
3lın"anım6 kurduğum arkadaşlıklar kısa sryor..
7imdiye kadar 'ikirlerime uy"un arkadaşa rastlayamadım.
4opluluk içerisinde nasıl hareket edile)eğini bilemiyorum.
Si"ara içmeyişimi arkadaşlarım iyi karşılamıyor.
Başkalarına "venemiyorum.
(aşlılarla "ençlerin anlaşamamasına zlyorum.
4oplulukta herkesin benimle il"ilenmesini istiyorum.
Başkalarına karşı daha da anlayışlı olamadığıma çok zlyorum.
8erkesle iyi "eçinebilmek isterdim.
0nderlik yeteneğimi "eliştirmek için ne yapmak "erektiğini bilmiyorum.
Kendimi olduğumdan 'arklı "östermeme zlyorum.
%stemeden tatsız tartışmalara "iriyorum.
Başkalarının bana niçin kızdıklarını anlayamıyorum.
Bazı arkadaşlarımın çıkar dşkn olmalarına zlyorum.
Karşı )insle arkadaşlık etmekten çekiniyorum.
&evremizde kız/erkek arkadaşlığı iyi karşılanmıyorum.
Kız/erkek arkadaşlığını okul idaresi ve öğretmenlerimiz iyi karşılamıyor.
Karşı )insle arkadaşlık etmek için vaktim yok.
Kızların çok kibirli olmalarından şikayetçiyim.
Samimi bir kız arkadaşımın olmasını çok istiyorum.
Kız arkadaşlarla anlaşamıyorum.
#aha çok kız arkadaşımın olmasını istiyorum.
Kız denin)e aklıma )insiyet "eldiğinden kızlarla arkadaşlık edemiyorum.
Kızlarla konuşmaktan utanıyorum.
Kızlarla arkadaşlık etmeyi sevmiyorum.
Kız arkadaşların yanında sıkıl"an oluşuma zlyorum.
*rkek 9isesi:nde olmam! bende kızlara karşı çekin"enlik yarattı.
Maddi sıkıntıda olduğum için kızlarla arkadaşlık yapamıyorum.
#erslerimi ihmal ederim korkusuyla kızlarla arkadaşlık edemiyorum.
*rkek arkadaşlarımın beni yanlış anlamalarına zlyorum.
*rkeklerle arkadaşlık etmeyi sevmiyorum.
*rkek arkadaşların kaba davranışları beni zyor.
*rkek arkadaşların imalı konuşmaları benim hoşuma "itmiyor.
;< yaşından ön)e arkadaşlık etmeyi sevmiyorum.
&ok erkek arkadaşımın olmasını istemiyorum.
*rkek arkadaşlarla anlaşamıyorum.
*rkek arkadaşlarla beraberken çok sıkılıyorum.
Gzel olmadığım için erkek arkadaşım yok.
Kız/erkek arkadaşlığını doğru bulmuyorum.
Karşı )insten arkadaşlarla serbest "ezemediğime zlyorum..
Kız ve erkeklerle aynı dere)ede arkadaş olamıyorum.
3rkadaşlıkta kız/erkek diye bir ayrım yapılmamalı.
3rkadaşlarımın sözlerinden çok etkileniyorum.
1a'e! pastane! diskotek "ibi yerlerin serbest olmasını istemiyorum.
Kız ve erkeklerin beraber)e eğlenebile)ekleri kulpler yok.
Meslek seçiminde "çlk çekiyor.
Sıkıntı içinde yaşamak istemiyorum.
Gele)eğim konusunda ailemle anlaşamıyorum..
5lkemizde iş alanlarının dar olmasına zlyorum.
8er "n artan okuma "çlğ! "ele)ek hakkındaki ideallerimi yıkıyor.
Göre)eğim eğitime uy"un iş bulamaya)ağımdan korkuyorum.
5niversite olayları endişe veri)i.
5niversite "iriş sınavını kazanamamak korkusu içindeyim.
(ksek öğrenim yapmak istiyorum.
0ğrenimimi dış lkelerde srdrmek istiyorum.
3ilem st öğrenime devam etmemi istemiyor.
Gele)ekte iyi bir meslekte başarılı olmak istiyorum.
,kulu bitirememe korkum var.
Gele)ekte iyi! mutlu bir yuvamın olamaya)ağından korkuyorum.
9ise mezunlarının iş bulamamasına zlyorum.
Gele)ekte hayat arkadaşımı nasıl seçe)eğimi bilemiyorum.
Kısa zamanda bir mesleğe atılmak istiyorum.
Serbest meslek sahibi olmak istiyorum.
Siyasetle uğraşmak istiyorum.
4eknik alanda ilerlemek istiyorum.
Kendimi yalnız hissediyorum.
&ok çabuk etki altında kalıyorum.
%radem zayı'! kendimi kontrol edemiyorum.
(eni durumlara uyum sağlamakta "çlk çekiyorum.
Sıkıntı ve bunalım içindeyim.
$yalarımın etkisinde kalıyorum.
Kız olduğuma çok zlyorum.
*rkek olduğuma çok zlyorum.
Sıkıldığım zaman kekeliyorum.
Kendimden ne'ret ediyorum.
3şağılık duy"usuna kapılıyorum.
(aşamaktan hiç hoşlanmıyorum.
3şırı dere)ede alçak "önllym.
Başkalarını kırdığımda çok zlyorum.
Kendimi hiç beğenmiyorum.
8islerimi karşımdakine tam olarak anlatamıyorum.
Girişken olmayı çok isterdim.
#nyayı bir tuha' "örmeye başladım6 akıl hastası olurum diye dşnyorum.
3rkamdan alay ettikleri 'ikrine kapılıyorum.
Giriştiğim birçok şeyde başarısızlığa uğruyorum.
%çimden 'esatlık ve hile "eçiyor.
&ok sık ağlarım6 sebebini bilmiyorum.
2azla çalışmaktan sıkılıyorum.
Beni eleştirmelerine çok zlyorum.
%dealist oluşum "erçekleri "örmemi en"elliyor.
62L9A! A!A;OL *MR0>M0! L26062
2HHK-2H1H 0M2>2M *MR0>2M Y5L5
1H->M 6 5 ! 5 ( 5
B*L=ML0R;0 0R%0%" %5? :e G0!0L *L4=>=!0 G*R0 2L% =4 MA;;0 65RAL5 L26>0
1- B*L=M
0R%0% *MR0!J2L0R;0 %5? *MR0!J2L0R;0 65!5( G0!0L2!;0
6$ra MA;;0 (R0%A!6 ABC MA;;0 (R0%A!6 ABC MA;;0 (R0%A!6
1 126 1 17)7; 126 1 17)7; 126 5
5 12; 5 @@)@@ 121 5 @@)@@ 121 5
@ 121 2 2)22 112 1 17)7; 12; 5
2- B*L=M
0R%0% *MR0!J2L0R;0 %5? *MR0!J2L0R;0 65!5( G0!0L2!;0
6$ra MA;;0 (R0%A!6 ABC MA;;0 (R0%A!6 ABC MA;;0 (R0%A!6
1 521 3 77)7; 526 2 2)22 521 12
5 512 7 122)22 521 7 122)22 526 1
@ 51: 2 2)22 523 7 122)22 523 15
3- B*L=M
0R%0% *MR0!J2L0R;0 %5? *MR0!J2L0R;0 65!5( G0!0L2!;0
6$ra MA;;0 (R0%A!6 ABC MA;;0 (R0%A!6 ABC MA;;0 (R0%A!6
1 @21 1 17)7; @13 2 2)22 @21 1
5 @13 2 2)22 @21 2 2)22 @13 2
@ @25 2 2)22 @25 2 2)22 @25 2
4- B*L=M
0R%0% *MR0!J2L0R;0 %5? *MR0!J2L0R;0 65!5( G0!0L2!;0
6$ra MA;;0 (R0%A!6 ABC MA;;0 (R0%A!6 ABC MA;;0 (R0%A!6
1 321 1 17)7; 321 1 17)7; 321 5
5 325 1 17)7; 317 6 E@)@@ 325 5
@ 32@ 2 2)22 325 1 17)7; 317 7
G- B*L=M
0R%0% *MR0!J2L0R;0 %5? *MR0!J2L0R;0 65!5( G0!0L2!;0
6$ra MA;;0 (R0%A!6 ABC MA;;0 (R0%A!6 ABC MA;;0 (R0%A!6
1 621 5 @@)@@ 621 1 17)7; 621 @
5 623 6 E@)@@ 625 2 2)22 623 12
@ 62E 3 77)7; 62@ 6 E@)@@ 62E 3
6- B*L=M
0R%0% *MR0!J2L0R;0 %5? *MR0!J2L0R;0 65!5( G0!0L2!;0
6$ra MA;;0 (R0%A!6 ABC MA;;0 (R0%A!6 ABC MA;;0 (R0%A!6
1 721 3 77)7; 721 @ 62)22 721 ;
5 725 5 @@)@@ 725 3 77)7; 725 7
@ 72@ 2 2)22 726 1 17)7; 726 5
L- B*L=M
0R%0% *MR0!J2L0R;0 %5? *MR0!J2L0R;0 65!5( G0!0L2!;0
6$ra MA;;0 (R0%A!6 ABC MA;;0 (R0%A!6 ABC MA;;0 (R0%A!6
1 ;21 1 17)7; ;21 2 2)22 ;21 1
5 ;33 2 2)22 ;36 2 2)22 ;33 1
@ ;13 2 2)22 ;25 2 2)22 ;36 2
@>5>5211
İBB+Jİ, G+*İ +BKC+G
A!A
M0!=
A!A
M0!=
62L9A! A!A;OL *MR0>M0! L26062
2HHK-2H1H 0M2>2M *MR0>2M Y5L5
1H->M 6 5 ! 5 ( 5
B*L=ML0R;0 0R%0%" %5? :e G0!0L *L4=>=!0 G*R0 2L% =4 MA;;0 65RAL5 L26>0
1- B*L=M
65!5( G0!0L2!;0
ABC
17)7;
17)7;
17)7;
2- B*L=M
65!5( G0!0L2!;0
ABC
E@)@@
E)@@
122)22
3- B*L=M
65!5( G0!0L2!;0
ABC
E)@@
2)22
2)22
4- B*L=M
65!5( G0!0L2!;0
ABC
17)7;
17)7;
62)22
G- B*L=M
65!5( G0!0L2!;0
ABC
56)22
E@)@@
@@)@@
6- B*L=M
65!5( G0!0L2!;0
ABC
6E)@@
62)22
17)7;
L- B*L=M
65!5( G0!0L2!;0
ABC
E)@@
E)@@
2)22
alt alta 521 525 @23 32; 627 72E ;52 gibi giriniz)
*+ren&iler 1 2 3 4 G 6 L N K 1H 11 12 13 14 1G 16 1L 1N 1K 2H 21 22 23 24
Jinsi#eti % 0 % % % % 0 % 0 0 0 0
11N 1H3 1H4 11N 1H1 1H4 1H3 1H1 2H4 1HN 1HL 1H3
123 1H4 113 2H1 1H2 1HG 11G 1H4 2H6 113 11G 11N
2H1 1HG 11L 2H4 1H3 112 11N 11N 21H 11L 2H1 2H4
2H4 1HL 11N 2H6 1H4 11N 2H1 2H1 212 121 2H2 2H6
A45%LAMA 2H6 11H 2H1 2HL 11H 121 2H4 2H2 216 2H1 2H4 2HK
2HL 112 2H2 21H 112 123 2H6 2H4 221 2H4 2H6 21H
2HK 113 2H4 211 113 2H1 2HL 2H6 222 2H6 2HL 213
21H 116 2H6 212 116 2H4 21H 21H 22G 2HL 21H 21G
211 2H1 2HN 213 11N 2H6 212 211 226 2HN 212 216
A45%LAMA 212 2H2 2HK 221 2H1 2HL 222 212 22N 2HK 216 222
213 2H4 21H 222 2H4 21H 223 221 244 21H 223 223
21G 2HG 211 22G 2H6 212 22G 222 24L 211 23H 226
216 2H6 212 22L 2HL 213 226 22N 24K 212 23L 22N
221 2HL 213 22N 21H 216 22N 236 31G 213 241 23H
A45%LAMA 222 2HK 221 23L 211 21L 244 241 316 214 244 231
22G 21H 222 244 212 221 24L 244 4H1 21G 24G 244
226 212 22G 24G 213 222 3HK 24G 4H2 221 24L 24G
22L 213 226 24L 221 22G 31G 24L 4H4 223 24N 24L
22N 214 22L 24N 222 226 321 24N 411 224 24K 333
23G 21G 22N 24K 22G 22L 322 24K 414 22G 2GH 412
236 221 236 2G3 226 22N 416 311 GH1 22L 2G2 GH2
23K 222 23K 2G4 22N 242 GH1 4HL GH2 22N 312 GH3
24L 223 241 4H1 23H 244 GH2 416 GHN 23H 333 GH4
24K 224 246 4H4 236 24G GH3 GH3 G1H 233 GH4 GH6
316 22G 24L 4HL 241 246 GH4 GH4 G12 23L G1H G1H
33K 226 24N 413 246 24L GHL GHG G1N 241 G11 G11
4HL 22L 24K GH3 24L 24K GHN G1K 6H1 244 G16 G2H
4HN 22N 4HN GH4 24K 2G4 G11 G23 LH3 24G G2K G2K
411 23H 416 G22 2G4 321 G12 G24 LH4 246 G34 G34
412 231 G31 G2K 316 331 G1N G3H LHG 24L 6H4
414 233 613 G31 321 332 G2K G32 LH6 24N 6H6
41G 236 LHL 6H2 331 33G G34 6H2 L12 24K
416 23L L1H 6H4 332 33K 6H1 6H4 L32 2G4
GH3 244 L12 61H 33G 4H2 6HK 6HN L34 3H1
GH4 24G L2L 612 33L 4HL 613 613 3HK
GHG 246 L2K 613 33K 41H 61G 61L 326
GH6 24L L3N 624 416 412 61L 61N 411
GHL 24N L4H L12 GH1 416 LHG 61K 414
G23 24K L32 GH3 GH3 L32 LHK GH2
G3H 2GH L3G GH4 GH4 L11 GH3
G31 2G1 GHG G23 L12 GH4
G32 2G2 G2K G2N L1L GHL
G34 2G4 G3H G31 L33 GHN
6H1 3HG G31 6H1 L3N G2K
6H2 331 G34 6H2 G3H
6H4 332 6H1 6HG G31
6H6 33L 6H4 6H6 G34
90R2 G2R23 ALA!5 $ (Önce /ğrencinin cinsiyetini C !eya % (eklinde belirtiniz) Fonra D Öğrencinin yanıtlarını
6O!
4
=R0>
6O!
4
=R0>
Y0!2
23L0
M
Y0!2
23L0
M
A!A
M0!=
A!A
M0!=
6HK 33N 6H6 6HL 6H1
61H 4H4 6HK 6HK 6H2
613 4HK 61H 61H 6HG
61K 41H 613 613 6HK
LHG 411 61N 616 61H
LH6 412 61K 61N 613
L1H 414 624 LH3 614
L11 41G LH6 LH4 616
L12 GH2 LHK LHG 61N
L13 GH4 L1H LH6 LH3
L1N GHG L26 L1H L13
L21 GH6 L2L L12
L26 GHL L2N L13
L2L GHN L2K L1L
L2K GHK L31 L26
L32 G1H L32 L2N
L33 G16 L33 L2K
L42 G1L L31
L44 G1N L33
G1K L41
G2K
G3H
G31
G33
6H1
6H2
6H4
6HK
61H
613
61G
616
61L
621
622
LH1
LH3
LH4
L12
L13
L16
L1L
L21
L2L
L2K
L32
L3G
L36
2G 26 2L 2N 2K 3H 31 32 33 34 3G 36 3L 3N 3K 4H
$ (Önce /ğrencinin cinsiyetini C !eya % (eklinde belirtiniz) Fonra D Öğrencinin yanıtlarını
Y=?;0 ORA!LAR5 (Toplam.a =/re Fıralı GDT 4 Bu say#ayı koruma altına almayınız)
6$ra !/- MA;;0 0R%0% %5? >O@LAM
1 ;21 17)7; 2)22 E)@@
5 521 77)7; 122)22 E@)@@
@ @21 17)7; 2)22 E)@@
3 621 @@)@@ 17)7; 56)22
6 721 77)7; 62)22 6E)@@
7 321 17)7; 17)7; 17)7;
; 126 17)7; 17)7; 17)7;
E 526 17)7; 2)22 E)@@
: @13 2)22 2)22 2)22
12 523 122)22 122)22 122)22
11 121 2)22 @@)@@ 17)7;
15 52@ 2)22 2)22 2)22
1@ 12; @@)@@ 2)22 17)7;
13 112 17)7; 17)7; 17)7;
16 512 122)22 122)22 122)22
17 51: 2)22 2)22 2)22
1; ;33 2)22 17)7; E)@@
1E ;36 2)22 2)22 2)22
1: 623 E@)@@ E@)@@ E@)@@
52 62E 77)7; 2)22 @@)@@
51 62: 17)7; 2)22 E)@@
55 725 @@)@@ 77)7; 62)22
5@ 726 17)7; 17)7; 17)7;
53 727 17)7; 62)22 @@)@@
56 72E 2)22 17)7; E)@@
57 ;13 2)22 2)22 2)22
5; ;3@ 2)22 2)22 2)22
5E 317 17)7; E@)@@ 62)22
5: 325 17)7; 17)7; 17)7;
@2 32@ 2)22 2)22 2)22
@1 32; 2)22 77)7; @@)@@
@5 125 2)22 17)7; E)@@
@@ 12@ 62)22 17)7; @@)@@
@3 123 17)7; 77)7; 31)7;
@6 127 2)22 2)22 2)22
@7 12E 17)7; 2)22 E)@@
@; 12: 2)22 2)22 2)22
@E 111 2)22 2)22 2)22
@: 115 17)7; @@)@@ 56)22
32 11@ @@)@@ @@)@@ @@)@@
31 113 2)22 2)22 2)22
35 116 @@)@@ 2)22 17)7;
3@ 117 17)7; 17)7; 17)7;
33 11; 17)7; 17)7; 17)7;
36 11E @@)@@ 122)22 77)7;
37 11: 2)22 2)22 2)22
3; 152 2)22 2)22 2)22
3E 151 17)7; 17)7; 17)7;
6%2
3: 155 2)22 2)22 2)22
62 15@ 2)22 @@)@@ 17)7;
61 525 @@)@@ @@)@@ @@)@@
65 527 122)22 122)22 122)22
6@ 52; 77)7; 77)7; 77)7;
63 52E 17)7; 17)7; 17)7;
66 52: 62)22 @@)@@ 31)7;
67 511 17)7; E@)@@ 62)22
6; 515 E@)@@ 122)22 :1)7;
6E 51@ 62)22 E@)@@ 77)7;
6: 513 @@)@@ 2)22 17)7;
72 516 62)22 17)7; @@)@@
71 517 62)22 @@)@@ 31)7;
75 51; 2)22 17)7; E)@@
7@ 51E 2)22 2)22 2)22
73 552 2)22 2)22 2)22
76 551 62)22 122)22 ;6)22
77 555 77)7; 122)22 E@)@@
7; 55@ E@)@@ 2)22 31)7;
7E 553 @@)@@ 2)22 17)7;
7: 556 77)7; E@)@@ ;6)22
;2 557 77)7; 77)7; 77)7;
;1 55; @@)@@ 77)7; 62)22
;5 55E E@)@@ 122)22 :1)7;
;@ 55: 2)22 2)22 2)22
;3 5@2 77)7; 17)7; 31)7;
;6 5@1 @@)@@ 2)22 17)7;
;7 5@5 2)22 2)22 2)22
;; 5@@ @@)@@ 2)22 17)7;
;E 5@3 2)22 2)22 2)22
;: 5@6 2)22 17)7; E)@@
E2 5@7 17)7; 77)7; 31)7;
E1 5@; 62)22 17)7; @@)@@
E5 5@E 2)22 2)22 2)22
E@ 5@: 2)22 @@)@@ 17)7;
E3 532 2)22 2)22 2)22
E6 531 @@)@@ 62)22 31)7;
E7 535 2)22 17)7; E)@@
E; 53@ 2)22 2)22 2)22
EE 533 122)22 62)22 ;6)22
E: 536 77)7; 62)22 6E)@@
:2 537 @@)@@ 62)22 31)7;
:1 53; 122)22 122)22 122)22
:5 53E 62)22 62)22 62)22
:@ 53: 77)7; 122)22 E@)@@
:3 562 @@)@@ 2)22 17)7;
:6 561 17)7; 2)22 E)@@
:7 565 @@)@@ 2)22 17)7;
:; 56@ 2)22 17)7; E)@@
:E 563 @@)@@ 62)22 31)7;
:: @25 2)22 2)22 2)22
122 @2@ 2)22 2)22 2)22
121 @23 2)22 2)22 2)22
125 @26 17)7; 2)22 E)@@
12@ @27 2)22 2)22 2)22
123 @2; 2)22 2)22 2)22
126 @2E 2)22 2)22 2)22
127 @2: @@)@@ 2)22 17)7;
12; @12 2)22 2)22 2)22
12E @11 2)22 17)7; E)@@
12: @15 17)7; 2)22 E)@@
112 @1@ 2)22 2)22 2)22
111 @16 @@)@@ 2)22 17)7;
115 @17 17)7; @@)@@ 56)22
11@ @1; 2)22 2)22 2)22
113 @1E 2)22 2)22 2)22
116 @1: 2)22 2)22 2)22
117 @52 2)22 2)22 2)22
11; @51 17)7; @@)@@ 56)22
11E @55 17)7; 2)22 E)@@
11: @5@ 2)22 2)22 2)22
152 @53 2)22 2)22 2)22
151 @56 2)22 2)22 2)22
155 @57 17)7; 2)22 E)@@
15@ @5; 2)22 2)22 2)22
153 @5E 2)22 2)22 2)22
156 @5: 2)22 2)22 2)22
157 @@2 2)22 2)22 2)22
15; @@1 17)7; @@)@@ 56)22
15E @@5 17)7; @@)@@ 56)22
15: @@@ @@)@@ 2)22 17)7;
1@2 @@3 2)22 2)22 2)22
1@1 @@6 2)22 @@)@@ 17)7;
1@5 @@7 2)22 2)22 2)22
1@@ @@; 17)7; 17)7; 17)7;
1@3 @@E 17)7; 2)22 E)@@
1@6 @@: 2)22 62)22 56)22
1@7 323 @@)@@ 17)7; 56)22
1@; 326 2)22 2)22 2)22
1@E 327 2)22 2)22 2)22
1@: 32E 2)22 @@)@@ 17)7;
132 32: 17)7; 2)22 E)@@
131 312 17)7; 17)7; 17)7;
135 311 62)22 17)7; @@)@@
13@ 315 @@)@@ @@)@@ @@)@@
133 31@ 2)22 17)7; E)@@
136 313 62)22 17)7; @@)@@
137 316 17)7; 17)7; 17)7;
13; 625 E@)@@ 2)22 31)7;
13E 62@ 62)22 E@)@@ 77)7;
13: 626 17)7; 62)22 @@)@@
162 627 @@)@@ 17)7; 56)22
161 62; 62)22 17)7; @@)@@
165 612 77)7; 2)22 @@)@@
16@ 611 62)22 2)22 56)22
163 615 @@)@@ 2)22 17)7;
166 61@ 2)22 2)22 2)22
167 613 2)22 2)22 2)22
16; 616 2)22 2)22 2)22
16E 617 @@)@@ 2)22 17)7;
16: 61; 17)7; 2)22 E)@@
172 61E 62)22 2)22 56)22
171 61: 17)7; 17)7; 17)7;
175 652 17)7; 2)22 E)@@
17@ 651 2)22 2)22 2)22
173 655 2)22 17)7; E)@@
176 65@ 2)22 62)22 56)22
177 653 2)22 17)7; E)@@
17; 656 2)22 2)22 2)22
17E 657 2)22 2)22 2)22
17: 65; 2)22 2)22 2)22
1;2 65E 2)22 17)7; E)@@
1;1 65: E@)@@ @@)@@ 6E)@@
1;5 6@2 @@)@@ 62)22 31)7;
1;@ 6@1 @@)@@ E@)@@ 6E)@@
1;3 6@5 2)22 @@)@@ 17)7;
1;6 6@@ 17)7; 2)22 E)@@
1;7 6@3 77)7; @@)@@ 62)22
1;; 72@ 2)22 2)22 2)22
1;E 723 @@)@@ 77)7; 62)22
1;: 72; 2)22 17)7; E)@@
1E2 72: 62)22 62)22 62)22
1E1 712 @@)@@ 77)7; 62)22
1E5 711 2)22 2)22 2)22
1E@ 715 2)22 17)7; E)@@
1E3 71@ 62)22 122)22 ;6)22
1E6 713 17)7; 2)22 E)@@
1E7 716 @@)@@ 2)22 17)7;
1E; 717 @@)@@ 17)7; 56)22
1EE 71; @@)@@ 17)7; 56)22
1E: 71E 17)7; 62)22 @@)@@
1:2 71: 2)22 62)22 56)22
1:1 752 2)22 2)22 2)22
1:5 751 17)7; 2)22 E)@@
1:@ 755 17)7; 2)22 E)@@
1:3 75@ 2)22 2)22 2)22
1:6 753 2)22 @@)@@ 17)7;
1:7 ;25 2)22 2)22 2)22
1:; ;2@ 62)22 17)7; @@)@@
1:E ;23 @@)@@ 17)7; 56)22
1:: ;26 @@)@@ @@)@@ @@)@@
522 ;27 17)7; 62)22 @@)@@
521 ;2; 2)22 17)7; E)@@
525 ;2E 2)22 2)22 2)22
52@ ;2: 2)22 @@)@@ 17)7;
523 ;12 2)22 77)7; @@)@@
526 ;11 2)22 @@)@@ 17)7;
527 ;15 @@)@@ E@)@@ 6E)@@
52; ;1@ @@)@@ @@)@@ @@)@@
52E ;16 2)22 2)22 2)22
52: ;17 17)7; 2)22 E)@@
512 ;1; 17)7; @@)@@ 56)22
511 ;1E 2)22 17)7; E)@@
515 ;1: 2)22 2)22 2)22
51@ ;52 2)22 2)22 2)22
513 ;51 17)7; 17)7; 17)7;
516 ;55 2)22 2)22 2)22
517 ;5@ 2)22 2)22 2)22
51; ;53 2)22 2)22 2)22
51E ;56 2)22 2)22 2)22
51: ;57 2)22 62)22 56)22
552 ;5; 17)7; 62)22 @@)@@
551 ;5E 2)22 @@)@@ 17)7;
555 ;5: 17)7; 77)7; 31)7;
55@ ;@2 2)22 2)22 2)22
553 ;@1 2)22 @@)@@ 17)7;
556 ;@5 62)22 62)22 62)22
557 ;@@ 2)22 77)7; @@)@@
55; ;@3 17)7; 2)22 E)@@
55E ;@6 17)7; 17)7; 17)7;
55: ;@7 17)7; 2)22 E)@@
5@2 ;@; 2)22 2)22 2)22
5@1 ;@E 2)22 @@)@@ 17)7;
5@5 ;@: 2)22 2)22 2)22
5@@ ;32 2)22 17)7; E)@@
5@3 ;31 2)22 17)7; E)@@
5@6 ;35 2)22 17)7; E)@@
Y=?;0 ORA!LAR5 (%rkek.e =/re Fıralı
6$ra !/- MA;;0 0R%0% %5? >O@LAM
1 521 77)7; 122)22 E@)@@
5 @21 17)7; 2)22 E)@@
@ 621 @@)@@ 17)7; 56)22
3 721 77)7; 62)22 6E)@@
6 ;21 17)7; 2)22 E)@@
7 126 17)7; 17)7; 17)7;
; 321 17)7; 17)7; 17)7;
E 12; @@)@@ 2)22 17)7;
: 512 122)22 122)22 122)22
12 51: 2)22 2)22 2)22
11 526 17)7; 2)22 E)@@
15 @13 2)22 2)22 2)22
1@ ;33 2)22 17)7; E)@@
13 121 2)22 @@)@@ 17)7;
16 325 17)7; 17)7; 17)7;
17 52@ 2)22 2)22 2)22
1; 112 17)7; 17)7; 17)7;
1E 523 122)22 122)22 122)22
1: 623 E@)@@ E@)@@ E@)@@
52 62E 77)7; 2)22 @@)@@
51 62: 17)7; 2)22 E)@@
55 ;13 2)22 2)22 2)22
5@ ;3@ 2)22 2)22 2)22
53 ;36 2)22 2)22 2)22
56 125 2)22 17)7; E)@@
57 12@ 62)22 17)7; @@)@@
5; 123 17)7; 77)7; 31)7;
5E 127 2)22 2)22 2)22
5: 12E 17)7; 2)22 E)@@
@2 12: 2)22 2)22 2)22
@1 111 2)22 2)22 2)22
@5 115 17)7; @@)@@ 56)22
@@ 11@ @@)@@ @@)@@ @@)@@
@3 113 2)22 2)22 2)22
@6 116 @@)@@ 2)22 17)7;
@7 117 17)7; 17)7; 17)7;
@; 11; 17)7; 17)7; 17)7;
@E 11E @@)@@ 122)22 77)7;
@: 11: 2)22 2)22 2)22
32 152 2)22 2)22 2)22
31 151 17)7; 17)7; 17)7;
35 155 2)22 2)22 2)22
3@ 15@ 2)22 @@)@@ 17)7;
33 525 @@)@@ @@)@@ @@)@@
36 527 122)22 122)22 122)22
37 52; 77)7; 77)7; 77)7;
3; 52E 17)7; 17)7; 17)7;
3E 52: 62)22 @@)@@ 31)7;
3: 511 17)7; E@)@@ 62)22
62 515 E@)@@ 122)22 :1)7;
61 51@ 62)22 E@)@@ 77)7;
65 513 @@)@@ 2)22 17)7;
6@ 516 62)22 17)7; @@)@@
63 517 62)22 @@)@@ 31)7;
66 51; 2)22 17)7; E)@@
67 51E 2)22 2)22 2)22
6; 552 2)22 2)22 2)22
6E 551 62)22 122)22 ;6)22
6: 555 77)7; 122)22 E@)@@
72 55@ E@)@@ 2)22 31)7;
71 553 @@)@@ 2)22 17)7;
75 556 77)7; E@)@@ ;6)22
7@ 557 77)7; 77)7; 77)7;
73 55; @@)@@ 77)7; 62)22
76 55E E@)@@ 122)22 :1)7;
77 55: 2)22 2)22 2)22
7; 5@2 77)7; 17)7; 31)7;
7E 5@1 @@)@@ 2)22 17)7;
7: 5@5 2)22 2)22 2)22
;2 5@@ @@)@@ 2)22 17)7;
;1 5@3 2)22 2)22 2)22
;5 5@6 2)22 17)7; E)@@
;@ 5@7 17)7; 77)7; 31)7;
;3 5@; 62)22 17)7; @@)@@
;6 5@E 2)22 2)22 2)22
;7 5@: 2)22 @@)@@ 17)7;
;; 532 2)22 2)22 2)22
;E 531 @@)@@ 62)22 31)7;
;: 535 2)22 17)7; E)@@
E2 53@ 2)22 2)22 2)22
E1 533 122)22 62)22 ;6)22
E5 536 77)7; 62)22 6E)@@
E@ 537 @@)@@ 62)22 31)7;
E3 53; 122)22 122)22 122)22
E6 53E 62)22 62)22 62)22
E7 53: 77)7; 122)22 E@)@@
E; 562 @@)@@ 2)22 17)7;
EE 561 17)7; 2)22 E)@@
E: 565 @@)@@ 2)22 17)7;
:2 56@ 2)22 17)7; E)@@
:1 563 @@)@@ 62)22 31)7;
:5 @25 2)22 2)22 2)22
:@ @2@ 2)22 2)22 2)22
:3 @23 2)22 2)22 2)22
:6 @26 17)7; 2)22 E)@@
:7 @27 2)22 2)22 2)22
:; @2; 2)22 2)22 2)22
:E @2E 2)22 2)22 2)22
:: @2: @@)@@ 2)22 17)7;
122 @12 2)22 2)22 2)22
121 @11 2)22 17)7; E)@@
125 @15 17)7; 2)22 E)@@
12@ @1@ 2)22 2)22 2)22
123 @16 @@)@@ 2)22 17)7;
126 @17 17)7; @@)@@ 56)22
127 @1; 2)22 2)22 2)22
12; @1E 2)22 2)22 2)22
12E @1: 2)22 2)22 2)22
12: @52 2)22 2)22 2)22
112 @51 17)7; @@)@@ 56)22
111 @55 17)7; 2)22 E)@@
115 @5@ 2)22 2)22 2)22
11@ @53 2)22 2)22 2)22
113 @56 2)22 2)22 2)22
116 @57 17)7; 2)22 E)@@
117 @5; 2)22 2)22 2)22
11; @5E 2)22 2)22 2)22
11E @5: 2)22 2)22 2)22
11: @@2 2)22 2)22 2)22
152 @@1 17)7; @@)@@ 56)22
151 @@5 17)7; @@)@@ 56)22
155 @@@ @@)@@ 2)22 17)7;
15@ @@3 2)22 2)22 2)22
153 @@6 2)22 @@)@@ 17)7;
156 @@7 2)22 2)22 2)22
157 @@; 17)7; 17)7; 17)7;
15; @@E 17)7; 2)22 E)@@
15E @@: 2)22 62)22 56)22
15: 32@ 2)22 2)22 2)22
1@2 323 @@)@@ 17)7; 56)22
1@1 326 2)22 2)22 2)22
1@5 327 2)22 2)22 2)22
1@@ 32; 2)22 77)7; @@)@@
1@3 32E 2)22 @@)@@ 17)7;
1@6 32: 17)7; 2)22 E)@@
1@7 312 17)7; 17)7; 17)7;
1@; 311 62)22 17)7; @@)@@
1@E 315 @@)@@ @@)@@ @@)@@
1@: 31@ 2)22 17)7; E)@@
132 313 62)22 17)7; @@)@@
131 316 17)7; 17)7; 17)7;
135 317 17)7; E@)@@ 62)22
13@ 625 E@)@@ 2)22 31)7;
133 62@ 62)22 E@)@@ 77)7;
136 626 17)7; 62)22 @@)@@
137 627 @@)@@ 17)7; 56)22
13; 62; 62)22 17)7; @@)@@
13E 612 77)7; 2)22 @@)@@
13: 611 62)22 2)22 56)22
162 615 @@)@@ 2)22 17)7;
161 61@ 2)22 2)22 2)22
165 613 2)22 2)22 2)22
16@ 616 2)22 2)22 2)22
163 617 @@)@@ 2)22 17)7;
166 61; 17)7; 2)22 E)@@
167 61E 62)22 2)22 56)22
16; 61: 17)7; 17)7; 17)7;
16E 652 17)7; 2)22 E)@@
16: 651 2)22 2)22 2)22
172 655 2)22 17)7; E)@@
171 65@ 2)22 62)22 56)22
175 653 2)22 17)7; E)@@
17@ 656 2)22 2)22 2)22
173 657 2)22 2)22 2)22
176 65; 2)22 2)22 2)22
177 65E 2)22 17)7; E)@@
17; 65: E@)@@ @@)@@ 6E)@@
17E 6@2 @@)@@ 62)22 31)7;
17: 6@1 @@)@@ E@)@@ 6E)@@
1;2 6@5 2)22 @@)@@ 17)7;
1;1 6@@ 17)7; 2)22 E)@@
1;5 6@3 77)7; @@)@@ 62)22
1;@ 725 @@)@@ 77)7; 62)22
1;3 72@ 2)22 2)22 2)22
1;6 723 @@)@@ 77)7; 62)22
1;7 726 17)7; 17)7; 17)7;
1;; 727 17)7; 62)22 @@)@@
1;E 72; 2)22 17)7; E)@@
1;: 72E 2)22 17)7; E)@@
1E2 72: 62)22 62)22 62)22
1E1 712 @@)@@ 77)7; 62)22
1E5 711 2)22 2)22 2)22
1E@ 715 2)22 17)7; E)@@
1E3 71@ 62)22 122)22 ;6)22
1E6 713 17)7; 2)22 E)@@
1E7 716 @@)@@ 2)22 17)7;
1E; 717 @@)@@ 17)7; 56)22
1EE 71; @@)@@ 17)7; 56)22
1E: 71E 17)7; 62)22 @@)@@
1:2 71: 2)22 62)22 56)22
1:1 752 2)22 2)22 2)22
1:5 751 17)7; 2)22 E)@@
1:@ 755 17)7; 2)22 E)@@
1:3 75@ 2)22 2)22 2)22
1:6 753 2)22 @@)@@ 17)7;
1:7 ;25 2)22 2)22 2)22
1:; ;2@ 62)22 17)7; @@)@@
1:E ;23 @@)@@ 17)7; 56)22
1:: ;26 @@)@@ @@)@@ @@)@@
522 ;27 17)7; 62)22 @@)@@
521 ;2; 2)22 17)7; E)@@
525 ;2E 2)22 2)22 2)22
52@ ;2: 2)22 @@)@@ 17)7;
523 ;12 2)22 77)7; @@)@@
526 ;11 2)22 @@)@@ 17)7;
527 ;15 @@)@@ E@)@@ 6E)@@
52; ;1@ @@)@@ @@)@@ @@)@@
52E ;16 2)22 2)22 2)22
52: ;17 17)7; 2)22 E)@@
512 ;1; 17)7; @@)@@ 56)22
511 ;1E 2)22 17)7; E)@@
515 ;1: 2)22 2)22 2)22
51@ ;52 2)22 2)22 2)22
513 ;51 17)7; 17)7; 17)7;
516 ;55 2)22 2)22 2)22
517 ;5@ 2)22 2)22 2)22
51; ;53 2)22 2)22 2)22
51E ;56 2)22 2)22 2)22
51: ;57 2)22 62)22 56)22
552 ;5; 17)7; 62)22 @@)@@
551 ;5E 2)22 @@)@@ 17)7;
555 ;5: 17)7; 77)7; 31)7;
55@ ;@2 2)22 2)22 2)22
553 ;@1 2)22 @@)@@ 17)7;
556 ;@5 62)22 62)22 62)22
557 ;@@ 2)22 77)7; @@)@@
55; ;@3 17)7; 2)22 E)@@
55E ;@6 17)7; 17)7; 17)7;
55: ;@7 17)7; 2)22 E)@@
5@2 ;@; 2)22 2)22 2)22
5@1 ;@E 2)22 @@)@@ 17)7;
5@5 ;@: 2)22 2)22 2)22
5@@ ;32 2)22 17)7; E)@@
5@3 ;31 2)22 17)7; E)@@
5@6 ;35 2)22 17)7; E)@@
Y=?;0 ORA!LAR5 (Cız.a =/re Fıralı
6$ra !/- MA;;0 0R%0% %5? >O@LAM
1 526 17)7; 2)22 E)@@
5 @13 2)22 2)22 2)22
@ ;21 17)7; 2)22 E)@@
3 521 77)7; 122)22 E@)@@
6 @21 17)7; 2)22 E)@@
7 621 @@)@@ 17)7; 56)22
; 721 77)7; 62)22 6E)@@
E 321 17)7; 17)7; 17)7;
: 126 17)7; 17)7; 17)7;
12 523 122)22 122)22 122)22
11 52@ 2)22 2)22 2)22
15 121 2)22 @@)@@ 17)7;
1@ 112 17)7; 17)7; 17)7;
13 725 @@)@@ 77)7; 62)22
16 726 17)7; 17)7; 17)7;
17 727 17)7; 62)22 @@)@@
1; 72E 2)22 17)7; E)@@
1E ;36 2)22 2)22 2)22
1: 317 17)7; E@)@@ 62)22
52 32@ 2)22 2)22 2)22
51 325 17)7; 17)7; 17)7;
55 32; 2)22 77)7; @@)@@
5@ 125 2)22 17)7; E)@@
53 12@ 62)22 17)7; @@)@@
56 123 17)7; 77)7; 31)7;
57 127 2)22 2)22 2)22
5; 12; @@)@@ 2)22 17)7;
5E 12E 17)7; 2)22 E)@@
5: 12: 2)22 2)22 2)22
@2 111 2)22 2)22 2)22
@1 115 17)7; @@)@@ 56)22
@5 11@ @@)@@ @@)@@ @@)@@
@@ 113 2)22 2)22 2)22
@3 116 @@)@@ 2)22 17)7;
@6 117 17)7; 17)7; 17)7;
@7 11; 17)7; 17)7; 17)7;
@; 11E @@)@@ 122)22 77)7;
@E 11: 2)22 2)22 2)22
@: 152 2)22 2)22 2)22
32 151 17)7; 17)7; 17)7;
31 155 2)22 2)22 2)22
35 15@ 2)22 @@)@@ 17)7;
3@ 525 @@)@@ @@)@@ @@)@@
33 527 122)22 122)22 122)22
36 52; 77)7; 77)7; 77)7;
37 52E 17)7; 17)7; 17)7;
3; 52: 62)22 @@)@@ 31)7;
3E 512 122)22 122)22 122)22
3: 511 17)7; E@)@@ 62)22
62 515 E@)@@ 122)22 :1)7;
61 51@ 62)22 E@)@@ 77)7;
65 513 @@)@@ 2)22 17)7;
6@ 516 62)22 17)7; @@)@@
63 517 62)22 @@)@@ 31)7;
66 51; 2)22 17)7; E)@@
67 51E 2)22 2)22 2)22
6; 51: 2)22 2)22 2)22
6E 552 2)22 2)22 2)22
6: 551 62)22 122)22 ;6)22
72 555 77)7; 122)22 E@)@@
71 55@ E@)@@ 2)22 31)7;
75 553 @@)@@ 2)22 17)7;
7@ 556 77)7; E@)@@ ;6)22
73 557 77)7; 77)7; 77)7;
76 55; @@)@@ 77)7; 62)22
77 55E E@)@@ 122)22 :1)7;
7; 55: 2)22 2)22 2)22
7E 5@2 77)7; 17)7; 31)7;
7: 5@1 @@)@@ 2)22 17)7;
;2 5@5 2)22 2)22 2)22
;1 5@@ @@)@@ 2)22 17)7;
;5 5@3 2)22 2)22 2)22
;@ 5@6 2)22 17)7; E)@@
;3 5@7 17)7; 77)7; 31)7;
;6 5@; 62)22 17)7; @@)@@
;7 5@E 2)22 2)22 2)22
;; 5@: 2)22 @@)@@ 17)7;
;E 532 2)22 2)22 2)22
;: 531 @@)@@ 62)22 31)7;
E2 535 2)22 17)7; E)@@
E1 53@ 2)22 2)22 2)22
E5 533 122)22 62)22 ;6)22
E@ 536 77)7; 62)22 6E)@@
E3 537 @@)@@ 62)22 31)7;
E6 53; 122)22 122)22 122)22
E7 53E 62)22 62)22 62)22
E; 53: 77)7; 122)22 E@)@@
EE 562 @@)@@ 2)22 17)7;
E: 561 17)7; 2)22 E)@@
:2 565 @@)@@ 2)22 17)7;
:1 56@ 2)22 17)7; E)@@
:5 563 @@)@@ 62)22 31)7;
:@ @25 2)22 2)22 2)22
:3 @2@ 2)22 2)22 2)22
:6 @23 2)22 2)22 2)22
:7 @26 17)7; 2)22 E)@@
:; @27 2)22 2)22 2)22
:E @2; 2)22 2)22 2)22
:: @2E 2)22 2)22 2)22
122 @2: @@)@@ 2)22 17)7;
121 @12 2)22 2)22 2)22
125 @11 2)22 17)7; E)@@
12@ @15 17)7; 2)22 E)@@
123 @1@ 2)22 2)22 2)22
126 @16 @@)@@ 2)22 17)7;
127 @17 17)7; @@)@@ 56)22
12; @1; 2)22 2)22 2)22
12E @1E 2)22 2)22 2)22
12: @1: 2)22 2)22 2)22
112 @52 2)22 2)22 2)22
111 @51 17)7; @@)@@ 56)22
115 @55 17)7; 2)22 E)@@
11@ @5@ 2)22 2)22 2)22
113 @53 2)22 2)22 2)22
116 @56 2)22 2)22 2)22
117 @57 17)7; 2)22 E)@@
11; @5; 2)22 2)22 2)22
11E @5E 2)22 2)22 2)22
11: @5: 2)22 2)22 2)22
152 @@2 2)22 2)22 2)22
151 @@1 17)7; @@)@@ 56)22
155 @@5 17)7; @@)@@ 56)22
15@ @@@ @@)@@ 2)22 17)7;
153 @@3 2)22 2)22 2)22
156 @@6 2)22 @@)@@ 17)7;
157 @@7 2)22 2)22 2)22
15; @@; 17)7; 17)7; 17)7;
15E @@E 17)7; 2)22 E)@@
15: @@: 2)22 62)22 56)22
1@2 323 @@)@@ 17)7; 56)22
1@1 326 2)22 2)22 2)22
1@5 327 2)22 2)22 2)22
1@@ 32E 2)22 @@)@@ 17)7;
1@3 32: 17)7; 2)22 E)@@
1@6 312 17)7; 17)7; 17)7;
1@7 311 62)22 17)7; @@)@@
1@; 315 @@)@@ @@)@@ @@)@@
1@E 31@ 2)22 17)7; E)@@
1@: 313 62)22 17)7; @@)@@
132 316 17)7; 17)7; 17)7;
131 625 E@)@@ 2)22 31)7;
135 62@ 62)22 E@)@@ 77)7;
13@ 623 E@)@@ E@)@@ E@)@@
133 626 17)7; 62)22 @@)@@
136 627 @@)@@ 17)7; 56)22
137 62; 62)22 17)7; @@)@@
13; 62E 77)7; 2)22 @@)@@
13E 62: 17)7; 2)22 E)@@
13: 612 77)7; 2)22 @@)@@
162 611 62)22 2)22 56)22
161 615 @@)@@ 2)22 17)7;
165 61@ 2)22 2)22 2)22
16@ 613 2)22 2)22 2)22
163 616 2)22 2)22 2)22
166 617 @@)@@ 2)22 17)7;
167 61; 17)7; 2)22 E)@@
16; 61E 62)22 2)22 56)22
16E 61: 17)7; 17)7; 17)7;
16: 652 17)7; 2)22 E)@@
172 651 2)22 2)22 2)22
171 655 2)22 17)7; E)@@
175 65@ 2)22 62)22 56)22
17@ 653 2)22 17)7; E)@@
173 656 2)22 2)22 2)22
176 657 2)22 2)22 2)22
177 65; 2)22 2)22 2)22
17; 65E 2)22 17)7; E)@@
17E 65: E@)@@ @@)@@ 6E)@@
17: 6@2 @@)@@ 62)22 31)7;
1;2 6@1 @@)@@ E@)@@ 6E)@@
1;1 6@5 2)22 @@)@@ 17)7;
1;5 6@@ 17)7; 2)22 E)@@
1;@ 6@3 77)7; @@)@@ 62)22
1;3 72@ 2)22 2)22 2)22
1;6 723 @@)@@ 77)7; 62)22
1;7 72; 2)22 17)7; E)@@
1;; 72: 62)22 62)22 62)22
1;E 712 @@)@@ 77)7; 62)22
1;: 711 2)22 2)22 2)22
1E2 715 2)22 17)7; E)@@
1E1 71@ 62)22 122)22 ;6)22
1E5 713 17)7; 2)22 E)@@
1E@ 716 @@)@@ 2)22 17)7;
1E3 717 @@)@@ 17)7; 56)22
1E6 71; @@)@@ 17)7; 56)22
1E7 71E 17)7; 62)22 @@)@@
1E; 71: 2)22 62)22 56)22
1EE 752 2)22 2)22 2)22
1E: 751 17)7; 2)22 E)@@
1:2 755 17)7; 2)22 E)@@
1:1 75@ 2)22 2)22 2)22
1:5 753 2)22 @@)@@ 17)7;
1:@ ;25 2)22 2)22 2)22
1:3 ;2@ 62)22 17)7; @@)@@
1:6 ;23 @@)@@ 17)7; 56)22
1:7 ;26 @@)@@ @@)@@ @@)@@
1:; ;27 17)7; 62)22 @@)@@
1:E ;2; 2)22 17)7; E)@@
1:: ;2E 2)22 2)22 2)22
522 ;2: 2)22 @@)@@ 17)7;
521 ;12 2)22 77)7; @@)@@
525 ;11 2)22 @@)@@ 17)7;
52@ ;15 @@)@@ E@)@@ 6E)@@
523 ;1@ @@)@@ @@)@@ @@)@@
526 ;13 2)22 2)22 2)22
527 ;16 2)22 2)22 2)22
52; ;17 17)7; 2)22 E)@@
52E ;1; 17)7; @@)@@ 56)22
52: ;1E 2)22 17)7; E)@@
512 ;1: 2)22 2)22 2)22
511 ;52 2)22 2)22 2)22
515 ;51 17)7; 17)7; 17)7;
51@ ;55 2)22 2)22 2)22
513 ;5@ 2)22 2)22 2)22
516 ;53 2)22 2)22 2)22
517 ;56 2)22 2)22 2)22
51; ;57 2)22 62)22 56)22
51E ;5; 17)7; 62)22 @@)@@
51: ;5E 2)22 @@)@@ 17)7;
552 ;5: 17)7; 77)7; 31)7;
551 ;@2 2)22 2)22 2)22
555 ;@1 2)22 @@)@@ 17)7;
55@ ;@5 62)22 62)22 62)22
553 ;@@ 2)22 77)7; @@)@@
556 ;@3 17)7; 2)22 E)@@
557 ;@6 17)7; 17)7; 17)7;
55; ;@7 17)7; 2)22 E)@@
55E ;@; 2)22 2)22 2)22
55: ;@E 2)22 @@)@@ 17)7;
5@2 ;@: 2)22 2)22 2)22
5@1 ;32 2)22 17)7; E)@@
5@5 ;31 2)22 17)7; E)@@
5@@ ;35 2)22 17)7; E)@@
5@3 ;3@ 2)22 2)22 2)22
5@6 ;33 2)22 17)7; E)@@
GDT 4 Bu say#ayı koruma altına almayınız)
6$ra Madde (rekans Yüzde
1 126 1 17)7;
5 12; 5 @@)@@
@ 121 2 2)22
3 112 1 17)7;
6 125 2 2)22
7 12@ @ 62)22
; 123 1 17)7;
E 127 2 2)22
: 12E 1 17)7;
12 12: 2 2)22
11 111 2 2)22
15 115 1 17)7;
1@ 11@ 5 @@)@@
13 113 2 2)22
16 116 5 @@)@@
17 117 1 17)7;
1; 11; 1 17)7;
1E 11E 5 @@)@@
1: 11: 2 2)22
52 152 2 2)22
51 151 1 17)7;
55 155 2 2)22
5@ 15@ 2 2)22
6$ra Madde (rekans Yüzde
1 126 1 17)7;
5 121 5 @@)@@
@ 112 1 17)7;
3 125 1 17)7;
6 12@ 1 17)7;
7 123 3 77)7;
; 127 2 2)22
E 12; 2 2)22
: 12E 2 2)22
12 12: 2 2)22
11 111 2 2)22
15 115 5 @@)@@
1@ 11@ 5 @@)@@
13 113 2 2)22
16 116 2 2)22
17 117 1 17)7;
1; 11; 1 17)7;
1E 11E 7 122)22
1: 11: 2 2)22
52 152 2 2)22
51 151 1 17)7;
55 155 2 2)22
5@ 15@ 5 @@)@@
6$ra Madde (rekans Yüzde
Birin&i B<lüm 0R%0% *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
Birin&i B<lüm %5? *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
Birin&i B<lüm 65!5( G0!0L2!0 8<re *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
6B1
1 126 5 17)7;
5 121 5 17)7;
@ 12; 5 17)7;
3 112 5 17)7;
6 125 1 E)@@
7 12@ 3 @@)@@
; 123 6 31)7;
E 127 2 2)22
: 12E 1 E)@@
12 12: 2 2)22
11 111 2 2)22
15 115 @ 56)22
1@ 11@ 3 @@)@@
13 113 2 2)22
16 116 5 17)7;
17 117 5 17)7;
1; 11; 5 17)7;
1E 11E E 77)7;
1: 11: 2 2)22
52 152 2 2)22
51 151 5 17)7;
55 155 2 2)22
5@ 15@ 5 17)7;
*+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
6$ra Madde (rekans Yüzde
1 521 3 77)7;
5 512 7 122)22
@ 51: 2 2)22
3 526 1 17)7;
6 52@ 2 2)22
7 523 7 122)22
; 525 5 @@)@@
E 527 7 122)22
: 52; 3 77)7;
12 52E 1 17)7;
11 52: @ 62)22
15 511 1 17)7;
1@ 515 6 E@)@@
13 51@ @ 62)22
16 513 5 @@)@@
17 516 @ 62)22
1; 517 @ 62)22
1E 51; 2 2)22
1: 51E 2 2)22
52 552 2 2)22
51 551 @ 62)22
55 555 3 77)7;
5@ 55@ 6 E@)@@
53 553 5 @@)@@
56 556 3 77)7;
57 557 3 77)7;
5; 55; 5 @@)@@
5E 55E 6 E@)@@
5: 55: 2 2)22
@2 5@2 3 77)7;
@1 5@1 5 @@)@@
@5 5@5 2 2)22
@@ 5@@ 5 @@)@@
@3 5@3 2 2)22
@6 5@6 2 2)22
@7 5@7 1 17)7;
@; 5@; @ 62)22
@E 5@E 2 2)22
@: 5@: 2 2)22
32 532 2 2)22
31 531 5 @@)@@
35 535 2 2)22
3@ 53@ 2 2)22
33 533 7 122)22
36 536 3 77)7;
37 537 5 @@)@@
3; 53; 7 122)22
3E 53E @ 62)22
2kin&i B<lüm 0R%0% *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
6B2
3: 53: 3 77)7;
62 562 5 @@)@@
61 561 1 17)7;
65 565 5 @@)@@
6@ 56@ 2 2)22
63 563 5 @@)@@
6$ra Madde (rekans Yüzde
1 526 2 2)22
5 521 7 122)22
@ 523 7 122)22
3 52@ 2 2)22
6 525 5 @@)@@
7 527 7 122)22
; 52; 3 77)7;
E 52E 1 17)7;
: 52: 5 @@)@@
12 512 7 122)22
11 511 6 E@)@@
15 515 7 122)22
1@ 51@ 6 E@)@@
13 513 2 2)22
16 516 1 17)7;
17 517 5 @@)@@
1; 51; 1 17)7;
1E 51E 2 2)22
1: 51: 2 2)22
52 552 2 2)22
51 551 7 122)22
55 555 7 122)22
5@ 55@ 2 2)22
53 553 2 2)22
56 556 6 E@)@@
57 557 3 77)7;
5; 55; 3 77)7;
5E 55E 7 122)22
5: 55: 2 2)22
@2 5@2 1 17)7;
@1 5@1 2 2)22
@5 5@5 2 2)22
@@ 5@@ 2 2)22
@3 5@3 2 2)22
@6 5@6 1 17)7;
@7 5@7 3 77)7;
@; 5@; 1 17)7;
@E 5@E 2 2)22
@: 5@: 5 @@)@@
32 532 2 2)22
31 531 @ 62)22
2kin&i B<lüm %5? *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
35 535 1 17)7;
3@ 53@ 2 2)22
33 533 @ 62)22
36 536 @ 62)22
37 537 @ 62)22
3; 53; 7 122)22
3E 53E @ 62)22
3: 53: 7 122)22
62 562 2 2)22
61 561 2 2)22
65 565 2 2)22
6@ 56@ 1 17)7;
63 563 @ 62)22
6$ra Madde (rekans Yüzde
1 521 12 E@)@@
5 526 1 E)@@
@ 523 15 122)22
3 52@ 2 2)22
6 512 15 122)22
7 51: 2 2)22
; 525 3 @@)@@
E 527 15 122)22
: 52; E 77)7;
12 52E 5 17)7;
11 52: 6 31)7;
15 511 7 62)22
1@ 515 11 :1)7;
13 51@ E 77)7;
16 513 5 17)7;
17 516 3 @@)@@
1; 517 6 31)7;
1E 51; 1 E)@@
1: 51E 2 2)22
52 552 2 2)22
51 551 : ;6)22
55 555 12 E@)@@
5@ 55@ 6 31)7;
53 553 5 17)7;
56 556 : ;6)22
57 557 E 77)7;
5; 55; 7 62)22
5E 55E 11 :1)7;
5: 55: 2 2)22
@2 5@2 6 31)7;
@1 5@1 5 17)7;
@5 5@5 2 2)22
@@ 5@@ 5 17)7;
@3 5@3 2 2)22
2kin&i B<lüm 65!5( G0!0L2!0 8<re *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
@6 5@6 1 E)@@
@7 5@7 6 31)7;
@; 5@; 3 @@)@@
@E 5@E 2 2)22
@: 5@: 5 17)7;
32 532 2 2)22
31 531 6 31)7;
35 535 1 E)@@
3@ 53@ 2 2)22
33 533 : ;6)22
36 536 ; 6E)@@
37 537 6 31)7;
3; 53; 15 122)22
3E 53E 7 62)22
3: 53: 12 E@)@@
62 562 5 17)7;
61 561 1 E)@@
65 565 5 17)7;
6@ 56@ 1 E)@@
63 563 6 31)7;
6$ra Madde (rekans Yüzde
1 @21 1 17)7;
5 @13 2 2)22
@ @25 2 2)22
3 @2@ 2 2)22
6 @23 2 2)22
7 @26 1 17)7;
; @27 2 2)22
E @2; 2 2)22
: @2E 2 2)22
12 @2: 5 @@)@@
11 @12 2 2)22
15 @11 2 2)22
1@ @15 1 17)7;
13 @1@ 2 2)22
16 @16 5 @@)@@
17 @17 1 17)7;
1; @1; 2 2)22
1E @1E 2 2)22
1: @1: 2 2)22
52 @52 2 2)22
51 @51 1 17)7;
55 @55 1 17)7;
5@ @5@ 2 2)22
53 @53 2 2)22
56 @56 2 2)22
57 @57 1 17)7;
5; @5; 2 2)22
5E @5E 2 2)22
5: @5: 2 2)22
@2 @@2 2 2)22
@1 @@1 1 17)7;
@5 @@5 1 17)7;
@@ @@@ 5 @@)@@
@3 @@3 2 2)22
@6 @@6 2 2)22
@7 @@7 2 2)22
@; @@; 1 17)7;
@E @@E 1 17)7;
@: @@: 2 2)22
6$ra Madde (rekans Yüzde
1 @13 2 2)22
5 @21 2 2)22
@ @25 2 2)22
3 @2@ 2 2)22
6 @23 2 2)22
7 @26 2 2)22
=çün&ü B<lüm 0R%0% *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
=çün&ü B<lüm %5? *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
6B3
; @27 2 2)22
E @2; 2 2)22
: @2E 2 2)22
12 @2: 2 2)22
11 @12 2 2)22
15 @11 1 17)7;
1@ @15 2 2)22
13 @1@ 2 2)22
16 @16 2 2)22
17 @17 5 @@)@@
1; @1; 2 2)22
1E @1E 2 2)22
1: @1: 2 2)22
52 @52 2 2)22
51 @51 5 @@)@@
55 @55 2 2)22
5@ @5@ 2 2)22
53 @53 2 2)22
56 @56 2 2)22
57 @57 2 2)22
5; @5; 2 2)22
5E @5E 2 2)22
5: @5: 2 2)22
@2 @@2 2 2)22
@1 @@1 5 @@)@@
@5 @@5 5 @@)@@
@@ @@@ 2 2)22
@3 @@3 2 2)22
@6 @@6 5 @@)@@
@7 @@7 2 2)22
@; @@; 1 17)7;
@E @@E 2 2)22
@: @@: @ 62)22
6$ra Madde (rekans Yüzde
1 @21 1 E)@@
5 @13 2 2)22
@ @25 2 2)22
3 @2@ 2 2)22
6 @23 2 2)22
7 @26 1 E)@@
; @27 2 2)22
E @2; 2 2)22
: @2E 2 2)22
12 @2: 5 17)7;
11 @12 2 2)22
15 @11 1 E)@@
1@ @15 1 E)@@
13 @1@ 2 2)22
=çün&ü B<lüm 65!5( G0!0L2!0 8<re *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
16 @16 5 17)7;
17 @17 @ 56)22
1; @1; 2 2)22
1E @1E 2 2)22
1: @1: 2 2)22
52 @52 2 2)22
51 @51 @ 56)22
55 @55 1 E)@@
5@ @5@ 2 2)22
53 @53 2 2)22
56 @56 2 2)22
57 @57 1 E)@@
5; @5; 2 2)22
5E @5E 2 2)22
5: @5: 2 2)22
@2 @@2 2 2)22
@1 @@1 @ 56)22
@5 @@5 @ 56)22
@@ @@@ 5 17)7;
@3 @@3 2 2)22
@6 @@6 5 17)7;
@7 @@7 2 2)22
@; @@; 5 17)7;
@E @@E 1 E)@@
@: @@: @ 56)22
6$ra Madde (rekans Yüzde
1 321 1 17)7;
5 325 1 17)7;
@ 32@ 2 2)22
3 323 5 @@)@@
6 326 2 2)22
7 327 2 2)22
; 32; 2 2)22
E 32E 2 2)22
: 32: 1 17)7;
12 312 1 17)7;
11 311 @ 62)22
15 315 5 @@)@@
1@ 31@ 2 2)22
13 313 @ 62)22
16 316 1 17)7;
17 317 1 17)7;
6$ra Madde (rekans Yüzde
1 321 1 17)7;
5 317 6 E@)@@
@ 325 1 17)7;
3 32@ 2 2)22
6 323 1 17)7;
7 326 2 2)22
; 327 2 2)22
E 32; 3 77)7;
: 32E 5 @@)@@
12 32: 2 2)22
11 312 1 17)7;
15 311 1 17)7;
1@ 315 5 @@)@@
13 31@ 1 17)7;
16 313 1 17)7;
17 316 1 17)7;
6$ra Madde (rekans Yüzde
1 321 5 17)7;
5 325 5 17)7;
@ 317 7 62)22
3 32@ 2 2)22
6 323 @ 56)22
7 326 2 2)22
; 327 2 2)22
E 32; 3 @@)@@
: 32E 5 17)7;
12 32: 1 E)@@
;<rdün&ü B<lüm 0R%0% *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
;<rdün&ü B<lüm %5? *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
;<rdün&ü B<lüm 65!5( G0!0L2!0 8<re *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
6B4
11 312 5 17)7;
15 311 3 @@)@@
1@ 315 3 @@)@@
13 31@ 1 E)@@
16 313 3 @@)@@
17 316 5 17)7;
6$ra Madde (rekans Yüzde
1 621 5 @@)@@
5 623 6 E@)@@
@ 62E 3 77)7;
3 62: 1 17)7;
6 625 6 E@)@@
7 62@ @ 62)22
; 626 1 17)7;
E 627 5 @@)@@
: 62; @ 62)22
12 612 3 77)7;
11 611 @ 62)22
15 615 5 @@)@@
1@ 61@ 2 2)22
13 613 2 2)22
16 616 2 2)22
17 617 5 @@)@@
1; 61; 1 17)7;
1E 61E @ 62)22
1: 61: 1 17)7;
52 652 1 17)7;
51 651 2 2)22
55 655 2 2)22
5@ 65@ 2 2)22
53 653 2 2)22
56 656 2 2)22
57 657 2 2)22
5; 65; 2 2)22
5E 65E 2 2)22
5: 65: 6 E@)@@
@2 6@2 5 @@)@@
@1 6@1 5 @@)@@
@5 6@5 2 2)22
@@ 6@@ 1 17)7;
@3 6@3 3 77)7;
6$ra Madde (rekans Yüzde
1 621 1 17)7;
5 625 2 2)22
@ 62@ 6 E@)@@
3 623 6 E@)@@
6 626 @ 62)22
7 627 1 17)7;
; 62; 1 17)7;
E 62E 2 2)22
: 62: 2 2)22
12 612 2 2)22
11 611 2 2)22
Be1in&i B<lüm 0R%0% *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
Be1in&i B<lüm %5? *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
6BG
15 615 2 2)22
1@ 61@ 2 2)22
13 613 2 2)22
16 616 2 2)22
17 617 2 2)22
1; 61; 2 2)22
1E 61E 2 2)22
1: 61: 1 17)7;
52 652 2 2)22
51 651 2 2)22
55 655 1 17)7;
5@ 65@ @ 62)22
53 653 1 17)7;
56 656 2 2)22
57 657 2 2)22
5; 65; 2 2)22
5E 65E 1 17)7;
5: 65: 5 @@)@@
@2 6@2 @ 62)22
@1 6@1 6 E@)@@
@5 6@5 5 @@)@@
@@ 6@@ 2 2)22
@3 6@3 5 @@)@@
6$ra Madde (rekans Yüzde
1 621 @ 56)22
5 623 12 E@)@@
@ 62E 3 @@)@@
3 62: 1 E)@@
6 625 6 31)7;
7 62@ E 77)7;
; 626 3 @@)@@
E 627 @ 56)22
: 62; 3 @@)@@
12 612 3 @@)@@
11 611 @ 56)22
15 615 5 17)7;
1@ 61@ 2 2)22
13 613 2 2)22
16 616 2 2)22
17 617 5 17)7;
1; 61; 1 E)@@
1E 61E @ 56)22
1: 61: 5 17)7;
52 652 1 E)@@
51 651 2 2)22
55 655 1 E)@@
5@ 65@ @ 56)22
53 653 1 E)@@
Be1in&i B<lüm 65!5( G0!0L2!0 8<re *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
56 656 2 2)22
57 657 2 2)22
5; 65; 2 2)22
5E 65E 1 E)@@
5: 65: ; 6E)@@
@2 6@2 6 31)7;
@1 6@1 ; 6E)@@
@5 6@5 5 17)7;
@@ 6@@ 1 E)@@
@3 6@3 7 62)22
6$ra Madde (rekans Yüzde
1 721 3 77)7;
5 725 5 @@)@@
@ 72@ 2 2)22
3 723 5 @@)@@
6 726 1 17)7;
7 727 1 17)7;
; 72; 2 2)22
E 72E 2 2)22
: 72: @ 62)22
12 712 5 @@)@@
11 711 2 2)22
15 715 2 2)22
1@ 71@ @ 62)22
13 713 1 17)7;
16 716 5 @@)@@
17 717 5 @@)@@
1; 71; 5 @@)@@
1E 71E 1 17)7;
1: 71: 2 2)22
52 752 2 2)22
51 751 1 17)7;
55 755 1 17)7;
5@ 75@ 2 2)22
53 753 2 2)22
6$ra Madde (rekans Yüzde
1 721 @ 62)22
5 725 3 77)7;
@ 726 1 17)7;
3 727 @ 62)22
6 72E 1 17)7;
7 72@ 2 2)22
; 723 3 77)7;
E 72; 1 17)7;
: 72: @ 62)22
12 712 3 77)7;
11 711 2 2)22
15 715 1 17)7;
1@ 71@ 7 122)22
13 713 2 2)22
16 716 2 2)22
17 717 1 17)7;
1; 71; 1 17)7;
1E 71E @ 62)22
1: 71: @ 62)22
52 752 2 2)22
51 751 2 2)22
Alt$n&$ B<lüm 0R%0% *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
Alt$n&$ B<lüm %5? *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
6B6
55 755 2 2)22
5@ 75@ 2 2)22
53 753 5 @@)@@
6$ra Madde (rekans Yüzde
1 721 ; 6E)@@
5 725 7 62)22
@ 726 5 17)7;
3 727 3 @@)@@
6 72E 1 E)@@
7 72@ 2 2)22
; 723 7 62)22
E 72; 1 E)@@
: 72: 7 62)22
12 712 7 62)22
11 711 2 2)22
15 715 1 E)@@
1@ 71@ : ;6)22
13 713 1 E)@@
16 716 5 17)7;
17 717 @ 56)22
1; 71; @ 56)22
1E 71E 3 @@)@@
1: 71: @ 56)22
52 752 2 2)22
51 751 1 E)@@
55 755 1 E)@@
5@ 75@ 2 2)22
53 753 5 17)7;
Alt$n&$ B<lüm 65!5( G0!0L2!0 8<re *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
6$ra Madde (rekans Yüzde
1 ;21 1 17)7;
5 ;33 2 2)22
@ ;13 2 2)22
3 ;3@ 2 2)22
6 ;36 2 2)22
7 ;25 2 2)22
; ;2@ @ 62)22
E ;23 5 @@)@@
: ;26 5 @@)@@
12 ;27 1 17)7;
11 ;2; 2 2)22
15 ;2E 2 2)22
1@ ;2: 2 2)22
13 ;12 2 2)22
16 ;11 2 2)22
17 ;15 5 @@)@@
1; ;1@ 5 @@)@@
1E ;16 2 2)22
1: ;17 1 17)7;
52 ;1; 1 17)7;
51 ;1E 2 2)22
55 ;1: 2 2)22
5@ ;52 2 2)22
53 ;51 1 17)7;
56 ;55 2 2)22
57 ;5@ 2 2)22
5; ;53 2 2)22
5E ;56 2 2)22
5: ;57 2 2)22
@2 ;5; 1 17)7;
@1 ;5E 2 2)22
@5 ;5: 1 17)7;
@@ ;@2 2 2)22
@3 ;@1 2 2)22
@6 ;@5 @ 62)22
@7 ;@@ 2 2)22
@; ;@3 1 17)7;
@E ;@6 1 17)7;
@: ;@7 1 17)7;
32 ;@; 2 2)22
31 ;@E 2 2)22
35 ;@: 2 2)22
3@ ;32 2 2)22
33 ;31 2 2)22
36 ;35 2 2)22
6$ra Madde (rekans Yüzde
Yedin&i B<lüm 0R%0% *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
Yedin&i B<lüm %5? *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
6BL
1 ;21 2 2)22
5 ;36 2 2)22
@ ;25 2 2)22
3 ;2@ 1 17)7;
6 ;23 1 17)7;
7 ;26 5 @@)@@
; ;27 @ 62)22
E ;2; 1 17)7;
: ;2E 2 2)22
12 ;2: 5 @@)@@
11 ;12 3 77)7;
15 ;11 5 @@)@@
1@ ;15 6 E@)@@
13 ;1@ 5 @@)@@
16 ;13 2 2)22
17 ;16 2 2)22
1; ;17 2 2)22
1E ;1; 5 @@)@@
1: ;1E 1 17)7;
52 ;1: 2 2)22
51 ;52 2 2)22
55 ;51 1 17)7;
5@ ;55 2 2)22
53 ;5@ 2 2)22
56 ;53 2 2)22
57 ;56 2 2)22
5; ;57 @ 62)22
5E ;5; @ 62)22
5: ;5E 5 @@)@@
@2 ;5: 3 77)7;
@1 ;@2 2 2)22
@5 ;@1 5 @@)@@
@@ ;@5 @ 62)22
@3 ;@@ 3 77)7;
@6 ;@3 2 2)22
@7 ;@6 1 17)7;
@; ;@7 2 2)22
@E ;@; 2 2)22
@: ;@E 5 @@)@@
32 ;@: 2 2)22
31 ;32 1 17)7;
35 ;31 1 17)7;
3@ ;35 1 17)7;
33 ;3@ 2 2)22
36 ;33 1 17)7;
6$ra Madde (rekans Yüzde
1 ;21 1 E)@@
5 ;33 1 E)@@
Yedin&i B<lüm 65!5( G0!0L2!0 8<re *+ren&ilere G<re 6$ral$ Liste
@ ;36 2 2)22
3 ;13 2 2)22
6 ;3@ 2 2)22
7 ;25 2 2)22
; ;2@ 3 @@)@@
E ;23 @ 56)22
: ;26 3 @@)@@
12 ;27 3 @@)@@
11 ;2; 1 E)@@
15 ;2E 2 2)22
1@ ;2: 5 17)7;
13 ;12 3 @@)@@
16 ;11 5 17)7;
17 ;15 ; 6E)@@
1; ;1@ 3 @@)@@
1E ;16 2 2)22
1: ;17 1 E)@@
52 ;1; @ 56)22
51 ;1E 1 E)@@
55 ;1: 2 2)22
5@ ;52 2 2)22
53 ;51 5 17)7;
56 ;55 2 2)22
57 ;5@ 2 2)22
5; ;53 2 2)22
5E ;56 2 2)22
5: ;57 @ 56)22
@2 ;5; 3 @@)@@
@1 ;5E 5 17)7;
@5 ;5: 6 31)7;
@@ ;@2 2 2)22
@3 ;@1 5 17)7;
@6 ;@5 7 62)22
@7 ;@@ 3 @@)@@
@; ;@3 1 E)@@
@E ;@6 5 17)7;
@: ;@7 1 E)@@
32 ;@; 2 2)22
31 ;@E 5 17)7;
35 ;@: 2 2)22
3@ ;32 1 E)@@
33 ;31 1 E)@@
36 ;35 1 E)@@
B*L=ML0R2! (R0%A!6 :e Y=?;0 OR>ALAMALAR5
B*L=ML0R
(R0%A!6 Y=?;0
0rkek %$z >/,lam 0rkek %$z
1 2)E@ 1)2: 1):1 1@);; 1E)15
2 5)@1 5)@1 3)7@ @E)6E @E)6E
3 2)33 2)@E 2)E5 ;)57 7)31
4 1)22 1)@1 5)@1 17)7; 51)EE
G 1)7E 1)2: 5);7 5;):3 1E)13
6 1)1; 1);1 5)EE 1:)33 5E)3;
L 2)6@ 1)55 1);7 E)E: 52)@;
1 BÖLN, 8B%C+GF 0NP*%
MA;;0 0R%0% %5? >O@LAM 0R%0% %5? >O@LAM
1 126 1)22 1 5 17)7; 17)7; 17)7;
5 121 2)22 5 5 2)22 @@)@@ 17)7;
@ 12; 5)22 2 5 @@)@@ 2)22 17)7;
3 112 1)22 1 5 17)7; 17)7; 17)7;
6 125 2)22 1 1 2)22 17)7; E)@@
7 12@ @)22 1 3 62)22 17)7; @@)@@
; 123 1)22 3 6 17)7; 77)7; 31)7;
E 127 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
: 12E 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
12 12: 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
11 111 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
15 115 1)22 5 @ 17)7; @@)@@ 56)22
1@ 11@ 5)22 5 3 @@)@@ @@)@@ @@)@@
13 113 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
6Blm
16 116 5)22 2 5 @@)@@ 2)22 17)7;
17 117 1)22 1 5 17)7; 17)7; 17)7;
1; 11; 1)22 1 5 17)7; 17)7; 17)7;
1E 11E 5)22 7 E @@)@@ 122)22 77)7;
1: 11: 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
52 152 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
51 151 1)22 1 5 17)7; 17)7; 17)7;
55 155 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
5@ 15@ 2)22 5 5 2)22 @@)@@ 17)7;
5 BÖLN, 8B%C+GF 0NP*%
MA;;0 0R%0% %5? >O@LAM 0R%0% %5? >O@LAM
1 521 3)22 7 12 77)7; 122)22 E@)@@
5 526 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
@ 523 7)22 7 15 122)22 122)22 122)22
3 52@ 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
6 512 7)22 7 15 122)22 122)22 122)22
7 51: 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
; 525 5)22 5 3 @@)@@ @@)@@ @@)@@
E 527 7)22 7 15 122)22 122)22 122)22
: 52; 3)22 3 E 77)7; 77)7; 77)7;
12 52E 1)22 1 5 17)7; 17)7; 17)7;
11 52: @)22 5 6 62)22 @@)@@ 31)7;
15 511 1)22 6 7 17)7; E@)@@ 62)22
1@ 515 6)22 7 11 E@)@@ 122)22 :1)7;
13 51@ @)22 6 E 62)22 E@)@@ 77)7;
16 513 5)22 2 5 @@)@@ 2)22 17)7;
17 516 @)22 1 3 62)22 17)7; @@)@@
1; 517 @)22 5 6 62)22 @@)@@ 31)7;
1E 51; 2)22 1 1 2)22 17)7; E)@@
1: 51E 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
52 552 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
51 551 @)22 7 : 62)22 122)22 ;6)22
55 555 3)22 7 12 77)7; 122)22 E@)@@
5@ 55@ 6)22 2 6 E@)@@ 2)22 31)7;
53 553 5)22 2 5 @@)@@ 2)22 17)7;
56 556 3)22 6 : 77)7; E@)@@ ;6)22
57 557 3)22 3 E 77)7; 77)7; 77)7;
5; 55; 5)22 3 7 @@)@@ 77)7; 62)22
5E 55E 6)22 7 11 E@)@@ 122)22 :1)7;
5: 55: 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
@2 5@2 3)22 1 6 77)7; 17)7; 31)7;
@1 5@1 5)22 2 5 @@)@@ 2)22 17)7;
@5 5@5 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
@@ 5@@ 5)22 2 5 @@)@@ 2)22 17)7;
@3 5@3 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
@6 5@6 2)22 1 1 2)22 17)7; E)@@
@7 5@7 1)22 3 6 17)7; 77)7; 31)7;
@; 5@; @)22 1 3 62)22 17)7; @@)@@
@E 5@E 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
@: 5@: 2)22 5 5 2)22 @@)@@ 17)7;
32 532 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
31 531 5)22 @ 6 @@)@@ 62)22 31)7;
35 535 2)22 1 1 2)22 17)7; E)@@
3@ 53@ 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
33 533 7)22 @ : 122)22 62)22 ;6)22
36 536 3)22 @ ; 77)7; 62)22 6E)@@
37 537 5)22 @ 6 @@)@@ 62)22 31)7;
3; 53; 7)22 7 15 122)22 122)22 122)22
3E 53E @)22 @ 7 62)22 62)22 62)22
3: 53: 3)22 7 12 77)7; 122)22 E@)@@
62 562 5)22 2 5 @@)@@ 2)22 17)7;
61 561 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
65 565 5)22 2 5 @@)@@ 2)22 17)7;
6@ 56@ 2)22 1 1 2)22 17)7; E)@@
63 563 5)22 @ 6 @@)@@ 62)22 31)7;
@ BÖLN, 8B%C+GF 0NP*%
MA;;0 0R%0% %5? >O@LAM 0R%0% %5? >O@LAM
1 @21 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
5 @13 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
@ @25 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
3 @2@ 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
6 @23 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
7 @26 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
; @27 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
E @2; 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
: @2E 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
12 @2: 5)22 2 5 @@)@@ 2)22 17)7;
11 @12 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
15 @11 2)22 1 1 2)22 17)7; E)@@
1@ @15 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
13 @1@ 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
16 @16 5)22 2 5 @@)@@ 2)22 17)7;
17 @17 1)22 5 @ 17)7; @@)@@ 56)22
1; @1; 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
1E @1E 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
1: @1: 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
52 @52 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
51 @51 1)22 5 @ 17)7; @@)@@ 56)22
55 @55 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
5@ @5@ 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
53 @53 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
56 @56 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
57 @57 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
5; @5; 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
5E @5E 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
5: @5: 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
@2 @@2 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
@1 @@1 1)22 5 @ 17)7; @@)@@ 56)22
@5 @@5 1)22 5 @ 17)7; @@)@@ 56)22
@@ @@@ 5)22 2 5 @@)@@ 2)22 17)7;
@3 @@3 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
@6 @@6 2)22 5 5 2)22 @@)@@ 17)7;
@7 @@7 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
@; @@; 1)22 1 5 17)7; 17)7; 17)7;
@E @@E 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
@: @@: 2)22 @ @ 2)22 62)22 56)22
3 BÖLN, 8B%C+GF 0NP*%
MA;;0 0R%0% %5? >O@LAM 0R%0% %5? >O@LAM
1 321 1)22 1 5 17)7; 17)7; 17)7;
5 325 1)22 1 5 17)7; 17)7; 17)7;
@ 317 1)22 6 7 17)7; E@)@@ 62)22
3 32@ 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
6 323 5)22 1 @ @@)@@ 17)7; 56)22
7 326 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
; 327 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
E 32; 2)22 3 3 2)22 77)7; @@)@@
: 32E 2)22 5 5 2)22 @@)@@ 17)7;
12 32: 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
11 312 1)22 1 5 17)7; 17)7; 17)7;
15 311 @)22 1 3 62)22 17)7; @@)@@
1@ 315 5)22 5 3 @@)@@ @@)@@ @@)@@
13 31@ 2)22 1 1 2)22 17)7; E)@@
16 313 @)22 1 3 62)22 17)7; @@)@@
17 316 1)22 1 5 17)7; 17)7; 17)7;
6 BÖLN, 8B%C+GF 0NP*%
MA;;0 0R%0% %5? >O@LAM 0R%0% %5? >O@LAM
1 621 5)22 1 @ @@)@@ 17)7; 56)22
5 623 6)22 6 12 E@)@@ E@)@@ E@)@@
@ 62E 3)22 2 3 77)7; 2)22 @@)@@
3 62: 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
6 625 6)22 2 6 E@)@@ 2)22 31)7;
7 62@ @)22 6 E 62)22 E@)@@ 77)7;
; 626 1)22 @ 3 17)7; 62)22 @@)@@
E 627 5)22 1 @ @@)@@ 17)7; 56)22
: 62; @)22 1 3 62)22 17)7; @@)@@
12 612 3)22 2 3 77)7; 2)22 @@)@@
11 611 @)22 2 @ 62)22 2)22 56)22
15 615 5)22 2 5 @@)@@ 2)22 17)7;
1@ 61@ 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
13 613 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
16 616 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
17 617 5)22 2 5 @@)@@ 2)22 17)7;
1; 61; 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
1E 61E @)22 2 @ 62)22 2)22 56)22
1: 61: 1)22 1 5 17)7; 17)7; 17)7;
52 652 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
51 651 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
55 655 2)22 1 1 2)22 17)7; E)@@
5@ 65@ 2)22 @ @ 2)22 62)22 56)22
53 653 2)22 1 1 2)22 17)7; E)@@
56 656 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
57 657 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
5; 65; 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
5E 65E 2)22 1 1 2)22 17)7; E)@@
5: 65: 6)22 5 ; E@)@@ @@)@@ 6E)@@
@2 6@2 5)22 @ 6 @@)@@ 62)22 31)7;
@1 6@1 5)22 6 ; @@)@@ E@)@@ 6E)@@
@5 6@5 2)22 5 5 2)22 @@)@@ 17)7;
@@ 6@@ 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
@3 6@3 3)22 5 7 77)7; @@)@@ 62)22
7 BÖLN, 8B%C+GF 0NP*%
MA;;0 0R%0% %5? >O@LAM 0R%0% %5? >O@LAM
1 721 3)22 @ ; 77)7; 62)22 6E)@@
5 725 5)22 3 7 @@)@@ 77)7; 62)22
@ 726 1)22 1 5 17)7; 17)7; 17)7;
3 727 1)22 @ 3 17)7; 62)22 @@)@@
6 72E 2)22 1 1 2)22 17)7; E)@@
7 72@ 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
; 723 5)22 3 7 @@)@@ 77)7; 62)22
E 72; 2)22 1 1 2)22 17)7; E)@@
: 72: @)22 @ 7 62)22 62)22 62)22
12 712 5)22 3 7 @@)@@ 77)7; 62)22
11 711 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
15 715 2)22 1 1 2)22 17)7; E)@@
1@ 71@ @)22 7 : 62)22 122)22 ;6)22
13 713 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
16 716 5)22 2 5 @@)@@ 2)22 17)7;
17 717 5)22 1 @ @@)@@ 17)7; 56)22
1; 71; 5)22 1 @ @@)@@ 17)7; 56)22
1E 71E 1)22 @ 3 17)7; 62)22 @@)@@
1: 71: 2)22 @ @ 2)22 62)22 56)22
52 752 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
51 751 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
55 755 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
5@ 75@ 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
53 753 2)22 5 5 2)22 @@)@@ 17)7;
; BÖLN, 8B%C+GF 0NP*%
MA;;0 0R%0% %5? >O@LAM 0R%0% %5? >O@LAM
1 ;21 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
5 ;33 2)22 1 1 2)22 17)7; E)@@
@ ;36 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
3 ;13 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
6 ;3@ 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
7 ;25 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
; ;2@ @)22 1 3 62)22 17)7; @@)@@
E ;23 5)22 1 @ @@)@@ 17)7; 56)22
: ;26 5)22 5 3 @@)@@ @@)@@ @@)@@
12 ;27 1)22 @ 3 17)7; 62)22 @@)@@
11 ;2; 2)22 1 1 2)22 17)7; E)@@
15 ;2E 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
1@ ;2: 2)22 5 5 2)22 @@)@@ 17)7;
13 ;12 2)22 3 3 2)22 77)7; @@)@@
16 ;11 2)22 5 5 2)22 @@)@@ 17)7;
17 ;15 5)22 6 ; @@)@@ E@)@@ 6E)@@
1; ;1@ 5)22 5 3 @@)@@ @@)@@ @@)@@
1E ;16 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
1: ;17 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
52 ;1; 1)22 5 @ 17)7; @@)@@ 56)22
51 ;1E 2)22 1 1 2)22 17)7; E)@@
55 ;1: 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
5@ ;52 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
53 ;51 1)22 1 5 17)7; 17)7; 17)7;
56 ;55 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
57 ;5@ 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
5; ;53 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
5E ;56 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
5: ;57 2)22 @ @ 2)22 62)22 56)22
@2 ;5; 1)22 @ 3 17)7; 62)22 @@)@@
@1 ;5E 2)22 5 5 2)22 @@)@@ 17)7;
@5 ;5: 1)22 3 6 17)7; 77)7; 31)7;
@@ ;@2 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
@3 ;@1 2)22 5 5 2)22 @@)@@ 17)7;
@6 ;@5 @)22 @ 7 62)22 62)22 62)22
@7 ;@@ 2)22 3 3 2)22 77)7; @@)@@
@; ;@3 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
@E ;@6 1)22 1 5 17)7; 17)7; 17)7;
@: ;@7 1)22 2 1 17)7; 2)22 E)@@
32 ;@; 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
31 ;@E 2)22 5 5 2)22 @@)@@ 17)7;
35 ;@: 2)22 2 2 2)22 2)22 2)22
3@ ;32 2)22 1 1 2)22 17)7; E)@@
33 ;31 2)22 1 1 2)22 17)7; E)@@
36 ;35 2)22 1 1 2)22 17)7; E)@@
B*L=ML0R2! (R0%A!6 :e Y=?;0 OR>ALAMALAR5
Y=?;0
>/,lam
16):3 1 Öğrencinin kendi #iziksel durumuyla ilgili maddeler)
@E)6E 5 Öğrencinin, Dkulla ilgili d-(-ncelerini belirtir maddeler)
7)E3 @ Öğrencilerin, ailesi ile ilgili d-(-ncelerini belirtir maddeler)
1:)5; 3 Öğrencilerin, toplumsal>sosyal çe!resiyle ilgili d-(-ncelerini belirtir maddeler)
5@)23 6 Öğrencilerin, 'emcinsleri !e kar(ı cinse kar(ı d-(-ncelerini belirtir maddeler)
5@):7 7 Öğrencilerin, geleceğe y/nelik d-(-ncelerini belirtir maddeler)
13)7@ ; Öğrencilerin, kendi psikoloQik durumlarıyla ilgili d-(-ncelerini belirtir maddeler)
Öğrencinin kendi #iziksel durumuyla ilgili maddeler)
Öğrencinin, Dkulla ilgili d-(-ncelerini belirtir maddeler)
Öğrencilerin, ailesi ile ilgili d-(-ncelerini belirtir maddeler)
Öğrencilerin, toplumsal>sosyal çe!resiyle ilgili d-(-ncelerini belirtir maddeler)
Öğrencilerin, 'emcinsleri !e kar(ı cinse kar(ı d-(-ncelerini belirtir maddeler)
Öğrencilerin, geleceğe y/nelik d-(-ncelerini belirtir maddeler)
Öğrencilerin, kendi psikoloQik durumlarıyla ilgili d-(-ncelerini belirtir maddeler)
%BC%C ÖIB%G9İL%B PBDBL%, FKB+LK LİFT%
,adde Go 521 @21 621 721
,d)521 ,d)@21 ,d)621 ,d)721
y-zde 77)7; 17)7; @@)@@ 77)7;
CKP ÖIB%G9İL%B PBDBL%, FKB+LK LİFT%
,adde Go 526 @13 ;21 521
,d)526 ,d)@13 ,d);21 ,d)521
y-zde 2)22 2)22 2)22 122)22
FKGK8 =%G%Lİ PBDBL%, FKB+LK LİFT%
,adde Go ;21 521 @21 621
,d);21 ,d)521 ,d)@21 ,d)621
y-zde E)@@ E@)@@ E)@@ 56)22
B/l-m 8rekans Drtalamaları
1) B/l-m 5) B/l-m @) B/l-m 3) B/l-m 6) B/l-m
1):1 3)7@ 2)E5 5)@1 5);7
B/l-m 0-zde Drtalamaları
1) B/l-m 5) B/l-m @) B/l-m 3) B/l-m 6) B/l-m
16):3 @E)6E 7)E3 1:)5; 5@)23
%BC%C ÖIB%G9İL%B PBDBL%, FKB+LK LİFT%
;21 126 321 12; 512 51:
,d);21 ,d)126 ,d)321 ,d)12; ,d)512 ,d)51:
17)7; 17)7; 17)7; @@)@@ 122)22 2)22
CKP ÖIB%G9İL%B PBDBL%, FKB+LK LİFT%
@21 621 721 321 126 523
,d)@21 ,d)621 ,d)721 ,d)321 ,d)126 ,d)523
2)22 17)7; 62)22 17)7; 17)7; 122)22
FKGK8 =%G%Lİ PBDBL%, FKB+LK LİFT%
721 321 126 526 @13 523
,d)721 ,d)321 ,d)126 ,d)526 ,d)@13 ,d)523
6E)@@ 17)7; 17)7; E)@@ 2)22 122)22
B/l-m 8rekans Drtalamaları
7) B/l-m ;) B/l-m
5)EE 1);7
B/l-m 0-zde Drtalamaları
7) B/l-m ;) B/l-m
5@):7 13)7@
157
@ROBL0M >ARAMA L26>062 L >A%5M5 A!%0>2
0R%0%" %5? :e >O@LAM *L4=>L0R2!0 G*R0 65RAL5 L26>0
(R0%A!6 Y=?;0 (R0%A!6 Y=?;0
1 521 3 77)7; 526 2 2)22 ;21
5 @21 1 17)7; @13 2 2)22 521
@ 621 5 @@)@@ ;21 2 2)22 @21
3 721 3 77)7; 521 7 122)22 621
6 ;21 1 17)7; @21 2 2)22 721
7 126 1 17)7; 621 1 17)7; 321
; 321 1 17)7; 721 @ 62)22 126
E 12; 5 @@)@@ 321 1 17)7; 526
: 512 7 122)22 126 1 17)7; @13
12 51: 2 2)22 523 7 122)22 523
11 526 1 17)7; 52@ 2 2)22 121
15 @13 2 2)22 121 5 @@)@@ 52@
1@ ;33 2 2)22 112 1 17)7; 12;
13 121 2 2)22 725 3 77)7; 112
16 325 1 17)7; 726 1 17)7; 512
17 52@ 2 2)22 727 @ 62)22 51:
1; 112 1 17)7; 72E 1 17)7; ;33
1E 523 7 122)22 ;36 2 2)22 ;36
1: 623 6 E@)@@ 317 6 E@)@@ 623
52 62E 3 77)7; 32@ 2 2)22 62E
51 62: 1 17)7; 325 1 17)7; 62:
55 ;13 2 2)22 32; 3 77)7; 725
5@ ;3@ 2 2)22 125 1 17)7; 726
53 ;36 2 2)22 12@ 1 17)7; 727
56 125 2 2)22 123 3 77)7; 72E
57 12@ @ 62)22 127 2 2)22 ;13
5; 123 1 17)7; 12; 2 2)22 ;3@
5E 127 2 2)22 12E 2 2)22 317
5: 12E 1 17)7; 12: 2 2)22 325
@2 12: 2 2)22 111 2 2)22 32@
@1 111 2 2)22 115 5 @@)@@ 32;
@5 115 1 17)7; 11@ 5 @@)@@ 125
@@ 11@ 5 @@)@@ 113 2 2)22 12@
@3 113 2 2)22 116 2 2)22 123
@6 116 5 @@)@@ 117 1 17)7; 127
@7 117 1 17)7; 11; 1 17)7; 12E
@; 11; 1 17)7; 11E 7 122)22 12:
@E 11E 5 @@)@@ 11: 2 2)22 111
@: 11: 2 2)22 152 2 2)22 115
32 152 2 2)22 151 1 17)7; 11@
31 151 1 17)7; 155 2 2)22 113
35 155 2 2)22 15@ 5 @@)@@ 116
3@ 15@ 2 2)22 525 5 @@)@@ 117
33 525 5 @@)@@ 527 7 122)22 11;
36 527 7 122)22 52; 3 77)7; 11E
37 52; 3 77)7; 52E 1 17)7; 11:
3; 52E 1 17)7; 52: 5 @@)@@ 152
3E 52: @ 62)22 512 7 122)22 151
3: 511 1 17)7; 511 6 E@)@@ 155
62 515 6 E@)@@ 515 7 122)22 15@
61 51@ @ 62)22 51@ 6 E@)@@ 525
65 513 5 @@)@@ 513 2 2)22 527
6@ 516 @ 62)22 516 1 17)7; 52;
63 517 @ 62)22 517 5 @@)@@ 52E
66 51; 2 2)22 51; 1 17)7; 52:
67 51E 2 2)22 51E 2 2)22 511
6; 552 2 2)22 51: 2 2)22 515
0R%0% *MR0!J2L0R0
G*R0 65RAL5 L26>0
%5? *MR0!J2L0R0 G*R0
65RAL5 L26>0
65!5( G0!0L2!0 G*R0
65RAL5 L26>0
65RA
!O-
MA;;0
!O-
MA;;0
!O-
MA;;0
!O-
A!A
M0!=
A!A
M0!=
15;
6E 551 @ 62)22 552 2 2)22 51@
6: 555 3 77)7; 551 7 122)22 513
72 55@ 6 E@)@@ 555 7 122)22 516
71 553 5 @@)@@ 55@ 2 2)22 517
75 556 3 77)7; 553 2 2)22 51;
7@ 557 3 77)7; 556 6 E@)@@ 51E
73 55; 5 @@)@@ 557 3 77)7; 552
76 55E 6 E@)@@ 55; 3 77)7; 551
77 55: 2 2)22 55E 7 122)22 555
7; 5@2 3 77)7; 55: 2 2)22 55@
7E 5@1 5 @@)@@ 5@2 1 17)7; 553
7: 5@5 2 2)22 5@1 2 2)22 556
;2 5@@ 5 @@)@@ 5@5 2 2)22 557
;1 5@3 2 2)22 5@@ 2 2)22 55;
;5 5@6 2 2)22 5@3 2 2)22 55E
;@ 5@7 1 17)7; 5@6 1 17)7; 55:
;3 5@; @ 62)22 5@7 3 77)7; 5@2
;6 5@E 2 2)22 5@; 1 17)7; 5@1
;7 5@: 2 2)22 5@E 2 2)22 5@5
;; 532 2 2)22 5@: 5 @@)@@ 5@@
;E 531 5 @@)@@ 532 2 2)22 5@3
;: 535 2 2)22 531 @ 62)22 5@6
E2 53@ 2 2)22 535 1 17)7; 5@7
E1 533 7 122)22 53@ 2 2)22 5@;
E5 536 3 77)7; 533 @ 62)22 5@E
E@ 537 5 @@)@@ 536 @ 62)22 5@:
E3 53; 7 122)22 537 @ 62)22 532
E6 53E @ 62)22 53; 7 122)22 531
E7 53: 3 77)7; 53E @ 62)22 535
E; 562 5 @@)@@ 53: 7 122)22 53@
EE 561 1 17)7; 562 2 2)22 533
E: 565 5 @@)@@ 561 2 2)22 536
:2 56@ 2 2)22 565 2 2)22 537
:1 563 5 @@)@@ 56@ 1 17)7; 53;
:5 @25 2 2)22 563 @ 62)22 53E
:@ @2@ 2 2)22 @25 2 2)22 53:
:3 @23 2 2)22 @2@ 2 2)22 562
:6 @26 1 17)7; @23 2 2)22 561
:7 @27 2 2)22 @26 2 2)22 565
:; @2; 2 2)22 @27 2 2)22 56@
:E @2E 2 2)22 @2; 2 2)22 563
:: @2: 5 @@)@@ @2E 2 2)22 @25
122 @12 2 2)22 @2: 2 2)22 @2@
121 @11 2 2)22 @12 2 2)22 @23
125 @15 1 17)7; @11 1 17)7; @26
12@ @1@ 2 2)22 @15 2 2)22 @27
123 @16 5 @@)@@ @1@ 2 2)22 @2;
126 @17 1 17)7; @16 2 2)22 @2E
127 @1; 2 2)22 @17 5 @@)@@ @2:
12; @1E 2 2)22 @1; 2 2)22 @12
12E @1: 2 2)22 @1E 2 2)22 @11
12: @52 2 2)22 @1: 2 2)22 @15
112 @51 1 17)7; @52 2 2)22 @1@
111 @55 1 17)7; @51 5 @@)@@ @16
115 @5@ 2 2)22 @55 2 2)22 @17
11@ @53 2 2)22 @5@ 2 2)22 @1;
113 @56 2 2)22 @53 2 2)22 @1E
116 @57 1 17)7; @56 2 2)22 @1:
117 @5; 2 2)22 @57 2 2)22 @52
11; @5E 2 2)22 @5; 2 2)22 @51
11E @5: 2 2)22 @5E 2 2)22 @55
11: @@2 2 2)22 @5: 2 2)22 @5@
152 @@1 1 17)7; @@2 2 2)22 @53
151 @@5 1 17)7; @@1 5 @@)@@ @56
155 @@@ 5 @@)@@ @@5 5 @@)@@ @57
15@ @@3 2 2)22 @@@ 2 2)22 @5;
153 @@6 2 2)22 @@3 2 2)22 @5E
15E
156 @@7 2 2)22 @@6 5 @@)@@ @5:
157 @@; 1 17)7; @@7 2 2)22 @@2
15; @@E 1 17)7; @@; 1 17)7; @@1
15E @@: 2 2)22 @@E 2 2)22 @@5
15: 32@ 2 2)22 @@: @ 62)22 @@@
1@2 323 5 @@)@@ 323 1 17)7; @@3
1@1 326 2 2)22 326 2 2)22 @@6
1@5 327 2 2)22 327 2 2)22 @@7
1@@ 32; 2 2)22 32E 5 @@)@@ @@;
1@3 32E 2 2)22 32: 2 2)22 @@E
1@6 32: 1 17)7; 312 1 17)7; @@:
1@7 312 1 17)7; 311 1 17)7; 323
1@; 311 @ 62)22 315 5 @@)@@ 326
1@E 315 5 @@)@@ 31@ 1 17)7; 327
1@: 31@ 2 2)22 313 1 17)7; 32E
132 313 @ 62)22 316 1 17)7; 32:
131 316 1 17)7; 625 2 2)22 312
135 317 1 17)7; 62@ 6 E@)@@ 311
13@ 625 6 E@)@@ 623 6 E@)@@ 315
133 62@ @ 62)22 626 @ 62)22 31@
136 626 1 17)7; 627 1 17)7; 313
137 627 5 @@)@@ 62; 1 17)7; 316
13; 62; @ 62)22 62E 2 2)22 625
13E 612 3 77)7; 62: 2 2)22 62@
13: 611 @ 62)22 612 2 2)22 626
162 615 5 @@)@@ 611 2 2)22 627
161 61@ 2 2)22 615 2 2)22 62;
165 613 2 2)22 61@ 2 2)22 612
16@ 616 2 2)22 613 2 2)22 611
163 617 5 @@)@@ 616 2 2)22 615
166 61; 1 17)7; 617 2 2)22 61@
167 61E @ 62)22 61; 2 2)22 613
16; 61: 1 17)7; 61E 2 2)22 616
16E 652 1 17)7; 61: 1 17)7; 617
16: 651 2 2)22 652 2 2)22 61;
172 655 2 2)22 651 2 2)22 61E
171 65@ 2 2)22 655 1 17)7; 61:
175 653 2 2)22 65@ @ 62)22 652
17@ 656 2 2)22 653 1 17)7; 651
173 657 2 2)22 656 2 2)22 655
176 65; 2 2)22 657 2 2)22 65@
177 65E 2 2)22 65; 2 2)22 653
17; 65: 6 E@)@@ 65E 1 17)7; 656
17E 6@2 5 @@)@@ 65: 5 @@)@@ 657
17: 6@1 5 @@)@@ 6@2 @ 62)22 65;
1;2 6@5 2 2)22 6@1 6 E@)@@ 65E
1;1 6@@ 1 17)7; 6@5 5 @@)@@ 65:
1;5 6@3 3 77)7; 6@@ 2 2)22 6@2
1;@ 725 5 @@)@@ 6@3 5 @@)@@ 6@1
1;3 72@ 2 2)22 72@ 2 2)22 6@5
1;6 723 5 @@)@@ 723 3 77)7; 6@@
1;7 726 1 17)7; 72; 1 17)7; 6@3
1;; 727 1 17)7; 72: @ 62)22 72@
1;E 72; 2 2)22 712 3 77)7; 723
1;: 72E 2 2)22 711 2 2)22 72;
1E2 72: @ 62)22 715 1 17)7; 72:
1E1 712 5 @@)@@ 71@ 7 122)22 712
1E5 711 2 2)22 713 2 2)22 711
1E@ 715 2 2)22 716 2 2)22 715
1E3 71@ @ 62)22 717 1 17)7; 71@
1E6 713 1 17)7; 71; 1 17)7; 713
1E7 716 5 @@)@@ 71E @ 62)22 716
1E; 717 5 @@)@@ 71: @ 62)22 717
1EE 71; 5 @@)@@ 752 2 2)22 71;
1E: 71E 1 17)7; 751 2 2)22 71E
1:2 71: 2 2)22 755 2 2)22 71:
1:1 752 2 2)22 75@ 2 2)22 752
15:
1:5 751 1 17)7; 753 5 @@)@@ 751
1:@ 755 1 17)7; ;25 2 2)22 755
1:3 75@ 2 2)22 ;2@ 1 17)7; 75@
1:6 753 2 2)22 ;23 1 17)7; 753
1:7 ;25 2 2)22 ;26 5 @@)@@ ;25
1:; ;2@ @ 62)22 ;27 @ 62)22 ;2@
1:E ;23 5 @@)@@ ;2; 1 17)7; ;23
1:: ;26 5 @@)@@ ;2E 2 2)22 ;26
522 ;27 1 17)7; ;2: 5 @@)@@ ;27
521 ;2; 2 2)22 ;12 3 77)7; ;2;
525 ;2E 2 2)22 ;11 5 @@)@@ ;2E
52@ ;2: 2 2)22 ;15 6 E@)@@ ;2:
523 ;12 2 2)22 ;1@ 5 @@)@@ ;12
526 ;11 2 2)22 ;13 2 2)22 ;11
527 ;15 5 @@)@@ ;16 2 2)22 ;15
52; ;1@ 5 @@)@@ ;17 2 2)22 ;1@
52E ;16 2 2)22 ;1; 5 @@)@@ ;16
52: ;17 1 17)7; ;1E 1 17)7; ;17
512 ;1; 1 17)7; ;1: 2 2)22 ;1;
511 ;1E 2 2)22 ;52 2 2)22 ;1E
515 ;1: 2 2)22 ;51 1 17)7; ;1:
51@ ;52 2 2)22 ;55 2 2)22 ;52
513 ;51 1 17)7; ;5@ 2 2)22 ;51
516 ;55 2 2)22 ;53 2 2)22 ;55
517 ;5@ 2 2)22 ;56 2 2)22 ;5@
51; ;53 2 2)22 ;57 @ 62)22 ;53
51E ;56 2 2)22 ;5; @ 62)22 ;56
51: ;57 2 2)22 ;5E 5 @@)@@ ;57
552 ;5; 1 17)7; ;5: 3 77)7; ;5;
551 ;5E 2 2)22 ;@2 2 2)22 ;5E
555 ;5: 1 17)7; ;@1 5 @@)@@ ;5:
55@ ;@2 2 2)22 ;@5 @ 62)22 ;@2
553 ;@1 2 2)22 ;@@ 3 77)7; ;@1
556 ;@5 @ 62)22 ;@3 2 2)22 ;@5
557 ;@@ 2 2)22 ;@6 1 17)7; ;@@
55; ;@3 1 17)7; ;@7 2 2)22 ;@3
55E ;@6 1 17)7; ;@; 2 2)22 ;@6
55: ;@7 1 17)7; ;@E 5 @@)@@ ;@7
5@2 ;@; 2 2)22 ;@: 2 2)22 ;@;
5@1 ;@E 2 2)22 ;32 1 17)7; ;@E
5@5 ;@: 2 2)22 ;31 1 17)7; ;@:
5@@ ;32 2 2)22 ;35 1 17)7; ;32
5@3 ;31 2 2)22 ;3@ 2 2)22 ;31
5@6 ;35 2 2)22 ;33 1 17)7; ;35
@>5>5211
Fını# Öğretmeni
İBB+Jİ, G+*İ +BKC+G
1@2
@ROBL0M >ARAMA L26>062 L >A%5M5 A!%0>2
0R%0%" %5? :e >O@LAM *L4=>L0R2!0 G*R0 65RAL5 L26>0
(R0%A!6 Y=?;0
1 E)@@
12 E@)@@
1 E)@@
@ 56)22
; 6E)@@
5 17)7;
5 17)7;
1 E)@@
2 2)22
15 122)22
5 17)7;
2 2)22
5 17)7;
5 17)7;
15 122)22
2 2)22
1 E)@@
2 2)22
12 E@)@@
3 @@)@@
1 E)@@
7 62)22
5 17)7;
3 @@)@@
1 E)@@
2 2)22
2 2)22
7 62)22
5 17)7;
2 2)22
3 @@)@@
1 E)@@
3 @@)@@
6 31)7;
2 2)22
1 E)@@
2 2)22
2 2)22
@ 56)22
3 @@)@@
2 2)22
5 17)7;
5 17)7;
5 17)7;
E 77)7;
2 2)22
2 2)22
5 17)7;
2 2)22
5 17)7;
3 @@)@@
15 122)22
E 77)7;
5 17)7;
6 31)7;
7 62)22
11 :1)7;
65!5( G0!0L2!0 G*R0
65RAL5 L26>0
1@1
E 77)7;
5 17)7;
3 @@)@@
6 31)7;
1 E)@@
2 2)22
2 2)22
: ;6)22
12 E@)@@
6 31)7;
5 17)7;
: ;6)22
E 77)7;
7 62)22
11 :1)7;
2 2)22
6 31)7;
5 17)7;
2 2)22
5 17)7;
2 2)22
1 E)@@
6 31)7;
3 @@)@@
2 2)22
5 17)7;
2 2)22
6 31)7;
1 E)@@
2 2)22
: ;6)22
; 6E)@@
6 31)7;
15 122)22
7 62)22
12 E@)@@
5 17)7;
1 E)@@
5 17)7;
1 E)@@
6 31)7;
2 2)22
2 2)22
2 2)22
1 E)@@
2 2)22
2 2)22
2 2)22
5 17)7;
2 2)22
1 E)@@
1 E)@@
2 2)22
5 17)7;
@ 56)22
2 2)22
2 2)22
2 2)22
2 2)22
@ 56)22
1 E)@@
2 2)22
2 2)22
2 2)22
1 E)@@
2 2)22
2 2)22
1@5
2 2)22
2 2)22
@ 56)22
@ 56)22
5 17)7;
2 2)22
5 17)7;
2 2)22
5 17)7;
1 E)@@
@ 56)22
@ 56)22
2 2)22
2 2)22
5 17)7;
1 E)@@
5 17)7;
3 @@)@@
3 @@)@@
1 E)@@
3 @@)@@
5 17)7;
6 31)7;
E 77)7;
3 @@)@@
@ 56)22
3 @@)@@
3 @@)@@
@ 56)22
5 17)7;
2 2)22
2 2)22
2 2)22
5 17)7;
1 E)@@
@ 56)22
5 17)7;
1 E)@@
2 2)22
1 E)@@
@ 56)22
1 E)@@
2 2)22
2 2)22
2 2)22
1 E)@@
; 6E)@@
6 31)7;
; 6E)@@
5 17)7;
1 E)@@
7 62)22
2 2)22
7 62)22
1 E)@@
7 62)22
7 62)22
2 2)22
1 E)@@
: ;6)22
1 E)@@
5 17)7;
@ 56)22
@ 56)22
3 @@)@@
@ 56)22
2 2)22
1@@
1 E)@@
1 E)@@
2 2)22
5 17)7;
2 2)22
3 @@)@@
@ 56)22
3 @@)@@
3 @@)@@
1 E)@@
2 2)22
5 17)7;
3 @@)@@
5 17)7;
; 6E)@@
3 @@)@@
2 2)22
1 E)@@
@ 56)22
1 E)@@
2 2)22
2 2)22
5 17)7;
2 2)22
2 2)22
2 2)22
2 2)22
@ 56)22
3 @@)@@
5 17)7;
6 31)7;
2 2)22
5 17)7;
7 62)22
3 @@)@@
1 E)@@
5 17)7;
1 E)@@
2 2)22
5 17)7;
2 2)22
1 E)@@
1 E)@@
1 E)@@
0R%0% *MR0!J2L0R;0
Y=?;0 YOM!LM 0! Y=%60% 2L% O! MA;;0
MA;;0 M0>!2
1 521 Dkulumuz temiz değil) 3
5 @21 +ile içinde yeteri kadar se!ilmediğimi 'issediyorum) 1
@ 621 Car(ı cinsle arkada(lık etmekten çekiniyorum) 5
3 721 ,eslek seçiminde g-çl-k çekiyor) 3
6 ;21 Mok sinirliyim) 1
7 126 ,idem ağrıyor !e bulanıyor) 1
; 321 Ba(kaları ile ra'at ili(ki kuramıyorum) 1
E 12; Belim ağrıyor) 5
: 512 Dkul doktoru de!amlı okulda bulunmuyor !eya yok) 7
12 51: %! /de!leri çok ağır geliyor) 2
65RA
!O-
MA;;0
!O-
YA!5>
6AY565
,d)521 ,d)@21 ,d)621 ,d)721 ,d);21 ,d)126 ,d)321 ,d)12; ,d)512 ,d)51:
2)22
52)22
32)22
72)22
E2)22
122)22
152)22
77)7;
17)7;
@@)@@
77)7;
17)7; 17)7; 17)7;
@@)@@
122)22
2)22
Madde !'maralar$
Y
ü
z
d
e
l
e
r
A!A
M0!=
A!A
M0!=
77)7;
17)7;
@@)@@
77)7;
17)7;
17)7;
17)7;
@@)@@
122)22
2)22
Y=?;062
ABC
,d)521 ,d)@21 ,d)621 ,d)721 ,d);21 ,d)126 ,d)321 ,d)12; ,d)512 ,d)51:
2)22
52)22
32)22
72)22
E2)22
122)22
152)22
77)7;
17)7;
@@)@@
77)7;
17)7; 17)7; 17)7;
@@)@@
122)22
2)22
Madde !'maralar$
Y
ü
z
d
e
l
e
r
%5? *MR0!J2L0R;0
Y=?;0 YOM!LM 0! Y=%60% 2L% O! MA;;0
MA;;0 M0>!2
1 526 Fını#ımız çok g-r-lt-l-) 2
5 @13 +ilem beni bir an /nce e!lendirmek istiyor) 2
@ ;21 Mok sinirliyim) 2
3 521 Dkulumuz temiz değil) 7
6 @21 +ile içinde yeteri kadar se!ilmediğimi 'issediyorum) 2
7 621 Car(ı cinsle arkada(lık etmekten çekiniyorum) 1
; 721 ,eslek seçiminde g-çl-k çekiyor) @
E 321 Ba(kaları ile ra'at ili(ki kuramıyorum) 1
: 126 ,idem ağrıyor !e bulanıyor) 1
12 523 *ers araçlarımız yeterli değil) 7
65RA
!O-
MA;;0
!O-
YA!5>
6AY565
,d)526 ,d)@13 ,d);21 ,d)521 ,d)@21 ,d)621 ,d)721 ,d)321 ,d)126 ,d)523
2)22
52)22
32)22
72)22
E2)22
122)22
152)22
2)22 2)22 2)22
122)22
2)22
17)7;
62)22
17)7; 17)7;
122)22
Madde !'maralar$
Y
ü
z
d
e
l
e
r
A!A
M0!=
A!A
M0!=
2)22
2)22
2)22
122)22
2)22
17)7;
62)22
17)7;
17)7;
122)22
Y=?;062
ABC
,d)526 ,d)@13 ,d);21 ,d)521 ,d)@21 ,d)621 ,d)721 ,d)321 ,d)126 ,d)523
2)22
52)22
32)22
72)22
E2)22
122)22
152)22
2)22 2)22 2)22
122)22
2)22
17)7;
62)22
17)7; 17)7;
122)22
Madde !'maralar$
Y
ü
z
d
e
l
e
r
65!5( G0!0L2!;0
Y=?;0 YOM!LM 0! Y=%60% 2L% O! MA;;0
MA;;0 M0>!2
1 ;21 Mok sinirliyim) 1
5 521 Dkulumuz temiz değil) 12
@ @21 +ile içinde yeteri kadar se!ilmediğimi 'issediyorum) 1
3 621 Car(ı cinsle arkada(lık etmekten çekiniyorum) @
6 721 ,eslek seçiminde g-çl-k çekiyor) ;
7 321 Ba(kaları ile ra'at ili(ki kuramıyorum) 5
; 126 ,idem ağrıyor !e bulanıyor) 5
E 526 Fını#ımız çok g-r-lt-l-) 1
: @13 +ilem beni bir an /nce e!lendirmek istiyor) 2
12 523 *ers araçlarımız yeterli değil) 15
65RA
!O-
MA;;0
!O-
YA!5>
6AY565
,d);21 ,d)521 ,d)@21 ,d)621 ,d)721 ,d)321 ,d)126 ,d)526 ,d)@13 ,d)523
2)22
52)22
32)22
72)22
E2)22
122)22
152)22
E)@@
E@)@@
E)@@
56)22
6E)@@
17)7; 17)7;
E)@@
2)22
122)22
Madde !'maralar$
Y
ü
z
d
e
l
e
r
A!A
M0!=
A!A
M0!=
E)@@
E@)@@
E)@@
56)22
6E)@@
17)7;
17)7;
E)@@
2)22
122)22
Y=?;062
ABC
,d);21 ,d)521 ,d)@21 ,d)621 ,d)721 ,d)321 ,d)126 ,d)526 ,d)@13 ,d)523
2)22
52)22
32)22
72)22
E2)22
122)22
152)22
E)@@
E@)@@
E)@@
56)22
6E)@@
17)7; 17)7;
E)@@
2)22
122)22
Madde !'maralar$
Y
ü
z
d
e
l
e
r
B*L=ML0R2! Y=?;0 OR>ALAMALAR5 GRA(2M2
1) B/l-m 5) B/l-m @) B/l-m 3) B/l-m 6) B/l-m 7) B/l-m ;) B/l-m
2)22
6)22
12)22
16)22
52)22
56)22
@2)22
@6)22
32)22
36)22
16):3
@E)6E
7)E3
1:)5;
5@)23
5@):7
13)7@
B<lümler
Y
ü
z
d
e

O
r
t
a
l
a
m
a
l
a
r
$
A!A
M0!=
A!A
M0!=
1) B/l-m 5) B/l-m @) B/l-m 3) B/l-m 6) B/l-m 7) B/l-m ;) B/l-m
2)22
6)22
12)22
16)22
52)22
56)22
@2)22
@6)22
32)22
36)22
16):3
@E)6E
7)E3
1:)5;
5@)23
5@):7
13)7@
B<lümler
Y
ü
z
d
e

O
r
t
a
l
a
m
a
l
a
r
$
B*L=ML0R2! (R0%A!6 OR>ALAMALAR5 GRA(2M2
1) B/l-m 5) B/l-m @) B/l-m 3) B/l-m 6) B/l-m 7) B/l-m ;) B/l-m
2)22
2)62
1)22
1)62
5)22
5)62
@)22
@)62
3)22
3)62
6)22
1):1
3)7@
2)E5
5)@1
5);7
5)EE
1);7
B<lümler
(
r
e
k
a
n
s


O
r
t
a
l
a
m
a
l
a
r
$
A!A
M0!=
A!A
M0!=
1) B/l-m 5) B/l-m @) B/l-m 3) B/l-m 6) B/l-m 7) B/l-m ;) B/l-m
2)22
2)62
1)22
1)62
5)22
5)62
@)22
@)62
3)22
3)62
6)22
1):1
3)7@
2)E5
5)@1
5);7
5)EE
1);7
B<lümler
(
r
e
k
a
n
s


O
r
t
a
l
a
m
a
l
a
r
$

Liseler İçin) anket sorularına verdikleri yanıtları; hazırlanmıştır. önce cinsiyetini

ukarıdan aşağıya doru giriniz.

ıcı metinler bulacaksınız.
ekrandaki Sonuç Üret butonunu

ncinin Cinsiyetini mutlaka giriniz.

lüm) işaretleyebilecekleri varsayımı

maraları alt alta yazılmalıdır.

zde Ortalamalarını, Erkek, Kız ve

arak alabileceksiniz.

am ölçütleri kullanılarak maddelere

yla kağıda dökebileceksiniz.

alarını ilgili sütuna girmeniz

ANA MENÜ

tıklayınız.

Ekran Alanı 800 x 600 Piksel

fe Öğretmeni E-Mail : olgunalim@hotmail.com m.

AN AN A A ME ME NÜ NÜ

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->