AÇI BİRİMLERİ; DERECE Açı birimleri Derece, Grad, Milyem ve Zaman’dır.

Derece: Bir çemberin 360’ta bir parçasını gören merkez açı birimine “1 derece” denir ve (1°) ile gösterilir.
360 0 10
20

30

40

Derecenin alt katları; Dakika 1’ =
80 90

1o 60 1o 3600

50

60
70

270

Saniye 1’’ =

180

36 o 9 99 27 o999 15 o999 tuşlarına basıldığında ekranda 36. .DERECE Herhangi bir açının derece cinsinden yazılışı 36° 27' 15" veya 36o.45416667 değeri görülür. Örnek olarak 36° 27' 15" lik açı derece ondalığına dönüştürülmek istenirse. Dönüştürme işlemi hesap makinelerinin çoğunda O999 tuşu yardımı ile yapılır. Açının trigonometrik fonksiyonu bulunurken derece ondalığına dönüştürülmüş biçimi kullanılır.45416667 şeklindedir. Katlar arasındaki dönüşüm 60 sayısıyla yapıldığından Atmışlık açı birimi de denir.

Grad açı birimi.1G = 0. .0001G (Grad saniyesi) Uygulamada desigrad ve miligrad pek kullanılmaz. Gradın alt katları. GRAD Grad : Bir çemberin 400’de bir parçasını gören merkez açı birimine “1 grad” denir ve 1G şeklinde gösterilir.01G (Grad dakikası) = 0. hesaplarda kullanımının kolay olması nedeniyle diğer birimlere göre daha fazla tercih edilir. Jeodezik ölçme aletlerinin yatay ve düşey açı bölümlemeleri grad birimindedir.001G = 0.AÇI BİRİMLERİ. Desigrad (dg) Santigrad (c) Miligrad (mg) Desimiligrad (cc) = 0. Herhangi bir açı grad cinsinden 56G 27c 52cc veya 56G.2752 olarak gösterilebilir. Geriye kalanlar arasında dönüşüm 100 sayısıyla yapıldığından yüzlük açı birimi de denir.

Son iki rakamın üstüne iki yatay çizgi (=) çizilerek gösterilir. 1453 6400 rakamı. 0. Yeryüzünde 1 kilometrelik mesafe için. .AÇI BİRİMLERİ. MİLYEM Milyem: Bir çemberin 6400’de bir parçasını gören merkez açı birimine 1 milyem denir. Bu da askeri amaçlı (mesela top atışlarındaki) ölçmelerde büyük kolaylık sağlamaktadır. yuvarlak bir rakamdır.46 . yerküresi yarıçapına (∼ 6370 km) çok yakın. 1 milyemlik açıya yaklaşık olarak 1 metrelik yay uzunluğu karşılık gelmektedir.

66666 Zaman birimi 60’ar 60’ar büyüdüğü ve küçüldüğü için . Dünyanın ekseni etrafındaki dönüşü 24 saatte tamamlandığı için boylamı 1 saat olan bir noktanın λ açısı. Bu süre saatle ölçüldüğü gibi o meridyen ile yıldız arasındaki açı ile de ölçülür. 1Sa = 15o 1Dk = 15/ 1Sn = 15// . Saat 1Sa = 360o 24 = 15o Saat 1Sa = 400G 24 = 16G. bir yıldızın bir meridyenden geçtikten sonra herhangi bir yere gelinceye kadar geçen süredir.AÇI BİRİMLERİ. Zaman. saat olarak ölçülen zamanın açı birimine dönüştürülmesi işlemleri ile sıklıkla karşılaşılır. Ölçme bilgisinde sık kullanılan semt tayini hesaplarında açı olarak ölçülen birimin saat zamanına. ZAMAN Zaman: Zaman birimi saattir.

Çember uzunluğu 2πr olduğundan.28318 olur.AÇI BİRİMLERİ. Yarıçapı r olan bir çemberde  uzunluğu b olan bir yayın radyan değeri. . bir çemberin radyan cinsinden değeri. Radyan: Bir çemberde yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açıya “1 radyan” denir. Çember Uzunluğu Yarıçap = 2πr r r O A αr r  b B = 2π = 6. RADYAN Yay birimi Radyan'dır. yay uzunluğunun yarıçapa bölünmesi suretiyle elde edilir.

ρO = 180O π ≈ 57O. Dönüşüm yapılırken kullanılan ρG ve ρ° katsayıları ise. Z ve R olsun. G. ρG = 200G π ≈ 63G. .2958 şeklinde hesaplanır. zaman ve radyan cinsinden karşılıkları sırası ile D. Do 360 o = GG 400 G = M 6400 = ZSa 24 S a = RR 2π olacaktır. M.6620 .AÇI BİRİMLERİ Birimler Arası Dönüşümler. Yayın tüm çembere oranı her birim için aynı olduğundan genel eşitlik. grad. milyem. Bir açı veya yayın derece.

Birim çember için.6620 ≈ 57O. r = 1m α  b Tan α Sin α r = 1m ρ sabit olup. ρ ≈ 63G. Sin α ≈ Tan α ≈ b = ρ Yarıçapı r olan bir çemberde b yay uzunluğu. hesaplama grad veya dereceye göre yapılınca aşağıdaki değerler kullanılır.2958 .AÇI BİRİMLERİ Küçük Açı ve Özellikleri Genellikle 5 grada kadar olan açılar küçük açı olarak kabul edilirler.  α eşitliği geçerlidir.  α b =r× ρ bağıntısı ile bulunur. Küçük açılarda sinα ve tanα değerleri yerine açının radyan değeri alınabilmektedir.

0097864m = 5.25m = 5.25 metre ilerideki bir ağaca 2G 35C 81CC lik düşey açı ile bakılmaktadır.0120807m = 5.01m C A 35 81 α =2 r = 135.25m G C C C b B b r = α ρ G G b= b r r ×α ρ G G = 135.01m .25m × 2G .6620 G = 5.3581 63 .01m tan α = b = tan α × r = tan 2G.3581 × 135.25m b = 0. Ağacın boyu ne kadardır? Cevap b=5.037057897 × 135.Küçük açılar ile ilgili örnek 135.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful