Kümelerde İşlemler

Kesişim işlemi Birleşim işlemi Fark işlemi Tümleme işlemi Alt küme • Kesişim işlemi: Kesişen iki yol düşünelim, bu iki yolun kesiştiği yerde de bir köy bulunsun. Bu köy her iki yola da aittir.Kesişme kelime anlamı olarak ortak nokta demektir. Kümelerde kesişim işlemi de; her iki kümede bulunan ortak noktalar anlamına gelir. A={sarı,kırmızı,mor,lacivert,gri} B={beyaz,sarı,turuncu,gri,mavi,yeşil} yukarıdaki kümelere baktığımızda her iki kümede de olan elemanlara bu iki kümenin kesişimi diyeceğiz. Yukarıdaki iki kümede de olan eleman “sarı,gri” dır.Bu nedenle bu iki kümenin kesişimi “sarı,gri” dır.Kesişim işlemi ters U harfi ile gösterilir. yani; A kesişim B={sarı,gri} olarak gösterilir. Şekille gösterimi en altta görebilirsiniz. • Birleşim işlemi: Birleşim işlemi de dört işlemimizde toplama işlemi anlamına gelir.Fakat buradaki toplama işleminde aynı elemanlar iki kere kabul edilmiyor. A={sarı,kırmızı,mor,lacivert,gri} B={beyaz,sarı,turuncu,gri,mavi,yeşil} Bu iki kümede toplam 11 tane eleman vardır. ( eleman: bir kümenin sahip olduğu nesnelerdir ) Fakat bu elemanlardan 2 tanesi aynı olduğu için toplamdan çıkartılır.O halde bu iki kümenin birleşimi 9 elemanlı olacaktır. Acaba öyle mi izleyelim. AUB={sarı,kırmızı,mor,lacivert,gri,beyaz,turuncu,mavi,yeşil} görüldüğü gibi bu iki kümenin birleşiminden elde edilen eleman sayısı 9 tanedir. Bunlar; AUB={sarı,kırmızı,mor,lacivert,gri,beyaz,turuncu,mavi,yeşil} dir. Not: Birleşim işleminin sembolü, iki kümenin arasına konan bir U harfidir. • Fark işlemi: isminden de anlaşılacağı gibi fark işlemi dört işlemdeki çıkarma işlemi anlamına gelir.Yani bir kümenin elemanlarından diğer kümenin elemanlarını çıkartıyoruz.Fark işlemi / sembolü veya sembolü ile gösterilir. Tanım:Bir kümede olup diğer kümede olmayan elemanlara bir kümenin diğer kümeden farkı denir. A={sarı,kırmızı,mor,lacivert,gri} B={beyaz,sarı,turuncu,gri,mavi,yeşil} A/B={kırmızı,mor,lacivert} bu şu demektir: A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanlar kırmızı,mor ve laciverttir. B/A={beyaz,turuncu,mavi,yeşil} bu ise; B kümesinde olup A kümesinde olmayan elemanlar beyaz,turuncu,mavi ve yeşil anlamına gelir. • Tümleme işlemi: Elimizde birkaç tane küme olsun.Bizden istenen kümenin dışında kalan tüm elemanlara tümleyen elemanlar denir. Yani tamamlayan anlamındadır.Tümlyen sembolü kümenin harfinin üzerine konan kesme işareti şeklindedir. A={sarı,kırmızı,mor,lacivert,gri} B={beyaz,sarı,turuncu,gri,mavi,yeşil} A/B nin tümleyeni sorulsun bize. A/B={kırmızı,mor,lacivert} bu bize A/B yi verir.Bizden istenen ise A/B nin tümleyenidir.Yani A/B nin dışında kalan bütün elemanlardır. 1. 2. 3. 4. 5.

Daha net anlaşılması için en altta görsel hale getirilmiştir. Şimdi bunların hepsini görsel hale getirelim. Daha detaylı bilgi en altta yer almakta. peki toplam kaç tane elemanı var diye sorulrusa nasıl gösterebiliriz ? Kümenin elemanlarını sayıyoruz. örneğin kümemizin 10 elemanı olsun.yeşil} olarak yazılabilir. Eleman sayısı nasıl gösterilir: Bir kümenin elemanlarını tek tek yazmayı öğrendik.gri.Kümenin adı da A olsun.turuncu. Erkeklerin ve kızların bulunduğu kümedeki tüm kişiler sınıfımız kümesinde zaten mevcuttur. Not: Her küme aynı zamanda kendisinin alt kümesidir.A/B nin tümleyeni = (A/B)’ = {sarı. A’ bu da A nın tümleyeni demektir. Bunun gibi bir kümenin bütün elemanları diğer kümede de varsa. .beyaz. bu küme diğer kümenin alt kümesidir denir. • Alt Küme: Sınıfımız bir küme olsun.mavi. S(A)=10 olarak gösterim yapılır. Sınıfımızdaki erkekler başka bir küme Sınıfımızdaki kızlar da diğer bir kümedir. Not: Boş küme her kümenin alt kümesidir.