P. 1
Hemşirelik bakım ve yönetimi Hafta 6

Hemşirelik bakım ve yönetimi Hafta 6

|Views: 885|Likes:
Yayınlayan: aakcali

More info:

Published by: aakcali on Jan 22, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2011

pdf

text

original

Solunum Sistemi Hastalıklarında HemĢirelik Bakım Yönetimi

HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ

HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 Solunum sisteminin anatomisi hakkında bilgi sahibi olacak  Solunum sistemine ait problemleri belirleyebilmek için gerekli olan   pnömoninin:     Patofizyolojisini bilecek Etyolojisini bilecek Belirtilerini bilecek Hemşirelik tanısı koyabilmek ve gerekli uygulamaları yapabileceksiniz. veri toplama, değerlendirme ve tanı yöntemlerinin: İsimlerini bilecek Gerekli hemşirelik uygulamalarını bilecek

 Solunum sistemi hastalıklarından bronşektazi, atelektazi,

HAFTA

6

Solunum

ĠÇĠNDEKĠLER 1. Solunum Sistemi Anatomi ve Fizyolojisi 1.1. Üst Solunum Yolları 1.1.1. Burun 1.1.2. Farenks 1.1.3. Larenks 1.1.4. Trakea 1.2. Alt Solunum Yolları 1.2.1. Bronşlar 1.2.2. Akciğerler 1.3. Solunum Sisteminin Fonksiyonları 1.3.1. Akciğer ventilasyonu 1.3.2. Difüzyon 1.3.3. Perfüzyon 1.3.4. Solunumun düzenlenmesi 1.4. Akciğerlerin Solunum Dışı İşlevleri 2. Solunum Sisteminde Veri Toplama Fizik Muayene ve Tanılama 2.1. Hemşirelik Öyküsü [KONU BAġLIĞI (Times New Roman, 14, K)] 2.2. Fizik Muayene [İçerik (Times 2.2.1.Roman, 12) New İnspeksiyon Bu bölümde konu anlatımına yer verilmektedir. 2.2.2. Palpasyon 2.2.3. Perküsyon 2.2.4. Oskültasyon

1.GiriĢ

2.3. Solunum Tipleri

2.4. Anormal Solunum dönemleri boyunca var olan bir olgudur. Göç Göç insanlık tarihinin bütün Sesleri 2.5. Tanı Yöntemleri kavramı ile öncelikle belli bir nüfusun bir bölgeden başka bir yere olan hareketi akla 2.5.1. Akciğer Fonksiyon Testi gelmekle birlikte, göç coğrafi bir yer değiştirmeden çok daha kapsamlı ve köklü bir 2.5.2. Pulse Oksimetri 2.5.3. Laboratuar Bulguları muhtevaya sahiptir. Sonuçları itibariyle sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik bir çok 2.5.4. Radyolojik İncelemeler 2.5.5. Endoskopik İncelemeler Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2.5.6. Biyopsi

1. Olası Hemşirelik Tanıları 3.4.3.3.2.2.2.5.2.3.2. Pnömoni 3.3.3. Etyoloji 3. Hemşirelik Bakımı Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi .1.3. Solunum Sistemi Hastalıkları 3. Klinik Belirtileri 3.2.Solunum 3. Olası Hemşirelik Tanıları 3. BronĢektazi 3. Hemşirelik Bakımı 3.5. Klinik Belirtileri 3.4.1.1. Olası Hemşirelik Tanıları 3.5. Etyoloji 3. Tanım 3. Etyoloji 3.2.3. Atelektazi 3.1.3.1. Hemşirelik Bakımı 3.2. Tanım 3.2.1. Klinik Belirtileri 3.4.3.1.1. Tanım 3.

Konkalar bol damarlı. Piramit şeklinde kemik ve kıkırdak yapıdan oluşur. 1.1. 2010). Bu nedenle soluk alma ve hayatta kalma eş anlamda algılanır. Bu hastalıkların bakımı erken tanı ve tedavi ile birlikte hemşirelik girişimlerini kapsar. Mukoz yapı 5-55 derecedeki havayı 31-37 dereceye çevirebilme özelliğine sahiptir. Solunum fizyolojik bir olay olup. Soluk alma esnasında hava bu yoldan geçerken filtre edilir. Mukus salgılama. Alt solunum yolarını oluşturan bronşlar ve akciğerler gaz alışverişini gerçekleştirir. 1. Burun boşluklarının her iki lateralinde alt. Kronik Obstriktif Akciğer Hastalıkları.Solunum GĠRĠġ Solunum sisteminin temel görevi bedenin yaşamsal gereksinimi olan oksijeni sağlamak ve karbondioksidi atmaktır. Üst solunum yolları havayı ısıtır. amfizem bu sistemin en sık görülen hastalıklarındandır.1. havanın akciğerlere giriş ve çıkışını sağlayan yoldur. orta ve üst olmak üzere üç çift konka vardır. Solunum sistemi hastalıkları sık görülen hastalıklardır. Üst Solunum Yolları 1. Tüberküloz. Os nasale denilen kemik yapı ortada sptum ile ikiye ayrılır. Solunum Sistemi Anatomi ve Fizyolojisi Solunum sistemi üst ve alt solunum yollarından oluşur ve ventilasyondan yani soluk alıp vermekten sorumludur. ısınır ve nemlendirilir. Burun boşluğunun yapısına katılan kemikler içinde bulunan çeşitli şekil ve büyüklükteki dört çift boşluk vardır. nemlendirir ve yabancı maddelerden temizler. Bunlar paranazal sinüslerdir. kişinin yaşamı için gerekli oksijeni sağlar. Konkalar kavisli yapıları nedeniyle türbülansa neden olur. Solunum sistemi hastalıkları beden oksijenlenmesini olumsuz etkilediğinden. üzerini tüycüklerin örttüğü mukoz tabakalı.1. erektil bir yapıdadır. kafa Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . Nazal mukozada koku alma reseptörleri lokalize olduğu için burnun koku alma fonksiyonu vardır. Gaz alışverişi oksijenin kan yoluyla dokulara iletilmesi ve karbondioksit gibi atık maddelerin dışarıya atılmasıdır (Olgun ve ark. bu sisteme ilişkin hastalıklardan korunma ve oksijenlenmenin sağlanması bakımın temel amacı olmalıdır. pnömoni. Burun: Burun.

Bu nedenle yabancı cisimlerin akciğerlere kaçmasını önleyebilir.1. larenks ile bronş arasındaki kısımdır.1. diğeri önde trakeaya giden iki açıklığı vardır Boğazın çevresinde tonsiller. hava yolunun açık kalmasını sağlayan troid kıkırdak bulunur. Bulunduğu bölgeye göre isimlendirilirler:     Maksiler sinüs Etmoid sinüs Frontal sinüs Kafa tabanı sinüsü (Olgun ve ark. 1. Akdemir ve Birol 2005). Kıkırdaklar trakeanın sürekli açık kalmasını sağlar. Ayrıca larenksin mukozası da küçük tüylerle kaplı olup. sesin oluşumunu sağlar ve yabancı cisimlerin solunum yoluna geçişini engelleyen bir sfinkter görevi yapar. ses rezonansına katkı yapma. 1. sıcak ve soğuk havadan koruma. sadece solunum havasının geçtiği basit bir yol değildir. Farenks üç bölümden oluşur. yutma sırasında besinlerin trakeaya geçişini engelleyen yaprak biçiminde bir çıkıntı vardır. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . Bu işlevinin yanı sıra. Larenks. nazal kavite ve larenks ile bağlantılıdır. • Larengeal farenks. 2010. (Akdemir ve Birol 2005). 1. arka yüzünde fibro-elastik bağ dokusu ve kaslar bulunur. ön yüzünde C harfi biçiminde kıkırdak. Öksürme ve aksırma ile de bu yabancı maddeler dışarı atılır (Olgun ve ark. Bu dokuların vücuda boğaz ve burun yoluyla gelen organizmalara karşı önemli koruyucu görevi vardır. soluk alırken giren toz ve yabancı maddeleri süzer. Akdemir 2005). Larenks: Larenks. yaklaşık 10-11 cm uzunluğunda. Trakea: Trakea. Trakea düz kaslardan oluşur.3. Glotisin üzerinde ve dilin arkasında epiglotis adı verilen. üzerinde vokal kordlar olan bölümüdür. Çünkü larenks. Vokal kordların arasındaki boşluğa glotis adı verilir.1. dil kökü ile trakea arasında. • Orofarenks (oral) ağzın hemen arkasındadır. • Nazofarenks burnun arkasında yumuşak damağın üstünde yer alır. adenoidler ve diğer lenfoid dokular yer alır. Farenks: Farenks ya da boğaz tüp şeklinde bir organ olup. oral ve larengeal farenks. Arka kısmının elastik yapısı da lokma yutarken genişlemesini kolaylaştırır.4. Larenksin yumuşak dokularını taşıyan.2. nazal. solunum yolunu daraltacak ve hatta tamamıyla kapatacak bir mekanizmaya sahiptir. 2010. travmalara engel olma görevleri vardır. farenksin hemen arkasındadır ve biri arkada özefagusa.Solunum kemiklerini hafifletme.

Tıpkı bir ağacın dallarına benzer. Akciğerin hemen altında solunuma en önemli katkı sağlayan diyafragma vardır. orta ve alt lob olmak üzere üç lob'a bölünmüştür. karaciğerin sağ tarafta yukarı doğru daha fazla uzaması nedeniyle. Plevra yaprakları arasında sürtünmeyi engelleyen plevra boşluğu ve bu boşlukta viseral sıvı bulunur. 1. sağ akciğer de üst. yukarı ve aşağı lob olmak üzere iki. sol akciğerden daha kısadır. Akciğerin kan damarları ve sinirleri buradan girer çıkar (Olgun ve ark 2010. Siliaların dalgalanma hareketleri ile goblet hücrelerinin mukus salgılamaları.Solunum Büyük bronşlarda olduğu gibi. sol bronş ise yatay olarak akciğere girer. Akciğer viseral plevra ile çevrilmiştir. solunum bronşçukları da 2-9 alveol kanalını oluşturur. Sağ bronş trakeanın devamı gibidir. aşağıdan yukarı doğru hareketlendirerek dışarı atılmasını sağlar (Akdemir ve Birol 2005). yağ ve proteinlerin Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . Bu nedenle yabancı cisimler ve mikroorganizmalar daha çok sağ tarafa yerleşir. karbonhidratlar. Sol akciğer ise kalbin büyük kısmının sol tarafta bulunması nedeniyle sağ akciğerden daha geniştir. gaz değişim yeridir. 1. Alt Solunum Yolları 1.1. Akciğerler göğüs boşluğunda. solunum yoluna giren yabancı maddeleri. Alveol kanalın en uç noktası alveol keseleridir. Akdemir ve Birol 2005). Bunların akciğerle birleşme kısmına hilus denir. Her akciğer loblara bölünmüştür. Sağ akciğer.3. Sol akciğer. Göğüs duvarı ise parietal plevra ile çevrilmiştir. giderek düzensiz bir biçimde dallanır ve bronşiolleri. çeperi epitel hücrelerinden oluşur. kalbin de bulunduğu mediastenin her iki yanında yer alır. trakeanın epiteli üzerinde titrek tüylü epitel hücreleri (silialar) ve goblet hücreleri vardır. BronĢlar: Trakeanın ikiye ayrıldığı sağ ve sol ana bronşlardır. bronşioller dallanarak terminal bronşçukları. Solunum Sisteminin Fonksiyonları Beden hücrelerinin enerji gereksinimleri. Alveoller 15-20 adedi bir arada üzüm salkımı görünümünde olup.2. Bu noktada alveol kapiller membranın kesit alanı inanılmaz şekilde artarak 70-80 m2 olur. 1.2. Özel hücreler tarafından akciğerlerin kollapsını önleyen sürfaktan üretilir (Akdemir ve Birol 2005). Akciğerler: Akciğerler solunum sisteminin en önemli organıdır. Kılcal damar ağı ile çevrelenen alveol kapiller membranın epitel yüzeyi.2. Bronşlar akciğere girdikten sonra dallara ayrılır. Bronşlar.2. bunlarda iki dala ayrılarak solunum bronşçuklarını.

hava atmosfere doğru çıkar. kaldıraç gibi kaburgaları aşağı çekmek suretiyle ekspirasyon kasları olarak görev yapar. oksijenlenmiş kandır. Karın kaslarının kasılmasıyla da karın organlarının diyaframı alttan yukarı doğru itmesi. sürekli oksijen sağlanması zorunluluğu vardır. göğüs kafesi ve akciğerler eski durumlarına gelerek volüm küçülür ve basınç artar. Böylece maksimal inspirasyonda göğüs kafesinin arkadan öne doğru çapı. solunum sistemi tarafından dört aşamada gerçekleştirilir. Difüzyon: Alveoller ile kan arasında oksijen ve karbondioksit değişimi (gaz alış verişi). diyafragma kasılmasının göstergesidir. Bu bronşiyal arteriyel kan. Inspiryum sırasında solunum kaslarının kasılması. Diğer bir deyişle. Ġnspirasyon. oksidasyon sonucu oluşan karbondioksidin de hücrelerden dışarı atılması gerekir. Bedende yaşamsal değeri olan beyin ve kalp gibi organlara. atmosfer basıncının altına düşürür ve havanın akciğere girmesine neden olur. İç interkostal kaslar. soluk verme aşamalarından oluşur. pulmoner venlere boşalır ve sağ atriyuma geri dönmek yerine. sol atriyuma girer. Ekspirasyon pasif bir olaydır. Akciğer ventilasyonu: Havanın atmosfer ve akciğer alveolleri arasında içe ve dışa akımı.2. Ekspiryum sırasında hava yolları ve keseleri. Abdominal basınç artışı.1. batın organlarını aşağı iter. 1. Akciğerler kanı bronşiyal dolaşım ve pulmoner dolaşım ile alır. atmosfer basıncından daha yüksek olduğundan. soluk alma ve ekspirasyon. Dokularda. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . ekspirasyona yardımcı olur. Bronşiyal dolaşım yoluyla alveoller dışındaki tüm yapıların beslenmesinin yaklaşık %1-2'sini karşılar. destek dokularını besledikten sonra. İnspirasyon aktif bir olaydır ve inspirasyon kaslarının yardımı ile gerçekleşir. özellikle sternokloidomastoid ve skalen kaslar. inspirasyonun tersine. Solunum gereksinimi artmadıkça ya da önemli solunum yolu tıkanıklığı gelişmedikçe fazla ekspiryum kas aktivitesi gerekmez. doğrudan göğüs duvarını yükselterek inspiryumu kolaylaştırır. Bronşiyal arter kanı. Yardımcı kaslar. septa ile büyük ve küçük bronşları içeren akciğerin destek dokusunu besler. ekspirasyonundaki çapının %20'si kadar artar.Solunum oksidasyonu için oksijene gereksinim vardır. 1. Diyafragmanın kasılması. Bu solunum yollarının basıncını. intratorasik volümü artırır. Bu önemli görev. karın duvarının dışa doğru hareketi. Bağ dokusu.3. akciğerdeki basınç.3. kostaları yukarı ve dışa hareket ettirir.

membranın içindeki gazın difüzyon katsayısı ve membranın iki tarafı arasındaki gazın basınç farkıdır. Hemoglobinin temel sorumluluğu. Amfizem hastalığında. Solunum membranı oldukça geniştir. Herhangi bir nedenle örneğin. oksijenin dokulara taşınması hemen hemen tamamıyla hemoglobin ile olur. solunum membranının kalınlığı artabilir.Solunum Sağ ventikül apeksi arkasından çıkan pulmoner arter. çapları geniş ve esnektir. Oksijen.3. membranın intertisyel aralığında ve al-veolde ödem sonucu. Alveol duvarlarının kaybı solunum membranın yüzey alanını beş kat azaltır. hilustan perifere kadar solunum yolları ile birlikte seyreder ve terminal dalları da alveol duvarlarında gaz alış verişinin yapıldığı kılcal dallara ayrılır. Plazmada fiziksel eriyik halinde. 1. parsiyel basınçların farkına bağlı olarak hareket eder. Bu durum. Solunum Membranı: Alveollere ulaşan inspirasyon havasında oksijenin alyuvarlara ve karbondioksidin de ters yönde alveollere geçmeleri. Bu iki yolla gerçekleşir. Alveoler havanın bu yavaş değişimi. 1. Sonuçta gaz değişimi önemli ölçüde bozulur. dokulardaki oksijen Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . Normal erişkin bireyde 70 m2'ye kadar ulaşır. solunum membranından difüzyon ile gerçekleşir. Eritrosit içindeki hemoglobin ile birleşerek 2. Perfüzyon (oksijen ve karbondioksidin kanda ve beden sıvılarında taĢınması): Gerekli oksijenin hücrelere taşınması ve oluşan karbondioksidin hücrelerden uzaklaştırılması. alveol duvarının erimesiyle alveoller birleşebilir. Normal koşullar altında. eritrosit içindeki hemoglobin ile birleşerek oksihemoglobin (Hb02) şeklinde dokulara iletilir. sonra sırasıyla iki akciğere kan taşıyan sağ ve sol dallara ayrılır. membranın kalınlığı. Bu durumda solunum gazlarının yalnız membrandan değil buradaki sıvıdan da geçmesi gerekir. giderek gazların değişmesinin bozulmasına neden olur. Her soluk alışta alveoler havanın ancak 1/17'si yeni atmosfer havası ile yer değiştirir. kandaki gaz konsantrasyonlarının ani değişimlerinin önlenmesi bakımından önemlidir.3. sadece beş santim kadar uzanır. Bir gazın membrandan geçiş hızını belirleyen faktörler. Pulmoner arter sistemi. Gazlar. alveollerle-kan ve dokularla-kan arasındaki. Pulmoner arterler ve arteriollerin yapısı ince. membranın yüzey alanı. akciğer ödeminde. Hemoglobin bir protein bileşimindedir ve oksijen ile kolayca birleşir ve ayrışır.

fizyolojik durumlar için rezerv-yedek oksijen yoktur. sadece o dokunun oksijen basıncına bağlı değil. Karbondioksidin küçük bir bölümü plazma Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi .5’a kadar düşer. Dokularda kullanılmak için hazır bulunan oksijen. hemoglobinin dokulara oksijen bırakması üç kat arttığı zaman çözünmüş halde taşınan miktar %1. fiziksel eriyik halindedir. Karbondioksidin ancak %7'si akciğerlere çözünmüş olarak taşınır. Arteriyel kan. su ile etkileşimine ek olarak. Karbondioksitin kanda taĢınması: Taşınma sürecine başlamak için. Belirtilen bu faktörler. Çözünmüş olarak dokulara taşınan oksijen miktarı totalin sadece %3’ü kadardır.Solunum basıncının stabilizasyonudur. Yorucu egzersiz süresince. sağlığın koruyucusu olarak görev yaptıklarından çok önemlidir. Karbondioksidin hemoglobin ile olan bu bileşimi gevşek bir bağ ile oluşan geri dönüşümlü bir reaksiyondur. venöz kan haline gelince karbondioksidin artması ile H2C03. dokulardaki bu aşırı oksijen “oksijen zehirlenmesine” neden olabilir. bronkospazm. hemoglobin moleküllerinin amin radikalleri ile de reaksiyona girerek karbaminohemoglobin (C02 Hgb) bileşiğini oluşturur. ama çok yüksek alveoler PO2’lerle soluk alırsa. plazmadaki oksijenin parsiyel basıncı düşer ve bu nedenle oksihemoglobin ayrışmaya başlar. plazmaya difüze olur ve dokular tarafından kullanılmaya hazır hale gelir. Karbondioksit aynı zamanda bikarbonat iyonu şeklinde de taşınır. Bazen. Karbondioksit basıncı ve vücut ısısının yüksek ve pH'ın düşmüş olduğu durumlarda Oksihemoglobin daha fazla oksijeni serbest bırakabilir. Karbondioksit. Eğer kişi çok. karbondioksit. Doku hücreleri tarafından erimiş oksijen kullanıldıkça. H2CO3 ===> H+CO3 İkinci aşamada. H+ ve bikarbonat’a HCO2 iyonize olur. sonuçta doku hipoksisi oluşur. PCO2’nın doku kapillerine göre daha düşük olan alveollere kolayca bırakılır. Aspirasyon. hipotansiyon ya da kardiyak aritmi gibi ciddi durum-arda akciğerlerden oksijen alımı azalır. karbondioksit. çözünmüş halde taşınan oksijen miktarı daha çok artabilir. Normal bir kişinin kanında. Kan tarafından belirli bir dokuya verilecek oksijen miktarı. Oksijen gereksinimini artıran stres vb. çözünmüş karbondioksit şeklinde doku hücrelerinin dışına çıkar. Böylece eritrositler içinde serbest hale geçen oksijen. İlk aşamada erimiş haldeki karbondioksit su ile reaksiyona girer ve karbonik asit (H2C03) oluşur (C02+H20=>H2C03). her 100 mililitrede 15 gr hemoglobin bulunur.

Göğüs duvarında bulunan mekanoreseptörler. karbondioksit ve hidrojen iyonu yoğunluğundaki artışlara. * Solunum Algılayıcıları: Merkez kemoreseptörler. 1. arteriyel oksijen (PO2) ve karbondioksit (PCO2) basınçlarını egzersiz ve çeşitli solunum güçlüklerinde bile sabit tutacak şekilde düzenler. Karbondioksit dokulardan kana geçtiğinde oluşan karbonik asit kan pH’sını düşürür.4.  Seratonin. damak bölgesinde bulunan birkaç kas ile dil ve hiyoid kemiği solunum yolunun açık kalması işlevi ile solunum kaslarının oluşturduğu negatif basınç gücüne karşı koyma işlevi yapar. * Solunum Uç Organları: Solunum merkezinden çıkan uyarıların solunum kaslarına ulaşması dört yoldan yapılır: Bunlar: Diyafragmayı inerve eden frenik sinir. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . Tip II hücreleri tarafından sürfaktan yapımı da akciğerin önemli metabolik işlevlerinden biridir. Solunumun düzenlenmesi: Sinir sistemi. 1. Akciğerlerin Solunum DıĢı ĠĢlevleri Akciğerler esas işlevleri olan gaz değişimine ek olarak. Bazı maddelerin sekresyonu. Ayrıca.    Sıvı-elektrolit asit-baz dengesini sağlar. sternomastoid kasları inerve eden aksesuar kranial sinirler ve skalen kasları inerve eden alt servikal sinirlerdir. inter kostal ve abdominal kasları inerve eden interkostal sinirler. inaktivasyonu ve metabolizmasını gerçekleştirir. organizmanın gereksinimine göre. Bu düzenleme işleminde solunum sisteminin üç ayrı kontrol unsuru işlev görür. bradikinin ve prostoglandin’i de içeren bir çok biyolojik aktif maddenin atılmasını ya da inaktive edilmesini gerçekleştirir. * Solunum Kontrol Merkezleri: Medulla oblangata ve ponsta bilateral olarak yerleşim gösteren çeşitli nöron gruplarından oluşmuştur. solunumu süratle hızlandırarak yanıt verir. Kandaki tamponlar H+ konsantrasyonunun büyük ölçüde yükselmesini engeller.4. Bütün bu biçimlerde kanda bulunan karbondioksidin total miktarı PCO2’nı belirler. interkostal kasların gerilmesine yanıt verir ve refleks yolla solunum hızı ile derinliğini düzenler.Solunum proteinleri ile kimyasal bileşikler halinde bulunur. Periferik reseptörler (karotid arterin bifurkasyonu ile arkus kavsi boyunca yerleşmiştir) daha çok hipoksiden etkilenir.3.

siyanoz. Bu nedenlerle hemşirenin. öksürük. Fizik Muayene Verilerin kapsamlı ve sistemli bir şekilde toplanması için Roper. HemĢirelik öyküsü: Hemşirelik öyküsünde hastanın. Akdemir ve Birol 2005). hemoptizi. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . Solunum sistemi hastalıklarının bir çoğu kronik ve ilerleyici olduğundan. ağrı gibi) Sigara kullanma durumu hakkında bilgileri toplanır (Birol 2005. Fizik muayenede inspeksiyon. dispne. eğitim. balgam çıkarma. hemşirelik öyküsünün alınması. Tierney Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli.       Biyografik verileri (yaş. gerekli hemşirelik girişimlerini ve eğitim programını düzenlemesi gerekir (Akdemir ve Birol 2005).1. balgam. …) Sağlık kurumuna başvuru nedeni ve mevcut hastalığı(dispne. Logan. Henderson’un Modeli kullanılabilir (Birol 2005. meslek. Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli.2. 2. cinsiyet. Braunwald et al. 2. palpasyon. Akdemir ve Birol 2005). solunum sistemi hastalıklarında görülen belirti ve bulgular ve tanı testlerinin sonuçları yorumlanarak yapılır (Akdemir ve Birol 2005). Lewis et al.Solunum  Anjiyotensin I’in anjiyotensin II’ye dönüştüğü yer akciğerlerdir. perküsyon ve oskültasyon yöntemleri kullanılır (Durna 2009. FĠZĠK MUAYENE VE TANILAMA Solunum sistemine ilişkin sorunları olan bireyin değerlendirilmesi. 2. hastada ekonomik sorunlar ve anksiyete gibi psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. göğüs ağrısı) Geçirdiği hastalıklar Aile öyküsü Solunum sistemine ait belirtiler(öksürük. fiziksel değerlendirme. 2004. Uçan ve Kocabaş 2005. Olgun ve ark. 2004. 2010). hastayı fiziksel ve psikolojik yönden devamlı değerlendirmesi. SOLUNUM SĠSTEMĠ VERĠ TOPLAMA. Akdemir ve Birol 2005.

dudaklar. skolyoz (Durna 2009). Asimetrik ekspansiyon. eritem. 2004.2.2. siyanoz. Ġnspeksiyon Göğüs ön ve arka duvarı. kötü kokan nefes (Durna 2009). stridor. sınırları ve cilt muayene edilir (Durna 2009. tek taraflı veya çift taraflı kabarma/bombeleşme. büyüklük/şişlik/simetri olup olmadığı. Lewis et al. fıçı göğüs. biot solunum. Braunwald et al. 2.stokes solunum. Andreoli et al. 2004. Uçan ve Kocabaş 2005). hassasiyet. pursed-lips solunum. toraks expansiyonu. tipi. yardımcı solunum kasları kullanma durumu değerlendirilir (Durna 2009. ritmi ve derinliği. Palpasyon Torasik kasları ve iskelet. 2008.Solunum 2. anormal hareketler. Durna 2009. Andreoli et al. paroksismal noktürnal dispne. cheynes. siyanoz Skar vb. güvercin göğsü (pektus carına). Braunwald et al. Braunwald et al. taşipne. Uçan ve Kocabaş 2005). yardımcı solunum kasları kullanımı   Akciğerlerin asimetrik ekspansiyonu. burun kanatları cildi). dispne.2. kussmaul solunum. ekspirasyon sırasında kabarma Çomak parmak. göğüs hareketleri tırnaklar. hızı. Solunum. 2008. ortopne pozisyonu. konuşma seslerinin titreşimleri ve lenfadenopati varlığı gibi durumlar değerlendirilir (Andreoli et al. hipopne. interkostal çekilmeler. izler Omurga: kifoz. trakea'nın pozisyonu. Uçan ve Kocabaş 2005). burun kanatları. 2004. Anormal Bulgular:  Ekspirasyonda uzama. ortopne.1. Anormal Bulgular   Pulsasyon. inspirasyon/ekspirasyon oranı. 2008. çökme. kabarma. 2004. cilt (dudak. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . döküntüler Kunduracı göğsü (pektus cavatum). Anormal Bulgular:     Posterior lateral deviyasyon. dudak veya tırnaklarda solukluk. zona lezyonu.

yoğunluğu ve seslerin olup olmadığı kontrol edilir (Durna 2009. KİBAS (kafa içi basıncın artışı sendromu) anestezi ve hipnotik ilaç kullanımı sonrası görülür. ronküs. Ortopne: Dik oturma ve ayakta durma dışındaki pozisyonlarda görülen solunum güçlüğü. Taktil fremitus: fremitusta azalma. wheezing. Anormal Bulgular  Akciğer dokusu üzerinde hiperresonans (amfizem ya da plevral boşlukta hava olduğunda) (Durna 2009. 2004). 2004). Braunwald et al. Seslerin kalitesi. Uçan ve Kocabaş 2005. raller. Anormal Bulgular Akciğer seslerinin olmaması veya azalması. Biot Solunum: Düzensiz solunum tipidir. Beyin kanaması.2. Solunum Tipleri Öpne: Normal solunum Apne: Solunumun geçici olarak durması Bradipne: Bradipne solunumun anormal sayıda yavaşlaması (Dakikada 10'un altına inmesi). hava ve doku değişiklikleri hakkında bilgi verir (Uçan ve Kocabaş 2005). Hipopne: Solunum derinliğinin azalmasıdır.3. plevral friksiyon sesi. 2. Lewis et al. Dispne: Zorlu ve güç sarfederek yapılan solunum şekli. 2. Braunwald et al. 2004. çekilme (Durna 2009).Solunum   Krepitasyon. Oskültasyon (Steteskop ile) Akciğer sesleri değerlendirilir. Takipne: Solunumun anormal sayıda hızlanması (Dakikada 24'ün üzerine çıkması). Perküsyon Göğüs duvarına parmaklarla yapılan darbelerde oluşan sesin dinlenmesi ve hissedilmesi. Hiperventilasyon: Solunum hızı ve derinliğinin artmasıdır.3.4. frotman (Durna 2009). beyin tümörleri. Hipoventilasyon: Solunum hızı ve derinliğinin azalmasıdır.2. pulsasyon. Eğer egzersiz ile bağlantılı olursa normal olabilir. 2. Hiperpne: Solunumun derinliğinin artmasıdır. olmaması veya artış. En sık menenjitte görülür Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi .

Plevral sürtünme: Plevra inflamasyonu sonucu plevra yapraklarının birbiri üzerine sürtmesiyle çıkan sestir. hipnotik ilaç zehirlenmeleri. Hasta genelde solunum sıkıntısından yakınmaz. Ronküs: Ekspirasyonda duyulan uzun ve kesintisiz sestir. Akciğer Fonksiyon Testi Solunum sistemi bozukluklarını değerlendirmek için bir sipirometre yardımıyla yapılan testtir. 2010.5. Tidal Volüm: Her soluk almada akciğere giren ve çıkan hava miktarıdır. 2. mukus veya cerahat ile yapışkan hale gelen havanın daralmış yollardan geçerken çıkardığı sesdir.5. Frotman. morfin kullanımı. Ekspiratuvar Rezerv Volüm: normal solunumdan sonra zorlu ekspirasyon çabası ile atılan hava miktarıdır. Tanı Yöntemleri 2. Hipoksemi: Arter kanında gerçek oksijen miktarında azalma Siyanoz: Cildin morumsu renk almasıdır (Olgun ve ark. Cheyne-Stokes Solunum: Birbirini izleyen apne-hipoventilasyon-hiperventilasyon-apne periyodlarından oluşur. Yaklaşık 3000ml’dir. Yaklaşık 500ml’dir. böbrek yetmezliği ve salisilat zehirlenmelerinde görülür. 2. maksimum inspirasyon çabası ile alınan hava miktarıdır. Akdemir ve Birol 2005). kalp hastalıklarında. derin inspirasyon ekspirasyon hareketlerinin bulunduğu. İnspiratuar Rezerv Volüm: Normal solunumdan sonra.4. Yaşlılarda. orta derece de ya da hızlı. Yaklaşık 1100ml’dir. Rezidüel Hacim: En zorlu ekspirasyondan sonra bile akciğerlerde kalan hava miktarıdır. düzenli bir solunum şeklidir. Anormal Solunum Sesleri: Raller: Sıvı.Solunum Kussmaul Solunum: Birbirine eşit. Wheezing: Ötme veya ıslık sesine benzer müzikal sesdir.1. ağır pömoni ve KİBAS durumlarında görülür. Hipoksi : Hücre fonksiyonları için yetersiz oksijen sağlanması. 2010). Stridor: Larenks ve trakea daralmalarında hem inspirasyon hem de ekspirasyonda duyulan sestir (Olgun ve ark. Asidoz bulunan dekompanse diyabet. Yaklaşık 1200ml’dir. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi .

İnspiratuar kapasite: normal ekspirasyon düzeyinden başlayarak. Eritrosit sedimantasyon Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . Vital kapasite: maksimum inspirasyonla akciğerleri şişirdikten sonra. hemotokrit testi ile belirlenir ve tüm kandaki eritrosit oranını verir. PO2: 80-100 mmHg PCO2: 35-45 mmHg Ph: 7. 2004). 2010. 5800ml’dir (Olgun ve ark. Normal değerleri. Total akciğer kapasitesi: akciğerlerin en zorlu inspirasyonla genişleyebileceği hacmidir. Lewis et al. Aynı zamanda kanın pH’ına bakarak böbreklerin bikarbonat iyonu atımı ve emilimini yeterli yapıp yapmadığını anlamamızı sağlar. O2 ve CO2 alışverişi yapılmadığı için. trekea) bronş ve bronşiollerden geçer. Fonksiyonel rezidüel kapasite: normal ekspirasyon sonunda akciğerlerde kalan hava miktarıdır. %85’in altı dokuların yeterince oksijenlenemediğini gösterir (Olgun ve ark.Solunum Anatomik ölü boşluk: Solunan hava doğrudan akciğerlere gitmez. farenks. Önce üst solunum yollarından (burun. 2010. Akdemir ve Birol 2005).45 (Akdemir ve Birol 2005) Oksijen akciğerlerden dokulara.2. 2010. larenks. brakiyal ya da femoral arterlerden birinden heparinlenmiş enjektör ile alınır. Yaklaşık 4600ml’dir. Akdemir ve Birol 2005). ağız. PCO2) ile anlayabiliriz.35-7. 2. Parmağa takılan propla ölçülür ve moniterize edilir. Bunun yeterli yapılıp yapılmadığını arteryel kan gazları (PO2. Kanda Kandaki hemoglobin konsantrasyonu. Arteriyel kan örneği radyal. maksimum düzeyde ekspire ettiği hava miktarıdır. eritrosit içindeki hemoglobin ile birleşerek oksihemoglobin (Hb02) şeklinde taşınır. akciğerlerin maksimum şişirildiğinde soluyabildiği hava miktarıdır.5. Pulse Oksimetri Non invaziv olarak arteryel O2’nin ölçümüdür. Laboratuar Bulguları Kan testleri ve balgam incelemeleri değerlendirilir (Olgun ve ark. Lewis et al.5. 2004. Solunan havanın geçtiği bu yollarda. Akciğerler hem bedenin oksijen gereksinimini sağlar hem de metabolizma sonunda ortaya çıkan karbondioksidi dışarı atarak asit-baz dengesinin korunmasında yardımcı olur.3. 2. bu hava yollarının iç hacmine "anatomik ölü boşluk" denir.

Klostrofobisi olan bireylere. 2010. Olgun ve ark. Olgun ve ark. kalp pili olanlara yapılamamaktadır. Akciğer filmi ile yumuşak dokular.). 2004. Braunwald et al. trombüs gibi) ve göğüs kafesi yapılarının tanılanmasında kullanılmaktadır. Pulmoner damarların anjiyografisi: Radioopak bir madde verilerek akciğerlerin. Lewis et al. Radyolojik Ġncelemeler Akciğer filmi: En sık kullanılan yöntemdir. Magnetik rezonans görünütüsü (MRI): Genellikle toraksın büyük damarlarının (anevrizma. Ayrıca kıvamı. 2004. kapalı yerde kalamayan (klostrofobisi olanlar). İV olarak verilen radioopak maddenin pulmoner damarlar içinde dağılışı. plevra ve mediasten ve akciğer dokusundaki patalojik lezyonların. sıvı/hava toplanması. enflamatuar veya enfeksiyon nedeniyle olup olmadığı hakkında ayrıntılı bilgi verir (Akdemir ve Birol 2005).Solunum hızı. rengi ve miktarı hastalığın tanımlanmasında önemlidir. 2008. 2004). pulmoner emboli ve pulmoner vasküler yapısı hakkında bilgi edinilir. yerleştiği yer. Akdemir ve Birol 2005). yarı açık yöntem ile uygulanan MR önerilmektedir (Akdemir Birol 2005. Balgam incelemesi birçok solunum sistemi hastalığında tanıya yardımcı olur. Gerektiğinde bronkoskopi ile alınabilir(Lewis et al. Lökosit miktarı solunum sistemi hastalıklarının allerjik. hasta belden yukarı soyunur. Balgam örneği sabah saatlerinde temiz ve geniş ağızlı bir kaba alınmalıdır. Film çekilmeden önce. Akciğerlerin görünümü hakkında yeterli bilgi veremediğinden. büyüklüğü. 2010. Lewis et al. Olgun ve ark. 2004). MR. yapısı ve diğer özelliklerini 1cm kalınlığında inceltilmiş kesitler halinde görüntülenir. Bilgisayarlı tomografi: Göğüs kafesi. 2010. akciğer hastalıklarının değerlendirilmesindeki rolü sınırlıdır (Braunwald et al. kemik yapıları. 2. Lewis et al. Balgam incelemeleri mikroskopik ve makroskopik olarak yapılır. varsa madeni takılarını çıkarır ve bir gömlek giyer (Akdemir Birol 2005. 2004. seri filmler çekilerek izlenir ve Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . tüberküloz ve bazı enflamatuar ve enfeksiyon hastalıklar hakkında bilgi verir. mediastenal yapılar ve akciğer alanı değerlendirilir (Akdemir ve Birol 2005. Andreoli et al. Lewis et al. Özellikle akciğer kanserinin tanınmasında ve evrelendirilmesinde kullanılmaktadır.5. Pulmoner arter embolisi hakkında da bilgi verir (Akdemir Birol 2005.4. . Olgun ve ark. 2004). 2004. 2010). hücre yıkımına neden olan kanser.

2010. Braunwald et al. Lokal ya da genel anestezi ile yapılır (Uçan ve Kocabaş 2005. protezleri çıkarılır. laringospazm. izni alınır. trakea ve bronş sisteminin görüntülenmesidir. 2. Kanama. Öksürük refleksi gelene kadar ağızdan bir şey verilmez. Lewis et al. Olgun ve ark. bronkospazm gibi komplikasyonları vardır.Solunum kaydedilir (Akdemir Birol 2005. (Akdemir Birol 2005). şuuru takip edilir. kanama. Braunwald et al. enfeksiyon. solunum depresyonu yönünden değerlendirilir (Akdemir ve Birol 2005. HemĢirelik GiriĢimleri         İşlem hakkında bilgi verilir. 6 saat öncesinden sıvı ve katı gıda verilmez. Torasentez Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . solunum yollarının açıklığını engelleyen sekresyonun çıkarılması Lezyonların çıkarılması ya da yok edilmesi için uygulanmaktadır. alerjik reaksiyon. İşlem sonrası yatak istirahati sağlanır. 2004). Perforasyon. mercek ayna bulunan flexible fiberoptik bronkoskop yardımıyla larenks. Endoskopik Ġncelemeler Bronkoskopi: Ucunda ışık. Lewis et al. Bronkoskopinin Amaçları:        Sekresyon alınması Patolojik oluşumun yeri ve büyüklüğünün belirlenmesi ve tanı için örnek alınması (forseps/fırçalar ile) Akciğer tümörlerinin cerrahi yöntem ile çıkarılıp çıkarılamayacağına karar verilmesi Hemoptizi olduğunda. solunum durması.5. kanayan yerin saptanması Trakeobronşiyol sistemdeki yabancı cismi çıkarmak için Hastanın solunum yollarındaki sekresyonu çıkaramadığı durumlarda. Premedikasyon yapılır Genellikle lokal anestezi ile yapılır. 2008).5. Yaşam bulguları. Andreoli et al. 2004. 2004). enfeksiyon. 2004.

Olgun ve ark. 2004).1.1. glomerulonefritte EKSÜDA. TRANSÜDA. protein miktarı incelenir.  Sıvı protein miktarına göre TRANSÜDA  Veya EKSÜDA olarak adlandırılır.omuzları yukarı kaldırlır.Solunum Paryetal ve viseral plevra yaprakları arasında normal koşullarda solunum hareketleri sırasında sürtünmeyi önleyen toplam 3.  Örn. 2. protein miktarı 3gr’ın altındadır. Enfeksiyon hast. kusmuk ya da üst solunum yollarında bulunan maddelerin aspirasyonu. Biyopsi: Dokudan parça alınarak incelenmesi yöntemidir. Hasta yatak kenarına dik olarak oturtulur. hemotoraksta (Akdemir Birol 2005). neoplastik hast.sırtı ve boynu öne doğru eğdirilir. 2010. Andreoli et al. Braunwald et al. 3.6.  Dansitesi 1015’in protein miktarı 3gr üstündedir. İlinç 2005. Tanım: Bronşektazi. Teşhis ve tedavi amacıyla plevra boşluğuna girilerek aspire edilmesi işlemine torasentez denir.1. çeşitli nedenlerle bronş ve bronşiol duvarlarının elastik ve kas tabakalarındaki hasar sonucunda gelişen anormal ve kalıcı kas genişlemesidir (Akdemir ve Birol 2005. pulmoner infeksiyonlar ve bronş tıkanmaları.  Rengi. genişlemiş kan damarları ya da tümörlerin basıncı sonucu gelişebilir. nefrotik sendr. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . BronĢektazi 3. Berrak. Bronkoskopi ile akciğer ve bronşlardan yapılabilir (Akdemir ve Birol 2005. 2010) 3. enfeksiyon ya da ampiyem vb. a.2. 2008. 2004). sirozda. kalp hast. Malignansı. Torasentez ile alınan sıvının.sırtı ve boynu öne doğru eğdirilir.  Hasta yatak kenarına dik olarak oturtulur. Lewis et al.omuzları yukarı kaldırlır. 2004. Solunum Sistemi Hastalıklarında HemĢirelik Bakımı Yönetimi 3. dansitesi 1015. Alındığı bölgeye göre lokal veya genel anesteziyle alınır.1. gibi durumlarda. Eskiden KOAH içerisinde yer alan bu hastalık şu anda KOAH dışında bir hastalık olarak incelenmektedir (Olgun ve ark.5 ml kadar ince bir film şeklinde sıvı bulunur. paryetal ve visseral plevra yaprakları arasında normalden fazla sıvı birikir.5. Etyoloji: Havayolu obstrüksiyonu. yabancı cisim. Lewis et al. dansitesi. genişlemiş lenf nodülleri.

Modern tedavi yaklaşımlarına rağmen bu hastalarda ortalama yaşam süresi 55 yaş civarındadır (Olgun ve ark. Bronşektazinin cerrahi tedavisi. nefes darlığı. 2010. Lewis et al. 2004. Lewis pnömokoksik pnömoniye karşı aşılanması önerilir/sağlanır. şekil bozukluğu oluşur ve mukosiliar temizlik işlevi bozulur (Akdemir ve Birol 2005. Balgam sıklıkla sabah uyanıldığında çıkar. mukolitikler kullanılmaktadır (Akdemir ve Birol 2005. Olgun ve ark. bol miktarda pürülan ve bazen kan bulaşmış balgam çıkarma öyküsü karakteristiktir (Akdemir ve Birol 2005. romotoid artrit ve idiyopatik nedenler hastalığın oluşmasında rol oynamaktadır (Akdemir ve Birol 2005. 2004). Normal siliar mekanizmanın bozulması ile bakteriler ve mukusun birikimi gelişir (Lewis et al. 2004). tüberküloz ve İmmün sistem yetersizlikleri bireyin bronşektaziye yatkınlığını artırabilir (Akdemir ve Birol 2005. uygun antibiyotikler. Erken çocukluk döneminde tekrarlayıcı solunum enfeksiyonları. Bronş duvarları kalıcı olarak genişler. Genişlemiş bronşlarda gece biriken balgam kitle halinde dışarı atılır. hastalığın bir ya da iki lobu etkilenmiş olması durumunda. kızamık.4. Klinik Belirtileri: Bronşektazide kronik öksürük. siyanoz. Yeterli hidrasyonun sağlanması. Amaç akciğer fonksiyonlarında azalmayı önlemek ve akut alevlenmelerin tedavi edilmesidir (Lewis et al. Braunwald et al. balgam yayması ve kültürü yapılarak. 3. 2004. kötü kokulu. Lewis et al. 2004).1. 2008. 2010. enfluenza. Balgam miktarı günde birkaç ml ile bir litre arasında olabilir. 2004. 3. Andreoli et al. Olgun ve ark. Fizyopatoloji: Kronik enfeksiyon nedeniyle bronş duvarının hasarı ve destek dokusunda kayıp vardır. Braunwald et al. Uçan ve Kocabaş 2005). Sonuçta dilate olan bronşiollerde sekresyon birikimi oluşur. Uçan ve Kocabaş 2005). 2004). 2004. 3. göğüs et al. Enfluenza ve fizyoterapisi yararlıdır (Uçan ve Kocabaş 2005. Bronşlarda sekresyon arttığında inhalasyon yoluyla steroid ve bronkodilatör. 2010). Lewis et al. İlinç 2005). 1. 2004).Solunum Kistik fibrozis gibi genetik bozukluklar. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . Solunum yetmezliği nedeniyle çomak (Hipokrat) parmak görülür (Akdemir ve Birol 2005). Uçan ve Kocabaş 2005. Braunwald et al. Tedavisi: Bronşektazi tedavisi zordur. solunum yetmezliğine neden olmadan uygulanabilmektedir (Akdemir ve Birol 2005).

Hastaya bol proteinli. Atelektazi 3. kuru hava ve sigara dumanından.        Buhar uygulanır.5.1. pürülan ve kokulu olduğundan iştahını etkileyebilir. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . bronşial sekresyonun artmasına ve mukoz membranın enflamasyonuna neden olduğundan bırakması desteklenir. sekresyonların çıkarılması ve enfeksiyonu kontrol altına almak ya da önlemektir Hasta ve ailesine postüral drenaj uygulaması öğretilir. 3.2.1.Solunum 3. Tanım: Akciğerlerin yetersiz genişlemesi veya daha önce genişlemiş olan akciğerin kollabe olması ile göreceli olarak daha az hava içeren akciğer parankiminin oluşmasıdır (Akbayrak ve ark.2. Olası HemĢirelik Tanıları Etkisiz Solunum İştahsızlık Beden Gereksiniminden Az Beslenme 3. 2007. Hastanın çıkardığı balgam toplanarak günlük miktarı kaydedilir (Akdemir ve Birol 2005) Fazla miktarda sekresyon.1. Bu nedenle hastanın yeterli sıvı alması sağlanır. Hastanın yeterli hidrasyonu.6. hastaya ve ailesine bunun önemi anlatılır. sekresyon atılımı bakımından önemlidir. Derin solunum ve öksürek egzersizleri yaptırılır ve hastaya göğüs fizyoterapisi uygulanır Bazen muko-pürülan balgamın boşaltılması amacıyla bronkoskopi yapılması gerekebilir. HemĢirelik Bakımı     Bronşektazili hastanın bakımı semptomların rahatlatılması. vitamin yönünden zengin besinler verilir. Karadeniz 2008). 2010). Genellikle nemli havası olan bölgelerde örneğin Akdeniz bölgesinde yaşaması önerilir (Akdemir ve Birol 2005. Sigara içimi siliar hareketleri paralize ederek. Olgun ve ark. Bu nedenle hastaya sık sık ağız bakımı verilir ve hastanın yeterli besin alıp almadığı izlenerek gerektiğinde müdahale edilir. tozlardan korunmalıdır. Hasta enfeksiyonlardan.

Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi .6. hareketsizlik. Akbayrak ve ark. sürfaktan yapım eksikliği. hipoksemi.Solunum 3. akciğer dokusu sıkışması (kanser. Ancak absorbe olan havanın yerine obstrüksiyon nedeniyle alveollere hava gelemez. postüral drenaj uygulanır. Etyoloji: İnfeksiyonlar. Potansiyel Komplikasyon: Solunum Disfonksiyonu Hava Yolu Temizlemede Yetersizlik (Akbayrak ve ark. 2010. halsizlik görülür. tansiyonda düşme.2. 3. mukolitikler. pnömotoraks vb. Tedavi ve bakımında temel amaç ventilasyonu düzeltmek. taşikardi. hava yollarının obstrüksiyonu atelektaziye neden olur (Akdemir ve Birol 2005. sekresyonların atılımını sağlamak ve komplikasyonların gelişimini önlemektir (Karadeniz 2008. HemĢirelik Bakımı Temel amaç ventilasyonu düzeltmek ve sekresyon atımını sağlamaktır.2. 2007) 3. etkisiz soluk alıp verme. anksiyete ve ateş görülür (Olgun ve ark.4. 3. Bronkodilatörler.5. toraks ve batın cerrahi işlemleri. hafif ateş. 2010). Postoperatif hastalar özellikle yüksek risk grubunu oluşturmaktadır. 2010). 3.3. Olay geniş bir alanı tutuyorsa ve hızlı ise ani ve ileri derecede dispne. obezite. plevral efüzyon. Hava yolları daima temiz tutulur.2. şok. Patofizyolojisi: Herhangi bir nedenle oluşan tıkanmanın gerisinde hapsedilen hava.2. pulmoner kapillerde akan kan tarafından birkaç dakika ya da saatte absorbe olur. balgam çıkarma. siyanoz.2. Bunun nedenleri olarak. ağrı ve abdominal distansiyon sayılabilir. Anestezi nedeniyle solunum yollarında sekresyonun artması ve sırt üstü yatan hastanın siliar fonksiyonlarının azalması sonucu sekresyon birikimi olması ve öksürük refleksinin bozulması sonucu postoperatif dönemde mikroatelektazilere neden olmaktadır (Olgun ve ark. 2010).2. tidal volümün düşük olması. Olgun ve ark. nedenlerle). 2007). 2007). Sonuçta izole olan akciğerin o kısmı havalanamadığından kollebe olur(büzülür) (Akdemir ve Birol 2005. dispne. Olası HemĢirelik Tanıları Aktivite İntoleransı Ağrı Ateş/Hipertermi Gaz Değişiminde Bozulma. Klinik Belirtileri: Öksürük. Olgun ve ark. Akbayrak ve ark.

alkol kullanımı. 3. Abdominal distansiyon önlenir. Pnömonilerin sınıflandırılması: 1. yaşlanma nedeniyle) gibi durumlarda görülür (Lewis et al. Aralıklı (+) basınçlı ventilasyon uygulanır. Buhar uygulaması yaptırılır. hasar görmüş mukusillier hareketler (sigara içme. Braunwald et al. 2007. Yenidoğan ve 65 yaş üstünde. 2004. 2004. Braunwald et al. Diyabet. sekresyonlar aspire edilir. strok.3.3. Karadeniz 2008. su. Olgun ve ark. Özellikle İmmün sistemi bozuk hastalar pulmoner enfeksiyonlardan çok etkilenir (Akdemir ve Birol 2005. 2004) 2. alkol alımı gibi nedenlerle) (Lewis et al. Aspirasyon pnömonisi: Orofarengeal florada bulunan virüs yada bakterilerin alt solunum yollarına aspirasyonu ile gelişen en yaygın görülen mekanizmadır. Derin solunum ve öksürük egzersizleri yaptırılır. 2010). anestezi. Toplumdan kazanılmıĢ pnömoni: İmmün yetersizliği bulunmayan kişilerin hastane dışında oluşan s. Pnömoni 3. bakteriler. Akbayrak ve ark. Uçan ve Kocabaş 2004). Karadeniz 2008). Bronkospazm çözülür. Toksik sıvılar. viral solunum yolu enfeksiyonları. kalp hastalığı. kronik hastalığı olan bireylerde görülme sıklığı daha fazladır (Akdemir ve Birol 2005). bağışıklığı baskılanmış kişilerde sık olmakla beraber bütün yaş gruplarında pnömoni görülebilir (Akdemir ve Birol 2005.Solunum Sık sık pozisyon verilir. Hasta hareket etmesi için cesaretlendirilir.2. parazitler ve mantarlar neden olmaktadır. 2004). Tanım: Pnömoni akciğer dokusunun (parankimasının) akut inflamasyonudur. Etyoloji: En sık pnömokok ve streptekok bakteriler neden olmaktadır.3.pnömokokların etken olduğu pnömonilerdir (Olgun ve ark. 2010. organ nakli. 3. Çeşitli virüsler. yabancı madde aspirasyonuda neden olmaktadır (kafa travması. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . Kontrendike değilse bol sıvı verilir. hava kirliliği. yiyecek.1. Haemophilus influenzae toplum kökenli pnömoni nedenidir ve yaşlı. lösemi. Sedatif ve narkotik verilmesinden sakınılır.

Braunwald et al. Lewis et al. ölümcül hastalığın olması. Ayrıca hastanede solunum aygıtlarının kullanılması ve sağlık personelinin elleri ile patojen bakterilerin hastaya taşınması söz konusudur (Akdemir ve Birol 2005). solunum kaslarının zayıflaması gibi) Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . 2010).3. kuru öksürük. mukosilyer aktiviteyi. hipoksemi. toplumdan ve hastaneden kazanılmış pnömoniler ile aynıdır (Akdemir ve Birol 2005). ispirasyon havasındaki partikülleri tutarak alveollere girmelerini önler. uzun süre hastanede yatma. Sigara kullanımı.Solunum 3. plöretik göğüs ağrısı balgamlı öksürük klasik semptomlardır. Hastaneden kazanılmıĢ pnömoni: Hastanın hastaneye yatışından 48 saat sonra gelişen akciğer parankiminin infeksiyonudur. Yoğun bakım ünitelerinde en sık görülen infeksiyonlardır (Olgun ve ark. Bulantı.3. Ġmmunosupresif hastalarda oluĢan pnömoni: Bağışıklık sistemi bozulan bireylerde görülen pnömonin etkeni. KOAH. 2004). Bazı hastalarda özellikle yaşlılarda ateş. viral alt solunum yolu infeksiyonları. KOAH ve nörolojik problemler öksürük refleksini. malnütrisyon. koma. 2004). Pnömonide Risk Faktörleri      Mukus oluşturarak bronşial drenajı engelleyen ya da normal akciğer drenajını bozan (kanser. diyare görülebilir (Olgun ve ark. yaşlılık.3. Bu iki mekanizma bozulduğunda pnömoni gelişebilir (Akdemir ve Birol 2005. hava kirliliği kortikosteroid ve diğer immunsüpresif ilaçlar. 2010). Hastanın savunma mekanizmasını bozan. Braunwald et al. Klinik Belirtileri: Ani başlayan ateş ve titreme. baş ağrısı ve kas ağrısı gibi üst solunum yolu semptomları ile daha sinsi bir seyir olabilir (Akdemir ve Birol 2005. bütün solunum yolları.4. Mukus. burundakiler ise aşağı doğru hareket ederek solunum yollarının temizliğini sağlar. toksik gaz inhalasyonu. hücresel ve hümoral korunma mekanizmalarını etkileyerek pnömoniye zemin hazırlar (Olgun ve ark. Medical Nursing. 4. 3. Alt solunum yollarındaki silialar yukarı doğru. Patofizyoloji: Burundan terminal bronşiollere kadar. sigara içme) durumlar İmmünosupresif hastalar (notröpenik) Sigara içme (mukosiliar ve makrofaj aktiviteyi bozduğu için) Uzun süren immobilite ve yüzeyel solunum Öksürük refleksinin baskılanması (ilaç. 2010. kusma. 3. hipotansiyon ve metabolik bozukluklar gibi kronik hastalıkların olması bireyi hastane kökenli pnömoniye yatkın kılar. yüzeyi örten bir mukus tabakası ile nemli tutulur. 2004).

Solunum egzersizleri yaptırılır. Aspirasyon riski olanların ilaçları çok dikkatli verilir Endikasyon varsa aspire edilir Oral hijyene önem verilir. Alkol koması durumu varsa aspirasyonu önlemek için uygun pozisyon verilir Genel anestezi alan hastaya ilaç verilmeden önce solunum hızı ve derinliği izlenir. durum rapor edilir Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . Eğer belirgin solunum depresyonu varsa ilaç verilmez. lökositlerin mobilizasyonunu ve trakeabronşial siliar hareketleri baskılar) Genel anestezi.             Öksürmesi sağlanır Sekresyonu çıkarması sağlanır Sigarayı bırakması önerilir ve önemi anlatılır Enfeksiyona karşı koruyucu önlemler alınır Sigarayı bırakması için desteklenir Sık sık pozisyon değiştirilir. 2004). Pnömonide koruyucu önlemler.Solunum     Bilinçsiz hastanın akciğerlerine yabancı madde aspirasyonu (kafa travması. sedatifler (solunumu baskılayarak yüzeyel solunuma neden olması ve potansiyel pnömonin oluşmasına zemin sağlayan bronşiyal sekresyonun birikmesi)   Yaşlılık (öksürme ve glotik refleksin depresyonu olasılığı ve beslenme yetersizliği) Solunum yolları tedavisinde uygun şekilde temizlenmemiş araç-gereç kullanılması (Akdemir ve Birol 2005 ) Pnömoniden Korunma: Patojenlerle karşılaşma olasılığının azaltılması ve patojenle karşılaştığında konakçının direncinin artırılması ile sağlanabilir (Braunwald et al. Etkili öksürmesi öğretilir Aspirasyonu önlemek için sık sık pozisyon değiştirilir. anestezi nedeni ile) Ağızdan beslenemeyen nazogastrik tüp ya da endotrakeal tüp olması Alkol intoksikasyonu (Alkol refleksi. Aspirasyon riskini önlemek için tüplerin durumu sık sık kontrol edilir Alkol almaması ya da az alması anlatılır.

Hastanın istirahati sağlanır Hastaya rahat soluk alabileceği pozisyon verilir Günlük yaşam aktivitelerinde yardım edilir Dispne ve yorgunluk nedeniyle iştahsız olan hastanın beslenmesi gereksinimini karşılayacak şekilde sağlanır (Akdemir ve Birol 2005). arteryel kan gazları izlenir. 2007). Enfeksiyon Riski. Olası HemĢirelik Tanıları    Trakeobronşiol sekresyonların fazla olması ile ilgili olarak “Hava yollarının açıklığında yetersizlik” Solunum fonksiyonunda bozulma sonucu oksijen sağlanmasında azalma olmasına bağlı olarak "Aktivite intorelansı" Ateş ve dispne ile ilgili olarak "Sıvı volüm yetersizliği riski"  "Beslenmede değiĢiklik-beden gereksiniminden az beslenme"  Tedavi planı ve koruyucu sağlık uygulamaları ile ilgili "Bilgi eksikliği"(Akdemir ve B irol 2005)  Ağrı.3. Anksiyete. Gaz Değişiminde Bozulma.Solunum   Sık sık pozisyon değiştirme. etkili öksürme ve solunum egzersizleri yapması ve yeterli beslenmesi sağlanır Tedavide kullanılan araç gerecin uygun şekilde temizlenmiş olduğundan emin olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır (Akdemir ve Birol 2005). HemĢirelik Bakımı   Akciğerlerdeki O2 – CO2 değişimini bozduğundan sekresyonlar temizlenir Hastanın hidrasyonu sağlanarak sekresyonların atımı kolaylaştırılır(solunum hızıyla artan görünmeyen sıvı kayıpları nedeniyle gelişebilen dehidratasyon da önlenmiş olur)        Odanın havası nemlendirilir Etkili öksürme ve solunum egzersizleri öğretilir O2 verilir.3.6. 3. 3.5. Hipertermi (Akbayrak ve ark. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . erken ambulasyon ve mobilizyon.

Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . amfizem. pnömoni. Solunum sistemine ait hastalıklar erken tanı ve tedavi ile kontrol altına alınabilen hastalıklardır.Solunum ÖZET Solunum sistemi üst ve alt solunum yollarından oluşur ve ventilasyondan yani soluk alıp vermekten sorumludur. Bu sisteme ait hastalıklarda en sık gözlenen ve yaşanan hasta sorunları yetersiz hava yolu temizliği. gaz alışverişinin bozulması ve anksiyetedir. tüberküloz gelmektedir. Hemşire bakımını planlamadan önce hastaya ilişkin çok yönlü bilgi toplamalı ve topladığı veriler doğrultusunda bakım planını belirlemeli ve uygulamalıdır. bronşit. etkisiz solunum. Bu sisteme ait en sık görülen hastalıkların başında astma. KOAH.

Akciğer filmi b. seri filmler çekilerek izlenerek kaydedilmesi hangi iĢlemdir? a.Alveoller ile kan arasında oksijen ve karbondioksit değişimi b. AĢağıdakilerden hangisi alt solunum yollarına ait yapı değildir? abcdeAkciğerler Bronşlar Bronşioller Trakea Alveoller 2.Bilgisayarlı tomografi: d. ĠV olarak verilen radioopak maddenin pulmoner damarlar içinde dağılıĢı.Bronkoskopi 3. AĢağıdakilerden hangisi aspirasyon pnömonisinin en sık görülen mekanizmadır? a.Pulmoner anjiografi c.Perfüzyon e.Yiyeceklerin aspirasyonu c.ekspirasyon.Toksik sıvıların aspirasyonu b.İnspirasyon c.Su aspirasyonu d. AĢağıdakilerden hangisi difüzyonu tanımlamaktadır? a. d.Yabancı maddelerin aspirasyonu e.Akciğer ventilasyonu 4.Solunum DEĞERLENDĠRME SORULARI 1.Orofarengial floradaki virüs yada bakterilerin aspirasyonu Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi .

E 5.Bilgisayarlı tomografi c. A 4. B 3.Solunum 5. D 2. AĢağıdakilerden hangisi özellikle akciğer kanserinin tanınmasında ve evrelendirilmesinde kullanılmaktadır? a-Akciğer filmi b.Pulmoner damarların anjiyografisi e. B Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi .Magnetik rezonans görünütüsü d.Ultrason CEVAPLAR 1.

7th Edition. Çeviri Ed: Mıstık S. Durna Z. Philadelphia 2004. Çeviri Ed: Sağlıker Y. Dirksen SR. Ankara 2008. Harrison İç Hastalıkları Prensipleri. Türkiye’de Tüberkülozun Kontrolü İçin Medicine. İç Hastalıkları. Benjamin IJ. Hemşirelik Süreci. İstanbul Akbayrak N. Cinius yayınları. İç Hastalıkları Hemşireliğinde Teoriden Uygulamaya Temel Uçan ES. 8. İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Rehberi. Andreoli TE. 2009. Eti Aslan F. Lewis SM. Özkara Ş. Ecevit H. İlhan ES. Ankara Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Ankara Nisan 2007. 10. 3. Birol L. Sistem Ofset. Ünal S. Özkan Z. Etki matbaacılık. Griggs RC. Carpender CCJ. s. Olgun N. Ed: Karadakovan A. Süleymanlar G. 9. Solunum Sistemi. Heitkemper MM. 6. Nobel Kitabevi. 11. Hauser SL. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . 2008. 6th edition. Kasper DL. Birol L. Adana 2010. Göktuğ Yayıncılık. Cecil Essentials of Karadeniz G.C. 2003. Jameson JL. Cilt 1. Başvuru Kitabı. Biberoğlu K. Mosby. Yaklaşımlar. Özgün Ofset. Güneş Kitabevi. Kocabaş A.7-11. 2004. 2005. Hemşirelik Bakım Akdemir N. Alter Yayıncılık. 4. Aslan FE. 5. 2005. 2005. Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Daire Başkanlığı. Nobel Tıp Kitabevleri. Longo DL. Braunwald E. Planları(Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut). Aktaş Z. 2.Solunum YARARLANILAN KAYNAKLAR 1. Faucı AS. Ed: İliçin G. Medical-Surgical Nursing. Albayrak A. İzmir. 7. Ançel G. Sert H. Ankara: T. Ankara. Solunum Sistemi Hastalıkları.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->