T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ………….ÜNİVERSİTESİ …………..

MESLEK YÜKSEKOKULU

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

AŞÇILIK PROGRAMI

.………. 2010 2 .

gelişen turizm sektöründe geniş bir istihdam olanağı sağlayan Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında yer alan Aşçılık Programı. Bu program. pilot kurumlarda görevli öğretim elemanları ve öğretmenler tarafından geliştirilmiştir. Restoran. dünya standartlarında bu tür işletmeleri yönetme becerisine sahip Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı yöneticilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yiyecek içecek hizmetleri sektöründe ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde gelecek yıllarda önemli yatırımlar olacağı ve buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir. hızlı gelişim ve değişim göstererek dünyada ve ülkemizde önemli istihdam alanlarından biri hâline gelmiştir. serbest piyasa rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için sektörün istediği yeterlikleri kazanmış. MEB temsilcileri ve öğretmenler. Dolayısıyla hizmet sektörü yani otel. beşinci seviye meslek standartlarına dayalı. toplu beslenme yapılan kurumlar ve benzeri yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmeler de hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak ürünlerin servise hazır hale getirilip müşteriye sunulduğu hizmet alanlarıdır.AMAÇ VE KAPSAM İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP). meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu alanda. Program geliştirme sürecinde. YÖK temsilcileri ve akademisyenler. ulusal ve uluslararası uzmanlar. kafeterya. İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) kapsamında. sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir. İSCED’97 eğitim alanlarının sınıflamasından yararlanılarak programın genel çerçevesi belirlenmiş ve program dokümanları hazırlanmıştır. yeterlikler analiz edilerek program içerikleri oluşturulmuş. iş piyasasında meslek analizi yapılmış. Yiyecek içecek hizmetleri. iş piyasası temsilcileri ve meslek elemanları ile iş birliği içinde. bar. 3 . pastane. seviyelerde meslek elemanına ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca sektörün hizmet sektörü olması ve emek yoğun olması nedeniyle istihdamda küçülme ön görülmemekte tam tersine her geçen gün kalifiye eleman ihtiyacı artmaktadır. iş gücü piyasası. işletmelerin sayı ve nitelikleri artış gösterecektir. sosyal ortaklar. Bu nedenle Mutfak ve Servis Elemanlığı Dallarında 4 ve 5. restoran vb. Bu kapsamda. meslek elamanlarının yeterlikleri tespit edilmiş. Geliştirilen program dokümanları ve gerekli açıklamalar bu kitapçık içinde yer almaktadır.

....................9 ÖĞRETİM PROGRAMI EKLERİ........9 2..............................................8 ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR....................................................................3 ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...............10 4 ..............................................................................................9 1.... SEÇMELİ DERSLER........... MESLEK DERSLERİ.............................7 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ................................................................................İÇİNDEKİLER AMAÇ VE KAPSAM..................................9 3....................................5 DERS PLANI............................................................................................................... ZORUNLU DERSLER.............................................................9 STAJ UYGULAMASI ........................................................9 ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER ............................................................................................................................................

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar. uygulama. YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. seviye akademik ve mesleki yeterlikler Turizm. YÖNTEM VE TEKNİKLER ÖĞRENİM ÇIKTILARI İSTİHDAM ALANLARI Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici. öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. Programla ilgili bilgi. sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir. dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. Öğrenci. programı tamamlamadan ayrıldığında. Öğrenci. iş hayatında kariyer geliştirmede. sentez. eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri. YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER 5 . 1. Öğrenci mezun olduğunda. eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller. diploma ekinde belirtilir. Mezun olan öğrenciye Aşçılık Programında ön lisans diploması verilir.ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR BÖLÜM PROGRAM PROGRAMIN TANIMI GİRİŞ KOŞULLARI PROGRAM KREDİSİ OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK 5. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler. 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar. beceri.) Öğrenci. BELGELENDİRME 2. Lokanta ve İkram Hizmetleri sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler. analiz. 3.) EĞİTİM SÜRESİ (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. 2 yıl (Staj süresi dâhildir. yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. kavrama. Otel.

meslek VE KURULUŞLAR odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir. programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri. sivil toplum örgütleri Otel. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Aşçılık Programı ders planında yer alan dersler. Lokanta ve YAPILACAK KURUM İkram Hizmetleri Bölümü ile ilgili işletmeler. bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitimöğretim ve staj uygulamalarını kapsar. istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki İŞ BİRLİĞİ üniversiteler.Öğrenciler. 6 .

ÜNİVERSİTESİ ………. TARİHİ TÜRK DİLİ YABANCI DİL TOPLAM DERS SAATİ MUTFAK PLANLAMA MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ MENÜ PLANLAMA PİŞİRME YÖNTEMLERİ.II SOĞUK MUTFAK MUTFAK ÜRÜNLERİ PASTANE ÜRÜNLERİ MUTFAK ÇEŞİTLERİ DÜNYA MUTFAKLARI YÖRESEL MUTFAKLAR ZİYAFET MUTFAĞI MUTFAK ORGANİZASYONU MESLEKİ YABANCI DİL GÖSTERİ SERVİSİ-II YİYECEK –İÇECEK SERVİSİ-II ŞARAP SERVİSİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUK İLETİŞİMİ HİJYEN VE SANİTASYON DOSYALAMA VE ARŞİVLEME MESLEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÇEVRE KORUMA İLETİŞİM İLK YARDIM ISLETME YONETİMİ I ISLETME YONETİMİ II KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MESLEK ETİĞİ TOPLAM DERS SAATİ SEÇMELİ DERSLER (Dört dönem sonunda toplam 20-25 AKTS/ECTS kredisine ulaşılmalıdır. 2.………………. MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK PROGRAMI DERS PLANI DERS KATEGORİLERİ ZORUNLU DERSLER DERSLER ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.. 4.) GENEL TOPLAM 25 25 25 25 1.…. 3.. DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM SEÇMELİ DERSLER 7 .I MESLEKİ DERSLER PİŞİRME YÖNTEMLERİ.

S = Seçmeli ders 25 8 . SINIF BAHAR YARIYILI D.Saati Z/M/S AKTS TOPLAM 2.KOD DERS ADI 25 Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS TOPLAM Z = Zorunlu ders. MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1.………………. ÜNİVERSİTESİ ………. SINIF BAHAR YARIYILI D.….. SINIF GÜZ YARIYILI D.KOD DERS ADI - 25 Te Uy D.KOD DERS ADI 25 Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS TOPLAM 2.Saati Z/M/S AKTS TOPLAM 1. M = Meslek dersi..KOD DERS ADI Te Uy D. SINIF GÜZ YARIYILI D.

eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri dikkate alınır. sektör talepleri. 3. AB ve ulusal yeterlikler çerçevesi. Programda uygulanacak meslek dersleri. ZORUNLU DERSLER YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir. İş hayatında ve teknolojide yaşanan gelişmelerin programlara sürekli yansıtılması için gerektiğinde yeterlik kazandırmaya yönelik olan ders bilgi formları ve modül bilgi formlarında güncellemeler yapılır. mevcut koşullara göre hazırlanmıştır. Seçilen meslek derslerinin. Programdaki ders bilgi formları ve modül bilgi formları eğitim-öğretim planlamasında rehber niteliğinde olup. mesleki ve teknolojik gelişmeler ile Yüksek Öğretim Kurumlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanır. disiplinler arası çalışmalar vb. Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Meslek dersleri. 2. içeriği. modül bilgi formları ve işlem analizlerindeki açıklamalar doğrultusunda planlanır. Öğrencilerin. ölçme-değerlendirme ve öğretim yöntemleri belirlenirken yeterlik tablosu. ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilir. ders bilgi formları. modüller ve seçmeli dersler belirlenirken. sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar.ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Öğretim programı. eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması. durumlar dikkate alınarak. uygulama ve stajları. iş yerlerindeki eğitim. MESLEK DERSLERİ Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir. ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER 1. Derslerin içerik ve süreleri. 9 . ders bilgi formları. bilimin evrensel ilkeleri. bölgesel ihtiyaçlar. SEÇMELİ DERSLER Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması. süresi. STAJ UYGULAMASI Öğrencinin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanır. yeterlik tablosu. modül bilgi formları ve işlem analizlerindeki açıklamalar esas alınır.

Yeterlik Tabloları. Ders Bilgi Formları ve Modül Bilgi Formlarından yararlanarak oluşturacaklardır. YETERLİK TABLOSU/TABLOLARI 3. DERSLER -DERS BİLGİ FORMLARI -MODÜL BİLGİ FORMLARI VE İŞLEM ANALİZLERİ Yüksek Öğretim Kurumları uygulayacakları programın Ders Planı ve Ders Dağılım Çizelgesini. 10 . KAVRAMLAR VE TANIMLAR 2.ÖĞRETİM PROGRAMI EKLERİ 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful