T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ………….ÜNİVERSİTESİ …………..

MESLEK YÜKSEKOKULU

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

AŞÇILIK PROGRAMI

………. 2010 2 ..

iş piyasasında meslek analizi yapılmış. yeterlikler analiz edilerek program içerikleri oluşturulmuş. ulusal ve uluslararası uzmanlar. Geliştirilen program dokümanları ve gerekli açıklamalar bu kitapçık içinde yer almaktadır. serbest piyasa rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için sektörün istediği yeterlikleri kazanmış. bar. dünya standartlarında bu tür işletmeleri yönetme becerisine sahip Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı yöneticilerine ihtiyaç duyulmaktadır. restoran vb. MEB temsilcileri ve öğretmenler. İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) kapsamında. iş gücü piyasası. meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. İSCED’97 eğitim alanlarının sınıflamasından yararlanılarak programın genel çerçevesi belirlenmiş ve program dokümanları hazırlanmıştır. Bu kapsamda. seviyelerde meslek elemanına ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. kafeterya. beşinci seviye meslek standartlarına dayalı.AMAÇ VE KAPSAM İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP). 3 . hızlı gelişim ve değişim göstererek dünyada ve ülkemizde önemli istihdam alanlarından biri hâline gelmiştir. Bu nedenle Mutfak ve Servis Elemanlığı Dallarında 4 ve 5. Program geliştirme sürecinde. Restoran. pastane. pilot kurumlarda görevli öğretim elemanları ve öğretmenler tarafından geliştirilmiştir. toplu beslenme yapılan kurumlar ve benzeri yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmeler de hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak ürünlerin servise hazır hale getirilip müşteriye sunulduğu hizmet alanlarıdır. meslek elamanlarının yeterlikleri tespit edilmiş. Bu program. işletmelerin sayı ve nitelikleri artış gösterecektir. YÖK temsilcileri ve akademisyenler. Yiyecek içecek hizmetleri sektöründe ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde gelecek yıllarda önemli yatırımlar olacağı ve buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir. Yiyecek içecek hizmetleri. sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir. iş piyasası temsilcileri ve meslek elemanları ile iş birliği içinde. gelişen turizm sektöründe geniş bir istihdam olanağı sağlayan Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında yer alan Aşçılık Programı. sosyal ortaklar. Bu alanda. Ayrıca sektörün hizmet sektörü olması ve emek yoğun olması nedeniyle istihdamda küçülme ön görülmemekte tam tersine her geçen gün kalifiye eleman ihtiyacı artmaktadır. Dolayısıyla hizmet sektörü yani otel.

.....................................İÇİNDEKİLER AMAÇ VE KAPSAM............................................................10 4 .................................. SEÇMELİ DERSLER............................8 ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR..................................................................................................5 DERS PLANI...........................9 ÖĞRETİM PROGRAMI EKLERİ...................................9 1.......................................................................................................................................................9 2....................................7 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ..........3 ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR......................................... ZORUNLU DERSLER................................................................................................................................................. MESLEK DERSLERİ...........9 ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER .............9 STAJ UYGULAMASI ...................................................................................9 3....

seviye akademik ve mesleki yeterlikler Turizm. Otel. YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER 5 . analiz. Programla ilgili bilgi. Öğrenci mezun olduğunda.ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR BÖLÜM PROGRAM PROGRAMIN TANIMI GİRİŞ KOŞULLARI PROGRAM KREDİSİ OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK 5. sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir. sentez. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. YÖNTEM VE TEKNİKLER ÖĞRENİM ÇIKTILARI İSTİHDAM ALANLARI Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici. kavrama. yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. iş hayatında kariyer geliştirmede.) EĞİTİM SÜRESİ (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. 3. uygulama. Lokanta ve İkram Hizmetleri sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler. programı tamamlamadan ayrıldığında. eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller. 2 yıl (Staj süresi dâhildir. Öğrenci. beceri. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.) Öğrenci. Mezun olan öğrenciye Aşçılık Programında ön lisans diploması verilir. Öğrenci. diploma ekinde belirtilir. YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar. 1. eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler. BELGELENDİRME 2.

bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitimöğretim ve staj uygulamalarını kapsar. istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki İŞ BİRLİĞİ üniversiteler. Lokanta ve YAPILACAK KURUM İkram Hizmetleri Bölümü ile ilgili işletmeler.Öğrenciler. meslek VE KURULUŞLAR odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir. sivil toplum örgütleri Otel. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Aşçılık Programı ders planında yer alan dersler. 6 . programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri.

.………………. 4.II SOĞUK MUTFAK MUTFAK ÜRÜNLERİ PASTANE ÜRÜNLERİ MUTFAK ÇEŞİTLERİ DÜNYA MUTFAKLARI YÖRESEL MUTFAKLAR ZİYAFET MUTFAĞI MUTFAK ORGANİZASYONU MESLEKİ YABANCI DİL GÖSTERİ SERVİSİ-II YİYECEK –İÇECEK SERVİSİ-II ŞARAP SERVİSİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUK İLETİŞİMİ HİJYEN VE SANİTASYON DOSYALAMA VE ARŞİVLEME MESLEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÇEVRE KORUMA İLETİŞİM İLK YARDIM ISLETME YONETİMİ I ISLETME YONETİMİ II KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MESLEK ETİĞİ TOPLAM DERS SAATİ SEÇMELİ DERSLER (Dört dönem sonunda toplam 20-25 AKTS/ECTS kredisine ulaşılmalıdır. DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM SEÇMELİ DERSLER 7 .….. 3. TARİHİ TÜRK DİLİ YABANCI DİL TOPLAM DERS SAATİ MUTFAK PLANLAMA MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ MENÜ PLANLAMA PİŞİRME YÖNTEMLERİ.) GENEL TOPLAM 25 25 25 25 1. ÜNİVERSİTESİ ………. MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK PROGRAMI DERS PLANI DERS KATEGORİLERİ ZORUNLU DERSLER DERSLER ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.I MESLEKİ DERSLER PİŞİRME YÖNTEMLERİ. 2.

………………. SINIF BAHAR YARIYILI D. SINIF GÜZ YARIYILI D.KOD DERS ADI 25 Te Uy D. SINIF GÜZ YARIYILI D.KOD DERS ADI - 25 Te Uy D.. SINIF BAHAR YARIYILI D.Saati Z/M/S AKTS TOPLAM 2.Saati Z/M/S AKTS TOPLAM 1.KOD DERS ADI 25 Te Uy D.KOD DERS ADI Te Uy D. S = Seçmeli ders 25 8 . MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1.. M = Meslek dersi.Saati Z/M/S AKTS TOPLAM Z = Zorunlu ders. ÜNİVERSİTESİ ……….….Saati Z/M/S AKTS TOPLAM 2.

Programdaki ders bilgi formları ve modül bilgi formları eğitim-öğretim planlamasında rehber niteliğinde olup. Meslek dersleri. iş yerlerindeki eğitim. mesleki ve teknolojik gelişmeler ile Yüksek Öğretim Kurumlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanır. ders bilgi formları. STAJ UYGULAMASI Öğrencinin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. disiplinler arası çalışmalar vb. 9 . mevcut koşullara göre hazırlanmıştır. bilimin evrensel ilkeleri. modül bilgi formları ve işlem analizlerindeki açıklamalar esas alınır. ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilir. 2. ölçme-değerlendirme ve öğretim yöntemleri belirlenirken yeterlik tablosu. ZORUNLU DERSLER YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir. modüller ve seçmeli dersler belirlenirken. uygulama ve stajları. bölgesel ihtiyaçlar. modül bilgi formları ve işlem analizlerindeki açıklamalar doğrultusunda planlanır. İş hayatında ve teknolojide yaşanan gelişmelerin programlara sürekli yansıtılması için gerektiğinde yeterlik kazandırmaya yönelik olan ders bilgi formları ve modül bilgi formlarında güncellemeler yapılır. yeterlik tablosu. sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar. sektör talepleri. Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. AB ve ulusal yeterlikler çerçevesi. durumlar dikkate alınarak. ders bilgi formları. Derslerin içerik ve süreleri. eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması. SEÇMELİ DERSLER Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması. Programda uygulanacak meslek dersleri. Öğrencilerin. MESLEK DERSLERİ Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir.ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Öğretim programı. yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanır. içeriği. eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri dikkate alınır. süresi. ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER 1. 3. Seçilen meslek derslerinin.

YETERLİK TABLOSU/TABLOLARI 3. DERSLER -DERS BİLGİ FORMLARI -MODÜL BİLGİ FORMLARI VE İŞLEM ANALİZLERİ Yüksek Öğretim Kurumları uygulayacakları programın Ders Planı ve Ders Dağılım Çizelgesini. Ders Bilgi Formları ve Modül Bilgi Formlarından yararlanarak oluşturacaklardır.ÖĞRETİM PROGRAMI EKLERİ 1. Yeterlik Tabloları. KAVRAMLAR VE TANIMLAR 2. 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful