P. 1
KİMYASAL REAKSİYONLAR

KİMYASAL REAKSİYONLAR

4.58

|Views: 14,720|Likes:
Yayınlayan: Kimya Bilimi
KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

1- ASİT- BAZ TEPKİMELERİ
2- METAL- ASİT TEPKİMELERİ
3- AMFOTER METAL- BAZ TEPKİMELERİ
4- AKTİF METAL- SU TEPKİMELERİ
5- ANALİZ (AYRIŞMA) TEPKİMELERİ
6- SENTEZ (BİRLEŞME) TEPKİMELERİ
7- YANMA TEPKİMELERİ
8- EKZOTERMİK (ISI VEREN) TEPKİMELER
9- ENDOTERMİK (ISI ALAN) TEPKİMELER
10- YER DEĞİŞTİRME TEPKİMELERİ

KİMYASAL REAKSİYON YERİNE KİMYASAL TEPKİME DENEBİLİR Mİ?

DOĞAL KİMYASAL REAKSİYONLARDA GEREKLİ ŞARTLAR

HAYATIMIZDAKİ KİMYASAL REAKSİYONLAR

ÇAMAŞIR SUYU VE TUZ RUHU BİRLEŞİNCE AÇIĞA ÇIKAN KLOR GAZI ÖLDÜRÜR

MEYVE SULARINDA ALKOL YOKTUR

ŞARAP ELDE EDİLMESİ

DİSAKKARİTLERDEN KEFİR VE KIMIZ İMALİ

DİSAKKARİTLERDEN MUTLAK ETİL ALKOL ELDE EDİLMESİNE AİT REAKSİYON DENKLEMLERİ

ÜZÜMDEN ETİL ALKOL ELDE EDİLMESİNE AİT REAKSİYON DENKLEMİ

POLİSAKKARİTLERDEN MUTLAK ETİL ALKOL ELDE EDİLMESİNE AİT REAKSİYON DENKLEMLERİ

ARPADAN BİRA ELDE EDİLMESİNE AİT REAKSİYON DENKLEMLERİ

BİYOLOJİK SİSTEMLERDEKİ KİMYASAL REAKSİYONLAR

SOLUNUM

FOTOSENTEZ

ŞEKER PANCARININ ESAS MADDESİ OLAN SAKKAROZUN BİTKİDE OLUŞUMUNA AİT REAKSİYON DENKLEMİ

DİSAKKARİTLERİN SİNDİRİMİNİN REAKSİYON DENKLEMLERİ

POLİSAKKARİTLERİN (NİŞASTA, SELÜLOZ VE GLİKOJEN) OLUŞUMUNA AİT REAKSİYON DENKLEMİ


MİDE EKŞİMESİNDE KULLANILAN MİDE PASTİLLERİNİN GÖREVİNİN REAKSİYON DENKLEMİYLE GÖSTERİLMESİ

MİDE EKŞİMESİNDE KULLANILAN KARBONATIN GÖREVİNİN REAKSİYON DENKLEMİYLE GÖSTERİLMESİ

MİDE EKŞİMESİNDE İÇİLEN MADEN SODASININ GÖREVİNİN REAKSİYON DENKLEMİYLE GÖSTERİLMESİ

ÇEVRE KİMYASIYLA İLGİLİ KİMYASAL REAKSİYONLAR

ASİT YAĞMURU

SULARIN ACILAŞMAMASI

ENDÜSTRİYEL KİMYA İLE İLGİLİ REAKSİYON DENKLEMLERİ

ASİTLERİN ELDE EDİLMESİNE AİT REAKSİYON DENKLEMLERİ

METALLERİN ELDE EDİLMESİNE AİT REAKSİYON DENKLEMLERİ
KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

1- ASİT- BAZ TEPKİMELERİ
2- METAL- ASİT TEPKİMELERİ
3- AMFOTER METAL- BAZ TEPKİMELERİ
4- AKTİF METAL- SU TEPKİMELERİ
5- ANALİZ (AYRIŞMA) TEPKİMELERİ
6- SENTEZ (BİRLEŞME) TEPKİMELERİ
7- YANMA TEPKİMELERİ
8- EKZOTERMİK (ISI VEREN) TEPKİMELER
9- ENDOTERMİK (ISI ALAN) TEPKİMELER
10- YER DEĞİŞTİRME TEPKİMELERİ

KİMYASAL REAKSİYON YERİNE KİMYASAL TEPKİME DENEBİLİR Mİ?

DOĞAL KİMYASAL REAKSİYONLARDA GEREKLİ ŞARTLAR

HAYATIMIZDAKİ KİMYASAL REAKSİYONLAR

ÇAMAŞIR SUYU VE TUZ RUHU BİRLEŞİNCE AÇIĞA ÇIKAN KLOR GAZI ÖLDÜRÜR

MEYVE SULARINDA ALKOL YOKTUR

ŞARAP ELDE EDİLMESİ

DİSAKKARİTLERDEN KEFİR VE KIMIZ İMALİ

DİSAKKARİTLERDEN MUTLAK ETİL ALKOL ELDE EDİLMESİNE AİT REAKSİYON DENKLEMLERİ

ÜZÜMDEN ETİL ALKOL ELDE EDİLMESİNE AİT REAKSİYON DENKLEMİ

POLİSAKKARİTLERDEN MUTLAK ETİL ALKOL ELDE EDİLMESİNE AİT REAKSİYON DENKLEMLERİ

ARPADAN BİRA ELDE EDİLMESİNE AİT REAKSİYON DENKLEMLERİ

BİYOLOJİK SİSTEMLERDEKİ KİMYASAL REAKSİYONLAR

SOLUNUM

FOTOSENTEZ

ŞEKER PANCARININ ESAS MADDESİ OLAN SAKKAROZUN BİTKİDE OLUŞUMUNA AİT REAKSİYON DENKLEMİ

DİSAKKARİTLERİN SİNDİRİMİNİN REAKSİYON DENKLEMLERİ

POLİSAKKARİTLERİN (NİŞASTA, SELÜLOZ VE GLİKOJEN) OLUŞUMUNA AİT REAKSİYON DENKLEMİ


MİDE EKŞİMESİNDE KULLANILAN MİDE PASTİLLERİNİN GÖREVİNİN REAKSİYON DENKLEMİYLE GÖSTERİLMESİ

MİDE EKŞİMESİNDE KULLANILAN KARBONATIN GÖREVİNİN REAKSİYON DENKLEMİYLE GÖSTERİLMESİ

MİDE EKŞİMESİNDE İÇİLEN MADEN SODASININ GÖREVİNİN REAKSİYON DENKLEMİYLE GÖSTERİLMESİ

ÇEVRE KİMYASIYLA İLGİLİ KİMYASAL REAKSİYONLAR

ASİT YAĞMURU

SULARIN ACILAŞMAMASI

ENDÜSTRİYEL KİMYA İLE İLGİLİ REAKSİYON DENKLEMLERİ

ASİTLERİN ELDE EDİLMESİNE AİT REAKSİYON DENKLEMLERİ

METALLERİN ELDE EDİLMESİNE AİT REAKSİYON DENKLEMLERİ

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Kimya Bilimi on Aug 20, 2008
Telif Hakkı:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

K MYASAL REAKS YONLAR

1

REAKS YON TÜRLER
1± AS T± BAZ REAKS YONLARI 2± METAL± AS T REAKS YONLARI 3± AMFOTER METAL± BAZ REAKS YONLARI 4± AKT F METAL± SU REAKS YONLARI 5± ANAL Z (AYRI MA) REAKS YONLARI 6± SENTEZ (B RLE ME) REAKS YONLARI 7± YANMA REAKS YONLARI
2

8± EKZOTERM K (ISI VEREN) REAKS YONLAR 9± ENDOTERM K (ISI ALAN) REAKS YONLAR 10± YER DE T RME REAKS YONLARI 11± REDOKS (YÜKSELTGENME± ND RGENME) REAKS YONLARI

3

K MYASAL REAKS YON YER NE K MYASAL TEPK ME DENEB L R M?
‡ Eski y llarda kimyasal reaksiyon denirdi, bir ara kimyasal tepkime tabiri kullan ld , günümüzde yayg n olarak kimyasal reaksiyon denmektedir. Kimyasal reaksiyon ile kimyasal tepkime e anlaml d r. ‡ Türkçemizde reaksiyon, tepki göstermek demektir. Ancak; kimyasal reaksiyondaki, ³reaksiyon´ kelimesinin anlam ba kad r.
4

‡ Kimyasal reaksiyon ile kimyasal tepkime ayn anlam ta yor diye kimyasal reaksiyon sözcü ünden taneciklerin tepki göstermesi, kar koymas gibi anlamlar ç kar lmamal d r. Çünkü anlam ba kad r. ‡ Kimyadaki reaksiyon, bat dillerinden Türkçemize geçti inden bat dillerindeki anlam n ta maktad r. Bu anlam öyledir: ‡ ³Re´, yeniden demektir. ³Aksiyon; hareket, geli im, bir kuvvetin ortaya ç kmas manalar na gelmektedir.
5

‡ Reaksiyon, yeniden aksiyon manas nad r. ³Reaksiyondan önce de aksiyon vard . Reaksiyondan sonra da aksiyon vard r.´ demektir. ‡ Kimyasal reaksiyon yerine, kimyasal tepkime dedi imizde; önce bütün bu anlamlar akl m za getirmeliyiz. Sonra kimyasal reaksiyon yerine, kimyasal tepkime diyebiliriz.

6

‡ Kimyac lar eskiden, kimyasal reaksiyondaki reaksiyon kelimesinin, Türkçemizdeki reaksiyon kelimesinden ba ka anlama geldi ini dü ünmeden, ³Nas l olsa Türkçede reaksiyon ile tepki ayn anlama geliyor. Öyleyse kimyasal reaksiyon yerine kimyasal tepkime diyebiliriz.´ demi lerdir. Günümüzde durum anla l nca tekrar kimyasal reaksiyon tabirine dönülmü tür.
7

REAKS YON ÇE TLER
‡ K MYASAL REAKS YON ‡ F Z KSEL REAKS YON ‡ NÜKLEER REAKS YON

8

DO AL K MYASAL REAKS YONLARDA GEREKL ARTLAR
‡ Tepkimenin ekzotermik olmas ‡ Birle me kabiliyeti olmas ‡ E ik enerjisini a abilecek gerekli aktivasyon enerjisine sahip olmas ‡ Birle ecek maddelerin yeterli olmas ‡ Uygun artlar olmas
9

HAYATIMIZDAK K MYASAL REAKS YONLAR

10

ÇAMA IR SUYU VE TUZ RUHU B RLE NCE AÇI A ÇIKAN KLOR GAZI NSANI ÖLDÜREB L R
NaOCl + 2HCl NaCl + H2O + Cl2

11

MEYVE SULARINDA ET L ALKOL YOKTUR
‡ %100 do al meyve sular nda etil alkol yoktur. Meyve suyu nadiren de olsa bozunabilir. Meyve suyu bozununca, 1 mol maltozun (meyve ekeri veya malt ekeri) hidrolizi sonucu 2 mol galaktoz olu ur. C12H22O11 + H2O C6H12O6 + C6H12O6
Meyve ekeri (Malt ekeri) Galaktoz Galaktoz

12

‡ Galaktozun fermantasyonuyla da etil alkol meydana gelir ve CO2 gaz aç a ç kar. C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 ‡ Bozunan kâ t ambalajl meyve sular nda aç a ç kan CO2 gaz ndan dolay kâ t ambalaj n i mesi, etil alkolün olu tu unun göstergesidir.

13

‡ Do ala özde meyve aromas içeren meyve sular nda etil alkol vard r. Bu etil alkol çözücü amaçl ilave edilen etil alkoldür. Bu tür meyve sular n n tad ve kokusu do al de ildir. Ho olmayan kokusu vard r. Bo az yakar, genizde g c k yapar.

14

ARAP ELDE ED LMES
Üzümün posas ayr ld ktan sonra kalan suyuna ra denir. ra f ç lara aktar l r. F ç n n t pas O2 gaz n n girmemesi gerekti inden kapal olmal d r. O2 gaz girerse sirke olur. Bununla beraber t pa, karbon dioksit gaz n n da ç kmas için s k kapat lmamal d r. 3±5 ay sonra arap elde edilir. C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2
15

D SAKKAR TLERDEN KEF R VE KIMIZ MAL
Kefir ve k m z imalinde; sütte bulunan süt ekeri ad verilen laktoz fermente olarak etil alkole dönü ür. C12H22O11 + H2O C6H12O6 + C6H12O6
Laktoz (Süt ekeri) Glikoz Galaktoz

C6H12O6

2C2H5OH + 2CO2
16

D SAKKAR TLERDEN MUTLAK ET L ALKOL ELDE ED LMES NE A T REAKS YON DENKLEMLER
eker pancar ndan mutlak etanol elde edilir. C12H22O11 + H2O C6H12O6 + C6H12O6
Sukroz veya sakkaroz (Çay ekeri) Glikoz Fruktoz

C6H12O6

2C2H5OH + 2CO2
17

ÜZÜMDEN ET L ALKOL ELDE ED LMES NE A T REAKS YON DENKLEM
C6H12O6
Glikoz

2C2H5OH + 2CO2

18

POL SAKKAR TLERDEN MUTLAK ET L ALKOL ELDE ED LMES NE A T REAKS YON DENKLEMLER
(C6H10O5 )n + nH2O
Ni asta

nC6H12O6
Glikoz

C6H12O6

2C2H5OH + 2CO2

19

ARPADAN B RA ELDE ED LMES NE A T REAKS YON DENKLEMLER
(C6H10O5)n + nH2O
Arpa ni astas

nC6H12O6
Glikoz

C6H12O6

2C2H5OH + 2CO2

20

B YOLOJ K S STEMLERDEK K MYASAL REAKS YONLAR

21

SOLUNUM
C + O2 CO2 + 94 kcal

22

FOTOSENTEZ
6CO2 + 6H2O + Güne enerjisi, klorofil C6H12O6 + 6O2

23

EKER PANCARININ ESAS MADDES OLAN SAKKAROZUN B TK DE OLU UMUNA A T REAKS YON DENKLEM
6CO2 + 6H2O + Güne enerjisi ve klorofil C6H12O6 + 6O2 C6H12O6 + C6H12O6 Glikoz Fruktoz C12H22O11 + H2O Sakkaroz
24

D SAKKAR TLER N S ND R M N N REAKS YON DENKLEMLER
C12H22O11+ H2O + Sakkaraz Sakkaroz C12H22O11 + H2O + Maltaz Maltoz C12H22O11 + H2O + Laktaz Laktoz C6H12O6 + C6H12O6 Glikoz Fruktoz C6H12O6 + C6H12O6 Glikoz Glikoz C6H12O6 + C6H12O6 Glikoz Galaktoz
25

POL SAKKAR TLER N (N ASTA, SELÜLOZ VE GL KOJEN) OLU UMUNA A T REAKS YON DENKLEM
6CO2 + 6H2O + güne enerjisi + klorofil C6H12O6 + 6O2 nC6H12O6 (C6H10O5)n H2O + (n±1)H2O Polisakkarit
26

M DE EK MES NDE KULLANILAN M DE PAST LLER N N GÖREV N N REAKS YON DENKLEM YLE GÖSTER LMES
Mg(OH)2 + 2HCl Al(OH)3 + 3HCl MgCl2 + 2H2O AlCl3 + 3H2O
27

M DE EK MES NDE KULLANILAN KARBONATIN GÖREV N N REAKS YON DENKLEM YLE GÖSTER LMES
NaHCO3 + HCl NaCl + H2O + CO2

28

M DE EK MES NDE Ç LEN MADEN SODASININ GÖREV N N REAKS YON DENKLEM YLE GÖSTER LMES
(HCO3)

±

+H

+

H2O + CO2

29

ÇEVRE K MYASIYLA LG L K MYASAL REAKS YONLAR

30

AS T YA MURU
SO2 + ½O2 SO3 + H2O SO3 H2SO4

31

SULARIN ACILA MAMASI
N2 + 3H2 2NH3 + 22 kcal NH3 + H2O NH4OH Havada N2 ve H2 bulundu u ve reaksiyon ekzotermik oldu u hâlde NH3 olu maz. Olu sayd sular ac la acakt . NH3 , sular ac la t ran bir maddedir.
32

Asit Ya murunun Çinko Oluklar A nd rmas Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2

33

ENDÜSTR YEL K MYA LE LG L REAKS YON DENKLEMLER

34

AS TLER N ELDE ED LMES
‡ ‡ ‡ ‡ SO3 + H2O H2SO4 P2O5 + 3H2O 2H3PO4 N2O5 + H2O 2HNO3 H2 + Cl2 2HCl

35

METALLER N ELDE ED LMES
2Al2O3 4Al + 3O2 (elektroliz) HgS + O2 + yüksek s cakl k Hg + SO2 NiO +H2 + yüksek s cakl k Ni + H2O Fe2O3 + 3C + yüksek s cakl k 2Fe + 3CO PbO + C + yüksek s cakl k Pb + CO ZnO + C + yüksek s cakl k Zn + CO Sb2O3 + 3C + yüksek s cakl k 2Sb + 3CO Cr2O3 + 2Al + yüksek s cakl k 2Cr + Al2O3
36

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->