P. 1
6.SINIF (MAVİ ÇİZGİ)

6.SINIF (MAVİ ÇİZGİ)

|Views: 336|Likes:
Yayınlayan: hkmttky

More info:

Published by: hkmttky on Dec 15, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2010

pdf

text

original

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
HAFTA SAAT ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE ARA İLİŞKİLENDİRME DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRKÇÜLÜK

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

[!] Doğrular, üzerlerindeki herhangi iki nokta ile isimlendirilip sembolle gösterilir. [!] Doğruların küçük harflerle de isimlendirilip d, ℓ, k vb. ile gösterildiği hatırlatılır.

Atatürk’ün eğitim anlayışı, görüşleri ve veciz sözleri (İlköğretim haftası)

1. Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir. 3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder. 4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir

[!] Aynı bir doğru üzerinde bulunan noktalara doğrudaş noktalar denir. [!] Katlama etkinliklerinde şeffaf veya yağlı kâğıt kullanılır. [!] Doğru parçasını uç noktaları ile ışını, ucu ile üzerindeki herhangi bir noktayı kullanarak isimlendirmenin ve sembolle göstermenin iki farklı yolundan biri ile yapıldığı vurgulanır. [!] Uzunlukları eşit olan doğru parçalarının eş oldukları vurgulanır. [!] “Eşlik” ve “eşitlik” kavramlarının farklı olduğu hatırlatılır. Bu fark, eş şekillerin, ölçüleri eşit ve biçimleri benzer-aynı şekillerden kaynaklandığından eşlik, eşitlik ve benzerlik sembollerinin birleşimi olan “≅ ” sembolü ile temsil edilir. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır (Ölçülü çizimlerde cetvel ile ölçüleri olan pergel veya gönye kullanılır. Ölçüsüz çizimlerde ise bir kenarı düz olan materyal (çizgilik, çizgeç), ölçüleri olmayan pergel veya gönye kullanılır). [!] Aynı düzlemde kesişmeyen doğruların paralel doğrular olduğu vurgulanır. sur u sur u sur u [!] AB ve CD paralel veya dik ise bu sırasıyla AB sur u sur u sur u // CD ve AB ⊥ CD biçiminde yazılır. Burada “//” sembolünün paralelliği, “⊥” sembolünün ise dikliği temsil ettiği vurgulanır.

4

Doğru, Doğru Parçası ve Işın

20-24.09.2010

GEOMETRİ

1

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
[!] Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin değişme, birleşme özellikleri ile çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özellikleri vurgulanır. Kapalılık özelliğinden söz edilmez.. [!] Eski uygarlıkların kullandıkları sayı sistemleri ile ilgili bilgiler verilir. [!] Doğal sayılar kümesinin “IN” ile gösterildiği vurgulanır. Sayma sayıları açıklanır. [!] Çarpma işleminde “ .” sembolü de kullanılır. [!]Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinde 0 ile 1 sayılarının etkisi vurgulanır. 0 ve 1’in değişme özelliğini sağlamadaki önemi üzerinde durulur. [!] Etkisiz eleman ve yutan eleman terimleri kullandırılır. [!] Doğal sayılarla ilgili problemler çözdürülürken önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Bir doğal sayının 0 (sıfır) sayısına bölünmesini içeren günlük yaşam durumları inceletilir. Bu durumlardaki anlamsızlık üzerine tartışma yaptırılır. [!] İşlemlerde gerektiğinde hesap makinesi kullandırılabilir. Bazı hesap makinelerinin işlem sırasının olduğu, bazılarında ise olmadığı, bu nedenle işlem sonuçlarının farklı çıkabileceği belirtilir. [!] Birden fazla işlem olduğu durumlarda önce üslü sayılar, sonra parantez içindeki işlemler, daha sonra çarpma veya bölme işlemleri, en son olarak da toplama veya çıkarma işlemleri yaptırılır. Aynı önceliklere sahip işlemlerde soldan sağa doğru sıra takip edilir. [!] Zihinden hesaplamalarda bu özelliklerin sağladığı kolaylıklar vurgulanır. È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 13, 14) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Benim Param)

27.09.2010 - 01.10.2010

4

Doğal Sayılar

SAYILAR

2. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular. 1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

2

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

04-08.10.2010

[!] Belirli bir kümeyi temsil ederken aşağıda belirtilen başlıca gösterim biçimleri vurgulanır: . Nesneleri temsil eden sembolleri, karışıklığa neden olmamak için tırnaklı ayraç içinde aralarına virgül koyarak “{..., ..., ..., …}” biçiminde sıralama, . Kümeye karşılık olarak bir harf, bir sembol veya özel bir isim kullanmak, . Varsa nesnelerin ortak özelliklerini ifade etme, . Elemanların nokta veya şekillerle temsil edildiği bir düzlem parçası oluşturma (Venn şeması).

SAYILAR

4

Kümeler

1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir.

[!] Kümeler isimlendirilirken genellikle büyük harflerle, elemanlarının da küçük harflerle gösterildiği belirtilir. [!] Boş küme ve evrensel küme açıklatılarak boş kümenin ∅, evrensel kümenin de E sembolüyle gösterildiği belirtilir.

3

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI

ALANIÖĞRENMEALT

ALANIÖĞRENME

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

HAFTA

SAAT

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

[!] Bu sınıfta en fazla üç küme arasında tek işlem kullandırılır. İşlemler, günlük yaşam problemleri ile anlamlı hale getirilir. [!] Eşit, denk ve ayrık küme örneklerine yer verilir. [!] E kümesinin elemanı olup A kümesinin elemanı olmayan elemanlardan oluşan kümenin A kümesinin tümleyeni olduğu ve

11-15.10.2010

SAYILAR

4

Kümeler

2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır. 3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.

A ′ sembolü ile gösterildiği belirtilir.

[!] • İki kümenin birleşiminin her iki kümedeki elemanlardan oluşan küme olduğu, • Kesişimin iki kümenin ortak elemanlarından oluştuğu, • Farkın iki kümeden birinde olup diğerinde olmadığı, • Tümleyenin kümede olmadığı ancak evrensel kümenin elemanlarında olduğu uygun modelleriyle fark ettirilir. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Bir kümenin alt küme sayıları hesaplatılmaz.

4

uygun örneklem seçer ve veri toplar. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Araştırmalar İçin Sorular ALANIÖĞRENMEALT Oluşturma Ve Veri Toplama ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 18-22.2010 2 OLASILIK VE İSTATİSTİK [!] Veri toplamada anket. örneklem olarak isimlendirilir. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek bu araştırmaların örneklemi buldurulabilir ve veri toplama yöntemleri incelenebilir. araştırmainceleme vb.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Belirli bir soruna yönelik araştırma soruları üretmeleri istenebilir. [!] Bir soruna dönük makale. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Üzerinde araştırma veya deney yapılacak grup. 1. Canlılarda Üreme. veri toplama araçları kullanılır. tarama vb.6) ÈSağlık Kültürü (Kazanım 16) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Kaç Tane “0”?) 5 . görüşme. `Fen ve Teknoloji Dersi.10.

[!] Tabloya başlık yazılır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Sütun grafikleri yatay ve dikey olarak çizdirilir. sütun ve çizgi grafikleri istatistiksel temsil biçimleridir. prizma şeklinde çizildiği örneklere yer verilir. [!] Grafik ve tablolar gerektiğinde numaralandırılır. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar.5) `Sosyal Bilgiler Dersi. Kuvvet ve Hareket Ünitesi (Kazanım 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Birden fazla ölçüte göre tablo oluşturulur. C Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri `Fen ve Teknoloji Dersi.4 ve 1. Ülkemizin Kaynakları Ünitesi (Kazanım 1) Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 8) È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 11) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Semtimin Çalışanları) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 12) ÈGirişimcilik (Kazanım 1) Tablo Ve Grafikler 2 1. ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 6 . Canlılarda Üreme. [!] Sütun grafiklerindeki çubukların.6) `Fen ve Teknoloji Dersi. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. [!] Farklı istatistiksel temsil biçimlerinin üstünlük ve sınırlılıkları tartışılır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Grafiklerin başlıkları yazılır ve eksenleri isimlendirilir. [!] Tablolar.

Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar [!] Eğitim.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. en yüksek veya en düşük veri çıkarıldığında bu durumun aritmetik ortalamayı nasıl etkilediği vurgulanır. araştırma-inceleme vb.2010 [!] Aritmetik ortalamanın. 2 7 . İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Mevcut veya gelecekteki durum tahmin ettirilmelidir. C Tablo ve Grafikler Merkezi Eğilim Ve Yayılma Ölçüleri [!] Açıklığın. çevre. bir merkezî yayılma ölçüsü olduğu vurgulanır. [!] Bir sorunla ilgili makale. eksenlerindeki ölçekler değiştikçe grafiğin görsel olarak anlamının nasıl değiştiği buldurulur. 2. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar. alışveriş vb. kupürleri incelenerek verilere dayalı tahminler yaptırılabilir. [!] Verilerden. çevre.5) `Sosyal Bilgiler Dersi. teknoloji. Ülkemizin Kaynakları Ünitesi (Kazanım 1) Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 8) È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 11) (Ara Disiplinler Etkinlik ÖrnekleriSemtimin Çalışanları) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 12) ÈGirişimcilik (Kazanım 1) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cumhuriyetin kuruluşu. ile ilgili araştırma-inceleme. bir merkezî eğilim ölçüsü olduğu vurgulanır. OLASILIK VE İSTATİSTİK 25-29. C Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri `Fen ve Teknoloji Dersi. açıklığı hesaplatılabilir ve yorumlatılabilir. ekonomi vb. bilim. makale vb. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür. 1.10. teknoloji. ile ilgili ve içeriklerinde sütun grafikleri bulunan gazete kupürleri incelenerek bu grafiklerin uygun yapılandırılıp yapılandırılmadığı tartışılabilir. Kuvvet ve Hareket Ünitesi (Kazanım 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Tablolama yazılımı kullanılarak çizilen sütun grafiklerinin. ile ilgili gazete kupürlerindeki veri gruplarının aritmetik ortalaması. bilim. [!] Eğitim. Atatürk ‘ün yaptığı Harf İnkılâbı ve Harf Devrimi Haftası Tablo Ve Grafikler 2 2.4 ve 1. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2.ekonomi. Canlılarda Üreme.6) `Fen ve Teknoloji Dersi.

DÖNEM 1.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….2010 Tam Sayılar SAYILAR 2. [!] Tam sayılar sıralanırken sayı doğrusu modelinden yararlanılır. Tam sayıları açıklar. 3.YAZILI SINAV . Mutlak değerin anlamını açıklar. [!] Bir sayının mutlak değerinin pozitif olduğu vurgulanır. 8 .SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Sayıların önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin. “0” ile birleşim kümesine “tam sayılar kümesi” denildiği ve Z harfi ile gösterildiği belirtilir. 01-05. [!] Pozitif ve negatif tam sayıların. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Tam sayıların mutlak değerlerini içeren işlemler yaptırılmaz. sayıların yönünü belirten işaretler oldukları hatırlatılır. È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 5) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Rüzgarın Soğutucu Etkisi) 1.11. 4 1.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. kesişmenin özel bir durumu olduğu belirtilir. [!] Açı. 2. [!] Bir açının açıortayının. ışın olan kenarları üzerindeki birer noktayla ve köşe (ortak uç olan) araya gelecek şekilde isimlendirilip sembolle gösterilir. [!] Açı üzerindeki noktaların.5)  Açıları Ölçme 2 9 . 08-12.5) `Fen ve Teknoloji Dersi. bu açının iç veya dış bölgesine ait olmadıkları vurgulanır. Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. `Fen ve Teknoloji Dersi. Doğru Parçası Ve Işın [!] Dikliğin. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Açılar 1. açının köşesi denildiği vurgulanır. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler.11.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK Doğru. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1.2010 GEOMETRİ [!] Ortak uçlu iki ışının oluşturduğu şeklin açı olduğu ve bu ortak uca. ucu bu açının köşesi olan ve bu açının iç bölgesinde bulunan ışın olduğu vurgulanır. ATATÜRK HAFTASI 10-16 KASIM 2 5. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır.

[!] Açı ölçüsü olarak “s” ya da “m” harflerinden biri seçilir. [!] Bir kenarları ortak.5) `Fen ve Teknoloji Dersi. [!] Açı ölçülerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. C Eşitlik ve Denklem C Açılar 1. bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar.11. GEOMETRİ 1 Açılar 3.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI KURBAN BAYRAMI (16-19 KASIM 2010 ) ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 22-26. aynı zamanda bir “doğrusal çift” oluşturduğu vurgulanır.5)  Açıları Ölçme ÖLÇME 1 Açıları Ölçme [!] Şekildeki gibi aynı düzlemde bulunan (düzlemdeş açılar) BAC ve CAD açılarının m( ) = m( )+m( ) olduğu belirtilir. diğer kenarları aynı doğrultuda. Tümler. fakat ters yönde olan komşu bütünler açıların. [!] Açı çizilirken kenarlarının uzun veya kısa çizilmesinin açının ölçüsünü değiştirmediği vurgulanır. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010 [!] Komşu tümler ve komşu bütünler açılar açıklanır. Komşu. `Fen ve Teknoloji Dersi.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. diğerinden söz edilir. tümler. 10 . Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar. [!] Komşu açıların ortak olmayan kenarlarının da başka bir açı oluşturduğu vurgulanır. [!] Açıya ölçü karşılık tutulduğunda okuma yönünün önemli olduğu vurgulanır.

[!] Dinamik geometri yazılımları kullandırılabilir. [!] Benzerlikte kenar uzunlukları oranlatılmaz (Benzerlik oranından söz edilmez.12. [!] Eş şekillerin benzer olduğu ancak benzer şekillerin eş olmalarının gerekmediği vurgulanır.  Dönüşüm Geometrisi GEOMETRİ 2 1. paralelkenarlar paralelkenarlara. [!] Benzerliği araştırılan şekillerin aynı özel sınıfa ait olduklarına dikkat edilir (üçgenler üçgenlere.).. [!]Eşlik için ”” sembolü.2010 . 2 DEĞERLENDİRME 11 .2010 Örüntü Ve Süslemeler [!] Etkinliklerde kareli.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Eş şekillerin. aralarındaki herhangi birinin çoğaltılan kopyaları olduğu sezdirilerek aynı biçim ve eşit ölçülere sahip oldukları vurgulanır.11.03. İLKÖĞRETİM OKULU 6. beşgenler beşgenlere.. [!] Benzer çokgenlerin aynı biçimde fakat farklı büyüklükte olduğu vurgulanır. Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur. benzer ). . izometrik veya noktalı kâğıt kullanılır. ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 29. 2. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler. dörtgenler dörtgenlere. benzerlik için “ ” veya “ ”sembolü kullanılır. 2 Eşlik Ve Benzerlik ALANIÖĞRENMEALT GEOMETRİ 1. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 12 . İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….

biçiminin ve boyutlarının aynı kaldığı vurgulanır. Öteleme hareketini açıklar.2010 C Eşlik ve Benzerlik Dönüşüm Geometrisi 2 1.) incelenir. üzerinde bulunduğu düzlemin çokgenin kendisi ile iç bölgesi dışında kalan bölge olduğu vurgulanır. GEOMETRİ Çokgenler 2 1. [!] Çokgen çizimlerinde öğrencilerin aha önceki çizim becerileri dikkate alınır. 5 …).12. [!] Düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki fark vurgulanır. [!] Bir çokgenin dış bölgesinin. Çokgenleri inşa eder. açı. [!] Ötelemede şeklin duruşunun. [!] İkişer ikişer kesişen n tane doğru ile bir ngenin oluşturulduğu vurgulanır (n=3. [!] Her tip çokgenin sahip olduğu ortak özellikler (köşe.YAZILI SINAV 06-10. 1.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.DÖNEM 2. kenar sayısı vb. 13 .SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılarak çokgenler inşa ettirilebilir. 4. İnşalarda bunlar dikkate alınır.

14 . Öteleme ile süsleme yapar. 2 2. C Eşlik ve Benzerlik 13-17. Örüntü Ve Süslemeler C Dönüşüm Geometrisi [!] Süslemelerde uygun çokgensel bölgelerin modelleri kullandırılır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….12. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder [!] Bir şeklin kendisiyle öteleme altındaki görüntüsünün eş ve simetrik olduğu ve bu tür simetriye öteleme simetrisi denildiği vurgulanır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönüşüm Geometrisi GEOMETRİ 2 2. [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir. [!]Ötelemenin farklı bir simetri türü olduğu ve doğru simetrisiyle karıştırılmaması gerektiği vurgulanır. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010 [!] Model oluşturmada ve bu modelle yapılan süslemedeki şekillerin ötelendiği fark ettirilir.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] 2. [!] Bölme işlemi yapmaksızın doğal sayıların 2.12.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK [!] Bir doğal sayının çarpanları. 3 ve 5’e kalansız bölünüp bölünemediği belirletilerek bölünenlerin oluşturduğu örüntüler buldurulur. 4 15 . asal sayı olmadığı nedenleriyle tartışılır. 2.2010 SAYILAR 1. kat ve bölenleri arasındaki ilişki vurgulanır. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kuralları da keşfettirilir. Asal sayıları belirler. 3 ve 5’e kalansız bölünebilme kurallarından yararlanılarak 4. [!] Çarpanın aynı zamanda söz konusu sayının böleni olduğu vurgulanır. [!] 1 doğal sayısının. [!] 2’nin çift ve asal sayı olduğu vurgulanır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. C Örüntüler ve İlişkiler C Alanı Ölçme C Kümeler Çarpanlar Ve Katlar 20-24. 3. Bölünebilme kurallarını açıklar. 6.

[!] Aralarında asal olan sayıların ortak bölenleri ve katları vurgulanır. C Örüntüler ve İlişkiler C Alanı Ölçme C Kümeler 4.12. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. en büyük ortak bölen ifadesinin de EBOB şeklinde kısaltıldığı belirtilir. EKOK ve EBOB’u bulmayı gerektiren problem durumları inceletilir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Çarpanlar Ve Katlar ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 27-31. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] En küçük ortak kat ifadesinin EKOK.2010 2 SAYILAR [!] En küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen buldurulur. 16 . [!] En çok üç doğal sayının EKOK ve EBOB’unu bulmayı gerektiren durumlar inceletilir.

C Cebirsel İfadeler Örüntüler Ve İlişkiler ALANIÖĞRENMEALT 2 ALANIÖĞRENME CEBİR 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] ”n” harfinin verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret. sembol veya notasyon olduğu vurgulanır.) olmalıdır. n-2. Bu harfin bir değişken olduğu vurgulanır. “temsilci sayısı” veya “genel sayısı” denildiği belirtilir. [!] Örüntünün ilişkisinin değişik biçimlerde bulunabileceği ve farklı gösterimlerle ifade edilebileceği belirtilir. örüntünün “n. Bu yüzden n’ ye. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 17 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 3n vb. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Bu ilişkiler tek işlem içeren cebirsel ifadeler (n+1. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.sayısı”.

n birer doğal sayı olmak üzere. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar. b. C Cebirsel İfadeler 2 2.2011 [!] En az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelerin “cebirsel ifadeler” olduğu vurgulanır.01.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Örüntüler Ve İlişkiler [!] Üslü niceliklerin değeri bulunurken gereksinim duyulduğunda hesap makinesi kullanılabilir. 18 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. an =b üslü niceliğinde a’ya “taban”. Cebirsel İfadeler 2 1. Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler 03-07. [!] Sayı örüntülerindeki ilişkinin harflerle belirtildiği ifadelerin de birer cebirsel ifade olduğu vurgulanır. CEBİR [!] Cebirsel ifadelerde kullanılan harflerin sayıları temsil ettiği ve “değişken” veya “bilinmeyen” olarak adlandırıldığı belirtilir. [!] Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir değişken veya birden fazla değişkenin çarpımına “terim” denildiği. [!] a. İLKÖĞRETİM OKULU 6. a’nın kaç kez kendisiyle çarpıldığını belirten sayı olan n’ye “kuvvet” veya “üs” ve b’ye de “değer” denildiği belirtilir. terimlerin sayısal çarpanına ise “kat sayı” denildiği vurgulanır.

Denklemi açıklar. [!] Bir bilinmeyen içeren problemler seçilir. [!] Bilinmeyen ve değişkin arasındaki ilişki vurgulanır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. C Tam Sayılarla İşlemler C Doğal Sayılar C Tam Sayılarla İşlemler 1. Eşitlik Ve Denklem 10-14.YAZILI SINAV 19 . Eşitliğin korunumunu modelle gösterir ve açıklar. [!] Doğal sayıların ve tam sayıların sınırlılıkları içinde kalınır. problemlere uygun denklemleri kurar.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME C Doğal Sayılar [!] Bilinmeyen içeren eşitliklerin denklem olarak ifade edildiği belirtilir.DÖNEM 3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. [!] Denklemi doğru yapan değişkenin veya bilinmeyenin değerine denklemin çözümü.2011 4 CEBİR 2.01. 3. 1. bu doğru değeri bulma işlemine de denklemi çözme denildiği vurgulanır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 2 DEĞERLENDİRME 20 . İLKÖĞRETİM OKULU 6.

2011 SAYILAR 2 ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME Kesirler 1. Kesirleri karşılaştırır. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 21 .01. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 17-21.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Kesirleri sıralamada öğrencilerin verilen kesirleri model üzerinde incelemelerine ve akıl yürütmelerine fırsat verilir. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.

YARIYIL TATİLİ (29. [!] Bir kesri başka bir kesre bölmenin.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Çarpma işlemine bir doğal sayı ve bir kesrin çarpımı ile başlanır. [!] Bölme işlemine bir doğal sayının bir kesre bölünmesi ile başlanır.2011 SAYILAR 2. [!] Ortak payda algoritmasında. [!] Kesirlerle çarpma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [!] İki kesrin çarpımının.01. çarp” algoritması ortak payda algoritmasından sonra tanıtılır. C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 24-28. [!] Bölme işleminde. [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.2011) 22 . kesirlerin paydaları eşitlenerek birinci kesrin payının ikinci kesrin payına bölündüğü vurgulanır. Kesirlerle çarpma işlemini yapar. bir kesrin diğer bir kesir kadarını bulma olduğu vurgulanır. kesirleri aynı kesrin birimi cinsinden ifade etmek veya kesirlerin eşit paydalı denklerini bulmak olduğu vurgulanır. 4 Kesirler 3.01 / 13. [[!] Kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir . İLKÖĞRETİM OKULU 6. “ters çevir. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Kesirlerle bölme işlemini yapar.02.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak paydaları aralarında asal olan kesirlerle işlem yaparken payda eşitlemenin gerekliliği üzerinde durulur. birinci kesrin içinde ikinci kesrin kaç tane olduğunu bulma olduğu vurgulanır. 4. [!] Payda eşitlemenin.

Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler. [!] Ondalık açılımlarda tekrar eden rakamlara dikkat çekilerek bu tür ondalık açılımlara “devirli ondalık açılım” denildiği ve tekrar eden rakamların üzerine çizgi konularak gösterildiği vurgulanır.2011 SAYILAR [!] “≈ ” veya “~”sembollerinin yaklaşık değeri ifade ettiği vurgulanır. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder . [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 14-18. 6. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 Kesirler 5.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. C Kesirler Ondalık Kesirler 2 2. 23 . Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.02.

Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 24 .2011 2 SAYILAR [!] Ondalık kesirlerde kesir kısmın sağına eklenen sıfırın.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Ondalık Kesirler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 21-25. İLKÖĞRETİM OKULU 6.02. ondalık kesrin değerini değiştirmediği fark ettirilir. C Kesirler 3.

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 25 . İLKÖĞRETİM OKULU 6. “4:6. Oran Ve Orantı ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME 2 1. 4’ün 6’ya oranı gibi farklı 6 gösterimleri kullanılır: [!] Oranın. [!] Plan ölçeği gibi oran uygulamaları problem çözmede kullandırılır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI 4 . Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….

[!] Orantı tablosunda ortaya çıkan örüntüler incelenerek doğru orantıya ait ilişkiler keşfettirilir. 28. Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] İki oran eşitliğinin orantı olarak adlandırıldığı vurgulanır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. İLKÖĞRETİM OKULU 6.  Ondalık Kesirler [!] Atatürkçülükle ilgili konular (konu 1) Uzunlukları Ölçme 1. desi. [!] Kilo.2011-04. hekto. 2 ÖLÇME 26 . deka. mili eklerinin metre birimine kattığı anlam vurgulanır. m. santi.02. cm ve mm’yi ön plana çıkaran etkinlikler yapılır. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar.2011 [!] Uzunluk ölçme birimleri işlenirken en çok kullanılan uzunluk ölçme birimlerinden km. 2.03. Yeryüzünde Yaşam ünitesi (Kazanım 1) Oran Ve Orantı SAYILAR 2 2. C Yüzdeler C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler `Sosyal Bilgiler Dersi.

1 1. örnek uzay. çıktı.2011 [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır. problemlerde kullanır. Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar. Atatürk ‘ ün bilim ve teknolojiye verdiği önem ( Bilim ve Teknoloji Haftası ) OLASILIK VE İSTATİSTİK 07-11. 3 27 .03. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 2. olay. rasgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar. C Ondalık Kesirler CYüzdeler Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar 1. Deney.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Olası Durumları Belirleme [!] Saymanın temel ilkelerinin toplama ve çarpma kuralları içerdiği vurgulanır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….

2.Kesin ve imkânsız olayları açıklar. Tümleyen olayı açıklar. Olay Çeşitleri 14-18.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK OLASILIK VE İSTATİSTİK [!] Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı arasındaki ilişkiden yararlanılabilir.2011 2 1.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Atatürk’ ün Türk milletinin bağımsızlığı hakkında veciz sözleri ve bağımsızlık anlayışı ( 18 Mart Çanakkale Zaferi Haftası ) 2 DEĞERLENDİRME 28 .03. İLKÖĞRETİM OKULU 6.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 29 .

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazarken kesir kısmının “0” ile 1 arasında bir kesir belirttiği fark ettirilir.03. [!] Yuvarlanması istenen ondalık kesrin önce hangi basamağa göre yuvarlanacağı belirlenir.YAZILI SINAV 30 .SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Ondalık kesirlerin okunması ve yazılması ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 1. Ondalık Kesirler 21-25. Karşılaştırılan rakam 5 veya 5’ten büyük ise yukarı yuvarlandığı hatırlatılır.2011 SAYILAR 4 4. Yuvarlanacak basamağın sağındaki rakam ile 5 arasında karşılaştırma yaptırılır.DÖNEM 1. 2. Ondalık kesirleri belirli bir basamağa kadar yuvarlar. Ondalık kesirleri çözümler. İLKÖĞRETİM OKULU 6.

[!] Önce bir doğal sayı ile bir ondalık kesrin çarpımı daha sonra iki ondalık kesrin çarpımı yaptırılır. [!] Ondalık kesirlerle 10.2011 Ondalık Kesirler SAYILAR 4 5.03. 6. [!] Ondalık kesirlerle çarpma işlemlerinde işlem sonuçlarının strateji kullanılarak tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.04. 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemleri de yaptırılır.2011-01. [!] Çarpanları “0 ile 1” arasında olan iki ondalık kesrin çarpımının. Ondalık kesirlerle çarpma işlemini yapar. [!] Ondalık kesirlerle yapılan çarpma işlemlerinde basamak tablosundan da yararlanılır. [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 28.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. çarpanların her birinden küçük olacağı modellerle fark ettirilir. Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 31 .

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Ondalık kesirlerle 10. Ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar 4 SAYILAR 32 .SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK [!] Önce sonucu bir ondalık kesir olan iki doğal sayının bölme işlemi daha sonra bir doğal sayının bir ondalık kesre bölümü üzerinde durulur. [!] Program kitabının giriş bölümünde verilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. [!] Ondalık kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.2011 7. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemleri de yaptırılır. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler Ondalık Kesirler 04-08. 9.04. Ondalık kesirlerle bölme işlemini yapar.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 33 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.

İLKÖĞRETİM OKULU 6. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler Ondalık Kesirler 11-15.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Ondalık kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder.2011 SAYILAR 4 8. çevre. 34 . [!] Eğitim.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.04. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek ondalık kesirlerle ilgili güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. bilim. ekonomi vb. teknoloji.

[!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. C Oran ve Orantı 1. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Kesirlerle yüzde arasındaki ilişkiyi açıklar. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Yüzdeler karşılaştırılırken önceki bilgi ve becerilerden yararlanılır. [!] Yüzde problemlerinde strateji kullanılarak sonuçların tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir [!] Etkinlik örneklerinde verilen problem çeşitleri esas alınır.2011 3 SAYILAR [!] Yüzdelerle ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak %100’den büyük %1’den küçük yüzdeler üzerinde durulur. teknoloji. Atatürk ‘ ün çocuklara verdiği önem ( 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) 35 . ekonomi vb.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….04. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek yüzde hesaplamaları ile ilgili güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. 2. çevre.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Yüzdeler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 18-22. [!] Eğitim. bilim.

Uzunlukları Ölçme Uzunlukları Ölçme ALANIÖĞRENMEALT 1 ALANIÖĞRENME ÖLÇME 3. 5.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….04. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını strateji kullanarak tahmin eder.YAZILI SINAV 36 . KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 25-29. 2. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2011 ÖLÇME 2 4.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. Çokgenlerin kenar uzunlukları ile çevre uzunluğu arasındaki ilişkiyi açıklar.DÖNEM 2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Sıvı ölçme birimlerinden günlük yaşamda çok kullanılan L. cL. Diğer birimler sadece tanıtılır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. ve mL üzerinde durulur. Sıvı ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.  Ondalık Kesirler 2 Sıvıları Ölçme ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME 1. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 2 DEĞERLENDİRME 37 . Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 3.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Günlük yaşamda sık kullanılan alan ve arazi ölçme birimlerini (km2.05. • • • • 1 a (ar) = 1 dam 2 =100 m2 1 daa (dekar) = 1000 m2 (dönüm) 1 ha (hektar) = 10 000 m2 1 km2 = 100 hektar • 1 dekar = 10 ar • 1 hektar = 10 dekar ilişkilendirmeleri yaptırılır. Alan ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….2011 Alanı Ölçme ÖLÇME 2 1. [!]  Ondalık Kesirler C Oran ve Orantı 02-06. İLKÖĞRETİM OKULU 6. cm2 mm2. ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 38 . dekar (dönüm)) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır. m2.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. karesel. 3. Düzlemsel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Düzlemsel bölgelerin alanlarını strateji kullanarak tahmin eder. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Dikdörtgensel. [!] Dairenin alanına girilmeyecektir.2011 4 Alanı Ölçme ÖLÇME 2.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.  Ondalık Kesirler C Oran ve Orantı 09-13. üçgensel paralelkenarsal bölgelerin alanlarının hesaplanmasıyla ilgili bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Öğrencilerin bölgenin gerçek alanı ile karşılaştırma yapabilmeleri için plan ve ölçek uygulamalarından söz edilir.05. 39 . [!] Birim karenin kısaca br2 sembolüyle gösterildiği vurgulanır [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.

2011 4 Alanı Ölçme ÖLÇME 40 . Dikdörtgenler prizması. kare prizma ve küpün yüzey alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….y) + 2 (u. A=2(a. kareli kâğıt üzerinde gösterilerek alanları hesaplatılır. 16-20.05.k) [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. kare prizma ve küpün yüzey alanlarını hesaplar. İLKÖĞRETİM OKULU 6.c) • A= 2(u. Dikdörtgenler prizması.c)+2(b.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Cisimlerin açınımları. 5.b)+2(a. [!] Tahmin becerisinin gelişmesine önem verilir.k) + 2(y. [!] Dik prizmaların yüzey alanları hesaplanırken aşağıdakilere benzer notasyonlar kullanılmayacaktır: Atatürk ‘ün Türk gençliğine verdiği önem (19 Mayıs Atatürk ‘ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı) • 4.

[!] Dik veya eğik prizmaların “karşılıklı paralel yüz çiftlerinden (tabanlarından) birinin kare. 2. üçgen. Prizmaların temel elemanlarını belirler.YAZILI SINAV 1. İLKÖĞRETİM OKULU 6.DÖNEM 3.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. … prizma” olarak adlandırıldığı hatırlatılır.2011 GEOMETRİ 2 [!] Tabanlarının karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtlar tabanlara dik ise prizmaya “dik prizma” eğik ise “eğik prizma” denir. dikdörtgen. eşkenar dörtgen. [!] Dik prizmaların yanal ayrıtlarının uzunluğunun prizmanın yüksekliğine eşit olduğu vurgulanır. dikdörtgen. [!] Cisim köşegeni tanıtılır.05. Ayrıca bütün yüzleri dikdörtgensel bölge olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denildiği vurgulanır 41 . Eş küplerle oluşturulmuş yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizer.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Geometrik Cisimler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 23-27. 2. üçgen. paralelkenar olmasına göre sırasıyla kare.

c. V=x.k. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 30. [!] Söz konusu geometrik cisimlerin hacim bağıntıları. H=u. Dikdörtgenler prizması.y. yükseklik ve ayrıt uzunluklarından uygun olanları kullanılarak oluşturulur. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.2011 2 ÖLÇME 2. kare prizma ve küpün hacmini strateji kullanarak tahmin eder. kare prizma ve küpün hacmine ait bağıntıları oluşturur. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Boyut kavramı vurgulanır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Dikdörtgenler prizması.  Geometrik Cisimler  Ondalık Kesirler 2 Hacmi Ölçme ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME Hacmi Ölçme ÖLÇME 1.06. [!] Söz konusu geometrik cisimlerin hacim bağıntıları.  Geometrik Cisimler  Ondalık Kesirler 42 . [!] Dik prizmaların hacim bağıntılarının sembollerle temsili yapılırken cismin ilgili ayrıtlarının uzunluğunu göstermede çeşitli notasyonlar kullanılabilir: V=a.b. yükseklik ve ayrıt uzunluklarından uygun olanları kullanılarak oluşturulur.h.05.y vb.2011-03.

ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 43 . kare prizma ve küpün hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. 2 4. İLKÖĞRETİM OKULU 6. cm3 ve mm3) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır. Dikdörtgenler prizması. Hacim ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Günlük yaşamda sık kullanılan hacim ölçme birimlerini (km3. m3.

Matematik Öğretmeni …………… Okul Müdürü 44 . Sıvıları ölçmenin.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….2011 4 13-17. aynı zamanda içinde bulunduğu kabın hacmini ölçme olduğu da fark ettirilir. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Sıvı ölçme birimleri. Hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimleri arasında ilişkiyi açıklar.  Ondalık Kesirler Sıvıları Ölçme 06-10. 4 GENEL TEKRAR ………………. Matematik Öğretmeni ………………………. hacim ölçme birimleriyle ilişkilendirilerek sıvı ölçülerinin temelde özel birer hacim ölçüsü olduğu vurgulanır.06..06.2011 ÖLÇME 2.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->