P. 1
6.SINIF (MAVİ ÇİZGİ)

6.SINIF (MAVİ ÇİZGİ)

|Views: 336|Likes:
Yayınlayan: hkmttky

More info:

Published by: hkmttky on Dec 15, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2010

pdf

text

original

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
HAFTA SAAT ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE ARA İLİŞKİLENDİRME DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRKÇÜLÜK

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

[!] Doğrular, üzerlerindeki herhangi iki nokta ile isimlendirilip sembolle gösterilir. [!] Doğruların küçük harflerle de isimlendirilip d, ℓ, k vb. ile gösterildiği hatırlatılır.

Atatürk’ün eğitim anlayışı, görüşleri ve veciz sözleri (İlköğretim haftası)

1. Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir. 3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder. 4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir

[!] Aynı bir doğru üzerinde bulunan noktalara doğrudaş noktalar denir. [!] Katlama etkinliklerinde şeffaf veya yağlı kâğıt kullanılır. [!] Doğru parçasını uç noktaları ile ışını, ucu ile üzerindeki herhangi bir noktayı kullanarak isimlendirmenin ve sembolle göstermenin iki farklı yolundan biri ile yapıldığı vurgulanır. [!] Uzunlukları eşit olan doğru parçalarının eş oldukları vurgulanır. [!] “Eşlik” ve “eşitlik” kavramlarının farklı olduğu hatırlatılır. Bu fark, eş şekillerin, ölçüleri eşit ve biçimleri benzer-aynı şekillerden kaynaklandığından eşlik, eşitlik ve benzerlik sembollerinin birleşimi olan “≅ ” sembolü ile temsil edilir. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır (Ölçülü çizimlerde cetvel ile ölçüleri olan pergel veya gönye kullanılır. Ölçüsüz çizimlerde ise bir kenarı düz olan materyal (çizgilik, çizgeç), ölçüleri olmayan pergel veya gönye kullanılır). [!] Aynı düzlemde kesişmeyen doğruların paralel doğrular olduğu vurgulanır. sur u sur u sur u [!] AB ve CD paralel veya dik ise bu sırasıyla AB sur u sur u sur u // CD ve AB ⊥ CD biçiminde yazılır. Burada “//” sembolünün paralelliği, “⊥” sembolünün ise dikliği temsil ettiği vurgulanır.

4

Doğru, Doğru Parçası ve Işın

20-24.09.2010

GEOMETRİ

1

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
[!] Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin değişme, birleşme özellikleri ile çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özellikleri vurgulanır. Kapalılık özelliğinden söz edilmez.. [!] Eski uygarlıkların kullandıkları sayı sistemleri ile ilgili bilgiler verilir. [!] Doğal sayılar kümesinin “IN” ile gösterildiği vurgulanır. Sayma sayıları açıklanır. [!] Çarpma işleminde “ .” sembolü de kullanılır. [!]Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinde 0 ile 1 sayılarının etkisi vurgulanır. 0 ve 1’in değişme özelliğini sağlamadaki önemi üzerinde durulur. [!] Etkisiz eleman ve yutan eleman terimleri kullandırılır. [!] Doğal sayılarla ilgili problemler çözdürülürken önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Bir doğal sayının 0 (sıfır) sayısına bölünmesini içeren günlük yaşam durumları inceletilir. Bu durumlardaki anlamsızlık üzerine tartışma yaptırılır. [!] İşlemlerde gerektiğinde hesap makinesi kullandırılabilir. Bazı hesap makinelerinin işlem sırasının olduğu, bazılarında ise olmadığı, bu nedenle işlem sonuçlarının farklı çıkabileceği belirtilir. [!] Birden fazla işlem olduğu durumlarda önce üslü sayılar, sonra parantez içindeki işlemler, daha sonra çarpma veya bölme işlemleri, en son olarak da toplama veya çıkarma işlemleri yaptırılır. Aynı önceliklere sahip işlemlerde soldan sağa doğru sıra takip edilir. [!] Zihinden hesaplamalarda bu özelliklerin sağladığı kolaylıklar vurgulanır. È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 13, 14) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Benim Param)

27.09.2010 - 01.10.2010

4

Doğal Sayılar

SAYILAR

2. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular. 1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

2

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

04-08.10.2010

[!] Belirli bir kümeyi temsil ederken aşağıda belirtilen başlıca gösterim biçimleri vurgulanır: . Nesneleri temsil eden sembolleri, karışıklığa neden olmamak için tırnaklı ayraç içinde aralarına virgül koyarak “{..., ..., ..., …}” biçiminde sıralama, . Kümeye karşılık olarak bir harf, bir sembol veya özel bir isim kullanmak, . Varsa nesnelerin ortak özelliklerini ifade etme, . Elemanların nokta veya şekillerle temsil edildiği bir düzlem parçası oluşturma (Venn şeması).

SAYILAR

4

Kümeler

1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir.

[!] Kümeler isimlendirilirken genellikle büyük harflerle, elemanlarının da küçük harflerle gösterildiği belirtilir. [!] Boş küme ve evrensel küme açıklatılarak boş kümenin ∅, evrensel kümenin de E sembolüyle gösterildiği belirtilir.

3

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI

ALANIÖĞRENMEALT

ALANIÖĞRENME

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

HAFTA

SAAT

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

[!] Bu sınıfta en fazla üç küme arasında tek işlem kullandırılır. İşlemler, günlük yaşam problemleri ile anlamlı hale getirilir. [!] Eşit, denk ve ayrık küme örneklerine yer verilir. [!] E kümesinin elemanı olup A kümesinin elemanı olmayan elemanlardan oluşan kümenin A kümesinin tümleyeni olduğu ve

11-15.10.2010

SAYILAR

4

Kümeler

2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır. 3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.

A ′ sembolü ile gösterildiği belirtilir.

[!] • İki kümenin birleşiminin her iki kümedeki elemanlardan oluşan küme olduğu, • Kesişimin iki kümenin ortak elemanlarından oluştuğu, • Farkın iki kümeden birinde olup diğerinde olmadığı, • Tümleyenin kümede olmadığı ancak evrensel kümenin elemanlarında olduğu uygun modelleriyle fark ettirilir. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Bir kümenin alt küme sayıları hesaplatılmaz.

4

[!] Üzerinde araştırma veya deney yapılacak grup. uygun örneklem seçer ve veri toplar.2010 2 OLASILIK VE İSTATİSTİK [!] Veri toplamada anket. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir.6) ÈSağlık Kültürü (Kazanım 16) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Kaç Tane “0”?) 5 . Canlılarda Üreme.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Araştırmalar İçin Sorular ALANIÖĞRENMEALT Oluşturma Ve Veri Toplama ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 18-22. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek bu araştırmaların örneklemi buldurulabilir ve veri toplama yöntemleri incelenebilir. `Fen ve Teknoloji Dersi. veri toplama araçları kullanılır. görüşme. tarama vb. Belirli bir soruna yönelik araştırma soruları üretmeleri istenebilir. örneklem olarak isimlendirilir. [!] Bir soruna dönük makale. araştırmainceleme vb.10. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 1.

Canlılarda Üreme. prizma şeklinde çizildiği örneklere yer verilir. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. [!] Grafiklerin başlıkları yazılır ve eksenleri isimlendirilir. ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 6 .5) `Sosyal Bilgiler Dersi. sütun ve çizgi grafikleri istatistiksel temsil biçimleridir. [!] Farklı istatistiksel temsil biçimlerinin üstünlük ve sınırlılıkları tartışılır. [!] Grafik ve tablolar gerektiğinde numaralandırılır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….6) `Fen ve Teknoloji Dersi. [!] Sütun grafikleri yatay ve dikey olarak çizdirilir. [!] Sütun grafiklerindeki çubukların. Ülkemizin Kaynakları Ünitesi (Kazanım 1) Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 8) È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 11) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Semtimin Çalışanları) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 12) ÈGirişimcilik (Kazanım 1) Tablo Ve Grafikler 2 1. [!] Tablolar. C Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri `Fen ve Teknoloji Dersi.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Birden fazla ölçüte göre tablo oluşturulur. [!] Tabloya başlık yazılır.4 ve 1. Kuvvet ve Hareket Ünitesi (Kazanım 1. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar.

bilim. en yüksek veya en düşük veri çıkarıldığında bu durumun aritmetik ortalamayı nasıl etkilediği vurgulanır. çevre. [!] Eğitim.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. eksenlerindeki ölçekler değiştikçe grafiğin görsel olarak anlamının nasıl değiştiği buldurulur.10. açıklığı hesaplatılabilir ve yorumlatılabilir. ekonomi vb. İLKÖĞRETİM OKULU 6.4 ve 1. alışveriş vb. [!] Mevcut veya gelecekteki durum tahmin ettirilmelidir. çevre.6) `Fen ve Teknoloji Dersi. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar [!] Eğitim. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür. [!] Bir sorunla ilgili makale. C Tablo ve Grafikler Merkezi Eğilim Ve Yayılma Ölçüleri [!] Açıklığın.5) `Sosyal Bilgiler Dersi. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2.ekonomi. bir merkezî eğilim ölçüsü olduğu vurgulanır. teknoloji. OLASILIK VE İSTATİSTİK 25-29. 1. Kuvvet ve Hareket Ünitesi (Kazanım 1. makale vb. ile ilgili gazete kupürlerindeki veri gruplarının aritmetik ortalaması. Atatürk ‘ün yaptığı Harf İnkılâbı ve Harf Devrimi Haftası Tablo Ve Grafikler 2 2. 2 7 . Canlılarda Üreme. teknoloji. C Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri `Fen ve Teknoloji Dersi. bilim.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Tablolama yazılımı kullanılarak çizilen sütun grafiklerinin. ile ilgili ve içeriklerinde sütun grafikleri bulunan gazete kupürleri incelenerek bu grafiklerin uygun yapılandırılıp yapılandırılmadığı tartışılabilir. 2. bir merkezî yayılma ölçüsü olduğu vurgulanır. ile ilgili araştırma-inceleme. araştırma-inceleme vb. [!] Verilerden.2010 [!] Aritmetik ortalamanın. Ülkemizin Kaynakları Ünitesi (Kazanım 1) Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 8) È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 11) (Ara Disiplinler Etkinlik ÖrnekleriSemtimin Çalışanları) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 12) ÈGirişimcilik (Kazanım 1) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cumhuriyetin kuruluşu. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar. kupürleri incelenerek verilere dayalı tahminler yaptırılabilir.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Sayıların önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin.YAZILI SINAV . [!] Tam sayılar sıralanırken sayı doğrusu modelinden yararlanılır. sayıların yönünü belirten işaretler oldukları hatırlatılır. 4 1. 3. È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 5) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Rüzgarın Soğutucu Etkisi) 1. [!] Bir sayının mutlak değerinin pozitif olduğu vurgulanır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Pozitif ve negatif tam sayıların.11. 8 . 01-05. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.2010 Tam Sayılar SAYILAR 2. [!] Tam sayıların mutlak değerlerini içeren işlemler yaptırılmaz. İLKÖĞRETİM OKULU 6. “0” ile birleşim kümesine “tam sayılar kümesi” denildiği ve Z harfi ile gösterildiği belirtilir. Mutlak değerin anlamını açıklar.DÖNEM 1. Tam sayıları açıklar.

5) `Fen ve Teknoloji Dersi. [!] Açı üzerindeki noktaların. 2. kesişmenin özel bir durumu olduğu belirtilir. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır. ATATÜRK HAFTASI 10-16 KASIM 2 5. bu açının iç veya dış bölgesine ait olmadıkları vurgulanır.11.2010 GEOMETRİ [!] Ortak uçlu iki ışının oluşturduğu şeklin açı olduğu ve bu ortak uca. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler. İLKÖĞRETİM OKULU 6. `Fen ve Teknoloji Dersi.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK Doğru. Açılar 1. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır. açının köşesi denildiği vurgulanır. ışın olan kenarları üzerindeki birer noktayla ve köşe (ortak uç olan) araya gelecek şekilde isimlendirilip sembolle gösterilir. [!] Açı.5)  Açıları Ölçme 2 9 . 08-12. Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler. [!] Bir açının açıortayının. ucu bu açının köşesi olan ve bu açının iç bölgesinde bulunan ışın olduğu vurgulanır. Doğru Parçası Ve Işın [!] Dikliğin. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1.

[!] Bir kenarları ortak. tümler. [!] Açı ölçüsü olarak “s” ya da “m” harflerinden biri seçilir. bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar. aynı zamanda bir “doğrusal çift” oluşturduğu vurgulanır. [!] Açı ölçülerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.5) `Fen ve Teknoloji Dersi. diğerinden söz edilir. Komşu. bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar. `Fen ve Teknoloji Dersi. 10 . GEOMETRİ 1 Açılar 3. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. [!] Açı çizilirken kenarlarının uzun veya kısa çizilmesinin açının ölçüsünü değiştirmediği vurgulanır. Tümler. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1.5)  Açıları Ölçme ÖLÇME 1 Açıları Ölçme [!] Şekildeki gibi aynı düzlemde bulunan (düzlemdeş açılar) BAC ve CAD açılarının m( ) = m( )+m( ) olduğu belirtilir. diğer kenarları aynı doğrultuda. C Eşitlik ve Denklem C Açılar 1. fakat ters yönde olan komşu bütünler açıların.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Açıya ölçü karşılık tutulduğunda okuma yönünün önemli olduğu vurgulanır.2010 [!] Komşu tümler ve komşu bütünler açılar açıklanır.11. [!] Komşu açıların ortak olmayan kenarlarının da başka bir açı oluşturduğu vurgulanır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI KURBAN BAYRAMI (16-19 KASIM 2010 ) ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 22-26.

. 2 Eşlik Ve Benzerlik ALANIÖĞRENMEALT GEOMETRİ 1. [!] Benzerlikte kenar uzunlukları oranlatılmaz (Benzerlik oranından söz edilmez. Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. benzerlik için “ ” veya “ ”sembolü kullanılır. paralelkenarlar paralelkenarlara. [!]Eşlik için ”” sembolü. [!] Eş şekillerin benzer olduğu ancak benzer şekillerin eş olmalarının gerekmediği vurgulanır.  Dönüşüm Geometrisi GEOMETRİ 2 1. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 2 DEĞERLENDİRME 11 .. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Eş şekillerin. ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 29.03.11.. dörtgenler dörtgenlere. [!] Benzer çokgenlerin aynı biçimde fakat farklı büyüklükte olduğu vurgulanır. benzer ). [!] Benzerliği araştırılan şekillerin aynı özel sınıfa ait olduklarına dikkat edilir (üçgenler üçgenlere. [!] Dinamik geometri yazılımları kullandırılabilir.12. beşgenler beşgenlere.2010 . aralarındaki herhangi birinin çoğaltılan kopyaları olduğu sezdirilerek aynı biçim ve eşit ölçülere sahip oldukları vurgulanır. izometrik veya noktalı kâğıt kullanılır.). Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler. 2.2010 Örüntü Ve Süslemeler [!] Etkinliklerde kareli.

İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 12 .

DÖNEM 2.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılarak çokgenler inşa ettirilebilir. [!] Ötelemede şeklin duruşunun.) incelenir.12. 5 …). [!] Düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki fark vurgulanır.YAZILI SINAV 06-10. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Öteleme hareketini açıklar. 13 . [!] İkişer ikişer kesişen n tane doğru ile bir ngenin oluşturulduğu vurgulanır (n=3. İnşalarda bunlar dikkate alınır. kenar sayısı vb. üzerinde bulunduğu düzlemin çokgenin kendisi ile iç bölgesi dışında kalan bölge olduğu vurgulanır. GEOMETRİ Çokgenler 2 1. 1.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. biçiminin ve boyutlarının aynı kaldığı vurgulanır. Çokgenleri inşa eder. açı. 4. [!] Çokgen çizimlerinde öğrencilerin aha önceki çizim becerileri dikkate alınır. [!] Her tip çokgenin sahip olduğu ortak özellikler (köşe. [!] Bir çokgenin dış bölgesinin.2010 C Eşlik ve Benzerlik Dönüşüm Geometrisi 2 1.

2010 [!] Model oluşturmada ve bu modelle yapılan süslemedeki şekillerin ötelendiği fark ettirilir. C Eşlik ve Benzerlik 13-17.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.12. [!]Ötelemenin farklı bir simetri türü olduğu ve doğru simetrisiyle karıştırılmaması gerektiği vurgulanır. Öteleme ile süsleme yapar. [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönüşüm Geometrisi GEOMETRİ 2 2. Örüntü Ve Süslemeler C Dönüşüm Geometrisi [!] Süslemelerde uygun çokgensel bölgelerin modelleri kullandırılır. 2 2. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder [!] Bir şeklin kendisiyle öteleme altındaki görüntüsünün eş ve simetrik olduğu ve bu tür simetriye öteleme simetrisi denildiği vurgulanır. 14 .

[!] 2’nin çift ve asal sayı olduğu vurgulanır. Asal sayıları belirler. 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kuralları da keşfettirilir. asal sayı olmadığı nedenleriyle tartışılır. [!] Çarpanın aynı zamanda söz konusu sayının böleni olduğu vurgulanır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK [!] Bir doğal sayının çarpanları. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Bölme işlemi yapmaksızın doğal sayıların 2. C Örüntüler ve İlişkiler C Alanı Ölçme C Kümeler Çarpanlar Ve Katlar 20-24. 3 ve 5’e kalansız bölünüp bölünemediği belirletilerek bölünenlerin oluşturduğu örüntüler buldurulur. 6. 4 15 . kat ve bölenleri arasındaki ilişki vurgulanır. 3. 2. Bölünebilme kurallarını açıklar.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 3 ve 5’e kalansız bölünebilme kurallarından yararlanılarak 4. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.2010 SAYILAR 1.12. [!] 2. [!] 1 doğal sayısının.

İLKÖĞRETİM OKULU 6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular. en büyük ortak bölen ifadesinin de EBOB şeklinde kısaltıldığı belirtilir. [!] En küçük ortak kat ifadesinin EKOK. [!] En çok üç doğal sayının EKOK ve EBOB’unu bulmayı gerektiren durumlar inceletilir. 16 . [!] Aralarında asal olan sayıların ortak bölenleri ve katları vurgulanır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Çarpanlar Ve Katlar ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 27-31. C Örüntüler ve İlişkiler C Alanı Ölçme C Kümeler 4.2010 2 SAYILAR [!] En küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen buldurulur.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. EKOK ve EBOB’u bulmayı gerektiren problem durumları inceletilir.12.

örüntünün “n.) olmalıdır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] ”n” harfinin verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Örüntünün ilişkisinin değişik biçimlerde bulunabileceği ve farklı gösterimlerle ifade edilebileceği belirtilir. Bu harfin bir değişken olduğu vurgulanır. sembol veya notasyon olduğu vurgulanır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder. 3n vb.sayısı”. n-2. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 17 . C Cebirsel İfadeler Örüntüler Ve İlişkiler ALANIÖĞRENMEALT 2 ALANIÖĞRENME CEBİR 1. Bu ilişkiler tek işlem içeren cebirsel ifadeler (n+1. Bu yüzden n’ ye. “temsilci sayısı” veya “genel sayısı” denildiği belirtilir.

İLKÖĞRETİM OKULU 6. terimlerin sayısal çarpanına ise “kat sayı” denildiği vurgulanır. CEBİR [!] Cebirsel ifadelerde kullanılan harflerin sayıları temsil ettiği ve “değişken” veya “bilinmeyen” olarak adlandırıldığı belirtilir.2011 [!] En az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelerin “cebirsel ifadeler” olduğu vurgulanır. C Cebirsel İfadeler 2 2.01.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Cebirsel İfadeler 2 1. a’nın kaç kez kendisiyle çarpıldığını belirten sayı olan n’ye “kuvvet” veya “üs” ve b’ye de “değer” denildiği belirtilir. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar. Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler 03-07. 18 . an =b üslü niceliğinde a’ya “taban”. n birer doğal sayı olmak üzere. [!] Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir değişken veya birden fazla değişkenin çarpımına “terim” denildiği. [!] a. [!] Sayı örüntülerindeki ilişkinin harflerle belirtildiği ifadelerin de birer cebirsel ifade olduğu vurgulanır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Örüntüler Ve İlişkiler [!] Üslü niceliklerin değeri bulunurken gereksinim duyulduğunda hesap makinesi kullanılabilir. b.

[!] Bilinmeyen ve değişkin arasındaki ilişki vurgulanır. problemlere uygun denklemleri kurar. bu doğru değeri bulma işlemine de denklemi çözme denildiği vurgulanır. Eşitliğin korunumunu modelle gösterir ve açıklar. 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME C Doğal Sayılar [!] Bilinmeyen içeren eşitliklerin denklem olarak ifade edildiği belirtilir. [!] Bir bilinmeyen içeren problemler seçilir. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. Denklemi açıklar.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.YAZILI SINAV 19 .DÖNEM 3. C Tam Sayılarla İşlemler C Doğal Sayılar C Tam Sayılarla İşlemler 1. Eşitlik Ve Denklem 10-14. 3.2011 4 CEBİR 2.01. [!] Doğal sayıların ve tam sayıların sınırlılıkları içinde kalınır. [!] Denklemi doğru yapan değişkenin veya bilinmeyenin değerine denklemin çözümü.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 2 DEĞERLENDİRME 20 .

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….2011 SAYILAR 2 ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME Kesirler 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Kesirleri sıralamada öğrencilerin verilen kesirleri model üzerinde incelemelerine ve akıl yürütmelerine fırsat verilir. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 21 .01. Kesirleri karşılaştırır. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. İLKÖĞRETİM OKULU 6. C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 17-21. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.

01 / 13. Kesirlerle bölme işlemini yapar. YARIYIL TATİLİ (29. 4.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….01. Kesirlerle çarpma işlemini yapar. [!] Bir kesri başka bir kesre bölmenin. bir kesrin diğer bir kesir kadarını bulma olduğu vurgulanır. [!] Ortak payda algoritmasında. birinci kesrin içinde ikinci kesrin kaç tane olduğunu bulma olduğu vurgulanır. [!] Kesirlerle çarpma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. İLKÖĞRETİM OKULU 6. çarp” algoritması ortak payda algoritmasından sonra tanıtılır.2011 SAYILAR 2.02. kesirlerin paydaları eşitlenerek birinci kesrin payının ikinci kesrin payına bölündüğü vurgulanır. [!] Bölme işlemine bir doğal sayının bir kesre bölünmesi ile başlanır.2011) 22 . Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. kesirleri aynı kesrin birimi cinsinden ifade etmek veya kesirlerin eşit paydalı denklerini bulmak olduğu vurgulanır. [[!] Kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir . [!] Payda eşitlemenin. “ters çevir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak paydaları aralarında asal olan kesirlerle işlem yaparken payda eşitlemenin gerekliliği üzerinde durulur. [!] İki kesrin çarpımının. 4 Kesirler 3. [!] Bölme işleminde. C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 24-28. [!] Çarpma işlemine bir doğal sayı ve bir kesrin çarpımı ile başlanır. [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler.2011 SAYILAR [!] “≈ ” veya “~”sembollerinin yaklaşık değeri ifade ettiği vurgulanır. [!] Ondalık açılımlarda tekrar eden rakamlara dikkat çekilerek bu tür ondalık açılımlara “devirli ondalık açılım” denildiği ve tekrar eden rakamların üzerine çizgi konularak gösterildiği vurgulanır. C Kesirler Ondalık Kesirler 2 2. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder .SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 Kesirler 5. 23 . İLKÖĞRETİM OKULU 6. 6. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.02. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 14-18. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.

24 . C Kesirler 3.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Ondalık Kesirler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 21-25.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….02. İLKÖĞRETİM OKULU 6. ondalık kesrin değerini değiştirmediği fark ettirilir.2011 2 SAYILAR [!] Ondalık kesirlerde kesir kısmın sağına eklenen sıfırın. Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar.

Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI 4 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Plan ölçeği gibi oran uygulamaları problem çözmede kullandırılır. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 25 . “4:6. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Oran Ve Orantı ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME 2 1. 4’ün 6’ya oranı gibi farklı 6 gösterimleri kullanılır: [!] Oranın.

[!] Orantı tablosunda ortaya çıkan örüntüler incelenerek doğru orantıya ait ilişkiler keşfettirilir. desi. cm ve mm’yi ön plana çıkaran etkinlikler yapılır. santi. 28.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] İki oran eşitliğinin orantı olarak adlandırıldığı vurgulanır.02.03. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.2011-04. hekto. Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….2011 [!] Uzunluk ölçme birimleri işlenirken en çok kullanılan uzunluk ölçme birimlerinden km. m. 2. C Yüzdeler C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler `Sosyal Bilgiler Dersi. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. mili eklerinin metre birimine kattığı anlam vurgulanır. deka.  Ondalık Kesirler [!] Atatürkçülükle ilgili konular (konu 1) Uzunlukları Ölçme 1. 2 ÖLÇME 26 . [!] Kilo. Yeryüzünde Yaşam ünitesi (Kazanım 1) Oran Ve Orantı SAYILAR 2 2.

1 1. olay. İLKÖĞRETİM OKULU 6. C Ondalık Kesirler CYüzdeler Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Olası Durumları Belirleme [!] Saymanın temel ilkelerinin toplama ve çarpma kuralları içerdiği vurgulanır. Deney. Atatürk ‘ ün bilim ve teknolojiye verdiği önem ( Bilim ve Teknoloji Haftası ) OLASILIK VE İSTATİSTİK 07-11. örnek uzay. 3 27 .2011 [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. 2.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır.03. problemlerde kullanır. çıktı. rasgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….03.2011 2 1. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Atatürk’ ün Türk milletinin bağımsızlığı hakkında veciz sözleri ve bağımsızlık anlayışı ( 18 Mart Çanakkale Zaferi Haftası ) 2 DEĞERLENDİRME 28 . Olay Çeşitleri 14-18. Tümleyen olayı açıklar.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK OLASILIK VE İSTATİSTİK [!] Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı arasındaki ilişkiden yararlanılabilir. 2.Kesin ve imkânsız olayları açıklar.

İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 29 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….

C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 1. [!] Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazarken kesir kısmının “0” ile 1 arasında bir kesir belirttiği fark ettirilir.03. Karşılaştırılan rakam 5 veya 5’ten büyük ise yukarı yuvarlandığı hatırlatılır.YAZILI SINAV 30 .SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Ondalık kesirlerin okunması ve yazılması ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Ondalık kesirleri belirli bir basamağa kadar yuvarlar. Yuvarlanacak basamağın sağındaki rakam ile 5 arasında karşılaştırma yaptırılır. Ondalık Kesirler 21-25. 2.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Ondalık kesirleri çözümler. [!] Yuvarlanması istenen ondalık kesrin önce hangi basamağa göre yuvarlanacağı belirlenir.2011 SAYILAR 4 4.DÖNEM 1.

Ondalık kesirlerle çarpma işlemini yapar. 6. [!] Ondalık kesirlerle çarpma işlemlerinde işlem sonuçlarının strateji kullanılarak tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.2011-01. [!] Ondalık kesirlerle yapılan çarpma işlemlerinde basamak tablosundan da yararlanılır. [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemleri de yaptırılır.2011 Ondalık Kesirler SAYILAR 4 5.04. çarpanların her birinden küçük olacağı modellerle fark ettirilir. [!] Önce bir doğal sayı ile bir ondalık kesrin çarpımı daha sonra iki ondalık kesrin çarpımı yaptırılır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Ondalık kesirlerle 10.03. 31 .SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Çarpanları “0 ile 1” arasında olan iki ondalık kesrin çarpımının. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 28.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK [!] Önce sonucu bir ondalık kesir olan iki doğal sayının bölme işlemi daha sonra bir doğal sayının bir ondalık kesre bölümü üzerinde durulur. 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemleri de yaptırılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde verilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.04. [!] Ondalık kesirlerle 10. Ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar 4 SAYILAR 32 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Ondalık kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.2011 7. İLKÖĞRETİM OKULU 6. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler Ondalık Kesirler 04-08. Ondalık kesirlerle bölme işlemini yapar. 9.

İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 33 .

Ondalık kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….2011 SAYILAR 4 8. İLKÖĞRETİM OKULU 6. bilim. [!] Eğitim.04. çevre. teknoloji. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek ondalık kesirlerle ilgili güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. 34 . ekonomi vb. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler Ondalık Kesirler 11-15.

C Oran ve Orantı 1. Atatürk ‘ ün çocuklara verdiği önem ( 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) 35 . [!] Yüzde problemlerinde strateji kullanılarak sonuçların tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir [!] Etkinlik örneklerinde verilen problem çeşitleri esas alınır. teknoloji. [!] Yüzdeler karşılaştırılırken önceki bilgi ve becerilerden yararlanılır.04.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Yüzdeler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 18-22.2011 3 SAYILAR [!] Yüzdelerle ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak %100’den büyük %1’den küçük yüzdeler üzerinde durulur. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Eğitim. çevre. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek yüzde hesaplamaları ile ilgili güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. bilim. 2. ekonomi vb. Kesirlerle yüzde arasındaki ilişkiyi açıklar. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.

5. Çokgenlerin kenar uzunlukları ile çevre uzunluğu arasındaki ilişkiyi açıklar. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 25-29.YAZILI SINAV 36 . Uzunlukları Ölçme Uzunlukları Ölçme ALANIÖĞRENMEALT 1 ALANIÖĞRENME ÖLÇME 3.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….04. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını strateji kullanarak tahmin eder. 2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.2011 ÖLÇME 2 4.DÖNEM 2. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.

Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 2 DEĞERLENDİRME 37 .  Ondalık Kesirler 2 Sıvıları Ölçme ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME 1.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6. cL. Diğer birimler sadece tanıtılır. 3. Sıvı ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. ve mL üzerinde durulur.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Sıvı ölçme birimlerinden günlük yaşamda çok kullanılan L.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Günlük yaşamda sık kullanılan alan ve arazi ölçme birimlerini (km2. cm2 mm2. • • • • 1 a (ar) = 1 dam 2 =100 m2 1 daa (dekar) = 1000 m2 (dönüm) 1 ha (hektar) = 10 000 m2 1 km2 = 100 hektar • 1 dekar = 10 ar • 1 hektar = 10 dekar ilişkilendirmeleri yaptırılır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Alan ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.2011 Alanı Ölçme ÖLÇME 2 1.05. m2.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. dekar (dönüm)) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır. [!]  Ondalık Kesirler C Oran ve Orantı 02-06. ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 38 .

Düzlemsel bölgelerin alanlarını strateji kullanarak tahmin eder. karesel.2011 4 Alanı Ölçme ÖLÇME 2. Düzlemsel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. üçgensel paralelkenarsal bölgelerin alanlarının hesaplanmasıyla ilgili bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Dairenin alanına girilmeyecektir. [!] Öğrencilerin bölgenin gerçek alanı ile karşılaştırma yapabilmeleri için plan ve ölçek uygulamalarından söz edilir. 39 . [!] Birim karenin kısaca br2 sembolüyle gösterildiği vurgulanır [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Dikdörtgensel. 3.  Ondalık Kesirler C Oran ve Orantı 09-13. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….05.

kare prizma ve küpün yüzey alanlarını hesaplar. İLKÖĞRETİM OKULU 6.c) • A= 2(u.2011 4 Alanı Ölçme ÖLÇME 40 .y) + 2 (u.b)+2(a. Dikdörtgenler prizması. kare prizma ve küpün yüzey alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 5.05. Dikdörtgenler prizması.c)+2(b. [!] Dik prizmaların yüzey alanları hesaplanırken aşağıdakilere benzer notasyonlar kullanılmayacaktır: Atatürk ‘ün Türk gençliğine verdiği önem (19 Mayıs Atatürk ‘ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı) • 4. A=2(a.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Tahmin becerisinin gelişmesine önem verilir.k) [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. kareli kâğıt üzerinde gösterilerek alanları hesaplatılır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Cisimlerin açınımları.k) + 2(y. 16-20.

paralelkenar olmasına göre sırasıyla kare. … prizma” olarak adlandırıldığı hatırlatılır. [!] Cisim köşegeni tanıtılır.DÖNEM 3. eşkenar dörtgen.2011 GEOMETRİ 2 [!] Tabanlarının karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtlar tabanlara dik ise prizmaya “dik prizma” eğik ise “eğik prizma” denir. [!] Dik prizmaların yanal ayrıtlarının uzunluğunun prizmanın yüksekliğine eşit olduğu vurgulanır. 2. Ayrıca bütün yüzleri dikdörtgensel bölge olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denildiği vurgulanır 41 . 2.05. Prizmaların temel elemanlarını belirler. üçgen. İLKÖĞRETİM OKULU 6. üçgen.YAZILI SINAV 1.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. dikdörtgen. dikdörtgen. [!] Dik veya eğik prizmaların “karşılıklı paralel yüz çiftlerinden (tabanlarından) birinin kare.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Geometrik Cisimler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 23-27. Eş küplerle oluşturulmuş yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizer.

kare prizma ve küpün hacmini strateji kullanarak tahmin eder.  Geometrik Cisimler  Ondalık Kesirler 42 . Dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenler prizması.b.k. [!] Söz konusu geometrik cisimlerin hacim bağıntıları.2011 2 ÖLÇME 2. V=x.y. [!] Söz konusu geometrik cisimlerin hacim bağıntıları.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….  Geometrik Cisimler  Ondalık Kesirler 2 Hacmi Ölçme ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME Hacmi Ölçme ÖLÇME 1. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.06. H=u. kare prizma ve küpün hacmine ait bağıntıları oluşturur.2011-03. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Boyut kavramı vurgulanır. yükseklik ve ayrıt uzunluklarından uygun olanları kullanılarak oluşturulur.h.05.y vb. [!] Dik prizmaların hacim bağıntılarının sembollerle temsili yapılırken cismin ilgili ayrıtlarının uzunluğunu göstermede çeşitli notasyonlar kullanılabilir: V=a. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 30. yükseklik ve ayrıt uzunluklarından uygun olanları kullanılarak oluşturulur.c.

3.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. cm3 ve mm3) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır. Hacim ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. [!] Günlük yaşamda sık kullanılan hacim ölçme birimlerini (km3.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 43 . kare prizma ve küpün hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar. m3. Dikdörtgenler prizması. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 2 4.

. Matematik Öğretmeni ……………………….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Sıvı ölçme birimleri. hacim ölçme birimleriyle ilişkilendirilerek sıvı ölçülerinin temelde özel birer hacim ölçüsü olduğu vurgulanır. 4 GENEL TEKRAR ……………….2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.06.2011 ÖLÇME 2. Hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimleri arasında ilişkiyi açıklar. Matematik Öğretmeni …………… Okul Müdürü 44 .06.  Ondalık Kesirler Sıvıları Ölçme 06-10.2011 4 13-17. aynı zamanda içinde bulunduğu kabın hacmini ölçme olduğu da fark ettirilir. Sıvıları ölçmenin.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->