150 kVA GÜCÜNDE JENERATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.

KAPSAM : Bu teknik şartname Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Projeler Müdürlüğü (BAP) tarafından satınalınacak olan ve şebeke elektrik enerjisi kesildiğinde yedek enerji ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak en az 150 kVA stand-by güçte ,dizel motorlu , ses izolasyon Kabinli otomatik elektrojen grubunun teknik özelliklerini, montaj mahalline naklini ve montajının yapılarak çalışır halde teslim şartlarını kapsar. 2. İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER: 2.1 İhaleye katılacak firmalar teklif konusu işle iştigal ettiklerine dair ihalenin yapıldığı yıla ait aşağıdaki belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerini teklifle birlikte vereceklerdir. Üretimi yapan firmanın aşağıda belirtilmiş olan kalite belgelerine sahip olması zorunludur Buna göre; - Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi - Sanayi Bakanlığı Yetkili servis belgesi - TSE İmalata Yeterlilik Belgesi - TSEK Uygunluk Belgesi - ISO9000-9001 - ISO14001 - ISO18001 belgelerini teklif dosyasında idaremize sunacaklardır. 2.2 Temin edilecek jeneratör grubu teknik şartnamede belirtildiği üzere tüm fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde montajlı çalışır halde teslim edilecektir. 2.3 Temin edilecek jeneratör grubu aşırı hararet, aşırı hız,aşırı voltaj ve düşük yağ basıncı ve genel koruma devrelerine haiz olacaktır. Jeneratör grubu yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. 2.4 Jeneratör ve şebekenin yükü besleme için transfer işlemi kontaktörlerle yapılacaktır. 2.5 Jeneratörler -20, +45 °C arasında en verimli şekilde çalışabilecek özellikte olacaktır. 2.6 Alternatör ile motor yekpare bir çelik konstrüksiyon şase üzerinde elastiki bir kaplin ile birbirine rijit şekilde akuple edilmiş olacak. Ve şase - motor, alternatör ve kumanda panosu şase bağlantısı vibrasyon emici elastiki takozlarla titreşimi önleyecek şekilde monte edilecektir. Ayrıca jeneratörün zemine montajı jeneratörün çalışma esnasında gezmesini önleyen şase altında monte edilmiş vakumlu elastiki takozlar vasıtası ile yapılacaktır. 2.7 Alternatör sargıları en üst düzeyde yalıtım ve koruma derecelerine sahip olacak ve çalışma esnasında sargılarda gevşeme aşırı ısınma gibi durumlar olmayacak .Sargıda kullanılan teller yüksek kaliteli iletkenliğe sahip bakır telden olacaktır. 2.8 Satın alınacak jeneratör grubu dünya standardı olan SE,BS,DN.ISO,VDE,IEC,NEMA,CE ve benzeri eş değer standartlardan birisine uygun olacaktır. 3. DİZEL MOTOR : 3.1. Dizel motor aşağıdaki özelliklere sahip olacakır. Motorun Prime gücü : 100 kW’dan az olmayacak Motorun Standby gücü : 120 kW’dan az olmayacak Zaman Sayısı : 4 zamanlı Silindir sayısı : En az 6 Devri : 1500 D/dk Hız Regülasyon Sistemi : elektronik governörlü olacaktır. Soğutma şekli : Su soğutmalı, Motor Yol verme şekli : Akülü 12 veya 24 V D.C. marş motoru ile Hava emiş(aspirasyon) şekli : Turbo – İntercooler sistem Ateşleme şekli : Direkt enjeksiyonlu Silindir dizilişi : L- tipi dizili silindirli Silindir hacmi : 6 litreden fazla olmaması tercih sebebidir. Tam yükte yakıt sarfiyatı : Maksimum(%100 yükte) 25 lt /saat’ten fazla olmayacaktır. -1-

3.2 Jeneratör motorunun %100,%75, %50 yük altındaki yakıt sarfiyatlarının teklif ekinde verilecek belgelerle teyit edilecek. 3.3. Dizel motor standby çalışmada 12 saat süre içinde değişik yük altında çalışma şartlarında 1 saat süre ile nominal yükünün %10 , 2 dakika süre ile %20 fazlasını rahatça besleyecek kapasitede olacaktır. 3.4. Otomatik jeneratör Dizel motorunun soğuk havalarda istenen sürede yol alıp enerji üretebilmesi için termostat ayarlı otomatik motor blok ısıtıcısı bulunacaktır. 3.5 Teklif edilen jeneratör motorları jeneratörlerde kullanılan endüstriyel tip motorlardan olacaktır 3.6. Jeneratörle birlikte verilecek aküler kurşun asitli bakımsız akü olacaktır. 3.7 Dizel motor yağ karteri altında bir yağ tavası ve yağı boşaltımı için yeterli tahliye tapa ve vanası bulunacak ve bir hortumla yağ tahliyesi uygun bir yere taşınacaktır. 3.8 Jeneratör yakıt deposu jeneratörün şasesi içinde olacak ve tam yükte jeneratörü en az 8 saat süreyle rahatça besleyecek kapasitede olacak. 4. ALTERNATÖR 4.1 Fırçasız kendinden ikazlı otomatik voltaj regülatörlü ,fırçasız alternatör aşağıdaki özelliklere uygun olacaktır. - Standby gücü : 150 kVA’dan az olmayacaktır - Prime gücü : 135 kVA ’dan az olmayacaktır. - Nominal gerilimi(voltajı) : 231/400 VAC - Devri : 1500 d/dk - Frekans : 50 Hz. (±%2)’yi geçmeyecek - Güç faktörü (Cos.fi) : 0.8 - Verimi (tam yükte) : %.90 ‘dan az olmayacak. - Yalıtım sınıfı : en az ‘’ H ‘‘sınıfından aşağı olmayacaktır. - Koruma sınıfı : IP-23 den aşağı olmayacaktır. - Yataklama : Tek yataklı olacaktır. - Dalga formu : Sinüsodial 4.2. İkaz devresinde : Aşırı voltaj koruyucu (tıkaç) bulunacaktır. 4.3 .Alternatör 12 saatte 1 saat süreyle %10 ve 2 dakika süreyle %50 aşırı yüke dayanıklı olacaktır. 4.4 Tam yükte istikrara döndükten sonra kalıcı voltaj regülasyonu nominal voltajın %1’ni geçmiyecektir. 4.5. Alternatör mekanik ve elektriksel olarak nominal hızının %125 ne kadar dengelenmiş olacaktır. 4.6. Alternatör %30 dengesiz yüklenmeye uygun olacaktır. Bu durumda voltaj asimetrisi nominal voltajın %± 5’i geçmeyecektir. 4.7. Alternatör üç fazında meydana gelebilecek bir kısa devre halinde 300 mili saniye süreyle kısa devre akımının 2-3 katı dayanıklı olacaktır. 5. SES İZOLASYON KABİNİ 5.1 Ses izolasyonlu kabin aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır. Ses izolasyon kabini jeneratöre teknik personel tarafından rahatça bakım yapacak hacme sahip uygun kalitede içine ses izolasyonu için yanmaz süngerli yalıtım yapılacaktır. 5.2. Ses izolasyon kabinli grubun açık alanda 7 metre mesafede ses seviyesi 70-75 dBA’yı geçmiyecektir. 5.3. Eksoz susturucusu yalıtılmış olarak jeneratör kabini içinde bulunacak 5.4. Kabin kapakları kilitli kapaklı olacak ayrıca kabin dışına ve kumanda panosu üzerinde dışarıya taşmayan mantar başlı acil stop butonu konulacaktır. 5.5. Kabin hava giriş ve atışları güç düşümü ve hararete meydan vermeyecek şekilde tasarlanacaktır. 5.6. Kabinli grubu taşımak için uygun yerlerinde taşıma kancası veya forklift kaldırma kanalları olacaktır. -2-

5.7 Motor ve alternatör kendi orijinal renginde panolar ve kabin ise paslanmaya karşı astar ve elektro statik boya ile boyanacaktır. 5.8. Yağ , su ve yakıt gibi ikmallerin rahatça yapılabilmesine imkan verecek şekilde uygun ergonomik yapıda olacaktır. 6.OTOMATİK KUMANDA VE TRANSFER PANOSU 6.1 Kumanda panosu kabin içinde jeneratör şasesine elastiki takozlarla bağlı ,transfer kontaktörleri ise ayrı bir pano içerisinde olacaktır 6.2. Motor ,alternatör ve veya panolardan birisinin üreticisi olan firmaların dışında teklif veren firmaların teklifi dikkate alınmayacak . Bunu teyidi için firmalar IP-53 koruma sınıfına ait TSE 8528-4 kalite standardı belgelerine teklifle birlikte verecektir. 6.3. Elektronik otomatik Kumanda panosunda bulunacak enstrümanlar: - Elektronik kontrol (Beyni) paneli - Manuel çalıştırma anahtarı - Voltmetre komitatörü - Acil durdurma (Emergency) stop butonu - Çalışma zaman sayacı - Voltmetre - 3 adet ampermetre - Frekans metre - Tampon şarj redresörü - Şarj ikaz lambası - Yağ basınç göstergei - Hararet göstergesi - Depo üzerinde yakıt göstergesi - Genel sesli ve ışıklı alarm sistemi ikaz lambaları - Gerekli pako şalterler anahtarlar, butonlar. 6.4 Tüm gösterge ve enstrümanlar etiketli olacaktır. 6.5 .Tüm elektrik sisteminde kullanılan kablo donanımları renkli numaratörler ile numaralandırılmış olacaktır. 6.6 Jeneratör Şebekenin gelmesi ve kesilmesi halinde otomatik elektronik kontrol paneli vasıtası ile aşağıdaki şekilde fonksiyonunu icra edecektir. Jeneratör Otomatik konuma getirildikten sonra şebekenin alt ve üst gerilim sınırlarını sürekli izleyerek %15 artması veya %10 düşmesi durumunda şebeke kontaktörünü veya şalterini bıraktırıp jeneratör kontaktörü veya şalterini kapayarak yükleri besleyecek - Şebekenin kesilmesi halinde hemen çalışıp 15 saniye içinde şebeke kontaktörünü açıp jeneratör kontaktörünü kapatarak yükleri şebeke gelip nominal değerlerine gelinceye kadar besleyecek ve nominal değere eriştiğini gördüğünde jeneratör kontaktörünü açarak şebeke kontaktörünü kapayıp yüklein şebekeden beslemesini sağlayacaktır. - Gerek TEST ve gerekse OTOMATİK konumda şebekenin kesilmesi ve belirlenen parametrik değerlerin dışına çıkması durumunda jeneneratör çalışıp şebeke kontaktörünü açarak jeneratör kontaktörünü kapayarak 15 saniye içinde yükleri beslemeye başlayacaktır. MANUAL durumda ise ancak elle devreye sokulup çıkarılacaktır. - Ayrıca jeneratörün yükü besleme ve boşta çalışması halinde düşük yağ basıncı ,yüksek hararet ,aşırı devir , aşırı yük, soğutma suyu seviyesinin aşırı düşmesi durumunda jeneratörü otomatik stop ettirecektir. - Elektronik kontrol panelinin arıza yapması halinde jeneratör gerektiğinde manuel olarak elle baypas yapılarak yükler şebeke ve jeneratörden beslenebilecek özellikte olacaktır.

-3-

6.7. Jeneratörde aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde önce sesli veya ışıklı alarm verecek müdahale edilmezse OTOMATİK STOP edecektir. - Yağ basıncının belirlenen limitin altına düşmesi, - Hararetin belirtilen limitin üstüne çıkmaya başladığında , - Su seviyesinin düşmeye başladığında , - Motor devrinin limit üzerine tırmanmaya başladığında , - İstenmeyen gerilim oluştuğunda , - Aşırı akım arızaları vs. 7. TEKNİK DOKÜMAN 7.1 Jeneratörün bakım onarım ve işletilmesi için gerekli dökümanlar jeneratörle birlikte verilecektir. 7.4. jeneratörün rahat görülebilen bir yerine jeneratörün ana tanıtım plakası konulacaktır. 8. MONTAJ Bu Teknik Şartname ile alımı yapılacak olan dizel elektrojen grubu “ Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı”na tesis edilecek olup, buna göre 8.1. Şu an halihazırda Fizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı A ve B bloklarında mevcut elektrik kesintilerinde kullanılmakta olan 1 adet 278 kVA gücünde bir elektrojen grubu bulunmaktadır. 8.2. Söz konusu mevcut olan 278 kVA gücündeki elektrojen grubu B bloğun altına montelidir. Buradan hem A bloğunu Hem de B bloğunu mevcut kesintilerde beslemektedir. Bu sebeple mevcut jeneratörün B bloğu ile irtibatının kesilerek sadece A bloğunu beslemesinin sağlanması, B bloğu için ise iş bu teknik şartnamede vasıfları ve teknik özellikleri belirtilmiş olan 150 kVA (stand-by) gücündeki jeneratörün ise sadece B bloğunu beslemesi amaçlanmaktadır. 8.3. Yeni tesis edilecek olan elektrojen grubu mevcut bulunan 278 kVA gücündeki elektrojen grubunun yanına monte edilecektir. 8.4. Hava atışı için davlumbaz yapımı, egzost yapımı ve söz konusu enerji ve sinyal kabloları ile birlikte tam montajlı olarak teslim edilecektir. 9. GARANTİ ŞARTLARI 9.1. Jeneratör grubu fabrikasyon hata , kalitesiz malzeme ve işçilikle ilgili olumsuzluklara karşı 2 (iki ) yıl süre ile garantili olacak ve bu garanti jeneratörün montaj mahalline indirildiği tarihten itibaren başlayacaktır. 9.2. Ayrıca garanti süresini takiben yüklenici en az 10 yıl süre ile ücreti mukabili yedek parça temin etmeyi taahhüt edecektir. 9.3. Garanti içinde arızaya müdahale süresi 24 saati gecmeyecektir. KOMİSYON Prof. Dr. Çelik TARIMCI Doç.Dr. Mehmet KABAK

Prof. Dr. Yalçın ELERMAN

-4-