T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ………….ÜNİVERSİTESİ …………..

MESLEK YÜKSEKOKULU

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

AŞÇILIK PROGRAMI

2010 2 ..……….

yeterlikler analiz edilerek program içerikleri oluşturulmuş. pastane. iş gücü piyasası. kafeterya. gelişen turizm sektöründe geniş bir istihdam olanağı sağlayan Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında yer alan Aşçılık Programı. sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir. meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu program. Bu nedenle Mutfak ve Servis Elemanlığı Dallarında 4 ve 5. seviyelerde meslek elemanına ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Bu kapsamda. Geliştirilen program dokümanları ve gerekli açıklamalar bu kitapçık içinde yer almaktadır. restoran vb. ulusal ve uluslararası uzmanlar. Yiyecek içecek hizmetleri sektöründe ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde gelecek yıllarda önemli yatırımlar olacağı ve buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir. Program geliştirme sürecinde. Bu alanda. Dolayısıyla hizmet sektörü yani otel. İSCED’97 eğitim alanlarının sınıflamasından yararlanılarak programın genel çerçevesi belirlenmiş ve program dokümanları hazırlanmıştır. Restoran. beşinci seviye meslek standartlarına dayalı. Ayrıca sektörün hizmet sektörü olması ve emek yoğun olması nedeniyle istihdamda küçülme ön görülmemekte tam tersine her geçen gün kalifiye eleman ihtiyacı artmaktadır. serbest piyasa rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için sektörün istediği yeterlikleri kazanmış.AMAÇ VE KAPSAM İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP). İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) kapsamında. iş piyasası temsilcileri ve meslek elemanları ile iş birliği içinde. YÖK temsilcileri ve akademisyenler. işletmelerin sayı ve nitelikleri artış gösterecektir. 3 . Yiyecek içecek hizmetleri. iş piyasasında meslek analizi yapılmış. sosyal ortaklar. meslek elamanlarının yeterlikleri tespit edilmiş. pilot kurumlarda görevli öğretim elemanları ve öğretmenler tarafından geliştirilmiştir. MEB temsilcileri ve öğretmenler. hızlı gelişim ve değişim göstererek dünyada ve ülkemizde önemli istihdam alanlarından biri hâline gelmiştir. toplu beslenme yapılan kurumlar ve benzeri yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmeler de hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak ürünlerin servise hazır hale getirilip müşteriye sunulduğu hizmet alanlarıdır. bar. dünya standartlarında bu tür işletmeleri yönetme becerisine sahip Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı yöneticilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

..................................................................3 ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR......9 3...................................................................................................................................................9 ÖĞRETİM PROGRAMI EKLERİ.........................9 ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER ............................................................................... SEÇMELİ DERSLER............7 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ.................................................................................... MESLEK DERSLERİ......... ZORUNLU DERSLER..İÇİNDEKİLER AMAÇ VE KAPSAM....................................................................5 DERS PLANI..........9 1..............................................................................10 4 ..............................9 2.......................................9 STAJ UYGULAMASI ........................................8 ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR......................................................................................................................

uygulama. iş hayatında kariyer geliştirmede. diploma ekinde belirtilir. 3. Otel. sentez. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar. Programla ilgili bilgi. sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.) EĞİTİM SÜRESİ (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. programı tamamlamadan ayrıldığında. Öğrenci mezun olduğunda.) Öğrenci. yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler. Öğrenci. Mezun olan öğrenciye Aşçılık Programında ön lisans diploması verilir. analiz. dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. 1. Öğrenci. seviye akademik ve mesleki yeterlikler Turizm. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. beceri. eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri. YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar. eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller. YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER 5 . BELGELENDİRME 2. YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR BÖLÜM PROGRAM PROGRAMIN TANIMI GİRİŞ KOŞULLARI PROGRAM KREDİSİ OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK 5. kavrama. 2 yıl (Staj süresi dâhildir. YÖNTEM VE TEKNİKLER ÖĞRENİM ÇIKTILARI İSTİHDAM ALANLARI Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici. Lokanta ve İkram Hizmetleri sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler. öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri. Lokanta ve YAPILACAK KURUM İkram Hizmetleri Bölümü ile ilgili işletmeler. istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki İŞ BİRLİĞİ üniversiteler. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Aşçılık Programı ders planında yer alan dersler. sivil toplum örgütleri Otel. meslek VE KURULUŞLAR odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.Öğrenciler. bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitimöğretim ve staj uygulamalarını kapsar. 6 .

4.I MESLEKİ DERSLER PİŞİRME YÖNTEMLERİ. 2. 3.) GENEL TOPLAM 25 25 25 25 1. ÜNİVERSİTESİ ……….. MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK PROGRAMI DERS PLANI DERS KATEGORİLERİ ZORUNLU DERSLER DERSLER ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ TÜRK DİLİ YABANCI DİL TOPLAM DERS SAATİ MUTFAK PLANLAMA MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ MENÜ PLANLAMA PİŞİRME YÖNTEMLERİ.II SOĞUK MUTFAK MUTFAK ÜRÜNLERİ PASTANE ÜRÜNLERİ MUTFAK ÇEŞİTLERİ DÜNYA MUTFAKLARI YÖRESEL MUTFAKLAR ZİYAFET MUTFAĞI MUTFAK ORGANİZASYONU MESLEKİ YABANCI DİL GÖSTERİ SERVİSİ-II YİYECEK –İÇECEK SERVİSİ-II ŞARAP SERVİSİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUK İLETİŞİMİ HİJYEN VE SANİTASYON DOSYALAMA VE ARŞİVLEME MESLEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÇEVRE KORUMA İLETİŞİM İLK YARDIM ISLETME YONETİMİ I ISLETME YONETİMİ II KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MESLEK ETİĞİ TOPLAM DERS SAATİ SEÇMELİ DERSLER (Dört dönem sonunda toplam 20-25 AKTS/ECTS kredisine ulaşılmalıdır.….………………. DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM SEÇMELİ DERSLER 7 ..

M = Meslek dersi.Saati Z/M/S AKTS TOPLAM Z = Zorunlu ders. ÜNİVERSİTESİ ……….Saati Z/M/S AKTS TOPLAM 1..Saati Z/M/S AKTS TOPLAM 2..KOD DERS ADI 25 Te Uy D.………………. SINIF BAHAR YARIYILI D. MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1.Saati Z/M/S AKTS TOPLAM 2.KOD DERS ADI - 25 Te Uy D.KOD DERS ADI Te Uy D.…. SINIF GÜZ YARIYILI D. S = Seçmeli ders 25 8 .KOD DERS ADI 25 Te Uy D. SINIF GÜZ YARIYILI D. SINIF BAHAR YARIYILI D.

sektör talepleri. modül bilgi formları ve işlem analizlerindeki açıklamalar esas alınır. Programdaki ders bilgi formları ve modül bilgi formları eğitim-öğretim planlamasında rehber niteliğinde olup. uygulama ve stajları. yeterlik tablosu.ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Öğretim programı. Seçilen meslek derslerinin. disiplinler arası çalışmalar vb. 2. süresi. ders bilgi formları. bölgesel ihtiyaçlar. Derslerin içerik ve süreleri. ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilir. 9 . SEÇMELİ DERSLER Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması. iş yerlerindeki eğitim. mevcut koşullara göre hazırlanmıştır. mesleki ve teknolojik gelişmeler ile Yüksek Öğretim Kurumlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanır. STAJ UYGULAMASI Öğrencinin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER 1. sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar. MESLEK DERSLERİ Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir. ders bilgi formları. Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması. 3. Programda uygulanacak meslek dersleri. modüller ve seçmeli dersler belirlenirken. modül bilgi formları ve işlem analizlerindeki açıklamalar doğrultusunda planlanır. ölçme-değerlendirme ve öğretim yöntemleri belirlenirken yeterlik tablosu. İş hayatında ve teknolojide yaşanan gelişmelerin programlara sürekli yansıtılması için gerektiğinde yeterlik kazandırmaya yönelik olan ders bilgi formları ve modül bilgi formlarında güncellemeler yapılır. bilimin evrensel ilkeleri. AB ve ulusal yeterlikler çerçevesi. içeriği. Meslek dersleri. Öğrencilerin. eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri dikkate alınır. durumlar dikkate alınarak. ZORUNLU DERSLER YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir. yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanır.

KAVRAMLAR VE TANIMLAR 2. DERSLER -DERS BİLGİ FORMLARI -MODÜL BİLGİ FORMLARI VE İŞLEM ANALİZLERİ Yüksek Öğretim Kurumları uygulayacakları programın Ders Planı ve Ders Dağılım Çizelgesini.ÖĞRETİM PROGRAMI EKLERİ 1. 10 . YETERLİK TABLOSU/TABLOLARI 3. Yeterlik Tabloları. Ders Bilgi Formları ve Modül Bilgi Formlarından yararlanarak oluşturacaklardır.