T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ………….ÜNİVERSİTESİ …………..

MESLEK YÜKSEKOKULU

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

AŞÇILIK PROGRAMI

2010 2 ..……….

Bu program. Restoran. serbest piyasa rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için sektörün istediği yeterlikleri kazanmış. restoran vb. işletmelerin sayı ve nitelikleri artış gösterecektir. sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir. Bu kapsamda. kafeterya. Yiyecek içecek hizmetleri. Dolayısıyla hizmet sektörü yani otel. Bu alanda. iş piyasası temsilcileri ve meslek elemanları ile iş birliği içinde. bar. yeterlikler analiz edilerek program içerikleri oluşturulmuş. beşinci seviye meslek standartlarına dayalı. YÖK temsilcileri ve akademisyenler. pastane. pilot kurumlarda görevli öğretim elemanları ve öğretmenler tarafından geliştirilmiştir. ulusal ve uluslararası uzmanlar. İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) kapsamında. Geliştirilen program dokümanları ve gerekli açıklamalar bu kitapçık içinde yer almaktadır. toplu beslenme yapılan kurumlar ve benzeri yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmeler de hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak ürünlerin servise hazır hale getirilip müşteriye sunulduğu hizmet alanlarıdır. seviyelerde meslek elemanına ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. İSCED’97 eğitim alanlarının sınıflamasından yararlanılarak programın genel çerçevesi belirlenmiş ve program dokümanları hazırlanmıştır. hızlı gelişim ve değişim göstererek dünyada ve ülkemizde önemli istihdam alanlarından biri hâline gelmiştir. Program geliştirme sürecinde. MEB temsilcileri ve öğretmenler. meslek elamanlarının yeterlikleri tespit edilmiş. meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. iş gücü piyasası. Yiyecek içecek hizmetleri sektöründe ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde gelecek yıllarda önemli yatırımlar olacağı ve buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir. dünya standartlarında bu tür işletmeleri yönetme becerisine sahip Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı yöneticilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca sektörün hizmet sektörü olması ve emek yoğun olması nedeniyle istihdamda küçülme ön görülmemekte tam tersine her geçen gün kalifiye eleman ihtiyacı artmaktadır.AMAÇ VE KAPSAM İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP). 3 . Bu nedenle Mutfak ve Servis Elemanlığı Dallarında 4 ve 5. gelişen turizm sektöründe geniş bir istihdam olanağı sağlayan Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında yer alan Aşçılık Programı. sosyal ortaklar. iş piyasasında meslek analizi yapılmış.

................................................................................................10 4 ...................9 1...........................İÇİNDEKİLER AMAÇ VE KAPSAM..................................................................................................................................................9 ÖĞRETİM PROGRAMI EKLERİ...... MESLEK DERSLERİ..............................9 2....5 DERS PLANI.............................................8 ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR...............................................................................9 STAJ UYGULAMASI .....................................9 3...........................................................7 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ.................................9 ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER ........................................................................................................3 ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR. ZORUNLU DERSLER............................... SEÇMELİ DERSLER................................................................................................

uygulama. eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler. eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri. YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar. Öğrenci. sentez. 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. iş hayatında kariyer geliştirmede. kavrama. Lokanta ve İkram Hizmetleri sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler. Otel. Mezun olan öğrenciye Aşçılık Programında ön lisans diploması verilir. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. beceri.) Öğrenci. YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. analiz. 1. sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir. 2 yıl (Staj süresi dâhildir. BELGELENDİRME 2. programı tamamlamadan ayrıldığında. YÖNTEM VE TEKNİKLER ÖĞRENİM ÇIKTILARI İSTİHDAM ALANLARI Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici.ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR BÖLÜM PROGRAM PROGRAMIN TANIMI GİRİŞ KOŞULLARI PROGRAM KREDİSİ OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK 5. Öğrenci mezun olduğunda. Öğrenci. Programla ilgili bilgi. dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.) EĞİTİM SÜRESİ (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. 3. YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER 5 . öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. diploma ekinde belirtilir. yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar. seviye akademik ve mesleki yeterlikler Turizm.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Aşçılık Programı ders planında yer alan dersler. sivil toplum örgütleri Otel. programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri.Öğrenciler. istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki İŞ BİRLİĞİ üniversiteler. Lokanta ve YAPILACAK KURUM İkram Hizmetleri Bölümü ile ilgili işletmeler. bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitimöğretim ve staj uygulamalarını kapsar. 6 . meslek VE KURULUŞLAR odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.

…. 4. MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK PROGRAMI DERS PLANI DERS KATEGORİLERİ ZORUNLU DERSLER DERSLER ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. 3..I MESLEKİ DERSLER PİŞİRME YÖNTEMLERİ. ÜNİVERSİTESİ ………. DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM SEÇMELİ DERSLER 7 .II SOĞUK MUTFAK MUTFAK ÜRÜNLERİ PASTANE ÜRÜNLERİ MUTFAK ÇEŞİTLERİ DÜNYA MUTFAKLARI YÖRESEL MUTFAKLAR ZİYAFET MUTFAĞI MUTFAK ORGANİZASYONU MESLEKİ YABANCI DİL GÖSTERİ SERVİSİ-II YİYECEK –İÇECEK SERVİSİ-II ŞARAP SERVİSİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUK İLETİŞİMİ HİJYEN VE SANİTASYON DOSYALAMA VE ARŞİVLEME MESLEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÇEVRE KORUMA İLETİŞİM İLK YARDIM ISLETME YONETİMİ I ISLETME YONETİMİ II KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MESLEK ETİĞİ TOPLAM DERS SAATİ SEÇMELİ DERSLER (Dört dönem sonunda toplam 20-25 AKTS/ECTS kredisine ulaşılmalıdır. 2.………………..) GENEL TOPLAM 25 25 25 25 1. TARİHİ TÜRK DİLİ YABANCI DİL TOPLAM DERS SAATİ MUTFAK PLANLAMA MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ MENÜ PLANLAMA PİŞİRME YÖNTEMLERİ.

Saati Z/M/S AKTS TOPLAM Z = Zorunlu ders.….……………….KOD DERS ADI 25 Te Uy D. M = Meslek dersi. SINIF GÜZ YARIYILI D.Saati Z/M/S AKTS TOPLAM 2.Saati Z/M/S AKTS TOPLAM 2. SINIF GÜZ YARIYILI D. ÜNİVERSİTESİ ……….KOD DERS ADI - 25 Te Uy D.. SINIF BAHAR YARIYILI D.Saati Z/M/S AKTS TOPLAM 1.KOD DERS ADI Te Uy D.. MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. S = Seçmeli ders 25 8 .KOD DERS ADI 25 Te Uy D. SINIF BAHAR YARIYILI D.

durumlar dikkate alınarak. STAJ UYGULAMASI Öğrencinin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir.ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Öğretim programı. sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar. İş hayatında ve teknolojide yaşanan gelişmelerin programlara sürekli yansıtılması için gerektiğinde yeterlik kazandırmaya yönelik olan ders bilgi formları ve modül bilgi formlarında güncellemeler yapılır. 2. modüller ve seçmeli dersler belirlenirken. ölçme-değerlendirme ve öğretim yöntemleri belirlenirken yeterlik tablosu. Öğrencilerin. yeterlik tablosu. uygulama ve stajları. SEÇMELİ DERSLER Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması. modül bilgi formları ve işlem analizlerindeki açıklamalar esas alınır. iş yerlerindeki eğitim. modül bilgi formları ve işlem analizlerindeki açıklamalar doğrultusunda planlanır. içeriği. Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. bölgesel ihtiyaçlar. Derslerin içerik ve süreleri. ders bilgi formları. yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanır. süresi. 3. Programda uygulanacak meslek dersleri. Programdaki ders bilgi formları ve modül bilgi formları eğitim-öğretim planlamasında rehber niteliğinde olup. AB ve ulusal yeterlikler çerçevesi. mesleki ve teknolojik gelişmeler ile Yüksek Öğretim Kurumlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanır. eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri dikkate alınır. MESLEK DERSLERİ Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir. ders bilgi formları. ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER 1. Meslek dersleri. sektör talepleri. Seçilen meslek derslerinin. disiplinler arası çalışmalar vb. ZORUNLU DERSLER YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir. eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması. ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilir. bilimin evrensel ilkeleri. 9 . mevcut koşullara göre hazırlanmıştır.

ÖĞRETİM PROGRAMI EKLERİ 1. Yeterlik Tabloları. KAVRAMLAR VE TANIMLAR 2. 10 . DERSLER -DERS BİLGİ FORMLARI -MODÜL BİLGİ FORMLARI VE İŞLEM ANALİZLERİ Yüksek Öğretim Kurumları uygulayacakları programın Ders Planı ve Ders Dağılım Çizelgesini. YETERLİK TABLOSU/TABLOLARI 3. Ders Bilgi Formları ve Modül Bilgi Formlarından yararlanarak oluşturacaklardır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful