P. 1
poligon

poligon

|Views: 8,952|Likes:
Yayınlayan: bekir aslan

More info:

Published by: bekir aslan on Aug 12, 2008
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

Sections

2.2.5.1. Açık Poligon Hesabı

Poligon hesabı, birinci temel ödevin her poligon noktasında bir defa tekrar
edilmesidir. Koordinatları bilinen bir B noktasından itibaren bir noktalı bir açık poligon
güzergâhı düşünelim (Şekil:2.24). P poligon noktasının koordinatlarının hesaplanabilmesi
için (BP) semt açısı ile S=BP kenarının bilinmesi gereklidir. Arazide poligonun β açısı ile S
kenarı ölçülür. Bu nedenle koordinatların hesabı için gerekli olan (BP) semt açısı poligon
açısı yardımıyla hesaplanır. A ve B noktalarının koordinatları bilindiğine göre α0 = (AB)
semt açısı da belli demektir. İkinci temel ödev yardımıyla hesaplanabilir.

45

Şekil:2.25’de görüldüğü gibi (BA) semt açısına β açısı ilave edilecek olursa (BP) semt

açısı bulunur.

(BP)=(BA)+ β veya (BA)=(AB) ± 200g

olduğundan,

(BP)=(AB)+ β ± 200g

bulunur.

Kural

Poligon semt açısının hesabı için bir evvelki semt ile poligon açısı toplanır ve elde
edilen aç
ı 200 grad dan küçük ise buna 200 grad eklenir, 200 grad dan büyük ise 200
grad ç
ıkarılır. Bu işlemden sonra geri kalan açı 400 graddan büyük ise bundan tekrar
400 grad ç
ıkarılır.

Yukarıdaki kurala göre (BP) semt açısı elde edildikten sonra, S=BP kenarı da
bilindiğine göre P noktasının koordinatları birinci temel ödeve göre

)

sin(
. BP

s

y

y

b

p

+

=

,

)

cos(
. BP

s

x

x

b

p

+

=

formülleri ile hesaplanır.

Poligon güzergâhı birkaç noktalı ise bu hesaplar her nokta için bir kere tekrarlanır.

B

A

P

P

A

B

α0

s

β

β

(BP)

(BA)

+X

+X

+Y

+Y

Şekil 2.24 :Tek noktalı bir açık
poligon güzergah
ı

Şekil 2.25: (BA) semt açısı ve β poligon açısı
ile (BP) semt açısının hesabı (BA)+β=(BP)

46

Şekil:2.26’daki açık poligon güzergâhının hesabında aşağıda verilmiş olan formüller

ile önce semtler hesaplanır.

g

200

0

0

1

±

+
= β
α

α

g

200

1

1

2

±

+
= β
α

α

g

200

2

2

3

±

+
= β
α

α

Bütün semtler bu şekilde hesaplandıktan sonra her poligon noktasının koordinatları da
aşağıdaki formüller ile hesaplanır. Bu suretle bütün noktaların koordinatları hesaplanmış
olur.

1

1

1

sin
. α

s

y
y b +
=

1

1

1

cos
. α

s

x
x b +
=

2

2

1

2

sin
. α

s

y
y +
=

2

2

1

2

cos
. α

s

x
x +
=

3

3

2

3

sin
. α

s

y
y +
=

3

3

2

3

cos
. α

s

x
x +
=

Ancak dikkat edilecek olursa burada gerek bulduğumuz semtlerin ve gerekse
koordinatların doğru olup olmadıklarını kontrol etmeye olanak yoktur.

Örnek:

Poligon hesapları daima basılı klişeler üzerinde yapılır. Açık poligon hesabının klişe
üzerinde nasıl yapıldığını görmek için Şekil:2.27’de verilen poligonu hesaplayalım.

Verilenler

B poligon noktasının koordinatları =

b

y

2822,74 m ve =

b

x3846,28 m dir.

0

α = (AB)= 294g

,5382 olarak verilmiş, ayrıca poligon açıları ve s poligon kenarları

0

β= 78g

,2520

1

s= 73,44 m

1

β= 219g

,2960

2

s= 102,03 m

2

β= 211g

,9580

3

s=124,19 m verilmiştir.

A

B

+X

+Y

β0

β 1

α1

β2

α2

α3

1

2

3

Şekil 2.26: Açık poligon güzergâhı hesabı

47

İstenenler

1, 2 ve 3 numaralı poligon noktalarının y ve x değerlerinin (koordinatlarının) bulunması
isteniyor

Klişede çözüm şu şekilde yapılır:
Açık poligon hesabi için önce, belli olan değerler klişeye yazılır (Tablo:2.4). Bunun
için bir numaralı sütuna güzergâh numarası, iki numaralı sütuna en başa poligon başlangıç
noktasından ilk semtin alınacağı noktanın numarası ile bundan sonra güzergâhı oluşturan
noktaların numaraları yazılır. Aynı numaralar 11. sütuna da yazılır. Üçüncü sütuna her
noktada ölçülen poligon açılarının değerleri, ikinci sütundaki numaralar hizasına yazılır.
Verilmiş olan αo = (AB) semti, 2. sütundaki A ve B numaralarının ortası hizasında olmak
üzere 4. sütuna yazılır. Diğer semtler, her semte bir sonraki poligon açısı eklenip 200 grad
atılmak veya ilâve edilmek suretiyle;

g

200

0

0

1

±

+
= β
α

α

g

200

1

1

2

±

+
= β
α

α

g

200

2

2

3

±

+
= β
α

α

formüllerinde değerler yerine konularak,

294,5382 + 78,2520 – 200,0000 =172,7902g

şeklinde bulunur ve klişede görüldüğü gibi yerlerine yazılır. 5’inci sütuna ölçülmüş olan
kenarlar, 4. sütundaki o kenara ait olan semtlerin hizalarına gelmek üzere yazılır.

2

3

s2

1

B

A

β0

β1

β2

s1

s3

α0=(AB)

+X

+Y

Şekil 2.27: Açık poligon hesabı

48

Tablo2.4: Açık poligon hesabı

güzergâh

no

poligon no poligon

açısı

β

g

semt

α

g

kenar
s
m

sin α
cos α

s.sin α=

∆y

s.cosα=

∆x

y

x

poligon no

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

294,538

A

B

78,252

2822,74

3846,28

B

172,790

73,44

0,41452
0,91004

+30,44

-66,83

1

219,296

2853,18

3779,45

1

192,086

102,03

0,12399
0,99228

+12,65

-101,24

2

211,958

2865,83

3678,21

2

204,044

124,19

0,06348
0,99798

-7,83

-123,94

3

2857,95

3554,27

3

51

6. sütuna 4. sütundaki semt açılarının sinüs ve kosinüslerinin tabii (natürel) değerleri
yazılır. 5. sütundaki kenarlar ile bu kenarlara ait semtlerin sinüsleri çarpılarak ∆y, kosinüsleri
çarpılarak ∆x değerleri bulunur. Bulunan ∆x ve ∆y 7. ve 8. sütunlara işaretleri ile birlikte
yazılır. ∆x ve ∆y değerlerinin işaretleri semtlerin bulundukları trigonometrik daire
bölümlerine göre tayin edilir.

Bulunan ∆x ve ∆y değerleri 9. ve 10. sütunlardaki y ve x değerlerine işaretlerine göre
eklenip veya çıkarılarak yeni noktaların koordinatları bulunur.
Dikkat: Poligon hesabında ∆y ve ∆x değerleri ile y ve x değerleri santimetreye kadar
hesaplanır.

2.2.5.2. Bağlı (Dayalı ) Poligon Hesabı

Bağlı poligon hesabında hesabın kontrolü yapılabilir. Bu şekildeki güzergâhta açı ve
kenar ölçümündeki kaba hatalar ortaya çıkacağından hata sınırı içinde kalan hataların
ölçülere dağıtılmaları mümkündür.

Bağlı poligon hesabı aynen yukarda gördüğümüz açık poligon hesabında olduğu gibi
yapılır. Ancak hesaplanan son noktanın başka noktaya olan semti ile koordinatları belli
olduğundan hesapların kontrolü yapılabilir.
Bağlı poligon güzergâhında semtler;
α1 = α0 +β0 ± 200g
α2 = α1 +β1 ± 200g
α3 = α2 +β2 ± 200g
α4 = α3 +β3 ± 200g
α5 = α4 +β4 ± 200g
. . . .
. . . .

49

αn = αn-1 + βn-1 ± 200g

formüllerinde olduğu gibi hesaplanır (Şekil:2.28).

αn, poligonun bağlandığı C noktasından D noktasına olan (CD) semti olup bu değer ya verilir
ya da C ve D noktalarının koordinatları yardımıyla ikinci temel ödeve göre hesaplanır.
Yukarıdaki eşitlikleri taraf tarafa toplarsak eşitliğin her iki tarafında bulunan α1, α2, α3, ve α4
semtleri birbirlerini götürürler β ların toplamını da [β] şeklinde gösterecek olursak;

αn = α0 + [β] ± k.200 g

bu formülde α0 semtini eşitliğin sol tarafına alarak,

αn - α0 = [β] ± k.200 g

formülünü bulmuş oluruz. Buradaki k kat sayısısı, 200 gradlar “+“ veya “-“ olabildiği için
her hangi bir sayıdır. α0 =(AB) başlangıç semti, αn =(CD) son semttir. αn = α0+ [β] ± k.200 g
ve αn-α0 = [β] ± k.200 g

formülleri bağlı poligonda semt kontrol formülleridir. Her iki şekilde

de kullanılır.

Kural

Bağlı bir poligonda başlangıç semti ile bütün poligon açıları toplanır ve bulunan
toplamdan gere
ği kadar 200g

çıkarılırsa son semt bulunur veya son semt ile başlangıç
semti fark
ı, bütün poligon açıların toplamından gereği kadar 200 grad ve katları
çıkarıldıktan sonra kalan miktara eşit olur.

Semt kontrol formülleri, poligon açılarının doğru ölçülüp ölçülmediğini ve semt
hesaplarının doğru yapılıp yapılmadığını gösterir. Bu kontrol, bütün semtler ayrı ayrı
hesaplanmadan evvel yapılır. Hata sınırı içinde bir fark bulunacak olursa, bu fark poligon
açılarına eşit olarak dağıtılır. Bu şekilde düzeltilmiş açılarla kesin semtler hesaplanır.

2

3

s2

1

B

A

β0

β 1

β 2

s1

s3

+X

+Y

C

D

β3

βn

α1

α 2

α3

α0

α4

αn

Şekil2.28: Bağlı poligon güzergâhı

50

Koordinat hesabının kontrol formüllerini elde etmek için C noktasına kadar bütün
noktaların koordinatlarını hesaplayalım.
y1=yb + s1.sinα1

x1= xb + s1.cosα1

y2 =y1+ s2.sinα2

x2 =x1 + s2.cosα2

y3=y2 + s3.sinα3

x3 =x2 + s3.cosα3

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

yn=y n-1 + s n-1 .sinα n-1

x n =x n -1+ s n-1 . cosα n-1
Bu formülleri taraf tarafa toplarsak eşitliğin iki tarafındaki aynı olan y ve x değerleri
birbirlerini götürür. Bütün s.sinα değerlerinin toplamı [s.sınα] ve s.cosα değerlerinin
toplamını ise [s.cosα] şeklinde gösterecek olursak,

yc=yb+[s.sinα]

xc = xb+ [s . cosα] bulunur.

Burada yb ve xb değerlerini eşitliğin diğer tarafına geçirip s.sinα =∆y, s.cosα =∆x

olarak gösterecek olursak,

yc - yb=[∆y] ve xc - xb=[∆x] kontrol formülleri bulunmuş olur.

Kural

Bağlı bir poligonda hesap edilen koordinat farklarının toplamı son noktanın
koordinatlar
ından ilk noktanın koordinatlarının çıkarılması ile elde edilen farka eşittir.

Koordinat hesabı formülleri poligon kenarlarının doğru ölçülüp ölçülmediğini ve
poligon hesabının doğru yapılıp yapılmadığını gösterir.

∆y ve ∆x değerleri bulunduktan sonra hemen noktaların koordinatlarının hesabına geçilmez.
Önce yc = yb + [s . sinα], xc = xb + [s . cosα] ve yc–yb = [∆y], xc-xb = [∆x] formülleri
yardımıyla ölçü ve hesapların doğruluğu kontrol edilir. Hesaplanan güzergâh için hata sınırı
içinde kalan farklar ∆y ve ∆x’lere, poligon kenarları ile orantılı olarak dağıtılır. Bu şekilde
düzeltilmiş olan ∆y ve ∆x değerleri, işaretlerine göre y ve x’lerle toplanıp veya bunlardan
çıkarılarak yeni koordinatlar hesaplanır.

51

Örnek

Şekil:2.29’deki bağlı poligon
güzergâhında verilenler yardımı ile
istenenleri hesaplayınız.

Verilenler

α0 = (AB) = 294,538g
αn = (CD) = 197,878g
yb = 2922,74 m xb = 13846,28 m
yc = 2863,57 m xc = 13450,57 m

ölçülenler:
β0 = 78,252g

B-1=s1 =73,44 m

β1 = 219,296g

1-2=s2 =102,03 m

β2 = 211,958g

2-3=s3 =124,19 m

β3 = 194,562g

3-4 =s4 =92,79 m

β4 = 294,234g

4-C =s5 =97,04 m

βc = 105,031g

istenenler

1, 2, 3 ve 4 numaralı noktaların y ve x
değerlerini hesaplayınız.

Çözüm

Klişede çözüm şu şekilde yapılır:

Hesaba geçmeden önce verilmiş olan değerler klişede yerlerine yazılır. Klişede 1
numaralı sütuna güzergâh numarası, 2 numaralı sütuna poligon noktalarının numaraları
yazılır. Poligonun bağlandığı C noktasının altı çizilir ve bundan sonra C noktasından semt
alınan D noktasının numarası yazılır. 3 numaralı sütuna, ölçülmüş olan açılar nokta
numaralarının hizasına yazılır.

4 numaralı sütuna, A ve B numaraları ortası hizasına verilmiş olan (AB) semt açısı ve
C, D noktaları ortası hizasına (CD) semt açısı yazılır ve altı bir çizgi ile kapatılır. 5 numaralı
sütuna, 4 numaralı sütundaki ilgili semtlerin hizalarına, ölçülmüş olan kenar değerleri yazılır.
Baş ve sondaki güzergâhın bağlandığı noktaların koordinatları da 9 ve 10 numaralı sütunlara
yazılır. Bu hazırlıktan sonra hesaba geçilir. Hesapta önce 3’üncü sütundaki poligon açıları,
dördüncü sütundaki (AB) semt açısı ile birlikte toplanır. Bu toplamdan gereği kadar 200g
atıldıktan sonra bulunan değer (örnekte 197,871g

) çizginin altına C ile D noktaları arası
hizasına yazılır. 4 numaralı sütundaki (CD) semti de son bulunan toplamın altına yazılarak
farkı (örnekte 0,007g

) bulunur.

A

B

C

D

β0

β 1

β2

β 3

s1

β 4

βc

s2

s3

1

2

3

4

s4

(AB)

Şekil 2.29: Bağlı poligon hesabı

52

Bu fark poligonun açı kapanma hatasıdır. Aynı poligona ait hata sınırı parantez
içerisine alınarak bunun altına yazılır. Burada hesaplanmakta olan poligon güzergâhı için
hata sınırı değeri 0,0345g

dir. Buna göre poligon açılarının iyi ölçülmüş olduğu anlaşılarak
açı kapanma hatası poligon açılarına eşit olarak dağıtılır. Düzeltme miktarının işareti toplam
son semtten küçük ise +, büyük ise - dir. Bu şekilde düzeltilmiş olan poligon açıları
yardımıyla semtler,

α1 = α0 +β0 ± 200g
α2 = α1 +β1 ± 200g
α3 = α2 +β2 ± 200g
α4 = α3 +β3 ± 200g
α5 = α4 +β4 ± 200g
. . . .
. . . .
αn = αn-1 + βn-1 ± 200g

formüllere göre,

294,5380g

+ 78,2530g

± 200,000=172,7910g

172,7910g

+219,2980g

± 200,000=192,0890g

ve benzeri şekilde hesaplanır.

Elde edilen semtler ve verilmiş olan kenarlara göre açık poligon güzergâhı için
hesaplanmış olan örnekte olduğu gibi s.sinα=∆y ve s.cosα=∆x değerleri hesaplanarak
yerlerine yazılır. Bu şekilde bulunan ∆y değerlerinin işaretlerine göre toplamı C ve B
noktalarının ordinatlarının farkına, ∆x değerlerinin toplamı da C ve B noktalarının
apsislerinin farkına eşit olması gerekir.

Örneğimizde,
[∆y] = - 59,21
[∆x] = - 395,66
yc-yb = - 59,17
xc-xb = - 395,71

bulunmuştur. Buna göre ordinat istikametindeki hata,

-59,21-(- 59.17)= - 0,04 m

apsis istikametindeki hata ise

-395,66- (-395,71)= 0,05 m’dir.

poligon kapanma hatası ise

2

2

5

4 +

=

f

= ± 6,3 cm olur.

53

Tablo2.5: Bağlı poligon hesabı

güzergâh

no

poligon

no poligon

açısı

β

g

semt

α

g

kenar
s
m

sin α
cos α

s.sin α=

∆y

s.cosα=

∆x

y

x

poligon

no

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

294,538

A

B

+1
78,252

2922,74 13846,28

B

172,791

73,44 0,41450
0,91005

+30,44

-66,83

1

+2
219,296

2953,18 13779,44

1

192,089

102,03 0,12395
0,99229

+1
+12,65

-101,24

2

+1
211,958

2965,84 13678,19

2

204,048

124,19 0,06354
0,99798

+1
-7,89

-123,94

3

+1
194,562

2957,96 13554,24

3

198,611

92,79 0,02182
0,99976

+1
+2,02

-92,77

4

+1
294,234

2959,99

13461,46

4

292,846

97,04 0,99369
0,11217

+1
-96,43

-10,88

C

+1
105,031

2863,57

13450,57

C

197,878

-59,21
59,17 -395,66
395,71

197,871
197,878

3

D

0,007

489,49

0,04 0,05

2

2

5

4 +

=

s

f

=±6,3 cm
hata sınırı=20 cm

-59,17

-395,71

Bu poligon güzergâhı için koordinat kapanma hata sınırı formülüne göre hesap
edilerek parantez içende hesaplanmış olan f nin altına yazılır. Hata sınırı bu poligon
güzergâhı için 20 cm bulunmuştur. Hatalar hata sınırının içinde kalıyorsa kenar uzunlukları
ile orantılı olarak ∆y ve ∆x değerlerine dağıtılır.

Dağıtma işini basitleştirmek için poligon güzergâh uzunluğu hata miktarına bölünerek
kaç metrelik bir uzunluğa 1 santim hata isabet ettiği bulunur. Burada y istikametindeki
hatalar için 489:4=122 m bulunur. ∆y’ler yaklaşık olarak her 122 metre kenar uzunluğu için
bir santimetre düzeltme miktarı alacaktır. x İstikametindeki hatalar için ise 489:5=89 m
bulunur. Yani ∆x’ ler yaklaşık olarak her 89 metre kenar uzunluğu için 1 santimetre
düzeltme miktarı alacaktır.

Bu şekilde düzeltilmiş olan ∆y ve ∆x’lerle açık poligon için verilen örnekte olduğu
gibi bütün noktaların koordinatları hesaplanır. Hesap doğru yapılmış ise C noktasının
hesaplanan koordinatları daha önce verilemiş olan koordinatlarına eşit olur.

2.2.5.3. Kapalı Poligon Hesabı

Kapalı poligon güzergâhlarında poligon hesabı, bağlı poligon güzergâhlarında yapılan
poligon hesapları gibi yapılır. Ancak kapalı poligon güzergâhı başladığı noktada son bulduğu
için, kontrol formülleri küçük bir değişiklik gösterirler. αn – α0=[β] ± k. 200 semt kontrol

54

formülünde kapalı poligonun başlangıç ve son semti aynı olacağı için αn = α0 dır. Buna göre
formül, 0=[β] ± k.200 şeklini alır.

Kapalı poligon bir çokgen olduğu için açı kontrolü iç veya dış açıların toplamı
şeklinde de yapılır. Bir kapalı poligon o poligonu teşkil eden noktaların iki eksiği kadar
üçgene ayrılabileceği için iç açılar toplamı poligonu teşkil eden nokta adedinin iki eksiğinin
200g

ile çarpımına eşittir.

[βiç] =(n – 2).200 veya dış açılar için,

[βdış] = n.400 –(n–2).200 yazılabilir. Bu formül basitleştirilecek olursa,

[βdış] =(n+2).200 bulunur. Bu formüllerde n poligon güzergâhını teşkil eden nokta sayısıdır.

Koordinat kontrol formüllerinde de yc – yb =[∆y], xc –xb = [∆x] kapalı poligonunun başlangıç
ve son noktası aynı nokta olduğu için yc–yb = 0 ve xc–xb = 0 dır. Buna göre yc–yb =[∆y],
xc–xb = [∆x] formüller kapalı poligon için;

0 =[∆y] ve 0 = [∆x] şeklini alacaktır. Yani kapalı poligon güzergâhlarında hesaplanmış olan
∆y ve ∆x koordinat farklarının toplamı sıfıra eşit olacaktır. Hata sınırı içinde kalan farklar,
kenarların uzunlukları ile orantılı olarak koordinat farklarına dağıtılır.

Örnek

Şekil:2.30’da verilen kapalı poligon güzergâhında dış açılar ve kenarlar ölçülmüş, 101
numaralı noktanın koordinatları ve (101–102) semt açısı verilmiştir. İstenenleri bulunuz.

Verilenler

β1 =315,665 g

s1 =38,08 m

β2 =205,359 g

s2 =59,49 m

β3 =289,921 g

s3 =57,43 m

β4 =305,056 g

s4 =47,10 m

β5 =180,185 g

s5 =37,91 m

β6 =303,804 g

s6 =75,73 m

y201=935,19 m
x201=158,34 m
(200–201)=339,791g

İstenenler

202, 203, 204, 205 ve 200 numaralı
noktaların koordinatlarını hesaplayınız.

β 1

β2

β3

s1

β 4

s2

s3

s4

s5

s6

β6

β 5

+X

200

201

202

203

204

205

Şekil 2.30: Kapalı poligon hesabı

+Y

55

Çözüm :

Önce verilenler Tablo:2.6’da görüldüğü gibi klişede yerlerine yazılır. Klişede 3
numaralı sütundaki poligon açıları toplanarak açı kontrolü yapılır. Bu toplamın, iç açılar
toplanıyor ise [βiç]= (n-2).200g

, dış açılar toplanıyor ise [βdış]=(n+2).200g

formüllerinin
verdiği miktarda olması gerekir. Örneğimizde dış açılar ölçülmüş olduğundan bunların
toplamı

[βdış] = (n+2).200g

=(6+2).200g

= 1600g

olmalıdır.

Açıların toplamı 1599,990g

olduğuna göre bu toplam ile 1600.000g

arasındaki fark bize

açı kapanma hatasını verir.

1600,000 – 1599,990 = 0,010g

Altı noktalı bir güzergâhta hata sınırı 3c

45cc

olduğuna göre açıların iyi ölçülmüş
olduğu anlaşılır. Bulunan fark açılara eşit olarak dağıtılır. Örneğimizde açılar 10 saniyeye
kadar ölçüldüğü için düzeltmeler de 10 saniyeye kadar verilmiştir. Bu yüzden bazı açılara 10
ve bazılarına da 20 saniyelik düzeltmeler getirilmiştir.

Tablo:2.6 Kapalı poligon hesabı

Güzergâh

No

Poligon

No Poligon

Açısı

β

g

Semt

α

g

Kenar
s
m

sin α
cos α

s.sin α=

∆y

s.cosα=

∆x

y

x

Poligon

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

339,791

200

201

+2
315,665

935,19

158,34

201

55,458

38,08 0,76506
0,64396

+1
+29,13

+1
+24,52

202

+1
205,359

964,33

182,87

202

60,818

59,49 0,81650
0,57734

+2
+48,57

+1
+34,35

203

+2
289,921

1012,92

217,23

203

150,741

57,43 0,69883
0,71529

+2
+40,13

+1
-41,08

204

+2
305,056

1053,07

176,16

204

255,799

47,10 0,76850
0,63985

+1
-36,20

+1
-30,14

205

+2
180,185

1016,88

146,03

205

235,986

37,91 0,53564
0,84445

+1
-20,31

-32,01

200

+1
303,804

996,58

114,02

200

339,791

75,73 0,81094
0,58512

+2
-61,41

+1
+44,31

1599,990
1600,000

935,19

158,34

201

38

201

0,010

0,000

315,74

-0,09 -0,05

2

2

5

9 +

=

s

f

=±10,3 cm
Hata sınırı=16 cm

0,00

0,00

56

Bundan sonra hesap tamamen bağlı poligonda olduğu gibi yapılır. Ancak poligonun
başlangıç ve bitim noktaları aynı olduğu için ∆y ve ∆x’lerin toplamlarının sıfıra eşit olması
gerekir. Örneğimizde,

[∆y] = - 0,09
[∆x] = - 0,05
olduğuna göre kapanma hatası

2

2

5

9 +

=

s

f

= 10,3 cm dir.

Doğrusal kapanma hatası sınırı 16,00 cm olduğuna göre bulunan fark hata sınırı
içindedir ve ∆y ile ∆x’lere, kenarların uzunlukları ile orantılı olarak dağıtılır. Bulunan ∆x ve
∆y değerleri bir önceki noktanın y ve x değerlerine, işaretlerine göre eklenip veya çıkarılarak
noktaların koordinatları bulunur.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->