AÇI BİRİMLERİ; DERECE Açı birimleri Derece, Grad, Milyem ve Zaman’dır.

Derece: Bir çemberin 360’ta bir parçasını gören merkez açı birimine “1 derece” denir ve (1°) ile gösterilir.
360 0 10
20

30

40

Derecenin alt katları; Dakika 1’ =
80 90

1o 60 1o 3600

50

60
70

270

Saniye 1’’ =

180

Açının trigonometrik fonksiyonu bulunurken derece ondalığına dönüştürülmüş biçimi kullanılır. 36 o 9 99 27 o999 15 o999 tuşlarına basıldığında ekranda 36.DERECE Herhangi bir açının derece cinsinden yazılışı 36° 27' 15" veya 36o. Dönüştürme işlemi hesap makinelerinin çoğunda O999 tuşu yardımı ile yapılır. Örnek olarak 36° 27' 15" lik açı derece ondalığına dönüştürülmek istenirse.45416667 şeklindedir. .45416667 değeri görülür. Katlar arasındaki dönüşüm 60 sayısıyla yapıldığından Atmışlık açı birimi de denir.

Jeodezik ölçme aletlerinin yatay ve düşey açı bölümlemeleri grad birimindedir. GRAD Grad : Bir çemberin 400’de bir parçasını gören merkez açı birimine “1 grad” denir ve 1G şeklinde gösterilir. hesaplarda kullanımının kolay olması nedeniyle diğer birimlere göre daha fazla tercih edilir. . Grad açı birimi.AÇI BİRİMLERİ.01G (Grad dakikası) = 0. Geriye kalanlar arasında dönüşüm 100 sayısıyla yapıldığından yüzlük açı birimi de denir. Gradın alt katları.0001G (Grad saniyesi) Uygulamada desigrad ve miligrad pek kullanılmaz. Herhangi bir açı grad cinsinden 56G 27c 52cc veya 56G.2752 olarak gösterilebilir.1G = 0. Desigrad (dg) Santigrad (c) Miligrad (mg) Desimiligrad (cc) = 0.001G = 0.

Son iki rakamın üstüne iki yatay çizgi (=) çizilerek gösterilir. Yeryüzünde 1 kilometrelik mesafe için.46 .AÇI BİRİMLERİ. yuvarlak bir rakamdır. . 0. MİLYEM Milyem: Bir çemberin 6400’de bir parçasını gören merkez açı birimine 1 milyem denir. 1453 6400 rakamı. Bu da askeri amaçlı (mesela top atışlarındaki) ölçmelerde büyük kolaylık sağlamaktadır. yerküresi yarıçapına (∼ 6370 km) çok yakın. 1 milyemlik açıya yaklaşık olarak 1 metrelik yay uzunluğu karşılık gelmektedir.

Dünyanın ekseni etrafındaki dönüşü 24 saatte tamamlandığı için boylamı 1 saat olan bir noktanın λ açısı. Zaman. Saat 1Sa = 360o 24 = 15o Saat 1Sa = 400G 24 = 16G. saat olarak ölçülen zamanın açı birimine dönüştürülmesi işlemleri ile sıklıkla karşılaşılır.66666 Zaman birimi 60’ar 60’ar büyüdüğü ve küçüldüğü için .AÇI BİRİMLERİ. bir yıldızın bir meridyenden geçtikten sonra herhangi bir yere gelinceye kadar geçen süredir. Bu süre saatle ölçüldüğü gibi o meridyen ile yıldız arasındaki açı ile de ölçülür. ZAMAN Zaman: Zaman birimi saattir. 1Sa = 15o 1Dk = 15/ 1Sn = 15// . Ölçme bilgisinde sık kullanılan semt tayini hesaplarında açı olarak ölçülen birimin saat zamanına.

bir çemberin radyan cinsinden değeri. . RADYAN Yay birimi Radyan'dır. Yarıçapı r olan bir çemberde  uzunluğu b olan bir yayın radyan değeri. Çember Uzunluğu Yarıçap = 2πr r r O A αr r  b B = 2π = 6. Radyan: Bir çemberde yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açıya “1 radyan” denir.28318 olur.AÇI BİRİMLERİ. yay uzunluğunun yarıçapa bölünmesi suretiyle elde edilir. Çember uzunluğu 2πr olduğundan.

Yayın tüm çembere oranı her birim için aynı olduğundan genel eşitlik. M.2958 şeklinde hesaplanır.AÇI BİRİMLERİ Birimler Arası Dönüşümler. milyem. Do 360 o = GG 400 G = M 6400 = ZSa 24 S a = RR 2π olacaktır. G. zaman ve radyan cinsinden karşılıkları sırası ile D. Z ve R olsun. Bir açı veya yayın derece.6620 . Dönüşüm yapılırken kullanılan ρG ve ρ° katsayıları ise. ρG = 200G π ≈ 63G. grad. . ρO = 180O π ≈ 57O.

6620 ≈ 57O. hesaplama grad veya dereceye göre yapılınca aşağıdaki değerler kullanılır. Birim çember için. r = 1m α  b Tan α Sin α r = 1m ρ sabit olup. Küçük açılarda sinα ve tanα değerleri yerine açının radyan değeri alınabilmektedir.AÇI BİRİMLERİ Küçük Açı ve Özellikleri Genellikle 5 grada kadar olan açılar küçük açı olarak kabul edilirler.  α eşitliği geçerlidir.  α b =r× ρ bağıntısı ile bulunur. Sin α ≈ Tan α ≈ b = ρ Yarıçapı r olan bir çemberde b yay uzunluğu.2958 . ρ ≈ 63G.

01m C A 35 81 α =2 r = 135.25 metre ilerideki bir ağaca 2G 35C 81CC lik düşey açı ile bakılmaktadır.3581 63 .0097864m = 5.3581 × 135.6620 G = 5.01m tan α = b = tan α × r = tan 2G. Ağacın boyu ne kadardır? Cevap b=5.Küçük açılar ile ilgili örnek 135.25m b = 0.25m G C C C b B b r = α ρ G G b= b r r ×α ρ G G = 135.0120807m = 5.01m .25m = 5.037057897 × 135.25m × 2G .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful