AÇI BİRİMLERİ; DERECE Açı birimleri Derece, Grad, Milyem ve Zaman’dır.

Derece: Bir çemberin 360’ta bir parçasını gören merkez açı birimine “1 derece” denir ve (1°) ile gösterilir.
360 0 10
20

30

40

Derecenin alt katları; Dakika 1’ =
80 90

1o 60 1o 3600

50

60
70

270

Saniye 1’’ =

180

DERECE Herhangi bir açının derece cinsinden yazılışı 36° 27' 15" veya 36o. Açının trigonometrik fonksiyonu bulunurken derece ondalığına dönüştürülmüş biçimi kullanılır. Örnek olarak 36° 27' 15" lik açı derece ondalığına dönüştürülmek istenirse. Katlar arasındaki dönüşüm 60 sayısıyla yapıldığından Atmışlık açı birimi de denir. Dönüştürme işlemi hesap makinelerinin çoğunda O999 tuşu yardımı ile yapılır.45416667 değeri görülür. . 36 o 9 99 27 o999 15 o999 tuşlarına basıldığında ekranda 36.45416667 şeklindedir.

AÇI BİRİMLERİ.1G = 0. Herhangi bir açı grad cinsinden 56G 27c 52cc veya 56G. Desigrad (dg) Santigrad (c) Miligrad (mg) Desimiligrad (cc) = 0.0001G (Grad saniyesi) Uygulamada desigrad ve miligrad pek kullanılmaz. Jeodezik ölçme aletlerinin yatay ve düşey açı bölümlemeleri grad birimindedir.2752 olarak gösterilebilir. Gradın alt katları.01G (Grad dakikası) = 0. . hesaplarda kullanımının kolay olması nedeniyle diğer birimlere göre daha fazla tercih edilir. GRAD Grad : Bir çemberin 400’de bir parçasını gören merkez açı birimine “1 grad” denir ve 1G şeklinde gösterilir. Grad açı birimi.001G = 0. Geriye kalanlar arasında dönüşüm 100 sayısıyla yapıldığından yüzlük açı birimi de denir.

1 milyemlik açıya yaklaşık olarak 1 metrelik yay uzunluğu karşılık gelmektedir. Bu da askeri amaçlı (mesela top atışlarındaki) ölçmelerde büyük kolaylık sağlamaktadır. .46 . yerküresi yarıçapına (∼ 6370 km) çok yakın. Yeryüzünde 1 kilometrelik mesafe için. yuvarlak bir rakamdır. 0. Son iki rakamın üstüne iki yatay çizgi (=) çizilerek gösterilir. 1453 6400 rakamı.AÇI BİRİMLERİ. MİLYEM Milyem: Bir çemberin 6400’de bir parçasını gören merkez açı birimine 1 milyem denir.

AÇI BİRİMLERİ. Dünyanın ekseni etrafındaki dönüşü 24 saatte tamamlandığı için boylamı 1 saat olan bir noktanın λ açısı. Saat 1Sa = 360o 24 = 15o Saat 1Sa = 400G 24 = 16G. saat olarak ölçülen zamanın açı birimine dönüştürülmesi işlemleri ile sıklıkla karşılaşılır. Ölçme bilgisinde sık kullanılan semt tayini hesaplarında açı olarak ölçülen birimin saat zamanına. Zaman. ZAMAN Zaman: Zaman birimi saattir. bir yıldızın bir meridyenden geçtikten sonra herhangi bir yere gelinceye kadar geçen süredir. 1Sa = 15o 1Dk = 15/ 1Sn = 15// .66666 Zaman birimi 60’ar 60’ar büyüdüğü ve küçüldüğü için . Bu süre saatle ölçüldüğü gibi o meridyen ile yıldız arasındaki açı ile de ölçülür.

. Yarıçapı r olan bir çemberde  uzunluğu b olan bir yayın radyan değeri.28318 olur. yay uzunluğunun yarıçapa bölünmesi suretiyle elde edilir. Çember uzunluğu 2πr olduğundan.AÇI BİRİMLERİ. bir çemberin radyan cinsinden değeri. Radyan: Bir çemberde yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açıya “1 radyan” denir. RADYAN Yay birimi Radyan'dır. Çember Uzunluğu Yarıçap = 2πr r r O A αr r  b B = 2π = 6.

Dönüşüm yapılırken kullanılan ρG ve ρ° katsayıları ise. Bir açı veya yayın derece. Yayın tüm çembere oranı her birim için aynı olduğundan genel eşitlik. ρO = 180O π ≈ 57O. G. grad. zaman ve radyan cinsinden karşılıkları sırası ile D. ρG = 200G π ≈ 63G. Z ve R olsun.AÇI BİRİMLERİ Birimler Arası Dönüşümler. .2958 şeklinde hesaplanır. M. Do 360 o = GG 400 G = M 6400 = ZSa 24 S a = RR 2π olacaktır. milyem.6620 .

Sin α ≈ Tan α ≈ b = ρ Yarıçapı r olan bir çemberde b yay uzunluğu. r = 1m α  b Tan α Sin α r = 1m ρ sabit olup. hesaplama grad veya dereceye göre yapılınca aşağıdaki değerler kullanılır.2958 .  α eşitliği geçerlidir. Birim çember için.AÇI BİRİMLERİ Küçük Açı ve Özellikleri Genellikle 5 grada kadar olan açılar küçük açı olarak kabul edilirler.  α b =r× ρ bağıntısı ile bulunur.6620 ≈ 57O. Küçük açılarda sinα ve tanα değerleri yerine açının radyan değeri alınabilmektedir. ρ ≈ 63G.

3581 63 .01m C A 35 81 α =2 r = 135. Ağacın boyu ne kadardır? Cevap b=5.0120807m = 5.25m = 5.25m b = 0.25 metre ilerideki bir ağaca 2G 35C 81CC lik düşey açı ile bakılmaktadır.25m × 2G .037057897 × 135.6620 G = 5.0097864m = 5.01m tan α = b = tan α × r = tan 2G.3581 × 135.01m .Küçük açılar ile ilgili örnek 135.25m G C C C b B b r = α ρ G G b= b r r ×α ρ G G = 135.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful