P. 1
değişim mühendisliği -

değişim mühendisliği -

|Views: 699|Likes:
Yayınlayan: Enes Bayram

More info:

Published by: Enes Bayram on Jan 18, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

DEĞİŞİM

Kişinin gelişimini tamamlayabilmesi, ulaşması gerekenlere ulaşması ve içinde var olan yeteneklerini açığa çıkarabilmesi için değişim gereklidir. Aynı zamanda varoluş mücadelesinde varlığını sorgulaması, hayatını anlamlandırması ya da anlamsızlaştırması değişim içerisinde yer alır. Değişim; kişiye kendisinin varolma serüveni içerisinde sıradan mı; yoksa sıradışı bir hayat mı ikileminde, karar verici bir fonksiyona sahiptir. Kişi burada istediği yönde tercihini yapmakta özgürdür. Sıradışı yaşamayı seçtiğinde ise varoluş mücadelesi başlar. Darwin'in 'doğal seleksiyon' teorisinde 'güçlü olan ayakta kalır' düşüncesi burada 'değişen ayakta kalır, değişemeyen varoluş mücadelesini kaybeder' şekline dönüşüyor. Dolayısıyla değişim ayakta kalma, varoluş mücadelesi ve var olmanın bir adıdır. Önce kendinden başlamalı Evrensel yasaların değişime bakan yönü itibariyle, birey, değişime önce kendinden başlamalıdır. Bu aynı zamanda en zor olanıdır. Sokrates'a izafe edilen bir söz vardır. Der ki, "Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendinden başlamalıdır." Kişinin kendinden başlaması, değişim için ilk şartlardan biridir. Değişim seviyeleri NLP'nin öncü isimlerinden Gregory Bateson, değişimin bir hiyerarşisi olduğunu ve bütün ilişkilerin dinamik bir süreç içerisinde hareket ettiğini vurgulamaktadır. Bateson'a göre, üst boyutlardaki değişim her zaman diğer boyutları etkilemez. Ancak derin boyutlardaki değişimler her zaman üst boyutları değiştirebilir. Onun için değişimde, en derin olan inanç boyutundan başlamak gerekir. Amerika'nın önde gelen NLP uzmanlarından Robert Dilts, Bateson'ın 'hiyerarşi' diye nitelediği durumu 'değişim seviyeleri' olarak adlandırır ve bir model geliştirir. Bu modelde kişisel değişim, dıştan içeriyi doğru bir yörünge izler. En dışta 'çevre' vardır. İçeri doğru gidildikçe sırasıyla 'davranış', 'kapasite', 'inançlar' ve 'değerler', 'kimlik' ve son olarak 'öz' yer alır. Öz'de yapılacak değişimler, gerçek anlamdaki değişimlerdir. Risk aynı zamanda fırsattır İnsan, yapısı gereği rahatı ve kolay olanı seçer, tercih eder. Eğer birey zoru ve riski seçiyorsa, var olma mücadelesini başlatma kararlılığı ve azmi içerisindedir. Bu açıdan değişim, sorunlar, belirsizlikler ve risk yumağından başka bir şey değildir. Elinin altında olan, bilinen, tanınan ve rahatlığın kuşattığı ortamlar terk edilecektir, en azından yaşandığı şekliyle olmayacaktır. Bu büyük bir risktir; bilinenler gidecek yerine bilinmedikler ve bilinmezliklerin sonuçları gelecektir. Risk, kavram itibariyle stratejiktir. Kişi riske katlandığında, yaşananlar fırsatlara da dönüşebilir.

DEĞİŞELİM AMA NASIL?
Firmalardaki değişim çalışmalarının yaklaşık %70’i başarısız olmaktadır. Harvard’dan John Kotter’in yaklaşık 100 firmada yaptığı çalışma dönüşüm çabalarının yarıdan çoğunun başlangıç aşamalarında olduğunu göstermektedir. Değişim çalışmalarının çoğu krizle sona ermektedir. Bu başarısızlığın altında yatan nedenler düşünme şeklimizde aranmalıdır. Serge’nin "The Dance Of Change" kitabında anlatıldığı gibi yöneticilerin biyologlar gibi düşünme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bir bahçıvan bitkileri büyütürken büyüme eylemi kadar iklim, toprağın yapısı gibi kısıtlayıcı unsurları da göz önüne alır. Bitkilerin başında durup "Hadi büyüyün" diyerek büyümeyi sağlamaz. Aynı şekilde yöneticilerin de çalışanlara "Hadi değişin, gelişin" demesi yeterli değildir. İçerden ve dışarıdan kaynaklanan tüm kısıtlayıcı unsurları göz önüne alarak, ortak hedefler ve coşku yaratarak, o güne kadar tabu olan konuların konuşulmasına ortam sağlayarak kollektif

I

yeteneklerin geliştirilmesi gereklidir. Biyolog yöneticilerin liderlik anlayışı da farklı olmalıdır. Önden giden, kahraman liderler yerine tüm organizasyona yayılmış bir liderlik benimsenmelidir. Değişim üst yönetim tarafından yapılamaz. Kahraman liderler bir süre için maliyetleri azaltabilir, satışları artırabilir. Ancak uzun dönemlide değişim başarılı olamaz. Bir süre sonra yeni krizler de yeni kahraman liderlere ihtiyacı ortaya çıkar. Günümüzde tüm yanıtları bilmeyen, yanıtlarını bilmediği soruları, sorabilen liderlere ihtiyaç vardır. Değişimi yönlendirirken diğer bir bakış açısı da değişimi pilot gruplarla başlatmaktır. Bu canlının bir embriyodan gelişmesi gibi pilot takımlarda başlatılan çalışmalar yayılarak tüm işletmeyi içine alabilir. Yöneticilerin çoğu değişim kendilerini etkilemediği sürece değişimi ister. Deming’in söylediği gibi kişisel dönüşüm olmadan hiç bir şey değişmez. Richard Beckhard değişime direnci şöyle açıklamaktadır. "İnsanlar değişmeye direnç göstermezler, değiştirilmeye direnç gösterirler". Dolayısıyla değişim üst yönetim tarafından yapılamaz, ancak ortak bir vizyonu olan, kollektif düşünme yeteneklerini geliştiren bir grup tarafından yapılabilir. Değişim çalışmalarının başarılı ve sürekli olmasını istiyorsak mevcut durumu sorgulayabilmeye yanıtları aramaya, birlikte düşünebilmeye elverişli bir ortam hazırlamak ve liderliği yaygınlaştırmak atmamız gereken ilk adımlar olmalıdır. Organizasyonel değişim için sadece stratejileri, yapıları ve sistemleri değiştirmek yetmez bunları oluşturan düşünce şekli de değişmelidir.

DEĞİŞMEK VE OLUMLU YÖNDE GELİŞMEK
Tüm insanlar genellikle olumlu yönde değişmek isterler ama birçok kişi bunu başaramaz. Çünkü insanların çoğu değişmek isterken bunun için gerekli olan içindeki büyük gücün farkına varmaz. Bunun farkına varanların birçoğu da bu güce ulaşmanın yollarını bulamaz. Değişmek ve gelişmek isteyen bir kişi önce değişim şartlarını yerine getirmelidir. Değişimin şartları: (4-İ Kuralı) İhtiyaç İstek İnanç İtimat Değişimi arzu eden kişinin ilk önce buna ihtiyaç duyması gerekmektedir. İkinci şart değişimi istemektir. Değişmeye istek duyan bir kişi eğer kararında sebat ederse kolaylıkla gelişim basamaklarını tırmanmaya başlar. Ayrıca değişimin oluşması için buna inanmak gerekir. Değişimde inanç faktörü son derece önemlidir. Zira bir şeyi yapabileceğine beynin tüm hücreleriyle inanan bir insan, o şeyi mutlaka yapar. Eğer değişime ihtiyaç duyuyor, değişimi istiyor ve bunun olabileceğine inanıyorsanız itimat ettiğimiz kişi veya sistem başarınızda önemli bir rol oynar. Değişim, genellikle bir insanın hayatında başka bir insandan, bir kitaptan, bir kurumdan yada bir değişim sisteminden etkilenmesiyle ortaya çıkar. Sebep veya kişi ne olursa olsun değişmek ve gelişmek isteyen kişinin bu kişi veya sisteme itimat etmesi çok önemlidir. Eğer yukarıda anlatılan şartları yerine getirebilirseniz şu harika değişim formülünü kullanmaya başlayabilirsiniz.

Değişim Formülü: (4-D Kuralı) Durum Düşünceler Duygular Davranışlar Herhangi bir işle meşgulken veya bir kitap okurken kendinizi bırakırsanız muhtemelen önce omuzlarınız aşağı düşer. Sonra karanlık tablolar görmeye başlarsınız. Bunu yaparken farkında olmadan fiziksel bir güçte harcarsınız. Beyniniz programlarla çalışır. Etkili olan bu programlar asla kalıcı değildir. 1 yılda, 6 ayda, 1 ayda veya bir günde değişim gerçekleşebilir.

II

klasik yönetim ve örgüt teorisinde devrim şeklinde olmamakla beraber. Durumun ve düşüncelerin değişmesinden sonra sıra duyguların değişmesine gelir. Dünya savaşına. 2.. 19. yönetim düşünce ve yaklaşımlarını. Bu görkemli simgesel dönemin artık içindeyiz. farklılıklar. Önümüzde uygarlık tarihinin en önemli on yılı uzanıyor. Bunlar. İnsanlık. insan kaynakları yönetimine doğru bir yönetim felsefesi ve tarzı olarak değişerek. yeni yönetim modellerini uygulamaya koymaları gerekmektedir.. etkinliği ve motivasyonu arttıracağı beklentisiyle imkân verilmelidir. rakiplerine ve önceki durumlarına göre daha avantajlı bir duruma geçmek ve bu durumlarını sürdürmek için. 2. "Bir seçeneğin daha var biliyor musun?" Karşımdaki kişi merakla bu seçeneğin ne olduğunu soruyor. temel bir üretim girdisi haline gelen bilginin. personel yönetiminden. Ama doğru cevap şu: "İlla bir şeyler olması mı gerekir. ikinci dünya savaşından günümüze kadar olan dönem ise. fırsat verilmelidir. devam etmektedir. Bu değişim evresi. giderek üretimin diğer faktörlerinin yerini almasıyla. İnsanlara doğruları (dolayısıyla kuralları ve ilkeleri) empoze etmek yerine. yönetim ve organizasyon konularına sosyolojik ve ekonomik açıdan bakan görüşlerin ortaya çıkması. evrim niteliğindeki değişme ve gelişmeler devam etmektedir. nihayet günümüzde. Canının sıkıldığını söyleyen kişilere şunu söylüyorum. benzeri daha önce yaşanmamış ekonomik olanaklar. Bu genel gelişme yönüne göre 19. Dünya savaşından bu yana. Bürokratik ve formel yapılar yerine onların inisiyatiflerini kullanmalarına. dünyanın her tarafında üretim faaliyetlerinde III . Bu simgesel tarih noktası. üç genel bakış açısı içinde ele almak mümkündür. Bu toplum modelinde yaşanacak köklü değişim alanlarından biri de yönetim alanıdır. "değişme"2 evresini temsil etmektedir. şimdiki sanayi toplumundan farklı bir topluma. yönetim ve organizasyon düşüncesi açısından şunu ifade eder. İnsanlar her zaman çöküntü ve coşku durumları arasında gider gelir. globalleşme ve bilgi çağı çerçevesinde gelişen ve son derece popüler olan yaklaşımlar. tüm dünya uluslarını ve toplumlarını etkilemesidir. "post-modernite". Yüzyılın sonlarından 2. sonra düşüncelerinizi daha sonra da duygularınızı olumlu yönde değiştirirseniz davranışlarınız otomatik olarak değişir. yeni bir dünya görüşünü gözler önüne seriyor. Terimin türevleri olan "post-modernlik". "Post-modern" kavramının henüz üzerinde anlaşma sağlanmış bir tanımı yok. 2. Postmodernizm. yüzyıllardan beri hep gelecekteki bir zaman olarak görüldü. Yaşadığımız günlerin en göze çarpan tarafı. Akıllara durgunluk veren teknolojik yenilikler. "bilgi toplumu"na doğru olacağını gösteriyor. en önemli kaynak konumuna gelmesi. REORGANİZASYON VE DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ Yeni bir çağa girmek üzereyiz. çağdaş yönetim düşüncesinin "oluşma". Dünya savaşına kadar. postmodernist bakış açısının gelişmesi." Böyle bir zihin programına sahip olursanız artık sizi hiçbir şey yıkamaz. Yüzyılın sonlarından. onları tamamen serbest bırakmalı ve kendi istediklerini yapmaları konusunda." Önce durumunuzu. Çağdaş yönetim düşüncesinin evrimi. Bugün "bilgi"nin insanlık tarihinde madde ve enerjinin önüne geçerek. Gelişen ve popüler olan. Verdiğim cevap onları daima tebessüm ettiriyor. "post-modernleşme" ve post "modernizm"den oluşan kavramlar. Evet canınız sıkılıyorsa bir seçeneğiniz daha var. Bu nedenle. dünyada gözlemlenen kümülatif değişim sürecinin. Dünya savaşından günümüze kadar olmak üzere iki dönemde gerçekleşmiştir. sıklıkla kafa karıştıran ve birbirlerinin yerine geçebilen bir biçimde kullanılıyor. bugün klasik olarak nitelendirilen yönetim ve örgüt teorisi oluşmuştur. şaşırtıcı siyasal reformlar ve kültürel yeniden doğuş dönemi.. 2. Uygarlık tarihindeki bu üçüncü köklü değişim.Genellikle sorulan şu soruyu size de sormak istiyorum. Bu süreç günümüzde "insan kaynakları yönetimi" adı altında gelişmektedir.. örgütün insan unsurunda. bugün köklü bir değişimin eşiğindedir. Moralinizin iyi olması için ne olması gerekir? Bu soruya yüzlerce cevap gelir. gerek kamu gerekse özel tüm kurum ve kuruluşlar. "Canınız sıkılmayabilir. sanayi toplumundan farklılaşarak. yaratıcılığın dinamiğidir. geçişin. Dünya savaşına kadar olan dönem. geleneksel yönetim modellerinden uzaklaşarak. 1990'lı yıllar.

tek bir cümleyle özetlemek gerekirse. Bilgi toplumunda önde gelen sektör. Tarihimizde en önemli değişme. maddi ihtiyaçların tatminine dayanır. politik devlet anlayışında. Bunun için. İçinde bulunduğumuz hızlı değişim sürecinde. Sanayi toplumunda temel değerler. Benchmarking. Bilgi teknolojileri ve bu teknolojiye bağımlı üretim anlayışının geliştiği bir toplum yapısı gösteren Japon toplum yapısı üzerinde önemli çalışmalar yapan Yoneji Masuda. ya da değişimin bizzat öncüsü olmaları gerektiği bilinciyle hareket ederler. Bu çerçevede reorganizasyon. çok merkezlidir. Bunların dışında düşünmeyi bile istemediğimiz bir başka yol daha vardır ki o da." Her tür organizasyonda yeterli performansın korunması. çalışanların eğitimi ve geliştirilmelerinin sürekliliğin(kaizen)e gerekli önem verilmelidir. açık bir sistem olarak her türlü değişime karşı duyarlı olması gereken organizasyonlar. bilgi toplumunda temel değerler "amaçlara ulaşmanın verdiği manevi tatmin" den kaynaklanır 1970'li yılların ortalarından itibaren yönetim ve organizasyon düşünce ve uygulamalarında çok sayıda yeni ve değişik görüşler ortaya çıkmış. Bu toplumun simgesi.. Bilgi toplumunu daha önceki toplumsal yapılardan ayıran özelliklerin tümünü. Örgütsel Küçülme. söz konusu değişim sürecine ya kendilerini kısa süre içinde uydururlar. Toplam Kalite Yönetimi. Bilgi toplumunda sosyo-ekonomik sistem. organizasyonların sürekli öğrenen organizasyon olmaları gerekir. üretip tüketen sanayi toplumunun aksine yüksek seviyede kitlesel bilgi üreten bir toplumdur. yönetsel ve örgütsel faaliyetlerde ve uygulamalarında değişik adlar altında ele alınan bu yeni yaklaşım biçimlerinin belli başlıları. Personel Güçlendirme. tüm kamu ve özel organizasyonların belirlediği amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için değişen koşullara göre örgüte yeni bir yapı ve anlayış kazandırmaktır. veya Dessler'in dediği gibi "reorganizasyon. Örgütsel değişimin ve bir sistem anlayışı içinde. Öğrenen organizasyonlar. Sanal Organizasyon Modelleri. örgüt yapılarında esneklik gibi çeşitli faktörleri göz önünde tutmaları gereğini ortaya çıkarmıştır. verimlilik ve etkinliğin sağlanabilmesi için. bütün gelişmiş ülkelerde bilgi toplumuna doğru yaşanan yöneliştir. yeni koşullara göre kendini uyarlamanın en etkin yollarından biri değişimin ve iyileştirmenin kesintisiz (kaizen) bir biçimde sürdürülmesi gerektiğine inanılmasıdır. değişimin sürekli bir biçimde sürdürülebilmesinde zorunlu olarak başvurmak durumunda olduğumuz bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.. Bilgi toplumu. Yalın Organizasyon Yönetimi. Reorganizasyon. daha önceki hiçbir dönemde görülmemiş ölçüde artmaktadır. çalışanların geleneksel düşünce yapılarından uzaklaştıkları bir organizasyon anlayışından hareket eder. bu ülkede. Dolayısıyla öğrenen IV . enformasyon şebekeleriyle veri bankalarından oluşan kamusal alt-yapıdır. dördüncü ve yeni bir sektör olan "entelektüel/bilgi sektörü"dür. büyük miktarda dayanıklı tüketim malı. bütün alanlarda yaşanan değişim hızının katlanarak artması şeklinde ifade etmek mümkündür. Bilginin insanlık tarihinde madde ve enerjinin yerine geçmesi ve dördüncü bir sektör olarak ortaya çıkması bu konjonktürdeki toplumu bilgi toplumu olarak adlandırmaya sebep olmuştur. maliyet kontrolü. personel verimliliği. Bilgi toplumunun siyasal sistemi "katılımcı demokrasi"yi içerir. yönetim fonksiyonlarını çevresel şartlara göre yeniden ele alma ve düzenleme sürecidir. bilgi toplumunun yapısal özelliklerini şu şekilde sıralamaktadır Bilgi toplumunun gelişiminde temel rol. o kadar ki bu değişiklikler. sanayi toplumunun aksine. Bilgi toplumu. buna karşılık. Günümüze gelindiğinde. bugün yeni bir yönetim sistemi yaklaşımı oluşturacak boyuta ulaşmıştır. İnsan Kaynakları Yönetimi.bulunan ve hizmet veren tüm kuruluşların rekabet. ve ekonomi biliminde meydana gelen yeniliklerin. İçinde bulunduğumuz süreçte fiziki ve kültürel çevrede yaşanan değişim hızı. bilginin sosyo-ekonomik konumunu belirlemeye çalıştığı "The Information Society as Post-Industrial Society" (Sanayi Sonrası Toplum Olarak Bilgi Toplumu) adlı önemli eserinde. Yassılaşma veya Sıfır Hiyerarşi. geleneksel dönemlere ait değerleri geride bırakarak. bilgisayar tarafından oynanır. bilgisayara dayalı. örgütsel faaliyetlerin yürütülmesinde. Reorganizasyon. Öğrenen Organizasyon. değişim sürecine ayak uyduramayarak "entropi" dediğimiz bozulma süreci sonunda tümüyle işlemez hale gelmektir. alt yapısının üstünlüğü ile kendini gösteren gönüllü bir "sivil toplum"dan oluşur. Değişim Mühendisliği.

nasıl yapılacağı sorusu yanıtlanmağa çalışılır. organizasyonların hizmetinin yeniden oluşturulması ve halka/müşteriye sunulması için gereken işlere en başından bakmak anlamına gelir. organizasyon. veya değişim mühendisliği olarak giren kavram. mevcut örgütlerde reorganizasyon faaliyetleriyle mümkün olabilecek ise bu yolla. süreç yenileme. burada da söz konusu olacaktır. işin gerektirdiği belirli işlemlerle aşama aşama tanıştırılır. daha kaliteli. Dolayısıyla değişimle ilgili ortaya çıkan sorunlar. faaliyetleri. İkinci düzeyde resmi eğitim gelir. süreçlerin yeniden yapılandırılması. hizmet ve hız gibi. Reorganizasyonun mantığında. yeniden düşünülmesi ve radikal bir şekilde yeniden tasarlanmasıdır. daha hızlı. Organizasyon üyeleri paylaşılan vizyonu başarmaya yönelik. kalite. örgütleme. Farklı yaklaşımları olmasına rağmen. Hammer. köklü bir şekilde gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılmalarını ifade etmektedir.organizasyonların kendilerine özgü bazı ayırıcı yanları vardır. örgütün görevini yeniden düşünerek. daha etkili ve daha verimli bir yönetim sisteminin kurulmasını amaçlamaktadır. Bu V . Kamu organizasyonlarının verimlilik ve etkinlik içerisinde yeterli performans gösterebilmeleri. tüm örgütsel faaliyetler. Değişim mühendisliği. işlevleri ve bunların birbirleriyle olan karşılıklı ilişkilerinin bir sonucu olarak çevreyle etkileşimde bulunarak hareket ederler. bu aşamada belli bir çevrede görevini yapabilmesi için. Kişi. Değişim mühendisliği maliyet. Tanımlardan da anlaşılacağı gibi. kurumlar bu sorumluluğu hemen üstlenirler. Bu durumda reorganizasyondan daha köklü değişim uygulamalarını gerektiren değişim mühendisliği yolu seçilmelidir Değişim mühendisliği nedir? Dilimize süreç yenileme. kalite. başkalarının kendilerinden daha iyi yapacaklarına ve yapılmakta olanın en iyi olmadığına inanmalarına ve bu konuda astlarının potansiyellerini açığa çıkaracak. kadrolama. Reorganizasyon sonucu bir değişim programı ortaya çıkmaktadır. bazen de kamu örgütleri. bir yönetim anlayışı göstermelerine bağlıdır. iş süreçlerinin temelden. çalışana iş için gerekli temel bilgi ve beceriler öğretilir. Değişim mühendisliği yoluyla. Bu eğitimin en kolay aşamasıdır. basit görev eğitimi vardır. uzun süre önce belirlenmiş prosedürleri bir yana bırakarak. gereken her şeyi öğrenir. sürecin ilk aşamasında üst yönetim. Organizasyonlarda herkesin benimsediği paylaşılmış bir vizyon vardır. örgütsel yapı ve süreçler bakımından son derece yetersiz kalmaktadır. Bunlar. dayanışma içinde ve kolektif zekayı harekete geçirerek ortak bir amaç etrafında bütünleşirler Örgütün insan kaynaklarının eğitimi. Organizasyonda herkes. hizmet ve hız gibi çağımızın en önemli performans ölçülerinde. en verimli bir şekilde. Bu aşamada. kritik ve çağdaş performans ölçülerinde. tüm örgütsel süreçleri. dramatik gelişmeler sağlamak için. yeniden analiz edilir ve bu faaliyetlerin. hem de. M. birey. daha çabuk ve ucuz hizmet sunabilmeleri için. her türlü gelişmeleri takip ederek. İlk düzeyde. yönetim süreçlerini (planlama. tüm örgütsel süreç ve faaliyetlerde köklü ve büyük değişiklikler yapmaktır. hangi iş dalında olduklarını ve ne yapmak istediklerini kararlaştırırlar. hem ortaya çıkan problemlerin belirlenmesi. Üçüncü aşamada ise kültürel eğitim gelir. Organizasyonda çalışanlar eleştiri ve cezalandırma korkusu duymaksızın birbirleriyle rahatça iletişim kurarak diyaloglarını geliştirirler. yöneticilerin aynı işleri. yönetim yapısının işleyişinde. organizasyon bünyesindeki tüm iş yapma usul ve süreçlerinin. yöneltme ve kontrol) yeniden düşünme. sürekli ve küçük gelişmeler sağlamak değil. Champy tarafından geliştirilen değişim mühendisliği kavramı maliyet. organizasyonların günün koşullarına uyabilmeleri ve halka daha iyi. J. sistemi öngörülen hedeflere daha etkin ve rasyonel yöntemler kullanarak kavuşturmak vardır. Yukarıda saydığımız yöntemle yeniden organize etmeyle gerekli verimlilik ve etkinlik düzeyine ulaşamayacak organizasyonlar değişim mühendisliği yoluyla yeniden yapılandırılması yoluna gidilmelidir. Reorganizasyon esasında. ve bu süreçlerin yeniden tasarımında köklü değişiklikler içerir. Reorganizasyon faaliyetlerinin başarısı. belirli çalışmaları öğrenerek. köklü gelişmeler yapmak amacıyla. öğrenen organizasyonlarda öncelikli adımdır.

spesifik yeteneklerinde yeterli olmayabilir. süreç yenileme çalışmalarının başlıca özelliklerini. diğer yeni kavramlar gibi. Temel becerileri. örgütlerde. bunların sağlanmasına yardımcı bir yapı ve ekip çalışması oluşturularak. örgütün enine ve boyuna yayılmasını sağlayacak çabalar gösterilir. Bunun için örgütlerde. verimsiz olan ve örgüt açısından katma değer yaratmayan faaliyetler ve süreçler elimine edilmektedir. çalışanlar gerekli yetenek ve isteğe sahip olsalar bile. merkeziyetçi yapıdan ademi merkeziyetçi uygulamalara geçişe karar verilir. başlıca şu süreçlerin izlendiği görülebilir. değişim için acil önlemler alınması gereği ciddi bir tarzda ortaya konur. Bu durumda. Ancak üst yönetimin hiçbir zaman göz ardı etmeyeceği temel bir politika da çalışanların ellerinden geleni yapmalarını sağlamak değil. geliştirilen planın uygulanmasına imkan verecek yapı oluşturulur. Değişim mühendisliği veya süreç yenileme. Örneğin. Süreç yenileme faaliyetlerinde organizasyonlar çevresel değişimlere daha çabuk. "niçin değişim"e gerek duyulduğu tespit edilir ve organizasyonda tüm çalışanlar arasında. Bu düzenleme çerçevesinde hem bilgi akışı. gerçekleştirilen değişiklik kurumsallaştırılır. Üst yönetimin önemli görevlerinden biri astların potansiyelini örgütsel amaçlar doğrultusunda motive etmektir. yönetim süreçlerinde marjinal iyileştirmeler yerine. hem de. organizasyonlar analiz edilerek. halka veya müşterilere daha iyi hizmet sunmayı amaçlayan bir yönetim tekniği olarak görülmelidir. Burada üst yönetimin desteği esastır. organizasyon yapısı değiştirilmektedir. Genellemek gerekirse üç tür şirket değişim mühendisliği uygulamalarına başvurabilir. global rekabet ortamında. Dördüncü aşamada ise. Güçlü bir "liderlik" geliştirilir ve bir uygulama planı hazırlanarak. karar vermede demokratik süreçler kullanılır. örgütleme. işlerin yolunda gittiği ancak bazı tehlikeleri sezen şirketlerdir. değişimin örgüt için zorunlu olduğu ve kendilerinin de aleyhine olmayacağı konusunda ikna edilmeleri gerekir. birinci aşama. çevresel faktörler tarafından desteklenmedikçe başarılamaz. değişim mühendisliği ihtiyacı için iş görenlerde bir ivedilik duygusu yaratmağa ve dolayısıyla.aşamada örgütün amacına uymayan faaliyetler ayıklanır. şu şekilde sıralayabiliriz. doğal bir sıra içinde gerçekleştirilir. mevcut süreçlerin ve bunların içindeki işlerin dökümünün VI . bir değerlendirmeğe tabi tutulmakta. örgütsel değişikliği kaldıracak düzeyde olmayabilir. Süreç yenileme çalışmalarının yürütülmesi aşamalarına bakıldığında. genellikle proje ve yönetimdeki değişimleri karşılama faktörlerini içerir. kontrol ve denetimler azaltılır. İkinci aşamada üst yönetim. sürecin içindeki adımlar. herşeyin yolunda gittiği ancak rakiplerine sataşan şirketlerdri. iş görenler gelişim konusunda kendilerinde yeterli motivasyonu bulamayabilirler. geçmişteki tüm uygulamalar terk edilir. Pek çok iş bir tek iş halinde birleştirilir. işbirliği sağlamaya yönelik etkin ve aktif bir rol üstlenmelerini bekler. faaliyetler içerden dışarıya doğru yeniden yapılandırılır. köklü ve bütüncül değişiklikler hedeflenmektedir. Üçüncüsü ise. Sonra değişime çalışanların katılımı sağlanır ve organizasyonda uygun iletişim geliştirilir. 1) Değişime karşı istek yetersizliği. kabul edilecek bir vizyon ve ortak hedef belirlenir. 2) Çalışanların bilgi ve becerileri. kadrolama. ortak sorumluluk bilinci geliştirilerek. değişim mühendisliği sürecinin. "ellerinden gelenlerin" çalıştırılmasını sağlamaktır. personelin bağlılık ve çabalarını sağlamağa çalışır. Yapılan değişiklikler ve uygulamalar gözden geçirilir. Organizasyonlarda bir değişimin gerçekleştirilmesi için her şeyden önce. Buraya kadar anlattıklarımızdan yararlanarak. 3) Olanaklarda eksiklik. önce müşterilerin istek ve ihtiyaçları tahmin edilerek. daha etkin cevap verebilmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmektedir. Üçüncü olarak yönetim. hem karar yetki merkezleri. yöneltme ve denetim gibi fonksiyonlar içindeki her bir iş ve faaliyet. Son aşamada ise. Spesifik becerileri ise. sürece önderlik ederek ve tüm personelden. Bunlardan ilki başı tamamen dertte olan şirketlerdir. ya da. Bunun için. iş görenlerin katılımı ile ele alınarak. çalışanların yeni aletleri kullanma ve yeni prosedürlere göre davranma yetenekleridir. organizasyonun planlama. çoğu gelişme. Değişimin gerçekleştirilmesi sırasında üç ayrı problemle karşılaşırız. Ikincisi. Ya temel.

esas süreçlere bir örnektir. 3. 4. üretim. bir organizasyonda belirli bir ana işin başından başlayarak sonuna kadarki işlemler bütününe verilen isimdir. veya adı ne olursa olsun örgütlerin. Katkısı düşük veya olmayan süreçler veya işler. organizasyonda yenilik ve yaratıcılığı geliştirmek. Değişim mühendisliği. Küçülme. satış ve pazarlama süreçleri ile entegrasyonu sözkonusudur. bir bütün olarak ele alınır ve bu bütünlüğün en önemli faktörlerinden biri. kamu hizmetlerinin görülmesinde bu işlerin görülme süresini kısaltarak. Süreç. İkincisi. hızlı değişim sürecinde ayakta kalabilmek için. Değişim mühendisliği performansta önemli bir sıçrama elde edilebilmesi için organizasyonda tüm süreçlerin. “destek süreçleri” dir. Gerekirse birleştirilir. insan faktörü olarak görülür. teker teker ele alınarak. Üçüncüsü. koordinasyon. hız ve hizmettir. Bunlar her organizasyonda bilinen klasik planlama. Değişim mühendisliğinin amacı organizasyonda performans düzeyini yükseltmektir. bu kavramların hepsinde kullanılan ortak kelimelerden birisi “süreç” (proses) dir. pazarlama vs. Birincisi “ana süreçler” (core process) olarak adlandırılan ve dış müşteriler ile organizasyon arasındaki ilişkiyi gösteren işlemlerdir. Değişim mühendisliğinde anahtar kelimelerden birisi “süreç” tir. esnek ve çevik bir organizasyon yapısını oluşturmak şeklinde belirtmek mümkündür. Değişim mühendisliğinin amacı organizasyonel performansta bir “sıçrama” (quantum leap) veya “atılım” (breakthrough)’ı gerçekleştirmektir. dinamik. organizasyonun rekabet gücünü artırmak. belki de başta geleni. Başlıca performans göstergeleri ise maliyet. Bunun dışında bir başka açıdan değişim mühendisliğinin başlıca amaçlarını müşteri ihtiyaçlarını en şekilde karşılamak. kamu hizmetlerine en çabuk cevap verecek tarzda yeniden düzenlenir. ürünleri müşteriye süratle ve en güvenilir şekilde sunmak organizasyonda yüksek performansa ulaşıldığını gösteren bazı temel ölçütlerdir. Diğer işler ve süreçler. Daha sonra. elimine edilir. Nihayet süreç yenileme. üretim. sistem ve politikaların temelden yeniden düşünülmesi ve radikal bir şekilde yeniden tasarım yapılmasının gereği üzerinde durur. Nihayet dördüncüsü. ağ şeklinde organizasyonların oluşturulması. Hammer’ in değişim mühendisliği konusunda yazmış olduğu ilk makalede belirttiği gibi değişim mühendisliği “otomasyon” demek değildir. Daha önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi. Bunun başarılması için bugün post-modern bir yönetim tekniği olan toplam kalite yönetiminin ilkelerine baş vurulur ve organizasyon kavramsal bir yaklaşımla. İç müşteriler ile alakalı olan bu süreçlere örnek olarak enformasyon teknolojileri ile çalışanlar (iç müşteriler) arasındaki ilişkiyi gösterebiliriz. müşteriler ve ortaklarla yakın iletişim gerçekleşir. organizasyonel performansta çarpıcı gelişmeler elde edebilmek için otomasyonun önemli olduğunu vurgular ve bilgi VII . DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ'NİN TEMEL BOYUTLARI: 1. satış. Burada enformasyonun organizasyonda ürün geliştirme. “işletme ağı (network) süreçleri” olarak adlandırılan işlemlerdir. organizasyonların daha etkin ve verimli çalışmasını hedefleyen bir yönetim kavramıdır. Tipik bir organizasyonda başlıca dört tür süreçten sözedilebilir. Örneğin. süreçlerdir. sipariş alma. yapı. Böylece yeni süreçler oluşturulur. her iş ve süreç. 2. bazı yönetim uzmanları değişim mühendisliği (reengineering) kavramı yerine “iş süreçlerinin iyileştirilmesi (business process improvement) ve “iş süreçlerinin yeniden dizaynı (business process redesigning) kavramlarını kullanmaktadırlar. bürokrasiyi ortadan kaldırmaları gerekir.yapılmasıdır. prosedürleri en aza indirip. Düşük maliyet ve yüksek kalitede üretimde bulunmak. kalite. “yönetim süreçleri” dir. Dikkat edilirse. bunların organizasyonun "değer yaratma" fonksiyonuna ne derece ve nasıl katkıda bulunduğu belirlenir. Bu süreçlerde tedarikçiler. değişim mühendisliği.

geçmişten tam anlamıyla kopma anlamına gelmektedir. ürün tasarımından başlayarak. literatürde “simultane mühendislik” (simultaneous engineering). Kanaatimizce değişim ve dönüşüm kavramları eş anlamda kullanılabilecek iki kavramdır. Bir başka ifadeyle. Değişim mühendisliği. Ancak. Bunun anlamı. Son yıllarda başta en ünlü yönetim “guru” larından biri olarak kabul edilen W. Eş zamanlı mühendisliğinin amacı. 9. pazarlama ve satış işlemlerinin eşanlı olarak ele alınmasıdır. Değişim mühendisliği. Değişim mühendisliğini “rehabilitasyon” veya “iyileştirme” kavramlarını da içeren bir reform ya da dönüşüm (transformasyon) olarak görmek gerekir.teknolojilerinden en geniş şekilde yararlanılmasının gereği üzerinde durur. 8. değişimin ya da transformasyonun nasıl gerçekleştirilebileceğini açıklayan bir yönetim tekniğidir. deyim yerindeyse sıfırdan başlayarak tüm yapı. Değişim mühendisliği kavramı ile “yeniden yapılanma” (restructuring / reinventing) kavramlarının da bazen birbirine karıştırıldığı görülmektedir. eş zamanlı mühendislik. 10. boş bir sayfa üzerine vizyonlarımızı yazma şansımız olacak?” Değişim mühendisliğini “sıfır temelli yönetim” (zero based management) felsefesi olarak da adlandırmak mümkündür. Değişim Mühendisliği Devrimi başlığını taşıyan kitaplarını şu sözlerle bitirmektedirler : “Değişim Mühendisliği Devrimi. sistem ve süreçleri yeniden dizayn etmektir. Toplam kalite yönetimi ile organizasyonel perfor-mansın artırılmasına çalışılır. bir organizasyondaki tüm süreçlerin bütünsel ve eş zamanlı olarak düşünülmesi ve tasarımının yapılması demektir. 5. insanlık tarihinin ender dönüm noktalarından birisi. Bizden öncekilerden devraldıklarımızda küçük değişiklikler yapma yerine işe yeniden başlama. Eş zamanlı mühendislik. Otomasyon ve bilgi teknolojilerini değişim mühendisliğinin araçları olarak görmek daha doğrudur. toplam kalite yönetiminden farklı olarak değişim mühendisliği bunun ne şekilde ve nasıl yapılacağı üzerinde durur. “eş zamanlı ürün ve süreç dizaynı” (concurrent product and process design) olarak da adlandırılmaktadır. Değişim mühendisliğinin temel amacı radikal bir değişimi başarmaktır. Değişim mühendisliği “reorganizasyon” kavramı ile de karıştırılma-malıdır. Tekrar belirtelim. performansı artırmayı hedeflemekle birlikte. Değişim mühendisliği ile benzer kavramlardan birisi de “eş zamanlı mühendislik” (concurrent engineering) kavramıdır. Edwards Deming olmak üzere bir çok yönetim uzmanı dönüşüm (transformasyon) kavramını kullanmaktadırlar. “Rightsizing”. Değişim mühendisliğini “yeniden yapılanma” nın ötesinde “yeniden inşaa” olarak ifade etmek çok daha doğrudur. organizasyonda her şeyi baştan düşünmek. Değişim mühendisliği kavramı ile bazı yöneticiler “toplam kalite yönetimi” nin uygulanmasını anlatmaktadırlar. imalat. 6. her iki kavram da yerine göre değişim mühendisliğinin kullandığı tekniklerdir. Hammer ve Champy. Reorganizasyon. Eş zamanlı mühendislik. Değişim mühendisliği. reorganizasyon kavramını da içeren geniş boyutlu bir kavramdır. organizasyonda küçülmeyi ifade eden “downsizing” ve organizasyonda optimal büyüklüğü ifade eden “rightsizing” kavramları ile de genellikle karıştırılmaktadır. 7. Bazı yönetim uzmanları değişim mühendisliğini yeni bir “beyaz sayfa” açarak herşeye yeniden başlama olarak yorumlamaktadırlar. en düşük maliyetle ve en yüksek kalitede bir ürünü en kısa sürede piyasaya sunabilmek için ürün ve süreçlerin eş zamanlı tasarımının (dizaynının) yapılmasıdır. bir organizasyonun örgüt yapısının yeniden düzenlenme-sini ifade eder. aynı zamanda işe en uygun elemanın bulunup yerleştirilmesi veya organizasyonda en uygun iş bölümünün yapılması anlamında kullanılmaktadır. Toplam kalite yönetimi müşteri tatminini artırmayı amaçlar. Bir başka şekilde ifade edecek olursak. müşteri istek ve beklentilerine uygun üretim yapabilmek için organizasyondaki tüm süreçlerin birlikte ve eş zamanlı ele alınması VIII .

Yani. yetki devri. Bu organizasyonel değişim yönetimi modelinde de yine yukarıda olduğu gibi değişimin tedrici ve ılımlı olması savunulmaktadır. 13. Müteşebbis (entrepreneur) kavramı yerine son yıllarda “intrapreneur” kavramının kullanılmasının gerisinde yatan neden insan kaynağına daha fazla önem verilmesini vurgulamak içindir. Değişim mühendisliğinde. Son yıllarda kullanılan “kurumdaşlık” (employeeship) kavramı da esasen çalışanların organizasyondaki önemini vurgulamaktadır. Bu yönüyle değişim mühendisliği geleneksel değişim yöntemi modellerinden ayrılır: Geleneksel değişim yöntemi modelleri esasen üç ana başlık altında toplanabilir: a) Evrimci ve katılımcı değişim yönetimi modeli.Değişim mühendisliğinin yararlandığı diğer bir uygulama “dış kaynaklardan yararlanma” (outsourcing)dır. Özellikle. Son yıllarda çok sık olarak kullanılan “yalın organizasyon” esasen değişim mühendisliği alanında kullanılan yeni yönetim tekniklerinden bir tanesidir. Değişim mühendisliği ile “esnek üretim” arasındaki ilişkiyi de açıklamakta yarar bulunmaktadır. Bu çerçevede son yıllarda yönetim bilimi alanında çok popüler olan “sıfır hiyerarşi”. yani konunun uzmanı olan işletmelere yaptırmaları görüşü genellikle benimsenmektedir. değişim mühendisliğinden farklı ve esasen değişim mühendisliği uygulamalarında yararlanılabilecek faktörlerden birisidir. organizas-yonların asıl faaliyet alanları ile kendilerini sınırlamaları ve bu alanda uz-laşmaları. Yalın organizasyon. sıfır hiyerarşi. kendilerine aitmiş gibi görmeleri. 14. yalın yönetim anlayışında bürokratik ve hiyerarşik bir yönetim yapısı yerine daha “yalın” bir yönetim yapısının önemi üzerinde durulmaktadır. çalışanların işletmeyi. organizasyonun çalışan-lara yemek hizmetini bizzat sunması yerine. Geleneksel yönetim anlayışında hakim olan kütlesel üretim anlayışı çağımızda müşteri beklentilerinin süratle değişmesi ve yeniliklerdeki sürat dolayısıyla önemini kaybetmiş ve bunun yerini esnek üretim anlayışının temelini oluşturan Tam Zamanında Üretim anlayışı almıştır. yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemi üzerinde durulmaktadır. hissetmeleri ve buna göre davranmaları demektir. Esnek üretim. Kademe azaltma. 12. ödüllendirilmesi kadar çalışanlara yetki ve sorumluluk devredilmesinin. Bu değişim yönetimi modelinde değişimin tedrici olarak (kademeli olarak ve yavaş yavaş) yapılması ve değişim yönetimi çalışmalarına organizasyon çalışanlarının katılımı öngörülmektedir. insan kaynaklarının yönetimi alanında kaydedilen çok olumlu gelişmeler neticesinde çalışanların takdir edilmesi. ekip çalışması Çalışanlara Hisse Senedi Satış Planı (ESOP) ve saire uygulamalar çalışanların güçlendirilmesi için önem taşımaktadır. Dış kaynaklardan nihai olarak organizasyonel küçülmeyi (downsizing) beraberinde getiren bir yeni yönetim tekniğidir. ödüllendirme. delegasyon. b) Evrimci ve otokratik değişim yönetimi modeli. delegasyon. gereksiz ve katma değer yaratmayan iş süreçlerinin ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir. Bu açıklamalarımızdan anlaşıldığı üzere. ekip çalışması gibi kavramlar özünde yalın organizasyon modelinin temel unsurlarıdır. Değişim mühendisliğinin bir diğer özelliği de “devrimci” ve “katılımcı” bir değişim yönetimi modelini benimsemiş olmasıdır.önerilmektedir. motivasyonu. diğer ihtiyaçlarını ya da faaliyetlerini ise dışarıya. çalışanları güçlendirme (empowerment). bir malı istenilen anda ve istenilen miktarda üretmeyi ifade etmektedir. bu işi dış firmalara ihale etmesi ve/veya çalışanlara yemek kuponu vererek bu işi tamamen piyasaya bırakması sözkonusu olabilir. müşterilerin istek ve beklentilerini daha iyi bir şekilde karşılayabilmek için organizasyon yapısının basitleştirilmesini. “Intrapreneur”. Örneğin. eş zamanlı mühendislik. Ancak burada değişim ile ilgili kararları alan ve uygulayan otokratik bir lider ve/veya otokratik bir üst yönetim IX . “kademe azaltma” (delayering). 11. Değişim mühendisliği ile zaman zaman eş anlamda kullanılan diğer bazı kavramlar da bulunmaktadır.

kalite standartlarını oluşturulması. kontroller v. esnek üretim. benchmarking gibi yeni yönetim tekniklerinin tümünden yararlanarak değişimi gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. otomasyon. TASARIMDA KALİTE: İlk defada doğru yapmak ve sıfır hata idealine ulaşmak için ürünün ilk tasarımından başlayarak tüm aşamalarda kalitenin sağlanması. burada benimsenen tedrici değil. Ancak. Burada organizasyonda yapılacak reformlar tepeden verilen emirlerle olur ve organizasyon çalışanları bunu sadece uygulamakla görevlidir. c) Devrimci ve otokratik değişim yönetimi modeli. X . Değişim mühendisliğinin “bütünsellik” özelliği aynı zamanda şunu ifade etmektedir. İşte bu değişim yönetim modeli bizim bu çalışmada “değişim mühendisliği” olarak adlandırdığımız organizasyonel değişim modelini ifade etmektedir. standartlar.kuruludur. çalı-şanların güçlendirilmesi. radikal değişimdir. kalite geliştirme. kademe azaltma. yalın organizasyon. süreçlerin ve diğer tüm uygulamaların başka organizasyonlarla kıyaslanarak “en iyi uygulamaların” bulunması ve organizasyona uyarlanması. Askeri darbeler (ihtilaller) bu tür değişim yönetimi modeline örnektir. sistem. dış kaynaklardan yararlanma. yeniden yapılanma. 3) Ölçek ekonomilerine dayalı üretim modelinin terkedilmesine dayalı küçülme.) yararlanılması. sistem ve örgüt yapısının. kalite planlama ve kalite kontrol çalışmalarının yapılması. tüm süreçlerin teknik yönleri (teknoloji. BENCHMARKİNG: Organizasyondaki stratejilerin. sıfır hiyerarşi. Değişim mühendisliği. Organizasyon üyelerinin yapılan reformlara itiraz etme hakları yoktur. KÜÇÜLME (Downsizing): 1) Yapısı yerine daha küçük organizasyonel birimlere bölünerek faaliyet gösterme. toplam kalite yönetimi. Son olarak değişim mühendisliğinin “holistik” ya da “bütünsellik” özelliği üzerinde durmak gerekir. 15. Değişim mühendisliği. karar akış diyagramı. süreç akış diyagramı. 2) Organizasyonda kademe sayısını azaltarak küçülme. d) Devrimci ve katılımcı değişim yönetimi modeli. neden-sonuç diyagramı vs. yönetim ve ürün kalitesinin bir arada sürekli olarak geliştirilmesi. Bu modelde değişimin süratle ve zaman kaybetmeden yapılması sözkonusudur. İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜ: Organizasyonda sürekli gelişme ve kaliteyi artırmak için istatistiksel süreç kontrolü tekniklerinden (Pareto diyagramı.) ve sosyal yönleri olarak ele alınmasının gereği üzerinde durmaktadır. Bu modelde değişim yönetimi çalışmaları üst yönetimin önderliğinde ve tüm organizasyon çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirilir. Bu değişim yönetimi modelinde ise değişim otokratik bir lider ve ona itaat eden bir grubun önderliğinde hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ (REENGINEERING)UYGULAMALARINDA YARARLANILABİLECEK YENİ YÖNETİM TEKNİKLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ: Organizasyonda insan.s.

sürekli eğitime. enerji. çalışanların karar alma sürecine katılması. gereksiz ve katma değer yaratmayan kademeler.RIGHTSIZING: 1) Optimal büyüklükte üretimde bulunma. 2) Organizasyon dışındaki danışmanların bilgi ve deneyimlerinden istifade edilmesi. çalışanların organizasyonda pay sahibi olması (ESOP) ve saire. bilgi ve beceri kazandırmaya önem verilmesi. TOPLAM VERİMLİ BAKIM: Organizasyonda malzeme. sürekli eğitim. ESNEK ÜRETİM: Kütlesel üretim yerine bir malı istenilen miktarda üretme: Tam Zamanında Üretim (JIT). fonksiyonlar ve süreçlerin kaldırılması. sürekli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması. ÇALIŞANLARI GÜÇLENDİRME : Çalışanlara yetki ve sorumluluk devredilmesi. dikey organizasyon yapısı yerine yatay organizasyon yapısının oluşturulması. işe karar veren ile uygulayan arasındaki kadamelerin mümkün olduğu ölçüde ortadan kaldırılması. sürekli bilgi ve beceri kazandırma. 5-S olarak adalandırılan ilkeler şunlar: XI . çalışanların motivasyonu ve ödüllendirilmesi. 3) Çalışanların kendilerine en uygun alanda görevlendirilmeleri. ekip çalışmasına önem verilmesi. ekipman ve personel ile ilgili kayıpların ortadan kaldırılması için bakım ve onarım çalışmalarının planlı ve düzenli bir şekilde yapılması. OTOKONTROL: Organizasyonda multi-fonksiyonel ekip çalışmasına önem verilerek denetim ve kontrollerin ekip içinde çalışanların birbirlerini kontrol etmeleri şekline dönüştürülmesi. Toplam verimli bakım için Japonların 5-S adını verdikleri ilkelerin benimsenmesi. YALIN ORGANİZASYON MODELİ: Organizasyon yapısının sadeleştirilmesi ve basitleştirilmesi. DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA (Outsourcing): 1) Organizasyonun her işi kendisi yapması yerine asıl faaliyet alanı dışındaki işleri dış firmalara yaptırması. 2) “Adama göre iş ”yerine “ işe uygun eleman” bulunması ve istihdam edilmesi. SÜREKLİ EĞİTİM: İşe uygun eğitimli ve bilgili eleman alınmakla yetinilmemesi. OTOMASYON: Organizasyonda rutin işlerin mümkün olduğu ölçüde robotlara ve bilgisayarlı makinalara yaptırılması. denetim kadrolarının fazla şişirilmemesi. KADEME AZALTMA: Organizasyondaki yönetim kademelerinin azaltılması. KAİZEN (SÜREKLİ GELİŞME): Organizasyonda iyileştirme çalışmalarının sürekli olması.

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ İÇİN STRATEJİ VE AKSİYON ÖNERİLERİ Organizasyonel değişimde süreçelerin de büyük bir dikkat ve önemle planlanması.Seiri (sınıflandırma). Değişim için avantaj ve dezavantajları. misyon. Yeni sistem içerisinde hedeflenen müşteri kesimlerini ve pazarı tanımaya çalış. Müşterilerin ihtiyaçları ve beklentileri ile ilgili olarak enformasyon topla. Kalitenin geliştirilmesi ve müşteri tatminini ölçmek için kullanılan araçları değerlendir. Müşteri Odaklı Sistemin Kurumsallaştırılması Mevcut ve potansiyel müşterilerle ilgili her türlü enformasyonu tanı ve analiz et. 1. seiton (düzen). Organizasyonda vizyon. Stephen George ve Arnold Weinerskirch adlı yönetim uzmanlarına göre değişm mühendisliği uygulanmasında altı aşama takip edilmelidir. Organizasyonda Sistemin Değerlendirilmesi Müşterilerin organizasyon ile ilgili düşüncelerini tespit et. Elde edilen bulguları ortaya koy ve orta düzeydeki yöneticilere aktar. Elde edilen enformasyon ve verileri analiz et. Konferans ve seminerlere katılma suretiyle yeni yönetim felsefesini öğren. 4. seiso (temizlik). Değişim İçin Kararlı Olunması Organizasyonun durum analizini yap ve değişim sonrasında elde edilecek kazançları ortaya koy. 2. 3. elde edilecek faydaları ve maliyetleri tesbit etmeye çalış. Yeni Yönetim Modelinin Kurumsallaştırılması XII . seitketsu (standardizasyon). ilke ve değerleri tespit et. Organizasyonda performans değerlendirilmesi ve ölçülmesi ile ilgili olarak sistem oluşturmaya başla. Müşteri perspektifinden organizasyonu değerlendir. Organizasyonun değişim için kararlı olduğu konusunda yönetici ve çalışanlarla iletişim kur. Elde edilen bilgilere dayalı olarak organizasyonda süreçleri oluştur. shitsuke (disiplin). uygulanması ve kontrolü gereklidir.

Değişim mühendisliğini şirket gündeminin ortalarına gömmek. Organizasyonda yeni yönetim modelinin kurumsallaştırılması için çalışanların eğitimini sağla. İnsan Kaynaklarının En İyi Şekilde Değerlendirilmesi Çalışanlara. 7. tüm 6. Küçük sonuçlarla yetinmeye hazır olmak. Süreçlerinizi anlamak değişim mühendisliğinin ilk temel adımı. Değişim mühendisliğini uygulamaya başlamadan önce. 6. Eğer lideriniz 5. bu süreçlerin analiz edilmesi ise 2. Stratejik planlama uygulamasında yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendir. Değişim mühendisliğinde süreçlerin analizine ayıracağınız 3. 14. XIII . süreç tasarımı konusunda radikal ve atılım sağlayacak fikirler gerektirir. Organizasyon kültürünün ve yönetici davranışlarının değişim mühendisliğini engellemesine izin 6.“En iyi uygulamaları” (best practices) adapte ederek bir stratejik planlama yap. Değişim mühendisliği. Hayati önem taşıyan kısa ve uzun vadeli organizasyon amaçlarını tespit et. Değişim mühendisliğine hızlı olmalısınız. Değişim mühendisliğini uygularken ilgili eğitim ve seminer çalışmalarından çıkarı etmeyi kendilerine iyi anlatın. Sürecin yeniden tasarlanması dışında zamanı önceden belirleyin ve sınırlayın. Fikirden doğruca uygulamaya geçmek başarısızlıktan başka bir sonuç vermez. bir Değişim mühendisliğini en alt yönetim kademelerinden başlatarak uygulamaya koymak. Genel mühendisliğini uygularken kala değişim mühendisliğini uygulamaya kalkışmak. Değişim mühendisliğinde ayrılan kaynaklarBir yıl içinde ortaya etmek. 4. 1. yönetimle organizasyonda çalışanların bundan ne ayırt olacağını 10. (Tüm enerjinin pek çok değişim mühendisliği projesi arasında dağılması. organizasyonun en önemli ve değerli kaynakları olarak davran. değişim mühendisliğinin ne olduğunu UYGULAMALARINI BAŞARISIZLIĞA SÜRÜKLEYECEK öğrenin. Değişim mühendisliğini uygulamalarında aynı anda tüm süreçleri radikal bir yeniden tasarıma 13. 7. Değişim mühendisliğini uygulamadan önce süreçlerinizi belirleyin.) tabi tutmaya unsurlarını ihmal etmeyin. Değişim mühendisliğinin yönetimini işten anlamayan birilerine vermek. Değişim mühendisliği uygularken süreçle ilgili ayrıntıları gözden kaçırmayınız. laboratuvarda deneyin. İşin tüm parçalarını ve çalışmak. Çalışanların kaygılarını gözardı etmeyin. DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ (REENGINEERING) NEDENLER 2. Değişim mühendisliğini. Organizasyonda sürekli gelişmenin sağlanabilmesi için tüm çalışanların katılımını sağla. Yeni yönetim modelinin kurumsallaştırılması için süreçleri tanı ve süreçler arasındaki işbirliği ve iletişimi sağla. zamansüreçleri üzerindebir şey değildir. Değişim mühendisliğinin sadece süreçlere uygulanabileceğini unutmayın. değişim mühendisliği konusunda gerçekten ciddi değilse ve kendini bu işe adamamışsa. Organizasyondaki çalışanların sağlığı için gerekli tedbirleri al. 9. herşeyi gözardı etmek.çıkaramazsanız arkanızdaki 11. 10. Değişim mühendisliği uygulamalarında yaratıcı düşünce ve fikirleri mutlaka ödüllendirin. 4. 15. Önce fikrinizin işe yarayıp yaramayacağını vermek. Değişimmüdürün emekliliğine iki yıl sadece mantık ve tasarım konuları üzerinde yoğunlaşmayın. Organizasyonda Sürekli Gelişmenin Sürdürülmesi DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARINDA BAŞARIYA ULAŞMAK İÇİN TEMEL İLKELER 1. 8. İnsanların değer ve inançlarını gözardı etmek. Sürecin tasarımından hemen uygulamaya geçmeyin. 12. 8. Uygun bir lider olmadan değişim mühendisliğine başlamanız ölümcül hata olacaktır. Stratejik planlamada görev alacak yönetici ve çalışanları tespit et. İş kaybından başka yoğunlaşmamak. Değişim mühendisliğini uygulamaktan çok erken vazgeçmek. 5. Bir süreci değiştirmek yerine tamir etmeye çalışmak 3. Tasarım konusunda bulacağınız hataları ve kusurları böylece düzeltme imkanınız olur. Organizasyonda daha işin başında çözülecek sorunu ya da değişim mühendisliği çalışmasının 5. 9. kapsamını dar bir şekilde tanımlamak. çabalarınızın boşa gitmesi kaçınılmazdır. konusunda cimrilik sonuç desteği kaybedersiniz.

Bu çerçevede Tablo-1’de yeralan bilgiler konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Uluslararası ve bölgesel entegrasyonların önem kazanması.) değişmesi. 16. Müşterilerin bilinçlenmesi ve müşteri beklentilerinin (kalite. 17. Dünyadaki gelişmeler doğrultusunda makro ve mikro düzeyde tüm organizasyonlarda değişimin kaçınılmaz olduğunu gözlemle-yebiliyoruz. Bu ve eklenebilecek diğer faktörler organizasyonlarda değişimin zorunluluk olduğunu ortaya koymaktadır. ucuzluk. 18. kültür farklılıkları vs.başaramamak. Sosyalizmin çöküşü ve piyasa ekonomisine geçiş sürecine giren ülkelerdeki pazar potansiyeli. ırk. Yeni teknolojik buluşlar. Değişim mühendisliğinin getirdiği değişimlere gösterilen direnç karşısında geriye çekilmek. organizasyonlarda insana saygının önem kazanması. dil. Ekonomik kalkınmanın itici gücünün insan kaynağı olduğunun anlaşılması. Malzeme teknolojisindeki gelişmeler. XIV . Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler. hızlı servis. ürünün estetk değeri.). Değişim mühendisliği çalışmasını sürüncemede bırakmak DEĞİŞİM YÖNETİMİNDE 5-N ve 1-K ANALİZİ İçinde yaşadığımız son çeyrek yüzyılda dünyada en çok konuşulan konuların başında “değişim” gelmektedir. Değişim mühendisliği çalışmalarına başlamadan önce Tablo-1 ’de yeralan soruların titzlikle ele alınması ve araştırılması önem taşımaktadır. İnsan hakları ve demokrasi alanındaki gelişmeler dolayısıyla. Yeni oluşan pazarlar dolayısıyla pazar kapma yarışı. Değişen demografik yapı (iş gücündeki cinsiyet. Organizasyonları değişime zorlayan faktörleri şu şekilde özetlemek mümkün: Globalleşme ve rekabet. Değişim mühendisliğini kimseyi mutsuz etmeden gerçekleştirmeye çalışmak. Çalışanların yönetime katılma ve daha demokratik yönetilme istekleri. Değişim konusunu daha iyi anlayabilmek için şu sorulara cevap aranması önem taşımaktadır : Değişim Değişim Değişim Değişim Değişim Ne’dir ? Niçin / Neden gereklidir? yapılarak Nereye ulaşılmak istenmektedir? Ne Zaman gerçekleştirilecektir? Nasıl yapılacaktır? Yukarıdaki beş “N” li sorulara ilaveten bir de “K” lı sorunun cevabını araştırmak değişimin başarısı için gereklidir : Değişimi Kim gerçekleştirecek? Değişimin öneminin ve gereğinin iyi kavranabilmesi için yukarıdaki 5-N ve 1-K olarak ifade edebileceğimiz soruların bilimsel bir analizinin ve değerlendirilmesinin yapılması gereklidir. güvenli olması vs.

Benchmarking kavramını “kıyaslama yaparak en iyiyi bulmak ve organizasyona XV .Kim? : Organizasyonda değişimi “Kim” gerçekleştirecektir. DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ (REENGINEERING) VE BENCHMARKING Değişim mühendisliğinin başarıyla uygulanması için Benchmarking adı verilen yönetim tekniğinden yararlanılması büyük önem taşımaktadır. 5. 4. Bogan ve Michael J. Nasıl? : Organizasyon içerisinde değişimin “Nasıl” gerçekleştirileceğine ilişkin bir stratejik planlama yapılmalıdır. English benchmarking konusunda yazmış oldukları kitapta “En İyi Uygulamaların” (Best Practices) tespit edilerek organizasyona uyarlanması ile önemli başarılar elde edilebileceği üzerinde durmaktadırlar. Stratejik planlama içerisinde ayrıca organizasyonda üstlenilen misyon ile “Nereye” ulaşılmak istendiğinin açık ve anlaşılır olması gereklidir.Nereye? : Organizasyonda değişim ve yeniden yapılanma reformu ile “Nereye” ulaşılmak istendiği öncelikle organizasyonun Vizyon Bildirisi içerisinde açık bir şeklde ortaya konulmalıdır. performansta çarpıcı gelişmeler elde edebilmek için bir organizasyonun diğer organizasyonlardaki “en iyi uygulamaları” tespit ederek kendi organizasyonuna uyarlaması olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda yönetim dünyasında üzerinde yoğun araştırmalar ve uygulamalar yapılan konulardan birisi Türkçe’ye “kıyaslama” olarak tercüme edilen “benchmarking” kavramıdır.) · Ne tür problemlerle karşı karşıya bulunmaktayız 2. Ne?: Değişim ve yeniden yapılanmadan önce organizasyon yapısının “Ne” olduğunu ve “Ne” tür özelliklere sahip olduğunu bilmek gereklidir. Benchmarking. 6. Değişim ve yeniden yapılanma sürecinde tüm yapılacak işlemlerin kilometre taşlarının bir zaman akım şeması içerisinde gösterilmesi gereklidir. · Ne türde bir organizasyon yapısına sahibiz? (Kamu organizasyonu. 3. Niçin? Neden? : Organizasyonda değişim ve yeniden yapılanmaya “Niçin (Neden)” gerek olduğu iyi bir şekilde ortaya konulmalıdır. Christopher E. özel organizasyon. kar amacı gütmeyen organizasyon vs.Tablo-1 : Organizasyonda Değişim ve Yeniden Yapılanmada Başarı için 5-N ve 1-K Yaklaşımı 1. Stratejik plan-lama organizasyonun değişim ve yeniden yapılanma ile başarmak istediği ve ulaşmayı arzuladığı amaçları ve bunun nasıl yapılabile-ceğini ortaya koyan bir planlama ve programlama aracıdır. Ne Zaman? : Organizasyonda değişim ve yeniden yapılanmaya “Ne Zaman” başlanması gerektiği bir zaman planlaması yapılarak ortaya konulmalıdır.

Organizasyonda süreçlerde yapılması gerekli işlemleri spesifik olarak belirle. 3. Önemle belirtelim ki. DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİNDE SÜREÇ Değişim mühendisliğinde “süreç” kelimesi kilit bir önemi sahiptir. Organizasyonda süreçler arasındaki tedarikçi ve müşteri kanallarını ve aralarındaki ilişkileri tespit et. Hazırlık (Organizasyonda değişimi gerçekleştirecek kişi ve grupların organize ve mobilize edilmesi. Bu nedenle değişim mühendisliğinde yapılacak işlemleri ve süreci kısaca ele almakta yarar bulunmaktadır.) Organizasyondaki tüm süreçleri. Süreçlerde yapılması gerekli değişiklikleri tespit et. Bir başka ifadeyle organizasyonda bir süreç haritası oluştur. Bu konuda ayrıntılı olarak yapılması gereken işlemler aşağıda yeralmaktadır : 1. Klein 1994 yılında yazdıkları Değişim Mühendisliği El Kitabı (The Reengineering Handbook) içerisinde organizasyonel değişimin beş aşamada gerçekleştirilebileceğini yazmaktadırlar. aktiviteleri ve yapıyı anla. Üst yönetimde organizasyonda değişim için uzlaşma oluştur. Organizasyon içerisinde süreçler arasındaki akım ve işlemleri anla. Bu iki değişim mühendisliği uzmanına göre değişim mühendisliği ile ilgili olarak ön hazırlık çalışmalarının ardından organizasyonda bir süreç haritasının oluşturulması. Organizasyonda yapılacak değişim ve transformasyon için bir plan oluştur. Değişim yönetiminde benchmarking ile organizasyonda bir atılımın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.uyarlamak” şeklinde de ifade edebiliriz. organizasyonda bir atılımı gerçekleştirmeye imkan sağlayacak vizyonun belirlenmesi. Organizasyondaki tüm işlemleri ve süreçleri tanımaya çalış. değişim mühendisliğinin en önemli araçlarından birisi “benchmarking”dir. Öncelikle ele alınacak süreçleri tespit et. Değişim mühendisliği alanında çok önemli çalışmaları olan Raymon L. Mangenelli ve Mark M. Vizyon (Organizasyonda “atılım” (breakthrough)’ı gerçekleştirecek bir süreç vizyonunun gerçekleştirilmesi. Organizasyonda gelişme için mevcut fırsatları ve olanakları tahmin et. Organizasyonda katma değer yaratan süreçleri ve faaliyetleri tanı. Organizasyonda değişim projesinde görev alacak çalışma gruplarını belirle ve onların eğitimini gerçekleştir. Süreçlerde performansı artıracak kriterleri veya faktörleri tespit et. Organizasyonda benchmarking (en iyi uygulamaların adaptasyonu) yaparak performansı geliştirmeye çalış. Organizasyonda süreçlerde yapılacak değişiklik için ne kadar kaynak harcaması yapılacağını ve toplam maliyetleri tespit et.) Organizasyonda niçin değişim yapılması gerektiğini anla ve ortaya koy. süreçlerin teknik ve sosyal boyutlarının tüm yönleriyle analiz edilmesi ve son olarak da organizasyonda transformasyonun gerçekleştirilmesine yönelik uygulamaların yapılması gereklidir. XVI .Süreçleri Tanıma (Organizasyonda bir süreç haritası geliştirilerek süreçlerin tanınması ve müşteriye yönelik bir planın geliştirilmesi. Organizasyondaki mevcut performans düzeyini tanımla ve ölç. 2.) Müşterileri ve ihtiyaçlarını tanı.

Organizasyonda çalışanların işe alınması ve eğitimi konularında uygulama yap. Çalışanların ve çalışma gruplarının görev tanımını yap. iş yönetimi ve personel geliştirilmesi ile ilgili olarak yönetim yapısını spesifik olarak belirle. Sürekli gelişmeyi sürdür. Organizasyonda pilot uygulamalar içi test yap. Planı uygula. Çalışanların bilgi ve becerilerini tespit et. Transformasyon (Süreç vizyonunun gerçekleştirilmesi. Çözüm : Sosyal Dizayn (Yeni sürecin sosyal boyutunun oluşturulması) Organizasyonda müşteri ihtiyaçlarına en iyi ve hızlı cevap verecek personeli belirle ve yetki devret. Sürekli gelişme. yönetim ve kontrol ile ilgili olarak çalışanların eğitimini gözden geçir. Organizasyonda enformasyon sistemini kur. Çözüm: Teknik Dizayn (Yeni sürecin teknik boyutunun oluşturulması) Organizasyonda veri toplama konusunda model oluştur. Pilot uygulamadaki eksiklikleri tespit et ve düzelt. 4.) Organizasyonda sistem dizaynını tamamla. Liderlik. Vizyon ve alt vizyonları tespit ederek zaman planlaması yap. Organizasyonda enformasyondan etkin bir şekilde yararlanılabilmesi için çalışmalar yap. Kaizen kavramının yeni yönetim anlayışı içerisinde yer almasını sağlayan yönetim uzmanı Maasaki Imai 1986 yılında yayınladığı Kaizen adlı eserinde sürekli gelişme için aşağıdaki ilkeleri önermektedir XVII . Her iş ile ilgili olarak gerekli bilgi ve beceriyi tespit et. süreçler arasında bilgi akışını ve iletişimi kolaylaştır. Organizasyonda problemlerin çözümü için gerekli enformasyona nasıl ulaşılacağını tesbit et. Sürekli gelişme. organizasyonda “reengineering” sonucu elde edilen yüksek performansın devamı için başarıyı etkileyen faktörlerin sürekli olarak iyileştirilmesini ifade eder. Organizasyonda teknik dizaynı gerçekleştir. Organizasyonda süreçlerde işletme. DEĞİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ VE KAİZEN FELSEFESİ Organizasyonel değişimin uygulanmasından sonra ortaya çıkacak atılım (breakthrough) neticesinde elde edilecek başarının sürekli olması gerekir. Süreçleri modülerize et. 5. bir pilot uygulama yapılması ve ardından organizasyonda sürekli gelişmenin devam ettirilmesi.Organizasyonda ideal performans seviyesine ulaşılması için vizyon oluştur. Organizasyonda tüm çalışanların bilgi ve becerilerini gözden geçir. Süreçler arasındaki ilişkileri yeniden incele. Organizasyonda bir alanda pilot uygulama yap. tedrici gelişmeden tamamen farklıdır. Süreçlerde teknolojiden geniş ölçüde yararlan. 6. Yeni yönetim anlayışında “Sürekli Gelişme” (Kaizen) anlayışı önemli bir yer tutmaktadır. Çalışanların organizasyonda değişim projesine daha fazla katkı sağlamaları için teşvik ve motivasyon sağla.

çalışanların KAIZEN felsefesini anlamalarını ve kavramalarını sağlamaya çalışmalı. çalışanlar ile arasındaki iletişimi geliştirmeli ve organizasyon içerisinde yüksek moralin kazanılmasını sağlamaya çalışmalı.Bölüm Şefleri İçin Kaizen Stratejisi Bölüm şefleri. Bölüm şefleri KAIZEN stratejisinin başarıyla uygulanması için çalışanlara rehberlik etmeli.çözme konusunda bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlamalı. Bölüm şefleri organizasyonda sürekli gelişmenin sağlanması için Kalite Çemberleri oluşturulmasını sağlamalı ve bu gruplar içerisinde çalışanları desteklemeli.Çalışanlar İçin Kaizen Stratejisi Çalışanlar KAIZEN stratejisine küçük grup toplantıları ve öneri sistemi ile destek olmalı. Organizasyon performansının diğer organizasyonlarla karşılaştırılması ve kalite geliştirme amacı için benchmarking (en iyi uygulamaların adaptasyonu) yapılması ve kriterlerin tespit edilmesi. 3. Üst yönetim KAIZEN stratejisinin uygulanması için destek olmalı. Sürekli Gelişmenin Önemini Kavrama ve Değerlendirme Organizasyonda kalite geliştirme ihtiyacının ve öneminin kavranması.1. 4. bilgi ve becerilerini geliştirmeli. 2. Bölüm şefleri. ilkelerinin ve amaçlarının üst yönetim tarafından tanımlanması. John Macdonald ve John Piggott adlı yönetim uzmanları ise Global Kalite adlı eserlerinde sürekli gelişme için altı aşamanın gerekli olduğunu belirtmektedirler : 1. Üst yönetiminin organizasyonda değişim konusundaki kararı. 3. XVIII . Çalışanlar eğitim programlarına aktif olarak katılarak. çalışma gruplarının toplantılarında disiplini sağlamalı. organizasyonda sistemleri. Çalışanlar organizasyon içerisindeki problemlerin daha iyi ve çabuk çözülmesi için çaba göstermeli. müşteri ihtiyaçlarının ve tatmin derecesinin belirlenmesi.Orta Düzeydeki Yöneticiler İçin Kaizen Stratejisi Orta düzeydeki yöneticiler üst yönetim tarafından belirlenen KAIZEN amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemeli. 2. Üst yönetim. Orta düzeydeki yöneticiler. Orta düzeydeki yöneticiler çalışanların organizasyon içerisinde problem . prosedürleri ve yapıları oluşturarak KAIZEN stratejisinin amaçlarını oluşturmaya çalışmalı. Organizasyon değerlerinin.Eğitim Tüm çalışanların eğitimi. Kalite Geliştirmenin Organize Edilmesi Kalite yönetimi için organizasyonun oluşturulması. Çalışanlar Workshop’larda disiplinli olarak çalışmalı.Üst Yönetim İçin Kaizen Stratejisi Üst yönetim KAIZEN stratejisini kavramalı. Değişim ihtiyacını anlama ve iletişim kurma. Organizasyonda kalite planının oluşturulması.

Analiz aşamasından sonra değişimin planlanması ve uygulanması aşamaları gelmektedir. XIX . İstikrarlı Süreçler Oluşturulması İş süreçlerinin yönetim tarafından analizi. Tüm süreçlerdeki değişikliklerin planlı olarak ölçülmesi. Değişim Yönetimi çalışmalarını yürütecek olan kişinin yönetim. performans ölçümünün ve süreç gelişimi konularının değerlendirilmesi. Önemli olan bu kişinin güçlü bir vizyona ve misyona ve diğer genel liderlik özelliklerine sahip olmasıdır. Organizasyondaki tüm çalışanların KAIZEN (Sürekli Gelişme) sürecine aktif katılımı. Değişim mühendisi. Edwards Deming’in sürekli gelişme konusundaki yaklaşımını ele alabiliriz. Sürekli gelişme felsefesi (kaizen felsefesi) organizasyonda kalite geliştirme çalışmalarının devamlı olarak iyileştirilmesi görüşüne dayalıdır. Değişim mühendisi. Bu aşamadan sonra uygulamalara devam edilmeli ve tüm bu yapılan işlemler tekrarlanmalıdır. Resmi olarak çalışma gruplarının açıklanması. Yeni yönetim felsefesinin öncülerinden biri olan W. engel ve sınırlamaların ortadan kaldırılması ve istatistiksel düşünme. Diğer ayrıntılı istatiksel araçların kullanılması. Değişim yönetimi konusunda yapılacak uygulamalardan sonra ise elde edilen sonuçlar değerlendirilmeli ve gözden geçirilmelidir. Öncelikle şunu belirtelim ki. Bu açıklamalardan sonra W. Çalışma gruplarının kendi amaçlarının oluşturulması ve açıklanması. Organizasyonda istatiksel metodolojinin geniş olarak kullanımı. 6. Daha sonra organizasyonun genel durumunun ve süreç analizlerinin yapılması gerekir. uygulama ve kontrol süreçlerinden sonra herşeyin sona ermeyeceğini. hukuk vs. 4. Sürekli Gelişme. Bu kişiyi “değişim mühendisi” olarak adlandırabiliriz. Açık iletişim için mevcut engellerin kaldırılması. Tüm ürün ve hizmetler için değerlendirme ve gözden geçirme süreçlerinin oluşturulması. değişim mühendisliği konusunda uzman bir kimse olmayabilir. bu amaç için organizasyon başkanı tarafından atanmış bir kimse de olabilir. Başlıca problemlerin ortadan kaldırılması. Organizasyonda değişim için korkunun atılması. Tüm yönetici ve çalışanların analitik ve istatistik eğitiminin yenilenmesi. bu süreçler sonrasındaki eksikliklerin ve yetersizliklerin mutlaka gözden geçirilmesi ve tekrar aynı süreçlere devam edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili sürecin oluşturulması. ISO 9000 sisteminin organizasyonda uygulanmasına başlanması. Tüm organizasyonda gelişme çalışmalarına başlanması. hangi zaman boyutunda planlanacağı ve uygulanacağı önem taşımaktadır.Tüm Çalışanların Katılımı Organizasyonda çalışma gruplarının oluşturulması. organizasyonun başında bulunan lider olabileceği gibi. her organizasyon için farklı bir süreç ve bu süreçlerin yönetimi için farklı birimler oluşturulabilir. ekonomi. 5.Organizasyonlarda iş süreçlerinin. Kalite geliştirilmesinde ilk olarak çalışma gruplarının oluşturulması gereklidir. alanlarında temel bilgilere sahip olması önem taşımaktadır. Değişim mühendisliği çalışmalarının kim tarafından ve ne şekilde yönetileceği. Değişim mühendisliği çalışmalarında mutlaka bir liderinin bulunması gerekir. Edwards Deming organizasyonda başarı için planlama.

Organizasyonun büyüklüğüne göre bir kaç defaya mahsus olmak üzere veya sürekli olarak değişim mühendisliği konusunda uzman bir yönetim danışmanlığı firması ile kontrat imzalanabilir. Küçük ve komplike olmayan bir organizasyon için bu süreç daha da kısa olabilir. Bu yürütme komitesi üst düzeyde kararları almak. MÜKEMMEL ORGANİZASYONLAR YARATMAK İÇİN DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ Bu çalışmada tanımladığımız üzere. üçüncü aşamada organizasyonda değişim mühendisliği çalışmalarına başlanır. organizasyonda yapılan çalışmaların sonuçlarını izlemek. ne şekilde ve kim tarafından yönetileceğine ilişkin bir Değişim Yönetimi Planı hazırlanır. Konu ile ilgili deneyimi ve uzmanlığı olan danışman şirketlerle işbirliği içerisinde olunması son derece önem taşımaktadır. herhangi bir organizasyonda yapı. Ayrıca. genel olarak bu komitenin başında bulunan kişidir. Buraya kadar değişim mühendisliği çalışmalarının organizasyon içi elemanlarla yürütülmesinden sözettik. Bunların dışında organizasyondaki temel süreçler ve fonksiyonların yeniden inşası çalışmalarını yönetecek “süreç sorumluları” belirlenmelidir. Birinci aşama analiz sürecidir ve bu sürecin 1-4 ay içerisinde yürütülmesi mümkündür. Değişim Mühendisliği. değişim mühendisliği çalışma gruplarını ve süreç sorumlularını atamak. Mükemmel bir organizasyon globalleşme gerçeğini tanıyan uluslararası pazarlara kenetlenmenin bir zaruret olduğunu bilen ve buradan hareketle uluslararası rekabet gücünün artırılması için değişim çabası içinde olan bir organizasyondur. ilgili sürecin ya da fonksiyonun yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olan kimsedir. Bu sürecin 2-3 ay içerisinde gerçekleştirilmesi mümkündür. Bir başka ifadeyle. aynı XX . Bu kişiler. Bu aşamada organizasyon için genel bir stratejik plan hazırlanır. Öncelikle. konularında görevli olmalıdır.Mükemmel organizasyonların bazı temel özellikleri bulunmaktadır. Nihayet. Bu süreç içerisinde benchmarking tekniği ile değişim mühendisliği konusunda deneyim sahibi kuruluşlar ile işbirliği yapılabilir. Mükemmel bir organizasyon yapısını sadeleştirmeyi ve basitleştirmeyi gerçekleştirmiş olan. Bu aşamada değişim mühendisliği konusunda üst yönetimden başlayarak tüm yönetim kadamelerinin bilgilendirilmesi gerekir. Bu unsurları tanımları ile kısaca özetlemeye çalışalım: Global Organizasyon. Mükemmel bir organizasyona ulaşmak için yapılması gereken değişim mühendisliğinden yararlanarak yeni yönetim tekniklerini organizasyonda uygulamak ve Sürekli Gelişme (Kaizen) felsefesini organizasyonda kurumsallaştırmaktır. Değişim mühendisi.Değişim mühendisi dışında organizasyonda bir de Değişim Mühendisliği Yürütme Komitesi oluşturulmalıdır. konu ile ilgili olarak bazı pilot projelerin uygulanmasında yarar bulunmaktadır. değişim mühendisliği bir atılım (breakthrough) stratejisi ile organizasyonda performans düzeyini yükseltmek ve daha sonra bu performansın sürekliliğini sağlamak için geliştirilmiş bir tekniktir. değerlendirmek vs. süreç ve uygulanan politikalarda hızlı ve radikal yeniden tasarım ve değişiklikler yapılarak organizasyonun daha yüksek bir performansa ulaşmasını ve bir atılımı gerçekleştirmesini amaçlayan yeni bir yönetim tekniğidir. Kanaatimizce mükemmel bir organizasyonu tanımlayan başlıca 10 temel özellik ya da boyut bulunmaktadır. planlama aşamasıdır. sistem. Süreç takvimi ise üç aşamalı olarak şu şekilde belirlenebilir. dikey organizasyon yerine yatay organizasyon yapısını ikame etmiş olan. Yine bu aşamada değişim mühendisliği çalışmalarını yürütecek çalışma grupları ve bunların başındaki süreç sorumluları belirlenir. İkinci aşama. bu değişimin nasıl. Yalın Organizasyon.

zamanda gereksiz ve katma değer yaratmayan fonksiyonları ve iş süreçlerini ortadan kaldırmış bir organizasyondur. Değişim mühendisliği adı verilen yönetim tekniğinin görevi de budur. kararlı. organizasyonda yenilik ve yaratıcılığı en yüksek düzeyde destekleyen ve bunun iç gerekli motivasyonu sağlayan bir organizasyondur. Esnek Organizasyon. Yenilikçi Organizasyon. sabırlı ve sistematik olunması önem taşımaktadır. bilginin ve gelişmenin hiç bir şekilde sınırlarının olmadığını bilen ve bunun için sürekli öğrenme yönünde fırsatları zorlayan ve çalışanlarına imkanlar sağlayan bir organizasyondur.. Bir organizasyonda yüksek performansa ve başarıya ulaşmanın yolu organizasyondaki sorunların çok iyi bir şekilde analiz edilmesi ve daha sonra da bu sorunları ortadan kaldıracak en uygun çözümlerin bulunmasından ve uygulanmasından geçer. Öğrenen Organizasyon. Mükemmel bir organizasyon. Erdemli Organizasyon. Değişim mühendisliğini bir “hokus-pokus” sihirbazlık tekniği olarak görmek hiç doğru değildir.Herhangi bir organizasyondaki sorunları ortadan kaldırmak için planlı. Mükemmel organizasyon başta bilgi teknolojileri olmak üzere tüm yeni teknolojilerden organizasyonda yararlanmayı hedefleyen bir organizasyondur. Mükemmel organizasyonun amacı müşteri istek ve beklentilerini en iyi şekilde tatmin edecek mal ve hizmet üretmektir. Tam Zamanında Hizmet ve Tam Zamanında Üretim. Tüm bunlar organizasyonda yüksek performansa ulaşmak için yeterli değildir. DEĞİŞİMİN BAŞARIYLA UYGULANABİLMESİ İÇİN ON EMİR. Müşteri Odaklı Organizasyon. sosyal sorumluluğa ve erdeme sahip olan ve bunlara önem veren bir organizasyondur. Mükemmel bir organizasyon her türlü kriz ve olağanüstü ortamlara önceden hazır olan ve buna karşı mukavemetini ortaya koyabilecek kadar güçlü bir organizasyondur. bir mucizevi ilaç ya da sihirli değnek olarak görülmemelidir. Yönetimin sihirbazlıkla alakası yoktur. Değişim mühendisliğinde cevap aranan başlıca sorular şunlardır : XXI . Sibernetik Organizasyon. Çevik Organizasyon. Önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi değişim mühendisliği. Mükemmel bir organizasyon bir malı istenilen anda ve istenilen miktarda üretme esnekliğine sahip olan bir organizasyondur. Değişim mühendisliği.. değişimin nasıl en iyi bir şekilde yönetilebileceğini inceler. Mükemmel bir organizasyon taklitçiliği değil. Organizasyonda değişimin nasıl yönetilebileceğini de bilmek gereklidir. esnek organizasyonun iki önemli boyutunu teşkil eder. Doğru tedavi için doğru teşhis gereklidir. Mükemmel bir organizasyon iş ahlakına.

6. Organizasyonda değişimin gerekliliği konusunda uzlaşmaya dayalı bir ortak vizyon oluştur. 3. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ İÇİN DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMASI: Bu çalışma yapılırken 5-N ve 1-K analizi takip edilecektir. “Önce İnsan” felsefesine inan. Değişim mühendisliğini “sürekli gelişme” (Kaizen) felsefesine dayalı olarak yürüt. yönetecek ve sonuçları izleyecek bir Değişim Mühendisliği Yürütme Konseyi oluştur. Stratejik yönetimi öğren. Değişim mühendisliğini kararlılıkla uygula. 4. Değişim mühendisliğini ve yeni yönetim felsefesini detaylarıyla öğren. Değişime engel olan tüm faktörleri analiz et.Değişim mühendisliğinde başarıya ulaşmak için kanaatimizce aşağıda ON EMİR olarak adlandırdığımız ilkelerin dikkate alınması ve bu doğrultuda organizasyonel değişimin gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. koordine edecek. Vizyon ve misyonu organizasyon kültürünün temeli olarak kabul et. Değişimin nasıl gerçekleştirileceğini planla. Değişim dinamiklerini tanı. Dünyadaki değişim trendini analiz et. Başarılı Değişim Mühendisliği Uygulamaları İçin ON EMİR 1. XXII . 9. Bu konseyin başına inançlı ve kararlı uygun bir lider bul. Değişimi planlayacak. 2. Değişimin önündeki engelleri ortadan kaldır. 7. Organizasyonun amaç ve hedeflerini belirle. Strateji ve aksiyon planlarını oluştur.Değişim ne demektir? Değişim niçin gereklidir? Değişim nasıl gerçekleştirilecektir? Değişim bizi nereye götürecektir? Nereye ulaşmak istiyoruz? Değişim ne zaman gerçekleştirilecektir? Değişim kim tarafından gerçekleştirilecektir? Bu ve benzeri sorulara en uygun cevaplar bulunması için “Değişim Mühendisliği” adı verilen değişim yönetimi tekniğini mutlaka öğrenmeliyiz. 10. Değişim mühendisliğinin “hokus-pokus” sihirli bir değnek olmadığını unutma. Organizasyonel değişime neden gerek duyulduğunu açık olarak ortaya koy. Değişim projesine tüm çalışanların katılımını sağla. İnsan kaynaklarının yönetimine önem ver. 5. Değişim mühendisliği ve yeni yönetim teknikleri konusunda tüm çalışanları bilgilendir. 8.

her konudan az az anlayan insanlar yetişmekte 6) Mezuniyet sonrası verilen eğitimin yetersizliğini gören özel sektör firmaları nedeniyle yaşanan iş bulma sorunu.SINIF: * Matematik 1 * Matematik 2 XXIII .EKONOMETRİ BÖLÜMÜ YENİ DERS PROGRAMI: 1.uygulamanın önüne geçmiş durumda 3) Eğitim teknolojinin son yeniliklerinden kopuk ve son beyin fırtınalarından uzak 4) Sınav ve nota bağlı sistemle sadece sınıf geçmeye çalışan öğrenciler araştırmadan uzak kalmış durumda 5) Belli konularda uzman insanlar yerine. DEĞİŞİMLE NEREYE ULAŞILMAK İSTENİYOR? 1) Yeterli kalitede ve dünya standartlarında eğitim düzeyi 2) İş hayatında kullanılacak bilgiler veren eğitim ve eğitim kalitesinin arrtığının ispatlanması 3) Kaybadilen özel sektör güveninin tekrar kazanılması 4) Genel donanımları da sağlayabilecek bir eğitim 5) Öğrenciler tarafından sevilen ve saygı duyulan bir sistem. not kaygısından uzklaşmak 6) İstatistik ve Ekonometri konularında uzman. Yöneylem.sadece diploma alıp gitme isteği hakim 2) Derslerde teori.NELER DEĞİŞTİRİLECEK? 1) Bölümün adı 2) Ders programı 3) Sınav ve not sistemi 4) Derslere girecek öğretim üyeleri 5) Öğretim üyelerine eğitim DEĞİŞİM NİÇİN GEREKLİ? 1)Öğrenciler memnun değil. Ekonomi. Matematik konularında bilgili mezunlar DEĞİŞİM NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLMELİ? Hemen DEĞİŞİM NASIL OLACAK? Uygulama süreci YENİ İSİM: İSTATİSTİK.

SINIF: * Ekonometri 1 * Yöneylem araştırması 1 * Güncel ekonomi 1 *İleri istatistik 1 *İstatistik semineri 4. SINIF: * Mikro ekonomi * Web sitesi tasarımı 1 * İleri matematik 1 * İstatistik 3 * Veri tabanı yönetim sistemleri 3.*İstatistik 1 *İktisat 1 *Bilgisayar paket programları 1 *Temel bilgi teknolojileri 2.SINIF: * Ekonometrik modeller 1 * Regresyon analizi * Uygulamalı ekonometri * İstatistik uygulamaları SINAV VE NOT SİSTEMİ: *Sınıf geçme sistemi * Çan eğrisi ( normal dağılım) * İstatistik 2 * Bilgisayar paket programları 2 * Makro ekonomi * Web sitesi tasarımı 2 * İleri matematik 2 * İstatistik 4 * İstatistiki bilgisayar uygulamaları * Ekonometri 2 * Yöneylem araştırması 2 * Güncel ekonomi 2 * İleri istatistik 2 * Örnekleme teorisi * Ekonometrik modeller 2 * Çok değişkenli istatistik * İstatistiksel kalite kontrolü * Ödev verilen derslerde final notuna ödev katkısı XXIV .

Eğitim konuları bunlardan seçilecektir DEĞİŞİMİ KİM GERÇEKLEŞTİRECEK? * Değişime inanan. * En az 3 öğrenci * En az 1 bölüm mezunu * En az 2 araştırma görevlisi * Özel sektörden bilgisine başvurulabilecek en az 1 danışman ÇALIŞMANIN SONUÇLARI: * Yapılan bu çalışmanın sonucunda başarı beklenmektedir. Çalışmanın yapılmasına o günkü koşullarının değişim ihtiyacı gözönüne alınarak karar verilmiştir.* Öğrencinin notuna itiraz edebilme hakkı * Şeffaf değerlendirme ÖĞRETİM ÜYELERİ: *Öğrenciler. lider ruhlu. dersi hangi Öğretim Üyesinden alacaklarını kayıtta seçebilmelidirler. güncel yenilikler konusunda eksikliklere ve hangi ders de kimin ne kadar bilgi aktaracağı sorununa rastlanmaktadır. Özellikle öğrenci ilişkilerinde açıklık konusu da önemsenmelidir. Ayrıca çalışmaya konu olan tüm alt kademeler ekip içinde temsil edilmektedir. Bu nedenle de başarı şansı yüksektir. teknolojiyi takip edebilen. değişim mühendisliğini bilen. * Alterntif olarak. öğrencilerle ilişkileri iyi bir öğretim üyesi ekip lideri olmalıdır. Alternatif planlar bulunmalıdır. XXV . branşlarında bilgili olsalar da. bir aksaklığa karşı gerekli hamle ve atılımlar konusunda bilgili olunmalıdır. öğretim üyesi eleyebilme hakkı ÖĞRETİM ÜYELERİNİN EĞİTİMİ: *Üniversitemizde öğretim üyeleri. Yine de zaman içinde sonuçlar takip edilmeli.yeniliklere açık ve yeniliklerden korkmayan.

com . (The Reengineering Revolution: A Hand Book. İstanbul: TÜGİAD Yayını. İş İdaresinde Devrim İçin Bir Manifesto. 1995) .: Sinem Gül. Sabah Kitapları. (2000) XXVI .(1999) -Jack TROUT./Parvatiyar. Harper Colins.. A (eds.Michael HAMMER. Değişim Mühendisliği. Maintaining. 1994 Paris.( 1999).. Çev. Harper Collins Pub. (1997) . "2000'li Yıllarda Yönetim". . Inc. “Değişim ve Bilgi Çağında Yönetim”. In Sheth. 1994. MESS. Harper Business.Zeynep DÜREN.N.(Reengineering The Corporation: A Manifesto For Business Revolution. 13.KAYNAKLAR: . Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları. David B. Information Technology-Its Role in Building. and Enhancing Relationships.(1996) -Grönroos.Peter F. "Değişim Mühendisliği Devrimi.Michael HAMMER. ve Wolfe.İstanbul. Christian. 1993) . Vol. Çev. 2000'li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri. Değişim Mühendisliği. James CHAMPY. Thousand Oaks et al. DUNOD. 1997. Steven A STANTON. İstanbul. No... First Edition. İstanbul / Türkiye e-posta: bilgi@sanayitesisleri. Üçüncü Bin Yıla Girerken Değişim’ 97. Journal Of Business & Industrial Marketing. (1).:Sinem Gül.): Handbook of Relationship Marketing. Trad: Lawrence Cohen. 21. İstanbul.( Şubat 2000) . Epsilon Yayınları. Sabah Kitapları.DRUCKER. Ne Yapmalı.Coşkun Can AKTAN. Profilo Yayınları. Rajendra S. 4/5.Can Aktan. J. Ne Yapmamalı". İstanbul: Şahinkaya Matbaacılık. January 1995) -S -T Net Bilişim Hizmetleri © 2003 Tüm Hakları Saklıdır. (Reengineering Management: The Mandate for New Leadership). Alfa Yayınevi.( 1998) -Sisodia. Marketing Services: The Case of a Missing Product [Elektronik versiyon]. MCB University Press Ltd. New York. Yeni Konumlandırma. "Reengineering du Management".C..James CHAMPY.

New York. (1968) -Robert Dilts and Gregory Bateson.Edwards Deming.a Framework for Avoiding Major Problems. Kaizen. New Perspectives on Human Resource Management. Storey.(1990) -John Kotter. (1999) -Yoneji Masuda. Allanc Rohen.(1989) -A. (1993) -J.The Dance of Change. "Reengineering the Company. (1998)-Richard Beckhard. ( 1999) -Raymon L.Reengineering. Harvard. Stage of Reengineering. Organizational Design and Management. Form Yay. (1990) -Mike Featherstone. M.NLP. Transformation.1.. London Routledge. Resistance of Change.. Erdal Güven. Klein. "Managing Change"in.. (1999) -Stephen George and Arnold Weinerskirch. Postmodernzm ve Tüketim Kültürü. (1996) -Todd D.(1998) -M.Mangelli and Mark M. (1994) -Maasaki Kaizen. (1995) XXVII .-John Naisbitt&Patricia Aburdene. The Reengineering Handbook. İstanbul.(1994) -Harri Lanning. İst. The Global of Quality. Der Yay. The Portable MBA in Management. Rıza Büyükuslu. Küçük.(1999) -Serge. Ayrıntı Yay. İst. vol. Jick. Globalizasyon Boyutunda İnsan Kaynakları Yönetimi. Çev. Megatrends 2000. The information Society as Post-Industrial Society. (1986) -John Macdonald and John Piggott. çev.

XXVIII .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->