P. 1
Enerji Iletim Hatlari Ve Iletkenler

Enerji Iletim Hatlari Ve Iletkenler

|Views: 1,013|Likes:
Yayınlayan: Süha Demir

More info:

Published by: Süha Demir on Jan 05, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

Sections

  • 1.GENEL GİRİŞ
  • 1.1. ENERJİ NAKİL ( İLETİM ) HATTI NEDİR?
  • 1.3. ENERJİ İLETİMİNDE YÜKSEK GERİLİM KULLANIMINA BAKIŞ
  • 1.4. ENERJİ NAKİL HATLARINDAN SORUMLU KURULUŞLAR
  • 2.1. ACSR İLETKENLERDE ALÜMİNYUM
  • 2.2. ENERJİ İLETİMİNDE ALÜMİNYUM METALİNE GEÇİŞİN SEBEBİ
  • 3. SONUÇ
  • 3.3. ACSS VERSUS ACSR ( ACSR’YE KARŞI ACSS )

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER...................................................................................................................1 1.GENEL GİRİŞ ...............................................................................................................2 1.1. ENERJİ NAKİL ( İLETİM ) HATTI NEDİR?............................................................2 1.3. ENERJİ İLETİMİNDE YÜKSEK GERİLİM KULLANIMINA BAKIŞ...................4 1.4. ENERJİ NAKİL HATLARINDAN SORUMLU KURULUŞLAR............................5 2.1. ACSR İLETKENLERDE ALÜMİNYUM ...............................................................14 2.2. ENERJİ İLETİMİNDE ALÜMİNYUM METALİNE GEÇİŞİN SEBEBİ...............15 2.3. ALÜMİNYUM İLE ENERJİ İLETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR .....................................................................................................................18 2.4. TÜRKİYE’DE ENERJİ NAKİL HATLARINDA KULLANILAN İLETKENLER VE ÜRETİCİ FİRMALAR...............................................................................................23 3. SONUÇ.........................................................................................................................31 3.3. ACSS VERSUS ACSR ( ACSR’YE KARŞI ACSS )...............................................37

1

1.GENEL GİRİŞ
Günümüzde en kullanışlı ve ekonomik enerji türü şüphesiz elektrik enerjisidir. İlk kez 19.yüzyıl sonlarına doğru aydınlatma amacıyla kullanılmaya başlanan elektrik enerjisine olan talep, sonraki yıllarda çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Son yıllarda meydana gelen aşırı nüfus artışları ve teknolojik gelişmeler ( elektrikli ulaşım, bilgisayar kullanımının artması, otomasyon sistemlerinde meydana gelen gelişmeler vs. ) üretilen elektrik enerjisinin kapasiteler üzerinde talebe cevap vermekle yükümlü kılmıştır. Özellikle 2.dünya savaşından sonra gözlenen bu gelişmelere paralel olarak dünyadaki elektrik enerjisi tüketimi her yıl yaklaşık olarak %10 artış göstermektedir. Artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanabilmesi için yeni üretim tesislerinin kurulması ve iletim hatlarının organize edilmesi gerekmektedir. Böylece elektrik enerjisi sistemleri gelişmiş ve enerji üretimi, enerji iletimi, enerji dağıtımı birer mühendislik dalı haline gelmiştir. Elektrik enerjisini üreten merkezler ( hidroelektrik santraller, termik santraller, doğal gaz çevrim santralleri, rüzgâr çiftlikleri gibi ) çoğunlukla tüketim merkezlerinin yakınında kurulamamaktadır. Bunun en önemli nedenleri arasında hammadde nakliyesindeki zorluklar, çevre kirliliği, güvenlik vb. nedenler sayılabilir. Örneğin ülkemizde hidrolik ve termik kaynaklar çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Buna karşın elektrik ihtiyacının en yoğun olduğu bölgeler, üretim merkezlerinin tam tersine batıda kalan bölgelerimizdir. Bu bakımdan üretilen elektrik enerjisinin, kilometrelerce uzağa taşınması söz konusu olacaktır. İşte bu noktada ‘ ENERJİ İLETİM HATLARI ‘nın önemi ortaya çıkmaktadır.

1.1. ENERJİ NAKİL ( İLETİM ) HATTI NEDİR?
Elektrik iletim hattının anlamını tanım olarak verilmek gerekirse, elektrik santralinde kontrollü ve planlı olarak elde edilmiş elektrik enerjisinin, santrallerden dağıtım hatlarına iletilmesini sağlayan hatlardır. Elektrik üretim tesisleri ile elektrik tüketim bölgeleri yakınlarındaki transformatör istasyonları; transformatör istasyonları ile son tüketici arasında elektrik enerjisi iletimini sağlayan sistemdir. Elektrik hatlarının döşenmesinde maliyet, iletim hattının güzergâhı, coğrafik durum, arazi durumu, hattın güvenlik konumu gibi hususlar incelenir. Elektrik hattının güvenli bir şekilde yapımı ve elektriğin minimum kayıplarla iletilmesi çok önemlidir.

2

Elektrik iletim hatları yüksek ve düşük gerilim olmak üzere ikiye ayrılır. Yüksek gerilim hatları genellikle santral ile yerleşke arasına döşenir. Düşük gerilim hatları ise şehir içi elektrik dağıtımında kullanılır. Taşıdıkları enerjinin gerilimi (voltaj) ne göre adlandırılırlar. Enerji yükü ve gerilimine bağlı olarak boyutlandırılırlar. Modern çağda; açık arazide, uzun ENH’ ları havai hat; yerleşim yerlerinde ise yeraltı ENH hat olarak tesis edilirler. Yer altı ENH yüksek izolasyon gerektirdiğinden, hava hattına oranla oldukça pahalı olmasına karşın güvenlik ve görsel açıdan yeğlenirler. Hava hattı bir ENH; bakır veya alüminyumdan iletken kablo, taşıyıcı direk (pilon ) ve pilon ile iletken arasındaki bağlantıyı sağlayan yalıtkan izolatörden meydana gelir. Biraz daha teknik bir tanımla ifade etmek gerekirse, elektrik üretim tesisleri ile, transformatör istasyonları arasındaki hatlar yüksek gerilim; büyük transformatör istasyonları ile küçük transformatör istasyonları arasındaki hatlar orta gerilim, küçük transformatör istasyonları ile son tüketici arasındaki hatlar alçak gerilim olarak adlandırılır. Türkiye'de ki ENH sistemleri Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından tesis edilip çalıştırılmaktadır. Enerji nakil hatları genel olarak; standartlara bağlı kalınarak inşa edilen, üretilen elektrik enerjisinin uzak noktalara taşınmasını sağlayan, farklı konstrüksiyon yapılarına sahip direkler, iletkenler, topraklama ekipmanları, hırdavat takımları ve izolatör ekipmanları gibi malzeme gruplarından meydana gelen taşıma hatlarıdır. Elektriksel yönden ele alındığında enerji iletim hatları, hat parametreleri ve uzunluklarıyla karakterize edilirler. Bütün sinüsoidal alternatif akımla çalışan iletkenlerde olduğu gibi, enerji iletim hava hatlarının da omik direnç, endüktans, kapasite katsayıları kısaca R-L-C hat sabitleri bulunmaktadır. Enerji nakil hatlarının omik direnci doğru akım direncinden daha büyüktür, bunun nedeni de deri etkisi olayıdır. Diğer taraftan komşu iletkenlerden akan akımların halkaladığı akılar nedeniyle, faz iletkenlerinin self ve karşılıklı endüktansları meydana gelmektedir. Sinüsoidal alternatif akımla çalışıldığından endüktans deyimi yerine, şebeke frekansının bir fonksiyonu olan endüktif reaktans tanımı kullanılır. Hattın omik direnci ve endüktif reaktansı birbirine seri bağlı olarak düşünülür ve hattın karakterize edilmesi bu iki büyüklüğün seri toplamı olan empedans ile gerçeklenir. Günümüzde hat sabitleri gerekli tüm detayları ile bilgisayar ortamlarında hesaplanıp, sanal ortamdan takip edilebilmektedir. İletim hattı uzunluğu genel olarak tasarım aşamasında öncelikle üzerine düşülmesi gereken noktalardan bir tanesidir. İletim uzunluğunun etkili olduğu başlıca diğer işletme büyüklükleri de şunlardır:

3

a) Gerilim Kademesi : İlk yıllarda kW’lar mertebesindeki güçlerin iletimi söz konusu olduğu için gerilim kademesi de voltlar mertebesindeydi. Sonraki yıllarda GW değerlerine varan güçlerin iletiminde artık çok büyük gerilim kademeleri kullanılmıştır. Bugün yurdumuzdaki iletim gerilimleri 154-380kV’ dur. Her geçen gün gelişen izolasyon tekniği sonucu dünyada 1MW’a kadar gerilimlerin hizmete sokulması düşünülmektedir. Yüksek gerilim sabit güç altında, düşük gerilime oranla faz akımını düşüreceği için hat kayıpları, gerilim düşümü vb. daha aza inmektedir. Bu nedenle, uzun iletim hatlarında gerilim kademesinin olabildiğince arttırılmasına çalışılmaktadır. b) İletken Sayısı ve Cinsi : İletim uzunluğunun artması, günümüzde çok büyük güçlerin de iletimini beraberinde getirmektedir. Daha fazla güç iletmek amacıyla çift devreli iletim hatları kullanılmaktadır. İletkenler ise yapı itibariyle, örgülü St / Al ve de demet olarak kullanılmaktadır. Altı faz üzerinden enerji iletimi üzerinde de çalışmalara devam edilmektedir. c) Akım Cinsi : Geleneksel enerji iletim hatları sinusoidal alternatif gerilimle işletilmektedir. Ancak yaklaşık son 30-35 yıldan beri doğru akımla enerji iletimi üzerinde de durulmaktadır. Yapılan ekonomik doğru akımla enerji iletiminin bilinen alternatif akımla iletime göre daha pahalı olduğunu, ancak iletim uzunluğu arttıkça bu farkın da kapandığını göstermiştir. Günümüzde tamamen enterkonnekte yapıya sahip olan enerji iletim hatlarını, ayrı ayrı düşünmek mümkün değildir. Ancak en genel olarak, iletim hatları kısa, orta ve uzun iletim hatları olarak 3 kategoride toplanıp; buna bağlı olarak dizaynedilirler.

1.3. ENERJİ İLETİMİNDE YÜKSEK GERİLİM KULLANIMINA BAKIŞ
Enerji iletiminde yüksek gerilimin kullanılması bir zorunluluktur. Yüksek gerilim kullanılarak kayıpların azaltılması, iletken kesitinin düşürülmesi, izolatör ve direklerin daha ekonomik yapılması mümkün olmaktadır. Ülkemizde yüksek gerilim kullanımının gelişimine bakıldığında, enerji iletim ve dağıtım hatlarının yoğunlaşmasına bağlı olarak arttığı gözlenmektedir. Türkiye enerji ağının en yüksek gerilimi 400kV’ tur. Mesafeler arttıkça kayıplar artmakta enerjinin naklinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların aşılması gerilim değerinin yükseltilmesiyle çözümlenebilmiştir. Şu an Türkiye ve dünyadaki pek çok ülkede var olan gerilim seviyeleri iletim hatlarında 4 arttırılarak, kayıpların azaltılması

Son dönemde yapılan pek çok şalt tesisi. Enterkonnekte sistemler birbiriyle bağlantılı. deneyen bazı ülkeler mevcuttur. tek tek direklerin yerlerinin belirlenmesi NOT : Arazi etüdü bir enerji nakil hattı için oldukça önemli bir aşamadır. En temel olarak bir nakil hattının yapım aşamalarını incelemek gerekirse.4. genel hava durumu. Yüksek gerilim 34. Ülkemiz bazı komşularıyla ve kendi içinde iller arasında bu tarz bağlantılara sahiptir. ancak dünya üzerinde bu sistemi kullanan. can ve mal güvenliği konusunda sıkıntılar artacak. dağıtım hatları bunlara göre dizaynedilmektedir. orta uzunluktaki iletim hatları ve uzun iletim hatları olarak 3 kısma ayrılır. iletim hatlarını planlarken kullanacakları malzemelerin dayanıklılığını. Böylece hattın uzunluğu hesapları tamamen değiştireceğinden. • • Önce yapılacak olan hattın gücü ve buradan enerji alacak alanların gelecekteki gelişme durumlarına göre gerekli hesaplamalar yapılır.amaçlanmaktadır. bölgenin aldığı yağış. Enerji üretim tesisleriyle tüketim merkezleri arasındaki mesafelerin uzaklığı sebebiyle. sistemde boşalma ve yalıtım sorunları meydana gelecek. Yüksek ve orta gerilim teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak bu hatlarda kullanılan malzemelerde de gün geçtikçe gelişmeler söz konusu olmakta.rüzgar yükü hesaplarının incelenmesi. müşteri isteğini. verilecek yüksek gerilim değerinin üretimi ve iletimi problemiyle karşılaşılacaktır. Az maliyetle daha uzun ömürlü ve mekâna uygun tasarım seçilecektir. jeoloji ve harita mühendislerinin de çalışma alanı olarak görülmektedir. Şirketler şalt sahalarını. iletim hattı. Çünkü gerilim değerinin belirli değerleri aşması halinde. daha ekonomik yapılara ulaşılmaktadır. hattın geçirilmesinin planlandığı güzergahın zemin etüdünün uygunluğu.5 kV üzeri değerler için kabul edilir ve değeri sonsuz sınırsız artırılabilir denilemez. projeye uygunluğunu ve ekonomikliğini göz önüne alacaklardır. ENERJİ NAKİL HATLARINDAN SORUMLU KURULUŞLAR Genel olarak enerji nakil hattı yapım aşamaları sadece tek bir mühendislik alanına girmemekle beraber. İletim hatları genel olarak kısa iletim hatları. Arazi yapısı. 1. hattın konumu. birbirini besleyen birden fazla hattın bağlantılı olması konumudur. yerleştirilmesi gibi hususlarda da değişiklik meydana gelecektir. malzeme seçimi. Yüksek gerilimde DC gerilimle iletimin yapılması uygulaması şu an ülkemizde bulunmamaktadır. inşaat mühendisliği. ( genel planlama ) Güzergah için gerekli arazi yapısının uygun olup olmadığı. 5 . elektrik mühendisliği. çevreye minimum zarar gözetilerek bir sehimin oluşturulması. buz. enerjinin iletim hatlarıyla aktarılması söz konusudur.

Ekstra yapılacak olan tüm değişiklikler için TEİAŞ’ tan gerekli onayların alınması gerekmektedir. mümkün olduğunca dağ. ekipmanlar gerekli tip testleri sağlamak şartıyla standartlara ve şartnamelere bağlı kalınarak hazırlanır. hırdavat takımları. 6 . • Bu aşamalar esnasında malzeme temini aşamaları devam ederken önemli bir kısımda nakil hattının geçeceği güzergâhın kamulaştırılmasıdır. • Kullanılacak olan malzemeler. İletim hattı taahhüt kuruluşları ihale usulüyle genel olarak yapım işin alıp. Bu aşamalar esnasında malzeme ve direklerin temini TEİAŞ şartnamelerine bağlı olarak gerçekleştirilecektir. Genel olarak direk tipleri TEİAŞ onaylı ve tipleri standartlaştırılmış şekildedir. vb. nakil hattının geçeceği yerlerin hava şartları dikkate alınarak kullanılacak direk konstrüksiyonuna karar verilir. nehir vb oluşumlara paralel ilerlemesi sağlanmaya çalışılır. projelendirmeye. verilen sürelerde gerekli şartları sağlayarak inşa kısmını tamamlarlar. Yani arazinin direk geçen her parçasının metrekare olarak belirtilip. taşınacak olan gerilim seviyesi. Genel olarak ülkemizde enerji nakil hattı işletmeciliği bu kuruluşa bağlıdır.bütün bunların yanında yüksek gerilim kullanılan bir enerji nakil hattının geçeceği arazinin ekilebilir arazi olmasına dikkat edilip. Yüksek bir dağ kenarı yerine daha alçak bir kota direk dikilmesi tercih edilir veya nehir atlama gibi hem malzeme açısından daha pahalı ve çok parçalı hat yerine mümkün olduğunca daha kolay çalışma alanı sağlayacak ve daha ekonomik malzeme kullanılmaya çalışılır. arazinin kamulaştırılmasına kadar tüm aşamalarda Türkiye İletim AŞ. Arazinin kamulaştırılması işlemini ya yüklenici firma yapıp tamamlayarak işi TEİAŞ’ a teslim eder ya da sadece taahhüt işini gerçekleştirir. sipariş edilir ve gerektiği dönemlerde sevkiyata hazırlanması sağlanılır. • Gerekli sehim çalışmalarıyla beraber. Tüm bu aşamalar kısaca gözden geçirildiğinde kullanılacak malzemenin seçimi ve temininden. Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik iletim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla teşkil olunan TEİAŞ' ın faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.’ nin söz sahibi olduğu görülmektedir. şahıs veya kişilerden devlet arazisidir şeklinde bir ifadeyle TEİAŞ’ a aktarılmasıdır. iletken tipleri. gücü. tip testlerden standartlara.

kurulması öngörülen yeni iletim tesislerinin etüd ve planlamasını yapmak.1. 3. yurt içi imkanlarını göz önüne alarak gerektiğinde bunları imal etmek veya ettirmek. amaç ve faaliyet konuları ile ilgili ve sahip olduğu imkanlar kullanılarak bedeli mukabilinde Teşekkül faaliyetlerini aksatmayacak şekilde ilgili Yönetmelik çerçevesinde talep halinde mal ve hizmet satışı yapmak.Elektrik iletimi ve yük dağıtımı ile ilgili faaliyetleri verimlilik ve karlılık ilkelerine göre Teşekkül bünyesinde gerçekleştirmek üzere.İletim faaliyeti ile ilgili olarak gerekli tesis ve makineleri bulundurmak.Ülkenin teknik ve sosyoekonomik gelişim verilerine dayanılarak hazırlanan elektrik enerjisi talep tahminlerini esas alarak ve dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan talep tahminlerini de değerlendirerek üretim kapasite projeksiyonunu hazırlamak ve Kurul onayına sunmak. 10. 2. işletilmesi ve genişletilmesi ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurt içinden tedarik etmek veya yurt dışından ithal veya ihraç etmek. 8. yaptırmak ve söz konusu tesislerin planlama. 7.İletim tesislerinin yapılması. mülkiyetindeki tesislerde tüm iletim faaliyetlerini yürütmek. yapılmasını sağlamak. iştiraklerde bulunmak. bakım-onarım ve rehabilitasyonunu yapmak ve gerektiğinde bu fonksiyonlarını yerine getirmek üzere hizmet satın almak. bu maksatla kurulmuş tesis ve makinelerin kapasiteleri ile insan kaynaklarını değerlendirmek. tesis ve işletme aşamalarında ülkemiz çevre mevzuatına uygun olmasını sağlamak amacıyla çevreyi korumak üzere gerekli önlemleri almak ve kendi paylarına düşen hukuki ve mali sorumluluk ilgili şirket veya kuruluşlarda kalmak üzere aldırmak.Elektriğin iletimi için gereken her türlü etüt ve projeler ile inşaat ve tesisleri yapmak. proje. 7 .Tüm iletim tesislerini devralmak.Elektrik iletim tesislerinin yapılmasında ve işletilmesinde diğer gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak. 5. mevcut ve kurulacak tesisleri işletmek. 6.Kurul tarafından belirlenen lisans alma ve lisans bedellerini Kuruma ödemek ve alacağı lisans hükümleri uyarınca faaliyet göstermek. 9.Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olmak veya iletişim altyapısını ve işletme artılarını değerlendirmek üzere Bağlı Ortaklıklar tesis etmek ve devralmak.Elektrik iletim sisteminin tesis ve işletilmesi ile ilgili olarak gerekli sistem ve makine teçhizat konularında araştırma-geliştirme ve eğitim çalışmaları yapmak. buna bağlı olarak gerekli tesislerin yatırım programına alınarak. 4.

uygulamak ve bu standartlara uygunluğunu izlemek.11.İletim Tarifesi ile Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifelerini hazırlamak. gerçek zamanlı iletim kısıtlarına ve bir dizi ekonomik ve teknik yük dağıtım kurallarına uygun olarak yük dağıtımını gerçekleştirmek suretiyle sistemi işletmek ve gerekli bilgileri ilgili taraflara vermek. 8 . gerek görüldüğünde Şebeke Yönetmeliğini inceleyerek gerekli revizyonları yapmak ve uygulamak. 21.Bakanlığın uluslararası enterkonneksiyonlarla ilgili politikaları doğrultusunda. ve Serbest Tüketiciler ile Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları. uluslararası enterkonneksiyon çalışmalarını yapmak ve uygulamak. Otoprodüktör Grupları ve Serbest Tüketiciler arasında yapılan Yan Hizmetler Anlaşmaları ile yan hizmetler almak. Otoprodüktörler. 15. Dağıtım Şirketleri.İlgili taraflarca sağlanacak sıralamaya dayanarak.İletim sistemine bağlı tüm kamu ve özel tüzel kişiler. 14. Kurul tarafından belirlenen iletim ek ücretini tahsil ederek Kuruma ödemek. sistem yük dağıtım ve frekans kontrolü yapmak. Şebeke Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sunmak.Şebekenin teknik standartlarını geliştirmek. 22. 16.Tüm iletim tesislerini işletmek.Şebeke Yönetmeliği prosedürleri uyarınca.Teşekkül ile Üretim Şirketleri.Eşitler arasında fark gözetmeksizin.Ş. 19. Ticaret A. gerçek-zamanlı sistem güvenilirliğini izlemek ve yapılan Yan Hizmetler Anlaşmaları ile yan hizmetleri sağlamak. sistem kontrolü sağlamak. 18. 17. 20. 13.Enterkonnekte sistem için teknik ve işletme standartlarını belirleyecek olan Şebeke Yönetmeliğini ve Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğini hazırlamak ve uygulamak üzere gerekli altyapıyı ve örgütlenmeyi oluşturmak. bir Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifesi uyarınca bağlantı hizmeti ve ilgili hizmetleri. gerektiğinde revize etmek. üretim ve dağıtım kamu ve özel tüzel kişiler ile Yan Hizmet Anlaşmaları yapmak. Şebeke Yönetmeliğine uyulup uyulmadığını denetlemek.İletim sistemi gelişim planlaması sürecinde. üretim ve dağıtım planlamalarını dikkate alarak ve sektörde ilgili özel ve kamu tüzel kişileriyle işbirliği ve gerekli koordinasyonu yaparak iletim yatırım programı hazırlamak. bir İletim Tarifesi uyarınca iletim ve ilgili hizmetleri. 12.Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifesi ile İletim Tarifesinde belirlenen ücretleri tahsil etmek ve bu ücretlerin ödenmemesi halinde bu konuya ilişkin gerekli önlemleri almak.

31. 24.Piyasanın gelişimine bağlı olarak Kurul kararı doğrultusunda yeni ticaret yöntemleri ve satış kanallarının uygulanabilmesine yönelik alt yapıyı geliştirmek ve uygulamak. 9 .Gerçek zamanlı sistem güvenilirliğini izlemek ve gerekli olduğunda acil durum eylemlerinde bulunmak.İletim sisteminin kararlılığının ve işletme bütünlüğünün korunması amacıyla. bilişim ve kontrol altyapısının sağlanması ile. mülkiyetin dışındaki ayni haklar ve kiralamayı EPK çerçevesinde gerçekleştirmek. ulusal iletim sistemi için geçerli standartlara uygun olan ve piyasada üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ile lisansları kapsamındaki müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında özel direkt iletim hattı tesisi için iletim kontrol anlaşmaları yapmak. gerektiğinde faaliyet alanı ile ilgili yeni ilişkiler kurmak.Sistem yük dağıtımını desteklemek için kısa vadeli yük tahminleri yapmak ve sıcak yedekleri gerektiği şekilde programlamak.TEİAŞ’ın.Sistem kontrolü ve işletme faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü iletişim. 32.23. 26. Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği için gereken alt yapıyı kurmak ve bu yönetmelik uyarınca uygulamayı yapmak ve bu kapsamda mali uzlaştırma sisteminin çalıştırılmasını sağlamak. 27. 25. 33. 30.Teşekkül faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli kamulaştırma. teşekkülü ilgilendiren mevcut uluslararası konularda ikili ve çoklu ilişkilerini devam ettirmek. İletim Şebekesi dışında. 28.Mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak.Teşekkül faaliyet alanına giren konularda yurtdışına hizmet ihraç etmek.İletim sistemi kullanıcıları ile birlikte iletim şebekelerine göre koordine edilmiş şebeke bakım takvimini hazırlamak.Faaliyet konuları ile ilgili menkul ve gayrimenkullerle her türlü ayni ve fikri hakları tasarruf etmek. 29.

bakır örnek olarak verilebilir. şartnamelere ve standartlara bağlı kalınarak ve kullanılacakları güce. Bakır tam saf olarak elde edilmediğinden. Bu maddeler elektrik akımını iletebilirler. %99. gerilime. 1) Tam Alüminyum İletkenler ( all aluminium conductors ): AAC olarak da tanımlanan bu tip. düşük ağırlık. Bu tür iletkenler ayrıca denizcilik sektöründe de yüksek korozyon direncine sahip olmalarından dolayı kullanılabilmektedirler. Yine TEİAŞ şartnamelerinde belirli gerilim seviyeleri için tercih edilecek olan iletken tipleri ve genel özellikleri standartlara dayandırılarak belirlenmiştir. en çok kullanılan metaldir. elektriği ileten maddelere iletken maddeler denir. HAVA HATTI İLETKENLERİ VE ÖZELLİKLERİ Genel olarak iletken kavramı ele alınarak açıklama yapılırsa. ve imalattan sonra yapılması gereken tip testler. altın ve gümüşe göre biraz daha kötü iletken olmasına rağmen. alınan numunelerin incelenmesi neticesinde kullanılmasına karar verilir. gümüş. Atomların dış yörüngesindeki elektronlar atoma zayıf olarak bağlıdır. Metaller de. hava şartlarına göre üretilmiş iletken tellerdir. ) Birkaç temel türü bulunmakla beraber. Bunun harici durumlarda gerekli şartlarda kullanılacak olan iletkenler için malzemenin teknik özellikleri. ( örneğin çelik alüminyum özlü olanlarda iç kısımlarında bir oval çelik kısım bulunmaktadır. gümüş. Türlerine göre yapıları birbirinden farklıdır. son dönemde elektrik ve elektronik teknikte meydana gelen değişmelere bağlı olarak birkaç farklı türü daha ortaya çıkmış ve denenmiştir. daha az sayıda mesnet ile daha fazla iletim hattı 10 . iyi iletken ve kötü iletken olarak kendi aralarında gruplara ayrılır. ışık ve elektriksel etki altında kolaylıkla atomdan ayrılırlar. kısa direk aralıklı enerji iletim hatlarında kullanılmaktadır. bakır gösterilebilir. Metaller iyi iletkenlerdir.2. Bu açıdan da elektrikte bara olarak kullanımı yaygındır. % 6-40 oranında değişen çelik özler üzerine sarılmış alüminyum iletkenler ile yüksek çekme ve gerilme özelliklere uygundur. Enerji nakil hatlarında kullanılan iletkenler. ucuz ve bol olduğundan. Bu tür iletkenler nehir geçişleri ve direk aralıkları uzun olan enerji nakil hatlarında kullanılmaktadır. Atomları bir valans elektronlu olan metaller. Altın. iyi iletkendir. Çelik özlü iletkenlerin en büyük özellikleri yüksek gerilme mukavemeti. Bu iletkenler genel olarak yerleşim alanlarında. Ancak ülkemiz şartlarında en çok kullanılmakta olanlar ACSR( aluminyum conductor steel rainforced) çelik özlü alüminyum iletkenlerdir. Buna örnek olarak. Isı. altın. Genel 3 tipi incelemek gerekirse.7 elektrolitik olarak arıtılmış alüminyum külçelerden üretilmektedir. 2) Çelik Özlü Alüminyum İletkenler ( aluminium conductor steel reinforced ): ACSR olarak da bilinen bu tip.

AAAC iletkenlerde ya da bazı ACSR iletkenlerde kullanılan ek malzeme ve yeni alaşımlarla daha dayanıklı. Özellikle nehir geçişleri ya da yüksek gerilimle iletimde iletkenin mukavemeti çekmeye. ülkemiz iletim hatlarında da hala yoğun olarak kullanılmakta olan ACSR iletkenlerinin dış çevre şartlarına olan dayanıklılık problemi gündeme getirilmiş ve farklı çözümler bulunmaya çalışılmıştır. 11 . Son dönemde yapılan araştırmalar ve yazılan makalelerden bir derleme yapılırsa. Bugün ise farklı malzemelerin aynı konstrüksiyonda kullanılması farklı iklim koşullarının galvanik korozyonu tetiklemesinden dolayı tercih edilmemektedir.mesafesinin sağlanmasıdır. alüminyumun kolayca elde edilebilen bir rezerv olması ve pahalı olmaması da ek bir kazanç olarak bilinir. İletkenlik açısından EC. Özellikle son dönemde. Ağırlık ve gergi oranı yüksek olduğundan diğer iletken tiplerine nazaran tercih edilirler. Son dönemdeki gelişmelerde göz önünde bulundurulursa. Ağırlık açısından kazandırdığı kazancın yanı sıra. germe özellikleri açısından yüksek mukavemet sağlar. Bu açıdan içerisinde fazla malzeme yada alaşım karışımı olan iletkenler yerine daha saf malzeme.Grade 99. Ayrıca iletken kısımda alüminyumun kullanılması da tercih sebebi olmasında ayrıca bir etkendir. Ancak bu iletkenler kompozit yapıda olmaları dolayısıyla çevre etkilerine çok açık olmaları bir handikap olarak görülmekteydi. iletkenliği daha fazla olan. 50-60 yıl evvel ACSR tipi iletkenler en önemli hat malzemeleri olarak tanınmaktaydı. ACSR iletkenlerin yaygın olarak kullanılmasının nedenlerini kısaca açıklamak gerekirse. yada daha az karışım kullanımı tercih edilmesi denenmeye başlamıştır.7% alüminyumlar oldukça iyi seviyelerdedir ve 61. yüksek mekanik dirence sahip ve AAC ve ACSR iletkene nazaran çok daha fazla korozyon direncine sahip olduğundan.2±0. enerji nakil ve dağıtım hatlarında kullanılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında iletkenin orta kısmında bulunan çelik kısım iletkene çekme. Bu tip orta ve yüksek gerilimde enerji iletim hatlarında büyük avantajlar sağlanmaktadır. 3) Tam Alüminyum Alaşımlı İletkenler ( all aluminium alloy conductors ): AAAC olarak bilinen tip. ACSR iletkenler. germeye olan dayanımı önem kazandığından. Bu yüzden iyileştirilmiş özelliklerde Al-Mg-Si alaşımları tercih edilmektedir.2 IACS% olarak bitmiş ürünlerde ölçülen değerler aralığıdır. Ancak “Al+Galvanize olmuş çelik tel” kullanılması dolayısıyla 5 yıldan sonra servis ömrü dramatik olarak düşmektedir. çelik özler üzerine yerleştirilen alüminyum iletkenlerden meydana gelmektedir. ACSR’ nin dayanıklılığı tercih sebebi olarak görülmektedir. korozyona ve dış etkilere dayanıklılığı daha iyi olan yeni iletkenlerde gündeme gelebilmektedir.

malzeme teminin kolay olması. Ancak aşırı şehirleşme ve yapılanmalardan dolayı mevcut hatların haricinde yeni hat geçiş güzergâhları yaratmak olanaksız duruma gelmiştir. yeniden kristalleşme sıcaklıkları Zr ilavesi ile yukarıya çekilmiş ısıya dayanıklı “Alüminyum-Zirkonyum” alaşımları (Al-Zr) oluşturmaktadır. İletkenlerin kullanılacağı bölgede aktif olan rüzgârların gücü. Her an gerekli değişikliklerin yapılabilmesi. Bu durum ise problemi gelecek on yıllar için kısmen çözümleyebilecektir. Kendi iç pazarında üretimi var olan iletkenlerin kullanımı esas etkenlerden biridir. Ülkeler stratejik olarak kullandıkları malzemelerin kendi ülkelerinde imal edilmesini isterler. ( Çoğu zaman ülkemiz hatlarında da ACSR iletkenlerin kullanılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi budur. bölgenin sıcaklıkları. Bunlardan en önemlileri çalışacağı bölgenin coğrafya şartlarıdır.Havai hat iletkenlerin seçiminde pek çok faktör hesaba katılmaktadır. Bu konuda da yapılan iyileştirme ve geliştirmeler sonunda ortaya çıkan malzemeler. Dolayısıyla bu karma malzemelerin yerine tamamı aynı cins malzemeden yapılmış iletkenlerin kullanılması ön plana çıkmıştır. O zaman mevcut iletim hatlarının kullanılması ancak akım taşıma kapasitenin iki misline çıkartılması ile aşılabilmektedir. Ayrıca ülkelerin başındaki en önemli konulardan birisi de. topraktan çıkan yenim(korozyon) oluşturan gaz etkileri. Bunlardan başka iletkenle ilgi tedarik ve malzeme bedelleri de bütçeleme açısından önemli hususlardandır. gelişmenin bir göstergesi olan şehirleşme ve şehirlerin devasa boyutlarda büyümesi ve elektriksel alt yapının o oranda geliştirilmesi meselesidir. kar ve buzlanma seviyeleri. Alt yapısını fazla para harcamadan iki misline çıkarmak isteyen ülkeler ile aşırı şehirleşmenin yarattığı enerji gereksinimleri ortaya “ısıya dayanıklı iletkenler” i (TACSR) çıkarmıştır. Zira malzeme kalitesi arttırıldıkça iletken birim maliyetleri de artmaktadır. Bu durumda transmisyon hatlarının gelişmelere paralel olarak kapasitelerinin arttırılması gerekmektedir. ayrıca malzeme üretiminin şartnamelere bağlı kalınarak yapılabilmesi ve denetlenebilir olması da bunların yanında etkili olan aşamalardır. çevreden gelen volkanik gaz ve endüstriyel gaz etkileri. Bu alanda geliştirilmiş ancak henüz ülkemizde kullanımı yaygınlaşmamış iletkenlerin başında AA6101 ve AA6201 malzemelerinden yapılmış AAAC iletkenleri gelmektedir. Bu sebeple iletkenlerin kendi iç pazarlarında bulunuyor olması yatırım safhasında tercihleri yönlendirebilmektedir. 12 . Bu açıklamalar tabi ki nüfusları 10 milyonun üzerine çıkan şehir yerleşimleri içindir. denize yani tuzlu ortamlara yakınlık ve uzaklık gibi değişkenler önemli parametrelerdir.) Bu çerçevede tüm ülkelerin elektrik idarelerinde toplanmış bilgilerin temelinde transmisyon hatlarında en çok kullanılan ACSR iletkenlerin korozyona hassas olmaları dolayısıyla servis ömürlerinin fazla uzun olmamaları yatar.

Ayrıca kullanılacak olan malzemenin TSE standartlarında ve TEİAŞ şartnamelerine uygunluğu mecburidir. Bu husus ilgili GOST standardında detaylı olarak bahsedilmektedir. Yukarıdaki paragraflarda açıklandığı gibi bir bölgede kullanılacak iletkenin seçiminde birçok detay ele alınmaktadır. AAAC iletkenler ise dış yükleri alüminyum alaşımının taşıyacağı iddiasıyla ortaya çıkarılmıştır. Bu iletkenlerin 7 telli çelik özleri bükülme safhasında gres yağı ile yağlanarak PVC bandı ile çapraz olarak kılıf içine alınmaktadır. Zira ACSR iletkenlerinde çelik teller kullanılmaktadır. yurdumuzda ki iletkenlerde de galvanizli çelik tellerin korozyona karşı korunmalı hale getirilmesinde kullanılan gres ve çift katlı PVC çapraz bant sarılmasıdır. Ancak tasarımlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan bazıları kar. Böylece gresin yağmurla yıkanması PVC bant ile önlenmiştir. standartlaştırılmış hava durumu raporları. rüzgâr yükü -buz yükü durumları.Karma (kompozit) metalli yapıların galvanik yenime ( Korozyona) sebebiyet vermeleri dolayısı ile günümüzde homojen yani tek-tip malzemeden iletkenlerin tasarımı büyük önem kazanmıştır.7% saflıktaki üç kat alüminyum örülmektedir. Bunun üzerine 99. buz ve rüzgâr yüklerine karşı malzemelerin yeterli bir çekme mukavemeti ile ve uzun zamana yayılmış sünme davranışlarının yeterli olmamalarıdır. Bu durum AAAC iletkenleri için ACSR iletkenlerle yapılan mukayeselerde çekme mukavemetleri açısından çok önemli sorun yaratmaktadır. Bu o ülkenin tercih ettiği ve seçtiği bir iletken tipidir. Normal şartlarda hem yüksek mukavemet hem de yüksek iletkenlik birbirin tersi olan özelliklerdir. Hazar Denizi bölgesinde Azerbaycan Enerji Nakil hatlarında kullanılan iletkenler ülkemizde bu şekilde imal edilip gönderilmektedir. Gerilim seviyesi. Ayrıca eğer coğrafya şartları dolayısı ile ACSR iletkenlerin kullanılmasına devam edilmesi mutlak gereklilik ise burada yapılabilecek en önemli öneri. Çünkü iletkenliklerin düşük olması enerjinin gereksiz olarak harcanmasını gerektirmektedir. malzemenin temini ve kontrolü bunlardan birkaçıdır. Ancak teknoloji olarak tamamen imkânsız olarak görülmemelidir. Bu ise iletkenlerin servis ömürlerini korozyona açık ortam oluşturması dolayısıyla düşürmektedir. Türkiye de ise iletkenlerin çelik tellerin korunmasında hiçbir ek koruyucu malzeme kullanılmamaktadır. Bu açıdan malzemenin uygunluğu farklı birçok etmene bağlıdır. bölgenin coğrafik koşulları. Türkiye de kullanılan Cardinal iletkenine eşdeğerdir. çekme germe tip testleri.5%IACS değerlerindeki iletkenlikle hatlarını çok özel durumlar dışında yapmak istemez.7%EC saflığındaki malzemelere yakın olması da tercihlerin başında gelmektedir. Oysa hiç kimse 52. Ayrıca mukavemetin yüksek olması istenirken buna karşın iletkenliklerinde en azından 99. Türkiye şartları göz önüne alındığında 13 .

Bu direncin temelinde pasivasyon özelliği yatar. İletken 14 . Ülkemizde ise bu alanda alüminyum kullanımına 1950 yılından itibaren başlanmıştır. ACSR İLETKENLERDE ALÜMİNYUM Genel olarak alüminyum maddesi hakkında bilgi vermek gerekirse.ACSR iletkenlerin kullanımının yaygın olması. Bu özellikleri sebebiyle elektrik sektöründe kablo ve iletken üretiminde tercih edilen bir cevherdir. hafiflik. İzoleli alüminyum enerji kabloları ve iletkenleri. İzoleli alüminyum enerji kablolarının ve iletkenlerinin. 1917: Transformatör sargılarında alüminyum kullanıldı.1. Halen ülkemizde çıplak iletkenler ile yapılan yüksek ve alçak gerilim hatlarında tamamen alüminyum kullanıldığını söylemek mümkündür. çelik özüne. Alüminyum (veya aluminyum. düşük metal fiyatı. Simgesi Al) gümüşümsü renkte sünen bir metaldir. Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmakta olup dünya ekonomisi içinde çok önemli bir yeri vardır. alüminyumun iletkenlik değerlerinin yeterli oluşuna ve ülkemizde üretilebilir oluşuna bağlıdır. genelde bu durum ulusal ekonomimiz açısından önemli bir kaynak israfının durdurulmasını sağlayacaktır. çekme germe dayanımlarının diğer iletkenlere göre daha yüksek oluşuna. Hafiflik ve yüksek dayanım özellikleri gerektiren taşımacılık ve inşaat sanayinde geniş kullanım alanı bulur. Atom numarası 13 tür. 1985: Fransa'da ‘Heroult’ ve ABD'de ‘Hall’ tarafından alüminyumun elektroliz yöntemi ile imal edilmesi için patent alınmasından 9 yıl sonra ABD ve Fransa'da örgülü alüminyum iletkenler ile ilk havai iletim hatları kuruldu. vb. Dünyada alüminyumun enerji alanında kullanımı 1930'lu yıllardan itibaren giderek artış göstermiş şu anda alüminyum iletkenler ve izoleli enerji kabloları enerji iletiminde büyük bir üstünlük sağlamış bulunmaktadır. 1910: İlk kez çelik özlü alüminyum iletken imalatı yapıldı. alüminyum dışı enerji kablolarının yerine kullanılması tüketiciler için olumlu ekonomik sonuçlar doğuracak. birim metal ağırlığı için mükemmel elektrik iletkenliği. özellikleri nedeniyle teknik ve ekonomik üstünlüklere sahiptir. 1912: "Aguitania" gemisinde ilk kez alüminyum toplayıcı çubuklar kullanıldı. Alüminyumun enerji alanında kullanımının kısa bir tarihçesi şöyledir. Alüminyumdan üretilmiş yapısal bileşenler uzay ve havacılık sanayi için vazgeçilmezdir. kolay montaj. Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karşı üstün direnci ile tanınır. 1930: Sincap kafesli motorlarda alüminyum rotor kullanıldı. 2.

alüminyum fiyatlarına nazaran daha yukarıda seyretmiş. Bakır fiyatları. 2. 25 yıl gibi kısa sayılabilecek bir dönemde meydana gelen bu değişikliği doğuran önemli nedenleri şöyle özetleyebiliriz. bunu takiben ilk izoleli yerüstü enerji kablosu 1968 yılında. Alüminyumun sahip olduğu fiziksel özellikler ve bunların uygun şekilde kullanımı ve imalat teknolojilerinde yapılan sürekli yenilikler kendisine enerji iletiminde büyük avantajlar sağlamıştır. yüksek elektrik geçirgenliği ve mekanik özellikleri nedeni ile dünyada en çok kullanılan metal olmasına rağmen günümüzde bu metalin yerini alüminyum almış bulunmaktadır. ENERJİ İLETİMİNDE ALÜMİNYUM METALİNE GEÇİŞİN SEBEBİ Yakın bir geçmişe kadar enerji iletiminde bakır. Bakır stratejik bir madde olması nedeni ile politik krizlerden daha büyük ölçüde etkilenmektedir. 5. 4. 2. bu husus alüminyum yönelişi gerçekleştiren en önemli etkenlerden biri olmuştur. Bilindiği gibi yerkabuğunun yaklaşık % 0.2. Bakır metalinin elde edildiği kaynaklar dünyada sınırlıdır. bakır cevherleri fakirleşmekte bu nedenle ek zenginleştirme usullerinin uygulanması gerekmektedir. Son 25 yılda alüminyumun elektrik alanında tanınması mümkün olmuş.0'i ise alüminyumdan oluşmaktadır. 1. Bakır rezervleri gittikçe azalmakta. Grafik 1’de Batı Almanya'da 1966-1978 yılları arasında bakır ve alüminyum iletken miktarlarındaki değişmeler buna çarpıcı bir örnektir. 3. buna karşılık % 8. 15 . pratikte karşılaşılan sorunlar halledilmiş olduğundan enerji iletiminde güvenilir bir hammadde olduğu anlaşılmıştır.01'i bakır. ilk izoleli yeraltı enerji kablosu ise 1974 yılında gerçekleştirilmiştir.imalatına ilk kullanımdan yaklaşık 15 yıl sonra 1965 yılında başlanmış.

Grafik 1966 yılından itibaren iletkenler üretim bakır arasındaki yüzdesini iletkenlerle.0 kg/mm2 artarak 25. alüminyum alaşımları söz konusudur. Grafiğin y ekseninde üretim ekseninde bulunmaktadır. Alüminyum iletkenlerde kullanılan tellerin imalinde mutlaka bir soğuk deformasyon ile gerekli olması halinde ısıl işlem ile yaşlandırma uygulanmaktadır. Bu malzemenin iletkenlik değeri saf alüminyuma göre 61 IACS (International Annealed Copper Standart) değerinden sadece 57 IACS değerine düşerken akma mukavemeti 17. 1) Alaşımlandırma : Pek çok metalin aksine. alüminyum kullanım sahalarında. alüminyum karşılaştırmaktadır. diğerlerinde ise soğuk deformasyonun gerekliliğini dikkate almak gerekir.0 kg/mm2 akma sınırı ve 58. Isıl işlem ile sertleşme kabiliyeti olan malzemelerde yaşlandırma işlemi. Her ne kadar enerji iletiminde kullanılmamasına rağmen yaklaşık toplam % 10 kadar alaşım elemanı ihtiva eden 7075 _T6 alaşımının 51. Alüminyum metalinin sahip olduğu özelliklerin imalat gerekirse. örneğin içinde toplam % 2'den daha az uygun alaşım metali konulan saf alüminyum yine uygun ısıl işlemler sonucu 6101_T6 formuna getirildiğinde elektrik iletiminde iletken bara olarak kullanılabilir.0 kg/mm2'ye kadar çıkmaktadır. x yıllar etkilerinden bahsetmek 16 . Enerji iletim alanında da bu böyledir. iletken aşamalarına yüzdesi.0 kg/mm2'ye varan kopma mukavemeti olduğunu hatırlamak bu metalin alaşımlandırma kabiliyetini göstermesi açısından ilginçtir. Tabii ki alaşımlandırma istenilen sonucun elde edilmesinde tek başına yeterli değildir.

Ti.7) x 64. Ni. Mn elementleri gösterirler. 4) Mukavemet : Değişik kullanım yerlerindeki amaçlara uygun olarak alüminyum iletkenler farklı mukavemetlerde imal edilebilir. Alüminyum iletkenlerin normal atmosfer şartlarında fevkalade neticeler vermesinin nedeni alaşım elemanlarının elektrolitik reaksiyonları minimum indirecek şekilde seçilmiş olmasıdır.9 = 214 IACS değerine ulaşmaktadır. EC alüminyum ise endüstri çevre şartlarına ve korozyon direncinin fazla istendiği uygulamalara uygundur. 7) İzolasyon (Kılıflama ) yeteneği : Alüminyumun plastik veya başka bir madde ile kaplanmasından önce kalaylama işlemine ihtiyaç yoktur. Burada saf metaller için verilen değerlerin. Alüminyumun iletkenliğine alaşım elemanlarının etkileri çok bilinmekle beraber kısaca şöyle özetlenebilir. ticari saflıktaki metaller için verilen değerlerden 2_3 IACS değeri daha büyük olduğu görülmektedir. Cu. Aynı enerji iletimi için bakıra göre daha büyük kesitte alüminyum iletken gerekliliği daha fazla yüzey daha kolay ısı emisyonu anlamına gelir ki bu da ayrı bir avantajdır. 5) Elastisite : Elektrik iletkenleri tek veya tekrarlanabilen bükme işlemine ve titreşimlere dayanıklı olmalıdır. Ancak enerji iletiminde kullanılan bilinen EC alüminyumlarda bu değer 61 _62 IACS arasında değişmektedir.89 % 2. Mg. Zn iletkenliğe etki eder ve düşürürler. V'un etkileri daha fazladır. 3) Hafiflik : Alüminyumun hafifliğinin iletken olarak sağladığı avantaj bilinmektedir. İzolasyon maddesinde bulunabilecek yağlarla alüminyumun reaksiyona girerek stearat ve sabun teşekkül ettirmesi söz konusu değildir. Bakır iletken ile mukayese edildiğinde alüminyum iletkenler daha uzun açıklıklara sahip direkler arasına çekilebilir. Tam alüminyum iletkenler (ACSR) ve alüminyum alaşımlı tel takviyeli iletkenler (ACAR) buna örnek olarak verilebilir.2) İletkenlik : Saf alüminyumun iletkenlik değeri 65 lACS' dir. Si. (8. Alüminyumun diğer metallerle iletkenlik yönünden bir karşılaştırması Çizelge 2'de verilmiştir. En kötü etkiyi ise Cr. denge şartlarına ulaşıldığında ilerlemesi duran alüminyum oksit filmi bilindiği gibi korozyona karşı son derece de dayanıklıdır. montaj masrafları bu nedenle alüminyum iletkenlerde daha düşüktür. Bakırda olduğu gibi kükürt ile birleşme eğilimi olmadığından kauçuk ve benzeri bileşiklerle sakıncasız kullanılabilir. 17 . Fe. Alüminyum bu açıdan çok başarılıdır. örneğin 5005 alaşımı tuzlu ve rutubetli çevre şartlarına. 6) Korozyon direnci : Hava ile temas halinde olan temiz bir alüminyum yüzeyinde teşekkül eden. 6101 ve 6201 ise deniz kıyısındaki uygulamalara. Bakır esas olmak üzere eşit ağırlıktaki alüminyumun iletkenliği.

Elektriksel temasın sağlanabilmesi için ilk değme noktasında basıncın oksit tabakasını delebilecek seviyeye ulaşması gereklidir. 3) Akma : Normal olarak malzemeler akma mukavemetlerinin altında elastik özelliklere sahiptirler. Özellikle ek yerlerinde konstrüksiyon. uygulanan basınç akma mukavemetinin altında bile olsa kalıcı deformasyonlar meydana gelebilir Şu deformasyonun miktarı.5'lik bir akma etkisi gösterir. çeliğin yaklaşık 2. içlerinde mevcut nötr vazelin veya özel gresler nedeni ile yeniden oksitlenmeyi önlediği gibi yine aynı macun içinde bulunan çinko zerrecikleri de elektriksel temasın kolaylaşmasına yardım ederler.3. bakırın ise 1 5 katı ısı genleşme katsayısına sahip olması nedeni ile sıcaklık değişmeleri sonunda farklı uzamalar ve bunun sonucu iletkende gerilmeler meydana gelebilir. iletken şeklinin ve yükün uygun seçimi ile azaltılabilir ve uygun bir dizayn ile akmanın olumsuz etkisi rahatça ortadan kaldırılabilir. Bu açıklamadan iyi bir elektriksel temas için bağlantı yüzeylerindeki oksit tabakalarının herhangi bir şekilde kaldırılması ve yeni bir oksitlenmeyi önleyebilmek için ise ayrıca tedbir alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. İki alüminyum yüzeyi temas ettirilerek enerji iletimine çalışıldığında. Buna rağmen zaman yeteri kadar uzunsa. iletken ek malzemesi 18 . Yeterli basınç sağlandığında oksit filmi çatlakları arasından metal yüzeyleri temas eder ve akım geçer. İletkenin ve ek malzemelerinin bu gerilmelere dayanabilecek ölçülerde dizaynedilmiş olması gereklidir. malzemenin özelliklerine. ALÜMİNYUM İLE ENERJİ İLETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1) Ek Yüzeyinde Oksit Teşekkülü : Bilindiği gibi alüminyum hava ile temas ettiğinde üzerinde bir alüminyum oksit tabakası oluşur. Bir örnek vermek gerekirse EC_H19 alüminyum telin akma mukavemetinin % 70'i olan yaklaşık 10 kg/mm2'lik bir gerilme on yıllık bir süre sonunda yaklaşık olarak % 0. Yüzey temizliği genellikle ince bir tel fırça ile fırçalamak ve arkasından ince bir zımpara ile zımparalamak şeklinde yapılır. akma olayına neden olmayacak derecede küçük basınçlarda ek yapılmasını sağlayacak şekilde olmalı. Akma etkisi malzemenin imalat usulünün. toplam basınca. oldukça serttir. Yani üzerlerindeki basınç kalktığında tekrar eski şekil ve ölçülerine gelirler. birbirine ilk dokunan parçalar yüzeylerdeki pürüzler ve çıkıntılardır.2. Daha sonra yüzeye tatbik edilmesi gereken ek macunları. Bu deformasyonu malzemenin elastisite modülüne bağlı olarak meydana gelen deformasyona ek olarak dikkate almak gerekir. 2) Genleşme : Alüminyum. Bu tabaka elektriksel yönden yalıtkan sayılabilecek özellikte olup. Özellikle ek malzemelerinin iletkenle aynı malzemeden yapılması bu nedenle önemlidir. sıcaklığa ve zamana bağlı olarak değişir.

yalıtılmış hava hattı ve yeraltı güç kabloları ve ek malzemeleri elektrik enerjisi iletim ve dağıtımının başlıca elemanlarıdır. Böyle bir tesisatta bakır için projelendirilmiş vida ucu tazyikli eklerin kullanılması. Enerjinin kesilmesi ile soğuyan iletken yeniden enerji verildiğinde bu akma olayının meydana geldiği soğuk ek bölgesi kötü bir temasın başlangıç noktası olabilecektir. kurşun ve demir gibi çok kullanılan metallere nazaran elektronegatif olduğundan bu metaller ile birlikte bulunması pil olayına neden olur. Bu nedenle ACSR çelik özlü alüminyum iletkenlerde çeliklerin çinko kaplanmış olması gerekmektedir. Bakır baralardan veya enerji hatlarından alüminyum geçişte özel ek malzemeler kullanılmalıdır. çinko. sanayi tesislerine dağıtılır ve buralarda tüketilir. noktasal temas neticesi alüminyum iletken üzerinde meydana gelecek yüksek basınç nedeni ile alüminyum akmasına neden olabilecektir. Bimetalik rondelalarda alüminyum ve bakırın müşterek görüldüğü kenarların boyanması uygundur. kadmiyum. Sonuç olarak alüminyum iletkenler için projelendirilmiş ek malzemelerin kullanılması ve yeteri kadar basınç uygulayarak ek yapılması halinde akma olayının yaratacağı sakıncaların tamamen önlenebildiğini söyleyebiliriz. Bu konuda bir tarafı alüminyum diğer tarafı bakır bimetalik rondelalar ve özel kablo pabuçları örnek olarak verilebilir. Pil Olayı nedeni ile alüminyum iletkenlerin ek malzemelerinin mutlaka alüminyum veya alaşımlarından yapılması gerekmektedir. uygun özellikleri nedeni ile bu alandaki ana 19 . genelde uzun mesafelere iletilir. KISACA TOPARLAMAK GEREKİRSE. Çıplak iletkenler. nikel. doğalgaz. Yakın zamana kadar. Bakır elektrik haralarından veya enerji kablolarından enerji alınması halinde yukarıda belirtilen tedbirlerin yanında yağmur sularının akış yönünün alüminyumdan bakıra doğru olmasına özen gösterilmelidir. elektrik enerji iletim ve dağıtımında. jeotermal). bakır. şehir ve köy gibi yerleşim bölgelerine. Termik (kömür.tarafından çepçevre sarılmalı noktasal irtibatların önüne geçilmelidir. hidrolik ve nükleer gibi çeşitli enerjilerden yararlanılarak üretilen elektrik enerjisi. Buna karşılık alüminyumun. tesisat malzemelerinin olmaması bu sahada alüminyumun kullanımını geciktirmektedir. fuel-oil. Bu nedenle bakır için projelendirilen ek malzemeleri alüminyum için kullanılmamalıdır. buattaki vs. yüksek ve alçak gerilim şebekelerinde alüminyum için ek malzemeleri geliştirilmiş olmasına rağmen dahili alüminyum tesisat için geliştirilmiş priz. baralar. motorin. anahtar. Şuna karşılık alüminyum için projelendirilmiş ek malzemelerinin korozyon problemin gerektirdiği önlemler dikkate alınmak kaydı ile bakırda kullanılması mümkündür. 4) Pil Olayı: Alüminyumun elektrolitik bir ortamda bakır. Yurdumuza harici tesisatlar. kalay gibi metaller ile temas etmesinde bir sakınca yoktur.

alüminyum fiyatları bakıra göre düşük. Günümüzde bakır cevherleri çok azalmış ve sınırlı olması sonucu bakır fiyatları yüksek ve yükselme eğilimindedir. bakır çıplak iletken ve kablo fiyatlarının çok altındadır. arada bazı sıçramalar yapmasına rağmen fazla hareketli olmayan bir şekilde gelişmiştir. hava hattı direk konstrüksiyonlarında hafiflik çok önemlidir. Ayrıca.539 1.339 1. ucuzluğun.599 2. yüksek elektrik geçirgenliği. Bakır. tesis ve ek tekniğinde rastlanan sakıncaları giderilmiş. Alüminyum.815 1.302 1. işlenmesi ve montajı. ağır bakır iletkenlere göre birçok avantaj sağlamaktadır. işlenebilme ve mekaniksel özellikleri iyi olan bir metaldir. alüminyum iletkenlerin taşınması.386 1. alüminyumun iletim ve dağıtım sistemlerinin tüm elemanları için bakırın yerine.507 2. alüminyumun yoğunluğu. yaklaşık olarak bakırın % 30’u kadardır. Londra Metal Borsası (LME) yıllık ortalama Bakır ve Alüminyum hammadde Fiyatları (USD/metrik ton) Yıl 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 Alüminyum Bakır $ / mton $ / mton 1. alüminyumun pratikte üretim.548 1.936 1. ağır bakır iletkenlere göre daha kolaydır.307 1.806 2.446 1.iletken malzemesi olmuştu.139 1.661 1. güvenli ve emniyetli bir konuma gelmiştir. Pek çok ülkede. Özellikle.477 2. son 20 yılın LME (Londra Metal Borsası) bakır ve alüminyumun yıllık ortalama fiyatlarını gösteren çizelgeden anlaşılacağı gibi senelerdir.914 25 yıldan beri. 20 . hafifliğin ve özelliklerinin verdiği avantajları nedeni ile alüminyum çıplak iletken ve kablo fiyatları.582 1. Alüminyum bakıra göre çok hafiftir.573 1. ana iletken malzemesi olarak kabul edilmesinde pek çok neden bulunmaktadır. ağır direk yapılarına ihtiyaç gösterir. yaklaşık yeryüzünün % 8’ ini kapsamaktadır. Alüminyumun hafifliği.276 1. Aşağıda. yeryüzü kabuğunda en çok bulunan bir metaldir. Alüminyum cevheri.358 1. çünkü ağır iletkenler.

80 2. Al özgül ağırlık 21 Cu özgül ağırlık .tavlı) Elastisite Modülü Ergime sıcaklığı Isı genleşme katsayısı +20 C’de direnç ısı değişim katsayısı +20 0C’de iletkenlik +20 C’ de özgül direnç 0 0 Birim kg/dm3 kg/mm2 % kN/mm2 0 E-Cu Bakır 8.....7 310 3 70 658 23.0036 53 0.0039 97. iletken ve kabloların müşterek malzemesi olan E-Cu (Elektrolitik bakır). Aşağıdaki çizelgede.0040 61. Ancak alüminyum ve bakırın fizik ve mekanik özellikleri bakımından iki ayrı metal olduğu unutulmamalıdır.. tesisi.240 1.62 0. E-Al (Elektrolitik Alüminyum) ile bazı hava hatları ve kablolarda da kullanılan alüminyum alaşım Al-Mg-Si’ un fiziksel özellikleri bulunmaktadır.. RAl = RCu ∆ UAl = ∆ UCu Al özdirenç ρ Al Cu özdirenç 2 = 0.03280 C 0 10 / C 1/ 0C IACS % Ω mm2/m -6 Elektriksel eşdeğerlik incelenirse.6 x SCu Cu iletken ile eşit uzunlukta. eşit dirençte ve gerilim düğümündeki Alüminyum iletken Bakır iletken kesitinin 1. aşağıdaki ifadeye göre tariflenir.35 70 658 23.Bakır ve alüminyumun teknik değerlendirilmesi yapılırsa.. Cu eşdeğeri Al ( ağırlık ).0 0.01786 E-Al Alüminyum 2. yeraltı kablolarının montajı.tavlı) Kopma uzaması (sert.6 0. Eş uzunluk Eş direnç Eş gerilim düşümü LAl = LCu CU eşdeğeri Al ( kesit ).... Özellikler Özgül Ağırlık Çekme Gerilmesi (sert.100 0.. kullanılan bağlantı parçaları.017857 Ω mm2/m SAl = 1.6 katı daha büyüktür.9 450. ek ve kablo uçları genelde büyük farklılık göstermez. Alüminyum veya Bakır çıplak iletkenli hava hatlarının.02857 AlMgSi Al Alaşım 2..35 120 1083 16.8 0....7 180..028264 Ω mm /m ρ Cu = 0.

625 0. bakır alüminyum fiyat oranı çoğunlukla 1’den büyüktür. ülke döviz çıktısını da etkilemektedir. Bakır iletken değerleri 1 olarak kabul edilmek şartı ile eşdeğer Alüminyum çıplak yuvarlak iletkenin fiziksel karşılaştırılması.7 kg/dm3 dCu = 8. Yukarda son 20 yılın bakır ve alüminyum fiyatlarını gösteren LME fiyat çizelgesinden de görüleceği gibi. Çıplak iletkenli tesislerde.3 0.4 1. Bakır ve alüminyum birim fiyatları (TL/kg) eşit olarak kabul edilmek şartı ile diğer bir deyişle aynı tesis. sadece kullanıcı yönünden olmayıp. eşit dirençte ve gerilim düğümündeki Alüminyum iletken bakır iletken ağırlığının yarısı kadardır.5 x PCu Cu iletken ile eşit uzunlukta.8 1 1. bakır için gerekli yatırımın yarısı ile alüminyum iletken kullanılarak gerçekleştirilebilir.42 Elektriksel eşitlik sağlanmak şartı ile bir tesis için gerekli bakır iletken ağırlığının yarısı ağırlığında alüminyum iletkene ihtiyaç vardır. bu sonuç sağlanan ekonominin % 50’den daha büyük olabileceğini göstermektedir. Sağlanan ekonomi.3 0.49 1 1.17 0.9 kg/dm3 PAl = 0.dAl = 2. 22 . elektrik alanında kullanılacak bakırın dış alımı için gerekli döviz miktarının en fazla yarısı alüminyum dış alımı için yeterli olacaktır ve ülke açısından büyük bir döviz tasarrufu gerçekleşecektir.6 1. bakır eşdeğeri Al iletkenden en az %50 ekonomi sağlar. Kullanılan alüminyum ve bakırın ham madde olarak dış alımla temin edildiği düşünülürse. Şartlar Eşit Kesit * Ağırlık * İletkenlik * Akım Taşıma Kapasitesi Eşit İletkenlik * Kesit Alanı * Çap * Ağırlık Eşit Sıcaklık Artışı * Kesit Alanı * Çap * Ağırlık Bakır 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A l ü mi n y u m 1 0.

TSE standartlarına göre hazırlanmış koşullarda uygun makine parkına sahip fabrikalarda üretilebilmektedir. montaj kolaylığı ve nakliye tesis için ek ekonomik avantajlar üretir. Genel olarak hazırlanmış standartlar yurtdışından derlenmiştir.1-1975 normlarına göre dizayn edilmiş ve kuş ile yabani hayvan isimleri ile anılan iletkenlerdir. Hava hatlı tesislerde direklerin hafiflemesi. daha çek şehir içi dağıtımda kullanılmaktadır. Ancak her iki firmada Türkiye iletim şebekelerine malzeme tedarik etmekte olan ana firmalardır ve tedarikçiler bu firmalardan malzeme alarak yurtiçi ve yurtdışı ihalelerde satışa sunmaktadırlar. Yer yüzünde en çok bulunan metaldir ( % 8 ). Tam alüminyum iletkenler olarak da bilinen AAC iletkenler. Alüminyum iletkenin pratikte rastlanan ek problemleri son 25 yıldan beri tamamen çözülmüştür. üretim kapasiteleri ve tipleri birbirlerinden farklıdır. Bunlar imal edilirken şekillendirilen ve şekillendirilmeyenler olarak tasnif edilebilirler. Bunlar Kanada CSA-C/49.NİÇİN ALÜMİNYUM? • • • • Alüminyumun birim fiyatı yıllardır bakır fiyatlarından daha düşüktür. 2. BAKIR iletken ve kablolardan çok daha düşük fiyatlıdır. Hafiflik nedeni ile ALÜMİNYUM iletken ve kablolar. Türkiye’de genel olarak iletken malzemeler TEİAŞ şartnamelerine. Bu tip iletkenler. 23 . Her tip iletkenin yapılabilmesi için farklı bir grup makina kullanılmakta olup.4. Bir tanesi HAS ÇELİK diğeri de EMTA İLETKEN fabrikalarıdır. Biri Kayseri’de diğeri Kocaeli’ de hizmet veren bu fabrikalarda Avrupa normlarına uygun olarak iletken malzeme üretimi yapılmaktadır. TÜRKİYE’DE ENERJİ NAKİL HATLARINDA KULLANILAN İLETKENLER VE ÜRETİCİ FİRMALAR Türkiye’deki yüksek gerilim hava hatları incelenen iletken çeşitleri içerisinde ACSR tipine girmektedir. Bu firmalara ait spesifik değerler yaklaşık olarak aynı olmakla beraber. belirli çapta teller çekilerek ya tümü alüminyum tel halinde bir arada bükülmesi veya farklı iki malzemenin birlikte bükülerek imal edildiği kompozit yapılardır. bunun temel nedeni kesit kalınlıklarının farklı oluşudur. Türkiye’de iletken fabrikasına sahip 2 tane firma göze çarpmaktadır. Firmaların makine kapasiteleri özel tip iletkenler için de uygundur.

TS 592. ASTM B 232 uygulandığında çelik öz A sınıfı çinko kaplamalı olacaktır. a) İletkenler çekme. ASTM B 230. ASTM B 498’ in yeniden gözden geçirilmiş en son baskılarına tümüyle uygun olacaktır. 954 MCM CARDINAL. birbirinden ayrılmamalı. TS 730 veya ASTM B 232. Maksimum gerilim dayanımı ve hesaplama yöntemi. 477 MCM HAWK.Bir iletken imal edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır.  Bir iletken imal edildikten sonra herhangi bir ihalede verilen şartname kıstaslarına uygun olmak zorundadır ki ihaleye katılım sağlanabilsin. Yapısal Özellikler : • • İletken kesildiğinde örgüler çözülmeyecek ya da birbirinden ayrılmayacaktır. 1272 MCM PHEASANT. gerekli şartnamelere bağlı olarak üretimi gerçekleştirilip numunelerle üretim takip edilmeli. alttaki tabakanın telleri ile çakışacak şekilde olacaktır. Bu bölümde ASTM standartlarına ya da Türk Standartları’ na atıf yapılsa da bu standartlardaki tanımlara eşit ya da daha kaliteli imalatı garanti edilen diğer geçerli standartlar da kullanılabilir. 795 MCM DRAKE. Herhangi bir tabakadaki örgü çapı ve örgü hatvesi. durumlarına göre uygun olmalı. c) İletken yüzeyinde noktalar. İletkenlerin imalatında kullanılacak çelik çubukların kalitesi ve kimyasal bileşimi. TS 434.8 MCM PATRIDGE ACSR İLETKENLER İÇİN. İletkenlerin tümüne TS 490 uygulandığında çelik öz TS 430’ a. keskin köşeler. ek yapmak amacıyla iletken kesilip alüminyum örgüler çelik özden ayrıldığında. Bu açıdan bir teknik şartnameden alıntı yapılırsa. çelik örgü elle kolayca tutulup. 266. tabakanın telleri. aşınmalar. 24 . germe. İletkenler TS 490. tekrar gruplandırılarak ek manşonun özün kesilmiş ucundan kaymasını sağlayacak şekilde biçimlendirilecektir. • İletkenin çelik özü. b) İletken herhangi bir sebeple kesildiğinde örgüler çözülmeyecek. İletken gerilerek hat çekmeye uygun olacak şekilde imal edilecektir. çıkıntılar olmamalı. MCM ve %62 EC eşdeğeri kesit alanları yüklenici tarafından verilecektir.

Bükme testi.) Bu test için sıkıştırmalı ya da diğer uygun tipteki sabitleştiriciler kullanılacak ve bu şekilde test edilen iletken kopma dayanımı.Çap ölçümü. alüminyum teller ve galvanizli teller kir ve yabancı maddelerden arınmış. .Çelik tellerin testi : .Galvaniz testi İletken ya da bir tel(alüminyum ya da çelik ) istenen koşulları ilk testte sağlamazsa aynı makaradan iki katı örnek alınıp yeniden teste tabi tutulacaktır.Çap ölçümü. Bir diğer şartnameden örnek vermek gerekirse.DC direnç testi.Gerilme ve uzama testi.İletken testi: .Alüminyum tellerin testi : .Gerilme ve uzama testi. .Çap ölçümü . • İletkenin yüzeyinde noktalar.Adım oranı . .Bükme testi. .%1 uzamada gerilme . İletkenlerde fazla miktarda kalıp yağı ve metal parçacıkları olmayacaktır. Testler : 1) Kabul testleri : a. belirlenmiş iletken dayanımının en az %95’ i olacaktır.İletkenin metrik birim ağırlığı . keskin köşeler ve aşınmalar olmayacaktır. . genellikle istenen tip testler. . yeni imal edilmiş ve kullanılmamış olacaktır. Kabule sunulan partiden alınan numunelerde 3 ya da daha fazla numune red olunursa bu parti tamamen red olunacaktır.• Komple iletken.Gerilme testi (testler sırasında imal edilen iletkenlerin her bir 150000 metresinden alınan en az 10 m uzunluğundaki bir örnek üzerinde yapılacaktır. b. . Alınan numuneler bu testten de geçmezse bu numunelerin temsil ettiği grup red edilecektir. 25 .Yüzey kontrolü c.

Hava Sıcaklığı: 25 oC. Hava Sıcaklığı: 40 oC. Cardinal 3B. Hava Sıcaklığı: 40 oC. Rüzgar Hızı: 0.5 m/s *** : İletken Sıcaklığı: 80 oC.25 m/s 2B ve 3B sırasıyla ikili ve üçlü iletken demetlerini temsil eder.1 m/s ** : İletken Sıcaklığı: 80 oC. Pheasant Toplam İletken Alanı (mm2) 2x517 2x547 3x547 3x726 MCM 2x954 2x954 3x954 3x1272 Akım Yazlık Bahar/ Termik Taşıma Kapasite Sonbahar Kapasite Kapasitesi (MVA)* Kapasite (MVA)*** (A)*** (MVA)** 2x755 832 1360 995 2x765 845 1360 1005 3x765 1268 2070 1510 3x925 1524 2480 1825 * : İletken Sıcaklığı: 80 oC. ayrıca sahip oldukları standart belgeleri şartları dâhilinde üretim yaparlar. 26 . Cardinal 3B.( Yukarıda yazılı olan kısım TEDAŞ MYD /96-014 numaralı şartnameden alınmıştır.) Yukarıda gözlendiği gibi şartnameler ve standartlarla iletkenlerin genel yapım aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve iletkenlerin üretiminden sonraki kontrolü ve sağlamlık testleri gözlenmektedir. İletkenlerle alakalı standart tablolara yer vermek gerekirse. Rail 2B. Rüzgar Hızı: 0. Rüzgar Hızı: 0. Yukarıda ismi geçen firmalar üretim yaparken bu aşamalara bağlı kalarak. Bu aşamalar genel olarak birçok iletken çeşidinde benzerdir. 380 kV İLETİM HATLARINDA KULLANILAN İLETKENLERİN TİPLERİ VE KAPASİTELERİ TİP 2B.

25 m/s 2B ikili iletken demetini temsil eder. Rüzgar Hızı: 0. Yukarıda ismi geçen firma kataloglarına bağlı kalınarak teknik değerler incelenirse. Hava Sıcaklığı: 40 oC.1 m/s ** : İletken Sıcaklığı: 80 oC. HAS ÇELİKTEN ALINAN DEĞERLER. Hava Sıcaklığı: 40 oC. Hava Sıcaklığı: 40 oC. Rüzgar Hızı: 0.5 m/s *** : İletken Sıcaklığı: 80 oC. 27 .154 kV İLETİM HATLARINDA KULLANILAN İLETKENLERİN TİPLERİ VE KAPASİTELERİ TİP Hawk Drake Cardinal 2B Cardinal Pheasant Toplam İletken Alanı (mm2) 281 468.4 547 2x547 726 MCM 477 795 954 2x954 1272 Akım Taşıma Kapasitesi (A)*** 496 683 765 2x765 925 Yazlık Bahar/ Termik Kapasite Sonbahar Kapasite (MVA)* Kapasite (MVA)*** (MVA)** 110 180 132 153 250 182 171 280 204 342 560 408 206 336 247 * : İletken Sıcaklığı: 80 oC. Rüzgar Hızı: 0.

ACSR Specifications Tel sayısı Number of Wires Al 6 6 12 18 24 26 28 30 30 32 54 54 28 .

29 .

firma adı.Tahta makara ölçüleri firmalarca standartlaştırılmış olup. tipi. Çoğu zaman müşteri memnuniyeti açısından bu etiketi taşımayan malzemelerin fabrikalardan satışına izin verilmez. Malzemenin düzgün bir şekilde makaraya sarılması. ulaştırılacağı yer. Genel olarak her iletkenin hangi makaraya ve hangi miktarda ( kaç kg ) sarılacağı bellidir ve buna göre paketleme gerçekleştirilir. açılmayacak şekilde paketlenmesi ve gönderildiği yere kadar iletilebilmesi açısından nakliyesi dikkat edilmesi gereken hususlardır. fabrika merkezi gibi detayların bulunduğu bir etiket bulunur. Firmaya bağlı olarak da makaranın üzerinde malzemenin o makaradaki miktarı. ayrıca tedarikçi firmalarda malzemenin güvenilirliği açısından bu etiketlemelere dikkat ederler. 30 . genel olarak nakliye açısından makara oldukça önemlidir.

Bu yüzden iyileştirilmiş özelliklerde Al-Mg-Si alaşımları tercih edilmektedir. Y.Sedat Karabay.2±0. Bu karar safhasında. SONUÇ ENERJİ NAKİL HATLARININ EKONOMİK ÖMÜRLERİNİN TAMAMLANMASI SAFHASINDA KULLANILABİLECEK YENİ NESİL HAVAİ HAT İLETKENLERİ VE MALZEMELERİ İLE ALAKALI MAKALELERDEN DERLEMELER YAPILARAK ELDE EDİLEN SONUÇLAR AŞAĞIDAKİ PARAGRAFLARDA YER ALMAKTADIR. Konvansiyonel iletkenlerin nominal ömürlerinin 30 yıl civarında olması dolayısıyla tüm ülkeler bir şekilde transmisyon hatlarının yenileştirilmesi problemiyle karşılaşacaklardır. hatlardaki kayıpların artması dolayısıyla hızlanacaktır. Dr. Bu kapsam da Türkiye her ne kadar gelişmekte olan ülkeler sınıfında olsa da transmisyon hatlarında 1950’li yıllarda yaptığı yatırımların bugün itibari ile pek çoğu servis ömürleri tamamlamıştır. AA-6101. Ancak “Al+Galvanize olmuş çelik tel” kullanılması dolayısıyla 5 yıldan sonra servis ömrü dramatik olarak düşmektedir.7% alüminyumlar oldukça iyi seviyelerdedir ve 61. Bu safha. 50-60 yıl evvel ACSR tipi iletkenler en önemli hat malzemeleri olarak tanınmaktaydı. Dolayısı ile Türkiye kendi bütçesi doğrultusunda ve/veya Dünya Bankası'nın desteğiyle planlanan uluslar arası ihalelerle veya güçlü şirketlerin uzun vadeli kredileriyle finanse edeceği yatırımları safha safha gerçekleştirmek zorundadır. Ahmet Şen’in hazırladıkları makalede.Doç. İletkenlik açısından EC-Grade 99.Müh. Müh.gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kaçınılmaz olarak karşılaşacakları yeni iletken seçimi ve yatırımı konusunda mevcut teknolojilerdeki son durumlar ve bu teknolojik safhaların getirdiği imalata yönelik olarak kullanılabilen iletken malzemelerinin en önemli kısmı incelenmiştir. Ayrıca iyileştirilmiş HC ( yüksek iletkenlikli) ve EHC ( ekstra yüksek iletkenlikli) teller ile Zr ile alaşımlandırılmış saf alüminyum teller kullanılarak AAAC ve TACSR/AS iletkenlerin imal usulleri açıklanarak genel olarak kullanımlarının özendrilmesi amaçlanmaktadır. Bugün ise farklı malzemelerin aynı konstrüksiyonda kullanılması farklı iklim koşullarının galvanik korozyonu tetiklemesinden dolayı tercih edilmemektedir. Bu nedenlerle bu karar safhalarında ihtiyaç duyulan ve geliştirilen.2 IACS% olarak bitmiş ürünlerde ölçülen değerler aralığıdır. yatırımın uzun süreli olması dolayısıyla en önemli parametrelerdir. yeni alternatif iletken malzemeleri ve iletken çeşitleri. Ancak bu iletkenler kompozit yapıda olmaları dolayısıyla çevre etkilerine çok açıktı.Dr.3. AA-6201 alaşımları ile Zr aşılanmış saf alüminyumların alüminyum kaplı çelik tellerin takviyesiyle oluşturulan ve ısıya dayanıklı iletkenler olarak adlandırılan TACSR/AS tipi iletkenler detayları ile tanıtılmakta ve kullanımı tavsiye edilmektedir.. 31 .

Zira emeğin çok düşük olduğu ülkeler uluslar arası pazarda oyuncu haline gelmişlerdir. Ayrıca ülkelerin başındaki en önemli konulardan birisi de. gelirlerini mümkün olduğu kadar bu rekabetçi ortamda ayakta kalmak ve pazarda mücadele edebilmek için teknoloji yenileştirme ve oluşturmada kullanmalıdırlar. Bu alanda geliştirilmiş ancak henüz ülkemizde kullanımı yaygınlaşmamış iletkenlerin başında AA6101 ve AA6201 malzemelerinden yapılmış AAAC iletkenleri gelmektedir. Zira ulusal gelirlerimizi yüksek maliyetli ve efektif olmayan altyapı yatırımlarına yönlendirmesi ulusal imalat sanayinin yenileştirilmesinde kullanılacak sermayenin atıl sahalarda kalmasına sebebiyet verilmiş olacaktır. Dolayısıyla bu karma malzemelerin yerine tamamı aynı cins malzemeden yapılmış iletkenlerin kullanılması ön plana çıkmıştır. gelişmenin bir göstergesi olan şehirleşme ve şehirlerin devasa boyutlarda büyümesi ve elektriksel alt yapının o oranda geliştirilmesi meselesidir. Bunlardan en önemlileri çalışacağı bölgenin coğrafya şartlarıdır. topraktan çıkan yenim ( korozyon ) oluşturan gaz etkileri. Bu çerçevede tüm ülkelerin elektrik idarelerinde toplanmış bilgilerin temelinde transmisyon hatlarında en çok kullanılan ACSR iletkenlerin korozyona hassas olmaları dolayısıyla servis ömürlerinin fazla uzun olmamaları yatar. Ülkeler stratejik olarak kullandıkları malzemelerin kendi ülkelerinde imal edilmesini isterler. Bunlardan başka iletkenle ilgi tedarik ve malzeme bedelleri de bütçeleme açısından önemli hususlardandır. bölgenin sıcaklıkları. kar ve buzlanma seviyeleri. Zira gelişmiş ülkelerdeki transmisyon hatlarının yaşları gelişmekte olan ülkelerininkinden çok daha yaşlıdır. servis ömürleri oldukça uzun ve geri ödemesi maksimum beş yıldan az olması gibi klasik ön koşulları yerine getirmelidir. Dolayısı ile gelişmekte olan ülkeler bundan böyle yapacakları alt yapılarının mümkün olduğu kadar “uzun servis ömürlü” olmasına göre planlayıp. çevreden gelen volkanik gaz ve endüstriyel gaz etkileri. yapılacak alt yapı yatırımlarında esas olan bunların doğru malzemeden yapılmış. İletkenlerin kullanılacağı bölgede aktif olan rüzgârların gücü. ( Ülkemiz buna örnek teşkil etmektedir. Zira malzeme kalitesi arttırıldıkça iletken birim maliyetleri de artmaktadır. Bu sebeple iletkenlerin kendi iç pazarlarında bulunuyor olması yatırım safhasında tercihleri yönlendirebilmektedir. Bu durumda transmisyon hatlarının gelişmelere paralel 32 .) Havai hat iletkenlerin seçiminde pek çok faktör hesaba katılmalıdır. denize yani tuzlu ortamlara yakınlık ve uzaklık gibi değişkenler önemli parametrelerdir. Bu bilinenler çerçevesinde.Gelişmiş ülkelerin pek çoğu nakil hatlarındaki yenileştirmeleri yapmışlar veya yapmaktadırlar. Günümüzün rekabetçi piyasalarında kazançların elde edilmesi küreselleşen dünya içinde gittikçe zorlaşmaktadır.

AAAC Tip İletkenlerdeki Gelişmeler ve Türkiye Açısından Önemleri Karma (kompozit) metalli yapıların galvanik yenime ( korozyona) sebebiyet vermeleri dolayısı ile günümüzde homojen yani tek-tip malzemeden iletkenlerin tasarımı büyük önem kazanmıştır. Alt yapısını fazla para harcamadan iki misline çıkarmak isteyen ülkeler ile aşırı şehirleşmenin yarattığı enerji gereksinimleri ortaya “ısıya dayanıklı iletkenler” i (TACSR) çıkarmıştır. buz ve rüzgâr yüklerine karşı malzemelerin yeterli bir çekme mukavemeti ile ve uzun zamana yayılmış sünme davranışlarının yeterli olmamalarıdır. Bu söylediklerimiz tabi ki nüfusları 10 milyonun üzerine çıkan şehir yerleşimleri içindir. matrisle bağlantıları kopmuş) yapılar oluşmaktadır. Ancak aşırı şehirleşme ve yapılanmalardan dolayı mevcut hatların haricinde yeni hat geçiş güzergâhları yaratmak olanaksız duruma gelmiştir. Ayrıca mukavemetin yüksek olması istenirken buna karşın iletkenliklerinde en azından 99. AAAC iletkenler ise dış yükleri alüminyum alaşımının taşıyacağı iddiasıyla ortaya çıkarılmıştır.olarak kapasitelerinin arttırılması gerekmektedir. Ancak teknoloji olarak tamamen imkânsız olarak görülmemelidir. 3. Oysa hiç kimse 52. Zira ACSR iletkenlerinde çelik teller kullanılmaktadır. Bu durum AAAC iletkenleri için ACSR iletkenlerle yapılan mukayeselerde çekme mukavemetleri açısından çok önemli sorun yaratmaktadır. O zaman mevcut iletim hatlarının kullanılması ancak akım taşıma kapasitenin iki misline çıkartılması ile aşılabilmektedir. Normal şartlarda hem yüksek mukavemet hem de yüksek iletkenlik birbirinin tersi olan özelliklerdir. Mukavemetin düşmesi buna karşın iletkenlik özelliklerinin artması bilinen ve kanıtlanmış bilimsel gerçeklerdir. Zira “Yüksek iletkenlikli Alüminyum tel” veya ”Ekstra yüksek iletkenlikli Alüminyum tel” imalatında ısı kullanılarak hem ısıl işlem yapılması hem de iletkenliklerin arttırılma sırasında kaçınılmaz olarak inkoherent ( aşırı yaşlanmış. Bu konuda da yapılan iyileştirme ve geliştirmeler sonunda ortaya çıkan malzemeler. Diğer bir deyişle Al-Mg-Si tellerin iletkenlikleri yükselirken çekme mukavemetlerinde uygulanan ısının süresi arttıkça düşmektedir.7%EC. yeniden kristalleşme sıcaklıkları Zr ilavesi ile yukarıya çekilmiş ısıya dayanıklı “Alüminyum-Zirkonyum” alaşımları (Al-Zr) oluşturmaktadır.5%IACS değerlerindeki iletkenlikle hatlarını çok özel 33 .saflığındaki malzemelere yakın olması da tercihlerin başında gelmektedir. Bu durum ise problemi gelecek on yıllar için kısmen çözümleyebilecektir. Bu yumuşama Mg2Si intermetalik parçacıklarının oluşturduğu çökelme sertleşmesinin bozulması ve dislokasyonların hareket etmesi ile oluşmaktadır. Ancak tasarımlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan bazıları kar.1. AAAC iletkenlerle ilgili malzeme özelliklerini tanımlayan EN50183 standardında iletkenlik arttırıldıkça mukavemetin düşmesi gerektiği tablolarda açıkça belirtilmiştir.

aşılamanın dozajına göre yüksek iletkenlikli ve ekstra yüksek iletkenlikli tellerin ve AAAC iletkenlerin imalatı gündeme gelecektir. Bunun devamında planetary tip makinalerde iletkenlerin bükülmesi gerçekleştirilir. Dolayısı ile yöntem biraz daha dolaylı olmasına rağmen billet olarak Al-Mg-Si alaşımları dökerken AlB2 ile akış kanalında alaşımlama yapılır sonrada billetler “ekstrüzyon presleri” nde 9. Bu iletkenlerde oluşan en büyük gelişme aşılama yoluyla iletkenliklerinin 5557 IACS% seviyelerinde çıkması ve mukavemet değerlerinden kaybetmemesi hadisesidir. Ayrıca bu iletkenlerin imalatı için gerekli teknik düzey her safhada mevcuttur. Ayrıca. Ulaşılan gerilme ve iletkenlik seviyeleri AAAC iletkenlerinde olabilecek en önemli teknolojik iyileştirmelerdir. Dolayısıyla Mg2Si intermetaliklerin bir miktar salkımsı halde çökelmeleri gerçekleşse de tam bir kümeleşme (inkoherent yapı) olmadan yani ana matristen atomlar arası bağların kopmadan fırından çıkarılabilmektedirler. ülkenin de olanaklarından bahsetmek gerekir. İletkenliklerde Al-Mg-Si alaşımlardaki konvansiyonel sınır olan 52. Birincisi iletkenlik üzerinde bozucu etkileri olan yüksek miktarlardaki geçiş elementlerini pasifize edilmiştir. Konvansiyonel çekme mukavemeti sınırı da 295 N/mm2 ' dir . Çekilen teller 175C 4-5 saat boyunca çökelme sertleşmesine tabi tutulurlar. Türkiye de alüminyum alaşım iletkenlerin yapılmasında kullanılacak sürekli döküm hatları henüz kurulmamıştır ancak birkaç yıl içinde bunların filmaşin üretimi için kullanıma alınacakları sanayi basımından bilmekteydi.) 34 .5 çapında basılarak gerekli olan alaşım AA-6201 veya AA-6101 filmaşinleri elde edilir. Zira Şubat/2007 itibari ile Dünya metal ticareti piyasalarından en önemlilerinden biri olan “Londra Metal Borsasında” (LME) 3000 $/ton seviyelerinde olan ham alüminyum fiyatları esas alındığında.5 IACS % sınırına göre oldukça yüksektir. İkincisi malzemenin elektriksel özellikleri en üst seviyeye çıkarılmıştır. Bu makalede bu tür iletkenlerin imalatına girilmeyecek olmasına rağmen. Çünkü iletkenliklerin düşük olması enerjinin gereksiz olarak harcanmasını gerektirmektedir. Bu da çok maliyetli bir operasyon değildir. Bu aşılamanın iki önemli etkisi vardır. Bu da malzemenin kazandığı mukavemeti koruyabilmesini sağlamaktadır. AA6101 ve AA6201 alaşımlarında iletkenliği bozucu elementlerin aşılama yoluyla kristal içinden pasifize edilerek alınmasıyla çökelme sertleşmesi sürecinde fırın içinde fazla uzun kalmasına gerek kalmamaktadır. Bunun seviyesi ise minimum 300-310 N/mm2 aralığında veya yukarısında olmaktadır. iyileştirilme için kullanılan aşılama malzemelerinin maliyeti ton başına 15 $ olması ciddi bir maliyet unsuru olarak görülemeyeceği aşikârdır.durumlar dışında yapmak istemez. Dört ve altılı kalıplarda basılarak elde edilen filmaşinler bekletmeden tele dönüştürülürler. ( Bu açıklamaların tamamı deneysel çalışmalarla desteklenmiştir.

Ortadoğu bölgesindeki komşu ülkelere baktığımızda ise onların da gelişmekte olan ülkeler konumunda olmaları ve nüfuslarının da düşük olması ve devamlı artan bir hızda seyretmesi nedeni ile sürekli yeni elektriksel alt yapıların oluşturması ile karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. Ayrıca bu seçimlerde yalnız malzeme ve imalattaki teknolojik iyileşmeler yeterli değildir. Türkiye. AAAC iletkenleri ile ilgili olan yanlış kabullerden birisi iletkenliklerinin düşük olması dolayısıyla hatlardaki enerji kayıplarının fazla olacağı şeklindedir. ( Türkiye kendi transmisyon hatlarında Al-MgSi tipi iletkenlerle ilk defa OPGW vasıtası ile tanışmıştır. Diğeri de ACSR iletkenlerine göre fiyatlarının yüksekliğidir. Burada bilinmesi gereken esas tanıtıcı karakter T harfi olup iletkenin ısıya dayanıklı olduğunu yani konvansiyonel ACSR iletkenlerin çalışma sıcaklığı olan 70°C nin yerine 150°C ve 35 . ACSR tip geleneksel iletkenlerle aynı çaplardaki AAAC iletkenlerin fiyat dezavantajlarına rağmen kesitlerinde çelik tel olmayışı dolayısıyla birkaç yıl içinde ekonomi açısından ACSR' nin önüne nasıl geçtiği ispat edilebilir bir gerçektir ve birçok akademisyen bu gerçeği makalelerinde ispat etmiştir. Bu süre ACSR iletkenlerin nominal ömürlerinin 30 yıl olduğu göz önüne aldığımızda kullanılma avantajları ortaya çıkmaktadır. Türkiye de yakın bir gelecekte yeni iletken tiplerinin seçim veya tercihleriyle karşı karşıya kalacaktır. Bu iletkenleri imalatları Türkiye için bir ilktir. İletkenin esas amacı hatlara düşen yıldırımları toprağa iletmektir. Bu süreçlerde kullandıkları şartnameler NFC 34125 olup bu standart AAAC iletkenleri imalatında var olanların içinde en ağır koşulları kapsayan bir standarttır. Buna ilaveten 500 ton AAAC iletken ise Lübnan Elektrik idaresine ve 200 ton AAAC ise Gronland adasındaki termik santrale imal edip göndermiştir. Dolayısıyla günümüzde Avrupa ülkelerinden aldıkları mühendislik hizmetleri çerçevesinde en son teknolojik ürünleri kullanmaktadırlar. ) AAAC iletkenlerin servis ömürleri 60 yılın üzerindedir. OPGW iletkeni içersinde optik tüp taşıyıcı olup bu fiber optik üzerinden data transferi ve haberleşme yapılmaktadır. 3. 2006/2007 sürecinde AAAC ürünlerden sırasıyla 1000 ton AAAC iletken Irak Elektrik idaresine mevcut elektrifikasyon hatlarının iyileştirme çerçevesinde imal ederek yurt dışına göndermiştir. TACSR Tip İletkenlerdeki Gelişmeler Bu iletkenlerin kodları TAl(Al-Zr). Ancak bu hesaplar enerji kayıpları hesaba katılarak aynı çaptaki ACSR ile mukayese edilerek yapılmalıdır.2. TACSR veya T-ACSR olarak anılmaktadır.

Zira bu iletkenlerin çalışma sıcaklıkları 150-200 C aralığında olabilmektedir.1-0. ACSR iletkenler ile yıllarca yaşanan tecrübelerin yanında galvanizli çelik tellerin dezavantajları da kullanılan alüminyum kaplı çelik teller(AS) vasıtası ile yapı karma yapıdan kurtulup tamamen aynı malzemeden gibi davranmaktadır. Kullanılan çelik tellerin klasik galvaniz kaplı olması veya alüminyum kaplı olması müşterinin şartnamesine göre ve yatırımın tutarına göre şekillenecek bir detaydır.25 mertebelerinde Zr elementinin ilavesinde yatmaktadır. Bu iletkenler uzak doğuda Japonya. Dolayısıyla yeni hatlar inşa etmeden mevcut direkleri kullanarak TACS iletkenlerle trafo 36 . Bu ise o ülkenin elektrik alt yapısından sorumlu olan kurumlara çok önemli bir avantaj sunmaktadır. Henüz Türkiye de bu iletkenler tam olarak bilinmemektedir veya bunlarla yapılmış hatlar yoktur denilebilir. Farklı olan kısımları sadece saf alüminyumun içine ilave edilen ve malzemenin yeniden kristalleşme sıcaklığını yukarıya çeken Zr elementinin ilavesi ile yapılan dispersiyon sertleştirmesidir. O da yıpranmış konvansiyonel ACSR iletkenlerin direkten indirilip yerine aynı çapta TACS iletkenlerin takılmasıyla hattın taşıyabileceği enerji kapasitesi iki misline çıkmasıdır. Ancak bütün bu iyileştirmeler son ürün üzerindeki maliyetleri arttırmaktadır. Ancak bu iletkenler Avrupa ve Amerika’da da yaygın olarak kullanılmamaktadır. Çalışma sıcaklıkları değiştikçe anılma harfleri de değişmektedir. Filipinler. ACSR iletkenlerden tek farkı alüminyumun içine % 0. Dolayısıyla bir ülkede mevcut galvanizli direkleri hiç değiştirmeden üzerlerinde asılı bulunan konvansiyonel ACSR iletkenlerin alınıp yerlerine aynı çapta TACS iletkenlerin takılmasıyla o ülkenin transmisyon hatlarında ki akım taşıma kapasitesi iki katına çıkmaktadır. Yani ülkenin enerji gereksinimi iki katına çıksa dahi sadece iletkenlerin TACS iletkeni ile değiştirilmesi yeterli olabilmektedir. Eğer iletken tasarımında en önemli parametre akım taşıma kapasitesi ise TACS iletkenler tam bu amaç için tasarlanmışlardır. Zira bu iletkenlerde taşınan akım şiddetleri iki misline çıkabilmektedir. Çin gibi ülkelerde 20 yılı aşkın süredir kullanılmaktadır. Onun için görsel olarak ACSR ile aynı görünümde olduğu kabul edilebilir. Bu iletkenlerin yapıları konvansiyonel ACSR iletkenlerden çok farklı değildir. 2006 yılında Çin Japonya' dan bu imalatın patentini satın almış olup bu iletkenlerin yapımı için kullanılacak filmaşinleri kendi ülkesindeki sürekli döküm hatlarında imal ederek dünyaya hem iletken ve hem de filmaşin olarak pazarlamaktadır. Bu avantaj ayrıca nüfusları çok fazla artmış şehirlerin elektrik enerjilerinin karşılanmasında da kurtarıcı olarak kullanılmaktadır zira mevcut trafo sahalarına yeni hatlarla ulaşmak tam bir çevresel karışıklık ve sorun kaynağıdır.200°C sıcaklıklarda çalışabileceğini gösterir. Ancak bu iletkenleri diğerlerine göre çok farklı özellikleri vardır.

tempere edilmiş ) kullanılır. Bir diğer risk ise. Al teller. geleneksel ACSR’ ye dış görünüş olarak benzemekle beraber. oldukça yüksek sıcaklıklarda mekanik özelliklerinde hiçbir hasar meydana getirmeksizin çalışmasını sürekli olarak gerçekleştirebilir. kompozit yapılı Al-çelik bir iletkendir. ACSS rüzgârın yarattığı titreşimle başa çıkmak ve aşırı sıcaklık değerlerini kontrol etmek açısından kendine has özellikler taşımaktadır. Bu nedenle yapılacak yatırımların miktarı azalacak ve yatırım maliyetleri düşecektir. • • ACSS. yüksek sıcaklıklarda. ACSR iletkenlerinden daha az maliyetli olması. Farklılık alüminyum tellerin tabiatından kaynaklanmaktadır.sahalarına enerji götürmek en rasyonel tercih olarak kabul görmektedir. aşırı iletken sıcaklıklarıdır. diğer iletkenlere nazaran daha az sarkma söz konusu olur. Sonuç olarak bu iletkenlerinde Türkiye’de tanınması ülkenin menfaatleri kapsamında değerlendirilmelidir. ACSS’ de ise yumuşak şekliyle ( tavlanmış. ACSR yapımında her zamanki gibi tamamen sertleştirilmiş tabiatıyla. ACSS. 37 . buz altında maksimum gerginlik ve rüzgar yükünün aynı olduğu şartlarda. AAAC iletkenlere göre de çalışma sıcaklıkları iki misli yüksektir.3. ACSS. bir ülkenin elektrik alt yapısını kurarken TACS tip iletkenlerin ACSR ve AAAC iletken yatırımlarına nazaran daha az maliyetli olmasıdır. ACSS VERSUS ACSR ( ACSR’YE KARŞI ACSS ) Enerji nakil hatlarında kullanılan AL iletkenler zamansız gerçekleşebilecek bir takım riskler ortaya çıkarabilirler. PERFORMANS AVANTAJLARI : ACSS’ in avantajları aşağıda sıralanmıştır. Yadsınamayacak risklerden bir tanesi de rüzgârın yarattığı titreşimin tellerde meydana getireceği yorgunluktur. alüminyum telleri yumuşatan ve tehlikeli bir şeklide hattın güvenlik açıklığını azaltan peak (tepe) peryotları esnasından ortaya çıkan aşırı elektrik yüklerinin sebep olduğu. Ancak en önemli ölçüt bunlardan ziyade. aynı kesitli ACSR iletkenine göre iki misli akım taşıma kapasitesine sahip olmasındandır dolayısıyla ACSR göre yarım kesitte aynı enerjiyi taşıyabilmesidir. Bunlara ilaveten değiştirilecek iletkenlerle aynı akım taşıma kapasitesindeki TACS tercih edilecekse ek malzemeleri de daha küçük kesitli olarak seçileceğinden tüm ülkedeki gerekli hat ek malzemesi yarıya düşecektir. 3.

alüminyumun metal deformasyonundan etkilenmez. yumuşatılmış tabiatlarında. 3. ve daha yüksek iletkenliğe sahiptir. ACSS’ in dizaynı. Transpower ACSS iletkenin en önemli özelliği. Bütün bu performans avantajları.• • • ACSS’ in maksimum sarkma gerilmesi performansı.0 61 38 . Daha da önemlisi. ve düşük esneme mukavemetine sahiptirler. ACSS. bu iletkenler daha düşük esneme mukavemetine. ACSS AL İLETKENLERİN ÖZELLİKLERİ Tamamen tavlanmış. % Conductivity Minimum % IACS TransPowr 1350-O 8500 20 . PROPERTY Tensile StrengthMinimum. daha yumuşak ( genleşebilir ) yapıya. rüzgarın yarattığı titreşimler gibi mekanik osilasyonların kontrol edilerek azaltılmasında oldukça iyi özelliklere sahiptir. AL iletkenler sert imal edilenlere göre daha az mukavemete sahiptirler. PSI Elongation in 10 Minimum. ve max.30 63 1350-O(ASTM B856) 8500 20 61.2 . Al iletkenlerde çok az ya da hiç gerginliğin bulunmaması.2. ACSR iletkeninin yapımında kullanılan H-19 ile karşılaştırılarak aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.8 1350-O (ASTM B230) 23500-29000 1.4. ACSS’ in titreşim yorgunluğuna karşı direnci yüksektir. gerilimin altında minimum AL mukavemetine güven duyularak gerçekleştirilir. ACSS AL iletkenlerin fabrikasyon aşamasında malzemenin tavlanması özelliğinden gelmektedir.

SIZE (kcmil) 477 795 636 954 795 STRANDİNG 30 26 24 54 45 AL PERCENT AREA STEEL 81 19 86 14 89 11 89 11 94 6 RATED STRENGTHS ACSS/GA CONVENTIONAL ACSR LB %OF ACSR/GA 23800 21000 88 31500 25900 82 22000 17400 77 33800 26000 77 22100 14200 64 39 .

yüksek sıcaklıklara dayanıklılığı tercih edilme sebepleridir. Dışardan bakıldığında ACSR ‘ ye benzemesine rağmen yapısı birçok açıdan 40 . son dönemlerde ACSR iletkenine rakip olarak tercih edilmesi tavsiye edilen iletkenlerden biridir.Yukarıdaki tüm değerler ve açıklamalar GENERAL CABLE firması kataloğundan elde edilmiştir. Daha yumuşak ve kompozit yapılı olması. Yurtdışı menşeli bir firma ürünü olan ACSS.

( Bu hususla alakalı detaylı bilgi ilgili GOST standardında detaylı olarak anlatılmaktadır) Hazar Denizi bölgesinde Azerbaycan Enerji Nakil hatlarında kullanılan iletkenler ülkemizde bu şekilde imal edilip gönderilmektedir.generalcable. Bu iletkenlerin 7 telli çelik özleri bükülme safhasında gres yağı ile yağlanarak PVC bandı ile çapraz olarak kılıf içine alınmaktadır. Türkiye de kullanılan Cardinal iletkenine eşdeğerdir. Zira ülkelerin ömürlerinde 60-70 yıllar çok uzun süreler değildir ve ülkelerin alt yapıları için önemli miktarda sermaye harcanmaktadır.com ) SONUÇ OLARAK. ileride rekabet gücünü azaltmayacak. Bunun üzerine 99. Böylece gresin yağmurla yıkanması PVC bant ile önlenmiştir. Bu açıdan hem kayıplar hem de ülkenin nüfua yoğunluğu dikkate alınarak bu yeni iletkenlerin enerji 41 . Bu o ülkenin tercih ettiği ve seçtiği bir iletken tipidir. Ancak acil yatırım yapılacak alanların çok fazla olması dolayısı ile bu yenileştirmeler kademeli olarak gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla ülkenin elektrik enerjisi alt yapısı.7% saflıktaki üç kat alüminyum örülmektedir. ( Katalog bilgileri için www.farklıdır. Türkiye enerji iletim hatlarında alternatif olarak sunulabilecek bir malzeme olarak ön plana çıkmaktadır. coğrafya şartları ön planda olmak kaydıyla AAAC ve TACSR iletkenleri oldukça iyi gelişim göstermiş iletken gurupları arasında ele almaları önerilmektedir. Ayrıca eğer coğrafya şartları dolayısı ile ACSR iletkenlerin kullanılmasına devam edilmesi mutlak gereklilik ise burada yapılabilecek en önemli öneri. Bu oldukça yüksek seviyedir. Transmisyon hatlarını yeni kuracaklar veya aşırı enerji kayıpları dolayısıyla hatlarını yenilemekle karşı karşıya kalan ülkelerin. Türkiye’de de AAAC ve TACSR iletkenlerin coğrafya şartlarına göre seçilip kullanılmasında teknolojik olarak yarar olduğu yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılmaktadır. Türkiye de enerji transmisyon hatlarındaki enerji kayıplarının %20 seviyelerinde olduğu basına ilgili otoriterler tarafından demeç verilmektedir. enerji darboğazlarına sokmayacak ve teknolojik sorun çıkarmayacak şekilde seçilmesi esastır. Türkiye de ise iletkenlerin çelik tellerin korunmasında hiçbir ek koruyucu malzeme kullanılmamaktadır. Böylece hatlarda yapılabilecek komple bir değişiklik hem kapasiteyi iki katına çıkaracak hem de maliyetleri aynı oranda yarıya düşürecektir. İlgililerin bu alternatifleri de burada açıklanan gelişmeler çerçevesinde değerlendirmeleri beklenmektedir. yurdumuzda ki iletkenlerde de galvanizli çelik tellerin korozyona karşı korunmalı hale getirilmesinde kullanılan gres ve çift katlı PVC çapraz bant sarılmasıdır. Bu ise iletkenlerin servis ömürlerini korozyona açık ortam oluşturması dolayısıyla düşürmektedir.

nakil hatlarında kullanılmaları hem ekonomik açıdan hem de kullanım kolaylığı açısından tercih edilmelidir. var olan alt yapı fazla değiştirilmeden TACSR ve AAAC iletken kullanımı ya da ACSR iletkenlerde ek koruyucu malzeme kullanılması ilk aşama olarak görülebilir. 42 . Türkiye enerji nakil hatları yenileme genel bir yenileme sürecine girecekse.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->