P. 1
Zaman Serisi Modelleri

Zaman Serisi Modelleri

|Views: 437|Likes:
Yayınlayan: Hunkar Ivgen

More info:

Published by: Hunkar Ivgen on Dec 04, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2013

pdf

text

original

DURAĞANLIK ANALİZİ,BİRİM KÖK TESTLERİ VE TREND •

SUNU PLANI 1.Zaman Serisi Analizi 1.1.Otoregresif Süreç(AR) 1.2.Hareketli Ortalama Süreci(MA) 1.3.ARMA ve ARIMA Süreci 2.Zaman Serilerinde Durağanlık ve Trend 3.Trend ve İktisatta Son Gelişmeler 4.Durağanlığın Tespiti 4.1.Görsel Saptama-Korelogram 4.2.Dickey-Fuller Testi 4.3, Dickey-Fuller Testi’nin Eleştirisi 5.Dickey Fuller Birim Kök Testlerindeki Problemler Ve Phillips Perron Testi 5.1. Phillips Perron Testi 1.ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Bir zaman serisi,ilgilenilen bir büyüklüğün zaman içerisinde sıralanmış ölçümlerinin bir kümesidir.Zaman serisi ile ilgili bu analizin yapılma amacı ise, gözlem kümesince temsil edilen gerçeğin anlaşılması ve zaman serisindeki değişkenlerin gelecekteki değerlerinin doğru bir şekilde tahmin (forecast) edilmesidir 1 .Ekonometrik yöntemlerin zaman serileri için uygulanmasına geçmeden önce zaman serilerini oluşturan farklı unsurları incelemek gerekmektedir. Zaman serileri dört bileşenden oluşur 2 ; 1.Trend(Genel Eğilim) bileşeni; Zaman serilerinin uzun sürede gösterdiği düşme ve yükselme süreçlerinden sonra oluşan kararlı durumdur.Zaman serileri uzun dönem açısından kararlı alçalma ya da yükselme şeklinde bir eğilime sahiptir. 2.Mevsim Bileşeni; Zaman serilerinde mevsimlere göre değişmeyi ifade eder.Zaman serileri açısından kullanılan verilerin kimi dönemleri diğer dönemlere göre farklılık gösterir.

Avni Önder Hanedar,Onur Akkaya,Çiğdem Bizim ALLEN,R.G.D,Statics for Economists,Mc-Millan,UK,1964,ss.133-152. 2 NEWBOLD,Paul,İşletme ve İktisat için İstatistik,çev.Ümit Şenesen,Literatür Y.,İstanbul,2000.ss.777-785.
1

1

Robert.. bileşenlerin toplamı şeklinde. mevsimsel değişmeler ile ilgili olmayan dönemsel değişmelerdir. bağımlı değişken geçmişteki değerinin bir fonksiyonudur. sabit terimi temsil ederken a1 şekilde AR(p) şeklinde ifade edilir.3.. şimdiki hata terimini etkiliyorsa hareketli ortalama süreci tanımlanır.Örneğin. “Bir limonata satıcısı olduğunuzu ve her saat beş bardak limonata sattığınızı düşünürseniz .Otoregresif(AR) Süreç Bir AR modelinde.Çünkü daha az ya da daha fazla limonata satmanız şeklinde bir şok belli bir saatteki limonata seviyesini etkiler.Düzensiz Bileşen. her saat başına tükenen limonata yerine yeni limonata doldurmanız gerekir.1990. + ε Burada. 4.Ayrıca ε hata terimi de rassal şokları tanımlamaktadır.. Diğer unsurlar gibi belirli olmayan. Zaman serileri tüm bu kendilerini oluşturan bileşenlere ayrıştırıldıktan sonra. Ekonomide. 2 .Statistics for Business and Economics.ekonomide genel eğilimden bağımsız kısa süreli genişleme ya da daralma durumu çevrimsel süreci tarif eder.Bu durum aşağıdaki gibi bir denklemle ifade edilebilir.1.Eğer siz limonata sattığınız yeri kapatmak ve limonata bittiği için satmaktan vazgeçmek istemiyorsanız. AR süreci için bir örnek olarak 3 .Bir hareketli ortalama sürecinde değişkenin tahmin değeri hata terimlerinini tahmin değeri ile ilgilidir.Bir çok zaman serisi verisi de bu süreci içermektedir. 1. Bir hareketli ortalama süreci.Böylece her saat beş bardak limonata satılsa da siz her zaman yerine yenisini ilave ettiğinizden siz bir kaza geçirmediğiniz sürece asla limonata satışınızda bir aksama olmaz. verilebilir.Genel bir SANDY. Yt =Tt+St+Ct+It ya da çarpma yöntemi ile Yt= TtStCtIt şeklinde belli bir t döneminde Y zaman serisi ifade edilebilir.. Bu bir otoregresif süreci tarif eder.. 3 . 1.USA.. a. Hareketli Ortalama (Ma) Süreci Eğer serinin gecikmeli hata terimi.Mc-Graw—Hill C. xt = a+ a1*x(t-1) + a2*x(t-2) + a3*x(t-3) + . hata terimi ile ifade edilebilecek değişmelerdir.2.Çevrimsel Bileşen.ss693-694. gibi katsayılarda gecikmeli değerlerin şimdiki değerle olan ilişkisini temsil eder.

Hareketli ortalama sürecinde.Ayrıca I(integrated) ise seri tarafından içerilen trendi ifade etmektedir. t = 1..Üç gün ötesinde..Bir gündeki tamir edilmek için çekilmesi gerekli araç sayısı size gerekli olan çekici için bilgi vermektedir.... bu günkü tercihler size gelecekte olanlar hakkında bir şey söylemez.Bu süreç bir hareketli ortalama sürecidir“ örneği verilebilir. AR ve MA için bir örnek olarak....q) sürecini ifade eder. 3 .R. bir aracın çekilmesi ve onun tamirhaneye götürülmesi için üç günün gerekli olduğunu göstermiştir.. 1...Eğer siz yeterli çekiciye sahip olmazsanız aracın sahipleri bu işi başkasına verecektir..e..d.ss.a1et-1 -. 5 4 5 SANDY.g...ss..d. 2.ARIMA olarak ifade edilen süreç değerlendirilecek olursa.....Deneyimleriniz aracın bozulduğu yere ve araca sahip olan şirketin bir tamir şirketinin tamirhanesinin olduğu yere bağlı olarak....-bqut-q bize ARIMA(p. Hareketli ortalama süreci için. q ile ifade edilen ve hata terimlerinin geçmiş değerleri ile ilişkisini ifade eden ve rassal süreci yansıtması açısından hata terimlerinin düzleştirilme metodlarından olan MA(q) sürecini ifade etmektedir.Ayrıca eğer zaman serilerinde genelde olduğu gibi bir durağan olmama durumunun olması ya da durağan bir zaman serisi ile karşılaşmamaız d ile ifade edilir ve zaman serisi hangi düzeyde durağan(integrated) ise belirtilir.g.3.q) bize . zaman serisinin p dereceden kendisinin gecikmesi ile ilişkisini ifade eden AR(p) sürecini içerdiğini..... …n şeklinde ifade edilebilir. her bir gecikmeli hata terimi onun şimdiki değerini etkilemektedir.693-694.her bir yolda kalan aracın çekilmesi bir bağımsız olay olacaktır.. SANDY...a.xt = et .R.. 4 ’’yolda kalan kamyonları çekmek üzerenine uzmanlaşmış olan bir şirkete sahip olduğunuzu düşünürseniz.Genel şekil olarak MA(q) şeklinde ifade edilir.a..apyt-p+ut-but-1-.ARMA VE ARIMA SÜRECİ Çoğu zaman serisi gerek AR ve gerekse de MA sürecini içermektedir.. ARIMA(p...e. Yt=m+a1yt-1.693-694. Söz konusu denklem.

μ) Zaman serilerinin durağan olmaması durumunda..Ekonometrik Zaman Serileri-Teori ve Uygulama-.bir şekilde etkileyecektir.S.Ankara.2000.2002. 7 Ortalama=E(Yt)=μ Varyans=var(Yt. Box-Jenkis yönteminin temeli ARIMA(p.Cambridge University Press.Belli bir günde meydana gelecek şok otelde sürekli kalan müşterileri artan-birden fazla dönem.ss.. MADDALA. 2..U.MC-Graw-Hill. 6 4 .Gazi K. zaman içinde varyansın ve ortalamanın sabit olması ve gecikmeli iki zaman periodundaki değişkenlerin ko-varyansının değişkenler arasındaki gecikmeye bağlı olup zamana bağlı olmamasıdır. stokastik ya da deterministik trend içermektedirler.Ancak eğer durağanlık sağlanmış ise bu durumda model ARMA ile tahmin edilip.K.1995.USA. müşterilerin bazıları otelinizde bir günden daha fazla zaman harcamakta ve ayrıca müşterilerden bazıları da ulusal parkta bir haftalık tatil geçirirken aynı zamanda evlerine dönmeden önce gece kalmak için sizin otelinize gelmektedirler.μ)(Yt-k. ve Inn-Moo Kim. zaman serileri trend içerecektir. G.ancak eğer yine durağanlık ile karşılaşılmaz ise bu sefer verilere yine geri dönülmektedir.Zaman serilerinde durağan olmama durumunda farkı alınarak durağanlaştırılmakta.712-713.Ancak seri üzerinde uzun dönemde deterministik bir trendin varlığı ile düzensiz modellerde zaman içinde ortaya çıkan ve bir müddet sonra kayıp olan trendler birbirinden farklıdır.Bu durumda zaman serilerinin kullanılacağı öngörümleme ve regresyon denklemlerinde sahte regresyon benzeri durumlar ortaya çıkacaktır..Hotel defteri bazı rezervasyonları içermektedir. otoregresif ve hareketli ortalamaya sahip zaman serilerini incelemekte ve bu yönteme göre zaman serilerinin durağanlığı korelogram ile tespit edilmekte ve yine zaman serisinin ne tür bir süreç içerdiği de korelasyon fonksiyonları ile analiz edilmektedir.d. Ancak bu şokun.İnc.47-48.s. ulusal parkta bir tatil geçirdikten sonra gece için kalmaya gelenler üstünde bir hafta sonra tek bir etkisi olacaktır” verilebilir.“Ulusal park yakınında bir hotele sahip olduğunuzu düşünün.Basic Econometrics.18 ve KUTLAR Azia. Zaman serileri durağan değillerse. öngörü işlemi yapılmaktadır 6 .Yani.third edit.q) paradigmasına dayanır. 7 GUJARATİ.Unit Roots.ZAMAN SERİLERİNDE DURAĞANLIK VE TREND Zaman serilerinin durağan olması olarak ifade edilen şey.μ)2=δ2 Kovaryans= χk=E((Yt.Cointegration and Structural Changes.ss.Damodar N.

1985.v.Jouranal of Monetary Economics.1997. 12 3. zaman serilerinin esas olarak uzun dönemde düzgün(deterministik) tren segilediğini ve trend değerlerinden meydana gelecek sapmaların.nber. Ddeadman.Working Paper 5481.165-174.NBER Working Series.John Wiley and Sons. Eğer rassal yürüyüş(random walk) modelini 9 ifade edecek olursak.UK. Klasik iktisat tam istihdam düzeyinde bir denge öngördüğünden.Francis X.TREND VE İKTİSATTA SON GELİŞMELER Geleneksel İktisat görüşü.16.ss.Deterministic trend..ss. 12 ENDERS. talep şoklarınca ortaya çıkacağı ve bu değişmelerin tekrar sürecin trendine dönmesi ile kapacağını ifade etmektedirler.80-90.Random Walk başlangıç değerine yani bir sabit değer ve deterministik trend ya da zaman değişkeni ile ifade edilirse Yt=u+bt+Yt-1+ ε şeklinde gösterilir. tren stationary process ve difference stationary proses açısından incelediğimizde zaman serisine yapılacak doğrusal trend ilavesi ile yani trendsizleştirme sonucunda eğer zaman serisi durağan hale geliyorsa bu zaman serisinin deterministik bir trende sahip olduğunu. ve Matthew Shappiro.G. ekonominin trendinden kısa dönemde ortaya çıkacak sapmalar geçicidir.Walter. 10 Ayrıca söz konusu denklemde yer alan sabit terimde. Yt=a+βt +ε Söz konusu denklem bize durağan olmayan bir zaman serisi içerisindeki deterministik trendi tarif etmektedir. ancak eğer doğrusal bir trend ilavesi eğer zaman serisini durağan hale getirmiyorsa bu durumda fark alınarak zaman serisi durağan hale getirileceğinden stokastik bir tren geçerlidir. 11 FRANSES.”Deterministic vs Stochastic Trend in US GNP.ss.Deterministik trend. ve Sendhadji Abdelhak S. 8 5 .Yet Again”. Yt=Yt-1+ ε stokastik bir trendi ifade etmiş oluruz.1998.Cambridge University Press.UK.oldukça uzun bir dönemde ortaya çıkan ve yükseliş ve alçalış zikzakları arasında belli bir yöndeki uzun dönemdeki eğilimi ifade etmektedir.1995.Durumu.155-195.Wojciech W ve Derek F. zaman serileri belli bir başlangıç değerine sahip olması gerektiğinden ve bu sabit değerinin anlamsızda olsa denkleme dahil edilmemesi durumunda durağan olmama durumlarının ortaya çıkabileceğinden dahil edilmektedir 11 .New Directions in Econometric Practice.Time Series Models for Business and Economic Forecasting. 9 MANKIW.”Random Walks and Tests of the Permenant Income Hypothesis”.Applied Econometric Time Series.www.Ayrıca moneterist görüşte beklentisel yanılgıyla açıklanabilecek kısa dönemli sapma ve trende geri dönüşü öngörmektedir.Philip Hans. Yine stokastik ve deterministik trendle birlikte gösterimi de mümkündür.Yine Bkz. 10 CHAREMZA.DİEBOLD.Edward Elgar. Zaman serisi içerisinde trendin bütünü ile kestirilebilir oluşu deterministik trende 8 işaret etmektedir.UK.ss84-95.org.Trends.

A Modern Guide to Macroeconomics.1968.Dolayısıyla yaşanan şoklar sonucunda bir daha eski trende dönülememekte ve şok kalıcı etkiler yaratmaktadır. yaşanacak bir(t) şok sonucunda. üretim yeni bir trende sahip olmuştur.Brian ve Howard Vane.1995.UK.ss. Ancak yeni konjonktür yaklaşımları ile. Ayrıca moneterist iktisatçıların paranın yansızlığı konusundaki ifadeleri de geçersizleşmiştir..Vane Howard ve Peter Wynarczyk. 14 SNOWDON. 6 .McMillan.D.Macro-Economic Theory-A methematical Treatment-.236-260.ss. Bu durumda zaman serilerinin sahip oldukları trendlerde şoklar nedeniyle ortaya çıkan kayma sonucunda bizatihi stokastik hale gelmektedir. geleneksel görüşe göre bu şok sonucu üretim eski değerine geri dönmek zorunda iken.Keynezyen görüşün konjoktür konusundaki fikirleri Samuelson-Hicks çarpan ve hızlandıran 13 modeline dayanmaktadır.-An Introduction to Competing Schools of Thought-Edward Elgar.Reflections on the Development of Modern Macroeconomics. Yt=g+Yt-1+zt Denklemi ile ifade edilen bir rassal yürüyüş olarak ifade edilen üretim.UK.1997.Yaşanan şoklar. geçmiş üretimin gelecekteki üretimi belirlemesi nedeniyle.ALLEN.Dolayısıyla reel unsurları dikkate alan ve trend etrafında dalgalanmaktan çok yeni bir 13 Daha geniş bilgi için.Edward Elgar.ss-321-340. 103-128. 14 T1 T2 Y Y t t Nelson ve Ploser üretimde gözlemlenen değişmelerin pek çoğunun kalıcı olduğunu ve üretimin rassal yürüyüş olarak bilinen bir istatistiki süreç olduğunu ifade etmişlerdir.G.R. ve Snowdon. örneğin parasal etkiler moneterist iktisatçıların dediği gibi değişkenlerin trendlerinde kısa dönem bir sapma yaratmak yerine değişkenlerin zaman trendlerini tümüyle değiştirmektedirler.UK. iktisadi değişkenlerin gösterdiği trendlerin kendisinin de dalgalanmalardan muaf olmadığını ortaya koymuştur.Brian.

4. ERTEK. Ho=Bütün ACF(k) lar sıfır Ha=Bütün Acf(k) lar sıfırdan farklı Hipotezleri geçerli iken eğer hesaplanan Q ve LB değeri ki-kare çizelgesindeki eşik değerinden büyükse H0 red edilir.yay.UK.s.Otokorelasyon fonksiyonu serinin bazı değerleri ve gecikmeli değerleri arasındaki ilişkinin (correlation) boyutunu belirler.Tümay..Değişik zaman aralıkları(k) için bulunacak ACF(k) katsayısı değerleri ilişkilendirildiğinde.Beta b..Macroeconomic Theory.Ekonometriye Giriş.1987.örneklem büyüklüğü.Kısmi korelasyon fonksiyonu ile korelasyon Y ve Yt-k değerleri arasındaki terimlerin etkisi çıkarılarak bulunur.edit.397-398.DURAĞANLIĞIN TESPİTİ 4.trendin oluştuğu ve bu trendinde kendini oluşturan unsurların rassal olması nedeniyle rassal olduğu bir konjonktür yaklaşımı gelişmiştir 15 . S(Xt-Xbar)(Xt-k-Xbar) ACF(k) = -----------------------S(Xt-Xbar)2 Durağanlık tespiti için korelogramdan şu şekilde yararlanılır. 7 . 15 16 Lucas Kritiği için.m gecikme sayısı iken Q ve LB istatistiği ki-kare dağılımı dikkate alınarak test edilir.İstanbul.383-384.1996.1GÖRSEL SAPTAMA -KORELOGRAM Bu durağanlık testi otokorelasyon fonksiyonuna(ACF) dayanır. Box − PierceQ n⋅ k =1 ∑ m p k 2 m ⎛ k ⎞ 2 ⎜ n ( n + 2) n ⋅ ⎟ LB p ⋅ n − k⎟ ⎜ k =1 ⎝ ⎠ ∑ n.. 16 Bütün bu ACF(k) değerlerinin eş-anlı olarak sıfıra eşit olduğunun testi için diğer bir yöntemde.Eğer ACF(k) değeri güven aralığı sınırları dışında kalıyorsa otokorelasyon vardır.b.ACF eğer çok yüksek bir değerden başlayıp çok yavaş küçülüyorsa.Yani seri durağan değildir.Academic Press Inc.Box-PierceQ ve Ljung-Box istatistiğinin kullanılmasıdır.96(1/√n) değeri bulunarak yapılır..SARGENT. korelogram elde edilir.2.Söz konusu hipotez testi her bir ACF(k) değeri için +-1. bu serinin durağan olmadığının bir göstergesidir.Thomas.ss.ss. Kısmi korelasyon fonksiyonu gecikmeli değişkenler arasındaki ilişkiyi ifade eder.ACF(k) değerleri 1 ve –1 arasında yer almaktadır.

2. Testin kullanımını açıklamak için aşağıdaki veri üreten süreç kullanabiliriz. Sabitsiz trendsiz Dickey-Fuller denklemi :ΔYt =γY(t-1) +ut Sabitli trendsiz Dickey-Fuller denklemi :ΔYt =a+γY(t-1) +ut Sabitli trendli Dickey-Fuller denklemi: ΔYt =a+bt+γY(t-1) +ut δ Bu kısım ‘DF’nin eleştirisi’ bölümünde ele alınacaktır. Δyt = γyt-1 + ut Ho : p=1. gözlenen serilerde birim kökün varlığının (serinin durağan olmadığı) olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan bir testtir. Bu yöntemin ilk olarak duyurulması. 8 . Model: Yt = pYt-1 + ut ut = stokastic hata terimi Eşitliği aşağıdaki gibi gösterilebiliriz. Ancak yapılan uygulamalarda serinin birim kök taşıyıp taşımadığının saptanması için mutlak suretle DF (Dickey-Fuller) testinin yapılması şart niteliğinde bulunmaktadır. 2003. ‘Ho: p=1’ reddedilirse zaman serisi durağandır (Şimşek ve Halaç. Hesaplanan ‘‘ T’’ değerinin mutlak değeri Dickey-Fuller veya McKinnon Dickey-Fuller kritik değerlerinin mutlak değerini aşıyorsa.DİCKEY-FULLER TESTİ Dickey-Fuller testi.6). (p-1) = y olmak üzere denklem aşağıdaki şekle gelir. yt – yt-1 = (p-1) yt-1 + ut Denklemin her iki tarafından yt-1 çıkarıldığında. zaman serisinin durağan olduğu hipotezini reddedemeyiz.4. Testin ilk çıktığı dönemden günümüze kadar çeşitli alanlarda yeterli gelmediği ve bundan dolayı eksikliklerin kapatılması için oluşturulan yardımcı yöntemler ortaya çıkmıştır δ .Fuller’ın 1979’da ‘Journal of American Statistical Association’ adlı dergide yayınlanan makaleleriyle olmuştur. Ancak IpI < 1 durumunda seri durağan olur.A.A. Dickey-Fuller’in ortaya koyduğu üç denklem türü bulunmaktadır . Dickey D. H1: p<1 (p-1) = 0 veya γ = 0 durumunda yt serisi bir birim kök içermektedir. ve W. Burada Dickey ve Fuller’ın Monte Carlo uygulamasında ortaya çıkarılan ‘‘ T’’ (tau) istatistiği kullanılmaktadır.

Ancak her zaman serisinde durum böyle olmamaktadır.Fuller’ın (1981) ‘de ‘Econometrıca’ dergisinde yayınlanan makalelerinde bu konuyu işlermişler ve mevcut olan test denklemini en genel haliyle şu şekilde kullanmaktadırlar: ADF denklemi ( en geniş ADF denklemi) : ΔYt =a + bt + γY(t-1) + cΣΔY(t-1) + ut Son şekli oluşan regresyon günlük yaşamda kullanılan zaman serilerinin birim kök taşıyıp taşımadığını açıklamada daha yüksek işlevsellik kazanmıştır.S.A. ΔInft = 0. Dickey-Fuller testinin uygulanmasında ‘‘Δyt = γyt-1 + ut’’ regresyonunda yer alan γ parametresinin sahip olduğu ‘t’ değerinin. Örnek. U.08) (0.S.S.’.08) ( 0. Sonuçta bulunan regresyon şu şekildedir. önceden hazırlanan Ho ve H1 hipotezlerine göre birim kökün varlığı tespit edilmektedir. Bundan dolayı Dickey D.04) (0.’deki (1960:1-1990:4) tarihleri aralısındaki enflasyondaki değişimleri dikkate alan veriler ile U.08) (0.’deki enflasyonun trend içerip içermediğinin araştırıldığında . ‘deki enflasyonun skolastik trende sahip midir? U. ‘H1= seri durağandır.24 Δ Inft –3 + 0.) (seri durağandır.) Hipotezlerinin oluşturulduktan sonra mevcut model içinde sınanması şu şekilde olmaktadır.11 Inft-1 – 0.08) 9 . Bunlar.A.01 Δ Inft-4 (0.) H0 : γ=0 (p=1) (seride birim kök vardır.Üç regresyonun birbirinden farkı a ve b gibi deterministik elemanlar içermesidir. Bu denklemde yer alan γ parametresinde ‘γ = 0’ eşitliğinin sağlanması ‘‘yt’’nin birim kök içerdiğini göstermektedir. Bu araştırmada kullanılan hipotezler şu şekildedir.14 ΔInft-1 – 0. Birim kökün varlığının sınanması için kullanılan iki hipotez kullanılmaktadır. H1: γ<0 (p<1) (seride birim kök yoktur.) (seri durağan değildir.23) (0.53 – 0.25 ΔInft-2 + 0. ve W.’ hipotezlerinin testinde ADF testi kullanılmıştır. Yukarıda ele alınan DF test modelinin içerdiği kabul edilen otoregresif süreç sayısı AR (1) kabul edilmektedir. ‘Ho = seri durağan değildir. Dickey-Fuller’a özel olarak hazırlanan ‘‘ T’’ istatistik tablo değeri ile karşılaştırılarak.

S. Bu duruma göre U.466). Ancak yapılan farklı çalışmalar sonucu U.86 dır.’deki enflasyon için hazırlanacak stratejiler kullanılmaktadır (Stock ve Watson. Ancak değer aralığının % 10 anlamlılık düzeyinde aldığımızda kritik değer – 2. Bu anlamlılık düzeyinde yine U.86 dır.’deki enflasyonun trend içerdiği bir çok kez ortaya çıkarılmıştır. %5 anlamlılık düzeyindeki kritik tablo değeri ise = -2.60 ve AR(4)’teki t değeri ise –2. Buna göre US’deki enflasyonun durağan olmadığı söylenebilir.’deki enflasyonun trend içerdiği söylenir.57’ye düşer.S. ARMA içeren veri seti içinde hareketli ortalama derecesinin bilinmemesi durumu AR sürecin tam olarak bilinmemesi ve oluşturulacak gecikme sayısı problemi Sabit terim ve zaman trendinin regresyonda olup olmamasına karar verilmesi durumu Zaman serisinde yapısal kırılma durumu Dışsal kırılma İçsel kırılma Birden çok yapısal kırılma Yan parametrik düzeltmeler Zaman serisinde mevsimsellik etkisinin bulunması Çoklu birim kök durumu (Dickey-Pantula (1987)) I (2) zaman serileri durumu Parçalı durağanlığın bulunması şeklinde sıralayabiliriz. 4. 10 . % 5 anlamlılık düzeyindeki kritik değer ise –2.Yapılan önceki araştırmalarda AR(1) kabul edildiğinde Inft-1 için bulunan t = -2.FULLER TESTININ ELEŞTIRISI ADF testi birim kökün bulunmasında oldukça önemli bir yere sahip olmasına rağmen testin içerdiği eksiklerde bulunmakta ve bu eksiklikler yardımcı testlerle giderilmektedir.S. Yukarıdaki denklemde ele alınan geçikme sayısına göre.DICKEY. AR(3)’teki t değeri = -2.’teki enflasyonun trend içermediği ve veri setinin durağan olduğu söylenebilir. 2003. Bu durum U.60 olmaktadır. ADF’nin tespitte eksik olduğu yönleri şöyle açıklaya biliriz .S.3.65 olmaktadır.

Iowa State University. yt = 0.Eğer . . 2002. 20 Ancak böyle bir durumda aslında null hipotez kabul edilmelidir.95yt-1 + ut DickeyFuller testine göre seri durağan kabul edilir.2005 11 .cambridge.2000. St.Xt-1+ ut Burada φ* katsayısı istatistiki olarak anlamlı ise seri durağan değildir 18 . model şu şekilde olursa . φ=1 Xt = φXt-1 + ut ΔXt = φ*Xt-1 + ut ΔXt = φ*Xt-1 + ut φ* = φ-1 = 0 ya da φ* = φ-1 = 0 (Xt.org/resources/0521790182/1552_117097. yanlış olan hipotezi red etme olasılığı ile ölçülür. Dickey – Fuller testlerinin bu açıdan gücü düşüktür.Scholary and Reference Division. Dickey –Fuller Testi denklemi zaman serilerinin AR özelliğini dikkate alır. 238-241 19 20 17 Enders Walter. Bunların yanında ADF testi test denklemindeki terimlerin ilave farklarının dahil edilmesi Kerry Patterson.95 olması seride aslında birim kök olduğunu söylemektedir.An Introduction to Applied Econometrics:A Time Series Approach . İntroduction Econometrics http://www.251-252 for Finance.DICKEY FULLER BIRIM KÖK TESTLERINDEKI PHILLIPS PERRON TESTI PROBLEMLER VE Zaman serileri otoregresif (autoregressive-AR) ya da haraketli ortalamalı (moving average-MA) süreçler olabilir.Seri.03. Çünkü bu testler birim kök ve yakın birim kökü ayırdetmede yetersiz kalmaktadırlar.pp.ppt 20.5. pp. Bir testin gücü .Applied Econometric Time Series.John Wiley&Sons Inc. Chris Brooks . Katsayı 1 den küçüktür ancak 0.Birim kök testinin gücü .95 olması birim kök olmadığını göstermez(yakın birim kök vardır).Xt-1)= φXt-1. trend durağan mı ya da fark durağan mı . Martin’s Pres. Dickey-Fuller birim kök testlerindeki en önemli noktalar şunlardır. 19 φ=1 olursa birim kök vardır ancak φ=0.Zaman serilerindeki yapısal kırılma olup olmaması. Testing güçsüz olması yakın birim kök olması durumunda problem olmaktadır. 17 Δt = φXt-1 + ut Xt = ut φ = 0 in AR(1) Ve Ho hipotezi şöyle yazılır. Testing gücünün düşük olması sorunu veri aralığı genişletilerek çözülebilir.

Bu açıdan bakıldığında Dickey-Fuller testinin bağımsızlık ve homojenite varsayımları Phillips-Perron testinde terk edilmiş hata terimlerinin zayıf bağımlılığı ve heterojen dağılımı kabul edilmiştir. Yapısal kırılmanın bu etkisini gidermek için Perron 1989’da kendi testini geliştirmiştir.239-240 21 12 . April 1990. 21 Bunların yanında ADF testi test denklemindeki terimlerin ilave farklarının dahil edilmesi gerektirir.No. Bu da serbestlik derecesinde bir azalmaya ve test sürecinin gücünde bir azalmayı ortaya çıkarır. Iowa State University. Dickey Fuller testi yapısal kırılmalara bağlı olarak AR sürecindeki bu kırılmayı dikkate almamaktadır. 5.pp.Journal of Business&Economic Statistics .8.1. Perron Pierre. Yukarıda bahsedilen yapısal kırılma dışında Dickey-Fuller testinde seriler üzerinde trendin etkisini ve bu trende bağlı olarak ortaya çıkabilecek hata terimlerinin standart hatasının farklı olmasına bağlı etkiler yoktur. Bu metodoloji kullanılırken hata terimleri arasında korelasyon olmadığına ve sabit varyansa sahip olduklarına emin olmak gerekir. Yt=a0* + a1*yt-1 + µt Yt= a0• + a1• yt-1+a2• (t-T/2) + µt Burada T gözlem sayısını µt hata terimlerinin dağılımını göstermekte olup bu hata teriminin beklenen ortalaması sıfıra eşittir.gerektirir. Bu durumu daha iyi anlamak için şu regresyon dikkate alınır.Applied Econometric Time Series. Böylece Phillips-Perron Dickey – Fuller t istatistiklerini geliştirmesinde hata terimlerinin varsayımları konusundaki sınırlamaları dikkate almamıştır 22 . Böylece Dickey-Fuller testinin kırılmalara bağlı olan yanlış hipotezi kabul etmeye götüren sonuç ortadan kaldırılmıştır. Bir zaman serisinde yapısal kırılmalar serinin AR sürecini değiştirmektedir. Bu da serbestlik derecesinde bir azalmaya ve test sürecinin gücünde bir azalmayı ortaya çıkarır.Vol.John Wiley&Sons Inc. Bu eksiklik Phillips ve Perron tarafından eleştirilmiştir ve yazarlar literatürdeki “Phillips-Perron Testi” olarak bilinen birim kök testini geliştirmişlerdir.2 22 Enders Walter.PHILLIPS-PERON TESTI Dickey-Fuller Testi hata terimlerinin istatistiki olarak bağımsız olduklarını ve sabit varyansa sahip olduklarını varsayar. Phillips ve Perron (1988) Dickey-Fuller ‘ın hata terimleri ile ilgili olan bu varsayımı genişletmişlerdir. “Testing for a Unit Root in a Time Series With a Changing Mean”. Fakat burada hata terimleri arasında içsel bağlantının(serial correlation)olmadığı veya homojenlik varsayımı gerekli değildir.

) 13 . MA sürecinin kullanılmaya başlanması trend durağanlık kavramının testinin daha güçlü yapılmasına imkan vermektedir. MA süreçlerinin negatif olması durumunda ADF testleri Phillips-Perron’a daha güçlüdür.Perron testinde ARMA sürecine dönüştürülmüştür. Z(ta1•): a1•=1 hipotezinin testi için kullanılmıştır. Bu açıdan bakıldığında Dickey-Fuller testindeki AR süreci Phillips.Phillips-Perron istatistiklerinin kritik değerleri Dickey-Fuller testi tarafından kesinlikle verilmektedir. Z(ta2•): a2•=0 hipotezinin testi için kullanılmıştır. Özellikle trend içeren serilerde MA süreçlerinin artan olması durumunda Phillips-Perron testi Dickey-Fuller testine göre daha güçlü olmaktadır. Örnek vermek gerekirse yukarıda ki modelde. Z(ta1*): a1*=1 hipotezinin testi için kullanılmıştır. Dickey-Fuller testinin hata terimleri konusundaki sınırlayıcı Phillips-Perron’un varsayımlarından vazgeçmesinin nedeni hata terimlerini ya da bu hata terimlerinin geçmiş değerlerinin hareketli ortalama olarak (MA-Moving Avarage) kullanmalarıdır. Z(φ3): a1•=1 ve a2•=0 hipotezlerinin testi için kullanılmıştır. ( MA süreçlerinin negative olması ya da azalan olması hata terimlerinin beklenen ortalamasının sıfıra yaklaşması demektir.

MC-Graw-Hill..”Random Walks and Tests of the Permenant Income Hypothesis”.Journal of Business&Economic Statistics .İstanbul. Chris .New Directions in Econometric Practice.Vol.2000.ppt for Finance. ve Inn-Moo Kim.org/resources/0521790182/1552_117097.NBER Working Series.1996.R.Ekonometriye Giriş.”Deterministic vs Stochastic Trend in US GNP.1968.1985 NEWBOLD.Cambridge University Press. 14 .1998 for Business and Economic GUJARATİ.İşletme ve İktisat için İstatistik. 2002.s.2002 MANKIW.Beta b.2 SANDY. UTKULU.Thomas. Theory-A methematical Treatment-.1964.cambridge.Brian ve Howard Vane..Edward Elgar. PERRON Pierre.Ekonometrik Zaman Serileri-Teori ve Uygulama-.Walter.U.Ümit Şenesen. vol 10.Macro-Economic Millan.Philip Hans.No. İntroduction Econometrics http://www. FRANSES.Jouranal of Monetary Economics.2000 KUTLAR Azia.D.Academic Press Inc.16. ve Matthew Shappiro. ve Sendhadji Abdelhak S.USA.2.1995 Snowdon.İnc.8. Utku.org.UK.G.Time Series Models Forecasting.Trends.www...UK.third edit.UK.Ankara.Cambridge University Press.Mc-Graw—Hill C.1997 DİEBOLD.Paul.Statistics for Business and Economics.nber.Mc- CHAREMZA.John Wiley and Sons.Francis X.UK. April 1990.USA.D.1995.İstanbul. “Testing for a Unit Root in a Time Series With a Changing Mean”. SARGENT. 1999.Damodar N.G.Reflections on the Development of Modern Macroeconomics.UK. BROOKS.Brian..Working Paper 5481.R. ALLEN.çev..v.Basic Econometrics.Unit Roots.. ENDERS.A Modern Guide to Macroeconomics.1995.Edward Elgar.edit.UK.Robert. ERTEK.G.Wojciech W ve Derek F. “Is The Turkish External Debt Sustainable? Evidence From Unit Root Testing”Yapı Kredi Economic Review. Number 2.1987 SNOWDON.Literatür Y.UK.Macroeconomic Theory. Ddeadman.1990.K. G.S..Tümay..Cointegration and Structural Changes.b. MADDALA.UK.1997..Applied Econometric Time Series.Gazi K.-An Introduction to Competing Schools of Thought-Edward Elgar.Mc-Millan.Statics for Economists.yay.Vane Howard ve Peter Wynarczyk.Yet Again”.KAYNAKÇA ALLEN.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->