TIG kaynağı- metod ve uygulama

TIG kaynağı
Tanım TIG ismi ABD’den gelir ve Tungsten Inert Gazın kısaltmasıdır. Tungsten – wolfram da denir – füzyon noktası 3300ºC’den yüksek olan, yani normalde kaynaklanan metallerin iki katı füzyon noktasına sahip olan bir metaldir. Inert Gaz aktif olmayan gaz yani başka elementlerle karışmayan gazdır. Eğer dolgu maddesi kullanmak gerekliyse, dolgu teli çıplak tel gibi otomatik ya da manuel olarak eklenir.

Almanya’da bu metod WIG kaynak olarak bilinir ve W wolfram anlamına gelir. TIG kaynak uluslararası standartlandırılmış bir tanımdır.

Ark Inert Koruma Gazı

DS/EN 24063’e göre bu kaynak işleminin numarası 141’dir. TIG kaynağının prensibi TIG kaynak elektrik arkın kaynak parçası ve tungsten elektrot arasında yanarak füzyon gücü ortaya çıkarttığı bir elektrik ark kaynak işlemidir. TIG kaynak prensibi

Kaynak işlemi sırasında elektrot, ark ve kaynak havuzu inert koruma gazı ile atmosferik havaya karşı korunurlar.

Gaz nozulu ile koruma gazı kaynak alanına iletilir ve buradaki atmosferik havayı ortadan kaldırır.

TIG kaynak diğer ark kaynak işlemlerinden kullanılan elektrot ile ayrılır çünkü bu işlemde MIG/MAG ve MMA gibi diğer kaynak işlemlerindeki gibi elektrot tüketilmez.

Dolgu maddesinin eklenmesi

1

Katod
- kutup

Tungsten Elektrod

Tel makarası

Ark Elektronlar İyonlar Anot

+ kutup

Tel kılavuzu

TIG kaynağında elektronların ve iyonların yer değiştirmesi Elektron akışı çok hızlı bir şekilde meydana gelir ve kaynak parçasına çarptıklarında farkedilir miktarda ısı enerjisi oluştururlar. Dolgu malzemesinin otomatik beslemesi TIG Arkı Daha önce de bahsedildiği gibi TIG kaynaktaki füzyon enerjisi arkın kaynak parçası ve tungsten elektrot arasında yanması sırasında meydana gelir. Tel besleme manuel ya da otomatik olarak yapılabilir. İyon akışı elektrota çarptığında ise çok benzer enerji üretimi meydana gelmez.

Üretilen toplam ısı enerjisinin %30’u negatif kutupa bağlı olan elektrotun ucuna, %70’i ise pozitif kutupa bağlı olan kaynak parçasına gider.

DC TIG kaynakta tungsten elektrtot genelde negatif polariteye ve kaynak parçası pozitif polariteye bağlıdır.

Alternatif akım Alternatif akım voltajın saniyede 100 kez kadar polariteyi değiştirmesi ile oluşur.

Elektron teorisine göre ark tutuştuğunda negatif yüklü elektronlarla pozitif yüklü iyonlar birleşir.

Elektronlar negatif kutuptan pozitif kutuba giderken pozitif yüklü iyonlar tam tersi hareket eder.

Arkta elektronlar ve iyonlar arasında bir çarpışma olur ve bu çarpışma ısı enerjisi üretir.

2

- kutup

Uygulama
Avantajlar TIG kaynak işlemi sahip olduğu avantajlara bağlı olarak birçok uygulama şekline sahiptir: • Kaynak parçasına konsantre ısıtma sağlar • İnert koruma gazı sayesinde kaynak havuzuna efektif koruma sağlar. • Dolgu malzemesinden bağımsız olabilir. • Dolgu malzemeleri eğer alaşım doğruysa iyi hazırlanmış olmak zorunda değillerdir. • Cüruf ya da çapak olşumu olmadığı için kaynak parçasını yeniden temizlemeye ihtiyaç yoktur. • Ulaşılması zor olan bölgeler bile rahatça kaynaklanabilir.

% 30

% 70 + kutup

TIG kaynağında ısı dağılımı Elektrot yarı periyotta pozitif polariteye sahipken kaynak parçası da aynı yarı periyotta negatif polariteye sahip olur. Polarite değiştikten sonraki yarı periyotta ısı enerjisi %50’si elektrotta %50’si kaynak parçasında olmak üzere dağılır.

Uygulama alanları TIG kaynağı genelde yüksek kalitede kaynak sonuçları gereken işlemler için kullanılır: • Offshore sanayii • Birleşik ısı ve güç alanları • Petrokimya sanayii • Gıda sanayii • Kimya sanayii • Nükleer sanayii

TIG kaynağı için malzemeler En önemli uygulama alanı: • Paslanmaz çelik ince malzemelerin kaynağı • Aluminyum • Nikel • Nikel alaşımlar Kaynak kalitesindeki artan talep TIG kaynak makinalarını alaşımlı ya da alaşımsız ve ağır plakalarla yapılan kaynaklar ve küçük tüp kaynağında daha popüler hale getirmiştir.

3

Aşağıdaki tablo hangi malzemelerle TIG kaynağı yapılabileceğini ve uygun polaritelerini gösterir.

Malzeme Alaşımsız çelikler Düşük alaşımlı çelikler Krom/nikel Çelikler Krom çelikler Bakır alaşımları Nikel alaşımları Titanyum Kurşun Aluminyum alaşımları Magnezyum alaşımları

Akım tipi = = = = = = = = ~ ~

Elektrot polaritesi -

Kısaltmalar: = DC, ~ AC, - negatif, + positif TIG kaynakta malzemelerin çoğu için doğru akımda negatif polariteli elektrot kullanılır.

Aluminyum ve magnezyumun doğru akımla kaynağı pek mümkün değildir. Bunun nedeni yüksek füzyon noktasına bağlı olarak oluşan ve malzemeleri kaplayıp kaldırılması da oldukça zor olan kalın oksit tabakasıdır.

Böylece aluminyum, magnezyum ve onların alaşımları genelde bu oksit tabakasını ortadan kaldırabilecek alternatif akım ile kaynaklanırlar.

4

TIG Kaynak Ekipmanı
Konfigürasyon
TIG kaynağında başarılı bir sonuç elde etmek ve tüm kapasitesini kullandırabilmek için her bir parçanın kendi fonksiyonu olan birçok farklı parçadan oluşan ekipmana sahip olmak gerekir. TIG kaynak ekipmanı temelde aşağıdaki malzemeleri içerir: • Kaynakçının arkı kontrol etmek için kullanacağı TIG torçu • Kaynak akımı için temelde gereken güç kaynağı • Kaynak akımı, ark ateşlemesi gibi ayarların kontrol sistemlerini kapsayan bir TIG ünitesi • Basınç azaltıcı valfli ve akışmetreli koruma gazı tüpü Birçok TIG kaynak makinası bu şekilde üretilmiş olduğundan hem güç kaynağı hem de TIG ünitesi bir gövde halindedir.

1 2 3 4 5 6 7

Kaynak akımı kablosu Kaynak akımı kablosu TIG ünitesi için kontrol kablosu Koruma gazı TIG torçu için kaynak kablosu TIG torçu için kontrol kablosu + polariteli şase kablosu

Güç kaynağı ve TIG ünitesi tek gövdede

TIG Torçu
TIG torçunun ana görevi kaynak akımını ve koruma gazını kaynak bölgesine taşımaktır.

TIG Torçu TIG torçu kaynak kabzası ve elektronik izolasyon malzemesi ile örtülmüş torç boynundan oluşur. Kaynak ekipmanının konfigürasyonu için örnek

5

Torç boynu Kabza Tetik Elektrod kepi Conta Elektrot iğnesi Isı koruması İğne tutucu Gaz nozulu TIG kaynak torçu 6 . 1. 5. 2. 4. 7. elektrota yapılan akım transferinin elektrot noktasına çok yakın bir yerde yapılmasını sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.Torç kabzası genelde kaynak akımını ve koruma gazını açıp kapatan bir tetiğe sahiptir. 9. 6. Elektrot iğnesi. 3. elektrot kepi sıkıştığında elektrotun etrafında baskı uygulayarak sıkıca sarabilmek için parçalı bir yapıya sahiptir. 8. Elektrotun üzerindeki çok ağır akım yükünü engellemek için torç.

Genelde aynı akım yoğunluğu için üretilen bir su soğutmalı torç hava soğutmalı torçtan daha büyüktür. Torçun ebatı kaynak sırasındaki soğutma kapasitesine de bağlıdır. TIG Torçunun Soğutulması Bazı torçlar da torçu soğutan koruma gazı olması durumuna göre geliştirilmiştir. Ancak kep genelde normal uzunluktaki bir elektrotu sarmak için çok uzundur. Ancak. Diğer torçlar soğutma tüpleri ile üretilir.Torç kısıtlı ve zor alanlarda kullanılacaksa resimde görülen uzun torç kepi kısasıyla değiştirilebilir. torç aynı zamanda çevreleyen havaya ısı verir. Kontrol kablosu Kaynak(akım) kablosu Gaz hortumu 7 . TIG torçları ihtiyaç olan maksimum akım yüklerine ve istenilen sonuçlara göre farklı ebatlarda ve dizaynlarda mevcuttur. Su soğutmalı torçlar genelde yüksek akım yoğunlukları ve AC kaynak için uygundur.

Bazı yeni TIG torçlarında torç kabzası üzerinde kaynak sırasında akım ayarının yapılmasını sağlayan bir tetik vardır. Gaz dağıtıcı ile koruma gazı sarfiyatı da azaltılabilir. Normal gaz nozul ve gaz lensli gaz nozul Modern kaynak makinaları DC modunda ve hatta hem AC hem DC modunda kaynak yapma yeteneğine sahiptir. Gaz Nozul Gaz nozulun görevi koruma gazını kaynak alanına iletip atmosferik havanın kaybolmasını sağlamaktır. Gaz Lens Bir diğer gaz nozzle cinsi de gaz lensidir ve koruma gazının tel olukları içinden geçip gaz akışının daha uzun mesafede daha sabit ve düzgün olmasını sağlayan bir sisteme sahiptir. Güç Kaynağı TIG kaynak güç kaynakları genelde 70-80V açık devre voltajına sahip olurlar. Doğru akım ile kaynak yapmak için 400V şebeke voltajının alternatif akımını TIG işlemi için uygun bir çıkışa doğrultan ve aynı zamanda akım yoğunluğunu kaynakçının makina üzerinden ayarladığı değerlere göre değiştiren bir güç kaynağı kullanılır. Örnek Bir gaz nozulu no. Koruma gazı akışı Uzun gaz akışının avantajı elektrotun daha uzun çıkıntıya sahip olması ve böylece kaynakçının daha güzel bir görüntü sağlayabilmesidir. 4’ün iç çapı 4/16” yani 6.4 mm. Gaz nozul TIG torçuna vidalanmıştır böylece gerektiğinde değiştirilmesi mümkündür. 8 . Genelde seramik bir malzemeden yapılmıştır ve ısıya da dayanıklıdır. Gaz nozulun ebatı genelde orifisin iç çapı ile belirtilir 1/16”.

TIG makinalarının aynı zamanda tutuşma servisleri vardır ve bu fonksiyon elektrotun kaynak parçasına yapışmasını önler ve böylece elektrot noktasının zarar görmesi engellenmiş olur. Dahası. Kontrol elektrot kaynak parçasından kaldırışldığında yani ark ateşlendiğinde kaynak akım yoğunluğunu arttırır. En basit versiyonunda sadece akım kontrol edilebilir ve koruma gazı TIG torçu üzerindeki küçük bir valften açılıp kapanabilir. LIFT metodu ile tutuşma Tutuşmanın kontrolü ile ilgili başka olanaklar: • Eğim kontrolü kaynak başladığında kaynak akımını arttıran ve bittiğinde akımı azaltan bir fonksiyona sahiptir. Yukarı eğim Kaynak akımı Aşağı eğim Eğim servisi Akım palsı iki kaynak akımı seviyesinin önceden programlandığı anlamına gelir. Baz akımı sadece arka sahip olmak için gereken büyüklüktedir. Bunlar pals akımı ve baz akımıdır. Bu hem tungsten elektrotun hem de kaynak havuzunun soğutma sırasında atmosferik havadan korunduğu anlamına gelir. Daha gelişmiş TIG makinaları koruma gazını da kontrol edebilir böylece ark tutuşmadan önce kaynak alanına gönderilir ve kaynak akımı bitmeden önce koruma gazının etkilenmesini önler. Böylece kaynak başladığında tungsten elektrot noktası yapışmadan doğrudan kaynak parçası üzerine konabilir. Eğim kontrolü özellikle kaynak bittiğinde gözenek ve delik oluşumunu engellemesi açısından oldukça yararlıdır. Baz malzemesinin füzyonu pals akımı mevcutken ortaya çıkar ve kaynak havuzu soğurken baz akımı vardır ancak ark kurulmuştur. Bir başka tutuşma kontrolü sağlama şekli de tutuşma anında kısa devre akımını limitleyen bir ünite kullanmaktır. Yüksek frekanslı tutuşma 9 .TIG Üniteleri TIG ekipmanının kontrol sistemi farklı fonksiyonlarla çok basit ya da gelişmiş olabilir. Yüksek frekans ve voltaj elektrot noktası ve kaynak parçası arasında arkı transfer eden bir kıvılcım üretilir. Bu tutuşma servisi frekansı saniyede 2-4 milyon periyot ve voltajı birkaç bin volta yükseltebilen yüksek frekans ünitesi (HF) olabilir. Bu kontrolün LIFTARC ya da LIFTIG gibi farklı isimleri vardır.

Palslı TIG kaynağına bir örnek Birçok çift akım makinaları alternatif akım eğimini daha karesel yapabilecek kontrol fonksiyonuna sahiptir ve pozitif ve negatif yarı-periyotlar arasındaki dengeyi de kurabilir. Amperaj Pals akımı Baz akım Saniye Pals akım zamanı Baz akım zamanı Kaynak palslı modda yapıldığında kaynak görüntüsü kaynak hızına bağlı olarak birbirinin üstine binmiş punta görüntüsündedir.Pals ve baz akım periyotları ayrıca kontrol edilebilirlerdir. Düzenlenmiş AC eğim görüntüsü Aluminyum. magnezyum ve alaşımları ile TIG kaynak yaparken bu kontrol olanakları oldukça avantajlıdır. 10 .

4 .380oC’dir. Bu nedenle her tip elektrot üzerinde belirli bir renk göstergesi kullanılmaktadır. DC ve negatif polariteyle kaynak yaparken elektrot noktası daha dar ve daha derin nüfuziyet profili sağlanması için daha konsantre bir arka sahip olunabilmesi açısından konik olmalıdır. Tungsteni alaşımlamak için en sık kullanılan metal oksitler: • Toryum oksit ThO2 • Zirkonyum oksit ZrO2 • Lantanyum oksit LaO2 • Seryum oksit CeO2 Elektrot Ebatları Tungsten elektrotlar 0. En çok kullanılan tungsten elektrotlar: • Saf tungsten yeşil ile işaretlenmiştir. Bu elektrot alaşımsız / az alaşımlı çeliklerin ya da paslanmaz çeliklerin kaynağında kullanılır.6 .5 – 8mm arasında farklı çaplara sahiptir. 11 . Elektrotlar son 10mm’de belirli renklerle işaretlenirler.3. Bu elektrot genelde aluminyum ve aluminyum alaşımlarının AC kaynağında kullanılır. Bileme Açısı TIG kaynakta iyi sonuç alınmasının başka bir şartı da tungsten elektrotun doğru bir şekilde bilenmiş olmasıdır. Elektrot çapı akım yoğunluğu. Tungsteni metal oksit ile alaşımlamakla elektrotun iletkenliği arttırılabilir ve böylece yüksek akım yüklerine dayanıklı hale gelir. ne tip elektrota ihtiyaç duyulduğu ve AC ya da DC olması baz alınarak seçilir.TIG Kaynak – Tungsten Elektrotların Bilenmesi TIG kaynak için elektrotlar TIG kaynak için kullanılan elektrotlar genelde tungstenden yapılır. Saf tungsten çok yüksek ısı rezistansına sahip olan bir malzemedir ve füzyon noktası yaklaşık 3. • %2 toryumlu tungsten kırmızı ile işaretlenmiştir. Tungsten Elektrotlardaki Renk Göstergeleri Saf tungsten elektrotlar ve farklı alaşımlananlar aynı görünseler de aralarındaki farkı söylemek imkansızdır. • %2 lantanyumlu tungsten mavi ile işaretlenmiştir. Bu nedenle alaşımlı tungsten elektrotlar daha uzun ömre ve saf tungsten elektrotlara göre daha iyi tutuşma özelliklerine sahip olur. Bu elektrot TIG ile kaynaklanabilen bütün malzemelerin kaynağında kullanılmak için uygundur.2 ve 4 mm. TIG kaynak elektrotları için en sık kullanılan elektrot çapları 1.2.

5mm çaplı yatay bir alan elde etmek için elektrotun ucunu köreltmek tungsten elektrotun ömrünü uzatır.Aşağıdaki başparmak kuralı tungsten elektrot çapı ve onun bilenmiş nokta uzunluğu arasındaki ilişkiyi gösterir. Küçük noktalı açı dar kaynak havuzu ve daha büyük noktalı açı daha geniş kaynak havuzu sağlar.5 mm.5 mm. 0. Noktalı açının aynı zamanda kaynak derinliğinin nüfuziyeti üzerinde de etkisi vardır.den az D= 2.5xD kadar olmalı Yatay elektrot ucu DC kaynak için bilenen tungsten elektrot örneği AC TIG kaynağı için tungsten elektrot kaynak sırasında yuvarlanır çünkü kaynak sırasında oldukça fazla yüklenir ve daha yarım globular bir forma sahip olur. D = 2. AC kaynak için tungsten elektrot Noktalı açı ve kaynak havuzu arasındaki bağlantı 12 .den fazla Yaklaşık 2xD kadar olmalı Yaklaşık 1.

sağlık için çok zararlı olan tungsten tozunu filtre ederler.Tungsten Elektrotun Bilenmesi Elektrotu bilerken ucu bileme diskinin yönünde olmalıdır. Böylece bileme izleri elektrotun uzunluk yolunda bulunacaktır. Böyle makinalar çok iyi bileme izleri oluşmasını sağlayan yönlendirici elmas örtülü diske sahiptir. Genelde bu makinalar elektrotlar için ayarlanabilen bileme açısı ve böylece düzgün bileme sağlayan bir gerece sahiptir. Yanlış bileme Doğru bileme Tungsten bileme makinası 13 . Elektrotların ekstra iyi bilenmesini sağlamak için elektrotların bilenmesi için elektrot bileme makinasına sahip olmak gerekir. Bu makinalar ayrıca.

14 .

Silindirin rengi Ar Ar/H2 Ar/He He N2/H2 Turkuaz Turkuaz Turkuaz Kahverengi Açık gri Üst kısmının rengi Turkuaz Kırmızı Kahverengi Kahverengi Kırmızı TIG kaynakla bağlantılı olarak iki azaltıcı gaz hidrojen (H2) ve nitrojen (N2) kullanılır. Koruma gazı kullanabilmek için yüksek basınç uygun çalışma basıncına kadar azaltılmalıdır. Bunlar argon (Ar) ve helyum (He) olup argon daha sık kullanılmaktadır. Bu nedenle asıl silindirin ve üst kısmının renkleri kullanılır. Kaynağın alt kısmını da korumak için azaltıcı N2/H2 gazlarının karışımını kullanmak yararlı olacaktır. Basınç azaltıcı valf asıl silindir basıncının okunabileceği bir ölçü sistemiyle donatılmıştır. Dahası. Nikel alaşımlı Bakır alaşımlı Ar Ar/H2 Ar/He He x x x x x x x x Basınç azaltıcı valf basıncı azaltmak için kullanılır.TIG Kaynak – Koruma Gazı Gazlar Koruma gazının birçok fonksiyonu vardır. Bunlardan biri atmosferik havayı ortadan kaldırmak ve böylece kaynak havuzuyla temasını engellemek ve tungsten elektrotun akkor haline gelmesini önlemektir. x x x x Doğru koruma gazı seçimi 15 . İki inaktif koruma gazı birbiriyle karışabilir veya her biri azaltıcı etkisi olan başka bir gazla karışabilir. Koruma gazı kaynaklanacak malzemenin cinsine göre seçilir: Koruma gazı silindirlerindeki renk göstergeleri Basınç Azaltıcı Valf ve Debimetre Alaşımsız / az alaşımlı çelikler Aluminyum alaşımlı Paslanmaz çelikler Çelik silindirlerdeki basınç 200 – 300 bar arasındadır. Gazın azalması demek oksijenle birleşmesi demektir. koruma gazı arktaki akım ve ısı transferinde de önemli rol oynar. TIG kaynak için iki inert gaz kullanılır. Koruma gazları kolay farkedilebilmeleri için standardize edilmiş renklerle boyalı çelik silindirlerde temin edilir.

Debimetreli basınç-azaltıcı valf Debimetrede akan gazla yükselen ve litre/dakikada gaz akışını okumayı sağlayan küçük bir top vardır. Debimetre Gaz nozulu Gaz nozulundan direk ölçüm 16 . Bütün basınç azaltıcı valfler debimetre ile donatılmamıştır. Litre ölçülü manometre ile çalışan basınç azaltıcı valf Direk olarak gaz nozulundan ölçen bir debimetre gaz nozulun başında bulunması istenen koruma gazı miktarını kontrol edebilir.TIG kaynakta istenilen gaz akışını ayarlamak için aşağıdaki resim debimetre ile donatılmış basınç azaltıcı valfi göstermektedir. Bazı tipler litre ölçüsü ile çalışabilir ya da ayrı akışmetreye sahip olabilirler. Lütfen debimetrenin ölçü tüpünün dikey olarak yerleştirilmesi gerektiğini ve debimetrenin kullanılan tipte koruma gazı için dizayn edildiğini ve hatalı okuma gibi bir riskinin bulunduğunu unutmayınız.

) Koruma gazı miktarı için gösterilen değerler Çok fazla gaz miktarı gaz nozulundaki çıkış hızını arttırır.Koruma gazının miktarı gaz nozulun iç çapına bağlıdır. Bu enjektör etkisine bağlı olarak havanın koruma gazına dönmesine ve karışmasına neden olabilir. Argon tüketimi (l/dak) Gaz nozulunun iç çapı (mm. 17 .

18 .

Yeni test metotları gözleri korumak için >DIN5 yoğunluğunda kaynak filtresi oluşturmuştur Işık ve Isıya Karşı Koruma < 100 A 100 . Koruma Filtrelerinin Tipleri Koruma filtrelerinin tipleri İngiliz ya da Avrupa standartları ile standardize edilmiş ancak genelde Alman standardı (DIN) ile tedarik edilmektedir. 19 . Böylece arktan emilen ışık kaynakçıyı rahatsız etmeyecektir ancak kaynak alanının etrafının çok karanlık olması da ark kurulduğunda etrafın görülmesini zorlaştırır. Filtre tipi arkın gücüne. özel hazırlanmış perdeler monte edilmelidir. Isı emisyonu göz bebeğinde hasar oluşumu sonucu katarakta neden olabilir. Çalışma Kıyafetleri Çalışma kıyafetleri cildi ışık ve ısı radyasyonundan korur. Dikkatli bakılırsa ark 10 metre uzaklıktan bile “kaynak alması”na neden olabilir.9 DIN 10-11 DIN 12-14 Kaynak Alanının Korunması Kaynak Başlığı Kaynak koruması gözlerin ve yüzün ısı ve ışıktan korunmasıdır ve el koruması ya da kaynak başlığı şeklinde olabilir. odadaki ışığa ve kaynakçının gözlerine göre seçilmelidir. derecelendirilmiş filtre lensleri ile donatılmış olup ışığı azaltarak gözleri ark radyasyonundan korur. Ark ışığı cilde de çok zararlıdır ve açık ciltte ciddi güneş yanıklarına benzer sonuca neden olur. Bu tavsiyeler kılavuz gibi düşünülebilir. Siyah filtrenin önünde bu siyah yüzeyi de koruyan bir kapak daha vardır. Korumalar siyah. Çalışma alanını koruyarak kaynakçı odadaki diğer insanları da kaynak ışığından koruyabilir.TIG Kaynağı – Kişisel Güvenlik Isı ve Kaynak Işığı Arktan emilen ışık gözlere çok zararlı olup göze kum kaçmış hissi yaratan “kaynak alması”na da neden olabilir. Ark kaynağı için tavsiye edilen kaynak filtresi yoğunluğu aşağıdaki gibidir.300 A > 300 A DIN 7. Kaynak alanının çevresi de uygun gölgeli olmalıdır. Bu nedenle çalışma bölgesine.

20 . Eğer ağrı devam ederse size bir losyon ya da damla önerebilecek bir doktora başvurmanız gerekir. Normalde “kaynak alması” kalıcı hasara neden olmaz ancak aynı ışığa sürekli maruz kalmak görüş gücünü azaltabilir. Kornea kurur ve yarılabilir. Tedavi Soğuk kompres rahatlatır ve bazı merhemler anestezik etki yaratır. Eldivenler genelde deriden yapılır ve üst kısmı en az 120 mm uzunluğunda olmalıdır. “Kaynak alması” çok rahatsızlık verici bir durumdur ve gözlere kum kaçmış hissi yaratır. Kaynak Alması Etki Arktan çıkan ve başka parlak parçalardan yansıyan ışık “kaynak alması”na neden olabilir.Çalışma Eldivenleri Çalışma eldivenleri elleri ve bilekleri ısı ve ışık radyasyonundan korur. Eldivenler elektriksel güvenliğe bağlı olarak kuru tutulmalıdır (elektrikli sızıntı rezistansı en çok kuru eldivenlerdedir). Bu tarz merhem ya da losyonlar gözlerde anestezik etki yaratır ve bu etki nedeniyle bileme tozları farkedilmeden göze kaçabilir.

kesim ve benzeri Bütün metallerin koruma gazlı kaynağı Bütün kimyasal ve metal sanayii için azaltma – ve koruma gazı. düşme ve ısıya (güneş ışıkları ve kaynama sistemlerinden gelen ısı) karşı mutlaka korunmalıdırlar. 32 WG dış sağ 14 yiv/inç 21. Basınçlı silindirlerin tutulduğu yerlerin girişlerinde riskleri gösteren bir işaret olmalıdır. kesim. Kolay ulaşılabilen ve kolay hareket ettirilebilen bir konumda olmalıdırlar. Jeneratör soğutması Plazma kaynak ve kesim Sıkıştırılmış hava Gaz hali: metal. 8 WG dış sağ 14 yiv/inç 21. devrilme. ve benzeri Açık mavi Açık mavi Beyaz Beyaz 21. gıda ve Elektro sanayileri için koruma Gazı Sıvı hali: soğutma ve dondurma Oksijen Teknik Oksijen.Basınçlı Gaz Silindirleri Kimyasal belirleme Uygulama alanları Tüp rengi Silindirik Bölüm Asetilen (gaz) Argon Hidrojen C2H2 Ar H2 Kaynak. kimya. 8 WG dış sağ 14 yiv/inç Bağlantı yivi İsim Kırmızı kahverengi Açık gri Açık gri Hava Nitrojen – N2 Siyah Beyaz RG iç sağ 24. Silindirlerin taşınması Silindirler uygun ve güvenli bir şekilde arabalarla taşınmalıdırlar. 8 WG dış sağ 14 yiv/inç Üst Bölüm RG iç sağ 24. 32 WG dış sağ 14 yiv/inç Yeşil Siyah Basınçlı silindirler baş aşağı olma. Teknik O2 O2 Gaz kaynağı Alevli kesim Kaynak. 21 .

22 .

Eğer makina yüksek frekans servisi ile donatılmamışsa örtülü elektrotlarla yapılan normal ark kaynağı direktiflerine göre de kullanılabilir. Hasarlı İzolasyon Ana kablonun hasarlı izolasyonu sızıntılara ve tehlikeli temaslara neden olabilir. Elektrik ark kaynağı elektrik tehlikesi gerekli önlemler alındığında oldukça azdır. Şebeke Voltaj Sağlayıcısı 230 ya da 400 V oldukça tehlikelidir ancak normalde şebeke voltajıyla doğrudan temas da gerçekleşmemektedir. 23 .TIG kaynakta elektrik güvenliği Elektrik akımı ve riskleri Elektrik büyük bir avantaj ama kontrol edilmesi zor bir unsurdur. Kaynak Ekipmanının Bakımı Normal yırtılma ve hasarları düzeltebilmek için kaynakçı günlük kontroller yapmalıdır. Manuel ya da yarı otomatik uygulamalar için ekipman: • Alternatif akım . Ancak eğer makina yüksek frekans hizmeti ile donatılmışsa elektrik riskleri artmış demektir bu nedenle de sadece kuru ortamlarda kullanılmalıdır. Ekipman aynı zamanda kullanım güvenliği ve operasyon koşulları için düzenli olarak bakımdan geçirilmelidir.80 V (efektif değer) • Doğru akım dalga voltajı > 10% 80 V (efektif değer) • Doğru akım dalga voltajı < 10% 100 V (ortalama değer) • Özel kullanım için taşınabilen ekipman . TIG Kaynakta Elektrik Güvenliği Güç Kaynağı Hem doğru hem de alternatif akımlı güç kaynakları TIG kaynağı için kullanılır.70 V (efektif değer) Toprak Koruması Bütün makinalar özellikle de eski tip olup çift izolasyonlu olmayanlar mutlaka topraklanmalıdır. Bu güç kaynaklarının açık devre voltajları örtülü elektrotlarla yapılan normal ark kaynağı ekipmanları ile neredeyse aynı aralıklardadır. Kaynak makinası genellikle arkın tutuşması için yüksek frekans servisi ile de donatılmıştır. Açık devre voltajı Kaynak ekipmanı akım elektrik direktiflerinde belirtildiği gibi mevcut açık devre voltajlarını fark edebilmelidir.

Kaynak makinalarının montajı yapılırken genellikle iki hata oluşur: • Kabloların yanlış bağlantıları • Kayıp ya da yanlış takılmış kablo guddesi Örneğin. Yanlış Doğru 24 .İlk Bağlantı Şebeke Bağlantısı Şebeke bağlantıları makinaya özellikle de kaynak makinalarına eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır. kaynak makinasının üç mengenesine üçkutuplu kablo bağlanması gibi durumlarda yanlış bağlantı oluşur. Bir faz ya da toprak bağlantısı yanlış olabilir bu nedenle makinanın kasası da canlı (elektrik yüklü) olur ve böyle bir durumda makinaya dokunmak çok tehlikelidir.

Yırtık özler. Elektrik ark kaynağında kablonun çapraz geçişinin mevcut devreye göre yeterince büyük olması çok önemlidir. 25 . Eğer kablonun izolasyonu hasarlıysa kablo değiştirilmeli ya da izolasyon onarılmalıdır. çok ince kablolar ya da zayıf anahtarlar düzensiz kaynak akımı sağlar ve zararlı sonuçlar yaratacak istemsiz ısınmalara neden olur.İkincil Bağlantı Kablolar ve Bağlantılar Bütün kablolar ve bağlantılar izole edilmelidir. Bu bütün bağlantıların izolasyonlu birleştirmeler ile yapılması ve çok sık görülmemekle birlikte metal kablo ringlerinin de cıvata ile tutturulması demektir.

26 .

düşük alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler) Kaynak Dumanı ve Gazlar Azotlu Gazlar Koruma gazı ile kaynak yaparken azotlu gazlar ortaya çıkar. 27 Elektrod . Akım yoğunluğu. Nitrojen dioksitin TLV’si (NO2) 3 PPM. Ancak bu TIG kaynağın herhangi zararlı maddeler çıkarmadığı anlamına gelmez. çelik kalitesi (alaşımsız. Demir Oksit Demir. Nitrojen oksitin TLV’si (NO) 25 PPM. Demirin ısıtılması içinde demir oksit bulunan duman oluşumuna neden olur. Sadece bu ikisinin sabit TLV’si vardır (Eşik Limit Değeri). Solunan havanın konsantrasyonunu etkileyen farklı faktörler vardır. Ozonun TLV’si 1. Ozon Ozon havadaki oksijen TIG kaynağındaki gibi ultraviyole radyasyonlarına maruz kaldığında ortaya çıkar. Baş ağrısı ve halsizliğe neden olabilir ve uzun süre maruz kalınırsa akciğer fonksiyonlarında azalma bile görülür.TIG Kaynak – Duman Üretimi Kaynak Dumanları ve TIG Kaynakla ilgili Genel Bilgiler TIG kaynağın başında neredeyse hiç ya da çok az kaynak dumanı çıkar. TLV’den yüksek konsantrasyonlara maruz kalındığında bu birleşim ciğerlere pulmoner ödem gibi daha büyük zarar verir. Bu gazlar nitrojen ve oksijen arasındaki kimyasal tepkimelerin ürettiği yüksek miktarda ısıdan dolayı meydana gelir. Çok miktarda demir oksitin solunması akciğer fonksiyonlarında azalmaya neden olur. Koruma gazında hiç emiş yoktur ve dolayısıyla hiç ozon üretimi de yoktur. UV-radyasyonunda ozonun ortaya çıkmasını sağlayan birkaç dalga uzunluğu aralığı vardır. çelikteki en önemli elementtir. Azotlu gazlar sadece hafif tahrişlere neden olur ve bunu kısa zaman içinde anlamak çok mümkün değildir. Bu dalga uzunluklarının en verimli bölümleri 130 – 175nm arasında olup en yakındaki hava katmanı tarafından koruma gazının içinden absorbe edilir ve büyük miktarlarda ozon üretilir.0 PPM’dir. ör. Düşük konsantrasyonlarda bile ozon gözleri çok rahatsız eder ve solunumla ilgili problem yaratır. UV-radyasyon Gaz nozulu Hava katmanında ozon üretimi yoğundur Azotlu gazlar aynı zamanda nitrik oksitler ve başka isimlerle anılan elementlerin ortak adıdır. Koruma gazı Eğer nitrojen dioksit ve ozon karışırsa (ki TIG kaynağında olan budur) ortaya diğer azotlu gazlardan daha zehirli olan nitrojen pentoksit çıkar. Azotlu gazların aksine ozon kendine has kokusu sayesinde oldukça kolay farkedilebilir. Bu oksijendeki yüksek emiş yüzünden meydana gelir.

iştahsızlık ve uyku problemleri gibi sonuçlara neden olarak beyni etkiler. Krom Düşük ve yüksek alaşımlı çeliklerde kaynak yapıldığında krom da açığa çıkar. GV < 1 1 < GV < 10 10 < GV < 100 100 < GV < 1. Aşağıdaki figürler sadece başparmak kuralı ile anlaşılır. Nikelin TLV’si 1 mg/m3 (zor çözünen bileşimler) Nikelin TLV’si 0.5 mg/m3. Sadece hava kirliliğini TLV seviyesine düşürmek de eşit olarak düşünülmemelidir. Nikel Nikel düşük ve yüksek alaşımlı çeliklerin kaynağında ortaya çıkar. Aynı zamanda kronik bronşit riski de vardır. Aşağıdaki tablo15 dakikalık periyotlardaki ortama TLV’ yi geçmeksizin TLV aşma miktarlarını göstermektedir. Bu etkilerle ilgili yeni bilgiler edinilmesi durumunda TLV’ler de revize edileceklerdir. Nikel de aynı zamanda kanserojen içeriklidir. zayıflık.. Konsantrasyon PPM (parts per million) cm3/m3 ya da mg/m3 ile belirtilir.Mangan Mangan.. Ancak bu aşma miktarında çalışma saatleri de önemli olup günlük toplam çalışma saati standartların altında ise TLV aşımına izin verilmemelidir. TLV’ler zararlı ve zararsız konsantrasyonlar arasında kesin limitler olarak düşünülmemelidir çünkü böyle limitler yoktur. Mangan solunumla ilgili bütün unsurlar için de çok zararlıdır ve zatürre riskini arttırır. Eşik Limit Değerlerini Aşmak Genelde TLV’ler 8 saatlik bir çalışma günü için izin verilen en yüksek ortalama konsantrasyon değerleridir.02 mg/m3.25 X GV 28 .1 mg/m3 (çözünen bileşimler). Ancak eğer konsantrasyonlar genelde TLV’lerin altında kalıyorsa bazı TLV aşma miktarlarına izin verilebilir çünkü zamana dayalı ortalama TLV yine limitler içinde kalacaktır. geniz ve boğazda yaralara neden olabilir. Krom 3 ve Krom 6 arasındaki farklar aşağıda belirtilmiştir: Krom 3 için TLV 0. Mangan başağrıları. Nikelin alerji yapma riski çok yüksek olup astım benzeri hastalıklara da neden olabilir. TLV bir gün içinde solunan havadaki zararlı elementlerin izin verilen en yüksek miktarlarının ortalamasını gösterir. alaşımsız ve az alaşımlı çelikler. TLV’ler elementlerin şu anda bilinen etkileri baz alınarak hesaplanmıştır. Krom 6 aynı zamanda kanserojen içeriklidir. Her durumda ne kadar zaman ve ne kadar aşmanın mevcut olduğuna dikkat edilmelidir. Yüksek konsantrasyonlu olanları da metalik duman oluşturur. mangan içeren çeliklerin kaynağından sonra ortaya çıkar ör.5 X GV 1. Hava kirliliğine neden olan bir elementin TLV seviyesi sağlığa zararlı olsa bile hava kirliliğini TLV’lerden farklı tutmaya çalışmak her zaman kesin ve doğru sonuçlar vermez. Krom 6 solunum yollarına ciddi hasarlara neden olur ve ağız. Hijyenik Limit Değerleri Eşik Limit Değerleri (TLV) Danish National Labour Inspection kaynakçıları koruma altına alabilmek için solunan havadaki zararlı elementlerin en yüksek izin verilen konsantrasyonları için eşik değerleri belirlemiştir (TLV).000 İzin verilen aşma 3 X GV 2 X GV 1. Krom 6 için TLV 0. Hem krom 3 hem de krom 6 alerji oluşumuna da neden olurlar ör: paslanmaz çelik kaynağında yüzde döküntülere neden olabilir.

Mümkünse kirli hava kaynakçının soluyacağı seviyeye gelmeden ortadan kaldırılmalıdır ve boş havaya karıştırılmalıdır. Ancak bu her bağlantıda havalandırmanın da çalışma çevresinin gelişimi için gerekli olduğu anlamına gelmez.0 İşlem havalandırması üç büyük gruba ayrılabilir: • Kaynak alanının havalandırması • Kaynak kabininin havalandırması • Genel havalandırma sistemi Kaynak dumanını ortadan kaldırmak için üç havlandırma tipini de mümkün olduğunca çok kullanmak gerekmektedir.0 0. zor çözünen bileşimler Nikel Çözünebilen bileşimler Nitrojen oksit Nitrojen dioksit Ozon PPM - mg/m3 3.6 0. Havalandırma iki gruba ayrılabilir: • Konfor havalandırma • İşlem havalandırması İşlem havalandırması sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlamak demektir.02 1.5 0. İzin verilen günlük TLV aşma değerleri zamana bağlı ortalama TLV değerine göre hesaplanmaktadır. TLV esası = 10 PPM bu nedenle maksimum 10x2= 20PPM’e izin verilebilir. - 0. Ve son olarak TLV esası = 50 PPM bu nedenle maksimum 50x1.0 3. 29 . Eşik Limit Değeri Demir oksit Krom 3 Krom 6 Mangan Nikel. İyi bir havalandırma sistemi ile her seferinde gelişme yoluna gidilmek zorunda kalınmaz ve böylece problem daha çıkmadan engellenmiş olur. Kaynağın sonucu olarak meydana gelen hava kirliliğine çözüm bulunmadan kaynak işlemlerinin yapılmaması gerekir. Öte yandan konfor havalandırma ise iyi bir çalışma ortamı için en iyi koşulları sağlamak için yapılan refahı arttırıcı daha düzenleme yoluna giden bir işlemdir.5= 75PPM’e izin verilebilir.Aşağıdaki izin verilen aşma tablosunu hesaplarken PPM gazlar ve buhar için ve mg/m3 parçalar (toz dumanları ve sis) için kullanılır.1 25.5 0. Eğer içerideki üretim hatlarında kaynak dumanlarının ortadan kaldırılması mümkün değilse odanın havalandırma sistemi hava karışımının hijyenik limitleri aşmayacağı seviyeye göre yeniden düzenlenmelidir.1 TLV tablosu 30.0 5. TLV esası = 1 PPM bu nedenle 15 dakikalık periyotlar için maksimum 1x3= 3PPM’e izin verilebilir.0 1.2 Hava Kirliliği Nasıl Önlenir İşlem Havalandırması İşlem havalandırması atölyedeki hava kirliliği için gerekli olan en önemli teknik terimlerden biridir. Daha önce de bahsedildiği gibi istenmeyen bütün etkilerin hava kirliliği şeklinde görünmesini engeller.

kullanım kolaylığı.. az ses üretimi ve kaynak işlemi üzerinde herhangi negatif etkiye sahip olmamasıdır. Emme ağızı Duman emmeli maske 30 Emme ünitesi . Emme ünitesine giden esnek hortum Mevcut duman emme üniteleri çok farklı dizaynlarla sunulmaktadır ör: swivel kolu. her zaman yapılan kaynak ya da kesme işlemlerine adapte edilebilen esnek hortum.Kaynak alanının havalandırması Kaynak alanının havalandırması kirli havanın üretildiği yerden giderilmesi için mevcut olan bir havalandırma sistemidir.. Bu tip havalandırma birçok değerli avantaja sahiptir çünkü bu sistem genel havalandırma sistmeinde yapılacak olan işlemleri azaltır ve genel havalandırma sistemine kıyasla daha iyi ortam havasına sahip olma şansı sunar. Emme ünitesi Mıknatıs Emme ünitesi Esnek hortum Kaynak alanı havalandırma sistemine ihtiyaç duyulmasının nedenlerinin başında çok verimli olması. Eğer bu ihtiyaçlar ve sonuç arasında uyuşma yoksa duman emme ünitesi kullanılmaz ve yapılan yatırımlar boşa gider.

31 . Bu tip havalandırma sadece kabin içini havalandırır. Genel havalandırma Genel havalandırma sistemi çalışma ortamındaki genel havanın mümkün olan en iyi seviyeye gelmesini sağlamak için kullanılır.Kaynak kabininin havalandırılması Yukarıda bahsedilen havalandırmaya ek olarak duman emme sistemleri kabinlerde de kullanılabilir. Bu tepesinde duman emme ünitesi olan bir masa da olabilir.

32 .

33 .TIG Kaynak – Dolgu Malzemeleri – Kaynak Teknikleri Dolgu Malzemeleri Kaynak sırasında torç kaynak yönüne 80 . Kaynak yönü 80-90° 10-20° Dolgu telindeki her türlü kirlenme ve oksitlenme kaynak havuzunu kirletir. Kaynakçının kirli. Kaynak yönü Kaynak sırasında dolgu telini gaz nozulundan gelen gaz akışı ile aynı hizada tutmak çok önemlidir. Kaynak metodu MIG/MAG kaynağa oldukça benzer olup sol taraftan yapılan küçük dalma hareketleri ile yapılır. hidrojen çatlakları gibi kaynak hatalarına neden olabilir.90º dik açıyla yaklaşıyor olmalıdır. Dolgu teli baz malzemeye 10-20ºlik bir açıyla sürülüyor olmalıdır. Hem dolgu telindeki hem de kaynak alanındaki yağ ve nem gözenek. Bu erimeyi önler ve hala sıcak olan telin hava ile temas ederek oksitlenmesini engeller. Yağ ve kir çoğunlukla kullanılan kirli eldivenlerden gelmektedir. yağlı ya da nemli dolgu telleri kullanmaması çok önemlidir. Bu nedenle dolgu telini kaynaktan önce aseton gibi bir malzeme ile silmek iyi bir fikir olabilir.

34 .

Aşağıdaki bölümlerde kaynakçının sebep olabileceği uç TIG kaynaklarındaki hatalardan bahsedilecektir. 35 . Her ne kadar kaynak işiyle alakası olan herkes sorumluluklarının bilincinde olsa da kaynak hataları meydana gelebilir.Uç Kaynaklarında Görülen Hatalar Giriş Teknolojik gelişmeler çelik malzemelere olan taleplerin arttığını ve bu nedenle gerginlik kuvveti daha da gelişmiş yeni malzemelerin üretildiğini ve bu gelişmelerin sürekli olduğunu gösterir. kaynak alanı da küçülür. Kaynakçı mevcut kaynak işini yürütür ve bu nedenle kaynağın kalitesinden sorumludur. kaynak prosedürlerini detaylandırmak ve iç kontrolü yapmaktan sorumludur. Kalite talepleri öncelikle mühendisler. Bu nedenle hataların oluştuğu bölüm kaynakçının sorumlu olduğu kaynak işlemi bölümü olsa bile oluşacak hatalar için kaynakçı suçlanmamalıdır. Kaynak teknisyenleri doğru kaynak metodunu belirlemek. görünen ve kontrol edilemeyen hatalar da dahil olmak üzere bütün hataları kapsar. Mühendis imalatın genel dizaynından sorumludur. Uç kaynağı yaparken eğer malzeme ebatı küçülmüşse. kaynak teknisyenleri ve kaynakçı tarafından yapılmaktadır. Bu yeni malzemelerin kullanımı kullanılan malzemelerin ebatlarının küçülmesini sağlamaktadır. Hata tipleri 6 temel gruba ayrılmıştır: • Çatlaklar • Gözenekler • Enklüzyonlar • Füzyon ve nüfuziyet eksikliği • Şekilsizlik • Yukarıdaki grupların hiçbirine ait olmayan diğer hatalar Kaynağa olan talepteki artış TIG kaynağın daha çok kullanıldığı anlamına da gelmektedir. Bu gelişmeler bölgesel olup genel kaynak kalitesine olan talebi arttırmaktadır. DS/ISO 6520 Kaynak Hatalarının Belirtilmeleri ve Tanımları DS/ISO 6520 kaynak sırasında oluşan hataların tanımları ve belirtilmeleri için geçerli olan bir uluslararası standarttır. Standart bütün hataları şekillerle açıklamıştır. Standart. Böylece eskiden 8mm plaka kullanmanız gerekirken şimdi 6mm kalınlığındaki plakalarla da istediğiniz kaynak sonucunu alabilmek mümkündür.

Çatlaklar kaynak metalinde ısıdan etkilenen bölgede ya da ana metalde görülebilir. Almanca belirtmeler Ek B’dedir.Kaynak Hataları Sütun 1 Sütun 2 Bütün hata tiplerini bir numara ile belirtir Radyografik değerlendirme ile alakalı harf Gruplarını belirtir IIW (Uluslararası Kaynak Enstitüsü) Hata belirtilmesini Danca. 100 36 . Açıklamayı İngilizce gösterir Açıklamayı Danca gösterir Daha fazla açıklama gerektiğinde yapılan şekilli gösterimdir. İngilizce ve Fransızca’da gösterir. Çatlaklar TIG kaynağıyla alakalı çatlaklar çok nadir görülür ancak bazen hem dikey hem yatay çatlaklar görülebilir. İşaretlemenin göstergesinin görünen değerlendirmesi DS/R 325 ile yapılmıştır. Sütun 3 Sütun 4 Sütun 5 Sütun 6 DS/ISO 6520 hataların büyüklükleri için herhangi bir gereksinime sahip değildir ve bu nedenle bir kaynağın değerlendirmesi için uygun değildir. Hata tipi no.

Hata tipi no. Delikler DS/ISO 6520’ye göre delikler yanlış gaz kullanımından dolayı oluşur. 104 Hata tipi no. Delikler bazen bu hatanın oluşumuna bağlı olan birçok nedenden dolayı TIG kaynağında da görülür. 200 Çatlak oluşumunun nedenleri: • Slope down fonksiyonunun kullanılmaması ya da hatalı kullanımı • Çok küçük ya da fazla dikiş • Yanlış kaynak sırası • Kaynak alanının çok hızlı soğuması • Ön ısıtma ve son ısıtma uygulamalarının yapılmaması ya da yanlış yapılması Gözenek oluşumunun nedenleri: • Az ya da saf olmayan koruma gazı • Olukların ve dolgu tellerinin yanlış temizlenmesi • Koruma gazı akışının yanlış ayarlanması • Torçun yanlış eğimle kullanılması • Yanlış boyutta gaz nozulu kullanımı • Kaynak sonunda koruma gazının çok hızlı devreye girmesi • Duman emme ünitesinin yanlış yere kurulumundan dolayı oluşan hava akımı • Sızıntı yapan hortum bağlantıları • Kaynak öncesi TIG torçunun yetersiz havalandırılması 37 .TIG kaynağında en sık görülen çatlaklar bitiş kraterinde görülür ve krater çatlağı adı verilir.

Hata tipi no. Metal Enklüzyon Tungstenin enklüzyonu TIG kaynağın en büyük problemlerinden biridir. • Elektrotun ucu yanlış açıyla bilenmiş • Elektrotun tipi ve çapı yanlış • Çok uzun yapışma mesafesi Füzyon ve Nüfuziyet Yetersizliği Füzyon ve nüfuziyet yetersizliği kaynak metali ve ana metal ya da kaynak bölümleri arasındaki füzyon yetersiz olduğunda ortaya çıkan bir hatadır. TIG kaynak metodunun yüksek nüfuziyet yeteneğine bağlı olarak bu hata TIG kaynakta çok sık görülmez. Kaynaktaki tungstenin enklüzyonu tungstenin genleşme katsayısı çelikten farklı olduğu için çatlaklar sonucunda oluşur. 400 Füzyon ve nüfuziyet yetersizliklerinin oluşma nedenleri: • Çok az akım yoğunluğu • TIG torçunun yanlış eğim açısı ile tutulması • Dolgu telinin çok fazla sürülmesi • Dolgu telinin çapının çok büyük olması Hata tipi no. 202 Bu hata kaynak metali çok hızlı katılaştığında oluşur.Büzüşen Delikler Büzüşen delikler de kaynak sonunda oluşur. Bu durum kaynak akımına kaynak metalinin daha yavaş katılaşmasını sağlayan slope down fonksiyonu uygulanarak giderilebilir. Füzyon yetersizliği tabanda da meydana gelebilir. 304 38 . Hata tipi no. Tungstendeki bu enklüzyonların nedenleri: • Tungsten elektrotun ucu kaynak havuzuna ya da oluklara değmiş olabilir.

Undercut (yanal kesik) oluşumunun nedenleri: • Çok yüksek kaynak akım yoğunluğu • Çok uzun ark • TIG torçunun yanlış eğimde tutulması • Dolgu telinin azlığı • Dolgu telinin yanlış yere sürülmesi Kaynak Malzemesinin Fazlalığı Kaynak malzemesinin fazlalığı kaynak sonucunun undercut (yanal kesik) gibi bir görüntüye sahip olmasına neden olur. Kaynak malzemesi fazlalığı genelde dolgu telinin fazla olmasından dolayı oluşur. Hata tipi no. Hata tipi no. TIG kaynak metodunun yüksek nüfuziyet yeteneğine bağlı olarak bu hata TIG kaynakta çok sık görülmez. 502 Undercut (yanal kesik) Undercut (yanal kesik) kaynak metali ve ana metal arasında hem önde hem arkada oluşabilir. 501 39 . Dahası kaynak malzemesi fazlalığı gereksiz kaynak masraflarına da neden olur. 402 Kaynak kökündeki füzyon yetersizliği oluşumunun nedenleri: • Kaynak hazırlıklarının yanlış adaptasyonu • Çok büyük “kök burnu” (V-hazırlığının ucunun bileme yoluyla yeterince körleştirilmemesi) • Çok küçük kaynak akım yoğunluğu • TIG torçunun yanlış eğim açısı ile tutulması • Çol büyük tel çapları Hata tipi no.Kaynak kökünde füzyon yetersizliği Bu hata kaynak kökündeki nüfuziyet tamamlanmazsa ortaya çıkar.

Hata tipi no. Hata tipi no. 504 Aşırı kök nüfuziyetinin oluşma nedenleri: • Çok yüksek kaynak akımı • Çok büyük “kök burnu” (V-hazırlığının ucunun bileme yoluyla yeterince körleştirilmemesi) • Dolgu telinin yanlış sürülmesi • Orta ve bitiş noktalarında çok sıcak kaynak Eksik Doldurulmuş Hazırlık Hazırlıkların eksik doldurulması kaynak metalinin depozite oranının yetersiz olmasına ve böylece kaynak metalinde kanal oluşumuna neden olur. 515 Kök bükülmesinin oluşumunun nedenleri: • Dolgu telinin yetersiz sürülmesi • Orta ve bitiş kaynaklarında çok sıcak kaynak Hata tipi no.Aşırı Nüfuziyet Aşırı nüfuziyet kaynak metalinin kaynak metali ve ana metal arasında bir yerden fışkırması ve o bölgenin zayıflaması sonucunda oluşur. Eksik doldurulmuş hazırlığın oluşma nedenleri: • Dolgu telinin yetersiz kalması • Dolgu telinin yanlış sürülmesi • Çok sıcak kaynak Kökün Bükülmesi Kaynak metali sertleşirken kökteki uç kaynaklarında büzülmelerden dolayı dar oluk oluşmasıdır. 511 40 .

Diğer tipler ısı-uygulamaları ile sertleştiremezler. “Paslanmaz çelik” isminin yanlış olduğu düşünülebilir çünkü kromun da pasa karşı direnişli olmak için başka elementlerle alaşımlanmış haline de “paslanmaz çelik” denir. mangan. Cr C Ti Nb N Mo Ta Krom Karbon Titanyum Niobyum Nitrojen Molibden Tantal Krom alaşımlılar Paslanmaz çelikler Krom-Nikel alaşımlılar 41 . Paslanmaz çelikler üç ana gruba ayrılır ve bununla birlikte aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere başka küçük gruplar da oluşabilir. Ancak paslanmaya karşı dirençli çelikler de farklı maddelerle olan etkileşim nedeniyle paslanabilirler. titanyum. niobyum. molibden. krom. nikel. farklı alaşım elementleri ile alaşımlanarak paslanmayı önleyecek hale getirilen bütün çeliklerin genel adıdır. Ancak gördüğünüz gibi prensipte iki grup vardır: • Krom alaşımlı tipler • Krom-nikel alaşımlı tipler Krom. Gruplandırma kristal yapıya bağlı olarak yapılır. Aşağıda kimyasal sembolleri ve isimleri bulabilirsiniz.nikel alaşımlarında martensit olanlar yüksek karbon yoğunluğuna bağlı olarak sertleştirilebilirler. İlerleyen bölümde alaşım elementlerinin kimyasal isimleri belirtilmiştir.Metalurji – Paslanmaz Çelikler Paslanmaz Çelik Tipleri Genelde Paslnamaz çelik. Paslanmaz çelikler demir. karbon ve diğer elementlerin alaşımlarıdır.

çeliklerin ön ısıtma yapmadan kaynaklanamayacağı anlamına gelir. 42 . Bu çelikler maryaslanan ve hava ile sertleşebilen cinstendir.0% karbon içeriğine sahiptir.1-1.18% arasında değişir. Bu çelikler pasa maruz kalan makinalarda kullanılabilir: • Valf şaftı • Pompa şaftı • Bıçaklar Makina çelikleri makina bileşenleri olarak kullanılan çelik tipleridir: • Dingil • Vites makaraları • Valfler Normalde bu çeliklerin kaynaklanabilmesi çok olası değildir ve bu nedenle bu çelikler başka yollarla birleştirilir. Bu nedenle bu çelikler makina çelikleridir.Krom alaşımlı Çelikler Martensit Paslanmaz Çelikler Bu çelik grubu 0. Bu çelikler yumuşatılabilir dolayısıyla kesimle de çalışmaya hazır hale getirilebilirler. Isı şartlarına karşı dikkat çeken bir kuvvete ve gelişmiş paslanma karşıtı özelliklere sahiptir. Bu. Cr içeriği 13 .

Demir Bazlı Cr-alaşımlı Paslanmaz Çelikler Bu çelikler eğer C’nin ve Cr’nin yüzdeleri aynı ise her sıcaklıkta demir bazlıdırlar. Çelik A1 sıcaklığından daha aşağı bir sıcaklıkta yumuşatılır. Genelde. Eğer Cr yüzdesi 27% ise. Sertlik azalır ve yumuşaklık/eğilebilirlik artar. Cr’nin içeriği 12-30% arasında olabilir.Yumuşatma Yüksek miktarda sementit ya da karbür içeren çeliklerin soğuk deformasyonla kaynaklanması ve karbürün plaka şekilli formu yüzünden kesimi zordur. Eğer Cr içeriği 13% ise C’nin yüzdesi 0.25%’nin altına kadar tolere edilebilir. 43 . ısı uygulamaları çelik milinde meydana gelir.05%’yi geçmemelidir. Yumuşatma karbür plakalarının top gibi oluşumlara dönüşmesidir. C’nin yüzdesi 0. Yumuşatılmış malzemedeki büyük ve sert toplar daha yumuşak ferrit bazlı malzemelere dönüşür. Diğer sayfadaki resimleri inceleyiniz.

44 .

Bu çelikler ferritik çeliklere kıyasla daha iyi etki kuvvetine sahiptir ancak soğukta kırılgan olabilirler. Bazı tiplerde kaynak sırasında martensit oluşumu olabilir. Sadece ferritik olan çeliklerden daha kolay kaynaklanabilirler ve paslanmaya karşı olan dirençleri aşağı yukarı çeliklerin 18/8’idir. Bu faz 800ºC’ye kadar ısıtılarak çözülebilir çünkü hızlı donma meydana gelecektir vu bu fazın yeniden oluşmasını engelleyecektir. . Tanelerarası paslanmayı önlemenin yollarından biri de çok düşük karbon 0. kristallerdeki kalan kromların konsantrasyonlarında dengelenme olabilir. Çelikleri Ti ve Nb ile stabilize etmek demir bazlı çeliklerdeki taneler arası paslanmayı azaltır. Ostenitik Paslanmaz Çelikler İlk üretilen paslanmaz çelikler aşağıdaki özelliklere sahipti: C0. 5-6% nikel ve 0. Karbür çökelmesi 900-1000ºC sıcaklıkta görülür. oluşumundan dolayı kırılganlığa neden olur. Bu çelikler deformasyon şekillendirilmesi için ve diğer uygulamalar için kullanılabilir. Az miktarda vanadyum (V) ve molibden (Mo) kaba tanelere karşı koyar. Bu çelik yüksek sıcaklıklarda delta-ferrit oluşumuna neden olan belirli çelikler haricinde her sıcaklıkta ostenitik yani monofaz çeliktir. Bu fazda malzeme daha kırılgan olur çünkü gerginlik kuvveti arttıkça malzemenin yumuşaklığı azalmaktadır. Bu çelikler martensit olarak sertleştirilemez ancak soğuk deformasyonla kuvvetleri arttırılabilir.Demir bazlı çelikler ostenit çeliklerden daha zor kaynaklanır ve ısıdan etkilenen bölgede taneli yapısından dolayı çatlak oluşumlarına neden olabilir. Bu hata ısı uygulamaları ile düzeltilemez çünkü ısı uygulaması ile bulunacak bir çözüm tane oluşumunu arttırır ve hızlı donmanın yerine füzyon için iyi şartlar geliştiği için yeni karbür çökelmeleri meydana gelir.03-0. Büyük miktarda nikelle birlikte 5% Mo eklendiğinde malzemenin paslanmaya karşı olan direncinde fark edilir bir artış elde edilmiştir.12% Cr18% Ni8% Bu çelik 18/8 çelik olarak aadlandırılır ve bu tip geliştirilerek günümüzde kullanılan paslanmaz çelik tipleri haline gelmiştir.15% karbon ile alaşımlanmışlardır. Bu çeliklerde krom-karbür çökelmesinin bir sonucu olarak taneler arası paslanma görülebilir. Bununla ilgili daha detaylı bilgi için Schaffler diaygramına bakınız) 20%’den fazla Cr ihtiva eden ferritik krom çelikleri 550’den 800ºC’ye uzun süreli ısıtma sigma fazının 45 Ostenitik çeliklerde karbonun yüzdesinin çok düşük olması gerekmektedir çünkü krom çok yüksek miktarda karbür oluşturur ve krom-karbür oluşumu paslanmaz çeliklerde olmaması istenen elementtir. Eğer ısı uygulamaları 700 . Kaba tanelerin oluşumu ısı uygulaması ile çözülemez çünkü çelik yüksek sıcaklıklarda demir özelliği gösterir.800ºC’de meydana gelirse. Bu çelikler döküm özelliklerine göre bazen valf ve benzeri ürünlerin paslanmaz dökümlerinde de kullanılabilir.003% (C) ve nitrojen (N) ihitva eden ELI-çelik kullanmaktır (ancak krom içeriği çok yüksek olmalıdır çünkü C ve N ostenik etki gösterir. Krom-Nikel Alaşımlı Paslanmaz Çelikler Ferritik-Ostenitik Paslanmaz Çelikler Bu çelikler 18-26% krom.

gruplarda belirtilen durumdur ve bu nedenle bu çelikler kaynak işleminden sonra ostenit taneciklerinde yine krom oluşumu sağlayabilmek için ısı uygulamasından geçirilmelidir. Analiz .10% karbon içeren çelikler • 0. Ancak ostenitik çeliklerin normal çeliklere göre 40% daha düşük termal iletkenliğe sahip olduklarını dikkate almak gerekir. Çok büyük imalatlarda – böyle bir ısı uygulaması mümkün değilken – grup 3’ten çok düşük karbon oranına sahip böylece karbür oluşumu yaratmayan ELC çelik seçilmelidir. Bu koşullar gerilim ve bozulmalara karşı daha çok eğilim olduğu anlamına gelir. 46 . Ostenitik çelikler çok yüksek sıcaklıklarda bile tanecik oluşumu yapmaz.5 2.ağırlık % Cr 18 18 18 18 20 Ni 8 10 12 14 25 Mo 1. ve 2.Karbon içeriğini düşük bir seviyeye indirmek hem maliyetli hem de zor bir iştir ve bu nedenle karbürün oluşmasını sağlayan ve krom-karbür oluşumunu engelleyen Ti ve Nb ile alaşımlandırılır. Bu daha önce 1.06% karbon içeren Ti veya Ni ile alaşımlanmış sabitleme çelikleri Termal genleşme katsayısı normal çelikten 50% daha fazladır.7 3. Ostenitik yapıyı koruyabilmek için Mo’nun içeriği arttıkça Ni içeriği de arttırılmalıdır. Karbon titanyum ve niyobyumla birleşecek ve böylece krom-karbür oluşumunu engelleyecektir. Eğer karbon yüzdesi yeteri kadar yüksekse 450-800ºC arasındaki sıcaklık artışına bağlı olarak HAZ’deki krom karbürlerin çökelmesi söz konusu olabilir. Çökelme genelde ostenit taneciklerinin birleşme yerlerinde meydana gelir ve gama kristallerinin krom-karbürlere çok yakın olduğu ve de kromlaştığı ve paslanmaya karşı olan dirençlerini kaybettiği anlamına gelir. (Paslanma tipleri bölümüne bakınız) Krom karbürleri oluşturmak için karbon içeriğinin çok yüksek olması gerekmektedir. Ostenitik çeliklerde Cr-Ni-Mo içeriğinin örnekleri 400ºC’nin altına kadar yapılan soğutma yeniden karbür oluşumunu engellemek için çok hızlı yapılmalıdır. Mo ile alaşımlamak paslanmaya karşı olan direnci kloritlere karşı arttıracak ve asitleri azaltacaktır. Ostenitik Çeliklerin Kaynaklanabilirliği Ostenitik çelikler ısıdan etkilenen bölgede martensit oluşturmaksızın çok kolay kaynaklanabilir.5 1.06% karbon içeren çelikler • 0.5 Cu Bu ısı uygulaması 1000-1100ºC arasında yapılır çünkü krom karbürler bu sıcaklıkta çözünürler ve krom içeriği gama kristallerinin içine yeniden dağılır. Alaşım kompozisyonlarına göre ostenitik çelikler özellikle karbon yüzdelerine göre 4 gruba ayrılır: • 0.4 4.03% karbon içeren ELC çelikler • 0.

C içeriğinin 20 katı olmalıdır. Ni. Ti oksitlendiği ve TiO oluşumuna neden olduğu için genelde dolgu malzemesi olarak kullanılmaz. veya Nb gibi sabitleştiricilerle alaşımlarken sabit karbürler istenmeyen krom karbür oluşumunu engellerler. Ti birçok ekonomik avantaja sahiptir ancak Nb’den daha az aktiftir. Yukarıda bahsedilen ısı uygulamasının zorlularına bağlı olarak grup 4’teki 0. Cr ya da Ta ile alaşımlanabilir. Ta içeriği. kromdan daha çok karbon çekim gücüne sahip Ti. çoğunlukla Nb içeriğinin bir kısmını da kaplar. Aynı zamanda bu çelikler daha yüksek sıcaklıklarda yapılan uygulamalar için de uygundurlar. Normal üretilen plakalar ve profiller karbonun titanyum karbür gibi davranmasına neden olur ve bu nedenle bu çelikler tanelerarası paslanmaya karşı oldukça dirençlidirler.1%’den az karbon ihtiva eden çelikler kaynaklanabilen paslanmaz çelikler olarak adlandırılırlar. Ti. Ti içeriği C içeriğinin 10 katı. Çelik. Sabitleştiricilerin miktarı içerdikleri C miktarına bağlıdır. Bu elementler karbonu tüketir ve krom karbür oluşumunu engeller.Sabitleştirilmiş Çeliğin Kaynağı Sabitleştirilmiş çelikler (grup 4 sayfa 45) kaynak sonrasındaki ısı uygulaması olmadan da kaynaklanabilirler. Sabitleştirilmiş çelikler yüksek basınç ve sıcaklıklardaki üretimlerde kullanılmaya uygundur çünkü bu malzemeler yüksek sıcaklıkta sabit olmayan çeliklere göre daha iyi ve yüksek gerginlik kuvvetine sahiptirler. Ti’nin sahip olduğu dezavantaj ise cilalama ile bile tamamen yumuşak ve parlak bir yüzey görüntüsü elde edilememektir. Sabitleştirilmiş çelikler birkaç saat tavlanır ve soğutulursa krom karbür oluşumu yapmaz. Aynı zamanda 400ºC’nin üstündeki sıcaklıklarda tanelerarası paslanmaya karşı daha sabittirler. Ta. 47 .

47 . Dahası. Paslanmaz malzemelere sonradan yapılan uygulamalar oldukça maliyetlidir. Paslanmaz çeliklerle yapılacak işlemlerde kullanılacak olan bütün gereçler temiz ve cilalı olmalıdır: Örsler Düz plakalar Düz köşeler Çekiçler Paslanmaz malzemelerin normal çeliklerde kopan parçalar ya da çıkan tozdan etkilenmemesi için hem paslanmaz çelik hem de normal çelikler aynı anda ve aynı yerde kullanılmamalıdır. pul ya da benzer kirletici ögelerden temizlendiğinde en optimum seviyeye ulaşır. Bu yolla paslanma direnci malzemeye diğer madde özellikleri ile birlikte entegre olur ve bu nedenle paslanma direnci malzemelerin nasıl uygulandığına da bağlıdır. Paslanmaz malzemeleri en iyi şekilde korumak için yapılması gereken ilk şey yeni bir işe başlandığında çalışma alanının üzerine bir parça kağıt ya da folyo yapıştırmaktır. paslanmaz malzemeler diğer çeliklerden ayrı bir yerde tutulmalıdır. Çelik raflarla paslanmazların doğrudan temasını önlemek için raflar ahşap ya da plastikle kaplanmalıdır. Bu nedenle malzemeyi maliyet artışına neden olan çizilmelere karşı iyi korumak ve saklamak gerekir. Paslanmaz malzemeler için paslanma rezistansı yüzey metalik olarak temiz olduğunda yani leke.Paslanmaz Malzemelerin Saklanması Paslanmaya karşı direnç Paslanmaya karşı olan direnç yüzeydeki ince bir metalik oksit tabakası tarafından sağlanır ve bu tabakanın korunması direncin sürekliliğini sağlar.

Bu nedenle paslanmaz çelik yüzeylerinin kaynak yapılırken tamamen temiz olması gerekir. Yağ. Dolgu malzemesi kaynak başlamadan önce tamamen kuru olmalıdır. Büyük plaka imalatlarında kaynakçı plakanın üzerinde yürümek ve kaynak kablolarını bu plakalar üzerinde sürüklemek zorunda kalırlar. 48 . Paslanmaz çelikle kaynak yapılırken bağlantı elemanlarından elde edilen ekstra soğutma etkisi ayrı bir avantaj olarak kabul edilebilir. Öncelikle kaynak daha kaliteli bir görüntüye sahip olur ve kaynak maliyetleri azaltılır. Bu nedenle kaynakçının yerden plaka üzerine toz ve kir taşımaması için yerlerin de temiz olması gerekir. Bütün kir ve toz yok Seri üretimler için ayarlanabilir kelepçeleri kullanmak edilmeli ve yüzeyde mevcut olan yağ ve benzeri yadaha yararlıdır. kaynak ısısıavantajları yeterli miktarda özetlenemeyebilir. doğrultucular vb temiz olmalıdır. Bu malzemenin yüzeyinde hep mevcut olan oksit tabakasını kaldırmak için yapılmalıdır. çelik yünü ile cilalanabilir ya da kostik sodaya ve suya batırılabilir. TIG kaynağı yaparken kaynak başlamadan önce dolgu malzemesinin de temiz olduğundan emin olunmalıdır. Özellikle seri üretimlerde bağlantı elemanlarına hem para hem de dikkat sarf etmek gerekir. eldivenler.Temizleme En küçük kirler bile gözenek oluşumuna neden olabilir. Eğer gerekiyorsa dolgu malzemesi bir bez yardımıyla çözücü ile temizlenebilir. Paslanmaz çelikler dinamik yüke maruz kalırlarsa undercut (yanal kesik) oluşumu da ortaya çıkabilir. altı ve üstü paslanmaz çelik teli fırçası ile fırçalanmalıdır. kaynak başlıkları. torçlar. Boyalı yeri temiz tutmak kaba yerden daha kolaydır. Kaynaktan önce kaynak alanı. Bu nedenle kaynak alanının her iki tarafında da boş alanlar bırakılmalıdır. Kaynak Masası ve Bağlantı Elemanları Deformasyonları önlemek ve bitmiş ürünün doğru şekle sahip olduğundan emin olmak için ayrı parçaları kaynak masasına kelepçelemek ya da belki onlara punta kaynağı yapmak gerekebilir. Bağlantı elemanları kullanmanın pılar da çözücülerle kaldırılmalıdır. nın etkisi altında sıvılaşır ve kaynak oluklarının içine nüfuz edebilir. Dahası bağlantı elemanları aynı ürünün farklı parçaları üretilirken aynı tip üretim sağlar. Kaynak sırasında kaynak alanına zarar vermemeleri için kablolar.

Mo güçlü bir karbür oluşturucusudur ve hızlı (HS çelikler) ve ısı uygulanmış çeliklerde sıcaklık rezistansını arttırdığı için kullanılır. Molibden (Mo) Mo çeliği kuvvet.75% ya da daha fazla demir içerir çünkü demirin metalurjik özellikleri çok öenmlidir. Kaynak için istenmez Asit direnci sağlar Sabitleştiricidir. Krom (Cr) Cr gerginlik kuvvetini krom yüzdesi başına 80N/mm2 arttırır. Kalan % Elementlerin alaşımlandığı baz malzemesidir. Cr Ni ile birlikte ısı direncini arttırır. Karbür oluşumuna gösterdiği meyile bağlı olarak Cr sertliği arttırır. Oksitlendiğinde Cr paslanmaya karşı direnci olan sıkı bir oksit tabakası oluşturur ve çeliklerin bütün sıcaklıklarda feritik olamsına neden olabilir.(18/8 krom-nikel çelik). Kaynak özelliklerini geliştirir. Manyetik olmayan ostenitik çelikler 25%’den fazla nikelle alaşımlandığında paslanma direnci üretirler. Önemli alaşım elementleri ve etkileri tablosudur Paslanmaz çeliklerdeki Mo aşağıdakilere karşı paslanma direnci oluşturur: • Sülfürik asit • Fosforik asit • Formik asit • Çeşitli sıcak organik asitler Mo klorlu solüsyonların neden olduğu oyuk paslanmasına da karşı koyar. Nikel (Ni) Ni hem yumuşak hem kuvvetlidir ancak çok pahalı olmasından dolayı belli bir miktara kadar kullanılır.5 0. Dayanıklılığı azaltır. 12%’den fazla Cr içeren çelikler suya ve belirli asitlere karşı paslanma rezistansı oluşturur.5 0. Çoğu alaşım 70 . Karbon Molibden 0. Alaşım Elementi Krom Nikel % 13-2530 0-25 Etki Çeliği paslanmaya karşı direnç li hale getirir. 49 . Eğer çelik aynı zamanda Cr ile de alaşımlandıysa istenilen ostenitik özellikleri 8%Ni ve 18% Cr ile elde edilir.02-1 1-4. Ni gerginlik kuvvetini nikel yüzdesi başına 40 N/mm2 arttırır.Alaşım elementlerinin etkisi Giriş Paslanmaz çelik karakteristik özelliklerini farklı elementlerin çelikle alaşımlanmasından elde edilir.5 Titanyum Niobyum Demir Sabitleştiricidir. yumuşaklık ve ısı rezistansı özelliklerini arttırır. Oyuklanma “Paslanma tiplerinde” daha sonra açıklanacaktır. En az 13% Cr Çeliğe yüksek yumuşaklık ve ısı direnci sağlar. Ni kritik soğutma hızını azaltır.

W ve V • Ostenit oluşturan elementler . demir-krom 50 . Ancak bu iyi özellikler yüksek sıcaklıklarda Ti çok güçlü reaksiyon gösterdiği ve inert gazlar haricinde bütün gazlarla kimyasal bileşimler oluşturduğu için kaybolur. Al.Titanyum (Ti) Saf Ti kullanmanın avantajı paslanma rezistansının neredeyse paslanmaz çeliğinki kadar iyi olması ve kuvvetinin ağırlığına göre iyi olmasıdır. Mesela.Ni. Belirli nikel ihtivalarında yapı saf ostenitik olur (kübik yüzey merkezli) Ti genellikle deoksidasyon ve karbonla birleşerek titanyum karbür ya da nitrojenle birleşerek zararlı gaz olan titanyum nitridi oluşturan bazı belirli çelikler için denitrasyon unsuru olarak kullanılır. Si.Cr. Co ve N İki faz sistemi. C. Krom-nikel alaşımları İki fazlı sistemli demir-kromda gama alanı bağlanmıştır ve yaklaşık 12. Mo. Mn. Ti. Belirli özelliklere sahip olabilmek için paslanmaz çeliklerin alaşımında kullanılan elementler iki ana gruba ayrılabilir: • Ferrit oluşturan elementler .5% kromdan sadece ferrit kalacaktır füzyon sıcaklığından oda sıcaklığına geçildiğinde. demir-nikel. 800ºC’de saf nitrojen ile yanarak titanyum nitrit oluşturur. Nikelin miktarı arttırıldığında iki fazlı sistemdeki gamma bölgesindeki demir-nikel de artar. Niyobyum (Nb) Nb güçlü bir karbür oluşturucusudur ve ostenitik krom-nikel çeliklerinde karbürün diğer elementlerle çökelmeye neden olmasını engeller. Nb.

Kırılgan ve sızdıran tabaka. Dağıtıcı/parça akan argon ya da nitrojen karışımı kaynak dikişini soğuturken kaynak sırasında ısınan kaynak dikişini korur. bazen az miktarda hidrojen ile karıştırılarak. Kaynağın arkası korunmadan bu şekilde devam eder. Uygun arka gaz gereçleri gaz tüketiminin azalmasını ve gaz kalitesinin artmasını sağlayabilir. Arka gaz gerecinin montajı 51 . Bu nedenle alttaki malzeme krom yönünden çok fakir ve paslanma direnci az hale gelir. Koruma gazı ile kaynak yaparken oksit oluşumu gaz dağıtıcı ya da hemen torçtan sonra gelen parça ile engellenebilir. Argon. Yüksek ısılı oksit tabakası. Gaz TIG torçuna bağlanır ve tungsten elektrotu korur ve havadaki oksijeni kaynak havuzundan uzaklaştırmak için havuzun üzerinden akar. Bu sertleşme krom yönünden zengin yüksek ısılı oksitlerin çok kırılgan ve sızdıran bir tabaka oluşturmasının sonucu olarak ortaya çıkar.Paslanmaz Çelik – Kaynak – Isıdan Etkilenen Alan (HAZ) Genelde Kaynak işleminin ya da paslanmaz çeliğin başka bir yöntemle ısıtılmasının bir sonucu olan sertleşme pasif malzeme yüzeyine hasar verir ve paslanma direncini ciddi oranda düşürür. kaynağın arkasını korumak için kullanılır. Normal oksit tabakası Bir boru parçasında gaz akışı görüntüsü Kaynak metali Paslanmaz metal Boru parçasında koruma gazının akışı Krom oksitler ortadan kaldırılmalı ya da oluşumlarının engellenmesi için ölçülmelidirler. Çeliğe zararlı olan sertleşmeyi önlemek için sıcaklık 200ºC’nin altına düşene kadar gaz akışına sahip olmak gereklidir. Koruma gazının bloke edilmesi ve sağlanması Manuel TIG kaynağında koruma gazı olarak kullanılan gaz genelde argondur. Formier gaz ile yapılan koruma genelde daha ucuz ve birçok durumda daha iyi bir seçimdir.

Ör: tam nüfuziyet • Kaynak beceri ile yapılmalı ve düzgün ve sabit bir dikişe sahip olmalıdır. • Kaynak metali ve ana metal arasındaki geçiş bölgesi ve yüzey pürüzsüz ve düzgün olmalıdır. Kaynak Kalitesi • Kaynak kalitesi standartlarla örtüşmelidir. Soğutma hızı da önemlidir ve malzemenin kalınlığına. ısı çatlakları ve kaynak hataları oluşmayacaktır. rengi solmuş olmamalı. Kaynak metali Isıdan etkilenen alan (HAZ) 52 . 1 2 3 4 5 6 Kaynak metali Tamamlanmamış Fazla ısınmış Normalleştirilmiş Eksik transformasyon Ana malzeme Kaynak metalindeki ısı Önlemler • Metalurjik ve paslanma ile alakalı komplikasyonların önlenmesi için dolgu malzemesi seçimi çok önemlidir. bakır sırtlama ya da kelepçelerden kaynaklanan kirler • Undercut (yanal kesik) da dahil olmak üzere bütün çalışma parçası uygun bir temizleyici ile temizlenmelidir.Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı için Kılavuz Paslanmaz çeliklerin kaynağı ile ilgili yazılı belirli kurallar olmamasına rağmen aşağıdaki maddeler sizler için kılavuz görecektir: Isıdan Etkilenen Alan (HAZ) Kaynak dikişinin çevresindeki HAZ alanları erimez ve çok sert ısıya maruz kalırlar ve bu çeliğin mikro-yapısının bozulmasına neden olur. Temizleme • Yüzey metalik olarak temiz olmalı. • Kaynağın arkası uygun bir kaynak arkası gazı ya da uygun sırtlama malzemesi ile korunmalıdır yoksa yüzeyde undercut (yanal kesik) oluşumu meydana gelir. bükülme. • Kaynak metodu ve kaynak ekipmanı uygun olmalıdır böylece kaynak alanı homojen olacak. kaynak alanının ebatına ve kaynak işlemi ile oluşan ısı girişine ve soğutma metoduna bağlıdır. • Kaynak görünen kaynak hatalarına sahip olmamalı ve koruma gazı eksikliğinden dolayı renk solması meydana gelmemelidir. kaynak ve bileme çapağı ya da tutkal kalıntıları olmamalı • Taşıma ya da yapılan uygulamaların sebep olduğu izler ortadan kaldırılmalı ör. Bu değişimlerin nedeni malzemenin oluşumuna ve HAZ’nin ısınma hızına bağlıdır.

Karbon ihtivası 0. tanelerarası paslanma azalacaktır. Bu tanecik oluşumu tanecik sınırlarında kırılganlık çökeltilerine neden olabilir ve bu durum tanelerarası paslanmaya bile neden olabilir. Termal gerginlikle birleşme ile ilgili olarak martensitik alanlarda çok çabuk çatlak oluştuğu anlamına gelir. Eğer çelik bütün sıcaklık aralıklarında ostenitik ise ve soğutma esnasında sertleşmemişse şekilde de görülebileceği gibi kaynaktan sonraki soğutma tanecik sınırlarındaki karbür oluşumu. (ma104-02). Yukarıdaki risk ısı uygulamaları ile azaltılabilir ve aynı zamanda tanecik sınırlarındaki çökelmeden gelen kırılganlık da ortadan kalkabilir. Kaynak sırasında HAZ alanlarında meydana gelen 900-1000ºC ’ye kadar ısınmak bu alanların kırılganlaşmasına ve tanecik oluşumuna neden olur. 53 .10 – 0. Ferritik Paslanmaz Çeliklerle Kaynak Ferritik çelikler kaynaklandığında sertleşmezler ve bu nedenle kaynaklanmaları daha kolaydır.15%’den fazla olan çeliklerle kaynaktan kaçınılmalıdır. Alaşım içeriği % Martensitik Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Martensitik paslanmaz çelikler bütün paslanmaz çeliklerin içinde en alaşımsız olanlardır. Dahası karbon ihtivası çok yüksek olduğunda ostenit oluşumu tamamlanmaz ve yavaş transformasyondan dolayı ostenit çökeltisi oluşur. Martensitik paslanmaz çelikler genelde kaynak için diğerlerine nazaran daha az uygundur. Pratikte çok zor bir uygulama olan ısı uygulaması ile devam eden bir soğuk çalışma sadece onu ortadan kaldırabilir. Kaynak için minimum 200oC ön ısıtma sıcaklığı kullanılır. Bu durum genelde termal gerginliği azaltmak için kullanılır. Bu araştırma henüz tamamlanmadığından diğer çelik üreticilerinden de bilgi alınmalı ve diğer çelik normları da incelenmelidir.Bununla alakalı miktar değişiklikleri de çok yüksek gerginliğe neden olur. 800ºC’den daha yüksek bir sıcaklıktan soğutulduğunda hava soğutma ile setleştirilebilir.1050 °C den soğutulmuş 400-800 °C de tavlanmış Eğer kaynaktan sonra yumuşaklıkta bir gelişme ya da sertliğin azalması isteniyorsa çelik mutlaka ısı uygulamalarına maruz bırakılmalıdır. Aynı şartlar kaynağın HAZ alanı için de geçerlidir bu nedenle martensit oluşturulmuştur. Karbon içeriği miktarı arttıkça bu problem daha da önemli hale gelir. Tanecik oluşumundan kaynaklanan kırılganlık ısı uygulamaları ile yok edilemez. HAZ’lerde çökelme ya da tanecik oluşumu meydana gelmez Ostenitik Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Bu çelik tipi eğer normal prosedürler uygulanırsa ve kaynakçı da biraz yetenekli ise herhangi bir kaynak problemine yol açmaz. Ferrit-Ostenitik Paslanmaz Çelikler Bu çelik tipi yukarıda bahsedilen iki tipe göre daha kolay kaynaklanabilir. Genel olarak İsveç çelik kaliteleri baz alınarak hazırlanan analizler sayfa 54’teki tabloda gösterilmiştir.

54 .

Bu konu daha sonra “TIG kaynak – Tungsten Elektrotlar” bölümünde detaylandırılacaktır. daha sonra akım daha düşük bir değere iner ve kaynak havuzu neredeyse katılaşır. En çok kullanılan cinsi kaynak metaline erimeye az meyilli olan toryum ile alaşımlanmış olan tungstendir. En yüksek akım palsı kaynak dikişinde nüfuziyet sağlar. TIG kaynağın başka bir versiyonu da palslı ark. Arka taraftan kaynak yapılıyor olsa bile temiz ve gözenek ve kraterden yoksun pürüzsüz bir kaynak sonucu ortaya çıkartır. Kaynak Alanı ve Dolgu Malzemesi Sonradan tekrar kaynak yapmanın mümkün olmadığı sırtlarda pürüzsüz kaynak isteniyorsa kaynak alanının dikkatli olarak hazırlanması ve sırt bölgesinin oksidasyona karşı korunması çok önemlidir. Sırt kaynağı Argon (Ar) ya da helyum (He) ile korunabilir. Sonuç olarak. Kaynak boşluğu genelde tel çapından daha küçük olur. Elektrot erimeyen tungstenden yapılmıştır. Çiy noktası -50ºC’nin altında olmalıdır.Paslanmaz Çelikle TIG Kaynağı TIG kaynağı ince paslanmaz çeliklerin kaynağı için ekonomik açıdan oldukça avantajlıdır. Kaynak torçu sadece etraftaki hava ile ya da torçun içinden akan su ile soğutulur. Kök geçişlerinde bile nitrojen emilimi çok küçüktür ve analiz değerlerinin difüzyonları arasında kalır. Ancak. Dolgu teli kaynak alanının doldurulması için kullanılır. Kaynak DC’de elektrotun negatif kutbunda yapılır. Dahası bütün hortum bağlantıları ve benzeri parçalar sıkı ve kuru olmalıdır. Elektrot tutuşmayı sağlamak için bir noktaya yerleştirilmiştir. elektrotu ve kaynak havuzunu korur. ile kaynak yapmaktır. akımın palslı olarak gelmesi. Ancak nitrojen-hidrojen karışımı kullanmak daha ucuz bir yol olabilir ve gözeneksiz oksitsiz bir kaynak sonucu sunabilir. tamamen ostenitik baz malzemesi kullanımında çatlak oluşma riski daha fazladır ve ferrit ihtivasını 5-10% ’den fazla azaltmak mümkün değildir. arkı. Bu durumda uç kaynağının yapılabilmesi için köşelerin birbirlerinin üzerine yerleştirilmesi gerekir. Kaynak boşlukları hep aynı olmalıdır ancak yetenekli bir kaynakçı ayakpedalı sayesinde küçük farklılıkların olduğu boşlukları da son derece iyi bir şekilde kaynaklayabilir. V kaynaklarında sadece taban kaynakları birlikte ilerleyebilir. Bu tungsteni tutuşturmak daha kolaydır ve daha temiz bir kaynak sonucu ortaya çıkarır. Arkın tutuşması konusu daha sonra “TIG kaynak. V boşluğunu doldurabilmek için dolgu malzemesi kullanılmalıdır. Bu genelde üreticide sağlanmalıdır ancak eğer silindirler açık valflerle gönderiliyorsa üreticinin dikkatinden kaçmış demektir. Başlama noktaları. kaynak kötü olur ve tungsten kaynak havuzuna transfer edilir. HF tutuşma kullanıldığında ark çalışma parçasına değmeden tutuştuğu için kirlilik engellenir. Köşe uçlarda dolgu malzemesi dışarıda bırakılabilir çünkü yüzeyin batması da kısıtlanmıştır. Kaynak makinasını ayak pedalı ile donatarak kaynak sırasında akımı kontrol etmek mümkün olur bu da undercut (yanal kesik) ve krater oluşumunun engellenebileceği ve kaynak başladığı sıradaki nüfuziyetin artabileceği anlamına gelir. genellikle argon. TIG kaynak genelde ince malzemelerin kaynağı için kullanılır. Eğer kaynak metali ya da oksitlerle kirlendiyse daha çabuk eriyebilir. Bir koruma gazı. Eğer kaynak üçten fazla geçişe ihtiyaç duyuyorsa örtülü elektrotla yapılan MMA ya da MIG kaynağı dolgu işlemi için kullanılabilir. Koruma gazında en sık rastlanan kirlilik ise nemdir. Dolgu malzemesi malzeme tedarikçisi ile birlikte seçilmelidir.Ark Tutuşması” bölümünde detaylandırılacaktır. Bunu başka bir akım artışı izler. bitiş kraterleri ve undercut (yanal kesik)’lar hata olarak ortaya çıkarlar. kaynak ve elektrot 200ºC’nin altına soğuyana kadar argon ile korunmalıdırlar. Mevcut olan birçok tungsten elektrot çeşidi vardır. Su ve koruma gazı gözenek oluşumunu engellemek için birbirlerinden ayrı tutulmalıdırlar. diğer bir deyişle krater gözenekleri ve çatlaklar engellenebilecektir. Bitiş krateri akımın kademeli olarak azaltılması ile engellenebilir. 55 . Akım kademeli olarak azaltıldığında kaynak havuzu daha küçülecek ve böylece daha derin krater Kaynak dolgu malzemesi olmadan da yapılabilir. Çalışma parçası da kuru ve temiz olmalıdır.

Bu nedenle 600-900ºC arasındaki sıcaklıklarda gergin olmayan sertleştirmelerden kaçınılmalıdır. Delta ferrit ihtivası daha yüksek olan kaynak metalleri daha az miktarda delta ferrit içeren metallere göre daha hassastır. Sigma fazı delta-ferritin tamamen ya da bir kısmının sigma fazına ve ostenite transfer edilmesi sırasında oluşur. 56 . Kaynağa hazırlanırken yağ. Sigma-Fazı Sigma fazı krom ve yüksek miktarda krom içeren krom nitrojen karışımlı çeliklerin 600-900ºC’de uzun süre bırakılması ile meydana gelen zor. kırılgan ve manyetik olmayan bir fazdır. Ferritik krom çelikleri ve ostenitik krom-nikel çelikleri ferrit ile kaynaklarken HAZ’deki yumuşaklık kaynak ısısı sayesinde azalır çünkü sigma fazı da ferritten yapılmıştır. Kaynak havuzu kaynak alanına yayılamayacağı kadar kısa bir süre içinde erir. Karbon çıkaran elementler kaynak malzemesinde ya da koruma gazında bulunmamalıdırlar çünkü kaynak metali içerisindeki karbon ihtivasını arttırabilirler. renk bozuklukları. Birleşim en hızlı 800ºC’de oluşur. Palslı TIG kaynağı daha sonra “Palslı Ark ile TIG Kaynağı” bölümünde anlatılacaktır.Kaynak punta kaynakları sayesinde tekrar eden satırlar gibi bir görünüm elde eder. Gözenek oluşumuna neden olduğundan nem de engellenmelidir. Eğer koruma yeterli değilse. Bütün kaynak proseslerinde atmosferik havaya karşı verimli bir koruma gazı kullanmak çok öenmlidir. Palslı TIG kaynağı bütün pozisyonlarda akım ayarı yapmadan otomatik kaynak için kullanılabilir. leke ve diğer kirliliklerin ortadan kaldırıldığından emin olunmalıdır çünkü bu kirlilikler kaynak metalinin karbon ile birleşmesine neden olur. Bu sigma fazı doğrudan ostenit ile yapıldığında da meydana gelebilir ancak çok yüksek sertleştirme zamanına ihtiyaç duyarlar ör: 25% Cr/20% Ni çelik Yüksek miktarda Mo ya da Nb içeren kaynak metalleri sigma fazı oluşturmaya çok meyillidirler. Daha düşük sıcaklıklarda çökelme hızı genelde yavaştır böylece sigma fazı riski yoktur. önemli alaşım elementleri yanarak kaynak metalinin kaba görünmesine neden olabilir. Yaklaşık olarak 52% Cr ve 48% Fe içerir ancak başka elementler de içerdiği olmuştur.

Bu nedenle kaynaklara sonradan iyileştirme uygulaması ya da mekanik yüzey uygulaması yapmak tavsiye edilebilir bir çözüm olabilir. Çok yüksek işlem sıcaklıklarında bulunan çalışma parçaları için sigma fazından korkmaya gerek yoktur çünkü 300-400ºC üzerindeki etki rezistansları özellikle ferrit ihtivası 7-8%’nin altındaysa yeterince yüksektir. Orjinal ferrit ihtivası yaklaşık 16% yumuşaklığı geliştirmek için istenen miktar – 800ºC’de sertleştirilerek 4%’e düşürülmüştür. renk bozulmalarından ve oksitlerden arınmış olduğunu gösterir. Bütün durumlarda çelik üreticilerinin önerileri de dinlenmelidir. 57 . Eğer bu bilgi yeterli değilse literatürden daha fazla bilgi edinmek ya da seçilen malzemenin uygunluğunu ortaya koyabilecek birkaç test yapılmalıdır. Kaynağın Paslanma Özellikleri Üzerindeki Etkisi Kaynak paslanmaz çeliğin paslanma özelliklerini azaltabilir. Bu nedenle kaynak prosedürlerini ve metodlarını ayrıntılı incelerken bu şartların hepsi dikkate alınmalıdır. Malzemenin bulunduğu ortamdaki paslanma direnci ölçülmelidir. seçim prosedürü mekanik gerekliliklere uyan en ucuz ürünü bulmak olamlıdır. pürüzsüz ve metalik olarak parlak olmalıdır ki bu farklı elementlerden.Yukarıdaki illüstrasyon sigma fazının etkilerini gösterir. Uygun bir paslanmaz malzeme ve malzemenin mevcut ürünün parçasına uygunluğunu seçerken. Paslanmaz çeliklerde paslanma direncini yüzey belirler. Özellikle kaynak etrafındaki yüzey temiz. Çelik üreticilerinde bu bilgiler mevcuttur. Kaynak parçasının dayanıklılığını azaltabilir ve kullanılmaz hale gelmesine neden olabilir. cüruftan. 950-1050ºC’de sertleştirme sigma-fazını çözebilir ve sertlik ve etki rezistansı normale dönebilir. Oksitler agresif çözücüler içinde kolayca çözünür ve çoğu çelikte ciddi paslanmalara neden olan metalik tuzları oluşturur. Etki rezistansı düşer ve sertlik artar.

58 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful