AÇI BİRİMLERİ; DERECE Açı birimleri Derece, Grad, Milyem ve Zaman’dır.

Derece: Bir çemberin 360’ta bir parçasını gören merkez açı birimine “1 derece” denir ve (1°) ile gösterilir.
360 0 10
20

30

40

Derecenin alt katları; Dakika 1’ =
80 90

1o 60 1o 3600

50

60
70

270

Saniye 1’’ =

180

Açının trigonometrik fonksiyonu bulunurken derece ondalığına dönüştürülmüş biçimi kullanılır.DERECE Herhangi bir açının derece cinsinden yazılışı 36° 27' 15" veya 36o. Katlar arasındaki dönüşüm 60 sayısıyla yapıldığından Atmışlık açı birimi de denir.45416667 değeri görülür. Dönüştürme işlemi hesap makinelerinin çoğunda O999 tuşu yardımı ile yapılır. Örnek olarak 36° 27' 15" lik açı derece ondalığına dönüştürülmek istenirse.45416667 şeklindedir. . 36 o 9 99 27 o999 15 o999 tuşlarına basıldığında ekranda 36.

Geriye kalanlar arasında dönüşüm 100 sayısıyla yapıldığından yüzlük açı birimi de denir. hesaplarda kullanımının kolay olması nedeniyle diğer birimlere göre daha fazla tercih edilir. . Desigrad (dg) Santigrad (c) Miligrad (mg) Desimiligrad (cc) = 0.0001G (Grad saniyesi) Uygulamada desigrad ve miligrad pek kullanılmaz. Herhangi bir açı grad cinsinden 56G 27c 52cc veya 56G.AÇI BİRİMLERİ. Grad açı birimi.01G (Grad dakikası) = 0.001G = 0.1G = 0. Gradın alt katları. GRAD Grad : Bir çemberin 400’de bir parçasını gören merkez açı birimine “1 grad” denir ve 1G şeklinde gösterilir. Jeodezik ölçme aletlerinin yatay ve düşey açı bölümlemeleri grad birimindedir.2752 olarak gösterilebilir.

AÇI BİRİMLERİ. yuvarlak bir rakamdır. 1 milyemlik açıya yaklaşık olarak 1 metrelik yay uzunluğu karşılık gelmektedir. Son iki rakamın üstüne iki yatay çizgi (=) çizilerek gösterilir. yerküresi yarıçapına (∼ 6370 km) çok yakın. 0. 1453 6400 rakamı. Bu da askeri amaçlı (mesela top atışlarındaki) ölçmelerde büyük kolaylık sağlamaktadır.46 . MİLYEM Milyem: Bir çemberin 6400’de bir parçasını gören merkez açı birimine 1 milyem denir. . Yeryüzünde 1 kilometrelik mesafe için.

Saat 1Sa = 360o 24 = 15o Saat 1Sa = 400G 24 = 16G. 1Sa = 15o 1Dk = 15/ 1Sn = 15// . Zaman. bir yıldızın bir meridyenden geçtikten sonra herhangi bir yere gelinceye kadar geçen süredir. Bu süre saatle ölçüldüğü gibi o meridyen ile yıldız arasındaki açı ile de ölçülür.66666 Zaman birimi 60’ar 60’ar büyüdüğü ve küçüldüğü için . saat olarak ölçülen zamanın açı birimine dönüştürülmesi işlemleri ile sıklıkla karşılaşılır. ZAMAN Zaman: Zaman birimi saattir. Ölçme bilgisinde sık kullanılan semt tayini hesaplarında açı olarak ölçülen birimin saat zamanına.AÇI BİRİMLERİ. Dünyanın ekseni etrafındaki dönüşü 24 saatte tamamlandığı için boylamı 1 saat olan bir noktanın λ açısı.

. Yarıçapı r olan bir çemberde  uzunluğu b olan bir yayın radyan değeri. bir çemberin radyan cinsinden değeri. Radyan: Bir çemberde yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açıya “1 radyan” denir. yay uzunluğunun yarıçapa bölünmesi suretiyle elde edilir. Çember Uzunluğu Yarıçap = 2πr r r O A αr r  b B = 2π = 6.28318 olur.AÇI BİRİMLERİ. RADYAN Yay birimi Radyan'dır. Çember uzunluğu 2πr olduğundan.

ρO = 180O π ≈ 57O. Do 360 o = GG 400 G = M 6400 = ZSa 24 S a = RR 2π olacaktır.2958 şeklinde hesaplanır. M. . Bir açı veya yayın derece. Dönüşüm yapılırken kullanılan ρG ve ρ° katsayıları ise. milyem.AÇI BİRİMLERİ Birimler Arası Dönüşümler.6620 . ρG = 200G π ≈ 63G. grad. zaman ve radyan cinsinden karşılıkları sırası ile D. G. Yayın tüm çembere oranı her birim için aynı olduğundan genel eşitlik. Z ve R olsun.

6620 ≈ 57O.AÇI BİRİMLERİ Küçük Açı ve Özellikleri Genellikle 5 grada kadar olan açılar küçük açı olarak kabul edilirler. hesaplama grad veya dereceye göre yapılınca aşağıdaki değerler kullanılır. Sin α ≈ Tan α ≈ b = ρ Yarıçapı r olan bir çemberde b yay uzunluğu. r = 1m α  b Tan α Sin α r = 1m ρ sabit olup. Birim çember için.  α eşitliği geçerlidir. Küçük açılarda sinα ve tanα değerleri yerine açının radyan değeri alınabilmektedir.2958 . ρ ≈ 63G.  α b =r× ρ bağıntısı ile bulunur.

037057897 × 135.01m C A 35 81 α =2 r = 135.3581 63 .25 metre ilerideki bir ağaca 2G 35C 81CC lik düşey açı ile bakılmaktadır. Ağacın boyu ne kadardır? Cevap b=5.0120807m = 5.25m G C C C b B b r = α ρ G G b= b r r ×α ρ G G = 135.3581 × 135.25m × 2G .0097864m = 5.01m .25m = 5.6620 G = 5.01m tan α = b = tan α × r = tan 2G.Küçük açılar ile ilgili örnek 135.25m b = 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful