P. 1
3A-kimyasal-türler-arası-etkileşimler

3A-kimyasal-türler-arası-etkileşimler

|Views: 1,767|Likes:
Yayınlayan: islambozan

More info:

Published by: islambozan on Feb 26, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

Kimyasal Türler ve Etkileşimleri

Tahmini süre:12saat

Mehmet Türk 2010

Konu Başlıkları 1. Kimyasal Türler 2. Kimyasal Türler Arasındaki Etkileşimler 3. Kimyasal Bağların Oluşum Mekanizması 4. Güçlü ve Zayıf Bağların Oluşması ve Kopması

moleküller ve radikaller gelmektedir. . pozitif ve negatif iyonlar. nötr atomlar.3. Kimaysal Tür Atom Formülü Helyum (He) Lewis Yapısı He: Atom molekül Molekül Neon (Ne) Azot (N2) Karbondioksit (CO2) Atmosferin bileşimindeki soy gazlar verilen Lewis yapılarından da anlaşılacağı gibi en yüksek enerji düzeyinde maksimum sayıda elektron bulundurdukları için kararlıdır ve doğada atomlar halindedir.1.1 Kimyasal Türler kimyasal türler denildiğinde aklımıza.

.Elementlerin Lewis Yapıları Atmosferin bileşimindeki soy gazlar verilen Lewis yapılarından da anlaşılacağı gibi en yüksek enerji düzeyinde maksimum sayıda elektron bulundurdukları için kararlıdır ve doğada atomlar halindedir.

Bu etkileşimler sonucunda her biri bağımsız olma özelliğini kaybederek molekül haline geçerler.Atomlar. değerlik elektron sayılarından da anlaşılacağı gibi kararsızdır ve doğada tek atom olarak bulunmaları güçtür. O2 ve CO2 nin yapılarını incelersek.Her bir atomun soygaz elektron düzenine geçtikleri görülür. Örnek olarak: N2. Kararlı yapıya ulaşabilmek için birbirleriyle ya da başka kimyasal türlerle etkileşirler. .

. Ortalama çapları 10 -8 cm civarındadır. Veya. Gözle görülmesi imkânsız.Atom Atom: Elementlerin özelliğini taşıyan en küçük birimine atom denir. maddenin en küçük birimine atom denir. fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamayan. çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile incelenebilir.

Molekül Genel olarak molekül... SO2. Bileşik Moleküller: CO2. O2.gibi. N2. P4. . AlCl3. en küçük parçasıdır. Cl2 . NOT: NaCl. Atomik Moleküller. NO2. NaNO3 gibi iyonik bileşikler gerçekte molekül değil iyonik kristaller olarak bilinirler. S8 … gibi. F2 . saf kimyasal maddenin (Element ya da bileşik) kendi başına bütün kimyasal bileşimini ve özelliklerini taşıyan.

aldığı elektron sayısı kadar -yükle yüklenir. + yüklü iyonlara KATYON. . İşte bu + ve yüklü atomlara İYON denir.yüklü iyonlara da ANYON denir. Elektron aldığında. elektron verdiğinde verdiği elektron sayısı kadar + yükle yüklenir. ANYON NO3: Nitrat H+ KATYON : Proton SO3= SO4= CO3= CrO4= : Sülfit : Sülfat : Karbonat : Kıromat Na+ Mg+2 Ca+2 Al+ 3 : Sodyum : Magnezyum : Kalsiyum : Alüminyum .İyon Bir atom.

yüksek enerjili ve kararsız ara ürünlerdir.Radikal: Dubletini ve oktetini tamamlamamış yukarıda verilen atomlar gibi. . Radikaller. bir ya da daha fazla ortaklaşmamış elektronu bulunan kimyasal türlere serbest radikaller veya radikaller adı verilir.

Atmosferde oluşan çoğu tepkimelerde serbest radikaller önemli bir roloynar.Radikallerin oluşumu: Doğal gaz yakıldığında alev içinde ·CH3 ve -OH radikalleri geçici yapılar olarak bulunur. . Ayrıca -OH fotokimyasal tepkimeler sonucunda. atmosferde eser miktarda oluşur.

.

Tabloda bırakılan boşlukları 20 şer örnek yazınız? Atom Molekül İyon Radikal .

Cl2 gazı bulunan kap. c) Eritilen potasyum metali klor gazı bulunduran kabın içine boşaltılıyor. . birkaç deneyi hatırlayarak işe başlayalım. Sonuç: Metal ametal arasında iyonik baü oluşmuştur.1. ç) Beyaz renkli KCl kristalleri elde ediliyor.3.2 Kimyasal Türler Arasındaki Etkileşimler Bu konunun anlaşılması için daha önceden bildiğimiz. b) Alınan potasyum metali uygun bir kapta erime noktasına kadar ısıtılıyor. eritme kabı. Deneyin yapılışı: a) Oda sıcaklığında bir miktar potasyum metali alınıyor. Deney-1 Gerekli malzemeler: K metali. ısıtıcı.

Sonuç: Farklı yüklü iyonlar birbirlerini çekerek.Deney-2 Gerekli malzemeler: Deney tüpleri. . c) Sarı renkli PbI2 katısı elde ediliyor. Pb+2 I.iyonlarının çözeltileriler. b) Pb+2 içeren çözelti ile I.içeren çözeltiler karıştırılıyor. etkileşirler. Deneyin yapılışı: a) iki ayrı deney tüpünde Pb+2 ve I.içeren çözeltiler hazırlanıyor.

Deneyin yapılışı: a) Bir parça pamuğa birkaç damla NH3 alınıyor. NH3 ve HCl çözeltileri. . Cam boruda NH4CI'ün beyaz bir halka oluşturduğu görülüyor. c) NH3 ve HCl damlatılmış pamuklar cam borunun uçlarına aynı anda kapatılıyor.Deney-3 Gerekli malzemeler: Uzun cam boru. b) Başka bir parça pamuğa da birkaç damla HCl alınıyor. bir miktar pamuk. Sonuç: Asitle bazlarla tepkimeye girerek tuzları oluştururlar.

Deneyin yapılışı: a) iki deney tüpünden birine bir miktar saf su.Deney-4 Gerekli malzemeler: iki deney tüpü. b) Her iki deney tüpüne de aynı anda bir parça Zn metali atılıyor. Zn parçaları. . diğerine HCl çözeltisi konuyor. saf su. Sonuç: Aktif metaller HCl ile tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkartırlar. HCl çözeltisi. c) Saf su bulunan deney tüpünde Zn metalinde herhangi bir değişiklik olmadığı gözlenirken HCl çözeltisi bulunan tüpte ise Zn metalinin HCl çözeltisi ile etkileştiği gözleniyor.

farklı cins elektrik yükleri bir birlerini çekerler. bağıntısından bulunur. ne de çekerler. Fakat bu kuvvetler çekme yönündedirler. birbirlerine uyguladıkları itme ya da çekme kuvveti. Cisimlerin yükleri “q1” ve “q2” aralarındaki uzaklık “r” ise. Bunlar. Zıt cins yüklü cisimler birbirlerini çekerler. Bu durumda da cisimler birbirlerine zıt yönde kuvvet uygularlar.1. Bu itme ve çekme kuvvetine elektro statik kuvvet denir.3.f f çekme + F= k q1.3 Kimyasal Bağların Oluşum Mekanizması r f + itme + f f itme r f . + ve – elektrik yükleridir. ne iter. Bu elektrik yüklerine durgun elektrik ya da elektro statik denir. . Aynı cins elektrik yükleri bir birlerini iterken.q2 r2 Elektrostatik Çekim: Sadece 2 cins elektrik yükü vardır. Yüksüz cisimler ise birbirlerine kuvvet uygulayamadıkları için.

1.3.3 Kimyasal Bağların Oluşum Mekanizması .

2. Negatif yüklü elektronlar birbirini iter. Pozitif yüklü çekirdekler birbirini iter. 3.1. 1.3 Kimyasal Bağların Oluşum Mekanizması Birbirinden çok uzakta bulunan iki bağımsız kimyasal tür. birbirine yaklaştığında türlerin elektron bulutları ve çekirdekleri arasında çeşitli elektrostatik etkileşimler meydana gelir. Pozitif yüklü çekirdekler komşu kimyasal türün elektronlarını çeker. Birbirine yaklaşan iki bağımsız kimyasal türün elektron bulutları ve çekirdekleri arasında meydana gelen elektrostatik çekme ve itme kuvvetleri şekilde gösterilmiştir. .3.

Van der Waals bağları a.(Metalik bağ hakkında kesin bir birliktelik yoktur. Zayıf etkileşimlere fiziksel bağ da denir. Dipol-indüklenmiş dipol bağları iii.Güçlü ve Zayıf Etkileşimler Aynı anda gerçekleşen etkileşimler karşılaştırıldığında çekme kuvvetlerinin aşırı baskın olduğu durumlarda güçlü etkileşimler oluşur. Metalik Bağlar Zayıf Etkileşimler 1. Kovalent Bağlar 3.) Çekme-itme kuvvetleri farkının küçük olduğu durumlarda ise zayıf etkileşimler meydana gelir. Güçlü etkileşimlere kimyasal bağ da denir. İyon-dipol bağları c. Güçlü Etkileşimler 1. Hidrojen bağları . iyonik Bağlar 2. Dipol-dipol bağları b. İndüklenmiş dipol bağlar i.lndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol bağları 2. lyon-indüklenmiş dipol bağları ii.

1. . Başka bir H atomu ile kimyasal bağ yaparak hem kararlı hem de düşük enerjili hale gelir. Kararsız durumda kalabilmesi için yüksek enerji gerekir. H2 molekülündeki 1 mol H-H bağını kırarak H atomiarını elde etmek istersek bu defa ortama 436 kJ enerji vermemiz gerekir. H atomu tek elektrona sahip olduğu için kararsızdır. Düşük enerjili hale geçerken bulunduğu ortama enerji verir.3.4 Güçlü ve Zayıf Bağların Oluşması ve Kopması Kimyasal türler arasında meydana gelen zayıf etkileşimlerin nedeni türlerin kararlı olabilmek için daha düşük enerjili durumu tercih etmesidir. Örneğin.

iyonlar arasındaki çekme kuvvetleri artacağından bağı koparmak daha çok enerji ister. 1 mol H2 (g) molekülü atomlarından oluşurken (436 kJ) enerji açığa çıkar. Bu enerjiye bağ enerjisi denir.Bağ enerjisi: Kimyasal bağ oluşurken açığa çıkan enerji. İki atomlu moleküllerde 1 mol XY’nin ayrışması için gereken enerjiye molar bağ enerjisi denir. Aynı koşullarda 1 mol H–H bağını kırmak için aynı miktar enerji gerekir: H2 (g) + 432 kJ/mol → H (g) + H (g) . Moleküllerde iki atom arasındaki bağ sayısı arttıkça bağ uzunlukları azalır ve bağ enerjileri artar. Bağın iyon karakteri arttıkça. H (g) + H (g) → H2 (g) + 436 kJ/mol Bu tepkimeye göre. Bağ enerjisi ne kadar büyükse oluşan bileşik o kadar sağlamdır. bu bağları kırmak için moleküle verilmesi gereken enerjiye eşittir.

Bu nedenle katının erimesi. Fiziksel değişmelerde de madde düşük enerjili durumu tercih eder. Ancak madde gazdan sıvıya. . sıvıdan katıya geçerken düşük enerjili hale geldiği için ortama enerji verir. sıvının buharlaşması enerji isteyen değişmelerdir. Bağ enerjisi kırılan 1 mol bağ başına kJ (kilojoule) cinsinden verilir.İki atomlu bir gaz molekülünü gaz halde nötral atomlara ayırmak için verilmesi gereken enerjiye bağ enerjisi denir.

Kırılan bağlar: H – H ve F – F bağlarıdır.Bağ Enerjilerinin Hesaplanması H – H (g) + F – F (g) → 2 (H – F) (g) tepkimesinde. Oluşan bağlar: İki H – F bağı oluşurken 2 x 565 = 1130 kJ/mol açığa çıkar(ekzotermik). Bağları kırmak için enerji veririz. Bağları kırmak için: 432+ 155 = 587 kJ/mol gerekir. Net Enerji: 1130 – 585 = 545 kJ/mol'dür. Oluşan bağlar: iki H – F bağıdır. Bağ oluşunca enerji alırız. H2 (g) + F2 (g) → 2HF (g) + 545 kJ/mol (∆ H = -131 Kkal/mol) . Verilen ve alınan enerjilerin farkı tepkimenin bağ entalpisini (enerji blançosunu) gösterir.

Fiziksel bağlar oluştuğunda veya koptuğunda ise maddenin fiziksel halinde değişiklik olur ancak kimliğinde değişiklik olmaz. Zayıf etkileşimleri yenmek için ise 40 kJ mol-1den daha az enerji gerekir. Kuvvetli etkileşimler Zayıf etkileşimler Kimyasal bağlar oluştuğunda veya koptuğunda yeni kimyasal türler meydana geldiği için maddenin kimliği değişir.Kimyasal Türleri Birbirinden ayrılması Kimyasal türleri birbirinden ayırmak için yaklaşık olarak 40-50 kJ mol-1 veya daha yüksek enerji gerekiyorsa bu türler arasında kimyasal bağ oluştuğu kabul edilir. .

hangilerinin zayıf etkileşimler sonucu oluştuğunu tartışınız? .Etkinlik: Aşağıda verilen değişimlerden hangileri güçlü etkileşimler.

Etkinlik: Aşağıda verilen değişimlerden hangileri güçlü etkileşimler. hangilerinin zayıf etkileşimler sonucu oluştuğunu tartışınız? .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->