TIG kaynağı- metod ve uygulama

TIG kaynağı
Tanım TIG ismi ABD’den gelir ve Tungsten Inert Gazın kısaltmasıdır. Tungsten – wolfram da denir – füzyon noktası 3300ºC’den yüksek olan, yani normalde kaynaklanan metallerin iki katı füzyon noktasına sahip olan bir metaldir. Inert Gaz aktif olmayan gaz yani başka elementlerle karışmayan gazdır. Eğer dolgu maddesi kullanmak gerekliyse, dolgu teli çıplak tel gibi otomatik ya da manuel olarak eklenir.

Almanya’da bu metod WIG kaynak olarak bilinir ve W wolfram anlamına gelir. TIG kaynak uluslararası standartlandırılmış bir tanımdır.

Ark Inert Koruma Gazı

DS/EN 24063’e göre bu kaynak işleminin numarası 141’dir. TIG kaynağının prensibi TIG kaynak elektrik arkın kaynak parçası ve tungsten elektrot arasında yanarak füzyon gücü ortaya çıkarttığı bir elektrik ark kaynak işlemidir. TIG kaynak prensibi

Kaynak işlemi sırasında elektrot, ark ve kaynak havuzu inert koruma gazı ile atmosferik havaya karşı korunurlar.

Gaz nozulu ile koruma gazı kaynak alanına iletilir ve buradaki atmosferik havayı ortadan kaldırır.

TIG kaynak diğer ark kaynak işlemlerinden kullanılan elektrot ile ayrılır çünkü bu işlemde MIG/MAG ve MMA gibi diğer kaynak işlemlerindeki gibi elektrot tüketilmez.

Dolgu maddesinin eklenmesi

1

Katod
- kutup

Tungsten Elektrod

Tel makarası

Ark Elektronlar İyonlar Anot

+ kutup

Tel kılavuzu

TIG kaynağında elektronların ve iyonların yer değiştirmesi Elektron akışı çok hızlı bir şekilde meydana gelir ve kaynak parçasına çarptıklarında farkedilir miktarda ısı enerjisi oluştururlar. Dolgu malzemesinin otomatik beslemesi TIG Arkı Daha önce de bahsedildiği gibi TIG kaynaktaki füzyon enerjisi arkın kaynak parçası ve tungsten elektrot arasında yanması sırasında meydana gelir. Tel besleme manuel ya da otomatik olarak yapılabilir. İyon akışı elektrota çarptığında ise çok benzer enerji üretimi meydana gelmez.

Üretilen toplam ısı enerjisinin %30’u negatif kutupa bağlı olan elektrotun ucuna, %70’i ise pozitif kutupa bağlı olan kaynak parçasına gider.

DC TIG kaynakta tungsten elektrtot genelde negatif polariteye ve kaynak parçası pozitif polariteye bağlıdır.

Alternatif akım Alternatif akım voltajın saniyede 100 kez kadar polariteyi değiştirmesi ile oluşur.

Elektron teorisine göre ark tutuştuğunda negatif yüklü elektronlarla pozitif yüklü iyonlar birleşir.

Elektronlar negatif kutuptan pozitif kutuba giderken pozitif yüklü iyonlar tam tersi hareket eder.

Arkta elektronlar ve iyonlar arasında bir çarpışma olur ve bu çarpışma ısı enerjisi üretir.

2

- kutup

Uygulama
Avantajlar TIG kaynak işlemi sahip olduğu avantajlara bağlı olarak birçok uygulama şekline sahiptir: • Kaynak parçasına konsantre ısıtma sağlar • İnert koruma gazı sayesinde kaynak havuzuna efektif koruma sağlar. • Dolgu malzemesinden bağımsız olabilir. • Dolgu malzemeleri eğer alaşım doğruysa iyi hazırlanmış olmak zorunda değillerdir. • Cüruf ya da çapak olşumu olmadığı için kaynak parçasını yeniden temizlemeye ihtiyaç yoktur. • Ulaşılması zor olan bölgeler bile rahatça kaynaklanabilir.

% 30

% 70 + kutup

TIG kaynağında ısı dağılımı Elektrot yarı periyotta pozitif polariteye sahipken kaynak parçası da aynı yarı periyotta negatif polariteye sahip olur. Polarite değiştikten sonraki yarı periyotta ısı enerjisi %50’si elektrotta %50’si kaynak parçasında olmak üzere dağılır.

Uygulama alanları TIG kaynağı genelde yüksek kalitede kaynak sonuçları gereken işlemler için kullanılır: • Offshore sanayii • Birleşik ısı ve güç alanları • Petrokimya sanayii • Gıda sanayii • Kimya sanayii • Nükleer sanayii

TIG kaynağı için malzemeler En önemli uygulama alanı: • Paslanmaz çelik ince malzemelerin kaynağı • Aluminyum • Nikel • Nikel alaşımlar Kaynak kalitesindeki artan talep TIG kaynak makinalarını alaşımlı ya da alaşımsız ve ağır plakalarla yapılan kaynaklar ve küçük tüp kaynağında daha popüler hale getirmiştir.

3

Aşağıdaki tablo hangi malzemelerle TIG kaynağı yapılabileceğini ve uygun polaritelerini gösterir.

Malzeme Alaşımsız çelikler Düşük alaşımlı çelikler Krom/nikel Çelikler Krom çelikler Bakır alaşımları Nikel alaşımları Titanyum Kurşun Aluminyum alaşımları Magnezyum alaşımları

Akım tipi = = = = = = = = ~ ~

Elektrot polaritesi -

Kısaltmalar: = DC, ~ AC, - negatif, + positif TIG kaynakta malzemelerin çoğu için doğru akımda negatif polariteli elektrot kullanılır.

Aluminyum ve magnezyumun doğru akımla kaynağı pek mümkün değildir. Bunun nedeni yüksek füzyon noktasına bağlı olarak oluşan ve malzemeleri kaplayıp kaldırılması da oldukça zor olan kalın oksit tabakasıdır.

Böylece aluminyum, magnezyum ve onların alaşımları genelde bu oksit tabakasını ortadan kaldırabilecek alternatif akım ile kaynaklanırlar.

4

TIG Kaynak Ekipmanı
Konfigürasyon
TIG kaynağında başarılı bir sonuç elde etmek ve tüm kapasitesini kullandırabilmek için her bir parçanın kendi fonksiyonu olan birçok farklı parçadan oluşan ekipmana sahip olmak gerekir. TIG kaynak ekipmanı temelde aşağıdaki malzemeleri içerir: • Kaynakçının arkı kontrol etmek için kullanacağı TIG torçu • Kaynak akımı için temelde gereken güç kaynağı • Kaynak akımı, ark ateşlemesi gibi ayarların kontrol sistemlerini kapsayan bir TIG ünitesi • Basınç azaltıcı valfli ve akışmetreli koruma gazı tüpü Birçok TIG kaynak makinası bu şekilde üretilmiş olduğundan hem güç kaynağı hem de TIG ünitesi bir gövde halindedir.

1 2 3 4 5 6 7

Kaynak akımı kablosu Kaynak akımı kablosu TIG ünitesi için kontrol kablosu Koruma gazı TIG torçu için kaynak kablosu TIG torçu için kontrol kablosu + polariteli şase kablosu

Güç kaynağı ve TIG ünitesi tek gövdede

TIG Torçu
TIG torçunun ana görevi kaynak akımını ve koruma gazını kaynak bölgesine taşımaktır.

TIG Torçu TIG torçu kaynak kabzası ve elektronik izolasyon malzemesi ile örtülmüş torç boynundan oluşur. Kaynak ekipmanının konfigürasyonu için örnek

5

5. Elektrot iğnesi. 1. 2. Elektrotun üzerindeki çok ağır akım yükünü engellemek için torç. 6. elektrota yapılan akım transferinin elektrot noktasına çok yakın bir yerde yapılmasını sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. 3. elektrot kepi sıkıştığında elektrotun etrafında baskı uygulayarak sıkıca sarabilmek için parçalı bir yapıya sahiptir. 9.Torç kabzası genelde kaynak akımını ve koruma gazını açıp kapatan bir tetiğe sahiptir. 8. Torç boynu Kabza Tetik Elektrod kepi Conta Elektrot iğnesi Isı koruması İğne tutucu Gaz nozulu TIG kaynak torçu 6 . 4. 7.

Torçun ebatı kaynak sırasındaki soğutma kapasitesine de bağlıdır. Ancak kep genelde normal uzunluktaki bir elektrotu sarmak için çok uzundur. Su soğutmalı torçlar genelde yüksek akım yoğunlukları ve AC kaynak için uygundur. Ancak. TIG torçları ihtiyaç olan maksimum akım yüklerine ve istenilen sonuçlara göre farklı ebatlarda ve dizaynlarda mevcuttur. torç aynı zamanda çevreleyen havaya ısı verir. Kontrol kablosu Kaynak(akım) kablosu Gaz hortumu 7 . Genelde aynı akım yoğunluğu için üretilen bir su soğutmalı torç hava soğutmalı torçtan daha büyüktür. TIG Torçunun Soğutulması Bazı torçlar da torçu soğutan koruma gazı olması durumuna göre geliştirilmiştir. Diğer torçlar soğutma tüpleri ile üretilir.Torç kısıtlı ve zor alanlarda kullanılacaksa resimde görülen uzun torç kepi kısasıyla değiştirilebilir.

Gaz nozul TIG torçuna vidalanmıştır böylece gerektiğinde değiştirilmesi mümkündür. Gaz dağıtıcı ile koruma gazı sarfiyatı da azaltılabilir. Gaz nozulun ebatı genelde orifisin iç çapı ile belirtilir 1/16”. Gaz Nozul Gaz nozulun görevi koruma gazını kaynak alanına iletip atmosferik havanın kaybolmasını sağlamaktır.4 mm. Doğru akım ile kaynak yapmak için 400V şebeke voltajının alternatif akımını TIG işlemi için uygun bir çıkışa doğrultan ve aynı zamanda akım yoğunluğunu kaynakçının makina üzerinden ayarladığı değerlere göre değiştiren bir güç kaynağı kullanılır.Bazı yeni TIG torçlarında torç kabzası üzerinde kaynak sırasında akım ayarının yapılmasını sağlayan bir tetik vardır. Örnek Bir gaz nozulu no. Normal gaz nozul ve gaz lensli gaz nozul Modern kaynak makinaları DC modunda ve hatta hem AC hem DC modunda kaynak yapma yeteneğine sahiptir. Güç Kaynağı TIG kaynak güç kaynakları genelde 70-80V açık devre voltajına sahip olurlar. 8 . Genelde seramik bir malzemeden yapılmıştır ve ısıya da dayanıklıdır. Gaz Lens Bir diğer gaz nozzle cinsi de gaz lensidir ve koruma gazının tel olukları içinden geçip gaz akışının daha uzun mesafede daha sabit ve düzgün olmasını sağlayan bir sisteme sahiptir. 4’ün iç çapı 4/16” yani 6. Koruma gazı akışı Uzun gaz akışının avantajı elektrotun daha uzun çıkıntıya sahip olması ve böylece kaynakçının daha güzel bir görüntü sağlayabilmesidir.

Daha gelişmiş TIG makinaları koruma gazını da kontrol edebilir böylece ark tutuşmadan önce kaynak alanına gönderilir ve kaynak akımı bitmeden önce koruma gazının etkilenmesini önler. En basit versiyonunda sadece akım kontrol edilebilir ve koruma gazı TIG torçu üzerindeki küçük bir valften açılıp kapanabilir. Bir başka tutuşma kontrolü sağlama şekli de tutuşma anında kısa devre akımını limitleyen bir ünite kullanmaktır. Kontrol elektrot kaynak parçasından kaldırışldığında yani ark ateşlendiğinde kaynak akım yoğunluğunu arttırır. Dahası. LIFT metodu ile tutuşma Tutuşmanın kontrolü ile ilgili başka olanaklar: • Eğim kontrolü kaynak başladığında kaynak akımını arttıran ve bittiğinde akımı azaltan bir fonksiyona sahiptir. Bunlar pals akımı ve baz akımıdır. Bu hem tungsten elektrotun hem de kaynak havuzunun soğutma sırasında atmosferik havadan korunduğu anlamına gelir. Bu kontrolün LIFTARC ya da LIFTIG gibi farklı isimleri vardır. Baz malzemesinin füzyonu pals akımı mevcutken ortaya çıkar ve kaynak havuzu soğurken baz akımı vardır ancak ark kurulmuştur. Yüksek frekans ve voltaj elektrot noktası ve kaynak parçası arasında arkı transfer eden bir kıvılcım üretilir. Yüksek frekanslı tutuşma 9 . Eğim kontrolü özellikle kaynak bittiğinde gözenek ve delik oluşumunu engellemesi açısından oldukça yararlıdır. Bu tutuşma servisi frekansı saniyede 2-4 milyon periyot ve voltajı birkaç bin volta yükseltebilen yüksek frekans ünitesi (HF) olabilir.TIG Üniteleri TIG ekipmanının kontrol sistemi farklı fonksiyonlarla çok basit ya da gelişmiş olabilir. Böylece kaynak başladığında tungsten elektrot noktası yapışmadan doğrudan kaynak parçası üzerine konabilir. Yukarı eğim Kaynak akımı Aşağı eğim Eğim servisi Akım palsı iki kaynak akımı seviyesinin önceden programlandığı anlamına gelir. Baz akımı sadece arka sahip olmak için gereken büyüklüktedir. TIG makinalarının aynı zamanda tutuşma servisleri vardır ve bu fonksiyon elektrotun kaynak parçasına yapışmasını önler ve böylece elektrot noktasının zarar görmesi engellenmiş olur.

magnezyum ve alaşımları ile TIG kaynak yaparken bu kontrol olanakları oldukça avantajlıdır.Pals ve baz akım periyotları ayrıca kontrol edilebilirlerdir. Palslı TIG kaynağına bir örnek Birçok çift akım makinaları alternatif akım eğimini daha karesel yapabilecek kontrol fonksiyonuna sahiptir ve pozitif ve negatif yarı-periyotlar arasındaki dengeyi de kurabilir. 10 . Düzenlenmiş AC eğim görüntüsü Aluminyum. Amperaj Pals akımı Baz akım Saniye Pals akım zamanı Baz akım zamanı Kaynak palslı modda yapıldığında kaynak görüntüsü kaynak hızına bağlı olarak birbirinin üstine binmiş punta görüntüsündedir.

TIG Kaynak – Tungsten Elektrotların Bilenmesi TIG kaynak için elektrotlar TIG kaynak için kullanılan elektrotlar genelde tungstenden yapılır. DC ve negatif polariteyle kaynak yaparken elektrot noktası daha dar ve daha derin nüfuziyet profili sağlanması için daha konsantre bir arka sahip olunabilmesi açısından konik olmalıdır. Bu nedenle alaşımlı tungsten elektrotlar daha uzun ömre ve saf tungsten elektrotlara göre daha iyi tutuşma özelliklerine sahip olur.2. Tungsten Elektrotlardaki Renk Göstergeleri Saf tungsten elektrotlar ve farklı alaşımlananlar aynı görünseler de aralarındaki farkı söylemek imkansızdır. TIG kaynak elektrotları için en sık kullanılan elektrot çapları 1.380oC’dir. 11 . • %2 toryumlu tungsten kırmızı ile işaretlenmiştir. Bileme Açısı TIG kaynakta iyi sonuç alınmasının başka bir şartı da tungsten elektrotun doğru bir şekilde bilenmiş olmasıdır. Elektrotlar son 10mm’de belirli renklerle işaretlenirler. • %2 lantanyumlu tungsten mavi ile işaretlenmiştir.2 ve 4 mm.3. Saf tungsten çok yüksek ısı rezistansına sahip olan bir malzemedir ve füzyon noktası yaklaşık 3. Bu nedenle her tip elektrot üzerinde belirli bir renk göstergesi kullanılmaktadır. Bu elektrot alaşımsız / az alaşımlı çeliklerin ya da paslanmaz çeliklerin kaynağında kullanılır. Bu elektrot genelde aluminyum ve aluminyum alaşımlarının AC kaynağında kullanılır. Tungsteni alaşımlamak için en sık kullanılan metal oksitler: • Toryum oksit ThO2 • Zirkonyum oksit ZrO2 • Lantanyum oksit LaO2 • Seryum oksit CeO2 Elektrot Ebatları Tungsten elektrotlar 0. Tungsteni metal oksit ile alaşımlamakla elektrotun iletkenliği arttırılabilir ve böylece yüksek akım yüklerine dayanıklı hale gelir. Elektrot çapı akım yoğunluğu. ne tip elektrota ihtiyaç duyulduğu ve AC ya da DC olması baz alınarak seçilir.6 . En çok kullanılan tungsten elektrotlar: • Saf tungsten yeşil ile işaretlenmiştir.4 .5 – 8mm arasında farklı çaplara sahiptir. Bu elektrot TIG ile kaynaklanabilen bütün malzemelerin kaynağında kullanılmak için uygundur.

den az D= 2. 0. D = 2. Noktalı açının aynı zamanda kaynak derinliğinin nüfuziyeti üzerinde de etkisi vardır.den fazla Yaklaşık 2xD kadar olmalı Yaklaşık 1.5 mm.Aşağıdaki başparmak kuralı tungsten elektrot çapı ve onun bilenmiş nokta uzunluğu arasındaki ilişkiyi gösterir.5xD kadar olmalı Yatay elektrot ucu DC kaynak için bilenen tungsten elektrot örneği AC TIG kaynağı için tungsten elektrot kaynak sırasında yuvarlanır çünkü kaynak sırasında oldukça fazla yüklenir ve daha yarım globular bir forma sahip olur. AC kaynak için tungsten elektrot Noktalı açı ve kaynak havuzu arasındaki bağlantı 12 . Küçük noktalı açı dar kaynak havuzu ve daha büyük noktalı açı daha geniş kaynak havuzu sağlar.5 mm.5mm çaplı yatay bir alan elde etmek için elektrotun ucunu köreltmek tungsten elektrotun ömrünü uzatır.

Bu makinalar ayrıca. Genelde bu makinalar elektrotlar için ayarlanabilen bileme açısı ve böylece düzgün bileme sağlayan bir gerece sahiptir. Elektrotların ekstra iyi bilenmesini sağlamak için elektrotların bilenmesi için elektrot bileme makinasına sahip olmak gerekir. Yanlış bileme Doğru bileme Tungsten bileme makinası 13 . sağlık için çok zararlı olan tungsten tozunu filtre ederler. Böylece bileme izleri elektrotun uzunluk yolunda bulunacaktır.Tungsten Elektrotun Bilenmesi Elektrotu bilerken ucu bileme diskinin yönünde olmalıdır. Böyle makinalar çok iyi bileme izleri oluşmasını sağlayan yönlendirici elmas örtülü diske sahiptir.

14 .

koruma gazı arktaki akım ve ısı transferinde de önemli rol oynar. x x x x Doğru koruma gazı seçimi 15 . TIG kaynak için iki inert gaz kullanılır. Silindirin rengi Ar Ar/H2 Ar/He He N2/H2 Turkuaz Turkuaz Turkuaz Kahverengi Açık gri Üst kısmının rengi Turkuaz Kırmızı Kahverengi Kahverengi Kırmızı TIG kaynakla bağlantılı olarak iki azaltıcı gaz hidrojen (H2) ve nitrojen (N2) kullanılır. Nikel alaşımlı Bakır alaşımlı Ar Ar/H2 Ar/He He x x x x x x x x Basınç azaltıcı valf basıncı azaltmak için kullanılır. Gazın azalması demek oksijenle birleşmesi demektir. Kaynağın alt kısmını da korumak için azaltıcı N2/H2 gazlarının karışımını kullanmak yararlı olacaktır. Bunlar argon (Ar) ve helyum (He) olup argon daha sık kullanılmaktadır. Koruma gazları kolay farkedilebilmeleri için standardize edilmiş renklerle boyalı çelik silindirlerde temin edilir. Dahası. Bunlardan biri atmosferik havayı ortadan kaldırmak ve böylece kaynak havuzuyla temasını engellemek ve tungsten elektrotun akkor haline gelmesini önlemektir. Basınç azaltıcı valf asıl silindir basıncının okunabileceği bir ölçü sistemiyle donatılmıştır. Bu nedenle asıl silindirin ve üst kısmının renkleri kullanılır.TIG Kaynak – Koruma Gazı Gazlar Koruma gazının birçok fonksiyonu vardır. İki inaktif koruma gazı birbiriyle karışabilir veya her biri azaltıcı etkisi olan başka bir gazla karışabilir. Koruma gazı kaynaklanacak malzemenin cinsine göre seçilir: Koruma gazı silindirlerindeki renk göstergeleri Basınç Azaltıcı Valf ve Debimetre Alaşımsız / az alaşımlı çelikler Aluminyum alaşımlı Paslanmaz çelikler Çelik silindirlerdeki basınç 200 – 300 bar arasındadır. Koruma gazı kullanabilmek için yüksek basınç uygun çalışma basıncına kadar azaltılmalıdır.

Bütün basınç azaltıcı valfler debimetre ile donatılmamıştır.TIG kaynakta istenilen gaz akışını ayarlamak için aşağıdaki resim debimetre ile donatılmış basınç azaltıcı valfi göstermektedir. Debimetreli basınç-azaltıcı valf Debimetrede akan gazla yükselen ve litre/dakikada gaz akışını okumayı sağlayan küçük bir top vardır. Bazı tipler litre ölçüsü ile çalışabilir ya da ayrı akışmetreye sahip olabilirler. Debimetre Gaz nozulu Gaz nozulundan direk ölçüm 16 . Lütfen debimetrenin ölçü tüpünün dikey olarak yerleştirilmesi gerektiğini ve debimetrenin kullanılan tipte koruma gazı için dizayn edildiğini ve hatalı okuma gibi bir riskinin bulunduğunu unutmayınız. Litre ölçülü manometre ile çalışan basınç azaltıcı valf Direk olarak gaz nozulundan ölçen bir debimetre gaz nozulun başında bulunması istenen koruma gazı miktarını kontrol edebilir.

17 .Koruma gazının miktarı gaz nozulun iç çapına bağlıdır.) Koruma gazı miktarı için gösterilen değerler Çok fazla gaz miktarı gaz nozulundaki çıkış hızını arttırır. Argon tüketimi (l/dak) Gaz nozulunun iç çapı (mm. Bu enjektör etkisine bağlı olarak havanın koruma gazına dönmesine ve karışmasına neden olabilir.

18 .

TIG Kaynağı – Kişisel Güvenlik Isı ve Kaynak Işığı Arktan emilen ışık gözlere çok zararlı olup göze kum kaçmış hissi yaratan “kaynak alması”na da neden olabilir. Ark ışığı cilde de çok zararlıdır ve açık ciltte ciddi güneş yanıklarına benzer sonuca neden olur. Koruma Filtrelerinin Tipleri Koruma filtrelerinin tipleri İngiliz ya da Avrupa standartları ile standardize edilmiş ancak genelde Alman standardı (DIN) ile tedarik edilmektedir. özel hazırlanmış perdeler monte edilmelidir. Dikkatli bakılırsa ark 10 metre uzaklıktan bile “kaynak alması”na neden olabilir. Bu tavsiyeler kılavuz gibi düşünülebilir. Çalışma alanını koruyarak kaynakçı odadaki diğer insanları da kaynak ışığından koruyabilir. Kaynak alanının çevresi de uygun gölgeli olmalıdır. Bu nedenle çalışma bölgesine. 19 . Çalışma Kıyafetleri Çalışma kıyafetleri cildi ışık ve ısı radyasyonundan korur. Ark kaynağı için tavsiye edilen kaynak filtresi yoğunluğu aşağıdaki gibidir. Siyah filtrenin önünde bu siyah yüzeyi de koruyan bir kapak daha vardır. Böylece arktan emilen ışık kaynakçıyı rahatsız etmeyecektir ancak kaynak alanının etrafının çok karanlık olması da ark kurulduğunda etrafın görülmesini zorlaştırır. Yeni test metotları gözleri korumak için >DIN5 yoğunluğunda kaynak filtresi oluşturmuştur Işık ve Isıya Karşı Koruma < 100 A 100 . derecelendirilmiş filtre lensleri ile donatılmış olup ışığı azaltarak gözleri ark radyasyonundan korur. Korumalar siyah. Filtre tipi arkın gücüne.9 DIN 10-11 DIN 12-14 Kaynak Alanının Korunması Kaynak Başlığı Kaynak koruması gözlerin ve yüzün ısı ve ışıktan korunmasıdır ve el koruması ya da kaynak başlığı şeklinde olabilir. Isı emisyonu göz bebeğinde hasar oluşumu sonucu katarakta neden olabilir.300 A > 300 A DIN 7. odadaki ışığa ve kaynakçının gözlerine göre seçilmelidir.

Eğer ağrı devam ederse size bir losyon ya da damla önerebilecek bir doktora başvurmanız gerekir. “Kaynak alması” çok rahatsızlık verici bir durumdur ve gözlere kum kaçmış hissi yaratır. Tedavi Soğuk kompres rahatlatır ve bazı merhemler anestezik etki yaratır. 20 . Eldivenler elektriksel güvenliğe bağlı olarak kuru tutulmalıdır (elektrikli sızıntı rezistansı en çok kuru eldivenlerdedir). Normalde “kaynak alması” kalıcı hasara neden olmaz ancak aynı ışığa sürekli maruz kalmak görüş gücünü azaltabilir. Kornea kurur ve yarılabilir. Bu tarz merhem ya da losyonlar gözlerde anestezik etki yaratır ve bu etki nedeniyle bileme tozları farkedilmeden göze kaçabilir. Kaynak Alması Etki Arktan çıkan ve başka parlak parçalardan yansıyan ışık “kaynak alması”na neden olabilir.Çalışma Eldivenleri Çalışma eldivenleri elleri ve bilekleri ısı ve ışık radyasyonundan korur. Eldivenler genelde deriden yapılır ve üst kısmı en az 120 mm uzunluğunda olmalıdır.

Basınçlı silindirlerin tutulduğu yerlerin girişlerinde riskleri gösteren bir işaret olmalıdır. kesim. 8 WG dış sağ 14 yiv/inç 21. 32 WG dış sağ 14 yiv/inç Yeşil Siyah Basınçlı silindirler baş aşağı olma. gıda ve Elektro sanayileri için koruma Gazı Sıvı hali: soğutma ve dondurma Oksijen Teknik Oksijen. ve benzeri Açık mavi Açık mavi Beyaz Beyaz 21. Teknik O2 O2 Gaz kaynağı Alevli kesim Kaynak. kimya. Jeneratör soğutması Plazma kaynak ve kesim Sıkıştırılmış hava Gaz hali: metal. 21 . kesim ve benzeri Bütün metallerin koruma gazlı kaynağı Bütün kimyasal ve metal sanayii için azaltma – ve koruma gazı. devrilme. 8 WG dış sağ 14 yiv/inç Üst Bölüm RG iç sağ 24. Silindirlerin taşınması Silindirler uygun ve güvenli bir şekilde arabalarla taşınmalıdırlar. 8 WG dış sağ 14 yiv/inç Bağlantı yivi İsim Kırmızı kahverengi Açık gri Açık gri Hava Nitrojen – N2 Siyah Beyaz RG iç sağ 24.Basınçlı Gaz Silindirleri Kimyasal belirleme Uygulama alanları Tüp rengi Silindirik Bölüm Asetilen (gaz) Argon Hidrojen C2H2 Ar H2 Kaynak. Kolay ulaşılabilen ve kolay hareket ettirilebilen bir konumda olmalıdırlar. 32 WG dış sağ 14 yiv/inç 21. düşme ve ısıya (güneş ışıkları ve kaynama sistemlerinden gelen ısı) karşı mutlaka korunmalıdırlar.

22 .

Ekipman aynı zamanda kullanım güvenliği ve operasyon koşulları için düzenli olarak bakımdan geçirilmelidir.TIG kaynakta elektrik güvenliği Elektrik akımı ve riskleri Elektrik büyük bir avantaj ama kontrol edilmesi zor bir unsurdur.70 V (efektif değer) Toprak Koruması Bütün makinalar özellikle de eski tip olup çift izolasyonlu olmayanlar mutlaka topraklanmalıdır. Açık devre voltajı Kaynak ekipmanı akım elektrik direktiflerinde belirtildiği gibi mevcut açık devre voltajlarını fark edebilmelidir. Ancak eğer makina yüksek frekans hizmeti ile donatılmışsa elektrik riskleri artmış demektir bu nedenle de sadece kuru ortamlarda kullanılmalıdır. TIG Kaynakta Elektrik Güvenliği Güç Kaynağı Hem doğru hem de alternatif akımlı güç kaynakları TIG kaynağı için kullanılır. Hasarlı İzolasyon Ana kablonun hasarlı izolasyonu sızıntılara ve tehlikeli temaslara neden olabilir. 23 . Şebeke Voltaj Sağlayıcısı 230 ya da 400 V oldukça tehlikelidir ancak normalde şebeke voltajıyla doğrudan temas da gerçekleşmemektedir. Elektrik ark kaynağı elektrik tehlikesi gerekli önlemler alındığında oldukça azdır. Kaynak Ekipmanının Bakımı Normal yırtılma ve hasarları düzeltebilmek için kaynakçı günlük kontroller yapmalıdır. Eğer makina yüksek frekans servisi ile donatılmamışsa örtülü elektrotlarla yapılan normal ark kaynağı direktiflerine göre de kullanılabilir.80 V (efektif değer) • Doğru akım dalga voltajı > 10% 80 V (efektif değer) • Doğru akım dalga voltajı < 10% 100 V (ortalama değer) • Özel kullanım için taşınabilen ekipman . Kaynak makinası genellikle arkın tutuşması için yüksek frekans servisi ile de donatılmıştır. Manuel ya da yarı otomatik uygulamalar için ekipman: • Alternatif akım . Bu güç kaynaklarının açık devre voltajları örtülü elektrotlarla yapılan normal ark kaynağı ekipmanları ile neredeyse aynı aralıklardadır.

Kaynak makinalarının montajı yapılırken genellikle iki hata oluşur: • Kabloların yanlış bağlantıları • Kayıp ya da yanlış takılmış kablo guddesi Örneğin. Yanlış Doğru 24 . kaynak makinasının üç mengenesine üçkutuplu kablo bağlanması gibi durumlarda yanlış bağlantı oluşur. Bir faz ya da toprak bağlantısı yanlış olabilir bu nedenle makinanın kasası da canlı (elektrik yüklü) olur ve böyle bir durumda makinaya dokunmak çok tehlikelidir.İlk Bağlantı Şebeke Bağlantısı Şebeke bağlantıları makinaya özellikle de kaynak makinalarına eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır.

Eğer kablonun izolasyonu hasarlıysa kablo değiştirilmeli ya da izolasyon onarılmalıdır. 25 . Elektrik ark kaynağında kablonun çapraz geçişinin mevcut devreye göre yeterince büyük olması çok önemlidir.İkincil Bağlantı Kablolar ve Bağlantılar Bütün kablolar ve bağlantılar izole edilmelidir. Yırtık özler. çok ince kablolar ya da zayıf anahtarlar düzensiz kaynak akımı sağlar ve zararlı sonuçlar yaratacak istemsiz ısınmalara neden olur. Bu bütün bağlantıların izolasyonlu birleştirmeler ile yapılması ve çok sık görülmemekle birlikte metal kablo ringlerinin de cıvata ile tutturulması demektir.

26 .

TLV’den yüksek konsantrasyonlara maruz kalındığında bu birleşim ciğerlere pulmoner ödem gibi daha büyük zarar verir. çelik kalitesi (alaşımsız. Nitrojen oksitin TLV’si (NO) 25 PPM. 27 Elektrod . ör. Azotlu gazların aksine ozon kendine has kokusu sayesinde oldukça kolay farkedilebilir. Demirin ısıtılması içinde demir oksit bulunan duman oluşumuna neden olur. Bu gazlar nitrojen ve oksijen arasındaki kimyasal tepkimelerin ürettiği yüksek miktarda ısıdan dolayı meydana gelir. Sadece bu ikisinin sabit TLV’si vardır (Eşik Limit Değeri). Baş ağrısı ve halsizliğe neden olabilir ve uzun süre maruz kalınırsa akciğer fonksiyonlarında azalma bile görülür. Demir Oksit Demir. Bu dalga uzunluklarının en verimli bölümleri 130 – 175nm arasında olup en yakındaki hava katmanı tarafından koruma gazının içinden absorbe edilir ve büyük miktarlarda ozon üretilir. çelikteki en önemli elementtir. Çok miktarda demir oksitin solunması akciğer fonksiyonlarında azalmaya neden olur. Koruma gazında hiç emiş yoktur ve dolayısıyla hiç ozon üretimi de yoktur. Ancak bu TIG kaynağın herhangi zararlı maddeler çıkarmadığı anlamına gelmez. Nitrojen dioksitin TLV’si (NO2) 3 PPM. Ozonun TLV’si 1.0 PPM’dir. düşük alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler) Kaynak Dumanı ve Gazlar Azotlu Gazlar Koruma gazı ile kaynak yaparken azotlu gazlar ortaya çıkar.TIG Kaynak – Duman Üretimi Kaynak Dumanları ve TIG Kaynakla ilgili Genel Bilgiler TIG kaynağın başında neredeyse hiç ya da çok az kaynak dumanı çıkar. Akım yoğunluğu. Solunan havanın konsantrasyonunu etkileyen farklı faktörler vardır. Düşük konsantrasyonlarda bile ozon gözleri çok rahatsız eder ve solunumla ilgili problem yaratır. UV-radyasyonunda ozonun ortaya çıkmasını sağlayan birkaç dalga uzunluğu aralığı vardır. Koruma gazı Eğer nitrojen dioksit ve ozon karışırsa (ki TIG kaynağında olan budur) ortaya diğer azotlu gazlardan daha zehirli olan nitrojen pentoksit çıkar. Ozon Ozon havadaki oksijen TIG kaynağındaki gibi ultraviyole radyasyonlarına maruz kaldığında ortaya çıkar. UV-radyasyon Gaz nozulu Hava katmanında ozon üretimi yoğundur Azotlu gazlar aynı zamanda nitrik oksitler ve başka isimlerle anılan elementlerin ortak adıdır. Bu oksijendeki yüksek emiş yüzünden meydana gelir. Azotlu gazlar sadece hafif tahrişlere neden olur ve bunu kısa zaman içinde anlamak çok mümkün değildir.

Her durumda ne kadar zaman ve ne kadar aşmanın mevcut olduğuna dikkat edilmelidir.5 X GV 1. GV < 1 1 < GV < 10 10 < GV < 100 100 < GV < 1. TLV’ler zararlı ve zararsız konsantrasyonlar arasında kesin limitler olarak düşünülmemelidir çünkü böyle limitler yoktur. Bu etkilerle ilgili yeni bilgiler edinilmesi durumunda TLV’ler de revize edileceklerdir. Sadece hava kirliliğini TLV seviyesine düşürmek de eşit olarak düşünülmemelidir. Aşağıdaki tablo15 dakikalık periyotlardaki ortama TLV’ yi geçmeksizin TLV aşma miktarlarını göstermektedir. mangan içeren çeliklerin kaynağından sonra ortaya çıkar ör. Hijyenik Limit Değerleri Eşik Limit Değerleri (TLV) Danish National Labour Inspection kaynakçıları koruma altına alabilmek için solunan havadaki zararlı elementlerin en yüksek izin verilen konsantrasyonları için eşik değerleri belirlemiştir (TLV). Konsantrasyon PPM (parts per million) cm3/m3 ya da mg/m3 ile belirtilir. Krom 3 ve Krom 6 arasındaki farklar aşağıda belirtilmiştir: Krom 3 için TLV 0. Eşik Limit Değerlerini Aşmak Genelde TLV’ler 8 saatlik bir çalışma günü için izin verilen en yüksek ortalama konsantrasyon değerleridir.. Aynı zamanda kronik bronşit riski de vardır. Yüksek konsantrasyonlu olanları da metalik duman oluşturur. Aşağıdaki figürler sadece başparmak kuralı ile anlaşılır. iştahsızlık ve uyku problemleri gibi sonuçlara neden olarak beyni etkiler.5 mg/m3..02 mg/m3. Krom 6 için TLV 0. Nikelin TLV’si 1 mg/m3 (zor çözünen bileşimler) Nikelin TLV’si 0. Hem krom 3 hem de krom 6 alerji oluşumuna da neden olurlar ör: paslanmaz çelik kaynağında yüzde döküntülere neden olabilir. Mangan başağrıları. Krom 6 solunum yollarına ciddi hasarlara neden olur ve ağız.25 X GV 28 . alaşımsız ve az alaşımlı çelikler.000 İzin verilen aşma 3 X GV 2 X GV 1. Nikel de aynı zamanda kanserojen içeriklidir. geniz ve boğazda yaralara neden olabilir. Nikelin alerji yapma riski çok yüksek olup astım benzeri hastalıklara da neden olabilir. zayıflık. TLV bir gün içinde solunan havadaki zararlı elementlerin izin verilen en yüksek miktarlarının ortalamasını gösterir. Ancak bu aşma miktarında çalışma saatleri de önemli olup günlük toplam çalışma saati standartların altında ise TLV aşımına izin verilmemelidir.Mangan Mangan.1 mg/m3 (çözünen bileşimler). TLV’ler elementlerin şu anda bilinen etkileri baz alınarak hesaplanmıştır. Ancak eğer konsantrasyonlar genelde TLV’lerin altında kalıyorsa bazı TLV aşma miktarlarına izin verilebilir çünkü zamana dayalı ortalama TLV yine limitler içinde kalacaktır. Krom Düşük ve yüksek alaşımlı çeliklerde kaynak yapıldığında krom da açığa çıkar. Nikel Nikel düşük ve yüksek alaşımlı çeliklerin kaynağında ortaya çıkar. Mangan solunumla ilgili bütün unsurlar için de çok zararlıdır ve zatürre riskini arttırır. Hava kirliliğine neden olan bir elementin TLV seviyesi sağlığa zararlı olsa bile hava kirliliğini TLV’lerden farklı tutmaya çalışmak her zaman kesin ve doğru sonuçlar vermez. Krom 6 aynı zamanda kanserojen içeriklidir.

İzin verilen günlük TLV aşma değerleri zamana bağlı ortalama TLV değerine göre hesaplanmaktadır. Eğer içerideki üretim hatlarında kaynak dumanlarının ortadan kaldırılması mümkün değilse odanın havalandırma sistemi hava karışımının hijyenik limitleri aşmayacağı seviyeye göre yeniden düzenlenmelidir.0 İşlem havalandırması üç büyük gruba ayrılabilir: • Kaynak alanının havalandırması • Kaynak kabininin havalandırması • Genel havalandırma sistemi Kaynak dumanını ortadan kaldırmak için üç havlandırma tipini de mümkün olduğunca çok kullanmak gerekmektedir.2 Hava Kirliliği Nasıl Önlenir İşlem Havalandırması İşlem havalandırması atölyedeki hava kirliliği için gerekli olan en önemli teknik terimlerden biridir.0 3.0 1. Daha önce de bahsedildiği gibi istenmeyen bütün etkilerin hava kirliliği şeklinde görünmesini engeller. Ancak bu her bağlantıda havalandırmanın da çalışma çevresinin gelişimi için gerekli olduğu anlamına gelmez.Aşağıdaki izin verilen aşma tablosunu hesaplarken PPM gazlar ve buhar için ve mg/m3 parçalar (toz dumanları ve sis) için kullanılır.6 0. - 0. Kaynağın sonucu olarak meydana gelen hava kirliliğine çözüm bulunmadan kaynak işlemlerinin yapılmaması gerekir. Mümkünse kirli hava kaynakçının soluyacağı seviyeye gelmeden ortadan kaldırılmalıdır ve boş havaya karıştırılmalıdır. Eşik Limit Değeri Demir oksit Krom 3 Krom 6 Mangan Nikel. Ve son olarak TLV esası = 50 PPM bu nedenle maksimum 50x1.1 TLV tablosu 30. TLV esası = 10 PPM bu nedenle maksimum 10x2= 20PPM’e izin verilebilir. Havalandırma iki gruba ayrılabilir: • Konfor havalandırma • İşlem havalandırması İşlem havalandırması sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlamak demektir.1 25.0 5. Öte yandan konfor havalandırma ise iyi bir çalışma ortamı için en iyi koşulları sağlamak için yapılan refahı arttırıcı daha düzenleme yoluna giden bir işlemdir.5= 75PPM’e izin verilebilir. İyi bir havalandırma sistemi ile her seferinde gelişme yoluna gidilmek zorunda kalınmaz ve böylece problem daha çıkmadan engellenmiş olur. zor çözünen bileşimler Nikel Çözünebilen bileşimler Nitrojen oksit Nitrojen dioksit Ozon PPM - mg/m3 3. 29 .0 0.02 1.5 0.5 0. TLV esası = 1 PPM bu nedenle 15 dakikalık periyotlar için maksimum 1x3= 3PPM’e izin verilebilir.

her zaman yapılan kaynak ya da kesme işlemlerine adapte edilebilen esnek hortum.. az ses üretimi ve kaynak işlemi üzerinde herhangi negatif etkiye sahip olmamasıdır. Eğer bu ihtiyaçlar ve sonuç arasında uyuşma yoksa duman emme ünitesi kullanılmaz ve yapılan yatırımlar boşa gider. Emme ünitesine giden esnek hortum Mevcut duman emme üniteleri çok farklı dizaynlarla sunulmaktadır ör: swivel kolu. Emme ağızı Duman emmeli maske 30 Emme ünitesi .. Bu tip havalandırma birçok değerli avantaja sahiptir çünkü bu sistem genel havalandırma sistmeinde yapılacak olan işlemleri azaltır ve genel havalandırma sistemine kıyasla daha iyi ortam havasına sahip olma şansı sunar. kullanım kolaylığı.Kaynak alanının havalandırması Kaynak alanının havalandırması kirli havanın üretildiği yerden giderilmesi için mevcut olan bir havalandırma sistemidir. Emme ünitesi Mıknatıs Emme ünitesi Esnek hortum Kaynak alanı havalandırma sistemine ihtiyaç duyulmasının nedenlerinin başında çok verimli olması.

Kaynak kabininin havalandırılması Yukarıda bahsedilen havalandırmaya ek olarak duman emme sistemleri kabinlerde de kullanılabilir. Bu tepesinde duman emme ünitesi olan bir masa da olabilir. Bu tip havalandırma sadece kabin içini havalandırır. Genel havalandırma Genel havalandırma sistemi çalışma ortamındaki genel havanın mümkün olan en iyi seviyeye gelmesini sağlamak için kullanılır. 31 .

32 .

Bu nedenle dolgu telini kaynaktan önce aseton gibi bir malzeme ile silmek iyi bir fikir olabilir. Kaynak yönü 80-90° 10-20° Dolgu telindeki her türlü kirlenme ve oksitlenme kaynak havuzunu kirletir. hidrojen çatlakları gibi kaynak hatalarına neden olabilir. Hem dolgu telindeki hem de kaynak alanındaki yağ ve nem gözenek. 33 . Bu erimeyi önler ve hala sıcak olan telin hava ile temas ederek oksitlenmesini engeller. Kaynak yönü Kaynak sırasında dolgu telini gaz nozulundan gelen gaz akışı ile aynı hizada tutmak çok önemlidir. Kaynak metodu MIG/MAG kaynağa oldukça benzer olup sol taraftan yapılan küçük dalma hareketleri ile yapılır.TIG Kaynak – Dolgu Malzemeleri – Kaynak Teknikleri Dolgu Malzemeleri Kaynak sırasında torç kaynak yönüne 80 .90º dik açıyla yaklaşıyor olmalıdır. yağlı ya da nemli dolgu telleri kullanmaması çok önemlidir. Dolgu teli baz malzemeye 10-20ºlik bir açıyla sürülüyor olmalıdır. Yağ ve kir çoğunlukla kullanılan kirli eldivenlerden gelmektedir. Kaynakçının kirli.

34 .

Aşağıdaki bölümlerde kaynakçının sebep olabileceği uç TIG kaynaklarındaki hatalardan bahsedilecektir. Her ne kadar kaynak işiyle alakası olan herkes sorumluluklarının bilincinde olsa da kaynak hataları meydana gelebilir. Bu nedenle hataların oluştuğu bölüm kaynakçının sorumlu olduğu kaynak işlemi bölümü olsa bile oluşacak hatalar için kaynakçı suçlanmamalıdır. Uç kaynağı yaparken eğer malzeme ebatı küçülmüşse. görünen ve kontrol edilemeyen hatalar da dahil olmak üzere bütün hataları kapsar. Kaynak teknisyenleri doğru kaynak metodunu belirlemek. Standart. kaynak teknisyenleri ve kaynakçı tarafından yapılmaktadır. Bu gelişmeler bölgesel olup genel kaynak kalitesine olan talebi arttırmaktadır. Böylece eskiden 8mm plaka kullanmanız gerekirken şimdi 6mm kalınlığındaki plakalarla da istediğiniz kaynak sonucunu alabilmek mümkündür. 35 . Standart bütün hataları şekillerle açıklamıştır. Mühendis imalatın genel dizaynından sorumludur. Kalite talepleri öncelikle mühendisler. DS/ISO 6520 Kaynak Hatalarının Belirtilmeleri ve Tanımları DS/ISO 6520 kaynak sırasında oluşan hataların tanımları ve belirtilmeleri için geçerli olan bir uluslararası standarttır. kaynak alanı da küçülür. kaynak prosedürlerini detaylandırmak ve iç kontrolü yapmaktan sorumludur. Hata tipleri 6 temel gruba ayrılmıştır: • Çatlaklar • Gözenekler • Enklüzyonlar • Füzyon ve nüfuziyet eksikliği • Şekilsizlik • Yukarıdaki grupların hiçbirine ait olmayan diğer hatalar Kaynağa olan talepteki artış TIG kaynağın daha çok kullanıldığı anlamına da gelmektedir. Bu yeni malzemelerin kullanımı kullanılan malzemelerin ebatlarının küçülmesini sağlamaktadır.Uç Kaynaklarında Görülen Hatalar Giriş Teknolojik gelişmeler çelik malzemelere olan taleplerin arttığını ve bu nedenle gerginlik kuvveti daha da gelişmiş yeni malzemelerin üretildiğini ve bu gelişmelerin sürekli olduğunu gösterir. Kaynakçı mevcut kaynak işini yürütür ve bu nedenle kaynağın kalitesinden sorumludur.

Sütun 3 Sütun 4 Sütun 5 Sütun 6 DS/ISO 6520 hataların büyüklükleri için herhangi bir gereksinime sahip değildir ve bu nedenle bir kaynağın değerlendirmesi için uygun değildir. Çatlaklar TIG kaynağıyla alakalı çatlaklar çok nadir görülür ancak bazen hem dikey hem yatay çatlaklar görülebilir. İşaretlemenin göstergesinin görünen değerlendirmesi DS/R 325 ile yapılmıştır.Kaynak Hataları Sütun 1 Sütun 2 Bütün hata tiplerini bir numara ile belirtir Radyografik değerlendirme ile alakalı harf Gruplarını belirtir IIW (Uluslararası Kaynak Enstitüsü) Hata belirtilmesini Danca. 100 36 . Çatlaklar kaynak metalinde ısıdan etkilenen bölgede ya da ana metalde görülebilir. İngilizce ve Fransızca’da gösterir. Açıklamayı İngilizce gösterir Açıklamayı Danca gösterir Daha fazla açıklama gerektiğinde yapılan şekilli gösterimdir. Almanca belirtmeler Ek B’dedir. Hata tipi no.

Delikler bazen bu hatanın oluşumuna bağlı olan birçok nedenden dolayı TIG kaynağında da görülür. Delikler DS/ISO 6520’ye göre delikler yanlış gaz kullanımından dolayı oluşur. Hata tipi no.TIG kaynağında en sık görülen çatlaklar bitiş kraterinde görülür ve krater çatlağı adı verilir. 104 Hata tipi no. 200 Çatlak oluşumunun nedenleri: • Slope down fonksiyonunun kullanılmaması ya da hatalı kullanımı • Çok küçük ya da fazla dikiş • Yanlış kaynak sırası • Kaynak alanının çok hızlı soğuması • Ön ısıtma ve son ısıtma uygulamalarının yapılmaması ya da yanlış yapılması Gözenek oluşumunun nedenleri: • Az ya da saf olmayan koruma gazı • Olukların ve dolgu tellerinin yanlış temizlenmesi • Koruma gazı akışının yanlış ayarlanması • Torçun yanlış eğimle kullanılması • Yanlış boyutta gaz nozulu kullanımı • Kaynak sonunda koruma gazının çok hızlı devreye girmesi • Duman emme ünitesinin yanlış yere kurulumundan dolayı oluşan hava akımı • Sızıntı yapan hortum bağlantıları • Kaynak öncesi TIG torçunun yetersiz havalandırılması 37 .

304 38 . 400 Füzyon ve nüfuziyet yetersizliklerinin oluşma nedenleri: • Çok az akım yoğunluğu • TIG torçunun yanlış eğim açısı ile tutulması • Dolgu telinin çok fazla sürülmesi • Dolgu telinin çapının çok büyük olması Hata tipi no. Hata tipi no. Hata tipi no. TIG kaynak metodunun yüksek nüfuziyet yeteneğine bağlı olarak bu hata TIG kaynakta çok sık görülmez. • Elektrotun ucu yanlış açıyla bilenmiş • Elektrotun tipi ve çapı yanlış • Çok uzun yapışma mesafesi Füzyon ve Nüfuziyet Yetersizliği Füzyon ve nüfuziyet yetersizliği kaynak metali ve ana metal ya da kaynak bölümleri arasındaki füzyon yetersiz olduğunda ortaya çıkan bir hatadır. Kaynaktaki tungstenin enklüzyonu tungstenin genleşme katsayısı çelikten farklı olduğu için çatlaklar sonucunda oluşur. Füzyon yetersizliği tabanda da meydana gelebilir.Büzüşen Delikler Büzüşen delikler de kaynak sonunda oluşur. 202 Bu hata kaynak metali çok hızlı katılaştığında oluşur. Metal Enklüzyon Tungstenin enklüzyonu TIG kaynağın en büyük problemlerinden biridir. Bu durum kaynak akımına kaynak metalinin daha yavaş katılaşmasını sağlayan slope down fonksiyonu uygulanarak giderilebilir. Tungstendeki bu enklüzyonların nedenleri: • Tungsten elektrotun ucu kaynak havuzuna ya da oluklara değmiş olabilir.

501 39 . Undercut (yanal kesik) oluşumunun nedenleri: • Çok yüksek kaynak akım yoğunluğu • Çok uzun ark • TIG torçunun yanlış eğimde tutulması • Dolgu telinin azlığı • Dolgu telinin yanlış yere sürülmesi Kaynak Malzemesinin Fazlalığı Kaynak malzemesinin fazlalığı kaynak sonucunun undercut (yanal kesik) gibi bir görüntüye sahip olmasına neden olur. 502 Undercut (yanal kesik) Undercut (yanal kesik) kaynak metali ve ana metal arasında hem önde hem arkada oluşabilir. Kaynak malzemesi fazlalığı genelde dolgu telinin fazla olmasından dolayı oluşur. Hata tipi no. Hata tipi no. TIG kaynak metodunun yüksek nüfuziyet yeteneğine bağlı olarak bu hata TIG kaynakta çok sık görülmez.Kaynak kökünde füzyon yetersizliği Bu hata kaynak kökündeki nüfuziyet tamamlanmazsa ortaya çıkar. Dahası kaynak malzemesi fazlalığı gereksiz kaynak masraflarına da neden olur. 402 Kaynak kökündeki füzyon yetersizliği oluşumunun nedenleri: • Kaynak hazırlıklarının yanlış adaptasyonu • Çok büyük “kök burnu” (V-hazırlığının ucunun bileme yoluyla yeterince körleştirilmemesi) • Çok küçük kaynak akım yoğunluğu • TIG torçunun yanlış eğim açısı ile tutulması • Çol büyük tel çapları Hata tipi no.

Aşırı Nüfuziyet Aşırı nüfuziyet kaynak metalinin kaynak metali ve ana metal arasında bir yerden fışkırması ve o bölgenin zayıflaması sonucunda oluşur. Hata tipi no. Eksik doldurulmuş hazırlığın oluşma nedenleri: • Dolgu telinin yetersiz kalması • Dolgu telinin yanlış sürülmesi • Çok sıcak kaynak Kökün Bükülmesi Kaynak metali sertleşirken kökteki uç kaynaklarında büzülmelerden dolayı dar oluk oluşmasıdır. 511 40 . 515 Kök bükülmesinin oluşumunun nedenleri: • Dolgu telinin yetersiz sürülmesi • Orta ve bitiş kaynaklarında çok sıcak kaynak Hata tipi no. Hata tipi no. 504 Aşırı kök nüfuziyetinin oluşma nedenleri: • Çok yüksek kaynak akımı • Çok büyük “kök burnu” (V-hazırlığının ucunun bileme yoluyla yeterince körleştirilmemesi) • Dolgu telinin yanlış sürülmesi • Orta ve bitiş noktalarında çok sıcak kaynak Eksik Doldurulmuş Hazırlık Hazırlıkların eksik doldurulması kaynak metalinin depozite oranının yetersiz olmasına ve böylece kaynak metalinde kanal oluşumuna neden olur.

molibden. Cr C Ti Nb N Mo Ta Krom Karbon Titanyum Niobyum Nitrojen Molibden Tantal Krom alaşımlılar Paslanmaz çelikler Krom-Nikel alaşımlılar 41 .nikel alaşımlarında martensit olanlar yüksek karbon yoğunluğuna bağlı olarak sertleştirilebilirler. titanyum. niobyum. farklı alaşım elementleri ile alaşımlanarak paslanmayı önleyecek hale getirilen bütün çeliklerin genel adıdır. krom. İlerleyen bölümde alaşım elementlerinin kimyasal isimleri belirtilmiştir.Metalurji – Paslanmaz Çelikler Paslanmaz Çelik Tipleri Genelde Paslnamaz çelik. mangan. Ancak gördüğünüz gibi prensipte iki grup vardır: • Krom alaşımlı tipler • Krom-nikel alaşımlı tipler Krom. Paslanmaz çelikler demir. Aşağıda kimyasal sembolleri ve isimleri bulabilirsiniz. Diğer tipler ısı-uygulamaları ile sertleştiremezler. Paslanmaz çelikler üç ana gruba ayrılır ve bununla birlikte aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere başka küçük gruplar da oluşabilir. nikel. “Paslanmaz çelik” isminin yanlış olduğu düşünülebilir çünkü kromun da pasa karşı direnişli olmak için başka elementlerle alaşımlanmış haline de “paslanmaz çelik” denir. Gruplandırma kristal yapıya bağlı olarak yapılır. Ancak paslanmaya karşı dirençli çelikler de farklı maddelerle olan etkileşim nedeniyle paslanabilirler. karbon ve diğer elementlerin alaşımlarıdır.

Bu nedenle bu çelikler makina çelikleridir. çeliklerin ön ısıtma yapmadan kaynaklanamayacağı anlamına gelir. Bu çelikler yumuşatılabilir dolayısıyla kesimle de çalışmaya hazır hale getirilebilirler. Cr içeriği 13 .0% karbon içeriğine sahiptir.18% arasında değişir.Krom alaşımlı Çelikler Martensit Paslanmaz Çelikler Bu çelik grubu 0. Bu. Bu çelikler maryaslanan ve hava ile sertleşebilen cinstendir. Bu çelikler pasa maruz kalan makinalarda kullanılabilir: • Valf şaftı • Pompa şaftı • Bıçaklar Makina çelikleri makina bileşenleri olarak kullanılan çelik tipleridir: • Dingil • Vites makaraları • Valfler Normalde bu çeliklerin kaynaklanabilmesi çok olası değildir ve bu nedenle bu çelikler başka yollarla birleştirilir. Isı şartlarına karşı dikkat çeken bir kuvvete ve gelişmiş paslanma karşıtı özelliklere sahiptir. 42 .1-1.

Genelde.25%’nin altına kadar tolere edilebilir. 43 .Yumuşatma Yüksek miktarda sementit ya da karbür içeren çeliklerin soğuk deformasyonla kaynaklanması ve karbürün plaka şekilli formu yüzünden kesimi zordur. Sertlik azalır ve yumuşaklık/eğilebilirlik artar. Cr’nin içeriği 12-30% arasında olabilir. ısı uygulamaları çelik milinde meydana gelir. Yumuşatma karbür plakalarının top gibi oluşumlara dönüşmesidir. C’nin yüzdesi 0. Diğer sayfadaki resimleri inceleyiniz.05%’yi geçmemelidir. Yumuşatılmış malzemedeki büyük ve sert toplar daha yumuşak ferrit bazlı malzemelere dönüşür. Eğer Cr içeriği 13% ise C’nin yüzdesi 0. Eğer Cr yüzdesi 27% ise. Demir Bazlı Cr-alaşımlı Paslanmaz Çelikler Bu çelikler eğer C’nin ve Cr’nin yüzdeleri aynı ise her sıcaklıkta demir bazlıdırlar. Çelik A1 sıcaklığından daha aşağı bir sıcaklıkta yumuşatılır.

44 .

Demir bazlı çelikler ostenit çeliklerden daha zor kaynaklanır ve ısıdan etkilenen bölgede taneli yapısından dolayı çatlak oluşumlarına neden olabilir. Bununla ilgili daha detaylı bilgi için Schaffler diaygramına bakınız) 20%’den fazla Cr ihtiva eden ferritik krom çelikleri 550’den 800ºC’ye uzun süreli ısıtma sigma fazının 45 Ostenitik çeliklerde karbonun yüzdesinin çok düşük olması gerekmektedir çünkü krom çok yüksek miktarda karbür oluşturur ve krom-karbür oluşumu paslanmaz çeliklerde olmaması istenen elementtir. Büyük miktarda nikelle birlikte 5% Mo eklendiğinde malzemenin paslanmaya karşı olan direncinde fark edilir bir artış elde edilmiştir. Çelikleri Ti ve Nb ile stabilize etmek demir bazlı çeliklerdeki taneler arası paslanmayı azaltır. Ostenitik Paslanmaz Çelikler İlk üretilen paslanmaz çelikler aşağıdaki özelliklere sahipti: C0.003% (C) ve nitrojen (N) ihitva eden ELI-çelik kullanmaktır (ancak krom içeriği çok yüksek olmalıdır çünkü C ve N ostenik etki gösterir. Bu çelikler deformasyon şekillendirilmesi için ve diğer uygulamalar için kullanılabilir.15% karbon ile alaşımlanmışlardır. Krom-Nikel Alaşımlı Paslanmaz Çelikler Ferritik-Ostenitik Paslanmaz Çelikler Bu çelikler 18-26% krom. 5-6% nikel ve 0. Bu çelikler martensit olarak sertleştirilemez ancak soğuk deformasyonla kuvvetleri arttırılabilir.03-0.12% Cr18% Ni8% Bu çelik 18/8 çelik olarak aadlandırılır ve bu tip geliştirilerek günümüzde kullanılan paslanmaz çelik tipleri haline gelmiştir. . Bu hata ısı uygulamaları ile düzeltilemez çünkü ısı uygulaması ile bulunacak bir çözüm tane oluşumunu arttırır ve hızlı donmanın yerine füzyon için iyi şartlar geliştiği için yeni karbür çökelmeleri meydana gelir. Bu faz 800ºC’ye kadar ısıtılarak çözülebilir çünkü hızlı donma meydana gelecektir vu bu fazın yeniden oluşmasını engelleyecektir. Sadece ferritik olan çeliklerden daha kolay kaynaklanabilirler ve paslanmaya karşı olan dirençleri aşağı yukarı çeliklerin 18/8’idir. Bu çelikler döküm özelliklerine göre bazen valf ve benzeri ürünlerin paslanmaz dökümlerinde de kullanılabilir. Az miktarda vanadyum (V) ve molibden (Mo) kaba tanelere karşı koyar. Eğer ısı uygulamaları 700 . Bazı tiplerde kaynak sırasında martensit oluşumu olabilir. Bu fazda malzeme daha kırılgan olur çünkü gerginlik kuvveti arttıkça malzemenin yumuşaklığı azalmaktadır. Bu çelik yüksek sıcaklıklarda delta-ferrit oluşumuna neden olan belirli çelikler haricinde her sıcaklıkta ostenitik yani monofaz çeliktir. Bu çeliklerde krom-karbür çökelmesinin bir sonucu olarak taneler arası paslanma görülebilir. Bu çelikler ferritik çeliklere kıyasla daha iyi etki kuvvetine sahiptir ancak soğukta kırılgan olabilirler. Karbür çökelmesi 900-1000ºC sıcaklıkta görülür. oluşumundan dolayı kırılganlığa neden olur.800ºC’de meydana gelirse. Tanelerarası paslanmayı önlemenin yollarından biri de çok düşük karbon 0. Kaba tanelerin oluşumu ısı uygulaması ile çözülemez çünkü çelik yüksek sıcaklıklarda demir özelliği gösterir. kristallerdeki kalan kromların konsantrasyonlarında dengelenme olabilir.

5 1. Karbon titanyum ve niyobyumla birleşecek ve böylece krom-karbür oluşumunu engelleyecektir. 46 . (Paslanma tipleri bölümüne bakınız) Krom karbürleri oluşturmak için karbon içeriğinin çok yüksek olması gerekmektedir.5 Cu Bu ısı uygulaması 1000-1100ºC arasında yapılır çünkü krom karbürler bu sıcaklıkta çözünürler ve krom içeriği gama kristallerinin içine yeniden dağılır. ve 2. Eğer karbon yüzdesi yeteri kadar yüksekse 450-800ºC arasındaki sıcaklık artışına bağlı olarak HAZ’deki krom karbürlerin çökelmesi söz konusu olabilir.03% karbon içeren ELC çelikler • 0.ağırlık % Cr 18 18 18 18 20 Ni 8 10 12 14 25 Mo 1. Çok büyük imalatlarda – böyle bir ısı uygulaması mümkün değilken – grup 3’ten çok düşük karbon oranına sahip böylece karbür oluşumu yaratmayan ELC çelik seçilmelidir. Bu daha önce 1. Bu koşullar gerilim ve bozulmalara karşı daha çok eğilim olduğu anlamına gelir.5 2.7 3. Ostenitik Çeliklerin Kaynaklanabilirliği Ostenitik çelikler ısıdan etkilenen bölgede martensit oluşturmaksızın çok kolay kaynaklanabilir. Ostenitik çeliklerde Cr-Ni-Mo içeriğinin örnekleri 400ºC’nin altına kadar yapılan soğutma yeniden karbür oluşumunu engellemek için çok hızlı yapılmalıdır.Karbon içeriğini düşük bir seviyeye indirmek hem maliyetli hem de zor bir iştir ve bu nedenle karbürün oluşmasını sağlayan ve krom-karbür oluşumunu engelleyen Ti ve Nb ile alaşımlandırılır.10% karbon içeren çelikler • 0. Ostenitik yapıyı koruyabilmek için Mo’nun içeriği arttıkça Ni içeriği de arttırılmalıdır. Alaşım kompozisyonlarına göre ostenitik çelikler özellikle karbon yüzdelerine göre 4 gruba ayrılır: • 0. gruplarda belirtilen durumdur ve bu nedenle bu çelikler kaynak işleminden sonra ostenit taneciklerinde yine krom oluşumu sağlayabilmek için ısı uygulamasından geçirilmelidir. Ostenitik çelikler çok yüksek sıcaklıklarda bile tanecik oluşumu yapmaz.06% karbon içeren çelikler • 0. Çökelme genelde ostenit taneciklerinin birleşme yerlerinde meydana gelir ve gama kristallerinin krom-karbürlere çok yakın olduğu ve de kromlaştığı ve paslanmaya karşı olan dirençlerini kaybettiği anlamına gelir. Ancak ostenitik çeliklerin normal çeliklere göre 40% daha düşük termal iletkenliğe sahip olduklarını dikkate almak gerekir.06% karbon içeren Ti veya Ni ile alaşımlanmış sabitleme çelikleri Termal genleşme katsayısı normal çelikten 50% daha fazladır.4 4. Mo ile alaşımlamak paslanmaya karşı olan direnci kloritlere karşı arttıracak ve asitleri azaltacaktır. Analiz .

kromdan daha çok karbon çekim gücüne sahip Ti. 47 . Aynı zamanda bu çelikler daha yüksek sıcaklıklarda yapılan uygulamalar için de uygundurlar. Çelik. çoğunlukla Nb içeriğinin bir kısmını da kaplar. Ti. Aynı zamanda 400ºC’nin üstündeki sıcaklıklarda tanelerarası paslanmaya karşı daha sabittirler. Ti birçok ekonomik avantaja sahiptir ancak Nb’den daha az aktiftir. Ta içeriği. Sabitleştiricilerin miktarı içerdikleri C miktarına bağlıdır. Sabitleştirilmiş çelikler birkaç saat tavlanır ve soğutulursa krom karbür oluşumu yapmaz. Ti’nin sahip olduğu dezavantaj ise cilalama ile bile tamamen yumuşak ve parlak bir yüzey görüntüsü elde edilememektir. Sabitleştirilmiş çelikler yüksek basınç ve sıcaklıklardaki üretimlerde kullanılmaya uygundur çünkü bu malzemeler yüksek sıcaklıkta sabit olmayan çeliklere göre daha iyi ve yüksek gerginlik kuvvetine sahiptirler. Ti içeriği C içeriğinin 10 katı. veya Nb gibi sabitleştiricilerle alaşımlarken sabit karbürler istenmeyen krom karbür oluşumunu engellerler. C içeriğinin 20 katı olmalıdır.1%’den az karbon ihtiva eden çelikler kaynaklanabilen paslanmaz çelikler olarak adlandırılırlar. Yukarıda bahsedilen ısı uygulamasının zorlularına bağlı olarak grup 4’teki 0. Ta. Ti oksitlendiği ve TiO oluşumuna neden olduğu için genelde dolgu malzemesi olarak kullanılmaz. Ni.Sabitleştirilmiş Çeliğin Kaynağı Sabitleştirilmiş çelikler (grup 4 sayfa 45) kaynak sonrasındaki ısı uygulaması olmadan da kaynaklanabilirler. Normal üretilen plakalar ve profiller karbonun titanyum karbür gibi davranmasına neden olur ve bu nedenle bu çelikler tanelerarası paslanmaya karşı oldukça dirençlidirler. Cr ya da Ta ile alaşımlanabilir. Bu elementler karbonu tüketir ve krom karbür oluşumunu engeller.

Çelik raflarla paslanmazların doğrudan temasını önlemek için raflar ahşap ya da plastikle kaplanmalıdır. paslanmaz malzemeler diğer çeliklerden ayrı bir yerde tutulmalıdır. Bu yolla paslanma direnci malzemeye diğer madde özellikleri ile birlikte entegre olur ve bu nedenle paslanma direnci malzemelerin nasıl uygulandığına da bağlıdır. Bu nedenle malzemeyi maliyet artışına neden olan çizilmelere karşı iyi korumak ve saklamak gerekir. pul ya da benzer kirletici ögelerden temizlendiğinde en optimum seviyeye ulaşır. Paslanmaz malzemeler için paslanma rezistansı yüzey metalik olarak temiz olduğunda yani leke. Paslanmaz malzemeleri en iyi şekilde korumak için yapılması gereken ilk şey yeni bir işe başlandığında çalışma alanının üzerine bir parça kağıt ya da folyo yapıştırmaktır. 47 . Paslanmaz malzemelere sonradan yapılan uygulamalar oldukça maliyetlidir. Paslanmaz çeliklerle yapılacak işlemlerde kullanılacak olan bütün gereçler temiz ve cilalı olmalıdır: Örsler Düz plakalar Düz köşeler Çekiçler Paslanmaz malzemelerin normal çeliklerde kopan parçalar ya da çıkan tozdan etkilenmemesi için hem paslanmaz çelik hem de normal çelikler aynı anda ve aynı yerde kullanılmamalıdır.Paslanmaz Malzemelerin Saklanması Paslanmaya karşı direnç Paslanmaya karşı olan direnç yüzeydeki ince bir metalik oksit tabakası tarafından sağlanır ve bu tabakanın korunması direncin sürekliliğini sağlar. Dahası.

Dahası bağlantı elemanları aynı ürünün farklı parçaları üretilirken aynı tip üretim sağlar. Bağlantı elemanları kullanmanın pılar da çözücülerle kaldırılmalıdır. Büyük plaka imalatlarında kaynakçı plakanın üzerinde yürümek ve kaynak kablolarını bu plakalar üzerinde sürüklemek zorunda kalırlar. Dolgu malzemesi kaynak başlamadan önce tamamen kuru olmalıdır. torçlar. Eğer gerekiyorsa dolgu malzemesi bir bez yardımıyla çözücü ile temizlenebilir. doğrultucular vb temiz olmalıdır. Paslanmaz çelikle kaynak yapılırken bağlantı elemanlarından elde edilen ekstra soğutma etkisi ayrı bir avantaj olarak kabul edilebilir. Özellikle seri üretimlerde bağlantı elemanlarına hem para hem de dikkat sarf etmek gerekir. çelik yünü ile cilalanabilir ya da kostik sodaya ve suya batırılabilir. Öncelikle kaynak daha kaliteli bir görüntüye sahip olur ve kaynak maliyetleri azaltılır. Boyalı yeri temiz tutmak kaba yerden daha kolaydır. Kaynaktan önce kaynak alanı. Paslanmaz çelikler dinamik yüke maruz kalırlarsa undercut (yanal kesik) oluşumu da ortaya çıkabilir. Kaynak Masası ve Bağlantı Elemanları Deformasyonları önlemek ve bitmiş ürünün doğru şekle sahip olduğundan emin olmak için ayrı parçaları kaynak masasına kelepçelemek ya da belki onlara punta kaynağı yapmak gerekebilir. 48 . kaynak başlıkları. eldivenler. kaynak ısısıavantajları yeterli miktarda özetlenemeyebilir. Bu nedenle kaynak alanının her iki tarafında da boş alanlar bırakılmalıdır.Temizleme En küçük kirler bile gözenek oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle paslanmaz çelik yüzeylerinin kaynak yapılırken tamamen temiz olması gerekir. Yağ. Bütün kir ve toz yok Seri üretimler için ayarlanabilir kelepçeleri kullanmak edilmeli ve yüzeyde mevcut olan yağ ve benzeri yadaha yararlıdır. altı ve üstü paslanmaz çelik teli fırçası ile fırçalanmalıdır. Kaynak sırasında kaynak alanına zarar vermemeleri için kablolar. Bu malzemenin yüzeyinde hep mevcut olan oksit tabakasını kaldırmak için yapılmalıdır. TIG kaynağı yaparken kaynak başlamadan önce dolgu malzemesinin de temiz olduğundan emin olunmalıdır. nın etkisi altında sıvılaşır ve kaynak oluklarının içine nüfuz edebilir. Bu nedenle kaynakçının yerden plaka üzerine toz ve kir taşımaması için yerlerin de temiz olması gerekir.

Cr Ni ile birlikte ısı direncini arttırır. Kalan % Elementlerin alaşımlandığı baz malzemesidir. Ni gerginlik kuvvetini nikel yüzdesi başına 40 N/mm2 arttırır. Mo güçlü bir karbür oluşturucusudur ve hızlı (HS çelikler) ve ısı uygulanmış çeliklerde sıcaklık rezistansını arttırdığı için kullanılır.5 0. Karbon Molibden 0. Krom (Cr) Cr gerginlik kuvvetini krom yüzdesi başına 80N/mm2 arttırır. 12%’den fazla Cr içeren çelikler suya ve belirli asitlere karşı paslanma rezistansı oluşturur. Çoğu alaşım 70 . Eğer çelik aynı zamanda Cr ile de alaşımlandıysa istenilen ostenitik özellikleri 8%Ni ve 18% Cr ile elde edilir.02-1 1-4. Kaynak özelliklerini geliştirir. En az 13% Cr Çeliğe yüksek yumuşaklık ve ısı direnci sağlar. Manyetik olmayan ostenitik çelikler 25%’den fazla nikelle alaşımlandığında paslanma direnci üretirler. Dayanıklılığı azaltır.(18/8 krom-nikel çelik). Nikel (Ni) Ni hem yumuşak hem kuvvetlidir ancak çok pahalı olmasından dolayı belli bir miktara kadar kullanılır.75% ya da daha fazla demir içerir çünkü demirin metalurjik özellikleri çok öenmlidir. Ni kritik soğutma hızını azaltır. Oyuklanma “Paslanma tiplerinde” daha sonra açıklanacaktır. Oksitlendiğinde Cr paslanmaya karşı direnci olan sıkı bir oksit tabakası oluşturur ve çeliklerin bütün sıcaklıklarda feritik olamsına neden olabilir. Alaşım Elementi Krom Nikel % 13-2530 0-25 Etki Çeliği paslanmaya karşı direnç li hale getirir.Alaşım elementlerinin etkisi Giriş Paslanmaz çelik karakteristik özelliklerini farklı elementlerin çelikle alaşımlanmasından elde edilir. Molibden (Mo) Mo çeliği kuvvet. Kaynak için istenmez Asit direnci sağlar Sabitleştiricidir. Karbür oluşumuna gösterdiği meyile bağlı olarak Cr sertliği arttırır.5 Titanyum Niobyum Demir Sabitleştiricidir. yumuşaklık ve ısı rezistansı özelliklerini arttırır. 49 .5 0. Önemli alaşım elementleri ve etkileri tablosudur Paslanmaz çeliklerdeki Mo aşağıdakilere karşı paslanma direnci oluşturur: • Sülfürik asit • Fosforik asit • Formik asit • Çeşitli sıcak organik asitler Mo klorlu solüsyonların neden olduğu oyuk paslanmasına da karşı koyar.

Ancak bu iyi özellikler yüksek sıcaklıklarda Ti çok güçlü reaksiyon gösterdiği ve inert gazlar haricinde bütün gazlarla kimyasal bileşimler oluşturduğu için kaybolur. 800ºC’de saf nitrojen ile yanarak titanyum nitrit oluşturur. Mn. Krom-nikel alaşımları İki fazlı sistemli demir-kromda gama alanı bağlanmıştır ve yaklaşık 12. demir-nikel. Al.Cr. Ti. Nb. C. demir-krom 50 . Mo. Belirli nikel ihtivalarında yapı saf ostenitik olur (kübik yüzey merkezli) Ti genellikle deoksidasyon ve karbonla birleşerek titanyum karbür ya da nitrojenle birleşerek zararlı gaz olan titanyum nitridi oluşturan bazı belirli çelikler için denitrasyon unsuru olarak kullanılır. Belirli özelliklere sahip olabilmek için paslanmaz çeliklerin alaşımında kullanılan elementler iki ana gruba ayrılabilir: • Ferrit oluşturan elementler . Niyobyum (Nb) Nb güçlü bir karbür oluşturucusudur ve ostenitik krom-nikel çeliklerinde karbürün diğer elementlerle çökelmeye neden olmasını engeller.Titanyum (Ti) Saf Ti kullanmanın avantajı paslanma rezistansının neredeyse paslanmaz çeliğinki kadar iyi olması ve kuvvetinin ağırlığına göre iyi olmasıdır. Mesela. Co ve N İki faz sistemi.Ni. Nikelin miktarı arttırıldığında iki fazlı sistemdeki gamma bölgesindeki demir-nikel de artar. Si. W ve V • Ostenit oluşturan elementler .5% kromdan sadece ferrit kalacaktır füzyon sıcaklığından oda sıcaklığına geçildiğinde.

Uygun arka gaz gereçleri gaz tüketiminin azalmasını ve gaz kalitesinin artmasını sağlayabilir. Koruma gazı ile kaynak yaparken oksit oluşumu gaz dağıtıcı ya da hemen torçtan sonra gelen parça ile engellenebilir. bazen az miktarda hidrojen ile karıştırılarak. Bu nedenle alttaki malzeme krom yönünden çok fakir ve paslanma direnci az hale gelir. Yüksek ısılı oksit tabakası. Dağıtıcı/parça akan argon ya da nitrojen karışımı kaynak dikişini soğuturken kaynak sırasında ısınan kaynak dikişini korur. Formier gaz ile yapılan koruma genelde daha ucuz ve birçok durumda daha iyi bir seçimdir. Normal oksit tabakası Bir boru parçasında gaz akışı görüntüsü Kaynak metali Paslanmaz metal Boru parçasında koruma gazının akışı Krom oksitler ortadan kaldırılmalı ya da oluşumlarının engellenmesi için ölçülmelidirler.Paslanmaz Çelik – Kaynak – Isıdan Etkilenen Alan (HAZ) Genelde Kaynak işleminin ya da paslanmaz çeliğin başka bir yöntemle ısıtılmasının bir sonucu olan sertleşme pasif malzeme yüzeyine hasar verir ve paslanma direncini ciddi oranda düşürür. Koruma gazının bloke edilmesi ve sağlanması Manuel TIG kaynağında koruma gazı olarak kullanılan gaz genelde argondur. Kırılgan ve sızdıran tabaka. Çeliğe zararlı olan sertleşmeyi önlemek için sıcaklık 200ºC’nin altına düşene kadar gaz akışına sahip olmak gereklidir. Gaz TIG torçuna bağlanır ve tungsten elektrotu korur ve havadaki oksijeni kaynak havuzundan uzaklaştırmak için havuzun üzerinden akar. Bu sertleşme krom yönünden zengin yüksek ısılı oksitlerin çok kırılgan ve sızdıran bir tabaka oluşturmasının sonucu olarak ortaya çıkar. Kaynağın arkası korunmadan bu şekilde devam eder. kaynağın arkasını korumak için kullanılır. Arka gaz gerecinin montajı 51 . Argon.

Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı için Kılavuz Paslanmaz çeliklerin kaynağı ile ilgili yazılı belirli kurallar olmamasına rağmen aşağıdaki maddeler sizler için kılavuz görecektir: Isıdan Etkilenen Alan (HAZ) Kaynak dikişinin çevresindeki HAZ alanları erimez ve çok sert ısıya maruz kalırlar ve bu çeliğin mikro-yapısının bozulmasına neden olur. kaynak alanının ebatına ve kaynak işlemi ile oluşan ısı girişine ve soğutma metoduna bağlıdır. Kaynak Kalitesi • Kaynak kalitesi standartlarla örtüşmelidir. bakır sırtlama ya da kelepçelerden kaynaklanan kirler • Undercut (yanal kesik) da dahil olmak üzere bütün çalışma parçası uygun bir temizleyici ile temizlenmelidir. • Kaynağın arkası uygun bir kaynak arkası gazı ya da uygun sırtlama malzemesi ile korunmalıdır yoksa yüzeyde undercut (yanal kesik) oluşumu meydana gelir. Temizleme • Yüzey metalik olarak temiz olmalı. Soğutma hızı da önemlidir ve malzemenin kalınlığına. • Kaynak metodu ve kaynak ekipmanı uygun olmalıdır böylece kaynak alanı homojen olacak. ısı çatlakları ve kaynak hataları oluşmayacaktır. Kaynak metali Isıdan etkilenen alan (HAZ) 52 . kaynak ve bileme çapağı ya da tutkal kalıntıları olmamalı • Taşıma ya da yapılan uygulamaların sebep olduğu izler ortadan kaldırılmalı ör. Bu değişimlerin nedeni malzemenin oluşumuna ve HAZ’nin ısınma hızına bağlıdır. bükülme. 1 2 3 4 5 6 Kaynak metali Tamamlanmamış Fazla ısınmış Normalleştirilmiş Eksik transformasyon Ana malzeme Kaynak metalindeki ısı Önlemler • Metalurjik ve paslanma ile alakalı komplikasyonların önlenmesi için dolgu malzemesi seçimi çok önemlidir. Ör: tam nüfuziyet • Kaynak beceri ile yapılmalı ve düzgün ve sabit bir dikişe sahip olmalıdır. rengi solmuş olmamalı. • Kaynak görünen kaynak hatalarına sahip olmamalı ve koruma gazı eksikliğinden dolayı renk solması meydana gelmemelidir. • Kaynak metali ve ana metal arasındaki geçiş bölgesi ve yüzey pürüzsüz ve düzgün olmalıdır.

Tanecik oluşumundan kaynaklanan kırılganlık ısı uygulamaları ile yok edilemez. Ferrit-Ostenitik Paslanmaz Çelikler Bu çelik tipi yukarıda bahsedilen iki tipe göre daha kolay kaynaklanabilir. Termal gerginlikle birleşme ile ilgili olarak martensitik alanlarda çok çabuk çatlak oluştuğu anlamına gelir.10 – 0. Bu tanecik oluşumu tanecik sınırlarında kırılganlık çökeltilerine neden olabilir ve bu durum tanelerarası paslanmaya bile neden olabilir. Eğer çelik bütün sıcaklık aralıklarında ostenitik ise ve soğutma esnasında sertleşmemişse şekilde de görülebileceği gibi kaynaktan sonraki soğutma tanecik sınırlarındaki karbür oluşumu. Ferritik Paslanmaz Çeliklerle Kaynak Ferritik çelikler kaynaklandığında sertleşmezler ve bu nedenle kaynaklanmaları daha kolaydır. Bu durum genelde termal gerginliği azaltmak için kullanılır. HAZ’lerde çökelme ya da tanecik oluşumu meydana gelmez Ostenitik Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Bu çelik tipi eğer normal prosedürler uygulanırsa ve kaynakçı da biraz yetenekli ise herhangi bir kaynak problemine yol açmaz. Aynı şartlar kaynağın HAZ alanı için de geçerlidir bu nedenle martensit oluşturulmuştur. Kaynak sırasında HAZ alanlarında meydana gelen 900-1000ºC ’ye kadar ısınmak bu alanların kırılganlaşmasına ve tanecik oluşumuna neden olur. 53 . Bu araştırma henüz tamamlanmadığından diğer çelik üreticilerinden de bilgi alınmalı ve diğer çelik normları da incelenmelidir. Alaşım içeriği % Martensitik Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Martensitik paslanmaz çelikler bütün paslanmaz çeliklerin içinde en alaşımsız olanlardır. Martensitik paslanmaz çelikler genelde kaynak için diğerlerine nazaran daha az uygundur.Bununla alakalı miktar değişiklikleri de çok yüksek gerginliğe neden olur. Dahası karbon ihtivası çok yüksek olduğunda ostenit oluşumu tamamlanmaz ve yavaş transformasyondan dolayı ostenit çökeltisi oluşur. Karbon ihtivası 0. (ma104-02).1050 °C den soğutulmuş 400-800 °C de tavlanmış Eğer kaynaktan sonra yumuşaklıkta bir gelişme ya da sertliğin azalması isteniyorsa çelik mutlaka ısı uygulamalarına maruz bırakılmalıdır. 800ºC’den daha yüksek bir sıcaklıktan soğutulduğunda hava soğutma ile setleştirilebilir. Yukarıdaki risk ısı uygulamaları ile azaltılabilir ve aynı zamanda tanecik sınırlarındaki çökelmeden gelen kırılganlık da ortadan kalkabilir. Karbon içeriği miktarı arttıkça bu problem daha da önemli hale gelir. tanelerarası paslanma azalacaktır. Pratikte çok zor bir uygulama olan ısı uygulaması ile devam eden bir soğuk çalışma sadece onu ortadan kaldırabilir. Kaynak için minimum 200oC ön ısıtma sıcaklığı kullanılır.15%’den fazla olan çeliklerle kaynaktan kaçınılmalıdır. Genel olarak İsveç çelik kaliteleri baz alınarak hazırlanan analizler sayfa 54’teki tabloda gösterilmiştir.

54 .

Başlama noktaları. Mevcut olan birçok tungsten elektrot çeşidi vardır. Arka taraftan kaynak yapılıyor olsa bile temiz ve gözenek ve kraterden yoksun pürüzsüz bir kaynak sonucu ortaya çıkartır. Kaynak Alanı ve Dolgu Malzemesi Sonradan tekrar kaynak yapmanın mümkün olmadığı sırtlarda pürüzsüz kaynak isteniyorsa kaynak alanının dikkatli olarak hazırlanması ve sırt bölgesinin oksidasyona karşı korunması çok önemlidir. V kaynaklarında sadece taban kaynakları birlikte ilerleyebilir. Bu durumda uç kaynağının yapılabilmesi için köşelerin birbirlerinin üzerine yerleştirilmesi gerekir. Bu tungsteni tutuşturmak daha kolaydır ve daha temiz bir kaynak sonucu ortaya çıkarır. kaynak ve elektrot 200ºC’nin altına soğuyana kadar argon ile korunmalıdırlar. Elektrot tutuşmayı sağlamak için bir noktaya yerleştirilmiştir. Kaynak torçu sadece etraftaki hava ile ya da torçun içinden akan su ile soğutulur. Dahası bütün hortum bağlantıları ve benzeri parçalar sıkı ve kuru olmalıdır. Su ve koruma gazı gözenek oluşumunu engellemek için birbirlerinden ayrı tutulmalıdırlar. Kök geçişlerinde bile nitrojen emilimi çok küçüktür ve analiz değerlerinin difüzyonları arasında kalır. 55 . Kaynak boşluğu genelde tel çapından daha küçük olur. Sonuç olarak. V boşluğunu doldurabilmek için dolgu malzemesi kullanılmalıdır. diğer bir deyişle krater gözenekleri ve çatlaklar engellenebilecektir. Eğer kaynak üçten fazla geçişe ihtiyaç duyuyorsa örtülü elektrotla yapılan MMA ya da MIG kaynağı dolgu işlemi için kullanılabilir. Eğer kaynak metali ya da oksitlerle kirlendiyse daha çabuk eriyebilir. Kaynak DC’de elektrotun negatif kutbunda yapılır. Ancak nitrojen-hidrojen karışımı kullanmak daha ucuz bir yol olabilir ve gözeneksiz oksitsiz bir kaynak sonucu sunabilir. Arkın tutuşması konusu daha sonra “TIG kaynak. Kaynak boşlukları hep aynı olmalıdır ancak yetenekli bir kaynakçı ayakpedalı sayesinde küçük farklılıkların olduğu boşlukları da son derece iyi bir şekilde kaynaklayabilir. tamamen ostenitik baz malzemesi kullanımında çatlak oluşma riski daha fazladır ve ferrit ihtivasını 5-10% ’den fazla azaltmak mümkün değildir. TIG kaynağın başka bir versiyonu da palslı ark. ile kaynak yapmaktır. Bu konu daha sonra “TIG kaynak – Tungsten Elektrotlar” bölümünde detaylandırılacaktır. Koruma gazında en sık rastlanan kirlilik ise nemdir. Bu genelde üreticide sağlanmalıdır ancak eğer silindirler açık valflerle gönderiliyorsa üreticinin dikkatinden kaçmış demektir. TIG kaynak genelde ince malzemelerin kaynağı için kullanılır. daha sonra akım daha düşük bir değere iner ve kaynak havuzu neredeyse katılaşır.Paslanmaz Çelikle TIG Kaynağı TIG kaynağı ince paslanmaz çeliklerin kaynağı için ekonomik açıdan oldukça avantajlıdır. En çok kullanılan cinsi kaynak metaline erimeye az meyilli olan toryum ile alaşımlanmış olan tungstendir. Çalışma parçası da kuru ve temiz olmalıdır. HF tutuşma kullanıldığında ark çalışma parçasına değmeden tutuştuğu için kirlilik engellenir. En yüksek akım palsı kaynak dikişinde nüfuziyet sağlar. kaynak kötü olur ve tungsten kaynak havuzuna transfer edilir. genellikle argon. Çiy noktası -50ºC’nin altında olmalıdır. elektrotu ve kaynak havuzunu korur. Köşe uçlarda dolgu malzemesi dışarıda bırakılabilir çünkü yüzeyin batması da kısıtlanmıştır.Ark Tutuşması” bölümünde detaylandırılacaktır. Akım kademeli olarak azaltıldığında kaynak havuzu daha küçülecek ve böylece daha derin krater Kaynak dolgu malzemesi olmadan da yapılabilir. Ancak. arkı. Sırt kaynağı Argon (Ar) ya da helyum (He) ile korunabilir. Dolgu malzemesi malzeme tedarikçisi ile birlikte seçilmelidir. Elektrot erimeyen tungstenden yapılmıştır. akımın palslı olarak gelmesi. Bunu başka bir akım artışı izler. Dolgu teli kaynak alanının doldurulması için kullanılır. bitiş kraterleri ve undercut (yanal kesik)’lar hata olarak ortaya çıkarlar. Bitiş krateri akımın kademeli olarak azaltılması ile engellenebilir. Bir koruma gazı. Kaynak makinasını ayak pedalı ile donatarak kaynak sırasında akımı kontrol etmek mümkün olur bu da undercut (yanal kesik) ve krater oluşumunun engellenebileceği ve kaynak başladığı sıradaki nüfuziyetin artabileceği anlamına gelir.

Birleşim en hızlı 800ºC’de oluşur. leke ve diğer kirliliklerin ortadan kaldırıldığından emin olunmalıdır çünkü bu kirlilikler kaynak metalinin karbon ile birleşmesine neden olur.Kaynak punta kaynakları sayesinde tekrar eden satırlar gibi bir görünüm elde eder. Eğer koruma yeterli değilse. Sigma-Fazı Sigma fazı krom ve yüksek miktarda krom içeren krom nitrojen karışımlı çeliklerin 600-900ºC’de uzun süre bırakılması ile meydana gelen zor. Palslı TIG kaynağı bütün pozisyonlarda akım ayarı yapmadan otomatik kaynak için kullanılabilir. Bu nedenle 600-900ºC arasındaki sıcaklıklarda gergin olmayan sertleştirmelerden kaçınılmalıdır. Daha düşük sıcaklıklarda çökelme hızı genelde yavaştır böylece sigma fazı riski yoktur. önemli alaşım elementleri yanarak kaynak metalinin kaba görünmesine neden olabilir. kırılgan ve manyetik olmayan bir fazdır. Ferritik krom çelikleri ve ostenitik krom-nikel çelikleri ferrit ile kaynaklarken HAZ’deki yumuşaklık kaynak ısısı sayesinde azalır çünkü sigma fazı da ferritten yapılmıştır. Delta ferrit ihtivası daha yüksek olan kaynak metalleri daha az miktarda delta ferrit içeren metallere göre daha hassastır. Karbon çıkaran elementler kaynak malzemesinde ya da koruma gazında bulunmamalıdırlar çünkü kaynak metali içerisindeki karbon ihtivasını arttırabilirler. Kaynak havuzu kaynak alanına yayılamayacağı kadar kısa bir süre içinde erir. 56 . Kaynağa hazırlanırken yağ. Sigma fazı delta-ferritin tamamen ya da bir kısmının sigma fazına ve ostenite transfer edilmesi sırasında oluşur. Gözenek oluşumuna neden olduğundan nem de engellenmelidir. Palslı TIG kaynağı daha sonra “Palslı Ark ile TIG Kaynağı” bölümünde anlatılacaktır. Yaklaşık olarak 52% Cr ve 48% Fe içerir ancak başka elementler de içerdiği olmuştur. renk bozuklukları. Bütün kaynak proseslerinde atmosferik havaya karşı verimli bir koruma gazı kullanmak çok öenmlidir. Bu sigma fazı doğrudan ostenit ile yapıldığında da meydana gelebilir ancak çok yüksek sertleştirme zamanına ihtiyaç duyarlar ör: 25% Cr/20% Ni çelik Yüksek miktarda Mo ya da Nb içeren kaynak metalleri sigma fazı oluşturmaya çok meyillidirler.

Bu nedenle kaynaklara sonradan iyileştirme uygulaması ya da mekanik yüzey uygulaması yapmak tavsiye edilebilir bir çözüm olabilir. Bütün durumlarda çelik üreticilerinin önerileri de dinlenmelidir. 950-1050ºC’de sertleştirme sigma-fazını çözebilir ve sertlik ve etki rezistansı normale dönebilir. Özellikle kaynak etrafındaki yüzey temiz. Kaynağın Paslanma Özellikleri Üzerindeki Etkisi Kaynak paslanmaz çeliğin paslanma özelliklerini azaltabilir. Bu nedenle kaynak prosedürlerini ve metodlarını ayrıntılı incelerken bu şartların hepsi dikkate alınmalıdır. Etki rezistansı düşer ve sertlik artar. Çelik üreticilerinde bu bilgiler mevcuttur. Çok yüksek işlem sıcaklıklarında bulunan çalışma parçaları için sigma fazından korkmaya gerek yoktur çünkü 300-400ºC üzerindeki etki rezistansları özellikle ferrit ihtivası 7-8%’nin altındaysa yeterince yüksektir. seçim prosedürü mekanik gerekliliklere uyan en ucuz ürünü bulmak olamlıdır.Yukarıdaki illüstrasyon sigma fazının etkilerini gösterir. Eğer bu bilgi yeterli değilse literatürden daha fazla bilgi edinmek ya da seçilen malzemenin uygunluğunu ortaya koyabilecek birkaç test yapılmalıdır. Malzemenin bulunduğu ortamdaki paslanma direnci ölçülmelidir. Oksitler agresif çözücüler içinde kolayca çözünür ve çoğu çelikte ciddi paslanmalara neden olan metalik tuzları oluşturur. pürüzsüz ve metalik olarak parlak olmalıdır ki bu farklı elementlerden. cüruftan. renk bozulmalarından ve oksitlerden arınmış olduğunu gösterir. Kaynak parçasının dayanıklılığını azaltabilir ve kullanılmaz hale gelmesine neden olabilir. Uygun bir paslanmaz malzeme ve malzemenin mevcut ürünün parçasına uygunluğunu seçerken. 57 . Orjinal ferrit ihtivası yaklaşık 16% yumuşaklığı geliştirmek için istenen miktar – 800ºC’de sertleştirilerek 4%’e düşürülmüştür. Paslanmaz çeliklerde paslanma direncini yüzey belirler.

58 .