P. 1
Et_ve_et_urunleri_analizi

Et_ve_et_urunleri_analizi

|Views: 154|Likes:
Yayınlayan: rhmntrn

More info:

Published by: rhmntrn on Feb 24, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2014

pdf

text

original

www.kimyaturk.

net

GIDA TEKNOLOJĐSĐ

ET VE ET ÜRÜNLERĐ ANALĐZLERĐ

ĐÇĐNDEKĐLER :

-

-

ET VE BĐLEŞENLERĐ Numune Alma Histolojik Muayeneler Serolojik Muayeneler Duyusal Muayeneler Fiziksel Muayeneler • pH Değerinin Ölçümü • Redokspotansiyelin Ölçümü • Su Aktivitesi Değerinin Ölçümü • Ultraviyole Işığı Altında Đnceleme Kimyasal Muayeneler • Bağlayıcı Doku Tayini • Boya Maddelerinin Belirlenmesi • Ham Selüloz Tayini • Ham Protein Tayini • Hidroksiprotein tayini • Toplam Kreatinin Tayini • Kokuşmanın Tayini • Kül Tayini • Nitrat Tayini • Nitrit Tayini • Nişasta Tayini • Rutubet Tayini • Yağ Tayini • Tuz Tayini • Kanın Đyi Akıtılıp Akıtılmadığının Tespiti • Fosfor Tayini • Kalsiyum Tayini

2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 15 16 17 20 22 23 25 26 27 30 31 33 34 36 37

2

ET VE ET ÜRÜNLERĐ ANALĐZLERĐ
ET Azotlu besi maddelerinin ve bu aşamada biolojik değeri yüksek hayvansal proteinlerin anorganik maddelerin ve bir çok önemli vitaminlerin başlıca kaynağı ettir. Et kasaplık hayvanların, kuşların, balıkların, kümes ve av hayvanlarının yenebilen kısımlarıdır. Et denilince yenebilen hayvanların kas kısımları yani daha ziyade kas eti anlaşılır. Et, başta kas dokusu olmak üzere kas, epitel, kemik, sinir, yağ ve bağ dokuları yapısında bulunduran hayvansal bir besin olarak tanımlanır.

Et ve Bileşenleri: Etin başlıca bileşenleri su, protein, yağ ve anorganik maddelerdir. Az oranda da karbonhidrat, organik asitler, vitaminler ve enzimler bulunur. Yağı ayrılmış ette ortalama; • • • • % 70 – 75 Su % 13 – 22 Azotlu maddeler % 0.5 – 3.5 Yağ % 1 anorganik maddeler bulunur.

Sudan sonra en çok bulunan bileşeni olan protein etin en önemli kısmını oluşturur. En bol bulunan kas proteini, suda çözülmeyen globülin kompleksi, oktomiyosin olup kas lifinin kasılmasından sorumludur. Etin yenmeyen kısmında önemli miktarda bulunan kologen, deri, kemik ve kaslarda bağ dokusunun temel bileşimini teşkil eder. Keratin, saç, boynuz, tırnak ve epidermisin dış tabakasını oluşturur. Elastin, kemikleri ve başka organları birbirine bağlayan bağların temel proteinir ve kan proteinleri vardır. Et de karbonhidratlardan daha çok 0.05 – 0.18 oranında glikojen bulunur. Glikojence daha zengin karaciğerdir. Glikojenin hidrolizinden teşekkül etmiş % 0,1 - 0,5 kadarda glikoz ve maltoz bulunur. Ete bağlı olarak bulunan yağlar daha ziyade palmitin, sterin ve olain asidin oliseridlerinden yapılmışlardır. Bunun yanında % 2 miktarda kolestirin ( % 0,1 - 0,2 ) ve yaklaşık olarak % 2.6 – 5 lesitin vardır. Aktif biolojik, önemli bir temel yağ asidi arahidan asit hayvansal yağda bulunur. Etin tuzları başlıca potasyum fosfat olmak üzere kalsiyum ve magnezyum fosfat ve NaCI'den ibarettir. Az miktarda demir, miyoglobinde bulunur.Ve pek az silis ve sülfat iyonu vardır ki bunun da hemen hepsi protein kükürtünden ileri gelir. Etin külü % 0,8 - 1,8’dir.

3

Karaciğer, böbrek ve kalp dışında kas eti vitaminler bakımından nispeten fakirdir. Bununla birlikte var olan tiamin, rifoblamin, niasin, ve B vitamin grubunun diğer üyeleri avitaminozu önleyecek miktardadırlar. Ette de A vitamini bulunmaktadır. C vitamini ise bazı araştırıcılara göre az miktarda vardır.

Numune alma : 1- Numune alma araç ve kapları 2- Kimyasal analizler için; 3- Numune alma araç ve kapları "kuru ve temiz olmalıdır. 4- Duyusal analizler için; 5- Numune alma araç ve kapları kuru, temiz olmalıdır. Mamule herhangi bir tat, koku bulaştırmamalıdır. Numune Alma Đşlemi: Herhangi bir büyüklükte olup tek başına paketlenmiş veya hazırlanmış et ve et mamulleri ile ağırlıkları 2 kg'ı geçmeyen et parçaları (sosisler ve konserve mamulleri gibi) Bir birim veya parçanın tümü partiyi temsil edecek miktarda ilk numune olarak alınır. -Karkaslar veya ağırlıkları 2. kg'ı geçen et parçaları (kol, but kuzu karkasları gibi) Partiyi temsil edecek miktarda alınan et numuneleri, duyusal muayeneler veya laboratuarda yapılacak deney ve muayeneler (kimyasal veya bakteriyolojik) için ayrılırlar. Karkas veya büyük et parçasından numune hiçbir zaman bütünü temsil edemez. Bu nedenle ilk numunenin alınışında, numunenin alınış amacına göre aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanır. a) Yüzey numuneleri (Örn: koliform veya salmonella tayini için); etin bütün yüzeyi, pens ile tutulan ve steril su ile nemlendirilmiş büyük bir pamukla silinerek alınır. b) Laboratuarda yapılacak kimyasal deney ve bakteriyolojik muayeneler için 500 g 1.000 g ağırlığındaki kesilmiş parçalar, mümkün olduğunda, daha önce kesilmiş olan bir yerden ve ete en az zarar verecek biçimde alınmalıdır. c) Kemik seviyesinde, deride oluşan kokuşmaların nedenlerini anlamak amacı ile

yapılacak bakteriyolojik muayeneler için derin kas numuneleri, karkasın bozulma görülen kısmından paslanmaz çelik, steril bir myectom ile veya dondurulmuş etlerde matkapla alınmalıdır. d) Yağ numuneleri mümkün olduğunca böbrek yağından alınmalıdır.

4

Histolojik muayene yapılamadığı hallerde kuvars lambası veya maserasyon deneyleri uygulanır. ± 0. (Kaynak 1) HĐSTOLOJĐK MUAYENELER ET VE MAMULLERĐ – HĐSTOLOJĐK MUAYENELER Sucuk. ortası çukur Mikroskop Genel laboratuar araç ve gereçleri Ayıraç ve Çözeltiler : Formalin çözeltisi. Bir paralel örneğin de soğukta korunmak üzere "şahit numune" olarak ayrılması gerekir. seyreltik Eosin çözeltisi. sıfak. Bütün halindeki örnek parşömen kağıdına veya selofan folyaya sarılarak gönderilmelidir. Mümkün olduğu kadar steril koşullarda alınmalıdır. makas. gönderme süresinin 2 saati aşacağı durumlarda örneklerin ısı derecesi 4-9°C olan termos. tendo gibi etten başka maddelerin araştırılmasında fiziksel ve histolojik muayeneler yapılır. çanta veya kutularda taşınması veya gönderilmesi sağlanmalıdır.Gereç : Analitik terazi. % 10'luk Alkol. (steril pens. sosis ve salamda. cam kavanozlar) Alınan et ürünü örneklerinin en geç 2 saat içerisinde laboratuara ulaştırılması gerekir. % 10'luk Eter Erlich'im asit hematoksilen çözeltisi Hidroklorik asit çözeltisi. Örnekler bir tutanakla laboratuara sevk edilir. kendi standardının katılmasını yasakladığı iç organ.Şüphe üzerine satış yerlerinden örnek alınırken kaide olarak et numunelerinden tam durumdaki bir adedi alınır. % 96'lık Ksilol Kanada balzamı 5 . Araç .1 g duyarlıkta Mikrotom Porselen kap. Örnekler. Bu amaçla polietilen folya veya tabakalardan da yararlanılabilir.

Sonra boyamaya geçilir. Mikrotomda 10 . I.Đşlem : Numunenin çeşitli yerlerinden olmak üzere en az 125g alınır. Ağzı delik mantarlı bir kaba konarak bol su ile yıkanır. Buradan çıkarılarak içinde su bulunan ikinci kaba konur ve yıkanır. Đyice kuruduktan sonra ksilol'e daldırılıp çıkarılır. Birine Erlich'in asit hematoksilen çözeltisi. Kesit buradan alınarak % 10'luk Eosin çözeltisi içine atılır. Bu numunelerden yüzeyi 1 . Etin türünü tespit için yapılacak serolojik muayenede çöktürme (precipitation) deneyi uygulanır. Bu parçalar % 10'luk formalin çözeltisinde 12 ila 24 saat tespit edilmek üzere bırakılır. Buradan içi su ile dolu cam kaplara alınır. diğerine adi su. Çok yağlı numuneler önce eterden geçirilerek yağı alınmalıdır. rengi çıkmayıncaya kadar deklore edilir. En az iki saat suyu değiştirilmek suretiyle yıkanır. Boyama. suya daldırılarak bir ince fırça veya öze yardımı ile kesit.12 mikron kalınlığında olmak üzere kesilir ve bu kesitler ya damıtık su veya kaynatılmış ve soğutulmuş suya atılır. YÖNTEM : Çöktürme Deneyi ile Serolojik Muayene Araç ve Gereç : 6 . iki dakika boyanır. Sudan alınan kesit önce hematoksilen içine atılır ve burada yaklaşık olarak 8 dakika tutulur. Kurumaya bırakılır. Bu maksatla kap 2 saat kadar su altında tutulur ve parçalar jiletle düzeltilerek dondurma mikrotomunda dondurulur. kurumaya bırakılır ve sonra daldırma mikroskop altında dokuların durumu incelenerek içinde iç organlar olup olmadığı tespit olunur. Tekrar suya alınır. üçüncüsüne de seyreltik hidroklorik asit çözeltisi konur. Daha önceden iyice yağı giderilmiş lam. (Kaynak 2) SEROLOJĐK MUAYENE ET VE MAMULLERĐ – SEROLOJĐK MUAYENE Etin hangi hayvan türüne ait olduğunu tespit etmek için serolojik muayene yapılır. Ayrıca mikrobiyolojik muayenede sonuç alınamayan hallerde de aglutinan serumlarla serolojik muayeneye baş vurulur. Formalin çözeltisinde tespit olunan parçalar çıkarılır.3 ve derinliği 5 mm olan parçalar kesilir. 3 adet ortası çukur porselen kap alınır. Buradan çıkarılarak 96°C'lik alkolde deklore edilir. ıslak iken üzerine bir damla Kanada balzamı konur ve arada hava kalmayacak şekilde üzerine lamel konarak kapatılır. lam üzerine alınır. Sonra içinde seyreltik hidroklorik asit olan kaba konur.

Brucella. 1/1000 . Askoli tüpüne önce süzüntüden daha sonra dikkatle 0. Bir gece buzdolabında bırakılır.serumlardan katılır. Paratifo A. kullanılan seruma ait etin bulunduğunu gösterir. değilse sodyum hidroksit çözeltisi ile nötr hale getirilmelidir. Tüpler 20 dakika oda sıcaklığında bekletilir. Bu süzüntünün kullanılmağa elverişli olup olmadığı. Süzüntü nötr olmalıdır. Coli. Denemede kullanılacak olan serumlar olmalıdır. şarbona karşı hazırlanmış antipresipiten serumdur. Duruma göre iki saat 37°C'lık etüvde bırakılmak suretiyle aynı sonuç elde edilir. Tüp bulunmadığı tüp bulunmadığı takdirde ucu çekilmiş pastör pipeti de kullanılabilir. Araç . 37°C'ye ayarlanabilen Askoli tüpleri Porselen havan Genel laboratuar araç ve gereçleri Ayıraç ve Çözeltiler : Çeşitli hayvan etlerine karşı hazırlanmış çöktürücü (presipitan) serumlar. Paratifo B ve benzeri patogen mikroorganizmaların tespitinde bu mikroplara karşı hazırlanmış özel agglutinan serumlar kullanılarak yapılacak serolojik muayenede agglutinasyon deneyi uygulanır. Süzüntü ile antiserum arasında oluşan beyaz halka.- Etüv.000 . Reaksiyon ASKOLĐ tüplerinde uygulanmalıdır.Gereç : Lam Öze 7 .1/20. süzgeç kağıdı veya asbestten süzülerek berraklaştırılır. Đşlem : Yağlarından iyice ayrılmış olan 30 g kadar numuneye 50 ml steril tuzlu su katılarak küçük parçalara ayrılıncaya kadar dikkatle steril porselen havanda bir miktar steril kumla ezilir.05 ml anti . YÖNTEM : Agglutinasyon Deneyi ile Serolojik Muayene Salmonella. ancak burada kullanılacak serum. % 0. Ertesi gün ezilen numune pamuk.000 duyarlı Tuzlu su (serum fizyolojik) veya steril damıtık su. Şarbon aranmasında aynı deney uygulanır.9'luk steril Steril kum II.1/10. Proteus. 1ml'lik süzüntüye % 1'lik nitrik asit çözeltisinden ve sulfosalisilik asitten bir iki damla damlatılarak anlaşılır. hafif test için yeteri derecede proteinli maddelerin geçtiğini gösterir.

Sığırlar fazla miktarda ve uzun zaman yağ fabrikaları küspeleriyle beslendikte. Etin Rengi: Soluk. Fakat bu madde ette. (Kaynak 2) Agglutinan Serumlar DUYUSAL MUAYENE Burada etlerin fiziki vasıflarından bahsedilecektir. hemoglobinin fazlalığı dolayısıyla koyu kırmızıdır. erkekliğine. 8 . Genç ineklerin ve öküzlerin etleri açık kırmızı renktedir. Etin renkli maddesi kimyevi olarak hemoglobinin aynıdır. hemen hemen altıncı aya kadar beyaz renkte görünürler.- Genel laboratuar araç ve gereçleri Ayıraç ve Çözeltiler : Đşlem : Şüpheli mikrop kolonisi çok az bir miktar fizyolojik tuzlu su ile karıştırılır. Mezbahada veya dışarıda kesilen hayvanlarda etlerin fazla kanlı bulunması. yaşına göre de farklılıklar gösterir. bir hastalık neticesinde kalp faaliyetinin azalarak kesim esnasında kanın iyi akmadığına delalet eder. hafif kırmızı ve koyu kırmızı arasında farklar gösterir. Etteki hemoglobin miktarı. bundan bir öze dolusu alınarak lamın bir köşesine konur. Etin rengi. Sütle semirtilen danaların etleri. Bu tarzda etin az çok kırmızı renkte görülmesinde tesiri vardır. Bunun için uzviyet içerisinde en koyu olanlar kalp ve diyafragma kaslarıdır. bunların yağları da çok beyazdır. adale primitif fibrinlerinin havi olduğu hemoglobin miktarına bağlıdır. hayvan nevilerine göre farklı olduğu gibi. aynı neviye ait hayvanlarda da verilen yeme. Đyi lezzetli bir et merada beslenen hayvanlardan elde edilir. ette balık yağı kokusu ve lezzeti görülür. hayvanın dişiliğine. Kasaplık hayvanların etleri ise. süt emdikleri devrede az çok beyaz soluk kırmızı renktedir. agglutinasyon müspettir. Etin ve yağın evsafı üzerinde yemin de büyük tesiri vardır. Etin rengi. Boğaların etleri ise. hangi mikrobun agglutinan serumu kullanılmışsa o mikrop üremiş demektir. 1 . Lam elde tutularak devir hareketleri yapılır. yaşadıkları müddetçe etler soluk renktedir. Bunun yanına agglutinan serumdan bir damla ilave edilir ve öze yardımı ile iyice karıştırılır.2 dakika içinde topaklaşmalar görülürse. adale fibrinlerinin myonisi ile birleşmiş bir halde bulunur. Tavşan ve tavuklarda. etlerinin ve yağlarının fiziki evsafı ve kimyevi terkipleri dolayısıyla da lezzeti üzerinde kötü tesirler hissedilir. adalelerin çalışmaları nispetinde fazladır. Fazla miktarda balıkla beslenen domuzlarda.

Üretim yerlerinde ise genellikle portatif pH metreler kullanılarak doğrudan doğruya ürün üzerinde ölçümler yapılır. Elektrod doymuş potasyum klorür eriyiğinde tutularak korunmalıdır. b. Burada ters bir orantı vardır. Platin elektrodun doyurulmuş kalomel elektroduna 9 . Behere alınan homojenizatın pH metrenin elektrotlarını örtecek yükseklikte olması gerekir.Redokspotansiyelin ölçümü Redüksiyon ve oksidasyon olayında kaide olarak bir proton geçişi söz konusudur. örneğin ısı derecesi 20'C'a ayarlanır. önceden ürüne uygun bir kanalın açılması gerekir. Ayar düğmesi bulunmayan modellerin kullanılması halinde. Ortamın pH değerinin yükselmesiyle redokspotansiyeli azalır. Homojenizattan uygun bir miktar temiz bir behere aktarılır.pH değerinin ölçümü Elektro pH metreler kullanılarak yapılır. Elektrodun temizlenmesi: Đkinci bir ölçüme geçilmeden önce pH metrenin elektrodu % 96'lık etil alkol veya su ile doyurulmuş dietil eterle silinerek temizlenir ve destile su ile yıkanır. (Kaynak 6) FĐZĐKSEL MUAYENELER a. Birleşik elektrotların ise destile suya daldırılmış durumda bekletilmesi gerekir. Sert yapılı ürünlerde ve cam elektrotların kullanılması halinde. Portatif pH metrelerle yapılan ölçümde ise özel kılıf içerisindeki (korumak) elektrod et ürününe saplanır. Elektro pH metrenin ayarlanması: Isı derecesi ölçümün yapıldığı yerin sıcaklığına yakın olan tampon solüsyonuyla pH metre ayarlanır. Etlerde ahır ve süt kokusu duyulabilir. (Resim 1) Örneğin hazırlanması: Et ürünü yüksek devirli homojenizatörler (Ultra-Turrax) kullanılarak homojenize edilir. Bu nedenle redokspotansiyel sistemin o andaki pH değerine bağlı kalır. Elektrometrik ölçümlerde rH değeri elektrotlar arasındaki potansiyel farkından hesaplanır. Buna dayanarak pH değerleri esas alınmak suretiyle bunlara karşı gelen redokspotansiyeli değerleri "rH" ile gösterilmiş ve bir cetvel haline getirilmiştir. homojenizatın ısı derecesine göre ayarlanır. En az iki ölçüm yapılarak ortalama değer esas olarak alınır. Laboratuara gönderilen etler ve et ürünlerinden hazırlanan homojenizatta pH değeri ölçülür. Elektrodun et ürünüyle tam temasını sağlamak için kanalın içersine birkaç damla destile su damlatılmalıdır. Ölçüm: pH metre.Etlerin koku ve lezzeti de kasaplık hayvan nevine has olmak üzere hususiyetler gösterir.

0'dır. Bu değerden yararlanılarak aşağıdaki formülden rH değeri bulunur. Aksi halde potansiyel ayarlaması yavaşlar. yani aw değeri aşağıdaki formülden bulunur.) ölçümü Su aktivitesi deyimi altında üründeki toplam suyun kimyasal veya fiziksel biçimde bağlanmış olan kısmı veya ortam suyunun buhar basıncının doymuş buhar basıncına bölünmesiyle elde edilen değer anlaşılır. E + 57 . P Ps aw = 10 . Çeşitli tuzları ve çözünebilen diğer maddeleri içermeyen destile suyun su aktivitesi değeri 1.0 arasında değişen rakamlar halinde ifade edilir. Et ürünlerinde bulunan mikroorganizmaların çoğunluğu ortamdaki serbest su sayesinde yaşamlarını sürdürürler. (Đna1. Su aktivitesi 0. Ölçüm sırasında ortamda oksijen bulunmamalıdır. Bu nedenle aw değerinin ölçümü besin hijyeninde önem taşır. Burada elektrometrik ölçümde olduğu gibi ortama oksijen girmemelidir.1990).0'dır Tamamen kuru. kurutma. doyurulmuş kalomel veya gümüş klorür elektroduyla bağlantılı bir platin elektrod yardımıyla yapılır. yani su içermeyen bir gıda maddesinin aw değeri ise 0. Sabit bir potansiyelin sağlanması çoğunlukla birkaç saat sürer.Su aktivitesi değerinin (aw. Elekrodlar arasındaki gerilim. bir gerilim ölçme aletiyle belirlenir. pH ölçümlerinde kullanılan indikatörlerden yararlanılarak da ölçülebilir. Mikroorganizmalar tarafından kullanılan su miktarı. 86 Redokspotansiyelin ölçümü hassas olarak. dondurma gibi teknolojik işlemlerle azaltılır. Oksijenin iz halinde mevcudiyeti bile sonucu etkiler.karşı verdiği ölçü değeri E ile gösterilir. Đndikatörlerin eriyik şekilleri dayanıksız olduğundan her ölçüm için taze hazırlanmaları gerekir. Redokspotansiyel. 73 pH rH = 28 . Et ürünlerinin su aktivitesi değeri uygulanan tuzlama. Platin elektrodun yüzeyi yeterince geniş olmalıdır. (18'C) c.0 ile 1. Platin elektrod bir süre HCI'de tutulur ve alevde yakılır. Bunun gerçekleşebilmesi için besin maddesinin su aktivitesi değerinin (aw) mikroorganizmaların metabolizma faaliyetlerine imkan verecek düzeyde olması gerekir.

Bazen mamul madde üretiminde tanı veya tama yakın bir yeknesaklık elde edilebilmektedir. Bu gibi maddelerden alınan küçük bir numuneden oldukça güvenilir analiz neticeleri alınabilir. Özel durumlarda. 11 ."az miktarda" veya "çok az miktarda" şeklinde ifade edilmelidir. Bir değerlendirmenin yapılabilmesi için çok sayıda kesit incelenmeli ve edinilen kanaat "bol miktarda". tendo ve fascia parçaları beyazdan mavimsi beyaza kadar değişen bir flüoresans verirler. Günümüzde gelişmiş olan cihazlarla seri ölçümler yapılabilmektedir. Ancak gri beyazdan gri menekşeye kadar değişen bir renkte görülürler. Homojenizasyon. kıkırdak ve kemik parçaları kuvvetli mavimsi beyaz. Bağ doku. Her şeye rağmen. numunenin homojen şekilde karışımının sağlanması şarttır. Et ve akciğer parçaları soluk kırmızısı bir renkte fark edilir. donmuş halde bulunan numunelerin homojenize edilmelerinde kullanılan kıyma makineleri bıçaklarının da soğutulmaları gerekmektedir. (Kaynak 3) KĐMYASAL MUAYENELER Numune Alma ve Homojenizasyon Tam bir analiz neticesi almak için.P PS : Üründeki su basıncı : Doymuş buhar basıncı (en yüksek düzeydeki su buharı basıncı) Özellikle olgunlaşma döneminde bulunan fermente sucuklara uygulanan aw değeri ölçümleri önceleri klasik metodlarla yapılmıştır. numunenin tam bir homojenizasyonun sağlanması gerekir. Yağ dokusuna ait kısımlar flüoresans oluşturmaz. Bu yöntemle sucukta mevcut belirti doku parçaları hakkında bir fikir edinmek mümkündür. Bu durum numunenin homojenize edilme derecesi ile yakından ilgilidir. (Resim 2) d. 3 kere kıyma makinesinden çekilmekle veya bir mixer yardımıyla da olabilmektedir.Ultraviyole ışığı altında inceleme Özellikle fermente sucuklardan hazırlanan kesitler dalga uzunluğu 250-285 milimikron arasında değişen quarz lambası altında tutularak ultraviyole ışığında gösterdikleri flüoresans ve renk değişimleri açısından değerlendirilirler. fakat birbirlerinden ayırt edilemezler. numunenin yapısına göre bagetle olabildiği gibi. Burada dikkat edilmesi gereken nokta numunenin yüksek devirde dönen bıçaklar arasında ısınmadan dolayı suyunu kaybetmemesinin sağlanmasıdır.

04) Bulunan azot miktarı 5.4 saat maserasyon işlemi uygulanır.ET ÜRÜNLERĐNDE BOYA MADDELERĐNĐN BELĐRLENMESĐ (BGA(x) Standard Metodu) a. Uygulama alanı Metod. Araç ve gereçler Renk maddelerinin izolasyonunda kullanılanlar: 12 . Süzgeç kağıdının üstünde kalan kısım bir behere konarak su ile kaynatılır. Bundan belli bir miktar alınarak kjeldahl ile azot tayin edilir. fermente ve ısı işlemi görmüş et ürünlerinden separasyonu. Bu sırada. örnekteki renk maddesinin bir solvent'de süspansiyon haline getirildikten sonra elde edilen süzüntünün bir adsorbana emdirilmesi ve purifıye edilen adsorbanadan ince tabaka kromatografisi veya spektral fotometri ile identifiye edilmesi esasına dayanır. (Kaynak 4) KĐMYASAL MUAYENELER 1. gıda renk maddelerinin et. Gıda Maddeleri Mevzuatının 182. purifıkasyonu ve identifıkasyonu amacıyla uygulanır. soğuk su ile 3 . hemen ağzı kapanan kaplara konarak işlemleri yapılmasına kadar buzdolabında saklanması gerekmektedir.55 ile çarpılarak bağlayıcı doku protein miktarı bulunur. (Kaynak 2) Analitik terazi.BAĞLAYICI DOKU TAYĐNĐ ET VE MAMÜLLERĐ – BAĞLAYICI DOKU TAYĐNĐ Araç – Gereç: Đşlem : Deney numunesinden 50 gr alınır. Bağlayıcı dokular eridikten sonra süzülür. b. Prensip Metod. buzdolabından çıkan numune kabının çalkalanması yeterlidir. Süzüntü litreye tamamlanır. 0. maddesi muayene ve tahlil için alınan sucuk numunesi miktarını en aşağı 150g. duyarlıkta Süzgeç kağıdı Genel laboratuar araç gereçleri 2. Toplam Protein miktarından. sıvı numunelerin sulu kısımları ayrılaşabilir. c.1 gr. Bu durumun önüne geçmek için.Homojenize edilen numune. olarak saptamaktadır. (Kod No: 166. süzülür. bağlayıcı doku protein miktarı çıkarılarak numunedeki hazmolabilir protein yüzdesi bulunur.

25 mm.- Mikrokromatografi boruları (iç çaplar 8. Kimyasal maddeler Renk maddelerinin izolasyonunda kullanılanlar: Kolon kromatografisi için toz halinde poliamid Yün iplikler Deniz kumu (arındırılmış) Selit Asetik asit (%10’luk) Amonyak solüsyonu (%5’lik) Metanol Etanol Petroleter (kaynama derecesi 40-60°C arasında) Aseton Dimetilformamid Kloroform Diklormetan Elusyon karışımı (%25’lik metanol’le hazırlanmış amonyak solüsyonu. toplam uzunluk 250 mm). amonyak solüsyonu ve %25’lik metanolden hacmen 80 + 20 + 12 oranında hazırlanmış) 13 . 3 mm x 100 mm ölçülerinde bir çıkış borusuyla donatılmış. hacmen 5 + 95 kısımdan oluşmak üzere) Akışkan karışımı (25 g/L trisodyum sitrat-dihidrat solüsyonu. amonyak solüsyonu. - Cam pamuğu Soxhlet ekstraksiyon apareyi Su hamamı Rotasyon buharlaştırıcısı Blendır Porselen havan Etüv Renk maddelerinin identifikasyonunda kullanılanlar: Đnce tabaka kromatografisi için komple teçhizat Hazır selluloz plakları Kieselgel hazır plakları Spektrofotometre d. 10.

hazır durumdaki mikrokromatograf borusuna doldurulur. Yün ipliklerin hazırlanması: Yün. su ile hacminin üç misline kadar inceltilir. Poliamidle muameleden sonra bazen eriyiğin renkli kaldığı görülebilir. Đşlem Renk maddelerinin izolasyonu. Sonra pozisyonuna getirilir ve alt kısmına bir toplama beheri yerleştirilir Mikro kromatografi kolonunun çapı kullanılacak örneğin miktarına ve bu örnekten elde edilmesi tahmin edilen renk maddesinin oranına göre seçilmelidir. Dolaptan çıkarılan örnek yeniden iyice ezilerek toz haline getirilir. saflaştırılması ve zenginleştirilmesi Mikrokromatografi borusunun hazırlanması: Mikrokromatografi kolonunun alt kısmı az miktarda cam pamuğu ile kapatılır ve konik kısmını kaplayacak kadar deniz kumu ile doldurulur. Aseton her defasında dekante edilir ve içinde herhangi bir şekilde yağda eriyen renk maddesi yoksa. Sonra üzerine 0. Bundan alınan 10 g'lık kısım 3 g deniz kumu ve 3 g selit ile havanda iyice karıştırılır. Bu sırada beher ısıtılır ve içerik sık sık karıştırılır. Eriyik 60ºC'a kadar ısıtıldıktan sonra önceden hazırlanmış yün ipliğine adsorbe ettirilebilir. Renk maddelerinin purifikasyonu için de yine çapı küçük boruların kullanılması gerekir. Alınan eluat asetik asitle asitlendirilir. Asetonda yağda eriyen renk maddeleri kalmışsa. 14 . f. Bu durum tabii renk maddelerine bağlıdır. aseton destile edilir ve elde edilen kalıntı petroletere alınarak işlenir. Havada iyice kurutulduktan sonra büyük bir beherde %25'lik etanolle hazırlanmış amonyak solüsyonuyla 1 saat muamele edilir.5 ile 1g kadar poliamid tozu konulur.Yağda eriyenrenk maddeleri için akışkan karışımı (kloroform ve metanolden hacmen 20 + 80 oranında hazırlanmış) e. Đşleme dışarı alınan eluatin rengi kayboluncaya kadar devam edilir. Yağda erimeyen renk maddelerini ayırmak için muamele edilen örneğe ait kısım mevcut olabilecek asetonun uzaklaştırılması amacıyla 30 dakika 90'C'a ayarlı kurutma dolabında bekletilir. Renk maddesinin ısı işlemi görmüş et ürünlerinden separasyonu Örnek blendırda ufalanır ve homojenize edilir. atılır. Renkli görünüm veren et ürünlerinde çapı dar borular tercih edilir. Sonra suda yıkanır ve bir gece boyunca cam çubuklara asılmış durumda kurutulur. yağ ve suyun uzaklaştırılması için 3-4 kere her defasında 30-40 ml kadar aseton sarf edilmek üzere ezilir. soxhlet cihazında petroleter kullanılarak 25-30 sirkülasyonla yağından arındırılır. Renk maddesini proteinden ayırmak için elusyon karışımından her defasında 5'er ml'lik miktarlar toz halindeki kütle üzerine dökülür.

renk maddelerinin başka bir maddeye aktarılması saflaştırma açısından avantaj sağlar: Yüne çektirilmiş renk maddeleri zayıf amonyak solüsyonunda. artan eritici buharlaştırılır. Renk maddelerinin elusyonu için elusyon karışımı birkaç kere 5 ml'lik miktarlar halinde kolona verilir. Ekstraktın asetik asitle asitleştirilmesinden sonra 0.g. Renk maddesinin fermente et ürünlerinden separasyonu Örnekten ayrılan 50g’lık parça blendorda ufalanır. 0.2 g) çalışılmalıdır. homojenize edilir ve kurutma dolabında 60ºC da bir gece boyu kurutulur. gerekirse biraz detanol katılarak su banyosunda yünden çözülerek alınırlar. Koşnil renk maddesinin poliamidle reaksiyona girmesini önlemek için purifikasyon ve desorpsiyon işlemlerinin süratle yapılması gerekir.200 ml kadar amonyak solüsyonuyla 2-3 dakika kaynatılır ve sıvı kısım dekante edilir. 60ºC) önceden hazır vaziyete getirilmiş kromatografi borusuna aktarılır.1 g poliamid tozu ilave edilir. Poliamid metoduyla saflaştırma ve zenginleştirme Adsorbe edilmiş renk maddesiyle poliamid tozunu içeren süspansiyon iyice çalkalandıktan sonra sıcak olarak (yakl. h. Nedeni tabii renk maddeleridir. Ancak burada az miktarda poliamidle (yak. Çoğunlukla küçük. sentetik renk maddelerinin belirlenmesinde bir engel teşkil etmezler. Yün ipliği metoduyla saflaştırma ve zenginleştirme Şekerleri ve fenollü maddeleri içeren et ürünlerinin kullanılması halinde. Zenginleştirme işlemi aynı zamanda reaksiyonu bozan maddelerin ayrılmasını sağladığından elue edilmiş renk maddelerinin ikinci.miktarlar halinde tabii renk maddeleri de birlikte elue edilir. 20 sirkülasyon). Soxhlet cihazından alınan kartuş açılarak içeriği bir behere aktarılır.5 . eriyiğin ısıtılmadan veya 60ºC'a kadar ısıtıldıktan sonra önceden hazırlanmış yün iplikleriyle gerçekleştirilebilir. Renk maddelerinin dekompoze olmasını önlemek için eluat asetik asitle asitleştirilir. Ekstraksiyon işlemi her seferinde 50 ml amonyak solüsyonu kullanılmak suretiyle 2 defa tekrarlanır. 20 ml kaynar su ile 6 defa ve 5 ml metanol ile 3 defa elue edilmek suretiyle şeker ve asitlerden arındırılır. Đçerik 150 . Sonra eriyik buharlaştırılır ve geri kalan kısım 15 . Adsorpsiyon. Fakat bu tabii renk maddeleri. Đşleme elusyonun tam oluşmasına kadar devam edilir. Bazen diklormetan ekstraksiyondan sonra boyanır. poliamid tozuna yeniden adsorpsiyon yapılarak zenginleştirme (yoğunlaştırma) sağlanır. Kuru kütle Soxhlet ekstraktöründe diklormetanla yağından arındırılır (yakl. Asit karakter kazanmış olan eluat bir su banyosunda veya rotasyon buharlaştırıcısında yoğunlaştırılır. i. hatta üçüncü bir adsorpsiyona tabi tutulmasında yarar vardır. Elusyonda cüzi renk maddesi konsantrasyonlarını içeren büyük sıvı kitlelerinin oluşması halinde.

Dimetilformamid eriyiğinin bir bölümü hazır hale getirilmiş mikrokromatografi borusuna verilir.sulandırılıp asitlendirilir ve renk maddesi yeniden yüne emdirilir.karoten'i. reaksiyonu bozan maddelerin varlığından ileri gelir. kaynar su ile yıkama ve bunu izleyen desorpsiyonla bu hatayı gidermek mümkündür. Müteakiben 20 ml kloroform ve 13 ml elusyon karışımı ile desorbe edilir. k. Müteakiben dimetilformamid eriyiği ayni hacimdeki su ile seyreltilir ve ortamda bulunabilecek petroleter vakum altındaki rotasyon buharlaştırıcısında destilasyonla ayrılır. standart renk maddelerinin spektrumlarıyla karşılaştırılmak suretiyle bulunur. vakum altında dikkatle yoğunlaştırılır ve renk maddesi ince tabaka kromatografisiyle identifiye edilir. Đdentifikasyon Koyulaştırılmış eluat'ın içerdiği renk maddeleri ince tabaka kromatografisiyle ve gerekirse spektrofotometrik olarak identifiye edilirler. Yeniden yapılacak adrosrpsiyon. Kromatogram üzerinde “uç” tabir edilen çıkıntıların oluşması. 16 . Sonra birkaç defa su ile yıkanır ve laktoflavin'in kısmen elue edilmesi sağlanır. Sonra su banyosunda veya rotasyon buharlaştırıcısında yoğunlaştırılır. Hemen sonra yaklaşık 15 ml metanol'le yıkanır. Absorpsiyon spektrumlarının identifitesi. Eluat ve standartlar kromatograma nokta veya band şeklinde aplike edilirler. Bu suretle laktoflavin ve serez kırmızısı elue edilir. asetik asitle asidik hale getirilir. Sonra dimetilformamid'li ekstraktlar iki defa 10'ar ml petroleter'le çalkalanır. Şüpheli durumlarda eluata ait renk maddelerinin su ve etanol ile elue edilmesi gerekir. Boyanan yün iplikler tekrar su ile yıkanır ve belirtildiği şekilde çözülerek ayrılır. Eluatın akışkan karışımı kullanılarak şerit şeklinde (bandlar halinde) aplikasyonuyla yapılan separasyonda hazır selluloz plaklar iyi sonuçlar verir. Burada kloroform β . Çünkü renk maddelerinin karışımdaki oranları değişik olabilir. elusyon karışımı ise biksin ve kurkumayı elue eder. Yağda eriyen renk maddeleri için spesifik poliamid metodu Renk maddesini içeren petroleter solüsyonu 3 defa 30'ar ml dimetilformamid ile çalkalanır. eluatın start noktasına renk maddesinin farkedilebileceği kadar bırakılmasıyla sağlanır. Kesin bir hüküm verilebilmesi için farklı hacimlerdeki eluatın aplike edilmesi gerekir. j. Fraksiyonlar ayrı ayrı alınır. Eluat'ın reaksiyonu asit değilse. varlığı tahmin edilen renk standartlarının da örneklerle birlikte kromatograma aplike edilmesiyle yapılan kromatografı ile mümkündür. Renk maddelerinin kati identifikasyonu. Böylece ekstrakt içinde bulunabilecek yağ uzaklaştırılır. Kaide olarak en iyi ayırım.

ısıtılması. BAHARAT – HAMSELÜLOZ TAYĐNĐ Yöntemin Đlkesi : Numunenin örtücü çözelti ile (asit bir karışım) örtülerek. 5. 105 ± 1°C'de tutulabilen Kül fırını 525 ± 25°C'de tutulabilen Dik soğutucu Beher. kalıntının küllendirilmesi. 100 ve 200 ml'lik Pipetler. HAM SELÜLOZ (HAM LĐF) TAYĐNĐ ET. kalıntının asetik asit ile muamele edilmesi. 100 ve 200 ml'lik Erlen. 10 ve 25 ml'lik Cam huni Süzgeç kağıdı Kaynatma balonu. Đşlem : Asetik asit. Araç . % 96'lık Eter Aseton Sıcak destile su 17 . % 70'lik Etil alkol.Gereç : Analitik terazi ± 0.300 ml'lik Genel laboratuar araç ve gereçleri Ayıraç ve çözeltiler : Örtücü çözelti. (Kaynak 3) 3. 70 ml % 70'lik. 5 ml derişik nitrik asit ve 2 g triklorasetik ile hazırlanır. sıcak su ile yıkandıktan sonra değişmez ağırlığa kadar ısıtılarak tartılması.001 g duyarlıkta Etüv. geriye kalan ağırlığın bulunması ilkesine dayanır. ayrım akışkan karışımı kullanmak suretiyle kieselgel hazır plaklarında gerçekleştirilir. 250 . kül kısmının tartıdan çıkarılarak. KEMĐK UNU.Đdentifikasyonda yağda eriyen renk maddeleri söz konusu ise. asetik asit.

Sonuç: Ham selüloz % g . sıcak destile su ile.F Burada.Digestion (Yakma): Bu kısımda proteinde bulunan azot (NH4)2 SO4. m = Alınan numune miktarı (g). 500 . üzerine 25 ml örtücü çözelti katılır ve dik soğutucuya bağlanır. tam nötr reaksiyon verinceye kadar. Alttan süzülen su. En son damla da süzülünceye kadar beklenir. süzgeç ve kalıntı. g F = Selülozlu süzgeç. katlanır ve bir saat camı üzerine yerleştirilir. kağıdı ve kroze ağırlığından küllendirmeden sonraki ağırlığın çıkarılması ile elde olunan değer (g) dir. Đçinde kül bulunan kroze yeniden tartılır. Süzgeç kağıdı dikkatle huniden ayrılır. su akımı ile soğutulur.A . sonra üç kez aseton ile yıkanır. Kuru ve tartılmış kalıntı süzgeç. 30 dakika doğrudan doğruya kaynatılır.550°C'da küllendirilir.0014 %Ham Protein m A = NH3 tarafından tutulan N/1O luk asitin ml si. HAM PROTEĐN TAYĐNĐ Yöntem I: Ham protein tayini 3 aşamadan oluşmaktadır. Üzerine Titrasyon: Oluşan NH3 toplama kabında normalitesi belli standart bir asit ile titre edilir.B Burada.1 g numune tartılır ve kaynatma balonuna konulur. Aseton tamamen süzüldükten sonra bir kez de eterle yıkanır. haline getirilir. F = Azotu proteine çevirme katsayısı (6. (Kaynak 2) 4. A = Kurutulmuş süzgecin selülozla birlikte ağırlığı. 105°C'da dikkatle kurutulur ve tartılır. g’dır. sonra balon alevden geri çekilir.25). X100 18 . AxFx 0. . C = Ham selüloz. önceden tartılıp darası alınmış bir süzgeçten süzülür. süzgeç ve balon % 70'lik asetik asit ile bir kez yıkanır ve tamamen süzülünceye kadar beklenir. Organik maddeden 2 g tartılarak Kjeldahl balonuna alınır. Saf selüloz % g = C . g B = Süzgeç kağıdının önceden bulunan darası. tartısı belli bir krozeye yerleştirilir.

Karışım sıçramaya başlayıncaya veya 250 ml damıtma ürünü toplayıncaya kadar damıtma sürdürülür.0014 (V1 – V0) V0 = Tanık deney için kullanılan 0. (Kaynak 4) 100 m % = 0. 15 dakika sonra 100 ml % 33 NaOH dikkatlice balona konur.Normal damıtmada: Kjeldahl balonunun içindekiler yaklaşık olarak 300 ml su ile seyreltilir. . Köpürmeyi azaltmak için balon önce yavaş ısıtılır. .25 5. Isı ayarı yapılarak yakılır. Karıştırılır ve soğumaya bırakılır. HĐDROKSPROLĐN TAYĐNĐ 19 . . Damıtma ürünün hacmi en az 150 ml olmalıdır. .5 g CuSO4 H2O konur. Sonra hemen balon damıtma cihazına takılır.Yöntem 2: Bu yöntemde de 3 aşama vardır: .Digestion (Yakma): Homogenize edilmiş 2 g numune tartılır. Kaynama taşı atıldıktan sonra 25 ml derişik H2SO4 eklenir. Bu çözelti balona dikkatlice aktarılır. (ml) V1 = Deney numunesi için kullanılan 0. Üzerine 100 ml % 33 NaOH çözeltisi konur. Kjeldahl balonunun sıvıya batacak içindekilere aşağıda belirtilen işlemlerden biri uygulanır. Alkali sıvı kaynayıncaya kadar içinden buhar geçirilerek ısıtılır ve buna 20 dakika devam edilir.Buharla damıtmada: Kjeldahl balonunun içindekiler damıtma cihazının içine aktarılır ve balon yaklaşık olarak 50 ml su ile çalkalanır. a m : Harcanan hidroklorik asit (ml) : Örneğin miktarı (g) Ham protein 100 g örnekte gram olarak miktarı aşağıdaki denklemden hesaplanır : Ham protein = Toplam azot miktarı x 6.1 NHCl hacmi (ml) m = Deney numunesinin ağırlığı (g) Not : Yeni reaktif miktarları veya yeni hazırlanmış çözeltiler kullanıldığında daima tanık bir deney yapılır. Đki tabakanın karışması engellenir.1 NHCl hacmi. 50(1 ml lik bir erlen içine 50 ml % 4 lük H3BO3 (borik çözeltisine 4 damla indikatör konarak karıştırılır). Üzerine katalizör olarak 15 g K2SO4 (susuz) ve 0.Destilasyon: 40°C ye kadar soğutulan balona 50 ml destile su konur.Titrasyon: Erlen içindekiler N/10 HCI ile titre edilir. Ve balon adaptörün ağzı sıvıya batacak şekilde yoğunlaştırıcının altına yerleştirilir.

Hidroksiprolin standart solüsyonları (Yukarıda belirtildiği gibi seyreltilmiş hidroksiprolin stam solüsyonundan 10. Eriyik 200 ml'lik ölçülü balonda işaret noktasına tamamlanır. Bu çözelti kullanılacağı gün hazırlanmalıdır. Elde edilen değer doğrudan doğruya hidroksiprolin konsantrasyonunu gösterir. Bu ana solüsyondan alınan 5 ml'lik kısım 500 ml'lik bir ölçü balonuna pipete edilip su ile işaret noktasına tamamlanır. .dimetilaminobenzaldehit %60'lık perklor asidinin 35 ml`sinde eritilir. sonra 250 ml 1-proponal ilave edilerek işaret noktasına kadar doldurulur. 6 N) . 14 g pul halinde sodyum hidroksit ve 78 g susuz asetat yaklaşık 500 ml suda çözündürülür. Bu maddeleri içeren ölçüm solüsyonunun ekstinksiyonu yaklaşık 558 nanometrede ölçülür. 180 ve 240 Mg / 100 ml olur). 20 . Işıktan korunmak ve 4'C da saklanmak kaydıyla yaklaşık bir hafta tazeliğini korur.Renk reaktifi (10. 4ºC da ise 2-3 ay dayanırlar. b. Her seferinde 30 mg sodyum etilmerkurittiyosalisitat ilavesinden sonra işaret noktasına tamamlanırlar. kitlesel konsantrasyon) "Biyokimyasal amaçlı 120 mg L-hidroksiprolin suda çözündürülür.a. Hidroksiprolin yağın ayrılmasından sonra kloramin T ile oksitlenir. Kimyasal maddeler Analiz saflığında kimyasal maddeler kullanılmalıdır. c. Oksidasyon ürünü 4-dimetilaminobenzaldehit'le kırmızı renkli bileşikler oluşturur. Stam solüsyonu doldurulmadan önce 50 mg saf sodyum etilmerkurittiyosalisilat'la konserve edilebilir". Bu standart solüsyonların konsantrasyonları 60.0 g 4. Tampon solüsyonu.Benzin (kaynama noktası 60-80ºC arasında) . . Standart eriyikler oda sıcaklığında yaklaşık 1 hafta. ışıktan korumak ve 4ºC da saklanmak koşuluyla yaklaşık 2 ay dayanır).pH değeri yaklaşık 6.8 olan tampon solüsyonu ( 26 g sitrik asit-monohidrat. . Bu çözeltiye 65 ml 2. ilave edilir ve 1000 ml'lik bir balona aktarılır. üzerine kimyasal saflıktaki sodyum etilmerkurittiyosalisilat'dan 100 mg. Prensip Örnek HCI ile kaynatılarak dekompoze edilir.Oksidasyon reaktifi (1. Hidroksiprolin stam solüsyonu (600 mg/l. 120.4 g kloramin T tampon solüsyonunun 100 ml'sinde çözündürülür). Araç ve gereçler.propanol yavaş yavaş katılır). 30 ve 40 ml'lik kısımlar 100 ml'lik ölçü balonlarına pipete edilirler. 20.HCI (yakl. Hidroksiprolin karşılaştırma solüsyonları.

Solüsyonun ekstinksiyonu yaklaşık SS8 nanometrede. 21 .2. üzerine 5 ml benzin konulup işaret noktasına kadar su ile doldurulur. 500 ml kapasiteli) Termostatlı su banyosu (60'C'da sabit kalacak özellikte) Cam küvetler (kalınlıkları 1 cm) Spektrofotometre veya fotoelektrik kolorimetre (Absorpsiyon maksimumu 558 nanometrede olan interferans filtreli) d. Đşlem Örnek analize alınmadan önce oda sıcaklığında bekletilmeli ve manuel olarak iyice karıştırılmalıdır.- Alüminyum veya plastik folyalar Balon veya erlenmeyer (100 ml kapasiteli. Elde edilen hidrolizat su ile kantitatif olarak 500 ml'lik bir ölçü balonuna aktarılır.5 cm çapında) Erlenmeyer balonu (dar boyunlu. karıştırılır ve oda sıcaklığında 20 dakika dinlendirilir.. - Elektrikli ısıtıcı (ayarlı saatle birlikte) Cam huni (yaklaşık 100 mm çapında) Katlanmış filtre (18. su veya hava ile soğutulan geri soğutucu ile donatılmış). kaide olarak 10 ml hidrolizatın 250 ml'lik balonda seyreltilmesiyle yapılır. Bu şekilde hazırlanan seyreltiden alınan 4 ml'lik kısım bir tüpe pipete edilir. En iyisi homojenizatör kullanılmasıdır. beklenen hidroksiprolin konsantrasyonlarının 0. kalınlığı 1 cm olan bir cam küvette ölçülür. Bu işlem. Sonra akar su altında tutularak 3 dakika soğutulur ve ölçüm yapılıncaya kadar 1/2 saat oda sıcaklığında bekletilir.Isıtıcı üzerine yerleştirilen balondaki eriyik hafif ısıtılarak kaynama noktasına getirilir ve 8 saat kaynatılır. Tüp iyice çalkalandıktan sonra hemen 60ºC daki su hamamına konulur ve 15 dakika kadar tutulur.4 Mg / ml olacağı şeklinde uygun bir seyreltme hazırlanır. Hidrolizat oda sıcaklığında 1 hafta.6 . Hidrolizattan. Üzerine 30 ml HCl ve birkaç sünger taşı konulur. Örnekten tam 4 g tartılarak bir balona veya erlenmeyere (100 ml'lik) alınır. üzerine 2 ml oksidasyon reaktifi ilave edilir. Sonra 2 ml renk indikatörü ilave edilir. Balon içeriği iyice çalkalandıktan sonra yağ içeren benzin kitlesi emilerek uzaklaştırılır ve sulu kısım katlanmış filtreden 500 ml'lik bir erlenmeyer'e filtre edilir. Benzin ve içinde çözülmüş olan yağın oluşturduğu tabaka işaret çizgisinin üzerinde yer almalıdır. buz dolabında 4 hafta saklanabilir.

Hidroksiprolin konsantrasyonu (Mg/ml) xl 0.V 22 . Kalibrasyon eğrisinin çizimi Kalibrasyon eğrisinin belirlenmesi için seyreltilmiş hidrolizat yerine her seferinde hidroksiprolin standart solüsyonlarının 4 ml'si ile çalışılır. Kalibrasyon eğrisinin hesapta değerlendirilmesi: Kalibrasyon eğrisinin hesaplanması hidroksiprolin standart solüsyonlarıyla yapılan 4 çift ölçü değerine dayalı olarak gerçekleştirilir.Yukarda açıklandığı şekilde bir kör deneyin de birlikte yürütülmesi gerekir. Değerlendirme Grafik değerlendirmesi: Standard solüsyonlardan elde edilen ekstinksiyon değerleri (optik dansite) milimetrik kağıt üzerinde bir koordinat sistemiyle hidroksiprolin miktarları karşısında Mg/ml olarak kaydedilirler. Kör deneyde belirlenen ekstinksiyon değerlerinden çıkarılmalıdır. Hidroksiprolin miktarının hesaplanması 100 g örnekte g olarak mevcut hidroksiprolin miktarı (w) aşağıdaki denklemden bulunur. x W= m. Yalnız burada 4 ml seyreltilmiş hidrolizat yerine 4 ml su kullanılır. e. Kör değerin tespiti ve hidroksiprolin kalibrasyon değerlerinin belirlenmesi işlemi iki defa yapılmalıdır. 0. Seyreltilmiş hidrolizatların bilinmeyen konsantrasyonlara halinde kullanılmasında optik dansiteye tekabül eden "x" konsantrasyonları Mg/ml olarak kalibrasyon eğrilerinden okunur.2 x 3 1.6 Mg/ml'nin altındaki konsantrasyonlar değerlendirilemezler.5 . f.6 yl y2 y3 y4 Optik dansite x 2 1. Çünkü bunun altında kalibrasyon değerlerinin bir eğri ile gösterilmesi imkan dışıdır.4 g. Bulunan kör değerler ölçülen ekstinkisyon değerlerinden düşülmelidir. 12.8 x 4 2. Bu durumda tayinin daha yüksek konsantrasyondaki seyreltmeyle tekrar edilmesi gerekir.

Çözelti hazırlandıktan sonra bekletilmeden hemen kullanılmalıdır. arasıra karıştırılarak.1 N hidroklorik asit çözeltisinde çözülür. kaynar su banyosu üzerinde. ölçülü balon içinde yıkanır. Reaktifler Pikrik asit (pKa) çözeltisi (%1’lik pikrik asit çözeltisi süzülür.V: 10 ml hidrolizatın 250 ml'lik balonda su ile inceltilmesinden sonra elde edilen milimetrik hacmi. Çözünmeyen kısmın çökmesi için 2 dakika – 3 dakika bekletilir. 250 ml’lik bir ölçülü balona aktarılır ve 0. Sonra süzgeç kağıdında kalan çökelti yıkanır. Daha sonra 50 ml damıtık su ilave edilerek analiz numunesi iyice ezilir.1 g hassasiyetle) 150 ml’lik bir beher içine tartılır. çözelti miktarı 40 ml kalıncaya kadar buharlaştırılır.1 N hidroklorik asit çözeltisi ile işaret çizgisine tamamlanır. Oda sıcaklığında soğutulur ve süzgeç kağıdından 250 ml’lik ayrı bir behere süzülür. Süzgeç kağıdı kullanılarak 500 ml’lik bir ölçülü balona süzülür. 50 şer ml soğuk ve amonyak ihtiva etmeyen suyla 3 defa. Standart kreatin çözeltisinin 1 ml’si. 0. Bu çözeltiden pipetle 10 ml alınıp. ölçülü balon karıştırılır ve işaret çizgisine kadar su ile tamamlanır. 1 ml 0. 500 ml’lik ölçülü balondaki çözeltiden150 ml alınarak 250 ml’lik bir beher içine aktarılır. m: Tartılan örneğin miktarı (g) (Kaynak 3) 6. 23 . c. Birinci beher 4 defa sıcak su ile yıkanarak her seferinde süzgeç kağıdı üzerine aktarılır. Đşlem Analiz için hazırlanmış numuneden 10 g – 25 g (0. 25 ml’lik soğuk suy il de 4 defa tekrarlanır. süzgeç kağıdına aktarılır ve 10 ar ml soğuk suyla 3 defa. Beher. Amonyak ihtiva etmeyen 8 ml – 10 ml damıtık su ilave edilir. TOPLAM KREATĐNĐN TAYĐNĐ (Schormüller. 100 ml’lik bir ölçülü balona aktarılır ve suyla işaret çizgisine tamamlanarak standart kreatinin çözeltisi hazırlanır. x: Seyreltilmiş hidrolizatta Mg/ml olarak hidroksiprolin konsantrasyonu.1 N asetik asit çözeltisi ilave edilir ve 5 dakika hafifçe kaynatılır. 1968) a. Beher içinde kalan kısım. Beherde kalan çökelti.1 mg kreatinin ihtiva eder. Çökeltinin yıkama işi bittikten sonra. Cihaz ve Malzemeler Spektrofotometre (500 mm’de ölçüm yapabilen. optik hücresinin boyu 1 cm olan) Su banyosu veya otoklav. 3’er dakikalık aralıklarla 15 dakika karıştırılır. 0. b. Fenolftaleyn indikatör çözeltisi kullanılarak nötrleştirilir.

1. 21ºC ± 1ºC'deki su banyosunda arasıra karıştırılarak 15 dakika bekletilir. 10 ml. absorbansları ordinata işaretlenerek kalibrasyon eğrisi çizilir. 0. 0. 0.1 mg.2 mg. 2N hidroklorik asit çözeltisi ilave edilir ve karıştırılır.10 ml standard kreatinin çözeltisi ilave edilir. KOKUŞMANIN TESBĐTĐ ET VE MAMÜLLERĐ – KOKUŞMANIN TESBĐTĐ I. (Kaynak 3) 7. su banyosunda uçurulur ve 5 ml – 10 ml su ile yıkanarak 50 ml’lik ölçülü bir balona aktarılır. 500 nm'de absorbansları okunur.9 mg ve 1 mg kreatinin ihtiva eder.5 ml 2 N sodyum hidroksit çözeltisi ilave edilir. YÖNTEM: (NESSLER ÇÖZELTĐSĐ ĐLE AMONYAK ARANMASI) Araç . 20 ml pikrik asit çözeltisi ve 2. Deney çözeltisi için yapılan işlemler aynen uygulanır. Her bir ölçülü balon sırasıyla.3. 1 litrelik bir ölçülü balona aktarılır ve ölçülü balon işaret çizgisine kadar suyla tamamlanır. Ayni zamanda 100 ml lik ölçülü bir balona 20 ml su konularak düzeltme çözeltisi yapılır. Kalibrasyon eğrisinin çizimi 100 ml'lik 11 adet ölçülü balonların her birine 0.5 mg. 0.8 mg.4 mg.2. 100'er ml'lik ölçülü balon1ardan her birine 20 ml pikrik asit çözeltisi ve 2. Soğutulur ve 10 ml 2 N sodyum hidroksit çözeltisi ilave edilir. 15 dakika içinde.6. her iki ölçülü balon suyla işaret çizgisine kadar tamamlanır. arasıra karıştırılarak 15 dakika bekletilir. Sonra.5 ml 2 N sodyum hidroksit çözeltileri ilave edilir ve 21ºC ± 1ºC'deki su banyosuna konulup. 0. 1 cm'lik tüpler kullanılarak.Süzüntü. 0. Kaynar su banyosunda 2 saat veya 117 ºC – 121 ºC’deki otoklavda 20 dakika hidrolize edilir. 0. 0. Karıştırılır ve 15 dakika içinde. 0 mg. Bu çözeltiden 5 ml kuru ve temiz 100 ml'lik ölçülü balona aktarılır.9 0. 0. Kalibrasyon eğrisinden. 15 ml damıtık su ilave edilir. 0. 0. ortamın sıcaklığına göre değişeceğinden 0 mg kreatinin ihtiva eden düzeltme çözeltisi her üç okumada bir değiştirilir. 0. 0. 100 ml çözeltideki kreatinin miktarları apsise.5.8. 0. düzeltme çözeltisine karşı deney çözeltisinin 500 nm'deki absorbansı ölçülür. d.Gereç : Petri kutusu Genel laboratuar araç ve gereçleri 24 . 0. Ölçülü balonlar işaret çizgisine suyla tamamlanır ve 0 mg kreatinin ihtiva eden çözeltiye karşı 1 cm'lik tüplerde.3 mg. deney çözeltisindeki kreatinin miktarı bulunur.7. 0. Suyla her bir ölçülü balon 20 ml'ye tamamlanır.6 mg.4. 0.7 mg. 0. Absorbans.

Ayıraç ve Çözeltiler : Nessler Çözeltisi. II. Kağıt üzerinde beliren siyah renk. 1/100'lük Đşlem: 10 g numune bir balona konur üzerine. Petri kutusunun kapağı içine % 10'luk kurşun asetatlı süzgeç kağıdı yerleştirilir ve ağzı kapanarak 10 . Kjeldahl yöntemi ile amonyak tespit ve doze edilir. % 10’luk Kurşun Asetat çözeltisine daldırılmış ve kurutulmuş Petri kutusu veya tüp Genel laboratuar araç ve gereçleri Ayıraç ve Çözeltiler: Đşlem: Numune ince olarak kıyılır ve ağzı kapaklı bir petri kutusuna konur. örtünceye kadar karbontetraklorür ilave edilir.Gereç: Soğutucu Genel laboratuar araç ve gereçleri Ayıraç ve Çözeltiler: Karbontetraklorür Sülfürik asit (H2S04). Đşlem : Bir petri kutusuna muayenesi yapılacak numuneden bir kesit alınarak konur. % 10'luk III. YÖNTEM: (KURŞUN ASETAT ĐLE HĐDROJEN SÜLFÜR ARANMASI) Araç . 75 g potasyum hidroksit 560 g suda çözülür. Bu balon bir ucunda 1/100 H2S04 bulunan bir soğutucuya bağlanır. 16 g potasyum iyodür. kokuşma olduğunu gösterir. YÖNTEM: (AMONYAK TAYĐNĐ) Araç . Đnce yaprak halinde kesilmiş ve önceden %10'luk kurşun asetat çözeltisine daldırılarak kurutulmuş süzgeç kağıdı tüpe daldırılır ve bir ucu tüpün kenarına gelmek üzere ağzı bir tıkaçla sıkıca kapanır ve beklenir. üzerine Nessler çözeltisi dökülür. 25 .15 dakika bekletilir veya kıyılan madde bir tüpe konur. 24 g cıva iyodür. Kokuşma varsa portakal renginden koyu portakal .kahve rengine kadar değişen bir renk oluşur. Kurşun asetat çözeltisi.Gereç: Süzgeç kağıdı.

laboratuar tipi. ET VE MAMULLERĐ . g olarak (Kaynak 2) 8.017 = 1 ml N H2SO4 tarafından tutulan amonyak. Sonuç: (aNı . etkili bir kurutucusu olan. X 100 0.600°C sıcaklıktaki bir kül fırınında yakılması. 26 . A B N1 N2 M = H2SO4 hacmi = NaOH hacmi = Sülfürik asidin normalitesi = Sodyum hidroksitin normalitesi = Numune miktarı g . 15 g susuz magnezyum asetat Mg (COOCH3) tetrahidrat Mg (COOH3) 2 2 veya 25 g magnezyum asetat 4H2O suda çözülür ve 100 ml'ye seyreltilir. soğutulması ve katılan magnezyum asetat çözeltisinden oluşan magnezyum oksit miktarının çıkarılması sonucu elde olunan kalıntının tayini ilkesine dayanır. 1 ml çözeltideki magnezyum oksit miktarı hesaplanır. Đşlem: Numune en az iki kez kıyma makinesinden geçirilerek ve karıştırılarak homojen hale getirilir.600°C'ye ayarlanabilen Su banyosu Desikatör. ± 0.0001 g duyarlıkta Porselen kroze Genel laboratuar araç ve gereçleri Ayıraç ve Çözeltiler: Magnezyum asetat çözeltisi. Araç . delik çapları 4 mm'yi geçmeyen bir ayrıcısı olan.Gereç: Et kıyma makinesi.KÜL TAYĐNĐ Yöntemin Đlkesi: Et ve et mamullerinin magnezyum asetat çözeltisi katılarak bir su banyosu üzerinde kurutulması ve 550 .017 Amonyak miktarı = M Burada. 550 . yaklaşık 150 g/L. etüv sıcaklığı ayarlanabilen Kül fırını. Analitik terazi.100 g da 33 mg amonyak bulunması halinde numune kokmuş sayılır.bN2) X 0.

KmnO4 ve Fosfotungustik asit aracılığı ile nitrat okside edilmesi ve oluşan rengin 450 nm’de spektrofotometre de okunması ilkesine dayanır. Aynı işlemle hazırlanan numune üzerinde paralel iki tayin yapılmalıdır.02 duyarlıkta kül miktarı olarak kaydedilir. g M3 = Magnezyum asetat çözeltisi katılarak meydana gelen magnezyum oksidin(MgO) ağırlığı. Krozeye konan numune üzerine 1 ml magnezyum asetat çözeltisi mümkün olduğu kadar eşit şekilde dağıtılarak katılır. Kroze fırından çıkarılarak desikatöre konulur. g Mı = Deney numunesi ile birlikte krozenin ağırlığı. NĐTRAT TAYĐNĐ Prensip: Deney numunesindeki nitratın H2SO4. Desikatörde soğutulur ve 0.001 g duyarlıkta tartılır.001 g’dan çok olmayıncaya kadar tekrarlanır. g'dır. Araç ve Gereçler: 27 . Tekrar oda sıcaklığına kadar soğutulur ve 0. Hazırlanmış numuneden 5 g krozeye aktarılır.600°C de yakılır. Kül fırında beyaz kül elde edilinceye kadar 550 . Kroze hafifçe kaynayan su banyosu üzerinde 30 dakika tutulur. g M2 = Yakma işleminden sonra meydana gelen kalıntı ile birlikte krozenin ağırlığı. Elde edilen sonuçlar arasında uygunluk varsa iki tayinin aritmetik ortalaması sonuç olarak alınır. Sonuç 100 g’lık numunede 0. ağırlık yüzdesi olarak aşağıdaki formülle hesaplanır : 100 K = (M2 – M0 – M3) X Mı-M0 Burada. Kızdırma işlemi birbiri ardından yapılan tartılar arasındaki fark 0.0001 g duyarlıkta tartılır.600°C'da ısıtılır. M0 = Krozenin ağırlığı. (Kaynak 2) 9. Külde karbonlaşmış zerreler görülürse kroze tekrar fırına konulur ve 30 dakika daha bekletildikten sonra desikatöre alınır. sonra bir elektrik ocağı veya bek alevi üzerinde kömürleşinceye kadar sıcaklık artırılarak dikkatle yakılır. oda sıcaklığına kadar soğutulur ve 0.0001 duyarlıkla tartılır. Sonuç : Numunedeki kül miktarı (K).Kroze 20 dakika süre ile kül fırınında 550 .0001 g duyarlıkla tartılır. düzgün bir şekilde yayılır ve 0.

Standart nitrat çözeltisi (0. su konur. 60 ml NH4. Zaman zaman karıştırılarak su banyosunda iyice ısıtılır. Sarıdan kahverengimsi sari renk. süzülür veya durulması için beklenir: Bundan 50 ml.'lik butona 40 ml.'lik behere konur ve üzerine 80 ml. OH da çözülür. süzüntü hafif alkali yapılır ve suyu uçurularak konsantrasyon yükselir. su ile 100 ml’ye tamamlanır. H2S04 ve l ml. Soğutulduktan sonra. Erlenin ağzı kapatılır.5 ml NaOH'da çözülür ve su ile 100 ml’ye tamamlanır. H2SO4 çözeltisi (1 hacim asit + 10 hacim su) ve (3 hacim asit + 1 hacim su) Fosfotungustik asit %20'lik 28 .1805 gr KNO3 1 lt suda çözülür veya 17.1 N 0. Balon 50 ml.1 gr bromkresol yeşili.'lik bir ertene en çok 20 ml. l-2 damla m-ksilenol katılır.• • • • • Spektrofotometre Destilasyon düzeni Genel laboratuar araç ve gereçleri Kimyasal Çözeltiler: M. NaOH bulunan Bromkresol yeşil belirteci (0. Destilasyon cihazına alınarak içinde 5 ml. aktarılır. 30-40°C de saklanır.'ik su ilave edilir.85 ml 0.'lik butona alınır ve soğutulur. • • • • Đşlem: 5-10 gr. homojenize edilmiş numune 100 ml. Bütün klorürlerin ve fazla Fosfotungustik asidin çöktürülmesi için yeteri kadar AgNH4OH çözeltisi katılır. Süzmeden önce erlendeki miktarın 3 katı H2S04 katılır. alınır. nitratın varlığını gösterir. Tekrar ağzı kapatılır çalkalanır ve 30 dk. Kaynayıncaya kadar suyu uçurulur. l00 ml. Renk sarıya dönüşünceye kadar damla damla H2S04 %10'dan katılır. soğutulur. hesaba göre 20 ml. Nitritlerin nitrata okside olmaları için 0.2 N KMnO4 çözeltisinden çalkalamak şekliyle ve damla damla uçuk pembe renk 1 dakika sabit kalıncaya kadar ilave edilir. Nitratlama tamamlandıktan sonra üzerine 150 ml. %20'lik Fosfotungustik asit ilave edilir. Bu süzüntüden 500 ml.'ye tamamlanır. Đyice karıştırılır. 4 Dimethylphenol) Gümüş amonyum hidroksit çözeltisi (5 gr içinde nitrat bulunmayan Ag2SO4. fazla kullanmak gerekiyorsa.yeterlidir.Üzerine 3 damla Bromkresol yeşili belirtecinden damlatılır. 1. 100 ml.1 N HNO3. çalkalanır 35°C kadar soğutulur.'ye tamamlanıp çalkalandıktan sonra süzülür. Tekrar 1 ml. Ksilenol (2. Genelde 1-2 ml. 1 lt'ye su ile tamamlanır.

Araç ve Gereçler: • • • • • • • • • Spektrofotometre Su banyosu Ölçü balonu 50.5 gr. Griess I ve Griess II ayraçları ile oluşturduğu kırmızı rengin Spektrofotometre de 520 nm.5 gr alfa-naftilamin 60 ml. destilat toplanır. AgNO2 400 ml. optik yollu küvetler kullanarak 450 nm okuma yapılır.erlene 40-50 ml. (Kaynak 1) 10.’de 0. Sülfanilik asit %15’lik 300 ml. destile su konulduktan sonra eşit oranda karıştırılmış Griess I ve Griess II çözeltisinden 2 ml. 500 ve 1000 ml. NaCl eklendikten sonra AgCl çökene kadar çalkalanır ve 1000 ml.06 gr.05 ml m-ksilenol ve 30 ml. dalga boyunda ölçülmesi ilkesine dayanır. 0. • Standart Nitrit Çözeltisi: 2. Filtre kağıdı Genel laboratuar araç ve gereçleri Kimyasal Çözeltiler: HgCl2 çözeltisi Chlorofrom Griess 1 çözeltisi: 1.'ye tamamlanır. 100. Standart nitrat çözeltisi. H2SO4 su ile 500 ml’ye tamamlanır ve bundan bir seri standart çözeltiler hazırlanarak okunan absorbans değerine karşılık litrede mg.'lik bulona alınarak su ile 100 ml.’lik cam kapaklı ölçü balonu içine NO2 bulunmayan 50 ml. eklenir. Standart Kurvenin Çizimi: 10 ml. NĐTRĐT TAYĐNĐ Prensip: Et mamullerindeki nitritin. Spektrofotometre 1 cm.’ye tamamlanır. olarak nitrat değerleri işaretlenerek kurve çizilir.2 gr. Sonuç: Spektrofotometre de okunan absorbans değerine karşılık standart kurveden nitrat miktarı hesaplanır. Asetik asitte çözülür. Hazırlanan bu çözeltinin 1 ml. 2. %15’lik asetik asit üzerine süzülür. Bu destilat 100 ml.2 gr N vardır. sıcak su ile karıştırılır. Griess II çözeltisi: 0. Sıcak çözelti 300 ml. 29 . • Tanık çözeltisi: 50 ml. su ile ağzı kapalı kaynatılır.

optik yollu kuvvetler kullanılarak tanık çözeltisi şahitliğinde 520 nm de optik dansite okunur. Üzerine eşit oranda karıştırılmış Griess I ve Griess II çözeltisinden 2 ml. Bir saat sonunda oluşan renk spektrofotometrede 1 cm.001 g duyarlıkta Santrifüj. Bir saat renk oluşumu için bekletilir. konur.'lik bir bulona bu süzükten 10 ml.2. konur. 12.Gereç : Analitik terazi. standart nitrit çözeltisi destile su ile 1000 ml. alınıp üzerine eşit oranda karıştırılmış Griess I ve Griess II çözeltisinden 2 ml.ölçülü bulona aktarılır.• Standart kurvenin çizimi: 50 ml. Sonra 500 ml. oluncaya kadar sıcak nitritsiz su eklenir. Beher bir kaç defa nitritsiz su ile bulona yıkanır.) = K x OD x S 11. ısıya dayanıklı Whatman süzgeç kağıdı. optik yollu küvetler kullanılarak tanık çözelti şahitliğinde 520 nm'de optik-dansite okunur.'ye tamamlanır.5 mg/ml'lik çözeltiler elde edilmiş olur. 80°C deki nitritsiz destile su konur. Her bir çözeltiye karşı okunan optik dansiteler grafiğe işlenerek kurve çizilir ve K sabitesi hesaplanır. 250 ml'lik tüpler kullanılabilir nitelikte. Sonuç: Okunan optik dansite değerinden örnekteki nitrit miktarı standart kurve yardımı ile doğrudan hesaplanabilir veya aşağıdaki formülden bulunabilir. 250 ml'lik. ET VE MAMULLERĐ . Yarım saatte bir çalkalamak suretiyle sıcak su banyosunda iki saat tutulur.'ik bir elene deney numunesinden 5 gr.5 cm çaplı No: 3 ve No: 1 Vakum pompası Su banyosu 30 . 50 ml. HgCl2 çözeltisi konur. Sonra spektrofotometrede 1 cm.4. ± 0.'ye destile su ile tamamlanır. Bir cam bugetle iyice karıştırılarak bütün et parçaları dağıtılır. konur ve çizgisine kadar destile su ile tamamlanır. Bu çözelti alınarak 100 ml. Her birinden 50 ml. (Kaynak 1) Nitrit miktarı (mg / ml.NĐŞASTA TAYĐNĐ Araç . tartılır üzerine 10 ml. Bu sürenin sonunda 5 ml. Bulon oda ısısına gelince çizgisine kadar su ile tamamlanıp süzülür. Bulon içeriği yaklaşık 300 ml.3. Konsantrasyon (mg/ml) K = Optik dansite Đşlem: 50 ml. Böylece 1. 1500 devir/dakika Santrifüj tüpleri.

0. 25'er ml petrol eterle 2 defa ekstrakte edilir (Yağın numuneden ayrılması. Fosfotungustik asit çözeltisi. soğutulur. işlem sırasındaki süzmelere engel olmaması içindir). % 20'lik Potasyum iyodür. süzgeç kağıdından süzülür ve 1 lt'ye tamamlanır. 3H2O suda eritilir ve 100 ml'ye tamamlanır.Ekstraksiyon ve Hidroliz: Deney numunesinden 10 g 250 ml'lik santrifüj tüpüne tartılır. taze hazırlanmalıdır. 2H2O suda eritilir ve 100 ml'ye tamamlanır. Üzerine 500 ml kaynar su eklenir ve 10 dakika kaynatılır. Petrol eter Hidroklorik asit.025 N Đşlem: 1. 20 g fosfotungustik asit suda eritilir. 1 + 3 oranında sulandırılmış Sodyum hidroksit.5 N Hidroklorik asit.4 g püre glikoz suda eritilir ve 200 ml'ye tamamlanır. 12 g Zn (OAC)2 . 100 ml'ye tamamlanır ve süzgeç kağıdından süzülür. 1 g toz eriyebilir nişasta 20 ml soğuk suyla karıştırılır. % 10'luk Potasyum siyanür (Rodanür) Sodyum tiyosülfat. Taze hazırlanmalıdır. 1 ml çinko asetat ve 1 ml Potasyum ferrosiyanid çözeltisi karıştırılır ve su ile 200 ml'ye tamamlanır. 1 + 2 oranında sulandırılmış Sülfürik asit. 200 g Rochelle tuzu ve 150 g NaOH sıcak suda eritilir.- Emzikli Erlen 250 ml'lik Genel laboratuar araç ve gereçleri Ayıraç ve Çözeltiler: Çinko Asetat Çözeltisi. taze hazırlanmalıdır. 40 g CuSO4 . 6 g K1Fe(CN)6. Bakır sülfat çözeltisi. birkaç damla kloroform ilave edilir. Yağsız numune üzerine 100 ml su. 15 dakika santrifüj edilir. Alkali tartarat çözeltisi. 1. 5 ml çinko asetat ve 5 ml potasyum ferrosiyanid çözeltileri eklenir. Potasyum ferrosiyanid çözeltisi. 5H2O suda eritilir ve 1 lt'ye tamamlanır. Glikoz Standart Çözeltisi. 0. Tüplerin ağzı kapatılarak 15 dakika. zaman zaman kuvvetle çalkalayarak bekletilir. Nişasta indikatör çözeltisi. Üstteki sıvı konik huni 31 . Numunenin içerdiği yağ.

Yalnız 90 ml sıcak hidroklorik asitin önce 40 ml'si süzgeç kağıdına dökülür. Kağıt delinerek asitin santrifüj tüpüne akması sağlanır. Santrifüj tüpündeki kalıntıya 25 ml "1 ml çinko asetat + 1 ml potasyum ferrosiyanid çözeltisi / 200 ml" çözeltisi konulur. 2.Đndirgen Şekerlerin Analizi: Süzüntüden 20 ml.5 saat sonra derhal soğutulur. hemen soğutulur.5 N sıcak (yaklaşık 70°C) Hidroklorik asit ile yıkanır (Yapışmış yağları ve serbest nişastayı eritmek için). Su banyosundaki su seviyesinin ilk durumda tutulmasına dikkat edilerek tüp içeriği 1. Asitin kalan miktarı ile de süzgeç kağıdı yıkanır. 10 dakika santrifüj edilir ve yine bir önceki süzgeç kağıdından hafif emiş kullanılarak süzülür. tüpteki kalıntıya 25 ml "1 ml çinko asetat çözeltisi + 1 ml potasyum ferrosiyanid çözeltisi / 200 ml" çözeltisi eklenerek tekrarlanır. 2 g toz potasyum siyanür eklenerek tiyosülfat çözeltisiyle sarı renk kayboluncaya ve açık leylak rengi meydana gelinceye kadar titre edilir ve harcanan miktar kaydedilir. Son ekstraksiyon. Üstteki sıvı bir önce kullanılan süzgeç kağıdından. Santrifüj tüpü kaynayan su banyosu içine. karıştırılır. sodyum hidroksit çözeltisiyle alkali yapılır (yaklaşık 27 ml) ve 10 ml hidroksit asit (1 + 2) ilave edilir ve 200 ml'lik ölçü balonuna aktarılır. Bu işlemde geri soğutucu kullanılmaz. Santrifüj tüpü 15 ml fosfotungustik asit çözeltisiyle ve birkaç defa 10 ml destile su ile çalkalanarak. çalkalanır. su seviyesi tüp içindeki madde seviyesine gelecek şekilde daldırılır. Süzgeç kağıdı 90 ml 1. ağzı kapatılır. 200 ml'lik ölçülü balona alınır. Whatman No: 3 süzgeç kağıdının bulunduğu konik huni santrifüj tüpüne geçirilir. Tüp 1. destile su ile hacmine tamamlanır. 2 ml Nişasta indikatör çözeltisi. hafif emiş kullanılarak süzülür. Kağıt üzerindeki kalıntı neticenin yüksek çıkmaması için santrifüj şişesine aktarılmaz. 2 dakikada çalkalanmak suretiyle kaynama noktasına getirilir ve 1 dakika kaynatılır. 30 dakika bekletilerek Whatman No: 1 süzgeç kağıdından süzülür.üzerine yerleştirilmiş Whatman No: 3 süzgeç kağıdından hafif emiş kullanılarak süzülür. Bu çözeltiden 50 ml alınır. ölçülü balona eklenir ve balon hacmine destile su ile tamamlanır. Aynı işlemler 20 ml süzüntü yerine 20 ml destile su ve 20 ml standart glikoz çözeltisiyle tekrarlanır ve titrasyonda harcanan tiyosülfat miktarları kaydedilir. 10 dakika zaman zaman çalkalayarak bekletilir. 32 . 10 dakika bekletilir. 10 dakika santrifüj edilir. 20 ml bakır sülfat çözeltisi ve 20 ml alkali tartarat çözeltisi ilave edilir. 5 ml sülfürik asit (1 + 3) çözeltisi.5 saat sık sık karıştırılarak hidrolize edilir. 25 ml Potasyum iyodür çözeltisi.

delik açıklığı 1.80°C’ ye ayarlanabilen Desikatör. laboratuar tipi. içerisinde etkin bir kurutucu bulunan. (paslanmaz çelik) en az 60 mm çapında. klorür deneyi negatif çıkıncaya kadar damıtık su ile yıkanır. Etanol. çapı 5 mm'yi geçmeyen delikli bir aynası bulunan. alüminyum.Gereç : Et kıyma makinesi.025 N sodyum tiyosülfat miktarı (ml) (Kaynak 2) 12. en az % 95 (v/v)'lik 33 . 1 : 1 oranında sulandırılmış devamlı karıştırılarak 30 dakika kaynatılır.025 N sodyum tiyosülfat miktarı (ml) D = Standart glikoz çözeltisinin titrasyonunda harcanan 0. Kurutma kabı. Kum musluk suyu ile yıkanır. 0.9 X (B . Su banyosu.025 N sodyum tiyosülfat miktarı (ml) B = Tanık denemenin titrasyonunda harcanan 0. Sonra kum. 150 ila 160°C’da kurutulur ve hava girmeyen kapalı şişede saklanır. karışıma bir su banyosunda ön kurutma işlemi uygulanması ve numunenin 103 ± 2°C’da değişmez ağırlığa gelinceye kadar kurutulması ilkesine dayanır. 60 .Sonuç: 4 X 0.19. 23 mm yüksekliğinde.4 mm olan bir elekten geçip. Analitik terazi.RUTUBET TAYĐNĐ Yöntemin Đlkesi: Deney numunesinin kum ve etan ile iyice karıştırılması. Kum. ET VE MAMULLERĐ . Araç . 0. Bu işlem.S) Nişasta (% g) = B-D Burada. delik açıklığı 250 mikron olan elekte kalan incelikte. seyreltik hidroklorik asit ile d20 = 1. düz porselen veya metal örneğin nikel.9 = Glikozun nişastaya dönüşüm faktörü S = Deney numunesinin titrasyonunda tiyosülfat miktarı (ml) harcanan 0. asit kaynadıktan sonra sarıya dönmeyinceye kadar bir miktar asit daha katılarak tekrarlanır.001 g duyarlıkta Genel laboratuar araç ve gereçleri Ayıraç ve çözeltiler: Kum.

Đşlem : Đçinde bir miktar kum. Butirometre.Numunenin Hazırlanması: Numune kıyma makinesinden en az 2 kez geçirilerek kıyılır. bunun 3 . Gerber metodu Kıyma makinesinden geçirilmiş veya iyice doğranıp ezilmiş et ürününden 3-5 g kadar bir kısım butirometre ye konulur. Kurutma ve tartma işlemi sabit ağırlığa gelene kadar devam edilir. Yağ koyu kahverengi bir tabaka halinde toplanır.10 g kurutma kabına konur üzerine yaklaşık 5 . Tüp.820 olan H2S04'den 8 ml ilave edilir. a. Sonra üzerine 1 ml amil alkol konulur. tamamen (tam) doldurulmuş kaplarda. g dır. baget ve kumun kurutulduktan sonraki ağırlığı. Kıyma makinesinden en az iki kez geçirilerek hazırlanan numuneden 5 .4 katı deney numunesi ve cam baget bulunan kurutma kabı etüvde 30 dakika 103 ± 2°C'da kurutulur. karıştırılır. baget ve kumun kurutulmadan önceki ağırlığı.10 ml etanol katılır ve cam bagetle karıştırılır. Etüvden çıkarılan kapsül desikatör de soğutulur ve tartılır. Kurutma kabı içindeki karışımla birlikte sıçramayı önleyecek şekilde 60 . Bu amaçla ısıtılabilen santrifüjlerin kullanılması 34 . Sonuç : Rutubet miktarı (R). 13. g m1 = Numune ile birlikte kapsül.80°C'a ayarlanan su banyosu üzerinde arasıra karıştırılarak etanol uçuncaya kadar ısıtılır. 60-70ºC'a ayarlanmış benmaride yağ kısımları iyice eriyinceye kadar tutulur. bozulmayacak ve bileşimini değiştirmeyecek şekilde saklanır. Numunenin mümkün olduğu kadar kısa zamanda (24 saati hiç bir surette geçmeyecek şekilde) analizi yapılmalıdır. g m2 = Numune ile birlikte kapsül. Sonra etüvde 2 saat tutulur. Hava almayan. 2000 devirde 5 dakika santrifüje edilir. Üzerine yoğunluğu 1. mo = Kapsül. (Kaynak 2) 100 R (%) = (mı – m2) X (mı-m0) Burada.001 g duyarlıkla tartılır. ağırlık yüzdesi olarak aşağıdaki formülle hesap edilir. Sonra desikatöre alınarak oda sıcaklığına kadar soğutulur ve 0. YAĞ TAYĐNĐ Et ürünlerinde yağ miktarının tayininde aşağıdaki metotlardan yararlanılır. baget ve kumun ağırlığı.

Bu amaçla hazır kartuşlar kullanılır veya süzgeç kağıdından bir kartuş hazırlanır. Sonra desikatörde oda 35 HCI. Weilbull-Stoldt metodu Araç ve gereçler : Soxhelet ekstraksiyon cihazı Beher Pipet Cam huni 2 adet saat camı (yakl.5 g ağırlığındaki kısım kağıt kartuşa yerleştirilir. Sonra sistemden alınan balon 105ºC'da 1 saat kadar tutularak eterin tamamen uçurulması sağlanır. Desikatörde soğutulduktan sonra tartılarak belirlenen ağırlıktan balonun boş iken tespit edilen ağırlığı çıkarılır ve hesapla örnekteki yağın yüzdesi bulunur.tavsiye edilir. kurutma dolabında 101-105'C da 1 saat kurutulur. c. Kartuş. b. et ürünündeki yağı tamamen ayırıncaya kadar işleme devam edilir. soxhelet ekstraksiyon cihazındaki özel yerine konulur. 10-12 cm çapında) Süzgeç kağıdı Solüsyonlar : Đşlem : Soxhlet ekstraksiyon cihazının ağzı tıraşlı 250 ml'lik balonuna birkaç tane sünger taşı atılır. 4 N Petroleter n-hekzan . Balon. Üst kısımda toplanan yağ skaladan okunarak belirlenir. Buharlaşan eter. Gerber butirometresi tekrar su banyosuna konularak bir süre tutulur. Önceden ısıtılıp desikatör de soğutulduktan sonra ağırlığı belirlenmiş olan ağzı tıraşlı özel balona etileter veya petrol-eter konulur: Etileter kullanılması halinde benmari ısısı 40ºC olarak ayarlanmalıdır. Ekstraksiyon metodu Araç ve gereçler : Soxhelet ekstraksiyon cihazı Ölçü silindiri Kağıt kartuş Benmari Kimyasal maddeler : Etil-eter (veya petroleter) Đşlem : Et ürününün muhtelif yerlerinden hazırlanan 2.

Süzgeç kağıdı hiç asit ihtiva etmeyecek şekilde sıcak su ile birkaç defa yıkanır. Kalan çözelti maddeleri hava tazyiki ile uzaklaştırılır. Beher ve saat camı sıcak su ile üç defa dikkatlice yıkanır. Sonra yaklaşık 12 cm çapındaki bir saat camına konularak sıcaklığı önceden 101-105ºC'a ayarlanmış kurutma dolabına yerleştirilir. Kurutulmuş süzgeç kağıdı bir ekstraksiyon kartuşuna yerleştirilir. Beher içeriği bir saat süreyle hafifçe kaynatılır ve sık sık karıştırılır. (B . Önceden homojen hale getirilmiş 3-5 g ağırlığındaki et ürünü parçası 400 ml'lik bir behere konulur. (Kaynak 3) 14. Đçeriğe 150 ml kaynar su ilave edilir. 36 . Yerinden alınan balon kurutma dolabında 101-105°C da 1 saat süre ile yatık durumda bırakılarak kurutulur. Bu çözelti de balona aktarılır. Saat camı üzerinde kalmış olabilecek iz halindeki yağ ise petroletere veya hekzana batırılmış bir pamukla emilir. Bu pamuk da ayni şekilde ekstraksiyon kartuşuna konulduktan sonra kartuş cihazdaki yerine bırakılır. Bundan sonra balon kum veya su banyosuna 4 saat bırakılarak etileter veya petroleter uçurulur.A) x 100 F= C F: Kütlece % yağ oranı A: Boş balonun sünger taşlarıyla birlikte ağırlığı (g) B: Balonun kurutulduktan sonra yağ ile birlikte ağırlığı (g) C: Deney örneğinin kütlesi (g) Aynı örnekten iki defa tayin yapılmalı ve iki tayin sonucu arasındaki fark %0. Üzerine 4 N HCl'den 150 ml ilave edilir: Sonra bir cam çubuk ve birkaç sünger tay da behere bırakılır. Tartımlar asasındaki fark %O. Beyaz parlak görünümlü AgCl oluşumu örnekte NaCl’in varlığını gösterir.sıcaklığına kadar soğutulur ve tartılarak ağırlığı belirlenir. Öte yandan bir cam huniye yerleştirilen süzgeç kağıdı su ile iyice ıslatılır ve beherde kaynar durumda bulanan sıvı süratle süzülür. TUZ TAYĐNĐ Kalitatif Tayin Et ürününden hazırlanan ekstrakt’a birkaç damla taze hazırlanmış gümüş nitrat eriyiği ilave edilir ve bir süre beklenir.1'e ulaşıncaya kadar tartı işlemine devam edilir. Sonra ekstraksiyon çözeltisi (etileter veya petroleter) ekstraksiyon cihazının balonuna konulur.5'i geçmemelidir. Bu arada beherin iç duvarı ve kapak olarak kullanılan saat camının iç yüzeyi çözeltinin bir kısmı ile iyice yıkanır. Toplam yağ miktarı aşağıdaki formülden bulunur. Müteakiben desikatörde soğutulup tartılır. Yaklaşık 10 cm çapında bir saat camı ile örtülen beher kaynayıncaya kadar ısıtılır.

deri yüzülmüş ise içerisi çok kanlıdır. Sarfedilen gümüş nitrat solüsyonu (A) aşağıdaki formülde yerine konarak NaCl'in % oranı belirlenir. Şüpheli hallerde kanın iyi akıtılıp. akıtılmadığının tespiti gerekir. et kanlıdır.5 olup proteinden de zengin olması nedeniyle etin çabuk bozulmasına yol açar. Eriyikler Đndikatör solüsyonu (%10'luk nötr potasyumkromat) AgNO3 solüsyonu (%10'luk) Örneğin muhtelif kısımlarından ayrılan 3-5 g'lık parça bir miktar destile su katılarak homojenize edilir. (Kaynak 3) A X 0. Sonra 0.Kantitatif tuz tayin (Mohr metodu) a. Yüksek devirli homojenizatörlerin (Ultra-Turrax) kullanılması önerilir. Araç ve gereçler Balon (500 ml'lik) Beher (100 ml'lik) Büret Homojenizatör c. 37 . Tuzların erimesi için bir süre su banyosunda bekletilir. Elde edilen homojenizat 500 ml'lik bir balona aktarılır.00585 X 100 X 5000 NaCl (%) = Alınan örnek (g) x 50 d. şişesinde kalan artıklar balon içerisine yıkanarak içerik 500 ml'ye tamamlanır. KANIN ĐYĐ AKITILIP AKITILMADIĞININ TESPĐTĐ Kesilen hayvanların kanının iyi akıtılıp. hunide ve homojenizasyon. Đşlem 15. (Ölmüş veya agoni halinde kesilmiş hayvanlarda vücudun her tarafı kırmızı renkte. Sonra süzgeç kağıdından süzülür. deri altı ve iç organlar venaları kanla doludur. Kanın pH'sı 7-7. Oda sıcaklığında bekletilen süzüntüden 50 ml'lik kısım bir behere alınarak üzerine 1 ml indikatör ilave edilir.) Bu durumu tespit için şu metotlar geliştirilmiştir. b. Prensip Ortamdaki klorürlerin gümüş klorür halinde çökeltilmesi ve serbest kalan gümüş iyonlarının indikatör olarak ilave edilen nötr potasyum kromat ile tuğla kırmızısı bir renk vermesi (gümüş kromat oluşumu) esasına dayanır. akıtılmadığının tespiti önemlidir.1 N AgNO3 eriyiği ile tuğla kırmızısı renk oluşumuna kadar titrasyon yapılır.

38 . 2. Kanı iyi akıtılmış et ise suda hiçbir renk görülmez. Kan boyama maddeleri ve bunların türevleri peroksidaz gibi etki yaparlar.5'1ik çözeltisi). bu açık veya koyu bir renk alır.5 cm eninde. Tüp dinlenmeye bırakılır. Kanı normal akıtılan ette. H2H2 (%3’lük) MATERYAL : Porselen kapsül. Guayakon asidi gibi). pens. 4. Muayenesi yapılacak etten bir parça. Üzerine 10 ml saf su ve birkaç damla da eter katılır. bir tüpe konur.1. kağıt şerit üstüne konur ve 2 dk sonra et alınarak kontrol edilir. Bu kağıtlar 1. çalkalanır. Su rengi incelenir. Kurutma kağıdı deneyi : Bu maksat için Schleicher ve Schül firmasının 597 numaralı kağıdı kullanılır. alet sıkıştırılır. Sonra renk incelenir. MATERYAL : Deney tüpü. Tüp bir müddet dinlendirilir. Üzerine fasulye büyüklüğünde bir et parçası konarak. su açık veya koyu kırmızımsı bir renk alır. Kanı iyi akıtılmayan ette ıslanan kurutma kağıdı kısımları kanla boyanır. PRENSĐP : Okside olan maddelerin (örneğin. Kan iyi akıtılmamışsa. akıtılmadığının tespiti. SONUÇ : Kan iyi akıtılmışsa. Kompressorium deneyi : Kare şeklinde kurutma kağıdı kompressorium üzerine konur. 3. 10 cm boyundadır. sadece etin değdiği yer ıslanır ve boyanır. PRENSĐP : Sonuçta oluşan renge göre kanın iyi akıtılıp. Haemoglobin maserasyon deneyi : REAKTĐFLER : Saf su Eter. Haemoglobin Pseudo-Peroksidaz deneyi : REAKTĐFLER : Guayak tentürü (96º alkolde %0. daha yüksek oksidasyon safhalarına ulaşması esasına dayanır. Kanı iyi akıtılmamışsa. TEKNĐK : 5 g kadar et parçalanıp. suda renk yoktur.

MATERYAL : Deney tüpü. Daha geç oluşacak rengin değeri yoktur. beher kadehi. 39 . HCl (konsantre) Fenol fıtalein. PRENSĐP : Sarfiyat sonucu fosfor tarafına bağlanan 0. Methylen blue. turnusol kağıdı. 3 dk. sonra mavi dar bir şerit meydana gelir. oluşan renk kontrol edilir. da reaksiyon okunmalıdır. Kanı iyi akıtılan ette renk değişmez. 2No-Whatman. bu arada reaksiyon derecesine göre açık yeşil. sonra et parçası bir pensle tutulup. hafifçe çalkalanırsa. 0.5 N HCI. Kanı az akıtılanlarda açık yeşil. sıvı açık mavidir. 5. çok kanlılarda koyu yeşil. su banyosu. cam huni. Kan iyi ve tam akıtılmadığında renk koyu menekşekahverengidir. çalkalanır. 5 dk. iyi akıtılmayan ette kahverengi-yeşil renkler görülür. kül fırını. Üzerine 5 ml ayıraç boya solüsyonu ilave edilir.2 N NaOH'a bağlı olarak fosfor miktarının tesbiti.Okside olabilen organik madde + H2O2 TEKNĐK : H2O2 + Okside olan organik madde.1 dk. FOSFOR TAYĐNĐ REAKTĐFLER: Saf su. erlen. boz veya hafif bir mavi renk alır. Normal kesim olmamışsa.1 ml Löffler. (Kaynak 5) 16. volimetrik şişe. Burada kataliz tesiri ile birkaç saniye içinde oksijen kabarcıkları görülür. 0. üzerine Guayak tentürü dökülür. 5 dk sonra her dakika başında kuvvetle çalkalanmak suretiyle dinlendirilir.2 N NaOH. MATERYAL : Kıyma makinesi veya havan. 40 ml su. deney tüpüne konur (3 g). Sonra %3 H202 solüsyonundan iki damla damlatılır. Raeder'in maserasyon deneyi : REATĐFLER : (0. seyreltik karbol fuksin solüsyonu) ayıraç boya solüsyonu. TEKNĐK : Kıyılmış et. pota. Bir parça et porselen kapsüle konup. hassas terazi.

2N NaOH’ın ml miktarı %P = 100 X Numune (g) 17.) ilave edip.HNO3 ilave edilir. 0.5 N HCI asite karşılık gelen 0.sarfedilen 0. (Đşlem gerekirse 20 kez bile tekrarlanabilir. Bu amaçla 0. Mayi bu işlemlerden sonra yumurta akı beyaz rengini alır. KALSĐYUM TAYĐNĐ REAKTĐFLER : HCl (konsantre). kıyma makinesi veya havanda iyice erilir. fırından çıkartılır 5 ml HCl (konsantre) ilave edilir. kirli-şeffaf bir hal alması gerekir). NH4OH (1+1). Methyl Red. Süzgeç kağıdı huniden alınır.) 25 ml NH4 molybdate. dikkatli. (Mayi tekrar berrak olacak. Faktör . 1 ml 0. 40 X Faktör . (Đşlemler beyaz kül oluşumu için yapılır) Kül sulu HNO3 ile hafif asite çevrilir.TEKNĐK : 10 g kadar homojen numune alınıp. su ile ıslatılır.2N NaOH numunedeki O2 tarafından bağlanan 0. Alkali oluncaya kadar üzerine 0.2 N NaOH'dan ilave edilir (çalkalandığı zaman sabit kalacak erguvan rengin oluşması ile anlaşılır. HCl (1+4).) Süzme işlemi.2N NaOH'un ml miktarıdır. Dipte kalan tortu gayet az su ile belirli aralıklarla yıkanarak aynı filtre kağıdından süzülür. hassas bir şekilde yapılmalıdır. beyaz kül oluşmadıysa. 10 damla fenol fıtalein damlatılıp. 100 ml’lik bir volimetrik şişede H2O ile 100 cc'ye tamamlanır. Sarfedilen 0.2 N NaOH'dan 50-125 ml arası sarfiyat yapılır). kuruyuncaya kadar su banyosu üzerinde uçması için bekletilir. Bir cam huniye 2No-Whatman süzgeç kağıdı konup. Bu işlem tortular bitinceye kadar tekrar edilir.5 (NH4) 2C204 (amonyumokzalat). NH4OH ile nötralize edilir. Beyaz kül oluşuncaya kadar kül fırınına terk edilir. darası bilinen bir pota içine hassas olarak tartımı yapılır.5 N NaOH .2 N NaOH erlenin üzerine kaydedilir. Sarfedilen miktar 0. ikiye bölünür.2N NaOH = 0.00027 g P Sarfedilen 0. katlanır ve eski erlenmayere yani ilk erlene konur ve üzerine 10 damla fenol fıtalein indikatörü damlatılır. %3. Bir erlenmayere bundan 50 ml alınır ve erlenin ağzına bir beher kadehi konarak birkaç saat ile 10 gün kadar bir müddet kendi haline terk edilir. 25 ml HNO3 (1/4 sol. yarısı alınır. sonra bir erlenmayere oturtulur ve kendi haline terk edilmiş olan mayi dibindeki sarı tortu sarsılmadan yavaş yavaş bu filtre kağıdından sürülür (süzülecek mayi kristal halde çökmüş ise süzülmeden erimelerini sağlamak için 30 dk çalkalanır).5 N HCl ile geri titrasyon yapılır (erguvan rengin kaybolarak.

huni. Đçerik filtre kağıdından başka bir erlene süzülerek ilk erlenmayer birkaç kez yıkanarak tekrar süzülür. 0. bir gün bekletilmiş Ca külü üzerine dökülür ve iyice karıştırılır. Yaklaşık 90°C'ye ısıtılır (kaynatılmaz). (ortam kırmızı olur. 41 .5’luk (NH4)2C2O4 ilave edilerek kaynatılır.H2SO4 (1+4). 250 ml'lik bir erlene filtre kağıdından süzülür. Bu isteğe yanıt veren gıda maddelerinden bir grupta su ürünleri olup. büret ve Whatman filtre kağıdı (2 numara).) Sonra içerik bulanık pembe oluncaya kadar NH4OH (1+1) ile titre edilir ve birkaç dakika daha kaynatılır. Kaynama başlar başlamaz 2-5 damla Methyl red damlatılır.05 N KMnOa (ml). Sonra 0. Harcanan 0. 100 %Ca = Örnek miktarı (g) BALIK Balık Etinin Besin Değeri: Günümüzde besin maddesinin hijyenik ve ekonomik olmasının yanında. çocukların ve yetişkin insanların sağlıklarının devamı. yağ. beher. protein. karbonhidrat. (1+ 4)lük HCl'den 20 ml alınır. organizmanın normal fonksiyon ve büyümesinde günlük gereksinimleri için önemli bir kaynaktır. erlen (250 cc'lik). TEKNĐK : 10 g homojen örnek kıyma makinesinden geçirilir ve darası alınmış bir porselen kroze ile hassas bir şekilde tartılır. Fırından çıkarıldıktan sonra 5 ml HCl {konsantre) ilave edilir ve su banyosunda kurutulur. Bu işlem yaklaşık 30-40 ml su ile 3-4 kez tekrarlanır. porselen kroze. bunlar içinde de ön sırayı balık almaktadır.05 N KmnO4 ile sabit pembe renk oluşana kadar titre edilir. vitamin ve mineral maddeleri dengeli biçimde ve oranda içermesi de arzu edilmektedir.001 (faktör) .05 N KmnO4 MATERYAL : Havan veya kıyma makinesi. su banyosunda ısıtılır. Sonra sıcak su ile porselen kroze iyice yıkanır ve aynı filtre kağıdından erlene süzülür. 0. Beyaz kül oluncaya kadar yakılır. Tortuyu içeren filtre kağıdı alınarak ilk erlene konulur ve üzerine 10 ml H2SO4 (1+4) ve 50 ml su ilave edilir. Genellikle su ürünleri miktar ve çeşitlilik bakımından. Üzerine 10 ml %3. Erlenin ağzına bir erlen kapatılarak içerik birkaç saatten birkaç güne kadar bekletilebilir.

yeme. Yaşam için gerekli iz elementlerden demir. bir ürünün mükemmellik düzeyi olmayıp. kolay sindirilebilir. yaşı ve olgunluk durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. beslenme. avlanma bölgesi. yaş ve büyüklüğüne göre değişmektedir. işleme ve nakliye koşullarından etkilenmektedir. Beslenme yönünden böylesine değerli bir besin maddesin bileşimi kadar. tüketilebilme kalitesi de önemlidir. Protein miktarı neredeyse sabit olup türler arasında çok büyük sapmalar göstermez. amacına uygunluk ve tüketici beğenisini karşılama düzeyidir. Biyolojik yönden yüksek değerli protein. mangan’da balıkta ideal miktarlarda bulunmaktadır. bakır. Bu nedenle içermiş oldukları maddeler ile yıkım ürünleri. Kalite. mikrobiyolojik yöntemlerle tam bir değerlendirme 42 . Çoğunlukla %1’in altındakiler yağsız. hastalık. kullanma. Balığın kas dokusu %75-80 oranında su içermektedir. Balığın yağ miktarında ise çok büyük sapmalar vardır. yağ ve proteinden oluşmaktadır. yetiştiği yere. Balık eti %18-22 oranında ham protein içerir. Balığın yağ miktarı türe. fiziksel. magnezyum ve fosfordur. olgunluk siklusu. Balık etinin kimyasal bileşimi özellikle. mevsime. Balıklarda A ve D vitaminleri yanında B kompleks vitaminleri de bulunmaktadır. Deniz balıklarının en fazla içerdiği mineral maddeler kalsiyum. Balık etinin ana bileşeni de diğer gıdalar gibi su. yağ ve yağda eriyen vitaminler yönünden önemli bir kaynaktır. boşluklu bir et yapısına sahip olduğu için kolay bozulabilen bir gıda maddesidir. Balıklar içerdikleri yağ miktarına göre yağlı ve yağsız olarak sınıflandırılırlar. balıkta 93’tür. yaş. Esansiyel aminoasitten % oranı kadın sütünde 100 olarak kabul edildiğinde. kobalt. proteince zengin. çevre sıcaklığı. yağ yönünde fakir. mikrobiyolojik. fizyolojik koşullara. vitamin ve mineral madde yönünden yeterli ve doğal lezzette bir besin maddesidir. Bunun sonucunda duyusal. avlama yöntemi. iyot. depolama. Balıklarda bozulma sırasında oluşan kimyasal. balığın boyu. Su ürünleri bağ doku yönünden fakir. Karbonhidrat miktarı çok düşüktür. cinsiyet. %1-25 oranında yağ içerenler ise yağlı balık olarak sınıflandırılmaktadır.Balık hafif. Biyolojik materyaller heterojen bir yapıya sahiptir. fiziksel ve duyusal olarak saptanabilen değişikliklerin belirlenmesiyle tazelik dereceleri hakkında fikir edinilebilir. Bu nedenle avlanmadan itibaren işleme ve depolama boyunca etkin bir kalite kontrolünün yapılması gerekmektedir. kimyasal.

Enstrümantal yöntemler balığın yenme kalitesini tam olarak gösteremezler. pupilla hafifçe çökük hafif döner renkte. Đşlenmemiş su ürünlerinin tazeliklerinin belirlenmesinde Tablo-1 kullanılmaktadır. az miktarda renkte. hafif bulanık mukoz mevcut mukoz sıvı mevcut renk değişikliği yok. renk renkte değişikliği mevcut OMURGA Renk değişikliği Hafif pembe Pembe Kırmızı BOYUNCA BALIK mevcut değil ETĐ RENGĐ ORGANLAR Böbrekler. bulanık mukoz sıvı mevcut. Gıdaların fiziksel. enstrümantal yöntemleri garanti etmek için kullanılmalıdır. renk gibi özelliklerin ölçümünde kullanılmaktadır. Bu tabloda her bir özellik için verilen toplam puanların aritmetik ortalaması alınır. duyusal testler önemli rol oynarlar. SOLUNGAÇLAR Parlak kırmızı Solgun pembe Donuk pembe Kirli boz renkte. benzeri mukoz sıvı renklerde. Kornea dış bükey ve Kornea düz yanar Kornea ortası saydam. berrak mukoz sıvı mevcut mevcut değil mukoz sıvı mevcut olmayan. karar vermede daha önemli bir parametre olmaktadır. kimyasal ve biyolojik özelliklerini tayin etmek için enstrümantal yöntemler geliştirilmiştir. Duyusal analizlerde ortalama 2. Duyusal bir panel uygun bir şekilde yapıldığında objektif ve güvenilir bir kalite parametresi olabilir.pupilla siyah renkte bulanık görünüşte. iç Böbrekler. Tablo-1.yapmak her zaman kolay olmamaktadır. iç organlar ve aorttaki organlar mat kırmızı organlar ve kan organlar ve kan kan parlak kırmızı kan donuk renkte soluk kırmızı renkte kahverengimsi 43 . pupilla çökmüş süt benzeri parlak renkte yanar döner bulanık görünüşte görünüşte pupilla gri renkte. berrak olmayan renklerde. Bununla birlikte duyusal değerlendirme panelleri. sıvı mevcut GÖZLER Kornea dış bükey.Balıklarda Tazelik Derecesini Belirlemede Kullanılan Duyusal Analiz Tablosu DEĞERLENDĐRĐLEN ÖZELLĐKLER VERĐLEN PUAN 3 2 1 0 GÖRÜNÜŞ DERĐ Kuvvetli parlak Kuvvetli fakat parlak Mat renklerde. mukoz sıvı mevcut BALIK ETĐ Mavimsi beyaz Balmumu sarısı Hafif bulanık Bulanık renkte. iç Böbrekler ve iç Böbrekler. mukoz sıvı renkte. Bunlar yapı. Tüm bu nedenlerden ötürü duyusal analiz bulguları diğer analiz bulgularına göre. renkte. 1 veya 1-2 arasında puan alan balıklar ticari (üçüncü kalite) balıklar olarak değerlendirilir. herhangi bir gıda kalite değerlendirme programında.7 arasında puan alan balıklar taze (ikinci kalite). soluk renklerde.7 veya daha fazla puan alan balıklar çok taze (birinci) kalite 2 veya 2. süt Cansız. Bunlar duyusal değerlendirme panelleri ile tamamlanmalıdır. DUYUSAL ANALĐZLER: Gıda ürünlerinin yenme kalitesi için son kriter insan tepkisi olduğundan.

aromatik 2 Gri Sarı Kokusuz Kas bağları sıkı. lapamsı Aromatik hafif lezzetsiz 0 Grimsi-siyah Sarı-kahverengi Küflü. Đlk önce görünüş.0 puan alan ürünler ikinci sınıf.0 puan alan ürünler üçüncü sınıf. Balık etinden kolayca ayrılabilir OMURGA PERĐTON Karın zarı DERĐ SOLUNGAÇLAR KARIN BOŞLUĞU Balık etine sıkıca tutunmuş. parçalanmış Biraz yumuşamış. lezzet ve kıvam yönünden değerlendirilir. dağılmış YAPI “Çiğneme Deneyi” LEZZET Kuru.9-11. gevşek ve pullar deriden kolayca ayrılabilir. yaprak şeklinde Sulu elastik sıkı Kendine özgü. Dondurulmuş veya soğutulmuş ürünlerin duyusal analizinde Tablo-3 kullanılmaktadır.7 ve daha yukarı puan alan ürünler iyi (ikinci kalite). Her bir özellik için verilen toplam puanların aritmetik ortalamasına göre kalite sınıflarına ayrılır. lapamsı Balığımsı amonyak benzeri acı 44 . miyomer kısmen dağılmış. cansız mat.9-13. ayrılacağı zaman kolayca kırılabilir.9-6 puan alan ürünler dördüncü sınıftır. Sıkıca tutunmuş Balık etine sıkıca tutunmuş Tutunmuş halde KOKU Deniz yosunu kokusu azalmış Ayrılabilir halde Kolaylıkla ayrılabilir Deniz yosunu kokusu belirgin Deniz yosunu kokusu kaybolmuş asidik Asidik Kutulanmış balık konservelerinin duyusal analizlerinde ise Tablo-2 kullanılabilir. 10. sokucu. sert.renkte BALIK ETĐ Yüzeyi parlak sert ve elastiki DĐĞER VASIFLAR Sertliği ve elastikiyeti azalmış Yüzeyi sarımsı renkte. koku. Bunun sonucunda verilmiş puanlar her konserve tipi için belirlenen faktörlerle ayrı ayrı çarpılarak 5'e bölünür ve sonuçta her bir nitelik için elde edilen puanlar toplanarak kutulanmış balık konservesi örneğinin sınıfı belirlenir. miyomer. (Kaynak 1) Tablo-3.Pişirme Deneyinde Kullanılan Tablo RENK Yağ Rengi KOKU KAS YAPISI 3 Beyaz (ya da kendine özgü) Açık sarı Hoş kendine özgü Kas bağları sıkı. 12. 0-1 arası puan alan ürünler bozulmuştur. hafifçe gevşemiş Balık etinden ayrılabilir renkte Yüzeyi oldukça pürüzlü. 1-2 arası puan alan ürünler orta (üçüncü kalite). 15 puan alan ürünler birinci sınıf. 2. Bu değerlendirmede toplam 6 puandan az alan ürünler standart dışı olup insan gıdası olarak tüketilemez. balığımsı amonyak Parçalanmış. 14.

balık etinin önceden homojen hale getirilmesi lazımdır. aşağıda gösterilen durumların varlığında yanıltıcı ölçüm değerleri ortaya çıkabilir. Bu nedenle balıklarda yalnız pH değerine dayalı hüküm verilmesi doğru değildir. Ancak. Reaktifin kırmızı rengi. Balıklarda elektrik iletişim kabiliyetinin ölçülmesi Balık dokularındaki parçalanmanın giderek artmasıyla yüksek ve alçak frekanslı alternatif akımlar arasındaki direnç farkı giderek azalır. Balık. Balığın derisinde kuruma veya kıvrımlar meydana gelmişse. pH değerinin 7 olması halinde portakal rengine döner. Cihazda bir ölçüm kısmıyla balıklara tespit edilen elektrot kısmı vardır. Balıklarda kritik pH değerinin 7 olması bakımından fenol kırmızısı. Ludorf (1960)'a göre balıklar.4’de gerçekleşir.) muamele edilmişse. 45 . etlerindeki pH değeri 6. Yeni tutulmuş balıkların pH değerleri 6-6. Balık kaslarında pH değerinin ölçülmesi Serbest hidrojen iyonlarının tayini için pratikte tek elektrotlu portatif elektro pH metreler kullanılır. Bayatlamış ve bozulmuş balık etlerinin pH değerleri kaide olarak 7'nin üzerindedir. Balıklar kuvvetli mekanik etkilere uğramışsa.000 oranındaki fenol kırmızısı eriyiği ile karıştırılır. Bu amaçla muayene edilecek balıktan fasulye tanesi büyüklüğünde bir kas parçası alınarak porselen plakanın çukurunda birkaç ml 1: 10. Ancak. Elektrotlar. Ölçümden önce balıkların pulları çıkarılmışsa. Ölçümün yapıldığı anda balığın ısı derecesi 10°C'ı aşmışsa. a. 1963). b.8'e yükselinceye kadar tüketilebilirler. bazı balıkların etleri yeni tutuldukları sırada bile alkalik reaksiyon gösterirler. Balığa tam veya kısmi dondurma uygulanmışsa. aletin skalasında okunan değerlere göre belirlenir. çeşitli elektrolitlerle (tuz vs. nitrazin sarısına tercih edilmelidir. balık etine sokulabilecek özelliktedir. Yuvarlak veya misket şeklindeki elektrotların kullanılması halinde. Ölçümün yapıldığı noktada balık derisinde zedelenmeler varsa. Balıkların tazelik durumları. pH değerinin kolorimetrik yolla ölçümü için fenol kırmızısından yararlanılır.5 arasındadır. Çünkü daha çok et ve et ürünlerinde yararlanılan nitrazin sarısının renk değişimi pH 6.FĐZĐKSEL MUAYENELER: Çabuk uygulanmaları bakımından besin kontrolünde önemli yer alırlar. Bazı araştırıcılar etin tazelik durumunun tespitinde kesinlikle pH değerinin belirlenmesi üzerinde dururlar. Bunun tespiti amacıyla "Fisch-Tester V" adı altında bir cihaz geliştirilmiştir (Hennings.

Göz sıvısı.3391’den fazla en fazla 1.300 ile 1.7100. ısının ayarlanmasına gerek yoktur. c. Göz sıvısının. Bu balıklara ait refraktometrik değerler Tablo 4 de gösterilmiştir.3390 1. Önce 2-10 ml kapasiteli bir enjektör yardımıyla bulbusa girilerek kornea ve skleranın birbirleriyle sınır teşkil ettikleri bölgeden ve yaklaşık 1-2 cm derinden birkaç ml göz sıvısı çekilir. Abbe refraktometresiyle yapılan ölçümlerde sağlıklı sonuçlar alınır. Bu da optik kırılmayı arttırır. Ölçüm yapılırken balıkların her iki gözünden alınan sıvının kullanılması tavsiye edilir. balıkların tazelik durumlarının belirlenmesi amacıyla refraktometrik ölçümü.3500'e kadar olan refraktometrelerin kullanılması uygundur.330 ile 1. Balıklarda göz sıvısında kırılma indisinin ölçülmesi Bayatlamaya başlayan balıklarda kurumaya bağlı olarak göz bebeğinden kopan parçaların göz sıvısına karışması.3360 1.3356 – 1.3300 den 1. Ancak anormal ısı değişimlerinde termostat zorunlu olarak kullanılır. Balıkların göz sıvısının muayenesinde ölçü alanı 1.3390 1. ya doğrudan doğruya refraktometrenin muayene prismasına konulur veya steril bir tüpe alınarak bilahare muayene edilmek üzere buzdolabında saklanır.3361 – 1. Abbe refraktometresine bir termostat bağlanabilir. Büyük miktarlar halindeki balıkların tazelik derecelerinin kontrolünde bu yöntemden yaygın olarak yararlanılır.3355 1. mesela balıkhanelerde veya balıkçı gemilerinde yapılacak ölçümlerde el refraktometresinden de yararlanılabilir.380 RI arasındadır.Bazı Balıklarda Kırılma Đndisine Göre Tazeliğin Tespiti Balıklar Tazelik Derecesi Çok Đyi Đyi Orta Bozulmuş Çok iyi Orta Bozulmuş Kırılma Đndisi en fazla 1. el refraktometresinin ölçüm alanı 1. Göz sıvısı özelliğini. Ölçüm çoğunlukla oda ısısında (20°C) yapıldığından. Abbe refraktometresinin ölçüm alanı 1.3366 – 1. Genellikle muayenenin 2 saat zarfında yapılmasıyla güvenilir bir ölçüm sağlanır. orbital sıvının konsantrasyonunun artmasına neden olur.- Grafit elektrotun temas yüzeyi zamanla aşınmışsa. Laboratuar dışında.3365 1. özellikle morina ve som balıklarında iyi sonuçlar verir. Alınan örneklerin saklama süresi 24 saati aşmamalıdır.3390’dan fazla Som Balığı Morina Balığı 46 . 20°C'da ancak birkaç saat koruyabilir. Tablo-4.

1 N asit ile titre edilerek TVB-N miktarı belirlenir. Prensip: Örnek homojenize edilerek magnezyum oksit ilave edilir. Uçucu Bazik Azot (Total Volatil Baz -TVB-) Tayini Balıkta bozulmanın giderek ilerlemesiyle uçucu bazik azotlu maddelerin miktarı da artar. mayamsı. bulanık bir manzara veren göz sıvıları refraktometrik ölçümde kullanılmamalıdır. Bozulma kokusu. bayat. ekşimsi. amonyaklı.0018 RI değerinden fazla ise. aminler ve organik asitler. Transparansını kaybetmiş. Bu durumdaki göz sıvıları santrifüjden geçirilmeli ve filtre edilerek berraklaştırılmalıdır. ransid. Bu nedenle tatlı su balıkları için kullanımı sınırlıdır. Balıklar tuzlanmışsa veya göz sıvılarına kan sızmışsa. Sağ ve sol gözün sıvısı arasındaki fark 0. merkaptan ve disülfitler bu bozulma kokusuna eklenirler. tatlı. Araç ve Gereçler: Hassas terazi Su buharı destilasyon cihazı Bunzen beki veya elektrikli cep ısıtıcı 47 . küf kokulu. ayrılan bu bazlar 0. TVB-N tayini bozulmanın ilk devrelerinde hassas değildir. Böyle durumlarda göz sıvısı üzerinde yapılan refraktometrik ölçüm sonuçları değerlendirilmez. (Kaynak 3) KĐMYASAL MUAYENELER 1. Göz sklerasına ait parçaların sıvı içinde bulunması ölçümü etkilemez. Su buharı destilasyonu ile uçucu bazlar ayrılır. TVB-N çoğu tatlı su balıklarında soğutulmuş depolama esnasında. Çünkü. asit ve putrit olarak belirtilir. onların düşük veya önemsenmeyecek kadar az trimetilamin oksit içermeleri nedeniyle yavaş yavaş artar. bu göz sıvıları ölçüm için kullanılamaz.Göz sıvısının refraktometrik ölçümünde dikkat edilecek noktalar : Sıvısı akmış veya zedelenmiş balık gözleri muayene için kullanılmaz. Hidrojen sülfit. Bozulma sırasında uçucu bazlar. bunlar göz sıvısından kolayca uzaklaştırılırlar. balıksı. ölçümlerde organoleptik muayene bulgularına ters düşecek ölçülerde yüksek RI değerleri elde edilir. aminoasitlerin ve organik bazların deaminasyonu ya da dekarboksilasyonu ile oluşurlar.

5 litre destile su. Soğutucunun ucu erlendeki sıvıya daldırılmış olarak 10 dakika daha sonrada daldırılmamış olarak 2 dakika kaynatılır. 1. Kaynama başlayınca açık olan musluk kapatılır. 8 damla taşiro indikatörü ve 100ml destile su konur. 7. 12.- Huni (üst çapı 10 cm. Bunun üzerine 1 çay kaşığı magnezyum oksit ilave edilir. bir köprü (5) ile hemen soğutucuya (6) bağlanır. alt çapı 2 cm ) Büret 10 veya 25 ml'lik Erlenmayer 500ml Kimyasal çözeltiler: Magnezyum oksit DAB 6 Silikon köpük kesici Borik asit %3'lük Hidroklorik veya sülfürik asit 0. Sıcakken 4 nolu parça balon içinden çıkarılır. Su buharı destilasyon cihazının 2 litrelik balonuna (3) 1-1. 9. Mikserde homojenize edilen örnekten 10 gr huni yardımıyla su buharı destilasyon cihazının içine yerleştirilen parçaya konur. Örneğin üzerine 2-3 damla silikon köpük kesici damlatılır. 11. musluk açık olacak şekilde kaynayıncaya kadar ısıtılır. Sonra erlenmayer içine su buharı destilasyon cihazına bağlı soğutucu (7) borusu daldırılır. 3. birkaç kaynama taşı konur ve musluğu (2) açık şekilde ısıtılır. 6.1 N Taşiro indikatörü (metilen kırmızısı ve metilen mavisi) Đşlem: En az 50 gr balık eti parçalanarak mikserde iyice homojenize edilir. Sonra bu parça önceden ısıtılan balona (3) konulur. 8. Destilasyon tamamlandıktan sonra soğutucu erlen içinde yıkanır. Örnek bu parçaya bulaştırılmadan konulmalı gerekirse destile su ile parça yıkanmalıdır. Balon içindeki su. Bunzen beki söndürülür veya elektrikli ısıtıcı kapatılır. 500 ml erlenmayer içine 10 ml %3 borik asit. 2. 48 . 5. Su buharı destilasyon balonu. Dondurulmuş örneklerde su kaybını engellemek için örnek bir kapta çözündürülür ve aynı kapta homojenize edilir. 4 nolu parça içindeki örnek kondens suyu ile sulanmasını önlemek için musluk açık bırakılır. 4. 10.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->