P. 1
Optik

Optik

|Views: 216|Likes:
Yayınlayan: Burock Mdlld

More info:

Published by: Burock Mdlld on Feb 03, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2012

pdf

text

original

BÖLÜM 6

6.OPTİK
6.1.IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI
Işık ısı gibi bir çeşit enerjidir. Aslında ışık, yüksek sıcaklıktaki maddeler tarafından yayılan ışımanın ya da ışınsal enerjinin, görülebilen kısmıdır. Lamba, mum, alev ve güneş gibi birtakım cisimler kendiliklerinden görünebilmektedirler. Bunlara ışık kaynağı denir. Güneşten gelen ışık Dünya’nın başlıca enerji kaynağıdır. Bu ışığın bir bölümünü bitkiler fotosentez ile kendi içlerinde kimyasal potansiyel enerji olarak depo ederler. Işık başka birçok kimyasal olaylardan da sorumludur. Bazı yapay ışık olayları kimyasal bir reaksiyona dayanır. Cisimler ya kızıl kor, ya akkora kadar ısıtılmaları, ya da başka bir yolla, bir enerji ile uyarılmaları sonucunda ışıma yapabilirler. Işık enerjisi fotoelektrik hücre ve güneş pili ile elektrik enerjisine dönüşebilir Birim zamanda yayılan ışın enerjisi ışık kaynağının yüzey yapısına ve sıcaklık derecesine bağlıdır. Böyle bir ışın demeti, çeşitli dalga boylarının bir karışımıdır. 300 °C sıcaklık derecesinde bu dalgaların en şiddetlisinin boyları kızılötesi bölgede 5000.10–9 m’dir.800 °C sıcaklık derecesinde bulunan bir cisim kendiliğinden ışıklı olacak derecede yeteri kadar görünür ışık yayar ve bu yüzden de “kızıl sıcak “ görünür. Normal lambalarda filaman ince tungsten telinden yapılmıştır. Filamanın buharlaşmasını engellemek amacıyla lambanın içine argon gibi bir soygaz konur. En parlak ışık kaynağı kömürlü arktır. 50 A’den bir kaç yüz ampere kadar akım çeken kömürlü arklar sinemalarda kullanılırlar. Laboratuvarlarda kullanılan bir ışık kaynağı civalı arktır. Cam veya kuvarzdan yapılmış bir tüpün iki ucuna tungsten elektrodlar kaynatılmış olup, negatif elektrod civa içinde bulunur. Elektrodlar arasına belirli bir potansiyel farkı uygulandıktan sonra civa iki elektrod arasında temas edinceye kadar tüp eğilir. Bu sırada bir miktar civa buharlaşır ve tüp eski durumuna getirilince elektrodlar arasında elektron ve pozitif civa iyonları yardımıyla bir boşalma elektrik akımı meydana gelir. Ortalama dalga boyu 589,3 µm olan bir sarı ışık kaynağı, sodyum ark lambasından elde edilir. Böyle bir ark lambası iki ucuna elektrodların kaynatıldığı cam tüpten yapılmıştır. Elektrodların her biri soygaz içinde boşalma akımı meydana getiren, elektron veren birer filamandır. Soygaz boşalma akımı birkaç dakika devam ettikten sonra sıcaklık derecesi(sodyum buharının karakteristik sarı ışığını çıkaracak yeterlikte), elektron oluşturacak kadar yükselir. Sodyum lambaları ucuz ışık vermeleri ve monokromatik ışığın daha çok görülme etkisinde olması sebebiyle çoğunlukla caddelerin aydınlatılmasında kullanılırlar.

68

Işığın bir cismin yüzeyine çarpıp.1 Işığın bir yüzeyden yansıması 6. FİZİK Tefek 6. ışık bir maddeden geçip arkadaki maddeleri gösterirse saydam madde.2.1. ) ) i =r Şekil 6. yüzeyin normali ve kırılan ışın aynı düzlem içindedir. yansıyan ışının normalle yaptığı açıya da yansıma ) açısı (r ) denir.KIRILMA KANUNLARI Işık homojen bir ortamda doğrultu değiştirmeden yayılır. pürüzsüzse yansıma düzgündür. Işığın saydam bir ortamdan diğer bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesine kırılma denir. normal ve yansıyan ışın aynı düzlemin içindedir. yani yüzeyin normalini göstermektedir.YANSIMA KANUNLARI Kaynaktan çıkarak homojen ortam içinde doğrular boyunca yayılan çok ince ışık demetine ışık ışını denir.3. kırılma açısının sinüsüne oranı sabittir. Buna göre yansıma kanunları. 1-) Gelen ışın. bazen de bir kısmı cisimden geçer. Işığı geçirmeyen maddelere saydam olmayan madde. Işık bir cismin yüzeyine çarptığı zaman bir kısmı yansır. tekrar geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir. Gelen ışının normalle ) yaptığı açıya geliş açısı( i ). Yüzey pürüzlü ise yansıma dağınık. ışık cisimden geçerek arkadaki cisimleri göstermezse yarı saydam madde denir. Şekil 6. yansıma açısına( r ) eşittir. 1-) Gelen ışın. Burada N yüzeye dik doğrultuyu. Kırılma kanunları. ışığın bir yüzeyden yansımasını göstermektedir. Optikte tüm açılar bu doğrultuya göre ölçülür. 2-) Gelme açısının sinüsünün. Sin i = n ( Snell kanunu ) Sin r 69 . ) ) 2-) Gelme açısı( i ). bir kısmı da cisim tarafından emilir.

kırılma indisi mutlak kırılma indisine çok yakındır. Çizelge 6. ikinci maddenin birinciye göre bağıl kırılma indisi denir(şekil 6. aseton üzerine hangi açıyla gelmesi gerekir? na =1.2).358.1’de gösterilmiştir.358. gelme açısının sinüsünün kırılma açısının sinüsüne oranı.0. nh =1. sin 25 0 = 0. üzerine gönderilen ışığın rengine bağlıdır.5 –1. o maddenin mutlak kırılma indisidir.42 . Kırılma indisi n1 olan madden. Havadan bir maddeye geçen ışık için.00 1. Aseton içinde 25 0 ‘de kırılması için. FİZİK Tefek Boşluktan bir maddeye geçen ışık için. Şekil 6.1. Buradaki n12 = n2 n1 oranına. Bazı maddelerin bir renkli ışık için mutlak kırılma indisleri çizelge 6.1 Madde hava su cam elmas Örnek 6. kırılma indisi n 2 olan maddeye geçen ışık için snell kanunu.423 Sin i = = 0.33 1.2 Işığın kırılması Bir maddenin kırılma indisi.1 = Sin 25 0.358 1.423 Çözüm: Sin i.1 Bir ışık ışını havadan aseton içine geçmektedir.574 veya i = 35 0 1 70 Mutlak kırılma indisi 1.n a Sin i.n h = Sin r. Sin i n 2 = = n12 Sin r n1 şeklinde yazılır.9 2.

8’dir. Bu olaya tam yansıma olayı denir(şekil 6. çok sayıda ince cam lifleri kullanılırsa.4 olduğuna göre suyun mutlak kırılma indisini bulunuz.3 Tam yansıma olayı Işık az kırıcı ortamdan.33 ns ns 6. Işınlar sınır açısından büyük açılarla geldiğinde ikinci ortama çıkamazlar. Elmasın mutlak kırılma indisi 2.3). her gelme açısına karşılık bir kırılma açısı bulunmayabilir. teknolojide ve haberleşme sistemlerinde çok büyük ilerleme sağlanmıştır. Kırılma acısının 90º olduğu geliş açısına sınır açısı denir(İs). FİZİK Tefek Örnek 6.4. öteki uçtan bozulmamış olarak 71 . tekrar birinci ortama geri dönerler.TAM YANSIMA Şekil 6.4). ışığın her gelme açısına karşılık bir kırılma açısı bulunur. Tam yansıma olayından yararlanılarak. Bu durumda. Kalın bir ışık borusu yerine.4 ⇒ 1. ışık borunun bir ucundan içeri girer ve tam yansımalarla yoluna devam ederek diğer uçtan dışarı çıkar(şekil 6.8 = ⇒ n s = 1.2 Sudan elmasa geçen ışın için bağıl kırılma indisi 1. çok kırıcı ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır. Çözüm: nse = ne 2. bir uçtan giren herhangi bir görüntü. Işık çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken. Cam veya plastikten yapılan eğri borularda.

Uyarılarak E2 enerji düzeyine geçirilen atomların hepsi aynı anda temel hale dönmezler. bu özelliği taşıyan maden cevherlerinin. Güneş. lamba.FLUORESANS Bir atom herhangi bir nedenle uyarılırsa 10-8s gibi kısa bir süre içinde ışıma yaparak tekrar eski enerji düzeyine döner. mantarların ve mikropların tanımlanmasında bu yöntemden yararlanılır. Bu olaya kendiliğinden emisyon denir. Teknolojide buna fiber optik denir. Her atom farklı frekans ve fazda her doğrultuda ışıma yapar(şekil 6. üzerine x ışınları çarptığında yeşilimsi ışık yayan fluoresans bir maddeyle kaplanmıştır.4 Işık borusu çıkar. Tıpta kullanılan röntgen aygıtlarının ekranı da. Dalga boyu ışığınkinde daha küçük olan bu görünmez ışınlar. tüpün içini kaplayan fluoresans maddeden geçerken. elektronların çarpmasıyla civa atomları uyarılır.Televizyon ekranındaki pırıltılı ışığın nedeni de aynı olaydır. 72 . Bu atomlar temel enerji düzeyine dönüşte mor ötesi ışınlar yayar. Fluoresans maddelerin hepsi mor ötesi ışınlarla uyarıldığında değişik renkte ışık saçtığı için. Yıkanan yiyeceklerin daha parlak gözükmesi için çamaşır tozlarına da bir miktar fluoresans madde katılır. 6. mum gibi ışık kaynakları bu yolla ışık verir. insan gözünün algılayabileceği dalga boylarındaki görünür ışığa dönüşür.5. Fluoresan lambalarda civa buharı içinde elektriksel boşalma meydana getirilirse. FİZİK Tefek Şekil 6.5).

Bu esnada yine E2-E1 enerjili fotonlar salınır. Bu yarı kararlı enerji düzeyine uyarılan atomlar derhal temel enerji düzeyine inemezler. Eğer E2 yarı kararlı enerji düzeyindeki atom sayısı E1 temel düzeydeki atom sayısından fazla olursa. enerjisi E2-E1 olan fotonlar.5 Fluoresans olayı 6. FİZİK Tefek Şekil 6. yarı kararlı enerji düzeyine sahiptirler. iki serbest foton salınmış olur. Böyle maddeler bir süre aydınlatıldıktan sonra ışıksız bir yere götürülürse uzun bir süre maddenin ışık yaydığı görülür. Atomlar bu enerji düzeyinden E1 temel düzeye veya E2 yarı kararlı düzeye geçebilir. Bu olaya fosforesans denir(şekil 6. aynı enerji ve fazlı. 73 .FOSFORESANS Temel haldeki atomlar. Bu olay tüm atomlar için düşünülürse. Bu fotonlar diğer atomlara çarparak onların E1 enerji düzeyine inmesini sağlar. Böylece biri bombardıman fotonu olmak üzere. baryum ve çinko sülfürler en iyi bilinen fosforesans maddelerdir. Saatlerdeki rakamların. akrep ve yelkovanın karanlıkta da görülmesini sağlayan fosforlu boyaların yapımında genellikle çinko sülfür kullanılır.6). Kalsiyum. Bu fotonların enerjisi de E2 -E1 dir. E3 kararsız enerji düzeyine uyarılırlar.6. dolayısıyla birbirini destekleyen şiddetli bir dalga ortaya çıkar. Bazı atomlar. atomları E1 enerji düzeyine geçmeye zorlar.

74 .6 Fosforesans olayı 6. Her iki cins merceği sınırlayan küre yüzeylerinin merkezlerini birleştiren doğruya asal eksen(optik eksen). Yakınsak mercekler kesişen iki küre yüzeyinin oluşturduğu saydam ortamlardır. asal eksen üzerindeki bir noktadan geliyormuş gibi kırılır.7.1. Yakınsak merceklerin ortası kalın kenarları incedir. kesişen veya kesişmeyen iki silindirin yüzeyi arasında kalan saydam ortamlara da sindirsel mercekler denir. Odak noktasının optik merkeze uzaklığına da odak uzaklığı(f) denir(şekil 6. Paralel eksenli.7. Bu nokta merceğin odak noktasıdır ve ışınların kendileri değil uzantıları odak noktasından geçtiği için de sanaldır(şekil 6. merceğin eğrilik yarıçapı denir. Üzerine düşen paralel ışık demetini bir noktada toplarlar. MERCEKLER Başlıca iki çeşit mercek vardır. orta noktalarına da optik merkez denir.7). Iraksak merceklerde küreler birbirleriyle kesişmez.KÜRESEL MERCEKLER Küresel mercekler. yakınsak(ince kenarlı) ve ıraksak(kalın kenarlı) olmak üzere ikiye ayrılır. Küresel mercekler ve sindirsel mercekler. Bu noktaya odak noktası denir(F). Asal eksene paralel gelen ışınlar. Kullanılan merceklerin büyük çoğunluğu küresel merceklerdir. Kesişen veya kesişmeyen küreler arasında kalan ve merkezler doğrusuna göre simetrik olan saydam ortamlara küresel mercekler denir. FİZİK Tefek Şekil 6.9 ).8). 6. Iraksak merceklerin ortası ince kenarları kalındır. Merceğin optik merkezinden geçen her doğruya da ikincil eksen denir. Merceğin yüzeylerini sınırlayan kürelerin yarıçaplarına. Asal eksen merceğin optik merkezinden geçer (şekil 6.

7 Yakınsak ve ıraksak mercekler Şekil 6.8 Yakınsak mercekte odak uzaklığı Şekil 6. R2 eğrilik yarıçapları ve dış ortama göre n kırılma indisi arasında.9 Iraksak mercekte odak uzaklığı Sağ taraftan asal eksene paralel gelecek ışınlar için de merceklerin birer odak noktaları(FI) daha vardır.10 Değişik mercek biçimleri Kalınlığı küçük bir merceğin f odak uzaklığı ile R1. F ve FI noktaları iki mercekte de optik merkeze göre simetriktir. Yüzeylerinden biri düzlem de olabilir(şekil 6. FİZİK Tefek Şekil 6. Şekil 6. Küresel yüzeylerinin yarıçapları(eğrilik yarıçapları) birbirinden farklı veya aynı olabilir.10). Küresel mercekler yüzeylerinin durumuna göre de isimlendirilirler.  1 1 1 = (n − 1)  + R R f 2  1 75     .

52 − 1)  +  = 0.11’de gösterilmiştir. Örnek 6. çukur yüzeylerin eğrilik yarıçapları (-) alınır. 76 .3 Kırılma indisi 1.11 Yakınsak ve ıraksak merceklerde özel ışınlar bağıntısı vardır.11). Bu formülde (n -1) çarpanındaki n. Çözüm :  1 1 1  = (n − 1)  + R R   f  1 2  1 2 1 1 = (1. merceğin yapıldığı saydam maddenin havaya göre kırılma indisidir. Buna mercekçi denklemi denir. Odak uzaklığı istenilen değerde bir mercek yapmak için bu denklemden yararlanılır. Eğer mutlak kırılma indisi n1 olan mercek. Özel ışınlar kullanılarak merceklerde bir cismin görüntüsü çizilebilir. FİZİK Tefek Şekil 6.52 ⇒ R = 26 cm 25 R R R Merceklerin çiziminde kolaylık sağlamak için mercekler şematik olarak gösterilebilir(şekil 6. Merceklerde görüntü çiziminde kullanılan özel ışınlar şekil 6. eğrilik yarıçaplarını bulunuz. Bu formül kullanılırken merceklerin tümsek yüzeylerinin eğrilik yarıçapları (+).52 olan crown camından yapılmış yakınsak bir merceğin odak uzaklığı 25 cm‘dir. mutlak kırılma indisi n2 olan bir ortam içinde bulunuyorsa n = n2 / n1 olur. Bu oran merceğin yakınsak veya ıraksak olmasını belirtir. Bu merceğin eğrilik yarıçapları aynı olduğuna göre.

Iraksak merceklerde yakınsama negatiftir.4 Odak uzaklığı 20 cm olan yakınsak bir mercekten 30 cm uzağa. aralarında. Görüntünün merceğe uzaklığını ve boyunu bulunuz. FİZİK Tefek Şekil 6. c cismin boyu. g görüntünün boyu. 2 cm boyunda bir cisim konuyor. Yakınsak mercekler için yazılan bu bağıntılarda odak uzaklığı (-) alınırsa. 1 1 1 = + f u u′ c u = g u′ f 2 = x. u cismin merceğe uzaklığı. x cismin Fl odağına uzaklığı. Y= 1 f Uygulamada f ‘nin birimi metredir. Y ‘nin birimi de m-1 olur. Örnek 6. 77 . Bir merceğin ışınları asal eksene yaklaştırması onun odak uzaklığıyla ters orantılıdır. ıraksak mercek formülleri elde edilir. y görüntünün F odağına uzaklığını gösterirse. y bağıntıları vardır. u′ görüntünün merceğe uzaklığı.12 Merceklerde görüntü çizimi Yakınsak mercekler için. Bir merceğin odak uzaklığının tersine onun yakınsaması denir. Bu birime diyoptri de denir.

gerçek veya sanal olabilir. uzun kağıt şerit.13 78 . mum. Mercek masanın ortasına. kırılan ışınların önüne konan bir levha üzerine görüntüyü düşürerek bulunabilir.8. uçlarından bantla yapıştırılır. Yanmakta olan muma merceğin diğer tarafından kağıt şerit doğrultusunda bakılır. Her durum için cismin bulunduğu yerdeki odak noktasıyla. Cismin çok uzakta bulunması durumunda görüntünün yeri bulunur(F). Görüntünün yeri. cismin arasındaki uzaklık(x) ve görüntüyle diğer odak noktası arasındaki uzaklık(y) şeritten ölçülür. UYGULAMA 1 : YAKINSAK MERCEKTE GÖRÜNTÜ Deneyin Amacı: Yakınsak mercekte gerçek ve sanal görüntüleri incelemek Araçlar ve Gereçler: Yakınsak mercek. kağıt şerit üzerine konur. kurşun kalem. yapışkan bant. Uzun kağıt şerit masa boyunca yerleştirilip. Deneyin Yapılışı: Yakınsak merceklerde görüntü cismin yerine bağlı olarak ters veya düz. x ve y arasındaki bağıntıyı bulmak için y ile 1/x arasında bir grafik çizilir(şekil 6. Görüntünün ters mi yoksa düz mü olduğu bulunur.13 ). cetvel. FİZİK Tefek Çözüm : 1 1 1 1 1 1 = + ⇒ = + ⇒ u ′ = 60 cm f u u′ 20 30 u ′ c u 2 30 = ⇒ = ⇒ g = 4 cm g 60 g u′ 6. Mum mercekle odak noktası arasına konur. Yanan mum kağıt şeridin bir ucuna yerleştirilir. Şekil 6.

5. 6. yakınsak mercek. diyoptri 2.25 b-) 0. fosforesans. ıraksak mercek.Yakınsak mercekte oluşturulan sanal görüntüyü betimleyiniz.Yansıtıcı bir yüzeye gelen ışının yüzeyle yaptığı açı. fluoresans.5 c-) 1 d-) 1.Odak uzaklığı 10 cm olan yakınsak bir mercekten 20 cm uzağa konan bir cismin görüntüsünün merceğe uzaklığı kaç cm’dir? a-) 20 b-) 25 c-) 30 d-) 35 e-) 40 79 . FİZİK Tefek 6.5 ve çukur yüzün eğrilik yarıçapı 50 cm’dir. yakınsak bir mercek için görüntüyü betimleyiniz.F odak noktasının dışında gerçek bir cismin bulunması durumunda. 4. kırılma kanunları.5 e-) 2 10. odak uzaklığı.Düzlem-çukur bir merceğin kırılma indisi 1. DEĞERLENDİRME SORU VE PROBLEMLERİ 1. tam yansıma. geliş açısına eşittir.Aşağıdakilerden hangisi bir ışık kaynağı değildir? a-) Kömürlü ark b-) Güneş c-) Mum alevi d-) Fluoresan lamba e-) Ay 7.9.Fluoresans ve fosforesans olaylarının hangisinde ışık yayımlama süreci çok daha uzundur ? 3. Yansıma açısı kaç derecedir ? a-) 0 b-) 30 c-) 45 d-) 60 e-) 90 8.Çift tümsek bir merceğin eğrilik yarıçapları eşit ve 40 cm‘dir.Gerçek bir cismin ıraksak bir mercek tarafından oluşturulan görüntüsünü betimleyiniz. Bu merceğin odak uzaklığı kaç cm’dir? a-) –50 b-) –100 c-) 50 d-) 100 e-) 150 9. Bu merceğin odak uzaklığı 40 cm olduğuna göre merceğin kırılma indisi kaçtır? a-) 0.Verilen terimleri tanımlayınız: yansıma kanunları.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->