2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
HAFTA SAAT ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE ARA İLİŞKİLENDİRME DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRKÇÜLÜK

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

[!] Doğrular, üzerlerindeki herhangi iki nokta ile isimlendirilip sembolle gösterilir. [!] Doğruların küçük harflerle de isimlendirilip d, ℓ, k vb. ile gösterildiği hatırlatılır.

Atatürk’ün eğitim anlayışı, görüşleri ve veciz sözleri (İlköğretim haftası)

1. Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir. 3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder. 4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir

[!] Aynı bir doğru üzerinde bulunan noktalara doğrudaş noktalar denir. [!] Katlama etkinliklerinde şeffaf veya yağlı kâğıt kullanılır. [!] Doğru parçasını uç noktaları ile ışını, ucu ile üzerindeki herhangi bir noktayı kullanarak isimlendirmenin ve sembolle göstermenin iki farklı yolundan biri ile yapıldığı vurgulanır. [!] Uzunlukları eşit olan doğru parçalarının eş oldukları vurgulanır. [!] “Eşlik” ve “eşitlik” kavramlarının farklı olduğu hatırlatılır. Bu fark, eş şekillerin, ölçüleri eşit ve biçimleri benzer-aynı şekillerden kaynaklandığından eşlik, eşitlik ve benzerlik sembollerinin birleşimi olan “≅ ” sembolü ile temsil edilir. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır (Ölçülü çizimlerde cetvel ile ölçüleri olan pergel veya gönye kullanılır. Ölçüsüz çizimlerde ise bir kenarı düz olan materyal (çizgilik, çizgeç), ölçüleri olmayan pergel veya gönye kullanılır). [!] Aynı düzlemde kesişmeyen doğruların paralel doğrular olduğu vurgulanır. sur u sur u sur u [!] AB ve CD paralel veya dik ise bu sırasıyla AB sur u sur u sur u // CD ve AB ⊥ CD biçiminde yazılır. Burada “//” sembolünün paralelliği, “⊥” sembolünün ise dikliği temsil ettiği vurgulanır.

4

Doğru, Doğru Parçası ve Işın

20-24.09.2010

GEOMETRİ

1

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
[!] Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin değişme, birleşme özellikleri ile çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özellikleri vurgulanır. Kapalılık özelliğinden söz edilmez.. [!] Eski uygarlıkların kullandıkları sayı sistemleri ile ilgili bilgiler verilir. [!] Doğal sayılar kümesinin “IN” ile gösterildiği vurgulanır. Sayma sayıları açıklanır. [!] Çarpma işleminde “ .” sembolü de kullanılır. [!]Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinde 0 ile 1 sayılarının etkisi vurgulanır. 0 ve 1’in değişme özelliğini sağlamadaki önemi üzerinde durulur. [!] Etkisiz eleman ve yutan eleman terimleri kullandırılır. [!] Doğal sayılarla ilgili problemler çözdürülürken önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Bir doğal sayının 0 (sıfır) sayısına bölünmesini içeren günlük yaşam durumları inceletilir. Bu durumlardaki anlamsızlık üzerine tartışma yaptırılır. [!] İşlemlerde gerektiğinde hesap makinesi kullandırılabilir. Bazı hesap makinelerinin işlem sırasının olduğu, bazılarında ise olmadığı, bu nedenle işlem sonuçlarının farklı çıkabileceği belirtilir. [!] Birden fazla işlem olduğu durumlarda önce üslü sayılar, sonra parantez içindeki işlemler, daha sonra çarpma veya bölme işlemleri, en son olarak da toplama veya çıkarma işlemleri yaptırılır. Aynı önceliklere sahip işlemlerde soldan sağa doğru sıra takip edilir. [!] Zihinden hesaplamalarda bu özelliklerin sağladığı kolaylıklar vurgulanır. È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 13, 14) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Benim Param)

27.09.2010 - 01.10.2010

4

Doğal Sayılar

SAYILAR

2. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular. 1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

2

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

04-08.10.2010

[!] Belirli bir kümeyi temsil ederken aşağıda belirtilen başlıca gösterim biçimleri vurgulanır: . Nesneleri temsil eden sembolleri, karışıklığa neden olmamak için tırnaklı ayraç içinde aralarına virgül koyarak “{..., ..., ..., …}” biçiminde sıralama, . Kümeye karşılık olarak bir harf, bir sembol veya özel bir isim kullanmak, . Varsa nesnelerin ortak özelliklerini ifade etme, . Elemanların nokta veya şekillerle temsil edildiği bir düzlem parçası oluşturma (Venn şeması).

SAYILAR

4

Kümeler

1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir.

[!] Kümeler isimlendirilirken genellikle büyük harflerle, elemanlarının da küçük harflerle gösterildiği belirtilir. [!] Boş küme ve evrensel küme açıklatılarak boş kümenin ∅, evrensel kümenin de E sembolüyle gösterildiği belirtilir.

3

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI

ALANIÖĞRENMEALT

ALANIÖĞRENME

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

HAFTA

SAAT

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

[!] Bu sınıfta en fazla üç küme arasında tek işlem kullandırılır. İşlemler, günlük yaşam problemleri ile anlamlı hale getirilir. [!] Eşit, denk ve ayrık küme örneklerine yer verilir. [!] E kümesinin elemanı olup A kümesinin elemanı olmayan elemanlardan oluşan kümenin A kümesinin tümleyeni olduğu ve

11-15.10.2010

SAYILAR

4

Kümeler

2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır. 3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.

A ′ sembolü ile gösterildiği belirtilir.

[!] • İki kümenin birleşiminin her iki kümedeki elemanlardan oluşan küme olduğu, • Kesişimin iki kümenin ortak elemanlarından oluştuğu, • Farkın iki kümeden birinde olup diğerinde olmadığı, • Tümleyenin kümede olmadığı ancak evrensel kümenin elemanlarında olduğu uygun modelleriyle fark ettirilir. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Bir kümenin alt küme sayıları hesaplatılmaz.

4

İLKÖĞRETİM OKULU 6.6) ÈSağlık Kültürü (Kazanım 16) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Kaç Tane “0”?) 5 . Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir. tarama vb. Canlılarda Üreme.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. örneklem olarak isimlendirilir. 1. [!] Bir soruna dönük makale. görüşme.2010 2 OLASILIK VE İSTATİSTİK [!] Veri toplamada anket.10. uygun örneklem seçer ve veri toplar. `Fen ve Teknoloji Dersi. veri toplama araçları kullanılır. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek bu araştırmaların örneklemi buldurulabilir ve veri toplama yöntemleri incelenebilir. Belirli bir soruna yönelik araştırma soruları üretmeleri istenebilir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Araştırmalar İçin Sorular ALANIÖĞRENMEALT Oluşturma Ve Veri Toplama ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 18-22. [!] Üzerinde araştırma veya deney yapılacak grup. araştırmainceleme vb.

6) `Fen ve Teknoloji Dersi. Canlılarda Üreme. [!] Tabloya başlık yazılır. [!] Grafiklerin başlıkları yazılır ve eksenleri isimlendirilir. [!] Tablolar.5) `Sosyal Bilgiler Dersi. C Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri `Fen ve Teknoloji Dersi. ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 6 . [!] Sütun grafikleri yatay ve dikey olarak çizdirilir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Birden fazla ölçüte göre tablo oluşturulur. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar. Ülkemizin Kaynakları Ünitesi (Kazanım 1) Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 8) È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 11) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Semtimin Çalışanları) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 12) ÈGirişimcilik (Kazanım 1) Tablo Ve Grafikler 2 1.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Farklı istatistiksel temsil biçimlerinin üstünlük ve sınırlılıkları tartışılır. [!] Grafik ve tablolar gerektiğinde numaralandırılır. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. prizma şeklinde çizildiği örneklere yer verilir. [!] Sütun grafiklerindeki çubukların. İLKÖĞRETİM OKULU 6. sütun ve çizgi grafikleri istatistiksel temsil biçimleridir. Kuvvet ve Hareket Ünitesi (Kazanım 1.4 ve 1.

ekonomi vb.ekonomi. Atatürk ‘ün yaptığı Harf İnkılâbı ve Harf Devrimi Haftası Tablo Ve Grafikler 2 2. ile ilgili araştırma-inceleme. çevre. C Tablo ve Grafikler Merkezi Eğilim Ve Yayılma Ölçüleri [!] Açıklığın. bir merkezî yayılma ölçüsü olduğu vurgulanır. teknoloji. 2 7 . Ülkemizin Kaynakları Ünitesi (Kazanım 1) Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 8) È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 11) (Ara Disiplinler Etkinlik ÖrnekleriSemtimin Çalışanları) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 12) ÈGirişimcilik (Kazanım 1) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cumhuriyetin kuruluşu. en yüksek veya en düşük veri çıkarıldığında bu durumun aritmetik ortalamayı nasıl etkilediği vurgulanır.2010 [!] Aritmetik ortalamanın. [!] Eğitim.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Tablolama yazılımı kullanılarak çizilen sütun grafiklerinin. teknoloji. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür. OLASILIK VE İSTATİSTİK 25-29. [!] Verilerden. Kuvvet ve Hareket Ünitesi (Kazanım 1. bir merkezî eğilim ölçüsü olduğu vurgulanır. alışveriş vb. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar [!] Eğitim. eksenlerindeki ölçekler değiştikçe grafiğin görsel olarak anlamının nasıl değiştiği buldurulur. 1. araştırma-inceleme vb. makale vb. C Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri `Fen ve Teknoloji Dersi. 2.5) `Sosyal Bilgiler Dersi. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. bilim. kupürleri incelenerek verilere dayalı tahminler yaptırılabilir. bilim. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Mevcut veya gelecekteki durum tahmin ettirilmelidir.4 ve 1.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. ile ilgili ve içeriklerinde sütun grafikleri bulunan gazete kupürleri incelenerek bu grafiklerin uygun yapılandırılıp yapılandırılmadığı tartışılabilir. çevre. açıklığı hesaplatılabilir ve yorumlatılabilir.10.6) `Fen ve Teknoloji Dersi. Canlılarda Üreme. [!] Bir sorunla ilgili makale. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar. ile ilgili gazete kupürlerindeki veri gruplarının aritmetik ortalaması.

Mutlak değerin anlamını açıklar. 8 .2010 Tam Sayılar SAYILAR 2.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Sayıların önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin. 01-05. È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 5) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Rüzgarın Soğutucu Etkisi) 1.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 3. [!] Pozitif ve negatif tam sayıların. sayıların yönünü belirten işaretler oldukları hatırlatılır. Tam sayıları açıklar. 4 1. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. İLKÖĞRETİM OKULU 6.YAZILI SINAV .DÖNEM 1. “0” ile birleşim kümesine “tam sayılar kümesi” denildiği ve Z harfi ile gösterildiği belirtilir.11. [!] Tam sayılar sıralanırken sayı doğrusu modelinden yararlanılır. [!] Tam sayıların mutlak değerlerini içeren işlemler yaptırılmaz. [!] Bir sayının mutlak değerinin pozitif olduğu vurgulanır.

08-12. [!] Açı. Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler. Açılar 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK Doğru.2010 GEOMETRİ [!] Ortak uçlu iki ışının oluşturduğu şeklin açı olduğu ve bu ortak uca. bu açının iç veya dış bölgesine ait olmadıkları vurgulanır. `Fen ve Teknoloji Dersi. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 2.5)  Açıları Ölçme 2 9 . Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1.11. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır. [!] Bir açının açıortayının. [!] Açı üzerindeki noktaların.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….5) `Fen ve Teknoloji Dersi. ATATÜRK HAFTASI 10-16 KASIM 2 5. ucu bu açının köşesi olan ve bu açının iç bölgesinde bulunan ışın olduğu vurgulanır. açının köşesi denildiği vurgulanır. Doğru Parçası Ve Işın [!] Dikliğin. ışın olan kenarları üzerindeki birer noktayla ve köşe (ortak uç olan) araya gelecek şekilde isimlendirilip sembolle gösterilir. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. kesişmenin özel bir durumu olduğu belirtilir. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır.

2010 [!] Komşu tümler ve komşu bütünler açılar açıklanır. diğer kenarları aynı doğrultuda. bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar. [!] Açı çizilirken kenarlarının uzun veya kısa çizilmesinin açının ölçüsünü değiştirmediği vurgulanır.11. aynı zamanda bir “doğrusal çift” oluşturduğu vurgulanır. GEOMETRİ 1 Açılar 3. Tümler. fakat ters yönde olan komşu bütünler açıların. [!] Bir kenarları ortak.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. [!] Açıya ölçü karşılık tutulduğunda okuma yönünün önemli olduğu vurgulanır. [!] Açı ölçüsü olarak “s” ya da “m” harflerinden biri seçilir. C Eşitlik ve Denklem C Açılar 1.5)  Açıları Ölçme ÖLÇME 1 Açıları Ölçme [!] Şekildeki gibi aynı düzlemde bulunan (düzlemdeş açılar) BAC ve CAD açılarının m( ) = m( )+m( ) olduğu belirtilir.5) `Fen ve Teknoloji Dersi.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI KURBAN BAYRAMI (16-19 KASIM 2010 ) ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 22-26. 10 . diğerinden söz edilir. [!] Komşu açıların ortak olmayan kenarlarının da başka bir açı oluşturduğu vurgulanır. bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar. Komşu. tümler. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Açı ölçülerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. `Fen ve Teknoloji Dersi. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1.

beşgenler beşgenlere. 2.. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler. paralelkenarlar paralelkenarlara.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Eş şekillerin.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….03. dörtgenler dörtgenlere. aralarındaki herhangi birinin çoğaltılan kopyaları olduğu sezdirilerek aynı biçim ve eşit ölçülere sahip oldukları vurgulanır. [!] Benzerlikte kenar uzunlukları oranlatılmaz (Benzerlik oranından söz edilmez. 2 Eşlik Ve Benzerlik ALANIÖĞRENMEALT GEOMETRİ 1. [!] Eş şekillerin benzer olduğu ancak benzer şekillerin eş olmalarının gerekmediği vurgulanır. . [!]Eşlik için ”” sembolü.2010 . ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 29. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 DEĞERLENDİRME 11 . benzerlik için “ ” veya “ ”sembolü kullanılır. [!] Dinamik geometri yazılımları kullandırılabilir.). [!] Benzer çokgenlerin aynı biçimde fakat farklı büyüklükte olduğu vurgulanır.12. benzer ). İLKÖĞRETİM OKULU 6.. Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur.11.  Dönüşüm Geometrisi GEOMETRİ 2 1. [!] Benzerliği araştırılan şekillerin aynı özel sınıfa ait olduklarına dikkat edilir (üçgenler üçgenlere. izometrik veya noktalı kâğıt kullanılır.2010 Örüntü Ve Süslemeler [!] Etkinliklerde kareli.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 12 . İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….

DÖNEM 2. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 13 . [!] Her tip çokgenin sahip olduğu ortak özellikler (köşe. biçiminin ve boyutlarının aynı kaldığı vurgulanır.YAZILI SINAV 06-10. 4. [!] Bir çokgenin dış bölgesinin.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılarak çokgenler inşa ettirilebilir. 5 …).2010 C Eşlik ve Benzerlik Dönüşüm Geometrisi 2 1. [!] Çokgen çizimlerinde öğrencilerin aha önceki çizim becerileri dikkate alınır. üzerinde bulunduğu düzlemin çokgenin kendisi ile iç bölgesi dışında kalan bölge olduğu vurgulanır. Çokgenleri inşa eder. [!] Ötelemede şeklin duruşunun.12.) incelenir. İnşalarda bunlar dikkate alınır. 1. kenar sayısı vb. Öteleme hareketini açıklar. [!] Düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki fark vurgulanır. açı.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] İkişer ikişer kesişen n tane doğru ile bir ngenin oluşturulduğu vurgulanır (n=3. GEOMETRİ Çokgenler 2 1.

İLKÖĞRETİM OKULU 6. Öteleme ile süsleme yapar. 2 2.2010 [!] Model oluşturmada ve bu modelle yapılan süslemedeki şekillerin ötelendiği fark ettirilir. [!]Ötelemenin farklı bir simetri türü olduğu ve doğru simetrisiyle karıştırılmaması gerektiği vurgulanır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönüşüm Geometrisi GEOMETRİ 2 2. Örüntü Ve Süslemeler C Dönüşüm Geometrisi [!] Süslemelerde uygun çokgensel bölgelerin modelleri kullandırılır. C Eşlik ve Benzerlik 13-17.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir.12. 14 . Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder [!] Bir şeklin kendisiyle öteleme altındaki görüntüsünün eş ve simetrik olduğu ve bu tür simetriye öteleme simetrisi denildiği vurgulanır.

Asal sayıları belirler. 3. [!] 1 doğal sayısının. 3 ve 5’e kalansız bölünebilme kurallarından yararlanılarak 4. [!] 2. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 2. [!] Çarpanın aynı zamanda söz konusu sayının böleni olduğu vurgulanır. 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kuralları da keşfettirilir. 6. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.12.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. asal sayı olmadığı nedenleriyle tartışılır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK [!] Bir doğal sayının çarpanları. [!] Bölme işlemi yapmaksızın doğal sayıların 2. 4 15 . 3 ve 5’e kalansız bölünüp bölünemediği belirletilerek bölünenlerin oluşturduğu örüntüler buldurulur. C Örüntüler ve İlişkiler C Alanı Ölçme C Kümeler Çarpanlar Ve Katlar 20-24.2010 SAYILAR 1. [!] 2’nin çift ve asal sayı olduğu vurgulanır. kat ve bölenleri arasındaki ilişki vurgulanır. Bölünebilme kurallarını açıklar.

[!] En çok üç doğal sayının EKOK ve EBOB’unu bulmayı gerektiren durumlar inceletilir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Çarpanlar Ve Katlar ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 27-31.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6. EKOK ve EBOB’u bulmayı gerektiren problem durumları inceletilir. en büyük ortak bölen ifadesinin de EBOB şeklinde kısaltıldığı belirtilir. [!] En küçük ortak kat ifadesinin EKOK. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular. [!] Aralarında asal olan sayıların ortak bölenleri ve katları vurgulanır. 16 .2010 2 SAYILAR [!] En küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen buldurulur. C Örüntüler ve İlişkiler C Alanı Ölçme C Kümeler 4.12.

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 17 .sayısı”. 3n vb.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] ”n” harfinin verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret. sembol veya notasyon olduğu vurgulanır. İLKÖĞRETİM OKULU 6.) olmalıdır. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Bu harfin bir değişken olduğu vurgulanır. “temsilci sayısı” veya “genel sayısı” denildiği belirtilir. Bu ilişkiler tek işlem içeren cebirsel ifadeler (n+1. Bu yüzden n’ ye. örüntünün “n. n-2. [!] Örüntünün ilişkisinin değişik biçimlerde bulunabileceği ve farklı gösterimlerle ifade edilebileceği belirtilir. C Cebirsel İfadeler Örüntüler Ve İlişkiler ALANIÖĞRENMEALT 2 ALANIÖĞRENME CEBİR 1.

Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler 03-07.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Örüntüler Ve İlişkiler [!] Üslü niceliklerin değeri bulunurken gereksinim duyulduğunda hesap makinesi kullanılabilir.2011 [!] En az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelerin “cebirsel ifadeler” olduğu vurgulanır.01. a’nın kaç kez kendisiyle çarpıldığını belirten sayı olan n’ye “kuvvet” veya “üs” ve b’ye de “değer” denildiği belirtilir. [!] Sayı örüntülerindeki ilişkinin harflerle belirtildiği ifadelerin de birer cebirsel ifade olduğu vurgulanır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. CEBİR [!] Cebirsel ifadelerde kullanılan harflerin sayıları temsil ettiği ve “değişken” veya “bilinmeyen” olarak adlandırıldığı belirtilir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar. Cebirsel İfadeler 2 1. [!] Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir değişken veya birden fazla değişkenin çarpımına “terim” denildiği. C Cebirsel İfadeler 2 2. 18 . an =b üslü niceliğinde a’ya “taban”. terimlerin sayısal çarpanına ise “kat sayı” denildiği vurgulanır. n birer doğal sayı olmak üzere. b. [!] a.

İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Bilinmeyen ve değişkin arasındaki ilişki vurgulanır. [!] Bir bilinmeyen içeren problemler seçilir. problemlere uygun denklemleri kurar.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Doğal sayıların ve tam sayıların sınırlılıkları içinde kalınır.2011 4 CEBİR 2. Denklemi açıklar.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME C Doğal Sayılar [!] Bilinmeyen içeren eşitliklerin denklem olarak ifade edildiği belirtilir. bu doğru değeri bulma işlemine de denklemi çözme denildiği vurgulanır. Eşitliğin korunumunu modelle gösterir ve açıklar.01.YAZILI SINAV 19 . 1. Eşitlik Ve Denklem 10-14. [!] Denklemi doğru yapan değişkenin veya bilinmeyenin değerine denklemin çözümü. C Tam Sayılarla İşlemler C Doğal Sayılar C Tam Sayılarla İşlemler 1.DÖNEM 3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3.

İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 2 DEĞERLENDİRME 20 .

İLKÖĞRETİM OKULU 6.2011 SAYILAR 2 ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME Kesirler 1. Kesirleri karşılaştırır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Kesirleri sıralamada öğrencilerin verilen kesirleri model üzerinde incelemelerine ve akıl yürütmelerine fırsat verilir.01. C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 17-21. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 21 .

kesirleri aynı kesrin birimi cinsinden ifade etmek veya kesirlerin eşit paydalı denklerini bulmak olduğu vurgulanır. [!] Ortak payda algoritmasında. 4. [!] Çarpma işlemine bir doğal sayı ve bir kesrin çarpımı ile başlanır.01. birinci kesrin içinde ikinci kesrin kaç tane olduğunu bulma olduğu vurgulanır. Kesirlerle bölme işlemini yapar. Kesirlerle çarpma işlemini yapar. “ters çevir. bir kesrin diğer bir kesir kadarını bulma olduğu vurgulanır. [[!] Kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir .2011) 22 . C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 24-28. [!] Payda eşitlemenin.2011 SAYILAR 2.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. çarp” algoritması ortak payda algoritmasından sonra tanıtılır. [!] Bölme işlemine bir doğal sayının bir kesre bölünmesi ile başlanır. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.02. 4 Kesirler 3. [!] İki kesrin çarpımının. kesirlerin paydaları eşitlenerek birinci kesrin payının ikinci kesrin payına bölündüğü vurgulanır. [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.01 / 13. YARIYIL TATİLİ (29. [!] Kesirlerle çarpma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [!] Bir kesri başka bir kesre bölmenin. [!] Bölme işleminde. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak paydaları aralarında asal olan kesirlerle işlem yaparken payda eşitlemenin gerekliliği üzerinde durulur.

[!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. 23 .2011 SAYILAR [!] “≈ ” veya “~”sembollerinin yaklaşık değeri ifade ettiği vurgulanır. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder .02.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 6. Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Ondalık açılımlarda tekrar eden rakamlara dikkat çekilerek bu tür ondalık açılımlara “devirli ondalık açılım” denildiği ve tekrar eden rakamların üzerine çizgi konularak gösterildiği vurgulanır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 Kesirler 5. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 14-18. C Kesirler Ondalık Kesirler 2 2. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

02.2011 2 SAYILAR [!] Ondalık kesirlerde kesir kısmın sağına eklenen sıfırın.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Ondalık Kesirler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 21-25. Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. C Kesirler 3. 24 . İLKÖĞRETİM OKULU 6. ondalık kesrin değerini değiştirmediği fark ettirilir.

[!] Plan ölçeği gibi oran uygulamaları problem çözmede kullandırılır. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 25 . Oran Ve Orantı ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME 2 1. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 4’ün 6’ya oranı gibi farklı 6 gösterimleri kullanılır: [!] Oranın.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI 4 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. “4:6.

desi. Yeryüzünde Yaşam ünitesi (Kazanım 1) Oran Ve Orantı SAYILAR 2 2. [!] Orantı tablosunda ortaya çıkan örüntüler incelenerek doğru orantıya ait ilişkiler keşfettirilir. mili eklerinin metre birimine kattığı anlam vurgulanır. 2. [!] Kilo. hekto.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] İki oran eşitliğinin orantı olarak adlandırıldığı vurgulanır.03. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.2011 [!] Uzunluk ölçme birimleri işlenirken en çok kullanılan uzunluk ölçme birimlerinden km. Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.  Ondalık Kesirler [!] Atatürkçülükle ilgili konular (konu 1) Uzunlukları Ölçme 1. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. m. 2 ÖLÇME 26 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. C Yüzdeler C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler `Sosyal Bilgiler Dersi.02. santi. cm ve mm’yi ön plana çıkaran etkinlikler yapılır. 28. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2011-04. deka.

3 27 .2011 [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Atatürk ‘ ün bilim ve teknolojiye verdiği önem ( Bilim ve Teknoloji Haftası ) OLASILIK VE İSTATİSTİK 07-11. olay. problemlerde kullanır. Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar. örnek uzay.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Olası Durumları Belirleme [!] Saymanın temel ilkelerinin toplama ve çarpma kuralları içerdiği vurgulanır. 1 1. 2. rasgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar.03. Deney. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır. çıktı.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. C Ondalık Kesirler CYüzdeler Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar 1.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….03. Atatürk’ ün Türk milletinin bağımsızlığı hakkında veciz sözleri ve bağımsızlık anlayışı ( 18 Mart Çanakkale Zaferi Haftası ) 2 DEĞERLENDİRME 28 . İLKÖĞRETİM OKULU 6. Tümleyen olayı açıklar.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK OLASILIK VE İSTATİSTİK [!] Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı arasındaki ilişkiden yararlanılabilir. 2. Olay Çeşitleri 14-18.2011 2 1.Kesin ve imkânsız olayları açıklar.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 29 . İLKÖĞRETİM OKULU 6.

Yuvarlanacak basamağın sağındaki rakam ile 5 arasında karşılaştırma yaptırılır. Ondalık kesirleri belirli bir basamağa kadar yuvarlar. İLKÖĞRETİM OKULU 6.DÖNEM 1. 2. [!] Yuvarlanması istenen ondalık kesrin önce hangi basamağa göre yuvarlanacağı belirlenir.2011 SAYILAR 4 4.03. [!] Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazarken kesir kısmının “0” ile 1 arasında bir kesir belirttiği fark ettirilir. Ondalık Kesirler 21-25. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 1. Ondalık kesirleri çözümler.YAZILI SINAV 30 .SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Ondalık kesirlerin okunması ve yazılması ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. Karşılaştırılan rakam 5 veya 5’ten büyük ise yukarı yuvarlandığı hatırlatılır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….

31 .04.2011 Ondalık Kesirler SAYILAR 4 5. Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 6. [!] Ondalık kesirlerle çarpma işlemlerinde işlem sonuçlarının strateji kullanılarak tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Çarpanları “0 ile 1” arasında olan iki ondalık kesrin çarpımının.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Ondalık kesirlerle 10. Ondalık kesirlerle çarpma işlemini yapar.2011-01. 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemleri de yaptırılır. [!] Önce bir doğal sayı ile bir ondalık kesrin çarpımı daha sonra iki ondalık kesrin çarpımı yaptırılır. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 28.03. [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. İLKÖĞRETİM OKULU 6. çarpanların her birinden küçük olacağı modellerle fark ettirilir. [!] Ondalık kesirlerle yapılan çarpma işlemlerinde basamak tablosundan da yararlanılır.

C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler Ondalık Kesirler 04-08. [!] Program kitabının giriş bölümünde verilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.2011 7. Ondalık kesirlerle bölme işlemini yapar. 9. İLKÖĞRETİM OKULU 6.04.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK [!] Önce sonucu bir ondalık kesir olan iki doğal sayının bölme işlemi daha sonra bir doğal sayının bir ondalık kesre bölümü üzerinde durulur. [!] Ondalık kesirlerle 10. Ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar 4 SAYILAR 32 . [!] Ondalık kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemleri de yaptırılır.

İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 33 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….

Ondalık kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 34 .SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. bilim. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek ondalık kesirlerle ilgili güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler Ondalık Kesirler 11-15. teknoloji.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….04.2011 SAYILAR 4 8. ekonomi vb. [!] Eğitim. çevre.

teknoloji.2011 3 SAYILAR [!] Yüzdelerle ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak %100’den büyük %1’den küçük yüzdeler üzerinde durulur. çevre.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek yüzde hesaplamaları ile ilgili güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. [!] Eğitim.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Yüzdeler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 18-22. C Oran ve Orantı 1. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. 2. ekonomi vb. Kesirlerle yüzde arasındaki ilişkiyi açıklar. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. bilim.04. Atatürk ‘ ün çocuklara verdiği önem ( 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) 35 . [!] Yüzdeler karşılaştırılırken önceki bilgi ve becerilerden yararlanılır. [!] Yüzde problemlerinde strateji kullanılarak sonuçların tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir [!] Etkinlik örneklerinde verilen problem çeşitleri esas alınır.

5. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 2.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.2011 ÖLÇME 2 4.DÖNEM 2. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Çokgenlerin kenar uzunlukları ile çevre uzunluğu arasındaki ilişkiyi açıklar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını strateji kullanarak tahmin eder. Uzunlukları Ölçme Uzunlukları Ölçme ALANIÖĞRENMEALT 1 ALANIÖĞRENME ÖLÇME 3.04.YAZILI SINAV 36 . KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 25-29.

Diğer birimler sadece tanıtılır. cL.  Ondalık Kesirler 2 Sıvıları Ölçme ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Sıvı ölçme birimlerinden günlük yaşamda çok kullanılan L. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 2 DEĞERLENDİRME 37 . Sıvı ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. İLKÖĞRETİM OKULU 6. ve mL üzerinde durulur. 3.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….

İLKÖĞRETİM OKULU 6.05.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. • • • • 1 a (ar) = 1 dam 2 =100 m2 1 daa (dekar) = 1000 m2 (dönüm) 1 ha (hektar) = 10 000 m2 1 km2 = 100 hektar • 1 dekar = 10 ar • 1 hektar = 10 dekar ilişkilendirmeleri yaptırılır.2011 Alanı Ölçme ÖLÇME 2 1. cm2 mm2. [!]  Ondalık Kesirler C Oran ve Orantı 02-06.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Günlük yaşamda sık kullanılan alan ve arazi ölçme birimlerini (km2. m2. ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 38 . Alan ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. dekar (dönüm)) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır.

[!] Birim karenin kısaca br2 sembolüyle gösterildiği vurgulanır [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Öğrencilerin bölgenin gerçek alanı ile karşılaştırma yapabilmeleri için plan ve ölçek uygulamalarından söz edilir. Düzlemsel bölgelerin alanlarını strateji kullanarak tahmin eder. [!] Dikdörtgensel. [!] Dairenin alanına girilmeyecektir.05.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 39 . karesel.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. üçgensel paralelkenarsal bölgelerin alanlarının hesaplanmasıyla ilgili bilgi ve beceriler hatırlatılır.2011 4 Alanı Ölçme ÖLÇME 2. Düzlemsel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 3.  Ondalık Kesirler C Oran ve Orantı 09-13.

2011 4 Alanı Ölçme ÖLÇME 40 . İLKÖĞRETİM OKULU 6. 16-20.b)+2(a.k) + 2(y. 5. [!] Dik prizmaların yüzey alanları hesaplanırken aşağıdakilere benzer notasyonlar kullanılmayacaktır: Atatürk ‘ün Türk gençliğine verdiği önem (19 Mayıs Atatürk ‘ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı) • 4.c) • A= 2(u.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Cisimlerin açınımları. kare prizma ve küpün yüzey alanlarını hesaplar. [!] Tahmin becerisinin gelişmesine önem verilir.05.c)+2(b. Dikdörtgenler prizması.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. kare prizma ve küpün yüzey alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar.y) + 2 (u. A=2(a.k) [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. kareli kâğıt üzerinde gösterilerek alanları hesaplatılır. Dikdörtgenler prizması.

üçgen. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Dik prizmaların yanal ayrıtlarının uzunluğunun prizmanın yüksekliğine eşit olduğu vurgulanır. … prizma” olarak adlandırıldığı hatırlatılır. [!] Dik veya eğik prizmaların “karşılıklı paralel yüz çiftlerinden (tabanlarından) birinin kare. dikdörtgen.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….DÖNEM 3. Ayrıca bütün yüzleri dikdörtgensel bölge olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denildiği vurgulanır 41 . paralelkenar olmasına göre sırasıyla kare. [!] Cisim köşegeni tanıtılır. 2.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Geometrik Cisimler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 23-27.YAZILI SINAV 1. dikdörtgen.05. eşkenar dörtgen. Eş küplerle oluşturulmuş yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizer. 2. Prizmaların temel elemanlarını belirler.2011 GEOMETRİ 2 [!] Tabanlarının karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtlar tabanlara dik ise prizmaya “dik prizma” eğik ise “eğik prizma” denir. üçgen.

 Geometrik Cisimler  Ondalık Kesirler 2 Hacmi Ölçme ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME Hacmi Ölçme ÖLÇME 1.b.h. kare prizma ve küpün hacmini strateji kullanarak tahmin eder. V=x. H=u. [!] Söz konusu geometrik cisimlerin hacim bağıntıları. yükseklik ve ayrıt uzunluklarından uygun olanları kullanılarak oluşturulur. [!] Söz konusu geometrik cisimlerin hacim bağıntıları.y.05. kare prizma ve küpün hacmine ait bağıntıları oluşturur.2011-03. [!] Dik prizmaların hacim bağıntılarının sembollerle temsili yapılırken cismin ilgili ayrıtlarının uzunluğunu göstermede çeşitli notasyonlar kullanılabilir: V=a.06.k.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….c. yükseklik ve ayrıt uzunluklarından uygun olanları kullanılarak oluşturulur. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.y vb. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 30.  Geometrik Cisimler  Ondalık Kesirler 42 .SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Boyut kavramı vurgulanır. Dikdörtgenler prizması.2011 2 ÖLÇME 2. Dikdörtgenler prizması.

kare prizma ve küpün hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 3.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Günlük yaşamda sık kullanılan hacim ölçme birimlerini (km3. Dikdörtgenler prizması. Hacim ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. cm3 ve mm3) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır. ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 43 . İLKÖĞRETİM OKULU 6. m3. 2 4.

Matematik Öğretmeni ………………………. Sıvıları ölçmenin.  Ondalık Kesirler Sıvıları Ölçme 06-10. aynı zamanda içinde bulunduğu kabın hacmini ölçme olduğu da fark ettirilir. hacim ölçme birimleriyle ilişkilendirilerek sıvı ölçülerinin temelde özel birer hacim ölçüsü olduğu vurgulanır.2011 4 13-17.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Sıvı ölçme birimleri. Hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimleri arasında ilişkiyi açıklar..06.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 4 GENEL TEKRAR ………………. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Matematik Öğretmeni …………… Okul Müdürü 44 .06.2011 ÖLÇME 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful