T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ………….ÜNİVERSİTESİ …………..

MESLEK YÜKSEKOKULU

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

AŞÇILIK PROGRAMI

2010 2 .………..

beşinci seviye meslek standartlarına dayalı. Bu kapsamda. pastane. iş piyasasında meslek analizi yapılmış. Yiyecek içecek hizmetleri sektöründe ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde gelecek yıllarda önemli yatırımlar olacağı ve buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir. pilot kurumlarda görevli öğretim elemanları ve öğretmenler tarafından geliştirilmiştir. işletmelerin sayı ve nitelikleri artış gösterecektir. iş gücü piyasası. Restoran. YÖK temsilcileri ve akademisyenler. ulusal ve uluslararası uzmanlar. Ayrıca sektörün hizmet sektörü olması ve emek yoğun olması nedeniyle istihdamda küçülme ön görülmemekte tam tersine her geçen gün kalifiye eleman ihtiyacı artmaktadır. yeterlikler analiz edilerek program içerikleri oluşturulmuş. meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. 3 . iş piyasası temsilcileri ve meslek elemanları ile iş birliği içinde. hızlı gelişim ve değişim göstererek dünyada ve ülkemizde önemli istihdam alanlarından biri hâline gelmiştir. serbest piyasa rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için sektörün istediği yeterlikleri kazanmış. sosyal ortaklar. Geliştirilen program dokümanları ve gerekli açıklamalar bu kitapçık içinde yer almaktadır. meslek elamanlarının yeterlikleri tespit edilmiş. bar. toplu beslenme yapılan kurumlar ve benzeri yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmeler de hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak ürünlerin servise hazır hale getirilip müşteriye sunulduğu hizmet alanlarıdır.AMAÇ VE KAPSAM İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP). dünya standartlarında bu tür işletmeleri yönetme becerisine sahip Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı yöneticilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda. restoran vb. İSCED’97 eğitim alanlarının sınıflamasından yararlanılarak programın genel çerçevesi belirlenmiş ve program dokümanları hazırlanmıştır. gelişen turizm sektöründe geniş bir istihdam olanağı sağlayan Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında yer alan Aşçılık Programı. sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir. Dolayısıyla hizmet sektörü yani otel. Yiyecek içecek hizmetleri. Bu program. seviyelerde meslek elemanına ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) kapsamında. kafeterya. Bu nedenle Mutfak ve Servis Elemanlığı Dallarında 4 ve 5. Program geliştirme sürecinde. MEB temsilcileri ve öğretmenler.

.....................................9 3...........................7 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ.......................................9 STAJ UYGULAMASI ......................................9 2...........................................................................9 1................................ ZORUNLU DERSLER............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9 ÖĞRETİM PROGRAMI EKLERİ.................................................. MESLEK DERSLERİ.5 DERS PLANI.......8 ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.........................................9 ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER ............................................. SEÇMELİ DERSLER....İÇİNDEKİLER AMAÇ VE KAPSAM...............10 4 .........3 ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR.............................................................................

Programla ilgili bilgi. eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri. BELGELENDİRME 2. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler. diploma ekinde belirtilir. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. 3. kavrama.) EĞİTİM SÜRESİ (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. beceri. öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. seviye akademik ve mesleki yeterlikler Turizm. eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller.) Öğrenci. 2 yıl (Staj süresi dâhildir. yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. iş hayatında kariyer geliştirmede. programı tamamlamadan ayrıldığında. Otel. Öğrenci mezun olduğunda. Lokanta ve İkram Hizmetleri sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler. Mezun olan öğrenciye Aşçılık Programında ön lisans diploması verilir. analiz. 1. YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR BÖLÜM PROGRAM PROGRAMIN TANIMI GİRİŞ KOŞULLARI PROGRAM KREDİSİ OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK 5. Öğrenci. sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir. YÖNTEM VE TEKNİKLER ÖĞRENİM ÇIKTILARI İSTİHDAM ALANLARI Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici. YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER 5 . YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar. sentez. 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar. uygulama. Öğrenci.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Aşçılık Programı ders planında yer alan dersler. bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitimöğretim ve staj uygulamalarını kapsar.Öğrenciler. Lokanta ve YAPILACAK KURUM İkram Hizmetleri Bölümü ile ilgili işletmeler. istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki İŞ BİRLİĞİ üniversiteler. meslek VE KURULUŞLAR odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir. programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri. sivil toplum örgütleri Otel. 6 .

.. TARİHİ TÜRK DİLİ YABANCI DİL TOPLAM DERS SAATİ MUTFAK PLANLAMA MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ MENÜ PLANLAMA PİŞİRME YÖNTEMLERİ. 3. ÜNİVERSİTESİ ………. 2.) GENEL TOPLAM 25 25 25 25 1. MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK PROGRAMI DERS PLANI DERS KATEGORİLERİ ZORUNLU DERSLER DERSLER ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.II SOĞUK MUTFAK MUTFAK ÜRÜNLERİ PASTANE ÜRÜNLERİ MUTFAK ÇEŞİTLERİ DÜNYA MUTFAKLARI YÖRESEL MUTFAKLAR ZİYAFET MUTFAĞI MUTFAK ORGANİZASYONU MESLEKİ YABANCI DİL GÖSTERİ SERVİSİ-II YİYECEK –İÇECEK SERVİSİ-II ŞARAP SERVİSİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUK İLETİŞİMİ HİJYEN VE SANİTASYON DOSYALAMA VE ARŞİVLEME MESLEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÇEVRE KORUMA İLETİŞİM İLK YARDIM ISLETME YONETİMİ I ISLETME YONETİMİ II KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MESLEK ETİĞİ TOPLAM DERS SAATİ SEÇMELİ DERSLER (Dört dönem sonunda toplam 20-25 AKTS/ECTS kredisine ulaşılmalıdır. DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM SEÇMELİ DERSLER 7 .………………. 4.….I MESLEKİ DERSLER PİŞİRME YÖNTEMLERİ.

Saati Z/M/S AKTS TOPLAM 1..………………. SINIF BAHAR YARIYILI D.Saati Z/M/S AKTS TOPLAM Z = Zorunlu ders. MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1.Saati Z/M/S AKTS TOPLAM 2. M = Meslek dersi.KOD DERS ADI Te Uy D.. SINIF GÜZ YARIYILI D.KOD DERS ADI 25 Te Uy D.KOD DERS ADI 25 Te Uy D.….KOD DERS ADI - 25 Te Uy D. SINIF GÜZ YARIYILI D. SINIF BAHAR YARIYILI D. S = Seçmeli ders 25 8 .Saati Z/M/S AKTS TOPLAM 2. ÜNİVERSİTESİ ……….

yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanır. ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilir. MESLEK DERSLERİ Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir. yeterlik tablosu. eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması. bölgesel ihtiyaçlar. Meslek dersleri. Öğrencilerin. ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER 1. Programdaki ders bilgi formları ve modül bilgi formları eğitim-öğretim planlamasında rehber niteliğinde olup. ders bilgi formları. Seçilen meslek derslerinin. 3. Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Programda uygulanacak meslek dersleri. disiplinler arası çalışmalar vb. sektör talepleri.ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Öğretim programı. 2. Derslerin içerik ve süreleri. modül bilgi formları ve işlem analizlerindeki açıklamalar doğrultusunda planlanır. durumlar dikkate alınarak. ölçme-değerlendirme ve öğretim yöntemleri belirlenirken yeterlik tablosu. STAJ UYGULAMASI Öğrencinin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. İş hayatında ve teknolojide yaşanan gelişmelerin programlara sürekli yansıtılması için gerektiğinde yeterlik kazandırmaya yönelik olan ders bilgi formları ve modül bilgi formlarında güncellemeler yapılır. uygulama ve stajları. 9 . mesleki ve teknolojik gelişmeler ile Yüksek Öğretim Kurumlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanır. mevcut koşullara göre hazırlanmıştır. ders bilgi formları. AB ve ulusal yeterlikler çerçevesi. eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri dikkate alınır. sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar. bilimin evrensel ilkeleri. modüller ve seçmeli dersler belirlenirken. modül bilgi formları ve işlem analizlerindeki açıklamalar esas alınır. SEÇMELİ DERSLER Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması. süresi. ZORUNLU DERSLER YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir. içeriği. iş yerlerindeki eğitim.

YETERLİK TABLOSU/TABLOLARI 3. DERSLER -DERS BİLGİ FORMLARI -MODÜL BİLGİ FORMLARI VE İŞLEM ANALİZLERİ Yüksek Öğretim Kurumları uygulayacakları programın Ders Planı ve Ders Dağılım Çizelgesini.ÖĞRETİM PROGRAMI EKLERİ 1. 10 . Yeterlik Tabloları. Ders Bilgi Formları ve Modül Bilgi Formlarından yararlanarak oluşturacaklardır. KAVRAMLAR VE TANIMLAR 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful