P. 1
fenol esaslı schiff bazları

fenol esaslı schiff bazları

|Views: 1,275|Likes:
Yayınlayan: Mahmut Guner

More info:

Published by: Mahmut Guner on Nov 22, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

Fenol Esaslı Schiff Bazları ve Oksim çeren Tiyoüre Polimerlerinin, (Ru, Mn, Co) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalizör Etkisinin ncelenmesi

Proje No: 106T365

Prof. Dr. Selahattin SER N Arş. Gör. Cahit DEMETGÜL Oğuz Yunus SARIBIYIK Mürüvvet KARAKAPLAN Anıl KEND RC OĞLU Filiz KARACA

EYLÜL 2008 ADANA

ÖNSÖZ Projede hidroksibenzaldehit türevleri ile alifatik ve aromatik diaminlerin

kondenzasyonu sonucu oluşan Schiff bazları ve metal (Co(II), Mn(II) ve Ru(III)) kompleksleri sentezlenmiştir. Schiff bazı monomerleri oksidatif polikondenzasyon tepkimesi ile polimerleştirilmiştir. Sentezlenen Schiff bazı polimerlerinin Co(II), Mn(II) ve Ru(III) kompleksleri izole edilmiştir. Schiff bazı bileşiklerinin yanında, tiyoüre bileşikleri ve bazı tiyoüre bileşiklerinin vicdioksim türevleri sentezlenmiştir. Ligand özelliği gösteren tiyoüre bileşiklerinin de aynı metaller ile kompleksleri izole edilmiştir. Çalışmada sentezi gerçekleştirilen tüm bileşiklerin yapıları enstrümental analiz ve analitik yöntemler ile aydınlatılmıştır. Polimerik yapıdaki bileşiklerin ortalama molekül ağırlıkları GPC (jel geçirgenlik kromatografisi) yöntemiyle belirlenmiştir. Ayrıca bileşiklerin termal özellikleri TG-DTA yöntemi ile incelenmiştir. Sentezlenen monomer ve polimer metal komplekslerinin stirenin oksidasyonu tepkimesinde katalizör olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Oksidasyon sonucu oluşan ürünler GC ve/veya GC-MS spektroskopik yöntemler ile incelenerek karakterize edilmiştir. Polimerler, hafif, ucuz, mekanik özellikleri çoğu kez yeterli, kolay şekillendirilebilen, değişik amaçlarda kullanıma uygun, dekoratif, kimyasal açıdan inert ve korozyona uğramayan maddelerdir. Bu üstün özelliklerinden dolayı tüm alanlardaki çalışanların ilgisini çeken materyallerdir. Tiyoüre ve politiyoüre bileşiklerinin önemli bir kompleksleşme kapasitesine sahip olduğu ve analitik amaçları yanında özellikle biyolojik aktif, kanser önleyici, anti bakteriyel ve anti fungal etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Katalizörlerin, hammaddenin korunması, safsızlıkların azaltılmasıyla yüksek seçicilik, üretimde yüksek verimlilik elde edilmesi, kimyasal reaksiyonların hammadde ve enerji gereksinimlerini azaltıp, tasarruf açısından kimya sanayinin vazgeçilmez endüstriyel maddeleri oldukları bilinmektedir. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi için gerekli laboratuar alt yapısını kullandığımız Ç.Ü. Kimya bölümüne ve maddi olarak destekleyen TÜB TAK’a (Proje No: 106T365) şükranlarımızı sunarız.

Ç NDEK LER

SAYFA

Ç NDEK LER…………………………………………………………………………. I Ç ZELGELER D Z N ………………………………………………………………… VII ŞEK LLER D Z N ……………………………………………………………………. XI S MGELER VE KISALTMALAR……………………………………………………. XIV ÖZET……………………………………………………………………………………. XV ABSTRACT…………………………………………………………………………….. XVI 1.G R Ş…………………………………………………………………………………. 1 1.1. Schiff Bazları…………………………………………………………………… 1 1.1.1. Schiff Bazlarının Metal Kompleksleri………………………………….. 3 1.2. Tiyoüreler……………………………………………………………………… 4 1.2.1. Genel Özellikleri…………………………………………………………. 4 1.2.2. Tiyoürelerin ve Türevlerinin Eldesi…………………………………….. 7 1.2.2.1. Tiyofosgenden Tiyoüre ve Türevlerinin Eldesi…………………. 8 1.2.2.2. Benzoiltiyoürelerin Hidrazinlerle Reaksiyonundan Tiyoüre Eldesi……………………………………………………………. 8 1.2.2.3. Tiyoüre ve Diaminlerden Mikrodalga Altında Tiyoüre Türevlerinin Eldesi……………………………………………. 8 1.2.3. Kullanım Alanları………………………………………………………. 9 1.2.3.1. Katalizör olarak………………………………………………… 9 1.2.3.2. Anti HIV Ajanı Olarak…………………………………………. 10 1.2.3.3. Antifungal ve Antimikrobiyal Olarak………………………… 11 1.2.4. Tiyoürelerin Metal Kompleksleri……………………………………… 11 1.3. Vic-dioksimler………………………………………………………………………. 11 1.3.1. Oksimlerin simlendirilmesi……………………………………………. 12 1.3.2. Oksimlerin Özellikleri…………………………………………………… 12 1.3.3. Oksimlerin Eldesi………………………………………………………… 13 1.3.3.1. Aldehit ve Ketonların Hidroksilamin ile Reaksiyonundan……..13 1.3.3.2. Ketiminlerin Hidroksilamin ile Reaksiyonları………………… 13 1.3.3.2. Disiyan –di-N-Oksit Katılmasıyla ………………………………. 13 1.3.4. Oksimlerin Kompleksleri……………………………………………….. 14 1.4. Polimerler Hakkında Genel Bilgiler…………………………………………. 19

I

1.4.1. Polimer Terimleri………………………………………………………… 19 1.4.2. Polimerlerin Sınıflandırılması………………………………………….. 20 1.4.2.1. Katılma (Zincir) Polimerizasyonu……………………………… 20 1.4.2.1.1. yonik Zincir Polimerizasyon …………………………….. 21 1.4.2.1.2. Serbest Radikal Zincir Polimerleşmesi ………………….. 22 1.4.2.1.3. Koordinasyon Polimerizasyonu…………………………… 22 1.4.2.2. Kondenzasyon (Basamaklı) Polimerizasyonu………………….. 23 1.4.3. Oksidatif Polikondenzasyon Reaksiyonlarının Temel Özellikleri……. 24 1.4.4. Oligofenoller……………………………………………………………… 24 1.4.5. Polimer-Metal Kompleksleri…………………………………………….. 28 1.4.5.1. Polimer-Metal Komplekslerinin Kullanım Alanları…………… 29 1.5. Katalitik Aktivite………………………………………………………………. 29 1.5.1. Katalizörler………………………………………………………………. 30 1.5.1.1. Katalizörlerin Karakterleri …………………………………….. 30 1.5.1.2. Katalitik Etkimenin Mekanizması………………………………. 31 1.5.1.3. Katalizörlerin Sınıflandırılması………………………………… 32 1.5.1.3.1. Homojen Katalizörler…………………………………….. 32 1.5.1.3.2. Heterojen Katalizörler……………………………………. 33 1.5.1.3.3. Biyokatalizörler……………………………………………. 33 1.5.1.4. Katalizöre Ait Terimlerin Açıklanması………………………… 34 1.5.1.5. Katalizörlerlerin Deaktivasyonu……………………………….. 36 1.6. Geçiş Metalleri ve Katalitik Aktiviteleri…………………………………….. 37 1.6.1. Katalitik Oksidasyon Reaksiyonları……………………………………. 37 1.6.2. Seçici Oksidasyonun Katalitik Kimyası………………………………… 38 1.7. Epoksidasyon…………………………………………………………………… 38 1.7.1. Epoksitlerin Tepkimeleri………………………………………………… 40 1.7.2. Ticari Yönleri…………………………………………………………….. 41 2. MATERYAL VE METOD…………………………………………………………. 43 2.1. Materyal…………………………………………………....................................... 43 2.1.1. Kullanılan Kimyasallar………………………………………………….. 43 2.1.2. Kullanılan Cihazlar……………………………………………………… 44 2.2. Metod………………………………………………………………………….. 45

II

2.2.1. Schiff Bazı Monomerlerinin Sentezi………………………………….. 45 2.2.1.1. N, N′-bis (4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin (1)…………. 46 2.2.1.2. N, N′-bis (4-hidroksisalisiliden) etilendiamin (2)……………… 46 2.2.1.3. N, N′-bis (4-hidroksisalisiliden) o-fenilendiamin (3)…………. 47 2.2.1.4. N, N′-bis (4-hidroksibenziliden) p-fenilendiamin (4)…………. 47 2.2.1.5. N, N′-bis (4-hidroksibenziliden) etilendiamin (5)…………….. 48 2.2.1.6. N, N′-bis (4-hidroksibenziliden) o-fenilendiamin (6)…………. 48 2.2.1.7. N,N’-Bis (salisiliden) p-fenilendiamin (7)………………………. 49 2.2.1.8. N,N’-Bis (salisiliden) etilendiamin (8)…………………………... 49 2.2.1.9. N,N’-Bis (salisiliden) o-fenilendiamin (9)………………………. 49 2.2.2. Schiff Bazı Monomerlerinin Genel Oksidatif Polikondensasyon Yöntemi ile Polimerleştirilmesi…………………….. 50 2.2.2.1. Poli-N,N′-bis (4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin (11)……. 50 2.2.2.2. Poli-N,N′-bis (4- hidroksisalisiliden) etilendiamin (2 1)………… 51 2.2.2.3. Poli-N,N′-bis (4- hidroksisalisiliden) o-fenilendiamin (31)…….. 51 2.2.2.4. Poli-N,N′-bis (4-hidroksibenziliden) p-fenilendiamin (41)…….. 52 2.2.2.5. Poli-N,N′-bis (4-hidroksibenziliden) etilendiamin (51)………… 52 2.2.2.6. Poli-N,N′-bis (4-hidroksibenziliden) o-fenilendiamin (61)…….. 53 2.2.2.7. Poli-N,N’-Bis (salisiliden) p-fenilendiamin (71)………………… 53 2.2.2.8. Poli-N,N’-Bis (salisiliden) etilendiamin (81) …………………… 53 2.2.2.9. Poli- N,N’-Bis (salisiliden) o-fenilendiamin(91) ………………... 54 2.2.3. Schiff Bazı Monomerlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi…………. 54 2.2.4. Schiff Bazı Polimerlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi…………… 55 2.2.4.1. Poli-N, N′-bis (4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin metal kompleksleri………………………………………………. 56 2.2.4.2. Poli-N, N′-bis (4-hidroksisalisiliden) etilendiamin metal kompleksleri………………………………………………………. 56 2.2.4.3. Poli-N, N′-bis (4-hidroksisalisiliden) o-fenilendiamin metal kompleksleri………………………………………………………. 57 2.2.4.4. Poli-N, N′-bis (4-hidroksibenziliden) p-fenilendiamin metal kompleksleri………………………………………………………. 58

III

4. Ni(II) Kalıp Etkisi le Polietilentiyoüre Kompleks Sentezi (PETÜ-Ni)……………………………………………….2.5.5.2..9. Metalsizleştirme (Demetallation) Yöntemi le Polietilentiyoüre (PETÜ) Bileşiğinin Eldesi…………………… 67 2.4.6.1.1.2.5. Ürün Analizi çin Kullanılan GC-FID’nin Özellikleri ve Çalışma Programı………………………………………………………………….4..2.6. 75 3. Poli-Tiyoüre le lgili Çalışmalar………………………………………. 59 2. N′-bis (4-hidroksibenziliden) o-fenilendiamin metal kompleksleri……………………………………………….Ru Kompleksi Sentezi…………………………………………………………… 68 2.1.2..4.3. 77 3. 87 3.2.1.2.Mn Kompleksi Sentezi…………………………………………………………… 68 2. N′-bis (4-hidroksibenziliden) etilendiamin metal kompleksleri………………………………………………………. 61 2.6. 66 2. Poli-N.4. Mol Kütlesi Sonuçlarının Değerlendirilmesi………………………….. 60 2.5.4. Poli-N. 73 3. UV-Vis. 78 3. Poli-N. SONUÇLAR VE TARTIŞMA………………………………………………………. FT-IR Sonuçlarının Değerlendirilmesi…………………………………. Verim ve Erime Noktası Bulgularının Değerlendirilmesi………. Poli-N.5.5.1.4.1.. 71 2.2.1.5. N′-bis (salisiliden) p-fenilendiamin metal kompleksleri……………………………………………………….5. Poli-Parafenilentiyoüre Sentezi………………………………….1.2. Sonuçlarının Değerlendirilmesi…………………………… 82 3. 85 3. Poli-N. Bileşiklerin Katalitik Aktivitelerinin ncelenmesi…………………………….1.2.3.2.7. 72 3. NMR Sonuçlarının Değerlendirilmesi……………………………….8.5.8.6. AAS ve ICP-OES Sonuçlarının Değerlendirilmesi…………………….2. N′-bis (salisiliden) o-fenilendiamin metal Kompleksleri……………………………………………………… 64 2.2. N′-bis (salisiliden) etilendiamin metal kompleksleri…. 88 3.2.1. Mn(II) Kalıp Etkisiyle Polimerik PETÜ. Magnetik Süsseptibilite Bulgularının Değerlendirilmesi……………… 91 IV .1. Poli-parafenilentiyoürenin Oksimlenmesi……………………… 70 2. Ru(III) Kalıp Etkisiyle Polimerik PETÜ..1. Schiff Bazı Monomerleri. Polimerleri ve Metal Kompleksleri……………… 73 3. Renk.2. Elementel Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi…………………….5. 69 2. 63 2.6. 66 2.7.

102 3. 101 3.2.3.3. 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları……………….1. 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları……………….4.3. Schiff Bazı Monomer-Metal Kompleksleri……………………………. 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları………………… 103 3.2(2).3.. 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları………………. Benzen Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları……… 112 3.3.1.1.4(2).2.2.1(1). Katalizör Sonuçlarının Değerlendirilmesi…………………………………… 94 3.2(2).. 92 3. 105 3. 93 3. 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları……………….2. Asetonitril Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları….3.2.. 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları………………… 108 3.3(2). 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları………………… 113 3.3.1(2).3(1).2. 94 3. 111 3.1. 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları………………… 102 3.3. 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları……………….3. Asetonitril Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları….2.3.1(1).3.2.9.5(1).. 104 3.2. 112 3.3.2.3.3(2)..2.1.1.3.3.2.1. 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları………………. Poli-etilentiyoüre (PETÜ)………………………………………………. 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları………………..4(2)..3. 105 3.3.4(1)..2.2.2(1)..4. 111 3.3(1). Poli-Tiyoüreler ve Metal Kompleksleri……………………………………….. Asetonitril Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları….1.3. 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları………………… 95 3. 114 V .3. 100 3. 105 3.3. Asetonitril Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları…..3. Termogravimetrik Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi…………… 91 3.1.1. 112 3.2.2.3.1. 92 3.3.1.. 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları……………….1..2.1.5.4(1).3. Schiff Bazı Polimer-Metal Kompleksleri……………………………….3. Benzen Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları……….1.. 94 3.3.2.1(2). Benzen Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları……… 99 3. Poli-parafenilentiyoüre………………………………………………….3. 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları………………… 99 3..3.2.3.3.3. 108 3. 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları………………… 109 3. Benzen Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları……… 103 3.1. 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları………………. 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları………………… 97 3.2(1).2.. 114 3.2. 107 3. Asetonitril Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları….3.1..

4.. 124 3.9.9.2.3.5.. 118 3..2.. 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları……………….2.3. Stirenin Oksidasyonuna Tekrar Kullanılabilirliğin Etkisi…….2. 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları……………….3. 123 3.3.. 121 3. Poli-Tiyoüre Metal Kompleksleri……………………………….3. 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları………………… 116 3. 115 3. 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları………………… 125 3.3.3.3.7.3. 124 3. Benzen Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları………. Polistiren Oluşumu……………………………………………….1(2).3.3.6.3.3.6.9. Kör Numune Çalışmaları………………………………………… 117 3.3.9.1.2(2). Katalizörsüz Denemeler………………………………………….3. 127 3. 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları………………… 115 3. Metal Tuzları Varlığında Stirenin Oksidasyonu……………….3.8.2.2(1). 117 3..6(1). 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları………………… 124 3. Asetonitril Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları….3.9.6(2).5(2).. Stirenin Oksidasyonuna Katalizör Miktarının Etkisi…………. 132 EKLER………………………………………………………………………………….9. Benzen Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları……… 127 3. 135 PROJE ÖZET B LG FORMU……………………………………………………… 210 VI . 122 3.9..3.. 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları………………… 114 3.1(1).3. 128 KAYNAKLAR………………………………………………………………………….

9. 96 Çizelge 3.3. Polimer ve metal komplekslerinin renk. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de.16.Ç ZELGELER D Z N SAYFA Çizelge 1. Kalıp etkisi ile sentezlenen bileşiklerin elementel analiz sonuçları………. verim ve erime noktası sonuçları…… 75 Çizelge 3.19. kütlece-ortalama mol kütlesi(Mw) ve mol kütlesi dağılım indeksi(PDI) sonuçları.20..1. benzen ve VII .2. Poli-Schiff bazı metal-komplekslerin AAS ve ICP-OES sonuçları………. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. Polimerlerin elementel analiz sonuçları…………………………………… 78 Çizelge 3.. Monomer ve polimerlerin UV-Vis. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………… 99 Çizelge 3.7. asetonitril ve H2O2 ortamındaki oksidasyon sonuçları……………………………………… 95 Çizelge 3. sonuçları ………… 84 Çizelge 3.17.6.21.13. Kalıp etkisi ile sentezlenen bileşiklerin FT-IR sonuçları (cm-1) (KBr)….5. 90 Çizelge 3. asetonitril ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları…………………………………………. sonuçları……………………………… 83 Çizelge 3.10. Schiff Bazı monomer ve komplekslerinin FT-IR sonuçları (cm-1)………… 80 Çizelge 3.88 Çizelge 3. verim ve erime noktası sonuçları… 76 Çizelge 3. 92 Çizelge 3. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de. Monomer ve polimerlerin 1H-NMR sonuçları……………………………. Homojen ve heterojen katalizör arasındaki farklar………………………… 34 Çizelge 3.. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.15. Basamaklı ve zincir polimerizasyon mekanizmaları arasında farklılıklar… 22 Çizelge 1. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.12. Schiff Bazı polimer ve komplekslerinin FT-IR sonuçları (cm-1)…………… 81 Çizelge 3. asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………… 98 Çizelge 3. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de. 98 Çizelge 3. 89 Çizelge 3.2. 87 Çizelge 3.18. 92 Çizelge 3. Monomer ve polimer metal komplekslerinin UV-Vis. Schiff Bazı polimerlerinin (GPC) sayıca-ortalama mol kütlesi (Mn). asetonitril ve H2O2 ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………… 97 Çizelge 3. Monomer metal komplekslerin renk.1. asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………… 96 Çizelge 3. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.8. asetonitril ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………….14.4. Monomer Schiff bazı metal-komplekslerin AAS ve ICP-OES sonuçları….11.

DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………… 100 Çizelge 3. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………… 110 Çizelge 3.29.28.24. asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………… 103 Çizelge 3. asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………… 102 Çizelge 3. asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………… 107 Çizelge 3.27..26.30. 108 Çizelge 3. benzen ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………….22. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de.31. asetonitril ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………….. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………… 101 Çizelge 3. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de. 110 Çizelge 3. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………… 104 Çizelge 3. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de. asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………… 106 Çizelge 3. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. benzen ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları…………………………………………. 109 Çizelge 3. asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………… 111 VIII . asetonitril ve H2O2 ortamındaki oksidasyon sonuçları…………………………………………. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. asetonitril ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………….37. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları……………………………………….23. 101 Çizelge 3. benzen ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………….32. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.35. 106 Çizelge 3. 105 Çizelge 3. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………… 104 Çizelge 3.33.25. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de. 109 Çizelge 3. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de.36.34.

4H2O varlığında.43. Tekrarlanabilirliğin stirenin oksidasyonuna etkisi (1. Polimer komplekslerin AAS değerlerine göre Mn(AcO)2. asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………… 115 Çizelge 3. stirenin benzen çözücü ortamındaki oksidasyonun sonuçları………… 120 Çizelge 3. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de. Polimer komplekslerin ICP-OES değerlerine göre RuCl3.39. stirenin benzen çözücü ortamındaki oksidasyonun sonuçları………. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.5 H2O varlığında. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………… 116 Çizelge 3. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………… 115 Çizelge 3. stirenin asetonitril çözücü ortamındaki oksidasyonun sonuçları………119 Çizelge 3. 120 Çizelge 3.45.47.44. asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………. 2. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.5 H2O varlığında.. 122 Çizelge 3.42. asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………… 114 Çizelge 3.53. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………… 113 Çizelge 3. asetonitril ve H2O2 ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………… 124 IX .51. stirenin asetonitril çözücü ortamındaki oksidasyonun sonuçları……… 120 Çizelge 3.49. Polimer komplekslerin ICP-OES değerlerine göre RuCl3. Polimer komplekslerin AAS değerlerine göre Mn(AcO)2. deneme)…………… 122 Çizelge 3.54.40.41. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de.46.56. 119 Çizelge 3. stirenin benzen çözücü ortamındaki oksidasyonun sonuçları……….Çizelge 3. 4H2O varlığında.. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. 119 Çizelge 3. 3H2O varlığında. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………………………… 113 Çizelge 3. stirenin asetonitril çözücü ortamındaki oksidasyonun sonuçları……. deneme)…………. Stirenin benzen ortamında katalizörsüz oksidasyon sonuçları…………… 118 Çizelge 3.52.50.38. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. 3H2O varlığında. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de...48. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. 112 Çizelge 3. Stirenin asetonitril ortamında katalizörsüz oksidasyon sonuçları………… 118 Çizelge 3. Farklı katalizör miktarlarının stirenin oksidasyonuna etkisi……………… 121 Çizelge 3.55. Polimer komplekslerin AAS değerlerine göre Co(AcO)2. Polimer komplekslerin AAS değerlerine göre Co(AcO)2. 2. Tekrarlanabilirliğin stirenin oksidasyonuna etkisi (2.

asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………….60. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.67... 124 Çizelge 3.62. asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları………………………… 126 Çizelge 3. 127 Çizelge 3. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de. benzen ve H2O2 ortamındaki oksidasyon sonuçları……………………………… 127 Çizelge 3. asetonitril ve H2O2 ortamındaki oksidasyon sonuçları…………………………… 126 Çizelge 3. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de. asetonitril ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları…………………………… 126 Çizelge 3. benzen ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları……………………………… 128 Çizelge 3. 129 Çizelge 3.61.64.59. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. asetonitril ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları…………………………… 125 Çizelge 3.. benzen ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları……………………………… 129 X . Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de.58. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de. benzen ve H2O2 ortamındaki oksidasyon sonuçları……………………………… 128 Çizelge 3.57.Çizelge 3.63. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları…………………………….66. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de.65. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları…………………………….

12 Şekil 1.ve trans. 19 Şekil 1. Katı desteğe tutturu1muş tiyoüre katalizörü………………………………… 10 Şekil 1. Tiyoüre’nin yapısı……………………………………………………………. 13 Şekil 1. 11 Şekil 1.. Dört azot atomu ligandından oluşan Co(III) kompleksi…………………… 14 15 17 17 Şekil 1. Polimer Dönüşümü…………………………………………………………. Tiyoürelerin katalizör olarak kullanılması………………………………… 9 Şekil 1.(c)………………….ŞEK LLER D Z N SAYFA Şekil 1.27.. Dioksimlerin izomerleri Syn-(a). (a) Katalizörsüz ve (b) katalizlenerek yürütülen bir kimyasal 23 Şekil 1.21. 6 Şekil 1. Etilen bis-tiyokarbomat……………………………………………………. Oktahedral dimetilglioksim’in kobalt (III) kompleksi……………………… 16 Şekil 1. Şekil 1. Aminoasidin polimerleşmesi……………………………………………… Şekil 1..31.22..23.yapıları…………………………………………….. Oligofenol oluşumu………………………………………………………… 27 XI .7. Tiyofosgenden tiyoüre eldesi………………………………………………… 8 Şekil 1. Kondenzasyon tepkimesi…………………………………………………… 23 Şekil 1.14.28..26. vic-Dioksim-Metal komplekslerinin genel gösterimi……………………… Şekil 1. 10 Şekil 1. vic-Dioksimlerin anti-formlarının Ni(II) kompleksi………………………… 18 Şekil 1.24.20. Siyanogen-di-N-oksit ile oksim eldesi………………………………………. Benzoil tiyoürelerden hidrazinle tiyoüre eldesi………………………………. Ketiminlerden oksim eldesi…………………………………………………. Hidrojen bağı yapmış tiyoüre bileşikleri……………………………………….4.29. Amphi-(b) ve Anti. Michael katılma reaksiyonları……………………………………………….18.5. Tiyoüre oluşum mekanizması………………………………………………… 7 Şekil 1.9. 13 Şekil 1.15. Tiyoürelerin cis. 10 Şekil 1.10.8.25.17. Şekil 1.16.12.1. Tiyoürenin su ile yaptığı hidrojen bağları…………………………………… 5 Şekil 1.30.19. 4 Şekil 1. 6 Şekil 1. Tiyoürelerin rezonans formları……………………………………………….3.11.13.6. Tiyoüre eldesi………………………………………………………………… 8 Şekil 1. Tiyoüre metal etkileşmesi…………………………………………………… 11 Şekil 1. 5 Şekil 1.2. Oksim komplekslerinin bağlanma şekilleri………………………………. Mikrodalga altında tiyoüre eldesi…………………………………………… 9 Şekil 1. 14 Şekil 1. Aldehit ve ketonların hidroksilamin ile tepkimesi…………………………. 8 Şekil 1. Anti HIV virüsü olarak kullanılan tiyoüre…………………………………. Kare düzlem diaminoglioksim’in kobalt (II) kompleksi………………….

N. Poli. 31 polimerinin metal kompleksleri…………………………………………… 58 Şekil 2.24..N′-bis (4-hidroksibenziliden) etilendiamin’in yapısı………………… 52 Şekil 2. 60 Şekil 2. N′-bis (4-hidroksibenziliden) o-fenilendiamin’in yapısı…………… 53 Şekil 2. 50 Şekil 2.22.N.25. Poli. 20. Poli-N.17. 2-imidazolidinethione ……………………………………………………….. 48 Şekil 2. N′-bis (4-hidroksibenziliden) o-fenilendiamin’in yapısı………………….N’-Bis (salisiliden) etilendiamin’in yapısı………………………… 53 Şekil 2. 54 Şekil 2. Poli.31. 61 polimerinin metal kompleksleri………………………………………….6. N′-bis (4-hidroksibenziliden) p-fenilendiamin’in yapısı……………. Polietilentiyoüre sentezi…………………………………………………….N’-Bis (salisiliden) p-fenilendiamin’in yapısı……………………………… 49 Şekil 2. Poli-N. 52 Şekil 2. 46 Şekil 2.21. N′-bis (4-hidroksibenziliden ) p-fenilendiamin’in yapısı…………………. N.N′-bis (4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin’in yapısı……………. 51 polimerinin metal kompleksleri…………………………………………..4. N′-bis (4-hidroksisalisiliden) etilendiamin’in yapısı………………………. N.29. 91 polimerinin metal kompleksleri………………………………………….12..27. Polietilentiyoüre-Mn kompleksi. 66 Şekil 2. N′-bis (4-hidroksisalisiliden) o-fenilendiamin’in yapısı…………………… 47 Şekil 2. 61 Şekil 2. N′-bis (4-hidroksibenziliden) etilendiamin’in yapısı……………………… 48 Şekil 2.1. N.N′-bis (4-hidroksisalisiliden) etilendiamin’ in yapısı……………….28.5. 65 Şekil 2. 11 polimerinin metal kompleksleri…………………………………………… 56 Şekil 2. Poli-N.23.. Polietilentiyoüre-Ni kompleksi……………………………………………… 67 Şekil 2.15. Poli-N.2.N.8.30. 46 Şekil 2.N’-Bis (salisilidene) p-fenilendiamin’in yapısı……………………… 53 Şekil 2. PETÜ-Mn.. Poli-N. N. N. 67 Şekil 2. 47 Şekil 2. N.18.reaksiyondaki aktivasyon enerjilerinin (Ea ve Ea’ ) ve aktif komplekslerin farklılığı……………………………………………………… 32 Şekil 2.. 81 polimerinin metal kompleksleri…………………………………………… 63 Şekil 2. 41 polimerinin metal kompleksleri…………………………………………. 51 Şekil 2. N.26.16..19.N. 59 Şekil 2.N’-Bis (salisiliden) o-fenilendiamin’in yapısı……………………………… 49 Şekil 2.14. 71 polimerinin metal kompleksleri…………………………………………… 62 Şekil 2.N’-Bis (salisiliden) o-fenilendiamin’in yapısı……………………….9. L:H2O)……………………… 68 XII .N′-bis (4-hidroksisalisiliden) o-fenilendiamin’ in yapısı…………… 51 Şekil 2.7. 21 polimerinin metal kompleksleri………………………………………… 57 Şekil 2..3. Poli-N. N. N′-bis (4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin’in yapısı………………….N’-Bis (salisiliden) etilendiamin’in yapısı………………………………… 49 Şekil 2.10..11.13.

. Poli-parafenilentiyoürenin oksimlenmesi…………………………………….32. Poli-parafenilentiyoürenin sentezi…………………………………………. 2-Mn kompleksinin GPC sonucu (Stiren / Asetonitril / DtBP / 25 oC)………. 69 Şekil 2.2. 94 Şekil 3...3. L:H2O………………………… 69 Şekil 2. Polietilentiyoüre-Ru kompleksi. 21-Co kompleksinin GPC sonucu (Stiren / Asetonitril / DtBP / 25 oC)………. 70 Şekil 3.34.. PETÜ-Ru. 123 Şekil 3.1. Stirenin katalitik epoksidasyonu mekanizması……………………………….Şekil 2.33. 123 XIII .

mmol o : Gram : Mililitre : Saat : Milimol : Derece Santigrad : Gaz Kromotografisi : Gaz Kromotografisi ve Kütle Spektrometresi : Hidrojen Peroksit : Terbütilhidroperoksit : Diterbütilperoksit : Dimetil formamit : Dimetil sülfoksit : Tetrahidrofuran : Atomik Absorpsiyon Spektrometresi : Fourier Transform nfrared Spektroskopisi : Termal Gravimetrik Analiz : Diferansiyel Termal Analiz : Ultraviyole-Görünür Bölge Spekroskopisi : Jel Geçirgenlik Kromatografisi C GC GC-MS H2O2 TBHP DtBP DMF DMSO THF AAS FT-IR TGA DTA UV-Vis GPC XIV .S MGELER VE KISALTMALAR g ml sa.

oksidant olarak kullanılan NaOCl varlığında.ÖZET Bu projede 4-hidroksibenzaldehit. Mn(II) ve Ru(III) ) oluşturduğu metal kompleksleri izole edilmiştir. Sentezlenen bileşiklerin termal özellikleri TG-DTA tekniği ile incelenmiştir. Elde edilen ligand karakterindeki bileşiklerin geçiş metalleriyle (Co(II). FT-IR. polimerleştirilmiştir. model bileşik olarak seçilen stirenin oksidasyonunda sıcaklık (25 oC ve 80 oC). FT-IR. politiyoüreler. zaman (4 ve 8 saat). Sentezlenen Schiff bazları oksidatif polikondenzasyon reaksiyonu ile sulu alkali ortamda. metal komplekslerinin. heterojen katalizör XV . Schiff bazı sentezinde kullanılan daimin türevlerinin politiyoüre bileşikleri ve bazı politiyoüre bileşiklerinin vic-dioksim türevleri sentezlenmiştir. 13 C NMR ve elementel analiz yöntemleri ile ağırlıkları GPC (jel geçirgenlik molekül Anahtar Kelimeler: Schiff Bazları. vic-dioksim. Oksidasyon reaksiyonları sonucu oluşan ürünler GC ve/veya GC-MS yöntemleri ile incelenerek karakterize edilmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları UV-Vis. etilendiamin. TBHP ve DtBP). Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS) ve ICP-OES yöntemi ile aydınlatılmıştır. aydınlatılmıştır. salisilaldehit ve 4-hidroksisalisilaldehitin. metal kompleksleri. çözücü (asetonitril ve benzen) ve katalizör miktarı parametrelerinin katalitik etkinliğe etkileri incelenmiştir. magnetik duyarlılık. oksidant (H2O2. Metal komplekslerinin yapıları UVVis. Polimerlerin ortalama kromatografisi) yöntemiyle belirlenmiştir. 1H NMR. Ayrıca. Schiff bazı bileşiklerinin yanında. oksidatif polikondenzasyon. o-fenilendiamin ve p-fenilendiamin gibi diaminler ile fenol esaslı Schiff bazları sentezlenmiştir.

oxidant (H2O2. The structures of the compounds were determined by UV-Vis. in terms of parameters like heat (25 oC and 80 oC). salicylaldehyde and 4-hydroxysalicylaldehyde with diamines as ethylenediamine. TBHP and DtBP). time (4 and 8 hours). The thermal properties of he synthesized compounds were investigated by TG-DTA. Mn(II) and Ru(III) ). magnetic susceptibility. heterogeneous catalysts XVI . The products of the oxidation reactions were characterized by analyzing spectroscopic methods with GC and/or GC-MS. polythioureas. FT-IR. metal complexes. phenol based of Schiff bases were synthesized from condensation of 4hydroxybenzaldehyde. The metal complexes of these synthesized compounds having ligand character were isolated with transition metals ( Co(II). 1H NMR. 13 C NMR and elemental analysis. the effects of catalytic activity of metal complexes on styrene oxidation chosen as a model compound. Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) and ICP-OES techniques. solvent (acetonitrile and benzene) and quantity of catalyst were investigated. The synthesized Schiff bases were polymerized by oxidation polycondensation reaction with NaOCl as an oxidant in an aqueous alkaline medium. vicdioxime. polythiourea and vic-dioxime derivatives of polythiourea compounds were synthesized from the diamines.ABSTRACT In this project. oxidative polycondensation. The average molecular weights of the polymers were found by using Gel Permeation Keywords: Schiff bases. In addition. The structures of the compounds were determined by UV-Vis. o-phenylenediamine and p-phenylenediamine. Chromatography (GPC) technique. Beside the Schiff base polymers. FT-IR.

Schiff bazlarının oldukça kararlı 4. Schiff bazları RCH=NR’ genel formülüyle de gösterilebilir.1. Yapısında C=N grubu bulunan bu tür bileşiklerin ligand olarak kullanılması ilk defa 1831 yılında Pfeiffer ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir. Schiff bazları iyi bir azot donör ligandı (>C=N-) olarak da bilinmektedir. G R Ş 1. donör atomlarının geometrisi arzu edilen şekilde dizilmiş olan ligandlar haline getirilebilirler. Bu ligandlar koordinasyon bileşiğinin oluşumu sırasında metal iyonuna bir veya daha çok elektron çifti vermektedir. 5 veya 6 halkalı kompleksler oluşturabilmesi için azometin grubuna mümkün olduğu kadar yakın ve yer değiştirebilir hidrojen atomuna sahip ikinci bir fonksiyonel grubun bulunması gereklidir. Schiff bazları amin ve aldehit komponenti uygun seçilerek. Yapılarında bulunan donör atomlarının sayısına bağlı olarak çok dişli ligand olarak davranabilirler. 2-hidroksi anilin gibi 2-hidroksi substitue Schiff bazlarının geometrik olarak istenen yapılara uygun formu hazırlanabilir.G R Ş 106T365 1.1. Bu grup tercihen hidroksil grubudur. HC N OH O N N. Schiff Bazları lk kez 1864’de Schiff tarafından primer aminlerle karbonil bileşiklerinin kondenzasyonundan elde edilen ve o tarihten itibaren “Schiff Bazları” (imin) adı ile bilinen azometin bileşiklerinin oluşum mekanizmaları ve bu ligandların kompleks oluşturma özellikleri yapılan çok sayıdaki çalışmalar ile incelenmiştir.fenil salisilaldimin kısaca ON tipinde 1 . bu formülde R ve R’ alkil veya aril sübstitüentleridir. Yine aynı grup çeşitli Schiff bazları sentezleyerek bu ligandların bakır komplekslerini elde etmeyi de başarmışlardır.

Aromatik aldehitler.G R Ş 106T365 HC N N H C N O N O OH HO N-N’-Bis (salisiliden)-1.N’-bis (salisiliden)-trietilentetraamin HO O N N N N kısaca O2N4 tipinde O Karbonil bileşikleriyle primer aminlerin reaksiyonundan elde edilen Schiff bazlarının iki ana basamaktan oluştuğu anlaşılmıştır. kinci basamakta ise bu karbonil amin ara bileşiğinin dehidratasyonu sonunda Schiff bazı oluşur. primer aminle karbonil grubun kondenzasyonundan bir karbonil amin ara bileşiği meydana gelir. semikarbazonların ve oksimlerin oluşum mekanizmalarının benzeridir. 2 . Tersiyer alkil gruplarına sahip aminlerle alifatik aldehitler başarılı kondenzasyona uğrarlar. Kondenzasyonlar genellikle suyun azeotrop teşkili ile destilasyon yoluyla ortamdan uzaklaştırılabildiğ i çözücülerde yapılır. Karbonil bileşikleri ile primer aminlerin kondenzasyonundan oluşan N-alkil veya aril sübstitüe imin yapısındaki Schiff bazlarının kondenzasyonunda reaksiyon dengesi sulu kısmen sulu çözeltilerde büyük ölçüde hidrolize kaymaya yatkındır. reaksiyonda teşekkül eden suyun çoğu kez uzaklaştırılması gerekmeksizin bile çok kolay kondenzasyon yapabilirler. Birinci basamakta. α-Pozisyonunda dallanmış bulunan alifatik aldehitler aminlerle iyi bir verimle kondense olurlar. Tersiyer alifatik aldehitler oda sıcaklığında hemen hemen kantitatif miktarlarda imin verirler. Çünkü bu durumlarda başlangıçta teşekkül etmiş olan iminler daha sonra dimerizasyon veya polimerizasyon reaksiyonlarına meyledebilirler. Bu mekanizma hidrazonların.3 propandiamin H C kısaca ONNO tipinde H C N N H N H N OH N. α -Pozisyonunda bir sübstitüent taşımayan aldehitler çoğu zaman aminlerle başarılı kondenzasyon yapamazlar.1.

bunların izolasyonunu hemen hemen imkansız kılar. Genel olarak kondenzasyon. Azometinler syn ve anti izomerleri halinde teşekkül ederler.1. Nötral ve hafif asidik çözeltilerde ise asit katalizli bir reaksiyon gösterir. Bu nedenle kararlı kompleksler teşkil edebilmek için molekülde kolayca hidrojen atomu verebilecek bir ilave grubun bulunmasına ihtiyaç vardır. Ancak bu izomerler arasındaki enerji farklarının çok düşük olması. iyi verimle Schiff bazları elde edilebilir. öyle ki metal atomu ile beş veya altılı şelat halkası meydana getirsin. Schiff Bazlarının Metal Kompleksleri C=N grubunun en karakteristik özelliklerinden birisi metallerle kompleks teşkil etmesidir. Asit katalizi kullanarak yüksek reaksiyon sıcaklığında ve çok uzun reaksiyon süresinde teşekkül eden suyun uzaklaştırılmasıyla. 1. Aynı şey aromatik aldehitlerle olursa reaksiyon hızı yükselir. Aromatik aldehitler ve ketonlar oldukça kararlı azometin bağı teşkil edebilirler. Bu grubun bir diğer özelliği de metal iyonlarıyla kararlı kompleks teşkil edecek kadar yeterli bazlığa sahip olmamasından dolayıdır.1. zayıf asitlerde iyi sonuçlar alınabilir. Aromatik aminlerin para pozisyonunda elektron çekici sübstitüentler taşıması aromatik aldehitlerle reaksiyon hızını düşürür. bunlardan elde edilen metal kompleksleri renkli maddeler olduklarından boya endüstrisinde özellikle tekstil boyacılığında pigment 3 . minlerin teşekkülünde kuvvetli asitlerden kaçınılmalıdır. minlerin hidroliz ve kondenzasyon hızlarına asitin etkisinden. Schiff bazlarının yapılarında oksokrom gruplar bulunduğu takdirde. Bu tercihen bir hidroksil grubu olmalıdır. Metal iyonları karbonil bileşiğinin primer aminlerle kondense olarak yaptığı bileşiklerle etkileşerek reaktantları bir kompleks teşkil edecek şekilde bir araya getirirler. mekanizma hakkında çok sayıda ipucu çıkarılmıştır. Koordinasyon bileşikleri sentezinde ligand olarak kullanılan Schiff bazları konusuyla birçok bilim adamı ilgilenmiş ve çeşitli kompleksler elde etmişlerdir.G R Ş 106T365 min vermek hususunda ketonlar aldehitlerden az reaktiftirler. Ketonların daha az reaktif oluşları. hidroliz ve aldol kondenzasyonundan sakınmak için orta bazik çözeltilerde (katalizsiz) pH’dan bağımsız bir reaksiyon gösterir.1. Orta derecede asidik çözeltilerde hem hidroliz hem de kondenzasyon hızı asiditenin artmasıyla artar. aldehitlere nazaran sterik bakımdan engelli bir yapıda olmasıyla açıklanabilir.

bazı kimyasal reaksiyonlarda çeşitli substratlara oksijen taşıyıcı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bunların kompleksleri tarım sahasında. N.G R Ş 106T365 boyar maddesi olarak kullanılmaktadır. S atomları bulunduran ve CSN2H4 genel formülüyle gösterilen yapılara tiyoüre denmektedir (Şekil 1. S C H2N Şekil 1. 1. polimer teknolojisinde polimerler için anti-statik madde olarak ve yapılarındaki bazı grupların özelliklerinden dolayı da boya endüstrisinde kullanılmaktadır. 4 . Tiyoürelerin kendi içinde oluşturduğu hidrojen bağlarının yanı sıra.2. Tiyoüreler Yapılarında C. Tiyoüre’nin yapısı 1.2). Schiff bazı komplekslerinin anti kanser aktivitesi göstermesi özelliğinden dolayı tıp dünyasındaki önemi giderek artmaktadır ve kanserle mücadele de reaktif olarak kullanılması araştırılmaktadır. 2004). Yapılarında S ihtiva ettiğinden dolayı bir çok kalitatif ve kantitatif analiz için kullanılmaktadırlar (LI.1. Bu özelliği tiyoürenin çözücüler içerisinde ve özellikle de su içerisindeki davranışlarını etkilemektedir (Şekil 1.2. Aromatik aminlerin Schiff bazı kompleksleri özellikle kemoterapi alanında.1). Azot atomları üzerinde hidrojenin dışında çeşitli gruplar bulunduran tiyoürelerde C=S bağı uzunluğu 160 Å’dur. su ve karboksil grubu gibi yapısında elektronegatif atomlar bulunduran moleküller ile de etkileşime girerek protonlanma ve deprotonasyona uğrayarak reaksiyonlar üzerinde etkili olmaktadır. Genel Özellikleri NH2 Tiyoüreler yapılarındaki aktif S ve N atomundan dolayı üstün H-bağı yapma özelliğine sahip moleküllerdir.1.1.

S R R C N N H S H R N C H S H R N C S H R H S C R R N H R C S H R N C N R H R N H H N N R N N R H R C N H S N H R R N H N H S S C H Dimer N R C N R H Halkali Dogrusal Şekil 1. Analog tiyoürelerin aksine.G R Ş 106T365 S C HN H O H H NH H H H O H N H S C N H H H O H H H O H N H O H S C H O H N H H H S H N H C H O H N H H Şekil 1.2. Tiyoürenin su ile yaptığı hidrojen bağları Tiyoüre1er suyun yapısında bulunan hidrojenlerle yaptığı H-bağları gibi kendi içerisinde de H-bağları yapabilmektedir.3. halkalı. trans-cis formları dimer yapılarda görülürken trans-trans rotasyonları lineer ya da halkalı yapılarda görülmektedir. Hidrojen bağı yapmış tiyoüre bileşikleri 5 . 2005). Tiyoüreler yapısında azot ve kükürt atomlarını bulundurduğu için reaksiyonlardaki aktivitesi artmaktadır. Bu yapıların dışında tiyoüreler hidrojen bağı yapma özelliğine sahip bileşikler olup. hidrojen bağı yapmış haliyle.3) (CUSTELCEAN. N N'-dialkil tiyoüre1erde trans-cis ile transtrans yönlenme1eri arasında küçük enerji farklılıkları katı haldeki davranışlarına yansımaktadır. Katı fazdaki N N'-disübstitüe tiyoüre1er bağlı bulunan alkil gruplara göre iki hidrojen bağı yaparak düzenlenir. dimer ve doğrusal olmak üzere çeşitli şekillerde bulunabilmektedir (Şekil 1.1.

1330 cm-1 de görülmektedir. Moleküler yapılarının analog tiyoürelerle birbirlerine benzer olmalarına karşın. Özellikle yapıdaki R grupları analitik ölçümlerde farklılık yaratabilmektedir. 2003).1. analog tiyoüreler üç farklı şekilde rotasyona uğramış olarak bulunurlar (Şekil 1. Tiyoürelerin cis.yapıları Tiyoürelerin gösterdiği farklı rezonans yapılar onların analitik ölçümlerinin de farklılaşmasını sağlamaktadır.G R Ş 106T365 Tiyoüreler. Bu farklılık N N' tiyoürelerde daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. NH2 1068-1080 cm-1. 730. UV spektrumları bağlı bulunan organik gruplara göre değişiklik göstermesine rağmen 308-375 nm arasında n-π* ve π-π* arasındaki elektronik geçişlerden kaynaklanmaktadır. NMR 1H spektrumları NH’a bağlı olan spektrumlar 8-10 ppm de ortaya çıkmaktadır.5. N N'disübstütie ile analog tiyoüreler birbirinden oldukça farklılık göstermektedir. Bu fiziksel özelliklerin dışında tiyoüreler üstün rezonans karakter sergileyen moleküllerdir. S R S R S H N R C N H N H trans-trans R C N H H N R C N R H trans-cis cis-cis Şekil 1. C-N 1035.4) (CUSTELCEAN. N N'-disübstütie tiyoüreler genellikle trans-trans halde düzenlenirken. Organik grupların varlığı tiyoürelerin reaksiyonlardaki karakterizasyonunu değiştirebilmektedir.5) (MOLOTO. C=N 1600-1640 cm-1. NH 3200-3400 cm-1. 13C’da ise C=S’de 6 . 2005). molekülleri üzerinde bulunan hidrojenlerden dolayı üstün H-bağı yapabilme kabiliyeti gösterir ve bu yüzden birçok organik reaksiyonda katalizör olarak görev yapabilmektedir.ve trans. Yapılannda bulunan N ve S atomları arasındaki elektron delokalizasyonu sonucu çeşitli rezonans halleri ortaya çıkmaktadır (Şekil 1. S C NH2 H2N NH2 H2N SC + SH C HN SNH2 H2N+ C NH2 Şekil 1. Tiyoürelerin rezonans formları Tiyoürelerin karakteristik IR spektrumları C=S.4. 1500-1350 cm-1.

2. üçlü oval olarak görülebilmektedir. trans-cis ve trans -trans düzenlenmeleridir (REDDY.6).1. Tiyoüre olu şum mekanizması Tiyoüreler başlangıç maddelerine göre birçok metotla elde edilebilmektedirler. Tiyoürelerin ve Türevlerinin Eldesi Tiyoüre oluşum reaksiyonları C=N üzerinden ya da C=S üzerinden gerçekleşmektedir (Şekil 1. 1. Piklerin bu şekilde görülmeleri yapıya bağlı gruplardan kaynaklanan cis-cis. 2005) . C=S üzerinden H S N H SH N R N H S N H R N R R N N C N H N R H R R Şekil 1. Bunun dışında tiyoüre bileşiklerinde bulunan –NH’ın 1 H NMR’da 9-11 ppm arasında çıkan pikleri üç farklı şekilde. tek oval. mono ve 1. H R N C A A.G R Ş 106T365 bulunan C atomunun spesifik bölgesi 180-200 ppm'dedir. Mekanizmalar reaksiyon ortamının entalpi ve entropi değerleri Gibbs enerjileri araştırılarak hesaplanmıştır (IVAN. 2005). amonyumizotiyosiyanatların mono aminlerle reaksiyonundan elde edilebilmektedir (Şekil 7 .2. C=N üzerinden S H C R N H R S R S + R B N H B. diaminlerin aminlerin karbon disülfit veya tiyofosgenle reaksiyonundan.7).6. Yapılan çalışmalarda B mekanizması A mekanizmasına göre daha uygun görülmektedir. tek keskin.

2. Tiyofosgenden tiyoüre eldesi 1.2. Tiyofosgenden Tiyoüre ve Türevlerinin Eldesi Özellikle diaminlerin kullanıldığı reaksiyonlarda polimerik tiyoüre bileşikleri oluşmaktadır (Şekil 1.2.2. S R H2 N NH 2 + CSCl 2 Na2CO3 C H 2N HN R NH2 n Şekil 1. hidrazinlerle tiyoüreleri oluşturmaktadırlar (Şekil 1.8) (MULLINS. Benzoil tiyoürelerden hidrazinle tiyoüre eldesi 1.G R Ş 106T365 S R S CS2 RNH2 R H N C SSH - H N C S R' R'SH R N C S ditiyokarbomat ester RNH2 R H N ditiyokarbomat isotiyosiyanat S C tiyoüre H N R' Şekil 1.9.9) (KODOMARI.7.1. O S C R1 N H HN R2 S + N2H 4 H2N C HN R2 Şekil 1. 2000). 8 .8. 2005). Tiyoüre eldesi 1.2. Benzoiltiyoürelerin Hidrazinlerle Reaksiyonundan Tiyoüre Eldesi Benzoil tiyoüreler.2.1.2. Tiyoüre ve Diaminlerden Mikrodalga Altında Tiyoüre Türevlerinin Eldesi Diaminlerle uygun koşullar altında tiyoürenin reaksiyona girmesi sonucu polimerik tiyoüre bileşikleri oluşmaktadır.3.

Hillman.2.1. Acyl-Pictet-Spengler. NitroMannich gibi reaksiyonlarda stirenin hidroformulasyonunda ve enantiyoselektif reaksiyonlarda kullanılmaktadır.10. Kullanım Alanları 1. the Aza-Henry. 1995).11) Şekil 1. 9 .3. Katalizör olarak Michael Addition.2.11. Şekil 1.G R Ş 106T365 S R1 H2 N NH 2 S + H 2N C NH 2 MW H2 N C HN R1 n NH 2 Şekil 1. Tiyoürelerin katalizör olarak kullanılması Şekildeki katı desteğe tutturulmuş metil tiyoüre bileşiği plastik reçine yapımında katalizör olarak kullanılmaktadır (Şekil 1. Yapılan çalışmalarda Mannich reaksiyonları için tiyoürelerin ürelerden daha etkili olduğu bulunmuştur. Baylis. O O N NH2 O O NH2 S C F3C NH HN NH 2 CF3 Katalizör Şekil 1.1.3.11b’deki reaksiyon imine bir siyano grubunun bağlanmasını göstermektedir. O NH2 + Kat.12) (BAKIBAEV.11a’daki reaksiyonun aldiminlere siyanür katılması reaksiyonunun katalizörü bir piridil tiyoüre türevidir (Şekil 1. Mikrodalga altında tiyoüre eldesi 1.

13.2.G R Ş 106T365 S C N H N H CH 3 Şekil 1. Katı desteğe tutturu1mu ş tiyoüre katalizörü Wei ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmalarda Michael Addition (Michael katılması) olarak bilinen reaksiyonları yüksek verimle elde etmişler ve nitro olefinlerle ketonların reaksiyonlarını incelemişlerdir. R1 R2 S C N H R2 N H R1 Şekil 1.13.12. indirgenmesinde ilaç olarak kullanılmaktadır (Şekil 1.3. AntiHIV virüsüne ek olarak tiyoüre bileşikleri özellikle fenil tiyoüre ve türevleri herpes (uçuk) hastalığını ve tüberküloz virüslerini inhibe etmektedir (SRIRAM. 2005). Anti HIV virüsü olarak kullanılan tiyoüre 10 .2. 1. 1977). O O Ar NO2 NO2 Ar R1 R2 + R1 R2 Şekil 1.14). Anti HIV Ajanı Olarak Fenil tiyoüre ve türevleri anti-HIV virüsü olarak kullanılmaktadır (Şekil 1. Michael katılma reaksiyonları midazole ve imidazolun tiyoüre türevleri antihistamin olarak bilinen ve gastrinin inhibisyonunda.1.) (DURANT.14.

16. Şekil 1. HN H 2N NH2 + CS 2 NH C SNa S HN NH C S M S NaOH EtOH S C SNa Mg/Zn S C S Şekil 1.4. Tiyoürelerin Metal Kompleksleri Tiyoüreler yapısında bulunan aktif S ve N atomlarının varlığından dolayı metallerle bu atomlar üzerinden çeşitli şekillerde bağ yapabilmektedir (Şekil 1.15.16) (MARTINS. Antifungal ve Antimikrobiyal Olarak Tiyoüre ve türevleri yapısındaki C=S bağının varlığından dolayı protein ve proteinsel yapılı bileşiklerle çapraz bağlar yaparak yeni bağlar oluşturmakta ve ortamda var olan virüs ve bakterilerin çalışmasını üremesini engellemektedir.G R Ş 106T365 1. aldehit ve ketonların.2. elma ve üzümlerdeki fungisitler için kullanılmıştır (HOLLA. 2005).3. R H 2N C S NH 2 H2 N C S M NH2 H2N C S NH2 H2N C HN M S M M M M Şekil 1.3. Halkalı ve yapısında S ve N atomu bulunduran yapıların özellikle Eseheriehia coli bakterisine karşı etkili olduğu bulunmuştur.3. hidroksil amin (NH2OH) ile reaksiyonu sonucu oluşan 11 .15’te görülen tiyoüre ve onun magnezyum ve çinko tuzları 1943–1944 yıllarında bulunmuş ve o zamandan günümüze kadar özellikle patates. Vic-dioksimler Birçok sentez yöntemi olmasına rağmen.1. en yaygın olarak uygulanan sentez yöntemine göre. Tiyoüre metal etkileşmesi 1. 2006).2. Etilen bis-tiyokarbomat 1.

OH gruplarının birbirine göre pozisyonlarına bağlı olarak değişmektedir. Oksimlerin Özellikleri Oksimler çoğunlukla renksiz olup.G R Ş 106T365 bileşiklere oksim denir.terimleri cis.17.17). 2003).1. Meydana gelen bileşikler. OH C C N N OH OH C C N OH N OH C C N N OH (a) (b) (c) Şekil 1.2. amphi-. α-Dioksimler sulu çözeltilerinde asidik özellik gösterirler. Oksimler.(c) 1. Dioksimlerin izomerleri Syn-(a). Amphi-(b) ve Anti.formunda. çifte bağdan dolayı çok zayıf bazik özellik gösterirler. Aşağıda sırasıyla syn-. synve anti. ters taraflarda bulunduğunda konfigürasyon anti. α-Dioksimlerde ise bu ekler. Fakat çoğu durumlarda su ile seyreltilmekle çökerler ve böylece kristal halde hidroklorür tuzları izole edilebilir. Bu iki oksim grubu komşu karbonlara bağlı ise. oksi-imin (R-C=N-OH) isminin kısaltılmasıyla elde edilir.3.ve transterimlerinin yerine kullanılmaktadır.3. Suda bir dereceye kadar çözünürler. 12 . Oksimlerin simlendirilmesi Oksim ismi.formları verilmiştir (Şekil 1. orta derecede eriyen katı maddelerdir. H. Bileşikte iki oksim grubu mevcut ise bu yapılara dioksim adı verilmektedir. Oksimler içerisinde sadece molekül ağırlıkları küçük olanlar uçucudur (SINGH. Hidroksil grubu amin grubundan 10 kat daha az baziktir. ters tarafında ise anti oksim olarak adlandırılır. Zayıf asidik özellik gösterdiklerinden dolayı sulu NaOH’te çözünürler ve CO2 ile çökerler. Bu iki grup. 1. Oksimlerin çoğu konsantre mineral asit çözeltilerinde çözünürler. ve anti. bu oksimlere komşu (çevre) anlamına gelen vicinal ya da kısaca vicdioksimler denilmektedir. H atomu ve OH grubu aynı tarafta bulunurlar. ve OH grupları C=N bağının bulunduğu düzlemin aynı tarafında ise syn oksim.formundadır. sulu çözeltide asidik özellik gösterirler. Oksim kimyasında.1.7 olup. Glioksimde pKa=10. Bu durumda aldoksimlerde syn .

HCl NaOH C N O-Na+ H+ C NOH Şekil 1. Disiyan –di-N-Oksit Katılmasıyla Bu yöntem.HCl NaOAc R2C NOH + NaCl + AcOH C O + NH2OH.2-diaminlere siyanogen-di-N- 13 .2.G R Ş 106T365 1. dioksimlerin elde edilmesi için çok uygun fakat tehlikeli bir yöntemdir.3. 1965).3. ketonlara nazaran ketiminlerden daha kolay elde edilebilirler.3. Ketiminlerin Hidroksilamin ile Reaksiyonları Oksimler. R2C NH + NH2OH R2C NOH + NH3 Şekil 1. Aldehit ve Ketonların Hidroksilamin ile Reaksiyonundan Uzun zamandır oksimler.1.3. Her ne kadar siyanogen-di-N-oksit ile ilk olarak 1911 yılında çalışılmış ise de özellikleri ve reaksiyonları ile ilgili çalışmalar son zamanlarda yapılmıştır.3.3.18’deki reaksiyonlarda görüldüğü gibi gerçekleştirilir (GRUNDMANN. bu yolla elde edilmektedir. Oksimlerin Eldesi 1. Ketiminlerden oksim eldesi 1. Aldehit ve ketonların hidroksilamin ile tepkimesi 1. oda sıcaklığından kaynama sıcaklığı şartlarına kadar ve optimum pH’larda Şekil 1.3. Grundamann ve çalışma arkadaşları tarafından (GRUNDAMANN.2.1. 1965) aminlere ve 1. Reaksiyon sulu alkollü ortamda.18.3. R2C O + NH2OH.19.

(B) ve (C) formları en çok bilinen şekillerdir (D) durumunda oksimat anyonu oksijen üzerinden metale bağlanmıştır. Siyanogen-di-N-oksit’in etilendiamin ve o-aminofenol arasındaki reaksiyon Şekil 1.3. Oksim komplekslerinin bağlanma şekilleri Oksimler geçiş metal iyonlarıyla ya oldukları gibi ya da konjuge bazları şeklinde reaksiyon verirler. Oksimin 14 .21) (elektriksel yükler ihmal edilmiştir).4. Bu nedenle (A) formunda hidrojen atomu parantez içinde verilmiştir. H NH2 C+ N C+ N OONH2 N H + N NOH NOH Şekil 1. [Pt(NH3)2(oksim)2]Cl2 şeklinde platin kompleksleriyle [Pd(asetat)(oksim)3] yapısında trimerik Pd(II) kompleksleri de yaparlar.1. Tek hidrojen atomu da O-H…O köprüsünde paylaşılmış durumdadır. (B) durumunda oksim grubu bir kendi formunda bir de konjuge bazı şeklindedir.21.G R Ş 106T365 oksit katılmasından sübstitüe amin oksimler elde edilmiştir. Daha sonraki yapılan çalışmalarda ise metal-oksim bağlarının oluşum olasılıkları aşağıda gösterilmiştir (Şekil 1.20’de gösterilmektedir. Şekil 1. Burada oksim konjuge baz olarak davranmıştır. Oksim komplekslerinin büyük bir çoğunluğunda koordinasyon genellikle azot atomundan olur. Basit oksimler [Pt(oksim)4]Cl2. Siyanogen-di-N-oksit ile oksim eldesi 1. Oksimlerin Kompleksleri Ligand olarak oksimler azot veya oksijen atomu üzerinden koordinasyon bağı yapabilir.20.

30 Å ve 1. Oksimin antikompleskleri. Bu veriler.44 Å olarak bulunmuştur.1. Özellikle antidioksimlerin nikel kompleksleri kırmızı renklidir. Köprü oluşturan hidrojen atomunun iki oksijen atomuna uzaklığı birbirine eşittir (GODYCKI. amphi.34 Å dolayında bulunmuştur. amphi-oksim kompleksleri anti’ye nazaran daha az kararlı ve nikel kompleksleri ise sarımsı yeşil renklidir. vic-Dioksim-Metal komplekslerinin genel gösterimi Diğer taraftan iki oksijen arasındaki uzaklık X-ışını kırınımı analizi ile 2. Serbest oksim ligandlarıyla bu değerler karşılaştırıldığında N─O bağ uzunluğunun kompleks oluşumu sonunda oldukça kısaldığı. Günümüzde birçok vic-dioksim metal kompleksinin yapısı tek kristal X-ışını yöntemi ile aydınlatılmıştır. Şekil 1. 1966).22.oksim komplekslerine dönüşürler (SMITH. anti-Dioksim komplekslerinde hidrojen köprüsü oluşumu nedeniyle 1 H-NMR spektrumunda hidroksil protonu yaklaşık 16–17 ppm gibi çok zayıf alana kayar (GÜL. C═N bağının ise değişmemiş olduğu gözlenir. Genellikle uygun koşullarda amphi oksim kompleksleri kolaylıkla anti. kompleks oluşumu sonunda N─O bağına ait gerilme frekansının büyük ölçüde değişmesini. oksim komplekslerinin yapısını belirleyici bir etkendir.komplekslerine nazaran daha kararlıdır.G R Ş 106T365 stereokimyası. 1983). 15 .ve syn. Oluşan moleküller arası polar hidrojen köprüleri kompleksin kararlılığını arttırır ve suda çözünmelerini engeller. C═N bağına ait frekansın da önemli ölçüde değişmemesini gerektirir. 1953). Bu komplekslerde genel olarak metal iyonu ile iki dioksim molekülündeki dört azot atomu aynı düzlemdedir (Şekil 1.22). Bu tür kompleks yapısındaki C═N ve N─O bağ uzunlukları sırasıyla 1.

. Yine 1907 yılında dimetilglioksimin Co(III) ile vermiş olduğu kompleksler Tschugaeff tarafından izole edilmesi (TSCHUGAEFF. Bu durumu bir teori ile tam manasıyla açıklamak mümkün değildir.. Oktahedral dimetilglioksim’in kobalt (III) kompleksi 16 ...8).O) açısı 175o’dir.O) arasındaki uzaklık 2.. Bu tür kompleksler genellikle amphi-dioksimlerde gözlenir (GÜL. 1907) biyokimyasal mekanizmaların aydınlatılması için bir yaklaşım modeli olması bakımından. Kare düzlemsel vic-dioksim komplekslerinde molekül içi H köprüsüyle birbirine bağlanan (O.4 Å veya daha fazladır.23) diaminoglioksim ile...O) arasındaki uzaklık 2. Dimetilglioksim ve diaminoglioksim ile iki değerlikli kobalt iyonları çeşitli şekillerde reaksiyona girerek... 1905 yılında Tschugaeff dimetilglioksimin Ni(II) ile verdiği reaksiyonları inceleyerek.. iki diaminoglioksim ile kare düzlem bir kompleks meydana gelir (Şekil 1. önemli bir olay olmuştur. (O.23. 1983)..O). Dimetilglioksim ile havada CoCl2 kullanmak suretiyle oktahedral bir kompleks meydana geldiği halde (Şekil 1. (O..5 Å’dan daha büyük olduğunda hidrojen atomu genellikle oksijenlerden birinden 1 Å olmak üzere simetrik olmayan bir şekilde köprüde bulunur.. Kompleksi oluşturan metal iyonunun çapına bağlı olarak bu uzaklık (O...G R Ş 106T365 vic-Dioksimler geçiş metalleriyle N ve O atomları üzerinden koordinasyona girdiklerinde koordinasyona katılmayan –OH grubu serbest ligandlarınkine yakın bir kayma gösterir.1.5 Å’nın altında olduğunda H atomu oksijen atomları arasında simetrik... üstünde olduğunda ise asimetrik olarak yerleşmiş olup. Şekil 1..H.. yapı ve magnetik özellikler bakımından birbirinden farklı koordinasyon bileşikleri verir. Ni < Pd < Pt sırasına göre artar. Bu uzaklık 2.. oksimlerin geçiş metal kompleksleri konusunda önemli bir keşif yapmıştır.

24.24).b. Bu komplekslerin formülleri Tschugaeff tarafından genel olarak CoX(D2H2)B şeklinde verilmiştir. Br v. Dimetilglioksim kobalt kompleksi (kobaloksim)’in kobaltazot bağı teşkil etme kabiliyeti biyokimyasal reaksiyon mekanizmaları bakımından büyük önem taşımaktadır. trifenilfosfin v. aynen B12 vitamini ve koenzim komplekslerindeki gibi beş azot atomu ihtiva eden ligand alanında olduğu fark edilmiştir (Şekil 1. kararlılık bakımından da ileri gelmektedir. Bu komplekslerde Co─X bağının reaksiyon verme özelliğine sahip olduğu görülmüş ve daha sonraki çalışmalar sonucunda kobalt atomunun.25. bir asit anyonunu (Cl. bir organik bazı (pridin.) ifade eder. Şekil 1. Burada X.) B. Dört azot atomu ligandından olu şan Co(III) kompleksi Bu özelliğin fark edilmesinden sonra biyokimyasal mekanizmaların aydınlatılması açısından bis(dimetilglioksimato)kobalt(III) kompleksi büyük önem kazanarak geniş ölçüde 17 .G R Ş 106T365 Şekil 1. Kare düzlem diaminoglioksim’in kobalt (II) kompleksi Bu iki tip şelat bileşiği arasındaki fark yalnız yapı bakımından değil.1.b. imidazol.

Genellikle. metal-ligand oranı 4:1 olan kompleksler oluşturduğu bulunmuştur (KOÇAK. çoğunlukla metal-ligand oranı 1:2 olan kompleksler oluştururlar. vic-dioksimlerin anti-formları Ni(II) ile kiremit kırmızımsı (Şekil 1. 18 . birbirine dönüşebilirler.1. vic-Dioksimlerin Ni(II) ile verdikleri kompleksler. Şekil 1. Bununla birlikte 1. Düşük enerjili olan anti-formuna dönü şüm genellikle hakim ise de. Örneğin. vic-Dioksimlerin anti-formlarının Ni(II) kompleksi vic-Dioksimler Zn(II) ve Cd(II) gibi d10 elektron konfigürasyonuna sahip metallerle. kararlı Co─C δ-bağı mümkün olabildiğince değişik grupları bağlamak suretiyle bir seri kompleks elde edilmiş ve bu komplekslerle yer değiştirme reaksiyonları yapılarak B12 vitamini ve koenzimlerin biyolojik mekanizmaları aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu madde azot gazı altında çözeltide mevcut olup indirgenmiş B12 vitaminine “vitamin B12S” benzer reaksiyonlar verdiği bulunmuştur.26). yirminci yüzyılın başından beri ilgi uyandırmıştır. Şekil 1. bu ilginin sebebi olmuştur.2-bis (tiyoglioksim)etan’ın Zn(II) ile metal ligand oranı 2:1. 1983).formlarıyla yeşilimsi-sarı kompleksler olu ştur.G R Ş 106T365 çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu iki formun birbirlerine dönüşüm enerjilerinin düşük olması sebebiyle. Cd(II) ile ise.25’te görülen kompleksin stabilitesi o kadar yüksektir ki kompleks bozunmadan kobalt atomu (I) değerliğine kadar indirgenebilmektedir. Özellikle Ni(II)’nin dimetilglioksimle kantitatif tayini.26. 1984). bunun istisnaları da vardır (SER N. Böylece indirgenmiş kobalt ihtiva eden komplekse B12 vitaminine uygun olarak “kobaloksim” denmektedir. amphi.

iki ya da daha fazla monomerden meydana gelen polimere ise kopolimer adı verilir Kopolimer zincirleri değişik şekillerde bulunabilmektedir.1. hatta daha yüksek değerlere çıkabilmektedir. En basit ve genel şekliyle bir polimerdeki polimer zincirleri.1. m on om er H H 2C C m on om er dim er m on om er trim er m on om er te tram er R H2 C C n p olim er Şekil 1.4. makromolekül denilen bir polimer molekülünde bu yapı birimlerinden yüzlerce. monomere çok benzeyen atomlardan oluşan tek bir karakteristik gurubun zincir boyunca tekrarlanmasıyla meydana gelir. Polimerler Hakkında Genel Bilgiler 1. böyle bir polimere homopolimer. X ve Y zincirin başında ve sonunda bulunan grupları. Aynı ya da farklı cins monomerlerle kimyasal bağlar yaparak polimerleri oluştururlar. Polimerizasyon derecesi (n) . Polimer Dönü şümü 1920 yılında Staudinger tarafından ileri sürülen. 2002).27.G R Ş 106T365 1. Staudinger. 19 . 5000–250000 mol kütlesi bölgesinde bulunur. polistiren ve polioksimetilen için ilk kez uzun zincirli molekül formülleri verdi. n polimerizasyon derecesi olup bir polimer zincirindeki tekrarlanan birim sayısını göstermektedir.4. Ancak gerek laboratuarda gerekse pratik uygulamalar için hazırlanan polimerlerin çoğu genellikle. Polimer Terimleri Monomer birbirine kovalent bağlarla bağlanarak büyük moleküller olu şturabilen küçük mol kütleli kimyasal maddelerdir (SAÇAK. 10000. X(A)nY formülü ile verilen bu polimerlerde A tekrarlanan birimi. binlerce bazen daha fazlası birbirine bağlanır.

2. Organik polimerler Anorganik polimerler Isıya Karşı Gösterdikleri Davranışa Göre. Homopolimer Sentezlenme Şekillerine Göre. Bulunmamasına Göre.4.Anorganik Olmalarına Göre. Zincir taşıyıcısı bir iyon (bu anyon ya da katyon olabilir) olabildiği gibi çiftleşmemiş bir elektronu bulunan ve serbest radikal denilen etkin bir madde de olabilir. Lineer (düz) Graft Kopolimerler Ağ (Network) polimerler Zincir Yapısına Göre. III) • • IV) • • V) • • • VI) • • Kopolimer VII) • Katılma • Basamaklı 1. Termoplastikler Termosetler Zincirin Kimyasal Ve Fiziksel Yapısına Göre. Katılma (Zincir) Polimerizasyonu Katılma.1. 20 .4.2. yalnız yüksek mol kütleli polimer ve tepkimeye girmemiş monomerler bulunur.G R Ş 106T365 1. • • II) Oligomerler Makromoleküller Organik . zincir reaksiyonlarıyla monomerlerin doğrudan doğruya polimer moleküllerine girmeleriyle meydana gelmektedir. Polimerlerin Sınıflandırılması I) • • Doğada Bulunup.1. Hızlı zincir büyümesinden dolayı polimerizasyonun her aşamasında. Doğal polimerik maddeler Sentetik polimerik maddeler Mol Kütlesine Göre.

genellikle sonlanma. izobütilen gibi elektron verici gruplar taşıyan monomerler bu yöntemle polimerleşirler. Katyonik başlatıcılar kullanılarak. bütadien. Bir vinil monomerinin hangi mekanizma üzerinden polimerleştirileceği.4. Polimer zincirlerinin aynı yüklü son grupları arasında bimoleküler bir reaksiyon görülmeyip. Polimerizasyon sırasında zincir taşıyıcılar karbonyum iyonlarıysa bu tür polimerizasyonlara katyonik polimerizasyon. Bu tür polimerizasyonda çifte bağın etrafındaki substitüe grupların etkisi ile yüklü bir yapı oluşur. büyüyen zincirin mono moleküler bir reaksiyonuyla ya da monomer veya çözücüye transferiyle gerçekleşmektedir.G R Ş 106T365 1. yonik polimerizasyon genellikle katalizörlerin ayrı bir fazda bulunduğu heterojen sistemleri içerir. Akrilamit. 21 . vinil monomerine elektron verici gruplar takılmışsa yalnızca katyonik polimerizasyon söz konusudur.1. Nvinil karbazol.1. Bazı durumlarda reaksiyon hızını kontrol etmek için polimerizasyon işlemi çok düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilir. yonik Zincir Polimerizasyon Zincir polimerizasyonu serbest radikaller üzerinden olduğu kadar iyonlar ve koordinasyon kompleks yapıcı ajanlar üzerinden de yürüyebilir. Reaksiyon hızı radikal polimerizasyonuna göre çok hızlıdır.1. Örneğin halojenlenmiş viniller (vinilklorür. etilakrilat.2. α-metil stiren. yonik polimerizasyonlarda başlama ve sonlanma reaksiyonları çok çeşitli yollar üzerinden ilerlemektedir. vinil asetat gibi elektron çekici gruplar taşıyan monomerler anyonik yolla polimerleşirler. vb. Katyonik Polimerizasyon: Katyonik polimerizasyon artı yüklü aktif merkezler üzerinden ilerleyen iyonik polimerizasyondur. stiren. gibi) ve vinil esterler yalnızca radikallerle polimerleştirilirler. metakrilat. Eğer. Anyonik Polimerizasyon: Anyonik polimerizasyonda büyümeyi sağlayan aktif uçlar anyonik karakterdedir ve polimerizasyon genelde karbanyonlar üzerinden ilerler. vinildenklorür. substitüe gruba bağlıdır. zincir taşıyıcılar karbanyonlar ise bu tür polimerizasyonlara da anyonik polimerizasyon denir.

Koordinasyon Polimerizasyonu Koordinasyon bileşikleri metal-organik bağı olarak da adlandırılırlar. • Polimerin mol kütlesi reaksiyon boyunca artar. • Reaksiyon zamanının artması ile Reaksiyon zamanının arttırılması ile esasen daha yüksek molekül ağırlıklı polimer elde edilir.1. ilerlemesi birimin zincire ile • ki molekül tür varlığında reaksiyon gerçekleşir. Basamaklı ve zincir polimerizasyon mekanizmaları arasında farklılıklar Zincir Polimerizasyonu • Basamaklı Polimerizasyon Reaksiyonun tekrarlanan meydana gelir.4. • Reaksiyon karışımı.2. birincil monomerinin çifte bağıyla reaksiyona girip monomer katılarak yeniden çiftleşmemiş elektronu bulunan bir radikal vermektedir.2. Koordinasyon polimerleri. yüksek molekül ağırlıklı polimer ve çok az miktarda büyüyen zincir içerir.4.1.1. Bu serbest radikal. en sonunda da iki serbest radikal birbiriyle reaksiyona girerek polimer molekülleri oluşturmaktadır.G R Ş 106T365 1. Çizelge 1.3. • • polimerlerin mol kütlesi reaksiyon boyunca küçük değişimlere sebep olur. Serbest Radikal Zincir Polimerleşmesi Serbest radikaller. yalnızca • monomer. koordinasyon bağları ve zayıf kimyasal bağlardan meydana gelen metal iyonu ve organik ligandların oluşturduğu sistemlerdir. ortadan kalkar. Herhangi bir adımda tüm moleküler türler dağılımı hesaplanabilir 1. Yüksek molekül ağırlıklı oluşan • (DP) 10 olduğunda.1. Böylece çok kısa sürede çok sayıda monomer molekülü büyümekte olan zincire katılıp. % 1 den daha az monomer kalır. Koordinasyon polimerizasyonu 1950’lerde 22 .2. Monomer polimerizasyon derecesi katılması • Monomer konsantrasyonu reaksiyon boyunca gittikçe azalır. çoğunlukla katalizör ya da başlatıcı denilen ve bazı koşullarda kararsız maddelerin parçalanmasıyla oluşmaktadır. yüksek verim meydana gelir fakat mol kütlesi çok değişmez.

1.G R Ş

106T365

Ziegler ve Natta tarafından kendi adlarıyla anılan Ziegler-Natta katalizörlerinin (stereo spesifik katalizörler) polimer sentezinde kullanılmasıdır (SAÇAK, 2002). Bu polimerizasyonla radikal ve iyonik polimerizasyon yöntemleri ile kolay üretilemeyen polimerik yapılar çok daha ılımlı koşullarda elde edilebilmektedir.
1.4.2.2. Kondenzasyon (Basamaklı) Polimerizasyonu

Kondenzasyon

polimerileri

benzer

veya

farklı

yapıdaki

poli-fonksiyonel

monomerlerin, genellikle küçük bir molekül çıkararak reaksiyona girmesiyle elde edilir (SAÇAK, 2002). Burada en önemli koşul monomerlerin poli-fonksiyonel oluşudur. -OH, COOH, -NH2, gibi fonksiyonel gruplardan en az iki tane taşıyan monomerler esterleşme, amidleşme, vb. gibi reaksiyonlarla, küçük moleküller çıkararak, kondenzasyon polimerilerini oluştururlar. Poliüretanların elde edildiği üretan oluşumu ve naylon 6' nın elde edildiğ i kaprolaktam halka açılması gibi, küçük molekül çıkışı olmadan doğrudan monomerlerin katılması şeklinde yürüyen polimerizasyon reaksiyonları da genellikle bu grup içinde değerlendirilir.

H3C

H2 C

O

H + HO

C

CH3

H3C

H2 C

O O

CH3

O Şekil 1.28. Kondenzasyon tepkimesi

Çok fonksiyonlu monomer molekülleri birbirinden farklı olabileceği gibi değişik fonksiyonlu grupları bulunan bir tek monomer molekülü de olabilir. Polikondenzasyon polimerlerinin oluşması için birbiri ile etkileşen grupların bir tek madde (örneğin; aminoasit) olması da yeterlidir.
O H2N H2 C COOH H H N H2 C C
n

OH

Şekil 1.29. Aminoasidin polimerleşmesi

Polikondenzasyon

polimerizasyonları

“basamaklı

polimerizasyon”

olarak

da

tanımlanır. Çünkü bu tür polimerizasyonunda önce monomerler birleşir, dimerler oluşur,

23

1.G R Ş

106T365

monomer dimer ile birleşir, trimerler oluşur ve böylece adım adım oluşan polimer zincir boyu uzar. Bu özellik kondenzasyon polimerizasyonu ile zincir polimerizasyonu arasındaki en önemli farktır. ki fonksiyonel grup taşıyan monomerlerin polikondenzasyonu ile doğrusal polimerler sentezlenir. Bu zamanda oluşan polimerlerin mol kütlesi 5000–10000 veya daha fazla olur. Bu polimerler reaktifliklerini korurlar. Polikondenzasyon reaksiyonlarının bu özelliklerinden yararlanarak teknikte yararlı olan oligomerler elde edilir. Bilindiği gibi oksidatif polikondenzasyon reaksiyonları, bazı özelliklerine göre katılma polimerizasyonuna, diğer özelliklerine göre ise polikondenzasyon reaksiyonlarına benzerler. Bu sebepten bu prosese literatürde gerek oksidatif polikondenzasyon, gerekse de oksidatif polimerizasyon denir.
1.4.3. Oksidatif Polikondenzasyon Reaksiyonlarının Temel Özellikleri

Oksidatif

Polikondenzasyon

reaksiyonlarının

katılma

polimerizasyonuna

ve

polikondenzasyon polimerizasyonuna benzer ve farklı yönleri vardır. Oksidatif polikondenzasyon reaksiyonları aromatik bileşiklerle gerçekleştirilir ve ortamda her zaman monomer bulunur. Ayrıca oksitlendiricilerin varlığı da önemlidir. Tersinmez olan bu reaksiyonlar elektron veren sübstitüentler reaksiyonun verimini ve monomerlerin aktifliğini arttırır. Basamaklı polimerizasyon olan oksidatif polikondenzasyon da polimerle birlikte küçük moleküllü maddeler de (H2O, HCl) oluşur.
1.4.4. Oligofenoller

Yüzyıldan uzun bir süreden bu yana fenollerin oksitlenmesi bilim adamlarının dikkatini çekmektedir. Bu her şeyden önce yükseltgenme indirgenme reaksiyonlarının solunum proseslerinde ve canlı organizmada olu şan maddeler değişimindeki temel rolü, toprağın başlıca biyoaktif komponenti olan doğal humus asitlerinin oluşum mekanizmasının saptanması ve yeni organik asitlerin, antioksidantların, inhibitör ve oligomerlerin sentez yöntemlerinin hazırlanması amaçları ile ilgilidir. Oligofenoller, poliarilenlerin oksitürevleri olup, makromolekülleri konjüge bağ sistemine sahip moleküllerdir. Poliarilenlerde oldu ğu gibi π- bağ elektronlarının kayması sonucu rezonans enerjisinin azalmasıyla başlar. Bu sebepten oligofenoller poliarilenler gibi; paramagnetik, elektrik yarıiletkenlik, yüksek enerji etkilerine kararlılık gibi özel niteliklere 24

1.G R Ş

106T365

sahiptirler. Poliarilenlerden farklı olarak oligofenoller çeşitli kimyasal reaksiyonlara sokulur, imal teknolojisi için önemli olan erime ve çözünme özelliğine sahiptirler. Oligofenollerin yapışkanlık özelliği de onların teknikte kullanımı için çok önemlidir. Yapılarında çeşitli reaksiyonlara sokulabilen fonksiyonel gruplar içermelerinden dolayı oligofenoler fenol-formaldehit ve epoksi reçinelerle, izosiyanatlarla, hekzametilen tetraaminle kolaylıkla sertleşerek yüksek sıcaklığa dayanıklı, kimyasal ve mekaniksel özelliklere sahip ağ yapılı polimer materyallere dönüşebilirler. Oligofenoller günümüzde başlıca üç yöntemle sentezlenirler;
• • •

Kinonların polimerizasyonu ve polikondenzasyonu reaksiyonu ile Fenollerin polikondenzasyon reaksiyonu ile Fenollerin oksidatif polikondenzasyon reaksiyonu ile. Oligofenollerin sentezi ve uygulanmasına polimer kimyası prensipleri açısından ilk

defa 1960’lı yıllarda Berlin ve arkadaşları dikkat çekmişlerdir. Oligofenollerin sentez yöntemlerinin hazırlanmasında ve sentezinde en önemli reaksiyon fenollerin bazik ortamda oksidatif polikondenzasyon reaksiyonudur. Bu reaksiyon fenollerden hidrojenin oksitlendiricilerle kopması sonucu oluşan aktif mono ve diradikallerin katılmasıyla yürümektedir. Yapılarında yüksek aktifliğe sahip –OH grubu içermelerinden dolayı fenoller; aromatik hidrokarbonlardan farklı olarak hayli yumuşak şartlarda oksidatif polikondenzasyona sokulurlar. Örneğin; benzen ve toluenin oksidatif polikondenzasyona uğraması için büyük miktarda çok aktif katalizörlerden Lewis asitlerinin AlCl3, TiCl3, FeCl3 ve yüksek oksidatif polikondenzasyona sahip oksitlendiricilerden CuCl2, FeCl3, MoCl5 kullanımı gerekiyorsa fenollerin oksidatif polikondenzasyonu O2 gibi yumuşak oksitlendirici ile de mümkündür. Fenoller ve aromatik aminler aktif fonksiyonlu grup içerdiklerinden aromatik hidrokarbonlardan daha kolay oksidatif polikondenzasyon reaksiyonlarına katılırlar. Fenollerde olan O-H bağı aromatik C-H bağından daha az enerjili ve daha çok polardır. Bu sebepten OH grubu oksitlenme reaksiyonlarında daha kolay homolitik parçalanmaya uğrar. Fenoller, polar çözücülerde, örneğin suda çözünürken, çözücü moleküllerinin etkisiyle iyonlaşırlar.

25

1.G R Ş

106T365

OH + H2 O

O+ H3O+

Fenollerin iyonlaşması, bazik ortamda daha kuvvetli oluşur ve fenolat iyonu meydana gelir.

OH + NaOH

O+ Na+ + H2O

Fenolat iyonları, oksidatif polikondenzasyon reaksiyonlarında oksitlendiricilerin etkisiyle fenoksi radikallere dönüşür.

O-

O + O2 H2 O Na+

. + 4 OH

2

2

Fenoksi radikaller birbirleri ile katılarak difenol oluştururlar.
O . O + . O . O .

Fenoksi radikaller, Smith ve Oterson un hesaplamalarına göre 3 mezomer şeklinde olur.

26

1.G R Ş

106T365

O

.

=

H

.

O

1

2

H

.
3

Bu mezomerlerden 2 ve 3 daha kararlı oldu ğundan bunlar birbirleriyle katılarak dimer (difenol) verirler.

=

H

=

.

O + H

=

O

O H

.

H

OH OH

Üçüncü aşamada difenoller oksitlenerek fenolilfenoksi radikallere dönüşürler. Bu dimerik radikal sonraki basamaklarda birbirleriyle ve fenoksi radikalleriyle katılarak tri ve tetramere çevrilirler. Son olarak oksidatif polikondenzasyon prosesinin sonucu olarak oligofenoller oluşurlar.
O. O + n O2 NaOH + n OH-

n

n
Şekil 1.30. Oligofenol oluşumu

Günümüzde fenolün, krozelün, naftollerin, aminofenolerin, hidrokinon, katekol, rezorsinol ve oksikinolinin oligomerleri sentezlenmiştir. Fenoller, oksidatif polikondenzasyon reaksiyonlarında aşağıdaki sıraya göre aktiflik gösterirler:

27

=

O

=O

Difenoller. Ana ve yan zincirlerinde azametin (-CH=N-) içeren polimerler. yüksek kimyasal aktifliğinden dolayı son yıllarda kimyacıların büyük ilgisini çekmektedir. Fenollerin oksidatif polikondenzasyonunda çözücü olarak. oksijen ya da kükürtten monomerlerin polimerizasyonu veya polimer ile koordinasyon kabiliyeti olan düşük molekül ağırlıklı bileşiklerin reaksiyonu ile elde edilen birbirine sıkı bir şekilde bağlanmış bölümler içerir. yüksek aktifliklerinden dolayı. Hidrojen peroksit varlığında en temiz ve en saf yapılı oligomerler oluşur. Bu tür polimerler metallerle kompleks oluşturma yatkınlığına sahip gruplar içerdiklerinden. Bu reaksiyonlar 70–90 gerçekleşir. Hava. ucuz ve tehlikesizdir. Çünkü onun varlığında yüksek verimle ve saf oligofenoller oluşur. metal iyonlarının koordine bağ ile polimer liganda bağlandığı yapay polimerler ve metal iyonlarından oluşur. merkez atomu olarak metal içeren iyon veya moleküllerin metal atomunu sardığı bileşiklerdir. sodyum hipoklorit reaksiyonunda atık olarak NaCl oluşur.G R Ş 106T365 Fenol < p-kresol < oksikinolin < α-naftol < β. Bir polimer metal kompleksi. Örneğin monofenollerin oksitlenmesi için ısıtmak (80–90 oC) gereklidir.naftol < katekol < rezorsinol < hidrokinon Fenolün yapısındaki halkaların ve hidroksil gruplarının sayısı arttıkça aktifliği de artar. Reaksiyonda hiçbir atık meydana gelmez. Ancak. Organik peroksitler varlığında oluşan oligofenoller. aromatik bileşiklerden farklı olarak oksidatif polikondenzasyon reaksiyonunu katalizörsüz verirler. Havanın varlığında meydana gelen reaksiyonlarda atık meydana gelmez. hidrojen peroksit ve hava oksijenidir.5. organik peroksitler. Oksidatif polikondenzasyon reaksiyonlarında en çok kullanılan oksitlendiriciler.1. sodyum hipoklorit. oligofenollerin sentezinde çok yararlı bir oksitlendiricidir. oda sıcaklığında ve büyük bir hızla ısının ayrılmasıyla oksitlenme reaksiyonu verirler.4. düşük verimli ve karmaşık bir yapıya sahiptirler. polimer şelatların eldesinde metallerin ve diğer kompleks oluşturucu maddelerin ayrılmasında kullanıldıkları 28 . Bu reaksiyonun en büyük avantajlarından biri de % 0.5 Fe(II) varlığında reaksiyonun 35–40 oC de yürüyebilmesidir. apolar çözücüler ve dioksan. Sodyum hipoklorit. o C de 1. Bir polimer ligandı azot. Fenoller. En çok kullanılan çözücü sudur. Kullanılan oksitlendiricilerden en önemlisi hava oksijenidir. THF ve su kullanılır. Polimer-Metal Kompleksleri Koordinasyon bileşikleri.

enzimlerin kopyalanması.4.5. Bununla birlikte heterojen katalizlemenin ürünlerden kolay ayrılma ve daha az korozyona uğrama gibi avantajları vardır. 2006). içerir. Polimer-Metal Komplekslerinin Kullanım Alanları a) yon Seçiciliği b) Oksidatif Reaksiyonlar c) Hidrojenasyon Reaksiyonları d) Hidroliz e) Hidroformilasyon f) Polimerizasyon Başlatıcısı Olarak Kullanımları g) Katalitik Aktivite 1.örneğin. Bu metot. onlara sıcaklığa dayanıklılık ve elektriksel yarı iletkenlik özellikleri kazandırmaktadır (DEL GÖNÜL. Polimer destekli metal komplekslerinin katalitik aktiviteleri aşağıdaki özelliklere sahiptir: 29 . • Bir polimer matriksi ve metal iyonu arasında sıkıca bağlanan ligandın kompleksleşmesini.1.1. Katalitik Aktivite Katalizörler kimyasal reaksiyonların hızlarını reaksiyona katılmaksızın arttıran bileşiklerdir. Konjüge bağ sistemine sahip polimerlerin yapısına azometin guruplarının da eklenmesi.büyük önem kazanmıştır. Buna hazırlama metodu ile karar verilir. Polimer–metal kompleksleri metalin bulundu ğu pozisyona göre farklı gruplara ayrılabilirler. Homojen katalizlemede katalizörler çözelti içerisinde kullanılır.5.G R Ş 106T365 gibi biyomimetik sentezde ve ayırmada. • • Polifonksiyonel ligandın metal iyonu ile kompleksleşmesini. 1. Metal içeren monomerlerle olan reaksiyonunu.

1. Metal atomunun katalitik bölgeleri desteğin katı bölgesine bağlanma yolu ile ayrılabilir.5. Bir katalizör kendinin birkaç bin katı ağırlığındaki maddelerin reaksiyonunu katalize edebilir. Katalizör. 1. Katalizörlerin Karakterleri Her tip katı. Buna rağmen katalitik reaksiyonlar çok tipik özellikler gösterdiğinden yalnız belirli maddeler belirli reaksiyonlara katalitik etki yapabilir. Buna rağmen katalizörlerin çoğu reaksiyon hızını arttırır ve reaksiyon hızını arttıran katalizörlere de pozitif katalizör denir. Berzelius. Polimer bağlı katalizörler uygun basınçlarda ve 100 oC’nin altında bilinen homojen katalizörler ile birlikte çalışabilir. sıvı veya gaz madde katalizör olarak tesir edebilir. Sonradan bazı katalizörlerin reaksiyona katıldığı yani bir değişikliğe uğradığı. Katalizörün sterik çevresi çoğaltılarak.G R Ş 106T365 • Homojen katalitik aktivite.1.1. 1835’te isveçli kimyacı Jöns Jakob Berzelius tarafından ilk defa kullanıldı. Katalizörlerin genellikle küçük miktarları tesirlidir. Katalizörler Katalizörler kimyasal bir reaksiyonun hızını arttıran veya yavaşlatan maddelerdir. Fakat reaksiyona giren maddelerin denge noktasındaki bağıl konsantrasyonlarını 30 . tersinir (geri dönebilen veya çift yönlü) bir reaksiyonun denge noktasına tesir etmez. Ligand köprülü komplekslerin oluşumundan kaçınılarak daha iyi katalitik aktivite kazanılır. katalizörlerin katıldıkları reaksiyon sırasında değişikliğe uğramadıkları düşünüldü.1. Bunlara negatif katalizör denir. lk önceleri.5. reaksiyonun hızını arttırırken. Bazı katalizörler reaksiyonun hızını yavaşlatır. katalizörün reaksiyona giren maddelerin bağlarını çözecek şekilde tesir ettiğini ve böylece reaksiyonun daha hızlı bir şekilde meydana gelmesine yardım ettiğini söylemektedir. • • • 1. substrat seçiciliği arttırılır. Bazı katalizörlerin reaksiyon sırasında hiç olmazsa şekillerinin devamlı olarak değiştiği bilinmektedir. Katalizör terimi. fakat bunların reaksiyon sonunda miktar ve şekil olarak yeniden ilk hallerine dönüştükleri tespit edildi. Katalizör reaksiyon hızını arttırdığı için reaksiyonun kısa zamanda dengeye gelmesini sağlar. geçiş metal kompleksleri ile ya da reçineye bağlanarak tutunur.

katalizör kullanıldığında reaksiyon daha düşük enerjili aktif kompleks içeren. değişik bir gidiş yolu ile gerçekleşmektedir. Örneğin tekstil. Yani o reaksiyon katalizörsüz. reaktant taneciklerinin çok büyük bir kısmı yeni enerji engelini (Ea) aşabileceğinden ürünlerin oluşumu çok daha hızlıdır. yani katalizörün etkisi ortadan kalkar. Görüldüğü gibi. aynı reaksiyonun katalizörle elde edilmiş denge halindeki miktarına eşittir. plastik. 31 .G R Ş 106T365 değiştirmez. Pozitif ve negatif katalizörler bazı kirliliklerin etkisine maruz kaldığında katalizör zehirlenir. Bu ise endüstride büyük miktarlarda üretim için oldukça yüksek bir enerji maliyeti getirir ve ekonomik değildir. boya ve çok çeşitli ürünleriyle petrokimya endüstrisinin önemli bir girdisi olan sülfürik asidin üretim basamaklarından en önemlisi.1. Bu şekildeki zehirler. zincirleme reaksiyonlardaki bir basamağa etki ederek bunu takip eden basamakları durdururlar. Bu durumda düşük sıcaklıklarda bile. reaksiyon ortamındaki maddelerden biriyle birleşerek reaksiyonun devamına engel olur. vanadyum (V) ve vanadyum oksit (V2O5) katalizör olarak kullanıldığında bu reaksiyonun hızı büyük ölçüde artmakta.5. reaksiyonun başlaması için gerekli olan aktif enerji miktarını herhangi bir şekilde azaltabilir. Katalitik Etkimenin Mekanizması Katalitik etkimenin gerçek mekanizması tam olarak bilinmemesine rağmen bunun en azından bazı durumlarda reaksiyona giren maddelerin katalizör yüzeyinin küçük bir kısmı üzerinde adsorplandığı bir yüzeysel olay olduğu düşünülmektedir. Oysa çok iyi öğütülmüş platin (Pt).1. yüksek sıcaklıklarda dahi epeyce yavaş ilerler. kükürt dioksit ve oksijen gazlarından kükürt trioksit gazının oluşmasıdır. Katalitik işlemler modern sanayide yaygın olarak kullanılır. pozitif katalizörlerle birleşerek katalizör etkisini yok edebilir. Negatif katalizörler.30’dan görülebileceği gibi katalizör kullanılması reaksiyon ısısını (∆H) etkilememekte. Böyle bir olay. Şekil 1. 2 SO2 + O2 → 2 SO3 Bu reaksiyonun aktivasyon enerjisi çok yüksek olup. çelik. denge halinde iken mevcut olan reaksiyona giren madde miktarı. gübre. Aynı zamanda negatif katalizörler. meydana gelse ve dengeye ulaşsa. Böylece ilerlemenin daha hızlı olması sağlanır. üretim böylece ekonomik hale gelmektedir.2. Aşağıdaki şekilde bir reaksiyonun (a) katalizörsüz ve (b) katalizlenerek yürüyüşü enerji diyagramı ile gösterilmektedir. katalizör yüzeyi üzerindeki aktif bölgeleri etkisiz hale getirebilecek şekilde etki edebilirler. 1. Örneğin katalizör. her iki durumda da ∆H aynı değerde olmaktadır.

Heterojen Katalizörler • Yığın katalizörleri • Destekli katalizörler 3. Diazot oksit. bu tür katalizörlere homojen katalizörler denir.1. Diazot oksit gazının bozunması üzerine klor gazının yapmış olduğu etki.3.1.3. Homojen Katalizörler • Asit-baz katalizörleri • Geçiş metal bileşikleri 2.31. N2O oda sıcaklığında oldukça kararlı olup. homojen bir katalizör. çözelti tepkimelerinde tepkime maddeleri ile karışabilen bir sıvı. sıvı veya katı halde olabilirler. Katalizörlerin Sınıflandırılması Katalizörler gaz.5. Endüstriyel katalizörlerin çoğu sıvı veya katı haldedir. 32 .G R Ş 106T365 Şekil 1. gaz fazda gerçekleştirilen tipik bir homojen kataliz örneğidir. Homojen Katalizörler Tepkimeye giren maddeler ile katalizör aynı evre (faz) içersinde bulunabiliyorsa. Biyokatalizörler 1.5. Bu tanıma göre. 1. 1. (a) Katalizörsüz ve (b) katalizlenerek yürütülen bir kimyasal reaksiyondaki aktivasyon enerjilerinin (Ea ve Ea’ ) ve aktif komplekslerin farklılığı.1.1. gaz tepkimelerinde ise bir gaz olmalıdır. 600oC dolayındaki sıcaklıklarda ise aşağıdaki eşitliğe göre bozunur.

katalizör ve tepkimeye giren maddeler farklı fazlarda bulunurlar. Bu tür işlemlerde. Kimyasal adsorpsiyonda ise. Biyokatalizörler Endüstriyel işlemlerin çoğu katalitik işlemlerdir. solunum ve hücre sentezi gibi oldukça önemli yaşam proseslerini katalizlerler. zararlı gazlar için gaz maskelerinde adsorpan (adsorplayan madde) olarak kullanılır. Bu nedenle yüzey katalizli bir tepkimede atom veya moleküllerin kimyasal olarak adsorplandıkları tabaka bir tepkime ara ürünü olarak görev yapar. Örneğin. Olağan fiziksel adsorpsiyonda moleküller yüzeyde London kuvvetleri ile tutulurlar. paladyum. çoğunlukla kimyasal adsorpsiyon (ya da kemisorpsiyon) ile oluşmaktadır. Ancak enzimler olarak bilinen doğal katalizörler yaşam için çok daha büyük bir öneme sahiptir. Fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki tür adsorpsiyon vardır. 1. tepkimeye giren moleküller katalizör yüzeyinde adsorplanır ve tepkime yüzeyde gerçekleşir. hidrojen moleküllerinin platin. nikel ve diğer metal yüzeylerinde hidrojen atomları şeklinde adsorplandıkları düşünülmektedir. Diğer bir deyişle her karmaşık tepkime spesifik bir enzim tarafından katalizlenmektedir.5. Son derece karmaşık yapılara sahip olan enzimle. Bugün özellikle heterojen katalizörlerin geliştirilmesi ve yeni tür katalizörlerin hazırlanması üzerine yo ğun bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.3. Enzimlerin etkileri ve yapıları üzerine yapılan oldukça yo ğun araştırmalar hastalık nedenlerini ve büyüme mekanizmasının anlaşılabilmesine yardımcı olabilecektir. sindirim. Heterojen Katalizörler 2 N2O (g) Heterojen katalizde.3. moleküllerin bazı bağları gerilmekte ya da zayıflamakta ve bazı durumlarda ise koparılmaktadır.G R Ş 106T365 2 N2 (g) + O2 (g) 1.1.1.5. Bilinen binlerce enzimin her biri kendine özgü bir fonksiyonu yerine getirir. kimyasal olarak adsorplanmış moleküllerin elektronlarının düzenlenmesinde değişiklikler olmakta. bir katı yüzeyinde moleküllerin tutulması işlemidir.2. Örneğin odun kömürü.1. moleküller yüzeyde kimyasal bileşiklerdeki bağlara benzer kuvvetli bağlar ile tutulmaktadır.3. Adsorpsiyon. 33 . Heterojen kataliz. Yüzeyde bu tür bağlar oluştuğu zaman. Canlı bünyesinde oluşan ve yaşam için gerekli olan çok sayıda karmaşık kimyasal tepkime enzimlerin etkisi ile oldukça düşük vücut sıcaklığında oluşabilmektedir.

Sadece tepkime ürünlerinin aktif merkezleri kapatması şeklindeki zehirlenmeye katalizörün kendi kendini zehirlemesi adı verilir (ALTIOKKA. Reaksiyonun olabilmesi için destekleyici gibi çalışarak aktivite.4. yüksek yüzey alan sağlayarak zehirlenmeye karşı duyarlılığı azaltma ve yerel ısıyı önleyerek sinterlenmenin önüne geçme gibi katalizöre bir takım özellikler katmaktadır. kararlılık gibi özellikleri iyileştirirler. 2001). Katalizörün aktivitesini arttırmak için ortama katılırlar. Katalizörün daha iyi dağılımını sağlama. Sinterleme: Katalizör yüzey alanları kullanımları sırasında azalmaktadır.1.G R Ş 106T365 Çizelge 1.5. Zehirlenme: Besleme akımındaki safsızlıkların ve tepkime ürünlerinin aktif merkezler üzerinde tersinmez bir şekilde tutunmasıyla meydana gelir. 1997). Homojen ve heterojen katalizör arasındaki farklar Homojen Katalizör • • Heterojen Katalizör • • Yüksek seçici Zor ayrılır (sıvı-sıvı ekstraksiyon. Bu durum reaksiyonun hızını azaltırken zamanla reaksiyonun durmasına neden olur.1. Bu amaçla özellikle ekonomik olması nedeniyle hava. buhar ve hidrojen kullanılır (KOÇ. seçimlilik.2. destilasyon ve iyon değişimi) Her bağımsız atom (metal atomları) aktif Düşük konsantrasyon Reaksiyon koşulları. 50-200 C o Düşük seçici Kolay ayrılır (filtrasyon ve santrifürüjleme) • • Sadece yüzey atomları aktif Yüksek konsantrasyon Reaksiyon koşulları ≥ 200oC • • • • 1. 34 . Katalizöre Ait Terimlerin Açıklanması Taşıyıcılar: Taşıyıcılar katalizörler için inert destek maddelerdir. Destekleyiciler: Aktive ediciler olarak da tanımlanırlar. Bu olay yüksek sıcaklıkta daha hızlı olmakta ve sinterlenme olarak bilinmektedir. Hızlandırıcılar: Genellikle besleme akımına ilave edilirler ve zehirlerin tersine işlev görürler.

çoğu alken polimerleşme katalizörleri oksijenle yok olur. Zamanla birim kütledeki aktif merkez sayısı ve buna bağlı olarak da katalizör etkinliği azalır (ALTIOKKA.G R Ş 106T365 nhibitörler: Aktivite. 35 . hacim ya da alanındaki dönüşüm oranı olarak adlandırılır. Dolayısıyla polietilen ve polipropilen sentezinde eten veya propilen beslemesindeki O2 derişimi birkaç ppb’nin üzerinde olmalıdır (ATKINS. Yüzey düzensizliği. kararlılık ve aktivite faktörleri göz önüne alındığında (seçicilik > kararlılık > aktivite) sıralaması tercih edilir (HAGEN. Bu etki destekleyicilerde olduğunun tam tersidir. Aktivite reaksiyon için gerekli olan yüzey alana. kristal köşeleri ve yüzeydeki çatlaklar nedeniyle var olan kararsız atomlar bu aktif merkezlerin oluşumuna yol açar. kararlılık ve seçimlilikte azalma sağlamak için katılırlar. yan ürünleri ise en az düzeyde vermesi olayıdır (ATKINS. Aktif Merkez: Bir katalizörün bütün yüzeyi aktif değildir. 2001). yüzeydeki veya aktif merkezdeki atomların konfigürasyonuna ve katalizörün kimyasal yapısına bağlıdır. Bir katalizörün aktivitesinin artma ya da azalmasının belirli koşulları yoktur. Kararlılık: Endüstriyel reaktörlerde. 1999). katalizörün kimyasal. 1999). termal ve mekaniksel kararlığı. Örneğin. 2001). koklaşma (ince toz ve karbon birikintilerinin aktif merkezlerde birikmesi olayı) ve zehirlenme gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. dekompozisyon. katalizörde o kadar etkin olur. Tepkime ancak belli merkezler tarafından katalizlenir. Aktif Merkez Kaybı: Katalizör yüzeyinde aktif merkezleri oluşturan atom veya moleküllerin. Aktivite: Bir katalizörün performansı. Katalizör Ömrü: Ekonomik yönden çekici olabilmesi için katalizörün küçük miktarı çok sayıda çevrimden sonra varlığını sürdürebilmelidir. Promotör: Katalitik olarak aktif olmayan fakat katalizörlerin aktivitelerini arttıran maddelerdir (GÜREL. tepkime koşullarında buharlaşma gibi etkenlerle kaybı şeklinde ortaya çıkar.1. aktivite. Aktivite genellikle belirli koşullarda katalizörün birim ağırlık. Bununla birlikte. Seçicilik: Katalizörün aranan ürünü çok yüksek. Her bir katalizör için ayrı denemeler sonucu ortaya konulur (KOÇ. Birim kütledeki katalizör başına aktif merkez sayısı ne kadar çok olursa. Bu merkezler aktif merkezler olarak bilinir. Katalizör için seçicililik. 1999). 1997). katalizör asıl katalitik çevrim sırasındaki yan tepkimelerle veya başlangıç maddelerinde (besleme) bulunan küçük miktarlarda safsızlıklarla tepkimesi sonucu yok olabilir. seçimlilik ve kararlılığıyla ortaya konulabilir.

• • • • Katalizör zehirlenmesi Katalizör üzerindeki tortuların aktif merkezleri tıkaması(koklaşma) Isıl prosesler ve katalizörün sinterleşmesi Bileşenlerin buharlaşması ile katalizörün kaybı gibi faktörlere bağlıdır. Katalizör aktivitesinin uzun süre korunması endüstride büyük ekonomik öneme sahiptir.G R Ş 106T365 Katalitik Verim: Bir katalizörün verimliliğini anlatabilmek için genellikle çevrim frekansı. Bu nedenle katalizör yenilenmeli veya değiştirilmelidir. N (çevrim sayısı) kullanılır. Düşük derişimlerde bile hızlı bir tepkime sağlayan etkin bir katalizörün çevrim frekansı büyüktür (ATKINS. N= v [Q] 1.5. Katalizörsüz tepkimenin hızı ihmal edilebiliyorsa. bazıları aktivitelerini birkaç dakika içinde bazıları da daha fazla sürede kaybederler. Q katalizörlüğünde A’nın B’ye v hızıyla dönüşmesi sırasında çevrim frekansı A ile verilir.5. Fakat pratikte reaksiyonlar sırasında katalizör bazı kimyasal değişimlere maruz kalır ve katalizörün aktivitesinde azalma meydana gelir. 1999). 1. Katalizörlerlerin Deaktivasyonu Teoride ideal bir katalizör tükenmemektedir. Kompleks iyon oluşumu da katalizde önemli 36 . Q B v= d[B] dt . Katalizörler sınırlı ömre sahip olduklarından dolayı.1. Katalizör aktivitesindeki azalma.6.1. Geçiş Metalleri ve Katalitik Aktiviteleri Birden fazla yükseltgenme basamağına sahip geçiş metali iyonları bazı yükseltgenmeindirgenme tepkimelerine katalitik etki yaparlar.

Pd ve Rh otomobillerin katalitik konvertörlerinde kullanılır. Örneğin.6. Asetik asit ve asetik anhidrit için ara ürün olan asetaldehit üretimi örnek verilebilir. 2001). norganik bileşiklerin oksidasyonu: Sülfürik asit üretimi için sülfürdioksitin katalitik oksidasyonu endüstriyel boyuta ulaşmış ilk katalitik prosestir. Karbon. 2.1. Çevre ve su kirliliğinin kontrolünde katalitik oksidasyon reaksiyonları gittikçe artan bir öneme sahiptir ve elyaf. Organo geçiş metal katalitik reaksiyonların kimyası metal merkezine bağlı olan organik ligandların reaktivitesi cinsinden açıklanır. Organik bileşiklerin seçici oksidasyonu: Hidrokarbonların kontrolü oksidasyonu sonucu önemli kilit role sahip organik bileşikler oluşur.G R Ş 106T365 bir role sahiptir. oksiasetilleme. sülfür ve nitrojen gibi substratların oksidasyon basamaklarının arttığı sürece oksidasyon denir. Katalitik oksidasyon reaksiyonları iki kategoride incelenir: 1. Geçiş metallerinin d-orbitali. 1. hidrosilleme. Pt. geçiş metali kimyasında ayırt edici bir özellik olarak karşımıza çıkar. Örneğin. Kimyasal üretimin yaklaşık %90’ı katalizörlerle yürütülmektedir ve geçiş metalleri kullanılan katalizörler de ana elementlerdir.6. Sülfirik asit ve nitrik asit üretimi ile patlayıcılar. oksiklorlama ve amoksidasyon birer oksidasyon reaksiyonudur.2.1. Katalitik Oksidasyon Reaksiyonları Ticari katalitik proseslerde üretilen kimyasalların yarısından fazlası sentezlerinin bir parçası olarak katalitik oksidasyon sürecine maruz kalır. plastik gibi polimer ürünlerinin üretiminde kullanılan monomerlerin çoğu hidrokarbonların seçici oksidasyonu ile üretilmektedir. CO ve alkenler gibi ligandların diğer reaksiyonlara doğru aktifleşmesini sağlayacak şekilde bağlanmalarına izin verir (GÜREL. Ni yağların hidrojenle doyurulmasında. 1. Diğer önemli inorgank oksidasyonlardan bazıları H2S’nin elementel kükürt’e oksidasyonu (Claus Prosesi) ve amonyağın hidrazin veya hidroksilamine oksidasyonudur. gübreler ve kimyasallar için önemli hammadde kaynağı haline gelmiştir ki. Seçici Oksidasyonun Katalitik Kimyası 37 . epoksidasyon. Kompleks iyon oluşturma. dehidrajenasyon. kimyasal ve petrol endüstrilerinin gelişmesinde kilit rol oynamıştır.

1. V2O5 katalizörlüğünde alkenlerin doymuş aldehitlere oksidasyonu elektrofilik oksidasyon sınıfına girerken.G R Ş 106T365 Kimyasal açıdan bakıldığında hidrokarbon moleküllerinin fonksiyonelleştirilmesinde seçici katalitik oksidasyon en basit yöntemdir. alkan ve alkenlerin dienlere BiPO4 katalizörlüğündeki oksidatif dehidrojenasyonu nükleofilik oksidasyon sınıfına girmektedir. Yığındaki oksijen boşluklarının ve indirgenmiş metal katyonunun yığındaki oksijen ile meydana gelen bu boşluklarda gaz fazındaki oksijen ile yeniden okside olması şeklinde kısaca tanımlanabilir. Alkenin katalizör yüzeyine yaklaşması ve yığındaki (katalizör-oksijen kafes sistemi) oksijen ile okside olması 2. Bu mekanizmada. 38 . Bu sınıflandırmaya göre Ag2O katalizörlüğünde alkenlerin oksitlere oksidasyonu. seçiciliği engellemesini önleyici ve reaksiyon ortamının ekzotermik olmasından dolayı kontrolün iyi yapılmaması. Organik bileşiklerin CO2 ve suya tam oksidasyonu termodinamik olarak tercih edilen ve oldukça ekzotermik reaksiyonlar olmasına rağmen hidrokarbonların kısmi oksidasyonu tam bir termokinetik kontrol gerektirmektedir. • Bu teknik güçlüklerin çözülmesi. oksidasyon katalitik kimyasının ve non-izotermal reaktör tasarımının iyi bilinmesini gerektirmektedir. Epoksidasyon Epoksitler halkalı eterlerin en küçüğü olan üçlü halkalı eterlerdir. • Kısmi oksidasyon ürününe karşı yüksek seçicilik. 1. Bununla birlikte oksidasyon reaksiyonları kontrolü zor reaksiyonlardır. Yığındaki metal katyonu (M1 n+)’nun (M2 m+)’ya indirgenmesi 4. şeklinde sıralanabilir. Reaksiyon şartlarının. Alkenden ayrılan her hidrojen atomuna karşılık oksijenden yığına elektron aktarılması ve suyun oluşumu 3. 1.7. özellikle sıcaklığın. Hidrokarbonların kısmi oksidasyonunda karşılaşılan teknik güçlükler. tam yanmaya karşı az seçicilik gösteren katalizörün bulunması.

Genel anlamda epoksitlerin hazırlanması genelde bir alken ve bir organik peroksiasitler yardımı ile yapılır. En çok kullanılan peroksi asetik asit ve m-kloroperbenzoik asittir (mPBA). organik karboksilli asitlere bir fazla oksijen eklenmiş yükseltgen (oksijen veren) moleküllerdir.3-dimetil oksiran) trans-2-bütenoksit (trans-2.3-dimetiloksiran) Sentetik olarak en önemli olan epoksit etilen oksittir ve sanayide sentezlenmesi etilenin gümü ş oksit katalizörlüğünde oksitlenmesi ile yapılır.1.2-atanediol) yapımında kullanılması verilebilir. Etilen oksidin hazırlanma tepkimesi kendine özel bir tepkimedir. O + R O O H O + R O H O alken organik peroksiasit siklo hekzenoksit organik asit Peroksi asitler.G R Ş 106T365 O Epoksit H H H3C H O etilenoksit (oksiran) H3C O CH3 H O CH3 cis-2 bütenoksit (cis-2. 39 . Ag katalizörü H2C CH2 + O2 250oC H2C O CH2 etilenoksit Etilen oksit baklagillerin korunması haricinde genelde direk kullanım alanı çok az olan bir bileşiktir ve genelde diğer maddelerin hazırlanmasında çıkış maddesi olarak kullanılır. Örnek olarak etilen glikol (1.

G R Ş 106T365 Cl O H 3C O O H O O O H peroksi asetikasit 1. Dietilen glikol ise plastikleri yumuşatıcı özellik gösterdiğinden bu amaçla çokça kullanılmaktadır.7. CH2 O CH2 + H-OH H2C OH CH2 OH etilen oksit etilen glikol Epoksitlere diğer nükleofillerde aynı mekanizma ile tepkimeye girerler.1. H2C CH2 CH3OH H+ H2 H 2 H3CO C C 2-metoksietanol HO H2 C H2 C O OH O etilen oksit HOCH2CH2OH H2 C H2 C OH dietilenglikol 2-Metoksi etanol jet yakıtlarında yakıt borularındaki suların donmaması için katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.1. Örnek olarak normal eterlerin oldukça zor verdiği asit katalizörlü ğünde su katma tepkimeleri ile glikolleri verirler.5°C’den 60°C civarına zorlanmışlardır. Atomların geometrileri yaklaşık 109. 40 . Bu da kolayca halka parçalanma reaksiyonu ile başka ürünlere dönü şmesini anlamamıza kolaylık sağlar. Etilen oksit halkası Grignard reaktifleri ve organolityum bileşikleri ile de kolayca halka açılması tepkimeleri verirler. Epoksitlerin Tepkimeleri m-kloroperbenzoik asit Epoksitler üç atomlu halkalı yapı olduklarından halka yapısı oldukça gergindir.

Bu maddelerin reçinelerin yapısına katılması kırılgan vinil reçinelerin elastikiyet ve dayanımının arttırılmasına yardımcı olur.7. Ayrıca siklo alifatik. Epoksitlerin termal. endüstriyel uygulamalar için epoksi homopolimer ve kopolimerler üzerindeki araştırmalarda teşvik edici olmuştur. binlerce bazen daha fazlası birbirine bağlanır. Epoksi plastikleştiricileri aynı zamanda poli(vinil klorür)’ler için etkin stabilizatördür. Polimer moleküllerini oluşturmak üzere birbirleri ile kimyasal bağlarla bağlanan küçük moleküllere monomer denir.1.2. Daniel Swern ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tüm dikkat epoksidasyon reaksiyonunun ticari olasılıkları üzerinde odaklanmış ve 1948–1950 yılları arasında epoksidasyon reaksiyonunun ticari olarak önem kazandığı yıllar olmu ştur. iyonik ve serbest radikal kataliz altında polimerleşmesi. Makromolekül denilen bir polimer molekülünde bu yapı birimlerinden yüzlerce. Monomer birimlerinden başlayarak polimer moleküllerinin elde edilmesine yol açan reaksiyonlara ise polimerizasyon reaksiyonları denir. Epoksi yağları ve esterleri başlıca plastikleştirici-stabilizatör olarak poli(vinil klorür) reçineleri için kullanılmaktadır. Uzun zincirli α-olefinlerin epoksitleri potansiyel olarak deterjan öncü (precursor)’leri olarak kullanılır. 2007).G R Ş 106T365 R + MgX + + H 2C CH2 R-CH2-CH2-OMgX H-OH Grignard reaktif i O etilenoksit R-CH2-CH2-OH + Mg(OH)X R + Li + H2C + CH2 R-CH2-CH 2-OLi H-OH Organolityum O etilenoksit R-CH2-CH 2-OH + LiOH 1. Bu örnekler özellikle kimyasal ara ürünler olarak epoksitlerin ticari kullanışlılığını göstermektedir (ERDEM R. Polimerde oluşan küçük miktarlardaki hidroklorik asitin oluşturduğu bozunmayı önlemek için asit alıcı olarak davranırlar. Ticari Yönleri 1944–1948 yılları arasında Dr. yapıştırıcı ve elektriksel uygulamalarda da kullanım alanı bulmaktadır. Polimerin yapı birimleri monomere eşit ya da hemen hemen eşittir. Ancak gerek 41 . lineer alifatik ve diğer epoksitler kaplama. Polimerler büyük moleküllerden oluşan maddelerdir.

plastikler. yapıştırıcılar verilebilir. polistiren ve polioksimetilen için ilk kez uzun zincirli molekül formülleri verdi. Yüksek polimerler kovalent bir yapı gösterirler. reçineler. reçine. lignin. 42 . Bu tür maddelerin temeli olan do ğal organik polimerler: selüloz. giyeceklerin. nsanın günlük gereksinimleri ya da yararlandığı hemen hemen tüm maddeler. Staudinger. doğal organik ürünlerden sağlanır. nişasta. deri. pamuk. Ağaç. elastomerler.1. Do ğal polimerik maddeler. Sentetik polimerlerin oluşmasını düzenleyen temel bilimsel ilkeler 1925-1935 yıllarında bulunabildi. Bu tür maddelerin makromoleküllerden oluştuğu varsayımı 1920 yılında Staudinger tarafından ileri sürüldü. proteinler v. Moleküllerin büyük ve karmaşık oluşu bu maddelerin son derece değişik ve üstün özellikler göstermelerine yol açarlar. ipek. kağıt. yiyeceklerin.b. yün. Polimerik maddeler için ileri sürülen uzun zincir kavramı bu maddeler kimyasının ve fiziğinin hızla gelişmesine uygun bir çıkış noktası sağlamıştır. gibi bileşikler canlı evrenin ürünleri olup yapıları son derece karmaşık moleküllerden oluşmuştur. et. Sentetik ( yapay ) polimerlere örnek olarak. kauçuk gibi günlük yaşantıda kullandığımız bu maddelerden çokça örnek verilebilir. fiberler. 5000250000 mol kütlesi bölgesinde bulunur. yapı ve taşıt malzemesinin temel ögesidir.G R Ş 106T365 laboratuarda gerekse pratik uygulamalar için hazırlanan polimerlerin ço ğu genellikle .

Materyal 2. HCl: Merck firmasından temin edilmiştir. Poli-Schiff Bazı sentezi için.2.4H2O RuCl3. Salisilaldehit: Merck firmasından temin edilmiştir. • • • • • • 4-Hidroksisalisilaldehit: Fluka firmasından temin edilmiştir.2. MATERYAL VE METOD 106T365 2.1.1. 43 .5H2O Co(CH3COO)2. Etilendiamin: Merck firmasından temin edilmiştir. KOH: Merck firmasından temin edilmiştir. MATERYAL VE METOD 2. • • • • Sentezlenen monomer Schiff bazları NaOCI: Merck firmasından temin edilmiştir. 4-Hidroksibenzaldehit: Fluka firmasından temin edilmiştir. o-fenilendiamin: Merck firmasından temin edilmiştir.1. Kullanılan Kimyasallar. p-fenilendiamin: Merck firmasından temin edilmiştir.3H2O Schiff Bazı sentezi için. • • • • • • • • • • • • • Etanol Benzen THF DMF DMSO Asetonitril Kloroform Aseton Metanol Diklorometan Mn(CH3COO)2.

KBr disk. Merck firmasından temin edilmiştir. O O Diterbütilperoksit O OH Tertbutilhidroperoksit . • • Kullanılan olefin.1. Merck firmasından temin edilmiştir. Merck firmasından temin edilmiştir. Hidrojenperoksit (H2O2) (%30). Kullanılan oksitleyiciler. • • • Diterbütilperoksit (C8H18O2). • • • • • Elementel analiz (LECO-CHNS-932. Merck firmasından temin edilmiştir. Benzen (C6H6). USA) Atomik absorbsiyon spektroskopisi (AAS) (Perkin-Elmer 3100) 44 . Merck firmasından temin edilmiştir. • • • • • • Karbon disülfür CS2 (tiyoüre sentezlemek için) HCl(g) elde etmek için (NaCl + H2SO4) Glioksim Sodyum karbonat Tiyofosgen (tiyoüre sentezlemek için) Potasyum permanganat Asetonitril (CH3CN). MATERYAL VE METOD 106T365 Poli-tiyoüre ve oksim bileşikleri sentezi için. Katalizör çalışmalarında kullanılan çözücüler. Tübitak-Atal Lab) UV-Vis. Merck firmasından temin edilmiştir. Kullanılan Cihazlar.2. Mn(II) ve Ru(III) metal tuzları 2. spektrofotometresi (Perkin-Elmer Lambda 25 ve Shimadzu ) FT-IR spektrofotometresi (Perkin-Elmer RX-1. • Stiren (C8H8) . Terbütilhidroperoksit (C4H10O2 ).2. HO OH Hidrojenperoksit Referans katalizör denemeleri için Cu(II). . 4000-400 cm-1) 1 H NMR spektroskopisi (Bruker Biospin 300 MHz spektrometer.

0. çözücüyü uzaklaştırmak için vakum altında buharlaştırılmıştır ve kalan fazla diamin benzenle ekstrakte edilmiştir. MATERYAL VE METOD 106T365 • • • ICP-OES. Refraktif indeks dedektör (RID) kullanlarak ve polistiren standartlarına karşılık 30 oC’ de sonuçlar alınmıştır. Erime noktası tayini (Gallenkamp) pH metre (Hanna) Isıtıcılı Magnetik Karıştırıcı (Are marka) GC: Shimadzu Marka GC-MS: Thermo Finnigan Marka • • • • • • 2.4dihidroksibenzaldehit) iki azometin grup içeren Schiff bazı bileşiklerinin sentezinde mol oranları 1:2 yapılmış ve karışım asit katalizörlüğünde geri soğutucu altında 60-80 oC’de 2 saat karıştırılmıştır. karışımın oda sıcaklığına so ğuması sağlanmıştır. Ayrıca bazı bileşiklerin analizleri azot atmosferinde 40-1100 oC de ve 10 oC/dk hızla yapılmıştır) Jel Geçirgenlik Kromatografisi (GPC. Sentezlenen ürün yıkanmış ve etüvde kurutulmuştur.1. Shimadzu LC ve MN 7.2. Schiff Bazı Monomerlerinin Sentezi Çalışmada kullanılan diaminler (p-fenilendiamin. Perkin-Elmer 2100 DV (Ru=240.272 nm) Magnetik süsseptibilite (duyarlılık) (Sherwood MK-1) Termogravimetrik analiz (TG-DTA. Karıştırma ve ısıtma işlemi durdurulup. Çökelek olu şmamışsa çözücünün büyük bir kısmı uçurulup madde so ğukta kristallenmeye bırakılmıştır. etilendiamin ve o-fenilendiamin) ile benzaldehit türevlerinin (2-hidroksibenzaldehit.7 mm i.2.5 ml/dk DMF akışkan fazında alınmıştır.2. × 300 mm kolon. 45 . Metod 2.d. Setaram Labsys Thermal analizleri hava ortamında 50-1000 oC de ve 10 oC/dk hızla yapılmıştır.Prominence) Sayıca-ortalama mol kütlesi (Mn). Sonuç çözelti. Shimadzu LC. 4-hidroksibenzaldehit ve 2. kütlece-ortalama mol kütlesi (M w) ve mol kütlesi dağılım indeksi (PDI) sonuçları.

N′-bis (4-hidroksisalisiliden) etilendiamin (2) HO C H N N C H OH OH HO Şekil 2. Mol kütlesi: 348 g/mol' dür. DMF.2.1. THF ve dietileter az çözünmü ştür. DMF. N.5 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. Asetonda.2. 46 .1. 2.1. N′-bis (4-hidroksisalisiliden) etilendiamin’in yapısı Özellikleri: Parlak sarı olan ürünün erime noktası >250 °C ve % 96. Elde edilen monomer suda çözünmemiştir. etanolde.9 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir.2. N. N′-bis (4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin (1) HO C H N N C H OH OH HO Şekil 2. THF’te çözünmü ştür. Mol kütlesi: 300 g/mol' dür. N. DMSO da çözünmüştür. N′-bis (4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin’in yapısı Özellikleri: Parlak turuncu olan ürünün erime noktası >250 °C ve % 95.1. Elde edilen monomer dietileter ve suda çözünmemiştir. Asetonda ve etanolde az çözünmü ştür. N.2. DMSO.2. MATERYAL VE METOD 106T365 2.

Aseton. N′-bis (4-hidroksibenziliden) p-fenilendiamin (4) HO C H N N C H OH Şekil 2. DMF. N′-bis (4-hidroksibenziliden ) p-fenilendiamin’in yapısı Özellikleri: Sarı olan ürünün erime noktası: 264. N. DMSO. da çözünmü ştür.4.268 °C ve % 78 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. THF’te çözünmü ştür. N. N. Mol kütlesi: 316 g/mol 'dür. Etanolde az çözünmü ştür. DMSO.2. Elde edilen monomer su ve dietileterde çözünmemiştir. Mol kütlesi: 348 g/mol' dür. N.2.4. 47 . N′-bis (4-hidroksisalisiliden) o-fenilendiamin’in yapısı Özellikleri: Koyu sarı olan ürünün erime noktası: 220-222 °C ve % 75 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir.1.2. dietileterde ve asetonda çözünmemiştir. MATERYAL VE METOD 106T365 2. N′-bis (4-hidroksisalisiliden) o-fenilendiamin (3) HO C H N N C H OH OH HO Şekil 2.3.1.3. DMF. Elde edilen monomer su. 2. Etanol ve THF’te az çözünmü ştür.

1. Mol kütlesi:316 g/mol 'dür. N′-bis (4-hidroksibenziliden) o-fenilendiamin (6) HO C H N N C H OH Şekil 2.2. DMSO da çözünmüştür. aseton. Elde edilen monomer su. 2.1. N′-bis (4-hidroksibenziliden) etilendiamin’in yapısı Özellikleri: Açık sarı olan ürünün erime noktası: 229.2. dietileterde çözünmemiştir. dietileterde çözünmemiştir. DMSO da çözünmü ştür. N. Elde edilen monomer su. DMF. Etanolde ve THF’te az çözünmü ştür. N′-bis (4-hidroksibenziliden) o-fenilendiamin’in yapısı Özellikleri: Sarı renkte olan ürünün erime noktası: 220.7 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir.230 °C ve % 80.5. Mol kütlesi: 268g/mol' dür.6. N.6.2. MATERYAL VE METOD 106T365 2. DMF.49 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. Etanol ve THF’te az çözünmü ştür. aseton. 48 . N′-bis (4-hidroksibenziliden) etilendiamin (5) HO C H N N C H OH Şekil 2. N. N.228 °C ve % 79.5.

Mol kütlesi: 268 g/mol dür. DMSO çözücülerinde çözünmekte.7.7. MATERYAL VE METOD 106T365 2.N’-Bis (salisiliden) p-fenilendiamin (7) C N H OH N C H HO Şekil 2. N. su.2.1.1.N’-Bis (salisiliden) p-fenilendiamin’in yapısı Özellikleri: Mat turuncu renkli olan ürünün erime noktası: 215 oC ve %75 verimle sentezlenmiştir.2.2. N. N. etanol. 2.9.8.1. Elde edilen monomer etanol. 2.N’-Bis (salisiliden) o-fenilendiamin’in yapısı 49 . DMF. benzen ve metanol çözücülerinde ise ısıtılarak çözünmektedir. DMF. metanol. DMSO çözücülerinde çözünmekte. THF. N. Mol kütlesi: 316 g/mol dür. Elde edilen monomer kloroform.2.N’-Bis (salisiliden) o-fenilendiamin (9) C N H OH N C H HO Şekil 2. N. THF.8. N. aseton ve kloroform çözücülerinde ise çözünmemektedir.9. toluen.N’-Bis (salisiliden) etilendiamin (8) N N HO OH Şekil 2.N’-Bis (salisiliden) etilendiamin’in yapısı Özellikleri: Sarı renkli olan ürünün erime noktası:121 oC ve verim %83.

Reaksiyon 85-95 oC arasında 12 saat devam ettirilmiştir. Poli-N. etanol ve metanol çözücülerinde ise daha az çözünmektedir. 50 .10. Poli-N. benzen. 2.2. THF.2. Elde edilen monomer kloroform. Elde edilen polimer su. toluen. DMSO çözücülerinde çözünmekte. DMF.1. Schiff Bazı Monomerlerinin Genel Oksidatif Polikondensasyon Yöntemi ile Polimerleştirilmesi Genel Yöntem: Magnetik karıştırıcılı ısıtıcı üzerindeki üç boyunlu balonun bir ağzına geri soğutucu diğerlerine ise termometre ve damlatma hunisi yerleştirilmiştir. dietileter de.01 mol) KOH çözeltisi ile çözülmüştür. Mol kütlesi: 316 g/mol dür.2.2.01 mol HCl ile nötürleştirilmiştir.2. Karışım 70oC ye kadar ısıtılmış ve bu sıcaklıkta reaksiyona 30 dk daha devam edilmiştir. etanol ve THF’te çözünmemiştir.N′-bis (4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin (1 1) HO C H N N C H OH OH HO n Şekil 2. Süre sonunda damlatma hunisi ile NaOCl ortama damla damla ilave edilmiştir. 2.01 mol monomer 10 ml destile suda 1.N′-bis (4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin’in yapısı Özellikleri: koyu kahve olan ürünün erime noktası> 250 °C ve % 65 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. MATERYAL VE METOD 106T365 Özellikleri: Parlak turuncu renkli olan ürünün erime noktası:165 oC ve verim % 80. Elde edilen oksidatif polikondensasyon ürünü etüvde kurutulmu ştur.12 g (0. aseton. Reaksiyon sonucu olu şan ortam 0. DMF. DMSO da çözünmüştür. Balon içerisinde 0.

hidroksisalisiliden) etilendiamin (2 1) HO C H N N C H OH OH HO n Şekil 2. DMF. aseton. dietileter de. Poli-N. Poli-N. DMSO da çözünmüştür. Elde edilen polimer su. 2.3 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir.N′-bis (4-hidroksisalisiliden) etilendiamin’ in yapısı Özellikleri: koyu kahve olan ürünün erime noktası> 250 °C ve % 69.2. Poli-N.2. DMF.N′-bis (4. MATERYAL VE METOD 106T365 2. dietileter de.2.12.N′-bis (4. etanol ve THF’te çözünmemiştir. 51 . aseton.2. etanol ve THF’te çözünmemiştir.hidroksisalisiliden) o-fenilendiamin (31) HO C H N N C H OH OH HO n Şekil 2. Elde edilen polimer su.2.N′-bis (4-hidroksisalisiliden) o-fenilendiamin’ in yapısı Özellikleri: koyu kahve olan ürünün erime noktası> 250 °C ve % 61 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. DMSO da çözünmüştür. Poli-N.2.3.11.

13. Poli-N. dietileter de. N′-bis (4-hidroksibenziliden) p-fenilendiamin’in yapısı Özellikleri: koyu kahve olan ürünün erime noktası> 250 °C ve % 62. aseton. 2. MATERYAL VE METOD 106T365 2. DMF.14. dietileter de.2.N′-bis (4-hidroksibenziliden) etilendiamin’in yapısı Özellikleri: koyu kahve olan ürünün erime noktası> 250 °C ve % 69.2. DMSO da çözünmüştür. etanol ve THF’de çözünmemiştir.2. Elde edilen polimer su.2.3 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir.4. Elde edilen polimer su.5. Poli-N. Poli-N. etanol ve THF’te çözünmemiştir. 52 . DMSO da çözünmüştür.2.N′-bis (4-hidroksibenziliden) p-fenilendiamin (41) HO C H N N C H OH n Şekil 2. Poli-N. DMF.3 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir.N′-bis (4-hidroksibenziliden) etilendiamin (5 1) HO C H N N C H OH n Şekil 2. aseton.

N’-Bis (salisiliden) p-fenilendiamin (71) C N H OH N C H HO Şekil 2. MATERYAL VE METOD 106T365 2. DMF.16. Poli-N. aseton. Elde edilen polimer DMF.2.2. Poli.N’-Bis (salisiliden) etilendiamin (81) N N HO OH Şekil 2.2.17. 2. N′-bis (4-hidroksibenziliden) o-fenilendiamin’in yapısı Özellikleri: koyu kahve (beyaz) olan ürünün erime noktası> 250 °C ve % 68.7. Poli-N.2.N’-Bis (salisiliden) etilendiamin’in yapısı 53 .15. 2.8.6. Poli-N. dietileter de. etanol ve THF’te çözünmemiştir. DMSO da çözünmüştür.9 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen polimer su. Poli-N. DMSO çözücülerinde çözünmekte diğer çözücülerde ise çözünürlüğü yoktur.N′-bis (4-hidroksibenziliden) o-fenilendiamin (61) HO C H N N C H OH n Şekil 2.N. Poli.2.N.2.N’-Bis (salisilidene) p-fenilendiamin’in yapısı Özellikleri: Kahverenkli ürünün erime noktası > 250 oC dir ve %50verim ile elde edilmiştir.2.

2. Poli. Soğumaya bırakılan çözeltide bekleme sonrasında çöken ürün süzülmüş ve uygun çözücü ile yıkanarak etüvde kurutulmu ştur. MATERYAL VE METOD 106T365 Özellikleri: Kahverenkli ürünün erime noktası > 250 oC dir ve %62 verim ile elde edilmiştir. Magnetik karıştırıcıda karışmakta olan bu çözelti üzerine metal tuzunun (Mn(AcO)2.2.4H2O ve RuCl3. etilendiamin ve o-fenilendiamin Schiff bazı monomerleri DMF’de çözülmü ştür. DMSO çözücülerinde çözünmekte diğer çözücülerde ise çözünmemektedir. DMSO çözücülerinde çözünmekte diğer çözücülerde ise çözünürlüğü yoktur. üzerine saf su eklenmiştir.N’-Bis (salisiliden) o-fenilendiamin(9 1) C N H OH N C H HO Şekil 2. Çözücünün yarısı uçurulup. 2. Schiff Bazı Monomerlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi Genel yöntem: 0.01 mol p-fenilendiamin. DMF. DMF.3H2O) metanoldeki çözeltisi ilave edilmiştir. Poli. Elde edilen polimer THF.3.5H2O. Çözelti 5 saat kadar geri soğutucu altında ısıtılmış ve sonra çözelti bir behere alınmıştır.18. Co(AcO)2.2.N.2. 54 .N’-Bis (salisiliden) o-fenilendiamin’in yapısı Özellikleri: Kahverenkli ürünün erime noktası > 250 oC dir ve %45verim ile elde edilmiştir.2. Elde edilen polimer THF.N.2.9.

2. 55 .N’-bis(salisiliden) o-fenilendiaminin Co (II) kompleksi (9-Co) N. N′-bis (4. MATERYAL VE METOD 106T365 N. N′-bis (4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin Ru (III) kompleksi (1-Ru) N.N’-bis(salisiliden) p-fenilendiaminin Co(II) kompleksi (7-Co) N. 2.N’-bis (salisiliden) etilendiamin Co (II) kompleksi (8-Co) N.hidroksisalisiliden) etilendiamin Ru (III) kompleksi (2-Ru) N. N′-bis (4.N’-bis(salisiliden) o-fenilendiaminin Ru (III) kompleksi (9. 0. Co(AcO)2.4H2O ve RuCl3.hidroksisalisiliden) etilendiamin Co(II) kompleksi (2-Co) N. N′-bis (4. Magnetik karıştırıcı da karışan bu çözeltiye.3H2O) metanoldeki çözeltisi yavaş yavaş eklendi.N’-bis(salisiliden) o-fenilendiaminin Mn (II) kompleksi (9-Mn) N.5H2O.N’-bis (salisiliden) etilendiamin Mn (II) kompleksi (8-Mn) N. N′-bis (4.hidroksisalisiliden) etilendiamin Mn (II) kompleksi (2-Mn) N.Ru) NOT: 4.01 mol polimer DMF de çözüldü.4. Soğutulmaya bırakılan çözeltide bekleme sonrasında çöken ürün süzüldü. Reaksiyon çözeltisi 6 saat ısıtıldıktan sonra çözücünün bir kısmı uçuruldu.01 mol metal tuzunun (Mn(AcO)2.N’-bis(salisiliden) p-fenilendiaminin Ru (III) kompleksi (7. 5 ve 6 numaralı bileşiklerinin Co(II) ve Mn(II) kompleksleri gibi Ru(III) kompleksleri de elde edilememiştir.Ru) N. N′-bis (4.Ru) N.2.Ru) N.hidroksisalisiliden) o-fenilendiamin Ru (III) kompleksi (3. Etüvde kurutuldu. yıkandı. Schiff Bazı Polimerlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi Genel Yöntem: 0. N′-bis (4.2.hidroksisalisiliden) o-fenilendiamin Mn (II) kompleksi (3-Mn) N.N’-bis(salisiliden) p-fenilendiaminin Mn(II) kompleksi (7-Mn) N. N′-bis (4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin Mn (II) kompleksi (1-Mn) N. N′-bis (4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin Co (II) kompleksi (1-Co) N.hidroksisalisiliden) o-fenilendiamin Co(II) kompleksi (3-Co) N.N’-bis (salisiliden) etilendiamin Ru (III) kompleksi (8.

DMF ve DMSO da çözünmemiştir. Mn(II) ve Ru(III). etanol. DMF ve DMSO da çözünmemiştir.Cl Şekil 2. dietileter. 11 polimerinin metal kompleksleri 2. N′-bis (4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin metal kompleksleri Co (II) kompleksi (11-Co) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 70.2. dietileter.1 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. THF. Ru(III) kompleksi su.2.H2O.4. HO C H O N M N M 2 C H O OH 2 n M= Co(II).2. etanol ve THF’te çözünmemiştir. etanol. Mn(II) kompleksi su. dietileter. N′-bis (4-hidroksisalisiliden) etilendiamin metal kompleksleri Co (II) kompleksi (21-Co) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 70. aseton.19.7 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. MATERYAL VE METOD 106T365 2. THF. dietileter. aseton.5 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir.2. Mn (II) kompleksi (11-Mn) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 57. etanol. Poli-N. DMF ve DMSO da çözünmemiştir. Co(II) kompleksi su. 56 .5 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. DMSO da çözünmüştür.4. THF. Ru (III) kompleksi (11-Ru) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 55.1. aseton. Poli-N. Co(II) kompleksi su. DMF’de az çözünmü ştür. aseton.

etanol ve THF’te çözünmemiştir. dietileter. N′-bis (4-hidroksisalisiliden) o-fenilendiamin metal kompleksleri Co (II) kompleksi (31-Co) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 60. DMF’de az çözünmü ştür. Poli-N. HO C H O N M N C H O OH n M= Co(II). DMSO da çözünmüştür.4. 20. dietileter.3 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir.5 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir.2. 21 polimerinin metal kompleksleri 2. Mn(II) kompleksi su. Ru (III) kompleksi (21-Ru) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 46. DMSO da çözünmüştür. Ru(III) kompleksi su. DMSO da çözünmüştür. etanol ve THF’te çözünmemiştir. Co(II) kompleksi su. aseton. aseton. Mn(II) ve Ru(III).7 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. MATERYAL VE METOD 106T365 Mn (II) kompleksi (21-Mn) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 51. DMF’de az çözünmü ştür. DMF’de az çözünmü ştür.Cl Şekil 2.2.3. etanol ve THF’te çözünmemiştir.H2O. 57 . dietileter. aseton.

dietileter.2. dietileter. DMSO da çözünmüştür.4. DMF’de az çözünmü ştür. DMSO da çözünmüştür. Poli-N.21. 58 . etanol ve THF’te çözünmemiştir. Ru (III) kompleksi (31-Ru) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 54. 31 polimerinin metal kompleksleri 2. N′-bis (4-hidroksibenziliden) p-fenilendiamin metal kompleksleri Co (II) kompleksi (41-Co) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 35. etanol ve THF’te çözünmemiştir.2 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir.4. DMSO da çözünmüştür.1 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir.H2O. aseton. dietileter. aseton. DMF’de az çözünmü ştür.2. Ru(III) kompleksi su. MATERYAL VE METOD 106T365 Mn (II) kompleksi (31-Mn) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 57.Cl Şekil 2.5 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. aseton. Mn(II) kompleksi su. Mn(II) ve Ru(III). Co(II) kompleksi su. HO C H O N M N C H O OH n M= Co(II). DMF’de az çözünmü ştür. etanol ve THF’te çözünmemiştir.

HO C H M N N C H n OH X HO C H N N C H M O X O OH2 H2O C H N N C H n OH M= Co(II). DMF’de az çözünmü ştür. Cl Şekil 2. Ru (III) kompleksi (41-Ru) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 43. Poli-N. 59 . aseton. aseton. etanol ve THF’te çözünmemiştir. DMF’de az çözünmü ştür. Mn(II) ve Ru(III).H2O.2.5. MATERYAL VE METOD 106T365 Mn (II) kompleksi (41-Mn) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 40.3verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. DMF’de az çözünmü ştür. dietileter. DMSO da çözünmüştür.4. dietileter. Mn(II) kompleksi su. etanol ve THF’te çözünmemiştir. 41 polimerinin metal kompleksleri 2.2.2 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. Ru(III) kompleksi su.Cl X=OAc. etanol ve THF’te çözünmemiştir. Co(II) kompleksi su.22. DMSO da çözünmüştür. dietileter. DMSO da çözünmüştür.4 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. aseton. N′-bis (4-hidroksibenziliden) etilendiamin metal kompleksleri Co (II) kompleksi (51-Co) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 49.

4. DMSO da çözünmüştür. etanol ve THF’te çözünmemiştir. DMF’de az çözünmü ştür. Ru(III) kompleksi su.2 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. Poli-N. dietileter.Cl X=OAc. MATERYAL VE METOD 106T365 Mn (II) kompleksi (51-Mn) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 42.H2O.2. 60 .6.4verimle sentezi gerçekleştirilmiştir.2. Mn(II) kompleksi su. dietileter. DMF’de az çözünmü ştür. Co (II) kompleksi su. aseton. etanol ve THF’te çözünmemiştir. 51 polimerinin metal kompleksleri 2. O C H N M X X N C H OH M= Co(II). N′-bis (4-hidroksibenziliden) o-fenilendiamin metal kompleksleri Co (II) kompleksi (61-Co) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 51. dietileter. DMF’de az çözünmü ştür. DMSO da çözünmüştür.23. aseton. etanol ve THF’te çözünmemiştir.1 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. Cl Şekil 2. DMSO da çözünmüştür. Mn(II) ve Ru(III). Ru (III) kompleksi (51-Ru) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 52. aseton.

61 polimerinin metal kompleksleri 2. Ru (III) kompleksi (61-Ru) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 55. Poli-N. dietileter.H2O. DMSO da çözünmüştür. DMF’de az çözünmü ştür.3 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. Mn (II) kompleksi (71-Mn) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 52. aseton. dietileter. N′-bis (salisiliden) p-fenilendiamin metal kompleksleri Co (II) kompleksi (71-Co) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 45.24.7. DMF’de az çözünmü ştür. etanol ve THF’te çözünmemiştir.4. DMSO da çözünmüştür. Co(II) kompleksi su. etanol ve THF’te çözünmemiştir. MATERYAL VE METOD 106T365 Mn (II) kompleksi (61-Mn) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 48. DMSO da çözünmüştür.0 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. Mn(II) kompleksi su. DMF’de az çözünmü ştür. dietileter. HO C N H N C H H 2O M X O OH C N H M X N C H X OH M=Co(II).2 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. etanol ve THF’te çözünmemiştir.2. aseton. etanol ve THF’te çözünmemiştir. Mn(II) kompleksi su.Cl X=OAc. DMF’de az çözünmü ştür. DMSO da çözünmüştür.2. dietileter. Ru(III) kompleksi su. aseton. Cl Şekil 2. Mn(II) ve Ru(III). 61 . aseton.0 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir.

Ru(III) kompleksi su.Cl Cl N M CH O OH2 O CH N CH N M O Cl Cl M OH2 OH 2 Cl N M CH O OH2 Cl N M CH O OH2 Şekil 2. MATERYAL VE METOD 106T365 Ru (III) kompleksi (71-Ru) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 56. etanol ve THF’te çözünmemiştir.H2O. 71 polimerinin metal kompleksleri 62 . Mn(II) ve Ru(III). aseton. O CH N M Cl OH2 M=Co(II).25. DMF’de az çözünmü ştür. dietileter.0 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir.2. DMSO da çözünmüştür.

2. dietileter. DMF’de az çözünmü ştür.2. DMSO da çözünmüştür. Ru (III) kompleksi (81-Ru) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 54. Mn (II) kompleksi (81-Mn) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 40 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. etanol ve THF’te çözünmemiştir. etanol ve THF’te çözünmemiştir. Mn(II) ve Ru(III). 81 polimerinin metal kompleksleri 63 . Mn(II) kompleksi su. dietileter. etanol ve THF’te çözünmemiştir.Cl Şekil 2. aseton.4. aseton.7 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. DMSO da çözünmüştür. DMF’de az çözünmü ştür. Ru(III) kompleksi su.8 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir.26. DMF’de az çözünmü ştür. C H N N M C H O O n M= Co(II).H 2O. DMSO da çözünmüştür.8. aseton. N′-bis (salisiliden) etilendiamin metal kompleksleri Co (II) kompleksi (81-Co) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 53. MATERYAL VE METOD 106T365 2. Poli-N. Co(II) kompleksi su. dietileter.

dietileter.9. DMF’de az çözünmü ştür. etanol ve THF’te çözünmemiştir.3 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. Mn(II) kompleksi su. DMSO da çözünmüştür. aseton. DMF’de az çözünmü ştür. DMF’de az çözünmü ştür.8 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir. MATERYAL VE METOD 106T365 2. Poli-N.2. DMSO da çözünmüştür.2. aseton. 64 . N′-bis (salisiliden) o-fenilendiamin metal kompleksleri Co (II) kompleksi (91-Co) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 51. dietileter. dietileter. Ru(III) kompleksi su. etanol ve THF’te çözünmemiştir. etanol ve THF’te çözünmemiştir. Co(II) kompleksi su. DMSO da çözünmüştür. aseton. Ru (III) kompleksi (91-Ru) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 60. Mn (II) kompleksi (91-Mn) Özellikleri: Siyah olan ürünün erime noktası> 250 ° C ve % 47 verimle sentezi gerçekleştirilmiştir.4.

27.H2O. MATERYAL VE METOD 106T365 CH N O N CH M Cl O CH N M Cl N CH O Cl O M= Co(II). Mn(II) ve Ru(III). 91 polimerinin metal kompleksleri 65 .2.Cl Şekil 2.

1266. FT-IR (KBr. cm-1): (C=S .2 deneysel. MATERYAL VE METOD 106T365 2. verim %53 (Şekil 2.28). 2005) belirtildiği gibi halka kapanması gerçekleşmiş ve 197-200 o C’de eriyen beyaz renkli 2- imidazolidinethione olu şmu ştur (Şekil 2. aseton. Çözelti formundaki kompleksin sıcaklığı 55 oC’ye çıkarıldıktan sonra CS2 ilave edilmiş ve çözelti 16 saat boyunca magnetik karıştırcı ile karıştırılmıştır. 2-imidazolidinethione 10. DMF.2. % 25. kloroform. (360 nm Ni). 1062. 2930.29).7 teorik olarak hesaplanmıstır.5.1 ml etilendiamin 15 dakika içerisinde damla damla ilave edilmiştir. 1589. (325 nm. DMSO da çözünüp. UV-Vis: (Çözücü DMSO ). dietileterde çözünmemiştir. Ürün yeşil renkli olup. Bundan dolayı kalıp etkisi yöntemi ile sentez çalışmaları yapılmıştır. 3170). benzen. Bu işlem sonrasında mavi renkli Ni-en kompleksi oluşmuştur. 1402).9 gram NiCl26H2O 250 ml susuz etanol içerisinde çözülüp.731. ( -NH2 . Poli-Tiyoüre le lgili Çalışmalar 2. geri so ğutucu altında iki boyunlu balona 3. hekzan. 385 nm C=S ) 66 .2. Tepkime sonunda CS2’nin fazlası ortamdan destile edilerek uzaklaştırılmış oluşan çökelek ise süzülüp vakumda kurutulmu ştur.28. Ni(II) Kalıp Etkisi le Polietilentiyoüre Kompleks Sentezi (PETÜ-Ni ) Kalıp etkisi yöntemi kullanılmadan etilendiaminin CS2 ile politiyoüre bileşiğini oluşturmak için yapılan denemede literatürde (VAZQUEZ.5. ( N-H . etanol. suda.1. H N H2N NH2 etilendiamin NaOH CS2 etanol N H C S Şekil 2. diklorometan. 3040) AAS: Ni % 25.2.

Polietilentiyoüre sentezi 67 . Ürün kahverenkli olup DMSO. 181 ppm ) UV-Vis : (325 nm. 730. 2980. 55 ppm ). DMFde çözünürken su. karıştırılmıştır.2. Ürün süzülüp alkol ve dietil eter ile yıkandıktan sonra vakum altında kurutulmu ştur (Şekil 2. benzen. vakum altında kurutulmu ştur. MATERYAL VE METOD 106T365 NH 2 + NH 2 Ni2+ H 2N X L Ni2+ NH2 X L CS2 H 2N X L H HN Ni2+ C X S L X L NH HN Ni2+ X L C S n HN L= H2 O. 1068. kloroform.5 Mhz. Balona alınan maddenin üzerine %25 lik 8 ml NaOH çözeltisi ilave edilmiş ve çözelti 60 oC’de 30 dk. etanol. dietileterde. 1400 ) 13 C NMR : (75. FT-IR (KBr. 1398). 3088). (C-N-C.30. verim %48’dir. (N-H . 1243.5. Soğutulan karışım 4 oC de 72 saat bekletilerek polimerin çökmesi sağlanmıştır (PETÜ). Metalsizleştirme (Demetallation) Yöntemi Bileşiğinin Eldesi le Polietilentiyoüre (PETÜ) Sentezlenen PETÜ-Ni bileşiğinden 8 gram alınıp toz haline getirildikten sonra 350 ml asetonitril ortamına alınıp 0 oC’ de içerisinden 36 saat boyunca susuz HCI gazı geçirilmiştir. (C=S.29.2. cm-1): (C=S. (-CH2. Polietilentiyoüre-Ni kompleksi 2. ( -NH2. 3260). 385 nm C=S ) H H 2N X L HN Ni 2+ C X L H HCl(g) NH X L HN Ni 2+ X C L HN H2 N HN C S NH HN C S HN + n NiCl2 S S n Şekil 2. diklorometanda çözünmemiştir.CDCI3).2. X=Cl Şekil 2. Bu işlemden sonra ürün süzülerek. hekzan.30). 1599.

32). Bu işlem sonrasında 10 dakika içerisinde kahve renkli Mn-en kompleksi oluşmuştur. oluşan çökelek süzülüp vakumda kurutulmuştur. Mn(II) Kalıp Etkisiyle Polimerik PETÜ. DMSO da kısmen çözünüp. % 20. Tepkime sonunda CS2’nin fazlası ortamdan destile edilip uzaklaştırılmış. MATERYAL VE METOD 106T365 2. Tepkime sonunda CS2’nin fazlası ortamdan destile edilip uzaklaştırılmış.10-3 mol) CS2 damla damla ilave edilmiş ve çözelti 8 saat boyunca magnetik karıştırcı ile karıştırılmıştır. hekzan.10 -3 mol) MnCl2. Erime noktası 213 oC dir. Ru(III) Kalıp Etkisiyle Polimerik PETÜ.2H2O 250 ml susuz etanol içerisinde çözülüp.78 deneysel. etanol.80.27 ml (1.91. geri so ğutucu altında 2. 68 . oluşan çökelek süzülüp vakumda kurutulmuştur verim %63 (Şekil 2.Ru Kompleksi Sentezi 5 gram (1. : DMSO (λmax): 317 nm 2. verim %70’dur (Şekil 2. DMF.10 -3 mol) CS2 damla damla ilave edilmiş ve çözelti 8 saat boyunca magnetik karıştırcı ile karıştırılmıştır.5.10 -3 mol) RuCl33H2O 250 ml susuz etanol içerisinde çözülüp. Şekil 2.5.3.Mn Kompleksi Sentezi 5 gram (3.10-3 mol) etilendiamin 30 dakika içerisinde iki boyunlu balona damla damla ilave edilmiştir.63. AAS : Mn % 19.91. Polietilentiyoüre-Mn kompleksi.63. aseton.2.0592 ml (3.2.4. UV-Vis. dietileterde çözünmemiştir. Bu işlem sonrasında 10 dakika içerisinde siyah renkli Ru-en kompleksi oluşmuştur. Çözelti halindeki kompleksin sıcaklığı 55 oC’ ye çıkarıldıktan sonra 4 ml(6.10-3 mol) etilendiamin 30 dakika içerisinde iki boyunlu balona damla damla ilave edilmiştir. diklorometan.2. PETÜ-Mn.31. L:H2O) Ürün kahverenkli olup. benzen. geri so ğutucu altında 1. kloroform.31).53 teorik olarak hesaplanmıstır. Çözelti halindeki kompleksin sıcaklığı 55 oC’ ye çıkarıldıktan sonra 4 ml (6.80.

% 30. UV-Vis. DMSO da kısmen çözünüp. Polietilentiyoüre-Ru kompleksi.33). kloroform. DMF. MATERYAL VE METOD 106T365 Şekil 2. dietileterde çözünmemiştir. geri soğutucu altında 6 ml (7.32. etanol. hekzan. saf su. benzen. Poli-parafenilentiyoürenin sentezi 69 .0 gram (7.79 teorik olarak hesaplanmıştır. aseton. verim %75 (Şekil 2. ICP-OES: Ru % 29.5.34 deneysel. Oda sıcakılığına soğutulan karışım süzülüp. H2 N NH2 + CS2 EtOH KOH Ref lux H N C S H N H N C S H N n Şekil 2. diklorometan.2. Karışım geri soğutucu altında 5 saat süreyle kaynatılmıştır. Sıcaklık 50–60 oC’ye geldiğinde 0.5. Katı ürün etüvde kurutulmu ştur.33.4x10-2 mol) parafenilendiamin 50 ml etanolde çözülüp.4x10 -2 mol) CS2 damla damla eklenmiştir.2.: DMSO (λmax): 315 nm 2.2 g KOH katı olarak eklenmiştir. PETÜ-Ru. etanol ve metanol ile birkaç defa yıkanmıştır. L:H2O Ürün siyah renkli olup. Erime noktası 223 oC dir. Poli-parafenilentiyoüre Sentezi 8.

kloroform.2. DMSO da kısmen çözünüp. ayırma hunisi yardımıyla iyice karıştırıldıktan sonra iki faz oluşmuştur. Poli-parafenilentiyoürenin oksimlenmesi Sentezlenen politiyoüre bileşiklerinin oksim türevleri belirlenen şartlar altında önemli verim değerlerinde elde edilememiştir. 48. Reaksiyona. Bunun için tepkime süreleri uzatılmış (24. Bu sorunun üstesinden gelmek için poliparafenilentiyoüre polimeri DMSO’da kısmen çözündürülmü ştür ve tepkime şartları değiştirilmiştir. DMF. diklorometan. Poli-parafenilentiyoürenin Oksimlenmesi aseton. Erime noktası 1.5 g (0. Gül kırmızısı renk oluşumundan sonra alt fazda olu şan disiyan-di-N-oksit. dietileterde çözünmemiştir. -10 oC’de 12 saat sonra da 25 oC’de 10 saat devam edilerek sonlandırılmıştır. içerisinde 1. 0 oC sıcaklıktaki 50 mL 1 N Na2CO3 ilave edilmiş.34.43 g poliparafenilentiyoürenin bulunduğu diklormetan fazına katılma reaksiyonu için ilave edilmiştir. hekzan.095 mol) diklor-anti-glioksim. >250oC’dir.5. cm-1): v (NH2): 3438-3351. H 2N H N C H N n -O N C+ N C+ O- + S HO N C N C N H N N OH -10 oC C S C S H N NH2 n Şekil 2. FT-IR (KBr. Çözücü ortamdan evaparatör yardımıyla uzaklaştırılmış. –10 oC’de 100 mL CH2Cl2 içerisinde süspanse edilmiştir. 70 . 100 saat) ve tepkime sıcaklığı 60 oC’e yükseltilmiştir. vAr( C–H): 3038. etanol. v( C=S):1538 2. benzen. v(N-H): 3157. Karışım üzerine.6.2.34 ). MATERYAL VE METOD 106T365 Ürün kahverenkli olup. elde edilen katı dietileter ile yıkanarak vakum etüvünde kurutulmu ştur (Şekil 2.

fenilglioksal 71 . O Çözücü katalizör Stiren Stirenoksit Benzaldehit O oksitleyici + yan + ürünler Yapılan çalışmalarda GC sonuçları değerlendirilirken ana ürün olan stirenoksit ve benzaldehit dışında GC-MS sonuçlarına göre yan ürün olarak 2-fenilasetaldehit.0 ml oksidant (H2O2. Sonra da 2. benzenbütanoik asit ve benzoik asit oluştuğu görülmüştür. benzoik asit . belirli bir sıcaklıkta (25 oC ve 80 oC) belirli bir süre (4 ve 8 saat) karıştırılmıştır. fenilglioksal. benzilformik asit. Bu işlemler sonucunda elde edilen ürünlerin istenen düzeyde metal içermediği görülmüştür. TBHP ve DtBP) ilave edilip.6. Bileşiklerin Katalitik Aktivitelerinin ncelenmesi Magnetik karıştırıcıda karışmakta olan 10 ml çözücü (asetonitril veya benzen) ve 0. 4fenilbütanoik asit.2. 15 dk. Bu işlem için yukarıdaki yöntem kullanılmıştır. bazıları GC-MS cihazlarında analiz edilmiştir.1g metal kompleks (monomer veya polimer) üzerine ilk önce substrat olarak 1ml stiren. Bunun için polimer DMSO’da süspanse edilip üzerine metal tuzlarının metanoldeki çözeltileri ilave edilmiştir. Elde edilen ürün karışımlarından alınan örneklerin tamamı GC. MATERYAL VE METOD 106T365 Elde edilen polimerin metal komplekslerinin sentezi denenmiştir. Bunun üzerine katalitik aktivitesi incelenmek üzere poli-parafenilentiyoüre polimerinin metal kompleksi olu şturma yeteneği araştırılmıştır. Reaksiyon tamamlandıktan sonra reaksiyon ortamından dekante edilmiştir. 2. 2-fenilasetaldehit + O O O OH O .

Ürün Analizi çin Kullanılan GC-FID’nin Özellikleri ve Çalışma Programı: Kolon Mode Taşıyıcı gaz Dedektör sıcaklığı Kuru hava H2 : ZB–35 (30m*0.6. benzilformik asit O OH benzenbütanoik asit 2.2.25µm) : Split : 1 ml/dk He sabit akış hızında : 250oC : 150 ml/dk : 15 ml/dk 240oC 10 dk 10 oC/dk 40 oC Enjeksiyon Sıcaklığı : 250oC Fırın : 10 dk 72 . MATERYAL VE METOD 106T365 O O OH OH 4-fenilbütanoik asit .2mm ID*0.1.

N′-bis(4.hidroksisalisiliden) etilendiamin Co(II) kompleksi (2-Co) N.N′-bis(4-hidroksibenziliden) etilendiamin (51) Poli-N.N′-bis(4.N’-bis(salisiliden) p-fenilendiamin (7 1) Poli-N.N′-bis(4.N’-bis(salisiliden) p-fenilendiaminin Co(II) kompleksi (7-Co) 73 .N’-bis(salisiliden) o-fenilendiamin (9 1) N.N′-bis(4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin Co (II) kompleksi (1-Co) N.N′-bis(4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin Ru(III) kompleksi (1-Ru) N.N′-bis(4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin Mn (II) kompleksi (1-Mn) N.hidroksisalisiliden) etilendiamin (21) Poli-N.N′-bis(4-hidroksibenziliden) o-fenilendiamin (6) N.fenilendiamin (3) N.N’-bis(salisiliden) etilendiamin (8) N.N’-bis(salisiliden) p-fenilendiamin (7) N.N′-bis(4.hidroksisalisiliden) o-fenilendiamin Ru(III) kompleksi (3-Ru) N.N′-bis(4-hidroksibenziliden) p.N′-bis(4.hidroksisalisiliden) o-fenilendiamin Co(II) kompleksi (3-Co ) N.N′-bis(4.hidroksisalisiliden) o-fenilendiamin Mn(II) kompleksi (3-Mn) N.hidroksisalisiliden) etilendiamin Mn(II) kompleksi (2-Mn) N.N′-bis(4.N′-bis(4-hidroksibenziliden) etilendiamin (5) N.N′-bis(4-hidroksibenziliden) o-fenilendiamin (61) Poli-N.N′-bis(4-hidroksisalisiliden) etilendiamin (2) N.hidroksisalisiliden) etilendiamin Ru(III) kompleksi (2-Ru) N.fenilendiamin (4) N.3. Schiff Bazı Monomerleri.N′-bis(4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin (11) Poli-N. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 3.N′-bis(4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin (1) N.1.hidroksisalisiliden) o-fenilendiamin (3 1) Poli-N.N′-bis(4-hidroksibenziliden) p-fenilendiamin (41) Poli-N.N’-bis(salisiliden) o-fenilendiamin (9) Poli-N. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 3. Polimerleri ve Metal Kompleksleri Sentezlenen Bileşikler N.N′-bis(4-hidroksisalisiliden) o.N’-bis(salisiliden) etilendiamin (8 1) Poli-N.N′-bis(4.

N’-bis(salisiliden) o-fenilendiaminin Co(II) kompleksi (9-Co) N.hidroksisalisiliden) o-fenilendiamin Ru(III) kompleksi (31-Ru) Poli-N.N′-bis(4.N’-bis(salisiliden) o-fenilendiaminin Co(II) kompleksi (9 1-Co) 74 .N’-bis(salisiliden) p-fenilendiaminin Mn(II) kompleksi (7-Mn) N.hidroksisalisiliden) etilendiamin Ru(III) kompleksi (2 1-Ru) Poli-N.N′-bis(4.N′-bis(4-hidroksibenziliden) p-fenilendiamin Mn(II) kompleksi (41-Mn ) Poli-N.N′-bis(4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin Co(II) kompleksi (1 1.Co ) Poli-N.N’-bis(salisiliden) p-fenilendiaminin Mn(II) kompleksi (71-Mn) Poli-N.hidroksisalisiliden) o-fenilendiamin Co(II) kompleksi (31-Co) Poli-N.hidroksisalisiliden) etilendiamin Mn(II) kompleksi (21-Mn) Poli-N.Mn) Poli-N.N’-bis(salisiliden) o-fenilendiaminin Ru(III) kompleksi (9-Ru) Poli-N.N′-bis(4-hidroksibenziliden) p-fenilendiamin Co(II) kompleksi (4 1-Co ) Poli-N.N’-bis(salisiliden) etilendiamin Ru(III) kompleksi (8-Ru) N.N′-bis(4-hidroksibenziliden) o-fenilendiamin Co(II) kompleksi (6 1.N’-bis(salisiliden) etilendiamin Ru(III) kompleksi (81-Ru) Poli-N.N’-bis(salisiliden) etilendiamin Co(II) kompleksi (81-Co) Poli-N.N′-bis(4.3.N’-bis(salisiliden) o-fenilendiaminin Mn(II) kompleksi (9-Mn) N.N’-bis(salisiliden) p-fenilendiaminin Ru(III) kompleksi (7 1-Ru) Poli-N.N′-bis(4-hidroksibenziliden) p-fenilendiamin Ru(III) kompleksi (41-Ru ) Poli-N.N’-bis(salisiliden) etilendiamin Mn(II) kompleksi (8-Mn) N.hidroksisalisiliden) o-fenilendiamin Mn(II) kompleksi (3 1-Mn) Poli-N.N’-bis(salisiliden) etilendiamin Mn(II) kompleksi (8 1-Mn) Poli-N. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 N.N′-bis(4.N′-bis(4-hidroksibenziliden) o-fenilendiamin Ru(III) kompleksi (6 1-Ru ) Poli-N.Co) Poli-N.N’-bis(salisiliden) p-fenilendiaminin Ru(III) kompleksi (7-Ru) N.N′-bis(4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin Ru(III) kompleksi (1 1-Ru) Poli-N.N′-bis(4-hidroksibenziliden) o-fenilendiamin Mn(II) kompleksi (61-Mn ) Poli-N.N’-bis(salisiliden) p-fenilendiaminin Co(II) kompleksi (7 1-Co) Poli-N.Co ) Poli-N.N′-bis(4-hidroksibenziliden) etilendiamin Mn(II) kompleksi (51-Mn) Poli-N.N′-bis(4-hidroksisalisiliden) p-fenilendiamin Mn(II) kompleksi (11.N′-bis(4-hidroksibenziliden) etilendiamin Co(II) kompleksi (51.hidroksisalisiliden) etilendiamin Co(II) kompleksi (21-Co) Poli-N.N’-bis(salisiliden) etilendiamin Co(II) kompleksi (8-Co) N.N′-bis(4-hidroksibenziliden) etilendiamin Ru(III) kompleksi (5 1-Ru) Poli-N.N′-bis(4.N′-bis(4.

Erime noktası değerleri incelendiğinde. Ortalama verim değerinin ise %50 olduğu görülmüştür.2’de verilmiştir. Monomer metal komplekslerin renk. Verim ve Erime Noktası Bulgularının Değerlendirilmesi Bu çalışmada sentezlenen Schiff Bazı monomer metal komplekslerinin renk. polimer ve metal komplekslerine ait değerler de Çizelge 3. 8-Co ve 9-Co) 250 oC ve daha düşük değerlerde oldu ğu. Renk. Polimerlerdeki donör atomların (N.1.1. polimer metal komplekslerinin ise siyah oldu ğu görülmüştür. Polimerleşme sonucu oluşan uzun konjugasyon bağları rengi kahverengine dönü ştürmüştür. Fakat polimer ve polimer-metal komplekslerinin tamamanın 250 oC’ye kadar erimediği tespit edilmiştir. Monomerlerin sarı-turuncu renkte oldukları bilinmektedir. Çizelge 3.1. diğerlerinin ise 250 oC’nin üzerinde olduğu görülmü ştür. Verim değerleri göz önünde tutuldu ğunda ise sonuçların %30–78 aralığında oldu ğu gözlenmiştir.3.N’-bis(salisiliden) o-fenilendiaminin Ru(III) kompleksi (9 1-Ru) 3. verim ve erime noktası sonuçları Bileşik 1-Co 1-Mn 1-Ru 2-Co 2-Mn 2-Ru 3-Co 3-Mn 3-Ru Renk Verim Erime Noktası Açık Kahve Koyu Kahve Koyu Kahve Haki Yeşil Bordo Siyah Koyu Kahve Siyah Siyah 78 64 77 71 62 69 63 55 61 >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC 75 . SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Poli-N.1’de.N’-bis(salisiliden) o-fenilendiaminin Mn(II) kompleksi (91-Mn) Poli-N. O) metal iyonları ile koordinasyonu komplekslerin rengini siyaha dönüştürmüştür. monomer-metal komplekslerinin bazılarının (7-Co. verim ve erime noktası değerleri Çizelge 3. Monomer metal komplekslerinin renklerine bakıldığında çeşitlilik gözlenirken polimerlerin genelde kahverengi.

1 ’in devamı Bileşik 7-Co 7-Mn 7-Ru 8-Co 8-Mn 8-Ru 9-Co 9-Mn 9-Ru Renk Verim Erime Noktası Yeşil Kahverengi Siyah Koyu Kahve Açık Kahve Koyu Kahve Kahverengi Kahverengi Siyah 30 57 43 40 50 52 49 35 57 210 oC >250 oC >250 oC 220 oC >250 oC >250 oC 250 oC >250 oC >250 oC Çizelge 3. verim ve erime noktası sonuçları Bileşik 11 21 31 41 51 61 71 81 91 11-Co 11-Mn 11-Ru 21-Co 21-Mn 21-Ru 31-Co 31-Mn Renk Verim Erime Noktası Koyu Kahve Koyu Kahve Koyu Kahve Koyu Kahve Koyu Kahve Açık Kahve Kahverengi Kahverengi Kahverengi Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah 65 69 61 62 69 69 50 62 45 71 58 55 71 52 46 61 58 >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC 76 . SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3.2. Polimer ve metal komplekslerinin renk.3.

2.3’te verilmiştir. Karbon atomu oranları için ise deneysel sonuçların teorik değerlerden düşük görülmüştür (KARAKAPLAN.2 ’nin devamı Bileşik 31-Ru 41-Co 41-Mn 41-Ru 51-Co 51-Mn 51-Ru 61-Co 61-Mn 61-Ru 71-Co 71-Mn 71-Ru 81-Co 81-Mn 81-Ru 91-Co 91-Mn 91-Ru Renk Verim Erime Noktası Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah 54 35 40 43 49 42 52 51 48 55 44 41 56 54 40 55 51 47 61 >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC >250 oC 3. Hidrojen değerleri ise polimerlerin nem tutma özelliğinden dolayı az da olsa sapmalar gözlemiştir. Bu durumun polimerlerin elementel analiz işleminde yakıldıktan sonra karbon esaslı kalıntı bırakmaları sonucu oluştu ğu kanaatine varılmıştır.1. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3. Öngörülen yapıların teorik değerleri deneysel değerler ile kıyaslandığında N oranları açısından uyumlu sonuçlar gözlenmiştir. Elementel Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi Çalışmada sentezi gerçekleştirilen 9 Schiff Bazı polimerlerinin C. 77 . H ve N atomlarının % oranlarının değerleri Çizelge 3.3. 2008).

1.3.70 70.05 75.4’te.55 7.72 5.05 8.89 8.96 76.07 5.3.67 2.77 8. Monomer spektrumlarına kıyasla polimer spektrumlarındaki pik sayısının azaldığı görülmüştür.85 3.2 76.26 8.08 4.05 9. Polimerler spektrumlarının 78 .70 76.50 4.90 4.81 5. 2008).96 64.3 68.0 60.90 65.50 8.01 6.23 75.45 72.06 8.2 72.0 68. Polimerlerde azometin grubuna ait C=N gerilmesi ise 1600 – 1620 cm-1 arasında monomere göre daha yayvan olarak görülmü ştür.95 7.90 10.95 3. polimerlerde ise daha belirgin ve geniş pikler halinde gözlenmiştir.45 6. FT-IR Sonuçlarının Değerlendirilmesi Sentezi gerçekleştirilen Schiff bazı monomer ve metal komplekslerinin FT-IR değerleri Çizelge 3. Monomer ve polimerlerde O-H gerilmesine titreşim bandları 3121–3497 cm-1 arasında monomerde zayıf.91 8.89 10. Polimer spektrumlarındaki pik sayısının azalması ve piklerin yayvanlaşması uzun konjuge bağ düzenine geçip polimerleştiğini gösteren önemli verilerdir (KARAKAPLAN.01 3. Monomerlerde azometin grubuna ait C=N gerilmesi 1602 – 1636 cm-1 arasında keskin pik halinde görülmüştür. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3. polimer ve metal komplekslerinin değerleri de Çizelge 3.58 70.33 4.90 9. Polimerlerin FT-IR spektrumları incelendiğinde monomer spektrumları ile benzerlik gösterdiğ i görülmü ştür.33 8. Bazı monomerlerde (2 ve 3) –OH gerilmesine ait pik gözlenmezken aynı monomere ait polimerin spektrumunda –OH piki belirgin olarak gözlenmektedir.95 71 1 1 3.96 10.60 5. Polimerlerin elementel analiz sonuçları Bileşikler 1 2 3 4 5 6 8 9 1 1 1 1 1 1 Hesaplanan (%) C H N Bulunan (%) C H N 68.80 8.55 3.5’te verilmiştir.51 4.64 65.60 5.90 72. Bu durum oksidatif polikondenzasyon tepkimesinden sonra oluşan polimerlerin Schiff bazı özelliklerini koruduklarını göstermiştir.99 8.12 8.02 76.3.65 5.

Polimerler metal komplekslerinin IR spektrumlarında OH gruplarının bantlarının şiddeti polimerin uygun bandına nispeten hayli düştüğü gözlenmiştir. C-H grupları koordinasyona katılmadıklarından çok fazla bir kayma gözlenmemiştir. Metal komplekslerinin FT-IR spektrumları incelendiğinde C=N gerilmesine ait piklerin ligandlara oranla daha dü şük enerjili değerlere kaydığı görülmüştür. Komplekslerde ise bu titreşimler 3016–3084 cm-1 arasında gözlenmiştir. Sentezlenen monomer ve polimerlere ait aromatik C-H gerilme titreşimleri 3019–3083 cm-1 arasında gözlenmiştir. 79 .(fenilen) veya –C-O-C. Komplekslerde metal-heteroatom bağlarına ait FT-IR bandlarının dağılım aralığı metal-azot (M-N) bağları için titreşim bandları 521–667 cm-1 de. –OH grubunun oksijeni üzerinden yüksek bir yüzde ile polimerleşme gerçekleşmesi durumunda spektrumda (5 1 ve 91) –OH gerilmesi piki belirsiz gözlenmekte veya gözlenememektedir.3. Bu maddelerin çözünmemesini moleküller arası metal –O valans ve metal –N koordinasyon bağlarını oluşturarak üç boyutlu ağ yapıya geçmesiyle açıklanabilir. lgili spektrumlar ekler kısmında verilmiştir.(oxifenilen) zincirleri şeklinde farklı % oranlarında polimerleşmesine bağlıdır. metal-oksijen (M-O) bağları için 459–554 cm-1 de gözlenmekiştir. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 bazılarında –OH gerilmesine ait pik daha belirgin iken bazılarında ise belirsiz bir şekilde gözlenmektedir. Bu durum ise polimerlerin –C-C. Bu durum metal iyonlarının azot atomları üzerinden koordinasyona girdiğini gösterir niteliktedir.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3.3.4. Schiff Bazı monomer ve komplekslerinin FT-IR sonuçları (cm-1) Bileşik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-Co 1-Mn 1-Ru 2-Co 2-Mn 2-Ru 3-Co 3-Mn 3-Ru 7-Co 7-Mn 7-Ru 8-Co 8-Mn 8-Ru 9-Co 9-Mn 9-Ru v(C=N) vAr(CH) v(OH) V(C-O) v(M-N V(M-O) 1627 1606 1608 1602 1605 1610 1611 1636 1612 1608 1610 1614 1592 1597 1605 1600 1601 1600 1610 1608 1599 1601 1621 1633 1617 1605 1604 3054 3038 3083 3038 3066 3054 3048 3051 3054 3047 3045 3063 3042 3055 3060 3053 3050 3065 3048 3048 3051 3060 3055 3063 3057 3016 3052 3451 3396 3418 3329 3465 3424 3463 3215 3206 3196 3154 3189 3123 3460 3321 3183 3188 3147 3197 1291 1286 1262 1288 1287 1275 1281 1283 1276 1280 1275 1255 1270 1266 1250 1253 1250 1251 1146 1179 1253 1201 1183 1250 1195 1153 1243 545 566 585 543 554 586 541 538 535 593 576 524 627 629 559 567 628 566 498 487 543 501 512 542 507 509 502 505 473 468 468 459 504 469 487 535 80 .

5.3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3. Schiff Bazı polimer ve komplekslerinin FT-IR sonuçları (cm-1) Bileşik 11 21 31 41 51 61 71 8 9 1 1 v(C=N) vAr(CH) v(OH) V(C-O) v(M-N V(M-O) 1610 1620 1619 1601 1600 1608 1610 1603 1611 1638 1616 1620 1598 1597 1621 1606 1603 1628 1600 1601 1631 1659 1632 1658 1607 1614 3066 3060 3062 3030 3019 3049 3051 3060 3048 3051 3053 3078 3076 3042 3063 3060 3066 3065 3030 3038 3030 3060 3060 3054 3054 3055 3357 3121 3218 3497 3365 3327 - 1234 1280 1256 1243 1283 1281 1243 1245 540 572 643 521 572 580 550 549 600 611 605 600 667 609 512 601 617 540 615 512 501 520 468 471 469 505 495 554 523 543 510 525 523 487 543 506 477 526 3380–3200 1276 11-Co 11-Mn 11-Ru 21-Co 21-Mn 21-Ru 31-Co 31-Mn 31-Ru 4 -Co 41-Mn 41-Ru 51-Co 51-Mn 51-Ru 61-Co 61-Mn 61-Ru 71-Co 1 3400–3100 1253 3332–3200 1254 3203 3220 3219 1254 1252 1252 3341–3233 1252 3376–3200 1260 3380–3205 1267 3172 1250 3336–3211 1277 3336–3213 1281 3100 3208 3248 3179 3362 3169 1255 1229 1227 1248 1295 1252 1189 1658–1606 3054 1606–1594 3066 3508–3424 1255 81 .

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3.1. sonuçları ise Çizelge 3. salisilaldehit) farklı olarak onların polimerleri kahve ve siyah renge sahip olurlar. Polimer-metal komplekslerine ait UV-Vis. Sonuçlarının Değerlendirilmesi Çalışmada elde edilen Schiff bazı monomer ve polimerlerin UV-Vis.3. Monomer ve polimerlerin UV-Vis.5’in devamı Bileşik 71-Mn 71-Ru 81-Co 81-Mn 81-Ru 91-Co 91-Mn 91-Ru v(C=N) vAr(CH) v(OH) V(C-O) v(M-N V(M-O) 1613 1633 1600 1601 1604 1602 1613 1637 3051 3056 3060 3062 3061 3060 3060 3084 3180 3203 3211 1254 1248 1242 1238 1250 1252 1238 1240 618 636 603 606 560 562 618 625 527 520 529 527 465 3. sonuçları Çizelge 3. 306–382 nm arasında ki bantlar ise min grubundaki π→π* geçişlerini temsil etmektedir. B bandının kayması ve monomerden farklı olarak spektrumun görünür bölgesinde (400–740 nm) ışının absorbe edilmesinin nedeni polimer moleküllerinde aromatik halkaların birbiri ile bağlanıp fazla uzun poliaromatik konjuge sistemi meydana getirmesidir (MART.4. lgili spektrumların bir kısmı ekler kısmında verilmiştir. Monomer ve polimerlerin UV-Vis. renksiz. spektrumlarında 500–700 nm aralığında gözlenen zayıf şiddetteki piklerin metale ait d→d geçişlerinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 2004). metal komplekslerinin UV-Vis. Bu sebepten de. küçük moleküllü aromatik bileşiklerden (benzen. spektrumunda 224–300 nm arasında ki bölgede görülen bandlar benzen deki π→π* geçişlerini. spektrumları arasında pek fark olmadığı gözlenmiştir. spektrumunun görünür bölgede ışının absorbe edilmesini polimerin aromatik zincirinin ışının etkisi ile biradikal rezonans forma geçmesi ile de açıklamak mümkündür.6’da. Bilindiği gibi büyük konjuge bağlar sisteminde π elektronlarının sistem boyu kayması ve sistemin daha fazla rezonans forumları olu şturması imkanı π elektronlarının küçük değerli aktivasyon enerjileri ile uyarılmış duruma geçmesine neden olur. 82 . UVVis. UV-Vis.7’de verilmiştir.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3.6. Monomer ve polimerlerin UV-Vis.3. sonuçları Bileşik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 21 31 41 51 61 71 81 9 1 Benzen (π-π*) 233 287 227 290 245 228 282 256 268 288 251 224 287 258 268 273 253 300 min (π-π*) 378 382 331 353 344 324 341 315 332 380 306 333 353 346 308 368 315 333 83 .

7.3. sonuçları Bileşik 1-Co 1-Mn 1-Ru 2-Co 2-Mn 2-Ru 3-Co 3-Mn 3-Ru 7-Co 7-Mn 7-Ru 8-Co 8-Mn 8-Ru 9-Co 9-Mn 9-Ru 1 -Co 1 -Mn 1 -Ru 2 -Ru 3 -Co 3 -Mn 3 -Ru 4 -Co 4 -Mn 4 -Ru 5 -Co 5 -Mn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Benzen (π-π*) min (π-π*) 287 279 282 281 283 285 269 278 265 282 277 292 271 280 276 273 275 265 277 289 285 266 245 244 271 278 276 278 275 276 387 381 377 381 376 401 356 324 317 342 335 332 330 332 328 384 395 410 350 351 352 347 340 336 322 354 358 348 325 377 84 . Monomer ve polimer metal komplekslerinin UV-Vis. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3.

7 ppm gibi geniş bir aralıkta gözlenmesine neden olmuştur.3. Değerler incelendiğinde monomere ait piklerin polimer spektrumlarında da gönzlendiği görülmüştür.9-13.7’in devamı Bileşik 5 1-Ru 6 1-Co 6 1-Mn 6 1-Ru 7 1-Co 7 1-Mn 7 1-Ru 8 1-Co 8 1-Mn 8 1-Ru 9 1-Co 9 1-Mn 9 1-Ru Benzen (π-π*) min (π-π*) 272 278 299 279 277 282 294 275 267 265 268 265 260 342 316 356 325 330 327 324 354 359 366 331 328 320 3.1. Literetürlerden bilindiği üzere fenol esaslı Schiff bazları oksidatif polikondenzasyon metodu ile -OH grubuna göre orto ve/veya para konumundan (C-C) ve -OH grubunun oksijeni 85 . Polimer spektrumlarında CH=N gruplarına ait piklerin gözlenmiş olması oksidatif polikonzasyon işleminden sonra yapıların Schiff bazı özelliğini koruduklarını göstermiştir.5.8’de topluca verilmiştir. Bileşiklerin tamamında ortak olan gruplardan aramotik halka protonlarına ait bandlar 6.0-9.0 ppm aralığında pik verdiği görülmü ştür.2-4. NMR Sonuçlarının Değerlendirilmesi Monomer ve polimerlere ait 1H-NMR spektrum değerleri Çizelge 3. Bileşiklerdeki –OH gruplarının azometin grubuna orto ve para konumunda olacak şekilde farklılık göstermesi sonucu bu gruba ait protonların bandları 8. Etilendiamin kullanılan bileşiklerde -CH2.1 ppm aralığında gözlenmiştir.0-8. Sentezlenen polimerlerin yapılarının aydınlatılması için monomerlerin ve onların polimerlerinin 1H NMR spektrumlarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.1 ppm aralığında ve CH=N gruplarına ait bandlar ise 8.gruplarına ait protonların 3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3.

2006). Hatta bu durumu 9 1’nin metal komplekslerinin FT-IR spektrumlarında M-O piklerinin görülmemesi de desteklemektedir. Orto . protonların integral oranları hesaplanarak polimerleşmenin nasıl (C-C. Buna benzer çalışmalarda Schiff Bazı monomerlerine ait 1H-NMR spektrumları ile polimer spektrumları kıyaslanıp. 2008). monomerlerin polimerleştiğini gösteren önemli bir veri olmu ştur.97 iken. para konumundaki karbonlar üzerinden (C-C) gerçekleştiği görülmü ştür. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 üzerinden (C-O-C) polimerleşmektedirler. Bu durum bileşiğin her iki – OH grubundan da (C-O-C) polimerleşmenin gerçekleştiğini ortaya koymuştur (KARAKAPLAN. para konumundaki hidrojenlerin diğer aromatik hidrojenlere oranı monomerde 0.24’e kadar düşmüştür. Monomerlerdeki keskin piklerin oksidatif polikondenzasyon işleminden sonra elde edilen bileş iklerin spektrumlarında geniş lemesi (yayvan). polimerde bu oran 0.36’ya düşmüştür. polimerleşmeden sonra azometin grubunun korunduğunu benzer sonuçların elde edildiği görülmüştür. polimerleşmenin bir kısmının aromatik halkadaki -OH gruplarına göre orto. göstermiştir.74’ten 0. Schiff bazının monomerine ait 1 H NMR spektrumunda. 2008). 9 1 polimerine ait 1H-NMR spektrumunda –OH protonun görülmemesi bu monomerin polimerleşme işleminin diğerlerinde olduğu gibi hem oksifenilen hem de fenilen üzerinden gerçekleşmediğini göstermiştir.70 iken polimerde 0. Bununla birlikte. oksifenilen) ve hangi oranlarda (%) gerçekleştiği rapor edilmiştir (ÖZBÜLBÜL. monomer spektrumunda para konumundaki –OH hidrojenin azometin hidrojenine oranı 0. -OH grubuna göre orto ve para konumundaki hidrojenlerin integrasyon oranlarının polimerleşmeden sonra azalması. Diğer monomer ve onların polimerlerinin 1H-NMR spektral sonuçları için de ayrıntılı değerlendirmeler yapıldığında 86 . bu konumdaki hidrojenlerin yapıdaki diğer hidrojenlere oranla sayıca azaldığını göstermektedir. 1 (monomerin) ve 11 (polimerin) bileşiklerine ait 1 H-NMR spektrumları incelendiğinde.53 olarak gözlenmiştir. lgili spektrumlar ekler kısmında verilmiştir. Ayrıca azometin hidrojen integrasyonun değişmemiş olması ve ne aldehit ne de karboksilik asit protonuna ait pikler gözlenmemiş olması. Bu durum fenilen (C-C) bağı oluşumunu destekler niteliktedir. Spektrumda –OH protonunun görülmemesi polimerleşmenin tamamına yakın kısmının oksifenilen üzerinden gerçekleştiğini göstermiştir. Ayrıca monomerin spektrumunda görülen -OH hidrojen integrasyon oranlarının polimerlerde azalması –OH hidrojeninin ayrıldığını ve polimerleşmenin oksijen ürerinden oldu ğunu göstermektedir (DEMETGÜL. fenilen ve/veya C-O-C. Ayrıca orto konumundaki –OH hidrojenin oranı 0.3.

7.3.1 8.1 8.5 6.9. Bu sonuçlar.6.8 8.1 10 12.7 6.6 13.7 13.8 6.9 12.4 10.0 6.8.8. Elde edilen bileşiklerin PDI 87 .5-4.1 8.1 12.1.5 8.6 6.4 8.0 6.8 8.4 13.7.7-14. oksidatif polikondenzasyon ile olu şan dokuz polimerin.7.2 6.2 9.5.5 13.1.7.7.3 6.3–8.7.8 6.8 10.2 13. ağırlıkça ortalama mol kütlesi (M w) ve mol kütlesi dağılım indeksi (PDI) sonuçları Çizelge 3.6 3.2 6. monomerlerin molekül ağırlıkları ile karşılaştırıldığında polimerleştirme işleminin gerçekleştiği sonucuna varılmıştır.8 3.7.2.8 8.2-4.5.7.7.8.3.1-9.4 8.6.9 8.5 8.0 6.9 ve 13.1.0 6.8–8.7.8.9 3.6 - 3. Monomerlerin molekül ağırlıklarının 500 g/mol’den dü şük olduğu bu çalışmada elde edilen bileşiklerin ağırlıkça ortalama mol kütlesi (Mw) değerleri 14 900–941 000 g/mol aralığında bulunmu ştur.8.8 3.3.3 6.3.5-11.5-7.0 9.3-7.4.5 3.6 10.3.6 3.9.1 13.0 8.7.7.4.3.7.8.9.7 13.8 10.3 8.0 8.7 6.5 8.7. sayıca ortalama mol kütlesi (Mn). Monomer ve polimerlerin 1H-NMR sonuçları Bileşik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 21 31 41 51 61 71 81 9 1 -CH2 Aromatik Halka -CH=N- -OH 6.5.7.2 8.5 6. Mol Kütlesi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Optimum şartlarda sentezlenmiş. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3.8 6.0-8.1.6 9.2 8.9’da verilmiştir.8 6.

8 22 15. Bununla birlikte sayıca-ortalama mol kütlesi (Mn) değerlerinin kısmen dü şük olması. Daha önce yapılmış benzer çalışmalarda (ÖZBÜLBÜL.3.0 9.5 13. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 (veya HI: heterojenite indeksi) değerlerinin 1’den büyük olması bileşiklerin birkaç kısımdan (fraksiyon) oluştu ğunu ortaya koymu ştur. Sonuçlar değerlendirildiğinde özellikle polimerlerin metal komplekslerinde bulunan değerler hesaplanan değerlerden düşük çıkmıştır. AAS ve ICP-OES Sonuçlarının Değerlendirilmesi Komplekslerde bulunan metal yüzdelerini (Co(II) ve Mn(II)) tayin etmek için AAS ve Ru (III) için ICP-OES’den yararlanılmıştır. Bunun sonucunda da momomerde metale koordine olabilen -OH grubunun oksijenleri polimerlerin belli bir kısmı tarafından koordinasyona kapalı olmaktadır.8 11.9 4.10’da.1. para konumundan gittiği gibi -OH oksijeni üzerinden de gitmektedir. Schiff Bazı polimerlerinin (GPC) sayıca-ortalama mol kütlesi (Mn). küçük molekül ağırlıklı olan kısımların büyük molekül ağırlıklı olan kısımlardan sayıca fazla olduğunu göstermiştir.0 14. kütleceortalama mol kütlesi (M w) ve mol kütlesi dağılım indeksi (PDI) sonuçları Bileşik Mn (g mol-1) Mw (g mol-1) PDI 11 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 4 720 16 300 9 910 4 080 4 600 3 120 85 500 39 700 48 600 40 300 225 400 218 600 63 200 64 200 14 900 941 400 556 100 438 400 8. Sonuç olarak dü şük metal içeriğinin sebebi bu durum olarak yorumlanmıştır. 88 . Çizelge 3. polimer metal komplekslerin değerleri ise Çizelge 3.5 13.9. 2006) gözlendiği üzere fenolik yapıdaki Schiff Bazları polimerleşmeye -OH grubuna orto.11’de toplu halde verilmiştir. Monomer metal komplekslerin hesaplanan ve bulunan % değerleri Çizelge 3.0 81 91 3. Bulunan sonuçlar önerilen yapıları desteklemektedir.7.

6 16. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 4 ve 5 monomerleri do ğrusal olup azometin grubuna göre orto konumumda OH grubu bulundurmamaktadır.2 13.3 89 .8 17.6 20.2 21. o-Fenilendiaminin geometrik şeklinden dolayı bu sonuçların elde edildiği düşünülmü ştür.4 19.1 16.4 10. 5 1 ve 6 1 polimerlerin metal içeriklerinin monomerlerine oranla yüksek olmasının nedeni hidroksil grubuna göre orto konumundan polimerleşmenin yorumlanmıştır.2 25.6 20.2 14.3 25.9 12. 41.6 22.2 19.5 26.3.7 17.6 12.2 15.3 22.2 10.4 20.10.3 12.3 23. Monomer Schiff bazı metal-komplekslerin AAS ve ICP-OES sonuçları Bileşikler 1-Co 1-Mn 1-Ru 2-Co 2-Mn 2-Ru 3-Co 3-Mn 3-Ru 7-Co 7-Mn 7-Ru 8-Co 8-Mn 8-Ru 9-Co 9-Mn 9-Ru Hesaplanan (%) Bulunan (%) (C-C fenilen) gerçekleşmesi ve çapraz bağlı yapının oluşması olarak 13. 6 monomerinde ise 4 ve 5 ile aynı olan aldehit kullanılmış olmasına rağmen onlardan daha fazla metal içerdiği görülmü ştür.4 14.1 15.3 15.2 10. Çizelge 3.5 15.1 13. Bu yüzden 4 ve 5 monomerlerinin metal kompleks içerikleri düşük bulunmu ştur.3 12.8 27.3 18.3 12.1 24.

3 3.7 6.2 27.2 14.6 27.2 18.3 9.3 24.11.5 15.5 5.8 9.5 1.2 26. Poli-Schiff bazı metal-komplekslerin AAS ve ICP-OES sonuçları Bileşikler 11-Co 11-Mn 11-Ru 21-Co 21 –Mn 21-Ru 31-Co 31-Mn 31-Ru 41-Co 41-Mn 41-Ru 51-Co 51-Mn 51-Ru 61-Co 6 -Mn 6 -Ru 7 -Co 7 -Mn 7 -Ru 8 -Co 8 -Mn 8 -Ru 9 -Co 9 -Mn 9 -Ru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hesaplanan (%) Bulunan (%) 13.9 4.8 2.1 21.4 13.3 6.8 2.3.1 14.2 2.2 9.6 6.5 15.0 11.3 14.7 15.2 12.2 22.2 16.9 14.6 3.2 15.1 14.6 14.3 10.1 5.5 13.2 12.3 13.8 4.4 10.3 15.4 4.5 28.6 20.3 15.8 5.8 17. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3.6 10.1 13.3 12.3 10.5 90 .

3. Bunun aksine bir veya iki aşamada bozunma ile kütle kaybına maruz kaldığı görülmüştür. konjuge bağ sistemli polimerler 500–600 oC.2-4.1-2. Bu sebepten σ bağlı polimerler 250–350 o C de tamamen parçalandığı halde. ait Bohr Magneton cinsinden değerleri sırası ile 2. 2.9.1.8 aralıklarında bulunmuştur. 2007). Konjuge bağlı polimerler ve oligomerlerin sıcaklığa dayanıklılığı ana zincirin karakteri ile birlikte substitüent ve dallanmaların varlığı ve yapı özellikleri ile de ilgilidir. örneğin oligofenollerin yüksek enerjili etkilere – radyasyon. Elbette 60–110 oC aralığında nem kayıpları polimerlerde monomerlerine oranla daha büyük miktarlarda görülmüştür.7-2.4-1. Bu durum polimerleşme sonrası moleküldeki hidroksil gruplarının artışı sonucu olarak yorumlanmıştır.8.3 ve 1. Termogravimetrik Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi Aromatik konjuge bağ sistemlerinin π elektronlarının kayması ve çeşitli rezonans durumlarına geçmesi sonucu rezonans enerjisi artar ve iç enerjileri hayli dü şer. sonuçta aromatik bağ sistemli poli. Termogravimetrik analiz sonuçları bu bilgiyi do ğrular niteliktedir. Literatürde Ru(III) komplekslerinin magnetik moment değerlerinin 1. Magnetik Süsseptibilite Bulgularının Değerlendirilmesi Polimer metal komplekslerine. Monomerlerinden farklı olarak polimerlerde keskin bir erime gözlenmemiştir.1. Elde edilen maddelerin termal davranışları incelendiğinde literatürdeki benzer maddelerle yaklaşık değerler gösterdiği ve termal kararlı maddeler sınıfında yer alacağ ı görülmüştür. Sonuçlar metal varlığını gösterse de Ru(III) komplekslerinin bir kısmı dışında kalan komplekslerin geometrik yapıları kesinlik kazanmamıştır. plazma ve sıcaklığa karşı dirençleri artar. Co(II). Polimerler yapılarının karışık ve metal içeriklerinin teorik değerlerden dü şük olması komplekslerin magnetik moment değerlerinde çok sağlıklı sonuçlar elde edilememiştir.M.3. 91 . Mn(II) ve Ru(III). Elementel analiz sonuçlarının değerlendirildiği bölümde % karbon oranlarının dü şük bulunduğu bildirilmişti.0 B. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 3. aralığında gözlendiği ve bu sonuçlara göre S=1/2 oldu ğu ve komplekslerin düşük spin oktahedral geometride oldu ğu bildirilmiştir (PEARLY.7. bazen de Diğer taraftan konjuge bağ sistemli polimerler parçalanırken üç boyutlu ağ yapıya 1000 oC ye kadar kısmen parçalanmazlar.ve oligomerler. çevrilirler ve sonuçta yeterli verimle grafit veya sert kok olu şur.

97 13.1536 1399 3350-3450 1068 3295 3380 PETU-Ni(cm-1 ) 730.19 10.2.98 14.75 11.1280.01 Bulunan (%) H 3.06 27.53 4.82 3.1271.10 36.14 10.1366 1400 3350-3450 1062 3165 3340 PETU-Co (cm-1) 777. Kalıp etkisi ile sentezlenen bileşiklerin FT-IR sonuçları (cm-1) (KBr) PETU (cm-1) (νs) C=S 725.44 11.67 8.1516 1323 2930 1055 1394 3350-3450 1055 3254 3421 PETU-Ru (cm-1) 748. lgili termogramlar ekler kısmında verilmiştir.79 13.26 14.40 C 16.05 25. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Metal komplekslerinin termogramlarında en dikkat çeken taraf kalıntı oranlarının liganda kıyasla fazla olması.68 Hesaplanan (%) H 2.1330.1214.28 S 13.37 9.2.3.43 13.67 13. 3.09 92 . Kalıp etkisi ile sentezlenen bileşiklerin elementel analiz sonuçları Bileşikler C PETÜ-Ni PETÜ PETÜ-Ru PETÜ-Co PETÜ-Mn 15.16 N 12. Poli-Tiyoüreler ve Metal Kompleksleri 3.67 26.34 5.45 9.03 S 16.1497 1347 2921 1028.1344 1367 3350-3450 (νas) C=S (ν) (ν) C-H C-N C-N-C (ν) (ρ) N-H -NH2 1033 3170 - (νs) -NH2 (νas) -NH2 Çizelge 3.19 10.12.29 10.1278.88 1.73 2. 1243.86 14.17 N 12.43 1.28 9. Ayrıca ligandalarından farklı olarak nem kaybının dışında 150–190 oC’ ye varan aralıklarda yaşanan kütle kayıplarının metale koordine olmuş su ve serbest ligandlardan kaynaklanabileceği öngörülmektedir.94 12.51 35.5 3.79 31.1537 1373 2941 1019.1319 1387 3350-3450 1041 3291 PETU-Mn (cm-1 ) 773.1.13.58 5. 1536 1331 2933 1035. 1539 1366 2929 1043. Bu sonuçlar metal içeriğini (metal oksidi olarak) ispatlar niteliktedir. Poli-etilentiyoüre (PETÜ) Çizelge 3.

Polimer uç gruplarının (primer amin) protonlarına ait piklerin 4.0 ppm aralığında (çoklu pik) gözlenmiştir. Poli-parafenilentiyoüre bileşiğinin çözünürlüğünün düşük olması tepkimenin heterojen ortamda gerçekleşmesine sebep olmuştur. tiyoüre formundaki C=S grubunun karbonlarına ait pik 181 ppm’de gözlenmiştir. Oksimlenmiş poli-prafenilentiyoüre bileşiğinin NMR analizlerini gerçekleştiren uzmanın raporunda da maddenin DMSO’da bile çok az çözündüğü belirtilmiştir.2. Oksim gruplarına ait protonların ise dü şük integrasyon değerlerinde (az miktarda olmalarından kaynaklı) 9.0-9.9 ppm aralığında olduğu görülmüştür. 13 C NMR sonuçları değerlendirildiğinde ise. Aromatik protonlara ait piklerin 6. Sentezi gerçekleştirilen poli-parafenilentiyoüre polimerinin yapı tayini FT-IR ve elementel analiz yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Poli-parafenilentiyoüre polimerinin sentez işlemi sonunda elde edilen polimerin çok düşük oranda oksim içerdiği tespit edilmiştir. Poli-parafenilentiyoüre Poli-parafenilen tiyoüre polimeri diklorglioksim ile oksimlenmek amacı ile sentezlenmiştir. Oksimlenmiş bölgenin miktar olarak az olması ve bu bileşiğin de çözünürlüğünün dü şük olması metal komplekslerinin eldesi işlemelerinde sıkıntı yaratmıştır.0-9. Heterojen ortam tepkimelerin düşük verimle sonuçlandığı bilinmektedir. Poli-parafenilentüyoüre ile oksimlenmiş poli-parafenilentüyoüre bileşiklerinin FT-IR spektrumları kıyaslandığında özellikle 3000-3400 cm-1 aralığında oksim –OH gruplarından dolayı önemli farklılıklar olduğu görülmü ştür. Tiyoüre formunda kalan gruplardaki sekonder amin protonları ise 8. Polimerik yapıdaki oksimin –OH gruplarının nem tutma özelliği dikkate alınacak olursa. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 3.6 ppm’de yayvan olarak gözlendiği tespit edilmiştir. 93 . Çalışmada hedeflenen oksim içeren politiyoüre bileşiğinin metal kompleksleri bu şekilde istenen düzeyde elde edilip katalitik aktiviteleri incelenememiştir.3. C=N-OH gruplarına ait piklerin 145-155 ppm’de oldu ğu görülmüştür. 1 H NMR sonuçları değerlendirildiğinde polimerdeki protonlara ait pik alanlarının oldukça dü şük olduğu görülmü ştür.8 ppm aralığında çoklu ve yayvan şekilde gözlenmiş olması yapının polimer oldu ğunu gösteren önemli bir veri olarak değerlendirilmiştir.5-7. oksim gruplarının oranının az olmasına karşın spektrumda görülen –OH pikinin şiddetinin bu durumdan ileri geldiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca aromatik karbonlara ait piklerin çoklu şekilde 115-135 ppm’de gözlendiği tespit edilmiştir.2.

1’de verilmiştir. O O t-Bu L-Ru t-BuOH O t-BuOOH L-Ru=O L-Ru(III) + Aldehit Ph + O Ph ürün Ph Ph veya O L-Ru L-Ru Şekil 3.1. Asetonitril Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları ki aşamada yapılan çalışmada önce 25 oC’de sonra 80 oC’de çalışılmıştır. 94 . Katalizör Sonuçlarının Değerlendirilmesi Literatürde ter-bütilhidrojenperoksit (t-BuOOH. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Poli-parafenilentiyoüre polimerinin metal kompleksi olu şturma yeteneğinin araştırıldığı çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde katalitik aktiviteleri çalışılabilecek oranda metal içermediği tespit edilmiştir.3. Her sıcaklık için üç oksidant (H2O2. 3. Schiff Bazı Monomer-Metal Kompleksleri 3.3. Stirenin katalitik epoksidasyonu mekanizması 3.3. 2006). Farklı metal ve oksidantlar için geçerli olabilecek olan tepkime mekanizması Şekil 3.1.1. TBHP) varlığında Schiff bazı metal komplekslerinin katalizörlü ğünde stirenin epoksidasyon tepkimelerine ilişkin mekanizmalar önerilmiştir (PATEL.3. Metal kompleksleri elde edilebilen polietilentiyoüre bileşiğinin katalitik aktivite çalışmaları yapılmıştır.1. TBHP ve DtBP) ortamında 4 ve 8 saatlik süreler sonunda elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.

30 0.30 5.25 0 1.64 0 1. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 3.35 0.10 17.20 0 1.14.49 2.30 0.83 0 % D* 0.1(1). asetonitril ve H2O2 ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 1-Mn 1-Co 1-Ru 2-Mn 2-Co 2-Ru 3-Mn 3-Co 3-Ru % D* 0.39 0.17 0 0.13 0 0.50 0 %B*** 0.40 1.35 0 0 0 *: toplam yüzde dönüşüm. GC sonuçlarına göre ana ürün olarak oluşan stirenoksit ve benzaldehit sonuçları ve stirenin yüzde dönüşümü Çizelge 3.97 5. %S** 0. % D* %S** %B*** 0. %S** 0 0. b) TBHP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Asetonitril çözücü ortamındaki monomer metal komplekslerin katalitik aktivitelerinin incelenmesi çalışmalarının bu aşamasında oksidant değişikliğinin dönüşüm üzerindeki etkisi 95 .31 0. Çizelge 3.25 1.35 0 1.28 1.03 0.27 0 2. H2O2 ortamındaki oksidasyon sonuçlarının çok düşük oldu ğu görülmü ştür. Bu bağlamda hem bu komplekslerin diğer koşullardaki hem de diğer tüm kompleskelerin çalışmalarında reaksiyon süresinin maksimum 8 saat olarak tutulmasının uygun olacağ ı düşünülmüştür.38 benzaldehit dönüşümü ile 3-Co bileşiğinin kullanıldığı deneyde olu şmu ştur.16 0.08 5.87 0 3.01 7. 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları Çalışmanın bu aşamasında asetonitril çözücü ortamındaki oksidasyon sonuçları kullanılan her bir oksijen taşıyıcı için ayrı ayrı değerlendirilmiştir.1. **: stirenoksit yüzdesi.97 5.07 0 1.94 16.32 0 0 0 1.62 12.43 6.11 0.3. a) H2O2’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Bu ko şullarda yapılan çalışmaların diğer çalışmalardan farkı. reaksiyonun 12 saate kadar devam ettirilmesi olmuştur.09 0.57 0 4 sa. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.92 0.38 0 12 sa.32 7.21 0.20 0 0.3.41 0.07 17. Yapılan değerlendirmede bu zaman zarfında harcanacak enerjinin elde edilecek verimden daha önemli olacağı öngörülmü ştür. En yüksek dönüşüm % 17.28 17.88 0 8 sa. ***: benzaldehit yüzdesi Stirenin oksidasyonu için gerçekleştirilen deneylerin 12 saat sürdürülmesi ürün verimi açısından çok fazla katkı sağlamamıştır.71 0 2.35 0.14’te verilmiştir.74 0 %B*** 0.03 0.60 0 0.61 0 0 0 3.04 0.05 17.

Çizelge 3.20 55.0 32.78 24.05 %B*** 60.59 13. TBHP oksidant olarak kullanıldığı çalışma sonuçları Çizelge 3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 araştırılmıştır.35 BULANIK BULANIK 11.77 65.45 59.22 25.26 22.35 0 2.39 0 11.66 23.67 *: toplam yüzde dönüşüm.65 2.26 93.45 93.62 40.45 76.32 84.57 53. ***: benzaldehit yüzdesi 96 . %S** 24.40 28.39 BULANIK BULANIK 5.34 12.94 75.10 76.68 22.50 31.66 37.93 4sa.15. Çizelge 3. **: stirenoksit yüzdesi. c) DtBP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları H2O2 ve TBHP’nin oksitleyici olarak kullanıldığı çalışmalardan sonra DtBP’nin de oksidasyona etkisi incelenmiştir.62 45.11 89.17 10.43 % D* 88.15 10. **: stirenoksit yüzdesi.12 90. % D* %S** %B*** BULANIK 38.52 27. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.20 56. ***: benzaldehit yüzdesi GC sonuçlarına göre oksidant olarak TBHP kullanımının H2O2 kullanımına göre daha etkin oldu ğu ve benzaldehit olu şumunun stirenoksit olu şumuna göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.62 76. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.13 6.60 8 sa.64 0 7.82 31.87 21.25 42.78 7.16.49 13.60 0 5.95 6. asetonitril ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 1-Mn 1-Co 1-Ru 2-Mn 2-Co 2-Ru 3-Mn 3-Co 3-Ru 4 sa.71 90.02 10. asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 1-Mn 1-Co 1-Ru 2-Mn 2-Co 2-Ru 3-Mn 3-Co 3-Ru % D* 86.47 71.3.68 61.95 0 10.79 61.48 83.69 52.98 85.70 37.99 8 sa.67 BULANIK BULANIK 10.68 9.68 84.00 21.15’de yer almaktadır.93 13. % D* %S** %B*** BULANIK 47.94 *: toplam yüzde dönüşüm.32 18. %S** %B*** 20.49 79.64 BULANIK 0 6.67 17.06 15.14 91.

16’da görüldüğü üzere 1-Co kompleksinin dışındaki metal komplekslerde stirenoksit dönü şümü gözlenmemiştir. ***: benzaldehit yüzdesi b) TBHP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Asetonitril çözücü ortamında. GC sonuçları incelendiğinde stirenin özelliğini koruduğu ve herhangi bir ürüne dönü şmediği görülmüştür (Çizelge 3. 3-Mn ve 3-Co komplekslerinde ise reaksiyon sırasında bulanıklık gözlenmiştir.17). SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3. a) H2O2’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Asetonitril çözücü ortamında 80 oC’de ve H2O2’nin oksidant olarak kullanıldığı bu çalışmada stiren 4 ve 8 saatlik sürelerde yapılan oksidasyon çalışmalarında dönü şüm görülmemiştir.1.3. 80 oC’de ve TBHP’nin oksidant olarak kullanıldığı bu çalışmada yüksek oranda stirenoksit dönüşümü gözlenmiştir. asetonitril ve H2O2 ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 1-Mn 1-Co 1-Ru 2-Mn 2-Co 2-Ru 3-Mn 3-Co 3-Ru % D* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 sa.1(2). 2-Co. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. Ru(III) metal komplekslerinde ise stirenoksit dönüşümü gözlenmezken benzaldehit dönüşümü gözlenmiştir.3. 1-Mn. 2-Mn. 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları Monomer metal komplekslerin katalizör özelliklerinin. %S** %B*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *: toplam yüzde dönüşüm. 3-Co kompleksinde farklı bir 97 . Çizelge 3. %S** %B*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % D* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 sa. **: stirenoksit yüzdesi. Bir süre sonra tüp içerisine aktarılan numunede beyaz çökeleğin oluştu ğu gözlenmiştir.17. asetonitril çözücü ortamında incelendiği çalışmanın ikinci aşamasında sıcaklık farkının katalitik aktiviteye etkisi araştırılmıştır. 3. FT-IR sonuçları değerlendirildiğinde ise olu şan beyaz çökeleğin polistiren olduğu sonucuna varılmıştır.

05 70.78 56. ***: benzaldehit yüzdesi 98 .67 80.30 91. **: stirenoksit yüzdesi.98 16.66 68. %S** %B*** 8.90 91.94 0 90.55 53.62 42.27 82.07 57.87 91.99 8.58 46.99 82.40 69. asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 1-Mn 1-Co 1-Ru 2-Mn 2-Co 2-Ru 3-Mn 3-Co 3-Ru % D* 75. %S** %B*** 7.75 8 sa.18).16 91.11 10.48 8.77 91.68 10.08 70.92 83.14 67. %S** %B*** 45.70 25.00 75.90 9.60 41.78 87.02 85.70 59.32 89.00 19.92 88.93 90.40 28.73 10.86 98. Çizelge 3.85 59.80 94.33 91.69 40.46 82.56 70.98 83. Yine Ru(III) metal komplekslerinde dü şük oranda benzaldehit oluşumu gözlenirken Mn(II) ve Co(II) komplekslerinde yüksek oranda benzaldehite dönü şüm gözlenmiştir (Çizelge 3.30 42.17 13.81 81.08 70.10 8 sa.43 85.45 8. ***: benzaldehit yüzdesi c) DtBP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları 80 oC’de yapılan katalizör çalışmalarında DtBP’nin oksidant olarak kullanıldığı reaksiyonların GC analizlerinde Ru(III) metal komplekslerinde stirenoksit dönüşümü gözlenmezken Mn(II) ve Co(II) komplekslerinde ortalama %10 civarında stirenoksit dönüşümü gözlenmiştir.66 8.43 42.20 91.41 10.50 95. asetonitril ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 1-Mn 1-Co 1-Ru 2-Mn 2-Co 2-Ru 3-Mn 3-Co 3-Ru % D* 90.01 78. %S** %B*** 50.09 5.26 30.64 90.10 10. **: stirenoksit yüzdesi.52 7.38 % D* 82. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 durum gözlenmiştir.18.32 83. Stirenoksit olu şumu gözlenmezken stirenin benzaldehite dönüşümü %100 oranındadır (Çizelge 3.77 83.44 80.88 *: toplam yüzde dönüşüm.10 *: toplam yüzde dönüşüm.87 43.03 81. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de.30 40.51 87.80 3.86 4.20 56.00 16.69 81.67 55.07 4 sa.02 % D* 90.44 87.50 81.00 100 100 60.76 25.31 79.50 0 100.33 9.54 92.19).15 40.00 81.54 8.02 9.3.41 9.14 94.36 32. Çizelge 3.80 14.30 9.32 32.68 51.77 48.19.60 4 sa. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de.

***: benzaldehit yüzdesi 99 . 3.85 4.03 39. 2-Mn.02 2.48 28.62 29.10 15.75 0 0 0 0 0 0 44. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de. 1-Co ve 2-Co bileşiklerinde stirenoksit olu şumu gözlenmezken diğer bileşiklerde stirenoksit dönü şümünün gözlendiğ fakat değerlerin dü şük olduğu görülmüştür (Çizelge 3. Çözücü olarak benzenin kullanıldığı çalışmalar.20).52 45.52 10.3.33 34.04 25.81 43. asetonitril çözücü ortamındaki çalışmalarda olduğu gibi önce 25 oC’de sonra 80 oC’de gerçekleştirilmiştir.20 24.3.12 8. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 1-Mn 1-Co 1-Ru 2-Mn 2-Co 2-Ru 3-Mn 3-Co 3-Ru 4 sa.90 8 sa.28 3.44 24.3.80 32. % D* %S** %B*** 0 0 0 0 0 0 34. Çizelge 3.26 9.72 10.95 10.39 0 0 0 0 0 0 44. b) TBHP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları TBHP’nin kullanıldığı bu çalışmalarda 1-Mn.2(1).55 7.97 3.14 46. **: stirenoksit yüzdesi.20.62 32.24 34. Benzen Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları Schiff bazı monomeri metal komplekslerinin katalitik aktivitelerinin incelendiğ i çalışmanın bu aşamasında ise çözücü farkının oksidasyona etkisi araştırılmıştır.2.21 16. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 3. % D* %S** %B*** 0 0 0 0 0 0 34.1.24 19.1.56 *: toplam yüzde dönüşüm. 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları a) H2O2’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları 25 o C’deki oksidasyon çalışmalarının ilk aşaması H2O2’nin oksidant olarak kullanıldığı reaksiyonlarda alınan GC sonuçları stirende herhangi bir dönüşüm olmadığını göstermiştir.

27 0 14.16 0 17.53 0 16.74 *: toplam yüzde dönüşüm.64 0 9.22).05 0 12. %S** %B*** 0 16.53 39.40 25.11 % D* 22.46 0 17. 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları a) H2O2’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Benzen çözücü ortamında ve 80 oC’deki oksidasyon çalışmalarının ilk aşaması H2O2’nin oksidant olarak kullanıldığı reaksiyonlardan alınan GC sonuçları stirenin tüm özelliğini korudu ğunu.07 21.30 0 21.03 16.97 21.67 0 15. ***: benzaldehit yüzdesi 3.09 14.41 4 sa. 1-Ru kompleksinde stirenoksit oluşumu gözlenmezken 3-Co ve 3-Ru komplekslerinde de stirenoksit oluşumunun düşük olduğu saptanmıştır (Çizelge 3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 c) DtBP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Benzen çözücü ortamında.96 0 15.82 8 sa. b) TBHP’in Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları GC sonuçları özellikle Mn(II) ve Co(II) metal kompleklerinde stirenoksit dönüşümünün yüksek oldu ğunu göstermiştir.52 0 20. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.84 14.62 17.53 20.95 0 13. %S** %B*** 0 14.21. benzen ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 1-Mn 1-Co 1-Ru 2-Mn 2-Co 2-Ru 3-Mn 3-Co 3-Ru % D* 18. 100 . **: stirenoksit yüzdesi.21).52 24.14 10.79 22.96 22. 25 oC’de ve DtBP’nin oksijen taşıyıcı olarak kullanıldığ ı çalışma sonuçlarına bakıldığında stirenin stirenoksite dönü şmediği görülmüştür (Çizelge 3.3.27 0 11.3. Benzaldehit olu şumu da ortalama % 15’tir.13 0 18.1. Çizelge 3.29 0 24.89 26. herhangi bir dönü şüm olmadığını göstermiştir.54 0 12.52 27.2(2).00 0 21.20 17.

36 0 9.32 21.26 0 12.15 78.35 49.72 10.04 9. 2 ve 3 bileşiklerinin metal kompleksleri ile yapılan katalizör çalışmaları değerlendirildiğinde. %S** %B*** 0 8.35 8.20 37.75 15.53 0 4. **: stirenoksit yüzdesi.26 14.70 23.54 0 0 0 6.90 45. %S** %B*** 0 9.86 22.27 16. 7.43 0 5.74 8 sa.07 *: toplam yüzde dönüşüm. 101 .40 0 12.72 0 6.70 39. ***: benzaldehit yüzdesi c) DtBP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları DtBP’nin oksidant olarak kullanıldığı katalizör çalışmalarında stirenoksit dönüşümü gözlenmezken dü şük oranda (ortalama %10) benzaldehit dönüşümü gözlenmiştir (Çizelge 3.23.01 22.60 22.62 5.22.60 *: toplam yüzde dönüşüm.04 50.71 33.00 37.27 86.06 0 0 0 7.95 0 31.16 % D* 9.20 37.80 80.00 19.04 13.74 38. Asetonitril Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları 1.85 7.39 54.05 0 15.95 62. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de.82 78.01 61.43 15.06 0 10.1. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de.41 61.60 18.83 36.3.27 4sa.25 44. Çizelge 3.44 10.3.68 51.58 8 sa. **: stirenoksit yüzdesi.27 0 11.82 11.67 3. %S** %B*** 27.76 45.31 17.19 18. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3. 8 ve 9-metal komplekslerinin katalizör denemelerinde oksidant olarak sadece TBHP’nin kullanılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.44 21.23).63 42.83 40.3.63 0 24.15 % D* 51.18 0 13.70 14.87 63.40 0 10.01 4 sa.22 82.12 38.01 0 10.81 15.75 9.45 45.75 0 16.88 19.38 43.68 0 15. ***: benzaldehit yüzdesi 3. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 1-Mn 1-Co 1-Ru 2-Mn 2-Co 2-Ru 3-Mn 3-Co 3-Ru % D* 49. benzen ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 1-Mn 1-Co 1-Ru 2-Mn 2-Co 2-Ru 3-Mn 3-Co 3-Ru % D* 9. %S** %B*** 29.64 64.48 31.04 74.

1. 3.86 15.00 39.80 32.24.06 12.00 30.54 16. 102 .25’te verilmiştir.74 20.08 59.20 21.00 39.12 38.36 22.3(2).50 66.20 4.58 8.95 37. % D* %S** %B*** 54.78 20. % D* %S** %B*** 34.12 14.10 40.07 9.3.00 60. a) TBHP’in Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Sonuçlar değerlendirildiğinde en yüksek stiren dönü şüm değerinin 8-Ru’da oldu ğu ve buna karşın en yüksek benzaldehit oluşum değerinin ise 9-Ru’da olduğu görülmüştür (Çizelge 3.10 50. 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları Asetonitril çözücü ortamında gerçekleştirilen çalışmanın bu aşamasında incelendiğ i çalışmanın ikinci aşamasında sıcaklık farkının katalitik aktiviteye etkisi araştırılmıştır. ***: benzaldehit yüzdesi 3.00 58.3. **: stirenoksit yüzdesi.76 6.98 9.50 65.10 58. a) TBHP’in Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Bu aşamada elde edilen sonuçlar topluca Çizelge 3. En yüksek stiranoksit oluşumu 9-Co’da.1.17 31.49 31.45 14.00 20. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çalışmanın bu bölümünde.80 45. 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları Çalışmanın bu aşamasında asetonitril çözücü ortamındaki oksidasyon sonuçları kullanılan oksijen taşıyıcı için değerlendirilmiştir.10 8.14 12.20 16.3.43 38. En yüksek stiren dönüşüm değerinin 7-Ru kompleksinin kullanıldığı çalışmada elde edildiği görülmü ştür.24 10.24).82 26. Çizelge 3.14 44.08 15.02 *: toplam yüzde dönüşüm.3(1).10 48.24 10. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.50 7. benzaldehit oluşumu ise 9-Ru’da görülmü ştür. 1.20 26.17 30. 2 ve 3-metal kompleksleri için uygulanan koşulların uygulandığı ve oksidant olarak sadece TBHP’nin kullanıldığı sonuçlar değerlendirilmiştir.69 29. asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 7-Mn 7-Co 7-Ru 8-Mn 8-Co 8-Ru 9-Mn 9-Co 9-Ru 4 sa.92 80.00 82.05 20.02 40.80 39.74 8 sa.43 12.

Diğer kısım ise stirenoksittir (Çizelge 3.00 37.40 35.04 20.00 69.25.35 28.92 8.77 15. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de.66 42.01 30.80 60.07 34.20 29.12 56. Benzen Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları ki aşamada yapılan çalışmada önce 25 oC’de sonra 80 oC’de. % D* %S** %B*** 20.1. Bu dönüşümün büyük bir kısmı benzaldehitle sonuçlanmıştır.04 7.00 24.16 21.3.84 11.00 5.50 48.18 48.52 20.97 4.84 45.02 33.06 20. 103 .07 7.00 10.96 26. 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları Çalışmanın bu aşamasında benzen çözücü ortamında 25 değerlendirilmiştir. 3.44 9.20 46.3.1. ortalama stirenoksit oluşumunun 25 oC’deki çalışmalarda 80 oC’deki çalışmalardan yüksek olduğu görülmü ştür.12 9.00 30.20 4.53 16.56 23.25’teki değerler kıyaslandığında.00 2.4(1).50 12. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3.4. ***: benzaldehit yüzdesi Çizelge 3. asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 7-Mn 7-Co 7-Ru 8-Mn 8-Co 8-Ru 9-Mn 9-Co 9-Ru 4 sa.10 4.37 *: toplam yüzde dönüşüm.23 5.50 3.10 37.12 41. 4 ve 8 saatlik zaman sonundaki sonuçlar değerlendirilmiştir.00 25.26).00 59. % D* %S** %B*** 29.02 3.03 31.70 23. oksidant olarak TBHP kullanılıp.24 ve Çizelge 3.03 15. **: stirenoksit yüzdesi. a) TBHP’in Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları o C’deki sonuçlar Bu koşullarda gerçekleştirilen denemelerin sonucunda elde edilen stiren dönü şüm değerlerinden en yükseğinin 7-Ru kompleksine ait olduğu görülmü ştür. 3.35 10.20 28.98 8 sa.16 44.3.29 30.

80 30.55 3. % D* %S** %B*** 10.67 10.10 48.68 *: toplam yüzde dönüşüm.95 10.46 27.00 32. a) TBHP’in Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Çalışma sonuçları Çizelge 3.40 4.3.24 26.02 44.50 0 0 0 0 6.10 38. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. ***: benzaldehit yüzdesi 104 .51 33.28 27.60 36.20 52.90 61.16 23.59 43.46 26.20 18.00 5.10 7.00 10.00 2. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 7-Mn 7-Co 7-Ru 8-Mn 8-Co 8-Ru 9-Mn 9-Co 9-Ru 4 sa. Substrat olarak kullanılan stirenin oksidasyondan sonra toplam dönüşüm değerlerinin en yükseği 9-Ru kompleksinin kullanıldığ ı çalışmadan elde edilmiştir. Bu dönüşümün sonucuna bakıldığında.50 29.00 40.20 2. benzaldehit oluşumunun stirenoksitten yüksek oldu ğu görülmü ştür.62 24.08 14.87 *: toplam yüzde dönüşüm. **: stirenoksit yüzdesi.67 13.03 74.00 50.20 15.89 54.20 6.34 15. **: stirenoksit yüzdesi.20 17.30 44.20 21.67 30.33 37.53 4 sa. 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları Çalışmanın bu aşamasında benzen çözücü ortamındaki oksidasyon sonuçları 80 o C’deki deneylerden elde edilmiştir.02 34.76 10.72 10.06 14.80 33.50 30.27.31 55.89 22.12 10.05 12.80 22.20 68.60 0 10.10 44.00 38.54 10. % D* %S** %B*** 22. Çizelge 3.36 21.27’de verilmiştir.32 16.80 0 0 0 0 2.00 41.00 5. ***: benzaldehit yüzdesi 3.00 16.3.32 8.4(2).1.10 8.00 21.30 93.43 20.00 3.52 25.50 22.13 5.26.85 17.55 8.20 24.40 0 4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3.86 5.76 10.10 34.44 10. %S** %B*** 0 4.29 15. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 7-Mn 7-Co 7-Ru 8-Mn 8-Co 8-Ru 9-Mn 9-Co 9-Ru % D* 4.43 24. % D* %S** %B*** 42.50 12.21 20.02 32. Monomer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.17 8 sa.48 24.30 18.55 8 sa.44 0 10.10 6.77 14.

3. 3.71 0 0 35. %S** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %B*** 0 0 0 0 33.79 0 0 17. ***: benzaldehit yüzdesi 105 .2. GC sonuçları değerlendirildiğinde 25 oC’deki oksidasyon ürünlerinin 80 oC’dekinden daha fazla olduğu görülmü ştür. asetonitril ve H2O2 ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 1 -Mn 1 1 -Co 1 -Ru 2 -Mn 21-Co 1 2 -Ru 3 -Mn 1 3 -Co 3 -Ru 1 1 1 1 1 % D* 0 0 0 0 31.1.74 0 4 sa.78 0 *: toplam yüzde dönüşüm. a) H2O2’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları H2O2 ortamında yapılan çalışmaların GC sonuçları Çizelge 3. %S** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %B*** 0 0 0 0 28.28.28’de verilmiştir. 21 ve 3 1 polimer-metal kompleksleri çalışmalarının ilk aşamasında asetonitril çözücü ortamında yapılan çalışmalar iki farklı sıcaklıkta (25 oC ve 80 oC).27 0 8 sa.3. 4 ve 8 saatlik sürelerde yapılmıştır. Schiff Bazı Polimer-Metal Kompleksleri 3. Çizelge 3. 21-Co ve 3 1-Co komplekslerinde benzaldehit oluşumu gözlenmiştir.64 0 0 23. Stirenoksit oluşumu gözlenmezken.3.2. H2O2. Asetonitril Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları 11. **: stirenoksit yüzdesi. 3. TBHP ve DtBP için ayrı ayrı katalitik aktivite incelenerek gerçekleştirilmiştir.3.07 0 0 18.1(1). Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.2. 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları Asetonitril çözücü ortamında yapılan çalışmaların ilk basamağı 25 oC’de.94 0 % D* 0 0 0 0 34. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Benzen çözücü ortamında yapılan çalışmada asetonitril ortamındaki sonuçlarla paralellik göstermiştir.

63 8 sa. %S** 27.89 0 7.21 20.63 29.25 8.23 27. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.48 47.63 52. 21-Mn ve 21-Co komplekslerinin kullanıldığı çalışmalar sonucunda elde edilen karışımların bulanık oldu ğu görülmüştür (Çizelge 3. Çizelge 3.29.47 41. asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 1 -Mn 1 -Co 1 -Ru 2 -Mn 2 -Co 2 -Ru 3 -Mn 3 -Co 3 -Ru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 % D* 60.97 29.54 61.91 73.12 % D* 12. %S** %B*** 15. %S** 0 0 0 BULANIK %B*** 9. **: stirenoksit yüzdesi.46 12.82 34.12 48.34 0 0 0 6.34 4.55 4 sa.73 33.13 8 sa.18 23.71 46.63 11. Bu örnekler analiz için GC cihazına verilmemiştir. asetonitril ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 1 -Mn 1 1 -Co 11-Ru 21-Mn 2 -Co 1 2 -Ru 3 -Mn 31-Co 31-Ru 1 1 1 % D* 10. %S** 0 0 0 BULANIK %B*** 10.10 38.55 14.02 38.89 67.89 74.29 3.08 12.80 % D* 60.83 33.97 76.52 10.01 67.64 25.69 21. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.32 45.26 60.58 24.30 81.27 9.84 33.11 5. ***: benzaldehit yüzdesi c) DtBP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Metal komplekslerde stirenoksit dönüşümü gözlenmezken. **: stirenoksit yüzdesi.46 12.75 %B*** 33.02 48.25 19.90 0 0 0 15.25 19.30) .8 57.16 25.63 7.19 31.30.23 72.34 BULANIK 8.10 12.89 6.04 13.54 24.17 64. Çizelge 3.10 13.81 76.03 12.45 0 8.45 17. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 b) TBHP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları TBHP’nin oksidant olarak kullanıldığı katalizör çalışmalarında.36 6.53 *: toplam yüzde dönüşüm.84 13.43 8.18 46.39 53.90 *: toplam yüzde dönüşüm. ***: benzaldehit yüzdesi 106 .67 4 sa.39 68.75 42.3.13 24.59 BULANIK 7. yüksek oranda stirenoksit ve benzaldehit dönü şümü gözlenmiştir.56 16.53 31.67 66.

00 41.71 44. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 3.33 41.72 61.18 47.71 28. 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları Polimer çalışmalarının ikinci aşamasında yine asetonitril çözücü ortamında.31).97 50.70 44.60 71.95 49. Yüzde dönü şüm değerlerinin tamamı %50’nin üzerindedir (Çizelge 3.76 34.62 24.72 80.31.31 9.31 11.70 % D* 91.86 65.2.47 9.96 7.67 80.89 *: toplam yüzde dönüşüm.94 94.90 13. b) TBHP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Stirenin polimer metal komplekslerdeki oksidasyonunda TBHP ortamında stirenoksit ve benzaldehite dönüşümünün yüksek olduğu gözlenmiştir.94 62.30 13.37 82. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. %S** %B*** 48.12 23.61 36.1(2). **: stirenoksit yüzdesi. Çizelge 3.33 57. 4 ve 8 saatlik zaman aralıklarında. a) H2O2’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Asetonitril çözücü ortamında ve 80 oC’deki oksidasyon çalışmalarının ilk aşaması H2O2’nin oksidant olarak kullanıldığı reaksiyonlarda alınan GC sonuçları stirenin tüm özelliğini korudu ğu ve herhangi bir dönüşüm olmadığı görülmü ştür.98 25. asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 1 -Mn 1 1 -Co 11-Ru 1 2 -Mn 1 2 -Co 21-Ru 1 3 -Mn 1 3 -Co 31-Ru 1 % D* 82.23 47. H2O2.00 4 sa. 107 .94 54.61 35.22 54.00 8 sa.04 40.82 71.59 52.34 17.28 47.25 54.10 33.3.62 14.77 14.68 44. Ayrıca 31-Mn kompleksinin kullanıldığı çalışmada bulanıklık görülmü ştür.82 14. ***: benzaldehit yüzdesi c) DtBP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları DtBP’nin oksijen taşıyıcı olarak kullanıldığı 80 oC’deki çalışmalarda stirenoksit oluşumu gözlenmezken bazı komplekslerde benzaldehit olu şumu gözlenmiştir. %S** %B*** 49. TBHP ve DtBP varlığında 80oC’de çalışılmıştır.04 7.93 18.15 48.3.30 55.99 24.67 47.90 40.

3. TBHP ve DtBP’nin de etkisi araştırılmıştır.30 5.33).43 0 5. ***: benzaldehit yüzdesi 3. 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları o C ve 80 o C’deki reaksiyon ko şullarında 25 oC’deki reaksiyon ko şullarında yapılan çalışmada ilk olarak H2O2 oksidant olarak kullanılmıştır.56 0 3.56 7.00 BULANIK 14.94 BULANIK 14. **: stirenoksit yüzdesi.48 0 9. 108 . Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de.48 5. % D* %S** %B*** 0 0 0 0 0 0 4. benzen çözücü ortamında ve TBHP’nin oksijen taşıyıcı olarak kullanıldığ ı çalışmalarda ortalama %10 civarında stirenoksit dönü şümü gözlenmiştir (Çizelge 3.04 0 0 0 4.90 0 0 0 7. a) H2O2’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları H2O2 oksidant olarak kullanıldığı çalışmalarda stiren dönüşümü gözlenmemiştir.3. b) TBHP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları 25 oC’de. % D* %S** %B*** 0 0 0 0 0 0 3. 21 ve 31 polimer-metal komplekslerin katalitik aktivitelerinin incelendiğ i çalışmanın ikinci aşamasında çözücü farkının katalitik aktiviteye etkisi araştırılmıştır.45 *: toplam yüzde dönüşüm.15 0 3.2.76 0 3. Çözücü olarak benzenin kullanıldığı çalışmalar 25 incelenmiştir.81 0 7.2(1).3.04 0 7.2.82 0 3. Benzen Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları 11.2.32.50 7. 3.50 0 0. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3.02 0 4.78 8 sa. asetonitril ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 1 -Mn 11-Co 1 1 -Ru 1 2 -Mn 21-Co 1 2 -Ru 1 3 -Mn 1 3 -Co 1 3 -Ru 1 4 sa.

81 0 19.85 43.65 0 26.87 54.34 % D* 55.93 31.52 11.90 24. %S** %B*** 0 17.00 29.41 21.18 8.72 13.96 5.56 2.69 45.05 10.61 7.15 13.40 32.96 9. %S** 21.33.72 35.21 11. benzen ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 1 -Mn 11-Co 1 1 -Ru 1 2 -Mn 21-Co 1 2 -Ru 1 3 -Mn 31-Co 1 3 -Ru 1 % D* 23.73 4.35 10.43 19.72 39.65 21.40 0 24. **: stirenoksit yüzdesi.07 *: toplam yüzde dönüşüm.65 15.24 18. ***: benzaldehit yüzdesi 3. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.24 44.98 23.40 0 23.16 31.98 0 19.68 21.83 40. **: stirenoksit yüzdesi.96 36.78 8.57 7.51 34.40 0 17. %S** %B*** 0 18.89 36.52 34.3.84 27.2.04 8 sa.70 12.10 45.42 %B*** 28.02 14.58 20. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3.55 8 sa.31 2. % D* 43. 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları a) H2O2’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Benzen çözücü ortamında ve 80 oC’de.2(2).85 26.81 25.50 16. Çizelge 3.83 27.43 35.90 0 20.83 5.63 23.87 0 15.24 0 16.21 28.87 17.85 31.31 4 sa.40 23.76 %S** 15.55 %B*** 34.3.34.60 0 13.63 0 15.26 31. 109 .44 30. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 1 -Mn 11-Co 1 1 -Ru 1 2 -Mn 1 2 -Co 1 2 -Ru 1 3 -Mn 1 3 -Co 1 3 -Ru 1 4 sa.14 0 14.44 9.96 0 5.25 58.65 26. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.94 48. H2O2’nin oksijen taşıyıcı olarak kullanıldığ ı çalışmalarda stiren dönü şümü gözlenmemiştir.54 0 7.63 35.42 0 23.72 % D* 24.35 *: toplam yüzde dönüşüm.40 18.53 27.80 23.85 0 14. ***: benzaldehit yüzdesi c) DtBP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları DtBP’nin oksidant olarak kullanıldığı oksidasyon sonuçlarının asetonitril çözücü ortamındaki sonuçlarla uyum içinde olduğu ve her ikisinde de stirenoksit oluşmadı görülmüştür.

75 25.40 0 21.10 27.74 19.45 41.36). % D* %S** %B*** 16. En yüksek stirenoksit oluşumunun Mn(II) komplekslerinde olduğu belirlenmiştir.61 27.88 32.56 38.41 59.31 0 19. %S** %B*** 49.89 11.81 0 10.89 0 10.36.89 21.56 8.89 34.26 27.18 59.62 24.69 25.40 29. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 1 -Mn 1 1 -Co 11-Ru 1 2 -Mn 1 2 -Co 21-Ru 1 3 -Mn 1 3 -Co 31-Ru 1 % D* 75.11 26. Çizelge 3. %S** %B*** 48.81 0 13. benzaldehit olu şum yüzdesinin ortalama %12 olduğu görülmüştür. ***: benzaldehit yüzdesi 110 .03 18.40 16.90 25.09 26.09 *: toplam yüzde dönüşüm.56 0 10.56 24.92 0 7.80 6.74 14.09 8 sa.05 0 10. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. Ayrıca zamanla da çok fazla bir artış olmadığı görülmü ştür (Çizelge 3.10 32.63 48.84 58.90 26.56 0 32.3.72 40.74 0 10.18 19.37 0 10.88 8 sa.34 47.89 36.35). ***: benzaldehit yüzdesi c) DtBP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları DtBP’nin oksijen taşıyıcı olarak kullanıldığı reaksiyonların tamamında stirenoksit oluşumu gözlenmemiştir.15 9.90 37.87 15. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de.90 0 29.30 15.90 0 15.73 0 11.79 4 sa.42 29.04 12.64 60.81 0 18.25 61.86 26.50 % D* 76. Çizelge 3.55 8. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 b) TBHP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları TBHP’nin oksidant olarak kullanıldığı oksidasyon sonuçları değerlendirildiğinde dönüşümün yüksek oldu ğu tespit edilmiştir. Benzaldehit oluşumu ise zamanla artış göstermiştir (Çizelge 3.24 10. **: stirenoksit yüzdesi.70 0 13.41 0 16.64 54.71 0 13.12 51.71 64.89 25.99 33.56 9.42 19. **: stirenoksit yüzdesi.13 *: toplam yüzde dönüşüm.40 25.15 45.63 20.53 0 11.25 58.83 0 26. 3 1-Co kompleksinde diğer komplekslerden farklı olarak stirenoksit dönüşümü gözlenmemiştir.20 15.50 33.69 69.56 47.90 38.45 26.35.24 26. % D* %S** %B*** 10. benzen ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 1 -Mn 1 1 -Co 1 1 -Ru 1 2 -Mn 1 2 -Co 1 2 -Ru 1 3 -Mn 1 3 -Co 1 3 -Ru 1 4 sa.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

106T365

Monomer metal kompleksleri ile kıyaslanabilmesi amacıyla 3 farklı oksidant 1 1, 21 ve 3 1 metal kompleksleri için de kullanılmıştır. Monomer-meal kompleks çalışmalarında oldu ğu gibi polimer-metal komplekslerinin kullanıldığı çalışmalarda da en etkin oksidantın TBHP olduğu görülmüştür. Bu bağlamda 41, 51, 61, 71, 81 ve 91 polimer-metal komplekslerinin katalitik etkinliklerinin sadece TBHP varlığında gerçekleştirilmesinin uygun olacağ ı kanaatine varılmıştır.
3.3.2.3. Asetonitril Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları

41, 5 1 ve 61 polimer-metal kompleksleri için iki aşamada yapılan çalışmada önce 25
o

C’de sonra 80 oC’de çalışılmıştır. Her sıcaklık için oksidant olarak TBHP kullanılıp, 4 ve 8

saatlik zaman zarfındaki sonuçlar değerlendirilmiştir.
3.3.2.3(1). 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları a) TBHP’in Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları

Bu ko şullardaki çalışma sonuçları değerlendirildiğinde Ru(III) kompleksleri dışında verimli sonuçlar elde edilememiştir. Zamanla yüzde dönüşüm değerlerininde artış oldu ğu görülmüştür (Çizelge 3.37).
Çizelge 3.37. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de, asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları
Kompleks 4 -Mn 1 4 -Co 1 4 -Ru 1 5 -Mn 1 5 -Co 51-Ru 1 6 -Mn 1 6 -Co 61-Ru
1

% D* 10.88 11.40 22,20 13.64 12.98 28,40 14.05 10.66 33,35

4 sa. %S** %B*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.80 11.38 22,20 13.61 12.90 28,40 14.05 10.65 33,35

% D*

8 sa. %S** %B*** 8.78 14,94 38,57 20.45 19,00 47,40 15,54 15.35 42,12

13.35 4.50 19,94 5.00 45,36 6,79 24.20 3.60 23,23 4.20 57,50 10,10 20,54 5.00 20.43 4.70 55,00 12,88

*: toplam yüzde dönüşüm, **: stirenoksit yüzdesi, ***: benzaldehit yüzdesi

111

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

106T365

3.3.2.3(2). 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları a) TBHP’in Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları

80 oC’de gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; toplam yüzde dönüşüm değerlerinin 25 oC’deki değerlerden dü şük olduğu görülmü ştür.
Çizelge 3.38. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de, asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları
Kompleks 4 -Mn 1 4 -Co 1 4 -Ru 1 5 -Mn 1 5 -Co 1 5 -Ru 1 6 -Mn 1 6 -Co 1 6 -Ru
1

% D* 69,68 46,47 63,00 26,42 58,90 20,30 59,15 58,63 36,43

4 sa. %S** %B*** 40,78 16,22 25,52 16,72 34,70 0 34,38 20,96 0 28,90 30,25 37,48 9,70 24,20 20,30 24,77 37,67 36,43

% D* 87,36 76,08 72,35 65,30 67,70 34,10 81,37 68,85 64,72

8 sa. %S** %B*** 47,04 40,92 31,69 45,30 38,8 0 49,57 26,38 6,92 40,32 35,16 40,66 20,00 28,90 34,10 31,80 42,47 57,80

*: toplam yüzde dönüşüm, **: stirenoksit yüzdesi, ***: benzaldehit yüzdesi
3.3.2.4. Benzen Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları

41, 5 1 ve 61 polimer-metal komplekslerin katalitik etkinliklerinin incelendiği bu aşamada yapılan çalışmada önce 25 oC’de sonra 80 oC’de çalışılmıştır. Bu bölümde çözücü olarak benzen kullanılmıştır.
3.3.2.4(1). 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları a) TBHP’in Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları

25

o

C’de gerçekleştirilen deney sonuçları Çizelge 3.39’da verilmiştir. Ru(III)

komplekslerinin stiren dönüşümünde etkin oldukları görülmüştür. Dönüşümlerin daha çok benzaldehit ile sonuçlandığı görülmü ştür.

112

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

106T365

Çizelge 3.39. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de, benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları
Kompleks 4 -Mn 1 4 -Co 41-Ru 1 5 -Mn 1 5 -Co 51-Ru 1 6 -Mn 1 6 -Co 1 6 -Ru
1

% D*

4 sa. %S** %B*** 13,90 12,85 36,43 12,40 20,06 28,40 27,50 24,20 28,15

% D*

8 sa. %S** %B*** 17,76 22,00 38,30 71,00 30,50 31,00 38,03 35,00 28,57

13,90 0 14,85 2.00 52,48 9,55 13,60 1.20 24,56 4.50 40,40 5,00 31,53 4.03 24,20 0 45,69 13,35

20,76 3.00 26,70 4.70 66,04 14,35 71,00 0 38,50 8.00 50,20 8,30 44,35 6.30 38,52 3.51 68,18 17,25

*: toplam yüzde dönüşüm, **: stirenoksit yüzdesi, ***: benzaldehit yüzdesi

3.3.2.4(2). 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları a) TBHP’in Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları

Asetonitril ortamında sonuçlar ile uyumlu olan bu ko şullarda sonuçlarda da sıcaklığın yükselmesi ile dönüşüm yüzde değerlerinin yükseldiği görülmüştür. En yüksek değer 7-Ru komplekslerinde gözlenmiştir. Bu bölümdeki sonuçlar diğerlerinden biraz farklılık göstermiştir. Stirenoksit dönüşüm değerleri benzaldehite oranla yüksek bulunmuştur (Çizelge 3.40).
Çizelge 3.40. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de, benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları
Kompleks 41-Mn 1 4 -Co 1 4 -Ru 1 5 -Mn 1 5 -Co 1 5 -Ru 1 6 -Mn 61-Co 1 6 -Ru % D* 55,50 47,04 81,06 48,90 66,70 70,29 74,57 61,58 36,21 4 sa. %S** %B*** 28,10 18,36 34,92 35,00 37,90 22,84 48,57 23,04 8,30 27,40 28,68 46,14 13,90 28,80 35,07 26,00 38,54 27,91 % D* 67,80 56,89 97,13 78,10 73,77 75,96 84,66 66,80 50,27 8 sa. %S** %B*** 36,60 24,33 42,55 56,80 42 32,99 54,90 25,86 10,60 31,20 32,56 52,13 21,30 31,77 29,44 29,76 40,94 35,27

*: toplam yüzde dönüşüm, **: stirenoksit yüzdesi, ***: benzaldehit yüzdesi

113

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

106T365

3.3.2.5. Asetonitril Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları

71, 81 ve 91 polimer-metal komplekslerin etkinliklerinin incelendiği çalışmanın bu aşamasında önce 25 kullanılmıştır.
3.3.2.5(1). 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları a) TBHP’in Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları
o

C’de sonra 80

o

C’de çalışılmıştır. Çözücü olarak asetonitril

Elde

edilen

sonuçlar

değerlendirildiğinde

Ru(III)

komplekslerinin

stirenin

oksidasyonu tepkimesinde etkin oldukları görülmüştür (Çizelge 3.41).
Çizelge 3.41. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de, asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları
Kompleks 71-Mn 1 7 -Co 1 7 -Ru 1 8 -Mn 81-Co 1 8 -Ru 1 9 -Mn 91-Co 1 9 -Ru % D* 4 sa. %S** %B*** 10.50 17.84 25,64 23.00 14.32 36,48 10.98 10.56 32,49 % D* 8 sa. %S** %B*** 14.00 19,90 41,84 27.10 18,20 46,79 20,78 20.44 36,23

10.50 0 17.84 0 25,64 0 35.20 12.20 14.32 0 46,20 9,72 10.98 0 10.56 0 38,41 5,92

14.40 0 19,90 0 50,67 8,83 41.12 14.02 18,20 0 77,48 20,35 20,78 0 20.44 0 45,5 9,27

*: toplam yüzde dönüşüm, **: stirenoksit yüzdesi, ***: benzaldehit yüzdesi
3.3.2.5(2). 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları a) TBHP’in Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları

Sıcaklık etkisinin incelendiği bu bölümdeki sonuçların 25 oC’deki sonuçlardan yüksek olduğu tespit edilmiştir. En yüksek dönü şüm değerinin 9-Ru kompleksine ait oldu ğu görülmüştür (Çizelge 3.42).

114

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

106T365

Çizelge 3.42. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de, asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları
Kompleks 7 -Mn 1 7 -Co 71-Ru 1 8 -Mn 1 8 -Co 81-Ru 1 9 -Mn 1 9 -Co 1 9 -Ru
1

% D* 65,28 46,00 41,44 40,05 56,70 20,30 57,00 60,64 64,56

4 sa. %S** %B*** 38,68 26,80 16,00 30,00 10,49 30,95 0 40,05 33,60 23,10 0 20,30 33,30 23,70 21,96 38,66 20.00 44,56

% D* 85,30 75,00 64,46 78,45 66,60 34,10 79,30 70,80 86,80

8 sa. %S** %B*** 46,00 40,90 46,19 20,32 37,80 0 48,50 27,30 30.00 39,30 34,10 48,32 47,80 28,80 34,10 30,80 43,40 56,80

*: toplam yüzde dönüşüm, **: stirenoksit yüzdesi, ***: benzaldehit yüzdesi
3.3.2.6. Benzen Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları

71, 8 1 ve 9 1 polimer-metal komplekslerin katalitik aktivitelerinin incelendiği aşamada önce 25 oC’de sonra 80 oC’de çalışılmıştır. Bu bölümde çözücü olarak benzen kullanılmıştır.
3.3.2.6(1). 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları a) TBHP’in Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları

Bu bölümde, ssetonitrilin çözücü olarak kullanıldığı ve 25 oC’de gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen sonuçlara paralel sonuçlar gözlenmiştir. Önemli sayılacak değerlerdeki verilerin Ru(III) komplekslerinden elde edildiği görülmüştür (Çizelge 3.43).
Çizelge 3.43. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de, benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları
Kompleks 7 -Mn 1 7 -Co 71-Ru 1 8 -Mn 1 8 -Co 1 8 -Ru 1 9 -Mn 1 9 -Co 1 9 -Ru
1

% D*

4 sa. %S** %B*** 14,10 14,32 26,93 27,37 14,26 28,40 12,50 17,12 28,67

% D*

8 sa. %S** %B*** 21,73 23,70 25,41 30,40 18,40 31,00 16,15 19,51 30,43

14,10 0 14,32 0 30,92 3,99 30,40 0 14,26 0 40,40 5,00 12,50 0 17,12 0 45,87 10,39

21,73 0 23,70 0 31,20 0 37,80 0 18,40 0 50,20 8,30 16,15 0 19,51 0 49,57 11,80

*: toplam yüzde dönüşüm, **: stirenoksit yüzdesi, ***: benzaldehit yüzdesi 115

25 55.17 4 sa. ***: benzaldehit yüzdesi Benzen çözücü ortamında yapılan çalışmada Mn+2 kompleksinin GC sonuçları incelendiğinde 80 oC’de hem stirenoksit hem benzaldehit olu şumu gözlenirken 25 oC’de sadece benzaldehit olu şumu gözlenmiştir.44.6(2). **: stirenoksit yüzdesi.70 44.00 61.04 71.3.25 47.00 37. GC sonuçları değerlendirildiğinde p-fenilendiamin ve etilendiamin’nin +3 4-hidroksibenzaldehit o ile kondenzasyonu sonucu olu şan Schiff bazı Ru fazla olduğu gözlenmiştir.00 72.80 50.50 25.20 24.44’te verilmiştir. 80 oC’de stirenoksit ve benzaldehit olu şumu gözlenirken 25oC’de sadece benzaldehit olu şumu gözlenmiştir. %S** %B*** 34.49 34.80 9.94 9.70 0 34.3.70 25.00 30. metal kompleksinde 80 C’deki stirenoksit oluşumu daha fazla iken o-fenilendiamin bileşiğinde 25 oC’deki stirenoksit olu şumun daha Katalizör çalışmalarının sonucunda oluşan ürünlerin takibinde kullanılan GC cihazından elde edilen sonuçların yorumlanabilmesi açısından Stiren.20 42.19 25.39 34.00 13.00 61. Polimer metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de.80 21.90 34.80 27. Stirenoksit ve 116 .03 32.68 9. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 3.40 17. %S** %B*** 26.50 45.80 56.00 5. 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları a) TBHP’in Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları 80 oC’de yapılan çalışmaların sonuçları Çizelge 3. Benzen çözücü ortamında yapılan çalışmada Co +2 kompleksinin GC sonuçları Mn+2 kompleksi ile paralellik göstermiştir.36 27.09 74.06 4. Toplam stiren dönüşüm değerleri ortalamasının yaklaşık %55 oldu ğu görülmü ştür.86 40.60 28.10 24.41 30.54 7. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları Kompleks 7 -Mn 1 7 -Co 1 7 -Ru 1 8 -Mn 1 8 -Co 1 8 -Ru 1 9 -Mn 1 9 -Co 1 9 -Ru 1 % D* 50.00 23.02 44.04 38.50 66.16 27.81 *: toplam yüzde dönüşüm.70 0 20. Çizelge 3.98 % D* 62.2.25 35.58 33.37 8 sa.09 77.56 32. Benzen çözücü ortamında yapılan çalışmanın üçüncü aşamasında Ru+3 metal kompleksinin stirenin oksidasyonundaki katalitik aktivitesi incelenmiştir.

3. %15 civarı benzaldehit oluşumu gözlenmiştir. H2O2 ortamında 25 oC’de bulanıklılık gözlenirken.46). SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Benzaldehit standartları analiz edilip kromotogramları ekler kısmında verilmiştir. 80 göstermediği özelliğini koruduğu belirlenmiştir. 25 oC’de yapılan çalışmanın GC sonuçlarından %4 civarında stirenoksit oluşumu. oksidant ve çözücü ortamındaki oksidasyon reaksiyonunun sonuçlarıdır. sıcaklık. DtBP ortamında ise her iki sıcaklıkta da bulanıklılık gözlenmiştir. Asetonitril çözücü ortamındaki çalışmalarda (Çizelge 3.4. 25 oC’de yapılan çalışmanın GC sonuçlarından %9 civarında stirenoksit oluşumu.3. DtBP ortamında her iki sıcaklıkta da stirenoksit olu şumu görülmemiştir. %18 civarı benzaldehit oluşumu gözlenmiştir.3. TBHP ve DtBP) için ayrı ayrı çalışmalar katlizör kullanılmadan yapılmıştır.45). Katalizörsüz Denemeler Stirenin oksidasyonu. Benzen çözücü ortamındaki çalışmalarda (Çizelge 3.3. Kör Numune Çalışmaları Yukarıda verilen sonuçlar stirenin çeşitli oksitleyiciler kullanılarak belirli zaman. o C’de stirenin dönü şüm 117 . TBHP çalışma ortamında 80 oC’de bulanıklılık gözlenmiştir. 3.3. özelliğini korudu ğu belirlenmiştir. 4 ve 8 saatlik reaksiyon sürelerinde ve her üç oksidant (H2O2. TBHP çalışma ortamında 80 oC’de bulanıklılık gözlenmiştir. hem asetonitril hem de benzen çözücü ortamında. Çalışmanın bu aşamasında Schiff bazı monomer ve polimer metal komplekslerinin katalizör etkisini görebilmek için stirenin hem katalizörsüz ortamdaki hem de metal tuzlarının bulundu ğu ortamdaki oksidasyon çalışmaları da yapılmıştır. H2O2 ortamında ise her iki sıcaklıkta da stirenin dönüşüm göstermediği. Ayrıca GCMS kullanılarak analiz sonuçları ayrıntılı bir şekilde aydınlatılmıştır.

5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3.19 7.46.06 0 8 sa. 3.04 0 % D* 0 0 13. 25 C 80 C TBHP 25 C 80 C DtBP 25 C 80oC o o o o o 4 sa.08 0 10. **: stirenoksit yüzdesi.70 5. %S** %B*** 0 0 0 3. Stirenin asetonitril ortamında katalizörsüz oksidasyon sonuçları Oks. Stirenin benzen ortamında katalizörsüz oksidasyon sonuçları Oks.25 0 0 0 0 9. % D* 0 0 9.02 o 80 C BULANIK DtBP 25 C o 80 C o BULANIK BULANIK *: toplam yüzde dönüşüm.04 0 %S** %B*** 0 0 0 0. **: stirenoksit yüzdesi. H2O2 Sıc. ***: benzaldehit yüzdesi Çizelge 3.45.70 5.00 TBHP 25 C 10.3. % D* %S** %B*** BULANIK 0 0 0 % D* 0 12. 25 C 80oC o o 4 sa. ***: benzaldehit yüzdesi Katalizör kullanılmadan gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde.18 BULANIK BULANIK BULANIK 0 11.45 7.94 10.31 10. Metal Tuzları Varlığında Stirenin Oksidasyonu Polimer kompleksler üzerine yapılan çalışmalarda polimer Schiff bazı metal komplekslerin metal tutma oranları göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenen miktarlarda çalışılmıştır. %S** %B*** BULANIK 0 1.57 7. beklendiği gibi TBHP’nin oksidant olarak kullanıldığı denemelerde diğer oksidantlara oranla stirenin dönü şümünü sağladığı görülmüştür.06 0 *: toplam yüzde dönüşüm. H2O2 Sıc. Ancak metal komplekslerinin kullanıldığı ve TBHP varlığında gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarının bazılarında % 100 gibi yüksek değerlerin gözlenmiş olması katalizör etkisini açıkça ortaya koymu ştur.57 7.63 0 0 0 0 10.3. 118 .26 8 sa.

3. **: stirenoksit yüzdesi. ***: benzaldehit yüzdesi Çizelge 3.81 3.54 0 0 7.78 0 0 7.60 18. stirenin asetonitril çözücü ortamındaki oksidasyonun sonuçları Oks.10 5.42 38.67 11.88 5.27 15.72 3. **: stirenoksit yüzdesi. stirenin asetonitril çözücü ortamındaki oksidasyonun sonuçları Oks. 25oC 80 C TBHP 25 C 80 C DtBP 25oC o 80 C o o o 4 sa.5 H2O varlığında.71 13.04 8 sa.83 19.66 17.44 54.5 H2O varlığında. stirenin benzen çözücü ortamındaki oksidasyonun sonuçları Oks.79 18. 2.54 52. ***: benzaldehit yüzdesi Çizelge 3.49.49 9.78 6.56 0 35.84 57. Polimer komplekslerin AAS değerlerine göre Mn(AcO)2.30 13. 25 C 80 C TBHP 25 C 80oC DtBP 25 C o 80 C o o o o 4 sa.68 5.63 11. H2O2 Sıc.64 % D* 0 0 43.85 34.49 10.88 5.00 19.58 0 22.86 77.47. 4H2O varlığında.52 0 0 8. % D* 0 0 %S** %B*** 0 0 0 0 % D* 0 0 8 sa.79 45.81 3.58 5.13 14.30 5. % D* 0 0 26.21 39.87 *: toplam yüzde dönüşüm. H2O2 Sıc. Polimer komplekslerin AAS değerlerine göre Mn(AcO)2.50 9.91 14.24 5.60 5. %S** %B*** 0 0 0 0 77. %S** %B*** 0 0 0 7. % D* 0 0 %S** %B*** 0 0 0 0 % D* 0 0 8 sa.61 52.95 20.01 *: toplam yüzde dönüşüm.12 65. %S** %B*** 0 0 0 0 38. 2.71 31.48 48.48.15 19.52 6.87 0 0 5.22 %S** %B*** 0 0 0 3. H2O2 Sıc.72 3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3.45 0 0 9. Polimer komplekslerin AAS değerlerine göre Co(AcO)2. 25 C 80 C TBHP 25 C 80 C DtBP 25 C 80oC o o o o o 4 sa.86 0 0 5.20 *: toplam yüzde dönüşüm. ***: benzaldehit yüzdesi 119 .90 19.16 50. **: stirenoksit yüzdesi.29 31.

56 20.55 6. %S** %B*** 0 3.44 0 3.09 21.25 11.85 31. 25 C 80 C TBHP 25 C 80 C DtBP 25 C o 80 C o o o o o 4 sa.87 8 sa. % D* 0 0 29.52 0 0 0 4.50.47 0 0 0 29.3.54 14.54 *: toplam yüzde dönüşüm. % D* 2.56 11. stirenin benzen çözücü ortamındaki oksidasyonun sonuçları Oks.44 4.68 % D* 0 0 33. **: stirenoksit yüzdesi. % D* 0 0 %S** %B*** 0 0 0 0 % D* 0 0 8 sa.56 14.25 11.11 6.90 5. Polimer komplekslerin ICP-OES değerlerine göre RuCl3. 3H2O varlığında.06 36. ***: benzaldehit yüzdesi Çizelge 3.43 19.35 65.68 %S** %B*** 0 0 0 2. H2O2 Sıc.68 %S** %B*** 0 2. stirenin asetonitril çözücü ortamındaki oksidasyonun sonuçları Oks.30 14.62 0 0 14.62 *: toplam yüzde dönüşüm.87 46.26 % D* 3.40 24. %S** %B*** 0 0 0 0 TBHP 35. 25oC o 80 C 25 C 80 C DtBP 25 C 80oC o o o 4 sa.35 0 0 12. H2O2 Sıc.10 12.88 8 sa.50 5. H2O2 Sıc.40 5.42 0 0 0 3.02 23.67 42.49 6. ***: benzaldehit yüzdesi 120 . %S** %B*** 0 0 0 2.56 4.75 25. stirenin benzen çözücü ortamındaki oksidasyonun sonuçları Oks.16 18.10 6.88 *: toplam yüzde dönüşüm. Polimer komplekslerin ICP-OES değerlerine göre RuCl3.52.53 13.56 14.68 12.85 24. 4H2O varlığında. **: stirenoksit yüzdesi.50 3. **: stirenoksit yüzdesi.88 15. 3H2O varlığında.51.83 19.56 21. Polimer komplekslerin AAS değerlerine göre Co(AcO)2.76 15. 25 C 80 C TBHP 25 C 80 C DtBP 25 C 80oC o o o o o 4 sa.37 37. ***: benzaldehit yüzdesi Çizelge 3.80 23.15 3.64 32.30 14.08 14. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3.56 11.56 32.15 0 3.40 4.58 0 0 0 25.00 13.78 14.69 12.

oksidant. zaman.17 25.70 65.17 %B*** 11.73 24. katalizör miktarının da katalitik etkinliğe etkileri birkaç denemede incelenmiştir.89 27.05 41.75 7.53.69 49.60 36.59 BULANIK 54.08 5.13 BULANIK 43.1 0. • • • 1 1-Co: Asetonitril / TBHP / 25 oC 2-Mn: Asetonitril / TBHP / 80 oC 1 1-Mn: Benzen / TBHP / 80 oC Çizelge 3.84 89. H2O2’nin varlığında hiçbir dönü şüm gözlenmemiştir.70 23.92 23.64 71.22 83.3.45 10.18 4.39 76.00 13.34 76.26 29.2 0 2-Mn 0.22 42.79 48.63 10. 3.70 26.2 *: toplam yüzde dönüşüm. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Referans çalışmalarında stirenin hem katalizörsüz ortamdaki hem de metal tuzları varlığındaki oksidasyon çalışmaları sonuçları değerlendirildiğinde Schiff bazı metal kompleksleri ile paralellik gösterdiği net bir şekilde görülmüştür.29 24.1 0. **: stirenoksit yüzdesi.42 75.81 0.92 68.42 76.45 19.3.00 70.46 %B*** 10. Stirenin Oksidasyonuna Katalizör Miktarının Etkisi Monomer ve polimer komplekslerinin katalitik aktivitelerinin incelendiği bu çalışmada.00 40.76 7.64 75.05 0.6.02 16.90 47.61 43.57 27.18 0 44.61 41.53 48.74 28.99 0 41. Farklı katalizör miktarlarının stirenin oksidasyonuna etkisi Örnek Katalizör Miktarı (gr) 0 1 -Co 1 4 sa.05 0.03 28. DtBP’nin varlığında stirenoksit dönüşümü gözlenmezken.73 14.02 18.32 32.29 3.70 32. ***: benzaldehit yüzdesi 121 .57 72. çözücü parametrelerinden sonra. % D* 10.71 35.5 52.05 0.08 24.30 37.69 % D* 12. %S** 1. stirenin oksidasyonunda sıcaklık.2 0 1 -Mn 1 0.02 20. benzaldehit dönü şümü gözlenmiştir.1 0.26 67. En etkin dönü şümü TBHP varlığında göstermiştir.28 %S** 0 2.94 8 sa.

%S** 28.63 3.29 9.16 38.05 28. Tekrarlanabilirliğin stirenin oksidasyonuna etkisi (2.05-0.07 *: toplam yüzde dönüşüm.56 11.32 *: toplam yüzde dönüşüm. 0-0.67 26.1-0.52 41. 3. % D* 58.20 % D* 42.66 49. **: stirenoksit yüzdesi.01 %B*** 18. 0.58 8 sa. deneme) Kompleks 2 -Mn 3-Mn 1-Ru 1 4 sa.7.62 19.15 % D* 58.30 43.51 3.53 8 sa.27 %S** 33. Stirenin Oksidasyonuna Tekrar Kullanılabilirliğin Etkisi Son olarak Schiff bazı metal komplekslerinin katalitik aktifliğinde maddenin tekrar kullanılabilme özelliğini birkaç deneme ile araştırılmıştır. %S** 25. ***: benzaldehit yüzdesi Katalizör olarak kullanılan metal kompleksin tekrarlanabilirliği araştırıldığında ikinci kullanımın daha az etkin oldu ğu görülmü ştür.12 %B*** 13.45 %B*** 19.18 30. Tekrarlanabilirliğin stirenin oksidasyonuna etkisi (1.87 26.42 11.39 19.54.28 6.3.63 20. **: stirenoksit yüzdesi.25 31.24 3.3.38 29.62 %B*** 24. %S** 23. 1 1-Mn: Benzen / TBHP / 80 oC 3-Mn: Asetonitril / TBHP / 25 oC 1-Ru: Benzen / TBHP / 80 oC • • • Çizelge 3.23 35. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Yukarıdaki çizelgede görüldüğü gibi dört ayrı miktarda Schiff bazı metal kompleksi kullanılarak en etkin sonuç araştırılmıştır.99 32. ***: benzaldehit yüzdesi Çizelge 3.03 45.14 5.76 18. 122 .1 g kullanılan katalizörün diğerlerinden daha etkin sonuç gösterdiği tespit edilmiştir.2 g için denemeler yapıldığı ve birbirine yakın dönüşümler göstermesine rağmen.55. deneme) Kompleks % D* 2 -Mn 3-Mn 1-Ru 1 4 sa.

3.2. Katalizör etkisi inceleme işleminde reaksiyon sırasında olu şan beyaz çökeleğin FT-IR spektrumu incelendiğinde maddenin polistiren olduğu görülmü ştür.8. 21-Co kompleksinin GPC sonucu (Stiren / Asetonitril / DtBP / 25 oC) 123 . 2-Mn kompleksinin GPC sonucu (Stiren / Asetonitril / DtBP / 25 oC) 16000 molekül ağırlığı (g/mol) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 4h 8h reaksiyon süresi (saat) 12h Şekil 3. Polistiren Oluşumu Çalışmaların bazılarına bakıldığında. H2C + Stiren O katalizör Diterbütilperoksit O Çözücü C H2 CH C H2 n CH2 Çözücü : CH3CN Katalizör: 2-Mn+2 ve 21 Co+2 polistiren molekül ağırlığı (g/mol) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 4h 8h reaksiyon süresi (saat) 12h Şekil 3.3.3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 3. Yapılan araştırmalar neticesinde polistiren oluştu ğu tespit edilmiştir. bazı reaksiyonların sonunda bulanıklık gözlenmiştir.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 3. 8 sa. asetonitril ve H2O2 ortamındaki oksidasyon sonuçları 4 sa. **: stirenoksit yüzdesi. 8 sa. asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları 4 sa.3.3.79 0 3.32 4 0 1 PETU-Ru 40.1(1).88 0 40.9. **: stirenoksit yüzdesi.9.56. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.43 3.23 16.3. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de. b) TBHP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Diğer parametrelerin sabit tutulup yükseltgeyici olarak TBHP kullanıldığında yükseltgeyici değişikliğinin stirenoksit değişimi üzerine etkisi araştırılmıştır.5 PETU-Mn 40.22 PETU-Ru 0 0 0 0 0 0 *: toplam yüzde dönüşüm.5 0 4. ***: benzaldehit yüzdesi 124 . Asetonitril Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları 3.9. Çizelge 3.1.22 0 14.12 *: toplam yüzde dönüşüm. Poli-Tiyoüre Metal Kompleksleri 3. Çizelge 3.48 PETU-Mn 5 0 4.57.88 0 40. 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları a) H2O2’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Aşağıdaki çizelgede GC sonuçlarına göre ana ürün olarak olu şan stirenoksit ve benzaldehit sonuçları ve stirenin yüzde dönü şümü verilmiştir. ***: benzaldehit yüzdesi Polimerik Tiyoüre bileşiklerin değişik metal komplekslerinin stirenin oksidasyonu üzerindeki etkilerine yukarıdaki şartlar göz önüne alınarak bakıldığında bu şartlar altında Mn(II) kompleksinin daha etkili oldu ğu görülmü ştür. Kompleks % D* %S** %B*** % D* %S** %B*** PETU-Co 3 0 3 4. Kompleks % D* %S** %B*** % D* %S** %B*** PETU-Co 5.3.23 16.66 0 5.22 0 14.

78 PETU-Mn 10. Bunun yanı sıra Co (II) kompleksi diğer iki yükseltgeyicinin varlığında çok etkili olmazken DtBP varlığında az da olsa etki göstermiştir. 3.55 0 2.6 0 4.1(2).78 0 4.3. % D* %S** %B*** % D* %S** %B*** PETU-Co 12.3.22 11 0 3.9. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.58. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 H2O2 kullanıldığında Ru(III) kompleksi çok düşük yüzdelerde bir dönüşüme sebep olurken THBP’nin yükseltgeyici olarak kullanıldığı araştırmalarda Ru(III)’lü kompleksler % 40’ lara varan dönü şüm gerçekleştirmiştir. 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları Polimerik Tiyoüre komplekslerinin katalizör özelliklerinin. **: stirenoksit yüzdesi.57 *: toplam yüzde dönü şüm. asetonitril çözücü ortamında incelendiği çalışmanın ikinci aşamasında sıcaklık farkının katalitik aktiviteye etkisi araştırılmıştır ve 80 oC sıcaklıkta çalışılmıştır.51 13.24 0 45. ***: benzaldehit yüzdesi Kompleks H2O2 ve TBHP kullanıldığında farklı sırayla Mn (II) ve Ru (III) kompleksleri etkili olurken DtBP kullanılması sonucu her iki metalde katalitik aktivite göstermiştir. a) H2O2’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Dü şük sıcaklıkta H2O2 ile Mn (II) daha yüksek verimle dönü şüm gerçekleştirirken sıcaklığın 80 oC olmasıyla etkinliği azalmıştır 125 . asetonitril ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları 4 sa. 8 sa. c) DtBP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Diğer parametrelerin sabit tutulup yükseltgeyici olarak DtBP kullanıldığında yükseltgeyici değişikliğinin stirenoksit değişimi üzerine etkisi araştırılmıştır.99 13 0 5 PETU-Ru 12. Çizelge 3.

8 sa. asetonitril ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları 4 sa.78 PETU-Ru 10.13 0 32.35 9.12 PETU-Ru 2 0 1. Kompleks % % %S** %B*** %S** %B*** D* D* PETU-Co 40.88 0 0 22.28 0 61. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de.22 61.2 0 0 0 *: toplam yüzde dönüşüm. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. Kompleks % % %S** %B*** %S** %B*** D* D* PETU-Co 15.96 0 9. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 Çizelge 3. 8 sa.29 *: toplam yüzde dönüşüm.12 PETU-Ru 45. ***: benzaldehit yüzdesi Sıcaklığın 80 oC olmasıyla birlikte Mn(II)’nin sebep oldu ğu dönü şümde azalma gözlenirken diğer metaller için bu değer yaklaşık aynı kalmıştır. asetonitril ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları 4 sa.3.78 PETU-Mn 0 0 0 22. asetonitril ve H2O2 ortamındaki oksidasyon sonuçları 4 sa.64 2 0 0 PETU-Mn 2 0 0 15 0 14. ***: benzaldehit yüzdesi b) TBHP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Çizelge 3. 126 .59.61. ***: benzaldehit yüzdesi TBHP’nin yükseltgen olarak kullanıldığı denemelerde. **: stirenoksit yüzdesi.88 0 22. Kompleks % D* %S** %B*** % D* %S** %B*** PETU-Co 11 0 10. **: stirenoksit yüzdesi. 8 sa.89 57 0 52.23 0 45.04 PETU-Mn 21.60.42 0 6. **: stirenoksit yüzdesi. özellikle Ru (III) 8 saatlik denemelerinde. yüzde dönü şüm dü şerken sıcaklığın 80 oC olmasıyla birlikte 8 saatlik zaman sonucu yüzde dönüşümde artma gözlenmiştir.89 0 3.88 0 22. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de.6 4 0 0 *: toplam yüzde dönüşüm. c) DtBP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Çizelge 3.

57 0 9.2.59 4.33 3 11. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları 4 sa.22 21.33’lere düşmüştür. **: stirenoksit yüzdesi. **: stirenoksit yüzdesi.3.00 0.3. 8 sa.63 1.84 PETU-Mn 20.26 14.62 1. 127 . çözücü olarak benzen kullanıldığında komplekslerin genelinde aktivitelerinde artış gözlenirken Ru (III) kompleksinin aktivitesinin daha fazla olduğu görülmüştür. Kompleks % % %S** %B*** %S** %B*** D* D* PETU-Co 4. 8 sa. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.23 5. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.64 0 5. Kompleks % % %S** %B*** %S** %B*** D* D* PETU-Co 20 0 14 8.62.56 PETU-Ru 4. ***: benzaldehit yüzdesi Çözücü olarak asetonitril kullanıldığında Mn (II) ve Co (II) kompleksleri aktivite göstermezken Ru (III) kompleksi % 40 olarak aktivite gösterirken.34 0 0.66 0 0 6. b) TBHP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Çizelge 3.9.63.56 10. 25 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları a) H2O2’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Çizelge 3. ***: benzaldehit yüzdesi Çözücü olarak benzen kullanıldığında yükseltgen olarak H2O2 varlığında yüzde dönüşümlerde azalma görülmüştür. benzen ve H2O2 ortamındaki oksidasyon sonuçları 4 sa.53 *: toplam yüzde dönüşüm.73 12. Özellikle Mn(II) komplekslerinin aktiviteleri % 40’tan % 14.25 52.9.2(1).76 PETU-Ru 55. Benzen Çözücü Ortamındaki Oksidasyon Çalışmaları 3.35 17.3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 3.35 0 0 0 *: toplam yüzde dönüşüm.45 2.23 27.23 PETU-Mn 14.

Kompleks % % %S** %B*** %S** %B*** D* D* PETU-Co 0 0 0 0 0 0 PETU-Mn 29 0 13 27 0.64.70 0 13. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de. Kompleks % % %S** %B*** %S** %B*** D* D* PETU-Co 0 0 0 0 0 0 PETU-Mn 2 0 0 0 0 0 PETU-Ru 3. ***: benzaldehit yüzdesi Asetonitrilin çözücü olarak kullanıldığı çalışmalarda Co (II) kompleksinin aktivitesinin olmadığı gözlenirken benzen çözücü olarak kullanıldığında bu aktivitenin Ru (III) ile birlikte arttığı Mn (II) kompleksi için katalitik aktivitesinde azalma oldu ğu görülmüştür. 8 sa. benzen ve H2O2 ortamındaki oksidasyon sonuçları 4 sa. **: stirenoksit yüzdesi. TBHP ve DtBP) ortamındaki ve 4 ve 8 saatlik zaman zarfındaki sonuçlar değerlendirilmiştir.25 0 0 0 0 0 *: toplam yüzde dönüşüm. benzen ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları 4 sa. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 25 oC’de.45 19 PETU-Ru 31. Çizelge 3.2(2).3.65. 80 oC’deki Oksidasyon Çalışmaları a) H2O2’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Çalışmanın bu aşamasında asetonitril çözücü ortamındaki oksidasyon sonuçları kullanılan her bir oksijen taşıyıcı için ayrı ayrı değerlendirilmiştir.9. ki aşamada yapılan çalışmada önce 25 oC’de sonra 80 oC’de çalışılmıştır. 8 sa. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 c) DtBP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Çizelge 3. 3. Aşağıdaki çizelgede GC sonuçlarına göre ana ürün olarak olu şan stirenoksit ve benzaldehit sonuçları ve stirenin yüzde dönü şümü verilmiştir.34 *: toplam yüzde dönüşüm. ***: benzaldehit yüzdesi 128 .08 20.21 0 14. Her sıcaklık için üç oksidant (H2O2. **: stirenoksit yüzdesi.3.

76 0. üç farklı oksidant (H2O2.33 0 27. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de.95 PETU-Mn 33. ***: benzaldehit yüzdesi Asetonitrik çözücü olarak kullanıldığında Ru (III) ve Co (II) metali katalitik aktivite gösterirken çözücü olarak benzen kullanılması sonucu Ru (III) kompleksinin aktivitesi artmış Co (II) kompleksinin aktivitesinde değişim gözlenmemiştir. benzen ve TBHP ortamındaki oksidasyon sonuçları 4 sa.13 PETU-Ru 70.84 11 0 9. ***: benzaldehit yüzdesi Ru (III) komplekslerinin 4 saatlik reaksiyon sonuçları. Kompleks % D* %S** %B*** % D* %S** %B*** PETU-Co 12 0 7. **: stirenoksit yüzdesi.67.55 2. 8 sa.15 0 61.45 6. Özellikle Ru (III) bu şartlar altında 8 saatlik reaksiyon süresi sonucu yüzde dönüşüm olarak çok iyi etki gösterdiğ i bulunmu ştur. c) DtBP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Çizelge 3.3.46 *: toplam yüzde dönüşüm.45 29.67 1. 8 sa. **: stirenoksit yüzdesi. çözücü olarak asetonitril ve benzen kullanılmasıyla değişim görülmezken reaksiyon süreleri 8 saat devam ettirildiğinde özellikle Ru(III)’ün aktivitesinin arttığı gözlenmiştir.14 0 0 36 0 0 PETU-Ru 6 0 0 58.73 33. Kompleks % D* %S** %B*** % D* %S** %B*** PETU-Co 32. iki farklı sıcaklık (25 ve 80 oC). b) TBHP’nin Oksidant Olarak Kullanıldığı Oksidasyon Sonuçları Çizelge 3.13 1.78 1. Polimerik Tiyoüre metal kompleksleri varlığında stirenin 80 oC’de.66. THBP ve DtBP) ve 3 farklı zaman aralıkları 129 .30 PETU-Mn 6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 106T365 80 oC’de asetonitril kullanılarak yapılan denemelerde H2O2 Co(II) kompleksinin 4 saatlik ve Mn (II)’nin 8 saatlik sonuçları etki gösterirken çözücü olarak benzen kullanıldığında bu etki görülmemiştir.50 99.75 0 55. Sonuç olarak katalizör çalışmaları iki farklı çözücü (asetonitril ve benzen). benzen ve DtBP ortamındaki oksidasyon sonuçları 4 sa.86 *: toplam yüzde dönüşüm.23 0 5.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

106T365

(4, 8 ve 12 saat) ile başlatılmış daha sonra elde edilen sonuçlara göre bazı parametrelerin (ör: zaman ve oksidant) azaltılması işlemine gidilmiştir. Bu çalışmada sentezlenen her bir kompleks için gerçekleştirilen katalizör denemelerinde her bir değişken için bir GC analizi yapıldığı düşünülecek olursa verime çok fazla katkı sağlamayacağı öngörülen denemelerin kaldırılmış olması tasarruf açısından önemli olmu ştur. Hem 12 saatlik çalışmanın fazla bir katkı sağlamamış olması hem de 8 saat sonunda bile % 100 stiren dönü şümü elde edilebildiğinin görülmüş olması, özellikle 80 oC’de gerçekleştirilecek deneylerin 4 saat fazladan devam ettirilmesinin enerji tasarrufu açısından yarardan çok zarar getireceği sonucuna varılmıştır. Oksidantların üçünün geniş ve sistemli (belli bir grup kompleks için) bir şekilde kullanıldıkları ve diğer kompleksler için kullanılmalarının önemli katkılar sağlayamayacağ ı görülmüştür. Schiff Bazı polimer metal komplekslerinin poli-tiyoüre metal komplekslerinden daha etkin katalitik aktivite gösterdiği tespit edilmiştir. Oksidant olarak TBHP’in ise en etkin oksidant olduğu görülmü ştür. Katalizörsüz denemelerin sonuçları değerlendirildiğinde katalizörlerin bazı şartlarda önemli sayılacak oranda etkin oldukları görülmüştür. Literatürde benzer şekilde stirenin oksidasyonunu çalışan araştırmacıların (Patel veTrivedi, 2006) sonuçları ile bu çalışmadaki sonuçlar kıyaslandığında hem stiren dönüşümü hem de oluşan ürünler açısından iyi sonuçlar elde edildiği açıkça görülmü ştür.
ÖNER LER

Bu

çalışmada, parafenilendiamin,

etilendiamin

ve ortofenilendiamin ile 4-

hidroksisalisilaldehitin kondenzasyonu sonucu elde edilen Schiff bazı ligandlarının Co (II), Mn (II) ve Ru (III) geçiş metalleriyle oluşturdukları monomer ve polimer komplekslerinin stirenin oksidasyonundaki kullanılabilirliği araştırılmıştır. Ayrıca poli-etilentiyoüre bileşiğinin aynı metaller ile komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve katalitik aktivite çalışmaları yapılmıştır. Model bileşik olarak seçilen stirenin oksidasyonunda sıcaklık, zaman, oksidant, çözücü ve katalizör miktarı parametrelerinin katalitik etkinliğe etkileri incelenmiştir. Oksidasyon sonucu oluşan ürünler GC ve/veya GC-MS spektroskopik yöntemleriyle incelenerek karakterize edilmiştir.

130

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

106T365

Katalizör çalışmalarında kullanılan oksidantın ucuz olması, kolay bulunabilir olması, iyi bir oksitleyici olması, çevreci olması beklenir. Hava oksijeni ucuz oldu ğu gibi tehlikesizdir. Ayrıca hava oksijeninin okside edebilme özelliği de incelenebilir. Başka bir çalışmada hava ortamı yerine argon ortamı gibi ortamlarda da çalışılabilinir. Bu çalışmada stirenin oksidasyonundaki katalitik aktiviteler incelenmiştir. Farklı çalışmalarda benzil alkol, stilben gibi farklı maddelerin oksidasyonu incelenebilir. Ayrıca çözücü olarak asetonitril ve benzen dışında çözücüler (diklorometan gibi ) denenebilir. Polimer destekli katalitik sistemlerde aktif metal sayısının fazla olması katalizörün katalitik davranışını arttıracağı için fazla sayıda aktif metal merkezi içeren çok çekirdekli metal komplekslerin kullanımı daha uygundur. Bu anlamda buna benzer çalışmaların yaygınlaştırılıp özellikle metal içeriği yüksek polimerlerin sentezlenmesi önerilir. Ayrıca katalitik aktivite gösteren bu maddelerin oksidasyon tepkimeleri dışındaki tepkimelerde de ( hidrojenasyon gibi) kullanılması önerilir. Katalitik etkinlik dışında ligand özelliği taşıyan ve suda çözünmeyen, termal kararlılığı olan bu polimerlerin atık sulardan ağır metallerin temizlenmesi işleminde de kullanılabileceği dü şünülmektedir. Bu çalışmada gerçekleştirilen katalizör denemeleri geniş bir tarama şeklinde olmuştur. Elde edilen tüm komplekslerin genel katalitik eğilimi çözücüye, sıcaklığa ve oksidanta göre belirlenmiştir. Bu çalışma ardından etkinlik gösteren komplekslerden bazıları seçilerek daha ayrıntılı çalışmalar yapılabileceği düşünülmektedir. Kimya sanayinin vazgeçilmez endüstriyel maddeleri olan katalizörler büyük öneme sahiptir ve bu konudaki eksiklikler belirlenip, bu eksikler üzerinde akademik ve endüstriyel çalışmalar arttırılabilir.

131

KAYNAKLAR

ALTIOKKA, M.R., Amberlit Katalizör Varlığında Asetik Asitin zobütanol le Esterleşme
Kinetiği Çalışması, (Doktora Tezi), Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, (2001).

ATKINS, P.W., Shriver, D.F., Inorganic Chemistry, Palme Yayıncılık, sf 485-508, (1999). BAKIBAEV, A., Shtrykova, A., Thiourea Compounds at Solid Support, Russian Chemistry
Review, 64, 929, (1995).

CUSTELCEAN, R., Gorbunova, M. G., Bonnesen, P.V., Steric control over Hydrogen bonding in crystalline organic solids, A Structural Study of N,N-dialkylthioureas, 11, 1459-1466, (2005). DEL GÖNÜL, N.,
Schiff Bazı Esaslı Polimerik Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Katalitik, Antimikrobial Ve Elektriksel Özelliklerinin ncelenmesi,

(Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş Sütçü Enstitüsü, (2006).

mam Üniversitesi Fen Bilimleri

DEMETGÜL, C., Karakaplan, M., Serin, S., Synthesis, Characterization and Thermal Properties Oligo-N,N’-bis(2,4-dihydroxybenzylidene) ethylenediamine and Its Cobalt (II) and Manganese (II) Complexes, Designed Monomers and DOI:10.1163/156855508X363852 (in press), (2008). DURANT, J. G., Pharmacologicaly Active Thiourea and Urea Compounds, United State
Patent, 4, 018-931, (1977). Polymers,

ERDEM R, S., Schiff Bazları Ve Polimerlerinin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi,
Karaktrizasyonu Ve Oksidasyon Katalizörü Olarak Etkilerinin ncelenmesi (Doktora

Tezi), Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, (2007). GODYCKI, E., Rundle, R. E., Acta Cryst., 6, 478, (1953). GRUNDMANN, C., Mini, V., Dean, S.M., Frammeld, H. D., Dicyan-Di-N-Oxyd, Leibigs
ann. Chem, 687, 191-214, (1965).

GÜL, A., Bekaro ğlu, Ö., Syntheses of NN’-Bis(4’-benzo[15-crown-5] diaminoglioksim and Its Complexes with Copper(II), Nickel(II), Cobalt(II), Palladium(II), Platium(II) and Uranyl(VI). J. Chem. Soc. Dalton Trans., 2537-2541, (1983). GÜREL, Z., Katalizörün Hazırlanması Ve Endüstrideki Kullanışları, (Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, stanbul, (2001). HAGEN, J., Industrial Catalysis, Wiley-VCH, Weinheim, (1999).

132

HOLLA, B., Mahalinga, M., Karthikeyan, M.S., Akberalib, P.M., Shettyc, N.S., Synthesis of Some Novel Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine Derivatives as Potential Antimicrobial Agents, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters,7, 321-9, (2005). IVAN, S., Elucidation of Chemical Phenomena by Means of Computational Chemistry, (Ph.D. Thesis), Basel, (2005). KARAKAPLAN, M., Demetgül, C., Serin, S., Synthesis and Thermal Properties of a Novel Schiff Base Oligomer with a Double Azomethine Group and its Co(II) and Mn(II) Complexes, Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied
Chemistry, 45 (5), 406-414, (2008).

KOÇ, S.N., Bakır / Zirkonyum Oksit Esaslı Katalizörlerin Hazırlanması, (Yüksek Lisans Tezi), stanbul Üniversitesi, (1997). KOÇAK, M., Bekaroğlu, Ö., Synthesis of ethane-1,2-bis(thioglyoxime) and its complexes with Nickel(II), Cobalt(III), Copper(II), Cadmium(II) and Uranyl(VI). Synth. React.
Inorg. Met.-Org. Chem., 14, 689-701, (1984).

KODOMARI, M., Suziki, M., Tanigawaa, K., Aoyamab, T., A Convenient and Efficient Method Fort he Synthesis of Mono and disubstituted Thioureas, Tetrahedron Letters, 46, 5841-3, (2005). LI, T., Reaction Kinetics of Gold Dissolution in Acid Thiourea Solution, (Ph. D. Thesis), University of Utah, (2004). MART, H., Yürük, H., Saçak, M., Murato ğlu, V., Vilayeto ğlu, A.R. Polymer Deg. And Stab. 83, 395-398, (2004). MARTINS, E.T., Baruah, H., Kramarczkyk, J., Saluta, G., Day, C.S., Kucera, G.L., Bierbach, U., Design, Synthesis and Biological activity of a Novel Non-Cisplatin-Type Platinum Acridine Pharmacophore, J. Med. Chem., 4, 4492-6, (2001). MOLOTO, M. J., Malik, M.A., O’brien, P., Motevalli, M., Kolawole, G.A., Synthesis and Characterization of some N-alkyl/aryl and N,N’ dialkyl/aryl thiourea Cadmium(II) Complexes, Polyhedron, 22, 595-603, (2003). MULLINS, J. M., Pharmaceutical Formulations Comprising Polythiourea and Methods of Use Thereof, United State Patent Office, 6, 860-4, (2000). ÖZBÜLBÜL. A ., Mart, H., Tunçel, M., Serin, S., A New Soluble Schiff Base Polymer with A Double Azomethine Group Synthesized by Oxidative Condensation, Designed
Monomers and Polymers, 9 (2),169-179 (2006).

133

PATEL, M.J., Trivedi, B.M., Synthesis And Catalytic Activity Of Binuclear Mn(III,III)– BINOL Complexes For Epoxidation Of Olefins, Applied Organometallic Chemistry, 20, 521–526, (2006). PEARLY, S.C., Srivedi, N., Yusuff, K. K. M., J. of Applied Polymer Sci., 105, 997-1002, (2007). REDDY, B.S., Gopala, N.O., Narasimhulub, K.V., Rajua, C.L., Raoa, J.L., EPR and Optical Absorption Spectral Studies on Mn2C Ions Doped in Potasium Thiourea Bromide Single Crystals, Journal of macromolecular Structure, 751, 161-7, (2005). SAÇAK, M., Polimer Kimyası, Gazi Kitabevi, 1 s., Ankara, (2002). SER N, S. 1,3-difenil-2-thioksa-4,5-bis(hidroksimino 1,2,4,5-tetrahidro imidozol eldesi,
Geometrik zomerleri ve bazı Transzisyon Metalleri ile Kompleks Formasyonları,

(Doktora Tezi), KTÜ, Trabzon, (1983). SINGH, M.S., Singh, P.K., Synthesis and Characterization of Novel Oximes, Sythesis and
Reactivity in Inorganic and Metal Organic Chemitry, 33 (2) 271-280, (2003).

SMITH, P.A.S., The Chemistry of Open-Chain Organic Nitrogen Compounds., Vol. III, Bengamin, New York, (1966). SRIRAM, D., Yogeeswari, P., Madhu, K., Synthesis and in Vitro Antitubercular Activity of Some Thourea, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2, 456-463, (2005). TSCHUGAEFF, L., Ber. Dtsch. Chem. Ges., 40, 3498, (1907). VAZQUEZ, J.A.G., Pedrares, A.S., Carabel, M., Romero, J., Sousa, A., Electrochemical Synthesis and Structural Characterization of Copper and Silver Complexes of Imidazolidine-2-Thione Ligands, Polyhedron , 24, 2043-2054, (2005).

134

6 1.59 4.2 4.0 0.4 1.0 3.8 0.7 1.6 0.65 0.35 0.4 0.2 1.84 1. Spektrumu 1.70 0.15 0.03 250.25 0.7 0.030 250.6 2.2 3.5 0. Spektrumu 4.30 0.5 1.1 0.0 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 nm 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800. Spektrumları 0.75 0.04 250.6 3.0 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 nm 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800.8 1.8 2.0 A 0.55 0.1 1.05 0.80 0.EKLER UV-Vis.50 0.0 1.3 1.4 A 2.0 1-Ru UV-Vis.4 4.20 0.2 0.2 2.3 0.0 2-Ru UV-Vis.8 0.4 1.45 A 0.2 0. Spektrumu 135 .0 2.9 0.0 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 nm 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800.10 0.60 0.6 1.6 0.2 1.4 0.8 3.40 0.0 3-Ru UV-Vis.850 0.4 3.

3 1.7 1.4 0.2 1.0 0.2 0.1 1.0 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 nm 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800.6 0.4 1.8 0.6 0.5 1.6 1.3 0.1 0.8 0.4 0.2 1.7 0.0 7-Ru UV-Vis.1 0.7 0.92 1.5 0.73 1.4 0.5 0.2 0.9 0.4 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 nm 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800.4 1.0 9-Ru UV-Vis.6 1.04 250.5 1.3 0.5 1.6 0.0 A 0.1 1.9 A 0.0 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 nm 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800.1 1.3 0.5 0.2 1.0 8-Ru UV-Vis.6 1. Spektrumu 136 .7 1.75 1.9 0. Spektrumu 1. Spektrumu 1.3 1.7 0.04 250.0 A 0.3 1.8 1.8 0.2 0.4 1.1.07 250.

0 -0.0 0. Spektrumu 6.0 4.0 4.0 11.23 6.6.5 0. Spektrumu 137 .0 5.0 2.33 6.0 11.0 300 350 400 450 500 nm 550 600 650 700 750 800. Spektrumu 6.5 5.0 2.34 250.5 0.0 1.0 2.0 4.5 1.0 A 11.42 6.5 4.0 300 350 400 450 500 nm 550 600 650 700 750 800.0 3.5 A 3.5 2.0 1.Mn UV-Vis.5 A 3.5 2.5 5.5 0.5 3.5 1.0 0.02 250.0 5.0 0.0 3.5 4.0 1.0 5.0 300 350 400 450 500 nm 550 600 650 700 750 800.5 5.UV-Vis.5 2.5 4.00 250.Co UV-Vis.0 3.5 1.

Spektrumu 1.75 0.10 1.85 0.0 2.45 0.35 0.48 6.40 0.5 4.65 0.050 250.3.8 A 1.5 1.0 300 350 400 450 500 nm 550 600 650 700 750 800.6 2.UV-Vis.0 5.5 0.6 1. Spektrumu 6.20 1.0 11-Ru UV-Vis.2 2.5 A 3.70 A 0.25 0.00 0.15 1.15 0.0 21-Ru UV-Vis.5 5.50 0.4 1.10 0.0 1.0 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 nm 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800.55 0.0 21 . Spektrumu 138 .5 2.20 0.0 4.08 250.0 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 nm 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800.0 3.0 2.90 0.95 0.4 2.0 0.05 1.8 2.60 0.2 3.8 0.4 0.0 0.30 0.80 0.2 1.01 250.35 3.2 0.250 1.0 1.6 0.

5 5.6.0 3.0 31 UV-Vis.5 1.0 2.0 5.0 4.5 1.0 3.5 5.5 4.0 2.0 1.5 -0.36 6.0 0.0 300 350 400 450 500 nm 550 600 650 700 750 800.5 2.0 2.0 300 350 400 450 500 nm 550 600 650 700 750 800.01 250.66 6.Co UV-Vis.5 5.0 1.01 250.5 A 3.0 0.Mn UV-Vis.5 4.5 -0.5 -0.0 4.0 5. Spektrumu 139 .5 2.0 5. Spektrumu 6.5 A 3.0 1.0 31.5 A 3.0 0.5 2.0 4.5 1.5 4. Spektrumu 6.0 300 350 400 450 500 nm 550 600 650 700 750 800.66 6.01 250.0 31.0 3.

0 31-Ru UV-Vis.0 4.3 1.5 5.6 0.5.2 1.2 0.5 4.5 A 3.59 5.5 1.0 0.5 4.5 2.5 0.0 5.8 0.5 1.1 1.7 0.0 3.04 250.3 0.66 1.0 300 350 400 450 500 nm 550 600 650 700 750 800.5 0.19 250. Spektrumu 140 .0 1.0 4.0 0.0 1.6 1.0 3. Spektrumu 6.5 3.5 0.0 4 1 – Co UV-Vis. Spektrumu 1.0 2.38 6.1 0.0 41 UV-Vis.0 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 nm 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800.4 1.0 0.9 A 0.0 A 2.5 1.5 2.0 300 350 400 450 500 nm 550 600 650 700 750 800.4 0.00 250.

01 250.5 5.0 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 nm 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800.0 1.0 0.5 0.0 A 2.5 1.0 4 1.5 3.0 1.02 250.02 250.64 6.0 300 350 400 450 500 nm 550 600 650 700 750 800.0 3.5 4. Spektrumu 6.5 1.0 3.5 2.6.5 4.0 2.0 4.5 5.0 0.0 1.Mn UV-Vis.5 -0.5 A 3.5 A 3.45 5.5 0.0 300 350 400 450 500 nm 550 600 650 700 750 800.0 41-Ru UV-Vis.5 2. Spektrumu 5.15 5.5 2.0 4.0 4.5 4. Spektrumu 141 .0 2.0 5.5 1.0 0.0 3.0 51 UV-Vis.

0 300 350 400 450 500 nm 550 600 650 700 750 800.5 -0.0 2.0 3.4 0.5 4.0 3.0 4.6.0 51-Ru UV-Vis.41 6.0 1.5 2. Spektrumu 142 .5 A 3.5 1.5 0.00 250.0 0. Spektrumu 6.2 2.6 0.0 2.0 300 350 400 450 500 nm 550 600 650 700 750 800.6 1.5 1.5 5.01 250.08 250.8 2.4 1.2 3. Spektrumu 3.0 A 1.8 0.0 51 – Co UV-Vis.0 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 nm 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800.52 3.6 2.0 2.5 5.0 0.5 2.5 A 3.2 0.17 6.2 1.8 1.4 2.0 1.0 5.0 0.0 5.4 3.0 51 – Mn UV-Vis.5 4.0 4.

0 5.5 2.5 2.0 300 350 400 450 500 nm 550 600 650 700 750 800.0 300 350 400 450 500 nm 550 600 650 700 750 800.5 A 3.0 4.5 4.5 0.5 1.5 4.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 61 UV-Vis.5 -0. Spektrumu 6.0 -0.00 5.0 -0. Spektrumu 6.5 5.19 250.0 3.0 300 350 400 450 500 nm 550 600 650 700 750 800.5 5.02 250.0 4.5 1.61 6.5 2.5 1.0 3.64 6.0 A 2. Spektrumu 143 .0 0.0 2.5 5.5 3.16 250.5 A 3.0 4.0 61-Co UV-Vis.0 1.5 4.0 3.0 61 –Mn UV-Vis.0 5.6.

6 0.06 250.36 3.0 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 nm 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800.8 2.2 3.3.4 0.0 2.0 61-Ru UV-Vis.6 2.2 0.8 0.8 A 1.6 1.4 1.2 1.4 2.2 2.0 0. Spektrumu 71-Co UV-Vis spektrumu 71-Mn UV-Vis spektrumu 144 .0 1.

1.0 A 0.4 1.2 1.8 0.5 1.5 30 1.83 1.3 1.0 81.5 2 39 .7 1.6 1.0 7 A 1.5 0.0 300 400 500 nm 60 0 700 8 00.6 0.1 0 0.0 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 nm 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800.1 1.4 0.7 0.00 1.0 71-Ru UV-Vis.05 250.9 0. Spektrumu 81-Co UV-Vis spektrumu 2.Mn UV-Vis spektrumu 145 .1 0.3 0.00 200.2 0.0 0.

08 250.0 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 nm 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800.3 0.2.9 0.2 A 1.4 1.2 0.0 81-Ru UV-Vis.5 1.3 1.7 1.8 0.8 1.6 1.9 1.6 0.4 0.1 2.24 2.0 0.7 0.1 1. Spektrumu 91-Co UV-Vis spektrumu 91-Mn UV-Vis spektrumu 146 .0 1.5 0.

2 2.8 1.4 0.6 0.0 91-Ru UV-Vis.5 1.5 0.4 1.3 0.9 0.7 0.1 1.1 2.0 0. Spektrumu 147 .2 0.8 0.9 1.3 1.2.6 1.2 A 1.32 2.06 250.0 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 n m 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800.7 1.0 1.

FT-IR Spektrumları 97.1 4400.3 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 32.0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.0 %T 1 FT-IR Spektrumu 79.9 4400.6 75 70 65 60 55 50 45 %T 40 35 30 25 20 15 10 5 0.0 1-Co FT-IR Spektrumu 148 .0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.

4 4400.8 100 95 90 85 80 %T 75 70 65 60 55 50 44.96.5 4400.4 95 90 85 80 75 %T 70 65 60 55 50 45 43.0 1-Ru FT-IR Spektrumu 149 .0 4000 3600 3200 2800 2400 2000 1800 cm -1 1600 1400 1200 1000 800 600 450.0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.0 1-Mn FT-IR Spektrumu 104.

9 90 85 80 75 70 65 60 55 50 %T 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0.0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.95.0 2 FT-IR Spektrumu 90.5 85 80 75 70 65 60 55 %T 50 45 40 35 30 25 20 15 9.4 4400.0 2-Co FT-IR Spektrumu 150 .0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.9 4400.

105.5 4400.2 4400.6 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 % 78 T 76 74 72 70 68 66 64 62 60 57.0 2-Ru FT-IR Spektrumu 151 .Mn FT-IR Spektrumu 99.0 2.0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.7 100 95 90 85 80 75 70 %T 65 60 55 50 45 40 35 30 25.0 4000 3600 3200 2800 2400 2000 1800 cm -1 1600 1400 1200 1000 800 600 450.

0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.5 4400.92.2 85 80 75 70 65 60 55 %T 50 45 40 35 30 25 20 14.0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.0 3-Co FT-IR Spektrumu 152 .6 90 85 80 75 70 65 60 55 50 %T 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0.8 4400.0 3 FT-IR Spektrumu 90.

0 3-Ru FT-IR Spektrumu 153 .5 85 80 75 70 65 60 %T 55 50 45 40 35 30 27.91.0 4400.7 4400.6 95 90 85 80 75 %T 70 65 60 55 49.0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.0 4000 3600 3200 2800 2400 2000 1800 cm -1 1600 1400 1200 1000 800 600 450.0 3-Mn FT-IR Spektrumu 97.

0 4000 3600 3200 2800 2400 2000 1800 cm -1 1600 1400 1200 1000 800 600 450.0 4000 3600 3200 2800 2400 2000 1800 cm -1 1600 1400 1200 1000 800 600 450.0 8-Ru FT-IR Spektrumu 154 .4 110 105 100 95 90 %T 85 80 75 70 65 60.0 7-Ru FT-IR Spektrumu 113.56.7 4400.8 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 %T 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 13.1 4400.

5 4400.2 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 %T 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 7.0 4000 3600 3200 2800 2400 2000 1800 cm -1 1600 1400 1200 1000 800 600 450.8 4400.0 1 1 FT-IR Spektrumu 155 .0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.5 75 70 65 60 55 50 45 %T 40 35 30 25 20 15 10 5 0.53.0 9-Ru FT-IR Spektrumu Polimer-FT-IR Spektrumları 80.

0 95 90 85 80 75 70 65 60 55 %T 50 45 40 35 30 25 20 15 10 3.2 4400.0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.0 1 1–Co FT-IR Spektrumu 84.4 80 75 70 65 60 55 50 45 %T 40 35 30 25 20 15 10 5 1.0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.5 4400.100.0 1 1–Mn FT-IR Spektrumu 156 .

9 100 95 90 85 80 %T 75 70 65 60 55 51.0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.0 4000 3000 2000 1500 1000 450.70.3 4400.3 65 60 55 50 45 40 %T 35 30 25 20 15 10 5 0.3 4400.0 2 1 FT-IR Spektrumu 157 .0 cm-1 1 1-Ru FT-IR Spektrumu 105.

7 4400.0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.95.8 4400.4 95 90 85 80 %T 75 70 65 60 55 53.0 2 1-Co FT-IR Spektrumu 98.0 2 1-Mn FT-IR Spektrumu 158 .0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.2 90 85 80 75 70 65 %T 60 55 50 45 40 33.

0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.0 3 1 FT-IR Spektrumu 159 .56.2 4400.8 4400.9 55 50 45 40 %T 35 30 25 20 14.0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.0 2 1-Ru FT-IR Spektrumu 100.0 95 90 85 80 75 70 65 60 55 %T 50 45 40 35 30 25 20 15 10 3.

2 4400.1 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 %T 74 72 70 68 66 64 62 60 58 55.0 3 1-Mn FT-IR Spektrumu 160 .0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.92.2 90 85 80 75 70 %T 65 60 55 50 45 40.0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.1 4400.0 31–Co FT-IR Spektrumu 96.

0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.0 4400.0 cm-1 3 1-Ru FT-IR Spektrumu 95.0 4000 3000 2000 1500 1000 450.68.9 4400.3 65 60 55 50 45 40 %T 35 30 25 20 15 10 5 0.0 4 1 FT-IR Spektrumu 161 .1 90 85 80 75 70 65 60 55 %T 50 45 40 35 30 25 20 15 12.

0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.92.0 4 1 -Mn FT-IR Spektrumu 162 .0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.3 4400.0 4 1 -Co FT-IR Spektrumu 86.6 90 85 80 75 70 %T 65 60 55 50 45 40 38.5 80 75 70 65 60 55 50 %T 45 40 35 30 25 20 15 10 5.5 4400.

0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.0 5 1 FT-IR Spektrumu 163 .31.0 4 1-Ru FT-IR Spektrumu 52.1 4400.5 4400.0 4000 3600 3200 2800 2400 2000 1800 cm -1 1600 1400 1200 1000 800 600 450.4 50 45 40 35 30 %T 25 20 15 10 5 1.2 30 29 28 27 26 25 %T 24 23 22 21 20 19 18 17.

81.7 4400.0 5 1 –Mn FT-IR Spektrumu 164 .0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.3 80 75 70 65 60 %T 55 50 45 40 35 30 25.Co FT-IR Spektrumu 84.0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.0 5 1.6 4400.0 75 70 65 60 %T 55 50 45 40 35 28.

6 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 %T 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 21.0 4000 3600 3200 2800 2400 2000 1800 cm -1 1600 1400 1200 1000 800 600 450.0 5 1-Ru FT-IR Spektrumu 72.0 6 1 FT-IR Spektrumu 165 .6 4400.5 4400.63.7 70 65 60 55 50 45 %T 40 35 30 25 20 15 11.0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.

86.0 6 1.0 4000 3600 3200 2800 2400 2000 1800 cm-1 1600 1400 1200 1000 800 600 450.0 6 1.0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.0 4400.8 80 75 70 65 60 55 50 45 %T 40 35 30 25 20 15 10 5 1.8 4400.Mn FT-IR Spektrumu 166 .Co FT-IR Spektrumu 147.5 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 %T 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 38.

0 6 1-Ru FT-IR Spektrumu 71.7 70 65 60 55 50 %T 45 40 35 30 25 21.FT-IR spektrumu 167 .0 4000 3600 3200 2800 2400 2000 1800 cm -1 1600 1400 1200 1000 800 600 450.4 4400.75.

71.Co FT-IR spektrumu 71.Mn FT-IR spektrumu 168 .

FT-IR spektrumu 169 .8 4400.90.0 cm-1 7 1-Ru FT-IR Spektrumu 81.0 4000 3000 2000 1500 1000 450.3 85 80 75 %T 70 65 60 57.

81.Mn FT-IR spektrumu 170 .Co FT-IR spektrumu 81.

30 1500 1000 450.4 4400.FT-IR spektrumu 171 .4 95 94 93 92 91 90 89 88 87 %T 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76.0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.0 4000 3000 2000 cm-1 1611.89.1 85 80 75 %T 70 65 60 55 51.00 1486.09 3184.5 4400.63 752.14 1245.06 1384.0 9 1.0 8 1-Ru FT-IR Spektrumu 96.

Mn FT-IR spektrumu 172 .91.Co FT-IR spektrumu 91.

0 Poli-parafenilentiyoüre FT-IR spektrumu 173 .0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.8 4400.0 9 1-Ru FT-IR Spektrumu 81.7 92 90 88 86 %T 84 82 80 78 76 74.7 75 70 65 60 55 50 45 %T 40 35 30 25 20 15 10 5 0.94.3 4400.0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.

06 1190.0 95 90 85 80 75 70 65 60 55 %T 50 45 40 35 30 25 20 15 10 3.39 1452.)’den Polistiren FT-IR spektrumu 174 .0 Poli-parafenilentiyoüre-oksim FT-IR spektrumu 98.0 697.9 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 %T 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38.0 4000 3600 3200 2800 2400 2000 1800 cm-1 1600 1400 1200 1000 800 600 450.2 4400.76 3059.93 4039.6 4400.90 1492.94 1601.00 1027.92 1939.35 2922.45 1068.52 2-Mn (Stiren+Asetonitril+Diterbütilperoksit+ 22 oC+4 sa.0 4000 3000 2000 cm-1 1500 1000 450.63 3025.65 538.73 2848.24 1154.79 2360.75 757.15 1361.100.01 2975.05 906.71 874.

29 2921.90 1806.40 3025.36 2848.79 2360.44 906.44 757.93 1068.29 1492.) ’den Polistiren FT-IR spektrumu 175 .0 4000 3600 3200 2800 2400 2000 1800 cm-1 1600 1400 1200 1000 800 600 450.40 4037.95.05 82 80 78 76 74 72 70 %T 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40.15 1945.85 677.47 538.61 1191.0 697.75 1028.8 94 92 90 88 86 84 1361.40 2 1-Mn (Stiren+Asetonitril+Diterbütilperoksit+ 22oC+8 sa.04 1451.20 1600.3 4400.21 3059.

1H NMR Spektrumu 176 .1 H-NMR Spektrumları 1.1H NMR Spektrumu 11.

1H NMR Spektrumu 2 1.2.1H NMR Spektrumu 177 .

3.1H NMR Spektrumu 31.1H NMR Spektrumu 178 .

1H NMR Spektrumu 179 .4.1H NMR Spektrumu 4 1.

1H NMR Spektrumu 180 .5- 1 H NMR Spektrumu 51.

1H NMR Spektrumu 181 .6.1H NMR Spektrunu 61.

7.1H-NMR spektrumu 71.1H-NMR spektrumu 182 .

1H-NMR spektrumu 183 .8 (1) ve 8 1 (2) 1H-NMR spektrumu 9.

9 1.1H-NMR spektrumu Poli-parafenilentiyoüre-oksim bileşiğinin.1H-NMR spektrumu 184 .

13C-NMR spektrumu 185 .Poli-parafenilentiyoüre-oksim bileşiğinin.

8 -7.5 -10.475 -0.50 -8.325 -0.75 -4.3 -12.850 -0.175 -0.775 -0.75 -1.50 -11.7 04/11/2007 Procedure: N (Zone 1) #Heat Flow/mW 144.0 75.1750 Experiment: CahitDemetgul9nisan2007tp33 Crucible:Al 100 µl Atmosphere:Air Mass (mg): 11.250 -0.6 114.50 -5.9 -6.1 Sample temperature/° C (11) Figure: SETSYS .3 45.8 -4.2 -4.200 0.1 65.25 Sample temperature/° C (11-Co) 186 .275 0.00 -0.25 -3.8 94.025 -0.0 -5.1750 Experiment:CahitDemetgul11nisan2007tp12m Crucible:Al 100 µl Atmosphere:Air Mass (mg): 12.4 -11.3 -3.925 300 400 500 600 700 800 #TG/mg 0.1 100 200 Exo d#TG/mg/min 0.100 -0.2 55.00 -9.125 0.4 134.625 -0.50 -2.4 35.75 -7.TG-DTG-DTA Termogramları Figure: SET SYS .2 -13.4 -0.00 -3.550 -0.7 -8.25 -6.4 -2.400 -0.700 -0.4 04/09/2007 Procedure: N (Zone 1) #Heat Flow/mW 139 Exo 130 121 112 103 94 85 76 d#Heat Flow/mW /min 80 65 50 35 20 5 -10 #TG/mg 0.5 124.6 15.6 -9.75 -10.350 0.050 -0.75 0.7 104.5 -1.1 -5.9 85.7 5.5 25.00 67 58 49 40 31 22 13 4 -5 100 200 -100 -115 300 400 500 600 700 800 -25 -40 -55 -70 -85 -6.25 -9.

4 -1.4 300 400 500 600 700 800 -13.6 -4.375 -9.0 -0.0 92.0 54.5 26.0 73.225 -5.5 100 200 Exo d#TG/mg/min #TG/mg 0.0 149.5 45.2 -6.5 7.5 102.2 -10.6 -8.6 -0.0 16.0 -2.4 -0.5 121.450 -10.150 -3.0 -0.8 -11.5 64.2 Sample temperature/° C (11-Mn) 11-Ru 187 .8 -0.0 35.000 -0.0 -2.Figure: SETSYS .0 130.5 140.8 -7.525 -12.4 -0.2 -0.300 -6.075 -2.5 83.4 -0.1750 Experiment:CahitDemetgul9nisan2007tp34 Crucible:Al 100 µl Atmosphere:Air Mass (mg): 12 04/09/2007 Procedure: N (Zone 1) #Heat Flow/mW 159.0 111.

6 04/11/2007 Procedure: N (Zone 1) #Heat Flow/mW 144.28 0.525 -0.44 -0.450 -0.1 -5.225 -7.20 0.0 21.1750 Experiment:CahitDemetgul9mart2007tp31 Crucible:Al 100 µl Atmosphere:Air Mass (mg): 12.150 0.9 -6.4 91.84 -0.4 3.4 47.36 0.36 -0.8 118.2 100.6 82.2 12.225 0.1 Sample temperature/°C (21) Figure: SETSYS .600 -0.075 -0.675 300 400 500 600 700 800 -8.4 -0.6 03/09/2007 Procedure: N (Zone 1) #Heat Flow/mW 121 Exo 112 103 94 85 76 67 58 49 40 31 22 13 4 -5 100 200 d#m#/mg/min 0.44 0.76 -0.000 -0.04 -0.6 126.4 -11.20 -0.1750 Experiment:CahitDemetgul11nisan2007tp14 Crucible:Al 100 µl Atmosphere: ir A Mass (mg): 11.0 65.60 -0.68 -0.7 -0.375 0.92 300 400 500 600 700 800 #Smoothing#/mg 0 -2 -4 -6 -8 -10 Sample temperature/° C (21-Co) 188 .0 109.300 -0.12 -0.6 -5.300 0.3 -3.375 -0.8 30.4 135.150 #TG/mg 0.3 -12.28 -0.2 -4.6 38.04 -0.8 -0.0 -5.2 56.2 100 200 Exo d#TG/mg/min 0.Figure: SETSYS .5 -10.8 74.52 -0.4 -2.5 -1.075 -0.6 -9.2 -13.12 0.

275 0.125 0.550 -0.925 300 400 500 600 700 800 #TG/mg 0 -2 -4 -6 -8 -10 Sample temperature/° C (21-Mn) 21-Ru 189 .625 -0.1750 Experiment:CahitDemetgul6nisan2007tp32 Crucible:Al 100 µl Atmosphere:Air Mass (mg): 12.475 -0.700 -0.400 -0.850 -0.175 -0.100 -0.025 -0.775 -0.325 -0.350 0.250 -0.050 -0.Figure: SETSYS .200 0.7 04/06/2007 Procedure: N (Zone 1) #Heat Flow/mW Exo 94 85 76 67 58 49 40 31 22 13 4 -5 100 200 d#TG/mg/min 0.

6 -8.450 -9.6 38.0 -10.525 -0.Figure: SETSYS .9 68.4 -1.8 -0.8 -7.2 -0.6 -4.8 159.6 139.2 -0.050 #TG/mg 0.8 58.6 -8.4 18.0 -2.2 04/09/2007 Procedure: N (Zone 1) #Heat Flow/mW 178 Exo 166 154 142 130 118 106 94 82 70 58 d#TG/mg/min #TG/mg 0.2 -6.7 48.8 -0.7 04/09/2007 Procedure: N (Zone 1) #Heat Flow/mW 169.375 46 34 22 10 -2 100 200 300 400 500 600 700 800 -0.4 119.325 -6.4 -0.0 -0.625 300 400 500 600 700 800 -12.100 -2.150 -3.7 149.0 -0.9 100 200 Exo d#TG/mg/min 0.1750 Experiment:CahitDemetgul9nisan2007tp58 Crucible:Al 100 µl Atmosphere:Air Mass (mg): 14.8 -11.400 -0.2 -1.300 -6.4 -0.175 -3.1750 Experiment:CahitDemetgul9nisan2007tp57 Crucible:Al 100 µl Atmosphere:Air Mass (mg): 13.225 -5.2 Sample temperature/° C (31) Figure: SETSYS .3 8.4 -13.6 -4.4 -1.6 -0.2 -6.0 78.2 -10.475 -0.2 -10.1 89.6 -12.2 Sample temperature/° C (31-Co) 190 .3 109.5 28.4 -0.8 -7.000 -0.250 -5.0 -0.025 -0.5 129.550 -10.4 -0.8 -11.2 99.4 -13.0 -2.4 -0.075 -2.4 -9.

025 -0.6 -12.4 -0.4 125.475 -0.625 -0.4 Exo 184.6 -4.925 300 400 500 600 700 800 #TG/mg 0.8 -7.700 -0.8 -3.4 -9.0 31.4 7.0 149.350 0.325 -0.850 -0.0 -2.2 -10.1750 Experiment:CahitDemetgul10nisan2007tp59 Crucible:Al 100 µl Atmosphere:Air Mass (mg): 13 04/10/2007 Procedure: N (Zone 1) #Heat Flow/mW 196.175 -0.0 90.2 -6.050 -0.4 -1.6 -8.8 43.0 -10.200 0.100 -0.6 -4.8 -11.8 161.2 19.6 54.0 -6.6 172.2 78.2 -2.4 -13.275 0.Figure: SETSYS .2 Sample temperature/° C (31-Mn) 31-Ru 191 .2 100 200 d#TG/mg/min 0.8 102.125 0.2 137.4 -5.400 -0.250 -0.6 113.4 66.775 -0.550 -0.

(4 1) (41-Co) 192 .

(41-Mn) 61 193 .

6 1-Co 71-Ru 194 .

8 1-Ru 9 1-Ru 195 .

GC-FID Kromotogramları ADC1 A.D) mAU 17500 15000 12500 10000 7500 5000 2500 0 5 10 15 20 25 30 min Benzaldehit ADC1 A. ADC1 CHANNEL A (OGUZ\ÖRNEK026. ADC1 CHANNEL A (OGUZ\ÖRNEK024.D) mAU 17500 15000 12500 10000 7500 5000 2500 0 5 10 15 20 25 30 min Stiren 196 .

262 0.987 0.782 0.331 18.1008 gr Stiren / Asetonitril / Diterbütilperoksit / 80 0C de 8 saat karıştırıldı.208 10.467 0.533 0.057 15. ADC1 CHANNEL A (OGUZ\ÖRNEK027.D) mAU 17500 15000 12500 10000 7500 5000 2500 0 10 12 14 16 18 20 22 min Stirenoksit 800 800 600 600 Millivolts 400 400 15.765 98.105 200 13.ADC1 A.552 200 0 10 12 14 Minutes 16 18 20 22 24 8 (1-Co2+) = 0.978 0.151 16. 197 Millivolts .597 0 6 7.

5 10.0 7.0 Minutes 22.927 0.771 18.610 1.882 400 200 0 4 6 8 10 12 Minutes 14 16 18 20 22 0 (3.892 400 15.603 16.458 800 Millivolts 800 Millivolts 600 600 7.5 15.1012 gr Stiren / Asetonitril / Diterbütilperoksit / 80 0C de 4 saat karıştırıldı.270 4.0 12.5 20.532 0.5 0 (2-Co2+) = 0.Co 2+) = 0.0 27.0 32. 1500 1500 1250 13.775 80.932 0.995 0. 198 .243 500 7. da 4 saat karıştırıldı.674 250 0 5.1400 1400 1200 1200 1000 1000 13.610 3.338 1000 Millivolts 750 750 500 18.265 4.530 1.790 73.5 25.726 200 8.0 37.885 10.5 35.0 17.10 gr Stiren / Asetonitril / Diterbütilperoksit / oda sıc.755 250 8.713 1250 1000 Millivolts 15.897 15.669 13.741 16.537 13.988 0.5 30.

298 0.1000 15.656 16.0 17.615 200 9.303 600 11. da 4 saat karıştırıldı.818 7.098 16.228 1.535 0.5 20. 199 Millivolts .5 25.462 200 0 4 6 0 10 12 Minutes 14 16 18 20 22 8 (3.273 5.792 71.10 gr Stiren / Asetonitril / Diterbütilperoksit / oda sıc.280 200 0 5.0 32.Mn2+) = 0.820 7. da 4 saat karıştırıldı.228 0.072 13.5 (1.0 Minutes 22.0 12.152 1200 1200 1000 800 Millivolts 800 Millivolts 600 400 200 0 15.613 4.5 35.633 13.168 5.249 13.902 16.5 30.937 0.1012 gr Stiren / Asetonitril/Diterbütilperoksit / oda sıc.262 1.670 18.575 15.5 8.470 400 400 13.535 1.987 0.787 75.672 18.525 10.845 0. 1200 1000 800 Millivolts 10.0 7.0 1200 1000 800 600 600 400 13.0 27.Mn2+) = 0.

681 100 9.879 15.700 700 600 600 500 10.912 0.055 20.1g Stiren / Benzen / H2O2 / 25 oC de 8 saat karıştırıldı.843 0.772 17.298 0.650 7.da 8 saat karıştırıldı.276 200 13.1010gr Stiren /Asetonitril /Terbütilhidroperoksit /oda Sıc.260 2. 200 Millivolts 400 400 . ADC1 A. ADC1 CHANNEL A (OÐUZ1\ÖRNEK092.410 0.D) mAU 350 300 250 200 150 100 50 10 15 20 25 30 min (2-Mn 2+).395 100 0 4 6 0 10 12 14 Minutes 16 18 20 22 24 8 (2-Co2+) = 0.228 1.728 65.684 500 Millivolts 300 300 11.709 200 13.162 6.954 18. 0.

800 TRACE GC-FID AK 42-8 25072007 AK 42-8 25072007.ADC1 A. ADC1 CHANNEL A (OÐUZ1\11SBT023.535 0 6 8 10 12 Minutes 14 16 18 20 (1. da 4 saat karıştırıldı.872 Millivolts 400 400 200 200 6.668 11.1g Stiren / Benzen / TBHP / 80 oC de 8 saat karıştırıldı.DAT Retention T ime Area Percent A8r .Mn2+) = 0.91 0 mAU 1000 600 400 200 0 10 15 20 25 30 35 min (2-Mn 2+).248 57. 201 Millivolts .5 3 A1r 4 .626 7.4 9 800 Ar ea :9 1200 96 8 . 0.D) 1 6.5 5 800 600 600 9.572 27.8 1 2 ea :2 13 5.723 2.2 4 0 ea :3 39 4 .967 0 8.10gr Stiren/Asetonitril/Terbütilhidroperoksit / Oda sıc.

593 0.261 11.DAT Retenti on Time Area Percent 4000 3000 3000 Millivolts 2000 2000 1000 1000 7. da 4 saat karıştırıldı.059 0 7 8 9 10 11 Minutes 12 13 14 15 16 17 (1-Mn+2) = 0.537 1.662 0.050 8.1gr Stiren /Asetonitril/ H2O2/ oda sıc.4000 TRACE GC-FID AK-61-8-31072007 AK-61-8-31072007. 4000 TRACE GC-FID AK-62-12-31072007 AK-62-12-31072007. da 8 saat karıştırıldı.030 8.150 0.525 0.DAT Retention Ti me Area Percent 4000 3000 3000 Millivolts Millivolts 2000 2000 0 5 6 6. 202 Millivolts .375 0.677 0.926 11.1gr Stiren /Asetonitril/ H2O2/ oda sıc.805 0.538 0.043 9.268 99.592 0.500 11.653 1000 10.257 97.071 1000 7.011 0 6 8 10 12 Minutes 14 16 18 20 (2-Mn+2) = 0.045 11.351 0 6.

DAT Retenti on Time Area Percent 6000 5000 4000 4000 Millivolts 3000 3000 2000 11. 4 saat karıştırıldı.753 2000 8.786 1000 11./Asetonitril/ terbütilhidroperoksit/ oda sıc.012 1000 0 8 9 10 11 12 Minutes 13 14 15 16 17 18 19 7 (3-Co+2) = 0.808 0.948 23.087 9.267 65. da 8 saat karıştırıldı.490 6.388 2.307 0 12 Minutes 14 16 18 8 10 (3-Co+2) = 0.871 0 5 6 7.1gr Stiren /Asetonitril/ H2O2/ oda sıc.053 23.617 28.571 7.123 8.730 1. 203 Millivolts Millivolts .808 1. 2000 TRACE GC-FID 31-4 31-4.1gr Stiren.663 53.DAT Retenti on Ti me Area Percent 2000 1500 1500 Millivolts 1000 1000 500 500 0 2 4 6 10.6000 5000 TRACE GC-FID AK-65-4-03082007 AK-65-4-03082007.

240 2000 7. 8 saat karıştırıldı.DAT Retention Time Area Percent 5000 4000 4000 Millivolts 2000 11.300 8.820 0 8 10 12 Minutes 14 16 18 20 22 (2 -Mn ) = 0.598 0.592 41.680 24.5000 8.246 1000 0 6 6.272 93.904 0 2 4 6 8 10 12 14 Minutes 16 18 20 22 24 26 7.538 1.284 9.1gr Stiren /Asetonitril/ Terbütilhidroperoksit / oda sıc.110 1000 11.653 1. 5000 TRACE GC-FID AK-59-4-30072007 AK-59-4-30072007.020 1000 1000 0 (11-Co+2) = 0.798 0.1gr Stiren /Asetonitril/ terbutilhidroperoksit/ oda sıc.372 3.077 TRACE GC-FID AK-78-8-15082007 AK-78-8-15082007.DAT Retention T ime Area Percent 5000 4000 4000 Millivolts 2000 2000 6. da 4 saat karıştırıldı.252 34. 1 +2 204 Millivolts 3000 3000 Millivolts 3000 3000 .

700 700 600 600 500 10.410 0.055 20.912 0.688 1000 0 5 6 0 7 8 9 10 11 12 Minutes 13 14 15 16 17 18 19 (3-Co 2+).684 500 Millivolts 300 300 11.772 17.580 17.160 1000 6. 0.298 0.1 g Stiren / Asetonitril / TBHP / 25 oC de 4 saat karıştırıldı.503 9. 205 Millivolts 4000 4000 Millivolts 400 400 .353 1.228 1.681 100 9.1g Stiren/Asetonitril/ H2O2/ 25 oC de 8 saat karıştırıldı.276 200 13.658 0.954 18. 0.162 6.650 7.728 65.802 0.260 2.709 200 13.DAT Retention T ime Area Percent 7000 6000 6000 5000 5000 Millivolts 3000 3000 2000 2000 11.275 80.001 8.395 100 0 4 6 0 10 12 14 Minutes 16 18 20 22 24 8 (21 –Ru 3+).843 0.652 0.268 11. 7000 7.879 15.380 TRACE GC-FID 64-8 64-8.

ADC1 A.0 8 206 Millivolts 8000 13.55 14000 12000 11.04 8000 . A7r .12 4000 2000 2000 0 6 8 10 12 14 Minutes 16 18 20 22 24 0 (11-Mn 2+). 0.01 10000 10000 Millivolts 6000 6000 4000 23.D) 1 0 .020 0.457 148359 0. ADC1 CHANNEL A (OGUZ\ÖRNEK103.960 199120413 27.4 6 .DAT Retention T ime Area Area Percent Width 12.205 1.4 2 Ar ea :6 58 1200 4 .240 920303 0.362 4345 0. 0.04 23.178 1. 4 9 3 ea :3 61 8 .21 23.126 0.1 8 7 mAU 2 06 :9 Ar ea 1000 800 600 400 200 0 10 15 20 25 30 min (31-Mn 2+).001 0.648 281862459 38.1g Stiren/ Asetonitril/ TBHP / 25 oC de 4 saat karıştırıldı.017 250610299 34.14000 12000 TRACE GC-FID 79-4(06112007) 79-4(06112007).471 0.1g Stiren / Asetonitril / TBHP/ 80 oC de 8 saat karıştırıldı.2 2 4 1 2 .

DAT Retention Time Area Percent Ar e Ar e 700 Ar e a: 2 29 6 .743 6.15 0 mAU 800 8 97 8 . 0.009 500 4 6 8 10 Minutes 12 14 16 18 20 (21-Co 2+).8 1 2 .0 6 4000 3500 3500 3000 7.518 0.367 10.ADC1 A.1g Stiren/Benzen/ diterbutyperoxide/ 80 oC de 4 saat karıştırıldı.165 0.187 11. 207 .799 1000 500 19.240 3000 2500 Millivolts 2500 Millivolts 2000 2000 1500 1500 6.217 77.9 a: 2 08 2 .4 1 8 1 0 .993 2.1 7 7 a: 3 600 500 400 300 200 100 0 10 15 20 25 30 min (31-Mn 2+).1g Stiren/Benzen / TBHP / 80 oC de 4 saat karıştırıldı.655 1000 7.422 14. ADC1 CHANNEL A (OGUZ\ÖRNEK058. 4000 TRACE GC-FID 44-4 44-4.558 2. 0.568 8.D) 7 .

ADC1 CHANNEL A (OÐUZ1\11SBT187.1 6 4 Ar ea 700 600 500 400 300 200 100 0 10 15 A1r 6 . ADC1 A. 0.D) mAU 1000 800 600 400 200 0 10 15 20 25 30 35 min (21-Ru 3+). 7 9 2 ea :5 94 .30 9 20 25 30 35 min (21-Ru 3+).1g Stiren/ Asetonitril/ TBHP/ 25 oC de 4 saat karıştırıldı. 208 .3 4 3 69 .ADC1 A.8 04 :1 A re a: 56 07 . ADC1 CHANNEL A (OÐUZ1\11SBT288.9 2 mAU 9 .D) 1 4 . 0.1g Stiren/ Asetonitril/ H2O2 / 80 oC de 8 saat karıştırıldı.

3 5 Ar ea : 44 71 .D) 1 6 .1g Stiren / Benzen /TBHP/ 80 oC de 4 saat karıştırıldı. 25 oC de 8 saat karıştırıldı 209 .8 9 4 A8r . Stiren.2 20 25 30 35 min (21-Mn 2+). 9 6 4 ea :2 24 0. 0.ADC1 A.1 g kompleksi. ADC1 CHANNEL A (OÐUZ1\11SBT410. 2 9 2 a: 24 86 . Asetonitril/ H2O2.0 2 mAU 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10 15 A1r e4 . 8 1-Co 0.

(Ru. Çalışmada sentezi gerçekleştirilen tüm bileşiklerin yapıları enstrümental analiz ve analitik yöntemler ile aydınlatılmıştır. No: 80.TÜB TAK PROJE ÖZET B LG FORMU Proje No:106T365 Proje Başlığı: Fenol Esaslı Schiff Bazları ve Oksim çeren Tiyoüre Polimerlerinin. Ligand özelliği gösteren tüm bileşiklerin Co(II). Mn. Bununla birlikte Schiff bazı sentezinde kullanılan bazı diamin türevlerinin politiyoüre ve vic-dioksim türevli politiyoüre bileşikleri sentezlenmiştir. Tunus cad. metal kompleksleri. 06100. Sentezlenen monomer ve polimer metal komplekslerinin stirenin oksidasyonu tepkimesinde katalizör olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.2006-31. Kavaklıdere/ANKARA Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01. vic-dioksim. Oğuz Yunus SARIBIYIK. Co) Komplekslerinin Sentezi. Dr. Oksidasyon sonucu oluşan ürünler GC ve/veya GC-MS ile incelenmiştir.08. Arş. Filiz KARACA Projenin Yürütüldüğü Kuruluş ve Adresi: Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 01330 Balcalı / ADANA Destekleyen Kuruluş(ların) Adı ve Adresi: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜB TAK). Anahtar Kelimeler: Schiff Bazları. heterojen katalizör . Mürüvvet KARAKAPLAN. politiyoüreler. Selahattin SER N.2008 Öz (en çok 70 kelime) Projede hidroksibenzaldehit türevleri ile alifatik ve aromatik diaminlerin kondenzasyonu sonucu oluşan Schiff bazları ve metal (Co(II). Karakterizasyonu ve Katalizör Etkisinin ncelenmesi Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar: Prof. oksidatif polikondenzasyon. Mn(II) ve Ru(III)) kompleksleri sentezlenmiştir. Gör. Schiff bazı monomerleri oksidatif polikondenzasyon tepkimesi ile polimerleştirilmiştir.09. Mn(II) ve Ru(III) kompleksleri izole edilmiştir. Cahit DEMETGÜL. Anıl KEND RC OĞLU.

.. Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü.. (2008). M. A.Y. Bazı Schiff Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Katalitik Aktivitelerinin ncelenmesi. KARAKAPLAN. O. Ulusal Kimya Kongresi nönü Üniversitesi. Çukurova Üniversitesi. ERDEM R.. (Yüksek Lisans Tezi)... KEND RC OĞLU. S. 21. M.4 Dihydroxy Benzylidene Amino)ethylimino) methyl) benzene-1.Projeden Yapılan Yayınlar: Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler. Demetgül. O. Sarıbıyık. (2007). M. ki Azometin Gruplu Polifenollerin Ve Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu.. 2.. M. nönü Üniversitesi. S. Serin. 1. Bilim Dalı: Kimya / Anorganik Kimya . S.Y. Designed Monomers and Polymers. ADANA (2007) (Sf.. KEND RC OĞLU. DEMETGÜL. Karakaplan. Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü. (Doktora Tezi). Ulusal Anorganik Kimya Günleri. S. ADANA (2007) (Sf. M. Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü. DOI:10. Demetgül.. O.. Serin.. Co(II) ve Mn (II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu. (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler (Poster).Y. (2008). S. Tezler (YL ve Dr). Serin. 21. S.N’-bis(2. 1. 100). C. Yeni Tip Oligomer Schiff Bazlarının ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu. Oksim çeren Tiyoüre Bileşiklerinin ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu. C.. Çukurova Üniversitesi. Sarıbıyık. Serin. Ulusal Anorganik Kimya Günleri. KARAKAPLAN. Ni-Template Etki le Tiyoüre Türevi Bileşiklerinin Sentezi.. A.1163/156855508X363852 (in press). Yeni Tip Oligofenol Esaslı Schiff Bazının. Serin. C.Y. 3. Synthesis. MALATYA (2007) (ANO064P) 5. (Yüksek Lisans Tezi)... Synthesis and Thermal Properties of a Novel Schiff Base Oligomer with a Double Azomethine Group and its Co(II) and Mn(II) Complexes. (2008). 1. Fenol Esaslı Schiff Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Stirenin Oksidasyonunda Kullanılabilirliği.. Taş. SARIBIYIK. Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü. 45 (5). KARAKAPLAN....4-dihydroxybenzylidene) ethylenediamine and Its Cobalt (II) and Manganese (II) Complexes. 4. (2008). SARIBIYIK.3-diol’ün Mn Kompleksinin Stirenin Oksidasyonu Üzerindeki Katalitik Aktivitesinin ncelenmesi. C. Schiff Bazı ve Polimerlerinin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Oksidasyon Katalizörü Olarak Etkilerinin ncelenmesi. Part A: Pure and Applied Chemistry. 1. KEND RC OĞLU. 3. (2008). 4((E(2((E)2. C. Demetgül.. Characterization and Thermal Properties Oligo-N. KARAKAPLAN. Serin. 110).. O. MALATYA (2007) (ANO062P) 4. Ulusal Kimya Kongresi nönü Üniversitesi. S. 2. Serin. A. 21. 406-414. Journal of Macromolecular Science. 1.... 2. S. Ulusal Kimya Kongresi. MALATYA (2007) (ANO065P).

London W1T 3JH. Part A Pure and Applied Chemistry Publication details. Selahattİn Serİn a a Faculty of Science and Arts. formulae and drug doses should be independently verified with primary sources.com/smpp/title~content=t713597274 Synthesis and Thermal Properties of a Novel Schiff Base Oligomer with a Double Azomethine Group and its Co(II) and Mn(II) Complexes Mürüvvet Karakaplan a.414 To link to this article: DOI: 10. Selahattİn (2008) 'Synthesis and Thermal Properties of a Novel Schiff Base Oligomer with a Double Azomethine Group and its Co(II) and Mn(II) Complexes'. Part A. Any substantial or systematic reproduction. systematic supply or distribution in any form to anyone is expressly forbidden. actions. 45:5. teaching and private study purposes.informaworld.doi. Adana.com/terms-and-conditions-of-access. UK Journal of Macromolecular Science. The publisher does not give any warranty express or implied or make any representation that the contents will be complete or accurate or up to date. Mürüvvet. proceedings. re-distribution. Çukurova University. Caht and Serİn. Caht Demetgül a. demand or costs or damages whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with or arising out of the use of this material.pdf This article maybe used for research. . The accuracy of any instructions. re-selling.This article was downloaded by:[TÜBİTAK EKUAL] On: 26 March 2008 Access Details: [subscription number 772815469] Publisher: Taylor & Francis Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: Mortimer House. Journal of Macromolecular Science. including instructions for authors and subscription information: http://www. Department of Chemistry. 406 .informaworld. Turkey Online Publication Date: 01 May 2008 To cite this Article: Karakaplan.1080/10601320801947197 PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE Full terms and conditions of use: http://www. 37-41 Mortimer Street. Balcal . Demetgül. claims. loan or sub-licensing.1080/10601320801947197 URL: http://dx. The publisher shall not be liable for any loss.org/10.

The branch of polymer– metal complexes has been developed as an interdisciplinary area involving chemistry. Department of Chemistry. Department of Chemistry.tr or demetgul@mku. During the polycondensation reaction. Conductivity properties of Cu (II) and Ni (II) complex compounds of poly(2-hydroxy-4-methacryloyloxybenzophenone) were studied by Kaliyappan et al. Catalytic activity of styrene-allylchloride copolymer supported cobalt (II) Schiff base complex compound was studied by Gupta et al. such polymers are generally used to get optical devices.: þ 90 322 338 71 91. (14). as catalytic support (11).edu. and material science (12. and 9.edu. In some polyazomethines. The residue of DHBPDA. weight average molecular weight (Mw) and PDI values were found to be 4328 g mol21. 2007 Schiff base oligomer of N. a part of the azomethine (-CH5 5N-) groups oxidized to aldehyde (CHO) group (10 –12%). and SELAHATTIN SERIN Faculty of Science and Arts.4-dihydroxybenzylidene) 1. E-mail: demetgul@cu. ¸ Adana 01330. elemental analysis and Gel Permeation Chromatography . Faculty of Science and ¨ Arts. conductivity. The structures of the products were studied by UV-Vis. semi-conducting materials (10) and more recently. Balcalı. Oligomer-metal complexes of oligo-N. Keywords: oxidative polycondensation. Thermal properties of polymer-metal complex compounds were investigated and reported in the literature (18– 21). Among these. the Schiff base monomer (DHBPDA) was prepared by a common condensation method of an aldehyde and diamine. Turkey. About 75% DHBPDA was converted to O-DHBPDA. 11. 1H-NMR. and 13C-NMR.2-phenylenediamine 1 Introduction In the last years. Address correspondence to: Cahıt Demetgul. thermal properties. 13C-NMR and elemental analysis. Tel. with a double azomethine group. FT-IR. environmental protection. researchers have worked to integrate M (salen)-type complexes into polymers and oligomers in the hope of generating materials with favorable characteristics (22).Downloaded By: [TÜBİTAK EKUAL] At: 18:07 26 March 2008 Journal of Macromolecular Science w. respectively. UV-Vis. polyazomethines were investigated with respect to their properties including thermal stability (1. respectively at 10008C. non-linear optical response (3). ion selectivity. The characterization of synthesized monomer and oligomer was carried out using FT-IR.20%. Turkey ¸ Received June.4-dihydroxybenzylidene) 1. For nearly 50 years. TG/DTA analyses were shown to be stable of O-DHBPDA against thermo-oxidative decomposition. Fax: þ90 322 338 60 70. O-DHBPDA. LLC ISSN: 1060-1325 print/1520-5738 online DOI: 10. semi conductivity (4– 6). Balcalı. CAHIT DEMETGUL. 17). 3.N0 -bis (2. Schiff base oligomer. 13).N0 -bis (2. oligomer-metal complexes. 2). In this paper.2-phenylenediamine (DHBPDA). TG-DTA and Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). the number average molecular weight (Mn).2-phenylenediamine (O-DHBPDA) with Co(II) and Mn(II) were synthesized and characterized by FT-IR.65%. (16. 406–414 Copyright # Taylor & Francis Group. Adana. The new oligo Schiff base (O-DHBPDA) was synthesized from the oxidative polycondensation of DHBPDA with NaOCl in an aqueous alkaline medium. O-DHBPDA-Co and O-DHBPDA-Mn were found to be 0%. (15). was synthesized from the oxidative polycondensation (OP) reaction with NaOCl as an oxidant in an aqueous alkaline medium at 908C. UV-Vis. polymer-metal complex compounds have useful properties such as thermal stability. 1H-NMR. electrochemistry. Cukurova University. Cukurova University.1080/10601320801947197 Synthesis and Thermal Properties of a Novel Schiff Base Oligomer with a Double Azomethine Group and its Co(II) and Mn(II) Complexes ¨ ¨ ˙ ¨ ˙ ˙ MURUVVET KARAKAPLAN.43. and antimicrobial properties. optical and mechanical properties.4-dihydroxybenzylidene) 1. Accepted November. 2007. metallurgy. According to Gel Permeation Chromatography (GPC) analysis of O-DHBPDA.N0 -bis (2.tr Also. Due to this broad range of properties. Antimicrobial properties of oligophenols with a Schiff base substitute and their oligomer-metal complex compounds were investigated by Kaya et al. liquid crystals in nematic phase were also evidenced even at room temperature (9). 6228 g mol21 and 1. there has been increasing interest in the synthesis of new polymers with unusual thermal. oligo-N. syn– antiisomerization (7) and film or fiber forming ability (8). Part A: Pure and Applied Chemistry (2008) 45.67%.

The new oligomer-metal complexes were synthesized using O-DHBPDA and Co(II) and Mn(II) metal acetates and characterized by spectroscopic methods. Differential thermal analyses (DTA) and thermogravimetry (TG) of the samples were performed with Setaram Labsys Thermal Analyzers in air medium. 8. 68.70. and polydispersity index values (PDI) of O-DHBPDA were determined by Gel Permeation Chromatography (GPC) on a Shimadzu LC apparatus.30 (broad -OHff 0 ).4-dihydroxybenzylidene) 1. spectra were measured using a Perkin-Elmer RX-1FT-IR and Perkin-Elmer Lambda 25 UV-Vis spectrometers.). 6. H. yield: 90%).12 mol) and 1.7 mm i. Ar-Hcc 0 ). The precipitated monomer was dried in vacuum desiccators.N0 -bis (2. 8.p. aqueous solution).10. For GPC investigations.37 (Ar-Hdd 0 ). 1. dimethylsulfoxide (DMSO). The number-averaged molecular weight (Mn). Ar-Hbb 0 . Anal.72. Synthesis of N. The FT-IR spectra were recorded using KBr discs (4000– 400 cm21). for DHBPDA: C. Sch.4-dihydroxybenzaldehyde (17. USA) recorded at 258C using deuterated DMSO as a solvent. 320. 10.2-Phenylenediamine.N0 -bis (2. The monomer and oligomer were charac¨ terized by using 1H-NMR spectra (Bruker Biospin 300 MHz spectrometer.).38–7. m. N. 7. ethanol. The solvent was evaporated under reduced pressure and unreacted phenylenediamine was separated from the mixture by extraction with benzene.96. the Machery-Nagel GmbH & Co. 0.75 (-CH5 5N-). respectively. Tetramethylsilane was used as an internal standard. 37%) and KOH were supplied from Merck and used without further purification. 2 Experimental 2.2 Characterizations The infrared and UV-Vis. Elemental analysis was carried out with LECO-CHNS-932 (at Tubitak-Atal Lab. a 13C-NMR spectrometer was used for oligomer characterization at 258C by using CDCl3 as a solvent.40 (broad OHgg 0 ).d.5 ml min21 of DMF as mobile phase and polystyrene standards. mass-averaged molecular weight (Mw). starting from 508C up to 10008C with the heating rate of 108C min21. 220– 2228C. N. 251.N-dimethylformamide (DMF). 2. UVVis in DMSO (lmax): 230. 8.3 Synthesis of N. 4.).59.43– 6. Mn(AcO)2 .06 mol) in ethanol (100 ml) achieved by boiling the mixture and stirred under reflux for 2 h (Scheme 1). Â 300 mm columns were employed with 0.Synthesis of Schiff Base Oligomer and its Metal Complexes Downloaded By: [TÜBİTAK EKUAL] At: 18:07 26 March 2008 407 (GPC) techniques. 6. 158 (Ar.2phenylenediamine (DHBPDA) DHBPDA was prepared by the condensation of 2. N.06.4-dihydroxybenzylidene) 1. and were used as received. Found for DHBPDA: C. H.). 7.). Metal analyses were carried out by AAS Perkin-Elmer 3100 in a solution prepared by decomposition of the complexes with HNO3 followed by dilution with deionized water. 4H2O and Co (AcO)2 . yellow.50– 7. Ar-Haa 0 ). 1630 (-CH5 5N-str. 3083 (Ar-H str.40 (d.2-phenylenediamine (6. and 333 nm.49 g. benzene. In addition.22 g. 7. 2. H-NMR (DMSO): ppm. cm21): 3178 (-OH str. FT-IR (KBr. calcd. 0. 4H2O were supplied from Fluka Chemical Co. oligomer and oligomermetal complexes were studied by TG-DTA techniques. . Thermal properties of monomer. (Color. -C5 5C-). 1262 cm1 (phenolic C-O 1 bonding str. hydrochloric acid (HCl. 68. 13. 4.2-phenylenediamine. A refractive index detector (RID) operated at 308C was used to analyze the oligomer.4-dihydroxybenzaldehyde.28 (m.1 Materials 2. NaOCl (15%. 1.30 (Ar-Hee 0 ).

2. 8. 340. . calc.10–8. 1H NMR (DMSO): d ppm. UV-Vis in DMSO (lmax): 245.p. 1619 (-CH5 5N.0 (Ar. UV-Vis in DMSO (lmax): 224.). 6. -CH5 5N-). Sch. 4H2O (11. 1276 cm21 (phenolic C-O bonding str. 14.4dihydroxybenzylidene) 1.90 (m. Found for O-DHBPDA-Co(II).00 g) in DMF (20 ml). 250. (Color. C-N5 5C). m. 3. Ar-Hbb0 .5. 1582 (Ar. FT-IR (KBr. 1267 cm21 (phenolic C-O bonding str.70. (color. Synthesis of oligo-N. 3062 3 Results and Discussions 3. thermometer.60 –12. C-H).85– 6. it was completely soluble in DMF and DMSO solvents.4 Synthesis of Oligo-N.0 ppm (Ar. 2. Ar-Hcc0 ).00 g) in DMF (20 ml). 191.). The oligomer-metal complexes were poorly soluble in DMF and completely soluble in DMSO. 165. 15%). 350. 4H2O (11. Ar-Haa0 .). The reaction mixture was stirred at 908C for 13 h.17 mol) placed into a 250 ml three-necked round-bottom flask. cm21): 3376–3200 (-OH). 7.3% Mn(II) by AAS. 2.5 Synthesis of Oligo-N. dark brown.0– 160.6 mmol. The mixture was stirred and heated at 60–708C for 5 h. m.N0 -bis (2.68. in DMSO (lmax): 244.5– 162. cm21): 3380– 3200 (-OH). 1603 (-CH5 5N.). yield 60.85.17 mol of HCl (37%) was added to the reaction mixture. -CHO). After heating to 608C for 15 min.00– 6.4-dihydroxybenzylidene) 1.).5%).str. str. The precipitated complex was filtered through a gooch crucible (por 3) and washed with cold ethanol and H2O. and 400– 700 nm.84 g) in H2O (20 ml) was added dropwise to a hot solution of O-DHBPDA (5. In addition. Anal.). 8. 154. -C5 5C-). 13C-NMR (CDCl3): ppm. N. 2. str. FTIR (KBr. 2. 145.). The precipitated complex was filtered from por 3 gooch crucible and washed with cold ethanol and H2O. NaOCl was added dropwise over about 45 min. . . The mixture was filtered and washed with hot water (3 Â 50 ml) for separating from mineral salts.).2 Mn(II) Complexes A hot solution of Mn(AcO)2 . then dried in vacuum oven. 2508C. 1573 (Ar. Ar-Hee0 ).1 Co(II) Complexes A hot solution of Co(AcO)2 . It was fitted with a condenser. 1606 (-CH5 5N. H. cm21): 3380– 3205 (-OH). The mixture was stirred and heated at 60–708C for 5 h. FT-IR (KBr. It was cooled to room temperature and then 0. 6. Unreacted monomer was separated from the product by washing with methanol and than the product dried in the oven at 1108C (Scheme 2).0 (C-C) and 135. black.308C.4dihydroxybenzylidene) 1.45. black.9% Co(II) by AAS.0– 155.str.89 g) in H2O (20 ml) was added dropwise to a hot solution of O-DHBPDA (5.5 (-CH5 5N-). yield 75%). H. Demetgul. -C5 5C-. All of the compounds were insoluble in water and dietilether. Monomer was dissolved in acetone but oligomer was not. Found for O-DHBPDA-Mn(II).6 mmol. 300.80. stirrer and an addition to funnel containing NaOCl. N. yield 57. and Serın ¨ (Ar-H).2-phenylenediamine (O-DHBPDA) O-DHBPDA was synthesized through oxidative polycondensation of DHBPDA by using an aqueous solution of NaOCl (51 ml.8 mmol/unit. 162.10 (m.5. 9. 9.70 (broad-H).1 Solubility The solubility of monomer. (Color. 69. 3060 (Ar-H). 0. 2.). 2508C.2-phenylenediamine.408 Downloaded By: [TÜBİTAK EKUAL] At: 18:07 26 March 2008 Karakaplan. 2. 3066 (Ar-H str.8 mmol/unit.0 (C-O-C). 3.9 g) was dissolved in an aqueous solution of KOH (10%. . m.5. O-DHBPDA was partially soluble in CHCl3 and THF solvents.90 (s. 65.15. 336. 1565 (Ar. then dried in vacuum oven.25 (m.p. UV-Vis. oligomer and oligomer-metal complexes was studied at room temperature.0 (C-OH) 159. and 368 nm (400 – 600 nm).2-phenylenediamine Metal Complexes 2. -C5 5C-. 2. 1260 cm21 (phenolic C-O bonding str.7%). aldehyde).N0 -bis (2.8 (CHO. 9.str.0– 140. For O-DHBPDA: C.N0 -bis (2.0– 103. Ar-Hdd0 . The Schiff base monomer (14. Found for O-DHBPDA: C.0– 152.p. and 400– 700 nm.

As being different from monomer. 6228 g mol21. For the free ligands. 1582. The bands at 251. The insolubilities of complexes are important for easy separation from the reaction mixture while used as catalysts. respectively.43.350. weight average molecular weight (Mw) and PDI values were found to be 4328 g mol21. respectively. two peaks were observed.N) with the nitrogen atom of the CH5 5N group Fig.10 % 88 Mn 19759 Fraction II Mw 20319 PDI 1. the absorption bands of -OH. 368 nm were assigned to the benzene p—pà and the imines p—pà transitions for monomer and oligomer. respectively. The electronic spectra of monomer.253 nm and 320. 320.2 Structure of DHBPDA. the oligomer’s absorption region in 400– 600 nm can be caused by its long polymer structure system (23). O-DHBPDA and O-DHBPDA-metal Complexes According to GPC analysis of O-DHBPDA. On the other hand. 333 nm and 224. Similar to the spectra of monomer. The bands at 230. The number average weight (Mn). the number average molecular weight (Mn). 1619. low molecular weight (fraction I) and high molecular weight (fraction II) are given in Table 1. Ar-C-H. 368 nm. oligomer and oligomer-metal complexes were recorded in DMSO solvent. 350. 333. phenolic C-O groups were observed at 3380– 3200. 253. 1276 cm21. 251. The absorption bands of monomer and oligomer were observed at 230. At the molecular weight distribution of O-DHBPDA. respectively.Synthesis of Schiff Base Oligomer and its Metal Complexes Downloaded By: [TÜBİTAK EKUAL] At: 18:07 26 March 2008 409 Table 1. . 1. 3062.43 Mn 3910 Fraction I Mw 4298 PDI 1. Figure 1 shows the infrared spectra of monomer and oligomer. aromatic -C5 5C-. 3. . In the oligomer-metal complexes spectra. at the spectra of O-DHBPDA. polydispersity index (PDI) and % values of OP products of DHBPDA Total Compound O-DHBPDA Mn 4328 Mw 6228 PDI 1. mass average molecular weight (Mw). The FT-IR spectra of DHBPDA (1) and O-DHBPDA (2). the broad bands in the 2800 –2700 cm21 range are assigned to the OH group vibration (ortho position) associated intramolecularly (O-H. the FT-IR spectrum of O-DHBPDA was different in the reduction of the band strength and numbers from the FT-IR spectrum of DHBPDA due to the increase in molecular weight after oxidative polycondensation. and 1. . the low intensity absorption bands in 500– 700 nm range are consisted of d—d transitions of the metal ions.224 nm were attributed to conjugation between the benzene ring and nonbonding electrons of nitrogen in the azomethine group. azomethine -CH5 5N-.03 % 12 The insolubility of oligomer-metal complexes can be explained by the bonding formation of metal-nitrogen and metal-oxygen.

410
Downloaded By: [TÜBİTAK EKUAL] At: 18:07 26 March 2008
Table 2. The FT-IR spectral data of the O-DHBPDA and its metal complexes Wavenumber (cm21) Compound OH Ar-CH CH5 5N -C-O M-N M-O 1619 1606 1603 1276 — 1260 550 1267 549 — 505 495

Karakaplan, Demetgul, and Serın ¨

O-DHBPDA 3380 –3200 3062 O-DHBPDA-Co 3376 –3200 3060 O-DHBPDA-Mn 3380 –3205 3066

(24). Both the FT-IR spectra of monomer and oligomer showed the absoption bands at 2700– 2800 cm21 region, attributed to the intramolecular hydrogen bond (Scheme 2). The monomer absorption bands intensity at 750– 850 cm21 decreased after oxidative polycondensation, and can be attributed to the phenylene (C-C linkage) units chain of the oligomer (23). The FT-IR spectral data of O-DHBPDA and its Co(II) and Mn(II) complexes were given in Table 2. When the spectral data were compared, the azomethine (-CH5 5N-) and phenolic C-O bands shifted to a lower frequencies. As a result of coordination of the azomethine nitrogen and ortho position of hydroxyl oxygen atoms to metal ions, the -CH5 5N- and C-O bonds of the complexes shift towards lower values (25). In addition, at the FT-IR spectra of oligomer-metal complexes (not shown), the low intensity bands observed at the 549– 550 cm21 and 495– 509 cm21 region can be related with the M-N and M-O stretching. Furthermore, at the FT-IR spectra of oligomer-metal complexes were not observed vibrations bands at 2700– 2800 cm21 range due to the disappearance of intramolecular hydrogen bonds after coordination of (-CH5 5N-) nitrogen atom to metal ions (Scheme 3). Additional structural information can be deduced from the 1 H NMR (Fig. 2) spectra of DHBPDA and 1H-NMR (Fig. 3) and 13C-NMR (Fig. 4) spectra of O-DHBPDA, recorded in DMSO-d6. At the 1H NMR spectra of O-DHBPDA, the chemical shifts of -OH, -CH5 and Ar-H were observed 5N at 14.60– 12.70 ppm (broad), 9.10–8.10 ppm (m) and 8.00– 6.90 ppm (m, Ar-Haa0 , Ar-Hbb0 , Ar-Hcc0 ); 6.85– 6.25 ppm (m, Ar-Hdd0 , Ar-Hee0 ), respectively. The 1H-NMR spectrum

Fig. 2.

1

H-NMR spectrum of DHBPDA.

Sch. 3. Synthesis of oligo-N,N0 -bis (2,4-dihydroxybenzylidene) 1,2-phenylenediamine metal complexes.

of monomer show very sharp peaks. After oxidative polycondensation, however, the peaks become broad and also increased in number. These cases are attributed to polymerization. The decreases in integral ratio of aromatic protons; Hdd0 -Hee0 to Hcc0 at the 1H-NMR spectra of O-DHBPDA is attributed to the C-C (phenylene) coupling at ortho and para positions to hydroxyl groups (Scheme 2). In addition, the decreases in integral ratio of hydroxyl protons to azomethine protons (or phenylenediamine protons) at the 1H NMR spectra of O-DHBPDA indicating that a little amount of C-O-C (oxyphenylene) coupling caused by the participating of hydroxyl groups in the polymerization reaction. At the 1H NMR spectra of O-DHBPDA, a new sharp peak was observed at 9.90 ppm which assigned to the aldehyde (CHO) proton. On the other hand, in the 1H NMR spectrum of O-DHBPDA, the integral ratio of azomethine protons to aldehyde protons, indicating that 10 –12% of azomethine group oxidized to aldehyde after polycondensation. According to 13C-NMR spectra of O-DHBPDA (Fig. 4), the results were observed as follows: 191.8 ppm (CHO, aldehyde); 165.5–162.5 (-CH5 5N-); 162.0–160.0 (C-OH) 159.5.0–155.0 (C-O-C); 154.0–152.0 (Ar, C-N5 5C); 145.0–140.0 (C-C) and 135.0–103.0 ppm (Ar, C-H). The new signals at 140– 145 ppm range and 155–160 ppm range at the 13C-NMR spectra of O-DHBPDA were attributed to the C-C (phenylene) and the C-O-C (oxyphenylene) coupling, respectively, after polycondensation. Other phenol derivatives were also polymerized, and the results have been reported in the literatures (26). Crosslinking in polymer structure is expected in those cases in which the ortho and para positions in the corresponding monomer structure are unsubstituted. 13C-NMR studies on O-DHBPDA indicate that the linkage between any two adjacent phenyl rings is largely at the ortho and para positions.

Synthesis of Schiff Base Oligomer and its Metal Complexes
Downloaded By: [TÜBİTAK EKUAL] At: 18:07 26 March 2008

411

Fig. 3.

1

H-NMR spectrum of O-DHBPDA.

However, this type of linkage may strain the polymer backbone in such a manner that the phenyl rings are out of plane with respect to the adjacent rings (27). Although a part of azomethine (-CH5 5N-) group was oxidized to carboxylic (-COOH) group after the oxidative polycondensation of Schiff bases (16, 17), in this study the

azomethine group was oxidized only to aldehyde group. This idea can be supported by 1H-NMR (9.9 ppm) and 13 C-NMR (191.8 ppm) spectral data. 1 H-NMR and 13C-NMR analyses results suggest the polymerization of the monomer by OP may be take place through C-O-C and C-C type coupling similar to the results

Fig. 4.

13

C-NMR spectrum of O-DHBPDA.

412
Downloaded By: [TÜBİTAK EKUAL] At: 18:07 26 March 2008

Karakaplan, Demetgul, and Serın ¨

Fig. 5.

TG, DTG, and DTA curves of O-DHBPDA.

reported in the literature (23, 27, 28) and the structures of the oligomer can be given as in Scheme 2. According to the elemental analyses results of metal ions for O-DHBPDA-Co and O-DHBPDA-Mn complexes by AAS, were found to be less than the expected values. This case can be explained by the C-O-C coupling from the OHgg0 and the oxidation of some azomethine groups to aldehyde, after polycondensation.

3.3 Thermal Analyses of DHBPDA, O-DHBPDA and O-DHBPDA-Metal Complexes TG, DTG, and DTA curves of O-DHBPDA, O-DHBPDA-Co and O-DHBPDA-Mn were given in Figures 5–7. Also the thermal degradation results were given in Table 3. The thermal analyses of these compounds were measured at the air medium, starting from 508C up to 10008C with the

Fig. 6.

TG, DTG, and DTA curves of O-DHBPDA-Co.

Synthesis of Schiff Base Oligomer and its Metal Complexes
Downloaded By: [TÜBİTAK EKUAL] At: 18:07 26 March 2008

413

Fig. 7.

TG, DTG, and DTA curves of O-DHBPDA-Mn.

heating rate of 108C min21. According to DTG curve of the O-DHBPDA (Fig. 5), Tmax and maximum weight losses were found to be 580 and between 320 and 6408C. As is seen in Table 3, the level of residue quantities of DHBPDA, O-DHBPDA, O-DHBPDA-Co and O-DHBPDA-Mn are 0% (not shown), 3.65%, 11.67%, and 9.20%, respectively at 10008C. According to TG curves of DHBPDA (not shown), O-DHBPDA (Fig. 5), O-DHBPDA -Co (Fig. 6) and O-DHBPDA-Mn (Fig. 7), the thermal degradation was finished at 755, 950, 600, and 6608C, respectively. Because of long conjugated band systems, oligomer demonstrated partly higher resist against high temperature than monomer. The high thermal stability of O-DHBPDA demonstrated to be formed of C-C (phenylene) and C-O-C (oxyphenylene) coupling systems. The presence of water can be seen in TGA curves of O-DHBPDA, O-DHBPDA-Co, and O-DHBPDA-Mn
Table 3. Thermooxidative degradation values of O-DHBPDA and O-DHBPDA-metal complexes DTA (8C) Compound O-DHBPDA O-DHBPDA-Co O-DHBPDA-Mn 20%, 8C 50%, 8C Residue% (wt loss) (wt loss) (at 10008C) 383 216 358 533 426 440 3.65 11.67 9.20 Exo peaks 305,600, 840,900 558 583,625 Endo peaks — — —

compounds (Fig. 5 – 7), showing 6, 15, and 10 wt.% losses in the 50 –1508C and 50 – 2008C range, respectively, and corresponding to the loss of water of crystallization (50– 1508C) and coordination water (150– 2008C) (29, 30). According to DTA curves of the compounds, there were one, two and more than two exothermic peaks for oligomerCo, oligomer-Mn and oligomer, respectively. There were not observed endothermic peaks at DTA curves of oligomer and oligomer-metal complexes. As a result, oligomer has shown a sufficient thermal resistance against the high temperature. For these reason, the syntheses of Schiff base substitute oligophenol and oligomer are very important to prepare new thermally stable materials.

4

Conclusions

The new oligomer Schiff base [oligo-N,N0 -bis (2,4-dihydroxybenzylidene) 1,2-phenylenediamine] was synthesized from the oxidative polycondensation of N,N0 -bis (2,4-dihydroxybenzylidene) 1,2-phenylenediamine with NaOCl in an aqueous alkaline medium. The synthesized oligomer contains hydroxyl and double azomethine group, which can be difficult to achieve by conventional polycondensation method. The Mn, Mw, and PDI values of O-DHBPDA were found to be 4328 g mol21, 6228 g mol,21 and 1.43, respectively. The monomer and the oligomer were characterized by elemental analyses, UV-Vis, FT-IR, 1H-NMR, and 13 C-NMR spectroscopic studies, which revealed that the oligomer synthesized by OP is composed of oxyphenylene

414
Downloaded By: [TÜBİTAK EKUAL] At: 18:07 26 March 2008

Karakaplan, Demetgul, and Serın ¨
10. Jenekhe, S.A. and Yang, C-Y. (1993) US Patent 236, 980. 11. Kuzny, W., Stochmal-Pomarzanska, E. and Pron, A. (1999) Polymer, 40, 6611– 6614. 12. Kaliyappan, T. and Kanan, P. (2000) Progr. Polym. Sci., 25, 343– 370. 13. Kaminski, W. and Modrzejewska, Z. (1997) Sep. Sci. Technol., 32, 2659– 2668. 14. Gupta, K.C., Abdulkadir, H.K. and Chand, S. (2003) J. Macromol. Sci. A, Pure & Appl. Chem., A40, 475– 500. 15. Kaliyappan, T., Raman, A. and Kannan, P. (1999) J. Macromol. Sci. A Pure & Appl. Chem., 36, 517– 530. ¨ ˘ 16. Kaya, I., Demir, H.O. and Vilayetoglu, A.R. (2002) Synthetic Metals, 126, 183– 191. ˙ ˘ 17. Kaya, I and Cihangiroglu, N. (2004) J. Polym. Res., 11, 37 – 42. 18. Gad, A.M., El-Dissouky, A., Mansour, E.M. and El-Maghraby, A. (2000) Polym. Degrad. Stab., 68, 153– 158. 19. Sebastian, N., George, B. and Mathew, B. (1998) Polym. Degrad. Stab., 60, 371– 375. ˙ ¸ 20. Kaya, I, Cetiner, A. and Sacak, M. (2006) J. of Macromol. Sci. ¸ Chem., 44, 463– 468. 21. Thamizharasi, S., Reddy, A.V.R. and Balasubramanian, S. (1998) Eur. Polym. J., 34, 503– 507. 22. Leung, A.C.W. and MacLachlan, M.J. (2007) J. Inorg. Organomet. Poly. Mater., 17(1), 57 –89. ¨ ¨ ¨ 23. Ozbulbul, A., Mart, H., Tuncel, M. and Serin, S. (2006) Designed ¸ Mon. and Poly., 9(2), 169– 179. 24. Dolaz, M. and Tumer, M. (2004) Trans. Met. Chem., 29(5), ¨ 516– 522. ¨ 25. Tumer, M., Celik, C., Koksal, H. and Serin, S. (1999) Trans. Met. ¨ ¸ Chem., 24, 525– 532. 26. Ayyagari, M.S., Marx, K.A., Tripathy, S.K., Akara, J.A. and Kaplan, D.L. (1995) Macromolecules, 28, 5192– 5197. ˙ 27. Kaya, I. and Bilici, A. (2006) J. Applied Polym. Science, 102, 3795– 3804. 28. Canakcı, D., Tuncel, M., Mart, H. and Serin, S. (2007) Polymer Int. ¸ ¸ ¸ 56(12), 1537– 1543. 29. Cazacu, M., Marcu, M., Vlad, A., Rusu, G.I. and Avadanei, M. (2004) J. Organomet. Chem., 689, 3005– 3011. ˙ 30. Kaya, I. and Bilici, A. (2006) J. Macromol. Sci. Pure & Appl. Chem., 43, 719– 733.

(C-O-C) and phenylene (C-C) units. Oligomer-metal complexes were synthesized from O-DHBPDA and Co(II), Mn(II) metal acetates and characterized by spectroscopic techniques. The oligomer-metal complexes were poorly soluble in DMF and completely soluble in DMSO. The insolubilities of complexes are important for using as catalysts by easy separation from the reaction mixture. During the polycondensation reaction, a part of the azomethine (-CH5 5N-) groups oxidized to aldehyde (CHO) group (10–12%). The residue of DHBPDA, O-DHBPDA, O-DHBPDA-Co, and O-DHBPDA-Mn were 0%, 3.65%, 11.67%, and 9.20%, respectively at 10008C.

5

Acknowledgments

The authors thank the Scientific and Technological Research Council (Tubitak) for financial support (Project Number 106 ¨ T 365). Also thanks are due the METU-Central Lab. for 13 C-NMR and TG/DTA analyses.

6

References

1. Dhathathreyan, A., Mary, N.L., Radhakrishnan, G.S. and Collins, J. (1996) Macromolecules, 29, 1827– 1829. 2. Greber, G., Gruber, H. and Hassanein, A. (1995) U.S. Patent 453515. 3. Zadrozna, I., Parzuchowski, P., Brzozowski, Z.K. and Milburn, G.H.W. (1999) J. Appl. Polym. Sci, 71, 1017– 1028. 4. Ng, S.C., Chan, H.S.O., Wong, P.M.L., Tan, K.L. and Tanb, B.T.G. (1998) Polymer, 39, 4963– 4968. 5. Simionescu, C.I., Duca, A.L., Grovu-Ivanoiu, M., Cianga, I. and Grigoras, M. (1996) Stud. Univ. Babes-Bolyai Chem., 41, 211. 6. Chim, I. (1998) Polymer (Korea), 22, 64. 7. Destri, S., Khotina, I.A. and Porzio, W. (1998) Macromolecules, 31, 1079– 1086. 8. Haris, F.W. and Sridhar, K. (1998) Polym. Prepr., 29, 304. 9. Hattori, T. and Wako-shl, S. (1996) Eur. Patent 96304560.4.

4%. The residue values of DHBEDA. Balcalı. Leiden. 14% and 13. [1–3]. Fax: (90-322) 338-6070.3% DHBEDA was converted to O-DHBEDA. oxidative polycondensation.22 Prn:30/09/2008. the number average molecular weight (Mn ). respectively. which are also called polymeric Schiff bases.4dihydroxybenzylidene) ethylenediamine (O-DHBEDA) with Co (II) and Mn (II) were synthesized and characterized by FT-IR. These polymers have attracted much attention. thermal properties.4-dihydroxybenzylidene) ethylenediamine (DHBEDA) with NaOCl as an oxidant in an aqueous alkaline medium at 90◦ C. Characterization and Thermal Properties of Oligo-N.4-dihydroxybenzylidene) ethylenediamine and Its Cobalt (II) and Manganese (II) Complexes F . 01330 Adana. TG/DTA analyses were shown to be stable of O-DHBEDA against thermo-oxidative decomposition. © Koninklijke Brill NV.N -bis (2. According to gel permeation chromatography (GPC) analysis of O-DHBEDA. 1 Designed Monomers and Polymers 0 (2008) 1–15 www. weight average molecular weight (Mw ) and PDI values were found to be 5255 g/mol.tr DOI:10. 13 C-NMR and elemental analysis.N -bis (2. 2008 CT ED PR Department of Chemistry.edu.N -bis (2. high strength and high modulus [4–8].1163/156855508X363852 * © Koninklijke Brill NV. the new oligomer Schiff base oligo-N. O-DHBEDA–Co and O-DHBEDA–Mn were found to be 0%. The structures of the products were studied by UV-Vis.RA dmp:m v 1. Turkey OO Synthesis.nl/dmp Cahit Demetgül ∗ . Leiden.N -bis (2. respectively. During the polycondensation reaction. Oligomer–metal complexes of oligo-N. oligoN. not only as high-performance fiber and film-forming polymers with remarkable thermal stability. have been the subject of research beginning with the pioneering work by D’Alelio et al. About 69.4-dihydroxybenzylidene) ethylenediamine UN Polyazomethines. 2008 CO 1. at 1000◦ C. 7. 9116 g/mol and 1. with a double azomethine group.N -bis (2.brill.73. Mürüvvet Karakaplan and Selahattin Serin Keywords Schiff base oligomer. 9:53 dmp2338 P. e-mail: demetgul@cu. FT-IR. Çukurova University. but also as particularly promising electronic materials with semiTo whom correspondence should be addressed. a part of the azomethine (–CH=N–) groups oxidized to aldehyde (CHO) groups (approx. 4%). Tel. Introduction RR E Abstract In this study. was synthesized by oxidative polycondensation (OP) of N. Faculty of Science and Letters.1%. TG-DTA and atomic absorption spectroscopy (AAS). O-DHBEDA. oligomer–metal complexes. 1 H-NMR. UV-Vis.4-dihydroxybenzylidene) ethylenediamine (O-DHBEDA).1 (1-15) by:Daiva p.: (90-322) 338-7110.

[18]. RR E CT conductive and piezoelectric properties [9–11]. 2 2 C. The new oligomer–metal complexes were synthesized by using O-DHBEDA and Co (II) and Mn (II) metal acetates and characterized by spectroscopic methods. / Designed Monomers and Polymers 0 (2008) 1–15 2. NaOCl (15%.4-dihydroxybenzaldehyde (10. HCl (37%) and KOH were supplied by Merck and used without further purification. Sebastian et al. Anal.33. UV-Vis in DMSO (λmax ): 250. 0.22 Prn:30/09/2008. yield 96. 20].N -bis (2. Also.036 mol) in ethanol (100 ml) achieved by boiling the mixture and stirred under reflux for 2 h (Scheme 1). ED PR OO F . FTIR (KBr. aqueous solution). [21]. the Schiff base monomer (DHBEDA) was prepared by common condensation method of an aldehyde and diamine. 64. Mn(AcO)2 ·4H2 O and Co(AcO)2 ·4H2 O were supplied by Fluka and were used as received. [23] and Thamizharasi et al. 5. 2984–2877 (–CH2 –). for DHBEDA: C. 0. N. dimethylsulfoxide (DMSO). Conductivity properties of Cu (II) and Ni (II) complex compounds of poly(2-hydroxy-4methacryloyloxybenzophenone) were studied by Kaliyappan et al. H. Materials 2. 63.64.01 g. The structures of some polymer–metal ion complexes have been reported in the literature [12–16]. [24].5%). The precipitated monomer was dried in vacuum desiccators (yellow color. 1 H-NMR and 13 CNMR. ethanol. calcd. 3041 (Ar-H str. 9. benzene.33.26. The solvent was evaporated under reduced pressure and unreacted ethylenediamine was separated from the mixture by extraction with benzene. polymer–metal complex compounds have useful properties such as thermal stability. ion selectivity. Thermal properties of monomer. 9:53 dmp2338 P. They are generally synthesized by the simple solid-state or solution polycondensation of diamines with dialdehydes. The characterization of synthesized monomer and oligomer was carried out using FT-IR.072 mol) and ethylenediamine (2. (–CH=N– UN CO Ethylenediamine. mp 228–230◦ C. In this study. 5.4-Dihydroxybenzaldehyde.17 g. conductivity and antimicrobial properties.N-dimethylformamide (DMF). N.2 (1-15) by:Daiva p. Synthesis of N. Thermal properties of polymer–metal complex compounds were investigated by Gad et al.1. N. Experimental 2. Antimicrobial properties of oligophenols with Schiff base substitute and their oligomer–metal complex compounds were investigated by Kaya et al. elemental analysis and gel-permeation chromatography (GPC) techniques. [19.38. oligomer and oligomer–metal complexes were studied by TG-DTA techniques. 9. H.). UV-Vis.2. Catalytic activity of styrene–allylchloride co-polymer supported cobalt (II) Schiff base complex compound was studied by Gupta et al. [17]. 279. 2.RA dmp:m v 1. [22].4-dihydroxybenzylidene) ethylenediamine (DHBEDA) DHBEDA was prepared by the condensation of 2. Demetgül et al.01. 309 and 386 nm. cm−1 ): 3123 (–OH ). The new oligo Schiff base (O-DHBEDA) was synthesized from the oxidative polycondensation of DHBEDA with NaOCl in an aqueous alkaline medium. Found for DHBEDA: C. Kaya et al.

5. 9.7 (OHee ). After heating to 60◦ C for 15 min. N.22 Prn:30/09/2008. 4.00. Unreacted monomer was separated from the product by washing with methanol and than the product dried in the oven at 110◦ C (dark brown color. The Schiff base monomer was dissolved in an aqueous solution of KOH (10%.).10.0–7. 3 C. 1280 cm−1 (phenolic C–O bonding str. UV-Vis.1 (Ar-Hdd ) and 3. H.9 (OHcc ). 9:53 dmp2338 P. Ar-Hdd ) and 3. ED Scheme 1. 62.50. NaOCl was added drop wise over about 45 min. 2919–2854 (–CH2 –).). 6. PR OO F . It was fitted with a condenser. calcd. Found for ODHBEDA: C. The reaction mixture was stirred at 90◦ C for 13 h.1–6.3 (Ar-Haa ). Synthesis of Oligo-N. yield 69.3 (1-15) by:Daiva p. / Designed Monomers and Polymers 0 (2008) 1–15 3 O-DHBEDA was synthesized through oxidative polycondensation of DHBEDA by using aqueous solution of NaOCl (93 ml. CHO). 8. –CH=N) and 7. 1620 (–CH=N– str.3%). 8.126 mol) placed in a 250 ml three-necked round-bottom flask.9 (OHee ). in DMSO (λmax ): 251.12. 1286 (phenolic C–O bonding str. 8.2 (Ar-Haa ). 13. 13.RA dmp:m v 1. 6.3 (m.3.93.0 (–CH2 –). cm−1 ): 3121 (–OH).4-dihydroxybenzylidene) ethylenediamine (O-DHBEDA) CT str.3 (–CH=N) and 7. for O-DHBEDA: C.126 mol 37% HCl was added to the reaction mixture. mp > 250◦ C. 8. 306 and 399 nm.5–4. FT-IR (KBr. thermometer. 1 H-NMR (DMSO): δ ppm. 6.). Demetgül et al.). 1 H-NMR (DMSO): δ ppm. Anal. 15%) (Schemes 2 and 3).3 (Ar-Hbb ). stirrer and an addition to funnel containing NaOCl. The mixture was filtered and washed with hot water (3 × 50 ml) for separating from mineral salts.9 (s. It was cooled to room temperature and then 0. N. H. 13 C-NMR (CDCl3 ): UN CO RR E 2.N -bis (2. 0. 3060 (Ar-H). 64.8 (–CH2 –).1 (OHcc ). 281. 10. 8.54.4 (Ar-Hbb .

159. 1252 cm−1 (phenolic C–O bonding str. FT-IR (KBr. Found: 10.8 ppm (–C–N). for O-DHBEDA–Co: 15.RA dmp:m v 1. 165. 9:53 dmp2338 P.1. Synthesis of O-DHBEDA–Metal Complexes 2. The mixture was stirred and heated at 60–70◦ C for 5 h. 3076 (Ar-H).). 2919–2849 (–CH2 –). 4 4 C. cm−1 ): 3220 (–OH ). Anal. PR OO F .0 ppm (–CH2 –). 1. 1598 (–CH=N– str.5 ppm (CHO. / Designed Monomers and Polymers 0 (2008) 1–15 191. yield 70. The precipitated complex was filtered from a Por 3 Gooch crucible and washed with cold ethanol and H2 O. then dried in a vacuum oven (Scheme 4) (black color.1081 g) in DMF (20 ml). 115.4 ppm (C–C).3–162.3% by AAS.5–102.8 ppm (–CH=N–). 2.0%.4.5 ppm (Ar-C) and 53.5%). 169.22 Prn:30/09/2008.0–165.0 ppm (C–O–C).4.49 mmol. 154. aldehyde). mp > 250◦ C.0–132.865 g) in H2 O (20 ml) was added drop-wise to hot a solution of O-DHBEDA (3. Demetgül et al.3 ppm (C– OH). calcd. UN CO RR E CT ED Scheme 2. 134. Cobalt (II) Complex A hot solution of Co(AcO)2 · 4H2 O (7.4 (1-15) by:Daiva p.74 mmol/unit. 1.).5–160.5–58.

Manganese (II) Complex A hot solution of Mn(AcO)2 · 4H2 O (3. 5 C. Scheme 4. ED PR OO 2.RA dmp:m v 1. 0.5 (1-15) by:Daiva p. The precipitated complex was filtered from por 3 gooch crucible and washed with cold ethanol and H2 O.2.74 mmol/unit.22 Prn:30/09/2008. 0. Demetgül et al.542 g) in DMF (20 ml). The mixture was stirred and heated at 60–70◦ C for 5 h. yield 57.853 g) in H2 O (20 ml) was added drop-wise to hot a solution of O-DHBEDA (1.5%).48 mmol. F . / Designed Monomers and Polymers 0 (2008) 1–15 5 CO RR E UN CT Scheme 3. then dried in vacuum oven (Scheme 4) (black color.4. mp > 250◦ C. 9:53 dmp2338 P.

The oligomer–metal complexes were poorly soluble in DMF and completely soluble in DMSO. methanol. Monomer and oligomer were characterized by using 1 H-NMR spectra (Bruker Biospin 300 MHz spectrometer) recorded at 25◦ C using deuterated DMSO as a solvent. Characterization Techniques The infrared and UV-Vis spectra were measured using Perkin Elmer RX-1FTIR and Perkin Elmer Lambda 25 UV-Vis spectrometers. starting from 50◦ C up to 1000◦ C at a heating rate of 10◦ C/min. respectively. Mw and PDI values were found to be 5255 g/mol. The FT-IR spectra were recorded using KBr discs (4000–400 cm−1 ).28% by AAS.5 ml DMF/min as mobile phase and polystyrene standards.). For GPC investigations. oligomer and oligomer–metal complexes was studied at room temperature at a concentration of 0. Structure of DHBEDA. respectively.73. 2. 6 6 C. Demetgül et al. diethyl ether and acetone.7 mm i. Found: 9.5. O-DHBEDA and O-DHBEDA–Metal Complexes According to GPC analysis of O-DHBEDA the Mn . 9116 g/mol and 1. Machery-Nagel (100 Å and 7. In the molecular weight distribution curve of O-DHBEDA (Fig. a medium-molecular-weight fraction (II) and a high- CO RR E CT ED PR OO F . / Designed Monomers and Polymers 0 (2008) 1–15 Anal. 14. Tetramethylsilane was used as internal standard.22 Prn:30/09/2008. a lowmolecular-weight fraction (I). mass-averaged molecular weight (Mw ) and polydispersity index values (PDI) of O-DHBEDA were determined by gel-permeation chromatography (GPC) on a Shimadzu LC-20AD Prominence apparatus.). Elemental analysis was carried out with LECO-CHNS-932 (at Tübitak-Atal Lab. 2919–2849 (–CH2 –). 9:53 dmp2338 P. 3. × 300 mm columns were employed with 0.).5%. 3042 (Ar-H str. Results and Discussion 3. 1) three peaks were observed. ethanol.RA dmp:m v 1.1% (w/v).2. The insolubility of oligomer– metal complexes can be explained by the bonding formation of metal–nitrogen and metal–oxygen.6 (1-15) by:Daiva p. 1597 (– CH=N– str. Differential thermal analyses (DTA) and thermogravimetry (TG) of the samples were performed with Setaram Labsys Thermal Analyzers in air medium. A refractive index detector (RID) operated at 30◦ C was used to analyze the oligomer. Solubility UN The solubility of monomer.). calc. 13 C-NMR spectrometer was used for oligomer characterization at 25◦ C using CDCl3 as a solvent. Metal analyses were carried out by AAS Perkin Elmer 3100 in a solution prepared by decomposition of the complexes with HNO3 followed by dilution with distilled water. In addition. 1252 cm−1 (phenolic C–O bonding str. cm−1 ): 3341–3233 (–OH ). 3. All of the compounds were insoluble in water. for O-DHBEDA–Mn: M. In addition.7 nm diameter loading material) 7. The number-averaged molecular weight (Mn ). FT-IR (KBr.1.d. it was completely soluble in DMF and DMSO solvents. O-DHBEDA was partially soluble in CHCl3 and THF solvents.

08 38 Fraction III 32 655 33 375 1. / Designed Monomers and Polymers 0 (2008) 1–15 7 Figure 1. The other absorption band at 1225 cm−1 may be attributed to the oxyphenylene (C–O–C) linkage (Scheme 3). –CH=N– and phenolic (C–OH) were observed at 3123 cm−1 . the stretching vibration bands of OH. 2919–2854 cm−1 . 7 C. The other absorptions of interest are peaks at 3060 cm−1 . The peak at 3121 cm−1 is assigned to the stretching vibration bands of OH groups. These fractions may be explained by the different structures (linear. –CH=N– and phenolic (C–OH) groups. 2. the FT-IR spectra of polymer become broadened. –CH2 –. –CH2 –. In the FT-IR spectrum of the DHBEDA. 1620 cm−1 and 1280 cm−1 attributed to the Ar-H.7 (1-15) by:Daiva p. Table 1. As seen in FT-IR spectra.73 100 molecular-weight fraction (III) (Table 1). 2984–2877 cm−1 . polydispersity index (PDI) and % values of OP products of O-DHBEDA Fraction I Mn Mw PDI % 3622 3735 1. Demetgül et al. respectively. 3041 cm−1 . This fact is also proven in the FT-IR spectra of O-DHBEDA. Ar-H. 1639 cm−1 and 1286 cm−1 . the decrease in intensity of the vibration bands at 2700–2500 cm−1 range (O–H· · ·N) can be explained by the participating some of O–H groups in the polymerization reaction UN CO RR E CT ED PR OO F . mass average molecular weight (Mw ). due to the increase in molecular weight. The FT-IR spectra of monomer.02 12 Total 5255 9116 1.RA dmp:m v 1. oligomer and metal complexes are shown in Fig. The number average weight (Mn ). The molecular weight distribution curve of O-DHBEDA.03 50 Fraction II 7576 8188 1. Therefore. respectively. Also the monomer shows broad band in the 2700–2500 cm−1 range can be attributed to the stretching vibration of the O–H group associated intramolecularly with the nitrogen atom of the CH=N group (O–H· · ·N) (Scheme 1) [25].22 Prn:30/09/2008. 9:53 dmp2338 P. It is known that after polycondensation. branched and/or intermolecular types) occurred after oxidative polycondensations (Scheme 3). the main peaks of oligomer became broaden.

281. (2) O-DHBEDA. respectively. 2). FT-IR spectrum of (1) DHBEDA. The phenolic C–OH (1280 cm−1 ) band of O-DHBEDA was shifted to lower frequency (1252 cm−1 . and 250. Demetgül et al. new peaks were observed with low intensity at the FT-IR spectra of Co (II) and Mn (II) complexes in the 450–650 cm−1 region might be assigned to metal–N and metal–O stretching. Also. 386. respectively. as a shoulder) after complex formation can be indicating that the phenol hydroxyl oxygen was coordinated to the metal ions [26]. the CH=N band of O-DHBEDA was shifted from 1620 cm−1 to 1598 cm−1 and 1597 cm−1 after complex formation with Co (II) and Mn (II) ions. respectively. the oligomer’s absorption region in 450–650 nm can be caused by its long oligomer structure system [27]. The absorption bands of monomer and oligomer were 251. 9:53 dmp2338 P. 310 and 392 nm (broad). because of the involvement of nitrogen atom in the coordination [14]. the sharp 279 and 309 nm peaks of monomer were broadened at the oligomer spectra due to the polymerization after condensation. In addition. there was a broad (as a shoulder) vibration band at 1655–1710 cm−1 can be attributed to the presence of acetate (AcO− ) ion coordinated to the metal ions as a ligand. Furthermore. (C–O–C). / Designed Monomers and Polymers 0 (2008) 1–15 Figure 2. The UV-Vis spectra of monomer. At the spectra of the complexes. (3) O-DHBEDA–Co and (4) O-DHBEDA–Mn. 8 8 C.8 (1-15) by:Daiva p. 309. A comparison of the O-DHBEDA spectrum with that of the DHBEDA indicates that the DHBEDA absorption peaks intensity at 850–600 cm−1 region decreased after OP which can be attributed to the phenylene (C–C linkage) units chain of the O-DHBEDA.22 Prn:30/09/2008. In addition. The bands at 280–281 nm and 352–353 nm were assigned to the benzene π–π∗ and the imines π–π∗ transitions. The UV-Vis spectra of monomer and oligomer were mainly similar to each other (Fig.RA dmp:m v 1. As being different from monomer. UN CO RR E CT ED PR OO F . oligomer and oligomer–metal complexes were recorded in DMSO solvent. the absorption bands of the intramolecular hydrogen bonds almost disappeared due to the coordination of nitrogen atom to metal ions. 280.

8 ppm.9 ppm and 8. The 1 H-NMR spectrum of O-DHBEDA (Fig. due to either increasing molecular weight or the broad molecular weight distribution of the O-DHBEDA. Ar-Hdd and –CH2 – were observed at 13. At the 1 H-NMR spectrum of DHBEDA (Fig.RA dmp:m v 1. / Designed Monomers and Polymers 0 (2008) 1–15 9 Figure 3. Ar-Haa . UV-Vis spectra of (1) DHBEDA and (2) O-DHBEDA.3 ppm. the signals of –OHee .4 ppm (–CH=N).6 ppm (–CH2 –). 5) shows broad signals compared to the monomer. 7. 8. This fact is also evident in the 1 H-NMR spectrum of the oligomer obtained in this study. Ar-Hbb . It is clear that after polycondensation reaction.9 (1-15) by:Daiva p. –OHcc . centered at 8. 6. 1 H-NMR spectrum of DHBEDA.1 ppm (Ar-Haa ). 6. The comparison of 1 H-NMR spectrum of DHBEDA and O-DHBEDA is a more informative tool for the determination of O-DHBEDA structure. the signals of O-DHBEDA become broader.1 ppm. 6. 4).8 ppm. CT ED PR OO F . 10. 9 C.22 Prn:30/09/2008. 9:53 dmp2338 P.7 ppm. The signals of OHee and OHcc were observed at 13.1 ppm and 3. 7.2 ppm. The increase in the integral ratio of the Ar-Haa protons to the Ar-Hbb and Ar-Hdd protons after polycondensation reaction indicates that aromatic ring protons (Ar-Hbb and Ar-Hdd ) UN CO RR E Figure 4.3 ppm. respectively. respectively. Demetgül et al. –CH=N.3 ppm (Ar-Hbb and Ar-Hdd ) and 3.

participate in the coupling reaction.10 (1-15) by:Daiva p. 154. 169. Therefore.00.96 for O-DHBEDA.5 ppm (CHO.0–132.8 ppm (–C–N). 6). The 13 C-NMR spectrum was recorded in CDCl3 also to identify the structure of O-DHBEDA. whereas it is 0.4 ppm (C–C).5 ppm (Ar-C) and 53.0 ppm (–CH2 –).5–102.RA dmp:m v 1.5–160.22 Prn:30/09/2008.5– 58. However. In addition.0 ppm (C–O–C). The detailed analysis of 1 H-NMR and 13 C-NMR spectral data indicate that the linkage between any two UN CO RR E CT ED PR OO F .9 ppm (singlet) can be ascribed to the aldehyde (CHO) proton. 9:53 dmp2338 P. 159. in the 1 H-NMR spectrum of DHBEDA. a new sharp peak was observed at 9. / Designed Monomers and Polymers 0 (2008) 1–15 Figure 5. the signals of functional groups were observed at 191. Figure 6. also participate (C–O–C coupling) in the polymerization reaction. indicates that the two hydroxyl groups.3–162. the integral ratio of azomethine protons to the Ar-Haa protons is about 1. 10 10 C. At the 1 H-NMR spectrum of O-DHBEDA. According to 13 C-NMR spectra of O-DHBEDA (Fig. aldehyde).8 (–CH=N–) ppm.and para-positions (C–C coupling) in the corresponding monomer structure are unsubstituted. indicating that about 4% of azomethine group oxidized to aldehyde group after polycondensation. Other phenol derivatives were also polymerized and the results have been reported in the literature [28]. 165. Demetgül et al. Crosslinking in polymer structure is expected in those cases in which the ortho.0–165. 1 H-NMR spectrum of O-DHBEDA. 115. 134. 13 C-NMR spectrum of O-DHBEDA. the value of increasing in the integral ratio for OHcc is larger than for OHee due to the large amount of C–O–C coupling by OHcc group.3 ppm (C–OH). the increase in the integral ratio of the Ar-Haa protons to the either OHee protons or OHcc protons after polycondensation reaction. which are involved in the formation of free radicals (Scheme 2).

22 Prn:30/09/2008. in this study the azomethine group was oxidized only to aldehyde (CHO) group. 1 H-NMR and 13 C-NMR analyses results suggest the polymerization of the monomer by OP may be take place through C–C. This case can be explained by the decrease in the number of –OHee groups after C–O–C coupling. FT-IR. 9:53 dmp2338 P. DTG and DTA curves of DHBEDA.RA dmp:m v 1. O-DHBEDA. The first and second weight losses were Figure 7. this type of linkage may strain the polymer backbone in such a manner that the phenyl rings are out of plane with respect to the adjacent rings [29]. respectively. Elemental.3. This idea can be supported by 1 H-NMR (9.5 ppm) spectral data. Thermal Analyses UN CO RR E Thermal curves of DHBEDA.and para-positions.and C–O–C-type coupling and the structure of the oligomer is given in Scheme 3. were found to be less than the calculated values. The thermal analyses of these compounds were measured at the air medium.11 (1-15) by:Daiva p. Demetgül et al. PR OO F . According to the derivative thermogravimetry (DTG) curve of the monomer. On the DTG curve of oligomer. three thermal degradation steps were observed. 11 C. However. Although a part of azomethine (–CH=N–) group was oxidized to carboxylic (–COOH) group after the oxidative polycondensation of Schiff bases [19. According to the elemental analyses results of metal ions for O-DHBEDA–Co and O-DHBEDA–Mn complexes by AAS. a sharp peak (high rate thermal degradation) observed due to the melting process in the 200–250◦ C range.9 ppm) and 13 C-NMR (191. / Designed Monomers and Polymers 0 (2008) 1–15 11 3. 31]. TG. O-DHBEDA-Co and O-DHBEDAMn complexes are given in Figs 7–10. CT ED adjacent phenyl rings occurred at the ortho. The reaction mechanism on the coupling selectivity has been studied by Kaya and co-workers and three possible reaction mechanisms for the C–C and oxyphenylene (C–O–C) coupling systems have been proposed in the literature [30–32]. starting from 50◦ C up to 1000◦ C at a heating rate of 10◦ C/min.

4%. O-DHBEDA. especially AAS results of the metal com- UN CO RR E Figure 9. respectively. As seen in Table 2. at 1000◦ C. 9:53 dmp2338 P. 14% and 13.RA dmp:m v 1. observed as 4% and 10% at 240–270◦ C and 270—350◦ C. 12 12 C. The DTG curves of Co and Mn complexes are similar to each other and different from the curve of oligomer can be due to the metal–N and metal–O coordination. 7. In addition.12 (1-15) by:Daiva p. CT ED PR OO F . ODHBEDA–Co and O-DHBEDA–Mn are 0. / Designed Monomers and Polymers 0 (2008) 1–15 Figure 8. Because of long conjugated band systems. Also. Thus. TG. the residue values confirmed the spectroscopic data of the compounds.22 Prn:30/09/2008.1%. DTG and DTA curves of O-DHBEDA–Co. the levels of residue of DHBEDA. respectively. Demetgül et al. the weight loss (highest) of the third step was found to be 68% between 350 and 580◦ C.0%. DTG and DTA curves of O-DHBEDA. the higher level carboneous residue value of the O-DHBEDA than the DHBEDA demonstrated the formation of a C–C coupling system. TG. the oligomer demonstrated higher resistance against high temperatures than the monomer.

O-DHBEDA. Table 2. On the other hand. the results of thermogravimetry (TG) analyses indicate that ODHBEDA have a lower T5% value than DHBEDA (Table 2). Therefore. The synthesized oligomer contains hydroxyl and double azome- CO RR E CT OO Residue at 1000◦ C (%) 0. the high residue values of the metal complexes indicating that the presence of metal ions as metal oxides. two exothermic processes occurred at 320 and 555◦ C.RA dmp:m v 1. According to the differential thermal analysis (DTA) curve of O-DHBEDA. assuming that absorbed water molecules. For further comparison. / Designed Monomers and Polymers 0 (2008) 1–15 13 Figure 10. coordination water (150–200◦ C) [29.N -bis (2. the weight losses of O-DHBEDA–metal complexes (25–27%) were higher than O-DHBEDA at 200◦ C may be affected by the presence of water of crystallization (50–150◦ C).4 F . TG. Demetgül et al.0 7. Thermal decomposition values of O-DHBEDA and O-DHBEDA–metal complexes Compound DHBEDA O-DHBEDA O-DHBEDA-Co O-DHBEDA-Mn T5% (◦ C) 240 116 102 99 ED 500 420 434 380 T50% (◦ C) PR UN plexes. O-DHBEDA–Co and O-DHBEDA–Mn are given in Table 2. thermal data of DHBEDA. In addition.4-dihydroxybenzylidene) ethylenediamine. 34] and acetate (AcO− ) ion as ligand. 13 C. 4. 9:53 dmp2338 P.13 (1-15) by:Daiva p. Conclusions Oligo-N. DTG and DTA curves of O-DHBEDA–Mn. 33.22 Prn:30/09/2008.0 13.N -bis (2.1 14.4-dihydroxybenzylidene) ethylenediamine (O-DHBEDA) was synthesized by oxidative polycondensation of N.

J. Schoenig and T. it was completely soluble in DMF and DMSO solvents. Sci.22 Prn:30/09/2008. Chem. Jpn. C. G. Oligomer–metal complexes were synthesized from O-DHBEDA and Co (II). 793 (1951). A: Pure Appl. Polym. C3. F. Kannan. Sci. J. G. Met. Strazielle. W. Eur. L. Pletcher and S. Polymer 44. Polym. C. Thermal analysis results showed that O-DHBEDA–Co has a higher resistance to the thermo-oxidative degradation than O-DHBEDA–Mn. Patel and S. Chem. Marvel and H. In addition. V.73. C. Patel. References 1. K. 1345 (1991). 27. 18. Chand. UN CO RR E CT ED PR thine group. K. C. Sci. 7. Nakamura and J. K. Weill. 14% and 13. H. respectively. 13. Abdulkadir and S. G. D’Alelio and R. 979 (1968). Soc. K. C. 17. S. Rigby. 36. D’Alelio. 5. F. Topak. K. Suematsu. 1429 (1981). / Designed Monomers and Polymers 0 (2008) 1–15 Acknowledgements The authors thank The Scientific and Technological Research Council (Tübitak) for financial support (Project Number 106 T 365). ˙ Kaya and S. Commun. The Mn . Chem. Rev. Koyuncu. M.. Vilayetolu and H. Kwolek. 9:53 dmp2338 P. M. 14. 10. J. Morgan. J. S. Millaud and C. J. Li. Takeda. J. 16. Patel and S. 1 H-NMR and 13 C-NMR have demonstrated that the oligomer synthesized by OP is composed of oxyphenylene (C–O–C) and phenylene (C–C) units. Macromol. 563 (1979). Synth. Soc. The residue values of DHBEDA. Chem. Prepr. 103. which can be difficult to achieve by conventional polycondensation method. Takeda. J. 9116 g/mol and 1. K. 285 (1993). K. I. A. OO F . Crivello. Mn (II) metal acetates and characterized by spectroscopic techniques. C. 24. 15. Y. J. Appl. 6. Am. 250 (1983). Sci. T. A: Pure Appl. Jpn. Jiao and S. J. at 1000◦ C. X. Patel. 4. Sci. W. J. Macromol.1%. 517 (1999). Gupta. Macromol. Polym. S. 109–110. for 1 H and 13 C-NMR and TG/DTA analyses. Sci. 3. T. A. A16. Chem. 1985 (1982). 41. 12. I. P.RA dmp:m v 1. 470 (1983). 1161 (1967). J. Chem. 7299 (2003).4%. 475 (2003). J. Chem. Edn 20. Strazielle and G. respectively. Kaliyappan. Preston. Nakamura and J. Macromol. J. 84 (1983). Chem. B. F. Angew Makromol. H. 2. 7. Macromol. Millaud. J. Sci. O-DHBEDA was partially soluble in CHCl3 and THF solvents. 60. ˙ Kaya. The oligomer-metal complexes were poorly soluble in DMF and completely soluble in DMSO. 11. Org. Synth. V. C. B. F. 2004 (2002). Raman and P. W. Pharm. 14 14 C. R. 8. J. 639 (1980). Chem. Li. J. A1. X. The chemical conversions and spectral analyses sch as UV-Vis. A2. O-DHBEDA. Soc. Li. Also thanks the METU-Central Lab. 85. 4819 (1950). Polym.14 (1-15) by:Daiva p. Suematsu. 105 (1969). Chem. Li. Sci. S. 9. Polymer 21. R. Mw and PDI values of O-DHBEDA were found to be 5255 g/mol. The insolubilities of complexes are important for using as heterogeneous catalysts by easy separation from the reaction mixture. Polym. FT-IR. O-DHBEDA–Co and O-DHBEDA–Mn were 0%. Macromol. 1 (1982). 72. R. 40. Demetgül et al. D’Alelio. Li and S. 19. Huemmer. Schoenig. Polymer 20. Chem. Hill. K.

Avadanei. Gad. 503 (1998). A. ˙ Kaya and N. Organomet. Macromolecules 28. Polym. Balasubramanian. I. 83. Polym. 3005 (2004). E. 153 (2000). El-Maghraby. Özbülbül. Gül. 371 (1998). 32. Serin. 68. Met. J. 44. 23. Synth. Polym. S. 689. Serin. Ayyagari. I. S. Kaplan. 11. 2025 (2004). K. Degrad. Trans. Polym. Polym. R. 25. Chem. Res. H. 156. Yürük. 31. I. 255 (2004). C. Eur. 29. 1537 (2007). Degrad. 525 (1999). Sci. Köksal and S. Chem. J. 21. Mansour and A. Akara and D. Sökmen and H. 34. A. Stabil. Eur. George and B. Marcu. Mart. Tunçel. 28.22 Prn:30/09/2008. 33. L. Sci. N. I. 22. Stabil. Chem. 736 (2006). 102. S. A. Designed Monomers Polymers 9. D. Cihangirolu. V. Rusu and M. Sci. 892 (2006). Degrad. 3795 (2006). Çelik. J. 463 (2006). 40. ˙ Kaya. Serin. Vlad. A. K. Mathew. Mart and S. J.15 (1-15) by:Daiva p. 26. Reddy and S. Appl. 15 C. 56. Sebastian. T. Marx. Polym. ˙ Kaya and A. 101. 24. I. UN CO RR E CT ED PR OO F . ˙ Kaya and M. g 27. Saçak. Polymer Int. El-Dissouky. Tunçel and S. M. Macromol. M. M. Polym. J. Met. Çanakçı. A. G. 34. Demetgül et al. J. Appl. R. Çetiner and M. B. M. Cazacu. Bilici. H. Polym. Stabil. M. 60. ˙ Kaya and A. A. A. Tripathy. J. M. Vilayeto˘ lu. M. Thamizharasi. I. M. 30. J. A. 169 (2006). 24. Mart. H. Mart and A. H. H.RA dmp:m v 1. 37 (2004). Tümer. Bilici. / Designed Monomers and Polymers 0 (2008) 1–15 15 20. 5192 (1995). 9:53 dmp2338 P.

[2] Bu çalışmada 4-hidroksi benzaldehit p-fenilendiamin türevleriyle fenol esaslı schiff bazı sentezlenecektir(Şekil 1). hafif. üretimde verimlilik ve tasarruf açısından kimya sanayinin vazgeçilmez endüstriyel maddeleri olarak hemen hemen her alanda kullanılmaktadır. and Yu. 109-113. Doktora Tezi. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. Bu üstün özelliklerinden dolayı tün alanlardaki çalışanların ilgisini çeken materyallerdir.. Selective epoxidation of unfunctionalized olefins catalyzed by unsymmetric Mn(III)-Schiff base complexes. Fen Bilimleri Enstitüsü. Şelat polimerler ve şelat reçineleri ağır metallerin seçimli olarak aynlması ve tekrar elde edilebilmesi için kullanılmaktadır. 126. Mn ve Ru) sentezi yapılacaktır. dekoratif. Fen-Edebiyat Fakültesi.Adana.Eylül. Bu tip polimerler sadece kimyasal ayırma işlemlerinde değil hidrometorolojide de çok önemlidir. X. Fenol esaslı Schiff bazının polimeri metal komplekslerinin (Co. kolay şekillendirilebilen. [2] Du. 2001. Sentezlenecek tüm bileşiklerin yapıları. kimyasal açıdan inert ve korozyona uğramayan maddelerdir. X. [1] Polimerler. Kimya Bölümü 01330 Adana Schiff bazları hem polikondenzasyon reaksiyonu hem de elektrooksidatif polimerizasyon yöntemi ile polimerleşebilirler. . Selahattin SER N Çukurova Üniversitesi. ucuz. Katalizörler hammaddenin korunması ve safsızlıkların azaltılmasıyla yüksek seçicilik ve yüksek verimlilik elde edilmesini sağlar.D.K AZOMET N GRUPLU POL FENOLLER N VE METAL KOMPLEKSLER N N SENTEZ VE KARAKTER ZASYONU Mürüvvet KARAKAPLAN. FT-IR. NMR gibi) ve analitik yöntemler kullanılarak aydınlatılacaktır.D. M. 1997. Cahit DEMETGÜL. Ü. Katalizörler. Sentezlenen schiff bazının oksidatif polikondensasyon reaksiyonu ile polimerleştirilecektir (Şekil 2). enstrümantal analiz (UV-Vis. Örneğin Schiff bazı oligomerleri ve oligosalisilaldehitlerin metal tuzları ile oluşturdukları metal kompleksleri endüstriyel atık sulardan ağır metal iyonlarının uzaklaştırılmasında önemli rol oynarlar. kimyasal reaksiyonların hammadde ve enerji gereksinimlerini azaltır. Ç. mekanik özellikleri çoğu kez yeterli. Schiff bazı elde edilmesinde azot atomları para pozisyonunda ise daha kolay polimerleşebilirler. O HO CH + H2N NH2 60-70 0C HO C H N N C H OH Şekil 1 HO C N H N C H OH NaOCl 900C HO C N H N C H n OH Şekil 2 Çalışma TUB TAK (106T365) tarafından desteklenmiştir Kaynaklar [1] Tunçel. değişik amaçlarda kullanıma uygun.

halka kapanması ile sonuçlanan[4] etilendiamin. Etilentiyoürenin kullanımı ve canlılar üzerindeki etkileri incelenmiştir. template etki kullanılarak reaksiyonun polikondensasyon reaksiyonu yönünde ilerlemesi sağlanarak. Özellikle Etilentiyoüre ve onun değişik metal tuzları zirai alanda kullanılmaktadır. Salavati. en uygun özelliğe sahip geçiş metalidir.Rezai. M . 1. Salavati. Fen-Edebiyat Fakültesi. 2-diaminler ile karbondisülfür. M. Niasari.[3](Şekil 1) Bu çalışmada. M. halka kapanmasını engellemek için de kullanılmaktadır[2] .[1] Genelde makrosiklik moleküllerin sentezlenmesi için template etkiden faydalanılmaktadır. M.Ni-TEMPLATE ETK LE T YOÜRE TÜREV B LEŞ KLER N N SENTEZ Oğuz Yunus SARIBIYIK. Kimya Bölümü 01330 Adana Tiyoüreler birçok amaç için kullanılabilen maddelerdir. Ni(II) kare düzlem yapıda ara kompleks bileşik oluşturduğu için . M. (Şekil 2) NH2 NH CS2 NH2 N H C S Şekil 1 S C En Ni CS2 N H N H n Şekil 2 Çalışma TUB TAK (106T365) tarafından desteklenmiştir Kaynaklar : 1. Selahattin SER N Çukurova Üniversitesi. karbondisülfür reaksiyonu (Şekil 1). 2005 2. F. 1325-1331. Template etki konusunda yapılan çalışmalarda. Davar. Diğer taraftan Template etki. Niasari. uygun şartlarda reaksiyona girdiğinde reaksiyon halka kapanması ile sonuçlanmaktadır. çeşitli polikonden-sasyon reaksiyonlarında. (Article In Press ) 3. Polyhedron. Rezai. polimerik etilentiyoüre sentezlenmiştir. Adaryani.

kimyasal reaksiyonların hammadde ve enerji gereksinimlerini azaltır.Eylül.D. and Yu. dekoratif. Kimya Bölümü 01330 Adana Polimerler. kimyasal açıdan inert ve korozyona uğramayan maddelerdir. Adana. [1] Katalizörler. . X. Sentezlenen schiff bazının oksidatif polikondensasyon reaksiyonu ile alkali ortamda oligomeri elde edilmiş. ucuz. kolay şekillendirilebilen. Cahit DEMETGÜL. Cahit TAŞ. Elde edilen oligomerin Co(II) ve Mn(II) gibi geçiş metal kompleksleri izole edilmiştir. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. Fen-Edebiyat Fakültesi.4-dihidroksibenzaldehit ile etilendiaminin fenol esaslı schiff bazı sentezlenmiştir. molekül ağırlığı GPC yöntemi ile belirlenmiştir. X. Fen Bilimleri Enstitüsü. mekanik özellikleri çoğu kez yeterli. NMR gibi) ve analitik yöntemler kullanılarak aydınlatılmıştır.. M. Örneğin Schiff bazı oligomerleri ve oligosalisilaldehitlerin metal tuzları ile oluşturdukları metal kompleksleri endüstriyel atık sulardan ağır metal iyonlarının uzaklaştırılmasında önemli rol oynarlar. Not: Çalışma TUBİTAK (106T365) tarafından desteklenmiştir. FT-IR. [2] Bu çalışmada 2. değişik amaçlarda kullanıma uygun. Bu üstün özelliklerinden dolayı tün alanlardaki çalışanların ilgisini çeken materyallerdir. Selahattin SERİN Çukurova Üniversitesi.D. Ayrıca ürünlerin termal özellikleri TG/DTA yöntemi ile çalışılmıştır. Doktora Tezi. Ü. 109-113. Katalizörler hammaddenin korunması ve safsızlıkların azaltılmasıyla yüksek seçicilik ve yüksek verimlilik elde edilmesini sağlar. Ç. 2001 [2] Du. 1997 126.YENİ TİP OLİGOFENOL ESASLI SCHİFF BAZININ. üretimde verimlilik ve tasarruf açısından kimya sanayinin vazgeçilmez endüstriyel maddeleri olarak hemen hemen her alanda kullanılmaktadır. Elde edilen tüm bileşiklerin yapıları. hafif. Kaynaklar [1] Tunçel.. Co(II) ve Mn(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ ve KARATERİZASYONU Mürüvvet KARAKAPLAN. enstrümantal analiz (UV-Vis.

Gopal M.. Mn HO H C X N N H C OH HO CH OH O M O X: . ..Tedesco C. Propilen oksit üretim proseslerinde seçiçi katalitik özelliğinden dolayı schiff bazı Mo(IV). O X H2 N NH2 1) Etanol 2) M: Co. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 258 (2006) 284–291.. Fen-Edebiyat Fakültesi. Kaynaklar [1] Amit K. Lamberti M...CH3CN. Özellikle son dönemlerde Schiff bazı geçiş metal komplekslerinin bazı alkenlerin oksidasyonu ve polimerizasyonu üzerindeki etkileri incelenmektedir[2]. Journal of Molecular Catalysıs 201. [2] Strianese M. Ti(IV) metal kompleksleri önemli bir yer tutmaktadır.BAZI SCHİFF BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN KATALİTİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ Anıl KENDİRCİOĞLU Oğuz Yunus SARIBIYIK.. para fenilen diamin ve etilendiamin ile para hidroksi salisilaldehitin kondenzasyonundan elde edilen Schiff bazları ve bu ligantların Co[II]. 2003. Pellecchia C. 01330 Adana / TÜRKİYE Katalizörler günümüzde birçok alanda karşımıza çıkan. Mazzeo M. 179-188. kimyasal reaksiyonlarda sıcaklık ve zaman bakımından tasarruf sağlayan maddelerdir.butoxide H C CH2 O Şekil 2 Not: Bu çalışma TÜBİTAK 106T365 numaralı proje ile desteklenmiştir. V(V). Mn[II] metalleriyle oluşturdukları komplekslerinin (Şekil 1) Stirenin oksidasyonunu (Şekil 2) katalizlemesi incelenmiştir. Selahattin SERİN Çukurova Üniversitesi.diter. . Katalitik oksidasyon sonucu elde edilen ürünler GC ve/veya GC-MS ile belirlenmiştir. CH 2-CH2 Şekil 1 C H CH2 Katalizör. Alkenlerin düşük sıcaklıklardaki oksidasyonu hidrojen peroksit ile heterojen katalizörlerin varlığında yapılabilmektedir[1].. Kimya Bölümü. Yapılan bu çalışmada orto. Anil.

.. Oğuz Yunus SARIBIYIK. Oda sıcaklığında. Not: Bu çalışma TÜBİTAK 106T365 numaralı proje ile desteklenmiştir. Indıa. Fen-Edebiyat Fakültesi.. Kimya Bölümü. Polistiren.4((E)(2((E)2. erime noktasının yüksek olmasına. B. Yapılan bu çalışma sonucunda stiren oksit oluşumu beklenirken stirenin polimerleştiği gözlenmiştir. Tangestaninejad S. indirgenmesi ve karbon karbon bağlarının düzenlenmesini içeren sentetik kimyanın önemli bir parçası olarak çalışılmaktadır. . polimerin çözünürlüğünün düşük. Bahramian B.411 008. monomer haldeki stiren'den polimerizasyon ile üretilen bir polimerdir. zaman. polistiren katı halde bir termoplastiktir.. Selectıve Oxıdatıons and Carbon-Carbon Bond Formıng Reactıons Usıng Transıtıon Metal Catalysts. Kaynaklar [1] Mirkhani V.3-DİOL’ÜN Mn KOMPLEKSİNİN STİRENİN POLİMERİZASYONU ÜZERİNDEKİ KATALİTİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ Anıl KENDİRCİOĞLU. Oluşan polimerin moleküler büyüklüğü GPC ile analiz edilerek desteklenmiştir. Mangan komplekslerinin bazı alkenlerin oksidasyonunda katalitik özelliğinin incelendiği çok sayıda literatür bulunmaktadır. Moghadam M. Etilen diamin ve 4-hidroksi salisilaldehitin kondenzasyonu sonucu elde edilen ligandın Mn tuzları ile oluşturduğu kompleksin değişik şartlar altında (sıcaklık. Polyhedron 25 (2006) 2904–2914 [2] Tımmanna H. oksidant ) stirenin oksidasyonu üzerindeki etkisi incelenmiştir. Petrolden elde edilir. toksik olmamasına ve diğer maddelere karşı aktif olmamasına dikkat edilir[2]. organik maddelerin oksidasyonu.. Plastik endüstrisinde daha çok PS kısaltması ile kullanılır. Porfirin ve Salen gibi ligantların geçiş metali kompleksleri ılımlı şartlar altında hidrokarbonların oksidasyon reaksiyonlarının katalizleyebilmektedir[1]. Catalysıs Dıvısıon Natıonal Chemıcal Laboratory Pune . 2003. 01330 Adana / TURKİYE Geçiş metallerinin katalizör reaksiyonları. Daha sonra soğutularak tekrar katılaşması sağlanır. Selahattin SERİN Çukurova Üniversitesi. Polimer kullanımında.4 DİHYDROXY BENZYLİDENE AMİNO)ETHYLİMİNO) METHYL)BENZENE-1. fakat enjeksiyon veya ekstrüzyon yolu ile işlenirken yüksek sıcaklıklarda eriyik hale getirilir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->