İNTERNET PROGRAMCILIĞI - I

Özcan

0

........... ...... .............. ............. İlk değer atamaları..... 4 4 4 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 Bölüm 2 Karmaşık veri tipleri 2.... ..........2.......5..................................................... ........................6. .........2 1....... .............. .... double gerçel sayı tipi.............. ....................... ...............1 1........2 1.....1 2.................3.......... ............ Karakter tanımlaması.... ................................ ................ ........2 2.......2 2.... ...................3 Giriş.................... ................ .................... ....... .. .......... .......... Tip sıfatları.. C’nin yazım takımı......3 2. .5.......İNTERNET PROGRAMCILIĞI ...... ........ .5.. ............................... ...1 1.2 2...... ..............2 1........ ..........6.... ................. .. ................ ......... ...........5......3............. ................................. ................ ............................ ................................................ .4.......................................... .1 1........... .............. ........... .................. . Alfanumerik karakterler...................................1 2...4... ........ ............ int tamsayı tipi......... ......................... ..... ............... signed ve unsigned tamlayıcıları...3 1.. ..... Gerçel sayılar.......................... Basit atama....................... ................................ .................. .......... .... ......5.... İsimlendirme kuralları.. ..................................... .3 Pointer veri tipi.................... ......................... ........ ............... ....... .......... .............. Diziler....... enum birebir sayma tipi. .......... ............1 2............. .................. .....6................. ............................. .. ........... ............. Toplu değer atamaları...........1 1.......................... .......................................... Program sabitleri....... ..4 1. ............. ................. ...............................................2 1... ....4............... . ........... .. ................... ....... .................... ..... .......................................... .. ....................................... .......................... float gerçel sayı tipi.......................I Özcan İÇİNDEKİLER: Bölüm 1 C dilinde kullanılan basit veri tipleri 1............ struct............ ....................6 1....... char tamsayı tipi...... Karakter ifadeler... .. ....... ...........4....5 2................. ........4 2...1 2.......................... ................ ...... Tamsayılar........ ....... Yapısal veri tipleri..................................... .. Karakter dizileri......... union... ............................... .... short ve long tamlayıcıları...............2 2............... ...................................1 1.. 1 13 14 16 17 18 19 19 20 21 21 22 23 ...5 1...........

Atama operatörü..1 4.....4 3.......... .......................... ................... ..................................... pointerlar........................ ....... ................... switch ifadeleri... ............................................... .......... .......................2 3...... ... ............ Giriş format karakterleri..... . ............4 3....2...... ............... ...I Özcan Bölüm 3 Turbo C ile programlamaya giriş 3.............7 3.. .......... ............................ .................................................. .........1 3... ........4.................. ................................ .. ............2 4.3......... ... Üçlü koşul seçeneği........... ............................. ................................ ..................1.................... ........... scanf giriş fonksiyonu............1 3....... Mantıksal operatörler......... Aritmetik işlem operatörleri........... ..... ......................... Standart string fonksiyonları.............. ......... ....1 3. Operatörler.............. .3 5.... ............... . .. .............1........................................ ..4 Standart text fonksiyonları................................... ................ ...........3 4............ 47 48 49 51 57 Bölüm 5 Program kontrol ifadeleri 5..... ......... printf çıkış fonksiyou................... .. ....... ........... ..... ....2 3............ .....4..... . .... .. Bileşik atama operatörleri........ ......4............. Fonksiyon prototipleri.......2....... .............3 3...... ....................... 2 59 59 61 61 62 63 ........................................................6 if ifadeleri....... . ... ..... .... ........................... ..........4 5............................. .............. ... ..... . if-else if..İNTERNET PROGRAMCILIĞI .......... .................. Text ekranı kullanımına ait fonksiyonlar........... ....................... ....... .................................................... Ekrana düzenli çıkışlar............1 3................ ........4....... Bit seviye operatörleri............. .2..... . .......... ...6 3....1 3.......... Ön işlemci komutları...............3 3.............. ... ................................... ....................... Çıkış format karakterleri....... 25 26 28 29 30 31 33 33 34 35 35 36 36 39 41 42 42 44 45 Bölüm 4 Text ekranı kullanımı 4........4.....8 Program yapısı............. .......................... ....... Escape düzeni karakterleri.... ...1 5.......2 3....................... ........... ............. goto ifadesi............. .. Karşılaştırma operatörleri.................3 3.... .................................. ................. ................................. ................. .. ......... .....2 3...5 5..................... ............. . ..1........ Text ekranı fonksiyonları.................. .. ............ ........ Çıkış format stringi............ ...................................... ...... .5 3.. . Değişken tanımlamaları... if-else ifadeleri...................2 5... .... ..................... ........ .............. ....... . ..... ............ ........... .................... .4..............................................2 4............ .........4......... .... ..................................... ........ ..........4...... ....... . ..... Üçlü koşul operatörü...............................3 3..

....... ......... ................... ................... .........9.. ......... ..................... continue ifadesi................ ..... ......... ............. .. ..... for döngüsünde boş ifadelerin kullanılması........................ .... .............6 6.........11................................. ......... ....3 6................... Bir sayının karesinin alınması.... .......................11.. ...... .. ............4 Giriş ......2 6......................................................8. ...........................11............................. ........ ....8 6........ Turbo C’de bulunmayan matematiksel fonksiyonlar.............................. ... .. ........ Printer.. ..........3 6....... Örnek programlar.............................. break ve continue ifadeleri................. .......................................I Özcan Bölüm 6 Döngüler 6................................. ...... ................................. ........ ........... .............. .............1 6............ .. ..... ............4 6...................... Herhangi bir tabana göre logaritma alınması..... while döngüsü. .......9.......................................... .......... .1 6..... Ters hiperbolik fonksiyonlar.................... ......................... ...............5 6.7..... . Disk ... ...................................... ........ ........ . .... ..........5 Port . break ifadesi....1 6.................... ............... do-while döngüsü....... ............................... ............3 7. ..... ......... ...11................. Altprogramlar .................. ............................1 7...2 6...................... .11 6...... Hafıza ........................ ............ ..... .. ................... .... .............İNTERNET PROGRAMCILIĞI ...... ... ........ .......................... . Rastgele sayı üretim fonksiyonları....... ............................. ....... .................... .. ........... 66 67 68 70 70 74 75 75 76 77 78 79 79 80 80 81 82 82 83 84 84 Bölüm 7 Bilgisayarın donanım birimlerine erişme 7.................................10 6...... .....2 6.. ...2.. for döngüsü.....9 6.........7. Diğer fonksiyonlar........h’da verilmiş matematiksel fonksiyonlar..................... ............................................ ..... ............................ ...........1 7.......... Trigonometrik fonksiyonlar.... Fonksiyonlar...... .4 7.. ...............7 6.... Math.... while ile do-while arasındaki fark............... .... .......... ... ....... .... ............ .................. 3 85 87 87 89 90 90 91 ....... Kotanjant fonksiyonları.....2 7............ ....... ........1 6. .............. ... ........................ ......................... Biosdisk...... ............................................. ...... .......... .............. .......... .............. ..... ..................................................3 6........ ... ...................1 6.... .....................2 6....... ...........9..... ............................. .. ..... Zaman . Ters trigonometrik fonksiyonlar................................

Dennis M. Yüksek seviyeli dillerde çok hızlı programlar yazmak mümkün olmamıştır. Ritche ve Brain W. C’nin kısa öyküsü işe şöyledir. Ritchie tarafından yaratıldı. C dilinin tanınmasının en önemli adımı 1978’de Dennis M. Bu işaretler daha ziyade insanların bugüne kadar kullandığı en genel işaretlerdir. C’nin mantığı daha ziyade Macro Assembler’ın mantığıdır. Hızın önemli olduğu yerlerde düşük seviyeli diller hep tercih edilmiştir. 1. Bunun için C dili bir yazım takımına sahiptir. C dilinde programların yazılması bu yazım takımı ile olur. Piyasada bulunan C derleyicilerinin çokluğu bunun bir kanıtıdır. şerit. Komut ve işlem ifadeleri yüksek seviyeli dilleri andırmakla beraber. Kernighan tarafından “C Programming Language” adlı kitabın yayımlanması olmuştur.1 ALFANÜMERİK KARAKTERLER: Küçük harfler: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Büyük harfler: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Rakamlar: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 . Bu işaretler bilgisayarda çeşitli elektronik sinyallere çevrilerek kullanılır. C programlama dilli bu iki dil gurubu içerisinde 1975 yılından itibaren yer almaya başlamıştır. delikli kart gibi araçlarla bilgisayarlara ulaştırabiliriz.I Özcan C DİLİNDE KULLANILAN BASİT VERİ TİPLERİ 1. Dilin C olarak adlandırılmasının sebebi kendinden önceki B dili üzerine kurulu bir yapı olmasıdır. Bu ise amatör programcılar için ilk önceleri problem çıkarmasına karşın sonraları önemli avantajlar sağlamaktadır. Bundan sonra C dilinin gelişmesi ve popülerliği gün geçtikçe artmıştır. ilk başlarda adece Bell labaratuarında kullanıldı.: C dili 1970’li yıllarda AT&T Bell labaratuarında. C derleyicileri. 1.2 C’NİN YAZIM TAKIMI İnsan ve bilgisayarın iletişimini sağlamak için. Daha sonraları labatuvardan dışarı çıkarak akademik düzeydeki çalışmalarda ve büyük askeri projelerde kullanılmaya başlandı.1 GİRİŞ Yüksek seviyeli diller kolay anlaşılır. C yüksek seviyeli dillerin hızlılığını bünyesinde birleştiren bir dil olarak önemli bir konum elde etmiştir. sahip olduğu geniş fonksiyon kütüphaneleri ve özellikle bu kütüphanelere grafik komutları eklenmesi ile günümüzde programcıların seçimlerinde önemli rol oynamaktadır. İsteklerimizi bu işaretleri kullanarak klavye. Unix işletim sisteminin yazımı amacı ile yaratılan C dili.2. C dilinde bu tür işaretleri kullanarak yazılır. Programcılar tarafından kullanılmaya başlanması ise yavaş yavaş oldu. kolay yazılabilir ve her bilgisayarda uygulanabilir olmakla beraber düşük seviyeli dillerde hızlılık avantajı her zaman korunmuştur. özel bir takım işaretlere ihtiyaç vardır. Yazım takımındaki işaret grupları şunlardır.BÖLÜM 1 İNTERNET PROGRAMCILIĞI .

hIZ ve hiz isimleri birbirinden tamamen farklı beş isim olarak kabul edilir. ) (‘_’ ile başlayan isimler Merkezi işlem birimi-Cpu değişkenleridir. Örneğin HiZ. / slaş \ ters slaş % yüzde & ve = eşit < küçük Özcan ! ünlem “ çift tırnak { sol küme ~ tilda ^ üst ok > büyük . İsmin ilk karakteri bir harf veya ‘_’ olmalıdır. C için ayrılmış isimler programcı tarafından tekrar isim olarak kullanılmaz. virgül : iki nokta üstüste ‘ tırnak [ sol köşeli par.İNTERNET PROGRAMCILIĞI .. Bunların dışında özel bir karakter veya Türkçe karakter kullanılmaz. İsmin bu değerden fazla olması halinde fazla kısım dikkate alınmaz. Küçük harfler ve büyük harfler birbirinden farklı olarak ele alınır ve farklı değişken isimleri temsil ederler. Bu değer Turbo C için 32 karakter olarak verilmiştir. C’de ayrılmış isimler şunlardır: asm* defualt for pascal* switch -CS -CX -SS auto do goto register typedef -BP -DX -AL break double huge* return union -DI -ES -BL case else if short unsigned -SI -AH -CL cdecl enum int signed* void* -SP -BH -DL char extern interrupt* sizeof volatile* -DS -CH const far* long static while -AX -CH continue float near* struct fortran** -BX -DH _no_ a3t1_4a_ (* Standart isimler. HIZ. ] sağ köşeli par. isimler İngiliz alfabesinin küçük ve büyük harflerinden. İsmin uzunluğu belli bir sınırı aşmamalıdır.) Geçerli isimlere örnek: X x Sira Sira_no prim1 5 Prim_1 . Hiz.) (**Sadece Microsoft C de geçerlidir.eksi 1.3 İSİMLENDİRME KURALLARI: C’de isimlendirme yapılırken.I Altçizgi (underscore): _ Özel karakterler: ‘ ‘ boşluk . nokta . ilk harfi rakam olamaz. rakamlardan ve altçizgi karakterinden yararlanılarak yapılır. noktalı virgül (sol parantez ) sağ parantez } sağ küme | duvar + artı # diyez * askteriks (yıldız) .

0 ile 9 arsındaki rakamlarla yapılan sayılardır.b. İşaret biti pozitif sayılar için 0 negatif sayılar için 1 değerini alır.1 CHAR TAMSAYI TİPİ: En küçük bilgi birimi olan bayt’ın son biti sayının işaretini belirlemek için ayrılırsa.b. Oktal sayılarda olduğu gibi hexadesimal sayılarda desiaml sayılardan ayırmak için 0x ve 0X işareti eklenir. oktal (sekizlik) ve hexadesimal (onaltılık) sayı sistemlerinde kodlanabilirler. (0x178.0o4140 v. 43 tamsayısının ikili sayı sisteminde yazılışı 101101 sayı alanına yerleştirilir ve bütün bilgi alanı 0 0 1 0 1 1 0 1 şeklinde olur. d=13. kullanılmaz Tek altçizgi ile isim olmaz. NO3: Özel karakter (:) kullanılmaz ÖĞRENİM_YILI Türkçe karakter kullanılmaz (Ö.İ) Artim-1(-) (-) işareti özel karakterdir. c=12.b=11. 7 6 5 4 işaret biti 3 2 1 0 sayı alanı Burada bütün bitler sıfır yapılırsa sayı sıfırdır. Oktal sayılar ise 0 ile 7 arasındaki. Negatif sayıların kodlanması şu şekilde yapılır.4 TAMSAYILAR Tamsayılar belli bir alt limitten bir üst limite kadar olan sayıları bire bir ifade eden sayılardır. 128 den +127 ye kadar olan tamsayıları belirtmek mümkün olur. e=14 ve f=15 için kullanılır. C’de tamsayılar desimal (onluk). Negatif bir sayının kodlanması ise pozitif sayıların kodlanmasından daha farklıdır. Çünkü 43 pozitifdir.).0o3016. 1.İNTERNET PROGRAMCILIĞI .I Özcan Geçersiz isimlere örnek: 1ADAM İlk harf rakam olamaz AI?3 Özel karakter (?) kullanılmaz. 0X75A4F v.Ğ. Hexadesimal sayılarda a=10. Oktal sayıları desimal sayılardan ayırmak için sayının başına 0o veya 0O işareti konur (0o75.) 1. rakamlar kullanılarak ifade edilir. Hexadesimal sayılar 0 ile 9 arasındaki rakamlar ve ‘a’ile ‘f’ veya ‘A’ ile ‘F’ arasındaki harfler yardımı ile yazılırlar.4. Desimal sayılar günlük hayatımızda kullanılan. Bu sayıların yazılmasında nokta kullanılmadığı için noktasız sayılar olarak anılır. Örneğin 43 için bilgi alanının kodlanışı şöyledir: işaret biti 0 yapılır. 6 .

bayt 1 0 1. Sekiz bitten taşan kısımlar göz önüne alınmaz. j. Buna göre –43 sayısının kodlanışı 00101101(43 sayısı) 11010010(43’ün tersi) + 1 11010011= -43 Dikkat edilirse yedinci bit (işaret biti) kendiliğinden 1 değerin.I Özcan 1. 0 ise 1. Sayı işaretsiz olarak ikili sayı sisteminde yazılır.bayt bu tip görüldüğü gibi char’a benzemektedir.k . 1. 2. Buradaki değişkenler char veri tipinde tanımlanmıştır. alarak sayının negatif olduğunu belirtmiştik.) ile son bulur. Sonuca 1 ilave edilir. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2. Böyle bir bilgi tipinin bir değişken için belirtilmesi C programlama dilinde char kelimesi ile yapılır.4.İNTERNET PROGRAMCILIĞI . Kontrol açısından 43 ile –43 ü toplarsak 00101101 + 11010011 43 -43 1 00000000 0 Taşma değeri (1) göz önüne alınmadığından sonuç 0 dır. Char kelimesinden sonra bu tipte olmasını istediğimiz bütün değişken adları araya virgül konarak yazılır ve tanımlama noktalı virgül (. Ör: Ör: char i . Bilgi 2 bayt’tan oluştuğu için hafızateki konumlarında önce ikinci bayt ardından da birinci bayt yer alır. Ve hepsi program içerisinde – 128 den +127 ye kadar olan değerlere sahip olabilirler. Tek fark işlemlerin 8 bit üzerinden değilde 16 bit üzerinden yapılmasıdır.2 İNT TAMSAYI TİPİ: Bir çok özelliği ile char veri tipine benzemekle birlikte. 7 . int veri tipi 2 baytlık bir uzunluğa sahiptir. char i. Bütün bitlerin tersi alınır. 3. 1 ise 0 yapılır. Dolayısıyla –32768 den +32767’e kadar olan tamsayıları temsil edebilir.

9612x10-10 gibi gerçel sayılardır. Ör: int m.n.5 GERÇEL SAYILAR: Bilimsel çalışmalarda kullanılan sayılar genellikle tamsayı değillerdir. matematiksel anlamda 1.5e00 89567e-04 1.5.min. 0 5 1.z.bayt işaret biti C dilinde int sayı tipini kullanmak için int sayı tipinde olması istenilen değişken isimleri int kelimesinden sonra char’da olduğu gibi sıralanır.50.9567 0e00 5e00 1.İNTERNET PROGRAMCILIĞI . İnt x.5 8.4E38 dir.p. 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2.1 FLOAT GERÇEL SAYI TİPİ C’de temel iki gerçel sayı tipinden biridir. Gerek tamsayı gerekse gerçel sayıların hepsi tek bir formda (üstel gösterim formunda) toplanabilir. İnt max.717816. 2. 31 30 İşaret s 23 Üs e 22 0 Noktali kısım f Bu sayı tipi ile oluşturulabilen mutlak değerce en büyük sayı 3.toplam.74123.y.4E-38 dir. 1. 3.I Özcan İkinci bayt 2000 birinci 2001 2002---Æ adresleri Örneğin Ox30D4 (12500) sayısı şöyle kodlanır. Kullanılan değerler. Ve oluşturulabilen mutlak değerce en küçük sayı ise 3.bayt 1. veya 8.00. Hafızada 4 baytlık yer kaplar.1459. -1. Bu sayılar float sayı 8 . 2.

c. Double sayı tipi değer float sayı tipli değere göre çok daha duyarlıdır ve daha büyük bir üst sınıra sahiptir. Signed tanımlaması ise sayının işaret bitinin olmasını sağlar. 9 .max. ve double) işaret bitine sahiptir. int. float min. Çünkü yukarıda belirtilen bütün tipler (char. C dilinde float sayı tipini kullanmak için float kelimesinden sonra değişken isimlerini sıralamak yeterlidir.7E+308 ve en küçük sayı 1. c.1 SİGNED VE UNSİGNED TİP TAMLAYICILARI Bu iki belirteç sayının işaret bitinin bulunup bulunmaması veya diğer bir deyişle sayının negatif değerlere sahip olup olmayacağının belirtilmesini sağlar. daha büyük üst sınır veya hassasiyetin tercih edildiği yerlerde double sayı tipi tercih edilmelidir. Ör: float a. şeklinde yapılır. 1. Double term.I Özcan tipinin duyarlığını belirler. a. b. Sonuc. Double ile float sayı tipi tanımlamalarının tercihi programcıya ait olmakla birlikte. Double tip tanımlaması ise diğerlerine benzer olarak Doble x. 1.5. Bit düzeni aşağıdaki gibidir: 63 (s) 62 52 (e) 51 0 (f) Double sayı tipinin ifade edebileceği mutlak değerce en büyük sayı 1. float.b.6. Bu tanımlamaya genelde tip tanımlamasında gerek yoktur.İNTERNET PROGRAMCILIĞI .2 DOUBLE GERÇEL SAYI TİPİ Bu gerçel sayı tipi ise hafızate 8 baytlık bir alan işgal eder. Unsigned tanımlaması sayının işaret bitinin olamaması sağlar. Fakat bu fiziksel anlamda bitin olmaması anlamında değil sadece işaret bitinin diğer normal bitler gibi işleme alınmaması anlamındadır.7E-308 dür. A.6 TİP SIFATLARI 1.

Long belirticisi gerçel sayılar için kullanılırsa. (2 byte) long float – (8 byte) long double –( 10 byte) TİP Char İnt Float Double Unsigned char unsigned int long int UZUNLUK 1 byte 2 byte 4 byte 8 byte 1 byte 2 byte 4 byte ALT SINIR -128 -32768 ±3. Fakat 10 . Ör: short int x.6.4 x 104932 Tablo 1. 1 x 10 4932 kadar olur. 4 x 10 − 4932 den ± 1 .7 x 10 -308 0 0 -2147483648 ÜST SINIR +127 +32767 ±3.z.6.2 SHORT VE LONG TİP TAMLAYICILARI Short belirticisi sadece int tipi ile birlikte kullanılır.y. bu double tanımlamasına denktir.4 x 10-4932 ÜST SINIR ±1. örneğin. Fakat long double tanımlaması yapıldığı zaman uzunluğun 10 bayt olması sağlanır.I Özcan 1. Ve kısaca short veya signed short olarak da anılır. short tamlayıcısı 32 bit bilgisayarlarda 16 bitlik bilgilerin elde edilmesini sağlar.7 x 10308 ±3.3 ENUM BİREBİR SAYMA TİPİ Değişkenin bilgi depolayan bir hafıza birimi olduğunu söylemiş ve numerik verileri incelemiştik. fakat 16 bitlik bilgisayarlarda herhangi bir etkisi yoktur.1 Veri tipleri 1.7 x 10 308 255 65535 +2147483647 TİP long float long double UZUNLUK 8 byte 10 byte ALT SINIR ±1.4 x 10 38 ±1. Sayı sınırı: ± 3 . 32 bitlik bilgisayarlarda int tipi 4 baytlık bir alanı kapsadığından.4 x 10 -38 ±1.7 x 10-308 ±3. signed short veya short 16 bitlik işaretli tamsayı elde edilmesini sağlar. Unsigned short 16 bitlik işaretsiz tamsayı. Short int veya signed short int tanımlaması int tanımlaması ile aynıdır. Nümerik veriler için değişkenlerin alabileceği değerler belirli idi.İNTERNET PROGRAMCILIĞI . long float tanımlaması yapılırsa.

enum {ilkbahar. şeklinde yapılabilir. bir kimlik formundaki sorular ve cevaplar şöyle olabilir. Görüldüğü gibi eşit işareti ile nümerik değer vermek mümkün olmaktadır. dul} medeni_hal. int cinsiyet. evli. enum {Kiz. sırası ile devam etmesini sağlar.2. enum { sonbahar=2.. enum {bekar. Yani bekar evli’den . Bu yazım şuna denktir.4. burada mevsimler değişkenin alabileceği değerler kıs..yaz. Kbunun için C programcılara enum (bire bir sayma) değişken tipini sunmaktadır. Yalnız eşit işareti atama görevinden çok sayaç değiştirme işlemine yarar. Yaz ise yeni değeri 1 ile işleme başladığından 1 değerine sahiptir. 0 ise Kız 1 ise Erkek. Burada medeni_hal isminde bir değişken tanımlanırken. sonbahar. Burada her bir sorunun cevabının saklanacağı bir değişken düşünelim.3. bu değişkenin alabileceği değerler sırası ile Bekar. yaz=1.5. Bu yaklaşım doğru olmakla beraber karmaşıklığa yol açar. Örnekteki bütün soruların cevapları için birer tamsayı değişken tanımlayıp.4. Sadece farklı olarak sıralama değiştirilmektedir. Burada her bir cevaba bir sayısal değer verip bu değeri kontrol ederek sorunun cevabını bulmak mümkündür.I Özcan hayatımızdaki bütün veriler nümerik değildir. Bu da sırayla 0... kis. 1 ise evli. Bu yüzden kis elemanı 3 değerine sahiptir.İNTERNET PROGRAMCILIĞI . medeni_hali .. Şöyle ki. ilkbahar=0 } mevsimler. -1 ise dul olduğu kabul edilebilir. kış} mevsimler. medeni_hal 0 ise bekar. Örneğin.b. 11 . sonbahar=2 ifadesi sonbahar terimine 2 değerinin atamaktan başka aksi belirtmedikçe kendisinden sonraki elemanların 3. gibi ve cinsiyet. şeklinde olmaktadır. evli de dul’dan daha küçüktür. Dul olarak tanımlamaktadır.ilkbahar ve sonbahar olarak bildirilmiştir. Bu olanakla örnekteki tanımlamalar. Aslında burada her sembolik değer için birer nümerik değer bilgisayar tarafından otomatikman verilmektedir. yaz.1. asker_durumu. Bu değişken hangi cevap için hangi değeri alacaktır? Bu seçim tamamen programcıya aittir. Evli. Şimdide bu tanımlanın değişik şekillerini görelim. Bu sayede enum tipindeki bilgilerin sıralanabilmesini sağlamaktadır. cinsiyetiniz medeni haliniz O erkek O evli O kız O bekar O dul enum cinsiyet a. Erkek} cinsiyet. bu değişkenin alacağı değere göre cevap belirlenir.

12 .erkek}.I Özcan Diğer bir tanımlama şekli de şöyledir.b. şeklinde de yazılabilir. Bu iki satır tek satır halinde enum cinsiyet{Kiz.b. Burada ilk satırda alabileceği değerler Kız ve Erkek olan cinsiyet tipi tanımlanmaktadır. Erkek} a. enum cinsiyet {kiz. İkinci satırda ise cinsiyet tipindeki a ve b değişkenleri tanımlamaktadır.İNTERNET PROGRAMCILIĞI . enum cinsiyet a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful