P. 1
Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı

Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı

|Views: 1,927|Likes:
Yayınlayan: Okan Pakoğlu

More info:

Published by: Okan Pakoğlu on Jan 20, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

ORTAÖĞRETİM YÖNETİM BİLİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

2009-ANKARA

KOORDİNASYON Medine KARAPINAR Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Program ve Ders Kitapları Şube Müdürü Hayriye ARGÜN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Program Geliştirme Uzmanı

Mustafa ÇAKAL İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

PROGRAM DANIŞMANLARI Yrd. Doç. Dr. Semiha ŞAHİN Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Denetimi Planlanması ve Ekonomisi ABD

KOMİSYON ÜYELERİ Şerafeddin BİLİR Ayşen GÜLEN İlker BIYIK Yalçın ALBAYRAK Züleyha ÇELİK ATEŞ Nuray SUNAR Eğitim Yönetimi Uzmanı (Sınıf Öğretmeni) Rehber Öğretmen Felsefe Grubu Dersleri Öğretmeni İngilizce Öğretmeni Program Geliştirme Uzmanı Ölçme Değerlendirme Uzmanı

İÇİNDEKİLER 1. TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 2. GİRİŞ 2.1. Yönetim Bilimi Dersi Programının Temel Yaklaşımı 2.2.Yönetim Bilimi Ders Programının Yapısı 2.3.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı İle Kazandırılmak İstenen Beceriler 2.4.Öğretim Yöntem ve Teknikleri 2.5. Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programının Genel Amaçları 2.6. Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar 2.7. Etkinlik Örnekleri 2.8. Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programında Kullanılan Semboller 2.9. Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programının Ünite, Konu ve Sürelerine Göre Dağılım Tablosu 2.10.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programına Göre Yazılacak Ders Kitaplarının Forma Sayıları 3. YÖNETİM BİLİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KAZANIMLARI 4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 5. KAYNAKÇA

Sayfa 1 2 3 5 8

13 13 15

17 23 24 25 26 55 71

istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi. insan haklarına saygılı. geniş bir dünya görüşüne sahip. Türk Millî Eğitiminin genel amacı. 1 . öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi. bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak. insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik.YÖNETİM BİLİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 1. milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan. 1. yapıcı. koruyan ve geliştiren. Beden. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı. Türk milletinin milli. beceri. Türk milletinin bütün fertlerini. İlgi. kişilik ve teşebbüse değer veren. 2. ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere. ahlak. laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. hür ve bilimsel düşünme gücüne. Böylece. yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. Genel Amaçlar Madde 2. 3. yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır. ailesini. manevi ve kültürel değerlerini benimseyen. vatanını. insani. ahlaki. zihin. kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları 1. sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı. topluma karşı sorumluluk duyan. davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların.

genel müdür şirketini.2. Bu çeşitli uğraşlar farklı alanlara aitmiş gibi görünmekle birlikte hepsinin ortak yönü. Yönetim. Anne babalar işlerini. Kamu ve özel örgütleri bilimsel yönetim anlayışı ile yönetilen kapalı sistemler olarak tasarımlayan klasik kuram 1930 yıllarında İnsan İlişkileri Akımı ya da Davranışçı Akım verimlilik ve etkililik açısından yetersiz görülmüştür. onları yönlendirir ve kontrol eder. müsteşar bakanlığını. Yakın zamanda da işletme yönetimi ve örgüt bilgisine gerek duyulmuştur. 1960’lardan itibaren karşılaştırmalı yönetim incelemeleri hem kamu yönetimi hem de işletme yönetimi alanında görülmeye başlamıştır. ev faaliyetlerini ve çocuklarını yönetirler. Yönetim bilimi bir akademik disiplin olarak 20. Kamu yönetimi disiplinin başlangıcı olarak Woodrow Wilson’ın “İdarenin İncelenmesi” başlıklı yazısının 1887 yılında yayınlanması kabul edilir. dekan fakültesini yönetir. zamanını ve faaliyetlerini planlayıp örgütler. Bu anlamda her insan bir yönetici sayılır. onların çeşitli etmenler altındaki davranışlarını inceler. Bununla birlikte yakın yıllarda pek çok üniversitenin İktisadi 2 . Öğrenciler okulda çeşitli konu ve derslerde başarılı olmak için zamanı yönetirler. yüzyılın başında ABD’de şekillenmeye başlamıştır. Böylece her insan öncelikle kendini yönetir. 1960’tan sonra hem örgüt kuramını hem de yönetim bilimini günümüze kadar etkileyen durumsallık düşüncesini gündeme getirmiştir. bu sorunlara ilişkin çözüm alışverişlerinin sağlanması amacıyla. normatiflik ve evrensellik özelliklerinin belirginleştiğini ve klasik yönetim kuramının ana hatlarının ortaya çıktığı görülür. kamu yönetimi öğretiminin geliştirilmesi. Bu başlangıçtan sonra ABD’de klasik yönetim kuramının ana ögeleri ortaya çıkmıştır. yönetim sorunları üzerinde araştırmalar yapılarak bu tür araştırmaların desteklenmesi. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün 1953’te açılmasıyla yönetim bilimi çalışmaları somutlaştırılmıştır. Türkiye’de yönetim bilimi yakın yıllara kadar ağırlıklı olarak kamu yönetimi alanında gelişme göstermiştir.GİRİŞ Evrensel bir kavram olan yönetim önceden ne yapacağının kestirilmesi oldukça zor olan insanla uğraşır. farklı amaçlara yönelik örgütsel çabaların yönetilmesidir. Başhekim hastaneyi. insanın toplumsal yaşamı gereği diğer kişilerle ilişkilerini. ABD’deki bu başlangıçtan sonra ‘‘bilimsel yönetim’’ olarak kabul edilen kronolojide ilk eksiksiz yönetim kuramı olarak nitelendirilen Henry Fayol’un ‘’Genel ve Endüstriyel Yönetim’’ adlı kitabının 1916 yılında yayınlanmasıyla yönetim işlevleri ve ilkelerini konu alan. Wilson bu yazısında yönetimin bir iş alanı olduğunu ve sağlam ilkelere dayandırılması gerektiğini ve bunun da yönetim biliminin işi olduğunu vurgulamaktadır. ustalığını. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde.

Millî Eğitim Şurası’nda 2000’li yılların gerçekleri. yönetim biliminin esasları doğrultusunda ortaöğretim öğrencilerine yol gösterip kaynaklık etmek asıl hedeftir. YÖNETİM BİLİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL YAKLAŞIMI Bilgi. bunların özgün model ve kuram geliştirme ile olabileceği bir gerçektir. 1996 yılında yapılan 15. Üretilen veya günlük hayatta kullanılan bilginin. bilimsel araştırma yapabilen ve yönetim bilimine sempatiyle yaklaşan bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır. öğrencilerin bilgiyi arama ve bulma yöntemlerini. yönetimin yapısal ve işleyişsel sorunlarına çözüm bulmaktır. Bu dersin öğretim programı ile yönetim bilimi alanıyla ilgili becerilerin geliştirilmesi. Bu amaçların gerçekleştirilmesi etkin ve etkili bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ile mümkündür. Tüm bu gereksinimler doğrultusunda ve dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak öğretim programlarımızda yeni yaklaşımların kullanılması zorunlu hâle gelmiştir. eşgüdüm ve yönetimin davranışsal boyutunun bilimsel bir nitelik taşıdığı. bilgi kaynaklarının ve insan gücünün yönetimi ayrı bir önem taşımaktadır. doğru karar 3 . sorun çözme ve karar verme becerilerini ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmelerine olanak sağlayacak biçimde. etkililik. sorun çözen.1. Bununla birlikte yönetimin yasal ve yapısal yönlerinin olduğu. yaratıcı düşünebilen. planlama. kullanılmasında ve donanımlı insan gücünün yetiştirilmesinde en önemli görev eğitim sistemimize düşmektedir. değişimleri ve geleceğin ihtiyaçları iyi araştırılarak ileri dünyanın eğitimdeki düzeyine ulaşılması ve Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasıyla eğitimde aynı düzeye erişilebilmesi için mevcut öğretim programlarının geliştirilmesine karar verilmiştir. yönetim ve çevre ile personel yönetiminin belli bir sistematiğinin olması gerektiğinin bilinmesi yönetim biliminin ortaöğretim düzeyinde ele alınmasını zorunlu kılmıştır. Yönetim bilimi eğitiminin temel amacı yönetimi daha etkili ve verimli kılmak. kullanan ve yöneten toplumlar çağımızda her anlamda ileri ve üstün durumdadır. karar verme. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde öğrencinin derse aktif katılımını sağlamak. yeniden düzenlenmesine gereksinim olduğu Millî Eğitim sisteminin çeşitli birimlerince vurgulanmaktadır. yönetim ve organizasyon. uygulama ve değerlendirme aşamalarında yaparak ve yaşayarak öğrenen. Yönetimde sorumluluk. Bilgiyi üreten. Bilginin kazanılmasında. verimlilik. 2.ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Kamu Yönetimi Bölümlerinde yönetim bilimine ilişkin dersler okutulmaya başlanmıştır. Ortaöğretim programlarının. Bu nedenle öğretim programının bilginin taşıdığı değeri ve öğrencinin var olan deneyimlerini dikkate alarak yaşama etkin katılımı. iletişim olanaklarının küçülttüğü dünyamızda en önemli ve değerli etken durumuna gelmiştir.

4 . Öğretmenin rolü. Öğrenenin rolü.vermeyi. Yukarıda kısaca belirtilen eğitim felsefesini temel alan yaklaşımlardan bir tanesi öğrenenlerin etkin katılımıyla bilgiyi zihinsel olarak yapılandıran yapılandırmacı yaklaşımdır. meraklı. Eğitimin felsefesi. Etkin öğrenme ortamında öğrenenlerin içeriği ve süreci aynı anda değerlendirmelerini sağlamaktır. hangi yöntem ve materyallerin kullanılacağına yanıt bulmaya yardım eder. yorumlayabilmesi ve yeni bilgiler oluşturabilmesini gerektiren bilişsel temelli bir süreçtir (Şaşan. problem çözen. eleştirel soru soran. sorun çözmeyi destekleyici bir yaklaşım doğrultusunda bilgiyi yapılandırmayı önemseyen bir gelişim göstermesi önem kazanmaktadır. Uygun öğrenme ortamlarını ve gerekli öğrenme materyallerini sağlar. Bilgiyi elde etme konusunda güdülenmiş. öğrenme öğretme sürecine ve genel olarak okul ve sınıflarda hangi etkinliklerin yer alacağına ilişkin bakış açısı sağlamasından dolayı. karşılaştırma yapan. Yapılandırmacı öğrenmenin temel amaçları aşağıda sıralanmıştır (Demirel. girişimci ve sabırlıdırlar. yorumladıklarını nedenleriyle savunan kişilerdir. 2002). Geleneksel ezberci öğrenmenin aksine öğrenenin var olan bilgiyi yeni durumlarla karşılaştırdığında transfer edebilmesi. Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenenler seçici. 2002). Demirel’in (2002a) belirttiği gibi. yönergeler verir.Şaşan. Öğrencinin öğrenmeye etkin katılımını sağlar. okulların ne için olduğuna. Mücadeleci. eğitimde felsefe. yapıcı ve etkindirler (Ülgen. inceleyen. analiz eden. programların ayrılmaz bir parçasıdır. Öğretmen otorite değil sınıf içinde gözlemcidir. 1994). yorumlayan. bulduklarını tartışan. Kendi kararlarını kendileri alırlar. içerik ve organizasyonuna. bilginin nasıl öğretileceğine. Bu yaklaşım öğretenin değil öğrenenin merkezinde gelişmektedir. Programlarda belirlenen yaklaşımların dayandığı felsefeler eğitim öğretimin temel taşını oluşturmaktadır.2002a. Öğrenenlerin öğrenmelere etkin olarak katılmasını. eğitimin hedeflerine. Öğrenenlerin bilgiyi araştırıp keşfederek tekrar yaratarak yorumlayarak ve çevreyle etkileşim kurarak yapılandırmasını. Öğrenmeyi eleştirel düşünme ve problem çözmeye dayandırmayı. Öğrenenlerin bireysel farklılıklarına uygun seçenekler sunar.

Yapılandırmacı yaklaşımda öğretmen ve öğrenci birlikte değerlendirilir. internet erişimi. Değerlendirme. tahminde bulunma. sergi. şehir ve bölge planlama. insan davranışlarını etkileyen değişmelerin neden ve sonuçlarının saptanması. senaryo yazma vb. öğrenmede bir son değil.) ve gösterebileceği (fotoğraf. felsefe. yorum yapma ve düşünme becerilerini geliştirmesi esas alınmıştır. dil bilimi. çözümleme. sosyal kurumlar. tepegöz vb. öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini ortaya koymaktır. sosyal yaşayış. 1998: 6). alan gezileri. arkeoloji. özgün öğrenme ve işbirlikli öğrenme amacıyla öğrencilere teknolojiyi kullanma becerisi kazandırılır. Gelişen dünyada eğitim. onun yönetim bilimi alanında yaratıcılık. 2. film. sürecin değerlendirmesi yapılır. iktisat. insan ilişkileri. Son yıllarda tarih. anlaşılması ve yorumlanması gibi konular üzerinde durmaktadır. sosyoloji. Çağdaş toplumlarda birey. bir sonraki öğrenmeye yol göstericidir. sınıfta etkili iletişim kurmak için çoklu iletişim araçları (bilgisayar. psikoloji. siyaset bilimi. yönetim bilimi. Öğrenme . yalnızca bilgi aktarma anlayışının hâkim olduğu yapıdan uzaklaşmaktadır. Yapılandırmacı eğitimde değerlendirme: Sonucun değerlendirmesi değil. içinde bulunduğu çağın koşullarına uyum sağlayacak bilgi ve donamıma sahip olmanın yanında.- Sınıf içinde sınıflama. probleme ilişkin bilginin toplanabileceği (görüşme. Yukarıda belirtilen yapılandırmacı yaklaşımın özellikleri doğrultusunda Yönetim Bilimi dersi öğretim programı hazırlanırken öğretim programının öğrenciye hazır bilgi vermekten çok. problem çözme. Öğrenenler düşüncelerini dile getirmede. hukuk. coğrafya. antropoloji. Bu açıdan sosyal bilimleri oluşturan disiplinler zamanla çeşitlenmiştir (Sözer.) çeşitli kaynak ve yöntemlerden yararlanırlar. yaşadığı sorunlara çözüm bulma 5 . iletişim ve etnoloji gibi disiplinler sosyal bilimleri oluşturan disiplinler olarak kabul edilmektedir. Yapılandırmacı eğitimde. drama. araştırma ve inceleme.) kullanılır. araştırılması. yerinde inceleme vb. YÖNETİM BİLİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI Sosyal bilimler. amaçlı öğrenme. ekonomi. Yapılandırmacı yaklaşımda etkin öğrenme.öğretme sürecinde öğrenme materyallerinin kullanımı. akıllı tahta. demografi. diğer alanlarla ilişkilendirme. Değerlendirmenin amacı. oyun. eğitim bilimleri.2. yorumlama gibi bilişsel terminoloji kullanır.

değişen dünyada yönetim süreçlerinin kazandığı önem. bulur ve yönetsel eyleme yol gösterebilecek duruma getirir. Yönetim bilimi dersi tarih. iletişim. ekonomik. örgütlenme. Bu liselerin temel amaçları arasında edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesinde kaynaklık etmek vardır. toplumun akılcı ve bilimsel biçimde yönetilmesinin ilke ve kurallarını araştırır. toplumsal ve teknoloji gibi alanlarda yaşanan hızlı değişmeler. Yönetim kavramının içeriği. Bir bilim olarak yönetsel olgu ve olayları incelemekle yetinmez. yönetim ile ilgili süreçler. örgütsel. yönetsel olgu ve olayları bireysel. ekonomik. planlama. yönetimde çağdaş gelişmeler ve Türkiye’nin yönetim biçimi hakkında öğrencinin genel bir bakış açısı kazanması dersin temel içeriğini oluşturmaktadır. beceri ve tutumları kazandırmada sosyal bilimler öğretiminin büyük bir önemi vardır. uluslararası ilişkiler. Yönetim bilimi dersi. sosyal. yönetsel olayları 6 . her bölümde öğrencilerin neler kazanacağı belirlenmiştir. seçmeli bir derstir. denetleme gibi yönetim bilimi ile ilgili konularının araştırılması. sosyoloji. niçin ve nasıl öğretileceği. Sosyal bilimleri oluşturan disiplinlerin çeşitlenmesi ve bu disiplinlerin öğretiminin öneminin artması sonucu Millî Eğitim Bakanlığınca çeşitli illerde sosyal bilimler liseleri açılmıştır. yönetim bilimi konusuna çok boyutlu bakış açısı getiren bir derstir. yönetim biliminin öneminin daha da artmasında etkili olmuştur. Bu bağlamda karar verme. yönetimin amacına ulaşması için nasıl bir örgütsel yapıya ve işleyişe sahip olması gerektiğini inceleyen. anlaşılması ve yorumlanması özellikle önem kazanmıştır. demokrasi ve insan hakları eğitimi gibi derslerdeki konularla da ilişkilidir. Bu nedenle yönetim bilimi. Kalkınma planlarımızda da belirtildiği gibi Türkiye’de yöneticiliğin taşıdığı önem ve nitelikli personel ihtiyacı. ulusal ve uluslararası düzeyde ele alan bir disiplindir.zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Öğrencilerin geçmiş bugün ve gelecekteki sosyal. Öğretim programı hazırlanırken amaçlar liste hâlinde. yönetme. yönetim alanında yaşanan karmaşık problemler. Bu ders programı dersin verileceği öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. siyasal. Kişilerin ihtiyaçlarıyla toplumun beklentileri arasındaki dengeyi sağlamak için insanlara gerekli bilgi. Yönetim bilimi özel ve kamusal ayrımı gözetmeyen ilkeler ışığında ve evrensel bir çerçevede yönetimin genel sorunlarını inceleyip çözme amacındadır. Her ünitede neyin. yöneticilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanabilmelerinin hedeflendiği. Yönetim bilimi. kazanımlar ve etkinlikler ise tablo hâlinde verilmiştir. yönetimsel ve toplumsal olayları değerlendirirken yönetim bilimine ait olan kavramları. koordinasyon.

öğretimi yönlendirmesi. ve Böylece çevreyle öğrenciler iletişim öğrenme kurma öğretme sürecinde deneyimlerini Etkinliklerin kullanabilecek olanağı sağlayacaktır. öğrencilerin okul içinde ve okul dışında yaşadığı toplumla iletişim kurabileceği. Kazanımların yazımında Bloom Taksonomisi adı verilen sınıflama kullanılmıştır. basitten karmaşığa ilkeleri benimsenmiştir. Öğrenmenin anlamlı ve kalıcı olmasında önemli bir rolü olan aktif öğrenme yaklaşımı etkinliklerin hazırlanmasında temel alınmıştır. Bu etkinliklerde özellikle öğrencilerin ilgi yetenek ve tutumları göz önüne alınarak öğrenme öğretme yöntem ve tekniklerinde çeşitliliğe önem verilmiştir. korku. Bu sınıflamada belli bir alana giren hedefler kolaydan zora. derse aktif katılmasına ve öğrenmede sorumluluk almasına yardımcı olacaktır. Bu ilkelerle işlenecek konular öğrencinin yaşadığı toplumsal çevreye indirgenerek onun güdülenmesine. ilgi ve tutumları. bir bütün olarak dünyayı farklı şekillerde algılamasına ve yorumlamasına fırsat verebilecek öğrenme etkinlikler ile oluşturulmuştur. nefret. Psikomotor alan. tutum. Programda kazanımlar belirlenirken öğrencilerin gözlenebilir. konu ve içerik oluşturulurken özellikle öğrenciler için hedeflenen kazanımlar dikkate alınmıştır.“disiplinler arası” bir bakış açısıyla inceler ve bulgularını “evrensel” bir çerçeve içinde sunar. eğitimde hedefler. basitten karmaşığa doğru sıralanmıştır. Öğrenmenin anlamlı olması önemsenmiştir. Etkinlikler yazılırken öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmuştur. sevgi. Bilişsel alan çoğunlukla zihinsel öğrenmelerin gerçekleştiği ve zihinsel yeteneklerin geliştirildiği alandır. öğretmeöğrenme işleminin yapılmasını ortaya koyması ve ölçmelere kılavuzluk etmesi açısından gereklidir. Programın içeriği. yaşadığı toplumsal sosyal ve kültürel değerler açısından hazır bulunuşluluk düzeyleri dikkate alınmıştır. Programda konular belirlenirken yönetim biliminin bu temel özelliklerinin kazandırılmasına dikkat edilmiştir. Demirel’in (2002b) belirttiği gibi. konular arası bağlantılar. zihin ve kas koordinasyonunu gerektiren becerileri kapsar. somuttan soyuta. kapsamı ve içeriğin sıralanmasında öğrenci davranış özellikleri. değerlendirilmesinde temel amaç öğrencileri sadece başarı durumlarına göre sıralamak değil. ilgi. Programın hazırlanması. 7 . güdülenmişlik gibi duyguları kapsar. Bu alanda bireyin kişisel özellikleri göz önünde bulundurulur. ölçülebilir ve istenilir davranışlar geliştirmeleri hedeflenmiştir. problem çözme becerisi geliştirebileceği. Etkinliklerde yakından uzağa. Programda kapsam. Duyuşsal alan.

birleştirme yeniden farklı ortamlarda kullanma ya da tamamen kendi düşüncelerinden yola çıkarak yeni. zengin bir söz varlığına sahip olma ve estetik bir bakış açısı kazanma gibi alt becerileri içerir. Okuduğunu. tarih. Sorunu anlama. düşünce. yorum yapma ve karar verme becerisidir. anlamlandırma. Son olarak programın açıklamalar bölümünde programı uygulayacak olan öğretmen ve bu programa dayalı ders kitaplarını yazacak olan yazarlara kazanımlar ve ders konularıyla ilgili öneriler ve uyarılar verilmiştir. sorunlara benzersiz ve kendine özel çözümler bulma. çeşitli ölçütleri kullanarak sıralama yapma. gerektiğinde stratejileri ve planları değiştirme. farklı bilgiler üretme ve olaylara farklı bakabilmeyi kapsar. gördüğünü doğru. Öğrencinin yaşamında karşısına çıkacak sorunları çözmek için gerekli olan beceriyi kapsar. 2. yöntemleri sınama. 8 . ÖĞRETİM PROGRAMINDA GELİŞTİRİLMESİ PLANLANAN BECERİLER Bu programla. verilen bilgilerin kabul edilebilirliğini.3. geçerliliğini belirleme.öğrenme durumlarıyla ilgili geri dönüt vererek öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinin farkına varmalarını sağlamaktır (Tan. Eleştirel düşünme becerisi. değerlendirme. ayrıntılarda benzerlik ve farklılıkları yakalama. Bilişsel Beceriler Türkçeyi doğru ve etkili kullanma becerisi. Yaratıcı düşünme becerisi. sorunu uygun şekilde çözmek için planlama yapma. çıkarımda bulunma gibi alt becerileri içerir. demokrasi ve insan hakları eğitimi vb. insan ilişkileri. Problem çözme becerisi. uluslararası ilişkiler. sosyoloji. dinlediğini. ürüne çok farklı açılardan bakma. duygu. 2007). Öğrencilerin bir temel fikri ve ürünü değiştirme. fikirler ve çözümler ortaya çıkarma. Buna ek olarak yönetim bilimi dersinin temel amaçlarına dayalı olarak belirlenen kazanımların süreç içerisinde değerlendirilmesi için değerlendirme yöntemleri önerilmiştir. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurma. Sebep-sonuç ilişkilerini bulma. işlemler sırasında çalışmaları gözlemleme. bir fikre. Ayrıntılı fikirler geliştirme ve zenginleştirme. bütünsel bakma alt becerileri içerir. tam ve hızlı olarak anlayabilme. gerekirse alt basamakları ya da sorunun köklerini bulma. Sorgulayıcı bir yaklaşımla konulara bakma. analiz etme. derslerin programlarında olduğu gibi öğrencilerin ortak becerileri kazanmaları istenmektedir. hayal ve isteklerini açık ve anlaşılır bir şekilde eksiksiz ifade edebilme.

Konuşma. İletişim becerisi. risk alma. elde edilen sonuçlarla asıl fikrin bağlantısını kurma. dinleme. Bilgi teknolojilerini yerinde kullanma konusunda doğru karar verme. üretme. Bulunduğu ortama uygun olarak kullanması gereken konuşma üslûbunu belirleme. araştırmada ne tip ve ne kadar veri toplaması gerektiğine karar verme. taranan bilgilerin işe yararlılığını sezme ve ayırma. aktif olarak dinleme. ürünü planlama. işe yarayanları seçme. sunulması ve değerlendirilmesinde teknolojiyi kullanabilmeyi kapsar. ayrılan bilgileri analiz etme. Bilginin araştırılması. sonuçları sunma yollarını belirleme. çıkabilecek sorunları göz önüne alma. yazarken ve 9 . bu teknolojilerin kullanılması için gerekli becerilere sahip olma. sonuca varma. sonuçları uygun bir dille ifade etme. bulunması. Sosyal ilişkilerde. işaret dili gibi sözel olmayan iletişim becerilerini etkili ve bulunduğu ortama uygun olarak kullanmayı kapsar. insan ilişkilerinde uyumlu davranışları gösterebilme. söz hakkı verme. plan yapma. sonuçları tahmin etme. Girişimcilik. verileri ortaya koyma. Girişimcilik. planlarını uygulayabilme. sonucu destekleyici verilerin yeterliliğine karar verme. çözüme ulaşılınca çözümün anlamlılığını ve işe yararlılığını değerlendirme ve yeni sorunları fark etmeyi içerir. nasıl gözlem ve karşılaştırma yapacağını belirleme. sonucu test etme ve fikirleri geliştirmeyi kapsar. iş dünyasında ve benzeri alanlarda gerekli ve etkili davranışları uygun bir şekilde ve uygun zamanda ortaya koymak veya talep görebilecek bir ürünü veya hizmeti daha iyi üretebilmek ya da pazarlayabilmek amacıyla yeni bir sistem kurmak için gerekli olan becerilerdir. uygun şekilde hitap etme. grup içerisinde etkin bir şekilde arkadaşlarıyla etkileşim içerisinde olma. bu kaynaklardan bilgiye ulaşma. pazarlayabilme gibi alt becerileri içerir. pazar araştırması yapma. vücut dilini gerektiği yerde gerektiği ölçüde kullanma. bilgi teknolojilerini kullanırken planlama yapma. problemi çözmek amacıyla neyi nasıl yapması gerektiği ile ilgili araştırma planlaması yapma. Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi. uygun araştırma ortamına karar verme.çözüm aşamasında elde edilen veri ve bilgileri değerlendirme. sonuçların tekrar incelenmesi gerekip gerekmediğine karar verme. Anlamlı tahminde bulunma. bilimsel yaklaşımı kullanarak araştırmayı planlama. yazma gibi sözel ve vücut dili. seçilen bilgileri değerlendirme. okuma. bulunanların ilk beklentileri karşılayıp karşılamadığına karar verme gibi alt becerileri içerir. Doğru ve anlamlı sorular sorarak problemi fark etme ve kavrama. iletişimde. işlenmesi. herhangi bir alanda ihtiyaç duyulabilecek bir ürünün gerekliliğini sezme. okuduğunu anlama ve eleştirme. okurken etkin ve hızlı bir şekilde okuma. Araştırma ve sorgulama becerisi. empati kurma. sonucu uygun formda sunma ve yeni alanlarda kullanma alt becerilerini içerir.

Dikkatlerini belli bir olay veya olguya yoğunlaştırarak olay ve olguların farkına varır ve çevrelerindeki olayları algılayarak daha etkin öğrenirler. sosyal katılımı etkileyen faktörlerdir. toplum ve çevre sorunlarına duyarlı olmalı ve çözümüne yönelik sürece katılımda istekli olmalıdır. bireyler. Bu beceri benzerlik ve farklılıkları bulma. geçmişteki problemlerin neden sonuç ilişkisini tanıma. Sosyal bilimlere ait bilginin değerlendirilmesi ve kullanılması açısından önemlidir. gerektiğinde hem kendi hem de başkalarının iyiliği için harekete geçebilmelidir. Öğrencilerin gözlem sonucu elde ettikleri bilgileri bir şekilde düzenleyip genellemelere ulaşmaları. Öğrencilerde zaten var olan merak duygusu gözlem becerisinin gelişmesine yardımcı olur. yaşadıkları toplumun sosyo ekonomik durumu. sosyal 10 . Modern toplumlarda eğitimin en önemli amaçlarından birisi. kendi ve başkalarının yazdıklarını eleştirme gibi alt becerileri içerir. farklı grup ve durumların dinamiklerine uyma. kendisini ve yakın çevresini etkileyen konularda bilgi sahibi olma. karar verme. Sosyal katılım becerisi.konuşurken hedef kitleye uygun üslûp kullanma. gözlediklerini araştırmalarda veri olarak veya gelecek ile ilgili planlamalar yapmak için kullanabilme. Olayların içinde olarak ve yaşayarak öğrenirler. kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki ilişkiyi tanıma. zamanla oluşan süreklilik ve değişimi algılama. sorunların farkında olmalı. gruplar ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için bireyler. doğru ve tarafsız tanımlama. bireyin kendisine. rol oynama. olay ve olgular arasında ilişkiler kurabilme. benzer ya da farklı yönlerini ortaya koyma. bu genel yargıları sorun çözme veya geleceğe yönelik planlamalar yapmada kullanmaları çok önemlidir. gözlediklerini kaydetme ve aktarma. toplumsal olaylara ilgi duymalı. gruplar. katılım. yönetsel problemin çözümüne alternatif çözümler bulma alt becerilerini içerir. benzer olaylarla ilişkilendirme ve böyle bir olayla karşılaştığında ne yapması gerektiğine dair davranış geliştirme alt becerilerini içerir. birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için insanlar arasındaki ortak ilişkiyi tanıma. yönetimsel olguları ve yorumları ayırt etme. Öğrenci. Çeşitli şekillerde olay ve olguların incelenme becerisidir. drama ve problem çözme gibi becerilerini de kolayca geliştirebilir. çevresindeki olay ve olguları dikkatle inceleme. Gözlem becerisi aynı zamanda gelişmiş bir öğrenci araştırma. Gözlem becerisi. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları. Gözlem yapma becerisi. Bu anlamda öğrenciler. Yaşadığı toplumun bir parçası olan bireylerin öğrenim çağının ilk yıllarından başlayarak toplumsal hayattaki işleyişi ve rollerini kavraması gerekir. Değişim ve sürekliliği algılama becerisi. çevresindeki kişilere ve doğaya değer vermesini öğretmektir. Sosyal katılım.

lider ya da izleyen olarak gruba. sosyal örgütlere ve topluma hizmet etme alt becerilerini içerir. görüşme. dersin işleniş sürecinde kavram ve beceriler kazandırılırken öğrencilerin duyuşsal gelişimleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Kazandırılması gereken duyuşsal özellikler şunlardır: Problemlere karşı duyarlı olma Özgüven duyma Araştırmadan zevk alma Merak etme Proje hazırlamaya istekli olma Sorumluluğunu geliştirme Sabırlı olma Kendini sorgulama Özen gösterme Yardımlaşmayı isteme Proje hazırlarken kendini motive etme Zihinsel gelişimine olumlu etkisi olduğunu düşünme Yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farkına varma Tartışmayı isteme 11 . Yönetim bilimi dersiyle ilgili. tartışma. kuruma. planlama. bu fikri çevresindekilere iletme. yakın çevresini ve toplumu etkileyen konularda ihtiyaçların karşılanması için fikir üretme.katılımın gerekli olduğu durumları belirleme. uzlaşma ve eylemde bulunma. Duyuşsal Beceriler Programda öğrencilerin olumlu duyuşsal gelişimleri de dikkate alınmıştır.

Bu beceriler öğrencilerin yaparak yaşayarak kalıcı öğrenmesini sağlamaktadır. bilişsel ve duyuşsal beceriler kadar psikomotor becerileri de geliştirmeye yöneliktir. Bir yönetsel projenin planlanmasından sonuçlandırılmasına kadar öğrencilerin kazanması gereken psikomotor beceriler şunlardır: İlgili araçları kullanma Projesini tanıtma ve sunma Olayları inceleme ve tekrarlama Bedensel yeteneklerini kullanma 12 .Psikomotor Beceriler Yönetim Bilimi dersi.

etkinliklerde. Öğrenci bilgiyi keşfederken aynı zamanda kendi değer. üst düzey düşünme alanlarında zihinsel yeteneklerin geliştirilmesi söz konusudur. yönetimde karşılaşılan sorunlara ilişkin genel bilgileri vermek ve öğrencilere bu sorunların çözümü için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. bilgilerini günlük yaşamlarına aktarmalarını sağlamaktır. 13 . McKinney. işlemeye ve uygulamaya yönlendiren bir öğrenme sürecidir. Felder. olumlu bağımlılık. öğrencilerin özgüvenlerini arttırmak. Bu derste yönetim süreci içerisinde kamu yönetimi ve işletme yönetimi vurgulanacaktır. YÖNETİM BİLİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI Yönetim Bilimi ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına bağlı olarak öğrenci merkezli. 2007). iyi bir yöneticinin sahip olduğu nitelikleri bilen öğrenciler yetiştirmek. 2007). grup ödülü. İşbirlikli öğrenmede bir grup içerisinde önceden belirlenmiş kriterlerle öğrencilerin hem bireysel olarak hem de grup olarak yapılan çalışmadan sorumlu olduğu sosyal etkileşim ve üst düzey bilişsel becerilerin kullanıldığı bir süreçtir (Açıkgöz. grup sürecinin değerlendirilmesi ve eşit başarı fırsatıdır. Yönetim bilimi dersinin amacı. öğretme yöntem ve tekniklerinin yanında ağırlıklı olarak aktif öğrenme yaklaşımlarının kullanılması üzerinde durur. İşbirlikli öğrenmeyi küme çalışmasından ayıran ve işbirlikli öğrenmenin sınıfta gerçekleşmesini sağlayan bazı temel ilkeler. öğrencinin geçmiş yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alan. bilgi ve beceriyi bir arada kullanan. temel kavramları. öğrencilere yönetim biliminin önemini. Aynı zamanda bilgiyi işlerken ve uygularken sadece bilginin aktarımı değil. Aktif Öğrenme öğrenciyi bilgiyi keşfetmeye. İşbirlikli öğrenme. aktif öğrenme ilkelerinin uygulandığı bir öğrenme sürecidir. yüz yüze etkileşim. 2003. bireysel değerlendirilebilirlik. 2003. çevreyle etkileşimine ve iletişimine olanak sağlayan yeni bir anlayışın oluşturulması amaçlanmıştır. Aktif öğrenmede öğrenciye karar verme ve öğrenme sürecinde sorumluluk alma fırsatları verilir (Açıkgöz.ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Öğrencilere yukarıda belirtilen becerileri kazandırabilmek amacıyla öğrenme öğretme sürecinde. yetenek ve tutumlarının farkına varır ve öğrenme süreci ile ilgili öz düzenleme yapma fırsatı bulur. kazanımların edindirilmesinde diğer öğrenme. Yönetim bilimi dersinin bir diğer amacı. sosyal beceriler.

7. verileri kullanmada ve düşünce üretmede bilimsel ahlakı gözetmeleri. 2. sosyal. 5. kültürel ve yönetimsel olayları ve olguları değerlendirirken yönetim bilimine ait olan kavramları ve nitelikli yöneticilerin sahip oldukları becerileri kullanabilmeleri. Bilimsel düşünme alışkanlığı kazanabilmeleri ve bilimsel düşüncenin bir gereği olarak bilgiye ulaşmada. Sosyal bilimler alanında araştırma yaparken sosyal bilimlere ait bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini doğru kullanabilmeleri. Her türlü örgütte ve o örgütün her düzeyinde yöneticinin yapması gereken işlevleri kavramaları. 8.Bu programla öğrencilerin. 13. 14 . Yönetim ile ilgili problemlerde neden sonuç ilişkisi kurarak çözüm yolları geliştirmeleri. Geçmiş kuram ve uygulamalar ışığında günümüzde ortaya çıkabilecek yönetim ve örgütlenme sorunlarına ilişkin çözüm yolları bulmaları. Özel yönetim ile devlet yönetiminin arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ayırt etmeleri. 6. Yönetsel olgu ve olayları analiz etmeleri. 15. 14. Yönetim biliminin ortaya çıkış nedenlerini kavramaları. 4. Yönetim biliminin temel ilkelerini kavramaları. iletişim. Somut durumlardan soyut ilkeler elde edebilmeleri ve yönetime ilişkin kuramsal açıklamalara dayanarak somut ilkelerden soyuta gidebilmeleri. Geçmiş. Yönetim biliminin disiplinler arası ve evrensel niteliğini özümsemeleri. Yönetimde belirlenen amaca ulaşılması için kullanılan karşılaştırma yapabilme becerisi. 3. 9. analitik düşünme becerisi ve sentez yapabilme becerisi kazanmaları. 12. güdülenme ve liderliğin önemini kavramaları. 11. 1. Problemleri bağımsız olarak ve işbirliğine dayalı yöntemlerle çözme becerisi edinmeleri. bugün ve gelecekteki siyasal. 10. İyi bir yönetimin parçası olan işbirliği.

Sorunun çözümüne ilişkin hipotezler üretilmelidir. Çatışma. Öğretmen. 15 . 17. ihtiyaçlarını. sınıf içi etkinliklerinin planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde bu sıraya uyulmalıdır. Programdaki üniteler ve ünitelere ait konuların sıralanışı. Gerek örgüt ve gerekse devlet düzeyinde planlamanın önemini kavramaları amaçlanmıştır. 4. beyin fırtınası. Yönetim biliminde ortaya çıkan yeni yaklaşımları günlük yaşama indirgemeleri. 3. işleniş sırasıdır. Programda içerik kazanımlara göre belirlenmiştir. problem çözme. Dersin işlenişinde öğrenme-öğretme etkinlikleri hazırlanırken öğrenci düzeyi. tartışma. işbirlikli öğrenme. yönetiminde ortaya çıkabilecek sorunlara gerçekçi çözüm yolları bulabilme yeteneğini geliştirmeleri. 5. proje tabanlı öğrenme. 19. grup çalışmaları.öğretme sürecinde çevre özelliklerini. Yönetim bilimi dersi zümre öğretmenleri tarafından ders yılı başında yapılacak toplantı ile öğretim programının içeriğinde yer alan konu ve kazanımlar dikkate alınarak bir plan yapılmalıdır. Sorunun tespiti. 2. Bu süreçte şu aşamalara dikkat edilmelidir: i. gezi gözlem gibi yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Seçilen konulara uygun olarak belirlenecek günlük hayattan alınmış problemler öğrencilerin elde ettikleri bilgileri somutlaştırmasına yardımcı olacaktır. yaparak yaşayarak öğrenme. YÖNETİM BİLİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Türkiye Cumhuriyeti devlet örgütlenmesinin temel ilkelerini ve genel işleyişini kavramaları. ii. örnek olay. gösterip yapma. öğrenci grubunun ilgilerini.16. kriz yönetimini öğrenerek. Ders kitapları ve diğer yardımcı materyallerin hazırlanmasında. bilgisayar destekli öğrenme. tanımı ve sınırlandırılması yapılmalıdır. beklentilerini. 18. öğrenme . eğitim ortamı ve çevre etkenleri göz önünde bulundurularak gösteri. hazırbulunuşluk düzeylerini ve dolayısıyla da ön bilgilerini dikkate almalıdır.

9. v. öz değerlendirme ölçekleri.iii. örnek yönetim organizasyonları gerçekleştirerek oluşturdukları ürünler sergilenmelidir. Öğretmen. Öğrencilerin dikkatleri. iv. gazete. görüşmeler. Yönetim bilimi dersi sosyal bilimler. boşluk doldurmalı. uluslararası ilişkiler gibi derslerle ilişkilendirilmelidir. 8. doğru yöntem ve tekniklerle çözüm üretmeye istekli olmalarına rehberlik edilmelidir. makale yazarak. gözlem. CD-ROM vb. Öğrenme öğretme sürecinde. Yeni veriler ile elde edilen bilgi test edilip hipotezin geçerliliği sorgulanmalıdır. süreç ve ürün birlikte değerlendirilmelidir. performans ödevleri. Hipotezler için bilgi ve veri toplanmalı. demokrasi ve insan hakları eğitimi. açık uçlu sorulardan oluşan testlerdir. Bu değerlendirme yöntemleri ve araçları. Bu aşamada sosyal sorunlarda ulaşılan sonuçların geçici olabileceğini görmek ve benimsemek önemlidir. Öğretim etkinliklerinde kazanımların edinilmesine yardımcı olabilecek fotoğraf. proje hazırlayarak. Öğrencilerin etkinlikler çerçevesinde fotoğraf çekerek. Değerlendirmede geleneksel yöntemlerle alternatif değerlendirme yöntemlerini birlikte kullanmalıdır. film. işitsel ve basılı araç gereçler kullanılmalıdır. öğrenci ürün dosyaları (portfolyo). posterler. projeler. Değerlendirme ve yorumlama sonucu formüle edilmelidir. araç ve gereçler ile İnternet gibi görsel. içinde yaşadıkları sosyal ve doğal çevreye yöneltildiğinde karşılaşacakları problemleri fark etmelerine. 6. bu bilgiler değerlendirilmeli ve organize edilip yorumlanmalıdır. 7. eşleştirmeli. 16 . çoktan seçmeli. Öğrenciler çevrelerindeki problemleri görebilmeli ve bu problemlere çözüm üretmeye yönelik tutum ve davranışlar geliştirmelidir. dergi. geleneksel değerlendirme yöntem ve araçlarını kullandığında öğrencilerde geleceğe dönük düşünmeye yol açan özellikte sorular sormalıdır.

ETKİNLİK ÖRNEĞİ . 3. 5. Bu okuma parçası üzerinden verimlilik ve etkililik kavramları tanımlanır. 4. Konuyla ilgili hazır bulunuşluluk düzeyleri belirlenir. 2. Verimlilik ve etkililik kavramları ile ilgili dokümanlar (okuma parçaları ve araştırma raporları) sınıfa getirilir. Dinleyiciler dış çembere. tartışmayı yapacak öğrenciler ise iç çembere oturtulur. Dış çemberde oturduğu halde ileride iç çembere katılacaklar için iç çemberde boş yer bırakılır. :Verimlilik ve etkililik kavramlarını yönetim bilimi açısından tartışır. iletişim. Ders kitabında bulunan okuma parçası öğrenciler tarafından sınıfta incelenir. Verimlilik ve etkililik kavramlarını yönetim bilimi açısından tartışmak için sınıfta akvaryum tekniği kullanılır. Ben olsam ne ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ 1. yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farkına varma ve araştırmadan zevk alma KAZANIMLAR ARAÇ GEREÇLER yapardım? tekniği. 17 . sorumluluk becerisi geliştirme. akvaryum tekniği.I DERS SINIF ÜNİTE KONU BECERİLER :Yönetim Bilimi :Seçmeli :Yönetim Bilimine Giriş :Yönetim Biliminde Verimlilik ve Etkililik :Eleştirel düşünme. Sınıf sıraları tartışma konusu hakkında konuşmak isteyenlerin oturacakları bir iç çember ve bunun dışında da bir dış çember halinde oturulacak biçiminde düzenlenir. : Okuma parçaları YÖNTEM VE TEKNİKLER: Aktif öğrenme yöntemi. 6. Öğrencilere verimlilik ve etkililik kavramlarıyla ilgili düşünceleri sorulur. Öğrencilere verimlilik ve etkililik kavramlarını yönetim bilimi açısından tartışılacağı açıklanır ve tartışma kuralları söylenir. sosyal katılım. Öğrencilerin tartışma için hazırlanmaları istenir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. Öğrencilerden bir hafta önce bir vakıfla (Eğitim Gönüllüleri Vakfı) gibi. 18 .7. Tartışma sonuçlandırılır. kar amacı güden bir işletmenin örgüt yapısı ve çalışmalarıyla ilgili araştırma yapmaları istenir. Etkililik nedir? 3. Vakfın yönetiminin verimliliğinin ve etkililiğinin nasıl arttırılabileceği “Siz olsaydınız ne yapardınız?” tekniğiyle tartışılır. Verimlilik ve etkililiğin yönetim açısından önemi nedir? 4. 10. 8. Öğrenciler gruplara ayrılarak vakfın ya da işletmenin yönetiminde yer aldıkları varsayılır. Verimlilik nedir? 2. “İşi doğru yapmakla doğru işi yapmayı” verimlilik ve etkililik açısından açıklayınız. tartışmanın sonuçlarını kendi grupları içinde özetlerler. 9. Yapılan araştırmalar sınıfta paylaşılır. Tartışma başlatılır. Öğrenciler gruplara ayrılır.

ETKİNLİK ÖRNEĞİ – II DERS SINIF ÜNİTE KONU BECERİLER : Yönetim Bilimi : Seçmeli : Yönetim Biliminde Yeni Yaklaşımlar : Sistem Yaklaşımının Tanımı : Yaratıcı düşünme. 4. iletişim ve ulaşım sistemleri. Gruplar. Öğrencilerin konuyla ilgili ön hazırlık yapmalarını sağlamak için bir hafta önceden bir saat tamircisinde saatin parçaları ve işleyişini incelemeleri istenir. insan yapısı. Öğrenciler sistem yaklaşımı ile oluşturulmuş ülke ekonomisi şemasını inceler. fabrika) ve alt sistemleri inceler. özgüven duyma. iletişim. ülke ekonomisi şeması : Dramatizasyon tekniği ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ 1. Sisteminin iyi işlemesi için gerekli unsurları belirler. 2. sosyal katılım. Öğrencilerden gruplar halinde bu sistemleri oluşturmaları ve her bir öğrencinin sistemin bir parçası olması istenir. sorumluluğunu geliştirme. beden dilini kullanma KAZANIMLAR ARAÇ GEREÇLER YÖNTEM VE TEKNİKLER : Sistem yaklaşımı ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3. gözlem yapma. sınıfta dramatizasyon tekniğiyle sistemin çalışmasını canlandırır. : Ders kitabı. Öğrenciler günlük yaşantılarında karşılaştıkları sistemleri (saatin işleyiş sistemi. 5. 19 . yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farkına varma. 6.

Şema 1 : Sistem yaklaşımına göre ülke ekonomisi şeması

(Koçel, 1998)

7. Okul örgütünün sistem yaklaşımına göre şemasını çıkarır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. 2. Sistem yaklaşımının ortaya çıkış nedenleri nelerdir? Okul örgütünün sistem yaklaşımına göre şemasını çıkartınız.

20

ETKİNLİK ÖRNEĞİ – III DERS SINIF ÜNİTE KONU BECERİLER :Yönetim Bilimi :Seçmeli :Yönetim Biliminde Yeni Yaklaşımlar :Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı ve Özellikleri :Yaratıcı düşünme, iletişim, sosyal katılım, sorumluluğunu geliştirme, yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farkına varma, gözlem yapma, özgüven duyma KAZANIMLAR :Toplam Kalite Yönetimi (TKY) hakkında çıkarımlarda bulunur. ARAÇ GEREÇLER YÖNTEM VE TEKNİKLER :Ders kitabı, görüşme notları :Aktif öğrenme yaklaşımı, dedikodu tekniği

ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ 1. Öğrenciler bir hafta önceden yakın çevresinde bulunan insanlara “Sizce TKY nedir?” sorusunu sorar ve verilen cevapları not alır. 2. Sınıfta öğrenciler küçük gruplara ayrılır. Elde ettikleri cevapları karşılaştırılır. 3. Sınıfın tamamı öğretmenin rehberliğinde beyin fırtınası yaparak “ TKY nedir?” sorusuna yanıt bulmaya çalışır. 4. TKY’ nin temel özelliklerini belirlemek amacıyla dedikodu tekniği uygulanır. 5. TKY ile ilgili sıfır hata, takım çalışması, müşteri memnuniyeti, sürekli gelişme, kalite çemberi, esneklik, kalite güvencesi, kalite kontrolü, misyon, vizyon, ISO kalite belgesi gibi temel söylemler kâğıtlara yazılarak sınıfın değişik yerlerine asılır. 6. Daha sonra öğrenciler küçük gruplar hâlinde bu söylemlerle ilgili düşüncelerini birbirlerine aktarırlar. 7. Gruplar dağılıp yeni eşleriyle yeni söylem köşelerinde buluşur ve düşüncelerini paylaşır.

21

8. Sürecin sonunda oluşan düşünceler sınıfça tartışılarak TKY’ nin özellikleri listelenir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. TKY kavramını açıklayınız. 2. TKY nin özellikleri nelerdir?

Şema 2: Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları

SIFIR HATA

MİSYON

TAKIM ÇALIŞMASI

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

ESNEKLİK TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO KALİTE BELGESİ KALİTE ÇEMBERİ

SÜREKLİ GELİŞME KALİTE GÜVENCESİ

VİZYON

KALİTE KONTROLÜ

22

Bu sembol. ilgili etkinliklerin (sözlü tarih. ilgili ünitede işlenecek konuların sınırlarını. grup çalışması. Bu sembol.) tamamının veya bazı aşamalarının ev. [!] Uyarı kullanılması önerilen araç-gereç ve dikkat edilmesi gereken noktaları gösterir. görsel materyal okuma. zaman şeridi oluşturma. Diğer derslerle ilişkilendirme Bu sembol. ilgili ders alanıyla ilişkilendirilebilecek diğer derslerin adlarını ve ilgili kazanımlarını gösterir. proje çalışmaları vb. bir Burada Siz değerlendirme etkinliği öneridir. film izleme. ilgili alt öğrenme alanıyla ilişkilendirilebilecek Ders içi ilişkilendirme diğer alt öğrenme alanlarının adını ve ilgili kazanımlarını gösterir.YÖNETİM BİLİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA KULLANILAN SEMBOLLER Bu sembol. 23 . çalışma kâğıdı doldurma. Bu sembol. Bu sembol.) sınıf içinde yapılacağını gösterir. kütüphane ve konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarda yapılabileceğini gösterir. öğrencilerin performansını en iyi şekilde ölçebileceğinizi düşündüğünüz başka yöntemleri de seçebilirsiniz. sanal alan gezisi vb. Okul dışı etkinlik grafik oluşturma. ilgili etkinliklerin (yaratıcı drama. grup Sınıf-okul içi etkinlik çalışması. eğitim öğretim sürecinde yapılabilecek Ölçme ve değerlendirme değerlendirme yazılan etkinliklerini göstermektedir.

Yönetme ÜNİTE 3: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . Durumsallık Yaklaşımı 3. Sistem Yaklaşımı 2. Denetleme (Kontrol) Toplam: 1. Yönetim Biliminin İlişkili Olduğu Diğer Bilim Dalları ÜNİTE 1: YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ 3. Karar Verme ve Planlama ÜNİTE 2: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI – I 2.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programının Ünite/Konu ve Sürelere Göre Dağılım Tablosu ÜNİTELER KONULAR 1. Eşgüdüm (Koordinasyon) 3. İşletme Yönetimi (Benzerlikler–Farklılıklar) 4. Yönetim Biliminde Verimlilik ve Etkililik 5. Kamu Yönetimi. Türkiye’ nin İdari Örgütlenmesini Etkileyen Temel İlkeler ÜNİTE 5: TÜRKİYE’NİN İDARİ 2. Yönetim Biliminin Tanımı 2. Yönetim Biliminin Gelişimi Toplam: 1. Türkiye’de Planlamanın Gelişimi ÖRGÜTLENMESİ Toplam: GENEL TOPLAM KAZANIM SAYILARI 5 1 1 1 4 12 8 3 11 7 4 2 13 2 2 2 2 4 2 14 6 2 8 58 SÜRE/ DERS SAATİ 5 1 1 2 6 15 9 4 13 10 4 3 17 3 2 2 3 4 2 16 7 2 9 70 ORANI (%) 7 1 1 3 9 21 13 6 19 14 6 4 24 4 3 3 4 6 3 23 10 3 13 100 24 . Z Teorisi ÜNİTE 4: YÖNETİM BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 4. Çatışma ve Kriz Yönetimi 6. Örgütlenme Toplam: 1. Zaman Yönetimi ve Stratejik Yönetim Toplam: 1. Toplam Kalite Yönetimi 5.II 2.

SINIFLAR) DERS 25 .5 X 27.YÖNETİM BİLİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE YAZILACAK DERS KİTAPLARININ FORMA SAYILARI TABLO 1: DERS KİTABI İÇİN ÖNERİLEN FORMA SAYILARI DERS KİTABI KİTAP BOYUTU 19. 11 VEYA 12.5 cm FORMA SAYISI 14-16 SINIFLAR SEÇMELİ (10.

Daha sonra öğrenciler verdikleri cevaplar üzerinden düşüncelerini tartışırlar. AÇIKLAMALAR [!] Yönetimin insan ve yaşamındaki önemi vurgulanır. [!] Konu özlü sözlerle desteklenir. Yönetim birimlerinin yaptıkları yönetim işi zaman içinde ve birimden birime değişir mi? Yaşamın farklı alanlarında farklı yönetim birimleriyle karşılaşılır mı? toplum Yönetim Biliminin Tanımı 2. “Katılıyorum/Katılmıyorum” Öğrencilere bilim ve bilimsel düşünme kavramlarıyla ilgili “Katılıyorum – Katılmıyorum” formu verilir ve doldurmaları istenir. [!] Bilimsel düşünme ve tutum kazanma üzerinde durulur. Öğrenciler gruplara ayrılır.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR KAZANIMLAR Bu ünite ile öğrenciler. Bireysel değerlendirme ve grup değerlendirmesi yapılır. Sosyal bilim çalışmaları ve felsefe dersiyle ilişkilendirir. Bilim ve bilimsel düşünme kavramlarını açıklar. Her bir grup metin ve örnek olayları inceleyerek yönetim kavramıyla ilgili ortak bir ürün çıkarır. Bilimin temel ilkeleri nelerdir? Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 26 . her birine birer rol verilir. ÜNİTE 1: YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ ETKİNLİK İPUÇLARI Öğrencilere yönetimi konu alan ve kavram olarak açıklayan metinler ve örnek olaylar verilir. Yönetim kavramını açıklar. 1. [!] Bilimsel araştırma metodu aşamaları üzerinde durulur.

mahalle yönetimi. tanımlarından çıkarılabilecek olan Buldukları tanımlar sınıfta tartışılır.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 1: YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ ETKİNLİK İPUÇLARI KONULAR KAZANIMLAR 3. AÇIKLAMALAR “Yönetim bilimi ” Öğrenciler farklı kaynaklardan Farklı yönetim bilimi yönetim bilimi kavramına ait tanımları araştırırlar. [!] Değişik alanlardan yöneticiler davet edilerek öğrencilerin gerçek hayattan örneklerle yönetim biliminin kapsamıyla ilgili fikir edinmeleri sağlanır. yönetim biliminin [!] Yönetim biliminin amaçları amaçları ile ilgili beyin fırtınası yapar. Toplumsal yaşamda yönetim biliminin rolünü irdeler. Belirlenen amaçlarla kitapta belirtilen amaçlar karşılaştırılır. çevrelerindeki farklı yönetim birimlerini (okul yönetimi. Daha sonra her bir grup kendi grup sorularını seçilen bir diğer gruba gönderir. Sınıfta gruplar oluşturulur ve elde edilen gözlem raporlarıyla ilgili grup soruları hazırlanır. Gönderilen sorular cevaplanarak sınıfta sunulur. nelerdir? “Bizim mahalle” Öğrenciler. 5. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 27 . amaçları tahtaya yazarlar. Her insan bir yönetici midir? Yönetim Biliminin Tanımı 4. Buldukları üzerinde durulur.) ziyaret ederek gözlem yapar. “Beyin fırtınası” Öğrenciler. Yönetim biliminin kapsamını açıklar. Bu gözlemler sırasında yönetsel alanları ve bu alanlar arasındaki ilişkileri açıklar. Yaptığı değerlendirmeleri sınıfta arkadaşlarıyla paylaşır. Yönetim biliminin amaçlarını saptar. apartman yönetimi vb. Grup sunumu ve grup süreci içinde. Tartışma sonunda yönetim bilimine ait ortak özellikler tanımların ortak noktaları belirlenir. öğrenciler değerlendirilir.

Yönetim bilimini diğer bilim dallarıyla ilişkilendirir. psikoloji. KONULAR Yönetim Biliminin İlişkili Olduğu Diğer Bilim Dalları KAZANIMLAR 6.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 1: YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ ETKİNLİK İPUÇLARI “Zihinsel haritalama” Öğrenciler. çeşitli kaynaklardan kamu yönetimi ve işletme [!] Genel olarak kamu yönetiminin vatandaşa. dersleri ile ilişkilendirir. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 28 . Öğrencilerden kendilerine verilen destelerdeki kavram ve düşünceleri birbirleriyle ilişkilendirerek yerleştirmeleri istenir. Kamu yönetimi ile işletme yönetiminin benzer ve farklı yönlerini ayırt eder. Konuyla ilgili önemli kavramlar ve düşünceler küçük kartlara teker teker yazılır. ettiği vurgulanır. Öğrencilerin bir hafta önceden okul dışında [!] Yönetimin evrenselliği vurgulanır. yönetim biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkileri ile ilgili zihin haritaları oluşturur. yönetiminin ortak ve farklı yönleri konusunda işletme yönetiminin müşteriye hizmet araştırma yapmaları istenir. sosyoloji. AÇIKLAMALAR Tarih. Bu şekilde sınıftaki öğrenci sayısı kadar kart desteleri elde edilir. felsefe [!] Yönetim biliminin disiplinler arası niteliği vurgulanır. Oluşturulan zihin haritası gruplar içinde yorumlanır. [!] Yönetimin felsefi. Kamu [!] Kâr ve hizmet örgütü kavramları yönetimi ile işletme yönetimi arasındaki üzerinde durulur. Kamu Yönetimi ve İşletme Yönetimi Arasında Benzerlikler ve Farklılıklar 7. sanat ve bilim yönü vurgulanır. yönetimi ile ilgili hazırladığı araştırma ödevleri ve bu ödevlerin sunumu performans değerlendirme formu ile değerlendirilir. benzerlikler ve farklılıklar tartışılarak sonuçlar Öğrencilerin kamu yönetimi ve işletme tablolaştırılır. Araştırmanın sonuçları sınıfla paylaşılır.

Verimlilik ve etkililik kavramlarını yönetim bilimi açısından tartışır.Vakfın yönetiminin verimliliğinin ve etkililiğinin nasıl arttırılabileceği üzerinde tartışılır. yapısı ve çalışmalarıyla ilgili araştırma yapmaları istenir. Sıralar tartışma konusu hakkında konuşmak isteyenlerin oturacakları bir iç çember ve bunun dışında bir dış çember şeklinde düzenlenir. tartışmayı yapacak öğrenciler ise iç çembere otururlar. ÜNİTE 1: YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ ETKİNLİK İPUÇLARI AÇIKLAMALAR Yönetim Biliminde Verimlilik ve Etkililik Verimliliğin işi doğru yapmak. Tartışma sonucunda verimlilik ve etkililik kavramının yönetim bilimindeki etkisi vurgulanır. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 29 . ‘’Ne düşünüyoruz?’’ Öğrencilere verimlilik kavramı ile ilgili okuma parçaları verilir. “Ben olsam ne yapardım?” Öğrencilerden [!] bir hafta önce bir vakıf (Eğitim Gönüllüleri Vakfı etkililiğin (etkinlik) ise doğru işi yapmak gibi). dernek ve kâr amaçlı bir işletmenin örgüt olduğu vurgulanır. Dinleyiciler dış çembere.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR KAZANIMLAR 8. Dış çemberde oturduğu hâlde daha sonra iç çembere katılacaklar için iç çemberde boş yer bırakılır. Verimlilik kavramı ile ilgili tartışma düzenlenir. Öğrenciler vakıfla ve işletmeyle ilgili araştırmalarını sınıfta paylaşır.

son gelişmeler” Öğrenciler. [!] Osmanlı İmparatorluğu yönetim sisteminde Enderun Okulu hakkında bilgi verilir. Yönetim biliminin tarihsel gelişim sürecini analiz eder. klasik. sosyoloji dersleriyle Yönetim Biliminin Gelişimi [!] Yönetim biliminin. Her öğrenci kendisine ait olan bölüm üzerinde çalışmaktan ve onu grup arkadaşlarına anlatmaktan sorumludur. [!] Kamu yönetiminin kurucusu olan Woodrow Wilson’ın görüşleri hakkında bilgi verilir. Öğrenme sonucunda gruplar yönetim biliminin tarihsel gelişim sürecini gösteren bir şema hazırlar. AÇIKLAMALAR Tarih ve ilişkilendirir. Daha sonra gruplara ayrılırlar. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 30 .Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 1: YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ ETKİNLİK İPUÇLARI “İlk çalışmalar. ve modern olmak üzere üç ayrı yönetim düşüncesine ayrıldığı vurgulanır. Uzmanlık grubunda konuyu nasıl anlatacaklarını planlarlar. Gruplarına geri dönerek konuyu arkadaşlarına öğretirler. neoklasik. Konu gruptaki öğrenci sayısınca parçalara bölünür ve her bir parça bir öğrenciye verilir. yönetim biliminin tarihsel gelişim sürecini kronolojik olarak listeler. Öğrenciler gruplarından ayrılarak aynı konuyu hazırlamakta sorumlu olan diğer öğrencilerle bir uzmanlık grubu oluştururlar. KONULAR KAZANIMLAR 9. [!] Sanayi devrimi ve önemi vurgulanır.

AÇIKLAMALAR [!] Taylor. Grup değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir. [!] Farklı bürokrasi tanımları vurgulanır. Fayol ve Weber’in yönetim anlayışları üzerinde durulur: F. Klasik yönetim düşüncesinin gelişimindeki önemli kuramcıların görüşlerini karşılaştırır. bütçeleme [İngilizce kısaltması POSDCORB]) vurgulanır. Tartışma sonucunda ortak ve farklı görüşlerle ilgili listeler hazırlanır. KONULAR KAZANIMLAR 10. personel yönetimi. ‘’Panel yapıyoruz. M. Hazırlanan listeler sınıfta sunulur. yönlendirme.Gullick’in yönetimi temel işlevlerine ilişkin yaptığı sınıflandırma (planlama.’’ Öğrenciler bir hafta önceden neoklasik yönetim düşüncesinin ortaya çıkış nedenlerini çeşitli kaynaklardan araştırır. [!] Hawthorne araştırmaları (E. [!] Türkiye’de bürokrasi vurgulanır. eşgüdüm. Mc Gregor) hakkında bilgi verilir. Fayol’un Yönetsel Teori (yönetim süreci) anlayışı. Yakın çevredeki bir üretim işletmesinin üretim birimi ile insan kaynakları birimi ziyaret edilerek bu birimler öğrencilere tanıtılır ve organizasyon şeması hakkında bilgi verilir. Weber’in Bürokrasi anlayışı karşılaştırılır. raporlama. Neoklasik yönetim düşüncesinin ortaya çıkış nedenlerini açıklar. Taylor’un Bilimsel Yönetim anlayışı. örgütleme. Benzerlikleri Yönetim Biliminin Gelişimi Taylor Fayol Weber 11. [!]L.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 1: YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ ETKİNLİK İPUÇLARI “Klasik yönetim düşüncesine bakış” Öğrenciler oluşturulan gruplar içerisinde klasik yönetim düşüncesinin önde gelen kuramcılarının görüşleri ile ilgili tablolar oluşturur. Buldukları nedenleri sınıfta kendi aralarında tartışır. ÜNİTE 1: YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ Farklılıkları Kuramlar Dönemi Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 31 . Mayo) ve X – Y teorisi (D. H.

Her grupta bulunan öğrenci.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR KAZANIMLAR 12. boşluk doldurma. ETKİNLİK İPUÇLARI ‘’Karşılaştırıyoruz. Modern yönetim düşüncesinin özelliklerini klasik ve neoklasik yönetim düşüncesinin özellikleriyle karşılaştırarak değerlendirir. [!] Konu özlü sözlerle desteklenir. AÇIKLAMALAR [!] Yönetim düşüncelerine ilişkin örnek olaylar oluşturulur. Grup içerisinde oluşturulan listeler tahtaya asılır ve tüm sınıf bu listeleri inceler. Yönetim Biliminin Gelişimi ÜNİTE 2: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . [!] Yönetim düşüncelerinin olumlu ve olumsuz yönleri vurgulanır. öğrenci gözlem formu.’’ Üç ayrı yönetim düşüncesinin özelliklerini yansıtan örnek olaylar üzerinde öğrenciler modern dönemin özelliklerini klasik ve neoklasik yönetim anlayışının özellikleriyle karşılaştırarak inceler. “Bir cümle de benden” Öğrenciler klasik. kısa cevaplı. Çoktan seçmeli. İnceleme sonucunda öğretmen modern yönetim düşüncesinin özelliklerini vurgular. neoklasik ve modern yönetim düşüncesiyle ilgili konuları kaynaklardan bir defa okurlar ve gruplara ayrılırlar. öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir. eşleştirme tipi testler. açık uçlu. Söylenen cümleler ilişkili yönetim anlayışının altına not edilir.I Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 32 . bu yönetim düşünceleriyle ilgili aklında kalan bir cümleyi söyler. [!] Yönetim düşüncelerinin Türkiye’deki kamu ve özel sektörü nasıl etkilediği vurgulanır.

Tartışma sonucunda karar vermenin yönetim bilimi üzerindeki etkisi belirtilir. AÇIKLAMALAR [!] Karar verme üzerinde durulur. Öğrenciler kendi kağıtlarında yazan cümlelerin doğruluk değerini araştırırlar. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 33 . Yönetimde karar vermenin “Doğru mu yanlış mı?” Öğrenciler karar önemini açıklar. Bu etkinlikte işlenen konularla ilgili doğru ve yanlış cümleler oluşturulup kâğıtlara yazılır.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR KAZANIMLAR Bu ünite ile öğrenciler. Kağıtlar öğrencilere dağıtılır. [!] Karar verme ve etkililik ilişkisi vurgulanır. [!] Geleneksel yönetim anlayışında karar vermenin sezgiye ve deneyime dayandığı. kavramın anlamı verme [!] Sorun çözme ve karar arasındaki ilişki vurgulanır. yeni yönetim yaklaşımlarında ise karar vermenin bir bilimsel yöntem olarak ele alındığı vurgulanır. Cümlelerin doğruluk değerleri sınıfça tartışılır. ETKİNLİK İPUÇLARI “Beyin fırtınası” Öğrenciler küçük gruplar içerisinde yeni bir problemle karşılaştıklarında ilk önce ne yaptıklarını tartışır. 2. Karar vermenin anlamını açıklar. vermenin yönetimdeki önemini kaynak kitaplardan inceler. Karar Verme ve Planlama 1. “karar verme’’ “karar verirken nelere dikkat edileceği’’ günlük hayattan örneklerle açıklanır.

Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 2: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . sınıf ve sosyal etkinlikler kapsamında verilen kararlar ve karar verme süreci hakkındaki gözlemlerini ve görüşmelerini sınıfla paylaşır. dağıtılır. Öğrenciler. Sorunun çözümünde iki ayrı karşıt görüş oluşturulur. istenen bir sorun bir hafta önceden gruplara sonuçları vurgulanır. KONULAR Karar Verme ve Planlama Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 34 . arkadaş.I KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI AÇIKLAMALAR 3. Bu problemin gruplar içinde çözülerek karara bağlanıp raporlaştırılması sağlanır. Bulunan çözüm yolları sınıfa sunulur. Karar verme sürecini Hikâyeleştirilen bir örnek olayda çözülmesi [!] Karara katılmanın kişisel ve örgütsel analiz eder. günlük yaşamından aile.

Okunan metinlerden yola çıkılarak planlama kavramının anlamı açıklanır. KONULAR AÇIKLAMALAR Planlama ve planlamanın önemiyle ilgili metinler [!] Planlama kavramı üzerinde durulur. alan bir öykü yazdırılır. veya örnek hikâyeler okunur. Yönetimde planlamanın yararlarını irdeler. Bu örnekler planlamanın önemi açısından verilir. Daha sonra sınıfta yönetimde üzerinde durulur. Gruplara parçası verilir. değerlendirilir. Etkinliğin sonunda planlı bir örgütü ele [!] Etkili bir planlama için gerekli koşullar vurgulanır. günlük [!] Planlama yapmanın yararları ve yaşantılarında yaptıkları planlamalardan örnekler sağladığı kolaylıklar hakkında bilgi verirler. Bir sonraki ders için incelemeleri istenir. Karar Verme ve Planlama 6. planlamanın faydalarıyla ilgili ortak noktalar belirlenir. Planlamanın önemini örnekler vererek açıklar. “Öykü yazıyoruz” Öğrencilere planlamanın [!]Planlamanın yararları ile ilgili okuma yararları üzerine bir okuma parçası verilir. Planlama hangi sorulara cevap arar? 5. Kamu ve özel sektör örgütlerinin plan örnekleri sınıf içinde öğrencilere dağıtılır. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 35 . ayrılan öğrenciler değişik yönetim birimlerinde [!]Planlama yapmanın yöneticiye planlamanın yararları üzerine tartışırlar.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 2: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI – I KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 4. “Benim yaşantım” Öğrenciler. [!] Başarı ve planlama arasındaki ilişki vurgulanır. Sonuçlar kazandıracağı olumlu nitelikler sınıfa sunulur. Planlama kavramını açıklar.

Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 36 . Her grup bir plan türüne göre bir kurumun yönetim planını yapar. stratejik 8. Karar Verme ve Planlama KONULAR AÇIKLAMALAR “Beyin fırtınası” Öğrenciler beyin fırtınası Planlama sürecinin aşamalarından her yöntemiyle “Planlama Sürecinin aşamaları hangi birinin eksik ya da hiç olmaması nelerdir?” sorusuna cevap bulmaya çalışırlar. ayrılarak şemalaştırır. Kayıtlar tartışılır ve değerlendirilir. Planlama sürecini analiz eder.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 2: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . durumunda hazırlanan plan nasıl Öğrenciler bu konuyla ilgili düşüncelerini etkilenir? duraksamadan söylerler. Plan türlerini sınıflandırır.I KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 7. Daha önceden belirlenen sekreterler öğrencilerin söylediklerini kaydeder. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda planlama süreci şemalaştırılır. Buldukları plan türlerini gruplara planlama üzerinde durulur. Öğrenciler çeşitli kaynaklardan plan türlerini [!] Kalkınma planları ile araştırırlar. Bu süreçte gruplar kurumların yöneticilerinden yardım alabilir. Şemalar büyük kartonlarla sınıfa asılır.

hammadde. insan kaynakları. pazar. İnceleme sürecinin planlama ile ilişkisine değinilir. Listeler sınıfta sergilenir. “Okul meclisi’’ Örgütlenmenin yararları “okul [!] Örgütleme süreci ve örgütleme meclisi” örneği üzerinde incelenir. Bu kavramlar arasındaki ortak noktaları tahtada belirtir. KONULAR AÇIKLAMALAR günlük [!] Örgüt ve örgütlenmeye yaşantıdan örnekler verilir. Etkinlik sonunda öğrenciler gruplara ayrılır. sonuçları sınıfta değerlendirilir. teknoloji. Gruplar öğrendiklerini gözden geçirip öğrendikleriyle ilgili bilgi ve becerileri listeler. Öğrenciler kendi listelerinde olmayıp diğer listelerde olan maddelerin önlerine işaret koyarlar.I KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 9. Örgütlenme [!] Örgütü etkileyen çevresel ögeler (endüstri. Örgütlenmeyle ilgili günlük yaşamlarından verdikleri örneklerin yardımıyla. örgütlenmenin yönetimdeki yerini belirler. Örgütlenmenin yararlarını yönetim bilimi açısından değerlendirir. Örgütlenmenin önemini açıklar. kültür) üzerinde durulur. finansal kaynaklar. ekonomik koşullar. 10.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 2: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 37 . Öğrenciler örgütlenme kavramıyla ilgili olan tanımları farklı kaynaklardan araştırır. Daha sonra öğrenilenlerin değerlendirmesi yapılır. hükûmet. Öğrenciler okul meclisiyle ilgili araştırmalarını yaparken okul rehberlik servisinden yardım alırlar.

eşleştirme tipi testler.) inceler. öğrenci gözlem formu. öz değerlendirme “Birleşmiş Milletleri inceliyoruz. yapılabilir. kişilik gruplara ayrılır her grup bir örgütlenme [!] Örgüt kültürü kavramı üzerinde türünü inceleyip onunla ilgili poster hazırlar. durulur.” Öğrenciler 2-4 [!] Örnek örgüt şemaları incelenir. FAO. Bu örgütlerle ilgili sınıf panosu hazırlanır. açık uçlu. anlatır.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 2: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . UNICEF.” Öğrenciler formu kullanılarak değerlendirme Birleşmiş Milletlere bağlı örgütleri (UNESCO. WHO. kısa cevaplı. vb. Hazırlanan posterler sınıfta sergilenir. Örgütlenme KONULAR AÇIKLAMALAR “Birbirimize öğretiyoruz.I KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 11. Örgütleri türlerine göre irdeler. kendi posteri üzerinde diğer gruplara konusunu boşluk doldurma. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 38 . Her grup Çoktan seçmeli. ILO.

kurumunun belirler. kapsamı çerçevesinde tartışılır. Çalışanların verimliliğini artırmak amacıyla personelin karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri bulunur. yönetici ve lider. lider tartışma başlatılır. Daha sonra not edilen farklı yönetim anlayışları ile ilgili davranışları (özel yönetim.’’ “Yönetici işi doğru yapar. Bir iş yerinde personelin karşılaşılabileceği sorunlar [!] İnsan kaynaklarının personel listelenir. “Tartışıyoruz. Farklı yönetim belediye başkanı. “Ben yönetici olsam” Öğrencilere okul müdürü. Daha sonra her yönetimindeki etkisi vurgulanır. [!] Sınıf yönetimi konusu yönetmenin 1.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 3: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . lider [!] Tarihte yer alan önemli liderlerin doğru işi yapar. durulur. yönetici rolünü üstlenen arkadaşlarının davranışlarında dikkatlerini çeken özellikleri not etmeleri istenir..II KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI AÇIKLAMALAR Bu ünite ile öğrenciler. Üretilen çözüm önerileri personel yönetiminin işleyişi açısından sınıfça tartışılır. anlayışlarının ortak yönlerini apartman yöneticisi gibi roller verilerek bu role uygun “ Ben …………….” “Bir spor kulübünde [!] Liderlik türleri üzerinde durulur. grup bir insan kaynakları bölümü oluşturur. Yönetici ve liderin özelliklerini irdeler. yönetici olsaydınız ne yapardınız?’’ sorusu sorularak bir [!] “Yönetici işi doğru yapar. 2. Tartışma sonunda “yönetici’’ ve doğru işi yapar. Öğrenciler gruplara ayrılır. “ Yönetim. …………. yapılabilir. kamu yönetimi vb.” söylemi üzerinde “lider’’ kavramının özellikleri ayırt edilir. Diğer arkadaşlarının da yöneticisi olsam. Personel yönetiminin işleyişini analiz eder. holding yönetim kurulu başkanı. davranış sergilemeleri istenir.’’ sözü verimlilik ve etkililik hayatıyla ilgili biyografik çalışmalar çerçevesinde tartışılır. KONULAR Yönetme 3. ) tartışırlar. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 39 .

iletişim bozukluğunun nelere neden olabileceğini “ Türkiye’de e-devlet uygulamaları gruplar arasında değerlendirir. Uygulama sonuçları. Güdülenme ve yönetim arasındaki ilişkiyi açıklar. nasıl geliştirilebilir?” “Anket hazırlıyoruz.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 3: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . okul idarecilerine ve personele uygulanmak üzere birer anket hazırlar. 5. Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı 40 . Yönetme 6.’’ Öğrenciler “Türkiye’de edevlet uygulamaları” hakkında araştırma yapıp değerlendirmelerini gazete halinde sınıf panosunda sunar. Oynuyoruz. “Gazeteci olduk. Yönetimde iletişimin önemini değerlendirir. [!] İletişim türleri vurgulanır.” Öğrenciler. ” Çalışanları Personelin güdülenmesi için neler ve kendisi işine güdülenmiş bir yönetici ile işine yapılabilir? karşı güdüsü düşük ve çalışanlarını da güdüleyememiş yönetici rolleri üzerine kısa senaryolar öğrencilere verilip senaryoları canlandırmaları sağlanır. Tablolar incelenerek üzerinde konuşulur. Proje hazırlama dersi ile ilişkilendirilir. Hazırlanan tablolar diğer grupların tablolarıyla karşılaştırılır. öğretmenlere. 2-4 kişilik [!] Yönetmenin unsurları üzerinde gruplar içerisinde yönetme unsurlarının durulur.II KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 4. Daha sonra bu senaryolar üzerinde yönetim ve güdülenme ilişkisi değerlendirilir. KONULAR AÇIKLAMALAR “Senaryo yazıyoruz. iletişimin okul örgütünün verimliliğine etkisi üzerine öğrencilere. özelliklerini gösteren tablolar hazırlar.” Öğrenciler gruplara ayrılarak. “ Tablo yapıyoruz. velilere. Öğrenciler iletişimin yönetimi nasıl etkilediğini. Yönetmenin unsurlarını karşılaştırır. iletişimin yönetime etkisi açısından değerlendirilir.

Eşgüdümün ilkelerini açıklar. yönetici ve liderlik özellikleri açısından inceler. Gruplar farklı kaynaklardan kavramının anlamına ilişkin bilgi Topladıkları bilgileri sınıf ortamında üzerinde tartışırlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri ve siyasi yönetim [!] Kurtuluş ya da Cumhuriyet filmleri hayatı boyunca aldığı kararları yönetimin unsurları. AÇIKLAMALAR “Dünya tarihini etkileyen liderler” Öğrenciler. iletişim ve teknoloji konuların önemi üzerinde durulur. Eşgüdüm 9. insan ilişkileri. güncel yaşamdan 8. okuyarak anlamına [!] Konuyla ilgili örnekler verilir. [!] Eşgüdüm kavramı açıklanarak eşgüdümün sağlanmasında. Tarih dersi ile ilişkilendirir. “ Orkestra şefi. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 41 . eşgüdüm toplarlar. sunarlar. [!] Eşgüdümün yönetimin bütün süreçlerinde olması gerektiği vurgulanır. Eşgüdüm kavramının ilişkin ortak bir karara varırlar. yönetici” Öğrenciler gruplara ayrılır. Performans değerlendirme formu Yaptıkları değerlendirmeyi bir rapor hâlinde kullanılır. Benzer noktalardan yola çıkılarak eşgüdümün yönetim üzerindeki etkileri tartışılır.II KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 7.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR Yönetme ÜNİTE 3: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . Şef ve orkestrası ile yönetici ve ekibi arasındaki ilişkileri inceleyerek eşgüdüm açısından benzer noktaları belirlerler. izlettirilebilir. Öğrenciler eşgüdümün ana ilkeleri olan örgüt yapısının karmaşıklıktan kurtarılması ve iletişim kanallarının iyi düzenlenmesi konusunu inceler ve özetler. Eşgüdümün yönetimdeki rolünü irdeler. [!] Eşgüdüm ilkeleri vurgulanır. Yönetimin unsurlarını değerlendirir.

Yazdıkları kompozisyonları eşgüdümü nasıl sağlarsınız?” sınıf ortamında sunarlar. Öğrenciler bu rollere nasıl sağlarsınız?” göre yönetimde eşgüdümün önemini tartışarak bir “İdareci olarak kamu kurumunda kompozisyon yazarlar.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 3: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . “Ben yönetici olsam” Öğretmen öğrencilere “Yönetici olarak şirketinizde eşgüdümü çeşitli yönetici rolleri önerir. KONULAR AÇIKLAMALAR “ Kavramlar üzerine düşünelim” Eşgüdüm Hiyerarşi nedir? türleri ile ilgili kavramlar tahtaya yazılır. [!] Son yıllarda denetim anlayışının değiştiği. Eşgüdüm 11. bu kavramları kendi cümleleriyle eşgüdüm nedir? açıklamaları istenir. Örgüt yapısı içinde denetlemenin önemini belirtir. Dikey eşgüdüm. denetimin amacının. Yönetimde eşgüdümün etkisini değerlendirir. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 42 . Eşgüdüm türlerini karşılaştırır. yatay eşgüdüm ve dış Öğrencilerden. Bu kavramların açıklaması Komite nedir? doğrultusunda eşgüdüm türleri karşılaştırılır. “Yönetici olarak fabrikanda eşgüdümü nasıl sağlarsınız?” İşe personel alma ile eşgüdüm arasında bir ilişki var mıdır? Denetleme 12. rehberlik etme ve sürece dayalı gelişmeye yönelik olduğu üzerinde durulur.II KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 10. Öğrenciler kaynak kitaplardan denetlemenin önemi ile ilgili bölümü okur ve örnek örgüt şemalarını inceler. Tartışma sonunda gruplara ayrılıp örgüt içinde denetlemenin önemi ile ilgili bir özet çıkarılır. Daha sonra sınıfça örgüt içinde denetlemeden sorumlu birimi ve görevlerini tartışır.

Öğretmen denetim türlerinin yarısını bir gruba diğer yarısını da kalan gruba verir. Oluşan çiftlerde eşler birbirlerine özetledikleri konuyu anlatır ve birbirlerinin eksiklerini tamamlar. Daha sonra gruplar bir araya gelir. [!] Performans denetimi kavramı üzerinde durulur. [!] Kamuoyu denetimi. kısa cevaplı.II KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 13. Çoktan seçmeli. Denetleme Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 43 . AÇIKLAMALAR [!] İç ve dış denetim türleri üzerinde durulur. Gruplar denetim türlerini okuyarak özetler. Bu kurumların denetleme sistemleri ile ilgili mülakatlar gerçekleştirirler. eşleştirme tipi testler. boşluk doldurma. [!] Bilgi Edinme Kanunu’nun kamu yönetimi açısından getirdiği yenilikler vurgulanır.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR ÜNİTE 3: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . “Görüşme yapıyoruz. Her öğrenci karşı gruptan bir arkadaşı ile eşleşir. öğrenci gözlem formu. Denetimin irdeler. türlerini Sınıf ikiye ayrılır. ombudsman (kamu denetçiliği) gibi farklı denetim türleri olduğu da vurgulanır. açık uçlu.” Öğrenciler değişik kurumlara giderler. Etkinlik sonunda denetim türleriyle ilgili tablo hazırlanır. İnceledikleri denetleme türlerini sınıf içinde sunarlar. öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

Büyük şehirlerin trafik sorunu sistem yaklaşımı çerçevesinde nasıl çözümlenebilir? Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 44 . sıkı bir ilişkinin olduğu vurgulanır. iç sistemin özellikleri ( maddi kaynaklar. fabrika vb. Öğrenciler sistem yaklaşımı ile oluşturulmuş ülke ekonomisi şemasını inceler. [!] Açık ve kapalı sistem üzerinde durulur. [!] Sistem yaklaşımının ortaya çıkış nedenleri vurgulanır. Sistem yaklaşımını yaşamının her alanıyla ilişkilendirir. [!] Örgütün başarısının. Gruplar içerisinde bu kavramlar incelenir ve günlük hayattan birer örnek bularak özetlenir. Öğrenciler sistem yaklaşımıyla ilgili. farklılaşma. Sistem Yaklaşımı 2. Öğrenciler günlük yaşantılarında karşılaştıkları sistemleri (saatin işleyiş sistemi. Daha sonra okul örgütünün sistem yaklaşımına göre şemasını çıkarır.) ve alt sistemleri inceler. Sisteminin iyi işlemesi için gerekli unsurları belirler. 1. insan yapısı. YÖNETİM BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI Bu ünite ile öğrenciler. iletişim ve ulaşım sistemleri. AÇIKLAMALAR Öğrencilerden bir saat tamircisine giderek saatin [!] Alt sistemler arasında denge.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR ÜNİTE 4. Çıkarılan özetler diğer gruplarla tartışılarak paylaşılır. [!] Sistem yaklaşımın bütüncül bir yaklaşım geliştirme amacı vurgulanır. [!] Açık sistemler ile entropi arasındaki ilişki vurgulanır. Sistem yaklaşımı ile ilgili temel kavramları analiz eder. uyum ve parçaları ve işleyişini incelemesi istenir.) kadar dış çevrenin özellikleri ve bu çevreye uyum gücüne de bağlı olduğu vurgulanır. entropi ve geri bildirim (feedback) gibi temel kavramları küçük gruplar arasında paylaşır. çevre. beşerî kaynaklar vb.

Durumsallık yaklaşımı “Araştırma grubu” Öğrencilerden bir hafta [!] Durumsallık yaklaşımının büyük hakkında çıkarımlarda öncesinde BURNS ve STALKER araştırması. Felsefe dersiyle ilişkilendirilir. Öğrenciler elde ettikleri bilgilerle bu araştırmaların amaçlarını ve sonuçlarını sınıfta sunar. WOODWARD araştırması ile ilgili bilgi sonuçlarına dayandığı vurgulanır. örgüt ve teknoloji. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 45 . Sunum sonunda durumsallık yaklaşımının örgüt ve çevre. YÖNETİM BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI AÇIKLAMALAR 3. örgüt ve strateji konularına bakış açısı tartışılır. ölçüde işletmelerle ilgili araştırma bulunur. toplamaları istenir.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR Durumsallık Yaklaşımı ÜNİTE 4.

Etkinlik sonunda durumsallık yaklaşımının nedenleri ve sonuçları analiz edilir. Eğer sırası gelen öğrencinin söyleyecek bir şeyi yoksa sırasını bir sonraki arkadaşı devralır. Durumsallık yaklaşımının “ Hızlı tur” nedenlerini ve sonuçlarını “Aynı sektörde faaliyet gösteren iki ayrı fabrikada analiz eder. AÇIKLAMALAR [!] Durumsallık yaklaşımına göre bir örgütün ve örgüt yöneticisinin başarısı iç ve dış koşulların gözlemlenmesine dayalı olduğu vurgulanır. Daha önce söylenilenler tekrar edilemeyeceği için öğrenciler konuşulanları dikkatlice dinler. yeteneklerine ve işine gösterdiği özene göre değerlendirmektedir. A fabrikasının yöneticisi astlarını değerlendirirken niceliksel (kantitatif) bir değerlendirme yapmaktadır. yoğun teknoloji ve yaratıcılığın kullanıldığı işletmelerde ise niteliksel değerlendirmenin daha önemli olduğu belirtilir. YÖNETİM BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 4.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR ÜNİTE 4.” Öğrenciler örnekte verilen durumlarda hangi yöneticinin daha başarılı olduğunu tartışırlar. B fabrikasının yöneticisi ise astlarını değerlendirirken iş arkadaşlarıyla olan ilişkilerine. Bu etkinlikte öğrenciler neler söyleyeceklerini düşünürler ve sırayla konuşurlar. [!] Kitle üretiminin yapıldığı işletmelerde niceliksel değerlendirmelerin daha önemli olduğu. satış birimini değerlendirirken satış hacmine bakmaktadır. Durumsallık Yaklaşımı Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 46 . Örneğin üretim birimini değerlendirirken üretim hacmine. üst yöneticiler astlarını birbirinden farklı değerlendirmektedir.

” Bu etkinlikte arasındaki ilişkiyi yorumlar. Z teorisi ile X ve Y teorisini karşılaştırır. Daha sonra öğrenciler günlük yaşantılarını örnek alarak ben kültürü ile biz kültürü arasındaki farkları tartışır. öğrencilere küçük kâğıtlar dağıtılır. Kartlar toplanır. AÇIKLAMALAR X ve Y teorisiyle ilişkilendirilir. Sorular cevaplanır ve sınıfta sunulur. Z Teorisi [!] Japon yönetim anlayışı ile Amerikan yönetim anlayışının ben ve biz kültürlerine bakışı üzerinde durulur.” Öğrencilere Z . Tablolardan yararlanılarak Z teorisi ile X ve Y teorisi arasındaki ilişki açıklanır. karıştırılır ve yeniden dağıtılır. Sunumlar üzerinde tartışılır. YÖNETİM BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 5.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR ÜNİTE 4. X ve Y ile ilgili okuma parçaları dağıtılır. Öğrenciler kendilerine gelen kartta yazan soru ya da tartışma konusuyla ilgili araştırma yapar. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 47 . “Tartışıyoruz. Öğrenciler Z teorisinin ortaya çıkış nedenleriyle ilgili konuyu gözden geçirip o konu hakkında bir soru ya da tartışma unsurunu kağıda yazar. Daha sonra. X ve Y teorilerinin genel özelliklerini veren tablonun karşısına Z teorisinin özelliklerini listeler. 6. Daha sonra paylaşılan fikirler üzerinden ben kültürü ile biz kültürü arasındaki farklar belirlenir ve Z teorisiyle ilişkilendirilir. Z teorisi ile X ve Y teorisi “Burada herkes öğretmen.

Elde edilen bilgiler sınıfta tartışılır ve ortak bir Toplam Kalite Yönetimi tanımına ulaşılır. sürekli gelişme. takım çalışması.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR ÜNİTE 4. vizyon. YÖNETİM BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 7. Toplam Kalite Yönetimi Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 48 . Daha sonra öğrenciler küçük gruplar hâlinde bu söylemlerle ilgili düşüncelerini birbirlerine aktarırlar. misyon. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamalarını açıklar. esneklik. kalite güvencesi. [!] Klasik gelişme yaklaşımı ile sürekli gelişme yaklaşımı grafik ile vurgulanır. ISO kalite belgesi gibi temel söylemler kağıtlara yazılarak sınıfın değişik yerlerine asılır. müşteri memnuniyeti. kalite kontrolü. en alt kademedeki çalışandan üst yönetime kadar devam eden bir süreç olduğu vurgulanır. [!] Kalite belgesinin TKY’ nin unsurlarından sadece biri olduğu vurgulanır. “Dedikodu” TKY ile ilgili sıfır hata. AÇIKLAMALAR TKY ile stratejik planlama ve performans denetiminin ilişkisi vurgulanır. [!] TKY’ nin hizmet ya da mal üretiminin her aşamasında. kalite çemberi. “ Sizce Toplam Kalite Yönetimi nedir?” Öğrenciler bir hafta önceden okul OGYE (Okul gelişim yönetim ekibi) yakın çevresinde bulunan insanlara Sizce TKY nedir? sorusunu sorar ve verilen cevapları not alır. Sürecin sonunda oluşan düşünceler sınıfça tartışılarak TKY’ nin özellikleri listelenir. Gruplar dağılıp yeni eşleriyle yeni söylem köşelerinde buluşurlar ve düşüncelerini paylaşırlar.

oynadık. “Kavram haritası hazırlıyoruz. Toplam Kalite Yönetimi sürecini analiz eder. zaman ve stres yönetimi gibi konuların yönetim sürecinin bir parçası olduğu vurgulanır. [!] Toplam Kalite Yönetimine yöneltilen eleştiriler üzerinde durulur. Şemadan hareketle Toplam Kalite Yönetimi süreci analiz edilir. Bu örnekler üzerinden hikâyeler incelenerek çatışma tanımlanır. YÖNETİM BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 8.” TKY’ nin gelişmesine büyük katkı sağlayan W. Çatışma ve Kriz Yönetimi 9. Etkinlik sonunda yapılan canlandırmalar çatışma türlerine göre sınıflandırılır. önlem alma) ile ilgili şema hazırlanır. denetleme. uygulama. [!]Çatışma türleri (bireysel. kriz. Çatışma ve kriz yönetimini açıklar. “ Skeç yazdık. Daha sonra gruplar arasında günlük yaşamda yönetim ortamlarında meydana gelebilecek çatışma durumları ile ilgili skeçler yazıp sınıfta canlandırılır. örgütsel ve örgütler arası çatışma) vurgulanır.E. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 49 . Deming’in PUKÖ döngüsü (Planlama. AÇIKLAMALAR ile POSDCORB ilişkisi PUKÖ kurulur. [!] Çatışma. [!] Özel sektörün değerleri ile kamu yönetiminin değerleri karşılaştırılarak kamu yönetiminin müşterilere değil vatandaşa hizmet ettiği vurgulanır.” Öğrencilere çatışma örnekleri verilir.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR Toplam Kalite Yönetimi ÜNİTE 4.

Öğrenciler gruplar arasında çatışmaların çözümüne yönelik teknikleri paylaşır. KONULAR AÇIKLAMALAR [!] Çatışmayı yönetmenin neden önemli olduğu vurgulanır. açık uçlu. Çoktan seçmeli. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 50 . Öğrenciler bir hafta önceden kriz kavramını değişik kaynaklardan araştırır. Zincir kavram haritasına göre kriz durumu en başa yazılır. Hazırlanan kavram haritaları sınıfta tartışılır. Valiliklerin Kriz Merkezi vb. boşluk doldurma. Krizin çatışmaya dönüşmemesi için neler yapılabilir? Kriz anında oluşabilecek sorunları neler olabilir? iletişim 12. Daha sonra sınıfta 1999 Marmara depremiyle veya 2001 ve 2008 yıllarında yaşanan ekonomik krizle ilgili gazete yazıları gibi metinler üzerinden krizin tanımı. Bakanlıkların Kriz Merkezi. ihracat şirketi yönetimi. Çatışma yönetimi tekniklerini irdeler. [!] Kamu örgütlerinin krizi çözmeye yönelik (Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi. Krizin nedenlerini irdeler. [!] Çatışma düzeylerini. Daha sonra yönetimle ilgili belirlenen çatışma örnekleri üzerinde bu teknikler uygulanır. Her grup bir tekniği özetleyip sınıfa sunar.) birimlerinin olduğu ve bu birimlerin işlevleri vurgulanır. öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir. örgüt ve çalışanı için hangi düzey çatışmanın daha yararlı olduğu vurgulanır. kısa cevaplı. YÖNETİM BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 10. belediye yönetimi gibi örgütlerde çalıştıkları varsayılır. çeşitleri ve krizi doğuran nedenler incelenir. Çatışma türünün çatışmayı çözmek için kullanılan tekniklerin belirlenmesinde etkisi var mıdır? Çatışma ve Kriz Yönetimi 11. öğrenci gözlem formu. Olayların akışına göre krizin nedenleri sıralanır. Kriz kavramın anlamını açıklar. eşleştirme tipi testler.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 4. Örgütün karşılaşabileceği kriz durumlarının nedenleri ile ilgili kavram haritası hazırlar. “ Kavram haritası hazırlıyoruz.” Öğrenciler gruplara ayrılır ve bu grupların banka yönetimi.

Öğrenciler sınıf içerisinde gruplar halinde okulun o yıla ait stratejik yönetim planını inceler. [!] Stratejik yönetim planının bütün kurumlar için gerekli olduğu vurgulanır. yönetiminin anlamına ilişkin yapacakları araştırmaya dayanarak bir haftalık zaman planlaması yapar. İncelenen plan ile stratejik yönetim kavramının anlamına ulaşır. [!] Stratejik yönetim sürecinin önleyici boyutu vurgulanır. KONULAR Zaman Yönetimi ve Stratejik Yönetim AÇIKLAMALAR [!] Zaman yönetimi için yapılması gereken ilk şeyin zamanın nasıl geçirildiğini belirlemek olduğu vurgulanır. Zaman yönetimi Öğrenciler bir hafta önceden zaman kavramını anlamını açıklar. Uyku.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 4. temizlik ve ulaşım gibi zorunlu işler için harcanan zaman çıkarıldıktan sonra kalan süre için planlama yapılması gerektiği belirtilir. kişisel bakım. Bu planlarla ilgili olarak zamanın daha etkili ve verimli kullanılabilmesi için neler yapılabileceği üzerinde durulur. YÖNETİM BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 13. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 51 . yemek. Stratejik yönetim kavramının anlamını açıklar. 14.

Sınıf üçe bölünür. yararlarını ve sakıncalarını açıklar. Merkezden yönetimin özelliklerini. Elde ettikleri bilgilerle bir sınıf panosu uzantıları (temsilcileri) olduğu vurgulanır. ETKİNLİK İPUÇLARI AÇIKLAMALAR Öğrenciler merkezden yönetimin en önemli [!]Türkiye’nin idari yapılanması şema unsurları olan hiyerarşi. TÜRKİYE’NİN İDARİ ÖRGÜTLENMESİ KONULAR KAZANIMLAR Bu ünite ile öğrencilerin. Merkezden yönetimin temel ilkelerini yönetim bilimi açısından yorumlar. Merkezden yönetim uygulamalarını tanır.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 5. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 52 . merkezden “Ben olsam…” Öğrencilerden başbakan ya da yönetim ve yerinden yönetimin birbirini bakan olduklarını hayal etmeleri istenir. başına uygulanmadığı. karşılaştırılır. bir grup yararlarını. yetki genişliği üzerinde tanıtılır. Daha sonra tamamlayan ilkeler olduğu ve her ikisinin başbakan veya bakan olduklarında hiyerarşi. durumlarda kullanmayı tercih edeceklerini maddeleri vurgulanır. Öğrenciler illerindeki ya da ilçelerindeki valilik [!]Valilik bünyesinde yer alan il veya kaymakamlıklara giderek faaliyetleri hakkında müdürlüklerinin.C. bakanlıkların taşradaki bilgi alır. Performans değerlendirme formu kullanılır. ve yönetimin bütünlüğü ilkesi kavramlarını [!] Merkezden yönetim ilkesinin tek gruplara ayrılarak araştırır. yetki devri. hazırlar. 3. Bir grup merkezden [!] Türkiye’de merkezi yönetimin. yetki yan yana uygulandığı vurgulanır. 2. tartışırlar. merkez yönetimin özelliklerini. Türkiye’nin İdari Örgütlenmesini Etkileyen Temel İlkeler 1. yararları ve sakıncaları ile ilgili tablolar oluşturulur. diğer örgütü ve taşra örgütü olmak üzere ikiye grup ise sakıncalarını araştırır. Daha sonra bulgular ayrıldığı vurgulanır. Anayasası’nın 123 ve 126. genişliği ya da yetki devri ilkesini hangi [!] T. Etkinlik sonunda özellikleri.

Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 53 . yararlı ve sakıncalı yönlerini ayırt eder. Yerinden yönetimin özelliklerini. merkezi ve yerinden yönetim örgütlerini şeması gösterilerek. kuruluşlarına ilişkin örnek uygulamalar yararlı ve sakıncalı yönlerini belirler. Öğrenciler Türkiye’nin idari örgüt şeması [!] Türkiye Cumhuriyeti devletinin örgüt üzerinde. Tartışma sonunda yerinden yönetimin özellikler. Yerinden yönetim kuruluşlarının görev. ETKİNLİK İPUÇLARI “Düşünüyoruz. teşkilatlanmanın nasıl inceler. yanlış mı?” Öğrenciler iki kişilik [!] Türkiye’nin yerinden yönetim gruplara ayrılır. olduğu üzerinde durulur. Türkiye’nin İdari Örgütlenmesini Etkileyen Temel İlkeler 5. maddesinden bahsedilir. [!] Yerinden yönetim kuruluşlarının. yetki ve sorumlulukları üzerinde durulur. [!] Yerel yönetimlerin görev. belediye ve köy idaresinin görev.Yerinden yönetimin özelliklerini. TÜRKİYE’NİN İDARİ ÖRGÜTLENMESİ KONULAR KAZANIMLAR 4. Daha sonra gruplar oluşturarak düşüncelerini tartışırlar.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 5.” Öğrenciler önce bireysel olarak yerinden yönetimin uygulanması. yerel yönetimler ve hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları olmak üzere ikiye ayrıldığı vurgulanır.C. uyguluyoruz. 6. yararları ve sakıncalı yönleri ayırt edilir. konularla ilgili doğru ve yanlış cümleler oluşturulup kâğıtlara yazılır. yetkileri ve denetlenmesi gibi unsurlar hakkında kaynak kitaplardan araştırma yaparlar. Türkiye Cumhuriyeti devletinin idari örgüt şemasını inceler. Cümlelerin doğruluk değerleri sınıfça tartışılır. Öğrenciler kendi kâğıtlarında yazan cümlelerin doğruluk değerini araştırırlar. Anayasası’nın 127. [!] Türkiye’nin devlet örgüt yapısı ile idari örgüt yapısı arasındaki farklar vurgulanır. Tartışma sonunda gruplar il özel idaresi. Etkinlik sonunda öğrenciler merkezden yönetim ve yerinden yönetime ilişkin bilgilerini karşılaştırırlar. “Doğru mu. AÇIKLAMALAR [!] T. Kâğıtlar öğrencilere dağıtılır. Belirlenen üzerinde durulur. yetki ve sorumlulukları ile ilgili tablolar hazırlar. yetki ve sorumluluklarını analiz eder.

“ Rapor hazırlıyoruz. 8. öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir. TÜRKİYE’NİN İDARİ ÖRGÜTLENMESİ KONULAR KAZANIMLAR 7. Devlet Planlama Teşkilatının geliştirmiş olduğu farklı planları (Kalkınma Planları. kuruluşu ve işleyişi incelenir. Devlet Planlama Teşkilatı vurgulanır (DPT) hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi toplanır.” Öğrenciler. Türkiye’ de planlamanın gelişimini açıklar. kısa cevaplı. paylaşalım. Çoktan seçmeli.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 5. [!] Kalkınma planlarının ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişimindeki rolü vurgulanır. açık uçlu. ETKİNLİK İPUÇLARI AÇIKLAMALAR Türkiye’de Planlamanın Gelişimi “Araştıralım. [!] Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) Bu bilgiler sınıfta sunulur. Ön Ulusal Kalkınma Planı) planlamanın amacına. öğrenci gözlem formu. eşleştirme tipi testler. Sınıfta raporlar sunulur. özelliklerine ve konularına göre inceleyip rapor hazırlar.” 1961 ve 1982 Tarih dersi ile ilişkilendirilir. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 54 . [!] Kalkınma planlarının hazırlanış ve kabul ediliş süreci açıklanır. Anayasası’nda yer alan planlamaya ilişkin [!] Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) hükümler incelenir. boşluk doldurma. Daha önce uygulanmış örnek planları inceleyerek analiz eder.

kendisine hangi iş veya okula girmenin tavsiye edilebileceği gibi konular hakkında verilecek kararların temelini hazırlar. ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilir. yapılandırılmasına ve öğrencilerin üst düzey becerilerini sergilemelerine önem verme 55 . öğrencilerden beklenen bilgi. programların istenilen başarıyı gösterip göstermediği. • Öğretmenin öğrenciyi tanımasını sağlar. doğru. Bu öğretim programı ile öğrencilerin. Duyarlı. destekleyici nitelikte gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme. Aksi takdirde eğitim sürecinin sonunda yeterli bilgi ve beceriye ulaşılıp ulaşılmadığı. yönetim bilimi alanıyla ilgili becerilerin geliştirilmesi. Ölçme ve değerlendirme ile öğrencinin gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki kurmasını ve karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini gerektirir. uygulama ve değerlendirme aşamalarında yaparak ve yaşayarak öğrenen. Ölçme ve değerlendirme ile eğitim ve öğretim sürecinin sürekli izlenmesi her aşamada ortaya çıkan sorunları tespit ve düzenleme imkânı verir. Eğitimde. beceri ve tutumların gelişip gelişmediği. Böylece velilerin öğretim sürecine katılmalarına yardımcı olur. Sonucun yanı sıra sürece de odaklanma 2. • Öğretmene kendini tanıması ve öğretim yöntemlerinin ne derece yeterli olduğu konusunda geri bildirim sağlar. karar verme. okul dışındaki gerçek dünyayla uyum içinde olmasını sağlayacak becerilere sahip olması planlanmıştır. Bilginin hatırlanmasından ziyade uygulanmasına. • Eğitim ve öğretim hizmetinin daha nitelikli yapılmasını sağlar. • Öğrenciye güçlü ve zayıf olduğu alanlar konusunda geri bildirim sağlar. • Öğretmenin daha iyi bir şekilde rehberlik yapmasını sağlar. bilimsel araştırma yapabilen ve yönetim bilimine sempatiyle yaklaşan bireyler yetiştirmek istenmektedir. Değerlendirme ise bir yargılama işlemidir ve ölçme sonucunun bir ölçütle karşılaştırılmasına dayanır. • Öğrencinin durumu ve gelişimi hakkında velilerin bilgilenmesine olanak sağlar. Günümüz Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Yeni öğretim programlarında benimsenen ölçme ve değerlendirme yaklaşımının özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 1. öğrenme için bir gerekliliktir. davranışını nasıl değiştireceği veya geliştireceği konusunda geri bildirim sağlar. yaratıcı düşünebilen. • Öğretmen ve yöneticiye geleceğe ilişkin planlar yapmasında kaynaklık eder. Değerlendirmenin bir amacı da öğrencinin öğrenmesini geliştirmek ve desteklemektir. Eğitimin her alanında ölçme ve değerlendirme olmak zorundadır. uygulanan eğitim programının başarıya ulaşıp ulaşmadığı belirlenemeyecektir. Ölçme ve değerlendirme. herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunu sayılarla ya da başka sembollerle ifade etmektir. • Öğrencinin hangi dersleri almaya hazır olduğu.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme. hangi tamamlayıcı çalışmaları yapmasına gerek bulunduğu. • Öğrenciye. uygun. sorun çözen. Bu ders programıyla. planlama.

Öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanında duyuşsal ve psikomotor becerilerinin değerlendirilmesi için bu formlar aynen kullanılabileceği gibi amaca uygun değişiklikler yapılarak da kullanılabilir. öğretimin her aşamasında sürekli ölçme ve değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirme 6. grup değerlendirme gibi formlarla öğrencileri değerlendirirken amaç puan vermekten çok. Öğrencileri değerlendirmek için öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla örnek formlar ve ölçekler verilmiştir. derslerin işlenişi sürecinde öğrencilerin yapılan etkinliklere katılma düzeylerini gözlem formlarını. Yazıya dayalı soyut görevlerden çok. öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan sınıf etkinlikleri değiştirilir. Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdığını ve üst zihinsel becerilerini ne kadar geliştirdiğini değerlendirebilmek için. öğrenci ürün dosyaları. ne bildiklerini görmeye yarayan bir araçtır. Eksiklikleri varsa bu eksiklikleri gidermeye yönelik gereken önlemler alınır. belirsiz ölçütlerden ziyade açık ve belirgin ölçütleri tercih etme 5. ürün dosyaları vb. bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenci merkezli öğretme ve öğrenme stratejileri benimsemiştir. Örneğin. dereceleme ölçekleri vb. boşluk doldurma. projeler. Örneğin. Değerlendirme ile sadece öğrenme ürününü değil. Rekabet yerine iş birliğini destekleme Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı. Bunlarla beraber hem süreci hem de sonucu değerlendirebilmek için çoktan seçmeli. grup etkinliklerine katılmalarını grup değerlendirme formlarını. posterler. en yüksek puanın 60 olduğu bir etkinlikten öğrenci 42 puan almış ise öğrencinin yüz üzerinden puanı 70 olur ((42/60)x100=70). performansa dayalı görevlere önem verme 4.3. ödevler. Bu nedenle ölçme ve değerlendirmede de öğrencilerin bilgi. Öğrencilerin yaptığı projeler. kısa cevaplı. görüşmeler. beceri ve tutumlarını sergilemeleri için farklı değerlendirme araçlarının kullanımını gerektirir. Sadece yazılı ve sözlü sınavlarla öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi uygun değildir. Öğretmenler ünitelerdeki kazanımlara uygun değerlendirme yöntemlerini kendileri de geliştirerek kullanabilirler. Hazırlanmış olan programda değerlendirme. onların eksikliklerini belirlemek ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler almaktır. öz değerlendirme formları. araç ve yöntemler kullanılabilir. Bu formlara veya ölçeklere göre öğrencileri değerlendirirken ölçütlere göre hangi alanda yeterli hangi alanlarda eksiklikleri olduğu belirlenebilir. eşleştirmeli. 56 . Örtülü. Ne kadar öğrenildiğini tespit etmenin yanı sıra nasıl öğrenildiğini de belirleme 9. Tek yöntemle ölçme yerine çok yöntemle ölçme yapma 8. gözlemler. üniteler sonunda öğrencilerin hangi becerilere sahip olduklarını kendilerinin anlaması için öz değerlendirme formlarını kullanarak ya da etkinliğin sonunda birkaç açık uçlu soruyla öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri öğretmenlere yapacakları değerlendirmelerde ve alacakları kararlarda önemli ipuçları verecektir. gerçek hayata ilişkin. açık uçlu gibi sorulardan oluşan testlerde kullanılabilir. çalışmaları ya da derse katılımları bir bütün olarak aldığı puanlarına göre de değerlendirilebilir. Not vermenin yanı sıra etkili ve zamanında geri bildirime ağırlık verme 7. öğrencilerin neyi bilmediğini değil. Gerek görülürse öğrencinin puanları yüzdelik puanlara da dönüştürülebilir. Öz değerlendirme. performans ödevleri. Sadece öğretimin sonunda değil.

Performans Değerlendirme Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturdukları çalışma. Örnek bazı görüşme soruları şöyledir: • Bir olayı (konuyu. Öğretmen öğrencilerin: • Soru ve önerilerine verilen cevaplarını. • Her öğrenciyi birkaç kez gözlemleyiniz. Gözlemler. Sözlü Sunum Sözlü sunum. 57 . • Her öğrenciyi değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz. sonucun mu yoksa her ikisinin birlikte mi değerlendirileceğine karar verilmelidir. ürün ya da etkinliklerin değerlendirilmesi süreci. • Her öğrenciyi değişik özellikler. kavrama ve hitap düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun araçlardır. beceriler ve davranışlara göre değerlendiriniz. öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır. konuşma. öğrencilerin gerçek yaşam problemlerine akademik bilgilerini uygulayabilme ve bunu problem üzerinde gösterebilmeleri ile ilgilenir. • Grup çalışmalarında ve tartışmalarında katılımlarını. 1994). öğrencinin bir etkinliği tam ve bir şekilde yapması için göstermesi gereken belli davranışları tanımlar. Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Aynı zamanda problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. Kontrol listeleri. öğrencilerin çalışmaları hakkında ve konuları nasıl anladıkları konusunda anlama düzeylerinin daha iyi değerlendirilmesine yardım eder. öğrenmeyle ilgili yaptığı görevler ve materyallere öğrencinin gösterdiği tepkiyi gözlemler. • Sınıf içi tartışmalarda katılımlarını. dil eğitimi. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. • Öğretmenin. • Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartları kullanınız. Aşağıdaki noktalar. yöntemi. Sözlü sunumlar öğrencilerin hatırlama. Bunun yanında performans değerlendirme. Bu aşamalar: Amacın belirlenmesi: Performans değerlendirmede sürecin mi. dereceli puanlama anahtarı ya da akran değerlendirme ölçekleri ile değerlendirme yapılabilir.DEĞERLENDİRME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ Görüşme (Mülâkat) Öğrencilerle yapılan görüşmeler. öğrencilerin öğrendiklerini gerçek durumlarda göstermelerini sağlar (Airasian. performans değerlendirme olarak ifade edilebilir. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri hakkında bilgi sağlarlar. öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgiler sağlar. • Yapılan gözlem için değerlendirmeyi mümkün olduğu kadar gözlemlediğiniz zaman kaydediniz. Uygulamada hız ve zaman önemlidir. Performans ölçütlerinin belirlenmesi: Performansın ölçütleri. fikri) değişik yolla açıklayabilir misin? • Bu etkinliği tekrar yapsaydın aynı sonuçları bulur muydun? • Bu etkinliği daha kolay yapmanın başka bir yolu var mı? • Bu konuyla ilgili gerçek yaşamından bir örnek verebilir misin? Gözlemler Gözlem bazı alanlarda oldukça önemli bir yöntemdir.

Ödevlerin bazıları bireysel ödevler. Bununla beraber performans değerlendirmenin amacı puanlamayı etkiler (Airasian. izlenecek yolları. geniş içerikli ve uzun süreli performans ödevleridir. broşür vb. Ödev. Performansın ya da ürünün gözlemlenebileceği ortam oluşturma: Öğrencinin performansını ve güvenilir biçimde değerlendirmek için gözlemlerin birden fazla tekrarlanması gerekmektedir. Performans ödevleri. poster. gözlenebilir davranış veya ortaya çıkacak ürün şeklinde açık ifadelerle belirtilmelidir. Proje konusu. Proje çalışmaları. Ödev ve proje kavramları çoğu zaman eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Performansın değerlendirilmesinde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: 1. Performansın puanlanması: Performansın değerlendirilmesi. Performans ödevlerine verilebilecek bazı örnekler aşağıdaki gibidir: • Bir konu hakkında yazı yazma (makale. Gözlem sayısı. belirlenen performansın özellikleri tanımlanmalıdır. Aslında bazı ödevler kapsamına göre proje olarak nitelendirilebilir. öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yaşamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır. a) Performans ve Proje Ödevleri Bir konu hakkında derinlemesine inceleme yapılması amacıyla verilen soru veya sorular. kontrol listesi ve hikâye kayıtlarıyla yapılır. • Aynı grafikleri farklı ölçülerde çizme. Performans ödevi. öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumlarına uygun olarak kullanmalarını gerektirir. 3. ) • Sergi oluşturma. hazırlama. Gerektiğinde öğretmeninden yardım alabilir. 4. 5. önce değerlendirilecek performansın belirlenmesi gerekmektedir. Öğrenci. Projeler. • Bir konuyla ilgili afiş. öğrencilere ödevi tamamlamaları için verilen süre ödevin niteliğine göre ayarlanmalıdır. • Tanıdığı bir kişinin biyografisini yazma. yerlerle veya kültürlerle ilgili hayalî bir mizansen oluşturma. • Bilimsel bir olayı sözel ve görsel olarak betimleme. 58 . projeler ve öğrenci ürün dosyaları kullanılmalıdır. Çok çeşitli konularda performans ödevi verilebilir. Fakat bu iki kavram arasında bazı farklılıklar olması nedeniyle bu kavramlar ayrı ayrı ele alınmalıdır. anı vb. öğrenci tarafından veya öğretmenin hazırlayacağı listeden seçme yoluyla belirlenebilir. 2. • Başka zamanlarla. 1994). bazıları ise grup ödevleri şeklinde verilmelidir. Bu ölçütlerin sayısının çok fazla olmaması (10-15) gerekmektedir. Bu puanlama sistemi performans ölçütlerine dayanmalıdır. Ödev hem ürüne hem de sürece odaklanmalıdır. ünitelerde yer alan kazanımları kapsayan ayrıntılı ödevlerdir. Performans değerlendirmede. ödev veya proje olarak adlandırılmaktadır. projenin amacını. • Bilimsel gözlemlerini tablo oluşturarak belirtme. yapılacak değerlendirmenin önemine ve gözlem için gereken süreye göre belirlenmelidir. Performans değerlendirmek için performans ödevleri. birçok beceriyi kapsamalıdır. dereceli puanlama anahtarı.Performans ölçütlerinin belirlenmesi aşamasında. Performans değerlendirmede puan belirleme son adımdır. kategorileri açıklama ve doğruluğunu savunma. Bireysel ya da grup olarak yapılabilir. • Bir tarzdaki grafiği başka tarza dönüştürme. kullanılacak malzemeleri ve karşılaşılabilecek durumları önceden planlar. • Herhangi bir şey için bir sınıflama şeması geliştirme. Bunlar. Ardından.

fotoğraflar. • Bir sonraki yıl öğrencilerin öğretmeni olacak olan öğretmene. öğrenci ürün dosyasının amacı ne olursa olsun sürecin değerlendirilmesi için öğrencinin yaptığı ilk uygulamalar öğrenci ürün dosyasında saklanacaktır (Airasian. resimler. 1994). velilerden gelen bilgiler. • Proje süreci. öğrenciler proje konularında yaparak. öğrencileri teknolojiyi aktif olarak kullanmaya yönelteceğinden. öğrencinin yaptığı çalışmalara yönelik yeni uygulamalar toplandıkça öğrenci ürün dosyasının içeriği değişecektir. Bu nedenle yapılandırmacı öğrenme kuramı için uygun yöntemlerden birisidir. öğrencinin haftalık veya günlük yaptığı çalışmalarının içinden seçilen örnekleri ve öğretmenin yaptığı sınav evrakları. öğrencinin kompozisyon yazma veya sözlü okuma çalışmalarını gösteren bir öğrenci ürün dosyasına oranla daha geniş olacaktır. öğrencilerin grupla çalışma becerisinin geliştirilmesini sağlar. araştırma. kontrol listeleri. iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. • Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar geçen süreç. aynı zamanda bilimsel süreç basamaklarını da içereceğinden. proje çalışmaları. Öğrenci ürün dosyası içeriğinin belirlenmesi aşamasında. Çeşitli amaçlarla öğrenci ürün dosyası hazırlanabilir. “sınıf tipi” ve “değerlendirme tipi” ürün dosyaları olarak sınıflandırılabilir. Öğrenci ürün dosyaları. Değerlendirme amaçlı öğrenci ürün dosyası kullanımı. ancak. araştırma soruları. • Öğrencilerin zaman içerisindeki gelişimlerini görmek. içeriğin belirlenmesi ve değerlendirmenin yapılması olmak üzere iki aşamalıdır. • Öğrencilerin performansları hakkında velilerine bilgi vermek. konulabilir. • Öğrencileri notla değerlendirmek gibi amaçlarla kullanılabilir. “belgeleme tipi”. Öğrencilerin belli bir dersteki bir konuyla ilgili örnek çalışmalarını göstermeyi amaçlayan bir öğrenci ürün dosyasının kapsamı. Amaçlarına göre öğrenci ürün dosyaları “sergileme tipi”. öğrencilerin tipik performans kayıtlarını sağlamak. • Proje çalışmasında bilgi öğrenciye doğrudan verilmediği için. yaşayarak. Ölçme ve değerlendirme amacına en uygun olanı “değerlendirme tipi” dosyalardır. kavram haritaları. 59 . Amacın belirlenmesi: Öğretmenin öğrenci ürün dosyasını ne amaçla kullanacağına karar vermesi gerekir. performans ödevleri. kompleks ve zorlu bir süreç olacağından bu ödevler. ses veya görüntü kayıt kasetleri. bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine de yardımcı olur.Proje sürecinin olumlu yanları aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Proje geliştirme süreci uzun. öğrencinin çalışmalarının toplandığı bir dosyadır. öğrencilerin teknolojiyi kullanma becerisi kazanmalarına yardımcı olur. dereceli puanlama anahtarları. • Proje çalışması. inceleyerek bilgi kazanırlar. • Ders programı üzerinde daha çok durulması (geliştirilmesi) gereken konuları belirlemek. öğrenci görüşlerini yansıtan formlar vb. Ürün dosyasına. Eğer öğrenci ürün dosyası öğrencinin konuyla ilgili en iyi çalışmalarını gösterme amaçlı ise. öğrencilerin yaratıcılık. dosyanın amacı ile dosyaya alınacak çalışmaların seçiminde ve değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler belirlenir. b) Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo) Ürün dosyası.

Verilecek olan karar. öğrencilerin karşılaştığı zorlukları belirlemek ya da her bireysel performans değerlendirme ölçütüne göre. Dereceli Puanlama Anahtarı Gözlemlere ait puanları tanımlanmış kategorilerden (ölçüt ya da ölçütler) uygun düşen boyuta kaydetmemizi sağlayan bir değerlendirme aracıdır (Haladyna. kullanılabilir. performans ölçütleri uyarlanan puanlama ve oranlama yaklaşımına yön verir (Airasian. orijinal modeller. Bu ürünlerden hangilerinin değerlendirileceğinin belirlenmesi ve sınırlandırılması önemlidir. çalışmayı tanımlayan. bir kompozisyonda organizasyon değerlendirilecekse bu ölçütlerden en yüksek puanı alan öğrencinin kompozisyonu organizasyon açısından hiç hata içermemelidir. her performans ölçütünün ayrı ayrı değerlendirildiği analitik puanlama uygundur. Bu tür kararları verebilmek için. Performansın değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarları (Rubric). 3) Puanlama stratejisi: Puanlama bütünsel ya da analitik biçimde olabilir. Ürün dosyasındaki çalışmalara ait değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi: Dosya içerisinde istenen çalışmaların örnekleri. Öğretmenler öğrencilerinin öğrenme 60 . yaratıcı çalışmalar. Özellikle dosyaya girecek olan çalışmaların belirlenmesi sürecinde. kontrol listeleri. hangi sıklıkta toplanacağı ve nasıl değerlendirileceği önemlidir. parçanın neden seçildiğini anlatan. Örneğin. Her iki durumda da. 1997). grupları yerleştirme. etkinliğin nasıl başladığını açıklayan. Örneğin. öz-akran-grup değerlendirme formları vb. 1994). ders işleme hedefleri açısından çalışmanın ne anlam taşıdığını açıklayan notlar yapıştırabilir. gibi değerlendirilebilir ölçütler kullanılabilir. görüşme ve gözlem formları. Dereceli puanlama anahtarı 3 bölümden oluşur. öğrencilerin katılımının sağlanması onlardaki sorumluluk ve sahiplenme duygusunu geliştireceği için önemlidir (Kuhs. değerlendirmenin amacı. eklerdin? • Neden bu çalışmayı seçtin? • Bu çalışmanda en çok neyi beğendin? • Burada senin için önemli olan ne? • Bu yaptığın çalışmaları en iyi ifade eden örnek mi? Öğretmen her çalışmanın üzerine (yargılamamak kaydıyla) düşüncesini gösteren. Hangisinin kullanılacağı değerlendirmenin amacına bağlıdır. • Bu çalışma neyi ifade ediyor? • Bu bölümü. 1) Değerlendirme ölçütleri: Kabul edilebilir cevapları kabul edilemez cevaplardan ayırmak için kullanılır. yapısal içerik. kimler tarafından toplanacağı. çalışmanı neden ürün dosyasına koymak istiyorsun? • Neyi iyi yaparsın? En iyi yaptığın şey ne? • Hangi konuda çok iyi/başarılı olduğunu düşünüyorsun? • Hangi bölümler. deneysel veriler. sözcük seçimi vb. 2) Ölçüt tanımlamaları: Öğrencilerin değerlendirilmek istenen cevaplardaki niteliksel farklılıkları tanımlama yolunu ifade eder. kimlerin karar vereceği. seçme veya derecelendirme gibi genel bir kararsa bütünsel puanlama daha uygun olacaktır. Gerek dosyada yer alacak çalışmaların gerekse bunların içinden değerlendirilecek ürünlerin seçiminde öğretmenlerin öğrencilere aşağıdakilere benzer soruları yöneltebilir.Ürün dosyasında bulunacak çalışmaların seçiminde kullanılacak ölçütlerin belirlenmesi: Amaca bağlı olarak hangi tür çalışmaların nasıl seçileceği. öğretmenler yazılı kompozisyonları değerlendirirken organizasyon. yer alabilir. kısımlar geliştirilmeli? • Tekrar denesen neleri değiştirir. öğrenci gelişimini öğrenmekse. hikâyeler ve makaleler gibi çalışma ürünleri vb.1994). Öte yandan. öğretmen tek ve ortalama bir puanlama ile bütünsel değerlendirme yolları aramak zorundadır.

• Özet tamamen doğru. Analitik dereceli puanlama anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanması. değerlendirme sürecinin farklı aşamalarında aranan cevapları puanlamada işe yarar. • Sunumda nadiren isteklilik gösteriyor. Çok fazla yanlış var. Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır. Tablo 2: Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı Tablosu ÖLÇÜTLER 1 2 3 Kaynakların Sayısı Tarihsel Doğruluk Organizasyon Bibliyografya Ulaşılan kaynaklar yetersiz. süreçten çok sonuçla ilgilidir.ürünlerini toplam puan olarak değerlendirmek istediklerinde bütünsel puanlama stratejisini kullanırlar. sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanması gerekir. • Sunumun genelinde istekli. Aşağıda araştırma becerisi için analitik puanlama anahtarı örneği verilmiştir. 1. sonuca ulaşmak için aşılan bireysel basamaklarla değil toplam performans ya da sonuçla ilgilenir. • Özette çok fazla hata var. Yetersiz (1) • Nadiren göz teması kuruyor veya hiç göz teması kurmuyor. Açık bir yanlış yok. çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur. etkili kullanılmış. Yeterli (3) • Genellikle göz teması kuruyor. • Sunumda ara sıra isteklilik gösteriyor. Öğretmenler öğrencilerinin çalışmalarının ya da ürünlerinin farklı boyutlarını farklı puanlayarak değerlendirmek istediklerinde ise analitik puanlama stratejisini kullanırlar. 61 . • Ses tonu bazen uygun. • Özette bazı hatalar var. • Özette bir veya iki hata var. • Ses tonu uygun değil. 2. Ulaşılan kaynaklar kısmen yeterli. Bilgilerin düzenlenmesi akıcı ve etkili değil. Kaynakların çok azı etkili kullanılmış. Bütünsel puanlama ölçeği. Analitik puanlama ölçeği. • Sunum boyunca istekli. Bu ölçekler. Ulaşılan kaynaklar yeterli. Tablo 3: Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı Tablosu Mükemmel (4) • Genellikle göz teması kuruyor. Bilgilerin düzenlenmesi kısmen akıcı ve etkili. • Ses seviyesi her zaman uygun. • Ses tonu genellikle uygun. Kaynakların çoğu etkili kullanılmış. Aşağıda sözlü sunum becerisi için bütüncül dereceli puanlama anahtarı örneği verilmiştir. Gelişmekte (2) • Bazen göz teması kuruyor. Bilgilerin düzenlenmesi yeterince akıcı ve etkili. Tüm kaynaklar. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır. Çok az yanlış var.

Öğrenci çalışmasının hangi ölçütlere göre değerlendirileceğini önceden bilmelidir. Kontrol listelerinde var veya yok. Düzgün ifadeler seçiyor. evet veya hayır şeklinde puanlanabilen bir dizi davranış. 2000). Derecelendirme Ölçekleri: Kontrol listeleri.Hazırlanan dereceli puanlama anahtarı ödevlerle birlikte öğrencilere verilmelidir.Aşağıda sözlü sunum becerisine yönelik kontrol listesi yer almaktadır. Gereksiz sesler çıkarmıyor. Beden dilini etkili kullanıyor. Gereksiz tekrar yapmıyor. Bu durumda +1 gibi bir puan her bir pozitif davranış için .1994). Bazı değerlendirme listeleri öğrencinin görevi (etkinliği) yerine getirirken sık yaptığı hataları da gösterebilir. özellik veya nitelik bulunur. Sonuç bölümünde özetleyebiliyor. Evet Hayır 62 . Kontrol Listeleri: Gözlenen performansın ya da ürünün belirlenen performans ölçütlerine ne derece uyumlu olduğu kontrol listeleri kullanılarak belirlenebilir. Tablo 4: Sözlü Sunum Becerisi Kontrol Tablosu Adı soyadı Tarih Ölçütler Dinleyiciyle göz teması kuruyor. Akıcı konuşuyor.Aşağıda sözlü sunum becerisine yönelik derecelendirme ölçeği yer almaktadır. 0 ise davranışın gözlenemediği durumlar için verilir. .1994). Kontrol listeleri. Düşüncelerini ifade edebiliyor. 2003). Kontrol listeleri kullanırken bazı olumsuzluklar da ortaya çıkabilir. öğretmene davranış ile ilgili gözlemlendiği ya da gözlemlenmediği şeklinde iki ölçüt sunmasıdır. davranışın gözlemci tarafından gözlemlenme fırsatının olmadığı durumları da belirten ifadelerin eklenmesiyle davranışın gözlenemediği durumları da belirleme şansı verir (Kubiszyn ve Borich. Yerinde vurgulamalar yapıyor. Derecelendirme ölçekleri ise ölçülen özelliğe ilişkin performansı çeşitli düzeyleriyle tanımlayabilir ve ölçütlerin ne dereceye kadar karşılandığını görmeye olanak sağlar (Moskal.1 gibi bir puan her bir hata için. Bu listeler. ‘var’ ‘yok’ veya 0-1 şeklinde değerlendirilir. daha küçük parçalara ayrılabilen ve karmaşık davranışları belirlemek için uygundur. Kontrol listeleri genellikle. performansa ilişkin belirli ölçütlerin karşılanıp karşılanmadığıyla ilgili olan sınırlı durumlarda değerlendirme için uygun seçimdir fakat performans düzeylerini tanımlayan bir yapıya sahip değildir. Kontrol listelerinin başka bir dezavantajı da öğrencinin performansının belli bir puanlama sistemine göre değerlendirilmesidir. Bilgiyi organize edebiliyor. Anlaşılır bir tonda konuşuyor. Bunlardan biri. öğrenciden beklenen davranışın özelliklerine ilişkin detaylı bilgileri içeren ve öğrenci performansının eksik noktalarını belirleme amacıyla kullanılan araçlardır (Airasian. Kontrol listeleri ‘evet’ ‘hayır’ . Bir dizi hareketi gerektiren davranışlar kontrol listesinde açıkça belirtilip sıralanabilir. Her ne kadar öğrencilerin güçlü ve zayıf öğrenme davranışlarını belirlemeye yarasa da öğretmen performansı belli bir puan ile değerlendirmek zorunda kalır ve performans sürecini kaydedemez (Airasian.

3 Orta .Yerinde vurgulamalar yapıyor.Düşüncelerini ifade edebiliyor. 63 .Gereksiz sesler çıkarmıyor. 4. 8.Düzgün ifadeler seçiyor.Tablo 5: Sözlü Sunum Becerisi Tablosu Açıklama: Aşağıdaki ifadelerin gerçekleştirilme düzeylerini ifadenin karsısında bulunan yere çarpı (x) koyarak işaretleyiniz. 6.Akıcı konuşuyor.2 Zayıf . 9. 3. 5.Beden dilini etkili kullanıyor.Anlaşılır bir tonda konuşuyor.4 İyi . 7.Gereksiz tekrar yapmıyor. Tarih: Öğrencinin Adı Soyadı: DERECELE R ÖLÇÜTLER Çok iyi .Dinleyiciyle göz teması kuruyor. 2.1 1.

Ödevlerimi tamamladım. Arkadaşlarımı incitmeden teşvik ettim. 6. Bu etkinlikten neler öğrendim? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……… 10. 7. Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullandım. Çalışmalarım sırasında değişik materyaller kullandım. 2. Bu etkinlik sırasında grubumdaki arkadaşlarıma nasıl yardım ettim? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……… 11.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (ÖRNEK FORMLAR) ÖZ DEĞERLENDİRME Adı ve Soyadı : ………… Sınıfı : ………… Numara : ………… Bu form kendinizi değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Anlamadığım yerlerde sorular sordum. 4. DERECELER Hiçbir Her Zaman Bazen Zaman BECERİLER 1. 3. 5. Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……… YORUMLAR …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 64 . 9. Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek oldum. Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim. 8. Yönergeyi izledim. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneği işaretleyiniz (X).

…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Öz değerlendirme. Değerlendirme süreci. Temel amaç. öğrencilerin öz değerlendirme becerilerini geliştirmektir. bireysel veya kendini değerlendirme olarak da adlandırılabilir. Çünkü yaşam boyu öğrenme. bireylerin yalnızca bağımsız çalışmalarını değil aynı zamanda kendi başarı ve gelişimlerini değerlendirmelerini zorunlu kılar. 65 . öğrencinin öğrenmeye yaklaşımı. öğrencinin kendi güç ve zayıflıkları ve becerileri hakkında değerlendirme yapmasını sağlar. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini. özellikle başarı düzeylerini ve öğrenme sonuçlarını yargılamaları olarak açıklanabilir.ÖZ DEĞERLENDİRME Adı ve Soyadı: …………… Sınıfı : …………… Numara : …………… Bu çalışmada neler yaptım? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Tarih: …………… Bu çalışmada neler öğrendim? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım. Öğrencinin kendi düşüncelerini kontrol edebilme yani kişinin planlama ve problem çözme becerisini geliştirir.

Grubun her üyesi birbirleriyle etkileşim içerisinde tartışır.GRUP DEĞERLENDİRME Grubun Adı Sınıfı : …………… : …………… Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün ne düzeyde yeterli olduğunu göz önüne alarak grubu değerlendiriniz. Grup üyeleri bireysel sorumluluklarını yerine getirir. Grup üyeleri söz hakkının adil bir biçimde paylaşılmasına özen gösterirler. Çalıştıkları konuda. Grup üyeleri birbirlerini cesaretlendirir. Grubun verimli bir şekilde çalışması Grup üyelerinin birlikte çalışmaktan hoşlanır. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerini dinlerler. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerine ve çabalarına saygı gösterir. Grup üyeleri birbirlerine güvenir. Grupta birbiriyle çatışan görüşler olduğunda. Grup üyeleri bilgilerini diğerleriyle tartışır. gruptakiler bunları tartışmaya açarlar. Grup üyelerinin her biri çalışmalarda rol alır. YORUMLAR …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Hiçbir Zaman Nadiren DERECELER Bazen Sıklıkla Her Zaman 66 . BECERİLER Grup üyeleri birbirleriyle yardımlaşır. grup üyeleri ortak bir görüş oluşturur. Grup üyeleri ulaştıkları sonucu birbirlerine iletir.

Puanlama Anahtarı 5= Çok iyi 4= İyi 3=Orta 2= Kabul Edilebilir 1= Zayıf Grup arkadaşlarını destekleme Görev almaya istekli oluş Sorumlulukları paylaşma Zamanı verimli kullanma Çalışmaya hazır oluş Başkalarını dinleme Tartışmalara katılma Ödevleri tamamlama YORUMLAR …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Ödevlerini saklama Toplam Puan Öğrencinin Adı ve Soyadı Farklı görüşlere saygı duyma Görüşlerini gerekçelendirme 67 . gruptaki her bir öğrencinin değerlendirilmesi için geliştirilmiştir.GRUP DEĞERLENDİRME Yönerge: Aşağıdaki form.

3. 3. 2. Yeni ve özgün sorular sorar. Deneyin sonucunu sunar. Bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilir. İnceleme ve araştırma ödevlerini özenerek yapar. Toplam III. Belirttiği görüşler ve verdiği örnekler özgündür. 4. Yönteme uygun deney yapar. Derse hazırlıklı gelir. etkinlik süresince öğrencilerin. Ünite Adı: :………. Toplam IV.. ETKİNLİKLERE KATILMA 2. 4. Deneye uygun rapor yazar. Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara başvurur. BİLİMSEL YÖNTEM 1. Deney sonuçlarını doğru yorumlar. 5. 3. 4. Araştırma inceleme ve deney sonuçlarından genellemelere ulaşır. 2. Araştırma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar. 5. Toplam GENEL TOPLAM 68 . Gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapar. Toplam II. DERSE HAZIRLIK 1. 7. Derse değişik yardımcı kaynaklarla gelir. Ulaştığı kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanır. Bilinenlerden bilinmeyeni kestirir. İNCELEME – ARAŞTIRMA – GÖZLEM 1. 5. yapılan çalışmalara katılma düzeylerini gözlemeniz amacıyla hazırlanmıştır. Görüşü sorulduğunda söyler. Verileri çizelgelere ve grafiklere dönüştürür. 6. 4. 2.ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU Açıklama: Bu form. 3. Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorar. Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunur. Adı – Soyadı : …………… Sınıfı : ……………… DERECELER Bazen Sıklıkla 3 4 Öğrenci Numara : ……………… BECERİLER Hiçbir Zaman 1 Nadiren 2 Her Zaman 5 I. Kendisine verilen kaynaklarla yetinmeyip başka kaynaklar araştırır. 6.

Burada önemli olan öğrencilerin 69 . PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ Projenin amacını belirleme Projeye uygun çalışma planı yapma Grup içinde görev dağılımı yapma İhtiyaçları belirleme Farklı kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme Ekip çalışmasını gerçekleştirme Proje çalışmasının istekli olarak gerçekleştirilmesi Toplam II. Not: Yukarıda 1-5 arasında verilenler birer derecedir. SUNU YAPMA Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma Sorulara cevap verebilme Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma Verilen sürede sunuyu yapma Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma Severek sunu yapma Toplam GENEL TOPLAM Kabul Edilebilir 2 DERECELER Orta İyi 4 Çok İyi 5 BECERİLER ÖĞRETMENİN YORUMU …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……. başarısını 5 (çok iyi) düzeyine çıkarmaktır. PROJENİN İÇERİĞİ Türkçeyi doğru ve düzgün yazma Bilgilerin doğruluğu Toplanan bilgilerin analiz edilmesi Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma Toplanan bilgileri düzenlenme Kritik düşünme becerisini gösterme Yaratıcılık yeteneğini kullanma Toplam III.PROJE DEĞERLENDİRME FORMU Projenin Adı Adı ve Soyadı Sınıfı Numara : …………… : …………… : …………… : …………… Zayıf 1 I.

Grup arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır. Arkadaşım 1. Arkadaşım 2. Arkadaşım 2. Değerlendirmeye temel oluşturan beceriler ve ölçütlerin saptanması konusunda öğrenciye bakış açısı sağlar. Kendi aralarında anlaşarak birbirlerine yüksek puan verebilirler. Fiziksel güçten kaynaklanan nedenlerden dolayı akranlar yüksek puanlama yapabilirler.AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU Değerlendiren öğrencinin. Ayrıca akranlar öğretmen kadar bilgili ve bilinçli değillerdir. Bu değerlendirme sırasında öğrencilerin becerileri de geliştirilir. Örneğin. Arkadaşlarını uyarırken olumlu bir dil kullanır. Arkadaşının Adı Soyadı: ……………… Her Zaman 1. Kişinin öğretmen dışında başka birinden de dönüt almasına yardımcı olur. akranlar arasında arkadaşlık durumu birbirlerine yüksek veya çok düşük puan verilmesine neden olabilir. tertipli ve düzenli çalışır (Kullandığı aletleri yerine koyar.Arkadaşım 70 Ben Ben Ben Etkinliğe katılımda gönüllüdür. Grubumuzdaki Öğrenciler 1. Akran değerlendirme. Grup numarası: ……………… Adı soyadı : ……………… Sınıfı : ……………… 1. bir grup içinde yer alan bireylerin akranlarını değerlendirmeleridir. Akran değerlendirmede değerlendirme aracı kontrol listeleri şeklindedir. Ben . ). öğretmenin birinci etkinlik esasına göre düzenlediği “Öğrenci Gözlem Formu”nu doldurmada yardımcı olarak kullanılabilir. Arkadaşım 2. Arkadaşının Adı Soyadı: ……………… 2. Görevini zamanında yerine getirir. Malzemeleri kullanırken israf etmez. Aletleri kullanırken dikkatli ve titizdir. Arkadaşım Projenin Başında 2. konuşulanları anlar. Temiz. Sonuçları tartışırken anlaşılır konuşur. Arkadaşım Hiçbir Zaman 1. kirlettiklerini temizler vb. Öğrencilerin kendi gruplarındaki arkadaşları ile ilgili bu değerlendirmeler. Arkadaşım Projenin Sonunda 1. Öğrencilerin yanlı davranışlarını önlemek için öğrencilere ölçütlerin verilmesi yararlı olur. Akran değerlendirme. öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin artmasını da sağlar. Fakat bu değerlendirmenin de bazı sakıncaları vardır. Farklı kaynaklardan bilgi toplayıp sunar.

E.. Ankara: Turhan Kitabevi. Ankara: Pegem Yay. Ankara: Siyasal Kitabevi. Z. 1998 Leithwood. 1997 Balcı. N. Organizasyonların yönetimi. Ölçme ve değerlendirme.. Aktif öğrenme. 1999 McKinney. Eğitimde program geliştirme. The Leadership paradox: Balancing logic and artistry in schools.. 23. 2000 Demirel... Changing Leadership for changing times..... Ankara: Yargı Yayınevi. G. 1995 Sönmez. Ankara: PegemA Yayıncılık. 12.). Örgütler. 2005 Çevik. Örgütsel psikoloji. Beta Basım Yayın Dağıtım. Ş. Kamu yönetimi kuram. 12.. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları. 2002 Ergun. 5.. Ankara: Hatipoğlu Yay. Ankara: TODAİE... uygulama. adresinden 05. 1981 Bursalıoğlu. Örgütsel gelişme: Kuram ve uygulama. İşletme yöneticiliği. Ankara. T.. Eğitimde ölçme ve değerlendirme.KAYNAKÇA Açıkgöz.. 1. ve Tortop.. M. US: Jossey Bass. M. Program geliştirmede öğretmen el kitabı. 2007 Aydın. E. 2000 Baykal. T... Ankara: Seçkin Yayıncılık. siyasa.. V. Toplam kalite yönetimi.ncsu. T. Anı Yayıncılık. Türkiye’de kamu yönetimi sorunları. 81-87. 2007 Kavrakoğlu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/CLChapter. K.cat.. Baskı. 2002 Demirel. Çalışma yaşamında kariyer yönetimi planlaması geliştirilmesi sorunları. Yönetim hukuku. 1996 Koçel.pdf. V. H. A. Ö. 2005 Karip. Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. Ö. İ. 2007 tarihinde ulaşılmıştır. Met/Er Matbaası. 2005 Aytaç.M. Erdem E.. 2004 Felder R. Baskı. Ü.Ş Yayını No:1. 2.. A. Hacettepe Üniversitesi. Organizasyon ve yönetim. S. Cooperative learning.. 2007 tarihinde ulaşılmıştır.. H. Baskı. Washington. Ankara: Seçkin Yayınevi. K. K. 1. DC: American Chemical Society. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık. B. Sabuncuoğlu. M. Baskı.. 2004 Deal. İstanbul. Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı. D. ACS Symposium Series 970.php 05. 1. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2.. K. Jantzi. 1995 Atılgan..-Tüz.. Gözübüyük. Philadelphia: Open University Press. 1994 Aykaç. H. 1991 Can. Active learning centre for teaching: Learning and technology.edu/additional/tips/newActive. H. & Steinbach. Ankara: Anı Yayıncılık. & Peterson. Z. l (1). H. Eğitim Fakültesi Dergisi.E. Bulunduğu eser: Mabrouk (ed. 2007 Aydın. B. http://www.. Bursa: Ezgi Kitapevi. D. İstanbul: Epsilon Yay. İstanbul: Türkiye Şişe Cam Fabrikaları A. İsbir. 2001 Sönmez. Eğitim yönetimi. Baskı.ilstu. Ankara: Pegem yayıncılık. 2007 http://www4.. Öğretim ilke ve yöntemleri. Brent R. 2007 71 . Active Learning: Models from the Analytical Sciences. Yönetim bilimi. Ankara: PegamA Yayıncılık. R. İstanbul. 2002 Alıç. Mavi Tanıtım ve Organizasyon. Yönetim bilimi.

21. Ankara: Saydam Matbaacılık... Baskı... Eğitimde ölçme ve değerlendirme.Şimşek. H. Ş. 2. Yüzyılın eşiğinde paradigmalar savaşı: Kaostaki Türkiye. 1987 Kaynakçadaki bazı kaynaklar metin içinde dipnot düşülmemiş fakat fikir olarak yararlanılmıştır. Baskı. Ankara: Yargı Yayınları. 1997 Tan.. Ankara: Anı Yayıncılık. 2007 Tekin. İstanbul: Sistem Yayıncılık. 5. Baskı. Öğretim ilke ve yöntemleri. H. M. H. Örnek: Atılgan. 1993 Turgut.. Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. F. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 7. 2007 72 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->