İNTERNET PROGRAMCILIĞI - I

Özcan

0

..........................2 2........... ..................6......4........ .........5 2.... ......2 1.................. .............. . ...... .......... ..3 Giriş............. union... .......... ................ .......................... .2 1...... ...... Tip sıfatları......................1 1....... ...... .2 2..... ..... ............................... ... .. .................................. ..... Alfanumerik karakterler..4...1 2... ................. ....... struct.................................................................. float gerçel sayı tipi... ..................................... Basit atama................ ...........3 Pointer veri tipi........................... ......... ................................ Program sabitleri..... .. ........................... ........ ........... ................5............. ........... enum birebir sayma tipi....1 1...... double gerçel sayı tipi..... .. .. .....5............................... ........4 2......................... .....5 1.... . .................................................................... ............................. .........4...................1 2... ... ........ ..................................... ......... Karakter ifadeler. ............................................. signed ve unsigned tamlayıcıları.................................................. ..... Yapısal veri tipleri................ . ........... .... .................... ............... ..................3 1.1 2........ ........ . int tamsayı tipi........................................................ ..........1 1....2 2................................................ ........ ...........................3...İNTERNET PROGRAMCILIĞI .. 1 13 14 16 17 18 19 19 20 21 21 22 23 ...5....5................................... ....................... ........... .........6 1....... ..... ...2 1.... ................... Karakter tanımlaması...........4........................... İlk değer atamaları.. ....... Gerçel sayılar.2................. Tamsayılar............................................ ....... ......... char tamsayı tipi.. Toplu değer atamaları... ...........................1 1.. ........ ..... . ............ ............................ ..................... Karakter dizileri....1 1............... ........................... ............3..... ............................... ...............2 2............. ......1 2. . . .. Diziler............... C’nin yazım takımı.............4 1.............. ....... ............6.2 1............... ........................... 4 4 4 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 Bölüm 2 Karmaşık veri tipleri 2........... ...... ..I Özcan İÇİNDEKİLER: Bölüm 1 C dilinde kullanılan basit veri tipleri 1............................ .......... ........3 2..... ...... .... .......... İsimlendirme kuralları...... short ve long tamlayıcıları.... .....5..................... .. .......... ........... .......................6........................................... .

4..... ..... .......................... .... if-else if..4.......... .......... .......... ... ....... ..... ......... ........... . ......... ................... ....2 5............................................... Aritmetik işlem operatörleri...... ....... ..... ......... ........... ... ...... ..... ........................... goto ifadesi. Text ekranı kullanımına ait fonksiyonlar...4 5.............. ................................4 Standart text fonksiyonları..... ... .. ..... ..................4... .... ..................... ......1...........3.......................................... .................................... ..................... .... ...... ....... ...... .. Bit seviye operatörleri.......3 3.............. . ... .................... ......................................... ............ if-else ifadeleri................. 25 26 28 29 30 31 33 33 34 35 35 36 36 39 41 42 42 44 45 Bölüm 4 Text ekranı kullanımı 4.................................................................................. ...... ................. ...........................................2 3.......... ................ ...............İNTERNET PROGRAMCILIĞI ... Ön işlemci komutları........... .. ........... .... ................ Çıkış format stringi......... .........1 3.............................................2....... Standart string fonksiyonları..1 3..1 4........4...................... Escape düzeni karakterleri.........6 if ifadeleri......... ...... ..................1............ .. ...................... .............................. .. ...2 3.................1 3...... ... .......... Karşılaştırma operatörleri.. ...3 5............. Çıkış format karakterleri.......... 2 59 59 61 61 62 63 ... 47 48 49 51 57 Bölüm 5 Program kontrol ifadeleri 5................... Mantıksal operatörler... ....................... ................... Giriş format karakterleri........ .3 4...... ...... Ekrana düzenli çıkışlar.................................................... .....4... ..... Değişken tanımlamaları..................3 3....... .........5 3.. . ............................... ........ ................................. ................................ .I Özcan Bölüm 3 Turbo C ile programlamaya giriş 3......2 3..... ................. Operatörler....... ........ ......... Bileşik atama operatörleri.................... . ........ .....2 4......2 3.........4 3............. ... printf çıkış fonksiyou...... ... ................. Text ekranı fonksiyonları. ... switch ifadeleri...6 3......... ... ...........................................1 3...... .......................... .................... .. Fonksiyon prototipleri.....4.... ..........4 3..... ....... ..................5 5........ .. scanf giriş fonksiyonu......8 Program yapısı......2........... .................. ........2 4............ Atama operatörü...... Üçlü koşul operatörü.....................1 5...7 3.......... ..... ....................................................................2......................4...... .3 3............................... ... ........... .........3 3.... pointerlar.................... ............................. ............ .............................. ................ ......... . Üçlü koşul seçeneği...... . ....4. ...............................1 3. ....................... ............ ...1....................... ....... ................

................ .................. . ...... break ve continue ifadeleri........ . break ifadesi. .. ...............2................. Turbo C’de bulunmayan matematiksel fonksiyonlar................... ..... ................ ...... ................. ..... ....10 6......... ............ ..............................................5 Port .... ..... . ...........................................3 6... . ... .. ............. ............ .... ................ ............ Biosdisk........ Herhangi bir tabana göre logaritma alınması................ ............. .............. ..... do-while döngüsü.... ........ while ile do-while arasındaki fark..........h’da verilmiş matematiksel fonksiyonlar..... ..... Altprogramlar ..................... Diğer fonksiyonlar.11...... ............ .................7. ... ............................ ......... ....... ............. .......... Fonksiyonlar......1 6.. ........................ ................ ... ..11... ...................................9................................................. ............2 6. continue ifadesi.. Rastgele sayı üretim fonksiyonları................ .....................7 6............ ..... ........................................ .............. .. ........................ ...11........ ........... ........................................... ..........3 6...11 6..... ................................ for döngüsünde boş ifadelerin kullanılması.... Hafıza . ...... .. ..11.... while döngüsü... .......1 6. .... .. ................. ........ .......9...........2 7...................................... ................... . .........5 6......... 3 85 87 87 89 90 90 91 ......2 6..1 7.......8 6..... ............. .................. .............................. 66 67 68 70 70 74 75 75 76 77 78 79 79 80 80 81 82 82 83 84 84 Bölüm 7 Bilgisayarın donanım birimlerine erişme 7. ..................................................... ..............4 6.......9 6........................... .......... ....................... .... Kotanjant fonksiyonları...... ............ Ters trigonometrik fonksiyonlar...... ....................4 7..................3 7...... ...... .............. . .....1 6...................... Bir sayının karesinin alınması............................. Ters hiperbolik fonksiyonlar.............I Özcan Bölüm 6 Döngüler 6..4 Giriş ..... .................9............... ......... .........................................................2 6............................................................. ......2 6.......................8.......... ....................................... ............. . ................1 7........................................1 6..... Math...... . ............. .... Örnek programlar.......... ... .................. Disk ... Printer.7............. .......... ....... .. ..... for döngüsü......6 6..... .. ............ ........................................................1 6....................3 6..... . ........ ....İNTERNET PROGRAMCILIĞI .... ....... ....... Zaman ..................................... .... Trigonometrik fonksiyonlar...

C dilinin tanınmasının en önemli adımı 1978’de Dennis M.2. Yüksek seviyeli dillerde çok hızlı programlar yazmak mümkün olmamıştır. özel bir takım işaretlere ihtiyaç vardır. Ritche ve Brain W. ilk başlarda adece Bell labaratuarında kullanıldı. Bundan sonra C dilinin gelişmesi ve popülerliği gün geçtikçe artmıştır. 1. Bunun için C dili bir yazım takımına sahiptir. Yazım takımındaki işaret grupları şunlardır. İsteklerimizi bu işaretleri kullanarak klavye.1 GİRİŞ Yüksek seviyeli diller kolay anlaşılır. Daha sonraları labatuvardan dışarı çıkarak akademik düzeydeki çalışmalarda ve büyük askeri projelerde kullanılmaya başlandı. şerit. delikli kart gibi araçlarla bilgisayarlara ulaştırabiliriz.2 C’NİN YAZIM TAKIMI İnsan ve bilgisayarın iletişimini sağlamak için. C dilinde programların yazılması bu yazım takımı ile olur. Dennis M. C derleyicileri. Hızın önemli olduğu yerlerde düşük seviyeli diller hep tercih edilmiştir.: C dili 1970’li yıllarda AT&T Bell labaratuarında.I Özcan C DİLİNDE KULLANILAN BASİT VERİ TİPLERİ 1. 1.1 ALFANÜMERİK KARAKTERLER: Küçük harfler: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Büyük harfler: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Rakamlar: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 . C programlama dilli bu iki dil gurubu içerisinde 1975 yılından itibaren yer almaya başlamıştır. C yüksek seviyeli dillerin hızlılığını bünyesinde birleştiren bir dil olarak önemli bir konum elde etmiştir. Kernighan tarafından “C Programming Language” adlı kitabın yayımlanması olmuştur. Bu işaretler daha ziyade insanların bugüne kadar kullandığı en genel işaretlerdir. kolay yazılabilir ve her bilgisayarda uygulanabilir olmakla beraber düşük seviyeli dillerde hızlılık avantajı her zaman korunmuştur. Piyasada bulunan C derleyicilerinin çokluğu bunun bir kanıtıdır.BÖLÜM 1 İNTERNET PROGRAMCILIĞI . Programcılar tarafından kullanılmaya başlanması ise yavaş yavaş oldu. C’nin mantığı daha ziyade Macro Assembler’ın mantığıdır. Unix işletim sisteminin yazımı amacı ile yaratılan C dili. C dilinde bu tür işaretleri kullanarak yazılır. Bu ise amatör programcılar için ilk önceleri problem çıkarmasına karşın sonraları önemli avantajlar sağlamaktadır. C’nin kısa öyküsü işe şöyledir. Dilin C olarak adlandırılmasının sebebi kendinden önceki B dili üzerine kurulu bir yapı olmasıdır. Ritchie tarafından yaratıldı. Komut ve işlem ifadeleri yüksek seviyeli dilleri andırmakla beraber. sahip olduğu geniş fonksiyon kütüphaneleri ve özellikle bu kütüphanelere grafik komutları eklenmesi ile günümüzde programcıların seçimlerinde önemli rol oynamaktadır. Bu işaretler bilgisayarda çeşitli elektronik sinyallere çevrilerek kullanılır.

) Geçerli isimlere örnek: X x Sira Sira_no prim1 5 Prim_1 . HIZ. isimler İngiliz alfabesinin küçük ve büyük harflerinden. nokta . hIZ ve hiz isimleri birbirinden tamamen farklı beş isim olarak kabul edilir.. İsmin uzunluğu belli bir sınırı aşmamalıdır. Bunların dışında özel bir karakter veya Türkçe karakter kullanılmaz. Bu değer Turbo C için 32 karakter olarak verilmiştir. Küçük harfler ve büyük harfler birbirinden farklı olarak ele alınır ve farklı değişken isimleri temsil ederler. / slaş \ ters slaş % yüzde & ve = eşit < küçük Özcan ! ünlem “ çift tırnak { sol küme ~ tilda ^ üst ok > büyük . Örneğin HiZ.3 İSİMLENDİRME KURALLARI: C’de isimlendirme yapılırken. C’de ayrılmış isimler şunlardır: asm* defualt for pascal* switch -CS -CX -SS auto do goto register typedef -BP -DX -AL break double huge* return union -DI -ES -BL case else if short unsigned -SI -AH -CL cdecl enum int signed* void* -SP -BH -DL char extern interrupt* sizeof volatile* -DS -CH const far* long static while -AX -CH continue float near* struct fortran** -BX -DH _no_ a3t1_4a_ (* Standart isimler. ) (‘_’ ile başlayan isimler Merkezi işlem birimi-Cpu değişkenleridir.) (**Sadece Microsoft C de geçerlidir. İsmin bu değerden fazla olması halinde fazla kısım dikkate alınmaz. Hiz. noktalı virgül (sol parantez ) sağ parantez } sağ küme | duvar + artı # diyez * askteriks (yıldız) .I Altçizgi (underscore): _ Özel karakterler: ‘ ‘ boşluk . İsmin ilk karakteri bir harf veya ‘_’ olmalıdır. ] sağ köşeli par. rakamlardan ve altçizgi karakterinden yararlanılarak yapılır. C için ayrılmış isimler programcı tarafından tekrar isim olarak kullanılmaz.İNTERNET PROGRAMCILIĞI . ilk harfi rakam olamaz. virgül : iki nokta üstüste ‘ tırnak [ sol köşeli par.eksi 1.

Negatif bir sayının kodlanması ise pozitif sayıların kodlanmasından daha farklıdır. kullanılmaz Tek altçizgi ile isim olmaz. 1. Örneğin 43 için bilgi alanının kodlanışı şöyledir: işaret biti 0 yapılır.4 TAMSAYILAR Tamsayılar belli bir alt limitten bir üst limite kadar olan sayıları bire bir ifade eden sayılardır.0o4140 v. 0 ile 9 arsındaki rakamlarla yapılan sayılardır. (0x178.4. c=12. Desimal sayılar günlük hayatımızda kullanılan. Oktal sayıları desimal sayılardan ayırmak için sayının başına 0o veya 0O işareti konur (0o75.b=11.İ) Artim-1(-) (-) işareti özel karakterdir.Ğ. rakamlar kullanılarak ifade edilir.İNTERNET PROGRAMCILIĞI . Bu sayıların yazılmasında nokta kullanılmadığı için noktasız sayılar olarak anılır. Hexadesimal sayılar 0 ile 9 arasındaki rakamlar ve ‘a’ile ‘f’ veya ‘A’ ile ‘F’ arasındaki harfler yardımı ile yazılırlar. Negatif sayıların kodlanması şu şekilde yapılır. 128 den +127 ye kadar olan tamsayıları belirtmek mümkün olur. 7 6 5 4 işaret biti 3 2 1 0 sayı alanı Burada bütün bitler sıfır yapılırsa sayı sıfırdır. 43 tamsayısının ikili sayı sisteminde yazılışı 101101 sayı alanına yerleştirilir ve bütün bilgi alanı 0 0 1 0 1 1 0 1 şeklinde olur.0o3016.) 1. 6 .).b.1 CHAR TAMSAYI TİPİ: En küçük bilgi birimi olan bayt’ın son biti sayının işaretini belirlemek için ayrılırsa. d=13. Oktal sayılarda olduğu gibi hexadesimal sayılarda desiaml sayılardan ayırmak için 0x ve 0X işareti eklenir.b. Oktal sayılar ise 0 ile 7 arasındaki. oktal (sekizlik) ve hexadesimal (onaltılık) sayı sistemlerinde kodlanabilirler.I Özcan Geçersiz isimlere örnek: 1ADAM İlk harf rakam olamaz AI?3 Özel karakter (?) kullanılmaz. 0X75A4F v. e=14 ve f=15 için kullanılır. Hexadesimal sayılarda a=10. C’de tamsayılar desimal (onluk). İşaret biti pozitif sayılar için 0 negatif sayılar için 1 değerini alır. NO3: Özel karakter (:) kullanılmaz ÖĞRENİM_YILI Türkçe karakter kullanılmaz (Ö. Çünkü 43 pozitifdir.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2. Char kelimesinden sonra bu tipte olmasını istediğimiz bütün değişken adları araya virgül konarak yazılır ve tanımlama noktalı virgül (. 2.bayt 1 0 1. int veri tipi 2 baytlık bir uzunluğa sahiptir. 3. 0 ise 1. Dolayısıyla –32768 den +32767’e kadar olan tamsayıları temsil edebilir. Bütün bitlerin tersi alınır. alarak sayının negatif olduğunu belirtmiştik. Ve hepsi program içerisinde – 128 den +127 ye kadar olan değerlere sahip olabilirler. Buna göre –43 sayısının kodlanışı 00101101(43 sayısı) 11010010(43’ün tersi) + 1 11010011= -43 Dikkat edilirse yedinci bit (işaret biti) kendiliğinden 1 değerin. Sekiz bitten taşan kısımlar göz önüne alınmaz. Tek fark işlemlerin 8 bit üzerinden değilde 16 bit üzerinden yapılmasıdır. char i. Ör: Ör: char i . Buradaki değişkenler char veri tipinde tanımlanmıştır. Bilgi 2 bayt’tan oluştuğu için hafızateki konumlarında önce ikinci bayt ardından da birinci bayt yer alır. j. 1.k .) ile son bulur.4.İNTERNET PROGRAMCILIĞI .2 İNT TAMSAYI TİPİ: Bir çok özelliği ile char veri tipine benzemekle birlikte. 1 ise 0 yapılır.I Özcan 1. Kontrol açısından 43 ile –43 ü toplarsak 00101101 + 11010011 43 -43 1 00000000 0 Taşma değeri (1) göz önüne alınmadığından sonuç 0 dır. Sonuca 1 ilave edilir. Sayı işaretsiz olarak ikili sayı sisteminde yazılır.bayt bu tip görüldüğü gibi char’a benzemektedir. Böyle bir bilgi tipinin bir değişken için belirtilmesi C programlama dilinde char kelimesi ile yapılır. 7 .

Ve oluşturulabilen mutlak değerce en küçük sayı ise 3.5 8. 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2.p.min.5 GERÇEL SAYILAR: Bilimsel çalışmalarda kullanılan sayılar genellikle tamsayı değillerdir. 3. 0 5 1.İNTERNET PROGRAMCILIĞI .4E38 dir. 31 30 İşaret s 23 Üs e 22 0 Noktali kısım f Bu sayı tipi ile oluşturulabilen mutlak değerce en büyük sayı 3.1 FLOAT GERÇEL SAYI TİPİ C’de temel iki gerçel sayı tipinden biridir. 2.bayt 1. Bu sayılar float sayı 8 .toplam. Gerek tamsayı gerekse gerçel sayıların hepsi tek bir formda (üstel gösterim formunda) toplanabilir. 1. Kullanılan değerler. veya 8.1459.9612x10-10 gibi gerçel sayılardır.50. Hafızada 4 baytlık yer kaplar.5e00 89567e-04 1.717816. Ör: int m.5.00. İnt x.z.bayt işaret biti C dilinde int sayı tipini kullanmak için int sayı tipinde olması istenilen değişken isimleri int kelimesinden sonra char’da olduğu gibi sıralanır. 2. -1.n.74123.I Özcan İkinci bayt 2000 birinci 2001 2002---Æ adresleri Örneğin Ox30D4 (12500) sayısı şöyle kodlanır.y. İnt max.9567 0e00 5e00 1.4E-38 dir. matematiksel anlamda 1.

2 DOUBLE GERÇEL SAYI TİPİ Bu gerçel sayı tipi ise hafızate 8 baytlık bir alan işgal eder.7E-308 dür. Sonuc. float min.1 SİGNED VE UNSİGNED TİP TAMLAYICILARI Bu iki belirteç sayının işaret bitinin bulunup bulunmaması veya diğer bir deyişle sayının negatif değerlere sahip olup olmayacağının belirtilmesini sağlar. Double tip tanımlaması ise diğerlerine benzer olarak Doble x. 1. 1. Fakat bu fiziksel anlamda bitin olmaması anlamında değil sadece işaret bitinin diğer normal bitler gibi işleme alınmaması anlamındadır. b. a. Double term. Ör: float a.b. Double sayı tipi değer float sayı tipli değere göre çok daha duyarlıdır ve daha büyük bir üst sınıra sahiptir. Unsigned tanımlaması sayının işaret bitinin olamaması sağlar. int. Çünkü yukarıda belirtilen bütün tipler (char.I Özcan tipinin duyarlığını belirler.İNTERNET PROGRAMCILIĞI . A. Bu tanımlamaya genelde tip tanımlamasında gerek yoktur.max. daha büyük üst sınır veya hassasiyetin tercih edildiği yerlerde double sayı tipi tercih edilmelidir.6 TİP SIFATLARI 1. Bit düzeni aşağıdaki gibidir: 63 (s) 62 52 (e) 51 0 (f) Double sayı tipinin ifade edebileceği mutlak değerce en büyük sayı 1.6. 9 . şeklinde yapılır. Double ile float sayı tipi tanımlamalarının tercihi programcıya ait olmakla birlikte. float. Signed tanımlaması ise sayının işaret bitinin olmasını sağlar. c.7E+308 ve en küçük sayı 1. ve double) işaret bitine sahiptir. C dilinde float sayı tipini kullanmak için float kelimesinden sonra değişken isimlerini sıralamak yeterlidir.c.5.

bu double tanımlamasına denktir.7 x 10 308 255 65535 +2147483647 TİP long float long double UZUNLUK 8 byte 10 byte ALT SINIR ±1.4 x 104932 Tablo 1. Long belirticisi gerçel sayılar için kullanılırsa. Sayı sınırı: ± 3 . (2 byte) long float – (8 byte) long double –( 10 byte) TİP Char İnt Float Double Unsigned char unsigned int long int UZUNLUK 1 byte 2 byte 4 byte 8 byte 1 byte 2 byte 4 byte ALT SINIR -128 -32768 ±3.4 x 10 -38 ±1.İNTERNET PROGRAMCILIĞI .4 x 10-4932 ÜST SINIR ±1.7 x 10-308 ±3. Fakat 10 . Nümerik veriler için değişkenlerin alabileceği değerler belirli idi.y. Short int veya signed short int tanımlaması int tanımlaması ile aynıdır.7 x 10308 ±3.1 Veri tipleri 1.I Özcan 1. signed short veya short 16 bitlik işaretli tamsayı elde edilmesini sağlar. long float tanımlaması yapılırsa. Fakat long double tanımlaması yapıldığı zaman uzunluğun 10 bayt olması sağlanır. short tamlayıcısı 32 bit bilgisayarlarda 16 bitlik bilgilerin elde edilmesini sağlar. Unsigned short 16 bitlik işaretsiz tamsayı. Ör: short int x. fakat 16 bitlik bilgisayarlarda herhangi bir etkisi yoktur.z.6. örneğin.3 ENUM BİREBİR SAYMA TİPİ Değişkenin bilgi depolayan bir hafıza birimi olduğunu söylemiş ve numerik verileri incelemiştik.2 SHORT VE LONG TİP TAMLAYICILARI Short belirticisi sadece int tipi ile birlikte kullanılır.6. 4 x 10 − 4932 den ± 1 . 1 x 10 4932 kadar olur. Ve kısaca short veya signed short olarak da anılır.4 x 10 38 ±1. 32 bitlik bilgisayarlarda int tipi 4 baytlık bir alanı kapsadığından.7 x 10 -308 0 0 -2147483648 ÜST SINIR +127 +32767 ±3.

sonbahar. Bu yaklaşım doğru olmakla beraber karmaşıklığa yol açar. burada mevsimler değişkenin alabileceği değerler kıs. enum { sonbahar=2.ilkbahar ve sonbahar olarak bildirilmiştir. Yaz ise yeni değeri 1 ile işleme başladığından 1 değerine sahiptir. Burada medeni_hal isminde bir değişken tanımlanırken..4. ilkbahar=0 } mevsimler. dul} medeni_hal. Dul olarak tanımlamaktadır. Burada her bir cevaba bir sayısal değer verip bu değeri kontrol ederek sorunun cevabını bulmak mümkündür. asker_durumu. Bu olanakla örnekteki tanımlamalar. evli. 0 ise Kız 1 ise Erkek. int cinsiyet.I Özcan hayatımızdaki bütün veriler nümerik değildir. şeklinde yapılabilir. enum {ilkbahar. şeklinde olmaktadır. Bu sayede enum tipindeki bilgilerin sıralanabilmesini sağlamaktadır. 1 ise evli. Örneğin.. Bu da sırayla 0. yaz=1. kis. Şöyle ki.5. medeni_hali .b. gibi ve cinsiyet. enum {bekar.İNTERNET PROGRAMCILIĞI ... bu değişkenin alabileceği değerler sırası ile Bekar. Yani bekar evli’den . evli de dul’dan daha küçüktür. bu değişkenin alacağı değere göre cevap belirlenir. Aslında burada her sembolik değer için birer nümerik değer bilgisayar tarafından otomatikman verilmektedir.2. 11 . Kbunun için C programcılara enum (bire bir sayma) değişken tipini sunmaktadır. Erkek} cinsiyet. bir kimlik formundaki sorular ve cevaplar şöyle olabilir. Şimdide bu tanımlanın değişik şekillerini görelim. -1 ise dul olduğu kabul edilebilir. Bu yazım şuna denktir.3. sırası ile devam etmesini sağlar. Görüldüğü gibi eşit işareti ile nümerik değer vermek mümkün olmaktadır. Yalnız eşit işareti atama görevinden çok sayaç değiştirme işlemine yarar. kış} mevsimler.. medeni_hal 0 ise bekar. Evli. cinsiyetiniz medeni haliniz O erkek O evli O kız O bekar O dul enum cinsiyet a. Bu değişken hangi cevap için hangi değeri alacaktır? Bu seçim tamamen programcıya aittir. Sadece farklı olarak sıralama değiştirilmektedir.4. Bu yüzden kis elemanı 3 değerine sahiptir. enum {Kiz. sonbahar=2 ifadesi sonbahar terimine 2 değerinin atamaktan başka aksi belirtmedikçe kendisinden sonraki elemanların 3. yaz. Burada her bir sorunun cevabının saklanacağı bir değişken düşünelim. Örnekteki bütün soruların cevapları için birer tamsayı değişken tanımlayıp.yaz.1.

İkinci satırda ise cinsiyet tipindeki a ve b değişkenleri tanımlamaktadır. Bu iki satır tek satır halinde enum cinsiyet{Kiz.erkek}.I Özcan Diğer bir tanımlama şekli de şöyledir. Burada ilk satırda alabileceği değerler Kız ve Erkek olan cinsiyet tipi tanımlanmaktadır.b.b. şeklinde de yazılabilir. Erkek} a. 12 .İNTERNET PROGRAMCILIĞI . enum cinsiyet a. enum cinsiyet {kiz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful