2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
HAFTA SAAT ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE ARA İLİŞKİLENDİRME DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRKÇÜLÜK

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

[!] Doğrular, üzerlerindeki herhangi iki nokta ile isimlendirilip sembolle gösterilir. [!] Doğruların küçük harflerle de isimlendirilip d, ℓ, k vb. ile gösterildiği hatırlatılır.

Atatürk’ün eğitim anlayışı, görüşleri ve veciz sözleri (İlköğretim haftası)

1. Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir. 3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder. 4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir

[!] Aynı bir doğru üzerinde bulunan noktalara doğrudaş noktalar denir. [!] Katlama etkinliklerinde şeffaf veya yağlı kâğıt kullanılır. [!] Doğru parçasını uç noktaları ile ışını, ucu ile üzerindeki herhangi bir noktayı kullanarak isimlendirmenin ve sembolle göstermenin iki farklı yolundan biri ile yapıldığı vurgulanır. [!] Uzunlukları eşit olan doğru parçalarının eş oldukları vurgulanır. [!] “Eşlik” ve “eşitlik” kavramlarının farklı olduğu hatırlatılır. Bu fark, eş şekillerin, ölçüleri eşit ve biçimleri benzer-aynı şekillerden kaynaklandığından eşlik, eşitlik ve benzerlik sembollerinin birleşimi olan “≅ ” sembolü ile temsil edilir. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır (Ölçülü çizimlerde cetvel ile ölçüleri olan pergel veya gönye kullanılır. Ölçüsüz çizimlerde ise bir kenarı düz olan materyal (çizgilik, çizgeç), ölçüleri olmayan pergel veya gönye kullanılır). [!] Aynı düzlemde kesişmeyen doğruların paralel doğrular olduğu vurgulanır. sur u sur u sur u [!] AB ve CD paralel veya dik ise bu sırasıyla AB sur u sur u sur u // CD ve AB ⊥ CD biçiminde yazılır. Burada “//” sembolünün paralelliği, “⊥” sembolünün ise dikliği temsil ettiği vurgulanır.

4

Doğru, Doğru Parçası ve Işın

20-24.09.2010

GEOMETRİ

1

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
[!] Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin değişme, birleşme özellikleri ile çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özellikleri vurgulanır. Kapalılık özelliğinden söz edilmez.. [!] Eski uygarlıkların kullandıkları sayı sistemleri ile ilgili bilgiler verilir. [!] Doğal sayılar kümesinin “IN” ile gösterildiği vurgulanır. Sayma sayıları açıklanır. [!] Çarpma işleminde “ .” sembolü de kullanılır. [!]Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinde 0 ile 1 sayılarının etkisi vurgulanır. 0 ve 1’in değişme özelliğini sağlamadaki önemi üzerinde durulur. [!] Etkisiz eleman ve yutan eleman terimleri kullandırılır. [!] Doğal sayılarla ilgili problemler çözdürülürken önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Bir doğal sayının 0 (sıfır) sayısına bölünmesini içeren günlük yaşam durumları inceletilir. Bu durumlardaki anlamsızlık üzerine tartışma yaptırılır. [!] İşlemlerde gerektiğinde hesap makinesi kullandırılabilir. Bazı hesap makinelerinin işlem sırasının olduğu, bazılarında ise olmadığı, bu nedenle işlem sonuçlarının farklı çıkabileceği belirtilir. [!] Birden fazla işlem olduğu durumlarda önce üslü sayılar, sonra parantez içindeki işlemler, daha sonra çarpma veya bölme işlemleri, en son olarak da toplama veya çıkarma işlemleri yaptırılır. Aynı önceliklere sahip işlemlerde soldan sağa doğru sıra takip edilir. [!] Zihinden hesaplamalarda bu özelliklerin sağladığı kolaylıklar vurgulanır. È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 13, 14) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Benim Param)

27.09.2010 - 01.10.2010

4

Doğal Sayılar

SAYILAR

2. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular. 1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

2

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

04-08.10.2010

[!] Belirli bir kümeyi temsil ederken aşağıda belirtilen başlıca gösterim biçimleri vurgulanır: . Nesneleri temsil eden sembolleri, karışıklığa neden olmamak için tırnaklı ayraç içinde aralarına virgül koyarak “{..., ..., ..., …}” biçiminde sıralama, . Kümeye karşılık olarak bir harf, bir sembol veya özel bir isim kullanmak, . Varsa nesnelerin ortak özelliklerini ifade etme, . Elemanların nokta veya şekillerle temsil edildiği bir düzlem parçası oluşturma (Venn şeması).

SAYILAR

4

Kümeler

1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir.

[!] Kümeler isimlendirilirken genellikle büyük harflerle, elemanlarının da küçük harflerle gösterildiği belirtilir. [!] Boş küme ve evrensel küme açıklatılarak boş kümenin ∅, evrensel kümenin de E sembolüyle gösterildiği belirtilir.

3

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI

ALANIÖĞRENMEALT

ALANIÖĞRENME

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

HAFTA

SAAT

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

[!] Bu sınıfta en fazla üç küme arasında tek işlem kullandırılır. İşlemler, günlük yaşam problemleri ile anlamlı hale getirilir. [!] Eşit, denk ve ayrık küme örneklerine yer verilir. [!] E kümesinin elemanı olup A kümesinin elemanı olmayan elemanlardan oluşan kümenin A kümesinin tümleyeni olduğu ve

11-15.10.2010

SAYILAR

4

Kümeler

2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır. 3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.

A ′ sembolü ile gösterildiği belirtilir.

[!] • İki kümenin birleşiminin her iki kümedeki elemanlardan oluşan küme olduğu, • Kesişimin iki kümenin ortak elemanlarından oluştuğu, • Farkın iki kümeden birinde olup diğerinde olmadığı, • Tümleyenin kümede olmadığı ancak evrensel kümenin elemanlarında olduğu uygun modelleriyle fark ettirilir. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Bir kümenin alt küme sayıları hesaplatılmaz.

4

2010 2 OLASILIK VE İSTATİSTİK [!] Veri toplamada anket. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek bu araştırmaların örneklemi buldurulabilir ve veri toplama yöntemleri incelenebilir. [!] Üzerinde araştırma veya deney yapılacak grup. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. Canlılarda Üreme. görüşme.10. Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir. veri toplama araçları kullanılır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. örneklem olarak isimlendirilir.6) ÈSağlık Kültürü (Kazanım 16) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Kaç Tane “0”?) 5 . 1. tarama vb. `Fen ve Teknoloji Dersi. [!] Bir soruna dönük makale. Belirli bir soruna yönelik araştırma soruları üretmeleri istenebilir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Araştırmalar İçin Sorular ALANIÖĞRENMEALT Oluşturma Ve Veri Toplama ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 18-22. uygun örneklem seçer ve veri toplar. araştırmainceleme vb.

ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 6 . Canlılarda Üreme.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Grafiklerin başlıkları yazılır ve eksenleri isimlendirilir. [!] Grafik ve tablolar gerektiğinde numaralandırılır. [!] Sütun grafiklerindeki çubukların. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. [!] Tablolar. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Tabloya başlık yazılır. Kuvvet ve Hareket Ünitesi (Kazanım 1. sütun ve çizgi grafikleri istatistiksel temsil biçimleridir. prizma şeklinde çizildiği örneklere yer verilir. [!] Sütun grafikleri yatay ve dikey olarak çizdirilir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Birden fazla ölçüte göre tablo oluşturulur.5) `Sosyal Bilgiler Dersi.4 ve 1. C Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri `Fen ve Teknoloji Dersi. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar. [!] Farklı istatistiksel temsil biçimlerinin üstünlük ve sınırlılıkları tartışılır. Ülkemizin Kaynakları Ünitesi (Kazanım 1) Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 8) È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 11) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Semtimin Çalışanları) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 12) ÈGirişimcilik (Kazanım 1) Tablo Ve Grafikler 2 1.6) `Fen ve Teknoloji Dersi.

ekonomi vb.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Tablolama yazılımı kullanılarak çizilen sütun grafiklerinin. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar [!] Eğitim.6) `Fen ve Teknoloji Dersi. [!] Bir sorunla ilgili makale. bilim.5) `Sosyal Bilgiler Dersi.2010 [!] Aritmetik ortalamanın. 2. eksenlerindeki ölçekler değiştikçe grafiğin görsel olarak anlamının nasıl değiştiği buldurulur. 1. çevre. ile ilgili gazete kupürlerindeki veri gruplarının aritmetik ortalaması.ekonomi. ile ilgili ve içeriklerinde sütun grafikleri bulunan gazete kupürleri incelenerek bu grafiklerin uygun yapılandırılıp yapılandırılmadığı tartışılabilir. alışveriş vb. araştırma-inceleme vb. çevre. Atatürk ‘ün yaptığı Harf İnkılâbı ve Harf Devrimi Haftası Tablo Ve Grafikler 2 2. bir merkezî eğilim ölçüsü olduğu vurgulanır. teknoloji. açıklığı hesaplatılabilir ve yorumlatılabilir. C Tablo ve Grafikler Merkezi Eğilim Ve Yayılma Ölçüleri [!] Açıklığın. kupürleri incelenerek verilere dayalı tahminler yaptırılabilir. en yüksek veya en düşük veri çıkarıldığında bu durumun aritmetik ortalamayı nasıl etkilediği vurgulanır. Canlılarda Üreme. Ülkemizin Kaynakları Ünitesi (Kazanım 1) Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 8) È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 11) (Ara Disiplinler Etkinlik ÖrnekleriSemtimin Çalışanları) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 12) ÈGirişimcilik (Kazanım 1) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cumhuriyetin kuruluşu. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. [!] Eğitim. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür. bir merkezî yayılma ölçüsü olduğu vurgulanır. Kuvvet ve Hareket Ünitesi (Kazanım 1. C Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri `Fen ve Teknoloji Dersi.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 2 7 . Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar. ile ilgili araştırma-inceleme. teknoloji. İLKÖĞRETİM OKULU 6. makale vb.10. bilim.4 ve 1. OLASILIK VE İSTATİSTİK 25-29. [!] Verilerden. [!] Mevcut veya gelecekteki durum tahmin ettirilmelidir.

È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 5) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Rüzgarın Soğutucu Etkisi) 1.YAZILI SINAV . [!] Tam sayılar sıralanırken sayı doğrusu modelinden yararlanılır. 01-05.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 8 . 3. Mutlak değerin anlamını açıklar. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. Tam sayıları açıklar.2010 Tam Sayılar SAYILAR 2.DÖNEM 1. [!] Pozitif ve negatif tam sayıların.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Sayıların önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin. sayıların yönünü belirten işaretler oldukları hatırlatılır.11. [!] Bir sayının mutlak değerinin pozitif olduğu vurgulanır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Tam sayıların mutlak değerlerini içeren işlemler yaptırılmaz. 4 1. “0” ile birleşim kümesine “tam sayılar kümesi” denildiği ve Z harfi ile gösterildiği belirtilir.

açının köşesi denildiği vurgulanır. ışın olan kenarları üzerindeki birer noktayla ve köşe (ortak uç olan) araya gelecek şekilde isimlendirilip sembolle gösterilir. kesişmenin özel bir durumu olduğu belirtilir. Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler. ATATÜRK HAFTASI 10-16 KASIM 2 5. bu açının iç veya dış bölgesine ait olmadıkları vurgulanır. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır. [!] Bir açının açıortayının.2010 GEOMETRİ [!] Ortak uçlu iki ışının oluşturduğu şeklin açı olduğu ve bu ortak uca. 08-12. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Açı.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK Doğru. `Fen ve Teknoloji Dersi. [!] Açı üzerindeki noktaların.5) `Fen ve Teknoloji Dersi. Doğru Parçası Ve Işın [!] Dikliğin. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. ucu bu açının köşesi olan ve bu açının iç bölgesinde bulunan ışın olduğu vurgulanır.11.5)  Açıları Ölçme 2 9 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır. Açılar 1. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. 2. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….2010 [!] Komşu tümler ve komşu bütünler açılar açıklanır. bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar. fakat ters yönde olan komşu bütünler açıların. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. [!] Bir kenarları ortak.5)  Açıları Ölçme ÖLÇME 1 Açıları Ölçme [!] Şekildeki gibi aynı düzlemde bulunan (düzlemdeş açılar) BAC ve CAD açılarının m( ) = m( )+m( ) olduğu belirtilir.11. diğerinden söz edilir. aynı zamanda bir “doğrusal çift” oluşturduğu vurgulanır. bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar. GEOMETRİ 1 Açılar 3. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Açı ölçülerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. Tümler. [!] Açıya ölçü karşılık tutulduğunda okuma yönünün önemli olduğu vurgulanır. C Eşitlik ve Denklem C Açılar 1. 10 . `Fen ve Teknoloji Dersi. tümler. [!] Açı çizilirken kenarlarının uzun veya kısa çizilmesinin açının ölçüsünü değiştirmediği vurgulanır. [!] Komşu açıların ortak olmayan kenarlarının da başka bir açı oluşturduğu vurgulanır.5) `Fen ve Teknoloji Dersi.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI KURBAN BAYRAMI (16-19 KASIM 2010 ) ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 22-26. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. [!] Açı ölçüsü olarak “s” ya da “m” harflerinden biri seçilir. Komşu. diğer kenarları aynı doğrultuda.

[!] Benzerliği araştırılan şekillerin aynı özel sınıfa ait olduklarına dikkat edilir (üçgenler üçgenlere. 2 DEĞERLENDİRME 11 . izometrik veya noktalı kâğıt kullanılır..2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. paralelkenarlar paralelkenarlara.).  Dönüşüm Geometrisi GEOMETRİ 2 1.03.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Eş şekillerin. . [!] Benzerlikte kenar uzunlukları oranlatılmaz (Benzerlik oranından söz edilmez. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Eş şekillerin benzer olduğu ancak benzer şekillerin eş olmalarının gerekmediği vurgulanır. beşgenler beşgenlere. benzer ). Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur.2010 . ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 29. dörtgenler dörtgenlere.. benzerlik için “ ” veya “ ”sembolü kullanılır. [!] Benzer çokgenlerin aynı biçimde fakat farklı büyüklükte olduğu vurgulanır. aralarındaki herhangi birinin çoğaltılan kopyaları olduğu sezdirilerek aynı biçim ve eşit ölçülere sahip oldukları vurgulanır. 2.12. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler. 2 Eşlik Ve Benzerlik ALANIÖĞRENMEALT GEOMETRİ 1. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar.11. [!]Eşlik için ”” sembolü. [!] Dinamik geometri yazılımları kullandırılabilir.2010 Örüntü Ve Süslemeler [!] Etkinliklerde kareli.

İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 12 .

GEOMETRİ Çokgenler 2 1. [!] Her tip çokgenin sahip olduğu ortak özellikler (köşe. [!] Çokgen çizimlerinde öğrencilerin aha önceki çizim becerileri dikkate alınır.12.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılarak çokgenler inşa ettirilebilir.DÖNEM 2. Öteleme hareketini açıklar. 5 …). İnşalarda bunlar dikkate alınır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 1. [!] Bir çokgenin dış bölgesinin. açı. İLKÖĞRETİM OKULU 6.) incelenir. [!] İkişer ikişer kesişen n tane doğru ile bir ngenin oluşturulduğu vurgulanır (n=3. Çokgenleri inşa eder. kenar sayısı vb. üzerinde bulunduğu düzlemin çokgenin kendisi ile iç bölgesi dışında kalan bölge olduğu vurgulanır. 4. 13 . [!] Ötelemede şeklin duruşunun.2010 C Eşlik ve Benzerlik Dönüşüm Geometrisi 2 1. biçiminin ve boyutlarının aynı kaldığı vurgulanır. [!] Düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki fark vurgulanır.YAZILI SINAV 06-10.

2010 [!] Model oluşturmada ve bu modelle yapılan süslemedeki şekillerin ötelendiği fark ettirilir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönüşüm Geometrisi GEOMETRİ 2 2.12. 2 2. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Örüntü Ve Süslemeler C Dönüşüm Geometrisi [!] Süslemelerde uygun çokgensel bölgelerin modelleri kullandırılır. C Eşlik ve Benzerlik 13-17. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder [!] Bir şeklin kendisiyle öteleme altındaki görüntüsünün eş ve simetrik olduğu ve bu tür simetriye öteleme simetrisi denildiği vurgulanır. 14 . Öteleme ile süsleme yapar. [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir. [!]Ötelemenin farklı bir simetri türü olduğu ve doğru simetrisiyle karıştırılmaması gerektiği vurgulanır.

2010 SAYILAR 1. 3 ve 5’e kalansız bölünüp bölünemediği belirletilerek bölünenlerin oluşturduğu örüntüler buldurulur. 4 15 . Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK [!] Bir doğal sayının çarpanları.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 2. [!] 1 doğal sayısının. [!] 2’nin çift ve asal sayı olduğu vurgulanır. 3 ve 5’e kalansız bölünebilme kurallarından yararlanılarak 4. Bölünebilme kurallarını açıklar. [!] Bölme işlemi yapmaksızın doğal sayıların 2. 6.12. [!] 2. kat ve bölenleri arasındaki ilişki vurgulanır. 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kuralları da keşfettirilir. 3. Asal sayıları belirler. asal sayı olmadığı nedenleriyle tartışılır. C Örüntüler ve İlişkiler C Alanı Ölçme C Kümeler Çarpanlar Ve Katlar 20-24. [!] Çarpanın aynı zamanda söz konusu sayının böleni olduğu vurgulanır.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] En küçük ortak kat ifadesinin EKOK. [!] En çok üç doğal sayının EKOK ve EBOB’unu bulmayı gerektiren durumlar inceletilir.12. C Örüntüler ve İlişkiler C Alanı Ölçme C Kümeler 4. [!] Aralarında asal olan sayıların ortak bölenleri ve katları vurgulanır. en büyük ortak bölen ifadesinin de EBOB şeklinde kısaltıldığı belirtilir. EKOK ve EBOB’u bulmayı gerektiren problem durumları inceletilir. 16 .2010 2 SAYILAR [!] En küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen buldurulur. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Çarpanlar Ve Katlar ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 27-31. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. C Cebirsel İfadeler Örüntüler Ve İlişkiler ALANIÖĞRENMEALT 2 ALANIÖĞRENME CEBİR 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] ”n” harfinin verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder. Bu ilişkiler tek işlem içeren cebirsel ifadeler (n+1. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 17 . İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Örüntünün ilişkisinin değişik biçimlerde bulunabileceği ve farklı gösterimlerle ifade edilebileceği belirtilir. Bu harfin bir değişken olduğu vurgulanır. sembol veya notasyon olduğu vurgulanır. “temsilci sayısı” veya “genel sayısı” denildiği belirtilir. 3n vb.) olmalıdır. n-2. Bu yüzden n’ ye.sayısı”. örüntünün “n.

an =b üslü niceliğinde a’ya “taban”. terimlerin sayısal çarpanına ise “kat sayı” denildiği vurgulanır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 18 .SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Örüntüler Ve İlişkiler [!] Üslü niceliklerin değeri bulunurken gereksinim duyulduğunda hesap makinesi kullanılabilir. b. Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler 03-07. [!] Sayı örüntülerindeki ilişkinin harflerle belirtildiği ifadelerin de birer cebirsel ifade olduğu vurgulanır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. a’nın kaç kez kendisiyle çarpıldığını belirten sayı olan n’ye “kuvvet” veya “üs” ve b’ye de “değer” denildiği belirtilir. Cebirsel İfadeler 2 1. [!] Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir değişken veya birden fazla değişkenin çarpımına “terim” denildiği.2011 [!] En az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelerin “cebirsel ifadeler” olduğu vurgulanır. [!] a. C Cebirsel İfadeler 2 2. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar. n birer doğal sayı olmak üzere.01. CEBİR [!] Cebirsel ifadelerde kullanılan harflerin sayıları temsil ettiği ve “değişken” veya “bilinmeyen” olarak adlandırıldığı belirtilir.

Eşitliğin korunumunu modelle gösterir ve açıklar. bu doğru değeri bulma işlemine de denklemi çözme denildiği vurgulanır.YAZILI SINAV 19 . 1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3. [!] Bilinmeyen ve değişkin arasındaki ilişki vurgulanır. C Tam Sayılarla İşlemler C Doğal Sayılar C Tam Sayılarla İşlemler 1.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME C Doğal Sayılar [!] Bilinmeyen içeren eşitliklerin denklem olarak ifade edildiği belirtilir. Denklemi açıklar. problemlere uygun denklemleri kurar. [!] Denklemi doğru yapan değişkenin veya bilinmeyenin değerine denklemin çözümü. Eşitlik Ve Denklem 10-14.DÖNEM 3. [!] Bir bilinmeyen içeren problemler seçilir. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2011 4 CEBİR 2.01. [!] Doğal sayıların ve tam sayıların sınırlılıkları içinde kalınır.

İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 2 DEĞERLENDİRME 20 .

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 21 . C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 17-21.2011 SAYILAR 2 ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME Kesirler 1. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Kesirleri sıralamada öğrencilerin verilen kesirleri model üzerinde incelemelerine ve akıl yürütmelerine fırsat verilir. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Kesirleri karşılaştırır.01. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.

01 / 13.2011 SAYILAR 2. Kesirlerle bölme işlemini yapar. Kesirlerle çarpma işlemini yapar. [!] Çarpma işlemine bir doğal sayı ve bir kesrin çarpımı ile başlanır. kesirleri aynı kesrin birimi cinsinden ifade etmek veya kesirlerin eşit paydalı denklerini bulmak olduğu vurgulanır. [!] Bölme işleminde.01.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak paydaları aralarında asal olan kesirlerle işlem yaparken payda eşitlemenin gerekliliği üzerinde durulur. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. [!] Kesirlerle çarpma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. kesirlerin paydaları eşitlenerek birinci kesrin payının ikinci kesrin payına bölündüğü vurgulanır. YARIYIL TATİLİ (29. [!] Ortak payda algoritmasında. bir kesrin diğer bir kesir kadarını bulma olduğu vurgulanır. C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 24-28. [!] Payda eşitlemenin.02. [!] Bölme işlemine bir doğal sayının bir kesre bölünmesi ile başlanır. 4.2011) 22 . 4 Kesirler 3. [[!] Kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir . “ters çevir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [!] Bir kesri başka bir kesre bölmenin. birinci kesrin içinde ikinci kesrin kaç tane olduğunu bulma olduğu vurgulanır. [!] İki kesrin çarpımının. çarp” algoritması ortak payda algoritmasından sonra tanıtılır. İLKÖĞRETİM OKULU 6.

Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 14-18. C Kesirler Ondalık Kesirler 2 2.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 23 . İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 Kesirler 5. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder .2011 SAYILAR [!] “≈ ” veya “~”sembollerinin yaklaşık değeri ifade ettiği vurgulanır.02. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. 6. [!] Ondalık açılımlarda tekrar eden rakamlara dikkat çekilerek bu tür ondalık açılımlara “devirli ondalık açılım” denildiği ve tekrar eden rakamların üzerine çizgi konularak gösterildiği vurgulanır.

24 . Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar.2011 2 SAYILAR [!] Ondalık kesirlerde kesir kısmın sağına eklenen sıfırın. C Kesirler 3.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Ondalık Kesirler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 21-25. İLKÖĞRETİM OKULU 6.02. ondalık kesrin değerini değiştirmediği fark ettirilir.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 25 .SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI 4 . Oran Ve Orantı ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME 2 1. “4:6. 4’ün 6’ya oranı gibi farklı 6 gösterimleri kullanılır: [!] Oranın. Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Plan ölçeği gibi oran uygulamaları problem çözmede kullandırılır.

2011 [!] Uzunluk ölçme birimleri işlenirken en çok kullanılan uzunluk ölçme birimlerinden km. 2. m. cm ve mm’yi ön plana çıkaran etkinlikler yapılır. [!] Kilo. 28. deka.2011-04.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] İki oran eşitliğinin orantı olarak adlandırıldığı vurgulanır. santi. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. 2 ÖLÇME 26 . Yeryüzünde Yaşam ünitesi (Kazanım 1) Oran Ve Orantı SAYILAR 2 2. C Yüzdeler C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler `Sosyal Bilgiler Dersi. [!] Orantı tablosunda ortaya çıkan örüntüler incelenerek doğru orantıya ait ilişkiler keşfettirilir. mili eklerinin metre birimine kattığı anlam vurgulanır. desi.02. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.03. hekto.  Ondalık Kesirler [!] Atatürkçülükle ilgili konular (konu 1) Uzunlukları Ölçme 1. Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….

C Ondalık Kesirler CYüzdeler Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar 1. 2. 1 1. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır. örnek uzay. problemlerde kullanır. Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 3 27 . rasgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Atatürk ‘ ün bilim ve teknolojiye verdiği önem ( Bilim ve Teknoloji Haftası ) OLASILIK VE İSTATİSTİK 07-11. Deney. çıktı.2011 [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.03. olay.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Olası Durumları Belirleme [!] Saymanın temel ilkelerinin toplama ve çarpma kuralları içerdiği vurgulanır.

Kesin ve imkânsız olayları açıklar.2011 2 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK OLASILIK VE İSTATİSTİK [!] Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı arasındaki ilişkiden yararlanılabilir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Atatürk’ ün Türk milletinin bağımsızlığı hakkında veciz sözleri ve bağımsızlık anlayışı ( 18 Mart Çanakkale Zaferi Haftası ) 2 DEĞERLENDİRME 28 . Olay Çeşitleri 14-18. 2. İLKÖĞRETİM OKULU 6.03. Tümleyen olayı açıklar.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 29 . İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….

Yuvarlanacak basamağın sağındaki rakam ile 5 arasında karşılaştırma yaptırılır. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 1.DÖNEM 1. Karşılaştırılan rakam 5 veya 5’ten büyük ise yukarı yuvarlandığı hatırlatılır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Ondalık kesirlerin okunması ve yazılması ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. Ondalık Kesirler 21-25. 2.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazarken kesir kısmının “0” ile 1 arasında bir kesir belirttiği fark ettirilir.2011 SAYILAR 4 4.03. Ondalık kesirleri çözümler. Ondalık kesirleri belirli bir basamağa kadar yuvarlar. [!] Yuvarlanması istenen ondalık kesrin önce hangi basamağa göre yuvarlanacağı belirlenir.YAZILI SINAV 30 . İLKÖĞRETİM OKULU 6.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. çarpanların her birinden küçük olacağı modellerle fark ettirilir.2011-01. [!] Çarpanları “0 ile 1” arasında olan iki ondalık kesrin çarpımının.04. [!] Ondalık kesirlerle çarpma işlemlerinde işlem sonuçlarının strateji kullanılarak tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [!] Önce bir doğal sayı ile bir ondalık kesrin çarpımı daha sonra iki ondalık kesrin çarpımı yaptırılır. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 28. 31 .2011 Ondalık Kesirler SAYILAR 4 5. [!] Ondalık kesirlerle yapılan çarpma işlemlerinde basamak tablosundan da yararlanılır. 6. 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemleri de yaptırılır.03. Ondalık kesirlerle çarpma işlemini yapar. [!] Ondalık kesirlerle 10.

[!] Ondalık kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. 9. Ondalık kesirlerle bölme işlemini yapar.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK [!] Önce sonucu bir ondalık kesir olan iki doğal sayının bölme işlemi daha sonra bir doğal sayının bir ondalık kesre bölümü üzerinde durulur. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Program kitabının giriş bölümünde verilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. [!] Ondalık kesirlerle 10.2011 7.04. 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemleri de yaptırılır. Ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar 4 SAYILAR 32 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler Ondalık Kesirler 04-08.

İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 33 .

04.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek ondalık kesirlerle ilgili güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. ekonomi vb. teknoloji. 34 .2011 SAYILAR 4 8. bilim. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Eğitim. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler Ondalık Kesirler 11-15. çevre.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Ondalık kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder.

çevre. C Oran ve Orantı 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Yüzdeler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 18-22.2011 3 SAYILAR [!] Yüzdelerle ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak %100’den büyük %1’den küçük yüzdeler üzerinde durulur. ekonomi vb. Atatürk ‘ ün çocuklara verdiği önem ( 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) 35 . 2. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.04. bilim. [!] Yüzdeler karşılaştırılırken önceki bilgi ve becerilerden yararlanılır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. teknoloji. [!] Eğitim. Kesirlerle yüzde arasındaki ilişkiyi açıklar. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek yüzde hesaplamaları ile ilgili güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. [!] Yüzde problemlerinde strateji kullanılarak sonuçların tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir [!] Etkinlik örneklerinde verilen problem çeşitleri esas alınır.

2.04.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 5. Çokgenlerin kenar uzunlukları ile çevre uzunluğu arasındaki ilişkiyi açıklar. İLKÖĞRETİM OKULU 6. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 25-29. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Uzunlukları Ölçme Uzunlukları Ölçme ALANIÖĞRENMEALT 1 ALANIÖĞRENME ÖLÇME 3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını strateji kullanarak tahmin eder.DÖNEM 2.YAZILI SINAV 36 .2011 ÖLÇME 2 4.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.

Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Sıvı ölçme birimlerinden günlük yaşamda çok kullanılan L. İLKÖĞRETİM OKULU 6. ve mL üzerinde durulur. Diğer birimler sadece tanıtılır. Sıvı ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. cL. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 2 DEĞERLENDİRME 37 . 3.  Ondalık Kesirler 2 Sıvıları Ölçme ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME 1.

İLKÖĞRETİM OKULU 6.2011 Alanı Ölçme ÖLÇME 2 1. ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 38 . Alan ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. dekar (dönüm)) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır. m2. • • • • 1 a (ar) = 1 dam 2 =100 m2 1 daa (dekar) = 1000 m2 (dönüm) 1 ha (hektar) = 10 000 m2 1 km2 = 100 hektar • 1 dekar = 10 ar • 1 hektar = 10 dekar ilişkilendirmeleri yaptırılır. cm2 mm2.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Günlük yaşamda sık kullanılan alan ve arazi ölçme birimlerini (km2. [!]  Ondalık Kesirler C Oran ve Orantı 02-06.05.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Düzlemsel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.  Ondalık Kesirler C Oran ve Orantı 09-13. 39 .05. karesel. Düzlemsel bölgelerin alanlarını strateji kullanarak tahmin eder. [!] Birim karenin kısaca br2 sembolüyle gösterildiği vurgulanır [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. üçgensel paralelkenarsal bölgelerin alanlarının hesaplanmasıyla ilgili bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Dikdörtgensel. [!] Öğrencilerin bölgenin gerçek alanı ile karşılaştırma yapabilmeleri için plan ve ölçek uygulamalarından söz edilir.2011 4 Alanı Ölçme ÖLÇME 2. 3. [!] Dairenin alanına girilmeyecektir.

kareli kâğıt üzerinde gösterilerek alanları hesaplatılır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 5. 16-20. kare prizma ve küpün yüzey alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar. A=2(a. [!] Dik prizmaların yüzey alanları hesaplanırken aşağıdakilere benzer notasyonlar kullanılmayacaktır: Atatürk ‘ün Türk gençliğine verdiği önem (19 Mayıs Atatürk ‘ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı) • 4.k) [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Tahmin becerisinin gelişmesine önem verilir.c) • A= 2(u. Dikdörtgenler prizması.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….b)+2(a.05. Dikdörtgenler prizması.c)+2(b.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Cisimlerin açınımları.2011 4 Alanı Ölçme ÖLÇME 40 .k) + 2(y.y) + 2 (u. kare prizma ve küpün yüzey alanlarını hesaplar.

YAZILI SINAV 1. Prizmaların temel elemanlarını belirler. paralelkenar olmasına göre sırasıyla kare. eşkenar dörtgen. [!] Cisim köşegeni tanıtılır.DÖNEM 3. 2.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. … prizma” olarak adlandırıldığı hatırlatılır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. üçgen.2011 GEOMETRİ 2 [!] Tabanlarının karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtlar tabanlara dik ise prizmaya “dik prizma” eğik ise “eğik prizma” denir. dikdörtgen. Ayrıca bütün yüzleri dikdörtgensel bölge olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denildiği vurgulanır 41 . Eş küplerle oluşturulmuş yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizer.05.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Geometrik Cisimler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 23-27. dikdörtgen. [!] Dik prizmaların yanal ayrıtlarının uzunluğunun prizmanın yüksekliğine eşit olduğu vurgulanır. [!] Dik veya eğik prizmaların “karşılıklı paralel yüz çiftlerinden (tabanlarından) birinin kare. üçgen. 2.

y vb. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. yükseklik ve ayrıt uzunluklarından uygun olanları kullanılarak oluşturulur.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Boyut kavramı vurgulanır. Dikdörtgenler prizması.05.06.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Dikdörtgenler prizması. yükseklik ve ayrıt uzunluklarından uygun olanları kullanılarak oluşturulur. [!] Söz konusu geometrik cisimlerin hacim bağıntıları.b. İLKÖĞRETİM OKULU 6.h.2011-03.y. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 30.  Geometrik Cisimler  Ondalık Kesirler 42 . [!] Söz konusu geometrik cisimlerin hacim bağıntıları. H=u. kare prizma ve küpün hacmine ait bağıntıları oluşturur. [!] Dik prizmaların hacim bağıntılarının sembollerle temsili yapılırken cismin ilgili ayrıtlarının uzunluğunu göstermede çeşitli notasyonlar kullanılabilir: V=a. kare prizma ve küpün hacmini strateji kullanarak tahmin eder.k.c.  Geometrik Cisimler  Ondalık Kesirler 2 Hacmi Ölçme ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME Hacmi Ölçme ÖLÇME 1.2011 2 ÖLÇME 2. V=x.

[!] Günlük yaşamda sık kullanılan hacim ölçme birimlerini (km3. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 2 4. Dikdörtgenler prizması. Hacim ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. kare prizma ve küpün hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. m3. 3. ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 43 . cm3 ve mm3) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır.

2011 4 13-17.06.  Ondalık Kesirler Sıvıları Ölçme 06-10. Sıvıları ölçmenin. aynı zamanda içinde bulunduğu kabın hacmini ölçme olduğu da fark ettirilir.06. hacim ölçme birimleriyle ilişkilendirilerek sıvı ölçülerinin temelde özel birer hacim ölçüsü olduğu vurgulanır. Matematik Öğretmeni ………………………. Matematik Öğretmeni …………… Okul Müdürü 44 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimleri arasında ilişkiyi açıklar.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Sıvı ölçme birimleri..2011 ÖLÇME 2. 4 GENEL TEKRAR ……………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful