T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ………….ÜNİVERSİTESİ …………..

MESLEK YÜKSEKOKULU

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

AŞÇILIK PROGRAMI

. 2010 2 .……….

Yiyecek içecek hizmetleri sektöründe ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde gelecek yıllarda önemli yatırımlar olacağı ve buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir. Program geliştirme sürecinde. iş gücü piyasası. yeterlikler analiz edilerek program içerikleri oluşturulmuş. restoran vb. toplu beslenme yapılan kurumlar ve benzeri yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmeler de hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak ürünlerin servise hazır hale getirilip müşteriye sunulduğu hizmet alanlarıdır. Ayrıca sektörün hizmet sektörü olması ve emek yoğun olması nedeniyle istihdamda küçülme ön görülmemekte tam tersine her geçen gün kalifiye eleman ihtiyacı artmaktadır. MEB temsilcileri ve öğretmenler. 3 . pastane. iş piyasasında meslek analizi yapılmış. pilot kurumlarda görevli öğretim elemanları ve öğretmenler tarafından geliştirilmiştir. Bu program. sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir. Dolayısıyla hizmet sektörü yani otel. seviyelerde meslek elemanına ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. YÖK temsilcileri ve akademisyenler. hızlı gelişim ve değişim göstererek dünyada ve ülkemizde önemli istihdam alanlarından biri hâline gelmiştir. meslek elamanlarının yeterlikleri tespit edilmiş. beşinci seviye meslek standartlarına dayalı. Bu nedenle Mutfak ve Servis Elemanlığı Dallarında 4 ve 5. İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) kapsamında. bar. meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Geliştirilen program dokümanları ve gerekli açıklamalar bu kitapçık içinde yer almaktadır. İSCED’97 eğitim alanlarının sınıflamasından yararlanılarak programın genel çerçevesi belirlenmiş ve program dokümanları hazırlanmıştır. gelişen turizm sektöründe geniş bir istihdam olanağı sağlayan Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında yer alan Aşçılık Programı. ulusal ve uluslararası uzmanlar. kafeterya. Yiyecek içecek hizmetleri. iş piyasası temsilcileri ve meslek elemanları ile iş birliği içinde. Restoran. Bu alanda. işletmelerin sayı ve nitelikleri artış gösterecektir. sosyal ortaklar. Bu kapsamda.AMAÇ VE KAPSAM İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP). serbest piyasa rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için sektörün istediği yeterlikleri kazanmış. dünya standartlarında bu tür işletmeleri yönetme becerisine sahip Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı yöneticilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

........................... MESLEK DERSLERİ.................. SEÇMELİ DERSLER..................................................................9 ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER ...................................................................................................................................9 ÖĞRETİM PROGRAMI EKLERİ....................................10 4 .....................................................................................................9 STAJ UYGULAMASI ...............7 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ.....İÇİNDEKİLER AMAÇ VE KAPSAM................................................................................................................... ZORUNLU DERSLER.....................................9 1...................................8 ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....................................9 2...............................5 DERS PLANI....................................................................................................9 3...........3 ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR................................................

Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar. eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri. sentez. seviye akademik ve mesleki yeterlikler Turizm. Mezun olan öğrenciye Aşçılık Programında ön lisans diploması verilir.) Öğrenci. analiz. yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. beceri. Öğrenci. sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir. eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller. YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER 5 . kavrama. Öğrenci mezun olduğunda. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Lokanta ve İkram Hizmetleri sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler. 2 yıl (Staj süresi dâhildir. BELGELENDİRME 2. diploma ekinde belirtilir. 3. iş hayatında kariyer geliştirmede. Öğrenci. dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar. 1. YÖNTEM VE TEKNİKLER ÖĞRENİM ÇIKTILARI İSTİHDAM ALANLARI Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici. Programla ilgili bilgi. programı tamamlamadan ayrıldığında. Otel. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler.ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR BÖLÜM PROGRAM PROGRAMIN TANIMI GİRİŞ KOŞULLARI PROGRAM KREDİSİ OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK 5. uygulama.) EĞİTİM SÜRESİ (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir.

programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri. bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitimöğretim ve staj uygulamalarını kapsar. Lokanta ve YAPILACAK KURUM İkram Hizmetleri Bölümü ile ilgili işletmeler. 6 .Öğrenciler. meslek VE KURULUŞLAR odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Aşçılık Programı ders planında yer alan dersler. sivil toplum örgütleri Otel. istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki İŞ BİRLİĞİ üniversiteler.

2.………………. TARİHİ TÜRK DİLİ YABANCI DİL TOPLAM DERS SAATİ MUTFAK PLANLAMA MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ MENÜ PLANLAMA PİŞİRME YÖNTEMLERİ. DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM SEÇMELİ DERSLER 7 .…..II SOĞUK MUTFAK MUTFAK ÜRÜNLERİ PASTANE ÜRÜNLERİ MUTFAK ÇEŞİTLERİ DÜNYA MUTFAKLARI YÖRESEL MUTFAKLAR ZİYAFET MUTFAĞI MUTFAK ORGANİZASYONU MESLEKİ YABANCI DİL GÖSTERİ SERVİSİ-II YİYECEK –İÇECEK SERVİSİ-II ŞARAP SERVİSİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUK İLETİŞİMİ HİJYEN VE SANİTASYON DOSYALAMA VE ARŞİVLEME MESLEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÇEVRE KORUMA İLETİŞİM İLK YARDIM ISLETME YONETİMİ I ISLETME YONETİMİ II KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MESLEK ETİĞİ TOPLAM DERS SAATİ SEÇMELİ DERSLER (Dört dönem sonunda toplam 20-25 AKTS/ECTS kredisine ulaşılmalıdır.. 3. 4. ÜNİVERSİTESİ ……….I MESLEKİ DERSLER PİŞİRME YÖNTEMLERİ.) GENEL TOPLAM 25 25 25 25 1. MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK PROGRAMI DERS PLANI DERS KATEGORİLERİ ZORUNLU DERSLER DERSLER ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.

Saati Z/M/S AKTS TOPLAM 2.KOD DERS ADI Te Uy D.…. MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1.KOD DERS ADI - 25 Te Uy D. ÜNİVERSİTESİ ………. M = Meslek dersi.Saati Z/M/S AKTS TOPLAM 1...KOD DERS ADI 25 Te Uy D. SINIF BAHAR YARIYILI D. SINIF BAHAR YARIYILI D.Saati Z/M/S AKTS TOPLAM Z = Zorunlu ders. SINIF GÜZ YARIYILI D. SINIF GÜZ YARIYILI D. S = Seçmeli ders 25 8 .……………….KOD DERS ADI 25 Te Uy D.Saati Z/M/S AKTS TOPLAM 2.

Öğrencilerin. mesleki ve teknolojik gelişmeler ile Yüksek Öğretim Kurumlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanır. 9 . süresi. AB ve ulusal yeterlikler çerçevesi. modüller ve seçmeli dersler belirlenirken. İş hayatında ve teknolojide yaşanan gelişmelerin programlara sürekli yansıtılması için gerektiğinde yeterlik kazandırmaya yönelik olan ders bilgi formları ve modül bilgi formlarında güncellemeler yapılır. Programdaki ders bilgi formları ve modül bilgi formları eğitim-öğretim planlamasında rehber niteliğinde olup. yeterlik tablosu. 2. Programda uygulanacak meslek dersleri. ders bilgi formları. SEÇMELİ DERSLER Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması. ZORUNLU DERSLER YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir. disiplinler arası çalışmalar vb. uygulama ve stajları. sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar. bilimin evrensel ilkeleri. durumlar dikkate alınarak. bölgesel ihtiyaçlar. içeriği. eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri dikkate alınır. Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. MESLEK DERSLERİ Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir. STAJ UYGULAMASI Öğrencinin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Derslerin içerik ve süreleri. ölçme-değerlendirme ve öğretim yöntemleri belirlenirken yeterlik tablosu. yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanır. iş yerlerindeki eğitim. ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilir. Seçilen meslek derslerinin. ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER 1. eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması.ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Öğretim programı. modül bilgi formları ve işlem analizlerindeki açıklamalar esas alınır. Meslek dersleri. sektör talepleri. 3. mevcut koşullara göre hazırlanmıştır. ders bilgi formları. modül bilgi formları ve işlem analizlerindeki açıklamalar doğrultusunda planlanır.

ÖĞRETİM PROGRAMI EKLERİ 1. KAVRAMLAR VE TANIMLAR 2. 10 . Yeterlik Tabloları. DERSLER -DERS BİLGİ FORMLARI -MODÜL BİLGİ FORMLARI VE İŞLEM ANALİZLERİ Yüksek Öğretim Kurumları uygulayacakları programın Ders Planı ve Ders Dağılım Çizelgesini. YETERLİK TABLOSU/TABLOLARI 3. Ders Bilgi Formları ve Modül Bilgi Formlarından yararlanarak oluşturacaklardır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful