P. 1
8085 Mikroislemciler ve uygulamalari

8085 Mikroislemciler ve uygulamalari

|Views: 2,155|Likes:
Yayınlayan: Huseyin Yigit

More info:

Published by: Huseyin Yigit on Dec 25, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

1

8085 MĐKROĐŞLEMCĐ VE MIKROBĐLGĐSAYAR

Murat KELLEGÖZ

LĐSANS TEZĐ

HAZĐRAN 1998

2

T.C. OSMANGAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ FĐZĐK BÖLÜMÜ

8085 MĐKROĐŞLEMCĐ VE MĐKROBĐLGĐSAYAR

Danışman : Yrd. Doç. Dr. Đsmail ÖZKAN

Hazırlayan : Murat KELLEGÖZ

3

HAZĐRAN 1998 4394003 no‘lu öğrenci Murat KELLEGÖZ tarafından hazırlanmış olan

8085 MĐKROĐŞLEMCĐ VE MĐKROBĐLGĐSAYAR konulu bitirme ödevi tarafımdan

okunup kabul edilmiştir.

...../...../1998

Yrd. Doç. Dr. Đsmail ÖZKAN

Dr. Tez süresince bana gerek maddi gerekse manevi desteklerini esirgemeyen aileme . Đsmail ÖZKAN‘a teşekkür ederim. Doç.4 TEŞEKKÜR Bu tez çalışmasını bana veren ve gerek fikir gerekse kaynak yönünden beni yönlendiren sayın hocam Yrd. . ayrıca değer verdiğim ve moral yönünden beni destekleyen Filiz ALACA‘ya sonsuz teşekkürü bir borç bilirim.

.................................................................... MĐKROĐŞLEMCĐNĐN KULLANIM ALANLARI VE ÜSTÜNLÜKLERĐ.............. MERKEZĐ ĐŞLEM BĐRĐMĐ (MĐB)..............................................................1..................11 6..........................................................................1 MERKEZĐ ĐŞLEM BĐRĐMĐNĐN HIZI VE YETENEKLERĐ........................................................................13 .....5 ĐÇĐNDEKĐLER 1................3 2................................4 3............................................1...........................10 4... RAM........ 12 6......2 2................................................... 8085 MĐKROĐŞLEMCĐ......................... MĐKROĐŞLEMCĐLER VE MĐKROBĐLGĐSAYARLAR...9 4..................8 3.............................2 MERKEZĐ ĐŞLEM BĐRĐMĐNĐN ĐÇ YAPISI....... ĐLETĐŞĐM YÖNTEMLERĐ................................................................ MĐKROBĐLGĐSAYARLARIN TEMEL YAPISI..................................................... ROM.............1 1...................................................... INTEL 8080 AĐLESĐ ........................ 8085 MĐKROĐŞLEMCĐSĐNĐN BACAKLARININ TANIMI........................................................................................................................................................... BELLEK............... ĐLETĐŞĐM YOLLARI..... GĐRĐŞ / ÇIKIŞ BĐRĐMLERĐ.........................2.............................................. ..12 6.........10 5.........3 2.........................2......1.........1 1...........8 3......................2........1.................

. haberleşme sistemlerinde..... flip-flop gibi elemanların sıkıştırılmaları ile imal edilmiştir. Mikroişlemci bir elektronik devre elemanı olmasına rağmen alışıla gelmiş devre elemanlarına göre üstünlükleri vardır.17 7. KOMUTLAR........... MĐKROĐŞLEMCĐLER VE MĐKROBĐLGĐSAYARLAR Mikroişlemci bir bilgisayarın beynini oluşturan ‘Merkezi Đşlem Birimi’ dir........... ADRESLEME YÖNTEMLERĐ..........................19 EK : 8085 MĐKROĐŞLEMCĐNĐN KARAKTERĐSTĐK ÖZELLĐKLERĐKLERĐ 1.... MĐKROĐŞLEMCĐNĐN KULLANIM ALANLARI VE ÜSTÜNLÜKLERĐ Mikroişlemci sadece bilgisayarlarda değil....1.............. kontrol sistemlerinde....................... robot endüstrisinde kullanılmaktadır. Kısaca MĐB...........2........................... Mikroişlemci tek başına bir mikrobilgisayar değildir. aynı zamanda endüstride.. a............... MĐKROBĐLGĐSAYAR = MĐKROĐŞLEMCĐ + BELLEKLER + GĐRĐŞ/ÇIKIŞ BĐRĐMLERĐ 1...17 7.... Dar bir alana milyonlarla ifade edilen transistör....................................... Mikroişlemci geniş hacimli bir entegredir.........................................................6 7..............1.......... ADRESLEME YÖNTEMLERĐ VE KOMUTLARI......... ........3.......................18 7.......) Programlanarak değişik işlerde kullanılabilirler.. KOMUTLAR LĐSTESĐ.......... Mikrobilgisayar oluşturmak için mikroişlemci ile bellekler ve giriş/çıkış birimlerine ihtiyaç vardır.

) Denetim yolları .) Bellek birimi c.7 b. Bir mikrobilgisayar temelde üç üniteden meydana gelir.) Merkezi Đşlem Birimi (MĐB) b. a.) Adres yolları c. gerilim gibi değişkenlerin mikro değerlerindeki değişmeleri hissederek kontrol yapabilirler. giriş/çıkış durumlarına göre bir sistemi kontrol edebilirler. d. bu üç ünite arasındaki veri ve program akışını sağlamak üzere.) Giriş/Çıkış birimi Mikrobilgisayarın. ısı.2.) Çok sayıda veri girişine sahip komplike devrelerde. a.) Daha hassas çalışırlar.) Daha dar bir alana monte edilirler ve maliyetleri daha ucuz olur. MĐKROBĐLGĐSAYARLARIN TEMEL YAPISI Mikrobilgisayarların tüm işlemlerinin organizasyonunu MĐB yapıp birçok alt birimlerden meydana gelir.) Veri yolları b. 1. çok sayıda bağlantıdan oluşan yollar bulunmaktadır. mikrosaniye gibi zaman aralıklarında. e.) Bir makinenin arka arkaya yapacağı çok sayıda işlemlerini bir program içinde düzenli olarak sırayla yürütebilirler. c.

) KOMUT KÜMESĐ: Bir MĐB’nin yeteneklerinin ölçülmesinde.1. 2.) SÖZCÜK UZUNLUĞU: MĐB’nin bir anda işleyebileceği veri uzunluğu. komut kümesinin çeşitliliği ve komutlarının güçlülüğüde önemli bir etkendir. MERKEZĐ ĐŞLEM BĐRĐMĐNĐN HIZI VE YETENEKLERĐNĐN ÖLÇÜTLERĐ a. MERKEZĐ ĐŞLEM BĐRĐMĐ (MĐB) Merkezi işlem birimi bilgisayarın temel birimi olarak kabul edilebilir. MĐB’nin gücünü gösterir. Bilgisayarın aritmetik ve lojik işlemler yapabilmeli ve ortaya çıkan sonuçlara göre karar verebilmelidir. b. Komut kümesinin zengin olması. c.) HIZ: MĐB’nin belli zaman içinde yapabileceği işlemşerin sayısıdır. MĐB’nin çalışmasını senkronlayan saat frekansına bağlıdır. Bu sayıya iş yüküde denilmektedir. programcıya esneklik ve kolaylık sağlayacağı için MĐB’yi güçlü kılar. . Bu görev MĐB tarafından yarine getirilir.8 (Şekil 1: Bilgisayarın üç temel birimi arasındaki bağlantı) 2. Bunun yanısıra MĐB’ye bilgisayarın beyni olarak bakılmaktadır.

bu arada düzgünlüğü de bir MĐB için önemli bir ölçüttür. çarpma ve bölme işlemlerini yerine getirebilir.) ADRESLEME KAPASĐTESĐ: MĐB’nin bir başka yeteneği ise. c. .2.) ARĐTMETĐK LOJĐK BĐRĐM (ALU): MĐB içinde yapılması gereken aritmetik ve lojik birimler ALU içerisinde gerçekleşir. MERKEZĐ ĐŞLEM BĐRĐMĐNĐN YAPISI a.) BELLEK VERĐ SAKLAYICI: MĐB’inden belleğe veye giriş/çıkış arabirimlerine giden veye bu birimlerden MĐB ne gelen verinin yazıldığı yerdir.) BELLEK ADRES SAKLAYICI: MĐB ile bellek arasında gidip gelen verilerin bellekte hangi göze yazılacağı veye verinin hangi gözden geldiği bu kutüğe yazılan adres ile belirtilir.) ADRSLEME YETENEĞĐ: Bir MĐB’nin en önemli özelliklerinden biride komut içinde kullanılan adresleme yöntemlerinin zenginliği ve güçlülüğü. • Aritmetik işlemler: ALU toplama. 8085 mikroişlemcide bellek veri saklayıcısı 8 bittir. b. 8 bit mikroişlemcilerde adresleme kapasitesi 64K’dır. Karşılaştırma ve karar verme işlemleride bu birim içerisinde olur. 8 bitlik mikroişlemcilerde adres yolları 16 bit olduğundan bellek adres saklayıcısıda 16 bit uzunluğundadır. Giriş/çıkış arabirimlerinin adreslenmesinde de bellek adres saklayıcısından faydalanılır. e. çıkarma. 2. doğrudan adresleyebileceği bellek boyudur.9 d.

D6 ve D7 nolu bayrakları programcı tarafından kullanılır. e. küçüklük veya eşitlik karşılaştırması yapılabilir. Komutların çoğu akümülatör üzerinde yapılır ve. • Karşılaştırma ve karar verme işlemleri: Đki büyüklüğün birbirine göre büyüklük. programcının kontrolü dışında kullanır. d. karar verme işlemlerinde temel alınır. D2. Akümülatör yürürlükteki komutla işlenen bilginin geçici olarak depolandığı yerdir. Buna bayrak saklayıcısıda denilmektedir. 0 ise pozitiftir. D4 nolu bayrağı mikroişlemci. • S-işaret bayrağı: Sayının pozitif veya negatif olduğunu gösteren bayraktır.) DURUM SAKLAYICI: ALU tarafından gerçekleştirilen işlemlerin sonunda ortaya çıkan durumların yazıldığı bir saklayıcıdır. Ortaya çıkan duruma göre karar rebilir ve sonuç durum saklayıcısına işlenir.) AKÜMÜLATÖR: MĐB’nin ana saklayıcısıdır. D3 ve D5 nolu bayraklar ise boştur.10 • Lojik işlemler: ALU içinde temel VE. . Eğer işaret bayrağı 1 ise sayı negatif. Akümülatördeki bilgi belleğe alındığında akümülatördeki bilgi silinmez. 8085 mikroişlemcide durum saklayıcısı 8 bitten oluşur. VEYA gibi işlemleri yerine getirebilir. (Şekil 2: Durum saklayıcı) Durum saklayıcısının D0. D4. 8085 mikroişlemcide akümülatör 8 bittir. Durum saklayıcısının içeriği.

Program sayıcısının adresi. D. j. Sonuç içerisinde 1’lerin sayısı çift ise bu bayrak 1 değerini. Bu saklayıcılar. g. Bu saklayıcının akümülatörden tek farkı.) YIĞIN GÖSTERGESĐ: Bilgisayar dilinde. Eğer bir elde aktarımı söz konusu değil ise 0 değerini alır. son adres kullanıldıktan sonra otomatik olarak atrar veye komuta göre azalabilir. Yığının nerede kurulduğunu belirtmek için MĐB içinde yığın göstergeside kullanılmaktadır.) YARDIMCI SAKLAYICI: MĐB içindeki işlemlere hız kazandırmak amacıyla. sıfır değil ise 0 değerini alır. • CY-elde bayrağı: Bir aritmetik işlem sonucunda akümülatöre yazılamayan bir elde varsa bu elde bayrağı 1 değerini alır. Bir aritmetik işlem sonucunda üçüncü bitten dördüncü bite bir elde aktarıldığında yardımcı elde bayrağı 1 değerini alır. verilieri üst üste yığmaya ve gerektiğinde. Yığın . Adres yolları 16 bit genişliğinde olduğundan program sayıcısıda 16 bit genişliğinde bir kaydedicidir.) KOMUT KOD ÇOZÜCÜ: Komut saklayıcısında bulunan komutun taşıdığı anlamı çözümlediği yerdir. i. aritmetik ve lojik işlemlerde birinci işlenen yerini almamalarıdır. yardımcı saklayıcı kullanılmaktadır. üzerinde sık sık işlem yapılacak işlemler için kullanılırlar. C.11 • Z-sıfır bayrağı: Akümülatörde bulunan sayının değeri sıfır ise bu bayrak 1 değerini.) KOMUT SAKLAYICI: Komut saklayıcısı o anda işlenen komutu içerir. • P-parite bayrağı: Bir aritmetik veya mantık işleminden sonra elde edilen 1 sayıları ile ilgilidir. h. verileri yığından teker teker geri almaya yığın işlemi denilmektedir. • AC-yardımcı elde bayrağı: Bu bayrak iki tabanlı sayılar ile çalışırken kullanılır.) PROGRAM SAYICI: Program sayıcı bir sonra gelen programdaki komutun adresini depolar. sonuç içerisindeki 1’lerin sayısı tek ise bu bayrak reset olur. f. 8085 mikroişlemcilerde 8 bit akümülatörün yanında herbiri 8 bit olan B. Ayrıca program sayıcısı atlama komutu ile program sayıcısının adresi herhangi bir adresle değiştirilebilir. H ve L yardımcı saklayıcılar vardır.

) SIRALAMA SAKLAYICI: Sıralı verilerin belleğe yazılması veya bellekte sıralı bulunan verşlerin okunması için kullanılır. Bu yığın göstergesi 16 bitlik bir kaydedicidir. l.) DENETĐM BĐRĐMĐ: MĐB’nin en önemli birimlerindendir.12 göstergesi bellek üzerinde herhangi bir bölgesindeki yığının alınmasına müsaade eder. Bu birim hem MĐB içindeki çalışmayı düzenler hemde bilgisayar içindeki çalışmayı düzenler. . (Şekil 3: Mikroişlemcinin kaydedici yapısı) k.

En önemli özelliği gerilim kesildiğinde bellekteki bilgiler saklı kalır.Her bir posta kutusu bir adrese sahiptir. Özel amaçlı ve sabit programla çalışan bilgisayarların programları ile bilgisayar açıldığında. Bu olumsuz durum sebebiyle yarı iletken teknolojisinde iki tip bellek üretimi sağlanmıştır. ROM (Salt okunur bellek) Bilgisayarda sürekli kalması istenilen bilgilerin saklanması için kullanılan bellek türüdür. yol verme programları bu tür belleklere saklanır. Bu tür bellekler programlanabilme yeteneklerine göre dört gruba ayrılır. Bilgiler bu kutularda binary formunda saklanır. Bu belleğe yazılmış olan bilgileri tutabilmek için enerjiye ihtiyaç vardır. kullanıcıya hizmet verecek.13 (Şekil 4: Merkezi işlem biriminin iç yapısı) 3. 3. Bellek posta kutusuna benzetilebilir. .1. Yani belleği besleyen gerilim kesilmesi durumunda bellekteki bilgiler kaybolur. BELLEK Bilgisayarın çalışmasına yön verecek programı ve programın üzerinde çalışacağı verileri saklamak için bellek kullanılmaktadır.

EEPROM’lara veri yazılmasında özel yöntem ve araçlar kullanılabilir. • PROM (Programlanabilir salt okunur bellek): Bu bellek türü üretildikleri zaman bütün gözeneklerinde birer sigotta bulunmaktadır. • EEPROM (Elektriksel silinebilir. • EPROM (Silinebilir. programlanabilir salt okunur bellek): Bu bellek türü üretildiğinde tüm bellek gözeleri 1 konumundadır. Gerilim kesildiğinde bilgilerin tümü kaybolur. Programlandıktan sonra bir başka değişle sigortanın yenilenerek farklı bir programın yazılması olanağı yoktur. Đstenildiğinde yazılabilen istenildiğinde silinebilen belleklerdir. . belleğin üretimi esnasında gerçekleşir. Sonuçtada programlanan belleğin içerisindeki program değiştirilememektedir.2. Bellek gözesine yazılan bilgi 0 ve 1’lerden oluşmaktadır. Güneşten gelen ışığın ultraviyole ışık içerdiğini düşünecek olursak sağlıklı bir çalışma için programlanan EPROM’un penceresinin siyah bir bant ile kapatılması uygun görülür. RAM’lar bilgiyi saklama açısında iki gruba ayrılırlar. EEPROM’ların silinmesi durumunda tüm belleklerin 0 veya 1 olması durumu anlaşılır. Bu sigortalar istenilen nitelikteki programa göre attırılarak bellek programlanır. Bu belleğin gövdesi üzerinde bulunan pencereden ultraviyole ışığının tutulması durumunda belli bir süre sonunda bellek gözeleri 1 konumuna gelerek silinmiş olur ve tekrar programlanmaya hazır hale getirilebilir. 1 konumunda olan gözelerden istenenler özel yöntem ve araçlarla 0 konumuna getirilebilir. Anlaşılacağı üzere bu bellek yalnız bir kere programlanabilir. RAM (Okunabilir silinebilir bellek) Bu tür bellekler bilgilerin geçici olarak saklandığı yerlerdir. programlanabilen salt okunur bellek): Bu bellek türünde bellek gözelerine istenilen bir değer yazılabilir ve yazılan bu bilgi yeni bir yazmaya kadar kalır. 3.14 • ROM: Bu bellek türüne bilgi yazılması.

giriş/çıkış birimleri ile akümülatör üzerinden biligi alış verişini sağlar. ĐLETĐŞĐM YÖNTEMLERĐ Bilgi aliş verişi paralel iletişim ve seri iletişim iki gruba ayrılırlar. Bilindiği üzere iki konumlu olan flip-floplar. aksi halde 0 değerini alır. Bu ilişki giriş çıkış birimleri ile sağlanır. 4. girişine uygulanan lojik işaretin durumuna göre 0 veye 1 konumunu alır. (Şekil 5: Belleklerin sınıflandırılması) 4. . Yeni bir veri girişi yapılana dek eski konumda kalır. verinin her bir biti için ayrı bir hat kullanılıyor ise.15 • STASĐK RAM: Bu belleğin her bir gözesinde bir flip-flop bulunur. • DĐNAMĐK RAM: Bu bellek türü MOS transistörlerinden oluşmuştur ve bilgileri elektrik yükü olarak saklanır. GĐRĐŞ/ÇIKIŞ BĐRĐMLERĐ Bir bilgisayar her zaman için dış ortamlarlaa ilişki halindedir. 1 olduğu algılanırsa kapasite yeniden doldurulur. bu iletişim yöntemine paralel iletişim yöntemi denir. Gerilimin kesildiğinde bilgilerin yok olması bazı uygulamalarda sorun yaratabileceğinden dıştan veya içten pilli bellekler üretilmektedir. • PARALEL ĐLETĐŞĐM: Bir verinin alıcıya gönderilmesi sırasında. Bu elektrik yükünün boşalmaya başladığı durumda yük yarıya inmeden okuduğunda 1 değerini.1. Giriş birimi input port. çıkış birimi output port olarak adlandırılır. Merkezi işlem birimi.

verici ve alıcı arasında.16 (Şekil 6: Paralel iletişime örnek bağlanmış iki birim) Şeki 6’da görüldüğü gibi. Giriş/çıkış birimi ile merkezi işlem biriminde bulunan akümülatör arasında bilgi alış verişini sağlar. iletişim hatları bitler tarafından zamanda paylaşılırlar. ĐLETĐŞĐM YOLLARI Mikroişlemci birimi ile bellek veya giriş/çıkış birimleri arasındaki bilgi alış verişinin sağlanması için üç çeşit iletişim yolu vardır. Aynı zamanda bu . Buna göre 216=65536 bellek gözesi adreslenebilmektedir. Bu iki bağlantı bilginin hangi yönde akacağını belirlemekte kullanılır. Çünkü bir tek hat üzerinden çift taraflı bilgi akışı olabilir. • BĐLGĐ YOLU: Bilgi yolu genellikle sekiz hattan oluşur. • SERĐ ĐLETĐŞĐM: BU iletişim yönteminde . Bir başka değişle. Uygulanan bu adres paralel bilgi hattından oluşur. aktarılacak veri içindeki bit sayısı kadar hat bulunmaktadır. Adres binary olarak uygulanır. 8 bitlik mikroişlemci biriminde adres hat sayısı 16 bitliktir. • ADRES YOLU: Merkezi işlemci birimi tarafından bellekten seçilecek bilginin bulunduğu yerin adresiniğ taşıyan yoldur. bir veri içindeki bitler. Ayrıca veri hatlarına ek olarak al ve hazır bağlantıları vardır. Aynı hat üzerinden peş peşe gönderilirler. 5.

Bilgi yolu adedi bit sayısını tanımlar. Bunların başında 8080’de adres ve veri yolları için bağımsız ayaklar bulunurken. (Şekil 7: Mikroişlemcide iletişim yolları) 6.17 hatlar üzerinden de dış devreler yollanabilir veya dış devrelerden bilgi alınabilir. 8080. Yani sekiz bilgi hattına sahip bir merkezi işlem birimi 8 bitlik mikroişlemci olarak olarak tanımlanır. 4040 ve 8008’lerin ardından üretilmiş 8 bit mikroişlemcilerin ilkidir ve 1974’te kullanıma sunulmuştur. • KONTROL YOLU: Mikroişlemcinin dış ortamla ilişki kurarak gerekli işlemleri gerçekleştirebilmesi için kontrol sinyallerini taşıyan hatlara ihtiyaç vardır. Yalnızca tek değerde bir gerilim kaynağı kullanmayıp aynı zamanda bir çok eksiklikleride giderilmiştir. +5. INTEL 8080 AĐLESĐ Intel 8080. . 8085 mikroişlemcilerin ise 8 bit mikroişlemcilerin ikincisidir. 4004. Bu hatlara kontrol yolları denir. -5 ve +12 V’luk üç gerilim kaynağı gerektirdiğinden yerini yalnızca 5V ile çalışan 8085’e bırakmıştır. 8085’de veri yolları ile adres yolları geçmeli olarak düzenlenmiştir.

• Kesme girişleri ve kesme öncelikvericisi vardır. 8085 MĐKROĐŞLEMCĐ 8085 mikroişlemcisinin özellikleri şöyle özetlenebilir. • Veri yolu ve adres yolu geçmelidir. • Saat osilatörü içindedir. • Bellek adresleme yeteneği 64K’dır. • Giriş/çıkış arabirimleri bellek dışındadır.18 6. • Sözcük uzunluğu 8 bittir. .1.

buyruğun işlenişine uygun olarak ya adres bilgisi yada veri bilgisi bulunur. adres bilgilerinden ilk sekizinin tutulması sağlanır. ALU (Adres tutucu): Bu 30. AD0-AD7 hattı olarak anılan bu hatlar üzerinde. Bunlar 12. bu hatlara bağlı olan tutucu devrede.2. giriş/çıkış birimlerinin seçimi sırasında. AD0AD7 hatları üzerine olduğu gibi. Çıkış durumunda çalışırken her bir bit bir TTL yükü sürebilecek yetenektedir ve bu hatlar üç konumlu kapılardan oluşmuştur. bacağı oluşturan bu bacak AD0-AD7 hatları üzerine adres bilgisi yerleştirildikten sonra etkin duruma gelir. Bacaklar arasında yer almaktadırlar. ile 19. A8-A15 adres hatları üzerinde. HOLD ve RESET durumlarında. giriş/çıkış birimlerinin seçimi sırasında.19 (Şekil 8: 8085 Mikroişlemcisinin iç yapısı) 6. Böylece aynı hatlar ortaklaşa kullanılmış olur. Bacaklar arasında yar almaktadır. Bunlar 21. Her bir hat bir TTL sürebilecek güçteüç konumlu kapılardan kurulmuştur. adres hatlarının ilk 8 hattı aynıdır. 8 bitlik giriş/çıkış birimi adresi oluşur. Bu nedenle verilier için kullanılan 8 hat ile. tutma emrini oluşturur. HALT. Böylece. AD0-AD7 hatları iki yönlü çalışmaktadır. A8-A15 (Adres yolları): Adres yollarının diğer hatlarıdır. ile 28. 8085 MĐKROĐŞLEMCĐSĐNĐN BACAKLARININ TANITIMI • AD0-AD7 (Adres ve veri yolları): 8085’te veri ve adres yolları için ortak hatlar kullanılmıştır. bu çıkışlar üçüncü konuma geçerler. . ALU ucunun lojik 1’den 0’a inmesi. 8 bitlik giriş/çıkış birimi adresi oluşur. AD0-AD7 adres hatları üzerinde.

20 • HOLD (Dur): 39. HOLD ve RESET girişlerinden biri etkin iken üçüncü konuma geçer.5 (Kesme isteği) : Bunlar sırasıyla 7. . RD. bacağını oluşturan bu bacak HALT girişinin lojik 0’a inmesi ve merkezi işlem biriminin kendisini çevresinden yalıtması durumu. Bu durumda. Bacağı teşkil eder. Bu girişin 0 olması durumunda. bacakları oluşturur. Bu üç girişten gelen kesme isteklerinde. RST 6. Bu çıkış merkezi işlem birimi ile bellek ve/veya giriş/çıkış birimleri arasında yazma işlemini sağlar. Bacağı oluşturan bu bacak girişinin lojik 0 olması ile. bacak maskelenemez kesme girişidir. Bu üç kesme isteği de yazılımla denetlenebilmektedir. RST 5. Yaz çıkışı lojik 0’da etkindir.5. adres ve veri yolları ile. Bu giriş 0’dan 1’e çıkması sonucunda belirlenmiş adresten başlayan kesme hizmet programına dallanır. Kullanılmadığı durumda. +5V’a bağlanması gerekir. merkezi işlem birimine bağlı bellek veya giriş/çıkış biriminin okuma veya yazma için hazır olup olmadığını yansıtır. HALT.HLDA çıkışının 0’a inmesi ile yansıtılır. • RST 7. Bacağı oluşturan bu giriş. • RD (Oku): 32. • TRAP (Kesme): 6. merkezi işlem birimi elindeki son komutu tamamlar ve çalışmasını durdurur.5. WR ve IO/M çıkışları üçüncü konuma geçerler. belirlenmiş adreslerden başlayan kesme hizmet programlarına dallanır. Önceliği en yüksek olan kesmedir. • READY (Hazır): 35. Hazır girişinin lojik 1 olması bellek veya giriş/çıkış biriminin hazır olduğunu gösterir. • HLDA (Dur anlaşıldı): 38. ve 9. 8. merkezi işlem birimi girişin hazır olması durumunu bekler.bacağı oluşturan RD çıkışı merkezi işlem birimi ile Oku • WR (Yaz): Yaz çıkışı 31.

ve 40. Akümülatör de bulunan veri SOD komutu ile. SOD (Seri giriş/çıkış): Bunlar sırasıyla 5. Bu üç cıkış 8085 mikroişlemcisinin o andaki çalışma biçimini ve durumunu yansıtırlar. Bu girişin kısa bir süre için 0 olması ile merkezi işlem birimi 0000 adresine bağlanır ve bu adresten başlayan programı işlemeye koyulur. Bacağı teşkil eden bu bacak merkezi işlem biriminin RESET edildiğini belirtir. Bacakları oluştururlar. ve 34. Bacak olup kesme alındığını belirten çıkıştır. Etkin durumu 0 dır. IO/M (Merkezi işlem biriminin durumu): Bunlar sırasıyla 29. CLK OUT. Önceliği en düşük olan kesmedir. bilgisayar sisteminin çalışması için gereklidir. Bu girişten kesme isteği gelmesi. Bacağı oluşturur. mermezi işlem birimini dışarıdan komut okumaya zorlar. • SID. 2. X2. • X1. Merkezi işlem birimini albaştan etmeye yarar. • RESET OUT (Reset çıkışı): 3. ve 37. • S0. ve 4. Bacaklardır. CLK OUT (Saat uçları): Sırasıyla 1. SID komutu ile akümülatöre alınabilir. 33. S1. Bir başka çozüm. . SID girişine uygulanmış olan seri bilgiler. 8085 mikroişlemci içinde bulunan osilatör çalışır. Bunlar 20. 80852in bu frekansta çalışması sağlanabilir. • VSS. bacaklardır. • INTA (Kesme alındı): Bu 11. dışarıda bulunan bir osilatörün çıkışı. seri biçimde SOD çıkışından dışarı gönderilebilir. Ve frekansı X1’de görülen frekansın yarısıdır. Benzer şekilde. • RESET IN (Reset girişi): 36. yazılımla denetlenmek istenen kesme isteği bağlanır. X1 ve X2 arasına bir rezonans devresi veya bir kristal bağlanması ile. Bacaklardır. X1’e bağlanarak. Etkin durumu lojik 1 dir.21 • INTR (Kesme isteği): 10. Bacağı oluşturur.VCC : 5 V’lik besleme için bağlantı bacakları. Bu girişe.

22 (Şekil 9: 8085 Mikroişlemcinin bacaklarının tanıtımı) 7. Bu komutlar makine dili dediğimiz makinanın anlayabilecegi dilde düzenlenmiştir.1. 7. ADRESLEME YÖNTEMLERĐ . ARESLEME YÖNTEMLERĐ VE KOMUTLAR 8085 Mikroişlemcilerde dört temel adresleme yöntemleri kullanılmaktadır ve bu yöntemlerin her birine has komutlar mevcuttur.

23 • ĐVEDĐ ADESLEME: Merkezi işlem birimi içerisindeki akümülatör ve saklayıcılar. ‘Register adressing’ diye anılan yöntemde. KOMUTLAR 8085 mikroişlemcilerde kullanılan Intel firmasınca altı kümeye ayrılmaktadır. • DOĞAL ADRESLAME: Bu adreslemeye karşılık olarak ‘register’ ve ‘implied’ adresleme yöntemleri kullanılmaktadır. boylarına uygun verilere ivedi olarak yüklenebilir. üzerinde işlem yapılacak bellek gözünün adresi. • KÜTÜĞE BAĞLI ADRESLEME: Bu yöntemde. . Đki adresleme yöntemide doğal adresleme kavramına uygundur. Bir anlamda dolaylı adresleme olarak düşünülebilir. bir komut üç byte içine yazılmaktadır. Yani ilk byte’e komutu. Ayrıca herhangi bir bellek gözesine de ivedi olarak yazılabilir. Komutların yazılımı ve kullanılan kodların programın hazırlanmasında büyük önem vardır. ‘Đmplied adressing’ yönteminde ise. Bu adresleme yönteminde. 7. Bu altı kümenin tümünde kullanılan komutlar makine dilinde ifade edilir. durum saklayıcı bayrağını etkileyen komutlar örnek verilebilir. merkezi işlem birimi içindeki kütükler üzerinde işlemler yapılmaktadır. bir kütük çiftinde yazılı olmalıdır. ikinci byte’e adresin düşük anlamlı kısmı.FFFF arasındaki bellek alanını kapsamaktadır. üçüncü byte’e ise adresin yüksek anlamlı kısmı yazılır. • DOĞRUDAN ADRESLEME: Doğrudan adresleme 0000 . Sadece adlandırmada farklılık göstermiştir.2.

L) SP(STACK POĐNTER . • KARAR VERME VE DALLANMA KOMUTLARI:Bu komutlar yardımı ile program akışı içinde değişik satırlara atlanabilir. • GĐRĐŞ / ÇIKIŞ KOMUTLARI: Bu küme içindeki komutlar yığına veya çevre elemanlarına veri göndermek ve oradan veri kabul etmek için kullanılır. BYTE VERĐ ADRESĐN DÜŞÜK KISMI ADRESĐN YÜKSEK KISMI (Tablo 1: ĐNTEL 8085 için komutların belleğe yazılış formu) REGĐSTER KODU S/D A 111 B 000 C 001 D 010 E 011 H 100 L 101 (S verinin çıktığı registerleri.) REGĐSTER ÇĐFTĐ B(B.E) H(H.C) D(D. 1. • LOJĐK ĐŞLEM KOMUTLARI: Bu grup içindeki komutlar. D verinin gittiği rgisterleri temsil eder. aritmetik veya lojik komut kümesine katılmak üzere özellikleri gereği temel anlamda ayrı tutulmuştur. BYTE TEK BYTE OPCODE ĐKĐ BYTE OPCODE ÜÇ BYTE OPCODE 2. akümülatörün içeriği üzerinde lojik işlemleri yapar. BYTE 3.24 • ARĐTMETĐK ĐŞLEM KOMUTLARI: Bu komutlar yardımı ile. akümülatörün içeriği ve belirtilen veri arasında aritmetik işlemler yapar. • ĐŞLEM KOMUTLARI: Bu küme içindeki komutlar.

Opcode : 01DDDSSS Komut adı : MOVE R M Tanım : Bellekten R registerine veri yükler: Opcode : 01DDD110 Komut adı : MOV M R Tanım : R registerin içeriğini belleğe taşır. Opcode : 00DDD110 Komut adı : MVI M veri Tanım : Veriyi belleğe taşır. KOMUTLAR LĐSTESĐ Komut adı : MOV R1 R2 Tanım : R2 register içeriğini R1’e taşır. Opcode : 00RP0001 Komut adı : LDA adres Tanım : Bellekteki veriyi akümülatöre taşır. Opcode : 00110110 Komut adı : LXI RP veri Tanım : Veriyi Rp register çiftine taşır.3. .25 KODU 00 01 10 11 (Tablo 2: Register ve register çiftleri için kodlar) 7. Opcode : 01110SSS Komut adı : MVI R veri Tanım : Veriyi R registerine taşır.

Opcode : 00110010 Komut adı : LHLD adres Tanım : Verilen adresin içeriğini L’ye bir sonrakini H registerine taşır. Opcode : 00DDD100 .26 Opcode : 00111010 Komut adı : STA adres Tanım : Akümülatörün içeriğini belleğe taşır. Opcode : 00100010 Komut adı : LDAX RP Tanım : RP pegister çiftinin içeriğini akümülatöre taşır. Opcode : 00RP1010 Komut adı : STAX RP Tanım : Akümülatörün içeriğini RP register çiftine taşır. Opcode : 11101011 Komut adı : INR R Tanım : Register içeriğini 1 ile toplar. Opcode : 00RP0010 Komut adı : XCHG Tanım : H ve L register içeriğini sırasıyla D ve E ile değiştirir. Opcode : 00101010 Komut adı : SHLD adres Tanım : Register içeriğini verilen adrese taşır.

27 Komut adı : INR M Tanım : Bellek içeriğini 1 ile toplar. Opcode : 00RP0011 Komut adı : DCR R Tanım : Register içeriğinden 1 çıkartır. Opcode : 00110100 Komut adı : INX RP Tanım : Register çiftinin içeriğini 1 ile toplar. Opcode : 10000110 Komut adı : ADI veri Tanım : Veri ve akümülatörü toplar sonucu akümülatörde saklar. Opcode : 00DDD101 Komut adı : DCR M Tanım : Bellek içeriğinden 1 çıkartır. Opcode : 11000110 . Opcode : 00RP1011 Komut adı : ADD R Tanım : R register ve akümülatör içeriğini toplar sonucu akümülatörde saklar. Opcode : 10000SSS Komut adı : ADD M Tanım : Bellek ve akümülatörün içeriğini toplar sonucu akümülatörde saklar. Opcode : 00110101 Komut adı : DCX RP Tanım : RP register çifti içeriğinden 1 çıkartır.

Opcode : 11001110 Komut adı : DAD RP Tanım : RP register çiftini HL register çifti ile toplar sonucu HL register çiftinde saklar. Opcode : 10010110 Komut adı : SUI veri Tanım : Veriyi akümülatörden çıkartır sonucu akümülatörde saklar. Opcode : 00RP1001 Komut adı : SUB R Tanım : R register çiftini akümülatörden çıkartır sonucu akümülatörde saklar. Opcode : 10001SSS Komut adı : ADC M Tanım : Bellek ve elde bayrağını akümülatör ile toplar sonucu akümülatörde saklar Opcode : 10001110 Komut adı : ACI veri Tanım : Veri ve elde bayrağını akümülatör ile toplar sonucu akümülatörde saklar. Opcode : 10010SSS Komut adı : SUB M Tanım : Bellek içeriğini akümülatörden çıkartır sonucu akümülatörde saklar. . Opcode : 11010110 Komut adı : SBB R Tanım : R register i ve elde bayrağını akümülatörden cıkartır sonucu akümülatörde saklar.28 Komut adı : ADC R Tanım : R register ve elde bayrağını akümülatör ile toplar sonucu akümülatörde saklar.

29 Opcode : 10011SSS Komut adı : SBB M Tanım : Bellek ve elde bayrağını akümülatörden çıkartır sonucu akümülatörde saklar. Opcode : 11011110 Komut adı : CMA Tanım : Akümülatördeki sayının tümleyenini alır. Opcode : 00110111 Komut adı : CMC Tanım : Elde bayrağının değerini 0 ise 1. Opcode : 00000111 Komut adı : RRC . Opcode : 00111111 Komut adı : DAA Tanım : Akümülatörün içeriğini BCD sayıları ile çalışacak şekilde düzenler. Opcode : 00101111 Komut adı : STC Tanım : Elde bayrağının değerini 1 yapar. Opcode : 10011110 Komut adı : SBI veri Tanım : Veri ve elde bayrağını akümülatörden çıkartır sonucu akümülatörde saklar. 1 ise 0 yapar. Opcode : 00100111 Komut adı : RLC Tanım : Akümülatörü bir bit sola döndürür.

30 Tanım : Akümülatörü bir bit sağa kaydırır. Opcode : 00011111 Komut adı : ANA R Tanım : R registeri ile akümülatör arasında VE işlemi yapar sonucu akümülatörde saklar. Opcode : 10100SSS Komut adı : ANA M Tanım : Bellek ile akümülatör arasında VE işlemi yapar sonucu akümülatörde saklar. Opcode : 10101SSS Komut adı : XRA M Tanım : Bellek ile akümülatör arasında XOR işlemi yapar sonucu akümülatörde saklar. Opcode : 10100110 Komut adı : ANI veri Tanım : Veri ile akümülatör arasında VE işlemi yapar sonucu akümülatörde saklar. Opcode : 11100110 Komut adı : XRA R Tanım : R registeri ile akümülatör arasında XOR işlemi yapar sonucu akümülatörde saklar. Opcode : 00010111 Komut adı : RAR Tanım : Akümülatörü elde bayrağı ile birlikte sağa kaydırır. Opcode : 00001111 Komut adı : RAL Tanım : Akümülatörü elde bayrağı ile birlikte sola kaydırır. Opcode : 10101110 .

31 Komut adı : XRI veri Tanım : Veri ile akümülatör arasında XOR işlemi yapar sonucu akümülatörde saklar. Opcode : 11101110 Komut adı : ORA R Tanım : R registeri ile akümülatör arasında VEYA işlemi yapar sonucu akümülatörde saklar. Opcode : 11110110 Komut adı : (CMP R)1 Tanım : R registeri ile akümülatörü karşılaştırır sonuç bayrakların durumu ile gösterilir. . Opcode : 10110110 Komut adı : ORI veri Tanım : Veri ile akümülatör arasında VEYA işlemi yapar sonucu akümülatörde saklar. Opcode : 11111110 Komut adı : JMP adres Tanım : Komutta verilen adrese dallanır. Opcode : 10111110 Komut adı : (CPI veri)1 Tanım : Veri ile akümülarötü karşılaştırır sonuç bayrakların durumu ile gösterilir. Opcode : 10110SSS Komut adı : ORA M Tanım : Bellek ile akümülatör arasında VEYA işlemi yapar sonucu akümülatörde saklar. Opcode : 10111SSS Komut adı : (CMP M)1 Tanım : Bellek ile akümülatörü karşılaştırır sonuç bayrakların durumu ile gösterilir.

Opcode : 11001010 Komut adı : JNZ adres Tanım : Verilen adrese sıfır değil ise atlar. Opcode : 11101010 Komut adı : JPO adres . Opcode : 11110010 Komut adı : JM adres Tanım : Verilen adrese negatif ise atlar. Opcode : 11010010 Komut adı : JZ adres Tanım : Verilen adrese sıfır ise atlar. Opcode : 11000010 Komut adı : JP adres Tanım : Verilen adrese pozitif ise atlar. Opcode : 11111010 Komut adı : JPE adres Tanım : Verilen adrese çift parite ise atlar. Opcode : 11011010 Komut adı : JNC adres Tanım : Verilen adrese elde yok ise atlar.32 Opcode : 11000011 Komut adı : JC adres Tanım : Verilen adrese elde var ise atlar.

Opcode : 11001101 Komut adı : CNZ adres Tanım : Verilen adrese sıfır değil ise atlar. Opcode : 11011100 Komut adı : CPO adres Tanım : Verilen adrese tek parite ise atlar. Opcode : 11100010 Komut adı : PCHL Tanım : HL register çiftini prıgram sayıcısına alır program kaldığı adresten devam eder. Opcode : 11000100 Komut adı : CZ adres Tanım : Verilen adrese sıfır ise atlar. Opcode : 11101001 Komut adı : CALL adres Tanım : Verilen adresten programa devam eder. Opcode : 11010100 Komut adı : CC adres Tanım : Verilen adrese elde var ise atlar. Opcode : 11100100 .33 Tanım : Verilen adrese tek parite ise atlar. Opcode : 11001100 Komut adı : CNC adres Tanım : Verilen adrese elde yok ise atlar.

Opcode : 11000000 Komut adı : RZ Tanım : Ana programa sıfır ise döner. Opcode : 11101100 Komut adı : CP adres Tanım : Verilen adrese pozitif ise atlar.34 Komut adı : CPE adres Tanım : Verilen adrese çift parite ise atlar. Opcode : 11011000 . Opcode : 11001000 Komut adı : RNC Tanım : Ana programa elde yok ise döner. Opcode : 11110100 Komut adı : CM adres Tanım : Verilen adrese negatif ise atlar. Opcode : 11001001 Komut adı : RNZ Tanım : Ana programa sıfır değil ise döner. Opcode : 11010000 Komut adı : RC Tanım : Ana programa elde var ise döner. Opcode : 11111100 Komut adı : RET Tanım : Alt program sona erdikten sonra ana programda kaldığı adresten devam eder.

Opcode : 11101000 Komut adı : RP Tanım : Ana programa pozitif ise döner. bitleri ile belirlenir. Opcode’u 3. Opcode : 11111001 Komut adı : OUT PORT Tanım : Akümülatörden porta bilgi gönderir. Opcode : 11100011 Komut adı : SPHL Tanım : HL register çiftini stack pointere aktarır. Opcode : 11111000 Komut adı : RST n Tanım : Özel amaçlı bir CALL komutudur. Opcode : 11100000 Komut adı : RPE Tanım : Ana programa çift parite ise döner. Opcode : 11n1n2n3111 Komut adı : XTHL Tanım : Yığının en üsteki byte‘i HL register çifti ile yer değiştirir. 4.35 Komut adı : RPO Tanım : Ana programa tek parite ise döner. ve 5.. Opcode : 11110000 Komut adı : RM Tanım : Ana programa negatif ise döner. .

Akümülatör ≠ R. Opcode : 11110011 Komut adı : EI Tanım : Dışarıdan gelen maskelenebilen interrupt sinyallerine tepki göstermez. M veya veri ise elde (CY) bayrağı 1 değerini alır. M veya veri ise sıfır (Z) bayrağı 0 değerini alır. Opcode : 00000000 Komut adı : HLT Tanım : Đşlemcinin çalışması durdurulur. Akümülatör > R. . Opcode : 01110110 1 Akümülatör = R. Opcode : 11011011 Komut adı : DI Tanım : Dışarıdan gelen maskelenebilir interrupt sinyallere tepki gösterir.36 Opcode : 11010011 Komut adı : IN PORT Tanım : Porttan akümülatöre bilgi gönderir. Akümülatör < R. Opcode : 11111011 Komut adı : NOP Tanım : Zamanlama programlarında işlemciyi bekletir. M veya veri ise elde (CY) bayrağı 0 değerini alır. M veya veri ise sıfır (Z) bayrağı 1 değerini alır.

Yayınları. 1988. . 1979. KURTULDU Şaban .37 KAYNAKLAR 1.B.E.80/85 User’s Manuel.Ş. Đleri Elektronik 2. 3. 2. Birsen Yayınları. AYTAÇ Cihat ve KUNTALP Mehmet. Birsen Yayınları. 5. 8 Bit Mikrobilgisayar. Đntel Copreration. ADALI Eşref. 1994.. 1993. AKBAY Sönmez ve ÇETĐN Kadir. Mikroişlemciler. M. INTEL MCS. Mikroişlemciler / Mikrobilgisayarlar. GÜLER Mehmet Ali ve VARGÖR. 4. Beta Basım A. 1995. Đlhan.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->